Grupo de investigación en regulación, economía y finanzas (GREFIN)

 Grupo de investigación

Datos generales

Coordinador/a Dr. Fernando De Llano Paz
Profesor/a Titular de Universidade
Fecha de alta 01/03/2010
Adscripción a deptos. Empresa
Adscripción a centros Facultad de Economía y Empresa
Código interno G000616

Contacto

Dirección Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Campus de Elviña s/n 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 2599
Fax  981167070
Correo

Ámbito de investigación

Códigos UNESCO GESTION FINANCIERA (531102)
Líneas de investigación

Regulación de los sistemas financieros en la UE

Regulación en el sector energético

Valoración de proyectos de inversión en entornos regulados

Regulación e información financeira

Imposición ambiental en contornos regulados

Palabras clave Regulación, sistema financiero; Energía, valoración, regulación, transporte, distribución, producción; Valoración, regulación, sector público

Oferta tecnológica

Servicios ofertados

Metodologías cuantitativas para análisis económico. Técnicas de análisis contable de carácter ec., financ. y patrimonial de empresas que operan en sectores regulados. Análisis de sectores regulados:financiero, de la energía,telecomunicación,servicios públicos básicos. Técnicas de análisis jurídico de los entornos regulados. Análisis comparado de regulaciones energéticas y financieras en el seno de la UE.

Recursos de equipamiento Medios informáticos(software y hardware)apropiados al propósito de las líneas de investigación.Documentación especializada en regulación energética y financiera.Acceso a bases de datos.
Resultados transferibles Elaboración de planes de viabilidad y análisis ec. y financ. de proyectos en entornos regulados.Dictámenes y asesoramiento a empresas y a adm. públicas en materia de regulación financiera y energética.

Miembros del grupo

Dra./Dr. Fernando De Llano Paz
Economía financiera y contabilidad
Coordinador/a
Dra./Dr. Anxo Ramón Calvo Silvosa
Economía financiera y contabilidad
PDI
Dra./Dr. Fernando Ruíz Lamas
Economía financiera y contabilidad
PDI
Dra./Dr. Ángel Santiago Fernández Castro
Economía financiera y contabilidad
PDI
Dra./Dr. Emilia Luísa García Arthus
Economía financiera y contabilidad
PDI
Dra./Dr. María Teresa García Álvarez
Organización de empresas
PDI
Dra./Dr. Guillermo Iglesias Gómez
Economía aplicada
PDI
Dra./Dr. Rosa María Mariz Pérez
Organización de empresas
PDI
Dra./Dr. María Dolores Salvador Montiel
Economía financiera y contabilidad
PDI
Cristina Anido Martínez
Economía financiera y contabilidad
PDI
Dra./Dr. Paulino Martínez Fernández
Economía financiera y contabilidad
PDI
Dra./Dr. María America Álvarez Domínguez
Economía financiera y contabilidad
PDI
Dra./Dr. María Luz Gómez Rodríguez
Economía financiera y contabilidad
PDI
Dra./Dr. María Flora Muiño Vázquez
Economía financiera y contabilidad
PDI
Dra./Dr. Rafael María García Rodríguez
Organización de empresas
PDI
María José Rodríguez Fernández
Organización de empresas
PDI
Dra./Dr. José Pablo Abeal Vázquez
Economía financiera y contabilidad
PDI
Joaquín Enríquez Díaz
Economía financiera y contabilidad
PDI
Dra./Dr. Alejandro Manuel Fernández Castro
Economía financiera y contabilidad
PDI
Dra./Dr. Ángeles María Longarela Ares
Economía financiera y contabilidad
PDI
Bianca Cid Bouzas
Doctorando/a
Javier Eduardo Afonso Arévalo
Doctorando/a
Alberto López Rivas
Doctorando/a
Khalid Amin Alnemeiri
Doctorando/a
Luís Jorge Méndez Borjas
Doctorando/a

Resultados de investigación

Puede consultar el catálogo seleccionando un tipo de mérito y un año.

ACTUALIZACION DA AVALIACION DA VIABILIDADE ECONOMICO FINANCIERA DO PROXECTO DE CREACION DUN ESTABLECEMENTO HOSTALEIRO NA RlBEIRA SACRA E ANALISE DE ESCENARIOS DE FINANCIAMENTO

Entidad financiadora FACTORY LICANCABUR S.L.U.
Investigadores principales Angel S. Fernández Castro
Tipo Contrato
Fechas De 19/05/2023 a 05/06/2023

Big data, competencia y protección de datos

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principales Cachafeiro García, Fernando (IP1)/ López Suárez, Marcos Antonio (IP2),
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas De 01/09/2022 a 31/08/2025

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE CORUÑA PARA DESENVOLVER A INVESTIGACIÓN: "SECTOR ENERXÉTICO EN GALICIA: PRESENTE E FUTURO"

Entidad financiadora Consello Económico e Social de Galicia
Investigadores principales Fernando De Llano Paz
Tipo Contrato
Fechas De 07/04/2022 a 31/12/2022

Contrato de asistencia técnica para la ejecución informe en materia de contabilidad y valoración de empresas

Entidad financiadora ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Investigadores principales Angel Santiago FERNANDEZ CASTRO; María América Álvarez Domínguez
Tipo Contrato
Fechas De 20/01/2022 a 30/05/2022

CONTRATO ART.83 PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y PARA ASESORAMIENTO FINANCIERO

Entidad financiadora EMPRESA ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Investigadores principales Mª América Álvarez Domínguez, Angel Santiago Fernández Castro
Tipo Contrato
Fechas De 20/12/2021 a 30/03/2022

ASISTENCIA TECNICA DE ESTUDO DA APLICACION DA FORMULA POLINOMICA PARA A REVISION DAS TARIFAS DO TRANSPORTE PUBLICO URBANO DE VIAXEIROS

Entidad financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principales Anxo Calvo-Silvosa; Ángel S. Fernández Castro
Tipo Contrato
Fechas De 17/12/2021 a 30/12/2021

ELABORACION DA ANALISE DA INDUSTRIA CARNICA EN GALICIA ESPAÑA E UE ASI COMO A ANALISE ECONOMICO-FINANCIERA DO SECTOR EN GALICIA

Entidad financiadora FUNDACIÓN JUANA DE VEGA
Investigadores principales Anxo Calvo-Silvosa; Ángel Fernández Castro
Tipo Contrato
Fechas De 27/09/2021 a 15/12/2021

Asesoramento no modelo de xestión de oficinas de información turística

Entidad financiadora Asociación Rural de Desenvolvemento Ría de Muros Noia
Investigadores principales Iria Caamaño Franco
Tipo Contrato
Fechas De 24/05/2021 a 23/06/2021

AVALIACION PRELIMINAR DA VIABILIDADE ECONOMICO FINANCIERA DO PROXECTO DE I+D+I PARA A OBTENCIÓN, RECUPERACIÓN, SELECCIÓN E MULTIPLICACION DE SEMENTES AUTOCTONAS DE GALICIA DENOMINADO FERRADO 5.0

Entidad financiadora NOS & VOS MANAGEMENT S.L.
Investigadores principales Anxo Calvo-Silvosa; Ángel Fernández Castro
Tipo Contrato
Fechas De 08/02/2021 a 30/04/2021

INV13820 - ESTUDO E DESEÑO DUN PROTOTIPO DE EQUIPAMENTO DOTACIONAL PARA MAIORES NO RURAL GALEGO - CONVENIO I+D_ALTERNATIVAS A LAS RESIDENCIA DE ANCIANOS Y ALTERNATIVAS

Entidad financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
Tipo Contrato
Fechas De 10/12/2020 a 31/12/2021

PLAN DIRECTOR DEL TURISMO DE GALICIA FRENTE A LA COVID-19

Entidad financiadora ASOCIACION CLUSTER EMPRESARIAL DE TURISMO DE GALICIA (CLUSTER DE TURISMO DE GALICIA)
Investigadores principales Carlos Jaime Rodríguez Carro
Tipo Contrato
Fechas De 06/10/2020 a 31/07/2021

ASESORAMIENTO FINANCIERO A AENUS

Entidad financiadora AENUS CORREDURIA DE SEGUROS S.L
Investigadores principales Anxo Calvo-Silvosa; Ángel S. Fernández Castro
Tipo Contrato
Fechas De 20/07/2020 a 31/10/2020

ASESORAMIENTO FINANCIERO A ROSILLO HERMANOS S.A.

Entidad financiadora ROSILLO HERMANOS S.A.
Investigadores principales Anxo Calvo-Silvosa; Ángel S. Fernández Castro
Tipo Contrato
Fechas De 17/07/2020 a 31/10/2020

Análise económica dos servizos prestados polos Centros comunitarios Casas da Mariña e Manuela Pérez Sequeiro do Concello de Narón

Entidad financiadora AYUNTAMIENTO DE NARÓN
Investigadores principales Anxo Calvo-Silvosa; Ángel S. Fernández Castro
Tipo Contrato
Fechas De 01/08/2019 a 31/10/2019

AVALIACIÓN PRELIMINAR DA VIABILIDADE ECONÓMICO FINANCIERA DO PROXECTO DE CREACIÓN DUN ESTABLECEMENTO HOSTALEIRO NA RIBEIRA SACRA

Entidad financiadora FACTORY LICANCABUR S.L.U.
Investigadores principales Anxo Calvo-Silvosa; Ángel S. Fernández Castro
Tipo Contrato
Fechas De 20/07/2019 a 30/09/2019

"CENTRO COMERCIAL FINIS TERRAE: ANALISE DA POSICION DO CONCELLO DE CEE COMO PROPIETARIO DE ESPAZOS NESTA INFRAESTRUTURA "

Entidad financiadora CONCELLO DE CEE
Tipo Contrato
Fechas De 22/04/2019 a 22/05/2019

ASESORAMENTO EN Análise dos tributos municipais do Concello de Narón no contexto doutros municipios comparables

Entidad financiadora CONCELLO DE CEE
Investigadores principales Anxo Calvo-Silvosa; Ángel S. Fernández Castro
Tipo Contrato
Fechas De 29/03/2019 a 16/06/2019

Análise da fórmula polinómica de revisión das tarifas do transporte público de pasaxeiros no Concello da Coruña e a súa aplicación para a determinación da tarifa en 2019

Entidad financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principales Anxo Calvo-Silvosa; Ángel S. Fernández Castro
Tipo Contrato
Fechas De 01/01/2019 a 31/01/2019

Asesoramento en materia de análise de custos de servizos municipais

Entidad financiadora AYUNTAMIENTO DE NARÓN
Investigadores principales Anxo Calvo-Silvosa; Ángel S. Fernández Castro
Tipo Contrato
Fechas De 15/07/2018 a 30/09/2018

ECO-2/17 Contrato menor de asistencia técnica para a elaboración de informe sobre o beneficio razoable do contrato de prestación de servizo de transporte público urbano do Concello da Coruña - Servizo de Mobilidade

Entidad financiadora Concello da Coruña - Ayuntamiento de A Coruña
Investigadores principales Ángel Fernández Castro; Anxo Calvo-Silvosa
Tipo Contrato
Fechas De 04/08/2017 a 13/10/2017

Valoración dunha participación accionarial nunha sociedade mercantil /Valoración de una participación accionarial en una sociedad mercantil

Entidad financiadora NÚCLEO ESTABLE S.l.
Investigadores principales Anxo Calvo-Silvosa; Angel Fernández Castro
Tipo Contrato
Fechas De 16/11/2016 a 15/07/2017

CONTRATO ART. 83 PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA E A ENTIDADE CONCELLO DE CEE PARA A ELABORACIÓN DO PREGO DE CONDICIÓNS PARA A CONCESIÓN DAS INSTALACIÓNS DA PISCINA MUNICIPAL DE CEE

Entidad financiadora Concello de Cee
Investigadores principales Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Fechas De 21/09/2016 a 21/11/2016

Asistencia técnica en concesións municipais do punto de vista económico-financeiro e xurídico

Entidad financiadora CONCELLO DE CEE
Investigadores principales Anxo Calvo-Silvosa
Tipo Contrato
Fechas De 21/03/2016 a 30/06/2016

Informe sobre el impacto de la reforma de la retribución de la energía eléctrica a partir de fuentes renovables en el parque eólico de Xiabre

Entidad financiadora ENERGÍA DE GALICIA S.A. ( ENGASA )
Investigadores principales Guillermo Iglesias Gómez
Tipo Contrato
Fechas De 01/06/2015 a 01/06/2016

ASESORAMENTO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN FINANCEIRA

Entidad financiadora ENERGÍA DE GALICIA S.A. ( ENGASA )
Tipo Contrato
Fechas De 05/05/2015 a 31/12/2016

Asesoramento en Planificación Financeira/Asesoramiento en Planificación Financiera

Entidad financiadora INDUPLAN
Investigadores principales Ángel Fernández Castro; Anxo Calvo-Silvosa
Tipo Contrato
Fechas De 07/04/2015 a 14/12/2015

ASESORAMENTO EN PLANIFICACIÓN FINANCEIRA

Entidad financiadora INDUPLAN
Tipo Contrato
Fechas De 07/04/2015 a 14/12/2015

La evaluación de la solvencia del consumidor de crédito: un nuevo modelo de protección en el Derecho de consumo europeo

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principales Busto Lago, José Manuel/ Peña López, Fernando
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas De 01/01/2014 a 31/12/2017

Información contable, capacidad innovadora y valor empresarial

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principales Luis Santamaria Sánchez
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas De 01/01/2014 a 31/12/2016

Estudo do desenvolvemento das enerxías renovables mariñas en Galicia

Entidad financiadora Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
Investigadores principales Guillermo Iglesias Gómez
Tipo Contrato
Fechas De 13/06/2012 a 31/12/2013

Amenazas estratégico-ambientales y revelación voluntaria de información

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principales Manuel Núñez Nickel
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas De 01/01/2011 a 31/08/2014

Elaboración do Plan Financeiro de Engasa para o período 2012-2017

Entidad financiadora Energía de Galicia, S.A. (ENGASA)
Investigadores principales Anxo Calvo-Silvosa
Tipo Contrato
Fechas De 30/12/2011 a 31/12/2014

Análisis de los efectos de desarrollo de las energías renovables en la Unión Europea sobre el empleo

Entidad financiadora Xunta de Galicia, Plan Galego de I+D+i. Programas Sectoriales de Investigación Aplicada - Referencia PGIDIT10SEC1000020PR
Investigadores principales María Teresa García Álvarez
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas De 01/12/2010 a 10/04/2013

Analisis economico de formas de organziación interempresarial

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principales Manuel Gonzalez Diaz
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas De 01/10/2010 a 30/09/2013

Jornadas "El consumidor ante la crisis financiera y económica: análisis de soluciones"

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principales José Manuel Busto Lago
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 15/10/2009 a 31/12/2010

A inclusión sociolaboral da muller no ambito rural de Galicia a través da alfabetización dixital

Entidad financiadora SERVIZO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER
Investigadores principales Isabel Novo Corti / Manoel Baña Castro
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas De 01/01/2009 a 30/09/2010

El proceso de armonización contable internacional: La modificación de los marcos conceptuales de FASB e IASB y los efectos económicos del convervadurismo contable

