Reactividade Química e Fotorreactividade (REACT!)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra./Dr. Juan Arturo Santaballa López
Catedrático de universidade
Data de alta 10/05/2005
Adscrición a deptos. Química,Centro de Investigacións Científicas Avanzadas
Adscrición a centros Facultade de Ciencias,Centro de Investigacións Científicas Avanzadas
Código interno G000138

Contacto

Enderezo Facultade de Ciencias Rúa Alejandro de la Sota 1 15008 A Coruña España
Teléfono  981167000 ext. 2195
Fax  981167065
Correo

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Procedementos avanzados de oxidación no tratamento de augas

Degradación mediante fotólise directa e/ou fotocatalizada de compostos de interese ambiental

Estudo in vitro de procesos de oxidación celular

Caracterización fisicoquímica de superficies

Reactividade en líquidos iónicos

Inserción de compostos orgánicos en matrices de carbono

Deseño e síntese de sistemas moleculares multifuncionais con aplicación en diagnose clínica (Imaxe por Resonancia Magnética) e radioterapia

Recoñecemento selectivo de anións e metabolitos

Caracterización estrutural en estado sólido e disolución de compostos de coordinación e análise das súas propiedades fotofísicas e físicoquímicas

Cálculos de Química Computacional (cálculos ab initio, DFT/CASSCF de especies e reaccións químicas)

Inserción de fármacos en soportes axeitados para o seu transporte (Química host-guest)

Estudos de equilibrio químico e estabilidade termodinámica en sistemas moleculares multifuncionais

Palabras chave Imaxe por resonancia magnética (IRM), Química de Coordinación, complexos metálicos, lantánidos, ións de transición, Química host-guest, metabolitos, equilibrio químico, estabilidade termodinámica, electroquímica, Química de superficies, fotorreactividade, fotoquímica, procesos de oxidación avanzada, biocidas, fármacos, cosméticos, tratamento de augas, Química Computacional

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Espectroscopía UV/Vis Fluorescencia, fosforescencia,determinación de tempos de vida Estudos de cinética química - mecanismos de reacción Caracterización teórica de mecanismos de reacción Seguimento de reaccións rápidas (STOPPED-FLOW) Fotólise de destello láser Sistemas de irradiación (UV/Vis) estática Análise de augas, biocidas e produtos farmacéuticos

Recursos de equipamento Espectrofotómetros UV/Vis Espectrofluorímetros Fosforímetro Determinación de tempos de vida (single photon counting) Seguimento de reaccións rápidas (STOPPED-FLOW) Fotólise de destello láser que inclúe sistema "flow-flash" Cromatógrafo de gases Equipos HPLC e MPLC semipreparativo Sistemas de irradiación (UV/Vis) estática Equipo de determinación de reflectancia difusa Radiómetro
Resultados transferíbeis Optimización de procesos de tratamento de aguas. Valorización de residuos.

Membros do grupo

Dra./Dr. Juan Arturo Santaballa López
Química física
Coordinador
Dra./Dr. Moisés Canle López
Química física
PDI
Dra./Dr. Daniel Rodríguez Ramos
Doctorando
Dra./Dr. Carlos Platas Iglesias
Química inorgánica
PDI
Dra./Dr. David Esteban Gómez
Química inorgánica
PDI
Dra./Dr. Emilia Iglesias Martínez
Química física
PDI
Deborah García Bello
Doctorando
Rocío Uzal Varela
Química inorgánica
Contratado Predoctoral
Dra./Dr. Zenydia Marín Rodríguez
C4 - Contratados ajenos
Blanca María Astray Uceda
Doctorando
Alberto Maimone Camargo
Doctorando
Silvio David Aguilar Ramírez
Doctorando
Dra./Dr. Miguel Martínez Calvo
Contratado Postdoctoral

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Plataformas Innovadoras para Aplicaciones Radiofarmacéuticas - OPTIMAL

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Carlos Platas Iglesias y David Esteban Gómez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

Agentes de contraste para IRM basados en Hierro(III) para la Detección de Cáncer de Mama

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Rodríguez Rodríguez, Aurora
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GPC

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Santaballa López, Arturo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2023

Sondas ópticas para IMagen MOlecular en cultivos CELulares

Entidade financiadora CICA - Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas
Investigadores principáis Dr. David Esteban Gómez y Dra. Tamara Hermida Gómez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/2019 ata 30/10/2020

Red de Iones Metálicos en Sistemas Biológicos (MetalBio)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Ezequiel M. Vázquez López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 26/04/2018 ata 27/04/2020

Monitorización y sensorización de contaminantes orgánicos emergentes en Edar Bens S.A. (BENS-REWAPO)

Entidade financiadora Edar Bens S.A.
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Contrato
Datas Dende 08/03/2018 ata 07/03/2019

Asistencia técnica para la detección de Dalapón en aguas de consumo

Entidade financiadora FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Investigadores principáis Moisés Canle López (UDC), José Manuel Orejón (EMALCSA)
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/11/2017 ata 31/12/2017

Rede Galega de Líquidos Iónicos (ReGaLIs 3.0)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Luis Miguel Varela Cabo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1611 Química Biolóxica e Supramolecular (BCS)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis José Luis Mascareñas Cid
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2020

Consolidación e estruturación. REDES 2016 GI-1595 RCMM: Red de Ciencias y Materiales Moleculares

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Enrique Guitián Rivera
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+I (2017 GPC)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa L.
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Red de Iones Metálicos en Sistemas Biológicos (MetalBio)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Marcelino Maneiro Maneiro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Consolidación e estruturación 2017 REDES - REGID Rede Galega de Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis María Isabel Loza García
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Ayuda para la consolidación de unidades competitivas del sistema universitario gallego (Modalidad Grupos de Potencial Crecimiento): Grupo REACT!

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

NUEVA GENERACIÓN DE AGENTES DE CONTRASTE PARA IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA (IRM) ALTERNATIVOS A LOS DERIVADOS DE GADOLINIO

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Carlos Platas Iglesias/Estebán Gómez, David
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

COST-CA15209 European Network on NMR Relaxometry

Entidade financiadora EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
Investigadores principáis Danuta Kruk
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 30/09/2016 ata 29/09/2020

Sostenibilidad de recursos hídricos: reducción de contaminantes orgánicos persistentes mediante un sistema combinado de humedales y fotocatálisis heterogénea.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Moises Canle López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2019

Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS) - CENTROS DE INVESTIGACIÓN SINGULARES 2016

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis María Dolores Pérez Meiras
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2016 ata 30/11/2019

Trabajos de asesoramiento y asistencia científico-técnica dentro del PROYECTO CFIS-ECOPHARMA con ref. nº 630255 para reunión en Manchester

Entidade financiadora Empresa Municipal Aguas de La Coruña
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Contrato
Datas Dende 18/11/2016 ata 31/12/2016

Red de Iones Metálicos en Sistemas Biológicos (MetalBio)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Ezequiel M. Vázquez López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2015 ata 30/11/2017

Convenio de Colaboración para complementar as axudas ao personal investigador principal dos Programas Starting Grants, Consolidator Grants e Advanced Grants do Consello Europeo de Investigación

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis José Luis Mascareñas Cid
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/01/2019

Innovative Continuous Flow Integrative Sampler (CFIS) for Pharmaceutical Compounds Detection (CFIS-ECOPHARMA)

Entidade financiadora EU Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 21/11/2014 ata 20/11/2016

Nuevas Sondas Inteligentes para Aplicación en Imagen Molecular

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Carlos Platas Iglesias
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema Universitario de Galicia. Modalidad de redes: Rede Galega de Líquidos Iónicos (REGALIS)

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Josefa Salgado Carballo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 30/11/2015

Realización de trabajos de asesoramiento y asistencia científico-técnica dentro del PROYECTO CFIS-ECOPHARMA, con referencia nº 630255

Entidade financiadora Empresa Municipal Aguas de La Coruña
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Contrato
Datas Dende 21/11/2014 ata 31/12/2016

Reconocimiento Selectivo de Aniones y Metabolitos con Actividad Biológica mediante Sistemas Macrocíclicos: Hacia Nuevas Aplicaciones en PET (ReBioPET) (EM 2012/088)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis David Esteban Gómez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 11/10/2012 ata 30/11/2015

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema Universitario de Galicia. Modalidad de redes: REDE GALEGA DE LÍQUIDOS IÓNICOS (REGALIs)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Óscar Cabeza Gras
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 10/10/2012 ata 31/12/2013

Ayuda para la Consolidación y Estructuración de unidades de investigación competitivas del SUG (MODALIDAD DE GRUPOS DE POTENCIAL CRECIMIENTO): Grupos de Investigación "QUICOOR"

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 30/11/2014

PRÓRROGA de Mecanismo de funcionalización de nanopartículas de carbono, inserción de aminas, aminoácidos y proteínas

Entidade financiadora Ministerio de Educación
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/01/2013

COST Action CM1006: EUFEN - European f-Elements Network

Entidade financiadora European Science Foundation (Unión Europea)
Investigadores principáis Carlos Platas Iglesias (como representante del Grupo QUICOOR de la Universidad de A Coruña)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 19/04/2011 ata 18/04/2015

Desarrollo de nanomateriales fotocatalíticos para el control de la polución

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Sistemas fuertemente correlacionados. Efectos cooperativos y teoría de enlace de valencia

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis José María Oliva Enrich
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2011

Helicatos multimetálicos funcionales de interés industrial y tecnológico

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Manuel Rafael Bermejo Patiño
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Ayuda para la Consolidación y Estructuración de Grupos de Investigación: Grupo "Química da coordinación - QUICOOR"

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2010

Consolidación e estruturación das unidades de investigación do sistema galego de I+D+I. Grupos de investigación

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Manuel Rafael Bermejo Patiño
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 17/12/2010

Agentes de Contraste para Imagen por Resonancia Magnética: Hacia Sistemas de Mínima Toxicidad y Máxima Eficacia a Campos Magnéticos Elevados.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Mecanismo de funcionalización de nanopartículas de carbono, inserción de aminas, aminoácidos y proteínas

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo. Dirección General de Enseñanza Superior (DGESIC)
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2011

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+I (2009): Grupo de investigación REAFOTOCON

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/11/2009 ata 31/10/2010

Development of photocatalytic nanomaterials for pollution control

Entidade financiadora Portugal-Spain Capacitation Program in Nanosciences and Nanotechnology
Investigadores principáis Moises Canle /J.L Bernardes Martins de Faria
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/07/2009 ata 31/12/2011

Skills for Scientists

Entidade financiadora Higher Education Funding Council for England
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/02/2009 ata 30/04/2010

Consolidación e estruturación das unidades de investigación dos sistema galego de I+D+I. Grupos de investigación

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Manuel Rafael Bermejo Patiño
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 11/12/2009

Ayuda para la Consolidación y Estructuración de Grupos de Investigación: Grupo "Química da coordinación - QUICOOR"

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2009

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Reactividade química e fotorreactividade. REAFOTOCON"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

Caracterización y propiedades fisicoquímicas de complejos supramoleculares.Aplicación a moléculas e iones con actividad biológica

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis EMILIA IGLESIAS MARTÍNEZ
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Tratamiento de Lixiviados procedentes de Vertedero de Residuos

Entidade financiadora SOGARISA
Investigadores principáis David Esteban Gómez, Antonio Manuel Rodríguez Castro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2009 ata 03/01/2010

CONVENIO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO I+D+I: "OPTIMIZACIÓN DO PROCESO DE REXENERACIÓN DE ACEITES USADOS" ENTRE A UDC E A EMPRESA PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL, S.L. ( PMA )

Entidade financiadora PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, SL (PMA)
Investigadores principáis J.A. Santaballa
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/01/2010

Ayuda de Contratos-Programa para Grupos de Investigación Consolidados de la UDC. Grupo "Química da Coordinación - QUICOOR"

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

Consolidación e estruturación de unidades de investigación

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Manuel Rafael Bermejo Patiño
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2008 ata 11/12/2008

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+i

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

Ayuda para Consolidación y Estructuración de Grupos de Investigación: Grupo "Química da coordinación - QUICOOR"

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+I (2008): Grupo de investigación REAFOTOCON

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

cONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y ALÚMINA ESPAÑOLA, S.A.

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA, S.A.
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela
Tipo Contrato
Datas Dende 15/04/2008 ata 01/06/2010

Elaboración de un informe de dilución y análisis de sedimentos y organismos en la ensenada de San Ciprián.

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA S.A. (ALCOA)
Investigadores principáis Andrés M. De Blas Varela; Antonio Suárez Bueres
Tipo Contrato
Datas Dende 15/04/2008 ata 01/06/2010

CONVENIO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO I+D+I: "OPTIMIZACIÓN DO PROCESO DE REXENERACIÓN DE ACEITES USADOS" ENTRE A UDC E A EMPRESA PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL, S.L. ( PMA )

Entidade financiadora PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, SL (PMA)
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa
Tipo Contrato
Datas Dende 02/01/2008 ata 31/12/2008

Síntese de novas estruturas Metalosupramoleculares con interese Tecnolóxico e Biolóxico

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Manuel Rafael Bermejo Patiño
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2007 ata 31/12/2010

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+I (2007): Grupo de investigación Reafotocon

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2007

Diverciencia. Divulgación científica en la UDC (DC-UDC)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Moisés Canle
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2008

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Reactividade química e fotorreactividade. REAFOTOCON"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 26/12/2007

Recuperación de Plomo(II) y Cadmio(II) de Aguas Mediante Complejación Selectiva

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/11/2006 ata 23/11/2009

Novas vías para a obtención de helicatos clúster de alta nuclearidade: posibles aplicacións

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Manuel Rafael Bermejo Patiño
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 31/10/2006 ata 31/10/2009

Complejos de los Lantánidos: Nuevos Avances en Agentes de Contraste para Resonancia Magnética de Imagen

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas/Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/12/2009

Contribución a la aplicación de técnicas fotoquímicas a la eliminación de contaminantes en la formación de aceites de origen vegetal

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa Lopez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 30/09/2006 ata 30/09/2009

COST Action D38: Metal-based Systems for Molecular Imaging Applications.

Entidade financiadora European Science Foundation (Unión Europea)
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas (por el Grupo QUICOOR de la Universidad de A Coruña)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 15/05/2006 ata 24/08/2011

Estudio termodinámico y cinético integrado con derivados de interés farmacológico en presencia de receptores moleculares

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Emilia Iglesias Martínez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/12/2005 ata 31/12/2008

Degradación de fármacos y cosméticos mediante procesos avanzados de oxidación.

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 09/08/2005 ata 08/09/2008

Degradación de fármacos y cosméticos mediante procesos avanzados de oxidación.

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 09/08/2005 ata 08/08/2008

Mecanismos de oxidación celular: aproximación cinetoquímica in vitro.(INCENTIVO)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/07/2005 ata 13/09/2008

Mecanismos de oxidación celular: aproximación cinetoquímica in vitro.

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 13/12/2004 ata 12/12/2007

CONTRATO PARA A REALIZACIÓN DEL CONGRESO COST D18 ANNUAL WORKSHOP ( A CORUÑA 23-25 SEPTIEMBRE 2004)

Entidade financiadora EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
Tipo Contrato
Datas Dende 23/09/2004 ata 25/09/2004

CONTRATO ENTRE ALUMINA ESPAÑOLA Y LA UDC PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN "ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE SAN CIPRIÁN EN EL MEDIO MARINO Y DEL EFECTO DE SU CONTENIDO EN ALUMINIO"

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA, S.A.
Investigadores principáis Andrés de Blas Varela
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2004 ata 01/07/2007

Aplicación de medios microestructurados al estudio del equilibrio ceto-enólico y reactividad de enol-enolato e iones diazonio

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/11/2003 ata 14/11/2004

Diseño de Resinas de Cambio Iónico para la Extracción de Plomo(II) y Cadmio(II) de Aguas Contaminadas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 30/10/2003 ata 29/10/2006

Complejos de Vanadio Miméticos de la Insulina

Entidade financiadora universidade da Coruña
Investigadores principáis Fernando Avecilla Porto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/09/2003 ata 31/10/2004

Modelización cinética in vitro de mecanismos de oxidación celular (Incentivo)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/2003 ata 15/07/2005

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UDC Y ALUMINA ESPAÑOLA, S.A. (ALCOA)

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA S.A. (ALCOA)
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela / Antonio Suárez Bueres
Tipo Contrato
Datas Dende 16/05/2003 ata 31/05/2003

Contrato para realización de informe sobre posibles efectos del aluminio contenido en los efluentes de la planta de obtención de alúmina que tiene Alcoa en San Ciprián en el medio marino.

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA, S.A.
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela/Antonio Suárez Bueres
Tipo Contrato
Datas Dende 16/05/2003 ata 31/05/2003

Propiedades absorbentes de la biomasa marina: estudio físico-quimico de la adsorción de metales pesados y otros contaminantes sobre macroalgas marinas (BISORMET)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Manuel Esteban Sastre de Vicente
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 20/09/2002 ata 20/09/2005

Modelización cinética in vitro de mecanismos de oxidación celular (COM)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 20/09/2002 ata 20/09/2005

Reducción de contaminantes en las aguas mediante procedimientos de oxidación avanzada

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 18/09/2002 ata 18/09/2005

Reducción de contaminantes nas augas mediante procedementos de oxidación avanzada

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 18/09/2002 ata 18/09/2005

Complejos de los lantánidos con potenciales aplicaciones tecnológicas (Incentivo para Participación en otros Programas Nacionales o Internacionales)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/08/2002 ata 31/07/2005

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L. Y LA UDC PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE I+D (Para el Desarrollo de un Producto Ignífugo para la Madera)

Entidade financiadora Molduras del Noroeste S.L.
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela / Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2002 ata 01/11/2003

Desarrollo de producto ignífugo para el tratamiento de la madera en profundidad, en el marco de proyecto de Xunta de Galicia, programa de Tecnología de los Materiales, convocatoria 2002

Entidade financiadora MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L.
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela/Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2002 ata 31/10/2003

Complejos de los Lantánidos con Potenciales Aplicaciones Tecnológicas

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 28/12/2001 ata 26/06/2005

Degradación química y fotoquímica y biotoxicidad de herbicidas. Estudio cinético de la degradación química y fotoquímica de herbicidas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa Lopez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2002

CONVENIO PARA O DESENROLO DO PROXECTO I+D INDUSTRIAL "OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO CON PROPIEDADES ANTIINCRUSTANTES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE EMBARCACIONES" ENTRE A UDC E A EMPRESA JESÚS ÁLVAREZ CHINCHILLA

Entidade financiadora JESÚS ÁLVAREZ CHINCHILLA, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 02/01/2001 ata 01/01/2002

Estudio cinético de la degradación química y fotoquímica de herbicidas

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 28/12/2000 ata 27/12/2003

Química supramolecular en la actividad de las ciclodextrinas y disoluciones micelares en reacciones de nitrosación y dediazonización.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/12/2000 ata 20/12/2003

Degradación de insecticidas en medio acuoso: implicaciones medioambientales

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 11/09/2000 ata 11/09/2003

Degradación de insecticidas en medio acuoso: implicaciones medioambientales.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 11/09/2000 ata 11/09/2003

Research and Training Network on Molecular Level Devices and Machines

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Luigi Fabbrizzi
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/09/2000 ata 30/09/2004

Contribución al estudio de las interacciones de ácidos orgánicos en aguas naturales

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Manuel Esteban Sastre de Vicente
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2002

Aplicación de Compuestos Macrocíclicos para la Extracción Selectiva de Metales Pesados Tóxicos.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2002

Degradación de insecticidas en medio acuoso: implicaciones medioambientales

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa Lopez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2002

Desarrollo de un nuevo producto con propiedades antiadherentes y desincrustantes para cascos de barcos

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2001

Fotodegradación de pesticidas comúnmente presentes en aguas naturales mediante fotosensibilización. Programa de Acciones Integradas entre España y Portugal

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Cultura
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa Lopez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2001

Fotodegradación de pesticidas con radiación UV: una tecnología limpia para un mundo limpio

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis J.A. Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2000

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO AGUAS DE GALICIA Y LA UDC (A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE MEDIO AMBIENTE) PARA MÁSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL

Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 01/01/2001

COST Action D18: Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy.

Entidade financiadora European Science Foundation (Unión Europea)
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas (por el Grupo QUICOOR de la Universidad de A Coruña)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/10/1999 ata 30/09/2006

Estudio in vitro del mecanismo de oxidación de compuestos nitrogenados y azufrados mediante compuestos modelo que imiten el comportamiento del sistema de peroxidasa/ agua oxigenada/ haluro.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/08/1999 ata 25/08/2001

Fotodegradación de pesticidas de uso común en la agricultura. ¿Una alternativa para la obtención de agua de bebida más sana?

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/06/1999 ata 25/06/2000

Fotodegradación de pesticidas de uso común na agricultura¿unha alternativa para a obtención de auga de bebida máis sán?.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/06/1999 ata 25/06/2000

Desarrollo de Nuevas Aplicaciones de Complejos de los Lantanidos con Ligandos Encapsulantes

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Rufina Bastida de la Calle / Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1999 ata 31/12/2000

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE A UDC E ORGANISMO AUTÓNOMO AUGAS DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DUN MÁSTER EN CIENCIA E TECNOLOXÍA AMBIENTAL

Entidade financiadora Augas de Galicia
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez, Xosé Luis Armesto Barbeito, José María Quintela López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/09/1998 ata 31/12/1999

Fotodegradación de contaminantes comunes de las aguas naturales: pesticidas y derivados de los mismos generados durante la potabilización

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 28/05/1998 ata 28/05/1999

Oxidación enzimática de compuestos nitrogenados por sistemas {peroxidasa/H2O2/X-}. Implicación en procesos de citotoxicidad

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1998 ata 31/12/1998

Procesos fotoquímicos de generación de radicales a partir de compuestos nitrogenados de relevancia biológica y medio ambiental.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 12/12/1997 ata 12/12/1998

Reactividad de compuestos beta-dicarbonílicos de interés biológico en presencia de agregados micelares y ciclodextrinas.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/1997 ata 01/10/2000

Química ácido-base en medios salinos concentrados: incorporación de metodoloxía teórica actual

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Manuel esteban Sastre de Vicente
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/1999

Degradación fotoquímica de polutantes comunes de las aguas naturales: pesticidas y plaguicidas de uso agrícola y haloderivados de los mismos generados durante la desinfección de aguas

Entidade financiadora MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1999

Degradación fotoquímica de polutantes comunes de las aguas naturales: pesticidas y plaguicidas de uso agrícola y haloderivados de los mismos

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1999

Nuevos Ligandos Encapsulantes para la Complejación Selectiva de Metales Pesados Tóxicos.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/07/1996 ata 30/06/1998

Hacia Nuevos Sistemas Macrocíclicos Polinucleares

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Rufina Bastida de la Calle / Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/12/1998

Productos potencialmente tóxicos en la cloración de aguas naturales. Mecanismos de formación de nitrilos, ácidos haloacéticos y degradación de pesticidas nitrogenados.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Estudio estructural de medios biomiméticos y su influencia en reacciones de nitrosación

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Productos potencialmente tóxicos en la cloración de aguas naturales. Mecanismos de formación de nitrilos, ácidos haloacéticos y degradación de pesticidas nitrogenados

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa Lopez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1995 ata 31/12/1996

Productos secundarios en los procesos de potabilización de aguas. Estudio cinético y analítico

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1994 ata 31/12/1995

Estudio de las series históricas de datos oceanográficos (proyecto radiales)

Entidade financiadora Instituto Español de Oceonografía
Investigadores principáis Luis Valdés Santurio
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1994 ata 31/12/1996

CONVENIO ENTRE A CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA E A UDC PARA A REALIZACION DUN MASTER EN CIENCIA E TECNOLOXIA AMBIENTAL

Entidade financiadora CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS E VIVENDA
Tipo Contrato
Datas Dende 15/07/1994 ata 31/12/1995

Estudio cinético de reacciones de n-cloro compuestos con agentes clorantes y con el ión nitrito

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Pilar Rodríguez Barro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1993 ata 01/01/1994

Relaciones entre producción total, nueva y exportada y acumulación de materiales biogénicos en un área de afloramiento

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Antonio Bode Riestra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1993 ata 31/12/1995

Seguimiento de la contaminación producida por el accidente del petrolero "Aegean Sea". Efectos en el ecosistema pelágico

Entidade financiadora Dirección General de Medio Ambiente
Investigadores principáis Manuel Varela Rodríguez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1993 ata 31/03/1994

Cinética de las reacciones de halogenación de pesticidas nitrogenados de interés ambiental

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Xose Luis Armesto Barbeito
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1992 ata 31/12/1993

Biología reproductiva y larvaria de la sardina y sus factores condicionantes (SARP)

Entidade financiadora Caycyt
Investigadores principáis Eduardo López-Jamar Martínez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/09/1991 ata 31/08/1994

Estudios teóricos de biotoxicidad mediante simulación electroquímica de membranas celulares

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Manuel Esteban Sastre de Vicente
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1991 ata 31/12/1992

Programa coordinado de Ecología Marina para la obtención de una serie histórica de datos Oceanográficos

Entidade financiadora Instituto Español de Oceonografía
Investigadores principáis Manuel Varela Rodríguez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1991 ata 31/12/1993

Estudio ecológico del sistema pelágico en la plataforma de La Coruña

Entidade financiadora Instituto Español de Oceonografía
Investigadores principáis Manuel Varela Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1991 ata 31/12/1993

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTREA CONSELLERIA DE AGRICULTURA DA XUNTA DE GALICIA E UDC PARA PROGRAMAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1991 ata 01/01/1992

Estudios cinéticos de las reacciones de cloración de compuestos orgánicos nitrogenados

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Xosé Luis Armesto Barbeito
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1990 ata 31/12/1990

Desarrollo de un sistema experto de generación de gas inerte en buques

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1990 ata 31/12/1990

Chelates of Lead(II) and Bismuth(III) Based on Trans-Di-N-picolinate tetraazacycloalkanes

Tipo Patente
Entidade Centre Nacional de la Recherche Scientifique (CNRS)
Autores Raphaël Tripier, Carlos Platas-Iglesias, Luis M. P. Lima, Maryline Beyler
Data de solicitude 06/06/2013
Data de concesión 11/12/2014

Compuesto para la extracción selectiva de estroncio (II) y plomo (II)

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores David Esteban, Raquel Ferreiros Martínez, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Carlos Platas Iglesias
Data de solicitude 27/07/2009
Data de concesión 22/11/2011

Compuesto para la extracción selectiva de los iones lantánidos

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Carlos Platas Iglesias, David Esteban, Marta Mato Iglesias, Adrián Roca Sabio
Data de solicitude 03/11/2008
Data de concesión 10/01/2011

Compuesto para la eliminación y recuperación de plomo en aguas residuales y potables.

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, David Esteban Gómez
Data de solicitude 11/08/2003
Data de concesión 23/06/2006

Microgotero-jeringa para infusion intravenosa continua en declinacion exponencial decreciente

Tipo Patente
Entidade
Autores Pablo Latorre Uriel, Fernando Fernández Rodríguez, J. A. SANTABALLA
Data de solicitude 26/01/1996
Data de concesión 01/08/1996

Face-Fusion of Icosahedral Boron Hydride Increases Affinity to y-Cyclodextrin: closo,closo-[B21H18]-as an Anion with Very Low Free Energy of Dehydration

Autores Khaleel I. Assaf, Josef Holub, Eduard Bernhardt, Josep M. Oliva-Enrich, M. Isabel Fernández Pérez, Moisés Canle, J. Arturo Santaballa, Jindrich Fanfrlík, Drahomir Hnyk, Werner M. Nau
Revista CHEMPHYSCHEM Vol. 21 (páxs. 1 ata 7)

Reversible Control of Protein Corona Formation on Gold Nanoparticles Using Host¿ Guest Interactions

Autores Jesús Mosquera, Isabel García, Malou Henriksen-Lacey, Miguel Martínez - Calvo, Mónica Dhanjani, José L. Mascareñas, Luís M. Liz Marzán
Revista ACS Nano Vol. 14 (páxs. 5382 ata 5391)
DOI https://doi.org/10.1021/acsnano.9b08752

pH Dependent Hydration Change in a Gd-Based MRI Contrast Agent with a Phosphonated Ligand

Autores Cyrille Charpentier, Jérémy Salaam, Aline Nonat, Fabio Carniato, Olivier Jeannin, Isabel Brandariz, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Löic J. Charbonnière, Mauro Botta
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 26 (páxs. 5407 ata 5418)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201904904

Paramagnetic chemical exchange saturation transfer agents and their perspectives for application in magnetic resonance imaging

Autores Aurora Rodríguez-Rodríguez, Moritz Zaiss, David Esteban-Gómez, Goran Angelovski, Carlos Platas-Iglesias
Revista INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY Vol. 40 Núm. 1 (páxs. 51 ata 79)
DOI https://doi.org/10.1080/0144235x.2020.1823167

Mn2+ Complexes Containing Sulfonamide Groups with pH-Responsive Relaxivity

Autores Rocío Uzal-Varela, Aurora Rodriguez-Rodriguez, Miguel Martínez - Calvo, Fabio Carniato, Daniella Lalli, David Esteban-Gómez, Isabel Brandariz, Paulo Pérez-Lourido, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 59 Núm. 19 (páxs. 14306 ata 14317)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c02098

Unexpected Trends in the Stability and Dissociation Kinetics of Lanthanide(III) Complexes with Cyclen-Based Ligands Across the Lanthanide Series

Autores Zoltán Garda, Viktória Nagy, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Rosa Pujales-Paradela, Véronique Patinec, Goran Angelovski, Éva Tóth, Ferenc K. Kálmán, David Esteban-Gómez, Raphaël Tripier, Carlos Platas-Iglesias, Gyula Tircsó
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 59 Núm. 12 (páxs. 8184 ata 8195)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c00520

Macrocyclic Pyclen-Based Gd3+ Complex with High Relaxivity and pH Response

Autores Juan C. Frías, José Soriano, Salvador Blasco, Enrique García-España, Aurora Rodriguez-Rodriguez, David Esteban-Gómez, Fabio Carniato, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias, M. Teresa Albelda
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 59 Núm. 10 (páxs. 7306 ata 7317)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c00690

Hydrothermal synthesis of six new lanthanides coordination polymers based on 1-H-benzimidazole-5-carboxylic acid: structure, Hirshfeld analysis, thermal and spectroscopic properties

Autores Ouafa Boukemis, Lamia Bendjeddou, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Mauro Carcelli, Hocine Merazig
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 510 (páxs. 119740 ata 119748)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2020.119740

Axial Ligation in Ytterbium(III) DOTAM Complexes Rationalized with Multireference and Ligand-Field ab Initio Calculations

Autores Aurora Rodriguez-Rodriguez, Angela Arnosa-Prieto, Isabel Brandariz, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias
Revista THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Vol. 124 Núm. 7 (páxs. 1362 ata 1371)

Ditopic Binuclear Copper(II) Complexes for DNA Cleavage

Autores Israel Carreira-Barral, Miguel Riopedre-Fernández, Andrés de Blas, Jesús Mosquera, M. Eugenio Vázquez, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez
Revista JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY (páxs. 110995 ata 110995)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2020.110995

Photo-inmobilization of proteins on carbons

Autores Eduardo Humeres, Moisés Canle, Cristiane Nunes Lopes, J. Arturo Santaballa, Nito Angelo Debacher, Regina de F.P.M. Moreira, Vladimir Safin, M. Isabel Fernández Pérez
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY. B, BIOLOGY Vol. 202 (páxs. 111675 ata 111682)

