Intervención psicosocial e rehabilitación funcional

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Ramón González Cabanach
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 11/05/2005
Adscrición a deptos. Psicoloxía
Adscrición a centros Facultade de Fisioterapia
Código interno G000180

Contacto

Enderezo Ramón González Cabanach Facultade de Fisioterapia Campus de Oza
Teléfono  981167000 ext. 1874
Fax  981167115
Correo

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Benestar

Estrés en contextos académicos

Xerontoloxía e saúde

Familia, escola e intervención familiar

Rehabilitación acuática

Neurociencia aplicada á rehabilitación

Fisioterapia respiratoria nas enfermidades do sistema respiratorio e outros procesos clínicos...

Epidemioloxía, prevención e tratamento activo da dor musculo-esquelético (DME). Impacto do DME...

Fisioterapia baseada na evidencia nas disfuncións do chan pélvico.

Manexo da evidencia científica en fisioterapia.

Palabras chave Benestar, calidade de vida, axuste psicolóxico; Estrés, estrés académico, recursos de afrontamento, estratexias de afrontamento; Procesos de desenvolvemento no envellecemento, deterioración cognitiva e saúde; Familia, fillos, escola, pais, intervención familiar; Rehabilitación acuática e saúde; Neurociencia, neurorehabilitación, fisioterapia neurolóxica; Airway clearance techniques; chest physiotherapy; respiratory muscle training; breathing exercises..; Musculoskeletal Diseases, Chronic Pain, Epidemiology, Quality of life, Exercise Therapy, Psychomotor; Fisioterapia, chan pélvico, perineo, evidencia; Physical Therapy Modalities; Bibliometrics; meta-analisis; Evidence-Based Practice; medline; pubmed.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Cuestionario de Estrés Académico (CEA), escala de estresores, resposta de estrés e estratexias de afrontamento. Programas de intervención no benestar psicolóxico de estudantes universitarios. Programas de mellora dos recursos motivacionais de afrontamento do estrés. Programa de mellora dos recursos cognitivos en persoas maiores. Programas de envellecemento satisfactorio. Programas de intervención na familia

Recursos de equipamento O grupo dispón do Laboratorio de Psicoloxía da Instrución na Facultade de Ciencias da Educación, no que existe un equipamento informático e recursos instrumentais habituais na investigación psicolóxica. O grupo dispón tamén dun laboratorio na Facultade de Fisioterapia, equipado con diferentes aparatos de medición e rexistro de parámetros fisiolóxicos fundamentais nas actividades motoras.
Resultados transferíbeis Cuestionario de Estrés Académico¿(CEA) Programas de mellora dos recursos motivacionais Convenio de asesoría técnica coa clínica de Fisioterapia Alfa-A Coruña na creación e asesoramento da Unidade de Fisioterapia Respiratoria. Programa de prevención da dor lumbopélvico en mariscadoras de confrarías galegas. Contrato de asesoría técnica co policlínico a Roseiral-Stgo. de Compostela

Membros do grupo

Dra./Dr. Ramón González Cabanach
Psicoloxía evolutiva e da educación
Coordinador/a
Dra./Dr. Silvia López Larrosa
Psicoloxía evolutiva e da educación
PDI
Dra./Dr. Sonia Souto Camba
Fisioterapia
PDI
Dra./Dr. Jamile Vivas Costa
Fisioterapia
PDI
Socorro Riveiro Temprano
Fisioterapia
PDI
Sandra Martínez Bustelo
Fisioterapia
PDI
Dra./Dr. Victoria Franco Taboada
Psicoloxía evolutiva e da educación
PDI
Dra./Dr. Carmen Pardo Carballido
Fisioterapia
PDI
Dra./Dr. Ana Lista Paz
Fisioterapia
PDI
Dra./Dr. Sabela Rivas Neira
Fisioterapia
PDI
María Amparo Vázquez Grobas
Psicoloxía evolutiva e da educación
PDI
Isabel Raposo Vidal
Fisioterapia
PDI
Lidia Carballo Costa
Fisioterapia
PDI
Beatriz Echeverría Aldana
Doctorando/a
Dra./Dr. Alejandro Alberto Quintela Del Río
Estatística e investigación operativa
PDI

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Tecnologías para la predicción temprana de signos relacionados con trastornos psicológicos

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Álvaro Barreiro García / Javier Parapar López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2019 ata 31/12/2021

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema universitario de Galicia. Modalidad. Redes

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Ramón González Cabanach
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

Hábitos de vida saludable prevención de problemas músculo-esqueléticos na poboación galega

Entidade financiadora Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Investigadores principáis Ramón Fernández Cervantes
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 16/05/2013 ata 31/05/2013

Elaboración e edición dun soporte informático e impartición de cursos sobre hábitos de vida saudable e prevención de problemas musculo-esqueléticos na poboación para a promoción do envellecemento activol

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Política Social da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ramón Fernández Cervantes, Rodríguez-Romero Beatriz, Francisco José Senín Camargo, Sergio Patiño Núñez
Tipo Contrato
Datas Dende 14/01/2013 ata 14/07/2013

Eficacia de la fisioterapia en el Síndrome de Apnea - Hipoapnea del Sueño, financiada por la Universidad de A Corua

Entidade financiadora UDC
Investigadores principáis María Luz González Doniz
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 01/01/2015

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivasdel sistema universitario de Galicia

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Ramón González Cabanach
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2011

I CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA Y SALUD

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Ramón González Cabanach
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 27/09/2010 ata 31/03/2011

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Ramón González Cabanach
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2010

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Psicoloxía da educación".

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Ramón González Cabanach
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

A INTERVENCIÓN TEMPERÁ NA APRENDIZAXE DA LECTURA E A ESCRITURA COMO FERRAMENTA PARA A PREVENCIÓN DAS DIFICULTADES ESCOLARES

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Rosa Mary González Seijas
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 11/10/2008 ata 10/10/2011

Variables de proceso y resultado en los grupos de discusión multifamiliar en enfermedad física crónica. (INCENTIVO)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Silvia López Larrosa
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/07/2005 ata 12/12/2006

Variables de proceso y resultado en los grupos de discusión multifamiliar en enfermedad física crónica

Entidade financiadora DGICYT
Investigadores principáis Silvia López Larrosa
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 13/12/2004 ata 12/12/2007

Diseño y aplicación de un programa de gestión de recursos motivadores y emocionales y evaluación de su incidencia sobre estrategias de autorregulación del estudio en Universitarios

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Ramón González Cabanach
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/11/2003 ata 19/11/2006

PROYECTO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA EN LA EMPRESA ALCOA-EUROPE (BURELA)

Entidade financiadora ALCOA - EUROPE
Investigadores principáis Rodríguez-Romero Beatriz
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2002 ata 01/03/2004

Métodos de Estimación No Paramétrica enfocados al estudio de los movimientos sísmicos

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2004

Motivación, estilos de pensamiento y rendimiento académico en la educación secundaria obligatoria( E.S.O.): implicaciones para la orientación educativa y profesional de los estudiantes.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/08/2000 ata 25/08/2003

Inferencia estadística no paramétrica en curvas: Aspectos computacionales y metodológicos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/12/1999 ata 30/12/1999

Variables familiares predictoras de resultado en programas de inserción y prevención de internamiento de menores.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/08/1999 ata 25/08/2002

Estimación de curvas notables asociadas a series temporales. Aplicaciones a datos sismológicos de Galicia

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/08/1998 ata 15/08/2001

Metas académicas de los estudiantes universitarios: características diferenciales a nivel cognitivo-emocional y contextual y su relación con el rendimiento académico

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/08/1998 ata 15/08/2000

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UDC Y LA ASOCIACIÓN FERROLANA PARA EL ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS, PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DOCENTES, ASISTENCIALES E INVESTIGADORAS EN EL ORDEN SANITARIO

Entidade financiadora ASOCIACIÓN FERROLANA PARA ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS (ASFEDRO)
Tipo Contrato
Datas Dende 20/10/1998 ata 20/10/1999

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UDC Y LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA TERCERA EDAD PARA DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE POSTGRADO ("MÁSTER EN RESIDENCIAS Y ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD", "CURSO DE POSTGRADO EN PSICOLOGÍA DE LA VEJEZ" Y "CUR

Entidade financiadora FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA TERCERA EDAD
Tipo Contrato
Datas Dende 09/10/1998 ata 09/10/2000

La intervención psicopedagógica sociocomunitaria : La educación ciudadana y su participación en la calidad de vida.

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE MONDOÑEDO
Investigadores principáis Manoel Baña Castro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/1999

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UDC Y EL CLUB ESPAÑOL DE ESTERILIZACIÓN

Entidade financiadora CLUB ESPAÑOL DE ESTERILIZACIÓN (CEDEST)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/1997 ata 01/12/2000

Confilcto intrafamiliar y dificultades de temperamento en preescolares.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1998

Reacciones de los hijos pequeños ante las disputas matrimoniales: Estudio longitudinal

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1996

Estimación no paramétrica de curvas : modelos teóricos y aplicaciones

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/1995 ata 01/07/1998

CONVENIO ENTRE A UNIV. DE VIGO E A UDC PARA Á POSTA EN MARCHA DA TITULACIÓN DA TITULACIÓN DE DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA

Entidade financiadora Universidade de Vigo
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/1995 ata 01/10/1996

Incidencia en la consecución de un confort acústico basado en el estudio sistemático, evaluación y catalogación de los distintos materiales usados en la construcción gallega.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Teresa Lorenzana Lorenzana
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 07/04/1994 ata 07/04/1995

Las destrezas de estudio en estudiantes universitarios de primer curso de carrera. Diseño de un programa basado en la potenciación de las habilidades metacognitivas para la mejora de estas destrezas.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/01/1993 ata 13/01/1995

Transabdominal ultrasound to assess the displacement of the bladder base during abdominal and pelvic floor contractions in continent parous versus nulliparous women

Autores/as Sandra Martínez Bustelo, Asunción Ferri Morales, M.A. Jácome
Revista International urogynecology journal
DOI https://doi.org/10.1007/s00192-021-04756-4

Teachers and trainee teachers' beliefs about family-school relationships

Autores/as Silvia López Larrosa, Andrew Richards, Sabrina Ayleen Morao Rodríguez, Laura Gómez Soriano
Revista AULA ABIERTA Vol. 48 Núm. 1 (páxs. 59 ata 66)
DOI https://doi.org/10.17811/rifie.48.1.2019.59-66

Immigrant students in Spain compared to Spanish students: perceived relationships and academic results.

Autores/as Silvia López Larrosa, Cristina Barrós Pérez, María Amigó, Marie Dubra
Revista Revista Iberoamericana de Psicología y Salud Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 64 ata 74)
DOI https://doi.org/10.23923/j.rips.2019.02.026

Exploring the relationship between interparental conflict and emotional security: What happens with adolescents in residential care compared to those living with their families?

Autores/as Silvia López Larrosa, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Vanesa Sánchez Souto
Revista CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW Vol. 101 (páxs. 123 ata 130)
DOI https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.03.054

¿Afectan las creencias y el contexto vital a la implicación parental en educación infantil?

Autores/as Lorena Negreira Negreira, Silvia López Larrosa
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 137 ata 145)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2019.6.2.5742

Sintomatología depresiva y percepción de estresores académicos en estudiantes de Fisioterapia

Autores/as Antonio Souto Gestal, Ramón González Cabanach, Victoria Franco Taboada
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 12 Núm. 2 (páxs. 165 ata 174)
DOI https://doi.org/10.30552/ejep.v12i2.281

Funcionamiento familiar y estrategias de afrontamiento de madres y padres de preescolares con discapacidad intelectual

Autores/as Carmita Villavicencio, Silvia López Larrosa
Revista Revista Ciencia UNEMI Vol. 12 Núm. 31 (páxs. 140 ata 153)

Emotional Security and Interparental Conflict: Responses of Adolescents from Different Living Arrangements

Autores/as Silvia López Larrosa, Vanesa Sánchez Souto, Ahn P. Ha, Edward Mark Cummings
Revista Journal of Child and Family studies Vol. 28 (páxs. 1169 ata 11819)
DOI https://doi.org/10.1007/s10826-019-01364-1

La percepción de estresores académicos según las orientaciones motivacionales a metas en estudiantes universitarios

Autores/as Victoria Franco Taboada, Ramón González Cabanach, Antonio Souto Gestal
Revista European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 189 ata 200)
DOI https://doi.org/10.30552/ejihpe.v9i3.334

Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation via peroneal nerve or soleus muscle on venous flow: A randomized cross-over study in healthy subjects

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez, Francisco José Senín Camargo, Isabel Raposo Vidal, Marcelo Chouza Ínsua, Beatriz Rodríguez Romero, M.A. Jácome
Revista MEDICINE Vol. 97 Núm. 36
DOI https://doi.org/10.1097/md.0000000000012084

Epistemic beliefs as a determinant in evidence-based practice in physiotherapy: a Multi-Country (Europe) Cross-Sectional Online Survey Study

Autores/as Paul Christiaan Beenen, Dario Filiputti, Erna Rosenlund Meyer, Lidia Carballo-Costa, Patricia Maria Duarte de Almeida, Antonio Alves Lopes, Joost Egbertus Jacobus Lidwina van Wijchen, Alexandre Castro Caldas
Revista European Journal of Physiotherapy Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 85 ata 91)
DOI https://doi.org/10.1080/21679169.2017.1374454

Regulación emocional y estrés en estudiantes universitarios de fisioterapia

Autores/as Ramón González Cabanach, Ramón Fernández Cervantes, Juan Antonio Suárez Quintanilla, Antonio Souto Gestal
Revista REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA Vol. 35 Núm. 2 (páxs. 167 ata 178)

Perfiles de afrontamiento y estrés académico en estudiantes universitarios

Autores/as Ramón González Cabanach, Antonio Souto Gestal, Luz González Doniz, Victoria Franco Taboada
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 36 Núm. 2 (páxs. 421 ata 433)
DOI https://doi.org/10.6018/rie.36.2.290901

Afrontamiento y regulación emocional en estudiantes de fisioterapia.

Autores/as Ramón González Cabanach, Antonio Souto Gestal, Luz González Doniz, Tania Corrás Vázquez
Revista UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.11144/javeriana.upsy17-2.aree

Sintomatología depresiva y estrategias de afrontamiento activo en estudiantes de Fisioterapia

Autores/as Antonio Souto Gestal, Ramón González Cabanach, Victoria Franco Taboada
Revista European Journal of Health Research Vol. 4 Núm. 3 (páxs. 149 ata 157)

En fisioterapia... ¿Todo lo que penetra es invasivo?

Autores/as Ramón Fernández Cervantes, Antonio Souto Gestal, Sonia Souto Camba
Revista FISIOTERAPIA (páxs. 1 ata 3)

Estrés y Satisfacción Familiar en estudiantes universitarios: ¿afecta el divorcio parental?

Autores/as Laura Viqueira, Silvia López Larrosa
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 58 ata 63)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2016.4.1.2026

En fisioterapia...¿Todo lo que penetra es invasivo?

Autores/as Ramón Fernández Cervantes, Antonio Souto Gestal, Sonia Souto Camba
Revista FISIOTERAPIA Vol. 39 (páxs. 1 ata 3)

Post-graduate education requirements for access to jobs in physical therapy

Autores/as RAQUEL LEIRÓS RODRÍGUEZ, Antonio Souto Gestal, José Luis García Soidán
Revista EDUCACIÓN MÉDICA (páxs. 1 ata 6)
DOI https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.04.009

Effectiveness of Aquatic Therapy versus Land-based Therapy for Balance and Pain in Women with Fibromyalgia: A study protocol for a randomised controlled trial

Autores/as Rivas Neira S, Pasqual Marques A, Pegito Pérez I., Fernández Cervantes R, Vivas, J
Revista BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS Vol. 18 Núm. 22 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.1186/s12891-016-1364-5

Impacto de la ruptura de los progenitores en el estado de salud física de los hijos

Autores/as JM Martinón Sánchez, Francisca Fariña Rivera, Tania Corrás Vázquez, Seijo, D., Antonio Souto Gestal, Novo, M.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 9 ata 14)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejeps.2016.10.002

Perfiles de regulación emocional y estrés académico en estudiantes de fisioterapia

Autores/as Ramón González Cabanach, Antonio Souto Gestal, Ramón Fernández Cervantes
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 10 (páxs. 57 ata 67)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejeps.2017.07.002

¿Media la orientación de las metas académicas el estrés en estudiantes universitarios?

Autores/as Ramón González Cabanach, Victoria Franco Taboada, Antonio Souto Gestal, Luz González Doniz
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 109 ata 121)

What and how much do children lose in academic settings owing to parental separation?

Autores/as Corras, T., Seijo, D., Fariña, F., Novo, M., Arce, R., Ramón González Cabanach
Revista FRONTIERS IN PSYCHOLOGY

Efectos del entrenamiento en conciencia fonológica y velocidad de denominación sobre la lectura. Un estudio longitudinal

Autores/as Rosa María González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Silvia López Larrosa, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista Estudios sobre educación Vol. 32 (páxs. 155 ata 177)
DOI https://doi.org/10.15581/004.32.155-177

Epistemological beliefs of European physiotherapists: a multi-countrycross- cultural adaptation for the DEBQ and the CAEB questionnaires.

Autores/as Paul Christiaan Beenen, Dario Filiputti, Erna Rosenlund Meyer, Lidia Carballo-Costa, Martin Johannes Ophey, Patricia Maria Duarte de Almeida, Joost Lidwina van Wijchen, Niina Katariina Katajapuu, Anna Brear, Alexandre Castro Caldas
Revista European Journal of Physiotherapy Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 32 ata 39)
DOI https://doi.org/10.1080/21679169.2016.1233995

Functional analysis through ultrasound of the suprahyoid muscles during pharyngeal exercises performance

Autores/as Luz González Doniz, Sonia Souto Camba, Francisco José Senín Camargo
Revista Physiotherapy
DOI https://doi.org/10.1016/j.physio.2016.10.063

Excel Templates: A Helpful Tool for Teaching Statistics

Autores/as Alejandro Quintela del Río, M. Francisco-Fernández
Revista AMERICAN STATISTICIAN Vol. 71 Núm. 4 (páxs. 317 ata 325)
DOI https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1186115

Respiratory muscle strength in chronic stroke survivors and its relationship with the Six- Minute Walk Test.

Autores/as Ana Lista Paz, Luz González Doniz, Serafin Ortigueira García, Jesús Luis Saleta Canosa, Moreno Couto C
Revista ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION Vol. 97 (páxs. 266 ata 272)
DOI https://doi.org/10.1016/j.apmr.2015.10.089.

Los efectos diferenciales de los niveles de atención y claridad emocional sobre la percepción de los estresores académicos y las respuestas de estrés de estudiantes de fisioterapia

Autores/as Ramón González Cabanach, Antonio Souto Gestal, Luz González Doniz, Sonia Souto Camba
Revista FISIOTERAPIA Vol. 38 Núm. 6 (páxs. 271 ata 279)

Preoperative exercise training prevents functional decline after lung resection surgery: a randomized, single-blind controlled trial.

Autores/as raquel sebio garcía, María Isabel Yáñez Brage, Esther Giménez Moolhuyzen, salorio rioboo m, Ana Lista Paz, J. M. Borro Mate
Revista CLINICAL REHABILITATION Vol. 31 Núm. 8 (páxs. 1057 ata 1067)
DOI https://doi.org/10.1177/0269215516684179

Comparing simultaneous and pointwise confidence intervals for hydrological processes

Autores/as M. Francisco-Fernández, Alejandro Quintela del Río
Revista PLOS ONE Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 1 ata 28)
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147505

Adapting the Unique Minds Program: Exploring the Feasibility of a Multiple Family Intervention for children with learnign disabilities in the Context of Spain

Autores/as Silvia López Larrosa, Rosa María González Seijas, John S.W. Carpenter
Revista FAMILY PROCESS
DOI https://doi.org/10.1111/famp.12215

La necesidad de especialización en Fisioterapia en España

Autores/as Antonia Gómez Conesa, Ramón Fernández Cervantes, Sonia Souto Camba
Revista FISIOTERAPIA Vol. 38 (páxs. 115 ata 115117)

Análisis de la movilidad de los fisioterapeutas españoles en el contexto de la Unión Europea

Autores/as Sonia Souto Camba, S. Marqués-Varela, González Doniz, L, Fernández Cervantes R, Asenet López García
Revista FISIOTERAPIA Vol. 36 (páxs. 127 ata 135)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ft.2015.05.004

Prevalence and associated factors for musculoskeletal pain and disability among spanish music conservatory students

Autores/as Rodríguez-Romero B, Coral Pérez-Valiño, Beatriz Ageitos Alonso, Sonia Pértega
Revista MEDICAL PROBLEMS OF PERFORMING ARTISTS Vol. 31 Núm. 4 (páxs. 193 ata 200)

Fractal measures of video-recorded trajectories can classify motor subtypes in Parkinson¿s Disease

Autores/as Figueiredo TC, Vivas J, Peña N, MirandaJGV
Revista PHYSICA A: Statistical Mechanics and its Applications Vol. 462 (páxs. 12 ata 20)
DOI https://doi.org/10.1016/j.physa.2016.05.050

Effects of a muscular training program on chronic obstructive pulmonary disease patients with moderate or severe exacerbation antecedents

Autores/as López García A, Souto Camba S, M. Blanco Aparicio, González Doniz L, Saleta JL, Verea H
Revista EUROPEAN JOURNAL PHYSICAL REHABILITATION MEDICINE Vol. 52 Núm. 2 (páxs. 169 ata 175)

Validación de la escala Seguridad en elSistema Familiar (SIFS) en dos muestrasespañolas de adolescentes y jóvenes residentescon su familia e institucionalizados

Autores/as Silvia López Larrosa, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Vanesa Sánchez Souto
Revista UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 361 ata 370)
DOI https://doi.org/10.11144/javeriana.upsy15-2.vessf

A Proposal for Biomechanical Evaluation of Balance in HTLV- 1 Individuals

Autores/as Nunes Sá K, Patrício N, da Conceicão CS, Vivas J, Luz C
Revista Jacobs Journal of Physical Rehabilitation Medicine Vol. 2

University Students and Sustainability Skills in Occupational Health and Safety Master Degree

Autores/as Miguez, C, ME ARCE, Antonio Souto Gestal
Revista International Education Studies Vol. 9 Núm. 4 (páxs. 204 ata 214)
DOI https://doi.org/10.5539/ies.v9n4p204

River flow modelling using nonparametric functional data analysis

Autores/as Alejandro Quintela del Río, M. Francisco-Fernández
Revista JOURNAL OF FLOOD RISK MANAGEMENT Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 902 ata 915)
DOI https://doi.org/10.1111/jfr3.12282

La autoestima como variable protectora del burnout en estudiantes de fisioterapia

Autores/as Ramón González Cabanach, Antonio José Souto Gestal, Freire, C., Ramón Fernández Cervantes, Luz González Doniz
Revista Estudios sobre educación Vol. 30 (páxs. 95 ata 113)
DOI https://doi.org/10.15581/004.30.95-113

Escala de estresores académicos para la evaluación de los estresores académicos en estudiantes universitarios

Autores/as Ramón González Cabanach, Antonio Souto Gestal, Victoria Franco Taboada
Revista Revista Iberoamericana de Psicología y Salud Vol. 7 (páxs. 41 ata 50)
DOI https://doi.org/10.1016/j.rips.2016.05.001

Exacerbation impact of a pulmonary rehabilitation program on chronic obstructive pulmonary disease sujects

Autores/as A. López-García, Sonia Souto Camba, Luz González Doniz, M. Blanco Aparicio, Jesús Luis Saleta Canosa, Ana Lista Paz
Revista Physiotherapy (páxs. e72 ata e72)
DOI https://doi.org/10.1016/j.physio.2016.10.066

Effect of supervised exercises on pain, disability and health related quality of life in textile workers

Autores/as Eva Fernández Alonso, Rodríguez-Romero B, Francisco José Senín-Camargo
Revista Physiotherapy Vol. 102 Núm. Suppl 1 (páxs. 265 ata 266)

European-level analysis of invasive physioterapy scope of practice and regulation

Autores/as Sonia Souto Camba, Antonia Gómez Conesa, Luz González Doniz, Ramón Fernández Cervantes, Antonio Souto Gestal
Revista Physiotherapy
DOI https://doi.org/10.1016/j.physio.2016.10.026

Fisioterapia Respiratoria: drenaje postural y evidencia científica

Autores/as Luz González Doniz, Sonia Souto Camba, Asenet López García
Revista FISIOTERAPIA Vol. 37 (páxs. 43 ata 44)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ft.2014.12.003,

Reseña del libro: No hay dos iguales. Individualidad humana y naturaleza humana

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 64 ata 65)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.2.2.1369

Impact of musculoskeletal pain on health-related quality of life among fishing sector workers.

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Salvador Pita Fernández, Sonia Pértega Díaz
Revista CLINICAL RHEUMATOLOGY Vol. 34 Núm. 6 (páxs. 1131 ata 1139)

La tarjeta profesional europea en el proceso de reconocimiento de cualificaciones profesionales y la movilidad profesional de los fisioterapeutas dentro de la Unión Europea

Autores/as D. Gorria, Sonia Souto Camba
Revista FISIOTERAPIA Vol. 37 Núm. 6 (páxs. 259 ata 261)

Effects of short pulmonary rehabilitation in patients with COPD

Autores/as Asenet López García, Luz González Doniz, Sonia Souto Camba, Ramón Fernández Cervantes
Revista FISIOTERAPIA Vol. 37 Núm. 5 (páxs. 246 ata 256)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ft.2014.10.003

Identificación de puntos de referencia anatómicos para la valoración del equilibrio mediante dispositivos cinemáticos

Autores/as RAQUEL LEIRÓS RODRÍGUEZ, ME ARCE, Antonio Souto Gestal, José Luis García Soidán
Revista FISIOTERAPIA Vol. 37 Núm. 5 (páxs. 223 ata 229)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ft.2014.10.006

Comparative analysis of three quality of life questionnaires for patients with chronic obstructive pulmonary disease during a rehabilitation program

Autores/as Souto Camba S, González Doniz L, López García A, M. Blanco Aparicio, Saleta JL
Revista PSYCHOTHERAPY Vol. 101 Núm. Supplement (páxs. e1426 ata e1426)
DOI https://doi.org/10.1016/j.physio.2015.03.1383

Aplicación del programa socioemocional CODIP-R en alumnos de primer curso de primaria.

Autores/as Silvia López Larrosa, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Echeverría Beatriz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 5 Núm. Extra
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.05.195

Proceso diagnóstico de las familias con un hijo/a con TEA.

Autores/as A. Cid, Silvia López Larrosa
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 5 Núm. Extra

Esperando un diagnóstico: experiencias de padres de niños con sospecha de discapacidad.

Autores/as Silvia López Larrosa, Samanta López, Manuel Peralbo Uzquiano
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 5 Núm. Extra (páxs. 108 ata 111)

Reference equations for incremental shuttle walk test in Spanish population

Autores/as Elena Gimeno-Santos, Jordi Vilaró, Ane Arbillaga, Ana Balañá, Silvia Córdoba, Juan Carlos Fernández, Beatriz Herrero, Mayte Linares, Eva María Madrid, Patricia Madrid, Daniel Martí, José Méndez, Marian Ramón, Ketty Ruiz, Sonia Souto Camba, Beatriz Valeiro, Marie Carmen Valenza, Angeles Vega-Martinez, Montserrat Vendrell, Judith García-Aymerich
Revista EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL Vol. 509 Núm. 2015
DOI https://doi.org/10.1183/13993003.20154606.e60

El estrés académico en estudiantes de ciencias de la salud

Autores/as Ramón González Cabanach, Ramón Fernández Cervantes, Luz González Doniz
Revista FISIOTERAPIA

Conditional VaR and Expected Shortfall: a new functional approach

Autores/as Frederic Ferraty, Alejandro Quintela del Río
Revista Econometric Reviews Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 263 ata 292)
DOI https://doi.org/10.1080/07474938.2013.807107

Healthcare consumption due to musculoskeletal pain in fishery sector workers

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Salvador Pita Fernández, Alicia Martínez Rodríguez, Ramón Fernández Cervantes
Revista GACETA SANITARIA Vol. 28 Núm. 1 (páxs. 61 ata 64)
DOI https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2013.06.010

Consumo de recursos sanitarios debido al dolor musculoesquelético en trabajadores del sector primario

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Salvador Pita Fernández, Alicia Martínez Rodríguez, Ramón Fernández Cervantes
Revista GACETA SANITARIA Vol. 28 (páxs. 61 ata 64)

Creencias sobre la relación familia-escuela. Cambios en el futuro profesorado tras recibir formación específica.

Autores/as Silvia López Larrosa, Vázquez Huertas, C
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 111 ata 121)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2014.1.2.35

Relaciones entre autoestima y estresores percibidos en estudiantes universitarios

Autores/as Ramón González Cabanach, Souto, A, Freire, C, Ferradás, M
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 7 (páxs. 43 ata 57)
DOI https://doi.org/10.30552/ejep.v7i1.100

Effectiveness of a single pulsed shortwave diathermy session on hamstring extensibility

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez, Olalla Bello, Yañez Brage MI
Revista IJATT

Nonparametric analysis of high wind speed data.

Autores/as M. Francisco-Fernández, Alejandro Quintela del Río
Revista CLIMATE DYNAMICS Vol. 40 Núm. 1 (páxs. 429 ata 441)

Motivational profiles as a combination of academic goals in higher education

Autores/as Valle, A., José Carlos Nuñez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosário, Cándido J. Inglés
Revista Educational Psychology (páxs. 0 ata 0)
DOI https://doi.org/10.1080/01443410.2013.819072

Quality of life, Treatment Adherence and Locus of Control: Multiple Family Groups for chronic medical illnesses.

