Expresión xénica en levaduras (LEVAGEN)

 Unidade de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra./Dr. María Ángeles Freire Picos
Titular de universidade
Data de alta 21/01/2015
Adscrición a deptos. Bioloxía
Adscrición a centros Facultade de Ciencias
Código interno E000720

Contacto

Enderezo c/ Rúa da Frana, 10 15008 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 2142
Fax  981167065
Correo
Sitio web  http://ciencias.udc.es/bcm/

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO BIOLOGIA MOLECULAR (ver 2415) (230221)
BIOQUIMICA (240301)
GENETICA BIOQUIMICA (230204)
BIOLOGIA MOLECULAR DE MICROORGANISMOS (241501)
BIOLOGIA MOLECULAR (241500)
Códigos socioeconómicos I+D relativa ás Ciencias Médicas - financiada con outras fontes que non sexan FXU (13.3)
I+D relativa ás Ciencias Naturais - financiada con FXU (12.1)
Saúde (07)
Exploración e explotación do medio terrestre (01)
Palabras chave Procesamento de RNA Transcripción Levedos Condrocitos Conexina

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Recursos de equipamento Equipo disponible en el laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular, incluyendo: centrífuga refrigerada, microcentrífugas, incubadores de 30, 37 y 14C, termociclador, microscopio óptico de fluorescencia entre otros compartidos.

Membros do grupo

Dra./Dr. María Ángeles Freire Picos
Bioquímica e bioloxía molecular
Coordinador
Dra./Dr. Ana María Rodríguez Torres
Bioquímica e bioloxía molecular
PDI

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Valoración de la integración del plásmido vacunal pPAL-LACK en el ADN de diversos tejidos de perro beagle.

Entidade financiadora CZ Veterinaria
Investigadores principáis Mª Angeles Freire Picos
Tipo Contrato
Datas Dende 20/02/2016 ata 31/05/2016

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Regulación da expresión xénica en levaduras e as súas aplicacións. EXPRELA"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis María Esperanza Cerdán Villanueva
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Regulación da expresión xénica en levaduras e as súas aplicacións: EXPRELA"

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis María Esperanza Cerdán Villanueva
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 26/12/2007

Mecanismos determinantes do procedemento alternativo de RNA en eucariotas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis M.A. Freire-Picos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 21/12/2006 ata 20/12/2009

Single Protein Production in Yeast Cells

Entidade financiadora National Institutes of Health (NIH, U.S.A.)
Investigadores principáis Nancy Woychic
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 09/01/2006 ata 31/08/2010

Procesamiento alternativo de la región 3' de RNAs en levaduras como modelo eucariota

Entidade financiadora UDC
Investigadores principáis María Angeles Freire Picos
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/11/2005 ata 01/11/2006

Caracterización genómica y molecular de elementos reguladores de la transcripción en respuesta a Cadmio. Aplicaciones biotecnológicas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Angeles Freire
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 21/10/2003 ata 20/10/2005

REGULACION TRANSCRIPCIONAL Y PROCESAMIENTO DE RNAS EN LEVADURAS

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Ana María Rodríguez Torres
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 20/12/2000 ata 20/12/2003

REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL E PROCESAMENTO DE RNAS EN LEVADURAS

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Ana María Rodríguez Torres
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/2000 ata 31/07/2002

Estudio de la maquinaria general de represion de genes hipóxicos en Kluyveromyceps lactis.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/08/1999 ata 25/08/2000

Procesamiento de mRNAs en levaduras

Entidade financiadora Secretaría General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis María Angeles Freire Picos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/08/1998 ata 24/08/1999

FACTORES DE REGULACION TRANSCRIPCIONAL DE GENES AEROBIOS E HIPOXICOS EN LEVADURA. CARACTERIZACION E INTERACCIONES CON LA MAQUINARIA GENERAL DELA TRANSCRIPCION.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis María Esperanza Cerdán Villanueva
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 21/12/1997 ata 21/12/2000

Regulación de la expresión génica en Kluyveromyces lactis. Factores transcripcionales y efectos post-transcripcionales

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ana María Rodríguez Torres
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 16/10/1996 ata 31/12/1997

ANALISIS FUNCIONAL DEL GENOMA DE LEVADURA. ANALISIS BASICO Y MAPA DE TRANSCRIPCION.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis María Esperanza Cerdán Villanueva
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 05/07/1996 ata 01/12/1997

Señales de terminación y regulación post-transcripcional en levaduras

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis María Angeles Freire Picos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/03/1996 ata 24/03/1998

Sacarificación de lactosueros por células inmovilizadas de Kluyveromyces lactis transformadas con plásmidos multicopia de secreción conteniendo el gen beta-galactosidasa.

