Xenética de organismos mariños (XENOMAR)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra. Josefina Méndez Felpeto
Catedrático de universidade
Data de alta 06/07/2005
Adscrición a deptos. Centro de Investigacións Científicas Avanzadas,Bioloxía
Adscrición a centros Facultade de Ciencias,Centro de Investigacións Científicas Avanzadas
Código interno G000250

Contacto

Enderezo A Zapateira s/n 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 2055
Fax  981167065
Correo
Sitio web  http://www.udc.es/grupos/xenomar

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO SUSTANCIAS TOXICAS NATURALES (320603)
GENETICA ANIMAL (240108)
CITOGENETICA (240702)
BIOLOGIA DE POBLACIONES (240210)
TOXICOLOGIA (321401)
ACUICULTURA MARINA (251092)
GENETICA DE POBLACIONES (240903)
Códigos socioeconómicos Agricultura (08)
Exploración e explotación do medio terrestre (01)
Medioambiente (02)
Liñas de investigación

Caracterización citoxenética de organismos mariños

Identificación de marcadores moleculares en moluscos bivalvos

Toxicoloxia Xenética en moluscos e poboacions humanas. Biomarcadores de contaminación e toxicidade.

Xenética de poboacions e evolución

Palabras chave Cromosomas, bandas, FISH, Citometría de fluxo, moluscos.; RAPDs, RFLPs, ISSRs, Microsatélites, rexións intrónicas, ADNmt, ; Cromatina, Histonas, Proteínas reproductivas, Integridad genómica, Evolución molecular, Filogenias.; Biomarcadores, Micronúcleos (MN), Intercambios entre cromátidas (SCE), Ensayo del cometa, Genotipado

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Elaboración de cariotipos, identificación de rexións cromosómicas mediante técnicas de bandeo cromosómico e de construción de mapas físicos. Xenómica: secuenciación e caracterización molecular de rexións nucleares e mitocondriais. Identificación de marcadores moleculares de ADN (ex. RFLPs, RAPDs, microsatélites) Análise de variabilidade xenética e de estrutura xenético-poboacional mediante marcadores moleculares. Estudos de filoxeografía. Inferencia de filoxenias.

Análise xenética de organismos mariños. Estudo poboacional dos recursos naturais mediante marcadores moleculares

Toxicoloxía xenética. Desenvolvemento de marcadores de contaminación. Avaliación do dano xenético en moluscos e poboaciones humanas

Xenómica e proteómica no mexillón. Perfil transcriptómico. Efectos da toxina diarreica ácido ocadaico.

Recursos de equipamento Equipos de microscopía óptica e de análise de imaxe para estudos cromosómicos. Equipos de electroforese e de cuantificación de xeles para análise de ácidos nucleicos. Equipos de PCR e hibridación de ácidos nucleicos. Sistemas de frío: 4ºC, -20ºC, -80ºC. Cámaras de Fotoperíodo, de cultivos celulares e de fluxo laminar. Centrífugas con difernetes rotores e refrixeración. Citómetro de fluxo. Espectrofotómetro para cuantificación de ADN. Equipamento informático.
Resultados transferíbeis Identificación de especies/poboacións e de produtos manufacturados. Caracterización de cariotipos e identificación de variacións cromosómicas (triploidías etc). Avaliación da variabilidade xenética e da estrutura xenético-poboacional de especies cultivadas e/ou de importancia comercial. Relacións evolutivas entre especies. Xenómica: estrutura e organización do xenoma. Identificación e modo de acción de xenes e proteínas.

Membros do grupo

Ginna Margoriek Chacón Ruíz
Doctorando
Lucía Mato López
Doctorando
Antía Sar Rañó
Doctorando

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Determinación das causas da disminución dos bancos de cadelucha: Condicionantes naturais e antropoxénicos

Entidade financiadora CONSELLERÍA DO MAR
Investigadores principáis Josefina Mendez Felpeto
Tipo Contrato
Datas Dende 04/03/2019 ata 31/12/2019

RISEGAL. Rede galega de riscos emergentes en seguridade alimentaria

Entidade financiadora Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, CSIC
Investigadores principáis Marta López Cabo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Estudio de la variabilidad genética de ocho poblaciones de Ruditapes decussatus

Entidade financiadora EMPRESA OCEANO FRESCO PORTUGAL
Investigadores principáis Josefina Mendez Felpeto y Ana Insua Pombo
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2017 ata 01/10/2019

Contribución genética para la recuperación de los bancos naturales de coquina (DONAX SPP) en Galicia.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

EVALUACION CITOGENETICA Y MOLECULAR DE LA RESPUESTA TEMPRANA DEL MEJILLON MYTILUS GALLOPROVINCIALIS AL ACIDO OCADAICO (AO)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Cultivo en criadeiro preengorde en batea e análise da diversidade xenética da coquina Donax trunculus en Galicia

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/12/2010 ata 13/12/2013

Conexión en Nanotecnología entre India y naciones europeas

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Blanca Laffon Lage
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/10/2010 ata 30/09/2012

Reactivity of transition metal complexes in ionic liquids

Entidade financiadora Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)
Investigadores principáis Maria Isabel Rodrigues Correia
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2013

Desenvolvemento do cultivo e avaliación da diversidade xenética da ameixa rubia Venerupis rhomboides en Galicia.

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 02/12/2009 ata 01/12/2012

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Xenética de organismos mariños. Xenomar"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

Evaluación de los efectos de la toxina marina ácido ocadaico sobre la respuesta al daño en el ADN: impacto sobre la industria mejillonera y la salud de los consumidores.

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Optimización del cultivo intensivo de la almeja e identificación de marcadores genéticos para seguimiento de las repoblaciones (2009)

Entidade financiadora CONSELLERÍA DO MAR
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Contrato
Datas Dende 19/11/2009 ata 31/12/2009

Programa Xeral de Consolidación e Estruturación do Sistema Galego de I+D+I (INCITE) de grupos de investigación: "Xenética de organismos mariños: XENOMAR"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

Optimización del cultivo intensivo de la almeja e identificación de marcadores genéticos para seguimiento de las repoblaciones, (2008)

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS DA XUNTA DE GALICIA
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Contrato
Datas Dende 26/09/2008 ata 31/12/2008

Optimización del cultivo intensivo de la almeja e identificación de marcadores genéticos para el seguimiento de las repoblaciones.

Entidade financiadora JUNTA NACIONAL ASESORA DE CULTIVOS MARINOS
Investigadores principáis Dorotea Martínez Patiño
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2008 ata 31/05/2010

Programa de Promoción de la intensificación da actividad investigadora del sistema universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/09/2008

Towards Integrated Management of Ensis Stocks (TIMES)

Entidade financiadora COMUNIDAD EUROPEA
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/03/2007 ata 30/06/2008

Programa Xeral de Consolidación e Estruturación do Sistema Galego de I+D+I (INCITE) de grupos de investigación: "Xenética de organismos mariños: XENOMAR"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 26/12/2007

Desenvolvemento de biomarcadores citoxenéticos e moleculares na ameixa fina (Ruditapes decussatus) en condicións ambientais adversas

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 01/01/2010

Identificación de marcadores de ADN na ameixa babosa venerupis pullastra e a súa aplicación á análise da variabilidade xenética e estrutura poboacional.

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Ana María Insua Pombo
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/11/2006 ata 14/11/2009

Evaluación de la variabilidad genética y estructura de población en Cerastoderma sp. de Galicia

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2006 ata 01/11/2009

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A Universidade Da Coruña (UDC) E O "Consello Regulador Do Mexillón de Galicia" (CRDOMG) PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES INVESTIGADORAS E PRÓRROGA :¿Búsqueda de marcadores genéticos para identificación del mejillón de Galicia¿

Entidade financiadora CONSELLO REGULADOR DA DENOMINACIÓN DE ORIXE MEXILLÓN DE GALICIA (CRDOMG)
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Contrato
Datas Dende 24/07/2006 ata 31/12/2009

Erosión hídrica a escala de parcela y cuenca en el marco del Programa Araucaria

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/12/2005 ata 30/12/2008

Molecular and evolutionary characterization of core and linker histone variants: mechanisms envolved in altered chromatin conformations arising from pathological states (CHROMATINMOLEVOL)

Entidade financiadora COMUNIDAD EUROPEA
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/12/2005 ata 30/11/2008

Síntese, estrutura e reactividade de complexos de metais de transição com potencial aplicação em catálise oxidativa

Entidade financiadora Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Investigadores principáis María Isabel Rodrigues Correia
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2005 ata 31/07/2009

Agricultura de precisión y medio ambiente en Europa e Iberoamérica. (INCENTIVO)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/07/2005 ata 12/07/2006

Acción integrada de investigación Científica y Tecnológica entre España y Portugal

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Fernando Avecilla Porto
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2005 ata 31/12/2006

Sustainable Harvesting of Ensis (Razor shellfish) (SHARE)

Entidade financiadora COMUNIDAD EUROPEA
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/03/2004 ata 31/03/2007

Compuestos de vanadio miméticos de la insulina

Entidade financiadora UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Investigadores principáis Fernando Avecilla Porto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/01/2004 ata 31/12/2005

Diseño de Resinas de Cambio Iónico para la Extracción de Plomo(II) y Cadmio(II) de Aguas Contaminadas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 30/10/2003 ata 29/10/2006

Estudio de la variabilidad genética en navaja y longueirón: evaluación de bancos naturales antes y después del vertido de fuel del Prestige

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 14/10/2003 ata 13/10/2006

Identificación de marcadores moleculares de ADN en la volandeira Aequipecten opercularis y su aplicación al estudio y conservación de poblaciones explotadas.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 31/07/2003 ata 31/07/2006

Evaluación de la variabilidad genética de un banco natural de la especie de Navaja( Ensis arcuatus)

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Josefina Mendez Felpeto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/2003 ata 14/07/2006

Compuestos de vanadio miméticos de la insulina.

Entidade financiadora UDC
Investigadores principáis Fernando Avecilla Porto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/01/2003 ata 31/12/2004

DESARROLLO DE PRUEBAS MOLECULARES PARA LA IDENTIFICACION Y DIFERENCIACION DE MOLUSCOS BIVALVOS EN LA INDUSTRIA CONSERVERA - 2003

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2003 ata 31/12/2005

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UDC Y ALUMINA ESPAÑOLA, S.A. (ALCOA)

Entidade financiadora ALUMINA ESPAÑOLA S.A. (ALCOA)
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela / Antonio Suárez Bueres
Tipo Contrato
Datas Dende 16/05/2003 ata 31/05/2003

Complejos de los lantánidos con potenciales aplicaciones tecnológicas (Incentivo para Participación en otros Programas Nacionales o Internacionales)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/08/2002 ata 31/07/2005

Desarrollo de producto ignífugo para el tratamiento de la madera en profundidad, en el marco de proyecto de Xunta de Galicia, programa de Tecnología de los Materiales, convocatoria 2002

Entidade financiadora MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L.
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela/Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2002 ata 31/10/2003

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L. Y LA UDC PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE I+D (Para el Desarrollo de un Producto Ignífugo para la Madera)

Entidade financiadora Molduras del Noroeste S.L.
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela / Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2002 ata 01/11/2003

CONVENIO ENTRE LA UDC Y FERROATLÁNTICA, S.L. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN Y EMPLEO DE HORMIGONES CON MICROSÍLICE"

Entidade financiadora FERROATLÁNTICA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2002 ata 01/01/2003

Complejos de los Lantánidos con Potenciales Aplicaciones Tecnológicas

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D
Investigadores principáis Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 28/12/2001 ata 26/06/2005

Caracterización molecular y evaluación genética de dos poblaciones de zamburiña (Chlamys varia)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/12/2001 ata 06/12/2004

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN CROMOSÓMICA DE VARIAS REGIONES GENÓMICAS DEL MEJILLÓN Mytilus galloprovincialis

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2004

Insulin-mimetic Actions of Vanadium Compounds (D21/0009/01)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/04/2001 ata 09/05/2005

CONVENIO ENTRE FERROATLÁNTICA, S.L. Y LA UDC PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "ELABORACIÓN DE SILICIO PARA PANELES SOLARES"

Entidade financiadora FERROATLÁNTICA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2001 ata 31/12/2002

Organometálicos de Indio en síntesis orgánica.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 18/12/2000 ata 18/12/2003

Aplicación de Compuestos Macrocíclicos para la Extracción Selectiva de Metales Pesados Tóxicos.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2002

Desarrollo de pruebas moleculares para su aplicación en la industria conservera

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/12/1999 ata 31/12/2001

COST Action D18: Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy.

Entidade financiadora European Science Foundation (Unión Europea)
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas (por el Grupo QUICOOR de la Universidad de A Coruña)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/10/1999 ata 30/09/2006

Análisis genético de los solénidos de interés comercial en Galicia: Marcadores citogenéticos y moleculares

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/09/1999 ata 15/09/2002

Desarrollo de Nuevas Aplicaciones de Complejos de los Lantanidos con Ligandos Encapsulantes

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Rufina Bastida de la Calle / Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1999 ata 31/12/2000

DESARROLLO DE PRUEBAS MOLECULARES PARA LA IDENTIFICACION Y DIFERENCIACION DE MOLUSCOS BIVALVOS EN LA INDUSTRIA CONSERVERA

Entidade financiadora CECOPESCA - ANFACO
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Contrato
Datas Dende 20/01/1999 ata 31/12/2001

Diseño, síntesis y evaluación de nuevos modificadores de la actividad biológica del calcitriol y otras moléculas de interés biomédico

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/08/1998 ata 15/08/2001

Diseño y síntesis de nuevos modificadores de la actividad biológica del Calcitro.Estudio de nuevas reacciones organometálicas

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 28/05/1998 ata 28/05/1999

Aplicación de técnicas moleculares para la caraterización de moluscos bivalvos de interás comercial

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/09/1997 ata 01/09/1999

Análisis de la diferenciación genética en Cardiidae, Pectinidae y Veneridae (Mollusca: Bivalvia): genes ribosomales y secuencias anónimas

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/2000

CONVENIO MARCO ENTRE LA UDC Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS (ANFACO), PARA LA COLABORACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS MUTUO

Entidade financiadora ANFACO
Tipo Contrato
Datas Dende 18/07/1997 ata 18/07/1999

Nuevos Ligandos Encapsulantes para la Complejación Selectiva de Metales Pesados Tóxicos.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Mª Teresa Rodríguez Blas
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/07/1996 ata 30/06/1998

Hacia Nuevos Sistemas Macrocíclicos Polinucleares

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Rufina Bastida de la Calle / Andrés M. de Blas Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/12/1998

Reproducción de A. opercularis : aspectos citogenéticos y moleculares.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/12/1995 ata 15/12/1998

Síntesis asimétrica de fosfonoaminoácidos para la obtención de nuevos análogos de aminoácidos excitatorios y de potencias inhibidoras de fosfatasas.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Los marcadores moleculares do xenoma de moluscos bivalvos : localización y evaluación

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Sintese e radioactividade de compostos ciclometalados de Pd (II) y Mn (I) con ligandos nitroxenados

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/06/1995 ata 30/06/1996

Contribución al estudio de las relaciones entre las propiedades de transporte de materiales superconductores con su microestructura : preparación, síntesis y caracterización.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 07/04/1994 ata 07/04/1996

Diseño, aislamiento, elucidación estructural y síntesis de nuevos antialérgicos y antitumorales de interés clínico.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis José María Quintela López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 07/04/1994 ata 07/04/1996

Aspectos estructurales y funcionales del genoma de moluscos bivalvos.

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 07/04/1993 ata 07/04/1995

La organización del genoma en moluscos: aspectos citogenéticos y moleculares.

Entidade financiadora DGICYT
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 11/03/1992 ata 10/03/1994

Cuantificación del ADN y distribución de secuencias repetitivas en el mejillón gallego.

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 08/11/1989 ata 07/11/1991

Identificación de individuos triploides en moluscos bivalvos

Entidade financiadora EUREKA, C.D.T.I. (E.U.-174)
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 17/05/1989 ata 16/05/1990

Inducción de patrones de bandas cromosómicas en moluscos.

Entidade financiadora Xunta de Galicia, incentivos para proyectos de la CICYT
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 02/03/1989 ata 01/03/1991

Inducción de patrones de bandas cromosómicas en moluscos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 02/03/1988 ata 01/03/1989

Caracterización xenética da zamburiña (Chlamys varia. Incentivo

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas

Análogos de vitamina D con interés farmacéutico

Tipo Patente
Entidade
Autores Román Pérez Fernández, Samuel Seoane Ruzo, Antonio Mouriño Mosquera, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Jose Esteban Castelao Fernández, Prajal Gogoi
Data de solicitude 20/11/2013
Data de concesión 25/01/2016

MÉTODO PARA LA DETECCIÓN DE ADN RIBOSOMICO 5S DE ESPECIES DE ALMEJA.

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores FREIRE ÁLVAREZ, María Ruth, GARCÍA GIL, José Baldomero, FERNÁNDEZ TAJES, Juan, MÉNDEZ FELPETO, Josefina
Data de solicitude 10/08/2010
Data de concesión 03/05/2013

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE MEJILLÓN DEL GÉNERO MYTILUS

Tipo Patente
Entidade Facultad de Ciencias. Universidad de A Coruña
Autores FERNÁNDEZ TAJES, Juan, LEE LE FANG, Ren Shiang, LONGA PORTABALES, María Ángeles, MÉNDEZ FELPETO, Josefina
Data de solicitude 27/07/2010
Data de concesión 12/02/2013

Método de extracción de ADN de alta calidad en tejidos de moluscos bivalvos

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Josefina Méndez Felpeto, Juan Fernández Tajes, José Baldomero García Gil
Data de solicitude 18/10/2007
Data de concesión 28/09/2010

Procedimiento para la identificación de las especies de navajas comerciales Ensis arcuatus, E. Siliqua y E. Directus mediante PCR y análisis RFLP del espaciador del ADN ribosómico 5S

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Josefina Méndez Felpeto, Juan Fernández Tajes, José Baldomero García Gil
Data de solicitude 12/12/2006
Data de concesión 01/05/2009

Compuesto para la eliminación y recuperación de plomo en aguas residuales y potables.

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, David Esteban Gómez
Data de solicitude 11/08/2003
Data de concesión 23/06/2006

Método universal de extracción de ADN de alta calidad

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto, Katrin Beyer, José Ignacio Lao Villadoniga
Data de solicitude 01/12/2000
Data de concesión 01/06/2004

Biscoumarin¿pyrimidine conjugates as potent anticancer agents and binding mechanism of hit candidate with human serum albumin

Autores Dinesh S. Reddy, Manasa Kongot, Vishal Singh, Md. Abrar Siddique, Rajan Patel, Nitin K. Shingal, Fernando Avecilla, Amit Kumar
Revista ARCHIV DER PHARMAZIE Vol. 354 Núm. 2000181 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.1002/ardp.202000181

Therapeutic potential of vanadium complexes with 1,10-phenanthroline ligands, quo vadis? Fate of complexes in cell media and cancer cells

Autores Patrique Nunes, Isabel Correia, Isabel Cavaco, Fernanda Marques, Teresa Pinheiro, Fernando Avecilla, João Costa Pessoa
Revista JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY Núm. 111350 (páxs. 1 ata 16)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2020.111350

Trinuclear vanadium(iv) and vanadium(v) complexes derived from 2,4,6-triacetylphloroglucinol and study of their peroxidase mimicking activity

Autores Mannar R. Maurya, Reshu Tomar, Fernando Avecilla, Nádia Ribeiro, M. Fernanda N.N. Carvalho, Maxim L. Kuznetsov, Isabel Correia, Joao Costa Pessoa
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 49 Núm. 8 (páxs. 2589 ata 2609)
DOI https://doi.org/10.1039/c9dt04415a

Autores Mudasir Nabi Peerzada, Parvez Khan, Nashrah Sharif Khan, Fernando Avecilla, Shadab Miyan Siddiqui, Md. Imtaiyaz Hassan, Amir Azam
Revista ACS Omega (páxs. 22759 ata 22771)
DOI https://doi.org/10.1021/acsomega.0c01703

A new family of iron(II)-cyclopentadienyl compounds shows strong activity against colorectal and triple negative breast cancer cells

Autores Adhan Pilon, Ana Rita Brás, Leonor Corte-Real, Fernando Avecilla, Paulo J. Costa, Ana Preto, M. Helena Garcia, Andreia Valente
Revista Molecules Núm. 1592 (páxs. 1 ata 22)
DOI https://doi.org/10.3390/molecules25071592

Unusual chemistry of Cu(II) salan complexes: Synthesis, characterization and superoxide dismutase activity

Autores Satabdi Roy, Atanu Banerjee, Sudhir Lima, Adolfo Horn Jr., Raquel M.S.N. Sampaio, Nádia Ribeiro, Isabel Correia, Fernando Avecilla, M. Fernanda N.N. Carvalho, Maxim L. Kusnetsov, Joao Costa Pessoa, Werner Kaminsky, Rupam Dinda
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 11457 ata 11470)
DOI https://doi.org/10.1039/d0nj01892a

Identification of morpholine based hydroxylamine analogues: Selective inhibitors of MARK4/Par-1d causing cancer cell death through apoptosis

Autores Mudasir Nabi Peerzada, Parvez Khan, Nashrah Sharif Khan, Aysha Gaur, Fernando Avecilla, Md. Imtaiyaz Hassan, Amir Azam
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 16626 ata 16637)
DOI https://doi.org/10.1039/d0nj03474f

Trinuclear cis-dioxidomolybdenum(VI) complexes of compartmental C3 symmetric ligands: Synthesis, characterization, DFT study and catalytic application for hydropyridines (Hps) via the Hantzsch reaction

Autores Mannar R. Maurya, Reshu Tomar, Puneet Gupta, Fernando Avecilla
Revista POLYHEDRON Núm. 114617 (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2020.114617

Coumarin tethered cyclic imides as efficacious gluose uptake agents and investigation of hit candidate to probe its binding mechanism with human serum albumin

Autores Dinesh S. Reddy, Manasa Kongot, Vishal Singh, NMY, Rajan Patel, Nitin K. Shingal, Fernando Avecilla, Amit Kumar
Revista BIOORGANIC CHEMISTRY Vol. 92 (páxs. 103212 ata 103226)
DOI https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2019.103212

Vanadium(V) and Molybdenum(VI) complexes containing ONO tridentate Schiff Bases and their applications as catalysts for oxidative bromination of phenols

Autores Mannar R. Maurya, Nancy Jangra, Fernando Avecilla, Nádia Ribeiro, Isabel Correia
Revista ChemitrySelect Vol. 4 (páxs. 12743 ata 12756)
DOI https://doi.org/10.1002/slct.201903678

4,6-diacetyl resorcinol based vanadium(V) complexes: reactivity and catalytic applications

Autores Mannar R. Maurya, Nancy Jangra, Fernando Avecilla, Isabel Correia
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 314 ata 329)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201801243

Fifteen novel microsatellite loci, developed using next-generation sequencing, reveal the lack of genetic structure in Donax vittatus from Iberian Peninsula

Autores Fernández-Pérez, J., Ana Nantón, Alberto Arias-Pérez, Ana Insua, Josefina Méndez
Revista ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE Vol. 217 (páxs. 218 ata 225)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ecss.2018.11.011

Unprecedented inhibition of P-gp activity by a novel ruthenium-cyclopentadienyl compound bearing a bipyridine-biotin ligand

Autores Leonor Corte-Real, Brittany Karas, Patrícia Gírio, Alexis Moreno, Fernando Avecilla, Fernanda Marques, Brian T. Buckley, Keith R. Cooper, Cathleen Doherty, Pierre Falson, M. Helena Garcia, Andreia Valente
Revista EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 163 (páxs. 853 ata 863)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2018.12.022

Ruthenium-Cyclopentadienyl Bipyridine-Biotin Based Compounds: Synthesis and Biological Effect

Autores Leonor Corte-Real, Brittany Karas, Ana Rita Brás, Adhan Pilon, F. Avecilla Porto, Fernanda Marques, Ana Preto, Brian T. Buckley, Keith R. Cooper, Cathleen Doherty, M. Helena Garcia, Andreia Valente
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 58 (páxs. 9135 ata 9149)
DOI https://doi.org/10.102/acs.inorgchem.9b00735

Synthesis, characterization and catalytic activity of dioxidouranium(VI) complexes of ONNO tetradentate Mannich bases

Autores Mannar R. Maurya, Bekele Mengesha, Shailendra K. Maurya, F. Avecilla Porto
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 493 (páxs. 118 ata 126)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2019.04.034

Dioxidomolybdenum(VI) and dioxidouranium(VI) complexes as functional mimic of haloperoxidases catalytic activity in presence of H2O2-KBr-HClO4

Autores Mannar R. Maurya, Bekele Mengesha, Shailendra K. Maurya, Nidhi Sehrawat, Fernando Avecilla
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 486 (páxs. 757 ata 765)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2018.11.031

Evidence of doubly uniparental inheritance of the mitochondrial DNA in Polititapes rhomboides (Bivalvia, Veneridae): Evolutionary and population genetic analysis of F and M mitotypes.