Differential features of short-lived intermediates: Structure, properties and reactivity

Autores Moisés Canle, Mª Isabel Fernández, J. Arturo Santaballa
Revista ADVANCES IN PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY (páxs. 1 ata 20)
DOI https://doi.org/10.1016/bs.apoc.2020.07.001

Chemical and physical characterization of a natural clay and its use as photocatalyst for the degradation of the methabenzthiazuron herbicide in water

Autores Badis Khennaoui, Fouzia Zehani, Moulay Abderrahmane MALOUKI, Rafik Menacer, Moisés Canle López
Revista Optik International Journal for Light and Electron Optics Vol. 219 Núm. 165024 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2020.165024

Photo-mechanism of phenolic pollutants in natural water: effect of salts

Autores A.Tolosana-Moranchel, M. Canle, M. Faraldos, A. Bahamonde
Revista SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY

Degradation of 2-mercaptothibenzothiazole in a microbial electrolysis cell: intermediates, toxicity and microbial communities

Autores M. Isabel San-Martín, Adrián Escapa, Raúl M. Alonso, Moisés Canle, Antonio Morán
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

Mechanisms of Solid¿Gas Reactions: Reduction of Air Pollutants on Carbons

Autores Eduardo Humeres, Nito Angelo Debacher, Regina de F.P.M. Moreira, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Revista TOPICS IN CATALYSIS (páxs. 317 ata 334)
DOI https://doi.org/10.1007/s11244-020-01318-8

4-Amino-1,8-naphthalimide based fluorescent photoinduced electron transfer (PET) pH sensors as liposomal cellular imaging agents: The effect of substituent patterns on PET directional quenching

Autores Miguel Martínez - Calvo, Sandra A. Bright, Emma B. Veale, Adam F. Henwood, D. Clive Williams, Thorfinnur Gunnlaugsson
Revista Frontiers of Chemical Science and Engineering Vol. 14 (páxs. 61 ata 75)

Inert Macrocyclic Eu3+ Complex with Affirmative paraCEST Features

Autores Tanja Gambino, Laura Valencia, Paulo Pérez-Lourido, David Esteban-Gómez, Moritz Zaiss, Carlos Platas-Iglesias, Goran Angelovski
Revista Inorganic Chemistry Frontiers Vol. 2 (páxs. 2274 ata 2286)
DOI https://doi.org/10.1039/c9qi01612k

Combined NMR, DFT and X-ray studies highlight structyural and hydration changes of [Ln(AAZTA)]- complexes across the series

Autores Zsolt Baranyai, Daniella delli Castelli, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Attila Bényei, Lorenzo Tei, Mauro Botta
Revista Inorganic Chemistry Frontiers Vol. 7 (páxs. 795 ata 803)
DOI https://doi.org/10.1039/c9qi01442j

Improved Photocatalyzed Degradation of Phenol, as a Model Pollutant, over Metal-Impregnated Nanosized TiO2

Autores S. Belekbir, M. El Azzouzi, A. El Hamidi, L. Rodríguez-Lorenzo, J. Arturo Santaballa, M. Canle
Revista Nanomaterials

Enhanced Photocatalytic Degradation of the Imidazolinone Herbicide Imazapyr upon UV/Vis Irradiation in the Presence of CaxMnOy-TiO2 Hetero-Nanostructures: Degradation Pathways and Reaction Intermediates

Autores Salma Bougarrani, Preetam K. Sharma, Jeremy W. J. Hamilton, Anukriti Singh, M. Canle, Mohammed El Azzouzi, John Anthony Byrne
Revista Nanomaterials Vol. 10 (páxs. 896 ata 918)
DOI https://doi.org/10.3390/nano10050896

NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS RETOS SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL AGUA

Autores Moisés Canle López
Revista Iagua (páxs. 62 ata 62)

Mn(II) compounds as an alternative to Gd-based MRI probes

Autores Mauro Botta, Fabio Carniato, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Lorenzo Tei
Revista Future Medicinal Chemistry Vol. 11 Núm. 12 (páxs. 1461 ata 1483)
DOI https://doi.org/10.4155/fmc-2018-0608

Synthesis and Characterization of Positively Charged tris-Imidazolium Calix[6]arene Hosts for Anion Recognition

Autores Lobna Aloui, Mourad Elhabiri, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Rym Abidi, Michael J. Chetcuti
Revista ChemitrySelect (páxs. 321 ata 328)
DOI https://doi.org/10.1002/slct.201803890

Metal-Organic Self-Assembled Trefoil Knots for C-Br Bond Activation

Autores Thirumurugan Prakasam, Anthonisamy Devaraj, Rupak Saha, Matteo Lusi, Jérémy Brandel, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Mark Anthony Olson, Partha Sarathi Mukherjee, A. Trabolsi
Revista ACS Catalysis Vol. 9 (páxs. 1907 ata 1914)
DOI https://doi.org/10.1021/acscatal.8b04650

Reinforced Ni(II)-cyclam derivatives as dual 1H/19F MRI Probes

Autores Rosa Pujales-Paradela, Tanja Saviç, I. Brandariz Lendoiro, Paulo Pérez-Lourido, Goran Angelovski, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 55 (páxs. 4115 ata 4118)
DOI https://doi.org/10.1039/c9cc01204d

Accelerating Water Exchange in GdIII/DO3A-Derivatives by Favouring the Dissociative Mechanism through Hydrogen Bonding

Autores Loredana Leone, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Marco Milanesio, Lorenzo Tei
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 55 (páxs. 513 ata 516)
DOI https://doi.org/10.1039/c7cc05088g

A Pentadentate Member of the Picolinate Family for Mn2+ Complexation and an Amphiphilic Derivative

Autores Rosa Pujales-Paradela, Fabio Carniato, Rocío Uzal-Varela, I. Brandariz Lendoiro, Emilia Iglesias, Carlos Platas-Iglesias, Botta M, David Esteban-Gómez
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 696 ata 710)
DOI https://doi.org/10.1039/c8dt03856b

Phosphate and polyphosphate anions recognition by a dinuclear copper(II) complex of an unsymmetrical squaramide

Autores Catarina V. Esteves, Judite Costa, David Esteban-Gómez, Pedro Lamosa, Hélène Bernard, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier, Rita Delgado
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 10104 ata 10115)
DOI https://doi.org/10.1039/c9dt01434a

Water Exchange in Lanthanide Complexes for MRI Applications. Lessons Learned over the Last 25 Years

Autores Peter Caravan, David Esteban-Gómez, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 48 (páxs. 11161 ata 11180)
DOI https://doi.org/10.1039/c9dt01948k

Endo- versus Exocyclic Coordination in Copper Complexes with Methylthiazolylcarboxylate Tacn Derivatives

Autores Amaury Guillou, Luis M. P. Lima, David Esteban-Gómez, Rita Delgado, Carlos Platas-Iglesias, Véronique Patinec, Raphaël Tripier
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 48 (páxs. 8740 ata 8755)
DOI https://doi.org/10.1039/c9dt01366k

The Role of Ligand to Metal Charge-Transfer States on the Luminescence of Europium complexes with 18-Membered Macrocyclic Ligands

Autores Aline Nonat, David Esteban-Gómez, L. Valencia, Paulo Pérez-Lourido, José Luis Barriada, Loïc J. Charbonnière, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 48 (páxs. 4035 ata 4045)
DOI https://doi.org/10.1039/c8dt05005h

Electronic versus steric control in palladium complexes of carboranyl phosphine-iminophosphorane ligands

Autores José Luís Rodríguez-Rey, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Antonio Sousa-Pedrares
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 486 ata 503)
DOI https://doi.org/10.1039/c8dt04006k

Controlling water exchange rates in potential Mn2+-based MRI agents derived from NO2A2-

Autores Rosa Pujales-Paradela, Fabio Carniato, David Esteban-Gómez, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 48 (páxs. 3962 ata 3972)
DOI https://doi.org/10.1039/c9dt00211a

PIDAZTA: Structurally Constrained Chelators for Efficient Formation of Stable Gallium¿68 Complexes at Physiological pH

Autores Edit Farkas, Adrienn Vágner, Roberto Negri, Luciano Lattuada, Imre Tóth, Valentina Colombo, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Johanes Notni, Zsolt Baranyai, Goivanni B. Giovenzana
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 25 Núm. 45 (páxs. 10698 ata 10709)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201901512

Highly stable and inert complexation of Indium(III) by reinforced cyclam dipicolinate and a bifunctional derivative for bead encoding in mass cytometry

Autores Laura Grenier, Maryline Beyler, Carlos Platas-Iglesias, Taunia Closson, David Esteban-Gómez, Dwight S. Seferos, Peng Liu, Olga I. Ornatsky, Vladimir Baranov, Raphaël Tripier
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 59 (páxs. 15387 ata 15400)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201903969

Gadolinium(III)-based Dual 1H/19F MRI Probes

Autores Rosa Pujales-Paradela, Tanja Saviç, David Esteban-Gómez, Goran Angelovski, Fabio Carniato, M. Botta, C. Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201806192

Methylthiazolyl Tacn Ligands for Copper Complexation and Their Bifunctional Chelating Agent Derivatives for Bioconjugation and Copper-64 Radiolabeling: An Example with Bombesin

Autores Amaury Guillou, Luis M. P. Lima, David Esteban-Gómez, Nicolas Le Poul, Mark D. Bartholomä, Carlos Platas-Iglesias, Rita Delgado, Véronique Patinec, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2669 ata 2685)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b03280

Lanthanide Complexes with 1H paraCEST and 19F Response for MRI applications

Autores Rosa Pujales-Paradela, Tanja Saviç, Paulo Pérez-Lourido, David Esteban-Gómez, Goran Angelovski, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 58 (páxs. 7571 ata 7583)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b00869

Gadolinium Complexes of Highly Rigid, Open-Chain Ligands Containing a Cyclobutane Ring in the Backbone: Decreasing Denticity Might Enhance Kinetic Inertness

Autores Oriol Porcar-Tost, José A. Olivares, Agnès Pallier, David Esteban-Gómez, Ona Illa, Carlos Platas-Iglesias, Éva Tóth, Rosa M. Ortuño
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 58 Núm. 19 (páxs. 13170 ata 13183)

Selective Metal-Assisted Assembly of Mesocates or Helicates with Tristhiosemicarbazone Ligands

Autores María J. Romero, M. Martínez, Marcelino Maneiro, Guillermo Zaragoza, Rosa Pedrido, Ana M. González-Noya
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 58 Núm. 1 (páxs. 881 ata 889)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b02996

Understanding the Optical and Magnetic Properties of Ytterbium(III) Complexes

Autores David Esteban-Gómez, Laura A. Büldt, Paulo Pérez-Lourido, Laura Valencia, Michael Seitz, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 58 (páxs. 3732 ata 3743)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b03354

Evidence of non-photo-Fenton degradation of Ibuprofen upon UVA irradiation in the presence of Fe(III)/malonate

Autores Besma A. Dekkiche, Nadra Debbache, Imane Ghoul, Nassira Seraghni, Tahar Sehili, Z. Marín, J.A. Santaballa, M.Canle
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY Vol. 382 (páxs. 1 ata 19)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2019.111976

Fe(III)-Citrate as inducer of the photocatalytic degradation of aqueous Carbamazepine under natural and simulated sunlight

Autores Imane Ghoul, Nadra Debbache, Besma A. Dekkiche, Nassira Seraghni, Tahar Sehili, Zenydia Marín, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY Vol. 378 (páxs. 147 ata 155 )

Fe(III)-citrate enhanced sunlight-driven photocatalysis of aqueous Carbamazepine

Autores Imane Ghoul, Nadra Debbache, Besma A. Dekkiche, Nassira Seraghni, Tahar Sehili, Zenydia Marín, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY
DOI https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2019.04.018

Supramolecular caging for cytosolic delivery of anionic probes

Autores Héctor Fernández-Caro, Irene Lostalé-Seijo, M. Martínez, Jesús Mosquera, José L. Mascareñas, Javier Montenegro
Revista CHEMICAL SCIENCE Vol. 10 Núm. 39 (páxs. 8930 ata 8938)
DOI https://doi.org/10.1039/c9sc02906k

Predicted Gas-Phase and Liquid-Phase Acidities of Carborane Carboxylic and Dicarboxylic Acids

Autores Josep M. Oliva Enrich, Stephane Humbel, J. Arturo Santaballa, Ibon Alkorta, Rafael Notario, Juan Z. Dávalos, Moisés Canle-L., Eduard Bernhardt, Josef Holub, Drahomir Hnyk
Revista Clincal Genetics. Wiley Online Library (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1002/slct.201800683

Simulated sunlight photodegradation of 2-mercaptobenzothiazole by heterogeneous photo-Fenton using a natural clay powder

Autores Z. Redouane-Salah, M.A. Malouki, B. Khennaoui, J. A. SANTABALLA, M.Canle
Revista Journal of Environmental Chemical Engineering Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 1783 ata 1793)

Degradation of aqueous ketoprofen by heterogeneous photocatalysis using Bi2S3/TiO2¿Montmorillonite nanocomposites under simulated solar irradiation

Autores Lila Djouadi, Hussein Khalaf, Horiya Boukhatem, Hocine Boutoumi, Amina Kezzime, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Revista APPLIED CLAY SCIENCE (páxs. 27 ata 37)
DOI https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.09.008

Chillida's Praise of the Horizon, an encounter between science and art.

Autores Garcia Bello, Deborah, Canle, Moises
Revista HORMIGÓN Y ACERO Vol. 69 Núm. 248 (páxs. 77 ata 82)
DOI https://doi.org/10.1016/j.hya.2017.04.002

On the Consequences of the Stereochemical Activity of the Bi(III) 6s2 Lone Pair in Cyclen-based Complexes. The [Bi(DO3A)] Case

Autores Rosa Pujales-Paradela, A. Rodríguez-Rodríguez, Antonella Gayoso-Padula, Isabel Brandariz, Laura Valencia, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 47 (páxs. 13830 ata 13842)
DOI https://doi.org/10.1039/c8dt02602e

A Coordinarion Chemistry Approach to Fine-Tune the Physicochemical Parameters of Lantanide Complexes Relevant to Medical Applications

Autores Mariane Le Fur, Enikö Molnár, Maryline Beyler, Ferenc K. Kálmán, Olivier Fougère, David Esteban-Gómez, Olivier Rousseaux, Raphaël Tripier, G. Tircsó, C. Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 24 (páxs. 3127 ata 3131)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201705528

Organometallic catalysis in biological media and living settings

Autores M. Martínez, José L. Mascareñas
Revista COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS Vol. 359 (páxs. 57 ata 79)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ccr.2018.01.011

Transition Metal-mediated Reactions in Biological Media

Autores M. Martínez, José L. Mascareñas
Revista CHIMIA Vol. 72 Núm. 11 (páxs. 791 ata 801)
DOI https://doi.org/10.2533/chimia.2018.791

Long Wavelength Excitation of Europium Luminiscence in Extended, Carboline-Based Cryptates

Autores Caroline Dee, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Michael Seitz
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 57 (páxs. 7390 ata 7401)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b01031

Steric Effects on the Binding of Phosphate and Polyphosphate Anions by Zinc(II) and Copper(II) Dinuclear Complexes of m-Xylyl-bis-cyclen

Autores Catarina V. Esteves, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, R. Tripier, Rita Delgado
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 57 (páxs. 6466 ata 6478)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b00539

Stable and Inert Yttrium(III) complexes with Pyclen-based Ligands Beareing Pendant Picolinate Arms: Toward New Pharmaceuticals for B-Radiotherapy

Autores M. Le Fur, Maryline Beyler, Enikö Molnár, Olivier Fougère, David Esteban Gómez, Gyula Tircso, C. Platas-Iglesias, Nicolas Lepareur, Olivier Rousseaux, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 57 (páxs. 2051 ata 2063)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.7b02953

Expanding the Family of Pyclen-Based Ligands Bearing Pendant Picolinate Amrs for Lanthanide Complexation

Autores M. Le Fur, Enikö Molnár, Maryline Beyler, Olivier Fougère, David Esteban-Gómez, Olivier Rousseaux, Raphaël Tripier, G. Tircsó, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 57 (páxs. 6932 ata 6945)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b00598

Coordination Properties of GdDO3A-based Model Compounds of Bioresponsive MRI Contrast Agents

Autores Serhat Gündüz, Sandip Vibhute, Richard Botar, F. Krisztián Kálmán, Imre Tóth, Gyula Tircsó, Martin Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Angelovski G
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 57 (páxs. 5976 ata 5986)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b00473

Effect of mass of pristine carbon nanotubes on thephotolysis of phenylalanine

Autores Eduardo Humeres, Eduardo Pinheiro de Souza, Nito Angelo Debacher, Cristiane Nunes Lopes, Regina de F.P.M. Moreira, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle L.
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 32 (páxs. 1 ata 5)
DOI https://doi.org/10.1002/poc.3849

Propanolysis of arenesulfonyl chlorides: nucleophilic substitution at sulfonyl sulfur.

Autores Mykyta Iazykov, Moisés Canle L., J. Arturo Santaballa, Ludmila Rublova
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 31 (páxs. 1 ata 8)

Cellular Uptake of Gold Nanoparticles Triggered by Host-Guest Interactions

Autores Jesús Mosquera, Malou Henriksen-Lacey, Isabel García, M. Martínez, J. Rodríguez, José L. Mascareñas, Luis M. Liz-Marzán
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 140 Núm. 13 (páxs. 4469 ata 4472)
DOI https://doi.org/10.1021/jacs.7b12505

Characterization of Magnetic Resonance Imaging (MRI) Contrast Agents Using NMR Relaxometry

Autores Silvio Aime, M. Botta, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias
Revista MOLECULAR PHYSICS (páxs. 1 ata 12)
DOI https://doi.org/10.1080/00268976.2018.1516898

Recognition of AMP, ADP and ATP through Cooperative Binding by Cu(II) and Zn(II) Complexes Containing Urea and/or Phenylboronic Acid Moieties

Autores Israel Carreira-Barral, Isabel Fernández-Pérez, Marta Mato-Iglesias, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez
Revista Molecules Vol. 23 (páxs. 479 ata 504)
DOI https://doi.org/10.3390/molecules23020479

Taking the next step toward inert Mn2+ complexes of open-chain ligands: the case of the rigid PhDTA ligand

Autores Kristóf Póta, Zoltán Garda, Ferenc Krisztián Kálmán, José Luis Barriada, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Imre Tóth, Erno Brüker, G. Tircsó
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 42 (páxs. 8001 ata 8011)
DOI https://doi.org/10.1039/c8nj00121a

Modulating the DNA Cleavage Ability of Copper(II) Schiff Bases Through Ternary Complex Formation

Autores Joaquín Viqueira, María L. Durán, José A. García-Vázquez, Jesús Castro, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Gloria Alzuet-Piña, Ángeles Moldes, Otaciro R. Nascimento
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 42 (páxs. 3170 ata 3183)
DOI https://doi.org/10.1039/c8nj03292k

Modeling the OEC with two new biomimetic models: Preparations, structural chaacterization and water photolysis studies of a Ba-Mn box type complex and a Mn4N6 planar-diamond cluster

Autores Lara Rouco, M. I. Fernández, Rosa Pedrido, Luís M. Botana, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, M. Maneiro
Revista Catalysts Vol. 8 Núm. 9 (páxs. 382 ata 398)
DOI https://doi.org/10.3390/catal8090382

Titanium Dioxide Nanoparticle Photocatalysed Degradation of Ibuprofen and Naproxen in Water: Competing Hydroxyl Radical Attack and Oxidative Decarboxylation by Semiconductor Holes

Autores Andreia Romeiro, M. Emília Azenha, Moisés Canle, Victor H. N. Rodrigues, José P. Da Silva, Hugh D. Burrows
Revista ChemitrySelect (páxs. 10915 ata 10924)
DOI https://doi.org/10.1002/slct.201801953

Intracellular Deprotection Reactions Mediated by Palladium Complexes Equipped with Designed Phosphine Ligands

Autores M. Martínez, José R. COUCEIRO, Paolo Destito, J. Rodríguez, Jesús Mosquera, José L. Mascareñas
Revista ACS Catalysis Vol. 8 Núm. 7 (páxs. 6055 ata 6061)
DOI https://doi.org/10.1021/acscatal.8b01606

Photocatalyzed degradation/abatement of endocrine disruptors

Autores Moisés Canle López, M. Isabel Fernández Pérez, J. Arturo Santaballa López
Revista Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry Núm. 6 (páxs. 101 ata 138)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2017.06.008

Diclofenac degradation using mont-La (6%)-Cu0.6Cd0.4S as photocatalyst under NUV-Vis irradiation. Operational parameters, kinetics and mechanism

Autores Horiya Boukhatem, Hussein Khalaf, Lila Djouadi, Zenydia Marín, Rufino Manuel Navarro, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Revista Journal of Environmental Chemical Engineering Vol. 5 (páxs. 5636 ata 5644)

Photocatalytic activity of mont-La (6%)-Cu0.6Cd0.4S catalyst for phenol degradation under near UV Visible light irradiation

Autores H. Boukhatem, H. Khalaf, L. Djouadi, F.V. Gonzalez, R.M. Navarro, J.A. Santaballa, M.Canle
Revista APPLIED CATALYSIS B:ENVIRONMENTAL Vol. 211 (páxs. 114 ata 125)
DOI https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.03.074

The role of the capping bond effect on pyclen natY3+/90Y3+ Chelates: full contrl of the regiospecific N-functionalization makes the difference

Autores M. Le Fur, Maryline Beyler, Enikö Molnár, Olivier Fougère, David Esteban-Gómez, Gyula Tircsó, Carlos Platas-Iglesias, Nicolas Lepareur, Olivier Rousseaux, Raphaël Tripier
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 53 (páxs. 9534 ata 9537)
DOI https://doi.org/10.1039/c7cc05088g

Toward Inert Paramagnetic Ni(II)-Based Chemical Exchange Saturation Transfer MRI Agents

Autores Laura Caneda-Martínez, L. Valencia, Isabel Fernández-Pérez, Martín Regueiro-Figueroa, Angelovski G, Isabel Brandariz, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 15095 ata 15106)
DOI https://doi.org/10.1039/c7dt02758c

Dimer Formation of GdDO3A-Arylsulfomide Complexes Causes Loss of pH-Dependency of Relaxivity

Autores Anja Wacker, Fabio Carniato, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Hans-Jürgen Wester, Lorenzo Tei, Johanes Notni
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 46 (páxs. 16828 ata 16836)
DOI https://doi.org/10.1039/c7dt02985c

Developing the family of picolinate ligands for Mn2+ complexation

Autores Attila Forgács, Rosa Pujales-Paradela, Martín Regueiro-Figueroa, Laura Valencia, David Esteban-Gómez, M. Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Núm. 46 (páxs. 1546 ata 1558)
DOI https://doi.org/10.1039/c6dt04442e

Optimising the Relaxivities of Mn2+ Complexes by Targeting Human Serum Albumin (HSA)

Autores Attila Forgács, Lorenzo Tei, Zsolt Baranyai, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, M. Botta
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 46 (páxs. 8494 ata 8504)
DOI https://doi.org/10.1039/c7dt01508a

Tuning the Copper(II) Coordination Properties of Cyclam by Subtle Chemical Modifications

Autores Nathalie Camus, Nathalie Le Bris, Selbi Nuryyeva, Matthieu Chessé, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier, Mourad Elhabiri
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 46 (páxs. 11479 ata 11490)
DOI https://doi.org/10.1039/c7dt00750g

Definition of the Labile Capping Bond Effect in Lanthanide Complexes

Autores A. Rodríguez-Rodríguez, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Teresa Rodríguez-Blas, Véronique Patinec, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Fabio Carniato, M. Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 23 (páxs. 1110 ata 1117)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201604390

Reactive Site Model of the Reduction of SO2 on Graphite

Autores Eduardo Humeres, Nito Angelo Debacher, Regina de F.P.M. Moreira, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Vol. 121 (páxs. 14649 ata 14657)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b03787

1,4,7-Triazacyclononane-Based Bifunctional Picolinate Ligands for Efficient Copper Complexation

Autores Amaury Guillou, Luís M. P. Lima, Mélissa Roger, David Esteban-Gómez, Rita Delgado, C. Platas-Iglesias, Véronique Patinec, Raphaël Tripier
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2435 ata 2443)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201700176

Spectroscopic Properties of a Family of Mono- to Trinuclear Lanthanide Complexes

Autores Mohamadou Sy, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, A. Rodríguez-Rodríguez, Raphaël Tripier, Loïc J. Charbonnière
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2122 ata 2129)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201601516

Spectrally Undiscerned Isomers Might Lead to Erroneous Determination of Water Exchange Rates of paraCEST Eu(III) Agents

Autores Nevenka Cakic, Ben Tickner, Moritz Zaiss, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Angelovski G
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 56 (páxs. 7737 ata 7745)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.7b00441

Photolytic Insertion of Albumin on Activated Carbon Modified with Ozone

Autores Regina de Fátima Peralta Muniz Moreira, Eduardo Humeres, Carolina Berger, M. Isabel Fernández, J.A. Santaballa, Moisés Canle
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY. B, BIOLOGY Vol. 174 (páxs. 261 ata 268)

Solvent network at the transition state in the solvolysis of hindered sulfonyl compounds

Autores MyKyta Iazykov, Ludmila Rublova, Moisés Canle L., J. Arturo Santaballa
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 30 Núm. 1
DOI https://doi.org/10.1002/poc.3588

Upconverted Photosensitization of Tb Visible Emission by NIR Yb Excitation in Discrete Supramolecular Heteropolynuclear Complexes

Autores Nabila Souri, Pingping Tian, Carlos Platas-Iglesias, Ka-Leung Wong, Aline Nonat, Loïc J. Charbonnière
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Núm. 139 (páxs. 1456 ata 1459)
DOI https://doi.org/10.1021/jacs.6b12940

Enantiomeric recognition of D- and L-lactate by CEST with the aid of a paramagnetic shift reagent

Autores Lei Zhang, Andre F. Martins, Piyu Zhao, Michael Tieu, David Esteban-Gómez, Gregory T. McCandless, C. Platas-Iglesias, A. Dean Sherry
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (páxs. 17431 ata 17437)
DOI https://doi.org/10.1021/jacs.7b08292

Ditopic receptors containing urea groups for solvent extraction of Cu(II) salts

Autores I. Carreira-Barral, Marta Mato-Iglesias, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias, Peter A. Tasker, David Esteban-Gómez
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS Vol. 46 (páxs. 3192 ata 3206)
DOI https://doi.org/10.1039/c7dt00093f

Effects of the substituents of pyrazole/thiazine ligands on the magnetic properties of chloro-bridged Cu(II) complexes

Autores Pablo Torres-García, Francisco Luna-Giles, Álvaro Bernalte-García, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Emilio Vinuelas-Zahinos
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 41 (páxs. 8818 ata 8827)
DOI https://doi.org/10.1039/c7nj01581j

Heterogeneous photo-Fenton process for degradation of azo dye: Methyl orange using a local cheap material as a photocatalyst under solar light irradiation

Autores B. Khennaoui, M.A. Malouki, M. Canle López, F. Zehani, N. Boutaoui, Z. Redouane Salah, A. Zertal
Revista Optik International Journal for Light and Electron Optics Vol. 137 (páxs. 6 ata 16)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2017.02.081

Supramolecular Anion Recognition Mediates One-Pot Synthesis of 3-Amino-[1,2,4]-triazolo Pyridines from Thiosemicarbazides

Autores Komala Pandurangan, Anna B. Aletti, Devis Montroni, Jonathan A. Kitchen, M. Martínez, Salvador Blasco, Thorfinnur Gunnlaugsson, Eoin M. Scanlan
Revista ORGANIC LETTERS Vol. 19 Núm. 5 (páxs. 1068 ata 1071)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.orglett.6b03645

Effect of calcination temperature on the photocatalytic efficiency of acidic sol-gel synthesized TiO2 nanoparticles in the degradation of alprazolam

Autores Andreia Romeiro, Diana Freitas, M. Emília Azenha, Moisés Canle, Hugh D. Burrows
Revista PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES Vol. 16 (páxs. 935 ata 945)
DOI https://doi.org/10.1039/c6pp00447d

Transient versus Static Electron Spin Relaxation in Mn2+ Complexes Relevant as MRI Contrast Agents

Autores C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Lothar Helm, Martín Regueiro-Figueroa
Revista THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Núm. 120 (páxs. 6467 ata 6476)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.jpca.6b05423

Interconversion and selective reactivity of sulfur dioxide reduction intermediates inserted on graphene oxide

Autores Alessandra Smaniotto, Eduardo Humeres, Nito A. Debacher, Karen M. de Castro, Luís O.B. Benetoli, Wido H. Schreiner, Canle, Moises, J. Arturo Santaballa
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 29 (páxs. 773 ata 780)
DOI https://doi.org/10.1002/poc.3597

Solid extraction of organic compounds : a critical review - Part II

Autores Auréa Andrade-Eiroa, Canle, Moises, Valérie Leroy-Cancellieri, Víctor Cerdá
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 80 (páxs. 655 ata 667)
DOI https://doi.org/10.1016/j.trac.2015.08.014

Solid-phase extraction of organic compounds: A critical review (Part I)

Autores Auréa Andrade-Eiroa, Canle, Moises, Valérie Leroy-Cancellieri, Victor Cerdá
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 80 (páxs. 641 ata 654)
DOI https://doi.org/10.1016/j.trac.2015.08.015

[C-H...anion] interactions mediate the templation and anion binding properties of topologically non-trivial metal-organic structures in aqueous solutions

Autores Rana A. Bilbeisi, Thirumurugan Prakasam, Matteo Lusi, Roberto El Khoury, C. Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière, John-Carl Olsen, Mourad Elhabiri, Ali Trabolsi
Revista CHEMICAL SCIENCE Vol. 7 (páxs. 2524 ata 2531)
DOI https://doi.org/10.1039/c5sc04246a

Transition metal catalysis in the mitochondria of living cells

Autores María Tomás-Gamasa, M. Martínez, José R. COUCEIRO, José L. Mascareñas
Revista NATURE COMMUNICATIONS Vol. 7
DOI https://doi.org/10.1038/ncomms12538

Room temperature molecular up conversion in solution

Autores Aline Nonat, Chi Fai Chan, Tao Liu, Carlos Platas-Iglesias, Zhenyu Liu, Wing-Tak Wong, Wai-Kwok Wong, Ka-Leung Wong, Loïc J. Charbonnière
Revista NATURE COMMUNICATIONS (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.1038/ncomms11978

A density functional theory study on the interaction of dipicolinic acid with hydrated Fe2+ cation

Autores Masoud Arabieh, C. Platas-Iglesias
Revista Computational and Theoretical Chemistry Núm. 1090 (páxs. 134 ata 146)
DOI https://doi.org/10.1016/j.comptc.2016.06.010

Multifunctional redox-tuned viologen-based covalent organic polymers

Autores Gobinda Das, Thirumurugan Prakasam, Selbi Nuryyeva, Dong Suk Han, Ahmed Abdel-Wahab, John-Carl Olsen, Kyriaki Polychronopoulou, Carlos Platas-Iglesias, Florent Ravaux, Mustapha Jouaid, Ali Trabolsi
Revista Journal of Materials Chemistry A Núm. 4 (páxs. 15361 ata 15369)
DOI https://doi.org/10.1039/c6ta06439f

Ru(II)-polypyridyl surface functionalised gold nanoparticles as DNA targeting supramolecular structures and luminescent cellular imaging agents

