Fisioloxía e Aplicacións das Plantas (FISAPLANT)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra./Dr. José Díaz Varela
Titular de universidade
Data de alta 28/01/2015
Adscrición a deptos. Bioloxía
Adscrición a centros Facultade de Ciencias
Código interno G000722

Contacto

Enderezo Rúa da Fraga, 10 (Campus da Zapateira) 15008 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 2139
Fax  981167065
Correo

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO FITOPATOLOGIA (241709)
FISIOLOGIA VEGETAL (241719)
Códigos socioeconómicos Agricultura (08)
Liñas de investigación

Mecanismos fisiolóxicos da interacción planta-patóxeno e o estrés abiótico. Responsable: José Díaz Varela

Control das enfermidades das plantas: Resistencia inducida, produtos funxicidas de orixe vexetal, fitofortificantes e control biolóxico. Responsable: José Díaz Varela

Estudio do metabolismo dos alcaloides. Responsable: Ángeles Bernal Pita da Veiga

Metabolismo oxidativo: estudo dos mecanismos detoxificadores enzimáticos e non enzimáticos in vivo e in vitro. Responsable: Ángeles Bernal Pita dá Veiga

Palabras chave Patoloxía vexetal, Pemento, Tomate, Zinnia, Arabidopsis, Verticillium dahliae, Phytophthora capsici, Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Penicilio, Fitofortificantes, Control biolóxico, Resistencia inducida, Peroxidasas, Fenois, Alcaloides, Capsicinoides, Capsinoides, Cobre, Fitohormonas, https://fisaplant.wordpress.com/

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Purificación e caracterización de proteínas. Detección, cuantificación, purificación e caracterización de compostos fenólicos. Estudos de expresión xénica. Detección, cuantificación e illamento de hongosy oomicetespatógenos en solo, auga e planta. Ensaio de posibles substancias funxicidas. Ensaio de compostos e organismos como posibles fitofortificantes ou axentes de control biolóxico de uso agrícola en control de enfermidades. Ensaios para comprobar a resistencia de material vexetal a enfermidades

Recursos de equipamento Autoclave, Cámaras de cultivo, Centrífuga refrixerada, HPLC, Espectrofotómetro, Equipo de análise para proteínas, Equipo de análise para ácidos nucleicos, Lupa con fluorescencia, Microscopio, Termocicladores, Cultivo in vitro
Resultados transferíbeis Detección de patóxenos de plantas Cultivo in vitro de plantas de interés científico e comercial Análise de compostos fenólicos e alcaloides en plantas

Membros do grupo

Dra./Dr. José Díaz Varela
Fisioloxía vexetal
Coordinador
Dra./Dr. Javier Veloso Freire
Fisioloxía vexetal
Contratado Postdoctoral
Tania García Lamas
Fisioloxía vexetal
Doctorando
Marta Lois Alvedro
Fisioloxía vexetal
Doctorando
Manuel Benigno Iglesias Fraga
Fisioloxía vexetal
Doctorando
Alexander Moreno Herrera
Fisioloxía vexetal
Doctorando
Dra./Dr. Néstor Carrillo Barral
Fisioloxía vexetal
PDI
Diego Gago Mesejo
Fisioloxía vexetal
Doctorando
Nuria Fernández Rodríguez
Fisioloxía vexetal
Doctorando

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Identificación de los mecanismos de biocontrol de Penicillium oxalicum y su aplicación en el control de enfermedades de plantas horícolas: Señalización, metabolismo fenólico y aplicación en pimiento.

Entidade financiadora Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria-Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis José Díaz Varela
Datas Dende 02/10/2014 ata 01/10/2017

Análisis de los análogos no pungentes de los capsicinoides en cultivares de pimiento de Galicia y caracterización de sus propiedades para la protección vegetal.

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis José Díaz Varela
Datas Dende 29/07/2010 ata 30/10/2012

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Fisioloxía das plantas. FPL"

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Fuencisla Merino de Cáceres
Datas Dende 01/01/2010 ata 16/12/2010

CARACTERIZACION FUNCIONAL DE LA ULTIMA ETAPA DE LA BIOSINTESIS DE LIGNINAS MEDIANTE EL USO DE MUTANTES DE ARABIDOPSIS

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Alfonso Ros Barceló
Datas Dende 27/07/2009 ata 27/07/2012

Purificación y caracterización de peroxidasas en plantas basales.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/10/2011

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Fisioloxía das plantas. FPL"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

Caracterización y mejora de líneas de pimiento resistentes a especies de Phytophthora: Cuantificación de los patógenos y expresión del gen CASC1.

Datas Dende 04/09/2007 ata 03/09/2010

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE MURCIA E A UDC PARA DESENVOLVER O PROXECTO DE INVESTIGACIÓN "REGULACIÓN HORMONAL DA LIGNIFICACIÓN NO XILEMA DA PLANTA MODELO ZINNIA ELEGANS"

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE MURCIA
Datas Dende 26/03/2007 ata 31/12/2009

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Fisioloxía das plantas: FPL"

Entidade financiadora Conselleria da Innovación, Industria e Comercio
Investigadores principáis Fuencisla Merino de Cáceres
Datas Dende 01/01/2007 ata 26/12/2007

Aplicación y estudio de compuestos fenlólicos en la resistencia del pimiento de padrón A Verticillium dahliae.

Datas Dende 06/08/2005 ata 05/08/2007

Estudio de la resistencia en Capsicum y Capsicum chinense frente a Verticilium dahliae y su cuantificación en planta

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 10/09/2003 ata 09/09/2005

Estudio de la virulencia de distintos aislados de Verticilium dahliae y su relación con la respuesta de la planta.

Datas Dende 28/11/2001 ata 28/11/2003

Avalación dos sistemas antioxidantes presentes en plantas de pemento de Padrón durante o estado vexetativo e a súa resposta fronte a diferentes patóxenos causantes da tristeza

Datas Dende 19/05/2000 ata 19/05/2001

Evaluación de los patotipos presentes en Galicia causantes de la "Tristeza" en el pimiento de Padrón y estudio de la respuesta fisiológica asociada a la resistenacia.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Datas Dende 30/12/1999 ata 30/12/2002

Evaluación de los patotipos presentes en Galicia causantes de la "Tristeza" en el pimiento de Padrón y estudio de la respuesta fisiológica asociada a la resistencia.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 27/08/1999 ata 27/08/2001

Evaluación de los sistemas antioxidantes presentes en plantas de pimiento de Padrón durante el estado vegetativo y su respuesta frente a diferentes patógenos causantes de la" tristeza".

