Information Retrieval Lab (IRlab)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra./Dr. Álvaro Barreiro García
Catedrático de universidade
Data de alta 18/05/2007
Adscrición a deptos. Computación
Adscrición a centros Facultade de Informática
Código interno G000494

Contacto

Enderezo Laboratoria 4.2 Facultad de Informática Campus de Elviña s/n 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1270
Fax  981167160
Correo
Sitio web  http://www.dc.fi.udc.es/irlab

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO LOGICA MATEMATICA (110208)
INFORMATICA (120317)
Códigos socioeconómicos I+D relativa ás Ciencias Naturais - financiada con FXU (12.1)
Liñas de investigación

Recuperación de Información

Recuperación de Información na Web

Representación Lóxica do Coñecemento

Computación Evolutiva

Bioinformática

Sistemas de Recomendación

Palabras chave Recuperación de información, modelos, avaliación; Recuperación de información web, escalabilidade, buscadores verticales; Eficiencia, índices, compresión, pruning, optimización; Lóxica, programación lóxica, modelos lóxicos de RI; Computación evolutiva, propiedades, aplicacións dos algoritmos evolutivos a RI; Bioinformática, predición de estrutura de proteínas, modelado de crecimiento tumoral; Sistemas de Recomendación, modelos, avaliación, eficiencia

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Análise, deseño,implementación e avaliación de sistemas. Informáticos en dominios complexos: recuperación de información e sistemas de recomendacón Procuras, optimización, web etc. Modelización e formulación de problemas complexos

Recursos de equipamento Servidores de gama media e alta. Varios computadores persoais de sobremesa e portátiles. Coleccións de avaliación e recuperación de información TREC, AQUAINT e coleccións web (licenzas para investigación no grupo).
Resultados transferíbeis Sistemas de recuperación de información, coma o sistema de noticias web NowOnWeb, o sistema de procura de información lexislativa Lexisla ou a ferramenta de xestión de corpus lingüísticos Coruña Corpus Tool (todos elas dispoñíbeis na dirección web www.irlab.org). Solucións de indexación, almacenamento e recuperación de información. Solucións a problemas de procura e optimización.

Membros do grupo

Dra./Dr. Álvaro Barreiro García
Ciencia da computación e intelixencia artificial
Coordinador
Dra./Dr. Roi Blanco González
Colaborador externo
Dra./Dr. Javier Parapar López
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. José Pedro Cabalar Fernández
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. María Teresa Iglesias Otero
Matemática aplicada
PDI
Dra./Dr. Miguel José Rodríguez Rubio
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. Manuel Ojeda Aciego
Colaborador externo
Dra./Dr. David Enrique Losada Carril
Colaborador externo
Dra./Dr. Pablo Castells Azpilicueta
Colaborador externo
Dra./Dr. José Luis Freire Nistal
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Daniel Valcarce Silva
Contratado Predoctoral
Dra./Dr. José Santos Reyes
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Daniel Varela Miguéns
Ciencia da computación e intelixencia artificial
Contratado Predoctoral
Dra./Dr. Ángel Monteagudo Ínsua
Ciencia da computación e intelixencia artificial
Contratado Proyecto
Dra./Dr. Paula López Otero
Ciencia da computación e intelixencia artificial
Contratado Proyecto
Antonio Fermín Yáñez Izquierdo
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Rafael Bermúdez Míguez
Doctorando

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GPC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Álvaro Barreiro García
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

MODELOS DE LENGUAJE PROBABILÍSTICOS PARA RANKINGS PERSONALIZADOS EN SISTEMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis ALVARO BARREIRO GARCÍA
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

MODELIZACIÓN DE PROCESOS BIOLÓGICOS EMERGENTES

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis José Santos Reyes
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

MERLOT: RAZONAMIENTO MÉDICO CON HERRAMIENTAS LÓGICAS

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis José Pedro Cabalar Fernández
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Optimización evolutiva de procesos emergentes modelados con técnicas de vida artificial

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis José Santos Reyes
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2012

Feast: Fundamentos y extensiones de la tecnología answer set programming. Expediente económico: PIA12009-43.-

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Information Retrieval Lab: IRLab".

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

Algoritmos xenéticos en problemas de satisfactibilidade: estudo formal e aplicación a answer set programming.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/10/2011

Grupo Integrado de Ingeniería (GII)

Datas Dende 31/08/2007 ata 15/11/2010

Recursos funcionales para la construcción de sistemas distribuidos complejos de alta disponibilidad

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Víctor M. Gulías Fernández
Datas Dende 31/12/2005 ata 30/12/2008

Sistema médico distribuído basado en XML

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Manuel Francisco González Penedo
Datas Dende 03/12/2003 ata 02/12/2006

Sistema Distribuído para Medida del Calibre Retiniano (SIDMECAR)

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Manuel Francisco González Penedo
Datas Dende 01/12/2003 ata 30/11/2006

Implementación y evaluación en grandes colecciones de documentos del modelo lógico de recuperación de información IRPLBR (Incentivo)

Datas Dende 15/07/2003 ata 14/07/2005

La Epistasis Generalizada en la optimización funcional

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 15/07/2003 ata 14/07/2005

Implementación y evaluación en grandes colecciones de documentos del modelo lógico de Recuperación de Información IR-PLBR (IR-PLBR)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Datas Dende 01/12/2002 ata 30/11/2005

Verificación, rendimiento y disponibilidad de aplicaciones distribuidas en un entorno real (VRDADER)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Víctor M. Gulías Fernández
Datas Dende 05/11/2002 ata 05/11/2005

Construyendo ciudad, habitando entre redes, formulando proyectos de vida: un modelo de simulación basado en una aplicación informática vía web

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis José María Cardesín Díaz
Datas Dende 08/10/2002 ata 08/10/2005

Diseño, construcción y validación de un sistema jerárquico de almacenamiento de alta capacidad de bajo coste de adquisición y funcionamiento : Cheap TB

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 28/09/2002 ata 27/09/2004

Unha linguaxe declarativa basada na causalidade: aplicación a diferentes problemas de razoamento (Incentivo TIC2001-0393)

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 12/08/2002 ata 11/08/2005

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE PARA PROYECTO "EVALUACIÓN EXTERNA DE LA APLICACIÓN WEB DE LONXANET PARA LA VENTA DE PRODUCTOS MARINOS DE EVALUACIÓN"

Entidade financiadora LONXANET DIRECTO, S.L.
Datas Dende 01/06/2002 ata 01/06/2003

CONTRATO ART. 83 ENTRE R CABLE Y FUDC PARA PROYECTO DENOMINADO "PILOTO DE SERVIDOR DE STREAMING ON DEMAND JERÁRQUICO UTILIZANDO TECNOLOGÍA FUNCIONAL DISTRIBUIDA"

Entidade financiadora R, CABLE Y TELECOMUNICACIONES
Datas Dende 01/02/2002 ata 01/06/2002

CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UDC Y LA FUNDACIÓN CENTRO ONCOLÓGICO REGIONAL DE GALICIA

Entidade financiadora FUNDACIÓN CENTRO ONCOLÓGICO REGIONAL DE GALICIA ""JOSÉ ANTONIO QUIROGA Y PIÑEIRO""
Datas Dende 01/01/2002 ata 01/01/2003

CONTRATO ART. 11 L.R.U. PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "PILOTO DE SERVIDOR DE STREAMING ON DEMAND JERÁRQUICO UTILIZANDO TECNOLOGÍA FUNCIONAL DISTRIBUIDA"

Entidade financiadora R, CABLE Y TELECOMUNICACIONES
Datas Dende 01/01/2002 ata 01/01/2003

Un lenguaje declarativo basado en causalidad:aplicación a diferentes problemas de razonamiento.

Datas Dende 28/12/2001 ata 28/12/2004

e-MINDER. Electronic commerce leveraging network for developing European regions

Entidade financiadora Union Europea
Datas Dende 29/08/2001 ata 29/08/2003

Imágenes hiperespectrales: técnicas de clasificación supervisada y registro temporal mediante redes neuronales.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Datas Dende 18/01/2001 ata 18/01/2004

Predicción de fallo empresarial mediante técnicas de inteligencia artificial

Datas Dende 16/01/2001 ata 16/01/2002

Diseños Adaptados y Algoritmos Genéticos

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2002

Representación de coalgebras y categorías derivadas

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 25/08/2000 ata 25/08/2002

Predicción de fallo empresarial mediante técnicas de inteligencia artificial

Datas Dende 01/06/2000 ata 01/06/2001

Arquitectura de nodos de proceso paralelo para servicio de vídeo bajo demanda

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Datas Dende 30/12/1999 ata 31/12/2001

Modelización y evaluación de un sistema de almacenamiento distribuido a bajo coste para aplicaciones multimedia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 01/12/1999 ata 01/12/2001

Arquitectura cognitiva de robots móviles autónomos para tareas cooperativas y competitivas entre varios robots.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 25/08/1999 ata 25/08/2002

Localización e t-estructuras na categoria derivada asociada a un dígrafo.

Datas Dende 06/05/1999 ata 06/05/2000

ACUERDO MARCO ENTRE EL GRUPO GALLEGO DE CABLE Y LA UDC

Entidade financiadora GRUPO GALLEGO DE CABLE
Datas Dende 24/03/1999 ata 24/03/2000

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA Y LA UDC PARA PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE RED QUE COMUNIQUE A TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS Y CULTURALES

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Datas Dende 01/01/1999 ata 01/01/2000

ADDENDA AL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO Y LA UDC (FACULTAD DE INFORMÁTICA) PARA APORTAR TÉCNICO ESPECIALIZADO EN TELEMÁTICA

Entidade financiadora INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)
Datas Dende 16/11/1998 ata 31/12/1999

Sistema de razonamiento automático sobre dominios dinámicos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Datas Dende 01/10/1998 ata 01/10/2001

Integración de módulos de procesado visual y selección de atención en la arquitectura cognitiva distribuida de robots autónomos.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Datas Dende 01/10/1998 ata 30/09/1999

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA A TRAVÉS DEL LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PARA CONFECCIÓN ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y EVALUACIÓN EN DIVERSOS ÁMBITO

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Datas Dende 21/07/1998 ata 15/10/1998

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA CORUÑA Y LA UDC PARA APOYO AL DISEÑO Y APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS

Entidade financiadora CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE FERROL
Datas Dende 18/06/1998 ata 31/12/1998

CONVENIO DE LA UDC Y AFIANZAMIENTOS DE GALICIA SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA (AFIGAL) PARA DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UN PLAN DE SISTEMAS

Entidade financiadora AFIANZAMIENTOS DE GALICIA SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA (AFIGAL)
Datas Dende 26/05/1998 ata 26/03/1999

Algoritmos genéticos: Epistasis y transformadas de Walsh

Datas Dende 28/04/1998 ata 28/04/1999

Arquitecturas de control con aprendizaje temporal para robots autónomos

Datas Dende 28/04/1998 ata 28/04/1999

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA CORUÑA Y LA UDC PARA APOYO AL DISEÑO Y APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS

Entidade financiadora CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE FERROL
Datas Dende 14/11/1997 ata 14/11/1998

Arquitectura de control con aprendizaje temporal para robots autónomos

Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1998

Geometría de Riemann y Geometría Integral: modelos teóricos y aplicaciones en Mecánica Clásica y Estereología

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Datas Dende 25/10/1996 ata 25/10/1999

Razonamiento en sistemas dinámicos de eventos discretos. Integración en Medtool

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1999

Sócrates (Sistema objetual y cooperativo para la racionalización de la actividad y la tecnología de la empresa )

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1998

Análisis de LIGs y TAGs en programación dinámica

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1999

Implementación de una base de datos con interfaces de usuario amigables bajo Internet

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Datas Dende 01/07/1996 ata 30/06/1999

Algoritmos Genéticos. Aplicaciones a la economía

Datas Dende 01/01/1996 ata 01/01/1996

Algoritmos genéticos. Aplicaciones a la economía

Datas Dende 01/01/1996 ata 01/01/1996

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA INMOBILIARIA FADESE SA Y EL LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE COMPUTACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA FACULTAD DE INFORMATICA DE LA UDC (LFCIA)

Entidade financiadora FADESE, S.A.
Datas Dende 30/06/1995 ata 01/01/1996

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN Y LA UDC PARA LA CONVERSIÓN DE LOS MÓDULOS DE EDICIÓN DE INFORMES Y PROCESOS DIFERIDOS DEL SITEMA GIALIX

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Datas Dende 12/06/1995 ata 01/01/1996

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA Y LA UDC PARA LA REINGENIERIA DEL SISTEMA GIALIX PARA SU ADAPTACIÓN A LA ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Datas Dende 12/06/1995 ata 01/01/1996

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA INMOBILIARIA FADESE Y EL LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE COMPUTACION PARA DESARROLLO POR PARTE DEL LABORATORIO DE UNA APLICACION GRAFICA QUE SIRVA COMO PUNTO DE INFORMACION PARA LOS CLIENTES DE FADESA

Entidade financiadora FADESE, S.A.
Datas Dende 08/06/1995 ata 31/07/1995

G-estructuras y Geometría Integral.Aplicaciones

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Ana Dorotea Tarrío Tobar
Datas Dende 01/12/1994 ata 01/12/1995

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION DE LA CORUÑA Y LA UNIVERSIDAD PARA EL APOYO AL DISEÑO Y DESARROLLO DE AMPLIACIONES DE GESTION INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACION LOCAL (GIALIX).

