Grupo de Investigación en Avaliación e Calidade Educativa (GIACE)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra./Dr. Jesús Miguel Muñoz Cantero
Titular de universidade
Data de alta 28/05/2012
Adscrición a deptos. Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Adscrición a centros Facultade de Ciencias da Educación
Código interno G000663

Contacto

Enderezo Facultade de Ciencias da Educación Campus de Elviña,s/n 15071 - A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1799
Fax  981167153
Correo

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO EDUCACION (ver 5802.03) (531204)
METODOS PEDAGOGICOS (ver 6104.02) (580107)
ORGANIZACION Y DIRECCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (580202)
PEDAGOGIA EXPERIMENTAL (580105)
EDUCACION ESPECIAL;MINUSVALIDOS Y DEFICIENTES MENTALES (ver 6102.03 y 6103.05) (580205)
PEDAGOGIA (580000)
Liñas de investigación

Avaliación, calidade e acreditación educativa

Xénero, igualdade e investigación en educación

Orientación, titoría e desenvolvemento de competencias emocionais

Atención á diversidade e inclusión socio-educativa

Palabras chave Xénero; igualdade; orientación laboral; educación e fenda dixital; Orientación; titoría; competencias emocionais/persoais; desenvolvemento de competencias; TIC aplicadas; Atención á diversidade; normalización; inclusión; Avaliación; calidade; acreditación; Bilan de competencias, cuestionario CAP, balance de competencias, base lexislativa pertinente...

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

-Capacidades formativas evidenciadas específicamente polo número de teses de doutoramento dirixidas tanto de forma nacional como internacionalmente. -Capacidade de asesoramento a organizacións públicas no ámbito da Orientación Profesional,Formación e Orientación Laboral,Atención á Diversidade,Calidade,Sistemas de Xestión de Calidade,Sistemas de Garantía Interna de Calidade en Universidades,..e en ámbitos laborais específicos(Asociacións,Equipos Psicopedagóxicos,empresas de Recursos Humáns,consultorías..)

Recursos de equipamento Os propios do Departamento.Isto é: Infraestructuras: -Despachos de cada persoa integrante do grupo -Sala de Xuntas do departamento -Laboratorio do departamento. Recursos e equipamento: -Nos despachos cóntase con ordenador e conexión a Internet, teléfono, impresoras, escáner e mobiliario necesario.O despacho do coordinador dispón de material audiovisual(pantalla de proxección e proxector)que se pode empregar para pequenas reunións(en torno a 6 persoas) -A sala de xuntas é unha aula con mesa de reunións
Resultados transferíbeis -Colaboración con empresas de consultoría(Soluziona, Valora Consultores de Gestión)en elaboración de Cartas de Servizos e Sistemas de Garantía Interna de Calidade en universidades. -Avaliación de pequenas e medianas empresas como licenciatario do Modelo EFQM de Excelencia do Club Excelencia en Gestión. -Certificación de universidades baixo o selo EFQM como avaliador de diferentes Axencias de Calidade do Sistema Universitario(ANECA, AGAE, ACSUG, AQU, ACECAU).

Membros do grupo

Dra./Dr. Jesús Miguel Muñoz Cantero
Métodos de investigación e diagnóstico en educación
Coordinador
Dra./Dr. Carmen Delia García-Fuentes De La Fuente
Métodos de investigación e diagnóstico en educación
PDI
Dra./Dr. Eva María Espiñeira Bellón
Métodos de investigación e diagnóstico en educación
PDI
Dra./Dr. María Alicia Arias Rodríguez
Métodos de investigación e diagnóstico en educación
PDI
Dra./Dr. Paula Mendiri Ruíz De Alda
Métodos de investigación e diagnóstico en educación
PDI
Dra./Dr. Luz Sandra Casar Dominguez
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Francisco Javier Martín Betanzos
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Marcos Fernando Ziemer
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Erivaldo Diniz de Brito
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Suely Aparecida Do Nascimento Mascarenhas
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Nuria Rebollo Quintela
Métodos de investigación e diagnóstico en educación
PDI
Dra./Dr. Pilar Martínez Clares
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Miriam Martínez Juárez
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Francisco Javier Pérez Cuso
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Esperanza María Ceballos Vacas
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Manuel Carreira López
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Neves Arza Arza
Métodos de investigación e diagnóstico en educación
PDI
Beatriz Rial Gómez
Doctorando
Dra./Dr. María del Carmen Mariño Barral
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Luisa Losada Puente
Métodos de investigación e diagnóstico en educación
PDI

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Green Lifestyles, Alternative Models and Upscaling Regional Sustainability (GLAMURS)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Ricardo Antonio García Mira/Adina Claudi
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Approche basée sur les droits dans l¿enseignement supérieur au Mahgreb (ABDEM)

Entidade financiadora Unión Europea (Agencia Ejecutiva de "Educación, audiovisual y cultura")
Investigadores principáis Ana Vega Gutierrez
Datas Dende 01/12/2013 ata 30/11/2016

La primavera árabe: integración de los derechos fundamentales y las relaciones Iglesia-Estado en lso procesos constituyentes de las nuevas democracias

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Juan Ferreiro Galguera
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Mapa de los sistemas públicos de orientación y apoyo escolar en las CCAA (II): finalidades y funcionalidad. Comparación con los sistemas vigentes en la Unión Europea.

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación. VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011
Investigadores principáis Consuelo Vélaz de Medrano
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2015

Análisis del practicum en los planes de estudio de maestro y de profesorado de secundaria: hacia un modelo innovador de formación docente

Entidade financiadora Ministerio de Educación
Investigadores principáis Mercedes Gonzalez Sanmamed
Datas Dende 29/12/2011 ata 31/10/2012

Actitudes e valoracións das alumnas cara ás TIC. Análise da baixa taxa de matrícula de mulleres nos estudos superiores de informática

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2011

Low Carbon at Work: Modelling agents and organisations to achieve transition to a low carbon Europe (LOCAW)

Entidade financiadora 7º PROGRAMA MARCO - UNIÓN EUROPEA (Grant agreement 265155)
Investigadores principáis Ricardo García Mira
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Seguimiento de la evolución de los distintos modelos institucionales de orientación en las CCAA españolas. Análisis de sus fundamentos y evaluación de su eficiencia en el apoyo a la calidad y equidad. TIPO B

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Consuelo Vélaz de Medrano Ureta
Datas Dende 01/01/2009 ata 30/12/2012

Evaluación y análisis de la situación y demandas familiares de las personas en edad escolar con autismo y trastornos generalizados del desarrollo e la Comunidad Autónoma de Galicia. La importancia de la elaboración de un censo

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Datas Dende 30/12/2006 ata 20/12/2008

Estudo e análise do imacto da utilización das TIC na atención ás persoas con discapacidade e as súas familias: calidade de vida e autoxestión

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
Datas Dende 30/12/2006 ata 20/12/2008

Estudio e análise do impacto da utilización das TIC na atención ás persoas con discapacidade e ás súas familias: Calidade de vida e autoxestión

Entidade financiadora CESGA - S.A.X. CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
Investigadores principáis MANOEL BAÑA CASTRO
Datas Dende 15/12/2006 ata 15/12/2010

Avaliación e análise da situación e demanda das persoas en idade escolar con trastornos de espectro autista en Galicia: A elaboración dun censo, demandas e necesidades das persoas con TEAAs/TXDse e as súas familias

Entidade financiadora Dirección xeral de Investigación,
Investigadores principáis Manuel Baña Castro
Datas Dende 12/10/2006 ata 12/10/2010

Formación-Animación - Entrepreneurship para el Medio Rural (Ad Rural)

Datas Dende 01/10/2006 ata 30/09/2008

Diseño y aplicación de un programa de gestión de recursos motivadores y emocionales y evaluación de su incidencia sobre estrategias de autorregulación del estudio en Universitarios

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Ramón González Cabanach
Datas Dende 20/11/2003 ata 19/11/2006

Calidad educativa y atención a la diversidad

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jesús Miguel Muñoz Cantero
Datas Dende 31/07/2002 ata 31/07/2004

Calidade da educación e atención á diversidade

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 31/07/2002 ata 30/12/2004

A Investigación Educativa en Galicia

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Miguel Ángel Santos Rego
Datas Dende 30/11/2001 ata 30/12/2002

Educación: Formación e novas tecnoloxías.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2003

Evaluación de la calidad en los centros educativos de E.S.O. en la CC.AA. de Galicia.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 26/08/1999 ata 25/08/2002

Identificación de valores en niveles de educación formal,bachilleres y universitarios del area de influencia de la Universidad de La Coruña.

Datas Dende 06/05/1999 ata 06/05/2000

Análise da incidencia dos trastornos da fala en suxetos con diferentes patoloxías: parálise cerebral, deficiencia mental e autismo, da provincia da Coruña

Datas Dende 10/04/1997 ata 10/04/1997

Redefinición de las prácticas y servicios de apoyo en la educación

Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1999

La práctica evaluadora del profesorado universitario

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Datas Dende 24/10/1994 ata 24/10/1995

Las destrezas de estudio en estudiantes universitarios de primer curso de carrera. Diseño de un programa basado en la potenciación de las habilidades metacognitivas para la mejora de estas destrezas.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Datas Dende 13/01/1993 ata 13/01/1995

Sistema de indicadores para la evaluación de centros.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Datas Dende 13/01/1993 ata 13/01/1995

Redefinición de las prácticas y servicios de apoyo en educación

Datas Dende 01/01/1987 ata 01/01/1988

Exploring the relationship between interparental conflict and emotional security: What happens with adolescents in residential care compared to those living with their families?

Autores Silvia López Larrosa, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Vanesa Sánchez Souto
Revista CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW Vol. 101 (páxs. 123 ata 130)

Apoyos y autodeterminación en la escuela inclusiva: orientaciones para la obtención de resultados personales positivos (aceptado para su publicación)

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada-Puente, Nuria Rebollo Quintela
Revista Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP)

Adaptación del cuestionario de evaluación de la calidad de vida de alumnos adolescentes (CCVA, Gómez-Vela&Verdugo) en Galicia (España)

Autores Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 36 Núm. 2

SEXO, ACTITUD Y RENDIMIENTO EN MATEMÁTICAS. VARIABLES PREDICTORAS

Autores Dorinda Mato-Vázquez, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Alicia Arias Rodríguez
Revista Estudios sobre educación Vol. 35 (páxs. 429 ata 451)

Implicaciones de la actitud docente en la calidad de vida del alumnado con alteraciones del desarrollo intelectual

Autores Jesús-Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada-Puente
Revista EDUCACION XX1 Vol. 21 Núm. 2

Estudio de las actitudes hacia las matemáticas en estudiantes universitarios

Autores Dorinda Mato-Vázquez, Carlos Soneira Calvo, J. Miguel Muñoz Cantero
Revista Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas Vol. 97 (páxs. 7 ata 20)

ELEMENTOS PREDICTORES DEL RENDIMIENTO MATEMÁTICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, María Alicia Arias Rodríguez, Dorinda Mato-Vázquez
Revista PROFESORADO. REVISTA DE CURRÍCULUM Y FORMACIÓN DE PROFESORADO Vol. 22 Núm. 3 (páxs. 391 ata 413)

Impacto del uso de estrategias metacognitivas en la enseñanza de las matemáticas

Autores Dorinda Mato-Vázquez, Eva Espiñeira Bellón, Vicente López-Chao
Revista PERFILES EDUCATIVOS Vol. 39 Núm. 158

La tutoría durante el proceso de desarrollo del TFG y TFM: análisis del grado de utilidad y satisfacción del alumnado

Autores Nuria Rebollo-Quintela, Eva María Espiñeira Bellón
Revista EDUCATIO SIGLO XXI Vol. 35 Núm. 2 (páxs. 161 ata 180)

A Presenza de estereotipos de xénero nunha mostra de estudantes de formación profesional da rama sanitaria

Autores Mª Josefa Mosteiro García, Porto Castro, Ana María, Jesús Muñoz- Cantero
Revista EDUGA. REVISTA GALEGA DO ENSINO Vol. 73 Núm. 2 (páxs. 1 ata 9)

Análisis del desempeño profesional del agente evaluador en instituciones de diversidad funcional

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Luisa Losada-Puente
Revista Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa Vol. 23 Núm. 1 (páxs. 1 ata 27)
DOI https://doi.org/10.7203/relieve.23.1.3920

Atribuciones causales en el plagio académico por parte de los estudiantes universitarios

Autores Nuria Rebollo-Quintela, Eva Espiñeira-Bellón, Jesús-Miguel Muñoz-Cantero
Revista Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación Vol. Ext Núm. 6 (páxs. 192 ata 196)

Reflexiones en voz alta. La integridad académica en la Educación Superior

Autores Nuria Rebollo-Quintela
Revista Aula Magna 2.0. Revistas Científicas de Educación en Red

Inseguridad, precariedad e inestabilidad: retrato de la inserción laboral femenina

Autores Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 122 ata 131)

Calidad de vida en adolescentes: Evaluación de necesidades basada en factores personales

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Luisa Losada Puente
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. extr. Núm. 11 (páxs. 6 ata 10)

Calidade de vida da adolescencia con alteracións do desenvolvemento intelectual en Galicia: un estudo centrado na praxe educativa

Autores Luisa Losada-Puente
Revista EDUGA. REVISTA GALEGA DO ENSINO Vol. 1 Núm. 74 (páxs. 1 ata 9)

Orientación a las familias en el período de adaptación

Autores Eva Espiñeira-Bellón, Nuria Rebollo-Quintela
Revista Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación Vol. Ext Núm. 5 (páxs. 273 ata 277)

Quality of life, adolescence and inclusive schools: Comparing regular and special needs students

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada-Puente, Leandro Almeida
Revista Bordón. Revista de Pedagogía Vol. 69 Núm. 1 (páxs. 139 ata 154)
DOI https://doi.org/10.13042/bordoon.2016.48977

La cimentación social del concepto mujer en la red social Facebook.

Autores Mª Alicia, Ana Sánchez Bello
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 35 Núm. 1 (páxs. 181 ata 195)

La tutoría durante el proceso de desarrollo del TFG y TFM: análisis del grado de utilidad y satisfacción del alumnado

Autores Nuria Rebollo-Quintela, Eva María Espiñeira-Bellón
Revista EDUCATIO SIGLO XXI Vol. 35 Núm. 2 (páxs. 161 ata 180)

Should the students be engaged in the higher education quality assurance? (perspectives of students and quality assurance department)

Autores Neli Merabishvili, Mzia Tsereteli, Eva Maria Espiñeira Bellón
Revista The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciencies Vol. 7 (páxs. 52 ata 62)

Quality or life, adolescence ans inclusive schools: comparing regular ans special needs students

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada Puente
Revista BORDON Vol. 69 Núm. 1 (páxs. 139 ata 154)

Calidad de vida del alumnado con alteraciones del desarrollo individual: Apoyos familiares desde la perspectiva profesional

Autores Luisa Losada-Puente, Manoel Baña Castro
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. EXTRAORDIN Núm. 11 (páxs. 1 ata 5)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.11.2012

Validación de la escala Seguridad en elSistema Familiar (SIFS) en dos muestrasespañolas de adolescentes y jóvenes residentescon su familia e institucionalizados

Autores Silvia López Larrosa, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Vanesa Sánchez Souto
Revista UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 361 ata 370)
DOI https://doi.org/10.11144/javeriana.upsy15-2.vessf

Attraction factors into space as a required elmenet of psysical learning envirioment. A review

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Ricardo García Mira, Vicente López-Chao
Revista New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. Vol. 11 (páxs. 130 ata 131360)

Influence of Physical Learning Environment in Student¿s Behavior and Social Relations

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Ricardo García Mira, Vicente A. López Chao
Revista The Anthropologist Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 249 ata 253)

El Practicum en Psicopedagogía: análisis comparativo entre áreas de conocimiento

Autores Nuria Rebollo Quintela, María Alicia Arias Rodríguez, Eva María Espiñeira Bellón
Revista REVISTA COMPLUTENSE DE EDUCACIÓN Vol. 27 Núm. 1 (páxs. 309 ata 327)

Evaluación del impacto de políticas orientadas a la inserción socio-laboral mediante matching

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo-Quintela
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 34 Núm. 1 (páxs. 87 ata 102)

Las píldoras formativas: diseño y desarrollo de un modelo de evaluación en el Espacio Europeo de Educación Superior

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo-Quintela
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN Vol. 2 Núm. 14 (páxs. 156 ata 169)

Evaluación del impacto de políticas orientadas a la inserción sociolaboral mediante matching

Autores Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 34 Núm. 1 (páxs. 87 ata 102)

Análisis descriptivo del impacto de Sistemas de Gestión de Calidad (EFQMe ISO) en centros de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma Gallega.

Autores Eva María Espiñeira Bellón, Dorinda Mato-Vázquez, M. del Carmen Mariño
Revista Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación de Profesorado (REIFOP) Vol. 19 Núm. 3 (páxs. 103 ata 113)

Ansiedad hacia las matemáticas en los estudiantes del CONALEP del Campus Veracruz-1: un estudio de los grupos de la mañana y de la tarde en Veracruz, México

Autores Arturo García-Santillán, Dorinda Mato Vázqeuz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Daniel Ortega Santillán
Revista Revista Internacional de Investigación e Innovación en Didáctica de las Humanidades y las Ciencias Vol. 3 (páxs. 55 ata 75)

ANXIETY TOWARDS MATHEMATICS IN THE STUDENTS OF THE CONALEP CAMPUS VERACRUZ-1: A COMPARATIVE STUDY OF THE MORNING AND AFTERNOON SHIFTS IN VERACRUZ, MÉXICO

Autores Arturo, García-Santillán, Dorinda Mato-Vázquez, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Daniel Rodríguez
Revista Revista Internacional de Investigación e Innovación en Didáctica de las Humanidades y las Ciencias Núm. 3 (páxs. 55 ata 75)

Future teachers and their attitude towards the inclusion of people with disabilities. A gender-based perspective

Autores Nuria Calvo, M Isabel Novo-Corti, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Revista ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 31 Núm. 1 (páxs. 155 ata 171)
DOI https://doi.org/10.6018/analesps.31.1.163631

Una alternativa complementaria a la formación: las píldoras

Autores Nuria Rebollo-Quintela, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 10 (páxs. 91 ata 94)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.10.470

Perfil, funciones y competencias del educador social a debate: análisis de la trayectoria de la formación de profesionales de la educación social

Autores Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Revista Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa Vol. 46 Núm. 4 (páxs. 59 ata 75)

Perfil y competencias del profesional como evaluador en instituciones de atención a personas con discapacidad intelectual

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada Puente, Eva M Espiñeira Bellón
Revista SIGLO CERO Vol. 46 Núm. 4 (páxs. 59 ata 74)

Las iniciativas de consumo responsable como espacios de innovación comunitaria y aprendizaje social

Autores Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. ext Núm. 14 (páxs. 14 ata 28)

Calidad de vida y autodeterminación en centros de educación ordinaria: Estudio de casos múltiples

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada Puente
Revista Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación Vol. 11 (páxs. 1 ata 6)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.11.236

El bullying: revisión teórica, instrumentos y programas de intervención.

