Modelización, Optimización e Inferencia Estatística (MODES)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Ricardo Cao Abad
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 13/05/2005
Adscrición a deptos. Matemáticas
Adscrición a centros Facultade de Informática
Código interno G000199

Contacto

Enderezo Facultade de Informática, Campus de Elviña, s/n 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1225
Fax  981167160
Correo
Sitio web  http://dm.udc.es/gmodes/

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO ESTADISTICA (120900)
BIOESTADISTICA (240401)
PROGRAMACION LINEAL (120709)
CALCULO EN ESTADISTICA (120902)
TECNICAS DE PREDICCION ESTADISTICA (120914)
TECNICAS DE INFERENCIA ESTADISTICA (120913)
PROGRAMACION NO LINEAL (120711)
TECNICAS DE ASOCIACION ESTADISTICA (120912)
FUNDAMENTOS DE LA INFERENCIA ESTADISTICA (120908)
INVESTIGACION OPERATIVA (120700)
SIMULACION (120326)
METODOS DE DISTRIBUCION LIBRE Y NO PARAMETRICA (120906)
PROGRAMACION ENTERA (120707)
TEORIA DE JUEGOS (ver 1209.04) (120706)
Liñas de investigación

Análise de supervivencia

Inferencia non paramétrica

Modelos semiparamétricos de regresión.

Series temporais.

Estimación de curvas da análise térmica.

Estimación da volatilidade.

Teoría de xogos

Programación matemática

Aplicacións da investigación operativa

Análise estatística de datos de gran volumen (big data)

Análise de datos funcionais

Estatística espacial e espazo-temporal

Estimación en áreas pequenas

Modelización estatística en Neurociencia

Modelización estatística en Xenómica

Modelización estatística en Malervoloxía

Análise de riscos

Palabras chave Función de risco, función de supervivencia, censura, truncamento, estimación tipo núcleo, regresión, contrastes de bondade de axuste, modelos parcialmente lineais, modelos econométricos, datos funcionais, series de tempo, espectro, datos de gran volume mais nesgados, estimación en áreas pequenas, estatística espacial, estimación e clasificación en análise térmica, estimación non paramétrica da volatilidade, clasificación non paramétrica, xogos cooperativos, xogos non cooperativos, asignación custos en proxectos, problemas de bancarrota, programación lineal, programación non lineal, programación enteira, transporte, planificación, optimización de fluxo en redes, loxística, localización

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Desenvolvemento de modelos estatísticos e de aplicacións a diferentes ámbitos científicos: biosanitario, enxeñaría, socioeconómico. Desenvolvemento de sóftware estatístico para a aplicación dos modelos estatísticos que se propoñen. Dentro dos métodos de inferencia estatística estudados salientan as seguintes liñas: - Modelos estatísticos paramétricos e non paramétricos. Modelos de deseño de experimentos, modelos de regresión e modelos multivariantes.

Recursos de equipamento O grupo dispón de suficiente material informático (sóftware e hárdware) necesario para o desenvolvemento da súa investigación e das súas aplicacións. O grupo tamén dispón de abundante sóftware non comercial que desenvolveron os seus membros e froito da súas investigacións nun amplo período de tempo.

Membros do grupo

Dra./Dr. Ricardo Cao Abad
Estatística e investigación operativa
Coordinador/a
Dra./Dr. Juan Manuel Vilar Fernández
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. Germán Aneiros Pérez
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. Julián Costa Bouzas
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. María Graciela Estévez Pérez
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. Mario Francisco Fernández
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. Ignacio López De Ullibarri Galparsoro
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. Salvador Naya Fernández
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. Manuel Antonio Presedo Quindimil
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. José Antonio Vilar Fernández
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. María Amalia Jácome Pumar
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. Rubén Fernández Casal
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. María Luísa Carpente Rodríguez
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. Silvia María Lorenzo Freire
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. María José Lombardía Cortiña
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. Javier Tarrío Saavedra
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. Ignacio Miguel García Jurado
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. Manuel Oviedo de la Fuente
Estatística e investigación operativa
PDI
Dra./Dr. Ana López Cheda
Estatística e investigación operativa
Contratado/a Posdoutoral
Dra./Dr. Juan Carlos Gonçalves Dosantos
Contratado/a Posdoutoral
Dra./Dr. Rebeca Peláez Suárez
Contratado/a Posdoutoral
Isabel Méndez Fernández
Contratado/a Predoutoral
Beatriz Piñeiro Lamas
Doutorando/a
Ángel López Oriona
Doutorando/a
Marta Rodríguez Barreiro
Doutorando/a
Adrián González Maestro
Doutorando/a
Naomi Diz Rosales
Doutorando/a
Jorge Castiñeiras Rella
Doutorando/a
Blanca Estela Monroy Castillo
Doutorando/a
Dra./Dr. Borja Raúl Lafuente Rego
Contratado/a Proxecto
Dra./Dr. Wenceslao González Manteiga
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Ingrid Van Keilegom
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Miguel Ángel Reyes Cortés
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Ewa Strzalkowska-Kominiak
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Pablo Montero Manso
Estatística e investigación operativa
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Philippe Vieu
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Miguel Alonso Flores Sánchez
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Yingwei Paul Peng
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Andrea Meilán Vila
Estatística e investigación operativa
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Ángel Manuel González Rueda
Estatística e investigación operativa
C2 - Colaboradores proxectos
Dra./Dr. Silvia Novo Díaz
C2 - Colaboradores proxectos
Dra./Dr. Wende Clarence Safari
C2 - Colaboradores proxectos
Dra./Dr. Sergio Alberto Castillo Páez
C2 - Colaboradores proxectos
Dra./Dr. Inés Barbeito Cal
Estatística e investigación operativa
C2 - Colaboradores proxectos
Dra./Dr. Laura Borrajo López
Estatística e investigación operativa
C2 - Colaboradores proxectos

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Ciencia e ingeniería de datos para la mejora de la función estadística oficial (CIDMEFEO)

Entidade financiadora INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Investigadores principáis Cao Abad, Ricardo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 13/05/2023 ata 12/05/2026

EDINAF (European Digital Naval Foundation)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Salvador Naya, Luis Castedo, Alicia Munín
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 08/12/2022 ata 30/11/2025

Optimización, aprendizaje y cooperación con aplicaciones en logística

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Ignacio García Jurado (IP1) / Silvia Lorenzo Freire (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2022 ata 31/08/2026

Planificación inteligente del transporte público mediante la explotación de series temporales de datos masivos geolocalizados

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Alfonso Orro Arcay (IP1) / Margarita Novales Ordax (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2022 ata 31/08/2025

Métodos estadísticos flexibles en ciencia de datos para datos complejos y de gran volumen: teoría y aplicaciones

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad/ Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

Modelo predictivo de la gripe y del COVID19

Entidade financiadora Subdirecció Gral. De Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (S0811001G)
Investigadores principáis Manuel Oviedo de la Fuente
Tipo Contrato
Datas Dende 13/04/2021 ata 31/12/2021

Ciencia e Enxeñería de datos para a avaliación, predición poboacional e personalizada da evolución da enfermidade COVID-19 (Ref. COV20/00604)

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad; Manuel Francisco González Penedo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/11/2020 ata 31/12/2022

CEDCOVID: Ciencia e Ingeniería de datos para la evaluación, predicción poblacional y personalizada de la evolución de la enfermedad COVID-19

Entidade financiadora Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/11/2020 ata 31/12/2022

Predicción Cooperativa

Entidade financiadora CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE)
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2020 ata 30/09/2021

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Cao Abad, Ricardo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2023

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Universidade da Coruña e a Fundación da Universidade da Coruña para dar continuidade ao Proxecto de investigación de arrecife artificial - PROARR

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Luis Carral Couce
Tipo Contrato
Datas Dende 10/07/2020 ata 15/06/2021

Axudas para acreditación, estructuración e mellora de Centros de Investigación Singulares do Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principáis M.G. Penedo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/12/2019 ata 30/11/2022

Contrato de colaboración para o desenvolvemento do proxecto de investigación "GEMA: Xestión da mobilidade" entre a FCITICG

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Nieves Rodriguez Brisaboa
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/04/2019 ata 28/02/2022

GEMA:Gestión de la movilidad

Entidade financiadora GESTORA DE SUBPRODUCTOS DE GALICIA, S.L. (GESUGA)
Tipo Contrato
Datas Dende 05/03/2019 ata 28/02/2022

UMI UDC-NAVANTIA O estaleiro do futuro 4.0 (Consolidación)

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Salvador Naya
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 13/11/2018 ata 31/10/2021

eCOAR: Sistema automático para la detección de anomalías y control de la calidad en eficiencia energética, confort térmico y calidad del aire en edificaciones

Entidade financiadora SOCIEDADE XESTORA DO CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS, S.L. (SXCITIC)
Investigadores principáis Javier Tarrío Saavedra, Verónica Bolón
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/07/2018 ata 31/12/2018

OPTIMIZACION Y COOPERACION CON APLICACIONES EN ECONOMIA, ENERGIA Y LOGISTICA

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principáis Ignacio García Jurado
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2021

INFERENCIA ESTADISTICA FLEXIBLE PARA DATOS COMPLEJOS DE GRAN VOLUMEN Y DE ALTA DIMENSION

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad/Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 30/09/2021

Contrato para la realización del curso ¿Formación en técnicas estadísticas básicas de análisis de datos¿

Entidade financiadora EcoMT
Tipo Contrato
Datas Dende 24/04/2018 ata 11/05/2018

Análisis de indicadores big geo-data sobre viarios urbanos para el diseño dinámico de caminos escolares seguros.

Entidade financiadora DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
Investigadores principáis Francisco Alberto Varela García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 11/12/2017 ata 11/12/2018

Red temática matemática-industria

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Quintela Estévez Peregrina
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/2017 ata 30/06/2019

Nuevo escenario que crea la ampliación del canal de Panamá en relación con el transporte marítimo del gas natural licuado (GNL)

Entidade financiadora Universidad Marítima Internacional de Panamá - UMIP
Investigadores principáis Luis Carral Couce
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 17/04/2017 ata 17/10/2017

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial TMATI (R2016/051)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 30/11/2018

Scientific Research Community of the Research Foundation Flanders (FWO): Asymptotic Theory for Multidimensional Statistics

Entidade financiadora Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Investigadores principáis Gerda Claeskens
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2021

Consolidación e estruturación de unidades de investigación (grupos competitivos)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis González Manteiga, Wenceslao
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2020

Tecnoloxías e análise dos datos lingüísticos

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Sousa Fernández, X
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-REDES. Red de Tecnologías Cloud y Big Data para HPC (II)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis JUAN TOURIÑO DOMÍNGUEZ
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

Asesoramiento en planificación de horarios en una farmacia

Entidade financiadora Despacho Torres Díaz y CIA, SLP
Investigadores principáis Silvia Lorenzo Freire
Tipo Contrato
Datas Dende 02/11/2017 ata 31/12/2017

Contrato para la realización del curso "Formación en técnicas estadísticas básicas de análisis de datos para TELEVÉS".

Entidade financiadora TELEVÉS
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Contrato
Datas Dende 16/10/2017 ata 23/10/2017

Modelización estadística

Entidade financiadora SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Contrato
Datas Dende 21/03/2017 ata 21/09/2017

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2013-2014

Entidade financiadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Investigadores principáis Pedro Faraldo Roca y Rosa Crujeiras
Tipo Contrato
Datas Dende 04/01/2017 ata 30/12/2018

Modelización no paramétrica de dinámicas y dependencias en sistemas complejos

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Crujeiras, R.M.
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/06/2021

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema Universitario Gallego. Red Nacional de Bioestadística (BIOSTATNET)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Carmen M. Cadarso Suárez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2016 ata 30/11/2018

MODELOS DE LENGUAJE PROBABILÍSTICOS PARA RANKINGS PERSONALIZADOS EN SISTEMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis ALVARO BARREIRO GARCÍA
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Manuel F. González Penedo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2016 ata 30/11/2019

Diseño, desarrollo e implementación de una solución para la gestión de la huella de carbono, la huella hídrica y la relación agua-energía en actividades comerciales de entornos urbanos, que aporte información de valor para la toma de decisión en Corporaciones municipales, pymes y ciudadanía

Entidade financiadora EMALCSA
Investigadores principáis María José Lombardía Cortiña y Ángeles Saavedra Places
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2016 ata 30/06/2018

Consultoría Estadística (Parte 2)

Entidade financiadora INDITEX, S.A.
Investigadores principáis Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 06/02/2016 ata 06/06/2016

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2012-2013

Entidade financiadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Investigadores principáis Pedro Faraldo Roca y Rosa Crujeiras
Tipo Contrato
Datas Dende 04/01/2016 ata 30/12/2016

UMI UDC NAVANTIA O estaleiro do futuro

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Daniel Pena
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/09/2015 ata 31/12/2018

GIRO - Generación, Gestión e Integración de Rutas en OLAP (ITC-20151247).

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Luisa Carpente Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 26/06/2015 ata 31/12/2017

Inferencia estadística compleja y de alta dimensión: en genómica, neurociencia, oncologia, materiales complejos, malherboligía, medio ambiente, energía y aplicaciones industriales

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad y Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2018

Optimización y reparto en problemas de decisión multi-agente con aplicaciones en problemas de rutas

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Ignacio Miguel García Jurado
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2018

Consultoría Estadística

Entidade financiadora INDITEX, S.A.
Investigadores principáis Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 06/10/2015 ata 06/02/2016

Aplicación de técnicas estadísticas orientadas al control de variables relacionadas con el horno de vacío para producción de silicio solar con calidad fotovoltaica

Entidade financiadora Ferroatlántica I+D
Investigadores principáis Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 26/08/2015 ata 30/04/2016

Comité de tumores interdisciplinar para el seguimiento integral de pacientes oncológicos. Proyecto MEET

Entidade financiadora Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Investigadores principáis Amparo Alonso Betanzos
Tipo Contrato
Datas Dende 30/06/2015 ata 31/12/2017

Contrato de colaboración desenvolvemento proxecto "GIRO: Xeración, Xestión e Integración de Rutas en OLAP" (15/27 A0 Mayores)

Entidade financiadora A0 Mayores Servicios Sociales S.L.
Investigadores principáis Óscar Pedreira Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 26/06/2015 ata 31/12/2017

Contrato de colaboración desenvolvemento proxecto "GIRO: Xeración, Xestión e Integración de Rutas en OLAP" 15/26 Grupo ON

Entidade financiadora Grupo ON Seguridad S.L.
Investigadores principáis Óscar Pedreira Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 26/06/2015 ata 31/12/2017

Contrato de colaboración desenvolvemento proxecto "GIRO: Xeración, Xestión e Integración de Rutas en OLAP" (15/24 BFC)

Entidade financiadora Biogas Fuel Cell, S.A.
Investigadores principáis Miguel Rodríguez Luaces
Tipo Contrato
Datas Dende 26/06/2015 ata 31/12/2017

Contrato de colaboración desenvolvemento proxecto "GIRO: Xeración, Xestión e Integración de Rutas en OLAP" (15/29 Taprega)

Entidade financiadora Taprega Prevención de Riesgos S.L.
Investigadores principáis Ana Belén Cerdeira Pena
Tipo Contrato
Datas Dende 26/06/2015 ata 31/12/2017

Contrato de colaboración desenvolvemento proxecto "GIRO: Xeración, Xestión e Integración de Rutas en OLAP" (15/25 Gesuga)

Entidade financiadora GESTORA DE SUBPRODUCTOS DE GALICIA, S.L. (GESUGA)
Investigadores principáis José Ramón Paramá Gabía
Tipo Contrato
Datas Dende 26/06/2015 ata 31/12/2017

Contrato de colaboración desenvolvemento proxecto "GIRO: Xeración, Xestión e Integración de Rutas en OLAP" (15/28 Mugatra/Cualtis)

Entidade financiadora Mugatra Sociedad de Prevención S.L.U.
Investigadores principáis José Ramón Paramá Gabía
Tipo Contrato
Datas Dende 26/06/2015 ata 31/12/2017

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2011-2012

Entidade financiadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Investigadores principáis Pedro Faraldo, Rosa Crujeiras Casais
Tipo Contrato
Datas Dende 02/01/2015 ata 30/12/2015

Rede Temática de Matemática - Industria

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Peregrina Quintela Estévez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2014 ata 30/11/2016

Epidemiologia, Prevenció i Control de les Malalties Transmissibles

Entidade financiadora Agència de Gestió d'Ajusts Universitaris i de Recerca (AGAUR) - Generalitat de Catalunya
Investigadores principáis Dominguez, Ángela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 16/07/2014 ata 31/12/2016

Red de Tecnologías Cloud y Big Data para HPC

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

Inferencia no paramétrica: modelización, estimación, contrastes y aplicaciones

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Wenceslao González-Manteiga
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 30/09/2017

Desarrollo de soluciones inteligentes para una logística verde. Proyecto SIGSOL (Programa Conecta-PEME)

Entidade financiadora Enxenia desarrollos tecnológicos S.L. y Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ignacio García Jurado
Tipo Contrato
Datas Dende 30/07/2014 ata 01/06/2015

MODELIZACIÓN ESTADÍSTICA DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE VACÍO 2

Entidade financiadora Sociedad Repsol Petróleo, S.A. - AULA REPSOL
Investigadores principáis Juan M. Vilar Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 23/06/2014 ata 30/07/2014

DISEÑO DE UN SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGETICA APLICADO AL CAMPO DE LA AUTOMATIZACION Y CONTROL EN LAS INSTALACIONES DE FRIDAMA

Entidade financiadora FRIDAMA INSTALACIONES, S.L.
Investigadores principáis Sonia Zaragoza Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 09/04/2014 ata 31/12/2014

Modelización de la degradación de smart biomateriales para uso odontológico

Entidade financiadora DEVELOPBIOSYSTEMS S.L.
Investigadores principáis Salvador Naya Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 10/02/2014 ata 19/09/2014

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2010-2011

Entidade financiadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Investigadores principáis Pedro Faraldo, Rosa Crujeiras
Tipo Contrato
Datas Dende 02/01/2014 ata 30/12/2014

Consolidación e estruturación de unidades de investigación (grupos competitivos)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis González Manteiga, Wenceslao
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/10/2013 ata 31/12/2016

Simulación numérica de problemas hidroacústicos de alta frecuencia en medios mariños - SIMNUMAR

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia.
Investigadores principáis Andrés Prieto Aneiros
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 08/08/2013 ata 07/08/2016

Investigación en nuevos procesos y aleaciones de aceros microaleados para la forja en caliente de cigüñales de automoción (FORJACEMIC)

Entidade financiadora VIGOTEC S.L.
Investigadores principáis Mario Francisco Fernández y Manuel González Penedo
Tipo Contrato
Datas Dende 19/11/2013 ata 19/05/2015

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON PLACAS DE SI-MUG: OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO EN TODA LA CADENA DE VALOR CS-Si ii

Entidade financiadora Talleres de Maquinaria Industrial S.A. (TAMISA)
Investigadores principáis Juan M. Vilar Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 04/04/2013 ata 31/12/2014

MODELIZACIÓN ESTADÍSTICA DEL RIESGO DE TOXICIDAD EN TINTES DE USO INDUSTRIAL

Entidade financiadora INDITEX, S.A.
Investigadores principáis Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 19/03/2013 ata 19/09/2014

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2009-2010

Entidade financiadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Investigadores principáis Pedro Faraldo, Rosa Crujeiras
Tipo Contrato
Datas Dende 02/01/2013 ata 31/12/2013

Las Matemáaticas como elemento "Innovador de la Innovación" en la Industria Española

Entidade financiadora Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). Convocatoria de Ayudas para el Programa de Cultura Científica y de la Innovación
Investigadores principáis Pregrina Quintela Estévez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2012 ata 31/08/2013

Developing crucial Statistical methods for Understanding major complex Dynamic Systems in natural, biomedical and social sciences

Entidade financiadora Interuniversity Attraction Pole (IAP). Phase VII. Belgian Science Policy
Investigadores principáis González Manteiga, Wenceslao
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/04/2012 ata 31/03/2017

Red Tecnológica de Matemática Industrial. Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de redes

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Peregrina Quintela Estévez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2013

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de agrupaciones estratégicas (CITIC)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2013

TEORÍA DE JUEGOS Y APLICACIONES EN LOGÍSTICA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Ignacio García Jurado
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2015

Reglas de reparto en diversos problemas económicos

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Gustavo Bergantiños Cid
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

INFERENCIA ESTADÍSTICA PARA DATOS COMPLEJOS Y DE ALTA DIMENSIÓN: APLICACIONES EN ANÁLISIS TÉRMICO, FIABILIDAD NAVAL, GENÓMICA, MALHERBOLOGÍA, NEUROCIENCIA Y ONCOLOGÍA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2015

Convocatoria de ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema Universitario de Galicia 2012 (REDES). Grupo de Genética, Vacunas, Infecciones y Pediatría (G3VIP)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Federico Martinón Sánchez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2013

AXUDAS DO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVA. MODALIDADE GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan M. Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 30/11/2015

PRODILACT. Sistema para a redución de custos nas explotacións leiteiras a través da mellora da loxística e trazabilidade na produción e distribución de pensos

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Carlos Amiama
Tipo Contrato
Datas Dende 15/10/2012 ata 15/02/2014

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2008-2009

Entidade financiadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Investigadores principáis Pedro Faraldo, Rosa Crujeiras
Tipo Contrato
Datas Dende 02/01/2012 ata 31/12/2012

Diseño y diagnosis de un modelo estadístico para el contenido de impurezas en el combustible de aviación

Entidade financiadora FACET Ibérica
Investigadores principáis Salvador Naya Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2012 ata 30/06/2012

Diseño y diagnosis de un modelo estadístico para el contenido de impurezas en el combsutible de aviación

Entidade financiadora FACET Ibérica
Investigadores principáis Salvador Naya Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2012 ata 01/07/2012

Consolidación de la Red BIOSTATNET: nuevas estrategias de colaboración en investigación. (Acción complementaria)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Carmen María Cadarso Suárez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 15/11/2011 ata 31/05/2014

Tecnologías inteligentes para el análisis del comportamiento de los usuarios en el acceso y consumo de contenidos digitales en multiplataformas

Entidade financiadora Prisa Digital, S.L.
Investigadores principáis Miguel Rodríguez Luaces, José Antonio Vilar Fernández, Amparo Alonso Betanzos
Tipo Contrato
Datas Dende 21/11/2011 ata 20/06/2014

Estudio estadístico de la monitorización del contenido de agua y partículas en combustible de aviación

Entidade financiadora FACET Ibérica
Investigadores principáis Salvador Naya Fernandez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2011 ata 31/12/2011

LOXISLAT. Sistema telemétrico e de xestión para a mellora loxística da recollida do leite nas cooperativas agrarias.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Carlos Amiama
Tipo Contrato
Datas Dende 15/04/2011 ata 15/02/2012

Análisis estadístico de los contadores de agua mediante técnicas de control de calidad y fiabilidad

Entidade financiadora EMALCSA
Investigadores principáis Salvador Naya Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2011 ata 30/04/2012

Métodos estatísticos para a fiabilidade e o control da calidade en buques

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria - Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 13/12/2010 ata 12/12/2013

Formación de una Red Nacional de Bioestadística

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Carmen María Cadarso Suárez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 15/11/2010 ata 14/12/2012

Acción complementaria a Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada. Modalidad A. XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA. VI JORNADAS DE ESTADISTICA PUBLICA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Juan M. Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 15/04/2010 ata 15/04/2011

XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA. VI JORNADAS DE ESTADISTICA PUBLICA

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/04/2010 ata 14/04/2011

Semiparametric Mixed Effects Models: A new class of multi-level models in Biometrics, Econometrics and Small Area Statistics (Acción Integrada)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis María José Lombardía Cortiña
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/07/2012

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2007-2008

Entidade financiadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Investigadores principáis Pedro Faraldo Roca y Rosa Crujeiras
Tipo Contrato
Datas Dende 02/11/2010 ata 30/06/2011

Análisis y aplicación de técnicas estadísticas orientadas a la toma de decisiones en el marco empresarial

Entidade financiadora Bricoking S.A.
Investigadores principáis María José Lombardía Cortiña
Tipo Contrato
Datas Dende 16/09/2010 ata 15/03/2011

Tecnologías de análisis de eficiencia y fiabilidad de buques

Entidade financiadora Perama Ingeniería S.L.U
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Contrato
Datas Dende 18/06/2010 ata 17/06/2011

Diseño y desarrollo de un modelo matemático para curvado en frío de tuberías de gasoducto de más de 10 pulgadas

Entidade financiadora Aplicaciones Topográficas y Cartográficas S.L.
Investigadores principáis José María Alonso Meijide
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2010 ata 31/03/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y Ferroatlántica S.L.

Entidade financiadora FERROATLÁNTICA
Tipo Contrato
Datas Dende 15/01/2010 ata 14/01/2012

Teoría de juegos y aplicaciones.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Ignacio García Jurado
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 02/12/2009 ata 01/12/2012

Red MATHEMATICA Consulting and Computing de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Wenceslao González Manteiga
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2010

Repartos justos e implementación

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Gustavo Bergantiños Cid
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Repartos justos y teoría de juegos

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Ignacio García Jurado
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2012

Recuperación de Información sobre distintos medios con una perspectiva multidimensional: relevancia, novedad, personalización y contexto

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Alvaro Barreiro García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Metodología y aplicaciones en estadística semiparamétrica, funcional y espacio temporal

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Wenceslao González-Manteiga
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2013

Inferencia estadística no paramétrica: aplicaciones en análisis térmico, riesgo de crédito, malherbología y genómica

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2012

Contrato para la realización del curso de formación denominado "Análisis de Supervivencia aplicado con R"

Entidade financiadora PHARMA MAR, S.A.
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Contrato
Datas Dende 20/10/2009 ata 23/11/2009

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA E A UDC PARA A REALIZACIÓN DUN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN DOS MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DA VARIANZA EN ENQUISAS RESPONSABILIDADE DO IGE

Entidade financiadora INSTITUTO GALLEGO DE ESTADÍSTICA
Tipo Contrato
Datas Dende 08/05/2009 ata 31/12/2009

Sistema para la estimación de derechos en pólizas de seguros: metodología y herramienta informática.

Entidade financiadora Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Investigadores principáis José L. Fernández Pérez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/02/2008 ata 28/02/2009

Mellora na recuperación de noticias e no acceso á información financeira: recuperación de textos sobre bases documentais de axencias de noticias

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Manuel Vilares Ferro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 04/12/2007 ata 03/12/2010

Inferencia non paramétrica en modelos de regresión escalares e funcionais baixo dependencia espacial e/ou temporal. Aplicacións.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Germán Aneiros Pérez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 07/11/2007 ata 07/11/2010

Modelización de la fijación de la semilla de mejillón en las costas gallegas. Perfeccionamiento de su cartografía. Optimización de su extracción y control de calidad del mejillón adulto

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Fernández Pulpeiro, Eugenio (USC)
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 30/10/2007 ata 31/10/2009

AXUDAS DO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVA. MODALIDADE GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/08/2007 ata 15/11/2010

Sistema para la estimación de derechos en pólizas de seguros: metodología y herramienta informática

Entidade financiadora Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/07/2007 ata 31/12/2007

Modelización estatística do risco en finanzas e seguros. Desenvolvemento de ferramentas informáticas

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 01/01/2010

CREACIÓN DUNHA MARIE CURIE INITIAL TRAINING NETWORK SOBRE ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA DATOS COMPLEXOS E DE ALTA DIMENSIÓN

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/10/2007

CONVENIO PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN "SOFTWARE DE CALIDADE PARA CENTROS EDUCATIVOS"ENTRE A UDC E ENXENIO S.L. E ANEXO E ADENDA

Entidade financiadora ENXENIO, S.L.
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Contrato
Datas Dende 15/10/2007 ata 31/10/2011

Uso de demandas e obrigas no fomento da cooperación

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan José Vidal Puga
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 02/12/2006 ata 01/12/2009

Asignación de custos e implementación de reparticións

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis Gustavo Bergantiños Cid
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 02/12/2006 ata 01/12/2007

Red MATHEMATICA Consulting and Computing de Galicia (período 2006-2008)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Wenceslao González Manteiga
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2008

CONSOLIDER-MATHEMATICA (http://mathematica.unican.es)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Marco Antonio López Cerdá
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2011

Asignación de costes e implementación de repartos

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Gustavo Bergantiños
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 31/12/2005 ata 31/12/2008

Recuperación de sentencias relevantes y noveles utilizando modelos y técnicas de Recuperación de Información-SUBPROYECTO UDC.