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista FAMILY PROCESS Vol. 52 Núm. 4 (páxs. 685 ata 696)
DOI https://doi.org/10.1111/famp.12034

Health related quality of life in women working in the fishing industry measured through the Short-Form 36 questionnaire

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz, Pita-Fernández Salvador, Sonia Pértega Díaz, Marcelo Chouza Ínsua
Revista GACETA SANITARIA Vol. 27 Núm. 5 (páxs. 418 ata 424)
DOI https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2013.01.011

The effect of alternating and biphasic currents on humans¿wound healing: a literature review

Autores/as Alicia Martínez-Rodríguez, Olalla Bello, Manuel Fraiz, Sandra Martínez-Bustelo
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY Vol. 52 (páxs. 1053 ata 1062)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1365-4632.2012.05836.x

Impact of physical and psychosocial factors on disability caused by lumbar pain amongst fishing sector workers

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz, Salvador Pita Fernández, Lidia Carballo Costa
Revista Rheumatology International Vol. 33 Núm. 7 (páxs. 1769 ata 1778)
DOI https://doi.org/10.1007/s00296-012-2644-5

Diferencias en el afrontamiento del estrés entre estudiantes universitarios hombres y mujeres

Autores/as Ramón González Cabanach, Francisca Fariña Rivera, Freire, C., Patricia González Millán, Ferradás, M.M.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 19 ata 32)
DOI https://doi.org/10.1989/ejep.v6i1.100

Estudio de los predictores de la lectura

Autores/as Rosa María González Seijas, Silvia López Larrosa, Juan Manuel Vilar Fernández, Alfredo Rodríguez López-Vázquez
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 98 ata 110)

Prevalence, co-occurrence, and predictive factors for musculoskeletal pain among shellfish gatherers

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz, Pita-Fernández Salvador, Isabel Raposo Vidal, Seoane Pillado T
Revista CLINICAL RHEUMATOLOGY Vol. 31 Núm. 2 (páxs. 283 ata 292)
DOI https://doi.org/10.1007/s10067-011-1812-4

Nonparametric kernel distribution function estimation. Kerdiest: an R package for bandwidth choice and applications.

Autores/as Alejandro Quintela del Río, Estévez-Pérez G
Revista Journal of Statistical Software Vol. 50 Núm. 8 (páxs. 0 ata 0)

Specification test for conditional distribution with functional variables.

Autores/as Fredic Ferraty, Alejandro Quintela del Río, Philippe Vieu
Revista ECONOMETRIC THEORY Vol. 28 Núm. 2 (páxs. 363 ata 383)
DOI https://doi.org/10.1017/s0266466611000351.

Nonparametric methods for spatial regression. An application to seismic events.

Autores/as M. Francisco-Fernández, Alejandro Quintela del Río, Rubén Fernández-Casal
Revista ENVIRONMETRICS Vol. 23 Núm. 1 (páxs. 85 ata 93)
DOI https://doi.org/10.1002/env.1146.

Relaciones entre la autoeficacia percibida y el bienestar psicológico en estudiantes universitarios

Autores/as Ramón González Cabanach
Revista REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA

Los adolescentes y el conflicto interparental destructivo: impacto en la percepción del sistema familiar y diferencias según el tipo de familia, la edad y el sexo de los adolescentes

Autores/as Silvia López Larrosa, Vanesa Sánchez Souto, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Revista UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA Vol. 11 Núm. 4 (páxs. 1262 ata 1274)

Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas y la conducta antisocial en adolescentes y jóvenes españoles.

Autores/as Silvia López Larrosa, José Luis Rodríguez-Arias Palomo
Revista International journal of Psychological Research Vol. 5 (páxs. 5 ata 13)

Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas y la conducta antisocial en adolescentes y jóvenes españoles

Autores/as Silvia López Larrosa, José Luis Rodríguez-Arias Palomo
Revista International Journal of Psychological Research

Aquatic therapy versus conventional land-based therapy for Parkinson¿s disease: an open-laberl pilot study

Autores/as Jamile Vivas
Revista ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION (páxs. 1202 ata 1210)

La Terapia Asistida con Animales como parte de los programas de Rehabilitación Neuropsicológica.

Autores/as Lucía Vázquez Caixide, Ana Lista Paz
Revista Psicología.com http://hdl.handle.net/10401/2837 Vol. 15

Fisioterapia y la ley del medicamento y productos sanitarios: el triunfo de la sinrazón

Autores/as Luz González Doniz
Revista FISIOTERAPIA (páxs. 151 ata 158)

A Nonparametric Analysis of the Spatial Distribution of Earthquake Magnitudes

Autores/as M. Francisco-Fernández, Alejandro Quintela del Río, Rubén Fernández-Casal
Revista BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA Vol. 101 Núm. 4 (páxs. 1660 ata 1673)

Nonparametric functional data estimation applied to ozone data: Prediction and extreme value analysis

Autores/as Alejandro Quintela del Río, M. Francisco-Fernández
Revista CHEMOSPHERE Vol. 82 Núm. 6 (páxs. 800 ata 808)

La respuesta terapéutica

Autores/as Vanesa Sánchez Souto, Silvia López Larrosa
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 299 ata 307)

Consumo de sustancias entre los adolescentes y jóvenes de la Costa da Morte: diferencias según la edad y el sexo.

Autores/as Silvia López Larrosa, Rodríguez-Arias Palomo
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 103 ata 115)

On bandwidth selection for nonparametric estimation in flood frequency analysis

Autores/as Alejandro Quintela del Río
Revista Hydrological Processes Vol. 25 Núm. 5 (páxs. 671 ata 678)

Efficacy of a multimodal therapeutic exercise program in shellfish gatherers for the prevention of musculoskeletal disorders: a quasi-experimental study.

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz, Martínez-Rodríguez Alicia, Pita-Fernández Salvador, Socorro Riveiro Temprano, Carballo-Costa Lidia
Revista JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS Vol. 51 Núm. 4 (páxs. 616 ata 624)

Efficacy of a multimodal therapeutic exercise program in shellfish gatherers for the prevention of musculoskeletal disorders: a quasi-experimental study

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz, Martínez-Rodríguez Alicia, Pita-Fernández Salvador, Socorro Riveiro Temprano, Carballo-Costa Lidia
Revista JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS Vol. 51 Núm. 4 (páxs. 616 ata 624)

Multiple Goals Perspective in Adolescent Students With Learning Difficulties

Autores/as José Carlos Nuñez, Julio Antonio González-Pienda, Rodríguez, C., Valle, A., Ramón González Cabanach, Pedro Rosário
Revista LEARNING DISABILITY QUARTERLY (páxs. 273 ata 286)
DOI https://doi.org/10.1177/0731948711421763

Comparative seismic hazard analysis of two Spanish regions

Autores/as Alejandro Quintela del Río
Revista PHYSICA A: Statistical Mechanics and its Applications Vol. 390 Núm. 14 (páxs. 2738 ata 2748)

La función pulmonar en sujetos con hemiplejía/hemiparesia crónica. Revisión bibliográfica.

Autores/as Lista Paz A, González Doniz L
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 38 ata 45)

Analysis of high level ozone concentrations using nonparametric methods

Autores/as Alejandro Quintela del Río, M. Francisco-Fernández
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 409 Núm. 6 (páxs. 1123 ata 1133)

Nonparametric seismic hazard estimation: A spatio-temporal application to the northwest of the Iberian Peninsula

Autores/as M. Francisco-Fernández, Alejandro Quintela del Río
Revista TECTONOPHYSICS Vol. 505 Núm. 1-4 (páxs. 35 ata 43)

Analysis of Time of Occurrence of Earthquakes: A Functional Data Approach

Autores/as Alejandro Quintela del Río, F. Ferraty, P. Vieu
Revista MATHEMATICAL GEOSCIENCES Vol. 43 Núm. 6 (páxs. 695 ata 719)

Regulación emocional y burnout académico en estudiantes universitarios de Fisioterapia

Autores/as Ramón González Cabanach, Antonio José Souto Gestal, Ramón Fernández Cervantes, Freire, C.
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (páxs. 7 ata 18)

La entrevista con las familias.

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista PADRES Y MAESTROS Vol. 336 (páxs. 12 ata 16)

Escala de afrontamiento del estrés académico

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C.
Revista Revista Iberoamericana de Psicología y Salud

Estresores académicos percibidos por estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud

Autores/as Ramón González Cabanach, Ramón Fernández Cervantes, Luz González Doniz, Carlos Freire Rodríguez
Revista FISIOTERAPIA Vol. 32 Núm. 4 (páxs. 151 ata 158)

On non-parametric techniques for area-characteristic seismic hazard parameters

Autores/as Alejandro Quintela del Río
Revista GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL Vol. 180 (páxs. 339 ata 346)

Las relaciones familia-escuela desde la perspectiva de los adolescentes.

Autores/as Silvia López Larrosa, Marie Dubra
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 181 ata 188)

Controlled trial on the effect of 10 days low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on motor signs in Parkinson¿s disease

Autores/as Pablo Arias Rodríguez, Jamile Vivas Costa, Kenneth Grieve, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista MOVEMENT DISORDERS Vol. 25 Núm. 12 (páxs. 1830 ata 1838)

Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas en adolescentes y diferencias según edad y sexo.

Autores/as Silvia López Larrosa, José Luis Rodríguez-Arias Palomo
Revista PSICOTHEMA Vol. 22 Núm. 3 (páxs. 568 ata 573)

Motivación y aprendizaje autorregulado

Autores/as Valle, A., Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Julio González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 44 Núm. 1 (páxs. 86 ata 97)

Patología de los pies y características sociodemográficas de la población usuaria de los centros Sociales de mayores de Galicia

Autores/as Pedro Gil Manso, Fátima Santalla Borreiros, Manuel Romero Soto, Abian Mosquera-Fernandez, Mª del Carmen Suárez Cotelo, Manuel Romero Martín
Revista EL PEU Vol. 30 Núm. 4 (páxs. 176 ata 183)

Double-blind, randomized, placebo controlled trial on the effect of 10 days low-frequency rTMS over the vertex on sleep in Parkinson¿s disease

Autores/as Pablo Arias Rodríguez, Jamile Vivas Costa, Kenneth Grieve, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista SLEEP MEDICINE Vol. 11 Núm. 8 (páxs. 759 ata 765)

Perfiles motivacionales y diferencias en variables afectivas, motivacionales y de logro

Autores/as Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 109 ata 121)

Recursive kernel hazard estimation of strong mixing data

Autores/as Alejandro Quintela del Río
Revista FAR EAST JOURNAL OF THEORETICAL STATISTICS Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 89 ata 105)

Las creencias motivacionales como factor protector del estrés en estudiantes universitarios

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Patricia González Millán
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 75 ata 87)

El sistema familiar ante el divorcio: factores de riesgo y protección y programas de intervención

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista CULTURA Y EDUCACION Vol. 21 Núm. 4 (páxs. 391 ata 402)

El afrontamiento del estrés en estudiantes de ciencias de la salud. Diferencias entre mujeres y hombres

Autores/as Ramón González Cabanach, Patricia Gonzalez Millan, Freire, C.
Revista AULA ABIERTA Vol. 37 Núm. 2 (páxs. 3 ata 9)

Metas académicas: Perspectiva histórica y conceptual e implicaciones educativas

Autores/as Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA Vol. 19 (páxs. 1073 ata 1106)

Perfiles motivacionales en estudiantes de secundaria: Análisis diferencial en estrategias cognitivas, estrategias de autorregulación y rendimiento académico

Autores/as Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio Antonio González-Pienda García, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Revista REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 113 ata 124)

Evidencia en el manejo del dolor de espalda crónico con el método McKenzie

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Alicia Martínez Rodríguez, Lidia Carballo Costa, Francisco José Senín Camargo, Gustavo Paseiro Ares
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 12 Núm. 2 (páxs. 73 ata 83)

Diseño y validación de un Cuestionario de Gestión Motivacional

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., María García Gerpe, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 29 ata 47)

Academic goals and learning quality in higher education students

Autores/as Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio Antonio González-Pienda García, María Amalia Muñoz Cadavid, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Revista SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 96 ata 105)

Preschool children and marital conflict: A constructive view

Autores/as Silvia López Larrosa, Valentín Escudero Carranza, Edward Mark Cummings
Revista EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 170 ata 189)

Hazard function given a functional variable: Non-parametric estimation under strong mixing conditions

Autores/as Alejandro Quintela del Río
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 20 Núm. 5 (páxs. 413 ata 430)

Metas académicas y vulnerabilidad al estrés en contextos académicos

Autores/as Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Patricia González Millán
Revista AULA ABIERTA Vol. 36 (páxs. 3 ata 16)

Self-regulated profiles anda academic achievement

Autores/as Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Julio Antonio González-Pienda, Rodríguez, S., Pedro Rosário, Cerezo, R., Maria Amalia Muñoz Cadavid
Revista PSICOTHEMA Vol. 20 Núm. 4 (páxs. 724 ata 731)

Capacidad predictiva de las metas académicas sobre el rendimiento en diferentes áreas curriculares

Autores/as Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio Antonio González-Pienda, Pedro Rosario
Revista REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 40 Núm. 1 (páxs. 111 ata 122)

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez, Sandra Martínez Bustelo, Berta Paz Lourido
Revista FISIOTERAPIA Vol. 30 Núm. 5 (páxs. 238 ata 243)

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN MATERIAL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD EN GALICIA

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez, Sandra Martínez Bustelo, Salvador Pita Fernández, Asunción Ferri Morales
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 5 ata 11)

Prevalencia de incontinencia urinaria en estudiantes nulíparas y nuligestas

Autores/as Asunción Ferri Morales, Ana Isabel Torres Costoso, Juan Avendaño Coi, Sandra Martínez Bustelo
Revista URODINAMIA APLICADA Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 98 ata 107)

Metas académicas y rendimiento en estudiantes de secundaria

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA Vol. 60 (páxs. 181 ata 192)

Programa de intervención para mejorar la gestión de los recursos motivacionales en estudiantes universitarios

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., María García Gerpe, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA Vol. 237 (páxs. 237 ata 256)

Programa de intervención para mejorar la gestión de los recursos motivacionales en estudiantes universitarios.

Autores/as Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S.
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA (páxs. 237 ata 256)

Criterio de calidad del título de grado de fisioterapia. Informe de la Asociación Española de Fisioterapeutas

Autores/as Ramón Fernández Cervantes, Sonia Souto Camba, Jesús Rebollo Roldán, Antonia Gómez Conesa, Luz González Doniz, Manuel Gutierrez Nieto, Pedro Borrego Jiménez, Fausto Barbero Iglesias, Manuel López Viñas, Elena Estebanez De Miguel
Revista FISIOTERAPIA Vol. 29 Núm. 3 (páxs. 119 ata 125)

Plug-in bandwidth selection in kernel hazard estimation from dependent data

Autores/as Alejandro Quintela del Río
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 51 (páxs. 5800 ata 5812)

Emigrantes en Australia

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista CUADERNOS DE TERAPIA FAMILIAR Vol. 67 (páxs. 245 ata 253)

Metas académicas y estrategias motivacionales de autoprotección

Autores/as Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA Vol. 13 (páxs. 617 ata 632)

Metas académicas y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista PSICOLOGÍA ESCOLAR E EDUCACIONAL Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 31 ata 40)

Consumo de drogas en la población adolescente de la costa da morte gallega: factores protectores y de riesgo

Autores/as Silvia López Larrosa, José Luis Rodríguez-Arias Palomo
Revista REVISTA INFAD Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 199 ata 208)

TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO DE LA INCONTINENCIA URINARIA

Autores/as Sandra Martínez Bustelo, Asunción Ferri Morales, Alicia Martínez Rodríguez, Sergio Patiño Nuñez, Susana Viñas Diz
Revista URODINAMIA APLICADA Vol. 20 Núm. 1 (páxs. 32 ata 40)

Tratamiento fisioterápico de la hipertonía del suelo pélvico

Autores/as María Lidia Serra Llosa, Sandra Martínez Bustelo
Revista URODINAMIA APLICADA Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 74 ata 83)

Nonparametric estimation of the maximun hazard under dependence conditions.

Autores/as Alejandro Quintela del Río
Revista STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Vol. 76 (páxs. 1117 ata 1124)

Metas académicas, estrategias cognitivas y estrategias de autorregulación del estudio

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 165 ata 170)

Tratamiento postoperatorio en el paciente diagnosticado de cáncer de mama

Autores/as Gustavo Paseiro Ares, Mónica Mourelle Zas, Camilo Veiras Candal, Mª Carmen Silva Rodríguez
Revista FISIOTERAPIA Vol. 28 Núm. 5 (páxs. 240 ata 248)

Editorial: Título de grado de fisioterapia: un avance profesional

Autores/as Ramón Fernández Cervantes
Revista FISIOTERAPIA Vol. 28 Núm. 3 (páxs. 113 ata 114)

Abordaje fisioterápico en la cirugía por cáncer de pulmón

Autores/as Luz González Doniz, Ramón Fernández Cervantes, Sonia Souto Camba, Asenet López García
Revista FISIOTERAPIA Vol. 28 Núm. 5 (páxs. 253 ata 269)

Reflexiones sobre la motivación y el aprendizaje a partir de la Ley Orgánica de Educación (LOE): "Del dicho al hecho..."a

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Revista PAPELES DEL PSICÓLOGO Vol. 27 Núm. 3 (páxs. 135 ata 138)

Una mirada a la investigación de las familias y los servicios que las atienden en Inglaterra a través del profesor John Carpenter

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista CUADERNOS DE TERAPIA FAMILIAR Vol. 59 (páxs. 69 ata 81)

La figura del padre en la pareja homosexual

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista CUADERNOS DE TERAPIA FAMILIAR Vol. 60 (páxs. 167 ata 168)

Intervención de Enfermería en el sistema familiar: valoración

Autores/as Nuria Varela Feal, Emma Rodríguez Maseda, Manuel Romero Martín, Avelino Castro Pastor, Mª José Fernández Cao
Revista CULTURA DE LOS CUIDADOS Núm. 17 (páxs. 74 ata 81)

Subgroups of attributional profiles in students with learning difficulties and their relation to self-concept and academic goals

Autores/as José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Luis Álvarez, Paloma González, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S.
Revista LEARNING DISABILITIES RESEARCH & PRACTICE Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 86 ata 97)

Diferencias en el uso del self-handicapping y pesimismo defensivo y sus relaciones con las metas de logro,la autoestima y las estrategias de autorregulación del aprendizaje.

Autores/as Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 16 Núm. 4 (páxs. 625 ata 631)

Síndromes posturales y reeducación postural en los trastornos temporomandibulares

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, J. Mesa Jiménez, Gustavo Paseiro Ares, Luz González Doniz
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 83 ata 97)

Fisioterapia en los pacientes quemados. Quemaduras, tratamiento fisioterápico y aspectos relacionados

Autores/as Marcelo Chouza Ínsua, Susana Viñas Diz, Sergio Patiño Nuñez, Sandra Martínez Bustelo, Mari Carmen Molina, Oswaldo Amuchastegui
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 107 ata 113)

Tratamiento fisioterápico de las alteraciones posturales y reflejos orales en la parálisis cerebral infantil, y otras alteraciones neurológicas. Ayudas técnicas para la alimentación

Autores/as Susana Viñas Diz, María Eugenia Amado Vázquez, Mercedes Escribano Silva, María de los Ángeles Fernández García, Socorro Riveiro Temprano, Sergio Patiño Nuñez
Revista FISIOTERAPIA Vol. 26 Núm. 4 (páxs. 226 ata 234)

Entrevista clínica y valoración funcional del suelo pélvico

Autores/as Sandra Martínez Bustelo, Asunción Ferri Morales, Sergio Patiño Nuñez, Susana Viñas Diz, Alicia Martínez Rodríguez
Revista FISIOTERAPIA Vol. 26 Núm. 5 (páxs. 266 ata 280)

Estilos de pensamiento: Análisis de su validez estructural a través de las respuestas de adolescentes al Thinking Styles Inventory

Autores/as Julio Antonio González-Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Soledad González-Pumariega, Luis Alvarez, Cristina Roces, Paloma González, Ana Bernardo, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro R. Sales
Revista PSICOTHEMA Vol. 16 Núm. 1 (páxs. 139 ata 148)

Adaptabilidad y cohesión familiar, implicación parental en conductas autorregulatorias, autoconcepto del estudiante y rendimiento académico

Autores/as Julio González-Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Luis Álvarez, Cristina Roces, Soledad González-Pumariega, Paloma González, Roberto Muñiz, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Ana Bernardo
Revista PSICOTHEMA Vol. 15 Núm. 3 (páxs. 471 ata 477)

Multiple goals, motivation and academic learning

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez, Julio González-Pienda, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Revista BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Vol. 73 (páxs. 71 ata 87)

Cognitive, motivational and volitional dimensions of learning: An empirical test of a hypothetical model

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio González-Pienda, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Revista RESEARCH IN HIGHER EDUCATION Vol. 44 Núm. 5 (páxs. 557 ata 580)

Familia y escuela: trabajando conjuntamente

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 7 Núm. 8 (páxs. 291 ata 295)

Comentario Bibliográfico

Autores/as Sonia Souto Camba
Revista FISIOTERAPIA Vol. 25 Núm. 5 (páxs. 328 ata 328)

Fisioterapia Orofacial y de reeducación de la deglución. Hacia una nueva especialidad

Autores/as Sonia Souto Camba, Luz González Doniz
Revista FISIOTERAPIA Vol. 25 Núm. 5 (páxs. 248 ata 292)

Editorial

Autores/as Luz González Doniz, Sonia Souto Camba
Revista FISIOTERAPIA Vol. 25 Núm. 5 (páxs. 247 ata 247)

Analgesia por medios físicos en la patología de la ATM

Autores/as Ramón Fernández Cervantes, Sergio Patiño Nuñez, Alicia Martínez Rodríguez, Susana Viñas Diz, Gustavo Paseiro Ares, Míriam Barcia Seoane
Revista FISIOTERAPIA Vol. 25 Núm. 5 (páxs. 293 ata 305)

Marco de intervención y servicios a las familias oyentes con un hijo sordo desde una persectiva evolutiva y sistémica

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista CUADERNOS DE TERAPIA FAMILIAR Vol. - Núm. 54 (páxs. 91 ata 100)

Ejercicio terapéutico cognoscitivo en la hemiplejia: a propósito de un caso

Autores/as Mercedes Escribano Silva, Luz González Doniz, Susana Viñas Diz, José Quintia Casares, Socorro Riveiro Temprano, María de los Ángeles Fernández García
Revista CUESTIONES DE FISIOTERAPIA Vol. - (páxs. 71 ata 84)

Proceso de Fisioterapia en niños con quemaduras graves

Autores/as María de los Ángeles Fernández García, Mercedes Escribano Silva, Socorro Riveiro Temprano, María Eugenia Amado Vázquez, Marcelo Chouza Ínsua, José Quintia Casares
Revista CUESTIONES DE FISIOTERAPIA Vol. 1 Núm. 22 (páxs. 45 ata 61)

Microorganismos, higiene y desórdenes inmunológicos

Autores/as Carmen Coronado Carvajal, Maria Jesus Movilla Fernández, Emma Rodríguez Maseda, Serafín de Dios Romero, Manuel Romero Martín
Revista ENFERMERÍA CIENTÍFICA Vol. - (páxs. 36 ata 40)

Motorización terapéutica de fármacos

Autores/as Carlos Rodríguez Moreno, Carmen Durán Parrondo, Fernando Tato Herrero, Manuel Romero Martín, Luciano Vidán Martínez, Avelino Castro Pastor
Revista ENFERMERÍA CIENTÍFICA Vol. 255 (páxs. 33 ata 36)

Farmacovigilancia, la necesidad de caracterizar y prevenir los efectos indeseados de los medicamentos comercializados

Autores/as Carlos Rodríguez Moreno, Fernando Tato Herrero, Carmen Durán Parrondo, Manuel Romero Martín, Luciano Vidán Martínez, Nuria Varela Feal, Avelino Castro Pastor
Revista ENFERMERÍA CIENTÍFICA Vol. 253 (páxs. 6 ata 12)

Fisioterapia y Reeducación de la deglución en la cirugía por cáncer de cabeza y cuello

Autores/as Sonia Souto Camba, Carmen Pardo Carballido, Gustavo Paseiro Ares, M Alvarez Espiño, María de los Ángeles Fernández García
Revista FISIOTERAPIA Vol. 25 Núm. 5 (páxs. 311 ata 327)

El FACES II en la evaluación de la cohesión y la adaptibilidad familiar

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista PSICOTHEMA Vol. 14 Núm. - (páxs. 159 ata 166)

Alimentos Tranxénicos e "Bioseguridade", para a Saúde Humana.

Autores/as Carmen Coronado Carvajal, Maria Jesus Movilla Fernández, Manuel Romero Martín, Nuria Varela Feal, Emma Rodríguez Maseda
Revista CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 165 ata 170)

Una aproximación a las variables predictoras del rendimiento académico en estudiantes de Secundaria

Autores/as Ramón González Cabanach, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, María Alicia Arias Rodríguez
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACION Y PSICOPEDAGOGIA Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 223 ata 235)

Habilidades comunicacionales en una entrevista clínica

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez, Ramón Fernández Cervantes, Isabel Raposo Vidal, Susana Viñas Diz, Marcelo Chouza Ínsua, Frances Medina i Mirapeix
Revista FISIOTERAPIA Vol. 24 Núm. 2 (páxs. 44 ata 50)

Obsolescencia e idiomática de la revista fisioterapia durante los años 1989,1999 y 2000.

Autores/as Gustavo Paseiro Ares
Revista FISIOTERAPIA Vol. 24 Núm. 1 (páxs. 44 ata 50)

Convergence rate for cross-validatory bandwidth in kernel hazard estimation from dependent samples

Autores/as Estévez-Pérez G, Alejandro Quintela del Río, Philippe Vieu
Revista JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE Vol. 104 Núm. - (páxs. 1 ata 30)

Plug-in bandwidth choice in partial linear models with autoregressive errors

Autores/as G. Aneiros, Alejandro Quintela del Río
Revista JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE Vol. 100 Núm. 1 (páxs. 23 ata 48)

El tono muscular normal

Autores/as Susana Viñas Diz, Mercedes Escribano Silva, Sandra Martínez Bustelo, Gustavo Paseiro Ares, Luz González Doniz
Revista CUESTIONES DE FISIOTERAPIA Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Papel del fisioterapeuta con la familia del paciente hemipléjoco.

Autores/as Mercedes Escribano Silva, Susana Viñas Diz, María de los Ángeles Fernández García, Socorro Riveiro Temprano, Marcelo Chouza Ínsua
Revista CUESTIONES DE FISIOTERAPIA Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Abordaje de la esclerosis múltiple desde la atención primaria

Autores/as Susana Viñas Diz, Alicia Martínez Rodríguez, Sandra Martínez Bustelo, Isabel Raposo Vidal, Ramón Fernández Cervantes
Revista CUESTIONES DE FISIOTERAPIA Núm. 21 (páxs. 83 ata 89)

Estudio del clima laboral de los profesionales de enfermería de un hospital gallego

Autores/as Elvira Cobas Couto, Manuel Romero Martín, M. Cabanas Polo, Eva María Casás Silveira, Maite Pereira Rodríguez, Fátima Pena Cameán
Revista ENFERMERÍA CIENTÍFICA Vol. 238 Núm. - (páxs. 40 ata 44)

Nonparametric analysis of time structure of seismicity in a geographic region

Autores/as Estévez-Pérez G, Alejandro Quintela del Río, Henrique Lorenzo Cimadevila
Revista ANNALS OF GEOPHYSICS Vol. 45 Núm. 3 (páxs. 497 ata 511)

El espolón calcáneo: una alternativa de tratamiento.

Autores/as Luis Lopez Lopez, Míriam Barcia Seoane, Isabel Raposo Vidal, Daniel López López
Revista SALUD DEL PIE Núm. 28 (páxs. 6 ata 10)

Abordaje fisioterápeutico del pie plano funcional

Autores/as Míriam Barcia Seoane, Isabel Raposo Vidal, Luis Lopez Lopez, Sergio Patiño Nuñez
Revista SALUD DEL PIE Núm. 27 (páxs. 6 ata 10)

Disfunciones del suelo pélvico: prevención durante el embarazo

Autores/as Sandra Martínez Bustelo, Alicia Martínez Rodríguez, Beatriz Rodríguez Romero
Revista SALUD TOTAL DE LA MUJER Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 10 ata 16)

Múltiple-goal pursuit and its relation to cognitive self-regulatory and motivational strategies.

Autores/as Ramón González Cabanach, Eduardo Abalde Paz, Valle, A., J.M. Suarez Riveiro
Revista BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Núm. 71 (páxs. 561 ata 572)

La importancia de la higiene hospitalaria en la formación de enfermería

Autores/as Emma Rodríguez Maseda, Manuel Romero Martín, Avelino Castro Pastor, Nuria Varela Feal
Revista EL AUTOCLAVE Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 69 ata 69)

Fisioterapia en las afecciones podológicas: el Hallux Valgus

Autores/as Míriam Barcia Seoane, Isabel Raposo Vidal, Sonia Souto Camba
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PODOLOGÍA Vol. 12 Núm. 2 (páxs. 75 ata 80)

Metas de aproximación, metas de evitación y múltiples metas.

Autores/as Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda
Revista PSICOTHEMA Núm. 13 (páxs. 546 ata 550)

Diferencias en la utilización de estrategias de aprendizaje según el nivel motivacional de los estudiantes.

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Núñez, J.C.
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 105 ata 126)

Un modelo explicativo de las influencias de las orientaciones de meta sobre la autorregulación del aprendizaje.

