Grupo de aprendizaxe e control do movemento humano en actividade física e deporte (ACoM)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra./Dr. José Andrés Sánchez Molina
Titular de universidade
Data de alta 29/07/2008
Adscrición a deptos. Educación Física e Deportiva
Adscrición a centros Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física
Código interno G000581

Contacto

Enderezo Facultade de CC. do Deporte e a Educación Física Avda. Ernesto Che Guevara 121 15179 - Pazos-Liáns (Oleiros) A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 4086
Fax  981167048
Correo
Sitio web  http://www.udc.es/inef/control%20motor/inicio.html

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Estudo dos procesos e estratexias rehabilitadores na enfermidade de Parkinson

Adaptacións neuromusculares inducidas e a súa aplicación á actividade deportiva

Estudo da aprendizaxe motora por observación en humanos mediante estimulación magnética transcrania

Desenvolvemento dun sistema experto de diagnose e adestramento da técnica deportiva

Palabras chave Enfermidade de Parkinson, rehabilitación, marcha, cinemática.; Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, mecanismos perceptivos, control motor, forza; Estimulación magnética transcranial, neuronas espello, aprendizaxe motora, observación; Sistema experto, diagnose, adestramento deportivo, técnica.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Experimentación básica Experimentación aplicada-rehabilitación motora en enfermos de Parkinson Experimentación aplicada-patróns de movemento en actividade deportiva,deportes cíclicos

Recursos de equipamento -Sistema de estimulación magnética transcranial -Sistema de estimulación eléctrica -Sistema de rexistro electromiográfico -Sistema de valoración neuromuscular -Osciloscopio -Sistemas de análise biomecánica:cinemática e dinámica

Membros do grupo

Dra./Dr. José Andrés Sánchez Molina
Educación física e deportiva
Coordinador
Dra./Dr. Rafael Martín Acero
Educación física e deportiva
PDI
Dra./Dr. Miguel Ángel Fernández Del Olmo
Educación física e deportiva
PDI
Dra./Dr. Luís Morenilla Burló
Educación física e deportiva
PDI
Dra./Dr. Helena Fernández Lago
Educación física e deportiva
Contratado Proyecto
Dra./Dr. Dan Río Rodríguez
Doctorando
Jorge Montero Cámara
Doctorando
Dra./Dr. Joaquín Fernando Gómez Varela
Educación física e deportiva
PDI
Sandra Amatriaín Fernández
Educación física e deportiva
Doctorando
Dra./Dr. Pablo Díaz Brage
Contratado Proyecto
Marta Sevilla Sánchez
Contratado Predoctoral
Marcos Castro Alonso
Doctorando
Gustavo Turolla de Barros
Doctorando
Mira Ambrus
Doctorando
Dra./Dr. Noa Fogelson
Educación física e deportiva
C1 - Doctores de otras instituciones

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS. GPC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Miguel Ángel Fernández del Olmo
Datas Dende 01/01/2019 ata 20/11/2020

ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA COMBINACION DE EJERCICIO FISICO Y ESTIMULACION CEREBRAL NO INVASIVA EN LA MARCHA DE PACIENTES CON LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principáis Miguel Fernández del Olmo
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

CODIFICACIÓN PREDICTIVA EN TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis NOA FOGELSON
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Efectos de la combinación de ejercicio físico y entrenamiento cognitivo sobre las funciones cognitivas en pacientes con la enfermedad de parkinson

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Miguel Ángel Fernández del Olmo
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2017

Red de Bioestadística: Novas Ferramentas Estatisticas e Computacionais Aplicadas a Investigación en Saúde, Deporte e Medio Ambiente

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Carmen Cadarso Suárez
Datas Dende 12/11/2014 ata 12/11/2015

Red de psicología experimental gallega

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Emilio Gutierrez García
Datas Dende 11/10/2014 ata 12/11/2015

Conectividad funcional durante el procesamiento contextual

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Noa Fogelson
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

EL USO DE LA CINTA RODANTE EN PACIENTES CON LA ENFERMEDAD DE PARKINSON: APLICACIONES TERAPÉUTICAS Y MECANISMOS NEUROFISIOLÓGICOS SUBYACENTES

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Miguel Angel Fernández del Olmo
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

Red de psicoloxía experimental gallega

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Miguel Fernandez del Olmo
Datas Dende 12/12/2011 ata 12/12/2013

Estudio de las redes neuronales implicadas en el procesamiento contextual.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Datas Dende 02/12/2009 ata 01/12/2012

Attention, orientation and human prefrontal cortex

Entidade financiadora National Institute of Health
Investigadores principáis Robert Knight
Datas Dende 01/01/2009 ata 01/01/2013

La representación del procesamiento temporal en la percepción y el control motor: mecanismos corticales y aplicaciones terapéuticas.

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Miguel Fernández del Olmo
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Análise, avaliación e seguimento da capacidade motriz na poboación en idade escolar da comunidade autónoma de Galicia e a súa relación cos indicadores de obesidade e saúde. (AXUDAS PARA GRUPOS NOVOS)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Antonio Ardá Suárez
Datas Dende 13/07/2005 ata 12/07/2008

Un estudio de la Enfermedad de Parkinson y los efectos rehabilitadores de la estimulación rítmica y la estimulación magnética transcraneal

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 15/10/2002 ata 15/10/2005

Análisis de la recepción de saltos en mujeres y deseño de un programa para la prevención de lesiones en rerodilla en población femenina

Datas Dende 23/05/2001 ata 23/05/2002

Conflictos, violencia y deporte: la realidad de la violencia y los conflictos en los grupos sociales vinculados al fútbol y al surfing. Estrategias de intervención y resolución de conflictos desde la educación para la "No-violencia"

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 20/03/2000 ata 20/03/2001

Estudio funcional de la enfermedad de parkinson y de los efectos rehabilitadores de las terapias mediante ritmos externos.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 26/08/1999 ata 26/08/2002

Análise, Avaliación e Seguimento dos efectos da práctica deportiva sobre a poboación en idade escolar na Comunidade Autónoma de Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico

Sistema de Estimulación Multi-Sensorial (Auditiva-Visual-Somestésica) Rítmica Miniaturizado Portátil

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores F.Javier Cudeiro Mazaira, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Data de solicitude 14/12/2000
Data de concesión 16/03/2004

Strength and Kicking Performance in Soccer: A Review

Autores Lois Rodriguez-Lorenzo, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero
Revista Strength and Conditioning Journal Vol. 38 Núm. 3 (páxs. 106 ata 116)
DOI https://doi.org/10.1519/ssc.0000000000000223

The role of vertical jumps and antropometric variables in maximal kicking ball velocities in elite soccer players

Autores Lois Rodriguez-Lorenzo, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero
Revista Journal of Human Kinetics

Role of Vertical Jumps and Anthropometric Variables in Maximal Kicking Ball Velocities in Elite Soccer Players

Autores Lois Rodriguez-Lorenzo, Miguel Angel Fernández Del Olmo, José Andrés Sánchez Molina, Rafael Martín Acero
Revista Journal of Human Kinetics Vol. 53 (páxs. 143 ata 153)
DOI https://doi.org/10.1515/hukin-2016-0018

Laterality and performance in combat sports

Autores Xurxo Dopico Calvo, Eliseo Iglesias Soler, Luis Morenilla Burló, Manuel Giráldez, Luis Santos, Ardá, T.
Revista Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports Vol. 12 (páxs. 167 ata 177)

Percepción de las competencias profesionales de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Autores Antonio Campos-Izquierdo, Rafael Martín Acero
Revista REVISTA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE Vol. 25 Núm. 2 (páxs. 339 ata 346)

A critical review of the technique parameters and sample features of maximal kicking velocity in soccer

Autores Lois Rodriguez-Lorenzo, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero
Revista Strength and Conditioning Journal Vol. 37 Núm. 5 (páxs. 26 ata 39)
DOI https://doi.org/10.1519/ssc.0000000000000172

The role of mirror neurons in observational motor learning: an integrative review

Autores Angel Lago Rodríguez, Cheeran, B, Giacomo Koch, Tibor Hortobagyi, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista MOTRICIDAD. Núm. 32 (páxs. 82 ata 103)

Startle auditory stimuli enhance the performance of fast dynamic contractions.

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Dan Río-Rodríguez, Eliseo Iglesias Soler, Rafael Martín Acero
Revista PLOS ONE Vol. 9 Núm. 1
DOI https://doi.org/10.1371/journal.-pone.0087805.g05

Inter-individual variability in response to non-invasive brain stimulation paradigms.

Autores Virginia López Alonso, Cheeran, B, Dan Río-Rodríguez, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista Brain Stimulation Núm. 7 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1016/j.brs.2014.02.004

Effect of surface stiffness on the neural control of stretch-shortening cycle movements.

Autores Gonzalo Marquez, Luis Morenilla Burló, Taube W, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista Acta Physiologica Núm. 212 (páxs. 214 ata 225)
DOI https://doi.org/10.1111/apha.12356

The functional anatomy of schizophrenia: A dynamic causal modeling study of predictive coding.

Autores Fogelson N, Litvak V, Peled A, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Friston K
Revista SCHIZOPHRENIA RESEARCH Núm. 158 (páxs. 204 ata 212)
DOI https://doi.org/10.1016/j_schres.2014.06.011

Performance of maximum number of repetitions with cluster-set configuration.

Autores Eliseo Iglesias Soler, Eduardo Carballeira Fernández, Tania Sánchez Otero, Xián Mayo, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS PHYSIOLOGY AND PERFORMANCE (páxs. 637 ata 642)

Effects of set configuration of resistance exercise on perceived exertion.

Autores Xián Mayo, Eliseo Iglesias Soler, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS Núm. 119 (páxs. 825 ata 837)
DOI https://doi.org/10.2466/25.29.pms.119c30z3

Effectiveness of a single pulsed shortwave diathermy session on hamstring extensibility

Autores Alicia Martínez Rodríguez, Olalla Bello, Yañez Brage MI
Revista IJATT

Spatiotemporal parameters of gait during treadmill and overground walking in Parkinson's disease.

Autores José Andrés Sánchez Molina, Cristina Vazquez Santos, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Olalla Bello
Revista Journal of Parkinson's Disease Núm. 4 (páxs. 33 ata 36)
DOI https://doi.org/10.3233/jpd-130251

Treadmill training improves overground walking economy in Parkinson's disease: a randomized, controlled pilot study.

Autores José Andrés Sánchez Molina, Gonzalo Marquez, Luis Morenilla Burló, Xabier Castro-Gacio, Manuel Avelino Giráldez García, Diego Santos Garcia, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Virginia López Alonso, Olalla Bello Rodríguez
Revista Frontiers in Neurology Núm. 5 (páxs. 1 ata 7)
DOI https://doi.org/10.3389/fneur.2014.00191

Whole body vibration and athletic performance: A scoping review

Autores Tibor Hortobagyi, Urs Granacher, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista MOTRICIDAD. Núm. 33 (páxs. 1 ata 25)

Local contextual processing in major depressive disorder.

Autores Fogelson N, Peled A, Marmor S, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Klein E
Revista CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Núm. 125 (páxs. 476 ata 483)

Isometric knee extensor fatigue following a Wingate test: peripheral and central mechanisms.

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Ferrán A. Rodríguez Guisado, Gonzalo Marquez, Xabier Iglesias, Michel Marina, Benitez A, Vallejo L, Rafael Martín Acero
Revista SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS Núm. 23 (páxs. 57 ata 65)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2011.01355.x

Study of cerebello-thalamocortical pathway by transcranial magnetic stimulation in Parkinson's disease.

Autores Carrillo F, Palomar FJ, Virginia Conde, Diaz-Corrales FJ, Porcacchia P, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Giacomo Koch, Pablo Mir
Revista Brain Stimulation Núm. 6 (páxs. 582 ata 589)

Mirror neuron system and observational learning: behavioral and neurophysiological evidence.

