Galicia Cidade e Territorio (GCeT)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra./Dr. Juan José Creus Andrade
Contratado doutor
Data de alta 02/03/2011
Adscrición a deptos. Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Adscrición a centros Escola Técnica Superior de Arquitectura
Código interno G000636

Contacto

Enderezo Área de Urbanismo Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo Edificio de departamentos. ETS Arquitectura Zapateira s/n 15071
Teléfono  981167000 ext. 5255
Fax  981167051
Correo

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Realidade territorial e urbana de Galicia

Proxecto urbano e proxecto urbanístico. Proxecto residencial

Espazo público. Espazo urbano contemporáneo

Historia do urbanismo e das transformacións urbanas

Ordenación do territorio en Galicia

Paisaxe e Hábitat Sustentable

Planeamento xeral e de desenvolvemento

Sistemas de Información Xeográfica e Ordenación Territorial

A cidade que nos interesa. A Cidade que eles narran

Mecánica urbana na cultura popular

Estratexias de planificación vexetal

Palabras chave Ordenación do territorio, planificación; Territorio, Cidade Rural; Proxectos, urbanismo, desenvolvemento residencial, vivenda; Praza, parque, novas infraestruturas, bordos urbanos; Zonas históricas, ensanche, polígono, periferia; Planeamento ambiental, ecoloxía urbana e da paisaxe, paisaxe forma e enerxía; Planeamento, xeral, plan, desenvolvemento; GIS, Ordenación do Territorio, Modelos de crecemento urbano; Cartografías Urbanas / Participación Colectiva / Modelo; Mecanismos Urbanos / Cultura Popular / Hábitos non disciplinares; Planificación; Vexetación; Modelos Ambientais

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Coñecementos vinculados ás liñas de investigación relacionadas, avaliadas por publicacións, premios en concursos urbanísticos e traballos Profesionais

Recursos de equipamento Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo. Área de Urbanística e Ordenación do Territorio
Resultados transferíbeis Dirección de teses de natureza territorial e urbana, vinculadas ás liñas de investigación, en diferentes estados de desenvolvemento. Dúas destas de próxima lectura

Membros do grupo

Dra./Dr. Juan José Creus Andrade
Urbanística e ordenación do territorio
Coordinador
Dra./Dr. José J González-Cebrián Tello
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Dra./Dr. Martín Fernández Prado
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Dra./Dr. Jesús Llamazares Castro
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Dra./Dr. Enrique Seoane Prado
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Javier González Harguindey
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Dra./Dr. Jorge Rodríguez Álvarez
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Juan Rey Cortegoso
Doutorando
Alejandro Álvarez Blanco
Doutorando
José Ricardo Beltrán Pedreira
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Jesús Conde García
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
José Manuel Vázquez Mosquera
Urbanística e ordenación do territorio
PDI

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL OBRAS PÚBLICA E TRANSPORTES E A UDC PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOIO A FORMACIÓN E DIVULGACIÓN NOS ÁMBITOS DO URBANISMO E A ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
Datas Dende 30/07/2008 ata 29/12/2009

CONVENIO Y MODIFICACIÓN ENTRE LA UDC Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA EL MANTENIMIENTO Y LA ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCALES. FASE IV.

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Datas Dende 27/07/2004 ata 27/10/2004

CONVENIO ENTRE LA UDC Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCALES. FASE IV.

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Datas Dende 29/06/2004 ata 29/09/2004

CONVENIO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE O CONCELLO DE VIMIANZO E A UDC

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO
Datas Dende 26/11/2002 ata 26/08/2002

Construyendo ciudad, habitando entre redes, formulando proyectos de vida: un modelo de simulación basado en una aplicación informática vía web

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis José María Cardesín Díaz
Datas Dende 08/10/2002 ata 08/10/2005

CONTRATO ART. 11 L.R.U ENTRE LA ASOCIACIÓN DE ENPRESARIOS DE LA GRELA, Dª. JULIA FDEZ. DE CALEYA Y LA FUNDACIÓN UDC PARA REALIZACIÓN PROYECTO DENOMINADO REALIZACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MEJORA DEL POLÍGONO DE LA GRELA

Entidade financiadora ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA GRELA
Datas Dende 01/05/2001 ata 01/09/2001