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Álvaro Barreiro García
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/12/2005 ata 31/12/2008

Inferencia Estadística Funcional. Nuevas Aplicaciones a las Finanzas, al Medioambiente, a la Industria y a la Economía

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Wenceslao González Manteiga (USC)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 31/12/2005 ata 31/12/2008

Aplicación de teledetección, intelixencia artificial e SIG ó estudo da variabilidade na distribución de especies comerciais para a flota galega no ATSW

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jesús Manuel Torres Palenzuela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/12/2005 ata 01/05/2008

Modelización, constrastes e inferencia no paramétrica: análisis de supervivencia, datos independientes y aplicaciones.

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 15/10/2005 ata 14/10/2008

Adquisición de un ¿Calorímetro diferencial de barrido con modulación de temperatura¿ (Ayuda para la adquisición de infraestructura científico técnica y material bibliográfico).

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Juan M. Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 10/05/2004 ata 31/12/2004

Path Allocation Reengineering of Timetable Networks for European Railways

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Ignacio García Jurado
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/10/2003 ata 30/09/2005

Estimación no paramétrica de curvas bajo dependencia, censura o truncamiento. Aplicaciones termogravimétricas, biosanitarias y en sismología. (Incentivo).

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia.
Investigadores principáis Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 15/07/2003 ata 15/07/2006

Formación de grupos en problemas económicos

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ignacio García Jurado
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/07/2003 ata 14/07/2005

Formación de grupos en problemas económicos

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Gustavo Bergantiños
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/11/2002 ata 31/10/2005

Estimación no paramétrica de curvas bajo dependencia, censura o truncamiento. Aplicaciones termogravimétricas, biosanitarias y en sismología (ENPCDCT)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/09/2002 ata 16/09/2005

Ayuda para adquisición de infraestructura: Sistema de radar portable de baja frecuencia (geo-radar)

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento, Xunta de Galicia
Investigadores principáis Alejandro Quintela del Río
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/06/2002 ata 31/12/2002

CONTRATO ART. 83 PARA PROYECTO "ESTUDIO DE RESIDUOS CALCÁREOS"

Entidade financiadora POLYAGRO 3000, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 22/10/2002 ata 22/04/2003

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE LA FUDC Y LA EMPRESA IMPREGNACIONES MELAMÍNICAS GALLLEGAS, S.A. PARA REALIZACIÓN PROYECTO "ESTUDIO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PAPELES DE MELAMINA"

Entidade financiadora IMPREGNACIONES MELAMÍNICAS GALLEGAS, S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 06/06/2002 ata 06/12/2002

CONTRACT OF COLLABORATION BETWEEN THE UNIVERSITY OF CALGARY, UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOSTELA, UNIVERSITY OF A CORUÑA AND FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA

Entidade financiadora Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2002 ata 01/01/2003

Diseño de un sistema de predicción de inmisión en el entorno de la U.P.T. de As Pontes mediante redes neuronales

Entidade financiadora Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Investigadores principáis Wenceslao González Manteiga (USC)
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/11/2001 ata 31/10/2003

Aplicaciones de la estimación no paramétrica de curvas

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2004

Métodos de Estimación No Paramétrica enfocados al estudio de los movimientos sísmicos

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2004

Análisis de datos censurados: aplicaciones en fiabilidad industrial

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/01/2001 ata 16/01/2002

Inferencia estadística no paramétrica en curvas: Aspectos computacionales y metodológicos. INCENTIVO PB98-0182-C02-01

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/08/2000 ata 25/08/2003

Inferencia estadística no paramétrica de curvas: modelos de series de tiempo, modelos de clasificación y modelos de bondad de ajuste

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/07/2000 ata 30/06/2003

Bandeja forestal óptima de larga duración a partir de reciclado

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/05/2000 ata 01/09/2000

Estudio para la modelización de las concentraciones de radón en el interior de las viviendas en Galicia a partir de los datos de radiación Gamma- Ambiental procedente del suelo.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 27/03/2000 ata 27/03/2002

CONTRATO ART. 11 L.R.U. PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIO DE BANDEJA FORESTAL DE LARGA DURACIÓN EN MATERIAL RECICLADO ENTRE FUDC Y POLYAGRO 3000 S.L.

Entidade financiadora POLYAGRO 3000, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 26/10/2000 ata 26/12/2000

CONTRATO ART. 11 L.R.U. PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIO PRELIMINAR DE BANDEJA FORESTAL DE LARGA DURACIÓN EN MATERIAL RECICLADO ENTRE LA EMPRESA POLYAGRO 3000 S.L., LA FUDC Y LA UDC

Entidade financiadora POLYAGRO 3000, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2000 ata 01/09/2000

CONTRATO ENTRE LA UDC Y NORCONTROL PARA ASESORAMIENTO ESTADISTICO EN MATERIA DE LA REALIZACION DE DIVERSOS PLANES DE MUESTREO SOBRE EL CONTENIDO Y CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS DE LA LLAMADA BOLSA AMARILLA EN AYUNTAMIENTOS PERTENECIENTES AL PLAN SO

Entidade financiadora NORCONTROL, S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2000 ata 31/03/2001

CONTRATO ENTRE LA UDC Y NORCONTROL PARA ASESORAMIENTO ESTADÍSTICO EN MATERIA DE LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS PLANES DE MUESTREO SOBRE EL CONTENIDO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA LLAMADA BOLSA AMARILLA EN AYUNTAMIENTOS PERTENECIENTES AL PLAN SO

Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 01/01/2001

Inferencia estadística no paramétrica en curvas: Aspectos computacionales y metodológicos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/12/1999 ata 30/12/1999

Inferencia estadística no paramétrica de curvas: modelos de series de tiempo, modelos de clasificación y modelos de bondad de ajuste

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo. Dirección General de Enseñanza Superior (DGESIC)
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/1999 ata 30/11/2002

Influencia de un diluyente en la estabilidad térmica de un resina epoxi.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/05/1999 ata 06/05/2000

Integración de los sistemas de predicción de control de inmisión en el entorno de la Central Térmica de As Pontes

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Wenceslao González Manteiga (USC)
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/02/1999 ata 31/12/2001

Extracción y recuperación de información mediante análisis linguístico (ERIAL)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Guillermo Rojo
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/1999 ata 31/12/2001

Estimación de curvas notables asociadas a series temporales. Aplicaciones a datos sismológicos de Galicia

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/08/1998 ata 15/08/2001

Métodos de suavización estadística: modelos teóricos y aplicaciones

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/2000

Métodos de suavización estadística: modelos teóricos y aplicaciones

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan M. Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/07/1997 ata 30/06/1999

Aplicación de técnicas estatísticas non paramétricas á análise de datos biométricos

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/06/1996 ata 26/06/1997

Inferencia non paramétrica: Aplicacións á economía

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/06/1996 ata 26/06/1997

Modelos de predicción con respuesta binaria y de tipo espacio temporal : aplicaciones a la medicina y las ciencias medioambientales.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1996 ata 01/01/1996

Estimación no paramétrica de curvas : modelos teóricos y aplicaciones

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/1995 ata 01/07/1998

Aplicación de técnicas estadísticas no paramétricas y análisis de datos biométricos

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/06/1995 ata 30/06/1996

Inferencia no paramétrica . Aplicaciones a la Economía

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/06/1995 ata 30/06/1996

CONTRATO ENTRE SGL CARBON, S.A. Y LA UDC

Entidade financiadora SGL CARBÓN, S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 19/04/1995 ata 19/09/1995

Estudio do crecemento e idade en crustáceos. Aplicación de novas metodoloxías

Entidade financiadora Dirección Xeral de Ordenación Universitaria e Política Científica, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.
Investigadores principáis Eduardo González Gurriarán
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 13/01/1993 ata 13/01/1995

Modelización y predicción en series de tiempo

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jose Manuel Prada Sánchez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1993 ata 31/12/1994

Estimación estadística de curvas notables. Aplicaciones a la Medicina

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Wenceslao González Manteiga
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1989 ata 31/12/1990

SimPCR: librería para la optimización del proceso de llenado de placas PCR en secuenciación Sanger

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Angeles Saavedra Places, Maria Luisa Carpente Rodríguez, Ana Belén Cerdeira Pena, S. Lorenzo-Freire, Roberto Creo Hombre
Data de solicitude 22/03/2017
Data de concesión 02/05/2017

Dispositivo y sistema escalable para la sobreimpresión de flujos de vídeo

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Víctor Manuel Gulias Fernández, Francisco Javier Taibo Pena, Miguel Barreiro Paz, Pablo Montero-Manso
Data de solicitude 14/12/2011
Data de concesión 01/11/2013

AG.LOSS v.1.1. Aplicación para el análisis estadístico de modelos de pérdida

Tipo Software Rexistrado
Entidade UDC
Autores/as Juan Vilar, Carlos Vilar Castro, Ricardo Cao
Data de solicitude 05/03/2007

POLYSOLVER

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores/as Ricardo Cao, Salvador Naya Fernández, Artiaga Díaz R.P., Alberto Fuentes Prego
Data de solicitude 21/08/2006
Data de concesión 05/12/2006

Effects on venous flow of transcutaneous electrical stimulation, neuromuscular stimulation and sham stimulation on soleus muscle. A randomized crossover study in healthy subjects

Autores/as Francisco José Senín Camargo, Martínez-Rodríguez Alicia, Marcelo Chouza Ínsua, Isabel Raposo Vidal, M.A. Jácome
Revista MEDICINE Vol. 101 Núm. 35
DOI https://doi.org/10.1097/md.0000000000030121

Mixture cure models approach to estimating the probability of default in credit risk

Autores/as R. Peláez Suárez, I. Van Keilegom, R. Cao, J.M. Vilar
Revista Libro de actas: Actas del XXXIX Congreso SEIO (páxs. 81 ata 81)

Cure models to estimate time until hospitalization due to COVID-19

Autores/as M. Pedrosa-Laza, A. López-Cheda, R. Cao
Revista APPLIED INTELLIGENCE Vol. 52 (páxs. 794 ata 807)
DOI https://doi.org/10.1007/s10489-021-02311-8

Of fears and budgets: Strategies of control in Vespa velutina invasion and lessons for best management practice

Autores/as Pazos-Cordal, T., P. Álvarez-Figueró, Jose Antonio Cortes Vazquez, Jácome. M.A., M. J. Servia
Revista ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Vol. 70 (páxs. 605 ata 617)
DOI https://doi.org/10.1007/s00267-022-01690-z

Financialization, confidence and sovereign debt markets: the role of CDSs in the southern European debt crisis

Autores/as Matilde Masso, Rubén Fernández-Casal, Obdulia Taboadela
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE SOCIOLOGY Vol. 63 Núm. 3 (páxs. 128 ata 152)
DOI https://doi.org/10.1177%2f00207152221093519

Goodness-of-fit tests for multiple regression with circular response

Autores/as A. Meilán-Vila, M. Francisco-Fernández, R.M. Crujeiras
Revista JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION Vol. 92 Núm. 9 (páxs. 1941 ata 1963)
DOI https://doi.org/10.1080/00949655.2021.2015597

On functional data analysis and related topics

Autores/as G. Aneiros, Ivana Horová, Marie Husková, Philippe Vieu  
Revista JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Vol. 189

Empirical best prediction of small area bivariate parameters

Autores/as M.D. Esteban, M.J. Lombardía, M. E. López Vizcaíno, D. Morales, A. Pérez
Revista SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS
DOI https://doi.org/10.1111/sjos.12618

Feasibility, efficacy and safety of early lens extraction in patients with pseudoexfoliation glaucoma: a feasibility and pilot study

Autores/as S. Pose-Bazarra, M.J. López-Valladares, I. López-de-Ullibarri, A. Azuara-Blanco
Revista EYE
DOI https://doi.org/10.1038/s41433-022-02271-4

Spatial weighted robust clustering of multivariate time series based on quantile dependence with an application to mobility during COVID-19 pandemic

Autores/as Á. López-Oriona, Pierpaolo D'Urso, J.A. Vilar, B. Lafuente
Revista IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS Vol. 30 (páxs. 3990 ata 4004)
DOI https://doi.org/10.1109/tfuzz.2021.3136005

Variable selection in functional regression models: a review

Autores/as G. Aneiros, Silvia Novo, P. Vieu
Revista JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Vol. 188 (páxs. 104871 ata 104871)

Editorial for the Special Issue on Functional Data Analysis and Related Fields

Autores/as G. Aneiros, Ivana Horová, Marie Husková, Philippe Vieu
Revista JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Vol. 189

Nonparametric estimation of the conditional survival function with double smoothing

Autores/as R. Peláez Suárez, R. Cao, J.M. Vilar
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 34 Núm. 4 (páxs. 1063 ata 1090)
DOI https://doi.org/10.1080/10485252.2022.2102631

Bootstrap bandwidth selection and confidence regions for double smoothed default probability estimation

Autores/as R. Peláez Suárez, R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista Mathematics Vol. 10 Núm. 9
DOI https://doi.org/10.3390/math10091523

tvReg: Time-varying Coefficients in Multi-Equation Regression in R

Autores/as I. Casas, R. Fernández-Casal
Revista The R journal Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 79 ata 100)
DOI https://doi.org/10.32614/rj-2022-002

Quantile-based fuzzy C-means clustering of multivariate time series: Robust techniques

Autores/as Ángel López-Oriona, Pierpaolo D'Urso, J.A. Vilar, Borja Lafuente Rego
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING Vol. 150 (páxs. 55 ata 82)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijar.2022.07.010

Simultaneous inference for linear mixed model parameters with an application to small area estimation

Autores/as K. Reluga, M.J. Lombardía, S. Sperlich
Revista INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW
DOI https://doi.org/10.1111/insr.12519

Creación de un año meteorológico típico en España. Aplicación paso a paso de método basado en UNE-EN ISO-15927-4:2011

Autores/as COUCE-CASANOVA, Antonio, LÓPEZ-DE-ULLIBARRI-GALPARSORO, Ignacio, LAMAS-GALDO, María-Isabel, RODRÍGUEZ-GARCÍA, Juan-de-Dios
Revista DYNA Vol. 97 Núm. 6 (páxs. 1 ata 5)
DOI https://doi.org/10.6036/10576

The bootstrap for testing the equality of two multivariate time series with an application to financial markets

Autores/as Ángel López-Oriona, J.A. Vilar
Revista INFORMATION SCIENCES Vol. 616 (páxs. 255 ata 275)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ins.2022.10.048

Bootstrap bandwidth selector for the smoothing parameter of Beran's estimator

Autores/as R. Peláez Suárez, R. Cao, J.M. Vilar
Revista Engineering Proceedings Vol. 7 Núm. 1
DOI https://doi.org/10.3390/engproc2021007028

Nonparametric kernel estimation of the probability of cure in a mixture cure model when the cure status is partially observed

Autores/as W.C. Safari, I. López-de-Ullibarri, M.A. Jácome
Revista Statistical Methods in Medical Research
DOI https://doi.org/10.1177/09622802221115880

Assessment of the influence of features on a classification problem: An application to COVID-19 patient

Autores/as L. Dávila Pena, I. García-Jurado, B.V. Casas Méndez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH Vol. 229 Núm. 2 (páxs. 631 ata 641)

Quantile-based fuzzy clustering of multivariate time series in the frequency domain

Autores/as Ángel López-Oriona, J.A. Vilar, Pierpaolo D'Urso
Revista FUZZY SETS AND SYSTEMS Vol. 443 Núm. B (páxs. 115 ata 154)
DOI https://doi.org/10.1016/j.fss.2022.02.015

Robust bootstrapped Mandel¿s h and k statistics for outlier detection in Interlaboratory Studies

Autores/as M. Flores, G. Moreno, C. Solórzano, S. Naya Fernández, J. Tarrío Saavedra
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 219 (páxs. 104429 ata 104429)

Surgical and laser interventions for pseudoexfoliation glaucoma systematic review of randomized controlled trials

Autores/as S. Pose-Bazarra, M.J. López-Valladares, I. López-de-Ullibarri, A. Azuara-Blanco
Revista EYE Vol. 35 (páxs. 1551 ata 1561)

Modelling operative and routine learning curves in manoeuvres in locks and in transit in the expanded Panama Canal

Autores/as Luis Carral, Javier Tarrío, A. Saénz, Johnny Bogle, G. Alemán, S. Naya
Revista JOURNAL OF NAVIGATION Vol. 74 Núm. 3 (páxs. 633 ata 655)
DOI https://doi.org/10.1017/s0373463321000278

A kNN procedure in semiparametric functional data analysis

Autores/as S. Novo, G. Aneiros, P. Vieu
Revista STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Vol. 171 (páxs. 109028 ata 109028)

Nonparametric multiple regression estimation for circular response

Autores/as A. Meilán-Vila, M. Francisco-Fernández, Rosa M. Crujeiras, A. Panzera
Revista TEST Vol. 30 Núm. 3 (páxs. 650 ata 672)

Nonparametric estimation of the probability of default with double smoothing

Autores/as R. Peláez Suárez, R. Cao, J.M. Vilar-Fernández
Revista STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS Vol. 45 Núm. 2 (páxs. 93 ata 120)
DOI https://doi.org/10.2436/20.8080.02.111

Erosive Degradation Study of Concrete Augmented by Mussel Shells for Marine Construction

Autores/as C. Camba, Mier J.L., Carral Couce L.M., M. I. Lamas, Carlos Álvarez-Feal, A. Díaz-Díaz, J. Tarrío Saavedra
Revista Journal of Marine Science and Engineering Vol. 9 Núm. 1087 (páxs. 1 ata 21)

npcure: An R Package for Nonparametric Inference in Mixture Cure Models

Autores/as A. López-Cheda, M.A. Jácome, I. López-de-Ullibarri
Revista The R journal Vol. 13 (páxs. 21 ata 41)
DOI https://doi.org/10.32614/rj-2021-027

Outlier detection for multivariate time series: A functional data approach

Autores/as Ángel López-Oriona, J.A. Vilar
Revista KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS (LONDON, ENGLAND) Vol. 233 (páxs. 107527 ata 107527)

A first perturbome of Pseudomonas aeruginosa: Identification of core genes related to multiple perturbations by a machine learning approach

Autores/as J.A. Molina Mora, Pablo Montero-Manso, R. García-Batán, R. Campos-Sánchez, José A. Vilar, F. García
Revista BIOSYSTEMS Vol. 205 (páxs. 104411 ata 104411)

A Distance Correlation Approach for Optimum Multiscale Selection in 3D Point Cloud Classification. Mathematics, 9(12), 1328.

Autores/as Oviedo-de la Fuente, M., Cabo, C, C. Ordóñez, Roca Pardiñas J
Revista Mathematics Vol. 9 Núm. 12 (páxs. 1 ata 19)

An All-Purpose Tool for Multivariate Time Series Classification

Autores/as Á. López-Oriona, J.A. Vilar
Revista Mathematics Vol. 9 Núm. 23 (páxs. 3051 ata 3051)

Statistical Quality Control with the qcr Package

Autores/as M. Flores, R. Fernández-Casal, S. Naya, J. Tarrío Saavedra
Revista The R journal (páxs. 1 ata 22)
DOI https://doi.org/10.32614/rj-2021-034

Transabdominal ultrasound to assess the displacement of the bladder base during abdominal and pelvic floor contractions in continent parous versus nulliparous women

Autores/as Sandra Martínez Bustelo, Asunción Ferri Morales, M.A. Jácome
Revista International urogynecology journal
DOI https://doi.org/10.1007/s00192-021-04756-4

Sealing capacity of lateral canals with different root canal obturation techniques

Autores/as Elías Harrán Ponce, J.A. Vilar, L. HARRÁN MARENGO
Revista Revista de la Asociación Odontológica Argentina Vol. 109 Núm. 1 (páxs. 9 ata 19)

Fast and efficient algorithms for sparse semiparametric bi-functional regression

Autores/as Silvia Novo, Philippe Vieu, G. Aneiros
Revista AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS Vol. 63 Núm. 4 (páxs. 606 ata 638)
DOI https://doi.org/10.1111/anzs.12355

Estimating lengths-of-stay of hospitalised COVID-19 patients using a non-parametric model: a case study in Galicia (Spain)

Autores/as A. López-Cheda, M.A. Jácome, R. Cao, P. M. De Salazar
Revista EPIDEMIOLOGY AND INFECTION Vol. 149 Núm. e102 (páxs. 1 ata 8)

Modeling the number of people infected with SARS-COV-2 from wastewater viral load in Northwest Spain

Autores/as Juan A. Vallejo, Noelia Trigo-Tasende, Soraya Rumbo-Feal, Kelly Conde-Pérez, Ángel López-Oriona, Inés Barbeito, Manuel Vaamonde, javier Tarrío-Saavedra, Rubén Reif, Susana Ladra, Bruno K. Rodiño Janeiro, Mohammed Nasser-Ali, Ángeles Cid, Maria C. Veiga, Antón Acevedo, Carlos Lamora, Germán Bou, Ricardo Cao, Margarita Poza
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 811

Bagging cross-validated bandwidths with application to Big Data

Autores/as D. Barreiro-Ures, R. Cao, M. Francisco-Fernández, J. D. Hart
Revista BIOMETRIKA Vol. 108 Núm. 4 (páxs. 981 ata 988)

A new way for ranking functional data with applications in diagnostic test

Autores/as G. Estévez-Pérez, P. Vieu
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 36 Núm. 1 (páxs. 127 ata 154)
DOI https://doi.org/10.1007/s00180-020-01020-z

Simultaneous Inference for Empirical Best Predictors with a Poverty Study in Small Areas

Autores/as K. Reluga, M.J. Lombardía, S. Sperlich
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION
DOI https://doi.org/10.1080/01621459.2021.1942014

Sparse semiparametric regression when predictors are mixture of functional and high-dimensional variables

Autores/as S. Novo, G. Aneiros, P. Vieu
Revista TEST Vol. 30 (páxs. 481 ata 504)

Experience of obeticholic acid use in the treatment of primary biliary cholangitis in a small group of patients

Autores/as González Furelos, Tania, Rodríguez Legazpi, Iria, Casás Martínez, Antonia, López-de-Ullibarri, Ignacio, Rodríguez Penín, Isaura
Revista European Journal of Clinical Pharmacy Vol. 23 Núm. 4

Automatic selector for the smoothing parameter of Beran's estimator

Autores/as R. Peláez Suárez, R. Cao, J.M. Vilar-Fernández
Revista XV Congreso Galego de Estatística e Investigacióon de Operacións, Book of abstracts

Quantile cross-spectral density: A novel and effective tool for clustering multivariate time series

Autores/as Ángel López-Oriona, J.A. Vilar
Revista EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Vol. 185 (páxs. 115677 ata 115677)

The Complexity of Lignin Thermal Degradation in the Isothermal Context

Autores/as J. López-Beceiro, A. Díaz-Díaz, A. Álvarez García, J. Tarrío Saavedra, S. Naya Fernández, R. Artiaga
Revista Processes Vol. 9 Núm. 7 (páxs. 1154 ata 1154)

A Logistic Approach for Kinetics of Isothermal Pyrolysis of Cellulose

Autores/as J. López-Beceiro, A. Díaz-Díaz, A. Álvarez García, J. Tarrío-Saavedra, S. Naya, R. Artiaga
Revista Processes Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 551 ata 551)

A new approach to the gender pay gap decomposition by economic activity

Autores/as M.J. Lombardía Cortiña, E. López-Vizcaíno, C. Rueda
Revista JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY Vol. 1 (páxs. 219 ata 245)
DOI https://doi.org/10.1111/rssa.12742

Probability of default estimation in credit risk using a nonparametric approach

Autores/as R. Peláez Suárez, R. Cao Abad, J.M. Vilar
Revista TEST Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 383 ata 405)

A product-limit estimator of the conditional survival function when cure status is partially known

Autores/as W.C. Safari, I. López-de-Ullibarri, M.A. Jácome
Revista Biometrical Journal Vol. 63 Núm. 5 (páxs. 984 ata 1005)

Evaluation of the structural complexity of organizations and products in naval-shipbuilding projects

Autores/as Luis Carral, J. Tarrío-Saavedra, G. Iglesias, José Ramón Sancristobal
Revista Ships and Offshore Structures Vol. 6 (páxs. 670 ata 685)

Necessary players and values

Autores/as J.C. Gonçalves Dosantos, Ignacio García Jurado, Julián Costa, José M. Alonso Meijide
Revista ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH

Epigenetic landscape in blood leukocytes following ketosis and weight loss induced by a very low calorie ketogenic diet (VLCKD) in patients with obesity

Autores/as Crujeiras, Ana B, Andrea G. Izquierdo, D. Primo, Fermín I. Milagro, Sajoux, Ignacio, M.A. Jácome, A. Fernández Quintela, M. P. Portillo, J. A. Martínez, M. A. Martínez-Olmos, Daniel De Luis, Felipe F. Casanueva
Revista CLINICAL NUTRITION Vol. 40 Núm. 6 (páxs. 3959 ata 3972)

A computational validation for nonparametric assessment of spatial trends

Autores/as A. Meilán-Vila, R. Fernández-Casal, R. M. Crujeiras-Casal, M. Francisco-Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 36 (páxs. 2939 ata 2965)

Nonparametric estimation of circular trend surfaces with application to wave directions

Autores/as A. Meilán-Vila, R. M. Crujeiras, M. Francisco-Fernández
Revista STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT Vol. 35 (páxs. 923 ata 939)

Characterizing the Invasive Tumor Front of Aggressive Uterine Adenocarcinoma and Leiomyosarcoma

Autores/as S. Sanegre, N. Eritja, C. de Andrea, J. Díaz-Martín, J. Díaz-Lagares, M.A. Jácome, C. Salguero-Aranda, D. García Ros, B. Davidson, R. López, I. Melero, S. Navarro, S. Ramón y Cajal, E. de Álava, X. Matias-Guiu, R. Noguera
Revista Frontiers in Cell and Developmental Biology Vol. 171 (páxs. 670185 ata 670185)

ProjectManagement: an R Package for Managing Projects

Autores/as J.C. Gonçalves Dosantos, I. García-Jurado, J. Costa
Revista The R journal Vol. 12 (páxs. 419 ata 436)

Validation of a questionnaire of knowledge and attitudes about the subcutaneous venous reservoir in nursing

Autores/as Roberto Raña-Rocha, I. López-de-Ullibarri, Maria-Jesus Movilla-Fernandez, Carmen Coronado
Revista Revista Latino-Americana de Enfermagem Vol. 28

Covid-19 projections for Spain using forecast combinations

Autores/as José A. Vilar, R. Fernández-Casal, Carlos Fernández Lozano
Revista Boletín de Estadística e Investigación Operativa Vol. 36 Núm. 2 (páxs. 99 ata 125)

Using score distributions to compare statistical significance test for information retrieval evaluation

Autores/as Javier Parapar, David E. Losada, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Álvaro Barreiro
Revista Journal of the Association for Information Science and Technology Vol. 71 Núm. 1 (páxs. 98 ata 113)

Temporal dynamics of muscle, spinal and cortical excitability and their association with kinematics during three minutes of maximal-rate finger tapping

Autores/as Inabe N., Madrid A, M.A. Jácome, Javier Cudeiro-Blanco, P. Arias
Revista SCIENTIFIC REPORTS Vol. 10 (páxs. 3166 ata 3166)

On benefits of cooperation under strategic power

Autores/as M.G. Fiestras-Janeiro, I. García-Jurado, A. Meca, M.A. Mosquera
Revista ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH Vol. 288 Núm. 1 (páxs. 285 ata 306)

DNA methylation pattern changes following a short-term hypocaloric diet in women with obesity

Autores/as Nicoletti, C.F., C. Cortes-Oliveira, F. Noronha, Pinhel, M.A.S., W.S. Dantas, M.A. Jácome, J.S. Marchini, B. Gualano, Crujeiras, A.B., Nonino, C.B.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION Vol. 75 (páxs. 1345 ata 1353)

Nonparametric covariate hypothesis tests for the cure rate in mixture cure models

