Metais no Medio Ambiente e Medicina (METMED)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. José Luís Barriada Pereira
Profesor/a Titular de Universidade
Data de alta 11/05/2005
Adscrición a deptos. Química,Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía
Adscrición a centros Facultade de Ciencias,Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía
Código interno G000159

Contacto

Enderezo Facultade de Ciencias Rúa da Fraga, 10 15008-A Coruña
Teléfono  881012261 ext. 2261
Correo

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO TIERRAS RARAS (230324)
REGENERACION DEL AGUA (ver 2508.11) (330806)
QUIMICA AMBIENTAL (239100)
ELIMINACION DE RESIDUOS (330807)
METALES (230318)
COMPUESTOS DE COORDINACION (230307)
ELECTROQUIMICA (ver 3303.09,3315.03 y 3316.04) (221005)
ESTRUCTURA DE LOS COMPUESTOS INORGANICOS (230326)
Códigos socioeconómicos I+D relativa ás Ciencias Naturais - financiada con outras fontes que non sexan FXU (13.1)
Medioambiente (02)
Liñas de investigación

Desenvolvemento de Adsorbentes a partir de Biomasa e/o Xeomasa. (Contén dos subliñas: i) Interacción con Metais e ii) Interacción con Compostos Orgánicos).

Síntese "Verde" de Nanopartículas Metálicas.

Complexación Selectiva de Metais e Anións: Solucións Medioambientais, Médicas e Tecnolóxicas.

Compostos Metálicos con Interese en Imaxe Biomédica.

Desenvolvemento de Novas Estratexias e Metodoloxías para o Ensino e Aprendizaxe da Química.

Palabras chave Adsorción; Bioadsorción, Metais Pesados, Técnicas de Descontaminación, Macroalgas Mariñas, Biomasa, Interaccións Iónicas, Potenciometría, Química da Auga, Modelos de Especiación, Solubilidad, Nanopartículas, Compostos de Coordinación, Imaxe Molecular, Imaxe por Resonancia Magnética (IRM), PET, Axente de contraste, Lantánidos, Galio, Gadolinio, Chumbo, Cadmio, Macrociclo, DFT, Complexación Selectiva.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Caracterización e desenvolvemento de novos adsorbentes para procesos de descontaminación a partir de materiais de baixo custo (biomasa natural ou residual).

Estudo do Impacto Medioambiental de Especies Inorgánicas en Medios Naturais.

Síntese e caracterización de compostos de coordinación.

Resolución de estruturas cristalinas mediante difracción de raios X de monocristal; caracterización electroquímica; valoracións espectrofotométricas.

Recursos de equipamento Equipo de caracterización electroquímica PGSTAT-20. Equipos de voltametría COMPUTRACE mod. 757 e 797 de Methrohm. Espectrofotómetro UV-VIS-NIR Perkin Elmer LAMDA-900 con accesorio para esfera reflectancia difusa. Espectrofotómetro UV-VIS Cary 100 BIO e Espectrofotómetro VIS ZUZI 4211/20. Espectrofotómetro de absorción atómica SpectrAA 55B con accesorio de vapor frío. Equipo de valoración potenciométrica automático Metrohm TITRINO-794 Turbidímetro HI88713 de Hanna Instruments. Cabina de fluxo laminar INDELAB. Incubadora-refrigeradora (BELP Científica). Equipos de medida DQO y DBO (BELP Científica). Autoclave (FARO). Equipo DIRECT Q3 (Millipore) de depuración de auga. Reactor de microondas monomodal DISCOVERER-S Class de CEM. Equipo automático de cromatografía Flash CombiFlash Rf de Teledyne Isco
Resultados transferíbeis Patente ES 2233187 B1: "Composto para a Eliminación e Recuperación de Chumbo en Augas Residuais e Potables". Patente ES 2340129 B1: "Composto para a Extracción Selectiva dos Ions Lantánidos". Patente ES 2354666 B1: "Composto para a Extracción Selectiva de Estroncio(II) e Chumbo(II)".

Membros do grupo

Dra./Dr. José Luís Barriada Pereira
Química física
Coordinador/a
Dra./Dr. Pilar Rodríguez Barro
Química física
PDI
Dra./Dr. María Teresa Rodríguez Blas
Química inorgánica
PDI
Dra./Dr. Andrés Manuel De Blas Varela
Química inorgánica
PDI
Dra./Dr. Alberto De Vega Martín
Enxeñaría química
PDI
Dra./Dr. Pablo Ligero Martínez-Risco
Enxeñaría química
PDI
Dra./Dr. María Martínez Cabanas
Química física
Contratado/a Posdoutoral
David Gómez Carnota
Química física
Contratado/a Predoutoral
Dra./Dr. Celia Pena Bonhome
Química inorgánica
Doutorando/a
José Manuel Míguez Novoa
Química física
Doutorando/a
David Vázquez García
Doutorando/a
Daniel Fernández Pavón
Doutorando/a
Xoán Carro Sánchez
Doutorando/a
Dra./Dr. Víctor Barba López
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Pablo Lodeiro Fernández
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Carlos Rey Castro
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Antonino Arenaza Corona
Química inorgánica
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. María de Guadalupe Jaraquemada Pelaez
C1 - Doutores outras institucións

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

SERVICO TÉCNICO AL AMPARO DEL ART 83 DE LA L.O.U. SOLICITADO POR LA EMPRESA HIJOS DE RIVERA S.A.U.: "Estudio de péptidos funcionales en ingredientes alimentarios: determinación mediante cromatografía de masas vs hidrólisis virtual con cloud computing" (Prórroga)

Entidade financiadora Hijos de Rivera SAU
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2023 ata 31/12/2023

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GPC 2022

Entidade financiadora Consellería de Educación
Investigadores principáis José Luis Barriada Pereira
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2022 ata 20/11/2024

Contrato ART.83 para Actividades de Asesoramiento y Asistencia Técnica entre la FUAC y la Empresa Tejas Verea SAU: "Caracterización Físico-Química de Tejas Cerámicas"

Entidade financiadora Tejas Verea SAU
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2022 ata 30/09/2024

Contrato al amparo Art.83 solicitado por la Empresa Hijos de Rivera SAU para desarrollar el Proyecto: "Estudio de la influencia de parámetros industriales en el comportamiento de moléculas funcionales en la elaboración de cerveza"

Entidade financiadora Hijos de Rivera SAU
Investigadores principáis José Luis Barriada Pereira
Tipo Contrato
Datas Dende 01/08/2022 ata 30/12/2023

Contrato al amparo Art.83 solicitado por la Empresa Hijos de Rivera SAU para desarrollar el Proyecto: "Estudio de la Evaluación del Contenido en Proteína de Diferentes Variedades de Levadura"

Entidade financiadora Hijos de Rivera SAU
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Contrato
Datas Dende 01/08/2022 ata 30/12/2023

SERVICO TÉCNICO AL AMPARO DEL ART 83 DE LA L.O.U. SOLICITADO POR LA EMPRESA HIJOS DE RIVERA S.A.U.: ¿Estudio de péptidos funcionales en ingredientes alimentarios: determinación mediante cromatografía de masas vs hidrólisis virtual con cloud computing¿

Entidade financiadora HIJOS DE RIVERA, S.A.
Investigadores principáis María Teresa Rodríguez Blas
Tipo Contrato
Datas Dende 27/06/2022 ata 31/12/2022

Revalorización de lignina en compuestos polimericos conductores para impresión 3D

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis M. José Abad López/ Ana I. Ares Pernas
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

Caracterización físico-química de las propiedades ácido-base de la materia orgánica disuelta desde el suelo hasta el océano

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis José Luis Barriada Pereira
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

SERVICO TÉCNICO AL AMPARO DEL ART 83 DE LA L.O.U. SOLICITADO POR LA EMPRESA HIJOS DE RIVERA S.A.U.: "Estudio de péptidos funcionales en ingredientes alimentarios: determinación mediante cromatografía de masas vs hidrólisis virtual con cloud computing" (1ª Prórroga)

Entidade financiadora Hijos de Rivera SAU
Tipo Contrato
Datas Dende 15/12/2021 ata 26/06/2022

CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EMPRESA FERROGLOBE INNOVATION SLU, LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO I+D DENOMINADO ¿INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL DE MATERIALES ESTRATÉGICOS PARA BATERÍAS DE ION-LITIO DE ALTA DENSIDAD ENERGÉTICA Y COSTE OPTIMIZADO EN ELECTRO MOVILIDAD SOSTENIBLE.¿ INV06721

Entidade financiadora Ferroglobe Innovation SLU
Investigadores principáis María Teresa Rodríguez Blas e José Luís Barriada Pereira
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2021 ata 31/05/2023

SERVICO TÉCNICO AL AMPARO DEL ART 83 DE LA L.O.U. SOLICITADO POR LA EMPRESA HIJOS DE RIVERA S.A.U.¿Estudio de péptidos funcionales en ingredientes alimentarios: determinación mediante cromatografía de masas vs hidrólisis virtual con cloud computing¿

Entidade financiadora HIJOS DE RIVERA, S.A.
Investigadores principáis María Teresa Rodríguez Blas
Tipo Contrato
Datas Dende 15/12/2020 ata 14/12/2021

CONTRATO ART. 83 PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y LA EMPRESA TEJAS VEREA S.A. "ESTUDIO DE PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE TEJAS CERÁMICAS

Entidade financiadora TEJAS VEREA S.A.
Investigadores principáis María Teresa Rodríguez Blas e Andrés Manuel De Blas Varela
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2020 ata 30/09/2022

Química verde en el desarrollo de polímeros impresos magnéticos, para la adsorción específica de contaminantes emergentes

Entidade financiadora Cienytech Soluciones
Investigadores principáis Manuel E. Sastre de Vicente
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2020 ata 30/06/2023

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL UNEMSA ALFANANOLIGNUM PB4.0

Entidade financiadora Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Investigadores principáis Pablo Ligero Martínez-Risco
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2020 ata 30/04/2022

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS. GPC

Entidade financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principáis ALBERTO DE VEGA MARTÍN
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2019 ata 20/11/2021

HIBRIDACIÓN DE BIOTECNOLOGIA Y HERRAMIENTAS 4,0 EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO ACELERADO DE NUEVAS FORMULACIONES. EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN FUNCIONAL Y PERSONALIZADA

Entidade financiadora HIJOS DE RIVERA, S.A.
Investigadores principáis Manuel E. Sastre de Vicente
Tipo Contrato
Datas Dende 01/08/2019 ata 31/07/2022

CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS TÉCNICOS, ARTÍSTICOS O DOCENTES ENTRE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y CERÁMICA VEREA S.A.

Entidade financiadora CERÁMICA VEREA, S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 30/01/2018 ata 30/09/2021

High added-value industrial opportunities for microalgae in the Atlantic Centro (ENHANCE MICROALGAE)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Manuel Esteban Sastre De Vicente
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/11/2017 ata 31/10/2020

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GPC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis ALBERTO DE VEGA MARTÍN
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

EMPLEO DE BIOMASA PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS MÉTODOS DE SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS RECUBIERTAS CON POLÍMEROS DE IMPRESIÓN MOLECULAR (MMIP-NP)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Roberto Herrero Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

IMAGEN MOLECULAR MULTIMODAL DISEÑO DE SONDAS BIMODALES PARA LA TECNICA HIBRIDA PET-IRM

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Mª TERESA RODRÍGUEZ BLAS; ANDRES DE BLAS VARELA
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

Optimización de procesos de depuración en EDAR: procesos de filtración-adsorción en terciario como estrategia de reducción de metales pesados y nitrógeno amoniacal-Zeolitas.

Entidade financiadora Extraco, construcciones e proxectos S.A.
Investigadores principáis Joaquín Suárez López y Alfredo Jácome Burgos
Tipo Contrato
Datas Dende 20/12/2016 ata 19/09/2017

Senior Plus: Tecnologías emergentes y nanotecnología aplicada para el desarrollo de alimentos funcionales orientados a sectores de la población con necesidades especiales (tercera edad y personas con alergias e intolerancias alimentarias)

Entidade financiadora Bioselección S.L.
Investigadores principáis Manuel E. Sastre de Vicente
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2016 ata 31/10/2018

BIOREFCOMPOSITE

Entidade financiadora Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2015 ata 01/12/2018

BIOREFcomposite

Entidade financiadora Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Investigadores principáis Pablo Ligero
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2015 ata 31/12/2018

Asesoramiento y asistencia técnica en el área de ensayos químicos

Entidade financiadora Vertisol Internacional SRL, Polipropileno de Galicia SAU y otras
Investigadores principáis Manuel E. Sastre de Vicente
Tipo Contrato
Datas Dende 18/11/2015 ata 17/11/2017

CASTANEA FERTIPORCUS: Cooperación para o desenvolvemento dun novo proceso de fertilización do souto de castaña con xurro porcino.

Entidade financiadora BOIBEL FORESTAL S.L.
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Contrato
Datas Dende 13/07/2015 ata 30/09/2015

Nuevas Sondas Inteligentes para Aplicación en Imagen Molecular

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Carlos Platas Iglesias
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Asesoramiento en ensayos preliminares de tratabilidad de aguas

Entidade financiadora Omega Water LDA.
Investigadores principáis Manuel E. Sastre de Vicente
Tipo Contrato
Datas Dende 06/03/2014 ata 06/03/2015

Interconnecta MDFNanoglued

Entidade financiadora Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Investigadores principáis Pablo Ligero Martínez-Risco
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 03/04/2013 ata 01/01/2015

FUNCIONALIZACION DE BIOMASA PARA EL DESARROLLO DE ADSORBENTES APLICADOS AL TRATAMIENTO DE AGUAS

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis José Luis Barriada Pereira
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

ConectaSOUTO

Entidade financiadora BOIBEL Forestal S.L.
Investigadores principáis Alberto de Vega Martín
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2013 ata 30/06/2015

MDF - Nanoglued

Entidade financiadora INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A. (INTASA)
Tipo Contrato
Datas Dende 30/09/2013 ata 30/12/2014

PROYECTO DE INTEGRACIÓN VERTICAL DEL CASTAÑO: DE LA MEJORA GENÉTICA A LAS PRODUCCIONES FINALES - INTEGRACASTANEA

Entidade financiadora BOIBEL Forestal S.L.
Investigadores principáis Alberto de Vega Martín
Tipo Contrato
Datas Dende 30/09/2013 ata 28/02/2015

CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME TÉCNICO SOBRE LA DILUCIÓN EN EL AGUA DE MAR DE FLUORURO CONTENIDO EN EL EFLUENTE DEL EMISARIO SUBMARINO DE SAN CIPRIÁN.

Entidade financiadora UDC
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela
Tipo Contrato
Datas Dende 20/03/2013 ata 22/04/2013

Asesoramiento en Ensayos Preliminares de Tratabilidad de Aguas

Entidade financiadora Omega Water LDA.
Investigadores principáis Manuel E. Sastre de Vicente
Tipo Contrato
Datas Dende 15/01/2013 ata 31/07/2013

Ayuda para la Consolidación y Estructuración de unidades de investigación competitivas del SUG (MODALIDAD DE GRUPOS DE POTENCIAL CRECIMIENTO): Grupos de Investigación "QUICOOR"

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 30/11/2014

REVALORIZACIÓN DE BIOMASA AGROFORESTAL EN BIOMATERIALES: OBTENCIÓN DE MACROFIBRILLAS POR PROCESOS ORGANOSOLV Y BLANQUEO TCF

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Alberto de Vega Martín
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

COST Action CM1006: EUFEN - European f-Elements Network

Entidade financiadora European Science Foundation (Unión Europea)
Investigadores principáis Carlos Platas Iglesias (como representante del Grupo QUICOOR de la Universidad de A Coruña)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 19/04/2011 ata 18/04/2015

Funcionalización de biomasa para el desarrollo de adsorbentes aplicados al tratamiento de aguas

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Roberto Francisco Herrero Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2011

Ayuda para la Consolidación y Estructuración de Grupos de Investigación: Grupo "Química da coordinación - QUICOOR"

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2010

Agentes de Contraste para Imagen por Resonancia Magnética: Hacia Sistemas de Mínima Toxicidad y Máxima Eficacia a Campos Magnéticos Elevados.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Desenvolvemento dun sistema de aproveitamento integral do ulex (toxo) e revalorización das súas fraccións.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 03/12/2009 ata 02/12/2012

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Enxeñería química ambiental. ENQA"

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

Ayuda para la Consolidación y Estructuración de Grupos de Investigación: Grupo "Química da coordinación - QUICOOR"

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2009

SOUTONOVO: COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DUN NOVO PROCESO DE TALLADÍA DO CASTIÑEIRO

Entidade financiadora BOIBEL Forestal S.L.,
Investigadores principáis Alberto de Vega Martín
Tipo Contrato
Datas Dende 11/08/2009 ata 06/08/2012

Ayuda de Contratos-Programa para Grupos de Investigación Consolidados de la UDC. Grupo "Química da Coordinación - QUICOOR"

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

Ayuda para Consolidación y Estructuración de Grupos de Investigación: Grupo "Química da coordinación - QUICOOR"

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

cONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y ALÚMINA ESPAÑOLA, S.A.

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA, S.A.
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela
Tipo Contrato
Datas Dende 15/04/2008 ata 01/06/2010

Elaboración de un informe de dilución y análisis de sedimentos y organismos en la ensenada de San Ciprián.

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA S.A. (ALCOA)
Investigadores principáis Andrés M. De Blas Varela; Antonio Suárez Bueres
Tipo Contrato
Datas Dende 15/04/2008 ata 01/06/2010

INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL DE CULTIVOS LIGNOCELULÓSICOS EN GALICIA SEGUNDO ESPECIES E EMPRAZAMENTOS BIOCLIMÁTICOS

Entidade financiadora Industrias del Tablero S.A.
Investigadores principáis Alberto de Vega Martín
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2007 ata 30/09/2010

Recuperación de Plomo(II) y Cadmio(II) de Aguas Mediante Complejación Selectiva

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/11/2006 ata 23/11/2009

Complejos de los Lantánidos: Nuevos Avances en Agentes de Contraste para Resonancia Magnética de Imagen

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas/Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/12/2009

COST Action D38: Metal-based Systems for Molecular Imaging Applications.

Entidade financiadora European Science Foundation (Unión Europea)
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas (por el Grupo QUICOOR de la Universidad de A Coruña)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 15/05/2006 ata 24/08/2011

Obtención de biopolímeros de orixe vexetal a partir da biomasa do Miscanthus sinnensis en condiciòns de cultivo enerxético por procedementos solvolíticos

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO
Investigadores principáis Manuel Bao Iglesias
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 05/05/2006 ata 05/05/2007

Taller de difusión Medio Ambiental en la costa de la Mariña Lucense

Entidade financiadora ALUMINIOS ALCA S.L.
Investigadores principáis Javier Cremades Ugarte
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2006 ata 31/10/2007

CONVENIO ENTRE AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA E DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN "ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO EFLUENTE DA PLANTA DE SAN CIBRAO ( SAN CIPRIÁN ) NO MEDIO MARIÑO E DO EFECTO DO SEU CONTIDO EN ALUM

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Tipo Contrato
Datas Dende 04/04/2006 ata 01/09/2007

CONTRATO ENTRE A UDC, INDUSTRIAS DEL TABLERO S.A. ( INTASA ) E FEUGA PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO " INVESTIGACIÓN PARA A MINIMIZACIÓN DA DEPURACIÓN DE EFLUENTES NA FABRICACIÓN DO MDF"

Entidade financiadora INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A. ( INTASA )
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada (Subproyecto UDC) y Javier Viña González (INTASA)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2006 ata 30/09/2007

CONVENIO DE CONCESIÓN DE BECA EN UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "COST D18: "Lanthanide Chemistry for diagnosis and therapy"

Entidade financiadora Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela
Tipo Contrato
Datas Dende 16/01/2006 ata 15/08/2006

Tratamiento combinado de aguas residuales en digestores anaerobios y humedales de alta carga

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/12/2005 ata 30/12/2008

CONTRATO PARA A REALIZACIÓN DEL CONGRESO COST D18 ANNUAL WORKSHOP ( A CORUÑA 23-25 SEPTIEMBRE 2004)

Entidade financiadora EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
Tipo Contrato
Datas Dende 23/09/2004 ata 25/09/2004

CONTRATO ENTRE ALUMINA ESPAÑOLA Y LA UDC PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN "ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE SAN CIPRIÁN EN EL MEDIO MARINO Y DEL EFECTO DE SU CONTENIDO EN ALUMINIO"

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA, S.A.
Investigadores principáis Andrés de Blas Varela
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2004 ata 01/07/2007

Diseño de Resinas de Cambio Iónico para la Extracción de Plomo(II) y Cadmio(II) de Aguas Contaminadas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 30/10/2003 ata 29/10/2006

Contrato para realización de informe sobre posibles efectos del aluminio contenido en los efluentes de la planta de obtención de alúmina que tiene Alcoa en San Ciprián en el medio marino.

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA, S.A.
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela/Antonio Suárez Bueres
Tipo Contrato
Datas Dende 16/05/2003 ata 31/05/2003

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UDC Y ALUMINA ESPAÑOLA, S.A. (ALCOA)

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA S.A. (ALCOA)
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela / Antonio Suárez Bueres
Tipo Contrato
Datas Dende 16/05/2003 ata 31/05/2003

Propiedades absorbentes de la biomasa marina: estudio físico-quimico de la adsorción de metales pesados y otros contaminantes sobre macroalgas marinas (BISORMET)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Manuel Esteban Sastre de Vicente
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 20/09/2002 ata 20/09/2005

Contribución al desarrollo de una tecnología de descontaminación mediante procesos de bioadsorción o bioadsorción-electrolisis, empleando como material adsorbente macroalgas marinas

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 18/09/2002 ata 18/09/2005

Complejos de los lantánidos con potenciales aplicaciones tecnológicas (Incentivo para Participación en otros Programas Nacionales o Internacionales)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/08/2002 ata 31/07/2005

Desarrollo de producto ignífugo para el tratamiento de la madera en profundidad, en el marco de proyecto de Xunta de Galicia, programa de Tecnología de los Materiales, convocatoria 2002

Entidade financiadora MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L.
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela/Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2002 ata 31/10/2003

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L. Y LA UDC PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE I+D (Para el Desarrollo de un Producto Ignífugo para la Madera)

Entidade financiadora Molduras del Noroeste S.L.
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela / Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2002 ata 01/11/2003

ACUERDO ESPECÍFICO ENTRE EL CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS ( CIEMAT) Y LA FUDC PARA MODELACIÓN DEL TRANSPORTE REACTIVO DE ELEMENTOS MENORES Y TIERRAS RARAS EN AGUAS GRANÍTICAS SUBTERRÁNEAS

Entidade financiadora CIEMAT
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2002 ata 31/12/2003

Complejos de los Lantánidos con Potenciales Aplicaciones Tecnológicas

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 28/12/2001 ata 26/06/2005

Fraccionamiento solvolítico del material lignocelulósico de plantas anuales. aplicación al cardo, miscanthus y eucalipto

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Manuel Bao Iglesias
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 28/12/2001 ata 27/12/2004

Degradación química y fotoquímica y biotoxicidad de herbicidas. Estudio cinético de la degradación química y fotoquímica de herbicidas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa Lopez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2002

CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN AGBAR, UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y FEUGA

Entidade financiadora FUNDACIÓN AGBAR
Tipo Contrato
Datas Dende 20/11/2001 ata 31/12/2002

Desarrollo de producto ignífugo para el tratamiento de la madera en profundidad

Entidade financiadora Molduras del Noroeste S.L.
Investigadores principáis Andrés M. De Blas Varela / Teresa Rodriguez Blas
Tipo Contrato
Datas Dende 26/09/2001 ata 26/03/2002

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L. Y LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Entidade financiadora MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 26/09/2001 ata 26/03/2002

Estudio cinético de la degradación química y fotoquímica de herbicidas

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 28/12/2000 ata 27/12/2003

Degradación de insecticidas en medio acuoso: implicaciones medioambientales.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis J. Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 11/09/2000 ata 11/09/2003

Degradación de insecticidas en medio acuoso: implicaciones medioambientales

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 11/09/2000 ata 11/09/2003

Contribución al estudio de las interacciones de ácidos orgánicos en aguas naturales

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Manuel Esteban Sastre de Vicente
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2002

Aplicación de Compuestos Macrocíclicos para la Extracción Selectiva de Metales Pesados Tóxicos.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2002

Fotodegradación de pesticidas con radiación UV: una tecnología limpia para un mundo limpio

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis J.A. Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2000

ACUERDO ENTRE LA UAB, U HUELVA, LA UDC, U LA SAPIENZA DE ROMA, U LIVERPOOL (UK), U ESTATAL LOMONOSOV DE MOSCU, U DE MALTA, U DE MESSINA (ITALIA), U DE PLYMOUTH (UK), U TORINO (ITALIA) Y U PALERMO (ITALIA)

Entidade financiadora VARIAS UNIVERSIDADES
Tipo Contrato
Datas Dende 15/09/2000 ata 15/09/2003

COST Action D18: Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy.

Entidade financiadora European Science Foundation (Unión Europea)
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas (por el Grupo QUICOOR de la Universidad de A Coruña)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/10/1999 ata 30/09/2006

Aplicación de métodos electroquímicos a la especiación de metales en agua de mar y a la modelización de sistemas de interés biológico

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/08/1999 ata 26/08/2001

Estudio in vitro del mecanismo de oxidación de compuestos nitrogenados y azufrados mediante compuestos modelo que imiten el comportamiento del sistema de peroxidasa/ agua oxigenada/ haluro.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/08/1999 ata 25/08/2001

Desarrollo de Nuevas Aplicaciones de Complejos de los Lantanidos con Ligandos Encapsulantes

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Rufina Bastida de la Calle / Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1999 ata 31/12/2000

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas en digestores de simple y doble etapa en planta piloto

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1999 ata 31/12/2001

Procesos fotoquímicos de generación de radicales a partir de compuestos nitrogenados de relevancia biológica y medio ambiental.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 12/12/1997 ata 12/12/1998

Depuración anaerobia de aguas residuales urbanas en digestores de simple y doble etapa a escala de laboratorio y planta piloto

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/08/1997 ata 01/08/1998

Hidrólisis anaerobia de lodos primarios y de aguas residuales urbanas para la optimización del tratamiento aerobio secundario.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/1999

Química ácido-base en medios salinos concentrados: incorporación de metodoloxía teórica actual

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Manuel esteban Sastre de Vicente
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/1999

Nuevos Ligandos Encapsulantes para la Complejación Selectiva de Metales Pesados Tóxicos.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/07/1996 ata 30/06/1998

Hacia Nuevos Sistemas Macrocíclicos Polinucleares

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Rufina Bastida de la Calle / Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/12/1998

Productos potencialmente tóxicos en la cloración de aguas naturales. Mecanismos de formación de nitrilos, ácidos haloacéticos y degradación de pesticidas nitrogenados.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Complejos de lantánidos con macrociclos reducidos NxOy

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/06/1995 ata 30/06/1996

Productos potencialmente tóxicos en la cloración de aguas naturales. Mecanismos de formación de nitrilos, ácidos haloacéticos y degradación de pesticidas nitrogenados

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa Lopez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1995 ata 31/12/1996

Complejos de los Lantánidos con Ligandos Macrocíclicos y Macrobicíclicos

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Rufina Bastida de la Calle / Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1994 ata 31/12/1995

Productos secundarios en los procesos de potabilización de aguas. Estudio cinético y analítico

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Juan Arturo Santaballa López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1994 ata 31/12/1995

Complejos de Lantánidos con macrociclos reducidos NxOy.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/1993 ata 30/09/1996

Caracterización y alternativas de tratamiento de aguas residuales urbanas y efluyentes de polígonos industriales.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Rafael Blázquez Caeiro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/01/1993 ata 13/01/1994

Estudio cinético de reacciones de n-cloro compuestos con agentes clorantes y con el ión nitrito

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Pilar Rodríguez Barro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1993 ata 01/01/1994

Caracterización y tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas y efluentes de polígonos industriales

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Rafael Blázquez Caeiro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1993 ata 01/01/1996

Cinética de las reacciones de halogenación de pesticidas nitrogenados de interés ambiental

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Xose Luis Armesto Barbeito
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1992 ata 31/12/1993

Complejos de Lantánidos con Macrociclos que Contienen Átomos Dadores de Oxígeno y Nitrógeno

Entidade financiadora Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Investigadores principáis Mª Rufina Bastida de la Calle
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/1991 ata 30/09/1994

Complejos de Lantánidos con Macrociclos 1+1 que contienen átomos dadores de Oxígeno y Nitrógeno

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Rufina Bastida de la Calle
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 02/04/1991 ata 01/04/1994

Estudios teóricos de biotoxicidad mediante simulación electroquímica de membranas celulares

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Manuel Esteban Sastre de Vicente
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1991 ata 31/12/1992

Compuesto para la extracción selectiva de estroncio (II) y plomo (II)

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as David Esteban, Raquel Ferreiros Martínez, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Carlos Platas Iglesias
Data de solicitude 27/07/2009
Data de concesión 22/11/2011

Compuesto para la extracción selectiva de los iones lantánidos

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Carlos Platas Iglesias, David Esteban, Marta Mato Iglesias, Adrián Roca Sabio
Data de solicitude 03/11/2008
Data de concesión 10/01/2011

Compuesto para la eliminación y recuperación de plomo en aguas residuales y potables.

