Dereito do Traballo e Seguridade Social, Español e Comparado (DTSSECOMP)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Jesús Martínez Girón
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 10/05/2005
Adscrición a deptos. Dereito Público
Adscrición a centros Facultade de Dereito
Código interno G000129

Contacto

Enderezo Campus de Elviña, s/n; 15071 A Coruña.
Teléfono  981167000 ext. 1552
Fax  981290310
Correo

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Dereito individual do traballo

Dereito sindical

Dereito procesual laboral

Dereito da Seguridade Social

Dereito comparado do traballo e da Seguridade Social

Palabras chave Representantes legais dos traballadores; sindicato; liberdade sindical; convenio colectivo; folga; Contrato de traballo; empresario; traballador; salario; xornada; prevención de riscos; despedimento; Seguridade Social; réxime xeral; réximes especiais; prestacións; pensións; Procedemento laboral; tribunais laborais; proceso laboral ordinario; modalidades procesuais; Dereito comunitario; dereito comparado; dereito anglosaxón; dereito continental europeo

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Traballo en equipo para a elaboración de informes e ditames solicitados por outras administracións públicas e empresas privadas

Recursos de equipamento Bases de datos xurídicas para a busca, a recompilación e a escolma de todas as fontes, españolas e comparadas, sobre os temas xurídico-laborais e de Seguridade Social
Resultados transferíbeis Edición do Anuario Coruñés de Drcho Comparado del Trabajo, revista indexada con 4vol. pcdos, J.MARTINEZ GIRÓN e A.ARUFE VARELA son Drtor e Subdrtor. Publicación de 3 manuais da disciplina: J.MARTÍNEZ GIRÓN y A.ARUFE, Derecho crítico del Trabajo. Critical Labor Law, 2ªed., Netbiblo [A Coruña, 2012]; J.MARTÍNEZ GIRÓN y A.ARUFE, Fundamtos.de Drcho comunitario y comparado, europeo y norteamericano, del Trabajo y de la SS. Foundations on Comunity & Comparative, European & USA, Labor & Social Security Law, 2ªed...

Membros do grupo

Dra./Dr. Jesús Martínez Girón
Dereito do traballo e seguridade social
Coordinador/a
Dra./Dr. Alberto Arufe Varela
Dereito do traballo e seguridade social
PDI
Dra./Dr. Xosé Manuel Carril Vázquez
Dereito do traballo e seguridade social
PDI
Dra./Dr. Ricardo López Mosteiro
Dereito do traballo e seguridade social
PDI
Dra./Dr. Iván Vizcaíno Ramos
Dereito do traballo e seguridade social
PDI

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROCESALES CRUCIALES, LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, A LA LUZ DEL DERECHO COMPARADO

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis ARUFE VARELA, ALBERTO (IP1) / CARRIL VAZQUEZ XOSÉ MANUEL (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2023 ata 31/08/2026

Dictamen jurídico sobre determinación del ámbito funcional de un convenio colectivo

Entidade financiadora Victoria Eugenia López Díaz
Investigadores principáis Jesús Martínez Girón, Alberto Arufe Varela
Tipo Contrato
Datas Dende 28/10/2021 ata 03/11/2021

Realización de un dictamen jurídico sobre determinación del ámbito funcional de un convenio colectivo

Entidade financiadora Victoria Eugenia López Díaz
Investigadores principáis Jesús Martinez Girón y Alberto Arufe Varela
Tipo Contrato
Datas Dende 28/10/2021 ata 03/11/2021

Study on the Compliance of national transposition measures of Council Directive (EU) 2017/159 implementing the Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers' Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche)

Entidade financiadora MILIEU CONSULTING SRL-LAW & POLICY CONSULTING/EUROPEAN COMMISSION
Investigadores principáis Xosé Manuel Carril Vázquez
Tipo Contrato
Datas Dende 10/01/2021 ata 28/02/2021

Las relaciones laborales y de seguridad social del personal al servicio de organizaciones internacionales, regionales y mundiales. Una perspectiva de derecho comparado

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Alberto ARUFE VARELA y Xosé Manuel CARRIL VÁZQUEZ
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 30/05/2023

Las relaciones laborales y de seguridad social del personal al servicio de organizaciones internacionales, regionales y mundiales. Una perspectiva de derecho comparado

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Alberto Arufe Varela
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

Las relaciones laborales y de seguridad social del personal al servicio de organizaciones internacionales, regionales y mundiales. Una perspectiva de Derecho comparado

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Alberto ARUFE VARELA y Xosé Manuel CARRIL VÁZQUEZ
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 30/05/2023

Las relaciones laborales y de seguridad social del personal al servicio de organizaciones internacionales, regionales y mundiales. Una perspectiva de derecho comparado

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Alberto ARUFE VARELA y Xosé Manuel CARRIL VÁZQUEZ
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 30/05/2023

NUEVA REFORMA LABORAL Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA OFERTA PROGRAMÁTICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ANÁLISIS JURÍDICO COMPARATISTA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Jesús Martínez Girón/Alberto Arufe Varela
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

The development of human activities at sea-What legal Framework? For a new maritime law [Cuantía de la subvención: 1.761.720 Euros]

Entidade financiadora European Research Council (ERC)
Investigadores principáis PATRICK CHAUMETTE
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/03/2014 ata 28/02/2019

CENTRO DE EXCELENCIA JEAN MONNET "INSTITUCIONES Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA" (2013-2016)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis José Manuel Sobrino Heredia
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/09/2013 ata 31/08/2016

Nuevas medidas estructurales comparatistas, inéditas en España, de activación del mercado de trabajo.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Jesús Martínez Girón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

"LA NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD MARITIMA INTERNACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LA GENTE DE MAR."

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Olga Fotinopoulos Basurko
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Dereito do Traballo e Seguridade Social, español e comparado. DTSSECOMP"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

CENTRO DE EXCELENCIA JEAN MONNET "INSTITUCIONES Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA" (2008-2013)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis José Manuel Sobrino Heredia
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/09/2008 ata 31/08/2013

Desarrollo y protección de los derechos fundamentales laborales y de seguridad social de la UE por los ordenamientos internos jurídicamente más significativos de los estados miembros.

Entidade financiadora Ministerio de Educación
Investigadores principáis Jesús Martínez Girón
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/09/2010

As relacións laborais e de seguridade social en sectores económicos estratéxicos para Galicia. Especial referencia á agricultura, pesca, hostelería e construcción

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 17/08/2001 ata 17/08/2004

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O CONSELLO GALEGO DE RELACIÓN LABORAIS E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS NO EIDO DAS RELACIÓNS LABORAIS

Entidade financiadora CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS
Tipo Contrato
Datas Dende 18/12/2000 ata 19/12/2000

La administración única y su proyección sobre las competencias laborales y de seguridad social de la Xunta de Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 07/08/1999 ata 07/08/2001

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS E A UDC PARA A REALIZACIÓN DO SEMINARIO SOBRE CUESTIÓNS ACTUAIS DO DEREITO DO TRABALLO E A SEGURIDADE SOCIAL

Entidade financiadora CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1999 ata 01/01/2000

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSELLO GALEGO DE RELACIÓN LABORAIS E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS NO EIDO DAS RELACIÓNS LABORAIS

Entidade financiadora CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS
Tipo Contrato
Datas Dende 17/11/1998 ata 01/01/1999

La protección laboral y de seguridad social de los emigrantes gallegos

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1999

As competencias laborais e de seguridade social da comunidade autonoma galega

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/06/1995 ata 30/06/1996

Estudio comparado de la legislación aplicable en Galicia y Portugal sobre el mercado de empleo

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1995 ata 01/01/1996

El derecho autonómico gallego del Trabajo y de la Seguridad Social

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1995 ata 01/01/1996

La (in)aplicación de la Carta Social Europea al personal laboral al servicio del Consejo de Europa. Un estudio normativo y jurisprudencial

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 61 (páxs. 1 ata 28)

La reforma laboral de 2021 en materia de contratación individual. Una visión crítica

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista Galega de Dereito Social Núm. 14 (páxs. 9 ata 29)

El caso California v. Texas (2021) y su formalización de una nueva trilogía norteamericana de casos (la ¿trilogía ObamaCare¿) en materia de Seguridad Social

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Núm. 32 (páxs. 137 ata 147)

Los principios de automaticidad de las prestaciones y de responsabilidad empresarial en orden a las prestaciones, en el Derecho portugués de la seguridad social

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Revista Revista de Derecho de la Seguridad Social Núm. 30 (páxs. 179 ata 199)

El modelo contractual alemán de derecho de huelga y su problemática compatibilidad con los mecanismos regionales europeos de protección de los derechos fundamentales

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Revista Revista Crítica de Relaciones de Trabajo Núm. 3 (páxs. 167 ata 185)

El derecho de acceso a la empresa por representantes sindicales ajenos a la propia empresa. Su negación por la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Cedar Point Nursery v. Hassid

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Revista Crítica de Relaciones de Trabajo Núm. 4 (páxs. 181 ata 191)

La prohibición de la forma electrónica del despido en Alemania. Una norma protectora del trabajador en tiempos de digitalización del mercado de trabajo

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista Crítica de Relaciones de Trabajo Núm. 2 (páxs. 163 ata 168)

Vacunación obligatoria de trabajadores frente al COVID-19. Análisis de Derecho comparado de los modelos alemán, francés y norteamericano

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista Crítica de Relaciones de Trabajo Núm. 5 (páxs. 155 ata 176)

La reforma laboral de 2021 en materia de contratación individual. Una visión crítica

Autores/as Jesús Martínez Girón, Alberto Arufe Varela
Revista Revista Galega de Dereito Social

El personal laboral de alta dirección del sector público. Una revisión crítica

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA DE DERECHO SOCIAL Núm. 94 (páxs. 79 ata 107)

«La actual regulación del trabajo a bordo de buques de pesca en la Organización Internacional del Trabajo y su incorporación al Derecho de la Unión Europea y a los acuerdos de colaboración de pesca sostenibles negociados por la Comisión en nombre de la Unión Europea»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA, UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Revista Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Serie Derecho Social Internacional y de la Unión Europea Núm. 151 (páxs. 141 ata 162)

«Pobres con trabajo: una categoría estadística en la Unión Europea y un colectivo sin entidad jurídica en España, al menos en su Derecho del Trabajo y Seguridad Social»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Revista DOCUMENTACIÓN LABORAL Vol. 1 Núm. 122 (páxs. 73 ata 88)

«El trabajo y la protección de seguridad social a bordo de los buques de pesca en el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 60 (páxs. 579 ata 607)

La culpabilidad del empresario en el incumplimiento obligacional de los deberes instrumentales de seguridad social, en Alemania. A propósito de una Sentencia del Tribunal Federal de Seguridad Social de 12 de diciembre de 2018

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Núm. 27 (páxs. 139 ata 152)

«La doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales acerca del incumplimiento por España de derechos laborales elementales regulados en la Carta Social Europea»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Revista Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social Núm. 460 (páxs. 147 ata 174)

La laboralización de los trabajadores al servicio de plataformas digitales por la jurisprudencia, en Alemania. Un estudio comparado con el Derecho español

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Revista Crítica de Relaciones de Trabajo Núm. 1 (páxs. 181 ata 193)

La genética socialdemócrata, simplificadora y tuitiva de la regulación de la forma del despido en Alemania

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista Galega de Dereito Social Núm. 13 (páxs. 59 ata 80)

Precontrato de trabajo y derechos fundamentales del trabajador. Un estudio de Derecho comparado hispano-alemán del Trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Revista Internacional de Direito do Trabalho Núm. 1 (páxs. 391 ata 421)

La Ley federal alemana sobre ¿el trabajo del mañana¿, de 20 mayo 2020. Un estudio comparado con el Derecho español

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista Internacional de Direito do Trabalho Núm. 1 (páxs. 301 ata 334)

La exclusión de las sociedades de capital patrimoniales del sistema de la Seguridad Social. Una evidencia corregible de capitalismo insolidario

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA DE DERECHO SOCIAL Núm. 91 (páxs. 95 ata 115)

La sorprendente reclasificación en California como trabajadores autónomos de los transportistas al servicio de plataformas digitales. La iniciativa legislativa popular núm. 22 de 2020

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Anuario Coruñés de Derecho Comparado del Trabajo Núm. XII (páxs. 85 ata 98)

Sobre el evidente error dogmático cometido por la Sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativa a los ¿riders¿ de Glovo

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 57 (páxs. 717 ata 722)

«La forzada (y aún inacabada) incorporación a nuestro derecho interno de lo aprobado sobre el trabajo en la pesca por la Organización Internacional del Trabajo en 2007 y por la Unión Europea en 2016»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 57 (páxs. 128 ata 167)

La incapacidad permanente contributiva en el Derecho norteamericano de la Seguridad Social. Elementos de contraste con el Derecho español

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Núm. 25 (páxs. 169 ata 192)

El impacto de la pandemia del coronavirus sobre la legislación laboral y de seguridad social alemana

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Derecho de las relaciones laborales Núm. 4 (páxs. 517 ata 537)

Las cajas de enfermedad, entidades gestoras del seguro legal de enfermedad común en Alemania. Un estudio comparado con el Derecho español

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Revista Revista de Derecho de la Seguridad Social Núm. 24 (páxs. 155 ata 190)

«Un caso de suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias, que se declara ajustado a derecho: SJS núm. 4 Sevilla, de 17 abril 2018 (AS 2018, 755)»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Revista Nueva revista española de derecho del trabajo Núm. 217 (páxs. 269 ata 278)

La laboralización en California de los transportistas al servicio de plataformas digitales. El caso Dynamex v. Superior Court (2018)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario Coruñés de Derecho Comparado del Trabajo Núm. XI (páxs. 17 ata 29)

El caso CNH Industrial N.V. v. Reese (2018). La última palabra de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre mejoras voluntarias de seguridad social creadas por convenio colectivo

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Núm. 20 (páxs. 185 ata 192)

La presencia de los convenios de la OIT en la jurisprudencia alemana

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Trabajo y Derecho. Nueva Revista de Actualidad y Relaciones de Trabajo Núm. 9 (páxs. 1 ata 41)

El nuevo pilar europeo de derechos sociales. Análisis crítico

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 49 (páxs. 32 ata 59)

«La negociación del TTIP como ejemplo de ingeniería jurídica al servicio de la degradación de los derechos laborales»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Revista Cuadernos de Derecho Transnacional Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 33 ata 44)

«Propuestas para reducir la precariedad laboral». «Propuestas para reducir la desigualdad salarial».«Propuestas para afianzar la sostenibilidad de las pensiones públicas». «¿Encuentra adecuada la correlación entre los amplísimos derechos atribuidos a los sindicatos por las leyes y los resultados de la acción sindical». «¿Considera que el Derecho del Trabajo ha entrado en crisis irreversible y que una posible solución sería transformarlo en un Derecho de la actividad profesional»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA, UNIVERSIDADE DA CORUÑA, UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 50 (páxs. 118 ata 121)

«La prolongación en el tiempo de los efectos negativos de una norma interna de seguridad social que en su día discriminaba por razón de nacionalidad»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 48 (páxs. 255 ata 272)

«El auxilio por defunción: un análisis crítico-comparatista, desde la perspectiva del derecho francés de la Seguridad Social»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Núm. 17 (páxs. 259 ata 271)

La costumbre matrimonial gitana y el derecho a pensión contributiva de viudedad. Una reinterpretación del tema, a la luz de la historia y la interdisciplinariedad jurídicas

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Núm. 17 (páxs. 85 ata 114)

La indemnización de los daños y perjuicios morales derivados de accidente de trabajo. A propósito de la más reciente jurisprudencia de la Corte de Casación Francesa sobre el tema

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Núm. 15 (páxs. 217 ata 223)

El cumplimiento por España de los artículos 2 y 3 del protocolo adicional de 1988 a la Carta Social Europea

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Derecho social internacional y comunitario Núm. 137 (páxs. 303 ata 328)

Los artículos 5 y 6 de la Carta Social Europea ante el Derecho español

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Derecho social internacional y comunitario Núm. 137 (páxs. 247 ata 271)

El contenido de seguridad social del contrato de coalición de 2018, entre la derecha y la izquierda alemanas

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista de Derecho de la Seguridad Social Núm. 16 (páxs. 235 ata 242)

El cumplimiento de la Carta Social Europea por España en materia de empleo, formación e igualdad de oportunidades, a partir de las últimas conclusiones (2016) del Comité Europeo de Derechos Sociales

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Revista Revista Iberoamericana de Relaciones Laborales Núm. 36 (páxs. 19 ata 26)

El apremio pecuniario en los procesos laborales

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Trabajo y Derecho. Nueva Revista de Actualidad y Relaciones de Trabajo Núm. 39 (páxs. 13 ata 28)

La polémica sobre la unidad o pluralidad de convenios colectivos en Alemania

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Trabajo y Derecho. Nueva Revista de Actualidad y Relaciones de Trabajo Núm. 40 (páxs. 27 ata 45)

El marco legal y las estrategias financieras de la formación profesional continua: la perspectiva española

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. IX (páxs. 95 ata 100)

El sistema de protección social de las personas dependientes en Alemania

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Revista Derecho Social y Empresa Núm. 8 (páxs. 40 ata 64)

La tutela cautelar en la jurisdicción social

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Nueva revista española de derecho del trabajo Núm. 194 (páxs. 23 ata 53)

La protección en caso de enfermedad, lesión o muerte relacionadas con el trabajo y en caso de abandono de la tripulación, en el Convenio número 188 de la organización internacional del trabajo, sobre el trabajo en la pesca (2007)

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Revista Nueva revista española de derecho del trabajo (páxs. 67 ata 89)

La primera Orden Ejecutiva del Presidente Donald Trump sobre Derecho de la Seguridad Social

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Núm. 13 (páxs. 229 ata 236)

Los partidos políticos y el salario mínimo interprofesional español. Un estudio comparado con las políticas anti- austeridad salarial de los Estados Unidos

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Derecho de las relaciones laborales Núm. 7 (páxs. 570 ata 575860)

La exigencia de responsabilidad civil extracontractual a los piquetes de huelga. Un estudio de Derecho comunitario europeo, internacional y comparado con el Derecho español

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 191 (páxs. 95 ata 128)

Pensión de viudedad y matrimonios disparatados por razón de edad. La ¿legislación Berlusconi¿ de 2011 y su declaración de inconstituionalidad por la Sentencia de la Corte Constitucional italiana núm. 174 de 2016.