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ana María Rodríguez Torres
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 23/03/1994 ata 31/12/1995

Genetic Analysis of Transcription Initiation in Yeast

Entidade financiadora National Institutes of Health (U.S.A.)
Investigadores principáis Michael Hampsey
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/08/1993 ata 10/08/1995

CONSTRUCCION DE CEPAS DE KLUYVEROMYCES LACTIS CON ELEVADA CAPACIDAD DE SECRECCION DE b-GALACTOSIDASA POR MODIFICACION DEL GEN LAC-4

Entidade financiadora UDC
Investigadores principáis Ana María Rodríguez Torres
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 23/07/1992 ata 22/07/1993

GENES HIPOXICOS Y METABOLISMO RESPIRO-FERMENTATIVO EN LA LEVADURA KLUYVEROMYCES LACTIS.

Entidade financiadora Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Investigadores principáis María Esperanza Cerdán Villanueva
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 02/08/1991 ata 02/08/1993

Hidrólisis de la lactosa contenida en sueros de leche por células inmovilizadas de Kluyveromyces lactis

Entidade financiadora UDC
Investigadores principáis Ana María Rodríguez Torres
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/1991 ata 14/07/1992

Factores determinantes del nivel de expresión de genes de levaduras como modelo eucariota.

Tipo Proxecto Outros Programas

Procedimiento para la detección de recombinación homóloga in vivo analizando formas de GFP recombinantes

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores B.M. Varela-Rodríguez, Tania, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Data de solicitude 29/10/2015
Data de concesión 13/09/2017

Promoter-Terminator Gene Loops Affect Alternative 3 -End Processing in Yeast

Autores Lamas-Maceiras M., Badri Nath Sing, Michael Hampsey, María A. Freire-Picos
Revista THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY Vol. 291 Núm. 17 (páxs. 8960 ata 8968)

RNApolymerase II: reading in loops to get different tails

Autores María A. Freire-Picos
Revista Biochemistry & Molecular Biology Journal Vol. 2 (páxs. 1 ata 21)

Structurally conserved and functionally divergent yeast Ssu72 phosphatases

Autores Ana M. Rodríguez-Torres, Lamas-Maceiras M., Rosa García-Díaz, María A. Freire-Picos
Revista FEBS LETTERS Vol. 587 (páxs. 2617 ata 2622)
DOI https://doi.org/10.1016/j.febslet.2013.06.044

KlRox1p contributes to yeast resistance to metals and is necessary for KlYCF1 expression in the presence of cadmium

Autores Ana M. Rodríguez Torres, Mónica Lamas Maceiras, Rodríguez-Belmonte E., Laura Núñez Naveira, Moisés Blanco Calvo, M. Esperanza Cerdán
Revista GENE Vol. 497 (páxs. 27 ata 37)

A stress response related to the carbon source and the absence of KlHAP2 in Kluyveromyces lactis

Autores Lamas-Maceiras M., Ana M. Rodríguez-Torres, María A. Freire-Picos
Revista JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY Vol. 38 Núm. 1 (páxs. 43 ata 49)
DOI https://doi.org/10.1007/s10295-010-0827-1

Transcriptional repression by Kluyveromyces lactis Tup1 in Saccharomyces cerevisiae

Autores Lamas-Maceiras M., María Angeles Freire-Picos, Ana María Rodríguez Torres
Revista JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY Vol. 38 Núm. 1 (páxs. 79 ata 84)
DOI https://doi.org/10.1007/s10295-010-0832-4

Involvement of Pta1, Pcf11 and a KlCYC1 Au-rich element in alternative RNA 3¿-end processing selection in yeast

Autores Silvia Seoane Rosende, Mónica Lamas Maceiras, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Revista FEBS LETTERS Vol. 583 (páxs. 2843 ata 2848)