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Valle, A., Ramón González Cabanach, J.M. Suarez Riveiro
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 249 ata 262)

El modelo biopsicosocial en los síndromes de dolor vertebral: implicaciones para la protocolización

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 81 ata 87)

Influencia del contexto en la calidad de la entrevista clínica

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez, Sergio Patiño Nuñez, Gustavo Paseiro Ares, Sandra Martínez Bustelo, Ramón Fernández Cervantes
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 75 ata 80)

Fisioterapia en el primer nivel asistencial: atención a la mujer

Autores/as Sandra Martínez Bustelo, Alicia Martínez Rodríguez, Ramón Fernández Cervantes
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 43 ata 47)

Asymptotic properties in partial linear models under dependence.

Autores/as G. Aneiros, Alejandro Quintela del Río
Revista TEST Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 333 ata 355)

Síndrome de heminegligencia

Autores/as Mercedes Escribano Silva, María de los Ángeles Fernández García, José Quintia Casares, Socorro Riveiro Temprano, Míriam Barcia Seoane
Revista FISIOTERAPIA Vol. 23 Núm. 1 (páxs. 23 ata 28)

Protocolo de fisioterapia en el paciente parkinsoniano

Autores/as Marcelo Chouza Ínsua, Isabel Raposo Vidal, Ramón Fernández Cervantes, Luz González Doniz, Alicia Martínez Rodríguez, María de los Ángeles Fernández García
Revista FISIOTERAPIA Vol. 23 Núm. 4 (páxs. 191 ata 199)

La fisioterapia en España durante los siglos XIX y XX hasta la integración en escuelas universitarias de fisioterapia

Autores/as Isabel Raposo Vidal, Ramón Fernández Cervantes, Alicia Martínez Rodríguez, Marcelo Chouza Ínsua, Míriam Barcia Seoane
Revista FISIOTERAPIA Vol. 23 Núm. 4 (páxs. 206 ata 217)

Jornadas Hispano-Lusas de Fisioterapia Manual

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Ginés Almazán Campos
Revista FISIOTERAPIA Vol. 23 Núm. 4 (páxs. 163 ata 167)

Modified cross-validation in semiparametric regression models with dependent errors.

Autores/as G. Aneiros, Alejandro Quintela del Río
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 289 ata 307)

Vacunación antigripal de estudiantes de disciplinas sanitarias del Campus Universitario de Ferrol: un acercamiento de los recursos sanitarios a la comunidad

Autores/as Elvira Cobas Couto, Movilla-Fernández, MJ, Manuel Romero Martín, José Noval Cinza
Revista ENFERMERÍA CIENTÍFICA Núm. - (páxs. 5 ata 7)

La promoción de la salud como instrumento para mejorar la calidad de vida: evolución y perspectivas

Autores/as Elvira Cobas Couto, Movilla-Fernández, MJ, Nuria Varela Feal, Manuel Romero Martín
Revista ENFERMERÍA CIENTÍFICA Núm. - (páxs. 5 ata 10)

Estimación no paramétrica de la función de riego: aplicaciones a la sismología

Autores/as Estévez-Pérez G, Alejandro Quintela del Río
Revista QUESTIO Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 437 ata 477)

Pubalgia y cadenas musculares: una nueva perspectiva

Autores/as Sergio Patiño Nuñez, Gustavo Paseiro Ares, Sandra Martínez Bustelo, Susana Viñas Diz
Revista ARCHIVOS DE MEDICINA DEL DEPORTE Vol. 18 Núm. 85 (páxs. 523 ata 523)

La familia como contexto de aprendizaje de padres e hijos: Límites, estructura y condiciones individuales.

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista BORDON Vol. 53 Núm. 1 (páxs. 73 ata 88)

Diferencias en los componentes cognitivo y afectivo-motivacional entre distintos niveles de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios.

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, J.M. Suarez Riveiro
Revista BORDON Núm. 52 (páxs. 537 ata 553)

La adopción de multiples metas y utilización de estrategias cognitivas y autorreguladoras.

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., J.M. Suarez Riveiro
Revista BORDON Vol. 53 Núm. 1 (páxs. 129 ata 139)

Enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Núñez, J.C., José Manuel Suárez Riveiro
Revista PSICOTHEMA Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 368 ata 375)

Autoconcepto, proceso de atribución causal y metas académicas en niños con y sin dificultades de aprendizaje

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Paloma González, Marta García, Cristina Roces, Luis Álvarez Pérez, Soledad González Pumariega, Núñez, J.C., Julio Antonio González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 12 Núm. 4 (páxs. 548 ata 556)

Atención Integral en salud mental: los derechos del emfermo psiquiátrico

Autores/as Nuria Varela Feal, Avelino Castro Pastor, Manuel Romero Martín, Germán Bou, José María Rumbo Prieto
Revista ENFERMERÍA CIENTÍFICA Vol. 2 Núm. 218 (páxs. 121 ata 126)

La confidencialidad como dilema ético en los futuros profesionales De Enfermería

Autores/as Nuria Varela Feal, Francisco Bernabeu Piñeiro, Avelino Castro Pastor, Manuel Romero Martín
Revista ENFERMERÍA CIENTÍFICA Núm. - (páxs. 16 ata 20)

Atribuciones causales, autoconcepto y motivación en estudiantes con alto y bajo rendimiento académico

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA Vol. 214 Núm. - (páxs. 525 ata 546)

Un modelo cognitivo-motivacional explicativo del rendimiento académico en la Universidad

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Carlos Núñez, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo, Rodríguez, S.
Revista ESTUDIOS DE PSICOLOGIA Vol. 62 Núm. - (páxs. 77 ata 100)

La evaluación del profesorado

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 101 ata 118)

La metodología de la enseñanza

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 75 ata 99)

La planificación de la enseñanza

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 57 ata 74)

La evaluación inicial

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 17 ata 55)

Problemática actual de la enseñanza universitaria

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 5 ata 16)

Los facilitadores de la comprensión de textos

Autores/as Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo
Revista LENGUAJE Y TEXTOS Vol. 14 Núm. - (páxs. 45 ata 53)

El ajuste de los estudiantes con múltiples metas a variables significativas del contexto académico

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez, S., J. C. Núñez Pérez
Revista PSICOTHEMA Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 313 ata 323)

Las estrategias de aprendizaje. Revisión teórica y conceptual

Autores/as Valle, A., Eliseo Alfonso Barca Lozano, Ramón González Cabanach, J. C. Núñez Pérez
Revista REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 31 Núm. 3 (páxs. 425 ata 461)

Un modelo integrador explicativo de las relaciones enre metas académicas, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 47 ata 70)

Valoración fisioterápica del paciente respiratorio

Autores/as Sonia Souto Camba, Luz González Doniz
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 50 ata 60)

Protocolo de Fisioterapia en quemados críticos

Autores/as Mercedes Escribano Silva, María de los Ángeles Fernández García, Luz González Doniz, José Quintia Casares, Socorro Riveiro Temprano
Revista FISIOTERAPIA Vol. 21 Núm. 3 (páxs. 139 ata 147)

Hablemos de sexo: abordaje de la realidad asistencial

Autores/as Movilla-Fernández, MJ, Elvira Cobas Couto, Maria Angeles Rodeño Abelleira, Manuel Romero Martín, Nuria Varela Feal, Avelino Castro Pastor
Revista GEROKOMOS. REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 25 ata 28)

Prioridades de Investigación en Enfermería en España. Situación actual

Autores/as Elvira Cobas Couto, Manuel Romero Martín, Avelino Castro Pastor, Francisco Bernabeu Piñeiro, Movilla-Fernández, MJ
Revista CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Vol. 6 Núm. 3 (páxs. 172 ata 175)

Nonparametric Estimation of the Hazard Function under Dependence Conditions

Autores/as Alejandro Quintela del Río, Estévez-Pérez G
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 28 Núm. 10 (páxs. 2297 ata 2331)

Funcionamiento cognitivo-motivacional de los estudiantes universitarios según sus orientaciones motivacionales

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro
Revista EVOLUTION PSYCHIATRIQUE Vol. 2 Núm. - (páxs. 9 ata 37)

El Club español de esterilización

Autores/as Manuel Romero Martín
Revista EL AUTOCLAVE-MAYO Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 45 ata 46)

Proceso de atención de enfermería y cuidados de enfermería basados en la evidencia científica

Autores/as Avelino Castro Pastor, Elvira Cobas Couto, Movilla-Fernández, MJ, Maria Angeles Rodeño Abelleira, Manuel Romero Martín
Revista ENFERMERÍA CIENTÍFICA Núm. 208 (páxs. 23 ata 27)

Pautas generales para la evaluación e intervención educativa de las dificultades en los procesos lectores

Autores/as Rosa María González Seijas, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Mª Amparo Vázquez Grobas, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Núm. 1617 (páxs. 57 ata 87)

Las relaciones entre el lenguaje oral y escrito

Autores/as Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Ramón González Cabanach, Victoria Franco Taboada, Isabel Gómez Veiga, Rodríguez, S.
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Núm. 1617 (páxs. 37 ata 56)

Leyendo cuentos en casa y en el colegio

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Núm. 1617 (páxs. 9 ata 19)

Variables cognitivo-emocionales,enfoques de aprendizaje y rendimiento académico

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Nuñez, Julio A. González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 393 ata 412)

Salud laboral y fisioterapia preventiva en el dolor de espalda

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Marco Guimaraes da Silva, Ramón Fernández Cervantes
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 1 Núm. 3 (páxs. 151 ata 163)

Fisioterapia y Retroalimentación:un caso.

Autores/as Ramón Fernández Cervantes, Sonia Souto Camba, Beatriz Rodríguez Romero, Sandra Martínez Bustelo, Isabel Raposo Vidal, Míriam Barcia Seoane
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 3 ata 14)

Gimnasios ¿Centros de Manipulación?

Autores/as Gustavo Paseiro Ares, María José Fernández Rodríguez, Isabel Henriques Salgado, Maria Pilar Garcia Lamas, Isabel Hurtado Chaves
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 106 ata 112)

Mielomeningocele en la infancia (II). Reducción de la vejiga neurógena.

Autores/as Maria Angeles Rodeño Abelleira, Mª J. Movilla Fernández, Elvira Cobas Couto, Manuel Romero Martín, Nuria Varela Feal, Avelino Castro Pastor
Revista REVISTA ROL DE ENFERMERÍA Núm. 242 (páxs. 59 ata 62)

Mielomeningocele en la infancia (I). Cuidados enfermeros.

Autores/as Maria Angeles Rodeño Abelleira, Mª J. Movilla Fernández, Elvira Cobas Couto, Manuel Romero Martín, Nuria Varela Feal, Francisco Bernabeu Piñeiro
Revista REVISTA ROL DE ENFERMERÍA Núm. 239 (páxs. 21 ata 24)

Las estrategias de aprendizaje :Características básicas y su relevancia en el contexto escolar

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., Inmaculada M. Baspino Fernández
Revista REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Núm. 175 (páxs. 319 ata 332)

Las estrategias de aprendizaje.Características básicas y su relevancia en el contexto escolar

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Núm. 6 (páxs. 53 ata 68)

Fisioterapia con miofeedback en la transposición muscular del temporal para control de la oclusión ocular

Autores/as Ramón Fernández Cervantes, Beatriz Rodríguez Romero, Sonia Souto Camba, Isabel Raposo Vidal, Alicia Martínez Rodríguez, Míriam Barcia Seoane
Revista FISIOTERAPIA Vol. 20 Núm. - (páxs. 32 ata 38)

Generalidades sobre feedback

Autores/as Ramón Fernández Cervantes, Beatriz Rodríguez Romero, Míriam Barcia Seoane, Sonia Souto Camba, Marcelo Chouza Ínsua
Revista FISIOTERAPIA Vol. 20 Núm. - (páxs. 3 ata 11)

Conclusiones del I Simposium Iberoamericano de Fisioterapia Manipulativa y Terapia Manual

Autores/as Ginés Almazán Campos, Beatriz Rodríguez Romero
Revista FISIOTERAPIA Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 57 ata 58)

La enfermería ante el reto del ageismo.

Autores/as Elvira Cobas Couto, Mª J. Movilla Fernández, José Noval Cinza, J. Freire Docampo, Manuel Romero Martín, Nuria Varela Feal
Revista GEROKOMOS. REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 115 ata 119)

Atribuciones causales internas y externas, autoconcepto y rendimiento académico

Autores/as Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., J.M. Suarez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista AULA ABIERTA Núm. 72 (páxs. 249 ata 265)

El cuestionario de metas académicas.Un instrumento para la evaluación de la orientación motivacional de los alumnos de educación secundaria.

Autores/as Marta García, Julio A. González Pienda, José Carlos Nuñez, Soledad González Pumariega, Luís Álvarez, Cristina Roces, Ramón González Cabanach, Valle, A.
Revista AULA ABIERTA Núm. 71 (páxs. 175 ata 199)

Influencia de las atribuciones causales internas y externas sobre las metas académicas

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, MªLuisa Gómez Taibo, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Revista BORDON Vol. 50 Núm. 4 (páxs. 405 ata 413)

Evaluación de la asignatura Exploración Topográfica Manual

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Sonia Souto Camba, Manuel Gutiérrez Nieto, Ramón Fernández Cervantes
Revista CUESTIONES DE FISIOTERAPIA Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 113 ata 120)

Habilidades de comunicación para abordar el proceso de la muerte.

Autores/as Maria Angeles Rodeño Abelleira, Mª J. Movilla Fernández, Elvira Cobas Couto, Manuel Romero Martín, Nuria Varela Feal, Francisco Bernabeu Piñeiro
Revista ENFERMERÍA CIENTÍFICA Núm. 198 (páxs. 23 ata 24)

Posicionamiento de la Enfermería ante la administración de vacunas al menor.

Autores/as Elvira Cobas Couto, Mª J. Movilla Fernández, J. Noval Cinza, Francisco Bernabeu Piñeiro, Avelino Castro Pastor, Manuel Romero Martín, Nuria Varela Feal
Revista ENFERMERÍA CIENTÍFICA Núm. 192 (páxs. 49 ata 51)

Propuesta de coordinación entre niveles desde una unidad de hospitalización neonatal

Autores/as Nuria Varela Feal, Francisco Bernabeu Piñeiro, Elvira Cobas Couto, Manuel Romero Martín, José Noval Cinza, Avelino Castro Pastor
Revista ENFERMERÍA CIENTÍFICA Vol. - Núm. 180 (páxs. 75 ata 77)

Motivación cognición y aprendizaje autorregulado

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA Vol. - Núm. 206 (páxs. 137 ata 164)

Características afectivas y motivacionales de los estudiantes con dificultades en el aprendizaje

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Núñez, J.C.
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. - Núm. 14 (páxs. 53 ata 74)

Dificultades en el aprendizaje de la lectura e intervencion educativa

Autores/as Mª Amparo Vázquez Grobas, Piñeiro, I.
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 10 Núm. 14 (páxs. 155 ata 188)

Reflexiones críticas en torno al concepto actual de dificultades de aprendizaje

Autores/as J. C. Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Victoria Franco Taboada, María Baspino
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. - Núm. 14 (páxs. 29 ata 52)

Enfermería y Salud

Autores/as Manuel Romero Martín
Revista TRAZOS DE SAÚDE-Nº 0 FEBRERO Vol. - (páxs. 8 ata 8)

Patrones motivacionales en estudiantes universitarios: características diferenciales

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Núñez, J.C.
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. - Núm. 15 (páxs. 125 ata 146)

El uso de estrategias macroestructurales en los primeros años de escolarización

Autores/as Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Ramón González Cabanach, MªLuisa Gómez Taibo
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. - Núm. 4 (páxs. 119 ata 126)

Concepciones y enfoques de aprendizaje

Autores/as Ramón González Cabanach
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. - Núm. 56 (páxs. 5 ata 39)

Características diferenciales de los enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., M. Baspino
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. - Núm. 4 (páxs. 41 ata 58)

Fuentes de conocimiento e ideas maternas do calendario evolutivo

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 10 ata 0)

Propuesta de un estudio de mercado ante la apertura de un centro de fisioterapia

Autores/as Abel Alonso Gómez, Susana Ferreiro Rodríguez, Alicia Martínez Rodríguez, Berta Paz Lourido
Revista FISIOTERAPIA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 150 ata 151)

Revisión de tres técnicas fisioterápicas con relación a la distrofia simpático-refleja

Autores/as Carmen Pardo Carballido, Manuel Gutiérrez Nieto, Luz González Doniz
Revista FISIOTERAPIA Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 33 ata 42)

Historia de la fisioterapia

Autores/as Isabel Raposo Vidal, Marcelo Chouza Ínsua, Sonia Souto Camba, Beatriz Rodríguez Romero
Revista FISIOTERAPIA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 158 ata 159)

Unidad docente-asistencial de fisioterapia en la reeducación de la incontinencia urinaria

Autores/as Sonia Souto Camba, Beatriz Rodríguez Romero, José Ramón Meilán Devesa
Revista FISIOTERAPIA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 157 ata 157)

Miofeedback en el tratamiento de una parálisis facial

Autores/as Isabel Raposo Vidal, Beatriz Rodríguez Romero, Marcelo Chouza Ínsua, Sonia Souto Camba
Revista FISIOTERAPIA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 144 ata 145)

Importancia de la crioterapia en el tratamiento de las lesiones agudas en el deporte

Autores/as Beatriz Aristín Núñez, Isabel Henriques Salgado, Isabel Hurtado Chaves, Gustavo Paseiro Ares, José Luis Aristín González
Revista FISIOTERAPIA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 152 ata 153)

Características de las metas académicas que persiguen los estudiantes y sus consecuencias motivacionales

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Revista INNOVACIÓN EDUCATIVA Vol. - Núm. 7 (páxs. 123 ata 134)

A Nonparametric Conditional Mode Estimate

Autores/as Alejandro Quintela del Río, Philippe Vieu
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 8 Núm. - (páxs. 253 ata 266)

Nonparametric Estimation of Density Derivatives of Dependent Data

Autores/as Alejandro Quintela del Río
Revista JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE Vol. 61 Núm. 1 (páxs. 155 ata 174)

Protocolo de actuación de enfermería diante da aparición dun shock anafiláctico na visita domiciliaria

Autores/as Elvira Cobas Couto, Manuel Romero Martín, Nuria Varela Feal, Mª J. Movilla Fernández, José Noval Cinza
Revista CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Vol. 4 Núm. 4 (páxs. 203 ata 205)

La fisioterapia y la reumatología

Autores/as Luz González Doniz
Revista CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 40 ata 41)

La unidad de fisioterapia dentro del servicio de atención primaria: análisis y evaluación a lo largo de dos años

Autores/as Reyes Pérez Fernández, Frances Medina i Mirapeix, Luz González Doniz, Rogelio González Fernández, Mar De Pablos Rodríguez
Revista CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Vol. 4 Núm. 3 (páxs. 147 ata 150)

El conflicto de pareja y su repercusión en los hijos: una revisión

Autores/as Silvia López Larrosa, Valentín Escudero Carranza
Revista CUADERNOS DE TERAPIA FAMILIAR Vol. - Núm. 1 (páxs. 107 ata 118)

Sin limpieza no existe esterilización

Autores/as Francisco Bernabeu Piñeiro, Avelino Castro Pastor, Manuel Romero Martín, Nuria Varela Feal
Revista EL AUTOCLAVE-MAYO Vol. - Núm. 9 (páxs. 34 ata 37)

A necesidade dun modelo de bo docente

Autores/as Ramón González Cabanach, Victoria Franco Taboada, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE ENSINO Vol. - Núm. 10 (páxs. 29 ata 54)

Los elixires dela nueva esterilización.

Autores/as Manuel Romero Martín, M. J. Fernández, N. Varela, A. Castro
Revista ENFERMERÍA CIENTÍFICA Vol. - Núm. 168 (páxs. 53 ata 55)

LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

Autores/as Manuel Baña Castro, Ramón González Cabanach, E. García
Revista REVISTA GALEGA DE ENSINO Vol. 13 Núm. - (páxs. 79 ata 108)

Evaluation of vectorization/parallelization techniques: application to noparametric curve estimation

Autores/as Ramón Doallo, Basilio B. Fraguela, Alejandro Quintela del Río
Revista STATISTICS AND COMPUTING Vol. 6 Núm. 4 (páxs. 347 ata 351)
DOI https://doi.org/10.1007/bf00143555

Evaluation in vectorization/parallelization techniques: application to nonparametric curve estimation

Autores/as Ramón Doallo, Basilio B. Fraguela, Alejandro Quintela del Río
Revista JOURNAL OF STATISTICS AND COMPUTING. (TONGJÌ YU ZIXUN PÍNGLUN) Vol. 6 Núm. - (páxs. 347 ata 351)

Una aproximación teórica al concepto de metas académicas y su relación con la motivación escolar

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, J. A. González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 45 ata 81)

Una perspectiva cognitivo-motivacional sobre el aprendizaje escolar

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Revista REVISTA DE EDUCACIÓN Vol. - Núm. 311 (páxs. 159 ata 182)

Dimensiones cognitivo-motivacionales y aprendizaje autorregulado

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Revista REVISTA DE PSICOLOGÍA Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 3 ata 34)

Fisioterapia precoz en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con hueso - tendón - hueso

Autores/as L. Gutiérrez Nieto, Luz González Doniz, Ramón Fernández Cervantes, Carmen Pardo Carballido, Beatriz Rodríguez Romero, Sonia Souto Camba
Revista FISIOTERAPIA Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 99 ata 107)

Fisioterapia manipulativa en las lesiones en fijación anterior y posterior del Ilíaco

Autores/as Ramón Fernández Cervantes, Sonia Souto Camba, Marcelo Chouza Ínsua, Luz González Doniz, Rodríguez-Romero Beatriz
Revista FISIOTERAPIA Vol. 18 Núm. 19 (páxs. 87 ata 102)

Organización y Docencia en la sala de demostraciones de la E. U. de Fisioterapia de La Coruña durante el curso académico 93/94

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Sonia Souto Camba, Ramón Fernández Cervantes, Luz González Doniz, Socorro Riveiro Temprano
Revista FISIOTERAPIA Vol. 18 Núm. 1 (páxs. 41 ata 45)

Traducción del artículo de Goodnow, J. Contribuciones a la familia: ideas de padres e hijos sobre las tareas domésticas

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista INFANCIA Y APRENDIZAJE: JOURNAL FOR THE STUDY OF EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol. - Núm. 73 (páxs. 19 ata 33)

Entrevista a Jacqueline Goodnow

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista INFANCIA Y APRENDIZAJE: JOURNAL FOR THE STUDY OF EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol. - Núm. 73 (páxs. 3 ata 17)

Metas académicas de los estudiantes universitarios y su relación con otras variables cognitivo-motivacionales

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Revista BOLETÍN DE PSICOLOGÍA (VALENCIA) Vol. - Núm. 53 (páxs. 49 ata 68)

Variables cognitivo-motivacionales y aprendizaje escolar: algunas reflexiones desde una visión constructivista del proceso de aprendizaje

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Revista BORDON Vol. - Núm. 3 (páxs. 337 ata 344)

Asunciones, confusiones y aportaciones de la fisioterapia en la Atención Primaria

Autores/as F. Medina i Mirapeix, R. Pérez Fernández, Ramón Fernández Cervantes, Luz González Doniz
Revista CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 94 ata 98)

Comparison of Bandwidth Selectors in Nonparametric Regression under dependence

Autores/as Alejandro Quintela del Río
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 21 Núm. 5 (páxs. 563 ata 583)

Tres formas de aproximación al estudio de las ideas de los padres en la familia nuclear

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA Vol. 10-11 Núm. 7 (páxs. 49 ata 63)

Las ideas sobre el desarrollo: génesis y cambio

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 10-11 Núm. 7 (páxs. 179 ata 189)

La figura del profesor ayudante

Autores/as Sonia Souto Camba, Socorro Riveiro Temprano, Cipriano Ramón Santos Romero, Rodríguez-Romero Beatriz, Carmen Pardo Carballido
Revista FISIOTERAPIA Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 105 ata 108)

Ideas de las madres sobre el desarrollo y su relación con el calendario evolutivo

Autores/as Silvia López Larrosa
Revista CADERNOS DE PSICOLOXÍA Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 29 ata 36)

La percepción de competencia para el rendimiento académico: relaciones entre las percepciones de padres, tutores y alumnos

Autores/as José María Sánchez Pernas, Manuel Peralbo Uzquiano, Silvia López Larrosa, María del Pilar Vieiro Iglesias
Revista REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Vol. 156 (páxs. 503 ata 517)

Compartir Experiencias e Coñecemento. Programa de Democratización do Coñecemennto na Costa da Morte

Autores/as Fernando Agrasar Quiroga, F. Cordido, Isabel Raposo Vidal, Jaime Fagúndez, Sergio R. Roiloa, Mª Matilde García Sánchez
Editores Mª Matilde García Sánchez
Editorial Reprografía Noroeste SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-697-1

Guía práctica de Fisioterapia Respiratoria

Autores/as Sonia Souto Camba, Luz González Doniz, Asenet López García, Lista Paz A
Editores Servicio de publicaciones UDC
Editorial Servicio de publicaciones de la UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-655-1

Programa MUPO. Mentes Únicas. Programas para la mejora socioemocional de las dificultades de aprendizaje

Autores/as Silvia López Larrosa, Rosa María González Seijas
Editorial Ediciones Pirámide, (España)
ISBN 978-84-368-3733-9

Familias y enfermedad física: manual de intervención familiar y multifamiliar

Autores/as Nuria Varela, Valentín Escudero Carranza, Silvia López Larrosa
Editorial Editorial Grupo 5, Madrid (España)
ISBN 978-84-943980-5-6

Salud. Aspectos clínicos y psicosociales

Editores Ramón González Cabanach, Antonio Souto Gestal, Ramón Fernández Cervantes
Editorial GEU editorial, Granada (España)
ISBN 978-84-16361-62-5

Estadística fácil con hoja de cálculo

Editorial Createspace, (España)
ISBN 978-1514341377

El entrenamiento de la memoria en las personas mayores

Autores/as Ramón González Cabanach, Patricia Gonzalez Millan
Editores Patricia González Millán
Editorial GEU editorial, (España)
ISBN 978-84-16361-04-5

Bienestar psicológico y educación

Editores Ramón González Cabanach, Antonio Souto Gestal, Ramón Fernández Cervantes
Editorial GEU editorial, Granada (España)
ISBN 978-84-16361-63-2

Libro de Ponencias de las XIV Xornadas Galegas de Fisioterapia. Neurorrehabilitación: comprometidos con las capacidades

Editorial Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia , Mondariz-Balneario (España)
ISBN 84-697-1572-0

Envejecimiento y Deterioro Cognitivo

Editores Ramón González Cabanach, Antonio Souto Gestal, Ramón Arce Fernández
Editorial GEU editorial, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16156-94-8

Apoyo psicosocial a las personas mayores en sus actividades cotidianas

Autores/as Patricia González Millán, Ramón González Cabanach
Editorial GEU editorial, (España)
ISBN 978-84-16361-03-8

SALUD Y BIENESTAR

Editores Sonia Souto Camba, Antonio Souto Gestal, Francisca Fariña Rivera
Editorial GEU editorial, (España)
ISBN 978-84-16156-87-0

P.E.P.E. (Problemas estimulantes de Probabilidad y Estadística)

Editorial CreateSpace, (España)
ISBN 978-1983636516

Javitor el castor lector y los amigos de las letras. Cuaderno del alumno. Cuarto nivel.

Autores/as Rosa María González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Silvia López Larrosa, Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Díaz Paradela, G
Editorial CEPE, Madrid (España)
ISBN 8478699368

El estadístico accidental

Editorial Createspace, (España)
ISBN 978-1291461664

Psicología y Salud I. Educación, aprendizaje y salud

Autores/as Ramón González Cabanach, Ramón Fernández Cervantes, F.Fariña, M.Vilariño, C.Freire
Editorial GEU editorial, (España)
ISBN 978-84-15953-45-6

Psicología y Salud II. Salud física y mental

Autores/as Ramón González Cabanach, Ramón Fernández Cervantes, Ramón Arce, Ferradás, M.M., Freire, C.
Editorial GEU editorial, (España)
ISBN 978-84-15953-46-3

Javitor el castor lector y los amigos de las letras. Madrid. CEPE.

Autores/as Rosa María González Seijas, Silvia López Larrosa, Fernando Cuetos Vega, Alfredo Rodríguez López-Vázquez
Editorial CEPE, Madrid (España)
ISBN 8478699317

Javitor el castor lector y los amigos de las letras. Guía del profesor.

Autores/as Rosa María González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Silvia López Larrosa, Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Davila Barba, Uceira Rey, González Seijas P, Diaz Paradela, G
Editorial CEPE, Madrid (España)
ISBN 9788478699322

Javitor el castor lector y los amigos de las letras. Cuaderno del alumno. Primer nivel.

Autores/as Rosa María González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Silvia López Larrosa, Alfredo Rodríguez López-Vázquez
Editorial CEPE, Madrid (España)
ISBN 9788478699339

Javitor el castor lector y los amigos de las letras. Cuaderno del alumno. Segundo nivel.

Autores/as Rosa María González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Silvia López Larrosa, Alfredo Rodríguez López-Vázquez
Editorial CEPE, Madrid (España)
ISBN 9788478699346

Javitor el castor lector y los amigos de las letras. Cuaderno del alumno. Tercer nivel.