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, David Esteban Gómez
Data de solicitude 11/08/2003
Data de concesión 23/06/2006

Development of combined organosolv-tempo oxidation treatment for obtaining cellulose nanofibres

Autores/as P. Ligero, Alberto de Vega Martín, Xoán-Xosé García-Fonte
Revista CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY Vol. 57 (páxs. 49 ata 60)
DOI https://doi.org/10.35812/cellulosechemtechnol.2023.57.05

Toward 68Ga and 64Cu Positron Emission Tomography Probes: Is H2dedpa-N,N'-pram the Missing Link for dedpa Conjugation?

Autores/as Celia Pena-Bonome, Desiree Fiaccabrino, Tamara Rama, Daniel Fernández-Pavón, Lily Southcott, Zhengxing Zhang, Kuo-Shyan Lin, Andrés de Blas, Brian O. Patrick, Paul Schaffer, Chris Orvig, María de Guadalupe Jaraquemada-Peláez, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c04123

Sustainable low-cost phosphorus recovery using nanostructured materials with reusability potential

Autores/as D. Gómez-Carnota, José L. Barriada, Pilar Rodríguez-Barro, Manuel E. Sastre de Vicente, Roberto Herrero
Revista Nanomaterials Vol. 13
DOI https://doi.org/10.3390/nano13071167

New H2dedpa Derivatives Designed for [67/68Ga]Ga3+ and [64Cu]Cu2+ Radiopharmaceutical Applications

Autores/as María de Guadalupe Jaraquemada-Peláez, Celia Pena-Bonome, Desiree Fiaccabrino, Zhengxing Zhang, Lily Southcott, Tamara Rama-García, Andrés de Blas, Paul Schaffer, Teresa Rodríguez-Blas
Revista NUCLEAR MEDICINE AND BIOLOGY Vol. 108-109
DOI https://doi.org/10.1016/s0969-8051(22)00319-5

Green development of iron doped silica gel materials for chromium decontamination

Autores/as D. Gómez-Carnota, José L. Barriada, Roberto Herrero
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING Vol. 10
DOI https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.108258

Towards the Development of Sustainable Hybrid Materials to Achieve High Cr(VI) Removals in a One-Pot Process

Autores/as D. Gómez-Carnota, José L. Barriada, Roberto Herrero
Revista Nanomaterials Vol. 12
DOI https://doi.org/10.3390/nano12223952

Photocurable printed piezocapacitive pressure sensor based on an acrylic resin modified with polyaniline and lignin

Autores/as Goretti Arias-Ferreiro, Ana Ares-Pernas, Aurora Lasagabáster-Latorre, M. Sonia Dopico-García, Pablo Ligero, N. Pereira, P. Costa, Senentxu Lanceros-Méndez, María-José Abad López
Revista Advanced Materials Technologies Vol. 2022 Núm. 7 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.1002/admt.202101503

Lignin as a High-Value Bioaditive in 3D-DLP Printable Acrylic Resins and Polyaniline Conductive Composite

Autores/as Goretti Arias-Ferreiro, Aurora Lasagabáster-Latorre, A. Ares, Pablo Ligero, Sandra Garcia-Garabal, M.S. Dopico-García, María-José Abad López
Revista POLYMERS Vol. 2022 Núm. 14 (páxs. 1 ata 22)
DOI https://doi.org/10.3390/polym14194164

A different approach: highly encapsulating macrocycles being used as organic tectons in the building of CPs¿

Autores/as Agustín Esteban-Muriel, Carlos J. Laglera-Gándara, Marta Mato-Iglesias, Raphaël Tripier, Maryline Beyler, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista CrystEngComm (páxs. 453 ata 464)
DOI https://doi.org/10.1039/d0ce01499k

Antioxidant Capacity Assessment of Plant Extracts for Green Synthesis of Nanoparticles

Autores/as María Martínez-Cabanas, Marta López-Garcías, Pilar Rodríguez-Barro, Teresa Vilariño, Pablo Lodeiro, Roberto Herrero, José L. Barriada, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista Nanomaterials Vol. 11 Núm. 1679 (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.3390/nano11071679

Complexation of Mn(II) by Rigid Pyclen Diacetates: Equilibrium,Kinetic, Relaxometric, Density Functional Theory, and Superoxide Dismutase Activity Studies

Autores/as Zoltán Garda, Enikö Molnár, Nadège Hamon, José Luis Barriada, David Esteban-Gómez, Balázs Váradi, Viktória Nagy, Kristof Pota, Ferenc Krisztián Kálmán, Imre Tóth, Norbert Lihi, Carlos Platas-Iglesias, Éva Tóth, Raphaël Tripier, Gyula Tircsó
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 60 Núm. 2 (páxs. 1133 ata 1148)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c03276

Find Your Personal Elements: An Engaging Approach to Introducing Chemistry to Secondary School Students

Autores/as Teresa Rodriguez-Blas, Andrés de Blas, María-Jesús Latorre-López, Sofía Picos-Nebril
Revista JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION Núm. 98 (páxs. 2012 ata 2016)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.1c00002

Design, synthesis and HR-MAS NMR characterization of molecular imprinted polymers with emerging contaminants templetes

Autores/as Alejandra Sabín López, María Paredes Ramos, Roberto Herrero, José Manuel López-Vilariño
Revista SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Vol. 257 (páxs. 1 ata 7)
DOI https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.117860

An electrochemically controlled supramolecularzip tie based on host¿guest chemistry of CB[8]¿

Autores/as Iago Neira, Olaya Domarco, José L. Barriada, Paola Franchi, Marco Lucarini, Marcos D. García, Carlos Peinador
Revista ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 18 (páxs. 5228 ata 5233)
DOI https://doi.org/10.1039/d0ob01085e

DETERMINATION OF BIOSORPTION MECHANISM IN BIOMASS OF AGAVE, USING SPECTROSCOPIC AND MICROSCOPIC TECHNIQUES FOR THE PURIFICATION OF CONTAMINATED WATER

Autores/as M. T. Hernández-Botello, J. L. Barriada Pereira, M.E. Sastre de Vicente, J. A. Mendoza Pérez, J. J. Chanona-Pérez, M. S. López-Cortez, D. I. Téllez-Medina
Revista Revista Mexicana de Ingeniería Química Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 215 ata 226)
DOI https://doi.org/10.24275/rmiq/ia501

Integrated valorization of Sargassum muticum in biorefineries

Autores/as N. Florez, Marta Illera, M.Sánchez, P. Lodeiro, María Dolores Torres, María Elvira López-Mosquera, M. Soto, M. Sastre de Vicente, Herminia Domínguez
Revista CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL

Further Approaches in the Design of Antitumor Agents with Response to Cell Resistance: Looking toward Aza Crown Ether-dtc Complexes

Autores/as A. Arenaza-Corona, M. Delfina Couce-Fortúnez, Andrés de Blas, David Morales-Morales, Rosa Santillán, Herbert Höpfl, Teresa Rodriguez-Blas, Victor Barba
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 59 (páxs. 15120 ata 15134)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c02068

Computational aided acetaminophen ¿ phthalic acid molecularly imprinted polymer design for analytical determination of known and new developed recreational drugs

Autores/as M. Paredes-Ramos, A. Sabín-López, J. Peña-García, H. Pérez-Sánchez, J.M. López-Vilariño, M.E. Sastre de Vicente
Revista JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING Vol. 100 Núm. 107627 (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2020.107627

Ditopic Binuclear Copper(II) Complexes for DNA Cleavage

Autores/as Israel Carreira-Barral, Miguel Riopedre-Fernández, Andrés de Blas, Jesús Mosquera, M. Eugenio Vázquez, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez
Revista Journal of Inorganic Biochemistry (páxs. 110995 ata 110995)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2020.110995

Methane production potential and anaerobic treatability of wastewater and sludge from medium density fibreboard manufacturing

Autores/as O. Arias, Pablo Ligero, M. Soto
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

Formosolv pretreatment to fractionate Paulownia wood following a biorefinery approach: Isolation and characterization of the lignin fraction

Autores/as Elena Domínguez, Pablo G. del Rio, Aloia Romaní, Gil Garrote, Patricia Gullón, Alberto de Vega Martín
Revista Agronomy Vol. 10 (páxs. 1205 ata 1222)
DOI https://doi.org/10.3390/agronomy10081205

Synthesis of magnetic green nanoparticle- Molecular imprinted polymers with emerging contaminants templates

Autores/as Alejandra Sabín López, María Paredes Ramos, Roberto Herrero, Jose Manuel López Vilariño
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING Vol. 8 Núm. 4 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.103889

Microscopy and spectroscopy tools for the description of delignification

Autores/as Hilda M. Hernández, José Jorge Chanona Pérez, E. Terrés, Vega, A., Pablo Ligero, R.R. Farrera-Rebollo, S. Villanueva
Revista CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY Vol. 53 Núm. 1-2 (páxs. 87 ata 97)

The role of ligand to metal charge-transfer states on the luminescence of Europium complexes with 18-membered macrocyclic ligands¿

Autores/as Aline Nonat, David Esteban-Gómez, L. Valencia, Paulo Pérez-Lourido, José Luis Barriada, Loïc J. Charbonnière, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 48 (páxs. 4035 ata 4045)

The proton binding properties of biosorbents

Autores/as Pablo Lodeiro, María Martínez-Cabanas, Roberto Herrero, José L. Barriada, Teresa Vilarino, Pilar Rodríguez-Barro, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista Environmental Chemistry Letters Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 1281 ata 1298)
DOI https://doi.org/10.1007/s10311-019-00883-z

Thinking outside the ¿Blue Box¿: from molecular to supramolecular pH-responsiveness

Autores/as Arturo Blanco-Gómez, Iago Neira, J.L. Barriada, Manuel Melle-Franco, Carlos Peinador, Marcos D. García
Revista CHEMICAL SCIENCE Vol. 10 (páxs. 10680 ata 10686)
DOI https://doi.org/10.1039/c9sc04489b

Recognition of AMP, ADP and ATP through Cooperative Binding by Cu(II) and Zn(II) Complexes Containing Urea and/or Phenylboronic Acid Moieties

Autores/as Israel Carreira-Barral, Isabel Fernández-Pérez, Marta Mato-Iglesias, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez
Revista Molecules Vol. 23 (páxs. 479 ata 504)
DOI https://doi.org/10.3390/molecules23020479

Taking the next step toward inert Mn2+ complexes of open-chain ligands: the case of the rigid PhDTA ligand

Autores/as Kristof Pota, Zoltán Garda, Ferenc Krisztián Kálmán, José Luis Barriada, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Imre Tóth, Ernö Brüker, G. Tircsó
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 42 (páxs. 8001 ata 8011)
DOI https://doi.org/10.1039/c8nj00121a

New polymeric/inorganic hybrid sorbents based on red mud and nanosized magnetite for large scale applications in As(V) removal

Autores/as Marta López-García, María Martínez-Cabanas, Teresa Vilariño, Pablo Lodeiro, Pilar Rodríguez-Barro, Roberto Herrero, José L. Barriada
Revista CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Vol. 311 (páxs. 117 ata 125)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.11.081

Definition of the Labile Capping Bond Effect in Lanthanide Complexes

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Teresa Rodríguez-Blas, Véronique Patinec, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Fabio Carniato, Maruro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 23 (páxs. 1110 ata 1117)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201604390

Ditopic receptors containing urea groups for solvent extraction of Cu(II) salts

Autores/as I. Carreira-Barral, Marta Mato-Iglesias, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias, Peter A. Tasker, David Esteban-Gómez
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS Vol. 46 (páxs. 3192 ata 3206)
DOI https://doi.org/10.1039/c7dt00093f

Green synthesis of iron oxide nanoparticles. Development of magnetic hybrid materials for efficient As(V) removal

Autores/as María Martínez-Cabanas, Marta López-García, José L. Barriada, Roberto Herrero, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Vol. 301 (páxs. 83 ata 91)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.04.149

Non-Metabolic Uptake of Al3+ by Dead Leaves of Rubus ulmifolius: Comparison With Metabolic Bioaccumulation Data

Autores/as Pablo Lodeiro, Marta López-García, Luz Herrero, José L. Barriada, Roberto Herrero, Leticia Carro, Teresa Vilariño, Pilar Rodríguez, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista CLEAN - Soil, Air, Water Vol. 44 Núm. 2 (páxs. 154 ata 161)
DOI https://doi.org/10.1002/clen.201400922

Acetosolv treatment of fibers from waste agave leaves: Influence of process variables and microstructural study

Autores/as Hilda María Hernández Hernández, J. J. Chanona-Pérez, A. Vega, P. Ligero, J. A. Mendoza, G. Calderón-Domínguez, E. Terrés, R.R. Farrera-Rebollo
Revista INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS Vol. 86 (páxs. 163 ata 172)
DOI https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.03.043

Water exchange rates and mechanisms in tetrahedral [Be (H2O)4]2+ and [Li(H2O)4]+ complexes using DFT methods and cluster-continuum models

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, R. Pujales-Paradela, L. Caneda-Martínez, Andrés de Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY Núm. 116 (páxs. 1388 ata 1396)
DOI https://doi.org/10.1002/qua.25191

Complexation of Ln3+ Ions with Cyclam Dipicolinates: A Small Bridge that Makes Huge Differences in Structure, Equilibrium, and Kinetic Properties

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Raphaël Tripier, Gyula Tircsó, Ferenc Krisztián Kálmán, Attila Csaba Bényei, Imre Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 55 (páxs. 2227 ata 2239)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b02627

Methane potential and anaerobic treatment feasibility of Sargassum muticum

Autores/as M. Soto, M.A. Vázquez, A. de Vega, J.M. Vilariño, G. Fernández, M.E.S. de Vicente
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 189 (páxs. 53 ata 61)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.03.074

Valorization of the orange tree pruning by ethanol process

Autores/as Zoilo González, Alberto de Vega Martín, Pablo Ligero, Alejandro Rodríguez
Revista American Journal of Environmental Engineering Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 1 ata 7)

Interaction of heavy metals with Ca-pretreated Sargassum muticum algal biomass: Characterization as a cation exchange process

Autores/as Leticia Carro, José L. Barriada, Roberto Herrero, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Vol. 264 (páxs. 181 ata 187)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.11.079

Achieving sub-10 ppb arsenic levels with iron based biomass-silica gel composites.

Autores/as María Martínez-Cabanas, Leticia Carro, Marta López-García, Roberto Herrero, José L. Barriada, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Vol. 279 (páxs. 1 ata 18)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.04.148

Stable Mn2+, Cu2+ and Ln3+ complexes with cyclen-based ligands functionalized with picolinate pendant arms.

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, Zoltán Garda, Erika Ruscsák, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Luís M. P. Lima, Maryline Beyler, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 44 (páxs. 5017 ata 5031)
DOI https://doi.org/10.1039/c4dt02985b

Stabilizing Divalent Europium in Aqueous Solution using Size-Discrimination and Electrostatic Effects

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, José Luis Barriada, Agnès Pallier, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Éva Tóth, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 Núm. 10 (páxs. 4940 ata 4952)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b00548

Mono-, Bi-, and Trinuclear Bis-Hydrated Mn2+ Complexes as Potential MRI Contrast Agents

Autores/as Attila Forgács, Martín Regueiro-Figueroa, José Luis Barriada, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 54 (páxs. 9576 ata 9587)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b01677

Solvent Extraction Separation of Trivalent Americium from Curium and the Lanthanides

Autores/as Mark P. Jensen, Renato Chiarizia, Joseph S Ulicki, Brian D Spindler, Daniel J Murphy, M. Mahmun Hossain, Adrián Roca-Sabio, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE Vol. 33 Núm. 4 (páxs. 329 ata 345)
DOI https://doi.org/10.1080/07366299.2015.1046292

High Relaxivity Mn2+-Based MRI Contrast Agents

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Gabriele A. Rolla, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 20 (páxs. 17300 ata 17305)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201404673

EFFECT OF THE FLUIDIZED BED DRYING ON THE STRUCTURE AND BIOSORPTION CAPABILITY OF Pb+2 OF AGAVE EPIDERMIS

Autores/as M. T. Hernández-Botello, J. J. Chanona-Pérez, J. A. Mendoza-Pérez, M. Trejo-Valdez, G. Calderón-Domínguez, J. L. Barriada Pereira, M. E. Sastre de Vicente, M. J. Perea-Flores, E. Terres-Rojas
Revista Revista Mexicana de Ingeniería Química Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 865 ata 885)

Understanding Stability Trends along the Lanthanide Series

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 20 Núm. 14 (páxs. 3974 ata 3981)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201304469

Highly Stable Complexes of Divalent Metal Ions (Mg2+, Ca2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, and Pb2+) with a Dota-Like Ligand Containing a Picolinate Pendant

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Erika Ruscsák, Laura Fra, G. Tircsó, Imre Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 6165 ata 6173)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201402693

Adsorption of the Prototype Anionic Anthraquinone, Acid Blue 25, on a Modified Banana Peel:Comparison with Equilibrium and Kinetic Ligand-Receptor Biochemical Data

Autores/as Maria Giovanna Guiso, Raffaella Biesuz, Teresa Vilariño, Marta López-García, Pilar Rodríguez Barro, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Vol. 53 (páxs. 2251 ata 2260)
DOI https://doi.org/10.1021/ie402900n

Aqueous Complexes for Efficient Size-based Separation of Americium from Curium

Autores/as Mark P. Jensen, Renato Chiariza, Ilya A Shkrob, Joseph S Ulicki, Brian D Spindler, Daniel J Murphy, Mahmun Hossain, Adrián Roca-Sabio, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 Núm. 12 (páxs. 6003 ata 6012)
DOI https://doi.org/10.1021/ic500244p

Cooperative Anion Recognition in Copper(II) and Zinc(II) Complexes with a Ditopic Tripodal Ligand Containing a Urea Group

Autores/as Israel Carreira-Barral, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 (páxs. 2554 ata 2568)
DOI https://doi.org/10.1021/ic402855r

Reasons behind the Relative Abundances of Heptacoordinate Complexes along the Late First-Row Transition Metal Series

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Luís M. P. Lima, Víctor Blanco, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Rita Delgado, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 53 (páxs. 12859 ata 12869)
DOI https://doi.org/10.1021/ic501869y

"Cinderella" Elements: Strategies to increase the stability of group 1 complexes by tailoring crown macrocycles

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, Israel Carreira-Barral, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 417 (páxs. 155 ata 162)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2013.11.022

Lanthanide(III) Complexes with a Reinforced Cyclam Ligand Show Unprecedented Kinetic Inertness

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Zoltán Garda, Imre Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Núm. 136 (páxs. 17954 ata 17957)
DOI https://doi.org/10.1021/ja511331n

Evaluation of Agave Fiber Delignification by Means of Microscopy Techniques and Image Analysis

Autores/as Hilda María Hernández Hernández, José Jorge Chanona Pérez, G. Calderón-Domínguez, María de Jesús Perea Flores, Jorge Alberto Mendoza Pérez, Palacios-González, E., Farrera Rebollo, R., Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín
Revista MICROSCOPY AND MICROANALYSIS Vol. 20 Núm. 5 (páxs. 1436 ata 1446)
DOI https://doi.org/10.1017/s1431927614012987

Experimental evidences for a new model in the description of the adsorption-coupled reduction of Cr(VI) by protonated banana skin

Autores/as Marta López-García, Pablo Lodeiro, Roberto Herrero, José L. Barriada, Carlos Rey-Castro, Calin David, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 139 (páxs. 181 ata 189)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.04.044

Self-Aggregated Dinuclear Lanthanide(III) Complexes as Potential Bimodal Probes for Magnetic Resonance and Optical Imaging

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Aline Nonat, Gabriele A. Rolla, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Loïc J. Charbonnière, Maruro Botta, C. Platas-Iglesias
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Núm. 19 (páxs. 11696 ata 11706)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201301231

Acetosolv pulping for the fractionation of empty fruit bunches from oil palm industry

Autores/as Ana Ferrer, Alejandro Rodríguez Pacual, Luis Jimenez, Alberto de Vega Martín
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 132 (páxs. 115 ata 120)

Surface modifications of Sargassum muticum algal biomass for mercury removal: A physicochemical study in batch and continuous flow conditions

Autores/as Leticia Carro, José L. Barriada, Roberto Herrero, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Vol. 229 (páxs. 378 ata 387)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cej.2013.06.014

Ln2M complexes (M = Ru, Re) derived from a bismacrocyclic ligand containing a 4,4'-dimethyl-2,2'- bipyridyl bridging unit

Autores/as Loïc J. Charbonnière, Stephen Faulkner, C. Platas-Iglesias, Martín Regueiro-Figueroa, Aline Nonat, Teresa Rodríguez-Blas, Andrés de Blas, William S. Perry, Manuel Tropiano
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 42 (páxs. 3667 ata 3681)
DOI https://doi.org/10.1039/c2dt32660d

Definition of an Intramolecular Eu-to-Eu Energy Transfer within a Discrete [Eu2L] Complex in Solution

Autores/as Aline Nonat, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 18 (páxs. 8163 ata 8173)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201200087

Hyperfine Coupling Constants on Inner-Sphere Water Molecules of GdIII-Based MRI Contrast Agents

Autores/as David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Lothar Helm, Carlos Platas-Iglesias
Revista ChemPhysChem Vol. 13 (páxs. 3640 ata 3650)
DOI https://doi.org/10.1002/cphc.201200417

Mild peroxyformic acid fractionation of Miscanthus × giganteus bark. Behavior and structural characterization of lignin

Autores/as Juan José Villaverde Mella, Jiebing Li, Monika Ek, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín
Revista INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS Vol. 35 (páxs. 261 ata 268)

Lanthanide(III) Complexes with Ligands Derived from a Cyclen Framework Containing Pyridinecarboxylate Pendants. The Effect of Steric Hindrance on the Hydration Number

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Marianna Fekete, Mauro Botta, Raphaël Tripier, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 (páxs. 2509 ata 2521)
DOI https://doi.org/10.1021/ic202436j

Lanthanide Complexes Based on a Diazapyridinophane Platform Containing Picolinate Pendants

Autores/as Adrián Roca-Sabio, Celia S. Bonnet, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Eva Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 (páxs. 10893 ata 10903)
DOI https://doi.org/10.1021/ic301369z

Solution Structure of Ln(III) Complexes with Macrocyclic Ligands Through Theoretical Evaluation of 1H NMR Contact Shifts

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Mauro Botta, Raphaël Tripier, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 (páxs. 13419 ata 13429)
DOI https://doi.org/10.1021/ic302322r

A Physicochemical Study of Al(+3) Interactions with Edible Seaweed Biomass in Acidic Waters

Autores/as Pablo Lodeiro, Marta López-García, Luz Herrero, José L. Barriada, Roberto Herrero, Javier Cremades, Ignacio Bárbara, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista JOURNAL OF FOOD SCIENCE Vol. 77 Núm. 9 (páxs. 987 ata 993)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2012.02855.x

Solid state and solution structures of alkaline-earth complexes with lariat ethers containing aniline and benzimidazole pendants

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, Israel Carreira-Barral, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 31 (páxs. 402 ata 412)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2011.09.027

Density functional dependence of molecular geometries in lanthanide(III) complexes relevant to bioanalytical and biomedical applications

Autores/as Adrián Roca-Sabio, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias
Revista Computational and Theoretical Chemistry Vol. 999 (páxs. 93 ata 104)
DOI https://doi.org/10.1016/j.comptc.2012.08.020

Milox fractionation of empty fruit bunches from Elaeis guineensis

Autores/as Ana Ferrer, Alberto de Vega Martín, Alejandro Rodriguez, Pablo Ligero, Luis Jimenez
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 102 Núm. 20 (páxs. 9755 ata 9762)

Applications of Density Functional Theory (DFT) to Investigate the Structure, Spectroscopic and Magnetic Properties of Lanthanide(III) Complexes

Autores/as Carlos Platas-Iglesias, Adrián Roca-Sabio, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista Current Inorganic Chemistry Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 91 ata 116)
DOI https://doi.org/10.2174/1877944111101010091

The effect of ring size variation on the structure and stability of lanthanide(III) complexes with crown ethers containing picolinate pendants

Autores/as Adrián Roca-Sabio, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 40 (páxs. 384 ata 392)
DOI https://doi.org/10.1039/c0dt00746c

Gorse (Ulex europaeus) as a possible source of xylans by hydrothermal treatment

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, Johannes C. van der Kolk, Jan E. G. van Dam
Revista INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS Vol. 33 Núm. 1 (páxs. 205 ata 210)

Applicability of Short Totally Chlorine Free Bleaching Sequences to Miscanthus x giganteus Organosolv Pulps

Autores/as Juan José Villaverde Mella, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín
Revista INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Vol. 50 Núm. 17 (páxs. 9847 ata 9851)

Positively Charged Lanthanide Complexes with Cyclen-Based Ligands: Synthesis, Solid-State and Solution Structure, and Fluoride Interaction

Autores/as Luís M.P. Lima, Alexandre Lecointre, Jean-Francois Morfin, Andrés de Blas, Dimitris Visvikis, Loïc J. Charbonnière, C. Platas-Iglesias, Raphaël Tripier
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 24 (páxs. 12508 ata 12521)
DOI https://doi.org/10.1021/ic201447c

Macrocyclic Receptor Showing Extremely High Sr(II)/Ca(II) and Pb(II)/Ca(II) Selectivities with Potential Application in Chelation Treatment of Metal Intoxication

Autores/as Raquel Ferreirós-Martínez, David Esteban-Gómez, Éva Tóth, Andrés de Blas, Carlos Platas-Iglesias, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 8 (páxs. 3772 ata 3784)
DOI https://doi.org/10.1021/ic200182e

Lanthanide dota-like Complexes Containing a Picolinate Pendant: Structural Entry for the Design of Ln(III)-Based Luminescent Probes

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Bachir Bensenane, Erika Ruscsák, David Esteban-Gómez, Löic J. Charbonnière, G. Tircsó, Imre Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 9 (páxs. 4125 ata 4141)
DOI https://doi.org/10.1021/ic2001915

A merged experimental and theoretical conformational study on alkaline-earth complexes with lariat ethers derived from 4,13-diaza-18-crown-6

Autores/as Israel Carreira-Barral, A. Rodríguez-Rodríguez, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 370 Núm. 1 (páxs. 270 ata 278)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2011.01.070

Adsorptive behaviour of mercury on algal biomass: Competition with divalent cations and organic compounds

Autores/as Leticia Carro, José L. Barriada, Roberto Herrero, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Vol. 192 Núm. 1 (páxs. 284 ata 291)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.05.017

PRODUCTION OF XYLO-OLIGOSACCHARIDES FROM MISCANTHUS x GIGANTEUS BY AUTOHYDROLYSIS

Autores/as Pablo Ligero, Johannes C. van der Kolk, Alberto de Vega Martín, Jan E. G. van Dam
Revista BIORESOURCES Vol. 6 Núm. 4 (páxs. 4417 ata 4429)

PULPING OF EMPTY FRUIT BUNCHES (EFB) FROM THE PALM OIL INDUSTRY BY FORMIC ACID

Autores/as Ana Ferrer, Alberto de Vega Martín, Pablo Ligero, Alejandro Rodriguez
Revista BIORESOURCES Vol. 6 Núm. 4 (páxs. 4282 ata 4301)

Highly purified pulps form Miscanthus x giganteus. A comparative study of a new TCF bleaching sequence applied to organosolv pulps

Autores/as Juan José Villaverde Mella, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín
Revista AFINIDAD Vol. 67 Núm. 546 (páxs. 123 ata 128)

Bleaching Miscanthus x giganteus Acetosolv pulps with hydrogen peroxide/acetic acid. Part 2: Behaviour in acetic acid media

Autores/as Juan José Villaverde Mella, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín
Revista AFINIDAD Vol. 67 Núm. 545 (páxs. 33 ata 38)

Delignification of Miscanthus x Giganteus by the Milox process

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, Juan José Villaverde Mella
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 101 Núm. 9 (páxs. 3188 ata 3193)

A dynamic proof of mercury elimination from solution through a combined sorption-reduction process

Autores/as Leticia Carro de Diego, Vasilis Anagnostopoulos, Pablo Lodeiro, José Luis Barriada Pereira, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 101 Núm. 23 (páxs. 8969 ata 8974)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.06.118

Reduction of Cr (VI) levels in solution using bracken fern biomass: Batch and column studies

Autores/as Marta López García, Pablo Lodeiro, Roberto Herrero Rodríguez, José Luis Barriada Pereira, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Vol. 165 Núm. 2 (páxs. 517 ata 523)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cej.2010.09.058

Structure and Dynamics of Lanthanide(III) Complexes with an N-Alkylated do3a Ligand (H3do3a = 1,4,7,10-Tetraazacyclo-dodecane-1,4,7-triacetic Acid): A Combined Experimental and DFT Study