Autores Ginna M. Chacón, Alberto Arias-Pérez, Ruth Freire, Luisa Martínez, Susan Nóvoa, Horacio Naveira, Ana Insua
Revista JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND EVOLUTIONARY RESEARCH Vol. 00 (páxs. 1 ata 120)
DOI https://doi.org/10.1111/jzs.12267

Synthesis, Characterization, Molecular Docking, and Anticancer Evaluatin of 4-Thiazolidinone Analogues

Autores Md. Mushtaque, F. Avecilla Porto, Zubair bin Hafeez, MMR
Revista JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY Vol. 56 (páxs. 1794 ata 1805)
DOI https://doi.org/10.1002/jhet.3549

Synthesis, structural and biological activity of N-substitutd 2-methyl-4-/5-nitroimidazole derivatives

Autores Md. Mushtaque, Fernando Avecilla, Ashanul Haque, Zafar Yab, M. Moshahid Alam Rizvi, Mohd. Shahid Khan
Revista JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE Vol. 1185 (páxs. 440 ata 449)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.02.101

Mitochondrial DNA analyses of Donax trunculus (Mollusca: Bivalvia) population structure in the Iberian Peninsula, a bivalve with high commercial importance

Autores Fernández Pérez, Nantón A., Alberto Arias-Pérez, R. Freire, Martínez-Patiño, D., J. Méndez
Revista AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS Vol. 28 (páxs. 1139 ata 1152)
DOI https://doi.org/10.1002/aqc.2929

RNA-Seq Analysis for Assessing the Early Response to DSP Toxins in Mytilus galloprovincialis Digestive Gland and Gill

Autores María Verónica Prego-Faraldo, Luisa Martínez, Josefina Méndez
Revista Toxins Vol. 10
DOI https://doi.org/10.3390/toxins10100417

Total synthesis of 1¿,25-dihydroxyvitamin D3 analogs modified at the side chain and D-ring

Autores Borja López-Pérez, Maestro MA, Antonio Mouriño
Revista ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY Vol. 16 (páxs. 4563 ata 4569)
DOI https://doi.org/10.1039/c8ob01002a

Stereoselective Palladium¿Catalyzed Approach to Vitamin D3 Derivatives in Protic Medium

Autores Diego Carballa, Rita Sigüeiro, Zaida Rodríguez-Docampo, Flavia Zacconi, Maestro MA, Antonio Mouriño
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 24 Núm. 13 (páxs. 3314 ata 3320)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201705656

Sequence characterization of the 5S ribosomal DNA and the internal transcribed spacer (ITS) region in four European Donax species (Bivalvia: Donacidae)

Autores Fernández-Pérez J., Nantón A., Méndez, J.
Revista BMC GENETICS
DOI https://doi.org/10.1186/s12863-018-0684-x

Trinuclear Dioxidomolybdenum(VI) Complexes of Tritopic Phloroglucinol-Based Ligands and Their Catalytic Applications for the Selective Epoxidation of Olefins

Autores MRM, Reshu Tomar, Lata Rana, Fernando Avecilla 1
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2952 ata 2964)
DOI https://doi.org/10.10002/ejic.201800440

An alternative method for rapid and specific authentication of four European Donax species, including D. trunculus a commercially-important bivalve

Autores Fernández-Pérez, Nantón A., J. Méndez
Revista EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Vol. 244 (páxs. 1815 ata 1820)
DOI https://doi.org/10.1007/s00217-018-3093-5

Novel Ruthenium methyl cyclopentadienyl complex bearing a bibyridine perfluorinated ligand shows strong activity towards colorectal cancer cells

Autores Ricardo G. Teixeira, ARB, Leonor Corte-Real, RJD, ABS, M. Paula Robalo, Fernando Francisco Avecilla Porto, TMR, M. Helena Garcia, MKK, Ana Preto, Andreia Valente
Revista EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 143 (páxs. 503 ata 5514)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2017.11.059

Synthesis and evaluation of novel coumarin-oxime ethers as potential anti-tubercular agentes: their DNA cleavage ability and BSA interaction study

Autores Dinesh S. Reddy, Manasa Kongot, SEE, OGI, RKK, Fernando Francisco Avecilla Porto, Amit Kumar
Revista EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 150 (páxs. 864 ata 875)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2018.03.042

Design, synthesis and biological evaluation of novel pyridine-thiazolidinone derivatives as anticancer agents, targetin human carbonic anhydrase IX

Autores MFA, DHI, Md. Imtaiyaz Hassan, KAH, Fernando Francisco Avecilla Porto, AA
Revista EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 144 (páxs. 544 ata 556)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2017.12.049

Methyl-cyclopentadienyl ruthenium compounds with 2.2¿-bipyridine derivatives display strong anticancer activity and multidrug resistence potential

Autores Leonor Corte-Real, Ricardo G. Teixeira, Patrícia Gírio, EBC, Alexis Moreno, RDN, HBC, Fernando Francisco Avecilla Porto, Fernanda Marques, M. Paula Robalo, Paulo J.G. Mendes, JPO, M. Helena Garcia, Pierre Falson, Andreia Valente
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 57 (páxs. 4629 ata 4639)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b00358

Aromatic-Based Design of Highly Active and Noncalcemic Vitamin D Receptor Agonists

Autores Gogoi P, Seoane S, Sigüeiro R, Guiberteau T, Maestro MA, Pérez-Fernández R, Rochel N, Mouriño A
Revista JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 61 Núm. 11 (páxs. 4928 ata 4937)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.8b00337

Stereoselective synthesis of 25S,26-dihydroxyvitamin D3

Autores Rita Sigüeiro, Patricia González-Berdullas, Julian Loureiro, Antonio Mouriño, Maestro MA
Revista JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY Vol. 177 (páxs. 247 ata 249)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2017.07.016

Oxygen atom transfer between DMSO and benzoin catalyzed by cis-dioxidomolybdenum(VI) complexes of tetradentate Mannich bases

Autores Mannar R. Maurya, Bekele Mengesha, Bhawna Uprety, Nancy Jangra, Reshu Tomar, Fernando Francisco Avecilla Porto
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 42 (páxs. 6225 ata 6235)
DOI https://doi.org/10.1039/c7nj03551a

Synthesis of Side-Chain Locked Analogs of 1¿,25-Dihydroxyvitamin D3 Bearing a C17 Methyl Group

Autores Rita Sigüeiro, Maestro MA, Antonio Mouriño
Revista ORGANIC LETTERS Vol. 20 Núm. 9 (páxs. 2641 ata 2644)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.orglett.8b00849

Design, synthesis and biological evaluation of quinazolin-4(3H)-one Schiff base conjugates as potential antiamoebic agents

Autores Saba Tariq, Fernando Francisco Avecilla Porto, GUR, NEL, Amir Azam
Revista Journal of Saudi Chemical Society Vol. 22 (páxs. 306 ata 315)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jscs.2016.05.006

Total synthesis of 1¿,25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol) through a Si-assisted allylic substitution

Autores Borja López-Pérez, Miguel A. Maestro, Antonio Mouriño
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 53 (páxs. 8144 ata 8147)
DOI https://doi.org/10.1039/c7cc04690a

Bis{cis[MoO2]}complexes of 4,6-diacetyl resorcinol bis(hydrazone) and their catalytic application for the three compounds dinaymi assembly via Hantzsch reaction

Autores Mannar R. Maurya, Lata Rana, Nancy Jangra, Fernando Francisco Avecilla Porto
Revista ChemitrySelect Vol. 2 (páxs. 6767 ata 6777)
DOI https://doi.org/10.1002/slct.201701629

First complete female mitochondrial genome in four bivalve species genus Donax and their phylogenetic relationships within the Veneroida order

Autores Fernández-Pérez, J., Ana Nantón, Francisco J. Ruiz-Ruano, Juan Pedro M. Camacho, Josefina Méndez 1
Revista PLOS ONE

Solution behaviour and catalytic potential towards oxidation of dopamine by oxidovanadium(V) complexes of tripodal tetradentate ligands

Autores Mannar R. Maurya, Bhawna Uprety, Fernando Francisco Avecilla Porto, Pedro Adão, Maxim L. Kusnetsov, Joao Costa Pessoa
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 3087 ata 3099)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201700342

Genetic diversity and population genetic analysis of Donax vittatus (Mollusca: Bivalvia) and phylogeny of the genus with mitochondrial and nuclear markers

Autores Fernández-Pérez, J., Elsa Froufe, Ana Nantón, Miguel B. Gaspar, Josefina Méndez 1
Revista ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE Vol. 197 (páxs. 126 ata 135)

Microsatellite variation in Donax trunculus from the Iberian Peninsula, with particular attention to Galician estuaries (NW Spain)

Autores A. Nantón, A. Arias-Pérez, R. Freire, J. Fernández Pérez, S. Nóvoa, J. Méndez
Revista ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE Vol. 197 (páxs. 27 ata 34)

New Cu(II) complexes with pyrazolyl derived Schiff base ligands: synthesis and biological evaluation

Autores Nádia Ribeiro, SR, NTB, Isabel Cavaco, Teresa Pinheiro, Alho I., Fernanda Marques, Fernando Francisco Avecilla Porto, Joao Costa Pessoa, Isabel Correia
Revista JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY Vol. 174 (páxs. 63 ata 75)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2017.05.011

Computational and experimental studies of 4-thiazolidinone-cyclopropyl hybrid

Autores Md. Mushtaque, Fernando Francisco Avecilla Porto, SBH, KEE, Zafar Yab, M.. Moshahid A. Rizvi
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 241 (páxs. 912 ata 921)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.06.041

Synthesis, sterochemistry determination, pharmacological studies and quantum chemical analyses of bisthiazolidinone derivative

Autores MDM, Fernando Avecilla, Zubair bin Hafeez, Meriyam Jahan, Md. Shahzad Khan, M.. Moshahid A. Rizvi, Mohd. Shahid Khan, Anurag Srivastava, Anwesha Mallik, Saurabh Verma
Revista JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE Vol. 1127 (páxs. 99 ata 113)

Synthesis, characterization, citotoxicity, cell cycle analysis of 3-(-4-methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-ylmethyl)thiourea and quantum chemical analyses

Autores Md. Mushtaque, Fernando Francisco Avecilla Porto, Md. Shahzad Khan, Zubair bin Hafeez, MMR, Anurag Srivastava
Revista JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE Vol. 1141 (páxs. 119 ata 132)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.03.066

New iron cyclopentadienyl complexes bearing different phosphane co-ligands: structural factors vs. cytotoxicity

Autores ADH, Patrícia Gírio, Guilherme Nogueira, Fernando Francisco Avecilla Porto, Harry Adams, Julia Lorenzo, M. Helena Garcia, Andreia Valente
Revista JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Vol. 852 (páxs. 34 ata 4234)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2017.10.004

1ß,25-Dihydroxyvitamin D3: A new vitamin D metabolite in human serum.

Autores Pauwels S, Jans I, Billen J, Heijboer A, Verstuyf A, Carmeliet G, Mathieu C, Maestro MA, Waelkens E, Evenepoel P, Bouillon R, Vanderschueren D, Vermeersch P
Revista JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY Vol. 173 (páxs. 341 ata 348)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2017.02.004

A new approach to 19-nor-A-ring phosphine oxide for the convergent synthesis of 19-nor-calcitriol

Autores Rita Sigüeiro, Rocio Otero, Patricia González-Berdullasa, Julian Loureiroa, Antonio Mouriño, Maestro MA
Revista JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY Vol. 173 (páxs. 86 ata 88)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2016.08.008

Transcriptional and biochemical analysis of antioxidant enzymes in the mussel Mytilus galloprovincialis during experimental exposures to the toxic dinoflagellate Prorocentrum lima

Autores M.V Prego-Faraldo, L.R. Vieira, J.M. Eirín-López, J. Méndez, L. Guilhermino
Revista MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH Vol. 129 (páxs. 304 ata 315)

Molybdenum complexes with a u-O{MO2}2 core: their synthesis, crystal structure and application as catalysts for the oxidation of bicyclic alcohols using N-based additives

Autores Mannar R. Maurya, Lata Rana, Fernando Avecilla
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 41 (páxs. 724 ata 734)
DOI https://doi.org/10.1039/c6nj03162e

Phloroglucinol and resorcinol based mononuclear dixoidomolybdenum(VI) complexes: synthesis, characterization and catalytic epoxidation

Autores Mannar R. Maurya, Lata Rana, Fernando Avecilla
Revista POLYHEDRON Vol. 126 (páxs. 60 ata 71)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2017.01.006

Characterization of mussel H2A.Z.2: a new H2A.Z variant preferentially expressed in germinal tissues from Mytilus

Autores Ciro Rivera-Casas, Rodrigo González-Romero, Ángel Vizoso-Vázquez, Manjinder S. Cheema, M. Esperanza Cerdán, Josefina Mendez, Juan Ausio, Eirín-López, J.M.
Revista BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY-BIOCHIMIE ET BIOLOGIE CELLULAIRE Vol. 94 Núm. 5 (páxs. 480 ata 490)
DOI https://doi.org/10.1139/bcb-2016-0056

Early Genotoxic and Cytotoxic Effects of the Toxic Dinoflagellate Prorocentrum lima in the Mussel Mytilus galloprovincialis

Autores Prego-Faraldo, M.V., Valdiglesias, V., Laffon, B., Méndez, J., Eirín-López, J.M.
Revista Toxins (páxs. 159 ata 173)
DOI https://doi.org/10.3390/toxins8060159

Vanadium(IV and V) complexes of pyrazolone based ligands: synthesis, structural caracterización and catalytic applications

Autores Mannar R. Maurya, BS, Fernando Avecilla 1, Isabel Correia
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 45 (páxs. 17343 ata 17364)
DOI https://doi.org/10.1039/c6dt03425

Synthesis, characterization, reactivity, catalityc activity, and antiamoebic activity of vanadium(V) complexes of ICL670(Deferasirox) and related ligand

Autores MRM, BS, FA, ST, AA, IC
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 1430 ata 1441)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201501336

Vanadium complexes derived from acetyl pyrazolone and hydrazides: Structure, reactivity, peroxidase mimicry and efficient catalityc activity for the oxidation fo 1-phenylethanol

Autores MRM, BS, FA, IC
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 4028 ata 4044)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201600427

Dioxidomolybdenum(VI) complexes of tripodal tetradentate ligands for catalytic oxygen atom transfer between benzoin and dimethyl sulfoxide and for oxidation of pyragallol

Autores MRM, BU, Fernando Avecilla 1
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 4802 ata 4813)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201600694

Vitamin D receptor 2016: novel ligands and structural insights.

Autores Maestro MA, Molnár F, Mouriño A, Carlberg C
Revista EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS Vol. 26 Núm. 11 (páxs. 1291 ata 1306)
DOI https://doi.org/10.1080/13543776.2016.1216547

Synthesis, antiamoebic and molecular docking studies of furan-thiazolidinone hybrids

Autores MFA, Shadab Miyan Siddiqui, KA, FA, SD, SG, AA
Revista EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 124 (páxs. 393 ata 406)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2016.08.053

Synthesis and biological evaluation of 4-(2-(dimethylamino)ethoxy) benzohydrazide derivatives as inhibitors of Entamoeba hystolitica

Autores AI, SM, MSR, FA, AA
Revista EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 124 (páxs. 445 ata 455)
DOI https://doi.org/10.106/j.ejmech.2016.08.022

Oxidoperoxidotungsten(VI) and dioxidotungsten(VI) complexes catalyzed oxidative bromination of thymol in presence of H2O2-KBr-HClO4

Autores Mannar R. Maurya, Lata Rana, Fernando Avecilla
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 440 (páxs. 172 ata 180)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2015.10.045

Theoretical and exprimental studies of 3B-acetoxy-5a-cholestan-6-one oxime

Autores AUK, FA, NM, MSK, MSK, MdM
Revista JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE Vol. 1122 (páxs. 100 ata 110)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.05.085

n6-(2-phenoxyethanol) ruthenium(II)-complexes of 2,2¿-bipyridine and its derivatives: solution speciation and kinetic behaviour

Autores GN, OD, Adhan Pilon, MPR, FA, MHG, EAE, AV
Revista JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Vol. 820 (páxs. 20 ata 29)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2016.07.017

Stereoselective synthesis of 1ß,25-Dihydroxyvitamin D3 and its 26,27-hexadeuterated derivative.

Autores Loureiro J, Maestro MA, Mouriño A, Sigüeiro R
Revista JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY Vol. 164 (páxs. 56 ata 58)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2015.09.007

Carborane-based design of a potent vitamin Dreceptor agonist

Autores Rocio Otero, Samuel Seoane, Rita Sig ¿ueiro, Anna Y. Belorusova, Maestro MA, Roman Pérez-Fernández, Natacha Rochel, Antonio Mouriño
Revista CHEMICAL SCIENCE Vol. 7 (páxs. 1033 ata 1037)
DOI https://doi.org/10.1039/c5sc03084f

Assessing the geographic scale of genetic population management with microsatellites and introns in the clam Ruditapes decussatus

Autores A. Arias-Pérez, D. Cordero, Y. Borrell, J.A. Sánchez, G. Blanco, R. Freire, A. Insua, C. Saavedra
Revista Ecology and Evolution Vol. 6 (páxs. 3380 ata 3404)
DOI https://doi.org/10.1002/ece3.2052

Study of temperature dependent three component dynamic covalent assembly via Hantzsch reaction catalyzed by dioxido- and oxidoperoxidomolybdenum(VI) complexes under solvent free conditions

Autores Mannar R. Maurya, Neeraj Saini, Fernando Avecilla
Revista RSC Advances Vol. 6 (páxs. 12993 ata 13009)
DOI https://doi.org/10.1039/c5ra24791h

Thienopyrimidine sulphonamide hybrids: design, synthesis, antiprotozoal activity and molecular docking studies

Autores SLZ, SMA, PCP, TS, KA, FA, AA
Revista RSC Advances (páxs. 90371 ata 90383)
DOI https://doi.org/10.1039/c6ra15181g

Vanadium(v) complexes of a tripodal ligand, their characterisation and biological implications

Autores Mannar R. Maurya, Bhawna Uprety, Fernando Avecilla, Pedro Adão, J. Costa Pessoa
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 44 (páxs. 17736 ata 17755)
DOI https://doi.org/10.1039/c5dt0276k

Unbiased high-throughput characterization of mussel transcriptomic responses to sublethal concentrations of the biotoxin okadaic acid

Autores Victoria Suárez-Ulloa, Fernández-Tajes, J., Vanessa Aguiar-Pulido, Prego-Faraldo, M.V., Fernando Florez-Barros, Alexia Sexto-Iglesias, Méndez, J., José M. Eirín López
Revista PEERJ (páxs. 1 ata 20)
DOI https://doi.org/10.7717/peerj.1429

Oxidovanadium(IV) and dioxidovanadium (V) complexes of hydrazones of 2-benzoylpyridine and their catalytic applications

Autores Mannar R. Maurya, Nikita Chaudhary, Fernando Avecilla, Pedro Adão, João Costa Pessoa
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 44 (páxs. 1211 ata 1232)
DOI https://doi.org/10.1039/c4dt02474e

Quantitative analytical method to evaluate the metabolism of vitamin D

Autores Mena-Bravo, A., Ferreiro-Vera, C., Priego-Capote, F., Miguel A. Maestro, Antonio Mouriño, Quesada-Gómez, J.M., Luque de Castro, M.D.
Revista CLINICA CHIMICA ACTA Vol. 442 (páxs. 6 ata 12)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cca.2014.12.039

Identification of four Donax species by PCR-RFLP analysis of cytochrome c oxidase subunit I (COI)

Autores A. Nantón, R. Freire, A. Arias-Pérez, M.B. Gaspar, J. Méndez
Revista EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY
DOI https://doi.org/10.1007/s00217-015-2416-z

Palladium(II) complexes of OS donor N-(di(butyl/phenyl)carbamothioyl)benzamide and their antiamoebic activity

Autores Mannar R. Maurya, Bhawna Uprety, Fernando Avecilla, Saba Tariq, Amir Azam
Revista EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 98 (páxs. 54 ata 60)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2015.05.006

Synthesis, characterization and antiamoebic activity of chalcones bearing N-substituted ethanamine tail

Autores Saadia Leeza Zaidi, Sonam Mittal, Maitreyi S. Rajala, Fernando Avecilla, Mohammad Husain, Amir Azam
Revista EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 98 (páxs. 179 ata 189)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2015.05.013

Catalytic oxidation of secondaryy alcohols by molybdenum complexes derived from 4-acyl pyrazolone in presence and absence of an N-based additive: Conventional versus microwave assisted method.

Autores Mannar R. Maurya, Neeraj Saini, Fernando Avecilla
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 438 (páxs. 168 ata 178)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2015.09.013

Synthesis and characterization of di-u-oxidovanadium(V), oxidoperoxido-vanadium(V) and polymer supported dioxidovanadium(V) complexes and catalytic oxidation of isoeugenol

Autores Mannar R. Maurya, Bhawna Uprety, Nikita Chaudhary, Fernando Avecilla
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 434 (páxs. 230 ata 238)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2015.05.027

Catalytic oxidation of internal and terminal alkenes by oxidoperoxidomolybdenum(VI) and dioxidomolybdenum(VI) complexes

Autores Mannar R. Maurya, Lata Rana, Fernando Avecilla
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 429 (páxs. 138 ata 147)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2015.01.040

Mimicking peroxidase activity by a polymer-supported oxidovanadium(IV) Schiff base complex derived from salicylaldehyde and 1,3-diamino-2-hydroxypropane.

Autores Mannar R. Maurya, Nikita Chaudhary, Fernando Avecilla 1, Isabel Correia
Revista JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY Vol. 147 (páxs. 181 ata 192)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2015.01.012

The key role of coligands in novel ruthenium(II)-cyclopentadienyl bipyridine derivatives: Ranging from non-cytotoxic to highly cytotoxic compounds

Autores Leonor Corte-Real, M. Paula Robalo, Fernanda Marques, Guilherme Nogueira, Fernando Avecilla, Tiago J.L. Silva, Filipa C. Santos, A. Isabel Tomaz, M. Helena Garcia, Andreia Valente
Revista JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY Vol. 150 (páxs. 148 ata 159)
DOI https://doi.org/10.1016/j.inorgbio.2015.06.015

Patterns of genetic variation across the distribution range of the cockle Cerastoderma edule inferred from microsatellites and mitochondrial DNA

Autores Luisa Martínez, Ruth Freire, Alberto Arias-Pérez, Méndez, J., Ana Insua
Revista MARINE BIOLOGY Vol. 162 (páxs. 1393 ata 13931406)
DOI https://doi.org/10.1007/s00227-015-2676-y

Oxidation of secondary alcohols by conventional and microwave-assisted methods using molybdenum complexes of ONO donor ligands

Autores Mannar R. Maurya, Sarita Dhaka, Fernando Avecilla 1
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 39 (páxs. 2130 ata 2139)
DOI https://doi.org/10.1039/c4nj02208d

Oxidative bromination of monoterpene (thymol) using dioxidomolybdenum(VI) complexes of hydrazones of 8-formyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin

Autores Mannar R. Maurya, Sarita Dhaka, Fernando Avecilla 1
Revista POLYHEDRON Vol. 96 (páxs. 79 ata 87)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2015.05.001

Liquid phase versus microwave assisted selective oxidation of volatile organic compounds involving dioxidomolybdenum(VI) and oxidoperoxidomolybdenum(VI) complexes as catalysts in the presence/absence of an N-based additive

Autores Mannar R. Maurya, Neeraj Saini, Fernando Avecilla
Revista POLYHEDRON Vol. 90 (páxs. 221 ata 232)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2015.01.030

In Vitro Analysis of Early Genotoxic and Cytotoxic Efffects of Okadaic Acid in Different Cell Types of the Mussel Mytilus galloprovincialis

Autores Prego-Faraldo, M.V., Valdiglesias, V., Laffon, B., Eirín-López, J.M., Méndez, J.
Revista JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES Vol. 78 (páxs. 814 ata 824)
DOI https://doi.org/10.1080/15287394.2015.1051173

Pit-1 inhibits BRCA1 and sensitizes human breast tumors to cisplatin and vitamin D treatment

Autores Samuel Seoane, Efigenia Arias, Rita Sigueiro, Juan Sendon-Lago, Anxo Martinez-Ordoñez, Esteban Castelao, Noemí Eiró, Tomás Garcia-Caballero, Manuel Macia, Rafael Lopez-Lopez, Miguel Maestro, Francisco Vizoso, Antonio Mouriño, Roman Perez-Fernandez
Revista Oncotarget Vol. 6 Núm. 16 (páxs. 14456 ata 14471)
DOI https://doi.org/10.18632/oncotarget.3894

Effect of N-based additive on the optimization of liquid phase oxidation of bicyclic, cyclic and aromatic alcohols catalyzed by dioxidomolybdenum(VI) and oxidoperoxidomolybdenum(VI) complexes

Autores Mannar R. Maurya, Neeraj Saini, Fernando Avecilla
Revista RSC Advances Vol. 5 (páxs. 101076 ata 101088)
DOI https://doi.org/10.1039/c5ra16490g

Chloroquinoline-acetamide hybrids: a promising series of potential antiprotozoal agents

Autores Afreen Inam, Robyn L. van Zyl, Natasha J. van Vuuren, Chien-Teng Chen, Fernando Avecilla, Subhash M. Agarwal, Amir Azam
Revista RSC Advances Vol. 5 (páxs. 48368 ata 48381)
DOI https://doi.org/10.1039/c5ra05472a

Microsatellites and multiplex PCRs for assessing aquaculture practices of the grooved carpet shell Ruditapes decussatus in Spain

Autores Yaisel J. Borrell, Alberto Arias-Pérez, Ruth Freire, Antonio Valdés, José Antonio Sánchez, Méndez, J., Dorotea Martínez, Jacobo López, Carlos Carleos, Gloria Blanco, Ana M. Insua
Revista AQUACULTURE Vol. 426-427 (páxs. 49 ata 59)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2014.01.010

Endo-benzonorbornen-2-ol as an efficient non-natural chiral auxiliary in the asymmetric aza-Diels-Alder reactions between cyclopentadiene and (1-phenylethyl)iminoacetates

Autores Carlos A. D. Sousa, Miguel Maestro, Xerardo Garcia-Mera, José E. Rodríguez-Borges
Revista RSC Advances Vol. 4 Núm. 101 (páxs. 51768 ata 51772)
DOI https://doi.org/10.1039/c4ra11143e

A Chiral N(H)-tBu and N(H)-Ad NiII Complexes of Glycine Schiff Bases:Deduction of a Mode of Kinetic Diastereoselectivity

Autores Miguel Maestro, Fernando Avecilla Porto, Alexander E. Sorochinsky, Trevor K. Ellis, José Luis Aceña, Vadim A. Soloshonok
Revista EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY (páxs. 4309 ata 4314)

Chiral N(H)-tBu and N(H)-Ad NiII complexes of Glycine Schiff Bases: Deduction of a Mode of Kinetic Diastereoselectivity

Autores Miguel A. Maestro, Fernando Avecilla, Alexander E. Sorochinsky, Trevor K. Ellis, José Luis Aceña, Vadim A. Soloshonok
Revista EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY (páxs. 4309 ata 4314)
DOI https://doi.org/10.1002/ejoc.201402145

Synthesis of 4'-(2-ferrocenyl)-2,2':6'2'' -terpyridine: Characterization and antiprotozoal activity of Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes

Autores Annu Juneja, Tais Soares Macedo, Diogo Rodrigo Magalhaes Moreira, Milena Botelho Pereira Soares, Ana Cristina Lima Leite, Juliana Kelle de Andrade Lemoine Neves, Valeria Rego Alves Pereira, Fernando Avecilla, Amir Azam
Revista EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 75 (páxs. 203 ata 210)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2014.01.051

Polystyrene bound dioxidovanadium(V) complexes of 2-acetylpyridine derived ligands for catalytic oxidations

Autores Mannar R. Maurya, Nikita Chaudhary, Amit Kumar, Fernando Avecilla, João Costa Pessoa
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 420 (páxs. 24 ata 38)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ica.2013.11.021

Polymer and non-polymer-grafted dioxidomolybdenum(VI) complexes having ONO donor ligand and their catalytic activities for the oxidative bromination of organic substrates

Autores Mannar R. Maurya, Naveen Kumar, Fernando Avecilla
Revista JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL Vol. 392 (páxs. 50 ata 60)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molcata.2014.05.002

Synthesis, crystal structures, antimicrobial activities, and DFT calculations of two new azido nickel(II) complexes

Autores Shaabani, Behrouz, Khandar, Ali Akbar, Dusek, Michal, Pojarova, Michaela, Miguel Maestro, Mukherjee, Rabindranath, Mahmoudi, Farzaneh
Revista JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY Vol. 67 Núm. 12 (páxs. 2096 ata 2109)
DOI https://doi.org/10.1080/00958972.2014.936859

Hydroxyquinoline derived vanadium(IV and V) and copper(II) complexes as potential anti-tuberculosis and anti-tumor agents

Autores Isabel Correia, Pedro Adão, Somnath Roy, Mohamed Wahba, Cristina Matos, Mannar R. Maurya, Fernanda Marques, Fernando R. Pavan, Clarice Q.F.Leite, Fernando Avecilla, João Costa Pessoa
Revista JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY Vol. 141 (páxs. 83 ata 93)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2014.07.019

CuII-salan compounds: Synthesis, characterization and evaluation of their potential as oxidation catalysts

Autores Pedro Adão, Sónia Barroso, Fernando Avecilla, M. Conceiçao Oliveira, João Costa Pessoa
Revista JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Vol. 760 (páxs. 212 ata 223)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2013.10.019

An Efficient Convergent Synthesis of 1a,25-dihydroxy-3-epi-vitamin D2

Autores Rita Sigüeiro, Rocio Otero, Patricia González-Berdullas, Miguel Maestro, Antonio Mouriñoa
Revista JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY Vol. 144 (páxs. 204 ata 206)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2014.10.008

Synthesis of nonadeuterated 1a,25-dihydroxyvitamin D2

Autores R.Sigüeiroa, Álvarez, A., Otero, R, López-Pérez, B., Carballa, D., Regueira, T., González-Berdullas, P., Seoane, S., Pérez-Fernández, R., Mouriño, A., Miguel Maestro
Revista JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY Vol. 144 (páxs. 204 ata 206)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2013.10.025

Characterization of nineteen microsatellite markers and development of multiplex PCRs for the wedge clam Donax trunculus (Mollusca: Bivalvia)

Autores Ana Nantón, Alberto Arias-Pérez, Méndez, J., Ruth Freire
Revista MOLECULAR BIOLOGY REPORTS Vol. 41 (páxs. 5351 ata 5357)
DOI https://doi.org/10.1007/s111033-014-3406-0

Polymer-grafted and neat vanadium(V) complexes as functional mimics of haloperoxidases

Autores Mannar R. Maurya, Nikita Chaudhary, Fernando Avecilla
Revista POLYHEDRON Vol. 67 (páxs. 436 ata 448)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2013.09.021

Synthesis, characterization and catalytic activity of dioxodomolybdenum(VI) complexes of tribasic pentadentate ligands.