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Revista de Derecho de la Seguridad Social Núm. 9 (páxs. 205 ata 211)

La transparencia sindical en España. Un estudio crítico-comparativo con la regulación del tema en el Derecho francés

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 183 (páxs. 63 ata 86)

La actualidad del tema de los pactos de seguridad sindical en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. A propósito del caso Friedrichs v. California Teachers Association (2016)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. VIII (páxs. 19 ata 27)

La irrevocabilidad en los Estados Unidos de los derechos de seguridad social complementaria creados por convenio colectivo. Un estudio de Derecho comparado

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. VIII (páxs. 63 ata 73)

Más razones de Derecho comparado para una reforma urgente del modelo español de protección social por dependencia. Sobre la nueva Ley francesa de adaptación de la sociedad al envejecimiento

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 44 (páxs. 1 ata 30)

Impacto de la Política Agrícola Europea en el empleo rural

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 42 (páxs. 39 ata 69)

La regulación legal comparada de la atención sanitaria al parto en Francia, Reino Unido y Alemania

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista Revista de Derecho de la Seguridad Social Núm. 6 (páxs. 217 ata 236)

Los contratos de trabajo de duración determinada en el modelo anglosajón

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 19 (páxs. 339 ata 349)

Typology and efficacy of framework agreements negotiated between the European Commission and the professional and union organizations representing its staff

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Revista Derecho Social y Empresa Núm. 4 (páxs. 65 ata 79)

La relación entre convenio colectivo y norma (estatal o autonómica) de extraordinaria y urgente necesidad. Un estudio sobre su fundamentación constitucional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 174 (páxs. 29 ata 48)

La sostenibilidad del modelo español actual de protección social por dependencia. Un estudio crítico-comparativo con la sostenibilidad del modelo alemán

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA DE DERECHO SOCIAL Núm. 72 (páxs. 59 ata 79)

Los nuevos pobres que trabajan en los Estados Unidos

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. VII (páxs. 143 ata 151)

La nueva ley alemana reguladora del salario mínimo general. Comentario, estudio contextualizador y traducción castellana

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 41 (páxs. 439 ata 482)

Los trabajadores indefinidos no fijos al servicio de las administraciones públicas: una anomalía jurisprudencial y legal

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 40 (páxs. 84 ata 110)

¿Existe una profesión regulada equivalente a la de graduado social en los Estados Unidos?

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Derecho de las relaciones laborales Núm. 7 (páxs. 792 ata 804)

El impacto de la nueva Ley alemana reguladora del salario mínimo general sobre el Código alemán de Seguridad Social. Un estudio desde la perspectiva del Derecho español [The impact of the new German Statute ruling the general minimum wage on the German Code of Social Security. A study from the point of view of Spanish Law]

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Revista de Derecho de la Seguridad Social Núm. 3 (páxs. 175 ata 191)

El ¿amicus curiae¿ en el contencioso judicial norteamericano de seguridad social

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista de Derecho de la Seguridad Social Núm. 2 (páxs. 197 ata 209)

Las estructuras normativas del Derecho inglés de la Seguridad Social

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista de Derecho de la Seguridad Social Núm. 5 (páxs. 175 ata 192)

Critical Labor Law versus Labor Law

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista Derecho Social y Empresa Núm. 3 (páxs. 115 ata 129)

Los recortes laborales en la legislación y en los actos de ejecución de las Comunidades Autónomas: fundamento legal y constitucional

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 12 (páxs. 1382 ata 1396)

La seguridad social, "en general", en los convenios de la OIT

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Derecho social internacional y comunitario Núm. 112 (páxs. 35 ata 49)

Fútbol profesional americano y perspectiva de género: a propósito de unas supuestas declaraciones del Comisionado de la NFL sobre cuotas de mujeres

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 18 (páxs. 243 ata 256)

Preaviso, negociación de buena fe e indemnización en caso de cierre del negocio en los Estados Unidos. Un estudio desde la perspectiva del Derecho español

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista RELACIONES LABORALES Núm. 6 (páxs. 77 ata 89)

¿Relación laboral de los árbitros de las ligas españolas de fútbol profesional? (Reflexiones al hilo de un caso judicial norteamericano sobre el contrato de trabajo de los árbitros de béisbol profesional)

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEPORTIVO Núm. 33 (páxs. 45 ata 53)

¿Qué bibliografía sobre Derecho deportivo, general y laboral, maneja la Corte Suprema de los Estados Unidos?

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEPORTIVO Núm. 34 (páxs. 113 ata 120)

La regulación del deporte militar en los Estados Unidos. Un estudio desde la perspectiva del Derecho español

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEPORTIVO Núm. 34 (páxs. 121 ata 127)

Los sindicatos ante la crisis económica en los Estados Unidos

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. VI (páxs. 87 ata 95)

La Canciller Merkel y el salario mínimo interprofesional alemán. Un estudio laboral sobre ¿el Contrato de Coalición¿ de 16 diciembre 2013

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. VI (páxs. 19 ata 28)

Las cooperativas del (y en el) mar como entidades de economía social y solidaria

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 37 (páxs. 124 ata 135)

" La seguridad social de la gente de mar en el convenio sobre el trabajo marítimo de 2006"

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 36 (páxs. 248 ata 261)

Los convenios de la OIT sobre la protección de los pescadores

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Revista Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Derecho social internacional y comunitario Núm. 112 (páxs. 233 ata 247)

¿Puede tener un mismo beneficiario derecho a dos pensiones contributivas compatibles de incapacidad permanente absoluta?

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 11 (páxs. 1410 ata 1416)

El impacto de la crisis económica sobre el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Alemania y en Austria

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 34 (páxs. 1 ata 32)

El trabajo recortado en Alemania. Una institución defensiva del empleo en tiempos de crisis

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 3 (páxs. 372 ata 378)

Crisis económica y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en el Derecho español del Trabajo, individual y colectivo

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 17 (páxs. 87 ata 98)

Defectos de técnica legislativa en la regulación de la nueva modalidad procesal de impugnación colectiva del despido colectivo: la necesidad de una reforma inaplazable

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista RELACIONES LABORALES Núm. 12 (páxs. 165 ata 179)

Trabajar gratis como medida pública de fomento de la empleabilidad: ¿una nueva forma de esclavitud?

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 160 (páxs. 153 ata 172)

La respuesta laboral del Presidente HOLLANDE frente a la crisis del empleo. Un estudio crítico-comparativo de la Ley francesa número 2013-185, sobre el ¿contrato de generación¿

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA DE DERECHO SOCIAL Núm. 63 (páxs. 207 ata 218)

¿Estarían legitimadas Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores para negociar el convenio colectivo del fútbol profesional?

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEPORTIVO Núm. 31 (páxs. 59 ata 68)

La Ley federal alemana de vacaciones. Estudio comparado con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores español, y traducción castellana

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. V (páxs. 77 ata 91)

¿Austeridad laboral en los Estados Unidos?

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. V (páxs. 17 ata 25)

Prácticas no laborales en empresas (Análisis crítico del RD 1543/2011, de 31 de octubre)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 6 (páxs. 673 ata 679)

Medidas de flexibilidad interna

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Derecho del Trabajo Núm. 100 (páxs. 127 ata 140)

Derecho del Trabajo y crisis económica. La ¿reforma laboral Rajoy¿ del Derecho individual del Trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 16 (páxs. 111 ata 121)

Derecho del Trabajo y crisis económica. La ¿reforma laboral Rajoy¿ del Derecho colectivo del Trabajo

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 16 (páxs. 47 ata 56)

Los ¿minijobs¿ alemanes. Un estudio de su régimen jurídico laboral y de seguridad social comparado con el del ¿trabajo marginal¿ español, industrial y doméstico

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 155 (páxs. 17 ata 36)

La legitimación del socio único de la sociedad de capital unipersonal en los procesos laborales

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 154 (páxs. 29 ata 47)

Un mojón de permanente actualidad en la lucha contra la discriminación de los deportistas profesionales discapacitados: el caso PGA Tour, Inc. v. Martin (2001)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEPORTIVO Núm. 29 (páxs. 33 ata 47)

Una supuesta violación por la Entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) del Laudo Arbitral de 2011, estableciendo el vigente convenio colectivo profesional entre ella y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 11 (páxs. 49 ata 53)

La incapacidad temporal derivada de riesgos comunes en el Derecho alemán. Un estudio comparado con el Derecho español

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. IV (páxs. 17 ata 39)

La intermediación laboral en el deporte. Un estudio de Derecho comparado, europeo y norteamericano, sobre los agentes deportivos

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. IV (páxs. 163 ata 176)

El enjuiciamiento de la constitucionalidad de la reforma sanitaria del Presidente Obama por la Corte Suprema de los Estados Unidos

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 32 (páxs. 1 ata 18)

La gestión de la huelga de controladores aéreos norteamericanos, de 3 de agosto de 1981, por la Administración REAGAN. Un estudio de la casuística-tipo penal, civil, mercantil y laboral a que dio lugar

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 2 (páxs. 140 ata 154)

La denuncia del convenio colectivo, tras el Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes en materia de negociación colectiva

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista Aranzadi Doctrinal Núm. 5 (páxs. 63 ata 77)

¿Cabe aplicar las medidas cautelares de la Ley de Enjuiciamiento Civil en procesos laborales? A propósito del Auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, sobre celebración o no de partidos de fútbol profesional el primer domingo de 2011

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 12 (páxs. 1430 ata 1436)

El impacto de la primera Directiva comunitaria sobre despidos colectivos en el Derecho norteamericano: la regulación de las crisis empresariales modificativas o extintivas del contrato de trabajo por la llamada Ley WARN

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García, Iván Vizcaíno Ramos, Rosa Mª Rodríguez Martín-Retortillo
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 10 (páxs. 1203 ata 1210)

La condena del Consejo de Europa a España, hecha pública en enero de 2010, por sus incumplimientos de la Carta Social Europea en materia de seguridad y salud laboral

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 15 (páxs. 283 ata 289)

La cita nominal de doctrina científica por la jurisprudencia laboral. Un estudio de Derecho comparado

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 150 (páxs. 333 ata 348)

El reciente ¿lock-out¿ del fútbol americano profesional. Su enjuiciamiento a favor de la NFL por el caso Brady II (8 de julio de 2011)

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEPORTIVO Núm. 28 (páxs. 81 ata 88)

El ¿modelo austríaco¿ y su versión española

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 21 (páxs. 11 ata 34)

La conciliación de la vida laboral y familiar. Un análisis comparatista desde la perspectiva del Derecho alemán del Trabajo y de la Seguridad Social

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 19 (páxs. 11 ata 27)

Las estructuras normativas del Derecho austríaco del Trabajo y de la Seguridad Social. Estudio comparado con el Derecho alemán

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. III (páxs. 89 ata 97)

La posición del Juez-Presidente ROBERTS en los casos ¿laborales¿ decididos por la Corte Suprema de los Estados Unidos (2005-2010)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. III (páxs. 15 ata 23)

A dimisión dos traballadores na xurisprudencia laboral más recente

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO Vol. 2 (páxs. 151 ata 167)

El derecho alemán del trabajo y las pequeñas empresas

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 20 (páxs. 2385 ata 2401)

El caso Engquist v. Oregon Department of Agriculture et al. (2008). La última palabra de la corte suprema de los Estados Unidos en favor del despido libre

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. 2 (páxs. 59 ata 80)

Mujer y deporte profesional: supuestos significativos y puntos críticos laborales y de Seguridad Social

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 17 (páxs. 2018 ata 2027)

Las pequeñas empresas y el derecho individual del trabajo en los Estados Unidos

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 14 (páxs. 461 ata 470)

La nueva regulación de la prejubilación por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Revista TRIBUNA SOCIAL Núm. 230 (páxs. 7 ata 12)

Federalismo y distribución de competencias normativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales: los modelos norteamericano, alemán y español

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 21 (páxs. 65 ata 76)

La sentencia del tribunal federal alemán de trabajo de 22 abril 2009, sobre usura salarial. Estudio contextualizador y comparado con el derecho español, y traducción castellana

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. 2 (páxs. 13 ata 28)

El Derecho de la Unión Europea y el principio de automaticidad de las prestaciones

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 3 (páxs. 285 ata 291)

Tipología y eficacia de los acuerdos marco negociados entre la comisión europea y las organizaciones sindicales y profesionales representativas de su personal

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ARANZADI SOCIAL Vol. 2 Núm. 6 (páxs. 11 ata 22)

La implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea: puntos críticos sobre la ley 31/2006, de 18 de octubre

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 21 (páxs. 2572 ata 2580)

Los contrastes, entre España y Alemania, de la protección de seguridad social de los trabajadores autónomos económicamente dependientes

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García, Rosa Rodríguez Martín-Retortillo
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 6 (páxs. 626 ata 633)

De la prevención de riesgos laborales a la emergente generalización de la prevención de riesgos comunes. A propósito del Reglamento de "Seguridad de la prueba" de la Federación Inglesa de Orientación

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 13 (páxs. 413 ata 430)

Tres apuntes sobre la regulación legal de los desplazamientos fronterizos en el Derecho del Trabajo y de la S. S. de la Unión Europea y su impacto en el Derecho interno de los Estados miembros

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 13 (páxs. 57 ata 67)

El derecho de acceso de los representantes sindicales ajenos al centro de trabajo a las instalaciones del propio centro de trabajo. Un análisis comparativo de la jurisprudencia alemana, española ...

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista RELACIONES LABORALES (páxs. 61 ata 73)

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre incumplimientos por los Estados miembros de sus deberes de transposición de las Directivas marco y "específicas" en ...

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista TRIBUNA SOCIAL Núm. 221 (páxs. 8 ata 13)

El género doctrinal "comentarios" en el Derecho alemán. A propósito del "Comentario Erfurtense" sobre Derecho alemán del Trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 141 (páxs. 5 ata 15)

El convenio colectivo verbal. Comentario histórico, sistemático y posibilista del artículo 90.1 del Estatuto de los Trabajadores

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 142 (páxs. 411 ata 423)

El derecho a la atención médica y a la protección de S. S. y las responsabilidades exigibles al armador por enfermedad, lesiones y muerte por causas laborales de la gente de mar en el Convenio sobre

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Núm. 82 (páxs. 383 ata 393)

A propósito de la afiliación de los estibadores portuarios a la Seguridad Social y la jurisdicción competente para enjuiciar esta cuestión en caso de pleito

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 15 (páxs. 29 ata 35)

Tres cuestiones relativas a la transposición por convenio colectivo, aparentemente aplicable a trabajadores afiliados y no afiliados al sindicato pactante, de la Directiva 91/533/CEE

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ARANZADI SOCIAL Vol. 1 Núm. 22 (páxs. 33 ata 37)

La regulación del accidente de trabajo en el Derecho de los Estados Unidos de Norteamérica, federal y estatal, y en el Derecho de la Unión Europea, "ad extra" y "ad intra"

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA Núm. 9 (páxs. 261 ata 278)

Dos modelos contrapuestos de regulación, gestión y eficacia de aseguramiento social de riesgos profesionales: España y Alemania

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón, Rosa Rodríguez Martín-Retortillo
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 7 (páxs. 815 ata 822)

Mercado de trabajo y protección social. Su consideración desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea y de las principales reformas legislativas operadas en España, en el bienio 2006-2007

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 12 (páxs. 615 ata 627)

Sobre o axuizamento de Manuel Curros Enríquez. Aires d¿a miña terra: secuestro do libro e procesamento do seu autor (1880-1881)

Autores/as José Manuel Carril Vázquez, Xulio Xosé Ferreiro Baamonde
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 12 (páxs. 321 ata 332)

"Flexiguridad" laboral danesa y "rigiseguridad" laboral alemana (La sesgada exigencia del cumplimiento de la directriz de la Unión Europea sobre "flexiguridad" laboral sólo a algunos Estados miembros)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ARANZADI SOCIAL (páxs. 97 ata 101)

Tres modelos distintos de formalización del Estatuto de los empleados públicos, al hilo de la exposición de motivos del Estatuto español

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista TEMAS LABORALES Núm. 96 (páxs. 85 ata 96)

La publicidad del convenio colectivo en el Derecho del Trabajo alemán

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA DE DERECHO SOCIAL Núm. 42 (páxs. 183 ata 193)

Dos modelos contrastantes de codificación de la legislación de seguridad social: el continental europeo y el norteamericano

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA DE DERECHO SOCIAL Núm. 44 (páxs. 121 ata 130)

Los equívocos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el principio de automaticidad de las prestaciones. Su verificación a través del Derecho alemán de la segur

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Núm. 77 (páxs. 197 ata 211)

La readmisión del trabajador despedido en el Derecho alemán del Trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 135 (páxs. 557 ata 573)

La regularización de los contratos de trabajo a tiempo parcial y a plazo en Alemania. Estudio comparativo con la regulación de los contratos precarios en España

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 11 (páxs. 73 ata 80)

La negociación colectiva extraestatutaria

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Núm. 68 (páxs. 181 ata 195)

El prestamismo laboral en Alemania. Estudio comparado con la regulación española sobre cesión de trabajadores y empresas de trabajo temporal

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 11 (páxs. 485 ata 492)

El debate actual sobre la protección social de los trabajadores como límite a la prestación de servicios en el mercado interior de la Unión Europea

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 11 (páxs. 107 ata 115)

La aplicación judicial de la defensa de "leyes extranjeras" regulada en la legislación laboral antidiscriminatoria de los Estados Unidos

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 9 (páxs. 1075 ata 1077)

La regulación de la "defensa de leyes extranjeras" en la legislación antidiscriminatoria de los Estados Unidos

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 10 (páxs. 1190 ata 1192)

El papel de los sistemas de solución extrajudicial de conflictos en los períodos de consultas de los expedientes de regulación de empleo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 3 (páxs. 284 ata 293)

La problemática exigencia de responsabilidades laborales a los sindicatos por actividades huelguísticas de sus afiliados. Un análisis comparado de los ordenamientos español y norteamericano

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista RELACIONES LABORALES Núm. 9 (páxs. 11 ata 27)

La jubilación impuesta por convenio colectivo del emigrante retornado con cotizaciones en el extranjero. Criterio jurisprudencial francés

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 8 (páxs. 919 ata 921)

Una posible explicación jurídica verosímil de lo aparentemente inexplicable: ¿Por qué se registran en España tantos accidentes de trabajo leves con baja en el trabajo?