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 3586 ata 3595)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201000334

Macrocyclic Receptor Showing Improved PbII/ZnII and PbII/CaII Selectivities

Autores/as Raquel Ferreirós-Martínez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2495 ata 2503)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200901219

Lead(II) Complexes of Lateral Macrobicyclic Receptors that Incorporate a Crown Moiety and a Pyridine Head Unit

Autores/as David Esteban-Gómez, Teresa Enríquez-Pérez, Raquel Ferreirós-Martínez, Marta Mato-Iglesias, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 5027 ata 5034)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201000642

Towards Selective Recognition of Sialic Acid Through Simultaneous Binding to Its cis-Diol and Carboxylate Functions

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Kristina Djanashvili, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodríguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY (páxs. 3237 ata 3248)
DOI https://doi.org/10.1002/ejoc.201000186

An NMR and DFT Investigation on the Conformational Properties of Lanthanide(III) 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate Analogues Containing Methylenephosphonate Pendant Arms

Autores/as Mihály Purgel, Zsolt Baranyai, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, István Bányai, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 49 (páxs. 4370 ata 4382)
DOI https://doi.org/10.1021/ic100177n

Molecular Recognition of Sialic Acid by Lanthanide(III) Complexes through Cooperative Two-Site Binding

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Kristina Djanashvili, David Esteban-Gómez, Thomas Chauvin, Eva Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias
Revista INORGANIC CHEMISTRY Núm. 49 (páxs. 4212 ata 4223)
DOI https://doi.org/10.1021/ic902461g

Aluminum removal form wastewater by refused beach cast seaweed. Equilibrium and dynamic studies

Autores/as Pablo Lodeiro, Ángel Gudiña Canicoba, Luz Patricia Herrero Castilla, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Vol. 178 (páxs. 861 ata 866)

Miscanthus x giganteus bark organosolv fractionation: Fate of lipophilic components and formation of vaulable phenolic by products

Autores/as Juan José Villaverde Mella, Alberto de Vega Martín, Pablo Ligero, Carmen S. R. Freire, Carlos Pascoal Neto, Armando J. D. Silvestre
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 58 Núm. 14 (páxs. 8279 ata 8285)

Adsorption of methylene blue on chemically modified algal biomass: equilibrium dynamic and surface data

Autores/as Pilar Rodríguez Barro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Eugenia Rubín
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 55 Núm. 12 (páxs. 5707 ata 5714)

Binuclear Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) Complexes with Schiff-bases derived from Crown Ether platforms: Rare examples of ether oxygen atoms bridging metal centers

Autores/as Lea Vaiana, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Núm. 29 (páxs. 2269 ata 2277)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2010.04.036

Dissolved silver in European estuarine and coastal waters

Autores/as Alan D. Tapping, José Luis Barriada Pereira, Charlotte B. Braungardt, E. Hywel Evans, Mathew Patey, Eric P. Achterberg
Revista Water Research Vol. 44 Núm. 14 (páxs. 4204 ata 4216)

Formic and acetic acid as agents for a cleaner fractionation of Miscanthus x giganteus

Autores/as Juan José Villaverde Mella, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 18 Núm. 4 (páxs. 395 ata 401)

Miscanthus x giganteus as a source of biobased products through organosolv fractionation: A mini review

Autores/as Juan José Villaverde Mella, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín
Revista THE OPEN AGRICULTURE JOURNAL Vol. 4 (páxs. 102 ata 110)

Miscanthus x giganteus extractives: A source of valuable phenolic compounds and sterols

Autores/as Juan José Villaverde Mella, Rui M. A. Domingues, Carmen S. R. Freire, Armando J. D. Silvestre, Carlos Pascoal Neto, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 57 Núm. 9 (páxs. 3626 ata 3631)

Bleaching Miscanthus x giganteus Acetosolv pulps with hydrogen peroxide/acetic acid. Part 1: Behaviour in aqueous alkaline media

Autores/as Juan José Villaverde Mella, Alberto de Vega Martín, Pablo Ligero
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 100 Núm. 20 (páxs. 4731 ata 4735)

Native lignin structure of Miscanthus x giganteus and its changes during acetic and formic acid fractionation (MILOX) in one single stage

Autores/as Juan José Villaverde Mella, Li, J., Monika Ek, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 57 (páxs. 6262 ata 6270)
DOI https://doi.org/10.1021/jf900483t

Mercury removal: a physicochemical study of metal interaction with natural materials

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, José Luis Barriada Pereira, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Leticia Carro de Diego
Revista JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Vol. 84 Núm. 11 (páxs. 1688 ata 1696)
DOI https://doi.org/10.1002/jctb.2232

Macrocyclic Receptor Exhibiting Unprecedented Selectivity For Light Lanthanides

Autores/as Adrián Roca-Sabio, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Éva Tóth, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodríguez-Blas
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 131 Núm. 9 (páxs. 3331 ata 3341)
DOI https://doi.org/10.1021/ja808534w

Stability, Water Exchange, and Anion Binding Studies on Lanthanide(III) Complexes with a Macrocyclic Ligand Based on 1,7-diaza-12-crown-4: Extremely Fast Water Exchange on the Gd3+ Complex

Autores/as Zoltán Pálinkás, Adrián Roca-Sabio, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Éva Tóth
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 18 (páxs. 8878 ata 8889)
DOI https://doi.org/10.1021/ic9011197

Selective Chelation of Cd(II) and Pb(II) versus Ca(II) and Zn(II) by Using Octadentate Ligands Containing Pyridinecarboxylate and Pyridyl Pendants

Autores/as Raquel Ferreirós-Martínez, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 23 (páxs. 10976 ata 10987)
DOI https://doi.org/10.1021/ic900838j

Eight-Coordinate Zn(II), Cd(II), and Pb(II) Complexes Based on a 1,7-Diaza-12-crown-4 Platform Endowed with a Remarkable Selectivity over Ca(II)

Autores/as Raquel Ferreirós-Martínez, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Carlos Platas-Iglesias, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 24 (páxs. 11821 ata 11831)
DOI https://doi.org/10.1021/ic901883h

Solution Structure and Dynamics, Stability, and NIR Emission Properties of Lanthanide Complexes with a Carboxylated Bispyrazolylpyridyl Ligand

Autores/as Marta Mato-Iglesias, Teresa Rodriguez-Blas, C. Platas-Iglesias, Matthieu Starck, Pascal Kadjane, Raymond Ziessel, Loïc J. Charbonnière
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 4 (páxs. 1507 ata 1518)
DOI https://doi.org/10.1021/ic801816p

Anion Coordination Effect on the Nuclearity of CoII, NiII, CuII, and ZnII Complexes with a Benzimidazole Pendant-Armed Crown

Autores/as Lea Vaiana, David Esteban-Gómez, Marta Mato-Iglesias, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 3 (páxs. 400 ata 411)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200800928

Bleaching Miscanthus x giganteus Acetosolv pulps with new totally chlorine-free sequence and the effect of carbohydrate protectors

Autores/as Alberto de Vega Martín, Juan José Villaverde Mella, Pablo Ligero
Revista INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Vol. 42 Núm. 22 (páxs. 9830 ata 9836)

Physicochemical characterisation of the ubiquitous bracken fern as useful biomaterial for preconcentration of heavy metals

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Roberto Herrero Rodríguez, Pablo Lodeiro, Sergio Caridad Suárez
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 100 Núm. 4 (páxs. 1561 ata 1567)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008.09.027

Conformational study of lanthanide(III) complexes of N-(2-salicylaldiminatobenzyl)-1-aza-18-crown-6 by using X-ray and ab initio methods

Autores/as Marina González-Lorenzo, C. Platas-Iglesias, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 27 (páxs. 1415 ata 1422)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2008.01.004

Zn(II), Cd(II) and Pb(II) complexation with pyridinecarboxylate containing ligands

Autores/as Raquel Ferreirós-Martínez, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 5754 ata 5765)
DOI https://doi.org/10.1039/b808631a

Interaction of mercury with chitin: A physicochemical study of metal binding by a natural biopolymer

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Darío Prada Rodríguez, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS Vol. 68 Núm. 12 (páxs. 1609 ata 1618)
DOI https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2008.09.002

Interaction of mercury with chitin: a physicochemical study of metal binding by a natural biopolymer

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Roberto Herrero Rodríguez, Darío Prada Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS Vol. 68 Núm. 12 (páxs. 1609 ata 1618)

Bioadsorción de metales por materiales alternativos al carbón activo

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, Pablo M. Lodeiro Fernández, R. Marín Galvín, J. M. Rodríguez Mellado
Revista TECNOLOGÍA DEL AGUA Vol. 300 Núm. 300 (páxs. 56 ata 64)

Lanthanide Complexes Based on a 1,7-diaza-12-crown-4 Platform Containing Picolinate Pendants: A New Structural Entry for the Design of Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents

Autores/as Marta Mato-Iglesias, Adrián Roca-Sabio, Zoltán Pálinkás, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Éva Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 47 Núm. 17 (páxs. 7840 ata 7851)
DOI https://doi.org/10.1021/ic800878x

Protonated Macrobicyclic Hosts Containing Pyridine Head Units for Anion Recognition

Autores/as David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Luigi Fabbrizzi, Teresa Rodríguez-Blas
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 14 (páxs. 5829 ata 5838)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.200800092

Delignification of Eucalyptus globulus saplings in two organosolv systems (formic and acetic acid). Preliminary analysis of dissolved lignins

Autores/as Alberto de Vega Martín, Juan José Villaverde Mella, Pablo Ligero, Manuel Bao Iglesias
Revista INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS Vol. 27 Núm. 1 (páxs. 110 ata 117)

CrIII binding by surface polymers in natural biomass: the role of carboxylic groups

Autores/as Pablo Lodeiro Fernández, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Adrián Fuentes
Revista ENVIRONMENTAL CHEMISTRY Vol. 5 Núm. 5 (páxs. 355 ata 365)

The efficiency of the red alga Mastocarpus stellatus for remediation of cadmium pollution

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, Pilar Rodríguez Barro, Pablo M. Lodeiro Fernández, Rosa Rojo Oróns, Andrea Ciorba, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 99 Núm. 10 (páxs. 4138 ata 4146)

Pulping cardoon (Cynara cardunculus) with peroxyformic acid (MILOX) in one single stage

Autores/as Alberto de Vega Martín, Pablo Ligero, Juan José Villaverde Mella, Manuel Bao Iglesias
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 99 Núm. 13 (páxs. 5687 ata 5693)

Synthesis and crystal structure of manganese(II) complexes with high-denticity ligands derived from azacrowns

Autores/as Lea Vaiana, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Marta Mato-Iglesias, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 26 (páxs. 4141 ata 4146)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2007.05.038

Deslignificación organosolv con fórmico de la corteza del cardo (Cynara cardunculus)

Autores/as Pablo Ligero, Juan José Villaverde Mella, Manuel Bao Iglesias, Alberto de Vega Martín
Revista AFINIDAD Vol. 64 Núm. 527 (páxs. 48 ata 53)

Dissolved silver measurements in seawater

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Alan D. Tappin, E. Hywel Evans, Eric P. Achterberg
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 26 Núm. 8 (páxs. 809 ata 817)
DOI https://doi.org/10.1016/j.trac.2007.06.004

Waste spider crab shell and derived chitin as low-cost materials for cadmium and lead removal

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Roberto Herrero Rodríguez, Darío Prada Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Vol. 82 Núm. 1 (páxs. 39 ata 46)
DOI https://doi.org/10.1002/jctb.1633

Seven-Coordination versus Six-Coordination in Divalent First-Row Transition Metal Complexes Derived from 1,10-Diaza-15-crown-5

Autores/as Lea Vaiana, Martín Regueiro-Figueroa, Marta Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 46 Núm. 20 (páxs. 8271 ata 8282)
DOI https://doi.org/10.1021/ic7008946

Electrostatic effects in biosorption. The role of the electrochemistry

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente, José Luis Barriada Pereira, Pablo Lodeiro
Revista PORTUGALIAE ELECTROCHIMICA ACTA Vol. 25 Núm. 1 (páxs. 43 ata 54)
DOI https://doi.org/10.4152/pea.200701043

Receptor versus Counterion: Capability of N,N'-Bis(2-aminobenzyl)-diazacrowns for Giving Endo- and/or Exocyclic Coordination of ZnII

Autores/as Lea Vaiana, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 13 (páxs. 1874 ata 1883)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200601012

Metal Ion Complementarity: Effect of the Ring-Size Variation on the Conformation and Stability of Lead(II) and Cadmium(II) Complexes with Pendant-Armed Crowns

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Vol. 15 (páxs. 2198 ata 2207)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200601220

Effect of Protonation and Interaction with Anions on a Lead(II) Complex with a Lateral Macrobicycle Containing a Phenol Schiff-Base Spacer

Autores/as David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 12 (páxs. 1635 ata 1643)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200601003

Formaldehyde biodegradation and its effect on the denitrification process

Autores/as Alberto de Vega Martín, Christian Kennes, M. Eiroa, A. Vilar
Revista ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Vol. 28 (páxs. 1027 ata 1053)

Acetosolv delignification of depithed cardoon (Cynara candunculus)stalks

Autores/as Alberto de Vega Martín, Juan José Villaverde Mella, Pablo Ligero, Manuel Bao Iglesias
Revista INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 294 ata 300)

Organosolv delignification of cardoon (Cynara cardunculus) stems with formic acid

Autores/as Alberto de Vega Martín, Pablo Ligero, Juan José Villaverde Mella, Manuel Bao Iglesias
Revista AFINIDAD Vol. 65 Núm. 527 (páxs. 48 ata 53)

{4-10-Bis[2-(2-oxidobenzylideneamino-k2N,O)benzyl]-1,7-dioxa-4,10-diazacyclododecane-k4O1,N4,O3,N10 ytterbium(III) perchlorate acetonitrile solvate

Autores/as Marina González-Lorenzo, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodriguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS (páxs. 360 ata 362)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270106023833

Pyridine and phosphonate containing ligands for stable lanthanide complexation. An experimental and theoretical study to assess the solution structure

Autores/as Marta Mato-Iglesias, Edina Balogh, C. Platas-Iglesias, Eva Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez Blas
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 5404 ata 5415)
DOI https://doi.org/10.1039/b611544f

Batch desorption studies and multiple sorption-regeneration cycles in a fixed-bed column for Cd(II) elimination by protonated Sargassum muticum

Autores/as Pablo Lodeiro Fernández, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS (páxs. 1649 ata 1655)

The use of protonated Sargassum muticum as biosorbent for cadmium removal in a fixed-bed column

Autores/as Pablo Lodeiro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS (páxs. 244 ata 253)

Biosorption of phenolic compounds by the brown alga Sargassum muticum

Autores/as María Eugenia Rubín Carrero, Pilar Rodríguez Barro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Vol. 81 (páxs. 1093 ata 1099)

Equilibrium constants of triethanolamine in major seawater salts

Autores/as I. Brandariz-Lendoiro, Patricia Castro, María Montes Carro, Francisco Javier Blanco Garcia, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista MARINE CHEMISTRY Vol. 102 (páxs. 291 ata 299)

Interactions of cadmium(II) and protons with dead biomass of marine algae Fucus sp.

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, Bruno Cordero Pérez, Pablo Lodeiro, Carlos Rey Castro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista MARINE CHEMISTRY Vol. 99 (páxs. 106 ata 116)

Lone-Pair Activity in Lead(II) Complexes with Unsymmetrical Lariat Ethers

Autores/as David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Teresa Enríquez-Pérez, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 45 (páxs. 5407 ata 5416)
DOI https://doi.org/10.1021/ic060252m

Pyridine- and Phosphonate-Containing Ligands for Stable Ln Complexation. Extremely Fast Water Exchange on the GdIII Chelates

Autores/as Edina Balogh, Marta Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, Éva Tóth, Kristina Djanashvili, Joop A. Peters, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 45 Núm. 21 (páxs. 8719 ata 8728)
DOI https://doi.org/10.1021/ic0604157

The marine macroalga Cystoseira baccata as biosorbent for cadmium(II) and lead(II) removal: Kinetic and equilibrium studies

Autores/as Pablo Lodeiro, José Luis Barriada Pereira, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 142 Núm. 2 (páxs. 264 ata 273)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2005.10.001

Thermodynamic and kinetic aspects on the biosorption of cadmium by low cost materials: a review

Autores/as Pablo Lodeiro Fernández, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista ENVIRONMENTAL CHEMISTRY Vol. 3 (páxs. 400 ata 418)

A Schiff-base lateral macrobicycle derived from 4,13-diaza-18-crown-6 in its protonated form

Autores/as Fernando Avecilla 1, David Esteban, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 61 Núm. 2 (páxs. 92 ata 94)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270104033657

Barium(II) thiocynate templating Schiff-base lateral macrobicycles derived from 1,10-diaza-15-crown-5

Autores/as David Esteban, C. Platas-Iglesias, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 24 (páxs. 289 ata 294)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2004.11.005

Removal of inorganic mercury from aqueous solutions by biomass of the marine macroalga Cystoseira baccata

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, Pablo Lodeiro, Carlos Rey Castro, María Teresa Vilariño Barreiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista Water Research Vol. 39 (páxs. 3199 ata 3210)

Biosorption of cadmium by the protonated macroalga Sargassum muticum: Binding analysis with a nonideal, competitive, and thermodynamically consistent adsorption (NICCA) model

Autores/as Pablo Lodeiro, Carlos Rey Castro, José Luis Barriada Pereira, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Roberto Herrero Rodríguez
Revista JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Vol. 289 Núm. 2 (páxs. 352 ata 358)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jcis.2005.04.002

Lead(II) Thiocyanate Complexes with Bibracchial Lariat Ethers: An X-ray and DFT Study

Autores/as C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Teresa Enríquez-Pérez, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 2224 ata 2233)
DOI https://doi.org/10.1021/ic048768y

Structural and Photophysical Properties of Lanthanide(III) Complexes with a Novel Octadentate Iminophenolate Bibracchial Lariat Ether

Autores/as Marina González-Lorenzo, C. Platas-Iglesias, Fernando Avecilla, Stephen Faulkner, Simon J.A. Pope, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 4254 ata 4262)

Lateral Macrobicyclic Architectures: Toward New Lead(II) Sequestering Agents

Autores/as David Esteban Gómez, Raquel Ferreirós, Susana Fernández-Martínez, Fernando Avecilla, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 5428 ata 5436)
DOI https://doi.org/10.1021/ic0482032

Electronic Structure Study of Seven-Coordinate First-Row Transition Metal Complexes Derived from 1,10-Diaza-15-crown-5: A Successful Marriage of Theory with Experiment

Autores/as C. Platas-Iglesias, Lea Vaiana, David Esteban-Gómez, Fernando Avecilla, José Antonio Real, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 9704 ata 9713)
DOI https://doi.org/10.1021/ic051119h

Acetosolv delignification of Miscanthus sinensis bark. Influence of process variables

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, M. Bao
Revista INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 235 ata 240)

Biosorption of cadmium by biomass of brown marine macroalgae

Autores/as Pablo Lodeiro, Bruno Cordero Pérez, José Luis Barriada Pereira, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 96 Núm. 16 (páxs. 1796 ata 1803)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.01.002

The highest water exchange rate ever measured for a Gd(III) chelate

Autores/as Marta Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, Kristina Djanashvili, Joop A. Peters, Éva Tóth, Edina Balogh, Robert N. Muller, Luce Vander Elst, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS (páxs. 4729 ata 4731)
DOI https://doi.org/10.1039/b508180g

Designing binuclear transition metal complexes: new example of the versatility of N, N'-bis(2-aminobenzyl)-4,13-diaza-18-crown-6

Autores/as Lea Vaiana, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Fernando Avecilla 1, Juan Modesto Clemente-Juan, José Antonio Real, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 2031 ata 2037)
DOI https://doi.org/10.1039/b503151f

Gibbs-Donnan and specific-ion interaction theory descriptions of the effect of ionic strength on proton dissociation of alginic acid

Autores/as Carlos Rey Castro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 564 (páxs. 223 ata 230)

Surface charge and permeable gel descriptions of the ionic strength influence on proton binding to seaweed biomass

Autores/as Carlos Rey Castro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista CHEMICAL SPECIATION AND BIOAVAILABILITY Vol. 16 Núm. 1 (páxs. 61 ata 69)

The concept of ionic strength eighty years after its introduction in Chemistry

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION Vol. 81 (páxs. 750 ata 753)

Comparison of several calibration procedures for glass electrodes in proton concentration

Autores/as I. Brandariz-Lendoiro, José Luis Barriada Pereira, María Teresa Vilariño Barreiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista MONATSHEFTE FUR CHEMIE Vol. 135 Núm. 12 (páxs. 1475 ata 1488)
DOI https://doi.org/10.1007/s00706-004-0239-x

Kinetic and equilibrium study of the reaction of nitropusside and hydroxide ions: influence of ionic strength using Pitzer Model

Autores/as Mª Eugenia Rubín Carrero, Pilar Rodríguez Barro, I. Brandariz-Lendoiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS Vol. 36 (páxs. 650 ata 660)

Lanthanide Chelates Containing Pyridine Units with Potential Applications as Contrast Agents in Magnetic Resonance Imaging

Autores/as C. Platas-Iglesias, Marta Mato-Iglesias, Kristina Djanashvili, Robert N. Muller, Luce Vander Elst, Joop A. Peters, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 10 (páxs. 3579 ata 3590)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.200306031

Biosorption of cadmium by Fucus spiralis

Autores/as Bruno Cordero Pérez, Pablo Lodeiro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista ENVIRONMENTAL CHEMISTRY Vol. 1 (páxs. 180 ata 187)

Physicochemical studies of cadmium (II). Biosorption by the invasive alga in Europe, Sargassum Muticum

Autores/as Pablo Lodeiro, B. Cordero, Z. Grille, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING Vol. 88 Núm. 2 (páxs. 237 ata 247)

Ionic Solutions in the Binding Mean Spherical Approximation. Thermodynamics of Associating Electrolytes up to Very High Concentrations

Autores/as María Teresa Vilariño Barreiro, Olivier Bernard, Jean-Pierre Simonin
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 108 Núm. 18 (páxs. 5763 ata 5770)

Formic acid delignification of Miscanthus sinensis

Autores/as R. Caridad, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, M. Bao Iglesias
Revista CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY Vol. 39 Núm. 3 (páxs. 235 ata 244)

A barium perchlorate complex with a lateral macrobicycle derived from 1,10-diaza-15-crown-5 containing a phenol Schiff base spacer

Autores/as Fernando Avecilla, David Esteban, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 59 (páxs. 93 ata 94)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270103002798

Templating Schiff-base Lateral Macrobicycles: An Experimental and Theoretical Structural Study of the Intermediates

Autores/as Carlos Platas-Iglesias, David Esteban, Vicente Ojea, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 42 Núm. 14 (páxs. 4299 ata 4307)
DOI https://doi.org/10.1021/ic034266t

[7,13-Bis(2-aminobenzyl)-1,4,10-trioxa-7,13-diazacyclopentadecan]diisothiocynatobarium(II)

Autores/as Fernando Avecilla 1, David Esteban, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 59 (páxs. 16 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270102021571

A barium perchlorate complex with a lateral macrobicycle derived from 4,13-diaza-18-crown-6 containing a pyridine Schiff base spacer

Autores/as Fernando Avecilla, David Esteban, Carlos Platas-Iglesias, Susana Fernández-Martínez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 59 Núm. 11 (páxs. 450 ata 451)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270103016901

Synthesis and structural characterisation of lead(II) isothiocyanate complexes with receptors derived from 1,10-diaza-15-crown-5

Autores/as David Esteban, Fernando Avecilla, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 22 (páxs. 2709 ata 2717)

Aid-base equilibria of phtalic acid in saline media: ion association from Pitzer equations.

Autores/as Carlos Rey Castro, Ricardo Castro Varela, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista TALANTA Vol. 60 (páxs. 93 ata 101)

A Schiff-Base Bibracchial Lariat Ether Forming a Cryptand-like Cavity for Lanthanide Ions

Autores/as Marina González-Lorenzo, C. Platas-Iglesias, Fernando Avecilla 1, Carlos F. G. C. Geraldes, Daniel Imbert, Jean-Claude G. Bünzli, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 42 Núm. 21 (páxs. 6946 ata 6954)
DOI https://doi.org/10.1021/ic034024t

Automation of a flow injection system for the determination of dissolved silver at picomolar concentrations in seawater with inductively coupled plasma mass spectrometry

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Jason B. Truscott, Eric P. Achterberg
Revista JOURNAL OF AUTOMATED METHODS & MANAGEMENT IN CHEMISTRY Vol. 25 Núm. 4 (páxs. 93 ata 100)
DOI https://doi.org/10.1155/s1463924603000166

The current-potencial characteristics for simple surface electrode reactions.

Autores/as J. Miguel López Fonseca, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista ELECTROANALYSIS Vol. 15 (páxs. 1682 ata 1686)

Acid-Base Properties of Brown Seaweed Biomass Considered As a Donnan Gel. A Model Reflecting Electrostatic Effects and Chemical Heterogeneity.

Autores/as Carlos Rey Castro, Pablo Lodeiro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY Vol. 37 (páxs. 5159 ata 5167)

Slude granulation during the anaerobic treatment of a prehydrolsed urban wastewater

Autores/as M. Soto, Pablo Ligero
Revista WATER SA Vol. 28 Núm. 3 (páxs. 0 ata 0)

Structural characterisation, EPR and magnetic properties of f-f and f-d lanthanide (III) phenolic cryptates

Autores/as Fernando Avecilla 1, C. Platas-Iglesias, Raquel Rodríguez-Cortiñas, Geoffroy Guillemot, Jean-Claude G. Bünzli, Carlos D. Brondino, Carlos F. G. C. Geraldes, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista JOURNAL OF CHEMISTRY SOCIETY, DALTON TRANS Núm. - (páxs. 4658 ata 4665)
DOI https://doi.org/10.1039/b206615g

Potentiometric study of acetysalicyclic acid: solubility and acid-base equilibria in different saline media at 298 K.

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, Ricardo Castro Varela, Carlos Rey Castro
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 47 Núm. - (páxs. 1432 ata 1435)

Electroreducción of diphenil disulphide on a phospholipid self-assembled monolayer on mercury

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, P. Lodeiro, R. Herrero
Revista LANGMUIR Vol. 18 Núm. - (páxs. 9377 ata 9382)

Lead(II) Complexes with Macrocyclic Receptors Derived from 4,13-Diaza-18-crown-6

Autores/as David Esteban, Fernando Avecilla 1, C. Platas-Iglesias, José Mahía, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 41 Núm. 17 (páxs. 4337 ata 4347)
DOI https://doi.org/10.1021/ic0255095

Structural and photophysical Propierties of Heterobimetalic 4f-Zn Iminophenolate Cryptates

Autores/as Raquel Rodríguez-Cortiñas, Fernando Avecilla, C. Platas-Iglesias, Daniel Imbert, Jean-Claude G. Bünzli, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 41 Núm. - (páxs. 5336 ata 5349)

The mean spherical approximation and the prediction of the size of the species involved in an ionization equilibrium in saline media

Autores/as María Teresa Vilariño Barreiro, José Luis Barriada Pereira, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 3 Núm. 6 (páxs. 1053 ata 1056)
DOI https://doi.org/10.1039/b010103f

Salting coefficients of carboxylic acids in various saline media

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Manuel Esteban Sastre De Vicente, I. Brandariz-Lendoiro
Revista ANNALI DI CHIMICA Vol. 91 Núm. 9-10 (páxs. 615 ata 625)

Pretreatment of urban wastewaters in a hydrolitic upflow digester.

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, M. Soto
Revista WATER SA Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 399 ata 404)

Influence of HRT and SRT on the hydrolitic pre-treatment of urban wastewater.

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, M. Soto
Revista WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 44 Núm. 4 (páxs. 7 ata 14)

Comparison of different methods for structural analysis of lanthanide-induced NMR shifts: a case of lanthanide(III) cryptates.

Autores/as Carlos F. G. C. Geraldes, Shihan Zhang, C. Platas, T. Rodriguez-Blas, A. de Blas, A.D. Sherry
Revista JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS Vol. 323-324 Núm. - (páxs. 824 ata 827)

pH standardization of 0.05 mol·kg-1 tetraoxalate buffer: Application of the Pitzer formalism

Autores/as José Luis Barriada Pereira, I. Brandariz-Lendoiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Ritu Kataky, Arthur K. Covington
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 46 Núm. 5 (páxs. 1292 ata 1296)
DOI https://doi.org/10.1021/je010052j

Copper (II) complexes with bibracchial lariat ethers: from mono- to binuclear structures.

Autores/as Covadonga Rodríguez-Infante, David Esteban, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, José Mahía, Anjos L. Macedo, Carlos F. G. C. Geraldes
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 317 Núm. - (páxs. 190 ata 198)

A Schiff-base bibracchial lariat ether a selective receptor for lanthanide(III) ions.