Autores/as A. López-Cheda, M.A. Jácome, I. Van Keilegom, R. Cao
Revista STATISTICS IN MEDICINE Vol. 39 Núm. 17 (páxs. 2291 ata 2307)

Bootstrapping regression models with locally stationary disturbances

Autores/as G. Ferreira, J. Mateu, José A. Vilar, J. Muñoz
Revista TEST Vol. 30 (páxs. 341 ata 363)
DOI https://doi.org/10.1007/s11749-020-00721-3

Small area estimation of proportions under area-level compositional mixed models

Autores/as M.D. Esteban, M.J. Lombardía, E. López-Vizcaíno, D. Morales, A. Pérez
Revista TEST
DOI https://doi.org/10.1007/s11749-019-00688-w

Comparative Study of FDA and Time Series Approaches for Seabed Classification from Acoustic Curves

Autores/as J. Tarrío Saavedra, Noela Sánchez Carnero, Andrés Prieto Aneiros
Revista MATHEMATICAL GEOSCIENCES Vol. 52 (páxs. 669 ata 692)
DOI https://doi.org/10.1007/s11004-019-09807-7

Sharing delay costs in stochastic scheduling problems with delays

Autores/as J.C. Gonçalves Dosantos, I. García-Jurado, J. Costa
Revista 4OR Vol. 18 (páxs. 457 ata 476)

Evaluation of the Curing of Adhesive Systems by Rheological and Thermal Testing

Autores/as A. Díaz-Díaz, Sánchez-Silva B., J. Tarrío-Saavedra, J. López-Beceiro, Silvia Gómez Barreiro, R. Artiaga
Revista Jove-Journal of Visualized Experiments Vol. 161

Big-But-Biased Data Analytics for Air Quality

Autores/as L. Borrajo, R. Cao
Revista Electronics Vol. 9 Núm. 1551 (páxs. 1 ata 11)

Overexpression of ZePrx in Nicotiana tabacum Affects Lignin Biosynthesis Without Altering Redox Homeostasis

Autores/as A García Ulloa, L. Sanjurjo, S. Cimini, Antonio Encina, R. Martínez Rubio, R. Bouza, L. Barral, G. Estévez-Pérez, Novo-Uzal E, L. De Gara, F. Pomar
Revista Frontiers in Plant Science Vol. 11 (páxs. 900 ata 900)
DOI https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00900

Nonparametric curve estimation and bootstrap bandwidth selection

Autores/as Inés Barbeito, R. Cao
Revista Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics
DOI https://doi.org/10.1002/wics.1488

Sample design to monitor COVID-19 disease

Autores/as D. Morales, M.J. Lombardía, R. Fraiman, J. A. Cuesta-Albertos
Revista Boletín de Estadística e Investigación Operativa Vol. 2

Photocenter Shift Effect in Double Stars of Gaia DR2 Database

Autores/as Ángel López-Oriona, J.F. Ling, C. Sánchez Sellero
Revista ACTA ASTRONOMICA Vol. 70 (páxs. 19 ata 32)
DOI https://doi.org/10.32023/0001-5237/70.1.2

Constructing a control chart using functional data

Autores/as M. Flores, S. Naya, R. Fernández-Casal, S. Zaragoza, Paula Raña, J. Tarrio-Saavedra
Revista Mathematics Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 58 ata 58)

Nonparametric bootstrap approach for unconditional risk mapping under heteroscedasticity

Autores/as Castillo-Páez, S., R. Fernández-Casal, Garcia-Soidan, P.
Revista Spatial Statistics
DOI https://doi.org/10.1016/j.spasta.2019.100389

How do early socioeconomic circumstances impact inflammatory trajectories? Findings from Generation XXI

Autores/as S. Soares, A. López-Cheda, A. C. Santos, H. Barros, S. Fraga
Revista PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY Vol. 119 Núm. 104755

A goodness-of-fit test for regression models with spatially correlated errors

Autores/as A. Meilán-Vila, Jean D. Opsomer, M. Francisco Fernández, R.M. Crujeiras
Revista TEST Vol. 29 (páxs. 728 ata 749)

Functional Location-Scale Model to Forecast Bivariate Pollution Episodes

Autores/as Oviedo-de La Fuente, Manuel, Ordóñez, Celestino, Roca-Pardiñas, Javier
Revista Mathematics Vol. 8 Núm. 6 (páxs. 941 ata 953)

Small area estimation of expenditure means and ratios under a unit-level bivariate linear mixed model

Autores/as M.D. Esteban Lefler, M.J. Lombardía, E. López-Vizcaíno, D. Morales, A. Pérez
Revista JOURNAL OF APPLIED STATISTICS

Selection model for domains across time: application to Labour Force Survey by economic activities

Autores/as M.J. Lombardía, E. López-Vizcaíno, C. Rueda
Revista TEST Vol. 30 Núm. 1 (páxs. 228 ata 254)
DOI https://doi.org/10.1007/s11749-020-00712-4

Inter-and Intra-Examiner Reliability of Supraspinatus Muscle Tendon Palpation: A Cross-Sectional Study by Ultrasonography

Autores/as F. Naranjo-Cinto, G. Falcon-Machado, Alejandro Garrido Marín, Francisco José Senín Camargo, Jácome Pumar, MA, R. Fernández-Matías, D. Pecos-Martín, T. Gallego-Izquierdo
Revista Medicina (Kaunas, Lithuania) Vol. 56 Núm. 2 (páxs. 83 ata 83)

On egalitarian values for cooperative games with a priori unions

Autores/as J. M. Alonso Meijide, Julián Costa, Ignacio García Jurado, J.C. Gonçalves Dosantos
Revista TOP Vol. 28 (páxs. 672 ata 688)
DOI https://doi.org/10.1007/s11750-020-00553-2

Altered pathways in methylome and transcriptome longitudinal analysis of normal weight and bariatric surgery women

Autores/as Nicoletti, C.F., Pinhel, M.A.S., Noronha, N.Y., De Oliveira, B.A.P., W. Salgado Junior, M.A. Jácome, A. Díaz-Lagares, Crujeiras, Ana B, Nonino, C.B.
Revista SCIENTIFIC REPORTS Vol. 10 (páxs. 6515 ata 6515)

A heuristic approach to the task planning problem in a home care business

Autores/as I. Méndez-Fernández, Silvia Lorenzo-Freire, Ignacio García Jurado, Julián Costa, Maria Luisa Carpente Rodríguez
Revista Health Care Management Science Vol. 23 (páxs. 556 ata 570)
DOI https://doi.org/10.1007/s10729-020-09509-1

Analysis of interval-grouped data in weed science: The binnednp Rcpp package

Autores/as D. Barreiro-Ures, M. Francisco-Fernández, R. Cao, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo, José Luis González Andújar, M. Reyes
Revista Ecology and Evolution Vol. 9 (páxs. 10903 ata 10915)

An artificial-vision- and statistical-learning-based method for studying the biodegradation of type I collagen scaffolds in bone regeneration systems

Autores/as Yaroslava Robles-Bykbaev, S. Naya, S. Díaz Prado, CALLE-LOPEZ D, ROBLES-BIKBAEV, L. Garzón, C. Sanjurjo-Rodriguez, J. Tarrío-Saavedra
Revista PEERJ

SUN-LB668: Hypocaloric diet changes DNA methylation of genes involved with inflammatory pathways in women with grade III obesity

Autores/as Nicoletti, C.F., C. Cortes-Oliveira, Noronha, N.Y., Pinhel, M.A.S., M.A. Jácome, J.S. Marchini, Crujeiras, Ana B, Nonino, C.B.
Revista CLINICAL NUTRITION Vol. S1 (páxs. S307 ata S308)
DOI https://doi.org/10.1016/s0261-5614(19)32634-2

Editorial on the Special Issue on Functional Data Analysis and Related Topics

Autores/as G. Aneiros, R. Cao, P. Vieu
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 34 (páxs. 447 ata 450)
DOI https://doi.org/10.1007%2fs00180-019-00892-0

Bootstrap confidence intervals for conditional density function in Markov processes

Autores/as Inés Barbeito, R. Cao, D. Politis
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION

A nonparametric bootstrap method for spatial data

Autores/as Castillo-Páez, S., R. Fernández-Casal, Garcia-Soidan, P.
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 187 (páxs. 1 ata 15)

Subgame Perfection and the Rule of k Names

Autores/as I. García Jurado, L. Méndez Naya
Revista GROUP DECISION AND NEGOTIATION Vol. 28 Núm. 4 (páxs. 805 ata 825)
DOI https://doi.org/10.1007/s10726-019-09625-6

Distributed classification based on distances between probability distributions in feature space

Autores/as Pablo Montero-Manso, Laura Morán-Fernández, Verónica Bolón-Canedo, José A. Vilar, Amparo Alonso-Betanzos
Revista INFORMATION SCIENCES Vol. 496 (páxs. 431 ata 450)

Automatic detection of defective crankshafts by image analysis and supervised classification

Autores/as Bea Remeseiro, J. Tarrío Saavedra, M. Francisco-Fernández, M.G. Penedo, S. Naya, R. Cao
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY Vol. 105 Núm. 9 (páxs. 3761 ata 3777)
DOI https://doi.org/10.1007/s00170-019-03819-7

On the Owen Value and the Property of Balanced Contributions Within Unions

Autores/as S. Lorenzo-Freire
Revista JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS Vol. 183 Núm. 2 (páxs. 757 ata 762)

Recent advances in functional data analysis and high-dimensional statistics

Autores/as G. Aneiros, R. Cao, Ricardo Fraiman, Christian Genest, Philippe Vieu
Revista JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Vol. 170 (páxs. 3 ata 9)

Automatic and location-adaptive estimation in functional single-index regression

Autores/as Silvia Novo, G. Aneiros, Philippe Vieu
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 31 Núm. 2 (páxs. 364 ata 392)

Application of an Analytic Methodology to Estimate the Movements of Moored Vessels Based on Forecast Data. IF: 2.544 (Q2)

Autores/as Sande, J., Figuero, A., J. Tarrío Saavedra, Peña, E., A, Alvarellos, Rabuñal, J.R.
Revista WATER Vol. 11 Núm. 9 (páxs. 1 ata 19)

SUN-LB666: Do longitudinal epigenetic changes after a 6-weeks of hypocaloric dietary intervention can modulate cancer pathways?

Autores/as Nicoletti, C.F., C. Cortes-Oliveira, F. Noronha, Pinhel, M.A.S., M.A. Jácome, J.S. Marchini, Crujeiras, Ana B, Nonino, C.B.
Revista CLINICAL NUTRITION Vol. S1 (páxs. S307 ata S307)
DOI https://doi.org/10.1016/s0261-5614(19)32632-9

Optimizing the production schedule of an agricultural cooperative: a case study

Autores/as G.I. Novoa-Flores, L. Carpente, S. Lorenzo-Freire
Revista ENGINEERING OPTIMIZATION

Poisson mixed models for predicting counts of forest fires

Autores/as Miguel Boubeta-Martínez, M.J. Lombardía, M. F. Marey-Perez, D. Morales
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE Vol. 28 Núm. 3 (páxs. 237 ata 253)

Null, Nullifying, and Necessary Agents: Parallel Characterizations of the Banzhaf and Shapley Values

Autores/as José M. Alonso Meijide, Julián Costa, Ignacio García Jurado
Revista JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS Vol. 180 Núm. 3 (páxs. 1027 ata 1035)
DOI https://doi.org/10.1007/s10957-018-1403-5

Smoothed bootstrap bandwidth selection for nonparametric hazard rate estimation

Autores/as Inés Barbeito, R. Cao
Revista JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION Vol. 89 Núm. 1 (páxs. 15 ata 37)
DOI https://doi.org/10.1080/00949655.2018.1532512

Editorial for the Special Issue on Functional Data Analysis and Related Topics

Autores/as G. Aneiros, R. Cao, Ricardo Fraiman, Philippe Vieu
Revista JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Vol. 170 (páxs. 1 ata 2)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jmva.2018.10.005

El sector de la construcción en Galicia: responsabilidad social empresarial y resultados financieros

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, Jaime Miguel Fe Marqués, Alejandro Manuel Vasallo Rapela
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 28 Núm. 1 (páxs. 40 ata 56)

Impact of rotavirus vaccination on childhood hospitalizations for seizures: heterologous or unforeseen direct vaccine effects?

Autores/as A. Salas, J. Pardo-Seco, M Cebey-López, J.M. Martinón-Martínez, J. Gómez-Rial, M.J. Currás-Tuala, S. Pischedda, R. Barral-Arca, A. Justicia-Grande, I. Rivero-Calle, J.M. Vilar, F. Martinón-Torres
Revista VACCINE Vol. 37 Núm. 25 (páxs. 3362 ata 3368)

Modelling and forecasting of Neopanamax vessels transit time for traffic management in the Panama Canal

Autores/as Carral Couce L.M., S. Naya, J. Tarrío Saavedra, Rodolfo Sabonge, Carlos Álvarez-Feal
Revista Journal of Marine Science and Technology

El Canal de Panamá ampliado: colaboración con la Universidad Marítima Internacional de Panamá

Autores/as Luis Carral, J. Tarrío Saavedra, S. Naya, A. Rodríguez-Díaz
Revista Galician Maritime Technologies by ACLUNAGA Núm. 4 (páxs. 8 ata 11)

Small-bowel Crohn disease treated with anti-Tumor Necrosis Factor-alpha therapy: MR enterography score changes after 1 year predict long-term outcomes

Autores/as G.C. Gallego, C. De Juan, A. Echarri, I. López-de-Ullibarri
Revista AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY (páxs. 1 ata 7)
DOI https://doi.org/10.2214/ajr.19.21186

Kernel distribution estimation for grouped data

Autores/as M. Reyes, M. Francisco Fernández, R. Cao, D. Barreiro-Ures
Revista STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS Vol. 43 Núm. 2 (páxs. 259 ata 288)

Two-sample homogeneity testing: A procedure based on comparing distributions of interpoint distances

Autores/as Pablo Montero-Manso, José A. Vilar
Revista Statistical analysis and Data Mining Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 234 ata 252)

DNA methylation screening after Roux-en Y gastric bypass reveals the epigenetic signature stems from genes related to the surgery per se

Autores/as Nicoletti, C.F., Pinhel, M.A.S., Díaz-Lagares, A., F. Casanueva, Jácome. M.A., Pinhanelli, V.C., De Oliveira, B.A.P., Crujeiras, A.B., Nonino, C.B.
Revista BMC Medical Genomics Vol. 12 (páxs. 72 ata 72)
DOI https://doi.org/10.1186/s12920-019-0522-7

Variable selection in functional additive regression models

Autores/as Febrero-Bande, Manuel, González-Manteiga, Wenceslao, Oviedo-de la Fuente, Manuel
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 34 Núm. 2 (páxs. 469 ata 487)

Association of MFSD3 promoter methylation level and weight regain after gastric bypass: assessment for three years after surgery

Autores/as Nicoletti, C.F., Pinhel, M.A.S., Noronha, N.Y., Jácome. M.A., Crujeiras, A.B., Nonino, C.B.
Revista NUTRITION

Optimization in Sanger sequencing

Autores/as L. Carpente, Ana Belén Cerdeira Pena, S. Lorenzo-Freire, Angeles Saavedra Places
Revista COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH (páxs. 250 ata 262)

Nonparametric Regression Estimation for Circular Data

Autores/as A. Meilán-Vila, M. Francisco-Fernández, Rosa M. Crujeiras, A. Panzera
Revista Proceedings

Modeling and forecasting of Neopanamax vessel transit time for trafc management in the Panama Canal

Autores/as Luis Carral, Javier Tarrío, Carlos Álvarez-Feal, Salvador Naya, Rodolfo Sabonge
Revista Journal of Marine Science and Technology Vol. 1 (páxs. 1 ata 18)

ILS: An R package for statistical analysis in Interlaboratory Studies

Autores/as M. Flores, R. Fernández-Casal, S. Naya Fernández, J. Tarrío-Saavedra, R. Bossano
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 181 (páxs. 12 ata 20)

Determining optimum wavelengths for leaf water content estimation from reflectance: A distance correlation approach

Autores/as Ordóñez, Celestino, Oviedo-de la Fuente, Manuel, Roca-Pardiñas, Javier, Rodríguez-Pérez, José Ramón
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 173 (páxs. 41 ata 50)

Prediction intervals for electricity demand and price using functional data

Autores/as J.M. Vilar, G. Aneiros, Paula Raña
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Vol. 96 (páxs. 457 ata 472)

Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation via peroneal nerve or soleus muscle on venous flow: A randomized cross-over study in healthy subjects

Autores/as Martínez-Rodríguez Alicia, Francisco José Senín Camargo, Isabel Raposo Vidal, Marcelo Chouza Ínsua, Beatriz Rodríguez-Romero, M.A. Jácome
Revista MEDICINE Vol. 97 Núm. 36
DOI https://doi.org/10.1097/md.0000000000012084

Molecular basis of Gender Dysphoria: androgen and estrogen receptor interaction

Autores/as Rosa Fernández, Guillamón A, Cortés-Cortés, J., Gomez-Gil E, M.A. Jácome, Esteva, I., Almaraz, M.C., M. Mora, Aranda G, Pásaro, E.
Revista PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY Vol. 98 (páxs. 161 ata 167)

Transcultural Adaptation and Validation of the Spanish Bristol Foot Score (BFS-S)

Autores/as Emmanuel Navarro Flores, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Patricia Palomo López, César Calvo Lobo
Revista Aging and Disease Vol. 9 Núm. 5 (páxs. 861 ata 868)

Nonparametric inference in mixture cure models

Autores/as A. López-Cheda, R. Cao, M.A. Jácome, I. Van Keilegom
Revista Proceedings

Is export a relevant element to explain the performance of a company? The case of Galician SMEs for the period 2002-2013

Autores/as José Pablo Abeal Vázquez, Begoña Alvarez García, Javier Tarrío
Revista 3C Empresa, investigación y pensamiento crítico Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 10 ata 23)

idmTPreg: Regression Model for Progressive Illness Death Data

Autores/as Azarang, L., Oviedo M
Revista The R journal Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 317 ata 325)

Foot Arch Height and Quality of Life in Adults: A Strobe Observational Study

Autores/as Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Gonzalo Barros García, Marta Elena Losa Iglesias, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, César Calvo Lobo
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 15

A taxonomic and evolutionary review of the South American Hierochloë section Monoecia (Poaceae: Anthoxanthinae

Autores/as Lema-Suárez I, E. Sahuquillo, Estévez-Pérez G, Loureiro J, Castro S, Pimentel, M
Revista BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY Vol. 186 (páxs. 389 ata 413)

Predicting seasonal influenza transmission using functional regression models with temporal dependence

Autores/as Oviedo de la Fuente, Manuel, Febrero-Bande, Manuel, Muñoz, María Pilar, Domínguez, Àngela
Revista PLOS ONE Vol. 13 Núm. 4 (páxs. 1 ata 18)

Sustainable Production of Pretensioned Combined Pile-cap and Column Elements through Statistical Analyis of Self-Consolidating Concretes Kinetics

Autores/as Cristina Vázquez-Herrero, Juan Vilar, Carlos Mendoza, Roberto Meli Piralla, Carlos Aire Untiveros
Revista CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Vol. 190 (páxs. 326 ata 341)

Bootstrap in semi-functional partial linear regression under dependence

Autores/as G. Aneiros, Paula Raña, Philippe Vieu, Juan M. Vilar
Revista TEST Vol. 27 Núm. 3 (páxs. 659 ata 679)
DOI https://doi.org/10.1007/s11749-017-0566-y

Effects of the Expanded Panama Canal on Vessel Size and Seaborne Transport

Autores/as Carral Couce L.M., J. Tarrío-Saavedra, Laura Castro-Santos, María Isabel Lamas Galdo, Rodolfo Sabonge
Revista PROMET - TRAFFIC&TRANSPORTATION Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 241 ata 251)
DOI https://doi.org/10.7307/ptt.v30i2.2442

Depression Symptoms Among Older Adults With and Without Subacute Low Back Pain

Autores/as César Calvo Lobo, Juan Manuel Vilar Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Rehabilitation Nursing
DOI https://doi.org/10.1097/rnj.0000000000000137

Real-time predictive seasonal influenza model in Catalonia, Spain

Autores/as Luca Basile, Oviedo de la Fuente, Manuel, Nuria Torner, Ana Martínez, MIreia Jané
Revista PLOS ONE Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 1 ata 15)

Statistical degradation modelling of Poly(D,L-lactide-co-glycolide) copolymers for bioscaffold applications

Autores/as Yaroslava Robles-Bykbaev, J. Tarrío-Saavedra, Quintana-Pita, S., Silvia Díaz-Prado, García-Sabán, Salvador Naya
Revista PLOS ONE Vol. 13 Núm. 10

Mixed rules in multi-issue allocation situations

Autores/as Gustavo Bergantiños, José María Chamorro, Leticia Lorenzo, S. Lorenzo-Freire
Revista NAVAL RESEARCH LOGISTICS Vol. 65 Núm. 1 (páxs. 66 ata 77)
DOI https://doi.org/10.1002/nav.21785

On the use of functional additive models for electricity demand and price prediction

Autores/as Paula Raña, Juan Manuel Vilar Fernández, G. Aneiros
Revista IEEE Access Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 9603 ata 9613)
DOI https://doi.org/10.1109/access.2018.2805819

Selection of Small Area Estimators

Autores/as Maria Jose Lombardía, Esther López Vizcaíno, Cristina Rueda
Revista Statistics and Applications Vol. 16 Núm. 1 (páxs. 269 ata 288)

River flow modelling using nonparametric functional data analysis

Autores/as Alejandro Quintela del Río, M. Francisco-Fernández
Revista JOURNAL OF FLOOD RISK MANAGEMENT Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 902 ata 915)
DOI https://doi.org/10.1111/jfr3.12282

Dynamic rheological comparison of silicones for podiatry applications

Autores/as A. Díaz-Díaz, Sánchez-Silva B., J. Tarrío-Saavedra, J. López-Beceiro, Janeiro-Arocas, C. Gracia Fernandez, R. Artiaga
Revista Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Vol. 85 (páxs. 66 ata 71)

Do Individual Differences Influence Moment-by-Moment Reports of Emotion Perceived in Music and Speech Prosody?

Autores/as Nicola Dibben, Eduardo Coutinho, José A. Vilar, Graciela Estévez-Pérez
Revista Frontiers in Behavioral Neurosience
DOI https://doi.org/10.3389/fnbeh.2018.00184

Competitive position of the expanded Panama Canal in the shipment of liquefied natural gas

Autores/as Luis Carral, J. Tarrío-Saavedra, Diego Crespo-Pereira, Marina Fernández-Campoamor, Rodolfo Sabonge
Revista Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment

Scalable processing and autocovariance computation of big functional data

Autores/as Nieves Rodríguez Brisaboa, R. Cao, José Ramón Parama Gabia, Silva Coira, F.
Revista Software: Practice and Experience Vol. 48 Núm. 1 (páxs. 123 ata 140)

Testing Goodness-of-Fit of Parametric Spatial Trends

Autores/as A. Meilán-Vila, Jean Opsomer, M. Francisco-Fernández, R. M. Crujeiras
Revista Proceedings

Relationship Between the Depression and Subacute Low Back Pain in a Sample of Older People

Autores/as Daniel López López, César Calvo Lobo, Juan M. Vilar, Marta E. Losa, David Rodríguez, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro De Bengoa
Revista Rehabilitation Nursing

Competitive position of the expanded Panama Canal in the shipment of LNG

Autores/as Luis Carral-Couce, J. Tarrío-Saavedra, Diego Crespo-Pereira, Marina Fernández-Campoamor, Rodolfo Sabonge
Revista Journal of Engineering for the Maritime Environment

Functional extensions of Mandel's h and k statistics for outlier detection in interlaboratory studies

Autores/as M. Flores, J. Tarrío-Saavedra, Rubén Fernández-Casal, Salvador Naya
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 176 (páxs. 134 ata 148)

Quantile autocovariances: A powerful tool for hard and soft partitional clustering of time series

Autores/as J.A. Vilar, Borja Lafuente Rego, Pierpaolo D'Urso
Revista FUZZY SETS AND SYSTEMS Vol. 340 (páxs. 38 ata 72)
DOI https://doi.org/10.1017/s0373463317000285

Nonparametric geostatistical risk mapping

Autores/as Rubén Fernández-Casal, Castillo-Páez, S., M. Francisco-Fernández
Revista STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT Vol. 32 (páxs. 675 ata 684)
DOI https://doi.org/10.1007/s00477-017-1407-y

Foot Arch Height and Quality of Life in a Sample of Adult People: A STROBE - Observational Research

Autores/as Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Gonzalo Barros García, Marta Elena Losa Iglesias, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro De Bengoa, César Calvo Lobo
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 15 Núm. 7 (páxs. 1555 ata 1555)

On coalition formation in a non-convex multi-agent inventory problem

Autores/as A. Saavedra-Nieves, I. García Jurado, M.G. Fiestras Janeiro
Revista ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH Vol. 261 (páxs. 255 ata 273)
DOI https://doi.org/10.1007/s10479-017-2616-y

Statistical validation of new maturity functions for high-strength self-compacting concrete mixes

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, Cristina Mercedes Vázquez Herrero, Carlos Javier Mendoza, Roberto Meli Piralla, Carlos Aire Untiveros
Revista CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Vol. 168 (páxs. 931 ata 945)

Social interest in developing a green modular artificial reef structure in concrete for the ecosystems of the Galician rías

Autores/as Carral Couce L.M., Carlos Álvarez-Feal, Javier Tarrío, Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, J.A. Fraguela Formoso
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 172 (páxs. 1881 ata 1898)

New characterizations of the Owen and Banzhaf¿Owen values using the intracoalitional balanced contributions property

Autores/as S. Lorenzo-Freire
Revista TOP Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 579 ata 600)
DOI https://doi.org/10.1007/s11750-017-0446-3

Estudio métrico sobre la actividad investigadora usando el software libre R: el caso del sistema universitario gallego

Autores/as J. Tarrio-Saavedra, Orois, E., S. Naya
Revista INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA (páxs. 221 ata 247)

Nonparametric incidence estimation and bootstrap bandwidth selection in mixture cure models

Autores/as A. López-Cheda, Ricardo Cao, Jácome, A., I. Van Keilegom
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 105 (páxs. 144 ata 165)
DOI https://doi.org/10.1016/j.csda.2016.08.002

Statistical classification of early and late wood through the growth rings using thermogravimetric analysis

Autores/as M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Lopez-Beceiro, Jorge, Ramón Artiaga Díaz
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 127 Núm. 1 (páxs. 499 ata 506)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-016-5917-5

Mental Equilibrium and Strategic Emotions

Autores/as E. Winter, L. Méndez Naya, I. García Jurado
Revista MANAGEMENT SCIENCE Vol. 63 Núm. 5 (páxs. 1302 ata 1317)
DOI https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2398

Some properties of local Gaussian correlation and other nonlinear dependence measures

Autores/as Geir Drage Berentsen, R. Cao, M. Francisco-Fernández, Dag Tjøstheim
Revista JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS Vol. 38 (páxs. 352 ata 380)
DOI https://doi.org/10.1111/jtsa.12183

Nonparametric estimation of the small-scale variability of heteroscedastic spatial processes

Autores/as Rubén Fernández-Casal, Sergio Castillo-Páez, Pilar García-Soidán
Revista Spatial Statistics Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 358 ata 370)

Efectos del entrenamiento en conciencia fonológica y velocidad de denominación sobre la lectura. Un estudio longitudinal

Autores/as Rosa María González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Silvia López Larrosa, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista Estudios sobre educación Vol. 32 (páxs. 155 ata 177)
DOI https://doi.org/10.15581/004.32.155-177

Relationship of depression in participants with non-specific acute or subacute low back pain and no-pain by age distribution

Autores/as César Calvo Lobo, Juan Manuel Vilar Fernández, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, Daniel López López
Revista JOURNAL OF PAIN RESEARCH Vol. 10 (páxs. 1 ata 7)

Ingenuas reflexiones de un estadístico en la era del Big Data

Autores/as R. Cao
Revista Boletín de Estadística e Investigación Operativa Vol. 33 Núm. 3 (páxs. 295 ata 321)