Autores Carmen Delia García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.02.1299

Calidad de vida en alumnado con discapacidad intelectual y del desarrollo: principales instrumentos de medida.

Autores Luisa Losada-Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista PSICOLOGÍA, EDUCAÇAO E CULTURA Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 93 ata 107)

CONDICIONANTES PERSONALES Y AMBIENTALES DE LA CONDUCTA AUTODETERMINADA EN LA ADOLESCENCIA CON ALTERACIONES DEL DESARROLLO INTELECTUAL

Autores Manoel Baña Castro, Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista Revista Portuguesa de Educaçao. Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 283 ata 292)

Calidad de vida y autodeterminación en Centros de Educación Especial: Estudio de casos múltiples

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada Puente
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Núm. 11 (páxs. 1 ata 5)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.215.2.2.383

Influencia del diseño del espacio en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Ricardo García-Mira, Vicente López-Chao
Revista Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación Vol. 13 (páxs. 1 ata 5)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.13.321

Influencia del diseño del espacio en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Revisión

Autores Jesús-Miguel Muñoz-Cantero, Ricardo García-Mira, Vicente López Chao
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 13 (páxs. 63 ata 67)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.13.321

Los futuros docentes y su actitud hacia la inclusión de personas con discapacidad. Una perspectiva de género

Autores Isabel Novo-Corti, Jesús-Miguel Muñoz-Cantero, Nuria Calvo-Babío
Revista ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 31 Núm. 1 (páxs. 155 ata 171)

Perfil y competencias del profesional como evaluador en instituciones de atención a personas con discapacidad intelectual.

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Luisa Losada-Puente, Eva Marìa Espiñeira Bellón
Revista SIGLO CERO Vol. 46 Núm. 4 (páxs. 59 ata 74)

Calidad de vida y autodeterminación en alumnado con discapacidad incluido en aulas ordinarias

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada Puente, Nuria Rebollo Quintela
Revista Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 18 ata 26)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.2.2.383

Factores mediadores en la adquisición y desarrollo de la autodeterminación en la adolescencia con discapacidad intelectual.

Autores Luisa Losada-Puente, Manoel Baña Castro
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 11 (páxs. A11-033 ata A11-035)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.11.237

Valoración de la profesión informática en alumnas de educación media: su influencia en la elección de estudios superiors. Assessment of the computing profession in middle school students: their influence on the choice of higher education.

Autores Ana Sánchez Bello, Mª Alicia
Revista Revista de Investigación. Venezuela Vol. 39 Núm. 85 (páxs. 173 ata 196)

Aplicación del programa socioemocional CODIP-R en alumnos de primer curso de primaria.

Autores Silvia López Larrosa, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Echeverría Beatriz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 5 Núm. Extra
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.05.195

Evaluación de la formación mediante indicadores de calidad

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Nuria Rebollo Quintela
Revista Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación Vol. Extr. Núm. 10 (páxs. 99 ata 103)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.10.471

Influencia de la profesión de los padres en la ansiedad hacia la matemática y su relación con el rendimiento académico en alumnos de secundaria.

Autores Maria Dorinda Mato Vazquez, Rocío Chao Fernández, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista Revista Portuguesa de Educaçao. Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 69 ata 77)

The education project in the spanish univesity according to the european higher education area

Autores Jesús Muñoz- Cantero
Revista Calidad en la Educación Núm. 40 (páxs. 319 ata 334)

Moderator effect of time orientation patterns in achieving self-regulated learning

Autores Calixto Gutiérrez Braojos, Honorio Salmerón Pérez, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 267 ata 287)

Percepción de competencias en el EEES: análisis en el Grado de Educación Primaria

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Eva Mª Espiñeira Bellón
Revista Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación de Profesorado (REIFOP) Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 123 ata 139)

La función tutorial del profesorado: estudio evaluativo en tres universidades federales brasileñas

Autores Neves Arza Arza, José Javier de Salvador González, Suely Mascarenhas
Revista Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación de Profesorado (REIFOP) Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 105 ata 122)

El escenario de la calidad en la Universidad Españla

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Carmen Pozo Muñoz
Revista Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación de Profesorado (REIFOP) Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 1 ata 16)

Dimensión afectiva hacia la matemática: Resultados de un Análisis en Educación Primaria

Autores Mato Vázquez, Mª Dorinda, Eva María Espiñeira Bellón, Rocío Chao Fernández
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 32 Núm. 1 (páxs. 57 ata 72)

El proyecto docente en la Universidad española según el Espacio Europeo de Educación Superior

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Dorinda Mato Vázquez
Revista Calidad en la Educación Núm. 40 (páxs. 319 ata 334)

Desarrollo, Dominio y Relevancia de competencias en el Grado de Educación Social

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Eva María Espiñeira Bellón
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 227 ata 247)

La inclusión de los estudiantes universitarios con discapacidad en las universidades presenciales: actitudes e intención de apoyo por parte de sus compañeros

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Isabel Novo-Corti, Eva María Espiñeira-Bellón
Revista Estudios sobre educación Núm. 24 (páxs. 103 ata 124)

Análisis de las actitudes, de los jóvenes trabajadores del sector textil hacia la discapacidad: Diferencias por razón de género

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Isabel Novo-Corti, Nuria Rebollo Quintela
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 31 Núm. 1 (páxs. 93 ata 115)
DOI https://doi.org/10.6018/rie.31.1.151811

A inclusión das persoas con discapacidade nas universidades presenciais desde o punto de vista dos seus pares: a perspectiva de xénero (Social Inclusion of Disabled People in Traditional Universities from the Point of View of their Peers: A Gender Perspective)

Autores María Isabel Novo Corti, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Patricia Mª Becerra-Amado
Revista Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo Vol. 4 (páxs. 365 ata 389)

An active labour market policy evaluation: the Puesto a Puesto Programme

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela
Revista Journal of Educational Sciences Vol. 28 Núm. 2 (páxs. 92 ata 101)

Idesarrollo, dominio y relevancia de competencias en el grado en educación social

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Eva Mª Espiñeira Bellón
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 227 ata 247)

O papel dos factores afectivos cara as matemáticas en Educación Primaria

Autores María Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao Fernández, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 111 ata 123)

La autoevaluación y el diseño de planes de mejora en centros educativos como proceso de investigación e innovación en Educación Infantil y Primaria

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Marcos Fernando Ziemer
Revista Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación de Profesorado (REIFOP) Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 145 ata 155)

La autoevaluación y el diseño de planes de mejora en centros educativos como proceso de investigación e innovación en Educación Infantil y Primaria

Autores Eva María ESPIÑEIRA BELLÓN
Revista Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación de Profesorado (REIFOP) Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 145 ata 155)

Los estudiantes universitarios ante la inclusión de sus compañeros con discapacidad: indicadores basados en la teoría de la acción razonada para los estudios de economía y empresa en la Universidad de A Coruña

Autores Mª Isabel Novo Corti, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP) Vol. 23 Núm. 2 (páxs. 105 ata 106)

Evaluación de centros, calidad de la enseñanza y atención a las necesidades educativas especiales. Propuesta de un mdodelo inclusivo de atención a la diversidad

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Revista Revista de Investigación Educativa. Conecta2 Núm. 6 (páxs. 36 ata 58)

Inclusión de los estudiantes universitarios con discapacidad en entornos normalizados: La importancia de las actitudes de los compañeros.

Autores Mª Isabel Novo Corti, Barreiro Gen, I, Ramil Díaz, M., Cristina Calvo Porral, Laura Varela Candamio, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Vites Pinte, C
Revista SIGLO CERO Vol. 241 Núm. 43 (páxs. 92 ata 148)

Los adolescentes y el conflicto interparental destructivo: impacto en la percepción del sistema familiar y diferencias según el tipo de familia, la edad y el sexo de los adolescentes.

Autores Silvia López Larrosa, Vanesa Sánchez Souto, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Revista UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA Vol. 11 Núm. 4 (páxs. 1255 ata 1262)

Cambio de ruta del transporte escolar fruto de un trabajo cooperativo

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Núm. 19 (páxs. 217 ata 226)

Análisis de las actitudes de los jóvenes universitarios hacia la discapacidad: un enfoque desde la teoría de la acción razonada

Autores Novo-Corti, Isabel, Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Calvo-Porral, Cristina
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 1 ata 261)

La integración de alumnos con parálisis cerebral en los centros ordinarios de Galicia

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Javier Martín Betanzos
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 1 (páxs. 107 ata 119)

Hacia un cambio en la atención a los alumnos con parálisis cerebral

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Javier Martín Betanzos
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE LA EDUCACIÓN Vol. 54 Núm. 2 (páxs. 1 ata 12)

La integración de alumnos con parálisis cerebral en los centros ordinarios de Galicia

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Javier Martín Betanzos
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 107 ata 119)

Efectos generales de las variables Actitud y Ansiedad sobre el rendimiento en matemáticas en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. Implicaciones para la práctica educativa

Autores Maria Dorinda Mato Vazquez, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista Revista Portuguesa de Educaçao. Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 27 ata 40)

Plan de mejoras fruto de la evaluación de la calidad de la atención a la diversidad en un centro educativo

Autores Eva María Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 28 Núm. 2 (páxs. 245 ata 264)

Hacia la mejora del Plan Individual de Formación del Residente

Autores Eduardo Romero Sánchez, Pilar Martínez Clares, Miriam Martínez Juárez, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACION Y PSICOPEDAGOGIA Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 121 ata 136)

A orientaçâo e a titoria no sistema educativo español

Autores Neves Arza Arza
Revista Revista Amazônica. Revista de Psicopedagogia, Psicologia Escolar e Educaçao Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 56 ata 77)

¿Es difícil ser Tutor Sanitario?

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Miriam Martínez Juárez, Pilar Martínez Clares
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 17 Núm. 12 (páxs. 263 ata 273)

Rendimiento Académico y Enfoques de Aprendizaje: Una aproximación a la realidad de la Enseñanza Superior Brasileña en la Región Norte

Autores Eduardo Abalde Paz, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Marcos Fernando Ziemer
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 27 Núm. 2 (páxs. 303 ata 319)

¿Es necesario profesionalizar la figura del tutor de especialistas en formación sanitaria?

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz, Miriam Martínez Juárez, Pilar Martínez Clares
Revista Revista Portuguesa de Educaçao. (páxs. 101 ata 114)

Los Sistemas de Garantía de Calidad. Una Directriz Europea

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA FUENTES (ELECTRÓNICA) Núm. 9 (páxs. 118 ata 150)

Aprendizaje de competencias en educación superior

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Pilar Martínez Clares, Mirian Martínez Juárez
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 16 (páxs. 195 ata 215)

Diagnóstico de las necesidades educativas en alumnos con parálisis cerebral.

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Javier Martín Betanzos
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACION Y PSICOPEDAGOGIA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 186 ata 204)

Análisis de las actitudes respecto a las matemáticas en alumnos de ESO

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 16 (páxs. 195 ata 215)

Formación basada en competencias en educación sanitaria:aproximaciónes a enfoques y modelos de competencia.

Autores Pilar Martínez Calres, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mirian Martínez Juárez
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Vol. 14 Núm. 2 (páxs. 1 ata 23)

Formación basada en competencias en educación sanitaria: aproximaciones a enfoques y modelos de competencia

Autores Pilar Martínez Clares, Miriam Martínez Juárez, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Vol. 14 Núm. 2 (páxs. 1 ata 22)

El "contexto" y las "metas y objetivos" como elementos clave en la calidad de la atención a la diversidad en centros no universitarios.

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Sandra Casar Domínguez
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 0 ata 0)

Diseño y validación de un cuestionario para medir las actitudes hacia las matemáticas en alumnos de ESO

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 13 Núm. 11 (páxs. 413 ata 424)

Programa de intervención para mejorar la gestión de los recursos motivacionales en estudiantes universitarios.

Autores Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S.
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA (páxs. 237 ata 256)

Elaboración y estructura factorial de un cuestionario para medir la "ansiedad hacia las Matemáticas" en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 221 ata 234)

Evaluación de necesidades: medio rural y emprendedurismo.

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Estrella Monelos Muñiz, Jorje Pereira Augusto
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN (páxs. 3248 ata 9325)

Programa de intervención para mejorar la gestión de los recursos motivacionales en estudiantes universitarios

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., María García Gerpe, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA Vol. 237 (páxs. 237 ata 256)

Elaboración y estructura factorial de un cuestionario para medir la ansiedad hacia las matemáticas en alumnos de ESO

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 221 ata 231)

La formación del profesorado en las tecnologías de la información y comunicación

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Rodríguez Machado
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 13 Núm. 11 (páxs. 339 ata 352)

Características competenciales del Psicopedagogo: una aproximción desde la Comunidad Autónoma de Galicia.

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Olga Rodríguez Rodríguez, Sonia Rodriguez Fernandez
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACION Y PSICOPEDAGOGIA Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 99 ata 116)

Diseño y Validación de un cuestionario para medir las actitudes hascia las matemáticas en alumnos de ESO

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Dorinda Mato Vázquez
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 13 Núm. 11 (páxs. 413 ata 424)

Calidad educativa y atención a la diversidad desde un marco legislativo en la comunidad autónoma de Galicia

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Rafael Rodriguez Machado
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 12 Núm. 10 (páxs. 71 ata 84)

Indicadores de calidad para evaluar el personal de administración y servicios de la Universidad de A Coruña

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Paula Rios de Deus
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 472 ata 496)

Análisis de la atención a la diversidad como aspecto de la calidad. Elaboración de un instrumento y estudio piloto

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Revista PARADIGMA Núm. 2 (páxs. 7 ata 32)

Atención a la diversidad de calidad

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Paula Rios de Deus, Eva Marìa Espiñeira Bellón
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACION Y PSICOPEDAGOGIA Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 413 ata 424)

Indicadores de evaluación de la investigación en educación superior

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 10 Núm. 8 (páxs. 93 ata 110)

La práctica de la orientación profesional en la tutoría de la enseñanza secundaria.

Autores Isabel Martínez Fontela, Neves Arza Arza, Eva María Meilán Lago
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 10 Núm. 8 (páxs. 2288 ata 2299)

Internet como herramienta socializadora para entornos educativas

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Rodríguez Machado
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 10 Núm. 8 (páxs. 2215 ata 2230)

Una aproximación a las variables predictoras del rendimiento académico en estudiantes de Secundaria

Autores Ramón González Cabanach, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, María Alicia Arias Rodríguez
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACION Y PSICOPEDAGOGIA Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 223 ata 235)

La percepción de la unidad familiar por los adolescentes según los estilos educativos parentales. Un análisis causal en función de la edad y el género.

Autores María Alicia Arias Rodríguez, José Antonio Castro Posada, Carmelo Ávila, José Manuel Fuentes, Amparo Jiménez, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Revista FAMILIA Vol. 25 Núm. - (páxs. 43 ata 74)

Universitarios y profesionales, diagnóstico de estilos de aprendizaje.

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 339 ata 356)

La autoestima de los universitarios de Castilla y León.

Autores María Alicia Arias Rodríguez, José Antonio Castro Posada, Antonio Cabaco, José Manuel Fuentes, María Cruz Castro, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Revista TEMAS DE PSICOLOGÍA XI Núm. - (páxs. 106 ata 120)

Calidad de educación en la atención a la diversidad.

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 8 Núm. 6 (páxs. 291 ata 320)

Los enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios españoles.

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz, Leonor Buendía, José Cajide Val y Colbs, Encarnación Soriano Ayala, Fuensanta Hernández Pina
Revista REVISTA DE INVESTIGACION CLINICA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 465 ata 489)

Pasado, presente y futuro de la evaluación en la universidade da Coruña

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 603 ata 611)

La orientación en Galicia.

Autores Mª Luisa Rodicio García, Neves Arza Arza, Luís Sobrado Fernández, Camilo I. Ocampo Gómez, Elisa Jato Seijas
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 545 ata 560)

Estilos de aprendizaje en universitarios y profesionales.

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Sandra Casar Domínguez
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 495 ata 496)

Análisis de los cuestionarios de evaluación de la docencia del Profesorado de diferentes universidades.

