Enxeñaría da Auga e do Medio Ambiente (GEAMA)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra./Dr. Luís Cea Gómez
Titular de universidade
Data de alta 18/07/2005
Adscrición a deptos. Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil
Adscrición a centros Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil
Código interno G000256

Contacto

Enderezo CITEEC Campus de Elviña 15192, A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 5179
Fax  981167179
Correo
Sitio web  http://www.geama.info

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Augas superficiais e subterráneas. Cuncas costeiras e procesos medioambientais

Hidráulica computacional

Experimentación con tecnoloxías láser en hidráulica fluvial

Hidroxeoloxía

Optimización de sistemas de saneamento e de drenaxe

Sistemas de depuración de augas residuais

Calidade da auga en sistemas acuáticos continentais

Modelización de sistemas de abastecemento

Hidráulica experimental

Modelización hidráulica de ríos

Xestión sostible da auga no medio rural

Palabras chave Depuración en pequenas aglomeracións, humedais.; CSO, DSU, reboses, BMP, SUDS, ciclo sostible da auga urbana, contaminación en tempo de chuvia, valorizació; EDAR, procesos biopelícula, membranas, modelización; Recursos hídricos, hidrodinámica conxunta, transporte de contaminantes, augas subterráneas, augas su; Elementos Finitos, Navier-Stokes; transporte de sedimentos, hidráulica experimental, láseres; Hidroxeoquímica; Impacto por DSU, CSO, reboses, estándares intermitentes de calidade de auga.; Abastecemento de auga; hidráulica experimental; Volumes finitos

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Caracterización de variables hidráulicas e medio ambientais que se asocian á enxeñaría da auga. Deseño e programación de software para o transporte de contaminantes en augas subterráneas. Enxeñaría Sanitaria e Ambiental: -Sistemas acuáticos continentais. Seguimento e control da calidade da auga mediante estacións con instrumentación de medida en continuo. Modelización,análise e minimización do impacto de vertidos. -Sistemas de abastecemento. Caracterización da rede mediante medida de caudais,presións

Recursos de equipamento Laboratorio hidráulico ETSICCP. Laboratorio de enxeñaría sanitaria e ambiental ETSICCP. CITEEC. Centro de cálculo ETSICCP. Laboratorio de Enxeñaría do Terreo "Gonzalo Vahamonde".
Resultados transferíbeis Asesoría ao deseño e explotación de obras en medio acuático continental. Software específico en distintos campos da enxeñaría da auga. Modelización experimental e numérica de obras hidráulicas e de actuacións fluviais (tecnoloxía propia). Deseño hidráulico de obras de enxeñaría civil (tecnoloxía propia). Caracterización medioambiental de obras hidráulicas (tecnoloxía propia). Estudos hidrolóxicos (tecnoloxía propia). Caracterización hidroxeoquímica. Modelización hidroxeoquímica.

Membros do grupo

Dra./Dr. Luís Cea Gómez
Enxeñaría hidráulica
Coordinador
Dra./Dr. Enrique Peña González
Enxeñaría hidráulica
PDI
Dra./Dr. Jerónimo Puertas Agudo
Enxeñaría hidráulica
PDI
Dra./Dr. Francisco Padilla Benítez
Enxeñaría do terreo
PDI
Dra./Dr. Juan Alfredo Jácome Burgos
Tecnoloxías do medio ambiente
PDI
Dra./Dr. Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Enxeñaría do terreo
PDI
Dra./Dr. Luís Pena Mosquera
Enxeñaría hidráulica
PDI
Dra./Dr. Ana María Vázquez González
Enxeñaría do terreo
PDI
Dra./Dr. José Anta Álvarez
Enxeñaría hidráulica
PDI
Dra./Dr. José Manuel Álvarez-Campana Gallo
Tecnoloxías do medio ambiente
PDI
María Gemma Soriano Hoyuelos
Enxeñaría do terreo
PDI
Dra./Dr. María Bermúdez Pita
C1 - Doctores de otras instituciones
Bruño Fraga Bugallo
Doctorando
Dra./Dr. Enrique Maciñeira Alonso
Proxectos de enxeñaría
PDI
Dra./Dr. José Sande González-Cela
Enxeñaría hidráulica
PDI
Dra./Dr. Joaquín Suárez López
Tecnoloxías do medio ambiente
PDI
Ricardo Babío Arcay
Enxeñaría hidráulica
PDI
Manuel Alberto Regueiro Picallo
Enxeñaría hidráulica
Doctorando
Juan Naves García-Rendueles
Enxeñaría hidráulica
Contratado Predoctoral
José Ignacio Vila Alonso
Doctorando
Zurab Jikia
Doctorando
Andrés Figuero Pérez
Persoal Técnico
Aleh Hryshkevich
Doctorando
Andrea Muñoz Ibáñez
Enxeñaría do terreo
Doctorando
David Hernáez Oubiña
Enxeñaría hidráulica
PDI
Pablo Ures Rodríguez
Doctorando
Esteban Sañudo Costoya
Doctorando
Dra./Dr. Jorge José Delgado Martín
Enxeñaría do terreo
PDI
Raquel Costas Gómez
Doctorando
Ronnie Araneda Cabrera
Contratado Predoctoral
Dra./Dr. Vicente Jiménez Fernández
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Alejandro López Núñez
Contratado Proyecto
Juan Fernando Farfán Durán
Contratado Predoctoral

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Luís Cea Gómez
Datas Dende 01/01/2019 ata 20/11/2021

Caracterización de la eliminación de contaminantes y evaluación la eficiencia de secciones filtrantes para la gestión sostenible de sistemas urbanos de drenaje a escala ciudad

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis José Anta Álvarez / Joaquín Suárez López
Datas Dende 01/01/2019 ata 31/12/2021

BSafe4Sea - Breakwaters SAFEty control through a FORecast and decision support SystEm Analysis. Referencia: 2/SAICT/2017 31090

Entidade financiadora Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)
Investigadores principáis María Teresa Leal Gonsalves Veloso dos Reis
Datas Dende 17/05/2018 ata 17/05/2021

Desarrollo de modelos no-hidrostaticos en estudios hidroambientales. Flujo 2D en rios

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Luis Cea Gómez/Jerónimo Puertas Agudo
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Estudio combinado mediante técnicas petrofísicas y experimentales de procesos termo-hidro-mecano-químicos (THMC) acoplados a partir rocas porosas sintéticas

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis J. Delgado y R. Juncosa
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Sistema para la optimización de la operatividad portuaria mediante el análisis dinámico de buque amarrado y clima marítimo, con trabajo de campo y ensayos en modelo físico. Referencia: BIA2017-86738-R

Entidade financiadora Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Investigadores principáis Enrique Peña González y Juan R. Rabuñal Dopico
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

A-CITEEC: Axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do SUG. Modalidade B: Agrupación estratéxica Enxeñeria Civil e Edificación-CITEEC. Referencia: ED431E 2018/11

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Datas Dende 01/01/2018 ata 30/11/2020

Implementación de índices de sequías como herramientas de vigilancia y alerta temprana para el desarrollo de planes de preparación y gestión de sequías en el Norte de Mozambique (SECARA)

Entidade financiadora Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Xunta de Galicia. Referencia: PR 815A 2017/5.
Investigadores principáis Enrique Peña González
Datas Dende 01/10/2017 ata 30/10/2018

Intelligent and sustainable growth of the coastal areas of Galicia and Northern Portugal by assessing the most important coastal risks in a climate change scenario

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Rosa Fernández (CETMAR), Carlos Rodríguez (REDE-Universidade de Vigo)
Datas Dende 01/09/2017 ata 31/12/2020

Fortalecemento das capacidades técnicas da Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e das administracións rexionais de auga no ámbito dos SIX, da hidroxeoloxía e hidroloxía. Fase V (SIXHIARA V). PR803D 2017/1

Entidade financiadora Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea
Investigadores principáis Antón Amado Pousa
Datas Dende 01/05/2017 ata 30/11/2018

RODBreak - Wave run-up, overtopping and damage in rubble-mound breakwaters under oblique extreme wave conditions due to climate change scenarios.

Entidade financiadora EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme -Call Hydralab+ 2017. Referencia: Hydralab+_UE_LUH_03_Basin_RodBreak
Investigadores principáis Joao Alfredo Santos
Datas Dende 15/03/2017 ata 31/08/2019

REDE GALEGA DE TECNOLOXÍAS AMBIENTAIS (REGATA)

Entidade financiadora PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS DO SUG - MODALIDADE DE REDES - Xunta de Galicia. Convocatoria 2016
Investigadores principáis Juan Lema Rodicio
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2017

NUMANTIA: Diseño numérico de cajones antirreflejantes como estructura de protección costera. Aplicación al Puerto Exterior de Punta Langosteira (A Coruña).

Entidade financiadora Axudas a Proxectos de Excelencia da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Xunta de Galicia). Referencia: ED431F 2016/004
Investigadores principáis Alejandro Jacobo Cabrera Crespo
Datas Dende 19/10/2016 ata 19/10/2019

Fortalecemento das capacidades técnicas da "ARA-Norte" no ámbito dos Sistemas de Información Xeográfica, da Hidroxeoloxía e da Hidroloxía. Fase IV. Mozambique (SIXHIARA IV). PR803D 2016/22

Entidade financiadora Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea
Investigadores principáis Antón Amado Pousa
Datas Dende 01/04/2016 ata 31/12/2017

OVALPIPE II. Desarrollo de sistemas ovoides mediante la tecnología de extrusión y sistemas de unión para la mejora de la eficiencia de las redes de saneamiento

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Jose Anta Álvarez
Datas Dende 04/03/2016 ata 31/12/2018

ANALISIS DE LOS PROCESOS DE ACUMULACIÓN, EROSIÓN Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS COHESIVOS EN SISTEMAS DE SANEAMIENTO UNITARIO

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis José Anta y Joaquín Suárez
Datas Dende 01/01/2016 ata 30/06/2019

Plataforma Científica para ensayos de Hidrología Urbana

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Infraestructura Científica para la Caracterización Avanzada y Modelización de Materiales en Ingeniería Civil

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Implementación de un sistema de aprendizaje y servicio para el alumnado enfocado a habitabilidad integral. Referencia: 2015/ACDE/002970

Entidade financiadora Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Ministerio de Asuntos Exteriores
Investigadores principáis Juan José Gómez Romero; Plácido Llizancos
Datas Dende 01/12/2015 ata 31/05/2017

Desarrollo de equipamientos que mejoren las condiciones de operatividad en las dársenas portuarias. Aplicación a la dársena de Langosteira. Referencia: P-1114.01.0.01-2015/I/033

Entidade financiadora Autoridad Portuaria de A Coruña y Programa Operativo FEDER de Investigación, Desarrollo e Innovación 2007-2013
Investigadores principáis Enrique Peña González
Datas Dende 15/05/2015 ata 28/12/2015

Fortalecemento das capacidades técnicas da administración rexional responsable do recurso hídrico Ara-Norte no ámbito dos SIX, da hidroxeoloxía e hidroloxía. Fase III (SIXHIARA III). Referencia: PR803D 2015/54

Entidade financiadora Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Xunta de Galicia.
Investigadores principáis Antón Amado Pousa
Datas Dende 01/04/2015 ata 31/10/2016

Sistema de generación de oleaje multidireccional para la dársena de experimentación hidrodinámica del CITEEC

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D. Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia: UNLC13-1E-2280
Investigadores principáis Enrique Peña González
Datas Dende 27/10/2014 ata 27/10/2016

Análisis de mapas de inundación y reducción de desastres en las cuencas hidrograficas internas de Cabo Delgado (Mozambique). Caracterización y fortalecimiento institucional en Ara-Norte. (INUNARA). Referencia: PR815A 2014-11

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Investigadores principáis Enrique Peña González
Datas Dende 01/10/2014 ata 31/10/2015

Deseño e desenvolvemento experimental de prototipos para a xestión da seguridade en presas galegas: GESTDAM. Conecta Peme 2014

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo
Datas Dende 01/02/2014 ata 30/06/2015

Ensayos de corte para la determinación de las propiedades de fractura del concreto: caracterización del concreto según el ensayo LUONG (renovacion)

Entidade financiadora Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico
Investigadores principáis carlos aire
Datas Dende 01/02/2014 ata 01/03/2015

Caracterización Geomecánica y Petrofísica de Rocas y Desarrollo Tecnológico de Nuevos Procedimientos y Ensayos para la Caracterización del Comportamiento Geomecánico de Geomateriales

Entidade financiadora REPSOL-YPF
Investigadores principáis Jorge Delgado / Leandro Alejano Monge
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2017

Consolidación de grupos de referencia competitiva (GRC). Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente. Referencia: GRC2014/041

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Enrique Peña González
Datas Dende 01/01/2014 ata 30/11/2017

Calculo probabilistico de inundaciones con modelos hidrologicos de alta resolucion espacial a partir de estimaciones de precipitacion de radar

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Luis Cea Gómez
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Rede Galega de Tratamento de Augas (REGATA)

Entidade financiadora PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS DO SUG - MODALIDADE DE REDES - Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Manuel Lema Rodicio
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

Aplicación combinada de técnicas geomáticas avanzadas y modelización hidrodinámica sph en la monitorización de diques de abrigo portuarios en talud

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Higinio González Jorge
Datas Dende 01/11/2013 ata 01/07/2014

Ensayos de corte para la determinación de las propiedades de fractura del concreto: caracterización del concreto según el ensayo LUONG

Entidade financiadora Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico
Investigadores principáis carlos aire
Datas Dende 01/04/2013 ata 31/03/2014

Desarrollo de trabajos relacionados con el anejo de calidad química y aspectos relacionados del proyecto constructivo del túnel relacionado con el plan de abastecimiento del área metropolitana de Coruña

Entidade financiadora Augas de Galicia
Investigadores principáis Ricardo Juncosa
Datas Dende 01/04/2013 ata 31/12/2013

Análisis de la legislación propia de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de aguas minerales y termales

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Ricardo Juncosa
Datas Dende 01/04/2013 ata 31/12/2013

Desarrollo de tuberías ovoides para la mejora de la eficiencia de las redes de alcantarillado (OVAL PIPE)

Entidade financiadora CDTI (Programa FEDER-Innterconecta)
Investigadores principáis Joaquín Suárez López y Jerónimo Puertas Agudo
Datas Dende 27/03/2013 ata 28/02/2014

Análisis de la eficiencia de las escalas de peces de hendidura vertical mediante técnicas mejoradas de visión artificial con inteligencia artificial

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Ensayo a tracción indirecta de doble punzonamiento para concreto reforzado con fibras

Entidade financiadora Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico
Investigadores principáis carlos aire
Datas Dende 01/11/2012 ata 31/10/2013

Desarrollo de tecnologías para la valoración de RCDs en aplicaciones innovadoras. Proyecto TECNOVAL

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Cristina Vázquez-Herrero e Isabel Martínez Lage
Datas Dende 11/07/2012 ata 31/05/2015

Coupled high frequency measurement of swash sediment transport and morphodynamic (COSSEDM)

Entidade financiadora 7th EC Framework Programme Integrating Activity: HYDRALAB IV
Investigadores principáis José M. Alsina
Datas Dende 14/06/2012 ata 07/12/2012

Partenariado de apoio técnico á consolidaçao da Administraçao Regional de Águas do Norte (ARA-NORTE), Moçambique (PATCO-ARA-NORTE)

Entidade financiadora European Comission. EuropeAid 129-510C ACT ACPTPS. 10 EDF ACP-EU
Investigadores principáis Francisco Menéndez Iglesias
Datas Dende 05/05/2012 ata 31/12/2015

Modelización tridimensional de la hidrodinámica y dispersión de patógenos en estuarios con estratificación términa y salina. Validación experimental en la Ría de Arousa

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Luis Cea Gómez
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2012

Analisis experimental de las variables ambientales y de diseño en vertidos hiperdensos. Optimizacion del tramo difusor

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D (2011-2014). Ministerio de Ciencia e Innovación - Referencia BIA2011-29031-C02-02
Investigadores principáis Enrique Peña González
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

Desarrollo de un procedimiento basado en el método de la madurez: determinación experimental de la energía de activación de concretos autocompactantes y convencionales de alta resistencia

Entidade financiadora Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
Investigadores principáis cistina vazquez y carlos mendoza
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2012

Apoyo a la consolidación y extensión de estudios de ingeniería en la Universidad de Lurio, Mozambique

Entidade financiadora Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Investigadores principáis Agustí Pérez Foguet
Datas Dende 03/11/2011 ata 03/11/2012

Desenvolvemento de ferramenta numérica para o cálculo estrutural de diques flotantes de formigón

Entidade financiadora Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica, Programas sectoriais de Investigación aplicada, PEME I+D
Investigadores principáis Enrique Peña González
Datas Dende 04/03/2011 ata 03/03/2012

Infraestructura Científico-Tecnológica: Infraestructura Científica para la Investigación en Diversas Facetas de la Ingeniería del Agua

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2014

Consolidación e estruturación de grupos de referencia competitiva (GRC) - Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Joaquín Suárez López
Datas Dende 01/01/2011 ata 30/11/2013

Axuda para a consolidación e a estructuración de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia- Grupo de referencia competitivo

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Joaquín Suárez López
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

axudas para consolidacion e a estructuracion de unidades de investigacion competitivas do sistema universitario de galicia- grupo de referencia competitvo (ref:2007/000131-0)

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Datas Dende 01/01/2011 ata 30/12/2013

Red de Laboratorios de Hidráulica de España (RLHE)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Datas Dende 16/12/2010 ata 15/12/2011

INCITE 2010: Desarrollo experimental y aplicación en un viaducto de un nuevo método de certificación de la seguridad de estructuras de hormigón

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis Cristina Vázquez-Herrero
Datas Dende 15/12/2010 ata 30/11/2012

Análise da eficiencia das escalas de fenda vertical mediante técnicas de visión artificial

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Datas Dende 14/12/2010 ata 13/12/2013

Análise de viabilidade de diques sumerxidos na protección da costa e rexeneración de praias. Estabilidade estructural e aplicación ao ecosistema de Cabanas (A Coruña)

Entidade financiadora Plan Galego de I+D+i. Xunta de Galicia. Programa PEME I+D, Medio Natural y Desarrollo sostenible - Refererencia PGIDIT10MDS048E
Investigadores principáis Francisco Fernández
Datas Dende 12/12/2010 ata 03/03/2012

Estudio experimental do efecto da inxección de CO2 supercrítico en rochas de baixa permeabilidade

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis jorge delgado
Datas Dende 01/12/2010 ata 30/09/2013

Análisis de los efectos de desarrollo de las energías renovables en la Unión Europea sobre el empleo

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Plan Galego de I+D+i. Programas Sectoriales de Investigación Aplicada - Referencia PGIDIT10SEC1000020PR
Investigadores principáis María Teresa García Álvarez
Datas Dende 01/12/2010 ata 10/04/2013

Desarrollo de herramienta numérica para el cálculo estructural de rompeolas flotantes de hormigón. Validación de modelo, calibración y transferencia de tecnología

Entidade financiadora Plan Galego de I+D+i. Xunta de Galicia. Programa PEME I+D, Tecnologí¿as de los materiales y de la Construcción - Referencia PGIDIT10TMT024E
Investigadores principáis Fernando López Mera
Datas Dende 01/11/2010 ata 01/11/2011

Programa Recursos Enerxéticos e Mineiros. Estudo experimental do efecto da inxección de CO2 supercrítico en rochas de baixa permeabilidade

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Jorge J. Delgado Martín
Datas Dende 01/10/2010 ata 30/09/2013

Asistencia técnica para la mejora de la ejecución del sector del agua en el distrito de Palma - Cabo Delgado. Mozambique

Entidade financiadora Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de Relacións Exteriores. Referencia 2010/000022- O
Investigadores principáis Jordi Solans Oste
Datas Dende 30/09/2010 ata 30/08/2011

Xestión da calidade hidroquímica das masas artificiais de auga na conca do río Barcés

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Ricardo Juncosa
Datas Dende 03/08/2010 ata 30/09/2013

Análisis hidrodinámico y estructural de diques flotantes en Marina Coruña

Entidade financiadora Plan Galego de I+D+i. Xunta de Galicia. Programa PEME I+D, Tecnoloxías dos Materiais e da Construción (TMT). Referencia: 09TMT025E
Investigadores principáis José Luis Molina
Datas Dende 01/02/2010 ata 30/06/2010

Red de laboratorios de hidráulica de España, RLHE

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2010

Aplicación y validación de un modelo numérico para resolver problemas medioambientales con interacción de aguas subterráneas y superficiales.

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D+I (2009-2012)
Investigadores principáis Francisco Padilla
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Desenvolvemento, calibración e validación experimental dunha ferramenta informática para a análise e deseño de sistemas de drenaxe urbana sostibles.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Luis Cea Gómez
Datas Dende 03/12/2009 ata 02/12/2012

INNDES LASNITRO: Investigación de un lecho aireado sumergido como solución de depuración integrada de materia orgánica, nitrógeno y micro-contaminantes

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Alfredo Jácome Burgos
Datas Dende 01/08/2009 ata 30/10/2011

Asesoramiento y colaboración técnico-científica en el estudio hidroquímico de la escombrera de Meirama

Entidade financiadora LIGNITOS DE MEIRAMA,S.A.
Investigadores principáis Ricardo Juncosa jorge delgado
Datas Dende 01/03/2009 ata 30/06/2010

Integración de humedais de fluxo horizontal e vertical nun sistema modular compacto

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Alfredo Jácome Burgos - Joaquín Suárez López
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2010

Estudio de la calidad química de las aguas del futuro lago de Meirama

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Jorge J. Delgado Martín
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Segunda parte do informe científico-técnico para a determinación das características termohidrogeoquímicas y terapéuticas das augas de Galicia

Entidade financiadora direccion xeral salud publica. xunta de galicia
Investigadores principáis rosa meijide
Datas Dende 01/01/2009 ata 30/11/2009

Caracterización de tensiones tangenciales y turbulencia en procesos de inundacion en ríos con tramos meandriformes. Estudio en modelo físico y modelo numérico

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D+I (2008-2011). Ministerio de Ciencia e Innovación - Referencia: CGL2008-03319/BTE
Investigadores principáis Enrique Peña González
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Tecnologías avanzadas de generación, captura y almacenamiento de CO2 ¿ Subproyecto nº 5

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis jorge delgado
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2009

1ª ampliación Asesoramiento y colaboración técnico-científica en el proceso de llenado de la excavación minera de Meirama: Instalación e instrumentación de equipos

Entidade financiadora LIGNITOS DE MEIRAMA,S.A.
Investigadores principáis Ricardo Juncosa jorge delgado
Datas Dende 01/11/2008 ata 30/11/2009

Sistema de prevención de riscos por inundación e modelado de procesos de transporte de contaminantes en concas fluviais

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Datas Dende 11/10/2008 ata 10/10/2011

Asesoramiento y colaboración técnico-científica en el proceso de llenado de la excavación minera de Meirama

Entidade financiadora LIGNITOS DE MEIRAMA,S.A.
Investigadores principáis Ricardo Juncosa jorge delgado
Datas Dende 01/07/2008 ata 31/07/2012

Diseño de una tecnología blanda de saneamiento autónomo mixto para su aplicación en Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Joaquín Suárez López
Datas Dende 01/05/2008 ata 31/12/2010

Afecciones a la fauna de las aguas de transición de las variaciones de caudal de agua dulce generadas por centrales hidroeléctricas de punta. Medidas paliativas.

Entidade financiadora Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. Referencia: 113/STGB/2007/1.4
Investigadores principáis Jerónimo Puertas
Datas Dende 30/11/2007 ata 31/12/2009

Modelización del funcionamiento en términos cuantitativos y cualitativos de cuencas rurales y urbanas mediante técnicas de computación evolutiva

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/09/2010

Programa Consolidación e Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas. Grupo de Referencia Competitiva

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Jorge J. Delgado Martín
Datas Dende 31/08/2007 ata 15/11/2010

Consolidación de grupos de referencia competitiva (GRC). Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Jordi Delgado Martín
Datas Dende 31/08/2007 ata 15/11/2010

Asistencia técnica, formativa e investigación nas zonas de actuación do programa hidrosanitario de Same. Tanzania.

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Relacions Exteriores. Xunta de Galicia
Investigadores principáis Enrique Peña González
Datas Dende 31/07/2007 ata 14/11/2008

SOSTAQUA - Desarrollos tecnológicos hacia el ciclo urbano del agua autosostenible. Línea de trabajo: 3.- Valorización de aguas pluviales

Entidade financiadora Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Investigadores principáis Joaquín Suárez López - Jerónimo Puertas Agudo
Datas Dende 17/07/2007 ata 31/12/2009

Tecnologías avanzadas de generación, captura y almacenamiento de CO2 ¿ Subproyecto nº 5

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis jorge delgado
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2008

Fortalecimiento técnico y formativo de la Unidad de Hidrogeología del Departamento de Hidraúlica de la RASD. Asistencia Técnica para la protección de los recursos hídricos y la gestión de residuos

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jose Anta Álvarez
Datas Dende 01/01/2007 ata 01/01/2008

Formación e asistencia técnica para a evaluación integral dos recursos hídricos no programa hidrosanitario das comunidades rurais do Distrito de Same (Tanzania)

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Relacións Exteriores. Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jorge Molinero Huguet
Datas Dende 01/11/2006 ata 30/06/2007

Desarrollo y aplicación de un modelo numérico para resolver problemas medioambientales con interacción de aguas suberterráneas y superficiales

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Francisco Padilla Benítez
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/09/2009

Grupos Departamentales de Calidad

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/09/2007

Simulación del flujo en dispositivos de franqueo para peces en ríos. Aplicación de un modelo de aguas someras 2D, desarrollo de un modelo 3D y validación experimental en modelo reducido

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Luis Cea Gomez
Datas Dende 01/09/2006 ata 01/09/2008

Asesoremento e colaboración técnico-científica na elaboración dun estudo de aproveitamento das augas termais do balneario de cortegada

Entidade financiadora Fundación Balneario de Cortegada
Investigadores principáis Ricardo Juncosa
Datas Dende 01/05/2006 ata 31/12/2006

Aplicación de residuos de corte de granito en ingeniería civil: Barreras para la impermeabilización y sellado de vertederos, rellenos y terraplenes.

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Jorge Delgado Martín
Datas Dende 31/12/2005 ata 31/12/2008

Caracterización y tratabilidad de la contaminación de la escorrentía de autopistas con elevado tráfico de vehículos a partir de series de hidrogramas y polutogramas

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia CGL2005-08001/HID
Investigadores principáis Joaquín Suárez López
Datas Dende 31/12/2005 ata 30/12/2008

Determinación de la estabilidad de un lecho fluvial mediante modelización física y numérica. Aplicación a la estabilidad de las zonas de freza

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D+i (2004-2007). Ministerio de Educación y Ciencia. Referencia: CGL2005-06795/HID
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Datas Dende 31/12/2005 ata 30/12/2006

Grupos Departamentales de Calidad

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Datas Dende 01/10/2005 ata 30/09/2006

Contrato-Anexo nº 3 (Sintesis del conocimiento de la biosfera - Modelización acoplada de procesos biosféricos y geosféricos con aplicación al proyecto PADAMOT)

Entidade financiadora ENRESA
Investigadores principáis jorge delgado
Datas Dende 20/04/2005 ata 31/12/2006

Aplicación de los residuos de corte granito en ingeniería civil: Barreras para la impermeabilización y sellado de vertederos, rellenos y terraplenes. Incentivo

Entidade financiadora Xunta de Galicia, incentivos para proyectos de la CICYT
Investigadores principáis jorge delgado
Datas Dende 01/01/2005 ata 31/12/2008

Grupos Departamentales de Calidad

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Datas Dende 01/10/2004 ata 30/09/2005

(Renovación) Aplicación de tecnologías láser en la hidráulica fluvial. Medición tridimensional de campos de velocidades y perfiles de lechos de sedimentos granulares mediante la utilización de un escáner tridimensional y la técnica PIV.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Enrique Peña González
Datas Dende 01/07/2004 ata 01/07/2005

Adaptación para pequeños núcleos de nuevas tecnologías de depuración de aguas residuales: desarrollo de un proceso biopelícula de lecho aireable sumergido fijo modificado con soporte de membrana permeable... (PROXECTO GRUPO NOVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis Juan Alfredo Jácome Brugos
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2005

Modelos hidrológicos distribuídos para la evaluación de los recursos hídricos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Datas Dende 01/12/2003 ata 30/11/2006

Aplicación de tecnologías láser en la hidráulica fluvial. Medición tridimensional de campos de velocidades y perfiles de lechos de sedimentos granulares mediante la utilización de un escáner tridimensional y la técnica PIV.

Entidade financiadora N/D
Datas Dende 01/07/2003 ata 01/07/2004

Modelización acoplada de procesos biosféricos y geosféricos con aplicación al proyecto PADAMOT

Entidade financiadora Asociación CIEMAT - ENRESA
Investigadores principáis jorge delgado
Datas Dende 01/03/2003 ata 31/12/2004

Valorización de los serrines de granito: comportamiento geotécnico de los finos de corte de granito: comportamiento geotécnico en relación con su aplicación en construcciones de ingeniería civil

Entidade financiadora Asociación Galega de Graniteros
Investigadores principáis jorge delgado
Datas Dende 01/02/2003 ata 31/12/2005

Diseño óptimo total (topología, forma y dimensiones) en Ingenieria Civil y Mecánica (TODEN02)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Datas Dende 01/12/2002 ata 31/12/2006

Herramienta para la creación semi-automática de sig para las administraciones públicas

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Nieves Brisaboa
Datas Dende 08/10/2002 ata 08/10/2004

Innovación en procesos de depuración de aguas residuales en pequeños núcleos depoblación: reactor biomembrana autoaireado y desinfección con radiación ultravioleta

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Alfredo Jácome Burgos
Datas Dende 01/10/2002 ata 01/09/2004

Estudio de las aplicaciones prácticas de los residuos de corte (serrines) de granito en Ingeniería Civil

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jorge José Delgado Martín
Datas Dende 01/01/2002 ata 31/12/2005

Estudio de las aplicaciones prácticas de los residuos de corte( serrines) de granito en Ingeniería Civil

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Jorge José Delgado Martín
Datas Dende 28/12/2001 ata 27/12/2004

MODELOS NUMÉRICOS AVANZADOS PARA LAS ECUACIONES DE FLUJO Y TRANSPORTE DE CONTAMINANTES: TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN Y MÉTODOS DE SEGUIMIENTO DE PARTÍCULAS

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2003

Estudio de las aplicaciones prácticas de los residuos de corte de granito en ingeniería civil (Incentivo REN2001-0832-C02-01/TECNO)

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Jorge José Delgado Martín
Datas Dende 30/01/2001 ata 30/01/2004

Comportamiento postclausura de la barrera bentonítica de un AGP en granito y arcilla. (Proyecto BENIPA) (Bentonite barriers in integrated performance assesment)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Datas Dende 01/09/2000 ata 30/09/2003

Evaluación del rendimiento de sistemas de control y tratamiento de reboses (SCTR) de alcantarillado en una cuenca de la España húmeda (obtención a partir de series de hidrogramas y polutogramas reales). Referencia: PGIDT-00PXI11803PN

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Joaquín Suárez López
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2003

Estudio de la contaminación de las aguas subterráneas mediante métodos experimentales y numéricos

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2002

Criterios para el diseño de escalas de peces de hendidura vertical

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2002

Evaluación de rendimientos de sistemas de control y tratamiento de reboses (SCTR) de alcantarillado en una cuenca de la España húmeda (Obtención a partir de series de hidrogramas y polutogramas reales). Referencia: HID99-0310

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Joaquín Suárez López
Datas Dende 15/01/2000 ata 14/01/2003

Programa Nuclear Energy. Bentonite barriers in integrad performance assesment (BENIPA)

Entidade financiadora European Commision
Investigadores principáis Jesús Alonso
Datas Dende 02/01/2000 ata 01/01/2003

Criterios para el diseño de escalas de peces de hendidura vertical

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2002

Full-scale Engineered Barriers Experiment in Crystalline Host Rock II

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2003

Aplicación de los análogos naturales a la evaluación de la seguridad del almacenamiento geológico profundo de residuos de alta actividad

Entidade financiadora ENRESA , Consejo de seguridad Nuclear
Datas Dende 16/11/1999 ata 16/11/2002

Una nueva metodologia para la modelización conjunta de las aguas subterráneas y superficiales en cuencas costeras.