Autores Miguel Martínez - Calvo, Kim N. Orange, Robert B. P. Elmes, Bjørn la Cour Poulsen, D. Clive Williams, Thorfinnur Gunnlaugsson
Revista NANOSCALE Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 563 ata 574)
DOI https://doi.org/10.1039/c5nr05598a

Paramagnetic lanthanide chelates for multicontrast MRI

Autores Nevenka Cakic, Tanja Saviç, Janice Stricker-Shaver, Vincent Truffault, Carlos Platas-Iglesias, Christian Mirkes, Rolf Pohmann, Klaus Scheffler, Angelovski G
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Núm. 52 (páxs. 9224 ata 9227)
DOI https://doi.org/10.1039/c6cc04011j

Post-synthetic modifications of cadmium-based knots and links

Autores Thirumurugan Prakasam, Rana A. Bilbeisi, Matteo Lusi, John-Carl Olsen, Carlos Platas-Iglesias, Ali Trabolsi
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Núm. 52 (páxs. 7398 ata 7401)
DOI https://doi.org/10.1039/c6cc02423h

Stimuli-responsive metal-directed self-assembly of a ring-in-ring complex

Autores Cristina Alvariño, C. Platas-Iglesias, Víctor Blanco, Marcos D. García, Carlos Peinador, José M. Quintela
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 45 (páxs. 11611 ata 11615)
DOI https://doi.org/10.1039/c6dt01835a

Improving the stability and inertness of Cu(II) and Cu(I) complexes with methylthiazolyl ligands by tuning the macrocyclic structure

Autores M. Le Fur, Maryline Beyler, Nicolas Le Poul, Luís M. P. Lima, Yves Le Mest, Rita Delgado, Carlos Platas-Iglesias, Véronique Patinec, Raphaël Tripier
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 45 (páxs. 7406 ata 7420)
DOI https://doi.org/10.1039/c6dt00385k

Synthesis and characterisation of bismacrocyclic DO3A-amide derivatives - an approach towards metal-responsive PARACEST agents

Autores Nevenka Cakic, Tatjana Z. Verbic, Ratomir M. Jelic, C. Platas-Iglesias, Angelovski G
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 45 Núm. 15 (páxs. 6555 ata 6565)
DOI https://doi.org/10.1039/c5dt04625d

Sulphur-rich functionalized calix[4]arenes for selective complexation of Hg2+ over Cu2+, Zn2+ and Cd2+

Autores Bachir Bensenane, Zouhair Asfari, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Fatiha Djafri, Mourad Elhabiri, Loïc J. Charbonnière
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 15211 ata 15224)
DOI https://doi.org/10.1039/c6dt02628a

Chiroptical Probing of Lanthanide-Directed Self-Assembly Formation Using btp Ligands Formed in One-Pot Diazo-Transfer/Deprotection Click Reaction from Chiral Amines

Autores Joseph P. Byrne, M. Martínez, Robert D. Peacock, Thorfinnur Gunnlaugsson
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 486 ata 490)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201504257

Approaching the Kinetic Inertness of Macrocyclic Gadolinium(III)-Based MRI Contrast Agents with Highly Rigid Open-Chain Derivatives

Autores Gyula Tircso, Martín Regueiro-Figueroa, V. Nagy, Zoltán Garda, Tamás Garai, Ferenc Krisztián Kálmán, David Esteban-Gómez, Éva Tóth, C. Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 22 (páxs. 896 ata 901)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201503836

The Relationship between NMR Chemical Shifts of Thermally Polarized and Hyperpolarized 89Y Complexes and Their Solution Structures

Autores Yixun Xing, Ashish K. Jindal, Martín Regueiro-Figueroa, Mariane Le Fur, Nelly Kervarec, Piyu Zhao, Zoltan Kovacs, Laura Valencia, Paulo Pérez-Lourido, Raphaël Tripier, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, A. Dean Sherry
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Núm. 22 (páxs. 16657 ata 16667)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201602901

Water exchange rates and mechanisms in tetrahedral [Be (H2O)4]2+ and [Li(H2O)4]+ complexes using DFT methods and cluster-continuum models

Autores Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Rosa Pujales-Paradela, Laura Caneda-Martínez, Andrés de Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY Núm. 116 (páxs. 1388 ata 1396)
DOI https://doi.org/10.1002/qua.25191

Step by Step Assembly of Polynuclear Lanthanide Complexes with a Phosphonated Bipyridine Ligand

Autores Nabila Souri, Pingping Tian, Alexandre Lecointre, Zoé Lemaire, Salah Chafaa, Jean-Marc Strub, Sarah Cianferani, Mourad Elhabiri, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 55 (páxs. 12962 ata 12974)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b02414

Magnetic Anisotropy in Functionalized Bipyridyl Cryptates

Autores Elisabeth Kreidt, Caroline Bischof, Carlos Platas-Iglesias, Michael Seitz
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 55 (páxs. 5549 ata 5557)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b00591

Magnetic Anisotropies in Rhombic Lanthanide(III) Complexes Do Not Conform to Bleaney's Theory

Autores Goretti Castro, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Paulo Pérez-Lourido, C. Platas-Iglesias, Laura Valencia
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 55 (páxs. 3490 ata 3497)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b02918

Complexation of Ln3+ Ions with Cyclam Dipicolinates: A Small Bridge that Makes Huge Differences in Structure, Equilibrium, and Kinetic Properties

Autores A. Rodríguez-Rodríguez, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Raphaël Tripier, Gyula Tircsó, Ferenc Krisztián Kálmán, Attila Csaba Bényei, Imre Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 55 (páxs. 2227 ata 2239)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b02627

Breaking the Barrier to Slow Water Exchange Rates for Optimal Magnetic Resonance Detection of paraCEST Agents

Autores W. Shirangi Fernando, Andre F. Martins, Piyu Zhao, Yunkou Wu, Garry E. Kiefer, Carlos Platas-Iglesias, A. Dean Sherry
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 55 Núm. 6 (páxs. 3007 ata 3014)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b02850

Self-assembly of Pd2L2 Metallacycles Owning Diversely Functionalized Racemic Ligands

Autores Tamara Rama, Cristina Alvariño, Olaya Domarco, Carlos Platas-Iglesias, Victor Blanco, Marcos D. García, Carlos Peinador, José M. Quintela
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 55 (páxs. 2290 ata 2298)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b02650

Unexpected Changes in the Population of Coordination Isomers for the Lanthanide Ion Complexes of DOTMA-Tetraglycinate

Autores Cemile Kumas, W. Shirangi Fernando, Piyu Zhao, Martín Regueiro-Figueroa, Garry E. Kiefer, Andre F. Martins, Carlos Platas-Iglesias, A. Dean Sherry
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 55 (páxs. 9297 ata 9305)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b01390

Cyclams with Ambidentate Methylthiazolyl Pendants for Stable, Inert, and Selective Cu(II) Coordination

Autores A. Rodríguez-Rodríguez, Zakaria Halime, Luís M. P. Lima, Maryline Beyler, David Deniaud, Nicolas Le Poul, Rita Delgado, C. Platas-Iglesias, Véronique Patinec, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 55 Núm. 2 (páxs. 619 ata 632)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b01779

Correction to Magnetic Anisotropy in Functionalized Bipyridyl Cryptates

Autores Elisabeth Kreidt, Caroline Bischof, Carlos Platas-Iglesias, Michael Seitz
Revista INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 5552 ata 5552)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b01367

Pyclen Tri-n-butylphosphonate Ester as Potential Chelator for Targeted Radiotherapy: From Yttrium(III) Complexation to 90Y Radiolabeling

Autores M. Le Fur, Maryline Beyler, Nicolas Lepareur, Olivier Fougère, Carlos Platas-Iglesias, Olivier Rousseaux, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 55 (páxs. 8003 ata 8012)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b01135

Complexation of [Gd(DTTA-Me)(H2O)2]- by Fluoride and Its Consequences to Water Exchange

Autores Shima Karimi, Gail Hunter, Loïck Moriggi, Carlos Platas-Iglesias, Lothar Helm
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 55 (páxs. 6231 ata 6239)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b00861

A [two-step/one week] synthesis of C-functionalized homocyclens and cyclams. Application to the preparation of conjugable BCAs without chelating properties alteration

Autores Nathalie Camus, Zakaria Halime, Nathalie le Bris, Hélène Bernard, Maryline Beyler, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista RSC Advances Núm. 5 (páxs. 85898 ata 85910)
DOI https://doi.org/10.1039/c5ra17133d

Synthesis of silver nanoparticles for the dual delivery of doxorubicin and alendronate to cancer cells

Autores F. Benyettou, R. Rezgui, F. Ravaux, T. Jaber, K. Blumer, M. Jouiad, L. Motte, J.-C. Olsen, C. Platas-Iglesias, M. Magzoub, A. Trabolsi
Revista Journal of Materials Chemistry B Vol. 3 (páxs. 7237 ata 7245)
DOI https://doi.org/10.1039/c5tb00994d

Dynamic stereoisomerization in inherently chiral cimetallic [2]catenanes

Autores Thirumurugan Prakasam, Matteo Lusi, Elisa Nauha, John-Carl Olsen, Mohamadou Sy, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 51 (páxs. 5840 ata 5843)
DOI https://doi.org/10.1039/c4cc07392d

Self-assembly formation of a healable lanthanide luminescent supramolecular metallogel from 2,6-bis(1,2,3-triazol-4-yl)pyridine (btp) ligands

Autores Eoin P. McCarney, Joseph P. Byrne, Brendan Twamley, M. Martínez, Gavin Ryan, Matthias Möbius, Thorfinnur Gunnlaugsson
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 51 Núm. 74 (páxs. 14123 ata 14126)
DOI https://doi.org/10.1039/c5cc03139g

AMPED: a new platform for picolinate based luminescent lanthanide chelates

Autores Claudia Guanci, Giovanni Giovenzana, Luciano Lattuada, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 44 (páxs. 7654 ata 7661)
DOI https://doi.org/10.1039/c5dt00077g

Stable Mn2+, Cu2+ and Ln3+ complexes with cyclen-based ligands functionalized with picolinate pendant arms.

Autores A. Rodríguez-Rodríguez, Zoltán Garda, Erika Ruscsák, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Luís M. P. Lima, Maryline Beyler, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 44 (páxs. 5017 ata 5031)
DOI https://doi.org/10.1039/c4dt02985b

Exceptionally Inert Lanthanide(III) PARACEST MRI Contrast Agents Based on an 18-Membered Macrocyclic Platform

Autores Goretti Castro, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Paulo Pérez-Lourido, Carlos Platas-Iglesias, Laura Valencia
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 21 Núm. 51 (páxs. 18662 ata 18670)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201502937

Importance of Outer-Sphere and Aggregation Phenomena in the Relaxation Properties of Phosphonated Gadolinium Complexes with Potential Applications as MRI Contrast Agents

Autores Mourad Elhabiri, Sabah Adaba, Mohamadou Sy, Aline Nonat, Phillipe Choquet, David Esteban-Gómez, Claudio Cassino, Carlos Platas-Iglesias, M. Botta, Loïc J. Charbonnière
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Núm. 21 (páxs. 6535 ata 6546)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201500155

Macrocyclic Gd3+ Complexes with Pendant Crown Ethers Designed for Binding Zwitterionic Neurotransmitters

Autores Fatima Oukhatar, Hervé Meudal, Céline Landon, Nikos K. Logothetis, Carlos Platas-Iglesias, Angelovski G, Éva Tóth
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 21 (páxs. 11226 ata 11237)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201500542

[TlIII(dota)]-: An Extraordinarily Robust Macrocyclic Complex

Autores Tamás Fodor, István Bányai, Attila Bényei, Carlos Platas-Iglesias, Mihály Purgel, Gabór L. Horváth, László Zékány, G. Tircsó, Imre Tóth
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 Núm. 11 (páxs. 5426 ata 5437)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b00458

Stabilizing Divalent Europium in Aqueous Solution using Size-Discrimination and Electrostatic Effects

Autores Martín Regueiro-Figueroa, José Luis Barriada, Agnès Pallier, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Éva Tóth, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 Núm. 10 (páxs. 4940 ata 4952)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b00548

Gd3+-Based Magnetic Resonance Imaging Contrast Agent Responsive to Zn2+

Autores Martín Regueiro-Figueroa, Serhat Gündüz, Véronique Patinec, Nikos K. Logothetis, David Esteban-Gómez, Raphaël Tripier, Angelovski G, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 (páxs. 10342 ata 10350)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b01719

Mono-, Bi-, and Trinuclear Bis-Hydrated Mn2+ Complexes as Potential MRI Contrast Agents

Autores Attila Forgács, Martín Regueiro-Figueroa, José Luis Barriada, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 (páxs. 9576 ata 9587)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b01677

Investigating the Complexation of the Pb2+/Bi3+ Pair with Dipicolinate Cyclen Ligands

Autores Luis M. P. Lima, Maryline Beyler, Rita Delgado, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 Núm. 14 (páxs. 7045 ata 7057)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b01079

Lanthanide(III) Complexation with an Amide Derived Pyridinophane

Autores Goretti Castro, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Paulo Pérez-Lourido, Carlos Platas-Iglesias, Laura Valencia
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 Núm. 4 (páxs. 1671 ata 1683)
DOI https://doi.org/10.1021/ic502653r

H4octapa: Highly Stable Complexation of Lanthanide(III) Ions and Copper(II)

Autores Ferenc Krisztián Kálmán, Andrea Végh, Martín Regueiro-Figueroa, Éva Tóth, Carlos Platas-Iglesias, Gyula Tircsó
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 Núm. 5 (páxs. 2345 ata 2356)
DOI https://doi.org/10.1021/ic502966m

Isotope Effects in the Solvolysis of Sterically Hindered Arenesulfonyl Chlorides

Autores MyKyta Iazykov, Moisés Canle L., J. Arturo Santaballa, Ludmila Rublova
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS Vol. 47 Núm. 11 (páxs. 744 ata 750)
DOI https://doi.org/10.1002/kin.20945

Toward the Prediction of Water Exchange Rates in Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents: A Density Functional Theory Study

Autores Martín Regueiro-Figueroa, Carlos Platas-Iglesias
Revista THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Vol. 119 Núm. 24 (páxs. 6436 ata 6445)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.jpca.5b01728

Complexation of Sm3+ and pamidronate: A DFT study

Autores Masoud Arabieh, Mohammad Hassan Khodabandeh, Mohammad Hossein Karimi-Jafari, Carlos Platas-Iglesias, Karim Zare
Revista JOURNAL OF RARE EARTHS Vol. 33 Núm. 3 (páxs. 310 ata 319)
DOI https://doi.org/10.1016/s1002-0721(14)60419-1

Healable Luminescent Self-Assembly Supramolecular Metallogels Possessing Lanthanide (Eu/Tb) Dependent Rheological and Morphological Properties

Autores M. Martínez, Oxana Kotova, Matthias Möbius, Alan Bell, Thomas McCabe, John J. Boland, Thorfinnur Gunnlaugsson
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 137 Núm. 5 (páxs. 1983 ata 1992)
DOI https://doi.org/10.1021/ja511799n

Interaction of gold nanoparticles mediated by captopril and S-nitrosocaptopril: the effect of manganese ions in mild acid medium.

Autores Emilia Iglesias
Revista PCCP PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Vol. 17 (páxs. 644 ata 654)
DOI https://doi.org/10.1039/c4cp03969f

The application of chiroptical spectroscopy (circular dichroism) in quantifying binding events in lanthanide directed synthesis of chiral luminescent self-assembly structures

Autores Oxana Kotova, Salvador Blasco, Brendan Twamley, John O'Brien, Robert D. Peacock, Jonathan A. Kitchen, M. Martínez, Thorfinnur Gunnlaugsson
Revista CHEMICAL SCIENCE Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 457 ata 471)
DOI https://doi.org/10.1039/c4sc02474e

Captopril as a nucleophile for ester cleavage. Formation of the thiolester S-benzoylcaptopril.

Autores Emilia Iglesias, Isabel Brandariz
Revista RSC Advances Vol. 5 (páxs. 45740 ata 45748)
DOI https://doi.org/10.1039/c5ra06900a

"Cinderella" Elements: Strategies to increase the stability of group 1 complexes by tailoring crown macrocycles

Autores A. Rodríguez-Rodríguez, Israel Carreira-Barral, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 417 (páxs. 155 ata 162)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2013.11.022

Acidities of closo-1-COOH-1,7-C2B10H11 and Amino Acids Based on Icosahedral Carbaboranes

Autores Juan Z. Dávalos, Javier González, Rpcío Ramos, Drahomir Hnyk, Josef Holub, J.A. Santaballa López, M. Canle L., Josep Oliva
Revista THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Vol. 118 Núm. 15 (páxs. 2788 ata 2793)
DOI https://doi.org/10.1021/jp412400q

Full Control of the Regiospecific N-Functionalization of C-Functionalized Cyclam Bisaminal Derivatives and Application to the Synthesis of their TETA, TE2A, and CB-TE2A Analogues

Autores Nathalie Camus, Zakaria Halime, Nathalie Le Bris, Hélène Bernard, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 79 Núm. 5 (páxs. 1885 ata 1899)
DOI https://doi.org/10.1021/jo4028566

Supramolecular Approach to Enantioselective DNA Recognition Using Enantiomerically Resolved Cationic 4-Amino-1,8-naphthalimide-Based Troger's Bases

Autores Swagata Banerjee, Sandra A. Bright, Jayden A. Smith, Jeremy Burgeat, M. Martínez, D. Clive Williams, John M. Kelly, Thorfinnur Gunnlaugsson
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 79 Núm. 19 (páxs. 9272 ata 9283)
DOI https://doi.org/10.1021/jo501711g

Lanthanide(III) Complexes with a Reinforced Cyclam Ligand Show Unprecedented Kinetic Inertness

Autores A. Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Zoltán Garda, Imre Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Núm. 136 (páxs. 17954 ata 17957)
DOI https://doi.org/10.1021/ja511331n

Selective insertion of the sulfur dioxide reduction intermediates on graphene oxide

Autores Eduardo J. J. Humeres Allende, Nito A. Debacher, Alessandra Smaniotto, Karen de Castro, Luís Benetoli, E.P. de Souza, Regina Moreira, Cristiane Nunes Lopes, Wido H. Schreiner, M. Canle L., J.A. Santaballa López
Revista LANGMUIR Vol. 30 Núm. 15 (páxs. 4301 ata 4309)
DOI https://doi.org/10.1021/la500140m

Photolysis of Phenylalanine in the Presence of Oxidized Carbon Nanotubes

Autores Eduardo Humeres, Eduardo Pinheiro de Souza, Nito Angelo Debacher, Regina de F.P.M. Moreira, Cristiane Nunes Lopes, Mª Isabel Fernández, J. Arturo Santaballa, Moisés L. Canle, Wido H. Schreiner, Abil E. Aliev
Revista LANGMUIR Vol. 31 (páxs. 164 ata 170)
DOI https://doi.org/10.1021/la503631b

S-Nitrosocaptopril formation in ionic self-aggregation systems: effects of counterions

Autores Emilia Iglesias, Alexia Sexto
Revista SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 26 Núm. 2 (páxs. 111 ata 118)
DOI https://doi.org/10.1080/10610278.2013.830722

Spontaneous Self-Assembly of a 1,8-Naphthyridine into Diverse Crystalline 1D Nanostructures: Implications on the Stimuli-Responsive Luminescent Behaviour

Autores Antonio Fernández-Mato, Manuel Sánchez-Andújar, Breogán Pato-Doldán, M. Antonia Señarís-Rodríguez, Carlos Platas-Iglesias, Daniel Tordera, Henk J. Bolink, José M. Quintela, Carlos Peinador, Marcos D. García
Revista CRYSTAL GROWTH & DESIGN Vol. 14 Núm. 8 (páxs. 3849 ata 3856)
DOI https://doi.org/10.1021/cg500379r

17O and 1H relaxometric and DFT study of hyperfine coupling constants in [Mn(H2O)6]2+

Autores David Esteban-Gómez, Claudio Cassino, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista RSC Advances Vol. 4 Núm. 14 (páxs. 7094 ata 7103)
DOI https://doi.org/10.1039/c3ra45721d

Catechol versus bisphosphonate ligand exchange at the surface of iron oxide nanoparticles: towards multi-functionalization

Autores Erwann Guénin, Yoann Lalatonne, Julie Bolley, Irena Milosevic, Carlos Platas-Iglesias, Laurence Motte
Revista Journal of Nanoparticle Research Vol. 16 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.1007/s11051-014-2596-7

Supramolecular Luminescent Lanthanide Dimers for Fluoride Sequestering and Sensing

Autores Tao Liu, Aline Nonat, Maryline Beyler, Martín Regueiro-Figueroa, Katia Nchimi Nono, Olivier Jeannin, Franck Camerel, François Debaene, Sarah Cianférani-Sanglier, Raphaël Tripier, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Vol. 53 (páxs. 7259 ata 7263)
DOI https://doi.org/10.1002/anie.201404847

H2Me-do2pa: an attractive chelator with fast, stable and inert natBi3+ and 213Bi3+ complexation for potential a-radioimmunotherapy applications

Autores Luis M. P. Lima, Maryline Beyler, Fatima Oukhatar, Patricia Le Saec, Alain Faivre-Chauvet, Carlos Platas-Iglesias, Rita Delgado, Raphaël Tripier
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 50 (páxs. 12371 ata 12374)
DOI https://doi.org/10.1039/c4cc05529b

Tetraphosphonated thiophene ligand: mixing the soft and the hard

Autores Jérémy Brandel, Alexandre Lecointre, Julien Kollek, Sylvia Michel, Véronique Hubscher-Bruder, Isabelle Déchamps-Olivier, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 43 (páxs. 9070 ata 9080)
DOI https://doi.org/10.1039/c4dt00451e

The first enantiopure lanthanoid cryptate

Autores Tuba Güden-Silber, Christine Doffek, Carlos Platas-Iglesias, Michael Seitz
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 43 (páxs. 4238 ata 4241)
DOI https://doi.org/10.1039/c3dt51289d

Understanding Stability Trends along the Lanthanide Series

Autores Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 20 Núm. 14 (páxs. 3974 ata 3981)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201304469

Nonsymmetrical 3,4-Dithienylmaleimides by Cross-Coupling Reactions with Indium Organometallics: Synthesis and Photochemical studies

Autores Ángeles Mosquera, M. Isabel Fernández, Moisés Canle López, José Pérez Sestelo, Luis A. Sarandeses
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 20 Núm. 44 (páxs. 14524 ata 14530)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201403736

A Bis(pyridine N-oxide) Analogue of DOTA: Relaxometric Properties of the GdIII Complex and Efficient Sensitization of Visible and NIR-Emitting Lanthanide(III) Cations Including PrIII and HoIII

Autores Andre F. Martins, Svetlana V. Eliseeva, Henrique F. Carvalho, João M. C. Teixeira, Carlos T. B. Paula, Petr Hermann, Carlos Platas-Iglesias, Stephane Petoud, Éva Tóth, Carlos F.G.C. Geraldes
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 20 (páxs. 14834 ata 14845)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201403856

High Relaxivity Mn2+-Based MRI Contrast Agents

Autores Martín Regueiro-Figueroa, Gabriele A. Rolla, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 20 (páxs. 17300 ata 17305)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201404673

Radical-Cation Dimerization Overwhelms Inclusion in [n]Pseudorotaxanes

Autores Katia Nchimi-Nono, Parastoo Dalvand, Kuldeep Wadhwa, Selbi Nuryyeva, Shaikha Alneyadi, Thirumurugan Prakasam, Albert C. Fahrenbach, John-Carl Olsen, Zouhair Asfari, C. Platas-Iglesias, Mourad Elhabiri, Ali Trabolsi
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 20 (páxs. 7334 ata 7344)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201400069

Dual-Frequency Calcium-Responsive MRI Agents

Autores Pascal Kadjane, Carlos Platas-Iglesias, Philipp Boehm-Sturm, Vicent Truffault, Gisela E. Hagberg, Mathias Hoehn, Nikos K. Logothetis, Angelovski G
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 20 (páxs. 7351 ata 7362)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201400159

Development of responsive visibly and NIR luminescent and supramolecular coordination self-assemblies using lanthanide ion directed synthesis

Autores Samuel J. Bradberry, Aramballi Jayant Savyasachi, M. Martínez, Thorfinnur Gunnlaugsson
Revista COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS Vol. 273 (páxs. 226 ata 241)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ccr.2014.03.023

Micellar effects on aromatic esters hydrolysis

Autores I. Brandariz Lendoiro, Emilia Iglesias Martínez, I. Brandariz, E. Iglesias
Revista COLLOIDS AND SURFACES. A, PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS Vol. 454 (páxs. 180 ata 188)

Highly Stable Complexes of Divalent Metal Ions (Mg2+, Ca2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, and Pb2+) with a Dota-Like Ligand Containing a Picolinate Pendant

Autores Martín Regueiro-Figueroa, Erika Ruscsák, Laura Fra, G. Tircsó, Imre Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 6165 ata 6173)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201402693

Lanthanide Complexes with Heteroditopic Ligands as Fluorescent Zinc Sensors

Autores Mélissa Roger, Martín Regueiro-Figueroa, Chams Ben Azzeddine, Véronique Patinec, Célia S. Bonnet, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 1072 ata 1081)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201301426

Reasons behind the Relative Abundances of Heptacoordinate Complexes along the Late First-Row Transition Metal Series

Autores Martín Regueiro-Figueroa, Luís M. P. Lima, Víctor Blanco, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Rita Delgado, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 (páxs. 12859 ata 12869)
DOI https://doi.org/10.1021/ic501869y

Aqueous Complexes for Efficient Size-based Separation of Americium from Curium

Autores Mark P. Jensen, Renato Chiariza, Ilya A Shkrob, Joseph S Ulicki, Brian D Spindler, Daniel J Murphy, Mahmun Hossain, Adrián Roca-Sabio, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 Núm. 12 (páxs. 6003 ata 6012)
DOI https://doi.org/10.1021/ic500244p

Cooperative Anion Recognition in Copper(II) and Zinc(II) Complexes with a Ditopic Tripodal Ligand Containing a Urea Group

Autores Israel Carreira-Barral, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 (páxs. 2554 ata 2568)
DOI https://doi.org/10.1021/ic402855r

Picolinate-Containing Macrocyclic Mn2+ Complexes as Potential MRI Contrast Agents

Autores Enikó Molnár, Nathalie Camus, Véronique Patinec, Gabriele A. Rolla, M. Botta, G. Tircsó, F. Krisztián Kálmán, Tamás Fodor, Raphaël Tripier, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 53 (páxs. 5136 ata 5149)
DOI https://doi.org/10.1021/ic500231z

Monopicolinate Cross-Bridged Cyclam Combining Very Fast Complexation with Very High Stability and Inertness of Its Copper(II) Complex

Autores Luis M. P. Lima, Zakaria Halime, Ronan Marion, Nathalie Camus, Rita Delgado, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 (páxs. 5269 ata 5279)
DOI https://doi.org/10.1021/ic500491c

Lower Denticity Leading to Higher Stability: Structural and Solution Studies of Ln(III)-OBETA Complexes

Autores Roberto Negri, Zsolt Baranyai, Lorenzo Tei, Giovanni B. Giovenzana, Carlos Platas-Iglesias, Attila Bényei, Judit Bodnár, Adrienn Vágner, M. Botta
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 Núm. 23 (páxs. 12499 ata 12511)
DOI https://doi.org/10.1021/ic5020225

Secrets of Solid State and Aqueous Solution Structures of [Ni(tmdta)]2-

Autores Roland Meier, Carlos Platas-Iglesias, Frank W. Heinemann, Gerald Linti, Jürgen Schulte, Sunil K. Srivastava
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 Núm. 13 (páxs. 6684 ata 6697)
DOI https://doi.org/10.1021/ic5004325

Simultaneous Self-Assembly of a [2]Catenane, a Trefoil Knot, and a Solomon Link from a Simple Pair of Ligands

Autores Thirumurugan Prakasam, Matteo Lusi, Mourad Elhabiri, Carlos Platas-Iglesias, John-Carl Olsen, Zouhair Asfari, Sarah Cianférani-Sanglier, François Debaene, Loïc J. Charbonnière, Ali Trabolsi
Revista ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Núm. 52 (páxs. 9956 ata 9960)
DOI https://doi.org/10.1002/anie.201302425

Toward theranostic nanoparticles: CB[7]-functionalized iron oxide for drug delivery and MRI

Autores Farah Benyettou, Irena Milosevic, Yoann Lalatonne, Fabienne Warmont, Rana Assah, John-Carl Olsen, Mustapha Jouaid, Laurence Motte, Carlos Platas-Iglesias, Ali Trabolsi
Revista Journal of Materials Chemistry B Vol. 1 (páxs. 5076 ata 5082)
DOI https://doi.org/10.1039/c3tb20852d

Mechanism of degradation of ketoprofen by heterogeneous photocatalysis in aqueous solution

Autores C. Martínez, S. Vilariño, M.I. Fernández, J. Faria, M. Canle L., J.A. Santaballa
Revista APPLIED CATALYSIS B:ENVIRONMENTAL Vol. 142-143 (páxs. 633 ata 646)

Excitation-emission spectrofuorimetry: ad depth-in review (I)

Autores Aurea Andrade Eiroa, Canle, Moises, Víctor Cerdá
Revista APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS Vol. 48 Núm. 1 (páxs. 1 ata 49)
DOI https://doi.org/10.1080/05704928.2012.692104

Excitation-Emission Spectrofluorimetry: A Depth-in Review (II)

Autores Aurea Andrade Eiroa, Canle, Moises, Víctor Cerdá
Revista APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS Vol. 48 Núm. 2 (páxs. 77 ata 141)
DOI https://doi.org/10.1080/05704928.2012.692105

A further study of acetylacetone nitrosation

Autores Emilia Iglesias, Isabel Brandariz
Revista ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 11 Núm. 6 (páxs. 1059 ata 1064)
DOI https://doi.org/10.1039/c2ob26073e

Ln2M complexes (M = Ru, Re) derived from a bismacrocyclic ligand containing a 4,4'-dimethyl-2,2'- bipyridyl bridging unit

Autores Loïc J. Charbonnière, Stephen Faulkner, C. Platas-Iglesias, Martín Regueiro-Figueroa, Aline Nonat, Teresa Rodríguez-Blas, Andrés de Blas, William S. Perry, Manuel Tropiano
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 42 (páxs. 3667 ata 3681)
DOI https://doi.org/10.1039/c2dt32660d

Self-Aggregated Dinuclear Lanthanide(III) Complexes as Potential Bimodal Probes for Magnetic Resonance and Optical Imaging

Autores Martín Regueiro-Figueroa, Aline Nonat, Gabriele A. Rolla, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Loïc J. Charbonnière, M. Botta, C. Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Núm. 19 (páxs. 11696 ata 11706)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201301231

Local anesthetics: acid-base behaviour and inclusion with cyclodextrins

Autores Isabel Brandariz, Emilia Iglesias
Revista CURRENT ORGANIC CHEMISTRY Vol. 17 (páxs. 3050 ata 3063)
DOI https://doi.org/10.2174/13852728113179990023

Hyperfine Coupling Constants on Inner-Sphere Water Molecules of a Triazacyclononane-based Mn(II) Complex and Related Systems Relevant as MRI Contrast Agents

Autores Véronique Patinec, Gabriele A. Rolla, M. Botta, Raphaël Tripier, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 52 (páxs. 11173 ata 11184)
DOI https://doi.org/10.1021/ic4014366

Monopicolinate-dipicolyl Derivative of Triazacyclononane for Stable Complexation of Cu2+ and 64Cu2+

Autores Melissa Roger, Luís M.P. Lima, Mathieu Frindel, Carlos Platas-Iglesias, Jean-François Gestin, Rita Delgado, Véronique Patinec, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 52 (páxs. 5246 ata 5259)
DOI https://doi.org/10.1021/ic400174r

Pyridinophane Platform for Stable Lanthanide(III) Complexation

Autores Goretti Castro, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Paulo Pérez-Lourido, Carlos Platas-Iglesias, Laura Valencia
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 52 (páxs. 6062 ata 6072)
DOI https://doi.org/10.1021/ic400389d

1H and 17O NMR Relaxometric and Computational Study on Macrocyclic Mn(II) Complexes

Autores Gabrielle A. Rolla, Carlos Platas-Iglesias, M. Botta, Lorenzo Tei, Lothar Helm
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 52 (páxs. 3268 ata 3279)
DOI https://doi.org/10.1021/ic302785m

Combined Theoretical and Experimental Study of the Photophysics of Asulam

Autores Angelo Giussani, Rosendo Pou-Amérigo, Luis Serrano-Andrés, Antonio Freire-Corbacho, Cristina Martínez-García, Mª Isabel Fernández P., Mohamed Sarakha, Moisés Canle L., J. Arturo Santaballa
Revista THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Vol. 117 (páxs. 2125 ata 2137)
DOI https://doi.org/10.1021/jp311932z

Acid-catalyzed hydrolysis of trityl derivatives in strongly acidic aqueous media

Autores M. Canle L., H. Maskill
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 26 (páxs. 1016 ata 10161022)
DOI https://doi.org/10.1002/poc.3230

Unravelling the mechanism of intracellular oxidation of thiols by (N-CI)-Taurine

Autores M. I. Fernández, M. V. García, X. L. Armesto, M. Canle López, J. Arturo Santaballa
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 26 Núm. 12 (páxs. 1098 ata 1104)
DOI https://doi.org/10.1002/poc.3181

Unraveling the mechanism of intrecellular oxidation of thiols by (N-Cl-Taurine)

Autores Isabel Fernández-Pérez, Juan Arturo Santaballa López, Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, José Luis Armesto Barbeito
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY (páxs. 0 ata 0)

Photochemistry for pollution abatement

Autores Moises Canle López, M. Isabel Fernández, Cristina Martínez, J. Arturo Santaballa
Revista PURE AND APPLIED CHEMISTRY Vol. 85 Núm. 7 (páxs. 1437 ata 1449)
DOI https://doi.org/10.1351/pac-con-13-01-10

Photochemical and Photocatalytic Degradation of the Emerging Pollutant trans-Resveratrol

Autores C.G. Silva, J. Monteiro, R.R.N. Marques, C. Martínez, A.M.T. Silva, M. Canle López, J. Faria
Revista PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES Vol. 12 (páxs. 638 ata 644)
DOI https://doi.org/10.1021/jp311932z

Intramolecular redox-induced dimerization in a viologen dendrimert

Autores Kuldeep Wadhwa, Selbi Nuryyeva, Albert C. Fahrenbach, Mourad Elhabiri, Carlos Platas-Iglesias, Ali Trabolsi
Revista Journal of Materials Chemistry C Vol. 1 (páxs. 2302 ata 2307)
DOI https://doi.org/10.1039/c3tc00740e

A new method for the nitrosation of 1,3-diketones applied to 3-ethyl- and 3-methyl pentane-2,4-dione

Autores Emilia Iglesias
Revista RSC Advances Vol. 3 Núm. 31 (páxs. 15192 ata 15201)
DOI https://doi.org/10.1039/c3ra42508h

(Re)Greening photochemistry: using light for degrading persistent organic pollutants

Autores M. Canle L., M. I. Fernández, C. Martínez, J.A. Santaballa
Revista REVIEW ENVIRON. SCIENCE TECHNOL. Vol. 11 (páxs. 213 ata 221)
DOI https://doi.org/10.1007/s11157-012-9275-x

Hyperfine Coupling Constants on Inner-Sphere Water Molecules of GdIII-Based MRI Contrast Agents

Autores David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Lothar Helm, Carlos Platas-Iglesias
Revista ChemPhysChem Vol. 13 (páxs. 3640 ata 3650)
DOI https://doi.org/10.1002/cphc.201200417

Chains or grids of cadmium(II) helicates?