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 7 Núm. 5 (páxs. 249 ata 259)

El Practicum en las Titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación y su Evaluación

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Núm. 39 (páxs. 75 ata 117)

A Orientación Profesional para a Transición no Ensino Secundario

Autores Neves Arza Arza
Revista REVISTA GALEGA DE ENSINO Núm. 26 (páxs. 183 ata 202)

Un nuevo sistema familiar. Programa de Acogida en la Comunidad Autónoma de Galicia

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, C. D. García Fuentes, Lourdes González, Mª Josefa Iglesias Cortizas
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 5 Núm. 4 (páxs. 187 ata 207)

Indicadores en los Ámbitos de Enseñanza, Investigación y Servicios en la Evaluación de la Calidad de las Instituciones Universitarias

Autores María Paula Ríos de Deus, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Núm. 4 (páxs. 249 ata 278)

Trastornos del Lenguaje: Instrumentos de Recogida de Datos

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, María Alicia Arias Rodríguez, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 6 Núm. 4 (páxs. 485 ata 497)

Incidencia de los Trastornos del Habla en Sujetos con diferentes patologías. Deficiencia Mental, Deficiencia Motórica, Autismo en la Provincia de A Coruña

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, María Alicia Arias Rodríguez, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 6 Núm. 4 (páxs. 484 ata 485)

Diagnóstico de la interacción familia centro educativo y estrategias para optimizarla

Autores Eduardo Abalde Paz, María Alicia Arias Rodríguez, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista INNOVACIÓN EDUCATIVA Vol. 9 Núm. 9 (páxs. 235 ata 242)

A orientación profesional nos procesos de inserción/reinserción laboral: institucionalización, accións e recursos

Autores Neves Arza Arza, Elisa Jato Seijas
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 4 Núm. - (páxs. 171 ata 186)

El Practicum en las titulaciones universitarias de Psicopedagogía, Pedagogía y Educación Social: Indicadores para su evaluación

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 4 Núm. 3 (páxs. 197 ata 229)

Interacción entre la familia y el Centro educativo

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente
Revista CRÍTICA Núm. 857 (páxs. 36 ata 40)

Diagnóstico de los trastornos del lenguaje en el niño autista

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Mª Josefa Iglesias Cortizas
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 1 Núm. 1617 (páxs. 173 ata 192)

Desarrollo de la comunicación y el lenguaje en los deficientes visuales

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 1 Núm. 1617 (páxs. 207 ata 225)

Trastornos del lenguaje en los niños afectados con el Síndrome de Rett

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 1 Núm. 1617 (páxs. 193 ata 206)

Las diferencias de género y su papel en el éxito profesional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente
Revista CRÍTICA Núm. 854 (páxs. 12 ata 14)

Orientaciones dirigidas al profesional del deficiente visual en la Educación infantil

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, María Alicia Arias Rodríguez
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACION Y PSICOPEDAGOGIA Vol. 9 Núm. 6 (páxs. 231 ata 241)

Identificación de una población de bien dotados

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Eduardo Abalde Paz, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 343 ata 366)

El deficiente visual en la educación infantil

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 367 ata 377)

Síndrome de Rett:Identificación de una patología en nuestras aulas

Autores Eduardo Abalde Paz, María Alicia Arias Rodríguez, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 317 ata 327)

Valoración psicológica del anciano desde el perfeccionamiento docente de profesionales de las Ciencias Humanas

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 305 ata 315)

Diagnóstico de intereses: Un procedimiento de apoyo para las elecciones académico-profesionales

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 317 ata 328)

La valoración que los adolescentes hacen de su rendimiento académico

Autores María Alicia Arias Rodríguez, José Antonio Castro Posada, José Maria García Prada, Maria Belén Barrientos Sánchez, Maria Lourdes Pérez González
Revista REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Núm. 171 (páxs. 311 ata 333)

El trastorno autista: Un análisis de los aspectos asociados

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Lourdes Jiménez Pariente
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 397 ata 405)

Trastorno autista: patología del lenguaje (II)

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Lourdes Jiménez Pariente, J.A. Torrecilla López
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 407 ata 417)

I Genitori sono modelli per i figli adolescenti ?

Autores María Alicia Arias Rodríguez, José Antonio Castro Posada, José Maria García Prada, Maria Belén Barrientos Sánchez, Maria Lourdes Pérez González
Revista PEDAGOGIA E VITA Núm. 1 (páxs. 124 ata 144)

Una propuesta logoexploratoria de los trastornos del habla

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 553 ata 557)

La Práctica evaluadora del profesorado de la Universidad de A Coruña

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Luisa Rodicio García
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 231 ata 278)

Los niños superdotados en la legislación de la Comunidad Autónoma

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 549 ata 552)

A necesidade dun modelo de bo docente

Autores Ramón González Cabanach, Victoria Franco Taboada, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE ENSINO Vol. - Núm. 10 (páxs. 29 ata 54)

Orientación desde la dirección de centros educativos

Autores Eduardo Abalde Paz, Elena Menéndez Martín, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 9 (páxs. 105 ata 116)

¿Que significa aprender y enseñar?.La opinión de los alumnos de educación de adultos

Autores María Alicia Arias Rodríguez, José Antonio Castro Posada
Revista DIALOGOS. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Núm. 6 (páxs. 31 ata 44)

La práctica evaluadora docente como modificador de la calidad universitaria

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 9 Núm. 13 (páxs. 0 ata 0)

Análisis de la correlación entre diagnóstico del potencial natura de inteligencia y la elección de carrera orientada a la

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 8 (páxs. 173 ata 182)

Calidad y Evaluación de centros

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, José Javier de Salvador González
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. - Núm. 6 (páxs. 250 ata 0)

Análisis de la correlación entre el diagnóstico del potencial natural de inteligencia y la elección de carrera orientada a la Investigación científica

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Carmen García-Fuentes de la Fuente
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. - Núm. 12 (páxs. 101 ata 122)

El profesorado de EGB: perfil, eficacia y calidad docente

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mary Luz Parrado Vñazquez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 7 (páxs. 101 ata 122)

El profesorado de E.G.B.: perfil, eficacia y calidad docente

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 7 Núm. 10 (páxs. 101 ata 122)

Sistemas de Indicadores para la evaluación de centros

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, José Javier de Salvador González, Mª Luisa Rodicio García
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. - Núm. 6 (páxs. 217 ata 250)

Influencia de variables socio-culturales en el rendimiento académico y comprensión lectora

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 6 (páxs. 219 ata 232)

El PM-56 Matrices progresivas -escala general- en la población escolar de la Cmunidad Autónoma de Galicia

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 6-7 (páxs. 205 ata 2218)

Un modelo de diseño y administración y análisis de programas. Revisión Crítica

Autores Mª del Carmen García Alvarez, Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista QURRICULUM (LA LAGUNA) Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 95 ata 102)

A Fenda Dixital: TIC, NEAE, Inclusión e Equidade/ A Fenda Digital: TIC, NEAE, Inclusaó e Equidade

Autores Mª Alicia, Ana Sánchez Bello
Editores Daniela Gonçalves, Jennifer Fernández Rodríguez, Mª Montserrat Castro Rodríguez, María Carmen Ricoy Lorenzo, Jesús Rodríguez Rodríguez 33319299g, Xosé Manuel Cid Rodríguez
Editorial Escola Superior de Educaçao de Paula Frassinetti, Porto (Portugal)
ISBN 978-989-99984-1-4

Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego, Nuria Rebollo Quintela, Luisa Losada Puente, Teresa Juana García Real
Editores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego, Nuria Rebollo Quintela, Luisa Losada Puente, Teresa Juana García Real
Editorial GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-606-9166-2

Curso cero: Orientación básica para alumnado de nuevo ingreso en centros de Educación Superior

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Cristina Pérez Crego, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela, Luisa Losada Puente
Editores Nuria Rebollo Quintela, Eva María Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Cristina Pérez Crego
Editorial GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-608-4459-4

Los procesos de cambio de las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela: análisis comparado de sistemas vigentes y emergentes. Estudio múltiple de casos en una muestra de comunidades autónomas

Autores Consuelo Vélaz de Medrano Ureta (Dir.), Nuria Manzano Soto, Ángeles Blanco Blanco
Editorial Secretaría General Técnica (Subdirección General de Documentación y Publicaciones), (España)
ISBN 978-84-369-5537-8

Las necesidades de formación de los orientadores/as laborales en Galicia

Autores Gustavo Pérea Vega, Xabier de Salvador González, Neves Arza Arza
Editorial Editorial Académica Española , (España)
ISBN 978-3844347388

Quen fai qué?

Editores Manuel Peralbo Uzquiano, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Alberno Núñez Cardezo, AnaBeatriz Iglesias Galdo, Eva Marìa Espiñeira Bellón
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 2887-2006

Guía para la implantación de las cartas de servicios en la Universidad de A Coruña

Editores Manuel Peralbo Uzquiano, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Alberno Núñez Cardezo, AnaBeatriz Iglesias Galdo, Eva María Espiñeira Bellón
Editorial Universidade de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN D.L.985-2005

Dirección de centros docentes.

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Venancio Graña Martínez, Elena Menéndez Martín, Roberto Fuente Pin
Editorial ANPE-GALICIA, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-699-5902-6

Metodología de la Investigación. Fundamentos.

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Juán A. Castro, Macarena Blázquez, Mº Cruz Castro, Isabel Fidalgo
Editorial Amarú, Salamanca (España)
ISBN 84-8196-164-7

La Filosofía y sus márgenes: Homenaje al Profesor Carlos Baliñas

Editorial Univ. Santiago, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8121-653-4

Influencia de la comprensión lectora en el rendimiento académico. Un estudio empírico en alumnos de 6º de EGB de la Provincia de La Coruña

Editores Universidad Santiago de Compostela
Editorial Servicio Publicaciones Universidad de Santiago, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8121-089-7

El Test P.M.S. de Raven y los escolares de Galicia

Editores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Editorial Servicio Publicaciones Univ. La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-88301-62-6

los estereotipos femeninos en las redes: un análisis socio educativo

Autores María Alicia Arias Rodríguez,Ana Sánchez Bello
Libro Repensar la educación en clave de género
Edita Edicciones Egregius.
ISBN: 978-84-17270-13-1
Páxinas Dende a 47 ata a 67

Ciberfeminismo: presencia de roles y estereotipos de género, lenguaje inclusivo o sexista e implicación social en las influencers

Autores Mª Alicia,Ana Sanchez Bello
Libro Nuevo paradigma comunicativo: Lo 2.0, 3.0 y 4.0
Edita Gedisa.
ISBN: 978-84-17690-30-4
Páxinas Dende a 39 ata a 54

La relación entre compañeros como variable de influencia en el resultado académico en educación superior

Autores Vicente López Chao,Jesús Miguel Muñoz Cantero,Ricardo García Mira
Libro Investigando en comunicación e investigando en docencia
Edita Editorial Tecnos.
ISBN: 978-84-309-7391-0
Páxinas Dende a 201 ata a 212

La intervención en el desarrollo de las personas con Trastornos del Espectro del Autismo y las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Autores Manoel Baña Castro,Luisa Losada Puente
Libro Propuestas de innovación educativa en la sociedad de la Información
Edita Adaya Press.
ISBN: 9789492805003
Páxinas Dende a 122 ata a 135

Gestión de la calidad de la atención a la diversidad mediante planes de mejora

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón,Nuria Rebollo Quintela
Libro Perspectivas Psicológica y Educativa de las Necesidades Educativas Especiales
Edita SCINFOPER.
ISBN: 978-84-697-71263-5
Páxinas Dende a 187 ata a 193

Calidad de vida en la escuela inclusiva. Barreras y oportunidades para el alumnado con NEAE

Autores Luisa Losada Puente,Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Libro Perspectivas Psicológica y Educativa de las Necesidades Educativas Especiales
Edita SCINFOPER.
ISBN: 978-84-697-71263-5
Páxinas Dende a 165 ata a 170

Planificación del período de adaptación en la Comunidad Autónoma de Galicia: Revisión bibliográfica y legislativa.

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero,Eva María Espiñeira Bellón,Luisa Losada-Puente
Libro IV Seminário Internacional Cognição, Aprendizagem e Desempenho. Livro de atas
Vol. 1 Edita Centro de Investigação em Educação (CIEd).
ISBN: 978-989-8525-47-5
Páxinas Dende a 200 ata a 211

Estrategias para promover la autodeterminación personal desde el ámbito familiar y profesional

Autores Luisa Losada-Puente
Libro Comportamiento social inclusivo
Edita Andavira Editora S.L.
ISBN: 978-84-8408-935-3
Páxinas Dende a 75 ata a 94

LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO QUE IMPARTE MATEMÁTICAS DESPUES DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD

Autores Carmen Mariño,Eva María Espiñeira Bellón,Dorinda Mato-Vázquez
Libro AVANCES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO, 2016
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)..
ISBN: ISBN: 978-84-617-6294-1
Páxinas Dende a 493 ata a 498

Autodeterminación del alumnado con NEE en Galicia: Incongruencias en la praxis educativa

Autores Luisa Losada-Puente,Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Libro IV Seminário Internacional Cognição, Aprendizagem e Desempenho. Livro de atas
Vol. 1 Edita Centro de Investigação em Educação (CIEd).
ISBN: 978-989-8525-47-5
Páxinas Dende a 108 ata a 123

Educar en inclusión para el desarrollo y la vida: La comunicación funcional y el comportamiento adaptativo

Autores Manoel Baña Castro,Luisa Losada-Puente
Libro Comportamiento social inclusivo
Edita Andavira Editora S.L.
ISBN: 978-84-8408-935-3
Páxinas Dende a 47 ata a 74

O desafío de ser muller

Autores Eva María Espiñeira Bellón,Nuria Rebollo-Quintela
Libro As mulleres nas Artes e nas Ciencias. Tecendo cultura
Edita Conservatorio Municipal de Música de Villalba. Servicio de Publicaciones.
ISBN: 978-84-608-9928-0
Páxinas Dende a 27 ata a 39

Mejora tu estilo de redacción y aprende a citar

Autores Nuria Rebollo Quintela
Libro Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente
Vol. 1 Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-606-9166-2
Páxinas Dende a 120 ata a 150

La estructura funcional de la universidad

Autores Luisa Losada-Puente
Libro Curso cero: Orientación básica para alumnado de nuevo ingreso en centros de Educación Superior
Vol. 1 Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-608-4459-4
Páxinas Dende a 124 ata a 133

El TFG/TFM y el proceso de investigación

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón
Libro Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente
Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-606-9166-2
Páxinas Dende a 6 ata a 25

Cómo hacer la presentación del TFG/TFM

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero,Luisa Losada Puente
Libro Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente
Vol. 1 Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-606-9166-2
Páxinas Dende a 151 ata a 177

Organiza los datos de un cuestionario

Autores Luisa Losada-Puente,Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente
Vol. 1 Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-606-9166-2
Páxinas Dende a 70 ata a 85

Representa tus datos mediante gráficos/tablas

Autores Luisa Losada-Puente,Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente
Vol. 1 Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-606-9166-2
Páxinas Dende a 105 ata a 119

Analiza tus datos con estadística básica

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero,Nuria Rebollo Quintela
Libro Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente
Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-606-9166-2
Páxinas Dende a 86 ata a 104

Metodologías de estudio en la enseñanza presencial en la universidad

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón
Libro Curso cero: Orientación básica para alumnado de nuevo ingreso en centros de Educación Superior
Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-608-4459-4
Páxinas Dende a 52 ata a 91

Técnicas de estudio en la enseñanza presencial y no presencial

Autores Nuria Rebollo Quintela
Libro Curso cero: Orientación básica para alumnado de nuevo ingreso en centros de Educación Superior
Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-608-4459-4
Páxinas Dende a 92 ata a 123

Los grupos de investigación sobre orientación educativa en la coyuntura actual: dificultades, posibilidades y prospectiva

Autores Pilar Figuera Gazo,Angel Boza Carreño,Neves Arza Arza,Consuelo Vélaz de Medrano
Libro Investigación educativa en escenarios diversos, plurales y globales
Edita Editorial EOS .
ISBN: 978-84-9727-524-8
Páxinas Dende a 241 ata a 248

Inserción laboral en mujeres: motivando para el empleo

Autores Nuria Rebollo Quintela,Eva María Espiñeira Bellón
Libro Experiencias y propuestas para educar en igualdad
Edita Servicio Publicaciones UDC.
ISBN: 978-84-9749-604-9
Páxinas Dende a 117 ata a 126

Brecha digital e inclusión educativa y social

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero,Eva María Espiñeira Bellón
Libro Investigación y Educación en un mundo en red
Vol. 1 Edita McCraw-Hill.
ISBN: 978-84-481-8307-3
Páxinas Dende a 121 ata a 150

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA PERCEPCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y EL DOMINIO ADQUIRIDO EN ALUMNADO DE 4º CURSO DE GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero,María Paula Ríos de Deus,Eva María Espiñeira Bellón
Libro FECIES 2013
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)..
ISBN: 13:978-84-697-0237-6
Páxinas Dende a 1072 ata a 1077

Análisis comparativo entre la pecepción del desarrollo de las competencias específicas y el dominio adquirido en alumnado de 4º curso de grado de educación infantil de la Universidad de A Coruña

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero,Eva Mª Espiñeira Bellón
Libro FECIES 2013
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)..
ISBN: 13:978-84-697-0237-6
Páxinas Dende a 1072 ata a 1077

El espiritu emprendedor: identificación, formación y bases legales para ponerlo en practica

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente,Rebeca Vila Blanco
Libro Actas XII Congresso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Vol. I Edita Actas do XI Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. A Coruña: Universidade da Coruña.
ISBN: 978-989-8525-22-2
Páxinas Dende a 2093 ata a 2101

El caso de Galicia

Autores María del Mar Rodríguez Romero,Neves Arza Arza
Libro Estudio de casos sobre las políticas públicas de orientación educativa en una muestra de seis comunidades autónomas (1990-2010). Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco
Edita Editorial UNED.
ISBN: ISBN: 978-84-695-7238-2
Páxinas Dende a 327 ata a 461

El caso de Galicia

Autores María del Mar Rodríguez Romero,Neves Arza Arza,Mª José Caride Delgado,Mª Montserrat Castro Rodríguez,Belén García Cabeza,Fernando Iglesias Amorín
Libro Estudio de casos sobre las políticas públicas de orientación educativa en una muestra de seis comunidades autónomas (1990-2010): Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco
Edita UNED.
ISBN: 978-84-695-7238-2
Páxinas Dende a 323 ata a 461

Brecha digital e inclusión educativa y social

Autores Pilar Colás Bravo,Antonio Pantoja Vallejo,Natividad Orellana Alonso,Jesús Miguel Muñoz Cantero,Eva María Espiñeira Bellón
Libro Investigación y Educación en un mundo en red
Vol. 1 Edita McCraw-Hill.
ISBN: 978-84-481-8307-3
Páxinas Dende a 121 ata a 150

El uso de las tecnologías de la información como herramienta para el seguimiento de títulos oficiales

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Libro FECIES
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-695-6734-0
Páxinas Dende a 1522 ata a 1526

Autoevaluación de competencias en el máster de innovación, orientación y evaluación educativa de la Universidad de A Coruña

Autores Nuria Rebollo Quintela,Jesús Miguel Muñoz Cantero,Eva María Espiñeira Bellón
Libro Ensino Superior: innovaçao e qualidade na docencia
Edita CIIE.
ISBN: 978-989-8471-05-5
Páxinas Dende a 4027 ata a 4041

La mejora continua de las guias docentes a través dela evaluacón de las competencias. Una herramienta on-line

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero,Nuria Rebollo-Quintela
Libro FECIES 2012
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-695-6734-0
Páxinas Dende a 1517 ata a 1521

El uso de las tecnologías de la información como herramienta para el seguimiento de títulos oficiales

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero,Mª Paula Ríos de Deus,José Eduardo López Pereira
Libro FECIES
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-695-6734-0
Páxinas Dende a 1522 ata a 1526

ANÁLISIS DEL PROGRAMA DOCENTIA EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Autores Mª Paula Ríos de Deus,Jesús Miguel Muñoz Cantero,Eva María Espiñeira Bellón
Libro FECIES 2012
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)..
ISBN: 978-84-695-6734-0
Páxinas Dende a 1512 ata a 1516

El emprendedor en solitario: identificacion de competencias profesionales y sustrato legal en Galicia y norte de Portugal

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente,Rebeca Vila Blanco
Libro Mobilidade, formación, orientación e emprego no ámbito transfronterizo
Edita Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC.
ISBN: 978-84-9887-918-6
Páxinas Dende a 477 ata a 487

Evaluación de la percepción de la adquisición de las competencias on-line. Una herramienta para la mejora continua de las guías docentes

Autores Eva María Espiñeira Bellón,Jesús Miguel Muñoz Cantero,Nuria Rebollo Quintela
Libro Xornada de Innovación Educativa 2012
Edita Andavira.
ISBN: 978-84-8158-4
Páxinas Dende a 91 ata a 104

Evaluación de la percepción de la adquisición de las competencias on-line. Una herramienta para la mejora continua de las guías docentes

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero,María Paula Ríos de Deus,Nuria Rebollo Quintela
Libro FECIES
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-695-6734-0
Páxinas Dende a 1517 ata a 1521

Análisis comparado del diseño, implantación y valoración de las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la educación en primaria y secundaria en seis comunidades autónomas

Autores Consuelo Vélaz de Medrano,María Asunción Manzanares Moya,Neves Arza Arza,María del Mar Rodríguez Romero,Montserrat Castelló Badía,Elena Martin Ortega,Rakel del Frago Arbizu,Nuria Manzano Soto
Libro Los procesos de cambio de las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela: análisis comparado de sistemas vigentes y emergentes
Edita Insitituto de Formación del Profesorado, Innovación e Investigación Educativa (IFPIIE) Ministerio de Educación .
ISBN: ISBN 978-84-369-5205-6
Páxinas Dende a 114 ata a 177

Situación y retos de la orientación en el sistema educativo español

Autores Neves Arza Arza
Libro Retos Educativos para el Siglo XXI
Edita Cenzontle Grupo Editorial .
ISBN: 978-970-9929-16-4
Páxinas Dende a 75 ata a 92

Garantía de calidad en el espacio europeo de educación superior.

