Unidade de Investigación en Integración e Promoción da Saúde (INTEGRA SAÚDE)

 Unidade de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Sergio Eduardo Santos Del Riego
Catedrático/a de Escola Universitaria
Data de alta 01/01/2018
Adscrición a deptos. Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Adscrición a centros Facultade de Fisioterapia
Código interno E000757

Contacto

Enderezo Facultade de Ciencias da Saúde Campus de Oza 15006, A Coruña
Teléfono  881014350
Correo

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO CIENCIAS MEDICAS (320000)
ANTROPOLOGIA (510000)
PSICOLOGIA (610000)
CIENCIAS DE LA VIDA (240000)
SOCIOLOGIA (630000)
CIENCIAS ECONOMICAS (530000)
CIENCIA POLITICA (590000)
PEDAGOGIA (580000)
Códigos socioeconómicos I+D relativa ás Ciencias Médicas - financiada con outras fontes que non sexan FXU (13.3)
Sistemas políticos e sociais, estruturas e procesos (11)
I+D relativa ás Ciencias Médicas - financiada con FXU (12.3)
Avance xeral do coñecemento: I+D finaciado cos Fondos Xerais de Universidades (FXU) (12)
Educación (09)
I+D relativa ás Ciencias Sociais - financiada con outras fontes que non sexan FXU (13.5)
I+D relativa ás Ciencias Sociais - financiada con FXU (12.5)
Cultura, ocio, relixión e medios de comunicación (10)
Liñas de investigación

1. Promoción de saúde: hábitos, rutinas e estilos de Vida Saudable.

2. Promoción de hábitos, rutinas e estilos de vida saudable desde a perspectiva de desempeño ocupacional, ocupación e razoamento clínico

3.Terapia ocupacional infantil, integración sensorial e promoción da saúde.

4.- Odontoloxía, sáude bucal e promoción de saúde.

Palabras chave Promoción da saúde, hábitos de vida saudable, rutinas de vida saudable, estilos de vida saudable, benestar, participación comunitaria, participación social, desenvolvemento social, asesoramento e orientación educacional, métodos pedagóxicos, saúde bucal, terapia ocupacional, medicina, integración, integración sensorial, desempeño ocupacional, ocupación, razoamento profesional, desenvolvemento sustentable, sustentabilidade, sustentabilidade, medio-ambiente, sustentabilidade social, sustentabilidade medio-ambiental, sustentabilidade política, equipos interdisciplinares, equipos transdisciplinares, sustentabilidade económica, economía circular, accesibilidade universal, deseño para todos, dereitos humanos, cooperación, voluntariado, solidariedade, igualdade, equidade, non discriminación, prevención de riscos laborais, discapacidade, diversidade funcional, deporte, actividade, actividade física, envellecemento proactivo, inclusión laboral, inclusión social, xénero, responsabilidade social, vinculación comunitaria.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Diagnóstico de poboacións, comunidades e persoas relacionadas coas liñas de investigación propostas pola unidade. Desenvolvemento e supervisión de proxectos de investigación, actividades e programas orientados as liñas de investigación da unidade, en poboacións, comunidades ou persoas que se axusten ás mesmas. Formación de persoas, poboacións ou comunidades en actividades de promoción da saúde, desempeño ocupacional, saúde bucal, integración neurosensorial, benestar persoal e estilos de vida saudable, entre outros relacionados coa vida saudable, desenvolvemento sustentable e dereitos humanos. Desenvolvemento de formación en investigación, formación pre e postgraduada sobre as liñas descritas na unidade e sobre a xestión de centros e políticas que se relacionen con elas. Asesoría e consultoría sobre ocupación e saúde en persoas, poboacións ou comunidades que así o soliciten. Participación e colaboración con outras entidades en iniciativas de investigación que se axusten ás liñas de investigación propostas por esta unidade. Desenvolvemento de faladoiros sobre calquera das liñas de investigación descritas por esta unidade. Comunicación de resultados das investigacións en espazos acordes ás dimensións dos estudos.

Recursos de equipamento Sede da Unidade INTEGRA SAÚDE nos espazos da sede da UDC Saudable do Centro Universitario de Riazor (CUR) e despacho/ s da persoa coordinadora da Unidade na Facultade de Ciencias da Saúde do Campus de Oza. Espazos, da Universidade de A Coruña a nivel xeral e de maneira especial vos que dispón a sede da UDC Saudable.
Resultados transferíbeis Publicación de artigos en revistas indexadas e non indexadas, libros, capítulos de libros, comunicacións. Directores de teses de doutoramento, traballos de fin de grao e máster, cursos de especialización. Persoas auditoras de investigacións. Persoas avaliadoras de teses de doutoramento, traballos de fin de grao e máster. Editores e editoras de revistas. Material resultante para conferencias, relatorios, comunicacións tipo oral e póster de divulgación científica, en congresos, entre outros eventos. Integrantes de comités científicos de revisión por pares en publicacións indexadas e non indexadas, comités científicos, comités organizadores, comités editores e comité Innovación UDC. Asesoría en Vida Saudable, Desenvolvemento Sustentable e Dereitos Humanos. Xestión de convenios con organismos e entidades relacionados co eixo de Responsabilidade Social UDC, programa Quérote + UDC (saúde sexual e autoestima), Nin + Nin - de Cruz Vermella (drogas e outras adiccións), FEAFES (Saúde Mental) e en desenvolvemento.

Membros do grupo

Dra./Dr. Sergio Eduardo Santos Del Riego
Radioloxía e medicina física
Coordinador/a
Xoán Miguéns Vázquez
Radioloxía e medicina física
PDI
Ana Isabel Souto Gómez
Doutorando/a
Dra./Dr. José Manuel Cruz Valiño
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Laura Delgado Lobete
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Alba Vila Paz
C4 - Contratados alleos

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES DE COMPAÑÍA (TAA), COMO APOYO EN LAS HABILIDADES PSICOSOCIALES EN COLECTIVOS CON/O EN RIESGO DE DISCAPACIDAD

Entidade financiadora FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
Investigadores principáis Adriana I. Ávila Álvarez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2014 ata 31/10/2015

La terapia asistida con animales de compañía (TAA), como apoyo en las habilidades psicosociales en colectivos con/o riesgo de discapacidad.