Autores/as Carlos Platas, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Adolfo Rodríguez, H. Adams
Revista Journal of Chemical Society, Dalton Transactions Núm. - (páxs. 1699 ata 1705)
DOI https://doi.org/10.1039/b100872m

Estimating the change in liquid junction potential on glass electrodes

Autores/as Isabel Brandariz, José L. Barriada, Carlos Taboada-Pan, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista ELECTROANALYSIS Vol. 13 Núm. 13 (páxs. 1110 ata 1114)
DOI https://doi.org/10.1007/s00706-004-0239-x

The salting coefficient and size of alkylamines in saline media at different temperatures: estimation from Pitzer equations and the mean spherical approximation

Autores/as C. Taboada-Pan, I. Brandariz, J.L. Barriada, T. Vilariño, M.E. Sastre de Vicente
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 180 Núm. 1-2 (páxs. 313 ata 325)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(01)00358-2

Reliable pKw values from potentiometric titrations: The striking effect of the titration final added volume

Autores/as María Teresa Vilariño Barreiro, José Luis Barriada Pereira, Manuel Esteban Sastre De Vicente, I Brandariz
Revista ANNALI DI CHIMICA Vol. 91 Núm. 9-10 (páxs. 605 ata 614)

Acid-base equilibria of monocarboxylic acids in various saline media: Analysis of data using Pitzer equations

Autores/as José L. Barriada, Isabel Brandariz, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 45 Núm. 6 (páxs. 1173 ata 1178)
DOI https://doi.org/10.1021/je000150p

Hybrid Polar compounds produce a positive shift in the surface dipole potential of self-assembled phospholipid monolayers

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, M.R. Moncelli, R Guidelli, M. Carlá, A. Arcangeli, Olivotto M.
Revista BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA BBA Gene Regulatory Mechanisms Vol. 1466 Núm. - (páxs. 278 ata 288)

Dipole Potentials of monolayers of Phosphatidylcholine, Phosphatidylserine, and Phosphatidic Acid on Mercury

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, R Guidelli, M.R. Moncelli, L. Becucci
Revista LANGMUIR Vol. 16 Núm. - (páxs. 7694 ata 7700)

Effect of ionic strength on the electrochemical behavior of glutathione on a phospholipid self-assembled monolayer on mercury

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, José Luis Barriada Pereira, Manuel Esteban Sastre De Vicente, J.M. López Fonseca, M.R. Moncelli
Revista LANGMUIR Vol. 16 Núm. 11 (páxs. 5148 ata 5153)
DOI https://doi.org/10.1021/la990527t

Synthesis and Characterization of Cobalt, Nickel, Zinc and Cadmium compounds with a pyridine-derived N3O2 macrocycle: crystal and molecular structures of the macrocyclic ligand and Co( II) and Zn( II) complexes

Autores/as Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia, Harry Adams, R. Bastida, D. E. Fenton, A. Rodriguez, A. Macías
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Núm. - (páxs. 300 ata 302)

Mono- and bimetallic lanthanide(III) phenolic cryptates obtained by template reaction: solid state structure, photophysical properties and relaxivity

Autores/as Carlos Platas, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos F. G. C. Geraldes, Éva Tóth, André E. Merbach, Jean-Claude G. Bünzli
Revista Journal of Chemical Society, Dalton Transactions Núm. - (páxs. 611 ata 618)
DOI https://doi.org/10.1039/a906675f

A simple correlation between points with activity coefficient unity for 1:1 electrolytes at 298 K

Autores/as T. Vilariño, J.L. Barriada, Manuel E. Sastre de Vicente, I. Brandariz
Revista PORTUGALIAE ELECTROCHIMICA ACTA Vol. 18 Núm. 3-4 (páxs. 181 ata 193)
DOI https://doi.org/10.4152/pea.200003181

Synthesis and characterization of some metal complexes with Nitrogen-Oxygen donor macrocyclic ligands- X-Ray crystal structures of a 26-membered reduced monoprotonated macrocycle and a 20-membered pendant-arm schiff-base macrocyclic Cadmium( II) comp

Autores/as Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, M. Vicente, C. Lodeiro, Harry Adams, R. Bastida, D. E. Fenton, A. Macías, A. Rodriguez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. - (páxs. 1015 ata 1024)

Cadmium( II) and Lead( II) complexes with novel macrocyclic receptors derived from 1,10-diaza-15-crown-5

Autores/as David Esteban, Daniel Bañobre, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Adolfo Rodríguez, David E. Fenton, Harry Adams, José Mahía
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. - (páxs. 1445 ata 1456)

Acid-Base Behaviour Of Glycine In Artificial Seawater. Application Of The Mean Spherical Approximation Methodology

Autores/as María Teresa Vilariño Barreiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 1 Núm. - (páxs. 2453 ata 2456)

1H NMR in Solution and Solid State Structural Study of Lanthanide(III) Cryptates

Autores/as C. Platas, Fernando Avecilla, A. de Blas, C.F.G.C. Geraldes, T. Rodríguez-Blas, H. Adams, J. Mahía
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 38 Núm. - (páxs. 3190 ata 3199)
DOI https://doi.org/10.1021/ic981314e

Lanthanide(III) Nitrate Complexes of Two 17 Membered N3O2-Donor Macrocycles

Autores/as E. Bértolo, Rufina Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, David E. Fenton, Carlos Lodeiro, Alejandro Macías, Adolfo Rodríguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Revista JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY Vol. 35 Núm. - (páxs. 191 ata 198)

Voltammetry of 6,6 '-dithiodinicotinic acid on a self-assembled phospholipid monolayer

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, María Teresa Vilariño Barreiro, José Luis Barriada Pereira, J.M. López Fonseca, M.R. Moncelli, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL DE CHIMIE PHYSIQUE Vol. 96 Núm. 4 (páxs. 665 ata 684)
DOI https://doi.org/10.1051/jcp:1999164

Voltammetry of L-cysteine and 2-mercaptopyridine on a self- assembled phospholipid monolayer

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, José Luis Barriada Pereira, M.R. Moncelli, J.M. López Fonseca, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL DE CHIMIE PHYSIQUE Vol. 96 Núm. 8 (páxs. 1367 ata 1386)
DOI https://doi.org/10.1051/jcp:1999216

New cyclodextrin-based ion-selective electrodes for determining activity coefficients of biologically important onium ions

Autores/as José Luis Barriada Pereira, A.K. Covington, R Kataky
Revista JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY Vol. 28 Núm. 5 (páxs. 555 ata 565)
DOI https://doi.org/10.1023/a:1022682915813

Proton NMR, Luminiscence and Electrochemical Study of 18-Membered Schiff-base Macrocyclic Lanthanum(III) Complexes

Autores/as Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Mª Teresa Rodríguez Blas, Andrés Manuel de Blas Varela, Jean-Claude G. Bünzli
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS Núm. - (páxs. 1763 ata 1771)

An analysis of the morphology of pK versus ionic strength curves for simple equilibria: protonation of L-leucine in NaCl as an example

Autores/as María Teresa Vilariño Barreiro, I. Brandariz-Lendoiro, José Luis Barriada Pereira, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Sarah Fiol
Revista AFINIDAD Vol. 56 Núm. 482 (páxs. 232 ata 236)

The Templatet Synthesis and X-Ray Crystal Structure of the First Dinuclear Lanthanide(III) Iminophenolate Cryptate

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Rufina Bastida, David E. Fenton, José Mahía, Alejandro Macías, Carlos Platas Iglesias, Adolfo Rodríguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Núm. - (páxs. 125 ata 126)

Evaluación de digestores anaerobios de lecho de lodos UASB para el tratamiento de elfuentes de baja carga orgánica

Autores/as Isabel Ruiz Bolaños, Mar Suárez, Alberto de Vega Martín, Rafael Blázquez Caeiro, M. Soto
Revista INGENIERÍA QUÍMICA Vol. 31 Núm. 353 (páxs. 147 ata 154)

Barium Templating Schiff-Base Lateral Macrobicycles

Autores/as David Esteban, Daniel Bañobre, Rufina Bastida, Andrés de Blas, Alejandro Macías, Adolfo Rodríguez, Teresa Rodríguez-Blas, David E. Fenton, Harry Adams, José Mahía
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 38 Núm. - (páxs. 1937 ata 1944)

Complexes of lanthanide (III) ions with 18-membered Schiff-base macrocycles

Autores/as Carlos Platas, Rufina Bastida, Andrés de Blas, David E. Fenton, Alejandro Macías, Adolfo Rodríguez, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 17 Núm. 10 (páxs. 1759 ata 1765)

Complexes of lead (II) and lanthanided (III) ions with two novel macrocycles derived from 2,6-bis (2-formylphenoximethyl)pyridine

Autores/as C. Lodeiro, R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, D. E. Fenton, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 267 Núm. - (páxs. 55 ata 62)

Application of the Mean Spherical Approximation to the Study of Ionic Strength Effects on Acid-Base Equilibria.

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, María Teresa Vilariño Barreiro, I. Brandariz-Lendoiro
Revista RECENT RESEARCH DEVELOPMENT IN PHYSICAL CHEMISTRY Vol. 2 Núm. - (páxs. 489 ata 500)

Performance of and biomass characterization in a UASB reactor treating domestic waste water at ambient temperature

Autores/as Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto, Maria C. Veiga, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, Rafael Blázquez Caeiro
Revista WATER SA Vol. 24 Núm. 3 (páxs. 215 ata 222)

Four Novel N3 O4 Donor Macrocycles and their Lanthanide (III) Complexes

Autores/as E. Bértolo, R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, D. E. Fenton, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, Ana Villar
Revista Z. NATURFORSCH Vol. 53 Núm. - (páxs. 1445 ata 1454)

Effect of Ionic Strength on the Formal Potential of the Glass Electrode in Various Saline Media

Autores/as Isabel Brandariz, Teresa Vilariño, Pablo Alonso, Roberto Herrero, Sarah Fiol, Manuel E. Sastre de Vicente
Revista TALANTA Vol. 46 Núm. 6 (páxs. 1469 ata 1477)

Protonation Constants of Valine,Serine and -Alanine in Artificial Sea Water at 25 C.

Autores/as S. Fiol, María Teresa Vilariño Barreiro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente, F. Arce
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 43 Núm. 3 (páxs. 393 ata 395)

Acid-base equilibrium constants for glycine in NaClO4, KCl, and KBr at 298 K. Dependence on ionic strength

Autores/as P. Alonso, José Luis Barriada Pereira, Pilar Rodríguez Barro, I. Brandariz-Lendoiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 43 Núm. 5 (páxs. 876 ata 879)
DOI https://doi.org/10.1021/je9800407

Effect of ionic Strenght on the Kinetics of the oxidation of Ascorbic Acid by Hexacyanoferrate (III) .Comparison between Specific Interaction Theories and the Mean Spherical Approximation.

Autores/as María Teresa Vilariño Barreiro, P. Alonso, José Luis Armesto Barbeito, Pilar Rodríguez Barro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH. SYNOPSES Núm. - (páxs. 558 ata 559)

Electron and proton transferring properties of vitamin K1 across a self-assembled phospholipid monolayer

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, F. Tadini-Buoninsegni, L. Becucci, M.R. Moncelli
Revista JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 445 Núm. - (páxs. 71 ata 80)

Alkanethiol monolayers and alkanethiol/phospholipid bilayers supported by mercury :an electrochemical characterization

Autores/as F. Tadini-Buoninsegni, Roberto Herrero Rodríguez, M.R. Moncelli
Revista JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 452 Núm. 1 (páxs. 33 ata 42)

Trend and energetics of pK* vs. ionic strength for o- chlorobenzoic, m-nitrobenzoic and benzoic acids in aqueous KNO3 solutions at 298 K

Autores/as José Luis Barriada Pereira, I. Brandariz-Lendoiro, José Luis Armesto Barbeito, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS Vol. 94 Núm. 20 (páxs. 3093 ata 3096)
DOI https://doi.org/10.1039/a806180g

Kinetics of electron and proton transfer to ubiquinone-10 and from ubiquinol-10 in a self -assembled phosphatidylcholine monolayer

Autores/as M.R. Moncelli, Roberto Herrero Rodríguez, L. Becucci, R Guidelli
Revista BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA BBA Gene Regulatory Mechanisms Vol. 1364 Núm. - (páxs. 373 ata 384)

Lanthanide (III) complexes of two oxaazadiamine macrocyclic ligands derived from 2,6- diformylpyridine:the crystal structures os a reduce macrocyclic ligand and the corresponding diprotonated macrocycle

Autores/as L. Valencia, R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, D. E. Fenton, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, Alfonso Castiñeiras
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 282 Núm. - (páxs. 42 ata 49)

Complexes of lead (II) and lathanide (III) ions with a macrocyclic ligand containing a furan head unit. Crystal structure of a methanol inclusion compound of a novel macrocycle

Autores/as R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, M. Carnota, David E. Fenton, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Revista TRENDS IN ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Vol. 4 Núm. - (páxs. 567 ata 572)

Study of the Effect of the Ionic Strength on the Second Protonation Equilibrium of Simple Aminoacids by Use of a Quasi-Lattice Model

Autores/as José Luis Armesto Barbeito, I. Brandariz-Lendoiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente, María Teresa Vilariño Barreiro, S. Fiol
Revista Z. PHYS. CHEM. (MUNICH) Vol. 199 Núm. - (páxs. 69 ata 76)

One-Pot Synthesis of Lanthanide and Yttrium Cryptates containing Pyridine Units

Autores/as Fernando Avecilla, Rufina Bastida, Andrés de Blas, Eugenia Carrera, David E. Fenton, Alejandro Macías, C. Platas, Adolfo Rodríguez, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES Vol. 52b (páxs. 1273 ata 1277)

Adsortion and Recution Kinetics of Safranine in a Self-Assembled Phospholipid Monolayers Deposited on Mercury

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, M.. Moncelli, L. Becucci, R. Guidelli
Revista J. ELECTROANAL.CHEM. Vol. 425 Núm. - (páxs. 87 ata 95)

Acid-Base Equilibria of Cysteine in Artificial Sea Water: Effect of Ionic Strength on the Basis of Specific Interaction Theory.

Autores/as María Teresa Vilariño Barreiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Roberto Herrero Rodríguez, I. Brandariz-Lendoiro, S. Fiol
Revista JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH. SYNOPSES Vol. - Núm. - (páxs. 222 ata 223)

Electroreduction of Dioctadecylviologen in a Self-Assembled Phospolipid Monolayer on Mercury and its Role as an Electron Transfer Mediator

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, M.R. Moncelli, L. Becucci, R. Guidelli
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY Vol. 101 Núm. - (páxs. 2815 ata 2823)

Theoretical Calculations of the Ionic Strength Depedence of the Ionic Product of Water Based on a Mean Spherical Approximation

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, María Teresa Vilariño Barreiro
Revista JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY Vol. 26 Núm. - (páxs. 835 ata 848)

Metal template synthesis of lanthanide cryptates. Crystal structure of a dysprosium cryptate

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, David E. Fenton, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, S. García Granda, R. Corzo Suárez
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS Vol. - Núm. - (páxs. 409 ata 413)

Application of factorial design to the modelling of organosolv delignification of miscanthus sinensis (elephant grass) with phenol and dilute acid solutions

Autores/as Alberto de Vega Martín, M. Bao, J. Lamas
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 61 Núm. - (páxs. 1 ata 7)

Ionic Strength Effects on Acid-Base Equilibria. A Review

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista CURRENT TOPICS IN SOLUTION CHEMISTRY Vol. 2 Núm. - (páxs. 157 ata 181)

Sludge Granulation in UASB Digesters Treating Low Strength Wastewaters at Mesophilic and Psychrophilic Temperatures

Autores/as M. Soto, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, Isabel Ruiz Bolaños, Maria C. Veiga, Rafael Blázquez Caeiro
Revista ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Vol. 18 Núm. - (páxs. 1133 ata 1141)

Fractionating lignocellulose of miscanthus sinensis with aqueous phenol in acidic medium

Autores/as Alberto de Vega Martín, M. Bao, J. L. Rodríguez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF WOOD AND WOOD PRODUCTS Vol. 55 Núm. - (páxs. 189 ata 194)

Electroreduction of Diheptylviologen in a Self-Assembled Phospolipid Monolayer on Mercury and its Role as an Electron Transfer Mediator.

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, M.R. Moncelli, L. Becucci, R Guidelli
Revista ISRAEL JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 37 Núm. - (páxs. 247 ata 257)

Effect of Ionic Strength on the Protonation Equilibrium of Various Aminoacids by Using the Mean Spherical Approximation

Autores/as I. Brandariz-Lendoiro, José Luis Armesto Barbeito, Manuel Esteban Sastre De Vicente, María Teresa Vilariño Barreiro
Revista J. CHEMI. SOC. FARADAY TRANS. II Vol. 93 Núm. 3 (páxs. 413 ata 417)

Protonation of Glycine in Saline Media: Evaluation of the effect of the ionic strength by use of the mean spherical approximation

Autores/as María Teresa Vilariño Barreiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Revista PHYSIK UND CHEMIE Vol. 100 Núm. 40 (páxs. 16378 ata 16384)

Estudio de los efluentes residuales procedentes de polígonos industriales

Autores/as Maria C. Veiga, M.I. Ferreiro, M. Soto, Alberto de Vega Martín, Rafael Blázquez Caeiro, L. Ruíz
Revista INGENIERÍA QUÍMICA Vol. - Núm. 325 (páxs. 95 ata 100)

Structural and magnetic properties of Barium Hexaferrite Nanostructured Particles Prepared by the Combustion Method

Autores/as Socorro Castro-García, M. Gayoso, Juan Manuel Rivas Rodríguez, J. Greneche, Mª Teresa Rodríguez Blas
Revista JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Vol. - Núm. 152 (páxs. 61 ata 69)

Complexes of Lanthanide (111) lons with Macrocyclic Ligands Containing Pyridine Head. Units

Autores/as R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, P. Castro, D. E. Fenton, A. Macías, R. Rial, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Soda pulping of miscanthus sinensis. Effect of operation variables on pulp tield and lignin solubilization

Autores/as Manuel Bao Iglesias, Alberto de Vega Martín, G. Iglesias, J. Lamas
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. - Núm. 58 (páxs. 17 ata 23)

Alkoxide-Promoted Decomposition of N-Halo-a-Amino Acids in Aqueous Medium

Autores/as X.L. Armesto, M. Canle L., M.V. García, M. Losada, P. Rodríguez, J.A. Santaballa
Revista TETRAHEDRON Vol. 50 Núm. 7 (páxs. 2265 ata 2276)

Complexes of Lanthanide Ions With a Schiff-base Macrocyclic Ligand Derived from 2,6-Diformilpyridine

Autores/as Raquel Bandín, Rufina Bastida, Andrés de Blas, Pilar Castro, David E. Fenton, Alejandro Macías, Adolfo Rodríguez, Teresa Rodriguez
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS (páxs. 1185 ata 1188)
DOI https://doi.org/10.1039/dt9940001185

Novel routes to functionalized cyclam-like macrocycles

Autores/as Andrés de Blas, Giancarlo De Santis, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Piersandro Pallavicini
Revista PURE AND APPLIED CHEMISTRY Vol. 65 Núm. 3 (páxs. 455 ata 459)

Divalent Metal Complexes of Polydentate Schiff-base Ligands derived from Aminothioetherimidazoles and 2,6-diacetyl- or 2,6-diformylpyridine

Autores/as R. Bastida, A. de Blas, D. E. Fenton, T. Rodríguez
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 206 (páxs. 47 ata 52)
DOI https://doi.org/10.1016/s0020-1693(00)89258-0

Electrochemical Synthesis of Neutral Complexes with N2SO Tetradentate Ligands

Autores/as Rufina Bastida, Andres de Blas, David E. Fenton, Carlos Rial, Teresa Rodriguez, Antonio Sousa
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS (páxs. 265 ata 268)
DOI https://doi.org/10.1039/dt9930000265

Amides and sulfonamides: efficient molecular padlocks for the template synthesis of azacyclam (1,3,5,8,12-pentaazacyclotetradecane) macrocycles

Autores/as Andrés de Blas, Giancarlo De Santis, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Anna Maria Manotti Lanfredi, Pierfrancesco Morosini, Piersandro Pallavicini, Franco Ugozzoli
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS (páxs. 1411 ata 1416)
DOI https://doi.org/10.1039/dt9930001411

Pyridines with an appended metallocyclam subunit. Versatile building blocks to supramolecular multielectron redox systems

Autores/as Andrés de Blas, Giancarlo De Santis, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Anna Maria Manotti Lanfredi, Piersandro Pallavicini, Antonio Poggi, Franco Ugozzoli
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 32 Núm. 1 (páxs. 102 ata 113)
DOI https://doi.org/10.1021/ic00053a018

Heterobinuclear (Cu-M) Complexes containing an Endogenous Benzimidazolate Bridge

Autores/as R. Bastida, A. de Blas, T. Rodríguez, A. Sousa, D. E. Fenton
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 203 (páxs. 1 ata 3)
DOI https://doi.org/10.1016/s0020-1693(00)82895-9

The Electrochemical Synthesis of Neutral Complexes with Asymmetric N2SO Tetradentate Schiff-base Ligands

Autores/as Rufina Bastida, Andrés de Blas, David E. Fenton, Teresa Rodriguez
Revista POLYHEDRON Vol. 11 (páxs. 2739 ata 2745)
DOI https://doi.org/10.1016/s0277-5387(00)83630-x

Template synthesis of a ferrocene-metallocyclam conjugate

Autores/as Andrés de Blas, Giancarlo De Santis, Luigi Fabbrizzi, Maurizio Licchelli, Carlo Mangano, Piersandro Pallavicini
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 202 (páxs. 115 ata 118)
DOI https://doi.org/10.1016/s0020-1693(00)85360-8

The synthesis of Tin(IV) complexes of 2-(2-mercaptophenyl)-imino-phenols by the electrochemical cleavage of a disulphide bond: The crystal structure of Bis{2-(2-mercaptophenyl)imino-4,6-dimethoxy-phenoxy} Tin(IV)

Autores/as Elena Labisbal, Andrés de Blas, José A. García Vázquez, Jaime Romero, María L. Durán , Antonio Sousa, Neil A. Bailey , David E. Fenton, Philip B. Leeson
Revista POLYHEDRON Vol. 11 (páxs. 227 ata 233)
DOI https://doi.org/10.1016/s0277-5387(00)83286-6

The electrochemical Synthesis of Zinc(II) complexes of 2-(2-Mercaptophenyl)-imino-phenols and the crystal structure of Bis{N.N'-[dithiobis(ethilene)](4,6-dimethoxysalycileneiminato)} Zinc(II)

Autores/as Elena Labisbal, Jaime Romero, Andrés de Blas, José A. García Vázquez, María L. Duran, Alfonso Castiñeiras, Antonio Sousa
Revista POLYHEDRON Vol. 11 (páxs. 53 ata 57)
DOI https://doi.org/10.1016/s0277-5387(00)83259-3

Complejos de tetracloruro de titanio con N-2-Tenilbencilidenaminas

Autores/as A. Macías, C. García, A. de Blas, T. Rodríguez, R. Bastida, A. Sousa
Revista ANALES DE QUIMICA-INTERNATIONAL EDITION Vol. 88 Núm. 3 (páxs. 337 ata 341)

Synthesis and characterization of titanium(IV) complexes with silylated Schiff bases

Autores/as A. de Blas, R. Bastida, M. J. Fuentes
Revista SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC AND METAL-ORGANIC CHEMISTRY Vol. 21 Núm. 8 (páxs. 1273 ata 1298)

Electrochemical Synthesis of Neutral Divalent Transitio-matal Complexes with Tetradentate Thioether-Benzimidazole-containing Ligands

Autores/as Rufina Bastida, Sira Gonzalez, Teresa Rodriguez, Antonio Sousa, David E. Fenton
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS (páxs. 3643 ata 3646)

Electrochemical Synthesis of Zn(II), Cd(II) and Ni(II) Complexes of Tetradentate Schiff-base Ligands derived from Aminothioether-imidazoles

Autores/as Rufina Bastida, Teresa Lage, Concepción Parrado, Teresa Rodriguez, Antonio Sousa, David E. Fenton
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS (páxs. 2101 ata 2104)

THE ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF NEUTRAL ZINC(II) COMPLEXES OF SCHIFF-BASE LIGANDS - THE CRYSTAL-STRUCTURE OF BIS[N-(4-METHYLPHENYL)SALICYLALDIMINATO]ZINC(II)

Autores/as T. Sogo, J. Romero, A. Sousa, A. de Blas, M. L. Durán
Revista ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES Vol. 43b (páxs. 611 ata 615)

COMPLEXES OF TITANIUM TETRACHLORIDE WITH SILYLATED SCHIFF-BASES

Autores/as A. de Blas, A. Rodriguez, A. Macías, R. Bastida, A. Sousa, O. Ferro, A. Díaz
Revista Anales de Química, serie B Vol. 84B (páxs. 287 ata 292)

COMPLEXES OF TITANIUM TETRACHLORIDE WITH N,N DIMETHYL-N'-(2-THENYLIDENE) ETHYLENEDIAMINE N,N'-BIS (2-THENILIDENE) ETHYLENEDIAMINE AND 2-THENYLIDENEAMINES AND ITS METHYL-DERIVATIVES

Autores/as A. Macías, A. Rodríguez, R. Bastida, A. de Blas, A. Sousa, D. Rodríguez
Revista Anales de Química, serie B Vol. 84B Núm. 3 (páxs. 279 ata 286)

A Mariña en baixamar

Autores/as Javier Cremades Ugarte, Ignacio Manuel Bárbara Criado, Andrés Manuel de Blas Varela, Antonio Juan Suárez Bueres
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-613-8856-1

Medio ambiente y Salud

Autores/as Pablo Ligero, Morales, A., Morales, J.A., Sergio Odin Flores Valle, E. Osiris Madrigal, Jorge Alberto Mendoza Pérez, José Jorge Chanona Pérez, J.M. Barrera Herrera, Enrique Godínez Domínguez, Miguel Vázquez Guevara, Judith Amador Hernández, Miguel Velázquez Manzanares, Alberto Rojas Hernández, Janet Jan-Roblero, César Hugo Hernández-Rodríguez, Nancy Vargas Mendoza, Araceli Téllez-Girón Ramírez, Clara Zúñiga Pérez, Marcela Galar Martínez, Leobardo Manuel Gómez Oliván, Araceli Amaya Chávez, Jorge Luis Hernández Aguilera, Guadalupe De la Lanza Espino, Ruth Alfaro Cuevas Villanueva, Raúl Cortés Martínez, Laura Muñoz Hernández, Ernesto Alanis García, Tomas Fregoso Aguilar, Javier S. Alvarado González, Abelardo Camacho Luis, Maricela Esteban Méndez, Arim Ereth Marín Narváez, Manuel García Luna y González Rubio, Jaime Esquivel Soto, Francisco Javier Dosil Mancilla, Otilio Arturo Acevedo Sandoval
Editores Morales, J.A., Jorge Alberto Mendoza Pérez, José Jorge Chanona Pérez, E. Osiris Madrigal, Sergio Odin Flores Valle, Morales, A., Pablo Ligero
Editorial Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo (México)
ISBN 978-607-482-063-8 Medio

Estudio del comportamiento en el medio marino del efluente de la planta de Alúmina Española S.A. (Grupo ALCOA) en San Ciprián (Lugo) y del efecto de su contenido en aluminio.

Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-691-5210-2

XXVIII Reunión del Grupo de Electroquímica de la RSEQ IX Iberic Meeting on Electrochemistry

Editorial Departamento de Química Física e Enxeñaría Química I (Grupo de Electroquímica), Coruña, A (España)
ISBN 84-689-9605-X

Tratamento de residuos sólidos urbanos.

