Estudo e Aplicacións das Microalgas (microalgae)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra. Ángeles Cid Blanco
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 10/05/2005
Adscrición a deptos. Centro de Investigacións Científicas Avanzadas,Bioloxía
Adscrición a centros Facultade de Ciencias,Centro de Investigacións Científicas Avanzadas
Código interno G000117

Contacto

Enderezo Departamento de Bioloxía Celular e Molecular Facultade de Ciencias Campus da Zapateira s/n 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 2051
Fax  981167065
Correo
Sitio web  http://investigacion.udc.es/gl/Research/Details/G000117

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO MICROBIOLOGIA (241400)
Liñas de investigación

Utilización de microalgas en acuicultura

Obtención de produtos de interese industrial

Alteracións en microalgas e cianobacterias provocadas polo estrés en presenza de pesticidas

Mecanismos de acción tóxica e de tolerancia a metais en células microalgais

Control da calidade microbiolóxica de augas e alimentos

Palabras chave pigmentos, astaxantinas, Haematoccoccus, vitaminas, ácidos graxos poliinsaturados; microalgas, metais, toxicidade, tolerancia, fitoquelatinas, biorremediación; microalga, cianobacteria, pesticidas, estrés, citometría de fluxo; Microalgas, acuicultura, Artemia, Braquionus, nutrición, cadea trófica; alimentos, augas, microbioloxía, análise

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Produción masiva de microalgas. Nutrición en acuicultura. Produción de cultivos auxiliares en acuicultura. Biorremediación de metais usando microalgas. Análises microbiolóxicas de augas e alimentos. Obtención de pigmentos e substancias de interese a partir de microalgas mariñas e de auga doce. Aplicación de citometría de fluxo a estudos ecolóxicos e fisiolóxicos. Rexistrado no Rexistro Galego de Laboratorios Autorizados nº 082/GA

Recursos de equipamento Sistema de cultivos de microorganismos fototróficos. Espectrofotómetro UV-Vis. Cámara de fluxo laminar. HPLC-MS. Electroforese capilar con axuste a espectrómetro de masas. Citómetro de fluxo analizador. Pequeno equipamento.
Resultados transferíbeis Patente nº P200101034/6

Membros do grupo

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Parámetros de respuesta citotóxica de microalgas para la prospección de efectos tóxicos de contaminantes emergentes en sistemas acuáticos marinos y dulceacuícolas

Entidade financiadora Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Investigadores principáis Ángeles Cid Blanco y Concepción Herrero López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2021

Red Gallega de Biorremediación de Aguas Dulces Contaminadas: BIOAUGA

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis José Luis Legido Soto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 30/11/2019

Sostenibilidad de recursos hídricos: reducción de contaminantes orgánicos persistentes mediante un sistema combinado de humedales y fotocatálisis heterogénea.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Moises Canle López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2019

Axuda para a creación, recoñecemento e estruturacións de agrupacións estratéxicas do Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jaime Rodríguez González
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2017

Biorremediación de aguas dulces contaminadas

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Jesús Torres Palenzuela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/2014 ata 31/12/2015

ACCIONES DE MEJORA DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Herrero López, Concepción
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/03/2011 ata 01/03/2013

Chlamydomonas reinhardtii como modelo biológico para el estudio de los mecanismos involucrados en la acción tóxica de los herbicidas tipo triazina

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Ángeles Cid
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2014

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Estudo e aplicacións das microalgas: MICROALGAE" 2ª prórroga

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Ángeles Cid
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 20/12/2010

Metabolismo do xofre en células microalgales baixo estrés por metais. A súa relación con mecanismos de tolerancia e biosíntese de fitoquelatinas.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Julio Abalde
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 02/12/2009 ata 01/12/2012

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Estudo e aplicacións das microalgas. MICROALGAE"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Ángeles Cid Blanco
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

Tecnologías emergentes de procesado de alimentos en Galicia (TEPAGA)

Entidade financiadora Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Investigadores principáis Julio Ernesto Abalde Alonso
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Detección e monitorización de contaminantes en medios acuáticos mediante análises de parámetros de resposta rápida de microalgas dulceacuícolas

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Angeles Cid
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 11/10/2008 ata 10/10/2011

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Estudo e aplicacións das microalgas: MICROALGAE"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Angeles Cid Blanco
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

Respuesta fisiológica de microalgas dulceacuicolas a la presencia de concentraciones subletales de herbicidas en el medio. (INCENTIVO)

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Julio Ernesto Abalde Alonso
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/07/2005 ata 12/07/2008

Respuesta fisiológica de microalgas dulceacuícolas a la presencia de concentraciones subletales de herbicidas en el medio

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D
Investigadores principáis Ángeles Cid Blanco
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 13/12/2004 ata 12/09/2008

Estudio del estrés provocado por herbicidas en microalgas y cianobacterias dulceacuícolas

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis Angeles Cid Blanco
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/08/2004 ata 31/07/2007

Utilización de las microalgas en procesos de biorremediación de iones metálicos: toxicidad y tolerancia

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Julio Abalde
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 11/11/2003 ata 10/11/2006

Calidad microbiológica de productos pasteurizados marinos y caracterización de sus indicadores.

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO
Investigadores principáis Julio Abalde
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2003 ata 31/12/2005

Efecto de diferentes contaminantes de los sistemas acuáticos sobre microorganismos no-diana. Búsqueda de biomarcadores alternativos de la calidad del agua

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis María Concepción Herrero López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/08/2001 ata 25/08/2004

Efecto tóxicos de metales esenciales y no esenciales sobre microalgas. Mecanismos de tolerancia y acumulación

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Julio Abalde
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/01/2001 ata 24/01/2003

Estudio de la calidad del ambiente interior en las oficinas de una entidad bancaria (Caixa Galicia) y su influencia en la salud y el confort de los ocupantes

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/01/2001 ata 16/01/2002

Nuevas especies de microalgas de agua dulce como fuentes de distintos pigmentos carotenoides de interés industrial

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Julio Abalde
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/08/2000 ata 25/08/2003

Efectos tóxicos de metales esenciales y no esenciales sobre microalgas. Mecanismos de tolerancia y acumulación

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Julio Abalde
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2000 ata 21/10/2002

Fotodegradación de pesticidas con radiación UV: una tecnología limpia para un mundo limpio

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis J.A. Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2000

Maximización de la producción de rotiferos con microalgas marinas para el cultivo de larvas de peces

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Concepcion Herrero
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/1998 ata 01/09/2000

Acción de pesticidas presentes en aguas de Galicia sobre la fisiología de algas de microalgas dulceacuícolas

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Angeles Cid Blanco
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 15/08/1998 ata 15/08/2000

El sistema microbiano planctónico en la costa de A Coruña: Eficiencia del acoplamiento entre el fitoplacton y las bacterias

Entidade financiadora Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/08/1998 ata 15/08/2000

Acción de herbicidas sobre la estructura fisiológica de una microalga dulceacuícola

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 28/04/1998 ata 28/04/1999

Aplicación de nuevas tecnologías para la conservación y comercialización de moluscos, crustáceos y otras especies marinas: Evaluación microbiológica

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Julio Abalde
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/1997 ata 31/12/1999

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA EN EL PROCESADO DE PRODUCTOS MARINOS

Entidade financiadora TANFRESCO SL
Investigadores principáis Julio Abalde
Tipo Contrato
Datas Dende 05/04/1997 ata 05/04/1998

Utilización de la microalga haematococcus pluvialis como una posible fuente industrial de carotenoides

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Julio Abalde
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1998

Transferencia de ácidos grasos, minerales y vitaminas en la cadena trófica microalgas-microcrustáceos-larvas de rodaballo en cultivo.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Concepcion Herrero
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/1995 ata 01/07/1998

Alteraciones celulares y metabólicas de microalgas acuáticas en respuesta a la presencia de diferentes contaminantes

Entidade financiadora Consellería de Educación
Investigadores principáis Concepcion Herrero
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 12/01/1995 ata 12/01/1997

CONVENIO MARCO ENTRE UDC Y LA EMPRESA TANFRESCO SL

Entidade financiadora TANFRESCO SL
Investigadores principáis J. Abalde
Tipo Contrato
Datas Dende 27/11/1995 ata 27/11/1996

Retirada de metales pesados de aguas contaminadas utilizando microalgas.

Entidade financiadora Consellería de Educación
Investigadores principáis Julio Abalde
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 07/04/1993 ata 07/04/1995

Procedimiento para la obtención de células vegetativas (flageladas) Haematoccocus Ricas en Astaxantina

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Abalde, Julio, María Concepción Herrero López, Miguel Orosa García
Data de solicitude 27/04/2001
Data de concesión 01/10/2005

Assessment of cytotoxicity biomarkers on the microalga Chlamydomonas reinhardtii exposed to emerging and priority pollutants

Autores/as Laura Míguez, Marta Esperanza, Marta Seoane, Ángeles Cid
Revista ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY Vol. 208 (páxs. 1 ata 9)

Toxicity of bisphenol A on marine microalgae: Single- and multispeciesbioassays based on equivalent initial cell biovolume

Autores/as Marta Seoane, Ángeles Cid, Marta Esperanza
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 767

Comparative acute toxicity of benzophenone derivatives and bisphenol analogues in the Asian clam Corbicula fluminea

Autores/as Marta Seoane, Ángeles Cid, Concepción Herrero, Marta Esperanza
Revista ECOTOXICOLOGY (páxs. 1 ata 12)

Effects of Bisphenol A on the microalga Chlamydomonas reinhardtii and the clam Corbicula fluminea

Autores/as Marta Esperanza, Marta Seoane, María J. Servia, Ángeles Cid
Revista ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY Vol. 197

Biosorption: A Review of the Latest Advances

Autores/as Enrique Torres
Revista Processes Vol. 8 (páxs. 1584 ata 1607)

Polystyrene microbeads modulate the energy metabolism of the marine diatom Chaetoceros neogracile

Autores/as Marta Seoane, Carmen González-Fernández, Philippe Soudant, Arnaud Huvet, Marta Esperanza, Ángeles Cid, Ika Paul-Pont
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 251 (páxs. 363 ata 371)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.04.142

Eco-friendly rapid removal of triclosan from seawater using biomass of a microalgal species: Kinetic and equilibrium studies

Autores/as Sergio Santaeufemia, Julio Abalde, Enrique Torres
Revista JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Vol. 369 (páxs. 674 ata 683)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.02.083

Differential toxicity of the UV-filters BP-3 and BP-4 in Chlamydomonas reinhardtii:A flow cytometric approach

Autores/as Marta Esperanza, Marta Seoane, Carmen Rioboo, Concepción Herrero, Ángeles Cid
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 669 (páxs. 412 ata 420)

Biosorption of ibuprofen from aqueous solution using living and dead biomass of the microalga Phaeodactylum tricornutum.

Autores/as Sergio Santaeufemia, Enrique Torres, Julio Abalde
Revista JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY Vol. 30 (páxs. 471 ata 482)
DOI https://doi.org/10.1007/s10811-017-1273-5

Will temperature and salinity changes exacerbate the effects of seawater acidification on the marine microalga Phaeodactylum tricornutum?

Autores/as Esther Bautista-Chamizo, Marta Sendra, Ángeles Cid, Marta Seoane, Manoela Romano de Orte, Inmaculada Riba
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 634 (páxs. 87 ata 94)

Effect of Environmental Factors on Poly(3-hydroxybutyrateco-3-hydroxyvalerate) / Poly(butylene adipate-coterephthalate) / Montmorillonite Nanocomposites with antimicrobial agents

Autores/as Birgit Bittman, Rebeca Bouza, Luís Barral, Rosa Bellas, Ángeles Cid
Revista POLYMER COMPOSITES Vol. 39 (páxs. 915 ata 923)
DOI https://doi.org/10.1002/pc.24018

Calcium mediates the cellular response of Chlamydomonas reinhardtii to the emerging aquatic pollutant Triclosan

Autores/as Miguel González-Pleiter, Carmen Rioboo, María Reguera, Isidro Abreu, Francisco Leganés, Ángeles Cid, Francisca Fernández-Piñas
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. 186 (páxs. 50 ata 66)

Diatom communities in thermo-mineral springs of Galicia (NW Spain)

Autores/as Manel Leira, Meijide-Failde R., Enrique Torres
Revista Diatom Research Vol. 32 Núm. 1 (páxs. 29 ata 42)

Does a short-term exposure to atrazine provoke cellular senescence in Chlamydomonas reinhardtii?