Entidade financiadora FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
Investigadores principáis Adriana Ávila Álvarez
Tipo Contrato
Datas Dende 18/07/2012 ata 09/05/2014

Elaboración de un sistema de información para la adquisición de datos de estudios médicos

Entidade financiadora FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2009 ata 31/12/2010

Condicións de aplicación de peloides para usos en termalismo

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Rosa Meijide Faílde
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 01/01/2010

Creación, diseño y adaptación de programas informáticos para la rehabilitación de las alteraciones del lenguaje y trastornos asociados.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Isabel Vilariño Vilariño
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2002 ata 01/10/2004

Sistemas de información para la evaluación y planificación del alta de pacientes con incapacidad

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Sergio Eduardo Santos del Riego
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 23/05/2001 ata 23/05/2002

Factores diferenciales entre Osteoartritis y envejecimiento.

Entidade financiadora CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
Investigadores principáis Emilio Delgado Baeza
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 04/09/2000 ata 04/09/2001

Osteoartritis. Estudio experimental en ratón transgénico.

Entidade financiadora CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
Investigadores principáis Emilio Delgado Baeza
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 14/11/1997 ata 13/11/1998

Un estudio descriptivo de la presencia, visibilidad y calidad de las revistas de terapia ocupacional

Autores/as María Sobrido Prieto, Talavera-Valverde, MA, Souto-Gomez AI
Revista Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional/Brazilian Journal of Occupational Therapy Vol. 9 (páxs. 1 ata 1)
DOI https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoer2205

Prevalence of suspected developmental coordination disorder and associated factors in Spanish classrooms.

Autores/as Laura Delgado Lobete, Santos, A., Sonia Pértega Díaz, Rebeca Montes Montes
Revista RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES Vol. 86 (páxs. 31 ata 40)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ridd.2019.01.004

Cultural adaptation of the adolescent/adult sensory profile for Spain

Autores/as Gándara-Gafo B, Santos-del Riego SE, Viana-Moldes, I, Muñiz J
Revista AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY Vol. 73 Núm. 6 (páxs. 1 ata 9)

Homebound status among middle-aged and older adults with disabilities in ADLs and its associations with clinical, functional, and environmental factors

Autores/as Iván De Rosende Celeiro, Santos del Riego S, Muñiz-García J
Revista Disability and Health Journal Vol. 10 (páxs. 145 ata 151)
DOI https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2016.06.006

Activities of daily living in people with lower limb amputation: outcomes of an intervention to reduce dependence in pre-prosthetic phase

Autores/as L. Rose, Luisa Simón Sanjuán, Santos-del Riego SE
Revista DISABILITY AND REHABILITATION Vol. 39 Núm. 18 (páxs. 1799 ata 1806)
DOI https://doi.org/10.1080/09638288.2016.1211757

¿Influye la presencia de barreras arquitectónicas en la ayuda personal recibida en los desplazamientos de la persona dependiente?.

Autores/as Iván de Rosende Celeiro, Santos-del Riego SE
Revista Rehabilitación
DOI https://doi.org/10.1016/j.rh.2013.09.005

Effect of adhesive application on the shear bond strength using different cementing agents in molar and premolar attachments.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 28 Núm. 6 (páxs. 598 ata 612)

Ultrashort pulsed laser conditioning of human enamel: In vitro study of the influence of geometrical processing parameters on shear bond strength of orthodontic brackets.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista LASERS IN MEDICAL SCIENCE (páxs. 0 ata 0)

Tecnología de apoyo y atención a la dependencia: Análisis del suso en el área de A Coruña.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista CUIDADOS Y TECNOLOGÍA: UNA RELACIÓN NECESARIA. I Congreso Virtual y IX Reunión Internacional de Enfermería basada en la evidencia Vol. Año VII Núm. 19 (páxs. 1 ata 7)

¿Influyen las barreras arquitectónicas en la ayuda personal recibida en los desplazamientos de la persona dependiente?

Autores/as L. Rose, Santos-del Riego SE
Revista REHABILITACIÓN (páxs. 1 ata 7)

Thermocycling effect on microshear bon strength to zirconia ceramic using Er:YAG and tribochemical silica coating as surface condiioning.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista LASERS IN MEDICAL SCIENCE (páxs. 0 ata 0)

Does the epiphyseal cartilage of the long bones have one or two ossification fronts?

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista MEDICAL HYPOTHESES Vol. 81 Núm. 4 (páxs. 515 ata 750)

Influencia de la Terapia Ocupacional en la realización de adaptaciones en el hogarde las personas en situación de dependencia.

Autores/as Santos-del Riego SE, L. Rose
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA (páxs. 1 ata 16)

Barreras para la persona dependiente: asociación entre el uso de la bañera y la ayuda en el desempeño.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista CUIDADOS Y TECNOLOGÍA: UNA RELACIÓN NECESARIA. I Congreso Virtual y IX Reunión Internacional de Enfermería basada en la evidencia Vol. Año VII Núm. 19 (páxs. 1 ata 6)

Mis opiniones, impresiones y deseos personales sobre un proyecto colectivo: Terapia Ocupacional en España.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA Vol. 5 (páxs. 320 ata 323)

Hanneke Van Bruggen: medalla de oro de terapia ocupacional 2012. Una mirada caleidoscópica

Autores/as Viana-Moldes, I, Hanneke Bruggen van, Rivas-Quarneti, N, Canosa-Domínguez, NM, Santos-del Riego SE, Marta Pérez de heredia, Luaces-Gudin, D, Ávila-Álvarez, AI, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Bárbara Mansilla Barreiro, L. Rose, María Isabel Francisco de Miguel, Gretel Antuña de la Paz, Sonsoles Mosteiro Sigüenza, Alba Vila Paz, Mc Grath, M, Hetty Jaïbi Fransen, Hofstede-Wessels S, Gaynor Sadlo, Liliya Todorova, Sarah Kantartzis, Barbara Pizkur, Ramon Daniels, Melissa Park, Elelwani Ramugondo, Frank Kronenberg, María Kapanadze, Simó-Algado, S, Dikaios Sakellariou, Talavera-Valverde, MA
Revista TOG. Revista de Terapia Ocupacional Galicia Vol. 9 Núm. 16