Datas Dende 06/05/1999 ata 06/05/2000

Estudio epidemiológico de la "Tristeza" en el pimiento de Padrón en Galicia y selección de variedades resistentes

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Datas Dende 01/10/1997 ata 01/10/1998

Evaluación del mecanismo de defensa del pimiento ante la infección por Verticillium dahliae y Phytophthora capsici mediante parámetros bioquímicos.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/1999

Metabolismo de la capsicina: productos de oxidación y efectos de distintos factores abióticos sobre su acumulación in vivo e in vitro

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Wounding induces local resistance but systemic susceptibility to Botrytis cinerea in pepper plants

Autores Tania García, Jorge Gutiérrez, Javier Veloso, Raquel Gago-Fuentes, José Díaz
Revista JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Vol. 176 (páxs. 202 ata 209)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jplph.2014.12.013

New bricks on the wall of induced resistance: Salicylic acid receptors and transgenerational priming

Autores J. Veloso, T. García, A. Bernal, J. Díaz
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Vol. 138 (páxs. 685 ata 693)
DOI https://doi.org/10.1007/s10658-013-0350-0

Properties of capsaicinoids for the control of fungi and oomycetes pathogenic to pepper

Autores J. Veloso, C. Prego, M.M. Varela, R. Carballeira, A. Bernal, F. Merino, J. Díaz
Revista PLANT BIOLOGY Vol. 16 (páxs. 177 ata 185)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.2012.00717.x

La microbiota de la raíz.

Autores Javier Veloso Freire, Claude Alabouvette, José Díaz Varela
Revista INVESTIGACIÓN Y CIENCIA Vol. 459 (páxs. 44 ata 45)

From Zinnia to Arabidopsis: approaching the involvement of peroxidases in lignification

Autores María Ángeles Pederño, Esther Novo-Uzal, Francisco Fernández-Pérez, Joaquín Herrero, Jorge Gutiérrez, Laura V. Gómez-Ros, María Ángeles Bernal, José Díaz, Juan Cuello, Federico Pomar, María Ángeles Pedreño
Revista JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY Vol. 64 Núm. 12 (páxs. 3499 ata 3518)
DOI https://doi.org/10.1093/jxb/ert221

Induced resistance to Botrytis cinerea in Capsicum annuum by a Fusarium crude elicitor fraction, free of proteins

Autores J. Veloso, J. Díaz
Revista PLANT BIOLOGY Vol. 15 (páxs. 1040 ata 1044)
DOI https://doi.org/10.1111/plb.12079

Fusarium oxysporum Fo47 confers protection to pepper plants against Verticillium dahliae and Phytophthora capsici, and induces the expression of defense genes.

Autores J. Veloso, J. Díaz
Revista PLANT PATHOLOGY Vol. 61 (páxs. 281 ata 288)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2011.02516.x

¿Existe contaminación industrial por Boro en la ría de Ferrol?

Autores Rodríguez Guerreiro, MJ, Muñoz Caamacho, E, Bernal Pita da Veiga, MA
Revista TECNOLOGÍA DEL AGUA Vol. 332 (páxs. 22 ata 29)

LEGISLATIVE CHANGES RELATING TO THE POLLUTING ELEMENT BORON IN INDUSTRIAL WASTE WATER (GALICIA, NORTHWESTERN SPAIN)

Autores Maria Jesus Rodríguez Guerreiro, Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Ángel Fraguela Formoso, Eugenio Muñoz Camacho
Revista DYNA-COLOMBIA Vol. 78 Núm. 167 (páxs. 186 ata 192)

¿Puede la concha del mejillón adsorber el boro contenido en las aguas residuales contaminadas?

Autores Rodríguez Guerreiro, MJ, Muñoz Caamacho, E, Bernal Pita da Veiga, MA
Revista ALIMENTACIÓN, EQUIPOS Y TECNOLOGÍA Vol. 253 (páxs. 54 ata 59)

Cross-protection of pepper plants stressed by copper against a vascular pathogen is accompanied by the induction of a defence response

Autores Jagna Chmielowska, Javier Veloso Freire, Jorge Gutiérrez Novoa, Cristina Silvar Pereiro, José Díaz Varela
Revista PLANT SCIENCE Vol. 178 (páxs. 176 ata 182)

The presence of sinapyl lignin in Gingko Biloba cell cultures changes our views of the evolution of lignin biosynthesis

Autores Esther Novo Uzal, Laura Vanesa Gómez Ros, Federico Pomar Barbeito, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Alberto Paradela Elizalde, Juan Pablo Albar Ramírez, Alfonso Ros Barceló
Revista PHYSIOLOGIA PLANTARUM Vol. 135 (páxs. 196 ata 213)

Estudio comparativo de la tolerancia al boro de dos variedades de pimiento (Capsicum annum L.)

Autores Maria Jesus Rodríguez Guerreiro, Eugenio Muñoz Camacho, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Revista REVISTA CIENTÍFICA UDO AGRÍCOLA Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 1 ata 1)

Hormonal regulation of the basic peroxidase isoenzyme from Zinnia elegans

Autores Jorge Gutiérrez Novoa, María Josefa López Núñez-Flores, Laura Vanesa Gómez Ros, Esther Novo Uzal, Alberto Esteban Carrasco, José Díaz Varela, Mariana Sottomayor, Juan Cuello Moreno, Alfonso Ros Barceló
Revista PLANTA Vol. 230 (páxs. 767 ata 778)

Estudio de las aguas de riego de Galicia en cuanto a contenidos de boro en cultivos bajo invernadero de pimiento de Padrón

Autores Maria Jesus Rodríguez Guerreiro, Eugenio Muñoz Camacho, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Revista RIEGOS Y DRENAJES XXI Vol. 25 Núm. 168 (páxs. 18 ata 22)

Resistance in pepper plants inducced by Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici involves different defence-related genes

Autores Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino de Cáceres, José Díaz Varela
Revista PLANT BIOLOGY Vol. 11 (páxs. 68 ata 74)

The presence of sinapyl lignin in Ginkgo biloba cell cultures changes our views of the evolution of lignin biosynthesis

Autores Esther Novo Uzal, Laura V. Gómez-Ros, Federico Pomar, María A. Bernal, Alberto Paradela, Juan P. Albar, Alfonso Ros Barceló
Revista PHYSIOLOGIA PLANTARUM Vol. 135 (páxs. 196 ata 213)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.2008.01185.x

Activity of peroxidases and phenylalanine ammonia-lyase in Lupine and soybean seedling treated with copper and an ethylene inhibitor

Autores Jagna Chmielowska, Joanna Deckert, José Díaz Varela
Revista BIOLOGICAL LETTERS Vol. 45 (páxs. 59 ata 67)

Estudio de viabilidad del proceso de absorción de boro de aguas residuales con carbonato cálcico

Autores Maria Jesus Rodríguez Guerreiro, Eugenio Muñoz Camacho, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Revista TECNOLOGÍA DEL AGUA Vol. 29 Núm. 315 (páxs. 52 ata 55)

Differential activation of defense-related genes in susceptible and resistant pepper cultivars infected with Phytophthora capsici.

Autores Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino de Cáceres, José Díaz Varela
Revista JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Vol. 165 (páxs. 1120 ata 1124)

Structural motifs of syringyl peroxidases are conserved during Angiosperm evolution.