Autores M. Martínez, Rosa Pedrido, Ana M. González-Noya, Magdalena Cwiklinska, Guillermo Zaragoza, Manuel R. Bermejo
Revista CrystEngComm Vol. 14 Núm. 13 (páxs. 4270 ata 4273)
DOI https://doi.org/10.1039/c2ce25551k

Highly relaxing gadolinium based MRI contrast agents responsive to Mg2+ sensing

Autores Sabah Adaba, Alexandre Lecointre, Mourad Elhabiri, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Gaylord Tallec, Marinella Mazzanti, Loïc J. Charbonnière
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 48 (páxs. 4085 ata 4087)
DOI https://doi.org/10.1039/c2cc30757j

Metal self-recognition: a pathway to control the formation of dihelicates and mesocates

Autores M. Martínez, María J. Romero, Rosa Pedrido, Ana M. González-Noya, Guillermo Zaragoza, Manuel R. Bermejo
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 41 Núm. 43 (páxs. 13395 ata 13404)
DOI https://doi.org/10.1039/c2dt31770b

Definition of an Intramolecular Eu-to-Eu Energy Transfer within a Discrete [Eu2L] Complex in Solution

Autores Aline Nonat, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 18 (páxs. 8163 ata 8173)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201200087

Lower Ligand Denticity Leading to Improved Thermodynamic and Kinetic Stability of the Gd3+ Complex: The Strange Case of OBETA

Autores Zsolt Baranyai, M. Botta, Marianna Fekete, Goivanni B. Giovenzana, Roberto Negri, Lorenzo Tei, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 18 Núm. 25 (páxs. 7680 ata 7685)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201200265

The Solution Structure and Dynamics of MRI Probes Based on Lanthanide(III) DOTA as Investigated by DFT and NMR Spectroscopy

Autores Carlos Platas-Iglesias
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2023 ata 2033)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201101164

Monopicolinate Cyclen and Cyclam Derivatives for Stable Copper(II) Complexation

Autores Luís M. P. Lima, David Esteban-Gómez, Rita Delgado, Carlos Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 Núm. 12 (páxs. 6916 ata 6927)
DOI https://doi.org/10.1021/ic300784v

Probing Electrostatic Potential by NMR with the Use of a Paramagnetic Lanthanide(III) Chelate

Autores Eva M. López-Vidal, Martín Regueiro-Figueroa, Marcos D. Garcia, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 Núm. 8 (páxs. 4429 ata 4431)
DOI https://doi.org/10.1021/ic300288j

Lanthanide Complexes Based on a Diazapyridinophane Platform Containing Picolinate Pendants

Autores Adrián Roca-Sabio, Celia S. Bonnet, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Eva Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 (páxs. 10893 ata 10903)
DOI https://doi.org/10.1021/ic301369z

Solution Structure of Ln(III) Complexes with Macrocyclic Ligands Through Theoretical Evaluation of 1H NMR Contact Shifts

Autores A. Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Mauro Botta, Raphaël Tripier, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 (páxs. 13419 ata 13429)
DOI https://doi.org/10.1021/ic302322r

Lanthanide(III) Complexes with Ligands Derived from a Cyclen Framework Containing Pyridinecarboxylate Pendants. The Effect of Steric Hindrance on the Hydration Number

Autores A. Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Marianna Fekete, Mauro Botta, Raphaël Tripier, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 (páxs. 2509 ata 2521)
DOI https://doi.org/10.1021/ic202436j

17O NMR and Density Functional Theory Study of the Dynamics of the Carboxylate Groups in DOTA Complexes of Lanthanides in Aqueous Solution

Autores Florian Mayer, Carlos Platas-Iglesias, Lothar Helm, Joop A. Peters, Kristina Djanashvili
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 Núm. 1 (páxs. 170 ata 178)
DOI https://doi.org/10.1021/ic201393n

Substituent Effects on Enol Nitrosation of 1,3-Diketones

Autores Emilia Iglesias
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS Vol. 44 Núm. 10 (páxs. 668 ata 679)

Substitution-assisted stereochemical control of bispidone-based ligands

Autores Tarik Legdali, Amandine Roux, Carlos Platas-Iglesias, Franck Camerel, Aline Nonat, Löic J. Charbonnière
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 77 Núm. 24 (páxs. 11167 ata 11176)
DOI https://doi.org/10.1021/jo302248c

Understanding the Quenching Effects of Aromatic C-H- and C-D-Oscillators in Near-IR Lanthanoid Luminescence

Autores Christine Doffek, Nicola Alzakhem, Caroline Bischof, Jessica Wahsner, Tuba Güden-Silber, Joachim Lügger, Carlos Platas-Iglesias, Michael Seitz
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 134 Núm. 39 (páxs. 16413 ata 16423)
DOI https://doi.org/10.1021/ja307339f

Solid state and solution structures of alkaline-earth complexes with lariat ethers containing aniline and benzimidazole pendants

Autores A. Rodríguez-Rodríguez, Israel Carreira-Barral, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 31 (páxs. 402 ata 412)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2011.09.027

Density functional dependence of molecular geometries in lanthanide(III) complexes relevant to bioanalytical and biomedical applications

Autores Adrián Roca-Sabio, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias
Revista Computational and Theoretical Chemistry Vol. 999 (páxs. 93 ata 104)
DOI https://doi.org/10.1016/j.comptc.2012.08.020

Phase II clinical trial of liposomal-encapsulated doxorubicin citrate and docetaxel, associated with trastuzumab, as neoadjuvant treatment in stages II and IIIA HER2-overexpressing breast cancer patients. GEICAM 2003-03 study

Autores Arturo Anton Casado, A. Ruiz, A. Plazaola, L. Calvo, M. A. Segui, Juan Arturo Santaballa López, M. Munoz, P. Sanchez, A. Miguel, E. Carrasco, J. Lao, J. Camps, J. Alfaro, S. Antolin, M. C. Camara
Revista ANNALS OF ONCOLOGY Vol. 22 Núm. 1 (páxs. 74 ata 79)

Applications of Density Functional Theory (DFT) to Investigate the Structure, Spectroscopic and Magnetic Properties of Lanthanide(III) Complexes

Autores Carlos Platas-Iglesias, Adrián Roca-Sabio, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista Current Inorganic Chemistry Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 91 ata 116)
DOI https://doi.org/10.2174/1877944111101010091

Aqueous degradation of diclofenac by heterogeneous photocatalysis using nanostructured materials

Autores C. Martínez, M. Canle L., M.I. Fernández, J.A. Santaballa, J. Faria
Revista APPLIED CATALYSIS B:ENVIRONMENTAL Vol. 107 (páxs. 110 ata 118)

Kinetics and mechanism of aqueous degradation of carbamazepine by heterogeneous photocatalysis using nanocrystalline TiO2, ZnO and multi-walled carbon nanotubes-anatase composites

Autores C. Martínez, M. Canle L., M.I. Fernández, J.A. Santaballa, J. Faria
Revista APPLIED CATALYSIS B:ENVIRONMENTAL Vol. 102 (páxs. 563 ata 571)
DOI https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2010.12.039

S-Nitrosocaptopril formation in aqueous acid and basic medium. A vasodilator and angiotensin converting enzyme inhibitor

Autores Alicia Sexto, Emilia Iglesias
Revista ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 9 Núm. 20 (páxs. 7207 ata 7216)
DOI https://doi.org/10.1039/c1ob05747b

A sequentially assembled grid composed of supramolecular meso-helical nodes

Autores M. Martínez, Rosa Pedrido, Ana M. González-Noya, María J. Romero, Magdalena Cwiklinska, Guillermo Zaragoza, Manuel R. Bermejo
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 47 Núm. 34 (páxs. 9633 ata 9635)
DOI https://doi.org/10.1039/c1cc13582a

The effect of ring size variation on the structure and stability of lanthanide(III) complexes with crown ethers containing picolinate pendants

Autores Adrián Roca-Sabio, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 40 (páxs. 384 ata 392)
DOI https://doi.org/10.1039/c0dt00746c

Binuclear Pt-TI Bonded Complex with Square Pyramidal Coordination around Pt: A Combined Multinuclear NMR, EXAFS, UV-Vis, and DFT/TDDFT Study in Dimethylsulfoxide Solution

Autores Mihály Purgel, Mikhail Maliarik, Julius Glaser, C. Platas-Iglesias, Ingmar Persson, Imre Tóth
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 13 (páxs. 6163 ata 6173)
DOI https://doi.org/10.1021/ic200417q

Positively Charged Lanthanide Complexes with Cyclen-Based Ligands: Synthesis, Solid-State and Solution Structure, and Fluoride Interaction

Autores Luís M.P. Lima, Alexandre Lecointre, Jean-Francois Morfin, Andrés de Blas, Dimitris Visvikis, Loïc J. Charbonnière, C. Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 24 (páxs. 12508 ata 12521)
DOI https://doi.org/10.1021/ic201447c

Nonmacrocyclic Luminescent Lanthanide Complexes Stable in Biological Media

Autores Nchimi Nono Katia, Alexandre Lecointre, Martín Regueiro-Figueroa, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 5 (páxs. 1689 ata 1697)
DOI https://doi.org/10.1021/ic102173f

Macrocyclic Receptor Showing Extremely High Sr(II)/Ca(II) and Pb(II)/Ca(II) Selectivities with Potential Application in Chelation Treatment of Metal Intoxication

Autores Raquel Ferreirós-Martínez, David Esteban-Gómez, Éva Tóth, Andrés de Blas, Carlos Platas-Iglesias, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 8 (páxs. 3772 ata 3784)
DOI https://doi.org/10.1021/ic200182e

Lanthanide dota-like Complexes Containing a Picolinate Pendant: Structural Entry for the Design of Ln(III)-Based Luminescent Probes

Autores Martín Regueiro-Figueroa, Bachir Bensenane, Erika Ruscsák, David Esteban-Gómez, Löic J. Charbonnière, G. Tircsó, Imre Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 9 (páxs. 4125 ata 4141)
DOI https://doi.org/10.1021/ic2001915

A merged experimental and theoretical conformational study on alkaline-earth complexes with lariat ethers derived from 4,13-diaza-18-crown-6

Autores Israel Carreira-Barral, A. Rodríguez-Rodríguez, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 370 Núm. 1 (páxs. 270 ata 278)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2011.01.070

An Approach to Imprint Irganox 1076: Potential Application to the Specific Migration Test in Olive Oil

Autores M.S. Dopico-Gacía, Concepción Cela-Pérez, J.M. López-Vilariño, M.V. González-Rodríguez, L.F. Barral-Losada
Revista JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Vol. 119 Núm. 5 (páxs. 2866 ata 2874)
DOI https://doi.org/10.1002/app.32964

Highly stable acyclic bifunctional chelator for Cu-64 PET imaging

Autores S. Abada, A. Lecointre, I. Déchamps-Olivier, C. Platas-Iglesias, C. Christine, M. Elhabiri, L. Charbonnière
Revista RADIOCHIMICA ACTA Vol. 99 Núm. 10 (páxs. 663 ata 678)
DOI https://doi.org/10.1524/ract.2011.1823

Potentiometric characterisation of cyclodextrin inclusion complexes of local anaesthetics

Autores Isabel Brandariz, Emilia Iglesias
Revista SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 23 Núm. 9 (páxs. 607 ata 614)

Preparation and study of pyridothienopyrazines and their Ruthenium(II) complexes: a new family of bidentate ligands

Autores Antonio Fernández-Mato, José María Quintela, Carlos Peinador, C. Platas-Iglesias
Revista TETRAHEDRON Vol. 67 Núm. 11 (páxs. 2035 ata 2043)
DOI https://doi.org/10.1016/j.tet.2011.01.066

Iron(III) complexation by Vanchrobactin, a siderophore of the bacterial fish pathogen Vibrio anguillarum

Autores Emilia Iglesias, Isabel Brandariz, Carlos Jiménez, Raquel G. Soengas
Revista METALLOMICS Vol. 3 Núm. 5 (páxs. 521 ata 528)

Functionalization of graphite and graphite oxided

Autores E. Humeres, K. Mendes de Castro, Alessandra Smaniotto, L.O.B. Bnetoli, E.P. de Souza, N.A. Debacher, C.N. Lopes, R.F.P.M. Moreira, W. Schreiner, M. Canle, J.A. Santaballa, I. Fernández
Revista Boletín de la Sociedad de Química de México Vol. 5 (páxs. 48 ata 48)

Diethyl1-(4-methylphenyl)-3-(phenylyl)-5-oxopyrrolidine-2,2-dicarboxylate

Autores Jayanta Kumar Ray, G. Barman, Moisés Canle López, Isabel Fernández-Pérez, Juan Arturo Santaballa López
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE Vol. 66 (páxs. 2104 ata 2105)

A Review of van Loon & Duffy¿s ¿Environmental Chemistry: a global perspective¿

Autores Moisés Canle López
Revista Reviews. A guide to publications in the Physical Sciences Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 10 ata 10)

1-(3-Chloro-4-fluro-phenyl)-5-(2-diazo-acetyl)-4-phenylpyrrolidin-2-one

Autores Jayanta Kumar Ray, P. Haldar, Moisés Canle López, Isabel Fernández-Pérez, Juan Arturo Santaballa López
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE Vol. 66 (páxs. 2103 ata 2103)

Sulfonamide-imines as selective fluorescent chemosensors for the fluoride anion

Autores Miguel Vázquez López, Manuel R. Bermejo, M. Eugenio Vazquez, Angelo Taglietti, Guillermo Zaragoza, Rosa Pedrido, M. Martínez
Revista ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 8 Núm. 2 (páxs. 357 ata 362)
DOI https://doi.org/10.1039/b916040j

A water reduction process performed by zinc metal under very mild conditions

Autores María J. Romero, Rosa Pedrido, Ana M. González-Noya, M. Martínez, Guillermo Zaragoza, Manuel R. Bermejo
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 46 Núm. 28 (páxs. 5115 ata 5117)
DOI https://doi.org/10.1039/c0cc00256a

Ammonia oxide makes up some 20% of an aqueous solution of hydroxylamine

Autores A. J. Kirby, J. E. Davies, D. J. Fox, D. R. W. Hodgson, A.E. Goeta, M. F. Lima, J. P. Priebe, Juan Arturo Santaballa López
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 46 (páxs. 1302 ata 1304)

Dynamic formation of self-organized corner-connected square metallocycles by stoichometric control

Autores Victor Blanco, Marcos D. García, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela López
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 46 Núm. 36 (páxs. 6672 ata 6674)
DOI https://doi.org/10.1039/c0cc01841d

A double-stranded dinuclear cadmium(II) helicate that assembles into chains in the solid state

Autores M. Martínez, Ana M. González-Noya, Rosa Pedrido, María J. Romero, M. Isabel Fernandez, Guillermo Zaragoza, Manuel R. Bermejo
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 39 Núm. 5 (páxs. 1191 ata 1194)
DOI https://doi.org/10.1039/b915953c

Endogenous Arene Hydroxylation Promoted by Copper(I) Cluster Helicates

Autores M. Martínez, Miguel Vázquez López, Rosa Pedrido, Ana M. González-Noya, Manuel R. Bermejo, Enrico Monzani, Luigi Casella, Lorenzo Sorace
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 16 Núm. 47 (páxs. 14175 ata 14180)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201001285

Energy landscapes in diexo and exo/endo isomers derived from Li2B12H12

Autores Josep M. Oliva Enrich, Antonio Fernández Barbero, Luis Serrano Andrés, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, Isabel Fernández-Pérez
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS Vol. 497 (páxs. 172 ata 177)

A theoretical analysis of the acid-base equilibria of hydroxylamine in aqueous solution

Autores Isabel Fernández-Pérez, Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, Juan Arturo Santaballa López
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS (páxs. 490 ata 159)

Towards Fluoride Sensing with Positively Charged Lanthanide Complexes

Autores Raphaël Tripier, C. Platas-Iglesias, Anne Boos, Jean-Francois Morfin, Loïc J. Charbonnière
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2735 ata 2745)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200901045

Structure and Dynamics of Lanthanide(III) Complexes with an N-Alkylated do3a Ligand (H3do3a = 1,4,7,10-Tetraazacyclo-dodecane-1,4,7-triacetic Acid): A Combined Experimental and DFT Study

Autores Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 3586 ata 3595)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201000334

Macrocyclic Receptor Showing Improved PbII/ZnII and PbII/CaII Selectivities

Autores Raquel Ferreirós-Martínez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2495 ata 2503)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200901219

Lead(II) Complexes of Lateral Macrobicyclic Receptors that Incorporate a Crown Moiety and a Pyridine Head Unit

Autores David Esteban-Gómez, Teresa Enríquez-Pérez, Raquel Ferreirós-Martínez, Marta Mato-Iglesias, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 5027 ata 5034)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201000642

Towards Selective Recognition of Sialic Acid Through Simultaneous Binding to Its cis-Diol and Carboxylate Functions

Autores Martín Regueiro-Figueroa, Kristina Djanashvili, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodríguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY (páxs. 3237 ata 3248)
DOI https://doi.org/10.1002/ejoc.201000186

Molecular Recognition of Sialic Acid by Lanthanide(III) Complexes through Cooperative Two-Site Binding

Autores Martín Regueiro-Figueroa, Kristina Djanashvili, David Esteban-Gómez, Thomas Chauvin, Eva Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 49 (páxs. 4212 ata 4223)
DOI https://doi.org/10.1021/ic902461g

An NMR and DFT Investigation on the Conformational Properties of Lanthanide(III) 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate Analogues Containing Methylenephosphonate Pendant Arms

Autores Mihály Purgel, Zsolt Baranyai, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, István Bányai, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 49 (páxs. 4370 ata 4382)
DOI https://doi.org/10.1021/ic100177n

Binuclear Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) Complexes with Schiff-bases derived from Crown Ether platforms: Rare examples of ether oxygen atoms bridging metal centers

Autores Lea Vaiana, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Núm. 29 (páxs. 2269 ata 2277)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2010.04.036

Flourescence study of tetracaine- cyclodextrin inclusion complexes

Autores I. Brandariz Lendoiro, Emilia Iglesias Martínez, Iván Iglesias García
Revista SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 22 Núm. 4 (páxs. 228 ata 236)

Ammonia oxide makes up some 20% of an aqueous solution of hydroxylamine

Autores J. Arturo Santaballa, A. J. Kirby, J. E. Davies, D. J. Fox, D. R. W. Hodgson, A. E. Goeta, M. F. Lima, J. P. Priebe, F. Nome
Revista CHEM. COMMUN. Vol. 46 (páxs. 1302 ata 1304)
DOI https://doi.org/10.1039/b923742a

Coordinative trends of a tridentate thiosemicarbazone ligand: synthesis, characterization, luminescence studies and desulfurization processes

Autores Rosa Pedrido, María J. Romero, Manuel R. Bermejo, M. Martínez, Ana M. González-Noya, Guillermo Zaragoza
Revista DALTON TRANSACTIONS Núm. 39 (páxs. 8329 ata 8340)
DOI https://doi.org/10.1039/b908782f

Luminescence properties of heterodinuclear Pt-Eu complexes from unusual nonadentate ligands

Autores Pascal Kadjane, C. Platas-Iglesias, Raymond Ziessel, Loïc J. Charbonnière
Revista DALTON TRANSACTIONS Núm. 29 (páxs. 5688 ata 5700)
DOI https://doi.org/10.1039/b903522b

A Theoretical Study on the Mechanism of the Base-promoted Decomposition of (N-CI), N-methylethanolamine

Autores Daniel Rodríguez Ramos, Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, Juan Arturo Santaballa López, Raquel Castillo, Andrés Bort Juan
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS Vol. 7 (páxs. 1807 ata 1814)

Solid-State and Solution Structure of Lanthanide(III) Complexes with a Flexible Py-N6 Macrocyclic Ligand

Autores Cristina Núñez, Marta Mato-Iglesias, Rufina Bastida, Alejandro Macías, P. Pérez Lourido, C. Platas-Iglesias, Laura Valencia
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 8 (páxs. 1086 ata 1095)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200801088

Anion Coordination Effect on the Nuclearity of CoII, NiII, CuII, and ZnII Complexes with a Benzimidazole Pendant-Armed Crown

Autores Lea Vaiana, David Esteban-Gómez, Marta Mato-Iglesias, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 3 (páxs. 400 ata 411)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200800928

Unprecedent Isolation of a Mixture of Conformational and Linkage Isomers in a Thiosemicarbazone Cobalt Mesocate

Autores Rosa Pedrido, María J. Romero, Ana M. González-Noya, Manuel R. Bermejo, M. Martínez, Guillermo Zaragoza
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 23 (páxs. 10862 ata 10864)
DOI https://doi.org/10.1021/ic901657z

Structural Study of Ga(III), In(III), and Fe(III) Complexes of Triaza-Macrocycle Based Ligands with N3S3 Donor Set

Autores Johanes Notni, Karolin Pohle, Joop A. Peters, Helmar Görls, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 7 (páxs. 3257 ata 3267)
DOI https://doi.org/10.1021/ic900119a

Stability, Water Exchange, and Anion Binding Studies on Lanthanide(III) Complexes with a Macrocyclic Ligand Based on 1,7-diaza-12-crown-4: Extremely Fast Water Exchange on the Gd3+ Complex

Autores Zoltán Pálinkás, Adrián Roca-Sabio, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Éva Tóth
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 18 (páxs. 8878 ata 8889)
DOI https://doi.org/10.1021/ic9011197

Solution Structure and Dynamics, Stability, and NIR Emission Properties of Lanthanide Complexes with a Carboxylated Bispyrazolylpyridyl Ligand

Autores Marta Mato-Iglesias, Teresa Rodriguez-Blas, C. Platas-Iglesias, Matthieu Starck, Pascal Kadjane, Raymond Ziessel, Loïc J. Charbonnière
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 4 (páxs. 1507 ata 1518)
DOI https://doi.org/10.1021/ic801816p

Selective Chelation of Cd(II) and Pb(II) versus Ca(II) and Zn(II) by Using Octadentate Ligands Containing Pyridinecarboxylate and Pyridyl Pendants

Autores Raquel Ferreirós-Martínez, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 23 (páxs. 10976 ata 10987)
DOI https://doi.org/10.1021/ic900838j

Eight-Coordinate Zn(II), Cd(II), and Pb(II) Complexes Based on a 1,7-Diaza-12-crown-4 Platform Endowed with a Remarkable Selectivity over Ca(II)

Autores Raquel Ferreirós-Martínez, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Carlos Platas-Iglesias, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 24 (páxs. 11821 ata 11831)
DOI https://doi.org/10.1021/ic901883h

Regioselective Catenation of Dinuclear Palladium and Platinum Metallocycles Promoted by pi...pi Interactions

Autores Víctor Blanco, Dolores Abella, Elena Pía, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela López
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 9 (páxs. 4098 ata 4107)
DOI https://doi.org/10.1021/ic8022425

Complexation Constants of Procaine with B-Cyclodextrin in NaCI Media

Autores I. Brandariz Lendoiro, Emilia Iglesias Martínez
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 54 (páxs. 2103 ata 2105)

Expanding the Cavity Size: Preparation of 2:1 Inclusion Complexes Based on Dinuclear Square Metallocycles

Autores Víctor Blanco, Albert Gutiérrez, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela López
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 74 Núm. 17 (páxs. 6577 ata 6583)
DOI https://doi.org/10.1021/jo901034c

Macrocyclic Receptor Exhibiting Unprecedented Selectivity For Light Lanthanides

Autores Adrián Roca-Sabio, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Éva Tóth, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodríguez-Blas
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 131 Núm. 9 (páxs. 3331 ata 3341)
DOI https://doi.org/10.1021/ja808534w

Interplay between Halogen/Hydrogen Bonding and Electrostatic Interactions in 1,1'-Bis(4-iodobenzyl)-4,4'-bipyridine-1,1'-diium Salts

Autores Marcos D. García, Víctor Blanco, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela López
Revista CRYSTAL GROWTH & DESIGN Vol. 9 (páxs. 5009 ata 5013)
DOI https://doi.org/10.1021/cg901175e

A Review of Murov & Stedjee¿s ¿Experiments & Exercises in Basic Chemistry¿

Autores Moisés Canle López
Revista Reviews. A guide to publications in the Physical Sciences Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 15 ata 15)

Investigation of physico-chemical behaviour of local anaesthetics in aqueous SDS solutions

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 32 (páxs. 517 ata 524)

A hexaaza macrocyclic ligand containing acetohydrazide pendants for Ln(III) complexation in aqueous solution. Solid-state and solution structures and DFT calculations

Autores Cristina Núñez, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Marta Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, Laura Valencia
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 3841 ata 3850)
DOI https://doi.org/10.1039/b800953h

Self-Assembly of 1:2 Inclusion Complexes between a Metallocycle Host and Dihydroxyaromatic Guests: A Redox Controlled Complexation Process

Autores Víctor Blanco, Marcos Chas, Dolores Abella, Elena Pía, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela López
Revista ORGANIC LETTERS Vol. 10 Núm. 9 (páxs. 409 ata 412)
DOI https://doi.org/10.1021/ol702701t

Conformational study of lanthanide(III) complexes of N-(2-salicylaldiminatobenzyl)-1-aza-18-crown-6 by using X-ray and ab initio methods

Autores Marina González-Lorenzo, C. Platas-Iglesias, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 27 (páxs. 1415 ata 1422)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2008.01.004

The use of XPS spectra for the study of reaction mechanisms: the atom inventory method

Autores Eduardo Humeres, K. Mendes de Castro, R. F. P. M. Peruch, W. Schreiner, A. E. Aliev, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, Isabel Fernández-Pérez
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Núm. 21 (páxs. 1035 ata 1042)

Acid-catalysed hydrolysis of methoxy-substituted trityl trifluoroethyl ethers: a kinetic and computational investigation of leaving group effects

Autores José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Isabel Fernández-Pérez, Mª Victoria García Dopico, Juan Arturo Santaballa López
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Núm. 21 (páxs. 614 ata 621)

Protonation Constans of Procaine in Different Salts

Autores Emilia Iglesias Martínez, Francisco José Penedo Blanco, I. Brandariz Lendoiro, María Montes Carro
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 53 (páxs. 1514 ata 1517)

Myeloperoxidase-catalyzed chlorination: tje quest for the active species

Autores Juan Arturo Santaballa López, Mª Victoria García Dopico, Moisés Canle López, Daniel Rodríguez Ramos, Paul Furtmüller, Christian Obinger
Revista JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY Núm. 102 (páxs. 1300 ata 1311)

Checking the route to cluster helicates

Autores Manuel R. Bermejo, Ana M. González-Noya, M. Martínez, Rosa Pedrido, María J. Romero, M.Vázquez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 24 (páxs. 3852 ata 3863)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200800477

Tuning the Coordination Sphere around Highly Luminescent Lanthanide Complexes

Autores Loïc J. Charbonnière, Samir Mameri, Pascal Kadjane, C. Platas-Iglesias, Raymond Ziessel
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 47 Núm. 9 (páxs. 3748 ata 3762)
DOI https://doi.org/10.1021/ic702472n

Lanthanide Complexes Based on a 1,7-diaza-12-crown-4 Platform Containing Picolinate Pendants: A New Structural Entry for the Design of Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents

Autores Marta Mato-Iglesias, Adrián Roca-Sabio, Zoltán Pálinkás, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Éva Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 47 Núm. 17 (páxs. 7840 ata 7851)
DOI https://doi.org/10.1021/ic800878x