Los productos de apoyo para el desempeño de tareas de autocuidado en las personas mayores en situación de dependencia.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REVISTA MULTIDISCIPLINAR DE GERONTOLOGÍA Vol. 21 Núm. 3 (páxs. 7 ata 21)

El MIR de Medicina Física y Rehabilitación, la especialidad y el Espacio Europeo de Educación Superior. Impresiones desde la universidad.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REHABILITACIÓN Vol. 45 Núm. 2 (páxs. 90 ata 92)

Cuatro pilares de la Terapia Ocupacional.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA Vol. 8 Núm. Supl 7 (páxs. 119 ata 121)

Medicina Física y Rehabilitación en el Espacio Europeo de Educación Superior

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REHABILITACIÓN Vol. 42 Núm. 1 (páxs. 5 ata 14)

Professional identity in the university. Agent of modelling.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA (páxs. 96 ata 109)

Teaching and training programmes in Physical an Rehabilitation Medicine (PRM) in Spain.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista Journal Rehabilitation Medicine. Vol. Supl 47 (páxs. 23 ata 23)

Autonomía Personal versus Dependencia

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REHABILITACIÓN Vol. 42 Núm. 6 (páxs. 337 ata 339)

Professional identity in the uniersity. Agent of modeling

Autores/as Margarita Cañadas Pérez, Santos-del Riego SE
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA Vol. 5 (páxs. 96 ata 109)

Twenty Century, World wars and Occupational Therapy

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA (páxs. 300 ata 312)

En Busca del Tiempo perdido

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA Núm. 2 (páxs. 0 ata 0)

Political present time in the administration of the spanish occupational therapy.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA (páxs. 20 ata 38)

2007, ¿Un año para la historia?.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista Revista de la Asociación Profesional Española de Terapia Ocupacional. Vol. 41 (páxs. 0 ata 0)

La Terapia Ocupacional. Un momento histórico.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA Núm. 3 (páxs. 0 ata 0)

Terapia Ocupacional: del siglo XIX al XXI. Historia y concepto de la Ocupación.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REHABILITACIÓN Núm. 39 (páxs. 179 ata 184)

Calidad y armonización europea de la terapia ocupacional. Propuesta gallega.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista EDUCACIÓN MÉDICA Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Espacio europeo de educación superior y medicina física y rehabilitación.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REHABILITACIÓN Núm. 39 (páxs. 141 ata 142)

Europa y el marco nacional de la Terapia Ocupacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista EDUCACIÓN MÉDICA Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

El ser humano como ser ocupacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REHABILITACIÓN Núm. 39 (páxs. 195 ata 200)

Calidad y armonización europea de la Medicina Física y Rehabilitación.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REHABILITACIÓN Núm. 39 (1) (páxs. 215 ata 215)

Espacio Europeo de Educación Superior: Medicina Física y Rehabilitación.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REHABILITACIÓN Núm. 39 (3) (páxs. 141 ata 141)

Afasia y Pacientes Bilingues

Autores/as Santos-del Riego SE, María del Rosario Úrbez Mir, María Isabel Leiva Ruiz
Revista REHABILITACIÓN Vol. 36 Núm. 3 (páxs. 176 ata 179)

Comunicación vocal y no vocal en la parálisis cerebral infantil

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REHABILITACIÓN Vol. 35 Núm. 2 (páxs. 114 ata 120)

Enfermedad de Balo

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 13 ata 16)

Crisis cerebrales no epilépticas.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA Vol. 6 Núm. 84 (páxs. 765 ata 773)

Evaluación de la terapéutica antimicrobiana de la infecciones urinarias en lesionados medulares.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REHABILITACIÓN Vol. 29 Núm. 1 (páxs. 11 ata 15)

Cérvicobraquialgias y lumbociáticas.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista MEDICINE Vol. 6 Núm. 56 (páxs. 252 ata 253)

Cavernomas cerebelosos bilaterales.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 195 ata 196)

Enfermedad de Marchiafava-Bignami.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 136 ata 138)

Malformación arterio-venosa parietal: Angiografía y Resonancia Nuclear Magnética en un tiempo.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 98 ata 100)

Malformación arterio-venosa juvenil.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA Núm. 8 (2) (páxs. 85 ata 90)

Evaluación del tratamiento con ciprofloxacino, por vía oral, de las infecciones del tracto urinario en los lesionados medulares espinales.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE QUIMIOTERAPIA (páxs. 164 ata 165)

Nueva clasificación radiológica de las cifosis juveniles: su valor preventivo y pronóstico.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REHABILITACIÓN Núm. 27 (5) (páxs. 351 ata 356)

Lesión medular secundaria a hidatidosis vertebral.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REHABILITACIÓN (páxs. 0 ata 0)

Lesión medular asociada a HIV*.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REHABILITACIÓN Núm. 26(4) (páxs. 281 ata 284)

Neurofibromatosis.

Autores/as Santos-del Riego SE
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA Núm. 6 supl. (páxs. 5 ata 10)

Patología Vocal y Técnicas Rehabilitadoras

Autores/as Elvira Santos Pérez, Ángel Bajo Bajo, Santos-del Riego SE
Editorial Editorial Universidad de Salamanca, Salamanca (España)
ISBN 978-84-692-5387-8

Of the Fifteenth Annual ENOTHE Meeting 2009-A Coruña.

Autores/as Santos-del Riego SE
Editorial Servicio de Publicaciones de la Universidad de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-9078379-10-2

Libro blanco del Grado en Terapia Ocupacional de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA).

Autores/as Santos-del Riego SE
Editorial CONFERENCIA NACIONAL DE DECANOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DE ESPAÑA, Madrid (España)
ISBN http://www.aneca.es

Calidad y Convergencia Europea en TO.