Poisson mixed models for studying the poverty in small areas

Autores/as Miguel Boubeta-Martínez, Maria Jose Lombardía, D. Morales
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 107 (páxs. 32 ata 47)
DOI https://doi.org/10.1016/j.csda.2016.10.014

Loss allocation in energy transmission networks

Autores/as Gustavo Bergantiños, Julio González Díaz, Ángel Manuel González-Rueda, M.P. Fernández de Córdoba
Revista GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR (páxs. 69 ata 97)

EFFECT OF INAUGURATING THE THIRD SET OF LOCKS IN THE PANAMA CANAL ON VESSEL SIZE, MANOEUVRING AND LOCKAGE TIME

Autores/as Luis Carral Couce, Salvador Naya, Javier Tarrío Saavedra, Johnny Bogle, Rodolfo Sabonge
Revista JOURNAL OF NAVIGATION Vol. 70 Núm. 6 (páxs. 1205 ata 1223)
DOI https://doi.org/10.1017/s0373463314000435

Assessing thermal comfort and energy efficiency in buildings by statistical quality control for autocorrelated data

Autores/as Inés Barbeito, Mª Sonia Zaragoza Fernández, Javier Tarrío-Saavedra, Salvador Naya
Revista APPLIED ENERGY Vol. 190 (páxs. 1 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.12.100

Mixed generalized Akaike information criterion for small area models

Autores/as M.J. Lombardía Cortiña, E. López-Vizcaíno, C. Rueda
Revista JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY Vol. 180 Núm. 4 (páxs. 1229 ata 1252)
DOI https://doi.org/10.1111/rssa.12300

Nonparametric latency estimation for mixture cure models

Autores/as Ana López Cheda, Jácome, A., Ricardo Cao
Revista TEST Vol. 26 Núm. 2 (páxs. 353 ata 376)
DOI https://doi.org/10.1007/s11749-016-0515-1

Evaluation of Depression in Subacute Low Back Pain: A Case Control Study

Autores/as Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, César Calvo Lobo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Pain Physician Vol. 20 (páxs. 499 ata 505)

Statistical Modeling Applied to Deformation-Relaxation Processes in a Composite Biopolymer Network Induced by Magnetic Field

Autores/as javier Tarrío-Saavedra, Cecilia Galindo González, Salvador Naya, Jorge López, Alain Ponton
Revista PLOS ONE Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 1 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169866

Bandwidth selection in kernel density estimation for interval-grouped data

Autores/as Miguel Ángel Reyes Cortés, M. Francisco-Fernández, R. Cao
Revista TEST Vol. 26 Núm. 3 (páxs. 527 ata 545)
DOI https://doi.org/10.1007/s11749-017-0523-9

NET WINCH DESIGN IN TRAWLERS, INFLUENCE OF VESSEL SIZE AND FISHING GROUND

Autores/as Carral Couce L.M., J. Tarrío Saavedra, Juan Carlos Carral Couce, José Ángel Fraguela-Formoso
Revista Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment
DOI https://doi.org/10.1177/1475090217718923

Optimised forage harvester routes as solutions to a traveling salesman problem with clusters and time windows

Autores/as Ana Belén Cerdeira Pena, Maria Luisa Carpente Rodríguez, Carlos Amiama
Revista Biosystems Engineering Vol. 164 (páxs. 110 ata 123)

Bandwidth selection for the presmoothed logrank test

Autores/as Jácome Pumar, MA, López-de-Ullibarri, I
Revista STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Vol. 117 (páxs. 151 ata 157)
DOI https://doi.org/10.1016/j.spl.2016.05.015

Comments on: Probability enhanced effective dimension reduction for classifying sparse functional data

Autores/as G. Aneiros, Philippe Vieu
Revista TEST Vol. 25 (páxs. 27 ata 32)

New robust capability ratios approaches for quality control1

Autores/as Salvador Naya, Andrés Devia Rivera, J. Tarrío Saavedra, Flores, Miguel
Revista DYNA-COLOMBIA Vol. 83 Núm. 198 (páxs. 94 ata 101)
DOI https://doi.org/10.15446/dyna.v83n198.49930

Estimating the traction factor and designing the deck gear for the anchor handling tug

Autores/as Carral Couce L.M., Salvador Naya, C.Alvarez Feal, M. Lamas Pardo, J. Tarrio-Saavedra
Revista Journal of Engineering for the Maritime Environment Vol. 231 Núm. 2 (páxs. 600 ata 615)
DOI https://doi.org/10.1177/1475090216677130

Numerical and experimental study of a corrugated thermal collector

Autores/as A. Álvarez García, J. Tarrío Saavedra, Sonia Zaragoza, J. López-Beceiro, R. Artiaga, Salvador Naya, Begoña Álvarez García
Revista Case Studies in Thermal Engineering Vol. 8 (páxs. 41 ata 50)

Comparing simultaneous and pointwise confidence intervals for hydrological processes

Autores/as M. Francisco-Fernández, Alejandro Quintela del Río
Revista PLOS ONE Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 1 ata 28)
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147505

Burned area prediction with semiparametric models

Autores/as Miguel Boubeta-Martínez, Maria Jose Lombardía, Wenceslao González-Manteiga, M.F. Marey-Pérez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE Vol. 25 Núm. 6 (páxs. 669 ata 678)
DOI https://doi.org/10.1071/wf15125

Nonparametric kernel density estimation for general grouped data

Autores/as Miguel Ángel Reyes Cortés, M. Francisco-Fernández, R. Cao
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 28 Núm. 2 (páxs. 235 ata 249)

Testing otolith morphology for measuring marine fish biodiversity

Autores/as Tuset, V.M., M. Farré, J. Otero-Ferrer, J.A. Vilar, B. Morales-Lin, Lombarte, A.
Revista MARINE AND FRESHWATER RESEARCH Vol. 67 Núm. 7 (páxs. 1037 ata 1048)

Between-side symmetry of quadriceps thickness using ultrasound imaging in female golfers and non-golfers aged over 80 years

Autores/as Sandra Martínez Bustelo, B. Simon, M. Warner, M.A. Jácome, J. Wootton, D. Welch, D. Samuel
Revista OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE (páxs. S65 ata S65)
DOI https://doi.org/10.1016/j.joca.2016.01.144

The Owen and Banzhaf¿Owen values revisited

Autores/as J.M. Alonso Meijide, B. Casas Méndez, A.M. Gónzález-Rueda, S. Lorenzo-Freire
Revista OPTIMIZATION Vol. 65 Núm. 6 (páxs. 1277 ata 1291)
DOI https://doi.org/10.1080/02331934.2015.1091823

A comparative study between non-linear regression and non-parametric approaches for modelling Phalaris paradoxa seedling emergence

Autores/as José Luis González Andújar, M. Francisco-Fernández, R. Cao, Miguel Ángel Reyes Cortés, Jose María Urbano, Frank Forcella, Fernando Bastida
Revista WEED RESEARCH Vol. 56 (páxs. 367 ata 376)
DOI https://doi.org/10.1111/wre.12216

The influence of depression in a sample of people with hallux valgus

Autores/as Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Carlos Javier Alvarez Castro, César Calvo Lobo, José Ramos Galván, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista International Journal of Mental Health Nursing Vol. 25 Núm. 6 (páxs. 574 ata 578)
DOI https://doi.org/10.1111/inm.12196

Safety and effectiveness of cantharidin-podophylotoxin-salicylic acid in the treatment of recalcitrant plantar warts

Autores/as Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Carlos Javier Alvarez Castro, Carlos Romero Morales, María Matilde García Sánchez, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Dermatologic Therapy Vol. 29 (páxs. 269 ata 273)

Clustering of time series using quantile autocovariances

Autores/as Borja Lafuente Rego, José A. Vilar Fernández
Revista Advances in Data Analysis and Classification (ADAC) Vol. 10 Núm. 3 (páxs. 391 ata 405)

Excel Templates: A Helpful Tool for Teaching Statistics

Autores/as Alejandro Quintela del Río, M. Francisco-Fernández
Revista AMERICAN STATISTICIAN Vol. 71 Núm. 4 (páxs. 317 ata 325)
DOI https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1186115

Bootstrap approach to compare the slopes of two calibrations when few standards are available

Autores/as Estévez Pérez, G., José M. Andrade, R.R. Wilcox
Revista ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 88 Núm. 4 (páxs. 2289 ata 2295)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5b04004

Smoothed stationary bootstrap bandwidth selection for density estimation with dependent data

Autores/as Inés Barbeito, R. Cao
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 104 (páxs. 130 ata 147)
DOI https://doi.org/10.1016/j.csda.2016.06.015

Using robust FPCA to identify outliers in functional time series, with applications to the electricity market

Autores/as Juan M. Vilar, Paula Raña, G. Aneiros
Revista STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS Vol. 40 (páxs. 321 ata 348)

Creep analysis of silicone for podiatry applications

Autores/as Janeiro-Arocas, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Ramón Artiaga Díaz, Jorge José López Beceiro
Revista Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Vol. 63 (páxs. 456 ata 469)

Bootstrap confidence intervals in functional nonparametric regression under dependence

Autores/as Paula Raña, G. Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández, Philippe Vieu
Revista ELECTRONIC JOURNAL OF STATISTICS Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 1973 ata 1999)

Comparing conditional survival functions with missing population marks in a competing risks model

Autores/as Dipankar Bandyopadhyay, Jácome Pumar, MA
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 95 (páxs. 150 ata 160)

Gas transmission networks in Europe: Connections between different entry-exit tariff methodologies

Autores/as Alfredo Bermudez de Castro Lopez-Varela, Julio González Díaz, Francisco José González Diéguez, Ángel Manuel González-Rueda
Revista APPLIED ENERGY Vol. 177 (páxs. 839 ata 851)

Empirical best prediction under area-level Poisson mixed models

Autores/as M. Boubeta-Martínez, M.J. Lombardía Cortiña, D. Morales
Revista TEST Vol. 25 (páxs. 548 ata 569)
DOI https://doi.org/10.1007/s11749-015-0469-8

Short-term forecast of daily curves of electricity demand and price

Autores/as G. Aneiros, Juan M. Vilar, Paula Raña
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Vol. 80 (páxs. 96 ata 108)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2016.01.034

Modèle non-paramétrique parcimonieux pour la détection des points d'impact d'une variable fonctionnelle

Autores/as G. Aneiros, Philippe Vieu
Revista COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE Vol. 354 Núm. 5 (páxs. 538 ata 542)

On new characterizations of the Owen value

Autores/as S. Lorenzo-Freire
Revista OPERATIONS RESEARCH LETTERS Vol. 44 Núm. 4 (páxs. 491 ata 494)

Sparse Nonparametric Model for Regression with Functional Covariate

Autores/as G. Aneiros, Philippe Vieu
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 28 (páxs. 839 ata 859)

Small area estimation of labour force indicators under a multinomial mixed model with time and area effects

Autores/as Esther López Vizcaíno, M.J. Lombardía Cortiña, D. Morales
Revista JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY (páxs. 1 ata 31)

Annual trend patterns of phytoplankton species abundance belie homogeneous taxonomical group responses to climate in the NE Atlantic

Autores/as Antonio Bode, Manuel Varela, José A. Vilar Fernández
Revista Marine Environmental Research Núm. 110 (páxs. 81 ata 91)

Thermogravimetric study of thermal degradation of polyetherimide

Autores/as Sonia Zaragoza Fernández, A. Álvarez García, Begoña Álvarez García, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, Patricia Forcén, Ramón Artiaga
Revista Journal of Applied Polymer Science Vol. 132 Núm. 31 (páxs. 42329 ata 42337)
DOI https://doi.org/10.1002/app.42329

El comportamiento del sector de construcción a nivel provincial y autonómico utilizando modelos econométricos

Autores/as Alejandro Manuel Vasallo Rapela, J.M. Vilar
Revista Documento de Trabajo. Fundación de las Cajas de Ahorros Núm. 766 (páxs. 1 ata 38)

Optimization in dubbing scheduling

Autores/as Nieves Rodríguez Brisaboa, Maria Luisa Carpente Rodríguez, Ana Belén Cerdeira Pena, S. Lorenzo-Freire
Revista TOP (páxs. 685 ata 702)
DOI https://doi.org/10.1007/s11750-015-0361-4

Lifetime estimation applying a kinetic model based on the generalized logistic function to biopolymers

Autores/as J. Tarrío Saavedra, A. Álvarez García, Jorge José López Beceiro, SaraQP, Santiago García Pardo, García-Sabán, S. Naya Fernández
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 122 Núm. 3 (páxs. 1203 ata 1212)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-015-5083-1

The proportional partitional Shapley value

Autores/as J. M. Alonso Meijide, Francesc Carreras, Julián Costa, Ignacio García Jurado
Revista DISCRETE APPLIED MATHEMATICS Vol. 187 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1016/j.dam.2015.01.031

Spatiotemporal Gait Patterns During Overt and Covert Evaluation in Patients With Parkinson's Disease and Healthy Subjects: Is There a Hawthorne Effect?

Autores/as Robles-Garcia, V, Corral-Bergantinos, Y, Nelson Espinosa, Jácome Pumar, MA, Garcia-Sancho, C, F.Javier Cudeiro Mazaira, Pablo Arias Rodríguez
Revista JOURNAL OF APPLIED BIOMECHANICS Vol. 31 Núm. 3 (páxs. 189 ata 194)
DOI https://doi.org/10.1123/jab.2013-0319

Prediction of forest fires occurrences with area-level Poisson mixed models.

Autores/as Miguel Boubeta-Martínez, M.J. Lombardía, M. F. Marey-Perez, D. Morales
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Vol. 154 (páxs. 151 ata 158)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.02.009

Spatial decision support system for the route management for milk collection from dairy farms

Autores/as Carlos Amiama, José Pereira, Maria Luisa Carpente Rodríguez, Jacobo Salgado
Revista Transportation Letters. The International Journal of Transportation Research Vol. 7 Núm. 5 (páxs. 279 ata 288)
DOI https://doi.org/10.1179/1942787515y.0000000001

Efectos de la intervención en conciencia fonológica y velocidad de denominación sobre el aprendizaje de la escritura

Autores/as Rosa María González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Juan Manuel Vilar Fernández, Eva Uceira Rei
Revista Aula abierta Vol. 43 Núm. 1 (páxs. 1 ata 18)

La intervención en conciencia fonológica y velocidad de denominación en el aprendizaje de la escritura

Autores/as Rosa María González Seijas, Eva Uceira Rei, Fernando Cuetos Vega, Juan Vilar
Revista Aula abierta Vol. 43 (páxs. 1 ata 8)

Cooperation on capacitated inventory situations with fixed holding costs

Autores/as M.G. Fiestras Janeiro, Ignacio García Jurado, A. Meca, M.A. Mosquera
Revista EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH Vol. 241 (páxs. 719 ata 726)

Small area estimation of labour force indicators under a multinomial mixed model with time and area effects

Autores/as Esther López Vizcaíno, M.J. Lombardía, D. Morales
Revista JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY Vol. 178 Núm. 3 (páxs. 535 ata 565)
DOI https://doi.org/10.1111/rssa.12085

Error variance estimation in semi-functional partially linear regression models

Autores/as G. Aneiros, Nengxiang Ling, Philippe Vieu
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 27 (páxs. 316 ata 330)
DOI https://doi.org/10.1080/10485252.2015.1042376

Variable selection in partial linear regression with functional covariate (DOI:10.1080/02331888.2014.998675)

Autores/as G. Aneiros, Frederic Ferraty, Philippe Vieu
Revista STATISTICS Vol. 49 Núm. 6 (páxs. 1322 ata 1347)
DOI https://doi.org/10.1080/02331888.2014.998675

A Decision Tool for Corn Silage Harvest Operations

Autores/as Noelia Cascudo, Carlos Amiama, Maria Luisa Carpente Rodríguez, Ana Belén Cerdeira Pena
Revista Biosystems Engineering

A decision tool for maize silage harvest operations

Autores/as Amiama, C., Noelia Cascudo, Maria Luisa Carpente Rodríguez, Ana Belén Cerdeira Pena
Revista Biosystems Engineering Vol. 134 (páxs. 94 ata 104)

Bandwidth selection in kernel distribution function estimation

Autores/as I. López-de-Ullibarri
Revista THE STATA JOURNAL Vol. 15 Núm. 3 (páxs. 784 ata 795)

Partial linear modelling with multi-functional covariates (DOI:10.1007/s00180-015-0568-8)

Autores/as G. Aneiros, Philippe Vieu
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 30 Núm. 3 (páxs. 647 ata 671)
DOI https://doi.org/10.1007/s00180-015-0568-8

Classification of wood using diferential thermogravimetric analysis

Autores/as M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Jorge José López Beceiro, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 120 (páxs. 541 ata 551)

Annual trend patterns of phytoplankton species abundance belie homogeneous taxonomical group responses to climate in the NE Atlantic upwelling

Autores/as Bode, A., Estévez-Pérez G, Varela, M., J.A. Vilar
Revista Marine Environmental Research Vol. 110 (páxs. 81 ata 91)
DOI https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2015.07.017

Bootstrap testing for cross-correlation under low firing activity

Autores/as Gonzalez Montoro, Aldana M., R. Cao, Nelson Espinosa, Francisco Javier Cudeiro Mazaira, Jorge Mariño
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE Vol. 38 Núm. 3 (páxs. 577 ata 587)
DOI https://doi.org/10.1007/s10827-015-0557-5

A parametric approach to kinship hypothesis testing using identity-by-descent parameters

Autores/as García Magariños, Manuel, Egeland, Thore, I. López-de-Ullibarri, Horjt, Nils L., Salas, Antonio
Revista STATISTICAL APPLICATIONS IN GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY Vol. 14 Núm. 5 (páxs. 465 ata 479)

A framework for dissimilarity-based partitioning clustering of categorical time series.

Autores/as Manuel García Magariños, José A. Vilar Fernández
Revista DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY Vol. 29 (páxs. 466 ata 502)
DOI https://doi.org/10.1007/s10618-014-0357-y

TSclust: An R Package for Time Series Clustering

Autores/as Pablo Montero-Manso, José A. Vilar Fernández
Revista Journal of Statistical Software Vol. 68 Núm. 1

Centralized inventory in a farming community

Autores/as M.G. Fiestras Janeiro, I. García Jurado, A. Meca, M. A. Mosquera
Revista Journal of Business Economics Vol. 84 (páxs. 983 ata 997)

Logrank-type tests with presmoothing

Autores/as Amalia Jacome, M., López-de-Ullibarri, Ignacio
Revista BIOMETRICAL JOURNAL Vol. 56 Núm. 5, SI (páxs. 851 ata 866)
DOI https://doi.org/10.1002/bimj.201300193

Neurological adverse events related to lip biopsy in patients suspicious for Sjogren's syndrome: a systematic review and prevalence meta-analysis

Autores/as Varela-Centelles P, Sanchez-Sanchez, M., Julián Costa Bouzas, Seoane-Romero, J. M., Bahi Takkouche
Revista Rheumatology (Oxford, England) Vol. 53 Núm. 7 (páxs. 1208 ata 1214)
DOI https://doi.org/10.1093/rheumatology/ket485

Variable selection in infinite-dimensional problems

Autores/as G. Aneiros, Philippe Vieu
Revista STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Vol. 94 (páxs. 12 ata 20)

Estimación del impacto de acciones en la rehabilitación de la eficiencia energética en la edificación residencial

Autores/as Mª Sonia Zaragoza Fernández, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Jorge José López Beceiro, A. Álvarez García
Revista DYNA-COLOMBIA Vol. 81 (páxs. 200 ata 207)

Bursting thalamic responses in awake monkey contribute to visual detection and are modulated by corticofugal feedback

Autores/as Tania Ortuño, Kenneth Grieve, Ricardo Cao, F.Javier Cudeiro Mazaira, Juan Casto Rivadulla Fernández
Revista Frontiers in Behavioral Neurosience Vol. 8
DOI https://doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00198

Functional two-way analysis of variance and bootstrap methods for neural synchrony analysis

Autores/as Gonzalez Montoro AM, Cao R, Espinosa N, Cudeiro J, Mariño J
Revista BMC NEUROSCIENCE
DOI https://doi.org/10.1186/1471-2202-15-96

A survey of allocation rules for the museum pass problem

Autores/as Casas-Mendez, Balbina, Fragnelli, Vito, Ignacio García Jurado
Revista JOURNAL OF CULTURAL ECONOMICS Vol. 38 Núm. 2 (páxs. 191 ata 205)
DOI https://doi.org/10.1007/s10824-013-9202-1

Axiomatic of the Shapley value of a game with a priori unions

Autores/as José M. Alonso Meijide, Casas-Mendez, Balbina, Gonzalez-Rueda, A. M., S. Lorenzo-Freire
Revista TOP Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 749 ata 770)
DOI https://doi.org/10.1007/s11750-013-0298-4

Simulation study for generalized logistic function in thermal data modeling

Autores/as J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 118 Núm. 2 (páxs. 1253 ata 1268)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-014-3887-z

Optimizing fitting parameters in thermogravimetry

Autores/as Rios-Fachal, Matilde, Tarrio-Saavedra, Javier, Lopez-Beceiro, Jorge, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 116 Núm. 3 (páxs. 1141 ata 1151)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-013-3623-0

Beran-based approach for single-index models under censoring

Autores/as Strzalkowska-Kominiak, Ewa, R. Cao
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 29 Núm. 5 (páxs. 1243 ata 1261)
DOI https://doi.org/10.1007/s00180-014-0489-y

Detection of outliers in functional time series

Autores/as Paula Raña, G. Aneiros, J.M. Vilar
Revista ENVIRONMETRICS Vol. 26 Núm. 3 (páxs. 178 ata 191)

Influence of habitat and population density on recruitment and spatial dynamics of the sea urchin Paracentrotus lividus: implications for harvest refugia

Autores/as Rosana Ourens Chans, Juan Freire, José A. Vilar Fernández, Luis Fernández
Revista ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE Vol. 71 Núm. 5 (páxs. 1064 ata 1072)
DOI https://doi.org/10.1093/icesjms/fst201

Score distributions for Pseudo Relevance Feedback

Autores/as Javier Parapar, Presedo-Quindimil, Manuel A., Álvaro Barreiro García
Revista INFORMATION SCIENCES Vol. 273 (páxs. 171 ata 181)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ins.2014.03.034

Analysis and standardization of landings per unit effort of red shrimp Aristeus antennatus from the trawl fleet of Barcelona (NW Mediterranean)

Autores/as Valeria Mamouridis, Francesc Maynou, G. Aneiros
Revista SCIENTIA MARINA Vol. 78 (páxs. 7 ata 16)

Nonparametric bias-corrected variogram estimation under non-constant trend

Autores/as Rubén Fernández-Casal, M. Francisco-Fernández
Revista STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT Vol. 28 Núm. 5 (páxs. 1247 ata 1259)

Statistical comparison of the slopes of two regression lines: a tutorial

Autores/as J.M. Andrade, Estévez-Pérez G
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 838 (páxs. 1 ata 12)

Statistical learning in materials engineering

Autores/as Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra
Revista Boletín de Estadística e Investigación Operativa Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 105 ata 124)

Statistical functional approach for interlaboratory studies with thermal data

Autores/as Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, M. Francisco-Fernández, Flores, Miguel, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 118 Núm. 2 (páxs. 1229 ata 1243)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-014-4039-1

Characterization of MWCNT/TPU systems by large amplitude oscillation shear

Autores/as Gracia-Fernandez, C, Gomez-Barreiro, S, Lopez-Beceiro, J, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 115 Núm. 2 (páxs. 1727 ata 1731)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-013-3402-y

Cross nearest-spike interval based method to measure synchrony dynamics

Autores/as Gonzalez Montoro, Aldana M., R. Cao, Faes, Christel, Molenberghs, Geert, Nelson Espinosa, F.Javier Cudeiro Mazaira, Jorge Mariño Alfonso
Revista MATHEMATICAL BIOSCIENCES AND ENGINEERING Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 27 ata 48)
DOI https://doi.org/10.3934/mbe.2014.11.27

Maximum likelihood estimation for conditional distribution single-index models under censoring

Autores/as Strzalkowska-Kominiak, Ewa, R. Cao
Revista JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Vol. 114 (páxs. 74 ata 98)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jmva.2012.07.012

Wood identification using pressure DSC data

Autores/as J. Tarrío Saavedra, M. Francisco-Fernández, Salvador Naya, Jorge José López Beceiro, C. Gracia Fernández, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF CHEMOMETRICS Vol. 27 Núm. 12 (páxs. 475 ata 487)
DOI https://doi.org/10.1002/cem.2561

A new cost allocation rule for inventory transportation systems

Autores/as M. G. Fiestras Janeiro, I. García Jurado, A. Meca, M. A. Mosquera
Revista OPERATIONS RESEARCH LETTERS Vol. 41 Núm. 5 (páxs. 449 ata 453)
DOI https://doi.org/10.1016/j.orl.2013.05.009

Multinomial-based small area estimation of labour force indicators

Autores/as Esther López Vizcaíno, M.J. Lombardía, D. Morales
Revista STATISTICAL MODELLING Vol. 13 (páxs. 153 ata 178)

Allocation rules for games with optimistic aspirations

Autores/as Maria Luisa Carpente Rodríguez, Balbina Casas Méndez, Ignacio García-Jurado, Anne Van den Nouweland
Revista Game Theory Vol. 2013 (páxs. 540487-1 ata 540487-8)
DOI https://doi.org/10.1155/2013/540487

Modeling Bromus diandrus Seedling Emergence Using Nonparametric Estimation

Autores/as Ricardo Cao, M. Francisco-Fernández, Amrit Anand, Fernando Bastida, José Luis González Andújar
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL STATISTICS Vol. 18 Núm. 1 (páxs. 64 ata 86)
DOI https://doi.org/10.1007/s13253-012-0122-x

Confidence Intervals for Heterogeneity Measures in Meta-analysis

Autores/as Bahi Takkouche, Polyna Khudyakov, Julián Costa Bouzas, Donna Spiegelman
Revista AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY Vol. 178 Núm. 6 (páxs. 993 ata 1004)

Testing linearity in semi-parametric functional data analysis

Autores/as G. Aneiros, Philippe Vieu
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 28 (páxs. 413 ata 434)

How to divide a cake when people have different metabolism?

Autores/as Maria Luisa Carpente Rodríguez, Balbina Casas-Méndez, Gonzalvez, J., Natividad Llorca, Manuel A. Pulido, Joaquín Sánchez Soriano
Revista MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH Vol. 78 Núm. 3 (páxs. 361 ata 371)
DOI https://doi.org/10.1007/s00186-013-0448-3

Coalitional values and cost allocation problems

Autores/as Julián Costa Bouzas, Ignacio García Jurado
Revista INTERNATIONAL GAME THEORY REVIEW Vol. 15 (páxs. 1340002-1 ata 1340002-8)
DOI https://doi.org/10.1142/s0219198913400021

Estudio de los predictores de la lectura

Autores/as Rosa María González Seijas, Silvia López Larrosa, Juan Manuel Vilar Fernández, Alfredo Rodríguez López-Vázquez
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 98 ata 110)

Time series clustering based on nonparametric multidimensional forecast densities

Autores/as Juan Vilar, J. A. Vilar
Revista ELECTRONIC JOURNAL OF STATISTICS Vol. 7 (páxs. 1019 ata 1046)
DOI https://doi.org/10.1214/13-ejs800

Effect of nanotubes on the thermal stability of polystyrene

Autores/as Rios-Fachal, M, Gracia-Fernandez, C, Lopez-Beceiro, J, Gomez-Barreiro, S, Tarrio-Saavedra, J, Ponton, A, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 113 Núm. 2 (páxs. 481 ata 487)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-013-3160-x

Fiabilidad estadística: Estado del arte y nuevo retos

Autores/as Salvador Naya
Revista Revista de la Asociación Iberoamericana de Profesores de Matemáticas Investigadores Núm. 1 (páxs. 15 ata 25)

Proxeccións demográficas de Galicia 2011-2030. Análise dos resultados.