Autores/as Marta Esperanza, Houde, M., Marta Seoane Méndez, Ángeles Cid Blanco, Carmen Rioboo
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. 189 (páxs. 184 ata 193)

Cytotoxic effects of the proton pump inhibitor omeprazole on the non-target marine microalga Tetraselmis suecica

Autores/as Marta Seoane, Marta Esperanza, Ángeles Cid
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. 191 (páxs. 62 ata 72)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2017.08.001

Flow cytometric assay to assess short-term effects of personal care products on the marine microalga Tetraselmis suecica

Autores/as Marta Seoane Méndez, Marta Esperanza Llera, Carmen Rioboo, Concepción Herrero, Ángeles Cid
Revista CHEMOSPHERE Vol. 171 (páxs. 339 ata 347)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.12.097

Influence of sulphate on the reduction of cadmium toxicity in the microalga Chlamydomonas moewusii

Autores/as Roi Mera, Enrique Torres, Julio Abalde
Revista ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY Vol. 128 (páxs. 236 ata 245)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.02.030

Early alterations on photosynthesis-related parameters in Chlamydomonas reinhardtii cells exposed to atrazine: A multiple approach study

Autores/as Marta Esperanza, Marta Seoane, Carmen Rioboo, Concepción Herrero, Ángeles Cid
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 554-555 (páxs. 237 ata 245)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.02.175

Isobolographic analysis of the interaction between cadmium (II) and sodium sulphate: toxicological consequences

Autores/as Mera, R, Torres, E., Abalde, J.
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Vol. 23 Núm. 3 (páxs. 2264 ata 2278)
DOI https://doi.org/10.1007/s11356-015-5909-1

Atrazine induced changes in elemental and biochemical composition and nitrate reductase activity in Chlamydomonas reinhardtii

Autores/as Fernández-Naveira, Ánxela, Rioboo, Carmen, Cid, Angeles, Herrero, Concepción
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY Vol. 51 (páxs. 338 ata 345)
DOI https://doi.org/10.1080/09670262.2016.1163737

Bioremediation of oxytetracycline in seawater by living and dead biomass of the microalga Phaeodactylum tricornutum

Autores/as Santaeufemia, S., Torres, E., Mera, R., Abalde, J.
Revista JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Vol. 320 (páxs. 315 ata 325)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.08.042

Effects of sodium sulphate on the freshwater microalga Chlamydomonas moewusii: implications for the optimization of algal culture media

Autores/as Mera, R, Torres, E., Abalde, J.
Revista JOURNAL OF PHYCOLOGY Vol. 52 Núm. 1 (páxs. 75 ata 88)
DOI https://doi.org/10.1111/jpy.12367

Chlamydomonas reinhardtii cells adjust the metabolism to maintain viability in response to atrazine stress

Autores/as Marta Esperanza, Marta Seoane, Carmen Rioboo, Concepción Herrero, Ángeles Cid
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. 165 (páxs. 64 ata 72)

Suitability of cytotoxicity endpoints and test microalgal species to disclose the toxic effect of common aquatic pollutants

Autores/as Prado, R., García, R., Rioboo, C., Herrero, C., Cid, A.
Revista ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY Vol. 114 (páxs. 117 ata 125)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2015.01.021

Acute effects of a prooxidant herbicide on the microalga Chlamydomonas reinhardtii: Screening cytotoxicity and genotoxicity endpoints.

Autores/as Marta Esperanza Llera, Ángeles Cid Blanco, María Concepción Herrero López, Carmen Rioboo
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. 165 (páxs. 210 ata 221)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2015.06.004

Acute effects of a prooxidant herbicide on the microalga Chlamydomonas reinhardtii: Screening cytotoxicity and genotoxicity endpoints

Autores/as Marta Esperanza, Ángeles Cid, Concepción Herrero, Carmen Rioboo
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. 165 (páxs. 210 ata 221)

Chlamydomonas reinhardtii cells adjust the metabolism to maintain viability in response to atrazine stress

Autores/as Marta Esperanza Llera, Marta Seoane Méndez, Carmen Rioboo, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. 165 (páxs. 64 ata 72)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2015.05.012

Sulphate, more than a nutrient, protects the microalga Chlamydomonas moewusii from cadmium toxicity

Autores/as Mera, R., Torres, E., Abalde, J.
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. 148 (páxs. 92 ata 103)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2013.12.034

Isotherm studies for the determination of Cd (II) ions removal capacity in living biomass of a microalga with high tolerance to cadmium toxicity

Autores/as Torres, E., Mera, R., Herrero, C., Abalde, J.
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Vol. 21 (páxs. 12616 ata 12628)
DOI https://doi.org/10.1007/s11356-014-3207-y

Toxicity induced by three antibiotics commonly used in aquaculture on the marine microalga Tetraselmis suecica (Kylin) Butch

Autores/as Marta Seoane, Carmen Rioboo, Concepción Herrero, Ángeles Cid
Revista MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH Vol. 101 (páxs. 1 ata 7)
DOI https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2014.07.001

Flow cytometric analysis to evaluate physiological alterations in herbicide-exposed Chlamydomonas moewusii cells

Autores/as Prado, Raquel, Rioboo, Carmen, Herrero, Concepción, Suarez-Bregua, Paula, Cid, Angeles
Revista ECOTOXICOLOGY Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 409 ata 420)
DOI https://doi.org/10.1007/s10646-011-0801-3

Screening acute cytotoxicity biomarkers using a microalga as test organism

Autores/as Prado, Raquel, Carmen Riobbo Blanco, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Revista ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY Vol. 86 (páxs. 219 ata 226)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2012.09.015

Characterization of cell response in Chlamydomonas moewusii cultures exposed to the herbicide paraquat: Induction of chlorosis

Autores/as Prado, R., Rioboo, C., Herrero, C, Cid, A.
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. 102 (páxs. 10 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2010.12.013

Flow cytometric analysis of the encystment process induced by paraquat exposure in Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae)

Autores/as Carmen Rioboo, Oscar González Barreiro, Julio Abalde, Ángeles Cid
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY Vol. 46 Núm. 2 (páxs. 89 ata 97)
DOI https://doi.org/10.1080/09670262.2011.561775

Cadmium toxicity on the freshwater microalga chlamydomonas moewusii gerloff: biosynthesis of thiol compounds

Autores/as Cristina Suárez, José Enrique Torres Vaamonde, Mónica Pérez-Rama, María Concepción Herrero López, Abalde, Julio
Revista ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY Vol. 29 Núm. 12 (páxs. 1 ata 7)

Sorption isotherm studies of Cd (II) ions using living cells of the marine microalga Tetraselmis suecica (Kylin) Butch

Autores/as Mónica Pérez-Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Cristina Suárez, María Concepción Herrero López, Abalde, Julio
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Vol. 91 (páxs. 2045 ata 2050)

Ring test for whole-sediment toxicity assay with -a- benthic marine diatom

Autores/as Cristiano V.M. Araújo, Victoria Tornero, Luís M. Lubián, Julián Blasco, Stef A. van Bergeijk, Pedro Cañavete, Ángeles Cid Blanco, Dora Franco, Raquel Prado, Ana Bartual, Manuel Gil López, Rui Ribeiro, Matilde Moreira-Santos, Amparo Torreblanca, Beatriz Jurado, Ignacio Moreno-Garrido
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 408 (páxs. 822 ata 828)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2009.10.018

Cell proliferation alterations in Chlorella cells under stress conditions

Autores/as Carmen Rioboo, Enrique O¿Connor, Raquel Prado, Concepción Herrero, Ángeles Cid
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. 94 (páxs. 229 ata 237)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2009.07.009

Dunaliella salina as marine microalga highly tolerant to but a poor remover of cadmium

Autores/as Salvador Folgar Couselo, José Enrique Torres Vaamonde, Mónica Pérez Rama, Ángeles Cid Blanco, María Concepción Herrero López, Abalde, Julio
Revista JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Vol. 165 (páxs. 486 ata 493)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.10.010

A capillary zone electrophoresis for determination of thiolic peptides in biological samples

Autores/as Mónica Pérez Rama, Abalde, Julio, María Concepción Herrero López, Cristina Suárez, José Enrique Torres Vaamonde
Revista JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE Vol. 32 (páxs. 2152 ata 2158)

The herbicide paraquat induces alterations in the elemental and biochemical composition of non-target microalgal species

Autores/as Raquel Prado, Carmen Rioboo, Concepción Herrero, Ángeles Cid
Revista CHEMOSPHERE Vol. 76 (páxs. 1440 ata 1444)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2009.06.003

Comparison of the sensitivity of different toxicity test endpoints in a microalga exposed to the herbicide paraquat

Autores/as Prado, R., García, R., Rioboo, C., Herrero, C., Abalde, J., Cid, A.
Revista ENVIRONMENT INTERNATIONAL Vol. 35 (páxs. 240 ata 247)

Comparison of the sensitivy of different toxicity test endpoints in a microalga exposed to the herbicide paraquat

Autores/as Raquel Prado Lodeiro, Rosa García Díaz, Carmen Rioboo, Concepción Herrero, Julio Abalde, Ángeles Cid
Revista ENVIRONMENT INTERNATIONAL Vol. 35 (páxs. 240 ata 247)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envint.2008.06.012

Riboflavin enrichment throughout the food chain from the marine microalga Tetraselmis suecica to the rotifer Brachionus plicatilis and to white sea bream (diplodus sargus) and Gilthead Sea bream (Spar

Autores/as María Souto Alonso, M. Saavedra, P. Pousao-Ferreira, María Concepción Herrero López
Revista AQUACULTURE Vol. 283 (páxs. 128 ata 133)

Alteration of photosynthesis related parameters of Chlamydomonas moewusii stressed by paraquat

Autores/as Ángeles Cid, Dolores Franqueira, Carmen Rioboo, Raquel Prado, Concepción Herrero
Revista CURRENT TOPICS IN TOXICOLOGY Vol. 5 (páxs. 11 ata 18)

Las mujeres en la investigación científica

Autores/as Herrero, C.
Revista Criterios, res publica fulget Vol. 8 (páxs. 73 ata 96)

Population growth study of the rotifer Brachionus sp. fed with triazine-exposed microalgae

Autores/as Carmen Rioboo, Raquel Prado, Concepción Herrero, Ángeles Cid
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. 83 (páxs. 247 ata 253)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2007.04.006

Removal of triazine herbicides from freshwater systems using photosynthetic microorganisms

Autores/as Oscar González, Carmen Rioboo, Concepción Herrero, Ángeles Cid
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 144 (páxs. 266 ata 271)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2005.12.014

Composition and production of thiol constituents induced by cadmium in the marine microalga Tetraselmis suecica.

Autores/as Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Revista ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY Vol. 25 Núm. 1 (páxs. 128 ata 136)

Analysis and enhancement of astaxanthin accumulation in Haematococcus pluvialis

Autores/as Miguel Orosa García, Dolores Franqueira, Ángeles Cid, Julio Abalde
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 96 (páxs. 373 ata 378)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biortech.2004.04.006

Capillary zone electrophoresis for analysis of phytochelatins and other thiol peptides in complex biological samples derivatized with monobromobimane

Autores/as Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Revista ELECTROPHORESIS Vol. 26 (páxs. 610 ata 620)

Atrazine-induced chlorosis in Synechococcus elongatus cells

Autores/as Oscar González, Carmen Rioboo, Ángeles Cid, Concepción Herrero
Revista ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY Vol. 46 Núm. 3 (páxs. 301 ata 307)
DOI https://doi.org/10.1007/s00244-003-2149-z

Plankton carbon budget in a coastal wind-driven upwelling station off A Coruña (NW Iberian Peninsula)

Autores/as Eva Teira González, Abalde, Julio, María Teresa Álvarez Ossorio, Antonio Bode Riestra, Carlos Cariño, Ángeles Cid Blanco, Emilio Fernández, Nicolas González, Jorge Lorenzo, Joaquín Valencia Vila, Manuel Varela
Revista MARINE ECOLOGY Vol. 265 (páxs. 31 ata 43)
DOI https://doi.org/10.3354/meps265031

Variations in planktonic bacterial biomass and production, and phytoplankton blooms off A Coruña (NW Spain)

Autores/as Joaquín Valencia Vila, Abalde, Julio, Antonio Bode Riestra, Ángeles Cid Blanco, Emilio Fernández, Nicolás González, Jorge Lorenzo, Eva Teira González, Manuel Varela
Revista SCIENTIA MARINA Vol. 67 Núm. 2 (páxs. 143 ata 157)

Physiological response of frehwater microalga (Chlorella vulgaris) to triazine and phenylurea herbicides.

Autores/as Carmen Riobbo Blanco, Oscar González Barreiro, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. 59 Núm. 3 (páxs. 225 ata 235)
DOI https://doi.org/10.1016/s0166-445x(01)00255-7

Cadmium removal by living cells of the marine microalga "Tetraselmis suecica".