Entidad financiadora AECA - Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
Investigadores principales Juan Manuel García Lara
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 01/01/2009 a 31/12/2010

INFOINNOVA: Orientación emprendedora e innovación: Información, flexibilidad y mercados

Entidad financiadora Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid
Investigadores principales Manuel Núñez Nickel
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas De 01/01/2008 a 31/12/2011

Revelación voluntaria de información como resultado de factores económicos, institucionales y éticos

Entidad financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principales Manuel Núñez Nickel
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas De 01/10/2007 a 30/09/2010

Analisis economico de formas hibridas

Entidad financiadora Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo. Dirección General de Enseñanza Superior (DGESIC)
Investigadores principales Manuel Gonzalez Diaz
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas De 01/10/2007 a 30/09/2010

Análisis dinámico de la evolución de la proporción de establecimientos franquiciados en las enseñas de franquicia de origen español

Entidad financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 01/07/2007 a 30/09/2009

Análisis del valor de marca e investigación y desarrollo de nuevos productos en el sector lácteo

Entidad financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principales Félix Blázquez Lozano
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 01/07/2006 a 30/06/2008

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUAC E A SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN CESGA

Entidad financiadora CESGA - S.A.X. CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
Investigadores principales Rafael García Rodríguez, Valentín Alejandro Martínez Fernández
Tipo Contrato
Fechas De 09/12/2005 a 09/04/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN CULTURAL ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO DA XUNTA DE GALICIA E A UDC PARA REALIZACIÓN PROXECTO SOBRE ANÁLISIS DOS HÁBITOS DE CONSUMO DE PRODUCTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA

Entidad financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principales Valentín Alejandro Martínez Fernández
Tipo Contrato
Fechas De 12/12/2003 a 30/11/2004

CONVENIO ENTRE A COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA (CRTVG) E A UDC PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN "COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE PRODUCTOS AUDIOVISUAIS EMITIDOS POR TELEVISIÓN"

Entidad financiadora COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA (RTVG) Y SUS SOCIEDADES TVG Y RTG
Tipo Contrato
Fechas De 09/04/2003 a 09/04/2005

Contabilidad Financiera y de Gestión en las empresas agrarias

Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 17/07/2002 a 17/07/2003

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA-UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

Entidad financiadora AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Fechas De 06/02/2002 a 06/11/2002

Desarrollo de sistemas de comercio electrónico, mediante el empleo de agentes inteligentes

Entidad financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 03/10/2001 a 03/10/2004

Difusión y Normalización de documentos contables en la red. Desarrollo en lenguaje XBRL. Empleo e Sistemas Inteligentes

Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 21/09/2001 a 21/09/2002

Proceso de elaboración y posterior comunicación de la información económico-financiera de las Administraciones Públicas con especial énfasis en la Administración Local.

Entidad financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 20/07/2001 a 20/07/2003

Contabilidad financiera y gestión en las empresas agrarias

Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 23/05/2001 a 23/05/2002

Predicción de fallo empresarial mediante técnicas de inteligencia artificial

Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 16/01/2001 a 16/01/2002

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE LA CORUÑA (EMALCSA) Y LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Entidad financiadora EMALCSA
Tipo Contrato
Fechas De 16/10/2001 a 01/01/2002

Predicción de fallo empresarial mediante técnicas de inteligencia artificial

Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 01/06/2000 a 01/06/2001

Desarrollo de sistemas de soporte a la decisión multicriterio para evaluación de inversiones y alternativas estratégicas.

Entidad financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 25/08/1999 a 25/08/2001

A xestión directiva baseada no valor :unha análise empírica multivariante no contorno da empresa galega

Entidad financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 25/08/1999 a 25/08/2001

Evalución y desarrollo de sistemas de información y ayuda a la decisión de ejecutivos(E.I.S.Executive Information System).

Entidad financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 07/08/1999 a 07/08/2001

CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA ENTRE O SERVICIO GALEGO DE SAÚDE E A UDC EN MATERIA DE AVALIACIÓN ECONÓMICA NA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SANITARIOS, ORIENTADO Á PLANIFICACIÓN SANITARIA MEDIANTE REALIZACIÓN DO PROXECTO:"ESTUDIO DO CUSTO DA DISPERSIÓN

Entidad financiadora SERVICIO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS)
Tipo Contrato
Fechas De 21/10/1999 a 31/12/1999

Utilidad de las cuentas anuales consolidadas para los socios externos:Análisis de la Memoria Consolidada

Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 14/05/1998 a 14/05/1999

Desarrollo de subsistemas de soporte a la decisión financiera con utilización parcial de bases de conocimiento.

Entidad financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 24/10/1996 a 24/10/1999

A eficiencia técnica das unidades de atención primaria, aplicación do data envelopment analysis ó caso galego: Análise económica e desenvolvemento de programas informáticos específicos

Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 26/06/1996 a 26/06/1997

Desarrollo de modelos de planificación financiera y corporativa en la empresa gallega.

Entidad financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas De 12/01/1995 a 12/01/1997

New approach for assessing and optimising the environmental performance of multinational electricity sectors: A European case study

Autores/as Juan José Cartelle Barros, Fernando de-Llano Paz, Manuel Lara Coira, Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo del Caño Gochi, Isabel Soares
Revista ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Vol. 268 Núm. 15
DOI https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.116023

An evaluation of the energy and environmental policy efficiency of the EU member states in a 25-year period from a Modern Portfolio Theory perspective

Autores/as Paulino Martínez Fernández, Fernando DeLlano-Paz, Anxo Calvo-Silvosa, Isabel Soares
Revista International Journal of Sustainable Energy Planning and Management Vol. 26 (págs. 19 a 32)
DOI https://doi.org/10.5278/ijsepm.3482

Assessing Renewable Energy Sources for Electricity (RES-E) Potential Using a CAPM-Analogous Multi-Stage Model

Autores/as Paulino Martínez Fernández, Fernando de Llano Paz, Anxo Calvo-Silvosa, Isabel Soares
Revista ENERGIES Vol. 12 Núm. 3599 (págs. 3599 a 3618)
DOI https://doi.org/10.3390/en12193599

A comprehensive approach for the selection of a portfolio of interdependent projects. An application to subsidized projects in Spain

Autores/as Begoña Alvarez García, Ángel Santiago Fernández Castro
Revista COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING Vol. 118 (págs. 153 a 159)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.02.025

Emprendimiento e innovación: un análisis con datos individuales, financieros y del entorno en el contexto del proyecto GEM

Autores/as Rubén Lado-Sestayo, Milagros VIVEL-BÚA, Joaquín Enríquez-Díaz
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 39 Núm. 6

The impact of tourist destination on hotel efficiency: A data envelopment analysis approach

Autores/as Rubén Lado-Sestayo, Ángel S. Fernández Castro
Revista EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.06.043

Las atribuciones egoístas en los informes de gestión y diversidad de género en los órganos directivos de la empresa.

Autores/as Óscar Suárez, María América Álvarez Domínguez, María Rosario Babío Arcay, Rosario Vidal Lopo
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD-SPANISH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING
DOI https://doi.org/10.1080/02102412.2018.1478367

The importance of environmental education in the determinants of green behavior: A meta-analysis approach

Autores/as Varela-Candamio, Laura, Novo-Corti, Isabel, Teresa Garcia-Alvarez, Maria
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 170 (págs. 1565 a 1578)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.214

Power generation and pollutant emissions in the European Union: a mean-variance model

Autores/as Fernando DeLlano-Paz, Anxo Calvo-Silvosa, Susana Iglesias Antelo, Isabel Soares
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 181C (págs. 123 a 135)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.108

The effects of social networks on the assessment of virtual learning environments: A study for social sciences degrees

Autores/as García-Álvarez, María Teresa, Isabel Novo-Corti, Laura Varela-Candamio
Revista Telematics & Informatics Vol. 35 Núm. 4 (págs. 1005 a 1017)
DOI https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.09.013

Factores impulsores de la inversión en medidas de eficiencia energética en el transporte marítimo de mercancías: una revisión sistemática de la literatura.

Autores/as Longarela-Ares, Ángeles
Revista 3C Empresa, investigación y pensamiento crítico Vol. 7 Núm. 1 (págs. 12 a 31)

Percepciones e indicadores de satisfacción en el ámbito de la formación de postgrado en finanzas

Autores/as Begoña Álvarez-García, Joaquín Enríquez-Díaz, Longarela-Ares, Ángeles, Paulino Montes-Solla
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 39 Núm. 17

A perentoria necesidade de reformas económicazs, institucionais e sociais no proceso de construción europeo como unha oportunidade para Galicia

Autores/as Anxo Calvo-Silvosa
Revista TEMPO EXTERIOR Vol. XVIII Núm. I (págs. 45 a 57)

Energy planning and modern portfolio theory: A review

Autores/as Fernando de Llano Paz, Anxo Calvo-Silvosa, Susana Iglesias-Antelo, Isabel Soares
Revista RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS Vol. 77 (págs. 636 a 651)
DOI https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.04.045

An inclusive taxonomy of behavioral biases

Autores/as Manel Antelo, David Peón, Anxo Calvo-Silvosa
Revista EUROPEAN JOURNAL OF GOVERNMENT AND ECONOMICS Vol. 6 Núm. 1 (págs. 24 a 58)

Addressing 2030 EU policy framework for energy and climate: Cost, risk and energy security issues

Autores/as Fernando de Llano-Paz, Paulino Martínez Fernández, Isabel Soares
Revista ENERGY Vol. 115 Núm. 2 (págs. 1347 a 1360)
DOI https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.01.068

The effects of different CCS technological scenarios on EU low-carbon generation mix

Autores/as Fernando de Llano-Paz, Paulino Martínez Fernández, Isabel Soares
Revista Environment, Development and Sustainability Vol. 18 Núm. 5 (págs. 1477 a 1500)
DOI https://doi.org/10.1007/s10668-016-9809-4

Multidimensional competition and corporate disclosure

Autores/as Flora Muiño, Manuel Núñez-Nickel
Revista Journal of Business Finance and Accounting Vol. 43 Núm. 3&4 (págs. 298 a 328)

A Dynamic Behavioral Model of a Credit Boom

Autores/as David Peón, Anxo Calvo, Manel Antelo
Revista JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES Vol. 49 Núm. 4

Renewable energies and sustainability: analysis of member states with feed-in tariff systems

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Novo-Corti, Isabel, Diana Pociovalisteanu
Revista Progress in Industrial Ecology Vol. 9 Núm. 4 (págs. 376 a 389)
DOI https://doi.org/10.1504/pie.2015.076896

On informational efficiency of the banking sector: A behavioral model of the credit boom

Autores/as Peón, D., Anxo Calvo, Manel Antelo
Revista Studies in Economics and Finance Vol. 32 Núm. 2
DOI https://doi.org/10.1108/sef-04-2013-0050

Overconfidence and risk seeking in credit markets: An experimental game

Autores/as David Peón, Manel Antelo, Anxo Calvo
Revista Review of Managerial Science
DOI https://doi.org/10.1007/s11846-015-0166-8

The New Renewable Electricity Support Scheme in Spain: A Comment

Autores/as Pablo del Rio, Anxo Calvo-Silvosa, Guillermo Iglesias
Revista Renewable Energy Law and Policy Review Vol. 1 (págs. 17 a 24)

The European low-carbon mix for 2030: The role of renewable energy sources in an environmentally and socially efficient approach

Autores/as Fernando de Llano-Paz, Anxo Calvo-Silvosa, Susana Iglesias Antelo, Isabel Soares
Revista RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS Vol. 48 (págs. 49 a 61)
DOI https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.03.032

La claridad de la información narrativa y la crisis

Autores/as américa Alvarez, Rosario Babío, Rosario Vidal, Oscar Suarez
Revista Revista Contable Núm. 32 (págs. 80 a 88)

" Corporate response to human resource disclosure recommendations"

Autores/as América Alvarez
Revista Social Responsibility Journal Vol. 11 Núm. 2 (págs. 306 a 323)

Breaking the walls of social exclusion of women rural by means of ICTs: the case of digital divides in Galician

Autores/as Isabel Novo-Corti, Laura Varela-Candamio, María Teresa García-Álvarez
Revista COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR Vol. 30 (págs. 497 a 507)

Simulation of talent management: An opportunity for managers

Autores/as Nuria Calvo, Rafael García
Revista TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS Vol. 13 Núm. 2 (págs. 207 a 219)

Chat as a Tool for Social Knowledge Construction Using Asynchronous Discussion Groups in Economics Degree

Autores/as María Teresa García-Álvarez, Laura Varela-Candamio, Isabel Novo-Corti
Revista JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE Vol. 20 Núm. 10 (págs. 1443 a 1458)

The technological and evironmental efficiency of the EU-27 power mix: An evaluation based on MPT

Autores/as Fernando de-Llano Paz, Susana Iglesias Antelo, Anxo Calvo Silvosa, Isabel Soares
Revista ENERGY Vol. 69 (págs. 67 a 81)

A Behavioral Model of the Credit Boom

Autores/as David Peón, Anxo Calvo, Manel Antelo
Revista IDEGA Documentos de Traballo Análise Económica Vol. 57 (págs. 3 a 25)

The European Space of Higher Education: New methodologies and strategies

Autores/as Rosa María Mariz-Pérez
Revista Advances in Education Research Vol. 52 (págs. 340 a 345)

Renewable energy, electricity market and employment: The case of Spain

Autores/as María Teresa García-Álvarez, Laura Varela-Candamio, Isabel Novo-Corti
Revista REGIONAL AND SECTORAL ECONOMIC STUDIES Vol. 13 Núm. 1 (págs. 131 a 142)

Evolución de la productividad y asociación con la satisfacción en la atención hospitalaria y especializada de los sistemas sanitarios de las Comunidades Autónomas

Autores/as Amparo Seijas Díaz, Guillermo Iglesias Gómez
Revista INVESTIGACIONES REGIONALES Vol. 27 (págs. 7 a 32)

Analyzing the Techno-Economic Determinants for the Repowering of Wind Fams

Autores/as Anxo Calvo Silvosa, Guillermo Iglesias Gómez, Pablo del Rio
Revista The Engineering Economist Vol. 58 (págs. 282 a 303)
DOI https://doi.org/10.1080/0013791x.2013.814737

The problem of determining the energy mix: from the Portfolio Theory to the reality of energy planning in the Spanish case

Autores/as Fernando de Llano Paz, Anxo Calvo Silvosa, Martín Portos García
Revista European Research Studies Journal Vol. XV Núm. 4 (págs. 3 a 30)

Human capital management as a source of competitive advantage

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Mercedes Teijeiro Álvarez, Teresa García Álvarez
Revista Journal of US-China Public Administration Vol. 9 (págs. 929 a 942)

Using Behavioral Economics to Analyze Credit Policies in the Banking Industry

Autores/as David Peón, Anxo Calvo
Revista European Research Studies Journal Vol. XV Núm. 3 (págs. 145 a 160)

The relevance of human capital as a driver for innovation

Autores/as R.M. Mariz-Pérez, M.M. Teijeiro-Álvarez, M.T. García-Álvarez
Revista CUADERNOS DE ECONOMÍA Vol. 35 Núm. 98 (págs. 68 a 78)

Politicas de promoción de las energías eólicas y solar: los casos de Alemania y España

Autores/as María Teresa García-Álvarez, Rosa María Mariz-Pérez, Fernando de Llano Paz
Revista INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA, CUADERNOS ECONÓMICOS Núm. 84 (págs. 157 a 172)

Do investing cash flows help in explaining future corporate performance?