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Datas Dende 21/11/1994 ata 21/02/1995

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA Y LA UDC PARA EL APOYO AL DISEÑO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA PROVINCIAL DE GESTIÓN DE PLANES

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Datas Dende 06/09/1994 ata 06/03/1995

Evaluación de la aplicación Web lonxanet para la venta de productos marinos para alimentación

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico

Sistema Hiperespectral Multisensor para la detección, seguimiento y representación cartográfica de vertidos marinos: Instrumentación, Sistemas de Clasificación Supervisada y Detección en Tiempo Real

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología

Diseño co-evolutivo de sensores y actuadores virtuales, morfología y arquitectura cognitiva en robótica autónoma.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico

La Epistasis Generalizada y las funciones difíciles de optimizar.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico

Sistemas de cálculo simbólico arq. cliente/servidor y núcleo funcional

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades

FilmYou: Recomendación Distribuida de Películas

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores Álvaro Barreiro García, Javier Parapar, Daniel Valcarce Silva
Data de solicitude 12/08/2015
Data de concesión 12/08/2015

Lexisla

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Álvaro Barreiro García, Javier Parapar, Roi Blanco González, Ismael Hasan Romero
Data de solicitude 27/01/2010
Data de concesión 27/07/2010

Coruña Campus Tool

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Javier Parapar, Manuel Eduardo Ares Brea, Ismael Hasan Romero
Data de solicitude 27/01/2010
Data de concesión 27/07/2010

NowOnWeb: Sistema de recuperación de noticias.

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Álvaro Barreiro García, Javier Parapar, José María Casanova Crespo
Data de solicitude 17/08/2007
Data de concesión 17/08/2007

Temporal logic programs with variables

Autores Mª Felicidad Aguado Martín, José Pedro Cabalar Fernández, Martín Diéguez Lodeiro, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín
Revista THEORY AND PRACTICE OF LOGIC PROGRAMMING Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 226 ata 243)
DOI https://doi.org/10.1017/s1471068416000570

Verification for ASP denotational semantics: A case study using the PVS theorem prover

Autores Mª Felicidad Aguado Martín, Pablo Fernández Ascariz, José Pedro Cabalar Fernández, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín
Revista LOGIC JOURNAL OF THE IGPL Vol. 25 Núm. 2 (páxs. 195 ata 213)
DOI https://doi.org/10.1093/jigpal/jzw060

Item-based relevance modelling of recommendations for getting rid of long tail products

Autores Daniel Valcarce, Javier Parapar, Alvaro Barreiro
Revista Knowledge-Based Systems Vol. 103 (páxs. 41 ata 51)
DOI https://doi.org/10.1016/j.knosys.2016.03.021

A Distributed Recommendation Platform for Big Data

Autores Daniel Valcarce, Javier Parapar, Alvaro Barreiro
Revista JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE Vol. 21 Núm. 13 (páxs. 1810 ata 1829)
DOI https://doi.org/10.3217/jucs-021-13-1810

A denotational semantics for equilibrium logic

Autores Mª Felicidad Aguado Martín, José Pedro Cabalar Fernández, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín, David Pearce
Revista THEORY AND PRACTICE OF LOGIC PROGRAMMING Vol. 15 Núm. 4-5 (páxs. 620 ata 634)
DOI https://doi.org/10.1017/s1471068415000277

An infinitary encoding of equilibrium logic

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Concepción Vidal Martín, Martin Diéguez Lodeiro
Revista THEORY AND PRACTICE OF LOGIC PROGRAMMING Vol. 15 Núm. 4-5 (páxs. 666 ata 680)

Causal Graph Justifications of Logic Programs

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Jorge Fandiño, Michael Fink
Revista THEORY AND PRACTICE OF LOGIC PROGRAMMING Vol. 14 Núm. 4-5 (páxs. 603 ata 618)
DOI https://doi.org/10.1017/s1471068414000234

Finding a needle in the Blogosphere: an information fusion approach for blog distillation search

Autores José M Chenlo, Javier Parapar, David E. Losada, José Santos Reyes
Revista Information Fusion Vol. 23 (páxs. 58 ata 68)
DOI https://doi.org/10.1016/j.inffus.2014.09.001

Score distributions for Pseudo Relevance Feedback

Autores Javier Parapar, Presedo-Quindimil, Manuel A., Álvaro Barreiro García
Revista INFORMATION SCIENCES Vol. 273 (páxs. 171 ata 181)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ins.2014.03.034

Emergent protein folding modeled with evolved neural cellular automata using the 3D HP model

Autores José Santos Reyes, Pablo Villot, Martin Diéguez
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY Vol. 21 Núm. 11 (páxs. 823 ata 845)

Combining Psycho-linguistic, Content-based and Chat-based Features to Detect Predation in Chatrooms

Autores Javier Parapar, Losada, David E., Álvaro Barreiro García
Revista JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 213 ata 239)

Studying the capability of different cancer hallmarks to initiate tumor growth using a cellular automaton simulation. Application in a cancer stem cell context

Autores Ángel Monteagudo Insua, José Santos Reyes
Revista BIOSYSTEMS Vol. 115 (páxs. 46 ata 58)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2013.11.001

Analysis of behaviour transitions in tumour growth using a cellular automaton simulation

Autores José Santos Reyes, Ángel Monteagudo
Revista IET Systems Biology (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.1049/iet-syb.2014.0015

Integrating Temporal Extensions of Answer Set Programming

Autores Mª Felicidad Aguado Martín, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 8148 (páxs. 23 ata 35)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-40564-8_3

Temporal Equilibrium Logic: a survey

Autores Mª Felicidad Aguado Martín, José Pedro Cabalar Fernández, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín, Martín Diéguez Lodeiro
Revista Journal of Applied Non-Classical Logics Vol. 23 Núm. 1-2 (páxs. 2 ata 24)
DOI https://doi.org/10.1080/11663081.2013.798985

Multiobjective differential evolution in the optimization of topological active models

Autores Jorge Novo, José Santos Reyes, M G Penedo
Revista Applied Soft Computing Vol. 13 (páxs. 3167 ata 3177)
DOI https://doi.org/10.1016/j.asoc.2012.12.010

Relevance-based language modelling for recommender systems

Autores Javier Parapar, Alejandro Bellogín, Pablo Castells, Álvaro Barreiro García
Revista INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT Vol. 49 Núm. 4 (páxs. 966 ata 980)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ipm.2013.03.001

On the Confluence of the Graphic Calculus with Penrose Diagrams

Autores José Luis Freire Nistal, Antonio Ángel Blanco Ferro, José María Molinelli Barba, José Enrique Freire Brañas
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 6927 (páxs. 169 ata 176)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-27549-4

Topological active models optimization with differential evolution

Autores Jorge Novo, José Santos Reyes, M G Penedo
Revista EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Vol. 35 Núm. 15 (páxs. 12165 ata 12176)
DOI https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.04.087

Evolved artificial neural networks for controlling Topological Active Nets deformation and for medical image segmentation

Autores C. de La Vega, J. Novo, J. Santos, M G Penedo
Revista Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Vol. 243 (páxs. 1380 ata 1389)

ECIR 2012: 34th European Conference on Information Retrieval Research (conference report)

Autores Ricardo Baeza-Yates, Mari-Carmen Marcos, Arjen P. de Vries, Hugo Zaragoza, Berkant Barla Cambazoglu, Vanessa Murdock, Álvaro Barreiro García, David E. Losada, Ronny Lempel, Fabrizio Silvestri, Mounia Lalmas
Revista SIGIR FORUM Vol. 46 Núm. 2 (páxs. 34 ata 41)

Improving the Extraction of Text in PDFs by Simulating the Human Reading Order

Autores Hasan, Ismael, Javier Parapar, Álvaro Barreiro García
Revista JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE Vol. 18 Núm. 5 (páxs. 623 ata 649)

An experimental study of constrained clustering effectiveness in presence of erroneous constraints

Autores Eduardo Ares, M., Javier Parapar, Álvaro Barreiro García
Revista INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT Vol. 48 Núm. 3 (páxs. 537 ata 551)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ipm.2011.08.006

Topological Active Volume 3D Segmentation Model Optimized with Genetic Approaches

Autores J. Novo, N. Barreira, M G Penedo, José Santos Reyes
Revista NATURAL COMPUTING Vol. 11 (páxs. 161 ata 174)
DOI https://doi.org/10.1007/s11047-011-9275-8

A logical characterisation of ordered disjunction

Autores José Pedro Cabalar Fernández
Revista AI COMMUNICATIONS Vol. 24 Núm. 2 (páxs. 165 ata 175)
DOI https://doi.org/10.3233/aic-2011-0494

The Use of Latent Semantic Indexing to Mitigate OCR Effects of Related Document Images

Autores Renato F. Bulcao Neto, Jose A. Camacho Guerrero, Marcio Dutra, Álvaro Barreiro García, Javier Parapar, Alessandra A. Macedo
Revista JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 64 ata 80)

Optimization of Topological Active Nets with Differential Evolution

Autores Jorge Novo Buján, José Santos Reyes, M G Penedo
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 6593 (páxs. 350 ata 360)

Crossover operators for permutations equivalence between position and order-based crossover

Autores Concepción Vidal Martín, Gilberto Pérez Vega, Mª Felicidad Aguado Martín, José Mª Molinelli Barba
Revista LOGIC JOURNAL OF THE IGPL Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 405 ata 414)

Formalising the Fisherman's Folly puzzle

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Santos, Paulo E.
Revista ARTIFICIAL INTELLIGENCE Vol. 175 Núm. 1, SI (páxs. 346 ata 377)
DOI https://doi.org/10.1016/j.artint.2010.04.004

Loop Formulas for Splitable Temporal Logic Programs

Autores Mª Felicidad Aguado Martín, José Pedro Cabalar Fernández, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 6645 (páxs. 80 ata 92)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-20895-9_9

Functional answer set programming

Autores José Pedro Cabalar Fernández
Revista THEORY AND PRACTICE OF LOGIC PROGRAMMING Vol. 11 Núm. 2-3 (páxs. 203 ata 233)
DOI https://doi.org/10.1017/s1471068410000517

Simulated evolution applied to study the genetic code optimality using a model of codon reassignments

Autores José Santos Reyes, Ángel Monteagudo Insua
Revista BMC BIOINFORMATICS Vol. 12 (páxs. 0 ata 0)

