Reactividade Química e Fotorreactividade (REACT!)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. David Esteban Gómez
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 10/05/2005
Adscrición a deptos. Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía,Química
Adscrición a centros Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía,Facultade de Ciencias
Código interno G000138

Contacto

Enderezo Facultade de Ciencias Rúa Alejandro de la Sota 1 15008 A Coruña España
Teléfono  981167000 ext. 2268
Fax  981167065
Correo

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO REGENERACION DEL AGUA (ver 2508.11) (330806)
ELIMINACION DE RESIDUOS (330807)
ESPECTROSCOPIA MOLECULAR (ver 2210.20) (220607)
CATALISIS (221001)
CINETICA QUIMICA (221003)
TECNOLOGIA DE AGUAS RESIDUALES (ver 3305.30) (330810)
ELECTROQUIMICA (ver 3303.09,3315.03 y 3316.04) (221005)
INGENIERIA Y TECNOLOGIA QUIMICA (330300)
QUIMICA INORGANICA (230300)
QUIMICA FISICA (221000)
FOTOQUIMICA (221022)
TERMODINAMICA (ver 2213) (221032)
RADIOFARMACOS (320910)
MACROMOLECULAS (230408)
COMPUESTOS DE COORDINACION (230307)
ELEMENTOS DE TRANSICION (230329)
ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNETICA (230109)
Liñas de investigación

Procedementos avanzados de oxidación no tratamento de augas

Degradación mediante fotólise directa e/ou fotocatalizada de compostos de interese ambiental

Estudo in vitro de procesos de oxidación celular

Caracterización fisicoquímica de superficies

Reactividade en líquidos iónicos

Inserción de compostos orgánicos en matrices de carbono

Deseño e síntese de sistemas moleculares multifuncionais con aplicación en diagnose clínica (Imaxe por Resonancia Magnética) e radioterapia

Recoñecemento selectivo de anións e metabolitos

Caracterización estrutural en estado sólido e disolución de compostos de coordinación e análise das súas propiedades fotofísicas e físicoquímicas

Cálculos de Química Computacional (cálculos ab initio, DFT/CASSCF de especies e reaccións químicas)

Inserción de fármacos en soportes axeitados para o seu transporte (Química host-guest)

Estudos de equilibrio químico e estabilidade termodinámica en sistemas moleculares multifuncionais

Depuración de augas residuais urbanas e industriais (Depuración, Sustentabilidade, Dixestión Anaerobia, Humidais construidos)

Xestión e aproveitamento de residuos orgánicos (Residuos, compostaxe, biogás e recollida selectiva)

Solucións medioambientais baseadas na natureza e sustentabilidade nos campus universitarios (pegada ecolóxica, economía circular, educación para a sustentabilidade, sistemas naturais de saneamento, ambientalización das universidades

Palabras chave Imaxe por resonancia magnética (IRM), Química de Coordinación, complexos metálicos, lantánidos, ións de transición, Química host-guest, metabolitos, equilibrio químico, estabilidade termodinámica, electroquímica, Química de superficies, fotorreactividade, Fotoquímica, procesos de oxidación avanzada, biocidas, fármacos e cosméticos, Química Computacional, tratamento de augas, augas residuais, Depuración, sustentabilidade, dixestión anaerobia, humedais construidos, residuos, compostaxe, biogás, pegada ecolóxica, economía circular, solucións medioambientais baseadas na natureza

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Espectroscopía UV/Vis Fluorescencia, Fosforescencia,determinación de tempos de vida Estudos de cinética química - mecanismos de reacción. Caracterización teórica de mecanismos de reacción. Seguimento de reaccións rápidas (STOPPED-FLOW) Fotólise de destello láser. Sistemas de irradiación (UV/Vis) estática. Análise de augas, biocidas e produtos farmacéuticos. Asesoramento en depuración de augas. Análise do funcionamento dunha depuradora. Deseño e instalación de depuradoras de tipo anaerobio e zonas/húmidas/filtros con prantas. Proxectos de compostaxe caseira e prantas de compost a pequena escala, en granxa e outras instalacións. Asesoramento en recollida selectiva de residuos. Calculadoras de pegada ecolóxica. Educación ambiental.

Recursos de equipamento Espectrofotómetros UV/Vis. Espectrofluorímetros. Fosforímetro. Determinación de tempos de vida (single photon counting). Seguimento de reaccións rápidas (STOPPED-FLOW). Fotólise de destello láser que inclúe sistema "flow-flash". Cromatógrafo de gases. Equipos HPLC e MPLC semipreparativo. Sistemas de irradiación (UV/Vis) estática. Equipo de determinación de reflectancia difusa. Radiómetro. Laboratorio de análise de residuos e augas residuais. Cromatógrafo de gases. Tomamostras de augas automático. Determinación de toxicidade e biodegradabilidade de augas e residuos. Ensaios de biodegradación e estabilidade de residuos e materiais. Plantas piloto de humidais construidos, dixestión anaerobia e compostaxe.
Resultados transferíbeis Optimización de procesos de tratamento de aguas. Valorización de residuos. Procesos e proxectos de depuración natural en pequenos núcleos. Procesos e proxectos de compostaxe de residuos orgánicos. Programas e calculadoras de pegada ecolóxica.

Membros do grupo

Dra./Dr. David Esteban Gómez
Química inorgánica
Coordinador/a
Dra./Dr. Moisés Canle López
Química física
PDI
Dra./Dr. Carlos Platas Iglesias
Química inorgánica
PDI
Dra./Dr. Emilia Iglesias Martínez
Química física
PDI
Dra./Dr. Isabel Ruíz Bolaños
Enxeñaría química
PDI
Dra./Dr. Manuel Soto Castiñeira
Enxeñaría química
PDI
Dra./Dr. Jesús Mosquera Mosquera
Química inorgánica
Contratado/a Posdoutoral
Dra./Dr. Aurora Rodríguez Rodríguez
Química inorgánica
Contratado/a Posdoutoral
Dra./Dr. Daniel Rodríguez Ramos
Química física
Contratado/a Posdoutoral
Dra./Dr. Israel Temprano Fariña
Química física
Contratado/a Posdoutoral
Charlene María Harriswangler Harriswangler
Química inorgánica
Contratado/a Predoutoral
Antía Freire García
Química inorgánica
Contratado/a Predoutoral
Mónica Andrea Paz Insua
Química orgánica
Contratado/a Predoutoral
María Costa de Dios
Química inorgánica
Contratado/a Predoutoral
María Pérez Ferreiro
Doutorando/a
Alena Voznakova
Química física
Doutorando/a
Saad Slimani Tlemcani
Doutorando/a
Dra./Dr. Marta Sánchez Núñez
Enxeñaría química
Contratado/a Proxecto
Dra./Dr. Silvio David Aguilar Ramírez
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Josep María Oliva Enrich
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Juan Pedro Merino Rusillo
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Saray Argibay Otero
C3 - Investigadores visitantes
Dra./Dr. Zenydia Marín Rodríguez
C4 - Contratados alleos
Dra./Dr. Deborah García Bello
C5 - Iniciación formación posdoutoral

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Conexión Fotocatálisis

Entidade financiadora AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC)
Investigadores principáis Marta María Castellote Armero, Gerardo Colón Ibáñez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 10/10/2023 ata 09/10/2025

Education for Sustainability 2023

Entidade financiadora Alcoa Foundation
Investigadores principáis M. Soto
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 15/09/2023 ata 31/07/2024

Agentes quelatantes para una nueva generación de Radiofármacos-CHARGER

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis PLATAS IGLESIAS, CARLOS (IP1) / ESTEBAN GÓMEZ DAVID (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2023 ata 31/08/2026

Metales e Iones Metálicos en Sistemas Biológicos (MetalBio)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Santiago Gómez Ruíz
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2023 ata 31/05/2025

Redes de Investigación: "RETANDO A LOS LIMITES DE LA FOTOCATALISIS: INTERDISCIPLINARIDAD COMO VECTOR EN EL AVANCE DE LA COMPRENSION FUNDAMENTAL Y APLICACIONES"

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Marta María Castellote Armero
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2023 ata 30/05/2025

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUCTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC 2023

Entidade financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principáis DAVID ESTEBAN GÓMEZ
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2023 ata 20/11/2026

Tratamiento de restos orgánicos mediante un proceso de degradación biológica en condiciones aerobias, en el marco del proyecto "Valorización integral de residuos grasos industriales-Reintegra

Entidade financiadora BIOMASA DEL GUADALQUIVIR S.A.
Investigadores principáis M. Soto
Tipo Contrato
Datas Dende 19/01/2023 ata 18/07/2023

Cátedra EMALCSA-UDC 2023

Entidade financiadora EMALCSA
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2023 ata 31/12/2023

Valorización de residuos lignocelulósicos en vectores energéticos (SusValEn)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2022 ata 30/11/2025

Acoplamiento entre soluciones basadas en la naturaleza y procesos de oxidación avanzada para la economía circular del agua

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Moisés Canle López(IP1) / Federico Pomar Barbeito (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2022 ata 30/11/2024

Reducción de los efectos de la presencia de antibióticos en agua

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Canle López, Moises (IP1)/Pomar Barbeito, Federico (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2022 ata 31/08/2025

Education for Sustainability

Entidade financiadora Alcoa Foundation
Investigadores principáis M. Soto
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 13/07/2022 ata 31/07/2023

Persoal investigador con traxectoria excelente

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jesús Mosquera Mosquera
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2022 ata 31/12/2025

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.EXCELENCIA 2022

Entidade financiadora Consellería de Educación
Investigadores principáis Jesús Mosquera Mosquera
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2022 ata 20/11/2026

Búsqueda de sensores indirectos para generación de alertas tempranas sobre: (i) contaminación y (ii) aparición de anomalías en EDAR

Entidade financiadora UTE URDECON S.A., Sociedad Anónima Agricultores de La Vega de Valencia y Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L.
Investigadores principáis Moisés Canle López (IP1) / José Luis Calvo Rolle (IP2)
Tipo Contrato
Datas Dende 21/12/2022 ata 21/03/2024

Cátedra EMALCSA-UDC 2022

Entidade financiadora EMALCSA
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Contrato
Datas Dende 13/12/2022 ata 31/12/2022

Eliminación de compuestos de interés en aguas ácidas de SWS

Entidade financiadora REPSOL PETRÓLEO , S.A.
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2022 ata 30/04/2023

Fe(III) T1 MRI Contrast Agents Based on Hybrid Siderophores/Graphene Oxide Materials (FERRO)

Entidade financiadora CICA - Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas
Investigadores principáis Alejandro Criado y Aurora Rodríguez Rodríguez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/11/2021 ata 31/10/2022

Polímeros supramoleculares como moldes para la síntesis de nanopartículas plasmónicas quirales

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia, Plan Nacional I+D+i/Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global
Investigadores principáis Jesús Mosquera Mosquera
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

Polímeros supramoleculares como moldes para la síntesis de nanopartículas plasmónicas quirales

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Jesús Mosquera Mosquera/ Miguel Martínez Calvo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

Education for Sustainability

Entidade financiadora Alcoa Foundation Grants (EEUU)
Investigadores principáis M. Soto
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 30/08/2021 ata 31/07/2022

Light-Driven Functionalization of Unreactive Sites Using Oxidative Amination

Entidade financiadora Croatian Science Foundation
Investigadores principáis Davor Sakic
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/02/2021 ata 21/01/2026

Cátedra EMALCSA-UDC 2021

Entidade financiadora EMALCSA
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2021 ata 12/12/2021

Estudo do potencial metanoxenico do dixestato da planta de Nostián e da súa co-dixestión con lodos de depuración.

Entidade financiadora UTE LIMPIEZAS e Concello da Coruña
Investigadores principáis M. Soto
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2021 ata 31/12/2021

Agentes de contraste para IRM basados en Hierro(III) para la Detección de Cáncer de Mama

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Rodríguez Rodríguez, Aurora
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

Plataformas Innovadoras para Aplicaciones Radiofarmacéuticas - OPTIMAL

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Carlos Platas Iglesias y David Esteban Gómez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

Ayuda para la consolidación de unidades competitivas del sistema universitario gallego (Modalidad Grupos de Potencial Crecimiento): Grupo REACT!

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2022

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Universidade da Coruña e a Fundación da Universidade da Coruña para dar continuidade ao Proxecto de investigación de arrecife artificial - PROARR

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Luis Carral Couce
Tipo Contrato
Datas Dende 10/07/2020 ata 15/06/2021

Infraestructura piloto a escala real para el monitoreo y evaluación de infraestructura verde (soluciones basadas en la naturaleza) en el Campus Central de la Universidade da Coruña

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovavación y Universidades
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 17/10/2019 ata 31/12/2021

Sondas ópticas para IMagen MOlecular en cultivos CELulares

Entidade financiadora CICA - Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas
Investigadores principáis Dr. David Esteban Gómez y Dra. Tamara Hermida Gómez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/2019 ata 30/10/2020

Education for Sustainability

Entidade financiadora ALCOA FOUNDATION USA Grant Nº 223108
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 13/09/2019 ata 16/06/2020

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS: SUPRAforORGANS

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Jesús Mosquera Mosquera
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/02/2019 ata 19/07/2020

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS. GPC

Entidade financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principáis ALBERTO DE VEGA MARTÍN
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2019 ata 20/11/2021

CAMPAÑA DE SENBILIZACION E CONCIENCIACION SOBRE A RECOLLIDA SEPARADA DE RESIDUOS DIRIXIDA A ESTUDANTES DA UDC EN ELVIÑA E A ZAPATEIRA

Entidade financiadora CESPA, CIA. ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.
Investigadores principáis M. Soto
Tipo Contrato
Datas Dende 06/11/2019 ata 30/06/2020

ESTUDIOS DE OXIDACION DE UN AGUA INDUSTRIAL EMPLEANDO OZONOLISIS

Entidade financiadora INTACTA GESTION AMBIENTAL
Investigadores principáis Moisés Cnale López
Tipo Contrato
Datas Dende 11/10/2019 ata 01/11/2019

Seguimiento de la calidad físico-química y monitorización de contaminantes emergentes en las aguas del embalse de Cecebre durante el período de estratificación

Entidade financiadora EMALCSA
Tipo Contrato
Datas Dende 23/04/2019 ata 31/12/2019

ASISTENCIA TECNICA :ESTUDIO DE OXIDACIÓN DE UN AGUA INDUSTRIAL MEDIANTE LA COMBINACIÓN O3/H202

Entidade financiadora INTACTA GESTION AMBIENTAL
Investigadores principáis Moisés Cnale López
Tipo Contrato
Datas Dende 10/01/2019 ata 09/03/2019

Evaluación de Fotocatalizadores para la descontaminación de agua

Entidade financiadora UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 05/11/2018 ata 04/05/2019

Education for Sustainability

Entidade financiadora ALCOA FOUNDATION USA Grant Nº 223022
Investigadores principáis M. Soto
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 08/08/2018 ata 30/07/2019

Red de Iones Metálicos en Sistemas Biológicos (MetalBio)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Ezequiel M. Vázquez López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 26/04/2018 ata 27/04/2020

Obxetivo científico-técnico: asistencia técnica en proxectos de Química e Medioambiente

Entidade financiadora RUSSULA, S.A.
Investigadores principáis Moisés Cnale López
Tipo Contrato
Datas Dende 07/12/2018 ata 30/09/2020

Contrato entre la UNIVERSIDAD DE A CORUÑA, CELLER LA VINYETA y la FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA para la realización de trabajos de asesoramiento y asistencia científico-técnica para ¿INNOVACIONES EN LA APLICACIÓN A BODEGA DE HUMEDALES CONSTRUIDOS (Wetlands)¿

Entidade financiadora CELLER LA VINYETA
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Contrato
Datas Dende 02/07/2018 ata 02/07/2020

Convenio de colaboración celebrado pola UDC coas universidades de Vigo e Santigao, a Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e Ecoembalajes España S.A. para o desenvolvemento da Estratexia de Economía Circular de Galicia 2018-2030

Entidade financiadora Ecoembalajes España S.A. e Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Investigadores principáis M. Soto
Tipo Contrato
Datas Dende 20/05/2018 ata 31/12/2018

Computational Study on Gadolinium-based Contrast Agents

Entidade financiadora Guerbet Group
Investigadores principáis Carlos Platas Iglesias
Tipo Contrato
Datas Dende 10/04/2018 ata 17/07/2018

R&D Services Agreement- Computational Study on Gadolinium-based Contrast Agents

Entidade financiadora Guerbet Group (Francia)
Investigadores principáis Carlos Platas Iglesias
Tipo Contrato
Datas Dende 10/04/2018 ata 17/04/2018

Monitorización y sensorización de contaminantes orgánicos emergentes en Edar Bens S.A. (BENS-REWAPO)

Entidade financiadora Edar Bens S.A.
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Contrato
Datas Dende 08/03/2018 ata 07/03/2019

Asistencia técnica para la detección de Dalapón en aguas de consumo

Entidade financiadora FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Investigadores principáis Moisés Canle López (UDC), José Manuel Orejón (EMALCSA)
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/11/2017 ata 31/12/2017

Rede Galega de Líquidos Iónicos (ReGaLIs 3.0)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Luis Miguel Varela Cabo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Ayuda para la consolidación de unidades competitivas del sistema universitario gallego (Modalidad Grupos de Potencial Crecimiento): Grupo REACT!

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GPC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis ALBERTO DE VEGA MARTÍN
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

Red de Iones Metálicos en Sistemas Biológicos (MetalBio)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Marcelino Maneiro Maneiro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+I (2017 GPC)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa L.
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Proxecto Fundación Alcoa Educación para a Sustentabilidade

Entidade financiadora Fundación Alcoa
Investigadores principáis Domingo Calvo Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2017 ata 15/07/2018

ENSAIOS DE POTENCIAL METANOXÉNICO BIOLÓXICO (BMP)

Entidade financiadora ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN METALÚRXICA DO NOROESTE ( AIMEN )
Investigadores principáis M. Soto
Tipo Contrato
Datas Dende 05/05/2017 ata 15/01/2018

NUEVA GENERACIÓN DE AGENTES DE CONTRASTE PARA IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA (IRM) ALTERNATIVOS A LOS DERIVADOS DE GADOLINIO

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Carlos Platas Iglesias/Estebán Gómez, David
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

COST-CA15209 European Network on NMR Relaxometry

Entidade financiadora EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
Investigadores principáis Danuta Kruk
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 30/09/2016 ata 29/09/2020

Estudio de potenciales bioadsorbentes para procesos de descontaminación de aguas contaminadas

Entidade financiadora Universidad Técnica de Machala
Investigadores principáis Marisela Segura Osorio y Moisés Canle López
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/06/2016 ata 01/06/2018

Sostenibilidad de recursos hídricos: reducción de contaminantes orgánicos persistentes mediante un sistema combinado de humedales y fotocatálisis heterogénea.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Moises Canle López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2019

PROYECTO INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA MEJORA HIDRODINÁMICA DEL MÓDULO DE ARRECIFE ARTIFICIAL - PROARR MEDIANTE LA APLIACIÓN DE HERRAMIENTAS CFD

Entidade financiadora ESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SUBMARINOS DE GALICIA S.l.
Investigadores principáis Luis Carral Couce
Tipo Contrato
Datas Dende 19/12/2016 ata 19/12/2017

Trabajos de asesoramiento y asistencia científico-técnica dentro del PROYECTO CFIS-ECOPHARMA con ref. nº 630255 para reunión en Manchester

Entidade financiadora Empresa Municipal Aguas de La Coruña
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Contrato
Datas Dende 18/11/2016 ata 31/12/2016

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE CORUÑA, A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDADE GALEGA NO ÁMBITO DA COMPOSTAXE

Entidade financiadora DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
Investigadores principáis M. Soto
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2016 ata 31/12/2016

Red de Iones Metálicos en Sistemas Biológicos (MetalBio)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Ezequiel M. Vázquez López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2015 ata 30/11/2017

CASTANEA FERTIPORCUS: Cooperación para o desenvolvemento dun novo proceso de fertilización do souto de castaña con xurro porcino.

Entidade financiadora BOIBEL FORESTAL S.L.
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Contrato
Datas Dende 13/07/2015 ata 30/09/2015

Redacción de memoria técnica para una planta piloto de depuración de aguas residuales de una bodega mediante humedales construidos

Entidade financiadora Celler La Vinyeta, S.L.
Investigadores principáis M. Soto
Tipo Contrato
Datas Dende 14/06/2015 ata 14/09/2015

Innovative Continuous Flow Integrative Sampler (CFIS) for Pharmaceutical Compounds Detection (CFIS-ECOPHARMA)

Entidade financiadora EU Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 21/11/2014 ata 20/11/2016

Nuevas Sondas Inteligentes para Aplicación en Imagen Molecular

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Carlos Platas Iglesias
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema Universitario de Galicia. Modalidad de redes: Rede Galega de Líquidos Iónicos (REGALIS)

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Josefa Salgado Carballo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 30/11/2015

Realización de trabajos de asesoramiento y asistencia científico-técnica dentro del PROYECTO CFIS-ECOPHARMA, con referencia nº 630255

Entidade financiadora Empresa Municipal Aguas de La Coruña
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Contrato
Datas Dende 21/11/2014 ata 31/12/2016

Reform of Education Through International Knowledge Exchange

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Oksana Rybak-Turchanina
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/12/2013 ata 30/11/2017

Performance and validation of HIGH-rate constructed WETland

Entidade financiadora ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN METALÚRXICA DO NOROESTE ( AIMEN )
Investigadores principáis Juan A. Álvarez
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/10/2013 ata 30/09/2015

Interconnecta MDFNanoglued

Entidade financiadora Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Investigadores principáis Pablo Ligero Martínez-Risco
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 03/04/2013 ata 01/01/2015

PROYECTO DE INTEGRACIÓN VERTICAL DEL CASTAÑO: DE LA MEJORA GENÉTICA A LAS PRODUCCIONES FINALES - INTEGRACASTANEA

Entidade financiadora BOIBEL Forestal S.L.
Investigadores principáis Alberto de Vega Martín
Tipo Contrato
Datas Dende 30/09/2013 ata 28/02/2015

Reconocimiento Selectivo de Aniones y Metabolitos con Actividad Biológica mediante Sistemas Macrocíclicos: Hacia Nuevas Aplicaciones en PET (ReBioPET) (EM 2012/088)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis David Esteban Gómez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 11/10/2012 ata 30/11/2015

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema Universitario de Galicia. Modalidad de redes: REDE GALEGA DE LÍQUIDOS IÓNICOS (REGALIs)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Óscar Cabeza Gras
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 10/10/2012 ata 31/12/2013

Ayuda para la Consolidación y Estructuración de unidades de investigación competitivas del SUG (MODALIDAD DE GRUPOS DE POTENCIAL CRECIMIENTO): Grupos de Investigación "QUICOOR"

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 30/11/2014

TÉCNICAS RESPIROMÉTRICAS Y ENSAYOS ANAEROBIOS APLICADOS AL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE HUMEDALES CONSTRUÍDOS

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Soto Castiñeira, Manuel
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

PRÓRROGA de Mecanismo de funcionalización de nanopartículas de carbono, inserción de aminas, aminoácidos y proteínas

Entidade financiadora Ministerio de Educación
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/01/2013

COST Action CM1006: EUFEN - European f-Elements Network

Entidade financiadora European Science Foundation (Unión Europea)
Investigadores principáis Carlos Platas Iglesias (como representante del Grupo QUICOOR de la Universidad de A Coruña)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 19/04/2011 ata 18/04/2015

Desarrollo de nanomateriales fotocatalíticos para el control de la polución

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Sistemas fuertemente correlacionados. Efectos cooperativos y teoría de enlace de valencia

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis José María Oliva Enrich
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2011

Estudio de estabilidad de los módulos del arrecife

Entidade financiadora CENTRO TECNOLÓXICO DO NAVAL GALEGO (CETNAGA)
Investigadores principáis Luis Carral Couce
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2011 ata 29/06/2012

Estudio de materiales, composición, propiedades mecánicas

Entidade financiadora CENTRO TECNOLÓXICO DO NAVAL GALEGO (CETNAGA)
Investigadores principáis Luis Carral Couce
Tipo Contrato
Datas Dende 27/10/2011 ata 30/03/2012

Estudio etológico de la población a proteger

Entidade financiadora CENTRO TECNOLÓXICO DO NAVAL GALEGO (CETNAGA)
Investigadores principáis Maria Jesús Rodríguez Guerreiro y Luis Carral Couce
Tipo Contrato
Datas Dende 03/10/2011 ata 31/01/2012

Análise dos análogos non punxentes dos capsicinoides en cultivares de pemento de Galicia e caracterización das súas propiedades para a protección vexetal

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 14/12/2010 ata 13/12/2013

Agentes de Contraste para Imagen por Resonancia Magnética: Hacia Sistemas de Mínima Toxicidad y Máxima Eficacia a Campos Magnéticos Elevados.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Ayuda para la Consolidación y Estructuración de Grupos de Investigación: Grupo "Química da coordinación - QUICOOR"

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2010

Mecanismo de funcionalización de nanopartículas de carbono, inserción de aminas, aminoácidos y proteínas

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo. Dirección General de Enseñanza Superior (DGESIC)
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2011

Convenio de colaboración entre a Universidade da Coruña e a Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) para a promoción da compostaxe no ámbito universitario

Entidade financiadora SOCIEDADE GALEGA DE MEDIOAMBIENTE (SOGAMA), S. A.
Investigadores principáis Manuel Soto
Tipo Contrato
Datas Dende 16/07/2010 ata 16/07/2011

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+I (2009): Grupo de investigación REAFOTOCON

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/11/2009 ata 31/10/2010

Development of photocatalytic nanomaterials for pollution control

Entidade financiadora Portugal-Spain Capacitation Program in Nanosciences and Nanotechnology
Investigadores principáis Moises Canle /J.L Bernardes Martins de Faria
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/07/2009 ata 31/12/2011

Investigación sobre la utilización de humedales artificiales para la depuración de aguas residuales (Biogea)

Entidade financiadora BIOGEA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/05/2009 ata 31/12/2009

Skills for Scientists

Entidade financiadora Higher Education Funding Council for England
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/02/2009 ata 30/04/2010

Ayuda para la Consolidación y Estructuración de Grupos de Investigación: Grupo "Química da coordinación - QUICOOR"

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2009

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Enxeñería química ambiental. ENQA"

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Reactividade química e fotorreactividade. REAFOTOCON"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

Tratamiento combinado de aguas residuales en digestores anaerobios y humedales de alta carga:Seguimiento 2008-2011

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Caracterización y propiedades fisicoquímicas de complejos supramoleculares.Aplicación a moléculas e iones con actividad biológica

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis EMILIA IGLESIAS MARTÍNEZ
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UDC E BIOGEA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO "INVESTIGACIÓN SOBRE A UTILIZACIÓN DE HUMEDAIS ARTIFICIAIS PARA A DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS"

Entidade financiadora BIOGEA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 06/05/2009 ata 31/12/2009

Tratamiento de Lixiviados procedentes de Vertedero de Residuos

Entidade financiadora SOGARISA
Investigadores principáis David Esteban Gómez, Antonio Manuel Rodríguez Castro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2009 ata 03/01/2010

Estudio da calidade do compost e da eficiencia da compostaxe doméstica en cinco concellos da provincia da Coruña

Entidade financiadora SOCIEDADE GALEGA DE MEDIOAMBIENTE (SOGAMA), S. A.
Investigadores principáis Manuel Soto
Tipo Contrato
Datas Dende 19/01/2009 ata 19/01/2010

CONVENIO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO I+D+I: "OPTIMIZACIÓN DO PROCESO DE REXENERACIÓN DE ACEITES USADOS" ENTRE A UDC E A EMPRESA PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL, S.L. ( PMA )

Entidade financiadora PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, SL (PMA)
Investigadores principáis J.A. Santaballa
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/01/2010

Ayuda de Contratos-Programa para Grupos de Investigación Consolidados de la UDC. Grupo "Química da Coordinación - QUICOOR"

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+i

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+I (2008): Grupo de investigación REAFOTOCON

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

Ayuda para Consolidación y Estructuración de Grupos de Investigación: Grupo "Química da coordinación - QUICOOR"

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

Asesoramento e asistencia técnica entre a Universidade da Coruña e Biogea Servicios Medioambientales S.L.

Entidade financiadora BIOGEA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.
Investigadores principáis Manuel Soto
Tipo Contrato
Datas Dende 30/09/2008 ata 30/09/2009

Elaboración de un informe de dilución y análisis de sedimentos y organismos en la ensenada de San Ciprián.

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA S.A. (ALCOA)
Investigadores principáis Andrés M. De Blas Varela; Antonio Suárez Bueres
Tipo Contrato
Datas Dende 15/04/2008 ata 01/06/2010

cONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y ALÚMINA ESPAÑOLA, S.A.

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA, S.A.
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela
Tipo Contrato
Datas Dende 15/04/2008 ata 01/06/2010

CONVENIO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO EN COMPOSTAXE DOMÉSTICA ENTRE A UDC, A SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A. E A FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDADE GALEGA ( FEUGA )

Entidade financiadora Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
Tipo Contrato
Datas Dende 03/03/2008 ata 02/03/2009

Estudio da calidade do compost e da eficiencia da compostaxe doméstica en tres concellos da provincia de A Coruña

Entidade financiadora SOCIEDADE GALEGA DE MEDIOAMBIENTE (SOGAMA), S. A.
Tipo Contrato
Datas Dende 03/03/2008 ata 02/03/2009

CONVENIO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO I+D+I: "OPTIMIZACIÓN DO PROCESO DE REXENERACIÓN DE ACEITES USADOS" ENTRE A UDC E A EMPRESA PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL, S.L. ( PMA )

Entidade financiadora PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, SL (PMA)
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa
Tipo Contrato
Datas Dende 02/01/2008 ata 31/12/2008

Diverciencia. Divulgación científica en la UDC (DC-UDC)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Moisés Canle
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2008

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+I (2007): Grupo de investigación Reafotocon

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2007

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Reactividade química e fotorreactividade. REAFOTOCON"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 26/12/2007

Caracterización y mejora de líneas de pimiento resistentes a especies de Phytophthora: Cuantificación de los patógenos y expresión del gen CASC1

Entidade financiadora INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA
Investigadores principáis José Diaz Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2010

CONTRATO ENTRE A UDC, BIOGEA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. E FEUGA PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO "INVESTIGACIÓN DUNHA NOVA TÉCNICA DE DEPURACIÓN E APROVEITAMENTO DAS AUGAS RESIDUAIS DUNHA ADEGA"

Entidade financiadora BIOGEA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2007 ata 30/09/2008

Recuperación de Plomo(II) y Cadmio(II) de Aguas Mediante Complejación Selectiva

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/11/2006 ata 23/11/2009

Complejos de los Lantánidos: Nuevos Avances en Agentes de Contraste para Resonancia Magnética de Imagen

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas/Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/12/2009

Contribución a la aplicación de técnicas fotoquímicas a la eliminación de contaminantes en la formación de aceites de origen vegetal

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa Lopez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 30/09/2006 ata 30/09/2009

COST Action D38: Metal-based Systems for Molecular Imaging Applications.