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 195 (páxs. 7 ata 19)

¿En qué concretos supostos queda integralmente protexido o trabalhador se desobedece ordes ou instrucións do seu empresario?

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 195 (páxs. 21 ata 32)

¿Por qué no se encuentran ni siquiera mencionados en el Estatuto de los Trabajadores los contratos de trabajo comunes y especiales de más rabiosa actualidad?

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 195 (páxs. 33 ata 46)

Algunhas das especifidades máis problemáticas do trabalho no mar realizado a bordo de embarcacións pesqueiras

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA (páxs. 87 ata 100)

Breves consideraciones, a la luz del Derecho social de la Unión Europea, sobre las recientes y polémicas medidas de fomento de la contratación indefinida de jóvenes trabajadores en Francia

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 10 (páxs. 163 ata 170)

El cumplimiento por Italia de las recomendaciones europeas sobre el empleo, a través de la "Reforma Biagi"

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 10 (páxs. 61 ata 75)

Las normas estructurales complementarias de la Ley actualmente vigente en Alemania en materia de protección contra el despido

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 10 (páxs. 715 ata 723)

La protección de los intereses del trabajador individual frente a su jubilación forzosa pactada en convenio colectivo. Un apunte de Derecho comparado sobre la regulación del tema en las legislaciones

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 9 (páxs. 1027 ata 1029)

La decadencia de una vieja modalidad contractual: el contrato de trabajo

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 128 (páxs. 459 ata 468)

¿Puede un empresario español asegurar su responsabilidad española por recargo de prestaciones de Seguridad Social en otro Estado de la Unión Europea distinto de España?

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 13 (páxs. 1494 ata 1501)

Los representantes legales o unitarios "extraestatutarios" de los trabajadores

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 125 (páxs. 297 ata 307)

Los estudios sociales en la ciudad de Ferrol

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 9 (páxs. 1095 ata 1104)

La precaria y problemática regulación del desistimiento del demandante en la Ley de Procedimiento Laboral: una reforma inaplazable

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 16 (páxs. 1891 ata 1898)

La prueba en los recursos laborales. Interpretación del art. 231 de la Ley de Procedimiento Laboral

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ESTUDIOS DE DERECHO JUDICIAL Núm. 63 (páxs. 99 ata 122)

O sindicato do seculo XXI sem a contribuçao sindical: representatitivdade do trabalhador ou do empregado. Algumas consideraçoes sobre as principais fontes de financiamento dos sindicatos em Espanha

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista GENESIS. REVISTA DE DIREITO DO TRABALHO Núm. 143 (páxs. 762 ata 778)

Contratos temporales y estabilidad del trabajador en el empleo en España

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 451 ata 460)

Nuevas tecnologías informáticas y poder de dirección y control del empresario. A propósito de reclamaciones por despido por el trabajador

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 77 ata 83)

Aspectos xurídico-laborais e de seguridade social do traballo da muller no mar

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 223 ata 232)

El contenido social del tratado por el que se instituye una Constitución para Europa

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 18 (páxs. 2139 ata 2159)

Notas acerca de la Directiva 95/89/CE del Consejo, de 20 julio 1998, sobre despidos colectivos

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 18 (páxs. 2305 ata 2319)

La directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 18 (páxs. 2160 ata 2179)

Sobre cómputo de cotizaciones para jubilacion anticipada de una trabajadora del mar por aplicacion de la ley 47/1998, de 23 de diciembre

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista ARANZADI SOCIAL Vol. - Núm. 11 (páxs. 28 ata 39)

Sobre la eficacia en el proceso laboral de la presentacion de escritos y documentos en las oficinas de correos

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 7 (páxs. 177 ata 181)

¿Computan las cotizaciones ficiticias por edad para calcular en España el importe prorrateado de una pension comunitaria de jubilacion?

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 7 (páxs. 105 ata 114)

Estudio comparado del proyecto portugués de codigo del trabajo de 2002 y de la legislacion laboral española vigente, en materia de restricciones a la celebracion de contratos de trabajo a término

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 7 (páxs. 511 ata 520)

La jurisprudencia constitucional relativa al art. 28.1 de la Constitución, a próposito de la libertad sindical.

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 34 (páxs. 55 ata 73)

Viabilidad de las acciones declarativas colectivas relativas a la ilegalidad de huelgas y cierres patronales.

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 861 ata 867)

Un apunte sobre la sucesión en la gestión, por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedaes Profesionales, de la incapacidad temporal por contingencias comunes en el régimen general (A propósito de un STSud de 27 de febrero 2001)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 110 (páxs. 281 ata 286)

Orientaciones del "Acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social" de abril de 2001

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Núm. 30 (páxs. 145 ata 155)

Cuestiones de actualidad sobre la dimisión del trabajador, en cuanto que causa de extinción del contrato de trabajo.

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 437 ata 445)

Nulidad de matrimonio y rehabilitación de pensión de viudedad previamente extinguida (A propósito de una STSud de 28 de julio 2002)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 855 ata 859)

A propósito de las actividades marítimo-pesqueras determinantes de la aplicación de los coeficientes reductores de edad mínima de jubilación en el régimen especial de S.S. de los trabajadores del mar. Comentario a la STSJ de Cantabria de 21/09/01

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 20 (páxs. 29 ata 31)

Novedades de la Ley 12/2001, de 9 de julio, en materia de negociación colectiva.

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 2 (páxs. 29 ata 37)

La jubilación por edad y los convenios colectivos. Efectos de la derogación de la disposición adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores.

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 8 (páxs. 143 ata 158)

¿Inercia en la negociación colectiva sobre edades de jubilación forzosa del trabajador, tras el Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo?

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 8 (páxs. 159 ata 163)

Reiteración de la contratación temporal, fomento de la contratación indefinida y fomento de la movilidad geográfica.

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 33 (páxs. 687 ata 699)

La regulación legal de los salarios de tramitación.

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 33 (páxs. 743 ata 751)

El nuevo "compromiso de actividad", situación legal de desempleo y beneficiarios del subsidio por desempleo.

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 33 (páxs. 717 ata 731)

Un supuesto típico de sucesión, por convenio colectivo extraestatutario, de un convenio colectivo estatutario denunciado y vencido. A propósito de una STS de 1 de marzo de 2001.

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 29 (páxs. 629 ata 637)

Nota a sentencia de la sala de lo social del Tribunal superior de justicia de Galicia de 9 de octubre de 2001

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Vol. - Núm. 33 (páxs. 239 ata 239)

La etapa de previsión social en España

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 5 Núm. - (páxs. 431 ata 443)

Nota a sentencia de la sala de lo social del Tribunal superior de justicia de Galicia de 5 de octubre de 2001

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Vol. - Núm. 33 (páxs. 238 ata 238)

Nota a sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 4 de octubre de 2001

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Vol. - Núm. 33 (páxs. 236 ata 237)

Notas críticas sobre el régimen vigente de las prestaciones de seguridad social por hijo a cargo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista TRIBUNAL SOCIAL Vol. 123 Núm. - (páxs. 13 ata 20)

Cuestiones jurisprudenciales recientes acerca de la Incapacidad Permanente Total cualificada

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista TRIBUNAL SOCIAL Vol. 121 Núm. - (páxs. 23 ata 36)

Los decoradores-diseñadores e interior y sus competencias

Autores/as Ricardo López Mosteiro
Revista EL CONSULTOR INMOBILIARIO Núm. 2 (páxs. 3 ata 15)

Aspectos laborales y de seguridad social de los pabellones de conveniencia

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Vol. 108 Núm. - (páxs. 909 ata 927)

Recesión de Koshiro Kazutoshi (con la colaboración de Charles Weathers), A fifty years history of industry and labor in postwar Japan, Japanese Economy and Labor Series, nº.6, The Japan Institute of Labor (Tokyo, 2000) 270 ps.

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 104 (páxs. 331 ata 333)

Vigilar y trabajar (una aproximación metodológica sobre la intimidad del trabajador como límite de las facultades de vigilancia y control del empresario A propósito de las SSTCo 98/2000, de 10 abril y 186/2000, de 10 julio)

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 887 ata 909)

Un supuesto de preferencia aplicativa de un convenio colectivo sectorial de ámbito provincial, en materia cuya negociación proscribía un convenio estatal sobre estructura de la negociación colectiva

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ARANZADI SOCIAL Vol. 18 Núm. - (páxs. 42 ata 45)

Despido por uso de correo electrónico e Internet

Autores/as Ricardo López Mosteiro
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 3 (páxs. 767 ata 781)

La ampliación de la demanda en el proceso laboral

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Vol. 47 Núm. - (páxs. 843 ata 860)

La prueba en los recursos laborales( interpretación y alcance del artículo 231 de la Ley de Procedimiento Laboral)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 28 (páxs. 13 ata 28)

Un caso de Presunción como laboral del accidente ocurrido a bordo de buque pesquero

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 15 (páxs. 22 ata 24)

Prólogo de la obra de A.Arufe Varela 'La denuncia del Convenio Colectivo'

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Prescripción y caducidad de acciones

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 100 (páxs. 1205 ata 1216)

Prólogo de la obra de R.P.Ron Latas,'La incompatibilidad de pensiones en el Sistema Español de Seguridad Social'

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre un caso concreto de lesión del derecho a la intimidad del trabajador: registro informático del ordenador en ausencia del operario

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista CÍRCULO DE DIRIGENTES.REVISTA DE LOS DIRIGENTES, DIRECTIVOS Y PROFESIONALES. Núm. 29 (páxs. 30 ata 31)

Apunte sobre la duración de un contrato eventual celebrado entre la empresa de trabajo temporal y el trabajador en misión

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista CÍRCULO DE DIRIGENTES.REVISTA DE LOS DIRIGENTES, DIRECTIVOS Y PROFESIONALES. Núm. 22 (páxs. 22 ata 23)

Sobre el contenido del fallo apreciando la violación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, a propósito de un proceso por despido

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Vol. 17 Núm. - (páxs. 175 ata 179)

Criterios Jurisprudenciales recientes acerca de la extinción de la relación laboral de los artistas en espectáculos públicos, en caso de incumplimiento contractual que conlleve la ejecución total de la prestacicón artística

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 557 ata 561)

Procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos individuales de trabajo: experiencias y perspectivas

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 347 ata 356)

Legislation applicable to contracts concluded abroad by spanish nationals with a Spanish undertaking

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista INTERNATIONAL LABOUR LAW REPORTS Vol. 17 Núm. - (páxs. 6 ata 10)

Las cláusulas de descuelgue salarial en la jurisprudencia

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Vol. - Núm. 95 (páxs. 437 ata 444)

La seguridad y salud laboral en la pequeña empresa

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Vol. 3 Núm. 43 (páxs. 839 ata 845)

Reflexiones sobre el cierre patronal y la huelga como formas de lucha ritual

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 3 Núm. - (páxs. 759 ata 766)

Sobre la calificación jurídica del cese por baja voluntaria del trabajador en supuestos en que precede una amenaza de despido de la empresa

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 1 (páxs. 33 ata 36)

Un caso de interpretación flexible de la nulidad de actuaciones por los tribunales laborales a propósito de la imposibilidad de contar con defensa letrada (STS 10 noviembre 1998)

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista ARANZADI SOCIAL Vol. 4 Núm. - (páxs. 2659 ata 2661)

Ampliación y reducción por convenio colectivo de las modalidades y términos de los contratos temporales de trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Vol. 1 Núm. 6 (páxs. 87 ata 98)

Sobre la sustitución de trabajadores huelguistas.A propósito de una STS de 18-9-97.

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 623 ata 626)

Seguridad social internacional del mar

Autores/as José Manuel Carril Vázquez, Jesús Martínez Girón
Revista CUADERNOS DE DERECHO JUDICIAL Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 351 ata 376)

Unidades de negociación colectiva multiempresariales (a propósito de una STS de 20-10-97)

Autores/as Francisco Javier Gómez Abelleira, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 3 (páxs. 67 ata 80)

Sobre la efectividad real, supuesta su constitucionalidad, de los topes impuestos por los presupuestos del Estado al crecimiento de las retribucione del personal empleado en el sector público.

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Vol. 14 Núm. - (páxs. 260 ata 263)

Faults of employee - irregularities comitted by bank employee - when action by employee time-barred-comptation

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista INTERNATIONAL LABOUR LAW REPORTS Vol. 16 Núm. - (páxs. 307 ata 310)

La articulación de las comisiones paritarias y los servicios no estatales de mediación y arbitraje

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Vol. - Núm. 83 (páxs. 333 ata 341)

ecensión de B. Alonso García. El régimen jurídico de la protección social del minusválido, Civitas (Madrid, 1997)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Vol. - Núm. 143 (páxs. 517 ata 519)

El régimen jurídico del subsidio por desempleo de los liberados de prisión

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista TRIBUNAL SOCIAL Vol. - Núm. 37 (páxs. 39 ata 46)

La modificación sustancial de condiciones de trabajo en la reforma

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista TRIBUNAL SOCIAL Núm. 74 (páxs. 21 ata 21)

El acuerdo sobre cobertura de vacios

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista TRIBUNAL SOCIAL Vol. - Núm. 83 (páxs. 97 ata 101)

Apuntes sobre algunos interrogantes que suscira el nuevo reglamento de los servicos de prevención de riesgos laborales

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Vol. - Núm. 37 (páxs. 897 ata 902)

Las elecciones a representante unitarios del personal laboral y no laboral al servicio de la administraciones públicas

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 353 ata 360)

Recensión de J. Cabeza Pereiro, "Situaciones legales de desempleo por extinción del contrato de trabajo"

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 1 Núm. - (páxs. 691 ata 694)

Indemnización de 35 días de salariao y prestación por desempleo en despido conciliado imprecedente. A propósito de una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 1996

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 571 ata 575)

Génesis de diferencia conceptual entre categorías contractuales de trabajadores fijos plantilla y vinculados por contrato tiempo indefinido en ámbito de contratación laboral de administ.públicas sentencias del Trib.Supremo 7/10, de 10 y 30 de dic.96

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 589 ata 594)

More favorable condition - legally binding custom of the undertaking or permitted practice - interpretation of contracts

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista INTERNATIONAL LABOUR LAW REPORTS Vol. 15 Núm. - (páxs. 283 ata 286)

Recensión al libro de A. Cámara Botía sobre El contrato de trabajo aeronáutico.

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Vol. - Núm. 76 (páxs. 385 ata 388)

El derecho humano a la reinserción (reflexiones al hilo de la regulacióndel trabajo penitenciario)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista CORINTIOS XIII Vol. - Núm. 77 (páxs. 57 ata 74)

Discrimination on the ground of sex-Burden of proof -work of equal value- Physical strength as criterion for different treatment.

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista INTERNATIONAL LABOUR LAW REPORTS Vol. - Núm. - (páxs. 99 ata 103)

Régimen de las prestaciones por desempleo: Automaticidad en el pago, incompatibilidad, reintegro de prestaciones indebidas.

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista CUADERNOS DE DERECHO JUDICIAL Vol. - Núm. - (páxs. 275 ata 307)

Freedom of association. Alleged infringement by refusal of employers to negociate

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista INTERNATIONAL LABOUR LAW REPORTS Vol. 9 Núm. - (páxs. 21 ata 27)

Unidades de negociación colectiva sin representantes legales o sindicales de los trabajadores

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista PROBLEM C. JURÍDICA - HOMENAJE A PROF. PUY MUÑOZ Vol. 2 Núm. - (páxs. 37 ata 43)

La temeridad al litigar en la nueva Ley de Procedimiento Laboral

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL Vol. 1 Núm. - (páxs. 393 ata 407)

Traducción de T.Macedo Filho, " Los Conflictos de trabajo y su solución jurisdiccional en Brasil"

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Vol. 47 Núm. - (páxs. 431 ata 438)

Traducción de O.Teixeira da Costa, " Derecho de Huelga"

Autores/as Jesús Martínez Girón
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Vol. 49 Núm. - (páxs. 693 ata 704)

El contrato de trabajo internacional del personal al servicio de la ONU

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Editorial Comares, Granada (España)
ISBN 978-84-1369-393-4

El impacto de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar sobre el régimen del accidente de trabajo in itinere

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Editorial Atelier, Barcelona (España)
ISBN 978-84-18244-88-9

El personal laboral de la Oficina Internacional del Trabajo de la OIT

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Comares, Granada (España)
ISBN 978-84-1369-286-9

El personal laboral de la Unión Europea

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Atelier. Libros jurídicos, Barcelona (España)
ISBN 978-84-18244-42-1

La pesca pirata. Un estudio jurídico desde la perspectiva del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Editorial Atelier. Libros jurídicos, (España)
ISBN 978-84-17466-54-1

El seguro social de dependencia en Alemania. Un comentario del Libro XI del Código alemán de Seguridad Social, con su traducción íntegra al español

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Atelier. Libros jurídicos, Barcelona (España)
ISBN 978-84-17466-79-4

La funcionarización del personal laboral de las administraciones públicas

Autores/as Jesús Martínez Girón
Editorial Atelier. Libros jurídicos, Barcelona (España)
ISBN 978-84-17466-36-7

Derecho de la Seguridad Social, 4ª ed

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García, José Manuel Carril Vázquez
Editorial Atelier. Libros jurídicos, (España)
ISBN 978-84-1665-248-8

, Deporte profesional de- generado. Un estudio sobre feminismo radical

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Atelier. Libros jurídicos, (España)
ISBN 978-84-16652815

Los derechos de la mujer a la libre elección de las circunstancias del parto. Un estudio comparado e internacional de la atención sanitaria por maternidad, desde la perspectiva del Derecho español

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Editorial Atelier. Libros jurídicos, (España)
ISBN 978- 84-16652-87-7

, Derecho Crítico del Trabajo. Critical Labor Law, 4ª ed

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Atelier. Libros jurídicos, (España)
ISBN 978-84-16652-23-5

La enseñanza del Derecho en las Facultades de Derecho de los Estados Unidos. A propósito de la enseñanza en ellas del Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Atelier. Libros jurídicos, Barcelona (España)
ISBN 978-84-15690-98-6

Una cuestión de derechos humanos: La protección de seguridad social de nuestros trabajadores del mar emigrantes en Noruega

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Editorial Thomson Reuters, (España)
ISBN 978-84-9098-055-2

La competencia territorial de los tribunales laborales.