Autores/as Mónica Pérez Rama, Abalde, Julio, María Concepción Herrero López, José Enrique Torres Vaamonde
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 84 Núm. 3 (páxs. 265 ata 270)
DOI https://doi.org/10.1016/s0960-8524(02)00045-7

Nuevas formas de conservación para vieira (Pecten maximus).

Autores/as Fidalgo, P., Diéguez, F., Torres, E., Pérez-Rama, M., Garcia, J., Abalde, J.
Revista PRODUCTOS DEL MAR Núm. 156-157 (páxs. 52 ata 53)

Carotenoid accumulation in Haematococcus pluvialis in mixotrophic growth.

Autores/as Miguel Orosa García, Mª Dolores Franqueira López, Ángeles Cid Blanco, Abalde, Julio
Revista BIOTECHNOLOGY LETTERS Vol. 23 Núm. 5 (páxs. 373 ata 378)

Comparison of the accumulation of astaxanthin in Haematococcus pluvialis and other green microalgae under N-starvation and higth light conditions.

Autores/as Miguel Orosa García, María Concepción Herrero López, Abalde, Julio, Julia Fernandez Valero
Revista BIOTECHNOLOGY LETTERS Vol. 23 Núm. - (páxs. 1079 ata 1085)
DOI https://doi.org/10.1023/a:1010510508384

Microalgal bioassays as a test of pesticide photodegradation efficiency in water

Autores/as Carmen Riobbo Blanco, Mª Dolores Franqueira López, Moisés Canle López, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Revista BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY Vol. 67 Núm. 2 (páxs. 233 ata 238)
DOI https://doi.org/10.1007/s00128-001-0115-x

Class III metalothioneins in response to cadmium toxicity in the marine microalga Tetraselmis suecica (Kylin) Butch.

Autores/as Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, María Concepción Herrero López, Abalde, Julio
Revista ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY Vol. 20 Núm. 9 (páxs. 2061 ata 2066)
DOI https://doi.org/10.1897/1551-5028(2001)020<2061:cimirt>2.0.co;2

Relationship between Humidity, Temperature and Biological Pollution in Domestic Buildings in A Coruña( Spain)

Autores/as Álvaro Baaliña Ínsua, Evaristo Rodríguez Suárez, Juan Arturo Santaballa López, Manuel Molina Martos, José Enrique Torres Vaamonde, Covadonga R. Infante
Revista PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON MARITIME TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND RESEARCH Vol. 1 Núm. - (páxs. 353 ata 358)

Potential use of flow cytometry in toxicity studies with microalgae

Autores/as Mª Dolores Franqueira López, Miguel Orosa García, José Enrique Torres Vaamonde, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 247 Núm. 3 (páxs. 116 ata 129)
DOI https://doi.org/10.1016/s0048-9697(99)00483-0

Production and analysis of secondary carotenoids in green algae

Autores/as Miguel Orosa García, José Enrique Torres Vaamonde, Pablo Fidalgo Paredes, Abalde, Julio
Revista J. APPL. PHYCOL. Vol. 12 Núm. - (páxs. 553 ata 556)

Effect of cadmium on growth, ATP content, carbon fixation and ultrastructure in the marine diatom Phaeodactylum tricornutum Bohlin

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, María Concepción Herrero López, Abalde, Julio
Revista WATER, AIR, & SOIL POLLUTION Vol. 117 Núm. - (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.1023/a:1005121012697

A comparison of the relative sensitivity of structural and functional cellular responses in the alga Chlamydomonas eugametos exposed to the herbicide paraquat

Autores/as Mª Dolores Franqueira López, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, Miguel Orosa García, María Concepción Herrero López
Revista ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY Vol. 36 Núm. 3 (páxs. 264 ata 269)

Purification and characterization of phycocyanin from the marine cyanobaterium Synechococcus sp. 109201

Autores/as Abalde, Julio, Ana Fernández, José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, Clive Barwell
Revista PLANT SCIENCE Vol. 136 Núm. - (páxs. 109 ata 120)

Removal of cadmium ions by the marine diatom Phaedactylum tricornutum Bohlin. Accumulation and long-term kinetics of uptake.

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, María Concepción Herrero López, Abalde, Julio
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 63 Núm. - (páxs. 213 ata 220)
DOI https://doi.org/10.1016/s0960-8524(97)00143-0

Aplicación de la citometría de flujo al estudio de la toxicidad de diferentes contaminantes sobre microalgas.

Autores/as Miguel Orosa García, Mª Dolores Franqueira López, José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, María Concepción Herrero López
Revista CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA Vol. 20 Núm. - (páxs. 89 ata 92)

Evaluación de la toxicidad de pesticidas mediante ensayos con microalgas.

Autores/as Mª Dolores Franqueira López, Miguel Orosa García, José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, Abalde, Julio
Revista CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA Vol. 20 Núm. - (páxs. 123 ata 125)

Effects of nitrogen source and growth phase on proximate biochemical composition, lipid classes and fatty acid profile of the marine microalga Isochrysis galbana.

Autores/as Pablo Fidalgo Paredes, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, Assaf Sukenik, María Concepción Herrero López
Revista AQUACULTURE Vol. 166 Núm. 1988 (páxs. 105 ata 116)
DOI https://doi.org/10.1016/s0044-8486(98)00278-6

Variación en el crecimiento y composición pigmentaria de Synechococcus sp. IO9201 (Chroococcales) en respuesta a la calidad espectral de la luz.

Autores/as Ana Fernández, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, Julio Ernesto Abalde Alonso
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA (BIOLOXÍA) Vol. 8 (páxs. 5 ata 13)

Viability of starved Pasteurella piscicida in seawater monitored by flow cytometry and the effect of antibiotics on its resuscitation

Autores/as Beatriz Margariños, José Luis Romalde, Ángeles Cid Blanco, Alicia E. Toranzo
Revista LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY Vol. 24 Núm. - (páxs. 122 ata 126)

Long chain class III metallothioneins as a mechanism of cadmium tolerance in the marine diatom Phaedoctylum tricornutum Bohlin

Autores/as Torres, E., Cid, A., Fidalgo, P, Herrero, C., Abalde, J.
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. - Núm. - (páxs. 231 ata 246)
DOI https://doi.org/10.1016/s0166-445x(97)00034-9

Disorders provoked by copper in the marine diatom Phaedoctylum tricornutum in short-time exposure assays

Autores/as Cid, A., Torres, E., Herrero, C., Abalde, J.
Revista CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE Vol. 38 Núm. - (páxs. 201 ata 206)

Reseña del libro: Species and specificity. An interpretacion of the history of inmunology

Autores/as María Concepción Herrero López
Revista DYNAMIS. ACTA HISP. MED. SCI. HIST. ILLUS Vol. 17 Núm. - (páxs. 529 ata 533)

Rapid assay for the analysis of class III metallothioneins by capillary zone electrophoresis in crude extracts of microalgal cells exposed to cadmium

Autores/as Torres, E., Cid, A., Fidalgo, P, Abalde, J.
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 775 Núm. 1 (páxs. 339 ata 339)

Discrepancies between cell volume and organic content in semi-continuos cultures of a marine microalga

Autores/as J. F. Bregas, Ángeles Cid Blanco, Esperanza Morales López, B. Cordero, A. Otero
Revista LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY Vol. - Núm. 22 (páxs. 206 ata 208)

Technical discussions II - Flow cytometric analysis

Autores/as Cunningham, A, Cid, Angeles, Buma, AGJ
Revista SCIENTIA MARINA Vol. 60 Núm. 1 (páxs. 299 ata 300)

Functional analysis of phytoplankton by flow cytometry: A study of the effect of copper on a marine diatom

Autores/as Cid, Angeles, Herrero, Concepción, Abalde, Julio
Revista SCIENTIA MARINA Vol. 60 Núm. 1 (páxs. 303 ata 308)

Marine microalgae could be used as a dietary source of omega-3 fatty acids for humans and animals

Autores/as Pablo Fidalgo Paredes, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, María Concepción Herrero López
Revista FEED MIX Vol. - Núm. 4 (páxs. 36 ata 38)

Flow cytometry determination of acute physiological changes in a marine diatom stressed by copper.

Autores/as Abalde, Julio, Ángeles Cid Blanco, Pablo Fidalgo Paredes, María Concepción Herrero López
Revista MICROBIOLOGÍA (MADRID) Vol. - Núm. 11 (páxs. 455 ata 460)

Changes in the gross chemical composition of mass cultures of the marine microalga Dunaliella tertiolecta with different aeration rates.

Autores/as Abalde, Julio, J. Fábregas, L. Ferrín, B. Cabezas, A. Otero
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. - Núm. 53 (páxs. 185 ata 188)

Response of the marine microalga Dunaliella tertiolecta (Chlorophyceae) to copper toxicity in short time experiments

Autores/as Abalde, Julio, Ángeles Cid Blanco, Susana Reiriz Vargas, José Enrique Torres Vaamonde, María Concepción Herrero López
Revista BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY Vol. 54 Núm. 2 (páxs. 317 ata 324)

Culture of the marine diatom Phaeodactylum tricornutum with different nitrogen sources: Growth, nutrient conversion and biochemical composition

Autores/as Ángeles Cid Blanco, Abalde, Julio, Pablo Fidalgo Paredes, María Concepción Herrero López
Revista CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE Vol. - Núm. 36 (páxs. 165 ata 173)

Tolerance and detoxification mechanims in marine diatom Phaeodactylum tricornutum exposed to cadmium.

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, Pablo Fidalgo Paredes, María Concepción Herrero López, Julio Ernesto Abalde Alonso
Revista JOURNAL OF MARINE BIOTECHNOLOGY Vol. 3 (páxs. 176 ata 178)

Tolerance and detoxification mechanisms in marine diatom Phaeodactylum tricornutum exposed to cadmium

Autores/as Abalde, Julio, Ángeles Cid Blanco, Pablo Fidalgo Paredes, E. Torres, María Concepción Herrero López
Revista JOURNAL OF MARINE BIOTECHNOLOGY Vol. - Núm. 3 (páxs. 176 ata 178)

Copper toxicity on the marine microalga Phaeodactylum tricornutum: effects on photosynthesis and relate parameters.

Autores/as Cid, A., Herrero, C., Torres, E., Abalde, J.
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. - Núm. 31 (páxs. 165 ata 174)
DOI https://doi.org/10.1016/0166-445x(94)00071-w

Bioacumulación de cobre en la microalga marina Phaedodactylum tricornutum Bohlin.

Autores/as Abalde, Julio, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, María Concepción Herrero López
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA (BIOLOXÍA) Vol. - Núm. 5 (páxs. 31 ata 38)

Different responses of the marine diatom Phaeodactylum tricornutum to copper toxicity.

Autores/as Susana Reiriz Vargas, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, Julio Ernesto Abalde Alonso, María Concepción Herrero López
Revista International Microbiology Vol. 10 (páxs. 263 ata 272)

VARIATIONS IN THE BIOCHEMICAL PROFILE OF THE MARINE MICROALGA DUNALIELLA-TERTIOLECTA (BUTCHER) CULTURED WITH DIFFERENT NUTRIENT CONCENTRATIONS AND UREA AS A NITROGEN-SOURCE

Autores/as Herrero, Concepción, Abalde, Julio, Cid, Angeles, Fidalgo, Pablo, Fábregas, Jaime
Revista CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE Vol. 35 Núm. 2 (páxs. 213 ata 223)

GROWTH AND BIOCHEMICAL PROFILE OF JUVENILE MUSSELS (MYTILUS-GALLOPROVINCIALIS LMK) FED ON DIFFERENT ALGAL DIETS

Autores/as Fidalgo, Pablo, Cid, Angeles, Lopez-Muñoz, Inmaculada, Abalde, Julio, Herrero, Concepción
Revista JOURNAL OF SHELLFISH RESEARCH Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 67 ata 75)

DECREASE OF PLASMA-CHOLESTEROL WITH THE MARINE MICROALGA DUNALIELLA-TERTIOLECTA IN HYPERCHOLESTEROLEMIC RATS

Autores/as Fábregas, J., Herrero, C., Gamallo, Y., Otero A, Paz, JM, Vecino, S.
Revista JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY Vol. 40 Núm. 6 (páxs. 533 ata 540)
DOI https://doi.org/10.2323/jgam.40.533

IMPROVEMENT OF GROWTH-RATE AND CELL PRODUCTIVITY BY AERATION RATE IN CULTURES OF THE MARINE MICROALGA DUNALIELLA-TERTIOLECTA

Autores/as Fábregas, J., Ferrón, L., Gamayo, Y., Vecino, S., Otero A, Herrero, C.
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 48 Núm. 2 (páxs. 107 ata 111)
DOI https://doi.org/10.1016/0960-8524(94)90196-1

Nutritional properties of four marine microalgae for albino rats

Autores/as Herrero, Concepción, Abalde, Julio, Fábregas, Jaime
Revista JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY Vol. 5 Núm. 6 (páxs. 573 ata 580)
DOI https://doi.org/10.1007/bf02184636

Utilización de distintas dietas microalgales para el crecimientos del mejillón "Mytilus galloprovincialis" Lmk.