Datas Dende 25/06/1999 ata 25/06/2000

Diseño optimo asistido por ordenador de torres y líneas de alta tensión

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Datas Dende 01/12/1998 ata 30/11/2001

Desarrollo de un sistema global de cálculo avanzado y diseño de redes de tierra de subestaciones eléctricas

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Datas Dende 01/11/1998 ata 31/10/2001

Optimización de los circuitos hidráulicos y de los procesos en instalaciones de tratamiento físico-químico de agua. Aplicación a la planta de efluentes líquidos de As Pontes

Entidade financiadora Proyecto financiado con Fondos FEDER (IFD97-0053) Regiones objetivo 1 y 2 - Plan nacional de I+D
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Datas Dende 01/11/1998 ata 31/10/2001

Impacto de los reboses de alcantarillado sobre la calidad de las aguas de los cauces receptores. Aplicación a la regeneración del río Sar (Santiago de Compostela)

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Cultura (Programa Nacional de Recursos Hídricos)
Investigadores principáis Joaquín Suárez
Datas Dende 01/09/1998 ata 01/09/1999

Caracterización isotópica e hidroquímica de bentonitas para barreras de ingeniería.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Datas Dende 15/08/1998 ata 15/08/2001

Desarrollo y aplicación de modelos numéricos para la cuantificación de procesos de flujo de agua, transporte de calor y transporte de solutos reactivos en acuíferos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Datas Dende 01/07/1998 ata 01/07/2001

Equipo de hidrometría en lecho erosionable

Entidade financiadora Convocatoria de Ayudas para la adquisición de Instrumentación Científica de la Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia.
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Datas Dende 01/01/1998 ata 31/12/1998

Diseño y aplicación de un sistema de tratamiento de reboses de alcantarillado unitario

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Jerónimo Puertas
Datas Dende 26/06/1996 ata 26/06/1998

Programa Nuclear Energy. Full-scale engineered barriers experiment in crystalline host rock Phase I (FEBEX)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Fernando Huertas Illera
Datas Dende 02/01/1996 ata 31/01/1999

Interpretación automática de los ensayos de pulso

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/01/2000

Desarrollo de programas interactivos y de solución del problema inverso

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/01/2000

Desarrollo y aplicación de códigos termohidrogeoquímicos en medios arcillosos

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/01/2000

Perfeccionamiento y validación de códigos termohidrogeoquímicos

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/01/2000

Validación de modelos de flujo y transporte reactivo

Entidade financiadora ENRESA
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/12/2000

Los isótopos de azufre y estroncio de las aguas fluviales de la cuenca del Rio Llobregat (Prov. de Barcelona) como trazadores de fuentes naturales y antropogénicas. Programa sectorial de promoción del conocimiento

Entidade financiadora Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica
Investigadores principáis Albert Soler i Gil
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/12/1999

Desarrollo y aplicación al litoral de Galicia de modelos de dinámica de costas

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Juan Román Acinas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Valoración integral de los recursos hídricos en cuencas de la zona húmeda española (ríos Sar, Mero y Mandeo)

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Javier Samper Calvete y Francisco Díaz Fierros
Datas Dende 01/07/1995 ata 01/07/1998

Depuración de aguas residuales urbanas: optimización de la ingeniería de procesos de biopelicula con técnicas de lecho aireado sumergido (2 anualidades)

Entidade financiadora Universidade da Coruña. Ayudas a la investigación de equipos en formación
Investigadores principáis Joaquín Suárez López
Datas Dende 30/06/1995 ata 30/06/1997

Estudio hidrológico integrado de cuencas piloto de Galicia-Costa

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Javier Samper Calvete
Datas Dende 12/01/1995 ata 12/01/1997

Incidencia de los embalse en el transporte sólido y de nutrientes de los ríos. Caso del sistema de embalses Mequinenza-Riba-Roja-Flix

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis José Dolz Ripollés
Datas Dende 01/01/1995 ata 31/12/1998

Study of the heat effect and radiation on the near field of a HLW or spent fuel repository (CERBERUS TEST PHASE III)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Datas Dende 01/01/1995 ata 31/12/1997

Full-scale Engineered Barriers Experiment in Crystalline Host Rock (FEBEX)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Datas Dende 01/01/1995 ata 31/12/1998

Geoquímica de fluidos. Programa Ajuts per potenciar i donar suport als grups de recerca

Entidade financiadora Comissionat per a Universitat y Recerca
Investigadores principáis Albert Soler i Gil
Datas Dende 01/01/1995 ata 31/12/1995

EQMIN, un full de treball per a la docéncia d'assignatures de contingut termodinámic

Datas Dende 01/01/1995 ata 01/01/1996

Estudio hidrológico integral de cuencas piloto de Galicia-Costa

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Datas Dende 01/01/1994 ata 01/12/2001

Programa Medio Ambiente y recursos. Modelización genética de alteraciones intragraníticas asociadas a skarns mineralizados en Au

Entidade financiadora CAICYT (Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica)
Investigadores principáis Albert Soler i Gil
Datas Dende 02/01/1993 ata 31/12/1996

Proyecto Berrocal: Caracterización del movimiento de la radioactividad en rocas y aguas subterráneas. Blind Predicting Modeling at El Berrocal

Entidade financiadora ENRESA
Investigadores principáis Carlos Ayora Ibáñez
Datas Dende 01/01/1993 ata 30/12/1994

Avenidas en cauces naturales. Influencia de la alteración del medio natural: urbanización intensiva, incendios forestales y obras en cauces

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis José Dolz Ripollés
Datas Dende 01/01/1992 ata 31/12/1994

Modelling and Validation of the Thermal-hydraulic-mechanical and Geochemical Behaviour of the Clay Barrier

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Datas Dende 01/10/1991 ata 31/10/1994

Programa Ajuts a la Recerca. Estudi de l'hidrotermalisme lligat als skarns de la Vall d'Aran (Lleida)

Entidade financiadora Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Investigadores principáis Jorge J. Delgado Martín
Datas Dende 02/01/1990 ata 31/12/1990

Programa sectorial de promoción del conocimiento. Modelización genética de los skarns mineralizados en arsenopirita-Au

Entidade financiadora CAICYT (Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica)
Investigadores principáis Alberti Soler i Gil
Datas Dende 01/01/1990 ata 31/12/1993

Análisis del estudio en modelo numérico del transporte de efluentes líquidos en cursos de agua superficial

Entidade financiadora CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Investigadores principáis José Dolz Ripollés
Datas Dende 01/01/1990 ata 31/12/1990

Métodos numéricos aplicados a la gestión de las aguas subterráneas

Entidade financiadora igme
Investigadores principáis Francisco elorza
Datas Dende 01/01/1990 ata 01/10/1992

Programa Ajuts a la Recerca. Els skarns del límit nord del Batòlit de La Maladeta (Vall d'Aran)

Entidade financiadora Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Investigadores principáis Jorge J. Delgado Martín
Datas Dende 02/01/1989 ata 31/12/1989

Programa sectorial de promoción del conocimiento. Proyectos. Procesos de reconcentración hidrotermal de As-Au del Hercínico de los Pirineos

Entidade financiadora Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica
Investigadores principáis Carlos Ayora Ibáñez
Datas Dende 01/01/1987 ata 31/12/1990

Características hidráulicas de nuevos materiales de revestimiento de canales

Entidade financiadora OCIDE (Programa de Investigación Electrotécnico)
Investigadores principáis José Dolz Ripollés, Juan Pedro Martín Vide
Datas Dende 01/01/1987 ata 31/12/1990

FISHPATH. Aplicación informática web de diseño de escalas de peces de hendidura vertical

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Bermúdez, M., Rabuñal, J.R., Puertas, J., Rico, A., Rodríguez A.
Data de solicitude 07/06/2018
Data de concesión 16/07/2018

Célula de unión para la fijación de diques flotantes a pilotes

Tipo Patente
Entidade
Autores Sopelana, J., López, F., Saá, O., Peña, E., Sande, J.
Data de solicitude 31/03/2017
Data de concesión 02/04/2018

Sistema de detección y medición de peces y objetos móviles bajo el agua

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Alvaro Rodriguez Tajes, Ángel José Rico Díaz, Adrián Pallas Fernández
Data de solicitude 07/07/2016
Data de concesión 05/09/2018

Dispositivo, sistema y método para la caracterización de vertidos en un medio receptor

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Costa, F., Anta, J., Peña, E.
Data de solicitude 29/04/2015
Data de concesión 23/03/2018

IBER: Modelo de flujo bidimensional en rios y estuarios

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Luis Cea Gómez, Jerónimo Puertas Agudo, María Elena Vázquez Cendón, Jose Dolz Ripolles, Georgina Teresa Corestein Poupeau, Ernest Blade Castellet, Eugenio Oñate Ibañez de Navarra, Miguel Pasenau De Riera, Enrique Escolano Tercero, Jorge Suit Perez Ronda, Abel Coll Sans, Adria Melendo Rivera, Anna Monros Bellart
Data de solicitude 11/12/2012
Data de concesión 30/04/2013

Sistema informático de cálculo de Hidrogramas Unitarios mediante Programación Genética

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico, Fernando Martínez Abella, Jerónimo Puertas Agudo, Julián Dorado de la Calle, Juan Luís Pérez Ordóñez, Daniel Rivero Cebrián, Alejandro Pazos Sierra, Mónica Miguélez Rico
Data de solicitude 15/07/2008
Data de concesión 17/11/2008

Dispositivo para la simulación del comportamiento termo-hidro-mecánico de barreras de materiales finos, para la impermeabilización y sellado de vertederos Núm. de solicitud: P200701962

Tipo Patente
Entidade
Autores Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Ana María Vázquez González, Víctor Barrientos Rodríguez, I.Falcon
Data de solicitude 10/07/2007
Data de concesión 07/06/2011

Dispositivo para la simulación del comportamiento termo-hidro-mecánico de barreras de materiales finos, para la impermeabilización y sellado de vertederos

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Ana María Vázquez González, Victor Barrientos Rodriguez, Ismael Falcón Suárez
Data de solicitude 10/07/2007
Data de concesión 26/05/2011

HidrSed: Un modelo numérico bidimensional de cálculo de la hidrodinámica y el transporte de sedimentos en cauces aluviales de ríos y canales utilizando el método de los volúmenes finitos.

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Enrique Peña González, Jerónimo Puertas Agudo, Jaime Miguel Fe Marqués
Data de solicitude 31/01/2006

TURBILLON. Modelo numérico para la simulación del flujo turbulento poco profundo en lámina libre

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Luis Cea Gómez, Jerónimo Puertas Agudo, María Elena Vázquez Cendón
Data de solicitude 31/03/2006

Sensor para la medida del calado en canales

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Jerónimo Puertas Agudo
Data de solicitude 25/06/1999
Data de concesión 01/04/2003

Stability of breakwater roundhead protected with a Cubipod single-layer armor. I.F.: 1.950 (Q2)

Autores Sande, J., Peña, E., Maciñeira, E.
Revista APPLIED OCEAN RESEARCH Vol. 79 (páxs. 36 ata 48)

Plan de seguridad del agua en los Campos de Refugiados Saharauis en Tindouf (Argelia)

Autores R. Garcia, R. Blanco, Jose Anta Álvarez, Acacia Naves, J. Molinero
Revista Ingeniería del Agua Vol. 22 Núm. 1 (páxs. 37 ata 52)
DOI https://doi.org/10.4995/ia.2018.7998

Sensitivity of flood loss estimates to building representation and flow depth attribution methods in micro-scale flood modelling

Autores Bermúdez, M., Zischg, Andreas Paul
Revista NATURAL HAZARDS Vol. 92 Núm. 3 (páxs. 1633 ata 1648)
DOI https://doi.org/10.1007/s11069-018-3270-7

A continuous simulation approach for the estimation of extreme flood inundation in coastal river reaches affected by meso and macro tides

Autores Javier Sopelana Peralta, Cea, L., Silda Ruano
Revista NATURAL HAZARDS

Dynamical Study of a Moored Vessel Using Computer Vision. IF: 0.305 (Q4)

Autores Andrés Figuero, Álvaro Rodríguez, José Sande, Enrique Peña, Juan R. Rabuñal
Revista Journal of Marine Science and Technology Vol. 26 Núm. 2 (páxs. 240 ata 250)
DOI https://doi.org/10.6119/jmst.2018.04_(2).0011

Development of a groundwater/surface finite element flow model: application to the Barcés watershed

Autores P. Vellando, Padilla, R. Juncosa, García-Rábade, H.
Revista ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
DOI https://doi.org/10.1007/s12665-018-7646-5

Acoustic emission processes occurring during high-pressure sand compaction

Autores Andrea Muñoz Ibáñez, Delgado, J., Elisa Grande García
Revista Geophysical Prospecting

Field measurements of angular motions of a vessel at berth: Inertial device application. I.F.: 0.698 (Q4)

Autores Andrés Figuero, Alvaro Rodriguez Tajes, José Sande, Enrique Peña, Juan R. Rabuñal
Revista Journal of Control Engineering and Applied Informatics Vol. 20 Núm. 3 (páxs. 79 ata 88)

Topografía de un modelo físico de drenaje urbano a partir de la técnica fotogramétrica Structure from Motion

Autores Regueiro-Picallo, M., Naves, J., Sañudo, E., Anta, J., Puertas, J., Suárez, J.
Revista Revista Hidrolatinoamerica de Jóvenes Investigadores y Profesionales Vol. 2 (páxs. 1 ata 3)

Quantitative evaluation of groundwater recharge and evaporation intensity with stable oxygen and hydrogen isotopes in a semi¿arid region, Northwest China

Autores Delgado, J.
Revista Hydrological Processes
DOI https://doi.org/10.1002/hyp.11474

Numerical modeling of the impact of a pumped-storage hydroelectric power plant on the reservoirs thermal stratification structure: a case study in NW Spain

Autores Bermúdez, M., Cea, L., Puertas, J., Rodríguez, N., Batzán, J.
Revista ENVIRONMENTAL MODELING AND ASSESSMENT Vol. 23 Núm. 1 (páxs. 71 ata 85)

Development and Comparison of Two Fast Surrogate Models for Urban Pluvial Flood Simulations

Autores Bermúdez, M., Ntegeka, V., Wolfs, V., P. Willems
Revista Water resources management journal Vol. 32 Núm. 8 (páxs. 2801 ata 2815)
DOI https://doi.org/10.1007/s11269-018-1959-8

Conversion of Vertical Slot Fishways to Deep Slot Fishways to Maintain Operation during Low Flows: Implications for Hydrodynamics

Autores Pena, L., Puertas, J., Bermúdez, M., Cea, L., Peña, E.
Revista Sustainability Vol. 10 Núm. 7 (páxs. 2406 ata 2422)
DOI https://doi.org/10.3390/su10072406

Determinación de la inundación en tramos de ríos afectados por marea basada en la simulación continúa de nivel

Autores Javier Sopelana Peralta, Cea, L., Silda Ruano
Revista Ingeniería del Agua Vol. 21 Núm. 4 (páxs. 231 ata 246)

Hydraulic model study of the intake-outlet of a pumped-storage hydropower plant

Autores Bermúdez, M., Cea, L., Puertas, J., Conde, A., Martín, A., Batzán, J.
Revista ENGINEERING APPLICATIONS OF COMPUTATIONAL FLUID MECHANICS Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 483 ata 495)
DOI https://doi.org/10.1080/19942060.2017.1314869

Neural network overtopping predictor proof of concept

Autores Alvarellos, A., Peña, E., Figuero, A., Sande, J., Rabuñal, J.R.
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 10305 (páxs. 616 ata 625)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-59153-7_53

A simplified method for determining potential heavy metal loads washed-off by stormwater runoff from road-deposited sediments

Autores Zafra, C., Temprano, J., Suárez, J.
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 601-602 (páxs. 260 ata 270)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.178

Quantifying local rainfall dynamics and uncertain boundaryconditions into a nested regional-local flood modeling system

Autores Bermúdez, M., Neal, J.C., Bates, P.D., Coxon, G., Freer, J.E., Cea, L., Puertas, J.
Revista WATER RESOURCES RESEARCH Vol. 53 Núm. 4 (páxs. 2770 ata 2785)
DOI https://doi.org/10.1002/2016wr019903

Experimental study of pollutant washoff on a full-scale street section physical model

Autores Naves, J., Jikia, Z., Anta, J., Puertas, J., Suárez, J., Regueiro-Picallo, M.
Revista WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.2166/wst.2017.345

Monitoring accumulation sediment characteristics in full scale sewer physical model with urban wastewater

Autores Regueiro-Picallo, M., Naves, J., Anta, J., Suárez, J., Puertas, J.
Revista WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 76.1 (páxs. 115 ata 123)
DOI https://doi.org/10.2166/wst.2017.118

Characterization of sediments during transport of solids in circular sewer pipes

Autores Regueiro-Picallo, M., Anta, J., Suárez, J., Puertas, J., A. Jácome, Naves, J.
Revista WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. B.Issue Núm. 1
DOI https://doi.org/10.2166/wst.2018.055

Modelling reveals the role of aging and glucose uptake impairment in L1A1 Listeria monocytogenes biofilm life cycle

Autores E. Balsa-Canto, C. Vilas, A. López-Núñez, M. Mosquera-Fernández, R. Briandet, M. Cabo, C. Vázquez
Revista Frontiers in Microbiology Vol. 8
DOI https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.02118

Two-Dimensional Dam-Break Flood Analysis in Data-Scarce Regions: The Case Study of Chipembe Dam, Mozambique. DOI: 10.3390/w9060432

Autores Manuel Ali Álvarez Enjo, Jerónimo Puertas Agudo, Enrique Peña, Bermúdez, M.
Revista WATER Vol. 9 Núm. 6 (páxs. 432 ata 461)
DOI https://doi.org/10.3390/w9060432

Characterization and multifaceted anisotropy assessment of the Corvio sandstone

Autores I.Falcon, Jacobo Canal Vila, Delgado, J.
Revista Geophysical Prospecting Vol. 65 (páxs. 1293 ata 1311)
DOI https://doi.org/10.1111/1365-2478.12469

Therapeutic characteristics of Galician mineral and thermal waters (NW-Spain) ascribed to their local/regional geological stting

Autores Juncosa, R., Meijide R., Delgado, J.
Revista Sustainable Water Resources Management (páxs. 1 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1007/s40899-017-0112-9

Integrated system to evaluate moored ship behavior. DOI10.1115/OMAE2017-61110

Autores Peña, E., Figuero, A., Sande, J., Andrés Guerra Sierra, Perez Freire, J.D., Maciñeira, E.
Revista Proceedings of the International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering - OMAE Vol. 7 Núm. A
DOI https://doi.org/10.1115/omae2017-61110

Validation of a 1D-2D dual drainage model under unsteady part-full and surcharged sewer conditions

Autores Fraga, I., Cea, L., Puertas, J.
Revista URBAN WATER JOURNAL Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 74 ata 84)
DOI https://doi.org/10.1080/1573062x.2015.1057180

STABILITY OF CUBE ARMOURED ROUNDHEADS EXPOSED TO SHORT CRESTED AND LONG CRESTED WAVES

Autores MACIÑEIRA,E., BURCHARTH, H.F.
Revista COASTAL ENGINEERING Vol. 112

Aspectos Innovadores en el diseño y construcción del dique Oeste en el puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira (España)

Autores Santos, M., Corredor, A., Maciñeira, E., Bajo, V., Gómez-Martín, M.E., Medina, J.R.
Revista Ribagua. Revista Iberoamericana del agua Núm. 3 (páxs. 89 ata 100)
DOI https://doi.org/10.1016/j.riba.2016.07.005

Performance of constructed wetland applied for domestic wastewater treatment: Case study at Boimorto (Galicia,Spain)

Autores Jácome, A., Molina, J., Suárez, J., Mosqueira, G., Torres, D.
Revista Ecological Engineering (páxs. 324 ata 329)

Identification of the hydrochemical processes and assessment of groundwater quality using classic integrated geochemical methods in the Southeastern part of the Ordos Basin, China

Autores L. Wang, Delgado, J.
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 218 (páxs. 879 ata 888)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.08.017

Hydrochemical characterization and pollution sources identification of groundwater in Salawusu aquifer system of Ordos Basin, China

Autores Quinchung Yang, L. Wang, Delgado, J.
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 216 (páxs. 340 ata 349)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.05.076

Impact of model simplifications on soil erosion predictions: application of the GLUE methodology to a distributed event-based model at the hillslope scale

Autores Cea, L., Legout, C., Grangeon, T., Nord, G.
Revista Hydrological Processes Vol. 30 Núm. 7 (páxs. 1096 ata 1113)
DOI https://doi.org/10.1002/hyp.10697

An immersed boundary method for unstructured meshes in depth averaged shallow water models

Autores Pablo Ouro, Luis Cea, Luis Ramirez, X. Nogueira
Revista INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
DOI https://doi.org/10.1002/fld.4201

Análisis regional de frecuencia de precipitaciones extremas en el Norte de Mozambique

Autores Álvarez, M., Puertas, J., Peña, E.
Revista Ingeniería del Agua Vol. 20 (páxs. 29 ata 42)
DOI https://doi.org/10.4995/ia.2016.4176

Hydrodynamic behavior of compacted granite sawdust from the dimension stone industry of Pontevedra (Spain): Experimental and modelling

Autores Ismael Falcón Suárez, Ricardo Juncosa Rivera, P. Vardo, Dieter Rammlmair, T. Günetr, U. Noell, Jorge Delgado Martín
Revista ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES Vol. 75 Núm. 5 (páxs. 1 ata 12)
DOI https://doi.org/10.1007/s12665-015-5112-1

Hydrodynamic behaviour of compacted granite sawdust: Column experiments and modeling

Autores I.Falcon, Juncosa, R., Delgado, J.
Revista ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES Vol. 75 (páxs. 1 ata 12)
DOI https://doi.org/10.1007/s12665-015-5112-1

IberWQ - New simulation tool for 2D water quality modelling in rivers and shallow estuaries

Autores Luis Cea Gómez, María Bermúdez, Jerónimo Puertas Agudo, Ernest Bladé, Georgina Teresa Corestein Poupeau, Enrique Escolano Tercero, Conde, A., Bockelmann-Evans, B., Ahmadian, R.
Revista Journal of Hydroinformatics Vol. 18 Núm. 6 (páxs. 816 ata 830)

Experimental and numerical analysis of egg-shaped sewr pipes flow performance

Autores Regueiro-Picallo, M., Naves, J., Anta, J., Jerónimo Puertas Agudo, Suárez, J.
Revista WATER Vol. 8 Núm. 12
DOI https://doi.org/10.3390/w8120587

A new hybrid ANN model for evaluating the efficiency of PI-Type floating breakwaters. DOI: 10.9753/icce.v35.structures.25

Autores Hadi Ghasemi, Morteza Kolahdoozan, Enrique Peña, Javier Ferreras, Andrés Figuero
Revista Coastal Engineering Procs

Design and construction of the western breakwater for the outer port at Punta Langosteira (A Coruña, Spain). DOI: 10.9753/icce.v35.structures.14

Autores Corredor, A., Gómez-Martín, M.E., Enrique Peña, Medina, J.R.
Revista Coastal Engineering Procs Vol. 35

Damage criteria in roundheads armoured with a single layer of cubipod armor units. DOI: 10.9753/icce.v35.structures.13

Autores Sande, J., Peña, E., Maciñeira, E.
Revista Coastal Engineering Procs Vol. 1 Núm. 35
DOI https://doi.org/10.9753/icce.v35.structures.13

Global sensitivity and GLUE-based uncertainty analysis of a 2D-1D dual urban drainage model

Autores Fraga, I., Cea, L., Puertas, J., Suárez, J., Jiménez, V., Jácome, A.
Revista JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING Vol. 21 Núm. 5
DOI https://doi.org/10.1061/(asce)he.1943-5584.0001335

Analysis of movements and operational limits of moored vessels in Outer and Inner ports of A Coruña (Spain). SCOPUS Code: 175999

Autores Figuero, A., Peña, E., Sande, J., Costa, F.
Revista Proceedings of 3rd International Conference on Maritime Technology and Engineering Vol. 1 Núm. 175999 (páxs. 211 ata 216)

On a numerical approximation and application to integrated extreme hydrology: The case of the flooding hazard of Aznalcollar- Sevilla, Spain

Autores Padilla, F., Jesús Horacio Hernández Anguiano, Vellando, P., Juncosa, R.
Revista Water resources management journal

Modelling integrated extreme hydrology

Autores Francisco Padilla Benitez, Horacio Hernández Anguiano, ricardo junocsa rivera, Vellando, P.
Revista International Journal of safety and security engineering Vol. 6 Núm. 3 (páxs. 685 ata 696)

A numerical solution for the integrated analysis of water resources management: Application to the Mero River watershed, La Coruña, Spain.

Autores Francisco Padilla Benitez, Jesús Horacio Hernández Anguiano, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal
Revista Journal of water resource and protection Vol. 7 Núm. 10 (páxs. 815 ata 829)
DOI https://doi.org/10.4236/jwarp.2015.710066

Medidas reales de movimientos de buques amarrados (RTK GPS), oleaje y onda larga en el puerto exterior de A Coruña (España)

Autores Trejo, I., Pérez, J.D., Guerra, A., Irribarren, J.R., Gómez, J., Sopelana, J., Peña, E.
Revista INGENIERÍA NAVAL Vol. 933 (páxs. 76 ata 87)

FishPath: aplicación informática de diseño de escalas de peces de hendidura vertical

Autores María Bermúdez Pita, Angel J. Rico-Diaz, Alvaro Rodriguez Tajes, Luis Pena Mosquera, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo
Revista Ingeniería del Agua Vol. 19 (páxs. 179 ata 191)
DOI https://doi.org/10.4995/ia.2015.3655

A fish detection system in vertical slot fishways using laser technology and computer vision techniques

Autores Angel J. Rico-Diaz, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Luis Pena Mosquera, Alvaro Rodriguez Tajes
Revista Ingeniería del Agua Vol. 19 Núm. 4 (páxs. 229 ata 239)
DOI https://doi.org/10.4995/ia.2015.3472

Modelización de los impactos por DSU en el río Miño (Lugo)

Autores Anta, J., Bermúdez, M., Cea, L., Suárez, J., Ures, P., Puertas, J.
Revista Ingeniería del Agua Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 43 ata 54)
DOI https://doi.org/10.4995/ia.2015.3648

Un sistema de detección de peces para escala de hendidura vertical utilizando tecnología láser y técnicas de visión artificial

Autores Angel J. Rico-Diaz, Rabuñal, J.R., Puertas, J., Pena, L., A. Rodriguez
Revista Ingeniería del Agua Vol. 19 Núm. 4 (páxs. 229 ata 239)
DOI https://doi.org/10.4995/ia.2015.3472

Análisis hidrogeológico de la escombrera exterior de la antigua mina de As Pontes

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín, Jose Antonio Menendez Lolo, Ramón Valle Garcia, david garcia morrondo
Revista Ingeniería del Agua Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 13 ata 25)
DOI https://doi.org/10.4995/ia.2015.3530

Nonintrusive method to compute water discharge in pipes with a low depth-to- diameter ratio using ultrasonic doppler velocimetry

Autores Fraga, I., Cea, L., Puertas, J., Anta, J.
Revista Journal of Hydraulic Engineering-ASCE Vol. 141 Núm. 3
DOI https://doi.org/10.1061/(asce)hy.1943-7900.0000982

MIKE 11 model-based water quality model as a tool for the evaluation of wáter quality management plans

Autores Ji Liang, Qingchun Yang, Delgado, J.
Revista JOURNAL OF WATER SERVICES RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA Vol. 64 Núm. 6 (páxs. 708 ata 718)
DOI https://doi.org/10.2166/aqua.2015.048

A detection system for vertical slot fishways using laser technology and computer vision techniques

Autores Angel J. Rico-Diaz, Alvaro Rodriguez Tajes, Daniel Villares, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Luis Pena Mosquera
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 9094 (páxs. 218 ata 226)

Fish monitoring and sizing using computer vision

Autores Angel J. Rico-Diaz, Alvaro Rodriguez Tajes, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Luis Pena Mosquera
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 9094 (páxs. 419 ata 428)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-18833-1_44

Turbulence anisotropy in a compound meandering channel with different submergence conditions. DOI: 10.1016/j.advwatres.2014.10.012

Autores Mera, I., Franca, M., Anta, J., Peña, E.
Revista ADVANCES IN WATER RESOURCES Vol. 81 (páxs. 142 ata 151)
DOI https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2014.10.012

A simple and efficient unstructured finite volume scheme for solving the shallow water equations in overland flow applications

Autores Cea, L., Bladé, E.
Revista WATER RESOURCES RESEARCH Vol. 51 Núm. 7 (páxs. 5464 ata 5486)
DOI https://doi.org/10.1002/2014wr016547

Fish tracking in vertical slot fishways using computer vision techniques. IF: 1.332 (Q2)

Autores Rodriguez, A., Bermúdez, M., Rabuñal, J., Puertas, J.
Revista Journal of Hydroinformatics

A comparative study of shallow groundwater level simulation with three time series models in a coastal aquifer of South China

Autores Q. Yang, H. Wang, J. Zhang, Yanna Fang, Delgado, J.
Revista Applied Water Science Vol. 7 (páxs. 689 ata 698)
DOI https://doi.org/10.1007/s13201-015-0282-2

Improvements in Mero River Basin Water Supply regulation through Integration of a Mining Pit Lake as a Water Supply Source

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín, Francisco Padilla Benitez, Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Jesús Horacio Hernández Anguiano
Revista Mine Water and the Environment

MANUAL NACIONAL DE RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE TANQUES DE TORMENTAS

Autores Barro, J.R., Comas, P., Malgrat, P., Suárez, J., Sunyer, D.
Revista TECNOAQUA Núm. 12 (páxs. 70 ata 77)

Genetic programming in Civil Engineering

Autores Rabuñal, J.R., Pérez-Ordóñez J.L., Daniel Rivero Cebrián, Puertas, J., Martínez-Abella, F.
Revista International Journal of Computer Research Vol. 21 Núm. 2-3 (páxs. 51 ata 61)

Feasibility of laser scanning to determine volumetric properties of fine grained soils

Autores Ismael Falcón Suárez, Félix Sánchez-Tembleque Díaz-Pache, Jose Maria Rivera sar, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín
Revista Soils and Rocks (in press) Vol. 38 Núm. 1 (páxs. 59 ata 66)

Probabilistic Design of a Secondary Breakwater in the New Harbour Basin of the Port of la Coruna. DOI: 10.1061/9780784480304.051

Autores Maciñeira, E., Peña, E., Bajo, V., Sande, J., Noya, F.
Revista Proceedings of the Coastal Structures and Solutions to Coastal Disasters Joint Conference 2015 Vol. 1 (páxs. 482 ata 490)
DOI https://doi.org/10.1061/9780784480304.051

Design of the Western Breakwater for the Outer Port at Punta Langosteira, A Coruna

Autores Medina,J.R., Gómez-Martín, M.E., Peña, E., Corredor,A.
Revista Proceedings of the Coastal Structures and Solutions to Coastal Disasters Joint Conference 2015 Vol. 1 (páxs. 828 ata 837)
DOI https://doi.org/10.1061/9780784480304.086

Multivariate statistical analysis of hydrochemical data for shallow ground wáter quality factor identification in a coastal aquifer

Autores Q. Yang, J. Zhang, H. Wang, Yanna Fang, Delgado, J.
Revista Polish Journal of environmental studies Vol. 24 Núm. 2 (páxs. 769 ata 776)

Chemical Evolution of the Monimolimnion of the Meirama Lake between 2009 and 2013

Autores Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Ana María Vázquez González
Revista REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA. MACLA (páxs. 42 ata 43)

A comparative study of shallow groundwater level simulation with WA¿ANN and ITS model in a coastal island of south China

Autores Q. Yang, H. Wang, J. Zhao, Delgado, J.
Revista ARABIAN JOURNAL
DOI https://doi.org/10.1007/s12517-014-1706-2

Application of Rhizon SMS for the Assessment of the Hydrodynamic Properties of Unconsolidated Fine Grained Materials

Autores Ismael Falcón Suárez, Dieter Rammlmair, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín
Revista ENGINEERING GEOLOGY Vol. 172 (páxs. 69 ata 76)

A coupled FE model for the joint resolution of the shallow water and the groundwater flow equations

Autores Hector García Rábade, Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Francisco Padilla Benitez, Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW Vol. 24 Núm. 7 (páxs. 1553 ata 1569)
DOI https://doi.org/10.1108/hff-05-2012-0123