Autores Laura Vanesa Gómez Ros, Ginés J. Aznar Asensio, José A. Hernández Cortés, Ángeles Bernal Pita da Veiga, María J.L. Núñez Flores, Juan Cuello Moreno, Alfonso Ros Barceló
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 55 (páxs. 4131 ata 4138)

Diversity of Phytophthora capsici in northwest Spain: analysis of virulence, metalaxyl response, and molecular characterization

Autores Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino de Cáceres, José Díaz Varela
Revista PLANT DISEASE Vol. 90 (páxs. 1135 ata 1142)

Real-Time polymerase chain reaction quantification of Phytophthora capsici in different pepper genotypes

Autores Cristina Silvar Pereiro, José Díaz Varela, Fuencisla Merino de Cáceres
Revista PHYTOPATHOLOGY Vol. 95 (páxs. 1423 ata 1429)

Development of specific PCR primers for identification and detection of Phytophthora capsici Leon

Autores Cristina Silvar Pereiro, J. M. Duncan, D.E.L. Cooke, N.A. Williams, José Díaz Varela, Fuencisla Merino de Cáceres
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Vol. 112 (páxs. 43 ata 52)

Fusarium confers protection against several mycelial pathogens of pepper plants

Autores José Díaz Varela, Cristina Silvar Pereiro, Marta Varela Rozados, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres
Revista PLANT PATHOLOGY Vol. 54 Núm. 6 (páxs. 773 ata 780)

Changes in stem lignins (monomer composition and crosslinking) and peroxidase are related with the maintenance of leaf photosynthetic integrity during Verticillium wilt in Capsicum annuum.

Autores Federico Pomar Barbeito, Marta Novo Rincón, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres, Alfonso Ros Barceló
Revista NEW PHYTOLOGIST Vol. 163 (páxs. 111 ata 123)

Oxidative metabolism and phenolic compounds in Capsicum annuum L. var. annuum infected by Phytophthora capsici Leon.

Autores Mª Carmen Gayoso Babío, Federico Pomar Barbeito, Fuencisla Merino de Cáceres, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Revista SCIENTIA HORTICULTURAE Vol. 102 (páxs. 1 ata 13)

Peroxidases and the metabolism of capsaicin in Capsicum annuum L.

Autores José Díaz Varela, Federico Pomar Barbeito, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres
Revista PHYTOCHEMISTRY REVIEWS Vol. 3 (páxs. 141 ata 157)

Virulence of different isolates causing verticillium wilt of pepper in the Padron region

Autores Ana María Saavedra García, José Díaz Varela, Fuencisla Merino de Cáceres
Revista SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 53 ata 57)

Capsaicinoids in Vegetative Organs of Capsicum annuum L. in Relation to Fruiting

Autores BERTA ESTRADA, MARÍA A. BERNAL, JOSÉ DÍAZ, FEDERICO POMAR, FUENCISLA MERINO
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 5 (páxs. 1188 ata 1191)

The role of ethylene and would signaling in resistance of tomato to "Botrys Cinerea"

Autores José Díaz Varela, Arjen Ten Have, Jan A.L. Van Kan
Revista PLANT PHYSIOLOGY Vol. 129 Núm. - (páxs. 1341 ata 1351)

Induction of shikimate dehydrogenase and peroxidase in pepper (Capsicum annuum L. ) seedlings in response to copper stress and its relation to lignification.

Autores José Díaz, Angeles Bernal, Federico Pomar, Fuencisla Merino
Revista PLANT SCIENCE Vol. 161 Núm. - (páxs. 179 ata 188)

A survey of "tristeza" of pepper in Galicia and the fungal pathogens causing the disease.

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres, Federico Pomar Barbeito, J. Collar, José Díaz, Carlos Caramelo, Carmen Gayoso, Marta Novo Rincón, Carmen Prego, Ana Saavedra, Cristina Silvar
Revista CAPSICUM & EGGPLANT NEWSLETTER Vol. 20 Núm. - (páxs. 90 ata 93)

IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF SOME CAPSAICINOIDS IN PADRÓN PEPPER (CAPSICUM ANNUMM L. VAR. ANNUMM) FRUITS

Autores B. ESTRADA, M. A. BERNAL, F. POMAR, F. MERINO
Revista ACTA ALIMENTARIA Vol. 30 Núm. 4 (páxs. 373 ata 380)

Fruit Development in Capsicum annuum: Changes in Capsaicin, Lignin, Free Phenolics, and Peroxidase Patterns

Autores Berta Estrada, María A. Bernal, José Díaz, Federico Pomar, Fuencisla Merino
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 2 (páxs. 6234 ata 6239)

The effect of seasonal changes on the pungency level of Padrón pepper fruits

Autores Berta Estrada, José Díaz Varela, Fuencisla Merino de Cáceres, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Revista CAPSICUM & EGGPLANT NEWSLETTER Vol. 18 Núm. - (páxs. 28 ata 31)

Pungency level in fruits of the Padrón pepper with different water supply

Autores B. Estrada, F. Pomar, J. Díaz, F. Merino, M. A. Bernal
Revista SCIENCIA HORTICULTURAE Vol. 81 Núm. - (páxs. 385 ata 396)

Phenolic metabolism in Capsicum fruits

Autores Díaz J., Bernal, M.A., Merino F, Ros Barceló, A
Revista RECENT. RES. DEVEL. IN PHYTOCHEM. (páxs. 155 ata 169)

Effects of mineral fertilizer supplementation on fruit development and pungency in "Padrón" peppers

Autores BERTA ESTRADA, F. POMAR, J. DÍAZ, F. MERINO, M. A. BERNAL
Revista JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE Vol. 73 Núm. 4 (páxs. 493 ata 497)

Phenolic metabolism in Capsicum annuum L.

Autores José Díaz Varela, Mª Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres, Alfonso Ros Barceló
Revista RECENT. RES. DEVEL. IN PHYTOCHEM. Vol. 2 Núm. - (páxs. 155 ata 169)

Wound-induced shikimate dehydrogenase and peroxidase related to lignification in pepper (Capsicum annuum L.) leaves

Autores José Díaz Varela, Fuencisla Merino de Cáceres
Revista JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Vol. 152 Núm. - (páxs. 51 ata 57)

Peroxidase isoenzymes in normal and habituated calli of sugar beet during transfer for light to darkness (II)

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, B. Bisbis, M.A. Pedreño, C. Kevers, C. Penel, T. Gaspar
Revista BIOLOGIA PLANTARUM Vol. 39 Núm. 2 (páxs. 161 ata 161)

EVOLUTION OF CAPSAICINOIDS IN Capsicum annuum L. var. annuum cv. PADRÓN FRUIT AT DIFFERENT GROWTH STAGES.

Autores B. Estrada, F. Pomar, J. Díaz, F. Merino, A. Bernal
Revista CAPSICUM & EGGPLANT NEWSLETTER Vol. 16 Núm. - (páxs. 60 ata 63)

Changes in shikimate dehydrogenase and the end products of the shikimate pathway, chlorogenic acid and lignins, during the early development of seedlings of Capsicum annuum

Autores José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero, Alfonso Ros Barceló
Revista NEW PHYTOLOGIST Vol. 136 Núm. - (páxs. 183 ata 188)

Shikimate dehydrogenase from pepper (Capsicum annuum) seedlings. Purification and properties

Autores José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero
Revista PHYSIOLOGIA PLANTARUM Vol. 100 Núm. - (páxs. 147 ata 147)

PURIFICATION, CHARACTERIZATION AND KINETIC PROPERTIES OF PEPPER FRUITS ACIDIC PEROXIDASE

Autores FEDERICO POMAR, M. ANGELES BERNAL, JOSÉ DÍAZ, FUENCISLA MERINO
Revista PHYTOCHEMISTRY Vol. 46 Núm. 8 (páxs. 1313 ata 1317)

Discapsaicin, 4'-O-5 Dicapsaicin ether, and dehydrogenation polymers with high molecular weigts are the main products of the oxidationof capsaicin by peroxidase form hot pepper.