Autores Angel Lago Rodríguez, Virginia López Alonso, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH Núm. 248 (páxs. 104 ata 113)

Functional connectivity abnormalities during contextual processing in schizophrenia and in Parkinson's disease.

Autores Li L, Li Y, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Diego Santos Garcia, Peled A, Fogelson, N.
Revista BRAIN AND COGNITION Núm. 82 (páxs. 243 ata 253)

Causas Objetivas de Planificación en DSEQ (II): La Microestructura (Microciclos)

Autores Rafael Martín Acero, Francisco Seirul-lo Vargas, Carlos Lago Peñas, Carlos Lalín Novoa
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 27 Núm. 2 (páxs. 3 ata 18)

The effects of treadmill or overground walking training program on gait in Parkinson's disease.

Autores Olalla Bello, José Andrés Sánchez Molina, Gonzalo Marquez, Luis Morenilla Burló, Xabier Castro-Gacio, Manuel Avelino Giráldez García, Diego Santos Garcia, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Virginia López Alonso
Revista GAIT & POSTURE Núm. 38 (páxs. 590 ata 595)
DOI https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2013.02.005

Causas objetivas de planificación en deportes de equipo (I): estado de forma y calendarios

Autores Rafael Martín Acero, Francisco Seirul-lo Vargas, Carlos Lago Peñas, Carlos Lalín Novoa
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 27 Núm. 1 (páxs. 19 ata 132)

The effects of startle and non-startle auditory stimuli on wrist flexion movement in Parkinson's disease.

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Olalla Bello, Virginia López Alonso, Gonzalo Marquez, José Andrés Sánchez Molina, Luis Morenilla Burló, Josep Valls Solé
Revista NEUROSCIENCE LETTERS Núm. 548 (páxs. 56 ata 60)
DOI https://doi.org/10.1016/j.neulet.2013.05.069

Tests of Vertical Jump: Countermovement Jump with Arm Swing and Reaction Jump with Arm Swing

Autores Rafael Martín Acero, José Andrés Sánchez Molina, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista Strength and Conditioning Journal Vol. 34 (páxs. 87 ata 93)

Local contextual processing of abstract and meaningful real-life images in professional athletes.

Autores Fogelson N, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero
Revista EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Núm. 219 (páxs. 27 ata 36)

Parieto-motor functional connectivity is impaired in Parkinson's disease.

Autores Palomar FJ, Virginia Conde, Carrillo F, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Giacomo Koch, Pablo Mir
Revista Brain Stimulation Núm. 6 (páxs. 147 ata 154)

Neuromechanical adaptation induced by jumping on an elastic surface.

Autores Gonzalo Marquez, Xabier Aguado Jodar, Luis Miguel Alegre, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Núm. 23 (páxs. 62 ata 69)

How does the treadmill affect gait in Parkinson's disease?

Autores Olalla Bello, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista Current Aging Science Núm. 5 (páxs. 28 ata 34)

Test of vertical jump: counter-movement jump with arm swing (CMJA) and reaction jump with arm swing after drop without flexion of knees (1RJA)

Autores Rafael Martín Acero, José Andrés Sánchez Molina, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista Strength and Conditioning Journal Vol. 34 Núm. 6 (páxs. 87 ata 93)
DOI https://doi.org/10.1519/ssc.0b013e318276c353

The effect of BDNF val66met polymorphism on visuomotor adaptation.

Autores Joundi RA, Virginia López Alonso, Angel Lago Rodríguez, Brittain JS, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Pilar Gomez Garre, Pablo Mir, Jenkinson N, Cheeran, B, Peter Brown
Revista EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Núm. 223 (páxs. 43 ata 50)
DOI https://doi.org/10.1007/s00221-012-3239-9

Neural mechanisms underlying the cost of task switching: An ERP study

Autores Li L, Meng Wang, Quian-Jing Zhao, Fogelson N
Revista PLOS ONE Vol. 7 Núm. 7 (páxs. 42233 ata 42243)

Relación entre hábitos de práctica deportiva y condición física en adolescentes de Galicia.

Autores Luis Morenilla Burló, Eliseo Iglesias Soler
Revista APUNTS EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES Núm. 107 (páxs. 24 ata 34)
DOI https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es

The effects of auditory startle and nonstartle stimuli on step initiation in Parkinson's disease.

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Olalla Bello, Virginia López Alonso, José Andrés Sánchez Molina, Diego Santos Garcia, Josep Valls Solé
Revista MOVEMENT DISORDERS Núm. 27 (páxs. 1570 ata 1573)

Real Madrid vs. FC Barcelona: ¿Se puede prever el rendimiento del próximo partido?

Autores Rafael Martín Acero, Carlos Lago Peñas
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 26 Núm. 3 (páxs. 13 ata 17)

Oportunidades e ameazas do 'Plan Bolonia'

Autores Rafael Martín Acero
Revista REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Vol. 52 (páxs. 28 ata 31)

Cortical spatio-temporal dynamics underlying phonological target detection in humans

Autores Edward Chang, Erik Edwards, Srikantan Nagarajan, Fogelson N, Sarang Dalal, Ryan Canolty, Heidi Kirsch, Nicholas Barbaro, Robert Knight
Revista JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE Vol. 23 Núm. 6 (páxs. 1437 ata 1446)

La relación de la fatiga con el rendimiento en deportes de equipo

Autores Rafael Martín Acero, Carlos Lago Peñas, Francisco Seirul-lo Vargas, Jordi Alvaro Alcalde, José Hernández Moreno, Francisco Sánchez Sánchez, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Carlos Lalín Novoa, Francisco J. Vizcaya Pérez
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 25 Núm. 4 (páxs. 5 ata 15)

Comparison of different baseline conditions in evaluating factors that influence motor cortex excitability.

Autores Ludovica Labruna, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Richard Ivry
Revista Brain Stimulation Núm. 4 (páxs. 152 ata 155)
DOI https://doi.org/10.1016/j.brs.2010.09.010

Contextual processing deficits in Parkinson¿s disease: The role of the frontostriatal system

Autores Fogelson N, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Diego Santos Garcia
Revista CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Vol. 122 Núm. 3 (páxs. 539 ata 545)

Local contextual processing effects with increasing stimulus presentation rate.

Autores Fogelson N, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista BRAIN TOPOGRAPHY
DOI https://doi.org/10.1007/s10548-010-0160-z

Movement observation specifies motor programs activated by the action observed objective.

Autores Angel Lago Rodríguez, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista NEUROSCIENCE LETTERS Núm. 493 (páxs. 102 ata 106)
DOI https://doi.org/10.1016/j.neulet.2011.02.014

Modulation of the motor system during visual and auditory language processing.

Autores Ludovica Labruna, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Landau A, Julia Duqué, Richard Ivry
Revista EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Núm. 211 (páxs. 243 ata 250)
DOI https://doi.org/10.1007/s00221-011-2678-z

Reliability of Squat and Countermovement Jump Tests in Children 6 to 8 Years of Age

Autores Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Xose Luis Otero, Xavier Aguado, Ferran A. Rodriguez, José Andrés Sánchez Molina
Revista PEDIATRIC EXERCISE SCIENCE Vol. 23 Núm. 1 (páxs. 151 ata 160)

Effect of equated continuous and interval running programs on endurance performance and jump capacity.

Autores José Luis Tuimil López, Daniel A. Boullosa, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Ferrán A. Rodríguez Guisado
Revista JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH Núm. 25 (páxs. 2205 ata 2211)
DOI https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181e8a4d5

Sensory perception changes induced by transcranial magnetic stimulation over the primary somatosensory cortex in Parkinson's disease.

Autores Palomar FJ, Diaz-Corrales FJ, Carrillo F, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Giacomo Koch, Pablo Mir
Revista MOVEMENT DISORDERS Núm. 26 (páxs. 2058 ata 2064)
DOI https://doi.org/10.1002/mds.23779

Effect of intensity and duration of conditioning protocol on post-activation potentiation and changes in H-reflex

Autores Eliseo Iglesias Soler, Xavier Paredes, Eduardo Carballeira Fernandez, Gonzalo Marquez, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 33 ata 38)

Local Contextual Processing Effects with Increasing Stimulus Presentation Rate

Autores Fogelson N, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista BRAIN TOPOGRAPHY Vol. 23 Núm. 4 (páxs. 385 ata 391)

Neural correlates of local contextual processing deficits in schizophrenic patients

Autores Fogelson N, Michele Ribolsi, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Ivo Alex Rubino, Domenico Romeo, Giacomo Koch, Peled A
Revista PSYCHOPHYSIOLOGY Vol. 48 Núm. 9 (páxs. 1217 ata 1226)

La influencia de la localización del partido: El nivel del oponente y el marcador en la posesión del balón en el fútbol de alto nivel

Autores Carlos Lago Peñas, Luis Casáis Martínez, Eduardo Domínguez Lago, Rafael Martín Acero, Francisco Seirul-lo Vargas
Revista APUNTS. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES Vol. 102 Núm. 4 (páxs. 78 ata 86)

Mechanics involved in treadmill walking improvements in Parkinson¿s disease

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Olalla Bello Rodríguez, Miguel Camblor Quirós, Gonzalo Marquez
Revista GAIT & POSTURE Núm. 32 (páxs. 118 ata 123)

Características elementales de los nuevos deportes en el medio natural

Autores Joaquín Gómez Varela, Joan Fuster Matute, Feliú Funollet Queixalós
Revista AGORA PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE (páxs. 35 ata 48)

Electrophysiological evidence for aging effects on local contextual processing

Autores Fogelson N, Mona Shah, Frederique Bonnet Brilhault, Robert Knight
Revista CORTEX Vol. 46 Núm. 4 (páxs. 498 ata 506)

Ventral premotor to primary motor cortical interactions during noxious and naturalistic action observation

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Manuel Avelino Giráldez García, María Milagro Ezquerro García-Noblejas, José Andrés Sánchez Molina, Gonzalo Márquez Sánchez, Bin Cheeran, Giacomo Koch, Angel Lago Rodríguez
Revista NEUROPSYCHOLOGIA Núm. 48 (páxs. 1802 ata 1806)

The trampoline aftereffect: the motor and sensory modulations associated with jumping on an elastic surface

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero, Gonzalo Márquez Sánchez, Xavier Aguado Jodar, Luis M. Alegre Duran, Angel Lago Rodríguez
Revista EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Núm. 204 (páxs. 575 ata 584)

Low-intensity cycling affects the muscle activation pattern of consequent countermovement jumps

Autores Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo, José Andrés Sánchez Molina, Márquez, G., Javier Mon Fernández
Revista JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH Vol. 23 (páxs. 1470 ata 1476)

Prefrontal cortex is critical for contextual processing: Evidence from brain lesions

Autores Mona Shah, Donatella Scabini, Robert Knight, Fogelson, N.
Revista BRAIN Vol. 123 Núm. 11 (páxs. 3002 ata 3010)
DOI https://doi.org/10.1093/brain/awp230

TMS activation of interhemispheric pathways between the posterior parietal cortex and the contralateral motor cortex

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Giacomo Koch, Diana Ruge, Cheeran, B, C. Pecchioli, B. Marconi, V. Versace, E. Lo Gerfo, Sara Torreiro, M. Olivieri, C. Caltagirone, JC. Rothwell
Revista JOURNAL OF PHYSIOLOGY Núm. 58 (páxs. 4281 ata 4292)

Pensamientos urgentes sobre profesores de educación física y profesiones del deporte

Autores Rafael Martín Acero
Revista REVISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA Núm. 116 (páxs. 19 ata 25)

Could the deep squat jump predict weightlifting performance?