Autores Mannar R. Maurya, Sarita Dhaka, Fernando Avecilla
Revista POLYHEDRON Vol. 67 (páxs. 145 ata 159)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2013.08.050

Synthesis, characterization and catalytic activity of dioxodomolybdenum(VI) complexes derived from tribasic ONS donor ligands

Autores Mannar R. Maurya, Sarita Dhaka, Fernando Avecilla
Revista POLYHEDRON Vol. 81 (páxs. 154 ata 167)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2014.05.068

Clinical utility of simultaneous quantitation of 25-hydroxyvitamin D and 24,25-dihydroxyvitamin D by LC-MS/MS involving derivatization with DMEQ-TAD

Autores Martin Kaufmann, J. Christopher Gallagher, Munro Peacock, Karl-Peter Schlingmann, Martin Konrad, Hector F. DeLuca, Rita Sigueiro, Borja Lopez, Antonio Mourino, Miguel Maestro, René St-Arnaud,, Joel S. Finkelstein, Donald P. Cooper, Glenville Jones
Revista THE JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM Vol. 99 Núm. 7 (páxs. 99 ata 2567)
DOI https://doi.org/10.1210/jc.2013-4388

Synthesis and evaluation of 7-chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline-sulfonamide as hybrid antiprotozoal agents

Autores Attar Salahuddin, Afreen Inam, Robyn L. van Zyl, Donovan C. Heslop, Chien-Teng Chen, Fernando Avecilla, Subhash M. Agarwal, Amir Azam
Revista BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 21 (páxs. 3080 ata 3089)

Synthesis, characterization, reactivity, identification of isomeric species and crystal structure of dinitrosylmolybdenum(0) complexes of 2-(alfa-hydrosyalkyl/aryl)benzimidazole

Autores Mannar R. Maurya, Sarita Dhaka, Naveen Kumar, Fernando Avecilla
Revista TRANSITION METAL CHEMISTRY Vol. 38 (páxs. 535 ata 542)
DOI https://doi.org/10.1007/s11243-013-9721-9

Effect of okadaic acid on carpet shell clam (Ruditapes decussatus) haemocytes by in vitro exposure and harmful algal bloom simulation assays

Autores María Prado-Alvarez, Flórez-Barrós, F., Méndez, J., Fernández-Tajes, J.
Revista CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY Vol. 29 (páxs. 189 ata 197)
DOI https://doi.org/10.1007/s10565-013-9246-1

Gold catalyzed stereoselective tandem hydroamination¿formal aza-Diels¿Alder reaction of propargylic amino esters

Autores Santos Fustero, Paula Bello, Javier Miró, María Sánchez-Roselló, Miguel A. Maestro, Javier González, arlos del Pozo
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Vol. 49 (páxs. 1336 ata 1338)

Vanadium complexes having [VO]2+, [VO]3+ and [VO2]+ cores with hydrozones of 2,6-diformyl-4-methylpehonol: synthesis, characterization, reactivity and catalytic potential

Autores Mannar R. Maurya, Chanchal Haldar, Amit Kumar, Maxim L. Kuznetsov, Fernando Avecilla, João Costa Pessoa
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 42 (páxs. 11941 ata 11962)
DOI https://doi.org/10.1039/c3dt50469g

A novel VIVO-pyrimidinone complex: synthesis, solution speciation and human serum protein binding

Autores Gisela Gonçalves, Isabel Tomaz, Isabel Correia, Luís F. Veiros, M. Margarida C. A. Castro, Fernando Avecilla, Lorena Palacio, Miguel Maestro, Tamás Kiss, Tamás Jakusch, M. Helena V. García, João Costa Pessoa
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 42 (páxs. 11841 ata 11861)
DOI https://doi.org/10.1039/c3dt50553g

Base-Dependent Stereodivergent Intramolecular Aza-Michael Reaction: Asymmetric Synthesis of 1,3-Disubstituted Isoindolines

Autores Santos Fustero, Lidia Herrera,, Ruben L¿zaro, Elsa Rodríguez, Miguel Maestro, Natalia Mateu, Pablo Barrio
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 19 (páxs. 11176 ata 11185)
DOI https://doi.org/10.1002/chem.201301591

The CHROMAEVALOA Database: A Resource for the Evaluation of Okadaic Acid Contamination in the Marine Environment Based on the Chromatin-Associated Transcriptome of the Mussel Mytilus galloprovincialis IF:4,379 Q1

Autores Victoria Suárez-Ulloa, Juan Fernández Tajes, Vanessa Aguiar-Pulido, Ciro Rivera-Casas, Rodrigo González-Romero, Juan Ausio, Méndez, J., Julián Dorado, Eirín-López, J.M.
Revista MARINE DRUGS Vol. 11 (páxs. 830 ata 841)
DOI https://doi.org/10.3390/md11030830

Okadaic acid meet and greet: an insight into detection methods, response strategies and genotoxic effects in marine invertebrates

Autores María Verónica Prego-Faraldo, Valdiglesias, V., Méndez, J., Eirín-López, J.M.
Revista MARINE DRUGS Vol. 11 (páxs. 2829 ata 2835)
DOI https://doi.org/10.3390/md110x000x

Okadaic Acid: More than a Diarrheic Toxin

Autores Valdiglesias, V., Prego-Faraldo, M.V., Pásaro, E., Méndez, J., Laffon, B.
Revista MARINE DRUGS Vol. 11 (páxs. 4328 ata 4349)
DOI https://doi.org/10.3390/md11114328

Genetic diversity and population differentiation in the cockle Cerastoderma edule estimated by microsatellite markers

Autores L. Martinez, J. Méndez, A. Insua, A. Arias-Pérez, R. Freire
Revista HELGOLAND MARINE RESEARCH Vol. 67 (páxs. 90 ata 93)
DOI https://doi.org/10.1007/s10152-012-0314-3

Geographical variation in shell shape of the pod razor shell Ensis siliqua (Bivalvia:Pharidae)

Autores Marta M. Rufino, Paulo Vasconcelos, Fabio Pereira, Fernández-Tajes, J., Susana Darriba, Méndez, J., Miguel B. Gaspar
Revista HELGOLAND MARINE RESEARCH Vol. 67 (páxs. 49 ata 58)
DOI https://doi.org/10.1007/s10152-012-0303-6

The marine toxin okadaic acid induces alterations in the expression level of cancer-related genes in human neuronal cells

Autores Valdiglesias, V., Fernández-Tajes, J., Méndez, J., Pásaro, E., Laffon, B.
Revista ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY Vol. 92 (páxs. 303 ata 311)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2013.03.009

An Approach to 2,4-Substituted Pyrazolo[1,5-a|pyridines and Pyrazolo[1,5-a|azepines by Ring-Closing Metathesis

Autores Santos Fustero, Raquel Román, Amparo Asensio, Miguel Maestro, José L. Aceña, Antonio Simón-Fuentes
Revista EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY (páxs. 7164 ata 7174)
DOI https://doi.org/10.1002/ejoc.201300901

Important cytotoxicity of novel iron(II) cyclopentadienyl complexes with imidazole based ligands

Autores Ana Cristina Gonçalves, Tania S. Morais, M. Paula Robalo, Fernanda Marques, Fernando Avecilla, Cristina P. Matos, Isabel Santos, Ana Isabel Tomaz, M. Helena Garcia
Revista JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY Vol. 129 (páxs. 1 ata 8)

Disseminated neoplasia causes changes in ploidy and apoptosis frequency in cockles Cerastoderma edule

Autores S. Díaz, A. Villalba, A. Insua, P. Soudant, J. Fernández-Tajes, J. Méndez, M.J. Carballal
Revista JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY Vol. 133 (páxs. 214 ata 219)

A efficient synthesis of 1a,25-dihydroxy-20-epi-vitamin D3

Autores R.Fraga, B.López-Péreza, K.Sokolowskaa, A.Guinia, T.Regueiraa, S.Díaza, A.Mouriñoa, Miguel Maestro
Revista JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY Vol. 136 (páxs. 14 ata 16)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2013.01.010

Development and multiplex PCR amplification of microsatellite markers in the commercial clam Venerupis rhomboides (Mollusca: Bivalvia)

Autores Ginna Chacón, Alberto Arias-Pérez, Méndez, J., Ana Insua, Ruth Freire
Revista MOLECULAR BIOLOGY REPORTS Vol. 40 (páxs. 1625 ata 1630)
DOI https://doi.org/10.1007/s11033-012-2211-x

Gold-Catalyzed Intramolecular Hydroamination of o-Alkynylbenzyl Carbamates: A Route to Chiral Fluorinated Isoindoline and Isoquinoline Derivatives

Autores Santos Fustero, Ignacio Ibáñez, Pablo Barrio, Miguel Maestro, Silvia Catalán
Revista ORGANIC LETTERS Vol. 15 (páxs. 832 ata 835)
DOI https://doi.org/10.1021/ol3035142

Synthesis, structural characterization, encapsulation in zeolite Y and catalytic activity of an oxidovanadium(V) complex with a tribasic pentadentate ligand

Autores Mannar R. Maurya, Manisha Bisht, Nikita Chaudhary, Fernando Avecilla, Umesh Kumar, Hua-Fen Hsu
Revista POLYHEDRON Vol. 54 (páxs. 180 ata 188)

Alterations in metabolism-related genes induced in shsy5y cells by okadaic acid exposure

Autores Valdiglesias, V., Fernández-Tajes, J., Costa, C., Méndez, J., Pásaro, E., Laffon, B.
Revista JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES Vol. 75 (páxs. 844 ata 856)
DOI https://doi.org/10.1080/15287394.2012.690703

Assessment of immunotoxicity parameters in individuals occupationally exposed to lead

Autores García-Lestón, J., Roma-Torres, J., Mayan, O., Schroecksnadel, S., Fuchs, D., Moreira, A.O., Pásaro, E., Méndez, J., Teixeira, J.P., Laffon, B.
Revista JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES Vol. 75 (páxs. 807 ata 818)
DOI https://doi.org/10.1080/15287394.2012.690327

Design, Synthesis, Evaluation, and Structure of Vitamin D Analogues with Furan Side Chains

Autores Miguel Maestro
Revista Chemistry - A European Journal Vol. 18 (páxs. 603 ata 612)

Enantio- and Diastereoselective Organocatalytic ¿-Alkylation of Aldehydes with 3-Substituted 2-(Bromomethyl)acrylates

Autores Miguel Maestro
Revista ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Vol. 51 (páxs. 10856 ata 10860)

Chromatin specialization in bivalve molluscs: A leap forward for the evaluation of Okadaic Acid genotoxicity in the marine environment

Autores Rodrigo González-Romero, Ciro Rivera-Casas, Fernández-Tajes, J., Juan Ausió, Méndez, J., Eirín-López, J.M.
Revista COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY & PHARMACOLOGY Vol. 155 (páxs. 175 ata 181)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2011.09.003

Isolation of Microsatellite Markers and Analysis of Genetic Diversity Among East Atlantic Populations of the Sword Razor Shell Ensis siliqua: A Tool for Population Management

Autores Alberto Arias-Pérez, Fernández-Tajes, J., Miguel B. Gaspar, Méndez, J.
Revista BIOCHEMICAL GENETICS Vol. 50 (páxs. 397 ata 415)
DOI https://doi.org/10.1007/s10528-011-9484-y

Genotyping an ALAD Polymorphism with Real-Time PCR in Two Populations from the Iberian Peninsula

Autores Moreira, A.O., André Almeida, Costa, S., Laffon, B., Julia García-Lestón, Pásaro, E., Méndez, J., Teixeira, J.P.
Revista BIOCHEMICAL GENETICS Vol. 50 (páxs. 560 ata 564)
DOI https://doi.org/10.1007/s10528-012-9500-x

Metronidazole thiosalicylate conjugates: Synthesis, crystal structure, docking studies and antiamoebic activity

Autores Attar Salahuddin, Subhash M. Agarwal, Fernando Avecilla, Amir Azam
Revista BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Vol. 22 (páxs. 5694 ata 5699)

Identification of differentially expressed genes in SHSY5Y cells exposed to okadaic acid by suppression subtractive hybridization

Autores Valdiglesias, V., Juan Fernández Tajes, Pásaro, E., Méndez, J., Laffon, B.
Revista BMC GENOMICS Vol. 13 (páxs. 46 ata 59)
DOI https://doi.org/10.1186/1471-2164-13-46

Histone H2A (H2A.X and H2A.Z) Variants in Molluscs: Molecular Characterization and Potential Implications For Chromatin Dynamics

Autores Rodrigo González-Romero, Ciro Rivera-Casas, Lindsay J. Frehlick, Méndez, J., Juan Ausió, Eirín-López, J.M.
Revista PLOS ONE Vol. 7 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0030006

Genotoxic effects of occupational exposure to lead and influence of polymorphisms in genes involved in lead toxicokinetics and in DNA repair

Autores Julia García-Lestón, Roma-Torres, J., Maria Vilares, Rui Pinto, Joao Prista, Teixeira, J.P., Mayan, O., Joao Conde, Marta Pingarilho, Jorge Francisco Gaspar, Pásaro, E., Méndez, J., Laffon, B.
Revista ENVIRONMENT INTERNATIONAL Vol. 43 (páxs. 29 ata 36)
DOI https://doi.org/10.116/j.envint.2012.03.001

Dinuclear MnIII Compounds [{Mn(bpy)(H2O)}2(¿-4-RC6H4COO)2(¿-O)](NO3)2 (R = Me, F, CF3, MeO, tBu): Effect of the R Group on the Magnetic Properties and the Catalase Activity

Autores Miguel Maestro
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2203 ata 2212)

Aliphatic Dicarboxylate Ligands Assemble Weakly Coupled Molecular Pairs of [MnIII]2 Units

Autores Miguel Maestro
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2359 ata 2367)

Spectroscopic and Structural Characterization of Noninnocent Mixed-Ligand Oxidovanadium(V) Complexes

Autores Mannar R. Maurya, Manisha Bisht, Nikita Chaudhary, Amit Kumar, Fernando Avecilla, João Costa Pessoa
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 4846 ata 4855)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201200656.

Synthesis, characterization and structure optimization of a series of thiazolidinone derivatives as Entamoeba histolytica inhibitors

Autores Md. Mushtaque, Fernando Avecilla, Amir Azam
Revista EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 55 (páxs. 439 ata 448)

Identification of the wedge clam Donax trunculus by a simple PCR technique

Autores A.M. Pereira, J. Fernández-Tajes, M.B. Gaspar, Méndez, J.
Revista FOOD CONTROL Vol. 23 (páxs. 268 ata 270)
DOI https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2011.05.020

Synthesis of (1a)-1,25-Dihydroxyvitamin D3 with a ß-Positioned Seven-Carbon Side Chain at C(12)

Autores Miguel Maestro
Revista HELVETICA CHIMICA ACTA Vol. 95 (páxs. 1842 ata 1850)

Amino Alcohol-Derived Reduced Schiff Base VIVO and VV Compounds as Catalysts for Asymmetric Sulfoxidation of Thioanisole with Hydrogen Peroxide

Autores Pedro Adão, Maxim L. Kuznetsov, Sónia Barroso, Ana M. Martins, Fernando Avecilla, João Costa Pessoa
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 51 (páxs. 11430 ata 11449)

Synthesis and Biological Evaluation of 1¿,25-Dihydroxyvitamin D3 Analogues with a Long Side Chain at C12 and Short C17 Side Chain

Autores Miguel Maestro
Revista JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 55 (páxs. 8642 ata 8656)

Identification of Ensis siliqua Samples and Establishment of the Catch Area Using a Species-Specific Microsatellite Marker

Autores JUAN FERNÁNDEZ-TAJES, ALBERTO ARIAS-PÉREZ, MIGUEL B. GASPAR, Méndez, J.
Revista JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL Vol. 95 Núm. 3 (páxs. 820 ata 823)
DOI https://doi.org/10.5740/jaocint.11-046

Synthesis of organometallic ruthenium(II) complexes with strong activity against several human cancer cell lines

Autores Tania S. Morais, Tiago J.L. Silva, Fernanda Marques, M. Paula Robalo, Fernando Avecilla, Paulo J. Amorim Madeira, Paulo J.G. Mendes, Isabel Santos, M. Helena Garcia
Revista JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY Vol. 114 (páxs. 65 ata 74)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2012.04.014

Effects of okadaic acid on haemocytes from Mytilus galloprovincialis : A comparasion between field and laboratory studies

Autores María Prado-Alvarez, Flórez-Barrós, F., Alexia Sexto-Iglesias, Méndez, J., Fernández-Tajes, J.
Revista MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH Vol. 81 (páxs. 90 ata 93)

Synthesis, characterisation and catalytic activities of manganese(III) complexes of pyridoxal-based ONNO donor tetradenatate ligands

Autores Mannar R. Maurya, Priyanka Saini, Chanchal Haldar, Fernando Avecilla
Revista POLYHEDRON Vol. 31 (páxs. 710 ata 720)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2011.10.029

Mn(III) complexes of monoprotic tridentate ONN donor 2-[2-(1H-(benzo[d]imidazol-2-yl)ethylimino)methyl]phenol as a functional mimic of haloperoxidase

Autores Mannar R. Maurya, Priyanka Saini, Chanchal Haldar, Fernando Avecilla
Revista POLYHEDRON Vol. 46 (páxs. 33 ata 40)

In vivo genotoxicity assessment in rats exposed to Prestige-like oil by inhalation

Autores Valdiglesias, V., Kiliç, G., Costa, C., Amor-Carro, O., Mariñas-Pardo, L., Ramos-Barbón, D., Méndez, J., Pásaro, E., Laffon, B.
Revista JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES Vol. 75 (páxs. 756 ata 764)
DOI https://doi.org/10.1080/15287394.2012.689801

Comparison Between Two Bivalve Species as Tools for the Assessment of Pollution Levels in an Estuarian Environment

Autores Pereira, S., Fernández-Tajes, J., Rábade, T., Flórez-Barrós, F., Laffon, B., Méndez, J.
Revista JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES Vol. 74 (páxs. 1020 ata 1029)
DOI https://doi.org/10.1080/15287394.2011.582271

Evaluation of okadaic acid-induced genotoxicity in human cells using the micronucleus test and gamma H2AX analysis

Autores Valdiglesias, V., Laffon, B., Pásaro, E., Méndez, J.
Revista JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES Vol. 74 (páxs. 980 ata 992)
DOI https://doi.org/10.1080/15287394.2011.582026

EVALUATION OF GENOTOXICITY IN GILLS AND HEMOLYMPH OF CLAM RUDITAPES DECUSSATUS FED WITH THE TOXIC DINOFLAGELLATE PROROCENTRUM LIMA

Autores Flórez-Barrós, F., María Prado-Alvarez, Méndez, J., Fernández-Tajes, J.
Revista JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES Vol. 74 (páxs. 971 ata 979)
DOI https://doi.org/10.1080/15287394.2011.582025

Special Issue: Current Studies in Environmental Biomonitoring and Ecotoxicology in Spain PREFACE

Autores Laffon, B., Ricard Marcos, Josefina Méndez Felpeto, Eduardo José Pasaro Méndez
Revista JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES Vol. 74 (páxs. 959 ata 959)
DOI https://doi.org/10.1080/15287394.2011.582023

Identification, Inheritance, and Variation of Microsatellite Markers in the Black Scallop Mimachlamys varia

Autores Alberto Arias, Ruth Freire, Juan Pablo De La Roche, Guillermo Román, Méndez, J., Ana Insua
Revista BIOCHEMICAL GENETICS Vol. 49 (páxs. 139 ata 152)
DOI https://doi.org/10.1007/s10528-010-9394-4

Synthesis, characterization, reactivity and catalytic activity of oxidovanadium(IV), oxidovanadium(V) and dioxidovanadium(V) complexes of benzimidazole modified ligands

Autores Mannar R. Maurya, Manisha Bisht, Amit Kumar, Maxim L. Kuznetsov, Joao Costa Pessoa, Fernando Avecilla, João Costa Pessoa
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 40 Núm. 26 (páxs. 6968 ata 6983)
DOI https://doi.org/10.1039/c1dt10261c

Synthesis and characterization of metallodendritic palladium-biscarbene complexes derived from 1,1 ¿-methylenebis(1,2,4-triazole)

Autores Valentin Hornillos, Javier Guerra, Abel de Cozar, Pilar Prieto, Sonia Merino, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Enrique Diez Barra, Juan Tejeda
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 40 Núm. 16 (páxs. 4095 ata 4103)

El papel clave de las histonas

Autores Rodrigo González Romero, Juan Ausió, Méndez, J., José M. Eirín López
Revista INVESTIGACIÓN Y CIENCIA (páxs. 36 ata 43)

Strong genetic differentiation among east Atlantic populations of the sword razor shell (Ensis siliqua) assessed with mtDNA and RAPD markers

Autores Alberto Arias, Mercedes Fernández-Moreno, Fernández-Tajes, J., Miguel B. Gaspar, Méndez, J.
Revista HELGOLAND MARINE RESEARCH Vol. 65 Núm. 1 (páxs. 81 ata 89)
DOI https://doi.org/10.1007/s10152-010-0203-6

Okadaic acid induces morphological changes, apoptosis and cell cycle alterations in different human cell types

Autores Valdiglesias, V., Laffon, B., Pásaro, E., Méndez, J.
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING Vol. 13 Núm. 6 (páxs. 1831 ata 1840)
DOI https://doi.org/10.1039/c0em00771d

Sharp decrease of genetic variation in two Spanish localities of razor clam Ensis siliqua: natural fluctuation or Prestige oil spill effects?

Autores J. Fernández-Tajes, A. Arias-Pérez, M. Fernández-Moreno, J. Méndez
Revista ECOTOXICOLOGY Vol. 21 (páxs. 225 ata 233)
DOI https://doi.org/10.1007/s10646-011-0781-3

Use of three bivalve species for biomonitoring a polluted estuarine environment

Autores Juan Fernández Tajes, Fernanda Flórez Barrós, Sandra María Pereira Fernández, Tamara Rabade Barreiro, Laffon, B., Josefina Méndez Felpeto
Revista ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Vol. 177 (páxs. 289 ata 300)
DOI https://doi.org/10.1007/s10661-010-1634-x

Vanadium(IV) and -(V) Complexes of Reduced Schiff Bases Derived from Aromatic o-Hydroxyaldehydes and Tyrosine Derivatives

Autores Isabel Correia, Susana Marcao, Kamila Koci, Isabel Tomaz, Pedro Adao, Tamás Kiss, Tamás Jakusch, Fernando Avecilla, João Costa Pessoa
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 5 (páxs. 694 ata 708)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.201000948

Alternative PCR-RFLP methods for mussel Mytilus species identification

Autores Fernández-Tajes, J., Angeles Longa, Jose García-Gil, Yuh-Wen Chiu, Yung-Sen Huang, Méndez, J., Ren-Shiang Lee
Revista EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Vol. 233 Núm. 5 (páxs. 791 ata 796)
DOI https://doi.org/10.1007/s00217-011-1574-x

Identification of European commercial cockles (Cerastoderma edule and C. glaucum) by species-specific PCR amplification of the ribosomal DNA ITS region

Autores Ruth Freire, Alberto Arias, Méndez, J., Ana Insua
Revista EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Vol. 232 Núm. 1 (páxs. 83 ata 86)
DOI https://doi.org/10.1007/s00217-010-1369-5

Synthesis, characterisation and catalytic activities of vanadium complexes containing ONN donor ligand (E)-4-[(2-(dimethylamino)ethylimino] methyl-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol

Autores Mannar R. Maurya, Manisha Bisht, Fernando Avecilla
Revista INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 11 (páxs. 1492 ata 1503)

Synthesis, crystal structure and magnetic properties of new dinuclear Mn(III) compounds with 4-ClC6H4COO and 4-BrC6H4COO bridges

Autores Montserrat Corbella, Veronica Gomez, Beltzane Garcia, Elisenda Rodriguez, Belen Albela, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 376 Núm. 1 (páxs. 456 ata 462)

Synthesis, characterization and catalytic activities of vanadium complexes containing ONN donor ligand derived from 2-aminoethylpyridine

Autores Mannar R. Maurya, Manisha Bisht, Fernando Avecilla
Revista JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL Vol. 344 (páxs. 18 ata 27)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molcata.2011.04.017

Copper(II) complex of monobasic tridentate ONN donor ligand: synthesis, encapsulation in zeolite-Y, characterization, and catalytic activity

Autores Mannar R. Maurya, Chanchal Haldar, Shilpa Behl, Nareshbabu Kamatham, Fernando Avecilla
Revista JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY Vol. 64 Núm. 17 (páxs. 2995 ata 3011)
DOI https://doi.org/10.1080/00958972.2011.610450

Enantio- and Diastereoselective Organocatalytic ¿-Alkylation of Aldehydes with 3-Substituted 2-(Bromomethyl)acrylates

Autores Miguel Maestro
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 77 (páxs. 747 ata 753)

Biomonitoring of a population of Portuguese workers exposed to lead

Autores Julia García-Lestón, Roma-Torres, J., Maria Vilares, Rui Pinto, Luis M. Cunha, Joao Prista, Teixeira, J.P., Mayan, O., Pásaro, E., Méndez, J., Laffon, B.
Revista MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS Vol. 721 Núm. 1 (páxs. 81 ata 88)
DOI https://doi.org/10.1016/j.mrgentox.2011.01.001

Intramolecular Michael Reaction of tert-Butylsulfinyl Ketimines: Asymmetric Synthesis of 3-Substituted Indanones

Autores Santos Fustero, Elsa Rodriguez, Lidia Herrera, Amparo Asensio, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Pablo Barrio
Revista ORGANIC LETTERS Vol. 13 Núm. 24 (páxs. 6564 ata 6567)

Induction of oxidative DNA damage by the marine toxin okadaic acid depends on human cell type

Autores Valdiglesias, V., Laffon, B., Pásaro, E., Eduardo Cemeli, Diana Anderson, Méndez, J.
Revista TOXICON Vol. 57 Núm. 6 (páxs. 882 ata 888)
DOI https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2011.03.005

Synthesis, Structure, and Biological Activity of des-Side Chain Analogues of 1 alpha,25-Dihydroxyvitamin D-3 with Substituents at C18

Autores Lieve Verlinden, Annemieke Verstuyf, Guy Eelen, Roger Bouillon, Paloma Ordonez Moran, Maria Jesús Larriba, Alberto Munoz, Natacha Rochel, Yoshiteru Sato, Dino Moras, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Samuel Seoane, Fernando Dominguez, Silvina Eduardo Canosa, Daniel Nicoletti, Edelmiro Moman, Antonio Mourino
Revista CHEMMEDCHEM Vol. 6 Núm. 5 (páxs. 788 ata 793)

Assays to determine DNA repair ability

Autores Valdiglesias, V., Pásaro, E., Méndez, J., Laffon, B.
Revista JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES Vol. 74 (páxs. 1094 ata 1109)
DOI https://doi.org/10.1080/15287394.2011.582320

Monitoring follow up of two areas affected by the Prestige oil four years after the spillage

Autores Fernández-Tajes, J., Rábade, T., Laffon, B., Méndez, J.
Revista JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES Vol. 74 (páxs. 1067 ata 1075)
DOI https://doi.org/10.1080/15287394.2011.582312

Isolation and characterization of microsatellite markers in the queen scallop Aequipecten opercularis and their application to a population genetic study.