Regulatory elements in the Klhem1 promoter

Autores Laura Núñez, Ana María Rodríguez Torres, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS Vol. 1779 (páxs. 128 ata 133)

Growth phase-dependent expression of Kluyveromyces lactis genes and involvement of 3¿-UTR elements

Autores S. Seoane Rosende, Manuel Becerra Fernández, M.T. Salgado, Mónica Lamas Maceiras, M. González, Freire, MA
Revista PROCESS BIOCHEMISTRY Vol. 43 Núm. 10 (páxs. 1153 ata 1157)

KlHIS4-modulated histidine auxotrophy in yeast and characterisation of a cadmium and copper biosensor.

Autores Freire, MA, Mónica Lamas Maceiras
Revista ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY Vol. 40 (páxs. 67 ata 70)

Evidence that the Tfg1/Tfg2 dimer interface of TFIIF lies near the active center of the RNA polymerase II initiation complex

Autores Freire, MA, Shankarling Krishnamurthy, Zu-Wen Sun, Michael Hampsey
Revista NUCLEIC ACIDS RESEARCH Vol. 33 Núm. 16 (páxs. 5045 ata 5052)

Effects of splitting alternative KlCYCl 3¿-UTR regions on processing: Metabolic consequences and biotechnological applications

Autores Silvia Seoane Rosende, Bernard Guiard, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Revista JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY Vol. 118 (páxs. 149 ata 156)

Characterization of a gene similar to BIK1 in the yeast Kluyveromyces lactis

Autores Mónica Lamas Maceiras, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, A. Lloret, Freire, MA
Revista YEAST Vol. 21 (páxs. 1067 ata 1075)

Haem Regulation of the mitochondrial import of the Kluyveromyces lactis 5-aminolaevulinates synthase: an organelle approach.

Autores Mónica González Domínguez, Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista YEAST Vol. 18 Núm. - (páxs. 41 ata 48)

The KLCYC1 gene, a downstream region for two differentially regulated transcripts.

Autores Freire, MA, Luis José Lombardía Ferreira, Elvira Ramil Tojeiro, Mónica González Domínguez, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista YEAST Vol. 18 Núm. - (páxs. 1347 ata 1355)

Heme-mediated transcriptional control in Kluyveromyces lactis

Autores Mónica González Domínguez, Freire, MA, Elvira Ramil Tojeiro, B. Guiard, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista CURRENT GENETICS Vol. 38 Núm. - (páxs. 171 ata 177)

Roles of transcription factor Mot3 and chromatin in repression of the hypoxic gene ANB1 in yeast

Autores Alexander J. Kastaniotis, T.A. Mennella, C. Konrad, R. S. Zitomer, Ana María Rodríguez Torres
Revista MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY Vol. 20 Núm. 19 (páxs. 7088 ata 7098)

Respirofermentative metabolism in Kluyveromyces lactis: insights and perspectives

Autores Mª Isabel González Siso, Freire, MA, Elvira Ramil Tojeiro, Mónica González Domínguez, Ana María Rodríguez Torres, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY Vol. 26 Núm. - (páxs. 699 ata 705)

Transcript analysis of 203 novel genes from Saccharomyces cerevisiae in hap 1 and rox 1 mutant backgrounds

Autores Luis José Lombardía Ferreira, José Luís Cadahía Rodríguez, Freire, MA, Mª Isabel González Siso, Ana María Rodríguez Torres, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista GENOME Vol. 43 Núm. - (páxs. 881 ata 886)

Kluyveromyces lactis HIS4 transcriptional regulation: similarities and differences to Saccharomyces cerevisiae HIS4 gene

Autores Mónica Lamas Maceiras, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Freire, MA
Revista FEBS LETTERS Vol. 458 Núm. - (páxs. 72 ata 76)

Disruption of six novel Saccharomyces cerevisiae genes reveals that YGL129c is necessary for growth in non- fermentable carbon sources, YGL128c for growth at low or high temperatures and YGL125w is implicated in the biosynthesis of Methionine

Autores María Belén Tizón Iglesias, Ana María Rodríguez Torres, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista YEAST Vol. 15 Núm. - (páxs. 145 ata 154)

The His4 Gene from the Yeast Kluyveromyces lactis.