Autores/as Herrero, C., Cid, A., Fidalgo, P, López-Muñoz, I.
Revista Cuadernos da Area de Ciencias Mariñas, Seminario Estudios Galegos Vol. 6 (páxs. 31 ata 38)

GROWTH AND BIOCHEMICAL-COMPOSITION OF THE MARINE MICROALGA TETRASELMIS-SUECICA IN MIXOTROPHIC CULTURES WITH DIFFERENT SUGARS AND AMINO-ACIDS

Autores/as Cid, Angeles, Abalde, Julio, Herrero, Concepción
Revista CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE Vol. 33 Núm. 2 (páxs. 169 ata 178)

High yield mixotrophic cultures of the marine microalga "Tetraselmis suecica" (Kylin) Butcher )Prasinophyceae)

Autores/as Cid, A., Abalde, J., Herrero, C.
Revista JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY Vol. 4 (páxs. 31 ata 37)
DOI https://doi.org/10.1007/bf00003958

Crecimiento, supervivencia y composición bioquímica juveniles del mejillón gallego Mytilus galloprovincialis (Molusca, Bivalvia), sometidos a diferentes regímenes de renovación del agua de cultivo

Autores/as Abalde, Julio, Fidalgo, Pablo, Cid, Angeles, Herrero, Concepción, Lopez-Muñoz, Inmaculada
Revista N.A.C.C. Vol. 2 Núm. - (páxs. 91 ata 98)

Yields in biomass and chemical constituents of four commercially important marine microalgae with different culture media

Autores/as Herrero, C., Cid, A., Fábregas, J., Abalde, J.
Revista AQUACULTURAL ENGINEERING Vol. 2 Núm. 10 (páxs. 99 ata 110)
DOI https://doi.org/10.1016/0144-8609(91)90003-3

BETA-CAROTENE, VITAMIN-C AND VITAMIN-E CONTENT OF THE MARINE MICROALGA DUNALIELLA-TERTIOLECTA CULTURED WITH DIFFERENT NITROGEN-SOURCES

Autores/as Abalde, Julio, Fábregas, Jaime, Herrero, Concepción
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 38 Núm. 2-3 (páxs. 121 ata 125)
DOI https://doi.org/10.1016/0960-8524(91)90142-7

Vitamin content of four marine microalgae. Potential use as source of vitamins in nutrition

Autores/as Fábregas, J., Herrero, C.
Revista JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY Vol. 5 (páxs. 259 ata 264)
DOI https://doi.org/10.1007/bf01569683

CHANGES IN PROTEIN, CARBOHYDRATES AND GROSS ENERGY IN THE MARINE MICROALGA DUNALIELLA-TERTIOLECTA (BUTCHER) BY NITROGEN CONCENTRATIONS AS NITRATE, NITRITE AND UREA

Autores/as FABREGAS, J, Abalde, Julio, CABEZAS, B, Herrero, C
Revista AQUACULTURAL ENGINEERING Vol. 8 Núm. 4 (páxs. 223 ata 239)
DOI https://doi.org/10.1016/0144-8609(89)90011-3

BIOCHEMICAL-COMPOSITION AND GROWTH OF THE MARINE MICROALGA DUNALIELLA-TERTIOLECTA (BUTCHER) WITH DIFFERENT AMMONIUM NITROGEN CONCENTRATIONS AS CHLORIDE, SULFATE, NITRATE AND CARBONATE

Autores/as Fábregas, Jaime, Abalde, Julio, Herrero, Concepción
Revista AQUACULTURE Vol. 83 Núm. 3-4 (páxs. 289 ata 304)
DOI https://doi.org/10.1016/0044-8486(89)90041-0

Determination of diarrhetic shellfish poison by using the infant mouse test

Autores/as Fábregas, J., Herrero, C., González, EA, Blanco, J., Cabezas, B., Muñoz A., Abalde, J.
Revista MEDICAL SCIENCE RESEARCH Vol. 16 (páxs. 479 ata 480)

DECREASE IN PLASMA-CHOLESTEROL, TRIGLYCERIDES AND CPK LEVELS IN RATS FED ON THE MARINE MICROALGA DUNALIELLA-TERTIOLECTA

Autores/as Fábregas, Jaime, Herrero, Concepción, Parafita, M, Paz, JM, Cabezas, Buenaventura, Abalde, Julio
Revista PLANTA MEDICA Núm. 2 (páxs. 109 ata 111)

Growth and biochemical variability of the marine microalga "Chlorella stigmatophora" in batch cultures with different salinities and nutrient gradient concentration

Autores/as Fábregas, J., Herrero, C., Cabezas, B., Abalde, J.
Revista British Phycological Journal Vol. 22 (páxs. 269 ata 279)
DOI https://doi.org/10.1080/00071618700650331

APPROACH TO BIOMASS PRODUCTION OF THE MARINE MICROALGA TETRASELMIS-SUECICA (KYLIN) BUTCH USING COMMON GARDEN FERTILIZER AND SOIL EXTRACT AS CHEAP NUTRIENT SUPPLY IN BATCH CULTURES

Autores/as FABREGAS, J, TORIBIO, L, Abalde, Julio, CABEZAS, B, Herrero, C
Revista AQUACULTURAL ENGINEERING Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 141 ata 150)
DOI https://doi.org/10.1016/0144-8609(87)90011-2

Vitamin E content in the marine microalga "Chlorella stigmatophora" potential use in human nutrition

Autores/as Herrero, C., Cabezas, B., Abalde, J., Fábregas, J., Regueiro, B.
Revista BOLETÍN DA ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS Vol. V (páxs. 23 ata 26)

Taxonomic possibilities for microalgal classification using the system API-ZYM

Autores/as Fábregas, J., Herrero, C., Abalde, J., Cabezas, B., Liaño, R.
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA (BIOLOXÍA) Vol. 23 (páxs. 63 ata 67)

Antibacterial activity of the marine diatom "Navicula laevissima" mediated by extracellular product

Autores/as Fábregas, J., Herrero, C., Angulo, L., Cabezas, C.
Revista IRCS Medical Science Vol. 14 (páxs. 493 ata 494)

Response of the marine microalga "Dunaliella tertiolecta" to nutrient concentration and salinity variations in bacth cultures

Autores/as Fábregas, J., Herrero, C., Cabezas, B., Liaño, R., Abalde, J.
Revista JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Vol. 125 (páxs. 475 ata 484)

THE MARINE MICROALGA CHLORELLA-STIGMATOPHORA AS A POTENTIAL SOURCE OF SINGLE CELL PROTEIN - ENHANCEMENT OF THE PROTEIN-CONTENT IN RESPONSE TO NUTRIENT ENRICHMENT

Autores/as FABREGAS, J, Herrero, C., Abalde, J., Cabezas, B.
Revista JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY Vol. 1 Núm. 4 (páxs. 251 ata 257)
DOI https://doi.org/10.1007/bf01569279

BIOMASS PRODUCTION AND BIOCHEMICAL-COMPOSITION IN MASS-CULTURES OF THE MARINE MICROALGA ISOCHRYSIS-GALBANA PARKE AT VARYING NUTRIENT CONCENTRATIONS

Autores/as FABREGAS, J, Herrero, C., Cabezas, B., Abalde, J.
Revista AQUACULTURE Vol. 53 Núm. 2 (páxs. 101 ata 113)
DOI https://doi.org/10.1016/0044-8486(86)90280-2

Biomass production and biochemical variability of the marine microalga "Dunaliella tertiolecta" (Butcher) with high nutrient concentrations

Autores/as Fábregas, J., Herrero, C., Abalde, J., Liaño, R., Cabezas, B.
Revista AQUACULTURE (páxs. 187 ata 189)
DOI https://doi.org/10.1016/0044-8486(86)90350-9

Marine microalgae as a potential source of minerals in fish diets

Autores/as Fábregas, J., Herrero, C.
Revista AQUACULTURE Vol. 51 (páxs. 237 ata 243)

MASS-CULTURE AND BIOCHEMICAL VARIABILITY OF THE MARINE MICROALGA TETRASELMIS-SUECICA KYLIN (BUTCH) WITH HIGH NUTRIENT CONCENTRATIONS

Autores/as FABREGAS, J, Herrero, C., Cabezas, B., Abalde, J.
Revista AQUACULTURE Vol. 49 Núm. 3-4 (páxs. 231 ata 244)
DOI https://doi.org/10.1016/0044-8486(85)90082-1

GROWTH, CHLOROPHYLL-A AND PROTEIN OF THE MARINE MICROALGA ISOCHRYSIS-GALBANA IN BATCH CULTURES WITH DIFFERENT SALINITIES AND HIGH NUTRIENT CONCENTRATIONS

Autores/as FABREGAS, J, Herrero, C., Abalde, J., Cabezas, B.
Revista AQUACULTURE Vol. 50 Núm. 1-2 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1016/0044-8486(85)90147-4

Agglutinins in marine red algae

Autores/as J. Fábregas, A. Muñoz, J. Llovo, J. Abalde
Revista IRCS Medical Science Núm. 12 (páxs. 289 ata 290)

GROWTH OF THE MARINE MICROALGA TETRASELMIS-SUECICA IN BATCH CULTURES WITH DIFFERENT SALINITIES AND NUTRIENT CONCENTRATIONS

Autores/as FABREGAS, J, Abalde, Julio, Herrero, C., B. Cabezas, Veiga, M.
Revista AQUACULTURE Vol. 42 Núm. 3-4 (páxs. 207 ata 215)
DOI https://doi.org/10.1016/0044-8486(84)90101-7

Effect of oil and dispersant on growth and chlorophyll a content of the marine microalga "Tetraselmis suecica"

Autores/as Fábregas, J., Herrero, C., Veiga, M.
Revista APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY Vol. 47 (páxs. 445 ata 447)

Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentarios.

Editores María Concepción Herrero López, Julio Ernesto Abalde Alonso
Editorial Servizo Publicacións UDC, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-95322-04-8

Microalgas: Cultivo y Aplicaciones

Autores/as Abalde, Julio, Cid, A., Fidalgo, P, Torres, E., Herrero, C.
Editorial Servicio de Publicacións Univ. da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-88301-84-7

Profiles on Biotecnology

Editores T. G. Villa, J. Abalde
Editorial Servizo de Publicacións USC, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-7191-882-X

Identificación y cuantificación de virus

Autores/as Fábregas, J., Herrero, C., Abalde, J., Cabezas, B., Bernárdez, I
Editorial Servizo de Publicacións USC, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-7181-368-2

Avances en tecnología de microalgas para nutrición animal.

Autores/as Herrero, C., Cabezas, B., Abalde, J., Fábregas, J.
Editorial Servizo de Publicacións USC, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-7191-367-4

Toxicity and tolerance in microalgal cells exposed to cadmium: a current overview

Autores/as Torres, Enrique,Mera, R.,Abalde, Julio
Libro Cadmium: characteristics, sources of exposure, health and environmental effects
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-62808-722-2
Páxinas Dende a 171 ata a 195

Astaxanthin production in cysts and vegetative cells of the microalga Haematococcus pluvialis Flotow

Autores/as Herrero, C.,Orosa, M.,Abalde, J.,Rioboo, C.,Cid, A.
Libro Microalgae: Biotechnology, Microbiology and Energy
Edita Nova Science Publisher, Inc..
ISBN: 978-1-61324-625-2
Páxinas Dende a 359 ata a 371

Use of microalgae as biological indicators of pollution: looking for new relevant cytotoxicity endpoints

Autores/as Cid, A.,Prado, R.,Rioboo, C.,Suárez-Bregua, P.,Herrero, C.
Libro Microalgae: Biotechnology, Microbiology and Energy
Edita Nova Science Publisher, Inc..
ISBN: 978-1-61324-625-2
Páxinas Dende a 311 ata a 323

Use of the comet assay to evaluate pesticide toxicity on non-target microalgae

Autores/as Prado, R.,García, R.,Rioboo, C.,Abalde, J.,Herrero, C.,Cid, A.
Libro Genotoxicity: evaluation, testing and prediction
Edita Nova Science Publishers.
ISBN: 978-1-60741-714-9
Páxinas Dende a 311 ata a 319

Cytotoxic effects of pesticides on microalgae determined by flow cytometry

Autores/as Carmen Riobbo Blanco,Raquel Prado Lodeiro,María Concepción Herrero López,Ángeles Cid Blanco
Libro Progress in Pesticides Research
Vol. - Edita Nova Science Publishers.
ISBN: 978-1-60456-201-9
Páxinas Dende a 0 ata a 15

Microorganismos como bioindicadores de la calidad de las aguas

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde,Abalde, Julio,María Concepción Herrero López,Ángeles Cid Blanco
Libro Galicia Ecología. Tomo XLVIII: Ciencia y Tecnología Ambientales II
Vol. - Edita Hercules de Ediciones.
ISBN: 84-96314-36-7
Páxinas Dende a 394 ata a 415

Reproducción y requisitos nutricionales en acuicultura

Autores/as Abalde, Julio
Libro Avances en el desarrollo de la acuicultura marina.
Vol. - Edita Serv. Publ. Fund. Pedro Barrié de la Maza.
ISBN: 84-89748-90-X
Páxinas Dende a 79 ata a 89

Las micoralgas como base nutritiva en acuicultura.