Autores Alberto Arias Pérez, Mª Ruth Freire Álvarez, Josefina Méndez Felpeto, Ana María Ínsua Pombo
Revista AQUATIC LIVING RESOURCES Vol. 23 Núm. 2 (páxs. 199 ata 207)

Isolation of twelve microsatellite markers in the pullet carpet shell Venerupis pullastra (Bivalvia: Veneridae)

Autores Sandra María Pereira Fernández, Alberto Arias Pérez, Josefina Méndez Felpeto, Ana María Ínsua Pombo, Mª Ruth Freire Álvarez
Revista CONSERVATION GENETICS RESOURCES Vol. 2 (páxs. 201 ata 203)

In vitro evaluation of selenium genotoxic, cytotoxic, and protective effects: a review

Autores Vanessa Valdiglesias, Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto, Laffon, B.
Revista ARCHIVES OF TOXICOLOGY Vol. 84 Núm. 5 (páxs. 337 ata 351)

The Organic Selenium Compound Selenomethionine Modulates Bleomycin-Induced DNA Damage and Repair in Human Leukocytes

Autores Laffon, B., Vanessa Valdiglesias, Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Revista BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH Vol. 133 Núm. 1 (páxs. 12 ata 19)

Vanadium complexes having [VIVO]2+ and [VVO2]+ cores with binucleating dibasic tetradentate ligands: Synthesis, characterization, catalytic and antiamoebic activities

Autores Mannar R. Maurya, Aftab Alam Khan, Amir Azam, Samir Ranjan, Neelima Mondal, Amit Kumar, Fernando Francisco Avecilla Porto, João Costa Pessoa
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 39 Núm. 5 (páxs. 1345 ata 1360)

A 4-Hydroxypyrrolidine-Catalyzed Mannich Reaction of Aldehydes: Control of anti-Selectivity by Hydrogen Bonding Assisted by Bronsted Acids

Autores Enrique Gómez-Bengoa, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Antonia Mielgo, Itziar Otazo, Claudio Palomo, Irene Velilla
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 16 (páxs. 5333 ata 5342)

Genotoxic effects of lead: An updated review

Autores García- Lestón,J., Josefina Méndez Felpeto, Eduardo José Pasaro Méndez, Laffon, B.
Revista ENVIRONMENT INTERNATIONAL Vol. 36 (páxs. 623 ata 636)

Better Performance of Monodentate P-Stereogenic Phosphanes Compared to Bidentate Analogues in Pd-Catalyzed Asymmetric Allylic Alkylations

Autores Arnald Grabulosa, Guillermo Muller, Rosa M. Cerder, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 3372 ata 3383)

Titanium(IV)-Salan Catalysts for Asymmetric Sulfoxidation with Hydrogen Peroxide

Autores Pedro Adão, Fernando Francisco Avecilla Porto, Marcella Bonchio, Mauro Carraro, João Costa Pessoa, Isabel Correia
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 35 (páxs. 5568 ata 5578)

Polymer-Bound Oxidovanadium(IV) and Dioxidovanadium(V) Complexes as Catalysts for the Oxidative Desulfurization of Model Fuel Diesel

Autores Mannar R. Maurya, Aarti Arya, Amit Kumar, Maxim L. Kuznetsov, Fernando Francisco Avecilla Porto, João Costa Pessoa
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 49 Núm. 14 (páxs. 6586 ata 6600)

Review on the effects of exposure to spilled oils on human health

Autores Francisco Aguilera Arriagada, Josefina Méndez Felpeto, Eduardo José Pasaro Méndez, Laffon, B.
Revista JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY Vol. 30 Núm. 4 (páxs. 291 ata 301)

Evolutionary Dynamics of the 5S rDNA Gene Family in the Mussel Mytilus: Mixed Effects of Birth-and-Death and Concerted Evolution.

Autores Mª Ruth Freire Álvarez, Alberto Arias Pérez, Ana María Ínsua Pombo, Josefina Méndez Felpeto, José María Eirín López
Revista JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION Vol. 70 (páxs. 413 ata 426)

Sequence variation of the internal transcribed spacer (its) region of ribosomal DNA in Cerastoderma species (Bivalvia: cardiidae)

Autores Mª Ruth Freire Álvarez, Alberto Arias Pérez, Josefina Méndez Felpeto, Ana María Ínsua Pombo
Revista JOURNAL OF MOLLUSCAN STUDIES Vol. 76 Núm. 1 (páxs. 77 ata 86)

X-ray Diffraction, Solution Structure, and Computational Studies on Derivatives of (3-sec-Butyl-2,3-dihydro-1H-isoquinolin-4-ylidene)acetic Acid: Compounds with Activity as Calpain Inhibitors

Autores Mercedes Alonso, Roberto Chicharro, Carlos Miranda, Vicente J. Arán, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Bernardo Herradón
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 75 Núm. 2 (páxs. 342 ata 352)

A short practical approach to 24R,25-dihydroxyvitamin D3

Autores Daniel Nicoletti, Carlos Gregorio, Antonio Mouriño, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY Vol. 121 (páxs. 43 ata 45)

Birth-and-Death Long-Term Evolution Promotes Histone H2B Variant Diversification in the Male Germinal Cell Line

Autores Rodrigo González Romero, Ciro Rivera Casas, Juan Ausió, Josefina Méndez Felpeto, José María Eirín López
Revista MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION Vol. 27 Núm. 8 (páxs. 1802 ata 1812)

Assessment of okadaic acid effects on cytotoxicity, DNA damage and DNA repair in human cells

Autores Vanessa Valdiglesias, Josefina Méndez Felpeto, Eduardo José Pasaro Méndez, Eduardo Cemeli, Diana Anderson, Laffon, B.
Revista MUTATION RESEARCH-FUNDAMENTAL AND MOLECULAR MECHANISMS OF MUTAGENESIS Vol. 689 (páxs. 74 ata 79)

The importance of the in vitro genotoxicity evaluation of food components: the selenium

Autores Vanessa Valdiglesias, Josefina Méndez Felpeto, Eduardo José Pasaro Méndez, Laffon, B.
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL FRONTIERS Vol. 16 Núm. 3 (páxs. 339 ata 378)

Genotoxicity evaluation of exposure to lead

Autores García- Lestón,J., Josefina Méndez Felpeto, Eduardo José Pasaro Méndez, Laffon, B.
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL FRONTIERS Vol. 16 (páxs. 301 ata 330)

Two different size classes of 5S rDNA units coexisting in the same tandem array in the razor clam ensis macha: is this region suitable for phylogeographic studies?

Autores Juan Fernández Tajes, Josefina Méndez Felpeto
Revista BIOCHEMICAL GENETICS Vol. 47 (páxs. 775 ata 788)

Development of twelve polymorphic microsatellite markers in the edible cockle cerastoderma edule (bivalvia: cardiidae)

Autores Luisa Martínez Martínez, Alberto Arias Pérez, Josefina Méndez Felpeto, Ana María Ínsua Pombo, Mª Ruth Freire Álvarez
Revista CONSERVATION GENETICS RESOURCES Vol. 1 (páxs. 107 ata 109)

Polymer-bound oxidovanadium(IV) and dioxidovanadium(V) complexes: synthesis, characterization and catalytic application for the hydroamination of styrene and vinyl pyridine

Autores Mannar R. Maurya, Aarti Arya, Umesh Kumar, Amit Kumar, Fernando Francisco Avecilla Porto, João Costa Pessoa
Revista DALTON TRANSACTIONS Vol. 43 (páxs. 9555 ata 9566)

Highly Enantioselective Conjugate Additions of Aldehydes to Vinyl Sulfones

Autores Aitor Landa, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Carme Masdeu, Ángel Puente, Silvia Vera, Mikel Oiarbide, Claudio Palomo
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 13 Núm. 7 (páxs. 1562 ata 1565)

Single nucleotide polymorphism for population studies in the scallops aequipecten opercularis and mimachlamys varia

Autores Alberto Arias Pérez, Mª Ruth Freire Álvarez, Pierre Boudry, S. Heurtebise, Josefina Méndez Felpeto, Ana María Ínsua Pombo
Revista CONSERVATION GENETICS Vol. 10 Núm. 5 (páxs. 1491 ata 1495)

(1,3,4-Oxadiazole)copper(II) Compounds: Dimensionality, Magnetism and Nuclease Activity

Autores Patricia Gómez-Saiz, Rubén Gil-García, Miguel Anxo Maestro Saavedra, F. Javier Arnaiz, Luis Lezama, Teófilo Rojo, J. Luis Pizarro, María Isabel Arriortúa, Marta González-Álvarez, Joaquín Borrás, Virginia Diez-Gómez, Javier García-Tojal
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 3 (páxs. 373 ata 388)

Histone genes of the razor clam solen marginatus unveil new aspects of linker histone evolution in protostomes

Autores Rodrigo González Romero, Juan Ausió, Josefina Méndez Felpeto, José María Eirin Lopez
Revista GENOME Vol. 52 (páxs. 597 ata 607)

Intron characterization and their potential as molecular markers for population studies in the scallops aequipecten opercularis and mimachlamys varia

Autores Alberto Arias Pérez, Mª Ruth Freire Álvarez, Josefina Méndez Felpeto, Ana María Ínsua Pombo
Revista HEREDITAS Vol. 146 (páxs. 46 ata 57)

Electronic Properties of a Cytosine Decavanadate: Toward a Better Understanding of Chemical and Biological Properties of Decavanadates

Autores Nada Bosnjakovic-Pavlovic, Anne Spasojevic-de Biré, Isabel Tomaz, Nouzha Bouhmaida, Fernando Avecilla, Ubavka B. Mioc, João Costa Pessoa, Nour Eddine Ghermani
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 20 (páxs. 9742 ata 9753)
DOI https://doi.org/10.1021/ic9008575

Synthesis, characterization and application of vanadium-salan complexes in oxygen transfer reactions

Autores Pedro Adão, João Costa Pessoa, Rui T. Henriques, Maxim L. Kusnetsov, Fernando Francisco Avecilla Porto, Mannar R. Maurya, Umesh Kumar, Isabel Correia
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 8 (páxs. 3542 ata 3561)

Synthesis and characterization of Ru(arene) complexes of bispyrazolylazines: Catalytic hydrogen transfer of ketones

Autores M.Laura Soriano, Félix A. Jalón, Blanca R. Manzano, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 362 (páxs. 4486 ata 4492)

Vanadium compounds as therapeutic agents: Some chemical and biochemical studies

Autores H. Faneca, V. A. Figueiredo, I. Tomaz, G. Gonçalves, Fernando Francisco Avecilla Porto, M. C. Pedroso de Lima, Carlos, F. G. C Geraldes, João Costa Pessoa, M. Margarida C. A. Castro
Revista JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY Vol. 103 Núm. 4 (páxs. 601 ata 608)

Conjugate Addition of Nitroalkanes to an Acrylate Equivalent. Activation Stereocontrol at C-a of the Nitro Group through Double Catalytic Nuclease Activity

Autores Jesús García, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Mikel Oiarbide, José Odriozola, Jesús Razkin, Claudio Palomo
Revista ORGANIC LETTERS Vol. 11 Núm. 17 (páxs. 3826 ata 3829)

Vanadium-salen and -salan complexes: characterization and application in oxygen transfer reactions

Autores Pedro Adão, Mannar R. Maurya, Umesh Kumar, Fernando Francisco Avecilla Porto, Rui T. Henriques, Maxim L. Kusnetsov, João Costa Pessoa, Isabel Correia
Revista PURE AND APPLIED CHEMISTRY Vol. 81 Núm. 7 (páxs. 1279 ata 1296)

Influence of polydentate ligands in the structure of dinuclear vanadium compound

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Pedro Adão, Isabel Correia, João Costa Pessoa
Revista PURE AND APPLIED CHEMISTRY Vol. 81 Núm. 7 (páxs. 1297 ata 1311)

DNA damage related to exposure to oil spills: the Prestige experience

Autores Pérez-Cadahía, B., Josefina Méndez Felpeto, Eduardo José Pasaro Méndez, Vanessa Valdiglesias, Laffon, B.
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL FRONTIERS Vol. 15 (páxs. 1 ata 31)

Isolation of twelve microsatellite markers in the pullet carpet shell venerupis pullastra (bivalvia:veneridae)

Autores Sandra M. Pereira Fernández, Alberto Arias Pérez, Josefina Méndez Felpeto, Ana María Ínsua Pombo, Mª Ruth Freire Álvarez
Revista CONSERVATION GENETICS RESOURCES (páxs. 0 ata 0)

Genetic analysis of Aequipecten opercularis and Mimachlamys varia (Bivalvia: Pectinidae) in several Atlantic and Mediterranean localities, revealed by mitochondrial PCR-RFLPs: a preliminary study.

Autores Mercedes Fernández Moreno, Alberto Arias Pérez, Mª Ruth Freire Álvarez, Josefina Méndez Felpeto
Revista AQUACULTURE RESEARCH Vol. 39 (páxs. 474 ata 481)

Evaluación del efecto de la selenometionina sobre la reparación del daño en el ADN

Autores Vanessa Valdiglesias, Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Revista REVISTA DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA DE CIENCIAS Núm. 27 (páxs. 41 ata 94)

Biomonitoring of Human Exposure to Prestige Oil: Effects on DNA and Endocrine Parameters

Autores Pérez-Cadahía, B., Josefina Méndez Felpeto, Eduardo José Pasaro Méndez, Anunciación Lafuente, Teresa Cabaleiro, Laffon, B.
Revista ENVIRONMENTAL HEALTH INSIGHTS Vol. 2 (páxs. 83 ata 92)

Efectos genotóxicos e inmunotóxicos de la exposición laboral al plomo

Autores Eduardo José Pasaro Méndez, Laffon, B., Josefina Méndez Felpeto, García- Lestón,J., Joana Roma Torres, Teixeira, J.P., Silvia Monteiro, Joao Prista, Mayan, O.
Revista ARCHIVOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Vol. 11 Núm. 3 (páxs. 124 ata 130)

Efectos genotóxicos e inmunotóxicos de la exposición laboral al plomo.

Autores García- Lestón,J., Laffon, B., Joana Roma Torres, Teixeira, J.P., Silvia Monteiro, Eduardo José Pasaro Méndez, Joao Prista, Mayan, O., Josefina Méndez Felpeto
Revista ARCHIVOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Vol. 11 Núm. 3 (páxs. 124 ata 130)

Single nucleotide polymorphism for population studies in the scallops Aequipecten opercularis and Mimachlamys varia.

Autores Alberto Arias Pérez, Mª Ruth Freire Álvarez, Pierre Boudry, S. Heurtebise, Josefina Méndez Felpeto, Ana María Ínsua Pombo
Revista CONSERVATION GENETICS (páxs. 0 ata 0)

Genome sizes and karyotypes in the razor clams Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865) and E. siliqua (Linnaeus, 1758).

Autores Juan Fernández Tajes, Andrés Martínez Lage, Mª Ruth Freire Álvarez, Alejandro Guerra, Josefina Méndez Felpeto, Ana M. González Tizón
Revista CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE Vol. 49 (páxs. 79 ata 85)

Relationship between blood concentrations of heavy metals and cytogenetic and endocrine parameters among subjects involved in cleaning coastal areas affected by the "Prestige" tanker oil spill.

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Miquel Porta, Anunciación Lafuente, Teresa Cabaleiro, Tomás López, Ana Caride, José Pumarega, Alejandro Romero, Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Revista CHEMOSPHERE Vol. 71 (páxs. 447 ata 455)

Identification of razor clams Ensis arcuatus and Ensis siliqua by PCR-RFLP analysis of ITS1 region.

Autores Mª Ruth Freire Álvarez, Juan Fernández Tajes, Josefina Méndez Felpeto
Revista FISHERIES SCIENCE Vol. 74 (páxs. 511 ata 515)

A simple one-step PCR method for the identification between European and American razor clams species.

Autores Juan Fernández Tajes, Mª Ruth Freire Álvarez, Josefina Méndez Felpeto
Revista FOOD CHEMISTRY (páxs. 0 ata 0)

Quickly evolving histones, nucleosome stability and chromatin folding: All about histone H2A.Bbd.

Autores Rodrigo González Romero, Josefina Méndez Felpeto, Juan Ausió, José María Eirín López
Revista GENE Vol. 413 (páxs. 1 ata 7)

Sequence characterizacion and phylogenetic analysis of the 5S ribosomal DNA in some scallops (Bivalvia: Pectinidae)

Autores María José López Piñón, Mª Ruth Freire Álvarez, Ana María Ínsua Pombo, Josefina Méndez Felpeto
Revista HEREDITAS Vol. 145 (páxs. 9 ata 19)

Intron characterization and their potential as molecular markers for population studies in the scallops Aequipecten opercularis and Mimachlamys varia.

Autores Alberto Arias Pérez, Mª Ruth Freire Álvarez, Josefina Méndez Felpeto, Ana María Ínsua Pombo
Revista HEREDITAS (páxs. 0 ata 0)

Self-assembly of Ligands Designed for the Building of a New Type of [2 x 2] Metallic Grid. Anion Encapsulation and Diffusion NMR Spectroscopy

Autores Blanca R. Manzano, Félix A. Jalón, Isabel M. Ortíz, M. Laura Soriano, Felipe Gómez de la Torre, José Elguero, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Kurt Mereiter, Tim D.W. Clarigde
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 47 Núm. 2 (páxs. 413 ata 428)

Early evolution of histone genes: prevalence of an "Orphon" H1 lineage in protostomes and birth-and-death process in the H2A family.

Autores Rodrigo González Romero, Juan Ausió, Josefina Méndez Felpeto, José María Eirín López
Revista JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION Núm. 66 (páxs. 505 ata 518)

Structure, magnetic properties and nuclease activity of pyridine-2- carbaldehydethiosemicarbazonecopper(II) complexes

Autores Patricia Gómez Saiz, Rubén Gil García, Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Luis Pizarro, M. Isabel Arriortúa, Luis Lezama, Teófilo Rojo, Marta González Álvarez, Joaquín Borrás, Javier García Tojal
Revista JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY Vol. 102 Núm. 10 (páxs. 1910 ata 1920)

Cytogenetic effects induced by Prestige oil on human populations: The role of polymorphisms in genes involved in metabolism and DNA repair

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Vanessa Valdiglesias, Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Revista MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS Vol. 653 (páxs. 117 ata 123)

Genetic variation of the razor clam Ensis siliqua (Jeffreys, 1875) along the European coast based on random amplified polymorphic DNA markers

Autores Juan Fernández Tajes, Miguel Gaspar, Martínez - Patiño, D., Niall McDonough, Dai Roberts, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto
Revista AQUACULTURE RESEARCH Vol. 38 (páxs. 1205 ata 1212)

PuPHOS and CamPHOS Ligands in the Intermolecular Catalytic Pauson-Khand Reaction

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, Agustí Lledo, Jordi Sola, Xavier Verdaguer, Antoni Riera
Revista ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS Vol. 349 Núm. 13 (páxs. 2121 ata 2128)

Genetic polymorphism in Cytochrome P450 1B1 in a Spanish population

Autores Pérez-Cadahía, B., Valdiglesias, V., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto, Laffon, B.
Revista BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY Vol. 101 Núm. 1 (páxs. 70 ata 72)

Initial study on the effects of Prestige oil on human health

Autores Pérez-Cadahía, B., Anunciación Lafuente, Teresa Cabaleiro, Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto, Laffon, B.
Revista ENVIRONMENT INTERNATIONAL Vol. 33 Núm. 2 (páxs. 176 ata 185)

New dinuclear MnIII compounds with 2-MeC6H4COO and 2- FC6H4COO bridges - effect of terminal monodentate ligands (H2O, ClO4- and NO3-) on the magnetic properties

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, Gema Fernandez, Montserrat Corbella, Gabriel Aullon, José Mahía
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 9 (páxs. 1285 ata 1296)

(Arene)ruthenium(II) complexes containing substituted bis(pyrazolyl)methane ligands - catalytic behaviour in transfer hydrogenation of ketones

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, M. Carmen Carrion, Felix A. Jalon, Blanca R Manzano, Ana M. Rodriguez, Francisco Sepulveda
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 25 (páxs. 3961 ata 3973)

Zeolite-encapsulated copper(II) complexes of pyridoxal-based tetradentate ligands for the oxidation of styrene, cyclohexene and methyl phenyl sulfide

Autores Mannar R. Maurya, Baljit Singh, Pedro Adão, Fernando Francisco Avecilla Porto, João Costa Pessoa
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 36 (páxs. 5720 ata 5734)

Receptor versus Counterion: Capability of N,N'-Bis(2-aminobenzyl)-diazacrowns for Giving Endo- and/or Exocyclic Coordination of ZnII

Autores Lea Vaiana, Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 13 (páxs. 1874 ata 1883)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200601012

Effect of Protonation and Interaction with Anions on a Lead(II) Complex with a Lateral Macrobicycle Containing a Phenol Schiff-Base Spacer

Autores David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 12 (páxs. 1635 ata 1643)
DOI https://doi.org/10.1002/ejic.200601003

Genetic and shell morphological variability of the invasive bivalve Corbicula fluminea (Müller, 1774) in two Portuguese estuaries

Autores Ronaldo Sousa, Mª Ruth Freire Álvarez, Marta Rufino, Josefina Méndez Felpeto, Miguel Gaspar, Carlos Antunes, Lucia Guilhermino
Revista ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE Vol. 74 (páxs. 166 ata 174)

Synthesis, Crystal Structure, and Magnetic Studies of Oxo-Centered Trinuclear Chromium(III) Complexes: [Cr3(u3-O)(u2- PhCOO)6(H2O)3]NO3·4H2O·2CH3OH, a Case of Spin-Frustrated System, and ...

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, Albert Figuerola, Vassilis Tangoulis, Joan Ribas, Hans Hartl, Irene Bruedgam, Carmen Diaz
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 46 Núm. 26 (páxs. 11027 ata 11034)

Synthesis and catalytic applications of C1 symmetric group 4 ansa- metallocene complexes

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, Santiago Gomez-Ruiz, Sanjiv Prashar, Luis F. Sanchez-Barba, Dorian Polo-Ceron, Mariano Fajardo, Antonio Antinolo, Antonio Otero, Cesar J. Pastor
Revista JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL Vol. 264 (páxs. 260 ata 269)

Identification of the Razor Clam Species Ensis arcuatus, E. siliqua, E. directus, E. macha, and Solen marginatus Using PCR-RFLP Analysis of the 5S rDNA Region

Autores Juan Fernández Tajes, Josefina Méndez Felpeto
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 55 (páxs. 7278 ata 7282)

Highly condensed cyclic carbohydrates derived from a common precursor

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, Alessadra Cordeiro, M. Luisa Jimeno, María-José Camarasa, Ernesto Quesada, Ana San-Félix
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 72 Núm. 27 (páxs. 9713 ata 9721)

Synthesis of two carboxylic haptens for raising antibodies to 25-Hydroxyvitamin D3 and 1á,25-Dihydroxyvitamin D3

Autores Juan Carlos Gregorio Pérez, Silvina Eduardo, Luis C. Rodrígues, María A. Regueira, Ramón Fraga, Ricardo Riveiros Santiago, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Antonio Mouriño Mosquera
Revista JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY Vol. 103 Núm. 3 (páxs. 227 ata 230)

Synthesis and crystal structure of manganese(II) complexes with high-denticity ligands derived from azacrowns

Autores Lea Vaiana, David Esteban-Gómez, Carlos Platas-Iglesias, Marta Mato-Iglesias, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 26 (páxs. 4141 ata 4146)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2007.05.038

Biomonitorización de la exposición ocupacional a hidrocarburos. Un TEST revelador.

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Josefina Méndez Felpeto
Revista MAFRE SEGURIDAD Vol. 27 Núm. 106 (páxs. 18 ata 26)

Biomonitorización de la exposición ocupacional a hidrocarburos aromáticos presentes en el ambiente de refinerías

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Josefina Méndez Felpeto
Revista MAFRE SEGURIDAD Vol. 106 (páxs. 18 ata 26)

Evaluation of genetic damage in workers employed in a rubber tyres production utilizing the comet assay

Autores Teixeira, J.P., Laffon, B., Silva, S., Joana Roma Torres, Costa, C., Coelho, P., Josefina Méndez Felpeto, Mayan, O.
Revista TOXICOLOGY LETTERS Vol. 126 (páxs. 0 ata 0)

Monitoring of the impact of Prestige oil spill on Mytilus galloprovincialis from Galician coast

Autores Laffon, B., Tamara Rábade Barreiro, Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Revista ENVIRONMENT INTERNATIONAL Vol. 32 (páxs. 342 ata 348)

C-H...O Hydrogen bond-directed ligand exchange reaction: Diastereoselective synthesis of P,S-Bridged (-alkyne) Co2 (CO)4 Complexes

Autores Jordi Sola, Antoni Riera, Xavier Verdaguer, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista ORGANOMETALLICS Vol. 25 (páxs. 5795 ata 5799)

Boron Trifluoride-Induced, New Stereospecific Rearrangements of Chiral Epoxy Ethers. Ready Access to Enanatiopure 4-(Diarylmethyl)-1,3-dioxolanes and 4,5-Disubstituted Tetrahydrobenzo[c]oxepin-4-ols

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, Gabriela Islas González, Jordi Benet Buchholz, Antoni Riera, Miquel Pericas
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 71 (páxs. 1537 ata 1544)

Gold-ruthenium compounds containing bridging phospideor thiolate groups: Crystal structures of the intermediate spacies [Ru3(CO)8L_3-n2,.n4,n3-{Me3SiCC(C2Fc)SC(Fc)CSC=CSiMe

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, Esther Delgado, Elisa Hernández, Angel Nievas, María Villa
Revista JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Vol. 691 (páxs. 3596 ata 3601)

Evaluation of genotoxicity in a group of workers from a petroleum refinery aromatics plant

Autores Juana Roma Torres, Teixeira, J.P., Silva, S., Laffon, B., Luís Cunha, Josefina Méndez Felpeto, Mayan, O.
Revista MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS Vol. 604 (páxs. 19 ata 27)

Genotoxicity associated to exposure to Prestige oil during autopsies and cleaning of oil-contaminated birds

Autores Laffon, B., Rebeca Fraga Iriso, Pérez-Cadahía, B., Josefina Méndez Felpeto
Revista FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY Vol. 44 (páxs. 1714 ata 1723)

Karyotype and chromosomal location of 18S-28S and 5S ribosomal DNA in the scallops Pecten maximus and Mimachlamys varia (Bivalvia:Pectinidae).