Autores/as José Antonio Aldrey Vázquez, Rubén Fernández-Casal, Alejandro López González
Revista IDEGA Documentos de Traballo Análise Económica Vol. 55 (páxs. 1 ata 78)

New method for estimating shift factors in time-temperature superposition models

Autores/as Salvador Naya, Meneses, Antonio, Tarrio-Saavedra, Javier, Artiaga Díaz R.P., Lopez-Beceiro, Jorge, Gracia-Fernandez, Carlos
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 113 Núm. 2 (páxs. 453 ata 460)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-013-3193-1

Kernel smoothers and bootstrapping for semiparametric mixed effects models

Autores/as W. González Manteiga, M.J. Lombardía, M.D. Martínez-Miranda, Stefan Sperlich
Revista JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Vol. 114 (páxs. 288 ata 302)

Mercadona (Spain): a retail model in expansion

Autores/as Alejandro López González, Ruben C. Lois-González, Rubén Fernández-Casal
Revista International Journal of Retail & Distribution Management Vol. 41 Núm. 1 (páxs. 6 ata 26)

Sampling Error Estimation in Stratified Surveys

Autores/as Ricardo Cao, Juan Vilar, J. A. Vilar, A. K. Lopez
Revista Open Journal of Statistics Vol. 3 Núm. 3 (páxs. 200 ata 212)

Functional ANOVA starting from discrete data: an application to air quality data

Autores/as Estévez-Pérez G, José A. Vilar Fernández
Revista ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL STATISTICS Vol. 20 Núm. 3 (páxs. 495 ata 517)
DOI https://doi.org/10.1007/s10651-012-0231-2

Functional Prediction for the Residual Demand in Electricity Spot Markets

Autores/as G. Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández, R. Cao, Munoz San Roque, Antonio
Revista IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS Vol. 28 Núm. 4 (páxs. 4201 ata 4208)
DOI https://doi.org/10.1109/tpwrs.2013.2258690

Influence of social support on older adults with cognitive impairment, depressive symptoms, or both coexisting

Autores/as Millan-Calenti, Jose C., Sanchez, Alba, Lorenzo-López, L., R. Cao, Maseda, Ana
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & HUMAN DEVELOPMENT Vol. 76 Núm. 3 (páxs. 199 ata 214)
DOI https://doi.org/10.2190/ag.76.3.b

Testing in generalized partially linear models: A robust approach

Autores/as Boente, Graciela, R. Cao, Gonzalez Manteiga, Wenceslao, Rodriguez, Daniela
Revista STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Vol. 83 Núm. 1 (páxs. 203 ata 212)
DOI https://doi.org/10.1016/j.spl.2012.08.031

Nonparametric analysis of high wind speed data.

Autores/as M. Francisco-Fernández, Alejandro Quintela del Río
Revista CLIMATE DYNAMICS Vol. 40 Núm. 1 (páxs. 429 ata 441)

Estimating Water and Solid Impurities in Jet Fuel from ISO Codes

Autores/as Salvador Naya, R. Cao, M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Brage, Helena, Cancelo, Candido
Revista ENERGY & FUELS Vol. 27 Núm. 12 (páxs. 7858 ata 7867)
DOI https://doi.org/10.1021/ef401378z

survPresmooth: An R Package for Presmoothed Estimation in Survival Analysis

Autores/as Lopez-de-Ullibarri, Iganacio, Amalia Jacome, M.
Revista Journal of Statistical Software Vol. 54 Núm. 11 (páxs. 1 ata 26)

Model-based nonparametric variance estimation for systematic sampling

Autores/as Jean Opsomer, M. Francisco-Fernández, Xiaoxi Li
Revista SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS Vol. 39 Núm. 3 (páxs. 528 ata 542)

Comments on: Some recent theory for autoregressive count time series

Autores/as G. Aneiros
Revista TEST Vol. 21 (páxs. 439 ata 441)

Statistical Computing in Functional Data Analysis: The R Package fda.usc

Autores/as Febrero-Bande, Manuel, Oviedo-de la Fuente, M.
Revista Journal of Statistical Software Vol. 51 Núm. 4 (páxs. 1 ata 28)
DOI https://doi.org/10.18637/jss.v051.i04

Nonparametric kernel distribution function estimation. Kerdiest: an R package for bandwidth choice and applications.

Autores/as Alejandro Quintela del Río, Estévez-Pérez G
Revista Journal of Statistical Software Vol. 50 Núm. 8 (páxs. 0 ata 0)

Cost allocation in inventory transportation systems

Autores/as M.G. Fiestras Janeiro, I. García Jurado, A. Meca, M. A. Mosquera
Revista TOP Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 397 ata 410)
DOI https://doi.org/10.1007/s11750-011-0207-7

Antagonist muscle co-activation during straight walking and its relation to kinematics: Insight from young, elderly and Parkinson's disease

Autores/as Arias, Pablo, Nelson Espinosa, V. Robles-García, Ricardo Cao, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista BRAIN RESEARCH Vol. 1455 (páxs. 124 ata 131)
DOI https://doi.org/10.1016/j.brainres.2012.03.033

TMDSC phase angle for a better nanocomposite interphase identification

Autores/as J. Tarrío Saavedra, C. Gracia Fernández, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 109 Núm. 3 (páxs. 1277 ata 1284)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-012-2568-z

Differences in Outcome of Heart Failure With Preserved or Depressed Systolic Function in Patients Older Than 70 Years Who Receive Beta Blockers

Autores/as Anguita, M, Castillo, JC, Ruiz, M, Castillo, F, Jimenez-Navarro, M, Crespo, M, Alonso-Pulpon, L, de Teresa, E, Castro-Beiras, A, Roig, E, Artigas, R, Zapata, A, I. López-de-Ullibarri, Muniz, J
Revista REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA Vol. 65 Núm. 1 (páxs. 22 ata 28)
DOI https://doi.org/10.1016/j.rec.2011.07.010

Small area semiparametric additive monotone models

Autores/as C. Rueda, M.J. Lombardía
Revista STATISTICAL MODELLING Vol. 12 Núm. 6 (páxs. 527 ata 549)

A comprehensive classification of wood from thermogravimetric curves

Autores/as M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Abhirup Mallik, Salvador Naya
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 118 (páxs. 159 ata 172)

A consistent bootstrap test for the equality of non-parametric regression curves under dependence

Autores/as Juan Vilar, J. A. Vilar
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 41 Núm. 6 (páxs. 1069 ata 1088)

Study of gypsum by PDSC

Autores/as Lopez-Beceiro, J, Gracia-Fernandez, C, Tarrio-Saavedra, J, Gomez-Barreiro, S, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 109 Núm. 3 (páxs. 1177 ata 1183)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-012-2335-1

Nonparametric methods for spatial regression. An application to seismic events.

Autores/as M. Francisco-Fernández, Alejandro Quintela del Río, Rubén Fernández-Casal
Revista ENVIRONMETRICS Vol. 23 Núm. 1 (páxs. 85 ata 93)
DOI https://doi.org/10.1002/env.1146.

Essential collections for equilibrium concepts

Autores/as Gonzalez-Diaz, Julio, Briata, Federica, Garcia-Jurado, Ignacio, Patrone, Fioravante
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY Vol. 41 Núm. 3 (páxs. 517 ata 552)
DOI https://doi.org/10.1007/s00182-011-0301-y

La Estadística en la Enseñanza Preuniversitaria

Autores/as Salvador Naya, Matilde Ríos, Lucia Zapata
Revista LA GACETA DE LA REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 355 ata 385)

Forecasting next-day electricity demand and price using nonparametric functional methods

Autores/as J.M. Vilar, G. Aneiros, Ricardo Cao
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Vol. 39 Núm. 1 (páxs. 48 ata 55)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2012.01.004

New approach to the double melting peak of poly(L-lactic acid) observed by DSC

Autores/as Gracia-Fernandez, CA, Gomez-Barreiro, S, Lopez-Beceiro, J, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH Vol. 27 Núm. 10 (páxs. 1379 ata 1382)
DOI https://doi.org/10.1557/jmr.2012.57

Continuous covariate frailty models for censored and truncated clustered data

Autores/as I. López-de-Ullibarri, Paul Janssen, Ricardo Cao
Revista JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE Vol. 142 Núm. 7 (páxs. 1864 ata 1877)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jspi.2012.02.044

Thermogravimetric analysis of wood, holocellulose, and lignin from five wood species

Autores/as Sebio-Punal, T, Salvador Naya, Lopez-Beceiro, J, Tarrio-Saavedra, J, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 109 Núm. 3 (páxs. 1163 ata 1167)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-011-2133-1

A new class of Semi-Mixed Effects Models and its Application in Small Area Estimation

Autores/as M.J. Lombardía, S. Sperlich
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 56 Núm. 10 (páxs. 2903 ata 2917)

GENERALISED VARIANCE FUNCTION ESTIMATION FOR BINARY VARIABLES IN LARGE-SCALE SAMPLE SURVEYS

Autores/as R. Cao, José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS Vol. 54 Núm. 3 (páxs. 301 ata 324)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1467-842x.2012.00682.x

Automatic estimation procedure in partial linear model with functional data

Autores/as G. Aneiros, Philippe Vieu
Revista STATISTICAL PAPERS Vol. 52 Núm. 4 (páxs. 751 ata 771)

Functional Methods for Time Series Prediction: A Nonparametric Approach

Autores/as G. Aneiros, R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista JOURNAL OF FORECASTING Vol. 30 Núm. 4 (páxs. 377 ata 392)

Cooperative games and cost allocation problems

Autores/as M. Gloria Fiestras Janeiro, Ignacio García Jurado, Manuel A. Mosquera
Revista TOP Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 1 ata 22)

Thermal characterization of ammonium alum

Autores/as Jorge José López Beceiro, Jose Pascual Cosp, Artiaga Díaz R.P., J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 104 Núm. 1 (páxs. 127 ata 130)

Temperature modulation in PDSC for monitoring the curing under pressure

Autores/as C. Gracia Fernandez, J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, S. Gomez Barreiro, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 106 Núm. 1 (páxs. 101 ata 107)

Cooperative game theory and inventory management

Autores/as M.G. Fiestras Janeiro, I. García Jurado, A. Meca, M.A. Mosquera
Revista EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH Vol. 210 Núm. 3 (páxs. 459 ata 466)

New characterizations of the constrained equal awards rule in multi-issue allocation situations

Autores/as Gustavo Bergantinos, Leticia Lorenzo, S. Lorenzo-Freire
Revista MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH Vol. 74 Núm. 3 (páxs. 311 ata 325)

Classification of wood micrographs by image segmentation

Autores/as Abhirup Mallik, J. Tarrío Saavedra, M. Francisco-Fernández, Salvador Naya
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 107 Núm. 2 (páxs. 351 ata 362)

Nonparametric functional data estimation applied to ozone data: Prediction and extreme value analysis

Autores/as Alejandro Quintela del Río, M. Francisco-Fernández
Revista CHEMOSPHERE Vol. 82 Núm. 6 (páxs. 800 ata 808)

Estimating the reversing and non-reversing heat flow from standard DSC curves in the glass transition region

Autores/as Artiaga Díaz R.P., Jorge José López Beceiro, J. Tarrío Saavedra, Carlos Gracia Fernandez, Salvador Naya, José Luis Mier Buenhombre
Revista JOURNAL OF CHEMOMETRICS Vol. 25 Núm. 6 (páxs. 287 ata 294)

Bayesian analysis of aggregate loss models

Autores/as M. C. Ausin, Juan Manuel Vilar Fernández, R. Cao, Cristina González Fragueiro
Revista MATHEMATICAL FINANCE Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 257 ata 279)

Nonparametric seismic hazard estimation: A spatio-temporal application to the northwest of the Iberian Peninsula

Autores/as M. Francisco-Fernández, Alejandro Quintela del Río
Revista TECTONOPHYSICS Vol. 505 Núm. 1-4 (páxs. 35 ata 43)

Comparison of olive, corn, soybean and sunflower oils by PDSC

Autores/as Jorge José López Beceiro, Artiaga Díaz R.P., Carlos Gracia-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, José Luis Mier Buenhombre
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 104 Núm. 1 (páxs. 169 ata 175)

A generalization of obligation rules for minimum cost spanning tree problems

Autores/as Gustavo Bergantinos, Leticia Lorenzo, S. Lorenzo-Freire
Revista EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH Vol. 211 Núm. 1 (páxs. 122 ata 129)

Weighted bankruptcy rules and the museum pass problem

Autores/as Balbina Casas Mendez, Vito Fragnelli, Ignacio García Jurado
Revista EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH Vol. 215 Núm. 1 (páxs. 161 ata 168)

Analysis of high level ozone concentrations using nonparametric methods

Autores/as Alejandro Quintela del Río, M. Francisco-Fernández
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 409 Núm. 6 (páxs. 1123 ata 1133)

Influencia de la adición de nano y microsílice en la estabilidad térmica de una resina epoxi. Aplicaciones del ANOVA funcional

Autores/as J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya
Revista REVISTA COLOMBIANA DE ESTADISTICA Vol. 34 Núm. 2 (páxs. 211 ata 230)

Application of functional ANOVA to the study of thermal stability of micro-nano silica epoxy composites

Autores/as J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, Artiaga Díaz R.P., Jorge José López Beceiro
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 105 Núm. 1 (páxs. 114 ata 124)

Computing statistical indices for hydrothermal times using weed emergence data

Autores/as Ricardo Cao, M. Francisco-Fernández, Amrit Anand, Fernando Bastida, José Luis González Andújar
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE Vol. 149 Núm. 6 (páxs. 701 ata 712)

Functional nonparametric classification of wood species from thermal data

Autores/as J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, Jorge José López Beceiro, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 104 Núm. 1 (páxs. 87 ata 100)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-010-1157-2

A Nonparametric Analysis of the Spatial Distribution of Earthquake Magnitudes

Autores/as M. Francisco-Fernández, Alejandro Quintela del Río, Rubén Fernández-Casal
Revista BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA Vol. 101 Núm. 4 (páxs. 1660 ata 1673)

Nonparametric test for separability of spatio-temporal processes

Autores/as Rubén Fernández-Casal, Rosa María Crujeiras, Wenceslao González Manteiga
Revista ENVIRONMETRICS Vol. 44 (páxs. 382 ata 399)

Effects of Cell-Phone Radiation on the Electroencephalographic Spectra of Epileptic Patients

Autores/as José A. Vilar Fernández, José Luis Relova, Sonia Pértega, Elena López Martín, Manuel Peleteiro, Francisco Ares Pena
Revista IEEE ANTENNAS & PROPAGATION MAGAZINE Vol. 52 Núm. 6 (páxs. 173 ata 179)

The family of cost monotonic and cost additive rules in minimum cost spanning tree problems

Autores/as S. Lorenzo-Freire, Leticia Lorenzo, Gustavo Bergantiños
Revista SOCIAL CHOICE AND WELFARE Vol. 34 (páxs. 695 ata 710)

Finding local departures from a parametric model using nonparametric regression

Autores/as M. Francisco-Fernández, Jean Opsomer
Revista STATISTICAL PAPERS Vol. 51 (páxs. 69 ata 84)

On the estimation of the spectral density for continuous spatial processes

Autores/as Crujeiras, Rosa M., Fernandez-Casal, Ruben
Revista STATISTICS Vol. 44 Núm. 6 (páxs. 587 ata 600)
DOI https://doi.org/10.1080/02331880903270313

Factores influyentes en la estabilidad a la oxidación del biodiesel. Estudio estadístico

Autores/as J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, C. Gracia Fernández, José Luis Mier Buenhombre, Artiaga Díaz R.P.
Revista DYNA Vol. 85 Núm. 4 (páxs. 341 ata 350)

Controversial effects of fumed silica on the curing and thermomechanical properties of epoxy composites

Autores/as J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, C. Gracia Fernández, Artiaga Díaz R.P.
Revista EXPRESS POLYMER LETTERS Vol. 4 Núm. 6 (páxs. 382 ata 395)

Semiparametric regression with a farima-garch error process: theory and application

Autores/as G. Aneiros, Wenceslao González Manteiga, Juan C. Reboredo
Revista ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICAL SCIENCES Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 83 ata 112)

The two-stage constrained equal awards and losses rules form multi-issue allocation situations

Autores/as S. Lorenzo-Freire, Balbina Casas Méndez, Ruud Hendrickx
Revista TOP Vol. 18 (páxs. 465 ata 480)

Effect of Fumed Silica on the Glass Transition of an Epoxy

Autores/as Ramón Artiaga, J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, C. Gracia Fernandez
Revista WORLD JOURNAL OF ENGINEERING

Nonparametric variance function estimation with missing data

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, A. Pérez González, Wenceslao González Manteiga
Revista JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Núm. 101 (páxs. 1123 ata 1142)

A characterization of the proportional rule in multi-issue allocation situations

Autores/as S. Lorenzo-Freire, Leticia Lorenzo, Gustavo Bergantiños
Revista OPERATIONS RESEARCH LETTERS Vol. 38 (páxs. 17 ata 19)

Effect of a training program for primary care physicians on the optimization of beta-blocker treatmetn in elderly patients with heart failure

Autores/as I. López-de-Ullibarri, Javier Muñiz García, Alfonso Castro Beiras, Manuel Anguita Sánchez, Manuel Jiménez Navarro, Marisa Crespo, Luis Alonso Pulpón, Eduardo Teresa, Roig-Minguell E, Remei Artigas, Antonio Zapata
Revista REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA Vol. 63 Núm. 6 (páxs. 677 ata 685)

Presmoothed estimation of the density function with truncated and censored data

Autores/as Jácome Pumar, MA, M.C. Iglesias-Pérez
Revista STATISTICS Vol. 44 Núm. 3 (páxs. 217 ata 234)

A random effect multiplicative heteroscedastic model for bacterial growth

Autores/as R. Cao, M. Francisco-Fernández, Emiliano J. Quinto
Revista BMC BIOINFORMATICS Vol. 11 (páxs. 77 ata 0)

Small Area Estimation under Fay-Herriot Models with Nonparametric Estimation of Heteroscedasticity

Autores/as W. González Manteiga, M.J. Lombardía, I. Molina, D. Morales, L. Santamaría
Revista STATISTICAL MODELLING Vol. 10 (páxs. 215 ata 239)

Generalized time-dependent conditional linear models under left truncation and right censoring

Autores/as R. Cao, B. Teodorescu, I Van Keilegom
Revista ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS Vol. 62 (páxs. 465 ata 485)

Nonparametric estimation of conditional cumulative hazards for missing population marks

Autores/as Dipankar Bandyopadhyay, Jácome Pumar, MA
Revista AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS Vol. 52 Núm. 1 (páxs. 75 ata 91)

Smoothed empirical likelihood confidence intervals for the relative distribution with left truncated and right-censored data

Autores/as R. Cao, Elisa Molanes López, I. Van Keilegom
Revista CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE Vol. 38 Núm. 3 (páxs. 453 ata 473)

Vitrification and curing study by simultaneous TMDSC-photocalorimetry

Autores/as J. Tarrío Saavedra, P. Davis, C. Gracia Fernández, Silvia Gómez Barreiro, Jorge José López Beceiro, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 102 Núm. 3 (páxs. 1057 ata 1062)

Virtual filler effect on thermal stability observed by TGA

Autores/as Artiaga Díaz R.P., J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Jorge José López Beceiro
Revista WORLD JOURNAL OF ENGINEERING Vol. 7 Núm. 3 (páxs. 125 ata 127)

Non-linear time series clustering based on non-parametric forecast densities

Autores/as José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, A.M. Alonso
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 54 (páxs. 2850 ata 2865)

The truncated core for games with upper bounds

Autores/as Maria Luisa Carpente Rodríguez, Balbina Casas Méndez, Ignacio García Jurado, Anne Van den Nouweland
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY Vol. 39 (páxs. 645 ata 656)

Comparing several parametric and nonparametric approaches to time series clustering: a simulation study

Autores/as José A. Vilar Fernández, Sonia Pértega Díaz
Revista JOURNAL OF CLASSIFICATION Vol. 27 (páxs. 333 ata 362)

Local polynomial inference for small area statistics: estimation, validation and prediction

Autores/as Maria Jose Lombardía, Stefan Sperlich
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 22 Núm. 5 (páxs. 633 ata 648)

Comparative study of the dynamic glass transition temperature by DMA and TMDSC

Autores/as C. Gracia Fernández, Silvia Gómez Barreiro, Jorge José López Beceiro, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Revista POLYMER TESTING Vol. 29 Núm. 8 (páxs. 1002 ata 1006)

Small area estimation under Fay-Herriot models with non-parametric estimation of heteroscedasticity

Autores/as Maria Jose Lombardía, Wenceslao González Manteiga, I. Molina, D. Morales, L. Santamaría
Revista STATISTICAL MODELLING Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 215 ata 239)

Transfers, contracts and strategic games

Autores/as John Kleppe, Ruud Hendrickx, Peter Borm, Ignacio García Jurado, M.G. Fiestras-Janeiro
Revista TOP Vol. 18 (páxs. 481 ata 492)

Oxidation Stability of Soy and Palm Based Biodiesels Evaluated by Pressure Differential Scanning Calorimetry

Autores/as Artiaga Díaz R.P., Jorge José López Beceiro, J. Tarrío Saavedra, José Luis Mier Buenhombre, Salvador Naya, C. Gracia Fernández
Revista JOURNAL OF ASTM INTERNATIONAL Vol. 7 Núm. 4 (páxs. 1 ata 10)

A vitrification and curing study by simultaneous TMDSC-photocalorimetry

Autores/as Artiaga Díaz R.P., Jorge José López Beceiro, C. Gracia Fernández, Silvia Gómez Barreiro, J. Tarrío Saavedra, P. Davies
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 102 Núm. 3 (páxs. 1057 ata 1062)

Hypothesis test on paramemeters of thermal degradation models of materials

Autores/as Salvador Naya, R. Cao, Artiaga Díaz R.P., J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro
Revista WORLD JOURNAL OF ENGINEERING Vol. 7 Núm. 3 (páxs. 128 ata 130)

Goodness-of-fit test for the spatial spectral density

Autores/as Rubén Fernández-Casal, Rosa María Crujeiras, Wenceslao González Manteiga
Revista STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT Vol. 24 Núm. 1 (páxs. 67 ata 79)

Planning for Agricultural Forage Harvesters and Trucks: Model, Heuristics, and Case Study

Autores/as Victor Blanco, Maria Luisa Carpente Rodríguez, Yolanda Hinojosa, Justo Puerto
Revista NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS Vol. 10 Núm. 3 (páxs. 321 ata 343)

Lasso logistic regression, GSoft and the cyclic coordinate descent algorithm: application to gene expression data

Autores/as R. Cao, Manuel García Magariños, A. Antoniadis, Wenceslao González Manteiga
Revista STATISTICAL APPLICATIONS IN GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY Vol. 9 (páxs. 1 ata 28)

A model and two heuristic approaches for a forage harvester planning problem: a case study

Autores/as Maria Luisa Carpente Rodríguez, Balbina Casas Méndez, Cristina Jácome, Justo Puerto
Revista TOP Núm. 18 (páxs. 122 ata 139)

Temperature Modulation in Pressure DSC: A New Tool to Investigate the Pressure effect on the curing

Autores/as Ramón Artiaga, Carlos Gracia-Fernández, Jorge José López Beceiro, Silvia Gómez Barreiro, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya
Revista WORLD JOURNAL OF ENGINEERING (páxs. 67 ata 68)

New Statistical Functional nonparametric methods for study of nanomaterials

Autores/as Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro
Revista WORLD JOURNAL OF ENGINEERING (páxs. 853 ata 854)

Spatial dependence estimation using FFT of biased covariances

Autores/as Rubén Fernández-Casal, Rosa María Crujeiras
Revista JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE Vol. 140 (páxs. 2653 ata 2668)

Efecto de ciclos térmicos en la permeabilidad y propiedades térmicas de compuestos nanoarcilla-epoxi

Autores/as Salvador Naya, Sofía Martínez Vilariño, Artiaga Díaz R.P.
Revista DYNA Vol. 84 Núm. 2 (páxs. 151 ata 156)

Nonparametric analysis of aggregate loss models

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, María Conepción Ausín Olivera, C. González Fragueiro, R. Cao
Revista JOURNAL OF APPLIED STATISTICS Vol. 36 (páxs. 149 ata 166)

Modelling consumer credit risk via survival analysis

Autores/as R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández, Andrés Devia Rivera
Revista STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS Vol. 33 Núm. 1 (páxs. 3 ata 30)

Modelling consumer credit risk through statistical survival analysis

Autores/as Ricardo Cao, Juan Vilar, Andrés Devia Rivera
Revista STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS Vol. 33 (páxs. 3 ata 30)

Strategic absentmindedness in finitely repeated games

Autores/as Ignacio García Jurado, Natividad Llorca, A. Meca, Manuel A. Pulido, Joaquín Sánchez Soriano
Revista TOP Vol. 17 (páxs. 85 ata 95)

A characterization of Kruskal sharing rules for minimum cost spanning tree problems

Autores/as S. Lorenzo-Freire, Leticia Lorenzo
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY Vol. 38 (páxs. 107 ata 126)

Nonlinear regression checking via local polynomial smoothing with applications to thermogravimetric analysis

Autores/as R. Cao, Salvador Naya
Revista JOURNAL OF CHEMOMETRICS Vol. 23 (páxs. 275 ata 282)

Prewhitening-based estimation in partial linear regression models: a comparative study

Autores/as G. Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista REVSTAT-STATISTICAL JOURNAL Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 37 ata 54)

Evaluating the Ability of Tree-Based Methods and Logistic Regression for the Detection of SNP-SNP Interaction

Autores/as I. López-de-Ullibarri, R. Cao, A. Salas, Manuel García Magariños
Revista ANNALS OF HUMAN GENETICS Vol. 73 (páxs. 360 ata 369)

Classifying time series data: Nonparametric approach

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández, Sonia Pértega Díaz
Revista JOURNAL OF CLASSIFICATION Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 3 ata 28)

Asymptotic properties of local polynomial regression with missing data and correlated errors

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, Ana Pérez, Wenceslao González Manteiga
Revista ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS Vol. 61 (páxs. 85 ata 109)

Asymptotic properties of local polynomial regression with mixing data and correlated errors

Autores/as Ana Pérez González, Juan Vilar, Wenceslao González Manteiga
Revista ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS Vol. 61 (páxs. 47 ata 84)

Different sources of nitric oxide mediate neurovascular coupling in the lateral geniculate nucleus of the cat

Autores/as Carmen de Labra Pinedo, Juan Casto Rivadulla Fernández, Nelson Espinosa, Miguel Dasilva, R. Cao, F.Javier Cudeiro Mazaira
Revista FRONTIERS IN SYSTEMS NEUROSCIENCE Vol. 3 Núm. 9 (páxs. 1 ata 9)

The uncertainties about the relationships risk - return - volatility in the Spanish stock market

Autores/as R. Cao, A. de las Heras, Ángeles Saavedra
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 24 (páxs. 113 ata 126)

Two tests for heteroscedasticity in nonparametric regression

Autores/as M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 24 (páxs. 145 ata 163)

Multispectral classification of grass weeds and wheat (Tritium durum) crop using linear and nonparametric functional discriminant analysis and neural networks

Autores/as F. López Granados, J.M. Peña Barragán, M. Jurado Expósito, M. Francisco-Fernández, R. Cao, Amparo Alonso-Betanzos, Óscar Fontenla-Romero
Revista WEED RESEARCH Vol. 48 Núm. 1 (páxs. 28 ata 37)

Multispectral classification of grass weeds and wheat (Triticum durum) using linear and nonparametric functional discriminant analysis and neural networks

Autores/as R. Cao, F. López Granados, J.M. Peña Barragán, M. Jurado Expósito, M. Francisco-Fernández, A. Alonso Betanzos, O. Fontenla Romero
Revista WEED RESEARCH Vol. 48 (páxs. 28 ata 37)

Smooth transition from effects to mixed effects models in multi-level regression models

Autores/as M.J. Lombardía, S. Sperlich
Revista Documento de Trabajo. Fundación de las Cajas de Ahorros (páxs. 1 ata 22)

Plug-in bandwidth selector for the kernel relative density estimator

Autores/as R. Cao, María Elisa Molanes López
Revista ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS Vol. 60 (páxs. 273 ata 300)

Presmoothed estimation with left truncated and right censored data

Autores/as Jácome Pumar, MA, María del Carmen Iglesias Pérez
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 37 (páxs. 2964 ata 2983)

Analytic and Bootstrap Approximations of Prediction Errors under a Multivariate Fay-Herriot Model