Autores/as María Concepción Herrero López
Libro Avances en el desarrollo de la acuicultura marina.
Vol. - Edita Serv. Publ. Fund. Pedro Barrié de la Maza.
ISBN: 84-89748-90-X
Páxinas Dende a 93 ata a 106

Relationship between humidity, temperature and biological pollution in domestic buildings in A Coruña

Autores/as Álvaro Baaliña Ínsua,M. molina,Juan Arturo Santaballa López,C. R. Infante,Rodríguez, E.,José Enrique Torres Vaamonde
Libro Proceedings of Healthy Buildings. Volumen 1
Vol. - Edita Gummeerus kirjapaino.
ISBN: 952-5236-05-6
Páxinas Dende a 353 ata a 358

Changes in fatty acid composition of the marine microalga Tetraselmis suecica Kylin (Butch) induced by nitrogen source

Autores/as Abalde, Julio,Pablo Fidalgo Paredes,Ángeles Cid Blanco,José Enrique Torres Vaamonde,Miguel Orosa García,María Concepción Herrero López
Libro Advances in Plant Lipid Research
Vol. - Edita Servicio de Publicaciones Universidad de Sevilla.
ISBN: 84-472-0481-2
Páxinas Dende a 557 ata a 557

Acetate effect on astaxanthin accumulation in Haematococcus pluvialis

Autores/as Miguel Orosa García,Mª Dolores Franqueira López,José Enrique Torres Vaamonde,Ángeles Cid Blanco,Pablo Fidalgo Paredes,Julio Abalde
Libro Advances in Plant Lipid Research
Vol. - Edita Servicio de Publicaciones Universidad de Sevilla.
ISBN: 84-472-0481-2
Páxinas Dende a 442 ata a 445

Functional analysis of phytoplankton by flow cytometry : a study of the effect of copper on a marine diatom

Autores/as Ángeles Cid Blanco,María Concepción Herrero López
Libro Underwater light and algal photobiology
Vol. - ISBN: nodef-0482
Páxinas Dende a 303 ata a 308

Technical Discussions II. Flow cytometric analysis

Autores/as A. Cunningham,Ángeles Cid Blanco,A. G. J. Buma
Libro Underwater light and algal photobiology
Vol. - ISBN: nodef-0482
Páxinas Dende a 299 ata a 300

The marine microalga "Dunaliella tertiolecta" (Butcher): nutritional properties and hypocholesterolemic effects

Autores/as Herrero, C.,Vecino, S.,Abalde, J.
Libro Profiles on Biotecnology
Edita Servizo de Publicacións USC.
ISBN: 84-7191-882-X
Páxinas Dende a 271 ata a 288

Biotecnología de microalgas: producción y aplicaciones

Autores/as Cabezas, B.,Abalde, J.,Herrero, C.,Fábregas, J.
Libro Temas de Microbiología-ICE
Edita Servicio de Publicaciones: Universidad de Salamanca..
ISBN: ISBN: 84-7800-013-5
Páxinas Dende a 61 ata a 95

Microrganismos eucarióticos: microalgas

Autores/as Abalde, J.,Cabezas, B.,Fábregas, J.,Herrero, C.
Libro Temas de Microbiología-ICE
Edita Servicio de Publicaciones: Universidad de Salamanca..
ISBN: ISBN: 84-7800-013-5
Páxinas Dende a 7 ata a 59

Aplicación de técnicas de biorremediación para la eliminación de contaminantes mediante el uso de biomasa microalgal

Autor/a Sergio Santaeufemia Sánchez
Director/es Julio Ernesto Abalde Alonso; José Enrique Torres Vaamonde
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Efecto tóxico de microcontaminates acuáticos emergentes sobre microalgas marinas mediante el análisis de biomarcadores de citotoxicidad

Autor/a Marta Seoane Méndez
Director/es María Ángeles Cid Blanco
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Toxicidad ejercida por contaminantes acuáticos sobre microalgas de agua dulce

Autor/a Marta Esperanza Llera
Director/es Carmen Rioboo Blanco; Andrés Martínez Lage
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El sulfato como nutriente esencial en la protección contra los efectos citotóxicos del cadmio en la microalga dulceacuícola Chlamydomonas moewusii Gerloff

Autor/a Roi Mera Sanmartín
Director/es Julio Ernesto Abalde Alonso, José Enrique Torres Vaamonde
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Citotoxicidad ejercida por el herbicida bipiridílico paraquat sobre la microalga dulceacuícola Chlamydomonas moewusii Gerloff

Autor/a Raquel Prado Lodeiro
Director/es Ángeles Cid Blanco
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Toxicidad ejercida por un herbicida de tipo triazina sobre la microalga dulceacuícola Chlorella vulgaris Beijerinck: alteraciones fisiológicas y estructurales

Autor/a Carmen Rioboo Blanco
Director/es Ángeles Cid Blanco
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Cultivo del rotífero brachionus plicatilis y el microscrustáceo artemia sp. con microalgas marinas: densidad poblacional, desarrollo, supervivencia y composición bioquímica

Autor/a Alberto Luna Andrade
Director/es Julio Ernesto Abalde Alonso;María Concepción Herrero López
Ámbito Biología Celular e Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Respuesta al cadmio de la microalga marina Tetraselmis suecica (Kylin) Butch: relación entre tolerancia y compuestos tiónicos. Aplicación de su biomasa viva para la retirada de cadmio del medio

Autor/a Monica Perez Rama
Director/es Julio Ernesto Abalde Alonso;José Enrique Torres Vaamonde
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Alteraciones fisiológicas y esructurales provocada por el herbicida paraquat en chlamydomonas moewusii gerloff

Autor/a Mª Dolores Franqueira López
Director/es Ángeles Cid Blanco
Ámbito Química Fundamental e Industrial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de la producción de astaxantina y otros carotenoides secundarios en microalgas dulceacuícolas, con especial atención a Haematococcus pluvialis flotow

Autor/a Miguel Orosa García
Director/es María Concepción Herrero López;Julio Ernesto Abalde Alonso
Ámbito Bioloxía Celular e Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Cultivo y Aplicación de las microalgas Dunaliella Salina y Chlorella vulgaris en Cuba

Autor/a Liliana Gómez Luna
Director/es Concepción Herrero López
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Apto

Producción, purificación y caracterización de la ficocianina de Synechococcus sp. IO9201 aislada en aguas de Cuba

Autor/a Liliana Betancourt Fernandez
Director/es Julio Ernesto Abalde Alonso
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Toxicidad del cadmio sobre la diatomea marina Phaeodactylum tricornutum Bohlin. Mecanismos de detoxificación

Autor/a José Enrique Torres Vaamonde
Director/es María Concepción Herrero López
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Apto

Variabilidad bioquímica de microalgas marinas en cultivo en función de la fuente de nitrógeno.

Autor/a Pablo Fidalgo Paredes
Director/es Julio Ernesto Abalde Alonso;María Concepción Herrero López
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Apto

Toxicidad del cobre sobre la diatomea marina Phaeodactylum tricornutum (Bohlin)

Autor/a Angeles Cid Blanco
Director/es María Concepción Herrero López; Julio Ernesto Abalde Alonso
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Apto Cum Laude

Las microalgas marinas como una nueva fuente potencial alimenticia para nutrición animal

Autor/a Estela Vecino Varela
Director/es Jaime Fabregas Casal y Concepción Herrero López
Ámbito Facultade de Bioloxía
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Biosorption of triclosan from seawater using the living biomass of the microalga Phaeodactylum tricornutum.
WORKSHOP GIOVANI AISAM
Internacional

Autores/as Santaeufemia, S., Abalde, J., Torres E.
Organizador Università degli Studi di Firenze
Lugar Firenze (Italia)

Diatomeas en manantiales de aguas minero-medicinales y termales de Galicia (NO España)
V Congreso Iberoamericano de Peloides CIBAP Raposo 2017
Internacional

Autores/as R. Meijide-Failde, M. Leira, E. Torres
Organizador Sociedad Española de Peloides termales
Lugar Puebla de Sancho Pérez (España)

Phaeodactylum tricornutum, a useful tool for the bioremediation of Oxytetracycline
BioRemid2017. International Meeting on New Strategies in Bioremediation Processes
Internacional

Autores/as Sergio Santaeufemia, Enrique Torres, Julio Abalde
Organizador UNIVERSIDAD DE GRANADA
Lugar Granada (España)

Combination of constructed wetlands and photodegradation processes for the elimination of persistent organic pollutants from municipal wastewater
International IWA Conference on Sustainable Solutions for Small Water and Wastewater Treatment Solutions
Internacional

Autores/as O.G. Gonzalo, Z.Marín, M.I. Fernández, J.A. Santaballa, I. Ruiz, E. Torres, M.Canle, M. Soto
Lugar Nantes (Francia)

Estudio del componente biológico de las aguas mineromedicinales y termales de Ourense: Burgas y Outariz
1st International congress on water. Healing SPA and Quality of Life.
Internacional

Autores/as Meijide-Failde R, Leira M, José Enrique Torres Vaamonde, M.C. López Rodríguez, Rafael Carballeira
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Ourense (España)

Citotoxicidad ejercida por el herbicida paraquat sobre la microalga de agua dulce Chlamydomonas reinhardtii Dangeard
X Congreso Nacional SEM Microbiología del Medio Acuático
Nacional

Autores/as Esperanza, M., Seoane, M., Cid, A., Herrero, C., Rioboo, C.
Lugar Elche/Elx (España)

Alteración de parámetros fotosintéticos en la microalga marina Tetraselmis suecica en presencia de tres antibióticos utilizados en acuicultura
X Congreso Nacional SEM Microbiología del Medio Acuático
Nacional

Autores/as Seoane, M., Esperanza, M., Rioboo, C., Cid, A.
Lugar Elche/Elx (España)

Toxicity of three antibiotics used in aquaculture on the marine microalgae Tetraselmis suecica (Kylin) Butch.
International Meeting on Marine Reseach 2014
Internacional

Autores/as Seoane, M., Rioboo, C., Cid, A.
Lugar Peniche (Portugal)

Genotoxicidad en Chlamydomonas reinhardtii expuesta a concentraciones subletales de un herbicida
XXIV Congreso Nacional de Microbiología SEM
Nacional

Autores/as Esperanza, M., García, R., Cid, A., Herrero, C., Rioboo, C.
Organizador Sociedad Española de Microbiología
Lugar Barcelona (España)

Estudio comparativo del biofilm de fuentes termales y su crecimiento en fangos termales.
III Congreso Iberoamericano de Peloides.
Internacional

Autores/as Rosa Meijide Failde, Manuel Leira, José Enrique Torres Vaamonde, Mª Carmen López Rodríguez, Francisco Maraver Eizaguirre, Jose L. Legido, Rafael Carballeira Coego, Mª Isabel Carretero
Organizador Instituto de Inovaçao Tecnológica dos Açores
Lugar Açores (Portugal)

Manantiales de las Burgas de Ourense. Estudio del Biofilm para su posible aprovechamiento en la producción de peloides.
8º Encuentro Internacional del Agua y Termalismo.
Internacional

Autores/as Rosa Meijide Failde, Manuel Leira, José Enrique Torres Vaamonde, Mª Carmen López Rodríguez, Rafael Carballeira Coego
Organizador Expourense
Lugar Ourense (España)

Manantiales de las Burgas de Ourense. Estudio del Biofilm para su posible aprovechamiento en la producción de peloides.
III Congreso Iberoamericano de Peloides.
Internacional

Autores/as Rosa Meijide Failde, Manuel Leira, José Enrique Torres Vaamonde, Mª Carmen López Rodríguez, Rafael Carballeira Coego
Organizador Instituto de Inovaçao Tecnológica dos Açores
Lugar Açores (Portugal)