CONVENIO ENTRE LA UDC Y LA DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA LA REALIZACION DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCAL. FASE IV

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Datas Dende 29/11/2000 ata 29/09/2002

La construcción de la Galicia Urbana

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Datas Dende 25/08/2000 ata 25/08/2003

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEDEUME E A UDC PARA A REALIZACIÓN DE CINCO PROXECTOS URBANOS NO CENTRO HISTÓRICO DA VILA DE PONTEDEUME

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE PONTEDEUME
Datas Dende 01/01/2000 ata 15/11/2000

Cidade difusa no litoral do noroeste da Península Ibérica. (Colaboración con Fac. de Arquitectura de O PORTO, Xunta de Galicia, Comisión de coordinación de la Región Norte (CCRN).)

Entidade financiadora Union Europea
Datas Dende 01/11/1999 ata 30/06/2001

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, EL MINISTERIO DE FOMENTO, EL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EL CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA, EL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

Entidade financiadora Desconocido
Datas Dende 01/01/1998 ata 01/01/1999

ACUERDO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO Y LA UDC PARA LA DIFUSIÓN DE EXPOSICIONES DE ARQUITECTURA

Entidade financiadora MINISTERIO DE FOMENTO
Datas Dende 01/10/1997 ata 01/01/1998

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA INVESTIGACIÓN E REALIZACIÓN DE TRABALLOS URBANÍSTICOS

Entidade financiadora CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS E VIVENDA
Datas Dende 04/08/1997 ata 30/11/1999

La construcción de la Galicia urbana.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/2000

Inventario cartográfico de la red viaria municipal en la provincia de La Coruña. II Fase

Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1997

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE RIBADAVIA E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DE TRABALLOS CARTOGRÁFICOS DO CASCO HISTÓRICO

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE RIBADAVIA
Datas Dende 28/11/1996 ata 01/02/1997

UEI Tool

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Jorge Rodríguez-Alvarez
Data de solicitude 03/07/2013

Renascent urbanism: reviving derelict structures in the wake of the crisis

Autores Juan Montoliu-Hernández, Jorge Rodríguez-Álvarez
Revista Architectural Science Review Vol. 60 Núm. 4 (páxs. 286 ata 298)
DOI https://doi.org/10.1080/00038628.2017.1336979

Surface Urban Heat Island and Buildings Energy: Visualization of Urban Climatic Flows

Autores Jorge Rodríguez-Álvarez
Revista PÓS - Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo Vol. 23 Núm. 41 (páxs. 122 ata 139)

Urban Energy Index for Buildings (UEIB): A new method to evaluate the effect of urban form on building' energy demand

Autores Jorge Rodríguez-Álvarez
Revista LANDSCAPE AND URBAN PLANNING Vol. 148 (páxs. 170 ata 187)

ÚLTIMA CLASE

Autores Juan José Creus Andrade
Revista OBRADOIRO Núm. 33 (páxs. 236 ata 237)

Recipiente

Autores Juan José Creus Andrade, Covadonga Carrasco Lopez
Revista OBRADOIRO Núm. 33 (páxs. 242 ata 242)

Caseta de pescadores en Quilmas

Autores Juan José Creus Andrade, Covadonga Carrasco López
Revista OBRADOIRO Núm. 33 (páxs. 102 ata 105)

Concurso Museo y Sede de la Fundación Luís Seoane (A Coruña)

Autores Juan José Creus Andrade
Revista OBRADOIRO Vol. 29 Núm. - (páxs. 78 ata 78)

Espacio Público y Edificios Dotacionales en Lamas de Prado (Lugo)

Autores Juan José Creus Andrade
Revista OBRADOIRO Vol. 29 Núm. - (páxs. 70 ata 70)

Proyecto de Centro de Fisioterapia en Melide

Autores Jesús Conde García
Revista OBRADOIRO Vol. 28 Núm. - (páxs. 204 ata 209)

Ferrol¿s Arsenal edge. Galicia, Spain.