Protonated Macrobicyclic Hosts Containing Pyridine Head Units for Anion Recognition

Autores David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Luigi Fabbrizzi, Teresa Rodríguez-Blas
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 14 (páxs. 5829 ata 5838)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.200800092

Reactivy of the Thermally Stable Intermediates of the Reduction of SO2 on Carbons and Mechanisms of Insertion of Organic Moieties in the Carbon Matrix

Autores Eduardo Humeres, K. Mendes de Castro, R. F. P. M. Moreira, M. G. B. Peruch, W. Schreiner, A. E. Aliev, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, Isabel Fernández-Pérez
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Núm. 112 (páxs. 581 ata 589)

Stereoselective self-assembly of atropoisomeric Pd(II) metallocycles induced by an aromatic guest

Autores Dolores Abella, Víctor Blanco, Elena Pía, Marcos Chas, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela López
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS (páxs. 2879 ata 2881)
DOI https://doi.org/10.1039/b802213e

Pentadentate thiosemicarbazones as versatile chelating systems. A comparative structural study of their metallic complexes

Autores Rosa Pedrido, Ana M. González-Noya, María J. Romero, M. Martínez, Miguel Vázquez López, E. Gómez - Fórneas, Guillermo Zaragoza, Manuel R. Bermejo
Revista DALTON TRANSACTIONS Núm. 47 (páxs. 6776 ata 6787)
DOI https://doi.org/10.1039/b810601k

Zn(II), Cd(II) and Pb(II) complexation with pyridinecarboxylate containing ligands

Autores Raquel Ferreirós-Martínez, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 5754 ata 5765)
DOI https://doi.org/10.1039/b808631a

The structure of the lanthanide aquo ions in solution as studied by 17O NMR spectroscopy and DFT calculations

Autores Kristina Djanashvili, C. Platas-Iglesias, Joop A. Peters
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 602 ata 607)
DOI https://doi.org/10.1039/b714801a

Electrochemical synthesis: a convenient method for the preparation of neutral metal complexes with a thiosemicarbazone ligand

Autores Manuel R. Bermejo, Ana M. González-Noya, M. Martínez, Rosa Pedrido, María J. Romero, M. Isabel Fernández, Marcelino Maneiro
Revista ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE Vol. 633 Núm. 5-6 (páxs. 807 ata 813)
DOI https://doi.org/10.1002/zaac.200700026

Myeloperoxidase-catalyzed taurine chlorination: initial versus equilibrium rate

Autores Daniel Ramos Rodríguez, Mª Victoria García Dopico, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, Paul G. Furtmüller, Christian Obinger
Revista ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS Vol. 466 (páxs. 221 ata 233)

Synthesis and crystal structure of manganese(II) complexes with high-denticity ligands derived from azacrowns

Autores Lea Vaiana, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Marta Mato-Iglesias, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 26 (páxs. 4141 ata 4146)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2007.05.038

Receptor versus Counterion: Capability of N,N'-Bis(2-aminobenzyl)-diazacrowns for Giving Endo- and/or Exocyclic Coordination of ZnII

Autores Lea Vaiana, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 13 (páxs. 1874 ata 1883)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200601012

Metal Ion Complementarity: Effect of the Ring-Size Variation on the Conformation and Stability of Lead(II) and Cadmium(II) Complexes with Pendant-Armed Crowns

Autores Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Vol. 15 (páxs. 2198 ata 2207)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200601220

Effect of Protonation and Interaction with Anions on a Lead(II) Complex with a Lateral Macrobicycle Containing a Phenol Schiff-Base Spacer

Autores David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 12 (páxs. 1635 ata 1643)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200601003

Seven-Coordination versus Six-Coordination in Divalent First-Row Transition Metal Complexes Derived from 1,10-Diaza-15-crown-5

Autores Lea Vaiana, Martín Regueiro-Figueroa, Marta Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 46 Núm. 20 (páxs. 8271 ata 8282)
DOI https://doi.org/10.1021/ic7008946

Synthesis of New Self-assembled PdII and PtII Rectangular Metallomacrocycles: A Comparative Study of their Inclusion Complexes

Autores Marcos Chas, Dolores Abella, Víctor Blanco, Elena Pía, Gerardo Blanco, Antonio Fernández, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José M. Quintela López
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Núm. 13 (páxs. 8572 ata 8582)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.200700575

Cyclodextrin effects on physical-chemical properties of novocaine

Autores Emilia Iglesias Martínez, I. Brandariz Lendoiro, Francisco José Penedo Blanco
Revista JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY Vol. 57 (páxs. 573 ata 576)

New neutral metal complexes from the 4-N-phenylthiosemicarbazone-2-pyridinecarboxaldehyde ligand - Cd-113 and Pb-207 NMR studies

Autores Manuel R. Bermejo, Ana M. González-Noya, M. Martínez, Rosa Pedrido, Marcelino Maneiro, M. Isabel Fernández, E. Gómez - Fórneas
Revista ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE Vol. 633 Núm. 11-12 (páxs. 1911 ata 1918)
DOI https://doi.org/10.1002/zaac.200700274

New self-assembled dinuclear Pd(II) and Pt(II) metallomacrocycles of a 4,4'-bipyridin-1-ium ligand with an inner cavity

Autores Marcos Chas, C. Platas-Iglesias, Carlos Peinador, José Mª Quintela
Revista TETRAHEDRON LETTERS Vol. 47 Núm. 18 (páxs. 3119 ata 3122)
DOI https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2006.02.146

Equilibrium constants of triethanolamine in major seawater salts

Autores I. Brandariz Lendoiro, Patricia Castro, María Montes Carro, Francisco José Penedo Blanco, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista MARINE CHEMISTRY Vol. 102 (páxs. 291 ata 299)

What anions do to N-H containing receptors

Autores Valeria Amendola, David Esteban, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli
Revista ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH Vol. 39 Núm. 5 (páxs. 343 ata 353)

{4-10-Bis[2-(2-oxidobenzylideneamino-k2N,O)benzyl]-1,7-dioxa-4,10-diazacyclododecane-k4O1,N4,O3,N10 ytterbium(III) perchlorate acetonitrile solvate

Autores Marina González-Lorenzo, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodriguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS (páxs. 360 ata 362)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270106023833

Inclusion complexation of novocaine by beta-cyclodextrin in aqueous solutions

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 71 (páxs. 4383 ata 4392)

A DFT study on the microscopic ionization of cysteine in water

Autores Moisés Canle López, Daniel Rodríguez Ramos, Juan Arturo Santaballa López
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS Vol. 417 (páxs. 28 ata 33)

Salting coefficient of triethanolamine in major seawater salts

Autores I. Brandariz Lendoiro
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 239 (páxs. 12 ata 15)

Pyridine- and Phosphonate-Containing Ligands for Stable Ln Complexation. Extremely Fast Water Exchange on the GdIII Chelates

Autores Edina Balogh, Marta Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, Éva Tóth, Kristina Djanashvili, Joop A. Peters, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 45 Núm. 21 (páxs. 8719 ata 8728)
DOI https://doi.org/10.1021/ic0604157

Lanthanide(III) Complexes with a Tetrapyridine Pendant-Armed Macrocyclic Ligand: 1H NMR Structural Determination in Solution, X-ray Diffraction and Density-Functional Theory Calculations

Autores M. del C. Fernández-Fernández, R. Bastida, A. Macías, P. Pérez-Lourido, C. Platas-Iglesias, L. Valencia
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 45 (páxs. 4484 ata 4496)
DOI https://doi.org/10.1021/ic0603508

Lone-Pair Activity in Lead(II) Complexes with Unsymmetrical Lariat Ethers

Autores David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Teresa Enríquez-Pérez, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 45 (páxs. 5407 ata 5416)
DOI https://doi.org/10.1021/ic060252m

Pyridine and phosphonate containing ligands for stable lanthanide complexation. An experimental and theoretical study to assess the solution structure

Autores Marta Mato-Iglesias, Edina Balogh, C. Platas-Iglesias, Eva Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez Blas
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 5404 ata 5415)
DOI https://doi.org/10.1039/b611544f

Some guidelines for the design of anion receptors

Autores Valeria Amendola, Marco Bonizzoni, David Esteban, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Félix Sancenón, Angelo Taglietti
Revista COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS Vol. 250 (páxs. 1451 ata 1470)

Extended planarity and pi delocalization in triazine-based derivatives

Autores Isabel Fernández-Pérez, Josep Oliva, José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS Vol. 426 (páxs. 290 ata 295)

Density Functional Study of the Hoffmann Elimination of (N-CI), Nmethylethanolamine in Gas Phase and in Aqueous Solution

Autores Daniel Rodríguez Ramos, Raquel Castillo, Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, Juan Andrés, Juan Arturo Santaballa López
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS Vol. 429 (páxs. 425 ata 429)

Ester hydrolysis and nitrosative deamination of novocaine in aqueous solutions

Autores Emilia Iglesias Martínez, I. Brandariz Lendoiro, Francisco José Penedo Blanco
Revista CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY Vol. 19 (páxs. 594 ata 600)

Tautomerization of 2-acetylcyclohexanone in assemblies of cationic surfactants

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 29 (páxs. 457 ata 464)

The highest water exchange rate ever measured for a Gd(III) chelate

Autores Marta Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, Kristina Djanashvili, Joop A. Peters, Éva Tóth, Edina Balogh, Robert N. Muller, Luce Vander Elst, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS (páxs. 4729 ata 4731)
DOI https://doi.org/10.1039/b508180g

Solvent effects versus concentration effects in determining rates of the base-catalysed keto-enol tautomerization

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 29 (páxs. 625 ata 632)

A Schiff-base lateral macrobicycle derived from 4,13-diaza-18-crown-6 in its protonated form

Autores Fernando Avecilla 1, David Esteban, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 61 Núm. 2 (páxs. 92 ata 94)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270104033657

Barium(II) thiocynate templating Schiff-base lateral macrobicycles derived from 1,10-diaza-15-crown-5

Autores David Esteban, C. Platas-Iglesias, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 24 (páxs. 289 ata 294)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2004.11.005

Why, on interaction of urea-based receptors with fluoride, beautiful colors develop

Autores David Esteban-Gómez, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 70 (páxs. 5717 ata 5720)

Electronic Structure Study of Seven-Coordinate First-Row Transition Metal Complexes Derived from 1,10-Diaza-15-crown-5: A Successful Marriage of Theory with Experiment

Autores C. Platas-Iglesias, Lea Vaiana, David Esteban-Gómez, Fernando Avecilla, José Antonio Real, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 9704 ata 9713)
DOI https://doi.org/10.1021/ic051119h

Inclusion complexes of beta-Cyclodextrin with keto-enol tautomers of 2-acetyl-1-tetralone. A comparative study

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY Vol. 52 (páxs. 55 ata 62)

A two chanel chemosensor for the optical detection of carboxylic acids, including cholic acid

Autores David Esteban, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Donatella Sacchi
Revista JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY Vol. 15 (páxs. 2670 ata 2675)

On the mechanism of TiO2-photocatalyzed degradation of aniline derivatives

Autores Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, E. Vulliet
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY Vol. 175 (páxs. 192 ata 200)

Structural and Photophysical Properties of Lanthanide(III) Complexes with a Novel Octadentate Iminophenolate Bibracchial Lariat Ether

Autores Marina González-Lorenzo, C. Platas-Iglesias, Fernando Avecilla, Stephen Faulkner, Simon J.A. Pope, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 4254 ata 4262)

Metal-enhanced H-bond donor tendencies of urea and thiourea toward anions: ditopic receptors for silver(I) salts

Autores Valeria Amendola, David Esteban-Gomez, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Enrico Monzani, Félix Sancenón
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 Núm. 24 (páxs. 8690 ata 8698)

Lead(II) Thiocyanate Complexes with Bibracchial Lariat Ethers: An X-ray and DFT Study

Autores C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Teresa Enríquez-Pérez, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 2224 ata 2233)
DOI https://doi.org/10.1021/ic048768y

Lateral Macrobicyclic Architectures: Toward New Lead(II) Sequestering Agents

Autores David Esteban Gómez, Raquel Ferreirós, Susana Fernández-Martínez, Fernando Avecilla, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 5428 ata 5436)
DOI https://doi.org/10.1021/ic0482032

Designing binuclear transition metal complexes: new example of the versatility of N, N'-bis(2-aminobenzyl)-4,13-diaza-18-crown-6

Autores Lea Vaiana, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Fernando Avecilla 1, Juan Modesto Clemente-Juan, José Antonio Real, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 2031 ata 2037)
DOI https://doi.org/10.1039/b503151f

Cyclodextrins in nitrosation Chemistry: new insights of the NO-transfer processes

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY Vol. 2 Núm. 3 (páxs. 237 ata 263)

On the low-lying excited states of sym-triazine-based herbicides

Autores Josep M. Oliva, M. Emilia D. G. Azenha, Hugh D. Burrows, Rita Coimbra, J. Serxio Seixas de Melo, Moisés Canle López, Isabel Fernández-Pérez, Juan Arturo Santaballa López, Luis Serrano Andrés
Revista CHEMPHYSCHEM Vol. 6 (páxs. 306 ata 314)

Mechanisms of direct and TiO2-photocatalysed UV degradation of Phenylurea herbicides

Autores Moisés Canle López, Isabel Fernández-Pérez, Santiago Rodríguez Gutiérrez, Juan Arturo Santaballa López, S. Steenken, Emmanuelle Vulliet
Revista CHEMPHYSCHEM Vol. 6 (páxs. 2064 ata 2074)

Anion induced urea deprotonation

Autores Massimo Boiocchi, Laura Del Boca, David Esteban, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Enrico Monzani
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 11 (páxs. 3097 ata 3104)

Urea vs. Thiourea in anión recognition

Autores David Esteban, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Enrico Monzani
Revista ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 3 (páxs. 1495 ata 1500)

Chiral receptors for phosphate ions

Autores Valeria Amendola, Massimo Boiocchi, David Esteban, Luigi Fabbrizzi, Enrico Monzani
Revista ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 3 (páxs. 2632 ata 2639)

Comparison of several calibration procedures for glass electrodes in proton concentration

Autores I. Brandariz Lendoiro, José Luis Barriada Pereira, María Teresa Vilariño Barreiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista MONATSHEFTE FUR CHEMIE Vol. 135 Núm. 12 (páxs. 1475 ata 1488)
DOI https://doi.org/10.1007/s00706-004-0239-x

Application of Organized Microstructures to Study keto-enol Equilibrium of. B-Dicarbonyl compounds

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista CURRENT ORGANIC CHEMISTRY Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 1 ata 24)

Diethyl 1-(4-fluorophenyl)-3-(2-furyl)-5-oxopyrrolidine-2,2-dicarboxylate 3-(2-furyl)-5-oxopyrrolidine-2, 2-dicarboxylate

Autores Jayanta Kumar Ray, Pranab Haldar, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, José Mahía
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS (páxs. 0 ata 0)

Developments in the mechanism of photodegradation of triazine-based pesticides

Autores Moisés Canle López, Isabel Fernández-Pérez, Juan Arturo Santaballa López
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 148 ata 155)

Nature of Urea-Fluoride Interactico: Incipient and Definitive Proton Transfer

Autores Massimo Boiocchi, Laura Del Boca, David Esteban, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Enrico Monzani
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 126 (páxs. 16507 ata 16514)

Kinetic and equilibrium study of the reaction of nitropusside and hydroxide ions: influence of ionic strength using Pitzer Model

Autores Mª Eugenia Rubín Carrero, Pilar Rodríguez Barro, I. Brandariz Lendoiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS Vol. 36 (páxs. 650 ata 660)

Base strengths of substituted tritylamines,N-Alkylanilines, and tribenzylamine in aqueous solution and the gas phase: steric effects upon solvation and resonance interactions

Autores Moisés Canle López, Ibrahim Demirtas, Antonio Freire Corbacho, Howard Maskill, Masaaki Mishima
Revista EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 2004 (páxs. 5031 ata 5039)

Lanthanide Chelates Containing Pyridine Units with Potential Applications as Contrast Agents in Magnetic Resonance Imaging

Autores C. Platas-Iglesias, Marta Mato-Iglesias, Kristina Djanashvili, Robert N. Muller, Luce Vander Elst, Joop A. Peters, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 10 (páxs. 3579 ata 3590)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.200306031

Spains Earth scientists and the oil spill

Autores Pablo Serret, Xosé Antón Alvarez Salgado, Antonio Bode, Moisés Canle López
Revista SCIENCE Vol. 299 (páxs. 511 ata 511)

On the Kinetics and energetics of one-electron oxidation of 1,3,5-traizines.

Autores M.E.D. Azenha, H.D. Burrows, Moisés Canle López, R. Coimbra, M.I. Fernández, Mª Victoria García Dopico, A.E. Rodrigues, Juan Arturo Santaballa López, S. Steenken
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. - (páxs. 112 ata 113)

A barium perchlorate complex with a lateral macrobicycle derived from 1,10-diaza-15-crown-5 containing a phenol Schiff base spacer

Autores Fernando Avecilla, David Esteban, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 59 (páxs. 93 ata 94)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270103002798

A barium perchlorate complex with a lateral macrobicycle derived from 4,13-diaza-18-crown-6 containing a pyridine Schiff base spacer

Autores Fernando Avecilla, David Esteban, Carlos Platas-Iglesias, Susana Fernández-Martínez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 59 Núm. 11 (páxs. 450 ata 451)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270103016901

[7,13-Bis(2-aminobenzyl)-1,4,10-trioxa-7,13-diazacyclopentadecan]diisothiocynatobarium(II)

Autores Fernando Avecilla 1, David Esteban, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 59 (páxs. 16 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270102021571

Synthesis and structural characterisation of lead(II) isothiocyanate complexes with receptors derived from 1,10-diaza-15-crown-5

Autores David Esteban, Fernando Avecilla, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 22 (páxs. 2709 ata 2717)

Tautomerization of 2-Acetylcyclohexanone.1. Characterization of Keto-Enol/Enolate Equilibria and Reaction Rates in Water.

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 68 Núm. 7 (páxs. 2680 ata 2688)

Nitrosation of 2-Acetylcyclohexanone.2. Reaction in Water in the Absence and Presence of Cyclodextrins.

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 68 Núm. 7 (páxs. 2689 ata 2697)

Kinetic and mechanistic aspects of the direct photodegradation of atrazine, atraton, ametryn and 2-hydroxyatrazine by 254 nm light in aqueous solution

Autores M. E. D. G. Azenha, H. D. Burrows, M. Canle L., R. Coimbra, M. I. Fernández, M. V. García, M. A. Peiteado, J.A. Santaballa
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 16 Núm. 8 (páxs. 498 ata 503)
DOI https://doi.org/10.1002/poc.624

A Schiff-Base Bibracchial Lariat Ether Forming a Cryptand-like Cavity for Lanthanide Ions

Autores Marina González-Lorenzo, C. Platas-Iglesias, Fernando Avecilla 1, Carlos F. G. C. Geraldes, Daniel Imbert, Jean-Claude G. Bünzli, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 42 Núm. 21 (páxs. 6946 ata 6954)
DOI https://doi.org/10.1021/ic034024t

Templating Schiff-base Lateral Macrobicycles: An Experimental and Theoretical Structural Study of the Intermediates

Autores Carlos Platas-Iglesias, David Esteban, Vicente Ojea, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 42 Núm. 14 (páxs. 4299 ata 4307)
DOI https://doi.org/10.1021/ic034266t

Taurine chlorination by myeloperoxidase/H2O2/Cl- system: a kinetic steady-state study

Autores DANIEL RODRÍGUEZ RAMOS, MOISÉS L. CANLE, MARÍA V. GARCÍA, JUAN A. SANTABALLA, CHRISTIAN OBINGER
Revista CHEMICKE LISTY Vol. 97 (páxs. 496 ata 496)

Stability, structure and dynamics of cationic lanthanide(III) complexes of N,N'-bis(propylamide)ethylenediamine-N,N'-diacetic acid

Autores C. Platas-Iglesias, Daniele M. Corsi, Luce Vander Elst, Robert N. Muller, Daniel Imbert, Jean-Claude G. Bünzli, Eva Tóth, Thomas Maschmeyer, Joop A. Peters
Revista JOURNAL OF CHEMISTRY SOCIETY, DALTON TRANS Vol. - Núm. 4 (páxs. 727 ata 737)

3,3-bis(2-furylmethyl)-2-methyl-4-oxocyclohex-1-ene-1-1carboxylic acid

Autores Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, José Mahía
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE Vol. 59 (páxs. 1141 ata 1142)

2-(2-Furylmethyl)-1-methyl-3-oxocyclohexanecarboxylic acid

Autores Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, José Mahía
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE Vol. 59 (páxs. 1050 ata 1052)

14-n-Butyldibenz[a,h]acridine

Autores Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, José Mahía, Jayanta Kumar Ray, Bidhan Chandra Roy, Dipanjan Pan
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE Vol. 59 (páxs. 514 ata 516)

Understanding the mechanism of base-assisted decomposition of (N-halo),N-alkylalcoholamines

Autores José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, Daniel Rodríguez Ramos, Juan Arturo Santaballa López
Revista Organic & Biomolecular Chemistry Vol. 1 (páxs. 4323 ata 4328)

On the kinetics and energetics of one-electron oxidation of 1,3,5-triazines

Autores M. E. D. G. Azenha, H. D. Burrows, M. Canle L., R. Coimbra, M. I. Fernández, M. V. García, A.E. Rodrígues, J.A. Santaballa, S. Steenken
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS (páxs. 112 ata 113)
DOI https://doi.org/10.1039/b210119j

Keto-enol/enolate equilibria in the 2-acetylcyclohexanone system: An unusual reaction mechanism in enol nitrosation

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 26 Núm. 10 (páxs. 1352 ata 1359)

Structural characterisation, EPR and magnetic properties of f-f and f-d lanthanide (III) phenolic cryptates

Autores Fernando Avecilla 1, C. Platas-Iglesias, Raquel Rodríguez-Cortiñas, Geoffroy Guillemot, Jean-Claude G. Bünzli, Carlos D. Brondino, Carlos F. G. C. Geraldes, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista JOURNAL OF CHEMISTRY SOCIETY, DALTON TRANS Núm. - (páxs. 4658 ata 4665)
DOI https://doi.org/10.1039/b206615g

Reaction pathways and mechanisms of photodegradation of pesticides (invited rewiew with 295 references)

Autores Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, S. Steenken, H.D. Burrows
Revista JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY. B, BIOLOGY Vol. 67 Núm. - (páxs. 71 ata 108)

Structural and photophysical Propierties of Heterobimetalic 4f-Zn Iminophenolate Cryptates

Autores Raquel Rodríguez-Cortiñas, Fernando Avecilla, C. Platas-Iglesias, Daniel Imbert, Jean-Claude G. Bünzli, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 41 Núm. - (páxs. 5336 ata 5349)

Lead(II) Complexes with Macrocyclic Receptors Derived from 4,13-Diaza-18-crown-6

Autores David Esteban, Fernando Avecilla 1, C. Platas-Iglesias, José Mahía, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 41 Núm. 17 (páxs. 4337 ata 4347)
DOI https://doi.org/10.1021/ic0255095

Mechanisms of Hydrolysis and nitrosation reactions of alkyl nitrites in various media

Autores Emilia Iglesias Martínez, Julio Casado
Revista INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 37 ata 74)

Zeolite GdNaY Nanoparticles with Very High Relaxivity for Application as Contrast Agents in Magnetic Resonance Imaging

Autores Carlos Platas Iglesias, Luce Van der Elst, Zhou Wuzong, Robert N. Muller, CFGC Geraldes, Thomas Maschmeyer, Joop A. Peters
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 8 Núm. 22 (páxs. 5121 ata 5131)

A joint theoriacal and Kinetic investigation on the fragmentation of (N-halo)-2-amino cycloalkanecarboxylates

Autores Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, J. Queralt, J. Andrés, H. Cobas, J.R. Sambrano
Revista CHEMICAL PHYSICS Vol. 280 Núm. - (páxs. 1 ata 14)

A B3LYP/6-31G** study on the chlorination of ammonia by hypochlorous acid

Autores J. Andrés, M. Canle L., M. V. García, L.F. Rodríguez Vázquez, J.A. Santaballa
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS Vol. 342 (páxs. 405 ata 410)

Salting coefficients of carboxylic acids in various saline media

Autores José Luis Barriada Pereira, Manuel Esteban Sastre De Vicente, I. Brandariz Lendoiro
Revista ANNALI DI CHIMICA Vol. 91 Núm. 9-10 (páxs. 615 ata 625)

Reliable pKw values from potentiometric titrations: The striking effect of the titration final added volume

Autores María Teresa Vilariño Barreiro, José Luis Barriada Pereira, Manuel Esteban Sastre De Vicente, I Brandariz
Revista ANNALI DI CHIMICA Vol. 91 Núm. 9-10 (páxs. 605 ata 614)

Microalgal bioassays as a test of pesticide photodegradation efficiency in water

Autores Carmen Riobbo Blanco, Mª Dolores Franqueira López, Moisés Canle López, María Concepción Herrero López, Ángeles Cid Blanco
Revista BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY Vol. 67 Núm. 2 (páxs. 233 ata 238)
DOI https://doi.org/10.1007/s00128-001-0115-x

Determination of paramagnetic lanthanide(III) concentrations from bulk magnetic susceptibility shifts in NMR spectra.

Autores Daniele M. Corsi, C. Platas-Iglesias, Herman Van Bekkum, Joop A. Peters
Revista MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY Vol. 39 Núm. - (páxs. 723 ata 726)
DOI https://doi.org/10.1002/mrc.922

Dissolved and particulate organic nitrogen in shel waters of N Spain during spring.

Autores Moisés Canle López, N. González, M. Varela, Antonio Bode Riesta
Revista MARINE ECOLOGY Vol. 214 Núm. - (páxs. 43 ata 54)

Intracellular Oxidation of Dipeptides. Base-Promoted Elimination from N-Halodipeptides to 2-[N-Alkyl-N-(2-N-alkylimino-2-alkyl-ethanoyl)amino]-2,2-dialkylethanoic Acids

Autores X. L. Armesto, M. Canle L., M. I. Fernández, M. V. García, Rodríguez, S., J.A. Santaballa
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 66 (páxs. 5692 ata 5700)
DOI https://doi.org/10.1021/jo001336u

Intracellular Oxidation of Dipeptides: Base-promoted Elimination from (N-Halo)-dipeptides to 2-(2-alkylinylimino-alkylinylamino]-carboxylic acids.

Autores José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, M.I. Fernández, M.V. García, Rodríguez, S.
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 66 Núm. - (páxs. 5692 ata 5700)

Lanthanide triple-stranded helical complexes with a substituted 2,6-pyridinedicarboxylate

Autores Carlos Platas-Iglesias, Claude Piguet, Nicolas André, Jean-Claude G. Bünzli
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS (páxs. 3084 ata 3091)
DOI https://doi.org/10.1039/b104448f

Intracellular oxidation of dipeptides. Very fast halogenation of the amino-terminal residue

Autores Xosé Luis Armesto, Moisés Canle L., M. Isabel Fernández, M. Victoria García, Santiago Rodríguez, J. Arturo Santaballa
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 2 Vol. 2 (páxs. 608 ata 612)
DOI https://doi.org/10.1039/b007208g

Substituent Effects Upon Rates and Deamination and Base Strengths of Substituent N-trtylamines.

Autores Moisés Canle López, I. Demirtas, Howard Maskill
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 2 Núm. - (páxs. 1748 ata 1752)

N-Tritylhydroxylamines: preparations, structures, base strengths, and reactions with nitrous acid and perchloric acid.

Autores Moisés Canle López, W Clegg, I. Demirtas, Mark R.J. Elsegood, J. Haider, Howard Maskill, P. Miatt
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 2 Núm. - (páxs. 1742 ata 1747)

Intracellular Oxidation of Dipeptides. Very Fast Halogenation of the Amino-Terminal Residue.

Autores José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, M.I. Fernández, M.V. García, Rodríguez, S.
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 2 Núm. - (páxs. 608 ata 612)

Cationic Micelles Induced Nitrosation of 1, 1, 1-trifluoro-3-(2-thenoyl) acetone in Mild Acid Medium: Reactivity of the Enolate.

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista LANGMUIR Vol. 17 Núm. 22 (páxs. 6871 ata 6880)

Copper (II) complexes with bibracchial lariat ethers: from mono- to binuclear structures.

Autores Covadonga Rodríguez-Infante, David Esteban, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, José Mahía, Anjos L. Macedo, Carlos F. G. C. Geraldes
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 317 Núm. - (páxs. 190 ata 198)

A Schiff-base bibracchial lariat ether a selective receptor for lanthanide(III) ions.

Autores Carlos Platas, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Adolfo Rodríguez, H. Adams
Revista Journal of Chemical Society, Dalton Transactions Núm. - (páxs. 1699 ata 1705)
DOI https://doi.org/10.1039/b100872m

Ethyl Cyclohexanone-2-carboxylate in Aqueous Micellar Solutions. 2. Enol Nitrosation in Anionic and Cationic Micelles.

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 105 Núm. 42 (páxs. 10295 ata 10302)

Ethyl Cyclohexanone-2-carboxylate in Aqueous Micellar Solutions. 1. Ester Hydrolysis in Cationic and Nonionic Micelles.

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 105 Núm. 42 (páxs. 10287 ata 10294)

Comparison of different methods for structural analysis of lanthanide-induced NMR shifts: a case of lanthanide(III) cryptates.

Autores Carlos F. G. C. Geraldes, Shanrong Zhang, C. Platas, T. Rodriguez-Blas, A. de Blas, A.D. Sherry
Revista JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS Vol. 323-324 Núm. - (páxs. 824 ata 827)

pH standardization of 0.05 mol·kg-1 tetraoxalate buffer: Application of the Pitzer formalism

Autores José Luis Barriada Pereira, I. Brandariz Lendoiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Ritu Kataky, Arthur K. Covington
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 46 Núm. 5 (páxs. 1292 ata 1296)
DOI https://doi.org/10.1021/je010052j

First stages of photodegradation of the urea herbicides fenuron, monuron and diuron.

Autores Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, Silvia Rodríguez, L. F. Rodríguez, Steen Steenken
Revista JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE Vol. 565 Núm. - (páxs. 133 ata 238)

A B3LYP/6-31G** Study on the Chlorination of Ammonia by Hypochlorous Acid.

Autores Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, J. Andrés, M.V. García, Luís Fermín Rodrìguez Vázquez
Revista CHEMICAL PHYSICS LETTERS Vol. 342 Núm. - (páxs. 405 ata 410)

Estimating the change in liquid junction potential on glass electrodes

Autores Isabel Brandariz, José L. Barriada, Carlos Taboada-Pan, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista ELECTROANALYSIS Vol. 13 Núm. 13 (páxs. 1110 ata 1114)
DOI https://doi.org/10.1007/s00706-004-0239-x

The salting coefficient and size of alkylamines in saline media at different temperatures: estimation from Pitzer equations and the mean spherical approximation

Autores C. Taboada-Pan, I. Brandariz, J.L. Barriada, T. Vilariño, M.E. Sastre de Vicente
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 180 Núm. 1-2 (páxs. 313 ata 325)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(01)00358-2

Photo-and Radiation Chemical Formation and Electrophilic and Electron Transfer Reactivities of Enolether Radical Cations in Aqueous Solution.