Autores Freire, MA, M. Hampsey, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista YEAST Vol. 14 Núm. - (páxs. 687 ata 691)

The Anatomy of a Hypoxic Operator in Saccharomyces cerevisiae.

Autores Jutta Deckert, Ana María Rodríguez Torres, Soo Myung Hwang, Alexander J. Kastaniotis, Richard S. Zitomer
Revista BIOLOGICAL PROCEDURES ONLINE Vol. 150 Núm. - (páxs. 1429 ata 1441)

Characterization of promoter regions involved in high expression of KICYCI

Autores Elvira Ramil Tojeiro, Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 253 ata 256)

Producao de etanol a partir de soro de leite por células imobilizadas de Kluyveromyces lactis.

Autores Ana María Rodríguez Torres, Mª Isabel González Siso, Manuel Becerra Fernández, L. Finkler
Revista ESTUDOS TECNOLÓGICOS. ENGENHARIA Vol. 21 Núm. - (páxs. 49 ata 54)

The nucleotide sequence of Saccharomyces cerevisiae chromosome VII

Autores H. Tettelin, M.L. Agostoni Carbone, K. Albermann, M. Albers, J. Arroyo, U. Backes, T. Barreiros, I. Bertani, A.J. Bjourson, M. Brückner, C.V. Bruschi, G. Carignani, L. Castagnoli, E. Cerdán, M.L. Clemente, A.Coblenz, M. Coglievina, E. Coissac, E. Defoor, S. Del Bino, H. Delius, D. Delneri, P. de Wergifosse, B. Dujon, P. Durand, K.D. Entian, P. Eraso, V. Escribano, L. Fabiani, B. Fartmann, F. Feroli, M. Feuermann, L. Frontali, M. Gacía-González, M.I. García-Sáez, A. Goffeau, P. Guerreiro, J. Hani, M. Hansen, U. Hebling, K. Hernandez, K. Heumann, F. Hilger, B. Hofmann, K.J. Indge, C.M. James, R. Klima, P. Kötter, B. Kramer, W. Kramer, G. Lauquin, H. Leuther, E.J. Louis, E. Maillier, A. Marconi, E. Martegani, M.J. Mazón, C. Mazzoni, A.D.K. McReynolds, P. Melchioretto, H.W. Mewes, O. Minenkova, S. Müller-Auer, A. Nawrocki, P. Netter, R. Neu, C. Nombela, S.G. Oliver, L. Panzeri, S. Paoluzi, P. Plevani, P. Portetelle, F. Portillo, S. Potier, B. Purnelle, M. Rieger, L. Riles, T. Rinaldi, J. Robben, C. Rodrigues-Pousada, E. Rodriguez-Belmonte, A. M. Rodriguez-Torres, M. Rose, M. Ruzzi, M. Saliola, M. Sánchez-Perez, B. Shäfer, M. Schäfer, M. Scharfe, T. Schmidheini, A. Schreer, J. Skala, J.L. Souciet, H.Y. Steensma, E. Talla, A. Thierry, M. Vandenbol, Q.J.M. van der Aart, L. Van Dyck, M. Vanoni, P. Verhasselt, M. Voet, G. Volckaert, R. Wambutt, M. D. Watson, N. Weber, E. Wedler, H. Wedler, P. Wipfli, K. Wolf, L. F. Wright, P. Zaccaria, M. Zimmermann, A. Zoliner, K. Kleine
Revista NATURE Vol. 387 Núm. - (páxs. 81 ata 84)

Reoxidation of the NADPH pathway is necessary for the utilization of glucose by Kluyveromyces lactis rag2 mutants

Autores Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista FEBS LETTERS Vol. - Núm. 387 (páxs. 7 ata 10)

PICDI, a simple program for Codon Bias Calculation.

Autores Rodríguez-Belmonte E., Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, José Manuel Rodríguez Seijo
Revista MOLECULAR BIOTECHNOLOGY Vol. 5 Núm. 5 (páxs. 191 ata 195)

Ethanol production in Kluyveromyces lactis discontinuous cultures and the Crabtree effect

Autores Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Freire, MA
Revista ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY Vol. - Núm. 18 (páxs. 585 ata 591)

Yeast phylogenetic relationships based on cytochrome c sequences.