Autores Ana María Ínsua Pombo, María José López Piñón, Mª Ruth Freire Álvarez, Josefina Méndez Felpeto
Revista GENETICA Vol. 164 (páxs. 291 ata 301)

Synthesis, Crystal Structure and Magnetic Studies of One-Dimensional Cyano-Bridged Ln3+-Cr3+ Complexes with bpy as a Blocking Ligand

Autores Marta Estrader, Joan Ribas, Vassilis Tangoulis, Xavier Solans, Merce Font Bardía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Carmen Diaz
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 45 (páxs. 8239 ata 8250)

Combined Effects of Diamines and Carboxylate Bridges on Structural and Magnetic Properties of a Series of Polynuclear Copper(II) Complexes with 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid

Autores Raul Baldoma, Montserrat Monfort, Joan Rivas, Xavier Solans, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 45 (páxs. 8144 ata 8155)

Lone-Pair Activity in Lead(II) Complexes with Unsymmetrical Lariat Ethers

Autores David Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias, Teresa Enríquez-Pérez, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 45 (páxs. 5407 ata 5416)
DOI https://doi.org/10.1021/ic060252m

Cytogenetic study of the effects of Prestige oil on human health

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Revista EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS Vol. 14 (páxs. 343 ata 343)

Cytogenetic study on the effects of Prestige oil on human health

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Revista EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS Vol. 14 (páxs. 343 ata 343)

One Dimensional 3d-4f Heterometallic Compounds: Synthesis, Structure and Magentic Properties

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, Albert Figuerola, Joan Ribas, Xavier Solans, Merce Font Bardía, Carmen Diaz
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 1846 ata 1852)

X-ray crystal structure and characterization in aqueous solution of {N,N¿-ethylenebis(pyridoxylaminato)}zinc(II)

Autores Isabel Correia, Fernando Francisco Avecilla Porto, Tamás Kiss, Joao Costa Pessoa
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 656 ata 662)

Water-soluble Sal2en- and reduced Sal2en-type ligands: Study of their CuII and NiII complexes in the solid state and solution

Autores Isabel Correia, Andres Donyei, Tamás Jasusch, Fernando Francisco Avecilla Porto, Tamás Kiss, Joao Costa Pessoa
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2819 ata 2830)

Vanadium(IV and V) complexes of reduced Schiff bases derived from the reaction of aromatic o-hydroxyaldehydes and diamines containing carboxylic groups

Autores Joao Costa Pessoa, Susana Marcao, Isabel Correia, Gisela Goncalves, Agnes Dornyei, Tamás Jakusch, Isabel Tomaz, M. Margarida C.A. Castro, Carlos F.G.C. Geraldes, Fernando Francisco Avecilla Porto
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 3595 ata 3606)

Crystal structure of the V(V) dimer [V2O2(?-O)(dmpp)2(OCH3)2] and its equilibrium with the V(V) trimer [V3O3(?-O)3(dmpp)2(H2O)](H2O)2 in methanol/water solutions

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos F.G.C. Geraldes, Anjos L. Macedo, M. Margarida C.A. Castro
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 3586 ata 3594)

Assessment of occupational genotoxic risk in the production of rubber tyres

Autores Laffon, B., Teixeira, J.P., Silva, S., Joana Roma Torres, Pérez-Cadahía, B., Josefina Méndez Felpeto, Eduardo José Pasaro Méndez, Mayan, O.
Revista ANNALS OF OCCUPATIONAL HYGIENE Vol. 50 (páxs. 583 ata 592)

Genetic damage induced by accidental environmental pollutants

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Revista The Scientificworld Journal Vol. 6 (páxs. 1221 ata 1237)

First step in the evaluation of the effects of Prestige oil on the shore environment: availability, bioaccumulation and DNA damage

Autores Laffon, B., Iria Aldao Prada, Pérez-Cadahía, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Revista CIENCIAS MARINAS Vol. 32 (páxs. 389 ata 399)

Synthesis, hydrosilylation reactivity and catalytic properties of group 4 ansa-metallocene complexes

Autores Santiago Gómez Ruiz, Sanjiv Prashar, Mariano Fajardo, Antonio Antiñolo, Antonio Otero, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Victoria Volkis, Moris S. Eisen, César J. Pastor
Revista POLYHEDRON Vol. 24 (páxs. 1298 ata 1313)

Barium(II) thiocynate templating Schiff-base lateral macrobicycles derived from 1,10-diaza-15-crown-5

Autores David Esteban, C. Platas-Iglesias, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 24 (páxs. 289 ata 294)
DOI https://doi.org/10.1016/j.poly.2004.11.005

A Schiff-base lateral macrobicycle derived from 4,13-diaza-18-crown-6 in its protonated form

Autores Fernando Avecilla 1, David Esteban, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 61 Núm. 2 (páxs. 92 ata 94)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270104033657

Allylpalladium Complexes with P-Stereogenic Monodentate Phosphines. Application in the Asymmetric Hydrovinylation of Styrene

Autores Arnald Grabulosa, Guillermo Muller, Juan I. Ordinas, Antonio Mezzetti, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Mercé Font Bardia, Xavier Solans
Revista ORGANOMETALLICS Vol. 24 (páxs. 4961 ata 4973)

Allylic Alkylations Catalyzed by Palladium Systems Containing Modular Chiral Dithioethers. A Structural Study of the Allylic Intermediates

Autores Fernando Fernández, Montserrat Gómez, Susanna Jansat, Guillermo Muller, Erika Martín, Leticia Flores Santos, Paula X. García, Alberto Acosta, Ali Aghmiz, Mart Giménez Pedrós, Anna M. Masdeu Bultó, Montserrat Diéguez, Carmen Claver, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista ORGANOMETALLICS Vol. 24 (páxs. 3946 ata 3956)

Pd-Catalyzed Carbocyclization-Neghishi Croos-Coupling Cascade: A Novel Approach to 1?,25-Dihydroxyvitamin D3 and Analogues

Autores Clara Gómez Reino, Cristian Vitale, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Antonio Mouriño
Revista ORGANIC LETTERS Vol. 7 (páxs. 5885 ata 5887)

Chromosome analysis and mapping of ribosomal genes by one-and two-color fluorescent in situ hybridization in Hinnites distortus (Bivalvia: Pectinidae)

Autores María José López Piñón, Ana María Ínsua Pombo, Josefina Méndez Felpeto
Revista JOURNAL OF HEREDITY Vol. 96 (páxs. 52 ata 58)

Phosphine-Substrate Recognition through the C-H...O Hydrogen Bond: Application to the Asymmetric Pauson-Khand Reaction

Autores Jordi Solá, Antoni Riera, Xavier Verdaguer, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 127 (páxs. 13629 ata 13633)

Synthesis and reactivity of iron carbonyl clusters containing alkynethiolate ligands

Autores Alberto Cabrera, Esther Delgado, César Pastor, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Félix Zamora
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 358 (páxs. 1521 ata 1530)

Common evolutionary origin and birth-and-death process in the replication-independent histone H1 isoforms from vertebrate and invertebrate genomes

Autores José María Eirín López, Fernanda Ruíz, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Juan Ausió, Lucas Sánchez, Josefina Méndez Felpeto
Revista JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION Vol. 61 (páxs. 398 ata 407)

Origin and evolution of Mytilus mussel satellite DNAs

Autores Andrés Martínez Lage, Mª Fernanda Rodríguez Fariña, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto
Revista GENOME Vol. 48 (páxs. 247 ata 256)

Cerastoderma glaucum 5S ribosomal DNA: characterization of the repeat unit, divergence with respect to Cerastoderma edule, and PCR-RFLPs for the identification of both cockles

Autores Mª Ruth Freire Álvarez, Ana María Ínsua Pombo, Josefina Méndez Felpeto
Revista GENOME Vol. 48 (páxs. 427 ata 442)

Magnetism of Cyano-Bridged Ln3+-M3+ Complexes. Part II: One-Dimensional Complexes (Ln3+ = Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm; M3+ Fe or Co) with bpy as Blocking Ligand

Autores Albert Figuerola, Joan Ribas, David Casanova, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Santiago Alvarez, Carmen Díaz
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 6949 ata 6958)

Magnetic Properties of Cyano-Bridged Ln3+-M3+ Complexes. Part I: Trinuclear Complexes (Ln3+ = La, Ce, Pr, Nd, Sm; M3+ = FeLS, Co) with bpy as Blocking Ligand

Autores Albert Figuerola, Joan Ribas, Miquel Llunel, David Casanova, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Santiago Alvárez, Carmen Díaz
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 6939 ata 6948)

Structural and Photophysical Properties of Lanthanide(III) Complexes with a Novel Octadentate Iminophenolate Bibracchial Lariat Ether

Autores Marina González-Lorenzo, C. Platas-Iglesias, Fernando Avecilla, Stephen Faulkner, Simon J.A. Pope, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 4254 ata 4262)

Lead(II) Thiocyanate Complexes with Bibracchial Lariat Ethers: An X-ray and DFT Study

Autores C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Teresa Enríquez-Pérez, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 2224 ata 2233)
DOI https://doi.org/10.1021/ic048768y

Lateral Macrobicyclic Architectures: Toward New Lead(II) Sequestering Agents

Autores David Esteban Gómez, Raquel Ferreirós, Susana Fernández-Martínez, Fernando Avecilla, C. Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 5428 ata 5436)
DOI https://doi.org/10.1021/ic0482032

Electronic Structure Study of Seven-Coordinate First-Row Transition Metal Complexes Derived from 1,10-Diaza-15-crown-5: A Successful Marriage of Theory with Experiment

Autores C. Platas-Iglesias, Lea Vaiana, David Esteban-Gómez, Fernando Avecilla, José Antonio Real, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 44 (páxs. 9704 ata 9713)
DOI https://doi.org/10.1021/ic051119h

Evaluation of DNA damage induced by spilled Prestige oil exposure in a group of volunteers by means of comet assay

Autores R. Fraga, Laffon, B., B. Pérez Cadahía, E. Fernández, Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Revista EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 141 ata 141)

Cytogenetic evaluation in a group of individuals exposed to Prestige oil during autopsies and cleaning of contaminated birds

Autores Josefina Méndez Felpeto, R. Fraga, B. Pérez Cadahía, Eduardo José Pasaro Méndez, Laffon, B.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 141 ata 141)

Unexpected behaviour of pyridine-2-carbaldehyde thiosemicarbazonatocopper(II) entities in aqueous basic medium - partial transformation of thioamide into nitrile

Autores Patricia Gómez Saiz, Rubén Gil García, Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Luis Pizarro, Maria Isabel Arriortua, Luis Lezama, Teófilo Rojo, Javier García Tojal
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 3409 ata 3413)

Ruthenium complexes containing chiral N-donor ligands as catalysts in acetophenone hydrogen transfer - new amino effect on enantioselectivity

Autores Montserrat Gómez, Susanna Jansat, Guillermo Muller, Gabriel Aullón, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 4341 ata 4351)

Vanadium(IV and V)complexes of Schiff bases and reduced Schiff bases derived from the reaction of aromatic o-hydroxyaldehydes and diamines: synthesis, characterisation adn solution studies

Autores Correia I., J. Costa Pessoa, M. Teresa Duarte, F. Minas da Piedade, T. Jackush, T. Kiss, M.M.C. A. Castro, C.F.G.C. Geraldes, Fernando Francisco Avecilla Porto
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 732 ata 744)

Genotoxic effects in a population of nurses handling antineoplastic drugs, and relationship with genetic polymorphisms in DNA repair enzymes

Autores Laffon, B., J. P. Teixeira, S. Silva, Loureiro J, J. Torres, Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto, O. Mayan
Revista AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE Vol. 48 (páxs. 128 ata 136)

Oxazoline-mediated interannular cyclopalladation of ferrocene: Chiral palladium(II) catalysts for the enantioselective aza-Claisen rearrangement

Autores Albert Moyano, Rosol Malgorzata, RosaM. Moreno, Concepción López, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Vol. 44 (páxs. 1865 ata 1869)

Designing binuclear transition metal complexes: new example of the versatility of N, N'-bis(2-aminobenzyl)-4,13-diaza-18-crown-6

Autores Lea Vaiana, C. Platas-Iglesias, David Esteban-Gómez, Fernando Avecilla 1, Juan Modesto Clemente-Juan, José Antonio Real, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista DALTON TRANSACTIONS (páxs. 2031 ata 2037)
DOI https://doi.org/10.1039/b503151f

Evaluation of genotoxic effects associated to exposure to antineoplastic drugs by a population of nurses

Autores Laffon, B., J. G. Teixeira, S. Silva, Loureiro J, J. Torres, Eduardo José Pasaro Méndez, O. Mayan, Josefina Méndez Felpeto
Revista CHROMOSOME RESEARCH Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 117 ata 117)

Stereoselectivity in the intermolecular Pauson-Khand reaction of electron-deficient terminal alkynes

Autores Jordi Solà, Antoni Riera, Miguel A. Pericàs, Xavier Verdaguer, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista TETRAHEDRON LETTERS Vol. 45 (páxs. 5387 ata 5390)

N,N¿-ethylenobis(pyridoxilideneiminato) and N, N¿-etylenobis(pyridoxylaminato): Synthesis, Characterisation, Potentiometric, Spectroscopic and DFT Study of their Vanadium(IV)and Vanadium(V)Complexes

Autores Isabel Correia, Joao Costa Pessoa, M. Teresa Duarte, Rui T. Henriques, M. Fátima M. Piedade, Luís F. Veiros, Tamás Jakusch, Tamás Kiss, Agnes Dörnyei, M. Margarida C.A. Castro, Carlos F.G.C. Geraldes, Fernando Francisco Avecilla Porto
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 10 (páxs. 2301 ata 2317)

Dioxomolybdenum(VI) thionates: molecular structure of dioxobis(pyridine-2-thiolate-N,S)molybdenum(VI).

Autores Francisco J. Arnaiz, Rafael Aguado, María R. Pedrosa, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista POLYHEDRON Vol. 23 (páxs. 537 ata 543)

Papel de los polimorfismos genéticos para enzimas de reparación en el daño en el ADN inducido por el estireno y estireno-7,8-óxido

Autores Laffon, B., Pérez-Cadahía, B., Loureiro J, Josefina Méndez Felpeto, Eduardo José Pasaro Méndez
Revista REVISTA DE TOXICOLOGÍA Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 92 ata 97)

Occupational exposure to styrene: modulation of cytogenetic damage and levels of urinary metabolites of styrene by polymorphisms in genes CYP2E1, EPHX1, GSTM1, GSTT1 and GSTP1

Autores Joâo P. Teixeira, Gaspar, J., Silva, S., Joana Torres, Susana N. Silva, M. Conceiçâo Azevedo, Neves, P., Laffon, B., Josefina Méndez Felpeto, Carla Gonçalves, Mayan, O., Peter B. Farmer, José Rueff
Revista TOXICOLOGY Vol. 195 (páxs. 231 ata 242)

Ruthenium Arene Derivative with PN Hemilabile Ligands, P-C Cleaveage and Phosphine to Phosphite Transformation

Autores Agustín Caballero, Félix A. Jalón, Blanca R. Manzano, Gustavo Espino, Mercedes Pérez Manrique, Antonio Mucientes, Francisco J. Poblete, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista ORGANOMETALLICS Vol. 23 (páxs. 5694 ata 5706)

New Synthon in the Design of ansa-Cyclopentadienyl Ligands with Variable Substitution at the Bridging Atom

Autores Antonio Antiñolo, Rafael Fernández Galán, Antonio Otero, Sanjiv Prashar, Iván Rivilla, Ana M. Rodríguez, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista ORGANOMETALLICS Vol. 23 (páxs. 5108 ata 5111)

Exo- and Endocyclic Oxazolinyl-Phosphane Palladium Complexes: Catalytic Behavior in Allylic Alkylation Processes

Autores Delphine Franco, Montserrat Gómez, Francisco Jiménez, Guillermo Muller, Mercé Rocamora, Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía
Revista ORGANOMETALLICS Vol. 23 (páxs. 3197 ata 3209)

8-Aryl substituted boron-dipyrromethene dyes: crystal structures and computational studies

Autores Bernardo Herradón, Antonio Chana, Mercedes Alonso, Francisco Amat-Guerri, Marta Liras, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE Vol. 697 (páxs. 29 ata 40)

PuPHOS: A Synthetically Useful Chiral Bidentate Ligand for the Intermolecular Pauson-Khand Reaction

Autores Xavier Verdaguer, Agustí Lledó, Cristina López Mosquera, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Miguel A. Pericàs, Antoni Riera
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 69 (páxs. 8053 ata 8061)

An Unprecedented Hybrid Scorpionate/Cyclopentandienyl Ligand

Autores Antonio Otero, Juan Fernández-Baeza, Antonio Antiñolo, Tejeda Juan, Agustín Lara Sánchez, Luis Sánchez Barba, Ana Mª Rodríguez, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 126 (páxs. 1330 ata 1331)

Birth-and-Death evolution with strong purifying selection in the histone H1 multigene family and the origin of orphon H1 genes

Autores José María Eirín López, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto
Revista MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION Vol. 21 Núm. 10 (páxs. 1992 ata 2003)

Structural Studies of Decavanadate Compounds with Organic Molecules and Inorganic Ions in their Crystal Packing

Autores Isabel Correia, Fernando Francisco Avecilla Porto, Susana Marcao, Joao Costa Pessoa
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 357 (páxs. 4476 ata 4487)

Molecular Evolutionary Characterization of the Mussel Mytilus Histone Multigene Family: First Record of a Tandemly Repeated Unit of Five Histone Genes Containing an H1 Subtype with "Orphon" Features

Autores José María Eirín López, María Fernanda Ruiz, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Lucas Sánchez, Josefina Méndez Felpeto
Revista JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION Vol. 58 Núm. 2 (páxs. 131 ata 144)

Diastereo- and enantioselective synthesis of novel beta-lactam-containing 1,4-benzodiazepines through a ketene-imine cycloaddition reaction

Autores Carlos del Pozo, Alberto Macías, Fernando López Ortiz, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Eduardo Alonso, Javier González
Revista EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY (páxs. 535 ata 545)

Synthesis and structure of new (polyphosphane)ruthenium complexes with the hemilabile ligand 2-(diphenylphosphanyl)-1-methyl-1H-imidazole - An unexpected rearrangement of [RuCl2(PN)(PPh3)2]

Autores Gustavo Espino, Félix A. Jalón, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Blanca R. Manzano, Mercedes Pérez Manrique, Ana C. Bacigalupe
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 2542 ata 2552)

Structural studies of mono- and dimetallic MoVI complexes - a new mechanistic contribution in catalytic olefin epoxidation provided by oxazoline ligands

Autores José A. Brito, Montserrat Gómez, Guillermo Muller, Helena Teruel, Jean-Claude Clinet, Elisabet Duñach, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (páxs. 4278 ata 4285)

Evaluation of PAH bioaccumulation and DNA damage in mussels (Mytilus galloprovincialis) exposed to spilled Prestige crude oil

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Revista COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY & PHARMACOLOGY Vol. 138 (páxs. 453 ata 460)

Influencia de determinados polimorfismos de enzimas metabólicas en la genotoxicidad del estireno

Autores Laffon, B., Pérez-Cadahía, B., Josefina Méndez Felpeto
Revista ANALES DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA Vol. 70 Núm. 1 (páxs. 95 ata 123)

Crystallization-induced dynamic resolution and analysis of the non-covalent interactions in the crystal packing of peptide-biphenyl hybrids

Autores Bernardo Herradón, Ana Montero, Enrique Mann, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista CrystEngComm Vol. 6 (páxs. 512 ata 521)

New 1,3,4-oxadiazolecopper(II) derivatives obtained from thiosemicarbazone complexes

Autores Patricia Gomez-Saiz, Javier Garcia-Tojal, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Jose Mahia, Francisco J. Arnaiz, Luis Lezama, Teofilo Rojo
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Vol. - (páxs. 2639 ata 2650)

X-ray Crystal Structure of a Sodium Salt of [Gd(DOTP)]5-: Implications for its Second-sphere Relaxivity and the 23Na NMR Hyperfine Shift Effects of [Tm(DOTP)]5-

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, J.A: Peters, C.F.G.C. Geraldes
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Vol. 23 (páxs. 4179 ata 4186)

Cytogenetics of the razor clam Solem marginatus (Mollusca: Bivalvia: Solenidae)

Autores Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, Juan Fernández Tajes
Revista CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH Vol. 101 (páxs. 43 ata 46)

Heck-mediated synthesis and photochemically induced cyclization of [2-(2-styrylphenyl)ethyl]carbamic acid ethyl esters and 2-styrylbenzoic acid methyl esters: total synthesis of naphtho[2,1f]isoquinol

Autores M. Carme Pampin, Juan C. Estevez, Ramon Estevez, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Luis Castedo
Revista TETRAHEDRON Vol. 59 Núm. 36 (páxs. 7231 ata 7243)

Synthesis and structural characterisation of lead(II) isothiocyanate complexes with receptors derived from 1,10-diaza-15-crown-5

Autores David Esteban, Fernando Avecilla, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista POLYHEDRON Vol. 22 (páxs. 2709 ata 2717)

Synthesis of polyhydroxylated alfa-nitrocyclohexane carboxylic acids derived from D-glucose: a striking case of racemization.

Autores Raquel G. Soengas, Juan C. Estevez, Ramón J. Estevez, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista TETRAHEDRON-ASYMMETRY Vol. 14 (páxs. 1653 ata 1658)

Synthesis of polyhydroxylated -nitrocyclohexane carboxylic acids derived from D-glucose: a striking case of racemization

Autores Raquel G. Soengas, Juan C. Estevez, Ramon Estevez, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista TETRAHEDRON-ASYMMETRY Vol. 14 Núm. 12 (páxs. 1653 ata 1658)

Individual sensitivity to DNA damage induced by styrene in vitro: influence of cytochrome P450, epoxide hydrolase and glutathione S-transferase genotypes

Autores Laffon, B., Pérez-Cadahía, B., Pásaro, E., Méndez, J.
Revista TOXICOLOGY Vol. 186 (páxs. 131 ata 141)

A barium perchlorate complex with a lateral macrobicycle derived from 1,10-diaza-15-crown-5 containing a phenol Schiff base spacer

Autores Fernando Avecilla, David Esteban, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 59 (páxs. 93 ata 94)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270103002798

A barium perchlorate complex with a lateral macrobicycle derived from 4,13-diaza-18-crown-6 containing a pyridine Schiff base spacer

Autores Fernando Avecilla, David Esteban, Carlos Platas-Iglesias, Susana Fernández-Martínez, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 59 Núm. 11 (páxs. 450 ata 451)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270103016901

[7,13-Bis(2-aminobenzyl)-1,4,10-trioxa-7,13-diazacyclopentadecan]diisothiocynatobarium(II)

Autores Fernando Avecilla 1, David Esteban, Carlos Platas-Iglesias, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 59 (páxs. 16 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1107/s0108270102021571

Design of New Hemilabile (P,S) Ligands for the Highly Diastereoselective Coordination to Alkyne Dicobalt Complexes: Application to the Asymmetric Intermolecular Pauson-Khand Reaction

Autores Xavier Verdaguer, Miguel A. Pericas, Antoni Riera, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Jose Mahia
Revista ORGANOMETALLICS Vol. 22 Núm. 9 (páxs. 1868 ata 1877)

Iron carbonyl complexes of heterocyclic -diimines: systematic synthesis, crystal structures of [Fe(CO)3(L)] and [Fe2(CO)7(L)] (L = 2,2-bipyridine and 1,10-phenanthroline), and their AIM analysis

Autores Meritxell Dela Varga, Ramon Costa, Roser Reina, Alberto Nunez, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Jose Mahia
Revista JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Vol. 677 Núm. 1 (páxs. 101 ata 117)

Effect of epoxide hydrolase and glutathione S-transferase genotypes on the induction of micronuclei and DNA damage by styrene-7,8-oxide in vitro

Autores Laffon, B., Pérez-Cadahía, B., Pásaro, E., Méndez, J.
Revista MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS Vol. 536 (páxs. 49 ata 59)

Magnetism of Cyano-Bridged Hetero-One-Dimensional Ln3+-M3+ Complexes (Ln3+ = Sm, Gd, Yb; M3+ = FeLS, Co)

Autores Albert Figuerola, Carmen Diaz, Joan Rivas, Vassilis Tangoulis, Claudio Sangregorio, Dante Gatteschi, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Jose Mahia
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 42 Núm. 17 (páxs. 5274 ata 5281)

Equilibria between Metallosupramolecular Squares and Triangles with the New Rigid Linker 1,4-Bis(4-pyridyl)tetrafluorobenzene. Experimental and Theoretical Study of the Structural Dependence of NMR Da

Autores Montserrat Ferrer, Mounia Mounir, Oriol Rossell, Eliseo Ruiz, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 42 Núm. 19 (páxs. 5890 ata 5899)

A Schiff-Base Bibracchial Lariat Ether Forming a Cryptand-like Cavity for Lanthanide Ions

Autores Marina González-Lorenzo, C. Platas-Iglesias, Fernando Avecilla 1, Carlos F. G. C. Geraldes, Daniel Imbert, Jean-Claude G. Bünzli, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 42 Núm. 21 (páxs. 6946 ata 6954)
DOI https://doi.org/10.1021/ic034024t

Templating Schiff-base Lateral Macrobicycles: An Experimental and Theoretical Structural Study of the Intermediates

Autores Carlos Platas-Iglesias, David Esteban, Vicente Ojea, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 42 Núm. 14 (páxs. 4299 ata 4307)
DOI https://doi.org/10.1021/ic034266t

Study of the oxidation products of the VO(dmpp)2 complex in aqueous solution under aerobic conditions: comparison with the vanadate-dmpp system

Autores M.M.C.A. Castro, Fernando Francisco Avecilla Porto, C.F.G.C. Geraldes, B. de Castro, M. Rangel
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 356 (páxs. 142 ata 154)

Molecular Evolutionary of the mussel mytilus histone multigene family: first record of a tandemly repeated unit of five histone genes containing an H1 subtype with "Orphon" features

Autores José M. Eirín López, María Fernanda Ruiz de Miguel, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Lucas Sánchez, Josefina Méndez Felpeto
Revista JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION Vol. 57 (páxs. 1 ata 14)

Sequence analysis of the ribosomal DNA internal transcribed spacer region in some scallop species (Mollusca: Bivalvia: Pectinidae)

Autores Ana María Ínsua Pombo, María José López Piñón, Mª Ruth Freire Álvarez, Josefina Méndez Felpeto
Revista GENOME Vol. 46 (páxs. 595 ata 604)

First end-to-end thiocyanato chain containing 5-coordinate copper(II) ions

Autores Patricia Gomez-Saiz, Javier Garcia-Tojal, Francisco J. Arnaiz, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Luis Lezama, Teofilo Rojo
Revista INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS Vol. 6 Núm. 5 (páxs. 558 ata 560)

Synthesis and Characterization of Heterodinuclear Ln3+-Fe3+ and Ln3+-Co3+ Complexes, Bridged by Cyanide Ligand (Ln3+ = Lanthanide Ions). Nature of the Magnetic Interaction in the Ln3+-Fe3+ Complexes

Autores Albert Figuerola, Carmen Diaz, Joan Ribas, Vassilis Tangoulis, Jaume Granell, Francesc Lloret, Jose Mahia, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 42 Núm. 2 (páxs. 641 ata 649)

Oxamato-Bridged Trinuclear NiIICuIINiII Complexes: A New (NiIICuIINiII)2 Hexanuclear Complex and Supramolecular Structures. Characterization and Magnetic Properties

Autores Javier Tercero, Carmen Diaz, Joan Ribas, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Jose Mahia, Helen Stoeckli-Evans
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 42 Núm. 10 (páxs. 3366 ata 3373)

Coordination modes in a (thiosemicarbazone)copper(II)/oxalato system - structures of [{Cu(L)}2(ox)]2H2O, [Cu(HL)(ox)(H2O)], [{Cu(HL)}2(ox)][Cu(ox)2]2H2O and [{Cu(HL)}2(ox)](NO3)2 - Ferro- vs. antiferr

Autores Patricia Gomez-Saiz, Javier Garcia-Tojal, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Jose Mahia, Luis Lezama, Teofilo Rojo
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Vol. - Núm. 11 (páxs. 2123 ata 2132)

Variety in the coordination models of the ligand hexakis (Pyrazol-1-yl) bencene (Hpzb) to Pd(II) and Cu(I) centres

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, Ana Mº Guerrero, F.A. Jalón, B.R. Manzano, Rosa M. Claramunt, María Dolores Santa María, Consuelo Escolastico
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 12 (páxs. 0 ata 0)

Identification of Four Scallop Species Using PCR and Restriction Analysis of Ribosomal DNA Internal Transcribed Spacer Region.