Autores Moisés Canle López, K. Bernhard, J. Geimer, J. Reynisson, D. Beckert, R. Gleiter, S. Steenken
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 7 Núm. 21 (páxs. 4640 ata 4650)

Relationship between Humidity, Temperature and Biological Pollution in Domestic Buildings in A Coruña( Spain)

Autores Álvaro Baaliña Ínsua, Evaristo Rodríguez Suárez, Juan Arturo Santaballa López, Manuel Molina Martos, José Enrique Torres Vaamonde, Covadonga R. Infante
Revista PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON MARITIME TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND RESEARCH Vol. 1 Núm. - (páxs. 353 ata 358)

A simple correlation between points with activity coefficient unity for 1:1 electrolytes at 298 K

Autores T. Vilariño, J.L. Barriada, Manuel E. Sastre de Vicente, I. Brandariz
Revista PORTUGALIAE ELECTROCHIMICA ACTA Vol. 18 Núm. 3-4 (páxs. 181 ata 193)
DOI https://doi.org/10.4152/pea.200003181

Study of Pollutant Separation Systems for Combustion Gases. Marine Applications

Autores Álvaro Baaliña Ínsua, Evaristo Rodríguez Suárez, Antonio Vázquez Martínez, Gabriel Carreras Orfila, Juan Arturo Santaballa López
Revista PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON MARITIME TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND RESEARCH Vol. 1 Núm. - (páxs. 495 ata 504)

Optimization of Pollutant Separation Processes in Combustion Gases as regards the Inertization of Tanks and the Marine Environment

Autores Juan Arturo Santaballa López, Gabriel Carreras Orfila, Antonio Vázquez Martínez, Evaristo Rodríguez Suárez, Álvaro Baaliña Ínsua
Revista PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON MARITIME TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND RESEARCH Vol. 1 Núm. - (páxs. 487 ata 494)

First Steps in the Oxidation of Sulfur-Containing Amino Acids by Hypohalogenation: Very Fast Generation of Intermediate Sulfenyl Halides and Halosulfonium Cations

Autores José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, Juan Arturo Santaballa López
Revista TETRAHEDRON Vol. 56 Núm. - (páxs. 1103 ata 1109)

First Steps in the Oxidation of Sulfur-Containing Amino Acids by Hypohalogenation: Very Fast Generation of Intermediate Sulfenyl Halides and Halosulfonium Cations

Autores X.L. Armesto, M. Canle L., M. I. Fernández, M. V. García, J.A. Santaballa
Revista TETRAHEDRON Vol. 56 (páxs. 1103 ata 1109)
DOI https://doi.org/10.1016/s0040-4020(99)01066-2

Differences in the activity of neutral and ionized beta-cyclodextrin on the nitrosation of amines by phenylpropyl nitrites

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 24 Núm. 12 (páxs. 1025 ata 1035)

Indoor/Outdoor Humidity in Mild Climate Domestic Buildings in A Coruña (Spain)

Autores Álvaro Baaliña Ínsua, Evaristo Rodriguez S., Manuel Molina, Antonio Vázquez, Covadonga R Infante, Luis Castellanos, Juan Arturo Santaballa López
Revista PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON MARITIME TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND RESEARCH Vol. 2 Núm. - (páxs. 119 ata 124)

Ester Hydrolysis and Enol Nitrosation Reactions of Ethyl Cyclohexanone-2-carboxilate inhibited by beta-Cyclodextrin

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 65 Núm. 20 (páxs. 6583 ata 6594)

Preparations, X-ray crystal structure determinations, and base strength measurements of substituted tritylamines

Autores Moisés Canle López, I. Demirtas, Mark R.J. Elsegood, Howard Maskill
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 2 Núm. - (páxs. 85 ata 92)

Behavior of 1,1,1-trifluoracetylacetone and 1,1,1-Trifluor-3-(2-thenoyl)acetone in Aqueous Micellar Solutions of the Cationic Surfactants Tetradecyltrimethylammonium Bromide and Tetradecyl trimethylammonium chloride

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista LANGMUIR Vol. 16 Núm. 22 (páxs. 8438 ata 8446)

Effect of a halogenide substituent on the stability and photophysical properties of lanthanide triple-stranded helicates with ditopic ligands derived from bis(benzimidazolyl)pyridine

Autores Carlos Platas Iglesias, Mourad Elhabiri, Marcel Hollenstein, Jean-Claude G. Bünzli, Claude Piguet
Revista Journal of Chemical Society, Dalton Transactions Núm. - (páxs. 2031 ata 2043)
DOI https://doi.org/10.1039/b001818j

Mono- and bimetallic lanthanide(III) phenolic cryptates obtained by template reaction: solid state structure, photophysical properties and relaxivity

Autores Carlos Platas, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos F. G. C. Geraldes, Éva Tóth, André E. Merbach, Jean-Claude G. Bünzli
Revista Journal of Chemical Society, Dalton Transactions Núm. - (páxs. 611 ata 618)
DOI https://doi.org/10.1039/a906675f

Acid-base equilibria of monocarboxylic acids in various saline media: Analysis of data using Pitzer equations

Autores José L. Barriada, Isabel Brandariz, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 45 Núm. 6 (páxs. 1173 ata 1178)
DOI https://doi.org/10.1021/je000150p

Cadmium( II) and Lead( II) complexes with novel macrocyclic receptors derived from 1,10-diaza-15-crown-5

Autores David Esteban, Daniel Bañobre, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Adolfo Rodríguez, David E. Fenton, Harry Adams, José Mahía
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. - (páxs. 1445 ata 1456)

The Annals of the Marie-Curie Fellows Association: a tool to expand MCF's research

Autores Moisés Canle López, Marco Valentini
Revista MCFA NEWSLETTER Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 6 ata 6)

The fate of dissolved oxygen in natural water

Autores Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López
Revista EDUCATION AND TRAINING IN MENTAL RETARDATION AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES Vol. 36 Núm. 6 (páxs. 162 ata 164)

Bromination of benzoylacetone in cationic micelles. A strong inhibition effect

Autores Emilia Iglesias Martínez, Ana Domínguez López
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 23 Núm. 8 (páxs. 851 ata 855)

Kinetic vestigations of the interactions between sodium dodecyl sulfate and the nonionic surfactants CmEn. Electrical conductivity and fluorescence probe measurements

Autores Emilia Iglesias Martínez, Luis Montenegro Pérez
Revista PCCP PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Vol. 1 Núm. 8 (páxs. 4865 ata 4874)

1H NMR in Solution and Solid State Structural Study of Lanthanide(III) Cryptates

Autores C. Platas, Fernando Avecilla, A. de Blas, C.F.G.C. Geraldes, T. Rodríguez-Blas, H. Adams, J. Mahía
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 38 Núm. - (páxs. 3190 ata 3199)
DOI https://doi.org/10.1021/ic981314e

Barium Templating Schiff-Base Lateral Macrobicycles

Autores David Esteban, Daniel Bañobre, Rufina Bastida, Andrés de Blas, Alejandro Macías, Adolfo Rodríguez, Teresa Rodríguez-Blas, David E. Fenton, Harry Adams, José Mahía
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 38 Núm. - (páxs. 1937 ata 1944)

Effects of b-cyclodextrin on the Keto-Enol equilibrium of benzoylacetone and on enol reactivity

Autores Emilia Iglesias Martínez, Vicente Ojea Cao, Luis García Río, J.Ramón Leis
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 64 Núm. 11 (páxs. 3954 ata 3963)

Proton NMR, Luminiscence and Electrochemical Study of 18-Membered Schiff-base Macrocyclic Lanthanum(III) Complexes

Autores Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Mª Teresa Rodríguez Blas, Andrés Manuel de Blas Varela, Jean-Claude G. Bünzli
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS Núm. - (páxs. 1763 ata 1771)

An analysis of the morphology of pK versus ionic strength curves for simple equilibria: protonation of L-leucine in NaCl as an example

Autores María Teresa Vilariño Barreiro, I. Brandariz Lendoiro, José Luis Barriada Pereira, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Sarah Fiol
Revista AFINIDAD Vol. 56 Núm. 482 (páxs. 232 ata 236)

Oceanography of the Gulf of Artabro( Northwestern Iberian Peninsula) in early spring: general patterns

Autores Moisés Canle López, Ricardo Prego, Manuel Varela, A. Bode, Jorge Lorenzo, Rosario Carballo Jueguen
Revista BOLETIN DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 73 ata 79)

The Templatet Synthesis and X-Ray Crystal Structure of the First Dinuclear Lanthanide(III) Iminophenolate Cryptate

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Rufina Bastida, David E. Fenton, José Mahía, Alejandro Macías, Carlos Platas Iglesias, Adolfo Rodríguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Núm. - (páxs. 125 ata 126)

Photo and Radiation-Chemical Generation and Thermodynamic Properties of the Aminium and Aminyl Radicals Derived from N-Phenyl-Glycine and (N-Chloro,N-Phenyl)-Glycine in Aqueous Solution Evidence for a New Photoionization Mechanism for Aromatic Amines

Autores Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, Steen Steenken
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 5 Núm. - (páxs. 1192 ata 1201)

Solvent Isotope effects in the Oxidation of Dipeptides by Aqueous Chlorine

Autores José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, Juan Arturo Santaballa López
Revista CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY-REVUE CANADIENNE DE CHIMIE Vol. 77 Núm. 5 (páxs. 997 ata 1004)

Effect of Ionic Strength on the Formal Potential of the Glass Electrode in Various Saline Media

Autores Isabel Brandariz, Teresa Vilariño, Pablo Alonso, Roberto Herrero, Sarah Fiol, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista TALANTA Vol. 46 Núm. 6 (páxs. 1469 ata 1477)

Aqueous chemistry of N-Halo-Compounds

Autores José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, Juan Arturo Santaballa López
Revista CHEMICAL SOCIETY REVIEWS Vol. 27 Núm. - (páxs. 453 ata 460)

Cyclodextrin Catalysis in the Basic hydrolysis af Alkyl Nitrites

Autores Emilia Iglesias Martínez, Aurora Fernández
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 2 Núm. - (páxs. 1691 ata 1699)

Nitrosation Reactions and Nitroscompounds in Microheterogeneous Media

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista LANGMUIR Vol. 1 Núm. - (páxs. 403 ata 438)

Micellar effects on the ionics redox reaction BrO3/Br in Acid Medium

Autores Emilia Iglesias Martínez, Ana Domínguez
Revista LANGMUIR Vol. 14 Núm. 10 (páxs. 2677 ata 2683)

Micellar Catalysis in the Nitrosation of Benzoylacetone in an Acid Medium

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista LANGMUIR Vol. 14 Núm. 20 (páxs. 5764 ata 5774)

Complexes of lanthanide (III) ions with 18-membered Schiff-base macrocycles

Autores Carlos Platas, Rufina Bastida, Andrés de Blas, David E. Fenton, Alejandro Macías, Adolfo Rodríguez, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 17 Núm. 10 (páxs. 1759 ata 1765)

Application of the Mean Spherical Approximation to the Study of Ionic Strength Effects on Acid-Base Equilibria.

Autores Manuel Esteban Sastre De Vicente, María Teresa Vilariño Barreiro, I. Brandariz Lendoiro
Revista RECENT RESEARCH DEVELOPMENT IN PHYSICAL CHEMISTRY Vol. 2 Núm. - (páxs. 489 ata 500)

Oxidation of aliphatic amines by aqueous chlorine

Autores L. Abia, José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, Juan Arturo Santaballa López
Revista TETRAHEDRON Vol. 54 Núm. - (páxs. 521 ata 530)

Acid-base equilibrium constants for glycine in NaClO4, KCl, and KBr at 298 K. Dependence on ionic strength

Autores P. Alonso, José Luis Barriada Pereira, Pilar Rodríguez Barro, I. Brandariz Lendoiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 43 Núm. 5 (páxs. 876 ata 879)
DOI https://doi.org/10.1021/je9800407

Effect of ionic Strenght on the Kinetics of the oxidation of Ascorbic Acid by Hexacyanoferrate (III) .Comparison between Specific Interaction Theories and the Mean Spherical Approximation.

Autores María Teresa Vilariño Barreiro, P. Alonso, José Luis Armesto Barbeito, Pilar Rodríguez Barro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH. SYNOPSES Núm. - (páxs. 558 ata 559)

Cyclodextrins as Enzyme models in nitrosation and in Acid-Base-catalysed Reactions of Alkyl Nitrites

Autores Emilia Iglesias Martínez
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 120 Núm. - (páxs. 13057 ata 13069)

Trend and energetics of pK* vs. ionic strength for o- chlorobenzoic, m-nitrobenzoic and benzoic acids in aqueous KNO3 solutions at 298 K

Autores José Luis Barriada Pereira, I. Brandariz Lendoiro, José Luis Armesto Barbeito, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS Vol. 94 Núm. 20 (páxs. 3093 ata 3096)
DOI https://doi.org/10.1039/a806180g

Study of the Effect of the Ionic Strength on the Second Protonation Equilibrium of Simple Aminoacids by Use of a Quasi-Lattice Model

Autores José Luis Armesto Barbeito, I. Brandariz Lendoiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente, María Teresa Vilariño Barreiro, S. Fiol
Revista Z. PHYS. CHEM. (MUNICH) Vol. 199 Núm. - (páxs. 69 ata 76)

One-Pot Synthesis of Lanthanide and Yttrium Cryptates containing Pyridine Units

Autores Fernando Avecilla, Rufina Bastida, Andrés de Blas, Eugenia Carrera, David E. Fenton, Alejandro Macías, C. Platas, Adolfo Rodríguez, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES Vol. 52b (páxs. 1273 ata 1277)

Substituent effects in deamination reactions of triarylmethylamines

Autores Moisés Canle López, J. Crugeiras, I. Demirtas, H. Maskill, E. Stix
Revista ORGANIC REACTIVITY Vol. 104 Núm. - (páxs. 71 ata 74)

Condiciones físicoquímicas durante un ciclo anual en la plataforma continental de A Coruña

Autores R. Carballo, N. González, Moisés Canle López
Revista SEMINARIOS DE QUÍMICA MARINA Vol. 6 Núm. - (páxs. 1 ata 12)

Evidence for an intramolecular elimination mechanism in the aqueous decomposition of (N-Cl)-alcoholamines

Autores X.L. Armesto, M. Canle L., P. Carretero, M. V. García, J.A. Santaballa
Revista TETRAHEDRON Vol. 53 Núm. 7 (páxs. 2565 ata 2572)

Evidence for the Intermediacy of N-(2-Imino, 1-Oxo-Propyl)-Glycine in the Base-Catalyzed Decomposition of N-halo-Dipeptides

Autores X.L. Armesto, M. Canle L., M. V. García, J.A. Santaballa
Revista TETRAHEDRON Vol. 53 Núm. 37 (páxs. 12615 ata 12620)

Evidence for the intermediacy of N-(1-axometino-carbonyl)-amino acids in the base-catalyzed decomposition of N-halo-dipeptides.

Autores José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López
Revista TETRAHEDRON Vol. 53 Núm. - (páxs. 1261 ata 1262)

Evidence for an intramolecular elimination mechanism in the aqueous decomposition of (N-Cl)-alcoholamines

Autores Juan Arturo Santaballa López, Moisés Canle López, Pablo Carretero Seijas, José Luis Armesto Barbeito, M.V. García
Revista TETRAHEDRON Vol. 53 Núm. 7 (páxs. 2565 ata 2565)

Effect of Ionic Strength on the Protonation Equilibrium of Various Aminoacids by Using the Mean Spherical Approximation

Autores I. Brandariz Lendoiro, José Luis Armesto Barbeito, Manuel Esteban Sastre De Vicente, María Teresa Vilariño Barreiro
Revista J. CHEMI. SOC. FARADAY TRANS. II Vol. 93 Núm. 3 (páxs. 413 ata 417)

Determination of critical micelle concentration of some surfactants: using three different techniques

Autores Emilia Iglesias Martínez, Aurora Fernández López, Ana Domínguez López, Luis Montenegro Pérez
Revista JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Acid-Base Equilibria of Cysteine in Artificial Sea Water: Effect of Ionic Strength on the Basis of Specific Interaction Theory.

Autores María Teresa Vilariño Barreiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Roberto Herrero Rodríguez, I. Brandariz Lendoiro, S. Fiol
Revista JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH. SYNOPSES Vol. - Núm. - (páxs. 222 ata 223)

Changes in the transition state of azometine-forming AXHDHDN reactions

Autores X.L. Armesto, M. Canle L., M. V. García, I. Fernández, Rodríguez, S., M. Losada, J.A. Santaballa
Revista CHIMIA Vol. 51 Núm. 7 (páxs. 498 ata 498)

Changes in the transition state of azometine-forming AXHDHDN reactions

Autores X.L. Armesto, M. Canle L., M.V. García, I. Fernández, Rodríguez, S., M. Losada, J.A. Santaballa
Revista CHIMIA Vol. 51 Núm. 7 (páxs. 498 ata 498)

Changes in the trasition state of azomethine-forming AXHDHDN reactions

Autores Juan Arturo Santaballa López, Moisés Canle López, José Luis Armesto Barbeito, I. Fernández, Rodríguez, S.
Revista CHIMIA Vol. 7 Núm. 51 (páxs. 498 ata 498)

Prediction of the acidity of effluent from fluegas scrubbers using seawater

Autores Álvaro Baaliña Ínsua, Evaristo Rodríguez Suárez, Juan Arturo Santaballa López, Alberto Arce Arce
Revista ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Vol. 18 Núm. - (páxs. 545 ata 550)

Seasonal Variations of Nutrients, Seston and Phutoplantkton, and Upwelling of La Coruña (NW Spain)

Autores Moisés Canle López
Revista ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE Vol. 44 Núm. - (páxs. 767 ata 778)

Rate and equilibrium constants for oxazolidine and thiazolidine ring-opening reactions

Autores Moisés Canle López, A. Lawley, E. McManus, R.A. More O'Ferrall
Revista PURE AND APPLIED CHEMISTRY Vol. 4 Núm. 68 (páxs. 813 ata 818)

The ria de La Coruña is hidrologically a ria?

Autores Moisés Canle López, M. Varela, R. Prego, J. Lorenzo
Revista GAIA Vol. 9 Núm. 9 (páxs. 3 ata 5)

Is the Chlorination of Amino Compounds Diffusion Controlled Electronic Conference on Trends in Organic Chemistry (ECTOC-1)

Autores José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López
Revista THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY PULICATIONS Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Unimolecular decomposition of the anionic form of N-Chloro-Glycine. A theorical study.

Autores Juan Arturo Santaballa López, Moisés Canle López, J. Andrés, V.S. Queralt, V.S. Safont
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY Vol. - Núm. 100 (páxs. 3561 ata 3568)

Concerted base-promoted elimination in the decomposition of N-halo amino acids

Autores X. L. ARMESTO, M. CANLE L., M. V. GARCÍA, M. LOSADA, J. A. SANTABALLA
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. 9 (páxs. 552 ata 560)

Concerted Base-Promoted Elimination in the Decomposition of N-Halo Amino Acids

Autores José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. - Núm. 9 (páxs. 552 ata 560)

A theoretical study of substituent effects in the unimolecular decomposition of N-Cl.aminoacid anions. Analysis of transition structure and molecular reaction mechanism

Autores Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, J. Andrés, V.S. Queralt, M. Safont
Revista JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY Vol. - Núm. 9 (páxs. 371 ata 380)

Imbalance of Rates and Equilibria in Thiazolidine Ring-Opening Reactions.

Autores Moisés Canle López, A. Lawley, E. McManus, R.A. More O'Ferrall
Revista ACTUALIDADES DE FÍSICO-QÚIMICA ORGÁNICA BRASILEIRA Vol. - Núm. - (páxs. 1 ata 22)

Byproducts of the aqueous halogenation of amino derivatives

Autores Ll. Abia, X.L. Armesto, M. Canle L., M.V. García, M. Losada, J.A. Santaballa
Revista BULLETIN DES SOCIÉTÉS CHIMIQUES BELGES Vol. 105 Núm. 6 (páxs. 349 ata 353)

Byproducts of wtare halogenation

Autores José Luis Armesto Barbeito, Moisés Canle López, María Dolores Losada Otero, Juan Arturo Santaballa López, L. Abia, M.V. García
Revista BULLETIN DES SOCIÉTÉS CHIMIQUES BELGES Vol. 6 Núm. 105 (páxs. 349 ata 353)

Acidity effluent from inert gas systems using seawater scrubbing

Autores Juan Arturo Santaballa López, Álvaro Baaliña Ínsua
Revista ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Vol. - Núm. 17 (páxs. 331 ata 335)

Halogen-induced aqueous oxidation of (L)-isoleucine

Autores Xosé Luis Armesto, Moisés Canle L., María Victoria García, Manuel Losada, JA Santaballa
Revista BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE Vol. 132 (páxs. 1061 ata 1068)

Alkoxide-Promoted Decomposition of N-Halo-a-Amino Acids in Aqueous Medium

Autores X.L. Armesto, M. Canle L., M.V. García, M. Losada, P. Rodríguez, J.A. Santaballa
Revista TETRAHEDRON Vol. 50 Núm. 7 (páxs. 2265 ata 2276)

Chlorination of Dipeptides by Hypochlorous Acid in Aqueous Solution

Autores XOSÉ LUIS ARMESTO, MOISÉS CANLE LÓPEZ, MARÍA VICTORIA GARCÍA, MANUEL LOSADA, JUAN ARTURO SANTABALLA
Revista GAZZETTA CHIMICA ITALIANA Vol. 124 (páxs. 519 ata 523)

Acid-base equilibria and decomposition of secondary (N-Cl)-alfa-amino acids

Autores X.L. Armesto, Moisés Canle L., A. M. Gamper, M. Losada, J. A. SANTABALLA
Revista TETRAHEDRON Vol. 50 Núm. 35 (páxs. 10509 ata 10520)
DOI https://doi.org/10.1016/s0040-4020(01)89591-0

Alkoxide promoted decomposition of N-halo-alfa-amino acids in aqueous medium

Autores X.L. Armesto, M. Canle L., M. V. García, M. Losada, P. Rodríguez, J.A. Santaballa
Revista TETRAHEDRON Vol. 50 Núm. 7 (páxs. 2265 ata 2276)
DOI https://doi.org/10.1016/s0040-4020(01)85084-5

N Reactivity vs. O Reactivity in Aqueous Chlorination

Autores X. L. ARMESTO, M. CANLE L., M. V. GARCÍA, M. LOSADA, J. A. SANTABALLA
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS Vol. 26 Núm. 11 (páxs. 1135 ata 1141)

General Base Catalysis in the Decomposition of N-Cl-Valine in Aqueous Solution

Autores Ll. ABIA, X. L. ARMESTO, M. CANLE L., M. V. GARCÍA, M. LOSADA, J. A. SANTABALLA
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS Vol. 26 Núm. 10 (páxs. 1041 ata 1053)

Nitrenium ions in N-Cl-alfa-amino acids decomposition?

Autores X.L. Armesto, M. CANLE L., M. Losada, J.A. Santaballa
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS Vol. 25 Núm. 1 (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.1002/kin.550250102

A note on the meaning of electroneutrality condition for solutions

Autores Manuel Esteban Sastre De Vicente, Juan Arturo Santaballa López
Revista JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION Vol. 66 Núm. 5 (páxs. 403 ata 404)

Ketonization of Acetophenone Enol in Aqueous Buffer Solutions. Rate equilibrium Relations and Mechanism of the 'Uncatalyzed' Reaction

Autores Y. Chiang, A. J. Kresge, J. Wirz, N. Scheep, J.A. Santaballa
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 110 Núm. 16 (páxs. 5506 ata 5510)
DOI https://doi.org/10.1021/ja00224a039

Isotope effect of solvent on the equilibrium of formation of the nitrosonium/nitrous acidium ion

Autores A. Castro, M. Mosquera, M. F. Rodríguez Prieto, J. A. SANTABALLA, José Vázquez Tato
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 2 (páxs. 1963 ata 1967)
DOI https://doi.org/10.1039/p29880001963

Acid-base behaviour of N-methylaniline in aqueous solution: thermodynamic parameters and solvent deuterium isotope effect

Autores A. Castro, P. Sánchez, J. A. SANTABALLA
Revista BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE Núm. 2 (páxs. 364 ata 366)

Análisis de la Regresión lineal por mínimos cuadrados.Influencia de la incertidumbre que afecta a las variables

Autores M.A. López Quintela, Juan Arturo Santaballa López, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista Studia Chemica Vol. 11 (páxs. 651 ata 651)

Consel, a Least squares Program for Estimating Stability Constants from Polarographic Data

Autores J.A. Santaballa, C. Blanco, F. Arce, J. Casado
Revista TALANTA Vol. 32 Núm. 10 (páxs. 931 ata 935)
DOI https://doi.org/10.1016/0039-9140(85)80210-1

C-Nitrosación del 2-naftol en condiciones de baja acidez

Autores A. Castro, E. Iglesias, J.A. Santaballa
Revista ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA Vol. XXII (páxs. 533 ata 541)

A Calculator Program for the Optimization of Physico chemical Parameters by Unidimensional Search

Autores J. Casado, M. Mosquera, M. F. Rodríguez Prieto, A. Rivas, J. A. SANTABALLA
Revista COMPUTERS & CHEMISTRY Vol. 7 Núm. 7 (páxs. 209 ata 213)
DOI https://doi.org/10.1016/0097-8485(83)85014-1

Aplicación de criterios estadísticos al tratamiento numérico de datos cinéticos

Autores A. Castro, M. A. López-Quintela, A. Rivas, J.A. Santaballa
Revista ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA Vol. XIX (páxs. 239 ata 257)

Book of Abstracts of the II ¿Julio Palacios¿ International Symposium

Autores J. Arturo Santaballa López, Moisés Canle López, Josep Mª Oliva-Enrich
Editores J. Arturo Santaballa López, Moisés Canle López, Josep Mª Oliva-Enrich
Editorial Book of Abstracts, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-09-06030-6

I "Julio Palacios" International symposium

Autores J.A. Santaballa López, M. Canle López, J.M. Oliva Enrich
Editorial Univerdad de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-617-4004-8

Libro de resúmenes, XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

Editores J. Arturo Santaballa, Emilia Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, MOISÉS CANLE LÓPEZ, José Pérez Sestelo, Darío Prada Rodríguez
Editorial Publicaciones UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-606-9786-2

Workshop on strongly correlated systems, cooperativity and valence-bond theory

Autores Josep Oliva, Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López
Editores Universidade da Coruña
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-489-2

Arquitecturas metalosupramoleculares funcionales derivadas de tiosemicarbazona

Autores Miguel Martínez - Calvo
Editorial Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago, (España)
ISBN 978-84-9887-447-1

Marie Curie Fellowship Association Annals of Scientific Research.

Editorial Comisión Europea, Bruselas (Bélgica)
ISBN 92-894-1575-4

Recent Research Developments in Physical Chemistry

Autores Emilia Iglesias Martínez, Luis García Río, Pablo Hervés, J.Ramón Leis, Juan C. Mejuto, Juan Pérez- Juste
Editorial Transworld Research Network, Trivandrum (India)
ISBN 81-86846-69-7

Proceedings of Healthy Buildings. Volumen 1

Autores Álvaro Baaliña Ínsua, Juan Arturo Santaballa López
Editorial Gummeerus kirjapaino, Jyväskylä (Finlandia)
ISBN 952-5236-05-6

Seguimiento de la contaminación producida por el accidete del buque Aegean Sea. Sistema pelágico.

Autores Moisés Canle López
Editorial Mº de Medio Ambiente (Centro de Pubicaciones), Madrid (España)
ISBN 84-498-0276-8 A

Aspectos teórico-prácticos de la medida del pH

Autores F. Arce, M. E. Sastre de Vicente, J.A. Santaballa
Editorial Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, (España)
ISBN 84-7191-364-X

Relaciones entre ciencias y arte contemporáneo: una herramienta para la divulgación de la cultura científica y tecnológica

Autores DEBORAH GAARCÍA BELLO,MOISÉS CANLE
Libro VI Congreso de Comunicación Social de la Ciencia
Vol. 2 Edita Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba.
ISBN: 978-84-9927-384-6
Páxinas Dende a 131 ata a 134

Gadolinium-based Contrast Agents

Autores Lothar Helm,Janet R. Morrow,Christopher J. Bond,Fabio Carniato,M. Botta,Mihály Braun,Zsolt Baranyai,Rosa Pujales-Paradela,Martín Regueiro-Figueroa,David Esteban-Gómez,C. Platas-Iglesias,Timothy J. Scholl
Libro Contrast Agents for MRI: Experimental Methods
Edita Royal Chemical Society (RSC).
ISBN: 978-1-78262-447-9
Páxinas Dende a 121 ata a 242

Transition Metal-based T1 Contrast Agents

Autores Rosa Pujales-Paradela,Martín Regueiro-Figueroa,David Esteban-Gómez,C. Platas-Iglesias
Libro Contrast Agents for MRI: Experimental Methods
Edita Royal Chemical Society (RSC).
ISBN: 978-1-78262-447-9
Páxinas Dende a 448 ata a 478

Cambridge Structural Database (CDS) y otras web interactivas como soporte metodológico para el estudio de la química estructural

Autores Andrés de Blas,Teresa Rodríguez-Blas,David Esteban-Gómez,Carlos Platas-Iglesias,Marta Mato-Iglesias
Libro Presente y futuro de la docencia universitaria
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-28-1
Páxinas Dende a 371 ata a 375

Utilización del vídeo en la docencia experimental de la química: el alumno como espectador-actor

Autores Teresa Rodríguez-Blas,Andrés de Blas,David Esteban-Gómez,Carlos Platas-Iglesias,Marta Mato-Iglesias
Libro Presente y futuro de la docencia universitaria
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-28-1
Páxinas Dende a 301 ata a 304

Physicochemical Basis of IL Effects on Separation and Transformation Processes: From Equilibrium to Reactivity

Autores M. Canle L.,María Isabel Fernández Pérez,Juan Arturo Santaballa
Libro Ionic Liquids in Separation Technology
Edita Elsevier.
ISBN: 978-0-444-63257-9
Páxinas Dende a 95 ata a 106

Structure, Dynamics, and Computational Studies of Lanthanide-Based Contrast Agents

Autores Joop A. Peters,Kristina Djanashvili,Carlos F. G. C. Geraldes,Carlos Platas-Iglesias
Libro The Chemistry of Contrast Agents in Medical Magnetic Resonance Imaging
Edita John Wiley & sons.
ISBN: 978-1-119-99176-2
Páxinas Dende a 209 ata a 276

Evolución de la metodología docente en la actividad "Laboratorio de pràcticas de Química" de primer curso del Grado en Biología

Autores David Esteban Gómez,Digna Vázquez García,Fernando Avecilla Porto,Marta López García,José Luis Barriada Pereira,Montserrat Martínez Cebeira,Isabel Ruiz Bolaños,Pablo Ligero Martínez-Risco
Libro Retos y perspectivas en la enseñanza de las ciencias.
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-12-0
Páxinas Dende a 217 ata a 221

Metodología docente y evaluación de la asignatura Química de primer curso del grado en Biología

Autores Montserrat Martínez Cebeira,Isabel Ruiz Bolaños,Pablo Ligero Martínez-Risco,David Esteban Gómez,Digna Vázquez García,Fernando Avecilla Porto,Marta López García,José Luis Barriada Pereira
Libro Experiencias de investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias.
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-10-6
Páxinas Dende a 51 ata a 55

Environmental Fate and Remediation of Carbamazepine in the Hydrosphere

Autores
Libro Carbamazepine: Medical Uses, Pharmacokinetics and Adverse Effects
Edita Nova Publishers.
ISBN: 978-1-62948-048-0
Páxinas Dende a 85 ata a 108

Environmental Fate and Remediation of Carbamazepine in the Hydrosphere

Autores Moisés Canle L.,M. Isabel Fernández,Cristina Martínez,J. Arturo Santaballa
Libro Carbamazepine: Medical Uses, Pharmacokinetics and Adverse Effects
Edita Nova Publishers.
ISBN: 978-1-62948-048-0
Páxinas Dende a 85 ata a 107

Aplicación de material multimedia en la docencia: montajes para síntesis en un laboratorio químico

Autores Andrés de Blas,David Esteban-Gómez,Teresa Rodríguez-Blas,Carlos Platas-Iglesias
Libro La innovación educativa en el contexto actual de la educación superior
Edita Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa .
ISBN: 978-84-8158-496-7
Páxinas Dende a 459 ata a 461

Animaciones multimedia para favorecer la visión espacial: operaciones de simetría

Autores David Esteban-Gómez,Teresa Rodríguez-Blas,Andrés de Blas,Carlos Platas-Iglesias
Libro La innovación educativa en el contexto actual de la educación superior
Edita Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa .
ISBN: 978-84-8158-496-7
Páxinas Dende a 217 ata a 219

Desarrollo de competencias en un laboratorio avanzado de química inorgánica

Autores Teresa Rodríguez-Blas,David Esteban-Gómez,Andrés de Blas,Carlos Platas-Iglesias
Libro La docencia en el nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación Superior
Edita Vicerrectoria de Formación e Innovación Educativa. Universidade de Vigo.
ISBN: 978-84-8158-494-3
Páxinas Dende a 563 ata a 565

Estudio del Comportamiento Físico Químico del Efluente al Entrar en Contacto con el Agua de Mar

Autores Andrés Manuel de Blas Varela,Antonio Juan Suárez Bueres,Begoña Pérez Fernández,Carlos Platas Iglesias,David Esteban,Mª Teresa Rodríguez Blas
Libro Estudio del comportamiento en el medio marino del efluente de la planta de Alúmina Española S.A. (Grupo ALCOA) en San Ciprián (Lugo) y del efecto de su contenido en aluminio.
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-691-5210-2
Páxinas Dende a 203 ata a 316

Cyclodextrins in nitrosation Chemistry

Autores Emilia Iglesias Martínez
Libro Advances in Chemistry Research
Vol. - Edita Nova Science Publishers.
ISBN: 1-59033-966-5
Páxinas Dende a 1 ata a 44

Experimental methods for investigating Kinetics

Autores Moisés Canle López,Howard Maskill,Juan Arturo Santaballa López
Libro The Investigation of Organic Reactions an their Mechanisms
Vol. - Edita Blackwell Publishing.
ISBN: 1-4051-3142-X
Páxinas Dende a 46 ata a 78

The relationship between mechanism and rate law

Autores Juan Arturo Santaballa López,Howard Maskill,Moisés Canle López
Libro The Investigation of Organic Reactions an their Mechanisms
Vol. - Edita Blackwell Publishing.
ISBN: 1-4051-3142-X
Páxinas Dende a 79 ata a 103

Relationship between humidity, temperature and biological pollution in domestic buildings in A Coruña

Autores Álvaro Baaliña Ínsua,M. molina,Juan Arturo Santaballa López,C. R. Infante,Rodríguez, E.,José Enrique Torres Vaamonde
Libro Proceedings of Healthy Buildings. Volumen 1
Vol. - Edita Gummeerus kirjapaino.
ISBN: 952-5236-05-6
Páxinas Dende a 353 ata a 358

Equilibrios ácido-base en medios electrolíticos complejos:efecto de la fuerza iónica sobre la protonación de moléculas orgánicas sencillas en agua de mar sintética.