Autores Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista MICROBIOS Vol. - Núm. 81 (páxs. 23 ata 27)

Regulation of cytochrome c expression in the aerobic respiratory yeast Kluyveromyces lactis.

Autores Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, C.P. Hollenberg, K.D. Breuning
Revista FEBS LETTERS Vol. - Núm. 360 (páxs. 39 ata 42)

Biología Molecular: Avances y Técnicas Generales

Editorial Universidad de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-89694-20-6

Modulation of Gene expression by 3¿-UTR regions in yeasts: a promoter-independent alternative.

Autores Silvia Seoane Rosende,Ana María Rodríguez Torres,Freire, MA
Libro Modern Multidisciplinary Applied Microbiology
Vol. - Edita Wiley-VCH.
ISBN: 3-527-31611-6
Páxinas Dende a 649 ata a 653

La levadura como modelo de estudio en ecuariotas.

Autores Mª Isabel González Siso,Rodríguez-Belmonte E.,Freire, MA,Silvia Seoane,Silvia Díaz-Prado
Libro Ciencia & Tecnología del Siglo XXI (Vol. 2) y (Vol. 1).
Vol. - Edita Tibidabo Ed. S.A..
ISBN: 84-8033-145-3
Páxinas Dende a 93 ata a 96

Predicciones de función basadas en la estructura del gen. Análisis de ORFs de función desconocida

Autores Freire, MA,Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Libro Organización y Evolución del Genoma Eucariota. Marcadores moleculares. Colección de Cursos, Congresos y Simposios, Nº30
Vol. - Edita SPULC.
ISBN: 84-89694-26-5
Páxinas Dende a 59 ata a 83

Implicación de la conexina43 en plasticidad celular y degeneración tisular en artrosis

Autor Marta Varela Eirín
Director/es María Ángeles Freire Picos; Maria Dolores Mayán Santos
Ámbito Universidade da Coruña (UDC)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Elementos cis y factores trans de procesamiento de RNA en levaduras

Autor Silvia Seoane Rosende
Director/es María Ángeles Freire Picos
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización y regulación de la expresión los genes HIS4 y BIK1 de la levadura Kluyveromyces lactis

Autor Mónica Lamas Maceiras
Director/es María Ángeles Freire Picos
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

The gene HEM1 of the yeast Kluyveromyces lactis

Autor Mónica González Domínguez
Director/es Mª Esperanza Cerdán Villanueva;María Ángeles Freire Picos
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de la transcripción de 103 ORFs localizadas en los cromosomas VII y XIV de Saccharomyces cerevisiae

Autor Luis José Lombardía Ferreira
Director/es María Esperanza Cerdán Villanueva; Ana María Rodríguez Torres
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Papel de los coordinadores de curso y grado en la detección y resolución de problemas en el Grado en Biología de la Universidade da Coruña
INVESTIGACIONES EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO ACTUAL
Nacional

Autores Pimentel M, Estévez-Pérez G, Freire, MA, Federico Pomar, Rodríguez-Belmonte E., María J. Servia
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Analysis of the two KlCYC1 mRNAs stability by elements located at the proximal 3¿-UTR
BioMicroWorld-2007. II International Conference on Enviromental, Industrial and Applied Microbiology.
Internacional

Autores Silvia Seoane Rosende, Teresa Salgado Somoza, Marcos Poncelas Nozal, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Lugar Sevilla (España)

Characterization of KlHIS4 transcriptional regulation by growth media nutrients
BioMicroWorld-2007. II International Conference on Enviromental, Industrial and Applied Microbiology.
Internacional

Autores Mónica Lamas Maceiras, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Lugar Sevilla (España)

Analysis of stability by elements at the proximal 3¿-UTR of two KlCYCl mRNAs
BioMicroWorld-2007. II International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology
Internacional

Autores Silvia Seoane Rosende, Teresa Salgado Somoza, Marcos Poncelas Nozal, Freire, MA
Lugar Sevilla (España)

Replacement of Ssu72 CTD-Phosphatase from Saccharomyces cerevisiae by KlSsu72.
32nd FEBS Congress
Internacional