Autores María José López Piñón, Josefina Méndez Felpeto, A. Insua
Revista MARINE BIOTECHNOLOGY Vol. 4 Núm. - (páxs. 495 ata 502)

Structural characterisation, EPR and magnetic properties of f-f and f-d lanthanide (III) phenolic cryptates

Autores Fernando Avecilla 1, C. Platas-Iglesias, Raquel Rodríguez-Cortiñas, Geoffroy Guillemot, Jean-Claude G. Bünzli, Carlos D. Brondino, Carlos F. G. C. Geraldes, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista JOURNAL OF CHEMISTRY SOCIETY, DALTON TRANS Núm. - (páxs. 4658 ata 4665)
DOI https://doi.org/10.1039/b206615g

Synthesis and characterization of [Cu(Me2oxpn)Ni(NO2)(tmen)](ClO4): a single ferrimagnetic dinuclear cull-Nill complex acting as weak molecule-based magnet

Autores José Mahía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, J. Tercero, Carmen Díaz, J. Ribas
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Núm. 4 (páxs. 364 ata 635)

Determination of total and dissolved phosphorus in agricultural runoff samples by inductively coupled plasma mass spectrometry

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, Alicia Cantarero Roldán, Belén López, Antonio Paz
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Núm. 33 (páxs. 15 ata 18)

DNA damage and repair in human Leukocytes exposed to styrene-7,8-oxide measured by comet assay.

Autores Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Revista TOXICOLOGY LETTERS Vol. 126 Núm. - (páxs. 61 ata 68)

Addition compounds of MoO2Br2 from MoO2Br2(H2O)2. Molecular Structure of MoO2Br2{COP[N(CH3)2]3}2 and MoO2BR2{CH2[P(O)(C6H5)2]2}

Autores José Mahía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Francisco J. Arnaiz, Rafael Aguado, María R. Pedrosa
Revista POLYHEDRON Vol. 21 Núm. 16 (páxs. 1635 ata 1642)

Syntesis, crystal structure and spectroscopic propierties of copper (II) complexes derivved from 2-methylamino-5-pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazole.

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, Patricia Gómez, Javier García Tojal, Francisco J. Arnaiz, Teofilo Rojo
Revista POLYHEDRON Vol. 21 Núm. - (páxs. 2257 ata 2263)

Uranyl polyhalides, molecular structure of [UO2(OAsPh3)4](Br3)2 and [UO2(OPPh3)4](I3)2

Autores José Mahía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Francisco J. Arnaiz, Mariano Miranda, Rafael Aguado
Revista POLYHEDRON Vol. 21 Núm. - (páxs. 27 ata 28)

Evaluation of genotoxic effects in a group of workers exposed to low levels of styrene

Autores Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Revista TOXICOLOGY Vol. 171 Núm. - (páxs. 175 ata 186)

Assessment of four inter-comparison exercises in inorganic elemental analysis

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, Alejandro Marco, Ramón Compano, Roser Rubio, Pilar Domenech, Albert Palanques
Revista MIKROCHIMICA ACTA (1966) Vol. 140 Núm. - (páxs. 131 ata 139)

Bis(oxazoline) ligands containing four and five spacer atoms: palladium organometallic behavior

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, M. Gómez, S. Jansat, G. Muller
Revista ORGANOMETALLICS Vol. 21 Núm. 6 (páxs. 1077 ata 1087)

Reversing the stereoselectivity of the intermolecular Pauson Khand reaction: formation of endo-fused norbornadiene adducts

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, Ramón Ríos, M.A. Pericás, A. Moyano
Revista ORGANIC LETTERS Vol. 4 Núm. 7 (páxs. 1205 ata 1208)

PCR Technique for Identification of Mussel Species.

Autores Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Ignacio Rego, Juan Vieites, Francisco Leira, Josefina Méndez Felpeto
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 50 Núm. - (páxs. 1780 ata 1784)

Cytogenetic characterization of Donax trunculus (Bivalvia: Donacidae) by means of Karyotyping, fluorochrome banding and fluorescent in situ hybridization.

Autores Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto, L. Mariñas
Revista JOURNAL OF MOLLUSCAN STUDIES Vol. 68 Núm. - (páxs. 393 ata 396)

B-ferrocenyl-b-amino alcohols: a new class of central chiral forecene derivatives

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, Monica Catasus, Agusti Bueno, A. Moyano
Revista JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Vol. 642 Núm. 2 (páxs. 212 ata 226)

Synthesis, characterización, and magnetic properties of new complexes based on sefl-assembled homotrinuclear units cull-cull-cull

Autores José Mahía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, J. Tercero, Carmen Díaz, J. Ribas
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS Núm. 9 (páxs. 2040 ata 2046)

Evidence of desulfurization in the oxidative cyclization of thiosemicabazones. Conversion to 1,3,4-oxadiazole derivatives

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, Patricia Gómez, Javier García Tojal, Francisco J. Arnaiz, Teofilo Rojo
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 41 Núm. 6 (páxs. 1345 ata 1347)

New oxamato-bridged Trinuclear cull-cull-cull complexes with hydrogen-bond supramolecular structures: syntesis and magneto-structural studies.

Autores José Mahía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, J. Tercero, Carmen Díaz, J. Ribas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 41 Núm. 21 (páxs. 5373 ata 5381)

New Oxamidato-Bridged cull-nill complexed: supramolecular structures with thiocyanate ligands and hidrogen bonds. Magnetostructural studies: DFT Calculations.

Autores José Mahía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, J. Tercero, Carmen Díaz, J. Ribas, Eliseo Ruiz
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 41 Núm. 25 (páxs. 0 ata 0)

Structural and photophysical Propierties of Heterobimetalic 4f-Zn Iminophenolate Cryptates

Autores Raquel Rodríguez-Cortiñas, Fernando Avecilla, C. Platas-Iglesias, Daniel Imbert, Jean-Claude G. Bünzli, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 41 Núm. - (páxs. 5336 ata 5349)

Lead(II) Complexes with Macrocyclic Receptors Derived from 4,13-Diaza-18-crown-6

Autores David Esteban, Fernando Avecilla 1, C. Platas-Iglesias, José Mahía, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 41 Núm. 17 (páxs. 4337 ata 4347)
DOI https://doi.org/10.1021/ic0255095

Telomeric localization of the vertebrate-type Hexamer Repeat, (TTAGGG)n in the Wedgeshell Clam Donax trunculus and Other Marine Invertebrate Genomes.

Autores Andrés Martínez Lage, Miroslav Plohl, Eva Prats, L. Cornudella, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto
Revista JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY Vol. 277 Núm. 2 (páxs. 19839 ata 19846)

Molecular and Evolutionary Analysis of Mussel Histone Genes (Mytilus spp): Possible Evidence of an "Orphon Origin" for H1 Histone Genes.

Autores Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, Eirín-López, J.M.
Revista JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION Vol. 55 Núm. - (páxs. 272 ata 283)

Comparative analysis of different satellite DNAs in four Mytilus species.

Autores Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Fernanda Rodríguez, Eva Prats, L. Cornudella, Josefina Méndez Felpeto
Revista GENOME Vol. 45 Núm. - (páxs. 922 ata 929)

Influence of quadrupolar interactions on the crystal packing of organic compaunds: the pentafluorophenyl ester of a tricyclic a,b-unsaturated-y-amino acid

Autores José Mahía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Enrique Mann, Bernardo Herradon
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Vol. 641 Núm. 1 (páxs. 101 ata 107)

Polynuclear Mnll complexes with choroacetate bridge-sinthesis, estructure and magnetic properties.

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, Gema Fernández, Montserrat Corbella
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. 9 (páxs. 2502 ata 2510)

La genética molecular aplicada al diagnóstico del síndrome de Turner.

Autores Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto, García Garabal, S., Fernández, R.
Revista CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL SIGLO XXI. Vol. 2 Núm. - (páxs. 87 ata 90)

Synthesis, Characterization, and Magnetic Properties of Self-assembled Compounds Based on Discrete Homotrinuclear Complexes of Cu(II)

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, J. Tercero, Carmen Díaz, M.S. El Fallah, J. Ribas, X. Solans
Revista ORGANIC LETTERS Vol. 40 Núm. 13 (páxs. 3077 ata 3083)

Syntesis and molecular structure of the all-trans and the thans.cis.[UOBr2(H2O)2L (L=2,5,8,-trioxanonane; 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane)

Autores José Mahía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Francisco J. Arnaiz, Mariano Miranda, Rafael Aguado
Revista POLYHEDRON Vol. 20 Núm. 28 (páxs. 3295 ata 3299)

Outer-spere addition compounds of MoO2Br2(H2O)2 with ethers. Molecular structure of MoO2Br2(H2O)2L (L=2,5,8-troxanonane, 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane)

Autores José Mahía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Francisco J. Arnaiz, Rafael Aguado, María R. Pedrosa
Revista POLYHEDRON Vol. 20 Núm. 23 (páxs. 2781 ata 2785)

Chiral S, S-donor ligands in palladium-catalysed allylic alkylation

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, S. Jansat, M. Gómez, G. Muller, M. Diéguez, A Aghmiz, L. Flores Santos, E. Martín
Revista TETRAHEDRON-ASYMMETRY Vol. 12 Núm. 10 (páxs. 1469 ata 11469)

Synthesis of novel optically pure quinolyl-b-amino-amino alcohol derivatives from oxidative cleavage to N-Boc quinolyl carboxamides

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, G. Cabarrocas, M. Ventura
Revista TETRAHEDRON-ASYMMETRY Vol. 12 Núm. 13 (páxs. 1851 ata 1863)

Genotoxic effects of styrene-7,8-oxide in human white blood cells: comet assay in relation to the induction of sister-chromatid exchanges and micronuclei.

Autores Laffon, B., Pásaro, E., Méndez, J.
Revista MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS Vol. 491 Núm. 1 (páxs. 163 ata 172)

Chorophyl c2 monogalactosyldiacylglyceride ester (ch c2-MGDG). A novel marker pigment for chrysochromulina species (Haptophyta)

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, M. Zapata, Bente Edvardsen, Francisco J. Rodríguez, J.L. Garrido
Revista MARINE ECOLOGY Vol. 219 Núm. - (páxs. 85 ata 98)

Alkynoates as a Source of Reactive Alkylinides for Aldehyde Addition Reactions

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, Pedro de Armas, Fernando García Tellado, Jose J. Marrero Tellado, David Tejedor, Javier González Platas
Revista ORGANIC LETTERS Vol. 3 Núm. 12 (páxs. 1905 ata 1908)

Simultaneous high-performance liquid chromatographic determination of urinary mandelic and phenylglyoxylic acids as indirect evaluation of styrene exposure.

Autores Laffon, B., María Lema Grille, Josefina Méndez Felpeto
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY. BIOMEDICAL APPLICATIONS Vol. 753 Núm. - (páxs. 385 ata 393)

Studies on aromatic compounds. Part 2. Crystal structure and molecular modeling of 1,3-di-(9-anthracenecarbonyloxy)-2-methylpropane

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, P. Bello, A. Chana, N. J. Heaton, Bernardo Herradon
Revista JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE Vol. 569 Núm. 3 (páxs. 71 ata 80)

Nickelacycles with anionic C-N-N' terdentate ligands containing (5,5), (5,6), (5,7) and (6,5) membered fused rings. Reaction with ethylene

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, Rosa M. Ceder, G. Muller, Matias Ordinas, Merce F. Bardia, X. Solans
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS Núm. 7 (páxs. 977 ata 985)

Palladium complexes containing bis(oxazolines): stoichiometric versus catalytic allylic alkylation

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, M. Gómez, S. Jansat, G. Muller, J.M. Saavedra, Merce Font Bardia, X. Solans
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS Núm. 9 (páxs. 1432 ata 1439)

NMR study on the coordination of dibenzylideneacetone to chiral palladium(0) units. Fluxional behaviour including an intramolecular double bond exchange

Autores José Mahía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, F.A. Jalón, B.R. Manzano, F. Gómez de la Torre, Ana M. López Agenjo, Walter Weissensteiner, Thomas Sturm
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS Núm. 16 (páxs. 2417 ata 2424)

Effects of styrene-7, 8-oxide over P53, P21, BCL-2 and bax expression in human lymphocyte cultures

Autores Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Revista MUTAGENESIS Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 127 ata 132)

Copper (II) complexes with bibracchial lariat ethers: from mono- to binuclear structures.

Autores Covadonga Rodríguez-Infante, David Esteban, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, José Mahía, Anjos L. Macedo, Carlos F. G. C. Geraldes
Revista INORGANICA CHIMICA ACTA Vol. 317 Núm. - (páxs. 190 ata 198)

A Schiff-base bibracchial lariat ether a selective receptor for lanthanide(III) ions.

Autores Carlos Platas, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodriguez-Blas, Rufina Bastida, Alejandro Macías, Adolfo Rodríguez, H. Adams
Revista Journal of Chemical Society, Dalton Transactions Núm. - (páxs. 1699 ata 1705)
DOI https://doi.org/10.1039/b100872m

A new trinuclear oxovanadium (V) complex with dmpp ligands: Sysnthesis and structural characterization in the solid state and in aqueous solution.

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, CFGC Geraldes, Margarida C.A. Castro
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Núm. - (páxs. 3135 ata 3142)

Cytogenetic and molecular análisis of 5S rDNA in two European mussels.

Autores Josefina Méndez Felpeto, Mª Ruth Freire Álvarez, Julia Ríos, Ana María Insua Pombo
Revista ANNALES DE GENETIQUE Vol. 44 Núm. - (páxs. 30 ata 0)

Cytogenetics in a razor clam species (Mollusca, Bivalvia)

Autores Ana M. González Tizón, Juan Jesús Fernández Cainzos, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, Alejandro Guerra
Revista ANNALES DE GENETIQUE Vol. 44 Núm. - (páxs. 38 ata 0)

Structure and magnetism of the first cyano-bridged hetero-one-dimensional GdIII-CrIII complexes

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, A. Figuerola, Carmen Díaz, M.S. El Fallah, J. Ribas
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Núm. 13 (páxs. 1204 ata 1205)

Regioncontolled one-step synthesis of 3,3¿-disubtituted 2,2¿-bipyridine ligands by cobalt (i)-catayzed cyclotrimerization

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, Jesus A. Varela, Luis Castedo, Carlos Saa
Revista CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Vol. 7 Núm. 23 (páxs. 5203 ata 5213)

X-Ray analysis of volubilide, a new dedacyclic diels-alder C20-C30 adduct from Hyppocratea volubilis

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, A.G. González, M.L. Kennedy, A.G. Ravelo, N.L. Alvarenga, E.A. Ferro
Revista TETRAHEDRON Vol. 56 Núm. - (páxs. 3771 ata 3774)

Polyploidy in a natural population of mussel, Mytilus trossulus

Autores Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, J. Ausio, Méndez, J.
Revista GENOME Vol. 43 Núm. - (páxs. 409 ata 411)

Crystallization sovent influence in the crystal structure of Mn( II) and Ni( II) complexes with 2,6-bis( 1- salycilhydrazonoethyl) pyriddine, H4 deps

Autores Ana M. González Tizón, Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, Rosa Pedrido, A.L. Hoyos, M. Fondo, A. Sousa, Manuel R. Bermejo
Revista Z. ANORG. ALLG. CHEM. Vol. 626 Núm. - (páxs. 506 ata 513)

Reaction between hydrazines and chiral a-acetylenic ketones: synthesis of novel enantiomerically pure pyrazolyl-b-amino alcohols

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, G. Cabarrocas, M. Ventura, J.M. Villalgordo
Revista TETRAHEDRON-ASYMMETRY Vol. 11 Núm. 12 (páxs. 2483 ata 2493)

Reaction between Hydrazines and chiral a-acetylenic Ketones: synthesis of novel enantiomerically pure Pyrazolyl-b-amino alcohols

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, G. Cabarrocas, M. Ventura, J.M. Villalgordo
Revista TETRAHEDRON-ASYMMETRY Vol. 11 Núm. - (páxs. 2483 ata 2493)

Addition compounds of UO2Br2 with O-donor ligands. Molecular structure of cis- and trans-UO2Br2(OAsPh3)2

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, Francisco J. Arnaiz, Rafael Aguado, Mariano Miranda
Revista ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 220 Núm. - (páxs. 395 ata 395)

N,N'-bis-( 2-tosylaminobenzylidene)-1,2-ethanediamine

Autores José Mahía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Juan Carlos Sanmartín Fernández, M. Maneiro, Manuel R. Bermejo, M. Vázquez
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 56 Núm. - (páxs. 492 ata 493)

N,N'-bis-( 2-tosylaminobenzylidene)-1,3-ethanediamine

Autores José Mahía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Margarita Vázquez Brage, Juan Carlos Sanmartín Fernández, J. Bermejo
Revista ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS Vol. 56 Núm. - (páxs. 347 ata 348)

Tris( pyrrolyl)phosphine-substitued acetylene-diCobaltcarbonyl complexes: syntheses, structural characterization and reactivity studies

Autores José Castro Luaces, Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, A. Moyano, M.A. Pericás, A. Riera
Revista ORGANOMETALLICS Vol. 19 Núm. - (páxs. 1704 ata 1712)

A new chiral bidentate( P,S) ligand for the asymmetric intermolecular Pauson-Kahnd reaction

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, A. Riera, M.A. Pericás, A. Moyano, X. Verdaguer
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol. 122 Núm. - (páxs. 10242 ata 10243)

Algal carotenoids. Part 64. Structura and chemistry of 4-keto-19'-hexanoyloxyfucoxanthin with a novel carotenoid end group

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, E.S. Egeland, J.L. Garrido, M. Zapata, S. Liaaen Jensen
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 1 Vol. 8 Núm. - (páxs. 1223 ata 1230)

Mono- and bimetallic lanthanide(III) phenolic cryptates obtained by template reaction: solid state structure, photophysical properties and relaxivity

Autores Carlos Platas, Fernando Avecilla, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas, Carlos F. G. C. Geraldes, Éva Tóth, André E. Merbach, Jean-Claude G. Bünzli
Revista Journal of Chemical Society, Dalton Transactions Núm. - (páxs. 611 ata 618)
DOI https://doi.org/10.1039/a906675f

The main non-polar chlorophyll c from Emiliania huxleyi( Prymnesiophyceae) is a chlorophyll c2-monogalactosyldiacylglyceride ester: A mass spectrometry study

Autores José Otero Bonet, Miguel Anxo Maestro Saavedra, J.L. Garrido, M. Zapata
Revista JOURNAL OF PHYCOLOGY Vol. 36 Núm. - (páxs. 497 ata 505)

DNA content, karyotypes and chromosomal location of 18s-5.8s-28s ribosomal loci in some species of bivalve mollusc from the pacific canadian coast

Autores Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, José Ignacio Rego Pérez, Juan Ausió, Méndez, J.
Revista GENOME Vol. 43 Núm. - (páxs. 1065 ata 1072)

Proton NMR, Luminiscence and Electrochemical Study of 18-Membered Schiff-base Macrocyclic Lanthanum(III) Complexes

Autores Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Mª Teresa Rodríguez Blas, Andrés Manuel de Blas Varela, Jean-Claude G. Bünzli
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS Núm. - (páxs. 1763 ata 1771)

The Templatet Synthesis and X-Ray Crystal Structure of the First Dinuclear Lanthanide(III) Iminophenolate Cryptate

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Rufina Bastida, David E. Fenton, José Mahía, Alejandro Macías, Carlos Platas Iglesias, Adolfo Rodríguez, Mª Teresa Rodríguez Blas
Revista CHEMICAL COMMUNICATIONS Núm. - (páxs. 125 ata 126)

1H NMR in Solution and Solid State Structural Study of Lanthanide(III) Cryptates

Autores C. Platas, Fernando Avecilla, A. de Blas, C.F.G.C. Geraldes, T. Rodríguez-Blas, H. Adams, J. Mahía
Revista INORGANIC CHEMISTRY Vol. 38 Núm. - (páxs. 3190 ata 3199)
DOI https://doi.org/10.1021/ic981314e

The 5s rDNA of the bivalve Cerastoderma edule: nucleotide sequence of the repeat unit and chromosomal location relative to 18S- 28S rDNA

Autores Ana María Insua Pombo, Mª Ruth Freire Álvarez, Josefina Méndez Felpeto
Revista GENETICS SELECTION EVOLUTION (PARIS) Vol. 31 Núm. - (páxs. 509 ata 518)

First Nickel-catalyzed 1,4-conjugate additions to a,b-Unsaturated Systems Using Triorganoindium Compounds

Autores I. Pérez Nuñez, José Pérez Sestelo, Miguel Anxo Maestro Saavedra, A. Mouriño, Luis Alberto Sarandeses da Costa
Revista THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol. 63 Núm. - (páxs. 10074 ata 10076)

Condensation of 5-aminothienol (2,3-c)pyridazine-6-carboxaldehyde with aliphatic primary amines.Synthesis of New Heterocyclic 2,6,9-Triazabicyclo (3,3,1)nonane Derivatives.

Autores María López, Rafalel Álvarez-Sarandes Lavandera, Carlos Peinador Veira, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 1 Núm. - (páxs. 3357 ata 3360)

Characterization of Aequipecten Opercularis (Bivalvia: Pectinidae)

Autores Ana María Insua Pombo, María José López Piñón, Josefina Méndez Felpeto
Revista GENES & GENETIC SYSTEMS Núm. - (páxs. 193 ata 200)

Physical mapping and activity of ribosomal RNA genes in mussel Mytilus galloprovincialis.

Autores Ana María Insua Pombo, Josefina Méndez Felpeto
Revista HEREDITAS Vol. 128 Núm. - (páxs. 189 ata 194)

Metal template synthesis of lanthanide cryptates. Crystal structure of a dysprosium cryptate

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, R. Bastida, Andrés Manuel de Blas Varela, David E. Fenton, A. Macías, A. Rodriguez, Mª Teresa Rodríguez Blas, S. García Granda, R. Corzo Suárez
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS Vol. - Núm. - (páxs. 409 ata 413)

Sex-dependent carboxylesterase expression in the reproductive system of bivalve molluscs: an approache to substrate-specific detention of male associated polypeptide (MAP) after SDS-electrophoretic separation of crude gonad extracts.

Autores Mario Torrado Oubiña, Alexander Mikhailov Khodorevsky, Josefina Méndez Felpeto
Revista INVERTEBRATE REPRODUCTION & DEVELOPMENT Vol. 32 Núm. 3 (páxs. 259 ata 265)

One-Pot Synthesis of Lanthanide and Yttrium Cryptates containing Pyridine Units

Autores Fernando Avecilla, Rufina Bastida, Andrés de Blas, Eugenia Carrera, David E. Fenton, Alejandro Macías, C. Platas, Adolfo Rodríguez, Teresa Rodríguez-Blas
Revista ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES Vol. 52b (páxs. 1273 ata 1277)

Karyotypes and Ag-NORs of the mussels, Mytilus californianus and M. trossulus from the Pacific Canadian coast

Autores Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto, J. Ausio
Revista AQUACULTURE (OTTAWA) Vol. 153 Núm. - (páxs. 239 ata 249)

Analysys of NORs and NOR-associated heterochromatin in the mussel Mytilus galloprovincialis Lmk.

Autores Josefina Méndez Felpeto, M. J. Martínez-Expósito, J. J. Pasantes
Revista CHROMOSOME RESEARCH Vol. 5 Núm. - (páxs. 268 ata 273)

Genoma-size variation en bivalve mollusc by flow cytometry

Autores Mario Torrado Oubiña, Josefina Méndez Felpeto
Revista MARINE BIOLOGY Vol. - Núm. 126 (páxs. 489 ata 497)

Turner¿s syndrome: a study of chromosomal mosaicism.

Autores Fernández, R., Méndez, J., Pásaro, E.
Revista HUMAN GENETICS Vol. 1 Núm. 98 (páxs. 29 ata 35)

Annual cycle of expression of commective tissue polypeptide markers in the mantle of the mussel Mytilus galloprovincialis

Autores Alexander Mikhailov Khodorevsky, Mario Torrado Oubiña, Josefina Méndez Felpeto
Revista MARINE BIOLOGY Vol. - Núm. 126 (páxs. 77 ata 89)

The sister chromatid exchange test as an indicator of marine pollution: some factors affecting SCE frequencies in Mytilus galloprovincialis

Autores J. J. Pasantes, M. J. Martínez Expósito, A. Torreiro, Josefina Méndez Felpeto
Revista MARINE ECOLOGY Vol. - Núm. 143 (páxs. 111 ata 119)

Molecular studies of soma-germ cell interactions using mussel gonads as an experimental model

Autores Alexander Mikhailov Khodorevsky, Mario Torrado Oubiña, Josefina Méndez Felpeto
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY Vol. - Núm. 1 (páxs. 203 ata 204)

Chromosome differences between European mussel populations (genus Mytilus)

Autores Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto
Revista CARYOLOGIA. International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics Vol. - Núm. 49 (páxs. 343 ata 355)

Chromosomal markers in three species of the genus Mytilus (Mollusca: Bivalvia).

Autores A. Martínez-Lage, ANA M. GONZÁLEZ-TIZÓN, Josefina Méndez Felpeto
Revista HEREDITY Vol. - Núm. 74 (páxs. 369 ata 375)

ELECTRON-MICROSCOPY OF CHINESE-HAMSTER CHROMOSOMES DIGESTED WITH HAE-III RESTRICTION ENZYMED

Autores Ana M. González-Tizón, Andrés Martínez-Lage, Vicente Goyanes, J Méndez
Revista CARYOLOGIA. International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics Vol. 47 Núm. 3-4 (páxs. 281 ata 288)

CHARACTERIZATION OF DIFFERENT CHROMATIN TYPES IN MYTILUS-GALLOPROVINCIALIS L AFTER C-BANDING, FLUOROCHROME AND RESTRICTION-ENDONUCLEASE TREATMENTS

Autores Andrés Martínez-Lage, Ana M. González-Tizón, J Méndez
Revista HEREDITY Vol. 72 (páxs. 242 ata 249)

Chromosomal DNA extraction after restriction endonuclease treatments: a study by microdensitometry and electrophoresis.

Autores Ana M. González-Tizón, Andrés Martínez-Lage, J Méndez
Revista CYTOBIOS Vol. 74 Núm. 298-299 (páxs. 177 ata 188)

Analysis of the influence of chromosomal condensation on the activity of restriction endonucleases.

Autores Ana M. González-Tizón, Andrés Martínez-Lage, J Méndez
Revista CYTOBIOS Vol. 76 Núm. 305 (páxs. 105 ata 112)

Estudio preliminar de la aneuploidía en poblaciones naturales del Género Mytilus.

Autores M. J. Martínez Expósito, Andrés Martínez-Lage, J. J. Pasantes, J. Méndez
Revista Cuadernos da Area de Ciencias Mariñas, Seminario Estudios Galegos Vol. 6 (páxs. 49 ata 56)

Estudio comparativo entre una población de mejillón gallego y otra de mejillón mediterráneo.

Autores Andrés Martínez-Lage, Ana Insua, M. J. Martínez Expósito, J Méndez
Revista Cuadernos da Area de Ciencias Mariñas, Seminario Estudios Galegos Vol. 6 (páxs. 57 ata 64)

CHROMOSOMES OF GALICIAN MUSSELS

Autores J. J. Pasantes, M. J. Martínez-Expósito, Andrés Martínez-Lage, J Méndez
Revista JOURNAL OF MOLLUSCAN STUDIES Vol. 56 (páxs. 123 ata 126)

DENATURING EFFECT OF ACRIDINE-ORANGE AND ADRIAMYCIN

Autores Mª Esperanza Cerdán Villanueva, J. J. Pasantes, Andrés Martínez-Lage, J Méndez
Revista CYTOBIOS Vol. 60 (páxs. 151 ata 155)

Evolution of digestibility by Hind III: an analysis by light and electron microscopy.