Editorial Universidade da Coruña, (España)
ISBN 85-95322-44-7

Desarrollo de Competencias Transversales: El Valor de la Evaluación por Pares

Autores/as Teresa Rodríguez-Blas,Andrés de Blas
Libro Desafíos de la docencia universitaria actual
Edita Educacuón Editoria.
ISBN: ISBN: 978-84-15524-49-6
Páxinas Dende a 103 ata a 103

Chapter 20 - Utilization of seaweed waste: Biosorption of toxic compounds onto invasive seaweed and seaweed wastes

Autores/as Manuel E. Sastre de Vicente,Pilar Rodríguez-Barro,Roberto Herrero,Teesa Vilariño,Pablo Lodeiro,José L. Barriada
Libro Sustainable Seaweed Technologies
Edita Elsevier.
ISBN: 978-0-12-817943-7
Páxinas Dende a 613 ata a 639

El trabajo fin de grado (TFG): una oportunidad para implicar al sector industrial en la docencia del Grado en Química

Autores/as Teresa Rodriguez-Blas,Marta Mato-Iglesias,Andrés de Blas
Libro Innovación e investigación en la educación universitaria
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-44-1
Páxinas Dende a 209 ata a 213

Chapter 42 - Biosorption of chemical species by Sargassum algal biomass: Equilibrium data, part I

Autores/as Manuel E. Sastre de Vicente,Pilar Rodríguez-Barro,Roberto Herrero,Teresa Vilariño,Pablo Lodeiro,José L. Barriada
Libro Handbook of Algal Science, Technology and Medicine
Edita Elsevier.
ISBN: 978-0-12-818305-2
Páxinas Dende a 675 ata a 696

Chapter 5. Understanding the Interactions of Sargassum muticum with Metals as a Starting Point for the Valorisation of Invasive Seaweed Species

Autores/as Pablo Lodeiro,Manuel E. Sastre de Vicente
Libro Valorising Seaweed By-Products
Edita Nova Science Publishers Inc..
ISBN: 978-1-53615-398-9
Páxinas Dende a 85 ata a 128

Buscando un desarrollo competencial integral con implicación de agentes sociales: actividades fuera del aula

Autores/as Teresa Rodríguez-Blas,Andrés de Blas
Libro Nuevos Desafíos en la Enseñanza Superior
Vol. 1 Edita Educacuón Editoria.
ISBN: 978-84-15524-40-3
Páxinas Dende a 185 ata a 189

A Systematic Analysis and Review of the Fundamental Acid-Base Properties of Biosorbents

Autores/as P. Lodeiro,María Martínez-Cabanas,R. Herrero,J. L. Barriada,T. Vilariño,P. Rodríguez-Barro,M. Sastre de Vicente
Libro Environmental Chemistry for a Sustainable World, Vol 18, G. Crini and Eric Lichtfouse (Eds): "Green Adsobentes for Pollutant Removal"
Edita Springer International Publishing.
ISBN: 978-3-319-92110-5
Páxinas Dende a 73 ata a 133

QUO VADIS?: una reflexión sobre las fortalezas y debilidades del Proceso Bolonia

Autores/as Andrés de Blas,Teresa Rodríguez-Blas
Libro Nuevos Desafíos en la Enseñanza Superior
Vol. 1 Edita Educacuón Editoria.
ISBN: 978-84-15524-40-3
Páxinas Dende a 425 ata a 429

Utilización del vídeo en la docencia experimental de la química: el alumno como espectador-actor

Autores/as Teresa Rodríguez-Blas,Andrés de Blas,David Esteban-Gómez,Carlos Platas-Iglesias,Marta Mato-Iglesias
Libro Presente y futuro de la docencia universitaria
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-28-1
Páxinas Dende a 301 ata a 304

Cambridge Structural Database (CDS) y otras web interactivas como soporte metodológico para el estudio de la química estructural

Autores/as Andrés de Blas,Teresa Rodríguez-Blas,David Esteban-Gómez,Carlos Platas-Iglesias,Marta Mato-Iglesias
Libro Presente y futuro de la docencia universitaria
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-28-1
Páxinas Dende a 371 ata a 375

Fotonic and Electron Microscopy Images for Quality Evaluation of Delignification of Agave Fibers

Autores/as Hilda María Hernández Hernández,José Jorge Chanona Pérez,G. Calderón-Domínguez,E. Terres-Rojas,M. J. Perea-Flores,Jorge Alberto Mendoza Pérez,Alberto de Vega Martín,Pablo Ligero
Libro Image and Video Technology -- PSIVT 2013 Workshops
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-642-53926-8
Páxinas Dende a 83 ata a 92

Metodología docente y evaluación de la asignatura Química de primer curso del grado en Biología

Autores/as Montserrat Martínez Cebeira,Isabel Ruiz Bolaños,Pablo Ligero,David Esteban Gómez,Digna Vázquez García,Fernando Avecilla Porto,Marta López García,José Luis Barriada Pereira
Libro Experiencias de investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias.
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-10-6
Páxinas Dende a 51 ata a 55

Evolución de la metodología docente en la actividad "Laboratorio de pràcticas de Química" de primer curso del Grado en Biología

Autores/as David Esteban Gómez,Digna Vázquez García,Fernando Avecilla Porto,Marta López García,José Luis Barriada Pereira,Montserrat Martínez Cebeira,Isabel Ruiz Bolaños,Pablo Ligero
Libro Retos y perspectivas en la enseñanza de las ciencias.
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-12-0
Páxinas Dende a 217 ata a 221

Contaminación del agua

Autores/as Pablo Ligero
Libro Tecnología ambiental. Ciencias aplicadas
Vol. 1 Edita P.S.E..
ISBN: 978-607-96020-2-4
Páxinas Dende a 155 ata a 196

Animaciones multimedia para favorecer la visión espacial: operaciones de simetría

Autores/as David Esteban-Gómez,Teresa Rodríguez-Blas,Andrés de Blas,Carlos Platas-Iglesias
Libro La innovación educativa en el contexto actual de la educación superior
Edita Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa .
ISBN: 978-84-8158-496-7
Páxinas Dende a 217 ata a 219

Aplicación de material multimedia en la docencia: montajes para síntesis en un laboratorio químico

Autores/as Andrés de Blas,David Esteban-Gómez,Teresa Rodríguez-Blas,Carlos Platas-Iglesias
Libro La innovación educativa en el contexto actual de la educación superior
Edita Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa .
ISBN: 978-84-8158-496-7
Páxinas Dende a 459 ata a 461

Desarrollo de competencias en un laboratorio avanzado de química inorgánica

Autores/as Teresa Rodríguez-Blas,David Esteban-Gómez,Andrés de Blas,Carlos Platas-Iglesias
Libro La docencia en el nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación Superior
Edita Vicerrectoria de Formación e Innovación Educativa. Universidade de Vigo.
ISBN: 978-84-8158-494-3
Páxinas Dende a 563 ata a 565

Perspectivas

Autores/as Pablo Ligero,E. Osiris Madrigal,J. A. Morales González,J. A. Mendoza,S. Odín,J. Chanona,A. Morales
Libro Medioambiente y salud
Vol. - Edita Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
ISBN: 978-607-482-063-8
Páxinas Dende a 389 ata a 390

Estudio del Comportamiento Físico Químico del Efluente al Entrar en Contacto con el Agua de Mar

Autores/as Andrés Manuel de Blas Varela,Antonio Juan Suárez Bueres,Begoña Pérez Fernández,Carlos Platas Iglesias,David Esteban,Mª Teresa Rodríguez Blas
Libro Estudio del comportamiento en el medio marino del efluente de la planta de Alúmina Española S.A. (Grupo ALCOA) en San Ciprián (Lugo) y del efecto de su contenido en aluminio.
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-691-5210-2
Páxinas Dende a 203 ata a 316

Voltammetry. Cathodic Stripping

Autores/as Eric P. Achterberg,José Luis Barriada Pereira,C. B. Braungardt
Libro Encyclopedia of analytical science, ten-volume set, 1-10
Vol. - Edita Academic Press.
ISBN: 0-12-764100-9
Páxinas Dende a 203 ata a 211

Interactions between ecotoxic metals and colloidal/interfacial systems of environmental relevance

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente,E. Companys,J.L. Garcés,Carlos Rey Castro,J. Galceran,J. Salvador,J. Puy,F. Mas
Libro Coloides e Interfases
Vol. - Edita Unviversidade de Salamanca.
ISBN: 84-7800-52
Páxinas Dende a 305 ata a 311

Modelling speciation in natural waters and Electrochemistry: a brief overview

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente
Libro Trends in electrochemistry and corrosion at the beginning of the 21st century
Vol. - Edita Universidad de Barcelona. Serie Homenatges.
ISBN: 84-475-2639-9
Páxinas Dende a 527 ata a 534

Acid-base Chemistry in saline media: aplication of the mean spherical approximation. Ch. 11

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente,María Teresa Vilariño Barreiro
Libro Chemistry of Marine Water and Sediments
Vol. - Edita Springer-Verlag.
ISBN: 35-406661-84
Páxinas Dende a 283 ata a 294

Os residuos sólidos urbanos: impacto ambiental e alternativas de tratamento.

Autores/as M. Soto,Alberto de Vega Martín
Libro Tratamento de residuos sólidos urbanos.
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 85-95322-44-7
Páxinas Dende a 31 ata a 44

Equilibrios ácido-base en medios electrolíticos complejos:efecto de la fuerza iónica sobre la protonación de moléculas orgánicas sencillas en agua de mar sintética.

Autores/as María Teresa Vilariño Barreiro,S. Fiol,I. Brandariz-Lendoiro,Manuel Esteban Sastre De Vicente
Libro La Química en el entorno marino:nuevos aspectos metodológicos y aplicaciones.
Vol. - Edita Serv.de Publicaciones Univ de Vigo.
ISBN: nodef-0169
Páxinas Dende a 77 ata a 82

Multi-electron redox activity of supramolecular coordination compounds containing metallocyclam and ferrocene fragments

Autores/as A. M. de Blas,G. de Santis,L. Fabbrizzi,M. Licchelli,P. Pallavicini,A. Poggi
Libro Supramolecular Chemistry
Vol. 371 Edita Kluwer Academic Plublishers.
ISBN: 0-7923-1759-9
Páxinas Dende a 87 ata a 103

Desarrollo de Sondas para IRM y PET: Hacia Sondas Bimodales para la Técnica Híbrida PET/IRM

Autor/a Celia Pena Bonhome
Director/es Andrés Manuel De Blas Varela; María Teresa Rodríguez Blas
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Empleo de la química computacional en el estudio del comportamiento de receptores sintéticos y biológicos frente a moléculas biológicamente activas

Autor/a María Paredes Ramos
Director/es José Manuel López Vilariño; Horacio Emilio Pérez Sánchez; Manuel Esteban Sastre De Vicente
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

COMPLEJOS METÁLICOS BASADOS EN MACROCICLOS DE ÉTERES CORONA. ANÁLISIS REACTIVIDAD, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD BIÓLOGICA

Autor/a Antonino Arenaza Corona
Director/es Víctor Barba López (UAEM) Mª Teresa Rodríguez Blas (UDC)
Ámbito Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (UAEM-México)
Cualificación Apto Cum Laude

Desarrollo de materiales híbridos para la eliminación de arsénico de medios acuosos

Autor/a María Martínez Cabanas
Director/es Roberto Francisco Herrero Rodríguez; José Luís Barriada Pereira
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nuevos receptores heteroditópicos derivados de urea con potencial aplicación en el reconocimiento selectivo de aniones y metabolitos fosfatados

Autor/a Israel Carreira Barral
Director/es Andrés Manuel De Blas Varela; David Esteban Gómez
Ámbito Química Fundamental
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Diseño de Quelatos de Lantánidos de Alta Estabilidad con Interés en Imagen Molecular

Autor/a Aurora Rodríguez Rodríguez
Director/es Mª Teresa Rodríguez Blas; Carlos Platas Iglesias
Ámbito Departamento de Química Fundamental
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Complejos de Lantánidos con Propiedades Predeterminadas: Sistemas Basados en Macrociclos con Grupos 6-metilpicolinato

Autor/a Adrián Roca Sabio
Director/es Carlos Platas Iglesias; Mª Teresa Rodríguez Blas
Ámbito Química Fundamental
Cualificación Apto Cum Laude

Estudio fisicoquímico del proceso de reducción-adsorción del Cr(VI) en medio acuoso sobre biomateriales de bajo de bajo coste

Autor/a Marta López García
Director/es Roberto Francisco Herrero Rodríguez; Manuel Esteban Sastre de Vicente
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Apto Cum Laude

Eliminación de mercurio de efluentes acuosos con materiales de bajo coste: Proceso combinado de bioadsorción-reducción

Autor/a Leticia María Carro de Diego
Director/es Roberto Francisco Herrero Rodríguez José Luis Barriada Pereira
Ámbito Química Fisica e enxeñeria química I
Cualificación Apto Cum Laude

Nuevas plataformas estructurales con potencial aplicación en imagen molecular: Complejos de Ln (III) con derivados de DO3A

Autor/a Martín Regueiro Figueroa
Director/es Mª Teresa Rodríguez Blas; Carlos Platas Iglesias
Ámbito Química Fundamental
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Complejación selectiva de Pb (II) y Cd (II) con receptores que contienen grupos Picolinato

Autor/a Raquel Ferreirós Martínez
Director/es Mª Teresa Rodríguez Blas;David Esteban Gómez
Ámbito Química Fundamental
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Miscanthus x sinensis, a source of bio-based products: Characterization, organosolv fractionation and TCF bleaching

Autor/a Juan José Villaverde Mella
Director/es Alberto de Vega Martín;Pablo Ligero Martínez-Risco
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Bioadsorción de metales pesados por macroalgas marinas: aspectos físicoquimicos y proyección tecnológico

Autor/a Pablo Lodeiro Fernandez
Director/es Manuel Esteban Sastre De Vicente;Roberto Herrero Rodríguez
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Éteres Lariat: Plataforma versátiles para la química de coordinación de los elementos de la primera serie de transición

Autor/a Lea Maria Vaiana
Director/es Mª Teresa Rodríguez Blas;Andrés Manuel de Blas Varela
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Quelatos de lantánidos conteniendo unidades de piridina con potencial aplicación como agentes de contraste para resonancia magnética de imagen

Autor/a Marta Mª Mato Iglesias
Director/es Mª Teresa Rodríguez Blas;Andrés Manuel de Blas Varela;Carlos Platas Iglesias
Ámbito Departamento de Quimica Fundamental
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Complejos de los iones Ln (III) con azacoronas funcionalizadas

Autor/a Marina Gonzalez Lorenzo
Director/es Mª Teresa Rodríguez Blas;Andrés Manuel de Blas Varela;Carlos Platas Iglesias
Ámbito Departamento de Química Fundamental
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Contribuciones al estudio de las propiedades acido/base y de complejación de materia orgánica natural y sustancias modelo en medios salinos acuosos

Autor/a Carlos Rey Castro
Director/es Manuel Esteban Sastre De Vicente;Roberto Herrero Rodríguez
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Complejación de plomo (II) y cadmio (II) con nuevos receptores macrociclicos derivados de azacoronandos

Autor/a David Esteban Gómez
Director/es Andrés Manuel de Blas Varela;Mª Teresa Rodríguez Blas
Ámbito Química Fundamental
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Equilibrio ácido-base de ácidos carboxílicos en medios salinos concentrados.

Autor/a José Luis Barriada Pereira
Director/es Manuel Esteban Sastre De Vicente
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación MH

Caracterización estructural y propiedades fotofísicas de complejos de lantánidos con nuevos receptores macrocíclicos

Autor/a Carlos Platas Iglesias
Director/es Andrés Manuel de Blas Varela;Mª Teresa Rodríguez Blas
Ámbito Química Fundamental e Industrial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Complejos de los iones lantánidos (III) con Macrobiciclos Axiales Base de Schiff

Autor/a Fernando Francisco Avecilla Porto
Ámbito Química Fundamental e Industrial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Mecánica estadística de fluidos y equilibrio químico: aplicación de la teoría MSA al estudio del efecto de la fuerza iónica sobre equilibrios ácido-base y de complejación de moléculas orgánicas

Autor/a María Teresa Vilariño Barreiro
Director/es Manuel Esteban Sastre De Vicente
Ámbito Química Fundamental e Industrial
Cualificación Apto

STUDY AND OPTIMIZATION OF DEEP EUTECTIC SOLVENT PROCESS AS EFFICIENT LIGNIN-OBTAIN PROCESS FROM BETULA
3rd International Workshop on Biorefinary of Lignocellulosic Materials
Internacional

Autores/as Pablo Ligero, S. García-Garabal, D. Vázquez, María José Abad López, Alberto de Vega Martín
Lugar Córdoba (España)

NMR KINETIC MONITORING OF DELIGNIFICATION. STRUCTURAL CHANGES OF SALIX SPP LIGNIN IN THE ACETOSOLV PROCESS
3rd International Workshop on Biorefinary of Lignocellulosic Materials
Internacional

Autores/as C. SanLuis, Pablo Ligero, D. Vázquez, Alberto de Vega Martín
Lugar Córdoba (España)

Characterization of MWL of Salix spp
3rd International Workshop on Biorefinary of Lignocellulosic Materials
Internacional

Autores/as M. Rio, Sandra García-Garabal, Ligero, P., Alberto de Vega Martín
Lugar Córdoba (España)

Bioactive components of the leaves of Castaneaspp
3rd International Workshop on Biorefinary of Lignocellulosic Materials
Internacional

Autores/as Federica A. Souto, Viña, S., Sandra García-Garabal, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín
Lugar Córdoba (España)

New H2dedpa derivatives designed for [67/68Ga]Ga3+ and [64Cu]Cu2+ radiopharmaceutical applications
24th International Symposium on Radiopharmaceutical Sciences (iSRS 2022)
Internacional

Autores/as María de Guadalupe Jaraquemada-Peláez, Celia Pena-Bonome, Desiree Fiaccabrino, Zhengxing Zhang, Lily Southcott, Tamara Rama-García, Andrés de Blas, Paul Schaffer, Teresa Rodríguez-Blas, Chris Orvig
Lugar Nantes (Francia)

Design of a 3D printing eco-friendly lignin acrylic resin for LCD vat polymerization
Polymers 2022 New Trends in Polymer Science. Health of the planet, health of the people
Internacional

Autores/as Goretti Arias-Ferreiro, Ana I. Ares-Pernas, Aurora Lasagabáster-Latorre, Silvia Lage-Rivera, Pablo Ligero, María S. Dopico García, María-José Abad López
Lugar Turín (Italia)

Enhancement of the electrical conductivity and mechanical properties of PLA/MWCNT composite thanks to a natural biopolymer: the lignin
Polymers 2022 New Trends in Polymer Science. Health of the planet, health of the people
Internacional

Autores/as Silvia Lage-Rivera, Ana I. Ares-Pernas, Goretti Arias-Ferreiro, Aurora Lasagabáster-Latorre, Pablo Ligero, María Victoria González-Rodríguez, María-José Abad López
Lugar Turín (Italia)

Study of a novel 3D-printed piezocapacitive pressure sensor based on vat polymerization of an polianyline/lignin acrylic resin
GEP-SLAP2022 (XVI Reunión del Grupo Especializado de Polímeros (GEP 2022 y XVII Simposio Latinoamericano de Polímeros - SLAP 2022)
Internacional

Autores/as Goretti Arias-Ferreiro, Sonia Dopico-García, Aurora Lasagabáster-Latorre, Pablo Ligero, Ana Ares-Pernas, Silvia Lage-Rivera, Pedro Costa, Senentxu Lanceros-Méndez, María José Abad
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Senior Citizens: A Golden Opportunity to Promote the Knowledge of Chemistry and to Improve its Public Image
XXXVIII Reunión Bienal de la RSEQ
Internacional

Autores/as Teresa Rodriguez-Blas, Andrés de Blas
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Sustainable hybrid materials to achieve high Cr(VI) removals in one-step processes
International Symposium on Metal Complexes 2022 ISMEC2022
Internacional

Autores/as D. Gómez-Carnota, D. Vázquez, José L. Barriada, Roberto Herrero
Organizador Universitat de Valencia (UV)
Lugar Valencia (España)

Towards more sustainable methods for the development of advance material in environmental remediation
Protection and Restoration of the Environment XVI PRE XVI
Internacional

Autores/as D. Gómez-Carnota, J. L. Barriada, R. Herrero
Organizador University of Patras
Lugar Kalamata (Grecia)

Remediación y recuperación de fósforo con materiales nanoestructurados con potencial reaprovechamiento como fertilizantes
Congreso Internacional. XXVI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores/as D. Gómez-Carnota, José L. Barriada, Roberto Herrero
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Santiago de Compostela (España)

Bromothymol Blue and Bromocresol Green removal using chitin as a sorbent material: pH, kinetic and equilibrium studies
Congreso Internacional. XXVI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores/as D. Vázquez, J.L. Barriada, R. Herrero
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Santiago de Compostela (España)

Desarrollo de Competencias Transversales: El Valor de la 'Evaluación por Pares'
VII Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU 2021
Internacional

Autores/as Teresa Rodríguez-Blas, Andrés de Blas
Lugar Vigo (España)

Desarrollo, Valoración y Análisis de Competencias en la Universidad
VII Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU 2021
Internacional

Autores/as Teresa Rodriguez-Blas
Lugar Vigo (España)

Biomass interactions with metals: from biosorption to nanoparticle synthesis
International Symposium on Thermodynamics of Metal Complexes ISMEC2021
Internacional

Autores/as Barriada, J.L.
Lugar Bialystok (Polonia)

Synthesis of dithiocarbamates derived from diaza-crowns N,N¿-disubstituted
9º Encuentro de Química Inorgánica de México
Nacional

Autores/as A. Arenaza-Corona, Victor Barba, T. Rodriguez-Blas, A. M. de Blas
Lugar Ixtaczoquitlán, Veracruz (México)

Yield and antiradical activity of phenolic extracts from different morphological parts of leafy spp
2nd International Workshop on Biorefinery of Linocellulosic Materials
Internacional

Autores/as Alberto de Vega Martín, Ligero, P., Viña, S.
Lugar Córdoba (España)

Microfibril obtain for adhesive uses
2nd International Workshop on Biorefinery of Linocellulosic Materials
Internacional

Autores/as Ligero, P., M.-J. Abad, García, X., Vega, A.
Lugar Córdoba (España)

DEVELOPMENT OF A COMBINED ORGANOSOLV-TEMPO OXIDATION TREATMENT FOR THE OBTENTION OF CELLULOSE NANOFIBERS
2nd International Workshop on Biorefinery of Linocellulosic Materials
Internacional

Autores/as Ligero, P., Vega, A.
Lugar Córdoba (España)

Sensores heteroditópicos para el reconocimiento de metabolitos fosforilados y su actividad como agentes de corte de ADN
XI REUNIÓN CIENTÍFICA DE BIOINORGÁNICA (BioLugo2019)
Nacional

Autores/as D. Esteban-Gómez, I. Carreira-Barral, Carlos Platas-Iglesias, A. de Blas
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Lugo (España)

FYPE (Find Your Particular Elements): Introducing the Chemical Elements to Secondary Students
47th IUPAC World Chemistry Congress
Internacional

Autores/as T. Rodríguez-Blas, A. de Blas, S. Picos-Nebril, María-Jesús Latorre-López
Lugar Paris (Francia)

Senior Citizens: A Golden Chance to Update and Promote the Knowledge of Chemistry within the Present Society
47th IUPAC World Chemistry Congress
Internacional

Autores/as T. Rodriguez-Blas, A. de Blas, M. Mato-Iglesias, C. Pena-Bonome
Lugar Paris (Francia)

Revisiting the Use of the Video in Lab Teaching: Students as Spectators-Actors
47th IUPAC World Chemistry Congress
Internacional

Autores/as T. Rodriguez-Blas, A. de Blas, M. Mato-Iglesias, Celia Pena-Bonome
Lugar Paris (Francia)

Síntesis plantilla de macrobiciclos a partir de éteres corona N,N'-[1,10-diaza-18-corona-6 y 1,7-diaza-15-corona-5] bis-2-etilenamino.
XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica
Internacional

Autores/as A. Arenaza-Corona, Victor Barba, Teresa Rodríguez-Blas, Andrés de Blas
Lugar Cuernavaca (México)

El Trabajo de Tin de Grado (TFG): Una Oportunidad para Implicar al Sector Industrial en la Docencia del Grado en Química
VI Congreso Internacional de Docencia Universitaria (CINDU 2019)
Internacional

Autores/as Teresa Rodriguez-Blas, Marta Mato-Iglesias, Andrés de Blas
Lugar Vigo (España)

Liquid Epoxy Prepolymers Based on Lignin (From Ulex EuropeausJ
VII International Baekeland Symposium
Internacional

Autores/as Meizoso Laureiro, R., Alberto de Vega Martín, J.P. Pascault, S. Paz, F Macías
Lugar Tarragona (España)

Opening the Mind of Primary School Students to Science: "It`s Magic!!!... It`s Chemistry!!!"
14 European Conference on Research in Chemical Education
Internacional

Autores/as Teresa Rodríguez-Blas, Andrés de Blas
Lugar Warsaw (Polonia)

Developing Non-Classical Educational Methodologies to Introduce the Chemical Elements to Secondary Students:"Find Your Particular Elements (FYPE)
14 European Conference on Research in Chemical Education
Internacional

Autores/as Teresa Rodriguez-Blas, Andrés de Blas, Sofía Picos-Nebril, María-Jesús Latorre-López
Lugar Warsaw (Polonia)

Synthesis of dithiocarbamates derived from diaza-crowns N,N¿-disubstituted
7th EuCheMS Conference on Nitrogen-Ligands
Internacional

Autores/as A. Arenaza-Corona, Victor Barba, A. de Blas, T. Rodriguez-Blas
Lugar Lisboa (Portugal)

Biorefinery scheme for fast growing biomass for oligosaccharides and bioethanol production
4-CIAB. 4th. Iberoamerican Congress on Biorefineries
Internacional

Autores/as Elena Domínguez, Viviana Domínguez, Pablo G. del Rio, Alberto de Vega Martín, Gil Garrote
Lugar Jaén (España)

The Labile Capping Bond Effect in Lanthanide(III) Coordination Chemistry
European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms
Internacional

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, D. Esteban-Gómez, A. de Blas, T. Rodriguez-Blas, Maruro Botta, R. Tripier, M. Le Fur, Maryline Beyler, V. Nagy, F. Krisztián Kálmán, G. Tircsó, C. Platas-Iglesias
Organizador UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Lugar Barcelona (España)

Lanthanide Complexes as Potential Bimodal 19F/1H MRI Probes
42nd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC 2016)
Internacional

Autores/as R. Pujales-Paradela, M. Regueiro-Figueroa, D. Esteban-Gómez, A. de Blas, T. Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias
Lugar Brest (Francia)

Understanding Water Exchange Rates in Gd3+ -Based MRI Contrast Agents. Definition of the Labile Capping Bond Effect
42nd International Conference on Coordination Chemistry
Internacional

Autores/as Aurora Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Maruro Botta, RaphaelTripier, V. Nagy, Ferenc Krisztián Kálmán, G. Tircsó, C. Platas-Iglesias
Lugar Brest (Francia)

Y NMR as a structural probe for Gd3+ complexes
EUFEN 4, Meeting Lisbon; European COST Action CM1006
Internacional

Autores/as R. Pujales-Paradela, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Lugar Lisboa (Portugal)

Towards the Prediction of Water Exchange Rates in MRI Contrast Agents: A DFT Study
EUFEN 4, Meeting Lisbon; European COST Action CM1006
Internacional

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Lugar Lisboa (Portugal)

Stabilizing Eu (II) in Aqueous Solution using Size-Discrimination and Electrostatic Effects
EUFEN 4, Meeting Lisbon; European COST Action CM1006
Internacional

Autores/as C. Platas-Iglesias, José Luis Barriada Pereira, David Esteban-Gómez, Martín Regueiro-Figueroa, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Lugar Lisboa (Portugal)

Are water molecules occupying capping positions in the coordination polyhedron particularly labile?
EUFEN 4, Meeting Lisbon; European COST Action CM1006
Internacional

Autores/as David Esteban-Gómez, A. Rodríguez-Rodríguez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Maruro Botta, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Carlos Platas-Iglesias
Lugar Lisboa (Portugal)

Complejos de los lantánidos derivados de plataformas macrocíclicas para aplicación en imagen molecular.
XXXV Reunión Bienal RSEQ
Internacional

Autores/as R. Pujales-Paradela, M. Regueiro-Figueroa, T. Rodríguez-Blas, A. de Blas, D. Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias
Lugar Coruña, A (España)

Evaluation of the template activity of Sr (II), Ca (II) and Mg (II) in the synthesis of lateral macrobicycles derived from 4,13-Diaza-18-Crown-6: What the intermediates tell us
XXXV Reunión Bienal RSEQ
Nacional

Autores/as Teresa Rodríguez-Blas, Javier Cisneros-Sureda, A. Rodríguez-Rodríguez, Marta Mato-Iglesias, Martín Regueiro-Figueroa, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas
Lugar Coruña, A (España)

Theranostic Nanomaterial: Dinuclear Gd (III) Complex based Magnetic Resonance Imaging and pH-controlled Anticancer Drug Delivery
The 9th International Conference on f-Elements 2015, Oxford (ICfE 9)
Internacional

Autores/as Nina Gómez-Blanco, Martín Regueiro-Figueroa, Ana Ruiz de Angulo, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Juan C. Mareque-Rivas
Lugar Oxford (Reino Unido)

Theranostic nanomaterial: Dinuclear Gd (III) complex based magnetic resonance imaging and pH-controlled anticancer drug delivery
XXXV Reunión Bienal RSEQ
Internacional

Autores/as N. Gomez-Blanco, M. Regueiro-Figueroa, A. Ruiz de Angulo, A. de Blas, T. Rodriguez-Blas, J. C. Mareque-Rivas
Lugar Coruña, A (España)

CHEMICAL FRACTIONATION OF HEMP STRAW BY ACETOSOLV ANO FORMOSOLV METHODS
1st International Workshop on Biorefinery ol Lignocellulosic Materials
Internacional

Autores/as Vega, A., Pablo Ligero
Lugar Córdoba (España)

TWO-STEP PEROXIFORMIC TREATMENT OF THREE LIGNOCELULOSIC MATERIALS
1st International Workshop on Biorefinery ol Lignocellulosic Materials
Internacional

Autores/as Pablo Ligero, Vega, A., P. Mutjé, F. Vilaseca
Lugar Córdoba (España)