Autores/as Rosa María González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Silvia López Larrosa, Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Eva Uceira Rei
Editorial CEPE, Madrid (España)
ISBN 9788478699353

Diccionario enciclopédico de ciencias de la salud. Fisioterapia

Editorial Montsa-Prayma, (España)
ISBN 978-84-15223-00-5

Calidad de vida, bienestar y salud

Editorial Psicoeduca, S.L., Coruña, A (España)
ISBN 9788461434411

Guia de estrategias instruccionales para mejorar la motivación de los estudiantes

Autores/as Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Piñeiro, I., Pedro Rosario, Rebeca Blas, Carlos Freire Rodríguez, Ferradás, M.M.
Editorial Education and Psychology, Almería (España)
ISBN 978-84-614-1235-8

Motivar enseñando. La integración de estrategis motivadoras en el currículo escolar

Autores/as Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez
Editorial CCS, Madrid (España)
ISBN 978-84-9842-618-2

Fisioterapia y Rehabilitación Cardiaca

Autores/as Giovana Rosas Estrada, Consuelo Velez Alvarez, Jairo Toro Diaz, Asenet López García
Editorial Universidad Autónoma de Manizales, Manizales (Colombia)
ISBN 978-958-8208-47-3

La relación familia escuela. Guía práctica para profesionales

Autores/as Silvia López Larrosa
Editorial CCS, Madrid (España)
ISBN 978-84-9842-344-0

Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio. Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio

Autores/as Ramón González Cabanach, Patricia Gonzalez Millan, Antonio García Candame
Editorial Psicoeduca, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-613-4093-4

Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio. Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes

Autores/as Ramón González Cabanach, Patricia Gonzalez Millan
Editorial Psicoeduca, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-613-4091-0

La psicología aplicada a la atención sociosanitaria

Autores/as Ramón González Cabanach, Patricia Gonzalez Millan, Piñeiro, I., Rodríguez, S.
Editorial Psicoeduca, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-613-6432-6

FISIOTERAPIA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez, Berta Paz Lourido, Elena Martínez Rodríguez, Mª Concepción Sanz Rubio, Julia Gámez Iruela, Ramón Fernández Cervantes
Editorial SINTESIS, Madrid (España)
ISBN 978-84-9756-595-0

Auxiliar de ayuda a domicilio. Planificación, desarrollo y seguimiento de casos asistenciales

Autores/as Patricia González Millán, Ramón González Cabanach, Antonio García Candame
Editorial Psicoeduca, S.L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-612-6496-4

Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom

Editorial Nova Science Publishers, Inc., Nueva York (Estados Unidos)
ISBN 978-1-60456-104-3

Consecuencias del envejecimiento demográfico. La dependencia

Autores/as Ramón González Cabanach, Antonio García Candame, Patricia González Millán
Editorial Psicoeduca, S.L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-612-1544-7

Los recurso motivacionales.Programa para mejorar su gestión

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., María García Gerpe
Editorial CEPE, Madrid (España)
ISBN 84-7869-546-X

El estudiante eficaz.Aprendizaje y enseñanza de habilidades de estudio

Autores/as Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Editorial CCS, Madrid (España)
ISBN 978-84-9842-099-9

Manual de Fisioterapia Respiratoria y Cardíaca

Editorial Síntesis, Madrid (España)
ISBN 84-9756-336-0

Salud laboral. Prevención de riesgos en centros sanitarios

Autores/as Andrés López López, Xosé Pita Díaz, José A. Lorenzo Rodríguez, Serafín de Dios Romero, Elena Romero Soto, Carlos Quintás Fernández, Amelia Prieto Díaz, Mª Josefa Pichel Guerrero, Manuel Romero Martín, Emma Rodríguez Maseda, Maria Jesus Movilla Fernández, Carmen Coronado Carvajal
ISBN 84-9749-053-3

Manual de Fisioterapia para el paciente hemipléjico

Autores/as Mercedes Escribano Silva, María de los Ángeles Fernández García, María Eugenia Amado Vázquez, Socorro Riveiro Temprano, José Quintia Casares
Editorial Agrove, S.L., Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-064-9

Conceptos básicos de anatomía y fisiología

Autores/as Angel Facio Villanueva, Maria Jesus Movilla Fernández, Avelino Castro Pastor, Serafín de Dios Romero, Manuel Romero Martín
ISBN 84-9749-077-0

Bioquímica para técnicos especialistas de laboratorio. Análisis de muestras biológicas

Autores/as Serafín de Dios Romero, Maria Jesus Movilla Fernández, Emma Rodríguez Maseda, Natalia Sobrido Prieto, Amelia Prieto Díaz, Mª Josefa Pichel Guerrero, Manuel Romero Martín, Carmen Coronado Carvajal
ISBN 84-9749-058-4

1º Curso de Alimentación y Nutrición

Autores/as Serafín de Dios Romero, Natalia Sobrido Prieto, Manuel Romero Martín, Amelia Prieto Díaz, Emma Rodríguez Maseda, María Fernanda Pichel Guerrero, Maria Jesus Movilla Fernández
ISBN 84-9749-078-9

Manual de Fisioterapia para el paciente quemado

Autores/as María de los Ángeles Fernández García, Mercedes Escribano Silva, María Eugenia Amado Vázquez, Socorro Riveiro Temprano, Míriam Barcia Seoane, Marcelo Chouza Ínsua
Editorial Imprenta Agrove S.L., Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-065-7

Fisioterapia Orofacial y de reeducación de la deglución

Autores/as Luz González Doniz, Sonia Souto Camba
Editorial Doyma, Madrid (España)
ISBN 0211-5638

Familia, evaluación e intervención

Autores/as Silvia López Larrosa, Valentín Escudero Carranza
Editorial CCS, Madrid (España)
ISBN 84-8316-720-4

Retos psicosociales del envejecimiento demográfico

Autores/as Ramón González Cabanach
Editorial Asociación Galega de Psicopedagogía, Coruña, A (España)
ISBN 84-933500-0-1

El funcionamiento psicológico de las personas mayores. Orientaciones para la intervención

Autores/as Ramón González Cabanach, Elena Seoane De la Fuente, Antonio García Candame
Editorial Asociación Galega de Psicopedagogía, Coruña, A (España)
ISBN 84-933500-1-X

Técnicas de laboratorio en microbiología. Tomo 1

Autores/as Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Manuel Romero Martín, Natalia Sobrido Prieto
ISBN 84-9749-012-6

Técnicas de laboratorio en microbiología. Tomo 2

Autores/as Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Manuel Romero Martín, Natalia Sobrido Prieto
ISBN 84-9749-020-7

Organización Sanitaria Básica do Sistema Público de Saúde

Autores/as Avelino Castro Pastor, Nuria Varela Feal, Francisco Bernabeu Piñeiro, Natalia Sobrido Prieto, Elvira Cobas Couto, Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Manuel Romero Martín, Emma Rodríguez Maseda
ISBN 84-95322-61-7/2

Atención al usuario de los servicios de salud

Autores/as Amelia Prieto Díaz, Mª Josefa Pichel Guerrero, Maria Jesus Movilla Fernández, Manuel Romero Martín, Emma Rodríguez Maseda, Avelino Castro Pastor, Nuria Varela Feal
ISBN 84-9749-049-5

Lexislación Sanitaria

Autores/as Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Nuria Varela Feal, Avelino Castro Pastor, Maria Jesus Movilla Fernández, Emma Rodríguez Maseda, Manuel Romero Martín
ISBN 84-9749-039-8

Psicología del envejecimiento

Autores/as Ramón González Cabanach
ISBN 84-9749-044-4

El estrés del cuidador de personas mayores con demencia

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., Victoria Franco Taboada
ISBN 84-9749-045-2

Prevención de la infección en Centros Sanitarios: Normas y Procedimientos. Volumen II

Autores/as Manuel Romero Martín, Maria Jesus Movilla Fernández, Carmen Coronado Carvajal, Avelino Castro Pastor, Mª Josefa Pichel Guerrero, Emma Rodríguez Maseda, Nuria Varela Feal, Amelia Prieto Díaz, Jesús Luis Saleta Canosa
Editorial Universidade da Coruña, (España)
ISBN DLC-2084-2002/2

Principios Básicos de prevención de la Infección Hospitalaria

Autores/as Manuel Romero Martín, Maria Jesus Movilla Fernández, Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Nuria Varela Feal, Avelino Castro Pastor, Emma Rodríguez Maseda, Carmen Coronado Carvajal, Elvira Cobas Couto, Natalia Sobrido Prieto
Editorial Universidad de A Coruña, Ferrol (España)
ISBN D.L.C-1521-02

Prevención de la Infección en Centros Sanitarios: Conceptos Generales. Volumen I

Autores/as Manuel Romero Martín, Maria Jesus Movilla Fernández, Carmen Coronado Carvajal, Avelino Castro Pastor, Mª Josefa Pichel Guerrero, Emma Rodríguez Maseda, Nuria Varela Feal, Amelia Prieto Díaz, Jesús Luis Saleta Canosa
Editorial Universidad de A Coruña, (España)
ISBN DL:C-2084-2002

Principios Básicos de Calidad en Centros Sanitarios

Autores/as Maria Jesus Movilla Fernández, Mª Josefa Pichel Guerrero, Angel Facio Villanueva, Amelia Prieto Díaz, Manuel Romero Martín, Nuria Varela Feal, Avelino Castro Pastor, Natalia Sobrido Prieto, Elvira Cobas Couto, Emma Rodríguez Maseda
Editorial Universidad da Coruña, Ferrol (España)
ISBN D.L.: C-1522-02

Manual de Psicologia de la Educación

Autores/as Ramón González Cabanach, Valle, A., Julio Antonio González Pienda, Núñez, J.C.
Editorial Pirámide, Madrid (España)
ISBN 84-368-1638-2

I Jornadas Universitarias de Fisioterapia y Salud

Editorial E. E. Fisioterapia, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-030-4

Atención social y envejecimiento.

Autores/as Ramón González Cabanach, Rosa Elena Caramés Balo
Editorial Ediciones 2010, Madrid (España)
ISBN 84-95058-95-2

Técnicas de laboratorio en hematología II

Autores/as Mª Josefa Pichel Guerrero, Nuria Varela Feal, Manuel Romero Martín, Avelino Castro Pastor
Editorial Universidad de A Coruña, Ferrol (España)
ISBN nodef-0248

Escuela Universitaria de Fisioterapia A Coruña. 1990 ...2001

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz
Editorial Escuela Universitaria de Fisioterapia de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN C-2719-01

Bioderecho sanitario

Autores/as Avelino Castro Pastor, José Noval Cinza, Nuria Varela Feal, Natalia Sobrido Prieto, Elvira Cobas Couto, Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Manuel Romero Martín, Movilla-Fernández, MJ, Francisco Bernabeu Piñeiro
Editorial UDC, Ferrol (España)
ISBN 84-95322-62-5

Organización Sanitaria básica do sistema público de Saúde

Autores/as José Noval Cinza, Avelino Castro Pastor, Nuria Varela Feal, Natalia Sobrido Prieto, Elvira Cobas Couto, Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Manuel Romero Martín, Movilla-Fernández, MJ, Francisco Bernabeu Piñeiro
Editorial UDC, Ferrol (España)
ISBN 84-95322-61-7

Técnicas y procedimientos de prevención de la infeccion en centros sanitarios

Autores/as Manuel Romero Martín, Francisco Bernabeu Piñeiro, Avelino Castro Pastor, Jesús Luis Saleta Canosa, Nuria Varela Feal, Amelia Prieto Díaz, Elvira Cobas Couto, Movilla-Fernández, MJ, Mª Josefa Pichel Guerrero
Editorial UDC, Ferrol (España)
ISBN C-1286-2000

Organización sanitaria básica de Galicia

Autores/as Avelino Castro Pastor, Nuria Varela Feal, Natalia Sobrido Prieto, Elvira Cobas Couto, Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Manuel Romero Martín, Movilla-Fernández, MJ, Francisco Bernabeu Piñeiro
Editorial UDC, Ferrol (España)
ISBN 84-95322-63-3

Atención al usuario de los servicios de salud

Autores/as Amelia Prieto Díaz, Movilla-Fernández, MJ, Mª Josefa Pichel Guerrero, Elvira Cobas Couto, Francisco Bernabeu Piñeiro, Manuel Romero Martín, Natalia Sobrido Prieto, Mª Matilde García Sánchez, Avelino Castro Pastor, Nuria Varela Feal
Editorial UDC, Ferrol (España)
ISBN C-174-2000

GALICIA 2010

Autores/as Francisco Bernabeu Piñeiro, Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Manuel Romero Martín, Mª Matilde García Sánchez, Natalia Sobrido Prieto, Avelino Castro Pastor, Maria Angeles Rodeño Abelleira, Nuria Varela Feal
Editorial Asociación proxecto de investigación Galicia 2010, Coruña, A (España)
ISBN 84-607-1434-9

Prevención de Riesgos en Centros Sanitarios

Autores/as Avelino Castro Pastor, Nuria Varela Feal, Natalia Sobrido Prieto, Elvira Cobas Couto, Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Manuel Romero Martín, Movilla-Fernández, MJ, Francisco Bernabeu Piñeiro
Editorial IN FIERI, Ferrol (España)
ISBN D.L.:C-1371

Psicología de la Vejez

Autores/as Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Editorial Univ. La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95322-68-4

Atención al paciente. Servicios centrales sanitarios.

Autores/as Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Manuel Romero Martín, Nuria Varela Feal, Avelino Castro Pastor, Elvira Cobas Couto, Natalia Sobrido Prieto, Mª Matilde García Sánchez, Maria Angeles Rodeño Abelleira, Francisco Bernabeu Piñeiro, Movilla-Fernández, MJ
Editorial UDC, Ferrol (España)
ISBN 84-88301-11-1

Principios Básicos de la Calidad en Centros Sanitarios

Autores/as Angel Facio Villanueva, Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Manuel Romero Martín, Nuria Varela Feal, Avelino Castro Pastor, Elvira Cobas Couto, Natalia Sobrido Prieto, Francisco Bernabeu Piñeiro, Movilla-Fernández, MJ
Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-922436-5-2

A Convivencia nos centros escolares de Galicia

Autores/as José Manuel Yáñez Rodríguez, Mª Josefa Pichel Guerrero, Vicente Beceiro Veiga, José Manuel Martínez Mayán, Amelia Prieto Díaz, Senén Fernández Hermida, Manuel Romero Martín, Enrique García Rodríguez, Nuria Varela Feal, Avelino Castro Pastor, Elvira Cobas Couto, Natalia Sobrido Prieto, Mª Matilde García Sánchez, Maria Angeles Rodeño Abelleira, Francisco Bernabeu Piñeiro, Movilla-Fernández, MJ, Mercedes González Sanmamed
Editorial Consellería de Educación, Santiago de Compostela (España)
ISBN D.L. C 2495/99

Actualidad en Fisioterapia del deporte. VII Jornadas Nacionales de Fisioterapia del Deporte.

Editorial Asociación Española Fisioterapeutas, Coruña, A (España)
ISBN 84-95322-22-6

Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar

Editorial UDC, (España)
ISBN 84-89694-61-3

Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.

Editorial Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación, (España)
ISBN 84-89694-54-0

Prevención de Riesgos en Centros Sanitarios

Autores/as J. Pita López, Mª J. Movilla Fernández, José Noval Cinza, Manuel Romero Martín, Avelino Castro Pastor, Nuria Varela Feal, Mª Josefa Pichel Guerrero, Natalia Sobrido Prieto, Amelia Prieto Díaz, Elvira Cobas Couto, Francisco Bernabeu Piñeiro
Editorial IN FIERI, Ferrol (España)
ISBN 84-922436-0-0

Técnicas y procedimientos de prevención de la infección en centros sanitarios, Volumen I

Autores/as Romero M, Bernabeu F, Castro A, Fernández MJ, Reire MJ, Saleta JL, Varela N
Editores Servicio de publicaciones UDC
Editorial Publicaciones UDC, Ferrol (España)
ISBN 84-88302-10-3

Técnicas y Procedimientos de Prevención de la Infección en Centros Sanitarios (Volumen II)

Editorial IN FIERI, (España)
ISBN 84-88302-10-3B

Técnicas y procedimientos de prevención de la infección en Centros sanitarios. (Volumen I)

Autores/as Manuel Romero Martín, Avelino Castro Pastor
Editorial IN FIERI, Ferrol (España)
ISBN 84-88302-10-3A

Legislación Sanitaria (Volumen II: Legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia)

Autores/as Manuel Romero Martín, Amelia Prieto Díaz, José Noval Cinza
Editorial Servicio Publicaciones Univ. La Coruña, Ferrol (España)
ISBN 84-89694-43-5

Principios de Bioética

Autores/as Manuel Romero Martín, Natalia Sobrido Prieto, Noval Cinza
Editorial Servicio Publicaciones Univ. La Coruña, Ferrol (España)
ISBN 84-922436-1-7

Monografía de Legislación Sanitaria (Volumen I: Legislación General). 3ª Edición

Autores/as Mª Josefa Pichel Guerrero, Manuel Romero Martín, José Noval Cinza
Editorial Servicio Publicaciones Univ. La Coruña, Ferrol (España)
ISBN 84-89694-42-7

Psicología de la Educación. Volumen 1. Variables personales y aprendizaje escolar

Editorial Univ. de La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0521

Psicología de la instrucción II

Editorial Ediciones Universitarias de Barcelona, Barcelona (España)
ISBN nodef-0511

Psicología de la instrucción V

Editorial Universitarias de Barcelona, Barcelona (España)
ISBN nodef-0514

Psicología de la instrucción IV

Editorial Universitarias de Barcelona, Barcelona (España)
ISBN nodef-0513

Psicología de la instrucción III

Editorial Universitarias de Barcelona, Barcelona (España)
ISBN nodef-0512

Técnicas y procedimientos de prevención de la infección en centros sanitarios. Vol. II

Autores/as Natalia Sobrido Prieto, Francisco Bernabeu Piñeiro, Elvira Cobas Couto, Manuel Romero Martín, Nuria Varela Feal, Jesús Luis Saleta Canosa, A. Castro, M.J. Freire, M.J. Fernández
Editorial Escuela Univ. de Enfermería, (España)
ISBN nodef-0126

Técnicas y procedimientos de prevención de la infección en centros sanitarios. Vol. I

Autores/as Francisco Bernabeu Piñeiro, Elvira Cobas Couto, Manuel Romero Martín, Jesús Luis Saleta Canosa, Nuria Varela Feal, A. Castro, Natalia Sobrido Prieto, M.J. Freire, M.J. Fernández
Editorial Escuela Univ. de Enfermería, (España)
ISBN nodef-0125

Actuación sanitaria ante situaciones de urgencia. Vol. II

Autores/as Natalia Sobrido Prieto, Manuel Romero Martín, Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Nuria Varela Feal, Elvira Cobas Couto, Francisco Bernabeu Piñeiro, A. Castro, M. García
Editorial Escuela Univ. de Enfermería, (España)
ISBN nodef-0127

Lecturas de psicología de la instrucción. Planificación y Aprendizaje

Autores/as Ramón González Cabanach, C. Núñez Pérez, Valle, A., Manuel Baña Castro, Lino Manuel Cuevas González, Mª Amparo Vázquez Grobas, Victoria Franco Taboada, Rodríguez, S., M. Baspino Fernández
Editorial Planificación y aprendizaje, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0517

Psicología de la instrucción. Aspectos I

Editorial Universitarias de Barcelona, Barcelona (España)
ISBN nodef-0510

24. Prevención e tratamento dos trastornos músculoesqueléticos en mariscadoras e mariscadores.

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz
Libro Guía de Boas prácticas de APS na Universidade da Coruña
Edita Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-722-0
Páxinas Dende a 119 ata a 123

25. Estudo da prevalencia dos trastornos musculoesqueléticos e a eficacia dun programa de fisioterapia preventiva entre as traballadoras do sector textil.

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz
Libro Guía de Boas prácticas de APS na Universidade da Coruña
Edita Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-722-0
Páxinas Dende a 124 ata a 128

Eficacia do exercicio terapéutico na dor neuromusculoesquelética e na calidade de vida dos músicos: un proxecto ApS

Autores/as Rodríguez-Romero B.
Libro Guía de Boas prácticas de APS na Universidade da Coruña
Edita Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-722-0
Páxinas Dende a 129 ata a 132

Empleo de aerosoles en Fisioterapia.

Autores/as Luz González Doniz,Sonia Souto Camba
Libro Sistema Respiratorio: Afecciones Médico-Quirúrgicas. Métodos de intervención. Fisioterapia Clínica.
Edita PANAMERICANA.
ISBN: 978-84-9110-203-8
Páxinas Dende a 183 ata a 194

Métodos para la reeducación del patrón ventilatorio.

Autores/as Luz González Doniz,Sonia Souto Camba
Libro Sistema Respiratorio: Afecciones Médico-Quirúrgicas. Métodos de intervención. Fisioterapia Clínica.
Edita PANAMERICANA.
ISBN: 978-84-9110-203-8
Páxinas Dende a 171 ata a 182

Estudio morfofuncional del sistema respiratorio.

Autores/as Luz González Doniz,Sonia Souto Camba
Libro Sistema Respiratorio: Afecciones Médico-Quirúrgicas. Métodos de intervención. Fisioterapia Clínica.
Edita PANAMERICANA.
ISBN: 978-84-9110-203-8
Páxinas Dende a 327 ata a 338

Métodos para el abordaje respiratorio en niños.

Autores/as Luz González Doniz,Sonia Souto Camba
Libro Sistema Respiratorio: Afecciones Médico-Quirúrgicas. Métodos de intervención. Fisioterapia Clínica.
Edita PANAMERICANA.
ISBN: 978-84-9110-203-8
Páxinas Dende a 195 ata a 203

Valoración fisioterápica del sistema respiratorio.

Autores/as Luz González Doniz,Sonia Souto Camba
Libro Sistema Respiratorio: Afecciones Médico-Quirúrgicas. Métodos de intervención. Fisioterapia Clínica.
Edita PANAMERICANA.
ISBN: 978-84-9110-203-8
Páxinas Dende a 217 ata a 219

Fisioterapia respiratoria: Conceptualización y principios fundamentales.

Autores/as Luz González Doniz,Sonia Souto Camba
Libro Sistema Respiratorio: Afecciones Médico-Quirúrgicas. Métodos de intervención. Fisioterapia Clínica.
Edita PANAMERICANA.
ISBN: 978-84-9110-203-8
Páxinas Dende a 149 ata a 156

Aparato urinario

Autores/as Iturrieta-Zuazo I,Antonio Souto Gestal,RODRIGUEZ-PEREZ, A. I.
Libro Anatomía Humana para estudiantes de Ciencias de la Salud
Edita ELSEVIER.
ISBN: 978-84-9113121-2
Páxinas Dende a 113 ata a 118

El proceso de adquisición de las competencias profesionales en fisioterapia

Autores/as Ramón Fernández Cervantes,Antonio Souto Gestal
Libro Donde la sociología te lleve: miscelánea en torno a la figura de Benjamín González Rodríguez /
Edita Ed servicio de publicaciones de la UDC,.
ISBN: ISBN 978-84-9749-644-5,
Páxinas Dende a 243 ata a 250

Terapia manual y osteopática. Técnicas estructurales de manipulación. Técnicas funcionales de manipulación

Autores/as Ramón Fernández Cervantes,Antonio Souto Gestal
Libro Métodos específicos de intervención en Fisioterapia
Edita Editorial Médica Panamericana.
ISBN: 978-84-9835943-5
Páxinas Dende a 75 ata a 86

La evaluación de la memoria de las personas mayores

Autores/as Ramón González Cabanach,Ramón Fernández Cervantes,Luz González Doniz
Libro El entrenamiento de la memoria en las personas mayores
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16361-04-5
Páxinas Dende a 25 ata a 40

Principales modelos explicativos de la memoria

Autores/as Ramón González Cabanach,Patricia González Millán,Luz González Doniz
Libro El entrenamiento de la memoria en las personas mayores
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16361-04-5
Páxinas Dende a 7 ata a 24

Prevalencia del dolor músculo-esquelético y calidad de vida relacionada con la salud en trabajadores del sector textil: un estudio trasnversal

Autores/as Eva Fernández Alonso,Beatriz Rodríguez Romero
Libro XV Xornadas Galegas sobre Condicións de Traballo e Saúde
Edita Asociación de Graduados Sociales.
ISBN: 978-84-617-6058-9
Páxinas Dende a 267 ata a 283

Percepción diferencial de la relaciones familia- escuela y las relaciones dentro del centro educativo de alumnos de familias españolas e inmigrantes y su relación con los resultados escolares

Autores/as Silvia López Larrosa,Cristina Barrós Pérez,María Amigó,Marie Dubra
Libro Bienestar psicológico y educación
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16361-63-2
Páxinas Dende a 57 ata a 66

Salud y enfermedad en las personas mayores

Autores/as Ramón González Cabanach,Luz González Doniz,Socorro Riveiro Temprano
Libro Psicología y atención sociosanitaria
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16361-02-1
Páxinas Dende a 39 ata a 62

La evaluación de las demencias

Autores/as Ramón González Cabanach,Ramón Fernández Cervantes,Luz González Doniz
Libro Envejecimiento y Deterioro Cognitivo
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16156-94-8
Páxinas Dende a 107 ata a 130

El cuidado de las personas mayores con demencia. Apoyo social al cuidador

Autores/as Ramón González Cabanach,Patricia González Millán,Ramón Fernández Cervantes
Libro Psicología y atención sociosanitaria
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16361-02-1
Páxinas Dende a 63 ata a 111

Relevancia de la formación clínica para la autonomía profesional en Fisioterapia

Autores/as Sonia Souto Camba,Luz González Doniz,Ramón Fernández Cervantes,Ramón González Cabanach
Libro SALUD Y BIENESTAR
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16156-87-0
Páxinas Dende a 127 ata a 136

Los trastornos de conducta de las personas con demencia

Autores/as Ramón González Cabanach,V. Franco,Patricia González Millán
Libro Envejecimiento y Deterioro Cognitivo
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16156-94-8
Páxinas Dende a 167 ata a 187

Análisis sobre las necesidades de Fisioterapia en el contexto social actual

Autores/as Sonia Souto Camba,Luz González Doniz,Ramón Fernández Cervantes,Ramón González Cabanach
Libro SALUD Y BIENESTAR
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16156-87-0
Páxinas Dende a 115 ata a 126

Las demencias

Autores/as Ramón González Cabanach,Ramón Fernández Cervantes,Patricia González Millán
Libro Envejecimiento y Deterioro Cognitivo
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16156-94-8
Páxinas Dende a 79 ata a 105

La estimulacion cognitiva

Autores/as Ramón González Cabanach,F. Fariña,Ramón Arce
Libro Envejecimiento y Deterioro Cognitivo
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16156-94-8
Páxinas Dende a 131 ata a 166

Prestación de orientación a las personas dependientes y sus cuidadores

Autores/as Ramón González Cabanach,Luz González Doniz,Antonio Souto Gestal
Libro Apoyo psicosocial a las personas mayores en sus actividades cotidianas
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16361-03-8
Páxinas Dende a 21 ata a 29

Impacto, respuesta y necesidades de las familia y de los hermanos cuando un hijo tiene necesidades educativas especiales. González Valcárcel, L. y López Larrosa, S.

Autores/as Silvia López Larrosa
Libro SALUD Y BIENESTAR
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16156-87-0
Páxinas Dende a 97 ata a 111

La autonomía en las personas mayores

Autores/as Ramón González Cabanach,Ramón Fernández Cervantes,Patricia González Millán
Libro Psicología y atención sociosanitaria
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16361-02-1
Páxinas Dende a 17 ata a 38

El impacto de la jubilación. La adaptación a la jubiliación

Autores/as Ramón González Cabanach,Souto, A,Patricia González Millán
Libro Psicología y atención sociosanitaria
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16361-02-1
Páxinas Dende a 3 ata a 16

El envejecimiento. Desarrollo cognitivo

Autores/as Ramón González Cabanach,Patricia González Millán,C.Miguez
Libro Envejecimiento y Deterioro Cognitivo
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16156-94-8
Páxinas Dende a 7 ata a 44

Calidad de vida y actividad física en pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón sometidos a resección pulmonar

Autores/as raquel sebio garcía,María Isabel Yáñez Brage,Sonia Souto Camba,Esther Giménez Moolhuyzen,Yolanda Sanesteban Hermida
Libro SALUD Y BIENESTAR
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16156-87-0
Páxinas Dende a 137 ata a 146

Intervención de acompañamiento y apoyo en la relación social, en la resolución de conflictos y en el entorno familiar

Autores/as Ramón González Cabanach,Patricia González Millán,Luz González Doniz
Libro Apoyo psicosocial a las personas mayores en sus actividades cotidianas
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16361-03-8
Páxinas Dende a 85 ata a 115

¿Funcionan las interveciones familiares en situaciones crónicas?

Autores/as Silvia López Larrosa
Libro SALUD Y BIENESTAR
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16156-87-0
Páxinas Dende a 87 ata a 96

RESERVA COGNITIVA Y DETERIORO COGNITIVO LEVE

Autores/as Ramón González Cabanach,Luz González Doniz,Sonia Souto Camba,Antonio Souto Gestal
Libro Envejecimiento y Deterioro Cognitivo
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16156-94-8
Páxinas Dende a 61 ata a 78

Desarrollo de la dimension afectivo-motivacional

Autores/as Ramón González Cabanach,C. Miguez,Patricia González Millán
Libro Envejecimiento y Deterioro Cognitivo
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16156-94-8
Páxinas Dende a 45 ata a 60

La relación de ayuda

Autores/as Patricia González Millán,Souto, A,Ramón González Cabanach
Libro Psicología y atención sociosanitaria
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16361-02-1
Páxinas Dende a 111 ata a 131

Elaboración de estrategias de intervención psicosocial

Autores/as Ramón González Cabanach,Patricia González Millán,Souto, A
Libro Apoyo psicosocial a las personas mayores en sus actividades cotidianas
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-16361-03-8
Páxinas Dende a 57 ata a 83

Mentes Únicas profesores: un programa psicoeducativo para docentes de primaria

Autores/as Silvia López Larrosa,Rosa María González Seijas
Libro Actas XII Congresso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Edita Actas do XI Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. A Coruña: Universidade da Coruña.
ISBN: 978-989-8525-22-2
Páxinas Dende a 3799 ata a 3807

Consumo de drogas y conduicta antisocial en adolescente sy jóvenes de la Costa da Morte

Autores/as Silvia López Larrosa,José Luis Rodríguez-Arias Palomo
Libro Psicología y Salud II. Salud física y mental
Edita Geu.
ISBN: 978-84-15953-46-3)
Páxinas Dende a 49 ata a 56

Impacto psicológico de los tratamientos de fertilidad. López Larrosa, S. y Hermida, R.