Autores Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Francisco Vizcaya
Revista JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH Núm. 23 (páxs. 729 ata 734)

Frequency-specific effects of stimulation of the subthalamic area in treated Parkinson's disease patients

Autores Andrea kuhn, Patricia Limousin, Marwan Hariz, Andreas Kupsch, Peter Brown, Fogelson, N.
Revista NEUROREPORT Vol. 20 Núm. 11 (páxs. 975 ata 978)

Multimodal effects of local context on target detection: Evidence from P3b

Autores Fogelson N, Xue Wang, Jeffrey Lewis, Mark Kishiyama, Mingzhou Ding, Robert Knight
Revista JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE Vol. 21 Núm. 9 (páxs. 1680 ata 1692)

Funtional interplay between posterior parietal and ipsilateral motor cortex revealed by twin-coil TMS during reach planning toward contralateral space.

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Giacomo Koch, Cheeran, B, Ruge Diana
Revista THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE Vol. 28 Núm. 23 (páxs. 5944 ata 5953)

Dilemas de la integración del deporte y de la educación física en el ámbito educativo.

Autores Rafael Martín Acero
Revista REVISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA Núm. 109 (páxs. 11 ata 17)

DSJ (Salto vertical sem contra-movimiento a partir de flexao de joelhos acima de 120º) e corrida de velocidade de 30 m. a partir do repouso.

Autores Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Oscar Viana González, Xavier Aguado Jodar, Francisco J. Vizcaya Pérez
Revista FITNESS & PERFORMANCE JOURNAL Vol. 7 Núm. 5 (páxs. 319 ata 325)

Salto vertical sin contramovimiento desde flexión máxima.

Autores Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Oscar Viana González, Xavier Aguado Jodar, Francisco José Vizcaya Pérez
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 22 Núm. 1 (páxs. 28 ata 33)

How repeatable are the physiological effects of TENS?

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero, José Andrés Sánchez Molina, María Alvárez Sauco, Giacomo Koch, Michelle Franca, Márquez, G.
Revista CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST Núm. 119 (páxs. 1834 ata 1839)

Desarrollo corporal de escolares de Galicia: riesgo de sobrepeso

Autores Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo, José Manuel Cardesín Villaverde, José Luis Crescente Pippi, Ferrán Rodríguez Guisado, D. Pinto Guedes
Revista REVISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA Núm. 109 (páxs. 19 ata 30)

Altered dorsal premotor-motor interhemispheric pathway activity in focal arm dystonia.

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Giacomo Koch, Sven Schenider, Tobias Baumer
Revista MOVEMENT DISORDERS Vol. 23 Núm. 5 (páxs. 660 ata 668)

Treadmill walking in Parknson's disease patients: adaptation and generalization effect.

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, José Andrés Sánchez Molina, Olalla Bello Rodríguez
Revista MOVEMENT DISORDERS Vol. 23 Núm. 9 (páxs. 1243 ata 1249)

Prolongued cortical silent period but normal sensoriomotor plasticity in spinocerebellar ataxia 6.

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, James Teo, Sven Scheineder, Cheeran, B
Revista MOVEMENT DISORDERS Vol. 23 Núm. 3 (páxs. 378 ata 385)

Transcranial magnetic stimulation over dorsolateral prefrontal cortex in Parkinson¿s disease.

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, F.Javier Cudeiro Mazaira, Olalla Bello
Revista CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Núm. 118 (páxs. 131 ata 139)

El rendimiento en el fútbol. Una modelización de las variables determinantes para el F.C. Barcelona.

Autores Rafael Martín Acero, Carlos Lago Peñas, Francisco Seirul-lo Vargas
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 90 Núm. 4 (páxs. 51 ata 58)

Focal stimulation of the posterior parietal cortex increases the excitability of the ipsilateral motor cortex

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Giacomo Koch, Cheeran, B, Diana Ruge, Sven Schippling, Carlo Caltagirone, John Rothwell
Revista THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE Vol. 12 Núm. 27 (páxs. 6815 ata 6822)

Efecto relativo de la edad (RAE)en la metodología del rendimiento con deportistas jóvenes.

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero, Carlos Lago Peñas, Francisco J. Vizcaya Pérez, Antonio Rodríguez Gómez, Macario Bravo Felipez
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 21 Núm. 3 (páxs. 33 ata 42)

Neurofisiología de la producción voluntaria de fuerza muscular contráctil y sus mecanismos adaptativos (y II).

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero, Pedro Reimunde
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 35 ata 41)

Role of the Cerebellum in externally paced rhythmic finger movements

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Cheeran, B, Giacomo Koch, John Rothwell
Revista JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Vol. 98 Núm. 1 (páxs. 145 ata 152)

Determinants of possesion of the ball in soccer

Autores Rafael Martín Acero, Carlos Lago Peñas
Revista JOURNAL OF SPORTS SCIENCES Vol. 25 Núm. 9 (páxs. 969 ata 974)

Evaluation of the effect of training using auditory stimulation on rhythmic movement in Parkinsonian patients - a combined motor and [18F]-FDG PET study.

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, P. Arias, MC Furio, MA Pozo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista PARKINSONISM & RELATED DISORDERS Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 155 ata 164)

Chronic neural adaptation induced by long-term resistance training in humans

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Pedro Reimunde, Óscar Viana, Rafael Martín Acero, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Núm. 96 (páxs. 722 ata 728)

Evaluation of the effect of training using auditory stimulation on rhythmic movement in Parkinsonian patients--a combined motor and [18F]-FDG pet study.

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Arias, Pablo, María C. Furio, Miguel Ángel Pozo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista PARKINSONISM & RELATED DISORDERS Núm. 12 (páxs. 155 ata 164)

Effects of dynamic resistance training on fascicle length and isometric strength.

Autores Luis M. Alegre, Fernando Giménez, José Manuel Gonzalo Orden, Rafael Martín Acero, Xavier Aguado
Revista JOURNAL OF SPORTS SCIENCES Núm. 24 (páxs. 501 ata 508)

Different functional loops between cerebral cortex and the subthalmic area in parkinson's disease

Autores David Williams, Marina Tijssen, Gerard van Bruggen, Hans Speelman, Peter Brown, Fogelson, N.
Revista CEREBRAL CORTEX Vol. 16 Núm. 1 (páxs. 64 ata 75)
DOI https://doi.org/10.1093/cercor/bhi084

Subthalamic gamma activity in patients with Parkinson's disease

Autores Thomas Trottenberg, Andrea kuhn, Anatol Kivi, Andreas Kupsch, Peter Brown, Fogelson, N.
Revista EXPERIMENTAL NEUROLOGY Vol. 200 Núm. 1 (páxs. 56 ata 65)
DOI https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2006.01.12

Time course of functional connectivity between dorsal premotor and constralateral motor cortex during movement selection.

Autores Giácomo Koch, Michelle Franca, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Cheeran, B, Rosemary Milton, María Álvarez Sauco, John Rothwell
Revista THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE Vol. 12 Núm. 26 (páxs. 7452 ata 7459)

Age reduces cortical reciprocal inhibition in humans.

Autores Tibor Hortobagyi, Miguel Angel Fernández Del Olmo, John Rothwell
Revista EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Núm. 171 (páxs. 322 ata 329)

El entrenamiento visual en el aprendizaje de habilidades gimnásticas acrobáticas.

Autores Elena González Arias, César Cofán Labrador, Luis Morenilla Burló
Revista RENDIMIENTODEPORTIVO.COM Vol. 9 (páxs. 0 ata 0)

Chronic neural adaptation induced by long-term resistance training in humans.

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, P. Reimunde, O. Viana, RM Acero, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Vol. 96 Núm. 6 (páxs. 722 ata 728)

Neurofisiología de la producción voluntaria de fuerza muscular contráctil y sus mecanismos de adptación(I).

Autores Pedro Reimunde, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Núm. 4 (páxs. 21 ata 29)

Nuevas aproximaciones a las adaptaciones nerviosas inducidas por el entrenamiento de fuerza.

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Pedro Reimunde, Óscar Viana, Rafael Martín Acero
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Núm. 1 (páxs. 37 ata 40)

Start technique qualitative evaluation of international spanish junior and pre-junior swimmers: an analysis of error frequency.

Autores José Andrés Sánchez Molina, Ramón Maañón López, Javier Mon Fernández, Silvia González Pereiró, Raúl Arellano Colomina
Revista REVISTA PORTUGUESA DE CIENCIAS DO DESPORTO Núm. 6 (páxs. 250 ata 252)

Alternative styles turn technique qualitative evaluation to international. Spanish junior and pre-junior swimmers: an analysis of error frequency.

Autores José Andrés Sánchez Molina, Ramón Maañón López, Javier Mon Fernández, Silvia González Pereiró, Raúl Arellano Colomina
Revista REVISTA PORTUGUESA DE CIENCIAS DO DESPORTO Núm. 6 (páxs. 252 ata 254)

Specific strength training of the flick in field hockey through over-weighted balls

Autores José Francisco Vizcaya Pérez, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero
Revista REVISTA PORTUGUESA DE CIENCIAS DO DESPORTO Vol. 5 Núm. 1 (páxs. 40 ata 48)

Efectos del entrenamiento contínuo e interválico de carga externa similar sobre la frecuencia cardíaca

Autores José Luis Tuimil López, Eliseo Iglesias Soler, Jorge Dopico Calvo, Luis Morenilla Burló
Revista MOTRICIDAD. Núm. 13 (páxs. 107 ata 118)

Frequency dependent effects of subthalamic nucleus stimulation in Parkinson's disease

Autores Fogelson N, Andrea kuhn, Paul Silberstein, Patricia Limousin, Marwan Hariz, Thomas Trottenberg, Andreas Kupsch, Peter Brown
Revista NEUROSCIENCE LETTERS Vol. 382 Núm. 2 (páxs. 5 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1016/j.neulet.2005.02.050

Complejidad y rendimiento en los deportes sociomotores de Equipo (DSEQ): dificultades deinvestigación

Autores Rafael Martín Acero, Carlos Lago Peñas
Revista LECTURAS: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (EFDEPORTES.COM) Núm. 90 (páxs. 0 ata 0)

Effect of the amount of allowed visual information on acrobatic skill learning

Autores Luis Morenilla Burló, Jesús López Bedoya, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista MOTRICIDAD. Núm. 14 (páxs. 109 ata 117)

Reciprocal interactions between oscillatory activities of different frequencies in the subthalamic region of patients with Parkinson's disease

Autores Alex Pogosyan, Andrea kuhn, Andreas Kupsch, Gerard van Bruggen, Hans Speelman, Marina Tijssen, Angelo Quartone, Angelo Insola, Paolo Mazzone, Vicenzo Di Lazzaro, Patricia Limousin, Peter Brown, Fogelson, N.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE Vol. 22 Núm. 1 (páxs. 257 ata 266)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1460-9568.2005.04179.x

Efecto inmediato sobre la capacidad de salto vertical después de la realización de saltos en cama elástica

Autores Óscar Viana González, Olalla Bello Rodríguez, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero
Revista MOTRICIDAD. Núm. 13 (páxs. 1 ata 15)

Temporal variability of gait in Párkinson disease: effects of a rehabilitation programme base don rhythmic sound cues

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista PARKINSONISM & RELATED DISORDERS Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 25 ata 33)

Efecto de la edad de los jugadores de fútbol de alto rendimiento.