Autores/as Mª Luz Gómez Rodríguez, Flora Muiño, Fernando Ruiz Lamas
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD-SPANISH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING Vol. 41 Núm. 154 (págs. 185 a 208)

La utilidad de la información narrativa: análisis del contenido del informe de gestión

Autores/as América Alvarez, Rosario Babío, Oscar Suarez, Rosario Vidal
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 21 Núm. 1 (págs. 9 a 32)

Company Characteristics and human resource disclosure in Spain

Autores/as América Alvarez
Revista Social Responsibility Journal Vol. 8 Núm. 1 (págs. 4 a 20)

Policies and design elements for the repowering of wind farms: A qualitative analysis of different options

Autores/as Pablo del Rio, Anxo Calvo Silvosa, Guillermo Iglesias Gómez
Revista ENERGY POLICY Vol. 39 Núm. 4 (págs. 1897 a 1908)

Examining dual accounting systems in Europe

Autores/as Marta Macías, Flora Muiño
Revista The International Journal of Accounting Vol. 46 Núm. 1 (págs. 51 a 78)

Policy analysis of authorisation procedures for wind energy deployment in Spain

Autores/as Guillermo Iglesias, Pablo del Rio, Jesús Ángel Dopico
Revista ENERGY POLICY Vol. 39 Núm. 7 (págs. 4067 a 4076)

Efectos de la contracción de la demanda sobre la estrategia de recursos humanos en empresas intensivas en conocimiento

Autores/as Nuria Calvo, Rafael García Rodríguez
Revista Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social Vol. 335 (págs. 229 a 256)

The impact of human resource disclosure on corporate image

Autores/as América Alvarez
Revista Journal of human resources costing and accounting Vol. 15 Núm. 4 (págs. 279 a 298)

Structural Capital Management: A Guide for Indicators

Autores/as María Teresa García-Álvarez, Rosa Mª Mariz-Pérez, Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista International Journal of Management & Information Systems Vol. 15 Núm. 3 (págs. 41 a 52)

A resposta do Goberno español á crise financeira internacional a través do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB)

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista ANÁLISE EMPRESARIAL Núm. 40 (págs. 16 a 24)

Analysis of teaching based on learning in the context of the European Space of Higher Education

Autores/as María Teresa García-Álvarez, Rosa María Mariz-Pérez
Revista International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE) Vol. I Núm. 3 (págs. 190 a 195)

A Crise do modelo asociativo xuvenil non lucrativo. Viabilidade económica dun modelo cooperativista alternativo.

Autores/as Fernando de Llano Paz
Revista ANÁLISE EMPRESARIAL Núm. 40 (págs. 88 a 104)

La Reforma Fiscal Verde en España: Un Nuevo Impulso Fiscal

Autores/as Laura Varela Candamio, Maria Teresa García Álvarez
Revista BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Núm. 3002 (págs. 27 a 38)

Measurement of productive efficiency with frontier methods: A case study for wind farms

Autores/as Guillermo Iglesias Gómez, Pablo Castellanos Garcia, Amparo Dolores Seijas Díaz
Revista ENERGY ECONOMICS Vol. 32 Núm. 5 (págs. 1199 a 1208)

La gestión del capital humano en el marco de la teoría del capital intelectual. Una guía de indicadores

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, María Mercedes Teijeiro Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Revista ECONOMÍA INDUSTRIAL Vol. 378 (págs. 45 a 57)

Cálculo del patrimonio neto empresarial en el caso de oferta de compra de acciones. Un ajuste ente la normativa mercantil y contable

Autores/as Emilia Luisa García Arthus, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 323 (págs. 165 a 186)

Comportamento enerxético de Galicia durante o período 201-2006 a partir dos seus balances enerxéticos

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 19 Núm. 1 (págs. 57 a 76)

El patrimonio neto de la empresa en el caso de continuidad de la actividad

Autores/as Emilia Luisa García Arthus, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista TÉCNICA CONTABLE Núm. 729 (págs. 36 a 43)

Talent management in professional services firms: a HR issue?

Autores/as Nuria Calvo, Rafael Maria García Rodríguez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL ANALYSIS Vol. 18 Núm. 4 (págs. 392 a 411)

Un conxunto de reflexións sobre o proceso e a resolución da convocatoria de novos parques eólicos de 2008

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista ANÁLISE EMPRESARIAL Núm. 39 (págs. 72 a 79)

A systems dynamics model to analyze the influence of financial resources on the percentage of franchised units

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Maria Teresa García Álvarez
Revista INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL Vol. 8 Núm. 10 (págs. 53 a 60)

The internationalization strategy of Spanish indigenous franchised chains: A resource-based view

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Maria Teresa García Álvarez
Revista JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT Vol. 47 Núm. 4 (págs. 514 a 530)

Nuevas cuentas anuales consolidadas (1ª parte). Balance y cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Revista PARTIDA DOBLE Núm. 212 (págs. 22 a 35)

Nuevas cuentas anuales consolidadas (2ª parte). Estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo consolidados

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Revista PARTIDA DOBLE Núm. 213 (págs. 94 a 109)

La nueva NIIF para pyme: parecidos y diferencias con el PGC

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Revista PARTIDA DOBLE Núm. 216 (págs. 34 a 44)

Presentación de cuentas consolidadas a partir del 1 de enero de 2008. Comentarios a la nota del ICAC

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 313 (págs. 189 a 214)

Efecto sobre o patrimonio neto das empresas galegas da nova contabilización dos gastos amortizables

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 18 Núm. 2 (págs. 149 a 164)

Medida da eficiencia técnica dos hospitais públicos galegos

Autores/as Guillermo Iglesias Gómez, Amparo Dolores Seijas Díaz
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 18 Núm. 1 (págs. 49 a 70)

Las entidades sin finalidad lucrativa ante el nuevo PGC 2008

Autores/as Emilia Luisa García Arthus
Revista TÉCNICA CONTABLE Núm. 719 (págs. 40 a 49)

Demonstração dos fluxos de caixa e contabilidade criativa

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, Antonio Augusto Gregorio
Revista REVISTA UNIVERSO CONTÁBIL Vol. 5 Núm. 3 (págs. 99 a 115)

A política enerxética galega do cuadrienio 2005-2009 no marco da Unión Europea

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista Revista de Estudos Euro Rexionais Núm. 3 (págs. 85 a 114)

Does graph disclosure bias reduce the cost of equity capital?

Autores/as Flora Muiño, Marco Trombetta
Revista ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH Vol. 39 Núm. 2 (págs. 83 a 102)

Los activos en el nuevo plan general de contabilidad: reconocimiento y valoración

Autores/as María Dolores Salvador Montiel
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Vol. 1 Núm. 304 (págs. 119 a 132)

Provisiones y contingencias

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Revista REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS. Vol. 1 Núm. 81 (págs. 58 a 63)

Nuevo PGC: La regulación contable del impuesto sobre beneficios y las combinaciones de negocios

Autores/as María Dolores Salvador Montiel
Revista TÉCNICA CONTABLE Vol. 1 Núm. 708 (págs. 24 a 34)

Efectos de la liberalización en la inversión de generación de electricidad. Referencia al caso español

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rafael Maria García Rodríguez, Rosa Mariz Pérez
Revista European Research on Management and Business Economics Vol. 14 Núm. 1 (págs. 73 a 84)

Evaluación de la eficiencia productiva de los parques eólicos gallegos

Autores/as Guillermo Iglesias Gómez, Amparo Dolores Seijas Díaz
Revista ESTUDIOS DE ECONOMIA APLICADA Vol. 26 Núm. 3 (págs. 167 a 0)

Cómo aplicar el método de adquisición en las combinaciones de negocios

Autores/as María Dolores Salvador Montiel
Revista PARTIDA DOBLE Vol. 1 Núm. 198 (págs. 26 a 41)

O potencial do galego como integrante da estratexa empresarial

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 9 (págs. 129 a 140)

Nuevo PGC: el marco conceptual y la regulación contable de las combinaciones de negocios

Autores/as María Dolores Salvador Montiel
Revista REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS. Vol. 1 Núm. 82 (págs. 9 a 12)

Energía y política energética

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, Xoán Ramón Doldán García
Revista PAPELES DE ECONOMIA ESPAÑOLA Núm. 22 (págs. 143 a 156)

Analysis of. The generation investiment strategy of Spanish electricity companies

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rafael Maria García Rodríguez, Rosa Mariz Pérez
Revista THE BUSINESS REVIEW, CAMBRIDGE Vol. 7 Núm. 1 (págs. 119 a 123)

La reforma contable y la NIIF para pyme

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, María Dolores Salvador Montiel, Julio Santiago Boullón
Revista PARTIDA DOBLE Núm. 188 (págs. 62 a 75)

La Responsabilidad Social Corporativa, ¿genera valor?

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Revista REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS. Núm. 78 (págs. 3 a 7)

Análisis de la estrategia de inversión en generación de las empresas eléctricas españolas

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Rafael Maria García Rodríguez, Maria Teresa García Álvarez
Revista BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Vol. 62 Núm. 19 (págs. 273 a 283)

Un estudio empírico sobre el peso relativo de las participaciones en sociedades puestas en equivalencia

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, Meitong Jin
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD-SPANISH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING Núm. 131 (págs. 52 a 71)

Normativa contable internacional y el Fondo de Comercio en las combinaciones de negocios

Autores/as María Dolores Salvador Montiel
Revista REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 283 (págs. 179 a 194)

El ciclo de vida de un negocio como método de análisis del estado de flujos de efectivo

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, Miguel Pérez Iglesia
Revista TÉCNICA CONTABLE Núm. 685 (págs. 15 a 24)

Las PYME ante las cuentas anuales que se avecinan

Autores/as María Dolores Salvador Montiel
Revista TÉCNICA CONTABLE Núm. 683 (págs. 4 a 10)

Reforma de la legislación mercantil en materia contable: Efectos tributarios sobre la base imponible del impuesto sobre sociedades

Autores/as María Dolores Salvador Montiel
Revista PARTIDA DOBLE Núm. 177 (págs. 42 a 48)

Escisión de sociedades: Una propuesta de estados financieros

Autores/as María Dolores Salvador Montiel
Revista PARTIDA DOBLE Núm. 175 (págs. 25 a 31)

Diagnóstico enerxético: bases para un debate futuro

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, Xoán Ramón Doldán García
Revista Criterios, res publica fulget (págs. 167 a 190)

Los principios contables y el Balance de Escisión

Autores/as María Dolores Salvador Montiel
Revista TÉCNICA CONTABLE Núm. 672 (págs. 4 a 16)

Technology and export behaviour: A resource-based view approach

Autores/as Rafael Maria García Rodríguez, López-Rodríguez, J.
Revista INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW Vol. 14 Núm. 5 (págs. 539 a 557)

Corporate characteristics, governance rules and the extent of voluntary disclosure in Spain

Autores/as M. Rosario Babío Arcay, M. Flora Muíño Vázquez
Revista Advances in Accounting Vol. 21 (págs. 299 a 331)

Efectos de la liberalización en el Pool eléctrico español: ¿Eficiencia o comportamiento estratégico?

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Revista BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Núm. 185 (págs. 333 a 357)

An empirical evaluation of franchise contracting provisións in Spanish chains

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Revista INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL Vol. 4 Núm. 1 (págs. 49 a 60)

XBRL: unha proposta de traducción ao galego da taxonomía IAS-PFS

Autores/as Carlos Piñeiro Sánchez, Fernando Ruiz Lamas, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 13 (págs. 237 a 274)

Escisión de sociedades anónimas: La imagen fiel y la información contable

Autores/as María Dolores Salvador Montiel
Revista TÉCNICA CONTABLE Núm. 663 (págs. 4 a 12)

PROMETHEE: An extension through fuzzy mathematical programming

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro, Mariano Jiménez López
Revista JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY Vol. 56 (págs. 0 a 0)

Percepción de intanxibles e as súas consecuencias sobre o rendemento empresarial

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, Vicente López López
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 12 Núm. 2 (págs. 67 a 82)

Análisis del concepto reputación y de su relación con el rendimiento empresarial

Autores/as Susana Iglesias Antelo, Vicente López López, Anxo Ramón Calvo Silvosa, Jean - Pierre Levy Mangin
Revista CIENCIA, ERGO SUM Vol. 10 Núm. 3 (págs. 245 a 253)

Modelo RBV y rendimiento empresarial: análisis discriminante en PYMES gallegas

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, Vicente López López
Revista BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Vol. 58 (págs. 503 a 522)

Información contable sobre infraestructuras públicas

Autores/as Mª Luz Gómez Rodríguez
Revista PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO Núm. 32 (págs. 75 a 90)

Aplicación del índice de productividad de Malmquist a la evaluación de productos.

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro, Félix Ramón Doldán Tie
Revista REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 11 Núm. 2 (págs. 173 a 180)

Reflexións para unha política de promoción empresarial axeitada da PEME galega.

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista ANÁLISE. REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA E CIENCIAS SOCIAIS Núm. 32 (págs. 3 a 8)

Selección de productos sanitarios mediante multicriterio.

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro, C. Lasheras Goicochea
Revista REVISTA GALEGA DE ACTUALIDADE SANITARIA Vol. 1 Núm. 4 (págs. 262 a 265)

Operations planning in the dairy sector using mathematical programming

Autores/as Félix Ramón Doldán Tie, Alejandro M. Fernández Castro, Ángel S. Fernández Castro
Revista Modelling, Measurement and Control Vol. 23 Núm. 4 (págs. 31 a 41)

Sistemas de retribución e control dos directivos. ( e II)

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Núm. 139 (págs. 27 a 27)

A importancia das finanzas operativas na xestión empresarial.

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Núm. 128 (págs. 2 a 2)

Don de linguas

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Núm. 133 (págs. 43 a 43)

¿E agora que?

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Núm. 129 (págs. 27 a 27)

¿Serve o consello de administración para controlar a actuación dos directivos? ( e II)

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Núm. 137 (págs. 27 a 27)

Sistemas de retribución e control dos directivos.

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Núm. 138 (págs. 27 a 27)

O investimento en intanxibles, clave da vantaxe competitiva.

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Núm. 134 (págs. 43 a 43)

A información veraz, aspecto clave para o control dos directivos

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Núm. 135 (págs. 43 a 43)

¿E agora que? ( e II)

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Núm. 130 (págs. 29 a 29)

¿Serve o consello de administración para controlar a actuación dos directivos?