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, A. Ros Barceló
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. - Núm. 44 (páxs. 3085 ata 3089)

Calidad dela piña tropical (Ananas comosus L. Merr) presente en el mercado

Autores José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero, I. López Lago
Revista ALIMENTARIA Vol. - Núm. 272 (páxs. 59 ata 64)

La bromelina:una proteasa de interés comercial

Autores Mª Josefa Pichel Guerrero, José Díaz Varela, I. López Lago
Revista CIENCIA Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA Vol. - Núm. 2 (páxs. 17 ata 22)

Peroxidase isoenzymes in nomal and habituated calli of sugar beet during transfer from light to darkness

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, B. Bisbis, M.A. Pedreño, C. Kevers, C. Penel, T. Gaspar
Revista BIOLOGIA PLANTARUM Vol. - Núm. 39 (páxs. 24 ata 36)

A role for the basic peroxidase isoenzyme of high pI from hot pepper in capsaicin metabolism.

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, Mª Josefa Pichel Guerrero
Revista PRX NEWSLETTER Vol. 8 Núm. 8 (páxs. 6 ata 10)

Oxidation of Capsaicin Phenolic by the Basic Peroxidase Isoenzime B6 from Hot Pepper

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, A. Calderón, M. Ferrer, Mª Josefa Pichel Guerrero, A. Ros Barceló
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. - Núm. 43 (páxs. 352 ata 355)

Fragmentos Chorologica Occidentalia, Algae

Autores Ignacio Manuel Bárbara Criado, J. M. Gorostiaga, A. Secilla, José Díaz Varela, A. Santoriala
Revista ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID Vol. - Núm. 53 (páxs. 235 ata 237)

Purification of a basic peroxidase isoenzyme from Capsicum fruits and the inmunoinhibition of its capsaicin oxidation capacity by antibodies raised against horseradish peroxidase

Autores Bernal A, Calderon, AA, Pedreño, MA, Ferrer, MA, Ferrer, MA, Merino de Cáceres, F, Ros Barceló, A
Revista ZEITSCHRIFT FUR LEBENSMITTEL-UNTERSUCHUNG UND-FORSCHUNG A-FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Vol. 199 (páxs. 240 ata 242)

Capsaicin oxidation by peroxidase from Capsicum annuum (var. annuum) fruits

Autores Bernal A., Calderon, AA, Pedreño, MA, Muñoz, R, Ros Barceló, A, Merino de Cáceres, F
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 41 (páxs. 1041 ata 1044)

Dyhidrocapsaicin oxidation by Capsicum annuum (var. annuum) peroxidase

Autores Bernal A., Calderon, AA, Pedreño, MA, Muñoz, R, Ros Barceló, A, Merino de Cáceres, F
Revista Journal of Food Science Vol. 58 (páxs. 611 ata 613)

Localización subceluluar de cuatro sistemas enzimáticos en pimiento de Padrón (Capsicum annuum L. var. annuum)

Autores Bernal A., Díaz J., Merino F.
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA (BIOLOXÍA) (páxs. 3 ata 21)

The subcellular localization of isoperoxidases in Capsicum annuum leaves and their different expression in vegetative and flowering plants

Autores Bernal, M.A., Pedreño, MA, Calderon, AA, Muñoz, R, Ros Barceló, A, Merino de Cáceres, F
Revista ANNALS OF BOTANY Vol. 72 (páxs. 415 ata 421)

Histochemical localization of peroxidase in Capsicum fruits

Autores Bernal, M.A., Merino de Cáceres, F, Ros Barceló, A
Revista FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-LEBENSMITTEL-WISSENSCHAFT & TECHNOLOGIE Vol. 27 (páxs. 197 ata 198)

Estudio de la variabilidad isoenzimática en distintas poblaciones de pimiento de Padrón Capsicum annuum L. var. annuum

Autores F. Merino, Bernal, M.A.
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA Vol. 3 (páxs. 77 ata 84)

Grundtvig Learning Partnership "Routes towards Europe" 2007-2009

Editorial Universidade Senior-Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-348-2

Maduración del pimiento de Padrón. Transformaciones bioquímicas

Autores Berta Estrada Arias, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres
Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-95322-50-1

O pemento de Padrón. Transformacións bioquímicas na maduración

Autores Berta Estrada Arias, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres
Editorial Xunta de Galicia, (España)
ISBN 84-453-2849-2

Como salvar unha vida. A preservación das árbores nas actuacións urbanísticas no concello de Oleiros

Autores José Díaz Varela
Editorial Concello de Oleiros, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0545

Practicando en el Grado en Biología: nuevos desafíos en el EEES

Autores Silvar C.,Veloso J.,Gutiérrez J.,Novo E.,Pomar F.
Libro Panaroma Actual en la Docencia Universitaria
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-18-2
Páxinas Dende a 325 ata a 325

Estrategia para la evaluación de créditos académicos asociados a conferencias divulgativas

Autores Mª Ángeles Bernal Pita da Veiga,Ana Mª Rodríguez Torres,Mª Angeles Freire Picos
Libro Experiencias e innovacion docente en el contexto actual de la docencia universitaria.
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-14-4
Páxinas Dende a 413 ata a 416

Induction of resistance to Botrytis cinerea by ethylene is evolutionary conserved but ethylene inhibits vanillylnonanamide induced resistance.

Autores José Díaz Varela,Rafael Carballeira Coego,Javier Veloso Freire,Tania García Lamas
Libro Working Group "Induced resistance in plants against insects and diseases". Proceedings of the joint meeting with the "PR-proteins workshop" at Neuchâtel, Switzerland. IOBC/WPRS Bulletin 88
Vol. 88 Edita IOBC/WPRS .
ISBN: 978-92-9067-266-1
Páxinas Dende a 113 ata a 117

Enfermedades do pemento causadas por fungos e oomicetos.