Differential Evolution Optimization of 3D Topological Active Volumes

Autores J. Novo, José Santos Reyes, M G Penedo
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 6691 (páxs. 282 ata 290)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-21501-8_35

Probabilistic static pruning of inverted files

Autores Roi Blanco González, Álvaro Barreiro García
Revista ACM TRANSACTIONS ON INFORMATION SYSTEMS Vol. 28 Núm. 1 (páxs. 1 ata 33)

Improving alternative text clustering quality in the avoiding bias task with spectral and flat partition algorithms

Autores Manuel Eduardo Ares Brea, Javier Parapar, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 6262 Núm. 2 (páxs. 407 ata 421)

Study of the Genetic Code Adaptability by Means of a Genetic Algorithm

Autores Ángel Monteagudo Insua, José Santos Reyes
Revista JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Núm. 2643 (páxs. 854 ata 865)

Evolutionary Multiobjective Optimization of Topological Active Nets

Autores Jorge Novo Buján, M G Penedo, José Santos Reyes
Revista PATTERN RECOGNITION LETTERS Vol. 31 Núm. 13 (páxs. 1781 ata 1794)

A Normal Form for Linear Temporal Equilibrium Logic

Autores José Pedro Cabalar Fernández
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 6342 (páxs. 64 ata 76)

CIE-9-MC code classification with knn and SVM

Autores David Lojo Vicente, David E. Losada Carril, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 5602 (páxs. 499 ata 508)

Nitrificación en reactores biopelícula de membrana tubular permeable a gases

Autores Judith Molina Burgos, Antonio Fermín Yáñez Izquierdo, Juan Alfredo Jacome Burgos, Suárez, J.
Revista Ingeniería del Agua Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 129 ata 144)

Using a rank fusion technique to improve shot boundary detection effectiveness

Autores Manuel Eduardo Ares Brea, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 5717 (páxs. 247 ata 254)

Certifying properties of an efficient functional program for computing Gröbner bases

Autores José Santiago Jorge Castro, Víctor Manuel Gulias Fernández, José Luis Freire Nistal
Revista JOURNAL OF SYMBOLIC COMPUTATION Vol. 44 Núm. 5 (páxs. 571 ata 582)

Avoiding Bias in Text Clustering Using Constrained K-means and May-Not-Links

Autores Manuel Eduardo Ares Brea, Javier Parapar, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 5766 (páxs. 322 ata 329)

A Revised Concept of Safety for General Answer Set Programs

Autores José Pedro Cabalar Fernández, David Pearce, Agustín Valverde
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 5753 (páxs. 58 ata 70)

N-gram based models for retrieval in degraded large collections

Autores Javier Parapar López, Ana María Freire Veiga, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 5478 (páxs. 680 ata 684)

Genetic Approaches for Topological Active Nets Optimization

Autores Óscar Ibáñez Panizo, Noelia Barreira Rodríguez, José Santos Reyes, M G Penedo
Revista PATTERN RECOGNITION Vol. 42 Núm. 5 (páxs. 907 ata 917)

Revisitin n-gram based models for retrieval in degraded large collections

Autores Javier Parapar, Ana Freire Veiga, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 5478 (páxs. 680 ata 684)

Localisation of the Optic Disc by Means of GA-Optimised Topological Active Nets

Autores Jorge Novo Buján, M G Penedo, José Santos Reyes
Revista IMAGE AND VISION COMPUTING Vol. 27 (páxs. 1572 ata 1584)

The fold Operator as a Coequalizer Using Coq

Autores Antonio Ángel Blanco Ferro, José Enrique Freire Brañas, José Luis Freire Nistal, Javier Paris Fernandez
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 5717 (páxs. 167 ata 176)

Genetic Code Optimality Studied by Means of Simulated Evolution and Within the Coevolution Theory of the Canonical Code Organization

Autores José Santos Reyes, Ángel Monteagudo Insua
Revista NATURAL COMPUTING Vol. 8 Núm. 4 (páxs. 719 ata 738)

Genetic Approaches for the Automatic Division of Topological Active Volumes

Autores Jorge Novo Buján, Noelia Barreira Rodríguez, M G Penedo, José Santos Reyes
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 5602 (páxs. 20 ata 29)

Evaluation of text clustering algorithms with n-gram-based document fingerprints

Autores Javier Parapar López, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 5478 (páxs. 645 ata 653)

Genetic algorithms in Coq: Generalization and formalization of the crossover operator

Autores Mª Felicidad Aguado Martín, José Luis Doncel Juárez, José Mª Molinelli Barba, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín
Revista Journal of Formalized Reasoning (páxs. 25 ata 37)

High order fucntions and Walsh coefficients revisited

Autores María Teresa Iglesias Otero, Concepción Vidal Martín, Alain Verschoren
Revista BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN Vol. 15 (páxs. 403 ata 408)

Optic Disc Segmentation by Means of GA-Optimized Topological Active Nets

Autores Jorge Novo Buján, M G Penedo, José Santos Reyes
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 5112 (páxs. 807 ata 816)

The space within the Fisherman¿s Folly: playing with a puzzle in mereotopology

Autores Paulo E. Santos, José Pedro Cabalar Fernández
Revista SPATIAL COGNITION AND COMPUTATION Vol. 8 (páxs. 47 ata 64)

Higher Epistasis in Genetic Algorithms

Autores María Teresa Iglesias Otero, Vicente Suárez Peñaranda, Concepción Vidal Martín, Alain Verschoren
Revista BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY Vol. 77 (páxs. 225 ata 243)

Partial Functions and Equality in Answer Set Programming

Autores José Pedro Cabalar Fernández
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 5366 (páxs. 392 ata 406)

Probabilistic documents length priors for language models

Autores Roi Blanco González, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4956 (páxs. 394 ata 405)

Strongly equivalent temporal logic problems

Autores Mª Felicidad Aguado Martín, José Pedro Cabalar Fernández, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 5293 (páxs. 8 ata 20)

Static Pruning of Terms in Inverted Files

Autores Roi Blanco González, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4425 (páxs. 64 ata 75)

NowOn Web: a NewsIR System

Autores Javier Parapar, Álvaro Barreiro García
Revista PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL Vol. 39 (páxs. 287 ata 288)

A Purely Model-Theoretic Semantics for Disjunctive Logic Programs with Negation

Autores José Pedro Cabalar Fernández, David Pearce, Panos Rondogiannis, William Wadge
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4483 (páxs. 44 ata 57)

Temporal Equilibrium Logic: a first approach

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Gilberto Pérez Vega
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4739 (páxs. 241 ata 248)

The Coruña Corpus Tool

Autores Javier Parapar, Isabel Moskowich-Spiegel Fandiño
Revista PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL Vol. 39 (páxs. 289 ata 290)

Partial Equilibrium Logic

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Sergei Odintsov, David Pearce, Agustín Valverde
Revista ANNALS OF MATHEMATICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE Vol. 50 (páxs. 305 ata 331)

Propositional Theories are Strongly Equivalent to Logic Programs

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Paolo Ferraris
Revista THEORY AND PRACTICE OF LOGIC PROGRAMMING Vol. 7 Núm. 6 (páxs. 745 ata 759)

Overall Comparison at the Standard Levels of Recall of Multiple Retrieval Methods with the Friedman Test

Autores José María Casanova Crespo, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4425 (páxs. 682 ata 685)

Using Coq to understand nested datatypes

Autores Antonio Ángel Blanco Ferro, José Enrique Freire Brañas, José Luis Freire Nistal
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4739 (páxs. 210 ata 216)

Genetic-Greedy Hybrid Approach for Topological Active Nets Optimization

Autores José Santos Reyes, Óscar Ibáñez Paniño, Noelia Barreira Rodríguez, M G Penedo
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4431 (páxs. 202 ata 210)

The 2-epistasis of fitness functions

Autores María Teresa Iglesias Otero, Vicente Suárez Peñaranda, Concepción Vidal Martín, Alain Verschoren
Revista BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY Vol. 76 (páxs. 397 ata 419)

On the representation of imperative programs in a logical framework

Autores José Luis Freire Nistal, José Enrique Freire Brañas, Antonio Ángel Blanco Ferro, David Cabrero Souto
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4739 (páxs. 202 ata 209)

Minimal Logic Programs

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Gilberto Pérez Vega
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4670 (páxs. 104 ata 118)

Certified Genetic Algorithms: Crossover Operators for Permutations

Autores Mª Felicidad Aguado Martín, José Luis Doncel Juárez, José Mª Molinelli Barba, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín, Ana Maria Vieites Rodriguez
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4739 (páxs. 282 ata 289)

NowOn Web: News Search and Summarization

Autores Javier Parapar, José María Casanova Crespo, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4739 (páxs. 225 ata 232)

Automatic Topological Active Net Division in a Genetic-Greedy Hybrid Approach

Autores Noelia Barreira Rodríguez, M G Penedo, Óscar Ibáñez Panizo, José Santos Reyes
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4478 (páxs. 226 ata 233)

Matemáticas evolutivas: algoritmos genéticos

Autores María Teresa Iglesias Otero
Revista MATEMATICALIA Vol. 3 Núm. 4 (páxs. 0 ata 0)

Sentence retrieval with LSI and topic identification

Autores David Parapar López, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 3936 (páxs. 119 ata 130)

Negations and document length in logical retrieval

Autores David E. Losada Carril, Álvaro Barreiro García
Revista INFORMATION SYSTEMS Vol. 31 Núm. 7 (páxs. 610 ata 620)

TSP and cluster-based solutions to the reassignment of document identifiers

Autores Roi Blanco González, Álvaro Barreiro García
Revista INFORMATION RETRIEVAL Vol. 9 Núm. 4 (páxs. 499 ata 517)

Strong Negation in Well-Founded and Partial Stable Semantics for Logic Programs

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Sergei Odintsov, David Pearce
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4140 (páxs. 592 ata 601)

Topological Active Nets Optimization Using Genetic Algorithms

Autores O. Ibáñez, Noelia Barreira Rodríguez, José Santos Reyes, M G Penedo
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4141 (páxs. 272 ata 282)

Analysing and Extending Well-Founded and Partial Stable Semantics Using Partial Equilibrium Logic

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Sergei Odintsov, David Pearce, Agustín Valverde Ramos
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4079 (páxs. 346 ata 360)

Strings and holes: an exercise on spatial representation and reasoning

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Paulo Eduardo Santos
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4140 (páxs. 419 ata 429)

Generalized Walsh Transforms and Epistasis

Autores María Teresa Iglesias Otero, Concepción Vidal Martín, Alan Verschoren
Revista BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN Vol. 13 (páxs. 55 ata 68)

On the Logic and Computation of Partial Equilibrium Models

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Sergei Odintsov, David Pearce, Agustín Valverde Ramos
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 4160 (páxs. 82 ata 94)

Higher order functions and Walsh coeficcients.