Autores Jesús Conde García, Arturo Rodríguez Blanco, Iván Pazos Pérez
Revista ILAUD (L¿INCONTRO DELL¿ARSENALE) Núm. - (páxs. 184 ata 185)

The eyes of the sea

Autores Jesús Conde García, Davide Francesca, Schimdt Franz, David Sodergren, Joel Van Hassel, Matthew Wadlund
Revista ILAUD (L¿INCONTRO DELL¿ARSENALE) Núm. - (páxs. 136 ata 139)

36 Intencións sobre arte

Autores Juan José Creus Andrade
Revista INTERESARTE Vol. 12 Núm. - (páxs. 30 ata 31)

El cuerpo, o corpo, the body

Autores Pablo Gallego Picard, Juan José Creus Andrade, Fernando Quesada
Revista MONOGRAFÍAS. REVISTA DE ARTE Y ARQUITECTURA. Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Un novo pensamento orgánico.

Autores Juan José Creus Andrade
Revista O MONOGRAFÍAS. Núm. - (páxs. 16 ata 31)

Premios COAG. Areas de Ocio y Piscina Descubierta en Padrón.

Autores Martín Fernández Prado, Rubén Fernández Prado, Cristóbal Crespo González, Antonio Raya de Blas, Carlos Quintáns Eiras
Revista OBRADOIRO Núm. 29 (páxs. 57 ata 66)

Vivienda Unifamiliar

Autores Enrique Seoane Prado, Amparo Casares Gallego
Revista OBRADOIRO Vol. 28 Núm. - (páxs. 211 ata 216)

Rehabilitación Casa en Tapia de Casariego

Autores Juan José Creus Andrade, José Manuel Vázquez Mosquera, Covadonga Carrasco
Revista OBRADOIRO Núm. 28 (páxs. 217 ata 222)

Centro de Fisioterapia en Melide

Autores Jesús Conde García, José Ricardo Beltrán Pedreira
Revista OBRADOIRO Núm. 28 (páxs. 205 ata 211)

Urbanística I

Autores Cándido López González, José Manuel Vázquez Mosquera, José Luis Martínez Suárez
Revista Boletín Académico da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña Núm. 22 (páxs. 6 ata 13)

Plan especial en protección e reforma interior do casco histórico de Noia

Autores José Juan González-Cebrián Tello
Revista OBRADOIRO Vol. - Núm. 26 (páxs. 55 ata 65)

Miscelánea Urbanística: Experiencias, retos e instrumentos

Editores Jorge Rodríguez-Alvarez, Martín Fernández Prado
Editorial Universidade de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-458-8

Environmental retrofit: Urban energy upgrades in a mild Atlantic climate

Autores Jorge Rodríguez-Alvarez
Editorial Lambert Academic Publishing, Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3659433733

TU10 Trabajos Académicos: Área de Urbanismo

Editorial UNIVERSIDADE DA CORUÑA, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-392-5

DRU-5. Documentos de Reflexión Urbanística:Vilagarcía

Editores Jorge Rodríguez-Alvarez
Editorial UNIVERSIDADE DA CORUÑA, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-456-4

TP10 Trabajos Académicos: Área de Proyectos

Editorial UNIVERSIDADE DA CORUÑA, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-393-2

Galicia Central: Concellos Eficientes. Axenda Estratéxica.

ISBN 978-84-692-8495-7

As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística

Autores José Luis Martínez Suárez, Cristina García Fontán, José Ricardo Beltrán Pedreira, Jesús Conde García, José Antonio Eirín Nemiña, Roberto Pardo Barro
Editorial Deputación da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-317-8

Chaves - Verín. A Eurocidade da Auga

Autores Martín Fernández Prado, Artur Costa, Antonio Figueiredo, Pedro Figueroa Dorrego, Carla Melo, Xulio Pardellas De Blas
Editorial Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, Vigo (España)
ISBN 978-84-691-6458-1

Cidade I, Ciudad I City I

Autores Juan José Creus Andrade, Pablo Gallego Picard
ISBN 978-84-96712-04-1

Sete ideas para sete anos decisivos

Autores Martín Fernández Prado, Xan Bouzada, Luis Braga da Cruz, Arlindo Cunha, Antonio Figueirido, Fernando I. González Laxe, Xosé Manuel Souto, Luis Valente de Oliveira
Editorial Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, Vigo (España)
ISBN 978-989-95035-2-6