Autores/as Silvia López Larrosa
Libro Psicología y Salud II. Salud física y mental
Edita Geu.
ISBN: 978-84-15953-46-3)
Páxinas Dende a 57 ata a 62

Técnicas de tratamiento en las disfunciones de suelo pélvico

Autores/as
Libro Fisioterapia en Obstetricia y Uroginecología
Edita Elsevier.
ISBN: 9788445823781
Páxinas Dende a 25 ata a 35

Impacto de las relaciones familia-escuela en las percepciones de los adolescentes: diferencias según la edad, el sexo y las calificaciones escolares. López Larrosa, S. Dubra, M. y Barrós, C.

Autores/as Silvia López Larrosa,Marie Dubra
Libro Actas XII Congresso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Edita Actas do XI Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. A Coruña: Universidade da Coruña.
ISBN: 978-989-8525-22-2
Páxinas Dende a 3799 ata a 3807

Implicación parental, autoeficacia de los padres e invitaciones de los hijos en educación primaria. Seoane, A. y López Larrosa, S.

Autores/as Silvia López Larrosa
Libro Actas XII Congresso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Edita Actas do XI Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. A Coruña: Universidade da Coruña.
ISBN: 978-989-8525-22-2
Páxinas Dende a 1620 ata a 1626

Los conflictos entre los padres y su impacto en los hijos adolescentes

Autores/as Silvia López Larrosa,Vanesa Sánchez Souto
Libro Variables psicológicas y educativas para la intervención en el ámbito escolar
Edita Asociación Universitaria de educación y psicología.
ISBN: 78-84-616-3803-4
Páxinas Dende a 77 ata a 80

Burnout académico

Autores/as Ramón González Cabanach,Freire, C.,Ferradás, M.M.,Antonio Souto Gestal
Libro Psicología y Salud II. Salud física y mental
Edita Geu.
ISBN: 978-84-15953-46-3)
Páxinas Dende a 221 ata a 240

Programa para la promoción de un envejecimiento saludable: la dimensión social

Autores/as Ramón González Cabanach,Ferradás, M.M.,Freire, C.,Piñeiro, I.,Antonio Souto Gestal
Libro Salud y envejecimiento. Un enfoque multidisciplinar de la demencia
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-692-7
Páxinas Dende a 597 ata a 604

El bienestar psicológico de las personas mayores: las actividades cotidianas

Autores/as Ramón González Cabanach,Freire, C.,Ferradás, M.M.,Piñeiro, I.
Libro Salud y envejecimiento. Un enfoque multidisciplinar de la demencia
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-692-7
Páxinas Dende a 605 ata a 609

Deporte femenino y suelo pélvico.

Autores/as
Libro II Ciclo de Conferencias: Xénero, Actividade Física e Deporte (2010-2011)
Edita Servicio de Publicaciones Universidad A Coruña.
ISBN: 978-84-9749-511-0
Páxinas Dende a 117 ata a 124

Postparto y calidad de vida

Autores/as
Libro Estudios multidisciplinares para la humanización del parto
Edita Universidade de A Coruña.
ISBN: 978-84-9749-471-7
Páxinas Dende a 163 ata a 169

Goals and strategies in self-regulated learning: A hypothetical model

Autores/as Núñez, J.C.
Libro Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Edita Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Páxinas Dende a 51 ata a 68

Frecuencia de uso y tipos de EPIS que usan los mariscadores/as a pie de la Comunidad Autónoma Gallega

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz,Lino Lema Bouzas,José Antonio Rodríguez Arribe,Mª Luz Lamas Ferreiro,Esperanza Martínez Bouzas,Pita-Fernández Salvador
Libro LIBRO de las XII Xornadas Galegas sobre Condición de traballo e Saúde
Edita Asociación de Graduados Sociales de Ferrol.
ISBN: 978-84-693-4513-9
Páxinas Dende a 272 ata a 279

La atención sistémica a las dimensiones psicosociales de la enfermedd física crónica: los grupos de disucsión multifamiliar

Autores/as Silvia López Larrosa
Libro Calidad de vida, bienestar y salud
Edita Psicoeduca, S.L..
ISBN: 9788461434411
Páxinas Dende a 152 ata a 159

Diseño y aplicación de una actividad preventiva de los trastornos musculoesqueléticos en los/as mariscadores/as de Galicia.

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero,Lino Lema Bouzas,José Antonio Rodríguez Arribe,Mª Luz Lamas Ferreiro,Esperanza Martínez Bouzas,Salvador Pita Fernández
Libro LIBRO de las XII Xornadas Galegas sobre Condición de traballo e Saúde
Edita Asociación de Graduados Sociales de Ferrol.
ISBN: 978-84-693-4513-9
Páxinas Dende a 258 ata a 270

Goals and strtegies in self-regulated learning: A hypothetical model

Autores/as José Carlos Pérez Núñez,Rodríguez, S.,Valle, A.,Ramón González Cabanach,Pedro Rosario
Libro Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Vol. - Edita Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Páxinas Dende a 51 ata a 68

An intervention programme for the improvement of self-perceptions and self-beliefs

Autores/as Ramón González Cabanach,Valle, A.,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.,María García Gerpe,Ingrid Mosquera
Libro Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Páxinas Dende a 251 ata a 265

Intellectual abilities, thinking styles, and academic achievement

Autores/as José Carlos Núñez Pérez,Julio Antonio González-Pienda,Luis Alvarez Pérez,Ana Bernardo,Pedro Rosário,Valle, A.,Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,Juan Luis Castejón Costa
Libro Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Páxinas Dende a 45 ata a 66

An intervention programme for the improvemnt or students¿ academic goals

Autores/as Valle, A.,Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.,María García Gerpe,Ingrid Mosquera
Libro Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Páxinas Dende a 239 ata a 250

Stress in university students. The subjective experience of stress and copin

Autores/as Ramón González Cabanach,Valle, A.,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.,María García Gerpe,Ingrid Mosquera
Libro Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Páxinas Dende a 311 ata a 323

Analysis of Failure Time with Microearthquakes Applications

Autores/as Estévez-Pérez G,Alejandro Quintela del Río
Libro Statistical Methods for Biostatistics and Related Fields
Vol. - Edita Springer.
ISBN: 978-3-540-32690-8
Páxinas Dende a 329 ata a 345

Talleres centrados en soluciones para padres de alumnos adolescentes con o sin problemas

Autores/as Silvia López Larrosa,Valentín Escudero Carranza
Libro Dificultades del Desarrollo
Vol. - Edita Pirámide.
ISBN: 978-84-368-2098-0
Páxinas Dende a 1 ata a 20

Fundamentos Científicos

Autores/as Santos Sastre Fernández,J. Tresserrra,P. Lapuente,A. Trallero,Gustavo Paseiro Ares,Nuria Sastre
Libro Metodo de tratamiento de las escoliosis, cifosis y lordosis
Vol. - Edita Universidad de Barcelona.
ISBN: 84-475-3043-4
Páxinas Dende a 139 ata a 191

Propuestas de cambio en la enseñanza universitaria

Autores/as Ramón González Cabanach
Libro Pensar en tiempos de oscuridad
Vol. - Edita Servicio de Publicaciones de la Universidad de A Coruña.
ISBN: 84-9749-209-9
Páxinas Dende a 507 ata a 523

Hidroterapia y balneroterapia en traumatología

Autores/as Socorro Riveiro Temprano
Libro PRINCIPIOS DE HIDROTERAPIA Y BALNEOTERAPIA
Vol. - Edita Mc-Graw Hill.
ISBN: 84-486-0348-6
Páxinas Dende a 243 ata a 262

Protocolos terapéuticos

Autores/as Mª Reyes Pérez Fernández,María Agás Pérez,Eva Gómez Vázquez,Asenet López García,Mª Eugenia del Valle Tillard,Beatriz Eugenia López
Libro PRINCIPIOS DE HIDROTERAPIA Y BALNEOTERAPIA
Vol. - Edita Mc-Graw Hill.
ISBN: 84-486-0348-6
Páxinas Dende a 231 ata a 242

Tratamiento fisioterápico en patologías restrictivas

Autores/as María José Yuste Sánchez,Gerald Valenza Demet,Sonia Souto Camba,Luz González Doniz
Libro Manual de Fisioterapia Respiratoria y Cardíaca
Vol. - Edita Síntesis.
ISBN: 84-9756-336-0
Páxinas Dende a 153 ata a 196

Hidroterapia y Belneoterapia en patología respiratoria

Autores/as Pedro Vergara Lozano,Luz González Doniz,Sonia Souto Camba
Libro PRINCIPIOS DE HIDROTERAPIA Y BALNEOTERAPIA
Vol. - Edita Mc-Graw Hill.
ISBN: 84-486-0348-6
Páxinas Dende a 309 ata a 317

Valoración funcional y clínica

Autores/as Luz González Doniz,Sonia Souto Camba
Libro Manual de Fisioterapia Respiratoria y Cardíaca
Vol. - Edita Síntesis.
ISBN: 84-9756-336-0
Páxinas Dende a 53 ata a 74

Antecedentes de la fisioterapia respiratoria y cardíaca

Autores/as Isabel Raposo Vidal
Libro Manual de Fisioterapia Respiratoria y Cardíaca
Vol. - Edita Síntesis.
ISBN: 84-9756-336-0
Páxinas Dende a 13 ata a 34

Self-worth protection strategies in higher educational students: Exploring a model of predictors and consequences

Autores/as Valle, A.,Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,José Carlos Núñez,Julio A. González Pienda
Libro Nata, R.(Ed.):New directions in higher education
Vol. - Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 1-59454-333-X
Páxinas Dende a 99 ata a 126

La toma de notas en el aula

Autores/as Rodríguez, S.,Ramón González Cabanach,Valle, A.,María García Gerpe,Pedro Rosário
Libro Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Edita Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Páxinas Dende a 1 ata a 32

El estudiante estratégico

Autores/as Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,José Carlos Núñez Pérez,Valle, A.
Libro Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Edita Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Páxinas Dende a 181 ata a 205

El escritor estratégico

Autores/as Rodríguez, S.,Julio Antonio González Pienda,Ramón González Cabanach,Luis Alvarez Pérez
Libro Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Edita Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Páxinas Dende a 149 ata a 179

Autoregulación del aprendizaje y estrategias de estudio.

Autores/as Ramón González Cabanach,Valle, A.,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.
Libro Estrategias de aprendizaje. Concepto, evaluación e intervención.
Vol. - Edita Pirámide.
ISBN: 84-368-1660-9
Páxinas Dende a 17 ata a 38

Análisis baropodométrico en el golpe de volea de derecha baja de tenis

Autores/as Susana Viñas Diz,Sergio Patiño Nuñez,Míriam Barcia Seoane,Sandra Martínez Bustelo
Libro 9 Jornadas Nacionales de Fisioterapia en el Deporte
Vol. - Edita Universidad de Murcia.
ISBN: 84-8371-241-5
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Formación de calidad, moderna y activa

Autores/as Socorro Riveiro Temprano
Libro Escuela Universitaria de Fisioterapia A Coruña. 1990 ...2001
Vol. - Edita Escuela Universitaria de Fisioterapia de A Coruña.
ISBN: C-2719-01
Páxinas Dende a 36 ata a 39

El Biofeedback en el tratamiento de las alteraciones perineoesfinterianas

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz
Libro Incontinencia
Vol. - Edita Escuela Universitaria de Fisioterapia ONCE.
ISBN: 84-484-0236-7
Páxinas Dende a 94 ata a 105

Entusiasmada con mi profesión

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz
Libro Escuela Universitaria de Fisioterapia A Coruña. 1990 ... 2001
Vol. - Edita Escuela Universitaria de Fisioterapia de A Coruña.
ISBN: C-2719-01
Páxinas Dende a 44 ata a 47

Motivación y estrés en los profesionales de la atención a la tercera edad.

Autores/as Ramón González Cabanach
Libro Familia, juventud y nuestros mayores.
Vol. - Edita Fundación Caixa Galicia.
ISBN: 84-95491-28-1
Páxinas Dende a 387 ata a 401

Dolor pseudorradicular en el deporte

Autores/as Ramón Fernández Cervantes
Libro 9 Jornadas Nacionales de Fisioterapia en el Deporte
Vol. - Edita Universidad de Murcia.
ISBN: 84-8371-241-5
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Especialización y experiencia clínica

Autores/as Luz González Doniz
Libro Escuela Universitaria de Fisioterapia A Coruña. 1990 ...2001
Vol. - Edita Escuela Universitaria de Fisioterapia de A Coruña.
ISBN: C-2719-01
Páxinas Dende a 32 ata a 34

Diez años de Fisioterapia

Autores/as Ramón Fernández Cervantes
Libro Escuela Universitaria de Fisioterapia A Coruña. 1990 ...2001
Vol. - Edita Escuela Universitaria de Fisioterapia de A Coruña.
ISBN: C-2719-01
Páxinas Dende a 98 ata a 107

Las relaciones sociales y laborales

Autores/as Mª Josefa Iglesias Cortizas,Ramón González Cabanach,Rosa Elena Caramés Balo,Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Libro Psicología de la Vejez
Vol. - Edita Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-68-4
Páxinas Dende a 135 ata a 156

Historia de la fisioterapia

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero
Libro Fisioterapia. La salud en buenas manos.
Edita Instituto Ciencias y Especialidades de la Salud, S.L. .
ISBN: 84-607-0186-7
Páxinas Dende a 14 ata a 15

Terapia Manual en Fisioterapia

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz
Libro Fisioterapia. La salud en buenas manos.
Vol. - Edita Instituto Ciencias y Especialidades de la Salud, S.L. .
ISBN: 84-607-0186-7
Páxinas Dende a 131 ata a 134

Los procesos cognitivos: inteligencia, sabiduría, memoria y atención.

Autores/as Ramón González Cabanach,Valle, A.,Rodríguez, S.,Victoria Franco Taboada
Libro Psicología de la Vejez
Vol. - Edita Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-68-4
Páxinas Dende a 37 ata a 82

El envejecimiento satisfactorio

Autores/as Valle, A.,Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.
Libro Psicología de la Vejez
Vol. - Edita Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-68-4
Páxinas Dende a 117 ata a 134

Protocolo de exploración fisioterápica en columna vertebral y articulaciones sacroiliacas

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz
Libro La salud de la mano del fisioterapeuta
Vol. - Edita Asociación Española Fisioterapeutas.
ISBN: 84-606-9061-5
Páxinas Dende a 31 ata a 52

Predeporte: importancia del calzado

Autores/as Mercedes Escribano Silva,María de los Ángeles Fernández García,Socorro Riveiro Temprano,Rodríguez-Romero Beatriz,Sonia Souto Camba
Libro Actualidad en Fisioterapia del deporte. VII Jornadas Nacionales de Fisioterapia del Deporte.
Vol. - Edita Asociación Española Fisioterapeutas.
ISBN: 84-95322-22-6
Páxinas Dende a 168 ata a 168

Indice de lesiones en un equipo de Tercera División

Autores/as María Eugenia Amado Vázquez,Luz González Doniz,Sonia Souto Camba,Isabel Raposo Vidal
Libro Actualidad en Fisioterapia del deporte. VII Jornadas Nacionales de Fisioterapia del Deporte.
Vol. - Edita Asociación Española Fisioterapeutas.
ISBN: 84-95322-22-6
Páxinas Dende a 171 ata a 173

Fisioterapia en España o estudio del conocimiento de la fisioterapia en un medio urbano: Ciudad de A Coruña

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez
Libro Actualidad en Fisioterapia del deporte. VII Jornadas Nacionales de Fisioterapia del Deporte.
Vol. - Edita Asociación Española Fisioterapeutas.
ISBN: 84-95322-22-6
Páxinas Dende a 121 ata a 126

Las atribuciones causales

Autores/as Ramón González Cabanach,Valle, A.
Libro Dificultades del aprendizaje escolar
Vol. - Edita Pirámide.
ISBN: 84-368-1289-1
Páxinas Dende a 179 ata a 196

Discusiones familiares en el hogar :los niños en el contexto de la rivalidad y el conflicto.

Autores/as Valentín Escudero Carranza,Silvia López Larrosa,Lydia Platas
Libro El malestar en la familia.
Vol. - Edita Ramón Areces.
ISBN: 84-80004-281-8
Páxinas Dende a 51 ata a 86

Alteraciones mas frecuentes del lenguaje.Actuaciones preventivas.

Autores/as Silvia López Larrosa
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 86 ata a 86

Características afectivo-motivacionales de los estudiantes con dificultades de aprendizaje

Autores/as Ramón González Cabanach,Valle, A.
Libro Dificultades de aprendizaje
Vol. - Edita Síntesis.
ISBN: 84-7738-498-3
Páxinas Dende a 261 ata a 261

Orientaciones motivacionales.Las metas académicas.

Autores/as Valle, A.,Ramón González Cabanach
Libro Dificultades del aprendizaje escolar
Vol. - Edita Pirámide.
ISBN: 84-368-1289-1
Páxinas Dende a 197 ata a 213

Técnicas de autocontrol del estrés

Autores/as Ramón González Cabanach
Libro Comunicación Estrés y Accidentabilidad(Tres factores de actualidad)
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-75-3
Páxinas Dende a 181 ata a 181

Las estrategias de aprendizaje

Autores/as Valle, A.,Ramón González Cabanach,Mª del Pilar Vieiro Iglesias
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 183 ata a 183

Psicologia de la educación: una mirada hacia el futuro.

Autores/as Valle, A.,Ramón González Cabanach,J. C. Núñez Pérez,José Manuel Suárez Riveiro
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 279 ata a 279

Las dislalias

Autores/as Ramón González Cabanach,Lino Manuel Cuevas González,MªLuisa Gómez Taibo
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 255 ata a 307

Los métodos de investigación en psicología de la educación

Autores/as Valle, A.,Lino Manuel Cuevas González,Piñeiro, I.,Mª Amparo Vázquez Grobas
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 57 ata a 57

La deficiencia mental.

Autores/as Victoria Franco Taboada
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 203 ata a 203

Características diferenciales de la comunicación y el lenguaje en los deficientes mentales.

Autores/as Victoria Franco Taboada
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 215 ata a 215

Necesidades educativas especiales de los deficientes mentales.

Autores/as Victoria Franco Taboada
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 226 ata a 226

Inteligencia, aptitudes y aprendizaje escolar.

Autores/as Valle, A.,MªLuisa Gómez Taibo,Inmaculada María Baspino Fernández,Victoria Franco Taboada
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 249 ata a 277

El aprendizaje escolar desde una perspectiva psicoeducativa

Autores/as Valle, A.,Rodríguez, S.,MªLuisa Gómez Taibo,Victoria Franco Taboada
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 91 ata a 118

Factores motivacionales y aprendizaje escolar

Autores/as Valle, A.,Ramón González Cabanach,MªLuisa Gómez Taibo,Piñeiro, I.
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 145 ata a 182

Concepto ,objeto de estudio y contenidos de la psicología de la educación

Autores/as Valle, A.,Rosa María González Seijas,Lino Manuel Cuevas González,Mª Amparo Vázquez Grobas
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 27 ata a 27

Alteraciones de la comunicación y el lenguaje en el autismo.

Autores/as Mª Amparo Vázquez Grobas
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 235 ata a 235

La electroterapia en la fatiga

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz
Libro Fatiga muscular en el rendimiento deportivo
Vol. - Edita Síntesis.
ISBN: 84-7738-476-2
Páxinas Dende a 397 ata a 416

Un aspecto fundamental de la evaluación instruccional: la evaluación del profesorado

Autores/as Ramón González Cabanach
Libro El proceso de enseñanza/aprendizaje en la situación educativa
Vol. - Edita Ariel.
ISBN: 84-344-0873-2
Páxinas Dende a 356 ata a 356

Perspectivas de salud en el siglo XXI

Autores/as Isabel Raposo Vidal
Libro Actualizaciones en fisioterapia
Vol. - ISBN: 84-7903-398-3
Páxinas Dende a 1 ata a 1

Prevención postural y cinética

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero
Libro Lecturas en Enfermería de Empresa
Edita IN FIERI.
ISBN: 84-89694-30-3
Páxinas Dende a 390 ata a 402

Fisioterapia en el latigazo cervical

Autores/as Carmen Pardo Carballido
Libro Columna cervical
Vol. - Edita ONCE.
ISBN: nodef-0269
Páxinas Dende a 92 ata a 92

Cómo intervenir en la relación entre procesos de atribución causal, autoconcepto y metas de aprendizaje en estudiantes con dificultades de aprendizaje

Autores/as Julio A. González Pienda,Soledad González Pumariega,J. C. Núñez Pérez,Ramón González Cabanach
Libro Nuevas perspectivas en intervención psicopedagógica. I. Aspectos cognitivos, motivacionales y contextuales
Vol. - Edita Univ. Complutense de Madrid.
ISBN: 84-7491-572-4
Páxinas Dende a 227 ata a 227

Una revisión de las concepciones de aprendizaje de los estudiantes universitarios

Autores/as Ramón González Cabanach,Germán Bou,Valle, A.,Victoria Franco Taboada,Lino Manuel Cuevas González
Libro Psicología del desarrollo y de la educación. La intervención psicoeducativa
Vol. - Edita Eudema.
ISBN: nodef-0509
Páxinas Dende a 427 ata a 434

Aspectos Morfológicos, Funcionales y Clínicos del hombro

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz,Ramón Fernández Cervantes,Sonia Souto Camba
Libro Fisioterapia en el hombro
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 84-921803-0-7
Páxinas Dende a 63 ata a 102

Una revisión de las concepciones sobre la enseñanza universitaria

Autores/as Ramón González Cabanach,Valle, A.,Manuel Baña Castro,Germán Bou,Lino Manuel Cuevas González
Libro Actas del II Congreso Internacional de Psicología y Educación
Vol. 1 Edita Eudema.
ISBN: 84-7754-213-9
Páxinas Dende a 66 ata a 72

Análisis de la evaluación de la docencia universitaria por los alumnos en la Universidad de La Coruña

Autores/as Eduardo Abalde Paz,Jesús Miguel Muñoz Cantero,José Javier de Salvador González,Ramón González Cabanach
Libro VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa. AIDIPE
Vol. - Edita Torsán.
ISBN: nodef-0422
Páxinas Dende a 289 ata a 293

Eficacia de mindfulness en el estrés de los estudiantes universitarios

Autor/a Carmen Pardo Carballido
Director/es Ramón González Cabanach
Ámbito Facultad de Fisioterapia
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Padres y Discapacidad: concepciones y afrontamientos

Autor/a Carmita Esperanza Villavicencio Aguilar
Director/es Silvia López Larrosa
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Hombro Doloroso Post-ictus: estudio epidemiológico en el área sanitaria del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

Autor/a Manuel Torres Parada
Director/es Jose Marey Lopez; Jamile Vivas Costa
Ámbito Facultad de Fisioterapia
Cualificación Sobresainte

Perfiles de Calidad de Vida de las personas mayores dependientes usuarias de Centros de Día

Autor/a Luz Antonia Magaña Terrón
Director/es Ramón González Cabanach
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de la calidad asistencial en la Clínica Universitaria de Podología de la Universidad de A Coruña

Autor/a Fátima Santalla Borreiros
Director/es Ramón González Cabanach; Antonio José Souto Gestal
Ámbito Facultad de Fisioterapia
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis del manejo de información en Fisioterapia y la Base de Datos Pubmed, mediante la utilización del Tesauro MESH, por los profesores del Area de Fisioterapia para la creación de la página web UDCFIS

Autor/a Gustavo Paseiro Ares
Director/es Ramón Fernández Cervantes
Ámbito Facultad de Fisioterapia
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Relación entre conflicto interparental, bienestar del niño y clima familiar: una comparación entre padres/madres oyentes con hijos sordos y con hijos oyentes

Autor/a María Del Mar Dubra Becerra
Director/es Silvia López Larrosa
Ámbito Facultad de Fisioterapia
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio comparativo del efecto de un protocolo de fisioterapia en piscina versus sala en mujeres con fibromialgia

Autor/a Sabela Rivas Neira
Director/es Jamile Vivas Costa; Ramón Fernández Cervantes
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Efectos de un programa de clase en circuito en agua versus un programa de clase en circuito en suelo en personas que sufrieron un accidente cerebrovascular

Autor/a Irene Pegito Pérez
Director/es Jamile Vivas Costa
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis comparativo de la función pulmonar en sujetos con y sin hemiplejía/hemiparesia crónica

Autor/a Ana Lista Paz
Director/es María Luz González Doníz
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Efectos del entrenamiento muscular en el paciente con EPOC post-exacerbación

Autor/a Asenet López García
Director/es María Luz González Doníz; Héctor Verea Hernando
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El papel de la ergonomía en la prevención y evaluación de la carga física en un centro hospitalario: evaluación de las tareas de movilización de pacientes mediante el método MAPO Index

Autor/a Diana Robla Santos
Director/es María Luz González Doníz
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de un programa integral de mejora de la calidad en prevención y tratamiento del deterioro de la integridad cutánea y tisular en Galicia

Autor/a Luis Fernando Arantón Areosa
Director/es Diego Bellido Guerrero; Manuel Justo Fernand Romero Martín
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de las evidencias y calidad de las guías de práctica clínica de enfermería sobre deterioro de la integridad cutánea, úlceras y heridas crónicas

Autor/a Jose Maria Rumbo Prieto
Director/es Diego Bellido Guerrero; Manuel Justo Fernand Romero Martín
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Conflicto y adolescentes: diferencias entre adolescentes institucionalizados y no institucionalizados.

Autor/a Vanesa Sánchez Souto
Director/es Silvia López Larrosa
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis del proceso y resultados de un programa de educación emocional en la escuela.

Autor/a Carmen Vázquez de Prada Belascoaín
Director/es Silvia López Larrosa
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Programa de intervención fisioterapéutica para la mejora del estrés y la calidad de vida en cuidadores de personas con discapacidad

Autor/a Beatriz Alonso-Cortes Fradejas
Director/es Ramón González Cabanach; Jesús Seco Calvo
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La medición del estres en contextos académicos en estudiantes universitarios

Autor/a Victoria Franco Taboada
Director/es Ramón González Cabanach
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El perfil de reputación profesional del fisioterapeuta en Galicia

Autor/a José Ramón Meilán Devesa
Director/es Ramón Fernández Cervantes
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de la correlación del test de captopril y el test de fludrocortisona en el diagnóstico de confirmación del hiperaldosteronismo primario

Autor/a Tania Antelo Cuns
Director/es Manuel Justo Fernand Romero Martín
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Self.handicapping y pesimismo defensivo en estudiantes universitarios: su relación con la autoestima y las metas de logro

Autor/a María del Mar Ferradás Canedo
Director/es Ramón González Cabanach Susana Rodríguez Martínez
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresainte

El bienestar psicológico en los estudiantes universitarios: operativización do constructo y análisis de su relación con las estrategias de afrontamiento

Autor/a Carlos Freire Rodríguez
Director/es Ramón González Cabanach
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Regulación emocional y estrés académico en estudiantes de fisioterapia

Autor/a Antonio José Souto Gestal
Director/es Ramón Fernández Cervantes; Ramón González Cabanach
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de la actividad en una unidad de Fisioterapia Hospitalaria

Autor/a Rosa Iglesias Santos
Director/es María Luz González Doníz; Ramón Fernández Cervantes
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Motivacion, Estratexias De Aprendizaxe E Rendimento Academico En Estudiantes De E.S.O.

Autor/a Gustavo Rodríguez Fuentes
Director/es Ramón González Cabanach;Susana Rodríguez Martínez
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Implicaciones de la respuesta de estrés sobre el proceso de estudio en estudiantes de Ciencias de la Salud

Autor/a Manuel Romero Martin
Director/es Ramón González Cabanach;Isabel Piñeiro Aguín;Susana Rodríguez Martínez
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de las metas académicas y estrés en estudiantes de ciencias de la salud

Autor/a Maria Luz Gonzalez Doniz
Director/es Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Creencias motivacionales y estrés en estudiantes de ciencias de la salud

Autor/a Ramon Fernandez Cervantes
Director/es Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estimación tipo núcleo de la función de razón de fallo bajo condiciones de dependencia.

Autor/a Mª Graciela Estévez Pérez
Director/es Alejandro Quintela del Río
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Eficacia de un programa de instrucción en estrategias cognitivas en niños con dificultades en el aprendizaje de la escritura

Autor/a Rosa María González Seijas
Director/es Antonio Valle Arias;Ramón González Cabanach
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estimación de modelos parcialmente lineales con errores dependientes.

Autor/a Germán Aneiros Pérez
Director/es Alejandro Quintela del Río
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Variables cognitivo-motivacionais e estratexias de aprendizaxe en estudiantes de secundaria.

Autor/a Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Director/es Ramón González Cabanach;Mª Josefa Iglesias Cortizas
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Características diferenciais das metas académicas que perseguen os estudiantes universitarios.