Editores Santos-del Riego SE
Editorial Terapia Ocupacional Internacional, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-159-0

Guía didáctica de las Asignaturas: Fisioterapia General y Prácticas Técnicas ( y tres capítulos de la misma: Estiramientos musculares, onda corta y microondas)

Autores/as Santos-del Riego SE
Editorial Univ. Rey Juan Carlos, (España)
ISBN nodef-0224

Guía Didáctica de las Asignaturas: Fisioterapia General y Prácticas Técnicas

Autores/as Santos-del Riego SE
Editorial Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón (España)
ISBN nodef-0212

UDC Saudable 2008-2014 y Bandera Verde 2015 de la Facultad de Ciencias de la Salud

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro LIBER AMICORUM, Francisco Peña.
Edita Sociedade Galega de Medio-Ambiente (SOGAMA).
ISBN: 978-84-608-8106-3
Páxinas Dende a 230 ata a 231

La financiación pública de productos de apoyo para las personas con discapacidad: situación actual y necesidades.

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Las políticas sociales entre crisis y postcrisis. IV Congreso de la Red Española de Políticas Sociales.
Edita Universidad de Alcalá.
ISBN: 978-84-616-7693-4
Páxinas Dende a 836 ata a 836

La adaptación delogar de la persona dependiente: Análisis de la participación de los Servicios Sociales y Sanitarios en el entorno de A Coruña.

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Las políticas sociales entre crisis y postcrisis. IV Congreso de la Red Española de Políticas Sociales.
Edita Universidad de Alcalá.
ISBN: 978-84-616-7693-4
Páxinas Dende a 880 ata a 880

El programa de innovación educativa en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de A Coruña. XXVII Seminario de la Asociación de Profesores de Radiología y Medicina Física.

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Innovación docente en Radiología y Medicina Física en las Universidades Españolas.
Edita Universidad de A Coruña.
ISBN: 978-1-4709-6422-1
Páxinas Dende a 65 ata a 76

Terapia Ocupacional. .

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Curso intensivo de Medicina Física y Rehabilitación.
Edita Universidad de A Coruña.
ISBN: 978-84-693-3340-2
Páxinas Dende a 57 ata a 69

Las alteraciones de la voz en la enfermedad de Parkinson.

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Patología vocal y técnicas rehabilitadoras.
Edita Universidad de Salamanca..
ISBN: 978-84-692-5387-9
Páxinas Dende a 59 ata a 75

Mecanismo de la Fonación

Autores/as M.Elvira Santos Pérez,Santos-del Riego SE
Libro Disfonías en Profesionales de la Voz
Vol. - Edita Universidad de Salamanca.
ISBN: 978-84-691-5949-1
Páxinas Dende a 21 ata a 30

La Terapia Ocupacional en la enfermedad de Parkinson

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Reeducación funcional en la enfermedad de Parkinson. Una introducción a las terapias de apoyo
Vol. - Edita Elsevier.
ISBN: 978-84-8086-289-9
Páxinas Dende a 179 ata a 203

Mecanisos de la fonación.

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Disfonías profesionales de la voz.
Vol. 1 Edita Universidad de Salamanca..
ISBN: 978-84-691-5954-1
Páxinas Dende a 5 ata a 10

Etilogía de las afasias.

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Las afasias, convivimos con ellas.
Edita Universidad de Salamanca..
ISBN: 84-689-6828-5
Páxinas Dende a 25 ata a 33

Introducción a la afasiología.

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Las afasias, convivimos con ellas.
Edita Universidad de Salamanca..
ISBN: 84-689-6828-5
Páxinas Dende a 6 ata a 14

Entendimiento trandisciplinar en la capacidad residual, función y calidad de vida del paciente crónico.

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Las afasias. Visión multidisciplinar.
Edita Servicio de Publicaciones: Universidad de Salamanca..
ISBN: 84-690-1836-1
Páxinas Dende a 146 ata a 174

Capacidad residual, función y calidad de vida. Entendimiento transdisciplinar.

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Las afasias, convivimos con ellas.
Edita Universidad de Salamanca..
ISBN: 84-689-6828-5
Páxinas Dende a 120 ata a 148

El modelo de Bolonia y su traducción en las Ciencias de la Salud en España y en Europa.

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Calidad y Convergencia Europea en Terapia Ocupacional.
Edita Terapia Ocupacional Internacional.
ISBN: 84-9749-159-9
Páxinas Dende a 63 ata a 78

Historial local de la Facultad de Ciencias de la Saludde la Universidad de A Coruña.

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Calidad y Convergencia Europea en Terapia Ocupacional.
Edita Terapia Ocupacional Internacional.
ISBN: 84-9749-159-9
Páxinas Dende a 5 ata a 17

Convergencia europea, calidad universitaria y marco nacional de la Terapia Ocupacional.

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Calidad y Convergencia Europea en Terapia Ocupacional.
Edita Terapia Ocupacional Internacional.
ISBN: 84-9749-159-9
Páxinas Dende a 79 ata a 96

Capítulo de libro: medios terapéuticos en rehabilitacion (III): Terapia ocupacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Rehabilitación Médica
Vol. - Edita Aula Médica.
ISBN: 84-7885-376-6
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Valoración de la Discapacidad en las Alteraciones del Habla y del Lenguaje

Autores/as Santos-del Riego SE,Antonio López Moya
Libro Rehabilitación Clínica Integral
Vol. - ISBN: 84-458-1211-4
Páxinas Dende a 164 ata a 171

Planificación del Alta en Centros de Rehabilitación Aguda y Subaguda

Autores/as Santos-del Riego SE,David Hernández Herrero
Libro Rehabilitación Clínica Integral
Vol. - ISBN: 84-458-1211-4
Páxinas Dende a 122 ata a 128

Aplicaciones en telerradiología

Autores/as Julián Dorado de la Calle,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Juan Jesús Romero Cardalda,Santos-del Riego SE
Libro Avances en Informática Biomédica
Vol. - Edita Serv. Publicaciones Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-84-6
Páxinas Dende a 115 ata a 133

Sistemas conexionistas en el procesado de señales biomédicas.

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Avances en Informática Biomédica
Edita Serv. Publicaciones Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-84-6
Páxinas Dende a 7 ata a 17

Aplicaciones en telerradiología

Autores/as Julián Dorado de la Calle,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Juan Jesús Romero Cardalda,Santos-del Riego SE
Libro Avances en Informática Biomédica
Vol. - Edita Serv. Publicaciones Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-84-6
Páxinas Dende a 115 ata a 133

Entornos inmersivos e interactivos en Medicina.