Autores Rafael Martín Acero, Carlos Lago Peñas, Carlos Lalín Novoa
Revista EL ENTRENADOR ESPAÑOL FÚTBOL Vol. 105 (páxs. 55 ata 61)

Talentos en deportes de velocidad

Autores Rafael Martín Acero
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Facilitación de la actividad motora por estímulos sensoriais en la enfermedad de parkinson

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Arias, Pablo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista REVISTA DE NEUROLOGIA Vol. 39 Núm. 9 (páxs. 841 ata 847)

Utilización de señales auditivas rítmicas para la mejora del movimiento en pacientes con la enfermedad de parkinson

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista MOTRICIDAD. (páxs. 9 ata 20)

Estimulación magnética transcraneal: princios básicos y aplicaciones en la actividad física y el deporte

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista MOTRICIDAD. (páxs. 1 ata 20)

A common N400 EEG component reflecting contextual integration irrespective of symbolic form

Autores Constantinos Loukas, John Brown, Peter Brown, Fogelson, N.
Revista CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Vol. 115 Núm. 6 (páxs. 1349 ata 1358)
DOI https://doi.org/10.1016/j.clinph.2004.01.010

Crecimiento somático de escolares en Galicia: comparación con otras poblaciones y estadios

Autores Rafael Martín Acero, José Luis Romero Nieves, Miguel Angel Fernández Del Olmo, José Manuel Cardesín Villaverde, Ferrán Rodríguez Guisado
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA Vol. 23 (páxs. 43 ata 56)

Facilitación de la actividad motora por estímulos sensoriales en la enfermedad de Parkinson

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Arias, Pablo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista REVISTA DE NEUROLOGIA Vol. 39 Núm. 9 (páxs. 841 ata 847)

Estimulación magnética transcraneal: principios básicos y aplicaciones en la actividad física y el deporte

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista MOTRICIDAD. Vol. 12 Núm. 12 (páxs. 1 ata 20)

The ipsilateral human motor cortex can functionally compensate for acute contralateral motor cortex dysfunction

Autores Lucy Strens, Paul Shanahan, John Rothwell, Peter Brown, Fogelson, N.
Revista CURRENT BIOLOGY Vol. 13 Núm. 14 (páxs. 1201 ata 1205)
DOI https://doi.org/10.1016/so960-9822(03)00453-6

Plan de competición: adaptación y distribución de la carga en el mundial 2002 de fútbol

Autores Rafael Martín Acero, José R. Barral Lavandeira, Rafael Arriaza Loureda, César Cobián Fernández del Puente
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 6 ata 14)

A simple procedure using aduditory stmiuli to improve movement in parkinson¿s disease: a pilot study

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista NEUROPHYSIOLOGY Vol. - (páxs. 0 ata 0)

A Simple Procedure Using Auditory Stimuli to Improve Movement in Parkinsons Disease: A Pilot Study

Autores F.Javier Cudeiro Mazaira, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Revista NEUROLOGY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Vol. - (páxs. 1 ata 7)

Effects of rivastigmine on the quantitative EEG in demented Parkinsonian patients

Autores Elisabeth Kogan, Amos Korczyn, Nir Giladi, H Shabtai, Miri Neufeld, Fogelson, N.
Revista ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA Vol. 107 Núm. 4 (páxs. 252 ata 255)

Estudio del riesgo de sobrepeso y sobrepeso en escolares de Galicia entre 6 y 17 años.

Autores Rafael Martín Acero, José Manuel Cardesín Villaverde, José Luis Romero Nieves, José Luis Crescente Píppi, Pinto Guedes
Revista ANALES DE PEDIATRIA Vol. 58 Núm. 6 (páxs. 523 ata 528)

Flick strength training from over-weightes hockey balls

Autores Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Francisco Vizcaya
Revista WORLD HOCKEY Núm. 3 (páxs. 51 ata 51)

Entrenamiento de la fuerza en judo: propuesta metodológica de intervención y seguimiento

Autores Eliseo Iglesias Soler, Jorge Dopico Calvo, Miguel Angel Fernández Del Olmo, José Luis Tuimil López
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 16 Núm. 1 (páxs. 27 ata 34)

Acerca de ina teoría de los juegos deportivos colectivos. Justificación epistemológica.

Autores Rafael Martín Acero, Carlos Lago Peñas
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 5 ata 10)

Fontes da variaçao na investigaçao das capacidad de salto e de corrida.

Autores Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Xavier Aguado Jódar, Leonardo Bergantiños Jove
Revista HORIZONTE Núm. 16 (páxs. 22 ata 31)

Fiabilidad de las pruebas de fuerza en salto vertical y velocidad de carrera en escolares de 6 a 8 años

Autores Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo, José V. Veiga Doldán, Xosé Luis Otero Cepeda, Ferrán A. Rodríguez Guisado
Revista APUNTS. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES Vol. 63 Núm. 1 (páxs. 40 ata 45)

Fiabiblidad de las pruebas en salto vertical y velocidad en escolares de 6 a 8 años.

Autores Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Vicente Vicente Veiga, Xosé Luis Otero Cepeda, Ferrán A. Rodríguez Guisado
Revista APUNTS Núm. 63 (páxs. 40 ata 45)

Fuentes de variación en la investigación de las capacidades de salto y carrera rápida en escolares

Autores Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Xavier Aguado Jódar, Leandro Bergantiños Jover
Revista INFOCOES Vol. 5 Núm. 1 (páxs. 59 ata 71)

Velocidad en el fútbol: aproximación conceptual

Autores Rafael Martín Acero
Revista LECTURAS: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (EFDEPORTES.COM) Vol. 5 Núm. 25 (páxs. 9 ata 9)

Sistema funcional: nuevo concepto de la organización del entrenamiento de las carreras de velocidad

Autores Rafael Martín Acero
Revista APUNTS. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES Vol. 28 Núm. 2 (páxs. 35 ata 48)

Prueba máxima progresiva en pista para valoración de la condición aeróbica en hockey sobre patines

Autores Ferrán A. Rodríguez Guisado, Rafael Martín Acero, Javier Hernández Vázquez
Revista APUNTS. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES Vol. 23 Núm. 1 (páxs. 63 ata 70)

Construcción neuromuscular. La fuerza en jóvenes velocistas

Autores Rafael Martín Acero
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 23 ata 31)

Analyse de la transition anaeróbique alactico-lactique sur des sprinters moyennant un tes de "lactacidémie"

Autores Ferrán A. Rodríguez Guisado, Rafael Martín Acero
Revista Revue de l'AEFA / Amicale des entraineurs français d'athlétisme Vol. 114 (páxs. 25 ata 31)

La prevención de las lesiones de los aductores

Autores Rafael Martín Acero
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 3 Núm. 4 (páxs. 11 ata 14)

Bateria de tests para la evaluación y control de la condición física de jugadores de élite de hockey sobre patines

Autores Rafael Martín Acero
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 24 ata 34)

Desarrollo de la resistencia a la velocidad para jóvenes velocistas

Autores Rafael Martín Acero
Revista Apunts Medicina Esport Vol. 25 Núm. 097 (páxs. 163 ata 170)

La fuerza relativa

Autores Rafael Martín Acero
Revista REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Vol. 1 Núm. 4-5 (páxs. 70 ata 79)

Desarrollo de la potencia aeróbica para jóvenes velocistas

Autores Rafael Martín Acero
Revista Apunts Medicina Esport Vol. 24 Núm. 092 (páxs. 115 ata 122)

Señales sonoras para la rehabilitación en Parkinson: Una aproximación experimental

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo
Editorial GRIN GmbH, Munich (Alemania)
ISBN 978-3-656-59490-1

25 anos da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física/INEF de Galicia (1986-2011)

Editores Alberto Areces Gayo, María José Mosquera González, Rafael Martín Acero
Editorial Centro de Estudios Olímpicos (Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física) UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-493-9

Neurofisiología aplicada a la actividad física

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo
Editorial SINTESIS, Madrid (España)
ISBN 9788499589152

El origen deportivo del Estado / A orixe deportiva do Estado / The Sportive origin of the State

Autores José Ortega y Gasset
Editores Rafael Martín Acero, Cristina López Villar
Editorial INEF-Galicia. Universidade da Coruña. Servicio de Publicacións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-496-6

La actividad física como herramienta ante la obesidad infantil. Volumen 2.

Autores Luis Morenilla Burló, Eliseo Iglesias Soler, Yolanda Escalante González, José M. Saavedra García, Mirella Mansilla, Luis Moreno, Etelvira Suárez
Editorial Dirección General de Deportes. Junta de Extremadura, Cáceres (España)
ISBN 978-84-691-4232-5

Swimming Science I

Editorial Universidad de Granada, Granada (España)
ISBN 978-84-338-4789-8

20 anos do INEF de Galicia (1986-2006)

Editorial INEF-Galicia. Universidade da Coruña. Servicio de Publicacións, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-219-6

IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.

Editorial Asociación Española de Ciencias del Deporte., Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-213-7

Deportes de equipo. Comprender la complejidad para elevar el Rendimiento.

Autores Rafael Martín Acero, Carlos Lago Peñas
Editorial INDE, Barcelona (España)
ISBN 84-9729-051-8

Obsesión por las olas. Manual de Surf y Bodyboard

Autores Joaquín Gómez Varela
Editorial Desnivel S.L., Madrid (España)
ISBN 84-89969-67-1

Entrenamiento de la velocidad

Autores Juan Manuel García Manso, Rafael Martín Acero, Manuel Navarro Valdivielso, José Antonio Ruiz Caballero
Editorial Gymnos Editorial Deportiva, Madrid (España)
ISBN 978-84-8013-115-5

Prólogo: Rafael Martín Acero

Autores Rafael Martín Acero
Libro Fútbol es Fútbol. Una Explicación científica sobre algunas creencias del juego
Edita Mcsports.
ISBN: 978-84-944188-2-2
Páxinas Dende a 6 ata a 7

Seirul-lo: Training the footballer for football, from the neuroscientific foundations of complexity

Autores Rafael Martín Acero
Libro Complex Football. From Seirul-lo Structured Training to Frade¿s Tactical Periodisation
Vol. 0 Edita MALLO SAINZ, JAVIER.
ISBN: 9788460696667
Páxinas Dende a 10 ata a 12

Neurociencia: del laboratorio al campo de fútbol

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo,Rafael Martín Acero
Libro El fútbol ¡no! es así. ¿Quién dijo que estaba todo inventado?
Edita FutbolDLibro.
ISBN: 978-84-940984-8-2
Páxinas Dende a 189 ata a 193

Entrenamiento de la Velocidad

Autores Rafael Martín Acero,Paulino Padial Puche,Mª B. Feriche Fernández-Castanys
Libro Entrenamiento Deportivo. Teoría y Prácticas
Edita Editorial Médica Panamericana.
ISBN: 9788498357837
Páxinas Dende a 113 ata a 140

Salud, mejora y rendimiento un necesario manual metodológico de core training.

Autores Rafael Martín Acero
Libro CORE TRAINING. De la salud al alto rendimiento
Edita Editorial Paidotribo.
ISBN: 9788499101934
Páxinas Dende a 11 ata a 1114

Facendo Universidade: do INEF de Galicia a Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física

Autores Rafael Martín Acero
Libro 25 anos da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física/INEF de Galicia (1986-2011)
Vol. 16 Edita Centro de Estudios Olímpicos (Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física) UDC.
ISBN: 978-84-9749-493-9
Páxinas Dende a 98 ata a 110

A estrutura do rendimento nos desportos coletivos. A influência das variáveis contextuais da competição

Autores Carlos Lago Peñas,Rafael Martín Acero,Francisco Seirul-lo Vargas
Libro Fundamentos e aplicações em análise do jogo
Edita FMH Ediçoes.
ISBN: 9789727351916
Páxinas Dende a 111 ata a 131

Estimulación sensorial y EMT: nuevas aproximaciones al control motor

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo,P. Arias,O. Bello,F.Javier Cudeiro Mazaira
Libro Control motor. Perspectivas actuales y futuras
Vol. - Edita Sociedad de Control Motor.
ISBN: 84-611-1289-X
Páxinas Dende a 29 ata a 47

A/s Integración/s do/s INEF na Universidade: Do INEF da Galicia á Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física (1998-2006).