Autores María Teresa Iglesias Otero, Vicente Suárez Peñaranda, Alain Verschoren
Revista BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN Vol. 13 (páxs. 633 ata 643)

A Software Architecture for Effective Document Identifier Reassignment

Autores Roi Blanco González, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 3643 (páxs. 254 ata 262)

VoDKA : Developing a Video-on-Demand Server using Distributed Functional Programming

Autores Víctor Manuel Gulias Fernández, Miguel Barreiro, José Luis Freire Nistal
Revista JOURNAL OF FUNCTIONAL PROGRAMMING Vol. 15 Núm. 3 (páxs. 403 ata 430)

Complex Behaviours through modulation in Autonomous Robot Control

Autores Jose Antonio Becerra Permuy, Francisco Javier Bellas Bouza, José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 3512 (páxs. 717 ata 724)

Document Identifier Reassignment Through Dimensionality Reduction

Autores Roi Blanco González, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 3408 (páxs. 375 ata 387)

Neural Clustering Analysis of Macroevolutionary and Genetic Algorithms in the Evolution of Robot Controllers

Autores Jose Antonio Becerra Permuy, José Santos Reyes
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 3562 (páxs. 415 ata 424)

Computing epistasis of Template Functions through Walsh Transforms

Autores María Teresa Iglesias Otero, Concepción Vidal Martín, Alain Verschoren
Revista COMPUTING AND INFORMATICS Vol. 24 (páxs. 263 ata 279)

Reducing Propositional Theories in Equilibrium Logic to Logic Programs

Autores José Pedro Cabalar Fernández, David Pearce, Agustín Valverde
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 3808 (páxs. 4 ata 17)

On Recursive Functions and Well-Founded Relations in the Calculus of Constructions

Autores José Luis Freire Nistal, José Enrique Freire Brañas, Antonio Ángel Blanco Ferro
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 3643 (páxs. 69 ata 80)

Towards a Certified and Efficient Computing of Gröbner Bases

Autores José Santiago Jorge Castro, Víctor Manuel Gulias Fernández, José Luis Freire Nistal, Juan José Sánchez Penas
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 3643 (páxs. 111 ata 120)

Aplicación de Algoritmos Genéticos para optimizar curvas termogravimétricas

Autores Matilde Ríos Fachal, María Teresa Iglesias Otero, Salvador Naya Fernández, Francisco Javier Bellas Bouza
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 2 Núm. 15 (páxs. 1395 ata 1403)

Logic programs with functions and default values

Autores José Pedro Cabalar Fernández, David Lorenzo
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 3229 (páxs. 294 ata 306)

Negations and document length in logical retrieval

Autores David E. Losada Carril, Álvaro Barreiro García
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 3246 (páxs. 196 ata 207)

Development of a Scalable, Fault Tolerant and Low Cost Cluster-based e-Payment System with a Distributed Functional Kernel

Autores Carlos Abalde Ramiro, Víctor Manuel Gulias Fernández, José Luis Freire Nistal, Juan José Sánchez Penas, José Mª García-Tizón Iglesias
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 2809 (páxs. 220 ata 230)

Development of a Scalable, Fault Tolerant, and Low Cost Cluster-Based e-Payment System with a Distributed Functional Kernel

Autores Carlos Abalde Ramiro, Víctor Manuel Gulias Fernández, José Luis Freire Nistal, Juan José Sánchez Penas, José Mª García-Tizón Iglesias
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 2809 (páxs. 220 ata 230)

Embedding term similarity and inverse document frequency into a logical model of Information Retrieval

Autores Álvaro Barreiro García, David Enrique Losada Carril
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 54 Núm. 4 (páxs. 285 ata 301)

Modelling Temporal Series Through Synaptic Delay-based Neural Networks

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes
Revista NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS Vol. 11 (páxs. 224 ata 237)

On the Strong Co-induction in Coq

Autores José Luis Freire Nistal, Antonio Ángel Blanco Ferro, Víctor Manuel Gulias Fernández, Enrique Freire Brañas
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 2809 (páxs. 279 ata 290)

Propositional logic representations for documents and queries: a large-scale evaluation

Autores Álvaro Barreiro García, David Enrique Losada Carril
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 2633 (páxs. 219 ata 234)

Multimodule Artificial Neural Network Architectures for Autonomous Robot Control Through Behavior Modulation

Autores José Antonio Becerra Permuy, José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 2687 (páxs. 169 ata 176)

Self Pruning Gaussian Synapse Networks for Behavior Based Robots.

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes, José Antonio Becerra Permuy
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 2415 Núm. - (páxs. 837 ata 843)

A Rewriting Method for Well-Founded Semantics with Explicit Negation

Autores José Pedro Cabalar Fernández
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 2401 Núm. - (páxs. 378 ata 392)

Pit Units in Temporal Time Delay Based Networks Trained with Descrete Time Backpropagation

Autores José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS SYSTEMS AND SIGNALS Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 31 ata 42)

Chaotic Time Series Prediction with Discrete Time Backpropagation

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes
Revista ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN PATTERN RECOGNITION Núm. - (páxs. 103 ata 115)

A Logical Model for Information Retrieval based on Propositional Logic and Belief Revision

Autores Álvaro Barreiro García, David Enrique Losada Carril
Revista COMPUTER JOURNAL Vol. 44 Núm. 5 (páxs. 410 ata 424)

II-DTB, Discrete Time Backpropagation with Product Unist

Autores José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 2084 Núm. - (páxs. 207 ata 214)

Multary Epistasis

Autores María Teresa Iglesias Otero, Concepción Vidal Martín, Dominique Suys, Alain Verschoren
Revista BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN Vol. 8 Núm. - (páxs. 651 ata 671)

Considerations in the application of Evolution to the Generation of Robot Controllers

Autores José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández, Jose Antoniio Becerra Permuy, Juan Crespo Mariño, Francisco Bellas Bouza
Revista INFORMATION SCIENCES Vol. 133 Núm. - (páxs. 133 ata 148)

Influence of Noise on Discrete Time Backpropagation Trained Networks

Autores José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Revista Neurocomputing Vol. 41 Núm. - (páxs. 67 ata 89)

Fusion and Deforestation in COQ

Autores José Luis Freire Nistal, Enrique Freire Brañas, Antonio Ángel Blanco Ferro, J. José Sánchez Penas
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 2178 Núm. - (páxs. 583 ata 596)

Behavior Reuse and virtual Sensors in the Evolution of Complex Behavior Architectures

Autores Richard José Duro Fernández, José Antonio Becerra Permuy, José Santos Reyes
Revista THEORY IN BIOSCIENCES Vol. 120 Núm. - (páxs. 188 ata 206)

Unha implementación da rede informática educativa. O sistema do Concello da Coruña

Autores José Luis Freire Nistal
Revista BOLETÍN DAS CIENCIAS Vol. 13 Núm. 43 (páxs. 37 ata 47)

Efficient Algorithms for Ranking Documents Represented as DNF Formulas

Autores Álvaro Barreiro García, David Enrique Losada Carril
Revista TECHNOLOGY LETTERS Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 16 ata 24)

Training Higher Order Gaussian Synapses

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes
Revista FOUNDATIONS AND TOOLS FOR NEURAL MODELING- LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1606 Núm. - (páxs. 537 ata 545)

Discrete Time Backpropagation for Training Synaptic Delay Based Artificial Neural Networks

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes
Revista IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS Vol. 10 Núm. 4 (páxs. 779 ata 789)

Progressive Construction of Compound Behavior Controllers for Autonomous Robots Using Temporal Information

Autores Jose Antoniio Becerra Permuy, José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Revista ADVANCES IN ARTIFICIAL LIFE- LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE Vol. 1674 Núm. - (páxs. 324 ata 328)

Epistasis and Unitation

Autores María Teresa Iglesias Otero, Concepción Vidal Martín
Revista COMPUTERS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE Vol. 18 Núm. 5 (páxs. 467 ata 483)

Using Temporal Information in ANNs for the Implementation of Autonomous Robot Controllers

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes
Revista ENGINEERING APPLICATIONS OF BIO- INSPIRED ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS- LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1607 Núm. - (páxs. 540 ata 547)

Sistemas y Datos para ayudar a dirigir las Empresas de hoy (II)

Autores Miguel José Rodríguez Rubio, José Mª García-Tizón Iglesias
Revista CÍRCULO DE DIRIGENTES.REVISTA DE LOS DIRIGENTES, DIRECTIVOS Y PROFESIONALES. Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 12 ata 13)

Sistemas y Datos para ayudar a dirigir las Empresas de hoy (I)

Autores Miguel José Rodríguez Rubio, José Mª García-Tizón Iglesias
Revista CÍRCULO DE DIRIGENTES.REVISTA DE LOS DIRIGENTES, DIRECTIVOS Y PROFESIONALES. Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 16 ata 17)

Distributed Functional Computing and its Instrumentation

Autores Víctor Manuel Gulias Fernández, Alberto Valderruten Vidal, José Luis Freire Nistal
Revista PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEM: THEORY AND APPLICATIONS Núm. - (páxs. 0 ata 0)

An alternative approach to involutive Brauer Groups

Autores Concepción Vidal Martín
Revista LECTURE NOTES IN PURE AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 1 Núm. 197 (páxs. 311 ata 324)

Tecnología de la Información + Trabajo Cooperativo = Sinergia

Autores Miguel José Rodríguez Rubio, José Mª García-Tizón Iglesias
Revista CÍRCULO DE DIRIGENTES.REVISTA DE LOS DIRIGENTES, DIRECTIVOS Y PROFESIONALES. Vol. 3 Núm. 3 (páxs. 16 ata 17)

Development of in-house spectral data manipulation programs following quality guides

Autores José Manuel Andrade Garda, Darío Prada Rodríguez, Javier Andrade Garda, Jesús Otero Seoane, Miguel José Rodríguez Rubio
Revista LABORATORY AUTOMATION & INFORMATION MANAGEMENT Vol. 33 Núm. 2 (páxs. 119 ata 127)

An automatic calculator with penrose diagrams

Autores José María Barja Pérez, Antonio Ángel Blanco Ferro, José Luis Freire Nistal, José Mª Molinelli Barba
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 1333 Núm. - (páxs. 77 ata 94)

From sequential to distributed formal proofs.

Autores Víctor Manuel Gulias Fernández, José Santiago Jorge Castro, Juan José Quintela Carreira, José Luis Freire Nistal
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 1333 Núm. - (páxs. 501 ata 513)

Parallelization of connecitonist models based on a symbolyc formalism

Autores José Santos Reyes, Ramón Pérez Otero, Manuel Cabarcos Traseira, José Mira Mira
Revista BIOLOGICAL AND ARTIFICIAL COMPUTATION: FROM NEUROSCIENCE TO TECHNOLOGY, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1240 Núm. - (páxs. 304 ata 312)

Knowledge refinement of an expert system using a symbolic connectionist approach

Autores José Santos Reyes, David Lorenzo Blanco, Silvia Gómez Pose, Joaquín Heras Varela, Ramón Pérez Otero
Revista ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE Vol. - Núm. - (páxs. 516 ata 520)

Introducing planning in discrete event systems

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Ramón Pérez Otero, Álvaro Barreiro García, Manuel Cabarcos Traseira
Revista COMPUTER AIDED SYSTEMS THEORY, LECTURE IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1333 Núm. - (páxs. 146 ata 159)

Automatic induction of DEVS Structures

Autores José Pedro Cabalar Fernández, P. Otero, D. Lorenzo
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 1030 Núm. - (páxs. 305 ata 313)

Evaluation Lazy avec Caml Light.

Autores Víctor Manuel Gulias Fernández, José Luis Freire Nistal, Alberto Valderruten Vidal
Revista COLLECTION DIDACTIQUE, INRIA Vol. - Núm. 15 (páxs. 77 ata 94)

Discrete event simulation in an environment for temporal expert systems

Autores Álvaro Barreiro García, José Pedro Cabalar Fernández, P. Otero, D. Lorenzo
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 1030 Núm. - (páxs. 271 ata 286)

NETTOOL: A hybrid connectionist-symbolic development environment. From natural to artificial neural computation

Autores José Santos Reyes, R. Otero, J. Mira
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 930 Núm. - (páxs. 658 ata 665)

Relatively noetherian rings, localization and sheaves, part III: Functional behaviour

Autores Concepción Vidal Martín, A. Verschoren
Revista COMMUNICATIONS IN ALGEBRA Vol. 23 Núm. 7 (páxs. 2597 ata 2619)

Synaptic modulation based artificial neural networks. From natural to artificial neural computation

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes
Revista Lecture Notes in Computer Science Vol. 930 Núm. - (páxs. 31 ata 36)

DCAML: Computación distribuida en CAML LIGHT

Autores José Luis Freire Nistal, Basilio B. Fraguela, Víctor Manuel Gulias Fernández
Revista TÉCNICAL REPORT Vol. - Núm. 19 (páxs. 0 ata 0)

Journal of Universal Computer Science, Special Issue on Information Retrieval and Recommender Systems

Editores Fidel Cacheda, Javier Parapar
Editorial GRAZ UNIV TECHNOLGOY, Graz (Austria)
ISBN 0948-695X

TEORIA DE GRAFOS: EJERCICIOS RESUELTOS Y PROPUESTOS. LABORATORIO CON SAGE

Autores Concepción Vidal Martín, Ana Maria Vieites Rodriguez, Mª Felicidad Aguado Martín, Gilberto Pérez Vega, Manuel Ladra González, Felipe Gago Couso
Editorial Ediciones Paraninfo S.A, Madrid (España)
ISBN 978-84-283-3707-6

MATLAB PARA CÁLCULO EN UNA VARIABLE

Autores María Teresa Iglesias Otero
Editorial Andavira Editora, S.L., Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8408-617-8

Evolución artificial y robótica autónoma

Autores José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Editorial RA-MA, Madrid (España)
ISBN 8478976310

Comercio electrónico : la tecnología al servicio de la PYME

Autores Antonio Ángel Blanco Ferro, Víctor Manuel Gulias Fernández, Javier Mosquera Blanco, Carlos Abalde Ramiro, José Luis Freire Nistal
Editorial Vía Láctea Editorial, Coruña, A (España)
ISBN 84-89444-91-9

Foundations of Generic Optimization. Volume 1: A combinatorial approach to epistasis.