Autores/as Santos-del Riego SE
Libro Ingeniería del software en aplicaciones 3D. Entornos inmersivos e interactivos
Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-92-1
Páxinas Dende a 95 ata a 128

Estudio sobre la relación entre la enfermedad periodontal y los niveles de marcadores inflamatorios y prooxidantes

Autor/a Ricardo Andreu Martínez
Director/es Francisco Payri González; Sergio Eduardo Santos Del Riego
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Developmental Coordination Disorder and Daily Performance in School-Aged Children. An Interrelation of Individual, Environmental and Activity Factors

Autor/a Laura Delgado Lobete
Director/es Sonia Pértega Díaz; Sergio Eduardo Santos Del Riego
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Assessment of Developmental Coordination Disorder in Spanish Children. Cross-Cultural Adaptation, Psychometric Validation and Reference Norms for the European Spanish DCD-Questionnaire

Autor/a Rebeca Montes Montes
Director/es Thais Pousada García; Sergio Eduardo Santos Del Riego
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Desarrollo de la autonomía personal en niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Autor/a Alba Vila Paz
Director/es María del Pilar García De La Torre; Sergio Eduardo Santos Del Riego
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Medicina defensiva: Aspectos sociales, éticos y jurídicos

Autor/a Ana Belen Cruz Valiño
Director/es Sergio Eduardo Santos Del Riego; José Antonio Seoane Rodríguez
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de la calidad de vida de pacientes edéntulos totales inferiores en Galicia

Autor/a José Manuel Cruz Valiño
Director/es Sergio Eduardo Santos Del Riego; Isaac Manuel Fuentes Boquete; María Mercedes Gallas Torreira
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio del razonamiento clínico en estudiantes de Terapia Ocupacional

Autor/a Miguel Ángel Talavera Valverde
Director/es Sergio Eduardo Santos Del Riego; Pedro Moruno Miralles
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

PRODUCTOS Y TECNOLOGÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE MOVILIDAD Y AUTOCUIDADO DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES: ANÁLISIS DE BARRERAS Y FACILITADORES

Autor/a IVAN DE ROSENDE CELEIRO
Director/es SANTOS DEL RIEGO, SERGIO Muñiz Garcia, Javier
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Apto Cum Laude

Estudio exploratorio de la distribución de procesamiento sensorial en niños españoles en edad escolar.
Actas del IV Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud.
Internacional

Autores/as Laura Delgado-Lobete, Santos-del Riego SE, Sonia Pértega Díaz, Rebeca Montes Montes
Lugar Murcia (España)

Jornada Internacional: Rol de la Universidad en la Promoción de Salud y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aportaciones y retos desde las redes de Universidades Saludables de Iberoamérica y España.
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Real Monasterio de Yuste. Cuacos de Yuste,
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE, Laura Delgado Lobete, Rebeca Montes Montes, Araceli Torres Miño
Lugar Cuacos de Yuste (España)

Presencia de Trastorno del Desarrollo de la Coordinación en niños españoles de Educación Primaria. Impacto académico y en la escuela
I Congreso Mundial de Educación.
Internacional

Autores/as Sergio Santos del riego, Laura Delgado-Lobete, Montes, R., Sonia Pertega Díaz
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Experiencia Green Campus de una Facultad de Ciencias de la Salud
VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de Salud
Internacional

Autores/as Santos-del Riego SE, Canosa-Domínguez, NM, Thais Pousada Garcia, Marta Redruello, Elena Varela, Marta Canabal
Organizador Red Iberoamericana de Universidades Saludables y Red Española de Universidades Saludables (REUS)
Lugar Alicante/Alacant (España)

Experiencia Green Campus en una Facultad de Ciencias de la Salud. VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de Salud, Universidad de Alicante, 26-29 de Junio, 2017.
VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de Salud
Internacional

Autores/as Santos-del Riego SE, Canosa-Domínguez, NM, Thais Pousada Garcia
Organizador Red Iberoamericana de Universidades Saludables y Red Española de Universidades Saludables (REUS)
Lugar Alicante/Alacant (España)

La adaptación del hogar de la persona dependiente: Análisis de la participación de los Servicios Sociales y Sanitarios en el entorno de A Coruña.
IV Congreso Red Española de Política Social (REPS).
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Red Española de Política Social (REPS).
Lugar Alcalá de Henares (España)

Barreras par la persona dependiente: asociación entre el uso de la bañera y la ayuda en el desempleo.
IX Reunión de Enfermería basada en la evidencia (I Congreso virtual).
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Paraninfo digital-Fundación Index
Lugar Granada (España)

Tecnología de apoyo y atención a la dependencia: análisis del uso en el área de A Coruña.
IX Reunión de Enfermería basada en la evidencia (I Congreso virtual).
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Paraninfo digital-Fundación Index
Lugar Granada (España)

La financiación pública de productos de apoyo para las personas con discapacidad: situación actual y necesidades.
IV Congreso Red Española de Política Social (REPS).
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Red Española de Política Social (REPS).
Lugar Alcalá de Henares (España)

A collective perspective of education and life Fr228:2 (PED)
9th COTEC Congress of Occupational Therapy
Internacional

Autores/as Viana-Moldes, I, Ávila-Álvarez, AI, Canosa-Domínguez, NM, Santos-del Riego SE
Organizador Council of Occupational Therapy for the European Countries
Lugar Estocolmo (Suecia)

Conferencia Nacional de decanos/directores de centros universitarios de Terapia Ocupacional (CNDEUTO).
XII Congreso Brasileño de Terapia Ocupacional y IX Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional.
Internacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Centro de Convenciones Frei Caneca.
Lugar Sao Paulo (Brasil)

El título de Grado en Terapia Ocupacional por la Universidad de A Coruña.
XII Congreso Brasileño de Terapia Ocupacional y IX Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional.
Internacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Centro de Convenciones Frei Caneca.
Lugar Sao Paulo (Brasil)