Autores J Méndez, Ana M. González-Tizón, Ana Insua, Vicente Goyanes
Revista GENETICA Vol. 78 (páxs. 57 ata 62)

THE R-BANDING PATTERN OF THE CHINESE-HAMSTER DON CELL-LINE

Autores Andrés Martínez-Lage, J. J. Pasantes, Ana M. González-Tizón, Vicente Goyanes, J Méndez
Revista GENETICA Vol. 78 (páxs. 51 ata 55)

Análisis comparativo de la frecuencia de aberraciones cromosómicas y valores del test de micronúcleos.

Autores Méndez, J., Ana M. González Tizón, Juan José Pasantes
Revista GALICIA CLÍNICA Vol. 39 (páxs. 77 ata 84)

Análisis de los cromosomas telocéntricos, fusiones robertsonianas y cromosoma marcador en la línea celular L de ratón, mediante la técnica de bandas C e inhibición de la condesación heterocromatínica.

Autores Ana M. González Tizón, Juan José Pasantes, Vicente Goyanes, Méndez, J.
Revista Genetica Iberica Vol. 38 (páxs. 129 ata 138)

Inducción experimental de cromosomas asimétricos humanos

Autores Méndez, J., Ana M. González Tizón, Juan José Pasantes, Asunción Campos, Vicente Goyanes
Revista GALICIA CLÍNICA Vol. 10 (páxs. 519 ata 525)

Chromatographic techniques in Problems of Instrumental Analytical Chemistry

Autores José Manuel Andrade Garda, Alatzne Carlosena Zubieta, Mª Paz Gómez Carracedo, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Mª del Carmen Prieto Blanco, Rosa María Soto Ferreiro
Editorial Publisher: World Scientific Europe Ltddelete, (España)
ISBN 9781786341808

Bases para el estudio de la cromatina en moluscos: Estructura y evolución molecular de histonas en pectínidos

Autores Ciro Rivera Casas, Méndez, J., Eirín-López, J.M.
Editorial Editorial Académica Española - LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, (España)
ISBN 978-3-8484-5860-8

Recollida e limpeza do fuel do Prestige. Avaliación da exposición e danos á saúde en voluntarios e traballadores

Autores Juan Jesús Gestal Otero, Maria de los Remedios Aguiar González-Redondo, Juan Miguel Barros Dios, Francisco Caamaño Isorna, Carlos Fernández González, Adolfo Figueiras Guzmán, Agustín Montes Martínez, Carlos Quintás Fernández, Ernesto Smyth Chamosa, Margarita Taracido Trunk, Josefina Méndez Felpeto, Eduardo José Pasaro Méndez, Laffon, B., Pérez-Cadahía, B., M. Anunciación Lafuente Giménez, Aníbal González Carracedo, Alejandro Romero Martínez, Eva Fernández Rodríguez, María Teresa Urbieta Garagorri, María José Quintana San José, Jaione Montes Beneitez
Editorial Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-688-6048-4

Los Moluscos Bivalvos: Aspectos citogenéticos, moleculares y aplicados.

Autores Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Ana María Insua Pombo
Editorial Universidad de A Coruña, (España)
ISBN 84-95322-76-5

Organización y Evolución del Genoma Eucariota. Marcadores moleculares. Colección de Cursos, Congresos y Simposios, Nº30

Editorial SPULC, Coruña, A (España)
ISBN 84-89694-26-5

La Genética Molecular en el Diagnóstico de Patologías Humanas: Estrategias y Tecnologías

Editorial Univ. de La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-88301-48-0

Nuclear magnetic resonance and mass spectrometries

Autores Miguel Maestro
Libro Problems of Instrumental Analytical Chemistry: A Hands-On Guide
Edita Publisher: World Scientific Europe Ltddelete.
ISBN: 978-1-78634-180-8
Páxinas Dende a 379 ata a 450

Enfermidades profesionais relacionadas coa exposición ao amianto

Autores Fernando Avecilla,Maria Asuncion López Arranz,MFF
Libro Anuario da Facultad de Ciencias do Traballo 8
Edita Facultade de Ciencias do Traballo.
ISBN: 2173-9811
Páxinas Dende a 33 ata a 53

Evaluación genética de la coquina Donax trunculus en tres localidades gallegas mediante el marcador mitocondrial 16S

Autores Fernández-Pérez, J.,Nantón A.,Rodríguez L.,Febrero F.,Nóvoa S.,Ojea J.,Martínez-Patiño D.,Méndez J.
Libro Foro dos recursos mariños e da acuicultura e das rías galegas
Edita Fundación Observatorio Español de Acuicultura.
ISBN: 978-84-608-7689-2
Páxinas Dende a 233 ata a 241

Cellular and molecular biomarkers for assessing the harmful effects of marine toxins in bivalve mollusks

Autores Prego-Faraldo, M.V.,Méndez, J.,Laffon, B.,Valdiglesias, V.
Libro Marine toxins
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-63484-486-4
Páxinas Dende a 59 ata a 86

Lead Exposure: Assesssment of Effects on the Genetic Material

Autores María Sánchez-Flores,Laffon, B.,Julia García-Lestón,Méndez, J.,Pásaro, E.,Valdiglesias, V.
Libro Lead Exposure and Poisoning
Edita Nova Biomedical Books.
ISBN: 978-1-63482-699-0
Páxinas Dende a 1 ata a 40

Assessment of cellular and molecular toxicity by in vitro tests: the okadaic acid toxin case

Autores Valdiglesias, V.,María Sánchez-Flores,Eduardo Cemeli,Diana Anderson,Pásaro, E.,Méndez, J.,Laffon, B.
Libro Shellfish: Human Consumption, Health Implications and Conservation Concerns
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-63321-195-7
Páxinas Dende a 89 ata a 139

Okadaic acid

Autores Valdiglesias, V.,Laffon, B.,Juan Fernández Tajes,Méndez, J.
Libro Encyclopedia of Toxicology (Third Edition)
Vol. 3 Edita Elsevier.
ISBN: 9780123864543
Páxinas Dende a 682 ata a 686

Evolución de la metodología docente en la actividad "Laboratorio de pràcticas de Química" de primer curso del Grado en Biología

Autores David Esteban Gómez,Digna Vázquez García,Fernando Avecilla Porto,Marta López García,José Luis Barriada Pereira,Montserrat Martínez Cebeira,Isabel Ruiz Bolaños,Pablo Ligero Martínez-Risco
Libro Retos y perspectivas en la enseñanza de las ciencias.
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-12-0
Páxinas Dende a 217 ata a 221

Classification of Nickel Compounds by their Carcinogenic and Mutagenic Properties in accordance with Directives 2008/58/EC and 2009/2/EC

Autores Fernando Avecilla 1
Libro Classification of Nickel Compounds by their Carcinogenic and Mutagenic Properties in accordance with Directives 2008/58/EC and 2009/2/EC
Edita Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña.
ISBN: 2173-9811
Páxinas Dende a 63 ata a 77

Genetic Studies on Commercially Important Species of Veneridae

Autores A. Arias-Pérez,A. Insua,R. Freire,J. Méndez,J. Fernández-Tajes
Libro Clam Fisheries and Aquaculture
Edita Nova Science Publisher.
ISBN: 978-1-62257-518-3
Páxinas Dende a 73 ata a 105

Metodología docente y evaluación de la asignatura Química de primer curso del grado en Biología

Autores Montserrat Martínez Cebeira,Isabel Ruiz Bolaños,Pablo Ligero Martínez-Risco,David Esteban Gómez,Digna Vázquez García,Fernando Avecilla Porto,Marta López García,José Luis Barriada Pereira
Libro Experiencias de investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias.
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-10-6
Páxinas Dende a 51 ata a 55

Las asignaturas básicas en el primer curso de los grados de ciencias

Autores Fernanda Miguélez Pose,Fernando Avecilla Porto
Libro El Espacio Europeo de Educación Superior y la educación por competencias
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-01-4
Páxinas Dende a 199 ata a 202

Uso estratégico de la evaluación en el aprendizaje en la rama de ciencias

Autores Fernando Avecilla Porto,Fernanda Miguélez Pose
Libro La docencia universitaria en el contexto educativo actual
Edita Educacuón Editoria.
ISBN: 978-84-15524-03-8
Páxinas Dende a 91 ata a 95

Molecular and cytogenetic features of razor clams

Autores Juan Fernández Tajes,Alberto Arias,Ruth Freire-Álvarez,Mercedes Fernández Moreno,Josefina Méndez Felpeto
Libro Razor Clams: Biology, Aquaculture and Fisheries
Edita Edicións Xerais de Galicia e Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-453-4986-1
Páxinas Dende a 99 ata a 117

The use of biomarkers in bivalve molluscs for the evaluation of marine environment pollution

Autores Juan Fernández Tajes,Laffon, B.,Josefina Méndez Felpeto
Libro Impact, Monitoring and Management of Environmental Pollution
Vol. - Edita Nova Science Publishers.
ISBN: 978-1-60876-487-7
Páxinas Dende a 409 ata a 429

Chapter 1: The importance of the in vitro genotoxicity evaluation of food components: the selenium

Autores Vanessa Valdiglesias,Josefina Méndez Felpeto,Eduardo José Pasaro Méndez,Laffon, B.
Libro Genotoxicity: evaluation, testing and prediction
Vol. - Edita Nova Science Publishers.
ISBN: 978-1-60741-714-9
Páxinas Dende a 1 ata a 38

Long-term evolution of histone families: old notions and new insights into their mechanisms of diversification across eukaryotes

Autores José María Eirín López,Rodrigo Gonzalo Romero,Deanna Dryhurst,Josefina Méndez Felpeto,Juan Ausió
Libro Evolutionary Biology: Concept, modeling and application
Vol. - Edita Springer Verlag.
ISBN: 978-3-642-00951-8
Páxinas Dende a 139 ata a 162

Chapter 3: Genotoxicity evaluation of exposure to lead

Autores García- Lestón,J.,Josefina Méndez Felpeto,Eduardo José Pasaro Méndez,Laffon, B.
Libro Genotoxicity: evaluation, testing and prediction
Vol. - Edita Nova Science Publishers.
ISBN: 978-1-60741-714-9
Páxinas Dende a 75 ata a 105

DNA damage related to exposure to oil spills: the Prestige experience

Autores Pérez-Cadahía, B.,Josefina Méndez Felpeto,Eduardo José Pasaro Méndez,Vanessa Valdiglesias,Laffon, B.
Libro Progress in DNA Damage Research
Vol. - Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-582-9
Páxinas Dende a 165 ata a 198

Características citogenéticas y moleculares de navajas y longueirones.

Autores Juan Fernández Tajes,Mercedes Fernández Moreno,Josefina Méndez Felpeto
Libro Navajas y longueirones: biología, pesquerías y cultivo.
Vol. - Edita Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-453-4546-7
Páxinas Dende a 97 ata a 138

Decavanadates in supramolecular structures

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto
Libro Vanadium Biochemistry
Vol. - Edita Research Signpost.
ISBN: 978-81-308-0184-1
Páxinas Dende a 33 ata a 43

Human health: The great forgotten after accidental oil spills

Autores Laffon, B.,Pérez-Cadahía, B.,Pásaro, E.,Méndez, J.
Libro Environmental Research Advances
Vol. - Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60021-762-3
Páxinas Dende a 1 ata a 3

Estrategias en el diagnóstico molecular para la identificación de especies comerciales de moluscos bivalvos

Autores Mª Ruth Freire Álvarez,Juan Fernández Tajes,María José López Piñón,Josefina Méndez Felpeto
Libro Genética y Genómica en Acuicultura
Vol. - Edita Editorial CSIC.
ISBN: 978-84-00-08553-7
Páxinas Dende a 115 ata a 154

La Genética molecular aplicada al diagnóstico del síndrome de turner.

Autores Eduardo José Pasaro Méndez,Fernández, R.,Josefina Méndez Felpeto,Sandra Garcia Doval
Libro Ciencia & Tecnología del Siglo XXI (Vol. 2) y (Vol. 1).
Vol. - Edita Tibidabo Ed. S.A..
ISBN: 84-8033-145-3
Páxinas Dende a 87 ata a 90

El cáncer en moluscos bivalvos.

Autores Ana M. González-Tizón,J Méndez
Libro Los Moluscos Bivalvos: Aspectos citogenéticos, moleculares y aplicados.
Edita Universidad de A Coruña.
ISBN: 84-95322-76-5
Páxinas Dende a 183 ata a 194

Mussels Mytilus as model organisms in marine biotechnology

Autores Alexander Mikhailov Khodorevsky,Mario Torrado Oubiña,Josefina Méndez Felpeto
Libro New Developments in Marine Biotechnology
Vol. - Edita Plenum Press.
ISBN: nodef-0183
Páxinas Dende a 259 ata a 262

Los Genomas Eucariotas: Aspectos generales.

Autores Josefina Méndez Felpeto,Ana M. González Tizón
Libro Organización y Evolución del Genoma Eucariota. Marcadores moleculares. Colección de Cursos, Congresos y Simposios, Nº30
Vol. - Edita SPULC.
ISBN: 84-89694-26-5
Páxinas Dende a 13 ata a 30

Panorama actual, diseño y síntesis de análogos y metabolitos de la vitamina D

Autores A. Mouriño,Luis Castedo Ribas,J. L. Mascareñas,J. R. Granja,Luis Alberto Sarandeses da Costa,Miguel Anxo Maestro Saavedra,M. Torneiro,Y. Fall
Libro Vitamina D: de factor nutricional a hormona multifuncional
Vol. - Edita Univ. de Córdoba.
ISBN: 84-7801-242-7
Páxinas Dende a 109 ata a 109

Análisis genético poblacional y caracterización de regiones génicas nucleares y mitogenomas en cuatro especies europeas del género Donax

Autor Jenyfer Fernández Pérez
Director/es Josefina Méndez Felpeto
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evualación de los efectos tempranos inducidos por las toxinas diarreicas en el mejillón Mytilus galloprovincialis mediante el uso de biomarcadores celulares y moleculares

Autor María Verónica Prego Faraldo
Director/es Josefina Méndez Felpeto; José María Eirin López
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

DESARROLLO DE ANÁLOGOS CARBORÁNICOS Y ADAMANTÁNICOS DE LA VITAMINA D PARA LA TERAPIA DEL CÁNCER

Autor Rocío Otero García
Director/es MOURIÑO MOSQUERA, ANTONIO (Director) MAESTRO SAAVEDRA, MIGUEL ÁNGEL (Codirector)
Ámbito Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Cualificación Descoñecida

Desarrollo, evaluación y aplicación de marcadores moleculares para el análisis genético de la coquina Donax trunculus

Autor Ana Nantón Varela
Director/es Josefina Méndez Felpeto; Alberto Arias Pérez; María Ruth Freire Álvarez
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio del perfil transcriptómico de mejillones (M. galloprovincialis) sometidos a exposición con ácido okadaico. Caracterización de las fosfatasas PP1 y PP2A.

Autor Alexia Sexto Iglesias
Director/es Dra. Josefina Méndez Felpeto Dr. Juan Fernández Tajes
Ámbito Facultad de Ciencias. Universidad de A Coruña
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Histonas variantes en invertebrados marinos: puesta a punto de metodologías para el estudio de la cromatina y caracterización de las variantes macroH2A y H2A.Z.2 en moluscos bivalvos

Autor Ciro Rivera Casas
Director/es Dr. José María Eirín López Dra. Josefina Méndez Felpeto Dr. Rodrigo González Romero
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de la diversidad genética y estructura poblacional del berberecho Cerastoderma edule mediante marcadores microsatélite y de ADN mitocondrial.

Autor María Luísa Martínez Martínez
Director/es Ana María Insua Pombo; María Ruth Freire Álvarez; Josefina Méndez Felpeto
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

SÍNTESIS TOTAL DE LA 1¿,25-DIHIDROXIVITAMINA D3(CALCITRIOL) Y ANÁLOGOS

Autor Borja López Pérez
Director/es MOURIÑO MOSQUERA, ANTONIO (Director) USC MAESTRO SAAVEDRA, MIGUEL ÁNGEL (Codirector)
Ámbito Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Cualificación Descoñecida

Estudio genético-poblacional en la almeja babosa Venerupis pullastra

Autor Sandra María Pereira Fernández
Director/es Ana María Insua Pombo; María Ruth Freire Álvarez; Josefina Méndez Felpeto
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Apto Cum Laude

Papel de la apoptosis en la remodelación de las vías respiratorias en el asma

Autor Rebeca Fraga Iriso
Director/es David Ramos Barbón; Josefina Méndez Felpeto
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Exposición ocupacional a plomo: efectos genotóxicos e inmunotóxicos

Autor Julia García Lestón
Director/es Blanca Laffon Lage; Josefina Méndez Felpeto
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Desarrollo de biomarcadores citogenéticos y moleculares para la evaluación en moluscos bivalvos

Autor Fernanda Flórez Barrós
Director/es Josefina Méndez Felpeto; Juan Fernández Tajes
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evolución molecular de histonas canónicas e histonas variantes en metazoos: caracterización e implicaciones para la estructura y función cromatínica de moluscos bivalbos

Autor Rodrigo González Romero
Director/es Josefina Méndez Felpeto;José M. Eirín López
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de los efectos citogenéticas y moleculares del ácido ocadaico en líneas celulares humanas

Autor Vanessa Valdiglesias García
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Blanca Laffon Lage
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Biomarcadores de contaminación del medio marino: Herramientas citogenéticas y moleculares

Autor Tamara Rabade Barreiro
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Blanca Laffon Lage;Juan Fernández Tajes
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estructura de la población de la zamburiña Chlamys varia (Bivalvia: Pectinidae) en el litoral europeo

Autor Alberto Arias Pérez
Director/es Ana María Insua Pombo Josefina Méndez Felpeto
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Identificación de marcadores moleculares en dos especies de pectínidos y su aplicación al análisis de la variación genética

Autor Alberto Arias Pérez
Director/es Ana María Ínsua Pombo;Josefina Méndez Felpeto
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Determinación de contaminantes orgánicos persistentes (COPS) en sedimentos del tramo submedio del Río São Francisco, Estado de Bahía, Brasil

Autor Alexsandro Fiscina de Santana
Director/es Magda Beretta, Eva Vidal Vázquez, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Ámbito Instituto Universitario de Geología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de cromosomas y secuencias de ADN ribósomico en cuatro especies de pectínidos (bivalvia: pectinidae) del litoral español

Autor María José Lopez Piñón
Director/es Ana María Ínsua Pombo;Josefina Méndez Felpeto
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación toxicológica de poblaciones humanas expuestas al fuel del Prestige

Autor Beatriz Perez Cadahia
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Blanca Laffon Lage
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Cytogentics and molecular analysis of nuclear ribosomal genes and anonymous regions: assesment of diferent razor clam populations

Autor Juan Fernandez Tajes
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Ana María González Tizón
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización de regiones mitocondriales (ARNr 12 S, ARNr 16S y citocromo y oxidasa subunidad I, COI) en moluscos bivalvos: aspectos filogenéticos y poblacionales

Autor Mercedes Fernández Moreno
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Ana María González Tizón
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Marcadores moleculares y dimorfismo sexual en los géneros Mytilus y Ensis (Mollusca, Bivalvia)

Autor Luis Antonio Mariñas Pardo
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Andrés Martínez Lage
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización de los Genes de Histonas en el Género Mytilus y Evolución Molecular de la Familia Multigénica H1

Autor José María Eirín López
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Ana María González Tizón
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de marcadores RAPDs en el género Mytilus

Autor José Ignacio Rego Pérez
Director/es Andrés Martínez Lage;Josefina Méndez Felpeto
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Expresión de genes bel-2, reguladores de apoptosis, en epitelio tubular renal de rata en respuesta a isquemia-reperfusión

Autor Francisco Valdés Cañedo
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Eduardo José Pasaro Méndez
Ámbito
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de secuencias de ADN ribosómico en berberechos y mejillones de la costa europea

Autor Mª Ruth Freire Álvarez
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Ana María Ínsua Pombo
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio molecular de secuencias de copia única y de ADN satélite en mejillón

Autor Mª Fernanda Rodríguez Fariña
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Andrés Martínez Lage
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de los efectos genotóxicos del estireno.

Autor Blanca Laffon Lage
Director/es Josefina Méndez Felpeto
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis mediante modelización molecular de la reactividad de ciclopropapirroloindolonas en medio ácido

Autor Mª Belén Lòpez Mosquera
Director/es Miguel Anxo Maestro Saavedra
Ámbito Química Fundamental e Industrial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Identificación, Caracterización y Análisis de la Expresión de Male-Asociated Polypeptide (MAP) en el sistema reproductivo de Mytilus galloprovincialis

Autor Mario Torrado Oubiña
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Alexander Mikhailov Khodorevsky
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresainte

Organización del genoma en el género Mytilus

Autor Andrés Martínez Lage
Director/es Josefina Méndez Felpeto
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Apto Cum Laude

Estudio cromosómico del mejillón gallego

Autor María José Martínez Expósito
Director/es Josefina Méndez Felpeto
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Apto Cum Laude

Estudio cariológico en moluscos bivalvos

Autor Ana Insua Pombo
Director/es Josefina Méndez Felpeto
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Apto Cum Laude

Novel Ruthenium-base metallodrugs bearing thiosemicarbazone ligands: from synthesis and antitumor activity to serum albumin interaction
4th Meeting of the CQUL. Chemistry: Shaping the future and 2019 summer school
Nacional

Autores Ricardo G. Teixeira, Fernando Avecilla, M. Paula Robalo, Julia Lorenzo, Sergi Rodríguez-Calado, Susana Santos, M. Helena Garcia, Ana Isabel Tomaz
Lugar Lisboa (Portugal)

Estudio de la interacción de un compuesto de molibdeno con una hidrazona con el ADN y de sus efectos citotóxicos en la línea celular humana de cáncer de pulmón
XXV ENCONTRO GALEGO-PORTUGUÉS DE QUÍMICA.
Internacional

Autores Lucía Mato-López, Miguel Riopedre, Antía Sar, Natalia Fernández-Bertólez, Josefina Méndez, Vanessa Valdiglesias, Fernando Avecilla
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estudio de la interacción con ADN de hidrazonas derivadas de piridoxal y de su citoxicidad sobre la línea celular A549
XXV ENCONTRO GALEGO-PORTUGUÉS DE QUÍMICA.
Internacional

Autores Antía Sar, Lucía Mato-López, Miguel Riopedre, Vanessa Valdiglesias, Natalia Fernández-Bertólez, Josefina Méndez, Fernando Avecilla
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estudio comparativo de la citotoxicidad en células de cáncer de pulmo A549 del efecto del grupo funcional enlazado al anillo piridoxal del ligando en complejos de vanadio
XXV ENCONTRO GALEGO-PORTUGUÉS DE QUÍMICA.
Internacional

Autores Lucía Mato-López, Antía Sar, Miguel Riopedre, Josefina Méndez, Natalia Fernández-Bertólez, Fernando Avecilla, Vanessa Valdiglesias
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estudio de potenciales aplicaciones antitumorales de complejos de vanadio(V) con ligandos derivados de 2,6-diformil-4-metilfenol
XXV ENCONTRO GALEGO-PORTUGUÉS DE QUÍMICA.
Internacional

Autores Antía Sar, Antía Mourelos, Lucía Mato-López, Oscar A. Lenis-Rojas, Josefina Méndez, Natalia Fernández-Bertólez, Fernando Avecilla, Vanessa Valdiglesias
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Santiago de Compostela (España)

Genetic variability and Perkinsus infection level analysis to support founder population selection for a breeding program of Ruditapes decussatus
19th International conference on diseases of fish and shellfish
Internacional

Autores Andreia Cruz, Fiz Da Costa, Fernández-Pérez, J., Nantón, A., Sergio Fernández-Boo, Ana Insua, Josefina Méndez 1
Lugar Oporto (Portugal)

Evaluación genética del proceso de obtención de semilla en criadero de la Coquina Donax Trunculus
XVII Congreso Nacional de Acuicultura
Nacional

Autores Ana Nantón, Fernández-Pérez, J., Dorotea Martínez-Patiño, Susana Nóvoa, Josefina Méndez
Lugar Cartagena (España)

Ensayo de citotoxicidad de complejos de vanadio como potenciales agentes antitumorales
IV QuimBioQuim
Autonómico

Autores Lucía Mato-López, Miguel Riopedre, Antía Sar, Fernando Avecilla, Josefina Méndez, Natalia Fernández-Bertólez, Vanessa Valdiglesias
Organizador CIQUS
Lugar Santiago de Compostela (España)

Especiación de complejos de vanadio(V) con ligandos hidrozona derivados de 2,6-diformil-4-metilfenol y estudio de su interacción con el ADN
XXIV Encontro Luso-Galego de Química
Internacional

Autores Antía Mourelos, Fernando Avecilla 1, Lucía Mato-López, Oscar A. Lenis-Rojas, Vanessa Valdiglesias 3, Josefina Méndez 1
Organizador Sociedade Portuguesa de Química
Lugar Porto (Portugal)

Estudio de la actividad antitumoral de complejos de vanadio con ligandos hidrozna derivados de pyridoxal
XXIV Encontro Luso-Galego de Química
Internacional

Autores Lucía Mato-López, Fernando Avecilla, Antía Mourelos, Oscar A. Lenis-Rojas, Josefina Méndez 1, Vanessa Valdiglesias 3
Organizador Sociedade Portuguesa de Química
Lugar Porto (Portugal)

Genetic analysis of Broodstock, Hatchery-Produced offspring and natural populations of the wedge clam Donax Trunculus
AQUA 2018
Internacional

Autores Fernández-Pérez, J., Nantón, A., Alejandre A., Martínez - Patiño, D., Méndez, J.
Lugar Montpellier (Francia)

Dioxidovanadium(V) complexes derived from 2,4,6-triacetylphoroglucinol and their peroxidase mimicking activity
11th International Vanadium Symposium
Internacional

Autores Mannar R. Maurya, Reshu Tomar, Fernando Avecilla, Joao Costa Pessoa
Lugar Montevideo (Uruguay)

Genetic diversity and phylogenetic analysis of Donax species (mollusca:bivalvia) of the south portuguese coast with mitochondrial and nuclear markers
Aquaculture Europe 2017. Cooperation for Growth
Internacional

Autores Fernández-Pérez, J., Elsa Froufe, Ana Nantón, Miguel B. Gaspar, María Jesús Manso, Josefina Méndez 1
Organizador Sociedad Europea de Acuicultura (EAS)
Lugar Dubrovnik (Croacia)

Assessment of genetic diversity and population structure in males and females of Venerupis rhomboides from nw spain using a mitochondrial marker
Aquaculture Europe 2017. Cooperation for Growth
Internacional

Autores Ginna Chacón, Alberto Arias-Pérez, Horacio Naveira, Ruth Freire, Dorotea Martínez Patiño, Luisa Martínez, Josefina Méndez 1, Ana Insua
Organizador Sociedad Europea de Acuicultura (EAS)
Lugar Dubrovnik (Croacia)

New Cu(II) complexes with pyrazolyl Schiff base: synthesis and biological evaluation
XXV Encontro Nacional de la Sociedade Portuguesa de Química
Nacional

Autores Nádia Ribeiro, Butenko N., Isabel Cavaco, Pinheiro T, Alho I., Marques F., Fernando Avecilla, Joao Costa Pessoa, Correia I.
Lugar Lisboa (Portugal)

Análisis de la expresión diferencial en Mytilus galloprovincialis en respuesta a la exposición a Ácido Okadaico
XX Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías galegas
Autonómico

Autores Martínez L., Prego-Faraldo V., Langa J., Estonba A., Méndez J.
Lugar Grove, O (España)