Autores R. García Díaz, Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA
Lugar Viena (Austria)

Expression of Kluyveromyces lactis genes depending on the growth phase. Involvement of 3¿ -UTR elements
BioMicroWorld-2007. II International Conference on Enviromental, Industrial and Applied Microbiology.
Internacional

Autores Silvia Seoane Rosende, Manuel Becerra Fernández, M. González, Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA
Lugar Sevilla (España)

Mutations in KlCYC1 3¿-UTR altering post-transcriptional steps and causing changes in protein levels
13th European Congress on Biotechnology. Symbiosis: Science, Industry and Society
Internacional

Autores Silvia Seoane Rosende, Mónica Lamas Maceiras, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Lugar Barcelona (España)

The Kluyveromyces lactis Hap-complex acting as repressors of carbon-source-dependent binding activity on KlHIS4.
32nd FEBS Congress
Internacional

Autores Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA
Lugar Viena (Austria)

Characterization of the nuclear PUT2 and ADE2 genes involved in amino acid metabolic pathways in Kluyveromyces lactis
BioMicroWorld-2007. II International Conference on Enviromental, Industrial and Applied Microbiology.
Internacional

Autores Gema Ruiz Morán, Ana María Rodríguez Torres
Lugar Sevilla (España)

KlSSU72: defects in restoring viability of a Saccharomyces cerevisiae plasmid shuffling-ssu72 mutant strain.
Yeast genetics and Molecular Biology Meeting
Internacional

Autores Freire, MA, Rosa García Díaz
Lugar Princeton, N.J. (Estados Unidos)

Estudio funcional del regulador KlROX1 de la levadura Kluyveromyces lactis
Congreso XXIX de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
Nacional

Autores Laura Núñez, Ana María Rodríguez Torres, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar España

Mutaciones en las regiones 3¿-UTR de KlCYC1 que afectan a regulación postranscripcional. Posible implicación de estructuras secundarias.
Congreso XXIX de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
Nacional

Autores Silvia Seoane, Ana María Rodríguez Torres, Silvia Remeseiro, Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA
Lugar España

Factors involved in alternative RNA 3¿-end processing in yeasts.
Yeast genetics and Molecular Biology Meeting
Internacional

Autores Silvia Seoane Rosende, Ana María Rodríguez Torres, Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA
Lugar Princeton, N.J. (Estados Unidos)

Efectos del cadmio y el cobre sobre la expresión de KlHIS4 en levaduras
XXVII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
Nacional

Autores Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA
Lugar Lleida (España)

Efecto de mutantes de la maquinaria de procesamiento 3¿ en la expresión de RNAs con múltiples transcritos
XXVII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
Nacional

Autores Silvia Seoane Rosende, Freire, MA
Lugar Lleida (España)

KlHlS4 Modulated histidine auxotrophy in Saccharomyces cerevisiae. Molecular Characterisation for a cadmium and copper biosensor
BioMicroWorld-2005. 1st International Conference on Environmental Industrial and Applied Microbiology
Internacional

Autores Freire, MA, Mónica Lamas Maceiras
Lugar Badajoz (España)

Caracterización del gen KLADE2 de Kluyveromyces lactis
XXVII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
Nacional

Autores Ana María Rodríguez Torres
Lugar Lleida (España)

Gene expression modulation by 3¿-UTR regions in yeast: A promoter independent alternative
BioMicroWorld-2005. 1st International Conference on Environmental Industrial and Applied Microbiology
Internacional

Autores Silvia Seoane Rosende, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Lugar Badajoz (España)

Elements involved in cadmium sensitivity at KlHlS4 promoter
Yeast Genetics and Moleclar Biology Meeting
Internacional

Autores Mónica Lamas Maceiras, Manuel Becerra Fernández, Silvia Seoane Rosende, Freire, MA
Lugar Seattle (Estados Unidos)

Tanscriptional regulation of TUP1 gene in Kluyveromyces lactis
Yeast Genetics and Moleclar Biology Meeting
Internacional

Autores Ana María Rodríguez Torres
Lugar Seattle (Estados Unidos)

Análisis mediante la técnica de microarrays de genes de K. lactis cuya expresión se ve afectada por la fase de crecimiento
XXVI Congreso de la sociedad española de bioquímica y biología molecular (SEBBM)
Internacional