Autores José Díaz Varela,Tania García Lamas,Javier Veloso Freire
Libro 2ª Xornadas Técnicas sobre do pemento do Couto - 3ª Xornadas Técnicas sobre do pemento do Couto
Edita Deputación Provincial da Coruña.
ISBN: 978-84-9812-194-0
Páxinas Dende a 67 ata a 75

Capsicinoides y análogos no pungentes en el pimiento

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga,José Díaz Varela
Libro 2ª Xornadas Técnicas sobre do pemento do Couto - 3ª Xornadas Técnicas sobre do pemento do Couto
Edita Deputación Provincial da Coruña.
ISBN: 978-84-9812-194-0
Páxinas Dende a 29 ata a 43

Perspectivas da indución de resistencia a enfermidades do pemento

Autores José Díaz Varela,Javier Veloso Freire
Libro 2ª Xornadas Técnicas sobre do pemento do Couto - 3ª Xornadas Técnicas sobre do pemento do Couto
Edita Deputación Provincial da Coruña.
ISBN: 978-84-9812-194-0
Páxinas Dende a 17 ata a 23

Fisiología vegetal: de la licenciatura al grado en la Universidade da Coruña

Autores Pomar F.,Bernal A.,Díaz J.,Silvar C.,Gutiérrez JJ.,Veloso J.,Novo E.,Merino F.
Libro El Espacio Europeo de Educación Superior y la Educación por Competencias
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-06-9
Páxinas Dende a 401 ata a 404

Induced resistance in pepper by Fo47 is associated to changes in gene expression.

Autores Javier Veloso Freire,José Díaz Varela
Libro Working Group "Induced resistance in plants against insects and diseases" Proceedings of the Meeting at Granada, Spain. IOBC/WPRS Bulletin 83
Vol. 83 Edita IOBC/WPRS .
ISBN: 978-92-9067-261-6
Páxinas Dende a 171 ata a 174

A Fusarium oxysporum extract induces resistance against Botrytis in pepper plants

Autores Javier Veloso Freire,José Díaz Varela
Libro Working Group "Induced resistance in plants against insects and diseases" Proceedings of the Meeting at Granada, Spain. IOBC/WPRS Bulletin 83
Vol. 83 Edita IOBC/WPRS .
ISBN: 978-92-9067-261-6
Páxinas Dende a 269 ata a 272

Control of Verticillium wilt in pepper with two bacterial-based products and one fungal agent: a laboratory comparison.

Autores Rafael Carballeira Coego,Javier Veloso Freire,José Díaz Varela
Libro Working Group "Biological Control of Fungal and Bac terial Plant Pathogens". Proceedings of the meeting at Graz (Austria) IOBC/WPRS Bulletin 78
Vol. 78 Edita IOBC/WPRS .
ISBN: 978-92-9067-256-2
Páxinas Dende a 351 ata a 354

A general pattern for peroxidase isoenzyme localization and function in Vitaceae, Solanaceae and Leguminosae

Autores Pedreño, MA,Bernal, M.A.,Calderon, AA,Ferrer, MA,López-Serrano, M,Merino F,Muñoz, R,Ros Barceló, A
Libro Plant Peroxidases. Biochemistry and Physiology
Edita Universite de Geneve.
ISBN: 2-88164-006-0
Páxinas Dende a 307 ata a 314

Protective properties of Fusarium and capsaicinoids against pathogens of solanaceous plants

Autor Javier Veloso Freire
Director/es José Díaz Varela
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Daños producidos por Boro en plantas y su influencia como contaminante en el medio

Autor Maria Jesus Rodríguez Guerreiro
Director/es Eugenio Muñoz Camacho;Ángeles Bernal Pita da Veiga
Ámbito Ingeniería Industrial 2
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización de las ligninas de helechos y estudio de sus relaciones filogenéticas con otras plantas vasculares terrestres

Autor Jose Manuel Espiñeira Illobre
Director/es Ángeles Bernal Pita da Veiga;Federico Pomar Barbeito;Alfonso Ros Barceló
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Lignificación en cultivos celulares de gimnospermas basales

Autor Esther Novo Uzal
Director/es Ángeles Bernal Pita da Veiga;Federico Pomar Barbeito;Alfonso Ros Barceló
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Interacción phytophthora capsici leon. - capsicum annuum l.: caracterización de diferentes aislados y respuesta de la planta ante la infección

Autor Cristina Silvar Pereiro
Director/es Fuencisla Merino de Cáceres;José Díaz Varela
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización de la actividad peroxidasa implicada en los procesos de lignificación y su estudio en la interacción Capsicum annuum L. var. Annuum-Verticillium dahliae Kleb.

Autor Federico Pomar Barbeito
Director/es Fuencisla Merino de Cáceres;Ángeles Bernal Pita da Veiga;Alfonso Ros Barceló
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Transformaciones bioquímicas durante el proceso de maduración del pimiento de Padrón

Autor Berta María Estrada Arias
Director/es Fuencisla Merino de Cáceres;Ángeles Bernal Pita da Veiga
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nuclear DNA content in the maerl-forming species Phymatolithon calcareum (Rhodophyta)
XX Simposio de Botánica Criptogámica
Internacional

Autores Cristina Pardo, Antonio Castro, Javier Veloso, Julián Yáñez, Amelia Gómez Garreta, Viviana Peña, Ignacio Bárbara, Rodolfo Barreiro
Lugar Oporto (Portugal)

Practicando en el Grado en Biología: nuevos desafíos en el EEES
III Congreso Internacional de Docencia Universitaria
Internacional

Autores Cristina Silvar, Javier Veloso, Jorge Gutiérrez, Esther Novo, Federico Pomar
Lugar Vigo (España)

Induced resistance for pepper protection: experiences gained in NW Spain
International Conference NewEnviro
Internacional

Autores Silvar C, Veloso J, Merino F, Díaz J
Lugar Novi Sad (Serbia y Montenegro)

Ejemplo de adecuación de una asignatura troncal práctica al EEES: Técnicas de Experimentación en Fisiología Vegetal
XIX Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores Pomar F, Bernal A, Díaz J, Silvar C, Novo-Uzal E, Merino F
Organizador Universidad Jaume I
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Adaptación de la asignatura de Fisiología Vegetal al Grado: primeros resultados en la Universidade de A Coruña
XIX Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores Pomar F, Bernal A, Díaz J, Silvar C, Veloso J, Gutiérrez JJ, Novo-Uzal E, Martínez-Cortés T, Merino F
Organizador Universidad Jaume I
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Fisiología vegetal: de la licenciatura al grado en la Universidade da Coruña
II Congreso Internacional de DOcencia Universitaria-El Espacio Europeo de Educación Superior y la Educación por Competencias
Internacional

Autores FEDERICO POMAR, A. Bernal, José Díaz, Cristina Silvar, Jorge José Gutiérrez, Javier Veloso, Esther Novo, Fuencisla Merino
Lugar Vigo (España)

Boron in water legislation
VII ANQUE INTERNATIONAL CONGRESS "Integral Water Cycle: Present and Future"
Nacional

Autores Rodríguez Guerreiro, MJ, Bernal, M.A., Muñoz, E.
Lugar Oviedo (España)

Chemical water quality on the ria de Ferrol in regard to the element Boron
VII ANQUE INTERNATIONAL CONGRESS "Integral Water Cycle: Present and Future"
Nacional

Autores Rodríguez Guerreiro, MJ, Bernal, M.A., Muñoz, E.
Lugar Oviedo (España)

Regulación por etileno de la respuesta de defensa inducida por heridas en Capsicum annuum L.
X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal - XVII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores Jorge Gutiérrez Novoa, José Díaz Varela
Lugar Alcalá de Henares (España)