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Núm. 136 (págs. 43 a 43)

Productividad, competencia e innovación en banca privada española

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro, Joan R. Rosés, X. Cuadras-Morató
Revista REVISTA DE HISTORIA ECONÓMICA Núm. 3 (págs. 543 a 575)

Capital buggeting in health organizations: applications of the mulcriteria method PROMETHEE V

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro
Revista FUZZY ECONOMIC REVIEW Vol. 7 Núm. 2 (págs. 93 a 107)

Lancaster¿s characteristic appoach revisited: product selection using no-parametric methods

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro, Peter Smith
Revista MANAGERIAL AND DECISIÓN ECONOMICS Vol. 23 Núm. 2 (págs. 83 a 91)

Valoración en las existencias en las empresas de acuicultura

Autores/as Emilia Luisa García Arthus
Revista PANORAMA ACUÍCOLA Vol. 79 Núm. 6 (págs. 28 a 31)

Problemas en el contraste de las hipótesis del tipo impositivo y del ahorro fiscal de Angelo y Masulis. Una aplicación empírica al caso español.

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, Lucía Boedo Vilabella
Revista REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 10 Núm. 3 (págs. 97 a 112)

Análisis de los estados de Circulación Financiera

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Revista CIBERCONTA Núm. - (págs. 0 a 0)

Incidencia do tamaño sobre o comportamento financeiro da empresa. Unha análise empírica con PEMES galegas

Autores/as Lucía Boedo Vilabella, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 10 Núm. 2 (págs. 195 a 216)

A creación de valor: unha necesidade no contexto da empresa do século XXI.

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista ANÁLISE EMPRESARIAL Núm. 31 (págs. 65 a 71)

Centralización de la Tesorería en la Administración Local.

Autores/as Mª Luz Gómez Rodríguez, Fernando Ruiz Lamas
Revista ANÁLISIS LOCAL Núm. 35 (págs. 17 a 30)

Modelo financiero para la evaluación e estrategias empresariales a través del cash value added (CVA).

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista BANCA & FINANZAS Núm. 68 (págs. 10 a 17)

Reflejo contable de riesgos y contingencias propios de explotaciones acuícolas

Autores/as Emilia Luisa García Arthus
Revista AQUATIC Núm. 11 (págs. 0 a 0)

Análisis contable de las subvenciones en capital

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Revista EL MUNDO CONTABLE PROFESIONAL Núm. - (págs. 54 a 58)

Comportamiento orientado por el mercado. internacionalización y otros antecedentes seleccionados: una investigación empírica

Autores/as J. A. Varela González, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. REVISTA DE ECONOMÍA Núm. 774 (págs. 37 a 52)

La auditoría pública en el marco de las normas de auditoría de la intervención general del Estado

Autores/as Mª Luz Gómez Rodríguez
Revista GALICIA EN CLAVE ECONÓMICA Núm. 4 (págs. 129 a 129)

El análisis externo del cuadro de financiación consolidado

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. - (págs. 123 a 192)

Cuadro de Financiación: Análisis de los Flujos por Operaciones.

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Revista ACTUALIDAD FINANCIERA Vol. - Núm. 10 (págs. 13 a 31)

On the normative use of financial statement data

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro, Peter Smith
Revista REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 6 Núm. 2 (págs. 127 a 142)

Un modelo de síntesis de los factores que determinan la estructura de capital óptima de las PYMES

Autores/as Lucía Boedo Vilabella, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 4 Núm. 1 (págs. 107 a 124)

La normalización del Etado de Tesorería

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Revista PARTIDA DOBLE Vol. - Núm. 77 (págs. 30 a 36)

Las subvenciones de capital y las correcciones valorativas de participaciones.

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, Ricardo Palleiro Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Vol. - Núm. 177 (págs. 145 a 162)

Balances al día

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Revista ECONOMÍA Y FINANZAS (MADRID) Vol. - Núm. 96 (págs. 6 a 6)

A Mathematical Programming Approach to Product Characteristics

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro, Peter Smith
Revista DISCUSSION PAPERS IN ECONOMICS Vol. 96 Núm. 3 (págs. 0 a 0)

Problemática contable da aportación de traballo voluntario nunha fundación

Autores/as Emilia Luisa García Arthus
Revista ANÁLISE. REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA E CIENCIAS SOCIAIS Vol. - Núm. 22 (págs. 0 a 0)

A imaxe fiel e a Contabilidade das entidades sen finalidades lucrativas

Autores/as Emilia Luisa García Arthus
Revista ANÁLISE. REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA E CIENCIAS SOCIAIS Vol. - Núm. 23 (págs. 0 a 0)

El problema de la depreciación en las Fundaciones

Autores/as Emilia Luisa García Arthus
Revista PARTIDA DOBLE Vol. - Núm. 59 (págs. 0 a 0)

La retribución de los Equipos de Ventas

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Revista REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 4 Núm. 1 (págs. 141 a 149)

On the normative use of Financial Statement Data. The University of York

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro
Revista DISCUSSION PAPERS IN ECONOMICS Vol. - Núm. 30 (págs. 32 a 0)

Towards a Gene¬ral Non-parametric Mo¬del of Cor¬porate Performan¬ce

Autores/as Ángel S. Fernández Castro, Peter Smith
Revista OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE Vol. 22 Núm. 3 (págs. 237 a 249)

Contabilidad Financiera.Fundamentos teóricos y casos prácticos. 2º Edición

Autores/as Sara Cantorna, José Manuel Maside, América Álvarez
Editorial IBERGARCETA PUBLICACIONES S.L., (España)
ISBN 978-84-1728-978-2

Introducción a la gestión del riesgo. Guía para implantar la gestión del riesgo en la empresa paso a paso

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro, Fernando de Llano Paz, Rubén Lado-Sestayo
Editorial Editorial Fundación INADE, Vigo (España)
ISBN 978-84-09-26841-2

Contabilidad Financiera. Teoría y práctica del plan general de contabilidad

Autores/as Sara Cantorna, Jose Manuel Maside, Rosario Vidal, América Alvarez
Editorial Andavira Editora, S.L., Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8408-698-7

O problema da determinación do MIX enerxético: da teoria de carteiras á realidade da planificación enerxética no caso español e galego

Autores/as Anxo Calvo Silvosa, Fernando de Llano Paz
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-468-7

Contabilidad financiera. Casos prácticos resueltos y comentados

Autores/as Sara Cantorna, Jose Manuel Maside, Rosario Vidal, América Alvarez
Editorial Andavira Editora, S.L., Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8408-596-6

Economía sostenible. Teoría y política

Autores/as Jesús Ángel Dopico Castro, Guillermo Iglesias Gómez
ISBN 978-84-9745-567-1

La liberalización de la industria eléctrica española. Análisis dinámico de la actividad de generación

Autores/as Maria Teresa García Álvarez
Editorial Instituto de Estudios Económicos, Madrid (España)
ISBN 978-84-88533-55-5

Manual de Consolidación de Estados Financieros (en CD)

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Editorial Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-179-3

Supuestos de Contabilidad Financiera

Autores/as María Dolores Salvador Montiel
Editorial Civilis, Coruña, A (España)
ISBN 84-933512-6-1

Estados contables de circulación financiera individuales y consolidados

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-094-0

Economía, Empresa y Sociedad. Homenaje a Eduardo Barreiros

Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-60097-64-1

A comercialización da artesanía de Galicia. Evidencias, tendencias e apuntamentos de perspectiva.

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Editorial Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN VG:167-2001

Supuestos de contabilidad general

Autores/as Emilia Luisa García Arthus
Editorial J.B. Castro, Coruña, A (España)
ISBN 84-607-1533-7

Métodos cuantitativos de selección de inversiones. Casos prácticos

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro, Susana Iglesias Antelo
Editorial Tórculo, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8408-167-2

Selección de Inversiones con base en Criterios Cualitativos (en ruso)

Autores/as Félix Ramón Doldán Tie, Ángel S. Fernández Castro
Editorial Programa Tempus-Tacis, Minsk (Bielorrusia)
ISBN 985-426-186-6

Realidad Virtual y Visualización Avanzada

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro, Domingo Bello Janeiro, González-Sanmamed, M., José Manuel Yáñez Rodríguez, Antonino Santos Del Riego, Pablo Costa Buján, Julián Dorado de la Calle, Arturo Franco Taboada, Javier Pereira Loureiro, Evaristo Zas Gómez, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Antonia Mª Pérez Naya, Juan Jesús Romero Cardalda, Carlos Mantiñán Campos, Ana Belén Porto Pazos, José María Nicolás Ventura Real, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Francisco Javier Vizcaíno Monti, Carlos Fernández-Gago Varela, Delia Josefina Álvarez López, Justo A. Álvarez Prieto
Editorial Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-88051-69-1

El precario. Estudio teórico- práctico( 2ª Edición ampliada)

Autores/as X. Cuadras-Morató, Domingo Bello Janeiro, Ángel Santiago Fernández Castro, Joan R. Rosés
Editorial Comares, Granada (España)
ISBN 84-8151-875-1

Supuestos de contabilidad general

Autores/as Emilia Luisa García Arthus
Editorial UDC, (España)
ISBN 84-8416-769-0

De la peseta al euro:reflexiones conceptuales y estratégicas.

Autores/as Valentín Alejandro Martínez, José Álvarez Cobelas, Sebastián Bamonde Rodríguez, José Ramón Beltrán De Heredia Chapero, Antonio Erias Rey, Juan Jesús Fernández Cainzos, José Antonio Novo Peteiro, Fernando Ruiz Lamas, Ricardo José Vara Arribas, Marcelino Fernández Mallo, José Luis Gómez, Nuria Onega Carrión
Editorial IGAPE, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-453-2136-6

"Análisis Coste-Beneficio. Aplicación a la Selección de Inversiones"

Editorial Tórculo Edicións, Santiago de Compostela (España)
ISBN nodef-0317

Diseño y puesta en marcha de un proyecto de Aprendizaje y Servicio en Análisis Económico de las Organizaciones

Autores/as María Teresa García Álvarez,Mercedes Teijeiro
Libro Contextos universitarios transformadores: retos e ideas innovadoras.
Edita Universidade da Coruña - Servizo de Publicacións.
ISBN: 978-84-9749-678-0
Páginas De la 169 a la 181

Gamification in Service Learning: An Innovative Experience

Autores/as Varela-Candamio, Laura,Joaquín Enríquez-Díaz,Marcos Rouco-Couzo
Libro Learning Strategies and Constructionism in Modern Education Settings
Edita IGI Global.
ISBN: 1522554300
Páginas De la 152 a la 175

Proceding tiulado "Una nueva metodología para el análisis de la sostenibilidad: aplicación concreta al caso de las spin-offs", publicado en EDaSS Proceedings. Cities in the Knowledge society.

Autores/as
Libro VI EDaSS Proceedings. Cities in the Knowledge Society.
Edita EDaSS - INTERNATIONAL WORKSHOP ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL SUSTAINABILITY.
ISBN: 2340-3640
Páginas De la 17 a la 17

Regulatory Risk and Foreign Investments Developed in Latin America

Autores/as Anxo Calvo Silvosa,Ruben C. Lois-González
Libro Spaces of International Economy and Management. Launching New Perspectives on Management and Geography
Edita Palgrave-Mcmillan.
ISBN: 978-0-230-30022-4
Páginas De la 95 a la 112

The importance of Human Capital in innovation: A system of indicators

Autores/as Rosa Mª Mariz-Pérez,Mª Mercedes Teijeiro-Álvarez,Mª Teresa García-Álvarez
Libro Soft Computing in Management and Business Economics
Vol. 2 Edita Springer.
ISBN: 1434-9922
Páginas De la 31 a la 44

Formación universitaria dos empregados actuais

Autores/as Almudena Filgueira-Vizoso,Mª Luz Gómez Rodríguez,Emilio Ruzo Sanmartín
Libro LA DEMANDA DE TITULADOS POR PARTE DE LAS PYMES GALLEGAS
Vol. - Edita ACSUG.
ISBN: 978-84-690-7631-6
Páginas De la 87 a la 100

Conclusións

Autores/as Sara Fernández-López,Almudena Filgueira-Vizoso,Mª Luz Gómez Rodríguez,Isabel Neira Gómez,Emilio Ruzo Sanmartín,Alberto Vaquero García
Libro LA DEMANDA DE TITULADOS POR PARTE DE LAS PYMES GALLEGAS
Vol. - Edita ACSUG.
ISBN: 978-84-690-7631-6
Páginas De la 157 a la 174

Una aproximación empírica al concepto de reputación

Autores/as Susana Iglesias Antelo,Anxo Ramón Calvo Silvosa
Libro Gestión científica empresarial
Vol. - Edita Netbiblo.
ISBN: 84-9745-051-5
Páginas De la 87 a la 99

Análisis discriminante múltiple

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa,Manuel Rodríguez López
Libro Análisis multivariable para las Ciencias Sociales
Vol. - Edita Prentice Hall.
ISBN: 84-205-3727-6
Páginas De la 250 a la 276

IZAR Construcciones Navales

Autores/as Maria Teresa García Alvarez,Beatriz Fernández Muñiz,José Manuel Montes Peón,Camilo José Vázquez Ordás
Libro Estrategias y operaciones empresariales en los nuevos mercados. 20 casos a estudio.
Vol. - ISBN: 8447017710
Páginas De la 343 a la 368

Duro Felguera

Autores/as Maria Teresa García Alvarez,Beatriz Fernández Muñiz,José Manuel Montes Peón,Camilo José Vázquez Ordás
Libro Estrategias y operaciones empresariales en los nuevos mercados. 20 casos a estudio.
Vol. - ISBN: 8447017710
Páginas De la 301 a la 324

Información económica, beneficio y ética empresarial

Autores/as Emilia Luisa García Arthus
Libro José Manuel Bermudo & Montse Lavado Fau: "Retos de la razón práctica".
Vol. - Edita Universidad de Barcelona.
ISBN: 84-475-2729-8
Páginas De la 399 a la 404

Creación de valor para el accionista. Estudio empirico en el contexto de un conjunto de empresas gallegas que cotizan en la Bolsa de Madrid.