Autores Manuel Becerra Fernández, Freire, MA, Silvia Seoane Rosende, L. Lombardia
Lugar Coruña, A (España)

TFIIF structure-function relationships: a role for the Glycine-363 residue in cell viability and interaction with TFIIB
I Luso-Spanish worshop on the structure and function of proteins
Internacional

Autores Freire, MA, M. Hampsey
Lugar Coruña, A (España)

Análisis mediante microarrays de la expresión de genes de la levadura Kluyveromyces lactis en mutantes hap
XIX Congreso nacional de microbiología
Nacional

Autores Freire, MA, Manuel Becerra Fernández, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Mónica Lamas Maceiras, Silvia Seoane Rosende
Lugar Santiago de Compostela (España)

Transcriptional regulation of heme biosynthesis in Kluyveromyces lactis: the HEM1, HEM12 and HEM13 genes
XXI International conference on yeast genetics and molecular biology
Internacional

Autores Manuel Becerra Fernández, Freire, MA, Mª Isabel González Siso, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Laura Núñez Naveira, Moisés Blanco Calvo
Lugar Gothenburg (Suecia)

Caracterización del gen KlPUT2 de Kluyveromyces lactis
XXVI Congreso de la sociedad española de bioquímica y biología molecular (SEBBM)
Internacional

Autores Ana María Rodríguez Torres, Gema Ruíz Morán
Lugar Coruña, A (España)

Mutations in G154 and S204 of Ssu72 factor are suppressed by the TFIIB transcriptional factor: effects and possible implications in TFIIB-Ssu72 interactions
I Luso-Spanish worshop on the structure and function of proteins
Internacional

Autores Silvia Seoane Rosende, M. Hampsey, Freire, MA
Lugar Coruña, A (España)

Efecto de los mutantes hap de Kluyveromyces lactis en la regulación de KLHIS4 por fuente de carbono
XXVI Congreso de la sociedad española de bioquímica y biología molecular (SEBBM)
Internacional

Autores Mónica Lamas Maceiras, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Lugar Coruña, A (España)

Expresión de KlTUP1 en diferentes cepas de la levadura Kluyveromyces lactis
XXVI Congreso de la sociedad española de bioquímica y biología molecular (SEBBM)
Internacional

Autores Ana María Rodríguez Torres, Ana Franco Villanueva
Lugar Coruña, A (España)

Mejora en la producción de biomasa de la levadura Kluyveromices lactis en fuentes de carbono no fermentables mediante ingeniería genéntica
XIX Congreso nacional de microbiología
Nacional

Autores Silvia Seoane Rosende, Freire, MA
Lugar Santiago de Compostela (España)

Obtención y caracterización de mutaciones en la región 3¿del gen KlCYC1 que afectan al procesamiento de sus dos transcritos en "Saccharomyces cerevisae".
XXV Congreso SEBBM.
Nacional

Autores Silvia Seoane Rosende, Freire, MA
Lugar León (España)

Certificación según la norma UNE-EN-ISO 9002 y su repercusión en la estrategia de un Servicio de Farmacia
46 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Internacional

Autores Freire, MA, Pablo García Dacosta, Angel Facio Villanueva
Lugar Valencia (España)

Efecto de la región 3¿no traducida del gen KlCYC1 sobre los niveles de citocromo c en la levadura Kluyveromyces lactis.
XXIV Congreso de la Sociedad Española de bioquímica y Biología Molecular.
Internacional

Autores Freire, MA, Elvira Ramil Tojeiro, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Ana María Rodríguez Torres, Silvia Seoane Rosende
Lugar Valencia (España)

Expresión de los genes aeróbicos a bajas concentraciones de Oxígeno en la levadura Kluyveromyces lactis.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA, Silvia Seoane Rosende
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

El Cadmio y el estrés oxidativo provocan respuestas diferentes sobre el promotor de KLHIS4.
XXIV Congreso de la Sociedad Española de bioquímica y Biología Molecular.
Internacional

Autores Mónica Lamas Maceiras, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Lugar Valencia (España)

Efecto del Cadmio sobre reuladores transcripcionales del gen KLHIS4.
3 Reunión de la RED Española de Levaduras
Nacional