Autores María Teresa Iglesias Otero, Bart Naudts, Alain Verschoren, Concepción Vidal Martín
Editorial Springer, Dordrecht (Países Bajos)
ISBN 1-4020-3666-3

Biologically Inspired Robot Behavior Engineering

Editorial Physica-Verlag, Heidelberg (Alemania)
ISBN 3-7908-1513-6

Algoritmos genéticos generalizados. Variaciones sobre un tema

Autores María Teresa Iglesias Otero
Editorial Univ. La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-89694-80-x

Localization and sheaves: a relative point of you. Pitman Research Notes in Mathematics Series

Autores Concepción Vidal Martín, P. Jara, A. Verschoren
Editorial Longman, (Estados Unidos)
ISBN nodef-0548

Using evolved artificial neural networks for providing an emergent segmentation with an active net model

Autores Jorge Novo,Cristina V. Sierra,José Santos Reyes,Manuel González Penedo
Libro Recent Advances in Knowledge - Based Paradigms and Applications - Advances in Intelligent Systems and Computing
Vol. 234 Edita Springer - Verlag.
ISBN: 9783319016481
Páxinas Dende a 57 ata a 72

Emergent Image Segmentation by Means of Evolved Connectionist Models and Using a Topological Active Net Model

Autores Jorge Novo,Cristina V. Sierra,José Santos Reyes,Manuel González Penedo
Libro Agents and Artificial Intelligence
Vol. 449 Edita springer verlag.
ISBN: 978-3-662-44439
Páxinas Dende a 1 ata a 113

Agrupamiento documentale

Autores Eduardo Ares, M.,Javier Parapar,Álvaro Barreiro García
Libro Recuperación de Información. Un enfoque práctico y multidisciplinar
Edita RA-MA Editorial.
ISBN: 978-84-9964-112-6
Páxinas Dende a 393 ata a 418

Robot Controller Evolution with Macroevolutionary Algorithms

Autores Jose Antonio Becerra Permuy,José Santos Reyes,Richard José Duro Fernández
Libro Information Processing with Evolutionary Algorithms From Industrial Applications to Academic Speculations
Vol. - Edita Springer.
ISBN: 1-85233-866-0
Páxinas Dende a 117 ata a 128

Some approaches for reusing behaviour based robot cognitive architectures obtained through evolution

Autores Richard José Duro Fernández,José Santos Reyes,Jose Antonio Becerra Permuy
Libro Biologically Inspired Robot Behavior Engineering
Vol. - Edita Physica-Verlag.
ISBN: 3-7908-1513-6
Páxinas Dende a 239 ata a 260

Contraste y Validación en Ambiente Real del Modelado Neuronal para la Predicción del Fracaso Empresarial

Autores Manuel Rodríguez López,José Santos Reyes
Libro Actas de la IX Conferencia de la Asociación Española para la Inleligencia Artificial (CAEPIA 2001).Actas
Vol. - Edita Servicio Publicaciones Univ. de Oviedo.
ISBN: 84-932297-0-9
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Symmetric Closed Categories and Involutive Brauer Groups

Autores Concepción Vidal Martín
Libro Ring Theory and Algebraic Geometry
Vol. - Edita Marcel Dekker.
ISBN: 0-8247-0559-9
Páxinas Dende a 325 ata a 339

Evolving ANN Controllers for Smart Mobile Robots

Autores Richard José Duro Fernández,José Antonio Becerra Permuy,José Santos Reyes
Libro Future Directions for Intelligent Systems and Information Sciencias
Vol. - Edita Physica Verlag.
ISBN: 3-7908-1276-5
Páxinas Dende a 34 ata a 64

Sociedade do Coñecemento

Autores José Luis Freire Nistal,Domingo Docampo Amoedo,A. R. Figueiras Vidal,Lois Rodríguez,Esther Touza Fernández
Libro GALICIA 2010
Vol. - Edita Asociación proxecto de investigación Galicia 2010.
ISBN: 84-607-1434-9
Páxinas Dende a 527 ata a 575

El impulso de las necesidades universitarias

Autores José Luis Freire Nistal
Libro El futuro actual
Vol. - Edita Ed. Caixa Galicia.
ISBN: CG-1
Páxinas Dende a 422 ata a 435

On the functional approach to RDBMS

Autores José Luis Freire Nistal,Víctor Manuel Gulias Fernández,Xesús M. López
Libro Data management systems
Vol. - Edita IEEE Computer Society.
ISBN: 0-8186-8049-0
Páxinas Dende a 169 ata a 169

Concurrent programming with traces in haskell

Autores Víctor Manuel Gulias Fernández,Juan José Quintela Carreira,José Luis Freire Nistal
Libro Functional and logic programming
Vol. - Edita Wordl Scientific.
ISBN: 981-02-2923-2
Páxinas Dende a 176 ata a 191

Tumor growth analysis using cellular automata based on the cancer hallmarks

Autor Ángel Monteagudo Insua
Director/es José Santos Reyes
Ámbito Departamento en Constitución
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A casual semantics for logic programming

Autor Jorge Fandiño García
Director/es José Pedro Cabalar Fernández
Ámbito Departamento en Constitución
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Temporal answer set programming

Autor Martín Diéguez Lodeiro
Director/es José Pedro Cabalar Fernández
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Relevance-Based Language Models: New Estimations and Applications

Autor Javier Parapar López
Director/es Álvaro Barreiro García
Ámbito Computación
Cualificación Apto Cum Laude

Constrained Clustering Algorithms: Practical Issues and Applications

Autor Manuel Eduardo Ares Brea
Director/es Álvaro Barreiro García
Ámbito Computación
Cualificación Apto Cum Laude

Clasificación Automática de Documentación Clínica

Autor José David Lojo Vicente
Director/es Álvaro Barreiro García; David Enrique Losada Carril
Ámbito Computación
Cualificación Apto

Evolutionary Optimization of Topological Active Models for Image Segmentation

Autor Jorge Novo Buján
Director/es José Santos Reyes; Manuel Fco. González Penedo
Ámbito Computación
Cualificación Apto Cum Laude

Index compression for information retrieval systems

Autor Roi Blanco González
Director/es Álvaro Barreiro García
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Epistasis superior

Autor Vicente Suarez Peñaranda
Director/es María Teresa Iglesias Otero;Alain Verschoren
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural en la recuperación de la información en español

Autor Jesús Vilares Ferro
Director/es Miguel Ángel Alonso Pardo;José Luis Freire Nistal
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de la verificación de propiedades de programas funcionales: de las pruebas manuales al uso de asistentes de pruebas

Autor Jose Santiago Jorge Castro
Director/es Víctor Manuel Gulias Fernández;José Luis Freire Nistal
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aproximación evolutiva para la obtención incremental de arquitecturas modulares de comportamientos en robots autónomos

Autor José Antonio Becerra Permuy
Director/es Richard José Duro Fernández;José Santos Reyes
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Funciones de orden superior en programación funcional. Una perspectiva categórica

Autor Enrique Freire Brañas
Director/es José Luis Freire Nistal
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A logical model of information retrieval based on propositional logic and belief revision

Autor David Enrique Losada Carril
Director/es Álvaro Barreiro García
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

DFL: Computación funcional distribuída

Autor Víctor Manuel Gulias Fernández
Director/es José Luis Freire Nistal
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Algoritmos genéticos generalizados. Variaciones sobre un tema.

Autor María Teresa Iglesias Otero
Director/es Concepción Vidal Martín;Alain Verschoren
Ámbito Computación
Cualificación Apto

Additive Smoothing for Relevance-Based Language Modelling of Recommender Systems
Congreso Español de Recuperación de Información (CERI'16)
Nacional

Autores Daniel Valcarce, Javier Parapar, Alvaro Barreiro
Organizador UNIVERSIDAD DE GRANADA
Lugar Granada (España)
DOI https://doi.org/10.1145/2934732.2934737

Computing Neighbourhoods with Language Models in a Collaborative Filtering Scenario
7th Italian Information Retrieval Workshop (IIR 2017)
Internacional

Autores Daniel Valcarce, Javier Parapar, Alvaro Barreiro
Lugar Venezia (Italia)

Efficient Pseudo-Relevance Feedback Methods for Collaborative Filtering Recommendation
38th European Conference on IR Research (ECIR 2016)
Internacional

Autores Daniel Valcarce, Javier Parapar, Alvaro Barreiro
Lugar Padua (Italia)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-30671-1_44

Language Models for Collaborative Filtering Neighbourhoods
38th European Conference on IR Research (ECIR 2016)
Internacional

Autores Daniel Valcarce, Javier Parapar, Alvaro Barreiro
Lugar Padua (Italia)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-30671-1_45

A Study of Priors for Relevance-Based Language Modelling of Recommender Systems
9th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys 2015)
Internacional

Autores Daniel Valcarce, Javier Parapar, Alvaro Barreiro
Lugar Vienna (Austria)
DOI https://doi.org/10.1145/2792838.2799677

A Study of Smoothing Methods for Relevance-Based Language Modelling of Recommender Systems
37th European Conference on Information Retrieval (ECIR 2015)
Internacional

Autores Daniel Valcarce, Javier Parapar, Álvaro Barreiro García
Lugar Vienna (Austria)

Exploring Statistical Language Models for Recommender Systems
9th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys 2015)
Internacional

Autores Daniel Valcarce
Lugar Vienna (Austria)
DOI https://doi.org/10.1145/2792838.2796547

When Recommenders Met Big Data: an Architectural Proposal and Evaluation
III Congreso Español de Recuperación de la Información (CERI 2014)
Nacional

Autores Daniel Valcarce, Javier Parapar, Alvaro Barreiro
Organizador Sociedad Española de Recuperación de Información
Lugar Coruña, A (España)

Emergent segmentation of topological active nets by means of evolutionary obtained artificial neural networks
International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART'13)
Internacional

Autores C. V. Sierra, J. Novo, J. Santos, M G Penedo
Organizador Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC)
Lugar Barcelona (España)

Integrating Temporal Extensions of Answer Set Programming
12th International Conference on Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning (LPNMR'13)
Internacional

Autores Concepción Vidal Martín, Mª Felicidad Aguado Martín, Gilberto Pérez Vega
Lugar Coruña, A (España)

La Estadística en los Algoritmos Genéticos: el teorema de los esquemas
XI CONGRESO GALEGO DE ESTATÍSTICA E INVESTIGACIÓN DE OPERACIÓNS
Nacional

Autores María Teresa Iglesias Otero
Lugar Coruña, A (España)

Redes Neuronales Artificiales y predicción del fallo empresarial: superación del enfoque de "caja negra" con algoritmos de poda y análisis de sensibilidad
XVII Congreso AECA
Internacional

Autores Carlos Piñeiro Sánchez, Manuel Rodríguez López, Pablo De Llano Monelos, José Santos Reyes
Organizador AECA - Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Evolved artificial neural networks for controlling Topological Active Nets deformation and for medical image segmentation
International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES'12)
Internacional