Entidade financiadora European Science Foundation (Unión Europea)
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas (por el Grupo QUICOOR de la Universidad de A Coruña)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 15/05/2006 ata 24/08/2011

Tratamento combinado de augas residuais en dixestores anaerobios e zonas húmidas de alta carga (Incentivo)

Entidade financiadora Consellería de Innovación e Industria
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2007

CONTRATO DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A UDC E A ASOCIACIÓN ADEGA

Entidade financiadora ASOCIACIÓN ADEGA
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Contrato
Datas Dende 20/02/2006 ata 31/12/2006

Estudio termodinámico y cinético integrado con derivados de interés farmacológico en presencia de receptores moleculares

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Emilia Iglesias Martínez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/12/2005 ata 31/12/2008

Tratamiento combinado de aguas residuales en digestores anaerobios y humedales de alta carga

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/12/2005 ata 30/12/2008

Degradación de fármacos y cosméticos mediante procesos avanzados de oxidación.

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 09/08/2005 ata 08/09/2008

Degradación de fármacos y cosméticos mediante procesos avanzados de oxidación.

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 09/08/2005 ata 08/08/2008

Aplicación y estudio de compuestos fenlólicos en la resistencia del pimiento de padrón A Verticillium dahliae.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/08/2005 ata 05/08/2007

Mecanismos de oxidación celular: aproximación cinetoquímica in vitro.(INCENTIVO)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/07/2005 ata 13/09/2008

CONTRATO ENTRE A UDC, AQUAGEST, S.A. E FEUGA PARA REALIZACIÓN PROXECTO "DESEÑO DUN SISTEMA DE DEPURACIÓN ANAEROBIO CON DIXESTIÓN HIDROLÍTICA E HUMEDAL FINAL"

Entidade financiadora AQUAGEST, S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 02/01/2005 ata 31/10/2007

CONTRATO DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A UDC E A ASOCIACIÓN ADEGA

Entidade financiadora ASOCIACIÓN ADEGA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2005 ata 01/01/2006

Mecanismos de oxidación celular: aproximación cinetoquímica in vitro.

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 13/12/2004 ata 12/12/2007

CONTRATO PARA A REALIZACIÓN DEL CONGRESO COST D18 ANNUAL WORKSHOP ( A CORUÑA 23-25 SEPTIEMBRE 2004)

Entidade financiadora EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
Tipo Contrato
Datas Dende 23/09/2004 ata 25/09/2004

CONTRATO ENTRE ALUMINA ESPAÑOLA Y LA UDC PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN "ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE SAN CIPRIÁN EN EL MEDIO MARINO Y DEL EFECTO DE SU CONTENIDO EN ALUMINIO"

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA, S.A.
Investigadores principáis Andrés de Blas Varela
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2004 ata 01/07/2007

Aplicación de medios microestructurados al estudio del equilibrio ceto-enólico y reactividad de enol-enolato e iones diazonio

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/11/2003 ata 14/11/2004

Diseño de Resinas de Cambio Iónico para la Extracción de Plomo(II) y Cadmio(II) de Aguas Contaminadas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 30/10/2003 ata 29/10/2006

Complejos de Vanadio Miméticos de la Insulina

Entidade financiadora universidade da Coruña
Investigadores principáis Fernando Avecilla Porto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/09/2003 ata 31/10/2004

Modelización cinética in vitro de mecanismos de oxidación celular (Incentivo)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/2003 ata 15/07/2005

Estudio de la resistencia en Capsicum annuum y Capsicum chinense frente a Verticillium dahliae e a súa cuantificación en planta

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ángeles Bernal Pita da Veiga
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2003 ata 31/12/2005

Contrato para realización de informe sobre posibles efectos del aluminio contenido en los efluentes de la planta de obtención de alúmina que tiene Alcoa en San Ciprián en el medio marino.

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA, S.A.
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela/Antonio Suárez Bueres
Tipo Contrato
Datas Dende 16/05/2003 ata 31/05/2003

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UDC Y ALUMINA ESPAÑOLA, S.A. (ALCOA)

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA S.A. (ALCOA)
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela / Antonio Suárez Bueres
Tipo Contrato
Datas Dende 16/05/2003 ata 31/05/2003

Propiedades absorbentes de la biomasa marina: estudio físico-quimico de la adsorción de metales pesados y otros contaminantes sobre macroalgas marinas (BISORMET)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Manuel Esteban Sastre de Vicente
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 20/09/2002 ata 20/09/2005

Modelización cinética in vitro de mecanismos de oxidación celular (COM)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 20/09/2002 ata 20/09/2005

Reducción de contaminantes nas augas mediante procedementos de oxidación avanzada

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 18/09/2002 ata 18/09/2005

Reducción de contaminantes en las aguas mediante procedimientos de oxidación avanzada

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 18/09/2002 ata 18/09/2005

Complejos de los lantánidos con potenciales aplicaciones tecnológicas (Incentivo para Participación en otros Programas Nacionales o Internacionales)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/08/2002 ata 31/07/2005

Toward a core organic chemistry curriculum for Latin American universities

Entidade financiadora Internacional Union of pure and applied chemistry
Investigadores principáis Norma Núdelman
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/07/2002 ata 08/06/2006

Desarrollo de producto ignífugo para el tratamiento de la madera en profundidad, en el marco de proyecto de Xunta de Galicia, programa de Tecnología de los Materiales, convocatoria 2002

Entidade financiadora MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L.
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela/Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2002 ata 31/10/2003

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L. Y LA UDC PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE I+D (Para el Desarrollo de un Producto Ignífugo para la Madera)

Entidade financiadora Molduras del Noroeste S.L.
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela / Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2002 ata 01/11/2003

Complejos de los Lantánidos con Potenciales Aplicaciones Tecnológicas

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 28/12/2001 ata 26/06/2005

Desarrollo tecnológico y protección del medio ambiente en el área de la Energía Nuclear

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Investigador Principal
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 08/10/2001 ata 08/10/2003

Degradación química y fotoquímica y biotoxicidad de herbicidas. Estudio cinético de la degradación química y fotoquímica de herbicidas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa Lopez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2002

Cambios ambientales en la costa noroeste peninsular durante el pleistoceno superior holoceno: análisis de los sistemas costeros y fluviales asociados y de la situación actual.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis María Ángela Alonso Millán
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2003

CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN AGBAR, UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y FEUGA

Entidade financiadora FUNDACIÓN AGBAR
Tipo Contrato
Datas Dende 20/11/2001 ata 31/12/2002

CONTRATO UDC, LAGARES INGENIERÍA Y MANCOMUNIDAD DE AY. AREA METROPOLITANA DE CORUÑA PARA ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROYECTO DE MOTIVACIÓN SOCIAL Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RSU

Entidade financiadora Mancomunidade de concellos da área metropolitana de A Coruña e Lagares Ingeniería
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Contrato
Datas Dende 29/06/2001 ata 31/12/2001

CONVENIO PARA O DESENROLO DO PROXECTO I+D INDUSTRIAL "OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO CON PROPIEDADES ANTIINCRUSTANTES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE EMBARCACIONES" ENTRE A UDC E A EMPRESA JESÚS ÁLVAREZ CHINCHILLA

Entidade financiadora JESÚS ÁLVAREZ CHINCHILLA, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 02/01/2001 ata 01/01/2002

Cambios ambientales en la costa No peninsular durante el Pleistoceno superior y el Holoceno: Análisis de los sistemas costeros y fluviales asociados y de la situación actual

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis María Ángela Alonso Millán
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 28/12/2000 ata 27/12/2003

Estudio cinético de la degradación química y fotoquímica de herbicidas

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 28/12/2000 ata 27/12/2003

Química supramolecular en la actividad de las ciclodextrinas y disoluciones micelares en reacciones de nitrosación y dediazonización.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/12/2000 ata 20/12/2003

Degradación de insecticidas en medio acuoso: implicaciones medioambientales

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 11/09/2000 ata 11/09/2003

Degradación de insecticidas en medio acuoso: implicaciones medioambientales.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 11/09/2000 ata 11/09/2003

Research and Training Network on Molecular Level Devices and Machines

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Luigi Fabbrizzi
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/09/2000 ata 30/09/2004

Contribución al estudio de las interacciones de ácidos orgánicos en aguas naturales

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Manuel Esteban Sastre de Vicente
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2002

Degradación de insecticidas en medio acuoso: implicaciones medioambientales

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa Lopez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2002

Desarrollo de un nuevo producto con propiedades antiadherentes y desincrustantes para cascos de barcos

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2001

Aplicación de Compuestos Macrocíclicos para la Extracción Selectiva de Metales Pesados Tóxicos.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2002

Fotodegradación de pesticidas comúnmente presentes en aguas naturales mediante fotosensibilización. Programa de Acciones Integradas entre España y Portugal

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Cultura
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa Lopez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2001

Fotodegradación de pesticidas con radiación UV: una tecnología limpia para un mundo limpio

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis J.A. Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2000

Inventario y análisis de vertidos industriales

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE NARÓN
Investigadores principáis Eugenio Muñoz Camacho
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2000 ata 01/07/2001

COST Action D18: Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy.

Entidade financiadora European Science Foundation (Unión Europea)
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas (por el Grupo QUICOOR de la Universidad de A Coruña)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/10/1999 ata 30/09/2006

Estudio in vitro del mecanismo de oxidación de compuestos nitrogenados y azufrados mediante compuestos modelo que imiten el comportamiento del sistema de peroxidasa/ agua oxigenada/ haluro.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/08/1999 ata 25/08/2001

Fotodegradación de pesticidas de uso común en la agricultura. ¿Una alternativa para la obtención de agua de bebida más sana?

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/06/1999 ata 25/06/2000

Fotodegradación de pesticidas de uso común na agricultura¿unha alternativa para a obtención de auga de bebida máis sán?.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/06/1999 ata 25/06/2000

Análisis de las alteraciones en sistemas costeros y fluviales del litoral lucense debido a estructuras antrópicas.Modificaciones de la dinámica natural y condiciones físico-químicas.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/05/1999 ata 06/05/2000

Desarrollo de Nuevas Aplicaciones de Complejos de los Lantanidos con Ligandos Encapsulantes

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Rufina Bastida de la Calle / Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1999 ata 31/12/2000

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas en digestores de simple y doble etapa en planta piloto

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1999 ata 31/12/2001

Fotodegradación de contaminantes comunes de las aguas naturales: pesticidas y derivados de los mismos generados durante la potabilización

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 28/05/1998 ata 28/05/1999

Oxidación enzimática de compuestos nitrogenados por sistemas {peroxidasa/H2O2/X-}. Implicación en procesos de citotoxicidad

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1998 ata 31/12/1998

Eliminación de Boro en vertidos industriales

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Eugenio Muñoz Camacho
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1998 ata 31/12/1998

Procesos fotoquímicos de generación de radicales a partir de compuestos nitrogenados de relevancia biológica y medio ambiental.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 12/12/1997 ata 12/12/1998

Reactividad de compuestos beta-dicarbonílicos de interés biológico en presencia de agregados micelares y ciclodextrinas.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/1997 ata 01/10/2000

Depuración anaerobia de aguas residuales urbanas en digestores de simple y doble etapa a escala de laboratorio y planta piloto

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/08/1997 ata 01/08/1998

Química ácido-base en medios salinos concentrados: incorporación de metodoloxía teórica actual

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Manuel esteban Sastre de Vicente
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/1999

Hidrólisis anaerobia de lodos primarios y de aguas residuales urbanas para la optimización del tratamiento aerobio secundario.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/1999

Degradación fotoquímica de polutantes comunes de las aguas naturales: pesticidas y plaguicidas de uso agrícola y haloderivados de los mismos generados durante la desinfección de aguas

Entidade financiadora MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1999

Degradación fotoquímica de polutantes comunes de las aguas naturales: pesticidas y plaguicidas de uso agrícola y haloderivados de los mismos

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1999

Nuevos Ligandos Encapsulantes para la Complejación Selectiva de Metales Pesados Tóxicos.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/07/1996 ata 30/06/1998

Hacia Nuevos Sistemas Macrocíclicos Polinucleares

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Rufina Bastida de la Calle / Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/12/1998

Estudio estructural de medios biomiméticos y su influencia en reacciones de nitrosación

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Productos potencialmente tóxicos en la cloración de aguas naturales. Mecanismos de formación de nitrilos, ácidos haloacéticos y degradación de pesticidas nitrogenados.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Productos potencialmente tóxicos en la cloración de aguas naturales. Mecanismos de formación de nitrilos, ácidos haloacéticos y degradación de pesticidas nitrogenados

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa Lopez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1995 ata 31/12/1996

Productos secundarios en los procesos de potabilización de aguas. Estudio cinético y analítico

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1994 ata 31/12/1995

Estudio de las series históricas de datos oceanográficos (proyecto radiales)

Entidade financiadora Instituto Español de Oceonografía
Investigadores principáis Luis Valdés Santurio
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1994 ata 31/12/1996

Caracterización y alternativas de tratamiento de aguas residuales urbanas y efluyentes de polígonos industriales.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Rafael Blázquez Caeiro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/01/1993 ata 13/01/1994

Estudio cinético de reacciones de n-cloro compuestos con agentes clorantes y con el ión nitrito

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Pilar Rodríguez Barro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1993 ata 01/01/1994

Seguimiento de la contaminación producida por el accidente del petrolero "Aegean Sea". Efectos en el ecosistema pelágico

Entidade financiadora Dirección General de Medio Ambiente
Investigadores principáis Manuel Varela Rodríguez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1993 ata 31/03/1994

Caracterización y tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas y efluentes de polígonos industriales

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Rafael Blázquez Caeiro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1993 ata 01/01/1996

Relaciones entre producción total, nueva y exportada y acumulación de materiales biogénicos en un área de afloramiento

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Antonio Bode Riestra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1993 ata 31/12/1995

Cinética de las reacciones de halogenación de pesticidas nitrogenados de interés ambiental

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Xose Luis Armesto Barbeito
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1992 ata 31/12/1993

Biología reproductiva y larvaria de la sardina y sus factores condicionantes (SARP)

Entidade financiadora Caycyt
Investigadores principáis Eduardo López-Jamar Martínez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/09/1991 ata 31/08/1994

Estudios teóricos de biotoxicidad mediante simulación electroquímica de membranas celulares

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Manuel Esteban Sastre de Vicente
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1991 ata 31/12/1992

Estudio ecológico del sistema pelágico en la plataforma de La Coruña

Entidade financiadora Instituto Español de Oceonografía
Investigadores principáis Manuel Varela Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1991 ata 31/12/1993

Programa coordinado de Ecología Marina para la obtención de una serie histórica de datos Oceanográficos

Entidade financiadora Instituto Español de Oceonografía
Investigadores principáis Manuel Varela Rodríguez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1991 ata 31/12/1993

Desarrollo de un sistema experto de generación de gas inerte en buques

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1990 ata 31/12/1990

Estudios cinéticos de las reacciones de cloración de compuestos orgánicos nitrogenados

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Xosé Luis Armesto Barbeito
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1990 ata 31/12/1990

Photocatalyst element for fluid decontamination / Elemento fotocatalizador para descontaminación de fluidos / Élément photocatalyseur pour la décontamination de fluides

Tipo Patente
Entidade UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
Autores/as Daniel R. Ramos, M. Canle López, JUAN A. SANTABALLA, Silvio Aguilar
Data de solicitude 28/12/2021

ELEMENTO FOTOCATALIZADOR PARA DESCONTAMINACION DE FLUIDOS

Tipo Patente
Entidade
Autores/as D.R. Ramos, Canle, Moises, Arturo Santaballa, Silvio Aguilar
Data de solicitude 29/12/2020

Ligandos Tetraazamacrocíclicos y los Correspondientes Complejos de Níquel Útiles como Agentes de Contraste

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña
Autores/as Carlos Platas-Iglesias, D. Esteban-Gómez, Rosa Pujales-Paradela
Data de solicitude 04/11/2019
Data de concesión 14/05/2020

Ligandos Tetraazamacrocíclicos y los Correspondientes Complejos de Níquel Útiles como Agentes de Contraste

Tipo Patente
Entidade
Autores/as Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, R. Pujales-Paradela
Data de solicitude 07/11/2018
Data de concesión 15/09/2020

Complejos de Rutenio para el tratamiento del cancer

Tipo Patente
Entidade UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Autores/as Jéssica Rodríguez, José L. Mascareñas, Couceiro, J, Jesús Mosquera, M. Eugenio Vázquez, Juan Arias Sanz
Data de solicitude 20/12/2016
Data de concesión 21/06/2017

Módulo para formación de arrecifes artificiales - Contrato de explotación de resultados

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Carral Couce L.M., José Ángel Fraguela-Formoso, Vicente Díaz Casás, Carlos Álvarez-Feal, Sara Ferreño González, Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro
Data de solicitude 05/02/2015
Data de concesión 31/01/2017

Módulo para formación de arrecifes artificiales

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Carral Couce L.M., José Ángel Fraguela-Formoso, Vicente Díaz Casás, Carlos Álvarez-Feal, Sara Ferreño González, Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro
Data de solicitude 03/02/2015
Data de concesión 31/01/2017

Accesorio de montaje para sustitución de lámparas de alta eficiencia lumínica

Tipo Modelo de Utilidade
Entidade
Autores/as Carlos Álvarez-Feal, Carral Couce L.M., Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro
Data de solicitude 20/08/2014
Data de concesión 30/03/2015

Chelates of Lead(II) and Bismuth(III) Based on Trans-Di-N-picolinate tetraazacycloalkanes

Tipo Patente
Entidade Centre Nacional de la Recherche Scientifique (CNRS)
Autores/as Raphaël Tripier, Carlos Platas-Iglesias, Luis M. P. Lima, Maryline Beyler
Data de solicitude 06/06/2013
Data de concesión 11/12/2014

Compuesto para la extracción selectiva de estroncio (II) y plomo (II)

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as David Esteban, Raquel Ferreiros Martínez, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Carlos Platas Iglesias
Data de solicitude 27/07/2009
Data de concesión 22/11/2011

Compuesto para la extracción selectiva de los iones lantánidos

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Carlos Platas Iglesias, David Esteban, Marta Mato Iglesias, Adrián Roca Sabio
Data de solicitude 03/11/2008
Data de concesión 10/01/2011

Compuesto para la eliminación y recuperación de plomo en aguas residuales y potables.

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, David Esteban Gómez
Data de solicitude 11/08/2003
Data de concesión 23/06/2006

Microgotero-jeringa para infusion intravenosa continua en declinacion exponencial decreciente

Tipo Patente
Entidade
Autores/as Pablo Latorre Uriel, Fernando Fernández Rodríguez, J. A. SANTABALLA
Data de solicitude 26/01/1996
Data de concesión 01/08/1996

Unravelling the 6sp<--6s Absorption Spectra of Bi(III) Complexes

Autores/as C. Harriswangler, Fátima Lucio-Martínez, Aurora Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS
DOI https://doi.org/10.1039/d3dt03744d

Solvent-dependent iodide interactions in LiO2 electrolytes ¿ a molecular dynamics study

Autores/as Jónsson, Erlendur, Berge, Astrid H., Grey, Clare P., Israel Temprano
Revista FARADAY DISCUSSIONS Vol. 248 (páxs. 145 ata 159)
DOI https://doi.org/10.1039/d3fd00090g

Activation of the Lone Pair Through Carboxylate Oxygen Atoms: Effects on [nat/203Pb]Pb(II) Complexation

Autores/as C. Harriswangler, B. L. McNeil, I. Brandariz-Lendoiro, Laura Valencia, David Esteban-Gómez, Caterina F. Ramogida, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL
DOI https://doi.org/10.1002/chem.202400434

Endeavor toward Redox-Responsive Transition Metal Contrast Agents Based on the Cross-Bridge Cyclam Platform

Autores/as Rocio Uzal-Varela, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Daniella Lalli, Laura Valencia, M. Maneiro, Mauro Botta, Emilia Iglesias Martínez, David Esteban-Gómez, Goran Angelovski, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 63 Núm. 3 (páxs. 1575 ata 1588)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c03486

Exploring the limits of ligand rigidification in transition metal complexes with mono-N-functionalized pyclen derivatives

Autores/as Gwladys Nizou, Zoltán Garda, Enikö Molnár, David Esteban-Gómez, Mariane Le Fur, Olivier Fougère, Olivier Rousseaux, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier, Gyula Tircsó, Maryline Beyler
Revista INORGANIC CHEMISTRY

Configuration of ammonia on Cu{311}: Infrared spectroscopy and first-principles theory

Autores/as Krit Sitathani, Israel Temprano, Stephen J. Jenkins
Revista JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Vol. 160 (páxs. 054703 ata 054703)
DOI https://doi.org/10.1063/5.0187552

Exploring the use of rigid 18-membered macrocycles with amide pendant arms for Pb(II)-based radiopharmaceuticals

Autores/as C. Harriswangler, B. L. McNeil, I. Brandariz-Lendoiro, Fátima Lucio-Martínez, Laura Valencia, David Esteban-Gómez, Caterina F. Ramogida, C. Platas-Iglesias
Revista Inorganic Chemistry Frontiers
DOI https://doi.org/10.1039/d3qi02354k

Mechanism of ORR and OER in non-aqueous electrolytes: general discussion

Autores/as Attard, Gary A., Bruce, Peter G., Calvo, Ernesto J., Chen, Yuhui, Curtiss, Larry A., Dewar, Daniel, Ellison, James H. J., Fernández-Vidal, Julia, Freunberger, Stefan A., Gao, Xiangwen, Grey, Clare P., Hardwick, Laurence J., Horwitz, Gabriela, Janek, Juergen, Johnson, Lee R., Jónsson, Erlendur, Karunarathne, Shadeepa, Karunarathne, Shadeepa, Matsuda, Shoichi, Menkin, Svetlana, Mondal, Soumyadip, Nakanishi, Shuji, Ortiz-Vitoriano, Nagore, Peng, Zhangquan, Rivera, Juan Pablo, Israel Temprano, Uosaki, Kohei, Wachsman, Eric D., Wu, Yiying, Ye, Shen
Revista FARADAY DISCUSSIONS Vol. 248 (páxs. 210 ata 249)
DOI https://doi.org/10.1039/d3fd90060f

Towards practical metal¿oxygen batteries: general discussion

Autores/as Archer, Lynden A., Bruce, Peter G., Calvo, Ernesto J., Dewar, Daniel, Ellison, James H. J., Freunberger, Stefan A., Gao, Xiangwen, Hardwick, Laurence J., Horwitz, Gabriela, Janek, Jürgen, Johnson, Lee R., Jordan, Jack W., Matsuda, Shoichi, Menkin, Svetlana, Mondal, Soumyadip, Qiu, Qianyuan, Samarakoon, Thukshan, Israel Temprano, Uosaki, Kohei, Vailaya, Ganesh, Wachsman, Eric D., Wu, Yiying, Ye, Shen
Revista FARADAY DISCUSSIONS Vol. 248 (páxs. 392 ata 411)
DOI https://doi.org/10.1039/d3fd90062b

Materials for stable metal¿oxygen battery cathodes: general discussion

Autores/as Attard, Gary A., Calvo, Ernesto J., Curtiss, Larry A., Dewar, Daniel, Ellison, James H. J., Gao, Xiangwen, Grey, Clare P., Hardwick, Laurence J., Horwitz, Gabriela, Janek, Juergen, Johnson, Lee R., Jordan, Jack W., Matsuda, Shoichi, Mondal, Soumyadip, Neale, Alex R., Ortiz-Vitoriano, Nagore, Israel Temprano, Vailaya, Ganesh, Wachsman, Eric D., Wang, Hsien-Hau, Wu, Yiying, Ye, Shen
Revista FARADAY DISCUSSIONS Vol. 248 (páxs. 75 ata 88)
DOI https://doi.org/10.1039/d3fd90059b

Preparation, characterization and testing of a bulky non-supported photocatalyst for water pollution abatement

Autores/as Silvio Aguilar, Daniel R. Ramos, A. Santaballa, MOISÉS L. CANLE
Revista CATALYSIS TODAY

`Campus, Home, City: Laboratories of Change', the Education for Sustainability Program of the University of a Coruña

Autores/as SOTO, Manuel, Pedro Vega-Marcote, D. Calvo Dopico, V. Torrijos, Martina Dono
Revista Journal of Sustainability Perspectives (páxs. 263 ata 270)
DOI https://doi.org/10.14710/jsp.2023.20713

Rigid H4OCTAPA derivatives as model chelators for the development of Bi(III)-based radiopharmaceuticals

Autores/as Fátima Lucio-Martínez, David Esteban-Gómez, L. Valencia, David Horváth, Dániel Szücs, Anikó Fekete, Dezsö Szikra, Gyula Tircsó, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS
DOI https://doi.org/10.1039/d2cc06876a

Bipyridil-based chelator for Gd(III) complexation: kinetic, structural and relaxation properties

Autores/as Szilvia Bunda, Norbert Lihi, Zsófia Szanisló, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Monika Keri, Gábor Papp, Ferenc Krisztián Kálmán
Revista DALTON TRANSACTIONS
DOI https://doi.org/10.1039/d3dt02806b

Effect of Magnetic Anisotropy on the 1H NMR Paramagnetic Shifts and Relaxation Rates of Small Dysprosium(III) Complexes

Autores/as C. Harriswangler, Fátima Lucio-Martínez, L. Godec, Lohona K. Soro, S. Fernández-Fariña, L. Valencia, Aurora Rodríguez-Rodríguez, D. Esteban-Gómez, Loïc J. Charbonnière, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 14326 ata 14338)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c01959

H3nota derivatives possessing picolyl and picolinate pendants for Ga3+ coordination and 67Ga3+ radiolabeling

Autores/as Axia Marlin, Angus Koller, Enikö Madarasi, Marie Cordier, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Gyula Tircsó, Eszter Boros, Véronique Patinec, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c01417

Donor Radii in Rare-Earth Complexes

Autores/as C. Harriswangler, Juan C. Frías, M. Teresa Albelda, Laura Valencia, Enrique García-España, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 62 Núm. 41 (páxs. 17030 ata 17040)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c03126

Surfactant Layers on Gold Nanorods

Autores/as Jesús Mosquera, Da Wang, Bals, Sara, Liz Marzán, Luis
Revista ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH Vol. 56 (páxs. 1204 ata 1212)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.accounts.3c00101

Associative pyridinium electrolytes for air-tolerant redox flow batteries

Autores/as Carrington, Mark E., Soko¿owski, Kamil, Jónsson, Erlendur, Zhao, Evan Wenbo, Graf, Anton M., Israel Temprano, McCune, Jade A., Grey, Clare P., Scherman, Oren A.
Revista NATURE Vol. 623 (páxs. 949 ata 955)
DOI https://doi.org/10.1038/s41586-023-06664-7

Plastic debris in lakes and reservoirs

Autores/as Nava, Veronica, Chandra, Sudeep, Aherne, Julian, Alfonso, Maria B., Antao-Geraldes, Ana M., Attermeyer, Katrin, Roberto Bao, Bartrons, Mireia, Berger, Stella A., Biernaczyk, Marcin, Bissen, Raphael, Brookes, Justin D., Brown, David, Canedo-Argueelles, Miguel, Canle, Moises, Capelli, Camilla, Rafael Carballeira, Jose luis Cereijo, Chawchai, Sakonvan, Christensen, Soren T., Christoffersen, Kirsten S., de Eyto, Elvira, Jorge Delgado Martín, Dornan, Tyler N., Doubek, Jonathan P., Dusaucy, Julia, Erina, Oxana, Ersoy, Zeynep, Feuchtmayr, Heidrun, Frezzotti, Maria Luce, Galafassi, Silvia, Gateuille, David, Goncalves, Vitor, Grossart, Hans-Peter, Hamilton, David P., T.D. Harris, Kangur, Kuelli, Kankilic, Goekben Basaran, Kessler, Rebecca, Kiel, Christine, Krynak, Edward M., Leiva-Presa, Angels, Lepori, Fabio, Matias, Miguel G., Matsuzaki, Shin-ichiro S., McElarney, Yvonne, Messyasz, Beata, Mitchell, Mark, Mlambo, Musa C., Motitsoe, Samuel N., Nandini, Sarma, Orlandi, Valentina, Owens, Caroline, Ozkundakci, Deniz, Pinnow, Solvig, Pociecha, Agnieszka, Raposeiro, Pedro Miguel, Room, Eva-Ingrid, Rotta, Federica, Salmaso, Nico, Sarma, S. S. S., Sartirana, Davide, Scordo, Facundo, Sibomana, Claver, Siewert, Daniel, Stepanowska, Katarzyna, Tavsanoglu, UlkU Nihan, Tereshina, Maria, Thompson, James, Tolotti, Monica, Valois, Amanda, Verburg, Piet, Welsh, Brittany, Wesolek, Brian, Weyhenmeyer, Gesa A., Wu, Naicheng, Zawisza, Edyta, Zink, Lauren, Leoni, Barbara
Revista NATURE Vol. 619 Núm. 7969 (páxs. 317 ata +)
DOI https://doi.org/10.1038/s41586-023-06168-4

Horizontal flow aerated constructed wetlands for municipal wastewater treatment: The influence of bed depth

Autores/as A. Pascual, J.A. Álvarez, D. de la Varga, C.A. Arias, D. Van Oirschot, R. Kilian, M. Soto
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 908 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168257

Solar-assisted photodegradation of pesticides over pellet-shaped TiO2-kaolin catalyic macrocomposites at semi-pilot-plant scale: elucidation of photo-mechanisms and water matrix effect

Autores/as K. Jiménez-Bautista, Antonio Gascó, Daniel Rodríguez Ramos, E. Palomo, V. Muelas-Ramos, Canle, Moises, D. Hermosilla, Ana Bahamonde
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

Probing Tyrosine Nitration with a Small Tb(III)-Metallopeptide

Autores/as Rosalía Sánchez-Fernández, Agustín Sánchez-Temprano, David Esteban-Gómez, Elena Pazos
Revista CHEMBIOCHEM
DOI https://doi.org/10.1002/cbic.202300072

A Systematic Investigation of the NMR Relaxation Properties of Fe(III)-EDTA Derivatives and Their Potential as MRI Contrast Agents

Autores/as Rocio Uzal-Varela, Fátima Lucio-Martínez, Alessandro Nucera, Mauro Botta, David Esteban-Gómez, Laura Valencia, Aurora Rodriguez-Rodriguez, Carlos Platas-Iglesias
Revista Inorganic Chemistry Frontiers
DOI https://doi.org/10.1039/d2qi02665a

Magnetic and relaxation properties of Vanadium(IV) complexes: An integrated 1H relaxometric, EPR and computational study

Autores/as Valeria Lagostina, Fabio Carniato, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Mario Chiesa, Mauro Botta
Revista Inorganic Chemistry Frontiers
DOI https://doi.org/10.1039/d2qi02635j

Informal waste pickers in guayaquil: Recycling rates, environmental benefits, main barriers, and troubles. Heliyon 9(7): e19775

Autores/as J. Hidalgo-Crespo, Amaya-Rivas, J.L., I. Ribeiro, M. Soto, P. Zwolinski
Revista HELIYON Vol. 9 Núm. 7 (páxs. 1 ata 16)
DOI https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19775

Common Reactivity and Properties of Heme Peroxidases: A DFT Study of Their Origin

Autores/as Daniel R. Ramos, Paul G. Furtmüller, Christian Obinger, Ángeles Peña-Gallego, Ignacio Pérez-Juste, Arturo Santaballa
Revista ANTIOXIDANTS Vol. 12
DOI https://doi.org/10.3390/antiox12020303

Dendrimers: Exploring Their Wide Structural Variety and Applications

Autores/as María Pérez Ferreiro, Adrián M. Abelairas, Criado, Alejandro, I. Jénnifer Gómez, Jesús Mosquera
Revista POLYMERS Vol. 15
DOI https://doi.org/10.3390/polym15224369

Cobalt impregnation on titania photocatalysts enhances Vis phenol photodegradation

Autores/as S. Belekbir, M. El Azzouzi, L. Rodríguez-Lorenzo, A. El Hamidi, JUAN ARTURO SANTABALLA, MOISÉS CANLE
Revista MATERIALS Vol. 16 Núm. 11 (páxs. 4134 ata 4152)
DOI https://doi.org/10.3390/ma16114134

The Role of Personality in the Adoption of Pro-Environmental Behaviors through the Lens of the Value-Belief-Norm Theory.