Autores Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA, Silvia Seoane Rosende
Lugar España

Characterization of the gene homologous to BIK1 in the yeast Kluyveromyces lactis
International Summer School Spetses 2000
Internacional

Autores Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA
Lugar Spetses (Grecia)

Regulation under amino acid starvation of KlHIS4 and promoter analysis
XIX International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology
Internacional

Autores Mónica Lamas Maceiras, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Freire, MA
Lugar Rimini (Italia)

Comparison of Kluyveromyces lactis and Saccharomyces cerevisiae HlS4 promoters: differences in their regulation
12 th Meeting on " Biology of Kluyveromyces"
Internacional

Autores Mónica Lamas Maceiras, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Freire, MA
Lugar Rimini (Italia)

Characterization and functional analysis of KlCYC1 transcripts
Molecular Biology of RNA Processing of Eukaryotic pre- mRNA and Nucleo- Cytoplasmic Transport
Internacional

Autores Freire, MA, Elvira Ramil Tojeiro, Luis José Lombardía Ferreira, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar Castelvecchio (Italia)

Expresión de KlHIS4 en diferentes cepas de la levadura Kluyveromyces lactis
II Congreso de la Sociedad Española de Genética
Internacional

Autores Mónica Lamas Maceiras, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Freire, MA
Lugar Coruña, A (España)

Producción de Etanol a partir de Lactosueros por células inmovilizadas de Kluyveromyces lactis.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores Manuel Becerra Fernández, Ana María Rodríguez Torres, Mª Isabel González Siso, L. Finkler
Lugar Coruña, A (España)

Respiro-fermentative matbolism in Kluyveromyces lactis. Insights and perspectives.
EC Framework IV Symposium: YEAST as a cell factory.
Internacional

Autores Mª Isabel González Siso, Freire, MA, E. Ramil, Mónica González Domínguez, Ana María Rodríguez Torres, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar Unilever Resaarch Vlaardi ()

La regulación de genes de Kluyveromyces lactis relacionados con el metabolismo respiratorio
1 Reunión Nacional de Levadurólogos Españoles
Nacional

Autores Freire, MA, Rodríguez-Belmonte E., Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar Madrid (España)

Saccharomyces cerevisiae DNA fragment containing the SRB10/ UME5 gene complements the rox6 mutation
European Research Conferences. Gene Transcription in Yeast.
Internacional

Autores José Luís Cadahía Rodríguez, Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar Acquafredda di Maratea (Italia)

Clonación y caracterización del gen HIS4 de la levadura Kluyveromyces lactis (KIHIS4)
3 Simposio de Biología Celular y Molecular : Evolución de los Genomas Eucariotas : el Papel de los Marcadores Moleculares
Nacional

Autores Freire, MA, M. Hampsey, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar Coruña, A (España)

Stability and transcriptional termination of Kluyveromyces lactis KICYC1 mRNAs
Work-Shop from Transcript to Protein: mRNA Processing, Transport and Translation
Internacional

Autores Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar Madrid (España)

Predicciones de función basadas en ORFs de Función desconocida
3 Simposio de Biología Celular y Molecular : Evolución de los Genomas Eucariotas : el Papel de los Marcadores Moleculares
Nacional

Autores Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Freire, MA
Lugar Coruña, A (España)

3' end forming signals and stability analysis of KICYC1 mRNAs
24 Meeting FEBS (Federación Europea de Sociedades de Bioquímica)
Internacional

Autores Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar Barcelona (España)

Ethanol production and the crabtree effect in Kluyveromyces lactis.
8th Meeting on "Biology of Kluyveromyces"
Internacional

Autores Freire, MA, M.I. González-Siso, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, E. Ramil
Lugar Lisboa (Portugal)

Analysis of mRNA termination signals in the K1CYC1 gene.
17th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology.
Internacional

Autores Freire, MA, E. Cerdán
Lugar Lisboa (Portugal)

Regulation of cytochrome c gene expression by oxygen in Kluyveromyces lactis.
Symposium on Biochemistry, Molecular Biology and Biotechnology of non-conventional yeasts.
Internacional

Autores Freire, MA, E. Cerdán
Lugar España