Autores/as Maria Jose Lombardía, Wenceslao González Manteiga, Isabel Molina Peralta, D. Morales, Laureano Santamaría
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 52 (páxs. 5242 ata 5252)

Bootstrap Mean Squared Error of a Small-Area EBLUP

Autores/as Maria Jose Lombardía, Wenceslao González Manteiga, Isabel Molina Peralta, D. Morales, Laureano Santamaría
Revista JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION Vol. 78 Núm. 5 (páxs. 443 ata 462)

Nonparametric time series prediction: A semi-funcional partial linear modeling

Autores/as G. Aneiros, Philippe Vieu
Revista JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Vol. 99 (páxs. 834 ata 857)

Asymptotic-based bandwidth selection for the presmoothed density estimator with censored data

Autores/as Jácome Pumar, MA, R. Cao
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 20 Núm. 6 (páxs. 483 ata 506)

Semiparametric inference in generalized mixed effects

Autores/as Maria Jose Lombardía, Stefan Sperlich
Revista JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY Vol. 70 Núm. 5 (páxs. 913 ata 930)

Semiparametric Inference in Generalized Mixed Effects Models

Autores/as M.J. Lombardía, S. Sperlich
Revista JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY Vol. 70 (páxs. 913 ata 930)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2008.00655.x

Effect of. Silica content on thermal stability of fumed silica/epoxy composites

Autores/as Jorge José López Beceiro, Artiaga Díaz R.P., J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya
Revista POLYMER DEGRADATION AND STABILITY Vol. 93 (páxs. 2133 ata 2137)

Strong representation of the presmoothed quantile function estimator for censored data

Autores/as R. Cao, Jácome Pumar, MA
Revista STATISTICA NEERLANDICA Vol. 62 Núm. 4 (páxs. 425 ata 440)

A note on coalitional manipulation and centralized inventory management

Autores/as Ignacio García Jurado, M.A. Mosquera, M.G. Fiestras-Janeiro
Revista ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH Vol. 158 (páxs. 183 ata 188)

Comparison of presmoothing methods in kernel density estimation under censoring

Autores/as R. Cao, Jácome Pumar, MA, I. Gijbels
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 23 (páxs. 381 ata 406)

Nonparametric estimation of conditional ROC curves: application to discrimination tasks in computerized detection of early breast cancer

Autores/as I. López-de-Ullibarri, R. Cao, Carmen Cadarso Suárez, María J. Lado
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 52 (páxs. 2623 ata 2631)

"Optimistic" weighted Shapley rules in minimum cost spanning tree problems

Autores/as S. Lorenzo-Freire, Gustavo Bergantiños Cid
Revista EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH Vol. 185 (páxs. 289 ata 298)

Computing power indices: Multilinear extensions and new characterizations

Autores/as S. Lorenzo-Freire, Manfred J. Holler, J. M. Alonso Meijide, Balbina Virginia Casas Méndez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH Vol. 188 (páxs. 540 ata 554)

Viscoelastic characterization of fumed silica/epoxi composites

Autores/as J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Revista WORLD JOURNAL OF ENGINEERING Vol. 5 Núm. 4 (páxs. 480 ata 481)

Local polynomial estimation in partial linear regression models under dependence

Autores/as G. Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 52 (páxs. 2757 ata 2777)

Study of the degradation of a polyesther-polyurethane by TGA and the logistic nixture model

Autores/as Artiaga Díaz R.P., José Luis Mier Buenhombre, Barbadillo Jove F., Alberto Fuentes Prego, R. Cao, Salvador Naya
Revista MATERIALS SCIENCE FORUM (páxs. 325 ata 328)

An L2-test for comparing spatial spectral densities

Autores/as Rubén Fernández-Casal, R. M. Crujeiras, Wenceslao González Manteiga
Revista STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Núm. 78 (páxs. 2543 ata 2551)

Cooperation in Markovian queueing models

Autores/as Ignacio García Jurado, María Dolores García Sanz, F.R Fernández, M. G. Fiestras Janeiro, Justo Puerto Albandoz
Revista EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH Vol. 188 (páxs. 485 ata 495)

Goodness-of-fit tests for conditional models under censoring and truncation

Autores/as R. Cao, Wenceslao González Manteiga
Revista JOURNAL OF ECONOMETRICS Vol. 143 (páxs. 166 ata 190)

Transversality of the Shapley value

Autores/as Ignacio García Jurado
Revista TOP Vol. 16 (páxs. 51 ata 53)

Semi-parametric analysis of covariance under dependence conditions within each group

Autores/as G. Aneiros
Revista AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS Vol. 50 Núm. 2 (páxs. 97 ata 123)

Characterizing cautious choice

Autores/as Ignacio García Jurado, M.G. Fiestras-Janeiro, P. Borm, M. Voorneveld, M.A. Mosquera
Revista MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES Vol. 55 (páxs. 143 ata 155)

A characterization of optimistic weighted Shapley rules in minimum cost spanning tree problems

Autores/as S. Lorenzo-Freire, Gustavo Bergantiños Cid
Revista ECONOMIC THEORY Vol. 35 (páxs. 523 ata 538)

AG.LOSS, una aplicación informática para la predicción de modelos de pérdida agregada

Autores/as Carlos Vilar Castro, R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS. FUNDACIÓN MAPFRE. Vol. 99 (páxs. 23 ata 41)

Characterizations of the Deegan_packel and Johnston power indices

Autores/as S. Lorenzo-Freire, José M. Alonso Meijide, Balbina Casas Méndez, M.G. Fiestras Janeiro
Revista EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH Núm. 177 (páxs. 431 ata 444)

Estimation of the Mean Squared error of predictors of small area parameters under a logistic mixed model

Autores/as Maria Jose Lombardía, Wenceslao González Manteiga, Isabel Molina Peralta, D. Morales, Laureano Santamaría
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 51 (páxs. 2720 ata 2733)

Small Area estimates of labour force participation under a multinomial logit mixed model

Autores/as Isabel Molina Peralta, Maria Jose Lombardía, Saei Ayoub
Revista JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY Vol. 170 (páxs. 975 ata 1000)

Overall Comparison at the Standard Levels of Recall of Multiple Retrieval Methods with the Friedman Test

Autores/as José María Casanova Crespo, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Álvaro Barreiro García
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4425 (páxs. 682 ata 685)

European Sweet Vernal Grasses (Anthoxanthum: Poaceae, Pooideae, Aveneae): A Morphometric Taxonomical Approach

Autores/as Estévez-Pérez G, E.SAHUQUILLO BALBUENA, Manuel Pimentel Pereira
Revista SYSTEMATIC BOTANY Vol. 32 Núm. 1 (páxs. 43 ata 59)

Bootstrap tests for nonparametric comparison of regression curves with dependent errors

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista TEST Vol. 16 (páxs. 123 ata 144)

Evaluating the logistic mixture model on real and simulated TG curves

Autores/as R. Cao, Salvador Naya, Barbadillo Jove F., José Luis Mier Buenhombre, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 87 Núm. 1 (páxs. 223 ata 227)

Nonparametric forecasting in time series. A comparative study

Autores/as R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION Vol. 36 (páxs. 311 ata 334)

Balanced contributions for TU games with awards and applications

Autores/as S. Lorenzo-Freire, José M. Alonso Meijide, Balbina Casas Méndez, Ruud Hendrickx
Revista EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH Núm. 182 (páxs. 958 ata 964)

Almost sure asymptotic representation for the presmoothed distribution and density estimators for censored data

Autores/as R. Cao, Jácome Pumar, MA
Revista STATISTICS Vol. 41 Núm. 6 (páxs. 517 ata 534)

European sweet vernal grasses (Anthoxanthum, Poaceae, Pooideae, Aveneae): a morphometric taxonomical approach.

Autores/as Pimentel M, Estévez-Pérez G, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista SYSTEMATIC BOTANY Vol. 32 Núm. 1 (páxs. 43 ata 59)

Product-type and presmoothed hazard rate estimators with censored data

Autores/as R. Cao, I. López-de-Ullibarri
Revista TEST Vol. 16 (páxs. 355 ata 382)

Coalitional interval games for strategic games in which players cooperate

Autores/as Maria Luisa Carpente Rodríguez, Ignacio García Jurado, Balbina Casas Méndez, Anne Van Den Nouweland
Revista THEORY AND DECISION (páxs. 0 ata 0)

Evaluating the logistic mixture model on real and simulated TG curves

Autores/as Barbadillo Jove F., Alberto Fuentes Prego, Salvador Naya, R. Cao, José Luis Mier Buenhombre, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 87 Núm. 1 (páxs. 223 ata 227)

Classification tree analysis for the discrimination of pleural exudates and transudates

Autores/as I. López-de-Ullibarri, A. Esquerda, J. Trujillano, S. Bielsa, A.B. Madronero, J.M. Porcel
Revista CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE Vol. 45 Núm. 1 (páxs. 82 ata 87)

Comparing spatial dependence structures using spectral density estimators

Autores/as Rubén Fernández-Casal, R.M. Crujeiras, Wenceslao González Manteiga
Revista ENVIRONMETRICS Vol. 18 (páxs. 793 ata 808)

The role of commitment in repeated games

Autores/as Ignacio García Jurado, Julio González Díaz
Revista OPTIMIZATION Vol. 55 (páxs. 541 ata 553)

Bancos e caixas de aforros: modelización da marxe de beneficio por regresión múltiple. Análise comparativa

Autores/as Alejandro Manuel Vasallo Rapela, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 203 ata 226)

A nonparametric analysis of the distribution of "Convolvulus arvensis" in wheat-sunflower rotations.

Autores/as M. Francisco-Fernández, Montserrat Jurado Expósito, Jean Opsomer, Francisca López Granados
Revista ENVIRONMETRICS Vol. 17 Núm. 8 (páxs. 849 ata 860)

Nonparametric estimation of the conditional variance function with correlated errors.

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, M. Francisco-Fernández
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 18 (páxs. 375 ata 391)

New method for material classification from TGA data by nonparametric regression

Autores/as Salvador Naya, R. Cao, Artiaga Díaz R.P., Isabel García
Revista MATERIALS SCIENCE FORUM (páxs. 1452 ata 1456)

Study of the cure of diglycidyl-ether of bisphenol-a (DGEBA)/triethylenetetramine (TETA) epoxy system by non-isothermal differential scanning calorimetry (DSC).

Autores/as Rosa Losada Luaces, José Luis Mier Buenhombre, Barbadillo Jove F., Artiaga Díaz R.P., Ángel Eduardo Varela Lafuente, Salvador Naya
Revista MATERIALS SCIENCE FORUM (páxs. 1094 ata 1098)

Study of the Cure of a Diglycidyl-Ether of Bisphenol-a (DGEBA) / Triethylenetetramine (TETA) Epoxy System by Non-Isothermal Differential Scanning Calorimetry (DSC)

Autores/as Rosa Losada Luaces, José Luis Mier Buenhombre, Barbadillo Jove F., Artiaga Díaz R.P., Ángel Eduardo Varela Lafuente, Salvador Naya
Revista MATERIALS SCIENCE FORUM (páxs. 1094 ata 1098)

Bancos y Cajas de Ahorro: modelización del margen de beneficio por regresión múltiple. Análisis comparativo.

Autores/as Alejandro Manuel Vasallo Rapela, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 203 ata 226)

Semi-functional partial linear regression.

Autores/as G. Aneiros, P. Vieu
Revista STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Vol. 76 (páxs. 1102 ata 1110)

Testing the Parametric vs the Semiparametric Generalized Mixed Effects Models

Autores/as M.J. Lombardía, S. Sperlich
Revista Documento de Trabajo. Fundación de las Cajas de Ahorros (páxs. 1 ata 21)

A non-cooperative approach to bankruptcy problems

Autores/as Ignacio García Jurado, Antonio Villar, Julio González Díaz
Revista SPANISH ECONOMIC REVIEW Vol. 8 Núm. 3 (páxs. 189 ata 197)

Logistic mixture model vs Arrhenius for kinetic study of material degradation by dynamic thermogravimetric analysis

Autores/as Salvador Naya, R. Cao, I. López-de-Ullibarri, Artiaga Díaz R.P., Barbadillo Jove F., Isabel García
Revista JOURNAL OF CHEMOMETRICS Vol. 20 (páxs. 158 ata 163)

The critical micelle concentration of tetraethylammonium perfluorooctylsulfonate in water.

Autores/as José L. López Fontán, Alfredo González Pérez, Julián Costa Bouzas, Juan M. Ruso, Gerardo Prieto, Pablo C. Schulz, Félix Sarmiento
Revista JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Vol. 294 (páxs. 458 ata 465)

Logistic mixture model vs Arrhenius for kinetic study of degradation of materials by dynamic thermogravimetric analysis.

Autores/as Salvador Naya, R. Cao, I. López-de-Ullibarri, Artiaga Díaz R.P., Barbadillo Jove F., Isabel García
Revista JOURNAL OF CHEMOMETRICS Vol. 20 (páxs. 158 ata 163)

The Shapley valuation function for strategic games in which players cooperate.

Autores/as Maria Luisa Carpente Rodríguez, Balbina Casas Méndez, Ignacio García Jurado, Anne Van den Nouweland
Revista MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH Vol. 63 Núm. 3 (páxs. 435 ata 442)

Model checks of higher order time series.

Autores/as Winfried Stute, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Wenceslao González Manteiga, Hira L. Koul
Revista STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Vol. 76 (páxs. 1385 ata 1396)

Empirical likelihood tests for two-sample problems via nonparametric density estimation.

Autores/as R. Cao, I. Van Keilegom
Revista CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE Vol. 34 (páxs. 61 ata 77)

Thermodynamics of micellization of tetraethylammonium perfluorooctylsulfonate in water.

Autores/as José L. López Fontán, Alfredo González Pérez, Julián Costa Bouzas, Juan M. Ruso, Gerardo Prieto, Pablo C. Schulz, Félix Sarmiento
Revista JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Vol. 297 (páxs. 10 ata 21)

New method for material classification from TGA data by nonparametric regression.

Autores/as Salvador Naya, R. Cao, Artiaga Díaz R.P., Isabel García
Revista MATERIALS SCIENCE FORUM (páxs. 1452 ata 1456)

Subtracting the water effect from DSC curves by using simultaneous TGA data

Autores/as Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, Isabel García, Barbadillo Jove F., Laura García Soto
Revista THERMOCHIMICA ACTA Vol. 428 (páxs. 137 ata 139)

Bandwidth Selection for the Local Polynomial Estimator under Dependence: a Simulation Study

Autores/as M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 20 Núm. 4 (páxs. 539 ata 558)

Comparing the tribological behaviour of an austenitic steel subjected to diverse thermal treatments

Autores/as Isabel García, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Laura García Soto, M.C. Río, Salvador Naya, M. Suárez
Revista WEAR Vol. 258 (páxs. 203 ata 207)

Nonparametric two-stage plug-in adaptive smoothing for thermal analysis

Autores/as Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya, Javier Trillo
Revista JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION Vol. 75 (páxs. 39 ata 54)

Presmoothed Kaplan-Meier and Nelson-Aalen estimators

Autores/as R. Cao, I. López-de-Ullibarri, Paul Janssen, Noël Veraverbeke
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 31 ata 56)

The constrained equal awards rule for brankruptcy problems with a priori unions

Autores/as Peter Borm, Maria Luisa Carpente Rodríguez, Balbina Casas Méndez, Ruud Hendrickx
Revista ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH Vol. 137 (páxs. 211 ata 227)

Smoothing parameter selection methods for nonparametric regression with spatially correlated errors

Autores/as M. Francisco-Fernández, Jean D. Opsomer
Revista CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE Vol. 33 Núm. 2 (páxs. 279 ata 295)

Separation of overlapping processes from TGA data an verification by EGA

Autores/as Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya, Bárbara González Martín, José Luis Mier Buenhombre, Isabel García
Revista JOURNAL OF ASTM INTERNATIONAL Vol. 2 Núm. 4 (páxs. 12 ata 12)

Values for strategic games in wich players cooperate.

Autores/as Maria Luisa Carpente Rodríguez, Balbina Casas Méndez, Ignacio García Jurado, Anne van den Nouweland
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY Vol. 33 (páxs. 397 ata 419)

Nonparametric two-stage plug-in adpative smoothing for thermal analysis

Autores/as Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya, Javier Trillo
Revista JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION Vol. 75 (páxs. 39 ata 54)

Estimation of a finite population distribution function based on a linear model with unknown heteroscedastic errors

Autores/as M.J. Lombardía, W. González Manteiga, J.M. Prada Sánchez
Revista CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE Vol. 33 (páxs. 181 ata 200)

Separation of Overlapping Processes form TGA DAta and Verification by EGA

Autores/as Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya, Bárbara González Martín, José Luis Mier Buenhombre, Isabel García
Revista JOURNAL OF ASTM INTERNATIONAL Vol. 2 Núm. 5 (páxs. 0 ata 0)

Variography for Model Selection in Local Polynomial Regression with Spatial Data

Autores/as J.M. Matías, W. González Manteiga, M. Francisco-Fernández, C. Ordóñez
Revista JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELLING AND ALGORITHMS Vol. 4 Núm. 3 (páxs. 237 ata 252)

Influencia del carbono y el cromo en el comportamiento tribológico de aleaciones férreas

Autores/as Isabel García, C. Río, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Salvador Naya, R. Losada, Laura García Soto
Revista REVISTA DE METALURGIA (páxs. 0 ata 0)

Goodness-of-fit based on the kernel density estimator

Autores/as R. Cao, Gábor Lugosi
Revista SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS Vol. 32 (páxs. 599 ata 615)

Comparing the tribological bahaviour of an austenitic steel subjected to diverse thermal treatments

Autores/as Isabel García, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Laura García Soto, María Cristina Rio Chao, Salvador Naya, Manuel Suarez
Revista WEAR Núm. 258 (páxs. 203 ata 207)

Relative hazard rate estimation for right censored and left truncated data

Autores/as R. Cao, Paul Janssen, Noël Veraverbeke
Revista TEST Vol. 14 (páxs. 257 ata 280)

Nonparametric comparison of curves with dependent errors.

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista STATISTICS Vol. 38 (páxs. 81 ata 99)

A nonparametric approach to calculate critical micelle concentrations: the local polynomial regression method

Autores/as J.L. López Fontán, Julián Costa Bouzas, J.M. Ruso, G. Prieto, F. Sarmiento
Revista EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E Vol. 13 (páxs. 133 ata 140)

Discriminant and Cluster Analysis for Gaussian Stationary Processes: Local Linear Fitting Approach.

Autores/as José A. Vilar Fernández, Sonia Pértega Díaz
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 16 (páxs. 443 ata 462)

A plug-in bandwidth selector for local polynomial regression estimator with correlated errors.

Autores/as M. Francisco-Fernández, Jean Opsomer, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 16 (páxs. 127 ata 151)

Presmoothed kernel density estimator for censored data.

Autores/as R. Cao, Jácome Pumar, MA
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 16 (páxs. 289 ata 309)

Logistic approach to polymer degradation in dymanic TGA

Autores/as R. Cao, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., Isabel García, Ángel Eduardo Varela Lafuente
Revista POLYMER DEGRADATION AND STABILITY Vol. 85 (páxs. 667 ata 674)

Plug-in bandwidth choice for estimation of nonparametric part in partial linear regression models with strong mixing errors.

Autores/as G. Aneiros
Revista STATISTICAL PAPERS Vol. 45 Núm. 2 (páxs. 191 ata 210)

Aplicación de Algoritmos Genéticos para optimizar curvas termogravimétricas

Autores/as Matilde Ríos Fachal, María Teresa Iglesias Otero, Salvador Naya, F. Bellas
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 2 Núm. 15 (páxs. 1395 ata 1403)

A study of the effect of ABS on the mechanical properties of an epoxy system.

Autores/as Araceli Torres Miño, I. López-de-Ullibarri, Mª José Abad López, Luis Fernando Barral Losada, Jesús Cano Malagón, Sandra Garcia-Garabal, Francisco Javier Díez Redondo, Joaquín López Lago, Mª del Carmen Ramírez Gómez
Revista JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Vol. 92 Núm. 1 (páxs. 461 ata 467)

Electrical conductivities and critical micelle concentrations (Determined by the local polynomial regression method) of imipramine and clomipramine hydrochlorides from (283 to 313) K

Autores/as Fontan, JLL, Ruso, JM, Sarmiento, F, Prieto, G, Julián Costa Bouzas
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 49 Núm. 4 (páxs. 1008 ata 1012)
DOI https://doi.org/10.1021/je0499541

Estimation and testing in a partial linear regression model under long-memory dependence.

Autores/as G. Aneiros, Wenceslao González Manteiga, Philippe Vieu
Revista BERNOULLI Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 49 ata 78)

Weighted local nonparametric regression with dependent errors: study of real private residential fixed investment in the USA.

Autores/as M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista STATISTICAL INFERENCE FOR STOCHASTIC PROCESSES Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 69 ata 93)

Maximum ozone concentration forecasting by functional non-parametric approaches.

Autores/as G. Aneiros, Hervé Cardot, Estévez-Pérez G, Philippe Vieu
Revista ENVIRONMETRICS Vol. 15 (páxs. 675 ata 685)

Study of the effect of Poly (acrylonitrile-co-butadiene-co-styrene) on the mechanical properties of an epoxy system.

Autores/as Araceli Torres Miño, I. López-de-Ullibarri, Mª José Abad López, Luis Fernando Barral Losada, Jesús Cano Malagón, Sandra Garcia-Garabal, Francisco Javier Díez Redondo, Joaquín López Lago, Mª del Carmen Ramírez Gómez
Revista JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Vol. 92 (páxs. 461 ata 467)

Modelo de predicción de actividad para el control de plagas de babosas en la agricultura de Galicia

Autores/as J. Castillejo, J. Iglesias, M. Barrada, M.J. Lombardía
Revista REVISTA DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA DE CIENCIAS Vol. XXIII (páxs. 105 ata 249)

Una revisión de la estimación de la función de distribución y métodos de remuestreo bootstrap en poblaciones finitas

Autores/as M.J. Lombardía, W. González Manteiga, J.M. Prada Sánchez
Revista Revista Estadística Española Vol. 155 (páxs. 149 ata 175)

Aplicación del diseño de experimentos para ensayos de dureza de un acero austenítico al manganeso

Autores/as Isabel García, Salvador Naya, Ángel Eduardo Varela Lafuente, José Luis Mier Buenhombre, Laura García Soto
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 3 Núm. 15 (páxs. 1993 ata 2000)

Correlación entre los tratamientos isotérmicos y el comportamiento magnético de los aceros al carbono

Autores/as Ángel Eduardo Varela Lafuente, Isabel García, Artiaga Díaz R.P., José Luis Mier Buenhombre, Salvador Naya, Barbadillo Jove F.
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 2 Núm. 15 (páxs. 1247 ata 1253)

Flexible Spatio-Temporal Stationary Variogram Models

Autores/as Rubén Fernández-Casal, Wenceslao González-Manteiga, Manuel Febrero-Bande
Revista STATISTICS AND COMPUTING Vol. 13 (páxs. 127 ata 136)

Nonparametric maximum likelihood estimators for AR and MA time series

Autores/as R. Cao, Angeles Saavedra Places, J. D. Hart
Revista JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION Vol. 73 (páxs. 347 ata 360)

La fiabilidad en el control de calidad de embarcaciones deportivas

Autores/as Salvador Naya, Isabel García, Carral Couce L.M., Alfonso García Ascaso
Revista INGENIERÍA NAVAL Vol. 809 (páxs. 89 ata 93)

The Cemento-Dentino-Canal Junction, the Apical Foramen, and the Apical Constriction: Evaluation by Optical Microscopy

Autores/as José A. Vilar Fernández, Elías Harrán Ponce
Revista JOURNAL OF ENDODONTICS Vol. 29 Núm. 3 (páxs. 214 ata 219)

Testing in partial linear regression models with dependent errors

Autores/as G. Aneiros, Wenceslao González Manteiga
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 15 Núm. 12 (páxs. 93 ata 111)

Nonparametric estimation under long memory dependence

Autores/as Estévez-Pérez G, Philippe Vieu
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 15 Núm. 45 (páxs. 535 ata 551)

Bootstrapping the Dorfman-Hall-Chambers-Dunstan estimator of a finite population distribution function

Autores/as M.J. Lombardía, W. González Manteiga, J.M. Prada Sánchez
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 16 (páxs. 63 ata 90)

Bootstrapping the Chambers-Dunstan estimate of a finite population distribution function

Autores/as M.J. Lombardía, W. González Manteiga, J.M. Prada Sánchez
Revista JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE Vol. 116 (páxs. 367 ata 388)

Microstructural changes in a Ni-Based Super-Alloy induced by Thermal Treatment

Autores/as Artiaga Díaz R.P., Ángel Eduardo Varela Lafuente, José Luis Mier Buenhombre, Isabel García, Salvador Naya, Rosa Losada Dieguez
Revista MATERIALS SCIENCE FORUM Vol. 426 (páxs. 749 ata 754)

Study of a curing reaction of an epoxy resin

Autores/as Barbadillo Jove F., José Luis Mier Buenhombre, Laura García Soto, Salvador Naya, Rosa Losada, Manuel Suárez
Revista MATERIALS SCIENCE FORUM Vol. 406 (páxs. 2163 ata 2168)

Local polynomial estimation of TGA derivatives using logistic regression for pilot bandwidth selection

Autores/as Salvador Naya, R. Cao, Artiaga Díaz R.P.
Revista THERMOCHIMICA ACTA Vol. 406 (páxs. 177 ata 183)

Comportamiento mecanodinámico de una aleación con memoria de forma

Autores/as Isabel García, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, José Luis Mier Buenhombre, Laura García Soto
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 2 Núm. 14 (páxs. 807 ata 810)

Suavizado automático de curvas procedentes de análisis térmico con errores autocorrelacionados

Autores/as Salvador Naya, R. Cao, Artiaga Díaz R.P., Isabel García, López-de-Ullibarri, I
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 2 Núm. 14 (páxs. 1498 ata 1501)

On the uniform strong consitency of local polynomial regresion. Ander dependence conditions

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández, M. Francisco-Fernández
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 32 Núm. 12 (páxs. 2415 ata 2440)

DMTA Study of a nickel-titanium wire

Autores/as Artiaga Díaz R.P., Isabel García, Laura García Soto, Ángel Eduardo Varela Lafuente, José Luis Mier Buenhombre, Salvador Naya, Manuel Ángel Graña López
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 70 Núm. - (páxs. 199 ata 207)

Nonparametric analysis of time structure of seismicity in a geographic region

Autores/as Estévez-Pérez G, Alejandro Quintela del Río, Henrique Lorenzo Cimadevila
Revista ANNALS OF GEOPHYSICS Vol. 45 Núm. 3 (páxs. 497 ata 511)

Convergence rate for cross-validatory bandwidth in kernel hazard estimation from dependent samples

Autores/as Estévez-Pérez G, Alejandro Quintela del Río, Philippe Vieu
Revista JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE Vol. 104 Núm. - (páxs. 1 ata 30)

On bandwidth selection in partial linear regression models under dependence

Autores/as G. Aneiros
Revista STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Vol. 57 Núm. 4 (páxs. 393 ata 401)

The constrained equal award rule for bankruptcy problems with a priori unions

Autores/as Maria Luisa Carpente Rodríguez, Balbina Casas Méndez, Peter Borm, Ruud Hendrickx
Revista DISCUSSION PAPER 2002-83 (TILBURG UNIVERSITY) Vol. 83 Núm. - (páxs. 1 ata 25)

Susceptibility of the eggs of the field slug Deroceras Reticulatum to contact with pesticides and substances of biological origin on artificial soil

Autores/as J. Iglesias, J. Castillejo, A. Ester, R. Castro, M.J. Lombardía
Revista ANNALS OF APPLIED BIOLOGY Vol. 140 (páxs. 53 ata 59)

Local Polynomial Regression Smoothers with AR-error Structure.