Modelización numérica de inundaciones fluviales

Autores Bladé, E., Cea, L., Corestein, G.
Revista Ingeniería del Agua Vol. 18 Núm. 1 (páxs. 68 ata 79)

Gestión integrada de los recursos hídricos en el sistema de agua urbana: desarrollo urbano sensible al agua como enfoque estratégico

Autores Suárez, J., Puertas, J., Anta, J., Jácome, A., Álvarez-Campana, J.M.
Revista Ingeniería del Agua Vol. 18 Núm. 1 (páxs. 111 ata 123)

Experimental validation of a 2D overland flow model using high resolution water depth and velocity data

Autores Cea, L., Legout, C., Darboux, F., Esteves, M., Nord, G.
Revista JOURNAL OF HYDROLOGY Vol. 513 (páxs. 142 ata 153)

Novel image analysis approach to the terrestrial LiDAR monitoring of damage in rubble mound breakwaters

Autores Puente, I., Sande, J., González-Jorge, H., Peña, E., Maciñeira, E., Martínez-Sánchez, J., Arias, P.
Revista Ocean Engineering Vol. 91 (páxs. 273 ata 280)
DOI https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2014.09.011

Iber: herramienta de simulación numérica del flujo en ríos

Autores Bladé, E., Cea, L., Corestein, G., Escolano, E., Puertas, J., Vázquez-Cendón, M.E., Dolz, J. , Coll, A.
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CÁLCULO Y DISEÑO EN INGENIERÍA Vol. 30 (páxs. 1 ata 10)

Simultaneous carbon and nitrogen removal from municipal wastewater in full-scale unaerated/aerated submerged filters reference

Autores Jácome, A., Molina, J., Novoa, R., Suárez, J., Ferreiro, S.
Revista WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY (páxs. 217 ata 221)

Structural performance of a floating breakwater for different mooring line typologies

Autores Ferreras, J., Peña, E., Lopez, A., Lopez, F.
Revista JOURNAL OF WATERWAY, PORT, COASTAL AND OCEAN ENGINEERING Vol. 140 Núm. 3 (páxs. 04014007-1 ata 04014007-10)
DOI https://doi.org/10.1061/(asce)ww.1943-5460.0000240

Storm tank against combined sewer overflow: operation strategies to minimise discharges impact to receiving waters

Autores Llopart-Mascaró, A., Farreny, R., Gabarrell, X., Rieradevall, J., Gil, A., Martínez, M., Puertas, J., Suárez, J., Del Río, H., Paraira, M.
Revista URBAN WATER JOURNAL Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 219 ata 228)
DOI https://doi.org/10.1080/1573062x.2013.868499

Mineralogy, geochemistry, petrophysics and rock mechanics of the Corvio Sandstone

Autores Jacobo Canal Vila, Ismael Falcón Suárez, Víctor Barrientos Rodríguez, Jorge Delgado Martín
Revista REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA. MACLA Vol. 17 (páxs. 31 ata 32)

Humedal de flujo vertical para tratamiento terciario del efluente físico-químico de una estación depuradora de aguas residuales domésticas

Autores Rodríguez-González, M.R., Molina, J., Jácome, A., Suárez, J.
Revista INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA Vol. 14 Núm. 2 (páxs. 223 ata 235)

Ecological compensation stimation of soil and water conservation based on cost-benefit analysis

Autores C. -L. Sun, Q. Yang, J. Delgado
Revista ENGINEERING GEOLOGY Vol. 27 (páxs. 2709 ata 2727)
DOI https://doi.org/10.1007/s11269-013-0268-5

Four years of continuous monitoring of the Meirama end-pit lake and its impacts in the definition of future uses

Autores Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Ismael Falcón Suárez, Jacobo Canal Vila
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Vol. 20 Núm. 11 (páxs. 7520 ata 7533)
DOI https://doi.org/10.1007/s11356-013-1618-9

Injection of CO2-saturated water through a siliceous sanstone plug from Hontomin Test Site (N Spain). Experiment and modeling

Autores Jacobo Canal Vila, Jorge Delgado Martín, Ismael Falcón Suárez, Quinchung Yang, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Víctor Barrientos Rodríguez
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY Vol. 47 (páxs. 159 ata 167)
DOI https://doi.org/10.1021/es3012222

Experimental study of the water depth and rainfall intensity effects on the bed roughness coefficient used in distributed urban drainage models

Autores Fraga, I., Cea, L., Puertas, J.
Revista JOURNAL OF HYDROLOGY (páxs. 266 ata 275)

A bedload transport equation for the Cerastoderma edule cockle

Autores Anta, J., Peña, E., Puertas, J., Cea, L.
Revista JOURNAL OF MARINE SYSTEMS Vol. 111 (páxs. 189 ata 195)

Automatic Fish Segmentation on Vertical Slot Fishways Using SOM NeuralNetworks

Autores A. Rodriguez, Juan Ramón Rabuñal Dopico, María Bermúdez, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 7902 (páxs. 445 ata 452)

Detection of Fishes in Turbulent Waters Based on Image Analysis

Autores A. Rodriguez, Juan Ramón Rabuñal Dopico, María Bermúdez, Jerónimo Puertas Agudo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (páxs. 404 ata 412)

Numerical modelling of seawater intrusion in Shenzhen (China) using a 3D density-dependent model including tidal effects

Autores Wang Lu, Quinchung Yang, Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Revista PROCEEDINGS OF THE INDIAN ACADEMY OF SCIENCES-EARTH AND PLANETARY SCIENCES Vol. 122 Núm. 2 (páxs. 451 ata 465)
DOI https://doi.org/10.1007/s12040-013-0273-3

Design of a sand filter for highway runoff in the north of Spain

Autores Suárez, J., Jiménez, V., Del Río, H., Anta, J., Jácome, A., Torres, D., Ures, P., Vieito, S.
Revista PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER Vol. 166 (páxs. 121 ata 129)

Effects of density and size distribution on the erosion of the adult cockle Cerastoderma edule

Autores Anta, J., Peña, E., Puertas, J.
Revista SCIENTIA MARINA Vol. 77 Núm. 2 (páxs. 233 ata 245)
DOI https://doi.org/10.3989/scimar.03754.27a

PPCPS wet weather mobilization in a combined sewer in NW Spain

Autores Del Río, H., Suárez, J., Puertas, J., Ures, P.
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 449 Núm. 1 (páxs. 189 ata 198)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.01.049

Analysis of a new Kolgan-type scheme motivated by the shallow water equations

Autores Vázquez-Cendón, M.E., Cea, L.
Revista APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS Vol. 62 (4) (páxs. 489 ata 506)

El proyecto del nuevo Puerto Exterior de La Coruña

Autores Maciñeira, E.
Revista Cuadernos del Territorio. Infraestructuras, urbanismo y planeamiento Vol. 91

Implicaciones sobre la estación depuradora de la gestión de aguas pluviales en los sistemas de saneamiento unitario. Estrategias de integración y afecciones sobre los procesos

Autores Suárez, J., Jácome, A., Anta, J., Blanco, P., Hernáez, D., Del Río, H.
Revista INGENIERÍA CIVIL Núm. 168/2012 (páxs. 33 ata 49)

A new procedure to ensure structural safety based on the maturity method and limit state theory

Autores Cristina Vázquez-Herrero, Mª Isabel Martínez Lage, Félix Sanchez-Tembleque Diaz-Pache
Revista CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Vol. 35 (páxs. 393 ata 398)
DOI https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.04.040

Computer application for the analysis and design of vertical slot fishways in accordance with the requirements of the target species

Autores Puertas, J., Cea, L., Bermúdez, M., Pena, L., Rodriguez, A., Rabuñal, J.R., Balairón, L., Lara, A., Aramburu, E.
Revista Ecological Engineering Vol. 48 (páxs. 51 ata 60)

Bathymetric error estimation for the calibration and validation of estuarine hydrodynamic models

Autores Cea, L., French, J.R.
Revista ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE Vol. 100 (páxs. 124 ata 132)

Dam-break flows over mobile beds: experiments and benchmark tests for numerical models

Autores Soares-Frazão, S., Canelas, R., Cao, Z., Cea, L., Chaudhry, H.M., Die Moran, A., El Kadi, K., Ferreira, R. , Fraga, I., Gonzalez-Ramirez, N., Greco, M., Huang, W., Imran, J., Le Coz, J., Marsooli, R., Paquier, A., Pender, G., Pontillo, M., Puertas, J., Spinewine, B., Swartenbroekx, C., Tsubaki, R., Villaret, C., Wu, W., Yue, Z., Zech, Y.
Revista JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH Vol. 50 (4) (páxs. 364 ata 375)
DOI https://doi.org/10.1080/00221686.2012.689682

A numerical solution to integrated water flows: Application to the flooding of an open pit mine at the Barcés river catchment ¿ La Coruña, Spain

Autores Jesús Horacio Hernández Anguiano, Francisco Padilla Benitez, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Álvaro Fernández García
Revista JOURNAL OF HYDROLOGY Vol. 472 (páxs. 328 ata 339)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.09.040

Unstructured finite volume discretisation of bed friction and convective flux in solute transport models linked to the shallow water equations

Autores Cea, L., Vázquez-Cendón, M.E.
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS Vol. 231 (8) (páxs. 3317 ata 3339)

Análisis de los procesos de flujo subterráneo y superficial en problemas medioambientales: adaptación de un código numérico gestionado con SIG a la cuenca del río Barcés, A Coruña

Autores Jesús Horacio Hernández Anguiano, Francisco Padilla Benitez, Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Revista REVISTA DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA DE CIENCIAS Vol. 31 (páxs. 163 ata 212)

Comparative hydrochemistry of five nested catchments located in the upper part of the Barces river watershed (A Coruna, NW Spain)

Autores Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jesús Horacio Hernández Anguiano, Ismael Falcón Suárez, Ana María Vázquez González
Revista APPLIED GEOCHEMISTRY Vol. 26 (páxs. 179 ata 182)

Influencia en los fenómenos de estratificación y vertidos de emisarios submarinos

Autores Peña, E., Mera, I., Anta, J.
Revista Cuadernos del Territorio. Infraestructuras, urbanismo y planeamiento Vol. 2 (páxs. 93 ata 103)

Fenómenos transitorios asociados a la formación del lago minero de Meirama (La Coruña, España)

Autores Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Roberto González Philippon, Álvaro Fernández García
Revista BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO Vol. 122 Núm. 2 (páxs. 247 ata 258)

Inyección de agua con CO2 en condiciones triaxiales en rocas detríticas de la formación Arcera

Autores Jacobo Canal Vila, Jorge Delgado Martín, Víctor Barrientos Rodríguez, Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Revista REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA. MACLA Vol. 15 (páxs. 47 ata 48)

Evolución de la estratificación en el lago minero de Meirama (A Coruña, España) durante su proceso de llenado

Autores S.Fernández, A.Vázquez, J.Delgado, R.Juncosa
Revista REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA. MACLA Vol. 15 (páxs. 83 ata 84)

Uncertainty and sensitivity analysis of a depth-averaged water quality model for evaluation of Escherichia Coli concentration in shallow estuaries

Autores Cea, L., Bermúdez, M., Puertas, J.
Revista ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE Vol. 26 Núm. 12 (páxs. 1526 ata 1539)

Assessing Wastewater Micropollutant Loads with Approximate Bayesian Computations

Autores Joerg Rieckermann, Jose Anta Álvarez, Andreas Scheidegger, Christoph Ort
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY Vol. 45 Núm. 10 (páxs. 4399 ata 4406)

Optical Fish Trajectory Measurement in Fishways through Computer Vision and Artificial Neural Networks. IF 1.337 (Q1)

Autores Álvaro Rodríguez Tajes, María Bermúdez Pita, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Julián Dorado de la Calle, Luis Pena Mosquera, Luis Balairon Pérez
Revista Journal of Computing in Civil Engineering Vol. 25 Núm. 4 (páxs. 291 ata 301)
DOI https://doi.org/10.1061/(asce)cp.1943-5487.0000092

Genetic programming for prediction of water flow and transport of solids in a basin

Autores Rabuñal, J.R., Puertas, J., Rivero, D., Fraga, I., Cea, L., Garrido, M.
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (páxs. 223 ata 232)

Subcritical injection of CO2-saturated water through a siliceous sandstone from northern Spain

Autores Jacobo Canal Vila, Jorge Delgado Martín, Víctor Barrientos Rodríguez, Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Revista ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 242 (páxs. 0 ata 0)

Experimental study on wave transmission coefficient, mooring lines and module connector forces with different designs of floating breakwaters

Autores Enrique Peña González, Francisco Javier Ferreras Robles, Félix Sanchez-Tembleque Diaz-Pache
Revista Ocean Engineering Vol. 38 Núm. 10 (páxs. 1150 ata 1160)

Two-layer exchange flows over a dune: effect of large-scale bottom roughness

Autores Jose Anta Álvarez, Inés Mera Rico, Enrique Peña González, Andrea Louro
Revista JOURNAL OF VISUALIZATION Vol. 14 Núm. 2 (páxs. 99 ata 101)

El puerto y la ciudad de La Coruña

Autores Maciñeira, E., Souto, I.
Revista PORTUS

El puerto y la ciudad de A Coruña

Autores Maciñeira, E., Souto, I.
Revista PORTUS ONLINE Núm. 1 (páxs. 1 ata 10)

La frontera puerto-ciudad. El caso concreto de La Coruña

Autores Maciñeira, E., Souto, I.
Revista PORTUS ONLINE

Modelling of the Thermohydrodynamic and reactive behavior of compacted clay for high level radionucleide waste management systems.

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Vicente Navarro, Jorge Delgado Martín, Ana María Vázquez González
Revista CLAYS AND CLAY MINERALS Vol. 58 Núm. 4 (páxs. 486 ata 500)

Modeling of the thermohydrodynamic and reactive behaviour of compacted clay for high-level radionuclide waste-magnagement systems

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Vicente Navarro Gamir, Ana M. Vázqez González, Jorge Delgado Martín
Revista CLAYS AND CLAY MINERALS Vol. 58 Núm. 4 (páxs. 486 ata 500)

Evolución quimica de la superficie del lago de Meirama tras dos años de inundación controlada.

Autores Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Ana María Vázquez González, A.Fernández, Roberto González Phillipon
Revista REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA. MACLA Vol. 13 (páxs. 77 ata 78)

Evolución química de la superficie del Lago de Meirama tras dos años de inundación controlada

Autores Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Ana M. Vázquez González, Álvaro Fernández García, Roberto González Philippon
Revista REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA. MACLA Núm. 13 (páxs. 77 ata 78)

Influence of pool geometry on the biological efficiency of vertical slot fishways.

Autores maría Bermúdez Pita, Jerónimo Puertas Agudo, Luis Cea Gómez, Luis Pena Mosquera, Luis Balairón
Revista Ecological Engineering Vol. 36 Núm. 10 (páxs. 1355 ata 1364)

Ilvaite stability in skarns from the northern contact of the Maladeta batholith, Central Pyrenees (Spain)

Autores Jorge Delgado Martín, Albert Soler i Gil
Revista EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY Vol. 22 Núm. 3 (páxs. 363 ata 380)

Unstructured finite volume discretisation of two-dimensional depth average shallow water equations with porosity.

Autores Luis Cea Gómez, María Elena Vázquez Cendón
Revista INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS Vol. 63 Núm. 8 (páxs. 903 ata 930)

Experimental validation of two-dimensional depth-averaged models for forecasting rainfall-runoff from precipitation data in urban areas

Autores Luis Cea Gómez, Marta Garrido Armas, Jerónimo Puertas Agudo
Revista JOURNAL OF HYDROLOGY Vol. 382 (páxs. 88 ata 102)

Simultaneous resolution of reactive of reactive decay, non-isothermal flow, and migration with application to the performance assesment for HLW repositories.

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín
Revista RADIOCHIMICA ACTA Vol. 98 Núm. 6 (páxs. 347 ata 357)

Overland flow computations in urban and industrial catchments from direct precipitation data using a two-dimensional shallow water model

Autores Luis Cea Gómez, Marta Garrido Armas, Jerónimo Puertas Agudo, Juan Alfredo Jacome Burgos, Suárez, J., Héctor Del Río Cambeses
Revista WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 62 Núm. 9 (páxs. 1998 ata 2008)

Characterization and Geochemical/Geotechnical properties of granite sawdust produced by the dimension stone industry of o Porriño.

Autores Víctor Barrientos Rodríguez, Jorge Delgado Martín, V.Navarro, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, I.Falcon, Ana María Vázquez González
Revista QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY Vol. 43 (páxs. 141 ata 155)

Characterization and geochemical-geotechnical properties of granite sawdust produced by the dimension stone industry of O Porriño (Pontevedra, Spain)

Autores Víctor Barrientos Rodríguez, Jorge Delgado Martín, Vicente Navarro Gamir, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Ismael Falcón Suárez, Ana M. Vázquez González
Revista QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY Vol. 43 (páxs. 141 ata 155)

Minería Sostenible en el siglo XXI

Autores Álvarez-Campana, J.M., Arias, P., Lorenzo, H.
Revista DYNA-COLOMBIA

Nuevas estrategias de gestionsostenible del agua en medio urbano

Autores Suárez, J., Jerónimo Puertas Agudo, Jose Anta Álvarez, Juan Alfredo Jacome Burgos, Héctor Del Río Cambeses, R. Novoa
Revista SPANISH JOURNAL OF RURAL DEVELOPMENT Núm. 1 (páxs. 1 ata 24)

El proyecto Mandeo: el río como eje dinamizador

Autores V. Berrocal, Jerónimo Puertas Agudo, M. Cachafeiro, Suárez, J., S. Rouco
Revista SPANISH JOURNAL OF RURAL DEVELOPMENT Núm. 1 (páxs. 25 ata 34)

Optical fish tracking in fishways using neural networks

Autores Rodriguez, A., Bermúdez, M., Rabuñal, J.R., Puertas, J.
Revista World Academy of Science, Engineering and Technology (páxs. 559 ata 565)

Artificial Neural Networks in Urban Runoff Forecast

Autores Mónica Miguélez Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Juan Ramón Rabuñal Dopico
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5517 (páxs. 1192 ata 1199)

El método de volúmenes finitos aplicado a problemas de ingeniería fluvial y costera

Autores Luis Cea Gómez, María Elena Vázquez Cendón, Jerónimo Puertas Agudo
Revista LA GACETA DE LA REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 71 ata 94)

Nitrificación en reactores biopelícula de membrana tubular permeable a gases

Autores Judith Molina Burgos, Antonio Fermín Yáñez Izquierdo, Juan Alfredo Jacome Burgos, Suárez, J.
Revista Ingeniería del Agua Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 129 ata 144)

Evaluación de corrientes litorales y frentes de marea mediante modelización bidimensional en rías y desembocaduras de ríos.

Autores Luis Cea Gómez, Jerónimo Puertas Agudo, María Elena Vázquez Cendón
Revista Ingeniería del Agua Vol. 16 Núm. 1 (páxs. 13 ata 26)

Análisis de la movilización de sólidos en suspensión en una cuenca urbana separativa mediante la aplicación del muestreo en continuo de la turbidez.

Autores Jose Anta Álvarez, Juan Cagiao Villar, Suárez, J., Enrique Peña González
Revista Ingeniería del Agua Vol. 16 Núm. 3 (páxs. 189 ata 200)

Non-hydrostatic 3D free surface layer-structured finite volume model for short wave propagation.

Autores Luis Cea Gómez, G. Stelling, M. Zijlema
Revista INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS Vol. 61 Núm. 4 (páxs. 410 ata 0)

La enseñanza de la ingeniería civil en Europa y su adaptación a Bolonia. El caso español

Autores Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal
Revista INGENIERÍA Y TERRITORIO Núm. 87 (páxs. 32 ata 37)

El puerto exterior de A Coruña

Autores Enrique Maciñeira Alonso, Fernando Noya Arquero, Victoria Bajo González
Revista CAUCE Vol. 146 (páxs. 20 ata 29)

Final disposal of the wastes associated with the oil spill of the tanker Prestige through its stabilization with quicklime and granite fines

Autores Diego Carro López, Jorge Delgado Martín, Ana María Vázquez González, Víctor Barrientos Rodríguez, Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Revista SOIL & SEDIMENT CONTAMINATION Vol. 14 Núm. 4 (páxs. 393 ata 410)

Experimental validation of a sediment transport two-dimensional depth-averaged numerical model using PIV and 3D Scanning technologies

Autores Enrique Peña González, Jaime Miguel Fe Marqués, Félix Sanchez-Tembleque Diaz-Pache, Jerónimo Puertas Agudo, Luis Cea Gómez
Revista JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH Vol. 46 Núm. 4 (páxs. 489 ata 503)

Estimation of drag coefficient and settling velocity of the cockle cerastoderma edule using particle image velocimetry (PIV)

Autores Enrique Peña González, Jose Anta Álvarez, Jerónimo Puertas Agudo, Teresa Teijeiro
Revista JOURNAL OF COASTAL RESEARCH Vol. 24 (páxs. 150 ata 156)

Hydrochemical characteristics of the natural waters associated to the flooding of the Meirama open pit (A Coruña, NW Spain)

Autores Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Ana María Vázquez González, Ismael Falcón Suárez, Jacobo Canal Vila, Horacio Hernández, Francisco Padilla Benitez, Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal
Revista MINERALOGICAL MAGAZINE Vol. 72 Núm. 1 (páxs. 107 ata 111)

Experimental validation of two depth-averaged turbulence models

Autores Jaime Miguel Fe Marqués, Fermín Luis Navarrina Martínez, Jerónimo Puertas Agudo, Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, D. Rúiz
Revista INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS Núm. 60 (páxs. 177 ata 202)

Modelización predictiva de la calidad química de las aguas del futuro lago de Meirama (Cerceda, La Coruña)

Autores Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Francisco Padilla Benitez, Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Juan Luis Delgado Fernández
Revista REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA. MACLA Vol. 10 (páxs. 122 ata 125)

Determinación del punto isoeléctrico de residuos de grano fino y su potencial uso en la neutralización de aguas ácidas.

Autores Ana María Vázquez González, Silvia Fernández Bogo, Jorge Delgado Martín, Ismael Falcón Suárez, Víctor Barrientos Rodríguez, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Tiziana Missana, Úrsula Alonso de los Ríos, Pedro Luis Martín Martín
Revista REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA. MACLA Vol. 9 (páxs. 255 ata 256)

Numerical modelling of surface/groundwater flows for freshwater/saltwater hydrology: the case of the alluvial coastal aquifer of the Low Guadalhorce River, Málaga, Spain

Autores Francisco Padilla Benitez, Ana Méndez Castro, Rafael Fernández Gutierrez del Älamo, Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal
Revista ENVIRONMENTAL GEOLOGY Vol. 55 Núm. 1 (páxs. 215 ata 226)

Numerical viscosity reduction in the resolution of the shallow water equations with turbulent term.

Autores Jaime Miguel Fe Marqués, Luis Cueto-Felgueroso Landeira, Fermín Luis Navarrina Martínez, Jerónimo Puertas Agudo
Revista INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS Vol. 58 Núm. 7 (páxs. 781 ata 802)

Modelización numérica del flujo en aguas poco profundas: aplicación a rías y estuarios

Autores Luis Cea Gómez
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATEMÁTICA APLICADA Núm. 42 (páxs. 117 ata 125)

Settlement of embankment fills constructed of granite fines

Autores Vicente Navarro, Víctor Barrientos Rodríguez, Angel Yustres, Jorge Delgado Martín
Revista COMPUTERS & GEOSCIENCES Vol. 34 Núm. 8 (páxs. 978 ata 992)

Scour of rock due to the impact of plunnings high velocity jets Part I: A state-of-the-art review

Autores Castillo, L.G., Puertas, J., Dolz, J.
Revista JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH Vol. 45 Núm. 6 (páxs. 853 ata 858)

La contribución de las ingenierías a la reducción del riesgo en desastres.

Autores Francesc Cortada Hindersin, Enrique Peña González
Revista CUADERNOS INTERNACIONALES DE TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO (páxs. 29 ata 37)

Bidimensional measurements of an underwater sediment surface using a 3D-Scanner

Autores Enrique Peña González, Félix Sanchez-Tembleque Diaz-Pache, Luis Pena Mosquera, Jerónimo Puertas Agudo
Revista OPTICS AND LASER TECHNOLOGY Vol. 39 (páxs. 481 ata 489)

Análisis hidrodinámico del arrastre del berberecho cerastoderma edule de los lombos del Ulla

Autores Jose Anta Álvarez, Enrique Peña González, Jerónimo Puertas Agudo
Revista REVISTA DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA DE CIENCIAS Vol. 26 (páxs. 53 ata 90)

Improvements in Mixing Operations of Water Treatment Plants by Use of a Stable Finite Element Model.

Autores Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Jaime Miguel Fe Marqués, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Francisco Padilla Benitez
Revista WATER ENVIRONMENT RESEARCH Vol. 79 Núm. 6 (páxs. 625 ata 640)

Application of several depth-averaged turbulence models to simulate flow in vertical slot fishways.

Autores Cea, L., Pena, L., Puertas, J., Vázquez-Cendón, M.E., Peña, E.
Revista Journal of Hydraulic Engineering-ASCE Vol. 133 Núm. 2 (páxs. 160 ata 172)
DOI https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9429(2007)133:2(160)

Velocity measurements on highly turbulent free surface flow using ADV

Autores Cea, L., Puertas, J., Pena, L.
Revista EXPERIMENTS IN FLUIDS Vol. 42 Núm. 3 (páxs. 333 ata 348)
DOI https://doi.org/10.1007/s00348-006-0237-3

Determination of the unit hydrograph of a typical urban basin using genetic programming and artificial neural networks

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Suárez, J., Daniel Rivero Cebrián
Revista Hydrological Processes Vol. 21 (páxs. 476 ata 485)

Depth averaged modelling of turbulent shallow water flow with wet-dry fronts

Autores Cea, L., Puertas, J., Vázquez-Cendón, M.E.
Revista ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 14 (páxs. 303 ata 341)
DOI https://doi.org/10.1007/s11831-007-9009-3

A BMP selection process based on the granulometry of runoff solids in a separate urban catchment

Autores Jose Anta Álvarez, Enrique Peña González, Suárez, J., Juan Cagiao Villar
Revista WATER SA Vol. 32 Núm. 3 (páxs. 419 ata 428)

Stormwater quality calibration by SWMM: a case study in Northern Spain.

Autores Javier Temprano, Oscar Arango, Juan Cagiao Villar, Suárez, J., Iñaki Tejero Monzón
Revista WATER SA Vol. 32 Núm. 1 (páxs. 55 ata 64)

Dispositivos de remonte para peces: Escalas de hendiduras verticales

Autores Luis Pena Mosquera, Jerónimo Puertas Agudo, Teresa Teijeiro Rodríguez, Enrique Peña González
Revista Ingeniería del Agua Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 113 ata 128)

Numerical modelling of tidal flows in complex estuaries including turbulence: An unstructured finite volume solver and experimental validation

Autores Luis Cea Gómez, Jon R French, María Elena Vázquez Cendón
Revista INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 67 Núm. 13 (páxs. 1909 ata 1932)

Non isothermal multiphase flow and reactive transport modelling of compacted bentonite sinultaneously heated and hydrated

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Vicente Navarro, Jorge Delgado Martín, Ana María Vázquez González
Revista JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY (páxs. 0 ata 0)

Simultaneous removal of organic matter and nitrogen compounds in autoaerated biofilms

Autores Juan Alfredo Jacome Burgos, Judith Molina Burgos, Suárez, J., I. Tejero
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING-ASCE Vol. 132 Núm. 10 (páxs. 1255 ata 1263)

Geochemical assessment of the contaminant potential of granite fines produced during sawing and related processes associated to the dimension stone industry

Autores Jorge Delgado Martín, Ana María Vázquez González, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Victor Barrientos Rodríguez
Revista JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION Vol. 88 (páxs. 24 ata 27)

Bat Echolocation Interfering with Ultrasonic Sensors

Autores Jerónimo Puertas Agudo, Enrique Peña González, Félix Sanchez-Tembleque Diaz-Pache, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Esteban Sixto Martínez
Revista Journal of Hydraulic Engineering-ASCE Vol. 132 Núm. 12 (páxs. 1358 ata 1360)

Evaluating vertical slot fishway designs in terms of fish swimming capabilities

Autores Teresa Teijeiro Rodríguez, Luis Pena Mosquera, Jerónimo Puertas Agudo, Enrique Peña González
Revista Ecological Engineering Vol. 27 Núm. 1 (páxs. 37 ata 48)

Analysis of the mobilization of solid loads an heavy metals in runoff waters from granite quarries: Implications for the design of control and treatment systems

Autores Peña, E., Suárez, J., Delgado, J., Jácome, A., Puertas, J.
Revista ENVIRONMENTAL GEOLOGY Vol. 50 Núm. 6 (páxs. 823 ata 834)
DOI https://doi.org/10.1007/s00254-006-0254-9

Aplicación de un escáner tridimensional en la determinación de un lecho de sedimentos bajo una lámina de agua

Autores Enrique Peña González, Félix Sanchez-Tembleque Diaz-Pache, Luis Pena Mosquera, Jerónimo Puertas Agudo
Revista INGENIERIA HIDRAULICA EN MEXICO Vol. 21 Núm. 3 (páxs. 113 ata 122)

Characterization of the water flow through concrete based on parameter estimation from water infiltration tests

Autores Vicente Navarro Gámir, Angel Yustres, Luis Cea Gómez, Miguel Candel, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín
Revista CEMENT AND CONCRETE RESEARCH Vol. 36 Núm. 9 (páxs. 1575 ata 1582)

An integrated thermodynamic mixing model for spharelite geobarometry from 300 to 850ºC and up to 1 GPa

Autores Jorge Delgado Martín, Albert Soler Gil
Revista GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA Vol. 69 Núm. 4 (páxs. 995 ata 1006)

Vertidos de sistemas de saneamiento unitario en tiempo de lluvia: control de impactos sobre los ríos.