Autores/as Ricardo López Mosteiro
Editorial Publicia, (España)
ISBN 978-3-639- 55788-6

Derecho crítico del Trabajo. Critical Labor Law, 3ª ed.

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Atelier, Barcelona (España)
ISBN 978-84-15690-60-3

Los despidos colectivos en el Derecho de los Estados Unidos. Un estudio comparado con el Derecho español y el de la Unión Europea

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-15562-68-9

El Derecho de la Seguridad Social en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un estudio de veintisiete grandes casos, desde la perspectiva del Derecho español

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Atelier Libros Jurídicos, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-15690-65-8

El profesionalismo deportivo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un estudio desde la perspectiva del Derecho español

Autores/as Jesús Martínez Girón
Editorial Atelier Libros Jurídicos, Barcelona (España)
ISBN 978-84-15690-64-1

La discriminación laboral por edad en el Derecho de los Estados Unidos. Un estudio crítico comparativo desde la perspectiva del Derecho español

Autores/as Jesús Martínez Girón
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-15562-67-2

Derecho de la Seguridad Social, 3ª ed.

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García, Xosé Manuel Carril Vázquez
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-15562-55-9

Derecho crítico del Trabajo. Critical Labor Law, 2ª ed.

Editores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-466-7

Quince grandes casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre Derecho individual del Trabajo. Un estudio desde la perspectiva del Derecho español

Editores Jesús Martínez Girón
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-270-0

Dieciséis grandes casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre Derecho colectivo del Trabajo. Un estudio desde la perspectiva del Derecho español

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-245-8

Derecho crítico del Trabajo. Critical Labor Law, 1ª ed.

Editores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-898-6

Fundamentos de Derecho comunitario y comparado, europeo y norteamericano, del Trabajo y de la Seguridad Social. Foundations on Community and Comparative, European and USA, Labor and Social Security Law, 2ª ed.

Editores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-562-6

La desregulación de la protección contra el despido en las pequeñas empresas. Un estudio de Derecho comparado de los ordenamientos alemán y norteamericano

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-522-0

El salario mínimo en Alemania. Un estudio comparado entre regímenes de salarios mínimos profesionales (alemanes) e interprofesionales legales (norteamericano y europeos)

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
ISBN 978-84-9745-432-2

El conflicto colectivo y la huelga. Estudios en homenaje al profesor Gonzalo Diéguez

Editorial Laborum-Universidad de Vigo, Murcia (España)
ISBN 978-849-2602-00-1

Los grandes casos judiciales del Derecho alemán del Trabajo. Estudio comparado con el Derecho español y traducción castellana

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón, Ulrich Zachert
ISBN 978-84-9745-389-0

La igualdad de mujeres y hombres en Alemania. Estudio comparado de la legislación alemana con la legislación española, y traducción castellana

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
ISBN 978-84-9745-162-8

Estudio comparado de la carrera administrativa de los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Europa

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid (España)
ISBN 978-84-8417-237-6

Leyes laborales alemanas. Estudio comparado y traducción castellana

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
ISBN 978-84-9745-166-6

Fundamentos de Derecho comunitario y comparado, europeo y norteamericano, del Trabajo y de la Seguridad Social

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
ISBN 978-84-9745-177-2

Asociaciones sindicales y empresariales de caracter internacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
ISBN 84-8444-753-7

La negociación colectiva en los grupos de empresas:procedimientos de negociacion y experiencias negociales

Autores/as Jesús Martínez Girón, Ricardo Pedro Ron Latas, Francisco-Alberto Varela-García, José Manuel Carril Vázquez
Editorial MTAS, Madrid (España)
ISBN 84-8417-126-4

Los convenios especiales de beneficiarios con la administracion de la seguridad social

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
ISBN 84-8444-730-8

Os retos do sector pesqueiro galego cara ó vindeiro século

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Editorial Consello Galego de Relacións Laborais, Santiago de Compostela (España)
ISBN C-430-02

Los pleitos de derecho privado sobre esclavitud ultramarina en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (1857-1891)

Autores/as Jesús Martínez Girón
ISBN 84-470-1865-2

Os retos do sector pesqueiro galego cara ó vindeiro século

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Editorial Consello Galego de Relacións Laborais, Santiago de Compostela (España)
ISBN nodef-0250

La denuncia del Convenio Colectivo

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
ISBN 84-470-1528-9

La Seguridad Social de los Trabajadores del Mar

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
ISBN 84-470-1242-5

Arquitecturas da Provincia da Coruña Vol IX. Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume e As Pontes de García Rodríguez

Autores/as José Ramón Soraluce Blond, Cortina, José Manuel Calderón Carrero, José Fernández Fernández, José Manuel Carril Vázquez, Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Diputación A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95335-05-5

Repatriación. Artículo 19

Autores/as
Libro La Directiva 2017/59 del Consejo sobre condiciones de trabajo en la Pesca: ¿Un primer paso hacia una codificación del acervo social de la Unión Europea en el sector marítimo-pesquero?
Edita Atelier. Libros jurídicos.
ISBN: 978-84-18780-14-1
Páxinas Dende a 157 ata a 171

La pedagogía jurídica norteamericana. A propósito del método Langdelliano de enseñanza del Derecho en general y del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en particular

Autores/as
Libro Oratoria, retórica y debate jurídico en la docencia del Derecho social
Edita Comares.
ISBN: 978-84-1369-464-1
Páxinas Dende a 221 ata a 233

Sobre las fructuosas relaciones de colaboración jurídico-laboral entre el ISCTE-Instituto Universitario de Lisboa y la Universidad de A Coruña, a través del Mestrado em Direito das Empresas e do Trabalho

Autores/as Jesús Martínez Girón,Alberto Arufe Varela
Libro Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Manuel Pita
Edita ALMEDINA,S.A., Coimbra.
ISBN: 978-989-40-0111-9
Páxinas Dende a 7 ata a 19

Artículo 32

Autores/as
Libro La Directiva 2017/59 del Consejo sobre condiciones de trabajo en la Pesca: ¿Un primer paso hacia una codificación del acervo social de la Unión Europea en el sector marítimo-pesquero?
Edita Atelier. Libros jurídicos.
ISBN: 978-84-18780-14-1
Páxinas Dende a 239 ata a 246

«Una aproximación formal a las tres partes principales del acto jurídico objeto de este estudio técnico-jurídico»

Autores/as
Libro La Directiva 2017/59 del Consejo sobre condiciones de trabajo en la Pesca: ¿Un primer paso hacia una codificación del acervo social de la Unión Europea en el sector marítimo-pesquero?
Edita Atelier. Libros jurídicos.
ISBN: 978-84-18780-14-1
Páxinas Dende a 25 ata a 49

«Prólogo» al libro de SIXTO SAN JOSÉ, B., Traballo fronteirizo. Emprego e protección social, Fundación Moncho Reboiras (Santiago de Compostela, 2022),

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Libro Traballo fronteirizo. Emprego e protección social
Edita Fundación Moncho Reboiras.
ISBN: 978-84-09-42737-6
Páxinas Dende a 11 ata a 12

«Labour and social security implications of the duty to render assistance to any person found at sea in danger of being lost and means to facilitate (and encourage) its fulfilment»

Autores/as
Libro Irregular Migrations in Europe: A Perspective from the Sea Basins
Edita Editoriale Scientifica.
ISBN: 979-12-5976-340-2
Páxinas Dende a 285 ata a 305

«La jubilación activa y la mejora en el regimen de su compatibilidad con el trabajo»

Autores/as
Libro La encrucijada de las pensiones del sistema español de seguridad social. El nuevo pacto de Toledo y su desarrollo legislativo
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-19145-40-6
Páxinas Dende a 603 ata a 616

Artículo 31

Autores/as
Libro La Directiva 2017/59 del Consejo sobre condiciones de trabajo en la Pesca: ¿Un primer paso hacia una codificación del acervo social de la Unión Europea en el sector marítimo-pesquero?
Edita Atelier. Libros jurídicos.
ISBN: 978-84-18780-14-1
Páxinas Dende a 233 ata a 238

El despido tácito con interposición de algoritmos

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Libro Digitalización, recuperación y reformas laborales
Edita Ministerio de Trabajo y Economía Social.
ISBN: 978-84-8417-597-1
Páxinas Dende a 1193 ata a 1202

«Clínica jurídica ¿Xustiza Social¿. Un proyecto de aprendizaje-servicio de la UDC, no confinado en tiempos de pandemia»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA,UNIVERSIDADE DA CORUÑA,UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Libro Clinicas jurídicas españolas propuestas y desafios
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-1124-238-7
Páxinas Dende a 103 ata a 113

La compatibilidad total entre trabajo y jubilación en el Derecho de la Seguridad Social de los Estados Unidos

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Libro La encrucijada de las pensiones del sistema español de seguridad social. El nuevo pacto de Toledo y su desarrollo legislativo
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-19145-40-6
Páxinas Dende a 913 ata a 918

Las medidas de flexibilidad interna en Alemania

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Medidas de flexibilidad interna como alternativa y solución en un nuevo Derecho del Trabajo garantista. Estudio de la flexibilidad funcional, temporal, espacial, sustancial y suspensiva en un marco de reformas laborales
Edita Editorial Comares.
ISBN: 978-84-1369-392-7
Páxinas Dende a 845 ata a 854

La compatibilidad total entre trabajo y jubilación en el Derecho francés de la Seguridad Social

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro La encrucijada de las pensiones del sistema español de seguridad social. El nuevo pacto de Toledo y su desarrollo legislativo
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-19145-40-6
Páxinas Dende a 739 ata a 743

El rechazo sindical a la implantación de un ingreso mínimo vital universal, en Alemania

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Seguridad social para todas las personas. La protección de la seguridad social a las personas en situación de vulnerabilidad económica y fomento de su inclusión social
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-17789-85-5
Páxinas Dende a 257 ata a 260

Cambio tecnológico y reforma jurídico laboral y de seguridad social en Alemania

Autores/as Jesús Martínez Girón,Alberto Arufe Varela
Libro Innovación tecnológica, cambio social y sistema de relaciones laborales: nuevos paradigmas para comprender el derecho del trabajo del siglo XXI
Edita Editorial Comares.
ISBN: 978-84-136922-10
Páxinas Dende a 1093 ata a 1120

La (in)compentencia del orden social de la jurisdicción para conocer de los pleitos en materia de asistencia social. A propósito de la plena vigencia de un clásico austríaco deciminónico sobre el tema

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Libro Seguridad Social para todas las personas. La protección de la Seguridad Social a las personas en situación económica y fomento de su inclusión social
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-17789-87-9
Páxinas Dende a 673 ata a 677

.- «Acerca del impacto español de una obra científica francesa al servicio del bienestar social de quien trabaja en el mar»

Autores/as
Libro Liber amicorum en hommage à Patrick Chaumette. Le travail et la mer.
Edita Edtions A. Pedone .
ISBN: 978-2-233-00991-3
Páxinas Dende a 369 ata a 387

«Breves consideraciones sobre el impacto de los avances tecnológicos aplicables al buque desde una perspectiva iuslaboralista»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA,UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Libro El Derecho marítimo, nuevas tecnologías y restos del progreso
Edita Aranzadi-Thomson.
ISBN: 978-84-1346-899-0
Páxinas Dende a 225 ata a 247

«La aplicación de las normas europeas sobre coordinación de los sistemas de Seguridad Social a quien trabaja en el mar a bordo de buques»

Autores/as
Libro Los reglamentos de coordinación de sistemas de seguridad social en la Unión Europea
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-17789-73-2
Páxinas Dende a 365 ata a 396

An overview on the current applicability of the agreement concerning the social security of Rhine Boatmen

Autores/as Jesús Martínez Girón,Alberto Arufe Varela
Libro Festschrift für Otto Kaufmann
Edita Legal Yayincilik.
ISBN: 978-605-315-920-9
Páxinas Dende a 889 ata a 894

Reestructuraciones empresariales

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Reestructuraciones empresariales. XXXI Congreso anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Ministerio de Trabajo y Economía Social.
ISBN: 978-84-8417-577-3
Páxinas Dende a 19 ata a 38

Reintegro de gastos médicos en el extranjero

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro La obra jurídica de Aurelio Desdentado Bonete
Edita Boletín Oficial del Estado.
ISBN: 978-84-340-2779-4
Páxinas Dende a 157 ata a 162

El apartado 8 del artículo 138 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y su impacto distorsionador de las reestructuraciones empresariales no extintivas

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Libro Reestructuraciones Empresariales
Edita Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
ISBN: 978-84-8417-580-3
Páxinas Dende a 91 ata a 104

Sobre la memoria económico-técnica acompañante de las modificaciones operadas durante la pandemia en la legislación reguladora de la asistencia social, en Alemania

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Seguridad social para todas las personas. La protección de la seguridad social a las personas en situación de vulnerabilidad económica y fomento de su inclusión social
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-17789-85-5
Páxinas Dende a 111 ata a 116

«La dimensión social de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible negociados por la Unión Europea con terceros países y propuestas de mejora de su contenido»

Autores/as
Libro La construcción jurídica de un espacio marítimo común europeo
Edita JM Bosch Editor.
ISBN: 978-84-121376-4-4
Páxinas Dende a 405 ata a 441

Sobre los profesores asociados ¿atípicos¿ de las universidades públicas españolas

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales sobre política social planteadas por órganos jurisdiccionales españoles. Estudios ofrecidos a Mª. Emilia Casas Baamonde
Edita Servicio Publicaciones Universidad de Santiago.
ISBN: 978-84-17595-98-2
Páxinas Dende a 303 ata a 307

El impacto del incumplimiento de la disposición adicional octava del Estatuto de los Trabajadores sobre el sistema de contratación laboral

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Libro El Estatuto de los Trabajadores 40 años después
Edita Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
ISBN: 978-84-8417-554-4
Páxinas Dende a 571 ata a 583

«La protección de seguridad social de quien trabaja a bordo de buques en caso de lesión y muerte causados por actos de piratería»

Autores/as
Libro Piratería marítima y gente de mar: más allá de la ficción
Edita Atelier. Libros jurídicos.
ISBN: 978-84-18244-06-3
Páxinas Dende a 135 ata a 155

The continuation of wage payment ¿ sickness and accidents of the employee: a Spanish report

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Arbeitsunfall im internationalen Vergleich
Edita ÖGB Verlag .
ISBN: 978-3-99046-488-5
Páxinas Dende a 48 ata a 53

«Tiempo de trabajo de personal médico y de enfermería con servicio en puntos de atención continuada, equipos de atención primaria y otros servicios de urgencias extrahospitalarias de Galicia»

Autores/as
Libro Las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales sobre política social planteadas por órganos jurisdiccionales españoles. Estudios ofrecidos a Mª. Emilia Casas Baamonde
Edita Servicio Publicaciones Universidad de Santiago.
ISBN: 978-84-17595-98-2
Páxinas Dende a 597 ata a 602

«La protección española por maternidad de las trabajadoras de la pesca desde la perspectiva del Derecho de la Organización Internacional del Trabajo y de la Unión Europea»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA,UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Libro Análisis jurídico del trabajo de la mujer en la pesca
Edita Bosch Editor.
ISBN: 978-84-122106-3-7
Páxinas Dende a 215 ata a 248

El pecado original, nunca redimido, del artículo 156.2.a) de la Ley General de Seguridad Social

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Libro Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Experiencias y desafíos de una protección social centenaria
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-17789-46-6
Páxinas Dende a 273 ata a 278

Un caso a olvidar, en la serie mutante de casos sobre trabajadores indefinidos no fijos

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales sobre política social planteadas por órganos jurisdiccionales españoles. Estudios ofrecidos a Mª. Emilia Casas Baamonde
Edita Servicio Publicaciones Universidad de Santiago.
ISBN: 978-84-17595-98-2
Páxinas Dende a 309 ata a 312

La Ley española de Accidentes de Trabajo de 1900. Orígenes, tramitación y nombres propios asociados a ella

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Experiencias y desafíos de una protección social centenaria
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-17789-47-3
Páxinas Dende a 27 ata a 38

Un caso de Derecho comparado sobre desprotección del teletrabajo frente al accidente de trabajo in itinere, desde la perspectiva de la conciliación de familia y trabajo

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Experiencias y desafíos de una protección social centenaria
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-17789-47-3
Páxinas Dende a 61 ata a 76

Estado, comunidades autónomas y administración de trabajo (Artículos 148 y 149 CE y conexión con artículo 103 CE)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro La Constitución del trabajo
Edita KRK Ediciones.
ISBN: 978-84-8367-685-1
Páxinas Dende a 881 ata a 908

¿Puede ser válido y jurídicamente eficaz un acuerdo colectivo verbal de empresa?

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Libro El futuro del trabajo: cien años de la OIT; Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Edita Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
ISBN: 978-84-8417-542-1
Páxinas Dende a 1679 ata a 11690679

Sentencia 127/2015, de 8 junio. De nuevo sobre la constitucionalidad de la suspensión de la actualización de pensiones para el año 2012

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Libro Jurisprudencia constitucional sobre trabajo y seguridad social
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-470-3697-4
Páxinas Dende a 335 ata a 342

¿Una nueva vía inexplorada para la financiación sostenible de las pensiones contributivas de jubilación?