Autores Cristina V. Sierra, J. Novo, J. Santos, M G Penedo
Organizador KES International
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Paving the way for temporal grounding
28th International Conference on Logic Programming ICLP 2012
Internacional

Autores Mª Felicidad Aguado Martín, José Pedro Cabalar Fernández, Martín Diéguez Lodeiro, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín
Organizador International Conference on Logic Programming ICLP
Lugar Budapest (Hungría)

Fórmulas de ciclo para programas lógicos temporales: una primera aproximación
RSME 11
Nacional

Autores Gilberto Pérez Vega, Mª Felicidad Aguado Martín, Concepción Vidal Martín
Organizador Real Sociedad Matemática Española
Lugar Ávila (España)

Blog posts and comments extraction and impact on retrieval efectiveness
1st Spanish Conference on Information Retrieval CERI'10
Internacional

Autores Javier Parapar, Jorge López Castro, Álvaro Barreiro García
Lugar Madrid (España)

Evaluación de técnicas de aprendizaje activo para codificación CIE9-MC de informes de alta hospitalaria
1st Spanish Conference on Information Retrieval CERI'10
Internacional

Autores David Lojo Vicente, David E. Losada Carril, Álvaro Barreiro García
Lugar Madrid (España)

Where to start fitering redundancy? A cluster-based approach
33rd ACM International Conference on Research and Development in Information Retrieval SIGIR¿10
Internacional

Autores Ronald Teijeira Fernández, Javier Parapar, David E. Losada Carril, Álvaro Barreiro García
Lugar Ginebra (Suiza)

Blog Snippets: A comments-biased approach
33rd ACM International Conference on Research and Development in Information Retrieval SIGIR¿10
Internacional

Autores Javier Parapar, Jorge López Castro, Álvaro Barreiro García
Lugar Ginebra (Suiza)

Loop formulas for splitable temporal logic programs
11th International Conference on Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning LPNMR11
Internacional

Autores Mª Felicidad Aguado Martín, José Pedro Cabalar Fernández, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín
Lugar Vancouver (Canadá)

Multiobjective optimization of the 3D Topological Active Volume segmentation model
International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART'11)
Internacional

Autores J. Novo, M G Penedo, José Santos Reyes
Organizador Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC)
Lugar Roma (Italia)

Evolution of Adaptive Center-crossing Continuous Time Recurrent Neural Networks for Biped Robot Control
European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN 2010)
Internacional

Autores Ángel Campo Penín, José Santos Reyes
Lugar Brujas (Bélgica)

An automatic linking service of document images reducing the effect of OCR errors with latent semantics
25th ACM Symposium on applied computing ACM SAC 2010
Internacional

Autores Renato De Freitas Bulcao-Neto, José Antonio Camacho Guerrero, Álvaro Barreiro García, Javier Parapar, Alessandra Alaniz Macedo
Lugar Lausanne (Suiza)

Optimization of Topological Active Models with Multiobjective Evolutionary Algorithms
ICPR 2010 - 20th International Conference on Pattern Recognition
Internacional

Autores Jorge Novo Buján, José Santos Reyes, M G Penedo, Alba Fernández Arias
Lugar Estambul (Turquía)

Crossover Operators for Permutations. Equivalence between Position and Order Based Crossover
9th International Conference Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2009)
Internacional

Autores Mª Felicidad Aguado Martín, José Mª Molinelli Barba, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín
Lugar Gijón (España)

Inductive Logic Programming for Agent Control Learning in the RoboCup Soccer Simulation
CAEPIA-TTIA 2009, XIII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial
Internacional

Autores Alberto Domínguez Illobre, Álvaro García Bargo, Jorge González Iglesias, Ramón Pérez Otero, José Santos Reyes
Lugar Sevilla (España)

Safety Preserving Transformations for General Answer Set Programs
LOPSTR 2009,19th International Symposium on Logic-Based Program Synthesis and Transformation
Internacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández, David Pearce, Agustín Valverde
Lugar Cohimbra (Portugal)

Enabling the Grid for experiments in distributed information retrieval
1st EELA-2 Conference CIEMAT 2009
Internacional

Autores Raúl Ramos Pollan, Álvaro Barreiro García
Lugar Bogotá (Colombia)

Compression-based document length prior for Language Models
SIGIR¿09, 32nd ACM Internatinal Conference on Research and Development in Information Retrieval
Internacional

Autores Javier Parapar, David E. Losada Carril, Álvaro Barreiro García
Lugar Boston (Estados Unidos)

Existential Quantifiers in the Rule Body
WLP 2009, 23rd Workshop on (Constraint) Logic Programming
Internacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández
Lugar Potsdam (Alemania)

Winnowing-Based Text Clustering
CIKM 2008 - 17th ACM conference on information and knowledge management (Workshop Proceedings)
Internacional

Autores Javier Parapar, Álvaro Barreiro García
Lugar Napa Valley, California (Estados Unidos)

Deception, order and epistasis
GEM 2008 - The 2008 International Conference on Genetic and Evolutionary Methods (WORLDCOMP¿08)
Internacional

Autores Concepción Vidal Martín, María Teresa Iglesias Otero, Alain Verschoren
Lugar Las Vegas (Estados Unidos)

Segmentation of legislative documents using a domain-specific lexicon
DEXA 2008 - 19th International Workshop on Database and Expert Systems Applications
Internacional

Autores Ismael Hasan Romero, Javier Parapar, Roi Blanco González
Lugar Turin (Italia)

Automatic Topological Active Net Division in a Genetic-Greedy Hybrid Approach
3rd Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IbPRIA 2007)
Nacional

Autores Noelia Barreira Rodríguez, M G Penedo, Óscar Ibáñez Panizo, José Santos Reyes
Lugar Girona (España)

Topological Active Volumes Optimization with Genetic Approaches
CAEPIA-TIIA 2007, XII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial
Internacional

Autores Jorge Novo Buján, Noelia Barreira Rodríguez, M G Penedo, José Santos Reyes
Lugar Salamanca (España)

An Effective and Efficient Web News Extraction Technique for an Operational NewsIR System
CAEPIA-TIIA 2007, XII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial
Internacional

Autores Javier Parapar, Álvaro Barreiro García
Lugar Salamanca (España)

Retrieval of relevant and novel sentences applying Information Retrieval models and techniques
CEDI 2007, VII Jornada de Seguimiento de Proyectos en Tecnologías Informáticas en el área de Inteligencia Artificial, II Congreso Español de Informática.(jspTIN)
Nacional

Autores David E. Losada Carril, Álvaro Barreiro García
Lugar Zaragoza (España)

Boosting Static Pruning of Inverted Files
SIGIR 2007, 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval
Internacional

Autores Roi Blanco González, Álvaro Barreiro García
Lugar Amsterdam (Países Bajos)

Generalización de los cruces basados en el orden y en la posición. Una implementación verificada
CLEI 2007, XXXIII Conferencia Latinoamericana de Informática
Internacional

Autores Mª Felicidad Aguado Martín, José Mª Molinelli Barba, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín, Ana Maria Vieites Rodriguez
Lugar San José (Costa Rica)

On the representation of imperative program in a logical framework
EUROCAST 2007, 11th Internacional Conference on Computer Aided Systems Theory
Internacional

Autores José Luis Freire Nistal, José Enrique Freire Brañas, Antonio Ángel Blanco Ferro, David Cabrero Souto
Lugar España

Using Coq to Understand Nested Datatypes
EUROCAST 2007, 11th Internacional Conference on Computer Aided Systems Theory
Internacional

Autores Antonio Ángel Blanco Ferro, José Enrique Freire Brañas, José Luis Freire Nistal
Lugar España

Overall comparison at the standard levels of recall of multiple retrieval methods with the Friedman test
29th European Conference on Information Retrieval. Euro XXII
Internacional

Autores Manuel Antonio Presedo Quindimil, Álvaro Barreiro García, José María Casanova Crespo
Lugar Roma (Italia)

Holes, Knots and Shapes: A Spatial Ontology of a Puzzle
COMMONSENSE 2007, 8th International Symposium on Logical Formalization of Commonsense Reasoning
Internacional

Autores Paulo Santos, José Pedro Cabalar Fernández
Lugar Palo Alto, CA (Estados Unidos)

Generalización de los cruces basados en el orden y en la posición. Una implementación verificada
CLEI 2007, XXXIII Conferencia Latinoamericana de Informática
Internacional

Autores Mª Felicidad Aguado Martín, José Mª Molinelli Barba, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín, Ana Maria Vieites Rodriguez
Lugar San José (Costa Rica)

Genetic-Greedy Hybrid Approach for Topological Active Nets Optimization
8th International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms, ICANNGA 2007
Internacional

Autores José Santos Reyes, Óscar Ibáñez Panizo, Noelia Barreira Rodríguez, M G Penedo
Lugar Warsaw (Polonia)

Some features about the convergence of a genetic algoritm
ICM2006, International Congress of Mathematicians
Internacional

Autores María Teresa Iglesias Otero, Matilde Ríos, Concepción Vidal Martín
Lugar Madrid (España)

Some features about the convergence process of a Genetic Algorithm.
International Congress of Mathematicians ICM 2006
Internacional

Autores María Teresa Iglesias Otero, Matilde Ríos Fachal, Concepción Vidal Martín
Lugar Madrid (España)

Un programa funcional certificado y eficiente para el cálculo de Bases de Gröbner
EACA 2006 - X Encuentro de Álgebra Computacional y Aplicaciones
Internacional

Autores José Santiago Jorge Castro, Víctor Manuel Gulias Fernández, José Luis Freire Nistal
Lugar Sevilla (España)

Passing through Holes and Getting Entangled by Strings: An Automated Solution for a Spatial Puzzle
ECAI 2006 - 17th European Conference on Artificial Intelligence: Workshop on Spatial and Temporal Reasoning
Internacional

Autores Paulo Eduardo Santos, José Pedro Cabalar Fernández
Lugar Riva del Garda (Italia)

Topological Active Nets Optimization Using Genetic Algorithms
Third International Conference, ICIAR 2006
Internacional

Autores Óscar Ibáñez Panizo, Noelia Barreira Rodríguez, José Santos Reyes, M G Penedo
Lugar Póvoa de Varzim (Portugal)

Logical Foundations of Well-Founded Semantics
KR 2006 - 10th International Conference on Principles of Knowlege Representation and Reasoning
Internacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Sergei Odintsov, David Pearce
Lugar Windermere, Lake District (Reino Unido)

A logic for reasoning about well-founded semantics: preliminary report
CAEPIA 2005. XI Conferencia de la Asociación Española pra la Inteligencia Artificial
Nacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Sergei Odintsov, David Pearce
Lugar Santiago de Compostela (España)

Formalización de las Bases de Gröbner en Coq
Primer Congreso Conjunto de Matemáticas RSME - SCM - SEIO - SEMA. MAT.ES
Nacional

Autores Gilberto Pérez Vega
Lugar Valencia (España)

Reasoning about a Functional Program for computing Gröbner Basis
EUROCAST 2005. Tenth International Conference on Computer Aided Systems Theory
Internacional

Autores José Santiago Jorge Castro, Víctor Manuel Gulias Fernández, José Luis Freire Nistal, Juan José Sánchez Penas
Lugar España

Query expansion using Wordnet with a logical model of information retrieval
IADIS International Conference on Applied Computing 2005
Internacional

Autores David Parapar López, Álvaro Barreiro García, David E. Losada Carril
Lugar Algarve (Portugal)

Extracción de programas a partir de pruebas : Certificación de la Forma Normal de la Reducción de Polinomios
CLEI 2005. XXXI Conferencia Latinoamericana de Informática
Internacional

Autores Gilberto Pérez Vega, José Luis Freire Nistal, José Mª Molinelli Barba
Lugar Cali (Colombia)