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa,Susana Iglesias Antelo
Libro Economía, Empresa y Sociedad. Homenaje a Eduardo Barreiros
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 84-60097-64-1
Páginas De la 69 a la 83

La influencia de la productividad en la consolidación de los grupos regionales en la banca privada española (1900-1914)

Autores/as X. Cuadras-Morató,Ángel S. Fernández Castro,Joan R. Rosés
Libro Peseta y Protección
Edita Edicións Universitat Barcelona.
ISBN: 84-8338-259-8
Páginas De la 221 a la 232

Técnicas paramétricas y no paramétricas de evaluación de la eficiencia en asistencia sanitaria

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro
Libro Aula Aberta. Avaliación e Calidade.
Vol. - Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-2665-1
Páginas De la 88 a la 113

Eficiencia de centros sanitarios

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro
Libro A Coruña. Línea, color y piedra de una provincia.
Vol. - Edita Diputación A Coruña.
ISBN: 84-89652-96-1
Páginas De la 0 a la 0

Unidad 10: lexislación fiscal

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Libro Economía e organización de empresas
Vol. - Edita Tórculo Edicións.
ISBN: 84-89962-32-4
Páginas De la 179 a la 228

unidades 13: as fontes de financiamento na empresa

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Libro Economía e organización de empresas
Vol. - Edita Tórculo Edicións.
ISBN: 84-89962-32-4
Páginas De la 293 a la 316

Efectos sobre la contabilidad derivados de la conversión del euro

Autores/as Fernando Ruiz Lamas,Ricardo José Vara Arribas
Libro De la peseta al euro:reflexiones conceptuales y estratégicas.
Vol. - Edita IGAPE.
ISBN: 84-453-2136-6
Páginas De la 159 a la 177

Aspectos claves no deseño dos equipos de ventas

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Libro Herramientas para la mejora y el incremento de ventas en el comercio
Vol. - Edita Orgn.Empresas Univ. Vigo.
ISBN: 84-8498-428-1
Páginas De la 139 a la 139

Algunas consideraciones sobre la formulación del cuadro de financiación consolidado en grupos con filiales extranjeras

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Libro Internacionalización de la empresa española. Un desafio para el 2000
Vol. - Edita AECA.
ISBN: nodef-0367
Páginas De la 959 a la 977

Las empresas públicas de gestión de residuos sólidos urbanos: modelo para desarrollo sustentable

Autor/a Héctor Carvajal Romero
Director/es María Teresa García Álvarez; María Mercedes Teijeiro Álvarez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Calificación Sobresaliente Cum Laude

As concesións hidroeléctricas: A súa reversión e a nova explotación do recurso

Autor/a José Antonio Blanco Moa
Director/es Carlos Ignacio Aymerich Cano; Anxo Ramón Calvo Silvosa
Ámbito Facultad de Derecho
Calificación Sobresaliente Cum Laude

El desarrollo sostenible y la Responsabilidad Social Universitaria en el Ecuador

Autor/a Javier Alejandro Bermeo Pacheco
Director/es María Teresa García Álvarez; María Mercedes Teijeiro Álvarez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Barreras económicas e impulsores de las inversiones en eficiencia energética en el transporte marítimo de mercancías: una aproximación desde el problema del agente-principal

Autor/a Ángeles María Longarela Ares
Director/es Anxo Ramón Calvo Silvosa
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Estudio de la producción y consumo responsable en el marco del desarrollo sostenible

Autor/a Gustavo Piñeiro Villaverde
Director/es María Teresa García Álvarez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Calificación Sobresaliente Cum Laude

The influence of structural and psychological empowerment on work engagement in service organisations

Autor/a Ariadna Monje Amor
Director/es José Pablo Abeal Vázquez; Nuria Begoña Calvo Babío
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Calificación Sobresaliente Cum Laude

An application of the Modern Portfolio Theory to the optimization of the European Union power generation mix from an environmental perspective

Autor/a Paulino Martínez Fernández
Director/es Anxo Ramón Calvo Silvosa; Fernando De Llano Paz
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Selección de proyectos considerando variables de entorno. Aplicación al mantenimiento de instalaciones eléctricas

Autor/a Óscar García Fernández
Director/es Ángel Santaiago Fernández Castro
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Un modelo para la selección de carteras eficientes de activos energéticos en el marco de la Unión Europea

Autor/a Fernando de Llano Paz
Director/es Anxo Calvo-Silvosa; Susana Iglesias Antelo
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Behavioral microfoundations of retail credit markets. A theoretical and experimental approximation

Autor/a David Olegario Peón Pose
Director/es Anxo Calvo-Silvosa Manel Antelo Suárez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Análisis de los estados de flujos de tesorería y la contabilidad creativa

Autor/a Antonio Augusto Gregorio
Director/es Fernando Ruíz Lamas
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Evaluación y selección de una cartera de proyectos interdependientes en un contexto borroso. Aplicación al caso de la mineria del carbón

Autor/a Begoña Alvarez García
Director/es Ángel Santiago Fernández Castro
Ámbito Economía Financiera y Contabilidad
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Supplier selection as a change process: a grounded theory approach

Autor/a Javier A. Carrasco Pena
Director/es Ángel Santiago Fernández Castro;Mª Luz Gómez Rodríguez
Ámbito Economía Financiera y Contabilidad
Calificación Sobresaliente Cum Laude

El proceso de creación de valor basado en los activos intangibles y la normalización contable

Autor/a Jose Manuel Veiga Pereira
Director/es Fernando Ruiz Lamas
Ámbito Economía Financiera y Contabilidad
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Análisis dinámico de las políticas de gestión del conocimiento en el sector de la consultoría

Autor/a Nuria Begoña Calvo Babío
Director/es Rafael Maria García Rodríguez
Ámbito Economía Aplicada 2
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Análisis da evolución de las cadenas de establecimientos franquiciados. Una visión dinámica de los condicionantes de la estructura de propiedad de las enseñas españolas

Autor/a Rosa Maria Mariz Perez
Director/es Rafael Maria García Rodríguez
Ámbito Economía Financiera y Contabilidad
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Efectos de la desregulación del sector eléctrico sobre la estrategia de las compañias electricas. Análisis dinámico de la actividad de generación: Mercado mayorista de electricidad e inversión en capacidad de generación. Referencia al caso español

Autor/a María Teresa García Álvarez
Director/es Rafael Maria García Rodríguez
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Análisis de la actividad exportadora de la empresa: una aproximación desde la teoría de recursos y capacidades

Autor/a Jose Lopez Rodriguez
Director/es Rafael Maria García Rodríguez
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Calificación Sobresaliente Cum Laude

The future of an emissions-neutral European power generation portfolio analysed through MPT: EU Green Deal Scenarios
5th International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics (ICEE 2022)
Internacional

Autores/as Paulino Martínez, Fernando de Llano-Paz, Anxo R. Calvo Silvosa
Lugar Porto (Portugal)

Designing Energy and Environmental Efficient Power portfolios for the European Union Energy Security Strategy
5th International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics (ICEE 2022)
Internacional

Autores/as Fernando de Llano Paz, Juan J. Cartelle Barros, Paulino Martínez Fernández
Lugar Porto (Portugal)

Rompendo Regras LAB. Proxecto transversal por unha menstruación digna e ecosaudábel.
VI Xornadas de Innovación Docente na UDC
Local

Autores/as Rodríguez-Romero, Mar, Montserrat Muriano, Longarela-Ares, Ángeles, Alicia Martínez-Rodríguez
Lugar Coruña, A (España)

Diseño y análisis de una cartera de inversión en activos financieros del sector energético europeo
XV Congreso de la Asociación Española de Economía Energética (AEEE)
Nacional

Autores/as Fernando Barreiro Cotelo, Fernando de Llano Paz, Paulino Martínez Fernández
Lugar Toledo (España)

Nuevos avances en la aplicación de la moderna teoría de carteras a la generación de electricidad
XV Congreso de la Asociación Española de Economía Energética (AEEE)
Nacional

Autores/as Alberto López Rivas, Fernando de-Llano Paz, Paulino Martínez Fernández
Lugar Toledo (España)

Expresión corporal, adaptacións curriculares e operacións financeiras: aproveitando sinerxias entre GIDs da UDC
IV Xornadas de Innovación Docente da UDC
Nacional

Autores/as Fernando de Llano-Paz, Miriam Carretero, Paulino Martínez Fernández
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Las externalidades medioambientales y la reforma fiscal verde
XIV Congreso de la Asociación Española de Economía Energética
Nacional

Autores/as Florencia Noemi Malga Díaz, Fernando de Llano-Paz
Lugar Coruña, A (España)

Análisis de los determinantes que influyen en la innovación y su importancia en el desarrollo empresarial sostenible
II Congreso Internacional Online sobre Economía, Empresa y Sociedad
Internacional

Autores/as Joaquín Enríquez-Díaz, Begoña Álvarez García, Angel S. Fernández Castro
Organizador 3Ciencias
Lugar Alcoy/Alcoi (España)

Exposición a materias primas en las compañías eléctricas europeas: Una perspectiva geo-financiera
XIV Congreso de la Asociación Española de Economía Energética
Nacional

Autores/as Rubén Lado-Sestayo, Fernando de Llano Paz
Lugar Coruña, A (España)

Análisis de la satisfacción de la demanda educativa en la formación de postgrado
1º Congreso Mundial de Educación. EDUCA 2018
Internacional

Autores/as Begoña Alvarez García, Joaquín Enríquez-Díaz, Longarela-Ares, Ángeles, Paulino Montes-Solla
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Da Facultade de Economía e Empresa (UDC) á práctica profesional: o TFG baseado en ABP y como ponte académica-formativa ¿experiencial¿
III XORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE
Local

Autores/as Fernando de Llano Paz, Paulino Martínez Fernández
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Empty Coruña? Un dispositivo académico transdisciplinar sobre la problemática urbana. Reflexiones desde los estudios de Economía y Administración de Empresas
III Xornadas de Innovación Docente da UDC
Autonómico

Autores/as Fernando Bruna, Fernando de-Llano Paz, Longarela-Ares, Ángeles, Anxo R. Calvo Silvosa
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Mejorando la experiencia de aprendizaje en materias de Finanzas Avanzadas: Una aplicación práctica con herramientas de aprendizaje y autoevaluación en un entorno TIC
XXVI Jornadas ASEPUMA - XIV Encuentro Internacional
Internacional

Autores/as Begoña Álvarez-García, Joaquín Enríquez-Díaz, Longarela-Ares, Ángeles
Organizador ASEPUMA - Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa
Lugar Sevilla (España)

A Method for Selecting an Adequate Emission Level of the Energy Mix
XIII Congreso Anual de la Asociación Española de Economía Energética (AEEE)
Nacional

Autores/as Paulino Martínez Fernández, Fernando de Llano Paz, Anxo Calvo-Silvosa, Isabel Soares
Organizador Universidad de Zaragoza
Lugar Zaragoza (España)

Energy Planning under the Markowitz's portfolio theory perspective: Spanish Power Mix case
XIII Congreso Anual de la Asociación Española de Economía Energética (AEEE)
Nacional

Autores/as Fernando de Llano-Paz, Iago Iglesias
Organizador Universidad de Zaragoza
Lugar Zaragoza (España)

A novel approach to the concept and measurement of Energy Security in the European Union
XIII Congreso Anual de la Asociación Española de Economía Energética (AEEE)
Nacional

Autores/as Fernando de-Llano Paz, Paulino Martínez Fernández, Anxo Calvo-Silvosa
Organizador Universidad de Zaragoza
Lugar Zaragoza (España)

A CAPM Analogous multi-stage model for setting a Path towards a Decarbonized Power Generation Portfolio
VIII Atlantic Workshop on Energy and Environmental Economics
Internacional

Autores/as Paulino Martínez Fernández, Fernando de Llano-Paz, Anxo Calvo-Silvosa, Isabel Soares
Organizador Economics for Energy
Lugar Grove, O (España)

La ludificación como metodología docente, una experiencia en los estudios universitarios.
1º Congreso Mundial de Educación , Innovación e Investigación Educativa. Educa 2018
Internacional

Autores/as Varela-Candamio, Laura, Joaquín Enríquez-Díaz, Marcos Rouco-Couzo
Lugar Coruña, A (España)

Analysis of the WACC in LCOE calculations
3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND ENVIRONMENT: BRINGING TOGETHER ECONOMICS AND ENGINEERING (ICEE)
Internacional

Autores/as Paulino Martínez Fernández, Fernando de Llano-Paz, Anxo Calvo-Silvosa, Isabel Soares
Organizador Universidade do Porto - Faculdade de Economía
Lugar Oporto (Portugal)

Pollutant versus not pollutant generation Technologies: A CML-analogous analysis
3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND ENVIRONMENT: BRINGING TOGETHER ECONOMICS AND ENGINEERING (ICEE)
Internacional

Autores/as Paulino Martínez Fernández, Fernando de Llano-Paz, Anxo Calvo-Silvosa, Isabel Soares
Organizador Universidade do Porto - Faculdade de Economía
Lugar Oporto (Portugal)

Revisiting mobile learning performance in gamification
V Congreso Internacional de Docencia Universitaria - Cindu 2017
Internacional

Autores/as Joaquín Enríquez-Díaz, Marcos Rouco-Couzo, Varela-Candamio, Laura
Lugar Vigo (España)

Barreras económicas a la inversión en eficiencia energética en el transporte marítimo de mercancías a partir de un enfoque de agencia.
XXVII Jornadas Hispano Lusas de Gestión Científica
Internacional

Autores/as Longarela-Ares, Ángeles, Anxo Calvo-Silvosa
Lugar Benidorm (España)

Toma de decisiones de inversión en medidas de eficiencia energética en el transporte marítimo
I Congreso Internacional Online sobre Economía, Empresa y Sociedad.
Internacional

Autores/as Longarela-Ares, Ángeles
Organizador Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
Lugar Alcoy/Alcoi (España)

Análisis de los drivers de satisfacción de los estudiantes de un Máster Universitario: el caso del MUBF de la Universidade da Coruña
XXV Jornadas de ASEPUMA - XIII Encuentro Internacional
Internacional

Autores/as Joaquín Enríquez-Díaz, Longarela-Ares, Ángeles, Paulino Montes-Solla, Begoña Álvarez García
Lugar Coruña, A (España)

Innovate in product or in process? A decision-making analysis about investment in innovation in the energy sector
Edulog International Conference 2017 "Economic development in Southern European Regions: Policies and higher education"
Internacional

Autores/as Joaquín Enríquez-Díaz, Rubén Lado-Sestayo, Ángel S. Fernández Castro, Begoña Álvarez García
Lugar Porto (Portugal)

Grado de satisfacción de los estudiantes de Postgrado con los estudios elegidos. El caso del Máster Oficial en Banca y Finanzas de la Universidade da Coruña
V Congreso Internacional de Docencia Universitaria (CINDU 2017)
Internacional

Autores/as Joaquín Enríquez-Díaz, Longarela-Ares, Ángeles, Paulino Montes-Solla, Begoña Álvarez García
Lugar Vigo (España)

Drivers y barreras a la innovación: un análisis comparativo multisectorial
XXV Jornadas de ASEPUMA - XIII Encuentro Internacional
Internacional

Autores/as Joaquín Enríquez-Díaz, Rubén Lado-Sestayo, Begoña Álvarez García, Ángel S. Fernández Castro
Lugar Coruña, A (España)

Gamificación en la educación superior: implicaciones de su aplicación en la docencia de matemáticas financieras
XXV Jornadas de ASEPUMA - XIII Encuentro Internacional
Internacional

Autores/as Joaquín Enríquez-Díaz, Marcos Rouco-Couzo, Varela-Candamio, Laura
Lugar Coruña, A (España)

Hacia la descarbonización de la cartera europea de tecnologías en 2050: impacto del abandono del carbón
XII Congreso de la Asociación Española de Economía Energética
Nacional

Autores/as Paulino Martínez Fernández, Fernando de Llano Paz, Anxo Calvo-Silvosa, Isabel Soares
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Salamanca (España)

The European energy challenge for 2050: Energy security, efficiency and sustainability
Energy Economics Iberian Conference (EEIC)
Internacional

Autores/as Fernando de Llano-Paz, Paulino Martínez Fernández, Isabel Soares
Lugar Lisboa (Portugal)

Análisis económico financiero de las barreras a la innovación en el sector eléctrico
XLII Reunión de Estudios Regionales. 30 años de integración en Europa en perspectiva regional: lecciones de los pasados y futuros desafíos.
Internacional

Autores/as Joaquín Enríquez-Díaz, Rubén Lado-Sestayo, Begoña Alvarez García, Ángel S. Fernández Castro
Lugar Santiago de Compostela (España)