TCF BLEACHING OF ORGANOSOLV (ACETOSOLV, FORMOSOLV AND MILOX) PULPS FROM CORN STOVER
1st International Workshop on Biorefinery ol Lignocellulosic Materials
Internacional

Autores/as Pablo Ligero, P. Mutjé, F. Vilaseca, Vega, A.
Lugar Córdoba (España)

HYDROTHERMAL TREATMENT OF GORSE WITH AND WITHOUT PREVIOUS ETHANOL EXTRACTION
1st International Workshop on Biorefinery ol Lignocellulosic Materials
Internacional

Autores/as Vega, A., Pablo Ligero
Lugar Córdoba (España)

Immobilization of industrial powdered red mud residues for arsenic elimination
International Congress on Water, Waste and Energy Management
Internacional

Autores/as M. López-García, J.L. Barriada, R. Herrero, M. E. Sastre de Vicente
Organizador Instituto Politécnico de Portalegre
Lugar Oporto (Portugal)

Study of heavy metals elimination with calcium-loaded Sargassum muticum biomass
International Congress on Water, Waste and Energy Management
Internacional

Autores/as L. Carro, M. López-García, J.L. Barriada, R. Herrero, M.E. Sastre de Vicente
Organizador Instituto Politécnico de Portalegre
Lugar Oporto (Portugal)

Green synthesis of iron nanoparticles immobilized on a silica gel for arsenic decontamination
International Congress on Water, Waste and Energy Management
Internacional

Autores/as Martínez-Cabanas, M. López-García, L. Carro, J.L. Barriada, Herrero, M.E. Sastre de Vicente
Organizador Instituto Politécnico de Portalegre
Lugar Oporto (Portugal)

Synthesis of iron-fern composites for arsenic decontamination
International Congress on Water, Waste and Energy Management
Internacional

Autores/as M. Martínez-Cabanas, J.L. Barriada, R. Herrero, M.E. Sastre de Vicente
Organizador Instituto Politécnico de Portalegre
Lugar Oporto (Portugal)

Sequential chemical fractionation of ulex europæus: first stages
13th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp (EWLP-2014)
Internacional

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, María Jeréz
Organizador CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
Lugar Sevilla (España)

ACETOSOLV PULPING: A STAGE IN THE FRACTIONATION OF EFB (EMPTY FRUIT BUNCHES) FROM OIL PALM INDUSTRY
13th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp (EWLP-2014)
Internacional

Autores/as Ana Ferrer, Alberto de Vega Martín, Pablo Ligero, Luis Jimenez, Alejandro Rodríguez
Organizador CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
Lugar Sevilla (España)

Acetosolv pulping: A stage in the fractionatio of EFB (Empty Fruit Bunches) from oil palm industry
13th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp (EWLP-2014)
Internacional

Autores/as A. Ferrer, A. Vega, P. Ligero, L. Jiménez, A. Rodríguez
Organizador CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
Lugar Sevilla (España)

Considering dead leaves of blackberry (Rubus ulmifolius) as organic amendment: non-metabolic (passive) uptake of Al+3 versus metabolic bioaccumulation data
ISMEC 2014 International Symposium on Metal Complexes
Internacional

Autores/as Pablo Lodeiro, Marta LÓPEZ-GARCÍA, Luz Herrero, José L. Barriada, Roberto Herrero, Leticia Carro, Teresa Vilariño, Pilar Rodríguez Barro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Organizador Università degli Studi di Pavia
Lugar Pavia (Italia)

Chélates Pycolinates de Lanthanides(III) à Bases de Cyclam à Haute Stabilité et Grande Inertie Cinétique
5èmes Rencontres du Groupe d'ètude en chimie des Polyamines cycliques et linéaires (GPOL2014)
Internacional

Autores/as Aurora Rodríguez-Rodríguez, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodriguez-Blas, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Imre Tóth
Organizador Societé Chimique de France
Lugar Klingenthal (Francia)

Combined NMR and DFT approaches to establish the structure of Ln(III) complexes in Solution
5èmes Rencontres du Groupe d'ètude en chimie des Polyamines cycliques et linéaires (GPOL2014)
Internacional

Autores/as Aurora Rodríguez, Martín Regueiro-Figuero, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos Platas-Iglesias
Organizador Societé Chimique de France
Lugar Klingenthal (Francia)

Macrocyclic Lanthanide(III) Complexes Containing Picolinate Pendants with High Stability and Kinetic Inertness
EUFEN 3, European COST Action CM1006
Internacional

Autores/as Aurora Rodríguez-Rodríguez, Erika Ruscsak, Ferenc K. Kálmán, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Raphaël Tripier, G. Tircsó, Imre Tóth, C. Platas-Iglesias
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Nürnberg (Alemania)

Imagen Molecular: Rediseñando Agentes de Contraste basados en Gd(III) para IRM
QUIES 2014: 16ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química Inorgánica de la RSEQ / 10ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química del Estado Sólido de la RSEQ
Nacional

Autores/as T. Rodríguez-Blas, A. Rodríguez-Rodríguez, M. Regueiro-Figueroa, M. Mato-Iglesias, D. Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, A. de Blas
Organizador Real Soceidad Española de Química (RSEQ)
Lugar Almería (España)

Stable Mn2+, Cu2+ and Ln3+ complexes with cyclen-based ligands functionalized with picolinate pendant arms. Unexpected self-agregation of the La3+ complex in solution
Dalton Discussion 15
Internacional

Autores/as Aurora Rodríguez-Rodríguez, Zoltan Garda, Erika Ruscsak, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Luís M.P.Lima, Maryline Beyler, R. Tripier, G. Tircsó, Carlos Platas-Iglesias
Organizador Royal Society of Chemistry (RSC)
Lugar York (Reino Unido)

Monitoring of delignification kinetics in agave fibers by confocal scanning laser microscopy and image analysis
12th INTER-AMERICAN MICROSCOPY CONGRESS
Internacional

Autores/as Hilda María Hernández Hernández, L. Guadarrama, José Jorge Chanona Pérez, E. Terres-Rojas, Alberto de Vega Martín, Pablo Ligero, Vicente Garibay Febles, G. Calderón Domínguez, Jorge Alberto Mendoza Pérez, Farrera Rebollo, R.
Lugar Cartagena (Colombia)

Cinéticas de Biosorcion de la Epidermis de Agave Atrovirens para la Eliminación de Pb(ii) y Cu(ii)
XII Simposio Internacional y VII Congreso Nacional de Agricultura Sostenible
Internacional

Autores/as Mayuric Teresa Hernández Botello, José Jorge Chanona Pérez, Elier Ekberg Neri Torres, José Luis Barriada Pereira, Manuel E. Sastre de Vicente, Jorge Alberto Mendoza Pérez
Organizador Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible
Lugar Puebla (México)

Influence of anion shape in urea N-coordination type
International Symposium on Metal Complexes
Internacional

Autores/as David Esteban-Gómez, Israel Carreira-Barral, Teresa Rodriguez-Blas, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas
Organizador Universidad de Burgos
Lugar Burgos (España)

Theoretical Calculation of Hyperfine Coupling Constants on Inner-Sphere Water Molecules of Mn(II) and Gd(III)-based Contrast Agents Aids Water Exchange Rate Measurements
Debrecen Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms 2013 (DCIRM 2013)
Internacional

Autores/as David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Gabrielle A. Rolla, Lorenzo Tei, Maruro Botta, C. Platas-Iglesias
Organizador University of Debrecen - Hungría
Lugar Deberecen (Hungría)

Nanoparticles formed by Self-Agregation of Dinuclear Lanthanide(III) Complexes as Potential Bimodal Probes for Magnetic Resonance and Optical Imaging
EUFEN 2, European COST Action CM1006
Internacional

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Aline Nonat, Gabrielle A. Rolla, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Loic J. Charbonniere, Maruro Botta, C. Platas-Iglesias
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Dublin (Irlanda)

Cooperative anion recognition in divalent first-row transition-metal complexes with a ditopic tripodal ligand containing a urea group
International Symposium on Metal Complexes (ISMEC2013)
Internacional

Autores/as Israel Carreira-Barral, Teresa Rodriguez-Blas, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez
Organizador UNIVERSIDAD DE BURGOS
Lugar Burgos (España)

Image analysis and mathematical modeling of drying kinetics in fluidized bed in epidermis waste of Agave atrovirens
CIGR-AgEng2012 International Conference of Agricultural Engineering
Internacional

Autores/as Mayuric Teresa Hernández Botello, José Jorge Chanona Pérez, Manuel E. Sastre de Vicente, José Luis Barriada, María de Jesús Perea Flores, Jorge Alberto Mendoza Pérez, Hilda María Hernández Hernández
Organizador European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng)
Lugar Valencia (España)

Evaluation of microstructural changes during delignification of agave(agave atrovirens) fibers by photoncic, electronic microscopy and image analysis
CIGR-AgEng2012 International Conference of Agricultural Engineering
Internacional

Autores/as Hilda María Hernández Hernández, Guadarrama, L., Farrera Rebollo, R., Palacios, E., José Jorge Chanona Pérez, Alberto de Vega Martín, Pablo Ligero, Vicente Garibay Febles, G. Calderón-Domínguez, Jorge Alberto Mendoza Pérez
Organizador European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng)
Lugar Valencia (España)

Polyamino Polypyridinecarboxylate Gd(III) Complexes as Potential Contrast Agents for Magnetic Resonance Imaging
EUFEN 1, COST Action 1006 "European f-Elements Chemistry"
Internacional

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Tarragona (España)

Hyperfine Coupling Constants on Inner-Sphere Water Molecules of Gd(III)-Based Contrast Agents: A DFT Study
8th International Conference on f-Elements
Internacional

Autores/as David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Lothar Helm, C. Platas-Iglesias
Organizador European Rare Earth and Actinide Society (ERES)
Lugar Udine (Italia)

Evolución de la Metodología Docente en la actividad Laboratorio de Prácticas de Química de primer curso del Grado en Biología
1er Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias (ISIEC 2012)
Internacional

Autores/as David Esteban-Gómez, Digna Vázquez-García, Fernando Avecilla Porto, Marta López García, José Luis Barriada Pereira, Montserrat Martínez Cebeira, Isabel Ruiz Bolaños, Pablo Ligero
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Metodología docente y evaluación de la asignatura de primer curso del Grado en Biología
1er Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias (ISIEC 2012)
Internacional

Autores/as Montserrat Martínez-Cebeira, Isabel Ruiz Bolaños, Pablo Ligero, David Esteban Gómez, Digna Vázquez García, Fernando Avecilla Porto, Marta López García, José Luis Barriada Pereira
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Hyperfine Coupling Constants on Inner-Sphere Water Molecules of Gd(III)-based MRI Contras Agents: A DFT Study
8th International Conference on f-Elements
Internacional

Autores/as David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Lothar Helm, Carlos Platas-Iglesias
Lugar Udine (Italia)

Gd(III)-based MRI Contrast Agents: Strategies in the Design of Novel Structural Platforms
40th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC40)
Internacional

Autores/as Teresa Rodriguez-Blas, Adrián Roca Sabio, Aurora Rodriguez-Rodriguez, Martín Regueiro Figueroa, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas
Organizador International Conferences on Coordination Chemistry; International Union of Pure and Applied Chemistry
Lugar Valencia (España)

Towards Novel Stable Lanthanide(III) Complexes with Cyclam Derivatives
40th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC40)
Internacional

Autores/as Aurora Rodríguez-Rodríguez, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodriguez-Blas
Organizador International Conferences on Coordination Chemistry; International Union of Pure and Applied Chemistry
Lugar Valencia (España)

Ditopic Ligands for anion recognition throlgh cooperative binding
40th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC40)
Internacional

Autores/as Israel Carreira-Barral, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodriguez-Blas
Organizador International Conferences on Coordination Chemistry; International Union of Pure and Applied Chemistry
Lugar Valencia (España)

Gd(III) Complexes with Linear and Macrocyclic Polyamino Polypiridinecarboxylate Ligands as Potential MRI Contrast Agents
4ème rencontres du Groupe d'etudes en chimie des POLyamines cycliques et linéaires (GPOL 2012)
Internacional

Autores/as PLATAS-IGLESIAS Carlos, RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, Aurora, ESTEBAN-GÓMEZ David, DE BLAS Andrés, RODRÍGUEZ-BLAS Teresa
Organizador Societe Chimique de France
Lugar Toulouse (Francia)

Nouveaux Complexes de Lanthanides pour l'Imagerie Médicale par IRM
4ème rencontres du Groupe d'etudes en chimie des POLyamines cycliques et linéaires (GPOL 2012)
Internacional

Autores/as RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ Aurora, ESTEBAN-GÓMEZ David, DE BLAS Andrés, RODRÍGUEZ-BLAS Teresa, FEKETE Marianna, BOTTA Mauro, TRIPIER Raphael, PLATAS-IGLESIAS Carlos
Organizador Societe Chimique de France
Lugar Toulouse (Francia)

Screening of natural materials for pollutant reduction of metals and organics
Smallwat11 3rd International Congress Wastewater in small Communities
Internacional

Autores/as M. E. Sastre de Vicente, L. Carro, M. LÓPEZ-GARCÍA, J.L. Barriada, P. Lodeiro, T. Vilariño, P. Rodríguez, R. Herrero, J.M. Vilariño, G. Fernández
Organizador Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua
Lugar Sevilla (España)

Bimetallic Ln(III) and Heterometallic Ln(III)-Ru(II) DO3A Complexes with a 2,2'-Bipyridine Linker: Synthesis, Photophysical Properties and Anion Binding Studies
EU COST Action D38 Final Meeting
Internacional

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, Manuel Tropiano, Aline Nonat, Stephen Faulkner, Loïc J. Charbonnière, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Oxford (Reino Unido)

Towards New Contrast Agents for MRI: Lanthanide(III) Complexes with Ligands derived from a Cyclen Framework containing Pyridinecarboxylate Pendants
EU COST Action D38 Final Meeting
Internacional

Autores/as Aurora Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Maruro Botta, Raphaël Tripier, C. Platas-Iglesias
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Oxford (Reino Unido)

Tuning the Photophysical Properties of Bimetallic Ln(3+)-DO3A Complexes with 2-2'-Bipyridine Linkers
EU COST Action D38 Final Meeting
Internacional

Autores/as Aline Nonat, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias, Loïc J. Charbonnière
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Oxford (Reino Unido)

Lanthanide(III) Complexes Based on a Cyclen Platform Containing Picolinate Pendants as Potential MRI Contrast Agents
6th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry (6-ISMSC)
Internacional

Autores/as Aurora Rodríguez-Rodríguez, Teresa Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez
Organizador University of Sussex
Lugar Brighton (Reino Unido)

Development of a new receptor for selective extraction of transition metal salts
6th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry (6-ISMSC)
Internacional

Autores/as Israel Carreira-Barral, Andrés de Blas, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodríguez-Blas
Organizador University of Sussex
Lugar Brighton (Reino Unido)

Polyamino Polypyridinecarboxylate Lanthanide(III) Complexes as Potential Contrast Agents for Magnetic Resonance Imaging
26th Rare Earth Research Conference (RERC11)
Internacional

Autores/as Aurora Rodríguez-Rodríguez, Adrián Roca-Sabio, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias
Organizador University of Nevada (USA)
Lugar Santa Fe (Nuevo Mexico) (Estados Unidos)

Looking for New Structural Entries for the Design of Ln(III)-based Luminescent Probes: DOTA-like Ligands Containing Picolinate Pendants
5th EuCheMS Conference on NITROGEN LIGANDS
Internacional

Autores/as Teresa Rodríguez-Blas, Martín Regueiro-Figueroa, Bachir Bensenane, Erika Ruscsák, David Esteban-Gómez, Loïc J. Charbonnière, G. Tircsó, Imre Tóth, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias
Organizador European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS)
Lugar Granada (España)

PROPIEDADES ADSORBENTES DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA Y SU APLICACIÓN EN PROCESOS DE DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS
VII Foro Mundial del Vino
Nacional

Autores/as Leticia Carro, Marta López-García, Cristina Suárez, Pablo Lodeiro, José L. Barriada, Teresa Vilariño, Pilar Rodríguez, Roberto Herrero, Manuel E. Sastre de Vicente
Lugar Logroño (España)

Autohydrolysis as a first step in the fractionation of Miscanthus x giganteus
XXI Encuentro Nacional de TECNICELPA/VI CIADICYP 2010
Internacional

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, Johannens C. Van de Kolk, Jan E. G. Van Dam
Lugar Lisboa (Portugal)

Testing materials of biological origin for the removal of aluminium from aqueous solutions
VII ANQUE INTERNATIONAL CONGRESS "Integral Water Cycle: Present and Future"
Nacional

Autores/as Herrero, R., Lodeiro, P., López-García, M., Barriada, J.L., Sastre de Vicente, M.E.
Lugar Oviedo (España)

A DFT investigation on the conformational plroperties and dynamics of Ln(III)-DOTA like Complexes
COST D38 Action (Metal-Based Systems for Molecular Imaging Applications) - Annual Meeting
Internacional

Autores/as C. Platas-Iglesias, Martín Regueiro-Figueroa, Mihály Purgel, Zsolt Baranyai, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Imre Tóth
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Thessaloniki (Grecia)

The Effect of Ring Size Variation on the Structure and Stability of Lanthanide(III) Complexes with Crown Ethers Containing Picolinate Pendants
COST D38 Action (Metal-Based Systems for Molecular Imaging Applications) - Annual Meeting
Internacional

Autores/as Adrián Roca-Sabio, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Screening of low cost sorbent biomaterials for preconcentration of paracetamol in aqueous media
13th International Conference on Electroanalysis
Internacional

Autores/as C. Suárez, P. Lodeiro, J.L. Barriada, T. Vilariño, R. Herrero, P. Barro, J.M.L. Vilariño, G. Fernández-Martínez, M.E. Sastre de Vicente
Organizador Universidad de Oviedo
Lugar Gijón (España)

Determinación del potencial de carga cero de biomasa natural
XIX Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica (SIBAE) XXXI Reunión del Grupo de Electoquímica de la Real Sociedad Española de Química (GE-RSEQ)
Internacional

Autores/as Marta López, Leticia Carro, Pablo Lodeiro, José L. Barriada, Roberto Herrero, Manuel E. Sastre de Vicente
Organizador Universidad de Alcalá (UAH)
Lugar Alcalá de Henares (España)

Macrocyclic Receptor Showing Extremely High Sr(II)/Ca(II) and Pb(II)/Ca(II) Selectivities: Potential Application in Chelation Treatment of Metal Intoxication
39th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC39)
Internacional

Autores/as A. de Blas, R. Ferreirós-Martínez, D. Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, T. Rodríguez-Blas
Organizador ICCC; International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) ; Royal Australian Chemical Institute (RACI)
Lugar Adelaide (Australia)

Lead(II) Complexes of Lateral Macrobicyclic Receptors Incorporating a Crown Moiety and a Pyridine Head Unit
39th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC39)
Internacional

Autores/as T. Rodríguez-Blas, R. Ferreirós-Martínez, T. Enríquez Pérez, M. Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, D. Esteban-Gómez, A. de Blas
Organizador ICCC; International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) ; Royal Australian Chemical Institute (RACI)
Lugar Adelaide (Australia)

Miscanthus x giganteus: A source of valuable phenolic compounds and sterols for a LCF organosolv biorefinery
XXXII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, Juan José Villaverde Mella
Lugar Oviedo (España)

Animaciones multimedia para favorecer la visión espacial: operaciones de simetría
I Congreso de Docencia Universitaria
Internacional

Autores/as David Esteban, Mª Teresa Rodríguez Blas, Andrés Manuel de Blas Varela, Carlos Platas Iglesias
Lugar Vigo (España)

Aplicación de material multimedia en la docencia: montajes para síntesis en un laboratorio químico
I Congreso de Docencia Universitaria
Internacional

Autores/as Andrés Manuel de Blas Varela, David Esteban, Mª Teresa Rodríguez Blas, Carlos Platas Iglesias
Lugar Vigo (España)

Desarrollo de competencias en un laboratorio avanzado de química inorgánica
I Congreso de Docencia Universitaria
Internacional

Autores/as Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban, Andrés Manuel de Blas Varela, Carlos Platas Iglesias
Lugar Vigo (España)

Lanthanide Complexes based on a 1,7-Diaza-12-crown-4 Platform containing Picolinate Pendants: Solution, Structure and Anion Binding Studies
4th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry
Internacional

Autores/as Adrián Roca-Sabio, David Esteban-Gómez, Marta Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Organizador University of Maastricht (Holanda)
Lugar Maastricht (Países Bajos)

Unusual Eight-coordiante Zn(II) Complexes based on a 1,7-Diaza-12-crown-4 Platform
4th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry
Internacional

Autores/as R. Ferreirós-Martínez, C. Platas-Iglesias, D. Esteban-Gómez, A. de Blas, T. Rodríguez-Blas
Organizador University of Maastricht (Holanda)
Lugar Maastricht (Países Bajos)

Magnesium and Alkaline-Earth Metal Complexes with Azacrowns containing Benzimidazol Pendants
4th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry
Internacional

Autores/as Israel Carreira-Barral, David Esteban-Gómez, Marta Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Organizador University of Maastricht (Holanda)
Lugar Maastricht (Países Bajos)

Alkaline and Alkaline Earth Metal Complexes of Azacrown Receptors containing Aminobenzyl Pendants
4th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry
Internacional

Autores/as A. Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Marta Mato-Iglesias, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Organizador University of Maastricht (Holanda)
Lugar Maastricht (Países Bajos)

Autohydrolysis of Miscanthus sinensis and Ulex europeaus: xylo-oligosaccharides production Biorefinery
Polysaccharides as a source of advanced materials (EPNOE Conference 2009)
Internacional

Autores/as Pablo Ligero, Johannes C. van der Kolk, Jan E. G. Van Dam, Alberto de Vega Martín
Organizador Åbo Akademi University
Lugar turku (Finlandia)

Towards the Selectivity Recognition of Sialic Acid through Simultaneous Binding to its cis-diol and Carboxilate Functions
FIGIPAS 10th - The 10th International Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Organizador Universitá degli Studi di Palermo (Italia) y CNR's Institute of Nanostrucutred Materials (Italia)
Lugar Palermo (Italia)

The Stereochemical Activity of the Pb(II) Lone Pair: A DFT Study based on [Pb(bcpe)] and [Pb(py-bcpe)] Complexes
FIGIPAS 10th - The 10th International Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as Raquel Ferreirós-Martínez, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Teresa Rodríguez-Blas, Andrés de Blas
Organizador Universitá degli Studi di Palermo (Italia) y CNR's Institute of Nanostrucutred Materials (Italia)
Lugar Palermo (Italia)

Increasing Selectivity for Cd(II) and Pb(II): From Hexadentate to Octadentate Ligands based on Picolinate Units
FIGIPAS 10th - The 10th International Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as Raquel Ferreirós-Martínez, David Esteban-Gomez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Organizador Universitá degli Studi di Palermo (Italia) y CNR's Institute of Nanostrucutred Materials (Italia)
Lugar Palermo (Italia)

MERCURY REMOVAL UNDER CONTINUOUS FLOW CONDITIONS
INNOVA-MED CONFERENCE: Innovative processes and practices for wastewater treatment and re-use in the Mediterranean region
Internacional

Autores/as L. Carro, J.L. Barriada, P. Lodeiro, R. Herrero, M. E. Sastre de Vicente
Organizador CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Lugar Girona (España)

Molecular Recognition of Sugars by Lanthanide Complexes Containing Phenylboronic Acid Functions
10th Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry (ISABC 10)
Internacional

Autores/as C. Platas-Iglesias, Martín Regueiro-Figueroa, David Esteban-Gómez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Organizador University of Debrecen (Hungría)
Lugar Debrecen (Hungría)

Thermodynamic, Kinetic and Anion Binding Studies on Lanthanide Complexes of a Macrocyclic Ligand with Picolinate Arms
10th Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry (ISABC 10)
Internacional

Autores/as Zoltán Pálinkás, Adrián Roca-Sabio, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Éva Tóth
Organizador University of Debrecen (Hungría)
Lugar Debrecen (Hungría)

Fern biomass as a useful adsorbent for mercury decontamination
ICCE 2009 12th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment
Internacional

Autores/as L. Carro, V. Anagnostopoulos, J.L. Barriada, P. Lodeiro, R. Herrero, M. E. Sastre de Vicente
Organizador Stockholm University
Lugar Stockholm (Suecia)

Selective Separation of Lanthanides: Receptors based on Azacrowns with Picolinate Pendants
7th International Conference on f-Elements (ICfE7)
Internacional

Autores/as Teresa Rodríguez-Blas, Adrián Roca-Sabio, Marta Mato-Iglesias, David Esteban-Gómez, Zoltan Palinkas, Eva Toth, Andrés de Blas, C. Platas-Iglesias
Organizador European Rare Earth and Actinide Society (ERES)
Lugar Köln (Alemania)

Biomass screenign of potential mercury sorbents from aqueous solutions
2nd International Conference on Engineering for Waste Valorisation
Internacional

Autores/as Leticia Carro de Diego, José Luis Barriada Pereira, Pablo M. Lodeiro Fernández, María Teresa Vilariño Barreiro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Patras (Grecia)

Cadmium and lead removal from solutions using fern biomass
2nd International Conference on Engineering for Waste Valorisation
Internacional

Autores/as Sergio Caridad, Pablo M. Lodeiro Fernández, José Luis Barriada Pereira, María Teresa Vilariño Barreiro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Patras (Grecia)

Chromium (VI) reduction by the seaweed Sargassum muticum
2nd International Conference on Engineering for Waste Valorisation
Internacional

Autores/as Adrián Fuentes, Pablo M. Lodeiro Fernández, José Luis Barriada Pereira, Pilar Rodríguez Barro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Patras (Grecia)

In search of biosorbents for aluminium elimination from wastewaters
2nd International Conference on Engineering for Waste Valorisation
Internacional

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Luz Herrero, Pilar Rodríguez Barro, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Pablo M. Lodeiro Fernández
Lugar Patras (Grecia)

Aproveitamento de biomateriais de orixe mariña para a eliminación de contaminantes en disolución
XI Foro dos recursos mariños e da acuicultura das Rías Galegas
Nacional

Autores/as J.L. Barriada, L. HERRERO, L. Carro, M. López, R. Rojo, A. Gudiña, T. Vilariño, P. Rodríguez, R. Herrero, M. E. Sastre de Vicente, P. Lodeiro
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

A comparative study of the efficiency of three acidic organosolv systems applied to the lignocellulose of thistle (Cynara cardunculus)
11th Mediterranean Congress in Chemical Engeneering
Internacional

Autores/as Pablo Ligero, Juan José Villaverde Mella, Alberto de Vega Martín
Lugar Barcelona (España)

Structural characterization of acetosolv lignin from Miscanthus sinensis
10th European Workshop on Lignicellulosic and Pulp
Internacional

Autores/as Juan José Villaverde Mella, Li, J., Ek, M., Pablo Ligero, Manuel Bao Iglesias, Alberto de Vega Martín
Lugar Estocolmo (Suecia)

Binuclear Copper Complexes with Bibracchial Lariat Ethers: Influence of the Cavity of the Crown Ether in the Structure
2nd EuCheMS Chemistry Congress
Internacional

Autores/as Mato-Iglesias, M., Vaiana, L., Esteban-Gómez, D., Platas-Iglesias, C., de Blas, A., Rodríguez-Blas, T.
Organizador European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS)
Lugar Torino (Italia)

A New Structural Entry for the Design of MRI Contrast Agents Based on a 1,7-diaza-12-crown-4 Platform Containing Pîcolinate Pendants
2008 Annual Workshop of COST Action D38
Internacional

Autores/as A. Roca-Sabio, M. Mato-Iglesias, Z. Palinkas, D. Esteban-Gómez, E. Toth, A. de Blas, C. Platas-Iglesias, T. Rodríguez-Blas
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Lisboa (Portugal)

A Macrocyclic Receptor with Potential Application in the Production of Medical-Grade Radiolanthanides: Unprecedented Selectivity for Light Lanthanides
2008 Annual Workshop of COST Action D38
Internacional

Autores/as A. Roca-Sabio, M. Mato-Iglesias, D. Esteban-Gómez, E. Toth, A. de Blas, C. Platas-Iglesias, T. Rodríguez-Blas
Organizador European Science Foundation (ESF) - Unión Europea
Lugar Lisboa (Portugal)

Cadmium(II), Zinc(II) and Lead(II) Complexes of N,N`-bis(6-carboxy-2-pyridylmethyl)ethylendiamine
9th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as Raquel Ferreirós Martínez, David Esteban, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Viena (Austria)

Lanthanide(III) Complexes with N-2-salicylaldimidatobenzyl-aza-18-crown-6
9th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as Marta Mato Iglesias, Marina González Lorenzo, Carlos Platas Iglesias, David Esteban, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Viena (Austria)

Lead(II) complex of a macrobicycle derived from 1,10- diaza-15-crown-5 containing an imino-phenol Schiff-base spacer. Effect of protonation and interaction with anions
9th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban, Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela
Lugar Viena (Austria)