Insights on the cell wall proteome in plant cell cultures
X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal - XVII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores Laura Vanesa Gómez Ros, Esther Novo Uzal, Ángeles Bernal Pita da Veiga, M. Ángeles Pedreño García, Alfonso Ros Barceló
Lugar Alcalá de Henares (España)

Lignificación in plant cell cultures
X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal - XVII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores Ester Novo Uzal, Laura Vanesa Gómez Ros, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres, Federico Pomar Barbeito, Alfonso Ros Barceló
Lugar Alcalá de Henares (España)

Efecto de fusarium oxysporum Fo47 sobre la resistencia del pimiento contra patógenos.
X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal - XVII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores Javier Veloso Freire, José Díaz Varela
Lugar Alcalá de Henares (España)

Regulation by ethylene of the pepper response to copper stress and mechanisms of plant defense.
X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal - XVII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores Jagna Chmielowska, Javier Veloso Freire, Jorge Gutiérrez, Cristina Silvar Pereiro, José Díaz Varela
Lugar Alcalá de Henares (España)

Técnicas de experimentación en Fisiología vegetal- una asignatura troncal práctica en el Espacio Europeo de Educación Superior
I Congreso Internacional de Docencia Universitaria
Internacional

Autores FEDERICO POMAR, A. Bernal, José Díaz, Esther Novo, Fuencisla Merino
Lugar Vigo (España)

Efecto de la nutrición supraóptima con metales sobre la verticilosis en pimiento
XIV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores Beade, FJ, Rodríguez Guerreiro, MJ, Bernal, M.A., Díaz J.
Lugar Lugo (España)

Induced resistance by Fusarium oxysporum in pepper plants: gene expression and search for derived elicitors.
Joint International Workshop on: PR-Proteins and induced resistance against pathogens and insects.
Internacional

Autores Cristina Silvar Pereiro, Javier Veloso Freire, Fuencisla Merino de Cáceres, José Díaz Varela
Lugar Doorn (Países Bajos)

The induction of phenylpropanoid pathway and involvement of ethylene in plant exposed to coppers stress.
3rd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology
Nacional

Autores Jagna Chmielowska, J. Deckert, José Díaz Varela
Lugar Varsovia (Polonia)

Inducción de resistencia a Phytophthora capsici en pimiento por Fusarium oxysporum y estudio de la expresión génica asociada
XIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino de Cáceres, José Díaz Varela
Lugar Murcia (España)

Estudio de la actividad peroxidasa de suspensiones celulares de Capsicum chinense en la respuesta frente a Verticillium dahliae
XIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores María Belén Salleres Neira, Ester Novo Uzal, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres
Lugar Murcia (España)

Inducción de resistencia a patógenos por la vanillilnonamida en pimiento
XIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores Javier Veloso Freire, Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino de Cáceres, José Díaz Varela
Lugar Murcia (España)

Boron-Related Chemicalquality of irrigation water used tocultivate greenhouse peppers in Galicia, Northwestern Spain
6th ANQUE International Congress of Chemistry
Internacional

Autores Maria Jesus Rodríguez Guerreiro, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Eugenio Muñoz Camacho
Lugar España

La fisiología vegetal en el suplemento semanal de un periódico
III Congreso sobre comunicación social de la ciencia Sin ciencia no hay cultura
Nacional

Autores José Díaz Varela
Lugar Coruña, A (España)

Respuesta de dos variedades de plantas de pimiento a la irrigación con diferentes niveles de Boro
XXX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Internacional

Autores Maria Jesus Rodríguez Guerreiro, Ester Novo, Eugenio Muñoz, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Lugo (España)

Estudio de la actividad oxidasa-peroxidasa en líneas celulares de Capsicum chinense Jacq.
IX Congreso Luso-Espanhol de Fisiología Vegetal- XVI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores Belén Salleres, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres
Lugar Évora (Portugal)

Cuantificación de Phytophothora capsici en distintos genotipos de pimiento y respuesta de la planta ante la infección
IX Congreso Luso-Espanhol de Fisiología Vegetal- XVI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino de Cáceres, José Díaz Varela
Lugar Évora (Portugal)

Efecto de diferentes niveles de Boro sobre la actividad peroxidasa presente en hojas de pimiento
IX Congreso Luso-Espanhol de Fisiología Vegetal- XVI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores Maria Jesus Rodríguez Guerreiro, Belén Salleres, Eugenio Muñoz, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Évora (Portugal)

Caracterización de la peroxidasa básica en callos de Ginkgo biloba
IX Congreso Luso-Espanhol de Fisiología Vegetal- XVI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores Ester Novo Uzal, Laura Gómez Ros, Carlos Gabaldón, Mª Ángeles Pedreño, Alfonso Ros Barceló, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Évora (Portugal)

Detección de Phytophthora capsici Leon. en plantas de pimiento, suelo y agua de riego mediante PCR anidada.
XII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores Cristina Silvar Pereiro, José Díaz Varela, Fuencisla Merino de Cáceres
Lugar España

Inducción de resistencia parcial a patógenos por la capsicina en pimiento.
XII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores José Díaz Varela, Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino de Cáceres
Lugar España

La actividad beta-1,3-glucanasa y peroxidasa en plantas de pimiento inducidas con ácido salicílico, ácido jasmónico o Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Schlecht.
XXVI Congreso de la sociedad española de bioquímica y biología molecular (SEBBM)
Internacional

Autores Cristina Silvar Pereiro, José Díaz Varela, Fuencisla Merino de Cáceres
Lugar Coruña, A (España)

Alteraciones en la actividad peroxidasa y en el metabolismo fenólico producidas por conidios de Verticillium dahliae en suspensiones celulares de pimiento
XXVI Congreso de la sociedad española de bioquímica y biología molecular (SEBBM)
Internacional

Autores José Manuel Espiñeira Illobre, Raquel Antón Segurado, Federico Pomar Barbeito, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Coruña, A (España)

La Fisiología Vegetal en la Universidad Senior
XV Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal & VIII Congreso Hispano-Luso
Nacional

Autores José Díaz Varela, Fuencisla Merino de Cáceres, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar España

Determinación de la naturaleza química de la actividad oxidasa-peroxidasa presente en el fluido extracelular de suspensiones celulares de pimiento
XV Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal & VIII Congreso Hispano-Luso
Nacional

Autores José Manuel Espiñeira Illobre, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Alfonso Ros Barceló, Federico Pomar Barbeito
Lugar España

The role of ethylene and wound signaling in resitance of tomato to Botrytis cinerea
8th International Congress of Plant Pathology
Nacional

Autores José Díaz Varela, Arjen Ten Have, Jan A. L. Van Kan
Lugar Christchurch (Nueva Zelanda)

Molecular detection and quantification of Phytophthora Capsici Leon. in pepper plants
Joint Workshop on Molecular Diagnostics of Plant Pathogens
Internacional

Autores Cristina Silvar Pereiro, J. M. Duncan, D. E. L. Cooke, N. Williams, José Díaz Varela, Fuencisla Merino de Cáceres
Lugar Lametia Terme (Italia)