Autor/a Isabel Piñeiro Aguín
Director/es Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Autorregulación motivacional del aprendizaje. Características diferenciales e implicaciones congnitivo-motivacionales

Autor/a Susana Rodríguez Martínez
Director/es Antonio Valle Arias;Ramón González Cabanach
Ámbito Psicología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Determinantes cognitivo-motivacionales del rendimiento académico en estudiantes universitario

Autor/a Antonio Valle Arias
Director/es Ramón González Cabanach;J. C. Núñez Pérez
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Apto

Características diferenciales y predictivas del aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios

Autor/a José Manuel Suárez Riveiro
Director/es Ramón González Cabanach Eduardo Av balde Paz Ramón González Cabanach Eduardo Abalde Paz
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Implicaciones de la respuesta de estrés sobre el proceso de estudio en estudiantes de ciencias de la salud

Autor/a Manuel Romero Martín
Director/es Ramón González Cabanach Susana Rodríguez Martínez Isabel Piñeiro Aguín
Ámbito Facultad de Enfermería y Podología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Bladder base displacement during abdominal and pelvic floor exercises assessed by transabdominal ultrasound imaging
IUGA Virtual 45th Annual Meeting
Internacional

Autores/as Sandra Martínez Bustelo, Asunción Ferri Morales, Antonnio Madrid, Amalia Jácome Pumar
Lugar Sydney (Australia)

Discriminación táctil y precisión de reposicionamiento en sujetos con dolor lumbar crónico y sanos. Estudio piloto
XVI Congreso Asociación Española de Fisioterapeutas. Cronicidad y envejecimiento activo
Nacional

Autores/as Gallo-Marcos C, Rodríguez-Romero Beatriz, Abal-Durán A, Rivas-Senra C, Santín-Lourenço L, Mata-Mayrand M
Lugar Santiago de Compostela (España)

Aplicación da técnica do Pomodoro durante as sesións maxistrais
IV Xornadas de Innovación Docente. Contextos universitarios transformadores: boas prácticas no marco dos GID (ISSN: 2605-1222)
Local

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz, Isabel Raposo Vidal, Susana Viñas Diz
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

"Cualificar" non é o mesmo que "avaliar": reflexión hacia unha avaliación formativa
IV Xornadas de Innovación Docente. Contextos universitarios transformadores: boas prácticas no marco dos GID (ISSN: 2605-1222)
Local

Autores/as Susana Viñas Diz, Rodríguez-Romero Beatriz, Francisco José Senín Camargo, Jamile Vivas
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Psychosocial and psychological factors are not related to low back ain in office-workers who develop pain during standing-paradigm: preliminary study
World Confederation for Physical Therapy. Congress 2019
Internacional

Autores/as Rodríguez-Romero B, Smith M, Alejandro Quintela del Río, Johnston V
Organizador World Confederation for Physical Therapy
Lugar Geneva (Suiza)

Qué significa prescribir ejercicio terapéutico en el dolor lumbar
V Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia de A Coruña
Nacional

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz
Lugar Coruña, A (España)

Functional assessment of pelvic floor and abdominal exercises using ultrasound imaging
VI Annual Meeting of the Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society, MIPS
Internacional

Autores/as Sandra Martínez Bustelo, M.A. Jácome, M.E. Laíño-Lorenzo, V. Castro Varela, Asunción Ferri Morales
Lugar Barcelona (España)

El tándem familia-escuela en educación infantil: ¿cómo perciben los padres la calidad de los contactos y las invitaciones de los docentes?
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
Internacional

Autores/as Ana Rodrigo Álvarez, Silvia López Larrosa
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Ejercicios abdomino-perineales en el posparto
IV Congreso Internacional de Fisioterapia en Pelviperineología SEFIP
Internacional

Autores/as Sandra Martínez Bustelo
Lugar Barcelona (España)

Programa de rehabilitación cardíaca en mujeres con cáncer de mama. Estudio randomizado: diseño e intervención
XVI Congreso Asociación Española de Fisioterapeutas. Cronicidad y envejecimiento activo
Nacional

Autores/as Díaz-Balboa E, Violeta González-Salvado, Peña-Gil C, Beatriz Rodríguez Romero
Lugar Santiago de Compostela (España)

Formularios Google como recurso educativo
IV Xornadas de Innovación Docente. Contextos universitarios transformadores: boas prácticas no marco dos GID (ISSN: 2605-1222)
Local

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz, Fernando Ramos-Gómez, Alejandro Quintela del Río
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

GRADO DE DESCENSO VESICAL DURANTE LOS EJERCICIOS PERINEALES POSTPARTO
VII ENCUENTRO CIENTIFICO GALLEGO DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA. PREMIOS ISABEL ZENDAL
Autonómico

Autores/as Sandra Martínez Bustelo
Lugar Santiago de Compostela (España)

Protocolo de tratamiento del material quirúrgico en la Clínica Universitaria de Podología de la Universidad de A Coruña (CUP)
49 Congreso Nacional de Podología
Nacional

Autores/as Martínez Teira, Laura, Fátima Santalla Borreiros, Manuel Romero Soto, Pedro Gil Manso, Braña Paz, Beatriz, Manuel Romero Martín
Organizador Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos
Lugar Santiago de Compostela (España)

EL PROGRAMA MENTES ÚNICAS: UNA INTERVENCIÓN MULTIFAMILIAR PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE Y SUS FAMILIAS
6th International Congress of Educational Sciences and Development
Internacional

Autores/as Ana Gómez García, Silvia López Larrosa
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Setúbal (Portugal)

Recursos y esttrategias de afrontamiento del estrés en los estudiantes universitarios
Reunión de investigadores. Grupo CTS261
Nacional

Autores/as Ramón González Cabanach
Lugar Granada (España)

EVALUACIÓN DEL TFG EN EL GRADO EN FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Francisco José Senín-Camargo, Lidia Carballo-Costa, Olalla Bello, Fernando Ramos-Gómez, Alicia Martínez-Rodríguez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

EVALUACIÓN CONTINUA MEDIANTE CONTENIDOS SUMATIVOS EN LA MATERIA "CINESITERAPIA: BASES DEL EJERCICIO TERAPÉUTICO" DEL GRADO EN FISIOTERAPIA
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Olalla Bello, Fernando Ramos-Gómez, Francisco José Senín-Camargo, Lidia Carballo-Costa
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Investigación con ecografía funcional transabdominal y transperineal. Actualización y futuro
XXVI JORNADAS DE FISIOTERAPIA III CONGRESO INTERNACIONAL de Fisioterapia en Pelviperineología
Internacional

Autores/as Sandra Martínez Bustelo
Lugar Madrid (España)

Effect os supervised exercises on pain, disability and health related quality of life in textile workers
4th European Congress of ER-WCPT, the European Region of the World Confederation of Physical Therapy
Internacional

Autores/as Eva Fernández Alonso, Rodríguez-Romero B, Francisco José Senín-Camargo
Organizador World Confederation of Physical Therapy
Lugar Liverpool (Reino Unido)

REVISIÓN DE LA CARGA DEL TRABAJO NO PRESENCIAL EN EL GRADO EN FISIOTERAPIA
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Olalla Bello, Francisco José Senín-Camargo, Fernando Ramos-Gómez, Lidia Carballo-Costa, Alicia Martínez-Rodríguez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Transabdominal Functional Ecography of Pelvic Floor
2nd International Symposium on RUSI
Internacional

Autores/as Sandra Martínez Bustelo
Lugar Madrid (España)

SEGURIDAD EMOCIONAL Y BIENESTAR DE LOS HIJOS ADOLESCENTES SORDOS Y OYENTES
4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL SCIENCES AND DEVELOPMENT
Internacional

Autores/as Marie Dubra, Silvia López Larrosa
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

Docencia interactiva / clínica para desarrollar la transversalidad entre asignaturas del Grado en Fisioterapia
I Xornadas de Innovación Docente
Autonómico

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Olalla Bello Rodríguez, Fernando Ramos-Gómez
Organizador CUFIE - UDC
Lugar Coruña, A (España)

EVALUACIÓN DE LA MATERIA ESTANCIAS CLÍNICAS EN EL GRADO EN FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Fernando Ramos-Gómez, Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo, Olalla Bello, Susana Viñas Diz
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

RESPONSABLES Y ACCIONES DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE PARA LA MEJORA DEL TÍTULO
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo, Fernando Ramos-Gómez, Olalla Bello, Alicia Martínez Rodríguez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

METODOLOGÍA DOCENTE EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO DENTRO DE LA MATERIA DE ESTANCIAS CLÍNICAS
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Fernando Ramos-Gómez, Lidia Carballo-Costa, Olalla Bello, Francisco José Senín-Camargo, Susana Viñas Diz
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Plan de acción tutorial de la Facultad de Fisioterapia de A Coruña
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Lidia Carballo-Costa, Olalla Bello, Francisco José Senín-Camargo, Fernando Ramos-Gómez, Alicia Martínez-Rodríguez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

ORGANIZACIÓN DE LA INTERACTIVIDAD Y EL TRABAJO NO PRESENCIAL EN LA MATERIA DE "FISIOTERAPIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA" DEL GRADO EN FISIOTERAPIA.
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Olalla Bello, Fernando Ramos-Gómez, Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

MEDIDAS DE MEJORA EN LA MATERIA TFG DEL GRADO EN FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Francisco José Senín-Camargo, Olalla Bello, Fernando Ramos-Gómez, Lidia Carballo-Costa, Alicia Martínez-Rodríguez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

APRENDIZAJE Y SERVICIO EN EL GRADO EN FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Francisco José Senín-Camargo, Fernando Ramos-Gómez, Lidia Carballo-Costa, Olalla Bello
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

PROPUESTA EDUCATIVA DE APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA MATERIA FISIOTERAPIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Fernando Ramos-Gómez, Olalla Bello, Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

The impact of a mindfulness programme on the stress in college students
6th International Conference on Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health
Internacional

Autores/as Carmen Pardo-Carballido, Ramón González Cabanach, Lidia Carballo-Costa
Lugar Madrid (España)

Diseño de docencia interactiva con prácticas a través de TIC
I Xornadas de Innovación Docente
Autonómico

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Isabel Raposo Vidal, Marcelo Chouza Ínsua
Organizador CUFIE - UDC
Lugar Coruña, A (España)

Evidence about the most frequent physiotherapy treatments in mental health conditions
6th International Conference on Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health
Internacional

Autores/as Lidia Carballo-Costa, Andrea Ferro-Garrido
Lugar Madrid (España)

Metodología docente para la aproximación de la Facultad de Fisioterapia a la Sociedad
I Xornadas de Innovación Docente
Autonómico

Autores/as Fernando Ramos-Gómez, Francisco José Senín Camargo, Beatriz Rodríguez Romero, Alicia Martínez Rodríguez, Lidia Carballo Costa, Susana Viñas Diz, Verónica Robles García
Organizador CUFIE - UDC
Lugar Coruña, A (España)

ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE FISIOTERAPEUTAS EN SCOPUS. ESTUDIO PILOTO
XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo, Olalla Bello, Fernando Ramos-Gómez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Between-side symmetry of quadriceps thickness using ultrasound imaging in female golfers and non-golfers aged over 80 years
2016 World Congress on Osteoarthritis (OARSI)
Internacional

Autores/as Sandra Martínez Bustelo, S. Brown, M. Warner, Jácome Pumar, MA, J. Wootton, D. Welch, D. Samuel, M. Stokes
Organizador Osteoarthritis Research Society International
Lugar Ámsterdam (Países Bajos)

DIVORCIO Y SEGURIDAD EMOCIONAL EN LA ADOLESCENCIA
4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL SCIENCES AND DEVELOPMENT
Internacional

Autores/as Verónica Cernadas Varela, Silvia López Larrosa
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

Effect of supervised exercises on abdominal muscles recruitment in textile workers with low back pain and disability
2nd International symposium on rehabilitative ultrasound imaging
Internacional

Autores/as Eva Fernández Alonso, Beatriz Rodríguez Romero, Francisco José Senín Camargo
Organizador Francisco de Vitoria University
Lugar Pozuelo de Alarcón (España)

El conflicto en 8 historias. Instrumento para evaluar el impacto del conflicto interparental. Proceedings of International Congress of Educational Sciences and Development
4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL SCIENCES AND DEVELOPMENT
Internacional

Autores/as Vanesa Sánchez Souto, Silvia López Larrosa
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

The impact of a mindfulness programme on the perceived psychological wellbeing and on the perceived self-efficacy in college students
6th International Conference on Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health
Internacional

Autores/as Carmen Pardo-Carballido, Lidia Carballo-Costa, Ramón González Cabanach
Lugar Madrid (España)

Docencia interactiva en el constructo teórico de una disciplina
I Xornadas de Innovación Docente
Autonómico

Autores/as Isabel Raposo Vidal, Beatriz Rodríguez Romero, Marcelo Chouza Ínsua
Organizador CUFIE - UDC
Lugar Coruña, A (España)

Estudio descriptivo sobre la influencia del género en el rendimiento académico de estudiantes titulados en la Facultad de Fisioterapia de A Coruña
XII Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Francisco José Senín Camargo, Lidia Carballo-Costa, Alicia Martínez Rodríguez, Susana Viñas Diz
Lugar Sevilla (España)

Emociones, salud y bienestar en estudiantes universitarios
I Congreso Iberoamericano de Salud y bienestar
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach, Antonio Souto Gestal, Luz González Doniz
Organizador Facultad de Fisioterapia
Lugar Coruña, A (España)

La medición del estrés a través de estresores percibidos popr estudiantes universitarios de ciencias de la salud
I Congreso Iberoamericano de Salud y bienestar
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach, Antonio Souto Gestal
Organizador Facultad de Fisioterapia
Lugar Coruña, A (España)

DVD Interactivo "Hábitos de vida saludables y prevencíon de problemas músculo-esqueléticos
XII Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES).
Internacional

Autores/as Francisco José Senín Camargo, Carballo-Costa Lidia, Rodríguez-Romero Beatriz, Sergio Patiño Nuñez, Ramón Fernández Cervantes
Lugar Sevilla (España)

Evaluación de proceso y relación con los resultados de la aplicación de un programa de inteligencia emocional a alumnos gallegos de educación primaria
3rd International Congress of Educational Sciences and Development
Internacional

Autores/as Carmen Vázquez de Prada Belascoaín, Silvia López Larrosa
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Presencia de las mujeres en los comités editoriales de las revistas del núcleo en fisioterapia
XII Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES).
Internacional

Autores/as Carballo-Costa Lidia, Francisco José Senín Camargo, Susana Viñas Diz, Rodríguez-Romero Beatriz
Lugar Sevilla (España)

La medición de estrategias de afrontamiento del estrés en estudiantes universitarios
I Congreso Iberoamericano de Salud y bienestar
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach, Antonio Souto Gestal
Organizador Facultad de Fisioterapia
Lugar Coruña, A (España)

Efectos en las agudizaciones graves de un programa de rehabilitacion pulmonar en paciente con EPOC exacerbador
48 Congreso Nacional SEPAR
Nacional

Autores/as Asenet López García, Jesús Luis Saleta Canosa, Marina Blanco Aparicio, Sonia Souto Camba, Luz González Doniz, Ana Lista Paz
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

La medición de los efectos del estrés en estudiantes universitarios
I Congreso Iberoamericano de Salud y bienestar
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach, Antonio Souto Gestal
Organizador Facultad de Fisioterapia
Lugar Coruña, A (España)

El papel de los cuidadores en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer
I Congreso Iberoamericano de Salud y bienestar
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach
Organizador Facultad de Fisioterapia
Lugar Coruña, A (España)

Comparación de los valores predichos con diferentes ecuaciones de referencia del test de 6 minutos marcha con los valores observados en una muestra española
48 Congreso Nacional SEPAR
Nacional

Autores/as Ana Lista Paz, Luz González Doniz, raquel sebio garcía, Moreno Couto C, Sonia Souto Camba, Asenet López García
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

El estrés académico: instrumentos de medida del estrés universitario
I Congreso Iberoamericano de Salud y bienestar
Internacional

Autores/as Antonio Souto Gestal, Ramón González Cabanach
Organizador Facultad de Fisioterapia
Lugar Coruña, A (España)

Vision de la fisioterapia en un contexto europeo
IV Jornada D¿Infermeria i Fisioteràpia
Autonómico

Autores/as Sonia Souto Camba
Lugar Lleida (España)

Correlación del test de 6 minutos marcha con la calidad de vida, índice motor y función pulmonar en sujetos con hemiplejía/hemiparesia crónica
48 Congreso Nacional SEPAR
Nacional

Autores/as Lista Paz A, Luz González Doniz, Serafin Ortigueira García, Moreno Couto C, Jesús Luis Saleta Canosa, Cortés Cabeza I
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

La asignatura de nutrición y fisioterapia en la Universidade da Coruña: un nuevo enfoque.
XII Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Lidia Carballo Costa, Francisco José Senín Camargo, Sergio Patiño Nuñez, Fernando Ramos-Gómez
Lugar Sevilla (España)

Evaluación de proceso y resultados del programa de intervención psicoeducativa en emociones CODIP-R.
3rd International Congress of Educational Sciences and Development
Internacional

Autores/as Beatriz Echeverría, Silvia López Larrosa, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Un estudio piloto de la aplicación del programa Mentes Únicas profesores y orientadores para la mejora socio-emocional de alumnos con y sin dificultades escolares.
3rd International Congress of Educational Sciences and Development
Internacional

Autores/as Montserrat Barros Grela, Silvia López Larrosa
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Ecografía en fisioterapia
XII Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Francisco José Senín-Camargo, Lidia Carballo-Costa, Sandra Martínez Bustelo, Fernando Ramos-Gómez
Lugar Sevilla (España)

Calidad de vida y actividad física en pacientes postoperados de cáncer de pulmón
48 Congreso Nacional SEPAR
Nacional

Autores/as raquel sebio garcía, Ana Lista Paz, Yolanda Sanesteban Hermida, Esther Giménez Moolhuyzen, Borro Mate JM
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

DVD Interactivo "Hábitos de vida saludables y prevencíon de problemas músculo-esqueléticos
XII Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Francisco José Senín-Camargo, Lidia Carballo-Costa, Rodríguez-Romero Beatriz, Sergio Patiño Nuñez, Ramón Fernández Cervantes
Lugar Sevilla (España)

Internacionalización e innovación en el Grado de Fisioterapia de la Universidade da Coruña, a través del uso de Skype.
XII Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo, Sandra Martínez Bustelo, Alicia Martínez Rodríguez
Lugar Sevilla (España)

Presencia de las mujeres en los comités editoriales de las revistas del núcleo en fisioterapia.
XII Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo, Susana Viñas Diz, Rodríguez-Romero Beatriz
Lugar Sevilla (España)

Aplicación de la ecografía en la Rehabilitación de Suelo Pélvico
CONGRESO FISIOTERAPIA UCLM
Autonómico

Autores/as Sandra Martínez Bustelo
Lugar Toledo (España)

Conde, L. y López-Larrosa, S. Evaluación del enganche terapéutico en el programa Mentes Únicas para niños con dificultades de aprendizaje y sus familias.
II Congreso Nacional de Psicoterapia FEAP
Nacional

Autores/as Silvia López Larrosa
Organizador Federación española de asociaciones de psicoterapia
Lugar Barcelona (España)

Autonomía y competencias profesionales en Fisioterapia
I Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Organizador CEU Universidad San Pablo
Lugar Madrid (España)

Prevalencia del dolor músculo-esquelético y eficacia del ejercicio terapéutico en trabajadoras del sector textil: un estudio cuasiexperimental
II Encuentro Científico Gallego de Estudiantes y Profesionales de Enfermería y Fisioterapia: Investigar es avanzar
Autonómico

Autores/as Eva Fernández, Beatriz Rodríguez Romero
Organizador Sindicato de Enfermería SATSE
Lugar Coruña, A (España)

Propuestas y necesidades de la fisioterapia en España
X Congreso Panamericano e ibérico de Medicina Crítica y Terapia Intensiva
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Organizador Federación Panamericana e Ibérica de sociedades de medicina crítica e intensiva
Lugar Madrid (España)

Nonparametric geostatistical risk mapping
VII International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMA7)
Internacional

Autores/as Fernandez-Casal, Ruben, Francisco-Fernandez, Mario, Alejandro Quintela del Río, Castillo-Páez, S.
Organizador UNIVERSIDAD DE TORINO
Lugar Turin (Italia)

González Valcárcel, L. y López-Larrosa, S. (2014). Impacto, respuesta y necesidades de la familia y de los hermanos cuando un hijo tiene necesidades especiales.
I Congreso Nacional de Salud Y Bienestar
Nacional

Autores/as Silvia López Larrosa
Organizador sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y salud
Lugar Coruña, A (España)

Efecto de la rehabilitación pulmonar preoperatoria en los pacientes con cáncer de pulmón
Congreso SEPAR
Nacional

Autores/as raquel sebio garcía, Lista Paz A, María Isabel Yáñez Brage, Yolanda Sanesteban Hermida
Organizador SEPAR Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
Lugar Bilbao (España)

Prevalencia del dolor musculo-esquelético en musicos profesionales de Galicia
II Encuentro Científico Gallego de Estudiantes y Profesionales de Enfermería y Fisioterapia: Investigar es avanzar.
Autonómico

Autores/as Coral Pérez Valiño, Beatriz Ageitos Alonso, Beatriz Rodríguez Romero
Organizador Sindicato de Enfermería SATSE y el Departamento de Investigación de la Fundación para el desarrollo de la Enfermería FUDEN
Lugar Coruña, A (España)

DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DPC) DENTRO DE LA REGIÓN EUROPEA DE LA CONFEDERACIÓN MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA
XI Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Organizador Asociación Española de Psicología conductual
Lugar Bilbao (España)

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES: UN ANÁLISIS COMPARATIVO
XI Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Organizador Asociación Española de Psicología conductual
Lugar Bilbao (España)

Efectividad de un programa de Rehabilitación Pulmonar preoperatorio en pacientes operados por videocirugía
Congreso SEPAR
Nacional

Autores/as raquel sebio garcía, Ana Lista Paz, María Isabel Yáñez Brage, Yolanda Sanesteban Hermida, Beatriz López Calviño
Organizador SEPAR Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
Lugar Bilbao (España)

PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES A NIVEL EUROPEO EN LOS PROCESOS DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN FISIOTERAPIA
XI Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Organizador Asociación Española de Psicología conductual
Lugar Bilbao (España)

Conferencia invitada: Funcionan las intervenciones familiares en situaciones crónicas.
I Congreso Nacional de Salud Y Bienestar
Nacional

Autores/as Silvia López Larrosa
Organizador sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y salud
Lugar Coruña, A (España)

Prevalencia de epoc en población general >40 años: factores de riesgo y concordancia entre criterios diagnósticos.
2ª Xornada BIOINTEGRASAÚDE 2014
Autonómico

Autores/as Salvador Pita Fernández, Paloma González Santamaría, Alicia Martínez Rodríguez, P. García Alonso, Sonia Pértega Díaz, Maria Teresa Seoane Pillado, B. López Calviño
Organizador Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

RELEVANCE OF CLINICAL EDUCATION TO THE PROFFESIONAL AUTONOMY OF PHYSIOTHERAPY
FRAF NATIONAL CONGRESS
Nacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Organizador Romanian Federation for Physical Therapy
Lugar Budapest (Rumania)

Relevancia de la formación clínica de grado para la autonomía profesional
I Congreso Nacional de Salud Y Bienestar
Nacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Organizador sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y salud
Lugar Coruña, A (España)

Mentes Únicas profesores: un programa psicoeducativo para docentes de primaria
XII Congreso Internacional Gallego Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Silvia López Larrosa, Rosa María González Seijas
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Sentido de coherencia y calidad de vida en la tercera y cuarta edad
IV Congreso iberoamericano de psicología y salud
Internacional

Autores/as DC Mira, Marta Gil-Lacruz, Sonia Souto Camba
Organizador Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud.
Lugar Coruña, A (España)

Síndrome de apnea-hipoapnea del sueño. Abordaje desde la fisioterapia
I Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña
Nacional

Autores/as Luz González Doniz
Organizador Facultad de Fisioterapia de la UDC
Lugar Coruña, A (España)

Impacto psicológico de los tratamientos de fertilidad.
IV Congreso iberoamericano de psicología y salud
Internacional

Autores/as Silvia López Larrosa
Organizador Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud.
Lugar Coruña, A (España)

Autonomía profesional y acceso directo en Fisioterapia
IV Congreso iberoamericano de psicología y salud
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Organizador Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud.
Lugar Coruña, A (España)

Calidad de vida relacionada con la salud en la tercera y cuarta edad
IV Congreso iberoamericano de psicología y salud
Internacional

Autores/as DC Mira, Marta Gil-Lacruz, Sonia Souto Camba
Organizador Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud.
Lugar Coruña, A (España)

López Larrosa, S. y Pardo Garea, M.J. Los alumnos de educación primaria y su percepción de la implicación de sus padres y madres.
I International Congress of Educational Sciences and Development
Internacional

Autores/as Silvia López Larrosa
Lugar Santander (España)

Enseñando a través del inglés: programa piloto del título de grado en fisioterapia de la Universidad de A Coruña
X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba, Sandra Martínez Bustelo, Ramón Fernández Cervantes
Organizador Asociación Española de Psicología conductual
Lugar Granada (España)

Bienestar psicológico y estrés: ¿sentirnos bien nos ayuda a afrontar mejor el estrés?
I International Congress of Educational Sciences and Development
Internacional

Autores/as Freire, C., Ferradás, M.M., Ramón González Cabanach
Lugar Santander (España)

Los conflictos entre los padres y su impacto en los hijos adolescentes.
III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Internacional

Autores/as Silvia López Larrosa, Vanesa Sánchez Souto
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

Percepción del alumno participante en el programa piloto de aprendizaje a través del inglés del título de grado en fisioterapia en la Universidad de A Coruña
X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba, Sandra Martínez Bustelo, Noelia Portela
Organizador Asociación Española de Psicología conductual
Lugar Granada (España)

El género como determinante de riesgo cardiovascular, comorbilidad, calidad de vida y dependencia en población ¿65 años en el municipio de Cambre (A Coruña). Publicado en Gaceta Sanitaria
Congreso Ibero-Americano de Epidemiología y Salud Pública
Internacional

Autores/as Salvador Pita Fernández, Maria Teresa Seoane Pillado, B. López Calviño, Sonia Pértega Díaz, M. Cristina Gonzalez Martin, Alicia Martínez Rodríguez, P. García Alonso, Y. García Cajide
Organizador Sociedad Española de Epidemiología; Asociación Portuguesa de Epidemiología y Sociedad Española de Salud Publica y Administraciones sanitarias
Lugar Granada (España)

El bienestar psicológico como predictor de las creencias de autoeficacia en estudiantes universitarios
IV Congrso Iberoamericano de Psicología y Salud
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach
Organizador Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud
Lugar Coruña, A (España)

Papel de la región europea de la confederación mundial por la fisioterapia en el proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior.
X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba, Ramón Fernández Cervantes, Luz González Doniz
Organizador Asociación Española de Psicología conductual
Lugar Granada (España)

Autonomía pro9fesional y acceso directo en Fisioterapia
IV Congreso iberoamericano de psicología y salud
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Organizador Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud.
Lugar Coruña, A (España)

Mentes Únicas profesores: un programa psicoeducativo para docentes de primaria
XII Congreso Internacional Gallego Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Silvia López Larrosa, Rosa María González Seijas
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Seguimiento de la tolerancia al ejercicio en pacientes con EPOC y exacerbaciones frecuentes en programa de entrenamiento muscular
46 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)
Nacional

Autores/as López García A, Saleta Canosa JL, González Doniz L, Verea Hernando H, Souto Camba S, Blanco Aparicio M, Garcia Garcia E
Lugar Barcelona (España)

Impacto de las relaciones familia-escuela en las percepciones de los adolescentes: diferencias según la edad, el sexo y las calificaciones escolares.
XII Congreso Internacional Gallego Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Silvia López Larrosa, Marie Dubra
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Implicación parental, autoeficacia de los padres e invitaciones de los hijos en educación primaria.
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
Internacional

Autores/as A. Seoane, Silvia López Larrosa
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Recursos de afrontamiento del estrés y autoeficacia en estudiantes universitarios.
I International Congress of Educational Sciences and Development
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach, Ferradás, M.M., Freire, C.
Lugar Santander (España)

El crecimiento psicológico en las personas mayores. Estrategias de mejora
I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach
Organizador UDC
Lugar Santander (España)

Factores de riesgo cardiovascular en población de 40 a 64 años
IV Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente crónico
Nacional

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez, Beatriz López Calviño, Sonia Pértega Díaz, Maria Teresa Seoane Pillado, Salvador Pita Fernández, Rocío Seijo Bestilleiro, E. Rodríguez Camacho, Vicente Gil Guillén
Organizador Sociedad Española de medicina de Familia y Comunitaria
Lugar Alicante/Alacant (España)

Prevalencia del EPOC en población general >40 años: factores asociados y concordancia entre criterios diagnósticos
XXXII Congreso De La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
Nacional

Autores/as Sonia Pértega Díaz, Salvador Pita Fernández, Alicia Martínez Rodríguez, P. García Alonso, Maria Teresa Seoane Pillado, Beatriz López Calviño
Lugar Bilbao (España)

Prevalencia de patología Podológica en una muestra aleatoria poblacional mayor o igual de 40 años.
IV Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente crónico
Nacional

Autores/as M. Cristina Gonzalez Martin, Alicia Martínez Rodríguez, Sonia Pértega Díaz, Maria Teresa Seoane Pillado, Beatriz López Calviño, S. Pita, Rocío Seijo Bestilleiro, Domingo Orozco
Organizador Sociedad Española de medicina de Familia y Comunitaria
Lugar Alicante/Alacant (España)

Autonomía profesional y acceso directo en Fisioterapia
14 Congreso nacional de Fisioterapia
Nacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Organizador Asociación Española de Fisioterapeutas
Lugar Madrid (España)

Quality Assurance System of Physiotherapy and master programmes of the Spanish University System
3th European Congress on Physiotherapy Education
Internacional

Autores/as Antonia Gómez Conesa, Carmen Suárez, Sonia Souto Camba, Raquel Chillón
Organizador European Region of World Confederation for Physical Therapy
Lugar Viena (Austria)

Estudio sobre la fisioterapia respiratoria en la Atención Especializada: Ámbito de actuación y recursos
XIV Congreso Nacional de Fisioterapia
Nacional