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Convivencia,equidad,calidad
Vol. - Edita EREIN.
ISBN: 978-84-9746-454-3
Páxinas Dende a 45 ata a 70

La mejora de las prácticas del CAP desde la perspectiva del profesor tutor

Autores Neves Arza Arza,Mercedes González Sanmamed,Mª del Carmen Santos González
Libro El Practicum en el nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación Superior
Vol. - Edita Imprenta Universitaria.
ISBN: 978-84-690-6862-5
Páxinas Dende a 171 ata a 188

Las prácticas del CAP desde la perspectiva del alumnado

Autores Mercedes González Sanmamed,Eduardo Fuentes Abeledo,Neves Arza Arza
Libro El Practicum en el nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación Superior
Vol. - Edita Imprenta Universitaria.
ISBN: 978-84-690-6862-5
Páxinas Dende a 489 ata a 500

Valor de las tareas

Autores Ramón González Cabanach,Valle, A.,Rodríguez, S.,María García Gerpe,Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Libro Los recurso motivacionales.Programa para mejorar su gestión
Edita CEPE.
ISBN: 84-7869-546-X
Páxinas Dende a 17 ata a 28

Autoeficacia y pensamientos positivos sobre uno mismo

Autores Ramón González Cabanach,Valle, A.,Rodríguez, S.,María García Gerpe,Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Libro Los recurso motivacionales.Programa para mejorar su gestión
Edita CEPE.
ISBN: 84-7869-546-X
Páxinas Dende a 107 ata a 125

La formación en las organizaciones a través del autoconocimiento y la orientación

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente
Libro Intervención Psicopedagógica en contextos diversos
Vol. - Edita Praxis.
ISBN: 84-7197-803-2
Páxinas Dende a 171 ata a 207

Cápitulo 1

Autores Neves Arza Arza
Libro Orientación escolar e acción titorial en Galicia. Informe sobre o estado e a situación do sistema educativo en Galicia. Cursos: 2000-2001, 2001-2002
Vol. - Edita Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
ISBN: 84-456-3739-4
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Tipos de experimentación y su metodología.

Autores María Alicia Arias Rodríguez,Juán A. Castro,Macarena Blázquez,María Cruz Castro,Isabel Fidalgo
Libro Metodología de la Investigación. Fundamentos.
Vol. - Edita Amarú.
ISBN: 84-8196-164-7
Páxinas Dende a 15 ata a 64

Diseños experimentales y casi-experimentales.

Autores María Alicia Arias Rodríguez,Juán A. Castro,Macarena Blázquez,María Cruz Castro,Isabel Fidalgo
Libro Metodología de la Investigación. Fundamentos.
Vol. - Edita Amarú.
ISBN: 84-8196-164-7
Páxinas Dende a 69 ata a 98

Los modelos de simulación del comportamiento.

Autores María Alicia Arias Rodríguez,Juán A. Castro,María Cruz Castro,Macarena Blázquez,Isabel Fidalgo
Libro Metodología de la Investigación. Fundamentos.
Vol. - Edita Amarú.
ISBN: 84-8196-164-7
Páxinas Dende a 249 ata a 299

Diseños experimentales individuales.

Autores María Alicia Arias Rodríguez,Juán A. Castro,Macarena Blázquez,María Cruz Castro,Isabel Fidalgo
Libro Metodología de la Investigación. Fundamentos.
Vol. - Edita Amarú.
ISBN: 84-8196-164-7
Páxinas Dende a 191 ata a 243

Las relaciones sociales y laborales

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas,Ramón González Cabanach,Rosa Elena Caramés Balo,Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Libro Psicología de la Vejez
Vol. - Edita Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-68-4
Páxinas Dende a 135 ata a 156

Las Demencias

Autores Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Libro Psicología de la Vejez
Vol. - Edita Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-68-4
Páxinas Dende a 85 ata a 116

A Orientación para a Transición Escola-Traballo nos Programas de Garantía Social: Análise da Proposta Galega

Autores Neves Arza Arza
Libro Calidad Educativa y Empleo en Contextos Multiculturales
Vol. - Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-847-2
Páxinas Dende a 357 ata a 367

Síndrome de Rett: Orientaciones para una Patología

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas,Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Libro O Reto da Innovación na Educación Especial
Vol. - Edita ICE-USC.
ISBN: 84-8121-816-2
Páxinas Dende a 363 ata a 375

La Evaluación de Centros y Calidad Educativa

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro A educación en perspectiva: Homenaxe ó profesor Lisardo Doval Salgado
Vol. - Edita Universidad de Santiago.
ISBN: 84-8121-824-3
Páxinas Dende a 605 ata a 633

Futuros Profesionales y Estilos de Aprendizaje Universitario

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente
Libro A educación en perspectiva: Homenaxe ó profesor Lisardo Doval Salgado
Vol. - Edita Universidad de Santiago.
ISBN: 84-8121-824-3
Páxinas Dende a 213 ata a 227

Evaluación y Gestión de la Calidad de Centros Educativos

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Evaluación y Gestión de la Calidad Educativa. Un enfoque metodológico
Vol. - Edita Ajibe.
ISBN: 84-95212-83-8
Páxinas Dende a 159 ata a 201

Un sistema de indicadores para analizar la calidad del servicio del PAS de la Universidad de A Coruña

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero,María Paula Ríos de Deus
Libro Calidad Educativa y Empleo en Contextos Multiculturales
Vol. - Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-847-2
Páxinas Dende a 255 ata a 263

Indicadores sobre la calidad del servicio de personal de administración y servicios de la universidade da Coruña

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero,P. Ríos de Deus
Libro Indicadores en la Universidad: información y decisiones
Vol. - Edita Ministerio de Educación y Cultura/Consejo de Unviersidades.
ISBN: 84-369-3281-1
Páxinas Dende a 467 ata a 479

Los tutores en el practicum de Psicopedagogía: un análisis desde el punto de vista de alumnado

Autores Mercedes González Sanmamed,Mª Luisa Rodicio García,Neves Arza Arza
Libro Los tutores en el practicum. Tomo II
Vol. - Edita Diputación de Pontevedra.
ISBN: 84-89690-42-1
Páxinas Dende a 261 ata a 275

Aspectos organizativos e funcionais da Orientación no Ensino Secundario en Galicia.

Autores Neves Arza Arza
Libro Estratexias de orientaciòn psicopedagóxica no Ensino Secundario.
Vol. - Edita Edicións Laiovento.
ISBN: 84-89896-35-6
Páxinas Dende a 37 ata a 96

Los modelos de las Comunidades Autónomas.

Autores Luís Sobrado Fernández,Camilo Camilo Ocampo,Mª Luisa Rodicio García,Neves Arza Arza
Libro Modelos de Orientación e intervención psicopedagógica
Vol. - Edita Praxis.
ISBN: 84-7197-469-x
Páxinas Dende a 209 ata a 209

A propósito del objeto de la psicologia científica

Autores Juán A. Castro Posada,María Alicia Arias Rodríguez,Maria Belén Barrientos Sánchez,Diana Marín Prevedo,Maria Lourdes Pérez González
Libro Temas de Psicología (V)
Vol. - Edita Univ. Pontificia.
ISBN: 84-7299-392-2
Páxinas Dende a 41 ata a 55

Presión emocional y rendimiento.

Autores Juán A. Castro Posada,María Alicia Arias Rodríguez,Maria Belén Barrientos Sánchez,Maria Lourdes Pérez González
Libro Motivación y Emoción.Manual de Prácticas de Psicologìa Básica.
Vol. - Edita Univ. Pontificia de Salamanca.
ISBN: 84-7299-376-0
Páxinas Dende a 155 ata a 155

Una aproximación al estudio de la docencia de calidad: El buen docente universitario

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Evaluación educativa universitaria II. Evaluación Institucional
Vol. - Edita IUCE.
ISBN: nodef-0261
Páxinas Dende a 159 ata a 159

Una aproximación al estudio de la docencia de calidad: el buen docente universitario

Autores Ramón González Cabanach,Rosa María González Seijas,Victoria Franco Taboada,Eduardo Abalde Paz,Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Documentos Didácticos
Edita Universidad de Salamanca.
ISBN: 84-7800-091-7
Páxinas Dende a 159 ata a 172

Las variables en la investigación científica

Autores María Alicia Arias Rodríguez,Maria Belén Barrientos Sánchez,Juán A. Castro Posada,Javier Martín Vallejo,Maria Lourdes Pérez González,Cristino Pérez Meléndez,Alfonso Salgado Ruiz
Libro Tècnicas de investigaciòn en las Ciencias del Comportamiento.
Vol. - Edita Univ. Pontificia de Salamanca.
ISBN: 84-7299-255-x
Páxinas Dende a 173 ata a 173

Teoría de la resolución de problemas

Autores María Alicia Arias Rodríguez,Maria Belén Barrientos Sánchez,Juán A. Castro Posada,Javier Martín Vallejo,Maria Lourdes Pérez González,Cristino Pérez Meléndez,Alfonso Salgado Ruiz
Libro Tècnicas de investigaciòn en las Ciencias del Comportamiento.
Vol. - Edita Univ. Pontificia de Salamanca.
ISBN: 84-7299-255-x
Páxinas Dende a 347 ata a 373

La obtención de datos

Autores María Alicia Arias Rodríguez,Maria Belén Barrientos Sánchez,Juán A. Castro Posada,Javier Martín Vallejo,Maria Lourdes Pérez González,Cristino Pérez Meléndez,Alfonso Salgado Ruiz
Libro Tècnicas de investigaciòn en las Ciencias del Comportamiento.
Vol. - Edita Univ. Pontificia de Salamanca.
ISBN: 84-7299-255-x
Páxinas Dende a 209 ata a 209

El planteamiento de problemas

Autores María Alicia Arias Rodríguez,Maria Belén Barrientos Sánchez,Juán A. Castro Posada,Javier Martín Vallejo,Maria Lourdes Pérez González,Cristino Pérez Meléndez,Alfonso Salgado Ruiz
Libro Tècnicas de investigaciòn en las Ciencias del Comportamiento.
Vol. - Edita Univ. Pontificia de Salamanca.
ISBN: 84-7299-255-x
Páxinas Dende a 75 ata a 133

La Construcciòn de hipótesis

Autores María Alicia Arias Rodríguez,Maria Belén Barrientos Sánchez,Juán A. Castro Posada,Javier Martín Vallejo,Maria Lourdes Pérez González,Cristino Pérez Meléndez,Alfonso Salgado Ruiz
Libro Tècnicas de investigaciòn en las Ciencias del Comportamiento.
Vol. - Edita Univ. Pontificia de Salamanca.
ISBN: 84-7299-255-x
Páxinas Dende a 137 ata a 137

LA elaboración de trabajos cientìficos

Autores María Alicia Arias Rodríguez,Maria Belén Barrientos Sánchez,Juán A. Castro Posada,Javier Martín Vallejo,Maria Lourdes Pérez González,Cristino Pérez Meléndez,Alfonso Salgado Ruiz
Libro Tècnicas de investigaciòn en las Ciencias del Comportamiento.
Vol. - Edita Univ. Pontificia de Salamanca.
ISBN: 84-7299-255-x
Páxinas Dende a 303 ata a 343

La definición operacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez,Maria Belén Barrientos Sánchez,Juán A. Castro,Javier Martín Vallejo,Maria Lourdes Pérez González,Cristino Pérez Meléndez,Alfonso Salgado Ruiz
Libro Tècnicas de investigaciòn en las Ciencias del Comportamiento.
Vol. - Edita Univ. Pontificia de Salamanca.
ISBN: 84-7299-255-x
Páxinas Dende a 376 ata a 376

Análisis de la evaluación de la docencia universitaria por los alumnos en la Universidad de La Coruña

Autores Eduardo Abalde Paz,Jesús Miguel Muñoz Cantero,José Javier de Salvador González,Ramón González Cabanach
Libro VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa. AIDIPE
Vol. - Edita Torsán.
ISBN: nodef-0422
Páxinas Dende a 289 ata a 293

Interacción, equilibrio personal y potencial natural de inteligencia en la inserción laboral de los universitarios

Autores Eduardo Abalde Paz,Jesús Miguel Muñoz Cantero,Carmen García-Fuentes de la Fuente
Libro VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa. AIDIPE
Vol. - Edita Torsán.
ISBN: nodef-0422
Páxinas Dende a 101 ata a 103

Una aproximación al estudio de la docencia de calidad: El buen docente universitario

Autores Eduardo Abalde Paz,Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Evaluación Educativa U. II "Evaluación Institucional"
Vol. - Edita IUCE. Univ. Salamanca.
ISBN: nodef-0425
Páxinas Dende a 159 ata a 172

La evaluación del estudiante

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero,Ramón González Cabanach,Eduardo Abalde Paz
Libro Psicología de la instrucción. El profesor y el estudiante
Edita Servicio de Publicacions Universidade da Coruña.
ISBN: 84-88301-83-9
Páxinas Dende a 243 ata a 264

Metodología cuantitativa vs cualitativa

Autores Eduardo Abalde Paz,Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Metodoloxía da investigación educativa I
Edita Servicio Publicaciones Univ. La Coruña.
ISBN: 84-600-8006-4
Páxinas Dende a 89 ata a 8999

Impacto de Sistemas de Gestión de Calidad en Centros Educativos de Galicia

Autor María del Carmen Mariño Barral
Director/es Eva María Espiñeira Bellón; María Dorinda Mato Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A práctica da orientación profesional na universidade: un estudo nunha universidade portuguesa

Autor Natalia da Conceiçao Oliveira Pereira
Director/es María Mar Rodríguez Romero; Neves Arza Arza; José Javier De Salvador González
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Autodeterminación y calidad de vida en adolescentes con discapacidad intelectual y otras alteraciones del desarrollo

Autor Luisa Losada Puente
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Didácticas Específicas y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Calidad y actitudes frente a la atención a la diversidad: propuesta de mejora

Autor Marcia Fonseca de Melo
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero; Eva María Espiñeira Bellón
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A construcción biográfica do labor de orientación en educación infantil e primaria en Galicia

Autor María Cristina Pérez Crego
Director/es Neves Arza Arza; María Mar Rodríguez Romero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El impacto del diseño del espacio y otras variables socio-físicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Autor Vicente Adrián López Chao
Director/es Ricardo Antonio García Mira; Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio caractereológico y diferenciado de adolescentes con trastornos del espectro del autismo. otras discapacidades y desarrollo típico

Autor Ignacio Aurelio Navarrete Antola
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero Manoel Baña Castro
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de situaciones de acoso escolar o bullying en centros de educación secundaria de La Coruña

Autor Mª Estrella Monelos Muñiz
Director/es Carmen Delia García_Fuentes de la Fuente Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Programa de inserción laboral "Puesto a Puesto VII". Evaluación de la eficacia

Autor Nuria Rebollo Quintela
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Necesidades de Orientaçao profissional de estudantes da Universidade Federal de Rondônia

Autor Luiz Carlos Cavalcanti De Albuquerque
Director/es Neves Arza Arza
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Diagnóstico de las necesidades educativas de los alumnos con parálisis cerebral

Autor Francisco Javier Martín Betanzos
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de las necesidades de formación de los/as orientadores/as laborales. Análisis en Galicia.