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible
Edita Laborum.
ISBN: Por una pensión de jubilación,
Páxinas Dende a 531 ata a 534

«Vulnerability and Seafarers: The impact of cost reductions on maritime safety and welfare on board ships»

Autores/as
Libro Law of the sea and vulnerability persons and groups
Edita Editoriale Scientifica.
ISBN: 978-88-9391-677-6.
Páxinas Dende a 61 ata a 78

Galicia

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Protección social de los trabajadores del campo en el Estado social autonómico. Aspectos laborales y de seguridad social
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-17789-08-4
Páxinas Dende a 593 ata a 601

«La economía colaborativa en el transporte de personas y en el servicio de reparto a domicilio desde el punto de vista del Derecho laboral comparado»,

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA,UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Libro Economía colaborativa y Derecho: Aspectos civiles, mercantiles y laborales
Edita Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-1309-466-3
Páxinas Dende a 315 ata a 335

The Austrian ¿Abfertigung¿ ¿ an employment topic in fashion in Spain

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Arbeiten in Würde. Festschrift für Günther Löschnigg zum 65. Geburstag
Edita OGB.
ISBN: 978-3-99046-438-0
Páxinas Dende a 497 ata a 502

«La ley de navegación marítima en la jurisdicción social»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA,UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Libro La Ley de Navegación Marítima: balance de su aplicación práctica
Edita Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales.
ISBN: 978-84-9123-766-2
Páxinas Dende a 749 ata a 767

«1718 STC 162/2016, DE 3 DE OCTUBRE. Discriminación por razón de sexo: denegación de derechos retributivos a Magistrada que no pudo tomar posesión de su plaza por causa de su embarazo»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Libro Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social. Tomo XXXVI (2015-2018)
Edita Thomson Reuters-Civitas.
ISBN: 978-84-1308-639-2
Páxinas Dende a 829 ata a 840

La economía colaborativa en el transporte de personas y en el servicio de reparto a domicilio desde el punto de vista del Derecho laboral comparado

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García,Xosé Manuel Carril Vázquez
Libro Economía colaborativa y Derecho: Aspectos civiles, mercantiles y laborales
Edita Thomson Reuters - Aranzadi.
ISBN: 978-84-1309-464-9
Páxinas Dende a 315 ata a 335

Prolongación de la edad y elección del momento de la jubilación. Sus efectos sobre el trabajo. Realidades y fantasías

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-17789-21-3
Páxinas Dende a 91 ata a 101

Galicia

Autores/as Jesús Martínez Girón,Alberto Arufe Varela
Libro Protección social de los trabajadores del campo en el Estado social autonómico. Aspectos laborales y de seguridad social
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-17789-08-4
Páxinas Dende a 593 ata a 601

«Una renovación pendiente, al menos en lo que afecta al Derecho del Trabajo aplicable en las actividades marítimo-pesqueras»

Autores/as Olga Fotinopoulou Basurko
Libro El derecho marítimo de los nuevos tiempos
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 9788491526612
Páxinas Dende a 53 ata a 67

Capítulo XIX. La protección de seguridad social de la orfandad absoluta. Un apunte crítico

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Protección a la familia y seguridad social. Hacia un nuevo modelo de protección sociolaboral
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-949189-4-0
Páxinas Dende a 293 ata a 296

«Los primeros pasos del derecho revolucionario soviético y el impacto de su legislación laboral y de seguridad social»

Autores/as
Libro La revolución Rusa de 1917 y el Estado. Del Consejo de Comisarios el Pueblo a la NEP (1917-1921)
Edita EL VIEJO TOPO.
ISBN: 978-84-16995-76-9
Páxinas Dende a 53 ata a 83

«La situación de vulnerabilidad de la gente de mar: el impacto de la reducción de costes sobre la seguridad marítima y el bienestar a bordo de los buques»

Autores/as
Libro El Derecho del mar y las personas y grupos vulnerables
Edita JM Bosch Editor.
ISBN: 978-84-949123-9-9
Páxinas Dende a 99 ata a 131

«Enmiendas a los anexos I, II y III: Artículo 45»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA,UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Libro Estudio Técnico-jurídico del Convenio 188, sobre el Trabajo en la Pesca (2007), de la Organización Internacional del Trabajo ¿Están garantizadas unas condiciones de trabajo decentes?
Edita Thomson Reuters-Civitas.
ISBN: 978-84-9177-590-4
Páxinas Dende a 325 ata a 327

«Repatriación: Artículo 21»

Autores/as
Libro Estudio Técnico-jurídico del Convenio 188, sobre el Trabajo en la Pesca (2007), de la Organización Internacional del Trabajo ¿Están garantizadas unas condiciones de trabajo decentes?
Edita Thomson Reuters-Civitas.
ISBN: 978-84-9177-590-4
Páxinas Dende a 163 ata a 176

«Disposiciones finales: Artículos 46 a 54»,

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA,UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Libro Estudio Técnico-jurídico del Convenio 188, sobre el Trabajo en la Pesca (2007), de la Organización Internacional del Trabajo ¿Están garantizadas unas condiciones de trabajo decentes?
Edita Thomson Reuters-Civitas.
ISBN: 978-84-9177-590-4
Páxinas Dende a 331 ata a 355

«Protección en caso de enfermedad, lesión o muerte relacionada con el trabajo: Artículos 38 y 39»

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Libro Estudio Técnico-jurídico del Convenio 188, sobre el Trabajo en la Pesca (2007), de la Organización Internacional del Trabajo ¿Están garantizadas unas condiciones de trabajo decentes?
Edita Thomson Reuters-Civitas.
ISBN: 978-84-9177-590-4
Páxinas Dende a 285 ata a 297

«Preámbulo»

Autores/as
Libro Estudio Técnico-jurídico del Convenio 188, sobre el Trabajo en la Pesca (2007), de la Organización Internacional del Trabajo ¿Están garantizadas unas condiciones de trabajo decentes?
Edita Thomson Reuters-Civitas.
ISBN: 978-84-9177-590-4
Páxinas Dende a 43 ata a 51

El subtrabajador autónomo económicamente dependiente

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Libro Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización empresarial
Edita cinca.
ISBN: 978-84-16668-55-7
Páxinas Dende a 50 ata a 59

El arbitraje laboral en los Estados Unidos

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Acuerdos de solución extrajudicial de conflictos laborales. Teoría y práctica
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9119-736-2
Páxinas Dende a 209 ata a 233

Argumentos de Derecho Internacional justificadores de que la legislación española tenga que adaptarse al envejecimiento de la población para proteger a las personas mayores con un sistema de atención (o de cuidados) a largo plazo

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Libro Estudios sobre seguridad social. Libro homenaje al Profesor José Ignacio García Ninet
Edita Atelier.
ISBN: 978-84-16652-59-4
Páxinas Dende a 127 ata a 141

Las asociaciones deportivas modestas y sus responsabilidades como empresarios en orden a las prestaciones de seguridad social. A propósito del caso Luisito de la Cultural y Deportiva Leonesa

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Asociacionismo deportivo: diagnóstico y perspectivas
Edita Editorial Reus, S.A..
ISBN: 978-84-290-1975-9
Páxinas Dende a 247 ata a 257

Acuerdos de interés profesional

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro El trabajo autónomo en el marco del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Estudio de su régimen jurídico. Actualizado a la Ley 6/2017, de 24 de octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo
Edita Comares.
ISBN: 978-84-9045- 567-8
Páxinas Dende a 405 ata a 425

What role private insurances can play in the social protection of sea workers

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Libro New trends in Maritime Law. Maritime liens, arrest of ships, mortgages and forced sale
Edita Aranzadi.
ISBN: 978-8491527732
Páxinas Dende a 189 ata a 203

¿Es suficiente la legislación laboral y de seguridad social internacional aplicable al trabajo en instalaciones o plataformas offshore?

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Libro PROBLEMAS ACTUALES Y CAMBIO Y CAMBIOS FUTUROS DEL DERECHO DEL TRABAJO MARÍTIMO
Edita Gomylex SL.
ISBN: 978-84-15176-87-9
Páxinas Dende a 195 ata a 206

Continuing vocational training legal framework and funding strategies: A Spanish perspective

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Lifelong Learning durch berufliche Weiterbildung. Rechtliche Rahmenbedingungen im internationalen Vergleich
Edita ÖGB Verlag .
ISBN: 978-3-99046-328-4
Páxinas Dende a 132 ata a 138

¿Habría que suprimir la competencia de los tribunales laborales para conocer de los pleitos sobre determinación del grado de la incapacidad permanente?

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Las incapacidades laborales y la seguridad social en una sociedad en transformación
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-947064-4-8.
Páxinas Dende a 759 ata a 764

Las singularidades procedimentales y procesales de la declaración de incapacidad permanente en los Estados Unidos

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Las incapacidades laborales y la seguridad social en una sociedad en transformación
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-947064-4-8.
Páxinas Dende a 393 ata a 396

Las modificaciones en 2016 del Libro regulador del seguro social de dependencia, del Código alemán de Seguridad Social

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Estudios sobre seguridad social. Libro homenaje al Profesor José Ignacio García Ninet
Edita Atelier.
ISBN: 978-84-16652-59-4
Páxinas Dende a 115 ata a 125

Los criterios de determinación de la legislación aplicable en materia de seguridad social a los trabajadores del mar de acuerdo con las normas internacionales de aplicación a los mismos

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez,Olga Fotinopoulou Basurko
Libro Protección social en España, en la Unión Europea y en el Derecho Internacional
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-947064-3-1
Páxinas Dende a 99 ata a 116

La protección frente al riesgo de dependencia en los Estados Unidos

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Estudios sobre seguridad social. Libro homenaje al Profesor José Ignacio García Ninet
Edita Atelier.
ISBN: 978-84-16652-59-4
Páxinas Dende a 171 ata a 184

El desplazamiento de trabajadores de terceros Estados al espacio de la Unión Europea

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Libro El desplazamiento de trabajadores en el marco de la Unión Europea: presente y futuro
Edita Atelier. Libros jurídicos.
ISBN: 978-84-166652-53-2
Páxinas Dende a 233 ata a 247

Spanish report about working time

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Arbeitszeiten in Europa. Working time in Europe
Edita Dike.
ISBN: 978-3-03751-765-9
Páxinas Dende a 231 ata a 242

Do feudalismo imperial tsarista á revolución: o modelo xurídico do novo Estado plurinacional operario

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Bolxeviques 1917-2017
Edita Edicións Xerais.
ISBN: 978-84-9121-136-5
Páxinas Dende a 31 ata a 51

¿Está prohibida en España la contratación de una futbolista por un club de la Liga de Fútbol Profesional?

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del fútbol: presente y futuro
Edita Editorial Reus, S.A..
ISBN: 978-84-290-188
Páxinas Dende a 159 ata a 172

Artículo 31. Gratificaciones extraordinarias

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Comentarios al Estatuto de los Trabajadores. Libro Homenaje a Tomás Sala Franco
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9119-935-9
Páxinas Dende a 593 ata a 601

La sutil elusión de los derechos laborales al servicio del fanatismo economicista de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Libro O TTIP Un cabalo de Troia contra a nosa soberanía
Edita Edicións Laiovento.
ISBN: 84-8487-342-6
Páxinas Dende a 115 ata a 136

Universalidad y equidad en la asistencia sanitaria

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Los retos actuales de la asistencia sanitaria española en el contexto de la Unión Europea
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-945033-5-1
Páxinas Dende a 659 ata a 665

El Obamacare y su cuasi universalización de la asistencia sanitaria

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Los retos actuales de la asistencia sanitaria española en el contexto de la Unión Europea
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-945033-5-1
Páxinas Dende a 719 ata a 723

La contribución de la emigración portuguesa a la lucha contra la explotación salarial en Alemania. Un estudio centrado en el análisis de jurisprudencial laboral alemana

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Estudos dedicados ao Professor Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier
Edita Universidade Católica Portuguesa.
ISBN: 978-972-54-0453-9
Páxinas Dende a 69 ata a 78

Portugal y Alemania ante el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Un estudio comparado

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Estudos dedicados ao Professor Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier
Vol. II Edita Universidade Católica Portuguesa.
ISBN: 978-972-54-0453-9
Páxinas Dende a 191 ata a 199

La jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre dimisión del trabajador y el principio del favor laboratoris dimissionarius

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro El Estatuto de los Trabajadores en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Estudios dedicados al Catedrático y Magistrado Don Antonio Martín Valverde
Edita TECNOS.
ISBN: 978-84-309-6560-1
Páxinas Dende a 460 ata a 471

La protección por desempleo de los demandantes de primer empleo

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro La protección por desempleo en España
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-92602-94-3
Páxinas Dende a 583 ata a 587

Los daños derivados del trabajo a bordo de buques: el accidente de trabajo marítimo

Autores/as María Ángeles Bouza Prego,Xosé Manuel Carril Vázquez
Libro La seguridad marítima y los derechos laborales de la gente de mar
Edita Gomylex s. l.
ISBN: 978-84-15176-29-9
Páxinas Dende a 93 ata a 126

Confederación Sindical Internacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Dende a 273 ata a 275

Agencias de empleo privadas (Agencias privadas de colocación)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Dende a 97 ata a 99

Despido improcedente

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Dende a 649 ata a 651

El impacto sobre el empleo público de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro El empleo público en tiempo de reformas
Edita Marcial Pons.
ISBN: 978-84-15948-95-7
Páxinas Dende a 73 ata a 84

Jornada flexible

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Dende a 1199 ata a 1201

Parasubordinación

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Dende a 1623 ata a 1625

Carta Social Europea

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Dende a 157 ata a 159

Huelga en el sector público

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Dende a 1053 ata a 1055

Jurisdicción social

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Dende a 1217 ata a 1219

¿Perjudica financieramente a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social su posición actual en el plan privado de pensiones de la Administración General del Estado?

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Los retos financieros del sistema de seguridad social. Libro Homenaje al Profesor Antonio Ojeda Avilés
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-92602-77-3
Páxinas Dende a 461 ata a 472

Actividad en España de empresas de trabajo temporal de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Las empresas de trabajo temporal: estudio de su régimen jurídico
Edita Comares.
ISBN: 978-84-9045-207-3
Páxinas Dende a 383 ata a 395

Un modelo de estadista frente a la aniquilación actual del Derecho del Trabajo: Franklin Delano Roosevelt

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Crisis económica, reformas laborales y protección social. Homenaje al Profesor Jesús María Galiana Moreno
Edita Edit.um.
ISBN: 978-84-16038-73-2
Páxinas Dende a 601 ata a 618

Nulidad del contrato de trabajo

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Dende a 1559 ata a 1561

Salario mínimo

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Dende a 1921 ata a 1923

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Dende a 1501 ata a 1503

Capítulo 27. El impacto de la crisis económica sobre el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Alemania y en Austria

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro El impacto de la gran crisis mundial sobre el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Su incidencia en España, Europa y Brasil
Edita Atelier.
ISBN: 978-84-15690-48-1
Páxinas Dende a 841 ata a 857

Sindicalismo internacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Dende a 1989 ata a 1993

Trabajadores pobres

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Dende a 2045 ata a 2048

Globalización

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Dende a 995 ata a 998

El régimen jurídico de los cuidadores profesionales de dependientes en el Código Federal Alemán de Seguridad Social

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Público y privado en el sistema de Seguridad Social
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-92602-65-0
Páxinas Dende a 649 ata a 653

El régimen jurídico de los ciudadores profesionales de dependientes en la legislación federal complementaria del Código Federal Alemán de Seguridad Social

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Público y privado en el sistema de Seguridad Social
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-92602-65-0
Páxinas Dende a 655 ata a 659

The Inter-professional Minimum Wage in Spain

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Staatliche Eingriffe in das System der Mindestentgelte im internationalen Vergleich
Edita ÖGB.
ISBN: 978-3-7035-1635-1
Páxinas Dende a 174 ata a 181

La readmisión obligatoria del empleado público improcedentemente despedido

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho Social y Administración Pública. Libro homenaje al Excmo. Sr. D. Manuel Peláez Nieto
Edita Escola Galega de Administración Pública.
ISBN: C 2291-2013
Páxinas Dende a 291 ata a 299

«The labour implications in Rotterdam Rules»

Autores/as José Manuel Carril Vázquez,Olga Fotinopoulou Basurko
Libro La Nueva Ordenación del Mercado de Transporte
Edita Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A..
ISBN: 978-8415664-76-5
Páxinas Dende a 271 ata a 283

Qué papel tienen los seguros privados, incluidos los concertados a través de intermediarios, en la protección social de los trabajadores del mar

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Libro Estudios sobre Mediación de Seguros Privados
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9014-988-1
Páxinas Dende a 499 ata a 517

El impacto de la diferencia entre países enriquecidos y paises empobrecidos sobre el derecho del trabajo

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez
Libro Dereitos Humanos e países empobrecidos: contrdicións nas políticas de cooperación ao desenvolvemento
Edita Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-500-4
Páxinas Dende a 85 ata a 85

Los servicios públicos de empleo, elementos nucleares del Derecho comparado del empleo

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro El Derecho del Empleo. El estatuto jurídico del empleo. Estudio sistemático de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, actualizado con la reforma laboral
Edita Comares.
ISBN: 978-84-9836-800-0
Páxinas Dende a 791 ata a 818

La dimisión del trabajador

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro El contrato de trabajo. Volumen IV. La extinción del contrato de trabajo
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9903-011-1
Páxinas Dende a 129 ata a 144

Universitätspersonalrecht in Spanien

Autores/as Jesús Martínez Girón,Francisco-Alberto Varela-García
Libro Universitätspersonalrecht im internationalen Vergleich
Edita ÖGB.
ISBN: 978-3-7035-1478-4
Páxinas Dende a 159 ata a 179

La prejubilación y el Acuerdo Social y Económico de 2 de febrero de 2011, desde el punto de vista del Derecho comunitario y comparado europeo de la Seguridad Social

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro La reforma de las pensiones
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-92602
Páxinas Dende a 291 ata a 295

Las reformas laborales de 2009 en Alemania

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Crisis, reforma y futuro del Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 978-84-9876-790-2
Páxinas Dende a 945 ata a 954

The Right of Access of the Nomemployee Union Organizers (das Zugangsrecht durch betriebsfremde Gewerkschaftsbeauftragte) to the Premises of the Enterprise. A Comparative Analysis of the German, Spanish and Federal North American Case Law

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García,Jesús Martínez Girón
Libro Individuelle und kollektive Freiheit im Arbeitsrecht
Vol. - ISBN: 978-3-8329-4899-3
Páxinas Dende a 624 ata a 633

La igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral en España y Alemania

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García,Jesús Martínez Girón
Libro Cuestiones actuales sobre el trabajo de la mujer y su protección social
Vol. - ISBN: 978-84-9985-010-8
Páxinas Dende a 39 ata a 57

La singularidad de la parte patronal del convenio colectivo de la liga nacional yanqui de fútbol americano. Estudio comparado con la de los convenios colectivos de las otras tres ligas deportivas norteamericanas positivizadas

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Estudios comparatistas sobre Derecho deportivo del Trabajo (masculino, femenino y mixto)
Vol. - Edita NETBIBLO.
ISBN: 978-84-9745-555-8
Páxinas Dende a 50 ata a 58