Time-course of the peroxidse-mediated incorporation of O-4-Linked conyfryl aldehyde in lignifying cell as revealed by the Wiesner (Phloroglucinol/HCL) reaction
VI International Plant Peroxidase Symposium
Internacional

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres, Federico Pomar Barbeito, M.A. Pedreño, Alfonso Ros Barceló
Lugar Murcia (España)

Time course of the peroxidase-mediated incorporation of O-4-linkead cinnamyl aldheides in lignifying cell walls as revealed by the Wiesner reaction.
VI International Plant Peroxidase Symposium
Internacional

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres, Federico Pomar Barbeito, Alfonso Ros Barceló
Lugar Murcia (España)

Acumulación de compuestos fenólicos en las paredes de plantas de pimiento inoculadas con aislados de Verticillium dahliae Kleb.
14 Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal y VII Congreso Hispano-Luso.
Internacional

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres, Marta Novo Rincón, Federico Pomar Barbeito
Lugar Badajoz (España)

Presencia de capsicionoides en los órganos vegetativos de plantas de Capsicum annuum L. var. annuum cv. Padrón.
14 Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal y VII Congreso Hispano-Luso.
Internacional

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres, Berta Estrada Arias, Federico Pomar Barbeito
Lugar Badajoz (España)

Induction of resistence to Verticillium dahliae Kleb. in pepper by Fusarium oxysporum f. sp. lycopoersici Schlecht.
8 International Verticillium Symposium
Internacional

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres, José Díaz Varela, Marta Varela Rozados, Cristina Silvar Pereiro, Federico Pomar Barbeito
Lugar Córdoba (España)

The role of ethylene, ja and sa in the resistance and tolerance of tomato against fungal necrotroph Botrytis cinerea
10 International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions.
Internacional

Autores Arjen Ten Have, Jan A.L. Van Kan, José Díaz Varela
Lugar Wisconsin (Estados Unidos)

The role of ethylene, Ja and Sa in the resistance and tolerance of tomato against fungal necrotroph Botrytis cinerea.
6 International Workshop on PR-proteins.
Internacional

Autores José Díaz Varela, Arjen Ten Have, Jan A.L. Van Kan
Lugar Spa (Bélgica)

Detoxificación de H2O2 mediante catalasa extracelular de Phytophthora capsici durante la interacción con Capsicum annuum L. var. annuum
VI Reunión del Grupo Español de Radicales Libres y II Reunión Iberoamericana
Internacional

Autores Fuencisla Merino de Cáceres, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Carmen Gayoso Babío, Federico Pomar Barbeito
Lugar Cádiz (España)

Sistemas antioxidantes en la interacción Capsicum annuum L. var. annuum - Verticillium dahliae Kleb
VI Reunión del Grupo Español de Radicales Libres y II Reunión Iberoamericana
Internacional

Autores Fuencisla Merino de Cáceres, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Carmen Gayoso Babío, Federico Pomar Barbeito
Lugar Cádiz (España)

Sistemas antioxidantes en la interacción Capsicum annuum L. var. annuum con los agentes causantes de la tristeza Phytophthora capsici y Verticillium dahliae.
VI Reunión del Grupo Español de Radicales Libres y II Reunión Iberoamericana
Internacional

Autores Fuencisla Merino de Cáceres, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Federico Pomar Barbeito, Carmen Gayoso Babío
Lugar Cádiz (España)

Estudio epidemiológico de la "tristeza" en el pimiento de Padrón en Galicia
X Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Internacional

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, J. Collar, José Díaz, Carlos Caramelo, Carmen Gayoso Babío, Fuencisla Merino de Cáceres, Federico Pomar, Carmen Prego, Ana Saavedra, Cristina Silvar
Lugar Valencia (España)

Efecto de la inoculaci¿n con Verticillium dahliae Kleb. sobre el sistema peroxidasa y los procesos de lignificación en el pimiento de Padrón (Capsicum anuum L. var. annuum)
X Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Internacional

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres, Federico Pomar
Lugar Valencia (España)

Respuesta del sistema peroxidasa ante la inoculación con Phytophthora capsici en planta de Capsicum annuum L. var. annuum
XIII Encontro Galego Portugués de Química
Internacional

Autores Carmen Gayoso, Federico Pomar, Fuencisla Merino de Cáceres, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Vigo (España)

Evolución de diferentes parámetros fisico- químicos durante el desarrollo del fruto del pimiento de Padrón
XIII Encontro Galego Portugués de Química
Internacional

Autores Berta Estrada, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Vigo (España)

Efecto de la fertilización en el nivel de capsicinoides en los frutos de pimiento de Padrón durante el desarrollo
XIII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores Berta Estrada, Federico Pomar, Fuencisla Merino de Cáceres, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Sevilla (España)

Respuesta del metabolismo fenólico a la infección con Verticillium dahliae Kleb. Asociado al estado de plántula en pimiento,
XIII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores Federico Pomar, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino de Cáceres
Lugar Sevilla (España)

Induction of resistance in pepper to Verticillium dahliae Kleb. By treatments with capsaicin, salicylic acid and Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Schlecht.
Seventh International Fungal Biology Conference
Internacional

Autores Carmen Varela, Mª del Carmen Prego, Federico Pomar, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Angeles Merino
Lugar Groningen (Países Bajos)

Others capsaicinoids in Capsicum annum L. var. annuum along the development
1st International Conference on Alternative and Traditional Use Of Paprika
Internacional

Autores Fuencisla Merino de Cáceres, Berta Estrada, Federico Pomar, José Díaz Varela, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Széged (Hungría)

¿ Por qué ingresa el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica ?
XV Reunión de la Sociedad Gallega de Medicina Interna
Nacional

Autores Fernando De la Iglesia Martinez, A Veres, José Díaz Varela, Carlos Pellicer Vázquez, Salvador Pita Fernández
Lugar Coruña, A (España)

Determination of several physiological parameters of pepper plant status under copper stress conditions.
V International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field
Nacional

Autores José Díaz Varela, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Federico Pomar, Mª Josefa Pichel Guerrero
Organizador Instituto Universitario de Medio Ambiente
Lugar Coruña, A (España)

Influencia de la edad de la planta en el desarrollo de la "tristeza" del pimiento causada por Verticillium dahliae.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores Marta Varela Rozados, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Coruña, A (España)

Respuesta del sistema peroxidasa ante la inoculación por Verticillium dahliae en raíces de plantas de Capsicum annuum L. var. annuum.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores Federico Pomar, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Coruña, A (España)

Respuesta de las distintas cepas de Phytophthora capsici Leon a tratamientos que inducen la esporulación.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores Mª del Carmen Prego, Marta Varela Rozados, José Díaz Varela
Lugar Coruña, A (España)

Composición corporal en la anorexia nerviosa.
VIII Congreso de la Sociedad de Nutrición y Dietética de Galicia.
Nacional

Autores Diego Bellido Guerrero, J. Carreira, Roberto Herranz, José Díaz Varela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Respuesta de las peroxidasas a la infección con Verticillium dahliae en plantas de Capsicum annuum L. var. annuum.
IX Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología.
Nacional