Autores Rafael Martín Acero
Libro 20 anos do INEF de Galicia (1986-2006)
Vol. - Edita INEF-Galicia. Universidade da Coruña. Servicio de Publicacións.
ISBN: 84-9749-219-6
Páxinas Dende a 96 ata a 109

A chave: Aproximación ao deporte como práctica tradicional de Galicia (Spain)

Autores Joaquín Gómez Varela,Ulises Castró Núñez
Libro Juegos Tradicionales: Universal Cultural del Siglo XXI
Vol. - Edita Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. ACCEDEL. Asociación Científico Cultural para el Estudio de los Deportes de Luch.
ISBN: 84-96017-18-4
Páxinas Dende a 325 ata a 332

El análisis de la competición en natación: estudio de la situación actual, variables y metodología

Autores José Andrés Sánchez Molina,Raúl Arellano Colomina
Libro Análisis biomecánico de la técnica en natación: programa de control del deportista de alta competición
Vol. - Edita Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Consejo Superior de Deportes.
ISBN: 84-7949-119-1
Páxinas Dende a 9 ata a 50

El entrenamiento de la fuerza

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo,Carlos Lago Peñas
Libro La preparación física en el fútbol
Vol. - Edita Biblioteca Nueva.
ISBN: 84-9742-044-6
Páxinas Dende a 79 ata a 96

La acción motriz en los deportes de equipo de espacio común y participación simultánea

Autores Rafael Martín Acero,Carlos Lago Peñas,M. T. Anguera
Libro A investigaçao em futebol. Estudos ibéricos
Vol. - Edita Universidade do Porto. FCCDEF.
ISBN: 972-8687-05-2
Páxinas Dende a 79 ata a 83

El entrenamiento de la flexibilidad

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo,Carlos Lago Peñas
Libro La preparación física en el fútbol
Vol. - Edita Biblioteca Nueva.
ISBN: 84-9742-044-6
Páxinas Dende a 131 ata a 151

Detección y selección de talentos en gimnasia

Autores Jesús López Bedoya,Mercedes Vernetta Santana,Luis Morenilla Burló
Libro Indicadores para la detección de talentos deportivos, 3
Edita Consejo Superior de Deportes.
ISBN: 84-7949-028-4
Páxinas Dende a 105 ata a 144

Utilización de procedimientos de detección y selección deportiva en la etapa de iniciación a la gimnasia artística

Autores Luis Morenilla Burló,López Bedoya, J.,Vernetta Santana, M.
Libro Indicadores para la detección de talentos deportivos, 3
Edita Consejo Superior de Deportes.
ISBN: 84-7949-028-4
Páxinas Dende a 69 ata a 104

Análisis de la transición anaeróbico alactico-lactica en velocistas mediante test de lactacidemia

Autores Ferrán A. Rodríguez Guisado,Rafael Martín Acero
Libro barcelona, carreras y marcha
Vol. 3 Edita RFEA Escuela Nacional de Entrenadores.
ISBN: 8450098475
Páxinas Dende a 29 ata a 55

La configuración de la serie como modulador de la fatiga neuromuscular

Autor Dan Río Rodríguez
Director/es Miguel Ángel Fernández Del Olmo; Eliseo Iglesias Soler
Ámbito Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Conectividad funcional asociada con procesamiento contextual en distintas poblaciones: desde trastornos motores a atletas profesionales

Autor Pablo Aleixandre Díaz Brage
Director/es Noa Fogelson
Ámbito Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Velocidad de golpeo de balón y Kicking Deficit en futbolistas de élite

Autor Lois Rodriguez Lorenzo
Director/es Rafael Martín Acero
Ámbito Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física
Cualificación Sobresainte

Treadmill walking in the gait rehabilitation in Parkinson`s disease: neurophysiological mechanisms and their combination with the non-invasive brain stimulation

Autor Helena Fernández Lago
Director/es Olalla Bello Rodríguez; Miguel Ángel Fernández Del Olmo
Ámbito Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física
Cualificación Sobresainte

Effect of the set configuration of resistance exercise on cardiovascular control and perceived exertion: interaction with the type of exercise

Autor Xián Mayo Mauriz
Director/es Eliseo Iglesias Soler; Miguel Ángel Fernández Del Olmo
Ámbito Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Cortical plasticity and motor learning: Variability in response to non/invasive brain stimulation and its relation with motor learning

Autor Virginia López Alonso
Director/es Binith Joseph Cheeran; Miguel Ángel Fernández Del Olmo
Ámbito Educación Física y Deportiva
Cualificación Sobresaliente Cum laude

As emoções como condicionante didático no ensino dos deportes sociomotores de colaboração-oposição: Estudo dos problemas afectivos ligados ao contacto em Rugby, Andebol e Voleibol

Autor José Ignacio Salgado López
Director/es José Andrés Sánchez Molina Inmaculada Canales Lacruz
Ámbito Departamento de Educación Física e Deportiva
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de la morfología y hábitos de vida de personas drogodependientes en las Comunidades Terapéuticas de Galicia

Autor Carlos Lalín Novoa
Director/es Rafael Martín Acero Jordi Porta Manzañido
Ámbito Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Funcionalidad del sistema de neuronas espejo y su implicación en el aprendizaje motor por observación

Autor Ángel Lago Rodríguez
Director/es Miguel Fernández del Olmo
Ámbito Educación Física y Deportiva
Cualificación Apto Cum Laude

Modulación sensorial y motora asociada a saltos sobre una superficie elástica

Autor Gonzalo Márquez Sánchez
Director/es Miguel Fernández del Olmo
Ámbito Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El tapiz rodante en la rehabilitación de la marcha en pacientes con la enfermedad de Parkinson: efectos terapeuticos y mecanismos implicados

Autor Olalla Bello Rodríguez
Director/es Miguel Angel Fernández Del Olmo
Ámbito Educación Física y Deportiva
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Efectos obtenidos con diferentes variedades y frecuencias de estimulación sensorial rítmica (auditiva y visual) sobre la marcha de los Enfermos de Parkinson

Autor Pablo Arias Rodriguez
Director/es F.Javier Cudeiro Mazaira;Miguel Angel Fernández Del Olmo
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio sobre la enseñanza de la técnica en las disciplinas de velocidad en atletas discapacitados visuales

Autor Jorge Luis Pérez Pérez
Director/es Rafael Martín Acero
Ámbito Educación Física y Deportiva
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Asociación entre indicadores morfológicos y la condición física en escolares

Autor José Luis Crescente Pippi
Director/es Jorge Teijeiro Vidal;Rafael Martín Acero
Ámbito Medicina
Cualificación MH

Efectos de la sobrecarga en parámetros de rendimiento de luchadores de karate-do, consecuentes de la sistematización metodológica de las cargas de trabajo físico en un macrociclo de entrenamiento

Autor Helio Franklin Rodrigues De Almeida
Director/es Miguel Angel Fernández Del Olmo;Rafael Martín Acero
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A acción motriz nos deportes de equipo de espacio común e participación simultánea

Autor Carlos Lago Peñas
Director/es Rafael Martín Acero;Mª Teresa Anguer Arguilara
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

EVALUACIÓN DEL TFG EN EL GRADO EN FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Francisco José Senín-Camargo, Lidia Carballo-Costa, Olalla Bello, Fernando Ramos-Gómez, Alicia Martínez-Rodríguez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

EVALUACIÓN CONTINUA MEDIANTE CONTENIDOS SUMATIVOS EN LA MATERIA "CINESITERAPIA: BASES DEL EJERCICIO TERAPÉUTICO" DEL GRADO EN FISIOTERAPIA
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Olalla Bello, Fernando Ramos-Gómez, Francisco José Senín-Camargo, Lidia Carballo-Costa
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

EVALUACIÓN DE LA MATERIA ESTANCIAS CLÍNICAS EN EL GRADO EN FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Fernando Ramos-Gómez, Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo, Olalla Bello, Susana Viñas Diz
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

REVISIÓN DE LA CARGA DEL TRABAJO NO PRESENCIAL EN EL GRADO EN FISIOTERAPIA
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Olalla Bello, Francisco José Senín-Camargo, Fernando Ramos-Gómez, Lidia Carballo-Costa, Alicia Martínez-Rodríguez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

METODOLOGÍA DOCENTE EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO DENTRO DE LA MATERIA DE ESTANCIAS CLÍNICAS
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Fernando Ramos-Gómez, Lidia Carballo-Costa, Olalla Bello, Francisco José Senín-Camargo, Susana Viñas Diz
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Plan de acción tutorial de la Facultad de Fisioterapia de A Coruña
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Lidia Carballo-Costa, Olalla Bello, Francisco José Senín-Camargo, Fernando Ramos-Gómez, Alicia Martínez-Rodríguez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

RESPONSABLES Y ACCIONES DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE PARA LA MEJORA DEL TÍTULO
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo, Fernando Ramos-Gómez, Olalla Bello, Alicia Martínez Rodríguez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

MEDIDAS DE MEJORA EN LA MATERIA TFG DEL GRADO EN FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Francisco José Senín-Camargo, Olalla Bello, Fernando Ramos-Gómez, Lidia Carballo-Costa, Alicia Martínez-Rodríguez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

PROPUESTA EDUCATIVA DE APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA MATERIA FISIOTERAPIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Fernando Ramos-Gómez, Olalla Bello, Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

ORGANIZACIÓN DE LA INTERACTIVIDAD Y EL TRABAJO NO PRESENCIAL EN LA MATERIA DE "FISIOTERAPIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA" DEL GRADO EN FISIOTERAPIA.
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Olalla Bello, Fernando Ramos-Gómez, Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

APRENDIZAJE Y SERVICIO EN EL GRADO EN FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Francisco José Senín-Camargo, Fernando Ramos-Gómez, Lidia Carballo-Costa, Olalla Bello
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE FISIOTERAPEUTAS EN SCOPUS. ESTUDIO PILOTO
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo, Olalla Bello, Fernando Ramos-Gómez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Mesa de Expertos "Temas de interés y actualidad en la investigación del Rendimiento Deportivo"
IX Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Organizador UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Lugar Toledo (España)

Kinetic and Kinematic Profiles of Blocked and active ankle plyometric techniques
IX Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte
Internacional

Autores Rio-Rodríguez, Dan, López-Blanco, Noa, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero
Organizador UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Lugar Toledo (España)
DOI https://doi.org/10.13140/rg.2.1.3698.2649

El jugador Joven en el R. C. Deportivo de La Coruña
Congreso Internacional sobre Fútbol y Psicología
Internacional

Autores Rafael Martín Acero, Macario Bravo Felipez
Organizador UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Lugar Santiago de Compostela (España)

"Physical activity: Myths and facts to build healthy habits in the population"
AIESEP 2015 International Conference
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Madrid (España)

Formaçao de treinadores -exemplos de boas práticas- (Simposio)
1º Congreso Iberoamericano "Desporto, Educaçao Física e Saúde"
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Lisboa (Portugal)

Investigación del entrenamiento y de la competición en Deportes Sociomotores de Equipo (DSEQ)
1º Congreso Iberoamericano "Desporto, Educaçao Física e Saúde"
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Lisboa (Portugal)

Treatment-specific abnormal synaptic plasticity in early Parkinson's disease
VIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del deporte
Internacional

Autores Angel Lago Rodríguez, Cheeran, B, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador Asociación Española de Ciencias del Deporte
Lugar Cáceres (España)

Estudio piloto sobre el efecto de la estimulación transcraneal por corriente directa en el aprendizaje de un gesto deportivo
VIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del deporte
Internacional

Autores Virginia López Alonso, López-Bermúdez, G, José Andrés Sánchez Molina, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador Asociación Española de Ciencias del Deporte
Lugar Cáceres (España)

MUSCLE FATIGUE, CARDIOVASCULAR AND HEMODYNAMIC RESPONSES INDUCED BY CLUSTER RESISTANCE TRAINING CONFIGURATION
VIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del deporte
Internacional

Autores Dan Río-Rodríguez, Eliseo Iglesias Soler, Miguel Fernández del Olmo
Organizador Asociación Española de Ciencias del Deporte
Lugar Cáceres (España)

Nuevas perspectivas en la adquisición de las habilidades motrices
VIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del deporte
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador Asociación Española de Ciencias del Deporte
Lugar Cáceres (España)

Fuerza y sistema nervioso central
XV Congreso Nacional de la Federación Española de Medicina del Deporte
Nacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo
Lugar Coruña, A (España)

Rate of perceived exertion as ameasure of cardiovascular stress
NSCA IV International Conference
Internacional

Autores Dan Río-Rodríguez, Eliseo Iglesias Soler, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador Universidad Católica San Antonio (UCAM)
Lugar Murcia (España)