Autores/as J. Hidalgo-Crespo, A. Velastegui-Montoya, Amaya-Rivas, J.L., Soto, M., A. Riel
Revista Sustainability Vol. 15 (páxs. 1 ata 25)
DOI https://doi.org/10.3390/su151712803.

A snapshot on the occurrence and risk assessment of persistent organic pollutants in an urban river at the end of an exceptionally dry period

Autores/as A.M. Antão-Geraldes, M. Canle
Revista Applied Sciences Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 146 ata 146)
DOI https://doi.org/10.3390/app13010146

Inactivation of E. coli and S. aureus by novel binary clay/semiconductor photocatalytic macrocomposites under UVA and sunlight irradiation

Autores/as Silvio Aguilar, B. Guerrero, A. Benitez, Daniel R. Ramos, Juan Arturo Santaballa López, Moisés Canle, D. Rosado, J. Moreno-Andrés
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING Vol. 11 (páxs. 110813 ata 110813)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.110813

Sustainable wastewater treatment using a new combined hybrid digester ¿ Constructed wetland system

Autores/as M.Sánchez, I. Ruiz, M. Soto
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING Vol. 11 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.110861

Combining constructed wetlands and UV photolysis for the advanced removal of organic matter, nitrogen and emerging pollutants from wastewater

Autores/as M. Sánchez, M. I. Fernández, RUIZ, Isabel, CANLE, Moises, SOTO, Manuel
Revista Environments Vol. 10 Núm. 3 (páxs. 35 ata 35)
DOI https://doi.org/10.3390/environments10030035

Tuning the Growth of Chiral Gold Nanoparticles Through Rational Design of a Chiral Molecular Inducer

Autores/as K. Van Gordon, Baúlde, S., M. Mychinko, W. Heyvaert, M. Obelleiro-Liz, Criado, Alejandro, Bals, Sara, Luís M. Liz Marzán, Jesús Mosquera
Revista Nano Letters Vol. 23 (páxs. 9980 ata 9986)

Synergistic Degradation Mechanism in Single Crystal Ni-Rich NMC//Graphite Cells

Autores/as Páez Fajardo, Galo J., Fiamegkou, Eleni, Gott, James A., Wang, Heng, Israel Temprano, Seymour, Ieuan D., Ogley, Matthew J. W., Menon, Ashok S., Stephens, Ifan E. L., Ans, Muhammad, Lee, Tien-Lin, Thakur, Pardeep K., Dose, Wesley M., De Volder, Michaël F. L., Grey, Clare P., Piper, Louis F. J.
Revista ACS Energy Letters Vol. 8 (páxs. 5025 ata 5031)
DOI https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c01596

Separate Collection of Bio-Waste in General Areas of University Centers

Autores/as V. Torrijos, M. Dono, M. Soto
Revista Journal of Sustainability Perspectives (páxs. 490 ata 498)
DOI https://doi.org/10.14710/jsp.2023.20849

Evaluation of the Green Campus Program at the University of A Coruña

Autores/as M. Dono, V. Torrijos, Soto, M.
Revista Journal of Sustainability Perspectives (páxs. 314 ata 327)
DOI https://doi.org/10.14710/jsp.2023.20839

DEFINITION OF AN ARTIFICIAL REEF UNIT THROUGH HYDRODYNAMIC AND STRUCTURAL (CFD AND FEM) MODELS , APPLICATION TO THE ARES-BETANZOS ESTUARY

Autores/as María Isabel Lamas-Galdo, Rodriguez Guerreiro, M.J., Javier Lamas Vigo, Ismael Ameneiros Rodríguez, Ricardo Veira Lorenzo, Juan Carlos Carral Couce, Luis Carral Couce
Revista Journal of Marine Science and Engineering Vol. 10 Núm. 230 (páxs. 1 ata 21)

DEFINITION OF AN ARTIFICIAL REEF UNIT THROUGH HYDRODYNAMIC AND STRUCTURAL (CDF AND FEM) MODELS ¿ APPLICATION TO THE ARES-BETANZOS ESTUARY

Autores/as Isabel Lamas-Galdo, Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Javier Lamas Vigo, Ismael Ameneiros Rodríguez, Ricardo Veira Lorenzo, Juan Carlos Carral Couce, Luis Carral Couce
Revista Journal of Marine Science and Engineering Vol. 230 Núm. 10 (páxs. 3 ata 14)
DOI https://doi.org/10.3390/jmse10020230

The critical role of ligand topology: strikingly different properties of Gd(III) complexes with regioisomeric AAZTA derivatives

Autores/as Jonathan Martinelli, Mariangela Boccalon, David Horváth, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Zsolt Baranyai, Lorenzo Tei
Revista Inorganic Chemistry Frontiers (páxs. 2271 ata 2283)
DOI https://doi.org/10.1039/d2qi00451h

Understanding citizens¿ environmental concern and their pro-environmental behaviours and attitudes and their influence on energy use

Autores/as J. Hidalgo-Crespo, S. Coello-Pisco, H. Reyes-Venegas, M. Bermeo-Garay, Amaya-Rivas, J.L., M. Soto, A. Hidalgo-Crespo
Revista ENERGY REPORTS (páxs. 103 ata 109)
DOI https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.01.116

Circular economy of expanded polystyrene container production: Environmental benefits of household waste recycling considering renewable energies

Autores/as J. Hidalgo-Crespo, C.M. Moreira, F.X. Jervis, M. Soto, J.L. Amaya, L. Banguera
Revista ENERGY REPORTS Vol. 8 Núm. 3 (páxs. 306 ata 311)
DOI https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.01.071

Deactivation of a dimeric DNA-binding peptide through a palladium-mediated self-immolative cleavage

Autores/as Rodríguez, Jessica, Pérez-González, Cibrán, Martínez-Calvo, Miguel, Mosquera, Jesús, Mascareñas, José L.
Revista RSC Advances Vol. 12 (páxs. 3500 ata 3504)
DOI https://doi.org/10.1039/d1ra09180h

Towards a Circular Economy Development for Household Used Cooking Oil in Guayaquil: Quantification, Characterization, Modeling, and Geographical Mapping.

Autores/as J. Hidalgo-Crespo, Alvarez-Mendoza, C.I., Amaya-Rivas, J.L., M. Soto
Revista Sustainability Vol. 14
DOI https://doi.org/10.3390/su14159565

Zeolitic imidazolate framework (AMCD-ZIF) functionalised membrane for the removal of dyes from water

Autores/as Amani Jaafar, Sara El-Husseini, Carlos Platas Iglesias, Rana A. Bilbeisi
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING Vol. 10
DOI https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.108019

The Potential of Constructed Wetland Systems and Photodegradation Processes for the Removal of Emerging Contaminants¿A Review

Autores/as M.Sánchez, Ruiz, I, Soto, M.
Revista Environments Vol. 9 Núm. 9 (páxs. 1 ata 29)
DOI https://doi.org/10.3390/environments9090116

Solution-state Cooperative Luminescence Upconversion in Molecular Ytterbium Dimers

Autores/as Lohona K. Soro, Richard C. Knighton, Fernando Avecilla Porto, Waygen Thor, Frédéric Przybilla, Olivier Jeannin, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Löic J. Charbonnière
Revista Advanced Optical Materials
DOI https://doi.org/10.1002/adom.202202307

Solution-state Cooperative Luminescence Upconversion in Molecular Ytterbium Dimers

Autores/as Lohona K. Soro, Richard C. Knighton, Fernando Avecilla, Waygen Thor, Frédéric Przybilla, Olivier Jeannin, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Löic J. Charbonnière
Revista Advanced Optical Materials

An efficient green photo-Fenton system for the degradation of organic pollutants. Kinetics of propranolol removal from different water matrices

Autores/as W. Remache, D.R. Ramos, L. Mammeri, H. Boucheloukh, Z. Marín, S. Belaidi, T. Sehili, J.A. Santaballa, M.Canle
Revista JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING Vol. 46 (páxs. 1 ata 13)

Cooperative Luminescence and Cooperative Sensitisation Upconversion of Lanthanide Complexes in Solution

Autores/as Richard C. Knighton, Lohona K. Soro, Laura Francés-Soriano, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Guillaume Pillet, Marc Lenertz, Carlos Platas, Niko Hildebrandt, Loic Charbonniere
Revista ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Vol. 61
DOI https://doi.org/10.1002/anie.202113114

Stable and inert macrocyclic cobalt(II) and nickel(II) complexes with paraCEST response

Autores/as Paulo Pérez-Lourido, Enikö Madarasi, Fanni Antal, David Esteban-Gómez, Gaoji Wang, Goran Angelovski, Carlos Platas-Iglesias, Gyula Tircsó, Laura Valencia
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 51 (páxs. 1580 ata 1593)
DOI https://doi.org/10.1039/d1dt03217h

Copper(II) and zinc(II) complexation with N-ethylene hydroxycyclams and consequences on the macrocyclic backbone configuration

Autores/as Nancy AlHaddad, Evan Lelong, Jong-Min Shu, Marie Cordier, Mi Hee Lim, Guy Royal, Carlos Platas, Hélène Bernard, Raphaël Tripier
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 51 (páxs. 8640 ata 8656)
DOI https://doi.org/10.1039/d2dt00941b

Relevance of Palladium to Radiopharmaceutical Development Considering Enhanced Coordination Properties of TE1PA

Autores/as Julie Pineau, Luis M. P. Lima, Carlos Platas, Jan Rijn Zeevaart, Cathryn H. S. Driver, Nathalie Le Bris, Raphaël Tripier
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL
DOI https://doi.org/10.1002/chem.202200942

In Situ Ternary Adduct Formation of Yttrium Polyaminocarboxylates Leads to Small Molecule Capture and Oxidation

Autores/as Ben. J. Tickner, Carlos Platas, Simon D. Duckett, Goran Angelovski
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL
DOI https://doi.org/10.1002/chem.202201780

Prediction of Gd(III) Complex Thermodynamic Stability

Autores/as Rocio Uzal-Varela, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Huan Wang, David Esteban-Gómez, Isabel Brandariz, Eric M. Gale, Peter Caravan, Carlos Platas Iglesias
Revista COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS Vol. 467 Núm. 214606

Intramolecular Amino-thiolysis Cyclization of Graphene Oxide Modified with Sulfur Dioxide: XPS and Solid-State NMR Studies

Autores/as Eduardo Humeres, Abil E. Aliev, Alessandra Smaniotto, Rafael Brognoli, Nito Angelo Debacher, Regina de F.P.M. Moreira, J.A. Santaballa, Moisés Canle
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Vol. 126 (páxs. 1729 ata 1741)

Removal of the industrial azo dye crystal violet using a natural clay: characterization, kinetic modeling, and RSM optimization

Autores/as M. Boulahbal, M.A. Malouki, Canle, Moises, Zakaria REDOUANE SALAH, S. Devanesan, M.S. AlSalhi, M. Berkani
Revista CHEMOSPHERE Vol. 306 (páxs. 135516 ata 135516)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.135516

Synthesis and structural analysis of push-pull imidazole-triazole based fluorescent bifunctional chemosensor for Cu2+ and Fe2+ detection

Autores/as Ana Da Lama Vázquez, José Pérez Sestelo, Laura Valencia, David Esteban-Gómez, Sarandeses da Costa, L., M. Monserrat Martinez Cebeira
Revista DYES AND PIGMENTS Vol. 110539
DOI https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2022.110539

Rigidified Derivative of the Non-macrocyclic Ligand H4OCTAPA for Stable Lanthanide(III) Complexation

Autores/as Fátima Lucio-Martínez, Zoltán Garda, Balázs Váradi, Ferenc Krisztián Kálmán, David Esteban-Gómez, Éva Tóth, Gyula Tircsó, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 61 (páxs. 5157 ata 5171)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c00501

A Versatile Macrocyclic Platform for Complexation of natY(III)/90Y(III) and the Lanthanides(III) Ions

Autores/as C. Harriswangler, L. Caneda-Martínez, Olivier Rousseaux, David Esteban-Gómez, Olivier Fougère, Rosa Pujales-Paradela, Laura Valencia, M. Isabel Fernández, Nicolas Lepareur, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 61 Núm. 16 (páxs. 6209 ata 6222)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c00378

Thermodynamic stability of Mn(II) complexes with aminocarboxylate ligands analysed using structural descriptors

Autores/as Rocio Uzal-Varela, Francisco Pérez-Fernández, Laura Valencia, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Carlos Platas-Iglesias, Peter Caravan, David Esteban-Gómez
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 61 (páxs. 14173 ata 14186)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c02364

Physico-chemical characterization of a highly rigid Gd(III) complex formed with phenantroline derivative ligand

Autores/as Balázs Váradi, Norbert Lihi, Szilvia Bunda, Antonia Nagy, Greta Simon, Monika Keri, Gábor Papp, Gyula Tircsó, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Ferenc K. Kálmán
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 61 (páxs. 13497 ata 13509)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c02050

Exploiting the Fluxionality of Lanthanide Complexes in the Design of Paramagnetic Fluorine Probes

Autores/as Randall K. Wilharm, Mandapati V. Ramakhrishnam Raju, John C. Hoefler, Carlos Platas, Valérie C. Pierre
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 61 (páxs. 4130 ata 4142)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c03908

Surprising Complexity of the [Gd(AAZTA)(H2O)2]- Chelate Revealed by NMR in the Frequency and Time Domains

Autores/as Daniella Lalli, Fabio Carniato, Lorenzo Tei, Carlos Platas, Mauro Botta
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 61 (páxs. 496 ata 506)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c03194

On the Dissociation Pathways of Copper Complexes Relevant as PET Imaging Agents

Autores/as Rocio Uzal-Varela, Véronique Patinec, Raphaël Tripier, Laura Valencia, Marcelino Maneiro, Moisés Canle-López, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Emilia Iglesias Martínez
Revista Journal of Inorganic Biochemistry
DOI https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2022.111951

Effect of ionizing radiation on human myeloperoxidase: Reaction with hydrated electrons

Autores/as Daniel R. Ramos, M. Isabel Fernández, Paul G, Furtmüller, Christian Obinger, M. Victoria García, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY. B, BIOLOGY Vol. 226 (páxs. 1 ata 7)

Upconversion in a d-f [RuYb3] Supramolecular Assembly

Autores/as Richard C. Knighton, Lohona K. Soro, Waygen Thor, Jean-Marc Strub, Sarah Cianferani, Yves Mély, Marc Lenertz, Ka-Leung Wong, Carlos Platas, Frédéric Przybilla, Loic Charbonniere
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 144 (páxs. 13356 ata 13365)
DOI https://doi.org/10.1021/jacs.2c05037

Dilution-induced gel-sol-gel-sol transitions by competitive supramolecular pathways in water

Autores/as Lu Su, Jesús Mosquera, Mabesoone, Mathijs F. J., Schoenmakers, Sandra M. C., Muller, Cyprien, Vleugels, Marie E. J., Dhiman, Shikha, Wijker, Stefan, Palmans, Anja R. A., Meijer, E. W.
Revista SCIENCE Vol. 377 Núm. 6602 (páxs. 213 ata +)
DOI https://doi.org/10.1126/science.abn3438

Removal of emerging pollutants by a 3-step system: Hybrid digester, vertical flow constructed wetland and photodegradation post-treatments

Autores/as M.Sánchez, D.R. Ramos, M.I Fernández P., Silvio Aguilar, I. Ruiz, Canle López, M., M. Soto
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Núm. 842
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156750

Application of organic wastes to soils and legislative intricacies in a circular economy context

Autores/as O. Arias, Pulgar, J.A., M. Soto
Revista CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY Núm. 24 (páxs. 1871 ata 1888)
DOI https://doi.org/10.1007/s10098-022-02293-2

Viologen - cucurbituril host/guest chemistry - redox control of dimerization versus inclusion

Autores/as Parastoo Dalvand, Katia Nchimi Nono, Dinesh Shetty, Farah Benyettou, Zouhair Asfari, Carlos Platas, Mark Anthony Olson, Ali Trabolsi, Mourad Elhabiri
Revista RSC Advances Vol. 11 (páxs. 29543 ata 29554)
DOI https://doi.org/10.1039/d1ra05488k

Mechanical Stability Is Key for Large-Scale Implementation of Photocatalytic Surface-Attached Film Technologies in Water Treatment

Autores/as D.R. Ramos, M. Iazykov, M.I. Fernández, J.A. Santaballa, M. Canle
Revista Frontiers in Chemical Engineering Vol. 3 (páxs. 1 ata 13)

In situ decellularization of a large animal saccular aneurysm model: Sustained inflammation and active aneurysm wall remodeling

Autores/as Robert M King, Jildaz Caroff, Erin T Langan, Anita Leporati, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Christopher M Raskett, Suresh Gupta, Ajit S Puri, Peter Caravan, Matthew J Gounis, Alexei A. Bogdanov Jr.
Revista Journal of Neurolnterventional Surgery Vol. 13 (páxs. 267 ata 267271)
DOI https://doi.org/10.1136/neurintsurg-2020-016589

Influence of nutrients and pH on the efficiency of vertical flow constructed wetlands treating winery wastewater

Autores/as M. Sánchez, O.G. Gonzalo, S. Yáñez, I. Ruiz, M. Soto
Revista JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING Vol. 42 Núm. 102103

Introducing Hyaluronic Acid into Supramolecular Polymers and Hydrogels

Autores/as Silvia Varela-Aramburu, Lu Su, Jesús Mosquera, Giulia Morgese, Sandra Schoenmakers, Ruth Cardinaels, E. W. Meijer
Revista Biomacromolecules Vol. 22 (páxs. 4633 ata 4641)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.biomac.1c00927

Scrutinising the role of intramolecular hydrogen bonding in water exchange dynamics of Gd(III) complexes

Autores/as Loredana Leone, Sara Camorali, Antía Freire-García, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Lorenzo Tei
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 50 (páxs. 5506 ata 5518)
DOI https://doi.org/10.1039/d1dt00204j

Stability, relaxometric and computational studies on Mn2+ complexes with ligands containing a cyclobutane scaffold

Autores/as Oriol Porcar-Tost, Agnès Pallier, David Esteban-Gómez, Ona Illa, Carlos Platas-Iglesias, Éva Tóth, Rosa M. Ortuño
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 50 Núm. 3 (páxs. 1076 ata 1085)
DOI https://doi.org/10.1039/d0dt03402a

Rigid versions of PDTA4- incorporating a 1,3-diaminocyclobutyl spacer for Mn2+ complexation: Stability, water exchange dynamics and relaxivity

Autores/as Rocio Uzal-Varela, Daniella Lalli, Isabel Brandariz, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Carlos Platas-Iglesias, Mauro Botta, David Esteban-Gómez
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 50 (páxs. 16290 ata 16303)
DOI https://doi.org/10.1039/d1dt02498a

Nature based solutions for winery wastewater valorization

Autores/as A. Pascual, R. Pena, S. Gómez-Cuervo, D. de la Varga, J.A. Álvarez, M. Soto, C.A. Arias
Revista Ecological Engineering Vol. 169 Núm. 106311

Improving the performance of vertical flow constructed wetlands by modifying the filtering media structure

Autores/as T. Carballeira, I. Ruiz, M. Soto
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Vol. 28 (páxs. 56852 ata 56864)

CONFIGURATION METHODOLOGY FOR A GREEN VARIETY REEF SYSTEM (AR GROUP) BASED ON HYDRODYNAMIC CRITERIA ¿ APPLICATION TO THE RÍA DE ARES-BETANZOS¿

Autores/as Luis Carral Couce, María Isabel Lamas Galdo, Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Andreina Vargas, Carlos Álvarez-Feal, Ivan López, Rodrigo Carballo
Revista ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE Núm. 252 (páxs. 107301 ata 107301)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107301

Photocatalytic Degradation of Alachlor over Titania-Reduced Graphene Oxide Nanocomposite: Intrinsic Kinetic Model and Reaction Pathways.

Autores/as Beatriz Villajos, Álvaro Tolosana-Moranchel, Moisés Canle, Andrea Farina, Antonio Gascó, Sara Mesa-Medina, Marisol Faraldos, Daphne Hermosilla, Ana Bahamonde
Revista INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Vol. 60 (páxs. 18907 ata 18917)

Complexation of C-Functionalized Cyclams with Copper(II) and Zinc(II): Similarities and Changes When Compared to Parent Cyclam Analogues

Autores/as Evan Lelong, Jong-Min Shu, Gunhee Kim, David Esteban-Gómez, Marie Cordier, Mi Hee Lim, Rita Delgado, Guy Royal, Carlos Platas-Iglesias, Hélène Bernard, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 60 Núm. 15 (páxs. 10857 ata 10872)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inforgachem.1c01572

Electronic Structure of Ytterbium(III) Solvates¿a Combined Spectroscopic and Theoretical Study

Autores/as Nicolaj Kofod, Patrick Nawrocki, Carlos Platas-Iglesias, Thomas Just Sørensen
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 60 Núm. 10 (páxs. 7453 ata 7464)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c00743

Understanding electron spin relaxation in Mn(II) complexes relevant as MRI contrast agents

Autores/as Rocio Uzal-Varela, Laura Valencia, Daniella Lalli, M. Maneiro, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Mauro Botta, Aurora Rodríguez-Rodríguez
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 60 (páxs. 15055 ata 15068)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c02057

Lanthanide(III) Complexes Based on a 18-Membered Macrocycle Containing Acetamide Pendants. Structural Characterization an paraCEST Properties

Autores/as Goretti Castro, Gaoji Wang, Tanja Gambino, David Esteban-Gómez, Laura Valencia, Goran Angelovski, Carlos Platas-Iglesias, Paulo Pérez-Lourido
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 60 Núm. 3 (páxs. 1902 ata 1914)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c03385

Complexation of Mn(II) by Rigid Pyclen Diacetates: Equilibrium,Kinetic, Relaxometric, Density Functional Theory, and Superoxide Dismutase Activity Studies

Autores/as Zoltán Garda, Enikö Molnár, Nadège Hamon, José Luis Barriada, David Esteban-Gómez, Balázs Váradi, Viktória Nagy, Kristof Pota, Ferenc Krisztián Kálmán, Imre Tóth, Norbert Lihi, Carlos Platas-Iglesias, Éva Tóth, Raphaël Tripier, Gyula Tircsó
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 60 Núm. 2 (páxs. 1133 ata 1148)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c03276

Bifunctional Paramagnetic and Luminescent Clays Obtained by Incorporation of Gd3+ and Eu3+ Ions in the Saponite Framework

Autores/as Stefano Marchesi, Chiara Bisio, Laura Valencia, Leonardo Marchese, Carlos Platas-Iglesias, Fabio Carniato
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 60 (páxs. 10749 ata 10756)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c01455

Pyclen-Based Ligands Bearing Pendant Picolinate Arms for Gadolinium Complexation

Autores/as Gwladys Nizou, Enikö Molnár, Nadège Hamon, Ferenc Krisztián Kálmán, Olivier Fougère, Olivier Rousseaux, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Maryline Beyler, Gyula Tircsó, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 60 Núm. 4 (páxs. 2390 ata 2405)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c03277

First evidence of a photochemical process including an iron-aspartate complex and its use for paracetamol elimination from aqueous solution

Autores/as Mohamed Elhadi Benssassi, Lamia Mammmeri, Tahar Sehili, Moisés Canle
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY Vol. 409 (páxs. 1 ata 9)

Oxygen-mediated oxidation of ferrous nitrosylated nitrobindins

Autores/as Giovanna De Simone, Alessandra di Masi, Paola Fattibene, Chiara Ciaccio, C. Platas, Massimo Coletta, Alessandra Pesce, Paolo Ascenzi
Revista Journal of Inorganic Biochemistry Vol. 224
DOI https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2021.111579

Expanding the Ligand Classes Used for Mn(II) Complexation: Oxa-aza Macrocycles Make the Difference

Autores/as Ferenc K. Kálmán, Viktória Nagy, Rocio Uzal-Varela, Paulo Pérez-Lourido, David Esteban-Gómez, Zoltán Garda, Kristof Pota, Roland Mezei, Agnès Pallier, Éva Tóth, Carlos Platas-Iglesias, Gyula Tircsó
Revista Molecules Vol. 26 (páxs. 1524 ata 1543)
DOI https://doi.org/10.3390/molecules26061524

Removal of paracetamol in the presence of iron(III) complexes of glutamic and lactic acid in aqueous solution under NUV irradiation

Autores/as Mohamed Elhadi Benssassi, Lamia Mammmeri, Khouloud Talbi, Bouchra Lekikot, Tahar Sehili, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Revista SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Vol. 261 (páxs. 1 ata 13)

Integration of food waste composting and vegetable gardens in a university campus

Autores/as V. Torrijos, D. Calvo Dopico, M. Soto
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 315 Núm. 128175

Defining the Conditions for the Development of the Emerging Class of FeIII-based MRI Contrast Agents

Autores/as Zsolt Baranyai, Fabio Carniato, Alessandro Nucera, David Horváth, Lorenzo Tei, C. Platas, Mauro Botta
Revista CHEMICAL SCIENCE Núm. 11145 (páxs. 11138 ata 11145)
DOI https://doi.org/10.1039/d1sc02200h

Thiosemicarbazone modified zeolitic imidazolate framework (TSC-ZIF) for mercury(II) removal from water

Autores/as Amani Jaafar, Carlos Platas-Iglesias, Rana A. Bilbeisi
Revista RSC Advances Vol. 11 (páxs. 16192 ata 16199)
DOI https://doi.org/10.1039/d1ra02025k

Micelle-directed chiral seeded growth on anisotropic gold nanocrystals

Autores/as González-Rubio, Guillermo, Mosquera, Jesús, Kumar, Vished, Pedrazo-Tardajos, Adrián, Llombart, Pablo, Sol{'i}s, Diego M., Lobato, Ivan, Noya, Eva G., Guerrero-Mart{'i}nez, Andrés, Taboada, José M., Obelleiro, Fernando, MacDowell, Luis G., Bals, Sara, Liz-Marzán, Luis M.
Revista SCIENCE Vol. 368 Núm. 6498 (páxs. 1472 ata 1477)
DOI https://doi.org/10.1126/science.aba0980

Photo-mechanism of phenolic pollutants in natural water: effect of salts

Autores/as A.Tolosana-Moranchel, M. Canle, M. Faraldos, A. Bahamonde
Revista SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY

Degradation of 2-mercaptothibenzothiazole in a microbial electrolysis cell: intermediates, toxicity and microbial communities

Autores/as M. Isabel San-Martín, Adrián Escapa, Raúl M. Alonso, Moisés Canle, Antonio Morán
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

Mechanisms of Solid¿Gas Reactions: Reduction of Air Pollutants on Carbons

Autores/as Eduardo Humeres, Nito Angelo Debacher, Regina de F.P.M. Moreira, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Revista TOPICS IN CATALYSIS (páxs. 317 ata 334)
DOI https://doi.org/10.1007/s11244-020-01318-8

Methane production potential and anaerobic treatability of wastewater and sludge from medium density fibreboard manufacturing

Autores/as O. Arias, Pablo Ligero, M. Soto
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

Combined NMR, DFT and X-ray studies highlight structyural and hydration changes of [Ln(AAZTA)]- complexes across the series

Autores/as Zsolt Baranyai, Daniella delli Castelli, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Attila Bényei, Lorenzo Tei, Mauro Botta
Revista Inorganic Chemistry Frontiers Vol. 7 (páxs. 795 ata 803)
DOI https://doi.org/10.1039/c9qi01442j

Inert Macrocyclic Eu3+ Complex with Affirmative paraCEST Features

Autores/as Tanja Gambino, Laura Valencia, Paulo Pérez-Lourido, David Esteban-Gómez, Moritz Zaiss, Carlos Platas-Iglesias, Goran Angelovski
Revista Inorganic Chemistry Frontiers Vol. 2 (páxs. 2274 ata 2286)
DOI https://doi.org/10.1039/c9qi01612k

Enhanced Photocatalytic Degradation of the Imidazolinone Herbicide Imazapyr upon UV/Vis Irradiation in the Presence of CaxMnOy-TiO2 Hetero-Nanostructures: Degradation Pathways and Reaction Intermediates

Autores/as Salma Bougarrani, Preetam K. Sharma, Jeremy W. J. Hamilton, Anukriti Singh, M. Canle, Mohammed El Azzouzi, John Anthony Byrne
Revista Nanomaterials Vol. 10 (páxs. 896 ata 918)
DOI https://doi.org/10.3390/nano10050896

Improved Photocatalyzed Degradation of Phenol, as a Model Pollutant, over Metal-Impregnated Nanosized TiO2

Autores/as S. Belekbir, M. El Azzouzi, A. El Hamidi, L. Rodríguez-Lorenzo, J. Arturo Santaballa, M. Canle
Revista Nanomaterials

Introduction of the circular economy to expanded polystyrene household waste: A case study from an Ecuadorian plastic manufacturer

Autores/as J. Hidalgo-Crespo, F.X. Jervis, C.M. Moreira, M. Soto, J.L. Amaya
Revista Procedia CIRP Vol. 90 (páxs. 49 ata 54)

SOSTAUGA project: reduction of water consumption and evaluation of potential uses for endogenous resources

Autores/as V. Torrijos, Soto, M., Calvo Dopico, D.
Revista International Journal of Sustainability in Higher Education

NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS RETOS SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL AGUA

Autores/as Moisés Canle López
Revista Iagua (páxs. 62 ata 62)

Reversible Control of Protein Corona Formation on Gold Nanoparticles Using Host¿ Guest Interactions

Autores/as Jesús Mosquera, Isabel García, Malou Henriksen-Lacey, Miguel Martínez - Calvo, Mónica Dhanjani, José L. Mascareñas, Luís M. Liz Marzán
Revista ACS NANO Vol. 14 (páxs. 5382 ata 5391)
DOI https://doi.org/10.1021/acsnano.9b08752

Plasmonic Nanoparticles with Supramolecular Recognition

Autores/as Mosquera, Jesús, Zhao, Yuan, Jang, Hee-Jeong, Xie, Nuli, Xu, Chuanlai, Kotov, Nicholas A., Liz-Marzán, Luis M.
Revista ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 1902082 ata 1902082)
DOI https://doi.org/10.1002/adfm.201902082