Autores Federico Pomar, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Salamanca (España)

Propiedades antifúngicas in vitro de la capsicina contra hongos causantes de la "tristeza" del pimiento.
IX Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología.
Nacional

Autores Mª del Carmen Prego, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Salamanca (España)

The water stress produces a significant effect on pungency of "Padrón" pepper fruits.
BIOTEC 98. IV Iberiam Congress on Biotechnology. I Ibero-American Meeting on Biotechnology.
Nacional

Autores Berta Estrada, Federico Pomar, José Díaz Varela, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Guimaraes (Portugal)

Effects of nutrient and irrigation levels on phenylpropanoid metabolites of Padrón pepper fruits.
Xth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum & Eggplant.
Internacional

Autores Mª Josefa Pichel Guerrero, Berta Estrada, Federico Pomar, José Díaz Varela, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Avignon (Francia)

Phenylpropanoid compounds in Padrón pepper fruits at different growth stages.
Polyphenols Communitcations 98. XIXth International Conference on Polyphenols.
Internacional

Autores Berta Estrada, Federico Pomar, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Lille (Francia)

Purificación y caracterización de la peroxidasa ácida en frutos de pimiento (Capsicum annuum L.)
5 Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero, Federico Pomar
Lugar Córdoba (España)

Análisis del contenido en capsicinoides en el pimiento de Padrón durante el desarrollo
5 Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, Mª Josefa Pichel Guerrero, José Díaz Varela, Federico Pomar, Berta Estrada
Lugar Córdoba (España)

Efecto de compuestos fenólicos sobre el crecimiento de hongos patógenos del pimiento (Capsicum annuum L.)
5 Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero, Mª del Carmen Prego
Lugar Córdoba (España)

Estudio cinético de la peroxidasa ácida del fruto del pimiento de Padrón (Capsicum annuum L. var. annuum)
XI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores Federico Pomar, Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Ferrol (España)

Efecto del metanol sobre el crecimiento de los hongos fitopatógenos
XI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores José Díaz Varela, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Mª Josefa Pichel Guerrero, Mª del Carmen Prego
Lugar Ferrol (España)

Características de la peroxidasa ácida marcadora del estadío inicial del fruto del pimiento
3 Simposio de Biología Celular y Molecular : Evolución de los Genomas Eucariotas : el Papel de los Marcadores Moleculares
Nacional

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, Mª Josefa Pichel Guerrero, B. Estrada, F. Pomar
Lugar Coruña, A (España)

Estudio de calidad de piña tropical presente en el mercado
IX Encontro Galego-Portugués de Química.
Nacional

Autores Joaquín López Lago, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Lugo (España)

Extracción y purificación de la bromelina del fruto de la piña
IX Encontro Galego-Portugués de Química.
Nacional

Autores Joaquín López Lago, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Lugo (España)

Estudio histoquímico de la actividad peroxidasa en frutos de pimiento
IX Encontro Galego-Portugués de Química.
Nacional

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Díaz Varela, A. Ros Barceló, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Lugo (España)

Capsaicin oxidation metabolites produced by Capsicum peroxidase
International Symposium. Phytochemistry Fruit and Vegetables
Internacional

Autores Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Díaz Varela, A. Calderón, Mª Josefa Pichel Guerrero, A. Ros Barceló
Lugar Murcia (España)

Actividad peroxidasa a lo largo del desarrollo del fruto del pimiento
IV Congreso Luso Español de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores B. Estrada, Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Estoril (Portugal)

Cambios en el contenido de ácidos fenólicos en plántulas de pimiento
IV Congreso Luso Español de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores José Díaz Varela, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Estoril (Portugal)

Partial purification and several characteristics of shikimate dehydrogenase in Capsicum annuum L
9th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology
Internacional

Autores Díaz J., Bernal, M.A., Merino F.
Lugar Brno (República Checa)

Efecto del cobre en las actividades sikimico deshidrogenasa y peroxidasa en plántulas de pimiento (Capsicum annuum L.)
X Reunión Nacional de la SEFV. III Congreso Hispano-Portugués de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores Díaz J., Bernal, M.A., Merino F
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Inducción de las actividades sikímico deshidrogenasa y peroxidasa por heridas en plantas de pimiento de Padrón (Capsicum annuumL)
X Reunión Nacional de la SEFV. III Congreso Hispano-Portugués de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores Merino F., Díaz J., Bernal, M.A.
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Distribución de la actividad peroxidasa a lo largo del eje de plantas de pimiento
X Reunión Nacional de la SEFV. III Congreso Hispano-Portugués de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores Bernal, M.A., Díaz J., Merino de Cáceres, F
Lugar Pamplona/Iruña (España)

A general pattern for peroxidase isoenzyme localization and function in Vitaceae, Solanaceae and Leguminosae
III International Symposium Plant Peroxidases Biochemistry and Physiology
Internacional

Autores Pedreño, MA, Bernal, M.A., Calderon, AA, Ferrer, MA, Morales, M, López-Serrano, M, Zapata, JM, Merino F., Muñoz, R, Ros Barceló, A
Lugar Elsinore (Dinamarca)

Metabolismo oxidativo de capsicina y dihidrocapsicina por peroxidasas de pimiento
IV Congreso Nacional y I Congreso Hispano-Luso de Biotecnología
Nacional

Autores Bernal, M.A., Calderon, AA, Pedreño, MA, Muñoz, R, Ros Barceló, A, Díaz J., Merino F
Lugar Santiago de Compostela (España)

Peroxidase isoforms in relation with growth in Capsicum annuum L. var. annuum
5th International Congress on Cell Biolgy
Internacional

Autores Bernal, M.A., Díaz J., Merino F
Lugar Madrid (España)

Shikimate dehydrogenase activity levels along development of Padrón pepper (Capsicum annuum L. var. annuum) seedling
8th FESPP Congress
Internacional

Autores Díaz J., Merino F, Bernal, M.A.
Lugar Antwerpen (Bélgica)

Subcellular localization of shikimate dehydrogenase in Padrón pepper( Capsicum annuum L. var annuum)
International Conference Biochemistry & Molecular Biology
Nacional

Autores Fuencisla Merino de Cáceres, Ángeles Bernal Pita da Veiga, J. Díaz
Lugar Berlin (Alemania)

Aislamiento de cloroplastos a partir de frutos verdes de Capsicum annum L.
IX Reunión Nacional de la SEFV
Internacional

Autores Fuencisla Merino de Cáceres, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar España

Actividad sikímico deshidrogenasa en cloroplastos aislados de hojas de pimientos de Padrón Capsicum annum L.var. annuum
IX Reunión Nacional de la SEFV
Internacional

Autores Fuencisla Merino de Cáceres, Ángeles Bernal Pita da Veiga, J. Díaz
Lugar España

Estudio de la variabilidad en el pimiento de Padrón Capsicum annuum L. var. annuum a lo largo del desarrollo
VIII Reunión Nacional de la SEFV. I Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores Merino F., Bernal, M.A.
Lugar Barcelona (España)