Autores Suárez, J., Cagiao, J.
Revista INGENIERÍA Y TERRITORIO Núm. 71 (páxs. 44 ata 55)

Estudio de los residuos de corte de granito ("Serrines") en relación con sus características como residuo, su potencial contaminante y aplicaciones prácticas en ingeniería civil

Autores Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Revista REVISTA DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA DE CIENCIAS Vol. 24 (páxs. 73 ata 258)

Determinación de la evolución de un fondo de sedimentos utlizando un escáner tridimensional

Autores Enrique Peña González, Félix Sánchez Tembleque Díez-Pache, Luis Pena Mosquera, Jerónimo Puertas Agudo
Revista Ingeniería del Agua Vol. 12 Núm. 2 (páxs. 137 ata 148)

Identificación de la contribución antrópica de metales en serrines de corte de granito

Autores Ana Vázquez González, Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Victor Barrientos Rodriguez
Revista REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA. MACLA Vol. 3 (páxs. 209 ata 211)

Determination of COD, BOD, and suspended solids loads during combined sewer overflow (CSO)events in some combined catchments in Spain

Autores Suárez, J., Puertas, J.
Revista Ecological Engineering Núm. 24 (páxs. 201 ata 219)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2004.11.005

Modelización de procesos de transporte geoquímica en bentonita: Proyecto FEBEX II

Autores J. Samper, L Zheng, L. Montenegro, Ana María Vázquez González, Jorge Molinero
Revista V Jornadas de Investigación y desarrollo tecnológico en gestión de residuos radiactivos Vol. 6 (páxs. 142 ata 173)

Modelización geoquímica de serrines de granito

Autores Ana Vázquez González, Jorge Delgado Martín, Victor Barrientos Rodriguez, Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Revista REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA. MACLA Vol. 2 (páxs. 75 ata 76)

Metodología de cálculo de la paleorrecarga. Aplicación y resultados obtenidos para los últimos 100000 años en un área granítica del suroeste peninsular

Autores Luis Lomba Falcón, Celsa Ruiz, Fernando Recreo, Jorge Delgado Martín, Victor Barrientos Rodriguez, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Antonio Cortés Ruíz
Revista Revista de la Sociedad Nuclear Española (páxs. 30 ata 37)

Experimental approach to the hydraulics of vertical slot fishways

Autores Jerónimo Puertas Agudo, Luis Pena Mosquera, Teresa Teijeiro
Revista Journal of Hydraulic Engineering-ASCE Vol. 130 Núm. 1 (páxs. 10 ata 23)

Numerical dating algorithms of amino acid rracemization ratios from continental ostracodes.Application to the Guadix-Baza Basin (southern Spain)

Autores Trinidad Torres, Ramon Juliá, Antonio Delgado, Juan Llamas, Vicente Soler, Jorge Delgado Martín, José E. Ortiz
Revista QUATERNARY SCIENCE REVIEWS Vol. 23 (páxs. 717 ata 730)

Experimental and numerical analysis of solitary waves generated by bed and boundary movements

Autores Cea, L., Ferreiro, A., Vázquez-Cendón, M.E., Puertas, J.
Revista INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS Vol. 46 Núm. 8 (páxs. 793 ata 813)

Resolution of the flow in clarifiers by using a stabilized Finite Element Method

Autores Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Jerónimo Puertas Agudo, Ignasi Colominas Ezponda
Revista INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS Núm. 44 (páxs. 115 ata 133)

Aplicación de un modelo estable de cálculo hidrodinámico en Elementos Finitos para la mejora de los procesos de mezcla en plantas de tratamiento de aguas

Autores Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Tomás Lucas
Revista TECNOLOGÍA DEL AGUA Vol. - Núm. 235 (páxs. 26 ata 39)

Improvements in mixing operations of water treatment plants by the use of a SUPG stabilizad Finite Element Method

Autores Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Tomás Lucas
Revista PROC. APPLIED MATH. MECH. Vol. - Núm. 3 (páxs. 362 ata 363)

Comentario del libro "Hidráulica del Flujo en Canales Abiertos"

Autores Enrique Peña González
Revista Ingeniería del Agua Vol. 10 Núm. 4 (páxs. 580 ata 581)

Evaluación de la tratabilidad biológica de las aguas residuales urbanas de Coruña y municipios limítrofes

Autores Judith Molina Burgos, Juan Alfredo Jacome Burgos, Estrella Rodríguez Justo, Suárez, J., Juan Cagiao Villar, Jorge Rodríguez, Carmen González García
Revista Ingeniería del Agua Vol. 10 Núm. 4 (páxs. 527 ata 539)

Aplicación de una formulación en elementos finitos a la resolución del flujo en unidades de proceso de aguas residuales

Autores Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Jerónimo Puertas Agudo, Ignasi Colominas Ezponda, Suárez, J., José Gil de Bernabé
Revista Ingeniería del Agua Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 163 ata 176)

Modelos de flujo multifásico no isotérmico y transporte reactivo multicomponente en medios porosos: 2 Aplicación a bentonitas compactas

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Fco. Javier Samper Calvete, Luis Montenegro Pérez, Ana Vázquez González
Revista Ingeniería del Agua Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 37 ata 47)

Prediction and modeling of the rainfall-runoff transformation of a typical basin using ANN and GP

Autores Dorado, J., Rabuñal, J., Puertas, J., Pazos, A., Rivero, D., Santos, A.
Revista Applied Artificial Intelligence Vol. 17 Núm. 7 (páxs. 329 ata 344)

Modelo de transporte reactivo de un experimento con calor y radiación en la arcilla de Boom (Bélgica)

Autores Luis Montenegro Pérez, Fco. Javier Samper Calvete, Jorge Delgado Martín
Revista BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO Vol. 114 Núm. 3 (páxs. 265 ata 277)

Prediction and modelling of the flow of a typical urban basin through genetic programming

Autores Dorado, J., Rabuñal, J., Puertas, J., Santos, A., Rivero, D.
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Núm. - (páxs. 190 ata 201)

La gestión avanzada del saneamiento y del drenaje urbano

Autores Jerónimo Puertas Agudo, Ignasi Colominas Ezponda, Pablo Vellando
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 191 Núm. - (páxs. 5899 ata 5922)

Formulación numérica en elementos finitos de problemas de flujo multifásico no isotermo y transporte de solutos reactivos en medios porosos

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Fco. Javier Samper Calvete, Vicente Navarro Gamir, Jorge Delgado Martín
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CÁLCULO Y DISEÑO EN INGENIERÍA Vol. 18 Núm. 3 (páxs. 415 ata 432)

La gestión avanzada del saneamiento y del drenaje urbano

Autores Suárez, J., Martín, P., Lastra, A., Puertas, J., García, M.C., Pérez, T.
Revista TECNO AMBIENTE Núm. 120 (páxs. 21 ata 35)

El sentido físico de los parámetros en la modelización numérica del drenaje urbano

Autores Jerónimo Puertas Agudo, Suárez, J., Juan Cagiao
Revista Ingeniería del Agua Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 269 ata 278)

Modelos de flujo multifásico no isotermo y transporte reactivo multicomponente en medios porosos: 1 Formulación Físico-matemática.

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Fco. Javier Samper Calvete, Vicente Navarro Gamir, Jorge Delgado Martín
Revista Ingeniería del Agua Vol. 9 Núm. 4 (páxs. 423 ata 436)

Contaminant loads of CSOs at the wastewater treatment plant of a city in NW Spain

Autores Díaz-Fierros T., F., Puertas, J., Suárez, J., Díaz-Fierros V., F.
Revista URBAN WATER Vol. 4 Núm. - (páxs. 291 ata 299)

SUPG stabilized finite element resolution of the Navier-Stokes equations. Applications to water treatment engineering

Autores Vellando, P., Puertas, J., Colominas, I.
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 191 Núm. 51 (páxs. 5899 ata 5923)

An Experimental Study on the Ion-Exchange Behavior of the Smectite of Cabo de Gata (Almería, Spain): FEBEX Bentonite

Autores F. Javier Huertas, Pablo Carretero Seijas, Jorge Delgado Martín, José Liñares-Blanco, Javier Samper
Revista JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Vol. 239 Núm. 2 (páxs. 409 ata 416)
DOI https://doi.org/10.1006/jcis.2001.7605

Modelación numérica de los acuíferos potencialmente afectados por la rotura de la balsa de Aznalcóllar

Autores Francisco Padilla Benitez
Revista BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO Núm. - (páxs. 199 ata 227)

Ion exchange behavior of the Febex bentonite: 2. Bach Experiments and Geochemical Modeling

Autores Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Fco. Javier Samper Calvete, P. Carretero, F. Javier Huertas, C. Jimenez De Cisneros, José Liñares-Blanco
Revista MATERIALS RESEARCH SOCIETY. SYMP. PROC. SOLID STATE IONICS Vol. 663 Núm. - (páxs. 597 ata 604)

Análisis regional de avenidas en la zona atlántica de Galicia, NW de España.

Autores Jerónimo Puertas Agudo, Manuel Alvarez Enjo
Revista INGENIERIA HIDRAULICA EN MEXICO Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 67 ata 75)

Coupled thermo-hydro-geochemical models of engineered clay barriers

Autores Fco. Javier Samper Calvete, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín, Luis Montenegro Pérez, Vicente Navarro Gamir, Ana Vázquez González, Jorge Molinero, Z. Dai
Revista ENRESA. PUBLICACIÓN TÉCNICA 01/2001 (páxs. 161 ata 173)

Modelos acoplados termo-hidro-geoquímicos: Códigos de la serie CORE

Autores Fco. Javier Samper Calvete, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín, Vicente Navarro Gamir, Luis Montenegro Pérez, Z. Dai, G. Zhang, Llorenc Huguet, Jorge Molinero
Revista ENRESA. PUBLICACIÓN TÉCNICA 01/2001 Vol. 9 (páxs. 175 ata 193)

Modelos de flujo Multifásico no isotermo y de transporte reactivo multicomponente en medios porosos

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Revista ENRESA. PUBLICACIÓN TÉCNICA 01/2001 Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Water management in a southern coastal region of Spain (The River Vélez). Simulation of groundwater and surface water flow for the correct freshwater budget.

Autores J.I. García Arostegui, Francisco Padilla Benitez, M.C. Hidalgo, J.J. Cruz Sanjulián
Revista HIDROGEOLOGIE Núm. 3 (páxs. 13 ata 22)

Un programa para construir diagramas de fases del sistema Fe-Zn-S

Autores Jorge Delgado Martín
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 25 Núm. - (páxs. 443 ata 445)

Coupled Thermo-Hydro-Geochemical Models of Engineerd Barrier Systems: The Febex Project

Autores J. Samper, Juncosa, R., V.Navarro, Delgado, J., L. Montenegro, Ana María Vázquez González
Revista Scientific basis for nuclear waste management XXIV Vol. 663 (páxs. 561 ata 571)

An Experimental Study on the Exchange Behavior of the Smectite of Cabo de Gata (Almería, Spain): FEBEX Bentonite

Autores Pablo Carretero Seijas, F. Javier Huertas, Jorge Delgado Martín, Fco. Javier Samper Calvete, José Liñares-Blanco
Revista JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Tratamiento de Agua Residual con elevado contenido de Nitratos, utilizando Reactores Biomembrana Aireados

Autores Juan Alfredo Jacome Burgos, Phillipe Lolmede, Tomás Vidart, Iñaki Tejero Monzón
Revista Ingeniería del Agua Vol. 7 Núm. 3 (páxs. 243 ata 254)

Las areniscas de la Mina Eureka (Cu-U-V) (Pirineo Central): Texturas observadas versus reacciones planteadas

Autores Jorge Delgado Martín, E. Costa, A Canals
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 25 Núm. - (páxs. 309 ata 311)

Un Programa para Constuir Diagramas de Fases del Sistema FE-Zn-S Manual del Usuario v.1.1 a (octubre 2000)

Autores Jorge Delgado Martín
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Núm. 25 (páxs. 1 ata 191)

Réseaux en Habitat Concentré, Réseaux en Habitat Dispersé: Le Probléme de l'Eaux dans le Départament de la Corogne( Point de Vue)

Autores M. del Carmen Garcia Fernandez, Suárez, J.
Revista FLUX Vol. 1 Núm. 39 (páxs. 57 ata 67)

Estudio y experimental del flujo bidimensional y del transporte de contaminantes...

Autores Juan José Bonillo Martínez, Jerónimo Puertas Agudo, Suárez, J., M. Elena Vázquez
Revista INGENIERIA HIDRAULICA EN MEXICO Vol. 15 Núm. 3 (páxs. 47 ata 54)

Numerical and Experimental Study of Bidimensional Flow and Pollutants Transport on Free Plate

Autores Juan José Bonillo Martínez, Jerónimo Puertas Agudo, Suárez, J., E. Vázquez
Revista INGENIERIA HIDRAULICA EN MEXICO Vol. 15 Núm. 3 (páxs. 47 ata 54)

CORE2D A Code for non-isothermal water flow and reactive solute transport users manual version 2.

Autores Fco. Javier Samper Calvete, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín, Luis Montenegro Pérez
Revista ENRESA. PUBLICACIÓN TÉCNICA 01/2001 Núm. - (páxs. 134 ata 134)

Simulación de procesos geoquímicos inducidos por el calor y la radiación en la arcilla de Boom (Bélgica)

Autores Luis Montenegro, Ana Vázquez, Jordi Delgado, Javier Samper
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 25 (páxs. 235 ata 238)

Procesos geoquímicos inducidos por el efecto combinado del calor y la hidratación de bentonitas compactadas

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Fco. Javier Samper Calvete, Luis Montenegro Pérez, Jorge Delgado Martín, Ana Vázquez
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 25 Núm. - (páxs. 239 ata 242)

Pressure fluctuations on plunge pool floors

Autores Castillo, L.G., Puertas, J., Dolz, J.
Revista JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH Vol. 37 Núm. 2 (páxs. 272 ata 288)

Análisis regional de precipitaciones máximas en Galicia mediante el método del índice de avenida

Autores Álvarez, M.A., Puertas, J., Soto, B., Díaz Fierros, F.
Revista Ingeniería del Agua Vol. 6 Núm. 4 (páxs. 379 ata 386)

Evolución temporal de los parámetros químicos en la barrera arcillosa de un almacenamiento geológico profundo de RAA en granito

Autores Ignacio Font, Maria Jose Miguel, Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Revista Revista de la Sociedad Nuclear Española Vol. 1 (páxs. 1 ata 4)

Evolución de los fluidos metamórficos asociados a la formación de las mineralizaciones auríferas del Hercínico de los Pirineos

Autores Adelino Soler Ageitos, E. Cardellach, D. Arcos, C. Ayora, Jorge Delgado Martín
Revista BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO Vol. 108 Núm. 4 (páxs. 111 ata 125)

Estimation of the concentrations of trace metals in natural systems.The application of codissolution and coprecipitation approaches to El Berrocal (Spain) and Poços de Caldas (Brazil).

Autores J. Bruno, L. Duro, L. de Pablo, I. Casas, C. Ayora, Jorge Delgado Martín, M.J. Gimeno, J. Peña, C. Linklater
Revista CHEMICAL GEOLOGY Vol. 151 Núm. - (páxs. 277 ata 291)

Dimensioning criteria for storm water tanks for Santander

Autores Javier Temprano González, Suárez, J., Iñaki Tejero Monzón
Revista EUROPEAN WATER MANAGEMENT Vol. 1 Núm. 4 (páxs. 55 ata 60)

Numerical simulation of the influence of the La Viñuela reservoir system on the coastal aquifer of the Vélez River (Málaga, Spain).

Autores Francisco Padilla Benitez, J.L. García, J.J. Cruz Sanjulián
Revista HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES Núm. - (páxs. 459 ata 477)

Predictive numerical modeling of artificial tracers migration in the large-scale (in situ and mock-up) heating and hydration experiments of the FEBEX project

Autores Samper, J., Delgado, J., Molinero, J., Juncosa, R.
Revista HYDROLOGICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 14 Núm. 1-4 (páxs. 79 ata 84)

Modelización predictiva del transporte reactivo de los trazadores a través de la barrera de ingeniería en el Proyecto FEBEX

Autores J. Samper, J. Delgado, J. Molinero
Revista ENRESA. PUBLICACIÓN TÉCNICA 01/2001 Vol. 06 (páxs. 141 ata 155)

Reboses del alcantarillado en Santiago de Compostela. Su incidencia en la calidad del agua del río Sar

Autores Puertas, J., Díaz Fierros, F., Suárez, J., Jácome, A.
Revista TECNOLOGÍA DEL AGUA Núm. 182 (páxs. 33 ata 45)

Reactores biomembrana para la depuración biológica aerobia de las aguas residuales

Autores Iñaki Tejero Monzón, Emilio Eguía, Tomás Vidart, Juan Alfredo Jacome Burgos, Juan José Osa
Revista RESIDUOS Vol. 4 Núm. 40 (páxs. 65 ata 72)

Modelización del Efecto de la Radiación y el Calentamiento en Arcillas: Aplicación al Experimento CERBERUS de la Arcilla de Mol

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Luis Montenegro Pérez, Vicente Navarro Gamir, Fco. Javier Samper Calvete, J- Molinero, Jorge Delgado Martín
Revista NUCLEAR ESPAÑA Vol. - Núm. 168 (páxs. 36 ata 36)

Modelización Numérica del Flujo y Transporte Reactivo a Través de Bentonitas Compactadas: Aplicación al Proyecto FEBEX

Autores Fco. Javier Samper Calvete, Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, J. Molinero
Revista NUCLEAR ESPAÑA Vol. - Núm. 168 (páxs. 36 ata 36)

Contaminación en redes de alcantarillado urbano en timpo de lluvia: Control de vertido

Autores Suárez, J., Javier Temprano González, Iñaki Tejero Monzón
Revista REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS Vol. - Núm. 3361 (páxs. 47 ata 57)

Incorporación de Procesos Radiactivos en Códigos Numéricos de Transporte reactivo para su Aplicación a la Evaluación del Comportamiento de un Almacenamiento Geológico Profundo.

Autores Fco. Javier Samper Calvete, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Rubén Juanes Silva, Luis Montenegro Pérez, Pablo Carretero Seijas, Jorge Delgado Martín, J. Molinero
Revista NUCLEAR ESPAÑA Vol. - Núm. 168 (páxs. 36 ata 36)

CONTAMINACIÓN EN REDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN TIEMPO DE LLUVIA: CONTROL EN ORIGEN

Autores Temprano, J., Cervigni, M., Suárez, J., Tejero, I.
Revista REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS Vol. 143 Núm. 3352 (páxs. 45 ata 57)

Difusión de solutos en biopelículas: aplicación a un reactor de membrana permeable a gases

Autores Juan Alfredo Jacome Burgos, C. Valenzuela, I. Lorda, B. Suárez
Revista INGENIERÍA QUÍMICA Vol. - Núm. 327 (páxs. 445 ata 453)

Discusión sobre la estabilidad de la ferroactinolita: Experimentación vs. Estimación

Autores J. Delgado, A. Soler, D. Arcos
Revista GEOGACETA Vol. 20 Núm. 7 (páxs. 1520 ata 1523)

Las mineralizaciones auríferas de los Pirineos y su significado en la evolución del orógeno Hercínico

Autores A. Soler, E. Cardellach, D. Arcos, J. Delgado
Revista GEOGACETA Vol. 20 Núm. 7 (páxs. 1554 ata 1557)

El metamorfismo de contacto e hidrotermalismo asociados al batolito de La Maladeta: Geoquímica isotópica de C y O en carbonatos

Autores J. Delgado, A. Soler, D. Arcos
Revista GEOGACETA Vol. 20 Núm. 7 (páxs. 1578 ata 1581)

Fluid evolution in the Cu-Au deposit related to the Carlés granodiorite (NW Spain)

Autores D. Arcos, A. Soler, J. Delgado
Revista EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY Vol. 8 (páxs. 975 ata 985)

EQMIN, a Microsoft Excel worksheet to perform thermodynamic calculations: A didactic approach

Autores J. Delgado
Revista COMPUTERS & GEOSCIENCES Vol. 22 (páxs. 639 ata 650)

Bacterial disappearance after marine discharge of urban wastewater by sea outfalls

Autores Tejero, I., Suárez, J., Izquierdo, J.M., Sánchez, C.
Revista Boletín de la Asociación Permanente de los Congresos de Navegación (páxs. 169 ata 179)

The origin of metasomatic fluids in skarns from La Maladeta (Central Pyrenees, Spain): C, O, H, S and Sr isotope compositions

Autores J. Delgado
Revista MINERALOGICAL MAGAZINE Vol. 58A (páxs. 221 ata 222)

ESTIMACIÓN DE LA REAIREACIÓN SUPERFICIAL MEDIANTE MODELOS EMPÍRICOS Y DE CALIDAD DE AGUAS: APLICACIÓN A LOS RIOS NALÓN Y CAUDAL

Autores Suárez, J., Ascorbe, A., Liaño, A., Presmanes, M., Sáinz, A., Tejero, I.
Revista TECNOLOGÍA DEL AGUA Vol. 117 (páxs. 22 ata 32)

Precisiones sobre el locus del punto isobárico invariante Bi-Bi2S3-FeS-FeS2-S2 a partir de una paragénesis natural y cálculos termodinámicos

Autores J. Delgado, A. Soler
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA Vol. 16 (páxs. 133 ata 142)

Low thermal gradient hercynian metamorphism in the Eastern Pyrenees

Autores C. Ayora, J. Delgado
Revista JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY Vol. 11 (páxs. 49 ata 58)

The origin of fluids involved in the formation of gold-bearing skarns of the Andorra granite (Central Pyrenees): Sulphur isotope data

Autores E. Cardellach, C. Ayora, A. Soler, Jorge Delgado Martín
Revista MINERALOGY AND PETROLOGY Vol. 45 (páxs. 181 ata 193)

USO DE TRAZADORES EN LA MEDICIÓN HIDRÁULICA: APLICACIÓN AL RÍO CAUDAL

Autores Ascorbe, A., Liaño, A., Sáinz, A., Suárez, J., Tejero, I.
Revista TECNOLOGÍA DEL AGUA Núm. 97 (páxs. 9 ata 15)

MODELO DE SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS RÍOS NALÓN, CAUDAL Y NORA (ASTURIAS): III.- VALIDACIÓN DE MODELOS

Autores Ascorbe, A., Liaño, A., Sáinz, A., Tejero, I., Suárez, J.
Revista REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS Núm. 3303 (páxs. 21 ata 32)

Los skarns con Sn (Au) de l¿Alt Urgell (Pirineos Centrales)

Autores A. Soler, Jorge Delgado Martín
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA Vol. 14 (páxs. 303 ata 318)

Gold-bearing hedenbergite and pyrrhotite skams from the SW contact of the Andorra granite (Central Pyrenees, Spain)

Autores A. Soler, Carlos Ayora, E. Cardellach, Jorge Delgado Martín
Revista MINERALIUM DEPOSITA Vol. 25 (páxs. S59 ata S68)

Cálculo de curvas de remanso y fenómenos locales con Iber

Autores Luis Cea Gómez, Bermúdez, M., Sobral, B.
Editores Servicio de publicaciones UDC
Editorial Servicio de Publicaciones UDC , Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-683-4

Jornadas de ingeniería del Agua 2017. Libro de resúmenes.

Editores Puertas, J., Anta, J., Bermúdez, M.
Editorial Servicio de Publicaciones UDC , Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-670-4

Apuntes de Ingeniería Hidráulica

Autores Jerónimo Puertas Agudo, Luis Pena Mosquera, Bermúdez, M., Martí Sánchez Juny, Conde, A.
Editorial Editorial de la Fundáción de la Ingeniería Civíl de Galicia, (España)
ISBN 978-84-617-4664-4

Las escalas de peces de hendidura vertical: evaluación hidráulica y biológica de diseños para especies de baja capacidad natatoria

Autores Bermúdez, M., Puertas, J., Cea, L.
Editorial Publicia, ()
ISBN 978-3-639-55594-3

Ecuaciones diferenciales para ingenieros

Autores Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal
Editorial Fundación de la Ingeniería Civil (Colección Ingeniería Civil, tomo 6), La Coruña, Lugami (2012), (España)
ISBN 978-84-615-9313-2

Rio Mandeo. Cuenca fluvial y desarrollo sostenible

Editorial Diputación A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-174-2

Determinación de una formula para el calculo de la estabilidad del morro de un dique en talud

Autores Maciñeira, E.
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-692-6187-1

El proyecto Mandeo: Unidad Didáctica. Educación Infantil

Autores Berrocal, V., Cachafeiro, M., Puertas, J., Suárez, J.
Editorial Deputación Provincial da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-132-2

El proyecto Mandeo: Unidad Didáctica. Bachillerato

Editorial Deputación da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-130-8

El proyecto Mandeo: Unidad Didáctica. Secundaria. Libro del profesor

Autores Berrocal, V., Cachafeiro, M., Puertas, J., Suárez, J.
Editorial Deputación Provincial da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-129-2

El proyecto Mandeo: Unidad Didáctica. Secundaria

Autores Berrocal, V., Cachafeiro, M., Puertas, J., Suárez, J.
Editorial Deputación Provincial da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-128-5

El proyecto Mandeo: Unidad Didáctica. Primaria-Segundo ciclo

Autores Berrocal, V., Cachafeiro, M., Puertas, J., Suárez, J.
Editorial Deputación Provincial da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-125-4

El proyecto Mandeo: Unidad Didáctica. Primaria. Libro del profesor

Autores Berrocal, V., Cachafeiro, M., Puertas, J., Suárez, J.
Editorial Deputación Provincial da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-127-8

El proyecto Mandeo: Unidad Didáctica. Bachillerato. Libro del profesor

Autores Berrocal, V., Cachafeiro, M., Puertas, J., Suárez, J.
Editorial Deputación Provincial da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-131-5

El proyecto Mandeo: Unidad Didáctica. Infantil. Libro del profesor

Autores Berrocal, V., Cachafeiro, M., Puertas, J., Suárez, J.
Editorial Deputación Provincial da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-133-9

El proyecto Mandeo: Unidad Didáctica. Primaria. Primer ciclo

Autores Berrocal, V., Cachafeiro, M., Puertas, J., Suárez, J.
Editorial Deputación Provincial da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-124-7

El proyecto Mandeo: Unidad Didáctica. Primaria-Tercer ciclo

Autores Berrocal, V., Cachafeiro, M., Puertas, J., Suárez, J.
Editorial Deputación Provincial da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-126-1

Gestión de las aguas residuales en el ámbito rural

Editorial Vicerreitoría de Cultura da Universidade de Santiago. Cuesta e Suárez (Ed.), Lugo (España)
ISBN 978-84-692-4044-1

Plan Estratégico del puerto de La Coruña

Autores Enrique Maciñeira Alonso, Irene Souto Blazquez, Jesús Ibañez Casco, Marta Rodriguez Pantín
Editores Autoridad Portuaria de A Coruña
Editorial Autoridad Portuaria de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN C-4523-2008

Gestión de las aguas pluviales. Implicación en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.

Editores Puertas, J., Suárez, J., Jose Anta
Editorial Centro de publicaciones. ministerio de Fomento. CEDEX, Madrid (España)
ISBN 978-84-7790-475-5

Gestión de las aguas pluviales. Implicación en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.

Editores Jerónimo Puertas Agudo, Suárez, J., Jose Anta
Editorial Centro de publicaciones. ministerio de Fomento. CEDEX, Madrid (España)
ISBN 978-84-7790-475-5

Problemas de Ingeniería Hidráulica

Autores Jerónimo Puertas Agudo, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Enrique Peña González, Juan José Bonillo Martínez
Editorial Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-96474-78-9

Hidráulica Manuais nº27

Autores Jerónimo Puertas Agudo, Martí Sánchez Juny, Ernest Bladé Castellet
Editorial Servizo de Publicacións, Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-260-7

Evaluación ambiental y desarrollo sostenible

Autores Antonio Erias Rey, Jose Manuel Alvarez-Campana Gallo
Editorial Pirámide, Madrid (España)
ISBN 978-84-368-2105-5

Problemas de Hidrología

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Editores reprografia noroeste
Editorial Reprografía Noroeste, Coruña, A (España)
ISBN 84-96474-21-6

Manual de Legislación para ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Autores Juan Bértolo Cadenas, Enrique Maciñeira Alonso
Editores Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Editorial Colegio de Ingenieros de caminos, Canales y Puertos, Madrid (España)
ISBN 84-380-0309-5

Hidráulica

Autores Martí Sánchez Juny, Ernest Bladé, Jerónimo Puertas Agudo
Editorial Edicións de la Universitat Politécnica de Catalunya, SL, Barcelona (España)
ISBN 84-8301-821-7

Manual de conducciones Uralita. Sistemas de conducciones en infraestructuras, riego y edificación.

Autores Suárez, J., Fernando Martínez Abella, Jerónimo Puertas Agudo
Editorial Thomson-Paraninfo, Madrid (España)
ISBN 84-2832882-X

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

Autores Tejero, I., Suárez, J., Jácome, A., Temprano, J.
Editorial Servicio de publicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Santander (España)
ISBN 84-89627-68-1

Hidrología I: ciclo hidrológico

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Editorial Universidad A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 5592-****

Problemas de hidráulica

Autores Juan José Bonillo Martínez, Jerónimo Puertas Agudo, Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Editorial Servicio de publicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Coruña, A (España)
ISBN 84-932079-7-7

Colección de problemas resueltos de Ecuaciones Diferenciales

Autores Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal
Editorial CopyBelén, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-932079-8-5

Hidráulica

Autores Puertas, J., Sánchez, M.
Editorial Colegio de Ingenieros de caminos, Canales y Puertos, Madrid (España)
ISBN 84-380-0206-4

Introducción a la ingeniería sanitaria y ambiental.

Editorial Tórculo, Coruña, A (España)
ISBN 84-607-3989-9

Voluntariado Social

Autores Enrique Peña González
Editorial Gráficas Garabal, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-932482-0-7

Modelos de flujo multifásico no isotermo y de transporte reactivo multicomponente en medios porosos

Editores enresa
Editorial Enresa, (España)
ISBN 9789264171947

A Comparison of results obtained two subsurface non.isothermal multiphase reactive transport simulators, FADES-CORE and TOUGHREACT.

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, T. Xu, K. Pruess
Editorial Berkeley Lab, Berkeley (Estados Unidos)
ISBN LBNL-47315

Los Minerales de España

Editores J. Delgado
Editorial Imprenta Arias, Madrid (España)
ISBN nodef-0139

Problemas de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

Autores Suárez, J., Juan Alfredo Jacome Burgos, M. del Carmen Garcia Fernandez, Iñaki Tejero Monzón, Javier Temprano González
Editorial ETSI. Caminos, Canales y Puertos, Santander (España)
ISBN 84-607-0983-3

CORED2D: A Code for non-isothemal water flow and reactive solute transport. User Manual Version 2

Autores Fco. Javier Samper Calvete, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín, Luis Montenegro Pérez
Editorial Enresa, Madrid (España)
ISBN 1134-380X

Medioambiente I: Temás básicos de medio ambiente y empesa: aguas y residuos industriales peligrosos.