Personnel expenses and firm performance in the product market
39th European Accounting Association Annual Congress
Internacional

Autores/as Flora Muiño, América Alvarez, Fernando Ruiz Lamas
Lugar Maastricht (Países Bajos)

The effects of different CCS technological scenarios on EU-low carbon generation mix
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND ENVIRONMENT (ICEE)
Internacional

Autores/as Paulino Martínez Fernández, Fernando de Llano-Paz, Isabel Soares
Organizador Universidade do Minho - School of Engineering
Lugar Guimaraes (Portugal)

Addressing 2030 EU Policy framework for Energy and Climate: Cost, risk and energy security issues
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND ENVIRONMENT (ICEE)
Internacional

Autores/as Fernando de Llano-Paz, Paulino Martínez Fernández, Isabel Soares
Organizador Universidade do Minho - School of Engineering
Lugar Guimaraes (Portugal)

Multidimensional competition and corporate disclosure
38th European Accounting Association Annual Congress
Internacional

Autores/as María Flora Muíño Vázquez, Manuel Núñez-Nickel
Organizador European Accounting Association
Lugar Glasgow (Reino Unido)

Personnel expenses and firm performance in the product market
XI Workshop on Empirical Research in Financial Accounting
Internacional

Autores/as Flora Muiño, América Alvarez, Mª Luz Gómez Rodríguez, Fernando Ruiz Lamas
Lugar Córdoba (España)

Multidimensional competition and corporate disclosure
Journal of Business Finance and Accounting Annual Conference
Internacional

Autores/as María Flora Muíño Vázquez, Manuel Núñez-Nickel
Organizador Journal of Business Finance and Accounting
Lugar Milán (Italia)

A Lei de Ordenación da Minaría de Galicia: unha aposta por unha minaría sustentable
Conferencias Santa Bárbara 2015
Autonómico

Autores/as Anxo Calvo-Silvosa
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Gestión de la impresión en tiempo de crisis
XXIV Jornadas hispanolusas de gestión cientifica
Internacional

Autores/as América Alvarez, Rosario Babio, Rosario Vidal, Oscar Suarez
Lugar Leiria (Portugal)

Proposal of a System Dynamics model to study the sustainability of renewable energies in Spain
EDaSS 2014. III Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores/as Isabel Novo-Corti, Maria Teresa García Álvarez
Organizador Dpto. Análise Económica e Admón. Empresas Univerrsidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA EMPRESA Y LAS ATRIBUCIONES EGOISTAS EN EL INFORME DE GESTIÓN
XXIV Jornadas hispanolusas de gestión cientifica
Internacional

Autores/as América Alvarez, Rosario Babio, Rosario Vidal, Oscar Suarez
Organizador Escuela Superior de Tecnología y Gestión, del Instituto Politécnico de Leiría
Lugar Ourense (España)

The European Space of higher Education: New methodologies and strategies
4ht International Conference on Applied Social science
Internacional

Autores/as Rosa-María Mariz-Pérez
Lugar Singapur (Singapur)

Assessment of academic digital platform through social networks in economic degree
VI Jornadas de Docencia en Economía.
Nacional

Autores/as Laura Varela Candamio, Isabel Novo-Corti, María Teresa García-Álvarez
Organizador ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA
Lugar Bilbao (España)

Eficiencia medioambiental y generación de electricidad en la UE-27. Horizonte 2030
IX Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética: energía y competitividad económica
Nacional

Autores/as Fernando de-Llano Paz, Susana Iglesias Antelo, Anxo Calvo Silvosa, Isabel Soares
Organizador AEEE: Asociación Española para la Economía Energética
Lugar Madrid (España)

Multidimensional competition and corporate disclosure
X Workshop on Empirical Research in Financial Accounting VI Research Forum of the Spanish Journal of Finance and Accounting
Internacional

Autores/as Flora Muiño, Manuel Núñez-Nickel
Organizador Revista Española de Financiación y Contabilidad
Lugar Coruña, A (España)

Multidimensional competition and corporate disclosure.
19th Workshop on Accounting and Management Control Memorial Raymond Konopka
Internacional

Autores/as Flora Muiño, Manuel Núñez-Nickel
Organizador 19th Workshop on Accounting and Management Control Memorial Raymond Konopka
Lugar Burgos (España)

Wind Energy In The UE: Results And Employment
The Clute Institute International Academic Conference
Internacional

Autores/as Rosa Mª Mariz-Pérez, Mª Teresa García-Álvarez, Fernando de Llano Paz
Organizador The Clute Institute
Lugar Breckenridge, Colorado (Estados Unidos)

El Plan de Acción Tutorial en la Universidad: Seguimiento del PAT de la Facultad de Economía y Empresa de la UDC y su función como plataforma educativa integral dentro del EEES
XV Reunión de Economía Mundial (REM). La riqueza cambiante en la Economía Mundial
Internacional

Autores/as Fernando de Llano-Paz, Marta Fernández-Redondo
Organizador Universidad de Cantabria (UNICAN)
Lugar Santander (España)

Persistencia del chabolismo: ¿Responsabilidad social o individual?
II Jornadas Iberoamericanas de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa
Internacional

Autores/as Rafael Maria García Rodríguez, Isabel Novo-Corti, Carmen Gago-Cortés
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

The impact of financial crisis on management report diclosure. Some evidence from Spain
36th Annual Congress of the Euopean Accounting Association
Internacional

Autores/as América Alvarez, Oscar Suarez, Rosario Babio, Rosario Vidal
Organizador European Accounting Association
Lugar Paris (Francia)

El impacto de los cambios de la actividad de la empresa en el informe de gestión
XXIII Jornadas hispanolusas de gestión cientifica
Internacional

Autores/as América Alvarez, Rosario Babio, Oscar Suarez, Rosario Vidal
Organizador Universidad de Malaga
Lugar Málaga (España)

Spin-Offs Universitarios: Capacidades Directivas y Responsabilidad Social
II JORNADAS IBEROAMERICANAS DE RRHH Y RSC
Internacional

Autores/as María José Fernández Rodríguez
Organizador UNIVERSIDAD DE A CORUÑA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUAS CALIENTES, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, UNIVERSIDAD DE MINHO Y UNIVERSITAT JAUME I
Lugar Ferrol (España)

The technological and environmental effiency of EU-27 power mix: an evaluation through mpt
1st International Conference on Energy & Environment: bringing together Economics and Engineering, ICEE
Internacional

Autores/as Fernando de Llano Paz, Susana Iglesias Antelo, Anxo Calvo Silvosa, Isabel Soares
Organizador School of Economics and Management, University of Porto
Lugar Porto (Portugal)

Smart cities and regions in Europe
IGU Urban Geography Commission Life in a changing urban Landscape
Internacional

Autores/as Rubén C. Lois González, María José Piñeira Mantiñán, José Carlos Macía Arce, Anxo R. Calvo Silvosa
Organizador IGU Urban Geography Commission
Lugar Johannesburg (Sudáfrica)

El estudio y medición del grado de diversificación en la cartera energética de un territorio. Gestión del riesgo y Seguridad de Suministro
VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Economía Energética
Internacional

Autores/as Fernando de Llano Paz
Organizador Universidad de Navarra
Lugar Pamplona/Iruña (España)

O Servizo de Formación e Recursos do PAT da Facultade de Economía e Empresa da UDC. Na busca da formación integral dentro do EEES
Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior Edición 2012 (IX FORO)
Internacional

Autores/as Fernando de Llano-Paz, Marta Fernández-Redondo
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

Una nueva metodología para el análisis de la sostenibilidad: aplicación concreta al caso de las spin-offs
I Taller Internacional sobre Desarrollo Económico y Sostenibilidad Social (EDaSS)
Internacional

Autores/as María José Rodríguez Fernández
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La Unión Europea (UE-27) y el reto de su independencia energética. Gestión del riesgo y seguridad de suministro. Perspectiva 2020-2030
XIV Reunión de Economía Mundial (REM). Internacionalización en tiempos de crisis
Internacional

Autores/as Fernando de Llano Paz
Organizador Universidad de Jaén
Lugar Jaén (España)

El impulso de empleo generado por las empresas de energías renovables
EDaSS 2012 - I International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores/as Isabel Novo-Corti, Laura Varela Candamio, Maria Teresa García Álvarez
Organizador Dpto. Análise Económica e Admón. Empresas UDC coa Universidad de Santo Tomás - Bogotá - Colombia
Lugar Coruña, A (España)

La divulgación de la información narrativa en le periodo 2005-2009. El impacto de la crisis económica
XXII JORNADAS HISPANO LUSAS
Internacional

Autores/as América Alvarez, Rosario Babio, Oscar Suarez, Rosario Vidal
Organizador UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (UTAD)
Lugar TRAS OS MONTES (Portugal)

The Spanish power tariff deficit and its securitisation: A first approach to the explanation of its market price
VII Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética
Nacional

Autores/as Paulino Martínez, Anxo Calvo, Fernando Ruíz
Organizador Asociación Española para la Economía Energética
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Análisis de la necesidad de ayuda pública para la viabilidad económica de la energía undimotriz
VII Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética
Nacional

Autores/as Cristina Anido Martinez, Anxo Calvo Silvosa, Guillermo Iglesias Gómez, Javier Telmo Miranda
Organizador Asociación Española para la Economía Energética
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Industry competition for financial resources and corporate disclosure.
XVII Workshop on Accounting and Management Control Memorial Raymond Konopka
Internacional

Autores/as Flora Muiño, Manuel Núñez-Nickel
Organizador XVII Workshop on Accounting and Management Control Memorial Raymond Konopka
Lugar Segovia (España)

Industry competition for financial resources and corporate disclosure.
35th Annual Congress of the European Accounting Association
Internacional

Autores/as María Flora Muíño Vázquez, Manuel Núñez-Nickel
Organizador European Accounting Association
Lugar Ljubljana (Eslovenia)

Growth and survival: Evidence from Spanish franchising
International Congress on Interdisciplinary Business and Social Science
Internacional

Autores/as R.M. Mariz-Pérez
Organizador ICIBSOS
Lugar Jakarta (Indonesia)

Analysis of the success of feef-in tariff for renewable energy promotion mechanism in the EU: lessons from Germany and Spain
International Congress on Interdisciplinary Business and Social Science
Internacional

Autores/as María Teresa García-Álvarez, Rosa María Mariz-Pérez
Organizador ICIBSOS
Lugar Jakarta (Indonesia)

A behavioral analysis of informational efficiency in bank-based financial systems
19th Annual Conference of the Multinational Finance Society
Internacional

Autores/as David Peón Pose, Anxo Calvo
Organizador Multinational Finance Society
Lugar Krakow (Polonia)

The importance of human capital in innovation: A system of indicators
XXVI Congreso de la Asociación Europea de Economia de la Empresa (AEDEM)
Internacional

Autores/as Rosa María Mariz-Pérez, Mª Mercedes Teijeiro Alvarez, Teresa García Álvarez
Organizador AEDEM
Lugar Barcelona (España)

La información narrativa en tiempos de crisis
XXI JORNADAS HISPANO LUSAS DE GESTIÓN CIENTÍFICA
Internacional

Autores/as América Alvarez, Rosario Babío, Oscar Suarez, Rosario Vidal
Organizador UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Lugar Córdoba (España)

Una aproximación al valor socioeconómico de las energías renovables marinas
VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA ECONOMÍA ENERGÉTICA
Nacional

Autores/as Cristina Anido Martinez, Anxo Calvo Silvosa, Primitivo González López, Santiago Martín Criado
Organizador Asociación Española para la Economía Energética
Lugar Barcelona (España)

The decision to internationalize: The case of spanish franchises
The 2011 International Academic conference
Internacional

Autores/as Rosa M. Mariz Pérez, M. Teresa García Álvarez
Organizador The Clute Institute
Lugar Maui, Hawaii (Estados Unidos)

Implications of the European Space of Higher education in the establishment of new Teaching Methodologies. A case study of a Business Degree
2011 International Academic conference
Internacional

Autores/as María Teresa García-Álvarez, Rosa María Mariz-Pérez
Organizador The Clute Institute
Lugar Maui, Hawaii (Estados Unidos)

Análisis de los determinantes de la decisión de repotenciación de un parque eólico
VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA ECONOMÍA ENERGÉTICA
Nacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, Pablo del Rio, Guillermo Iglesias Gómez
Organizador Asociación Española para la Economía Energética
Lugar Barcelona (España)

Las energías renovables marinas
CONAMA10 Congreso Nacional de Medio Ambiente
Nacional

Autores/as Primitivo González López, Antonio Salamanca Gimenez, Santiago Martín Criado, Cristina Anido Martinez
Organizador FUNDACIÓN CONAMA
Lugar Madrid (España)

El Régimen administrativo y contable del Hospital de la Caridad de La Coruña en el siglo XVIII
XIV Encuentro de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad
Nacional

Autores/as María Dolores Salvador Montiel, Fernando Ruiz Lamas
Lugar Coruña, A (España)

Convergence of a priority-based waiting list with maximum waiting time target to the standard First Come-First Served discipline
XXX Jornadas de Economía de la Salud
Nacional

Autores/as P. Rungo, R. García, L. Currais, B. Rivera
Organizador Asociación de Economía de la Salud (AES)
Lugar Valencia (España)

Renewable Marine Energies in Galicia: Potential and Monitoring Tools
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ 10)
Nacional

Autores/as Primitivo González López, Santiago Martín Criado, A. Álvarez García, Cristina Anido Martinez
Lugar Granada (España)

Análisis de los determinantes del contenido del informe de gestión
XX Jornadas hispano-lusas de gestión Cientifica
Internacional

Autores/as América Alvarez, Rosario Babío, Oscar Suarez, Rosario Vidal
Organizador Instituto politecnico de Setúbal
Lugar Setubal (Portugal)

La importancia de los parámetros técnicos en la decisión de Repotenciación de parques eólicos
XXIV Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, Guillermo Iglesias Gómez
Lugar Santiago de Compostela (España)

The problem of determinig the energy mix: from the Portfolio Theory to the reality of energy planning in the Spanish case
International Conference on Applied Business & Economics - ICABE 2010
Internacional

Autores/as Fernando de Llano Paz, Anxo R. Calvo Silvosa, Martín Portos García
Organizador International Conference on Applied Business & Economics
Lugar Coruña, A (España)

Una aproximación conceptual a las carteras de generación de energía eléctrica usando la teoría de carteras
XXIV Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)
Internacional

Autores/as Fernando de Llano Paz, Susana Iglesias Antelo, Anxo Calvo-Silvosa
Lugar Santiago de Compostela (España)

A methodological proposal for analysis of enterprise level ICT¿s
Twenty-Second Annual Conference of the International Academy of Business Disciplines (IABD)
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Maria Teresa García Álvarez, López-Rodríguez, J.
Lugar Las Vegas (Estados Unidos)

Aplicación del modelo AHP a la selección de voluntarios en organizaciones no lucrativas
XX Jornadas hispano-lusas de gestión Cientifica
Internacional

Autores/as Fernando de Llano Paz, Félix Ramón Doldán Tie
Organizador Instituto politecnico de Setúbal
Lugar Setubal (Portugal)

Development of new teaching methodologies in the European Space of Higher Education. A particular case in Business Degree
Canada International Conference on Education
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez, López-Rodríguez, J.
Lugar Toronto (Canadá)

