Iglesias Guitián, José Antonio

 Investigador/a individual

Datos xerais

Investigador/a Dra./Dr. José Antonio Iglesias Guitián
Investigador
Data de alta 26/09/2019
Adscrición a deptos. Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e Comunicacións
Adscrición a centros Facultade de Informática
Código interno I000781

Contacto

Enderezo
Teléfono  981167000 ext. 5525
Correo

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO TERMINALES, DISPOSITIVOS GRAFICOS Y TRAZADORES (330410)
MEDIOS AUDIOVISUALES (580101)
TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES (330400)
TRATAMIENTO DIGITAL. IMAGENES (220990)
Palabras chave Computer Graphics Scientific Visualization Ray Tracing Volume Rendering Virtual Reality

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Recursos de equipamento NVIDIA Quadro P6000 GPU

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.