Autores Suárez, J., Juan Alfredo Jacome Burgos
Editorial QUATTRO IDCP, (España)
ISBN 84-89473-22-6

Medioambiente II. Instrumentos de gestión mediaombiental para la empresa

Autores José Sánchez Gil de Bernabé, Santiago José Ferreiro Páramo, Suárez, J.
Editorial Quattro ICDP, (España)
ISBN 84- 89473-23-4

PROBLEMÁTICA Y TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ESCORRENTÍA URBANA EN SISTEMAS DE SANEAMIENTO UNITARIOS

Autores Suárez, J.,Jose Anta,David Hernáez Oubiña,Jácome, A.,Jerónimo Puertas Agudo
Libro XXXV CURSO SOBRE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DEPURADORAS¿ CELEBRADO EN NOVIEMBRE DE 2017, EN MADRID
Vol. 1 Edita Centro de publicaciones. ministerio de Fomento. CEDEX.
ISBN: 978-84-7790-599-8
Páxinas Dende a 1 ata a 57

PROBLEMÁTICA Y TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ESCORRENTÍA URBANA EN SISTEMAS DE SANEAMIENTO UNITARIOS

Autores Suárez, J.,Anta, J.,David Hernáez Oubiña,Jácome, A.,Jerónimo Puertas Agudo
Libro XXXIV Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras
Edita CEDEX - Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
ISBN: 978-84-7790-590-5
Páxinas Dende a 1 ata a 57

Problemática y técnicas de gestión de la contaminación de la escorrentía urbana en sistemas de saneamiento unitarios

Autores Suárez, J.,Anta, J.,Barro, J.R.,Hernáez, D.,Jácome, A.,Puertas, J.,Del Río, H.,Temprano, J.,Ures, P.
Libro XXXIII Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras
Edita CEDEX - Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
ISBN: 978-84-7790-565-3
Páxinas Dende a 1 ata a 57

Fish Monitoring, Sizing and Detection Using Stereovision, Laser Technology and Computer Vision

Autores Ángel José Rico Díaz,Alvaro Rodriguez Tajes,Jerónimo Puertas Agudo,Bermúdez, M.
Libro Multi-Core Computer Vision and Image Processing for Intelligent Applications
Edita IGI Global.
ISBN: 9781522508892
Páxinas Dende a 190 ata a 210

Modelling and optimisation techniques with applications in food processes, bio-processes and bio-systems

Autores E. Balsa-Canto,A.A. Alonso,A. Arias-Méndez,M.R. García,Alejandro López-Núñez,M. Mosquera-Fernández,Carlos Vázquez,C. Vilas
Libro Numerical Simulation in Physics and Engineering: Lecture Notes of the XVI Jacques-Louis Lions Spanish-French School
Vol. 9 Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-32146-2
Páxinas Dende a 187 ata a 216

Integrating Pit Lakes into Water Basin Planning: The Meirama Brown Coal Mine Case Study

Autores Delgado, J.,Juncosa, R.
Libro : Responsible Mining: Case studies in managing social and environmental risks in the developed world (M. Jarvie-Eggart Ed.; Society for Mining, Metallurgy & Exploration)
Edita Society for Mining, Metallurgy & Exploration.
ISBN: 978-0-87335-373-1
Páxinas Dende a 489 ata a 517

Design, construction and performance of the main breakwater of the new outer port at Punta Langosteira, La Coruña, Spain

Autores Hans Burcharth,Enrique Maciñeira,Fernando Noya
Libro Design of coastal structures
Vol. 1 Edita World Scientific.
ISBN: 978-981-4611-00-8
Páxinas Dende a 23 ata a 76

Modelización bidimensional para el tránsito de avenidas en cauces y llanuras de inundación. El modelo Iber

Autores Bladé, E.,Corestein, G.,Cea, L.,Martí Sánchez Juny,Dolz, J.
Libro Metodologías recientes en el análisis de problemas fundamentales de hidrología e hidráulica en el siglo XXI
Edita Serie Docencia, Instituto de Ingeniería UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México.
ISBN: 978-607-02-4923-0
Páxinas Dende a 127 ata a 145

Application of a numerical model designed for integrated watershed management

Autores Francisco Padilla Benitez,Jesús Horacio Hernández Anguiano,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal
Libro Water an Society III
Vol. 200 Edita WIT transactions on ecology and the environment.
ISBN: 1743-3541
Páxinas Dende a 125 ata a 134

LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO UNITARIO EN TIEMPO DE LLUVIA. FUNCIÓN Y CRITERIOS DE DISEÑO DE DEPÓSITOS-ALIVIADERO COMO SISTEMAS DE CONTROL Y TRATAMIENTO DE LAS DSU

Autores Suárez, J.,Jose Anta,Barro, J.R.,David Hernáez Oubiña,Jácome, A.,Puertas, J.,Héctor Del Río Cambeses,Temprano, J.,Ures, P.
Libro XXXII CURSO SOBRE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DEPURADORAS
Edita CEDEX - Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
ISBN: 978-84-7790-562-2
Páxinas Dende a 1 ata a 57

Estudio de compatibilidad hidrodinámica e hidroquímica del uso del lago de Meirama como embalse auxiliar en la cuenca del río Mero (La Coruña)

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Jorge Delgado Martín,Francisco Padilla Benitez,Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal,Jesús Horacio Hernández Anguiano,Angel Ruiz Pico
Libro IV Jornadas de Ingenieria del Agua: La precipitación y los procesos erosivos
Vol. B30 Edita Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba.
ISBN: 978-84-608-3043-6
Páxinas Dende a 497 ata a 506

Integrating Pit Lakes in Water Basin Planning: The Meirama Brown-Coal

Autores Jorge Delgado Martín,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,ana jardón,Roberto González Philippon,Álvaro Fernández García
Libro in press
Vol. 1 Edita Society for mining, metallurgy and exploration, inc.
ISBN: in press
Páxinas Dende a 489 ata a 517

Una solución numérica para el flujo integral en cuencas hidrográficas reguladas: aplicación a la planificación y gestión de los recursos hídricos de la cuenca del río Mero - La Coruña, España

Autores Padilla, F.,Hernández, H.,Vellando, P.
Libro Aplicaciones de sistemas soporte a la decisión en planificación y gestión integradas de cuencas hidrográficas
Edita Marcombo.
ISBN: 978-84-267-2161-7
Páxinas Dende a 205 ata a 217

Effect of supercritical CO2 on the Corvio sandstone in a flow-thru triaxial experiment

Autores Jacobo Canal Vila,Jorge Delgado Martín,Víctor Barrientos Rodríguez,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,B. Rodríguez-Cedrún,Ismael Falcón Suárez
Libro Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses
Vol. 1 Edita Taylor & Francis Group.
ISBN: 978-1-138-00149-7
Páxinas Dende a 1357 ata a 1362

Los sistemas de saneamiento unitario en tiempo de lluvia. Función y criterios de diseño de depósitos-aliviadero como sistemas de control y tratamiento de las DSU

Autores Suárez, J.,Anta, J.,Barro, J.R.,Hernáez, D.,Jácome, A.,Puertas, J.,Río-Cambeses, H.,Temprano, J.,Ures, P.
Libro XXXI Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras
Edita CEDEX - Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
ISBN: 978-84-7790-546-2
Páxinas Dende a 1 ata a 57

Asignatura de Introducción a la Cooperación al Desarrollo. Experiencia desde la colaboración entre Enxeñería Sen Fronteiras Galicia y la Universidade da Coruña

Autores Quintela, J.D.,Fernández, S.,Varela, F. A.,Peña, E.,Anta, J.
Libro Educar para a cidadanía global. Discursos, ferramentas e experiencias para o cambio social
Edita Fundación Isla Couto.
ISBN: 978-84-617-0610-5
Páxinas Dende a 43 ata a 51

Caracterización de la calidad química de las aguas subterráneas en el entorno del lago de As Pontes de García Rodríguez (La Coruña)

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Jorge Delgado Martín,jose antonio menéndez,ramón valle
Libro Congreso Internacional de Aguas Subterráneas
Vol. 1 Edita Universidad Politécnica de Valencia.
ISBN: 978-84-9048-239-1
Páxinas Dende a 1 ata a 19

Estudio de la precipitación bruta en el entorno del lago de Meirama desde el punto de vista de su composición química

Autores josé luis cereijo arango,Jorge Delgado Martín,Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Libro Congreso Internacional de Aguas Subterráneas
Vol. 1 Edita Universidad Politécnica de Valencia.
ISBN: 978-84-9048-239-1
Páxinas Dende a 1 ata a 13

Geomechanical study with outcrop samples to improve drilling performance for an exploration well in Northwest Africa

Autores A. Alonso,Delgado, J.
Libro Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses
Edita Taylor & Francis Group.
ISBN: 978-1-138-00149-7
Páxinas Dende a 1391 ata a 1396

Laboratory simulation of CO2 injection in sandstones and sands for improved seismic monitoring of CO2 reservoirs

Autores Ismael Falcón Suárez,Jacobo Canal Vila,Jorge Delgado Martín
Libro Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses
Edita Taylor & Francis Group.
ISBN: 978-1-138-00149-7
Páxinas Dende a 1301 ata a 1304

Application of transient methods to the assessment of permeability of well cements

Autores Ismael Falcón Suárez,B. Rodríguez-Cedrún,Jorge Delgado Martín,Jacobo Canal Vila
Libro Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses
Edita Taylor & Francis Group.
ISBN: 978-1-138-00149-7
Páxinas Dende a 1295 ata a 12912995

Control y seguimiento del proceso de llenado del lago minero de Meirama: Un ejemplo de restauración integrada

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Jorge Delgado Martín,josé luis cereijo arango,david garcia morrondo,ana jardón,Roberto González Philippon,Álvaro Fernández García
Libro Actas del XIII Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales
Vol. 1 Edita Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España.
ISBN: 978-84-936086-5-1
Páxinas Dende a 24 ata a 32

Modeling of shallow curved flows with 3D unsteady RANS

Autores Fraga, B.,Peña, E.,Cea, L.
Libro NUMERICAL METHODS FOR HYPERBOLIC EQUATIONS
Edita Taylor & Francis Group.
ISBN: 978-0-415-62150-2
Páxinas Dende a 113 ata a 121

CONTAMINACIÓN EN LAS ESCORRENTÍAS DE AUTOPISTAS Y VÍAS CON ALTA INTENSIDAD DE TRÁFICO. ESTUDIO DE UNA CUENCA PILTO EN FENE (GALICIA)¿

Autores Jiménez, V.,Héctor Del Río Cambeses,Ures, P.,Torres, D.,Sara Vieito Raña,Paula, P,Temprano, C.,De la Vega, F.,Suárez, J.
Libro ¿Retos de la Ingeniería Civil. Sociedad, economía, medio ambiente. Congreso: ¿VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil¿.
Vol. 1 Edita Colegio de Ingenieros de caminos, Canales y Puertos.
ISBN: .: 978-84-380-0452-4
Páxinas Dende a 46 ata a 76

Gestión de las aguas pluviales en ámbito urbano. Las técnicas de drenaje urbano sostenible

Autores Anta, J.,Puertas, J.,Suárez, J.,Del Río, H.,Hernáez, D.
Libro Rio Mandeo. Cuenca fluvial y desarrollo sostenible
Edita Diputación A Coruña.
ISBN: 978-84-9812-174-2
Páxinas Dende a 381 ata a 398

Priorización de actuaciones

Autores Maciñeira, E.
Libro Gestión de la conservación en el entorno portuario: Una guía básica
Edita Organismo Público Puertos del Estado.
ISBN: 978-84-88975-26-3
Páxinas Dende a 81 ata a 95

Priorización de actuaciones

Autores Maciñeira, E.,Cerezo, A.
Libro Gestión de la conservación en el entorno portuario: Una guía básica
Edita Organismo Público Puertos del Estado.
ISBN: 978-84-88975-26-3
Páxinas Dende a 55 ata a 70

Los sistemas de saneamiento unitario en tiempo de lluvia. Función y criterios de diseño de depósitos-aliviadero como sistemas de control y tratamiento de las DSU

Autores Suárez, J.,Anta, J.,Barro, J.R.,Hernáez, D.,Jácome, A.,Puertas, J.,Río-Cambeses, H.,Temprano, J.,Ures, P.
Libro XXX Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras: celebrado del 19 al 30 de noviembre de 2012, en Madrid
Edita CEDEX - Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
ISBN: 978-84-7790-537-0
Páxinas Dende a 1 ata a 57

The project of the new outer port of La Coruña

Autores Pérez, J. D.,Maciñeira, E.,Noya, F.,Bajo, V.
Libro PIANC Year Book 2012
Edita Permanent International Association Navigation Congresses.
ISBN: 978-2-87233-194-2
Páxinas Dende a 225 ata a 240

Evaluación de un humedal artificial como tratamiento secundario de aguas residuales domésticas: caso práctico en Dormeá (Boimorto ¿ Galicia)

Autores Jácome, A.,Mosqueira, G.,Torres, D.,Vieito, S.,Molina, J.,Suárez, J.
Libro Meta 2012. Mesa Española de Tratamiento de Aguas. Libro de resúmenes
Edita Universidad de Almería.
ISBN: 978-84-15487-33-3
Páxinas Dende a 157 ata a 160

Removal of carbon and nitrogen of municipal watewater with submerged filters. Experience from a full scale plant

Autores Novoa, R.,Molina, J.,Jácome, A.,Suárez, J.,Ferreiro, S.
Libro Meta 2012. Mesa Española de Tratamiento de Aguas. Libro de resúmenes
Edita Universidad de Almería.
ISBN: 978-84-15487-33-3
Páxinas Dende a 295 ata a 298

El reciclaje de aguas grises como complemento a las estrategias de gestión sostenible del agua en el medio rural

Autores Suárez, J.,Jácome, A.,Torres, D.,Del Río, H.,Ures, P.
Libro Rio Mandeo. Cuenca fluvial y desarrollo sostenible
Edita Diputación A Coruña.
ISBN: 978-84-9812-174-2
Páxinas Dende a 265 ata a 284

Análisis de criterios para la selección de sistemas de depuración de aguas residuales en el medio rural

Autores Jácome, A.,Del Río, H.,Torres, D.,Blanco, J.P.,Suárez, J.
Libro Rio Mandeo. Cuenca fluvial y desarrollo sostenible
Edita Diputación A Coruña.
ISBN: 978-84-9812-174-2
Páxinas Dende a 339 ata a 366

Estrategias de saneamiento en el medio rural de la Diputación de A Coruña

Autores Berrocal, V.,Cachafeiro, M.,Suárez, J.,Jácome, A.,Torres, D.,Del Río, H.
Libro Rio Mandeo. Cuenca fluvial y desarrollo sostenible
Edita Diputación A Coruña.
ISBN: 978-84-9812-174-2
Páxinas Dende a 51 ata a 74

Agua y Gobernanza. Gobernanza del agua en las regiones húmedas atlánticas de la península ibérica

Autores Jose Manuel Alvarez-Campana Gallo
Libro Rio Mandeo. Cuenca fluvial y desarrollo sostenible
Edita Diputación A Coruña.
ISBN: 978-84-9812-174-2
Páxinas Dende a 87 ata a 100

Análisis de los factores determinantes en las inundaciones en el núcleo urbano de Betanzos. Estudio hidrológico-hidráulico del río Mandeo y de la ría de Betanzos

Autores Peña, E.,Puertas, J.,Álvarez, M.A.
Libro Rio Mandeo. Cuenca fluvial y desarrollo sostenible
Edita Diputación A Coruña.
ISBN: 978-84-9812-174-2
Páxinas Dende a 231 ata a 244

La cuenca fluvial del río Mandeo. Medio físico y socioeconómico

Autores Alcoba, M.,Calvo, E.,Suárez, J.
Libro Rio Mandeo. Cuenca fluvial y desarrollo sostenible
Edita Diputación A Coruña.
ISBN: 978-84-9812-174-2
Páxinas Dende a 15 ata a 34

Saneamientos litorales en Galicia. Singularidades y problemática

Autores Hernáez, D.,Calvo, E.,Mateos, F.,Quintana, M.,Anta, J.,Puertas, J.,Suárez, J.
Libro Rio Mandeo. Cuenca fluvial y desarrollo sostenible
Edita Diputación A Coruña.
ISBN: 978-84-9812-174-2
Páxinas Dende a 265 ata a 284

Hidrogeología de Galicia y tipos de aguas subterráneas

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Jorge Delgado Martín,Rosa Meijide Failde,Jose Manuel Alvarez-Campana Gallo
Libro Rio Mandeo. Cuenca fluvial y desarrollo sostenible
Vol. 1 Edita Diputación A Coruña.
ISBN: 978-84-9812-174-2
Páxinas Dende a 177 ata a 202

Problemática y técnicas de gestión de la contaminación asociada a las aguas pluviales en sistemas de saneamiento unitario y separativo

Autores Suárez, J.,Barro, J.R.,Puertas, J.,Beneyto, M.,Anta, J.,Cagiao, J.
Libro XXIX Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras: celebrado en madrid, del 15 al 26 de noviembre de 2010
Edita CEDEX - Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
ISBN: 978-84-7790-523-3
Páxinas Dende a 425 ata a 510

Fontes minerais de Galicia: Características hidrolóxicas, físico-químicas e indicaciones terapeúticas

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Rosa Meijide Failde,Jorge Delgado Martín
Libro Termalia¿11
Vol. 1 Edita Universidade de Minho.
ISBN: 978-989-97402-0-4
Páxinas Dende a 51 ata a 72

Los serrines de granito como barreras de impermeabilización y/o sellado de vertederos

Autores Ismael Falcón Suárez,Jorge Delgado Martín,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Ana María Vázquez González,Víctor Barrientos Rodríguez
Libro Foro de investigadoras e investigadores en Medio Ambiente da UDC
Vol. 1 Edita Univerdad de A Coruña.
ISBN: 978-84-694-5608-8
Páxinas Dende a 33 ata a 34

Los diques flotantes como estructura de protección de la costa. Defensa de dársenas y puertos deportivos

Autores Enrique Peña González,Juan Antonio Rodríguez Pardo
Libro Los otros usos del mar
Vol. - Edita Netbiblo.
ISBN: 978-84-9745-460-5
Páxinas Dende a 65 ata a 85

Hydrochemical evolution of the Meirama pit lake (NW Spain) after two years of flooding

Autores Jorge Delgado Martín,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Ana M. Vázquez González,Miguel AAngel Arias Arias,Roberto González Philippon
Libro Water-rock interaction
Vol. - Edita Taylor & Francis Group.
ISBN: 978-0-415-60426-0
Páxinas Dende a 515 ata a 519

El proyecto del nuevo puerto exterior de La Coruña

Autores Maciñeira, E.
Libro El puerto exterior de A Coruña, una visión transversal
Edita Aguamarina editorial.
ISBN: 978-84-614-1951-7
Páxinas Dende a 40 ata a 65

Hydrochemical evolution of the Meirama pit lake (NW Spain) after two years of flooding

Autores Jorge Delgado Martín,Ricardo Juncosa,A. Vázquez,M.A. Arias,R. González,A. Fernández
Libro Water-rock interaction. Proceedings of the 13th International Conference
Vol. 1 Edita Taylor & Francis Group.
ISBN: 978-0-415-60426-0
Páxinas Dende a 515 ata a 518

Estructuras de disipación, transmisión y reflexión de la energía del oleaje

Autores Enrique Peña González,Jose Anta Álvarez
Libro La energía que viene del mar
Vol. - ISBN: 978-84-9745-265-6
Páxinas Dende a 113 ata a 137

As universidades: a investigación para o desenvolvemento.

Autores Enrique Peña González
Libro Galicia solidaria. O sistema galego de cooperación ao desenvolvemento
Vol. - Edita Edicións Xerais de Galicia, S.A..
ISBN: 978-84-9782-980-9
Páxinas Dende a 172 ata a 191

Problemática y técnicas de gestión de la contaminación asociada a las aguas pluviales en sistemas de saneamiento unitario y separativo

Autores Suárez, J.,Barro, J.R.,Puertas, J.,Beneyto, M.,Anta, J.,Cagiao, J.
Libro XXVII Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras: celebrado en Madrid, del 16 al 27 de noviembre de 2009
Edita CEDEX - Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
ISBN: 978-84-7790-504-2
Páxinas Dende a 1 ata a 54

Problemática del saneamiento en el medio rural. El proyecto de directrices de saneamiento en el medio rural de Galicia para aglomeraciones menores de 1000-HE

Autores Suárez, J.
Libro Gestión de las aguas residuales en el ámbito rural
Vol. - Edita Vicerreitoría de Cultura da Universidade de Santiago. Cuesta e Suárez (Ed.).
ISBN: 978-84-692-4044-1
Páxinas Dende a 19 ata a 33

Tecnologías biopelícula para la depuración de aguas residuales

Autores Juan Alfredo Jacome Burgos,Judith Molina Burgos,Suárez, J.
Libro Gestión de las aguas residuales en el ámbito rural
Vol. - Edita Vicerreitoría de Cultura da Universidade de Santiago. Cuesta e Suárez (Ed.).
ISBN: 978-84-692-4044-1
Páxinas Dende a 101 ata a 135

Aplicación de los modelos numéricos en hidrogeología.

Autores Jorge Delgado Martín,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Ana María Vázquez González
Libro Conceptos y técnicas en hidrogeología.
Vol. - Edita ICOGA (Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía).
ISBN: 978-84-691-7793-8
Páxinas Dende a 49 ata a 94

Infraestructuras de abastecimento y saneamiento

Autores Suárez, J.,R.A García De las Heras
Libro A enquisa sobre infraestrutura e equipamentos locais - fase V.
Vol. - ISBN: 978-84-9812-059-2
Páxinas Dende a 61 ata a 72

La contaminación de las aguas pluviales.

Autores Suárez, J.,Jose Anta Álvarez,Juan Cagiao Villar,Juan Alfredo Jacome Burgos
Libro Gestión de las aguas pluviales. Implicación en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.
Vol. - Edita Centro de publicaciones. ministerio de Fomento. CEDEX.
ISBN: 978-84-7790-475-5
Páxinas Dende a 43 ata a 96

PROBLEMÁTICA Y TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ASOCIADA A LAS AGUAS PLUVIALES EN SISTEMAS DE SANEAMIENTO UNITARIOS Y SEPARATIVOS

Autores Suárez, J.,Barro, J.R.,Jerónimo Puertas Agudo,María Beneyto González-Baylín,Jose Anta,Juan Cagiao Villar
Libro XXVI CURSO SOBRE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DEPURADORAS: CELEBRADO EN MADRID, NOVIEMBRE DE 2008
Vol. 3 Edita CEDEX - Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
ISBN: 978-84-7790-477-9
Páxinas Dende a 1 ata a 54

Water quality assessment in the restoration of the Meirama Open pit Mine, NW Spain. Part II. After ¿Flooding assessment

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Jorge Delgado Martín,Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal,Francisco Padilla Benitez,Ana Vázquez González,Jesús Horacio Hernández Anguiano,Silvia Fernández Bogo
Libro Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Environment and geological science and engineering. (EG¿08) ¿ Environment and Geoscience
Vol. 9 Edita WSEAS Press.
ISBN: 978-960-474-001-7
Páxinas Dende a 64 ata a 69

Water quality assessment in the restoration of the Meirama Open pit Mine, NW Spain. Part I. Hydrochemistry

Autores Jorge Delgado Martín,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Ana Vázquez González,Francisco Padilla Benitez,Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal,Jesús Horacio Hernández Anguiano,Silvia Fernández Bogo
Libro Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Environment and geological science and engineering. (EG¿08) ¿ Environment and Geoscience
Vol. 9 Edita WSEAS Press.
ISBN: 978-960-474-001-7
Páxinas Dende a 58 ata a 63

Modelización numérica del flujo en aguas poco profundas: aplicación a rías y estuarios

Autores Luis Cea Gómez
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Ingeniería Civil
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-934497-7-6
Páxinas Dende a 127 ata a 146

Sistemas de predicción en hidrología mediante inteligencia artificial

Autores Jerónimo Puertas Agudo,Mónica Miguélez Rico
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Ingeniería Civil
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-934497-7-6
Páxinas Dende a 215 ata a 242

Técnicas de drenaje urbano sostenible en sistemas separativo

Autores Jose Anta Álvarez,Suárez, J.,Jerónimo Puertas Agudo,Javier Temprano González,Juan Cagiao Villar
Libro Gestión de las aguas pluviales. Implicación en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.
Vol. - Edita Centro de publicaciones. ministerio de Fomento. CEDEX.
ISBN: 978-84-7790-475-5
Páxinas Dende a 491 ata a 600

Necesidades y herramientas para el análisis hidráulico

Autores Jerónimo Puertas Agudo,Jose Anta Álvarez
Libro Gestión de las aguas pluviales. Implicación en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.
Vol. - Edita Centro de publicaciones. ministerio de Fomento. CEDEX.
ISBN: 978-84-7790-475-5
Páxinas Dende a 97 ata a 166

Necesidades y herramientas para el análisis de la contaminación

Autores Jose Anta Álvarez,Suárez, J.,Enrique Peña González,Jerónimo Puertas Agudo
Libro Gestión de las aguas pluviales. Implicación en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.
Vol. - Edita Centro de publicaciones. ministerio de Fomento. CEDEX.
ISBN: 978-84-7790-475-5
Páxinas Dende a 167 ata a 216

La modelización de los sistemas de saneamiento urbano

Autores Jerónimo Puertas Agudo,Jose Anta Álvarez,Suárez, J.
Libro Gestión de las aguas pluviales. Implicación en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.
Vol. - Edita Centro de publicaciones. ministerio de Fomento. CEDEX.
ISBN: 978-84-7790-475-5
Páxinas Dende a 217 ata a 246

Caracterización de la contaminación movilizada en los sistemas de saneamiento y drenaje urbano en tiempo de lluvia

Autores Juan Cagiao Villar,Suárez, J.,Jerónimo Puertas Agudo,Jose Anta Álvarez,Enrique Peña González,Judith Molina Burgos
Libro Gestión de las aguas pluviales. Implicación en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.
Vol. - Edita Centro de publicaciones. ministerio de Fomento. CEDEX.
ISBN: 978-84-7790-475-5
Páxinas Dende a 247 ata a 318

Impactos en el medio receptor y nuevos estándares de calidad de las aguas para siucesos transitoprios.

Autores Suárez, J.,Iñaki Tejero Monzón,Ramón García de las Heras
Libro Gestión de las aguas pluviales. Implicación en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.
Vol. - Edita Centro de publicaciones. ministerio de Fomento. CEDEX.
ISBN: 978-84-7790-475-5
Páxinas Dende a 319 ata a 364

Efectos de las aguas pluviales sobre los procesos de depuración de aguas residuales urbanas.

Autores Juan Alfredo Jacome Burgos,Iñaki Tejero Monzón,Suárez, J.
Libro Gestión de las aguas pluviales. Implicación en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.
Vol. - Edita Centro de publicaciones. ministerio de Fomento. CEDEX.
ISBN: 978-84-7790-475-5
Páxinas Dende a 365 ata a 392

Diseño de sistemas de saneamiento y drenaje: nuevos objetivos y conceptos.

Autores Jerónimo Puertas Agudo,Suárez, J.,Jose Anta Álvarez
Libro Gestión de las aguas pluviales. Implicación en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.
Vol. - Edita Centro de publicaciones. ministerio de Fomento. CEDEX.
ISBN: 978-84-7790-475-5
Páxinas Dende a 17 ata a 42

Las técnicas de drenaje urbano sostenibles

Autores Javier Temprano González,Suárez, J.,Jerónimo Puertas Agudo,Jose Anta Álvarez
Libro Gestión de las aguas pluviales. Implicación en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.
Vol. - Edita Centro de publicaciones. ministerio de Fomento. CEDEX.
ISBN: 978-84-7790-475-5
Páxinas Dende a 393 ata a 422

Depósitos para el controlde la contaminación en sistemas unitarios

Autores Juan Cagiao Villar,Jose Anta Álvarez,Jerónimo Puertas Agudo,Suárez, J.,María C. Beneyto González-Baylín
Libro Gestión de las aguas pluviales. Implicación en el diseño de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.
Vol. - Edita Centro de publicaciones. ministerio de Fomento. CEDEX.
ISBN: 978-84-7790-475-5
Páxinas Dende a 423 ata a 490

Surface and groundwater flow modeling in the restoration of the Meirama open pit mine

Autores J.L. Delgado,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Jorge Delgado Martín,Jesús Horacio Hernández Anguiano,Francisco Padilla Benitez,Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal
Libro Water in Mining Environments
Vol. 1 Edita International Mine Water Association.
ISBN: 978-88-902955-0-8
Páxinas Dende a 343 ata a 348

Carcetrísticas Termohidrogeoquímicas de las aguas subterráneas en Galicia

Autores Jorge Delgado Martín,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Rosa Meijide Failde,Ana Vázquez González,Víctor Barrientos Rodríguez
Libro O Valor acrescentado das Ciências da terra no Termalismo e no Engarrafamento de água
Vol. 1 Edita Instituto Superior de engenharia do Porto.
ISBN: 978-989-20-0892-9
Páxinas Dende a 281 ata a 300

Hybrid System with Artificial Neural Networks and Evolutionary Computation in Civil Engineering

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico,Jerónimo Puertas Agudo
Libro Intelligent Information Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Vol. - Edita IGI Global - Information Science Reference.
ISBN: 978-1-59904-941-0
Páxinas Dende a 1084 ata a 1101

Hydrodinamic and reactive transport modeling of the behavior of compacted granite saw dust for landfill liners and covers

Autores Ana Vázquez González,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Víctor Barrientos Rodríguez,Ismael Falcón Suárez,Jorge Delgado Martín,Vicente Navarro Gamir
Libro Proceedings of the 12th International Sysmposium on Water-Rock Interaction
Vol. 1 Edita Taylor and Francis.
ISBN: 978-0-415-45136-9
Páxinas Dende a 653 ata a 657

Experiencias de objeción científica en los Premios Arquímedes

Autores Jose Anta
Libro Por la Paz: ¡No a la Investigación Militar!
Edita Ediciones Bajo Cero.
ISBN: 84-609-9059-1
Páxinas Dende a 99 ata a 107

water recharge values estimation for the last 500 ky in a granitic massif based on a palaeoclimatic reconstruction in a Mediterranean sea

Autores Luis Lomba Falcón,C. Ruíz,F. Recreo,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Jorge Delgado Martín
Libro Karst, Cambio Climático y Aguas Subterráneas
Vol. 18 Edita IGME.
ISBN: 84-7840-628-X
Páxinas Dende a 431 ata a 439

Caracterización termohidrodinámica de medios kársticos en el entorno del vertedero de Marbella (Málaga)

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,ignacio vadillo,Jorge Delgado Martín,Ana María Vázquez González,f. carrasco
Libro Karst, Cambio Climático y Aguas Subterráneas
Vol. 18 Edita IGME.
ISBN: 84-7840-628-X
Páxinas Dende a 293 ata a 301

Simultaneous resolution of radioactive decay and non-isothermal flow and reactive transport: Application to the performance assessment of HLW repositories

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,I. Font,Jorge Delgado Martín
Libro ECCOMAS2005: Coupled Problems
Vol. 1 Edita International Association Computational Mechanics.
ISBN: 84-95999-71-4
Páxinas Dende a 1 ata a 15

Erosión y sedimentación en sistemas fluviales. Desembocaduras e interacción con la línea de costa

Autores Peña, E.
Libro Modelización matemática de la sedimentación en la costa
Vol. 1 Edita Publicacions de la Universitat Jaume I.
ISBN: 84-8021-523-2
Páxinas Dende a 163 ata a 191

Inverse hydrochemical modelling of aqueous extract experiments for the estimation of bentonite pore water chemistry

Autores J. Samper,A. Vázquez,L. Montenegro
Libro Advances in Understanding Engineered Clay Barriers
Edita Balkema.
ISBN: 04-1536-544-9
Páxinas Dende a 553 ata a 563

Testing coupled thermo-hydro-geochemical models with geochemical data from FEBEX in situ test

Autores J. Samper,L. Zheng,L. Montenegro,A. Vázquez,A.M. Fernández,P. Rivas
Libro Advances in Understanding Engineered Clay Barriers
Edita Balkema.
ISBN: 04-1536-544-9
Páxinas Dende a 565 ata a 576

Fabricación de mortero y hormigón a partir del reciclaje del fuel del Prestige

Autores Diego Carro López,Maria Belen Gonzalez Fonteboa,Mª Isabel Martínez Lage,Cristina Mercedes Vázquez Herrero,Fernando Martínez Abella,Víctor Barrientos Rodríguez,Ana Vázquez González,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Jorge Delgado Martín,P. Pardo,M. Barra,E. Vazquez
Libro Proceedings del III Congreso de ACHE de Puentes y Estructuras
Vol. 1 Edita ACHE (Asocicación Científico-Técnica del Hormigón Estructural).
ISBN: 84-89670-53-6
Páxinas Dende a 455 ata a 467

Caracterización de las propiedades morfológicas, físico-químicas y geotécnicas básicas de los serrines de corte de granito de O Porriño, Pontevedra

Autores Víctor Barrientos Rodríguez,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Ana María Vázquez González,Jorge Delgado Martín,Vicente Navarro Gamir
Libro Simposio sobre Geotecnia ambiental y mejora del terreno
Vol. 1 Edita Sociedad Española de Mecánica de Suelos.
ISBN: 84-609-2610-9
Páxinas Dende a 125 ata a 136

Modelo numérico para la hidrología subterránea y superficial del aluvial costero del Bajo Guadalhorce ¿ Málaga, España

Autores A. Méndez,Francisco Padilla Benitez,J. Rodríguez,R. Fernández,Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Libro Tecnología de la Intrusión de Agua de mar en acuíferos costeros: Paises Mediterráneos
Vol. 8 Edita IGME.
ISBN: 84-7840-470-8
Páxinas Dende a 213 ata a 223

GESTIÓN AVANZADA DEL CICLO DEL AGUA EN ENTORNOS URBANOS SOSTENIBLES

Autores Suárez, J.,García-Fernández, M.C.
Libro Economía, medio ambiente y desarrollo sostenible
Edita Diputación Provinical da Coruña.
ISBN: 84-95950-50-2
Páxinas Dende a 469 ata a 515

The spanish programme in biosphere

Autores Jorge Delgado Martín,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,P Pinedo,A Agüero,I Simón,T Torres,J.E. Ortiz,M.J. Turrero,B Buil,F. Recreo,A Tallos,C Ruiz,L Lomba,P Rivas,A Vela,AJB Cortes-Ruiz
Libro 10th International high-level radioctive waste management conference (IHLRWM)
Vol. - Edita American nuclear society.
ISBN: 0-89448-669-1
Páxinas Dende a 0 ata a 0

BIORAD Project. Biosphere methodologies, tools and integration

Autores P Pinedo,A Agüero,I Simón,T Torres,J.E. Ortiz,M.J. Torrero,B Buil,Jorge Delgado Martín,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Fernando Recreo,A Tallos,C Ruiz,L Lomba,P. Rivas,A. Vela,Antonio Cortés Ruíz
Libro 10th International high-level radioctive waste management conference (IHLRWM)
Vol. 1 Edita American nuclear society.
ISBN: 0-89448-669-1
Páxinas Dende a 1013 ata a 1018

Quality aspects and behavior of the pollutants in a separative catchment in the city of Santiago de Compostela

Autores Suárez, J.,Jerónimo Puertas Agudo,Juan Cagiao,Francisco Diaz-Fierros Viqueira
Libro Urban Drainage Modeling (UDM) 2001
Vol. - Edita ASCE.
ISBN: 0-7844-0583-2
Páxinas Dende a 884 ata a 887

Pressure fields due to the impingement of free falling jets on a riverbed

Autores Jerónimo Puertas Agudo,José Dolz
Libro Rock Scour
Vol. - Edita Swets&Zeitlinger.
ISBN: 90-5809-518-5
Páxinas Dende a 105 ata a 114

An experimental approach to the behavior of first-flush tank

Autores Jerónimo Puertas Agudo,Suárez, J.,Félix Sanchez,Juan Cagiao,María Beneyto
Libro Urban Drainage Modeling (UDM) 2001
Vol. - Edita ASCE.
ISBN: 0-7844-0583-2
Páxinas Dende a 874 ata a 883

Caracterización del comportamiento hidráulico de los hormigones mediante la identificación de parámetros

Autores Vicente Navarro Gamir,Luis Cea Gómez,Fernando Martínez Abella,Jorge Delgado Martín,Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Libro V Congreso Nacional de Métodos Numéricos en Ingeniería
Vol. 1 Edita Sociedad Española de Metodos Numericos en Ingenieria.
ISBN: 84-95999-03-X
Páxinas Dende a 1 ata a 12

Efectos de los sucesos de lluvia sobre el estado estacinario de un proceso modificado de aireación prolongada: evaluación y simulación.