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA DE LA CORUÑA

Autores Juan José Creus Andrade, Covadonga Carrasco López
Editorial Concello da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95600-29-3

El inventario cartográfico de la red viaria municipal de la provincia de A Coruña. Tomo I

Autores Carlos Nardiz Ortiz, Juan José Creus Andrade, Francisco Alberto Varela García
Editorial Diputación Provincial de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95950-47-2

El inventario cartográfico de la red viaria municipal de la provincia de A Coruña. Tomo II

Autores Carlos Nardiz Ortiz, Juan José Creus Andrade, Francisco Alberto Varela García
Editorial Diputación Provincial de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95950-48-0

El inventario cartográfico de la red viaria municipal de la provincia de A Coruña. Tomo III

Autores Carlos Nardiz Ortiz, Juan José Creus Andrade, Francisco Alberto Varela García
Editorial Diputación Provincial de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95950-49-9

Cartografía histórica: los caminos de Santiago en la provincia de A Coruña

Autores Carlos Nardiz Ortiz, Juan José Creus Andrade, Alberto Varela
Editorial Diputación A Coruña, (España)
ISBN 84-95335-29-8

Viaxe á fin da terra

Autores Juan José Creus Andrade
Editorial COAG, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0176

TERRA

Autores Juan José Creus Andrade, José Manuel Gallego Jorreto
Editorial C.O.A.G., (España)
ISBN nodef-0185

A Construcción da Galicia Urbana na Segunda Metade do Século XX a Partir dos Polígonos de Vivenda Pública

Autores Martín Fernández Prado
Libro A Galicia Urbana
Edita Xerais.
ISBN: 978-84-9914-930-1
Páxinas Dende a 185 ata a 207

El polígono de Fingoi, una ocasión para compensar el recinto histórico

Autores Martín Fernández Prado
Libro RECINTO. Lugo: historia y ciudad
Edita UNIVERSIDADE DA CORUÑA.
ISBN: 978-84-9749-574-5
Páxinas Dende a 136 ata a 144

La Tercera Revolución Ambiental

Autores Jorge Rodríguez-Alvarez
Libro Miscelánea Urbanística: Experiencias, retos e instrumentos
Edita Universidade de A Coruña.
ISBN: 978-84-9749-458-8
Páxinas Dende a 93 ata a 101

United Kingdom: University of Nottingham, Architectural Association School of Architecture, University of Bath, University of Cambridge, Cardiff University, Glasgow School of Art, Oxford Brookes University

Autores Jorge Rodríguez-Alvarez,Simos Yannas
Libro State of the Art of Environmental Sustainability in Academic Curricula and Conditions for Registration
Edita Educate Press. University of Nottingham.
ISBN: 978-0-9573450-8-9
Páxinas Dende a 328 ata a 390

Territorio e mobilidade na Galiza e Regiao do Norte

Autores Martín Fernández Prado,Pedro Silva
Libro Estratégia dos transportes do Eixo Atlántico. Vertebrando a Euro-Regiao Galiza-Norte de Portugal
Edita Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular.
ISBN: 978-84-692-9983-8
Páxinas Dende a 19 ata a 52

Del puerto refugio al refugio de la ciudad

Autores José Juan González-Cebrián Tello,Juan Rey Cortegoso
Libro El puerto exterior de A Coruña, una visión transversal
Edita Aguamarina editorial.
ISBN: 978-84-614-1951-7
Páxinas Dende a 9 ata a 18

Cap. 7. Cambios Territoriales en Galicia y la Gestión del Territorio. Administración y planificación territorial en Galicia.

Autores Martín Fernández Prado
Libro Reformar la Administración Territorial. Municipios eficientes y viables
Edita Netbiblo SL.
ISBN: 978-84-9745-271-7
Páxinas Dende a 155 ata a 165

Viviendas en una serrería. Intervención en el nucleo rural de Portanxil. Ames. A Coruña

Autores Juan José Creus Andrade
Libro DRU3 Intervención sobre el Medio Rural en Galicia
Edita Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo ETSAC.
ISBN: 978-84-9749-370-3
Páxinas Dende a 201 ata a 211

Intervenir sobre el medio rural en Galicia: Una aproximación a su realidad territorial