Traditional vs cluster set configuration: neurophysiological and hemodynamic responses
NSCA IV International Conference
Internacional

Autores Dan Río-Rodríguez, Eliseo Iglesias Soler, Miguel Fernández del Olmo
Organizador Universidad Católica San Antonio (UCAM)
Lugar Murcia (España)

Functional connectivity of predictive coding in schizophrenia
30th International Congress of Clinical Neurophysiology (ICNN) of the ICNN
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Fogelson N, Peled A, Friston K, Litvak V
Organizador ICNN
Lugar Berlin (Alemania)

Adaptaciones específicas al Ejercicio Físico: Un ejemplo en la Enfermedad de Parkinson
5º Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores "Un Estilo de Vida"
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador Universidad de Málaga
Lugar Málaga (España)

Avances en el estudio del sistema nervioso central en la producción de fuerza
II Simposio Internacional en Avances en Ciencias del Deporte
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador Universidad Pablo de Olavide
Lugar Sevilla (España)

Functional connectivity during local contextual processing in schizophrenia
11th World Congress of Biological Psychiatry
Internacional

Autores Fogelson N, Li L, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Peled A
Lugar Kyoto (Japón)

Corticospinal and spinal contributions during hopping on different stiffness surfaces
8th FENS Forum of neuroscience
Internacional

Autores Gonzalo Márquez Sánchez, Luis Morenilla Burló, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador Federation of European Neurosciences Societies
Lugar Barcelona (España)

Relationship between TBS-induced plasticity and learning of two motor tasks
VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte
Internacional

Autores Virginia López Alonso, Angel Lago Rodríguez, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador UNIVERSIDAD DE GRANADA
Lugar Granada (España)

Estabilidad postural en pacientes de Parkinson: efecto de la ejecición simultánea de una tarea cognitiva
VII Congreso Internacional de la Asociación española de Ciencias del Deporte
Internacional

Autores Luis Morenilla Burló, Gonzalo Márquez Sánchez, Virginia López Alonso, Angel Lago Rodríguez, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador UNIVERSIDAD DE GRANADA
Lugar Granada (España)

Beneficios perceptivos y comportamentales del aprendizaje motor por observación
VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador UNIVERSIDAD DE GRANADA
Lugar Granada (España)

Neural control of bouncing gaits on different stiffness surfaces
17th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE
Internacional

Autores Gonzalo Márquez Sánchez, Luis Morenilla Burló, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Lugar Brujas (Bélgica)

Local contextual processing in schizophrenia and major depressive disorder
The Israeli Society of Neuroscience 20th Annual Meeting
Internacional

Autores Fogelson N, Ehud Klein, Sarah Marmor, Peled A
Lugar Eilat (Israel)

Contextual processing deficits in Parkinson's disease
7th International Congress on Mental Dysfunctions & Other Non-Motor Features in Parkinson's Disease & Related Disorders
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Diego Santos Garcia, Fogelson, N.
Organizador Kenes
Lugar Barcelona (España)

Diferencias en respuestas emocional de hombres y mujeres antes, durante y después de la realización de tareas motrices en un acroparque
AIESEP 2010 International Congress
Internacional

Autores Joaquín Gómez Varela, María Milagro Ezquerro García-Noblejas, Joaquina Valverde Romera
Organizador Association Internationale des Écoles Supérieures d¿Éducation Physique
Lugar Coruña, A (España)

Treadmill gait vs overground in patients with advanced Parkinson¿s disease
AIESEP Congress of A Coruña 2010 (Association Internationale des Ecoles Superieures D'Education Physique) España (Coruña, A)
Internacional

Autores Olalla Bello Rodríguez, José Andrés Sánchez Molina, Miguel Angel Fernández Del Olmo, C. Vázquez, C. Fernández
Organizador AIESEP (Association Internationale des Ecoles Superieures D'Education Physique)
Lugar Coruña, A (España)

Adaptación y validación del Acrophobia Questionnaire (AQ) para el estudio experimental del miedo a las alturas: aplicación al ámbito deportivo
AIESEP 2010 International Congress
Internacional

Autores Joaquín Gómez Varela, Joaquina Valverde Romera, María Milagro Ezquerro García-Noblejas
Organizador Association Internationale des Écoles Supérieures d¿Éducation Physique
Lugar Coruña, A (España)

Influencia del miedo sobre el patrón motor: un estudio piloto
AIESEP 2010 International Congress
Internacional

Autores Joaquín Gómez Varela, María Milagro Ezquerro García-Noblejas
Organizador Association Internationale des Écoles Supérieures d¿Éducation Physique
Lugar Coruña, A (España)

Effect of dual task performance on postural stability in Parkinson's disease patients. A pilot study
AIESEP Congress of A Coruña 2010 (Association Internationale des Ecoles Superieures D'Education Physique) España (Coruña, A)
Internacional

Autores Gonzalo Márquez Sánchez, Luis Morenilla Burló, José Andrés Sánchez Molina, Olalla Bello Rodríguez, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador AIESEP (Association Internationale des Ecoles Superieures D'Education Physique)
Lugar Coruña, A (España)

Diferencias en ansiedad, miedo a la altura y evitación entre hombres y mujeres
AIESEP 2010 International Congress
Internacional

Autores Joaquín Gómez Varela, María Milagro Ezquerro García-Noblejas, Joaquina Valverde Romera
Organizador Association Internationale des Écoles Supérieures d¿Éducation Physique
Lugar Coruña, A (España)

Virtual lesions of right parietal cortex disrupt spatial compatibility effects
1st Joint conference of the EPS and SEPEX
Internacional

Autores Fernando del Valle-Inclán Alsina, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Manuel Blanco
Organizador EPS y SEPEX
Lugar Granada (España)

Modulación sensorial y motora asociada a saltos sobre superficie elástica
III Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y la Educación Física
Nacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Gonzalo Márquez Sánchez, Xabier Aguado Jodar
Lugar Pontevedra (España)

Education and Environmental Awareness through University Sport
University Sport: A Plattform for Change
Internacional

Autores Joaquín Gómez Varela
Organizador International University Sports Federation
Lugar Vigo (España)

Prefrontal cortex high frequency activation during local contextual processing
20th annual Rotman Research Institute Conference: The Frontal Lobes
Internacional

Autores Li L, Lavi Sacundo, Edward Chang, Nicholas Barbaro, Robert Knight, Fogelson, N.
Organizador Rotman Research Institute
Lugar Toronto (Canadá)

The role of the frontostriatal system in local contextual processing: Evidence from Parkinson's disease patients
29th International Society of Clinical Neurophysiology
Internacional

Autores Fogelson N, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Diego Santos Garcia, Fernando del Valle-Inclán Alsina
Organizador International Society of Clinical Neurophysiology
Lugar Kobe (Japón)

Walking on a treadmill improves the swing phase and step width in patients with Parkinson's disease
The 3rd International Congress on Gait & Mental Function
Internacional

Autores Olalla Bello Rodríguez, José Andrés Sánchez Molina, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Lugar Washington D.C. (Estados Unidos)

Mechanism involved in treadmill walking improvements in Parkinson¿s disease patients
Progress in Motor Control VII
Internacional

Autores Olalla Bello Rodríguez, Gonzalo Márquez Sánchez, Miguel Camblor Quirós, Angel Lago Rodríguez, José Andrés Sánchez Molina, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Lugar Marsella (Francia)

Facilitatory connection between posterior parietal alnda Ipsilateral motor cortex early activated during movement plannign toward contralateral space.
17th Annual Meeting of the Neural Control of Movement Society
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Giacomo Koch, Cheeran, B, Carlo Caltagirone, John Rothwell
Lugar Sevilla (España)

Runnig out of time: continuos updating of motor-sensory calibration sets time perception.
2007 Annual Meeting of Society of Neuroscience
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Fernando del Valle-Inclán Alsina, Luis Martinez Otero
Lugar San Diego (Estados Unidos)

A semi-automatic competition analysis tool for swimming
Asia-Pacific Technology Congress
Internacional

Autores Xavier Balius, Ventura Ferrer, Raúl Arellano Colomina, Blanca De la Fuente Cainzos, Esther Morales Ortiz, Javier De Aymerich Sanromán, José Andrés Sánchez Molina
Lugar Singapur (Singapur)

Influence of cycling intensity on running kinematics and electromiography in well trained triathletes
CONGRESS of AMERICAN SOCIETY of BIOMECHANICS 2007
Internacional

Autores Javier Mon Fernández, Óscar Viana González, José Andrés Sánchez Molina, Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador Stanford University
Lugar Palo Alto, California (Estados Unidos)

Repetitive TMS of cerebellum interferes with milisecond time processing
2007 Annual Meeting of Cognitive Neuroscience Society
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Giacomo Koch, Cheeran, B, Sara Torreiro, Enmanuelle Salerno, Carlo Lo Gerfo, Carlo Caltagirone, John Rothwell
Lugar New York (Estados Unidos)

Efecto de la modificación de la cadencia de pedaleo a intensidad moderada sobre la capacidad de salto vertical.
IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.
Internacional

Autores Gonzalo Márquez Sánchez, Javier Mon Fernández, Óscar Viana González, José Andrés Sánchez Molina, Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Lugar Coruña, A (España)

Efecto del ciclismo en el segmento de carrera a pie en triatlón análisis cinemático.
IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.
Internacional

Autores Javier Mon Fernández, Ramón Maañón López, José Andrés Sánchez Molina, Óscar Viana González, Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Lugar Coruña, A (España)

El ritmo motor y su relevancia en enfermedades neurodegenerativas.
IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo
Lugar Coruña, A (España)

Hábitos deportivos de los competidores de Surfing en Galicia.
IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.
Internacional

Autores Joaquín Gómez Varela, Antonio Montero Seoane, Joan Fuster Matute
Lugar Coruña, A (España)

Integración del análisis cuantitativo en la evaluación cualitativa de la eficiencia de nado a través de un test incremental. Estudio Piloto.
IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.
Internacional

Autores Ramón Maañón López, José Andrés Sánchez Molina, Javier Mon Fernández, Silvia González Pereiró
Lugar Coruña, A (España)

Efectos de la estimulación magnética transcraneal repetitiva de alta frecuencia aplicada en la corteza prefrontal dorsolateral sobre el movimiento en la enfermedad de Parkinson.
IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.
Internacional

Autores Olalla Bello Rodríguez, Pablo Árias Rodríguez, Miguel Angel Fernández Del Olmo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Lugar Coruña, A (España)

Adaptaciones neurológicas crónicas inducidas por el entrenamiento de fuerza a largo plazo.
IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.
Internacional

Autores Pedro Reimunde, Óscar Viana González, Rafael Martín Acero, F.Javier Cudeiro Mazaira, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Lugar Coruña, A (España)

La visión en el control del movimiento acrobático.
IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.
Internacional

Autores Luis Morenilla Burló
Lugar Coruña, A (España)

Papel del cerebelo en el ritmo motor.
IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Cheeran, B, Giacomo Koch, John Rothwell
Lugar Coruña, A (España)

Análisis del uso de la información visual en habilidades acrobáticas con giro aéreo.
IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.
Internacional

Autores César Cofán Labrador, Elena Árias González, Luis Morenilla Burló
Lugar Coruña, A (España)

Efecto de diferentes frecuencias de estimulación sensorial rítmica auditiva y visual sobre la marcha de los enfermos de parkinson en fase III-IV HOEHN Y YAHR.
IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.
Internacional

Autores Pablo Árias Rodríguez, Olalla Bello Rodríguez, Miguel Angel Fernández Del Olmo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Lugar Coruña, A (España)

Efecto de la estimulación sensorial rítmica auditiva, visual y mixta a una frecuencia igual a la cadencia de paso espontánea sobre la marcha en enfermos de Parkinson.
IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.
Internacional

Autores Pablo Árias Rodríguez, Olalla Bello Rodríguez, Miguel Angel Fernández Del Olmo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Lugar Coruña, A (España)