Europium(III) Macrocyclic Chelates Appended with Tyrosine-based Chromophores and Di-(2-picolyl)amine-based Receptors: Turn-On Luminescent Chemosensors Selective to Zinc(II) Ions

Autores/as Gaoji Wang, Carlos Platas-Iglesias, Goran Angelovski
Revista ChemPlusChem Vol. 85 (páxs. 806 ata 814)
DOI https://doi.org/10.1002/cplu.201900731

Assessment of the materials employed in green artificial reefs for the Galician estuaries in terms of circular economy

Autores/as Luis Carral Couce, Camba C., I. Lamas, Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Juan José Cartelle Barros
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph17238850

Development of Technologies for Local Composting of Food Waste from Universities

Autores/as M. Vázquez, R. Plana, C. Pérez, M. Soto
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph17093153

Integrated valorization of Sargassum muticum in biorefineries

Autores/as N. Florez, Marta Illera, M.Sánchez, P. Lodeiro, María Dolores Torres, María Elvira López-Mosquera, M. Soto, M. Sastre de Vicente, Herminia Domínguez
Revista CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL

Face-Fusion of Icosahedral Boron Hydride Increases Affinity to y-Cyclodextrin: closo,closo-[B21H18]-as an Anion with Very Low Free Energy of Dehydration

Autores/as Khaleel I. Assaf, Josef Holub, Eduard Bernhardt, Josep M. Oliva-Enrich, M. Isabel Fernández Pérez, Moisés Canle, J. Arturo Santaballa, Jindrich Fanfrlík, Drahomir Hnyk, Werner M. Nau
Revista CHEMPHYSCHEM Vol. 21 (páxs. 1 ata 7)

pH Dependent Hydration Change in a Gd-Based MRI Contrast Agent with a Phosphonated Ligand

Autores/as Cyrille Charpentier, Jérémy Salaam, Aline Nonat, Fabio Carniato, Olivier Jeannin, Isabel Brandariz, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Löic J. Charbonnière, Mauro Botta
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 26 (páxs. 5407 ata 5418)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201904904

The chemical consequences of the gradual decrease of the ionic radius along the Ln-series

Autores/as Joop A. Peters, Kristina Djanashvili, Carlos F.G.C. Geraldes, Carlos Platas-Iglesias
Revista COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS Vol. 406 (páxs. 213146 ata 213146)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ccr.2019.213146

Effect of different bypass rates and unit area ratio in hybrid constructed wetlands

Autores/as O.G. Gonzalo, I. Ruiz, M. Soto
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

Paramagnetic chemical exchange saturation transfer agents and their perspectives for application in magnetic resonance imaging

Autores/as Aurora Rodríguez-Rodríguez, Moritz Zaiss, David Esteban-Gómez, Goran Angelovski, Carlos Platas-Iglesias
Revista INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY Vol. 40 Núm. 1 (páxs. 51 ata 79)
DOI https://doi.org/10.1080/0144235x.2020.1823167

Macrocyclic Pyclen-Based Gd3+ Complex with High Relaxivity and pH Response

Autores/as Juan C. Frías, José Soriano, Salvador Blasco, Enrique García-España, Aurora Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Fabio Carniato, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias, M. Teresa Albelda
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 59 Núm. 10 (páxs. 7306 ata 7317)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c00690

Unexpected Trends in the Stability and Dissociation Kinetics of Lanthanide(III) Complexes with Cyclen-Based Ligands Across the Lanthanide Series

Autores/as Zoltán Garda, Viktória Nagy, Aurora Rodríguez-Rodríguez, R. Pujales-Paradela, Véronique Patinec, Goran Angelovski, Éva Tóth, Ferenc Krisztián Kálmán, David Esteban-Gómez, Raphaël Tripier, Carlos Platas-Iglesias, Gyula Tircsó
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 59 Núm. 12 (páxs. 8184 ata 8195)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c00520

Mn2+ Complexes Containing Sulfonamide Groups with pH-Responsive Relaxivity

Autores/as Rocio Uzal-Varela, Aurora Rodriguez-Rodriguez, Miguel Martínez - Calvo, Fabio Carniato, Daniella Lalli, David Esteban-Gómez, Isabel Brandariz, Paulo Pérez-Lourido, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 59 Núm. 19 (páxs. 14306 ata 14317)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c02098

Expanding the Scope of Pyclen-Picolinate Lanthanide Chelates to Potential Theranostic Applications

Autores/as Gwladys Nizou, Chiara Favaretto, Francesca Borgna, Pascal V. Grundler, Nathalie Saffon-Merceron, Carlos Platas-Iglesias, O. Fougère, O. Rousseaux, Nicholas P. van der Meulen, Cristina Müller, Maryline Beyler, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 59 Núm. 16 (páxs. 11736 ata 11748)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c01664

Applications for Transition-Metal Chemistry in Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging

Autores/as Abhishek Gupta, Peter Caravan, William S. Price, Carlos Platas-Iglesias, Eric M. Gale
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 59 Núm. 10 (páxs. 6648 ata 6678)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c00510

Hydrothermal synthesis of six new lanthanides coordination polymers based on 1-H-benzimidazole-5-carboxylic acid: structure, Hirshfeld analysis, thermal and spectroscopic properties

Autores/as Ouafa Boukemis, Lamia Bendjeddou, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Mauro Carcelli, Hocine Merazig
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 510 (páxs. 119740 ata 119748)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2020.119740

Ferric nitrosylated myoglobin catalyzes peroxynitrite scavenging

Autores/as Paolo Ascenzi, Giovanna De Simone, Grazia R. Tundo, Carlos Platas-Iglesias, Massimiliano Coletta
Revista JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 361 ata 370)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jre.2020.01.014

Axial Ligation in Ytterbium(III) DOTAM Complexes Rationalized with Multireference and Ligand-Field ab Initio Calculations

Autores/as Aurora Rodríguez-Rodríguez, Angela Arnosa-Prieto, Isabel Brandariz, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias
Revista THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Vol. 124 Núm. 7 (páxs. 1362 ata 1371)

Circularly polarized luminescence of enantiopure carboline-based europium cryptates under visible light excitation

Autores/as Caroline Dee, Francesco Zinna, Elisabeth Kreidt, Lorenzo Arrico, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Carlos Platas-Iglesias, Lorenzo Di Bari, Michael Seitz
Revista JOURNAL OF RARE EARTHS Vol. 38 (páxs. 564 ata 570)
DOI https://doi.org/10.1007/s00775-020-01767-2

Ditopic Binuclear Copper(II) Complexes for DNA Cleavage

Autores/as Israel Carreira-Barral, Miguel Riopedre-Fernández, Andrés de Blas, Jesús Mosquera, M. Eugenio Vázquez, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez
Revista Journal of Inorganic Biochemistry (páxs. 110995 ata 110995)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2020.110995

Photo-inmobilization of proteins on carbons

Autores/as E. Humeres, Moisés Canle, C. Lopes, J. Arturo Santaballa, N. Debacher, R. Moreira, V. Safin, M. Isabel Fernández Pérez
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY. B, BIOLOGY Vol. 202 (páxs. 111675 ata 111682)

Stimuli-Responsive DNA Binding by Synthetic Systems

Autores/as Rodriguez, Jessica, Mosquera, Jesús, Learte-Aymam¿¿, Soraya, Vázquez, M. Eugenio, Mascareñas, José Luis
Revista ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH Vol. 53 Núm. 10 (páxs. 2286 ata 2298)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.accounts.0c00415

Differential features of short-lived intermediates: Structure, properties and reactivity

Autores/as Moisés Canle, Mª Isabel Fernández, J. Arturo Santaballa
Revista ADVANCES IN PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY (páxs. 1 ata 20)
DOI https://doi.org/10.1016/bs.apoc.2020.07.001

Chemical and physical characterization of a natural clay and its use as photocatalyst for the degradation of the methabenzthiazuron herbicide in water

Autores/as Badis Khennaoui, Fouzia Zehani, Moulay Abderrahmane MALOUKI, Rafik Menacer, Moisés Canle López
Revista Optik International Journal for Light and Electron Optics Vol. 219 Núm. 165024 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2020.165024

Methylthiazolyl Tacn Ligands for Copper Complexation and Their Bifunctional Chelating Agent Derivatives for Bioconjugation and Copper-64 Radiolabeling: An Example with Bombesin

Autores/as Amaury Guillou, Luis M. P. Lima, David Esteban-Gómez, Nicolas Le Poul, Mark D. Bartholomä, Carlos Platas-Iglesias, Rita Delgado, Véronique Patinec, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2669 ata 2685)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b03280

Water soluble Eu(III) complexes of macrocyclic triamide ligands: Structure, stability,luminescence and redox properties

Autores/as Rabindra N. Pradhan, Sayed M.Hossain, Avinash Lakma, Dragana D. Stojkov, Tatjana . Verbic, Goran Angelovski, Rosa Pujales-Paradela, Carlos Platas-Iglesias, Akhilesh K. Singh
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 486 (páxs. 252 ata 260)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2018.10.050

Fe(III)-citrate enhanced sunlight-driven photocatalysis of aqueous Carbamazepine

Autores/as Imane Ghoul, Nadra Debbache, Besma A. Dekkiche, Nassira Seraghni, Tahar Sehili, Zenydia Marín, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY
DOI https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2019.04.018

Fe(III)-Citrate as inducer of the photocatalytic degradation of aqueous Carbamazepine under natural and simulated sunlight

Autores/as Imane Ghoul, Nadra Debbache, Besma A. Dekkiche, Nassira Seraghni, Tahar Sehili, Zenydia Marín, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY Vol. 378 (páxs. 147 ata 155 )

Evidence of non-photo-Fenton degradation of Ibuprofen upon UVA irradiation in the presence of Fe(III)/malonate

Autores/as Besma A. Dekkiche, Nadra Debbache, Imane Ghoul, Nassira Seraghni, Tahar Sehili, Z. Marín, J.A. Santaballa, M.Canle
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY Vol. 382 (páxs. 1 ata 19)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2019.111976

Molecular Upconversion in Water in Heteropolynuclear Supramolecular Tb/Yb Assemblies

Autores/as Aline Nonat, Sylvana Bahamyirou, Alexandre Lecointre, Frédéric Przybilla, Yves Mély, Carlos Platas-Iglesias, Franck Camerel, Olivier Jeannin, Loïc J. Charbonnière
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 141 (páxs. 1568 ata 1576)
DOI https://doi.org/10.1021/jacs.8b10932

METHOLOLOGY FOR POSITIONING A GROUP OF GREEN ARTIFICIAL REEF BASED ON A DATE BASE MANAGEMENT SYSTEM, APPLIED IN THE ESTUARY OF ARES-BETANZOS (Nw IBERIAN PENINSULA)

Autores/as Luis Carral Couce, Carlos Álvarez-Feal, Mª Jesús Rodríguez Guerreiro, Andreina Vargas, Néstor Areán, Rodrigo Carballo
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Núm. 233 (páxs. 1047 ata 1060)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.092

Supramolecular caging for cytosolic delivery of anionic probes

Autores/as Fernández-Caro, Héctor, Lostalé-Seijo, Irene, Martínez-Calvo, Miguel, Mosquera, Jesús, Mascareñas, José L., Montenegro, Javier
Revista CHEMICAL SCIENCE Vol. 10 (páxs. 8930 ata 8938)
DOI https://doi.org/10.1039/c9sc02906k

Waterproof architectures through subcomponent self-assembly

Autores/as Percástegui, Edmundo G., Mosquera, Jesús, Ronson, Tanya K., Plajer, Alex J., Kieffer, Marion, Nitschke, Jonathan R.
Revista CHEMICAL SCIENCE Vol. 10 (páxs. 2006 ata 2018)
DOI https://doi.org/10.1039/c8sc05085f

Mn(II) compounds as an alternative to Gd-based MRI probes

Autores/as Mauro Botta, Fabio Carniato, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Lorenzo Tei
Revista Future Medicinal Chemistry Vol. 11 Núm. 12 (páxs. 1461 ata 1483)
DOI https://doi.org/10.4155/fmc-2018-0608

Synthesis and Characterization of Positively Charged tris-Imidazolium Calix[6]arene Hosts for Anion Recognition

Autores/as Lobna Aloui, Mourad Elhabiri, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Rym Abidi, Michael J. Chetcuti
Revista ChemitrySelect (páxs. 321 ata 328)
DOI https://doi.org/10.1002/slct.201803890

Metal-Organic Self-Assembled Trefoil Knots for C-Br Bond Activation

Autores/as Thirumurugan Prakasam, Anthonisamy Devaraj, Rupak Saha, Matteo Lusi, Jérémy Brandel, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Mark Anthony Olson, Partha Sarathi Mukherjee, Ali Trabolsi
Revista ACS Catalysis Vol. 9 (páxs. 1907 ata 1914)
DOI https://doi.org/10.1021/acscatal.8b04650

In-depth Study of a Novel Class of Ditopic Gadolinium(III)-based MRI Probes Sensitive to Zwitterionic Neurotransmitters

Autores/as Dorge Toljic, Carlos Platas-Iglesias, Goran Angelovski
Revista Frontiers in Chemistry Vol. 7
DOI https://doi.org/10.3389/fchem.2019.00490

Peroxidase Sensitive Amplifiable Probe for Molecular Magnetic Resonance Imaging of Pulmonary Inflammation

Autores/as Aurora Rodriguez-Rodriguez, Sergey Shuvaev, Nicholas Rotile, Chloe M. Jones, Clemens K. Probst, Diego Dos Santos Ferreira, Katherine Graham-O¿Regan, Eszter Boros, Rachel S. Knipe, Jason W. Griffith, Andrew M. Tager, Alexei Bogdanov Jr., Peter Caravan
Revista ACS Sensors Vol. 4 (páxs. 2412 ata 2419)
DOI https://doi.org/10.1021/acssensors.9b01010

Accelerating Water Exchange in GdIII/DO3A-Derivatives by Favouring the Dissociative Mechanism through Hydrogen Bonding

Autores/as Loredana Leone, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Marco Milanesio, Lorenzo Tei
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 55 (páxs. 513 ata 516)
DOI https://doi.org/10.1039/c7cc05088g

Reinforced Ni(II)-cyclam derivatives as dual 1H/19F MRI Probes

Autores/as R. Pujales-Paradela, Tanja Saviç, I. Brandariz-Lendoiro, Paulo Pérez-Lourido, Goran Angelovski, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 55 (páxs. 4115 ata 4118)
DOI https://doi.org/10.1039/c9cc01204d

Controlling water exchange rates in potential Mn2+-based MRI agents derived from NO2A2-

Autores/as R. Pujales-Paradela, Fabio Carniato, David Esteban-Gómez, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 48 (páxs. 3962 ata 3972)
DOI https://doi.org/10.1039/c9dt00211a

Electronic versus steric control in palladium complexes of carboranyl phosphine-iminophosphorane ligands

Autores/as José Luís Rodríguez-Rey, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Antonio Sousa-Pedrares
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 486 ata 503)
DOI https://doi.org/10.1039/c8dt04006k

The role of ligand to metal charge-transfer states on the luminescence of Europium complexes with 18-membered macrocyclic ligands¿

Autores/as Aline Nonat, David Esteban-Gómez, L. Valencia, Paulo Pérez-Lourido, José Luis Barriada, Loïc J. Charbonnière, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 48 (páxs. 4035 ata 4045)

Endo- versus Exocyclic Coordination in Copper Complexes with Methylthiazolylcarboxylate Tacn Derivatives

Autores/as Amaury Guillou, Luis M. P. Lima, David Esteban-Gómez, Rita Delgado, Carlos Platas-Iglesias, Véronique Patinec, Raphaël Tripier
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 48 (páxs. 8740 ata 8755)
DOI https://doi.org/10.1039/c9dt01366k

Water Exchange in Lanthanide Complexes for MRI Applications. Lessons Learned over the Last 25 Years

Autores/as Peter Caravan, David Esteban-Gómez, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 48 (páxs. 11161 ata 11180)
DOI https://doi.org/10.1039/c9dt01948k

Phosphate and polyphosphate anions recognition by a dinuclear copper(II) complex of an unsymmetrical squaramide

Autores/as Catarina V. Esteves, Judite Costa, David Esteban-Gómez, Pedro Lamosa, Hélène Bernard, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier, Rita Delgado
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 10104 ata 10115)
DOI https://doi.org/10.1039/c9dt01434a

A Pentadentate Member of the Picolinate Family for Mn2+ Complexation and an Amphiphilic Derivative

Autores/as R. Pujales-Paradela, Fabio Carniato, Rocio Uzal-Varela, I. Brandariz-Lendoiro, Emilia Iglesias, Carlos Platas-Iglesias, Botta M, David Esteban-Gómez
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 696 ata 710)
DOI https://doi.org/10.1039/c8dt03856b

Investigations into the effects of linker length elongation on the behaviour of calcium responsive MRI probes

Autores/as Liam Connah, Vincent Truffault, Carlos Platas-Iglesias, Goran Angelovski
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 48 (páxs. 13546 ata 13554)
DOI https://doi.org/10.1039/c9dt02672j

A pentadentate member of the picolinate family for Mn(II) complexation and an amphiphilic derivative

Autores/as Rosa Pujales-Paradela, Fabio Carniato, Rocio Uzal-Varela, Isabel Brandariz, Emilia Iglesias, PLATAS-IGLESIAS Carlos, BOTTA Mauro, ESTEBAN-GÓMEZ David
Revista DALTON TRANSACTIONS
DOI https://doi.org/10.1039/c8dt03856b

Gadolinium(III)-based Dual 1H/19F MRI Probes

Autores/as R. Pujales-Paradela, Tanja Saviç, David Esteban-Gómez, Goran Angelovski, Fabio Carniato, Maruro Botta, C. Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201806192

Highly stable and inert complexation of Indium(III) by reinforced cyclam dipicolinate and a bifunctional derivative for bead encoding in mass cytometry

Autores/as Laura Grenier, Maryline Beyler, Carlos Platas-Iglesias, Taunia Closson, David Esteban-Gómez, Dwight S. Seferos, Peng Liu, Olga I. Ornatsky, Vladimir Baranov, Raphaël Tripier
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 59 (páxs. 15387 ata 15400)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201903969

PIDAZTA: Structurally Constrained Chelators for Efficient Formation of Stable Gallium¿68 Complexes at Physiological pH

Autores/as Edit Farkas, Adrienn Vágner, Roberto Negri, Luciano Lattuada, Imre Tóth, Valentina Colombo, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Johanes Notni, Zsolt Baranyai, Goivanni B. Giovenzana
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 25 Núm. 45 (páxs. 10698 ata 10709)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201901512

Size-Selective Hydroformylation by a Rhodium Catalyst Confined in a Supramolecular Cage

Autores/as Nurttila, Sandra S., Brenner, Wolfgang, Mosquera, Jesús, van¿Vliet, Kaj M., Nitschke, Jonathan R., Reek, Joost N. H.
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 25 Núm. 2 (páxs. 609 ata 620)

Reducing Protein Corona Formation and Enhancing Colloidal Stability of Gold Nanoparticles by Capping with Silica Monolayers

Autores/as Mosquera, Jesús, Isabel García, Henriksen-Lacey, Malou, González-Rubio, Guillermo, Liz-Marzán, Luis M.
Revista CHEMISTRY OF MATERIALS Vol. 31 Núm. 1 (páxs. 57 ata 61)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b04647

Synthesis of Orthogonal N-Protected C-Functional Side-Bridged Cyclams to Give Access to Unsymmetrical Constrained BCAs

Autores/as Thomas Le Bihan, Nathalie Le Bris, Hélène Bernard, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY (páxs. 5955 ata 5962)
DOI https://doi.org/10.1002/ejoc.201901013

Understanding the Optical and Magnetic Properties of Ytterbium(III) Complexes

Autores/as David Esteban-Gómez, Laura A. Büldt, Paulo Pérez-Lourido, Laura Valencia, Michael Seitz, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 58 (páxs. 3732 ata 3743)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b03354

Gadolinium Complexes of Highly Rigid, Open-Chain Ligands Containing a Cyclobutane Ring in the Backbone: Decreasing Denticity Might Enhance Kinetic Inertness

Autores/as Oriol Porcar-Tost, José A. Olivares, Agnès Pallier, David Esteban-Gómez, Ona Illa, Carlos Platas-Iglesias, Éva Tóth, Rosa M. Ortuño
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 58 Núm. 19 (páxs. 13170 ata 13183)

Lanthanide Complexes with 1H paraCEST and 19F Response for MRI applications

Autores/as R. Pujales-Paradela, Tanja Saviç, Paulo Pérez-Lourido, David Esteban-Gómez, Goran Angelovski, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 58 (páxs. 7571 ata 7583)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b00869

Taking the next step toward inert Mn2+ complexes of open-chain ligands: the case of the rigid PhDTA ligand

Autores/as Kristof Pota, Zoltán Garda, Ferenc Krisztián Kálmán, José Luis Barriada, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Imre Tóth, Ernö Brüker, G. Tircsó
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 42 (páxs. 8001 ata 8011)
DOI https://doi.org/10.1039/c8nj00121a

Cellular Uptake of Nanoparticles versus Small Molecules: A Matter of Size

Autores/as Mosquera, Jesús, Isabel García, Liz-Marzán, Luis M.
Revista ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH Vol. 51 Núm. 9 (páxs. 2305 ata 2313)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.accounts.8b00292

Plasmonic Detection of Carbohydrate-Mediated Biological Events

Autores/as Isabel Garcia, Mosquera, Jesús, Plou, Javier, Liz-Marzán, Luis M.
Revista ADVANCED MATERIALS FOR OPTICS AND ELECTRONICS Vol. 6 Núm. 23 (páxs. 1800680 ata 1800680)

Microbial Activities and Process Rates in Two-Step Vertical and Horizontal Subsurface Flow Gravel and Sand Filters

Autores/as V. Torrijos, I. Ruiz, M. Soto
Revista WATER, AIR, & SOIL POLLUTION Vol. 229 Núm. 9 (páxs. 290 ata 308)

Social interest in developing a green modular artificial reef structure in concrete for the ecosystems of the Galician rías

Autores/as Carral Couce L.M., Carlos Álvarez-Feal, Javier Tarrío, Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, J.A. Fraguela Formoso
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 172 (páxs. 1881 ata 1898)

DNA-binding miniproteins based on zinc fingers. Assessment of the interaction using nanopores

Autores/as Rodríguez, Jéssica, Learte-Aymamí, Soraya, Mosquera, Jesús, Celaya, Garbiñe, Rodríguez-Larrea, David, Vázquez, M. Eugenio, Mascareñas, José L.
Revista CHEMICAL SCIENCE Vol. 9 (páxs. 4118 ata 4123)
DOI https://doi.org/10.1039/c7sc05441f

Modeling the OEC with two new biomimetic models: Preparations, structural chaacterization and water photolysis studies of a Ba-Mn box type complex and a Mn4N6 planar-diamond cluster

Autores/as Lara Rouco, M. I. Fernández, Rosa Pedrido, Luís M. Botana, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, M. Maneiro
Revista Catalysts Vol. 8 Núm. 9 (páxs. 382 ata 398)
DOI https://doi.org/10.3390/catal8090382

Titanium Dioxide Nanoparticle Photocatalysed Degradation of Ibuprofen and Naproxen in Water: Competing Hydroxyl Radical Attack and Oxidative Decarboxylation by Semiconductor Holes

Autores/as Andreia Romeiro, M. Emília Azenha, Moisés Canle, Victor H. N. Rodrigues, José P. Da Silva, Hugh D. Burrows
Revista ChemitrySelect (páxs. 10915 ata 10924)
DOI https://doi.org/10.1002/slct.201801953

Intracellular Deprotection Reactions Mediated by Palladium Complexes Equipped with Designed Phosphine Ligands

Autores/as M. Martínez, José R. COUCEIRO, Paolo Destito, Jéssica Rodríguez, Jesús Mosquera, José L. Mascareñas
Revista ACS Catalysis Vol. 8 Núm. 7 (páxs. 6055 ata 6061)
DOI https://doi.org/10.1021/acscatal.8b01606

Predicted Gas-Phase and Liquid-Phase Acidities of Carborane Carboxylic and Dicarboxylic Acids

Autores/as Josep M. Oliva Enrich, Stephane Humbel, J. Arturo Santaballa, Ibon Alkorta, Rafael Notario, Juan Z. Dávalos, Moisés Canle-L., Eduard Bernhardt, Josef Holub, Drahomir Hnyk
Revista Clincal Genetics. Wiley Online Library (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1002/slct.201800683

Morphological Diversity in Nanoporous Covalent Organic Materials Derived from Viologen and Pyrene

Autores/as Gobinda Das, Tina Skorjanc, Sudhir Kumar Sharma, Thirumurugan Prakasam, Carlos Platas-Iglesias, Dong Suk Han, Jesus Raya, John-Carl Olsen, Ramesh Jagannathan, Ali Trabolsi
Revista ChemNanoMat Vol. 4 (páxs. 61 ata 65)
DOI https://doi.org/10.1002/cnma.201700242

High-resolution Imaging of Myeloperoxidase Activity Sensors in Human Cerebrovascular Disease

Autores/as Youssef Z. Wadghiri, Dung Minh Hoang, Anita Leporati, Matthew J. Gounis, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Mary L. Mazzanti, John P. Weaver, Ajay K. Wakhloo, Peter Caravan, Alexei A. Bogdanov Jr.
Revista SCIENTIFIC REPORTS Vol. 8 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1038/s41598-018-25804-y

Simulated sunlight photodegradation of 2-mercaptobenzothiazole by heterogeneous photo-Fenton using a natural clay powder

Autores/as Z. Redouane-Salah, M.A. Malouki, B. Khennaoui, J. A. SANTABALLA, M.Canle
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 1783 ata 1793)

Sensing Uranyl(VI) Ions by Coordination and Energy Transfer to a Luminescent Europium(III) Complex

Autores/as Peter Harvey, Aline Nonat, Carlos Platas-Iglesias, Louise S. Natrajan, Loïc J. Charbonnière
Revista ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Vol. 57 (páxs. 9921 ata 9924)
DOI https://doi.org/10.1002/anie.201805316

Selective Anion Extraction and Recovery Using a FeII4L4 Cage

Autores/as Zhang, Dawei, Ronson, Tanya K., Mosquera, Jesús, Martinez, Alexandre, Nitschke, Jonathan R.
Revista ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Vol. 57 Núm. 14 (páxs. 3717 ata 3721)

Degradation of aqueous ketoprofen by heterogeneous photocatalysis using Bi2S3/TiO2¿Montmorillonite nanocomposites under simulated solar irradiation

Autores/as Lila Djouadi, Hussein Khalaf, Horiya Boukhatem, Hocine Boutoumi, Amina Kezzime, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Revista APPLIED CLAY SCIENCE (páxs. 27 ata 37)
DOI https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.09.008

Chillida's Praise of the Horizon, an encounter between science and art.

Autores/as Garcia Bello, Deborah, Canle, Moises
Revista HORMIGÓN Y ACERO Vol. 69 Núm. 248 (páxs. 77 ata 82)
DOI https://doi.org/10.1016/j.hya.2017.04.002

On the Consequences of the Stereochemical Activity of the Bi(III) 6s2 Lone Pair in Cyclen-based Complexes. The [Bi(DO3A)] Case

Autores/as R. Pujales-Paradela, A. Rodríguez-Rodríguez, Antonella Gayoso-Padula, Isabel Brandariz, Laura Valencia, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 47 (páxs. 13830 ata 13842)
DOI https://doi.org/10.1039/c8dt02602e

A Coordinarion Chemistry Approach to Fine-Tune the Physicochemical Parameters of Lantanide Complexes Relevant to Medical Applications

Autores/as Mariane Le Fur, Enikö Molnár, Maryline Beyler, Ferenc Krisztián Kálmán, Olivier Fougère, David Esteban-Gómez, Olivier Rousseaux, Raphaël Tripier, G. Tircsó, C. Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 24 (páxs. 3127 ata 3131)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201705528

Chemistry of MRI Contrast Agents:Current Challenges and New Frontiers

Autores/as Jessica Wahsner, Eric M. Gale, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Peter Caravan
Revista CHEMICAL REVIEWS Vol. 2 (páxs. 957 ata 1057)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00363

Coordination Properties of GdDO3A-based Model Compounds of Bioresponsive MRI Contrast Agents

Autores/as Serhat Gündüz, Sandip Vibhute, Richard Botar, F. Krisztián Kálmán, Imre Tóth, Gyula Tircsó, Martin Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Angelovski G
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 57 (páxs. 5976 ata 5986)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b00473

Expanding the Family of Pyclen-Based Ligands Bearing Pendant Picolinate Amrs for Lanthanide Complexation

Autores/as M. Le Fur, Enikö Molnár, Maryline Beyler, Olivier Fougère, David Esteban-Gómez, Olivier Rousseaux, Raphaël Tripier, G. Tircsó, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 57 (páxs. 6932 ata 6945)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b00598

Stable and Inert Yttrium(III) complexes with Pyclen-based Ligands Beareing Pendant Picolinate Arms: Toward New Pharmaceuticals for B-Radiotherapy

Autores/as M. Le Fur, Maryline Beyler, Enikö Molnár, Olivier Fougère, David Esteban Gómez, Gyula Tircso, C. Platas-Iglesias, Nicolas Lepareur, Olivier Rousseaux, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 57 (páxs. 2051 ata 2063)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.7b02953

Diimidazolium Halobismuthates [Dim]2[Bi2X10] (X = Cl¿, Br¿, or I¿): A New Class of Thermochromic and Photoluminescent Materials

Autores/as Alberto García-Fernández, Ismael Marcos-Cives, Carlos Platas-Iglesias, Socorro Castro-García, Digna Vázquez-García, Alberto Fernandez, Manuel Sánchez-Andújar
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 57 Núm. 13 (páxs. 7655 ata 7664)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b00629

Steric Effects on the Binding of Phosphate and Polyphosphate Anions by Zinc(II) and Copper(II) Dinuclear Complexes of m-Xylyl-bis-cyclen

Autores/as Catarina V. Esteves, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, R. Tripier, Rita Delgado
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 57 (páxs. 6466 ata 6478)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b00539

Long Wavelength Excitation of Europium Luminiscence in Extended, Carboline-Based Cryptates

Autores/as Caroline Dee, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Michael Seitz
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 57 (páxs. 7390 ata 7401)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b01031

Remarkable differences and similarities between the isomeric Mn(II)-cisand trans-1,2-diaminocyclohexane-N,N,N0,N0-tetraacetate complexes

Autores/as Enikö Molnár, Balázs Varádi, Zoltan Gárda, Richárd Botár, Ferenc K. Kálman, Éva Tóth, Carlos Platas-Iglesias, Imre Toth, Ernö Brüker, Gyula Tircsó
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 472 (páxs. 254 ata 263)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2017.07.071

Propanolysis of arenesulfonyl chlorides: nucleophilic substitution at sulfonyl sulfur.