Autores José Juan González-Cebrián Tello,Miguel Ferreira Villar
Libro DRU3 Intervención sobre el Medio Rural en Galicia
Edita Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo ETSAC.
ISBN: 978-84-9749-370-3
Páxinas Dende a 11 ata a 136

Catalogación de los nucleos rurales en el Principado de Asturias

Autores José Juan González-Cebrián Tello,José Antonio Franco Taboada
Libro DRU3 Intervención sobre el Medio Rural en Galicia
Edita Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo ETSAC.
ISBN: 978-84-9749-370-3
Páxinas Dende a 179 ata a 184

Catalogación de núcleos rurales en el Principado de Asturias

Autores José Antonio Franco Taboada,José Juan González-Cebrián Tello
Libro Intervención sobre el medio rural en Galicia. Una aproximación a su realidad territorial (DRI3)
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9349-370-3
Páxinas Dende a 179 ata a 184

Galicia. Una realidad territorial y urbana

Autores José Juan González-Cebrián Tello
Libro Un urbanismo docente
Edita Universidad del País Vasco.
ISBN: 978-84-9860-297-5
Páxinas Dende a 55 ata a 73

Una reflexión sobre la problemática urbanística en los municipios gallegos

Autores José Juan González-Cebrián Tello
Libro DRU2 Teoría y método del planeamiento general y urbano
Edita Dpto. Prox. Arquitectónicos e Urbanismo, ETSAC - UDC.
ISBN: 978-84-9749-369-7
Páxinas Dende a 136 ata a 155

Area Urbana de Santiago de Compostela

Autores Jesús Conde García
Libro As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística
Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-317-8
Páxinas Dende a 256 ata a 258

O todo acompasado

Autores Juan José Creus Andrade
Libro Culturas posíbeis e imposibeis. Cultura e vangarda na Galiza do seculo XXI
Edita Universidade de Vigo. Vicerreitoria de Extensión Cultural.
ISBN: 84-8158-396-0
Páxinas Dende a 73 ata a 82

A colonización da periferia urbana na costa das Mariñas

Autores Enrique Seoane Prado
Libro As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística
Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-317-8
Páxinas Dende a 252 ata a 255

Estudio Tinajas 22

Autores Juan José Creus Andrade,Covadonga Carrasco López
Libro Casas recuperadas II
Edita Caleidoscopio Edicao e Artes Graficas SA.
ISBN: 978-989-8129-46-8
Páxinas Dende a 10 ata a 19

Biblioteca do Campus Universitario de Ourense

Autores Jesus Llamazares Castro
Libro Avance dunha continxencia. Arquitectura contemporánea en Galicia
Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-453-4519-1
Páxinas Dende a 10 ata a 15

"A beleza da máscara"

Autores Juan José Creus Andrade
Libro "FEISMO?.Destruir un país"
Edita Difusora de Letras, Artes e Ideas.
ISBN: 84-935223-0-9
Páxinas Dende a 133 ata a 137

FUNDACIÓN LUIS SEOANE - A Coruña

Autores Juan José Creus Andrade,Covadonga Carrasco López
Libro Primer preio de Arquitectura ascensores enor 2005
Edita C/A Galicia.
ISBN: 84-689-4308-8
Páxinas Dende a 296 ata a 297

FONDATION LUIS SEOANE Á LA COROGNE

Autores Juan José Creus Andrade,Covadonga Carrasco López
Libro 25 MUSÈES
Edita LE MONITEUR.
ISBN: 2-281-19224-5
Páxinas Dende a 54 ata a 57

O litoral: un territorio para vivir

Autores Juan José Creus Andrade
Libro Andar ao mar
Edita Asociación Canle.
ISBN: 84-607-4974-6
Páxinas Dende a 91 ata a 98

Aparicións y desaparicións

Autores Juan José Creus Andrade
Libro O Corpo/ El Cuerpo/ The Body
Edita C.O.A.G..
ISBN: 1577-968
Páxinas Dende a 6 ata a 19

Master Plan 1: Continuación del sistema de parques de la ciudad. Nuevo frente urbano.