El aprendizaje y su modulación cortical.
IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.
Internacional

Autores Cheeran, B, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Penélope Talleli, Richard Greenwood, John Rothwell
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación cualitativa de la técnica de nado de los estilos simultáneos en nadadores españoles junior y prejunior de nivel internacional.
IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.
Internacional

Autores José Andrés Sánchez Molina, Ramón Maañón López, Javier Mon Fernández, Silvia González Pereiró
Lugar Coruña, A (España)

La práctica del surfing en Galicia
I Congreso Internac de CC del Deporte II Seminario Nacional de Nutrición,Medicina y Rto Joven Deport
Internacional

Autores Joaquín Gómez Varela, Antonio Montero Seoane
Lugar Pontevedra (España)

Qualitative evaluation of simultaneous styles turn technique in international spanish junior and pre-junior swimmers: an Analysis of error frecuency.
Xth International Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming.
Internacional

Autores Ramón Mañón López, José Andrés Sánchez Molina, Javier Mon Fernández, Silvia González Pereiró
Lugar Porto (Portugal)

The role of the cerebellum in auditory paced finger tapping.
The main meeting of the Physiological Society.
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Giacomo Koch, John Rothwell, Cheeran, B
Lugar London (Reino Unido)

Facilitation of ipsilateral motor cortex by posterior parietal cortex stimulation.
Society of Neuroscience
Internacional

Autores Giacomo Koch, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Cheeran, B, Sven Schippling, John Rothwell
Lugar Atlanta (Estados Unidos)

Dilemas de la promoción del deporte y de la Educación Física en el ámbito educativo.
Congreso Internacional 2005 Año Internacional del Deporte y de la Educación Física
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Cuenca (España)

Promoción de la práctica del deporte y la educación física en el ámbito educativo.
Congreso Internacional 2005 Año Internacional del Deporte y de la Educación Física
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Cuenca (España)

Análisis del comportamiento visual durante la ejecución de saltos gimnásticos acrobáticos
Congreso Internacional UEM "Actividad física y deporte en la sociedad del siglo XXI"
Internacional

Autores César Cofán Labrador, Elena González Arias, Luis Morenilla Burló
Lugar Madrid (España)

Efecto del entrenamiento visual sobre el aprendizaje de habilidades gimnásticas acrobáticas
Congreso Internacional UEM "Actividad física y deporte en la sociedad del siglo XXI"
Internacional

Autores Elena González Arias, César Cofán Labrador, Luis Morenilla Burló
Lugar Madrid (España)

Efecto de la estimulación magnética transcraneal sobre las características temporales de la respuesta de las células del núcleo geniculado lateral del gato
XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neuro Ciencia
Nacional

Autores Nelson Espinosa, Jorge Mariño Alfonso, Carmen de Labra, Juan Casto Rivadulla Fernández, Miguel Angel Fernández Del Olmo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Lugar Málaga (España)

Diseño de una escuela de waterpolo
III Congreso de Entrenadores de Natación. Fed.Gallega Natación y Univ. de Vigo
Nacional

Autores José Andrés Sánchez Molina
Lugar Pontevedra (España)

Modelo de detección y corrección de errores en la técnica de nado.
III Congreso de Entrenadores de Natación. Fed.Gallega Natación y Univ. de Vigo
Nacional

Autores José Andrés Sánchez Molina
Lugar Pontevedra (España)

Tendencias actuales sobre el entrenamiento de velocistas de alto rendimiento.(Dentro del Simposio: "El aporte de las Ciencias del Ejercicio y del Deporte al Entrenamiento Deportivo Moderno").
XI Simposio de Medicina y Ciencias Aplicadas al Ejercicio, al Deporte y al Entrenamiento Deportivo.
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Change of injury incidence during a specific propioceptive training application in female indoor soccer
AIESEP World Congress - Active lifestyles: the impact of educacion and sport
Internacional

Autores S. González Pereiró, Carlos Agrasar Cruz, Rafael Arriaza Loureda, J. Eijo, R. Maañón, José Andrés Sánchez Molina
Lugar Lisboa (Portugal)

Planificación de entrenamiento en los deportes de equipo: Actualización sobre investigación y aspectos prácticos.(Dentro del Simposio: "El aporte de las Ciencias del Ejercicio y del Deporte al Entrenamiento Deportivo Moderno").
XI Simposio de Medicina y Ciencias Aplicadas al Ejercicio, al Deporte y al Entrenamiento Deportivo.
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Time-specific activation of transcallosal projections between the left dorsal premotor and the right motor cortex during selection of movement in humans
The Physiological Society Meeting, The Neuroscience of Human Movement in Health and Disease
Internacional

Autores Giacomo Koch, Michele Franca, Rosi Milton, Miguel Angel Fernández Del Olmo, John Rothwell
Lugar Londres (Reino Unido)

Velocidad en el jugador de fútbol: Análisis de los desplazamientos (Dentro del Simposio:"Aspectos fisiológicos y metodológicos del deportista de alto rendimiento").
XI Simposio de Medicina y Ciencias Aplicadas al Ejercicio, al Deporte y al Entrenamiento Deportivo.
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Comparison of the height of the vertical jump with counter-movement (CMJ) in triathletes after test of PAM, VAM and 5 km of RACE after 45 minutes in cicloergometer in different intensities
Active lifestyles: the impact of education and sport
Internacional

Autores Javier Mon Fernández, Oscar Viana González, José Andrés Sánchez Molina, Ramón Mañón López, Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Lugar Lisboa (Portugal)

Study of [La] in triathletes after MAP, MAV and 5KM running after 45 minutes in cycleergometer at different intensities
Active lifestyles: the impact of education and sport
Internacional

Autores Ramón Mañón López, Javier Mon Fernández, José Andrés Sánchez Molina, Oscar Viana, Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Lugar Lisboa (Portugal)

Study of [La] in triathletes after MAP, MAV and 5Km running after 45 minutes in cycle ergometer at different intensities
AIESEP World Congress - Active lifestyles: the impact of educacion and sport
Internacional

Autores R. Maañón Lopez, Javier Mon Fernández, José Andrés Sánchez Molina, Oscar Viana González, Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Lugar Lisboa (Portugal)

Prácticas deportivas y valores en estudiantes universitarios de Educación Física de Galicia.
VIII Congreso de la AEISAD 2004. Culturas deportivas y valores sociales
Nacional

Autores Antonio Montero Seoane, Joaquín Gómez Varela
Lugar Barcelona (España)

Planificación y programación en deportes de equipo (tendencias de práctica e investigación)
III Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte
Nacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Valencia (España)

Velocidad del jugador de fútbol
Congreso argentino de medicina del deporte y ciencias del ejercicio
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Entrenamiento de la fuerza en atletas velocistas adultos de clase mundial
Congreso argentino de medicina del deporte y ciencias del ejercicio
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Efecto de la estimulación sensorial auditiva y visual rítmica sobre el golpeo repetitivo del dedo a la máxima frecuencia.
III Congreso Vasco de Deporte
Nacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo
Lugar España

Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) evaluated by EEG recording in the anaesthetized cat
4th forum of European Neuroscience
Internacional

Autores Juan Casto Rivadulla Fernández, Carmen de Labra, Miguel Angel Fernández Del Olmo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Lugar Lisboa (Portugal)

Velocidad en deportes de equipo
Congreso argentino de medicina del deporte y ciencias del ejercicio
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Desarrollo y entranamiento neuromuscular de jóvenes con talento para la carrera de velocidad
Congreso argentino de medicina del deporte y ciencias del ejercicio
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Evaluation of the cortico-thalamic feedback by using repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS)
4th forum of European Neuroscience
Internacional

Autores Carmen de Labra, Juan Casto Rivadulla Fernández, Miguel Angel Fernández Del Olmo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Lugar Lisboa (Portugal)

A chave: Aproximación del deporte como práctica autóctona de Galicia.
II Congreso Internacional de Luchas y Juegos Tradicionales
Internacional

Autores Joaquín Gómez Varela, Ulises Sebastián Castro Núñez
Lugar España

Efectos de la estimulación magnética transcraneal sobre la fuerza de contracción del bíceps braquial
III Congreso Vasco de Deporte
Nacional

Autores Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Lugar España

Fiabilidad de los saltos verticales (SJ,CMJ,CMJA)en estudiantes de educación física
II Congreso Mundial de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (deporte y calidad de vida)
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero, Oscar Viana González
Lugar Granada (España)

Análisis de la frecuencia cardiaca durante la ejecución de ejercicios de Gimnasia Artística: implicaciones genéticas
II Congreso Mundial de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (deporte y calidad de vida)
Internacional

Autores Jorge Dopico Calvo, Luis Morenilla Burló, Iván Bueno, Adrian Durla, Adrian Naghel
Lugar Granada (España)

Detección y seguimiento de talentos en deportes de velocidad de desplazamiento
II Congreso Mundial de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (deporte y calidad de vida)
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Granada (España)

Utilización de señales auditivas rítmicas para la mejora del movimiento en pacientes con la enfermedad del Parkinson
II Congreso Mundial de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (deporte y calidad de vida)
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Lugar Granada (España)

Análisis de los efectos inmediatos de un entrenamiento con cargas del 30% de 1RM
II Congreso Mundial de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (deporte y calidad de vida)
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Eliseo Iglesias Soler, Jorge Dopico Calvo, José Luis Tuimil López, Iván Clavel San Emeterio
Lugar Granada (España)

Las prácticas del deslizamiento en la rompiente en el marco de las rácticas deportivas postmodernas.
VII Congreso de la AEISAD. Deporte y Postmodernidad
Nacional

Autores Mª José Mosquera González, Antonio Montero Seoane, Joaquín Gómez Varela
Lugar Gijón (España)

Detección de talentos
I Congreso Internacional de Atletimo "La velocidad, una visión integral"
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Salamanca (España)

A simple procedure for auditory stimuli to ameliorate Parkinsonian deficits of movement
Joint Meeting: The Physiological Society (UK) and Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas
Internacional

Autores F.Javier Cudeiro Mazaira, Miguel Angel Fernández Del Olmo, P. Arias
Lugar España

The timing in Parkinson¿s disease: effects of rehabilitation programme based on rhytmic sound cues.
Society for Neurosciencie (SFN). 33RD annual meeting
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, F.Javier Cudeiro Mazaira
Lugar New Orleans (Estados Unidos)

Estudio comparativo sobre las manifestaciones de la fuerza de salto en diferentes disciplinas gimnásticas
I Simposium Internacional de Actividades Gimnásticas y Acrobáticas. VII Simposium Nacional
Internacional

Autores Luis Morenilla Burló, Mª Elena Sierra Palmeiro
Lugar Cáceres (España)

Stroke Index Values According to Level, Gender, Swimming Style and Event Race Distance
XXth International Symposium on Biomechanics in Sports
Internacional

Autores José Andrés Sánchez Molina, Raúl Arellano Colomina
Lugar Cáceres (España)

Observación y análisis de la acción de juego en los juegos deportivos colectivos. Utilización de la técnica de coordenadas polares en el estudio de las interacciones entre jugadores en el fútbol de rendimiento
AIESEP Congress of A Coruña 2002 (Association Internationale des Ecoles Superieures D'Education Physique)
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Organizador AIESEP
Lugar Coruña, A (España)

Efectos de la presencia de ritmos sonoros externos en los movimientos repetitivos del miembro superior en pacientes con la enfermedad de Parkinson
AIESEP Congress of A Coruña 2002 (Association Internationale des Ecoles Superieures D'Education Physique)
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador AIESEP
Lugar Coruña, A (España)

Pedagogical contents of Sport
AIESEP Congress of A Coruña 2002 (Association Internationale des Ecoles Superieures D'Education Physique)
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Organizador AIESEP
Lugar Coruña, A (España)

Experiencias prácticas en el ámbito de las actividades acuáticas como un elemento de la formación curricular del alumno de la licenciatura en CCAFD
AIESEP Congress of A Coruña 2002 (Association Internationale des Ecoles Superieures D'Education Physique)
Internacional