Respuesta celular de una microalga dulceacuícola a la exposición a fármacos microcontaminantes acuáticos
9th Iberian and 6th Iberoamerican Congress on Environmental Contamination and Toxicology
Internacional

Autores/as Prado, R., Rioboo, C., Herrero, C., Cid, A.
Lugar Valencia (España)

Estudio comparativo de dos microalgas para su utilización en análisis de respuesta rápida para la evaluación de citotoxicidad aguda de contaminantes acuáticos
VIII Reunión del Grupo de Protistología SEM
Nacional

Autores/as Prado, R., García, R., Rioboo, C., Cid, A.
Lugar Coruña, A (España)

Alteraciones citómicas provocadas por triazinas en la microalga modelo Chlamydomonas reinhardtii
VIII Reunión del Grupo de Protistología SEM
Nacional

Autores/as Prado, R., Rioboo, C., Herrero, C., Cid, A.
Lugar Coruña, A (España)

Reducción del efecto citotóxico del cadmio en la microalga dulce acuícola Chlamydomonas moewusii Gerloff expuesta a diversas concentraciones de azufre.
VIII Reunión del Grupo de Protistología.
Nacional

Autores/as Roi Mera Sanmartín, José Enrique Torres Vaamonde, Julio Ernesto Abalde Alonso
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Use of flow cytometry in the study of microalgae: looking for new relevant cytotoxicity endpoints
XII Congreso de la Sociedad Ibérica de Citometría
Internacional

Autores/as Cid, A., Prado, R., Rioboo, C., Suárez-Bregua, P., Herrero, C.
Lugar Bilbao (España)

Evaluación de biomasa microalgal para la retirada de cadmio.
XXIII Congreso Nacional de Microbiología (SEM 2011)
Nacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Mónica Pérez-Rama, Salvador Folgar Couselo, Julio Ernesto Abalde Alonso
Organizador Sociedad Española de Microbiología (SEM)
Lugar Salamanca (España)

Screening acute cytotoxicity biomarkers of copper in freshwater microalga Chlamydomonas moewusii Gerloff
XII Congreso de la Sociedad Ibérica de Citometría
Internacional

Autores/as Suarez-Bregua, Paula, Prado, R., Rioboo, C., Cid, A.
Lugar Bilbao (España)

A novel cytomic approach for predicting acute toxicity in microalgae: screening toxicity endpoints by flow cytometry
SETAC Europe: 20th Annual Meeting
Internacional

Autores/as Rioboo, C., Prado, R., Herrero, C., Cid, A.
Organizador Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe
Lugar Sevilla (España)

Biosorción de cadmio por la microalga marina Tetraselmis suecica.
III Congreso de Microbiología Industrial y Biotecnología Microbiana.
Nacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Julio Ernesto Abalde Alonso, Cristina Suárez
Organizador Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
Lugar Alcalá de Henares (España)

Biomasa viva de la microalga marina Phaeodactylum tricornutum como biosorbente natural de cadmio.
III Congreso de Microbiología Industrial y Biotecnología Microbiana.
Nacional

Autores/as Julio Ernesto Abalde Alonso, José Enrique Torres Vaamonde, Cristina Suárez
Organizador Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
Lugar Alcalá de Henares (España)

Flow cytometry as an alternative method to evaluate biochemical changes induced by a pollutant in microalgal cells
SETAC Europe: 20th Annual Meeting
Internacional

Autores/as Prado, R., Rioboo, C., Herrero, C., Cid, A.
Organizador Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe
Lugar Sevilla (España)

Alterations induced by the herbicide terbutryn on the photosynthetic system of Chlorella
11th International Conference of Applied Phycology
Internacional

Autores/as Rioboo, C., Yáñez, J., García, R., Prado, R., Herrero, C., Cid, A.
Lugar Galway (Irlanda)

Potencial uso de la microalga marina Tetraselmis suecica para la retirada de cadmio.
VI Reunión del Grupo de Microbiología Industrial y Biotecnología Microbiana de la SEM (CMIBM 2008).
Nacional

Autores/as Mónica Pérez-Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Cristina Suárez, María Concepción Herrero López, Julio Ernesto Abalde Alonso
Organizador Sociedad Española de Microbiología (SEM)
Lugar Barcelona (España)

Seasonal dynamic of bacterioplankton community structure in a coastal upwelling ecosystem off NW Spain
Gordon Research Conference: Marine Microbes
Internacional

Autores/as Varela, M.M., Cid, A., Kehl, S., Lorenzo, J., Roura, A., Varela, M., Bode, A.
Lugar Lucca (Italia)

Synthesis of desglycyl-phytochelatins in the marine microalga Tetraselmis suecica exposed to cadmium
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) Europe 17th Annual Meeting
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, Salvador Folgar Couselo, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio, María Concepción Herrero López
Lugar Oporto (Portugal)

Flow cytometric analysis of different paraquat effects on microalgae
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) Europe 17th Annual Meeting
Internacional

Autores/as Raquel Prado Lodeiro, Carmen Riobbo Blanco, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Lugar Oporto (Portugal)

Relation of intracellular removed cadmium with sulfhydryl groups in cells of Dunaliella salina
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) Europe 17th Annual Meeting
Internacional

Autores/as Salvador Folgar Couselo, Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, María Concepción Herrero López, Abalde, Julio
Lugar Oporto (Portugal)

Assesment of pesticide toxicity on microalgae using the alkaline comet assay
7th European Workshop on Biotechnology of Microalgae
Internacional

Autores/as Raquel Prado Lodeiro, Rosa García Díaz, Carmen Riobbo Blanco, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Lugar Nuthetal (Alemania)

Variaciones estacionales en abundancia, contenido en ácidos nucleicos y tamaño de las bacterias planctónicas en A Coruña
XXI Congreso Nacional de Microbiología
Nacional

Autores/as Cid, A., Menéndez, Y., Bode, A.
Lugar Sevilla (España)

Estudio de los niveles de calcio libre intracelular en la microalga Chlorella vulgaris en respuesta al herbicida terbutryn
X Congreso de la Sociedad Ibérica de Citometría
Internacional

Autores/as Rioboo, C., Prado, R., Herrero, C., Cid, A.
Lugar Barcelona (España)

Effect of terbutryn herbicide on fatty acid levels of a green microalga
2nd FEMS Congress of European Microbiologists
Internacional

Autores/as Ángeles Cid Blanco, Raquel Prado, María Concepción Herrero López, Carmen Riobbo Blanco
Lugar Madrid (España)

Efecto del ion sulfato sobre la toxicidad del cadmio en la microalga Chlamydomonas moewusii
Congreso de Microbiología Industrial y Biotecnología Microbiana (CMIBM2006)
Nacional

Autores/as Cristina Suárez, José Enrique Torres Vaamonde, Mónica Pérez Rama, Abalde, Julio, María Concepción Herrero López
Lugar Coruña, A (España)

Estudio de la transferencia de vitamina C en la cadena trófica microalga-rotífero-larva de sargo
VI Reunión del Grupo de Microbiología del Medio Acuático de la Sociedad Española de Microbiología
Nacional

Autores/as María Souto, Pedro Pousao Ferreira, Margarida Saavedra, María Concepción Herrero López
Lugar Valencia (España)

Efecto del herbicida paraquat sobre enzimas implicados en la asimilación del nitrógeno en la microalga Chlamydomonas moewusii
VI Reunión del Grupo de Microbiología del Medio Acuático de la SEM
Nacional

Autores/as Rioboo, C., Prado, R., Herrero, C., Cid, A.
Lugar Valencia (España)

Toxicidad y retirada de cadmio por la microalga marina Dunaliella salina.
Congreso de Microbiología Industrial y Biotecnología Microbiana (CMIBM2006)
Nacional

Autores/as Salvador Folgar, José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, Abalde, Julio
Lugar Coruña, A (España)

Efecto del herbicida paraquat sobre enzimas implicados en la asimilación del nitrógeno en la microalga Chlamydomonas moewusii
VI Reunión del Grupo de Microbiología del Medio Acuático de la Sociedad Española de Microbiología
Nacional

Autores/as Carmen Riobbo Blanco, Raquel Prado, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Lugar Valencia (España)

Aislamiento e identificación de especies bacterianas presentes en moluscos pasteurizados.
XV Congreso Nacional de Microbiología de los Alimentos
Nacional

Autores/as Mª Fernanda Diégez Garza, Pablo Fidalgo Paredes, José Enrique Torres Vaamonde, Dora Franco, Abalde, Julio
Lugar Ourense (España)

Increase of phytochelatins in cells of marine microalga Tetraselmis suecica exposed to cadmium
BioMicroWorld-2005. 1st International Conference on Environmental Industrial and Applied Microbiology
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Lugar Badajoz (España)

Potential bioremediation of freshwater systems pulluted by triazine herbicides using microalge and cyanobacteria
6th European Workshop "Biotechnology of Microalgae"
Internacional

Autores/as Carmen Riobbo Blanco, Oscar González Barreiro, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Lugar Nuthetal (Alemania)

Population growth study of the rotifer Brachionus plicatilis fed with triazine-exposed microalgae
6th Iberiam and 3rd Iberoamerican Congress of Environmental Contamination and Toxicology (CICTA 2005)
Internacional

Autores/as Carmen Riobbo Blanco, Alberto Luna Andrade, Raquel Prado, Ángeles Cid Blanco
Lugar Cádiz (España)

Variations on the content of pigments in Phaeodactylum tricornutum due to the toxicity of metals in seawater
6th Iberiam and 3rd Iberoamerican Congress of Environmental Contamination and Toxicology (CICTA 2005)
Internacional

Autores/as Salvador Folgar Couselo, Mónica Pérez Rama, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde
Lugar Cádiz (España)

Study of vitamin C transfer from microalgae to rotifers
BioMicroWorld-2005. 1st International Conference on Environmental Industrial and Applied Microbiology
Internacional

Autores/as María Souto Alonso, María Concepción Herrero López
Lugar Badajoz (España)

Proteínas en Brachionus plicatilis utilizando las microalgas marinas Tetraselmis suecia e Isochrysis T-ISO como alimento
X Congreso Nacional de Acuicultura
Nacional

Autores/as Alberto Luna Andrade, María Souto Alonso, María Concepción Herrero López, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Organizador Universidad Politécnica de Valencia
Lugar Gandia (España)

Variations in the toxicity of copper due to the presence of zinc and cadmium on the growth and pigment content of Phaeodactylum tricornutum
BioMicroWorld-2005. 1st International Conference on Environmental Industrial and Applied Microbiology
Internacional

Autores/as Salvador Folgar Couselo, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde
Lugar Badajoz (España)

Physiological and metabolic alterations on the freshwater microalga Chlamydomonas moewusii induced by the herbicide paraquat
6th Iberiam and 3rd Iberoamerican Congress of Environmental Contamination and Toxicology (CICTA 2005)
Internacional

Autores/as Carmen Riobbo Blanco, Raquel Prado, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Lugar Cádiz (España)

Flow cytometric assessment of pollutants toxicity on microalgae
The 10th International Conference on Applied Phycology
Internacional

Autores/as Carmen Riobbo Blanco, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Lugar Kunming (China)

Flow cytometric analysis of the effect of pesticides on proliferation of microalgae
BioMicroWorld-2005. 1st International Conference on Environmental Industrial and Applied Microbiology
Internacional

Autores/as Carmen Riobbo Blanco, Raquel Prado, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Lugar Badajoz (España)

Transferencia de riboflavina del rotífero Brachionus plicatilis O.F. Müller a larvas de sargo Diplodus sargus L.
X Congreso Nacional de Acuicultura
Nacional

Autores/as María Souto Alonso, Pedro Pousâo-Ferreira, M. Saavedra, Alberto Luna Andrade, María Concepción Herrero López
Organizador Universidad Politécnica de Valencia
Lugar Gandia (España)

Dynamic of thiolic compunds in the marine microalga Tetraselmis suecia after transferring to a metal-free medium
6th Iberiam and 3rd Iberoamerican Congress of Environmental Contamination and Toxicology (CICTA 2005)
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, Salvador Folgar Couselo, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Lugar Cádiz (España)

Use of microalgae to remove different kind of pollutants from aquatic ecosystems
The 10th International Conference on Applied Phycology
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, Carmen Riobbo Blanco, Abalde, Julio, José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco
Lugar Kunming (China)

Efecto del herbicida paraquat sobre la actividad nitrito reductasa de la microalga Chlamydomonas
V Reunión del Grupo de Microbiología del Medio Acuático
Nacional