La distinción entre futbolistas profesionales y aficionados en Alemania. A propósito de la sentencia "clásica" del tribunal federal de trabajo de 10 de mayo de 1990, sobre futbolistas con contrato amateur

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Estudios comparatistas sobre Derecho deportivo del Trabajo (masculino, femenino y mixto)
Vol. - Edita NETBIBLO.
ISBN: 978-84-9745-555-8
Páxinas Dende a 12 ata a 36

El profesionalismo en el deporte de orientación. A propósito de las series mundiales y del campeonato del mundo de carreras de aventura

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Estudios comparatistas sobre Derecho deportivo del Trabajo (masculino, femenino y mixto)
Vol. - Edita NETBIBLO.
ISBN: 978-84-9745-555-8
Páxinas Dende a 138 ata a 146

El caso Biediger et Al. v. Quinnipiac University (2009), sobre paralización judicial de la supresión de un equipo femenino universitario semiprofesional de voleibol. Estudio contextualizador y comparado con el derecho español, y traducción castellana

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Estudios comparatistas sobre Derecho deportivo del Trabajo (masculino, femenino y mixto)
Vol. - Edita NETBIBLO.
ISBN: 978-84-9745-555-8
Páxinas Dende a 80 ata a 117

Advantages and Disadvantages of the parallel Flags in an International Shipping Context

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Competition and Regulation in Shipping and Shipping Related Industries (Edited by Antonis Antapassis, Lia I. Athanassiou and Erik Rosaeg)
Vol. - Edita Martinus Nijhoff Publishers.
ISBN: 978-90-04-17395-8
Páxinas Dende a 337 ata a 346

El papel atribuido a la edad en la legislación laboral y de seguridad social española

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro La relevancia de la edad en la relación laboral y de seguridad social
Vol. - Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-8355-959-8
Páxinas Dende a 363 ata a 369

El régimen jurídico español de la protección social de los trabajadores del mar en casos de abandono

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derechos del hombre y trabajo marítimo: los marinos abnadonados, el bienestar y la repatriación de los trabajadores del mar
Vol. - Edita Departamento de Transportes y Obras Púlicas -Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
ISBN: 978-84-457-3006-5
Páxinas Dende a 217 ata a 229

Ordenanza laboral

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Enciclopedia Laboral Básica "Alfredo Montoya Melgar"
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-470-3082-8
Páxinas Dende a 955 ata a 957

Inspección de Trabajo

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Enciclopedia Laboral Básica "Alfredo Montoya Melgar"
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-470-3082-8
Páxinas Dende a 778 ata a 781

Derecho adquirido

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Enciclopedia Laboral Básica "Alfredo Montoya Melgar"
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-470-3082-8
Páxinas Dende a 474 ata a 477

Denuncia del convenio colectivo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Enciclopedia Laboral Básica "Alfredo Montoya Melgar"
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-470-3082-8
Páxinas Dende a 457 ata a 460

Comisión paritaria

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Enciclopedia Laboral Básica "Alfredo Montoya Melgar"
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-470-3082-8
Páxinas Dende a 282 ata a 284

Reglamento de régimen interior

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Enciclopedia Laboral Básica "Alfredo Montoya Melgar"
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-470-3082-8
Páxinas Dende a 1189 ata a 1191

Las mutuas patronales alemanas de accidentes de trabajo y su gestión "especializada" de los riesgos profesionales

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro La gestión del sistema de seguridad social
Vol. - Edita Laborum.
ISBN: 978-84-92602-10-0
Páxinas Dende a 207 ata a 210

Las mutuas patronales alemanas de accidentes de trabajo y su gestión "integral" de los riesgos profesionales

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro La gestión del sistema de seguridad social
Vol. - Edita Laborum.
ISBN: 978-84-92602-10-0
Páxinas Dende a 169 ata a 173

Los subsidios de incapacidad temporal, maternidad y paternidad, y riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural en el Régimen General

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 73 ata a 90

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en el Régimen General

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 59 ata a 72

La constitución y dinámica de la relación jurídica de seguridad social en el régimen general

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 37 ata a 58

El campo de aplicación del régimen general

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 25 ata a 36

La seguridad social de los funcionarios públicos

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 309 ata a 322

La seguridad social internacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 293 ata a 307

La seguridad social complementaria

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 279 ata a 291

Las responsabilidades en orden a las prestaciones de seguridad social

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 261 ata a 277

La gestión de la seguridad social

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 237 ata a 259

Las normas comunes a las prestaciones de seguridad social

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 221 ata a 236

Las prestaciones sanitarias del sistema nacional de salud

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 205 ata a 219

Las prestaciones económicas no contributivas del sistema de seguridad social

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 189 ata a 203

Las prestaciones por desempleo del sistema de seguridad social

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 167 ata a 188

Los Regímenes Especiales de Seguridad Social

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 145 ata a 165

Las prestaciones de protección contributiva de las "unidades familiares" en el Régimen General

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 127 ata a 143

Las pensiones por jubilación contributiva en el Régimen General

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 109 ata a 126

Las prestaciones económicas por incapacidad permanente contributiva en el régimen general

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 91 ata a 107

Concepto, evolución histórica y legislación general vigente

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Dende a 1 ata a 23

El cierre patronal en los manuales españoles de Derecho del Trabajo del siglo XX. A propósito de su tratamiento en la primera edición del "Derecho del Trabajo" del profesor Diéguez

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro El conflicto colectivo y la huelga. Estudios en homenaje al profesor Gonzalo Diéguez
Vol. - Edita Laborum-Universidad de Vigo.
ISBN: 978-849-2602-00-1
Páxinas Dende a 243 ata a 260

Las invenciones en el trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Propiedad y Derecho Social
Vol. - Edita Centro de Estudios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
ISBN: 978-84-96782-04-4
Páxinas Dende a 137 ata a 144

Un análisis comparado de la protección de los derechos adquiridos, en materia de seguridad social complementaria, en los ordenamientos jurídicos de España, de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Unión Europea

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Estudos Jurídicos em Homenagem ao Professor António Motta Veiga
Vol. - Edita Almedina.
ISBN: 978-972-40-2981-8
Páxinas Dende a 523 ata a 547

Instrumentos extrajudiciales de solución de conflictos colectivos de trabajo (Tema 33)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 473 ata a 482

La celebración del contrato de trabajo (Tema 12)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 153 ata a 164

La ciencia española del Derecho del Trabajo (Tema 1)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 3 ata a 13

La extinción del contrato de trabajo por imposibilidad o grave dificultad de cumplimiento (Tema 24)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 325 ata a 341

La libertad sindical (Tema 27)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 377 ata a 392

La novación del contrato de trabajo (Tema 21)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 279 ata a 299

La obligación de retribuir el trabajo (Tema 16)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 211 ata a 223

La obligación de tabajar (Tema 14)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 185 ata a 196

La prescripción y la caducidad de acciones (Tema 37)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 521 ata a 529

La relación procesal laboral (Tema 39)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 543 ata a 553

Los derechos de huelga y de cierre patronal (Tema 32)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 453 ata a 472

Los principios del Derecho del Trabajo (Tema 3)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 27 ata a 39

No discriminación, derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador (Tema 19)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 253 ata a 266

Temas 2, 8, 10, 11, 17, 22, 23, 28, 34, 41, 43

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 0 ata a 0

El arrendamiento de servicios en la historia (Tema 5)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 57 ata a 66

El procedimiento de negociación de los convenios colectivos (Tema 29)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 411 ata a 428

El proceso laboral ordinario (Tema 40)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 555 ata a 567

La buena fe en el contrato de trabajo (Tema 20)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 267 ata a 278

La cuestión social, la primera legislación obrera y la posterior legislación laboral (Tema 6)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 67 ata a 78

La extinción del contrato por incumplimiento (Tema 25)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 343 ata a 355

La representación legal de los trabajadores en la empresa (Tema 26)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 359 ata a 376

Los convenios colectivos extraestatutarios (31)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 439 ata a 452

Los mecanismos de búsqueda de empleo (Tema 9)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 107 ata a 118

Los procedimientos administrativos laborales (Tema 36)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 509 ata a 518

Los recursos (Tema 42)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 581 ata a 592

Modalidades del contrato de trabajo (Tema 13)

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 165 ata a 183

La formación en el trabajo de la "gente de mar": la incidencia de las condiciones laborales en la seguridad marítima

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Estudios sobre el régimen jurídico de los vertidos de buques en el medio marino (Meilán Gil, J.L. coord.)
Vol. - Edita Thomnson-Aranzadi.
ISBN: 84-9767-608-4
Páxinas Dende a 203 ata a 214

Dirección y control de la actividad laboral (Tema 18)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 241 ata a 251

El ámbito del Derecho del Trabajo (Tema 4)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 41 ata a 53

El ámbito temporal de los convenios colectivos (Tema 30)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 429 ata a 438

El movimiento obrero (Tema 7)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 79 ata a 91

El orden social de la jurisdicción (Tema 38)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 531 ata a 541

El tiempo de trabajo (Tema 15)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 197 ata a 209

Infracciones y sanciones en el orden social (Tema 35)

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Dende a 497 ata a 507

El derecho de cierre patronal y la libertad de empresa

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Libertad de empresa y relaciones laborales en España
Vol. - Edita Instituto de Estudios Económicos.
ISBN: 84-88533-76-4
Páxinas Dende a 425 ata a 466

El nuevo escenario del Derecho del Trabajo: globalización, Estado, ordenamientos supranacionales y la sociedad internacional de nuestros días

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Temas actuales de Derecho Laboral
Vol. - ISBN: 9972-605-22-1
Páxinas Dende a 793 ata a 814

Los subsidios de incapadidad temporal, maternidad y riesgo durante el embarazo en el Régimen General

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 75 ata a 90

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en el Régimen General

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 59 ata a 73

La constitución y dinámica de la relación jurídica de Seguridad Social en el Régimen General

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 37 ata a 58

El campo de aplicación del Régimen General

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 25 ata a 36

La Seguridad Social de los funcionarios públicos

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 309 ata a 322

La Seguridad Social internacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 293 ata a 307

La seguridad social complementaria

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 279 ata a 291

Las responsabilidades en orden a las prestaciones de Seguridad Social

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 261 ata a 277

La gestión de la Seguridad Social

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 237 ata a 259

Concepto, evolución histórica y legislación general vigente

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 1 ata a 24

Las normas comunes a las prestaciones de Seguridad Social

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 221 ata a 235

Las prestaciones sanitarias del sistema nacional de salud

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 205 ata a 220

Las prestaciones económicas no contributivas del sistema de Seguridad Social

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 191 ata a 204

Las prestaciones por desempleo del sistema de Seguridad Social

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 167 ata a 189

Los Regímenes Especiales de Seguridad Social

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 145 ata a 166

Las prestaciones de protección contributiva de las "unidades familiares" en el Régimen General

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 127 ata a 143

Las pensiones por jubilación contributiva en el Régimen General

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 109 ata a 125

Las prestaciones económicas por incapacidad permanente contributiva en el Régimen General

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Dende a 91 ata a 107

De nuevo sobre si es necesaria o no la conciliación extrajudicial en proceso relativo a despido supuestamente violador de un derecho fundamental

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-470-2389-3
Páxinas Dende a 113 ata a 117

Los mecanismos de búsqueda de empleo

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 105 ata a 116

Internacionalización, Constitucionalización y Europeización

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 91 ata a 102

El procedimiento de negociación de los convenios colectivos

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 401 ata a 418

El derecho a la negociación colectiva laboral

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 383 ata a 400

Los principios del derecho del trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 27 ata a 40

La libertad sindical

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 367 ata a 382

La representación legal de los trabajadores en la empresa

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 349 ata a 366

La extinción del contrato de trabajpo por incumplimiento

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 335 ata a 346

La extinción del contrato de trabajo por imposibilidad o grave dificultad de cumplimiento

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 319 ata a 334

La extinción del contrato de trabajo por cumplimiento

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 307 ata a 318

La novación del contrato de trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón,José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 273 ata a 294

La buena fe en el contrato de trabajo

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 261 ata a 272

No discriminación, derechos fundamentales y libertades publicas del trabajador

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 247 ata a 260

Las fuentes del derecho del trabajo

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 15 ata a 26

Dirección y control de la actividad laboral

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 235 ata a 246

La prevención de riesgos laborales

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 219 ata a 234

La obligación de retribuir el trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 207 ata a 218

El tiempo de trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 193 ata a 206

La obligación de trabajar

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 181 ata a 192

Las modalidades del contrato de trabajo

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 163 ata a 180

La celebración del contrato de trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 151 ata a 162

El trabajador

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 133 ata a 150

La ciencia española del derecho del trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 3 ata a 14

El empresario y la empresa

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 117 ata a 132

El movimiento obrero

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 77 ata a 90

La cuestión social, la primera legislación obrera y la posterior legislación laboral

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 65 ata a 76

El arrendamiento de servicios en la historia

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 55 ata a 64

La ejecuciones

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 585 ata a 596

Los recursos

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 573 ata a 584

Las modalidades procesales

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 561 ata a 572

El proceso laboral ordinario

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 547 ata a 560

La relación procesal laboral

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 535 ata a 546

El orden social de la jurisdicción

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 523 ata a 534

La prescripción y caducidad de acciones

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 511 ata a 522

El ámbito del derecho del trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 41 ata a 52

Los procedimientos administrativos laborales

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 499 ata a 508

Infracciones y sanciones en el orden social

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 4897 ata a 498

Los órganos administrativos laborales

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 475 ata a 486

Instrumentos extrajudiciales de solución de conflictos colectivos de trabajo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 461 ata a 472

Los derechos de huelga y de cierre patronal

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 441 ata a 460

Los convenios colectivos extraestatutarios

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 429 ata a 440

El ámbito temporal de los convenios colectivos

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Dende a 419 ata a 428

Estudo comparativo do projecto português do codigo do trabalho de 2002 e da legislaçao laboral espanhola vigente. Restriçoes á celebraçao de contratos de trabalho a termo

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Codigo do Trabalho. Alguns aspectos cruciais
Vol. - Edita Principia.
ISBN: 972-8818-06-08
Páxinas Dende a 63 ata a 76

La Constitucion y el despido

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro El modelo social en la Constitucion Española de 1978
Vol. - Edita MTAS.
ISBN: 84-8417-142-6
Páxinas Dende a 463 ata a 482

Dignidad del trabajador y acoso moral

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Derecho vivo del trabajo y Constitucion. Estudios en homenaje al profesor doctor Fernando Suarez Gonzalez
Vol. - Edita MTAS-La Ley.
ISBN: 84-9725-525-9
Páxinas Dende a 91 ata a 104

Las condiciones de trabajo y empleo en el contenido de los convenios colectivos de grupos de empresas

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro La negociación colectiva en los grupos de empresas:procedimientos de negociacion y experiencias negociales
Vol. - Edita MTAS.
ISBN: 84-8417-126-4
Páxinas Dende a 63 ata a 101

Anexo: concrecion de la "muestra" analizada de convenios colectivos de grupos de empresas y preciones metodológicas tenidas en cuenta para confeccionarla

Autores/as Ricardo Pedro Ron Latas,Francisco-Alberto Varela-García
Libro La negociación colectiva en los grupos de empresas:procedimientos de negociacion y experiencias negociales
Vol. - Edita MTAS.
ISBN: 84-8417-126-4
Páxinas Dende a 129 ata a 137

La jurisprudencia laboral sobre negociacion colectiva y grupos de empresas

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro La negociación colectiva en los grupos de empresas:procedimientos de negociacion y experiencias negociales
Vol. - Edita MTAS.
ISBN: 84-8417-126-4
Páxinas Dende a 13 ata a 42

Derecho comparado y comunitario sobre negociacion colectiva y grupos de empresas

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro La negociación colectiva en los grupos de empresas:procedimientos de negociacion y experiencias negociales
Vol. - Edita MTAS.
ISBN: 84-8417-126-4
Páxinas Dende a 103 ata a 128

Spain

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Employment Privacy law in the european union: Human resources and sensitive data
Vol. - Edita Intersentia.
ISBN: 90-5095-301-8
Páxinas Dende a 273 ata a 285

Indemnización por despido colectivo, tutela judicial efectiva e igualdad en la aplicación de la ley. El caso Enatcar IV. Comentario a la STCo 137/2001, de 18 de junio.

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Jurisprudencia Constitucional de Trabajo y Seguridad Social (Tomo XIX)
Vol. - ISBN: 84-470-1851-2
Páxinas Dende a 219 ata a 220

Indemnización por despido colectivo, tutela judicial efectiva e igualdad en la aplicación de la ley. El caso Enatcar III.

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Jurisprudencia Constitucional de Trabajo y Seguridad Social (Tomo XIX)
Vol. - ISBN: 84-470-1851-2
Páxinas Dende a 191 ata a 193

La negociación colectiva sectorial de ámbito autonómico gallego en materia de prevención de riesgos laborales.

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro VIII Xornadas Galegas sobre condicións de Traballo e Saúde
Vol. - Edita Fundación Caixa Galicia.
ISBN: 84-95491-49-4
Páxinas Dende a 18 ata a 27

Orientaciones del "Acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social" de abril de 2001

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Estudios Jurídicos sobre la Reforma de la Seguridad Social
Vol. - Edita Revista Xurídica Galega.
ISBN: 84-930564-5-6
Páxinas Dende a 7 ata a 18

Presentación de Conclusiones

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro La protección social de los trabajadores del mar
Vol. - Edita Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
ISBN: 84-8417-107-8
Páxinas Dende a 285 ata a 291

Spain

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Employment Privacy Law in the European Union: Surveillance and Monitoring
Vol. - Edita Intersentia.
ISBN: 90-5095-239-9
Páxinas Dende a 221 ata a 246

Indemnización por despido colectivo, tutela judicial efectiva e igualdad en la aplicación de la ley. El caso Enatcar. Comentario a la STCo 99/2001, de 23 de abril.