Pentagonal-bipyramidal First-row Transition Metal Complexes of an Oxaazacrown Containing Benzimidazol Pendants
9th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as Martin Regueiro Figueroa, Lea Vaiana, David Esteban, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, Andrés Manuel de Blas Varela
Lugar Viena (Austria)

The influence of Chloride Coordination on the Nuclearity of Co(II), Ni(II) and Cu(II) Complexes of a Pendant-armed Crown
9th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as Andrés Manuel de Blas Varela, Lea Vaiana, David Esteban, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Viena (Austria)

Protonated Macrobicycle Host Containing Pyridine Head-Units for The Recognition of. Anións
II International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemsitry
Internacional

Autores/as David Esteban, Carlos Platas Iglesias, Marta Mato Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, Andrés Manuel de Blas Varela
Lugar Salice-Terme (Italia)

Curso de nivelación: análisis y resultados
II Reunión Innovación Docente en Química (INDOQUIM 2007)
Nacional

Autores/as Juan Arturo Santaballa López, Mª Victoria García Dopico, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Moisés Canle López
Lugar Vigo (España)

Characterization of miscanthus sinensis and cynara candunculus organosolov lignins
41st IUPAC World Chemistry Congress
Internacional

Autores/as Alberto de Vega Martín, Juan José Villaverde Mella, Pablo Ligero, Manuel Bao Iglesias
Lugar Turín (Italia)

Structural study of agave atrovirens karw by means of image processing and fractal analysis during convective drying
3rd International symposium on food and agricultural products: processing and innovations
Internacional

Autores/as Alberto de Vega Martín, Pablo Ligero, Carolina Gumeta Chávez, Jorge Chanona Pérez, Liliana Alamilla Beltrán, Jorge A. Mendoza Pérez, Gustavo Gutiérrez López
Lugar Nápoles (Italia)

Peroxyacetate treatment as first step in the bleaching of acetosolv pulp on miscanthus siensis. An optimization study
The third workshop on cellulose, regenerated cellulose and cellulose derivatives
Internacional

Autores/as Alberto de Vega Martín, Juan José Villaverde Mella, Pablo Ligero, Manuel Bao Iglesias
Lugar Karlstad (Suecia)

Heavy metal elimination form wastewaters using dead biomaterials
Smallwat07 II international congress. Wastewater treatment in small comunities
Internacional

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Pilar Rodríguez Barro, Pablo Lodeiro, Adrián Fuentes Fernández
Lugar Sevilla (España)

Low cost chitin for mercury removal from polluted solutions
Smallwat07 II international congress. Wastewater treatment in small comunities
Internacional

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente, José Luis Barriada Pereira, Darío Prada Rodríguez
Lugar Sevilla (España)

Numerical model of the Ría de Muros (NW Spain)
International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean.
Internacional

Autores/as R. Carballo, G. Iglesias, A. Castro, Andrés Manuel de Blas Varela, Antonio Juan Suárez Bueres, Javier Cremades Ugarte
Lugar Hammamet (Marruecos)

Complejos de Pb(II) y Cd(II) con Éteres Lariat conteniendo Grupos Bencimidazo
12ª Reunión Científica Plenaria De Química Inorgánica 6º Reunión cientifica Plenaria De Química del estado sólido (QIES 06)
Nacional

Autores/as Martin Regueiro-Figueroa, David Esteban, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Barcelona (España)

Lone pair activity in lead(II) complexes with unsymmetrical lariat ethers
1st European Chemistry Congress
Internacional

Autores/as Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban, Carlos Platas Iglesias, Teresa Enriquez-Pérez, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela
Lugar Budapest (Hungría)

Pyridine and phosphonate containing acyclic ligands for stable lanthanide complexation. An experimental and theoretical structural study
COST D18 "Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy" Final Meeting
Internacional

Autores/as Marta Mato Iglesias, Edina Balogh, Carlos Platas Iglesias, Eva Tóth, Cesar Rodriguez Lopez, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Orleans (Francia)

Pyridine and phosphonate containing acyclic ligands for stable lanthanide complexation. Extremely fast water exchange on the Gd(III) chelates
COST D18 "Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy" Final Meeting
Internacional

Autores/as Edina Balogh, Marta Mato Iglesias, Carlos Platas Iglesias, Eva Tóth, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Orleans (Francia)

Rational control of the water exchange rate in Gd(III) complexes wit acyclic ligands containing pyridine units
COST D18 "Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy" Final Meeting
Internacional

Autores/as Carlos Platas Iglesias, Edina Balogh, Marta Mato Iglesias, Eva Tóth, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Orleans (Francia)

Heterobinuclear Co(II)-Ni(II) complex of a symmetrical ligand by using kinetic control
First Joint International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry
Internacional

Autores/as Lea Vaiana, Carlos Platas Iglesias, David Esteban, Lawrence R Falvello, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Victoria (Canadá)

Zinc(II) Complexes with Bibracchial Lariat Ethers: The Effect of the Counterion in the Metal Coordination Environment
First Joint International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry
Internacional

Autores/as David Esteban, L. Vaiana, Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Victoria (Canadá)

Effect of catalyst concentration on the formic acid delignification of Miscanthus sinensis
6th ANQUE International Congress of Chemistry
Internacional

Autores/as Juan José Villaverde Mella, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, Manuel Bao Iglesias
Lugar España

Pulping of Miscanthus sinensis with short chain carboxylic acids as an alternative clean fractionation technology
6th ANQUE International Congress of Chemistry
Internacional

Autores/as Juan José Villaverde Mella, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, Manuel Bao Iglesias
Lugar España

Evaluación de los cambios estructurales en el tejido del Agave aterouirens durante el proceso de obtención de celulosa a través del análisis fractal de imágenes
I Coloquio de Ingeniería de Sistemas Medioambientales
Internacional

Autores/as Carolina Gumeta Chávez, Francisco Díaz Cedillo, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, Jorge Mendoza Pérez, Gustavo Fidel Gutiérrez López, Jorge Chanona Pérez
Lugar México D.F. (México)

Aplicación de métodos organosolv a la corteza de Cynara cardunculus. Influencia de las variables del proceso
IV Congreso Iberoamericano de Investigación en Celulosa y Papel (CIADICYP-2006)
Internacional

Autores/as Pablo Ligero, Juan José Villaverde Mella, Alberto de Vega Martín, Manuel Bao Iglesias
Lugar Santiago-Valdivia (Chile)

Estudio de organosolv para la obtención de celulosa y lignina a partir de Agave atroviresn karw
XLI Congreso Mexicano de Química
Internacional

Autores/as José Jorge Chanona Pérez, Carolina Gumeta Chávez, Jorge Mendoza Pérez, Francisco Díaz Cedillo, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, Gustavo Fidel Gutiérrez López
Lugar México D. F. (México)

Extracción de celulosa y lignina a partir de Agave atrovirens karw a través de un proceso no contaminante (organosolv)
XXXVI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Nacional

Autores/as Carolina Gumeta Chávez, Jorge Chanona Pérez, Alberto de Vega Martín, Pablo Ligero, Leticia Cruz Cruz, Diana Sánchez Lorenzo, Jorge A. Mendoza Pérez, Gustavo Gutiérrez López
Lugar Ciudad de México (México)

Batch desorption studies and multiple sorption-regeneration cycles in a fixed-bed column for cadmium elimination by protonated Sargassum muticum
IV International Conference Interfaces Against Pollution
Internacional

Autores/as Pablo Lodeiro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Las macroalgas marinas como adsorbentes: modelos químicos y electrostáticos
XXVIII Reunión del Grupo RSEQ IX Iberic Meeting on Electrochemistry
Internacional

Autores/as Pablo Lodeiro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Coruña, A (España)

Lanthanide chelates: towards new more efficient MRI contrast agents
8th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry
Nacional

Autores/as Carlos Platas Iglesias, Marta Mato Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, Andrés Manuel de Blas Varela
Lugar Atenas (Grecia)

Lanthanide(III) chelates with fast water Exchange rate as new potential MRI contrast agents
8th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry
Nacional

Autores/as Marta Mato Iglesias, Carlos Platas Iglesias, Kristina Djanashvili, Joop A. Peters, Edina Balogh, Éva Tóth, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Atenas (Grecia)

Lead(II) Thiocyanate Complexes with Bibracchial Lariat Ethers: An X-ray and DFT Study
8th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry
Nacional

Autores/as Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gomez, Teresa Enriquez-Pérez, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Lugar Atenas (Grecia)

New lanthanide chelates containing pyridine units with potential application as contrast agents for MRI
COST D18 "Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy" Annual Workshop
Internacional

Autores/as César Rodríguez López, Marta Mato Iglesias, Carlos Platas Iglesias, Éva Tóth, Edina Balogh, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Colonia (Alemania)

The highest water exchange rate ever measured for a Gd(III) chelate
COST D18 "Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy" Annual Workshop
Internacional

Autores/as Marta Mato Iglesias, Carlos Platas Iglesias, Kristina Djanashivili, Joop A. Peters, Éva Tóth, Edina Balogh, Robert N. Muller, Luce Vander Elst, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Colonia (Alemania)

Estudio conformacional de complejos de cadmio(II) con azacoronandos funcionalizados con cadenas colgantes conteniendo grupos bencimidazol
VII Reunión Nacional de Electrocerámica
Nacional

Autores/as M. Regueiro Figueroa, David Esteban, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, Andrés Manuel de Blas Varela
Lugar Teruel (España)

Fractionation of lignocellulosics from short rotation crops with oxoacids.Application to the biomass of miscanthus sinensis, Cynara cardunculus and young Eucalyptus globulus
VII Reunión Nacional de Electrocerámica
Nacional

Autores/as Juan José Villaverde Mella, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, M. Bao
Lugar Teruel (España)

Biosorción de Azul de Metileno sobre biomasa de Sargassum muticum modificada químicamente. Estudios de equilibrio
VII Reunión Nacional de Electrocerámica
Nacional

Autores/as Mª Eugenia Rubín Carrero, Pilar Rodríguez Barro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Teruel (España)

Eliminación de cadmio y plomo empleando caparazones de crustáceos y derivados
VII Reunión Nacional de Electrocerámica
Nacional

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Roberto Herrero Rodríguez, Darío Prada Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Teruel (España)

Conformational and characterization of. Zn-cyclam complexes in vacuo and in aqueous solution: a DFT study
XXX International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as Raquel Ferreirós Martínez, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Dresden (Alemania)

Designing dinuclear metal complexes: a new example of the versatility of N,N¿-Bis(2-aminobenzyl)-4-13-diaza-18-crown-6
XXX International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as Lea Vaiana, Carlos Platas Iglesias, David Esteban, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Dresden (Alemania)

Electronic structure study of seven-coordinate first-row transition metal complexes: a successful marriage of theory with experiment
XXX International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as Mª Teresa Rodríguez Blas, Carlos Platas Iglesias, Lea Vaiana, David Esteban, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela
Lugar Dresden (Alemania)

Propiedades adsorbentes de las macroalgas marinas
XII Seminario Ibérico de Química Marina
Nacional

Autores/as Carlos Rey Castro, Pablo Lodeiro, Bruno Cordero Pérez, María Teresa Vilariño Barreiro, José Luis Barriada Pereira, Mª Eugenia Rubín Carrero, Pilar Rodríguez Barro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Organizador Instituto Universitario de Medio Ambiente
Lugar Oleiros (España)

Study of crab shells and derivatives as potential sorbents of heavy metals
XII Seminario Ibérico de Química Marina
Nacional

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Roberto Herrero Rodríguez, Darío Prada Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Organizador Instituto Universitario de Medio Ambiente
Lugar Oleiros (España)

Aptitud al blanqueo de pastas organosolv de Miscanthus sinensis
III Congreso Iberoamericano de Investigación en Celulosa y Papel
Internacional

Autores/as J. A. García Hortal, A. de la Rosa Giménez, A. Habiba Hamed, A. Clemente Escudín, Alberto de Vega Martín
Lugar Córdoba (España)

Obtención de pastas de celulosa a partir de eucalipto de rotación corta mediante procesos organosolv con ácidos orgánicos
III Congreso Iberoamericano de Investigación en Celulosa y Papel
Internacional

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, M. Bao Iglesias
Lugar Córdoba (España)

Tratamento Acetosolv aplicado a la corteza de Miscanthus sinensis. Influencia de las variables de proceso
III Congreso Iberoamericano de Investigación en Celulosa y Papel
Internacional

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, M. Bao Iglesias
Lugar Córdoba (España)

Efficient delignification of Miscanthus sinensis using the MIlox process
Second World Biomass Conference. Biomass for Energy, Industry and Climate Protection
Internacional

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, M. Bao Iglesias
Lugar Roma (Italia)

Proton binding equilibria of linear polyelectrolytes in mixed 1-1/1-2 salt solutions. Competition effects between proton and divalent counterion within the non-linear poisson-boltzmann formalism
18th conference of the european colloid and interface society
Internacional

Autores/as Carlos Rey Castro, J. L. Garcés, E. Companys, J. Galceran, J. Puy, Manuel Esteban Sastre De Vicente, F. Mas
Lugar Almería (España)

Contribución al desarrollo de una tecnología de descontaminación de aguas mediante procesos de bioadsorción: aplicaciones de las macroalgas marinas
Congreso Nacional de Biotecnología (Biotec)
Internacional

Autores/as Carlos Rey Castro, Pablo Lodeiro, Bruno Cordero Pérez, José Luis Barriada Pereira, Mª Eugenia Rubín Carrero, Pilar Rodríguez Barro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Oviedo (España)

Cadmium biosorption by brown seaweed biomass: isotherms, kinetics and acid-base properties
Mediterranean conference on chemistry of aquatic systems
Internacional

Autores/as Pablo Lodeiro, Bruno Cordero Pérez, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Reggio Calabria (Italia)

Líneas de investigación del grupo de investigación 123007 de la UDC: Fisicoquímica de aguas naturales y Electroquímica
XXVI Reunión bienal del grupo de Electroquímica de la RSEQ. VII Iberic Meeting of Electrochemistry
Internacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Córdoba (España)

Modelización del efecto electroestático en los equilibrios ácido-base de suspensión de algas marrones
XXVI Reunión bienal del grupo de Electroquímica de la RSEQ. VII Iberic Meeting of Electrochemistry
Internacional

Autores/as Carlos Rey Castro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Córdoba (España)

Modelos de aguas naturales: aportaciones de la Electroquímica
XXVI Reunión bienal del grupo de Electroquímica de la RSEQ. VII Iberic Meeting of Electrochemistry
Internacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Córdoba (España)

Lanthanide Chelates Containing Pyridine Units and Acetate Pendants as Potential MRI Contrast Agents
2004 Annual Workshop of COST Action D18
Internacional

Autores/as Marta Mato Iglesias, Carlos Platas Iglesias, Kristina Djanashvili, Robert N. Muller, Luce Vander Elst, Joop A. Peters, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Coruña, A (España)

Lanthanide Chelates Containing Pyridine Units and Phosphonate Pendants with Potential Application as Contrast Agents in MRI
2004 Annual Workshop of COST Action D18
Internacional

Autores/as Andrés Manuel de Blas Varela, Carlos Platas Iglesias, Marta Mato Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Coruña, A (España)

Lanthanide Chelates Containing Pyridine Units as Potential MRI Contrast Agents
2004 Annual Workshop of COST Action D18
Internacional

Autores/as Carlos Platas Iglesias, Marta Mato Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Coruña, A (España)

Lanthanide(III) Complexes with a Schiff-base Bibracchial Lariat Ether: Structures and Photophysical Properties
2004 Annual Workshop of COST Action D18
Internacional

Autores/as Marina González Lorenzo, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Simon J.A. Pope, Stephen Faulkner
Lugar Coruña, A (España)

Lateral Macrobicyclic architectures: Towards new lead(II) extractants
UK Macrocycles and Supramolecular Chemistry Meeting
Nacional

Autores/as Mª Teresa Rodríguez Blas, Carlos Platas Iglesias, David Esteban, Susana Fernández Martínez, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela
Lugar Sheffield (Reino Unido)

Studies of Cadmium biosorption by Fucus biomass: equilibrium isotherms and Kinetics.
VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field (VIII ISAMEF)
Internacional

Autores/as Bruno Cordero, Pablo Lodeiro, Carlos Rey Castro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Coruña, A (España)

Studies of the removal of phenolic compounds and Methylene Blue Dye from aqueous solution by Sargassum muticum biomass. Chemical modification treatments and equilibrium binding.
VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field (VIII ISAMEF)
Internacional

Autores/as M. Eugenia Rubín Carrero, Pilar Rodríguez Barro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Coruña, A (España)

Studies of the removal of Methylene Blue Dye from aqueous solution by Sargassum biomass. Chemical modification treatments and Kinetics.
VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field (VIII ISAMEF)
Internacional

Autores/as M. Eugenia Rubín Carrero, Pilar Rodríguez Barro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Coruña, A (España)

Gibbs-Donnan and SIT analyses of the ionic strength dependence of the proton dissociation of alginic acid.
VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field (VIII ISAMEF)
Internacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, Carlos Rey Castro, Pablo Lodeiro, Bruno Cordero, Roberto Herrero Rodríguez
Lugar Coruña, A (España)

Adsorption of Cadmium from aqueous solution by chemically-reinforced Sargassum alga.
VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field (VIII ISAMEF)
Internacional

Autores/as Pablo Lodeiro, Bruno Cordero, Carlos Rey Castro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Coruña, A (España)

Study of differente Cadmium-Desorption substances from protonated and acetone washed Sargassum biomass.
VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field (VIII ISAMEF)
Internacional

Autores/as Pablo Lodeiro, Bruno Cordero, Carlos Rey Castro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Coruña, A (España)

The solid state and solution structures of lanthanide complexes with a Schiff-base cryptand
5th International Conference on f-elements (ICfe¿5)
Internacional

Autores/as Marta Mato-Iglesias, Leticia Miguens-Rodriguez, Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Ginebra (Suiza)

A Schiff-base bibracchial lariat ether forming a cryptand-like cavity for lanthanide ions
5th International Conference on f-elements (ICfe¿5)
Internacional

Autores/as Carlos Platas Iglesias, Marina Martinez-Lorenzo, Fernando Francisco Avecilla Porto, C.F.G.C. Geraldes, D. Imbert, J.G.C. Bunzli, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Ginebra (Suiza)

Studies on the removal of methylene blue dye from aqueous solution by Sargassum biomass. Chemical modification treatments, equilibrium binding and Kinetics.
European Research Conference on Natural Waters and Water Technology.
Internacional

Autores/as M. Eugenia Rubín-Carrero, María Teresa Vilariño Barreiro, Pilar Rodríguez Barro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Maratea (Italia)

Effect of the ionic strength on proton binding equilibria of brown seaweed biomass.
ISMEC2003 XIV italian-spanish congress on thermodynamics of metal complexes.
Internacional

Autores/as Carlos Rey Castro, Pablo Lodeiro Fernandez, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Capri (Italia)

Electroreduction of diphenyl disulphide on a self-assembled lipid monolayer on mercury.
XVII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics.
Internacional

Autores/as Pablo Lodeiro, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Florencia (Italia)

Distribution of dissolved silver in european waters
PICO V (Progress in Chemical Oceanography)
Internacional

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Eric P. Achterberg, Alan D. Tappin, Jason B. Truscott
Lugar Norwich (Reino Unido)

Distribution of dissolved silver in marine waters
European Geophysical Society, American Geophysical Union and European Union of Geociences (EGS-AGU-EUG) Joint Assembly
Internacional

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Eric P. Achterberg, Alan D. Tappin, Jason B. Truscott
Lugar Nice (Francia)

Lead (II) Complexes with novel lateral macrobicyclic recptors: Solid state and solution properties
XXXVth International Conference on Coordination Chemistry (ICCC35)
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez, Teresa Enríquez Pérez, Carlos Platas Iglesias
Lugar Heidelberg (Alemania)

Structural and photophysical propierties of Lanthanide (III) iminophenolate cryptates
COSTChemistry Action D18 - Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy - Mid Term Evaluation Workshop
Internacional

Autores/as Mª Teresa Rodríguez Blas, Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela
Lugar Heidelberg (Alemania)

Lanthanide (III) complexes of aN-N¿-Bis(2-Salicylaldiminobenzyl)- 1,10.Diaza-15-Crow-5: Solid state and Solution structures and photophysical propierties
COSTChemistry Action D18 - Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy - Mid Term Evaluation Workshop
Internacional

Autores/as Andrés Manuel de Blas Varela, Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, M. González Lorenzo, CFGC Geraldes, Jean-Claude G. Bünzli
Lugar Heidelberg (Alemania)

Magnetic propierties of 4f-4f and 4f-cu iminophenolate cryptates
COSTChemistry Action D18 - Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy - Mid Term Evaluation Workshop
Internacional

Autores/as Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Mª Teresa Rodríguez Blas, Andrés Manuel de Blas Varela, R. Rodríguez Cortiñas, Geoffroy Guillemont, Jean-Claude G. Bünzli
Lugar Heidelberg (Alemania)

Sludge granulation during anaerobic treatment of prehydrolysed domestic wastewater
IWA 3rd World Water Congress
Internacional

Autores/as M. Soto, Pablo Ligero
Lugar Melbourne (Australia)

Cadminium Biosorption on macroalgae: Isotherms and Kinetics
1st Congress of International Society for Applied Phycology and 9- International Conference on Applied Algology
Internacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, Roberto Herrero Rodríguez, P. Lodeiro, B. Cordero, José Luis Barriada Pereira
Lugar Roquetas de Mar (España)

Biosorption and acid-base propierties of marine algal biomass
European Research Conference on Natural Waters and Water Techonology
Internacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, Roberto Herrero Rodríguez, María Teresa Vilariño Barreiro, José Luis Barriada Pereira, C. Rey Castro, B. Cordero, P. Lodeiro
Lugar Spa (Bélgica)

Thermodynamics of Associating Electrolytes within the binding Mean Spherical Approximation at the Primitive Model
17th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics
Nacional

Autores/as María Teresa Vilariño Barreiro, JP Simonin, O Bertrand
Lugar Rostock (Alemania)

Acid-base propierties of natural polymers: Potentiometry of alginic and pectin in various saline media
XIII Spanish-Italian Congress on the thermodynamics of metal complexes
Internacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, Roberto Herrero Rodríguez, Carlos Rey Castro
Lugar Santiago de Compostela (España)

Nitroprusside acid-base equilibria. Application of specific interaction models to specific interaction models to the influence of ionic strength
XIII Spanish-Italian Congress on the thermodynamics of metal complexes
Internacional

Autores/as José Luis Armesto Barbeito, I. Brandariz-Lendoiro, Pilar Rodríguez Barro, Manuel Esteban Sastre De Vicente, M.E. Rubín
Lugar Santiago de Compostela (España)

El concepto de fuerza iónica, ochenta años después de su introducción en Química
XXIV Reunión del Grupo de Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Barcelona (España)

Equilibrio Acido-base del Acido Ftalico en medios salinos: sugerencia de asociación iónica a partir de las ecuaciones de Pitzer
XXIV Reunión del Grupo de Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente, Carlos Rey Castro, Ricardo Castro Varela
Lugar Barcelona (España)

Dissolved silver analysis in natural waters
6th Euroconference on Environmental Analytical Chemistry: New horizons for environmental analytical chemistry trhough miniaturisation and nantechnology
Internacional

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Jason B. Truscott, Alan D. Tappin, Eric P. Achterberg
Lugar Peer (Bélgica)

Biosoption and acid-base properties of marine algae biomass
Euresco Conference on natural waters and water technology
Internacional

Autores/as Carlos Rey Castro, Roberto Herrero Rodríguez, María Teresa Vilariño Barreiro, Bruno Cordero Pérez, Pablo Lodeiro, José Luis Barriada Pereira, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Spa (Bélgica)

Bioadsorción de metales pesados sobre macoralgas procedentes de las costas gallegas: adsorción de cadmio.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as José Luis Barriada Pereira, Roberto Herrero Rodríguez, Ignacio Manuel Bárbara Criado, Javier Cremades Ugarte, Manuel Esteban Sastre De Vicente, P. Lodeiro
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Acumulación de cadmio en la microalga Tetraselmis suecica: determinación mediante voltametría de redisolución anódica (DPASV)
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Roberto Herrero Rodríguez, Abalde, Julio, Manuel Esteban Sastre De Vicente, L.P. Herrero, Mónica Pérez Rama
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Estudio de las Estructuras en Estado Sólido y en Disolución de Criptatos Heterobinucleares Ln(III)-Zn(II).
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, R. Rodríguez Cortiñas, M. M. Mato
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Criptatos Heterobinucleares de los lantánidos: Estrategia Sintética.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, M. M. Mato, R. Rodríguez Cortiñas
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Estudio Estructural en Estado Sólido de Criptatos Heterobinucleares (f-d).
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, R. Rodríguez Cortiñas, M. M. Mato
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Comportamiento voltamétrico del difenildisulfuro sobre un electrod de mercurio modificado por adición de una monocapa de fosfolípid.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente, P. Lodeiro Fernández
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Equilibrios ácido-base e de solubilidade do ácido acetilsalicílico en Disolucións acuosas de NaCl e KNO3 a 298K.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, María Teresa Vilariño Barreiro, Carlos Rey Castro, Ricardo Castro Varela
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Influencia de la fuerza iónica en la rreacción del ácido ascórbico con Cromo(III).
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, Mª Eugenia Rubín Carrero, José Luis Armesto Barbeito, Pilar Rodríguez
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Modelo de sustancias húmicas e as súas interaccións: potenciometría do áciedo o-ftálico en NaCl e KNO3.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, Carlos Rey Castro, Ricardo Castro Varela, Roberto Herrero Rodríguez
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Pretratamento de augas residuais urbanas mediante un dixestor hidrolítico de fluxo ascendente.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as Pablo Ligero, M. Soto
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Conformational Changes Along the Lanthanide Series of Iminophenolate (f-d) Heterobinuclear (Ln-Cu) Cryptates.
6 Figips Meeting in Inorganic Chemistry (European Mediterranean Conference in Inorganic Chemistry).
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, R. Rodríguez Cortiñas, David Esteban Gómez, M. González Lorenzo
Lugar Barcelona (España)

Effect of the counterions on the template process.
26 International Symposium on Macrocyclic Chemistry.
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez
Lugar Fukuoka (Japón)

Copper complexes with bibracchial lariat ethers: from mono-to binuclear structures.
10 International Conference on Bioinorganic Chemistry.
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez, Covadonga Rodríguez Infante, A.L. Macedo, CFGC Geraldes
Lugar Florencia (Italia)

Structural Characterisation of f-d hetero-bimetalic Ln(III)-Zn(II) cryptates.
10 International Conference on Bioinorganic Chemistry.
Internacional

Autores/as Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, R. Rodríguez Cortiñas
Lugar Florencia (Italia)

Assignement of pH to tetraoxalate standard buffer ussing Pitzer's Electrolyte Solution Theory
Euroanalysis XI. European Conference on Analytical Chemistry
Internacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, José Luis Barriada Pereira, I Brandariz, R Kataky, A.K. Covington
Lugar Lisboa (Portugal)

Cation and anion influence on the formation and conformation of a non-symmetric macrobicycle incorporating a Pyridinyl Schiff-base Spacer
XXV International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez, Susana Fernández Martínez
Lugar St. Andrews ()

Lead( II) complexes with novel macrocyclic receptors derived from 4,13-diaza-18-crown-6
XXV International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez, M. González Lorenzo, Covadonga Rodríguez Infante
Lugar St. Andrews ()

Stability in solution of heavy metal complexes with bibracchial lariat ethers
XXV International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez, Susana Fernández Martínez
Lugar St. Andrews ()

Stability in solution of transition metal complexes with bibracchial Lariat Ethers containing aniline pendants
34th International Conference on Coordination Chemistry( ICCC34)
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez, Juan Lago, Covadonga Rodríguez Infante
Lugar Edimburgo ()

Copper complexes with macrocyclic bibracchial Lariat Ethers
34th International Conference on Coordination Chemistry( ICCC34)
Internacional

Autores/as Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Covadonga Rodríguez Infante, David Esteban Gómez
Lugar Edimburgo ()

Changes on the nitrate bonding mode along the Lanthanide series on Iminophenolate binuclear cryptates
4th International Conference on f-elements( ICfe'4)
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez, M. González Lorenzo
Lugar Madrid (España)

Lanthanide( III) complexes with a Schiff-base bibracchial Lariat Ether
4th International Conference on f-elements( ICfe'4)
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, M. González Lorenzo, David Esteban Gómez
Lugar Madrid (España)

Pretratamento de augas residuais urbanas mediante um digestor hidrolítico de flujo ascendente
VI Oficina e Seminario Latinoamericano de Digestom Anaerobia
Internacional

Autores/as Pablo Ligero, M. Soto, Alberto De Vega Martín
Lugar Recife (Brasil)

Characterization of wastewater from A Coruña
VI International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field.
Internacional

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, M. Soto
Organizador UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Lugar Madrid (España)

Primer ejemplo de Complejos de los Lantánidos con un Éter Láriat Bibraquial Base de Schiff
XXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, David Esteban Gómez, M. González Lorenzo, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar San Cristóbal de La Laguna (España)