Autores/as González Doniz L, Souto Camba S, López García A, Saleta Canosa JL, Fernández Cervantes R, Lista Paz A
Lugar Madrid (España)

Prevalencia de patología podológica en una muestra aleatoria poblacional
XVII Xornadas Galegas de Enfermaría da Xerencia de Xestión Integrada "Coidados ó doente de longo recorrido"
Autonómico

Autores/as M. Cristina Gonzalez Martin, Salvador Pita Fernández, Maria Teresa Seoane Pillado, N. Silva, Alicia Martínez Rodríguez, Beatriz López Calviño
Organizador Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Prevalencia de los procedimientos de exploración y terapéuticos de fisioterapia en la atención especializada
XIV Congreso Nacional de Fisioterapia
Nacional

Autores/as Souto Camba S, González Doniz L, López García A, Saleta Canosa JL, Fernández Cervantes R, Lista Paz A
Lugar Madrid (España)

Implantación de la fisioterapia respiratoria en Atención Especializada
XIV Congreso Nacional de Fisioterapia
Nacional

Autores/as López García A, Souto Camba S, González Doniz L, Saleta Canosa JL, Fernández Cervantes R, Lista Paz A
Lugar Madrid (España)

Relaçao entre idade, gênero e dor musculoesquelética: resultados de um estudo em uma populaçao de trabalhadores manuais
6º Congreso Internacional de Fisioterapia
Internacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Jamile Vivas Costa, Alicia Martínez-Rodríguez, Salvador Pita Fernández
Organizador Sociedade Brasileira de Fisioterapia
Lugar Natal, Rio Grande do Norte (Brasil)

Respuesta de un programa de corta duración de entrenamiento muscular en pacientes con EPOC y exacerbaciones frecuentes
XIV Congreso Nacional de Fisioterapia
Nacional

Autores/as López García A, Saleta Canosa JL, Verea Hernando H, Souto Camba S, González Doniz L, Senin Camargo F
Lugar Madrid (España)

Programa de terapia acuática para enfermos de Parkinson
I Jornadas Internacionales de Terapia Acuática
Internacional

Autores/as Jamile Vivas Costa
Lugar Lisboa (Portugal)

Instrumentos de valoración de los trastornos dolorosos de la región craneocervical
II Congreso Internacional de Fisioterapia y Dolor
Internacional

Autores/as Fernando Ramos-Gómez, Beatriz Rodríguez Romero, Francisco José Senín Camargo, Sergio Patiño Nuñez
Organizador Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor
Lugar Alcalá de Henares (España)

Estudio comparativo de efecto de la fisioterapia acuática y fisioterapia en suelo para pacientes con Enfermedad de Parkinson
I Jornadas Internacionales de Terapia Acuática
Internacional

Autores/as Jamile Vivas Costa
Lugar Lisboa (Portugal)

La actualidad de la Fisioterapia y salidas profesionales
I Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia de A Coruña
Nacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Comorbilidad y dependencia para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria en mayores de 65 años del municipio de Cambre (A Coruña)
XVII Xornadas Galegas de Enfermaría da Xerencia de Xestión Integrada "Coidados ó doente de longo recorrido"
Autonómico

Autores/as S. Pita Fernández, Alicia Martínez Rodríguez, R Seijo , Maria Teresa Seoane Pillado, Sonia Pértega Díaz, Beatriz López Calviño
Organizador Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Relevance of the CPD and LLL process for the profesional practice of respiratory physiotherapy in Spain
3th European Congress on Physiotherapy Education
Internacional

Autores/as González L, Souto S, López A, Saleta JL, Fernández R, Lista A.
Organizador European Region of World Confederation for Physical Therapy
Lugar Viena (Austria)

Múltiples metas y perfiles motivacionales en una muestra de estudiantes universitarios
XIX Congreso Internacional de Psicología INFAD
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach
Lugar Lisboa (Portugal)

Características de la fisioterapia respiratoria en Atención Primaria
XIV Congreso Nacional de Fisioterapia
Nacional

Autores/as Souto Camba S, González Doniz L, López García A, Saleta Canosa JL, Fernández Cervantes R, Lista Paz A
Lugar Madrid (España)

Prevalencia de EPOC y concordancia entre criterios diagnósticos en población general de más de 40 años
II Xornada de Investigación Biosanitaria
Autonómico

Autores/as Salvador Pita Fernández, Maria Teresa Seoane Pillado, Sonia Pértega Díaz, Beatriz López Calviño, P. García Alonso, Alicia Martínez Rodríguez
Organizador Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Eficacia de un programa de entrenamiento muscular en pacientes con EPOC y exacerbaciones frecuentes
45 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)
Nacional

Autores/as López García A, Verea Hernando H, Saleta Canosa JL, González Doniz L, López Gavin B
Lugar Madrid (España)

Validez factorial de un cuestionario de motivaciones para realizar el camino de Santiago
II Congreso Iberoamericano de psicología y salud
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach, Freire, C., Novo, M.
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Pontevedra (España)

Prevalencia de patología podológica y su relación con variables antropométricas y demográficas
31 Congreso de la semFYC
Nacional

Autores/as M. Cristina Gonzalez Martin, Salvador Pita Fernández, Maria Teresa Seoane Pillado, N. Silva, Alicia Martínez Rodríguez, Beatriz López Calviño
Organizador Sociedad Española de medicina de Familia y Comunitaria
Lugar Zaragoza (España)

Autoeficacia y bienestar psicológico en estudiantes universitarios
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores/as Freire, C., Ramón González Cabanach, Francisca Fariña Rivera
Lugar Valladolid (España)

Dependencia y comorbilidad en mayores de sesenta y cinco años
31 Congreso de la semFYC
Nacional

Autores/as Salvador Pita Fernández, Sonia Pértega Díaz, Beatriz López Calviño, Alicia Martínez Rodríguez, Rocío Seijo Bestilleiro, Maria Teresa Seoane Pillado, Salvador Pita Fernández
Organizador Sociedad Española de medicina de Familia y Comunitaria
Lugar Zaragoza (España)

La fisioterapia: clave para la optimización de localidad asistencial en el proceso de las pacientes mastectomizadas
I Jornadas de Investigación Biosanitaria
Autonómico

Autores/as Beatriz Martinez Toledo, Socorro Riveiro Temprano, María Eugenia Amado Vázquez, José Quintia Casares
Organizador Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
Lugar Santiago de Compostela (España)

Rendimiento académico y estrategias de gestión motivacional
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores/as Rodríguez, S., Ferradás, M.M., Rebeca Blas Pena, Ramón González Cabanach
Lugar Valladolid (España)

Ansiedad, estrés y burnout
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach
Lugar Valladolid (España)

Disminución de la respuesta de estrés en estudiantes universitarios a través del mindfulness
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores/as Freire, C., Carmen Pardo Carballido, Ramón González Cabanach
Lugar Valladolid (España)

Ansiedad hacia los ordenadores y su relación con los trastornos de ansiedad
II Congreso Iberoamericano de psicología y salud
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Pontevedra (España)

Eficacia de un programa de intervención de mindfulness en la reducción de la percepción de estresores académicos
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach, Freire, C., Carmen Pardo Carballido
Lugar Valladolid (España)

Comorbilidad y dependencia para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria en mayores de 65 años
I Jornadas de Investigación Biosanitaria
Autonómico

Autores/as Beatriz López Calviño, Sonia Pértega Díaz, Salvador Pita Fernández, Alicia Martínez Rodríguez, Rocío Seijo Bestilleiro, Maria Teresa Seoane Pillado
Organizador Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
Lugar Santiago de Compostela (España)

EStudio de las actitudes el uso y la aversión hacia los ordenadores en estudiantes universitarios.
II Congreso Iberoamericano de psicología y salud
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Pontevedra (España)

López Larrosa, S. Y Rodríguez-Arias Palomo, J.L. Consumo de drogas y conducta antisocial en adolescentes y jóvenes de la Costa da Morte.
II Congreso Iberoamericano de psicología y salud
Internacional

Autores/as Silvia López Larrosa
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Pontevedra (España)

Condición y actividad física autoinformada en población escolar que realiza el camino de Santiago
II Congreso Iberoamericano de psicología y salud
Internacional

Autores/as Seijo, D., Ramón González Cabanach, Freire, C.
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Pontevedra (España)

Patología Podológica en una muestra aleatoria poblacional
I Jornadas de Investigación Biosanitaria
Autonómico

Autores/as M. Cristina Gonzalez Martin, Salvador Pita Fernández, Maria Teresa Seoane Pillado, N. Silva, Alicia Martínez Rodríguez, Beatriz López Calviño
Organizador Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estrategias de self-handicapping en estudiantes universitarios; diferencias entre hombres y mujeres
XI Congreso Internacional galego-portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach
Lugar Coruña, A (España)

Prevalencia de diabetes en una muestra aleatoria poblacional
I Jornadas de Investigación Biosanitaria
Autonómico

Autores/as Salvador Pita Fernández, Maria Teresa Seoane Pillado, N. Silva, Alicia Martínez Rodríguez, Beatriz López Calviño, J. Serrano
Organizador Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
Lugar Santiago de Compostela (España)

Calidad de vida pre-post cirugía de revascularización miocárdica arterial
XV Xornadas Da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria
Autonómico

Autores/as María Isabel Yáñez Brage, Salvador Pita Fernández, Ursicino Martínez González, Alberto Juffé Stein, Sonia Pértega Díaz, Lidia Carballo Costa
Organizador Asociación galega de Medicina Familiar y Comunitaria
Lugar Coruña, A (España)

¿Tecnología o metodología? Las TIC en el sistema universitario
VIII Jornadas nacionales y IV Internacionales de Educación en Fisioterapia y IX Jornadas Interuniversitarias del área de conocimiento de Fisioterapia
Internacional

Autores/as Susana Viñas Diz, Sandra Martínez Bustelo, Francisco José Senín Camargo, Lidia Carballo Costa, Alicia Martínez Rodríguez, Beatriz Rodríguez Romero
Organizador Universidad de León (UNILEON)
Lugar Ponferrada (España)

El proceso de adquisición de las competencias profesionales en Fisioterapia
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Nacional

Autores/as Ramón Fernández Cervantes
Lugar Coruña, A (España)

Dolor músculo-esquelético entre mariscadoras/es gallegas/os: Prevalencia, Comorbilidad, Consultas médicas y bajas laborales PUBLICACIÓN: Cadernos de Atención Primaria. Volumen 17. Número: 3. Novembro 2011 ISNN: 1134-3583 Paginas: 185-186
XV Xornadas Da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria
Autonómico

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Salvador Pita Fernández
Organizador Asociación galega de Medicina Familiar y Comunitaria
Lugar Coruña, A (España)

Eficacia de un programa de ejercicios sobre el dolor músculo-esquelético
II Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico
Nacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Alicia Martínez Rodríguez, Salvador Pita Fernández, Socorro Riveiro Temprano, Mercedes Escribano Silva, Sonia Pértega Díaz
Organizador Conselleria de Sanidade
Lugar Santiago de Compostela (España)

opinion del estudiante sobre el sistema de evaluación de estancias clínicas en la Universidad de A Coruña
VIII Jornadas nacionales y IV Internacionales de Educación en Fisioterapia y IX Jornadas Interuniversitarias del área de conocimiento de Fisioterapia
Internacional

Autores/as Mercedes Escribano Silva, Sonia Souto Camba, F.J. Senín, Socorro Riveiro Temprano, María de los Ángeles Fernández García, Alicia Martínez Rodríguez
Organizador Universidad de León (UNILEON)
Lugar Ponferrada (España)

Analgesia mediada por placebo
1º Congreso Internacional Español de Fisioterapia y Dolor
Internacional

Autores/as Marcelo Chouza Ínsua, Francisco José Senín Camargo, Lidia Carballo Costa, Susana Viñas Diz, Ramos Gomez Fernando, Alicia Martínez Rodríguez
Organizador Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor
Lugar Valencia (España)

Trabajo no presencial para el aprendizaje de la exploración de la postura
VIII Jornadas nacionales y IV Internacionales de Educación en Fisioterapia y IX Jornadas Interuniversitarias del área de conocimiento de Fisioterapia
Internacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Lidia Carballo Costa, Luz González Doniz, Ramón Fernández Cervantes, Susana Viñas Diz, Isabel Raposo Vidal
Organizador Universidad de León (UNILEON)
Lugar Ponferrada (España)

Evidencia sobre factores de riesgo en el dolor de espalda
1º Congreso Internacional Español de Fisioterapia y Dolor
Internacional

Autores/as Rodríguez-Romero B., Ramos Gómez F., Martinez-Rodríguez A., Senin Camargo F, Chouza-Insua M.
Organizador Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor
Lugar Valencia (España)

Satisfaccion del alumno con los aspectos metodológicos de la asignatura Estancias Clínicas I
VIII Jornadas nacionales y IV Internacionales de Educación en Fisioterapia y IX Jornadas Interuniversitarias del área de conocimiento de Fisioterapia
Internacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Francisco José Senín Camargo, Sonia Souto Camba, Alicia Martínez Rodríguez, Sandra Martínez Bustelo, Gustavo Paseiro Ares
Organizador Universidad de León (UNILEON)
Lugar Ponferrada (España)

Practicum clínico: fisioterapia en atención primaria
VIII Jornadas nacionales y IV Internacionales de Educación en Fisioterapia y IX Jornadas Interuniversitarias del área de conocimiento de Fisioterapia
Internacional

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez, Fernando Arnaiz Rubio, María Ángeles Álvarez Madí , Beatriz Rodríguez Romero
Organizador Universidad de León (UNILEON)
Lugar Ponferrada (España)

Terapia Respiratoria en pacientes neurológicos
I Congreso internacional en las especialidades de tecnología médica
Internacional

Autores/as Luz González Doniz
Lugar Quito (Ecuador)

Prevention of musculoskeletal disorders in shellfish of Galician (Spain): " Look after you body, it is your working tool" En: VIII International Conference on Occupational Risk Prevention. Proceeding pp 1-8
VIII International Conference on Occupational Risk Prevention.
Internacional

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz, Pita-Fernández Salvador, Lino Lema Bouzas, Mª Luz Lamas Ferreiro, Diana Robla Santos
Lugar Valencia (España)

Estudio, en el municipio de Cambre, del riesgo cardiovascular, comorbilidad, calidad de vida y dependencia en personas de 40 y más años de edad. PUBLICACIÓN: Cadernos de atención primaria. Volumen 17. Número: 3. Novembro 2010. Paginas: 176-177. I.S.N.N.: 1134-3583
XV Xornadas Da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria
Autonómico

Autores/as Salvador Pita Fernández, Maria Teresa Seoane Pillado, Sonia Pértega Díaz, Alicia Martínez Rodríguez, P. Dominguez Loureiro, P. García Alonso
Organizador Asociación galega de Medicina Familiar y Comunitaria
Lugar Coruña, A (España)

Diseño de un programa de formación en autocuidados para cuidadores informales
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Nacional

Autores/as Ramón González Cabanach
Lugar Coruña, A (España)

Calidad de vida, bienestar y salud.
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Nacional

Autores/as Ramón González Cabanach, Carlos Freire Rodriguez, Piñeiro, I., Patricia Gonzalez Millan
Lugar Coruña, A (España)

Instrumentos de medida validados para el dolor de espalda
1º Congreso Internacional Español de Fisioterapia y Dolor
Internacional

Autores/as Susana Viñas Diz, Lidia Carballo Costa, Francisco José Senín Camargo, Marcelo Chouza Ínsua, Ramos Gomez Fernando, Beatriz Rodríguez Romero
Organizador Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor
Lugar Valencia (España)

Salud percibida y diagnosticada en una muestra comunitaria: determinantes sociales
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Nacional

Autores/as Sonia Souto Camba, isabel aguilar, ana gil-lacruz, marta gil-lacruz
Lugar Coruña, A (España)

Percepción de la salud: Valoración y medida
Jornada sobre salud bienestar y calidad de vida
Autonómico

Autores/as Sonia Souto Camba
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación integral en el paciente con problemas respiratorios
I Congreso internacional en las especialidades de tecnología médica
Internacional

Autores/as Luz González Doniz
Lugar Quito (Ecuador)

Nonparametric local linear regression applied to the spatial structure of seismic events magnitude
V International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMAV)
Internacional

Autores/as Rubén Fernández-Casal, M. Francisco-Fernández, Alejandro Quintela del Río
Lugar Santiago de Compostela (España)

Program for Prevention of musculoskeletal pain for office workers in the University of A Coruña. En: VIII International Conference on Occupational Risk Prevention. Proceeding pp 1-14
VIII International Conference on Occupational Risk Prevention.
Internacional

Autores/as Rodríguez-Romero Beatriz, Dolores Arias Vázquez, Socorro Riveiro Temprano, Diana Robla Santos
Lugar Valencia (España)

La atención sistémica a las dimensiones psicosociales de la enfermedad física crónica: los grupos de discusión multifamiliar
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Nacional

Autores/as Silvia López Larrosa
Lugar Coruña, A (España)

Papel del grupo de trabajo de educación de la región europea en el proceso de convergencia
VIII Jornadas nacionales y IV Internacionales de Educación en Fisioterapia y IX Jornadas Interuniversitarias del área de conocimiento de Fisioterapia
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba, Antonio Lopes, Antonia Gomes Conesa
Organizador Universidad de León (UNILEON)
Lugar Ponferrada (España)

Dolor músculo-esquelético y su correlación con la calidad de vida relacionada con la salud (SF-36) en mariscadoras gallegas
II Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico
Nacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Salvador Pita Fernández, Alicia Martínez Rodríguez, Isabel Raposo Vidal, Francisco José Senín Camargo, Sonia Pértega Díaz
Organizador Conselleria de Sanidade
Lugar Santiago de Compostela (España)

Comorbilidad y dependencia para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria en mayores de 65 años del municipio de Cambre (A Coruña). PUBLICACIÓN: Cadernos de Atención Primaria. Volumen 17. Número: 3. Novembro 2010 I.S.N.N.: 1134-3583 Páginas: 188
XV Xornadas Da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria
Autonómico

Autores/as S. Pita Fernández, Alicia Martínez Rodríguez, Rocío Seijo, Maria Teresa Seoane Pillado, Sonia Pértega Díaz, Beatriz López Calviño
Organizador Asociación galega de Medicina Familiar y Comunitaria
Lugar Coruña, A (España)

Indice MAPO para la evaluación del riesgo por manipulación manual de pacientes en quirófanos. En: VIII International Conference on Occupational Risk Prevention. Proceeding pp 1-8
VIII International Conference on Occupational Risk Prevention.
Internacional

Autores/as Diana Robla Santos, Aquiles Hernández Soto, Socorro Riveiro Temprano, Rodríguez-Romero Beatriz
Lugar Valencia (España)

Sistemas de evaluación en la función pulmonar
I Congreso internacional en las especialidades de tecnología médica
Internacional

Autores/as Luz González Doniz
Lugar Quito (Ecuador)

Prevalencia de patología podológica en una muestra aleatoria poblacionalPUBLICACIÓN: Cadernos de Atención Primaria.Volumen 17. Número: 3. Novembro 2010 Páginas: 186-187. I.S.N.N.: 1134-3583
XV Xornadas Da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria
Autonómico

Autores/as M. Cristina Gonzalez Martin, Salvador Pita Fernández, Maria Teresa Seoane Pillado, Natalia Silva Vázquez, Alicia Martínez Rodríguez, Beatriz López Calviño
Organizador Asociación galega de Medicina Familiar y Comunitaria
Lugar Coruña, A (España)

El reto de la formación clínica en el nuevo grado
VIII Jornadas nacionales y IV Internacionales de Educación en Fisioterapia y IX Jornadas Interuniversitarias del área de conocimiento de Fisioterapia
Internacional

Autores/as Luz González Doniz
Organizador Universidad de León (UNILEON)
Lugar Ponferrada (España)

Burnout en estudiantes de Fisioterapia: Una comparación por curso
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Nacional

Autores/as Ramón Fernández Cervantes
Lugar Coruña, A (España)

Funciones y competencias de los profesionales de la salud
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Nacional

Autores/as Luz González Doniz
Lugar Coruña, A (España)

El conflicto entre la familia y la escuela
X Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Silvia López Larrosa
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

El tratamiento con hormona de crecimiento consigue revertir la muerte de motoneuronas medulares en la atrofia muscular espinal tipo IIIa (AME IIIa)
XXII Congreso de la sociedad gallega de endocrinología, nutrición y metabolismo. Ponencias y comunicaciones.
Autonómico

Autores/as Pedro Reimunde, P. Devesa, Sonia Souto Camba, Beatriz Rodríguez Romero, Sergio Patiño Nuñez, Víctor Arce, José Devesa
Organizador Sociedad gallega de endocrinología, nutrición y metabolismo
Lugar Ferrol (España)

Satisfaccion y adherencia a un programa de ejercicio terapéutico en trastornos músculo-esqueléticos en mariscadores
IX Jornadas nacionales y I congreso internacional de fisioterapia de la actividad física
Internacional

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez, Beatriz Rodríguez Romero, Francisco José Senín Camargo, Serafin Ortigueira García, Gustavo Paseiro Ares, Mª Isabel Yáñez Brage
Organizador Asociación española de fisioterapeutas. International Federation of Sports Physical Therapy
Lugar Madrid (España)

Valoración de la incapacidad funcional por dolor de espalda en mariscadoras de Galicia.
XIV Xornadas Galegas de Medicina Familiar e Comunitaria.
Autonómico

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Salvador Pita Fernández, Lidia Carballo Costa, Gustavo Paseiro Ares, Socorro Riveiro Temprano, Sonia Pértega Díaz
Organizador Asociación galega de medicina familiar e comunitaria
Lugar Ourense (España)

Valoración de la calidad de vida relacionada con la salud en mariscadoras de Galicia
XIV Xornadas Galegas de Medicina Familiar e Comunitaria.
Autonómico

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Salvador Pita Fernández, Alicia Martínez Rodríguez, Rosana Carballes Fernández, Isabel Raposo Vidal, Sonia Pértega Díaz
Organizador Asociación galega de medicina familiar e comunitaria
Lugar Ourense (España)

Oferta formativa de postgrado para fisioterapeutas en el territorio nacional
VI Foro sobre la evaluación de la calidad de la Educación Superior y de la Investigación
Nacional

Autores/as Lidia Carballo Costa, Francisco José Senín Camargo, Sonia Souto Camba, Susana Viñas Diz, Marcelo Chouza Ínsua, Beatriz Rodríguez Romero
Organizador Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
Lugar Vigo (España)

Diseño y aplicación de una actividad preventiva de los trastornos músculo-esqueléticos en los/as mariscadores/as de Galicia
XII Xornadas Galegas sobre Condicións de Traballo e Saúde
Nacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Lino Lema Bouzas, José Antonio Rodríguez Arribe, M.ª Luz Lamas Ferreiro, Esperanza Martínez Bouzas, Salvador Pita Fernández
Lugar Ferrol (España)

Programa de ejercicio terapéutico en los trastornos músculo-esqueléticos en mariscadores/as
IX Jornadas nacionales y I congreso internacional de fisioterapia de la actividad física
Internacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Alicia Martínez Rodríguez, Socorro Riveiro Temprano, Lidia Carballo Costa, Isabel Raposo Vidal, Sergio Patiño Nuñez
Organizador Asociación española de fisioterapeutas. International Federation of Sports Physical Therapy
Lugar Madrid (España)

Calidad de vida relacionada con la Salud ( SF-36) en mariscadoras de Galicia y su correlación con dolor músculo-esquelético
XIII Encuentro Internacional de Investigación de Enfermería
Internacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Salvador Pita Fernández, Socorro Riveiro Temprano, Mercedes Escribano Silva, Sonia Pértega Díaz, Carmen Isasi Fernández
Organizador Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Lugar Alicante/Alacant (España)

Desarrollo del cuaderno de clases práctico-clínicas
VI Foro sobre la evaluación de la calidad de la Educación Superior y de la Investigación
Nacional

Autores/as Francisco José Senín Camargo, Lidia Carballo Costa, Socorro Riveiro Temprano, Alicia Martínez Rodríguez, Sonia Souto Camba
Organizador Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
Lugar Vigo (España)

Correlación ente percepción de mejoría y resultados objetivos de un programa de ejercicio terapéutico en mariscadores/as
IX Jornadas nacionales y I congreso internacional de fisioterapia de la actividad física
Internacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Alicia Martínez Rodríguez, Salvador Pita Fernández, Socorro Riveiro Temprano, Lidia Carballo Costa, Sandra Martínez Bustelo
Organizador Asociación española de fisioterapeutas. International Federation of Sports Physical Therapy
Lugar Madrid (España)

Eficacia de un programa de ejercicios en mariscadores/as de A Coruña
IX Jornadas nacionales y I congreso internacional de fisioterapia de la actividad física
Internacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Alicia Martínez Rodríguez, Salvador Pita Fernández, Francisco José Senín Camargo, Sergio Patiño Nuñez, Sonia Pértega Díaz
Organizador Asociación española de fisioterapeutas. International Federation of Sports Physical Therapy
Lugar Madrid (España)

Trasversalidad de contenidos en el grado de fisioterapia a través de la mateia de fisioterapia respirartoria
VI Foro sobre la evaluación de la calidad de la Educación Superior y de la Investigación
Nacional

Autores/as Luz González Doniz, Sonia Souto Camba, Asenet López García
Organizador Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
Lugar Vigo (España)

Frecuencia de uso y tipos de EPIS que usan los mariscadores/as a pie de la Comunidad Autónoma Gallega
XII Xornadas Galegas sobre Condicións de Traballo e Saúde
Nacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Lino Lema Bouzas, José Antonio Rodríguez Arribe, M.ª Luz Lamas Ferreiro, Esperanza Martínez Bouzas, Salvador Pita Fernández
Lugar Ferrol (España)

Estiramiento contracción-relajación: modalidades de aplicación y evidencia científica
IX Jornadas nacionales y I congreso internacional de fisioterapia de la actividad física
Internacional

Autores/as Francisco José Senín Camargo, Lidia Carballo Costa, Fernando Ramos-Gómez, Sergio Patiño Nuñez, Marcelo Chouza Ínsua, Beatriz Rodríguez Romero
Organizador Asociación española de fisioterapeutas. International Federation of Sports Physical Therapy
Lugar Madrid (España)

Diferencias en los predictores de la lectura(conciencia fonológia y velocidad de denominación) en alumnos españoles de educación infantil y primero de primaria
X Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Rosa María González Seijas, Silvia López Larrosa, Fernando Cuetos Vega, Alfredo Rodríguez López-Vázquez
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Análisis retrospectivo del modelo de formación clínica de la titulación de fisioterapia de la Universidade da Coruña
VI Foro sobre la evaluación de la calidad de la Educación Superior y de la Investigación
Nacional

Autores/as Sonia Souto Camba, Francisco José Senín Camargo, Lidia Carballo Costa, Luz González Doniz, Alicia Martínez Rodríguez, Asenet López García
Organizador Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
Lugar Vigo (España)

Adaptación de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de A Coruña a los nuevos POP
VI Foro sobre la evaluación de la calidad de la Educación Superior y de la Investigación
Nacional

Autores/as Francisco José Senín Camargo, Ramón Fernández Cervantes, Lidia Carballo Costa, Beatriz Rodríguez Romero, Susana Viñas Diz
Organizador Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
Lugar Vigo (España)

Analisis bibliométrico de la producción científica sobre actividad física y deporte en la revista fisioterapia 2004-2009
IX Jornadas nacionales y I congreso internacional de fisioterapia de la actividad física
Internacional

Autores/as Lidia Carballo Costa, Francisco José Senín Camargo, Fernando Ramos-Gómez, Beatriz Rodríguez Romero, Alicia Martínez Rodríguez
Organizador Asociación española de fisioterapeutas. International Federation of Sports Physical Therapy
Lugar Madrid (España)

(2008). Unique Minds: Process and Results in a Multifamily Intervention for Children with Learning Disabilities and their Families.
XVI World Ifta Congress
Internacional

Autores/as Silvia López Larrosa, Rosa María González Seijas
Organizador International Family Therapy Association
Lugar Oporto (Portugal)

La enfermedad en adolescentes: grupos de discusión multifamiliar con adolescentes diabéticos y sus familias
V Congreso Internacional de Psicología y Educación: los retos del futuro
Internacional

Autores/as Silvia López Larrosa
Lugar Oviedo (España)

La hormona de crecimiento puede revertir la degeneración motoneural medular en la atrofia muscular espinal (AME III)
XXI Congreso de la sociedad gallega de endocrinología, nutrición y metabolismo
Autonómico

Autores/as Pedro Reimunde, P. Devesa, Sonia Souto Camba, Beatriz Rodríguez Romero, Sergio Patiño Nuñez, A. Devesa, Víctor Arce, J. Devesa
Organizador Sociedad gallega de endocrinología, nutrición y metabolismo
Lugar Ourense (España)

Intervención multifamiliar en alumnos con dificultades de aprendizaje y sus familias: El programa mentes únicas
V Congreso Internacional de Psicología y Educación: los retos del futuro
Internacional

Autores/as Silvia López Larrosa, Rosa María González Seijas
Lugar Oviedo (España)

Competencias profesionales específicas contempladas en la asignatura de Fisioterpaia en atención primaria de la E.U.F. de A Coruña
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez, Susana Viñas Diz, Marcelo Chouza Ínsua, Asenet López García
Lugar Coruña, A (España)

Propuesta de diseño y programación de Estancias Clínicas, en el Título de Grado de Fisioterapia
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as María Eugenia Amado Vázquez, Socorro Riveiro Temprano, Mercedes Escribano Silva, Ramón Fernández Cervantes
Lugar Coruña, A (España)