The decision to internationalize: The case of Spanish franchises
Twenty-Second Annual Conference of the International Academy of Business Disciplines (IABD)
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, López-Rodríguez, J., Maria Teresa García Álvarez
Lugar Las Vegas (Estados Unidos)

La repotenciación de parques eólicos: aspectos normativos y financieros
V Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética
Nacional

Autores/as Anxo Calvo, Guillermo Iglesias
Organizador Asociación Española para la Economía Energética
Lugar Vigo (España)

Managing regulatory risk in energy investments developed in foreign countries
2010 SIEM International Symposium: launching a new perspective on management and geography
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, Ruben C. Lois-González
Organizador SIEM
Lugar Tokyo (Japón)

La política europea y española en materia de energías renovables.Evolución y retos pendientes
III Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano
Internacional

Autores/as Anxo Calvo Silvosa
Organizador Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo
Lugar Bergondo (España)

Efectos contables de las expectativas sobre el tratamiento fiscal del fondo de comercio tras la reforma contable
XV Congreso AECA. Decidir en época de crisis: transparencia y responsabilidad
Nacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, María Dolores Salvador Montiel, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Lugar Valladolid (España)

La ordenación de los recursos minerales: un análisis de economía ambiental
Conferencia Internacional de Minería Sostenible/International Conference Sustainable Mining
Nacional

Autores/as Guillermo Iglesias Gómez, Jesús Ángel Dopico Castro
Lugar Santiago de Compostela (España)

Aplicación de nuevas metodologías de enseñanza en el marco del Espacio Europeo de Educación
I Congreso de Docencia Universitaria
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rafael Maria García Rodríguez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Vigo (España)

Growt and survival of franchisors: The case of Spain
Internacional Academy of Business Disciplines
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Maria Teresa García Álvarez
Lugar San Antonio (Estados Unidos)

A Systems dynamics model to analyze the influence of financial resources on the percentage of franchised units
International applied business research conference
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Maria Teresa García Álvarez
Lugar Texas (Estados Unidos)

Determinants of the evolution of the Spanish wholesale electricity market
International applied business research conference
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Texas (Estados Unidos)

Do investing cash flows help in explaining future corporate performance?
VII Workshop de Investigación Empírica en Contabilidad Financiera
Internacional

Autores/as Mª Luz Gómez Rodríguez, Flora Muiño, Fernando Ruiz Lamas
Organizador Universidad de Cartagena
Lugar Cartagena (España)

Estudio Financiero de las Medidas Adoptadas por el Gobierno en Apoyo de las Familias (Análisis del impacto de dichas medidas sobre el precio financiero de las hipotecas)
Jornadas: "El Consumidor ante la Crisis Económica. Análisis y soluciones"
Nacional

Autores/as Paulino Martínez Fernández
Lugar Coruña, A (España)

El crecimiento de las cadenas de franquicia de origen español: análisis mediante un modelo de Dinámica de Sistemas
XVIII Luso-Spanish Conference on Management
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Rafael Maria García Rodríguez, Maria Teresa García Álvarez
Lugar Porto (Portugal)

A systems dynamics model to analyze the influence of financial resources on The percentage of Franchised units
20th International Academy of Business Disciplines Conference
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez
Lugar Houston (Estados Unidos)

Una visión dinámica de la influencia de los recursos financieros de las oficinas centrales sobre la decisión de franquiciar
XVIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDE)
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Rafael Maria García Rodríguez, Maria Teresa García Álvarez
Organizador Universidad de León
Lugar León (España)

Less is more: Examining dual accounting systems in Europe
31st Annual Congress of the European Accounting Association
Internacional

Autores/as Marta Macías, Flora Muiño
Organizador European Accounting Association
Lugar Rotterdam (Países Bajos)

Do investing cash flows help in explaining future corporate performance?
31st Annual Congress of the European Accounting Association
Internacional

Autores/as Mª Luz Gómez Rodríguez, Flora Muiño, Fernando Ruiz Lamas
Organizador European Accounting Association
Lugar Rotterdam (Países Bajos)

Análisis dinamico de los efectos de la garantía de potencia en la inversión de generación de electricidad en España
2º Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética (AEEE)
Nacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rafael Maria García Rodríguez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Oviedo (España)

Consolidación y NIIF
XXVII Congreso de la Asociación Española de Asesores Fiscales
Nacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Lugar Córdoba (España)

Utilidad del estado de flujos de efectivo para detectar manipulaciones de resultados
XI Jornadas de Análisis Contable. Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC).
Nacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Lugar Córdoba (España)

Planificación de la docencia en Organización de Empresas tras la declaración de Bolonia: análisis de la asignatura Economía de la Empresa: Dirección y Organización
Congreso del Proceso de Bolonia y la Enseñanza Superior en Europa
Nacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rafael Maria García Rodríguez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Salamanca (España)

Do financial restraints help to determine the percentage of franchised units? A dynamic view applied to Spanish chains
19th EAEPE Conference 2007
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Rafael Maria García Rodríguez, Maria Teresa García Álvarez
Lugar Porto (Portugal)

A simulation model for the generation activity in the new Spanish liberalized electricity system
9th Conference of The International Association for Energy Economics (IAEE)
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rafael Maria García Rodríguez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Florencia (Italia)

Determinants of growth of Spanish franchised chains. A Simulation model proposal
19th International Academy of Business Disciplines Conference
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Rafael Maria García Rodríguez, Maria Teresa García Álvarez
Lugar Orlando (Estados Unidos)

La dinámica del crecimiento de las cadenas de franquicia de origen español
XXI Congreso Anual y XVII Congreso Hispano Francés de la European Academy of Management and Business Economics (AEDEM)
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Rafael Maria García Rodríguez, Maria Teresa García Álvarez
Lugar Madrid (España)

Assessing the relative informativeness of alternative measures of cash flows
11th Financial Reporting and Business Communication Conference
Internacional

Autores/as Flora Muiño, Marta Macías
Lugar Cardiff (Reino Unido)

Assessing the relative informativeness of alternative measures of cash flows
30th Annual Congress of the European Accounting Association
Internacional

Autores/as Flora Muiño, Marta Macías
Organizador European Accounting Association
Lugar Lisboa (Portugal)

Does board monitoring and ownership concentration promote the use and integrity of graphs?
30th Annual Congress of the European Accounting Association
Internacional

Autores/as Flora Muiño
Organizador European Accounting Association
Lugar Lisboa (Portugal)

La Responsabilidad Social Corporativa como generadora de valor
Foro de debate. La Responsabilidad Social Corporativa y los Bancos de Alimentos.
Nacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Lugar Coruña, A (España)

Eficiencia y desigualdades en la asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia
XXXII Reunión de Estudios Regionales. Desarrollo de Regiones y Eurorregiones. El desafío del cambio rural.
Nacional

Autores/as Guillermo Iglesias Gómez, Amparo Dolores Seijas Díaz
Lugar Ourense (España)

Estudio descriptivo sobre los flujos de efectivo consolidados de los grupos de empresas cotizados
XII Encuentro de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC)
Nacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, Miguel Pérez Iglesia
Lugar Burgos (España)

Evaluación de la eficiencia productiva de los parques eólicos gallegos
I León Workshop en Eficiencia y Productividad
Nacional

Autores/as Guillermo Iglesias Gómez, Amparo Dolores Seijas Díaz
Lugar León (España)

An organizational approach to the internationalization strategy of Spanish franchised chains".
2nd Iberian Internacional Business Conference
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rafael Maria García Rodríguez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Toledo (España)

Dynamic analysis of the effects of liberalization in the investment of electricity generation".
29th IAEE International Conference.
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rafael Maria García Rodríguez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Postdam (Alemania)

La futura reforma de la legislación mercantil en materia contable: diferentes aspectos en relación con las cuentas anuales a pesentar por las PYME
Jornada sobre la reforma contable y las normas internacionales de información financiera
Internacional

Autores/as María Dolores Salvador Montiel
Lugar Valencia (España)

Liberalization and investment in new capacity: Reference to the Spanish electricity enterprise
The 2006 International Applied Business Conference.
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rafael Maria García Rodríguez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Cancún (México)

Apresentação da demonstração dos fluxos de caixa e contabilidade criativa
XI Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria
Internacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, Antonio Augusto Gregorio
Lugar Coimbra (Portugal)

La intensidad del crecimiento y el grado de supervivencia de las cadenas de franquicia: Una aplicación al caso español
XX Congreso Anual y XVI Congreso Hispano-Francés de AEDEM
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rafael Maria García Rodríguez, Rosa Mariz Pérez
Lugar España

The determinants of ownership in Spanish franchised chains
The 2006 International Academy of Business Disciplines Conference
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rafael Maria García Rodríguez, Rosa Mariz Pérez
Lugar San Diego (Estados Unidos)

Efectos de la liberalización en la inversion de generación de electricidad. Referencia al caso español
XX Reunión Anual ASEPELT
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rafael Maria García Rodríguez, Rosa Mariz Pérez
Organizador Universidad de La Laguna
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

Does graph disclosure bias reduce the cost of equity capital?
29th Annual Congress of the European Accounting Association
Internacional

Autores/as Flora Muiño, Marco Trombetta
Organizador European Accounting Association
Lugar Dublin (Irlanda)

Does graph disclosure bias reduce the cost of equity capital?
V Workshop de Investigación Empírica en Contabilidad Financiera
Internacional

Autores/as Flora Muiño, Marco Trombetta
Lugar Miraflores de la Sierra (España)

Do technological resources affect firm internationalization?
VII Congreso nacional de economía. Europa en una economía global. Estrategias para el siglo XXI
Nacional

Autores/as Rafael Maria García Rodríguez, López-Rodríguez, J., Jesus López Rodríguez
Lugar Coruña, A (España)

¿Están siendo las universidades gallegas eficientes en la graduación de titulados?
III Jornadas de Calidad de los Servicios Educativos y de Formación: Acreditación, Certificación e Innovación
Nacional

Autores/as Sara Fernández, Alberto Vaquero, María Luz Isabel Neira Gómez, Emilio Ruzo Sanmartín, Almudena Filgueira-Vizoso, Mª Luz Gómez Rodríguez, Muñoz-Camacho, E.
Lugar Sevilla (España)

El crecimiento dispar del sector audiovisual: el ejemplo de Galicia frente a Extremadura
XIX Reunión ASEPELT
Nacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez, Oscar Juanatey Boga, Lorena Rodríguez Campos
Lugar Badajoz (España)

Efectos de la liberalización en el pool eléctrico español: ¿eficiencia o comportamiento estratégico?
XIX Reunión ASEPELT
Nacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Badajoz (España)

Un estudio empírico sobre el peso relativo de las participaciones en sociedades puestas en equivalencia.
XIII Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
Nacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Lugar Oviedo (España)

Influencia de la prolongación de los estudios en la eficiencia de las universidades: el sistema universitario de Galicia
III Jornadas de Calidad de los Servicios Educativos y de Formación: Acreditación, Certificación e Innovación
Nacional

Autores/as Sara Fernández-López, Alberto Vaquero García, María Luz Isabel Neira Gómez, Emilio Ruzo Sanmartín, Almudena Filgueira-Vizoso, Mª Luz Gómez Rodríguez, Muñoz-Camacho, E.
Lugar Sevilla (España)

Escisión de sociedades: Una propuesta de estados financieros
XIII Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
Nacional

Autores/as María Dolores Salvador Montiel
Lugar Oviedo (España)

Diferencias en las condiciones contractuales de las cadenas de franquicia españolas: Un análisis preliminar
XIX Congreso Anual y XV Congreso Hispano-Francés de AEDEM
Nacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez, Nuria Calvo Bavío
Organizador Universidad del País Vasco
Lugar Vitoria-Gasteiz (España)

Análisis dinámico de las políticas de recursos humanos como creadoras de capital intelectual: el caso de la consultora en Europa
XIX Congreso Anual y XV Congreso Hispano-Francés de AEDEM
Nacional

Autores/as Nuria Calvo, Mª Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Organizador Universidad del País Vasco
Lugar Vitoria-Gasteiz (España)

A simulation model proposed to Spaish electricity pool
7th International Association for Energy Economics (IAEE) European Energy Conference
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Bergen (Noruega)

The internationalization strategy of Spanish indegenous franchised chains: A resource-based view
European Management and Technology Conference
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Roma (Italia)

La adaptación a las NIIF y la presentación normalizada de la conciliación entre beneficios y flujos de efectivo de explotación.
V Jornada de Contabilidad Financiera de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC)
Internacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Lugar Madrid (España)

Análisis económico del mercado español de electricidad
4ª Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática y 2º Simposio Iberoamericano de Educación, Cibernética e Informática
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Determinantes de la internacionalización de las cadenas de franquicia de origen español
4ª Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática y 2º Simposio Iberoamericano de Educación, Cibernética e Informática
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Effects of. Liberalization in Spanish electricity market: a simulation model
6th Systems Science European Congress
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rafael Maria García Rodríguez, Rosa Mariz Pérez
Lugar París (Francia)

Un análisis exploratorio de las características diferenciadoras de las cadenas de franquicia: aplicación al caso español
Convención de la Universidad de Granma
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Bayamo (Cuba)

La evolución y determinantes de la propiedad de las cadenas de franquicia de origen español.
6th International Workshop on Operations Research. Applications in Logistic
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar La Habana (Cuba)

Un análisis exploratorio de las características diferenciadoras de las cadenas de franquicia: Aplicación al. Caso español
Convención de la Universidad de Granma
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez, Jose Javier Orosa Gonzalez
Lugar Bayamo (Cuba)

Desarrollo de un modelo de simulación del mercado diario de electricidad español
I Taller latino iberoamericano de investigación de operaciones. La I.O. aplicada a la solución de problemas regionales
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Acapulco (México)

Asignación de créditos europeos a las materias de contabilidad: un estudio sobre la situación de partida
IV Jornada de Trabajo sobre Docencia de la Contabilidad
Nacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Lugar Sevilla (España)

Propuesta de un modelo de simulación del pool eléctrico español
XIV Congreso de la Asociación Científica Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Conocimiento y competitividad
Nacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Murcia (España)

Métodos docentes para la contabilidad en el Espacio Europeo de Educación Superior. Evaluación de un caso de aplicación al análisis de estados financieros
XI Encuentro de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC)
Nacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Lugar Granada (España)

Efectos de la liberalización en la actividad de generación eléctrica
XVIII Reunión Anual de la Asociación de Economía Aplicada (ASEPELT)
Nacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez, Nuria Calvo
Lugar León (España)

Capacidad tecnológica y comportamiento exportador: una aproximación desde la teoría de recursos y capacidades
XIV Congreso de la Asociación Científica Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Conocimiento y competitividad
Nacional

Autores/as López-Rodríguez, J., Rafael Maria García Rodríguez
Lugar Murcia (España)

El papel de los parques científicos y tecnológicos en el desarrollo económico local. Un nuevo modelo organizativo
XVIII Reunión Anual de la Asociación de Economía Aplicada (ASEPELT)
Nacional

Autores/as Nuria Calvo, Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar León (España)