Autores María Teresa Vilariño Barreiro,S. Fiol,I. Brandariz Lendoiro,Manuel Esteban Sastre De Vicente
Libro La Química en el entorno marino:nuevos aspectos metodológicos y aplicaciones.
Vol. - Edita Serv.de Publicaciones Univ de Vigo.
ISBN: nodef-0169
Páxinas Dende a 77 ata a 82

Reaction mechanism of the enzymatic chlorination of amino compounds catalyzed by the myeloperoxidase-hydrogen peroxide-chloride ion system. A kinetic and computational approach

Autor Daniel Rodríguez Ramos
Director/es María Victoria García Dopico; Juan Arturo Santaballa López
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nuevas sondas inteligentes para aplicación en imagen molecular

Autor Rosa Pujales Paradela
Director/es David Esteban Gómez; Carlos Platas Iglesias
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Préparation, caratérisation et étude de l activité photocatalytique de nanocomposites à base de CdS/CuS intercales dans l argile et effect de l addition dun 3éme cation

Autor Horiya Boukhatem
Director/es Hussein Khalaf, Moisés Canle López
Ámbito Université de Blida (Argelia)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Termodinámica de la mezcla estática: aplicaciones médicas y medio ambientales

Autor Fernando Fernández Rodríguez
Director/es Francisco Javier De Toro Santos; Juan Arturo Santaballa López
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Técnicas de oxidación avanzada para la reducción / eliminación de fungicidas en medio acuoso

Autor Zenydia Marín Rodríguez
Director/es Moisés Canle López; María Isabel Fernández Pérez
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Notable

Mechanistic study of structural effects on nucleophilic substitution reactions at sulfonyl centers

Autor Mykyta Iazykov
Director/es Moisés Canle López; Juan Arturo Santaballa López; Lyudmyla Rublova
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresainte

Nuevos receptores heteroditópicos derivados de urea con potencial aplicación en el reconocimiento selectivo de aniones y metabolitos fosfatados

Autor Israel Carreira Barral
Director/es Andrés Manuel De Blas Varela; David Esteban Gómez
Ámbito Química Fundamental
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modificação superficial de carvão ativado com ozônio e fotoinserção de moléculas orgânicas

Autor Carolina Berger
Director/es Regina de Fátima Peralta Muniz Moreira;Juan Jacob Eduardo Humeres Allende;Moisés Canle López
Ámbito Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis, Santa Catarina, Brasil)
Cualificación Sobresainte

Diseño de Quelatos de Lantánidos de Alta Estabilidad con Interés en Imagen Molecular

Autor Aurora Rodríguez Rodríguez
Director/es Mª Teresa Rodríguez Blas; Carlos Platas Iglesias
Ámbito Departamento de Química Fundamental
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Fotodegradación en medio acuoso de compuestos orgánicos persistentes de origen farmaceuticos(PPCP)

Autor Cristina Martínez García
Director/es J. Arturo Santaballa López Moisés Canle López María Isabel Fernández Pérez
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Complejos de Lantánidos con Propiedades Predeterminadas: Sistemas Basados en Macrociclos con Grupos 6-metilpicolinato

Autor Adrián Roca Sabio
Director/es Carlos Platas Iglesias; Mª Teresa Rodríguez Blas
Ámbito Química Fundamental
Cualificación Apto Cum Laude

Nuevas plataformas estructurales con potencial aplicación en imagen molecular: Complejos de Ln (III) con derivados de DO3A

Autor Martín Regueiro Figueroa
Director/es Mª Teresa Rodríguez Blas; Carlos Platas Iglesias
Ámbito Química Fundamental
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Fotodegradación de compuestos con actividad antibiótica: Y-lactamas y fibratos

Autor Sonia Vilariño Patiño
Director/es Moisés Canle López;Juan Arturo Santaballa López
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Complejación selectiva de Pb (II) y Cd (II) con receptores que contienen grupos Picolinato

Autor Raquel Ferreirós Martínez
Director/es Mª Teresa Rodríguez Blas;David Esteban Gómez
Ámbito Química Fundamental
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Degradación de contaminantes orgánicos persistentes: Estudio teórico-experimental del mecanismo de hidrólisis y de la fotofísica de Asulam

Autor Antonio Freire Corbacho
Director/es Moisés Canle López;Juan Arturo Santaballa López
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Notable

Quelatos de lantánidos conteniendo unidades de piridina con potencial aplicación como agentes de contraste para resonancia magnética de imagen

Autor Marta Mª Mato Iglesias
Director/es Mª Teresa Rodríguez Blas;Andrés Manuel de Blas Varela;Carlos Platas Iglesias
Ámbito Departamento de Quimica Fundamental
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Complejos de los iones Ln (III) con azacoronas funcionalizadas

Autor Marina Gonzalez Lorenzo
Director/es Mª Teresa Rodríguez Blas;Andrés Manuel de Blas Varela;Carlos Platas Iglesias
Ámbito Departamento de Química Fundamental
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Mecanismos de oxidación y fotooxidación de compuestos de relevancia bioquímica y medioambiental: 1 halogenación de aminoácidos azufrados. 2 fotodegradación de biocidas tipo triazina

Autor Mª Isabel Fernández Pérez
Director/es Juan Arturo Santaballa López Moisés Canle López
Ámbito Química Analítica
Cualificación MH

Mezcla estática e infusión exponencial: implicaciones médicas y medioambientales.

Autor Fernando Fernández Rodríguez
Director/es Juan Arturo Santaballa López
Ámbito Química Fundamental e Industrial
Cualificación MH

Reactividad de nitroscompuestos en medios compartimentalizados: ciclodextrinas y disoluciones micelares.

Autor Aurora Fernández López
Director/es Emilia Iglesias Martínez
Ámbito Química Fundamental e Industrial
Cualificación MH

Influencia de las Condiciones hidrodinámicas en la absorción del SO2

Autor Álvaro Baaliña Insua
Director/es Evaristo Rodríguez Suárez;Juan Arturo Santaballa López
Ámbito Energía y Propulsión Marina
Cualificación Apto

Influencia de no-electrolitos y surfactantes no-iónicos en la estructura y formación de micelas de SDS: reactividad de nitrosocompuestos en estos medios

Autor Luis Montenegro Pérez
Director/es Emilia Iglesias Martínez
Ámbito Química Fundamental e Industrial
Cualificación Apto

Mecanismos de cloración de ¿-aminoácidos y de fragmentación de N-x¿-aminoácidos

Autor Moisés Canle López
Director/es J. arturo Santaballa López Xosé Luis Armesto Barbeito
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio cinético de cloración de aminas alifáticas secundarias

Autor Lluis Abia Aguilá
Director/es J. Arturo Santaballa López Xosé Luis Armesto Barbeito
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Descomposición de N-Cl-aminoácidos en medio alcalino

Autor Manuel Losada Cabanas
Director/es J. Arturo Santaballa López Xosé Luis Armesto Barbeito
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Absorción de SO2 mediante agua de mar: influencia de las condiciones de operación

Autor Evaristo Rodríguez Suárez
Director/es J. Arturo Santaballa López Alberto Arce Arce
Ámbito Facultade de Química
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Fotocatálise com óxidos metálicos semiconductores na degradação de fármacos e pesticidas em água

Autor Andreia Isabel da Costa Romeiro
Ámbito Universidade de Coimbra
Cualificación Descoñecida

Mecanismo de formación y descomposición de N-Cl--dipéptidos en disolución acuosa

Autor María Victoria García Dopico
Director/es J. Arturo Santaballa López Xosé Luis Armestro Barbeito
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Gadolinium(III)-based Dual 1H/19F MRI Probes
2nd Workshop of Nuclear Magnetic Resonance Relaxometry (COST CA-15209)
Internacional

Autores Pujales-Paradela R, Tanja Saviç, Esteban-Gómez D, Angelovski G, Fabio Carniato, Botta M, Platas-Iglesias C
Organizador Charles University in Prague / Univerzita Karlova v Praze
Lugar Praga (República Checa)
DOI https://doi.org/10.1002/chem201806192

Relaxometric characterization of novel Mn(II) picolinate derivatives for MRI applications
2nd Workshop of Nuclear Magnetic Resonance Relaxometry (COST CA-15209)
Internacional

Autores Fabio Carniato, Rosa Pujales-Paradela, Carlos Platas-Iglesias, Mauro Botta, David Esteban-Gómez
Organizador Charles University in Prague / Univerzita Karlova v Praze
Lugar Praga (República Checa)

Título: Occurrence of persistent organic pollutants in a water reservoir and efficiency of advanced oxidation processes for their removal
1º Simposio de la Red Novedar: "Presencia y eliminación de microcontaminantes en agua
Nacional

Autores M. Canle, B. Astray, M.I. Fernández, D.R. Ramos, J.A. Santaballa, R. Vázquez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Humedales construidos, digestores anaerobios y fotodegradación para la eliminación de microcontaminantes en aguas residuales urbanas
1º Simposio de la Red Novedar: "Presencia y eliminación de microcontaminantes en agua
Nacional

Autores M. Sánchez, O. G. Gonzalo, M.I. Fernández, I. Ruiz, M. Canle, M. Soto
Lugar Santiago de Compostela (España)

Ligand Versatility and Nanoreactors: Two Different Approaches to In Situ Pd Catalysis
6th-ECBS/LS-EuChemS
Internacional

Autores José R. COUCEIRO, M. Martínez, A. Sousa, P. Destito, M. Correa, José L. Mascareñas
Organizador Universidad de Alcalá (UAH)
Lugar Madrid (España)

Development in green catalytic technologies for a circular economy of water
6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP-6)
Internacional

Autores M. Canle, M.I. Fernández, Z. Marín, S. Aguilar, B. Astray, D.R. Ramos, J.A. Santaballa
Lugar Portoroz (Eslovenia)

Photocatalytic degradation of ionic liquids
6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP-6)
Internacional

Autores M. Canle, O.N.H. Kaabeche, M. Iazykov, R. Zouaghi, J.A. Santaballa, D.R. Ramos
Lugar Portoroz (Eslovenia)

Short-lived intermediates derived from sym-triazines: structure, thermodynamic properties and reactivity
17th European Simposium on Organic Reactivity
Internacional

Autores M. Canle, M.I. Fernández, J.M. Oliva, J.A. Santaballa, S. Steenken
Lugar Dubrovnik (Croacia)

Agentes de contraste duales basados en (Mn(II) con respuesta frente a pH
XI REUNIÓN CIENTÍFICA DE BIOINORGÁNICA (BioLugo2019)
Nacional

Autores Rocío Uzal-Varela, A. Rodríguez-Rodríguez, I. Brandariz Lendoiro, L. Valencia, Fabio Carniato, M. Botta, Carlos Platas-Iglesias, D. Esteban-Gómez
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Lugo (España)

Apical o no apical: Un agente paraCEST derivado de Yb(III) asociado a una velocidad lenta de intercambio de la molécula de agua coordinada
XI REUNIÓN CIENTÍFICA DE BIOINORGÁNICA (BioLugo2019)
Nacional

Autores A. Rodríguez-Rodríguez, R. Pujales-Paradela, D. Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Lugo (España)

Sensores heteroditópicos para el reconocimiento de metabolitos fosforilados y su actividad como agentes de corte de ADN
XI REUNIÓN CIENTÍFICA DE BIOINORGÁNICA (BioLugo2019)
Nacional

Autores D. Esteban-Gómez, I. Carreira-Barral, Carlos Platas-Iglesias, A. de Blas
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Lugo (España)

Discrete Palladium(II) complexes for the removal of alloc and propargyl protecting groups in living cells
XI REUNIÓN CIENTÍFICA DE BIOINORGÁNICA (BioLugo2019)
Nacional

Autores M.Martínez-Calvo, J. R. Couceiro, P. Destito, José L. Mascareñas
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Lugo (España)

Diclofenac degradation using a mont-La (6%)-Cu0.6Cd0.4S catalyst
International Conference on Materials, Patrimony and Environment in Arid Zones (ICM aPEAZ¿19)
Internacional

Autores Horiya Boukhatem, Moisés Canle, Rufino Manuel Navarro, Hussein Khalaf
Lugar Adrar (Algeria)

Photo-Fenton-like Degradation of Pharmaceuticals using natural Clays
XXXVII Reunión Bienal de la RSEQ
Nacional

Autores Daniel R. Ramos, Wassila Remache, Hadjira Boucheloukh, Lamia Lammeri, Sihem Rouissa, Tahar Sehili, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Lugar Bilbao (España)

Different Approaches to Photocatalytic Abatement of Organic and Biological Pollutants
XXXVII Reunión Bienal de la RSEQ
Nacional

Autores Silvio D. Aguilar, Daniel R. Ramos, Diego E. Maza, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Lugar Bilbao (España)

Sunlight photodegradation of drugs is a great idea, but what happens when it¿s cloudy? And in winter?
XXXVII Reunión Bienal de la RSEQ
Nacional

Autores Blanca Astray, Daniel R. Ramos, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle
Lugar Bilbao (España)

Eliminación de contaminantes orgánicos emerxentes combinando zona húmidas construídas e Foto-Degradación
I XORNADAS DE AGAIA
Nacional

Autores SÁNCHEZ, Marta, FERNÁNDEZ, María Isabel, RUIZ, Isabel, CANLE, Moises, SOTO, Manuel
Organizador Asociación Galega de Investigadores da Auga (AGAIA)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Relaxometric Characterization of Potential Mn(II)-based MRI Contrast Agents
Conference on NMR Relaxometry and Related Methods COST Action CA152019
Internacional

Autores Rosa Pujales-Paradela, Fabio Carniato, David Esteban-Gómez, M. Botta, Carlos Platas-Iglesias
Organizador Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro"
Lugar Turín (Italia)

Photochemistry of thiazolidines in solution
24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY
Internacional

Autores M.Canle, R.A. More O'Ferrall, J.A. Santaballa
Lugar Algarve (Portugal)

Transition metal promoted uncaging of alloc and propargyl protecting groups in living cells
XXVIII International Conference on Organometallic Chemistry
Internacional

Autores M. Martínez, J. R. Couceiro, P. Destito, María Tomás-Gamasa, José L. Mascareñas
Organizador Università degli Studi di Firenze
Lugar Florencia (Italia)

Persistent organic pollutants removal during the treatment of municipal wastewater in a system that combines anaerobic digester, constructed wetland and photodegradation processes
IWA 16th International Conference of the IWA Specialist Group on Wetland Systems for Water Pollution
Internacional

Autores M.Sánchez, M. I. Fernández, I. Ruiz, M.Canle, M. Soto
Organizador Universidad Politécnica de Valencia
Lugar Valencia (España)

PHOTODEGRADATION OF IONIC LIQUIDS: RELEVANT ASPECTS CONCERNING PHOTOCATALYST ACTIVITY
VI Jornadas Ibericas de Fotoquimica
Internacional

Autores D.R. Ramos, O.N.H. Kaabeche, M. Iazykov, J.A. Santaballa, R. Zauaghi, M.Canle
Lugar Aveiro (Portugal)

HETEROGENEOUS PHOTODEGRADATION OF METHYL ORANGE BY PHOTOFENTON USING A NATURAL CLAY POWDER
2ND International Symposium on Catalysis and Specialty Chemicals
Internacional

Autores Badis KHENNAOUI, Moulay Abderrahmane MALOUKI, Moisés CANLE LÓPEZ, Insaf TATAICHE, Zakaria REDOUANE SALAH
Organizador University Aboubekr Belkaïd- Tlemcen
Lugar Tlemcen (Algeria)

PHOTODEGRADATION OF PHENOL USING mont-La (6%)-Cu0.6Cd0.4S CATALYST UNDER NUV-VISIBLE IRRADIATION
2ND International Symposium on Catalysis and Specialty Chemicals
Internacional

Autores Horiya Boukhatem, Lila Djouadi, Hussein Khalaf, Rufino Manuel NAVARRO, Moisés CANLE LÓPEZ
Organizador University Aboubekr Belkaïd- Tlemcen
Lugar Tlemcen (Algeria)

The Labile Capping Bond Effect in Lanthanide(III) Coordination Chemistry
European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms
Internacional

Autores A. Rodríguez-Rodríguez, D. Esteban-Gómez, A. de Blas, T. Rodriguez-Blas, M. Botta, R. Tripier, M. Le Fur, Maryline Beyler, V. Nagy, F. Krisztián Kálmán, G. Tircsó, C. Platas-Iglesias
Organizador UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Lugar Barcelona (España)

In Search for Truly Green Photocatalysts
24 IUPAC International Conference on Physical Organic Chemistry
Internacional

Autores M.Canle, M.I. Fernández, M. Iazykov, Z. Marín, D.R. Ramos, J.A. Santaballa
Lugar Faro (Portugal)

Stimuli-responsive control of gold nanoparticle cellular uptake using host-guest interactions
256th National Meeting and Exposition of the American-Chemical-Society (ACS) - Nanoscience, Nanotechnology and Beyond
Internacional

Autores Jesús Mosquera, Malou Henriksen-Lacey, Isabel García, M. Martínez, J. Rodríguez, José L. Mascareñas, Liz Marzán, Luis
Lugar Boston (Estados Unidos)

What can lanthanide picolinate based tetraazamacrocyclic chelates bring to imaging and therapy?
10th International Conference on f-Elements
Internacional

Autores Raphaël Tripier, Maryline Beyler, Nadège Hamon, Mariane Le Fur, Olivier Rousseaux, Olivier Fougère, Gyula Tircsó, Enikö Molnár, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Olivier Maury, Margaux Galland, Amandine Roux, Anh Thy Bui
Lugar Lausanne (Suiza)

Kinetically inert paracest lanthanide(III) complexes based on 18-membered macrocycles
10th International Conference on f-Elements
Internacional

Autores Carlos Platas-Iglesias, Goretti Castro, Tanja Saviç, David Esteban-Gómez, Paulo Pérez-Lourido, Angelovski G, Laura Valencia
Lugar Lausanne (Suiza)

Photocatalytic alternatives for water remediation
2018 Joint UK-Ireland-Spain Semiconductor Photochemistry Meeting
Internacional

Autores M.Canle, M. I. Fernández, M. Iazykov, Z. Marín, D.R. Ramos, J.A. Santaballa
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Organic photofunctionlization of carbon surfaces
2018 Joint UK-Ireland-Spain Semiconductor Photochemistry Meeting
Internacional

Autores E. Humeres, C. Berger, N.A. Debacher, C.N. Lopes, R.E.P.M. Moreira, E.P. de Souza, M. I. Fernández, V.A. Safin, J.A. Santaballa, M. Canle L.
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Stability of Cu(II) complexes with potential use in PET
16th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR-2017)
Internacional

Autores Mar Gayo, Moisés Canle, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez
Lugar Durham (Reino Unido)

Transition metal catalysis in biological media and in living cells
14th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry
Internacional

Autores M. Martínez, María Tomás-Gamasa, J. R. Couceiro, José L. Mascareñas
Organizador Université Paul Sabatier
Lugar Toulouse (Francia)

Expandiendo la familia de ligandos picolinato para el desarrollo de agentes de contraste basados en manganeso(II)
X Reunión Científica de Bioinorgánica
Nacional

Autores D. Esteban-Gómez, A. Forgács, R. Pujales-Paradela, M. Regueiro-Figueroa, L. Valencia, M. Botta, C. Platas-Iglesias
Organizador Universidad del País Vasco
Lugar Bilbao (España)

Sistemas macrocíclicos de iones Lantánidos como agentes de contraste PARACEST en resonancia magnética de imagen
X Reunión Científica de Bioinorgánica
Nacional

Autores C. Platas-Iglesias, D. Esteban-Gómez, M. Regueiro-Figueroa, L. Caneda-Martínez, L. Valencia, P. Pérez Lourido, Goretti Castro, Angelovski G, Tanja Saviç
Organizador Universidad del País Vasco
Lugar Bilbao (España)

Degradation of organic pollutants with TiO2 modified by transition metals
Les IVèmes Journées Internationales « Matériaux et Environnement »
Internacional

Autores S. Belekbir, M. El Azzouzi, M. Canle López, A. El Hamidi
Lugar Settat (Marruecos)

Seeking a durable, recyclable supported-TiO2 catalyst for decontamination
XXXVI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Internacional

Autores M. Iazykov, M. Canle L., M.I. Fernández, J.A. Santaballa
Lugar Sitges (España)

Chillida's Elogio del Horizonte, an encounter between science and art.
VII Congreso Internacional de la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE)
Internacional

Autores D. García Bello, M. Canle
Lugar Coruña, A (España)

The problem of diffuse persistent micropollution: causes, effects, solutions
III Congreso Iberoamericano de Empreendedorismo, Energia, Medio Ambiente y Tecnología (CIEEMAT)
Internacional

Autores M.Canle
Lugar Bragança (Portugal)

Photolytic Insertion of Albumin on Activated Carbon Modified with Ozone
14th Latin-American Conference on Physical Organic Chemistry (CLAFQO14)
Internacional

Autores Regina De Fátima Peralta Muniz Moreira, Eduardo Humeres, Berger Carolina, M. Isabel Fernández, J.A. Santaballa, Moisés Canle
Lugar Concón (Chile)

Combination of constructed wetlands and photodegradation processes for the elimination of persistent organic pollutants from municipal wastewater
International IWA Conference on Sustainable Solutions for Small Water and Wastewater Treatment Solutions
Internacional

Autores O.G. Gonzalo, Z.Marín, M.I. Fernández, J.A. Santaballa, I. Ruiz, E. Torres, M.Canle, M. Soto
Lugar Nantes (Francia)

Development of new tools in chemical biology: specific transition metal catalysis in the mitochondria
Supramolecular chemistry Ireland
Internacional

Autores M. Martínez
Organizador Maynooth University
Lugar Maynooth (Irlanda)

Transition metal catalysis in living cells
Supramolecular chemistry Ireland
Internacional

Autores M. Martínez
Organizador Maynooth University
Lugar Maynooth (Irlanda)

Fluorinated Lanthanide probes for bimodal 19F/1H MRI Application
Is Multimodal Imaging an Invention with a Future? The Input of Chemistry
Internacional

Autores Rosa Pujales-Paradela, David Esteban-Gómez, Tanja Saviç, Angelovski G, C. Platas-Iglesias
Organizador Molecular Biophysics Center (CBM) / CNRS - Orleáns - Francia
Lugar Orleans (Francia)

Fluorinated nickel probes for bimodal 19F/1H MRI application
Is Multimodal Imaging an Invention with a Future? The Input of Chemistry
Internacional

Autores Rosa Pujales-Paradela, David Esteban-Gómez, Tanja Saviç, Angelovski G, L. Valencia, C. Platas-Iglesias
Organizador Molecular Biophysics Center (CBM) / CNRS - Orleáns - Francia
Lugar Orleans (Francia)

Lanthanide Complexes as Potential Bimodal 19F/1H MRI Probes
42nd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC 2016)
Internacional

Autores R. Pujales-Paradela, M. Regueiro-Figueroa, D. Esteban-Gómez, A. de Blas, T. Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias
Lugar Brest (Francia)

Photo-iniciated decontamination processes
COST Meeting on "Electrical Discharges with Liquids for Future Applications"
Internacional

Autores M. Canle L., M.I. Fernández, Z. Marín, J.A. Santaballa
Lugar Kocaeli (Turquía)

On the intermediates involved in the reduction on carbons of some valence isoelectronic X=Y=X molecules
7th Heron Island Conference on Reactive Intermediates and Unusual Molecules
Internacional

Autores Eduardo Humeres, Nito A. Debacher, Karen M. de Castro, Alessandra Smaniotto, Regina de F.P.M. Moreira, Canle, Moises, J. Arturo Santaballa
Lugar Heron Island, Great Barrier Reef, Queensland (Australia)

photodegradation of carbamazepine induced by Fe(III) Citrate Complex in Aqueous Solution
39th International Conference Series on Environmental & Food Monitoring (ISEAC 39)
Internacional

Autores Imane Ghoul, Besma A. Dekkiche, Nadra Debbache, Canle López, Moisés
Lugar Hamburgo (Alemania)

Performance of the Continuous Flow Integrative Sampler (CFIS) for monitoring persistent organic pollutants in surface and drinking waters
31st International Symposium on Chromatography
Internacional

Autores Azzir Assoumani, Ricardo Pedraza Berenguer, Lorena San Juan Tortosa, Rafael Tortajada Santonja, Ricardo Pérez Vázquez, Moises Canle López, Julio Llorca Pórcel
Lugar Cork (Irlanda)

Photocatalytic transformation of postharvest fungicides for citrus in aqueous solution using nanostructured
NanoPT2016
Internacional

Autores Zenydia R. Marín, Rita R.N. Marques, Claudia G. Silva, Joaquim L. Faria, Marcos Fernández, M.I. Fernández, J.A. Santaballa, Canle, Moises
Lugar Braga (Portugal)

Mechanism of aqueous photocatalytic transformation of the fungicide o-phenyl phenol using nanostructured photocatalysts
Vth Iberian Photochemistry Meeting
Nacional

Autores Zenydia R. Marín, Rita R.N. Marques, Claudia G. Silva, Joaquim L. Faria, Marcos Fernández, M.I. Fernández, J.A. Santaballa, Canle, Moises
Lugar Toledo (España)

Reduction mechanism on carbons of some valence isoelectronic X=Y=X molecules
23st IUPAC International conference on Physical organic chemistry-ICPOC 23
Internacional

Autores Eduardo Humeres, Nito A. Debacher, Karen M. de Castro, Alessandra Smaniotto, Regina de F.P.M. Moreira, Canle, Moises, J. Arturo Santaballa
Organizador University of New South Wales
Lugar Sydney (Australia)

Specific catalysis in mitochondria promoted by an organometallic Ru(IV) complex
IX International School On Organometallic Chemistry Marcial Moreno Mañas
Internacional

Autores María Tomás-Gamasa, M. Martínez, J. R. Couceiro, José L. Mascareñas
Organizador UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Understanding Water Exchange Rates in Gd3+ -Based MRI Contrast Agents. Definition of the Labile Capping Bond Effect
42nd International Conference on Coordination Chemistry
Internacional

Autores Aurora Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, M. Botta, RaphaelTripier, V. Nagy, Ferenc Krisztián Kálmán, G. Tircsó, C. Platas-Iglesias
Lugar Brest (Francia)

Continuous Flow Integrative Sampler (CFIS): integrative sampling of a wide range of organic compounds in surface and drinking waters
8th International Passive Sampling Workshop and Symposium (IPSW 2016)
Internacional

Autores Azziz assoumani, Ricardo Pedraza Berenguer, Lorena San Juan Tortosa, Rafael Tortajada Santonja, Ricardo Pérez Vázquez, Moises Canle López, Julio Llorca Pórcel
Lugar Praga (República Checa)

Use of the Continuous Flow Integrative Sampler (CFIS) for monitoring emerging compounds in various types of water
9th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environmental- 15th Symposium on Chemistry and Fate on Modern Pesticides
Internacional

Autores Azziz assoumani, Ricardo Vázquez Pérez, Moises Canle López, Uxia Ferrar Oxores, Natalia Pérez López, Daniel Carcajona, Jim Treasurer, Julio Llorca Pórcel
Lugar Santiago de Compostela (España)

Sustainability of water resources. Reduction of persistent water pollutants through a combination of wetlands and heterogeneus photocatalysis(ReWaPo)
9th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environmental- 15th Symposium on Chemistry and Fate on Modern Pesticides
Internacional

Autores M. Canle, M.I. Fernández, M. Iazykov, Z. Marín, J.A. Santaballa, O.G. Gonzalo, I. Ruiz, M. Soto
Lugar Santiago de Compostela (España)

combination of constructed wetlands and heterogeneous photocatalysis processes for the elimination of persistent organic pollutants from urban wastewater
9th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environmental- 15th Symposium on Chemistry and Fate on Modern Pesticides
Internacional