Autores Suárez, J.,Juan Alfredo Jacome Burgos,José Llanderrozas
Libro Avances en ingeniería ambiental. Libro de textos completos de las jornadas internacionales de ingeniería Industrial.
Vol. - Edita Universidad pol. de Cartagena.
ISBN: 84-95781-00-X
Páxinas Dende a 101 ata a 110

Viabilidad de un reactor biomembrana de tratamiento biológico de agua residual urbana. Cinética de oxidación de la materia organica

Autores Juan Alfredo Jacome Burgos,Suárez, J.,J. Martín Martín,José Sánchez,Luz Perdomo
Libro Avances en ingeniería ambiental. Libro de textos completos de las jornadas internacionales de ingeniería Industrial.
Vol. - Edita Universidad pol. de Cartagena.
ISBN: 84-95781-00-X
Páxinas Dende a 91 ata a 100

Impacto de los reboses del alcantarillado unitario en ríos. El caso del río Sar-Santiago de Compostela.

Autores Estrella Rodríguez Justo,Juan Alfredo Jacome Burgos,Jerónimo Puertas Agudo,Suárez, J.,Francisco Díaz Fierros Viqueira,Francisco Díaz Fierros
Libro Avances en ingeniería ambiental. Libro de textos completos de las jornadas internacionales de ingeniería Industrial.
Vol. - Edita Universidad pol. de Cartagena.
ISBN: 84-95781-00-X
Páxinas Dende a 345 ata a 356

Estudio de la contaminación de la escorrentía en centornos urbanos. Caso de Santiago de Compostela.

Autores Suárez, J.,Jerónimo Puertas Agudo,Juan Alfredo Jacome Burgos,Juan Cagiao
Libro Avances en ingeniería ambiental. Libro de textos completos de las jornadas internacionales de ingeniería Industrial.
Vol. - Edita Universidad pol. de Cartagena.
ISBN: 84-95781-00-X
Páxinas Dende a 321 ata a 332

Estudio en modelo reducido de los tanques de floculación de la planta de tratamiento de efluentes líquidos del complejo minero-electrónico de "As Pontes-ENDESA"

Autores Suárez, J.,Juan Alfredo Jacome Burgos,Estrella Rodríguez Justo,Juan José Bonillo Martínez,Jerónimo Puertas Agudo
Libro Avances en ingeniería ambiental. Libro de textos completos de las jornadas internacionales de ingeniería Industrial.
Vol. - Edita Universidad pol. de Cartagena.
ISBN: 84-95781-00-X
Páxinas Dende a 111 ata a 124

Modelos de flujo multifásico no isotermo con transporte reactivo

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Fco. Javier Samper Calvete,Vicente Navarro Gamir
Libro Las caras del agua subterránea
Vol. 2 Edita IGME.
ISBN: 84-7840-428-7
Páxinas Dende a 877 ata a 883

Ion exchange behavior of the FEBEX bentonite. 1. Na/K, Na/Mg and Na/Ca experimental exchange isotherms

Autores F. Javier Huertas,Pablo Carretero Seijas,Jorge Delgado Martín,José Liñares-Blanco,Fco. Javier Samper Calvete
Libro Materials research society sumposium proceedings volume 663
Vol. - Edita Materials Research Society.
ISBN: 1-55899-598-6
Páxinas Dende a 1 ata a 8

Modelos acoplados termo-hidro-geoquímicos: códigos de la serie core (CORE2D, VISUAL-CORE, FADES-CORE.INVERSE-CORE, BIO-CORE)

Autores Fco. Javier Samper Calvete,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Jorge Delgado Martín,Luis Montenegro Pérez,Vicente Navarro Gamir,Jorge Jose Molinero Huguet,Z. Dai,Guoxinag Zhang
Libro Testing and validation of numerical models of groundwater flow, solute transport and chemical reactions in fractured granites: a quantitative study of the hydrogeological and hydrochemical impact produced by the construction of the ÄSPÖ underground
Vol. - Edita Enresa.
ISBN: 1134-380-X
Páxinas Dende a 175 ata a 193

Efectos térmicos en el transporte reactivo: Verificación del código CORE2D y aplicación al experimento CERBERUS

Autores Luis Montenegro Pérez,Guoxinag Zhang,Jorge Delgado Martín,Fco. Javier Samper Calvete
Libro Las caras del agua subterránea
Vol. - Edita Edicicones UPC.
ISBN: 84-7840-427-9
Páxinas Dende a 145 ata a 152

Modelización hidrogeoquímica de la arcilla FEBEX

Autores Ana María Vázquez González,A.M. Fernández,J. Samper,L. Montenegro,P. Rivas,Z.Dai
Libro Las caras del agua subterránea
Vol. - Edita Edicicones UPC.
ISBN: 84-7840-427-9
Páxinas Dende a 183 ata a 189

Modelización hidrogeoquímica de extractos acuosos para la obtención de la composición química del agua intersticial

Autores F. J. Samper,Ana María Vázquez González,L. Montenegro
Libro Jornadas de Investigación en la Zona No Saturada
Vol. 6 Edita Universidad de Navarra.
ISBN: 84-95075-65-2
Páxinas Dende a 251 ata a 260

Modelos acoplados de flujo multifásico, transporte de solutos y reacciones químicas en bentonitas

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Fco. Javier Samper Calvete,Ana Vázquez González
Libro Jornadas de Investigación en la Zona No Saturada
Vol. 1 Edita Universidad de Navarra.
ISBN: 84-95075-65-2
Páxinas Dende a 1 ata a 9

Impacto de los reboses de alcantarillado unitario en ríos. El caso del río Sar (Santiago de Compostela)

Autores Estrella Rodríguez Justo,Juan Alfredo Jacome Burgos,Jerónimo Puertas Agudo,Suárez, J.,Francisco Diaz-Fierros Viqueira,Francisco Jr. Díaz-Fierros
Libro Avances en Ingeniería Ambiental. Volumen 2: Aguas.
Vol. - Edita U. Politécnica de Cartagena.
ISBN: 84-95781-X
Páxinas Dende a 345 ata a 356

Estudio de la contaminación de la escorrentía en entornos urbanos. Caso de Santiago de Compostela.

Autores Suárez, J.,Jerónimo Puertas Agudo,Juan Alfredo Jacome Burgos,Juan Cagiao
Libro Avances en Ingeniería Ambiental. Volumen 2: Aguas.
Vol. - Edita U. Politécnica de Cartagena.
ISBN: 84-95781-X
Páxinas Dende a 321 ata a 332

Estudio en modelo reducido de los tanques de floculación de la planta de tratamiento de efluentes líquidos del complejo minero-eléctrico de "As Pontes ENDESA".

Autores Suárez, J.,Juan Alfredo Jacome Burgos,Estrella Rodríguez Justo,Juan José Bonillo Martínez,Jerónimo Puertas Agudo,Fernando Vázquez
Libro Avances en Ingeniería Ambiental. Volumen 2: Aguas.
Vol. - Edita U. Politécnica de Cartagena.
ISBN: 84-95781-X
Páxinas Dende a 111 ata a 124

Efectos de los sucesos de lluvia sobre el estado estacionario de un proceso modificado de aireación prolongada: evaluación y simulación

Autores Suárez, J.,Juan Alfredo Jacome Burgos,José Llanderrozas
Libro Avances en Ingeniería Ambiental. Volumen 2: Aguas.
Vol. - Edita U. Politécnica de Cartagena.
ISBN: 84-95781-X
Páxinas Dende a 101 ata a 110

Viabilidad de un reactor biomembrana autoaireado como sistema de tratamiento biológico de agua residual urbana: cinética de oxidación de la materia orgánica.

Autores Juan Alfredo Jacome Burgos,Suárez, J.,Marta Martín Martín,José Sánchez,Luz Perdomo
Libro Avances en Ingeniería Ambiental. Volumen 2: Aguas.
Vol. - Edita U. Politécnica de Cartagena.
ISBN: 84-95781-X
Páxinas Dende a 91 ata a 100

Ion exchange behavior of the FEBEX bentonite. 2. Batch experiments and geochemical modeling

Autores Jorge Delgado Martín,Pablo Carretero Seijas,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Fco. Javier Samper Calvete,F. J. Huertas,C. Jimenez De Cisneros,E. caballero,f. huertas,J. Liñares
Libro Materials research society sumposium proceedings volume 663
Vol. 663 Edita Materials Research Society.
ISBN: 1-55899-598-6
Páxinas Dende a 597 ata a 604

Ion exchange behavior of the FEBEX bentonite.2.Batch experiments and geochemical modeling

Autores Jorge Delgado Martín,Jimenez De Cisneros,Pablo Carretero Seijas,F. Javier Huertas,Fco. Javier Samper Calvete
Libro Materials research society sumposium proceedings volume 663
Vol. - Edita Materials Research Society.
ISBN: 1-55899-598-6
Páxinas Dende a 1 ata a 8

Coupled thermo-hydro-geochemical models of engineered barried systems. The FEBEX project

Autores Fco. Javier Samper Calvete,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Jorge Delgado Martín
Libro Materials research society sumposium proceedings volume 663
Vol. - Edita Materials Research Society.
ISBN: 1-55899-598-6
Páxinas Dende a 1 ata a 0

Los Minerales de España

Autores Jorge Delgado Martín,Juan Ramón Vidal Romaní
Libro Los Minerales de España
Vol. - Edita Imprenta Arias.
ISBN: nodef-0139
Páxinas Dende a 1 ata a 6

Chapter 6: Termo-higro-geochemical analyses

Autores Pablo Carretero Seijas,Z. Dai,Jorge Delgado Martín,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Jorge Jose Molinero Huguet,Fco. Javier Samper Calvete
Libro Full-scale engineered barriers experiment for a deep geological repository for high level radiactive waste in cristalline host rock (febex project)
Vol. - Edita European Commission.
ISBN: 92-828-9285-9
Páxinas Dende a 277 ata a 339

Non-isothermal multiphase flow and multicomponent reactive transport models in porous media

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Vicente Navarro Gamir,Jorge Delgado Martín,Fco. Javier Samper Calvete
Libro Computational methods in Applied Scieces and Engineering
Vol. 1 Edita International Association Computational Mechanics.
ISBN: 84-89925-70-4
Páxinas Dende a 1 ata a 12

Conclusiones sobre las aguas subterráneas para el abastecimiento a núcleos urbanos

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,M. Oliveira da Silva
Libro Las Aguas Subterráneas en el Noroeste de la Península Ibérica. Textos de las jornadas, mesa redonda y comunicaciones, A Coruña, 3-6 de julio de 2000
Vol. 1 Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-418-X
Páxinas Dende a 275 ata a 279

The CERBERUS Project: Study of the effect of heat and radiation on the near field of a HLW or spent fuel repository in clay

Autores L. Noynaert,P. De Canniére,B. Kursten,D. De Bruyn,P. Van Iseghem,G. Volckaert,C. Beaucaire,H. Pitsch,A. Bouchet,J.C. Parneix,J. Samper,J. Delgado,V. Navarro
Libro Radioactive waste management strategies and issues
Edita European Commission.
ISBN: 92-828-9420-7
Páxinas Dende a 378 ata a 381

Study of the effects of heat and radiation on the near field of a HLW or spent fuel repository in clay

Autores L. Noynaert,P. De Canniére,B. Kursten,D. De Bruyn,P. Van Iseghem,G. Volckaert,C. Beaucaire,H. Pitsch,A. Bouchet,J.C. Parneix,Fco. Javier Samper Calvete,Jorge Delgado Martín,Vicente Navarro Gamir,Luis Montenegro Pérez,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,G. Zhang
Libro Radioactive waste management strategies and issues
Vol. 1 Edita European Commission.
ISBN: 92-828-9420-7
Páxinas Dende a 378 ata a 381

Reactive solute transport modeling of thermally- perturbed and irradiated Boom Clay

Autores Jorge Delgado Martín,Luis Montenegro Pérez,Fco. Javier Samper Calvete,Ana Vázquez,Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Libro Geochemistry of the Earth's Surface
Vol. - Edita A.A. Balkema Publishers.
ISBN: 90-5809-073-6
Páxinas Dende a 445 ata a 448

Modelos de flujo multifásico no isotermo con reacciones químicas

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Fco. Javier Samper Calvete,Vicente Navarro Gamir,Jorge Delgado Martín,Pablo Carretero Seijas
Libro Estudios de la Zona No Saturada del Suelo
Vol. 1 Edita Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
ISBN: 84-699-1258-5
Páxinas Dende a 169 ata a 174

Modelos de simulación de la calidad del agua en ríos

Autores Estrella Rodríguez Justo,Suárez, J.
Libro Libro homenaje al profesor doctor Joaquín Moreno Clavel
Vol. - Edita Univ. Murcia.
ISBN: 84-8371-104-4
Páxinas Dende a 619 ata a 651

Rocas calcosilicatadas

Autores Jorge Delgado Martín,Adelino Soler Ageitos,D. Arcos
Libro Atlas de asociaciones minerales en lámina delgada
Vol. - Edita Eds. Univ de Barcelona.
ISBN: 84-89829-24-1
Páxinas Dende a 359 ata a 402

Conceptuals models for geochemical processes in reactive transport of compacted bentonites

Autores Jorge Delgado Martín,Fco. Javier Samper Calvete,Jorge Molinero,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Rubén Juanes Silva,Pablo Carretero Seijas
Libro Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXI
Vol. 506 Edita Materials research society symposium proceedings.
ISBN: 1-55899-411-4
Páxinas Dende a 935 ata a 936

Predictive numerical modeling of artificial tracers migration in the large-scale heating and hydration experiments of the FEBEX Project

Autores J. Samper,J. Delgado,J. Molinero,R. Juncosa
Libro Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXI
Vol. 506 Edita Materials research society symposium proceedings.
ISBN: 1-55899-411-4
Páxinas Dende a 457 ata a 464

Predictive numerical modeling of artificial tracers migration in the largescale heating and hydration experiments of the FEBEX Project

Autores Fco. Javier Samper Calvete,Jorge Delgado Martín,Jorge Molinero,Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Libro Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXI
Vol. 506 Edita Materials research society symposium proceedings.
ISBN: 1-55899-411-4
Páxinas Dende a 457 ata a 464

Dating of gold-bearing skarns and intragranitic mineralizations in the Central Pyrenees. A new approach to thematic mapping

Autores Joan Palau,Albert Soler Gil,J. Soler,Jorge Delgado Martín
Libro Proceedings 2nd Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems
Vol. 1 Edita Libro de actas.
ISBN: 90-5410-550 X
Páxinas Dende a 53 ata a 58

Dispersión de efluentes líquidos (I):modelos

Autores I. Tejero,Suárez, J.
Libro Contaminación e Ingeniería Ambiental III. Contaminación de las aguas
Vol. - Edita FICYT.
ISBN: 84-923131-2-9
Páxinas Dende a 685 ata a 739

Modelización numérica predictiva de la migración de trazadores artificiales en los experimentos de hidratación y calentamiento a gran escala del Proyecto FEBEX

Autores Fco. Javier Samper Calvete,Jorge Delgado Martín,Jorge Molinero,Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Libro I Congreso ibérico de Geoquímica ¿ VII Congreso de Geoquímica de España
Vol. 1 Edita Publicaciones Técnicas del CEDEX.
ISBN: 84-7790-284-4
Páxinas Dende a 102 ata a 109

Tratamiento de procesos radiactivos en los modelos de flujo y transporte reactivo a través de medios porosos

Autores Luis Montenegro Pérez,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Jorge Delgado Martín,Jorge Molinero,Fco. Javier Samper Calvete,Pablo Carretero Seijas
Libro I Congreso ibérico de Geoquímica ¿ VII Congreso de Geoquímica de España
Vol. 1 Edita Publicaciones Técnicas del CEDEX.
ISBN: 84-7790-284-4
Páxinas Dende a 135 ata a 142

Modelización de procesos de exclusión aniónica en arcillas compactadas

Autores Jorge Molinero,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Fco. Javier Samper Calvete,Jorge Delgado Martín,Rubén Juanes Silva,Pablo Carretero Seijas
Libro I Congreso ibérico de Geoquímica ¿ VII Congreso de Geoquímica de España
Vol. 1 Edita Publicaciones Técnicas del CEDEX.
ISBN: 84-7790-284-4
Páxinas Dende a 127 ata a 134

Dispersión de efluentes líquidos (II): vertido al mar mediante emisarios submarinos

Autores Iñaki Tejero Monzón,Suárez, J.
Libro Contaminación e Ingeniería Ambiental III. Contaminación de las aguas
Vol. - Edita FICYT.
ISBN: 84-923131-2-9
Páxinas Dende a 685 ata a 739

Incidencia de los embalses en el comportamiento técnico de un río

Autores Dolz, J. ,Puertas, J.,Herrero, E.
Libro Efectos térmicos en presas y embalses. Monografías 21, Col. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña
Edita Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña.
ISBN: 84-380-0116-5
Páxinas Dende a 9 ata a 25

VERTIDO DE EFLUENTES A TRAVÉS DE EMISARIOS SUBMARINOS: DISPERSIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS CONTAMINANTES

Autores Tejero, I.,Suárez, J.
Libro CONTAMINACIÓN MARINA
Edita Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
ISBN: 84-7468-932-5
Páxinas Dende a 193 ata a 211

Gold-bearing bodies related to the Hercynian plutonism in the Marimanya area (Central Pyrenees, Spain)

Autores Joan Palau,D. Arcos,Jorge Delgado Martín,A. Soler
Libro Mineral Deposits: From their origin to their environmental impacts
Edita Balkema.
ISBN: 905410550X
Páxinas Dende a 493 ata a 496

Interpretación automática de ensayos de pulso

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Fco. Javier Samper Calvete
Libro Hidrogeologia y Recursos Hidráulicos
Vol. XIX Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-240-3
Páxinas Dende a 177 ata a 190

The diverse types of Au mineralization in the Pyrenees and their significance in the evolution of Hercynian orogen

Autores A. Soler,Jorge Delgado Martín,D. Arcos,E. Cardellach,C. Ayora
Libro Mineral Deposits: From their origin to their environmental impacts
Edita Balkema.
ISBN: 905410550X
Páxinas Dende a 71 ata a 74

Gold-copper deposit related with the Carlés granodiorite (NW Spain)

Autores D. Arcos,A. Soler,Jorge Delgado Martín
Libro Mineral Deposits: From their origin to their environmental impacts
Edita Balkema.
ISBN: 905410550X
Páxinas Dende a 414 ata a 419

Las aguas subterráneas en Galicia: Estado actual, necesidades y perspectivas

Autores Fco. Javier Samper Calvete,Mª Gemma Soriano Hoyuelos,Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Libro Las Aguas Subterráneas en la Ley de Aguas Española: Un Decenio de Experiencia
Vol. 2 Edita Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Grupo Español).
ISBN: 84-920529-0-2
Páxinas Dende a 119 ata a 127

Geochemical constrains of the formation of Au-bearing and barren skarns along the northern contact of the Maladeta batholith (Central Pyrenees, Spain)

Autores Jorge Delgado Martín,A. Soler,D. Arcos,C. Ayora
Libro Current Research in Geology Applied to Ore Deposits
Edita ACTAS, S.L..
ISBN: 84-338-1772-8
Páxinas Dende a 81 ata a 84

Development of biofilm on permeable membrane support

Autores Jácome, A.,Eguía, E.,Tejero, I
Libro Chemical Industry and Environment: Water (volume II)
Edita UPC ¿ U. Girona ¿ Societat Catalana de Tecnología .
ISBN: 84-600-8488-4
Páxinas Dende a 107 ata a 107

Some considerations on the thermal stability of the calcium-iron amphibole ferroactinolite (Ca2Fe5Si8O22(OH2)

Autores Jorge Delgado Martín,J. Soler,D. Arcos
Libro XIXièmes Journées d'étude des équilibres entre phases
Edita Actas del congreso.
ISBN: 84-604-5729-X
Páxinas Dende a 295 ata a 305

Optimización de un campo de bombeo mediante un método de programación lineal

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Francisco Javier Elorza Tenreiro
Libro III Congreso de Matematica Aplicada - XIII CEDYA
Vol. 1 Edita Universidad Politécnica de Madrid.
ISBN: 84-605-3273-9
Páxinas Dende a 751 ata a 758

Fluid-rock interaction in skarns from la Cerdanya, Central Pyrenees, Spain: Evidence from carbon and oxigen isotopes

Autores A. Soler,J. Delgado,E. Cardellach,C. Ayora
Libro Water-rock interaction. Proceedings of the 7th International Symposium on Water-Rock Interactio
Vol. 2 Edita Balkema.
ISBN: 9054100753
Páxinas Dende a 1547 ata a 1550

El equilibrio Bi-Bi2-S3: Precisiones a partir de paragénesis naturales del skarn de Sarraera, Vall d'Arán (Lleida)

Autores Jorge Delgado Martín,Albert Soler i Gil
Libro Procedings del VIII Congreso Iberoamericano de Geología
Vol. 3 Edita ACTAS SESIONES CIENTIFICAS.
ISBN: 84-600-8115-X
Páxinas Dende a 69 ata a 74

The role of metamorphic fluids in gold-bearing skarns (Pyrenees)

Autores A. Soler,Jorge Delgado Martín,E. Cardellach,Carlos Ayora
Libro Source, Transport and Deposition of Metals
Vol. 1 Edita Balkema.
ISBN: 9054100206
Páxinas Dende a 135 ata a 138

El Petróleo: Una nueva etapa

Autores Alberto Hernandez,Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Libro El Petróleo: Una nueva etapa
Vol. 31 Edita Instituto de la Energía.
ISBN: n/a
Páxinas Dende a 19 ata a 31

Cálculo de la transformación lluvia-escorrentía mediante un modelo Saint Venant 2D. Validación mediante datos de campo y laboratorio

Autor Marta Garrido Armas
Director/es Luís Cea Gómez; Jerónimo Puertas Agudo
Ámbito Ingeniería Civil
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Auscultación Deformacional por Métodos Geodésicos Clásicos de Presas de Hormigón de Gravedad

Autor Carlos Losada Pérez
Director/es Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal; María Isabel Martínez Lage
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de la estabilidad hidráulica de morros monocapa de cubípodos mediante estudio en modelo físico. Influencia del tamaño del morro

Autor José Sande González-Cela
Director/es Enrique Peña González; Enrique Guillermo Maciñeira Alonso
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio en modelo físico de los procesos de mezcla producidos en vertidos hiperdensos y corrientes de gravedad

Autor Fernando Costa González
Director/es Enrique Peña González; José Anta Álvarez
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio experimental del efecto de la inyección de CO2 en rocas: Acoplamiento de procesos hidrodinámicos, mecanicos y geoquímicos

Autor Jacobo Canal Vila
Director/es Jorge José Delgado Martín
Ámbito Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Implantación de técnicas de drenaje sostenible de escorrentías de autopistas (TDSEA) en la Comunidad Autónoma de Galicia

Autor Vicente Jiménez Fernández
Director/es Joaquín Suárez López
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de la eliminación de materia orgánica y nitrógeno de las aguas residuales en un reactor biopelícula de membrana tubular aireada

Autor Judith Molina Burgos
Director/es Joaquín Suárez López Juan Alfredo Jácome Burgos
Ámbito Facultad de Ciencias. Universidad de A Coruña
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Desarrollo de un modelo dual 1D/2D para el cálculo de drenaje urbano: modelo numérico y validación experimental

Autor Ignacio Fraga Cadórniga
Director/es Jerónimo Puertas Agudo, Luis Cea Gómez
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aplicaciónes GIS a la hidrología: balnearios de Galicia

Autor Angel Antonio Ruiz Pico
Director/es Ricardo Antonio Juncosa Rivera; Juan Pedro Rigol Sánchez
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Medición con láser e imagen digital de superficies de sedimentos en un laboratorio de hidráulica

Autor Félix Sánchez-Tembleque Díaz-Pache
Director/es Jerónimo Puertas Agudo; Enrique Peña González
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A coupled model for the joint resolution of the shallow water and the groundwater flow equations with a new boundary condition treatment for moving interfaces

Autor Héctor García Rábade
Director/es Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal Francisco Padilla Benítez
Ámbito ETS de Ingemieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña
Cualificación Apto Cum Laude

Estudio en modelo físico de un meandro en el río Mero (A Coruña). Caracterización hidrodinámica de cauce y llanura para diferentes niveles de inundación

Autor Inés Mera Rico
Director/es Enrique Peña González; José Anta Álvarez
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Procedimiento de actuación para la aplicación de la directiva marco del agua a los lagos artificiales creados por la rehabilitación de las explotaciones mineras a cielo abierto

Autor María José Mijares Coto
Director/es Ricardo Juncosa Rivera Jordi Delgado Martín
Ámbito ETSI Caminos, canales Y Puertos
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación hidráulica y biológica de diseños de escalas de peces de hendidura vertical para especies de baja capacidad natatoria

Autor María Bermúdez Pita
Director/es Luís Cea Gómez; Jerónimo Puertas Agudo
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Apto Cum Laude

Estudio de los flujos de contaminación movilizados en tiempo de lluvia y estrategias de gestión en un sistema de saneamientoy drenaje unitario de una cuenca urbana densa de la España húmeda.

Autor Hector Antonio Del Rio Cambeses
Director/es Juan Alfredo Jácome Burgos; Joaquín Suárez López
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de la viabilidad de los serrines de granito en el campo de la ingeniería civil como barreras de impermeabilización y/o sellado. Aplicación en vertederos controlados

Autor Ismael Falcón Suárez
Director/es Ricardo Juncosa Rivera Jordi Delgado Martín
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de los procesos de flujo subterráneo y superficial en problemas medioambientales: adaptación de un código numérico gestionado con SIG a la cuenca del río Barcés, A Coruña

Autor Jesús Horacio Hernández Anguiano
Director/es Ricardo Juncosa Rivera Francisco Padilla Benítez
Ámbito ETSI Caminos, canales Y Puertos
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización hidrodinámica del arrastre del molusco C.edule con la metodología del doble promediado. Estudio en modelo físico con tecnología PIV

Autor Jose Anta Alvarez
Director/es Enrique Peña González
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modelización de reactores biopelícula soportada y oxigenada por membranas (RBSOM) para la depuración de aguas residuales

Autor Ana Lorena Esteban García
Director/es Juan Alfredo Jacome Burgos;Ignacio Tejero Monzón
Ámbito CITEEC
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Desarrollo de un tratamiento de estabilización sobre los residuos de fuel del Prestige. Posibilidades de almacenamiento definitivo del residuo estabilizado y potencial uso como material de construcción

Autor Diego Carro López
Director/es Fernando Martínez Abella;Jorge Delgado Martín
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Uso de técnicas de inteligencia artificial en la ingeniería civil

Autor Juan Ramon Rabuñal Dopico
Director/es Fernando Martínez Abella;Jerónimo Puertas Agudo
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización geotécnica de los serrines de granito y algunas aplicaciones en ingeniería civil

Autor Víctor Barrientos Rodríguez
Director/es Vicente Navarro Gamir;Jorge Delgado Martín
Ámbito Instituto Universitario de Geología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modelización geoquímica de los serrines de granito

Autor Ana Maria Vazquez Gonzalez
Director/es Jorge Delgado Martín;Dolores Esther Fernández Fernández
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

An unstructured finite volume model for unsteady turbulent shalloe eater flow with wt-dry fronts: Numerical solver san experimental validation

Autor Luis Cea Gómez
Director/es Jerónimo Puertas Agudo;María Elena Vázquez Cendón
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aplicación del método de volúmenes finitos a la resolución numérica de las ecuaciones de aguas someras con incorporación de los esfuerzos debidos a la turbulencia

Autor Jaime Fe Marques
Director/es Fermín Luis Navarrina Martínez;Jerónimo Puertas Agudo
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de los rendimientos de depósitos de detención-aliviadero en redes de saneamiento unitarias en cuencas de la España húmeda

Autor María Carmen Beneyto González-Baylín
Director/es Joaquín Suárez López
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Gestión del agua en hábitat disperso

Autor María Carmen García Fernández
Director/es Joaquín Suárez López
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio hidráulico en modelo de escalas de peces de hendidura vertical y de hendidura profunda alineadas. Aproximación a la evaluación experimental de la energía cinética turbulenta

Autor Luis Pena Mosquera
Director/es Jerónimo Puertas Agudo
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio comparativo del comportamiento geoquímico de las Tierras Raras en los procesos de interacción agua roca desarrollados en sistemas geotermales del pirineo central (Lérida) y en el sistema geológico del entorno de mina Ratones (Cáceres)

Autor Belén Pilar Buil Gutiérrez
Director/es Paloma Gomez Gonzalez;Jorge Delgado Martín
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio numérico y experimental del transporte de sedimentos en cauces aluviales

Autor Enrique Peña González
Director/es Jerónimo Puertas Agudo
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio del funcionamiento hidráulico y de la movilización de la contaminación durante sucesos de lluvia en una cuenca unitaria y una separativa en el noroeste de España

Autor Juan Cagiao Villar
Director/es Jerónimo Puertas Agudo;Joaquín Suárez López
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Criterios de diseño de escalas de peces de hendidura vertical.

Autor M. Teresa Teijeiro Rodríguez
Ámbito Universidade de Santiago de Compostela
Cualificación Sobresaliente Cum laude

On the resolution of the navier-stones equiations by the limite clement method using a SUPG stabilization technique

Autor Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal
Director/es Jerónimo Puertas Agudo;Ignasi Colominas Ezponda
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Un modelo de transporte de sustancias solubles para flujos turbulentos en lámina libre.