An empirical evaluation of franchise contracting provisions in Spanish chains
The 2004 International Business and Economics Research (IBER) Conference
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Maria Teresa García Álvarez
Lugar Las Vegas (Estados Unidos)

El crecimiento de las cadenas de franquicias: un análisis desde el enfoque de la teoría de la agencia
XVIII congreso anual AEDEM XIV congreso hispano-francés.La empresa y su entorno
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Maria Teresa García Álvarez, Nuria Calvo
Lugar Ourense (España)

An Agency perspective on franchising: the choice of organizational form in Spanish chains
The 2004 International Business and Economics Research (IBER) Conference
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Maria Teresa García Álvarez
Lugar Las Vegas (Estados Unidos)

Detección de anomalías alométricas en la almeja babosa Venerupis pullastra (Montagu, 1803)
IX Conferencia Española de Biometría
Nacional

Autores/as F. E. Abella Rey, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Lugar Coruña, A (España)

Información contable y ciclo de vida de un negocio: metodología para el análisis de flujos de tesorería
XII Congreso de AECA
Nacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, Mª Luz Gómez Rodríguez
Lugar Cádiz (España)

Relación directiva en la PYME y teoría financiera de la agencia: revisión de la literatura empírica
XII Congreso de AECA
Nacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Lugar Cádiz (España)

Una aproximación contractual al estudio de las cadenas de franquicia
XVII congreso nacional de ASEPELT
Nacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Maria Teresa García Alvarez
Lugar Almería (España)

Aplicación de técnicas de segmentación xerárquica á predicción do fracaso empresarial
VI Congreso galego de estatística e investigación de operacións
Nacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, Manuel Rodríguez López
Lugar Vigo (España)

Análisis de los factores intangibles que explican la rentabilidad empresarial, a través de la segmentación jerárquica
XIII Jornadas Hispano - Lusas de Gestión Científica
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Lugar Lugo (España)

Adaptación de Portugal y España a las normas internacionales de Contabilidad: Comparabilidad del estado de flujos de tesorería
XIII Jornadas Hispano - Lusas de Gestión Científica
Internacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, Mª Luz Gómez Rodríguez, M. M. Soares, C. F. Mota, J. Veiga Pereira
Lugar Lugo (España)

Los procesos de privatización y sus efectos sobre la eficiencia
XII Congreso Internacional de AEDEM
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Alvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Santiago de los Caballero (República Dominicana)

Promethee: A new approach through fuzzy mathematical programming
Conferencia Internacional de Gerencia y Tecnología
Internacional

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro
Lugar La Habana (Cuba)

Eficiencia y problemas de agencia en las empresas públicas: el caso de telefónica
XII Congreso Internacional de AEDEM
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Maria Teresa García Alvarez
Lugar Santiago de los Caballero (República Dominicana)

¿Privatización y/o competencia?
XVII congreso anual y XIII congreso hispano-francés de AEDEM
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Alvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Burdeos (Francia)

El efecto de las privatizaciones sobre la gestión empresarial
XVII congreso anual y XIII congreso hispano-francés de AEDEM
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Alvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Burdeos (Francia)

Innovación en la docencia de análisis de balances: ejemplo de una web de apoyo para la realización de trabajos prácticos
XIII Jornadas Hispano - Lusas de Gestión Científica
Internacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Lugar Lugo (España)

El efecto impositivo en la escisión de sociedades
X Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad
Nacional

Autores/as María Dolores Salvador Montiel
Lugar Santiago de Compostela (España)

Project refection with idle resouces in PROMETHEE IV
Internacional Conference on Modelling and Simulation in Technical and Social Sciencies
Internacional

Autores/as Félix Ramón Doldán Tie, Ángel Santiago Fernández Castro
Lugar España

Comparación de dos métodos clasificatorios de títulos. Estudio empírico sobre el IBEX-35.
XI Congreso Internacional de AEDEM
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, Susana Iglesias Antelo
Lugar París (Francia)

Un análisis de la calidad en la universidad pública desde el enfoque de la teoría de los recursos
XVI Congreso Nacional y XII Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Lugar España

Percepciones directivas de intangibles y rendimiento empresarial. Una aproximación empírica multivariante.
XVI Congreso Nacional y XII Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, V. López López
Lugar España

Valoración de las existencias en empresas de acuicultura
Primer Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura
Internacional

Autores/as Emilia Luisa García Arthus
Lugar Zaragoza (España)

Las privatizaciones de las empresas públicas. Análisis teórico y evidencia empírica.
XVI Congreso Nacional y XII Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa
Internacional

Autores/as Maria Teresa García Alvarez, José Manuel Montes Peón, Camilo José Vázquez Ordás
Lugar España

Evolución de la rentabilidad del sector de acuicultura en Galicia
II Congreso de Economía de Galicia - Novos escenarios para a economía galega
Nacional

Autores/as Emilia Luisa García Arthus
Lugar Santiago de Compostela (España)

Información económica, beneficio y ética empresarial.
III Congreso Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas.
Nacional

Autores/as Emilia Luisa García Arthus
Lugar Barcelona (España)

Diferencias en la estructura de capital de las empresas en función de su tamaño. Conclusiones obtenidas a partir de la revision de los estudios empíricos realizados para el caso español.
15 Congreso Nacional y XI Congreso Hispano Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa.
Internacional

Autores/as Lucía Boedo Vilabella, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Lugar Paris (Francia)

Evolución de la rentabilidad del sector de la acuicultura en Galicia.
2 Encuentro Iberoamericano de Finanzas y Sistemas de Información.
Internacional

Autores/as Emilia Luisa García Arthus, María Isabel Ana Suárez Massa
Lugar España

Análisis empírico de los criterios de dimensión para estudiar el comportamiento financiero de las PYMES.
15 Congreso Nacional y XI Congreso Hispano Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa.
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, Lucía Boedo Vilabella
Lugar Paris (Francia)

Reflexiones sobre la creación de valor en el ámbito de las organizaciones no lucrativas: aplicación al caso de la universidad pública.
15 Congreso Nacional y XI Congreso Hispano Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa.
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Lugar Paris (Francia)

Relevance of minority interest reporting. Evidence from Spanish groups.
European Accouting Association.
Internacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, Anxo Ramón Calvo Silvosa, Rosa Mariz Pérez
Lugar Atenas (Grecia)

Evolución de la rentabilidad del sector de la acuicultura en Galicia.
II Congreso de Economía de Galicia
Internacional

Autores/as Emilia Luisa García Arthus
Lugar Santiago de Compostela (España)

Medición del Progreso Técnico en el Sector Informático
II Encuentro Iberoamericano de Finanzas y Sistemas de Información
Internacional

Autores/as Ángel S. Fernández Castro
Lugar Palma (España)

Evaluación de la incidencia de la dispersión de la población sobre el coste de la atención primaria en Galicia a partir del análisis de la eficiencia técnica
IV Reunión Científica de la Asociación Española de Tecnologías Sanitarias
Nacional

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro, Félix Ramón Doldán Tie, Carlos Piñeiro Sánchez, Estrella López-Pardo y Pardo, Flor Martínez Varela
Lugar Bilbao (España)

Modelo financiero para la evaluación de estrategias empresariales a través del Cash Value Added( CVA)
XIV Congreso Nacional y X Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa( AEDEM)
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, José Carlos López Pampín
Lugar Jaén (España)

Aplicación del índice de productividad de Malmquist a la evaluación de nuevos productos
I Congreso de Métodos Numéricos en Ciencias Sociales
Internacional

Autores/as Félix Ramón Doldán Tie, Ángel Santiago Fernández Castro
Organizador Universidad Politécnica de Cataluña
Lugar Barcelona (España)

El presupuesto de capital en las instituciones sanitarias: aplicación del método multicriterio Promethee V
XIV Congreso Nacional y X Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa( AEDEM)
Internacional

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro
Lugar Jaén (España)

La estrategia de diversificación no relacionada: un análisis de la creación de valor desde el enfoque de la teoría de la agencia
XIV Congreso Nacional y X Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa( AEDEM)
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, Rosa Mariz Pérez
Lugar Jaén (España)

A Goal Programming Model for Optimization of Production and Distribution of a Dairy Firm
International Conference on Modeling and Simulation
Internacional

Autores/as Félix Ramón Doldán Tie, Ángel Santiago Fernández Castro, Alberto Fernández Castro
Lugar El Cairo (Egipto)

Propuesta metodológica para la evaluación de la creación de valor en la gestión de los fondos de inversión
V Congreso Nacional y III Hispano- Italiano de Matemática Financiera y Actuarial
Internacional

Autores/as Isabel Novoa Arechaga, Anxo Ramón Calvo Silvosa

Reflexiones sobre la "gestión basada en el valor" orientadas al desarrollo de un proyecto de investigación
XIII Congreso Nacional y IX Congreso Hispano Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa. "La Gestión de la Diversidad"
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, José Carlos López Pampín
Lugar Logroño (España)

La estrategia de crecimiento empresarial: una visión desde la teoría de los caostes de transacción
XIII Congreso Nacional y IX Congreso Hispano Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa. "La Gestión de la Diversidad"
Internacional

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Lugar Logroño (España)

Selección de equipos con múltiples criterios sin emplear ponderaciones: una comparación del DEA y el Electre IV
XIII Congreso Nacional y IX Congreso Hispano Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa. "La Gestión de la Diversidad"
Internacional

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro, Alejandro Fernández Castro
Lugar Logroño (España)

Prevalence of genotypic resistance to nucleoside analogues and proteasa inhibitors in Spain: a multicenter Cross-sectional study (ERASE 2).
7th European Conference on Clinical Aspects and Treatment of HIV infection. The European AIDS Clinical Society.
Internacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, Angelica Rubio Barrero
Lugar Lisboa (Portugal)

Medición de reslultados: estudio crítico de los métodos basados en el valor
XX! Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, José Carlos López Pampín
Lugar Zaragoza (España)

Comparación de criterios y técnicas aplicables en la selección de carteras o gestión de patrimonios
VI Foro de Finanzas
Nacional

Autores/as Félix Ramón Doldán Tie, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Lugar Úbeda (España)

Análisis coste beneficio. Críticas ideológicas
New Information Technologies in Education (NITE'98)
Internacional

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro
Lugar Minsk (Bielorrusia)

Aplicabilidad del marco teórico del análisis de los costes de transacción a la investigación en marketing
XII Congreso Nacional y VIII Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, J. Neira, J.A. Varela
Lugar Málaga (España)

La influencia dela productividad en la consolidación de los grupos regionales en la banca privada española, 1900-1914
Encuentro de Historia Económica, Homenaje a D. Joan Sardá y Dexeus:la política monetaria y las fluctuaciones de economía española siglo XIX
Internacional

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro
Lugar Barcelona (España)

Aplicación del índice de productividad de Malmquist a datos históricos de la banca española. El declive de la banca catalana a principios de siglo
XII Congreso Nacional y VIII Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)
Internacional

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro
Lugar Málaga (España)

Evaluación Dinámica de Productos Informáticos Mediante Técnicas de Frontera No Paramétricas. Análisis de los Efectos del Avance Técnico Asimétrico
Seventh International Conference on Information Networks, Systems and Technologies and Workshop on Information Networks, Systems and Technologies in Economic and Education
Internacional

Autores/as Ángel S. Fernández Castro
Organizador State Economic University (Belarus)
Lugar Minsk (Bielorrusia)

Nuevas propuestas en la regulación de los estados de flujos de tesorería: el FRS nº 1 del Accounting Standards Board
9 Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.)
Nacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Lugar Salamanca (España)

Los modelos de Planificación Financiera y Corporativa como sistemas de apoyo a la decisión. Un enfoque de Sistemas de Información
5 Foro de Finanzas
Nacional

Autores/as Félix Ramón Doldán Tie, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Lugar España

Lectura e interpretación del Cuadro de financiación consolidado.
3 Jornadas de trabajo de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) sobre Análisis Contable.
Nacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas
Lugar España

Patrones estratégicos de Nuevos Productos: un estudio empírico
6th International Conference of AEDEM
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, José Antonio Varela
Lugar Chania (Grecia)

El valor infinitesimal de la información proporcionada por el valor infinitesimal épsilon en el D.E.A.
11 Congreso Nacional y 7 Congreso Hispano-francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa
Internacional

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro
Lugar España

Una reflexión sobre la importancia del teorema de la Separación de FISHER en la Moderna Economía Financiera.
11 Congreso Nacional y 7 Congreso Hispano-francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa
Internacional

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro
Lugar España

Incidencia sobre el Valor Actual neto de la incertidumbre relativa a la estructura de pagos de la deuda asociada al proyecto.
4 Congreso Sociedad Internacional de Gestión y Economía Fuzzy (S.I.G.E.F.)
Internacional

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro
Lugar Santiago de Cuba (Cuba)

El modelo de acción oculta y la retribución de los Agentes de Ventas.
11 Congreso Nacional y 7 Congreso Hispano-francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, José Antonio Varela, A. Azorín
Lugar España

Antecedentes ambientales, orientación al mercado y crecimiento de la empresa. Una investigación empírica
VIII Encuentros de Profesores Universitarios de Marketing
Nacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, J.A. Varela, L. Benito
Lugar Zaragoza (España)

Perspectivas sobre el constructo "Orientación al mercado". Análisis empírico de sus relaciones
X Congreso Nacional y VI Congreso Hispano Francés de AEDEM
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, J.A. Varela, E. Magalhaes, L.H. Carvalho
Lugar Granada (España)

Centralización, orientación al mercado y beneficios de la empresa. Una investigación empírica
V International Conference AEDEM
Internacional

Autores/as J.A. Varela, T. García, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Lugar Praga (República Checa)

El criterio del Valor Actual Neto: una reconciliación entre los dos enfoques dominantes. AEDEM-96
X Congreso Nacional y VI Congreso Hispano Francés de AEDEM
Internacional

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro, María Isabel Ana Suárez Massa
Lugar Granada (España)

Factores de la empresa y el cliente como antecedentes seleccionados de la orientación al mercado
X Congreso Nacional y VI Congreso Hispano Francés de AEDEM
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, M.L. del Río, M.C. Cerrato
Lugar Granada (España)

Una aproximación empírica a la retribución de las fuerzas de ventas según el análisis de los costes de transacción
VII Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing
Nacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Lugar Barcelona (España)

Factores explicativos del nivel total de retribución de la fuerza de ventas
AEDEM IV Congreso Internacional
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Lugar Sofía (Bulgaria)

Diferencias en el grado de control percibido en un canal de distribución contractual: un análisis empírico
AEDEM IV Congreso Internacional
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa
Lugar Sofía (Bulgaria)

El diseño de Planes de Incentivos para vendedores según la literatura de Dirección de Ventas
AEDEM-95. IX Congreso Nacional y V Hispano-Francés
Internacional

Autores/as Anxo Ramón Calvo Silvosa, J. A. Varela González
Lugar Toledo (España)

La restricción de la flexibilidad de las ponderaciones en el D.E.A.: Principales modelos y sus limitaciones
IX Congreso Nacional y V Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa
Internacional

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro
Lugar Toledo (España)

Aplicación del DEA a la selección de equipos
VIII Congreso Nacional y IV Congreso Hispano-Francés de AEDEM
Internacional

Autores/as Ángel Santiago Fernández Castro
Organizador Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)
Lugar Cáceres (España)