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, M. Francisco-Fernández
Revista TEST Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 439 ata 464)

Plug-in bandwidth choice in partial linear models with autoregressive errors

Autores/as G. Aneiros, Alejandro Quintela del Río
Revista JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE Vol. 100 Núm. 1 (páxs. 23 ata 48)

On convergence rates for quadratic errors in kernel hazard estimation

Autores/as Estévez-Pérez G
Revista STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Vol. 57 Núm. - (páxs. 231 ata 241)

Estimation and testing in partly linear regression models under long-memory dependence

Autores/as G. Aneiros, Wenceslao González Manteiga, Philippe Vieu
Revista REPORTS IN STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH. Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 1 ata 31)

New method to measure minisatellite variant repeat variation in population genetic studies

Autores/as R. Cao, Antonio Salas, María Brión, Lareu Huidobro, M.V., Angel Carracedo Alvarez
Revista AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY Vol. 14 Núm. - (páxs. 421 ata 428)

Influence de la longue mémoire sur le comportement asymptotique d¿estimateurs fonctionnels

Autores/as Estévez-Pérez G, Philippe Vieu
Revista C. R. ACADÉMIE DES SCIENCES PARÍS. Vol. 335 Núm. - (páxs. 271 ata 274)

Bootstrap of minimum estimators in regression with correlated disturbances

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández
Revista JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE Vol. 108 Núm. - (páxs. 283 ata 299)

Asymptotic properties in partial linear models under dependence.

Autores/as G. Aneiros, Alejandro Quintela del Río
Revista TEST Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 333 ata 355)

HEpiMA: Software for the identification of heterogeneity in metaanalysis.

Autores/as Julián Costa Bouzas, Bahi Takkouche, Carmen Cadarso Suárez, Donna Spiegelman
Revista COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE Vol. 64 Núm. 2 (páxs. 101 ata 107)

Estimación no paramétrica de la función de riego: aplicaciones a la sismología

Autores/as Estévez-Pérez G, Alejandro Quintela del Río
Revista QUESTIO Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 437 ata 477)

Modified cross-validation in semiparametric regression models with dependent errors.

Autores/as G. Aneiros, Alejandro Quintela del Río
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 289 ata 307)

Relative density estimation and local bandwidth selection ith censored data.

Autores/as R. Cao, Paul Janssen, Noël Veraverbeke
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 36 Núm. - (páxs. 497 ata 510)

Generalized minimum distance estimators of a linear model with correlatd errors.

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista STATISTICAL PAPERS Vol. 42 Núm. - (páxs. 353 ata 373)

Effect of cryopreservation on human articular chondrocyte viability, proliferation and collagen expression.

Autores/as I. López-de-Ullibarri, M. Ester Rendal Vazquez, Emilia Maneiro Pampin, Margarita Rodriguez Cabarcos, Olvido Fernandez Mallo, Cándido Andión Nuñez, Francisco José Blanco
Revista CRYOBIOLOGY Vol. 41 Núm. - (páxs. 2 ata 10)

Local polynomial regression estimation with correlated errors.

Autores/as M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 30 Núm. 7 (páxs. 1271 ata 1293)

Smoothed bootstrap bandwidth selection in nonparametric density estimation for moving average processes.

Autores/as R. Cao, Ángeles Saavedra González
Revista STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS Vol. 19 Núm. 4 (páxs. 555 ata 580)

Study of dentinal tubule architecture of permanent upper premolars: Evaluation by SEM.

Autores/as José A. Vilar Fernández, Elías Harrán Ponce, Carlos Canalda Sahi
Revista AUSTRALIAN ENDODONTIC JOURNAL Vol. 27 Núm. 2 (páxs. 66 ata 72)

Diseño de experimentos y superficies de respuesta. Aplicaciones a un problema químico.

Autores/as Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., Isabel García, José Luis Mier Buenhombre, Ángel Eduardo Varela Lafuente
Revista ANUARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN QUÍMICA Vol. 13 Núm. - (páxs. 107 ata 110)

Recursive local polynomial regresión under dependence conditions

Autores/as José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista TEST Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 209 ata 232)

Alometría y construcción naval

Autores/as Salvador Naya, Rosa María Losada Luaces, Fernando Gómez Filgueiras, Isabel García, Artiaga Díaz R.P.
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 2 Núm. 13 (páxs. 711 ata 715)

Resampling for checking linear regression models via non-parametric regresion estimation

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 35 Núm. - (páxs. 211 ata 231)

Susceptibility of the eggs of the pest slug Deroceras Reticulatum to contact with metal salts

Autores/as J. Iglesias, J. Castillejo, R. Parana, R. Mascato, M.J. Lombardía
Revista JOURNAL OF MOLLUSCAN STUDIES Vol. 66 (páxs. 171 ata 176)

Diseño del moldeo por inyección de una rueda de material termoplástico

Autores/as Ruth María Gutiérrez Fernández, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, Javier García Barros, Laura García Soto
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 1 Núm. 13 (páxs. 497 ata 502)

Finite sample performance of density estimators from unequally spaced data

Autores/as José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Vol. 50 Núm. - (páxs. 63 ata 73)

Caracterización de maderas mediante análisis térmico

Autores/as Barbadillo Jove F., José Luis Mier Buenhombre, Salvador Naya, Javier García Barros, Artiaga Díaz R.P., Rosa María Losada Luaces
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 2 Núm. 13 (páxs. 1181 ata 1186)

Selección de la ventana en suavización tipo núcleo de la parte no paramétrica de un modelo parcialmente lineal con errores autorregresivos

Autores/as G. Aneiros
Revista QUESTIIÓ Vol. 24 Núm. 2 (páxs. 267 ata 291)

Relative efficiency of local bandwidths in kernel density estimation

Autores/as R. Cao
Revista STATISTICS Vol. 35 Núm. - (páxs. 113 ata 137)

On the estimation of the marginal density of a moving average process

Autores/as R. Cao, Ángeles Saavedra González
Revista THE CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS Vol. 28 Núm. 4 (páxs. 799 ata 815)

Relative density estimation with censored data

Autores/as R. Cao, Paul Janssen, Noël Veraverbeke
Revista THE CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS Vol. 28 Núm. 1 (páxs. 97 ata 111)

Rate of convergence of a convolution- type estimator of the merginal density of a MA(1) process

Autores/as Ángeles Saavedra González, R. Cao
Revista STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS Vol. 80 Núm. - (páxs. 129 ata 155)

Medidas de concordancia: El índice Kappa.

Autores/as I. López-de-Ullibarri, Salvador Pita Fernández
Revista CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Vol. 6 Núm. 4 (páxs. 223 ata 226)

Bandwidth selection in density estimation with truncated and censored data

Autores/as Sánchez, MD, Wenceslao González Manteiga, R. Cao
Revista ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS Vol. 51 Núm. 1 (páxs. 51 ata 70)

Size at maturity in Liocarcinus depurator (Brachyura: Portunidae): a reproductive and morphometric study.

Autores/as Muiño, R., Luis Fernández, E. González-Gurriarán, Juan Freire, J.A. Vilar
Revista JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM Vol. 79 Núm. - (páxs. 295 ata 303)

Nonparametric Estimation of the Hazard Function under Dependence Conditions

Autores/as Alejandro Quintela del Río, Estévez-Pérez G
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 28 Núm. 10 (páxs. 2297 ata 2331)

Medidas de concordancia: "El índice Kappa"

Autores/as Salvador Pita Fernández, I. López-de-Ullibarri
Revista CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Vol. 6 Núm. - (páxs. 169 ata 171)

An overview of bootstrap methods for estimating and predicting in time series

Autores/as R. Cao
Revista SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 95 ata 116)

A comparative study of two convolution- type estimators of the marginal density of moving average processes

Autores/as Ángeles Saavedra González, R. Cao
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 14 Núm. - (páxs. 355 ata 373)

Pointwise confidence bands for the relative risk in the continuous covariate case

Autores/as Cadarso-Suarez, C., M.J. Lombardía, Figueiras A.
Revista AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY Vol. 147 (páxs. 83 ata 83)

Bootstrap Approximations in Model Checks for Regression

Autores/as Winfried Stute, Wenceslao González Manteiga, Manuel Antonio Presedo Quindimil
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION Vol. 93 Núm. 441 (páxs. 141 ata 149)

Testing the hypothesis of a generalized linear regression model using nonparametric regression estimation

Autores/as María Celia Rodríguez Campos, Wenceslao González Manteiga, R. Cao
Revista JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE Vol. 67 Núm. - (páxs. 99 ata 122)

Recursive Estimation of Regression Functions by Local Polynomial fitting

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández
Revista ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS Vol. 50 Núm. 4 (páxs. 729 ata 754)

Saving computer time in constructing consistent bootstrap prediction intervals for autoregressive processes

Autores/as R. Cao, Manuel Febrero-Bande, Wenceslao González Manteiga, José Manuel Prada Sánchez, Ignacio García Jurado
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION Vol. 26 Núm. 3 (páxs. 961 ata 978)

Comentarios al Art. Universal Smoothing factor selection in density estimation: Theory and Practice

Autores/as R. Cao
Revista TEST Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 282 ata 316)

La investigación estadística en Galicia

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández
Revista REVISTA GALEGA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA IBEROAMERICANA Vol. 4 Núm. - (páxs. 12 ata 27)

Nonparametric curve estimation: an overview

Autores/as R. Cao, Miguel Delgado González, Wenceslao González Manteiga
Revista INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 209 ata 252)

The consistency of a smoothed minimum distance estimate

Autores/as R. Cao, L. Devroye
Revista SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS Vol. - Núm. 23 (páxs. 405 ata 418)

Bootstrap test of goodness of fit to a linear model when errors are correlated

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS Vol. 25 Núm. 12 (páxs. 2925 ata 2955)

Semiparametric approach to match probability calculations using single locus probes

Autores/as R. Cao, Jorge Alemany, Carmen Cabrero, Ana Díez, Emilio Valverde
Revista THE JOURNAL OF LEGAL MEDICINE Vol. - Núm. 108 (páxs. 306 ata 312)

Bootstrap selection of the smoothing parameter in nonparametric hazard rate estimation

Autores/as Wenceslao González Manteiga, R. Cao, James Steve Marron
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION Vol. - Núm. 91 (páxs. 1130 ata 1140)

SEDNA : A computer program for semiparametric estimation of densities and match probabilities en DNA forensic identification and paternity cases

Autores/as D. Alonso, R. Cao, A. Carracedo, E. Valverde
Revista ADVANCES IN FORENSIC HAEMOGENETICS Vol. - Núm. - (páxs. 99 ata 101)

Predicting using Box-Jenkins, nonparametric and bootstrap techniques

Autores/as R. Cao, I. García Jurado, W. González Manteiga, J.M. Prada Sánchez, M. Febrero Bande
Revista TECHNOMETRICS Vol. - Núm. 37 (páxs. 303 ata 310)

Kernel estimation of the regression function with random sampling times

Autores/as José A. Vilar Fernández
Revista TEST Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 137 ata 179)

Testing linear regression models using non-parametric regression when errors are non-independent

Autores/as W. González Manteiga, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 20 Núm. - (páxs. 521 ata 541)

Weakly strict equilibria in finite normal form games

Autores/as R. Cao, P. Borm, I. García Jurado, L. Méndez Naya
Revista OR SPECTRUM Vol. - Núm. 17 (páxs. 235 ata 238)

Maximum likelihood equilibria of random games

Autores/as R. Cao, P. Borm, I. García Jurado
Revista OPTIMIZATION Vol. - Núm. 35 (páxs. 77 ata 84)

Smoothed minimum distance estimator of mixture parameters

Autores/as R. Cao, A. Cuevas, R. Fraiman
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. - Núm. 20 (páxs. 611 ata 631)

Test de bondad de ajuste del modelo lineal general bajo correlación serial de los errores

Autores/as Juan Vilar, Wenceslao González Manteiga
Revista QUESTIO Vol. 18 Núm. 3 (páxs. 337 ata 368)

Estimación no paramétrica, recursiva, de curvas de probabilidad

Autores/as José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista Revista Estadística Española Vol. 35 Núm. 134 (páxs. 579 ata 616)

Técnicas no paramétricas de estiamción funcional con observaciones dependientes

Autores/as Juan Vilar, Alejandro Quintela del Río
Revista INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Vol. XVII Núm. 1 (páxs. 143 ata 165)

Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios

Autores/as José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista QUESTIO Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 3 ata 32)

Bandwidth selection in nonparametric density estimation under dependence: a simulation study

Autores/as Ricardo Cao, Alejandro Quintela del Río, Juan Vilar
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 8 (páxs. 313 ata 332)

Estimación de las función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios

Autores/as José A. Vilar Fernández, Juan Vilar
Revista QUESTIO Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 3 ata 32)

Estimación no paramétrica, recursiva, de curvas

Autores/as Juan Vilar, José A. Vilar Fernández
Revista Revista Estadística Española Vol. 35 Núm. 134 (páxs. 579 ata 616)

A local cross-validation algorithm for dependent data

Autores/as Alejandro Quintela del Río, Juan Vilar
Revista TEST Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 123 ata 153)

Estimación no paramétrica de la función razón de fallo bajo condiciones generales

Autores/as Juan Vilar, José A. Vilar Fernández
Revista CUADERNOS DE BIOESTADÍSTICA Y SUS APLICACIONES INFORMÁTICAS0D0A Vol. X Núm. 1 (páxs. 15 ata 32)

Contrastes de hipótesis paramétricas usando estimadores no paramétricos en los modelos de regresión

Autores/as Wenceslao González Manteiga, Juan Vilar, Luis Ramil
Revista CUADERNOS ARAGONESES DE ECONOMÍA Vol. 12 Núm. 1-2 (páxs. 13 ata 39)

Estimación no paramétrica de la función razón de fallo bajo condiciones generales.

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández
Revista Cuadernos de Bioestadística y Aplicaciones Informáticas. Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 15 ata 32)

Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia

Autores/as Alejandro Quintela del Río, Juan Vilar
Revista QUESTIO Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 21 ata 45)

Estimación no paramétrica de la función de distribución

Autores/as Juan Vilar
Revista QUESTIO Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 3 ata 20)

Consistencia de un estimador no paramétrico, recursivo, de la regresión bajo condiciones generales

Autores/as Juan Vilar
Revista Trabajos de Estadistica Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 11 ata 33)

Estimación recursiva de los parámetros de un proceso AR(1), apartir de estimaciones no paramétricas previas

Autores/as Juan Vilar
Revista Revista Estadística Española Vol. 32 Núm. 125 (páxs. 569 ata 586)

Estimación no paramétrica de curvas notables para datos dependientes

Autores/as Juan Vilar
Revista Trabajos de Estadistica Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 69 ata 88)

Estimación recursiva, tipo núcleo, de la función de autorregresión para datos dependientes

Autores/as Juan Vilar
Revista Revista Estadística Española Vol. 31 Núm. 121 (páxs. 207 ata 226)

Una clase de estimadores para los parámetros de un proceso AR(1), obtenidos a partir de estimaciones no paramétricas previas

Autores/as Juan Vilar, Wenceslao González Manteiga
Revista Trabajos de Estadistica Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 55 ata 70)

Special Issue on Functional and High-Dimensional Statistics and Related Fields (Revista: Journal of Multivariate Analysis)

Editores G. Aneiros
Editorial ELSEVIER, ()
ISBN 0047-259X

Functional and High-Dimensional Statistics and Related Fields

Editores G. Aneiros, Ivana Horová, Marie Husková, P. Vieu
Editorial Springer, (Suiza)
ISBN 978-3-030-47756-1

Special Issue on Functional Data Analysis and Related Topics (Revista: Journal of Multivariate Analysis)

Editores G. Aneiros, R. Cao, R. Fraiman, P. Vieu
Editorial ELSEVIER, ()
ISBN 0047-259X

Special Issue on Functional Data Analysis and Related Topics (Revista: Computational Statistics)

Editores G. Aneiros, R. Cao, P. Vieu
Editorial SPRINGER, ()
ISBN 0943-4062

Functional Statistics and Related Fields

Editores G. Aneiros, Enea Bongiorno, R. Cao, Philippe Vieu
Editorial Springer, Cham, ()
ISBN 978-3-319-55846-2

Functional Statistics and Related Fields

Editores G. Aneiros, Enea Bongiorno, R. Cao, Philippe Vieu  
Editorial Springer, Cham, ()
ISBN 978-3-319-55845-5

Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2010-2011

Editores P. Faraldo Roca, R.M. Crujeiras Casais, M.J. Lombardía Cortiña, S. Naya Fernández, J.M. Matías Fernández, A. Martínez-Calvo, V. Carreira Figueiras, B.M. Fernández de Castro
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-608-2588-3

Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2011-2012

Autores/as P. Faraldo Roca, R.M. Crujeiras Casais, M.J. Lombardía Cortiña, S. Naya Fernández, J.M. Matías Fernández, A. Martínez-Calvo, V. Carreira Figueiras, B.M. Fernández de Castro
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-617-4678-1

Estudo da Inserción Laboral en másters Universitario de Galicia 2010-2011

Autores/as P. Faraldo Roca, R.M. Crujeiras Casais, M.J. Lombardía Cortiña, S. Naya Fernández, J.M. Matías Fernández, A. Martínez-Calvo, V. Carreira Figueiras, B.M. Fernández de Castro
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-608-9081-2

Modelos estadísticos en pruebas aceleradas para la fiabilidad de materiales

Editores Meneses, Antonio, Zuñiga-Lema, Salvador Naya
Editorial ESPOCH , Riobamba (Ecuador)
ISBN 978-9942-9611-0-8

Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2009-2010

Autores/as P. Faraldo Roca, Rosa Crujeiras Casais, A. Martínez-Calvo, M.J. Lombardía, Salvador Naya, J.M. Matías Fernández, V. Carreira Figueiras, B.M. Fernández de Castro
Editorial ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), (España)
ISBN 978-84-695-9851-1

Betanzos magic town. Análise de validez do test Betanzos nas eleccións autonómicas de Galicia

Autores/as Salvador Naya, Xunta de Galicia
Editorial Editorial Biblos, Betanzos (España)
ISBN 978-84-15086-41-3

Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2008-2009

Autores/as P. Faraldo Roca, R.M. Crujeiras, A. Martínez-Calvo, M.J. Lombardía, Salvador Naya, José María Matías Fernández, V. Carreira Figueiras, B.M. Fernández de Castro
Editorial ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), (España)
ISBN 978-84-695-6985-6

Introducción a la teoría de juegos

Autores/as B. Casas Méndez, M.G. Fiestras Janeiro, Ignacio García Jurado, J. González Díaz
Editorial USC, editora, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-9887-913-1

Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2007-2008

Autores/as P. Faraldo Roca, R. M. Crujeiras, A. Martínez-Calvo, M.J. Lombardía, Salvador Naya, J.M. Matías Fernández, V. Carreira Figueiras, B.M. Fernández de Castro
Editorial ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-615-5642-7

Modelización de curvas en Análisis Térmico: Nuevas aplicaciones de la estimación paramétrica y no paramétrica de curvas en Análisis Térmico

Editorial Editorial Académica Española, (España)
ISBN 384657113X

Programa de comunicaciones XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operatica

Editorial Univerdad de A Coruña, (España)
ISBN 978-84-693-6152-8

An Introductory Course on Mathematical Game Theory

Autores/as Julio González Díaz, Ignacio García Jurado, M. Gloria Fiestras Janeiro
Editorial The American Mathematical Society, Providence, USA (Estados Unidos)
ISBN 978-0-8218-5151-7

Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2006-2007

Autores/as Maria Jose Lombardía, Pedro Faraldo Roca, Rosa M. Crujeiras, Salvador Naya, José M. Matías Fernández, Verónica Carreira Figueiras, Belén M. Fernández de Castro
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-614-0575-6

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el sistema universitario de Galicia 2005-2006

Autores/as Maria Jose Lombardía, Salvador Naya, Pedro Faraldo Roca, Rosa María Crujeiras Casais, José María Matías Fernández, María Belén Fernández De Castro, Verónica Carreira Figueiras, Julio Ernesto Abalde Alonso, María Carmen Fernández Montes
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-613-0781-4

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el sistema universitario de Galicia 2005-2006

Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-613-0781-4

Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia

Autores/as Maria Jose Lombardía, Salvador Naya, Pedro Faraldo Roca, Rosa María Crujeiras Casais, José María Matías Fernández, Belén María Fernández de Castro, Verónica Carreira Figueiras
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-691-5039-9

Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2003-2005

Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-691-5039-9

Accediendo al mercado laboral

Autores/as Maria Jose Lombardía, Pedro Faraldo Roca, Rosa Crujeiras Casais, José Manuel Matías Fernández, Salvador Naya, Belén María Fernández de Castro, VErónica Carreira Figueiras, Julio Ernesto Ablade Alonso, María Carmen Fernández Montes
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-691-5041-2

Accedendo ao Mercado Laboral: Un Estudo por Titulacións 1996-2003

Editorial ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), (España)
ISBN 978-84-691-5041

Adaptación de Materias Ao Crédito Europeo

Autores/as Alberto Valderruten Vidal, José Rodrigo Sanjurjo Amado, M. Francisco-Fernández, Víctor Carneiro, Víctor Manuel Gulias Fernández, Adriana Dapena
Editores Julio Ernesto Abalde Alonso, María Dolores Castro Pais, Ana Isabel López Lorenzo
Editorial ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-611-8203-9

Estudo da inserción laboral dos titulados do sistema universitario de Galicia 2001-2003.

Editorial ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), (España)
ISBN 84-689-8375-6

Estudo da inserción laboral dos titulados do sistema universitario de Galicia 2001-2003.

Autores/as Rosa María Crujeiras Casais, Pedro Faraldo Roca, Belén María Fernández de Castro, Carlos Luis Iglesias Patiño, José María Matías Fernández, Salvador Naya
Editorial ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), (España)
ISBN 84-689-8375-6

Proxecto de Inserción Laboral dos titulados polo sistema universitario de Galicia 1996-2001.

Autores/as Rosa Crujeiras Casal, Belén Fernández de Castro, Carlos Iglesias Patiño, Pedro Faraldo Roca, Salvador Naya, José María Matías Fernández, Antonio Navarrete Rei, Aitor Martínez Lafuente
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-688-7934-7

Conference Book of The ISI International Conference on Environmental Statistics and Health

Editores T.R. Cotos Yañez, Rubén Fernández-Casal, B. Fernández de Castro
Editorial Universidade de Santiago, (España)
ISBN 84-688-2623-5

Modelos estadísticos aplicados. Monografía 101

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández
Editorial Publicaciones UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-066-5

Introducción a la simulación y la teoría de colas

Autores/as R. Cao
Editorial NETBIBLO, SL, Coruña, A (España)
ISBN 84-9745-017-5

El bootstrap en la estimación de la función de distribución en poblaciones finitas

Autores/as M.J. Lombardía Cortiña
Editorial Universidade Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-699-9879-X

Métodos estatísticos e numéricos.

Autores/as R. Cao, Salvador Naya, Aurora Labora Castro, Matilde Ríos Fachal
Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 84-89803-31-5

Introducción a la estadística y sus aplicaciones.

Autores/as R. Cao, M. Francisco-Fernández, Salvador Naya, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Margarita Vázquez Brage, José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Editorial Ediciones Pirámide, Madrid (España)
ISBN 84-368-1543-2

Métodos Estatísticos e Numéricos-Guía do profesorado.

Autores/as R. Cao, Salvador Naya, Aurora Labora Castro, Matilde Ríos Fachal
Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 84-89803-73-0

Estimación de modelos parcialmente lineales con errores dependientes

Autores/as G. Aneiros
Editorial Nino. Centro de impresión digital, (España)
ISBN 84-699-4703-6

Estadística básica aplicada

Autores/as R. Cao, M. Francisco-Fernández, Salvador Naya, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Margarita Vázquez Brage, José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Editorial Tórculo Edicións, (España)
ISBN 84-8408-024-2

EPIDAT 2.0. Análisis epidemiológico de datos tabulados

Autores/as J. M. Alonso Meijide, José Manuel Cotos Yañez, Rubén Fernández-Casal, M.J. Lombardía Cortiña, Castillo Salgado C., Fernández Nogueira E., X. Hervada, Rodríguez Currais L.
Editores Vázquez Fernández, E.
Editorial Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-453-1995-7

Problemas bioestadísticos en Genética Forense

Editorial Univ. de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN nodef-0485

Métodos bootstrap en poblaciones finitas

Autores/as Maria Jose Lombardía
Editorial Universidade Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN **

Estimación no paramétrica de la función de densidad y la función de predicción en series de tiempo

Autores/as Juan Vilar
Editorial Universidade de Santiago de Compostela, (España)
ISBN 84-398-9858-4

A New Shapley Value-Based Rule for Distributing Delay Costs in Stochastic Projects

Autores/as J. Costa,I. García-Jurado,J.C. Gonçalves Dosantos
Libro Trends in Mathematical, Information and Data Sciences
Vol. 445 Edita Springer.
ISBN: 978-3-031-04137-2
Páxinas Dende a 13 ata a 20

Prediction Models with Functional Data for Variables related with Energy Production

Autores/as Febrero-Bande, M.,González-Manteiga, W.,Oviedo-de la Fuente, M.
Libro Novel Mathematics Inspired by Industrial Challenges
Vol. 38 Edita Springer, Cham.
ISBN: 978-3-030-96173-2
Páxinas Dende a 271 ata a 297

Values, Nullifiers and Dummifiers

Autores/as J.M. Alonso Meijide,J. Costa,I. García-Jurado
Libro Handbook of the Shapley Value
Edita Chapman & Hall.
ISBN: 9780815374688
Páxinas Dende a 75 ata a 92

Optimum scale selection for 3D point cloud classification through distance correlation

Autores/as Oviedo de la Fuente, Manuel,Cabo, C,C. Ordóñez,Roca Pardiñas J
Libro Functional and High-Dimensional Statistics and Related Fields
Edita Springer.
ISBN: 978-3-030-47756-1
Páxinas Dende a 213 ata a 220

Modeling of the Learning Curve Corresponding to the Transit Through the New Expanded Panama Canal

Autores/as Luis Carral-Couce,J. Tarrío-Saavedra,A. Rodríguez Díaz,Salvador Naya
Libro Proceeding of the VI International Ship Design & Naval Engineering Congress (CIDIN) and XXVI Pan-American Congress of Naval Engineering, Maritime Transportation and Port Engineering (COPINAVAL)
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-030-35963-8
Páxinas Dende a 124 ata a 133

A New Method for Ordering Functional Data and its Application to Diagnostic Test

Autores/as Graciela Estévez-Pérez
Libro Functional and High-Dimensional Statistics and Related Fields
Edita Springer.
ISBN: 978-3-030-47756-1
Páxinas Dende a 69 ata a 76

Statistical methods for the automatic seabed classification

Autores/as J. Tarrío-Saavedra,N. Sánchez-Carnero,A. Prieto
Libro Proceedings of the 25th Pan-American Conference of Naval Engineering - COPINAVAL
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-89812-4
Páxinas Dende a 303 ata a 314

ROC Curves for the Statistical Analysis of Microarray Data

Autores/as R. Cao,I. López-de-Ullibarri
Libro Microarray Bioinformatics
Edita Springer.
ISBN: 978-1-4939-9441-0
Páxinas Dende a 245 ata a 253

Expert System for the Execution and Supervision of the Anchorage Maneuver

Autores/as Carral Couce L.M.,J. Tarrío Saavedra,J.C. Alvarez-Feal,Laura Castro-Santos,J. Carral Couce
Libro Proceedings of the 25th Pan-American Conference of Naval Engineering - COPINAVAL
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-89812-4
Páxinas Dende a 115 ata a 128

Firm Performance and Business Models Based on Exports

Autores/as José Pablo Abeal Vázquez,Begoña Alvarez García,J. Tarrío-Saavedra
Libro Handbook of Research on Business Models in Modern Competitive Scenarios.
Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-522-57265-7
Páxinas Dende a 409 ata a 431

Industry 4.0. An Opportunity for the Relationship Between University and Shipbuilding in the Future

Autores/as Salvador Naya
Libro Proceedings of the 25th Pan-American Conference of Naval Engineering - COPINAVAL
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-89812-4
Páxinas Dende a 169 ata a 178

Challenges and Future Trends for Microarray Analysis

Autores/as Verónica Bolón-Canedo,Amparo Alonso-Betanzos,I. López-de-Ullibarri,R. Cao
Libro Microarray Bioinformatics
Edita Springer.
ISBN: 978-1-4939-9441-0
Páxinas Dende a 283 ata a 293

Evolution of Liquified Gas Transit Through the Panama Canal¿An Opportunity for Exploiting the Expanded Canal