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Jurisprudencia Constitucional de Trabajo y Seguridad Social (Tomo XIX)
Vol. - ISBN: 84-470-1851-2
Páxinas Dende a 133 ata a 138

La incidencia de la nueva regulación de la prueba de reconocimiento judicial por la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en el proceso laboral

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el Procedimiento Laboral
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 84-8410-653-5
Páxinas Dende a 299 ata a 303

Novación, suspensión y extinción del contrato de trabajo

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Vademécum de contratación laboral
Vol. - Edita Laborum.
ISBN: 84-95863-00-6
Páxinas Dende a 34 ata a 40

Comentario a los arts.82.1 y 82.3

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro El Estatuto de los Trabajadores-t. XII
Vol. - Edita EDERSA.
ISBN: 84-8494-005-5
Páxinas Dende a 15 ata a 61

La etapa de previsión social en España

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Seguridad Social: Una perspectiva histórica
Vol. - Edita MTASS.
ISBN: 84-8417-076-4
Páxinas Dende a 45 ata a 65

Sobre el derecho del personal estatutario no sanitario al servicio de instituciones sanitarias de la seguridad social, en situación especial en activo, a liberarse por motivos sindicales.

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social, t. XVIII
Vol. - ISBN: 84-470-1703-6
Páxinas Dende a 154 ata a 157

Contenido del contrato de trabajo. En especial, sobre las obligaciones del trabajador y del empresario

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Vademécum de contratación laboral
Vol. - Edita Laborum.
ISBN: 84-95863-00-6
Páxinas Dende a 31 ata a 34

Comisión negociadora

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro El Estatuto de los Trabajadores-t. XII
Vol. - Edita EDERSA.
ISBN: 84-8494-005-5
Páxinas Dende a 219 ata a 243

Artículo 82.2

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro El Estatuto de los Trabajadores-t. XII
Vol. - Edita EDERSA.
ISBN: 84-8494-005-5
Páxinas Dende a 27 ata a 37

Artículo 82.4

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro El Estatuto de los Trabajadores-t. XII
Vol. - Edita EDERSA.
ISBN: 84-8494-005-5
Páxinas Dende a 53 ata a 57

Reflexiones acerca de la estructura de la negociación colectiva en el ámbito del deporte profesional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Trabajos y Libertades Públicas
Vol. - ISBN: 84-7695-708-4
Páxinas Dende a 149 ata a 154

Actividades profesionales, organizaciones deportivas y jurisdicción: puntos críticos

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Trabajos y Libertades Públicas
Vol. - ISBN: 84-7695-708-4
Páxinas Dende a 121 ata a 146

Sobre la problemática derivada de los criterios para la inclusión de los deportistas profesionales en la Seguridad Social

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Trabajos y Libertades Públicas
Vol. - ISBN: 84-7695-708-4
Páxinas Dende a 155 ata a 161

Sobre el trabajo y la protección social de la persona con Retraso Mental

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Derecho y retraso mental. Hacia un estatuto jurídico de la persona con retraso mental
Vol. - Edita Fundación Padeia.
ISBN: 84-88871-15-5
Páxinas Dende a 339 ata a 415

Apuntes sobre algunos interrogantes que suscita el nuevo Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro VI Xornadas Galegas sobre condicions de Traballo e Saúde.
Vol. - Edita Fundación Caixa Galicia.
ISBN: 84-89231-63-X
Páxinas Dende a 40 ata a 40

Exposición de Motivos,artículos 1 a 13.Disposiciónes Adicionales 5ª y 6ª.

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Vol. - ISBN: 84-8151-661-9
Páxinas Dende a 10 ata a 47

Los artículos 44 y 51 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Vol. - ISBN: 84-8151-661-9
Páxinas Dende a 407 ata a 410

Los artículos 46,47 y 48 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Vol. - ISBN: 84-8151-661-9
Páxinas Dende a 350 ata a 350

Tres capítulos acerca del plazo para la realización de un nuevo despido, depués de un despido previo con defectos de forma.

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Libro Cuestiones actuales sobre el despido disciplinario
Vol. - Edita Univ. de Santiago.
ISBN: 84-8121-619-4
Páxinas Dende a 123 ata a 123

"Despido carente de formalidad de un trabajador afiliado a un sindicato (comentario a la sentencia del T.S.J.G. de 11 de mayo de 1995)"

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Libro Cuestiones actuales sobre el despido disciplinario
Vol. - Edita Univ. de Santiago.
ISBN: 84-8121-619-4
Páxinas Dende a 117 ata a 121

Notas sobre la eventual resurrección de acciones de despido caducadas

Autores/as Jesús Martínez Girón
Libro Cuestiones actuales sobre el despido disciplinario
Vol. - Edita Univ. de Santiago.
ISBN: 84-8121-619-4
Páxinas Dende a 129 ata a 131

Las relaciones laborales de los trabajadores del sector bancario en Estados Unidos. Un estudio comparado con el derecho español

Autor/a Juan Benito Couceiro Naveira
Director/es Iván Vizcaíno Ramos
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Los apremios pecuniarios en los procesos laborales. Un estudio comparado de los ordenamientos portugués, español y norteamericano

Autor/a Luis Ferreira de Almeida Carneiro
Director/es Alberto Arufe Varela; Jesús Federico Martínez Girón
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La Carta Social Europea y la Inspección de Trabajo. Un estudio comparado de los ordenamientos español, portugués y francés por la vía del procedimiento de control de informes

Autor/a Francisco Vázquez Vázquez
Director/es Alberto Arufe Varela; Jesús Martínez Girón
Ámbito Derecho Público
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Los honorarios de abogados en procesos de seguridad social. Un estudio comparado de los ordenamientos norteamericano, español y portugués

Autor/a Mário Ricardo Silveiro Barros
Director/es Alberto Arufe Varela; Jesús Martínez Girón
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La gestión del régimen público de Seguridad Social por sujetos privados

Autor/a Francisco Requejo Gutiérrez
Director/es Xosé Manuel Carril Vázquez
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El contencioso laboral de primera instancia en el ordenamiento jurídico francés. Estudio comparatista, desde los puntos de vista orgánico y procesal, con el ordenamiento jurídico español

Autor/a Mª Mar Ferreiro Broz
Director/es Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A regulación laboral e de Seguridade Social do traballo fronteirizo

Autor/a Belisario Sixto San José
Director/es Xosé Manuel Carril Vázquez
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El cumplimiento de la Carta Social Europea en materia de salarios. Un estudio comparado de los ordenamientos laborales portugués, español e italiano

Autor/a Luisa Teixeira Alves
Director/es Jesús Martínez Girón, Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El cumplimiento de la Carta Social en materia de salarios. Un estudio comparado de los ordenamientos laborales portugués, español e italiano

Autor/a Luisa Teixeira Alves
Director/es Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Las responsabilidades jurídicas conectadas al ejercicio de la profesión de Graduado Social. Un estudio jurisprudencial

Autor/a José Luis Estévez Sieira
Director/es Jesús Martínez Girón
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La competencia territorial de los tribunales laborales

Autor/a Ricardo López Mosteiro
Director/es Alberto Arufe Varela
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Apto Cum Laude

La publicidad del convenio colectivo

Autor/a Rosa Mª. Rodríguez Martín-Retortillo
Director/es Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Apto Cum Laude

La gestión de recursos humanos en una gran empresa textil norteamericana. Análisis comparatista del vigente convenio colectivo de Levi Strauss & Co., y traducción castellana

Autor/a Rafael Martínez Fernández
Director/es Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La gestión de recursos humanos en una gran empresa textil norteamericana. Análisis comparatista del vigente convenio colectivo de Levi Strauss & Co., y traducción castellana

Autor/a Rafael Martínez Fernández
Director/es Jesús Martínez Girón, Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La cuantía de lo litigado en los procesos laborales

Autor/a Jesús Vázquez Forno
Director/es Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La cuantía de lo litigado en los procesos laborales

Autor/a Jesús Vázquez Forno
Director/es Jesús Martínez Girón, Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Un análisis de la cooperación institucional internacional en materia de recaudación ejecutiva social en el actual contexto de globalización. Análisis mediante opciones de asistencia mutua institucional

Autor/a Jesús Carlos Marruecos Huete
Director/es Alberto Arufe Varela; Antonio Javier Prado Domínguez
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Un análisis de la cooperación institucional internacional en materia de recaudación ejecutiva social en el actual contexto de globalización: examen mediante opciones de asistencia mutua

Autor/a Jesús Marruecos Huete
Director/es Javier Prado Domínguez y Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Los derechos colectivos del juez. Un estudio de derecho positivo comparado, europeo y norteamericano, con el derecho positivo español

Autor/a Lara María Munín Sánchez
Director/es Alberto Arufe Varela;Jesús Martínez Girón
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aspectos jurídicos prevencionistas, laborales y de seguridad social del tiempo libre. Análisis crítico-comparativo del Decreto 50/2000, de 20 de enero, de la Xunta de Galicia

Autor/a Iván Vizcaino Ramos
Director/es Alberto Arufe Varela
Ámbito Derecho Privado
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La acción constitutiva en los procesos laborales

Autor/a Luis Fernando de Castro Mejuto
Director/es Jesús Martínez Girón;Alberto Arufe Varela
Ámbito Derecho Privado
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El naviero cooperativo

Autor/a Angélica Diaz de la Rosa
Director/es Jesús Martínez Girón;Alberto Arufe Varela
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El agotamiento de la vía judicial laboral

Autor/a Lucía Dans Álvarez de Sotomayor
Director/es Jesús Martínez Girón;Alberto Arufe Varela
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Las aparcerías laborales agrarias (Su progresiva configuración desde el originario molde de Derecho Civil, común y especial, a la luz de la legislación y la jurisprudencia)

Autor/a Jesús Carlos Palmou Lorenzo
Director/es Jesús Martínez Girón
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Las relaciones laborales y los intereses de los consumidores.

Autor/a Luis Felipe Do Nascimento Moraes
Director/es Jesús Martínez Girón
Ámbito Derecho Privado
Cualificación MH

La denuncia del convenio colectivo.

Autor/a Alberto Arufe Varela
Director/es Jesús Martínez Girón
Ámbito Derecho Público
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La incompatibilidad de pensiones en el sistema español de seguridad social

Autor/a Ricardo Pedro Ron Latas
Director/es Jesús Martínez Girón
Ámbito Derecho Público
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La adhesión al convenio colectivo

Autor/a Francisco Javier Gómez Abelleira
Director/es Jesús Martínez Girón
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Apto

El despido tácito con interposición de algoritmos
XXXII Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, sobre «Digitalización, recuperación y reformas laborales»
Nacional

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Organizador Universidad de Alicante (UA)
Lugar Alicante/Alacant (España)

La compatibilidad total entre trabajo y jubilación en el Derecho de la Seguridad Social de los Estados Unidos
VI Congreso Internacional y XIX Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «La encrucijada de las pensiones del sistema español de seguridad social (El nuevo Pacto de Toledo y su desarrollo legislativo)»
Internacional

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Lugar Madrid (España)

La compatibilidad total entre trabajo y jubilación en el Derecho francés de la Seguridad Social
VI Congreso Internacional y XIX Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «La encrucijada de las pensiones del sistema español de seguridad social (El nuevo Pacto de Toledo y su desarrollo legislativo)»
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Madrid (España)

La compatibilidad total entre trabajo y jubilación en el Derecho alemán de la Seguridad Social
VI Congreso Internacional y XIX Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «La encrucijada de las pensiones del sistema español de seguridad social (El nuevo Pacto de Toledo y su desarrollo legislativo)»
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Consecuencias de los vacíos de desarrollo reglamentario de la Ley 12/2022, para el impulso de los planes de pensiones de empleo, no cubiertos por la promulgación del Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre
III Congreso Internacional Luso-Espanhol de Direito da Segurança Social sobre «Os desafíos da segurança social no século XXI» organizado por DINÂMIA¿CET-ISCTE (Instituto Universitario de Lisboa).
Internacional

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Lugar Lisboa (Portugal)

Sobre la brecha digital de la clase media española. Un análisis perspectivístico de Derecho comparado, relativo a un colectivo gigante de contribuyentes en riesgo de exclusión social
XXXII Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, sobre «Digitalización, recuperación y reformas laborales»
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Universidad de Alicante (UA)
Lugar Alicante/Alacant (España)

«Tutelas da intimidade e privacidade em ambientes de risco de quem trabalha en tempos de pandemia»
VII Seminário Internacional Hispano-Luso-Brasileiro sobre Direitos Fundamentais e Políticas Públicas (2-6 mayo 2022). Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC-Brasil). Universidade do Minho (Braga-Portugal). Universidade da Coruña.
Internacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Lugar Coruña, A (España)

"The effectiveness of the European Social Charter in Spain"
The effectiveness of the European Social Charter and the decisions of the European Committee of Social Rights in the national legal orders (University of Ferrara-Council of Europe)
Internacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Lugar Ferrara (Italia)

El apartado 8 del artículo 138 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y su impacto distorsionador de las reestructuraciones empresariales no extintivas
XXXI Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre «Reestructuraciones empresariales»
Nacional

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

La (in)competencia del orden social de la jurisdicción para conocer de los pleitos en materia de asistencia social. A propósito de la plena vigencia de un clásico austriaco decimonónico sobre el tema
V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Seguridad Social para todas las personas (La protección de la Seguridad Social a las personas en situación de vulnerabilidad económica y fomento de su inclusión social). A propósito del trigésimo aniversario de la inclusión en el sistema de Seguridad Social de prestaciones no contributivas (1999-2020)
Internacional

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Sobre la memoria económico-técnica acompañante de las modificaciones operadas durante la pandemia en la legislación reguladora de la asistencia social, en Alemania
V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Seguridad social para todas las personas»
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

El rechazo sindical a la implantación de un ingreso mínimo vital universal, en Alemania
V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Seguridad social para todas las personas»
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Reestructuraciones empresariales
XXXI Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, sobre «Reestructuraciones empresariales»
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Coruña, A (España)

«Las implicaciones laborales y de seguridad social del deber de prestar auxilio a personas en situación de peligro en el mar»
Jornada Internacional Migraciones Irregulares en Europa: una perspectiva desde las cuencas marítimas-Migrations irrégulières en Europe: une perspective de bassins maritimes-Irregular migrations in Europe: a perspective from the sea basins. European Society of International Law, Red Jean Monnet MAPS (Migration and Asylum Policies Systems), Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga de la Universidad de A Coruña y Erasmus + Programme of the European Union (EACEA)
Internacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Lugar Coruña, A (España)

V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Seguridad social para todas las personas»
Webinar Luso-español de Derecho del Trabajo sobre «Desafíos laborales post-COVID»
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

El impacto del incumplimiento de la disposición adicional octava del Estatuto de los Trabajadores sobre el sistema de contratación laboral
XXX Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre «El Estatuto de los Trabajadores. 40 años después»
Nacional

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

El pecado original, nunca redimido, del artículo 156.2.a) de la Ley General de Seguridad Social
IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Experiencias y desafíos de una protección social centenaria»
Internacional

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Un caso de Derecho comparado sobre desprotección del teletrabajo frente al accidente de trabajo in itinere, desde la perspectiva de la conciliación de familia y trabajo
IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Experiencias y desafíos de una protección social centenaria»
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

La Ley española de Accidentes de Trabajo de 1900. Orígenes, tramitación y nombres propios asociados a ella
IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Experiencias y desafíos de una protección social centenaria»
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

«La convention nº188 de l¿OIT sur le travail à la pêche: les défis de sa mise en oeuvre en France et en Espagne»
3º Congrès Mondial CIELO LABORAL:Quel Rôle pour les entreprises, les travailleur, les organisations représentatives, les citoyens et les États dans le Droit du travail et de la protection sociale du 21ème siècle?
Internacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Lugar Nantes (Francia)

«Mudanças nas relações de trabalho pós pandemia na União Europeia ¿ desafios»
VI Seminário Internacional Hispano-Brasileiro sobre Direitos Fundamentais e Mercado: Aspectos Jurídicos e Políticos. Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) Rio Grande do Sul (Brasil). Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Universidade da Coruña
Internacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Lugar Coruña, A (España)

«Working poor : a statistical category in the European Union and a group without legal identity in Spain, at least in its labor and social security law»
Seminario Euromediterraneo 2020 In-Work Poverty in the EU: Challenges and Perspectives. Università degli Studi di Palermo (Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali-Dipartamento di Giurisprudenza). Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLASS), Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS). Association Française de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale (AFDT). Associação Portuguesa de Direito do Trabalho (APODIT).
Internacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Lugar Palermo (Italia)

¿Puede ser válido y jurídicamente eficaz un acuerdo colectivo verbal de empresa?
XXIX Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre «El futuro del trabajo: cien años de la OIT»
Nacional

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Organizador Universidad de Salamanca
Lugar Salamanca (España)

¿Una nueva vía inexplorada para la financiación sostenible de las pensiones contributivas de jubilación?
III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible»
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

«Hacia un modelo de ¿Gobernanza Social¿: el ejemplo de la industria marítima»
XXIX Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre El Futuro del Trabajo: Cien años de la OIT
Nacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Lugar Salamanca (España)

Prolongación de la edad y elección del momento de la jubilación. Sus efectos sobre el trabajo. Realidades y fantasías
III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible»
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Arbeitsunfall in Spanien
IX. Internationaler Arbeitsrechtlicher Dialog (IAD) zum Thema «Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Arbeitsunfall im internationalen Vergleich»
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad de Graz
Lugar Graz (Austria)

«La dimensión social de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible negociados por la Unión Europea con terceros países y propuestas de mejora en su contenido»
5th International Conference of the Network of Excellence on Legal-Maritime Studies (REDEXMAR): The legal construction of a common european maritime space
Internacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Organizador Association Internationale du Droit de la Mer (AssIDMer)
Lugar Coruña, A (España)

sobre «Les conditions sociales de pêcheurs dans le contexte des accords entre États»
Journées d¿études 2019 de l¿Observatoire des Droits des Marins: La transformation du métier de marin
Internacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Lugar Nantes (Francia)

«Los problemas de determinación de la ley aplicable en materia de seguridad social a quien trabaja en el mar a bordo de buques»
International Congress on Employment Relationships in a Globalized World: Issues of the new labour context
Internacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Lugar Valencia (España)

«Una renovación pendiente, al menos en lo que afecta al Derecho del Trabajo aplicable en las actividades marítimo-pesqueras»
I Congreso Internacional de Derecho Marítimo de Cádiz: Pasado, Presente y Futuro del Derecho Marítimo
Internacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Organizador Universidad de Cádiz (UCA)
Lugar Cádiz (España)