Autores José Andrés Sánchez Molina
Organizador AIESEP
Lugar Coruña, A (España)

La utilización de una aplicación informática como revurso metodológico en la intervención técnica de los nadadores: un proyecto de trabajo
AIESEP Congress of A Coruña 2002 (Association Internationale des Ecoles Superieures D'Education Physique)
Internacional

Autores José Andrés Sánchez Molina
Organizador AIESEP
Lugar Coruña, A (España)

Riesgo y Surfing: aproximación a un enfoque multidimensional como recurso para los procesos de enseñanza-aprendizaje
AIESEP Congress of A Coruña 2002 (Association Internationale des Ecoles Superieures D'Education Physique)
Internacional

Autores Joaquín Gómez Varela
Organizador AIESEP
Lugar Coruña, A (España)

Análisis cinemático de la marcha parkinsoniana. Efecto de la estimulación auditiva rítmica
AIESEP Congress of A Coruña 2002 (Association Internationale des Ecoles Superieures D'Education Physique)
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador AIESEP
Lugar Coruña, A (España)

Análisis de la frecuencia cardíaca con relación a la carga de entrenamiento en niños practicantes de gimnasia artística
AIESEP Congress of A Coruña 2002 (Association Internationale des Ecoles Superieures D'Education Physique)
Internacional

Autores Luis Morenilla Burló
Organizador AIESEP
Lugar Coruña, A (España)

Comparativa entre la carga de entrenamiento planificada y la carga interna percibida por el deportista en un macrociclo de duatlón y su aplicación a planificaciones posteriores
AIESEP Congress of A Coruña 2002 (Association Internationale des Ecoles Superieures D'Education Physique)
Internacional

Autores José Andrés Sánchez Molina
Organizador AIESEP
Lugar Coruña, A (España)

Actividades no medio acuático
VII Simposio Internacional de Didáctica de la Educación Física
Internacional

Autores José Andrés Sánchez Molina
Lugar Lugo (España)

La frecuencia cardíaca como indicador de la carga interna y del nivel de fatiga en los diferentes métodos de entrenamiento de la resistencia
II Congreso de Ciencias del Deporte
Nacional

Autores José Luis Tuimil López, Jorge Dopico Calvo, Eliseo Iglesias Soler, Luis Morenilla Burló, Adolfo Monteagudo Leal
Lugar Madrid (España)

Patrón cinemático de la carrera a velocidad aeróbica máxima hasta el agotamiento y tiempo límite de rendimiento
II Congreso de Ciencias del Deporte
Nacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero, X. Iglesias, Ferrán A. Rodríguez Guisado
Lugar Madrid (España)

Evolución individual en las fases de impulso y deslizamiento en el viraje de crol tras un proceso de entrenamiento técnico
II Congreso de Ciencias del Deporte
Nacional

Autores José Andrés Sánchez Molina, Javier Mon Fernández, Juan J. Rodríguez Eiroa, Ramón Maañón López, Sonia Braña Menéndez
Lugar Madrid (España)

Análisis de los parámetros cinemáticos de carrera durante una prueba de velocidad aeróbica máxima en pista
II Congreso de Ciencias del Deporte
Nacional

Autores José Luis Tuimil López, Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo, X. Iglesias, Ferrán A. Rodríguez Guisado
Lugar Madrid (España)

Propuesta de un patrón cinemático individual en la fase de separación en el viraje de crol
II Congreso de Ciencias del Deporte
Nacional

Autores José Andrés Sánchez Molina, Javier Mon Fernández, Juan J. Rodríguez Eiroa, Ramón Maañón López, Sonia Braña Menéndez
Lugar Madrid (España)

Las prácticas de deslizamiento en la rompiente en el marco de las prácticas deportivas postmodernas
VII Congreso de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte "Deporte y Postmodernidad" (AIESAD)
Nacional

Autores Joaquín Gómez Varela, Antonio Montero Seoane
Lugar Gijón (España)

The influence or visual information on stability control in training for acrobatic manoeuvres
7th Annual Congress of the European College of Sport Science
Internacional

Autores Luis Morenilla Burló, F.Javier Cudeiro Mazaira, Jesús López Bedoya
Lugar Atenas (Grecia)

Evolution of the Crawl Turn After Technical Intervention in the Swimmer Training
IXth World Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming
Internacional

Autores José Andrés Sánchez Molina, Ramón Maañón López, Juan Eiroa, Sonia Braña Menéndez, Javier Mon Fernández
Lugar St: Ettienne (Francia)

Velocidade para os Desportos Colectivos
Seminário Internacional Desportos Colectivos
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Lisboa (Portugal)

Competências profissionais dos treinadores
I Seminario Internacional "Formaçao de treinadores. Competências profissionais, supervisao e tutoria
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Rio Maior (Portugal)

Analysis of 100 m Backstroke, Breastroke, Butterfly and Freestyle Swimmers at the 2001 European Youth Olympic Days
IXth World Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming
Internacional

Autores José Andrés Sánchez Molina, Raúl Arellano Colomina, Fernando Navarro Valdivieso, Javier De Aymerich
Lugar St: Ettienne (Francia)

Qualitative Evaluation of Swimming Tecnique to International Spanish Junior and Pre-junior Swimmers: an Analysis of Error Frequencies
IXth World Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming
Internacional

Autores José Andrés Sánchez Molina, Raúl Arellano Colomina, Gracia López Contreras
Lugar St: Ettienne (Francia)

Planificación de las capacidades físicas: Velocidad
I Congreso Nacional de Especialistas en Fútbol
Nacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Cáceres (España)

Efectos de un programa de imposición de ritmos sonoros sobre pacientes con la enfermedad de Parkinson: análisis cinemático.
IX Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia
Nacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Pablo Arias Rodríguez, Maite blanco, F.Javier Cudeiro Mazaira
Lugar Santiago de Compostela (España)

Efectos de un programa de imposición de ritmos sonoros sobre pacientes con la enfermedad de Parkinson: análisis cinemático
9 Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, M.J. Blanco, F.Javier Cudeiro Mazaira
Lugar Santiago de Compostela (España)

Efectos de un programa de imposición de ritmos sonoros sobre pacientes con la enfermedad de Parkinson: evaluación mediante tomografía por emisión depositrones (PET)
IX Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia
Nacional

Autores F.Javier Cudeiro Mazaira, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Juan Gispert, Miguel Desco, Antonio Maldonado
Lugar Santiago de Compostela (España)

Efectos de un programa de imposición de ritmos sonoros sobre pacientes con la enfermedad de Parkinson: evaluación mediante PET
9 Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia
Internacional

Autores F.Javier Cudeiro Mazaira, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Lugar Santiago de Compostela (España)

Condición física y edades escolares. Fases sensibles de fuerza y velocidad
II Congreso Internacional de Educación Física y Diversidad
Internacional

Autores Rafael Martín Acero, José Luiz Pippi Crescente, Miguel Angel Fernández Del Olmo
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

Biomechanics and Sport Training
II Congress of the European Federation of Sports Medicine
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Oviedo (España)

Estructura de práctica del bodyboard: aproximación a la expecialidad de deslizamiento para todos
II Congreso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Nacional

Autores Joaquín Gómez Varela
Lugar Valencia (España)

Características del aterrizaje de elementos acrobáticos complejos en función de la cantidad de información visual recibida
II Congreso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Nacional

Autores Luis Morenilla Burló, Jesús López Bedoya, F.Javier Cudeiro Mazaira
Lugar Valencia (España)

Running pattern during an exhaustive track test at the maximum aerobic speed and time-limit performance
6º Annual Congress of the European College of Sport Science
Internacional

Autores Rafael Martín Acero, Miguel Angel Fernández Del Olmo, José Luis Tuimil López, X. Iglesias, F. Rodríguez
Lugar Colonia (Alemania)

Running efficiency parameters during a track test for the determinatión of the maximun aerobic speed
6th Annual Congreso of the European Collage of Sport Science
Internacional

Autores José Luis Tuimil López, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero, Javier Iglesias, Ferrán Rodríguez
Lugar Colonia (Alemania)

Running pattern during an exhaustive track test at the maximun aerobic speed and time-limit performance
6th Annual Congreso of the European Collage of Sport Science
Internacional

Autores José Luis Tuimil López, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero, Javier Iglesias, Ferrán Rodríguez
Lugar Colonia (Alemania)

Running efficiency parameters during a track test for the determination of te maximum aerobic speed
6º Annual Congress of the European College of Sport Science
Internacional

Autores José Luis Tuimil López, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Rafael Martín Acero, F. Rodríguez, X. Iglesias
Lugar Colonia (Alemania)

Aproximación al surfing como deporte de riesgo en Galicia. Orientaciones para su desarrollo en convivencia con la seguridad en las playas.
I Congreso sobre Deporte de Aventura
Nacional

Autores Joaquín Gómez Varela
Lugar Aranda de Duero (España)

Propuesta de organización y control del entrenamiento de fuerza del judoka
I Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte
Internacional

Autores Eliseo Iglesias Soler, Miguel Angel Fernández Del Olmo, Jorge Dopico Calvo, Vicent Carratalá, Carlos Pablos
Lugar Cáceres (España)

Influencia de la información visual disponible sobre el aprendizaje de elementos gimnásticos acrobáticos
I Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte
Internacional

Autores Luis Morenilla Burló, Jesús López Bedoya, F.Javier Cudeiro Mazaira
Lugar Cáceres (España)

Planes de estudio, áreas de conocimiento, nuevas titulaciones
I Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte
Internacional

Autores Rafael Martín Acero
Lugar Cáceres (España)

Propuesta de estructuración de las habilidades de gimnasia Artística Macuslina en función de la realización de giros en el eje longitudinal
I Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte
Internacional

Autores Alberto Rodríguez Salas, Luis Morenilla Burló, Jorge Dopico Calvo, Eliseo Iglesias Soler
Lugar Cáceres (España)

Estudio sobre recursos metodológicos no usuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje del viraje de estilo crol
XX Congreso Internacional de Actividades Acuáticas y Natación Deportiva
Internacional

Autores José Andrés Sánchez Molina
Lugar Toledo (España)

Estudo do sobrepeso em escolares galegos (Espanha) de 6 a 17 anos
8º Congresso de Educaçao Física e Ciências do Desporto dos Países de Lingua Portuguesa
Internacional

Autores Manuel Avelino Giráldez García, Carlos Lalín Novoa, A. Pérez Caaveiro, Dina Asensio Campazas, Mº del Pilar Martínez Pereira, Rafael Martín Acero, José Manuel Cardesín Villaverde, José Luis Romero Nieves
Lugar España

Influencia de la realización de estiramientos balísticos y estáticos en el calentamiento sobre la capacidad de salto vertical
8º Congresso de Educaçao Física e Ciências do Desporto dos Países de Lingua Portuguesa
Internacional

Autores Miguel Angel Fernández Del Olmo, Miguel Cases De Orozco, Pablo Iglesias Iglesias, Germán Lleyda Gómez, Pablo Arias Rodríguez, Leandro Bergantiños Jover, Rafael Martín Acero
Lugar España

O problema da determinación das cargas de adestramento en Ximnasia Artística Deportiva: estado da cuestión
8º Congresso de Educaçao Física e Ciências do Desporto dos Países de Lingua Portuguesa
Internacional

Autores Alberto Rodríguez Salas, Iván Bueno Hermida, Luis Morenilla Burló, Eliseo Iglesias Soler, Jorge Dopico Calvo
Lugar España

Estudio sobre a relación entre las habilidades nos exercicios de chan que implican xiros no eixo lonxitudinal e o éxito deportivo no alto nivel da ximnasia artística deportiva
8º Congresso de Educaçao Física e Ciências do Desporto dos Países de Lingua Portuguesa
Internacional

Autores Alberto Rodríguez Salas, Jorge Dopico Calvo, Luis Morenilla Burló, Eliseo Iglesias Soler
Lugar España