Autor Gustavo Perea Vega
Director/es Neves Arza Arza;José Javier de Salvador González
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de la calidad de la atención a la diversidad en un centro educativo de Galicia. Plan de mejoras

Autor Eva María Espiñeira Bellón
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Atención a la diversidad. Un estudio de su calidad en centros de la provincia de A Coruña

Autor Luz Sandra Casar Domínguez
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Informatización en red de centros educativos no universitarios: nuevos retos para una enseñanza de calidad

Autor Eduardo R. Rodriguez Machado
Director/es Eduardo Abalde Paz;Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de la calidad y de gestión frente a satisfacción de la comunidad académica y desempeño institucional de ULBRA en JI-Paraná en el Estado de Rondonia-Brasil

Autor Erivaldo Diniz de Brito
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Avaliaçao do Programa Nacional de Informatica na Educaçao - PROINFO- no estado de Rondõnia (Brasil)

Autor Gener Aparecida Rassen Nunes
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Educação rural do municipio de Ariquemes no estado de Rondônia (Brasil)

Autor Rosa Ali Mariot
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero;Eduardo Abalde Paz
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de la calidad del pas en la Universidade da Coruña

Autor María Paula Ríos de Deus
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

O lupus dende unha perspectiva social
VI Xornada Universitaria Galega en Xénero. Reconstruindo o coñecemento
Nacional

Autores Mª Alicia
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

El podcast feminista
VI Xornada Universitaria Galega en Xénero. Reconstruindo o coñecemento
Nacional

Autores Mª Alicia
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Elementos integradores de la perspectiva de género en las guías docentes del Grado de Educación Social
VI Xornada Universitaria Galega en Xénero. Reconstruindo o coñecemento
Nacional

Autores Mª Alicia, Ana Sanchez Bello, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Adolescencia trans
VI Xornada Universitaria Galega en Xénero. Reconstruindo o coñecemento
Nacional

Autores Mª Alicia
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Ciberfemenismo: presencia de roles y estereotipos de género, lenguaje e implicación social en las Influencers
Congreso universitario internacional sobre la comunicación en la profesión y en la universidad de hoy: contenidos, investigación, innovación y docencia (CUICIID 2018)
Internacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Ana Sánchez Bello
Lugar Madrid (España)

BARRERAS Y OPORTUNIDADES EN LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA ESCUELA INCLUSIVA
X Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad
Internacional

Autores Luisa Losada Puente, Manoel Baña Castro
Organizador Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. INICO
Lugar Salamanca (España)

LA RED SOCIAL TWITTER COMO PLATAFORMA CIBERFEMINISTA
VII Congreso Universitario Internacional "Investigación y Género"
Internacional

Autores Mª Alicia, Ana Sánchez Bello, Matilde
Organizador Seminario Internacional de Estudios de las Mujeres (SIEMUS) de la Universidad de Sevilla
Lugar Sevilla (España)

Docencia Universitaria con perspectiva de género
Seminario "La Universidad en clave de género"
Nacional

Autores Mª Alicia, Ana Sánchez Bello
Organizador Oficina para la igualdad. Universidad de Sevilla
Lugar Sevilla (España)

The impact of learning envirionment on academic performance
ICEP 2017 - International Conference on Environmental Psychology: Theories of change and social innovation in transitions towards sustainability
Internacional

Autores Vicente López Chao, Ricardo García Mira, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

The impact of learning envirionment on academic performance
International Conference on Envirionmental Psychology. Theories of Change and social innovation in transitions towards sustainability.
Internacional

Autores Vicente López-Chao, Ricardo García Mira, J. Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

The role of responsible consumption initiatives in promoting sustainable lifestyles
ICEP 2017 - International Conference on Environmental Psychology: Theories of change and social innovation in transitions towards sustainability
Internacional

Autores Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Pautas para evitar el plagio, mejora tu estilo de redacción y aprende a citar
Plan de Acción Tutorial. Facultad de Ciencias de la Educación
Local

Autores Nuria Rebollo-Quintela
Lugar Coruña, A (España)

The role of grassroots innovations in promoting local sustainable consumption. Motivations, values and learning outcomes within the Galician network of conscious and responsible consumption
International Conference on Envirionmental Psychology. Theories of Change and social innovation in transitions towards sustainability.
Internacional

Autores Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, J. Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

A Titorización do TFG: experiencia de traballo colaborativo entre docentes
II Xornadas de Innovación docente
Nacional

Autores Nuria Rebollo Quintela, Eva María Espiñeira Bellón, Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

A integración da perspectiva de xénero no módulo de FOL: proposta didáctica sobre o acoso sexual no traballo
XIX Congreso Internacional de Galicia e Norte de Protural de Formación para o Traballo. A formación profesional dual: dúos ou duetos?
Internacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Lugo (España)

A orientación profesional no módulo de FOL. Importancia e aprendizaxes adquiridas
XIX Congreso Internacional de Galicia e Norte de Protural de Formación para o Traballo. A formación profesional dual: dúos ou duetos?
Internacional

Autores Neves Arza Arza, Cristina Calvo Porral
Lugar Lugo (España)

Gestión de la calidad de la atención a la diversidad mediante planes de mejora
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
Internacional

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Lugar Oviedo (España)

Calidad de vida en la escuela inclusiva: barreras y oportunidades para el alumnado con NEAE
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
Internacional

Autores Luisa Losada Puente, Jesús-Miguel Muñoz-Cantero
Organizador Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Lugar Oviedo (España)

EL TRABAJO DE FIN DE GRADO COMO OPORTUNIDAD PARA EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS
XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa y AIDIPE Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Internacional

Autores Nuria Rebollo-Quintela, Eva María Espiñeira Bellón
Lugar Salamanca (España)

Validación de la escala ARC-INICO mediante un análisis factorial confirmatorio con adolescentes de la comunidad autónoma de Galicia
XVIII Congreso Internacional de Investigación educativa. Interdisciplinaridad y transferencia
Internacional

Autores Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Luisa Losada-Puente, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN
Lugar Salamanca (España)

ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN CON ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y SIN ELLAS
XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa y AIDIPE Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Internacional

Autores Luisa Losada-Puente, Nuria Rebollo-Quintela
Lugar Salamanca (España)

Influencia de los factores de atracción al espacio de aprendizaje en el rendimiento académico
XVIII Congreso Internacional de Investigación educativa. Interdisciplinaridad y transferencia
Internacional

Autores Vicente A. López Chao, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Salamanca (España)

Los estereotipos femeninos en las redes: Un análisis socio educativo
I Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas (INNTED 2017)
Internacional

Autores Mª Alicia, Ana Sánchez Bello
Organizador Universidad de Sevilla (US)
Lugar Sevilla (España)

Does classroom seating location mean a barrier in the process of learning in higher education?
10 Th Internactional Conference of Education, Research and Innovation
Internacional

Autores Vicente López-Chao, Jesús-Miguel Muñoz-Cantero, Ricardo García-Mira
Lugar Sevilla (España)

Actitudes y expectativas del alumnado con NEAE en Educación Secundaria Obligatoria: la perspectiva del profesorado
V Seminario Internacional Cogniçao Aprendizagem e Desempenho
Internacional

Autores Luisa Losada-Puente, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Nuria Rebollo-Quintela
Lugar Braga (Portugal)

Factores personales en relación a la calidad de vida en la adolescencia: un estudio en la Comunidad Autónoma de Galicia (España)
II CONFERENCIA INTERNACIONAL DA ADIPSIEDUC: EDUCAÇAO UNIVERSAL E DE QUALIDADE: CONTRIBUTOS DA INVESTIGAÇAO
Internacional

Autores Luisa Losada-Puente
Lugar GONDOMAR (Portugal)

Actividades encaminadas a la mejor orientación del alumnado en el período de adaptación
V Seminario Internacional Cogniçao Aprendizagem e Desempenho
Internacional

Autores EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Nuria Rebollo-Quintela, Luisa Losada-Puente
Lugar Braga (Portugal)

Orientación a las familias en el período de adaptación
XIV Congreso Internacional galego-portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Caracterización da praxe dos orientadores e orientadoras da educación infantil e primaria
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
Internacional

Autores Neves Arza Arza, María del Mar Rodríguez Romero
Organizador Universidade do Minho. Braga. Portugal
Lugar Braga (Portugal)

Atribuciones causales en el plagio académico por parte de los estudiantes universitarios
XIV Congreso Internacional galego-portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Nuria Rebollo Quintela, Eva Maria Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Analysis of the relation between IT school desing and the lack of teaching method based on digital competence
5th International Conference Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality 2017
Internacional

Autores Vicente López-Chao, Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Vicente López Pena
Organizador Universidad de Cádiz (UCA)
Lugar Cádiz (España)

A confirmatory Factor Analysis of the ARC-INICO Self-Determination Scale with Galician Teenagers
V INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL SUSTAINABILITY (EDaSS)
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada Puente, Eva Marìa Espiñeira Bellón
Lugar Coruña, A (España)

La importancia del período de adaptación en los centros educativos: análisis legislativo y documental
V INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL SUSTAINABILITY (EDaSS)
Internacional

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón, Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

The role of grassroots social innovations in enhancing responsible (green) production and consumption practices in the local context
V INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL SUSTAINABILITY (EDaSS)
Internacional

Autores Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Educação de adultos em uma prisão de segurança máxima. Um estudo de caso
V INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL SUSTAINABILITY (EDaSS)
Internacional

Autores ESTEVES, Marilise Doege, CANTERO, Jesús Miguel Muñoz
Lugar Coruña, A (España)

O modelo de calidade de vida na educación
Curso de Formación. Políticas de Inclusión e Formación de Profesionais
Local

Autores Luisa Losada-Puente
Organizador GPIDAE y Facultad de Ciencias de la Educación (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Charla-Coloquio: Creando proxectos de vida independente futura: a vida persoal e social con diversidade funcional
Curso de Veran 2016: Políticas de Inclusión e Comportamento Social. A Xuventude e a construcción do futuro social
Autonómico

Autores Luisa Losada-Puente
Organizador Grupo de Investigación en Psicoloxía do Desenvolvemento e da Aprendizaxe Escolar (GIPDAE)
Lugar Sada (España)

Taller de Autodeterminación e Vida Independente para Persoas en Calidade e Participación
Curso de Veran 2016: Políticas de Inclusión e Comportamento Social. A Xuventude e a construcción do futuro social
Autonómico

Autores Luisa Losada-Puente
Organizador Grupo de Investigación en Psicoloxía do Desenvolvemento e da Aprendizaxe Escolar (GIPDAE)
Lugar Sada (España)

Estrategias de evaluación en matemáticas y su relación con las metodologías de enseñanza-aprendizaje
4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL SCIENCES AND DEVELOPMENT
Internacional

Autores M. del Carmen Mariño, Eva Maria Espiñeira Bellón, Maria Dorinda Mato Vazquez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

IV Congreso Internacional: A Fenda dixital: TIC, Neae, inclusión e equidade: A fenda dixital, un reto cara a igualdade de xénero
IV Congreso Interancional A fenda dixital: TIC, NEAE, inclusión e equidade
Internacional

Autores Mª Alicia, Ana Sánchez Bello
Organizador Universidade de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Atención a la diversidad y planificación de los apoyos a través de la evaluación de la autodeterminación personal
III Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación
Internacional

Autores Luisa Losada-Puente, Manoel Baña Castro
Organizador Universidad de Jaén (UJAEN)
Lugar Jaén (España)

Viejas costumbres para nuevos empleos
III Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación
Internacional

Autores Nuria Rebollo-Quintela
Organizador Universidad de Jaén (UJAEN)
Lugar Jaén (España)

Innovación docente en la educación superior a través de las píldoras formativas
III Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación
Internacional

Autores EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Luisa Losada-Puente, María Cristina Pérez Crego
Organizador Universidad de Jaén (UJAEN)
Lugar Jaén (España)

La satisfacción diferida como indicador de calidad de un programa de empleo
III Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación
Internacional

Autores Nuria Rebollo-Quintela
Organizador Universidad de Jaén (UJAEN)
Lugar Jaén (España)

El Index para la inclusión y la mejora educativa en Educación Primaria
II Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores (CIREI2016)
Internacional

Autores Manoel Baña Castro, Luisa Losada-Puente, Mar Durán Rodriguez
Organizador Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
Lugar Alcalá de Henares (España)

Aula Magna 2.0, weblog de Revistas Generalistas de Educación. Avances de una experiencia
XVI Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Pedagogía. Democracia y Educación en el s. XXI
Nacional

Autores Marta Ruiz Corbella, Arturo Galán, Alfonso Diestro, Francisco Aliaga, Juan Luis Fuentes, Covadonga Ruiz De Miguel, José Luis Alfonso Diestro, Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel
Organizador UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Lugar Madrid (España)

Impacto de sistemas de gestión de calidad en centros de Educación Primaria
IV Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria
Internacional

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón, Dorinda Mato-Vázquez, Carmen Mariño, Carmen Mariño
Organizador UNIVERSIDAD DE MURCIA
Lugar Murcia (España)

Calidad de vida en el alumnado con NEE asociadas a DI/DD: Validación de un modelo.
II Reunión Científica Interuniversitaria de Jóvenes Investigadores
Nacional

Autores Luisa Losada-Puente
Organizador UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Lugar Mieres (España)

Autodeterminación del alumnado con NEE en Galicia: Incongruencias en la praxis educativa
IV Seminário Internacional cognição, aprendizagem y educação
Internacional

Autores Luisa Losada-Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Instituto de Educação, Universidade do Minho (Braga, Portugal)
Lugar Braga (Portugal)

La comunicación sincrónica y asincrónica en la intervención en personas con Trastorno del Espectro del Autismo
I Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC
Internacional

Autores Luisa Losada-Puente, Manoel Baña Castro
Organizador Red de Investigación e Innovación Educativa. Madrid
Lugar Ciudad de México (México)

Una inquietud de décadas: el empleo juvenil
XVIII Congreso Internacional de formaçao para o trabalho Norte de Portugal Galiza
Internacional

Autores Nuria Rebollo-Quintela, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Lugar Viana do Castelo (Portugal)

Planificación del período de adaptación en la Comunidad Autónoma de Galicia: Revisión bibliográfica y legislativa.
IV Seminário Internacional cognição, aprendizagem y educação
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Luisa Losada-Puente
Organizador Instituto de Educação, Universidade do Minho (Braga, Portugal)
Lugar Braga (Portugal)

Un programa para el desarrollo en las personas con Trastorno del Espectro del Autismo a través de la Sociedad de la Información
I Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC
Internacional

Autores Manoel Baña Castro, Luisa Losada-Puente
Organizador Red de Investigación e Innovación Educativa. Madrid
Lugar Ciudad de México (México)

Estrategias metodológicas y de evaluación en la práctica docente del Grado en Educación Infantil
XVII Congreso Nacional y III Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Lugar Cádiz (España)

Análisis del estilo docente en el Grado en Logopedia
XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa (AIDIPE 2015)
Nacional

Autores Luisa Losada Puente, Nuria Rebollo Quintela
Organizador AIDIPE. Universidad de Cádiz
Lugar Cádiz (España)

Estrategias metodológicas y de evaluación en la práctica docente del grado de educación infantil
XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa (AIDIPE 2015)
Nacional

Autores Muñoz Cantero, Jesús Miguel, Eva Mª Espiñeira Bellón
Organizador AIDIPE. Universidad de Cádiz
Lugar Cádiz (España)

Análisis del estilo docente en el Grado de Logopedia
XVII Congreso Nacional y III Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores Luisa Losada Puente, Nuria Rebollo-Quintela
Organizador AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Lugar Cádiz (España)

Perfil metodológico-evaluativo en el título de Grado en Educación Primaria
XVII Congreso Nacional y III Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores Nuria Rebollo Quintela, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Lugar Cádiz (España)

Análisis comparativo de metodologías de enseñanza-evaluación en el Grado en Educación Social
XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa (AIDIPE 2015)
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Luisa Losada Puente
Organizador AIDIPE. Universidad de Cádiz
Lugar Cádiz (España)

Etapas evolutivas de los padres influyentes en los estilos de educativos hacia los hijos
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Carmen Delia García Fuentes de la Fuente, Nuria Rebollo-Quintela
Lugar Coruña, A (España)

Complex determinants of sustanibility behaviour in the work-place: the case of universities
Sustainable Environments in a Changing Global Context
Internacional

Autores Adina Dumitru, Ricardo García Mira, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador International Network Symposium (iaps)
Lugar Coruña, A (España)

Una alternativa complementaria a la formación: las píldoras
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Nuria Rebollo-Quintela, Eva María Espiñeira-Bellón
Lugar Coruña, A (España)

Calidad de vida y autodeterminación en centros de educación ordinaria: un estudio de casos múltiples
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Luisa Losada Puente
Lugar Coruña, A (España)

Factores mediadores en la adquisición y desarrollo de la autodeterminación en adolescentes con discapacidad intelectual
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Luisa Losada Puente, Manoel Baña Castro
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Por que non hai mais alumnas na carreira? Percepción das estudantes de ensinanza secundaria
I FEMINARIO DO CENTRO DE ESTUDOS DE XÉNERO E FEMINISTAS
Local

Autores Mª Alicia, Ana Sanchez Bello
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Mediación del ambiente en la adquisición y desarrollo de la conducta autodeterminada en personas con discapacidad.
The 4th Workshop on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS 2015). University of A Coruna. A Coruña, April 16-17, 2015.
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Luisa Losada Puente
Lugar Coruña, A (España)

Factores individuales que predicen la adquisición y desarrollo de la autodeterminación en personas con discapacidad intelectual.
The 4th Workshop on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS 2015). University of A Coruna. A Coruña, April 16-17, 2015.
Internacional

Autores Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación de la formación mediante indicadores de calidad
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Eva María Espiñeira-Bellón, Nuria Rebollo-Quintela
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación de proceso y resultados del programa de intervención psicoeducativa en emociones CODIP-R.
3º International Congress of educational Sciences and Development
Internacional

Autores Silvia López Larrosa, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Evolución de las titulaciones universitarias: 1º, 2º y 3º ciclo, grados y máster ¿nuevo 3+2?
II encuentro de refelxión y debate sobre la gestión y el gobierno de las Universidades
Nacional

Autores Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Organizador Asociación Amigos de la Calidad
Lugar Baeza (España)

Técnicas de estudo na Ensinanza Presencial e non Presencial
II Universidad Abierta de Cervo. Jornadas de Verano "La Universidad que nos espera"
Local

Autores Nuria Rebollo-Quintela
Lugar Cervo (España)

O Espazo Europeo de Educación Superior como marco xeral da Ensinanza na Universidade
II Universidad Abierta de Cervo. Jornadas de Verano "La Universidad que nos espera"
Local

Autores Luisa Losada Puente
Lugar Cervo (España)

Metodologías de estudio en la enseñanza presencial en la universidad
II Universidad Abierta de Cervo. Jornadas de Verano "La Universidad que nos espera"
Local

Autores Eva María Espiñeira Bellón
Lugar Cervo (España)

Autodeterminación y calidad de vida en adolescentes con discapacidad intelectual y otras alteraciones del desarrollo
I Reunión Científica Interuniversitaria de Jóvenes Investigadores
Local

Autores Luisa Losada Puente
Lugar Poio (España)

Propuesta inclusiva para el alumnado con trastorno del espectro autista
IX Jornadas Científicas internacionales de investigación sobre discapacidad
Internacional

Autores Manoel Baña Castro, María Erundina García Leiras, Carla Lebrero Álvarez, Cristel Álvarez Lodeiro, Luisa Losada-Puente
Organizador Inico. Universidad de Salamanca
Lugar Salamanca (España)