Autores M. Canle, M.I. Fernández, M. Iazykov, Z. Marín, J.A. Santaballa, O.G. Gonzalo, I. Ruiz, M. Soto
Lugar Santiago de Compostela (España)

Structure-reactivty effects in the methanolysis of hindered arenesulfonyl chlorides
6th Euchems Chemistry Congress
Nacional

Autores M. Iazykov, M. Canle L., A. Santaballa L., L. Rublova
Lugar Sevilla (España)

Specific transition metal catalysis in the mitochondria
13th European Biological Inorganic Chemistry (EuroBIC 13) Conference
Internacional

Autores María Tomás-Gamasa, M. Martínez, J. R. Couceiro, José L. Mascareñas
Organizador Society of Biological Inorganic
Lugar Budapest (Hungría)

Ligand Rigidity as a Key Tool in Design of Kinetically Inert Gd3+ Complexes: Open-Chain and Macrocyclic Examples
International Conference on Coordination Chemistry (ICCC42)
Internacional

Autores G. Tircsó, Viktória Nagy, Zoltan Garda, F. Krisztián Kálmán, Mark Woods, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Eva Tóth, Carlos Platas-Iglesias
Lugar Brest (Francia)

Molecular and Supramolecular devices for room temperature upconversion in heavy water
International Conference on Coordination Chemistry (ICCC42)
Internacional

Autores Loïc J. Charbonnière, Ka-Leung Wong, W T Wong, Nabila Souri, Aline Nonat, Tao Liu, Chi Fai Chan, Carlos Platas-Iglesias, Z Liu, Wai-Kwok Wong
Lugar Brest (Francia)

Are water molecules occupying capping positions in the coordination polyhedron particularly labile?
EUFEN 4, Meeting Lisbon; European COST Action CM1006
Internacional

Autores David Esteban-Gómez, A. Rodríguez-Rodríguez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, M. Botta, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Carlos Platas-Iglesias
Lugar Lisboa (Portugal)

Stabilizing Eu (II) in Aqueous Solution using Size-Discrimination and Electrostatic Effects
EUFEN 4, Meeting Lisbon; European COST Action CM1006
Internacional

Autores C. Platas-Iglesias, José Luis Barriada Pereira, David Esteban-Gómez, Martín Regueiro-Figueroa, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Lugar Lisboa (Portugal)

Towards the Prediction of Water Exchange Rates in MRI Contrast Agents: A DFT Study
EUFEN 4, Meeting Lisbon; European COST Action CM1006
Internacional

Autores Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Lugar Lisboa (Portugal)

Y NMR as a structural probe for Gd3+ complexes
EUFEN 4, Meeting Lisbon; European COST Action CM1006
Internacional

Autores Rosa Pujales-Paradela, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Lugar Lisboa (Portugal)

Luminiscent Lanthanide(III) Complex for time-resolved Fluoroimmunoassays
European f-Element Research Conference. EUFEN 4, European COST Action CM1006
Internacional

Autores Carlos Platas-Iglesias, Mohamadou Sy, Raphaël Tripier, Loïc J. Charbonnière
Lugar Lisboa (Portugal)

Lanthanide(III) Complexes of H4OCTAPA revisited: Stability, Kinetics and Structure of the Complexes
European f-Element Research Conference. EUFEN 4, European COST Action CM1006
Internacional

Autores Ferenc Krisztián Kálmán, Martín Regueiro-Figueroa, Andrea Végh, Eva Tóth, Imre Tóth, Carlos Platas-Iglesias, G. Tircsó
Lugar Lisboa (Portugal)

Energy Transfer in Supramolecular Luminescent Ln(III) Dimers
European f-Element Research Conference. EUFEN 4, European COST Action CM1006
Internacional

Autores Aline Nonat, Tao Liu, Mourad Elhabiri, Carlos Platas-Iglesias, Löic J. Charbonnière
Lugar Lisboa (Portugal)

Functionalization of carbon surfaces through photoinitiated reactions
XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Internacional

Autores M. Canle L., M.I. Fernández, Z.R. Marín, J.A. Santaballa
Organizador Real Soceidad Española de Química (RSEQ)
Lugar Coruña, A (España)

A DFT study of thermal and photochemical cyclizaton of 1,2-di-thienylethenes (DTEs)
XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Internacional

Autores S. García-Monteagudo, L. Sarandeses, J. Pérez-Sestelo, M. Canle, M.I. Fernández, J. A. SANTABALLA
Organizador Real Soceidad Española de Química (RSEQ)
Lugar Coruña, A (España)

Boron, the forgotten element?
XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Internacional

Autores Juan Z. Dávalos, Rafael Notario, Moisés Canle-L., Arturo Santaballa, Isabel Fernández, Doublas J. Klein, Debojit Bhattacharya, Vladimir Rosenfeld, Juanjo Rué, Diego R. Alcoba, Gustavo Massaccessi, Ofelia B. Oña, Alicia Torre, Luís Laín, Drahomir Hnyk, Josef Holub, Michael Londesborough, Daniel Roca-Sanjuán, Antonio Francés-Monerris, Neil L.Allan, Clara Viñas, Francesc Teixidor, Josep M. Oliva
Organizador Real Soceidad Española de Química (RSEQ)
Lugar Coruña, A (España)

Mechanism of transformation of fungicides through heterogeneous photocatalysis in aqueous systems
XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Internacional

Autores M. Canle L., Z.R. Marín, M.I. Fernández, J.L. Faria, R.R.N. Marques, J.A. Santaballa, M. Canle L.
Organizador Real Soceidad Española de Química (RSEQ)
Lugar Coruña, A (España)

The SN3 dilemma: characterization of the transition state for solvolysis reactions of sterically hindered sulfonyl halides
XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Internacional

Autores M. Iazykov, M. Canle L., J.A. Santaballa, L. Rublova
Organizador Real Soceidad Española de Química (RSEQ)
Lugar Coruña, A (España)

Comparación de niveles de Litio sérico por dos métodos comerciales frente a determinación por absorción atómica
XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Internacional

Autores Laura Barrenechea, Moisés Canle-López, Fernando Fernández Rodríguez
Organizador Real Soceidad Española de Química (RSEQ)
Lugar Coruña, A (España)

Kinetically inert metal Complexes
Quo Vadis Coordination Chemistry? A quick view of Imre Tóth's Friends in 2015
Internacional

Autores David Esteban-Gómez, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Andrés de Blas, Mª Teresa Rodríguez Blas, M. Botta, Raphaël Tripier, Gyula Tircsó, Carlos Platas-Iglesias
Organizador Universidad de Debrecen
Lugar Debrecen (Hungría)

TOWARDS EFFICIENT METAL CATALYZED REACTIONS IN AQUEOUS AND BIOCOMPATIBLE MEDIA
XXXV Biennial Meeting RSEQ
Internacional

Autores P. Destito, Miguel Martínez - Calvo, J. R. Couceiro, Jesús Mosquera, A. Sousa, F. López, M. Correa, J. L. Mascareñas
Lugar Coruña, A (España)

Mechanistic Studies on the Beckmann Rearrangement in Ionic Liquids
Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids (IML 2015)
Internacional

Autores E. Tojo, M. Vilas, M.E. de Álava, M. Canle
Lugar Madrid (España)

Complejos de los lantánidos derivados de plataformas macrocíclicas para aplicación en imagen molecular.
XXXV Reunión Bienal RSEQ
Internacional

Autores R. Pujales-Paradela, M. Regueiro-Figueroa, T. Rodríguez-Blas, A. de Blas, D. Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias
Lugar Coruña, A (España)

Lanthanide Complexes derived from Macrocyclic Platforms for Molecular Imaging Applications
XXXV Reunión Bienal RSEQ
Internacional

Autores David Esteban-Gomez, Rosa Pujales-Paradela, Martin Regueiro-Figueroa, Teresa Rodríguez-Blas, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias
Lugar Coruña, A (España)

Evaluation of the template activity of Sr (II), Ca (II) and Mg (II) in the synthesis of lateral macrobicycles derived from 4,13-Diaza-18-Crown-6: What the intermediates tell us
XXXV Reunión Bienal RSEQ
Nacional

Autores Teresa Rodríguez-Blas, Javier Cisneros-Sureda, A. Rodríguez-Rodríguez, Marta Mato-Iglesias, Martín Regueiro-Figueroa, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas
Lugar Coruña, A (España)

FUNCTIONAL LANTHANIDE-DIRECTED (Ln Eu, Tb) SUPRAMOLECULAR METALLOGELS
The 9th International Conference on f-Elements 2015, Oxford (ICfE 9)
Internacional

Autores Oxana Kotova, Ronan Daly, Miguel Martínez - Calvo, Cidália M. G. dos Santos, John J. Boland, Thorfinnur Gunnlaugsson
Lugar Oxford (Reino Unido)

Relations structure-reactivity and the positive steric effects of ortho substituents in arenesulfonyl chlorides
19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC 19)
Internacional

Autores M. Iazykov, M. Canle L., A. Santaballa, L. Rublova
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Photofunctionalization of carbon surfaces with organic molecules
15th European Symposium in Organic Reactivity
Internacional

Autores M. Canle L., M.I Fernández, Z.R. Marín, J.A. Santaballa
Organizador University of Kiel - Alemania
Lugar Kiel (Alemania)

CHEMOSELECTIVE SYNTHESIS OF ZINC FINGER CONJUGATES FOR THE SELECTIVE RECOGNITION OF SPECIFIC DNA SITES
XXXV Reunión Bienal RSEQ
Internacional

Autores J. Rodríguez, Jesús Mosquera, J. R. Couceiro, M. Martínez, M. E. Vázquez, José L. Mascareñas
Lugar Coruña, A (España)

Agentes de Contraste para Imagen por Resonancia Magnética Alternativos a los basados en Gadolinio
IX Reunión Científica de Bioinorgánica
Nacional

Autores David Esteban Gómez, Goretti Castro, Martin Regueiro Figueroa, Rufina Bastida, Alejandro Macías, P. Pérez Lourido, Carlos Platas-Iglesias, L. Valencia
Lugar Cádiz (España)

Transition state features for the methanolysis of hindered arenesulfonyl chlorides
Fifth International Scientific Conference "Chemical Thermodynamics and Kinetics"
Internacional

Autores M.A. Iazykov, M. Canle L., J.A. Santaballa, L.l. Rublova
Lugar Veliky Novgorod (Rusia)

Photocatalytic transformation of the fungicide o-phenil phenol in aqueous solution
XXI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores Zenydia R. Marín, Rita R.N. Marques, Claudia G. Silva, Joaquim L. Faria, Marcos Fernández, Moisés Canle L.
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Pontevedra (España)

Mechanism of Solvolysis of Hindered Arenesulfonyl Chlorides
XXI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores M. Iazykov, M. Canle L., A. Santaballa, L. Rublova
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Pontevedra (España)

Photochemical Functionalization of Carbonaceous Materials
XXI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores C. Berger, N.A. Debacher, C.N. Lopes, R.F.P.M. Moreira, A. Smaniotto, E.P. de Souza, E. Humeres, M. Canle L., M.I. Fernández, J.A. Santaballa
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Pontevedra (España)

Utilización del Vídeo en la Docencia Experimental de la Química: El alumno como espectador-actor
IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria (CINDU 2015)
Internacional

Autores Mª Teresa Rodríguez Blas, Andrés de Blas, David Esteban-Gomez, Carlos Platas-Iglesias, Marta Mato-Iglesias
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Cambrige Structural Database (CSD) y otras web interactivas como soporte metodológico para el estudio de la Química Estructural
IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria (CINDU 2015)
Internacional

Autores Andrés de Blas, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Marta Mato-Iglesias
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Towards bioorthogonal catalysis in living cells with artificial organometallic conjugates
VIII International School on Organometallic Chemistry Marcial Moreno Mañas
Internacional

Autores Miguel Martínez - Calvo, Mateo I. Sánchez, J. Rodríguez, P. Destito, M. E. Vázquez, F. López, José L. Mascareñas
Organizador UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Lugar Sevilla (España)

Exceptionally Inert Lanthanide(III) PARACEST MRI Contrast Agents based on 18-Membered Macrocyclic Platforms
Medicinal Flavor of Metal Complexes: Diagnostic and Therapeutic Applications
Internacional

Autores C. Platas-Iglesias
Organizador Le Studium-Institute for Advanced Studies-Loire Valley
Lugar Orleans (Francia)

Uranyl ion photochemistry revisited
XXVth IUPAC Symposium on Photochemistry (PHOTOIUPAC 2014)
Internacional

Autores Hugh D. Burrows, João Pina, Andreia Romeiro, M.E. Azenha, Moisés Canle López
Organizador Internacional Union of pure and applied chemistry
Lugar Bordeaux (Francia)

Supramolecular dimeric lanthanide capsules for selective fluoride encapsulation and sensing
European f-Element Chemistry. EUFEN 3. COST Action CM1006
Internacional

Autores Tao Liu, Aline Nonat, Maryline Beyler, Martin Regueiro-Figueroa, Franck Camarel, Raphaël Tripier, Carlos Platas Iglesias, Löic J. Charbonniére
Organizador European Cooperation in Science and Technology
Lugar Nürnberg (Alemania)

Thermally Stable Reactive Intermediates of the Reduction of SO2 on Carbons
International Symposium on Reactive Intermediates and Unusual Molecules, ISRIUM
Internacional

Autores Eduardo Humeres, Nito A. Debacher, Alessandra Smaniotto, Karen M. De Castro, Regina de F.P.M. Moreira, Canle, Moises, J. Arturo Santaballa
Lugar Hiroshima (Japón)

TiO2 Photocatalytic treatment of Ibuprofen and Naproxen
8thEuropean Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis
Internacional

Autores M.E. Azenha, A. Romeiro, J. Silva, H.D. Burrows, M. Canle L.
Lugar Thessaloniki (Grecia)

The Chemistry of Heteroborane Clusters: Molecular Architectures and Beyond
9th Congress on Electronic Structure: Principles and Applications. ESPA 2014
Internacional

Autores Juan Z. Dávalos, Rafael Notario, Drahomir Hnyk, Josef Holub, Luis Lain, Alicia Torre, Diego R. Alcoba, Ofelia B. Oña, Juan Arturo Santaballa, Moisés Canle L., Josep M. Oliva
Lugar Badajoz (España)

Combined NMR and DFT approaches to establish the structure of Ln(III) complexes in Solution
5èmes Rencontres du Groupe d'ètude en chimie des Polyamines cycliques et linéaires (GPOL2014)
Internacional

Autores Aurora Rodríguez, Martín Regueiro-Figuero, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Organizador Societé Chimique de France
Lugar Klingenthal (Francia)

Chélates Pycolinates de Lanthanides(III) à Bases de Cyclam à Haute Stabilité et Grande Inertie Cinétique
5èmes Rencontres du Groupe d'ètude en chimie des Polyamines cycliques et linéaires (GPOL2014)
Internacional

Autores Aurora Rodriguez-Rodriguez, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodriguez-Blas, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Imre Tóth
Organizador Societé Chimique de France
Lugar Klingenthal (Francia)

Macrocyclic Lanthanide(III) Complexes Containing Picolinate Pendants with High Stability and Kinetic Inertness
EUFEN 3, European COST Action CM1006
Internacional

Autores Aurora Rodriguez-Rodriguez, Erika Ruscsak, Ferenc Kálman, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Imre Tóth, C. Platas-Iglesias
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Nürnberg (Alemania)

A photocatalytic approach for ortho-phenylphenol biocide remediation in aqueous systems
XX Encontro Luso-Galego de Química
Internacional

Autores Z.R. Marín, R.R.N. Marques, M. Canle L., J.L. Faría
Organizador Sociedade Portuguesa de Química; Asociación de Químicos de Galicia; Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Porto (Portugal)

Decorating carbon surfaces through photoinitiated reactions
XX Encontro Luso-Galego de Química
Internacional

Autores C. Berger, M. Canle L., N.A. Debacher, M.I. Fernández, C.N. Lopes, R.F.P.M. Moreira, E.P. de Souza, E. Humeres, J.A. Santaballa
Organizador Sociedad Portuguesa de Química
Lugar Porto (Portugal)

Imagen Molecular: Rediseñando Agentes de Contraste basados en Gd(III) para IRM
QUIES 2014: 16ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química Inorgánica de la RSEQ / 10ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química del Estado Sólido de la RSEQ
Nacional

Autores T. Rodríguez-Blas, A. Rodríguez-Rodríguez, M. Regueiro-Figueroa, M. Mato-Iglesias, D. Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, A. de Blas
Organizador Real Soceidad Española de Química (RSEQ)
Lugar Almería (España)

Stable Mn2+, Cu2+ and Ln3+ complexes with cyclen-based ligands functionalized with picolinate pendant arms. Unexpected self-agregation of the La3+ complex in solution
Dalton Discussion 15
Internacional

Autores Aurora Rodriguez-Rodriguez, Zoltan Garda, Erika Ruscsak, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Luís M.P.Lima, Maryline Beyler, R. Tripier, G. Tircsó, Carlos Platas-Iglesias
Organizador Royal Society of Chemistry (RSC)
Lugar York (Reino Unido)

ORGANOMETÁLICOS DE INDIO EN LA SÍNTESIS DE DITIENILETENOS CON PUENTE MALEIMIDA
XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores Á. Mosquera, M. I. Fernández, M. Canle L., J. Pérez Sestelo, L. A. Sarandeses
Lugar Santander (España)

Vis-UV Photodegradation and TiO2-Photocatalyzed degradation of anilide herbicides
XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, Isabel Fernández-Pérez, Santiago Rodríguez, Emmanuelle Vulliet
Lugar Santander (España)

Solvent polarity effects on fluorescence emission spectrum in tetracaine dye. Application to the complex formation
XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores I. Brandariz Lendoiro, Emilia Iglesias Martínez, Iván Iglesias García
Lugar Santander (España)

Oxidation of pyrimidine bases: mechanism of uracil chlorination
XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores Moisés Canle López, Juan Arturo Santaballa López, Eduardo Carro Rey
Lugar Santander (España)

Mechanisms of oxidation of biologically relevant substrates by N-choloro-taurine
XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores Moisés Canle López, Mª Victoria García Dopico, Juan Arturo Santaballa López, Isabel Fernández-Pérez
Lugar Santander (España)

Theoretical calculations on the carbo-oxidation reaction of the SO2 reduction on carbons
12ª Conferência Latino-Americana de Físico-Química Orgânica
Internacional

Autores Eduardo Humeres, J. Arturo Santaballa, Regina de F.P.M. Moreira, Canle, Moises, Nito A. Debacher
Lugar Foz do Iguaçu (Brasil)

PHOTOLYSIS OF PHENYLALANINE IN THE PRESENCE OF MODIFIED OXIDIZED CARBON NANOTUBES
12ª Conferência Latino-Americana de Físico-Química Orgânica
Internacional

Autores Eduardo Humeres, Eduardo P. de Souza, Regina de F.P.M. Moreira, Cristiane N. Lopes, Wido H. Schreiner, Canle, Moises, J. Arturo Santaballa, Isabel Fernández
Lugar Foz do Iguaçu (Brasil)

FUNCTIONALIZATION OF GRAPHITE AND GRAPHITE OXIDE
12ª Conferência Latino-Americana de Físico-Química Orgânica
Internacional

Autores Eduardo Humeres, Karen Mendes de Castro, Alessandra Smaniotto, Luís O. B. Benetoli, Eduardo P. de Souza, Nito A. Debacher, Cristiane Nunes Lopes, Regina de F.P.M. Moreira, Wido H. Schreiner, Canle, Moises, J. Arturo Santaballa, Isabel Fernández
Lugar Foz do Iguaçu (Brasil)

Formation of luminescent supramolecular Eu(III) and Tb(III) gels by lanthanide directed self-assembly
3rd Scientific Meeting Supramolecular Chemistry in Water. CMST COST Action CM 1005
Internacional

Autores Thorfinnur Gunnlaugsson, Miguel Martínez - Calvo
Lugar Valletta (Malta)

Interaction of Ru(II)polypyridyl complexes-AuNP conjugates with stDNA and the study of their cell uptake pathway and potential use as imaging agents
2nd Annual Postdoctoral Research Day, TBSI
Local

Autores Miguel Martínez - Calvo
Lugar Dublin (Irlanda)

Acid Catalysis in The Hydrolytic Cleavage of Substituted Tritylamines and Trityl Ethers in Aqueous Solutions
I Ulusal Organik Kimya Kongresi (I National Organic Chemistry Congress - Turkey)
Internacional

Autores H. Maskill, M. Canle L.
Lugar Sakarya (Turquía)

Photodegradation of Ibuprofen and Naproxen using different catalysts with TiO2
3rd European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes
Internacional

Autores A. Romeiro, M.E. Azenha, M. Canle L., H.D. Burrows
Lugar Almería (España)

Elimination / abatement of persistent (micro)pollutants using ILs
Summer School on Ionic Liquids
Nacional

Autores M. Canle L., M.I. Fernández, J.A. Santaballa
Lugar Grove, O (España)

Formation of luminescent supramolecular Eu(III) and Tb(III) gels by lanthanide directed self-assembly
J400. Chemonostics : Chemical receptors in the development of simple diagnostic devices
Internacional

Autores M. Martínez
Lugar Bath (Reino Unido)

TiO2 Nanoparticle Photocatalysts for Alprazolam removal
9º Encontro Nacional de Catálise e Materiais Porosos
Nacional

Autores M.E. Azenha, A. Romeiro, J. Silva, H.D. Burrows, M. Canle L.
Lugar Porto (Portugal)

Influence of anion shape in urea N-coordination type
International Symposium on Metal Complexes
Internacional

Autores David Esteban-Gómez, Israel Carreira-Barral, Teresa Rodriguez-Blas, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas
Organizador Universidad de Burgos
Lugar Burgos (España)

Theoretical Calculation of Hyperfine Coupling Constants on Inner-Sphere Water Molecules of Mn(II) and Gd(III)-based Contrast Agents Aids Water Exchange Rate Measurements
Debrecen Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms 2013 (DCIRM 2013)
Internacional

Autores David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Gabrielle A. Rolla, Lorenzo Tei, M. Botta, C. Platas-Iglesias
Organizador University of Debrecen - Hungría
Lugar Deberecen (Hungría)

Nanoparticles formed by Self-Agregation of Dinuclear Lanthanide(III) Complexes as Potential Bimodal Probes for Magnetic Resonance and Optical Imaging
EUFEN 2, European COST Action CM1006
Internacional

Autores Martín Regueiro-Figueroa, Aline Nonat, Gabrielle A. Rolla, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Loic J. Charbonniere, M. Botta, C. Platas-Iglesias
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Dublin (Irlanda)

Lanthanide directed self-assembly of luminescent supramolecular auto-healing gels
EUFEN 2, European COST Action CM1006
Internacional

Autores Miguel Martínez - Calvo, Oxana Kotova, Alan Bell, Thomas McCabe, Matthias Möbius, John J. Boland, Thorfinnur Gunnlaugsson
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Dublin (Irlanda)

Cooperative anion recognition in divalent first-row transition-metal complexes with a ditopic tripodal ligand containing a urea group
International Symposium on Metal Complexes (ISMEC2013)
Internacional

Autores Israel Carreira-Barral, Teresa Rodriguez-Blas, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez
Organizador UNIVERSIDAD DE BURGOS
Lugar Burgos (España)

Following ciamician's visionary view: photochemistry for pollution abatement
XXIV IUPAC. Symposium on photochemistry
Internacional

Autores Moisés Canle L., M.I. Fernández, C. Martínez, J.A. Santaballa
Organizador Departamento de química. Universidade de Coimbra
Lugar Coimbra (Portugal)

Photoswitchable reactions of non-symmetrical maleimide-bridged dithienylethenes
XXIV IUPAC. Symposium on photochemistry
Internacional

Autores Ángeles Mosquera, M. Isabel Fernández, Moisés Canle L., José Pérez Sestelo, Luis A. Sarandeses
Organizador Departamento de química. Universidade de Coimbra
Lugar Coimbra (Portugal)

Photodegradation of naproxen using TiO2 nanoparticles
XVIII ENCONTRO LUSO-GALEGO DE QUÍMICA
Internacional

Autores M. Emilia D. G. Azenha, Andreia Romeiro, Canle, Moises, Hugh D. Burrows
Organizador UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (UTAD)
Lugar Vila REAL (Portugal)

Photoinsertion of amino acids onto modified oxidized carbon nanotubes
XVIII ENCONTRO LUSO-GALEGO DE QUÍMICA
Internacional

Autores Eduardo Humeres, Eduardo P. de Souza, Nito A. Debacher, Regina de F.P.M. Moreira, Cristiane N. Lopes, Wido H. Schreiner, J. Arturo Santaballa, Isabel Fernández, Canle, Moises, Abil E. Aliev
Organizador UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (UTAD)
Lugar Vila REAL (Portugal)

The Thiosemicarbazone Ligand bis(4-N-ethyl-thiosemicarbazone)-1,4-diacetylbenzene as Building Block for Supramolecular Species
16th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry
Internacional

Autores Miguel Martínez - Calvo, Vanesa Suárez, María J. Romero, Ana M. González-Noya, Rosa Pedrido, Manuel R. Bermejo
Lugar Lugo (España)

Efficiency of Nanostructured Forms of TiO2 in the Heterogeneous Photocatalyzed Degradation of Persistent Organic Micropollutants
7th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications - SPEA7
Internacional

Autores C. Martínez, M.I. Fernández, A. Ansón-Casaos, I. Tacchini, M.T. Martínez, J.A. Santaballa, M. Canle L.
Lugar Porto (Portugal)

Photochemical and Photocatalytic Degradation of the Emerging Pollutant trans-Resveratrol
7th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications - SPEA7
Internacional

Autores C.G. Silva, J. Monteiro, R.R.N. Marques, C. Martínez, A.M.T. Silva, M. Canle López, J.L. Faría
Lugar Porto (Portugal)

Polyamino Polypyridinecarboxylate Gd(III) Complexes as Potential Contrast Agents for Magnetic Resonance Imaging
EUFEN 1, COST Action 1006 "European f-Elements Chemistry"
Internacional

Autores A. Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Tarragona (España)

Evidences of the Primary Mechanism of Reduction of SO2 on Carbon Matrixes
21st International Conference on Physical Organic Chemistry
Internacional

Autores Eduardo Humeres, Alessandra Smaniotto, Luis O.B. Benetoli, Karen M. De Castro, Nito A. Debacher, Regina de F.P.M. Moreira, Wido H. Schreiner, Canle, Moises, J. Arturo Santaballa
Lugar Durham (Reino Unido)

Photodegradation of Persistent Organic Pollutants on Ionic Liquids
I Training School
Autonómico

Autores M. Canle L., M.I. Fernández, M.V. García, C. Martínez, J.A. Santaballa
Lugar Verín (España)

Hyperfine Coupling Constants on Inner-Sphere Water Molecules of Gd(III)-Based Contrast Agents: A DFT Study
8th International Conference on f-Elements
Internacional

Autores David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Lothar Helm, C. Platas-Iglesias
Organizador European Rare Earth and Actinide Society (ERES)
Lugar Udine (Italia)

Metodología docente y evaluación de la asignatura de primer curso del Grado en Biología
1er Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias (ISIEC 2012)
Internacional

Autores Montserrat Martínez-Cebeira, Isabel Ruiz Bolaños, Pablo Ligero Martínez-Risco, David Esteban Gómez, Digna Vázquez García, Fernando Avecilla Porto, Marta López García, José Luis Barriada Pereira
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Evolución de la Metodología Docente en la actividad Laboratorio de Prácticas de Química de primer curso del Grado en Biología
1er Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias (ISIEC 2012)
Internacional

Autores David Esteban-Gómez, Digna Vázquez-García, Fernando Avecilla Porto, Marta López García, José Luis Barriada Pereira, Montserrat Martínez Cebeira, Isabel Ruiz Bolaños, Pablo Ligero Martínez-Risco
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Hyperfine Coupling Constants on Inner-Sphere Water Molecules of Gd(III)-based MRI Contras Agents: A DFT Study
8th International Conference on f-Elements
Internacional

Autores David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Lothar Helm, Carlos Platas-Iglesias
Lugar Udine (Italia)

Ditopic Ligands for anion recognition throlgh cooperative binding
40th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC40)
Internacional

Autores Israel Carreira-Barral, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodriguez-Blas
Organizador International Conferences on Coordination Chemistry; International Union of Pure and Applied Chemistry
Lugar Valencia (España)

Towards Novel Stable Lanthanide(III) Complexes with Cyclam Derivatives
40th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC40)
Internacional

Autores Aurora Rodriguez-Rodriguez, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodriguez-Blas
Organizador International Conferences on Coordination Chemistry; International Union of Pure and Applied Chemistry
Lugar Valencia (España)

Gd(III)-based MRI Contrast Agents: Strategies in the Design of Novel Structural Platforms
40th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC40)
Internacional

Autores Teresa Rodriguez-Blas, Adrián Roca Sabio, Aurora Rodriguez-Rodriguez, Martín Regueiro Figueroa, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas
Organizador International Conferences on Coordination Chemistry; International Union of Pure and Applied Chemistry
Lugar Valencia (España)

Nouveaux Complexes de Lanthanides pour l'Imagerie Médicale par IRM
4ème rencontres du Groupe d'etudes en chimie des POLyamines cycliques et linéaires (GPOL 2012)
Internacional

Autores RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ Aurora, ESTEBAN-GÓMEZ David, DE BLAS Andrés, RODRÍGUEZ-BLAS Teresa, FEKETE Marianna, BOTTA Mauro, TRIPIER Raphael, PLATAS-IGLESIAS Carlos
Organizador Societe Chimique de France
Lugar Toulouse (Francia)

Gd(III) Complexes with Linear and Macrocyclic Polyamino Polypiridinecarboxylate Ligands as Potential MRI Contrast Agents
4ème rencontres du Groupe d'etudes en chimie des POLyamines cycliques et linéaires (GPOL 2012)
Internacional

Autores PLATAS-IGLESIAS Carlos, RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, Aurora, ESTEBAN-GÓMEZ David, DE BLAS Andrés, RODRÍGUEZ-BLAS Teresa
Organizador Societe Chimique de France
Lugar Toulouse (Francia)

Monopicolinate cyclen and cyclam derivatives for stable copper(II) complexation
4ème rencontres du Groupe d'etudes en chimie des POLyamines cycliques et linéaires (GPOL 2012)
Internacional

Autores LIMA Luís M.P., ESTEBAN-GÓMEZ David, DELGADO Rita, PLATAS-IGLESIAS Carlos, TRIPIER Raphael
Organizador Societe Chimique de France
Lugar Toulouse (Francia)

Coordinación del primer curso de Grado en Química en la UDC
II Congreso Internacional de Docencia Universitaria
Nacional

Autores A. Carlosena, Beceiro González, E., J. Moreda-Piñeiro, S. Castro García, A. Fernández, A. Suárez, M. López, Sarandeses, L., M Martinez Cebeira, M. Canle, V. García, F. Miguelez, José Luis Pagés Valcarlos, J. Sanz, Mª Jesús Manso Revilla, A. Castro, José Luís Otero Cepeda
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Degradación fotocatalizada de dibenzozepinas
XVII Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores C. Martínez García, M. I. Fernández, M. Canle López, J.A. Santaballa López
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Pontevedra (España)

Tuning the Photophysical Properties of Bimetallic Ln(3+)-DO3A Complexes with 2-2'-Bipyridine Linkers
EU COST Action D38 Final Meeting
Internacional

Autores Aline Nonat, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Oxford (Reino Unido)

Towards New Contrast Agents for