Autor Juan José Bonillo Martínez
Director/es Jerónimo Puertas Agudo
Ámbito Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Cualificación MH

Aplicación del análisis regional a la estimación de precipitaciones y caudales máximos en Galicia

Autor Manuel Álvarez Enjo
Director/es Francisco Diaz-Fierros Viqueira; Jerónimo Puertas Agudo
Ámbito Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

SEDUNIT Project: Study of the accumulation, erosion and sediment transport of cohesive solids in combined sewer systems
14th International Conference on Monitoring, Modelling and Management of Water Pollution
Internacional

Autores Anta, J., Suárez, J., Jácome, A., Regueiro-Picallo, M., Puertas, J., Naves, J., M Recarey
Organizador Wessex Institute of Technology
Lugar Coruña, A (España)

Evaluating the suitability of Airbus WoldDEM for flood modelling in data-scarce regions: the case study of the Megaruma River in Mozambique
6th International Conference on Flood and Urban Water Management
Internacional

Autores Bermúdez, M., Manuel Ali Álvarez Enjo, Jerónimo Puertas Agudo, Enrique Peña González
Organizador Wessex Institute of Technology
Lugar Coruña, A (España)

Caracterización físico-química de las aguas del río Mero en el tramo Cecebre-A Telva
I XORNADAS DE AGAIA
Nacional

Autores Jose luis Cereijo, Delgado, J., david garcia morrondo, Juncosa, R.
Organizador Asociación Galega de Investigadores da Auga (AGAIA)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Incorporación del cambio climático al cálculo extremal de inundaciones en ríos costeros del Noroeste de España
III Congreso transfronterizo sobre cambio climático y litoral, UHINAK 2018
Internacional

Autores Bermúdez, M., Cea, L., Fraga, I., Javier Sopelana Peralta
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Estrategias de gestión y tratamiento de agua como eje de desarrollo ambiental en el sector textil a escala global
XIII Congreso Español de Tratamiento de Aguas
Nacional

Autores Ures, P., Suárez, J., Jácome, A., García, G.
Organizador Asociación Mesa Española de Tratamiento de Aguas
Lugar León (España)

Application of scanning techniques for damage analysis in rubble mound breakwaters
7th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (COASTLAB18)
Internacional

Autores José Sande, Emilio Laíño, Enrique Peña, María Graça Neves, Rute Lemos, Andrés Figuero, María Teresa Reis, A, Alvarellos, Juan R. Rabuñal
Lugar Santander (España)

Assessment of changes in flooding magnitude and frequency in Northwest Spain coastal towns under climate change
5th IAHR Europe Congress
Internacional

Autores Bermúdez, M., E. van Uytven, Cea, L., P. Willems, Puertas, J.
Lugar Trento (Italia)
DOI https://doi.org/10.3850/978-981-11-2731-1_221-cd

Application of least squares support vector machine regression for historical reconstruction and real-time prediction of flood inundation
5th IAHR Europe Congress
Internacional

Autores Bermúdez, M., Cea, L., Puertas, J., Javier Sopelana Peralta, Silda Ruano
Lugar Trento (Italia)
DOI https://doi.org/10.3850/978-981-11-2731-1_222-cd

Flume test facility for the study of sediment transport in sewer pipes with raw wastewater
11th Int. Conf. on Urban Drainage Modelling (UDM)
Internacional

Autores Regueiro-Picallo, M., Anta, J., Suárez, J., Puertas, J., Sañudo, E., Jácome, A.
Organizador International Water Association
Lugar Palermo (Italia)

A combination of high resolution hydro-sedimentary data and distributed numerical modelling to understand internal catchment erosion processes
Computational Methods in Water Resources XXII (CMWR 2018)
Internacional

Autores M. Uber, Nord, G., Legout, C., Cea, L.
Organizador University of Rennes
Lugar Rennes (Francia)

Investigating the physical basis of river memory and application to flood frequency prediction
European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU2018)
Internacional

Autores Iliopoulou, T., Aguilar, C., Arheimer, B., Bermúdez, M., Bezak, N., Ficchi, A., Koutsoyiannis, D., Parajka, J., Polo, M.J., Thirel, G., Montanari, A.
Organizador European Geosciences Union (EGU)
Lugar Viena (Austria)

Sensitivity of flood loss estimates to building representation and hazard attribution methods in micro-scale flood modelling
European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU2018)
Internacional

Autores Bermúdez, M., Zischg, A.P.
Organizador European Geosciences Union (EGU)
Lugar Viena (Austria)

El embalse de Abegondo-Cecebre: Un sistema de abastecimiento humano monitorizado en continuo mediante sondas de alta frecuencia
XIX Congress of the Iberian Association of Limnology ¿ Limnology 2018
Internacional

Autores Delgado, J., Juncosa, R., Jose luis Cereijo
Lugar Coimbra (Portugal)

Desarrollo de herramientas de monitorización de la calidad del agua en pequeños embalses mediante imágenes tomadas con sensores multiespectrales
XIX Congress of the Iberian Association of Limnology ¿ Limnology 2018
Internacional

Autores Delgado, J., Jose luis Cereijo
Lugar Coimbra (Portugal)

ELIMINACIÓN DE FÁRMACOS Y DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL DEL AGUA RESIDUAL URBANA CON UN LECHO BIOLÓGICO AIREABLE
XXXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Internacional

Autores Jácome, A., Judith Molina Burgos, Novoa, R., Suárez, J.
Organizador Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Lugar Guayaquil (Ecuador)

Development of a fast urban flood model for real-time applications
13th International Hydroinformatics Conference (HIC 2018)
Internacional

Autores Wolfs, V., Ntegeka, V., Bermúdez, M., P. Willems
Lugar Palermo (Italia)

Experience in waves attenuator structures to protect marinas. Functional and structural design.
34rd PIANC World Congress - World Association for Waterborne Transport Infrastructure
Internacional

Autores Javier Sopelana Peralta, Enrique Peña, Fernando López Mera
Lugar Panama City (Panamá)

Incorporación de las lluvias locales y la incertidumbre en las condiciones de contorno en un modelo anidado regional-local de inundaciones
X Seminario Actividad Experimental de I+D+i en Ingeniería Hidráulica en España
Nacional

Autores Bermúdez, M., Neal, J.C., Bates, P.D., Coxon, G., Freer, J.E., Luis Cea Gómez, Jerónimo Puertas Agudo
Organizador Red de Laboratorios de Hidráulica de España
Lugar Barcelona (España)

Montaje de un simulador de lluvia mediante goteros para estudios de drenaje urbano.
X Seminario sobre las líneas Prioritarias de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España
Nacional

Autores Naves, J., Anta, J., Puertas, J., Suárez, J., Regueiro-Picallo, M.
Organizador Red de Laboratorios de Hidráulica de España
Lugar Barcelona (España)

Técnicas de medición del transporte de sedimentos en conducciones de saneamiento unitario
X Seminario sobre las líneas Prioritarias de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España
Nacional

Autores Regueiro-Picallo, M., Anta, J., Suárez, J., Puertas, J., Jácome, A., Naves, J.
Organizador Red de Laboratorios de Hidráulica de España
Lugar Barcelona (España)

Neural network overtopping predictor proof of concept
14th International Work-Conference on Artificial Neural Networks (IWANN 2017)
Internacional

Autores Alvarellos, A., Peña, E., Figuero, A., Sande, J., Rabuñal, J.R.
Lugar Cádiz (España)

Laboratorio virtual para la adquisición de conceptos umbrales en ingeniería hidráulica
II Xornadas de innovación docente da UDC. Contextos universitarios transformadores: Retos e ideas innovadoras
Local

Autores Bermúdez, M., Luis Cea Gómez, Puertas, J., Luis Pena Mosquera
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

CARACTERIZACIÓN DE FLUJOS EN TIEMPO DE LLUVIA EN SISTEMAS UNITARIOS. HIDROGRAMAS Y POLUTOGRAMAS. EXPERIENCIAS DEL GEAMA
Incidencia de los flujos en tiempo de lluvia en las depuradoras de aguas residuales urbanas. Estrategias de adaptación.
Autonómico

Autores Suárez, J.
Organizador REGATA ¿ REDE GALEGA DE TECNOLOXÍAS AMBIENTAIS (Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo).
Lugar Coruña, A (España)

Hidrodinámica de turbinas de corriente de eje vertical
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Pablo Ouro, Thorsten Stoesser, Cea, L.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Influencia del MDE de distribución gratuita SRTM-1s en el análisis de rotura de la presa de Chipembe, Mozambique: Aplicación del modelo Iber
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Álvarez, M.A., Peña, E., Bermúdez, M.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Análisis hidroquímico comparativo de la formación de los lagos mineros de As Pontes y Meirama (España)
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Juncosa, R., Delgado, J., Cereijo, J.L., García, D.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Metodología de caracterización del funcionamiento y eficacia de los tanques anti-DSU del sistema de saneamiento del Manzanares (Madrid)
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Lastra, A., Pinilla, A., Malgrat, P., Falcó, X., Sunyer, D., Abella, J., Suárez, J., Puertas, J., Anta, J., Regueiro-Picallo, M., Recarey, M., Fernández, I.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Determinación de la inundación en tramos de ríos afectados por marea basado en la simulación continua de nivel
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Javier Sopelana Peralta, Cea, L., Silda Ruano
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Predicción de inundaciones fluviales en un núcleo costero mediante un modelo de regresión de Máquinas de Vectores Soporte de Mínimos Cuadrados (LS-SVM)
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Bermúdez, M., Cea, L., Puertas, J.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Modelo de simulación hidráulica de drenaje dual en un área urbana para predicción de inundaciones en tiempo real
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Bermúdez, M., Ntegeka, V., Wolfs, V., Willems, P.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

OVALPIPE II. Mejora de la eficiencia de redes de saneamiento mediante sistemas de tubos ovoides.
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Vázquez-Sánchez, J.A., Piñeiro, J.M., Rosa-Ariza, D., Lorenzo-Magaz, S., Anta, J., Suárez, J., Puertas, J., Castro López, M.M., Noguerol Cal, R., Vázquez, R.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Una excursión al subsuelo de la ingeniería del agua en la Grecia arcaica: dos trabajos (y otros afanes) de Hércules.
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Jose Manuel Alvarez-Campana Gallo, Suárez, J.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Predicción de inundaciones originadas por precipitaciones extremas mediante el módulo hidrológico de Iber
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores J. González-Cao, O. García-Feal, A. Crespo, Moncho Gómez-Gesteira, Cea, L.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Aplicación de la técnica Structure From Motion (SFM) para la determinación de la acumulación de sedimentos en redes de saneamiento
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Regueiro-Picallo, M., Jose Anta, Suárez, J., Puertas, J., Naves, J., Jácome, A.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Gestión integrada de los recursos hídricos en el sistema de agua urbana. Desarrollo Urbano Sensible al Agua (DUSA) como enfoque estratégico.
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Suárez, J., Puertas, J., Anta, J., Jácome, A., Álvarez-Campana, J.M., Vázquez, R.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Nuevas implementaciones en Iber para el cálculo de inundaciones en núcleos costeros con tramos de río entubados
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores C. Pereira, Cea, L., Javier Sopelana Peralta
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Montaje y calibración de un simulador de lluvia para estudios de drenaje urbano.
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Naves, J., Puertas, J., Anta, J., Suárez, J., Regueiro-Picallo, M.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Metodología experimental para el estudio del lavado y transporte de sedimentos en una cuenca urbana de laboratorio a escala real.
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Naves, J., Anta, J., Puertas, J., Suárez, J., Regueiro-Picallo, M.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Transporte de sedimentos cohesivos en conducciones de saneamiento unitario.
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Regueiro-Picallo, M., Anta, J., Suárez, J., Puertas, J., Naves, J., Jácome, A.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Sobre un modelo numérico integral para la hidrología extrema de cuencas reguladas
V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017
Internacional

Autores Padilla, F., Hernández, J.H., Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Aplicación de la metodología ARMATURE.ES a la reducción de plazos de construcción de puentes del eje atlántico de alta velocidad
VII Congreso Internacional de Estructuras
Internacional

Autores Vázquez Herrero, C.M., Vázquez Herrero, G., Sánchez-Tembleque, F., Lenguas Gil, S.
Organizador ASOCIACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (ACHE)
Lugar Coruña, A (España)

Preservation of the cultural heritage from floods using the numerical code Iber
Proceedings of the 1st Int. Electron. Conf. Hydrol. CHyCLe
Internacional

Autores J. González-Cao, O. García-Feal, Cea, L., Moncho Gómez-Gesteira
Lugar Ourense (España)
DOI https://doi.org/10.3390/chycle-2017-04843

Iber as a tool to analyse flooding scenarios
Proceedings of the 1st Int. Electron. Conf. Hydrol. CHyCLe
Internacional

Autores O. García-Feal, J. González-Cao, Cea, L., A. Formella, José Domínguez
Lugar Ourense (España)
DOI https://doi.org/10.3390/chycle-2017-04841

OVALPIPE: una nueva generación de tuberías ovoides para saneamiento.
XXXIV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (AEAS)
Nacional

Autores Vázquez, J.A., Ricardo Pérez Vázquez, Puertas, J., Anta, J., Regueiro-Picallo, M., Naves, J., Suárez, J.
Organizador Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento - AEAS
Lugar Tarragona (España)

Physical interpretation of river memory and application to seasonal flood forecasting
IAHS Scientific Assembly 2017
Internacional

Autores Iliopoulou, T., Aguilar, C., Arheimer, B., Bermúdez, M., Bezak, N., Ficchi, A., Koutsoyiannis, D., Parajka, J., Polo, M.J., Thirel, G., Montanari, A.
Organizador International Association of Hydrological Sciences
Lugar Port Elizabeth (Sudáfrica)

The Abegondo-Cecebre Reservoir, a new GLEON Site in an instrumented Atlantic Catchment of Southern Europe
GLEON 19 ALL HANDS¿MEETING
Internacional

Autores Delgado, J.
Lugar New Paltz (Estados Unidos)

Acoustic emission processes occurring during high-pressure sand compaction
4th International Workshop on Rock Physics
Internacional

Autores Andrea Muñoz Ibáñez, Jorge Delgado Martín, Elisa Grande García
Lugar Trondheim (Noruega)

Analysis and simulation of drainage capacity of urban pipe network
15th International Computing and Control for the Water Industry (CCWI 2017)
Internacional

Autores Gomes, R., Vellando, P., Sousa, J., Muranho, J., Sá Marques, J.
Lugar Sheffield (Reino Unido)

Rainfall simulators analysis for urban washoff laboratory experiments
14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage
Internacional

Autores Naves, J., Anta, J., Puertas, J., Suárez, J., Regueiro-Picallo, M.
Organizador International Water Association - IWA / IAHR International Association for Hydro-Environment Engineering and Research
Lugar Praga (República Checa)

Development and comparison of two urban pluvial flood modelling approaches for real-time use
14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage
Internacional

Autores Bermúdez, M., Ntegeka, V., Wolfs, V., Willems, P.
Organizador International Water Association - IWA / IAHR International Association for Hydro-Environment Engineering and Research
Lugar Praga (República Checa)

Characterization of sediments during transport of solids in circular sewer pipes
14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage
Internacional

Autores Regueiro-Picallo, M., Anta, J., Suárez, J., Puertas, J., Jácome, A., Naves, J.
Organizador International Water Association - IWA / IAHR International Association for Hydro-Environment Engineering and Research
Lugar Praga (República Checa)

Towards high resolution dual drainage water quality model validation
23rd European Junior Scientists Workshop. Monitoring Urban Drainage Systems
Internacional

Autores Naves, J., Anta, J., Puertas, J., Suárez, J., Regueiro-Picallo, M.
Organizador INSA - Institut National del Sciences Appliquées (Lyon)
Lugar Chichilianne (Francia)

Monitoring of accumulation and pollution parameters from combined sewer sediments
23rd European Junior Scientists Workshop. Monitoring Urban Drainage Systems
Internacional

Autores Regueiro-Picallo, M., Suárez, J., Anta, J., Jácome, A., Puertas, J., Naves, J.
Organizador INSA - Institut National del Sciences Appliquées (Lyon)
Lugar Chichilianne (Francia)

Experimental characterization of the thermo-hydro-mechano-chemical behavior in particulated media during heavy oil production (EOR)
GeoProc 2017
Internacional

Autores Delgado, J.
Lugar París (Francia)

Integrated system to evaluate moored ship behavior
36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE (ASME 2017)
Internacional

Autores Peña, E., Figuero, A., Sande, J., Guerra, A., Pérez, J. D., Maciñeira, E.
Organizador American Society of Mechanical Engineers
Lugar Trondheim (Noruega)

Assimilation of flood extent data with 2D flood inundation models for localised intense rainfall events
American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting 2017
Internacional

Autores Neal, J.C., Wood, M., Bermúdez, M., Hostache, R., Bates, P.D., Freer, J.E., Coxon, G.
Organizador American Geophysical Union
Lugar New Orleans (Estados Unidos)

Modelling Water Quality in Rivers and Estuaries with Iber
8th Convention on Advances and Applications of GiD
Nacional

Autores Cea, L., Ernest Blade Castellet, Bermúdez, M., Georgina Teresa Corestein Poupeau, Puertas, J., M. Sanz
Organizador CIMNE
Lugar Barcelona (España)

CONSTRUCTED WETLANDS FOR THE TREATMENT OF DOMESTIC SEWAGE IN RURAL AREAS OF GALICIA (SPAIN): CASE STUDIES
10th ISEB Conference. International Society for Environmental Biotechnology
Internacional

Autores Díaz-Gay, M., Juan Alfredo Jacome Burgos, Judith Molina Burgos, Suárez, J., Blanco, J.P., Gonzalo Mosqueira Martinez
Organizador International Society for Environmental Biotechnology / Universidad Politécnica de Cataluña
Lugar Barcelona (España)

Descripción fenomenológica de procesos de emisión acústica durante la compactación de arena a alta presión
X Simposio Nacional de Ingeniería Geotécnica
Nacional

Autores Andrea Muñoz Ibáñez, Jorge Delgado Martín, Elisa Grande García
Lugar Coruña, A (España)

Formación integrada utilizando diferentes metodologías prácticas en asignaturas de ingeniería costera y portuaria
I Xornadas de Innovación Docente. Contextos universitarios transformadores: retos e ideas innovadores
Local

Autores Sande, J., Peña, E., Babío, R., Figuero, A.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Numerical solution of a 2D multispecies biofilm model based on PDEs
19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2016)
Internacional

Autores E. Balsa-Canto, A. López-Núñez, C. Vázquez
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Santiago de Compostela (España)

Programa de Evaluación y Monitoreo de las escorrentías pluviales contaminadas en un tramo del segundo cinturón de Donostia-San Sebastián
13 CONAMA. Congreso Nacional de Medio Ambiente 2016.
Nacional

Autores Tynan, N., Suárez, J., Anta, J., Ures, P., M Recarey, Regueiro-Picallo, M., Hryshkevich, A., Jikia, Z.
Organizador FUNDACIÓN CONAMA
Lugar Madrid (España)

MARCO CONCEPTUAL DINÁMICO DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL SANITARIA: CAMBIOS ONTOLÓGICOS, EPISTEMOLÓGICOS Y AXIOLÓGICOS DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XIX HASTA LA ACTUALIDAD
13 CONAMA. Congreso Nacional de Medio Ambiente 2016.
Nacional

Autores Jose Manuel Alvarez-Campana Gallo, Suárez, J., Juan Alfredo Jacome Burgos
Organizador FUNDACIÓN CONAMA
Lugar Madrid (España)

Acumulación de sedimentos cohesivos en tuberías sobre una plataforma de ensayos con agua residual urbana
IX Seminario sobre las líneas prioritarias de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España
Nacional

Autores Regueiro-Picallo, M., Naves, J., Jose Anta, Suárez, J., Puertas, J.
Organizador Red de Laboratorios de Hidráulica de España
Lugar Cartagena (España)

Análisis experimental en laboratorio del arrastre de sólidos en un prototipo de sección viaria
IX Seminario sobre las líneas prioritarias de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España
Nacional

Autores Naves, J., Jikia, Z., Anta, J., Puertas, J., Suárez, J., Regueiro-Picallo, M.
Organizador Red de Laboratorios de Hidráulica de España
Lugar Cartagena (España)

Flood modelling with the software Iber
II International Congress on Water: Floods and Droughts
Internacional

Autores Cea, L., Puertas, J.
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Ourense (España)

Application of a joint probability approach to estimate flood hazard in the macro tidal estuary of Betanzos (NW of Spain)
II International Congress on Water: Floods and Droughts
Internacional

Autores Silda Ruano, Javier Sopelana Peralta, Cea, L.
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Ourense (España)

Fine-resolution flood modelling within a regional-local nested approach
II International Congress on Water: Floods and Droughts
Internacional

Autores Bermúdez, M., Neal, J.C., Bates, P.D., Coxon, G., Freer, J.E., Cea, L., Puertas, J.
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Ourense (España)

A methodology to propagate rainfall uncertainty through fully distributed hydrological and hydraulic models for flood inundation modelling
II International Congress on Water: Floods and Droughts
Internacional

Autores Luis Cea Gómez, Fraga, I., Bermúdez, M., Jerónimo Puertas Agudo, Manuel Ali Álvarez Enjo, Salsón, S., Petazzi, A.
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Ourense (España)

Parameter calibration and simulation of a biofilm model
XVII Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions en Simulación Numérica en Física e Ingeniería
Internacional

Autores E. Balsa-Canto, A. López-Núñez, C. Vázquez
Lugar Gijón (España)

¿ES EL METRO LIGERO MÁS ATRACTIVO QUE EL AUTOBÚS DE ALTO NIVEL DE SERVICIO?
XII Congreso de Ingeniería del Transporte
Internacional

Autores Alfonso Orro Arcay, Jose Anta Álvarez, Emilio Conles Barrera, Margarita Novales Ordax
Organizador Foro de Ingeniería de los Transportes
Lugar Valencia (España)

Inertial measurement unit to determine moored vessels movements
6th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (Coastlab16)
Internacional

Autores Figuero, A., Peña, E., Rodriguez, A., Rabuñal, J.R., Sande, J., Costa, F., Castro, A, Maciñeira, E.
Lugar Ottawa (Canadá)

Including local rainfall dynamics and uncertain boundary conditions into a 2-D regional-local flood modelling cascade
European Geosciences Union General Assembly 2016 (EGU2016)
Internacional

Autores Bermúdez, M., Neal, J.C., Bates, P.D., Coxon, G., Freer, J.E., Cea, L., Puertas, J.
Organizador European Geosciences Union (EGU)
Lugar Viena (Austria)

Phenomenological description of acoustic emission processes occurring during high-pressure sand compaction
EGU General Assembly 2016
Internacional

Autores Andrea Muñoz Ibáñez, Elisa Grande García, Borja Rodríguez Cedrún, Jorge Delgado Martín
Organizador European Geophysical Union
Lugar Viena (Austria)

Integrated water basin management including a large pit lake and a water supply reservoir: The Mero-Barcés Basin
EGU General Assembly 2016
Internacional

Autores Ricardo Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín, Horacio Hernández Anguiano, Andrea Muñoz
Organizador European Geophysical Union
Lugar Viena (Austria)

Pit lake lime dosing: Assement of the performance of the treatment based on a high-spatial resolution AUV survey
EGU General Assembly 2016
Internacional

Autores David Garcia Morrondo, Jose Luis Cereijo Arango, Jorge Delgado Martín, Ricardo Juncosa Rivera, Andrea Muñoz, Elisa Grande, Borja Rodríguez
Organizador European Geophysical Union
Lugar Viena (Austria)

Physical and chemical limnology of the Abegondo-Cecebre reservoir, A Coruña, NW Spain
EGU General Assembly 2016
Internacional

Autores Jorge Delgado Martín, Jose Luis Cereijo Arango, david garcia morrondo, Carmen Cillero, Andrea Muñoz, Ricardo Juncosa Rivera
Organizador European Geophysical Union
Lugar Viena (Austria)

PCBs in rain water, streams and a reservoir in a small catchment of NW Spain Tipo de participación: Poster
EGU General Assembly 2016
Internacional

Autores Jorge Delgado Martin, Jose Luis Cereijo Arango, David Garcia Morrondo, Ricardo Juncosa Rivera, Carmen Cillero, Andrea Muñoz
Organizador European Geophysical Union
Lugar Viena (Austria)

Impact of model structure simplifications on the performance of a distributed physically-based soil erosion model at the hillslope scale
EGU General Assembly 2016
Internacional

Autores Cea, L., Legout, C., Grangeon, T., Nord, G.
Organizador European Geophysical Union
Lugar Viena (Austria)

Depth evolution of the Meirama pit lake, A Coruña, NW Spain
EGU General Assembly 2016
Internacional

Autores Jorge Delgado Martín, Ricardo Juncosa Rivera, Jose Luis Cereijo Arango, david garcia morrondo, Andrea Muñoz, Elisa Grande, Borja Rodríguez
Organizador European Geophysical Union
Lugar Viena (Austria)

A seven-year major and trace element study of rain water in the Barces Rives watershed, A coruña, NW Spain
EGU General Assembly 2016
Internacional

Autores Jose Luis Cereijo Arango, Jorge Delgado Martín, Ricardo Juncosa Rivera
Organizador European Geophysical Union
Lugar Viena (Austria)

Combined PIV-LIF measurements and numerical modeling of stratified flows over a dune and an array of dunes
River Flow 2016 - Proceedings of the International Conference on Fluvial Hydraulics
Internacional

Autores Anta, J., Regueiro-Picallo, M., Cea, L., Peña, E.
Organizador International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR)
Lugar Sant Louis (Estados Unidos)

EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE CON EL AGUA COMO EJE CENTRAL
XXXV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Internacional

Autores Suárez, J., Puertas, J., Anta, J., Jácome, A., Jose Manuel Alvarez-Campana Gallo
Organizador Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) y Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL).
Lugar Cartagena de Indias (Colombia)

STORMWATER RUNOFF MANAGEMENT: ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN THE SEDIMENT DEPOSITED ON URBAN ROAD SURFACES
XXXV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Internacional

Autores Zafra-Mejía, C., Beltrán-Vargas, J., Suárez, J.
Organizador Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) y Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL).
Lugar Cartagena de Indias (Colombia)

VOLUMEN DE CALIDAD DE AGUA EN EL NOROESTE DE ESPAÑA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE ESCORRETÍAS DE AUTOPISTA
XXXV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Internacional

Autores Suárez, J., Jiménez, V., Jácome, A., Anta, J., Álvarez-Campana, J.M., Zafra-Mejía, C.
Organizador Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) y Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL).
Lugar Cartagena de Indias (Colombia)

Modeling and simulation of the dynamics of Listeria Monocytogenes biofllms thickness
Biofilms 7
Internacional

Autores A. López-Núñez, M. Mosquera-Fernández, M. Briandet, C. Vázquez, E. Balsa-Canto
Lugar Porto (Portugal)

Analysis of movements and operational limits of moored vessels in Outer and Inner ports of A Coruña (Spain)
MARTECH 2016 - 3rd International Conference Maritime Engineering & Technology
Internacional

Autores Figuero, A., Peña, E., Sande, J., Costa, F.
Lugar Lisboa (Portugal)

Punta Langosteira Harbour, A Coruña (Spain)
INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRANSPORTATION GEOTECHNICS
Internacional

Autores Noya, F., Bajo, V., Perez Freire, J.D., Maciñeira, E.
Organizador Universidade do Minho
Lugar Guimaräes (Portugal)

Monitoring accumulation sediment characteristics in full scale sewer physical model with urban wastewater
8th International Conference on Sewer Processes and Networks (SPN8)
Internacional

Autores Regueiro-Picallo, M., Naves, J., Anta, J., Suárez, J., Puertas, J.
Organizador International Water Association - IWA
Lugar Rotterdam (Países Bajos)

Experimental study of pollutant washoff on a full-scale street section physical model
8th International Conference on Sewer Processes and Networks (SPN8)
Internacional

Autores Naves, J., Jikia, Z., Anta, J., Puertas, J., Suárez, J., Regueiro-Picallo, M.
Organizador International Water Association - IWA
Lugar Rotterdam (Países Bajos)

Quantification of rainfall prediction uncertainties using a cross-validation based technique. Methodology description and experimental validation.
European Geosciences Union General Assembly 2016
Internacional

Autores Fraga, I., Cea, L., Puertas, J., Salsón, S., Petazzi, A.
Lugar Viena (Austria)

Damage criteria in roundheads armoured with a single layer of cubipod armor units
35th International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2016)
Internacional

Autores Sande, J., Peña, E., Maciñeira, E., Costa, F.
Organizador American Society of Civil Engineers
Lugar Estambul (Turquía)

Design and construction of the western breakwater for the outer port at Punta Langosteira (A Coruña, Spain)
35th International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2016)
Internacional

Autores Corredor, A., Gómez-Martín, M.E., Peña, E., Medina, J.
Organizador American Society of Civil Engineers
Lugar Estambul (Turquía)

A new hybrid ann model for evaluating the efficiency of pi-type floating breakwater
35th International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2016)
Internacional

Autores Ghasemi, H., Kolahdoozan, M., Peña, E., Figuero, A.
Organizador American Society of Civil Engineers
Lugar Estambul (Turquía)

A methodology to account for rainfall uncertainty at the event scale in fully distributed rainfall runoff models
4th IAHR Europe Congress
Internacional

Autores Fraga, I., Cea, L., Puertas, J., Álvarez, M., Salsón, S., Petazzi, A.
Lugar Liege (Bélgica)

Quantifying local rainfall dynamics and uncertain boundary conditions into a nested regional-local flood modelling system
UK-China workshop "Optimistic": Flood Prediction and Management in Steep Urbanising Catchments
Internacional

Autores Bermúdez, M.
Organizador British Council Researcher Links and National Science Foundation of China
Lugar Chengdu (China)

Rapid flood inundation modelling in a coastal urban area using a surrogate model of the 2D shallow water equations
4th IAHR Europe Congress 2016
Internacional

Autores Cea, L., Bermúdez, M., Puertas, J., Fraga, I., Coquerez, S.
Lugar Lieja (Bélgica)

Fish monitoring and sizing using Computer Vision
International Work-Conference on the Interplay Between Natural and Artificial Computation, IWINAC 2015
Internacional

Autores Angel J. Rico-Diaz, Alvaro Rodriguez Tajes, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Luis Pena Mosquera
Lugar Elche/Elx (España)

A detection system for vertical slot fishways using laser technology and computer vision techniques
International Work Conference on Artificial Neural Networks (IWANN)-2015, Core B
Internacional

Autores Angel J. Rico-Diaz, Daniel Villares, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Luis Pena Mosquera, Alvaro Rodriguez Tajes
Lugar Palma (España)

Caracterización de los desbordamientos de sistemas unitarios desde tanques de tormenta y análisis de su eficiencia
XXXIII Jornadas de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento - AEAS
Nacional

Autores Barro, J.R., Comas, P., Malgrat, P., Suárez, J., Anta, J., Puertas, J.
Organizador Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento - AEAS
Lugar Burgos (España)

Manual nacional de recomendaciones para el diseño de tanques de tormenta
XXXIII Jornadas de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento - AEAS
Nacional

Autores Barro, J.R., Comas, P., Malgrat, P., Suárez, J., Sunyer, D.
Organizador Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento - AEAS
Lugar Burgos (España)

Modelación numérica 3D de la evolución de la temperatura en un tramo de río vinculado a la refrigeración de una central térmica
IV Jornadas de Ingenieria del Agua
Nacional

Autores M. Arbat-Bofill, Ernest Blade Castellet, Martí Sánchez Juny, Cea, L., D. Niñerola, Jose Dolz Ripolles
Organizador Universidad de Córdoba
Lugar Córdoba (España)

Validación numérica con modelo CFD de conducciones con sección circular y ovoide
IV Jornadas de Ingenieria del Agua
Nacional

Autores Regueiro-Picallo, M., Naves, J., Puertas, J., Suárez, J., Anta, J.
Organizador Universidad de Córdoba
Lugar Córdoba (España)

Plataforma de ensayos para conducciones con agua residual urbana en la EDAR de A Coruña
IV Jornadas de Ingenieria del Agua
Nacional

Autores Suárez, J., Anta, J., Puertas, J., Naves, J., Regueiro-Picallo, M.
Organizador Universidad de Córdoba
Lugar Córdoba (España)

Aplicación web para la evaluación de diseños de escalas de peces de hendidura vertical
IV Jornadas de Ingenieria del Agua
Nacional

Autores Bermúdez, M., Rico, A., Rodriguez, A., Pena, L., Rabuñal, J.R., Puertas, J., Balairón, L., Lara, A., Aramburu, E., Morcillo, F., Castillo, M.
Organizador Universidad de Córdoba
Lugar Córdoba (España)

Influencia de la densidad espacial de estaciones pluviométricas y de la disponibilidad de datos radar en los hidrogramas de tormenta calculados con un modelo hidrológico distribuido: Aplicación a una cuenca de 24 Km² en el Noroeste de España
IV Jornadas de Ingenieria del Agua
Nacional

Autores Cea, L., Fraga, I., Puertas, J., Álvarez, M., Bermúdez, M., Coquerez, S., Salsón, S., Petazzi, A.
Organizador Universidad de Córdoba
Lugar Córdoba (España)

Compatibilidad hidrodinámica e hidroquímica de uso del lago de Meirama como embalse auxiliar del rio Mero (La Coruña)
IV Jornadas de Ingenieria del Agua
Nacional

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín, Francisco Padilla Benitez, Pablo Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Jesús Horacio Hernández Anguiano, Angel Ruiz Pico
Organizador Universidad de Córdoba
Lugar Córdoba (España)

Análisis experimental de tuberías ovoides para la mejora de la eficiencia de las redes de alcantarillado
IV Jornadas de Ingenieria del Agua
Nacional

Autores Naves, J., Regueiro-Picallo, M., Anta, J., Puertas, J., Suárez, J.
Organizador Universidad de Córdoba
Lugar Córdoba (España)

Modelación numérica (2D y 3D) de la hidrodinámica en el entorno de la confluencia Ebro-Segre
IV Jornadas de Ingenieria del Agua
Nacional

Autores M. Arbat-Bofill, J. Prats, B. Martí-Cardona, Cea, L., Ernest Blade Castellet, Martí Sánchez Juny, D. Niñerola, Jose Dolz Ripolles
Organizador Universidad de Córdoba
Lugar Córdoba (España)

Plataforma para el estudio del transporte de sedimentos en conducciones con agua residual urbana en la EDAR de Bens de A Coruña
VIII Seminario sobre las Líneas Prioritarias de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España
Nacional

Autores Suárez, J., Anta, J., Puertas, J., Naves, J., Regueiro-Picallo, M.
Lugar Coruña, A (España)

Validación numérico-experimental de tuberías con sección circular y ovoide
VIII Seminario sobre las Líneas Prioritarias de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España
Nacional

Autores Regueiro-Picallo, M., Naves, J., Puertas, J., Suárez, J., Anta, J.
Lugar Coruña, A (España)

Caracterización hidrogeoquímica y terapéutica de las aguas mineromedicinales y minerals naturals de Galicia
1st International congress on water. Healing SPA and Quality of Life.
Internacional

Autores Rosa Meijide Failde, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Ourense (España)