La varianza epistática como medida de optimización en el empleo de Algoritmos Genéticos
I Congreso de Estatística e Investigação Operacional da Galiza e Norte de Portugal
Internacional

Autores Matilde Ríos Fachal, María Teresa Iglesias Otero, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Concepción Vidal Martín
Lugar Guimaraes (Portugal)

Characterization of a Simple Case of the Reassignment of Document Identifiers as a Pattern Sequencing Problem
SIGIR 2005. 28th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval
Internacional

Autores Roi Blanco González, Álvaro Barreiro García
Lugar Salvador (Brasil)

On Recursive Functions and Well-founded Relations in the Calculus of Constructions
EUROCAST 2005. Tenth International Conference on Computer Aided Systems Theory
Internacional

Autores José Luis Freire Nistal, José Enrique Freire Brañas, Antonio Ángel Blanco Ferro
Lugar España

Evaluación de estrategias en recuperación de información
I Congreso de Estatística e Investigação Operacional da Galiza e Norte de Portugal
Internacional

Autores Manuel Antonio Presedo Quindimil, Álvaro Barreiro García
Lugar Guimaraes (Portugal)

Evaluación de estrategias en recuperación de información
I Congreso de Estadística e Investigaçao Operacional de Galiza e Norte de Portugal VI Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Manuel Antonio Presedo Quindimil, Álvaro Barreiro García
Lugar Guimaraes (Portugal)

A Functional Action Language Front-end
ASP 2005. Answer Set Programming: Advances in Theory and Implementation
Internacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández
Lugar Bath (Reino Unido)

Walsh transforms, balance sum theorems and partition coefficients over multary alphabets
GECCO 2005. Genetic Evolutionary Computation Conference
Internacional

Autores María Teresa Iglesias Otero, Bart Naudths, Alain Verschoren, Concepción Vidal Martín
Lugar Washington (Estados Unidos)

La varianza epistática como medida de optimización en el empleo de Algoritimos genéticos.
I Congreso de Estadística e Investigaçao Operacional de Galiza e Norte de Portugal VI Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Matilde Ríos Fachal, María Teresa Iglesias Otero, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Concepción Vidal Martín
Lugar Guimaraes (Portugal)

A Software Architecture for Effective Document Identifier Reassignment
EUROCAST 2005. Tenth International Conference on Computer Aided Systems Theory
Internacional

Autores Roi Blanco González, Álvaro Barreiro García
Lugar España

Walsh Transforms, Balanced Sum Theorems and Partition Coefficients over Multary Alphabets
GECCO 2005. Genetic Evolutionary Computation Conference
Internacional

Autores María Teresa Iglesias Otero, Bart Naudts, Alain Verschoren, Concepción Vidal Martín
Lugar Washington (Estados Unidos)

Codon Based Amino Acid Encoding for the Neural Network Prediction of Protein Secondary Structure
Proceedings of the 5th Spanish Bioinformatics Conference
Nacional

Autores José Santos Reyes
Lugar Barcelona (España)

Optimización de recursos sensoriales y de procesado en la obtención de comportamientos para robots autónomos
Tercer Congreso Español de Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB'04)
Nacional

Autores Jose Antonio Becerra Permuy, José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Organizador Universidad de Córdoba
Lugar Córdoba (España)

Estudio del Efecto Baldwin en la Obtención de Controladores en Robótica
Tercer Congreso Español de Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB'04)
Nacional

Autores F. Silva, José Santos Reyes
Organizador Universidad de Córdoba
Lugar Córdoba (España)

Computing epistasis of Generalized Royal Road functions using Walsh transforms and the Hyperplane averaging theorem.
International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation. ISSAC 2004
Internacional

Autores María Teresa Iglesias Otero, Vicente Suárez Peñaranda, Alain Verschoren
Organizador Universidad de Cantabria
Lugar Santander (España)

New insights on the intuitionistic interpretation of Default Logic
European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 04)
Internacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández, David Lorenzo
Lugar Valencia (España)

Negations as a high precision mechanism
26th European Conference on Information Retrieval (ECIR 2004)
Internacional

Autores David E. Losada Carril, Álvaro Barreiro García
Lugar Sunderland (Reino Unido)

Computing epistasis of template functions with the hyperplane averaging theorem
Meeting on linear algebra and applications (EALA)
Internacional

Autores María Teresa Iglesias Otero, Vicente Suárez Peñaranda, Concepción Vidal Martín, Alain Verschoren
Lugar Caparica (Portugal)

Análisis de la medida de distancia entre documentos y consultas en el modelo lógico de Recuperación de Información PLBR
II Jornadas de tratamiento y recuperación de la información Jotri 2003
Nacional

Autores Álvaro Barreiro García, David Enrique Losada Carril
Organizador Universidad Carlos III de Madrid
Lugar España

Functions and Default values in Logic Programs and Action Theories
II Seminarios Internacionales de Altea. Applications of Logic and Mathematics to Programming.
Internacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández, David Lorenzo Blanco
Organizador Universidad Rey Juan Carlos
Lugar España

Development of a Scalable, Fault Tolerant and Low Cost Cluster-based e-Payment System with a Distributed Functional Kernel
9th International Workshop on Computer Aided Systems Theory. EUROCAST2003
Internacional

Autores Carlos Abalde Ramiro, Víctor Manuel Gulias Fernández, José Luis Freire Nistal, Juan José Sánchez Penas, José Mª García-Tizón Iglesias
Lugar España

A theoretical study of logical retrieval in terms of a characterisation of knowledge revision
ACM SIGIR 2003 Workshop on Mathematical/Formal Methods in Information Retrieval
Internacional

Autores David Enrique Losada Carril, Álvaro Barreiro García
Lugar Toronto (Canadá)

A Preliminary Study on Reasoning About Causes
6th International Symposium on Logical Formalizations on Commonsense Reasoning. AAAI Spring Symposium Series (AAAI-SSS03)
Internacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández
Lugar Stanford, Palo Alto, CA (Estados Unidos)

The Reduction Lemma in Coq
9th International Workshop on Computer Aided Systems Theory. EUROCAST2003
Internacional

Autores José Luis Freire Nistal, Antonio Ángel Blanco Ferro, Víctor Manuel Gulias Fernández, José Enrique Freire Brañas
Lugar España

A Three-Valued Characterization for Strong Equivalence of Logic Programs
18th National Conference on Artificial Intelligence (AAAI¿02)
Internacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández
Lugar Toulousse (Francia)

MA VS. GA in Low Population Evolutionary Processes with Mostly Flat Fitness Landscapes
6th Joint Conference on Information Sciences.
Internacional

Autores Jose Antonio Becerra, José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Lugar Carolina del Norte (Estados Unidos)

A Cluster-based Payment Gateway System Developed Using a Distributed Functional Language
The First EurAsia Conference on Advances in Information & Communication Technology. Workshop on Formal Modeling of Intelligent Peripheral Systems ( EurAsia ICT 2002)
Internacional

Autores Víctor Manuel Gulias Fernández, José Luis Freire Nistal, Carlos Abalde Ramiro, Juan José Sánchez Penas
Lugar Shiraz (Irán)

Alternative Characterizations for Strong Equivalence of Logic Programs.
9th International Workshop on Non-monotonic Reasoning. NMR¿2002
Internacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández
Lugar Toulousse (Francia)

Implementación de un modelo de monitorización para un servidor de Vídeo bajo demanda en Erlang
27 Conferencia Latinoamericana de Informática
Internacional

Autores Alberto Valderruten Vidal, Víctor Manuel Gulias Fernández, Javier Mosquera Blanco, Juan José Sánchez Penas, José Luis Freire Nistal
Lugar Mérida (Venezuela)

Integración y Coexistencia de Aplicaciones Legacy y Aplicaciones Web Usando Patrones
Simposio en Informática y Telecomunicación
Internacional

Autores Antonio Ángel Blanco Ferro, José Mª García-Tizón Iglesias, Miguel José Rodríguez Rubio, Juan José Sánchez Penas
Lugar Coruña, A (España)

II-DTB, Discrte Time Backpropagation with Product Units
International Work Conference on Artificial Neural Networks (IWANN 2001)
Internacional

Autores José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Lugar Granada (España)

Methodology for the integration of fishers ecological knowledge in fisheries biology and management using knowledge representation (Artificial Intelligence)
Putting Fisher,s Knowledge to Work
Internacional

Autores Antonio García Allut, Juan Manuel Freire Botana, Álvaro Barreiro García, David Enrique Losada Carril
Lugar Vancouver, BC (Canadá)

Rating the impact of logical representations on retrieval performance
11 International Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2001)
Internacional

Autores Álvaro Barreiro García, David Enrique Losada Carril
Lugar Munich (Alemania)

Prove and Then Execute
7 Encuentro de Álgebra Computacional y Aplicaciones (EACA¿2001)
Internacional

Autores José Santiago Jorge Castro, José Luis Freire Nistal
Lugar España

Fusion and Deforestation in COQ
Eurocast 2001
Internacional

Autores José Luis Freire Nistal, Antonio Ángel Blanco Ferro, Enrique Freire Brañas, Juan José Sánchez Penas
Organizador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar España

An Erlang-bases hierarchical distributed Vod System
7 International Erlang/OTP User Conference
Internacional

Autores Juan José Sánchez Penas, José Luis Freire Nistal, Miguel Barreiro Paz, Víctor Manuel Gulias Fernández, Javier Mosquera Blanco
Lugar Älvsjö (Suecia)

Integration of fishers¿ecological knowledge in fisheries biology and management using Knowledge Representation (Artificial Intelligence).
People and the Sea. Maritime Research in the Social Sciences, an agenda for the 21st century
Internacional

Autores Antonio García Allut, Juan Manuel Freire Botana, Álvaro Barreiro García, David Enrique Losada Carril
Lugar Amsterdam (Países Bajos)

An Homogeneous Framework to Model Relevance Feedback
24 Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval
Internacional

Autores Álvaro Barreiro García, David Enrique Losada Carril
Lugar New Orleans (Estados Unidos)

Using description logics to integrate fishers ecological Knowledge in the research of artisanal fisheries
Workshop on Binding Environmental Sciences and Artificial Intelligence (BESAI'2000)
Internacional

Autores Álvaro Barreiro García, David Enrique Losada Carril, Antonio García Allut, Juan Manuel Freire Botana
Lugar Barcelona (España)

Implementing Document Ranking within a Logical Framework
7th International Symposium on String Processing and Information Retrieval SPIRE'2000
Internacional

Autores Álvaro Barreiro García, David Enrique Losada Carril
Lugar Coruña, A (España)

Características Técnicas del Sistema de Red Educativa del Ayuntamiento de A Coruña
ON LINE EDUCA. Conferencia Internacional sobre Educación, Formación y Nuevas Tecnologías
Internacional

Autores José Luis Freire Nistal
Lugar Madrid (España)

Lógica, matemática, deducción automática
Primer Congreso Anual de la Real Sociedad Matemática Española
Nacional

Autores Gilberto Pérez Vega, José María Barja Pérez
Lugar Madrid (España)

Evolución distribuída en la obtención de controladores en robótica autónoma
Simposio Español de Informática Distribuída (SEID'2000)
Internacional

Autores José Santos Reyes, José Antonio Becerra Permuy
Lugar Ourense (España)

Contraste y Validación en Ambiente Real del Modelado Neuronal para la Predicción del Fracaso Empresarial
Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (CAEPIA 2001)
Nacional

Autores Manuel Rodríguez López, José Santos Reyes
Organizador Universidad de Oviedo
Lugar Gijón (España)

Aspects of Evolution for Obtaining Real Robot Controllers
Frontiers in Evolutionary Algorithms. FEA'2000
Internacional

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes, J.A. Becella, J.L. Crespo, Francisco Bellas Bouza
Lugar Atlantic City( Nueva Jers (Estados Unidos)

Retrieval Situations and Belief Change
11th International Workshop on Database and Expert Systems Applications
Internacional

Autores Álvaro Barreiro García, David Enrique Losada Carril
Lugar Greenwich (Reino Unido)