Estrategia Sintética para la obtención de Receptores Macrobicíclicos Laterales
XXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as David Esteban Gómez, Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Covadonga Rodríguez Infante, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar San Cristóbal de La Laguna (España)

Proton NMR in Solution and Solid state Structural Study of Lanthanide(III) Cryptate
IV Conferencia de Química Inorgánica
Nacional

Autores/as CFGC Geraldes, Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Harry Adams, José Mahía
Lugar Peniche (Portugal)

Novel Lateral Macrobicycle Receptors: Synthetic Strategies and Metal Ion Guest Influence on their Conformations
XXIV ISMC'99 International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Fernando Francisco Avecilla Porto, Daniel Bañobre, David Esteban Gómez, Susana Fernández Martínez, Carlos Platas Iglesias, Covadonga Rodríguez Infante
Lugar Barcelona (España)

First X-Ray Crystal Structure of Binuclear Lanthanide Cryptates
XXIV ISMC'99 International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as Mª Teresa Rodríguez Blas, Andrés Manuel de Blas Varela, Fernando Francisco Avecilla Porto, M. González Lorenzo, Carlos Platas Iglesias, David Esteban Gómez, José Mahía
Lugar Barcelona (España)

A Schiff-Base Bibracchial Lariat Eter Acting as a Selective Receptor for Lanthanide(III) Ions
5th FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry - European Mediterranean Conference in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as Mª Teresa Rodríguez Blas, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, David Esteban Gómez, M. González Lorenzo, Carlos Platas Iglesias, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Adolfo Rodríguez
Lugar Toulouse (Francia)

Synthesis of Two Novel Pendant-Arm Oxaazamacrocyclic Ligands and Their Metal Complexes
5th FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry - European Mediterranean Conference in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as Harry Adams, Rufina Bastida, E. Bértolo, Andrés Manuel de Blas Varela, David E. Fenton, Carlos Lodeiro, Alejandro Macías, Adolfo Rodríguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia, M. Vicente
Lugar Toulouse (Francia)

An overview of different approaches applied to the study of saline effects on chemical equilibrium: from theories preceding Debye-Hückel up to now
ESF Conference: Natural Waters and Water Technology
Internacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, I. Brandariz-Lendoiro, Roberto Herrero Rodríguez, José Luis Barriada Pereira, María Teresa Vilariño Barreiro
Lugar Castelvecchio Pascoly (Italia)

Interaction of organic compounds containing disulfphide or thiol groups with mercury adsorbed phospholipid monolayers
V International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field
Nacional

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, José Luis Barriada Pereira, I. Brandariz-Lendoiro, J.M. López Fonseca, María Teresa Vilariño Barreiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Organizador Instituto Universitario de Medio Ambiente
Lugar Coruña, A (España)

Trends of pK* vs. I for m-nitrobenzoic, o-chlorobenzoic and benzoic acids in KNO3, solutions for specific interaction theory (SIT) and the mean spherical approximation (MSA).
V International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field
Nacional

Autores/as José Luis Barriada Pereira, I. Brandariz-Lendoiro, P. Alonso, Roberto Herrero Rodríguez, María Teresa Vilariño Barreiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Organizador Instituto Universitario de Medio Ambiente
Lugar Coruña, A (España)

Comparison of different calibration procedures for glass electrodes in proton concentration
V International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field
Nacional

Autores/as I. Brandariz-Lendoiro, María Teresa Vilariño Barreiro, José Luis Barriada Pereira, Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Organizador Instituto Universitario de Medio Ambiente
Lugar Coruña, A (España)

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas en sistemas de doble etapa (hidrolítico-metanogénico)
BIOTEC 98. IV Iberiam Congress on Biotechnology. I Ibero-American Meeting on Biotechnology.
Nacional

Autores/as Pablo Ligero, Elia Domínguez González, Alberto de Vega Martín, Rafael Blázquez Caeiro, M. Soto
Lugar Guimaraes (Portugal)

Influencia da velocidade ascensional nun reactor anaerobio alimentado con augas residuais urbanas
BIOTEC 98. IV Iberiam Congress on Biotechnology. I Ibero-American Meeting on Biotechnology.
Nacional

Autores/as Isabel Ruiz Bolaños, Maria del Mar Suárez Pérez, M. Soto, Alberto de Vega Martín, Rafael Blázquez Caeiro
Lugar Guimaraes (Portugal)

Coordination chemistry of multidentate macrocyclic ligands with copper (II) synthesis and characterization of dinuclear and mononuclear complexes.
XXXIII International Conference on Coordination Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, Andrés Manuel de Blas Varela, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia, M. Vicente
Lugar Florencia (Italia)

Barium templating the first Schiff-Base lateral macrobicycles
XXXIII International Conference on Coordination Chemistry
Internacional

Autores/as Mª Teresa Rodríguez Blas, Fernando Francisco Avecilla Porto, R. Bastida, D. Bañobre, Andrés Manuel de Blas Varela, D. Esteban, A. Macías, C. Platas, A. Rodriguez, José Mahía
Lugar Florencia (Italia)

First cadmium Cryptate of a Schiff -Base Lateral Macrobicycle
XXXIII International Conference on Coordination Chemistry
Internacional

Autores/as Andrés Manuel de Blas Varela, Fernando Francisco Avecilla Porto, R. Bastida, D. Bañobre, D. Esteban, A. Macías, C. Platas, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, José Mahía
Lugar Florencia (Italia)

Cadmiun and Lead (II) complexes derived from novel Bibrachial Lariat Ethers.
XXIII International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, D. Bañobre, R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, D. Esteban, A. Macías, Carlos Platas Iglesias, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, José Mahía
Lugar Turtle Bay( Hawaii) (Estados Unidos)

Metal complexes of a N3 O2 Schiff -base Macrocyclic Ligand derived from Pyridine -2,6 -dicarbaldehyde and 1,4 -bis (2-Aminophenoxy) butane.
XXIII International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as Harry Adams, R. Bastida, E. Bértolo, Andrés Manuel de Blas Varela, D. E. Fenton, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia, M. Vicente
Lugar Turtle Bay( Hawaii) (Estados Unidos)

Design, Synthesis and Co-ordinative Properties of New Bibracchial of Lariat Ethers Derived From Diazacrowns
XXIII International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, D. Bañobre, R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, D. Esteban, A. Macías, C. Platas, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Harry Adams
Lugar Turtle Bay( Hawaii) (Estados Unidos)

Barium complexes of Lariat Ethers Containing Aniline Pendants
XXIII International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, D. Bañobre, R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, D. Esteban, A. Macías, Carlos Platas Iglesias, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, Harry Adams
Lugar Turtle Bay( Hawaii) (Estados Unidos)

Direct Synthesis of Lanthanide Complexes with two N3 O2 Macrocyclic Ligands
1st International Conference on Supramolecular Science and Technology
Internacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, Andrés Manuel de Blas Varela, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia, M. Vicente
Lugar Zakopane (Polonia)

Synthesis and characterisation of La (III) , Cu (II) and Cd (II) Perchlorate complexes with a new Schiff - Base Bis-Macrocyclic Ligand
1st International Conference on Supramolecular Science and Technology
Internacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, Andrés Manuel de Blas Varela, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia, M. Vicente
Lugar Zakopane (Polonia)

Proton NMR studies in water solutionof Ytrium and lanthanid complexes with Schiff-Base Cryptand
1st International Conference on Supramolecular Science and Technology
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, CFGC Geraldes, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Zakopane (Polonia)

Síntesis y caracterización de complejos de La (III), Ce (III), Pr (III), Gd(III) y Er (III) con un Ligando Macrocíclico Polidentado Oxa-Aza de 26 miembros N2O6.
8ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica
Nacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, Andrés Manuel de Blas Varela, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia, M. Vicente
Lugar España

Síntesis y Caracterización de Complejos de los Lantánidos con un Macrocíclico Base de Schiff Dador N3O4
8ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica
Nacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, Andrés Manuel de Blas Varela, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia, M. Vicente
Lugar España

Lead (II) complexes with 18-membered N3O3 donor-atom macrocycles
XVI Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Química
Nacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, A. Freiría, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, L. Valencia, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Guimaraes (Portugal)

Bleachable pulps by soda-anthraquinone cooking of Miscanthus sinensis
Biomass for Energy Industry
Internacional

Autores/as M. Bao Iglesias, Alberto de Vega Martín, Jordi Reguant, Xavier Farriol i Roigés
Lugar Wurzburg (Alemania)

Surface Dipole Potentials and Bioelectrochemical Phenomena
Giornate di Elettrochimica Italiana 1998
Internacional

Autores/as L. Becucci, Roberto Herrero Rodríguez, M.R. Moncelli, R Guidelli
Lugar Bolonia (Italia)

New Ion selective Electrodes for estimating activity coefficients of biologically important "onium" ions
1998 National Congress and Young Researcher¿s Meeting
Internacional

Autores/as A.K. Covington, R Kataky, José Luis Barriada Pereira
Lugar Durham (Reino Unido)

New Cyclodextrinb-based Ion Selective Electrodes for Determining Activity Coefficients of Biologically important "onium"ions.
International Symposium on Electrochemical and Biosensors
Internacional

Autores/as José Luis Barriada Pereira, A.K. Covington, R Kataky
Lugar Mátrafüred (Hungría)

Ulex Europaeus as a Protein Source for the Agrifood Industry in Galicia, Spain
International Conference on Sustainable Agriculture for Food, Energy and Industry
Internacional

Autores/as M. Bao, J. L. Rodríguez, M. J. Domínguez, I. Crespo, Alberto de Vega Martín
Lugar Braunschweig (Alemania)

Residuos Sólidos Urbanos: Impacto Ambiental e Alternativas de Tratamento
Xornadas Científico-Técnicas sobre o Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos
Nacional

Autores/as M. Soto, Alberto de Vega Martín
Lugar Oleiros (España)

Lanthanide perchlorate complexes of a novel hexaoxadiaza schiff base macrocycle
3 Conferencia de Química Inorgánica da Sociedade Portuguesa de Química
Nacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, Andrés Manuel de Blas Varela, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia
Lugar Fátima (Portugal)

Mn(II), Co(II) and Cu(II) complexes of a new schiff-base N2O6 macrocyclic ligand and Cu(II) complex of a N3O5 oxaaza-macrocycle
3 Conferencia de Química Inorgánica da Sociedade Portuguesa de Química
Nacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, Andrés Manuel de Blas Varela, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia
Lugar Fátima (Portugal)

New complexes of lanthanide(III) ions with an oxaazamacrocyclic ligand. X-ray crystal structure of the N3O2-donor atom macrocycle
3 Conferencia de Química Inorgánica da Sociedade Portuguesa de Química
Nacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, Andrés Manuel de Blas Varela, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia
Lugar Fátima (Portugal)

Effect of Ionic Strength on the Kinetic of the Oxidation of Ascorbic Acid by Hexacianoferrate
6 European Symposium in Organic Reactivity (ESOR VI)
Internacional

Autores/as José Luis Armesto Barbeito, María Teresa Vilariño Barreiro, Manuel Esteban Sastre De Vicente, P. Alonso, P. Rodríguez
Lugar Louvain-la Neuve (Bélgica)

Electrochemical modelling of electron transfer to biological quinones and viologens in self-assembled phospholipid monolayers
191 ISE Meeting, Montreal
Internacional

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, R. Guidelli, M.R. Moncelli, L. Beccuci
Lugar Quebec (Canadá)

Acid-Base Equilibradora of Benzoic Acid and Some Derivatives in Saline Media: Comparison between MSA and Other Approaches.
25 International Conference on Solution Chemistry
Internacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, José Luis Barriada Pereira, I. Brandariz-Lendoiro, María Teresa Vilariño Barreiro
Lugar Vichy (Francia)

Química ácido-base en medios salinos complejos: Aplicación de la teoría MSA
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, María Teresa Vilariño Barreiro
Lugar España

Lanthanide(III) perclorate complexes with N3O2 reduced oxaazamacrocyclic ligand
4 FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, E. Bértolo, David E. Fenton, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia
Lugar Corfú (Grecia)

Template synthesis of lanthanide(III) and yttrium(III) nitrate complexes with an actadentate N2O6 Schiff base macrocyclic ligand
4 FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, E. Bértolo, David E. Fenton, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia
Lugar Corfú (Grecia)

Synthesis of lanthanide nitrate complexes with a N3O4 Schiff base macrocyclic ligand derived from 1,4-bis(2-aminophenoxi)butane
4 FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, E. Bértolo, David E. Fenton, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia
Lugar Corfú (Grecia)

Lanthanum complexes with an anionic macrocyclic ligand
4 FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, C. Platas, D. Esteban, R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Corfú (Grecia)

Lanthanum complexes with a Schiff base macrocycle and 1,10-phenathroline or 2,2'-bibyridine
4 FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores/as C. Platas, Fernando Francisco Avecilla Porto, R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, D. Estevan, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Corfú (Grecia)

Nuevos complejos de los lantálidos con un ligando base de schiff macrocíclico
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, Andrés Manuel de Blas Varela, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia
Lugar Cádiz (España)

X-Ray crystal structures of Ce(III), Nd(III) and Eu(III) complexes with a Schiff-base macrobicycle
22 International Symposium on MacrocyclicChemistry
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, C. Platas, R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, David E. Fenton
Lugar Seúl ()

Lanthanum complexes with schiff-base macrocycle and 1,10-phenanthroline or 2,2'-bipyridine
22 International Symposium on MacrocyclicChemistry
Internacional

Autores/as C. Platas, Fernando Francisco Avecilla Porto, R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, D. Esteban, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Seúl ()

Metal template synthesis of lanthanide(III) and yttrium cryptates containing pyridine head units
22 International Symposium on MacrocyclicChemistry
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, E. Carrera, D. Esteban, A. Macías, C. Platas, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Seúl ()

Lanthanide(III) complexes with a schiff-base macrocyclic ligand derived from 2,6-diacetylpyridine and 1,5-bis(2-aminophenoxy)propane
22 International Symposium on MacrocyclicChemistry
Internacional

Autores/as R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, E. Bértolo, David E. Fenton, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia
Lugar Seúl ()

Pretratamento por hidrólise anaerobia de aguas residuais urbanas
XI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores/as Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, Rafael Blázquez Caeiro, M. Soto
Lugar Ferrol (España)

Programa de minimización e control de residuos e emisións tóxicas e perigosas na Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña
XI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores/as M. Soto, Fátima Lorenzo, Alberto de Vega Martín, José Luis Armesto Barbeito
Lugar Ferrol (España)

Aplicación de un filtro anaerobio á depuración de augas residuais urbanas preidrolisadas
XI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores/as E. Dominguez, Pablo Ligero, M. Soto
Lugar Ferrol (España)

Modelización del fraccionamiento químico de la lignocelulosa del miscanthus sinensis
XI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores/as M. C. López, M. Bao, Alberto de Vega Martín
Lugar Ferrol (España)

Influencia de la velocidad ascensional en la operación de un reactor UASB alimentado con aguas residuales urbanas
XI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores/as Ruiz, I, Suárez, M., Soto, M., Veiga, M.C., Vega, A., Blázquez, R.
Lugar Ferrol (España)

Síntesis template de criptatos de lantánidos con ligandos desprotonados
10 Encontro Luso Galego de Química
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, R. Bastida, A. De Blas, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Oporto (Portugal)

Complejos de Calcio (11) con ligandos macrocíclic N303 Diimínicos y Oxa-Aza
10 Encontro Luso Galego de Química
Internacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, A. De Blas, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia
Lugar Oporto (Portugal)

Complejos de los lantánidos con un ligando macrocíclico N303 conteniendo furano
10 Encontro Luso Galego de Química
Internacional

Autores/as Fernando Francisco Avecilla Porto, R. Bastida, A. De Blas, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Oporto (Portugal)

Lanthanide complexes of an 18-membered N402 macrocyclic ligand derived from 2,6Bis 2-aminophenoxymethyl pyridine
31st International Conference on Coordination Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bastida, A. De Blas, D. E. Fenton, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Vancouver (Canadá)

Mass Spectrometry Evidence for some homo-binuclear complexes of Lanthanide (III) ions with Macrobicyclic Ligands
31st International Conference on Coordination Chemistry
Internacional

Autores/as A. De Blas, Fernando Francisco Avecilla Porto, R. Bastida, A. Macías, Mª Teresa Rodríguez Blas, A. Rodriguez, D. E. Fenton, S. García Granda, R. Corzo Suárez
Lugar Vancouver (Canadá)

Synthesis and characterization of Rare Earth Complexes with a New N304 Schiff Base Macrocyclic Ligand
XXI International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bastia, E. Bértolo, A. De Blas, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia
Lugar Montecatini Terme (Italia)

Novel Polyoxaazamacrocycle containing furane
XXI International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bastida, A. De Blas, D. E. Fenton, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Montecatini Terme (Italia)

Transition Metal Complexes of a 26-Membered N30s Macrocyclic Ligand
XXI International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, A. De Blas, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia
Lugar Montecatini Terme (Italia)

Preparation and characterization of lanthanide complexes with a N302-containing macrocyclic ligand
XXI International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bastida, A. De Blas, E. Bértolo, A. Macías, Mª Teresa Rodríguez Blas, A. Rodriguez, L. Valencia
Lugar Montecatini Terme (Italia)

Tratamiento anaerobio de aguas residuales diluidas utilizando espumas de poliuretano como material de soporte
III Congreso Ibérico de Biotecnología, BIOTEC 96
Nacional

Autores/as García, L., Veiga, M.C., Soto, M., Vega, A., Blázquez, R.
Lugar Valladolid (España)

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas
III Congreso Ibérico de Biotecnología, BIOTEC 96
Nacional

Autores/as Ruiz, I, Soto, M., Veiga, M.C., Vega, A., Blázquez, R.
Lugar Valladolid (España)

Granulación de lodos anaerobios en el tratamiento de efluentes diluidos a temperatura ambiente
III Congreso Ibérico de Biotecnología, BIOTEC 96
Nacional

Autores/as Ligero, P., Soto, M., Veiga, M.C., Vega, A., Blázquez, R.
Lugar Valladolid (España)

Puesta a punto de un método de toxicidad aerobia
III Congreso Ibérico de Biotecnología, BIOTEC 96
Nacional

Autores/as Curros, J., Soto, M., Veiga, M.C., Vega, A., Blázquez, R.
Lugar Valladolid (España)

Template synthesis of heavy metals and dioxouranium complexes with a novel octaden tate N305 macrocyclic ligand
XV Encontro Anual da Sociedade Portuguesa de Química
Nacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, A. De Blas, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia
Lugar Oporto (Portugal)

Synthesis and characterization of lanthanide (111) complexes with a N304 schiff base macrocyclic ligand
XV Encontro Anual da Sociedade Portuguesa de Química
Nacional

Autores/as R. Bastide, E. Bértolo, A. De Blas, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, L. Valencia
Lugar Oporto (Portugal)

Equilibrio ácido-base en medios electrolíticos complejos: Efecto de la fuerza iónica sobre la protonación de moléculas orgánicas en agua de mar sintética
VIII Seminario Ibérico de Química Marina
Internacional

Autores/as María Teresa Vilariño Barreiro, I. Brandariz-Lendoiro, S. Fiol, Manuel Esteban Sastre De Vicente
Lugar Vigo (España)

Cálculo del efecto de la fuerza iónica sobre constantes de equilibrio ácido-base ampleando la aproximación MSA
XXIII Congreso Internacional de Químicos Teóricos de Expresión Latina
Internacional

Autores/as Manuel Esteban Sastre De Vicente, María Teresa Vilariño Barreiro
Lugar Cáceres (España)

Behaviour of physiological quinones in phospholipid monolayers on mercury
European Conference on Organised Films (ECOF6)
Internacional

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez
Lugar Sheffield (Reino Unido)

Studio elettrochimico del Glutations attravaerso un monostrato di dioleoilfostatidilcolina su mercurio
IV Congreso Nazionale di Cnimica del sistemi e del processi biologici
Nacional

Autores/as Roberto Herrero Rodríguez, Manuel Esteban Sastre De Vicente, M.R. Moncelli
Lugar Siene (Italia)

Lanthanide(III) Complexes of an 18-Membered N3O3 Reduced Macrocyclic Ligand
3rd Greek, Italian, Portuguese, Spanish Meeting in Inorgánic Chemistry (3rd GIPS)
Internacional

Autores/as R. Bastida, A. de Blas, A. Macías, A. Rodriguez, T. Rodríguez-Blas, L. Valencia
Organizador Societá Chimica Italiana / Sociedade Portuguesa de Química / Real Sociedad Española de Química / Association of Greek Chemists
Lugar Senigalia (Italia)

Anaerobic treatment of domestic and industrial (low concentration) wastewaters
3rd Conf. on Appropiate Waste Management Technologies for Developing countries
Internacional

Autores/as M. Soto, I. Ruiz, M.J. Ferreiro, Maria C. Veiga, A. de Vega, R. Blázquez
Lugar Nagpur (India)

Lanthanide(III) Complexes of a new heptadentateN3O4 Macrocyclic Ligand
2ª Conferência de Química Inorgánica (Sociedade Portuguesa de Química)
Nacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, A. de Blas, A. Macías, A. Rodriguez, T. Rodríguez-Blas
Organizador Sociedade Portuguesa de Química
Lugar Monte Real (Portugal)

Synthesis and Characterization of Lanthanide(III) Complexes with Schiff-base Macrocyclic Ligand derived from 2,6-bis(2-formylfenoximethyl)pyridine
2ª Conferência de Química Inorgánica (Sociedade Portuguesa de Química)
Nacional

Autores/as R. Bastida, A. de Blas, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, T. Rodríguez-Blas
Organizador Sociedade Portuguesa de Química
Lugar Monte Real (Portugal)

Lanthanide(IIII) Complexes of an Oxaazamacrocyclic Ligand
2ª Conferência de Química Inorgánica (Sociedade Portuguesa de Química)
Nacional

Autores/as R. Bastida, A. de Blas, A. Macías, A. Rodriguez, T. Rodríguez-Blas, L. Valencia
Organizador Sociedade Portuguesa de Química
Lugar Monte Real (Portugal)

Síntesis y Caracterización de Complejos de los Lantánidos con un nuevo Ligando Base de Schiff Macrocíclico derivado de la 2,6-Bis(2-formilfenoximetil)piridina
7ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica. Grupo Especializado de Química Inorgánica (RSEQ)
Nacional

Autores/as R. Bastida, E. Bértolo, A. de Blas, A. Macías, A. Rodriguez, T. Rodríguez-Blas
Organizador Real Sociedad Española de Química (RSEQ)
Lugar Murcia (España)

Complejos de los Lantánidos con un Ligando Macrocíclico Reducido Dador-N3O3
7ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica. Grupo Especializado de Química Inorgánica (RSEQ)
Nacional

Autores/as R. Bastida, A. de Blas, A. Macías, A. Rodriguez, T. Rodríguez-Blas, L. Valencia
Organizador Real Sociedad Española de Química (RSEQ)
Lugar Murcia (España)

Estudio de los efluentes procedentes de los polígonos industriales
IV Congreso de Ingeniería Ambiental (PROMA 95)
Internacional

Autores/as Maria C. Veiga, M.J. Ferreiro, I. Ruiz, M. Soto, A. de Vega, R. Blázquez
Lugar Bilbao (España)

Tratamiento aerobio de aguas residuales urbanas
II Congreso Ibérico de Biotecnología, VII Congreso Nacional de Biotecnología
Internacional

Autores/as I. Ruiz, M. Soto, M.C. Veiga, A. de Vega, R. Blázquez
Lugar Faro (Portugal)

Caracterización físico-química, biodegradabilidad y toxicidad anaerobia de efluentes residuales de polígonos industriales
II Congreso Ibérico de Biotecnología, VII Congreso Nacional de Biotecnología
Internacional

Autores/as M.J. Ferreiro, I. Ruiz, M. Soto, M.C.Veiga, A. de Vega, R. Blázquez
Lugar Faro (Portugal)

Síntesis y caracterización de complejos de macrocícliclos de los iones lantánidos derivados de 2,6-bis(2-formilfenoximetil)piridina
25 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as R. Bastida, A. de Blas, C. Lodeiro, A. Macías, A. Rodriguez, T. Rodríguez-Blas
Organizador Real Sociedad Española de Química (RSEQ)
Lugar Vitoria-Gasteiz (España)

Complexes of Lanthanide Perchlorates with Schiff-base ligands containing oxygen and Nitrogen Donor Atoms
30th International Conference on Coordination Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bastida, A. de Blas, D. E. Fenton, A. Macías, R. Rial, A. Rodriguez, T. Rodríguez-Blas
Organizador International Conferences on Coordination Chemistry
Lugar Kyoto (Japón)

The Lanthanide(III) ions as Metal-template in the syntheses of Macrocyclic Ligands Containing Furane
30th International Conference on Coordination Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bastida, A. de Blas, M. Carnota, D. E. Fenton, A. Macías, A. Rodriguez, T. Rodríguez-Blas
Organizador International Conferences on Coordination Chemistry
Lugar Kyoto (Japón)

Lanthanide Complexes of a 15-Membered N3O2 Macrocycle Ligand
Latin-American Inorganic Chemistry Meeting
Internacional

Autores/as R. Bastida, A. de Blas, A. Macías, R. Rial, A. Rodriguez, T. Rodríguez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Lanthanide Complexes of Schiff-base Macrocyclic Ligands Containing Pyridine
XVIII International Symposium on Macrocyclic
Internacional

Autores/as R. Bastida, A. de Blas, P. Castro, A. Macías, A. Rodríguez, T. Rodríguez, D. E. Fenton
Organizador International Symposia on Macrocyclic Chemistry
Lugar Enschede (Países Bajos)

The lanthanide(III) ions as metal templates in the syntheses of macrocyclic complexes
29th International Conference on Coordination Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bandín, R. Bastida, A. de Blas, A. Macías, A. Rodriguez, T. Rodríguez, D. E. Fenton
Lugar Lausanne (Suiza)

Mononuclear and Binuclear Complexes with Polydentate Diimine Schiff-base Ligands
29th International Conference on Coordination Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bastida, T. Rodríguez, A. de Blas, D. E. Fenton
Lugar Lausanne (Suiza)

Complejos de los lantánidos con macrocíclos diiminicos N3O3
24 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as R. Bastida, A. de Blas, P. Castro, A. Macías, A. Rodriguez, T. Rodríguez, D. E. Fenton
Organizador Real Sociedad Española de Química (RSEQ)
Lugar Torremolinos (España)

Síntesis Template de Sistemas Hetero-dimetálicos cuya Actividad Rédox puede ser Modulada a través del Medio
24 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as A. de Blas, G. de Santis, L. Fabbrizzi, M. Licchelli, C. Mangano, P. Pallavicini, M. T. Rodríguez
Organizador Real Sociedad Española de Química (RSEQ)
Lugar Torremolinos (España)

Complejos Heterobinucleares (Cu-M) conteniendo un Puente Benzimidazolato Endógeno
24 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as Rufina Bastida, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez
Organizador Real Sociedad Española de Química (RSEQ)
Lugar Torremolinos (España)

Complexes of Ti(IV) with Schiff Bases containing pyridine and N-methylpyrrole
13º Encontro Anual da Sociedade Portuguesa de Química
Nacional

Autores/as C. Parrado, R. Bastida, A. de Blas, M. T. Rodríguez, A. Macías, A. Rodriguez
Organizador Sociedade Portuguesa de Química
Lugar Lisboa (Portugal)

Macrocyclic Complexes of Lanthanides
Sixteenth International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bandín, R. Bastida, A. de Blas, A. Rodriguez, M. T. Rodríguez
Organizador International Symposia on Macrocyclic Chemistry
Lugar Sheffield (Reino Unido)

Síntesis Electroquímica de Complejos Metálicos con Ligandos Reducidos de Bases de Schiff N2SO
12º Encontro da Sociedade Portuguesa de Química
Nacional

Autores/as Rufina Bastida, Carlos Rial, Teresa Rodriguez, Antonio Sousa
Organizador Sociedade Portuguesa de Química
Lugar Coimbra (Portugal)

Síntesis Electroquímica de Complejos Neutros de Metales de Transición Divalentes con Ligandos N2S2 conteniendo Tioéter y Benzimidazol
23ª Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as Rufina Bastida, Sira Gonzalez, Teresa Rodriguez, Antonio Sousa
Organizador Real Sociedad Española de Química (RSEQ)
Lugar Salamanca (España)

Complejos Metálicos Neutros con Bases de Schiff derivadas de Aminotioéterbencimidazoles y Acetilacetonas y Acetofenonas
23ª Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as Rufina Bastida, Teresa Rodriguez, Antonio Sousa
Organizador Real Sociedad Española de Química (RSEQ)
Lugar Salamanca (España)

Metal Complexes derived from Aminothioetherbenzimidazoles
XXVI International Conference on Coordination Chemistry
Internacional

Autores/as R. Bastida, M. T. Blas, M. T. Lage, C. Parrado, A. Sousa, D. E. Fenton
Lugar Porto (Portugal)