Calidad de vida en alumnado con discapacidad intelectual y del desarrollo: principales instrumentos de medida
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
Internacional

Autores Luisa Losada Puente
Organizador ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Lugar Oporto (Portugal)

Attraction factors into space as a required element of physical learning environment. A review
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences.
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Ricardo García Mira, Vicente López-Chao
Lugar Nicosia, North Cyprus (Chipre)

A importancia da lingua da primeira escolarización
X Curso de Verán sobre dinamización lingüística. A transmisión interxeneracional do galego
Autonómico

Autores Neves Arza Arza
Lugar Carballo (España)

Factor Analysis of the ARC-INICO Self-determination Scale with Galicia teenagers
EDaSS - International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada-Puente, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La importancia del período de adaptación en los centros educativos: análisis legislativo y documental
EDaSS - International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Luisa Losada-Puente, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La autoevaluación como instrumento de mejora en proyectos de innovación centrados en la atención a la diversidad
IX Simposio: Lengua, Educación e Inmigración. Evaluación: herramienta de selección o herramienta de equidad
Nacional

Autores Luisa Losada Puente, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Instituto de Ciencias de la Educación de la UdG
Lugar Girona (España)

La figura del evaluador en instituciones de atención a personas con discapacidad intelectual
IX Simposio: Lengua, Educación e Inmigración. Evaluación: herramienta de selección o herramienta de equidad
Nacional

Autores Luisa Losada Puente, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Instituto de Ciencias de la Educación de la UdG
Lugar Girona (España)

La autoevaluación como instrumento de mejora en proyectos de innovación centrados en la atención a la diversidad
IX Simposio: Lengua, Educacion e Inmigración. Evaluación: herramienta de selección o herramienta de equidad
Nacional

Autores Eva María Espiñeira Bellón, Luisa Losada Puente, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Instituto de Ciencias de la Educación de la UdG
Lugar Girona (España)

Técnicas de estudo dende a perspectiva do discente
Universidad Abierta de Cervo. Jornadas de Verano "La Universidad que nos espera"
Local

Autores Nuria Rebollo-Quintela
Organizador Ayuntamiento de Cervo
Lugar Cervo (España)

Nuevas metodologías docentes en el Espacio Europeo de Educación Superior
Universidad Abierta de Cervo. Jornadas de Verano "La Universidad que nos espera"
Local

Autores Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Ayuntamiento de Cervo
Lugar Cervo (España)

La satisfacción como un indicador de impacto de políticas públicas de empleo en el ámbito local
XVI Congresso Internacional de Formaçao para o Trabalho Norte de Portugal/Galiza
Internacional

Autores Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Centro de empleo y Formación Profesional de Porto
Lugar Porto (Portugal)

Lugares de trabalho - Espaços de aprendizagem; a relevância da formaçâo para o trabalho"
XIV Congresso Internacional de Formaçâo para o trabalho-norte de Portugal/Galiza
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador UNIVERSIDADE DO PORTO
Lugar Porto (Portugal)

A orientación profesional ao alumnado dos Programas de Cualificación Profesional Inicial en Galicia: valoración dunha mostra de profesorado titor, orientadores e directores
XVI Congreso Internacional de Formaçao para o Trabalho Norte de Portugal-Galiza
Internacional

Autores Neves Arza Arza, María del Mar Rodríguez Romero, Maria Montserrat Castro Rodríguez
Lugar Oporto (Portugal)

Catálogo de recursos de internet para a orientación profesional
XVI Congreso Internacional de Formaçao para o Trabalho Norte de Portugal-Galiza
Internacional

Autores Neves Arza Arza, Beatriz Soledad Reimundez Rodríguez
Lugar Oporto (Portugal)

Los grupos deinvestigación sobre orientacio educativa en la coyuntura actual: dificultades, posibilidades y prospectiva
XVI Congreso Nacional /II Internacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Pilar Figuera Gazo, Angel Boza Carreño, Neves Arza Arza, Consuelo Vélaz de Medrano
Organizador AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Lugar Alicante/Alacant (España)

Identificación y valoración de competencia para la atención a la diversidad en el Grado de Educación Primaria
XVI Congreso Nacional / II Internacional de Modelos de Investigación Educativa: Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y Diversas.
Internacional

Autores Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Organizador Universidad de Alicante
Lugar Alicante/Alacant (España)

Satisfacción con la orientación que se proporciona al alumnado de los programas de diversificación curricular: valoración del profesorado tutor, orientadores/as y directores/as
XVI Congreso Nacional /II Internacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Neves Arza Arza, María del Mar Rodríguez Romero, Maria Montserrat Castro Rodríguez
Organizador AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Lugar Alicante/Alacant (España)

Colaboración de los servicios de orientación en la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatotria:valoración y grado de satisfacción de tutores/as orientadores/as y directores/as
XVI Congreso Nacional /II Internacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Neves Arza Arza, Maria Montserrat Castro Rodríguez, María Mar Rodríguez Romero
Organizador AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Lugar Alicante/Alacant (España)

Revisión teórico-práctica de la atención a la diversidad e inclusión socio educativa en la Universidad de A Coruña
XVI Congreso Nacional / II Internacional de Modelos de Investigación Educativa: Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y Diversas.
Internacional

Autores Eva M Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Universidad de Alicante
Lugar Alicante/Alacant (España)

Revisión teórico-práctica de la atención a la diversidad e inclusión socioeducativa en la Universidad de A Coruña
XVI Congreso Nacional / II Internacional de Modelos de Investigación Educativa: Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y Diversas.
Internacional

Autores Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Universidad de Alicante
Lugar Alicante/Alacant (España)

¿Ofrecen más apoyo a los estudiantes universitarios con discapacidad sus compañeras o sus compañeros?
II Taller Internacional sobre Desarrollo Económico y Sostenibilidad Social (II EDaSS)
Internacional

Autores Isabel Novo Corti, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Patricia María Becerra Amado
Organizador Universidad de A Coruña; Universidad Santo Tomás de Bogotá, Instituto Universitario de Estudios Marítimos e Iniciativa Íntegra
Lugar Coruña, A (España)

Análisis comparativo entre la percepción del desarrollo de las competencias específicas y el dominio adquirido en alumnos de 4º curso de grado de Educación Infantil de la Universidad de A Coruña
X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)
Lugar Granada (España)

Análisis comparativo entre la percepción del desarrollo de las competencias específicas y el dominio adquirido en alumnos de 4º curso del grado de Educación Infantil de la Universidad de A Coruña
X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Muñoz Cantero, Jesús Miguel, María Paula Ríos de Deus, Eva Maria Espiñeira Bellón
Organizador Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)
Lugar Granada (España)

Análisis del Dominio y relevancia de las competencias transversales-profesionales en estudiantes del último curso de grado
X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Nuria Rebollo Quintela, Ángel Nóvoa Blasco
Organizador Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)
Lugar Granada (España)

Análisis de domino y relevancia de las competencias transversales-profesionales en estudiantes de último curso de grado
X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Ángel Nóvoa Blasco
Organizador Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)
Lugar Granada (España)

Educación emocional, derecho e inclusión social
Educación emocional, derecho e inclusión social
Nacional

Autores Juan Ferreiro Galguera, María Barreiro Gen, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Viveiro (España)

El grado de afecto entre compañeros como variable de influencia en el resultado académico
II Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la profesión y en la universidad de hoy: contenidos, investigación, innovación y docencia (CUICID).
Internacional

Autores Vicente López-Chao, Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Ricardo García Mira
Organizador Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Lugar Madrid (España)

Los grupos de investigación en Orientación:dificultades posibilidades y perspectivas (mesa redonda)
IV Seminario de la Red Interuniversitaria de Profesorado de Orientación
Nacional

Autores Neves Arza Arza, Angel Boza Carreño, Pilar Figuera Gazo, Consuelo Vélaz de Medrano
Organizador Universidad de la Laguna (ULL)
Lugar San Cristóbal de La Laguna (España)

Análisis del dominio y relevancia de las competencias profesionales del Grado de Educación Social
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
Internacional

Autores Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón, Ángel Nóvoa Blasco
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

EL PRACTICUM EN LA FORMACIÓN DE PSICOPEDAGOGOS/AS: ANÁLISIS DE LAS MATERIAS DEL ÁREA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
Internacional

Autores Eva M Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Mª Alicia Arias Rodríguez
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Desenvolvimento profissional e integraçao laboral em colectivos vulneráveis
XII Congreso INternacional Galego-Português de Psicopedagogia
Internacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Braga (Portugal)

O asesoramento para a innovación e para a mellora dos procesos de ensino e parendizaxe no ensino obrigatorio en Galicia
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
Internacional

Autores Neves Arza Arza, María del Mar Rodríguez Romero, Mª Montserrat Castro Rodríguez
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Inserción socio-laboral en la sociedad del conocimiento. Colectivos en riesgo de exclusión
I Obradoiro Internacional sobre Desenvolvemento Económico e Sostenibilidade Social (EDaSS)
Internacional

Autores Carmen Gago Cortés, Cristina Justo Suárez, Nuria Rebollo-Quintela, María Barreiro-Gen
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La inclusión en el mercado de trabajo de personas con discapacidad en entornos laborales normalizados
Taller Internacional sobre Desarrollo Económico y Sostenibilidad Social (EDaSS)
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

La importancia del género en los docentes en las primeras etapas educativas: Análisis de las actitudes hacia la discapacidad
EDaSS 2012 - I International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores Isabel Novo-Corti, Miguel Muñoz -Cantero, Nuria Calvo
Organizador Dpto. Análise Económica e Admón. Empresas UDC coa Universidad de Santo Tomás - Bogotá - Colombia
Lugar Coruña, A (España)

Análisis de la inclusión de estudiantes universitarios con discapacidad en las universidades presenciales
EDaSS 2012 - I International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores Eva Espiñeira-Bellón, Isabel Novo-Corti, Miguel Muñoz -Cantero
Organizador Dpto. Análise Económica e Admón. Empresas UDC coa Universidad de Santo Tomás - Bogotá - Colombia
Lugar Coruña, A (España)

La inclusión en el mercado de trabajo de personas con discapacidad en entornos laborales normalizados
I Taller Internacional sobre Desarrollo Económico y Sostenibilidad Social (EDaSS)
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Calvo
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

El papel de la educación en la inclusión sociolaboral
EDaSS 2012 - I International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores Isabel Novo-Corti, José Reyes Bernal Bellón, Eva María Espiñeira-Bellón
Organizador Dpto. Análise Económica e Admón. Empresas UDC coa Universidad de Santo Tomás - Bogotá - Colombia
Lugar Coruña, A (España)

Inserción sociolaboral en la sociedad del conocimiento. Colectivos en riesgo de exclusión
Taller Internacional sobre Desarrollo Económico y Sostenibilidad Social
Internacional

Autores Nuria Rebollo Quintela
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Deseos de participación en organismos de apoyo a la discapacidad entre los estudiantes universitarios de ciencias de la educación: el caso de la Universidad de A Coruña
ICSD - International Congress on Social Diversity
Internacional

Autores Isabel Novo-Corti, Cristina Calvo-Porral, Miguel Muñoz -Cantero
Lugar Santiago de Compostela (España)

Análisis del programa docentia en las universidades españolas
IX Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior
Internacional

Autores María Paula Ríos de Deus, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

Evaluación de la percepción de la adquisición de las competencias on-line. Una herramienta para la mejora continua de las guías docentes
IX Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior
Internacional

Autores Nuria Rebollo Quintela
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

El uso de las tecnologías de la información como herramienta para el seguimiento de títulos oficiales
IX Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, José Eduardo López Pereira
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

Evaluación de la percepción de la adquisición de competencias On-line. Una herramienta para la mejora continua de las guías docentes.
IX Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

La colaboración de los servicios de orientación en la planificación de medidas de atención a la diversidad en Galicia:valoración de tutores, orientadores y directores de Educación Primaria
I Congreso Internacional e Interuniversitario de Orientación
Internacional

Autores Neves Arza Arza, María del Mar Rodríguez Romero, Mª Montserrat Castro Rodríguez
Organizador Universidad de Málaga (UMA)
Lugar Málaga (España)

Cobertura de necesidades de orientación profesional en la ESO en Galicia: valoración de una muestra de orientadores, tutores y directores de centros
I Congreso Internacional e Interuniversitario de Orientación
Internacional

Autores Neves Arza Arza
Organizador Universidad de Málaga (UMA)
Lugar Málaga (España)

Desarrollo de competencias y practicum
XI Reunión del Área de MIDE. Buenas prácticas en la enseñanza de los ;Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación: propuestas innovadoras en un contexto de crisis.
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Área MIDE Universidad de Málaga
Lugar Málaga (España)

Evaluación de la percepción de la adquisición de las competencias on-line. Una herramienta para la mejora continua de las guías docentes
Xornada de Innovación Educativa 2012
Nacional

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Inclusión de los estudiantes universitarios con discapacidad en entornos normalizdos: la importancia de las actitudes de los compañeros
VIII Jornadas Científicas Internacional de Investigación sobre discapacidad
Internacional

Autores Novo-Corti, Isabel, Barreiro Gen, I, Ramil Díaz, M., Cristina Calvo Porral, Laura Varela Candamio, Muñoz Cantero, Jesús Miguel, Vieites Ponte, Carlos
Organizador Instituto Universitario de Integración en la Comunidad/Universidad de Salamanca
Lugar Salamanca (España)

Inclusión de los estudiantes universitarios con discapacidad en entornos normalizados: la importancia de las actitudes de los compañeros
VIII Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Discapacidad
Internacional

Autores Novo-Corti, Isabel, Barreiro-Gen, María, Ramil Díaz, María, Calvo Porral, Cristina, Varela Candamio, Laura, Muñoz Cantero, Jesús Miguel, Vieites Ponte, Carlos
Lugar Salamanca (España)

Autoevaluación de competencias en el máster de Innovación, Orientación y Evaluación Educativa de la Universidad de A Coruña
VII Congresso Iberoamericano de Docência Universitária
Internacional

Autores J. Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Eva Maria Espiñeira Bellón
Organizador UNIVERSIDADE DO PORTO
Lugar Porto (Portugal)

Análisis de los valores y actitudes de los jóvenes universitarios hacia la discapacidad
XXII Jornadas Luso-Espanholas de Gestao Científica
Internacional

Autores Isabel Novo-Corti, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Cristina Calvo Porral
Organizador UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (UTAD)
Lugar Vila Real (Portugal)

Os servizos de orientación en Galicia: o modelo, a estructura e as funcions dende a perspectiva dos profesionais.
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Neves Arza Arza, María del Mar Rodríguez Romero, Mª Montserrat Castro Rodríguez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Intención de apoyo a la diversidad funcional en alumnado universitario
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón, Mª Dorinda Mato Vázquez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

El emprendedor, competencias legales profesionale y rasgos grafológicos
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

el espiritu emprendedor, identificación, formación y basdes legales parra ponerlo en practica
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Rebeca Vila Blanco
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Iniciativas y mecanismos para la búsqueda de empleo
XIII Congreso Internacional de Galicia e norte de Portugal de formación para o traballo "Movilidade, formación, orientación e emprego no ámbito transfronteirizo"
Internacional

Autores Eduardo José Fuentes Abeledo, Neves Arza Arza, Pablo César Muñoz Carril
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

EStudio exploratorio sobre as expectatias de emprego dun grupo de titulados superiores en Galicia
XIII Congreso Internacional de Galicia e norte de Portugal de formación para o traballo "Movilidade, formación, orientación e emprego no ámbito transfronteirizo"
Internacional

Autores Neves Arza Arza, Mercedes González Sanmamed
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Colectivos con especiales dificultades en el mercado laboral: evaluación de un programa tutorizado de inserción
XV Congreso Nacional y I Internacional de Modelos de Investigación Educativa. Investigación y Educación en un mundo en red
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Eva Maria Espiñeira Bellón
Organizador UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.)
Lugar Madrid (España)

Good Practice for Monitoring Recognised Qualificactions ans the Use of ICTS as a Tool
International Network for Quality Assurance Ageniees in Higher Education (INQAAHE Conference)
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador International Network for Quality Assurance Ageniees in Higher Education
Lugar Madrid (España)

Mesa redonda: Brecha digital e inclusión educativa y social
XV Congreso Nacional y I Internacional de Modelos de Investigación Educativa. Investigación y Educación en un mundo en red
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.)
Lugar Madrid (España)

Intención de apoyo a la inclusión de estudiantes universitarios con discapacidad por parte de sus compañeros en el aula
XV Congreso Nacional y I Internacional de Modelos de Investigación Educativa. Investigación y Educación en un mundo en red
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Marìa Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela, Mª Isabel Novo Corti, Carlos Pateiro Rodríguez
Organizador UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.)
Lugar Madrid (España)

Uso de las TIC en las practicas de Educación Social
VIII FORO DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACION Y DE LA EDUCACION SUPERIOR
Internacional

Autores Cacheiro Maria Luz, Cacheiro Maria Luz, menéndez Maria, Cerezo Miguel Angel, Rubio Antonio, Cabezas, Marta, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Caceres, JJ, Pinto Amparo
Lugar Santander (España)

An active labour market policy evaluation: the Puesto a Puesto Programme
European conference on Educational Research (ECER)
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela
Organizador EERA European Educational Research Association
Lugar Berlin (Alemania)

La página web: una herramienta para el seguimiento
XII Foro de Almagro: el papel de los indicadores en el seguimiento y en los sistemas de garantía interna de calidad
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Lugar Almagro (España)

Análisis de las herramientas de Recogida de Datos sobre la satisfacción del Alumnado con la actividad docente
XII Foro de Almagro: el papel de los indicadores en el seguimiento y en los sistemas de garantía interna de calidad
Nacional

Autores J. Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Lugar Almagro (España)

¿Qué significa para un estudiante universitario el EEES?
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La universidad que nos espera
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Lugar Coruña, A (España)

La educación de calidad y como servicio público
Política Social Europea e Inclusión Social
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Curso de verano. Universidad de A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Avaluación da satisfacción dos usuarios do programa posto a posto de A Coruña
XII Congreso Internacional de formaçao para o trabalho
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Instituto de emprego e formación profesinal Portugal/Xunta de Galicia
Lugar Guimaraes (Portugal)

Avaliación da satisfacción dos usuarios do programa "POSTO A POSTO" de A Coruña
XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE FORMAÇAO PARA O TRABALHO NORTE DE PORTUGAL E GALIZA
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela
Lugar Guimaraes (Portugal)