On Line Darwinist Cognitive Mechanism for an Artificial Organism
Sixth International Conference on the Simulation of Adaptive Behavior( SAB 2000)
Internacional

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes, Francisco Bellas Bouza, A. Lamas
Lugar París (Francia)

Robust Visual Recognition with High-Order Gaussian Synapses Networks
International Joint Conference on Neural Networks( IJCNN 2000)
Internacional

Autores José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández, J.L. Crespo
Lugar Como (Italia)

Using Higher Order Synapses and Nodes to Improve the Sensing Capabilities of Mobile robots
European Symposium on Artificial Neural Networks( ESANN'2000)
Internacional

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes, Jose Antoniio Becerra Permuy, Francisco Bellas Bouza, J.L. Crespo
Lugar Brujas (Bélgica)

Template functions and their Epistasis
MS'2000 International Conference on Modelling and Simulation
Internacional

Autores María Teresa Iglesias Otero, Alain Verschoren, Concepción Vidal Martín
Lugar España

Temporal Constraint Networks in Action
14th European Conference on Artificial Intelligence( ECAI 2000)
Internacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Ramón Otero, Silvia G. Pose
Lugar Berlín (Alemania)

PAL: Pertinence Action Language
8th Intl. Workshop on Non-Monotonic Reasoning NMR'2000
Internacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Manuel Jose Cabarcos Traseira, Ramón Otero
Lugar Breckenridge, CO (Estados Unidos)

Improving Reusability of Behavior based Robot Cognitive Architectures
6th ESA Workshop on Advanced Space Technologies for Robotics and Automation( ASTRA 2000)
Internacional

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes, José Antonio Becerra Permuy
Lugar Estec, Noorwijk (Países Bajos)

Applying Synaptic Delays for Virtual Sensing and Actuation in Mobile Robots
International Joint Conference on Neural Networks( IJCNN 2000)
Internacional

Autores José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández, Francisco Bellas Bouza, Jose Antoniio Becerra Permuy
Lugar Como (Italia)

Formalizing Distinguishability: A Contexts Based Case
15th European Meeting on Cibernetics and Systems 2000
Internacional

Autores Álvaro Barreiro García, Raúl Ramos Pollán
Lugar Viena (Austria)

Experiencias con un Cluster Beowulf
Simposio Español de Informática Distribuída (SEID'99)
Internacional

Autores Miguel Barreiro Paz, Víctor Manuel Gulias Fernández, Antonio Ángel Blanco Ferro, Juan José Quintela Carreira, José Luis Freire Nistal
Lugar Santiago de Compostela (España)

Twebs: an application of terminological logics in web searching
IV Congreso ISKO- España EOCONSID' 99
Internacional

Autores Álvaro Barreiro García, David Enrique Losada Carril, Raúl Ramos Pollán
Lugar Granada (España)

Razonamiento temporal no monótono
IV Taller de Razonamiento Temporal
Internacional

Autores Álvaro Barreiro García, José Pedro Cabalar Fernández, Manuel Jose Cabarcos Traseira, David Lorenzo Blanco, David Enrique Losada Carril, Ramón Pérez Otero, Mario Otero Díaz, Silvia Gómez Pose, Raúl Ramos Pollán, José Manuel Rodríguez Rodríguez, Julio García Soto, Óscar García Trinidad
Lugar Murcia (España)

Temporal constraint networks in action: a preliminary report
IV Taller de Razonamiento Temporal
Internacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Ramón Pérez Otero, Silvia Gómez Pose
Lugar Murcia (España)

Computing epistasis through Walsh transforms
Quinto Encuentro de Algebra Computacional y Aplicaciones EACA 99
Nacional

Autores María Teresa Iglesias Otero, Concepción Vidal Martín
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

Incremental Design of Neural Controllers for Infrasensorized Autonomous Robots
Wiener's Cybernetics: 50 Years of Evolution
Internacional

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes
Lugar España

Visual tracking in a real robot through higher order synapses
Wiener's Cybernetics: 50 Years of Evolution
Internacional

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes
Lugar España

Pertinence and causality
Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence( JCAI' 99)
Internacional

Autores Ramón Pérez Otero, José Pedro Cabalar Fernández
Lugar Estocolmo (Suecia)

Using a belief revision operator for document ranking in extended boolean models
22nd International Conference on Research and Development in Information Retrieval( SIGIR' 99)
Internacional

Autores David Enrique Losada Carril, Álvaro Barreiro García
Lugar Berkeley (Estados Unidos)

Diálgebras in high order programming
Wiener's Cybernetics: 50 Years of Evolution
Internacional

Autores Enrique Freire Brañas, José Luis Freire Nistal, Antonio Ángel Blanco Ferro
Lugar España

DTB for the prediction of sunspot activity
World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics and 5th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis( SCI/ ISAS 99)
Internacional

Autores José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Conceptualization of a belief revision approach to information retrieval
Searching for information: artificial intelligence and information retrieval approaches
Internacional

Autores David Enrique Losada Carril, Álvaro Barreiro García
Lugar Glasgow (Reino Unido)

Temporal Answer Sets
Joint Conference on Declarative Programming( APPIA- GULP- PRODE' 99)
Internacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández
Lugar L'Aquila (Italia)

Learning to Reason in Time Using Discrete Time Backpropagation
International Conference on Neural Networks and Brain
Internacional

Autores José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Lugar Pekin (China)

A Terminological Approach to Resource Discovery Mechanisms
IBERAMIA 98./6º Congreso Iberoamericano de Inteligencia Artificial
Internacional

Autores David Enrique Losada Carril, Raúl Ramos Pollán, Álvaro Barreiro García
Lugar Lisboa (Portugal)

Discrete Time Backpropagation and Synaptic Delay Based Artificial Neural Networks in Chaotic Time Series Prediction
8th International Conference on Artificial Neural Network
Internacional

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes
Lugar Skövde (Suecia)

Envolving Neural Controllers for Temporally Dependent Behaviors in Autonomous Robots
11th Int¿l Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems. IEA-98-AIE
Internacional

Autores José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Lugar España

Instrumentation strategies in distributed functional computing
World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Focus Symposium: Architectures, Tools and Algorithms for Parallel and Distributed Systems
Nacional

Autores Alberto Valderruten Vidal, Víctor Manuel Gulias Fernández, José Luis Freire Nistal
Lugar Palma (España)

Enseñanza de inteligencia artificial en el nivel introductorio: Fundamentos, énfasis y restricciones
3 Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática. Jenui'97
Nacional

Autores Álvaro Barreiro García
Lugar Madrid (España)

Un modelo terminológico para el problema de recuperación de datos
7 Conferencia de la asociación española para la Inteligencia Artificial
Nacional

Autores Álvaro Barreiro García, José Pedro Cabalar Fernández, Raúl Ramos Pollán
Lugar Málaga (España)

Transport primitives for functional agents
APPIA-GULP-PRODE 1997 Joint Conference on Declarative Programming
Internacional

Autores Víctor Manuel Gulias Fernández, Juan José Quintela Carreira, José Luis Freire Nistal
Lugar Grado (Italia)

Synaptic delay based artificial neural networks and discrete time backpropagation applied to QRS Complex Detection
ICNN¿97, INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS
Internacional

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes
Lugar Houston, Texas (Estados Unidos)

ECG Beat classification with synaptic delay based artificial neural networks
IWANN'97
Internacional

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes
Lugar España

Evolutionary design of ann architectures for the detection of patters in signals
Frontiers in Evolutionary Algorithms (FEA'97) - Joint Conference of Information Sciences
Internacional

Autores José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Lugar Carolina del Norte (Estados Unidos)

Design of ANN Architectures for Handling the Temporal
Eurocast97 International Conference
Internacional

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes
Lugar España

A global approach to schemata
International Conference on Intelligent Technologies in Human-related. Sciences
Internacional

Autores Concepción Vidal Martín, María Teresa Iglesias Otero
Lugar León (España)

Modelo de Mecanismo Mental darwinista para robots móviles autónomos
Seminario Anual de Automática y Electrónica Industrial (SAAEI'96)
Nacional

Autores Richard José Duro Fernández, Francisco Prieto Guerreiro, José Santos Reyes
Lugar Zaragoza (España)

Concurrent Programming Using Traces in HASKELL
Second International Workshop on Functional and Logic programming
Internacional

Autores Víctor Manuel Gulias Fernández, Juan José Quintela Carreira, José Luis Freire Nistal
Lugar Kanagawa (Japón)

Distributed computing using objective caml.
8th International Workshop on Implementationof Functional Languages
Internacional

Autores José Luis Freire Nistal, Víctor Manuel Gulias Fernández, Juan José Quintela Carreira
Lugar Bonn (Alemania)

Finite state automata generalization by means of anns for phonene recognition
Proc. of Foruth Bayona Workshop on Intelligent Methods in Signal Processing and Communications
Internacional

Autores Richard José Duro Fernández, José Santos Reyes
Lugar España

Some results on localization of algebras over Krull domains
Fourth Week on Algebra and Algebraic Geometry (SAGA 4)
Internacional

Autores Concepción Vidal Martín
Lugar Amberes (Bélgica)

Efficient concurrent execution of Medtool expert systems
Proceedins of Expert Systems. Applications & Artificial Intelligence (EXPERSYS-96)
Internacional

Autores José Pedro Cabalar Fernández, Ramón Pérez Otero, Mario Otero Díaz, M. Cabarcos
Lugar París (Francia)

Towards higher-order distribution in functional languages
APPIA-GULP-PRODE'96 Joint Conference on Declarative Programming
Internacional

Autores Juan José Quintela Carreira, José Luis Freire Nistal, Víctor Manuel Gulias Fernández
Lugar España

Experiencia en la integración entre Gestores relacionales y Lenguajes funcionales
1 Jornadas de Investigación y Docencia en Bases de Datos
Nacional

Autores José Luis Freire Nistal, Víctor Manuel Gulias Fernández, Xesús Maria López
Lugar España

Structure sheaves over locally noetherian rings
Congreso Internacional de Teoría de Anillos
Internacional

Autores Concepción Vidal Martín, A. Verschoren
Lugar Almería (España)

Discrete event simulation in an environment for temporal expert systems
EUROCAST'95. (Fifth international conference on computer aided systems technology)
Internacional

Autores Álvaro Barreiro García, José Pedro Cabalar Fernández, David Lorenzo Blanco, Ramón Pérez Otero
Lugar Innsbruck (Austria)

Automatic induction of DEVS structures
EUROCAST'95. (Fifth international conference on computer aided systems technology)
Internacional

Autores David Lorenzo Blanco, José Pedro Cabalar Fernández, Ramón Pérez Otero
Lugar Innsbruck (Austria)

On the abstraction process. Brain processes, theories and models
International Conference in honor fo W.S. McCulloch. 25 years after this death
Internacional

Autores José Luis Freire Nistal, Antonio Ángel Blanco Ferro

Applying induction in temporal expert systems
IJCAI'95 workshop on data engineering for inductive learning
Internacional

Autores David Lorenzo Blanco, José Pedro Cabalar Fernández, Ramón Pérez Otero
Lugar Montreal (Canadá)

Evolutionary aided design of pattern detecting recurrent artificial neural networks
EUROCAST'95. (Fifth international conference on computer aided systems technology)
Internacional

Autores José Santos Reyes, Richard José Duro Fernández
Lugar Innsbruck (Austria)

Telemetry of movements and habitat utilization in juvenile blue crabs (Callinectes sapidus): Adaptative response to cannibalism
First Conference and Workshop on Fish Telemetry in Europe
Internacional

Autores A.H. Hines, José Luis Freire Nistal, G.M. Ruiz, T.G. Wolcott
Lugar Lieja (Bélgica)

Extending CAML light to perform distributed computation
Gul-Prode'95
Internacional

Autores José Luis Freire Nistal, Basilio B. Fraguela, Víctor Manuel Gulias Fernández
Lugar Marina di Vietri (Italia)