Análisis integrado de movimientos del buque, sistemas de amarre y dinámicas marinas en el Puerto interior de A Coruña
XIII Jornadas Españolas de Puertos y Costas
Nacional

Autores Peña, E., Figuero, A., Costa, F., Maciñeira, E., Pérez, J.D., Sopelana, J., Lopez, F.
Lugar Avilés (España)

Ensayos físicos 3D de la variante con cubípodos del dique oeste del puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira
XIII Jornadas Españolas de Puertos y Costas
Nacional

Autores Gómez-Martín, M.E., Peña, E., Sande, J., Figuero, A., Castro, A., Medina, J.
Lugar Avilés (España)

Diseño probabilistico nivel III del contradique de la dársena de Punta Langosteira. Puerto de A Coruña
XIII Jornadas Españolas de Puertos y Costas
Nacional

Autores Maciñeira, E., Peña, E., Bajo, V., Sande, J., Noya, F.
Lugar Avilés (España)

Filtro percolador con soporte novedoso: una alternativa de tratamiento secundario de aguas residuales domésticas
XVI Congreso Bolivariano de Ingeniería Sanitaria, Medio Ambiente y Energías Renovables
Internacional

Autores Jacinto Rojas Álvarez, Juan Alfredo Jacome Burgos, Judith Molina Burgos
Organizador Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Lugar Santa Cruz (Bolivia)

Traçage par modélisation des matières en suspension en transit lors d¿épisodes de crues : premiers résultats sur le bassin versant du Galabre (observatoire Draix Bléone)
15e Congrès Français de Sédimentologie. Association des Sédimentologistes Français
Nacional

Autores Michelon, A., Legout, C., Nord, G., Cea, L., Esteves, M.
Lugar Chambery (Francia)

Highway runoff treatment evaluation using continuous turbidity measurements
17th IWA International Conference on Diffuse Pollution and Eutrophication
Internacional

Autores Suárez, J., Tynan, N., Ures, P., Díaz-Gay, M., Llopis, P., Regueiro-Picallo, M., Hernando, I., Jácome, A.
Organizador International Water Association - IWA
Lugar Berlín (Alemania)

Probabilistic design of the secondary breakwater in the new harbour basin of the Outer Port of La Coruña
Coastal Structures & Solutions to Coastal Disasters Joint Conference
Internacional

Autores Maciñeira, E., Peña, E., Bajo, V., Sande, J., Noya, F.
Organizador American Society of Civil Engineers
Lugar Boston (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1061/9780784480304.051

Design of the western breakwater for the Outer Port at Punta Langosteira (A Coruña, Spain)
Coastal Structures & Solutions to Coastal Disasters Joint Conference
Internacional

Autores Medina, J.R., Gómez-Martín, M.E., Peña, E., Corredor, A.
Organizador American Society of Civil Engineers
Lugar Boston (Estados Unidos)

Quantifying the effects of boundary condition uncertainty in nested flood modelling of complex hydraulic systems
EGU General Assembly 2015
Internacional

Autores Bermúdez, M., Neal, J.C., Bates, P.D., Coxon, G., Freer, J.E., Cea, L., Puertas, J.
Lugar Viena (Austria)

Influence of the operation of a pumped-storage hydroelectric power plant on the reservoirs thermal structure
36th IAHR World Congress - IAHR 2015
Internacional

Autores Bermúdez, M., Cea, L., Puertas, J., Rodríguez, N., Baztán, J.
Lugar The Hague (Países Bajos)

Oportunidades de colaboración e recursos da UDC
A UDC coas empresas: éxitos acadados e novas oportunidades de colaboración
Local

Autores Puertas, J.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Resultados y conclusiones de las campañas en 5 tanques de tormenta
Presentación del Manual Nacional de Recomendaciones para el Diseño de Tanques de Tormenta
Nacional

Autores Suárez, J.
Organizador Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) / AEAS / Aqualogy
Lugar Madrid (España)

La contaminación de las escorrentías de autopistas como presión significativa sobre las masas de agua
12 CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA
Nacional

Autores Suárez, J., Jiménez, V., Jácome, A., Ures, P., Payo, P., Temprano, M., De la Vega, F., Jácome, A., Álvarez-Campana, J.M.
Organizador FUNDACIÓN CONAMA
Lugar Madrid (España)

Experiencias con humedales de flujo subsuperficial en el saneamiento rural de Galicia
12 CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA
Nacional

Autores Jácome, A., Molina, J., Suárez, J., Mosqueira, G.
Organizador FUNDACIÓN CONAMA
Lugar Madrid (España)

Hacia un urbanismo más integral y sostenible: un enfoque renovado de la ingeniería ambiental sanitaria desde la nueva estrategia de Desarrollo Urbano Sensible al Agua
12 CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA
Nacional

Autores Jose Manuel Alvarez-Campana Gallo, Suárez, J., Jerónimo Puertas Agudo, Jose Anta Álvarez, Juan Alfredo Jacome Burgos
Organizador FUNDACIÓN CONAMA
Lugar Madrid (España)

Desarrollo de tuberías ovoides para la mejora de la eficiencia de las de alcantarillado
VII Seminario sobre las Líneas Prioritarias de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España
Nacional

Autores Naves, J., Anta, J., Puertas, J., Suárez, J.
Organizador CENTRO ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS (CEDEX)
Lugar Madrid (España)

Introducción a la gestión de los vertidos en tiempo de lluvia. El nuevo reto de los sistemas de drenaje urbano
¿Es necesario transformar la gestión del drenaje urbano en España?
Nacional

Autores Suárez, J.
Organizador AQUALOGY, Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS), Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Lugar Madrid (España)

Numerical solution of a biofilm model based on PDEs
XVI Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions en Simulación Numérica en Física e Ingeniería
Internacional

Autores E. Balsa-Canto, A. López-Núñez, C. Vázquez
Organizador UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Modelling and optimisation techniques with applications in food processes, bioprocesses and Biosystems
XVI Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions en Simulación Numérica en Física e Ingeniería
Internacional

Autores E. Balsa-Canto, A.A. Alonso, A. Arias-Méndez, M.R. García, A. López-Núñez, M. Mosquera-Fernández, C. Vázquez
Organizador UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Laboratory simulation of CO2 injection in sandstones and sands for improved seismic monitoring of CO2 reservoirs
EUROCK 2014 - ISRM European Regional Symposium - Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses
Internacional

Autores Ismael Falcón Suárez, Jacobo Canal Vila, Jorge Delgado Martín
Organizador Univ. of Vigo School of Mines and Spanish Rock Mechanics Society
Lugar Vigo (España)

Geomechanical study with outcrop samples to improve drilling performance for an exploration well in Northwest Africa
EUROCK 2014 - ISRM European Regional Symposium - Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses
Internacional

Autores A. Alonso, Jorge Delgado Martin
Organizador Univ. of Vigo School of Mines and Spanish Rock Mechanics Society
Lugar Vigo (España)

Effect of supercritical CO2 on the Corvio Sandstone in a flow-thru triaxial experiment
EUROCK 2014 - ISRM European Regional Symposium - Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses
Internacional

Autores Jacobo Canal Vila, Jorge Delgado Martín, Ismael Falcón Suárez, Víctor Barrientos Rodríguez, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, B. Rodríguez-Cedrún
Organizador Univ. of Vigo School of Mines and Spanish Rock Mechanics Society
Lugar Vigo (España)

Application of transient methods to the assessment of permeability of well cements
EUROCK 2014 - ISRM European Regional Symposium - Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses
Internacional

Autores Ismael Falcón Suárez, B. Rodríguez-Cedrún, Jorge Delgado Martín, Jacobo Canal Vila
Organizador Univ. of Vigo School of Mines and Spanish Rock Mechanics Society
Lugar Vigo (España)

La integración de las soluciones Smart Water en el desarrollo urbano sensible al agua. Un enfoque estratégico
Smart cities & Communities
Nacional

Autores Suárez, J., Álvarez-Campana, J.M.
Organizador Concello de Vigo, Agencia de la Energía de Vigo (FAIMEVI), Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros de Galicia (ICOIIG)
Lugar Vigo (España)

MODELOS CON CORRELACIÓN ESPACIAL EN EL ANÁLISIS DE LA ELECCIÓN DE LOCALIZACIÓN RESIDENCIAL
XI Congreso de Ingeniería del Transporte
Nacional

Autores Jose Benito Perez Lopez, Jose Anta, Ana Martínez Pardo, Alfonso Orro Arcay
Lugar Santander (España)

Chemical Evolution of the Monimolimnion of the Meirama Lake between 2009 and 2013
Workshop Mineralogía Aplicada. Homenaje al Prof. Emilio Galán
Internacional

Autores Jordi Delgado Martín, Ricardo Juncosa Rivera, Ana Mª Vázquez González
Lugar Sevilla (España)

Caracterización de vertidos sumergidos de salmuera en medio dinámico. Resultados preliminares para campo lejano y cercano
X Congreso Internacional AEDyR
Nacional

Autores Costa, F., Peña, E., Anta, J., Pérez, B., Sánchez-Tembleque, F., Sande, J.
Organizador Asociación Española de Desalación y Reutilización
Lugar Sevilla (España)

Análisis de la calidad físico-quimica de las aguas del lago de Meirama utilizando muestreos automáticos de alta resolución
II Congreso Iberico de las aguas subterráneas
Internacional

Autores josé luis cereijo arango, david garcia morrondo, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín, Roberto González Philippon, Álvaro Fernández García
Organizador Universidad Politécnica de Valencia
Lugar Valencia (España)

Estudio de la precipitación bruta en el entorno del lago de Meirama desde el punto de vista de su composición química
II Congreso Iberico de las aguas subterráneas
Internacional

Autores josé luis cereijo arango, Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Organizador Universidad Politécnica de Valencia
Lugar Valencia (España)

Caracterización de la calidad química de las aguas subterráneas en el entorno del lago de As Pontes de García Rodríguez (La Coruña)
II Congreso Iberico de las aguas subterráneas
Internacional

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín, jose antonio menéndez, ramón valle
Organizador Universidad Politécnica de Valencia
Lugar Valencia (España)

Establecimiento del Estado de Referencia de las aguas subterráneas en el entorno del lago de As Pontes de García Rodríguez (La Coruña)
II Congreso Iberico de las aguas subterráneas
Internacional

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín, jose antonio menéndez, ramón valle
Organizador Universidad Politécnica de Valencia
Lugar Valencia (España)

Caracterización de la calidad química de las aguas subterráneas en el entorno del lago de As Pontes de García Rodríguez (La Coruña)
II Congreso Ibérico de las aguas subterráneas
Internacional

Autores Juncosa, R., Delgado, J.
Lugar Valencia (España)

Estudio de operatividad en el puerto exterior de Punta Langosteira (A Coruña). Monitorización de movimiento y esfuerzos en amarres en buque atracado
V Congreso Nacional de la Asociación Técnica de Puertos y Costas
Nacional

Autores Peña, E., Trejo, I., Sopelana, J., Irribarren, J.R., Gómez, J., Pérez, J.D., Guerra, A., Ferreras, J., Sande, J., Costa, F., Sánchez, F., Rabuñal, J., Lopez, F.
Organizador Asociación Técnica de Puertos y Costas
Lugar Bilbao (España)

Identificación de daño y puntos criticos en diques de abrigo con tecnologias laser. Aplicación en el mantenimiento y prolongacion de la vida util
V Congreso Nacional de la Asociación Técnica de Puertos y Costas
Nacional

Autores Maciñeira, E., Peña, E., Sande, J., Costa, F., González, I., Puente, I.
Organizador Asociación Técnica de Puertos y Costas
Lugar Bilbao (España)

Onsite measurement of moored ships behaviour (RTK GPS), waves and long waves in the outer port of A Coruña (Spain)
33rd PIANC World Congress
Internacional

Autores Trejo, I., Pérez, J.D., Guerra, A., Iribarren, J.R., Gómez, J., Sopelana, J., Peña, E.
Organizador PIANC USA
Lugar San Francisco (Estados Unidos)

Single-layer cubipod armored breakwater in Punta Langosteira (Spain)
34th International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2014)
Internacional

Autores Corredor, A., Santos, M., Peña, E.
Organizador Korean Society of Coastal and Ocean Engineers
Lugar Seoul (Corea del Sur)

Analyse des processus d¿érosion gouvernant le transfert des particules sur versant
Les 12es Journées d'Étude des Sols
Internacional

Autores Legout, C., Cea, L., Grangeon, T., Nord, G.
Organizador N/D
Lugar Chambery (Francia)

A multidisciplinary partnership to support water resources management in Cabo Delgado: Stake-holders participation as a key factor
3rd International Conference on Water Resources and Environmental Management (ICWRE-2014)
Internacional

Autores Docampo, E., Pascual-Ferrer, J., Mera, I., Penas, V., Peña, E., Vilanova, E., Pérez-Foguet, A.
Organizador Global Institute for Water, Environment, and Health (GIWEH, Geneva, Switzerland)
Lugar Antalya (Turquía)

Transition zone characteristics of dense jet discharges in coastal waters. Physical model, PIV and LIF analysis
5th International Conference on The Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection COASTLAB 2014
Internacional

Autores Costa, F., Peña, E., Anta, J., Sánchez-Tembleque, F.
Organizador International Association of Hydro-Environmental Engineering and Research (IAHR)
Lugar Varna (Bulgaria)

Comparative analysis of several sediment transport formulations applied to dam-break flows over erodible beds
EGU General Assembly 2014
Internacional

Autores Cea, L., Bladé, E., Corestein, G., Fraga, I., Espinal, M., Puertas, J.
Organizador N/D
Lugar Viena (Austria)

Streamwise vorticity generation in a compound meandering channel
7th International Conference on Fluvial Hydraulics - RIVER FLOW 2014
Internacional

Autores Mera, I., Anta, J., Peña, E.
Organizador International Association of Hydro-Environmental Engineering and Research (IAHR)
Lugar Lausanne (Suiza)

Sediment transport and beach profile evolution induced by bichromatic waves with diferent grouping periods
HYDRALAB IV Joint User Meeting
Internacional

Autores Jose M. Alsina, Joep van der Zanden, Jan S. Ribberink, Rene H. Buijsrogge, Tom E. , Maurizio Brocchini, Enrique Peña González, Félix Sanchez-Tembleque Diaz-Pache, Ivan Caceres
Organizador Hydralab
Lugar Lisboa (Portugal)

Análisis de la movilización de metales pesados en fase disuelta y particulada en escorrentía de autopistas
XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Aspirando a un medio ambiente sostenible.
Internacional

Autores Jiménez, V., Del Río, H., Ures, P., Vieito, S., Payo, P., Temprano, M., De la Vega, F., Jácome, A., Suárez, J.
Organizador Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA)
Lugar Monterrey (México)

Caracterización de situaciones de sobrecarga hidráulica en desarenadores mediante ensayos de medida de tiempos de retención hidráulica
XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Aspirando a un medio ambiente sostenible.
Internacional

Autores Suárez, J., Jácome, A., Álvarez-Campana, J.M., Del Río, H., Fernández, C., Díaz, R., Recarey, M., Jikia, Z.
Organizador Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA)
Lugar Monterrey (México)

Caracterización del flujo de arenas en los desarenadores de una edar urbana litoral bajo estrés hidráulico
XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Aspirando a un medio ambiente sostenible.
Internacional

Autores Álvarez-Campana, J.M., Jácome, A., Suárez, J., Del Río, H., Fernández, C., Díaz, R., Recarey, M., Jikia, Z.
Organizador Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA)
Lugar Monterrey (México)

'Gobernanza del agua en espacios naturales protegidos', en Mesa redonda: Integralidad y universalidad de los servicios de agua potable
XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Aspirando a un medio ambiente sostenible.
Internacional

Autores Jose Manuel Alvarez-Campana Gallo
Organizador Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA)
Lugar Monterrey (México)

Enfoque filosófico de la ingeniería ambiental sanitaria: una aportación para una gobernanza más sostenible del agua urbana
XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Aspirando a un medio ambiente sostenible.
Internacional

Autores Álvarez-Campana, J.M., Suárez, J., Jácome, A.
Organizador Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA)
Lugar Monterrey (México)

Sensitivity of an Escherichia Coli transport model to the decay rate in a coastal basin
3rd IAHR Europe Congress
Internacional

Autores Bermúdez, M., Ahmadian, R., Bockelmann-Evans, B., Cea, L., Puertas, J.
Organizador International Association of Hydro-Environmental Engineering and Research (IAHR)
Lugar Porto (Portugal)

Stability of small breakwaters roundheads armoured with single-layer cubipod units
3rd IAHR Europe Congress
Internacional

Autores Sande, J., Peña, E., Maciñeira, E., Priegue, L., Gómez Martín, M.E.
Organizador International Association of Hydro-Environmental Engineering and Research (IAHR)
Lugar Porto (Portugal)

Criterios para la selección de procesos de depuración de aguas residuales en pequeños núcleos en Galicia (España)
1er Congreso Interamericano de Agua Potable y Saneamiento Rural - XVI Congreso Nacional AEISA. Integralidad y Universalización de los Servicios AP&S Rural, Desafíos del Siglo XXI.
Internacional

Autores Jácome, A., Suárez, J., Del Río, H., Blanco, J. P.
Organizador Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS)
Lugar Cuenca (Ecuador)

Evaluación de un humedal artificial como tratamiento secundario de aguas residuales domésticas
1er Congreso Interamericano de Agua Potable y Saneamiento Rural - XVI Congreso Nacional AEISA. Integralidad y Universalización de los Servicios AP&S Rural, Desafíos del Siglo XXI.
Internacional

Autores Jácome, A., Molina, J., Suárez, J., Mosqueira, G.
Organizador Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS)
Lugar Cuenca (Ecuador)

Eliminación de materia orgánica y nitrógeno de las aguas residuales domésticas mediante lecho aireable sumergido
1er Congreso Interamericano de Agua Potable y Saneamiento Rural - XVI Congreso Nacional AEISA. Integralidad y Universalización de los Servicios AP&S Rural, Desafíos del Siglo XXI.
Internacional

Autores Molina, J., Novoa, R., Suárez, J., Jácome, A.
Organizador Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS)
Lugar Cuenca (Ecuador)

Evaluación de un proceso de biodiscos de baja carga a escala real para el tratamiento de agua residuales doméstica
1er Congreso Interamericano de Agua Potable y Saneamiento Rural - XVI Congreso Nacional AEISA. Integralidad y Universalización de los Servicios AP&S Rural, Desafíos del Siglo XXI.
Internacional

Autores Jácome, A., Molina, J., Suárez, J., Valcarce, R.
Organizador Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS)
Lugar Cuenca (Ecuador)

El modelo Iber: una herramienta para la modelización del flujo en aguas someras
XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XIII Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores Vázquez-Cendón, M.E., González, J.C., Calzas, M., Cea, L.
Organizador Sociedad Española de Matemática Aplicada
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Aplicación de los modelos a casos prácticos. El modelo Iber
Workshop Modelización de flujos turbulentos en shallow waters
Nacional

Autores Puertas, J.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Modelización de flujos turbulentos en lámina libre
Workshop Modelización de flujos turbulentos en shallow waters
Nacional

Autores Cea, L.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Indicadores y gestión del agua residual en el ámbito rural
17th International Congress on Project Management and Engineering
Internacional

Autores Sánchez-Galache, S., Álvarez, C., Cardín, M., Cuesta, T., Suárez, J.
Lugar Logroño (España)

Ensayos de detección de peces para escalas de hendidura vertical utilizando escáner láser 2D
VI Seminario sobre las Líneas Prioritarias de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España
Nacional

Autores Angel J. Rico-Diaz, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Luis Pena Mosquera, Alvaro Rodriguez
Organizador CENTRO ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS (CEDEX)
Lugar Madrid (España)

Estudio experimental de transformación lluvia-escorrentía y flujo en una red de drenaje. Proyecto MODUS
VI Seminario sobre las Líneas Prioritarias de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España
Nacional

Autores Puertas, J.
Organizador CENTRO ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS (CEDEX)
Lugar Madrid (España)

Mineralogy, Geochemistry, Petrophysics and Rock Mechanics of the Corvio Sandstone
XXXIII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA. SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA CONSERVACIÓN Y USO CULTURAL Y TURÍSTICO DEL PATRIMONIO MINERALÓGICO Y PETROLÓGICO
Internacional

Autores Jacobo Canal Vila, Ismael Falcón Suárez, Víctor Barrientos Rodríguez, Jorge Delgado Martín
Organizador Universidad de Murcia (UM)
Lugar Caravaca de la Cruz (España)

Diseño óptimo en modelo fisico del contradique del puerto exterior de Punta Langosteira. Tamaño de cubos y longitudes de transición
XII Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos
Nacional

Autores Sande, J., Peña, E., Maciñeira, E., Ferreras, J., Costa, F., Ruiz, A., F. Noya, V. Bajo
Lugar Cartagena (España)

Estudio y optimización del tramo difusor para vertidos sumergidos de desaladoras
XII Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos
Nacional

Autores Costa, F., Peña, E., Anta, J., Sánchez-Tembleque, F.
Lugar Cartagena (España)

Diseño y ensayos físicos 3D de los diques monocapa de cubípodos en la zona del contradique de Punta Langosteira
XII Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos
Nacional

Autores Medina, J., Gómez Martín, M.E., Peña, E., Maciñeira, E., Sande, J., Corredor, A., Santos, M.
Lugar Cartagena (España)

Optimización del diseño estructural de fondeo del dique flotante del puerto de Xufre. Modelización física
XII Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos
Nacional

Autores Priegue, L., Ferreras, J., Sande, J., Peña, E.
Lugar Cartagena (España)

Las técnicas de drenaje urbano sostenible para la gestión de las aguas pluviales en ámbitos urbanos
II Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Territorio
Internacional

Autores Anta, J., Suárez, J., Puertas, J., Del Río, H., Hernáez, D.
Organizador Ordem dos Engenheiros de Portugal, Região Norte, y Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia
Lugar Vigo (España)

Cuenca fluvial y desarrollo sostenible. El río Mandeo
II Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Territorio
Internacional

Autores Suárez, J., Puertas, J., Berrocal V.
Organizador Ordem dos Engenheiros de Portugal, Região Norte, y Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia
Lugar Vigo (España)

LOS HUMEDALES ARTIFICIALES COMO SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARA LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MEDIO RURAL DEL NOROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
II Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Territorio
Internacional

Autores Berrocal V., Cachafeiro, M., Suárez, J., Jácome, A., Torres, D., Río-Cambeses, H.
Organizador Ordem dos Engenheiros de Portugal, Região Norte, y Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia
Lugar Vigo (España)

Arte ambiental y agua: Visiones artísticas sobre cuestiones del ciclo del agua
II Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Territorio
Internacional

Autores Suárez, J., Puertas, J., Berrocal V.
Organizador Ordem dos Engenheiros de Portugal, Região Norte, y Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia
Lugar Vigo (España)

Control and monitoring of the filling process Meirama mining lake: An example of integrated restoration
XIII International congress on Energy and Mineral Resources
Internacional

Autores Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín, josé luis cereijo arango, david garcia morrondo, ana jardón, Roberto González Philippon, Álvaro Fernández García
Organizador Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España
Lugar Santander (España)

La optimización de las estructuras hidráulicas de la C.H. Reversible de Belesar III mediante el uso de la Dinámica de Fluidos Computacional
III Jornadas de Ingeniería del Agua
Nacional

Autores Martín, A., Baztán, J., Cea, L., Puertas, J., Bermúdez, M., Conde, A.
Organizador UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Lugar Valencia (España)

Sistema de detección para escala de peces de hendidura vertical utilizando tecnología escáner láser
III Jornadas de Ingeniería del Agua
Nacional

Autores Rabuñal, J.R., Villares, D., Rodriguez, A., Rico, A., Pena, L., Puertas, J.
Organizador UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Lugar Valencia (España)

Una solución numérica para el flujo integral en cuencas hidrográficas reguladas: Aplicación a la planificación y gestión de los recursos hídricos de la cuenca del río Mero ¿ La Coruña, España
Jornadas Internacionales de Sistemas Soporte a la Decisión en la Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
Nacional

Autores Padilla, F., Vellando, P., Hernández, H.
Organizador Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente
Lugar Valencia (España)

The challenge of pollution control of urban runoff
Inovaçao e sustentabilidade na engenharia civil
Nacional

Autores Suárez, J.
Organizador Escola de Ciências e Tecnologia da UTAD - Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro
Lugar Vila Real (Portugal)

O Porto de Punta Langosteira, Corunha - Caracteristicas e Ensaios em Modelo Físico
7as Jornadas de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente da FEUP
Nacional

Autores Peña, E.
Organizador Facultade de Engenharia da Universidade do Porto
Lugar Porto (Portugal)

Tertiary nitrification and simultaneous nitrification and denitrification on a membrane aerated biofilm reactor
9th International Conference on Biofilm Reactors
Internacional

Autores Molina, J., Jácome, A., Suárez, J., Yanez, A
Organizador International Water Association (IWA)
Lugar París (Francia)

Simultaneous carbon and nitrogen removal from municipal wastewater in full-scale unaerated/aerated submerged filters
9th International Conference on Biofilm Reactors
Internacional

Autores Jácome, A., Molina, J., Novoa, R., Suárez, J., Ferreiro, S.
Organizador International Water Association (IWA)
Lugar París (Francia)

A numerical study of mixing and stratification dynamics in the Ria de Arousa estuary (NW Spain) during summer
7th International Conference on Coastal Dynamics (Coastal Dynamics 2013)
Internacional

Autores Bermúdez, M., Pietrzak, J.D., Cea, L., Puertas, J., Stelling, G.S., de Boer, G.J.
Organizador Université de Bordeaux - SHOM
Lugar Arcachon (Francia)

Designing and constructing cubipod armored breakwaters in the ports of Malaga and punta Langosteira (Spain)
ICE Coasts, Marine Structures and Breakwaters 2013
Internacional

Autores A. Corredor, Santos, M., Peña, E., Maciñeira, E., Gómez Martín, M.E., Medina, J.R.
Organizador Coastal Engineering Research Council
Lugar Edimburgo (Reino Unido)

Mobilization of heavy metals in highway runoff with medium average traffic. Study of a pilot catchment in Galicia (Spain)
16th International Conference on Diffuse Pollution and Eutrophication
Internacional

Autores Jiménez, V., De la Vega, F., Del Río, H., Ures, P., Anta, J., Jácome, A., Suárez, J.
Organizador International Water Association (IWA)
Lugar Beijing (China)

Study of dense jet discharges parameters of desalination processes in coastal waters. Near field.
6th International Short Course and Conference on Applied Coastal Research (6th SCACR)
Internacional

Autores Fernando Costa González, Enrique Peña González, Jose Anta Álvarez, Félix Sanchez-Tembleque Diaz-Pache
Organizador Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
Lugar Lisboa (Portugal)

Parametrical analysis for different typologies of mooring lines in the desing of floating breakwaters
6th International Short Course and Conference on Applied Coastal Research (6th SCACR)
Internacional

Autores L. Priegue, Francisco Javier Ferreras Robles, José Sande González-Cela, Enrique Peña González
Organizador Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
Lugar Lisboa (Portugal)

Lumped and distributed modelling of suspended solids in a combined sewer catchment in Santiago de Compostela (Spain)
7th International Conference on Sewer Processes and Networks
Internacional

Autores Hermida, R., Anta, J., Suárez, J., Del Río, H.
Organizador International Water Association (IWA)
Lugar Sheffield (Reino Unido)

Mobilized pollution indicators in a combined sewer system during rain events
7th International Conference on Sewer Processes and Networks
Internacional

Autores Del Río, H., Suárez, J., Puertas, J., Ures, P., Jácome, A., Anta, J.
Organizador International Water Association (IWA)
Lugar Sheffield (Reino Unido)

Seguimiento Visual de Peces en Escalas de Hendidura Vertical
MAEB 2012 - VIII Congreso Español sobre metaheurísticas, algoritmos evolutivos y bioinspirados
Nacional

Autores Rodriguez, A., Bermúdez, M., Rivero, D., Gestal, M., Puertas, J.
Organizador UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Lugar Albacete (España)

Evaluación de un humedal artificial como tratamiento secundario de aguas residuales domésticas: caso práctico en Dormeá (Boimorto ¿ Galicia)
X Reunión de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas
Nacional

Autores Juan Alfredo Jacome Burgos, Gonzalo Mosqueira Martinez, Daniel Torres Sánchez, Sara Vieito Raña, Judith Molina Burgos, Suárez, J.
Organizador Centro de Investigación de la Energía Solar
Lugar Almería (España)

Desarrollo de una herramienta para la determinación del hábitat fluvial con Iber. Aplicación a casos reales
I Workshop Iber
Nacional

Autores Bermúdez, M., Cea, L., Puertas, J., Sopelana, J., Lopez, F., Vigo, M.A.
Organizador Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, ETS Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Cataluña
Lugar Barcelona (España)

Numerical modelling of river dynamics with Iber
6th Convention on Advances and Applications of GiD
Nacional

Autores Bladé, E., Cea, L., Corestein, G., Escolano, E.
Lugar Barcelona (España)

Restauración de ecosistemas fluviales. La conectividad longitudianl
Cuenca fluvial y desarrollo sotenible. El río Mandeo
Nacional

Autores Luis Pena Mosquera
Organizador DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Lugar Coruña, A (España)

Gestión de las aguas pluviales en ámbito urbano
Cuenca fluvial y desarrollo sotenible. El río Mandeo
Nacional

Autores Suárez, J.
Organizador DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Lugar Coruña, A (España)

La cuenca del río Mandeo. Presiones por vertidos de aguas residuales urbanas
Estado de las masas de agua de los ríos Mandeo y Mendo
Nacional

Autores Suárez, J.
Organizador DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Lugar Coruña, A (España)

Therapeutic indications of the mineral waters of Galicia (NW Spain) according to their thermo-hydrogeological characteristics
Medical Hydrology and Balneology: Environmental aspects. 38th ISMH world congress
Internacional

Autores Ricardo Juncosa, Rosa Meijide Failde, Jordi Delgado
Organizador International Society of Medical Hydrology and Climatology
Lugar Lanjarón (España)

Modelización tridimensional de la hidrodinámica de la Ría de Arousa en períodos de estratificación térmica
5º Seminario Actividad experimental de I+D+i en ingeniería hidráulica en España
Nacional

Autores Bermúdez, M., Cea, L., Puertas, J., Stelling, G.S., Pietrzak, J.D., de Boer, G.J.
Organizador Red de Laboratorios de Hidráulica de España (RLHE)
Lugar Madrid (España)

Contaminación en las escorrentías de autopistas y vías con alta intensidad de tráfico. Estudio de una cuenca piloto en Fene (Galicia)
VI CONGRESO NACIONAL DE LA INGENIERÍA CIVIL.
Internacional

Autores Jiménez, V., Del Río, H., Ures, P., Torres, D., Vieito, S., Payo, P., Temprano, C., De la Vega, F., Suárez, J.
Lugar Valencia (España)

Implications of fish behavior for vertical slot fishways design
9th International Symposium on Ecohydraulics 2012
Internacional

Autores Bermúdez, M., Puertas, J., Rodríguez, A. , Cea, L., Morcillo, F., Castillo, M., Aramburu, E.
Lugar Viena (Austria)

Contaminación en las escorrentías de vías con alta intensidad de tráfico. Estudio de una cuenca piloto en Fene (Galicia) y diseño de una técnica de drenaje sostenible de escorrentía de autopistas (TDSEA)
XXXIII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Internacional

Autores Jiménez, V., Del Río, H., Ures, P., Torres, D., Vieito, S., Payo, P., Temprano, C., De la Vega, F., Suárez, J.
Organizador Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS)
Lugar Salvador, Bahía (Brasil)

Integración de depósitos de tormenta, bombeos, red de alcantarillado y EDAR en un sistema unitario para la minimización de impactos en el medio natural en tiempo de lluvia
XXXIII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Internacional

Autores Paula, P., Temprano, C., De la Vega, F., Suárez, J.
Organizador Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS)
Lugar Salvador, Bahía (Brasil)

Aproximación a una metodología para establecer los ámbitos de influencia del proyecto en los estudios de impacto ambiental de obras de ingeniería civil
XXXIII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Internacional

Autores Álvarez-Campana, J.M., Suárez, J.
Organizador Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS)
Lugar Salvador, Bahía (Brasil)

Numerical simulation of the intake-outlet structures of a pumped-storage hydroelectric power plant
4th IAHR International Symposium on Hydraulic Structures
Internacional

Autores Bermúdez, M., Puertas, J., Cea, L., Martín, A., Baztán, J.
Organizador