A orientaçao e a titoría no sistema Educativo Español
I Seminario Orientaçao Educativa na Educaçao Básica e Superior
Autonómico

Autores Neves Arza Arza
Organizador Universidade Federal do Amazonas. Campus Vale do Rio Madeira
Lugar Humaitá (Brasil)

Diagnóstico de represtantaçoes de estudantes da UFAM acerca da funçao orientadora da Universidade: desafios para a qualidade da aprendizagem
I SEMINARIO ORIENTAÇAO EDUCATIVA NA EDUCAÇAO BÁSICA E SUPERIOR
Nacional

Autores Neves Arza Arza, Suely Do Nascimento Mascarenhas, Iolete Ribeiro Da Silva, Aristonildo Nascimento
Lugar Humaitá (Brasil)

A orientaçao e a tutoría no sistema educativo espanhol
I SEMINARIO ORIENTAÇAO EDUCATIVA NA EDUCAÇAO BÁSICA E SUPERIOR
Nacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Humaitá (Brasil)

El autoinforme como método de recogida de información en la evaluación docente en el espacio europeo de educación superior
XI Foro de Almagro: La elaboración y seguimiento de los planes de estudio
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Eva María Espiñeira Bellón, Luz Sandra Casar Domínguez, Nuria Rebollo Quintela
Lugar Almagro (España)

El Contexto Escolar y el cambio de las estrategias en la atención educativa de los alumnos con parálisis cerebral a través del diagnóstico
XIV Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Educación, investigación y desarrollo social
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Javier Martín Betanzos
Lugar Huelva (España)

Análisis del programa Docentia en las Universidades Españolas en la dimensión estratégica de la evaluación docente
XIV Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Educación, investigación y desarrollo social
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Paula Rios de Deus, Eva María Espiñeira Bellón, Luz Sandra Casar Dominguez, Nuria Rebollo Quintela
Lugar Huelva (España)

Os servizos de orientación en Galicia: un estudo sobre a súa xestación, implantación e modelo resultante
X Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Neves Arza Arza, María del Mar Rodríguez Romero, Mª José Caride Delgado, Belén García Cabeza, Fernando Iglesias Amorin
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Influencia de la profesión y estudios de los padres en la ansiedad hacia las matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria
X Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Maria Dorinda Mato Vazquez, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Enrique de la Torre Fernández
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

O desenvolvemento de aspectos persoais para a inserción na formación dos/as orientadores/as laborais en Galicia.
X Congreso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia
Nacional

Autores Neves Arza Arza, José Javier de Salvador González, Gustavo Ariel Perea Vega
Lugar Braga (Portugal)

Valoración de las Competencias para la Formación del Profesorado de Secundaria.
X Congreso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia
Nacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Lugar Braga (Portugal)

Calidad y atención a la diversidad en Centros no Universitarios.
X Congreso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Paula Rios de Deus, Eva Maria Espiñeira Bellón, Luz Sandra Casar Dominguez, Nuria Rebollo Quintela
Lugar Braga (Portugal)

Los Master Erasmus Mundus en la encrucijada de la acreditación.
X Congreso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Iñaki Periañez Cañadillas, J. Iñaki de la Peña Esteban, Nuria Rebollo Quintela
Lugar Braga (Portugal)

Las competencias como elemento clave de la enseñanza adaptada al espacio europeo: metodologí
Las nuevas titulaciones y el papel del estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Escuela Universitaria de Estudio Empresariales de Vitoria
Lugar Vitoria-Gasteiz (España)

La interculturallidad en el Espacio Europeo de Educación Superior
III Congreso Internacional de Educación Intercultural: la formación para el desarrollo de una sociedad intercultural
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

las cartas de servicio en la Universidad. El camino andado y pendiente
II Jornadas de Excelencia en la Gestión Universitari
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Club de Excelcnia-Universidad de Cádiz
Lugar Cádiz (España)

Nuevos títulos unviersiatrios de grado en Educación
Jornadas sobre Nuevos títulos unviersiatrios de grado en Educación
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Facultad de Ciencias de la Educación de la UDC
Lugar Coruña, A (España)

Las competencias como elemento clave de la enseñanza adaptada al ámbito europeo: metodología
Jornada "Activa 2009" Programa AVANZA hacia el Espacio Europeo de educación Superior :
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

La verificación un camino para la acreditación: títulos de grado
Jornada "Activa 2009" Programa AVANZA hacia el Espacio Europeo de educación Superior :
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

La verificación un camino para la acreditación: títulos máster
Jornada "Activa 2009" Programa AVANZA hacia el Espacio Europeo de educación Superior :
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Sistemas de calidad en la acreditación de títulos: la visión de la ANECA, de la ACECAU y de la Universidad
Reunión Estatal del Área de Didáctica y Organización Escolar (DIOE)
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Área de Didáctica y Organización Escolar (DIOE) de la Unviersidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

La Verificación un camino para la acreditación: títulos de grado
La Verificación un camino para la acreditación: títulos de grado
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Vicerrectoría de Titulacións e Converxencia Europea de la Universidad de Vigo
Lugar Vigo (España)

La Verificación, un camino para la acreditación: títulos de máster
La Verificación, un camino para la acreditación: títulos de máster
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Vicerrectoría de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidad de Vigo
Lugar Vigo (España)

Las guías docentes: una visión desde el progrma VERIFICA de la ANECA
IX Reunión del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en educación: Las guías docentes
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Valladolid (España)

Situación y retos de la orientación en el Sistema Educativo Español
Primer Coloquio Iberoamericano de Orientación Educativa y Tutoría. Retos educativos para el siglo XXI.
Internacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Méjico DF (México)

Metaevaluación de enfoques y prácticas en calidad universitaria
I Jornadas de excelencia en la Gestión Universitaria
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Cádiz. Club de Excelcnia en la Gestión
Lugar Cádiz (España)

A Integración da orientación profesional profesional na materia de orientación e políticas de emprego.
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Neves Arza Arza, Carlos Cavalcanti De Alburquerque
Lugar Coruña, A (España)

La influencia de la profesión de los padres en las actividades hacia las matemáticas en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez, Enrique de la Torre Fernández
Lugar Coruña, A (España)

As necesidades de orientación profesional do alumnado da Universidade Federal de Rondonia.
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Neves Arza Arza, Carlos Cavalcanti De Alburquerque
Lugar Coruña, A (España)

Relación entre la actitud y el rendimiento en matemáticas en alumnos de educación secundaria obligatoria.
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez, Enrique de la Torre Fernández
Lugar Coruña, A (España)

La influencia de la profesión de los padres en las actitudes hacia las matemáticas en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Enrique de la Torre Fernández, Maria Dorinda Mato Vazquez
Lugar Coruña, A (España)

Relación entre la actitud y el rendimiento en matemáticas en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Enrique de la Torre Fernández, Maria Dorinda Mato Vazquez
Lugar Coruña, A (España)

Aplicación y Validación de la Subescala de Estresores Académicos en Estudiantes Universitarios.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Ramón González Cabanach, Piñeiro, I.
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Implicaciones Educativas de la Introducción de las TICS en la Educación: Repercusiones en el proceso de enseñanza aprendizaje en la red educativa de A Coruña.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Natividad Orellana, Avelardo Sáez García, Isabel Díaz García, Pilar Colás Bravo, Javier Tejedor Tejedor, Angel Boza Carreño, Manuel Monescillo Palomo, Juan Manuel Méndez Garrido, Mariola Toscano Cruz
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Las actitudes y expectativas del Profesorado hacia el uso de las tics e internet.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Rodríguez Paz
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Autoevaluación de la Calidad de la Atención a la Diversidad en un centro educativo partiendo del modelo CIPP.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Espiñeira Bellón, Luz Sandra Casar Domínguez
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Convivencia, Equidad Calidad.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Necesidades y formación de los centros orientadores laborales en Galicia
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores José Javier de Salvador González, Mª del Carmen Santos González, Neves Arza Arza, Gustavo Perea Vega
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Dimensiones de la Calidad en Atención a la Diversidad. Un instrumento fiable para su medición.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Luz Sandra Casar Domínguez, Eva Espiñeira Bellón, Paula Rios De Deus
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Identificación de Necesidades para el Fomento de Cultura Emprendedora en el Medio Rural de Algunos Países de la Unión Europea.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Angeles González Galán, Mª Estrella Monelos Muñiz
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Sistema de Garantía de Calidad de las titulaciones universitarias
Seminario de Unidades Técnicas de Calidad: Sistemas de Garantía de calidad de las enseñanzas uni
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Valencia. ANECA
Lugar Valencia (España)

Las cartas de servicio en la universidad: un camino andado y pendiente
II Jornadas de Excelecnia en la Gestión universitaria
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Valencia/ANECA
Lugar Valencia (España)

Entrepreneuship: Labor insert in the rural means of some countries of the Arch and South of Europe
IAEVG International conference general Assembly 2007. Guidance and diversity Research and applications
Internacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Estrella Monelos Muñiz
Lugar Padova (Italia)

Garantía de la calidad de los servicios.
10 años de evlaución de la calidad en las unviersidadesespañolas. Resultados y objetivos
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar España

La evaluación de la calidad de los servicios de la Universidad de A Coruña. Retos y dificultades
VII Foro de Almagro. Criterios y directrices para la garantía de la Calidad de las Universidades en el EEES
Nacional

Autores Manuel Peralbo Uzquiano, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Alberno Núñez Cardezo
Organizador UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Lugar Almagro (España)

Formación del Comité de Autoevaluación de la Oficina de Relaciones Internacionales
Jornada de Formación del Comité de Autoevaluación de la Oficina de Relaciones Internacionales
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Lugar Coruña, A (España)

A formación práctica no Curso de Aptitude Pedagóxica na Universidade da Coruña
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Mercedes González Sanmamed, Neves Arza Arza
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Diseño y validación de un cuestionario para medir la ansiedad hacia las matemáticas de los alumnos de ESO
XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez
Organizador Universidad de La Laguna
Lugar España

Acciones de evaluación de la calidad de la atención a la diversidad en un centro piloto: propuestas de mejora
XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Paula Rios de Deus, Eva Maria Espiñeira Bellón
Lugar España

Las prácticas del CAP desde la perspectiva del alumnado
VIII Symposium Internacional sobre el Practicum
Internacional

Autores Neves Arza Arza, Mercedes González Sanmamed, Mª Carmen Santos
Lugar España

Mejorar las prácticas del CAP: análisis de las sesiones de seguimiento
VIII Symposium Internacional sobre el Practicum y las Practicas en Empresas en la Formación Universitaria
Internacional

Autores Eduardo Fuentes Abeledo, Neves Arza Arza, Emilio Veiga Martinez
Lugar España

Cuestionarios para valorar la calidad educativa y atención a la diversidad en la Comunidad Autónoma de Galicia
XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Paula Rios de Deus, Eva María Espiñeira Bellón
Lugar España

Diseño y validación de un cuestionario para medir las actitudes hacia las matemáticas de los alumnos de la ESO
XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Dorinda Mato Vázquez
Lugar España

Diseño y validación de un cuestionario para medir las actitudes hacia las matemáticas de los alumnos de ESO
XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez
Organizador Universidad de La Laguna
Lugar España

Diseño y validación de un cuestionario para mdir las actitudes ante las matemáticas delos alumnos de ESO
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Os programas Universidade para maiores: necesidades, demandas e satisfacción
VIII Congresso Galaico Portugês Psicopedagogia
Internacional

Autores Mª del Pilar García de la Torre, José Javier de Salvador González, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, María Alicia Arias Rodríguez
Lugar Braga (Portugal)

La mejora de las prácticas del CAP desde la perspectiva del profesorado tutor
VIII Symposium Internacional sobre el Practicum
Internacional

Autores Mercedes González Sanmamed, Eduardo José Fuentes, Neves Arza Arza
Lugar España

Diseño y validación de un cuestionario para medir la ansiedad hacia las matemáticas de los alumnos de ESO
XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Dorinda Mato Vázquez
Lugar España

A formación práctica no curso de Aptitude Pedagóxica na Universidade da Coruña.
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Mercedes González Sanmamed, Neves Arza Arza, Eduardo Fuentes Abeledo
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

El impacto de Internet como recurso educativo en las aulas NET
Conferencia Internacional: Orientación, Inclusión Social y Desarrollo de la Carrera
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Rodríguez Machado, César Muñoz Carril
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Análisis del clima organizacional a través del CLA de Blake y MOunton
Congreso Internacional de orientación, Inclusión social y desarrollo de la carrera
Internacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Eduardo Abalde Paz, Olga Rodriguez Rodriguez, Ana Isabel Diaz Lopez
Lugar Coruña, A (España)

Inclusión, calidad y atención en los trastornos del espectro autista /generales del desarrollo
Congreso Internacional de orientación, Inclusión social y desarrollo de la carrera
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Manuel Baña Castro
Lugar Coruña, A (España)

Adaptación del EEES al sistema Europeo de Trasferencia de Créditos
I reunión de grupos de referencia y departamentales de calidad de la UDC
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Identificación de escenarios y estrategias de implantación de sistemas e-Business fomentadores de inclusión laboral
Congreso Internacional de orientación, Inclusión social y desarrollo de la carrera
Internacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Olga Rodríguez Rodríguez, Rebeca Vila Blanco, Ana Isabel Díaz López
Lugar Coruña, A (España)

La convivencia en los institutos
Conferencia Internacional: Orientación, Inclusión Social y Desarrollo de la Carrera
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Paula Ríos De Deus, Oscar Luis Alonso Ramos
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La convivencia en los Institutos
Conferencia Internacional Orientación, Inclusión Social y Desarrollo de la Carrera
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Oscar Luis Alonso Ramos
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación de entornos educativos Online. Hacia una plataforma de calidad
Conferencia Internacional: Orientación, Inclusión Social y Desarrollo de la Carrera
Internacional

Autores Abraham Domínguez Cuña, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Iría García de la Fuente
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Autoconcepto y género
Conferencia Internacional: Orientación, Inclusión Social y Desarrollo de la Carrera
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Paula Ríos De Deus, Sandra Casar Dominguez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

LMS (Learnig Management System) y LCMS (Learning Content Management System): nuevas potencialidades academicas y empresariales en el campo del e-learning
Conferencia Internacional: Orientación, Inclusión Social y Desarrollo de la Carrera
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Rodriguez Machado, Cesar Muñoz Carril
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Diagnóstico del pensamiento constructivo en adultos integrantes de una comunidad sorda
Congreso Internacional de orientación, Inclusión social y desarrollo de la carrera
Internacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Leticia Martínez Couce, Olga Rodriguez Rodriguez, Eva M Espiñeira Bellón
Lugar Coruña, A (España)

Los orientadores y la atención a la diversidad en los centros escolares.
Congreso Internacional de orientación, Inclusión social y desarrollo de la carrera
Internacional

Autores Eduardo José Fuentes Abeledo, Neves Arza Arza, Mercedes González Sanmamed, Mª del Carmen Santos González, Emilio Veiga Río
Lugar Coruña, A (España)

A práctica da orientación profesional na titoría do ensino secundario
VII Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Neves Arza Arza
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Calidad educativa y atención a la diversidad
XI Congreso nacional de modelos de investigación educativa: "Investigación y Sociedad"
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Eva María Espiñeira Bellón
Lugar Granada (España)

Análisis de la evaluación docente en las Universidades españolas y elaboración de una propuesta
XI Congreso nacional de modelos de investigación educativa: "Investigación y Sociedad"
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Eduardo Abalde Paz
Lugar Granada (España)

Algunas reflexiones en torno al Plan de Prácticas del CAP de la UDC
VII Symposium Internacional sobre el Practicum
Internacional

Autores Neves Arza Arza, Mercedes González Sanmamed
Lugar España

Aprender de la práctica: una reflexión desde el análisis de las memorias de prácticas del CAP
VII Symposium Internacional sobre el Practicum
Internacional

Autores Mercedes González Sanmamed, Neves Arza Arza, Ana Sanchez Bello
Lugar España

Repensando la práctica a partir de las prácticas del CAP
VII Symposium Internacional sobre el Practicum
Internacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar España

Taller sobre aplicación de las guías de evaluación: guía de evaluación de la titulación
Jornada de Formación de Comités de Autoevaluación
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Efecto de la hidratación del aparato vocal en 50 sujetos con disfonía funcional.
Congreso Internacional de Foniatría, Logopedia, Audiología y Psicología del Lenguaje.
Internacional

Autores Teresa Juana García Real, María Alicia Arias Rodríguez, Amelia García Real, Tomás Díaz Román, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Lugar Salamanca (España)

Indicadores de qualidade na práctica de ensino
Conferência Internacional de Educaçao
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Instituto de Engenharia. Casa do Psicólogo
Lugar Sao Paulo (Brasil)

Avaliaçao de escolas do ensino médio e o modelo EFQM
Conferência Internacional de Educaçao
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Instituto de Engenharia. Casa do Psicólogo
Lugar Sao Paulo (Brasil)

Indicadores de qualidade na práctica de ensino
Conferência Internacional de Educaçao
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Casa do psicólogo
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

Avaliaçao de escolas do ensino médio e o modelo EFQM
Conferência Internacional de Educaçao
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Casa do psicólogo
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

Aplicación de un programa preventivo de Técnica Vocal en Docentes.
10 Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa.
Nacional

Autores Teresa Juana García Real, María Alicia Arias Rodríguez, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, A. García Real
Lugar Coruña, A (España)

Autoconcepto global y género.
X Congreso Nacional de Modelos de Investigación educativa: Investigación y evaluación educativas en la sociedad del conocimiento
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Sandra Casar Domínguez
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Coruña, A (España)

Variables predictoras del autoconcepto académico.
10 Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa.
Nacional

Autores Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, María Alicia Arias Rodríguez
Lugar Coruña, A (España)

Familia, adopción y procedimientos legales en la comunidad gallega.
Jornadas de Orientación y Educación Familiar.
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Madrid (España)

El practicum de Psicopedagogía: actividades realizadas y aprendizajes adquiridos.
Symposium Internacional sobre el Practicum.
Internacional

Autores Mercedes González Sanmamed, Neves Arza Arza, Fernando Iglesias Amorín
Lugar España

Indicadores de Calidad en la Institución Universitaria
V Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores María Paula Ríos de Deus, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Una reflexión sobre la Calidad de Programas de Garantía Social
II Congreso Internacional de Calidad Universitaria. Los Planes de Desarrollo Estratégico
Internacional