Observatorio de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña, España, 1998 - 2009. (Póster)
XII Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional e IX Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional.
Internacional

Autores/as Viana-Moldes I, Ávila-Álvarez, AI, Canosa-Domínguez, NM, Santos-del Riego SE, Rivas-Quarneti, N
Organizador Confederación Latinoamericana de Terapeutas Ocupacionales/ Rede Nacional de Ensino de Terapia Ocupacional
Lugar São Paulo (Brasil)

Conferencia Nacional de Decanos de Terapia Ocupacional de España, CNDEUTO. (Póster)
VI Encontro Latino-Americano de Escolas e Docentes de Terapia Ocupacional: Desafios para a Educação em Terapia Ocupacional na América Latina para a próxima Década.
Internacional

Autores/as Santos-del Riego SE, Viana-Moldes, I
Organizador Confederación Latinoamericana de Terapeutas Ocupacionales/ Rede Nacional de Ensino de Terapia Ocupacional / Universidade de Sao Paulo
Lugar São Paulo (Brasil)

El título de Grado en Terapia Ocupacional por la Universidad de A Coruña. (Póster)
VI Encontro Latino-Americano de Escolas e Docentes de Terapia Ocupacional: Desafios para a Educação em Terapia Ocupacional na América Latina para a próxima Década.
Internacional

Autores/as Viana-Moldes, I, Santos-del Riego SE
Organizador Confederación Latinoamericana de Terapeutas Ocupacionales/ Rede Nacional de Ensino de Terapia Ocupacional / Universidade de Sao Paulo
Lugar São Paulo (Brasil)

Observatorio de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña. Conferencia Latinoamericana de Terapia Ocupacional (CLATO).
XII Congreso Brasileño de Terapia Ocupacional y IX Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional.
Internacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Centro de Convenciones Frei Caneca.
Lugar Sao Paulo (Brasil)

Razonamiento clínico de Terapia Ocupacional en Salud Mental.
XII Jornadas Nacionales de Terapia Ocupacional.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Asociación Profesional Española de Terapia Ocupacional (APETO).
Lugar Madrid (España)

Education of the battery LOTCA, expiring with criteria of the System of the Guarantee of the Quality of the Faculty of Science of the Health University of Corunna Spain
15th World Congress of the World Federation of Occupational Therapists _ WFOT 2010
Internacional

Autores/as Ávila-Álvarez, AI, Viana-Moldes, I, Santos-del Riego SE, Canosa-Domínguez, NM, Groba-González, MB, Rivas-Quarneti, N, Javier Pereira Loureiro, Thais Pousada Garcia
Organizador World Federation of Ocupational Therapists
Lugar Santiago de Chile (Chile)

Occupational Therapy in the community: The recreation like Strategy of Qualification and Integration in persons with dissability in Bogota. Colombia. Project in collaboration with the University of Coruña. Spain
15th World Congress of the World Federation of Occupational Therapists _ WFOT 2010
Internacional

Autores/as Amparo Wiswell Arévalo, Ávila-Álvarez, AI, Sandra Gachancipá, Ennith Franco,, Viana-Moldes, I, Nelson Carreño,, Alfonso Peña, Gabriel Torres Tobío, Santos-del Riego SE, Canosa-Domínguez, NM
Organizador World Federation of Ocupational Therapists
Lugar Santiago de Chile (Chile)

Las nuevas tecnologías al servicio de Rehabilitación en salud mental.
XII Jornadas Nacionales de Terapia Ocupacional.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Asociación Profesional Española de Terapia Ocupacional (APETO).
Lugar Madrid (España)

Terapia Ocupacional y el Plan Bolonia.
Colegio Profesional de terapeutas ocupacionales de Extremadura (COPTOEX).
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Colegio Profesional de terapeutas ocupacionales de Extremadura (COPTOEX).
Lugar Mérida (España)

Innovación y creatividad: La Terapia Ocupacional en Galicia, España y Europa.
Visita institucional a la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN VICENTE MÁRTIR DE VALENCIA.
Lugar Valencia (España)

Impacto de un programa de Rehabilitación sobre la calidad y estilo de vida en una muestra de población SERGAS con EPOC severo.
47 Congreso de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación (SERMEF).
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador 47 Congreso de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación (SERMEF)
Lugar Valladolid (España)

Implantación del Grado en Terapia Ocupacional.
Visita institucional a la Universidad de Castilla La Mancha (Talavera de la Reina).
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.
Lugar Talavera de la Reina (España)

Innovación y creatividad: Terapia Ocupacional en España.
Visita institucional a la Universidad Miguel Hernández de Elche (Campus de Alicante).
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.
Lugar Alicante/Alacant (España)

Medicina Física y Rehabilitación.
Reunión Asociación Profesores Universitarios de Medicina Física y Rehabilitación (APUMEFYR).
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Facultad de Ciencias de la Salud
Lugar Coruña, A (España)

Innovación y creatividad: La Terapia Ocupacional en Galicia, España y Europa.
Visita institucional a la Universidad de Salamanca.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Salamanca (España)

Estudio sobre los cambios producidos por el ejercicio físico aeróbico sobre el EMG del cuádriceps en pacientes con desacondicionamiento físico por EPOC.
47 Congreso de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación (SERMEF).
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador 47 Congreso de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación (SERMEF)
Lugar Valladolid (España)

La docencia de las Ciencias de la Salud adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior.
La educación vocal para los profesionales de la voz.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador HOSPITAL DE ZAMORA.
Lugar Zamora (España)

Diseño del grado y guías docentes en Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña.
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE.
Lugar Madrid (España)

Terapia Ocupacional: Innovación y creatividad.
Reunión Conferencia Nacional de Decanos de Terapia Ocupacional en Universidad Católica de San Antonio de Murcia.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO.
Lugar Murcia (España)

Announcement of the 15th European Network of Occupational Therapy in Higher Education: welcome to A Coruña, Spain
14th European Network of Occupational Therapy in Higher Education, ENOTHE
Internacional

Autores/as Santos-del Riego SE, Viana-Moldes I, Rivas-Quarneti, N, Márquez-Álvarez, Simó-Algado, S
Lugar Berlín (Alemania)