Autores/as Raquel Prado Lodeiro, María Souto Alonso, Salvador Folgar Couselo, Abalde, Julio, Ángeles Cid Blanco
Lugar Tarragona (España)

Estudio del efecto tóxico de los metales cobre, zinc y cadmio y sus interacciones sobre el crecimiento de una diatomea marina
V Reunión del Grupo de Microbiología del Medio Acuático
Nacional

Autores/as Salvador Folgar Couselo, María Souto Alonso, Raquel Prado Lodeiro, Ángeles Cid Blanco
Lugar Tarragona (España)

Estudio de la transferencia de riboflavina de microalgas a rotíferos
V Reunión del Grupo de Microbiología del Medio Acuático
Nacional

Autores/as María Souto Alonso, Salvador Folgar Couselo, Raquel Prado Lodeiro, María Concepción Herrero López
Lugar Tarragona (España)

Marine rotifer Brachiomus plicatilis fatty acids identification using the marine microalga Isochrysis T-ISO as food
3rd Euro Fed Lipid Congress
Internacional

Autores/as Alberto Luna Andrade, María Concepción Herrero López, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Lugar Edimburgo (Reino Unido)

Estudio del efecto tóxico del Cu, Zn y Cd sobre la diatomea marina Phaeodactylum tricorntum mediante la técnica de citometría de flujo
XX Congreso Nacional de Microbiología
Nacional

Autores/as Salvador Folgar Couselo, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Lugar Cáceres (España)

Relationship between cadmium concentration and phytochelatins in the marine microalga Tetraselmis suecica
V Congreso Ibérico y II Iberoamericano de Contaminación y Toxicología ambiental (CICTA 2003)
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Lugar Porto (Portugal)

Importancia de las microalgas marinas como fuente de ácidos grasos en Artemina SP
XIX Congreso nacional de microbiología
Nacional

Autores/as Alberto Luna Andrade, Abalde, Julio, María Concepción Herrero López
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estudio del efecto tóxico combinado de cobre, zinc y cadmio sobre una diatomea marina
XIX Congreso nacional de microbiología
Nacional

Autores/as Salvador Folgar Couselo, Carmen Riobbo Blanco, Ángeles Cid Blanco
Lugar Santiago de Compostela (España)

Principales grupos bacterianos encontrados en alimentos pasteurizados de origen marino
XIX Congreso nacional de microbiología
Nacional

Autores/as Pablo Fidalgo Paredes, Mª Fernanda Diéguez, José Enrique Torres Vaamonde, Elena Arcos Trillo, Dora Franco Pérez, Julio Ernesto Abalde Alonso
Lugar Santiago de Compostela (España)

Separatíon with capillary electrophoresis of monobromobimane derivatized thiolic peptides and phytochelatins
VIII International Simposium on Analytical Methodology in the Environmental Field/XIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Lugar Coruña, A (España)

Análisis del crecimiento de Chlorella vulgaris en cultivos expuestos al herbicida isoproturon
IX Conferencia Española de Biometría
Nacional

Autores/as Carmen Riobbo Blanco, Oscar González Barreiro, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Lugar Coruña, A (España)

Caracterización por citometría de flujo de los distintos estadíos celulares en Haematococcus pluvialis. Factores que inducen la gametogénesis
XIX Congreso nacional de microbiología
Nacional

Autores/as L Martín, M.A. Vargas, E. del Río, J. Moreno, H. Rodríguez, Ángeles Cid Blanco, R. Magnusdottir, N. H. Norsker
Lugar Santiago de Compostela (España)

Mecanismos de toxicidad y de tolerancia de microalgas frente a la exposición a metales
XIX Congreso nacional de microbiología
Nacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco
Lugar Santiago de Compostela (España)

Toxicidad y resistencia al cadmio en Tetraselmis suecica y Dunaliella salina
XIX Congreso nacional de microbiología
Nacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, P. Rodríguez Silva, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Lugar Santiago de Compostela (España)

Enriquecimiento en riboflavina de cultivos microalgales
XIX Congreso nacional de microbiología
Nacional

Autores/as María Souto Alonso, María Concepción Herrero López, Abalde, Julio
Lugar Santiago de Compostela (España)

Bioremediation of freshwater systems polluted by triazine herbicides using photosynthetics microorganisms
V Congreso Ibérico y II Iberoamericano de Contaminación y Toxicología ambiental (CICTA 2003)
Internacional

Autores/as Oscar González Barreiro, Carmen Riobbo Blanco, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Lugar Porto (Portugal)

Estudio in vivo del potencial antioxidante de la astaxantina ante un estres oxidativo en haematococcus pluvialis
VIII Congreso de la sociedad ibérica de citometría
Internacional

Autores/as Carmen Riobbo Blanco, Oscar González Barreiro, María Concepción Herrero López, Abalde, Julio, Ángeles Cid Blanco
Lugar Madrid (España)

Cadmium removal by cells of the marine microalga Tetraselmis suecica
1st Congress of International Society for Applied Phycology and 9- International Conference on Applied Algology
Internacional

Autores/as Pérez-Rama M., Torres E., Abalde J.
Lugar Roquetas de Mar (España)

Cadmiun removal by cells of the marine microalga "Tetraselmis suecica".
1st. Congress of the International Society for Applied Phycology/ 9th. International Conference on Applied Algology
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, Abalde, Julio, Torres, Enrique
Lugar Roquetas de Mar (España)

Long-term effect of herbicide paraquat on growth of "Chalamdomonas moewusii".
1st. Congress of the International Society for Applied Phycology/ 9th. International Conference on Applied Algology
Internacional

Autores/as Mª Dolores Franqueira López, Ángeles Cid Blanco, María Concepción Herrero López
Lugar Roquetas de Mar (España)

Flow cytometric analysis of the oxidative stress induced by herbicides as a microalgal cytotoxicity marker.
SETAC Europe 12th Annual Meeting
Internacional

Autores/as Carmen Riobbo Blanco, Oscar González Barreiro, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco, G. Herrera, Enrique O¿Connor
Lugar Viena (Austria)

Cadmium removal in "Tetraselmis suecica" cells exposed to cadmium: relation with suklfhydryl groups.
SETAC Europe 12th Annual Meeting
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, Abalde, Julio, María Concepción Herrero López, Enrique Torres
Lugar Viena (Austria)

Uptake of atrazine by freshwater cyanobacteria.
1st. Congress of the International Society for Applied Phycology/ 9th. International Conference on Applied Algology
Internacional

Autores/as Oscar González Barreiro, Carmen Riobbo Blanco, Ángeles Cid Blanco, María Concepción Herrero López
Lugar Roquetas de Mar (España)

Astaxanthin acumulation in "Artemia sp" feeded with caroteogenesis-induced cultures of "Haematococcus pluvialis".
1st. Congress of the International Society for Applied Phycology/ 9th. International Conference on Applied Algology
Internacional

Autores/as Miguel Orosa García, Abalde, Julio, Julia F. Valero
Lugar Roquetas de Mar (España)

Cadmium removal in Tetraselmis suecica cells exposed to cadmium: relation with sulfhydryl groups
SETAC Europe 12th Annual Meeting
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Julio Ernesto Abalde Alonso, María Concepción Herrero López
Lugar Viena (Austria)

Apochlorosis induced by atrazine in blue-green alga Synechococcus elongatus cultures.
7 International Phycology Congress.
Internacional

Autores/as María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco, Oscar González Barreiro, Carmen Rioboo Blanco
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Acumulación de cadmio en la microalga Tetraselmis suecica: determinación mediante voltametría de redisolución anódica (DPASV)
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Roberto Herrero Rodríguez, Abalde, Julio, Manuel Esteban Sastre De Vicente, L.P. Herrero, Mónica Pérez Rama
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Retirada de cadmio por la microalga Tetraselmis suecica en cultivos con distintas concentraciones de cadmio.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio, María Concepción Herrero López, Mónica Pérez Rama
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Cadmium toxicity induced different class III metallothioneins response in two microbial cells.
7 International Phycology Congress.
Internacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio, Mónica Pérez Rama
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Isolation and carotenoids characterization of mutants of thre green microalgae Haematococcus pluvialis.
7 International Phycology Congress.
Internacional

Autores/as Miguel Orosa García, Abalde, Julio, María Concepción Herrero López, Julia Fernandez Valero
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Different sensitivity of two micoralgal groups to atrazine toxicity.
11 Annual Meeting of SETAC Europe.
Nacional

Autores/as Ángeles Cid Blanco, María Concepción Herrero López, Carmen Rioboo Blanco, Oscar González Barreiro
Lugar Madrid (España)

Biotoxicity of the products resulting from the photodegradation of a triazine herbiciede.
11 Annual Meeting of SETAC Europe.
Nacional

Autores/as Franqueira B, Moisés Canle López, Ángeles Cid Blanco, Carmen Rioboo Blanco, Oscar González Barreiro
Lugar Madrid (España)

Toxic effect of cadmium on growth and presence of class III metallothioneins as mechanism of tolerance in Tetraselmis suecica (Kylin) Butch cells.
11 Annual Meeting of SETAC Europe.
Nacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio, Miguel Orosa García, Mónica Pérez-Rama
Lugar Madrid (España)

Efecto de dos pesticidas sobre el crecimiento y composición pigmentaria de la microalga dulceacuícolo Chlorella vulgaris
3º Iberia Congress on Environmental Contamination and Toxicology: For a Sustainable Environmental Development in the Next Millenium
Internacional

Autores/as Carmen Rioboo Blanco, Mª Dolores Franqueira López, Oscar González, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Lugar Faro (Portugal)

Estudio de la efectividad de fotodegradación del herbicida Paraquat por luz UV mediante bioensayos con Chlamydomonas moewusii
3º Iberia Congress on Environmental Contamination and Toxicology: For a Sustainable Environmental Development in the Next Millenium
Internacional

Autores/as Mª Dolores Franqueira López, Carmen Rioboo Blanco, Abalde, Julio, Moisés Canle López, Ángeles Cid Blanco
Lugar Faro (Portugal)

Balnearios gallegos: una muestra de la diversidad de sus aguas
Las Aguas Subterráneas en el Noroeste de la Península Ibérica
Nacional

Autores/as Rosa Mejide, Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Enrique Torres Vaamonde
Lugar Coruña, A (España)

Capillary zone electrophoresis as a biomonitoring technique for class III metallothioneins in cadmium exposed microorganism.
VI International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field.
Internacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Mónica Pérez-Rama, María Concepción Herrero López, Julio Ernesto Abalde Alonso
Organizador UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Lugar Madrid (España)

Estudios de las variaciones estcionales y espaciales de la biomasa y producción bacteriana en relación a la producción primaria en la costa de A Coruña
III Reunión Científica de Microbiología Acuática
Internacional

Autores/as J. Valencia, Abalde, Julio, A. Bode, Ángeles Cid Blanco, N. González, M. Varela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Planktonic carbon budget in a wind-driven upwlling coastal system (NW Iberian Peninsula)
31st Annual Estuarine and Coastal Sciencies Association
Internacional

Autores/as E. Teira, Abalde, Julio, A. Bode, C. Cariño, A. Cid, E. Fernandez Bouza, N. González, J. Lorenzo, J. Valencia, M. Varela
Lugar Bilbao (España)

Nuevas formas de conservación para vieira (Pecten maximus)
XII Congreso Nacional de Microbiología de los Alimentos
Nacional

Autores/as Pablo Fidalgo Paredes, Fernanda diéguez, José Enrique Torres Vaamonde, Mónica Pérez-Rama, Javier García, Abalde, Julio
Lugar Oviedo (España)

Balnearios gallegos: una muestra de la diversidad de sus aguas
Jornadas Hispano-Lusas sobre las Aguas Subterráneas en el Noroeste de la Península Ibérica
Nacional

Autores/as Rosa Meijide Failde, Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Enrique Torres Vaamonde
Organizador Asociación Internacional de Hidrogeólogos - Grupo Español (AIH-GE)
Lugar Coruña, A (España)

Relationship between humidity, temperature and biological pollution in domestic buildings in A Coruña( Spain)
Healthy Buildings 2000. Conference of the International Society of Indoor Air Quality and Climate
Internacional

Autores/as Evaristo Rodríguez Suárez, Álvaro Baaliña Ínsua, Juan Arturo Santaballa López, José Enrique Torres Vaamonde, Covadonga Infante, Manuel Molina Climent
Lugar Espoo (Finlandia)

Microalgal bioassays as a test of pesticide photodegradation efficiency
8th International Conference on Aplied Algology
Internacional

Autores/as Mª Dolores Franqueira López, Carmen Rioboo Blanco, Moisés Canle López, María Concepción Herrero López
Lugar Terme (Italia)

Accumulation of carotenoids in two species of the genus Haematococcus
2nd Euroconference on Marine Natural Products
Internacional