Autores Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, María Alicia Arias Rodríguez
Organizador Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Ponencia: Propuesta para la Gestión de Gabinetes y Servicios de Orientación Universitaria
Orientación Educativa en las Universidades. Symposium de Orientación Universitaria
Nacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Evaluación de la calidad en los centros educativos
Evaluación de la calidad en los centros educativos
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

Evaluación ce centros: tipología y procesos
Calidad educativa y evaluación de centros
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

Propuesta de un modelo para el diseño y el desarrollo curiicular en el área MIDE
IV Seminario Nacional del Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

Modelos de evaluación de centros
Evaluación de la calidad en los centros educativos
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

Calidad en la Universidad
Jornadas sobre la Calidad en la Universidad
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Cantabria
Lugar Santander (España)

n instrumento para analizar la calidad del servicio del PAS según las opiniones del profesorado y alumnado
Congreso Internacional de calidad educativa, empleo e interculturalismo en el Camino de Santiago
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus
Organizador ICE. Universidad de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

A orientación para a transición escola-traballo nos programas de Garantía Social: Análise da proposta galega
Congreso Internacional de Calidad Educativa, Empleo e Interculturalismo en el Camino de Santiago
Internacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Santiago de Compostela (España)

Un sistema de indicadores para analizar la calidad del servicio del PAS de la Universidad de A Coruña
Congreso Internacional de calidad educativa, empleo e interculturalismo en el Camino de Santiago
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador ICE. Universidad de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Un sistema de inidicadores para analilzar la calidad del Servicio PAS de la Universidade da Coruña
Congreso Internacional de calidad educativa, empleo e interculturalismo en el Camino de Santiago
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus
Organizador ICE. Universidad de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Un instrumento para analizar la calidad del servicio del PAS según las opiniones del propio PAS
Congreso Internacional de calidad educativa, empleo e interculturalismo en el Camino de Santiago
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus
Organizador ICE. Universidad de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Un instrumento para analizar la calidad del Servicio del PAS según las opiniones del profesorado y alumnado
Congreso Internacional de Calidad Educativa, Empleo e Interculturalismo en el Camino de Santiago
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Santiago de Compostela (España)

"Carrera universitaria y estilos de aprendizaje"
I Jornadas Andaluzas de Orientación y Psicopedagogía: Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica
Internacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente
Organizador Universidad de Jaén
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estudio Exploratorio del Practicum de Educación Social en algunas Universidades Españolas
IX Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Nuevas realidades educativas, nuevas necesidades metodológicas
Nacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Natalia González Fernández
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Málaga (España)

Potenciar la autoestima de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación para un correcto aprendizaje de las asignaturas del área MIDE. Potenciar la autoestima en los profesores del área MIDE para favorecer el aprendizaje de sus alumnos
IX Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Nuevas realidades educativas, nuevas necesidades metodológicas
Nacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Málaga (España)

La función de los orientadores/as con el alumnado de educación secundaria
IX Congreso Nacional de Modelos de Investiación Educativa. Nuevas Realidades Educativas. Nuevas Necesidades Metodológicas
Nacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Málaga (España)

Estudio exploratorio de la licenciatura de Psicopedagogía en algunas universidades españolas
IX Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Nuevas realidades educativas, nuevas necesidades metodológicas
Nacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Natalia González Fernández
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Málaga (España)

Evaluación y Universidad
IX Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Nuevas realidades educativas, nuevas necesidades metodológicas
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Málaga (España)

Valores predominantes en familias tipo medio desde la Educación Formal.
VII Convegno Internazionale Di Educazione Familiare
Internacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente
Lugar Padova (Italia)

Estudio valorativo de la Casa de las Ciencias y de la Casa del Hombre de la ciudad de La Coruña.
VI Congreso Español de Sociologia (Sociología y Sociedad)
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Lugar Coruña, A (España)

Valores personales-valores interpersonales:perspectiva desde la educación formal.
VI Congreso Español de Sociologia (Sociología y Sociedad)
Nacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Eduardo Abalde Paz, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Orientación acerca de la evaluación de alumnos en la Unviersidad
Simposium sobre orientación ¿Hacia dónde se orienta la Orientación?
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Cruz Rodríguez Suárez, Mª Luisa Rodicio García
Organizador Universidade da Coruña. Facultad de Ciencias da Educación
Lugar Coruña, A (España)

capacidad intelectual y toma de decisiones en un grupo de ESO
Simposium sobre orientación ¿Hacia dónde se orienta la Orientación?
Nacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña. Facultad de Ciencias da Educación
Lugar Coruña, A (España)

"Orientación acerca de la evaluación de alumnos en la Universidad"
Simposiium sobre a Orientación ¿Para onde camiña a Orientación?
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Luisa Rodicio García, Mª Cruz Rodríguez Suárez
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación y calidad social de la Casa del Hombre (DOMUS) de la Ciudad de La Coruña.
VI Congreso Español de Sociologia (Sociología y Sociedad)
Nacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

"Capacidad intelectual y toma de decisiones en un grupo de ESO"
Simposiium sobre a Orientación ¿Para onde camiña a Orientación?
Nacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

"Terapia de intervención logopédica paralela. Diseño para implementar en trastornos dislálicos"
Simposiium sobre a Orientación ¿Para onde camiña a Orientación?
Nacional

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

El Área de MIDE en los Practicum dePsicopedagogía y Pedagogía
III reunión estatal del área MIDE
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Centro Superior de Educación. Universidad de La Laguna. Área MIDE
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

O labor asesor das/os orientadoras/es no ensino medio secundario:Alguns datos sobre a prace.
IV Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogia.
Internacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Braga (Portugal)

Síndrome de Rett:Identificación de una patologia en nuestras aulas
IV Congreso Galaico-Português de Psicopedagogia
Internacional

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Eduardo Abalde Paz, María Alicia Arias Rodríguez, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña/univesidade de Minho
Lugar Braga (Portugal)

Identificaciòn de una poblaciòn de bien dotados
IV Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogia.
Internacional

Autores Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Eduardo Abalde Paz, María Alicia Arias Rodríguez
Lugar Braga (Portugal)

Valoraciòn psicológica del anciano desde el perfeccionamiento docente de profesionales de las Ciencias Humanas
IV Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogia.
Internacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Josefa Iglesias Cortizas, María Alicia Arias Rodríguez
Lugar Braga (Portugal)

El deficiente visual en la Educación infantil
IV Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogia.
Internacional

Autores Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, María Alicia Arias Rodríguez, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Eduardo Abalde Paz, Mª Josefa Iglesias Cortizas
Lugar Braga (Portugal)

A orientación profesional no ensino secundario:da teoria a prace.
IV Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogia.
Internacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Braga (Portugal)

Orientación e intervenciòn Sociolaboral
I Congreso de Orientación e Diversidade .Santiago de Compostela.
Nacional

Autores Neves Arza Arza, Elisa Jato Seijas
Lugar España

Orientación e Emprego:Servicios e accións de orientaciòn
I Xornadas de Inserción Socio-laboral
Nacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar España

Practicum da Diplomatura de Logopedia.Universidade da Coruña.
V Simposium Internacional sobre el "practicum".
Internacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente
Lugar España

Identificaciòn de los problemas de lenguaje en sujetos con parálisis cerebral en la provincia de La Coruña
IV Congreso Galaico-Português de Psicopedagogia
Internacional

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Alicia Arias Rodríguez, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Eduardo Abalde Paz
Organizador Universidade da Coruña/univesidade de Minho
Lugar Braga (Portugal)

La práctica evaluadora del profesorado de la Universidad de A Coruña: Un estudio empírico
3 Congreso Galego/Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Luisa Rodicio García
Lugar Coruña, A (España)

Los niños superdotados en la legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia
3 Congreso Galego/Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Lugar Coruña, A (España)

Diagnóstico de intereses: Un procedimiento de apoyo para las elecciones académico-profesionales
3 Congreso Galego/Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

El trastorno autista: Un análisis de los aspectos asociados (I)
3 Congreso Galego/Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Lourdes Jiménez Pariente
Lugar Coruña, A (España)

Trastorno autista: Patología del lenguaje (II)
3 Congreso Galego/Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Manuel García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Lourdes Jiménez Pariente, J.A. Torrecilla López
Lugar Coruña, A (España)

A orientación en Galicia no ensino secundario: A praxe dos orientadores
3 Congreso Galaico Portugués de Psicopedagoxía
Nacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Coruña, A (España)

Una propuesta logoexploratoria de los trastornos del habla
3 Congreso Galego/Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Manuel García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Lugar Coruña, A (España)

Aspectos organizativos e funcionais da orientación no ensino secundario
Simposio de Orientación no Ensino Secundario
Nacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Santiago de Compostela (España)

Identificación de los trastornos del lenguaje de una población autista de la Comunidad de Galicia
3 Jornadas de Orientación y Diagnóstico en Educación
Nacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Análisis del PM-56 Escala General de Raven en la C.A. Gallega.
8 Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz
Lugar Sevilla (España)

Optimización de la inteligencia. Punto de vista de un grupo de estudiantes de ESO en la C.A. de Galicia
VIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Sevilla (España)

¿Cómo evalua el profesorado universitario? Valoración del trabajo del alumno y técnicas empleadas
8 Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Luisa Rodicio García
Lugar Sevilla (España)

La práctica evaluadora del profesorado de la Universidad de la Coruña
VIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Luisa Rodicio García
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Sevilla (España)

Los niños biendotados en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Galicia
8 Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Eduardo Abalde Paz
Lugar Sevilla (España)

El profesorado tutor y la acción tutorial tal y como son percibidos por los orientadores
8 Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Sevilla (España)

La opinión del profesorado acerca de la orientación que dan a sus alumnos de cara a la evaluación
VIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Luisa Rodicio García
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Sevilla (España)

Perfil personal, perfil profesional en diplomaturas de Ciencias de la Salud
8 Jornadas Nacionales de la A.E.O.P.: "La Orientación educativa y la intervención psicopedagógica integradas en el curriculum"
Nacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz
Lugar Valencia (España)

Prevalencia de trastornos del lenguaje y otras patologías en la zona comarcal de Bergantiños (La Coruña) durante el curso 1995-96
8 Jornadas Nacionales de la A.E.O.P.: "La Orientación educativa y la intervención psicopedagógica integradas en el curriculum"
Nacional

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz
Lugar Valencia (España)

Programas de Orientación para la transición Escuela-Trabajo
2 Congreso Nacional de Orientación educativa
Nacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Mexico D.F. (México)

La orientación en Secundaria: Las funciones del orientador
2 Congreso Nacional de Orientación educativa
Nacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Mexico D.F. (México)

Euroorientación y euroinformación. Bases para su desarrollo
2 Congreso Nacional de Orientación educativa
Nacional

Autores María Luisa Rodríguez Moreno, Neves Arza Arza
Lugar Mexico D.F. (México)

Orientación educativa: Convergencias y contrastes en países de la Unión Europea
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
Nacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente
Lugar Coruña, A (España)

Los estudios de Magisterio
III Jornadas de Orientación Universitaria
Nacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente
Lugar Coruña, A (España)

El practicum en psicopedagogía y logopedia
II Jornadas área de M.I.D.E.
Nacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

El practicum en Educación Social y en planes de Magisterio
II Jornadas área de M.I.D.E.
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Análisis valorativo de la orientación desde la dirección de centros educativos
XI Congreso Nacional de Pedagogía
Nacional

Autores Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Elena Menéndez Martín, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Sociedad española de Pedagogía
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Coordenadas contextuais e praxe dos orientadores no ensino medio e secundario
Congreso Internacional de la Evaluación de la Calidad
Internacional

Autores Neves Arza Arza, Mª Luisa Rodicio García
Lugar Madrid (España)

Análisis valorativo de la orientación desde la dirección de centros educativos
XI Congreso Nacional de Pedagogía
Nacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, E. Menéndez Martín, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar España

Algunos componentes curriculares de la capacitación docente: investigación educativa y diagnóstico
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Braga (Portugal)

Democracia política y cultura democrática
IX Coloquio de Historia de la Educación. El Currículum: Historia de una mediación social y cultural
Nacional

Autores María Manuela Fernández Castro, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Lugar España

As funcións do orientador/a da Educación Secundaria: modelos e ámbitos
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Braga (Portugal)

La organización de la Orientación en Galicia: aproximación al modelo propuesto
XI Congreso Nacional de Pedagogía
Nacional

Autores Neves Arza Arza, Mª Luisa Rodicio García
Lugar España

Los tutores del practicum de psicopedagogía
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Neves Arza Arza, Mª Luisa Rodicio García
Lugar Braga (Portugal)

Los tutores en el Practicum de Psicopedagogia :un análisis desde el punto de vista del alumnado.
IV Symposium Internacional sobre el Prácticum.
Internacional

Autores Mª Luisa Rodicio García, Neves Arza Arza, Mercedes González Sanmamed
Lugar España

Incidencia del factor de Razonamiento Lógico en la toma de decisiones vocacional
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores C. D. García Fuentes, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Braga (Portugal)

Algunos componentes curriculares de la capacitación docente: investigación educativa y diagnóstico
II Congreso Galaico-Português de Psicopedagogia
Internacional

Autores Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Elena Menéndez Martín, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade de Minho (Braga)
Lugar Braga (Portugal)

Incidencia del factor en la toma de decisionesr de razonamiento lógico
II Congreso Galaico-Português de Psicopedagogia
Internacional

Autores Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Elena Menéndez Martín, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade de Minho (Braga)
Lugar Braga (Portugal)

Valoración de la comprensión lectora de estudiantes discriminando la metacognición. Nivel: Educación Secundaria
I Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Nacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Papel de la Dirección
Relaciones Interpersonales en el Centro Educativo
Nacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente
Lugar Coruña, A (España)

Relaciones interpersonales en el centro educativo. Papel de la dirección
Forum Europeo de Administradores de la Educación en Galicia
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Forum Europeo de Administradores de la Educación en Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Lexislación e orientación: Apuntamentos para a valoración da normativa galega
Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Coruña, A (España)

Los exámenes externos: ¿Un instrumento al servicio de la calidad de los centros educativos?
Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Programa de orientación para la inserción profesional
I Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Nacional

Autores M. E. Marín Gallego, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, M. Montes Doel, P. Ríos de Deus
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Función y formación docente
Congreso Nacional de Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mary Luz Parrado Vñazquez, María Paula Ríos de Deus
Organizador Departamento de Fisolofía y Métodos de Investigación en Educación. Universidad de A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Propuesta de intervención psicopedagógica en centros educativos
I Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Nacional

Autores Rosa María González Seijas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Mª Amparo Vázquez Grobas
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

A formación en exercicio dos orientadores de ensino secundario en Galicia (1988-1995)
I Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Nacional

Autores Mª Luisa Rodicio García, Neves Arza Arza
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Hacia una concreción del término calidad
Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Los exámenes externos ¿un instrumento al servicio de la calidad de los centros?
Congreso Nacional de Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores Mª Luisa Rodicio García, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Departamento de Fisolofía y Métodos de Investigación en Educación. Universidad de A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Hacia una concrección del término calidad
Congreso Nacional de Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Mary Luz Parrado Vñazquez
Organizador Departamento de Fisolofía y Métodos de Investigación en Educación. Universidad de A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Aproximación al diagnóstico de los estilos de aprendizaje en alumnos de 1º de carrera
Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Ramón González Cabanach, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

A formación en exercicio dos titores
Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores Neves Arza Arza
Lugar Coruña, A (España)

El autoconcepto: variable cognitivo-motivacioal de las dificultades de aprendizaje
I Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Nacional

Autores Ramón González Cabanach, M. Baspino Fernández, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, G. Rodríguez Fuentes
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Valoración de la comprensión lectora discriminando la metacoginición
I Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Nacional

Autores Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La integración de las estrategias y técnicas de aprendizaje en el currículo gallego para la Educación Secundaria Obligatoria
V Jornadas sobre la LOGSE: Tutoría y Orientación
Nacional

Autores Neves Arza Arza, Mª Luisa Rodicio García
Lugar Granada (España)

Análisis de la evaluación de la docencia universitaria por los alumnos en la Universidad de La Coruña
VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz, José Javier de Salvador González, Ramón González Cabanach
Organizador Área MIDE de la Universidad de Valencia. ASociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (ADIPE)
Lugar Valencia (España)

La formación en ejercicio de los orientadores de Secundaria en Galicia (1988-1995)
VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Neves Arza Arza
Organizador Área MIDE de la Universidad de Valencia. ASociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (ADIPE)
Lugar Valencia (España)

Interacción, equilibrio personal y potencial natural de inteligencia en la inserción laboral de los universitarios
VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Carmen García-Fuentes de la Fuente
Organizador Área MIDE de la Universidad de Valencia. ASociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (ADIPE)
Lugar Valencia (España)

Interacción, equilibrio personal y potencial natural de inteligencia en la inserción laboral de los unviersitarios
VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Avances de la Investigación Educativa en la intervención Psicopedagógica. Aportaciones teórico-prácticas
Nacional

Autores Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Valencia (España)

Análisis de la evaluación de la docencia universitaria por los alumnos en la Universidad de La Coruña
VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Avances de la Investigación Educativa en la intervención Psicopedagógica. Aportaciones teórico-prácticas
Nacional

Autores Eduardo Abalde Paz, Xabier De Salvador González, Ramón González Cabanach, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Valencia (España)

La evaluación de la docencia universitaria por los estudiantes.
II Congreso sobre reforma de los planes de estudio y calidad universitaria: Docencia, Investigación y Gestión
Nacional

Autores Ramón González Cabanach, Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, José Javier de Salvador González
Organizador ICE. Universidad de Cádiz
Lugar Cádiz (España)

Evaluación de la docencia Universitaria en la Unviersidad de La Coruña
Seminario sobre las reformas educativas actuales en España. Su evaluación: metodologías y resultados
Nacional

Autores Eduardo Abalde Paz, Xabier De Salvador González, Ramón González Cabanach, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Área MIDE de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Lugar Madrid (España)

Análisis del PMS de Raven y los escolares de Galicia
VI Seminario de Modelos de Investigación Educativa: Investigación sobre diferenciación educativa y orientación. La dimensión metodológica
Nacional

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador AIDIPE. Área MIDE de la Universidad Complutense
Lugar Madrid (España)

Evaluación de la docencia Universitaria en la Unviersidad de La Coruña
Seminario sobre las reformas educativas actuales en España. Su evaluación: metodologías y resultados
Nacional

Autores Xabier De Salvador González, Eduardo Abalde Paz, Ramón González Cabanach, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Lugar Madrid (España)