Autores/as Mykyta Iazykov, Moisés Canle L., J. Arturo Santaballa, Ludmila Rublova
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 31 (páxs. 1 ata 8)

Effect of mass of pristine carbon nanotubes on the photolysis of phenylalanine

Autores/as Eduardo Humeres, Eduardo Pinheiro de Souza, Nito Angelo Debacher, Cristiane Nunes Lopes, Regina de F.P.M. Moreira, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle L.
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 32 (páxs. 1 ata 5)
DOI https://doi.org/10.1002/poc.3849

Cellular Uptake of Gold Nanoparticles Triggered by Host-Guest Interactions

Autores/as Jesús Mosquera, Malou Henriksen-Lacey, Isabel García, M. Martínez, Jéssica Rodríguez, José L. Mascareñas, Luis M. Liz-Marzán
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 140 Núm. 13 (páxs. 4469 ata 4472)
DOI https://doi.org/10.1021/jacs.7b12505

Anion Exchange Drives Reversible Phase Transfer of Coordination Cages and Their Cargoes

Autores/as Grommet, AngelaB., Hoffman, Jack B., Percástegui, Edmundo G., Mosquera, Jesús, Howe, Duncan J., Bolliger, Jeanne L., Nitschke, Jonathan R.
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 140 Núm. 44 (páxs. 14770 ata 14776)
DOI https://doi.org/10.1021/jacs.8b07900

Characterisation of magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents using NMR relaxometry

Autores/as Silvio Aime, Maruro Botta, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias
Revista MOLECULAR PHYSICS (páxs. 898 ata 909)
DOI https://doi.org/10.1080/00268976.2018.1516898

Recognition of AMP, ADP and ATP through Cooperative Binding by Cu(II) and Zn(II) Complexes Containing Urea and/or Phenylboronic Acid Moieties

Autores/as Israel Carreira-Barral, Isabel Fernández-Pérez, Marta Mato-Iglesias, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez
Revista Molecules Vol. 23 (páxs. 479 ata 504)
DOI https://doi.org/10.3390/molecules23020479

Modulating the DNA Cleavage Ability of Copper(II) Schiff Bases Through Ternary Complex Formation

Autores/as Joaquín Viqueira, María L. Durán, José A. García-Vázquez, Jesús Castro, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Gloria Alzuet-Piña, Ángeles Moldes, Otaciro R. Nascimento
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 42 (páxs. 3170 ata 3183)
DOI https://doi.org/10.1039/c8nj03292k

Upconverted Photosensitization of Tb Visible Emission by NIR Yb Excitation in Discrete Supramolecular Heteropolynuclear Complexes

Autores/as Nabila Souri, Pingping Tian, Carlos Platas-Iglesias, Ka-Leung Wong, Aline Nonat, Loïc J. Charbonnière
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Núm. 139 (páxs. 1456 ata 1459)
DOI https://doi.org/10.1021/jacs.6b12940

Ditopic receptors containing urea groups for solvent extraction of Cu(II) salts

Autores/as I. Carreira-Barral, Marta Mato-Iglesias, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias, Peter A. Tasker, David Esteban-Gómez
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS Vol. 46 (páxs. 3192 ata 3206)
DOI https://doi.org/10.1039/c7dt00093f

Effects of the substituents of pyrazole/thiazine ligands on the magnetic properties of chloro-bridged Cu(II) complexes

Autores/as Pablo Torres-García, Francisco Luna-Giles, Álvaro Bernalte-García, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Emilio Vinuelas-Zahinos
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 41 (páxs. 8818 ata 8827)
DOI https://doi.org/10.1039/c7nj01581j

Heterogeneous photo-Fenton process for degradation of azo dye: Methyl orange using a local cheap material as a photocatalyst under solar light irradiation

Autores/as B. Khennaoui, M.A. Malouki, M. Canle López, F. Zehani, N. Boutaoui, Z. Redouane Salah, A. Zertal
Revista Optik International Journal for Light and Electron Optics Vol. 137 (páxs. 6 ata 16)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2017.02.081

A combined NMR and DFT study of conformational dynamics in lanthanide complexes of macrocyclic DOTA-like ligands+

Autores/as Jan Blahut, Petr Hermann, Zdenèk Tosner, Carlos Platas-Iglesias
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 19 (páxs. 26662 ata 26671)
DOI https://doi.org/10.1039/c7cp05296k

Integrating pretreatment and denitrification in constructed wetland systems

Autores/as O.G. Gael, I. Ruiz, M. Soto
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 584-585 (páxs. 1300 ata 13013090)

Composting of pig manure and forest green waste amended with industrial sludge

Autores/as O. Arias, S. Viña, M. Uzal, M. Soto
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 586 (páxs. 1228 ata 1237)

Effect of calcination temperature on the photocatalytic efficiency of acidic sol-gel synthesized TiO2 nanoparticles in the degradation of alprazolam

Autores/as Andreia Romeiro, Diana Freitas, M. Emília Azenha, Moisés Canle, Hugh D. Burrows
Revista PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES Vol. 16 (páxs. 935 ata 945)
DOI https://doi.org/10.1039/c6pp00447d

Sequence-selective encapsulation and protection of long peptides by a self-assembled FeII8L6 cubic cage

Autores/as Jesús Mosquera, Bartosz Szyszko, Sarah K. Y. Ho, Nitschke, Jonathan R.
Revista NATURE COMMUNICATIONS Núm. 14882
DOI https://doi.org/10.1038/ncomms14882

Selective growth inhibition of cancer cells with doxorubicin-loaded CB[7]-modified iron-oxide nanoparticles+

Autores/as F. Benyettou, H. Fahs, R. Elkharrag, R. A. Bilbeisi, B. Asma, R. Rezgui, L. Motte, M. Magzoub, J. Brandel, J.-C. Olsen, F. Piano, K. C. Gunsalus, Carlos Platas-Iglesias, Ali Trabolsi
Revista RSC Advances Vol. 7 (páxs. 23827 ata 23834)
DOI https://doi.org/10.1039/c7ra02693e

Photocatalyzed degradation/abatement of endocrine disruptors

Autores/as Moisés Canle López, M. Isabel Fernández Pérez, J. Arturo Santaballa López
Revista Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry Núm. 6 (páxs. 101 ata 138)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2017.06.008

Diclofenac degradation using mont-La (6%)-Cu0.6Cd0.4S as photocatalyst under NUV-Vis irradiation. Operational parameters, kinetics and mechanism

Autores/as Horiya Boukhatem, Hussein Khalaf, Lila Djouadi, Zenydia Marín, Rufino Manuel Navarro, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING Vol. 5 (páxs. 5636 ata 5644)

Anion Exchange Renders Hydrophobic Capsules and Cargoes Water-Soluble

Autores/as Percástegui, Edmundo G., Mosquera, Jesús, Nitschke, Jonathan R.
Revista ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Vol. 56 Núm. 31 (páxs. 9136 ata 9140)

Photocatalytic activity of mont-La (6%)-Cu0.6Cd0.4S catalyst for phenol degradation under near UV Visible light irradiation

Autores/as H. Boukhatem, H. Khalaf, L. Djouadi, F.V. Gonzalez, R.M. Navarro, J.A. Santaballa, M.Canle
Revista APPLIED CATALYSIS B:ENVIRONMENTAL Vol. 211 (páxs. 114 ata 125)
DOI https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.03.074

The role of the capping bond effect on pyclen natY3+/90Y3+ Chelates: full contrl of the regiospecific N-functionalization makes the difference

Autores/as M. Le Fur, Maryline Beyler, Enikö Molnár, Olivier Fougère, David Esteban-Gómez, Gyula Tircsó, Carlos Platas-Iglesias, N. Lepareur, Olivier Rousseaux, Raphaël Tripier
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 53 (páxs. 9534 ata 9537)
DOI https://doi.org/10.1039/c7cc05088g

Tuning the Copper(II) Coordination Properties of Cyclam by Subtle Chemical Modifications

Autores/as Nathalie Camus, Nathalie Le Bris, Selbi Nuryyeva, Matthieu Chessé, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier, Mourad Elhabiri
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 46 (páxs. 11479 ata 11490)
DOI https://doi.org/10.1039/c7dt00750g

Optimising the Relaxivities of Mn2+ Complexes by Targeting Human Serum Albumin (HSA)+

Autores/as Attila Forgács, Lorenzo Tei, Zsolt Baranyai, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Maruro Botta
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 46 (páxs. 8494 ata 8504)
DOI https://doi.org/10.1039/c7dt01508a

Developing the family of picolinate ligands for Mn2+ complexation

Autores/as Attila Forgács, R. Pujales-Paradela, Martín Regueiro-Figueroa, Laura Valencia, David Esteban-Gómez, Maruro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Núm. 46 (páxs. 1546 ata 1558)
DOI https://doi.org/10.1039/c6dt04442e

Dimer Formation of GdDO3A-Arylsulfomide Complexes Causes Loss of pH-Dependency of Relaxivity

Autores/as Anja Wacker, Fabio Carniato, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Hans-Jürgen Wester, Lorenzo Tei, Johanes Notni
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 46 (páxs. 16828 ata 16836)
DOI https://doi.org/10.1039/c7dt02985c

Toward Inert Paramagnetic Ni(II)-Based Chemical Exchange Saturation Transfer MRI Agents

Autores/as L. Caneda-Martínez, L. Valencia, Isabel Fernández-Pérez, Martín Regueiro-Figueroa, Angelovski G, Isabel Brandariz, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 15095 ata 15106)
DOI https://doi.org/10.1039/c7dt02758c

Recognition of phosphopeptides by a dinuclear copper(II) macrocyclic complex in a water : methanol 50 : 50 v/v solution¿

Autores/as Ligia M. Mesquita, Pedro Mateus, Rui D. V. Fernandes, Olaga Iranzo, Vània André, Filipe Tiago de Oliveira, Carlos Platas-Iglesias, Rita Delgado
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 46 (páxs. 9549 ata 9564)
DOI https://doi.org/10.1039/c7dt01724c

Definition of the Labile Capping Bond Effect in Lanthanide Complexes

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Teresa Rodríguez-Blas, Véronique Patinec, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Fabio Carniato, Maruro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 23 (páxs. 1110 ata 1117)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201604390

Reactive Site Model of the Reduction of SO2 on Graphite

Autores/as Eduardo Humeres, Nito Angelo Debacher, Regina de F.P.M. Moreira, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Vol. 121 (páxs. 14649 ata 14657)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b03787

Effect of step-feeding on the performance of lab-scale columns simulating vertical flow-horizontal flow constructed wetlands

Autores/as V. Torrijos, I. Ruiz, Soto, M.
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Vol. 24 (páxs. 22649 ata 22662)
DOI https://doi.org/10.1007/s11356-017-9925-1

Spectroscopic Properties of a Family of Mono- to Trinuclear Lanthanide Complexes

Autores/as Mohamadou Sy, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, A. Rodríguez-Rodríguez, Raphaël Tripier, Loïc J. Charbonnière
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2122 ata 2129)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201601516

1,4,7-Triazacyclononane-Based Bifunctional Picolinate Ligands for Efficient Copper Complexation

Autores/as Amaury Guillou, Luís M. P. Lima, Mélissa Roger, David Esteban-Gómez, Rita Delgado, C. Platas-Iglesias, Véronique Patinec, Raphaël Tripier
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2435 ata 2443)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201700176

Nitrogen losses and chemical parameters during co-composting of solid wastes and liquid pig manure

Autores/as M.A. Vázquez, D. de la Varga, R. Plana, M. Soto
Revista ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
DOI https://doi.org/10.1080/09593330.2017.1347717

Spectrally Undiscerned Isomers Might Lead to Erroneous Determination of Water Exchange Rates of paraCEST Eu(III) Agents

Autores/as Nevenka Cakic, Ben Tickner, Moritz Zaiss, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Angelovski G
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 56 (páxs. 7737 ata 7745)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.7b00441

Anion Recognition as a Supramolecular Switch of Cell Internalization

Autores/as Rodríguez, Jéssica, Mosquera, Jesús, Couceiro, José R., Nitschke, Jonathan R., Vázquez, M. Eugenio, Mascareñas, José L.
Revista JOURNAL AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 139 Núm. 1 (páxs. 55 ata 58)
DOI https://doi.org/10.1021/jacs.6b11103

Photolytic Insertion of Albumin on Activated Carbon Modified with Ozone

Autores/as Regina de Fátima Peralta Muniz Moreira, Eduardo Humeres, Carolina Berger, M. Isabel Fernández, J.A. Santaballa, Moisés Canle
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY. B, BIOLOGY Vol. 174 (páxs. 261 ata 268)

Solvent network at the transition state in the solvolysis of hindered sulfonyl compounds

Autores/as MyKyta Iazykov, Ludmila Rublova, Moisés Canle L., J. Arturo Santaballa
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 30 Núm. 1
DOI https://doi.org/10.1002/poc.3588

Anion Binding in Water Drives Structural Adaptation in an Azaphosphatrane-Functionalized FeII4L4 Tetrahedron

Autores/as Zhang, Dawei, Ronson, Tanya K., Mosquera, Jesús, Martinez, Alexandre, Guy, Laure, Nitschke, Jonathan R.
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 139 Núm. 19 (páxs. 6574 ata 6577)
DOI https://doi.org/10.1021/jacs.7b02950

Enantiomeric recognition of D- and L-lactate by CEST with the aid of a paramagnetic shift reagent

Autores/as Lei Zhang, Andre F. Martins, Piyu Zhao, Michael Tieu, David Esteban-Gómez, Gregory T. McCandless, C. Platas-Iglesias, A. Dean Sherry
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (páxs. 17431 ata 17437)
DOI https://doi.org/10.1021/jacs.7b08292

Complexation of Ln3+ Ions with Cyclam Dipicolinates: A Small Bridge that Makes Huge Differences in Structure, Equilibrium, and Kinetic Properties

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Raphaël Tripier, Gyula Tircsó, Ferenc Krisztián Kálmán, Attila Csaba Bényei, Imre Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 55 (páxs. 2227 ata 2239)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b02627

Magnetic Anisotropies in Rhombic Lanthanide(III) Complexes Do Not Conform to Bleaney's Theory

Autores/as Goretti Castro, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Paulo Pérez-Lourido, C. Platas-Iglesias, Laura Valencia
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 55 (páxs. 3490 ata 3497)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b02918

Magnetic Anisotropy in Functionalized Bipyridyl Cryptates

Autores/as Elisabeth Kreidt, Caroline Bischof, Carlos Platas-Iglesias, Michael Seitz
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 55 (páxs. 5549 ata 5557)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b00591

Step by Step Assembly of Polynuclear Lanthanide Complexes with a Phosphonated Bipyridine Ligand

Autores/as Nabila Souri, Pingping Tian, Alexandre Lecointre, Zoé Lemaire, Salah Chafaa, Jean-Marc Strub, Sarah Cianferani, Mourad Elhabiri, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 55 (páxs. 12962 ata 12974)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b02414

Aerobic and anaerobic biodegradability of accumulated solids in horizontal subsurface flow constructed wetlands.

Autores/as I. Ruiz, M. Soto, T. Carballeira
Revista INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION Vol. 119 (páxs. 396 ata 404)

Transient versus Static Electron Spin Relaxation in Mn2+ Complexes Relevant as MRI Contrast Agents

Autores/as C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Lothar Helm, Martín Regueiro-Figueroa
Revista THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Núm. 120 (páxs. 6467 ata 6476)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.jpca.6b05423

Interconversion and selective reactivity of sulfur dioxide reduction intermediates inserted on graphene oxide

Autores/as Alessandra Smaniotto, Eduardo Humeres, Nito A. Debacher, Karen M. de Castro, Luís O.B. Benetoli, Wido H. Schreiner, Canle, Moises, J. Arturo Santaballa
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 29 (páxs. 773 ata 780)
DOI https://doi.org/10.1002/poc.3597

Subcomponent Flexibility Enables Conversion between D4-Symmetric CdII8L8 and T-Symmetric CdII4L4 Assemblies

Autores/as Mosquera, Jesús, Ronson, Tanya K., Nitschke, Jonathan R.
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 138 Núm. 6 (páxs. 1812 ata 1815)
DOI https://doi.org/10.1021/jacs.5b12955

Solid-phase extraction of organic compounds: A critical review (Part I)

Autores/as Auréa Andrade-Eiroa, Canle, Moises, Valérie Leroy-Cancellieri, Victor Cerdá
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 80 (páxs. 641 ata 654)
DOI https://doi.org/10.1016/j.trac.2015.08.015

Solid extraction of organic compounds : a critical review - Part II

Autores/as Auréa Andrade-Eiroa, Canle, Moises, Valérie Leroy-Cancellieri, Víctor Cerdá
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 80 (páxs. 655 ata 667)
DOI https://doi.org/10.1016/j.trac.2015.08.014

Effect of bypass and effluent recirculation on nitrogen removal in hybrid constructed wetlands for domestic and industrial wastewater treatment.

Autores/as V. Torrijos, O.G. Gonzalo, A. Trueba-Santiso, I. Ruiz, M. Soto
Revista Water Research Vol. 103 (páxs. 92 ata 100)
DOI https://doi.org/10.1016/j.watres.2016.07.028

Effect of by-pass and effluent recirculation on nitrogen removal in hybrid constructed wetlands for domestic and industrial wastewater treatment.

Autores/as V. Torrijos, O.G. Gonzalo, A. Trueba, Ruiz, I, Soto, M.
Revista Water Research Vol. 103 (páxs. 92 ata 100)

A designed DNA binding motif that recognizes extended sites and spans two adjacent major grooves

Autores/as Rodríguez, Jéssica, Mosquera, Jesús, García-Fandiño, Rebeca, Vázquez, M. Eugenio, Mascareñas, José L.
Revista CHEMICAL SCIENCE Vol. 7 (páxs. 3298 ata 3303)
DOI https://doi.org/10.1039/c6sc00045b

[C-H...anion] interactions mediate the templation and anion binding properties of topologically non-trivial metal-organic structures in aqueous solutions

Autores/as Rana A. Bilbeisi, Thirumurugan Prakasam, Matteo Lusi, Roberto El Khoury, C. Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière, John-Carl Olsen, Mourad Elhabiri, Ali Trabolsi
Revista CHEMICAL SCIENCE Vol. 7 (páxs. 2524 ata 2531)
DOI https://doi.org/10.1039/c5sc04246a

Room temperature molecular up conversion in solution

Autores/as Aline Nonat, Chi Fai Chan, Tao Liu, Carlos Platas-Iglesias, Zhenyu Liu, Wing-Tak Wong, Wai-Kwok Wong, Ka-Leung Wong, Loïc J. Charbonnière
Revista NATURE COMMUNICATIONS (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.1038/ncomms11978

A density functional theory study on the interaction of dipicolinic acid with hydrated Fe2+ cation

Autores/as Masoud Arabieh, C. Platas-Iglesias
Revista Computational and Theoretical Chemistry Núm. 1090 (páxs. 134 ata 146)
DOI https://doi.org/10.1016/j.comptc.2016.06.010

Multifunctional redox-tuned viologen-based covalent organic polymers

Autores/as Gobinda Das, Thirumurugan Prakasam, Selbi Nuryyeva, Dong Suk Han, Ahmed Abdel-Wahab, John-Carl Olsen, Kyriaki Polychronopoulou, Carlos Platas-Iglesias, Florent Ravaux, Mustapha Jouaid, Ali Trabolsi
Revista Journal of Materials Chemistry A Núm. 4 (páxs. 15361 ata 15369)
DOI https://doi.org/10.1039/c6ta06439f

Ruthenation of Non-stacked Guanines in DNA G-Quadruplex Structures: Enhancement of c-MYC Expression

Autores/as Rodríguez, Jéssica, Mosquera, Jesús, Couceiro, José R., Vázquez, M. Eugenio, Mascareñas, José L.
Revista ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Vol. 55 Núm. 50 (páxs. 15615 ata 15618)

Post-synthetic modifications of cadmium-based knots and links

Autores/as Thirumurugan Prakasam, Rana A. Bilbeisi, Matteo Lusi, John-Carl Olsen, Carlos Platas-Iglesias, Ali Trabolsi
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Núm. 52 (páxs. 7398 ata 7401)
DOI https://doi.org/10.1039/c6cc02423h

Paramagnetic lanthanide chelates for multicontrast MRI

Autores/as Nevenka Cakic, Tanja Saviç, Janice Stricker-Shaver, Vincent Truffault, Carlos Platas-Iglesias, Christian Mirkes, Rolf Pohmann, Klaus Scheffler, Angelovski G
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Núm. 52 (páxs. 9224 ata 9227)
DOI https://doi.org/10.1039/c6cc04011j

Sulphur-rich functionalized calix[4]arenes for selective complexation of Hg2+ over Cu2+, Zn2+ and Cd2+

Autores/as Bachir Bensenane, Zouhair Asfari, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Fatiha Djafri, Mourad Elhabiri, Loïc J. Charbonnière
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 15211 ata 15224)
DOI https://doi.org/10.1039/c6dt02628a

Synthesis and characterisation of bismacrocyclic DO3A-amide derivatives - an approach towards metal-responsive PARACEST agents

Autores/as Nevenka Cakic, Tatjana Z. Verbic, Ratomir M. Jelic, C. Platas-Iglesias, Angelovski G
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 45 Núm. 15 (páxs. 6555 ata 6565)
DOI https://doi.org/10.1039/c5dt04625d

Improving the stability and inertness of Cu(II) and Cu(I) complexes with methylthiazolyl ligands by tuning the macrocyclic structure

Autores/as M. Le Fur, Maryline Beyler, Nicolas Le Poul, Luís M. P. Lima, Yves Le Mest, Rita Delgado, Carlos Platas-Iglesias, Véronique Patinec, Raphaël Tripier
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 45 (páxs. 7406 ata 7420)
DOI https://doi.org/10.1039/c6dt00385k

Stimuli-responsive metal-directed self-assembly of a ring-in-ring complex

Autores/as Cristina Alvariño, C. Platas-Iglesias, Víctor Blanco, Marcos D. García, Carlos Peinador, José M. Quintela
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 45 (páxs. 11611 ata 11615)
DOI https://doi.org/10.1039/c6dt01835a

Nickel-Promoted Recognition of Long DNA Sites by Designed Peptide Derivatives

Autores/as Rodríguez, Jéssica, Mosquera, Jesús, Vázquez, M. Eugenio, Mascareñas, José L.
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 22 Núm. 38 (páxs. 13474 ata 13477)

The Relationship between NMR Chemical Shifts of Thermally Polarized and Hyperpolarized 89Y Complexes and Their Solution Structures

Autores/as Yixun Xing, Ashish K. Jindal, Martín Regueiro-Figueroa, Mariane Le Fur, Nelly Kervarec, Piyu Zhao, Zoltan Kovacs, Laura Valencia, Paulo Pérez-Lourido, Raphaël Tripier, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, A. Dean Sherry
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Núm. 22 (páxs. 16657 ata 16667)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201602901

Approaching the Kinetic Inertness of Macrocyclic Gadolinium(III)-Based MRI Contrast Agents with Highly Rigid Open-Chain Derivatives

Autores/as Gyula Tircso, Martín Regueiro-Figueroa, V. Nagy, Zoltán Garda, Tamás Garai, Ferenc Krisztián Kálmán, David Esteban-Gómez, Éva Tóth, C. Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 22 (páxs. 896 ata 901)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201503836

Methanogenic activity of accumulated solids and gas emissions fromplanted and unplanted shallow horizontal subsurface flowconstructed wetlands.

Autores/as T. Carballeira, I. Ruiz, M. Soto
Revista Ecological Engineering Vol. 98 (páxs. 297 ata 306)

Effect of plants and surface loading rate on the treatment efficiency ofshallow subsurface constructed wetlands.

Autores/as T. Carballeira, M. Soto, I. Ruiz
Revista Ecological Engineering Vol. 90 (páxs. 203 ata 214)

Hydrolytic anaerobic reactor and aerated constructed wetland systems for municipal wastewater treatment ¿ HIGHWET project.

Autores/as A. Pascual, D. de la Varga, J. A. Álvarez, C.A. Arias, D. Van Oirschot, R. Kilian, M. Soto
Revista ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1080/09593330.2016.1188995

Water exchange rates and mechanisms in tetrahedral [Be (H2O)4]2+ and [Li(H2O)4]+ complexes using DFT methods and cluster-continuum models

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, R. Pujales-Paradela, L. Caneda-Martínez, Andrés de Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY Núm. 116 (páxs. 1388 ata 1396)
DOI https://doi.org/10.1002/qua.25191

Complexation of [Gd(DTTA-Me)(H2O)2]- by Fluoride and Its Consequences to Water Exchange

Autores/as Shima Karimi, Gail Hunter, Loïck Moriggi, Carlos Platas-Iglesias, Lothar Helm
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 55 (páxs. 6231 ata 6239)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b00861

Pyclen Tri-n-butylphosphonate Ester as Potential Chelator for Targeted Radiotherapy: From Yttrium(III) Complexation to 90Y Radiolabeling

Autores/as M. Le Fur, Maryline Beyler, Nicolas Lepareur, Olivier Fougère, Carlos Platas-Iglesias, Olivier Rousseaux, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 55 (páxs. 8003 ata 8012)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b01135

Correction to Magnetic Anisotropy in Functionalized Bipyridyl Cryptates

Autores/as Elisabeth Kreidt, Caroline Bischof, Carlos Platas-Iglesias, Michael Seitz
Revista INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 5552 ata 5552)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b01367

Cyclams with Ambidentate Methylthiazolyl Pendants for Stable, Inert, and Selective Cu(II) Coordination

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, Zakaria Halime, Luís M. P. Lima, Maryline Beyler, David Deniaud, Nicolas Le Poul, Rita Delgado, C. Platas-Iglesias, Véronique Patinec, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 55 Núm. 2 (páxs. 619 ata 632)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b01779

Unexpected Changes in the Population of Coordination Isomers for the Lanthanide Ion Complexes of DOTMA-Tetraglycinate

Autores/as Cemile Kumas, W. Shirangi Fernando, Piyu Zhao, Martín Regueiro-Figueroa, Garry E. Kiefer, Andre F. Martins, Carlos Platas-Iglesias, A. Dean Sherry
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 55 (páxs. 9297 ata 9305)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b01390

Self-assembly of Pd2L2 Metallacycles Owning Diversely Functionalized Racemic Ligands

Autores/as Tamara Rama, Cristina Alvariño, Olaya Domarco, Carlos Platas-Iglesias, Victor Blanco, Marcos D. García, Carlos Peinador, José M. Quintela
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 55 (páxs. 2290 ata 2298)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b02650

Breaking the Barrier to Slow Water Exchange Rates for Optimal Magnetic Resonance Detection of paraCEST Agents

Autores/as W. Shirangi Fernando, Andre F. Martins, Piyu Zhao, Yunkou Wu, Garry E. Kiefer, Carlos Platas-Iglesias, A. Dean Sherry
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 55 Núm. 6 (páxs. 3007 ata 3014)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b02850

Methane potential and anaerobic treatment feasibility of Sargassum muticum

Autores/as M. Soto, M.A. Vázquez, A. de Vega, J.M. Vilariño, G. Fernández, M.E.S. de Vicente
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 189 (páxs. 53 ata 61)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.03.074

Physico-chemical and biological characteristics of compost from decentralised composting programmes

Autores/as M.A. Vázquez, R. Sen, M. Soto
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 198 (páxs. 520 ata 532)

Sequence-selective DNA binding with cell-permeable oligoguanidinium¿peptide conjugates

Autores/as Mosquera, Jesús, Sánchez, Mateo I., Valero, Julián, Mendoza, Javier de, Vázquez, M. Eugenio, Mascareñas, José L.
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 51 (páxs. 4811 ata 4814)
DOI https://doi.org/10.1039/c4cc09525a

Synthetic peptides caged on histidine residues with a bisbipyridyl ruthenium(ii) complex that can be photolyzed by visible light

Autores/as Mosquera, Jesús, Sánchez, Mateo I., Mascareñas, José L., Eugenio Vázquez, M.
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 51 (páxs. 5501 ata 5504)
DOI https://doi.org/10.1039/c4cc08049a

Dynamic stereoisomerization in inherently chiral cimetallic [2]catenanes

Autores/as Thirumurugan Prakasam, Matteo Lusi, Elisa Nauha, John-Carl Olsen, Mohamadou Sy, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 51 (páxs. 5840 ata 5843)
DOI https://doi.org/10.1039/c4cc07392d

Stable Mn2+, Cu2+ and Ln3+ complexes with cyclen-based ligands functionalized with picolinate pendant arms.

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, Zoltán Garda, Erika Ruscsák, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Luís M. P. Lima, Maryline Beyler, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 44 (páxs. 5017 ata 5031)
DOI https://doi.org/10.1039/c4dt02985b

AMPED: a new platform for picolinate based luminescent lanthanide chelates

Autores/as Claudia Guanci, Giovanni Giovenzana, Luciano Lattuada, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 44 (páxs. 7654 ata 7661)
DOI https://doi.org/10.1039/c5dt00077g

Macrocyclic Gd3+ Complexes with Pendant Crown Ethers Designed for Binding Zwitterionic Neurotransmitters

Autores/as Fatima Oukhatar, Hervé Meudal, Céline Landon, Nikos K. Logothetis, Carlos Platas-Iglesias, Angelovski G, Éva Tóth
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 21 (páxs. 11226 ata 11237)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201500542

Importance of Outer-Sphere and Aggregation Phenomena in the Relaxation Properties of Phosphonated Gadolinium Complexes with Potential Applications as MRI Contrast Agents

Autores/as Mourad Elhabiri, Sabah Adaba, Mohamadou Sy, Aline Nonat, Phillipe Choquet, David Esteban-Gómez, Claudio Cassino, Carlos Platas-Iglesias, Maruro Botta, Loïc J. Charbonnière
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Núm. 21 (páxs. 6535 ata 6546)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201500155

Exceptionally Inert Lanthanide(III) PARACEST MRI Contrast Agents Based on an 18-Membered Macrocyclic Platform

Autores/as Goretti Castro, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Paulo Pérez-Lourido, Carlos Platas-Iglesias, Laura Valencia
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 21 Núm. 51 (páxs. 18662 ata 18670)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201502937

H4octapa: Highly Stable Complexation of Lanthanide(III) Ions and Copper(II)

Autores/as Ferenc Krisztián Kálmán, Andrea Végh, Martín Regueiro-Figueroa, Éva Tóth, Carlos Platas-Iglesias, Gyula Tircsó
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 Núm. 5 (páxs. 2345 ata 2356)
DOI https://doi.org/10.1021/ic502966m

Lanthanide(III) Complexation with an Amide Derived Pyridinophane

Autores/as Goretti Castro, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Paulo Pérez-Lourido, Carlos Platas-Iglesias, Laura Valencia
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 Núm. 4 (páxs. 1671 ata 1683)
DOI https://doi.org/10.1021/ic502653r

Investigating the Complexation of the Pb2+/Bi3+ Pair with Dipicolinate Cyclen Ligands

Autores/as Luis M. P. Lima, Maryline Beyler, Rita Delgado, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 Núm. 14 (páxs. 7045 ata 7057)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b01079

Mono-, Bi-, and Trinuclear Bis-Hydrated Mn2+ Complexes as Potential MRI Contrast Agents

Autores/as Attila Forgács, Martín Regueiro-Figueroa, José Luis Barriada, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 (páxs. 9576 ata 9587)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b01677

Gd3+-Based Magnetic Resonance Imaging Contrast Agent Responsive to Zn2+

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Serhat Gündüz, Véronique Patinec, Nikos K. Logothetis, David Esteban-Gómez, Raphaël Tripier, Angelovski G, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 (páxs. 10342 ata 10350)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b01719

Stabilizing Divalent Europium in Aqueous Solution using Size-Discrimination and Electrostatic Effects

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, José Luis Barriada, Agnès Pallier, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Éva Tóth, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 Núm. 10 (páxs. 4940 ata 4952)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b00548

[TlIII(dota)]-: An Extraordinarily Robust Macrocyclic Complex

Autores/as Tamás Fodor, István Bányai, Attila Bényei, Carlos Platas-Iglesias, Mihály Purgel, Gabór L. Horváth, László Zékány, G. Tircsó, Imre Tóth
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 Núm. 11 (páxs. 5426 ata 5437)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b00458

Isotope Effects in the Solvolysis of Sterically Hindered Arenesulfonyl Chlorides

Autores/as MyKyta Iazykov, Moisés Canle L., J. Arturo Santaballa, Ludmila Rublova
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS Vol. 47 Núm. 11 (páxs. 744 ata 750)
DOI https://doi.org/10.1002/kin.20945

Toward the Prediction of Water Exchange Rates in Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents: A Density Functional Theory Study

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Carlos Platas-Iglesias
Revista THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Vol. 119 Núm. 24 (páxs. 6436 ata 6445)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.jpca.5b01728

Complexation of Sm3+ and pamidronate: A DFT study

Autores/as Masoud Arabieh, Mohammad Hassan Khodabandeh, Mohammad Hossein Karimi-Jafari, Carlos Platas-Iglesias, Karim Zare
Revista JOURNAL OF RARE EARTHS Vol. 33 Núm. 3 (páxs. 310 ata 319)
DOI https://doi.org/10.1016/s1002-0721(14)60419-1

FISHING GROUNDS' INFLUENCE ON TRAWLER WINCH

Autores/as Juan Carlos Carral Couce, Carral Couce L.M., Miguel Lamas Pardo, Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro
Revista Ocean Engineering Vol. 102 (páxs. 136 ata 145)
DOI https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2015.04.043

Interaction of gold nanoparticles mediated by captopril and S-nitrosocaptopril: the effect of manganese ions in mild acid medium.