Autores/as Miguel Orosa García, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, María Concepción Herrero López, Abalde, Julio
Lugar Santiago de Compostela (España)

Production and analysis of secondary carotenoids in green algae
8th International Conference on Aplied Algology
Internacional

Autores/as Miguel Orosa García, José Enrique Torres Vaamonde, Pablo Fidalgo Paredes, Abalde, Julio
Lugar Terme (Italia)

Acetate effect on astaxanthin accumulation in Haematococcus pluvialis
13th International Symposium on Plant Lipids
Internacional

Autores/as Miguel Orosa García, Mª Dolores Franqueira López, E. Torres, Ángeles Cid Blanco, Pablo Fidalgo Paredes, Abalde, Julio
Lugar Sevilla (España)

Kinetic of cadmium uptake by the marine diatom Phaeodactylum tricornutum (Bohlin).
V International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field
Nacional

Autores/as Mª Dolores Franqueira López, José Enrique Torres Vaamonde, Pablo Fidalgo Paredes, Ángeles Cid Blanco
Organizador Instituto Universitario de Medio Ambiente
Lugar Coruña, A (España)

Producción de carotenoides secundarios por microalgas clorofíceas.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores/as Miguel Orosa García, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Lugar Coruña, A (España)

La Citometría de flujo como herramienta para el estudio del efecto tóxico de diferentes contaminantes sobre microalgas.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores/as Ángeles Cid Blanco, Mª Dolores Franqueira López, Miguel Orosa García, José Enrique Torres Vaamonde
Lugar Coruña, A (España)

La microalga Haematococcus como fuente de astaxantina.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores/as Abalde, Julio, Miguel Orosa García, José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco
Lugar Coruña, A (España)

Relación clorofila A / carotenoides totales como indicador de situaciones de deficiencias en nitrógeno en Haematococcus pluvialis.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores/as Mª Dolores Franqueira López, Miguel Orosa García, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Lugar Coruña, A (España)

Efecto de la concentración de nitrato en la producción de ficocianina por la cianobacteria marina Synechococcus sp.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores/as Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, Miguel Orosa García, Mª Dolores Franqueira López, Ana Fernández
Lugar Coruña, A (España)

Changes in fatty acid composition of the marine microalga Tetraselmis suecica induced by nitrogen source.
13th International Symposium on Plant Lipids
Internacional

Autores/as Abalde, Julio, Pablo Fidalgo Paredes, Ángeles Cid Blanco, E. Torres, Miguel Orosa García, María Concepción Herrero López
Lugar Sevilla (España)

Cadmium and copper accumulation in the marine diaton Phaeodactylum tricornutum(Bohlin).
V International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field
Nacional

Autores/as Miguel Orosa García, José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, Pablo Fidalgo Paredes
Organizador Instituto Universitario de Medio Ambiente
Lugar Coruña, A (España)

Removal of cadmium by the microalga Phaeodactylum tricornutum Bohlin.
V International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field
Nacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, Miguel Orosa García, Julio Ernesto Ablade Alonso
Organizador Instituto Universitario de Medio Ambiente
Lugar Coruña, A (España)

Purificación de la ficocianina obtenida a partir de la cianobacteria marina Synechococcus sp.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Miguel Orosa García, Ángeles Cid Blanco, Ana Fernández
Lugar Coruña, A (España)

Aplicación de la citometría de flujo al estudio del sistema microbiano en aguas marinas.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores/as A. Bode, Susana Barquero, Ángeles Cid Blanco
Lugar Coruña, A (España)

Capillary zone electrophoresis as an useful tool for determining the presence of class III metallothioneis in cadmium exposed miroorganisms.
V International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field
Nacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Mª Dolores Franqueira López, Ángeles Cid Blanco, María Concepción Herrero López
Organizador Instituto Universitario de Medio Ambiente
Lugar Coruña, A (España)

Enhancement of astaxantin production by Haematococcus pluvialis Bohlin
8 European Congress on Biotechnology
Internacional

Autores/as María Concepción Herrero López, Miguel Orosa García, José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, Mª Dolores Franqueira López
Lugar Budapest (Hungría)

Microalgae as biomonitors of pesticide concentrations in naturald waters
8 European Congress on Biotechnology
Internacional

Autores/as Ángeles Cid Blanco, Mª Dolores Franqueira López, José Enrique Torres Vaamonde, Ana Fernández, Miguel Orosa García
Lugar Budapest (Hungría)

Cadmium accumulation by the microalga Phaeodactylum tricornutum Bohlin
8 European Congress on Biotechnology
Internacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, Liliana María Gómez Luna
Lugar Budapest (Hungría)

Distribución bimodal del volumen celular de la microalga Phaeodactylum tricornutum cultivada con extracto de Solanum tuberosum.
XLVII Convencion Anual de la A.S.O.V.A.C.
Internacional

Autores/as Ever Morales, N Polanco, Digna García, Ángeles Cid Blanco, Ana Maria Otero Casal
Lugar Valencia (Venezuela)

Mecanismo de tolerancia y detoxificación en la diatomea marina Phaeodactylum tricornutum expuesta al cadmio
3 Simposio de Biología Celular y Molecular : Evolución de los Genomas Eucariotas : el Papel de los Marcadores Moleculares
Nacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, Ana Fernández, L. Gómez
Lugar Coruña, A (España)

Caracterización de un extracto acuoso estimulador del crecimiento celular obtenido a partir de Chlorella vulgaris
3 Simposio de Biología Celular y Molecular : Evolución de los Genomas Eucariotas : el Papel de los Marcadores Moleculares
Nacional

Autores/as L. Gómez, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, Mª Dolores Franqueira López, María Concepción Herrero López
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación de las condiciones de purificación mediante cromatografía de interacción hidrofóbica de la ficocianina obtenida de Synechococcus sp. (Cianobacterias)
3 Simposio de Biología Celular y Molecular : Evolución de los Genomas Eucariotas : el Papel de los Marcadores Moleculares
Nacional

Autores/as Ana Fernández, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, Miguel Orosa García
Lugar Coruña, A (España)

Clonación y caracterización de un ingerto que complementa una mutación en el locus flo 1 de Saccharomyces cerevisae
3 Simposio de Biología Celular y Molecular : Evolución de los Genomas Eucariotas : el Papel de los Marcadores Moleculares
Nacional

Autores/as N. M. Reboredo, C. Sieiro, A. Díaz, Ángeles Cid Blanco, María Concepción Herrero López, T. G. Villa
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación mediante citometría de flujo del efecto citotóxico del amonio en una microalga marina
IV Congreso de la Sociedad Ibérica de Citometría
Internacional

Autores/as Abalde, Julio, Ángeles Cid Blanco, Pablo Fidalgo Paredes, María Concepción Herrero López, P. Ozores, José Enrique Torres Vaamonde
Lugar Oviedo (España)

Cambios en la composición elemental y conteido en ácidos grasos esenciales dela microalga Isochrysis galbana (ISO) en cultivo con diferentes fuentes de nitrógeno
XV Congreso Nacional de Microbiología
Nacional

Autores/as Ángeles Cid Blanco, Pablo Fidalgo Paredes, María Concepción Herrero López, José Enrique Torres Vaamonde
Organizador Sociedad Española de Microbiología (SEM)
Lugar Madrid (España)

Retirada de cadmio por la microalga marina Phaeodactylum tricornutum
XV Congreso Nacional de Microbiología
Nacional

Autores/as Abalde, Julio, Ángeles Cid Blanco, Pablo Fidalgo Paredes, José Enrique Torres Vaamonde
Organizador Sociedad Española de Microbiología (SEM)
Lugar Madrid (España)

Effect of nitrogen source on essential fatty acid levels in marine microalgae
21st. World Congress and Exhibition of the International Society for Fat Research (ISF)
Internacional

Autores/as Abalde, Julio, Ángeles Cid Blanco, Pablo Fidalgo Paredes, María Concepción Herrero López, José Enrique Torres Vaamonde
Lugar The Hague (Países Bajos)

Utilización de la citometría de flujo para el estudio funcional de microalgas marinas
IV Congreso de la Sociedad Ibérica de Citometría
Internacional

Autores/as Abalde, Julio, Ángeles Cid Blanco, María Concepción Herrero López
Lugar Oviedo (España)

Tolerance and detoxification mechanims in the marine diatom Phaeodactylum tricornutum exposed to cadmium.
The Third International Marine Biotechnology Conference.
Internacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, Pablo Fidalgo Paredes, María Concepción Herrero López, Julio Ernesto Ablade Alonso
Organizador University of Tromso
Lugar Tromso (Noruega)

Growth and cellular autofluorescence of Phaeodactylum tricornutum Bohlin with different copper concentrations.
First SETAC World Congress
Internacional

Autores/as Susana Reiriz Vargas, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, Pablo Fidalgo Paredes, Julio Ernesto Abalde Alonso, María Concepción Herrero López
Organizador Society od Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe
Lugar Lisboa (Portugal)

Isochrysis galbana mass culture: lipid production and fatty acid composition with different nitrogen sources.
6th International Conference on Applied Algology.
Internacional

Autores/as Pablo Fidalgo Paredes, Julio Ernesto Abalde Alonso, Ángeles Cid Blanco, Susana Reiriz Vargas, José Enrique Torres Vaamonde, Assaf Sukenik, María Concepción Herrero López
Organizador Academy of Sciences, T¿ebo¿, Czech Republic
Lugar Ceske Budejovice (República Checa)

Efecto del EDTA sobre la toxicidad del cobre en la diatomea marina Phaeodactylum tricornutum Bohlin.
XIV Congreso Nacional de Microbiología.
Nacional

Autores/as Susana Reiriz Vargas, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde, Pablo Fidalgo Paredes, Julio Ernesto Abalde Alonso, María Concepción Herrero López
Organizador Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Lugar Zaragoza (España)

Preliminary studies on heavy metals cytotoxicity using flow cytometry.
6th International Conference on Applied Algology.
Internacional

Autores/as Ángeles Cid Blanco, Pablo Fidalgo Paredes, Susana Reiriz Vargas, José Enrique Torres Vaamonde, María Concepción Herrero López, Julio Ernesto Abalde Alonso
Organizador Academy of Sciences, T¿ebo¿, Czech Republic
Lugar Ceske Budejovice (República Checa)

Viability and cellular features of Dunaliella tertiolecta cells in short term exposures to different copper concentrations.
First SETAC World Congress
Internacional

Autores/as Ángeles Cid Blanco, Susana Reiriz Vargas, Pablo Fidalgo Paredes, José Enrique Torres Vaamonde, María Concepción Herrero López, Julio Ernesto Abalde Alonso
Organizador Society od Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe
Lugar Lisboa (Portugal)

Effect of copper on growth and photosynthesis of the marine microalga Dunaliella tertiolecta
4th International Phycological Congress
Internacional

Autores/as Abalde, Julio, Ángeles Cid Blanco, J. Herrero, B. Ferro
Lugar Estados Unidos

Crecimiento y composición bioquímica de la microalga marina Tetraselmis suecica cultivada con diferentes intensidades de luz
XIII Congreso Nacional de Microbiología
Nacional

Autores/as Ángeles Cid Blanco, Pablo Fidalgo Paredes, C. Herrero, López-Muñoz
Lugar Salamanca (España)

Efecto de la concentración de cobre sobre la composición de pigmentos de la microalga marina Dunalilla tertiolecta.
V Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores/as Ángeles Cid Blanco, Susana Reiriz Vargas, Imma López-Muñoz, José Enrique Torres Vaamonde, María Concepción Herrero López
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Estudio comparativo de los rendimientos de cultivos masivos de tres microalgas marinas
XIII Congreso Nacional de Microbiología
Nacional

Autores/as Abalde, Julio, Pablo Fidalgo Paredes, Ángeles Cid Blanco, López-Muñoz
Lugar Salamanca (España)

Efecto de la concentración de cobre sobre la composición de pigmentos de la microalga marina Dunaliella tertiolecta
V Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as Ángeles Cid Blanco, Susana Reiriz Vargas, C. Herrero, I. López-Muñoz
Lugar Coruña, A (España)

Respuesta de diferentes especies de microalgas marinas frente a concentraciones sublectales...
V Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as Abalde, Julio, Ángeles Cid Blanco, Susana Reiriz Vargas, Pablo Fidalgo Paredes, Rodriguez
Lugar Coruña, A (España)

Efecto de la glucosa como estimulador del crecimiento en cultivos axénicos y estáticos de microalgas marinas
XIII Congreso Nacional de Microbiología
Nacional

Autores/as Ángeles Cid Blanco, Pablo Fidalgo Paredes, C. Herrero, López-Muñoz
Lugar Salamanca (España)