Competencias del terapeuta ocupacional y planificación de las enseñanzas de Grado.
INSTITUTO DE FORMACIÓN DE PROFESORADO.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE BURGOS
Lugar Burgos (España)

Occupational Therapy in Spain.
14th Annual European Network Occupational Therapy Higher Education (ENOTHE).
Internacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador European Network Occupational Therapy Higher Education (ENOTHE).
Lugar Berlín (Alemania)

Rehabilitación cardiaca: Aproximación interdisciplinar.
REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE GALICIA.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE GALICIA
Lugar Coruña, A (España)

Marco y enfoque de los Grados en Terapia Ocupacional hacia el Espacio Europeo de Educación Superior.
Escuela Universitaria de Enfermería y de Terapia Ocupacional. Universidad de Extremadura.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.
Lugar Cáceres (España)

Plan de Grado en Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña.
Visita institucional a la Universidad Alfonso X el Sabio.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO.
Lugar Villanueva de la Cañada (España)

Afasia cruzada.
XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD MÉDICA ESPAÑOLA DE FONIATRÍA (SOMEF).
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador SOCIEDAD MÉDICA ESPAÑOLA DE FONIATRÍA.
Lugar León (España)

Grado y postgrados de Terapia Ocupacional.
Primera medalla de oro de Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud/UDC y la Asociación Profesional Gallega de Terapia Ocupacional.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Facultad de Ciencias de la Salud
Lugar Coruña, A (España)

La convergencia europea y las políticas de calidad en las titulaciones universitarias de Ciencias de la Salud.
Afasias versus,...
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Salamanca (España)

La Terapia Ocupacional en España.
REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE GALICIA.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE GALICIA
Lugar Coruña, A (España)

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN EN EEES. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, MADRID.
Lugar Madrid (España)

Competencias en Medicina Física y Rehabilitación en el nuevo Grado en Medicina.
XXIV Reunión Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF) y Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE GALICIA
Lugar Coruña, A (España)

Medicina Física y Rehabilitación en el espacio europeo de educación superior.
XXV Congreso de la Sociedad Gallega de Medicina Física y Rehabilitación (SOGARMEF).
Autonómico

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Sociedad Gallega de Medicina Física y Rehabilitación (SOGARMEF).
Lugar Lousame (España)

Programas y Políticas de Calidad en la Terapia Ocupacional Universitaria.
VI Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE, Marta Lolo Alejandre
Lugar Valencia (España)

Marco nacional y gallego de la Terapia Ocupacional en España.
Congreso Nacional de estudiantes de Terapia Ocupacional.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Congreso Nacional de estudiantes de Terapia Ocupacional (CENTO).
Lugar Valencia (España)

La organización de la enseñanza universitaria de Terapia Ocupacional.
Conmemoración del 90 Aniversario de la creación de la Terapia Ocupacional.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Facultad de Ciencias de la Salud
Lugar Coruña, A (España)

Instituciones internacionales y nacionales de Terapia Ocupacional.
Conmemoración del 90 Aniversario de la creación de la Terapia Ocupacional.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Facultad de Ciencias de la Salud
Lugar Coruña, A (España)

Terapia Ocupacional: Un momento histórico
X Jornadas Nacionales de Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional trascendiendo fronteras.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE BURGOS
Lugar Burgos (España)

Convergencia europea y Terapia Ocupacional
Congreso Nacional de estudiantes de Terapia Ocupacional.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Congreso Nacional de estudiantes de Terapia Ocupacional (CENTO).
Lugar Valencia (España)

Terapia Ocupacional: Un momento histórico.
Terapia Ocupacional: Trascendiendo fronteras.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Asociación profesional española de Terapia Ocupacional (APETO).
Lugar Burgos (España)

CNDEUTO versus ENOTHE: Integración de las competencias profesionales de Terapia Ocupacional.
Conmemoración del 90 Aniversario de la creación de la Terapia Ocupacional.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Facultad de Ciencias de la Salud
Lugar Coruña, A (España)

La Terapia Ocupacional universitaria en el ámbito nacional y gallego.
VI Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.
Nacional

Autores/as Natalia Rivas Quarnetti, Santos-del Riego SE
Lugar Valencia (España)

Programas y políticas de calidad en la Terapia Ocupacional universitaria.
Congreso Nacional de estudiantes de Terapia Ocupacional.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Congreso Nacional de estudiantes de Terapia Ocupacional (CENTO).
Lugar Valencia (España)

Trayectoria nacional de la Terapia Ocupacional y su convergencia con Europa.
Jornadas sobre Espacio Europeo de Educación Superior.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Facultad de Ciencias de la Salud
Lugar Coruña, A (España)

Hemangioma subglótico
IX congreso nacional de la Sociedad Médica Española de Foniatría SOMEF
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE, Elvira Santos Pérez, Ángel Bajo Bajo
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Ávila (España)

Cartel científico: calidad y convergencia europea en la Universidad española. Medicina Física y Rehabilitación.
XLIII Congreso SERMEF
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Lugar Valencia (España)

Cartel científico: la terapia ocupacional universitaria en Galicia.
XLIII Congreso SERMEF
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Lugar Valencia (España)

Europa y el marco nacional de la Terapia Ocupacional.
3 trobada professors ciencies de la salut
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Lugar Barcelona (España)

Trayecto de la Terapia Ocupacional en la Universidad de A Coruña.
I Semana de Terapia Ocupacional
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Facultad de Ciencias de la Salud
Lugar Coruña, A (España)

Terapia Ocupacional y Terapia asistida con animales.
IX Jornadas Nacionales de Terapia Ocupacional.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Asociación Profesional Española de Terapia Ocupacional (APETO).
Lugar Madrid (España)

Calidad y armonización europea de la Terapia Ocupacional. Propuesta gallega.
Tercera trobada de professors de Ciencies de la Salut.
Autonómico

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Tercera trobada de professors de Ciencies de la Salut.
Lugar Barcelona (España)

Capacidad residual, función y calidad de vida en el paciente crónico. Entendimiento transdisciplinar.
Curso de Calidad y Convergencia Europea de Terapia Ocupacional.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Facultad de Ciencias de la Salud
Lugar Coruña, A (España)