Autores/as Emilia Iglesias
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 17 (páxs. 644 ata 654)
DOI https://doi.org/10.1039/c4cp03969f

Methane and carbon dioxide emissions from constructed wetlands receiving anaerobically pretreated sewage

Autores/as D. de la Varga, I. Ruiz, J.A. Álvarez, M. Soto
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 538 (páxs. 824 ata 833)

Estimating cupric oxide levels in Galician sea wáter (NW SPAIN) from antifouling paint for recreational crafts

Autores/as María Jesús Rodríguez Guerreiro, José Ángel Fraguela-Formoso, Carral Couce L.M.
Revista THALASSAS Vol. 31 Núm. 1 (páxs. 51 ata 56)

Wineries wastewater treatment by constructed wetlands: a review

Autores/as F. Masi, J. Rochereau, S. Troesch, I. Ruiz, M. Soto
Revista WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 71 (páxs. 1113 ata 1127)
DOI https://doi.org/10.2166/wst.2015.061

Integrating liquid fraction of pig manure in the composting process for nutrient recovery and water re-use

Autores/as M.A. Vázquez, D. de la Varga, R. Plana, M. Soto
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 104 (páxs. 80 ata 89)

The AT-Hook motif as a versatile minor groove anchor for promoting DNA binding of transcription factor fragments

Autores/as Rodríguez, Jéssica, Mosquera, Jesús, Couceiro, Jose R., Vázquez, M. Eugenio, Mascareñas, José L.
Revista CHEMICAL SCIENCE Vol. 6 (páxs. 4767 ata 4771)
DOI https://doi.org/10.1039/c5sc01415h

Synthesis, Characterization, and DNA Binding Profile of a Macrocyclic ß-Sheet Analogue of ARC Protein

Autores/as Stefanucci, Azzurra, Mosquera, Jesús, Vázquez, Eugènio, Mascareñas, José L., Novellino, Ettore, Mollica, Adriano
Revista ACS Medical Chemistry Letters Vol. 6 Núm. 12 (páxs. 1220 ata 1224)
DOI https://doi.org/10.1021/acsmedchemlett.5b00363

A [two-step/one week] synthesis of C-functionalized homocyclens and cyclams. Application to the preparation of conjugable BCAs without chelating properties alteration

Autores/as Nathalie Camus, Zakaria Halime, Nathalie le Bris, Hélène Bernard, Maryline Beyler, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista RSC Advances Núm. 5 (páxs. 85898 ata 85910)
DOI https://doi.org/10.1039/c5ra17133d

Captopril as a nucleophile for ester cleavage. Formation of the thiolester S-benzoylcaptopril.

Autores/as Emilia Iglesias, Isabel Brandariz
Revista RSC Advances Vol. 5 (páxs. 45740 ata 45748)
DOI https://doi.org/10.1039/c5ra06900a

Synthesis of silver nanoparticles for the dual delivery of doxorubicin and alendronate to cancer cells

Autores/as F. Benyettou, R. Rezgui, F. Ravaux, T. Jaber, K. Blumer, M. Jouiad, L. Motte, J.-C. Olsen, C. Platas-Iglesias, M. Magzoub, Ali Trabolsi
Revista JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B Vol. 3 (páxs. 7237 ata 7245)
DOI https://doi.org/10.1039/c5tb00994d

Dual-Frequency Calcium-Responsive MRI Agents

Autores/as Pascal Kadjane, Carlos Platas-Iglesias, Philipp Boehm-Sturm, Vicent Truffault, Gisela E. Hagberg, Mathias Hoehn, Nikos K. Logothetis, Angelovski G
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 20 (páxs. 7351 ata 7362)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201400159

Radical-Cation Dimerization Overwhelms Inclusion in [n]Pseudorotaxanes

Autores/as Katia Nchimi-Nono, Parastoo Dalvand, Kuldeep Wadhwa, Selbi Nuryyeva, Shaikha Alneyadi, Thirumurugan Prakasam, Albert C. Fahrenbach, John-Carl Olsen, Zouhair Asfari, C. Platas-Iglesias, Mourad Elhabiri, Ali Trabolsi
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 20 (páxs. 7334 ata 7344)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201400069

High Relaxivity Mn2+-Based MRI Contrast Agents

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Gabriele A. Rolla, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 20 (páxs. 17300 ata 17305)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201404673

A Bis(pyridine N-oxide) Analogue of DOTA: Relaxometric Properties of the GdIII Complex and Efficient Sensitization of Visible and NIR-Emitting Lanthanide(III) Cations Including PrIII and HoIII

Autores/as Andre F. Martins, Svetlana V. Eliseeva, Henrique F. Carvalho, João M. C. Teixeira, Carlos T. B. Paula, Petr Hermann, Carlos Platas-Iglesias, Stephane Petoud, Éva Tóth, Carlos F.G.C. Geraldes
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 20 (páxs. 14834 ata 14845)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201403856

Nonsymmetrical 3,4-Dithienylmaleimides by Cross-Coupling Reactions with Indium Organometallics: Synthesis and Photochemical studies

Autores/as Ángeles Mosquera, M. Isabel Fernández, Moisés Canle López, José Pérez Sestelo, Luis A. Sarandeses
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 20 Núm. 44 (páxs. 14524 ata 14530)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201403736

Understanding Stability Trends along the Lanthanide Series

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 20 Núm. 14 (páxs. 3974 ata 3981)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201304469

Ruthenium bipyridyl complexes as photocleavable dimerizers: deactivation of DNA-binding peptides using visible light

Autores/as Mosquera, Jesús, Sánchez, Mateo I., Vázquez, M. Eugenio, Mascareñas, José L.
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 50 (páxs. 10975 ata 10978)
DOI https://doi.org/10.1039/c4cc04512b

H2Me-do2pa: an attractive chelator with fast, stable and inert natBi3+ and 213Bi3+ complexation for potential a-radioimmunotherapy applications

Autores/as Luis M. P. Lima, Maryline Beyler, Fatima Oukhatar, Patricia Le Saec, Alain Faivre-Chauvet, Carlos Platas-Iglesias, Rita Delgado, Raphaël Tripier
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 50 (páxs. 12371 ata 12374)
DOI https://doi.org/10.1039/c4cc05529b

The ßß¿ fold of zinc finger proteins as a ¿natural¿ protecting group. Chemoselective synthesis of a DNA-binding zinc finger derivative

Autores/as Rodríguez, Jéssica, Mosquera, Jesús, Vázquez, Olalla, Vázquez, M. Eugenio, Mascareñas, José L.
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 50 (páxs. 2258 ata 2260)
DOI https://doi.org/10.1039/c3cc47599a

The first enantiopure lanthanoid cryptate

Autores/as Tuba Güden-Silber, Christine Doffek, Carlos Platas-Iglesias, Michael Seitz
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 43 (páxs. 4238 ata 4241)
DOI https://doi.org/10.1039/c3dt51289d

Tetraphosphonated thiophene ligand: mixing the soft and the hard

Autores/as Jérémy Brandel, Alexandre Lecointre, Julien Kollek, Sylvia Michel, Véronique Hubscher-Bruder, Isabelle Déchamps-Olivier, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 43 (páxs. 9070 ata 9080)
DOI https://doi.org/10.1039/c4dt00451e

Supramolecular Luminescent Lanthanide Dimers for Fluoride Sequestering and Sensing

Autores/as Tao Liu, Aline Nonat, Maryline Beyler, Martín Regueiro-Figueroa, Katia Nchimi Nono, Olivier Jeannin, Franck Camerel, François Debaene, Sarah Cianférani-Sanglier, Raphaël Tripier, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Vol. 53 (páxs. 7259 ata 7263)
DOI https://doi.org/10.1002/anie.201404847

Aqueous Anion Receptors through Reduction of Subcomponent Self-Assembled Structures

Autores/as Mosquera, Jesús, Zarra, Salvatore, Nitschke, Jonathan R.
Revista ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Vol. 53 Núm. 6 (páxs. 1556 ata 1559)

Reversible Supramolecular Assembly at Specific DNA Sites: Nickel-Promoted Bivalent DNA Binding with Designed Peptide and Bipyridyl¿Bis(benzamidine) Components

Autores/as Mateo I. Sánchez, Jesús Mosquera, M. Eugenio Vázquez, J. L. Mascareñas
Revista ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Vol. 53 (páxs. 9917 ata 9921)
DOI https://doi.org/10.1002/ange.201405726

17O and 1H relaxometric and DFT study of hyperfine coupling constants in [Mn(H2O)6]2+

Autores/as David Esteban-Gómez, Claudio Cassino, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista RSC Advances Vol. 4 Núm. 14 (páxs. 7094 ata 7103)
DOI https://doi.org/10.1039/c3ra45721d

Catechol versus bisphosphonate ligand exchange at the surface of iron oxide nanoparticles: towards multi-functionalization

Autores/as Erwann Guénin, Yoann Lalatonne, Julie Bolley, Irena Milosevic, Carlos Platas-Iglesias, Laurence Motte
Revista Journal of Nanoparticle Research Vol. 16 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.1007/s11051-014-2596-7

Spontaneous Self-Assembly of a 1,8-Naphthyridine into Diverse Crystalline 1D Nanostructures: Implications on the Stimuli-Responsive Luminescent Behaviour

Autores/as Antonio Fernández-Mato, Manuel Sánchez-Andújar, Breogán Pato-Doldán, M. Antonia Señarís-Rodríguez, Carlos Platas-Iglesias, Daniel Tordera, Henk J. Bolink, José M. Quintela, Carlos Peinador, Marcos D. García
Revista CRYSTAL GROWTH & DESIGN Vol. 14 Núm. 8 (páxs. 3849 ata 3856)
DOI https://doi.org/10.1021/cg500379r

Selective DNA-binding by designed bisbenzamidine-homeodomain chimeras

Autores/as Jesús Mosquera, Jéssica Rodríguez, M. Eugenio Vázquez, José L. Mascareñas
Revista CHEMBIOCHEM Vol. 15 (páxs. 1092 ata 1095)
DOI https://doi.org/10.1002/cbic.201400079

S-Nitrosocaptopril formation in ionic self-aggregation systems: effects of counterions

Autores/as Emilia Iglesias, Alexia Sexto
Revista SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 26 Núm. 2 (páxs. 111 ata 118)
DOI https://doi.org/10.1080/10610278.2013.830722

Lanthanide(III) Complexes with a Reinforced Cyclam Ligand Show Unprecedented Kinetic Inertness

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Zoltán Garda, Imre Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Núm. 136 (páxs. 17954 ata 17957)
DOI https://doi.org/10.1021/ja511331n

Photolysis of Phenylalanine in the Presence of Oxidized Carbon Nanotubes

Autores/as Eduardo Humeres, Eduardo Pinheiro de Souza, Nito Angelo Debacher, Regina de F.P.M. Moreira, Cristiane Nunes Lopes, Mª Isabel Fernández, J. Arturo Santaballa, Moisés L. Canle, Wido H. Schreiner, Abil E. Aliev
Revista LANGMUIR Vol. 31 (páxs. 164 ata 170)
DOI https://doi.org/10.1021/la503631b

Selective insertion of the sulfur dioxide reduction intermediates on graphene oxide

Autores/as Eduardo J. J. Humeres Allende, Nito A. Debacher, Alessandra Smaniotto, Karen de Castro, Luís Benetoli, E.P. de Souza, Regina Moreira, Cristiane Nunes Lopes, Wido H. Schreiner, M. Canle L., J.A. Santaballa López
Revista LANGMUIR Vol. 30 Núm. 15 (páxs. 4301 ata 4309)
DOI https://doi.org/10.1021/la500140m

Full Control of the Regiospecific N-Functionalization of C-Functionalized Cyclam Bisaminal Derivatives and Application to the Synthesis of their TETA, TE2A, and CB-TE2A Analogues

Autores/as Nathalie Camus, Zakaria Halime, Nathalie Le Bris, Hélène Bernard, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 79 Núm. 5 (páxs. 1885 ata 1899)
DOI https://doi.org/10.1021/jo4028566

"Cinderella" Elements: Strategies to increase the stability of group 1 complexes by tailoring crown macrocycles

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, Israel Carreira-Barral, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 417 (páxs. 155 ata 162)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2013.11.022

Acidities of closo-1-COOH-1,7-C2B10H11 and Amino Acids Based on Icosahedral Carbaboranes

Autores/as Juan Z. Dávalos, Javier González, Rpcío Ramos, Drahomir Hnyk, Josef Holub, J.A. Santaballa López, M. Canle L., Josep Oliva
Revista THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Vol. 118 Núm. 15 (páxs. 2788 ata 2793)
DOI https://doi.org/10.1021/jp412400q

Secrets of Solid State and Aqueous Solution Structures of [Ni(tmdta)]2-

Autores/as Roland Meier, Carlos Platas-Iglesias, Frank W. Heinemann, Gerald Linti, Jürgen Schulte, Sunil K. Srivastava
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 Núm. 13 (páxs. 6684 ata 6697)
DOI https://doi.org/10.1021/ic5004325

Lower Denticity Leading to Higher Stability: Structural and Solution Studies of Ln(III)-OBETA Complexes

Autores/as Roberto Negri, Zsolt Baranyai, Lorenzo Tei, Giovanni B. Giovenzana, Carlos Platas-Iglesias, Attila Bényei, Judit Bodnár, Adrienn Vágner, Maruro Botta
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 Núm. 23 (páxs. 12499 ata 12511)
DOI https://doi.org/10.1021/ic5020225

Monopicolinate Cross-Bridged Cyclam Combining Very Fast Complexation with Very High Stability and Inertness of Its Copper(II) Complex

Autores/as Luis M. P. Lima, Zakaria Halime, Ronan Marion, Nathalie Camus, Rita Delgado, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 (páxs. 5269 ata 5279)
DOI https://doi.org/10.1021/ic500491c

Picolinate-Containing Macrocyclic Mn2+ Complexes as Potential MRI Contrast Agents

Autores/as Enikó Molnár, Nathalie Camus, Véronique Patinec, Gabriele A. Rolla, Maruro Botta, G. Tircsó, F. Krisztián Kálmán, Tamás Fodor, Raphaël Tripier, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 53 (páxs. 5136 ata 5149)
DOI https://doi.org/10.1021/ic500231z

Cooperative Anion Recognition in Copper(II) and Zinc(II) Complexes with a Ditopic Tripodal Ligand Containing a Urea Group

Autores/as Israel Carreira-Barral, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 (páxs. 2554 ata 2568)
DOI https://doi.org/10.1021/ic402855r

Aqueous Complexes for Efficient Size-based Separation of Americium from Curium

Autores/as Mark P. Jensen, Renato Chiariza, Ilya A Shkrob, Joseph S Ulicki, Brian D Spindler, Daniel J Murphy, Mahmun Hossain, Adrián Roca-Sabio, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 Núm. 12 (páxs. 6003 ata 6012)
DOI https://doi.org/10.1021/ic500244p

Reasons behind the Relative Abundances of Heptacoordinate Complexes along the Late First-Row Transition Metal Series

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Luís M. P. Lima, Víctor Blanco, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Rita Delgado, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 (páxs. 12859 ata 12869)
DOI https://doi.org/10.1021/ic501869y

Lanthanide Complexes with Heteroditopic Ligands as Fluorescent Zinc Sensors

Autores/as Mélissa Roger, Martín Regueiro-Figueroa, Chams Ben Azzeddine, Véronique Patinec, Célia S. Bonnet, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 1072 ata 1081)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201301426

Highly Stable Complexes of Divalent Metal Ions (Mg2+, Ca2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, and Pb2+) with a Dota-Like Ligand Containing a Picolinate Pendant

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Erika Ruscsák, Laura Fra, G. Tircsó, Imre Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 6165 ata 6173)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201402693

Micellar effects on aromatic esters hydrolysis

Autores/as I. Brandariz-Lendoiro, Emilia Iglesias Martínez, I. Brandariz, E. Iglesias
Revista COLLOIDS AND SURFACES. A, PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS Vol. 454 (páxs. 180 ata 188)

A further study of acetylacetone nitrosation

Autores/as Emilia Iglesias, Isabel Brandariz
Revista ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 11 Núm. 6 (páxs. 1059 ata 1064)
DOI https://doi.org/10.1039/c2ob26073e

Simultaneous Self-Assembly of a [2]Catenane, a Trefoil Knot, and a Solomon Link from a Simple Pair of Ligands

Autores/as Thirumurugan Prakasam, Matteo Lusi, Mourad Elhabiri, Carlos Platas-Iglesias, John-Carl Olsen, Zouhair Asfari, Sarah Cianférani-Sanglier, François Debaene, Loïc J. Charbonnière, Ali Trabolsi
Revista ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Núm. 52 (páxs. 9956 ata 9960)
DOI https://doi.org/10.1002/anie.201302425

Mechanism of degradation of ketoprofen by heterogeneous photocatalysis in aqueous solution

Autores/as C. Martínez, S. Vilariño, M.I. Fernández, J. Faria, M. Canle L., J.A. Santaballa
Revista APPLIED CATALYSIS B:ENVIRONMENTAL Vol. 142-143 (páxs. 633 ata 646)

Excitation-Emission Spectrofluorimetry: A Depth-in Review (II)

Autores/as Aurea Andrade Eiroa, Canle, Moises, Víctor Cerdá
Revista APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS Vol. 48 Núm. 2 (páxs. 77 ata 141)
DOI https://doi.org/10.1080/05704928.2012.692105

Excitation-emission spectrofuorimetry: ad depth-in review (I)

Autores/as Aurea Andrade Eiroa, Canle, Moises, Víctor Cerdá
Revista APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS Vol. 48 Núm. 1 (páxs. 1 ata 49)
DOI https://doi.org/10.1080/05704928.2012.692104

Intramolecular redox-induced dimerization in a viologen dendrimert

Autores/as Kuldeep Wadhwa, Selbi Nuryyeva, Albert C. Fahrenbach, Mourad Elhabiri, Carlos Platas-Iglesias, Ali Trabolsi
Revista Journal of Materials Chemistry C Vol. 1 (páxs. 2302 ata 2307)
DOI https://doi.org/10.1039/c3tc00740e

Stimuliresponsive selection of target DNA sequences by synthetic bZIP peptides

Autores/as Jesús Mosquera, Adrian Jimenez-Balsa, Verónica I Dodero, M. Eugenio Vázquez, J. L. Mascareñas
Revista NATURE COMMUNICATIONS Núm. 1874
DOI https://doi.org/10.1038/ncomms2825

A new method for the nitrosation of 1,3-diketones applied to 3-ethyl- and 3-methyl pentane-2,4-dione

Autores/as Emilia Iglesias
Revista RSC Advances Vol. 3 Núm. 31 (páxs. 15192 ata 15201)
DOI https://doi.org/10.1039/c3ra42508h

Toward theranostic nanoparticles: CB[7]-functionalized iron oxide for drug delivery and MRI

Autores/as Farah Benyettou, Irena Milosevic, Yoann Lalatonne, Fabienne Warmont, Rana Assah, John-Carl Olsen, Mustapha Jouaid, Laurence Motte, Carlos Platas-Iglesias, Ali Trabolsi
Revista JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B Vol. 1 (páxs. 5076 ata 5082)
DOI https://doi.org/10.1039/c3tb20852d

Winery Wastewater Treatment in Subsurface Constructed Wetlands with Different Bed Depths

Autores/as D. de la Varga, I. Ruiz, M. Soto
Revista WATER, AIR, & SOIL POLLUTION Vol. 224 (páxs. 1485 ata 1497)

Photochemical and Photocatalytic Degradation of the Emerging Pollutant trans-Resveratrol

Autores/as C.G. Silva, J. Monteiro, R.R.N. Marques, C. Martínez, A.M.T. Silva, M. Canle López, J. Faria
Revista PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES Vol. 12 (páxs. 638 ata 644)
DOI https://doi.org/10.1021/jp311932z

Photochemistry for pollution abatement

Autores/as Moises Canle López, M. Isabel Fernández, Cristina Martínez, J. Arturo Santaballa
Revista PURE AND APPLIED CHEMISTRY Vol. 85 Núm. 7 (páxs. 1437 ata 1449)
DOI https://doi.org/10.1351/pac-con-13-01-10

Unraveling the mechanism of intrecellular oxidation of thiols by (N-Cl-Taurine)

Autores/as Isabel Fernández-Pérez, Juan Arturo Santaballa López, Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, José Luis Armesto Barbeito
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY (páxs. 0 ata 0)

Unravelling the mechanism of intracellular oxidation of thiols by (N-CI)-Taurine

Autores/as M. I. Fernández, M. V. García, X. L. Armesto, M. Canle López, J. Arturo Santaballa
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 26 Núm. 12 (páxs. 1098 ata 1104)
DOI https://doi.org/10.1002/poc.3181

Acid-catalyzed hydrolysis of trityl derivatives in strongly acidic aqueous media

Autores/as M. Canle L., H. Maskill
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 26 (páxs. 1016 ata 10161022)
DOI https://doi.org/10.1002/poc.3230

Combined Theoretical and Experimental Study of the Photophysics of Asulam

Autores/as Angelo Giussani, Rosendo Pou-Amérigo, Luis Serrano-Andrés, Antonio Freire-Corbacho, Cristina Martínez-García, Mª Isabel Fernández P., Mohamed Sarakha, Moisés Canle L., J. Arturo Santaballa
Revista THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Vol. 117 (páxs. 2125 ata 2137)
DOI https://doi.org/10.1021/jp311932z

1H and 17O NMR Relaxometric and Computational Study on Macrocyclic Mn(II) Complexes

Autores/as Gabrielle A. Rolla, Carlos Platas-Iglesias, Maruro Botta, Lorenzo Tei, Lothar Helm
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 52 (páxs. 3268 ata 3279)
DOI https://doi.org/10.1021/ic302785m

Pyridinophane Platform for Stable Lanthanide(III) Complexation

Autores/as Goretti Castro, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Paulo Pérez-Lourido, Carlos Platas-Iglesias, Laura Valencia
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 52 (páxs. 6062 ata 6072)
DOI https://doi.org/10.1021/ic400389d

Monopicolinate-dipicolyl Derivative of Triazacyclononane for Stable Complexation of Cu2+ and 64Cu2+

Autores/as Melissa Roger, Luís M.P. Lima, Mathieu Frindel, Carlos Platas-Iglesias, Jean-François Gestin, Rita Delgado, Véronique Patinec, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 52 (páxs. 5246 ata 5259)
DOI https://doi.org/10.1021/ic400174r

Hyperfine Coupling Constants on Inner-Sphere Water Molecules of a Triazacyclononane-based Mn(II) Complex and Related Systems Relevant as MRI Contrast Agents

Autores/as Véronique Patinec, Gabriele A. Rolla, Maruro Botta, Raphaël Tripier, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 52 (páxs. 11173 ata 11184)
DOI https://doi.org/10.1021/ic4014366

Heavy metal removal in an UASB-CW system treating municipal wastewater

Autores/as D. de la Varga, M.A. Díaz, I. Ruiz, M. Soto
Revista CHEMOSPHERE Vol. 93 (páxs. 1317 ata 1323)

Vertical flow constructed wetland treating high strength wastewater from swine slurry composting

Autores/as M.A. Vázquez, D. de la Varga, R. Plana, M. Soto
Revista Ecological Engineering Vol. 50 (páxs. 37 ata 43)

Avoiding clogging in constructed wetlands by using anaerobic digesters as pre-treatment

Autores/as D. de la Varga, A. Díaz, I. Ruiz, M. Soto
Revista Ecological Engineering Vol. 52 (páxs. 262 ata 269)

Self-Aggregated Dinuclear Lanthanide(III) Complexes as Potential Bimodal Probes for Magnetic Resonance and Optical Imaging

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Aline Nonat, Gabriele A. Rolla, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Loïc J. Charbonnière, Maruro Botta, C. Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Núm. 19 (páxs. 11696 ata 11706)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201301231

Local anesthetics: acid-base behaviour and inclusion with cyclodextrins

Autores/as Isabel Brandariz, Emilia Iglesias
Revista CURRENT ORGANIC CHEMISTRY Vol. 17 (páxs. 3050 ata 3063)
DOI https://doi.org/10.2174/13852728113179990023

Ln2M complexes (M = Ru, Re) derived from a bismacrocyclic ligand containing a 4,4'-dimethyl-2,2'- bipyridyl bridging unit

Autores/as Loïc J. Charbonnière, Stephen Faulkner, C. Platas-Iglesias, Martín Regueiro-Figueroa, Aline Nonat, Teresa Rodríguez-Blas, Andrés de Blas, William S. Perry, Manuel Tropiano
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 42 (páxs. 3667 ata 3681)
DOI https://doi.org/10.1039/c2dt32660d

Density functional dependence of molecular geometries in lanthanide(III) complexes relevant to bioanalytical and biomedical applications

Autores/as Adrián Roca-Sabio, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias
Revista Computational and Theoretical Chemistry Vol. 999 (páxs. 93 ata 104)
DOI https://doi.org/10.1016/j.comptc.2012.08.020

(Re)Greening photochemistry: using light for degrading persistent organic pollutants

Autores/as M. Canle L., M. I. Fernández, C. Martínez, J.A. Santaballa
Revista REVIEW ENVIRON. SCIENCE TECHNOL. Vol. 11 (páxs. 213 ata 221)
DOI https://doi.org/10.1007/s11157-012-9275-x

Hyperfine Coupling Constants on Inner-Sphere Water Molecules of GdIII-Based MRI Contrast Agents

Autores/as David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Lothar Helm, Carlos Platas-Iglesias
Revista ChemPhysChem Vol. 13 (páxs. 3640 ata 3650)
DOI https://doi.org/10.1002/cphc.201200417

Functions, responsability and authority of human resources in the implementation of a security and safety management system at work

Autores/as José Ángel Fraguela-Formoso, Carral Couce L.M., Gregorio Iglesias Rodríguez, Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro
Revista DYNA-COLOMBIA Vol. 79 Núm. 172 (páxs. 180 ata 186)
DOI https://doi.org/10.15446/dyna

Solid state and solution structures of alkaline-earth complexes with lariat ethers containing aniline and benzimidazole pendants

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, Israel Carreira-Barral, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 31 (páxs. 402 ata 412)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2011.09.027

Understanding the Quenching Effects of Aromatic C-H- and C-D-Oscillators in Near-IR Lanthanoid Luminescence

Autores/as Christine Doffek, Nicola Alzakhem, Caroline Bischof, Jessica Wahsner, Tuba Güden-Silber, Joachim Lügger, Carlos Platas-Iglesias, Michael Seitz
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 134 Núm. 39 (páxs. 16413 ata 16423)
DOI https://doi.org/10.1021/ja307339f

Substitution-assisted stereochemical control of bispidone-based ligands

Autores/as Tarik Legdali, Amandine Roux, Carlos Platas-Iglesias, Franck Camerel, Aline Nonat, Löic J. Charbonnière
Revista JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 77 Núm. 24 (páxs. 11167 ata 11176)
DOI https://doi.org/10.1021/jo302248c

Substituent Effects on Enol Nitrosation of 1,3-Diketones

Autores/as Emilia Iglesias
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS Vol. 44 Núm. 10 (páxs. 668 ata 679)

17O NMR and Density Functional Theory Study of the Dynamics of the Carboxylate Groups in DOTA Complexes of Lanthanides in Aqueous Solution

Autores/as Florian Mayer, Carlos Platas-Iglesias, Lothar Helm, Joop A. Peters, Kristina Djanashvili
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 Núm. 1 (páxs. 170 ata 178)
DOI https://doi.org/10.1021/ic201393n

Lanthanide(III) Complexes with Ligands Derived from a Cyclen Framework Containing Pyridinecarboxylate Pendants. The Effect of Steric Hindrance on the Hydration Number

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Marianna Fekete, Mauro Botta, Raphaël Tripier, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 (páxs. 2509 ata 2521)
DOI https://doi.org/10.1021/ic202436j

Solution Structure of Ln(III) Complexes with Macrocyclic Ligands Through Theoretical Evaluation of 1H NMR Contact Shifts

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Mauro Botta, Raphaël Tripier, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 (páxs. 13419 ata 13429)
DOI https://doi.org/10.1021/ic302322r

Lanthanide Complexes Based on a Diazapyridinophane Platform Containing Picolinate Pendants

Autores/as Adrián Roca-Sabio, Celia S. Bonnet, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Eva Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 (páxs. 10893 ata 10903)
DOI https://doi.org/10.1021/ic301369z

Probing Electrostatic Potential by NMR with the Use of a Paramagnetic Lanthanide(III) Chelate

Autores/as Eva M. López-Vidal, Martín Regueiro-Figueroa, Marcos D. Garcia, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 Núm. 8 (páxs. 4429 ata 4431)
DOI https://doi.org/10.1021/ic300288j