Autores Martín Fernández Prado
Libro Buenos Aires Metrópolis.
Edita Harvard University. GSD Universidad de Palermo. Universidad de Buenos Aires..
ISBN: 950-9575-73-9
Páxinas Dende a 156 ata a 163

Viviendas prefabricadas en procesos de alojamiento de transición para refugiados y desplazados internos Haití, Japón, Siria 2010-2016

Autor Patricia Muñiz Núñez
Director/es Juan José Creus Andrade; Elisa Valero Ramos
Ámbito Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Atlas de paisajes de la memoria. Galicia 1579-1865

Autor Jesús Conde García
Director/es José J González-Cebrián Tello
Ámbito Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El sistema urbano en el noroeste de España

Autor Javier González Harguindey
Director/es José J González-Cebrián Tello
Ámbito Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La ría como soporte de la construcción periférica urbana

Autor Enrique Seoane Prado
Director/es José J González-Cebrián Tello
Ámbito Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Arquitectura e ilusión: Las nueve categorías mágicas del espacio

Autor Óscar Pedros Fernández
Director/es Juan José Creus Andrade; Xabier Monteys I Roig
Ámbito Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
Cualificación Apto

Jorge Oteiza y lo arquitectónico. De la estatua-masa al espacio urbano (1948-1960)

Autor María Emma López Bahut
Director/es Carlos Labarta Aizpun; José J González-Cebrián Tello
Ámbito Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
Cualificación Apto Cum Laude

Planes im-parciales. Génesis y evolución de los polígonos del INV en Galicia

Autor Martin Fernández Prado
Director/es José Juan González-Cebrián Tello
Ámbito Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Energy and Urban Form: Visualizing the Metabolism of Cities
4th European Conference on Energy Efficiency and Sustainability in Architecture and Planning. EESAP4
Internacional

Autores Jorge Rodríguez-Alvarez
Organizador UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Immaterial design: Mapping flows to communicate and inform
29th International Conference on Passive and Low Energy Architecture. PLEA 2013
Internacional

Autores Jorge Rodríguez-Alvarez
Organizador Universidad de Munich
Lugar Munich (Alemania)

Heat Island and Urban Morphology: Observations and analysis from six European cities
29th International Conference on Passive and Low Energy Architecture. PLEA 2013
Internacional

Autores Jorge Rodríguez-Alvarez
Organizador Universidad de Munich
Lugar Munich (Alemania)

Energy and urban form: A top-down assessment tool
29th International Conference on Passive and Low Energy Architecture. PLEA 2013
Internacional

Autores Jorge Rodríguez-Alvarez
Organizador Universidad de Munich
Lugar Munich (Alemania)

Museo Abierto. Recuperación de la Península Sur del Lago de As Pontes.
I Congreso de Investigación sobre Paisaje Industrial
Nacional

Autores Jorge Rodríguez-Alvarez, María Paz Sangiao
Organizador Laboratorio del Paisaje Industrial Andaluz. Universidad de Sevilla
Lugar Sevilla (España)

Sustainable Environmental Design Consultancy:Practices informed and Practical Outcomes
27th International conference on Passive and Low Energy Architecture. PLEA 2011
Internacional

Autores Jorge Rodríguez-Alvarez, Michael Smith-Masis, María Mena Deferme
Organizador Universidad Católica de Lovaina
Lugar Louvain-la-Neuve (Bélgica)

BREEAM Communities in Spain
Sixth International Conference on Sustainable City 2010
Internacional

Autores Jorge Rodríguez-Alvarez
Organizador Wessex Institute of Technology
Lugar Coruña, A (España)

Rehabilitación energética del tejido urbano residencial. Evaluación previa para una mayor eficacia
Sustainable Building Conference. SB10MAD
Internacional

Autores Jorge Rodríguez-Alvarez
Organizador Green Building Council España
Lugar Madrid (España)

La certificación de la sostenibilidad de la urbanización
CONAMA10 Congreso Nacional de Medio Ambiente
Nacional

Autores Jorge Rodríguez-Alvarez
Organizador FUNDACIÓN CONAMA
Lugar Madrid (España)

Energy Upgrades of Urban Housing
Congreso de Arquitectura Sostenible 2009
Nacional

Autores Jorge Rodríguez-Alvarez
Organizador Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León
Lugar Valladolid (España)

Environmental Retrofit. Energy Upgrades of Urban Dwellings
26th international conference on Passive and Low Energy Architecture. PLEA 2009
Internacional