Relacionarse de forma efectiva con el/la paciente o usuario/a: una competencia a destacar
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez, Sandra Martínez Bustelo, Sergio Patiño Nuñez, Ramón Fernández Cervantes
Lugar Coruña, A (España)

Tutoria - Motivar al estudiante
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Mercedes Escribano Silva, Luz González Doniz, Beatriz Rodríguez Romero, José Quintia Casares
Lugar Coruña, A (España)

Una reflexión sobre armonización Europea y la Física en Fisioterapia
XXXI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Fernanda Miguélez Pose, Sonia Souto Camba
Lugar Granada (España)

Aplicación y Validación de la Subescala de Estresores Académicos en Estudiantes Universitarios.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as María Alicia Arias Rodríguez, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Ramón González Cabanach, Piñeiro, I.
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Percepción de autoeficacia y experiencia de estres académico en universitarios
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as María García Gerpe, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Lugar Coruña, A (España)

Perfiles motivacionales en educación secundaria obligatoria y su relación con las estrategias de aprendizaje
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Nacional

Autores/as Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Lugar España

Valoración del suelo pélvico
Congreso Franco-Español del Suelo Pélvico y Pelviperineología
Internacional

Autores/as Sandra Martínez Bustelo
Lugar España

Presentación y resultados de la encuesta de satisfación del alumnado de Estancias Clínicas I
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Gustavo Paseiro Ares, Alicia Martínez Rodríguez, Sandra Martínez Bustelo, José Luis Aristín González
Lugar Coruña, A (España)

Propuesta para la elaboración de un cuestionario sobre la asignatura de Estancias Clínicas II
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Lidia Carballo Costa, Francisco José Senín Camargo, María Isabel Yáñez Brage, Sonia Souto Camba
Lugar Coruña, A (España)

Revisión de los indicadores de calidad del Título de Grado en Fisioterapia en la E.U. de Fisioterapia de A Coruña
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Francisco José Senín Camargo, Lidia Carballo Costa, Luz González Doniz, Míriam Barcia Seoane
Lugar Coruña, A (España)

Fisioterapia en Neonatología: prevención de discapacidad
XIII Xornadas Galegas de Enfermería "A seguridade do paciente: unha prioridade para enfermería"
Nacional

Autores/as María de los Ángeles Fernández García, María Isabel Yáñez Brage, Mercedes Escribano Silva, Socorro Riveiro Temprano
Lugar Coruña, A (España)

Recuperación del funcionamiento de pares craneales tras tratamiento con hormona del crecimiento y fisioterapia
XX Congreso de la Sociedad Gallega de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición
Nacional

Autores/as Pedro Reimundez, Jesús Devesa, Sonia Souto Camba
Lugar Coruña, A (España)

Perfiles motivacionales, autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Lugar Coruña, A (España)

Estudios de Podología en el Espacio Europeo de Educación Superior
IV Congreso Hispano-Luso de Estudiantes de Podología
Internacional

Autores/as Pedro Gil Manso, Manuel Romero Martín
Lugar Ferrol (España)

Planificación y resultados preliminares del programa de podología itinerante en la comunidad autónoma gallega
PODOCUBA 2007. I Congreso Internacional de Podología " Para el Beneficio de los Pies"
Internacional

Autores/as Manuel Romero Martín, Pedro Gil Manso, Abian Mosquera-Fernandez, Manuel Romero Soto, Fátima Santalla Borreiros, Mª del Carmen Suárez Cotelo
Lugar La Habana (Cuba)

Adaptación de la asignatura Fisioterapia en Especialidades Clínicas I a créditos E.C.T.S.
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Marcelo Chouza Ínsua, Lidia Carballo Costa, Francisco José Senín Camargo, Beatriz Rodríguez Romero
Lugar Coruña, A (España)

Atención tutorial - Estancias Clínicas
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Mercedes Escribano Silva, Socorro Riveiro Temprano, María de los Ángeles Fernández García, María Eugenia Amado Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Diseño de una ficha de registro de la carga de dedicación de alumnos en varias asignaturas optativas
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Alicia Martínez Rodríguez, Isabel Raposo Vidal, Serafin Ortigueira García
Lugar Coruña, A (España)

La formación clínica como criterio de calidad en Fisioterapia
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba, Socorro Riveiro Temprano
Lugar Coruña, A (España)

Nivel formativo en Fisioterapia Respiratoria entre los fisioterpeutas de Atención Primaria
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Ramón Fernández Cervantes, Luz González Doniz, Sonia Souto Camba, Jesús Luis Saleta Canosa
Lugar Coruña, A (España)

Programas oficiales de Posgrado en Fisioterapia
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Ramón Fernández Cervantes, Francisco José Senín Camargo
Lugar Coruña, A (España)

DoenÇa física crónica e coesáo e adaptabilidade familiar
II Congreso Familia, Saúde e DoenÇa
Internacional

Autores/as Silvia López Larrosa
Lugar Braga (Portugal)

Análisis diferencial de los perfiles motivacionales en una muestra de estudiantes universitarios
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
Nacional

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Lugar Pontevedra (España)

Consumo de drogas en la población adolescente de la costa da Morte gallega: factores protectores y de riesgo
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
Nacional

Autores/as Silvia López Larrosa, José Luis Rodríguez-Arias Palomo
Lugar Pontevedra (España)

Programa de capacitación en competencias de autorregulación para estudiantes universitarios
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
Nacional

Autores/as José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario, Paula Solano, Luis Alvarez, Paloma González-Castro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Lugar Pontevedra (España)

"Perfiles motivacionales en E.S.O. y su relación con las estrategias de aprendizaje"
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Nacional

Autores/as Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda
Lugar España

Preventive intervention for the back pain in hospital nursery ship workers
15th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy (WCPT). Physiotherapy 2007; 93(S1):S261
Internacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero, Socorro Riveiro Temprano, Jesús Luis Saleta Canosa, Sergio Patiño Nuñez, Isabel Raposo Vidal, Ramón Fernández Cervantes
Organizador World Confederation for Physical Therapy
Lugar Vancouver (Canadá)

Importancia de la formación de experto para la aplicación de fisioterapia respiratoria en atención primaria
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba, Luz González Doniz, Asenet López García, Jesús Luis Saleta Canosa
Lugar Coruña, A (España)

Metodología didáctica en Estancias Clínicas: sesiones en al práctica clínica
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Socorro Riveiro Temprano, Mercedes Escribano Silva, María de los Ángeles Fernández García, Sonia Souto Camba
Lugar Coruña, A (España)

Nuevos programas oficiales e postgrado (P.O.P.): Máster
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Susana Viñas Diz, Ramón Fernández Cervantes, Alicia Martínez Rodríguez, Luz González Doniz
Lugar Coruña, A (España)

Aplicación práctica de permeabilización de la vía aérea
X Congreso Nacional e Internacional de Fisioterapia
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Lugar Quito (Ecuador)

Fisioterapia Respiratoria en neurología
X Congreso Nacional e Internacional de Fisioterapia
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Lugar Quito (Ecuador)

"Self-handicapping y pesimismo defensivo: análisis diferencial y relaciones con las metas de logro y las estrategias de autorregulación"
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Nacional

Autores/as Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García
Lugar España

Terapia manual según el concepto McKenzie
Congreso nacional de fisioterapia de FREMAP
Nacional

Autores/as Rodríguez-Romero B.
Lugar Madrid (España)

La podología española y el espacio europeo de educación superior
PODOCUBA 2007. I Congreso Internacional de Podología " Para el Beneficio de los Pies"
Internacional

Autores/as Manuel Romero Martín, Pedro Gil Manso, Abian Mosquera-Fernandez, Manuel Romero Soto, Fátima Santalla Borreiros, Matilde Maceira Castiñeira
Lugar La Habana (Cuba)

Importancia de la formación continuada para la aplicación de fisioterapia respiratoria en Atención primaria
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Luz González Doniz, Sonia Souto Camba, Asenet López García, Jesús Luis Saleta Canosa
Lugar Coruña, A (España)

Búsqueda bibliográfica en Estancias Clínicas
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as María de los Ángeles Fernández García, Socorro Riveiro Temprano, Mercedes Escribano Silva, María Eugenia Amado Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Contratación del profesorado universitario en la Comunidad Autónoma de Galicia
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Susana Viñas Diz, Sandra Martínez Bustelo, Marcelo Chouza Ínsua, María Eugenia Amado Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Normativa por la que se regulan los estudios de grado y postgrado en la convergencia con el E.E.E.S.
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Susana Viñas Diz, Lidia Carballo Costa, Francisco José Senín Camargo, Socorro Riveiro Temprano
Lugar Coruña, A (España)

Situación actual de los estudios de doctorado en Fisioterapia
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Francisco José Senín Camargo, Lidia Carballo Costa, Sergio Patiño Nuñez, Serafin Ortigueira García
Lugar Coruña, A (España)

Valoración en Fisioterapia Respiratoria
X Congreso Nacional e Internacional de Fisioterapia
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Lugar Quito (Ecuador)

Aplicación y validación de la subescala de respuesta de estres en estudiantes universitarios
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Capacitando para un aprendizaje autónomo en la universidad: Proyecto CAPA
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
Nacional

Autores/as Paula Solano, José Carlos Núñez Pérez, Pedro Rosario, Julio A. González-Pienda García, Luis Alvarez, Paloma González-Castro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Lugar Pontevedra (España)

Adaptación a la Convergencia Europea de la asignatura Fisioterapia obstétrica y uroginecológica
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Sandra Martínez Bustelo, Alicia Martínez Rodríguez, Susana Viñas Diz, María Isabel Yáñez Brage
Lugar Coruña, A (España)

Adaptación de los centros universitarios con Diplomatura en Fisioterarpia a los nuevos P.O.P.
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Francisco José Senín Camargo, Lidia Carballo Costa, Marcelo Chouza Ínsua, Ramón Fernández Cervantes
Lugar Coruña, A (España)

Self-handicapping y pesimismo defensivo: Análisis diferencial y relaciones con las metas de logro, la autoestima y las estrategias de autorregulación
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Nacional

Autores/as Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Lugar España

Descripción del programa de podología itinerante en la comunidad autónoma gallega
XIII Jornadas científicas de Podología
Nacional

Autores/as Pedro Gil Manso, Manuel Romero Martín, Abian Mosquera-Fernandez, Manuel Romero Soto, Fátima Santalla Borreiros, Mª del Carmen Suárez Cotelo
Lugar Barcelona (España)

Nivel formativo en fisioterapia respiratoria entre los fisioterapéutas de atención primaria
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Ramón Fernández Cervantes, Luz González Doniz, Sonia Souto Camba, Jesús Luis Saleta Canosa
Lugar Coruña, A (España)

Una reflexión sobre armonización europea y la Física en Fisioterapia.
XXXI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Sonia Souto Camba, Fernanda Miguélez Pose
Lugar Granada (España)

Análisis de la importancia de la materia "Docencia" en la Revista de Fisioterapia 1999-2006
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Lidia Carballo Costa, Francisco José Senín Camargo, Susana Viñas Diz, Beatriz Rodríguez Romero
Lugar Coruña, A (España)

Proyecto de modificación de la Ley Orgánica 6/2001: PDI funcionario y contratado
VII Jornadas Nacionales y III Internacionales de Educación en Fisioterapia
Internacional

Autores/as Susana Viñas Diz, Sergio Patiño Nuñez, Isabel Raposo Vidal, Mercedes Escribano Silva
Lugar Coruña, A (España)

Metas académicos e indicadores de calidad del proceso de aprendizaje
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Rodríguez, S., Piñeiro, I., María García Gerpe, Pedro Rosario
Lugar Coruña, A (España)

Aplicación y validación de la subescala de estresores académicos en estudiantes universitarios
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Ramón González Cabanach
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Merging methods or diverging methods? Correspondence between observational and self-repot measures of family therapy alliances
Congress of the Society of psychotherapy Research
Internacional

Autores/as Valentín Escudero Carranza, Silvia López Larrosa, Nuria Varela, Dolores Romero
Lugar Edinburgh (Reino Unido)

Fisioterapia respiratoria en atención primaria
Fisioterapia respiratoria en atención primaria
Nacional

Autores/as Asenet López García
Lugar Ponferrada (España)

Merging methods or diverging methods? Correspondence between observational and self-report measures of family therapy alliance
37ª Reunión anual de la Society for Psychotherapy Research
Internacional

Autores/as Valentín Escudero Carranza, Silvia López Larrosa, Nuria Varela Feal, Dolores Romero
Lugar Edimburgo (Reino Unido)

Fisioterapia en afectaciones del SNC
XII Xornadas Galegas de Enfermería "Enfermería e sociedade:¿Percibese o troco?"
Nacional

Autores/as Mercedes Escribano Silva, María de los Ángeles Fernández García, Socorro Riveiro Temprano, José Quintia Casares, Cipriano Ramón Santos Romero
Lugar Coruña, A (España)

Fisioterapia respiratoria en Atención Primaria
IX Jornadas Nacionales de Fisioterapia en Atención Primaria
Nacional

Autores/as Luz González Doniz, Sonia Souto Camba, Ramón Fernández Cervantes, Jesús Luis Saleta Canosa
Lugar Murcia (España)

Aparellos Instrumentais de axuda en fibrose quística
IV Xornada da Asociación Galega contra a fibrose quística
Nacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Lugar Coruña, A (España)

Homework, self-regulated learning and parent involvement
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores/as Rosário, P., Rosa Mourao, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda, Paula Solano Pizarro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Lugar Landau (Alemania)

Réeducation de l¿hypertonic périnéale
Congrés de la Société Internationale de Rééducation en Pelvi-Périnéologie
Internacional

Autores/as Sandra Martínez Bustelo
Lugar Lyon (Francia)

Intervención de Fisioterapia en la Unidad de Cuidados Intensivos
I Congreso Iberoamericano de Fisioterapia y Kinesiología
Internacional

Autores/as Asenet López García
Lugar Oviedo (España)

Futuro de la Fisioterapia en atención primaria
IX Jornadas Nacionales de Fisioterapia en Atención Primaria
Nacional

Autores/as Ramón Fernández Cervantes
Lugar Murcia (España)

Presente y Futuro de los Estudios de Podología en España
III Congreso Hispano-Luso de estudiantes de podología
Nacional

Autores/as Manuel Romero Martín
Lugar Ferrol (España)

Differences in cognitive and self-regulation strategies according academia goals level
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores/as Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Lugar Landau (Alemania)

Self-affirmation and performance orientation goals: is self-affirmation guided by approach or avoidance motives?
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores/as Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Lugar Landau (Alemania)

Organización de las Unidades de Fisioterapia en las CCAA de Andalucía, Aragón, Galicia y Murcia
IX Jornadas Nacionales de Fisioterapia en Atención Primaria
Nacional

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez, Julia Gámez Iruela, Concepción Sanz Rubio, Natalia Enríquez Martín
Lugar Murcia (España)

An analysis of relation between academic goals and achievement in secondary education students
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores/as Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Lugar Landau (Alemania)

2ª Mesa: Papel de la Enfermería en la Prevención de la Infección. "Infecciones Urinarias"
VI Congreso de Enfermería de Medicina Interna
Nacional

Autores/as Manuel Romero Martín
Lugar Lugo (España)

Fisioterapia respiratoria en España en atención primaria
IX Jornadas Nacionales de Fisioterapia en Atención Primaria
Nacional

Autores/as Luz González Doniz, Sonia Souto Camba
Lugar Murcia (España)

Are our secondary school students ready to face Bologn¿s process?
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores/as Rosário, P., Rosa Mourao, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda, Paula Solano Pizarro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Lugar Landau (Alemania)

El calzado en el tenis: un estudio baropodométrico comparativo de dos tipos de zapatillas
Deporsaude 2006
Nacional

Autores/as Ramón Fernández Cervantes, Míriam Barcia Seoane
Lugar Coruña, A (España)

Evolución de la Fisioterapia en atención primaria
XV Jornadas Nacionales de Fisioterapia en Atención Primaria de Castilla-León
Nacional

Autores/as Ramón Fernández Cervantes
Lugar Ponferrada (España)

Fisioterapia respiratoria en atención primaria: procedimientos terapéuticos
IX Jornadas Nacionales de Fisioterapia en Atención Primaria
Nacional

Autores/as Luz González Doniz, Sonia Souto Camba, Ramón Fernández Cervantes, Jesús Luis Saleta Canosa
Lugar Murcia (España)

Funcionamiento de la Unidades de Fisioteraia en las CCAA de Andalucía, Aragón, Galicia y Murcia.
IX Jornadas Nacionales de Fisioterapia en Atención Primaria
Nacional

Autores/as Julia Gámez Iruela, Alicia Martínez Rodríguez, Concepción Sanz Rubio, Natalia Enríquez Martín
Lugar Murcia (España)

Fisioterapia Respiratoria en la unidad de Quemados Críticos
XI XORNADAS GALEGAS DE ENFERMERÍA "Razoamento Clínico en Enfermería. Desenrolo do NANDA-NIC-NOC"
Nacional

Autores/as María de los Ángeles Fernández García, María Eugenia Amado Vázquez, Socorro Riveiro Temprano, Mercedes Escribano Silva
Lugar Coruña, A (España)

Proceso de Fisioterapia en quemaduras faciales
XI XORNADAS GALEGAS DE ENFERMERÍA "Razoamento Clínico en Enfermería. Desenrolo do NANDA-NIC-NOC"
Nacional

Autores/as María de los Ángeles Fernández García, Mercedes Escribano Silva, José Quintia Casares, María Eugenia Amado Vázquez, Socorro Riveiro Temprano
Lugar Coruña, A (España)

Método McKenzie: enfoque activo en el tratamiento del dolor lumbar
I Jornada de terapia manual osteopatía y postura del Pais Vasco
Nacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero
Organizador Instituto Alcalá de Ciencias y Especialidades de la Salud
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Las barreras a superar en la investigación en Fisioterapia
II Jornadas Nacionais de Fisioterapia en la Universidad de les Illes Balears
Nacional

Autores/as Luz González Doniz
Lugar España

Secuelas de quemadura: Proceso de Fisioterapia en Pediatría
XI XORNADAS GALEGAS DE ENFERMERÍA "Razoamento Clínico en Enfermería. Desenrolo do NANDA-NIC-NOC"
Nacional

Autores/as María de los Ángeles Fernández García, Socorro Riveiro Temprano, Mercedes Escribano Silva, María Eugenia Amado Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Caracterización de los estudiantes en función del uso de self-handicapping y pesimismo defensivo y diferencias en estrategias de autorregulación del aprendizaje.
XII Congreso de Psicología de la Infancia y de al Adolescencia
Nacional

Autores/as Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José C. Núñez, Julio A. González Pienda
Lugar Santander (España)

A bandwidth selection method for kernel hazard estimation
International Seminar on Nonparametric Inference, ISNI 2005
Internacional

Autores/as Alejandro Quintela del Río
Lugar Coruña, A (España)

Análisis de la fiabilidad y validez de la escala ARATEX
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Paula Solano, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Alvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Ana Bernardo, Luis Castejón, Pedro Rosario, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Estilos intelectuales, aptitudes intelectuales y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Estudios de la teoría del autogobierno mental a través del Thinking Styes Questionnaire para estudiantes y profesores
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Julio A. González Pienda, José Carlos Núñez, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma Gónzalez, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

La formación de la fisioterapia basada en la evidencia en la universidad
II Jornadas Nacionais de Fisioterapia en la Universidad de les Illes Balears
Nacional

Autores/as Gustavo Paseiro Ares
Lugar España

Taller de Terapia manipulativa de la región lumbar
Primer Congreso Hispano-Argentino de Kinesiología del Deporte
Internacional

Autores/as Ramón Fernández Cervantes
Lugar Rosario (Argentina)

Estilos intelectuales y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Alvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Diferencias en estrategias cognitivas según los niveles de las metas académicas en una muestra de estudiantes de la E.S.O.
XII Congreso de Psicología de la Infancia y de al Adolescencia
Nacional

Autores/as Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda
Lugar Santander (España)

Tratamiento fisioterápico de la hipertonía del suelo pélvico
II Jornadas Castellano-Manchegas de Fisioterapia
Nacional

Autores/as Sandra Martínez Bustelo, Alicia Martínez Rodríguez, Lidia Serra Llosa
Lugar Toledo (España)

Control del dolor por electroanalgesia en el deporte
Primer Congreso Hispano-Argentino de Kinesiología del Deporte
Internacional

Autores/as Ramón Fernández Cervantes
Lugar Rosario (Argentina)

Estilos intelectuales, simples o compuestos?
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Ana Bernardo, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Teoría del autogobierno mental: análisis de los supuestos teóricos en relación al aprendizaje y a la enseñanza
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Fisioterapia en las disfunciones orofaciales y del equilibrio vestibular
XI XORNADAS GALEGAS DE ENFERMERÍA "Razoamento Clínico en Enfermería. Desenrolo do NANDA-NIC-NOC"
Nacional

Autores/as María Eugenia Amado Vázquez, Mercedes Escribano Silva, Socorro Riveiro Temprano, José Quintia Casares, María de los Ángeles Fernández García, Míriam Barcia Seoane
Lugar Coruña, A (España)

Convergencia de los estilos intelectuales en alumnos y profesores y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Julio A. González Pienda, José Carlos Núñez, Ana Bernardo, Soledad González Pumariega, Luis Álvarez, Paloma González, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Efecto del incremento de la conciencia de los procesos de autorregulación del aprendizaje sobre la medida de los mismos a través de instrumentos de autoinforme
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Paula Solano, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Ana Bernardo, Luis Castejón, Pedro Rosario, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Fuentes documentales en fisioterapia. Perfil de las publicaciones en fisioterapia y su impacto
II Jornadas Nacionais de Fisioterapia en la Universidad de les Illes Balears
Nacional

Autores/as Gustavo Paseiro Ares
Lugar España

Hernia discal lumbar en el deporte
Primer Congreso Hispano-Argentino de Kinesiología del Deporte
Internacional

Autores/as Ramón Fernández Cervantes
Lugar Rosario (Argentina)

Impartición del campo de fisioterapia obstetrica y uroginecoloproctologica en los nuevos planes de estudios europeos
VI Jornadas nacionales de educación en fisioterapia de la asociación española de fisioterapeutas
Nacional

Autores/as Sandra Martínez Bustelo, Alicia Martínez Rodríguez, Sergio Patiño Nuñez, Susana Viñas Diz
Lugar Salamanca (España)

Physiotherapy Clinical Training Evaluation Models in Spain
European Congress on Physiotherapy Education
Internacional

Autores/as Míriam Barcia Seoane, Isabel Raposo Vidal, María Eugenia Amado Vázquez, Sonia Souto Camba, Socorro Riveiro Temprano, Luz González Doniz
Lugar Estoril (Portugal)

Reeducación funcional de la incontinencia urinaria en geriatría
I Foro europeo sobre envejecimiento
Internacional

Autores/as Sandra Martínez Bustelo
Lugar Ourense (España)

Estrategias terapéuticas en el paciente neurológico
I Jornadas de fisioterapia en los mayores
Nacional

Autores/as Serafin Ortigueira García, Isabel Raposo Vidal
Lugar Coruña, A (España)

La formación superior en Europa. Un nuevo reto
I Congreso Hispano Luso de Estudiantes de Podología
Internacional

Autores/as Manuel Romero Martín
Lugar Ferrol (España)

Dismetría funcional en el deporte: diagnóstico diferencial y abordaje terapéutico.
XXXV Congreso nacional de podología
Nacional

Autores/as Míriam Barcia Seoane, Sergio Patiño Nuñez, María del Carmen Suarez Cotelo, Fátima Santalla Borreiros, Isabel Raposo Vidal, Pedro Gil Manso
Lugar Santander (España)

University of A Coruña Physiotherapy Clinical Training Model: A Step Towards Quality
European Congress on Physiotherapy Education
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba, Ramón Fernández Cervantes, Luz González Doniz, Beatriz Rodríguez Romero, Míriam Barcia Seoane, Isabel Raposo Vidal
Lugar Estoril (Portugal)

Primeras aportaciones a las terapias manuales en España
IV Jornadas hispanolusas de fisioterapia en terapia manual y IV Jornadas del principado de Asturias
Nacional

Autores/as Isabel Raposo Vidal, Serafin Ortigueira García, Beatriz Rodríguez Romero, Sergio Patiño Nuñez
Organizador Asociación española de Fisioterapeutas. Associaçao Portuguesa de Fisioterapeutas
Lugar Oviedo (España)

Adaptación de la asignatura "Fisioterapia del deporte" a los nuevos E.C.T.S.
VI Jornadas nacionales de educación en fisioterapia de la asociación española de fisioterapeutas
Nacional

Autores/as Sergio Patiño Nuñez, Susana Viñas Diz, Isabel Raposo Vidal, Gustavo Paseiro Ares
Lugar Salamanca (España)

Fisioterapia en pediatría: secuelas de quemaduras graves
I Congreso nacional de enfermería de quemados y cirugía plástica
Nacional

Autores/as María de los Ángeles Fernández García, Susana Viñas Diz, Socorro Riveiro Temprano, Mercedes Escribano Silva, María Eugenia Amado Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Quemado crítico: fisioterapia en las lesiones del aparato respiratorio
I Congreso nacional de enfermería de quemados y cirugía plástica
Nacional

Autores/as María de los Ángeles Fernández García, Luz González Doniz, Isabel Raposo Vidal, Míriam Barcia Seoane, Socorro Riveiro Temprano
Lugar Coruña, A (España)

Pautas fisioterápicas para el tratamiento de la incontinencia urinaria
I Jornadas de fisioterapia en los mayores
Nacional

Autores/as Sandra Martínez Bustelo
Lugar Coruña, A (España)

Reprogramación sensorio-perceptivo motriz, en las alteraciones de la postura
I Jornadas de fisioterapia en los mayores
Nacional

Autores/as Beatriz Rodríguez Romero
Lugar Coruña, A (España)

Diagnóstico fisioterápico
VIII Jornadas nacionales de fisioterapia en atención primaria
Nacional

Autores/as Ramón Fernández Cervantes
Lugar Salou (España)

Challenges and Benefits of Bologna Process for Physiotherapy Education
European Congress on Physiotherapy Education
Internacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Lugar Estoril (Portugal)

Fisioterapia en quemaduras faciales: a propósito de un caso
I Congreso nacional de enfermería de quemados y cirugía plástica
Nacional

Autores/as María de los Ángeles Fernández García, Sergio Patiño Nuñez, Mercedes Escribano Silva, María Eugenia Amado Vázquez, Carmen Pardo Carballido
Lugar Coruña, A (España)

Fisioterapia en los mayores
I Foro europeo sobre envejecimiento
Internacional

Autores/as Isabel Raposo Vidal
Lugar Ourense (España)

Créditos ECTS en la asignatura de Estancias Clínicas I
VI Jornadas nacionales de educación en fisioterapia de la asociación española de fisioterapeutas
Nacional

Autores/as Mercedes Escribano Silva, María de los Ángeles Fernández García, María Eugenia Amado Vázquez, Socorro Riveiro Temprano
Lugar Salamanca (España)

Definición del volúmen de trabajo del estudiante en la asignatura de Estancias Clínicas II
VI Jornadas nacionales de educación en fisioterapia de la asociación española de fisioterapeutas
Nacional

Autores/as María Eugenia Amado Vázquez, Mercedes Escribano Silva, María de los Ángeles Fernández García, Isabel Raposo Vidal
Lugar Salamanca (España)

El trabajo no presencial del alumno en fisioterapia en atención primaria
VI Jornadas nacionales de educación en fisioterapia de la asociación española de fisioterapeutas
Nacional

Autores/as Alicia Martínez Rodríguez, Sandra Martínez Bustelo, Sergio Patiño Nuñez, Ramón Fernández Cervantes
Lugar Salamanca (España)

Profesorado universitario contratado, en la comunidad autónoma de Galicia: categorías, proceso de selección y retribuciones
VI Jornadas nacionales de educación en fisioterapia de la asociación española de fisioterapeutas
Nacional

Autores/as Susana Viñas Diz, Serafin Ortigueira García, Marcelo Chouza Ínsua, Alicia Martínez Rodríguez
Lugar Salamanca (España)

Proceso de actuación fisioterápica en la unidad de quemados. Tratamientos pre y post quirúrgicos
I Congreso nacional de enfermería de quemados y cirugía plástica
Nacional

Autores/as María de los Ángeles Fernández García, Mercedes Escribano Silva, Marcelo Chouza Ínsua, Socorro Riveiro Temprano
Lugar Coruña, A (España)

Del crédito presencial al asociado al trabajo del estudiante
VI Jornadas nacionales de educación en fisioterapia de la asociación española de fisioterapeutas
Nacional

Autores/as Isabel Raposo Vidal, Serafin Ortigueira García, Gustavo Paseiro Ares, Susana Viñas Diz
Lugar Salamanca (España)

Dismetría funcional en el deporte: diagnóstico diferencial y abordaje terapéutico
XXXV Congreso nacional de podología
Nacional

Autores/as Míriam Barcia Seoane, Isabel Raposo Vidal, Sergio Patiño Nuñez
Lugar Santander (España)

Aplicación del modelo de intervención de grupos de discusión multifamiliar a pacientes y sus familias con enfermerdad inflamatoria intestinal
XXI Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental "El saber enfermero: un marco de acción"
Nacional

Autores/as Nuria Varela Feal, Silvia López Larrosa, Valentín Escudero Carranza, Emma Rodríguez Maseda, Silvia Prenas López, Manuel Romero Martín
Lugar Bilbao (España)

Fisioterapia de la incontinencia urinaria geriátrica
I Foro europeo sobre envejecimiento
Internacional

Autores/as Sandra Martínez Bustelo
Lugar Ourense (España)

Intervención fisioterápica en las alteraciones respiratorias del mayor
I Jornadas de fisioterapia en los mayores
Nacional

Autores/as Sonia Souto Camba
Lugar Coruña, A (España)