Monopicolinate Cyclen and Cyclam Derivatives for Stable Copper(II) Complexation

Autores/as Luís M. P. Lima, David Esteban-Gómez, Rita Delgado, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 Núm. 12 (páxs. 6916 ata 6927)
DOI https://doi.org/10.1021/ic300784v

The Solution Structure and Dynamics of MRI Probes Based on Lanthanide(III) DOTA as Investigated by DFT and NMR Spectroscopy

Autores/as Carlos Platas-Iglesias
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2023 ata 2033)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201101164

Lower Ligand Denticity Leading to Improved Thermodynamic and Kinetic Stability of the Gd3+ Complex: The Strange Case of OBETA

Autores/as Zsolt Baranyai, Maruro Botta, Marianna Fekete, Goivanni B. Giovenzana, Roberto Negri, Lorenzo Tei, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 18 Núm. 25 (páxs. 7680 ata 7685)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201200265

Definition of an Intramolecular Eu-to-Eu Energy Transfer within a Discrete [Eu2L] Complex in Solution

Autores/as Aline Nonat, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 18 (páxs. 8163 ata 8173)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201200087

Highly relaxing gadolinium based MRI contrast agents responsive to Mg2+ sensing

Autores/as Sabah Adaba, Alexandre Lecointre, Mourad Elhabiri, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Gaylord Tallec, Marinella Mazzanti, Loïc J. Charbonnière
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 48 (páxs. 4085 ata 4087)
DOI https://doi.org/10.1039/c2cc30757j

Kinetics and mechanism of aqueous degradation of carbamazepine by heterogeneous photocatalysis using nanocrystalline TiO2, ZnO and multi-walled carbon nanotubes-anatase composites

Autores/as C. Martínez, M. Canle L., M.I. Fernández, J.A. Santaballa, J. Faria
Revista APPLIED CATALYSIS B:ENVIRONMENTAL Vol. 102 (páxs. 563 ata 571)
DOI https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2010.12.039

Aqueous degradation of diclofenac by heterogeneous photocatalysis using nanostructured materials

Autores/as C. Martínez, M. Canle L., M.I. Fernández, J.A. Santaballa, J. Faria
Revista APPLIED CATALYSIS B:ENVIRONMENTAL Vol. 107 (páxs. 110 ata 118)

Applications of Density Functional Theory (DFT) to Investigate the Structure, Spectroscopic and Magnetic Properties of Lanthanide(III) Complexes

Autores/as Carlos Platas-Iglesias, Adrián Roca-Sabio, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista Current Inorganic Chemistry Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 91 ata 116)
DOI https://doi.org/10.2174/1877944111101010091

INTEGRATION OF MANAGEMENT SYSTEMS. NEED FOR A NEW ENTREPRENEURIAL CULTURE

Autores/as José Ángel Fraguela-Formoso, Carral Couce L.M., G. Iglesias Rodriguez, A. Castro Ponte, Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro
Revista DYNA-COLOMBIA Vol. 78 Núm. 167 (páxs. 44 ata 49)

LEGISLATIVE CHANGES RELATING TO THE POLLUTING ELEMENT BORON IN INDUSTRIAL WASTE WATER (GALICIA, NORTHWESTERN SPAIN)

Autores/as Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Ángel Fraguela-Formoso, Muñoz-Camacho, E.
Revista DYNA-COLOMBIA Vol. 78 Núm. 167 (páxs. 186 ata 192)

Iron(III) complexation by Vanchrobactin, a siderophore of the bacterial fish pathogen Vibrio anguillarum

Autores/as Emilia Iglesias, Isabel Brandariz, Carlos Jiménez, Raquel G. Soengas
Revista METALLOMICS Vol. 3 Núm. 5 (páxs. 521 ata 528)

DNA Recognition by Synthetic Constructs

Autores/as Elena Pazos, Jesús Mosquera, M. Eugenio Vázquez, José Luis Mascareñas
Revista CHEMBIOCHEM (páxs. 1958 ata 1973)
DOI https://doi.org/10.1002/cbic.201100247

Functionalization of graphite and graphite oxided

Autores/as E. Humeres, K. Mendes de Castro, Alessandra Smaniotto, L.O.B. Bnetoli, E.P. de Souza, N.A. Debacher, C.N. Lopes, R.F.P.M. Moreira, W. Schreiner, M. Canle, J.A. Santaballa, Fernández, I.
Revista Boletín de la Sociedad de Química de México Vol. 5 (páxs. 48 ata 48)

Highly stable acyclic bifunctional chelator for Cu-64 PET imaging

Autores/as S. Abada, A. Lecointre, I. Déchamps-Olivier, C. Platas-Iglesias, C. Christine, M. Elhabiri, L. Charbonnière
Revista RADIOCHIMICA ACTA Vol. 99 Núm. 10 (páxs. 663 ata 678)
DOI https://doi.org/10.1524/ract.2011.1823

Potentiometric characterisation of cyclodextrin inclusion complexes of local anaesthetics

Autores/as Isabel Brandariz, Emilia Iglesias
Revista SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 23 Núm. 9 (páxs. 607 ata 614)

Preparation and study of pyridothienopyrazines and their Ruthenium(II) complexes: a new family of bidentate ligands

Autores/as Antonio Fernández-Mato, José María Quintela, Carlos Peinador, C. Platas-Iglesias
Revista TETRAHEDRON Vol. 67 Núm. 11 (páxs. 2035 ata 2043)
DOI https://doi.org/10.1016/j.tet.2011.01.066

A merged experimental and theoretical conformational study on alkaline-earth complexes with lariat ethers derived from 4,13-diaza-18-crown-6

Autores/as Israel Carreira-Barral, A. Rodríguez-Rodríguez, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 370 Núm. 1 (páxs. 270 ata 278)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2011.01.070

An Approach to Imprint Irganox 1076: Potential Application to the Specific Migration Test in Olive Oil

Autores/as Sonia Dopico-Gacía, Concepción Cela-Pérez, J.M. López-Vilariño, M.V. González-Rodríguez, L.F. Barral-Losada
Revista JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Vol. 119 Núm. 5 (páxs. 2866 ata 2874)
DOI https://doi.org/10.1002/app.32964

Macrocyclic Receptor Showing Extremely High Sr(II)/Ca(II) and Pb(II)/Ca(II) Selectivities with Potential Application in Chelation Treatment of Metal Intoxication

Autores/as Raquel Ferreirós-Martínez, David Esteban-Gómez, Éva Tóth, Andrés de Blas, Carlos Platas-Iglesias, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 8 (páxs. 3772 ata 3784)
DOI https://doi.org/10.1021/ic200182e

Nonmacrocyclic Luminescent Lanthanide Complexes Stable in Biological Media

Autores/as Nchimi Nono Katia, Alexandre Lecointre, Martín Regueiro-Figueroa, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 5 (páxs. 1689 ata 1697)
DOI https://doi.org/10.1021/ic102173f

Positively Charged Lanthanide Complexes with Cyclen-Based Ligands: Synthesis, Solid-State and Solution Structure, and Fluoride Interaction

Autores/as Luís M.P. Lima, Alexandre Lecointre, Jean-Francois Morfin, Andrés de Blas, Dimitris Visvikis, Loïc J. Charbonnière, C. Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 24 (páxs. 12508 ata 12521)
DOI https://doi.org/10.1021/ic201447c

Binuclear Pt-TI Bonded Complex with Square Pyramidal Coordination around Pt: A Combined Multinuclear NMR, EXAFS, UV-Vis, and DFT/TDDFT Study in Dimethylsulfoxide Solution

Autores/as Mihály Purgel, Mikhail Maliarik, Julius Glaser, C. Platas-Iglesias, Ingmar Persson, Imre Tóth
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 13 (páxs. 6163 ata 6173)
DOI https://doi.org/10.1021/ic200417q

Lanthanide dota-like Complexes Containing a Picolinate Pendant: Structural Entry for the Design of Ln(III)-Based Luminescent Probes

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Bachir Bensenane, Erika Ruscsák, David Esteban-Gómez, Löic J. Charbonnière, G. Tircsó, Imre Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 9 (páxs. 4125 ata 4141)
DOI https://doi.org/10.1021/ic2001915

Evaluation of PPCPs removal in a combined anaerobic digester-constructed wetland pilot plant treating urban wastewater

Autores/as C. Reyes Contreras, V. Matamoros, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto, J. M. Bayona
Revista CHEMOSPHERE Vol. 84 Núm. 9 (páxs. 1200 ata 1207)

Winery wastewater treatment in a hybrid constructed wetland

Autores/as Lorena Serrano Calviño, David de la Varga Calvo, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Revista Ecological Engineering Vol. 37 Núm. 5 (páxs. 744 ata 753)

The effect of ring size variation on the structure and stability of lanthanide(III) complexes with crown ethers containing picolinate pendants

Autores/as Adrián Roca-Sabio, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 40 (páxs. 384 ata 392)
DOI https://doi.org/10.1039/c0dt00746c

S-Nitrosocaptopril formation in aqueous acid and basic medium. A vasodilator and angiotensin converting enzyme inhibitor

Autores/as Alicia Sexto, Emilia Iglesias
Revista ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 9 Núm. 20 (páxs. 7207 ata 7216)
DOI https://doi.org/10.1039/c1ob05747b

Phase II clinical trial of liposomal-encapsulated doxorubicin citrate and docetaxel, associated with trastuzumab, as neoadjuvant treatment in stages II and IIIA HER2-overexpressing breast cancer patients. GEICAM 2003-03 study

Autores/as Arturo Anton Casado, A. Ruiz, A. Plazaola, L. Calvo, M. A. Segui, Juan Arturo Santaballa López, M. Munoz, P. Sanchez, A. Miguel, E. Carrasco, J. Lao, J. Camps, J. Alfaro, S. Antolin, M. C. Camara
Revista ANNALS OF ONCOLOGY Vol. 22 Núm. 1 (páxs. 74 ata 79)

A Review of van Loon & Duffy¿s ¿Environmental Chemistry: a global perspective¿

Autores/as Moisés Canle López
Revista Reviews. A guide to publications in the Physical Sciences Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 10 ata 10)

Diethyl1-(4-methylphenyl)-3-(phenylyl)-5-oxopyrrolidine-2,2-dicarboxylate

Autores/as Jayanta Kumar Ray, G. Barman, Moisés Canle López, Isabel Fernández-Pérez, Juan Arturo Santaballa López
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE Vol. 66 (páxs. 2104 ata 2105)

Ammonia oxide makes up some 20% of an aqueous solution of hydroxylamine

Autores/as J. Arturo Santaballa, A. J. Kirby, J. E. Davies, D. J. Fox, D. R. W. Hodgson, A. E. Goeta, M. F. Lima, J. P. Priebe, F. Nome
Revista CHEM. COMMUN. Vol. 46 (páxs. 1302 ata 1304)
DOI https://doi.org/10.1039/b923742a

Flourescence study of tetracaine- cyclodextrin inclusion complexes

Autores/as I. Brandariz-Lendoiro, Emilia Iglesias Martínez, Iván Iglesias García
Revista SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 22 Núm. 4 (páxs. 228 ata 236)

Binuclear Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) Complexes with Schiff-bases derived from Crown Ether platforms: Rare examples of ether oxygen atoms bridging metal centers

Autores/as Lea Vaiana, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Núm. 29 (páxs. 2269 ata 2277)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2010.04.036

An NMR and DFT Investigation on the Conformational Properties of Lanthanide(III) 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate Analogues Containing Methylenephosphonate Pendant Arms

Autores/as Mihály Purgel, Zsolt Baranyai, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, István Bányai, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 49 (páxs. 4370 ata 4382)
DOI https://doi.org/10.1021/ic100177n

Molecular Recognition of Sialic Acid by Lanthanide(III) Complexes through Cooperative Two-Site Binding

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Kristina Djanashvili, David Esteban-Gómez, Thomas Chauvin, Eva Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 49 (páxs. 4212 ata 4223)
DOI https://doi.org/10.1021/ic902461g

Lead(II) Complexes of Lateral Macrobicyclic Receptors that Incorporate a Crown Moiety and a Pyridine Head Unit

Autores/as David Esteban-Gómez, Teresa Enríquez-Pérez, Raquel Ferreirós-Martínez, Marta Mato-Iglesias, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 5027 ata 5034)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201000642

Macrocyclic Receptor Showing Improved PbII/ZnII and PbII/CaII Selectivities

Autores/as Raquel Ferreirós-Martínez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2495 ata 2503)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200901219

Structure and Dynamics of Lanthanide(III) Complexes with an N-Alkylated do3a Ligand (H3do3a = 1,4,7,10-Tetraazacyclo-dodecane-1,4,7-triacetic Acid): A Combined Experimental and DFT Study

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 3586 ata 3595)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201000334

Towards Fluoride Sensing with Positively Charged Lanthanide Complexes

Autores/as Raphaël Tripier, C. Platas-Iglesias, Anne Boos, Jean-Francois Morfin, Loïc J. Charbonnière
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2735 ata 2745)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200901045

Towards Selective Recognition of Sialic Acid Through Simultaneous Binding to Its cis-Diol and Carboxylate Functions

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Kristina Djanashvili, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodríguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY (páxs. 3237 ata 3248)
DOI https://doi.org/10.1002/ejoc.201000186

A theoretical analysis of the acid-base equilibria of hydroxylamine in aqueous solution

Autores/as Isabel Fernández-Pérez, Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, Juan Arturo Santaballa López
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS (páxs. 490 ata 159)

Energy landscapes in diexo and exo/endo isomers derived from Li2B12H12

Autores/as Josep M. Oliva Enrich, Antonio Fernández Barbero, Luis Serrano Andrés, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, Isabel Fernández-Pérez
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS Vol. 497 (páxs. 172 ata 177)

Solids hydrolysis and accumulation n ha hybrid anaerobic digesterconstructed wetlands system

Autores/as Isabel Ruiz Bolaños, María Ángeles Díaz Díaz, Beatriz Crujeiras Pérez, Joan García Serrano, M. Soto
Revista Ecological Engineering Núm. 36 (páxs. 1007 ata 1016)

A double-stranded dinuclear cadmium(II) helicate that assembles into chains in the solid state

Autores/as M. Martínez, Ana M. González-Noya, Rosa Pedrido, María J. Romero, M. Isabel Fernandez, Guillermo Zaragoza, Manuel R. Bermejo
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 39 Núm. 5 (páxs. 1191 ata 1194)
DOI https://doi.org/10.1039/b915953c

Dynamic formation of self-organized corner-connected square metallocycles by stoichometric control

Autores/as Victor Blanco, Marcos D. García, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela López
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 46 Núm. 36 (páxs. 6672 ata 6674)
DOI https://doi.org/10.1039/c0cc01841d

Ammonia oxide makes up some 20% of an aqueous solution of hydroxylamine

Autores/as A. J. Kirby, J. E. Davies, D. J. Fox, D. R. W. Hodgson, A.E. Goeta, M. F. Lima, J. P. Priebe, Juan Arturo Santaballa López
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 46 (páxs. 1302 ata 1304)

1-(3-Chloro-4-fluro-phenyl)-5-(2-diazo-acetyl)-4-phenylpyrrolidin-2-one

Autores/as Jayanta Kumar Ray, P. Haldar, Moisés Canle López, Isabel Fernández-Pérez, Juan Arturo Santaballa López
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE Vol. 66 (páxs. 2103 ata 2103)

A Review of Murov & Stedjee¿s ¿Experiments & Exercises in Basic Chemistry¿

Autores/as Moisés Canle López
Revista Reviews. A guide to publications in the Physical Sciences Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 15 ata 15)

Interplay between Halogen/Hydrogen Bonding and Electrostatic Interactions in 1,1'-Bis(4-iodobenzyl)-4,4'-bipyridine-1,1'-diium Salts

Autores/as Marcos D. García, Víctor Blanco, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela López
Revista CRYSTAL GROWTH & DESIGN Vol. 9 (páxs. 5009 ata 5013)
DOI https://doi.org/10.1021/cg901175e

Estudio comparativo de la tolerancia al boro de dos variedades de pimiento (Capsicum annum L.)

Autores/as Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Muñoz-Camacho, E., Ángeles Bernal Pita da Veiga
Revista REVISTA CIENTÍFICA UDO AGRÍCOLA Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 1 ata 1)

A ambientalización das universidades: o caso da UDC.

Autores/as M. Soto
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL (páxs. 1 ata 19)

Estudio de las aguas de riego de Galicia en cuanto a contenidos de boro en cultivos bajo invernadero de pimiento de Padrón

Autores/as Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Muñoz-Camacho, E., Ángeles Bernal Pita da Veiga
Revista RIEGOS Y DRENAJES XXI Vol. 25 Núm. 168 (páxs. 18 ata 22)

Estudio de viabilidad del proceso de absorción de boro de aguas residuales con carbonato cálcico

Autores/as Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Muñoz-Camacho, E., Ángeles Bernal Pita da Veiga
Revista TECNOLOGÍA DEL AGUA Vol. 29 Núm. 315 (páxs. 52 ata 55)

Selective Monomethylation of Anilines by Cu(OAc)2-Promoted Cross-Coupling with MeB(OH)2

Autores/as González, Israel, Mosquera, Jesús, Guerrero, César, Ramón Perfecto Rodríguez Montero, Cruces, Jacobo
Revista ORGANIC LETTERS Vol. 11 Núm. 8 (páxs. 1677 ata 1680)
DOI https://doi.org/10.1021/ol802882k

Expanding the Cavity Size: Preparation of 2:1 Inclusion Complexes Based on Dinuclear Square Metallocycles

Autores/as Víctor Blanco, Albert Gutiérrez, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela López
Revista JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 74 Núm. 17 (páxs. 6577 ata 6583)
DOI https://doi.org/10.1021/jo901034c

Macrocyclic Receptor Exhibiting Unprecedented Selectivity For Light Lanthanides

Autores/as Adrián Roca-Sabio, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Éva Tóth, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodríguez-Blas
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 131 Núm. 9 (páxs. 3331 ata 3341)
DOI https://doi.org/10.1021/ja808534w

Complexation Constants of Procaine with B-Cyclodextrin in NaCI Media

Autores/as I. Brandariz-Lendoiro, Emilia Iglesias Martínez
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 54 (páxs. 2103 ata 2105)

Regioselective Catenation of Dinuclear Palladium and Platinum Metallocycles Promoted by pi...pi Interactions

Autores/as Víctor Blanco, Dolores Abella, Elena Pía, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela López
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 9 (páxs. 4098 ata 4107)
DOI https://doi.org/10.1021/ic8022425

Eight-Coordinate Zn(II), Cd(II), and Pb(II) Complexes Based on a 1,7-Diaza-12-crown-4 Platform Endowed with a Remarkable Selectivity over Ca(II)

Autores/as Raquel Ferreirós-Martínez, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Carlos Platas-Iglesias, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 24 (páxs. 11821 ata 11831)
DOI https://doi.org/10.1021/ic901883h

Selective Chelation of Cd(II) and Pb(II) versus Ca(II) and Zn(II) by Using Octadentate Ligands Containing Pyridinecarboxylate and Pyridyl Pendants

Autores/as Raquel Ferreirós-Martínez, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 23 (páxs. 10976 ata 10987)
DOI https://doi.org/10.1021/ic900838j

Solution Structure and Dynamics, Stability, and NIR Emission Properties of Lanthanide Complexes with a Carboxylated Bispyrazolylpyridyl Ligand

Autores/as Marta Mato-Iglesias, Teresa Rodriguez-Blas, C. Platas-Iglesias, Matthieu Starck, Pascal Kadjane, Raymond Ziessel, Loïc J. Charbonnière
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 4 (páxs. 1507 ata 1518)
DOI https://doi.org/10.1021/ic801816p

Stability, Water Exchange, and Anion Binding Studies on Lanthanide(III) Complexes with a Macrocyclic Ligand Based on 1,7-diaza-12-crown-4: Extremely Fast Water Exchange on the Gd3+ Complex

Autores/as Zoltán Pálinkás, Adrián Roca-Sabio, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Éva Tóth
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 18 (páxs. 8878 ata 8889)
DOI https://doi.org/10.1021/ic9011197

Structural Study of Ga(III), In(III), and Fe(III) Complexes of Triaza-Macrocycle Based Ligands with N3S3 Donor Set

Autores/as Johanes Notni, Karolin Pohle, Joop A. Peters, Helmar Görls, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 7 (páxs. 3257 ata 3267)
DOI https://doi.org/10.1021/ic900119a

Anion Coordination Effect on the Nuclearity of CoII, NiII, CuII, and ZnII Complexes with a Benzimidazole Pendant-Armed Crown

Autores/as Lea Vaiana, David Esteban-Gómez, Marta Mato-Iglesias, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 3 (páxs. 400 ata 411)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200800928

Solid-State and Solution Structure of Lanthanide(III) Complexes with a Flexible Py-N6 Macrocyclic Ligand

Autores/as Cristina Núñez, Marta Mato-Iglesias, Rufina Bastida, Alejandro Macías, P. Pérez Lourido, C. Platas-Iglesias, Laura Valencia
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 8 (páxs. 1086 ata 1095)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200801088

A Theoretical Study on the Mechanism of the Base-promoted Decomposition of (N-CI), N-methylethanolamine

Autores/as Daniel Rodríguez Ramos, Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, Juan Arturo Santaballa López, Raquel Castillo, Andrés Bort Juan
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS Vol. 7 (páxs. 1807 ata 1814)

Luminescence properties of heterodinuclear Pt-Eu complexes from unusual nonadentate ligands

Autores/as Pascal Kadjane, C. Platas-Iglesias, Raymond Ziessel, Loïc J. Charbonnière
Revista DALTON TRANSACTIONS Núm. 29 (páxs. 5688 ata 5700)
DOI https://doi.org/10.1039/b903522b

Riscos ambientais e posibilidades dunha xestión sustentábel de lodos

Autores/as M. Soto, Belén Rodríguez
Revista ADEGA CADERNOS Núm. 18 (páxs. 5 ata 18)

Stereoselective self-assembly of atropoisomeric Pd(II) metallocycles induced by an aromatic guest

Autores/as Dolores Abella, Víctor Blanco, Elena Pía, Marcos Chas, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela López
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS (páxs. 2879 ata 2881)
DOI https://doi.org/10.1039/b802213e

Self-Assembly of 1:2 Inclusion Complexes between a Metallocycle Host and Dihydroxyaromatic Guests: A Redox Controlled Complexation Process

Autores/as Víctor Blanco, Marcos Chas, Dolores Abella, Elena Pía, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela López
Revista ORGANIC LETTERS Vol. 10 Núm. 9 (páxs. 409 ata 412)
DOI https://doi.org/10.1021/ol702701t

Conformational study of lanthanide(III) complexes of N-(2-salicylaldiminatobenzyl)-1-aza-18-crown-6 by using X-ray and ab initio methods

Autores/as Marina González-Lorenzo, C. Platas-Iglesias, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 27 (páxs. 1415 ata 1422)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2008.01.004

Investigation of physico-chemical behaviour of local anaesthetics in aqueous SDS solutions

Autores/as Emilia Iglesias Martínez
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 32 (páxs. 517 ata 524)

Acid-catalysed hydrolysis of methoxy-substituted trityl trifluoroethyl ethers: a kinetic and computational investigation of leaving group effects

Autores/as José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Isabel Fernández-Pérez, Mª Victoria García Dopico, Juan Arturo Santaballa López
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Núm. 21 (páxs. 614 ata 621)

The use of XPS spectra for the study of reaction mechanisms: the atom inventory method

Autores/as Eduardo Humeres, K. Mendes de Castro, R. F. P. M. Peruch, W. Schreiner, A. E. Aliev, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, Isabel Fernández-Pérez
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Núm. 21 (páxs. 1035 ata 1042)

Protonation Constans of Procaine in Different Salts

Autores/as Emilia Iglesias Martínez, Francisco Javier Blanco Garcia, I. Brandariz-Lendoiro, María Montes Carro
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 53 (páxs. 1514 ata 1517)

Myeloperoxidase-catalyzed chlorination: tje quest for the active species

Autores/as Juan Arturo Santaballa López, Mª Victoria García Dopico, Moisés Canle López, Daniel Rodríguez Ramos, Paul Furtmüller, Christian Obinger
Revista Journal of Inorganic Biochemistry Núm. 102 (páxs. 1300 ata 1311)

Lanthanide Complexes Based on a 1,7-diaza-12-crown-4 Platform Containing Picolinate Pendants: A New Structural Entry for the Design of Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents

Autores/as Marta Mato-Iglesias, Adrián Roca-Sabio, Zoltán Pálinkás, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Éva Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 47 Núm. 17 (páxs. 7840 ata 7851)
DOI https://doi.org/10.1021/ic800878x

Tuning the Coordination Sphere around Highly Luminescent Lanthanide Complexes

Autores/as Loïc J. Charbonnière, Samir Mameri, Pascal Kadjane, C. Platas-Iglesias, Raymond Ziessel
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 47 Núm. 9 (páxs. 3748 ata 3762)
DOI https://doi.org/10.1021/ic702472n

Municipal wastewater treatment in an anaerobic digester-constructed wetland system

Autores/as Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto, Juan Antonio Álvarez Rodríguez, María Ángeles Díaz Díaz, Lorena Serrano Calviño
Revista ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Vol. 29 Núm. 11 (páxs. 1249 ata 1256)

Anaerobic digesters as a pretreatment for constructed wetlands

Autores/as M. Soto, Isabel Ruiz Bolaños, Juan Antonio Álvarez Rodríguez
Revista Ecological Engineering Vol. 33 Núm. 1 (páxs. 54 ata 67)

Performance of an anaerobic digester-wetland system for a small community

Autores/as Pilar Barros Barco, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Revista Ecological Engineering Vol. 33 Núm. 1 (páxs. 142 ata 149)

Protonated Macrobicyclic Hosts Containing Pyridine Head Units for Anion Recognition

Autores/as David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Luigi Fabbrizzi, Teresa Rodríguez-Blas
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 14 (páxs. 5829 ata 5838)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.200800092

Reactivy of the Thermally Stable Intermediates of the Reduction of SO2 on Carbons and Mechanisms of Insertion of Organic Moieties in the Carbon Matrix

Autores/as Eduardo Humeres, K. Mendes de Castro, R. F. P. M. Moreira, M. G. B. Peruch, W. Schreiner, A. E. Aliev, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, Isabel Fernández-Pérez
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Núm. 112 (páxs. 581 ata 589)

A hexaaza macrocyclic ligand containing acetohydrazide pendants for Ln(III) complexation in aqueous solution. Solid-state and solution structures and DFT calculations

Autores/as Cristina Núñez, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Marta Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, Laura Valencia
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 3841 ata 3850)
DOI https://doi.org/10.1039/b800953h

The structure of the lanthanide aquo ions in solution as studied by 17O NMR spectroscopy and DFT calculations

Autores/as Kristina Djanashvili, C. Platas-Iglesias, Joop A. Peters
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 602 ata 607)
DOI https://doi.org/10.1039/b714801a

Zn(II), Cd(II) and Pb(II) complexation with pyridinecarboxylate containing ligands

Autores/as Raquel Ferreirós-Martínez, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 5754 ata 5765)
DOI https://doi.org/10.1039/b808631a

Anaerobic treatment of low-strength municipal wastewater by a two-stage pilot plant under psychrophilic conditions

Autores/as Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Elena Armstrong, Mariano Julio Gómez López, M. Soto
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 99 Núm. 15 (páxs. 7051 ata 7062)

Methanogenic toxicity in anaerobic digesters treating municipal wastewater

Autores/as Isabel Ruiz Bolaños, Rafael Blázquez Caeiro, M. Soto
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 100 Núm. 1 (páxs. 97 ata 103)

New neutral metal complexes from the 4-N-phenylthiosemicarbazone-2-pyridinecarboxaldehyde ligand - Cd-113 and Pb-207 NMR studies

Autores/as Manuel R. Bermejo, Ana M. González-Noya, M. Martínez, Rosa Pedrido, Marcelino Maneiro, M. Isabel Fernández, E. Gómez - Fórneas
Revista ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE Vol. 633 Núm. 11-12 (páxs. 1911 ata 1918)
DOI https://doi.org/10.1002/zaac.200700274

Myeloperoxidase-catalyzed taurine chlorination: initial versus equilibrium rate

Autores/as Daniel Ramos Rodríguez, Mª Victoria García Dopico, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, Paul G. Furtmüller, Christian Obinger
Revista ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS Vol. 466 (páxs. 221 ata 233)

Synthesis and crystal structure of manganese(II) complexes with high-denticity ligands derived from azacrowns

Autores/as Lea Vaiana, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Marta Mato-Iglesias, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 26 (páxs. 4141 ata 4146)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2007.05.038

Seven-Coordination versus Six-Coordination in Divalent First-Row Transition Metal Complexes Derived from 1,10-Diaza-15-crown-5

Autores/as Lea Vaiana, Martín Regueiro-Figueroa, Marta Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 46 Núm. 20 (páxs. 8271 ata 8282)
DOI https://doi.org/10.1021/ic7008946

Metal Ion Complementarity: Effect of the Ring-Size Variation on the Conformation and Stability of Lead(II) and Cadmium(II) Complexes with Pendant-Armed Crowns

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Vol. 15 (páxs. 2198 ata 2207)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200601220

Receptor versus Counterion: Capability of N,N'-Bis(2-aminobenzyl)-diazacrowns for Giving Endo- and/or Exocyclic Coordination of ZnII

Autores/as Lea Vaiana, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 13 (páxs. 1874 ata 1883)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200601012

Characteristics and anaerobic treatability of municipal and industrial state wastewaters

Autores/as Isabel Ruiz Bolaños, Rafael Blázquez Caeiro, M. Soto
Revista ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Vol. 28 (páxs. 1063 ata 1072)

Effect of Protonation and Interaction with Anions on a Lead(II) Complex with a Lateral Macrobicycle Containing a Phenol Schiff-Base Spacer

Autores/as David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 12 (páxs. 1635 ata 1643)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200601003

Synthesis of New Self-assembled PdII and PtII Rectangular Metallomacrocycles: A Comparative Study of their Inclusion Complexes

Autores/as Marcos Chas, Dolores Abella, Víctor Blanco, Elena Pía, Gerardo Blanco, Antonio Fernández, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela López
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Núm. 13 (páxs. 8572 ata 8582)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.200700575

Cyclodextrin effects on physical-chemical properties of novocaine

Autores/as Emilia Iglesias Martínez, I. Brandariz-Lendoiro, Francisco Javier Blanco Garcia
Revista JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY Vol. 57 (páxs. 573 ata 576)

Anaerobic biodegradation tests and gas emissions from subsurface flow constructed wetlands

Autores/as Joan García Serrano, V. Capel, A. Castro, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 98 Núm. 16 (páxs. 3044 ata 3052)

Electrochemical synthesis: a convenient method for the preparation of neutral metal complexes with a thiosemicarbazone ligand

Autores/as Manuel R. Bermejo, Ana M. González-Noya, M. Martínez, Rosa Pedrido, María J. Romero, M. Isabel Fernández, Marcelino Maneiro
Revista ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE Vol. 633 Núm. 5-6 (páxs. 807 ata 813)
DOI https://doi.org/10.1002/zaac.200700026