El subtrabajador autónomo económicamente dependiente
XXVIII Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre «Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización empresarial»
Nacional

Autores/as Iván Vizcaíno Ramos
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

La protección de seguridad social de la orfandad absoluta. Un apunte crítico
II Congreso Internacional y XV Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Protección a la familia y seguridad social. Hacia un modelo de protección sociolaboral»
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

¿Podría llegar a asegurarse el recargo español de prestaciones de seguridad social?
I Seminario hispano-portugués de Derecho de la Seguridad Social sobre "La protección del accidente de trabajo en España y Portugal"
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Coruña, A (España)

«La prevención por el empresario del accidente de trabajo in itinere»
I Seminario hispano-portugués de Derecho de la Seguridad Social sobre "La protección del accidente de trabajo en España y Portugal"
Internacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Coruña, A (España)

«Assistance sanitaire à bord des bateaux de pêche et abandons en Espagne»
Journées d¿études 2018 de l¿Observatoire des Droits des Marins: Bien-être et protection des gens de mer
Internacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Lugar Nantes (Francia)

«Hacia la proteccion de un colectivo desprotegido por causas ligadas a la seguridad marítima e intereses económicos asociados»
Congreso Internacional Erusmus + Jean Monnet Programme sobre La integración social europea: oportunidad o amenaza para el desarrollo de los Estados miembros
Internacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Organizador Universidad Pública de Navarra/Universidad del País Vasco/Comisión Europea
Lugar Pamplona/Iruña (España)

«Situación do Dereito do Traballo e da Seguridade Social no actual capitalismo dexenerativo»
Encontro Bienal Luso-Galaico sobre Globaliçâo e dos direitos do trabalho
Internacional

Autores/as UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Lugar Monçâo (Portugal)

Uber and similar platforms: employment, labour, and social security questions
International Conference on Novelties in Labour Law
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad de Zagreb
Lugar Zagreb (Croacia)

El Obamacare y su cuasi universalización de la asistencia sanitaria
Los retos de la asistencia sanitaria en España
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Las asociaciones deportivas modestas y sus responsabilidades como empresarios en orden a las prestaciones de seguridad social. A propósito del caso ¿Luisito¿ de la Cultural y Deportiva Leonesa
XII Congreso de la Asociación Española de Derecho Deportivo sobre «Asociacionismo deportivo: diagnóstico y perspectivas»
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Derecho Deportivo
Lugar Coruña, A (España)

Universalidad y equidad en la asistencia sanitaria
Los retos de la asistencia sanitaria en España
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Berufliche Weiterbildung in Spanien
VIII. Internationaler Arbeitsrechtlicher Dialog (IAD) zum Thema ¿Beruflichen Weiterbildung: Rechtliche Rahmenbedingungen und Finanzierungsformen aus einer europäischen Perspektive¿
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad de Bolzano
Lugar Bolzano (Italia)

Berufliche Weiterbildung in Spanien
VIII. Internationaler Arbeitsrechtlicher Dialog (IAD) zum Thema ¿Beruflichen Weiterbildung: Rechtliche Rahmenbedingungen und Finanzierungsformen aus einer europäischen Perspektive¿
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Bolzano (Italia)

La protección por desempleo de los demandantes de primer empleo
La protección por desempleo en España
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Lugar Madrid (España)

La protección por desempleo de los demandantes de primer empleo
XII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «La protección por desempleo en España
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

¿Está prohibida en España la contratación de una futbolista por un club de la Liga de Fútbol Profesional?
XI Congreso de la Asociación Española de Derecho Deportivo ("Derecho del fútbol: presente y futuro")
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Derecho Deportivo
Lugar Gijón (España)

Contrato a termo no sistema anglo-saxónico
Conferência Internacional sobre Contrato de trabalho a termo: propostas para uma reforma
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Instituto de Direito do Trabalho de la Facultade de Direito de la Universidade de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

La integración de sociedades unipersonales de capital en grupos de empresas: problemática de la seguridad social
Los grupos de empresa ante el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad de Deusto
Lugar Bilbao (España)

La integración de sociedades unipersonales de capital en grupos de empresas: problemátia laboral
Los grupos de empresa ante el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Universidad de Deusto
Lugar Bilbao (España)

La integración de sociedades unipersonales de capital en grupos de empresas: problemática de la seguridad social
Congreso sobre Los grupos de empresa ante el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad de Deusto
Lugar Bilbao (España)

La integración de sociedades unipersonales de capital en grupos de empresas: problemática laboral
Congreso sobre Los grupos de empresa ante el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Universidad de Deusto
Lugar Bilbao (España)

Contrato a termo no ordenamento jurídico espanhol
Conferência Internacional sobre Contrato de trabalho a termo: propostas para uma reforma
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Instituto de Direito do Trabalho de la Facultade de Direito de la Universidade de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

¿Perjudica financieramente a las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social su posición actual en el plan privado de pensiones de la Administración General del Estado?
XI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social relativo a "Los retos financieros del sistema de seguridad social"
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Arbeitszeit in Spanien
VII. Internationales Arbeitsrechtlicher Dialog (IAD) zum Thema "Arbeitszeiten"
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitsrecht - Universität St. Gallen
Lugar St. Gallen (Suiza)

El régimen jurídico de los cuidadores profesionales de dependientes en el Código federal alemán de Seguridad Social
X Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social relativo a "Público y privado en el sistema de seguridad social"
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

El régimen jurídico de los cuidadores profesionales de dependientes en la legislación federal complementaria del Código Federal Alemán de Seguridad Social
X Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social relativo a "Público y privado en el sistema de seguridad social"
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Crise económica e modificacões substanciais das condicões de trabalho no Direito Espanhol (Direito Colectivo)
Confêrencia Internacional sobre "Modificaçao substancial das condiçoes de trabalho em situaçao de crise económica"
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Instituto de Direito do Trabalho - Universidade de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

Crise económica e modificaçoes substanciais das condiçoes de trabalho no Direito Espanhol (Direito individual)
Confêrencia Internacional sobre "Modificaçao substancial das condiçoes de trabalho em situaçao de crise económica"
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Instituto de Direito do Trabalho - Universidade de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

Trabajar gratis como medida pública de fomentos de la empleabilidad: ¿Una nueva forma de esclavitud?
XIV Xornadas Galegas sobre Condicións de Traballo e Saúde
Autonómico

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación de Graduados Sociales de Ferrol y Universidad de A Coruña
Lugar Ferrol (España)

La asegurabilidad del recargo español de prestaciones de seguridad social. El marco teórico
IX Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social relativo a "La responsabilidad del empresario"
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

La asegurabilidad del recargo español de prestaciones de seguridad social. Un ejemplo práctico
IX Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social relativo a "La responsabilidad del empresario"
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Überberufliche Mindestlohn in Spanien
VI. Internationalen Arbeitsrechtlichen Dialogue zum Thema "Staatliche Eingriffe in das System der Mindestentgelte - Im Internationalen Vergleich"
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht - Karl-Franzens-Universität Graz
Lugar Graz (Austria)

Novo regime da contratação colectiva em Espanha
Congreso Internacional sobre «Alterações laborais em Portugal e Espanha»
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Instituto de Direito do Trabalho-Universidade de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

Apreciaçao geral das alterçoes em Espanha
Congreso Internacional sobre "Alteraçoes laborais em Portugal e Espanha"
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Instituto de Direito do Trabalho - Universidade de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

La prejubilación y el Acuerdo Social y Económico de 2 de febrero de 2011, desde el punto de vista del Derecho comunitario y comparado europeo de la Seguridad Social
VIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

La prejubilación y el Acuerdo Social y Económico de 2 de febrero de 2011, desde el punto de vista del Derecho positivo de la Seguridad Social actualmente vigente en España
VIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

La crisis económica y social en Galicia
Foro 2011 "El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la crisis. Problemas y respuestas"
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad de Barcelona
Lugar Barcelona (España)

La Comisión Europea como empleador: ¿Un modelo laboral exportable?
Congresso Internacional de Direito do Trabalho sobre O Direito do Trabalho na máquina do tempo
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad Católica de Oporto
Lugar Oporto (Portugal)

La condena del Consejo de Europa a España, hecha pública en enero de 2010, por sus incumplimientos de la Carta Social Europea en materia de seguridad y salud laboral
XIII Xornadas Galegas sobre Condicións de Traballo e Saúde
Autonómico

Autores/as Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación de Graduados Sociales de Ferrol - Universidad de A Coruña
Lugar Ferrol (España)

La prejubilación: Aspectos jurídicos, laborales y de Seguridad Social
Envejecimiento laboral y prejubilación: dilemas y problemas socioeconómicos
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Federalismo y distribución de competencias normativas en materia de prevención de riesgos laborales: los modelos norteamericano, alemán y español
XII Xornadas Galegas sobre Condicións de Traballo e Saúde
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Lugar Ferrol (España)

El modelo alemán de gestión de las políticas de empleo
Estrategia europea, estado autonómico y política de empleo. XVIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Vigo (España)

El modelo alemán de gestión de las políticas de empleo
XVIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Vigo (España)

El impacto de la globalización sobre las relaciones laborales en los Estados Unidos de Norteamérica
I Jornadas Internacionales sobre el Impacto de la Globalización en las Relaciones Laborales
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Coruña, A (España)

El impacto de la globalización sobre la estructura de las relacines laborales en Francia
I Jornadas Internacionales sobre el Impacto de la Globalización en las Relaciones Laborales
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Coruña, A (España)

Intervención de los sistemas de solución extrajudicial de conflictos en el período de consultas de los expedientes de regulación de empleo
X Jornadas estatales sobre solución extrajudicial de conflictos laborales
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Santiago de Compostela (España)

La contratación de duración determinada
Jornadas compostelanas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: 25 años del Estatuto de los Trabajadores
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

¿Puede un empresario español asegurar su responsabilidad española por recargo de prestaciones de seguridad social en otro Estado de la Unión Europea distinto de España?
X Xornadas galegas sobre condicións de traballo e saúde
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Coruña, A (España)

Sobre a universalidade da figura dos "falsos" autónomos nos ordenamentos laborais xurídicamente máis significativos, tanto de Dereito "civil" como de Dereito "común"
XII Jornadas Luso-Hispano-Brasileñas de Derecho del Trabajo
Internacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

El artículo 5.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y su interpretación por nuestra jurisprudencia laboral más reciente
XII Jornadas Luso-Hispano-Brasileñas de Derecho del Trabajo
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Coruña, A (España)

Nuevas formas de familia y derecho del trabajo y de la seguridad social
III Seminario Xacobeo Laboral
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Santiago de Compostela (España)

El matrimonio como presupuesto del derecho a la pensión de viudedad en la jurisprudencia del tribunal de justicia de las comunidades europeas
III Seminario Xacobeo Laboral
Nacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Nuevas formas de familia y derecho de la negociación colectiva
III Seminario Xacobeo Laboral
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Santiago de Compostela (España)

O sindicato do seculo XXI sem a contribuiçao sindical: representatividade do trabalhador ou do empregado
Novos temas para o trabalho e mercado. Venha a debater e mostrar suas idéias
Internacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Lugar Florianópolis (Brasil)

Contratos temporales y la estabilidad de trabajador en el empleo
IX Jornadas Hispano-Luso-Brasileiras de Direito do Trabalho
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Salvador de Bahia (Brasil)

Limitaçoes da contrataçao a termo
Encontro Europeu sobre o Codigo de Trabalho
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Lisboa (Portugal)

Un supuesto típico de sucesión, por convenio colectivo extraestatutario, de un convenio colectivo estatutario denunciado y vencido.
XIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Murcia (España)

Aspectos laborales, de Seguridad Social y procesales de la reiteración de contratos de trabajo temporales fraudulentos.
Problemas actuales de Seguridad Social
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar León (España)

Protection of workers' personal data in the European Union: notes about such a protection in Spain
Protection of workers' personal data, in particular sensitive data, in the European Union
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Lovaina (Bélgica)

La jubilación por edad y los convenios colectivos. Efectos de la derogación de la disposición adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores
XXI Jornada Monográfica de "Derecho Vivo del Trabajo. La jubilación por edad y los convenios colectivos. Efectos de la derogación de la D.A. 10ª - Estatuto de los Trabajadores"
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Madrid (España)

¿Inercia en la negociación colectiva sobre edades de jubilación forzosa del trabajador, tras el Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo?
XXI Jornada Monográfica de "Derecho Vivo del Trabajo. La jubilación por edad y los convenios colectivos. Efectos de la derogación de la D.A. 10ª - Estatuto de los Trabajadores"
Internacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Lugar Madrid (España)

La poligamia y algunas prestaciones de Seguridad Social
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Nacional

Autores/as Ricardo López Mosteiro
Lugar Santander (España)

Extinción por dimisión y abandono
5 Jornadas Compostelanas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Santiago de Compostela (España)

Employment privacy in Spain
Employment Privacy Seminar
Internacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Lugar Lovaina (Bélgica)

Labour and Social affairse regarding flags of convenience
2 International Seminar of Fishing Law
Internacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Lugar Vigo (España)

Sobre la problemática derivada de los criterios para la inclusión de los deportistas profesionales en la seguridad social
II Seminario Xacobeo sobre Libertades públicas y Relaciones Laborales
Nacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

La seguridad y salud laboral en la pequeña empresa
VII Xornadas Galegas sobre Condicións de Traballo e Saúde
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Ferrol (España)

Reflexiones acerca de la estructura de la negociación colectiva en el ámbito del deporte profesional
II Seminario Xacobeo sobre Libertades públicas y Relaciones Laborales
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Coruña, A (España)

Actividades y organizaciones deportivas y jurisdicción: puntos críticos
II Seminario Xacobeo sobre Libertades públicas y Relaciones Laborales
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Coruña, A (España)

Artistas en espectáculos públicos
III Jornadas Compostelanas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Apuntes acerca del contrato eventual en la jurisprudencia del TSJ Galicia
Jornadas sobre Jurisprudencia Social de Galicia
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Santiago de Compostela (España)

Trabajos excluidos del ámbito subjetivo del derecho del trabajo
III Jornadas Compostelanas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Procesos extrajudiciales de solución de litigios individuales de trabajo: experiencias y perspectivas
X Jornadas Luso-Hispano-Brasileiras de Derecho del Trabajo
Internacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Oporto (Portugal)

La obligación del empresario de informar a los trabajadores acerca de sus condiciones de trabajo.
Jornadas sobre empleo y Seguridad Social:Balance y Perspectivas.
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Coruña, A (España)

El litisconsorcio pasivo necesario.
La Prueba en el Proceso Laboral.
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Madrid (España)

Incidencia de la reforma de la Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa en la ley de procedimiento laboral.
Jornadas sobre empleo y Seguridad Social:Balance y Perspectivas.
Nacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

La diversificación del proceso productivo:el marco legal.
Los fenómenos interempresariales ante el Derecho del Trabajo.Las reformas laborales de 1998.
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar España

A incidencia da negociación colectiva nos contratos temporais.
A contratación laboral atípica.
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Vigo (España)

Empresas de trabajo temporal
Jornada sobre Contratación Laboral y Fomento de Empleo
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Santiago de Compostela (España)

El acuerdo sobre cobertura de vacios
Jornada sobre la Reforma del Mercado de Trabajo de 1997
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar España

La reforma de las Pensiones
Xornadas sobre a Reforma da Seguridade Social
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar España

Algunas notas sobre la reforma de la contratación laboral temporal
La Reforma Laboral y de Seguridad Social de 1997
Nacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Panorama legislativo actual en materia de seguridad e higiene en el trabajo
Jornada sobre la Calidad y Seguridad en la PYME
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Vigo (España)

El Reglamento de los servicios de prevención
Sextas Jornadas Gallegas sobre Condiciones de Trabajo y Salud
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar España

La protección de Seguridad Social de los Trabajadores a tiempo parcial "marginal": una tarea inacabada
La Reforma Laboral y de Seguridad Social de 1997
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Coruña, A (España)

Trabajo a tiempo parcial y contratos de trabajo de duración determinada.
El Trabajo a Tiempo Parcial
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Universidade de Vigo
Lugar España

La contratación laboral: nuevas perspectivas
Jornada de Trabajo sobre la Nueva Reforma Laboral
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Santiago de Compostela (España)

Seguridad Social internacional del mar
Seguridad Social Internacional
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Madrid (España)

Algunas eventuales excepciones al derecho de opción empresarial en caso de despido declarado improcedente.
8 Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Albacete (España)

Despido carente de formalidad de un trabajador afiliado a un sindicato (comentario a la sentencia del TSJ Galicia de 11 mayo 1995)
Seminario sobre el despido disciplinario en homenaje al Profesor M. Alonso Olea
Nacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Lugar Santiago de Compostela (España)

La reciente condena del Tribunal de Luxemburgo a España por no trasposición de directivas en materia de seguridad y salud laboral
Congreso gallego de seguridad y salud en el trabajo
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar España

A muller no Estatuto dos Traballadores
Jornadas sobre la situación de la mujer en la sociedad actual.
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Coruña, A (España)

Tres apuntes acerca del plazo para la realización de un nuevo despido, después de un despido previo con defectos de forma
Seminario sobre el despido disciplinario en homenaje al Profesor M. Alonso Olea
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Santiago de Compostela (España)

La contratación temporal sometida a debate
Primer congreso nacional de estudiantes de derecho del trabajo
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Organizador Universidad Complutense de Madrid
Lugar Madrid (España)

Notas sobre la eventual resurrección de acciones de despido caducadas
Seminario sobre el despido disciplinario en homenaje al Profesor M. Alonso Olea
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Santiago de Compostela (España)

Las comisiones paritarias y los servicios no estatales de mediación y arbitraje. Palacio de Congresos de Jaca (Huesca)
Décimo seminario de estudios socioempresariales europeos
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Jaca (España)

Apuntes sobre las principales novedades del Proyecto de Ley de Prevención de Riesgos laborales
Quintas xornadas galegas sobre condicións de traballo e saúde
Nacional

Autores/as Jesús Martínez Girón
Lugar Ferrol (España)

Posibilidades de los trabajadores frente a las decisiones de movilidad geográfica, al margen del art. 40 TRET
VII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Valladolid (España)

Análisis jurisprudencial del recargo de prestaciones por omisión de medidas de seguridad
VII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores/as José Manuel Carril Vázquez
Lugar Valladolid (España)