Autores Jorge Rodríguez-Alvarez
Organizador Université Laval, Quebec, Canadá
Lugar Quebec (Canadá)

Mesa Redonda arquitectos nova xeración
Cultura, arquitectura e identidade. A arquitectura desde Galicia
Nacional

Autores Juan José Creus Andrade
Lugar Coruña, A (España)

Creus e Carrasco Arquitectos Fundación Luis Seoane
Quintos Encontros Internacionais de Arquitectura - Busquedas
Internacional

Autores Juan José Creus Andrade, Covadonga Carrasco López
Lugar Santiago de Compostela (España)

"Creación de cartografía para el desarrollo sostenible"
JORNADA: "CARTOGRAFÍA DE GALICIA PARA EL DESARROLLO URBANÍSTICO SOSTENIBLE"·
Nacional

Autores José Juan González-Cebrián Tello
Lugar Santiago de Compostela (España)

La ordenación del espacio urbano y metropolitano
II Congreso Internacional de Ingenieria Civil, Territorio y Medio Ambiente
Internacional

Autores Martín Fernández Prado
Lugar Santiago de Compostela (España)

Urban renewal politics from a modern city state: A Coruña metropolitan area
Seventh international conference in urban history: european cities in comparative perspective
Internacional

Autores José María Cardesín Díaz, José Ricardo Beltrán Pedreira, Marisa López Schmidt
Lugar Atenas (Grecia)

Os Plans de Alineacións como Proxectos de Ensanches.
Actualidade dos Ensanches. A Vixencia da Cidade Compacta.
Nacional

Autores José Juan González-Cebrián Tello
Lugar Coruña, A (España)

O Litoral: un Territorio para vivir.
2 Xornadas Internacionais de Cultura Tradicional, Andar no Mar.
Internacional

Autores Juan José Creus Andrade
Lugar España

Participación en la Mesa redonda "La urbe contemporanea. Nuevas morfologías urbanas".
O Modelo Europeo de Cidade. Historia. Vixencia e Proxección de futuro / Contrastes en Iberoamérica
Internacional

Autores José Juan González-Cebrián Tello
Lugar Santiago de Compostela (España)

A Cobara unha figura - Desnudo Azul
Workshop Internacional de Arquitectura "Coimbra - Um novo Mapa"
Internacional

Autores José Manuel Vázquez Mosquera
Lugar Coimbra (Portugal)

New aims in Urban Design Discipline: The ecological and environmental paradigms
CITIES of tomorrow
Internacional

Autores Martín Fernández Prado
Lugar DELHI (India)

Crecemento das cidades
I Encontros de Arquitectura. Portugal
Internacional

Autores José Juan González-Cebrián Tello
Lugar Coruña, A (España)

Concentración parcelaria e transformación do territorio
A concentración parcelaria
Nacional

Autores Juan José Creus Andrade
Organizador Consello da Cultura Galega
Lugar Santiago de Compostela (España)

El inventario cartográfico de la red viaria municipal de la provincia de A Coruña
V Simposium Nacional de Vías y Obras de la Admón.Local
Nacional

Autores Juan José Creus Andrade
Lugar Madrid (España)

Importancia de la piedra en la historia, actualidad y futuro
I Congreso Mundial del Granito Galicia 99
Internacional

Autores José Juan González-Cebrián Tello
Lugar Vigo (España)

Situación actual y evolución de los servicios de interés público en los dos paises
I Seminario Hispano-Francés
Internacional

Autores José Juan González-Cebrián Tello
Lugar España

Estanques de retención de aguas de tormenta para escorrentías urbanas. Una propuesta de actuación en Santiago de Compostela
II Congreso de Ingeniería del Paisaje
Nacional

Autores José Manuel Gallego Jorreto, Juan José Creus Andrade, Suárez, J., Jerónimo Puertas Agudo
Lugar Coruña, A (España)

Sección: Foro - Mutaciones, la nueva situación Metropolitana. Comunicación: El mundo como ciudad.
XIX Congreso de la unión internacional de Arquitectos - UIA Barcelona 96
Internacional

Autores Juan José Creus Andrade
Lugar Barcelona (España)