New self-assembled dinuclear Pd(II) and Pt(II) metallomacrocycles of a 4,4'-bipyridin-1-ium ligand with an inner cavity

Autores/as Marcos Chas, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José Mª Quintela
Revista TETRAHEDRON LETTERS Vol. 47 Núm. 18 (páxs. 3119 ata 3122)
DOI https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2006.02.146

Start-up alternatives and performance of an UASB pilot plant treating diluted municipal wastewater al low temperature

Autores/as Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Isabel Ruiz Bolaños, Mariano Gómez López, Javier Presas, M. Soto
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 97 (páxs. 1640 ata 1649)

What anions do to N-H containing receptors

Autores/as Valeria Amendola, David Esteban, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli
Revista ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH Vol. 39 Núm. 5 (páxs. 343 ata 353)

{4-10-Bis[2-(2-oxidobenzylideneamino-k2N,O)benzyl]-1,7-dioxa-4,10-diazacyclododecane-k4O1,N4,O3,N10 ytterbium(III) perchlorate acetonitrile solvate

Autores/as Marina González-Lorenzo, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodriguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS (páxs. 360 ata 362)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270106023833

Equilibrium constants of triethanolamine in major seawater salts

Autores/as I. Brandariz-Lendoiro, Patricia Castro, María Montes Carro, Francisco Javier Blanco Garcia, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista MARINE CHEMISTRY Vol. 102 (páxs. 291 ata 299)

Inclusion complexation of novocaine by beta-cyclodextrin in aqueous solutions

Autores/as Emilia Iglesias Martínez
Revista JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 71 (páxs. 4383 ata 4392)

Lone-Pair Activity in Lead(II) Complexes with Unsymmetrical Lariat Ethers

Autores/as David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Teresa Enríquez-Pérez, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 45 (páxs. 5407 ata 5416)
DOI https://doi.org/10.1021/ic060252m

Lanthanide(III) Complexes with a Tetrapyridine Pendant-Armed Macrocyclic Ligand: 1H NMR Structural Determination in Solution, X-ray Diffraction and Density-Functional Theory Calculations

Autores/as M. del C. Fernández-Fernández, R. Bastida, A. Macías, P. Pérez-Lourido, C. Platas-Iglesias, L. Valencia
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 45 (páxs. 4484 ata 4496)
DOI https://doi.org/10.1021/ic0603508

Pyridine- and Phosphonate-Containing Ligands for Stable Ln Complexation. Extremely Fast Water Exchange on the GdIII Chelates

Autores/as Edina Balogh, Marta Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, Éva Tóth, Kristina Djanashvili, Joop A. Peters, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 45 Núm. 21 (páxs. 8719 ata 8728)
DOI https://doi.org/10.1021/ic0604157

Salting coefficient of triethanolamine in major seawater salts

Autores/as I. Brandariz-Lendoiro
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 239 (páxs. 12 ata 15)

A DFT study on the microscopic ionization of cysteine in water

Autores/as Moisés Canle López, Daniel Rodríguez Ramos, Juan Arturo Santaballa López
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS Vol. 417 (páxs. 28 ata 33)

Density Functional Study of the Hoffmann Elimination of (N-CI), Nmethylethanolamine in Gas Phase and in Aqueous Solution

Autores/as Daniel Rodríguez Ramos, Raquel Castillo, Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, Juan Andrés, Juan Arturo Santaballa López
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS Vol. 429 (páxs. 425 ata 429)

Extended planarity and pi delocalization in triazine-based derivatives

Autores/as Isabel Fernández-Pérez, Josep Oliva, José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS Vol. 426 (páxs. 290 ata 295)

Some guidelines for the design of anion receptors

Autores/as Valeria Amendola, Marco Bonizzoni, David Esteban, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Félix Sancenón, Angelo Taglietti
Revista COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS Vol. 250 (páxs. 1451 ata 1470)

Ester hydrolysis and nitrosative deamination of novocaine in aqueous solutions

Autores/as Emilia Iglesias Martínez, I. Brandariz-Lendoiro, Francisco Javier Blanco Garcia
Revista CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY Vol. 19 (páxs. 594 ata 600)

Pyridine and phosphonate containing ligands for stable lanthanide complexation. An experimental and theoretical study to assess the solution structure

Autores/as Marta Mato-Iglesias, Edina Balogh, C. Platas-Iglesias, Eva Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez Blas
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 5404 ata 5415)
DOI https://doi.org/10.1039/b611544f

Anion induced urea deprotonation

Autores/as Massimo Boiocchi, Laura Del Boca, David Esteban, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Enrico Monzani
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 11 (páxs. 3097 ata 3104)

Designing binuclear transition metal complexes: new example of the versatility of N, N'-bis(2-aminobenzyl)-4,13-diaza-18-crown-6

Autores/as Lea Vaiana, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Fernando Avecilla 1, Juan Modesto Clemente-Juan, José Antonio Real, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 2031 ata 2037)
DOI https://doi.org/10.1039/b503151f

Cyclodextrins in nitrosation Chemistry: new insights of the NO-transfer processes

Autores/as Emilia Iglesias Martínez
Revista MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY Vol. 2 Núm. 3 (páxs. 237 ata 263)

Mechanisms of direct and TiO2-photocatalysed UV degradation of Phenylurea herbicides

Autores/as Moisés Canle López, Isabel Fernández-Pérez, Santiago Rodríguez Gutiérrez, Juan Arturo Santaballa López, S. Steenken, Emmanuelle Vulliet
Revista CHEMPHYSCHEM Vol. 6 (páxs. 2064 ata 2074)

On the low-lying excited states of sym-triazine-based herbicides

Autores/as Josep M. Oliva, M. Emilia D. G. Azenha, Hugh D. Burrows, Rita Coimbra, J. Serxio Seixas de Melo, Moisés Canle López, Isabel Fernández-Pérez, Juan Arturo Santaballa López, Luis Serrano Andrés
Revista CHEMPHYSCHEM Vol. 6 (páxs. 306 ata 314)

Chiral receptors for phosphate ions

Autores/as Valeria Amendola, Massimo Boiocchi, David Esteban, Luigi Fabbrizzi, Enrico Monzani
Revista ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 3 (páxs. 2632 ata 2639)

Urea vs. Thiourea in anión recognition

Autores/as David Esteban, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Enrico Monzani
Revista ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 3 (páxs. 1495 ata 1500)

The highest water exchange rate ever measured for a Gd(III) chelate

Autores/as Marta Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, Kristina Djanashvili, Joop A. Peters, Éva Tóth, Edina Balogh, Robert N. Muller, Luce Vander Elst, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS (páxs. 4729 ata 4731)
DOI https://doi.org/10.1039/b508180g

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas. Aplicación de reactores UASB y HUSB

Autores/as Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Mariano Gómez López, María L. Rivas, M. Soto
Revista RETEMA Núm. 104 (páxs. 40 ata 51)

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas I. Aplicación de reactores UASB y HUSB de etapa única

Autores/as Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Mariano Gómez López, M. Soto
Revista TECNOLOGÍA DEL AGUA Núm. 258 (páxs. 42 ata 50)

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas II: aplicación de una tecnología de doble etapa

Autores/as Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Mariano Gómez López, M. Soto
Revista TECNOLOGÍA DEL AGUA Núm. 259 (páxs. 64 ata 70)

A Schiff-base lateral macrobicycle derived from 4,13-diaza-18-crown-6 in its protonated form

Autores/as Fernando Avecilla 1, David Esteban, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 61 Núm. 2 (páxs. 92 ata 94)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270104033657

Aplicación dun sistema dixestor-humidal aos efluentes dun núcleo rural/Tratamento de efluentes dun núcleo rural nun sistema dixestor-humidal

Autores/as Pilar Barros, Ramsés Pérez, Virxinia Rodríguez, M. Soto
Revista ADEGA CADERNOS Núm. 12 (páxs. 57 ata 66)

Características das augas residuais urbanas

Autores/as Juan Antonio Álvarez Rodríguez, M. Soto
Revista ADEGA CADERNOS Núm. 12 (páxs. 11 ata 22)

Contaminación fluvial

Autores/as M. Soto, Isabel Ruiz Bolaños
Revista ADEGA CADERNOS Núm. 15 (páxs. 15 ata 35)

Pretratamento anaerobio de augas residuais urbanas en planta piloto

Autores/as Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Isabel Ruiz Bolaños, Mariano Gómez López, M. Soto
Revista ADEGA CADERNOS Núm. 12 (páxs. 33 ata 48)

Tratamento anaerobio de augas residuais. Aplicación a efluentes urbanos

Autores/as Juan Antonio Álvarez Rodríguez, M. Soto
Revista ADEGA CADERNOS Núm. 12 (páxs. 23 ata 32)

Barium(II) thiocynate templating Schiff-base lateral macrobicycles derived from 1,10-diaza-15-crown-5

Autores/as David Esteban, C. Platas-Iglesias, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 24 (páxs. 289 ata 294)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2004.11.005

Solvent effects versus concentration effects in determining rates of the base-catalysed keto-enol tautomerization

Autores/as Emilia Iglesias Martínez
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 29 (páxs. 625 ata 632)

Tautomerization of 2-acetylcyclohexanone in assemblies of cationic surfactants

Autores/as Emilia Iglesias Martínez
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 29 (páxs. 457 ata 464)

Why, on interaction of urea-based receptors with fluoride, beautiful colors develop

Autores/as David Esteban-Gómez, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli
Revista JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 70 (páxs. 5717 ata 5720)

Inclusion complexes of beta-Cyclodextrin with keto-enol tautomers of 2-acetyl-1-tetralone. A comparative study

Autores/as Emilia Iglesias Martínez
Revista JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY Vol. 52 (páxs. 55 ata 62)

A two chanel chemosensor for the optical detection of carboxylic acids, including cholic acid

Autores/as David Esteban, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Donatella Sacchi
Revista JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY Vol. 15 (páxs. 2670 ata 2675)

On the mechanism of TiO2-photocatalyzed degradation of aniline derivatives

Autores/as Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, E. Vulliet
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY Vol. 175 (páxs. 192 ata 200)

Electronic Structure Study of Seven-Coordinate First-Row Transition Metal Complexes Derived from 1,10-Diaza-15-crown-5: A Successful Marriage of Theory with Experiment

Autores/as C. Platas-Iglesias, Lea Vaiana, David Esteban-Gómez, Fernando Avecilla, José Antonio Real, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 9704 ata 9713)
DOI https://doi.org/10.1021/ic051119h

Lateral Macrobicyclic Architectures: Toward New Lead(II) Sequestering Agents

Autores/as David Esteban Gómez, Raquel Ferreirós, Susana Fernández-Martínez, Fernando Avecilla, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 5428 ata 5436)
DOI https://doi.org/10.1021/ic0482032

Lead(II) Thiocyanate Complexes with Bibracchial Lariat Ethers: An X-ray and DFT Study

Autores/as C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Teresa Enríquez-Pérez, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 2224 ata 2233)
DOI https://doi.org/10.1021/ic048768y

Metal-enhanced H-bond donor tendencies of urea and thiourea toward anions: ditopic receptors for silver(I) salts

Autores/as Valeria Amendola, David Esteban-Gomez, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Enrico Monzani, Félix Sancenón
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 Núm. 24 (páxs. 8690 ata 8698)

Structural and Photophysical Properties of Lanthanide(III) Complexes with a Novel Octadentate Iminophenolate Bibracchial Lariat Ether

Autores/as Marina González-Lorenzo, C. Platas-Iglesias, Fernando Avecilla, Stephen Faulkner, Simon J.A. Pope, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 4254 ata 4262)

Diethyl 1-(4-fluorophenyl)-3-(2-furyl)-5-oxopyrrolidine-2,2-dicarboxylate 3-(2-furyl)-5-oxopyrrolidine-2, 2-dicarboxylate

Autores/as Jayanta Kumar Ray, Pranab Haldar, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, José Mahía
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS (páxs. 0 ata 0)

Application of Organized Microstructures to Study keto-enol Equilibrium of. B-Dicarbonyl compounds

Autores/as Emilia Iglesias Martínez
Revista CURRENT ORGANIC CHEMISTRY Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 1 ata 24)

Comparison of several calibration procedures for glass electrodes in proton concentration

Autores/as I. Brandariz-Lendoiro, José Luis Barriada Pereira, María Teresa Vilariño Barreiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista MONATSHEFTE FUR CHEMIE Vol. 135 Núm. 12 (páxs. 1475 ata 1488)
DOI https://doi.org/10.1007/s00706-004-0239-x

Developments in the mechanism of photodegradation of triazine-based pesticides

Autores/as Moisés Canle López, Isabel Fernández-Pérez, Juan Arturo Santaballa López
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 148 ata 155)

Nature of Urea-Fluoride Interactico: Incipient and Definitive Proton Transfer

Autores/as Massimo Boiocchi, Laura Del Boca, David Esteban, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Enrico Monzani
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 126 (páxs. 16507 ata 16514)

Kinetic and equilibrium study of the reaction of nitropusside and hydroxide ions: influence of ionic strength using Pitzer Model

Autores/as Mª Eugenia Rubín Carrero, Pilar Rodríguez Barro, I. Brandariz-Lendoiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS Vol. 36 (páxs. 650 ata 660)

Base strengths of substituted tritylamines,N-Alkylanilines, and tribenzylamine in aqueous solution and the gas phase: steric effects upon solvation and resonance interactions

Autores/as Moisés Canle López, Ibrahim Demirtas, Antonio Freire Corbacho, Howard Maskill, Masaaki Mishima
Revista EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 2004 (páxs. 5031 ata 5039)

Performance of an UASB-Digester System Treating Domestic Wastewater

Autores/as Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Elena Armstrong, J. Presas, Mariano Gómez López, M. Soto
Revista ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Vol. 25 Núm. 10 (páxs. 1189 ata 1199)

Lanthanide Chelates Containing Pyridine Units with Potential Applications as Contrast Agents in Magnetic Resonance Imaging

Autores/as C. Platas-Iglesias, Marta Mato-Iglesias, Kristina Djanashvili, Robert N. Muller, Luce Vander Elst, Joop A. Peters, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 10 (páxs. 3579 ata 3590)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.200306031

On the Kinetics and energetics of one-electron oxidation of 1,3,5-traizines.

Autores/as M.E.D. Azenha, H.D. Burrows, Moisés Canle López, R. Coimbra, M.I. Fernández, Mª Victoria García Dopico, A.E. Rodrigues, Juan Arturo Santaballa López, S. Steenken
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. - (páxs. 112 ata 113)

On the kinetics and energetics of one-electron oxidation of 1,3,5-triazines

Autores/as M. E. D. G. Azenha, H. D. Burrows, M. Canle L., R. Coimbra, M. I. Fernández, M. V. García, A.E. Rodrígues, J.A. Santaballa, S. Steenken
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS (páxs. 112 ata 113)
DOI https://doi.org/10.1039/b210119j

Stability, structure and dynamics of cationic lanthanide(III) complexes of N,N'-bis(propylamide)ethylenediamine-N,N'-diacetic acid

Autores/as C. Platas-Iglesias, Daniele M. Corsi, Luce Vander Elst, Robert N. Muller, Daniel Imbert, Jean-Claude G. Bünzli, Eva Tóth, Thomas Maschmeyer, Joop A. Peters
Revista JOURNAL OF CHEMISTRY SOCIETY, DALTON TRANS Vol. - Núm. 4 (páxs. 727 ata 737)

14-n-Butyldibenz[a,h]acridine

Autores/as Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, José Mahía, Jayanta Kumar Ray, Bidhan Chandra Roy, Dipanjan Pan
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE Vol. 59 (páxs. 514 ata 516)

2-(2-Furylmethyl)-1-methyl-3-oxocyclohexanecarboxylic acid

Autores/as Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, José Mahía
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE Vol. 59 (páxs. 1050 ata 1052)

3,3-bis(2-furylmethyl)-2-methyl-4-oxocyclohex-1-ene-1-1carboxylic acid

Autores/as Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, José Mahía
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE Vol. 59 (páxs. 1141 ata 1142)

Anaerobic Hiyrolysis of Primary Sludge: Influence of Sludge Concentration and temperature

Autores/as Natalia Ferreiro, M. Soto
Revista WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 47 Núm. 12 (páxs. 239 ata 246)

Anaerobic Hydrolysis of a Municipal Wastewater in a Pilot Scale Digester

Autores/as Juan Antonio Alvarez, Carlos Zapico, Mariano Gómez, Javier Presas, M. Soto
Revista WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 47 Núm. 12 (páxs. 223 ata 230)

Spains Earth scientists and the oil spill

Autores/as Pablo Serret, Xosé Antón Alvarez Salgado, Antonio Bode, Moisés Canle López
Revista SCIENCE Vol. 299 (páxs. 511 ata 511)

[7,13-Bis(2-aminobenzyl)-1,4,10-trioxa-7,13-diazacyclopentadecan]diisothiocynatobarium(II)

Autores/as Fernando Avecilla 1, David Esteban, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 59 (páxs. 16 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270102021571

A barium perchlorate complex with a lateral macrobicycle derived from 4,13-diaza-18-crown-6 containing a pyridine Schiff base spacer

Autores/as Fernando Avecilla, David Esteban, Carlos Platas-Iglesias, Susana Fernández-Martínez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 59 Núm. 11 (páxs. 450 ata 451)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270103016901

A barium perchlorate complex with a lateral macrobicycle derived from 1,10-diaza-15-crown-5 containing a phenol Schiff base spacer

Autores/as Fernando Avecilla, David Esteban, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 59 (páxs. 93 ata 94)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270103002798

Problemas e riscos de contaminación nas rias galegas

Autores/as M. Soto
Revista ADEGA CADERNOS Vol. 10 (páxs. 15 ata 27)

Alternativas de saneamento e sustentabilidade

Autores/as M. Soto
Revista ADEGA CADERNOS Vol. 11 (páxs. 37 ata 48)

Synthesis and structural characterisation of lead(II) isothiocyanate complexes with receptors derived from 1,10-diaza-15-crown-5

Autores/as David Esteban, Fernando Avecilla, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 22 (páxs. 2709 ata 2717)

Nitrosation of 2-Acetylcyclohexanone.2. Reaction in Water in the Absence and Presence of Cyclodextrins.

Autores/as Emilia Iglesias Martínez
Revista JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 68 Núm. 7 (páxs. 2689 ata 2697)

Tautomerization of 2-Acetylcyclohexanone.1. Characterization of Keto-Enol/Enolate Equilibria and Reaction Rates in Water.

Autores/as Emilia Iglesias Martínez
Revista JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 68 Núm. 7 (páxs. 2680 ata 2688)

Kinetic and mechanistic aspects of the direct photodegradation of atrazine, atraton, ametryn and 2-hydroxyatrazine by 254 nm light in aqueous solution

Autores/as M. E. D. G. Azenha, H. D. Burrows, M. Canle L., R. Coimbra, M. I. Fernández, M. V. García, M. A. Peiteado, J.A. Santaballa
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 16 Núm. 8 (páxs. 498 ata 503)
DOI https://doi.org/10.1002/poc.624

A Schiff-Base Bibracchial Lariat Ether Forming a Cryptand-like Cavity for Lanthanide Ions

Autores/as Marina González-Lorenzo, C. Platas-Iglesias, Fernando Avecilla 1, Carlos F. G. C. Geraldes, Daniel Imbert, Jean-Claude G. Bünzli, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 42 Núm. 21 (páxs. 6946 ata 6954)
DOI https://doi.org/10.1021/ic034024t

Templating Schiff-base Lateral Macrobicycles: An Experimental and Theoretical Structural Study of the Intermediates

Autores/as Carlos Platas-Iglesias, David Esteban, Vicente Ojea, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 42 Núm. 14 (páxs. 4299 ata 4307)
DOI https://doi.org/10.1021/ic034266t

Maré negra, nunca máis

Autores/as M. Soto
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. - Núm. 25 (páxs. 221 ata 258)

Taurine chlorination by myeloperoxidase/H2O2/Cl- system: a kinetic steady-state study

Autores/as DANIEL RODRÍGUEZ RAMOS, MOISÉS L. CANLE, MARÍA V. GARCÍA, JUAN A. SANTABALLA, CHRISTIAN OBINGER
Revista CHEMICKE LISTY Vol. 97 (páxs. 496 ata 496)

Understanding the mechanism of base-assisted decomposition of (N-halo),N-alkylalcoholamines

Autores/as José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, Daniel Rodríguez Ramos, Juan Arturo Santaballa López
Revista ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 1 (páxs. 4323 ata 4328)

Prevención ambiental e tecnoloxías limpas en Galiza

Autores/as M. Soto, Isabel Ruiz Bolaños
Revista ALBORADA Vol. - (páxs. 26 ata 30)

O ecoloxismo diante do desenvolvemento ( non) sustentabel

Autores/as M. Soto
Revista ANÁLISE EMPRESARIAL Vol. - Núm. 33 (páxs. 19 ata 23)

Anaerobic treatment of municipal Wastewater by a two step Pilot Plant

Autores/as Juan Antonio Alvarez, Elena Armstrong, Mariano Gómez, M. Soto
Revista JOURNAL CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY Vol. - (páxs. 0 ata 0)

Potential of anaerobic digestion for domestic wastewater treatment

Autores/as Juan antonio Alvarez, Elena Armstrong, Mariano Gómez, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Revista JOURNAL CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY Vol. - (páxs. 0 ata 0)

Slude granulation during the anaerobic treatment of a prehydrolsed urban wastewater

Autores/as M. Soto, Pablo Ligero
Revista WATER SA Vol. 28 Núm. 3 (páxs. 0 ata 0)

Toxicidad de boro en las plantas

Autores/as Muñoz-Camacho, E., Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Mª del Mar De la Fuente García-Soto
Revista ENCUENTROS EN LA BIOLOGÍA Núm. 82 (páxs. 5 ata 6)

A miopia interesada de SOGAMA

Autores/as M. Soto
Revista Tempos Novos Núm. 66 (páxs. 29 ata 36)

Causas e responsabilidades na catástrofe do Prestige.

Autores/as M. Soto
Revista Tempos Novos Núm. 67 (páxs. 11 ata 15)

Keto-enol/enolate equilibria in the 2-acetylcyclohexanone system: An unusual reaction mechanism in enol nitrosation

Autores/as Emilia Iglesias Martínez
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 26 Núm. 10 (páxs. 1352 ata 1359)

Reaction pathways and mechanisms of photodegradation of pesticides (invited rewiew with 295 references)

Autores/as Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, S. Steenken, H.D. Burrows
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY. B, BIOLOGY Vol. 67 Núm. - (páxs. 71 ata 108)

Mechanisms of Hydrolysis and nitrosation reactions of alkyl nitrites in various media

Autores/as Emilia Iglesias Martínez, Julio Casado
Revista INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 37 ata 74)

Lead(II) Complexes with Macrocyclic Receptors Derived from 4,13-Diaza-18-crown-6

Autores/as David Esteban, Fernando Avecilla 1, C. Platas-Iglesias, José Mahía, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 41 Núm. 17 (páxs. 4337 ata 4347)
DOI https://doi.org/10.1021/ic0255095

Structural and photophysical Propierties of Heterobimetalic 4f-Zn Iminophenolate Cryptates

Autores/as Raquel Rodríguez-Cortiñas, Fernando Avecilla, C. Platas-Iglesias, Daniel Imbert, Jean-Claude G. Bünzli, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 41 Núm. - (páxs. 5336 ata 5349)

Recolla selectiva e reciclaxe do lixo na Galiza

Autores/as M. Soto
Revista CERNA (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Núm. 35 (páxs. 22 ata 24)

A joint theoriacal and Kinetic investigation on the fragmentation of (N-halo)-2-amino cycloalkanecarboxylates

Autores/as Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, J. Queralt, J. Andrés, H. Cobas, J.R. Sambrano
Revista CHEMICAL PHYSICS Vol. 280 Núm. - (páxs. 1 ata 14)

Zeolite GdNaY Nanoparticles with Very High Relaxivity for Application as Contrast Agents in Magnetic Resonance Imaging

Autores/as Carlos Platas Iglesias, Luce Van der Elst, Zhou Wuzong, Robert N. Muller, CFGC Geraldes, Thomas Maschmeyer, Joop A. Peters
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 8 Núm. 22 (páxs. 5121 ata 5131)

Structural characterisation, EPR and magnetic properties of f-f and f-d lanthanide (III) phenolic cryptates

Autores/as Fernando Avecilla 1, C. Platas-Iglesias, Raquel Rodríguez-Cortiñas, Geoffroy Guillemot, Jean-Claude G. Bünzli, Carlos D. Brondino, Carlos F. G. C. Geraldes, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista JOURNAL OF CHEMISTRY SOCIETY, DALTON TRANS Núm. - (páxs. 4658 ata 4665)
DOI https://doi.org/10.1039/b206615g

A B3LYP/6-31G** study on the chlorination of ammonia by hypochlorous acid

Autores/as J. Andrés, M. Canle L., M. V. García, L.F. Rodríguez Vázquez, J.A. Santaballa
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS Vol. 342 (páxs. 405 ata 410)

Estimating the change in liquid junction potential on glass electrodes

Autores/as Isabel Brandariz, José L. Barriada, Carlos Taboada-Pan, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista ELECTROANALYSIS Vol. 13 Núm. 13 (páxs. 1110 ata 1114)
DOI https://doi.org/10.1007/s00706-004-0239-x

A B3LYP/6-31G** Study on the Chlorination of Ammonia by Hypochlorous Acid.

Autores/as Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, J. Andrés, M.V. García, Luís Fermín Rodrìguez Vázquez
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS Vol. 342 Núm. - (páxs. 405 ata 410)

Photo-and Radiation Chemical Formation and Electrophilic and Electron Transfer Reactivities of Enolether Radical Cations in Aqueous Solution.

Autores/as Moisés Canle López, K. Bernhard, J. Geimer, J. Reynisson, D. Beckert, R. Gleiter, S. Steenken
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 7 Núm. 21 (páxs. 4640 ata 4650)

Microalgal bioassays as a test of pesticide photodegradation efficiency in water

Autores/as Carmen Riobbo Blanco, Mª Dolores Franqueira López, Moisés Canle López, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Revista BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY Vol. 67 Núm. 2 (páxs. 233 ata 238)
DOI https://doi.org/10.1007/s00128-001-0115-x

Reliable pKw values from potentiometric titrations: The striking effect of the titration final added volume

Autores/as María Teresa Vilariño Barreiro, José Luis Barriada Pereira, Manuel Esteban Sastre De Vicente, I Brandariz
Revista ANNALI DI CHIMICA Vol. 91 Núm. 9-10 (páxs. 605 ata 614)

Salting coefficients of carboxylic acids in various saline media

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Manuel Esteban Sastre De Vicente, I. Brandariz-Lendoiro
Revista ANNALI DI CHIMICA Vol. 91 Núm. 9-10 (páxs. 615 ata 625)

Pretreatment of urban wastewaters in a hydrolitic upflow digester.

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, M. Soto
Revista WATER SA Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 399 ata 404)

Influence of HRT and SRT on the hydrolitic pre-treatment of urban wastewater.

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, M. Soto
Revista WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 44 Núm. 4 (páxs. 7 ata 14)

Lanthanide triple-stranded helical complexes with a substituted 2,6-pyridinedicarboxylate

Autores/as Carlos Platas-Iglesias, Claude Piguet, Nicolas André, Jean-Claude G. Bünzli
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS (páxs. 3084 ata 3091)
DOI https://doi.org/10.1039/b104448f

Intracellular Oxidation of Dipeptides. Very Fast Halogenation of the Amino-Terminal Residue.

Autores/as José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, M.I. Fernández, M.V. García, Rodríguez, S.
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 2 Núm. - (páxs. 608 ata 612)

N-Tritylhydroxylamines: preparations, structures, base strengths, and reactions with nitrous acid and perchloric acid.

Autores/as Moisés Canle López, W Clegg, I. Demirtas, Mark R.J. Elsegood, J. Haider, Howard Maskill, P. Miatt
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 2 Núm. - (páxs. 1742 ata 1747)

Substituent Effects Upon Rates and Deamination and Base Strengths of Substituent N-trtylamines.

Autores/as Moisés Canle López, I. Demirtas, Howard Maskill
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 2 Núm. - (páxs. 1748 ata 1752)

Intracellular oxidation of dipeptides. Very fast halogenation of the amino-terminal residue

Autores/as Xosé Luis Armesto, Moisés Canle L., M. Isabel Fernández, M. Victoria García, Santiago Rodríguez, J. Arturo Santaballa
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 2 Vol. 2 (páxs. 608 ata 612)
DOI https://doi.org/10.1039/b007208g

Cationic Micelles Induced Nitrosation of 1, 1, 1-trifluoro-3-(2-thenoyl) acetone in Mild Acid Medium: Reactivity of the Enolate.

Autores/as Emilia Iglesias Martínez
Revista LANGMUIR Vol. 17 Núm. 22 (páxs. 6871 ata 6880)

Determination of paramagnetic lanthanide(III) concentrations from bulk magnetic susceptibility shifts in NMR spectra.

Autores/as Daniele M. Corsi, C. Platas-Iglesias, Herman Van Bekkum, Joop A. Peters
Revista MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY Vol. 39 Núm. - (páxs. 723 ata 726)
DOI https://doi.org/10.1002/mrc.922

Dissolved and particulate organic nitrogen in shel waters of N Spain during spring.

Autores/as Moisés Canle López, N. González, M. Varela, Antonio Bode Riesta
Revista MARINE ECOLOGY Vol. 214 Núm. - (páxs. 43 ata 54)

First stages of photodegradation of the urea herbicides fenuron, monuron and diuron.

Autores/as Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, Silvia Rodríguez, L. F. Rodríguez, Steen Steenken
Revista JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE Vol. 565 Núm. - (páxs. 133 ata 238)

Intracellular Oxidation of Dipeptides: Base-promoted Elimination from (N-Halo)-dipeptides to 2-(2-alkylinylimino-alkylinylamino]-carboxylic acids.

Autores/as José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, M.I. Fernández, M.V. García, Rodríguez, S.
Revista JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 66 Núm. - (páxs. 5692 ata 5700)

Intracellular Oxidation of Dipeptides. Base-Promoted Elimination from N-Halodipeptides to 2-[N-Alkyl-N-(2-N-alkylimino-2-alkyl-ethanoyl)amino]-2,2-dialkylethanoic Acids

Autores/as X. L. Armesto, M. Canle L., M. I. Fernández, M. V. García, Rodríguez, S., J.A. Santaballa
Revista JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 66 (páxs. 5692 ata 5700)
DOI https://doi.org/10.1021/jo001336u

Copper (II) complexes with bibracchial lariat ethers: from mono- to binuclear structures.

Autores/as Covadonga Rodríguez-Infante, David Esteban, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, José Mahía, Anjos L. Macedo, Carlos F. G. C. Geraldes
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 317 Núm. - (páxs. 190 ata 198)

A Schiff-base bibracchial lariat ether a selective receptor for lanthanide(III) ions.

Autores/as Carlos Platas, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Adolfo Rodríguez, H. Adams
Revista Journal of Chemical Society, Dalton Transactions Núm. - (páxs. 1699 ata 1705)
DOI