La Terapia Ocupacional universitaria en Galicia.
Congreso de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (SERMEF).
Lugar Valencia (España)

Ejercicio físico y deporte: ventajas e inconvenientes.
Una medicina al servicio de la sociedad.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE GALICIA
Lugar Betanzos (España)

La Medicina Física y Rehabilitación en el Espacio Europeo de Educación Superior.
REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE GALICIA.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE GALICIA
Lugar Coruña, A (España)

Nutrición, actividad física y salud.
Una medicina al servicio de la sociedad.
Local

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE GALICIA
Lugar Betanzos (España)

Convergencia europea y Terapia Ocupacional
VI Congreso Latino-americano de Terapia Ocupacional/XIV Congreso de Terapia Ocupacional de Colombia.
Internacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Conferencia Latino-americana de Terapia Ocupacional (CLATO).
Lugar Cali (Colombia)

Capacidad residual, función y calidad de vida en el paciente crónico. Entendimiento transdisciplinar.
Curso extraordinario y de formación continua: Las afasias, convivimos con ellas.
Autonómico

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Salamanca (España)

Universidade da Coruña y terapia ocupacional: evolución de la titulación
I Congreso internacional de TO (terapia ocupacional): La formación del terapeuta ocupacional en el espacio europeo de la enseñanza superior
Internacional

Autores/as Jorge Teijeiro Vidal, José Carlos Millán Calenti, Santos-del Riego SE, Viana-Moldes, I, García-Pinto, MC, Ávila-Álvarez, AI
Organizador UNIVERSIDAD DE BURGOS
Lugar Burgos (España)

Docencia en las escuelas universitarias de Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional
XXII Congreso de la Sociedad Gallega de Rehabilitación y Medicina Física
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador HOSPITAL DE MONTECELO.
Lugar Pontevedra (España)

La formación del terapeuta ocupacional en el Espacio Europeo de Educación Superior. Universidade da Coruña y Terapia Ocupacional: Evolución de la titulación
I Congreso Nacional de Terapia Ocupacional.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE BURGOS
Lugar Burgos (España)

Universidad de A Coruña y Terapia Ocupacional: evolución de la titulación.
I Congreso Internacional de Terapia Ocupacional
Internacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Universidad de Burgos
Lugar Pontevedra (España)

Docencia en las escuelas universitarias de Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional.
XXII Congreso de la Sociedad Gallega de Rehabilitación y Medicina Física
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador HOSPITAL DE MONTECELO.
Lugar Pontevedra (España)

Concepto y tipos de afasias
El Paciente afásico y su entorno.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Salamanca (España)

Mantenimiento de Capacidades Funcionales en Pacientes Crónicos.
El Paciente afásico y su entorno.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Salamanca (España)

Mantenimiento de capacidades funcionales en pacientes crónicos.
El paciente afásico y su entorno.
Autonómico

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Salamanca (España)

Concepto y tipos de afasias.
El Paciente afásico y su entorno.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Salamanca (España)

Mantenimiento de Capacidades Residuales en Pacientes Crónicos
18 Jornada Científica de la Sociedad Española de Paraplejía
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador COMPLEJO HOSPITALARIO ""JUAN CANALEJO-MARÍTIMO DE OZA""
Lugar Coruña, A (España)

Adaptación del currículum de las ciencias básicas de Terapia Ocupacional.
I Jornadas docentes de profesores de Terapia Ocupacional.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
Lugar Terrassa (España)

Afasia del lenguaje de signos
39 Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. 2 Congreso Hispano-Argentino de Medicina Física y Rehabilitación.
Internacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE GRANADA
Lugar Granada (España)

Ciencias de la Salud: Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Enfermería y Podología.
Semana de la Ciencias y la Tecnología en la Universidad de A Coruña.
Autonómico

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador Facultad de Informática
Lugar Coruña, A (España)

Mantenimiento de capacidades residuales en pacientes crónicos.
XVIII Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Paraplejia (SEP). Mesa redonda: Intervenciones en discapacidad en el nuevo milenio.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador XVIII Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Paraplejia (SEP).
Lugar Coruña, A (España)

El proceso de planificación del alta en centros de Rehablitación. Sistemas de información para la evaluación de pacientes
4 Congreso Nacional de Informática de la Salud. INFORSALUD 2001
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE, Antonino Santos Del Riego, Ana Belén Rodríguez Díaz, D Hernández
Organizador INFORSALUD
Lugar Madrid (España)

Afasia y Pacientes Bilingües.
XIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física
Internacional

Autores/as Rosario Urbez Mir, Santos-del Riego SE
Organizador UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Lugar Barcelona (España)

Nueva clasificación radiológica de la cifosis según el método de medición de Appelgren (EVA): Su valor preventivo y pronóstico.
XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (SERMEF).
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (SERMEF).
Lugar Sevilla (España)

Epidemiología de la lesión medular en el Hospital Valle de Hebrón.
Sociedad Española de Paraplejia (SEP).
Autonómico

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PARAPLEJIA (SEP).
Lugar Sada (España)

Estudio multicéntrico de la lesión medular de causa médica.
Sociedad Española de Paraplejia (SEP).
Autonómico

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PARAPLEJIA (SEP).
Lugar Sada (España)

Mielitis en pacientes HIV+
XV Congreso de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación (SERMEF).
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador XV Congreso de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación (SERMEF).
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Tetraparesia espástica en pacientes con neurofibromatosis.
XV Congreso de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación (SERMEF).
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador XV Congreso de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación (SERMEF).
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Paraplejia por hidatidosis vertebral.
Sociedad Española de Paraplejia (SEP).
Autonómico

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PARAPLEJIA (SEP).
Lugar Sada (España)

Estadística de la lesión medular en Aragón.
Sociedad Española de Paraplejia (SEP).
Autonómico

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PARAPLEJIA (SEP).
Lugar Sada (España)

Unidad del dolor en el área de Rehabilitación.
XIV Congreso de Rehabilitación.
Nacional

Autores/as Santos-del Riego SE
Organizador XIV Congreso de Rehabilitación.
Lugar Sitges (España)