Autores/as Carral Couce L.M.,Laura Castro-Santos,J. Tarrío-Saavedra,A. Vega Saenz,Johnny Bogle,Rodolfo Sabonge
Libro Proceedings of the 25th Pan-American Conference of Naval Engineering - COPINAVAL
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-89812-4
Páxinas Dende a 249 ata a 260

An Expert System Based on Computer Vision and Statistical Modelling to Support the Analysis of Collagen Degradation

Autores/as Yaroslava Robles-Bykbaev,Salvador Naya,Silvia Díaz-Prado,CALLE-LOPEZ D,ROBLES-BIKBAEV,GARZÓN-MUÑOZ L,C Sanjurjo-Rodriguez,J. Tarrío Saavedra
Libro Intelligent System
Edita IntechOpen Limited.
ISBN: 978-1-78923-607-1
Páxinas Dende a 123 ata a 143

Estimation of the Owen Value Based on Sampling

Autores/as A. Saavedra-Nieves,I. García Jurado,M.G. Fiestras Janeiro
Libro The Mathematics of the Uncertain
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-73847-5
Páxinas Dende a 347 ata a 356

Nonparametric mean estimation for big-but-biased data

Autores/as R. Cao,L. Borrajo
Libro The Mathematics of the Uncertain
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-73847-5
Páxinas Dende a 55 ata a 65

Variable selection in semiparametric bi-functional models

Autores/as Silvia Novo,G. Aneiros,Philippe Vieu
Libro Functional Statistics and Related Fields
Edita Springer, Cham.
ISBN: 978-3-319-55845-5
Páxinas Dende a 197 ata a 204

Functional data analysis approach of Mandel's h and k statistics in Interlaboratory Studies

Autores/as M. Flores,Salvador Naya,J. Tarrío-Saavedra,Rubén Fernández-Casal
Libro Functional Statistics and Related Fields
Edita Springer, Cham.
ISBN: 978-3-319-55846-2
Páxinas Dende a 123 ata a 130

Placing joint orders when holding costs are negligible and shortages are not allowed

Autores/as A. Saavedra-Nieves,I. García Jurado,M.G. Fiestras Janeiro
Libro Game Theory in Management Accounting
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-61603-2
Páxinas Dende a 349 ata a 360

Variable selection in Functional Additive Regression Models

Autores/as Febrero-Bande, Manuel,González-Manteiga, W.,Oviedo-de la Fuente, M.
Libro Functional Statistics and Related Fields
Edita Springer, Cham.
ISBN: 978-3-319-55845-5
Páxinas Dende a 113 ata a 121

Seabed classification using supervised functional data analysis techniques

Autores/as J. Tarrío-Saavedra,N. Sánchez-Carnero,A. Prieto
Libro Proceedings from European Symposium on Underwater Acoustics Applications 2017
Edita Sociedad Española de Acústica.
ISBN: 978-84-87985-29-4
Páxinas Dende a 1498 ata a 1505

Predicting the physiological limits of sport stress tests with functional data

Autores/as Marcos Matabuena,M. Francisco-Fernández,R. Cao
Libro Functional Statistics and Related Fields
Edita Springer, Cham.
ISBN: 978-3-319-55846-2
Páxinas Dende a 179 ata a 180

An introduction to the 4th edition of the International Workshop on Functional and Operatorial Statistics

Autores/as G. Aneiros,Enea Bongiorno,R. Cao,P. Vieu
Libro Functional Statistics and Related Fields
Edita Springer, Cham.
ISBN: 978-3-319-55846-2
Páxinas Dende a 1 ata a 5

A review and some new proposals for bandwidth selection in nonparametric density estimation for dependent data

Autores/as Inés Barbeito,R. Cao
Libro From Statistics to Mathematical Finance. Festschrift in Honor of Winfried Stute.
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-50985-3
Páxinas Dende a 173 ata a 209

A general sparse modeling approach for regression problems involving functional data

Autores/as G. Aneiros,P. Vieu
Libro Functional Statistics and Related Fields
Edita Springer, Cham.
ISBN: 978-3-319-55846-2
Páxinas Dende a 33 ata a 44

An introduction to the (postponed) 5th edition of the International Workshop on Functional and Operatorial Statistics

Autores/as G. Aneiros,Ivana Horová,Marie Husková,Philippe Vieu
Libro Functional Statistics and Related Fields
Edita Springer, Cham.
ISBN: 978-3-319-55845-5
Páxinas Dende a 1 ata a 4

Confidence and prediction intervals in semi-functional partial linear regression

Autores/as Paula Raña,G. Aneiros,P. Vieu,J.M. Vilar
Libro Functional Statistics and Related Fields
Edita Springer, Cham.
ISBN: 978-3-319-55846-2
Páxinas Dende a 217 ata a 224

Automatic seabed classification using functional data analysis and time series cluster techniques

Autores/as J. Tarrío-Saavedra,N. Sánchez-Carnero,A. Prieto
Libro Proceedings from 8th International Workshop on Spatio-Temporal Modelling
Edita ADEIT Fundació Universitat Empresa.
ISBN: 978-84-608-8468-2
Páxinas Dende a 141 ata a 144

Fuzzy clustering of series using quantile autocovariances

Autores/as Borja Lafuente Rego,J.A. Vilar
Libro Advanced Analysis and Learning on Temporal Data Series: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-44412-3
Páxinas Dende a 49 ata a 64

Nonparametric Method for Estimating the Distribution of Time to Failure of Engineering Materials

Autores/as Meneses, Antonio,S. Naya,I. López-de-Ullibarri,J. Tarrío-Saavedra
Libro Nonparametric Statistics, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 175
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-41581-9
Páxinas Dende a 211 ata a 224

Nanocomposites: Thermal Analysis and Functional Statistics on Nanocomposite Characterization

Autores/as Salvador Naya,Ramón Artiaga Díaz,M. Francisco-Fernández,J. Tarrío Saavedra,Jorge López,C. Gracia Fernández
Libro CRC Concise Encyclopedia of Nanotechnology
Edita Taylor & Francis Group.
ISBN: 9781466580343
Páxinas Dende a 530 ata a 545

Time series clustering based on quantile autocovariances

Autores/as Borja Lafuente Rego,José A. Vilar Fernández
Libro Proceedings of the 21st International Conference on Computational Statistics
Vol. 1 Edita The International Statistical Institute/International Association for Statistical Computing.
ISBN: 978-2-8399-1347-8
Páxinas Dende a 61 ata a 69

Functional Regression Models with Temporal and/or Spatial Dependence

Autores/as Febrero-Bande, M.,Oviedo-de la Fuente, M.
Libro Contributions in infinite-dimensional statistics and related topics
Edita Societa Editrice Esculapio.
ISBN: 978-88-7488-763-7
Páxinas Dende a 107 ata a 112

On variance estimation in semiparametric regression with functional data

Autores/as G. Aneiros,Nengxiang Ling,Philippe Vieu
Libro Contributions in infinite-dimensional statistics and related topics
Edita Societa Editrice Esculapio.
ISBN: 978-88-7488-763-7
Páxinas Dende a 31 ata a 35

Selecting covariates coming from a continuous variable

Autores/as G. Aneiros,Philippe Vieu
Libro Contributions in infinite-dimensional statistics and related topics
Edita Societa Editrice Esculapio.
ISBN: 978-88-7488-763-7
Páxinas Dende a 37 ata a 42

Functional prediction in the Spanish electricity market

Autores/as Paula Raña,Juan Vilar,G. Aneiros
Libro Contributions in infinite-dimensional statistics and related topics
Edita Societa Editrice Esculapio.
ISBN: 978-88-7488-763-7
Páxinas Dende a 227 ata a 232

An introduction to the estimation of the Reliability, Availability and Maintainability of a submarine using Monte Carlo simulation

Autores/as Salvador Naya,Ricardo Cao,Amalia Jácome Pumar,López-de-Ullibarri, I,María Oliveira,S. Muñoz
Libro DEVELOPMENTS IN MARITIME TRANSPORTATION AND EXPLOITATION OF SEA RESOURCES, VOL 2
Vol. 2 Edita CRC Press .
ISBN: 978-1-138-00162-6
Páxinas Dende a 761 ata a 767

Degradation modelling of bio-polymers used as dental scaffolds

Autores/as Tarrio-Saavedra, J,S. Naya,Lopez-Beceiro, J.,Zaragoza-Fernandez, S. ,Alvarez A,Quintela-Pita, S.,Garcia-Saban, J.
Libro Biodental Engineering III
Edita CRC Press .
ISBN: 9781138026711
Páxinas Dende a 281 ata a 286

Thermal stability of epoxies for recreational crafts

Autores/as Zaragoza-Fernandez, S. ,A. Álvarez,Tarrio-Saavedra, J,Alvarez, B.,S. Naya,S. Gómez
Libro Developments in Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources
Edita CRC Press .
ISBN: 978-1-138-00124-4
Páxinas Dende a 435 ata a 440

Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets

Autores/as G. Aneiros,Ricardo Cao,Juan Vilar,Antonio Muñoz San Roque
Libro Recent Advances in Functional Data Analysis and Related Topics
Edita Springer.
ISBN: 978-3-7908-2736-1
Páxinas Dende a 9 ata a 15

A new power index for spatial games

Autores/as J.M. Alonso Meijide,M.G. Fiestras Janeiro,I. García Jurado
Libro Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity
Edita Springer.
ISBN: 978-3-642-20852-2
Páxinas Dende a 275 ata a 286

Autocorrelation measures and independence test in spike trains

Autores/as Gonzalez Montoro AM,Cao R,Espinosa N,Mariño J,Cudeiro J
Libro Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity
Edita Springer.
ISBN: 978-3-642-20852-2
Páxinas Dende a 471 ata a 484

Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets

Autores/as
Libro Recent Advances in Functional Data Analysis and Related Topics
Edita Spriger.
ISBN: 978-3-7908-2736-1
Páxinas Dende a 9 ata a 15

Variable selection in semi-functional regression models

Autores/as G. Aneiros,Frederic Ferraty,Philippe Vieu
Libro Recent Advances in Functional Data Analysis and Related Topics
Edita Spriger.
ISBN: 978-3-7908-2736-1
Páxinas Dende a 17 ata a 22

Applications of Functional Data Analysis to Material Science

Autores/as Salvador Naya,M. Francisco-Fernández,J. Tarrío Saavedra,J. López-Beceiro,R. Artiaga
Libro Recent Advances in Functional Data Analysis and Related Topics
Edita Spriger.
ISBN: 978-3-7908-2736-1
Páxinas Dende a 231 ata a 237

An Integrated System for School Timetabling

Autores/as Maria Luisa Carpente Rodríguez,Ana Belén Cerdeira Pena,de Bernardo, Guillermo,Diego Seco
Libro Proceedings of the 3rd International Conference on Agents and Artificial Intelligence
Edita SCITEPRESS.
ISBN: 78-989-8425-40-9
Páxinas Dende a 599 ata a 603

Thermooxidative Properties of Biodiesels and Other Biological Fuels

Autores/as J. Tarrío Saavedra,Salvador Naya,Jorge José López Beceiro,Carlos Gracia-Fernández,Ramón Artiaga
Libro Biodiesel ¿ Quality, Emissions and By-Products
Edita InTech.
ISBN: 978-953-307-784-0
Páxinas Dende a 47 ata a 62

Logistic management ina a livestock feed cooperative: model, heuristic, and case study

Autores/as Mikel Alvarez Mozos,Maria Luisa Carpente Rodríguez,Balbina Casas-Méndez,Manuel Mosquera
Libro RSME 2011.Transfer and Industrial Mathematics
Edita Servizo de Publicacións USC.
ISBN: 978-84-9887-715-1
Páxinas Dende a 151 ata a 158

A comparative study of several parametric and nonparametric approaches for time series classification

Autores/as José A. Vilar Fernández,Sonia Pértega
Libro Classification as a Tool for Research. Proceedings of the 11th IFCS Biennial Conference and 33rd Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V.
Edita Springer Berlin Heidelberg.
ISBN: 978-3-642-10744-3
Páxinas Dende a 147 ata a 156

Model-Based Nonparametric Variance Estimation for Systematic Sampling. An Application in a Forest Survey

Autores/as M. Francisco-Fernández,Jean Opsomer,Xiaoxi Li
Libro Proceedings in Computational Statistics 2010
Edita Spriger.
ISBN: 978-3-7908-2604-3
Páxinas Dende a 1031 ata a 1038

Smooth transition from mixed models to fixed models

Autores/as Maria Jose Lombardía,Stefan Sperlich
Libro Combining Soft Computing and Statistical Methods in Data Analysis
Vol. - Edita Springer.
ISBN: 978-3-642-14745-6
Páxinas Dende a 419 ata a 425

Proyecciones demográficas y laborales

Autores/as Rubén Fernández-Casal,José Antonio Aldrey Vázquez,Alejandro López González
Libro Población y mercado de trabajo en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Situación actual y perspectivas de futuro.
Vol. - Edita Diputación de Pontevedra.
ISBN: 978-84-692-3595-9
Páxinas Dende a 144 ata a 167

Cine e computadores

Autores/as Ignacio García Jurado
Libro Dos ábacos aos ordenadores
Vol. - Edita Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-9750-917-6
Páxinas Dende a 81 ata a 86

Presmoothed estimation with left truncated and right censored data

Autores/as Jácome Pumar, MA,María del Carmen Iglesias Pérez
Libro Bulletin of the ISI Vol. LXII
Edita Instituto Nacional de Estatística.
ISBN: 978-972-673-992-0
Páxinas Dende a 4507 ata a 4510

Analysis of Failure Time with Microearthquakes Applications

Autores/as Estévez-Pérez G,Alejandro Quintela del Río
Libro Statistical Methods for Biostatistics and Related Fields
Vol. - Edita Springer.
ISBN: 978-3-540-32690-8
Páxinas Dende a 329 ata a 345

Application of Mixture Models to the Study of Polymer Degradation by TGA

Autores/as Artiaga Díaz R.P.,Salvador Naya,R. Cao,Barbadillo Jove F.,Alberto Fuentes Prego
Libro Polymer Degradation and Stability Research Developments
Vol. - Edita Nova Science Publishers.
ISBN: 978-1-60021-827-9
Páxinas Dende a 91 ata a 105

Application of Mixture Models of The Study of Polymer Degradation by TGA

Autores/as R. Cao,Salvador Naya,Barbadillo Jove F.,Alberto Fuentes,Artiaga Díaz R.P.
Libro Polymer Degradation and Stability Research Developments
Vol. - Edita Nova Science Publishers.
ISBN: 978-1-60021-827-9
Páxinas Dende a 91 ata a 105

Bootstrap tests for nonparametric comparison of regression curves with dependent errors

Autores/as Juan Manuel Vilar Fernández,Wenceslao González Manteiga
Libro Proceedings in Computational Statistics 2006
Edita Physica-Verlag.
ISBN: 3-7908-1708-2
Páxinas Dende a 1721 ata a 1728

Using Nonparametric Regression to Find Local Departures from a Parametric Model

Autores/as M. Francisco-Fernández,Jean Opsomer
Libro Proceedings in Computational Statistics 2006
Edita Physica-Verlag.
ISBN: 3-7908-1708-2
Páxinas Dende a 1259 ata a 1266

Polymer degradation from the thermal analysis point of view

Autores/as Artiaga Díaz R.P.,R. Cao,Salvador Naya,Isabel García
Libro Materials for space aplications
Edita Materials Research Society.
ISBN: 1-55899-799-7
Páxinas Dende a 499 ata a 510

Geoestadística espacial: introducción y ejemplos

Autores/as Rubén Fernández-Casal,T.R. Cotos Yañez
Libro Sistemas de información medioambiental
Vol. - ISBN: 8497450566
Páxinas Dende a 131 ata a 148

El Bootstrap en problemas notables de la inferencia estadística. Consideraciones sobre el número de muestras artificiales

Autores/as M.J. Lombardía,C. Sánchez-Sellero,W. González Manteiga
Libro Tamaño de muestra y precisión estadística
Edita Universidad de Almería.
ISBN: 8482407112
Páxinas Dende a 157 ata a 176

Nonparametric Estimation of the Volatility Function with Correlated Errors

Autores/as M. Francisco-Fernández,Juan Manuel Vilar Fernández
Libro Proceedings in Computational Statistics 2004
Edita Springer.
ISBN: 3-7908-1554-3
Páxinas Dende a 1027 ata a 1034

Variography for Model Selection in Local Polynomial Regresión with Spatial Data

Autores/as José María Matías Fernández,Wenceslao González Manteiga,M. Francisco-Fernández
Libro Proceedings of the Internacional Conference on Computacional and Mathematical Methods in Science and Engineering. CMMSE-2004
Edita Uppsala University.
ISBN: 84-609-1154-3
Páxinas Dende a 226 ata a 235

Goodness of fit. Almost sure representations in surviral analysis under censoring and truncation: applications to goodness of fit tests

Autores/as R. Cao,González Manteiga Wenceslao
Libro Recent advances and trends in nonparametric statistics
Vol. - Edita Elsevier.
ISBN: 0444 513787
Páxinas Dende a 139 ata a 151

How thermal treatments influences the wear resistance and mechanical properties of a manganese alloy steel

Autores/as Ángel Eduardo Varela Lafuente,Isabel García,Salvador Naya,Rosa Losada Luaces,Artiaga Díaz R.P.,José Luis Mier Buenhombre
Libro Tribology in enviromental design
Vol. - Edita Professional Engineering Publishing.
ISBN: 1-86058-415-2
Páxinas Dende a 159 ata a 168

GEOEST V1.0 BETA: Una herramienta de geoestadística espacio-temporal

Autores/as Rubén Fernández-Casal
Libro Aportaciones de la Estadística a los Estudios Medioambientales. EMA'01
Edita Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
ISBN: 84-7786-881-6
Páxinas Dende a 39 ata a 54

On the Uniform Strong Consistency of Local Polynomial Regression under Dependence Conditions

Autores/as M. Francisco-Fernández,Juan Manuel Vilar Fernández,José A. Vilar Fernández
Libro Proceedings of the Conference CompStat 2002 - Short Communications and Posters (e-book)
Edita Springer.
ISBN: 3-00-009819-4
Páxinas Dende a 1 ata a 12

Bandwidth Selection for the Local Polynomial Estimator and the Generalized Local Polynomial Estimator of the Regression Function under Dependence: a Simulation Study

Autores/as M. Francisco-Fernández,Juan Manuel Vilar Fernández
Libro Proceedings of the Conference CompStat 2002 - Short Communications and Posters (e-book)
Edita Springer.
ISBN: 3-00-009819-4
Páxinas Dende a 42 ata a 43

Knowledge Management Systems

Autores/as Lourdes Borrajo Diz,José Carlos Yáñez López,Jácome Pumar, MA
Libro Knowledge managent
Edita University of Paisley.
ISBN: 84-95721-21X
Páxinas Dende a 39 ata a 46

A case-based reasoning system for business internal control

Autores/as José Carlos Yáñez López,Lourdes Borrajo Diz,Jácome Pumar, MA
Libro Knowledge managent
Edita University of Paisley.
ISBN: 84-95721-21X
Páxinas Dende a 107 ata a 114

Estima de frecuencia en SLPS

Autores/as R. Cao,E. Valverde
Libro Problemas bioestadísticos en Genética Forense
Vol. - Edita Univ. de Santiago de Compostela.
ISBN: nodef-0485
Páxinas Dende a 29 ata a 40

Nonparametric inference of a smooth distribution function from irregular observations on time series

Autores/as José A. Vilar Fernández,Juan Manuel Vilar Fernández
Libro Recent Advances in Statistics and Probability
Edita VSP International Science Publishers.
ISBN: 96-6764-170-7
Páxinas Dende a 317 ata a 331

Nonparametric inference of a smooth distribution function from irregular observations on time series

Autores/as José A. Vilar Fernández,Juan Vilar
Libro RECENT ADVANCES IN STATISTICS AND PROBABILITY: PROCEEDINGS OF THE 4TH INTERNATIONAL MEETING OF STATISTICS IN THE BASQUE COUNTRY
Edita VSP International Science Publishers.
ISBN: 9789067641708
Páxinas Dende a 317 ata a 331

A class of non-parametrically constructed parameter estimators for a stationary autoregressive model

Autores/as Wenceslao González Manteiga,Juan Vilar
Libro Mathematical Statistics and Probability Theory. Volume B Statistical Inference and Methods Proceedings of the 6th Pannonian Symposium on Mathematical Statistics, Bad Tatzmannsdorf, Austria, September 14¿20, 1986
Edita Springer.
ISBN: 978-94-010-8259-4
Páxinas Dende a 85 ata a 97

Estimación no paramétrica de probabilidad de mora en riesgo de crédito

Autor/a Rebeca Peláez Suárez
Director/es Ricardo José Cao Abad; Juan Manuel Vilar Fernández
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nonparametric inference for the mixture cure model when the cure status is partially known

Autor/a Wende Clarence Safari
Director/es María Amalia Jácome Pumar; Ignacio López De Ullibarri Galparsoro
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Methodological contributions in semiparametric regression models for functional data

Autor/a Silvia Novo Díaz
Director/es Germán Aneiros Pérez; Philippe Vieu
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nonparametric density and regression estimation for samples of very large size

Autor/a Daniel Barreiro Ures
Director/es Ricardo José Cao Abad; Mario Francisco Fernández
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Inferencia non paramétrica para datos nesgados de gran volume

Autor/a Laura Borrajo López
Director/es Ricardo José Cao Abad
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Optimization and allocation in some decision problems with several agents or with stochastic elements

Autor/a Juan Carlos Gonçalves Dosantos
Director/es Julián Costa Bouzas; Ignacio Miguel García Jurado
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nonparametric inference for regression models with spatially correlated errors

Autor/a Andrea Meilán Vila
Director/es Rosa María Crujeiras Casáis; Mario Francisco Fernández
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Métodos bootstrap exactos na estimación non paramétrica de curvas

Autor/a Inés Barbeito Cal
Director/es Ricardo José Cao Abad
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Simultaneous and post-selection inference for mixed parameters

Autor/a Katarzyna Reluga
Director/es S. Sperlich M.J. Lombardía
Ámbito Université de Geneve
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modelización y análisis de la degradación de smart biomateriales para uso odontológico, y del desarrollo y diferenciación de células óseas a partir del cultivo diferencial de células mesenquimales inoculadas en scaffolds dentales

Autor/a Zobeida Yaroslava Robles Bykbaev
Director/es Silvia María Díaz Prado; Salvador Naya Fernández; Javier Tarrío Saavedra
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Impacto de la altura del arco del pie en la calidad de vida en adultos

Autor/a Gonzalo Barros García
Director/es Daniel López López; Juan Manuel Vilar Fernández
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nuevas aportaciones del análisis de datos funcionales en el control estadísticos de procesos

Autor/a Miguel Alfonso Flores Sánchez
Director/es Salvador Naya Fernández; Javier Tarrío Saavedra
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Contribuciones a los modelos de inventario multi-agente cooperativos

Autor/a Alejandro Saavedra Nieves
Director/es ignacio M. García Jurado y Mª Gloria Fiestras Janeiro
Ámbito Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Statistical Learning in Complex and Temporal Data: Distances, Two-sample testing, Clustering, Classification and Big Data

Autor/a Pablo Montero Manso
Director/es José Antonio Vilar Fernández
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nonparametric inference in mixture cure models

Autor/a Ana López Cheda
Director/es María Amalia Jácome Pumar; Ricardo Cao abad
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nuevas aportaciones estadísticas al estudio de la fiabilidad de materiales

Autor/a Manuel Antonio Meneses Freire
Director/es Salvador Naya Fernández; Javier Tarrío Saavedra
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresainte

Aportaciones a la Geoestadística no paramétrica

Autor/a Sergio Alberto Castillo Páez
Director/es Rubén Fernández Casal, Pilar García Soidán
Ámbito Departamento de Estatística. Universidade de Vigo.
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de las características mecanodinámicas de siliconas para uso podológico

Autor/a Julia María Janeiro Arocas
Director/es Salvador Naya Fernández; Jorge José López Beceiro
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

New methodological contributions in time series clustering

Autor/a Borja Raúl Lafuente Rego
Director/es José Antonio Vilar Fernández
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Poisson mixed models: applications to small area data

Autor/a Miguel Boubeta Martínez
Director/es María José Lombardía Cortiña; Domingo Morales González
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Pointwise forecast, confidence and prediction intervals in electricity demand and price

Autor/a Paula Raña Míguez
Director/es Juan Manuel Vilar Fernández; Germán Aneiros Pérez
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Contribuciones al análisis estadístico del riesgo de crédito

Autor/a Andres Eduardo Devia Rivera
Director/es Juan Manuel Vilar Fernández; Ricardo Cao Abad
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Statistical Methods for Studying Emergence Curves in Weed Science

Autor/a Miguel Ángel Reyes Cortés
Director/es Ricardo Cao Abad y Mario Francisco Fernández
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Valores coalicionales en juegos cooperativos con utilidad transferible

Autor/a Julián Costa Bouzas
Director/es Ignacio Miguel García Jurado; José María Alonso Meijide
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estimación en áreas pequeñas. Una aplicación a la estimación de las variables del mercado laboral en las comarcas gallegas

Autor/a Esther López Vizcaíno
Director/es María José Lombardía Cortiña Domingo Morales González Antonio Vaamonde Liste
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nonparametric inference for neural synchrony under low firing activity

Autor/a M. Aldana González Montoro
Director/es Ricardo Cao Abad Xurxo Mariño
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación y Clasificación de Materiales: un enfoque estadístico

Autor/a Javier Tarrío Saavedra
Director/es Salvador Naya Fernández Mario Francisco Fernández Ramón Artiaga Díaz
Ámbito Universidade da Coruña (UDC)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio Térmico de Maderas

Autor/a Teresa Sebio Puñal
Director/es Ramón Artiaga Díaz Salvador Naya Fernández
Ámbito Escuela Politécnica Superior
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modelización de la transición vítrea con relajación entálpica a partir de datos térmicos

Autor/a Jorge José López Beceiro
Director/es Ramón Artiaga Díaz Salvador Naya Fernández
Ámbito Escuela Politécnica Superior
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Three studies on semi-mixed effects models

Autor/a Duygu Savasci
Director/es María José Lombardía Cortiña y Stefan Sperlich
Ámbito Faculty of Economic Sciences
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Inferencia no paramétrica para la clasificación y asociación en problemas genómicos con datos de alta dimensión

Autor/a Manuel García Magariños
Director/es Ricardo Cao Abad Wenceslao González Manteiga Antonio Salas Ellacuriaga
Ámbito UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Essays on individual and collective decision making

Autor/a María Dolores García Sanz
Director/es Jose Carlos Rodriguez Alcantud;Ignacio García Jurado
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aplicación de la regresión polinómica local al análisis discriminante y análisis de cluster de series de tiempo

Autor/a Sonia Pértega Díaz
Director/es José Antonio Vilar Fernández
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nonparametric statistical inference for relative curves in two sample problems

Autor/a Elisa María Molanes López
Director/es Ricardo Cao Abad
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

ESSAYS ON OPERATIONS RESEARCH GAMES AND CAUTIONS BEHAVIOR

Autor/a Manuel Mosquera Rodríguez
Director/es Ignacio García Jurado;Gloria Fiestras Janeiro
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Contributions to spectral spatial statistics

Autor/a Rosa María Crujeiras Casais
Director/es Rubén Fernández Casal;Wenceslao Fernández Manteiga
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estimación presuavizada de las funciones de densidad y distribución con datos censurados

Autor/a María Amalia Jácome Pumar
Director/es Ricardo Cao Abad
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estimación presuavizada de las funciones de riesgo y de riesgo acumulativo con datos censurados

Autor/a Ignacio López de Ullibarri Galparsoro
Director/es Ricardo Cao Abad
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nuevas aplicaciones de la estimación paramétrica y no paramétrica de curvas al análisis térmico

Autor/a Salvador Naya Fernández
Director/es Ramón Pedro Artiaga Díaz;Ricardo Cao Abad
Ámbito Ingeniería Industrial 2
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La regresión polinómica local en diseño fijo con observaciones dependientes.

Autor/a Mario Francisco Fernández
Director/es Juan Manuel Vilar Fernández
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de un estimador no paramétrico de la densidad marginal de procesos de medios móviles