Barreras oceanográficas y su relación con la diferenciación genético poblacional en la coquina Donax trunculus
XVI Congreso Nacional de Acuicultura
Nacional

Autores A. Nantón, J. Fernández Pérez, J. Méndez
Organizador La Sociedad Española de Acuicultura (SEA)
Lugar Zaragoza (España)

ADNr 5S como posible marcador para la identificación de cuatro especies del género Donax (Mollusca: Bivalvia)
XVI Congreso Nacional de Acuicultura
Nacional

Autores J. Fernández Pérez, A. Nantón, J. Méndez
Organizador La Sociedad Española de Acuicultura (SEA)
Lugar Zaragoza (España)

Aprendizaje Basado en Problemas en Genética Molecular
II Xornadas de Innovación Docente
Autonómico

Autores Antón Vila Sanjurjo, Luisa Martínez, Ana Insua
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Genotoxic Effects Related to Participation in Prestige Oil Clean-up: Immediate and Follow-up
Gulf of Mexico oil spill and ecosystem science conference 2016. Organizadora de la sesión One health: unraveling the interconnectedness between human and ecosystem health through the lens of oil spills.
Internacional

Autores B. Laffon, Vanessa Valdiglesias 3, J. Méndez, E. Pásaro
Organizador Gulf of Mexico Research Initiative
Lugar Tampa (Estados Unidos)

PROTECCIÓN EN NUESTRO SISTENA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR VÍCTIMA DE LA EXPOSICIÓN A ASBESTOS
I CONGRESO IBEROAMERICANO DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANO
Internacional

Autores ASUNCIÓN LÓPEZ-ARRANZ
Lugar Sevilla (España)

Oxidovanadium(IV) and Dioxidovanadium(V) Complexes: Efficient Catalyst for Peroxidase Mimetic Activity and Oxidation
18th International Conference on Global Food Security
Internacional

Autores Mannar R. Maurya, BithikaSarkar, Fernando Avecilla
Lugar Singapur (Singapur)

Vanadium(V) Complexes of a Tripodal Ligand, Their Characterization and Biological Implications
18th International Conference on Global Food Security
Internacional

Autores Mannar R. Maurya, Bhawna Uprety, Fernando Avecilla 1, Pedro Adão, Joao Costa Pessoa, J. Costa Pessoa
Lugar Singapur (Singapur)

Effect of N-Based Additive on the Optimization of Liquidphase Oxidation of Bicyclic, Cyclic and Aromatic Alcohols Catalyzed by Dioxidomolybdenum(VI) and Oxidoperoxidomolybdenum(VI) Complexes
International Conference on Advances Materials for Energy, Environment and Health (ICAM 2016)
Internacional

Autores Neeraj Saini, Fernando Avecilla 1, Mannar R. Maurya
Lugar Rourkee (India)

Study of Temperature Dependent Hantzsch Reaction Catalyzed by Dioxido- And Oxidoperoxidomolybdenum(VI) Complexes of 4-Acetyl Pyrazolone Based Ligands Under Solvent Free Conditon
Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016)
Internacional

Autores Mannar R. Maurya, Neeraj Saini, Fernando Avecilla 1
Lugar Bangkok (Tailandia)

Molecular identification of Donax species from the gulf of Annaba (northeast Algeria) Impact of pollution on distribution of species
10éme Congrés Maghrébin des Sciences de la Mer et 5éme Congrés Franco-Maghrébin de Zoologie et d'Ichtyologie
Internacional

Autores Merad Isma, Nantón Ana, Pérez Jenyfer, Méndez, Josefina, Soltani Noureddine
Lugar Maroc (Francia)

Considering cell type for in vitro neurogenotoxicity testing: Neuronal vs. glial cell sensitivity
Ibero-American Meeting on Toxicology and Environmental Health (IBAMTOX 2016)
Internacional

Autores Laffon, B., Fernández-Bertólez, N., J. Méndez, E. Pásaro, Vanessa Valdiglesias 3
Lugar Porto (Portugal)

Oxidoperoxidotungsten(VI) and dioxidotungsten(VI) complexes catalyzed oxidative bromination of thymol in presence of H2O2-KBr-HClO4
10th CRSI-RSC Joint Symposium
Internacional

Autores M. R. Maurya, L. Rana, Fernando Avecilla
Lugar Chandigarh (India)

Caracterización de una población de coquina (Donax trunculus, L. 1758) en la playa de Bastiagueiro, A Coruña
XIX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
Autonómico

Autores Catoira J.L., Seoane P., Martinez, D, Ojea J., Mendez J., No E.
Lugar Grove, O (España)

Vanadium (V) complexes of a tripodal ligand, their characterisation and biological implications
XVI Symposium on Modern Trends in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores Bhawna Uprety, Pedro Adão, Fernando Avecilla 1, Mannar R. Maurya, J. Costa Pessoa
Lugar Kolkata (India)

Synthesis, Characterization, Reactivity, Catalytic and Antiameobic Activity of Oxidovanadium(V) and Dioxidobanadium(V) complexes
XVI Symposium on Modern Trends in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores BithikaSarkar, Fernando Avecilla, Saba Tariq, Mannar R. Maurya, Amir Azam
Lugar Kolkata (India)

GENETIC DIFFERENTIATION BETWEEN FOUR IBERIAN LOCALITIES OF Donax trunculus USING MITOCHONDRIAL MARKERS
Aquaculture europe 15
Internacional

Autores A. Nantón, J. Fernández-Pérez, A. Arias-Pérez, R. Freire, J. Méndez
Lugar Rotterdam (Países Bajos)

TRABAJO DE FIN DE GRADO MULTIDISCIPLINAR A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE VARIABLES FÍSICO-QUÍMICAS DE UN ACUARIO
XX Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica- SEQA 2015
Nacional

Autores L. Fernández Puga, A. Carlosena Zubieta, F. Avecilla Porto, D. Prada Rodríguez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Uso del ensayo del cometa para evaluar el daño oxidativo inducido por ácido ocadaico en hemocitos de mejillón
XV Congreso Nacional y I Congreso Ibérico de Acuicultura
Nacional

Autores M. V. Prego-Faraldo, Vanessa Valdiglesias 3, J. Fernández-Pérez, J. M. Eirín López, J. Méndez
Lugar Huelva (España)

Estudio de diversidad genética y diferenciación poblacional en la coquina Donax trunculus mediante el marcador mitocondrial 16S
XV Congreso Nacional y I Congreso Ibérico de Acuicultura
Nacional

Autores J. Fernández-Pérez, A. Nantón, S. Piñeiro, M. V. Prego-Faraldo, A. Nóvoa, D. Martínez-Patiño, J. Méndez
Lugar Huelva (España)

Catalytic oxidation of Internal and Terminal alkene by oxidoperoxidomolybdenum(VI) and dioxidomolybdenum(VI) complexes
National Conference on Recent Advancements in Chemical Sciences
Nacional

Autores M. R. Maurya, L. Rana, Fernando Avecilla
Lugar Jaipur (India)

Palladium(II) complexes of OS donor N-(di(butyl/phenyl) carbamothioyl) benzamide and their antiamoebic activity
National Conference on Recent Advancements in Chemical Sciences
Nacional

Autores Mannar R. Maurya, Bhawna Uprety, Fernando Avecilla 1, Saba Tariq, Amir Azam
Lugar Jaipur (India)

GENETIC EVALUATION OF HATCHERY-PRODUCED SEED AND CANDIDATE BEDS FOR STOCK ENHANCEMENT PROGRAMMES IN THE CLAM Venerupis pullastra
International symposium on genetics in aquaculture XII (ISGA XII)
Internacional

Autores Pereira S., Freire R., Arias A., Cerviño A., Ojea J., Martínez D., Méndez J., Insua A.
Lugar Santiago de Compostela (España)

TRANSCRIPTOME PROFILING AND DIFFERRENTIAL GENE EXPRESSION IN MUSSELS EXPOSED TO Prorocentrum lima, A DINOFLAGELLATE PRODUCING DSP TOXINS
International symposium on genetics in aquaculture XII (ISGA XII)
Internacional

Autores Prego-Faraldo M.V., Flórez-Barrós F, Fernández-Tajes, J., Eirín-López J.M., Méndez J.
Lugar Santiago de Compostela (España)

EVALUATION OF GENETIC DIVERSITY AND DIFFERENTIATION IN THREE IBERIAN LOCALITIES OF Donax trunculus USING MITOCHONDRIAL AND NUCLEAR MARKERS
International symposium on genetics in aquaculture XII (ISGA XII)
Internacional

Autores Fernández-Pérez, J., Nantón A., Arias-Pérez, A., Méndez J.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Effect of N-based additive on the optimization of liquid phase oxidation of bicyclic, cyclic and aromatic alcohols catalyzed by molybdenum(VI) complexes
International Conference on Nascent Develpments in Chemical Sciences: Opportunities for Academia-Industry Collaboration
Internacional

Autores Mannar R. Maurya, Neeraj Saini, Fernando Avecilla 1
Lugar Pilani (India)

Assessment of okadaic acid genotoxicity on cells of the mussel Mytilus galloprovincialis.
ICES Annual Science Conference
Internacional

Autores Prego-Faraldo, M.V., Valdiglesias, V., Hidalgo, C., Laffon, B., Eirín-López, J.M., Méndez, J.
Organizador ICES
Lugar Coruña, A (España)

Synthesis of a Nonadeuterated 1a,25-Dihydroxyvitamin D2
16th Workshop on Vitamin D
Internacional

Autores Miguel Maestro
Lugar Chicago (Estados Unidos)

EVALUATION OF GENETIC DIVERSITY IN THREE ATLANTIC POPULATIONS OF Donax trunculus USING MICROSATELLITE MARKERS
Aquaculture Europe 14
Internacional

Autores Ana Nantón, Alberto Arias-Pérez, Ruth Freire, Méndez, J.
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

AUTHENTICITY OF MUSSEL Mytilus SPECIES BY A SIMPLE Trio-PCR
International Symposium on Labelling and Authenticity of Seafood (Islas 2014)
Internacional

Autores Ren-Shiang, Lee, Juan Fernández Tajes, Méndez, J., María Angeles Longa Portabales
Organizador INSTITUTO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS DO CSIC
Lugar Vigo (España)

Estudio preliminar de una región de control del genoma mitocondrial de la coquina Donax trunculus
XVII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
Autonómico

Autores Nantón A., Freire R., Arias A., Nóvoa S., Louzán A., Martínez-Patiño D., Mendez J.
Lugar Grove, O (España)

A Comparative Study of Microwave And Liquid Phase Degradation of Volatile Organic Compounds Involving New Dioxido and Oxido-peroxomolybdenum(VI) Complexes As Catalyst
5th Interdisciplinary Symposium on Materials Chemistry
Internacional

Autores Mannar R. Maurya, Neeraj Saini, BithikaSarkar, Fernando Avecilla
Lugar Mumbai (India)

Selective Oxidation of Alkanes, Alkenes and Alcohols Catalyzed by Acyl PyrazolineDioxidomolybdenum(VI) Complexes
5th Interdisciplinary Symposium on Materials Chemistry
Internacional

Autores Mannar R. Maurya, BithikaSarkar, Fernando Avecilla
Lugar Mumbai (India)

Evaluation of in vitro cytotoxic effects of oleic acid-coated magnetite nanoparticles on human neuronal cells
3rd International Congress on Environmental Health (ICEH2014)
Internacional

Autores María Verónica Prego-Faraldo, Costa, C., Costa, S., Kiliç, G., Aida Castelo, Teixeira, J.P., Méndez, J., Valdiglesias, V., Laffon, B., Pásaro, E.
Lugar O Porto (Portugal)

Synthesis and Biological Properies of the First Vitamin D with Carborane Side-Chain
XXV Reuníón Bienal de Química Orgánica
Nacional

Autores Miguel Maestro
Lugar Alicante/Alacant (España)

Flow cytometry assessment of cell death in haemocytes from Mytilus galloprovincialis exposed to okadaic acid
3rd International Congress on Environmental Health (ICEH2014)
Internacional

Autores Prego-Faraldo, M.V., Valdiglesias, V., Laffon, B., Eirín-López, J.M., Méndez, J.
Lugar O Porto (Portugal)

EVALUACIÓN GENÉTICA DE LA COQUINA Donax trunculus EN TRES LOCALIDADES GALLEGAS MEDIANTE EL MARCADOR MITOCONDRIAL 16S
XVII FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS
Autonómico

Autores Fernández-Pérez, J., Nantón A., Rodríguez L., Febrero F., Nóvoa S., Ojea J., Martínez-Patiño D., Méndez J.
Lugar Grove, O (España)

Expresión de genes relacionados con respuesta inmune en el mejillón Mytilus galloprovincialis tras su exposición in vivo a la tóxina ácido ocadaico
XVII FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS
Autonómico

Autores Prego-Faraldo, M.V., Eirín-López J.M., Méndez J.
Lugar Grove, O (España)

ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LA COQUINA Donax trunculus DE LA PENÍNSULA IBÉRICA MEDIANTE MARCADORES DE ADN MITOCONDRIAL
XVII Foro dos Recursos Mariños e da acuicultura das rías Galegas
Autonómico

Autores Nantón A., Fernández-Pérez, J., Alberto Arias-Pérez, Freire, R., Mendez J.
Lugar Grove, O (España)

An efficient convergent synthesis of 1a,25-dihydroxy-3-epi-vitamin D2
17th Vitamin D Workshop
Internacional

Autores Miguel Maestro
Lugar Chicago (Estados Unidos)

ANÁLISIS GENÉTICO EN COQUINA (D. trunculus) DE DOS LOCALIDADES GALLEGAS MEDIANTE MARCADORES MICROSATÉLITE.
XVII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
Autonómico

Autores Nantón A., Catoira J.L., Teijeiro O.E., Cerdeira J.D., Ojea J., Susan Nóvoa, Martínez-Patiño, D., Mendez J.
Lugar Grove, O (España)

Complejos mono- y dinucleares de niquel y cobre (II) con ligandos N-dadores polidentados derivados de pirazol. Estudio de distorsiones Jahn-Teller e interacciones no covalentes.
XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, M.P. Carranza, I.M. Órtiz, F.A. Jalón, B.R. Manzano, A.M. Rodríguez
Lugar Santander (España)

In vitro evaluation of okadaic acid genotoxicity in haemocytes of the mussel Mytilus galloprovincialis using the comet assay
10th International Comet Assay Workshop (ICAW 2013)
Internacional

Autores M.Verónica Prego-Faraldo, Laffon, B., Fernández-Tajes, J., Eirín-López, J.M., Méndez, J.
Organizador National Institute of Health - Portugal
Lugar Oporto (Portugal)

ANÁLISIS TRANSCRIPTÓMICO PRELIMINAR DE LA RESPUESTA TEMPRANA DEL MEJILLÓN (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) A LA CONTAMINACIÓN POR ÁCIDO OCADAICO.
XXXIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GENÉTICA
Nacional

Autores Prego Faraldo, Suarez Ulloa, Fernandez Tajes, Eirín López, Méndez Felpeto
Lugar Girona (España)

Synthesis, Spectral and Structural Characterization of Oxidoperoxidomolybdenum(VI) Complexes
50th Annual Convention of Chemists 2013
Internacional

Autores M. R. Maurya, L. Rana, Fernando Avecilla
Lugar Chandigarh (India)

Effect of Coordination Sites on Vanadium Complexes Having (VO)2+, (VO)3+ and (VO2)+ Cores with Hydrazones of 2,6-Diformyl-4-Methylphenol: Synthesis, Characterization, Reactivity, and Catalytic Potential
8th International Vanadium Symposium Chemistry, Biological Chemistry, & Toxicology (V8)
Internacional

Autores Mannar R. Maurya, Chanchal Haldar, Amit Kumar, Fernando Avecilla, João Costa Pessoa
Lugar Washington (Estados Unidos)

Human genotoxicity evaluation seven years after Prestige oil spill
Nanosafety Congress Turkey 2012
Internacional

Autores Laffon, B., Aguilera, F., Pérez-Cadahía, B., Méndez, J., Pásaro, E.
Organizador Tübitak (Turkish National Research Council)
Lugar Antalya (Turquía)

In-vivo evaluation of genotoxic effects in rats exposed to Prestige-like oil by inhalation
Nanosafety Congress Turkey 2012
Internacional

Autores Kiliç, G., Amor-Carro, O., Mariñas-Pardo, L., Ramos-Barbón, D., Méndez, J., Pásaro, E., Laffon, B., Valdiglesias, V.
Organizador Tübitak (Turkish National Research Council)
Lugar Antalya (Turquía)

Ensayo de diferentes estructuras de preengorde de coquina Donax trunculus (Linné, 1758) en el medio natural
XV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
Autonómico

Autores Louzán A., Nóvoa S., Ojea J., Nantón A., Méndez J., Martínez-Patiño, D.
Lugar Grove, O (España)

Identificación de la coquina Donax vittatus en las costas gallegas mediante el uso de marcadores moleculares
XV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
Autonómico

Autores Nantón A., Freire R., Arias A., Susan Nóvoa, Louzán, A., Martínez-Patiño, D., Mendez J.
Lugar Grove, O (España)

Genetic assessment of Ruditapes decussatus reproduction in hatchery conditions
4Th Physiomar Internacional Meeting (PHYSIOMAR 12)
Internacional

Autores Alberto ARIAS, Yaisel J. BORRELL, Ruth FREIRE, José A. ARANDA-BURGOS, Jacobo LÓPEZ, Justa OJEA, Carmen RODRIGUEZ, Susana NÓVOA, José F. CARRASCO, Josefina Méndez, Dorotea MARTÍNEZ-PATIÑO, José A. SÁNCHEZ-PRADO, Ana Insua, Gloria BLANCO
Organizador Instituto de Acuicultura
Lugar Santiago de Compostela (España)

CHROMEVALOA: A MOLECULAR DATABASE OF CHROMATIN-ASSOCIATED PROTEINS USEFUL FOR THE EVALUATION OKADAIC ACID GENOTOXICITY IN BIVALVE MOLLUSCS
Society for Molecular Biology & Evolution (SMBE 2012)
Internacional

Autores Victoria Suárez-Ulloa, Vanessa Aguiar-Pulido, Rodrigo González-Romero, Ciro Rivera-Casas, Fernández-Tajes, J., Juan Ausió, Méndez, J., Julián Dorado, Eirín-López, J.M.
Organizador The Convention Centre Dublin
Lugar Dublin (Irlanda)

CHARACTERIZATION OF HISTONE H2A (H2A.X AND H2A.Z) VARIANTS IN MOLLUSCS
Society for Molecular Biology & Evolution (SMBE 2012)
Internacional

Autores Ciro Rivera-Casas, Rodrigo González-Romero, Méndez, J., Juan Ausió, Eirín-López, J.M.
Organizador The Convention Centre Dublin
Lugar Dublin (Irlanda)

Design, synthesis and evaluation of 1a,25-dihidroxivitamin D3 analogues with side-chain at C-12 and hydroxyalkyl substituente at C17
15th Vitamin D Workshop
Internacional

Autores Miguel Maestro
Lugar HOUSTON (Estados Unidos)

Cromosomas y manipulación del nivel de ploidía de almejas de la familia Veneridae
VII Seminario de Citogenética
Internacional

Autores A Insua, R Freire, A Arias-Pérez, J Méndez, J Fernández-Tajes
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Metodología docente y evaluación de la asignatura de primer curso del Grado en Biología
1er Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias (ISIEC 2012)
Internacional

Autores Montserrat Martínez-Cebeira, Isabel Ruiz Bolaños, Pablo Ligero Martínez-Risco, David Esteban Gómez, Digna Vázquez García, Fernando Avecilla Porto, Marta López García, José Luis Barriada Pereira
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Evolución de la Metodología Docente en la actividad Laboratorio de Prácticas de Química de primer curso del Grado en Biología
1er Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias (ISIEC 2012)
Internacional

Autores David Esteban-Gómez, Digna Vázquez-García, Fernando Avecilla Porto, Marta López García, José Luis Barriada Pereira, Montserrat Martínez Cebeira, Isabel Ruiz Bolaños, Pablo Ligero Martínez-Risco
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Uso estratégico de la evaluación en el aprendizaje en la rama de ciencias
II Congreso Internacional de Docencia Universitaria
Nacional

Autores Fernando Avecilla Porto, Fernanda Miguélez Pose
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Las asignaturas básicas en el primer curso de los grados de ciencias
II Congreso Internacional de Docencia Universitaria
Nacional

Autores Fernanda Miguélez Pose, Fernando Avecilla Porto
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Estructura del decavanadato (C3H12N2O)2(H2V10O28)·11H2O y estudio de las interacciones no covalentes preferentes.
XVII Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores Fernando Avecilla, Mannar R. Maurya
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Pontevedra (España)

Caracterización molecular de histonas variantes (H2A.X y H2A.Z) en el molusco bivalvo Mytilus galloprovincialis y su aplicación potencial en el desarrollo de tests de genotoxicidad
XXXVIII Congreso Sociedad Española de Genética
Internacional

Autores González-Romero R, Rivera-Casas C, Méndez J., Ausió J, Eirín-López JM
Lugar Murcia (España)

Caracterización de genes de histonas en pectínidos: estructura y evolución molecular
XXXVIII Congreso Sociedad Española de Genética
Internacional

Autores Rivera-Casas C, González-Romero R, Méndez J., Eirín-López JM
Lugar Murcia (España)

Obtención del perfil genotóxico del mejillón Mytilus galloprovincialis en respuesta a ácido okadaico
XXXVIII Congreso Sociedad Española de Genética
Internacional

Autores Flórez-Barrós F, Sexto A, Fernández-Tajes, J., Mendez J.
Lugar Murcia (España)

Un nuevo caso de herencia uniparental doble en la familia de moluscos bivalvos Veneridae
XXXVIII Congreso Sociedad Española de Genética
Internacional

Autores Ginna M. Chacón, Arias A., Freire R., Cerviño A, Martínez Patiño, D, Méndez J., Insua A.
Lugar Murcia (España)

SUPPRESSION SUBSTRACTIVE HYBRIDISATION (SSH) AND REAL TIME PCR IN MUSSEL Mytilus galloprovincialis FED WITH AN OKADAIC ACID-PRODUCER DINOFLAGELLATE
Aquaculture Europe 2011
Internacional

Autores Flórez-Barrós F, Mendez J., Fernández-Tajes, J.
Lugar Rhodes (Grecia)

Leukocytes genotoxic damage in rats exposed to prestige-like oil by inhalation
International Conference on Occupational and Environmental Health (ICOEH 2011)
Internacional

Autores Kiliç, G., Valdiglesias, V., Julia García-Lestón, Amor-Carro, O., Mariñas-Pardo, L., Ramos-Barbón, D., Méndez, J., Pásaro, E., Laffon, B.
Organizador National Institute of Health - Portugal
Lugar Oporto (Portugal)

Evaluation of genotoxic and immunotoxic effects in people occupationally exposed to lead
International Conference on Occupational and Environmental Health (ICOEH 2011)
Internacional

Autores Julia García-Lestón, J. Roma-Torres, C. Costa, P. Coelho, S. Costa, S. Monteiro, O. Mayan, Vanessa Valdiglesias 3, J. P. Teixeira, J. Méndez, E. Pásaro, B. Laffon
Organizador National Institute of Health - Portugal
Lugar Oporto (Portugal)

OKADAIC ACID IN BIVALVES: HARMFUL OR BENEFICIAL EFFECTS?
International Conference on Occupational and Environmental Health (ICOEH 2011)
Internacional

Autores Fernández-Tajes, J., F. Flórez-Barrós, A. Sexto, J. Méndez
Organizador National Institute of Health - Portugal
Lugar Oporto (Portugal)

Alad and VDR genetic polymorphisms in Portugal and Galicia (Spain)
International Conference on Occupational and Environmental Health (ICOEH 2011)
Internacional

Autores Moreira, A., A. Almeida, S. Costa, B. Laffon, J. García-Lestón, E. Pásaro, J. Méndez, J. P. Teixeira
Organizador National Institute of Health - Portugal
Lugar Oporto (Portugal)

Human health effects in individuals exposed to spilled oils
International Conference on Occupational and Environmental Health (ICOEH 2011)
Internacional

Autores Laffon, B., F. Aguilera, B. Pérez-Cadahía, J. Méndez, E. Pásaro
Organizador National Institute of Health - Portugal
Lugar Oporto (Portugal)

Okadaic acid: just a diarrheic toxin?
International Conference on Occupational and Environmental Health (ICOEH 2011)
Internacional

Autores Valdiglesias, V., J. García-Lestón, J. Méndez, E. Pásaro, E. Cemeli, D. Anderson, B. Laffon
Organizador National Institute of Health - Portugal
Lugar Oporto (Portugal)

Desarrollo de una base de datos especializada en biomarcadores de genotoxicidad asociados a la fibra de cromatina
III Xornada Galega de Bioinformática.
Internacional

Autores Victoria Suárez Ulloa, Rodrigo González-Romero, Ciro Rivera-Casas, Fernández-Tajes, J., Méndez, J., Eirín-López, J.M.
Lugar Vigo (España)

Follow up study of genotoxic effects in individuals exposed to Prestige oil
European Environmental Mutagen Society (EEMS)
Internacional

Autores B. Laffon, F. Aguilera, B. Pérez-Cadahía, J Méndez, E. Pásaro
Lugar Barcelona (España)

Genotoxic effects of inhalatory oil exposure in Brown Norway and Wistar rats
European Environmental Mutagen Society (EEMS)
Internacional

Autores Vanessa Valdiglesias 3, J. García-Lestón, G. Kiliç, O. Amor-Carro, D. Ramos-Barbón, J Méndez, E. Pásaro, B. Laffon
Lugar Barcelona (España)

Estudio de la diversidad genética y estructura poblacional del berberecho Cerastoderma edule de la Península Ibérica mediante marcadores microsatélite.
XIV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
Autonómico

Autores Luisa Martínez, Mendez J., Insua A., Arias A., Freire R.
Lugar Grove, O (España)

AISLAMIENTO DE MARCADORES MICROSATÉLITE EN LA COQUINA DONAX TRUNCULUS
XIV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
Autonómico

Autores Nantón A., Arias, A., Freire, R., Mendez J.
Lugar Grove, O (España)

Expresión génica diferencial en células de branquia de mejillones (Mytilus galloprovincialis) expuestos a distintas concentraciones de Prorocentrum lima.
XIII Congreso Nacional Acuicultura
Internacional

Autores A. Sexto, F. Flórez-Barrós, J. Fernández-Tajes, J. Méndez
Organizador Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)
Lugar Castelldefels (España)

Comet assay to determine DNA damage and repair ability in rats exposed to Prestige-like oil
9th International Comet Assay Workshop
Internacional

Autores Kiliç, G., Valdiglesias, V., Julia García-Lestón, Amor-Carro, O., Mariñas-Pardo, L., Ramos-Barbón, D., Méndez, J., Pásaro, E., Laffon, B.
Lugar Kusadasi (Turquía)

Toxic effect in gills and haemolymph of mussel Mytilus galloprovincialis fed with an okadaic acid-producer dinoflagellate
40th Annual Meeting of European Environmental Mutagen Society
Internacional

Autores Flórez-Barrós, Fernanda, Fernández-Tajes, Juan, Méndez, Josefina
Lugar Oslo (Noruega)

Cytotoxic and genotoxic effects of okadaic acid in human neuroblastoma cells
40th Annual Meeting of European Environmental Mutagen Society
Internacional

Autores Valdiglesias, Vanessa, Méndez, Josefina, Pásaro, E., Cemeli, Eduardo, Anderson, Diana, García-Lestón, Julia, Laffon, Blanca
Lugar Oslo (Noruega)

Histones in regalia: flourishing diversity on the verge of germ chromatin evolution
Evolution 2010
Internacional

Autores Eirín-López, José M., González-Romero, Rodrigo, Rivera-Casas, Ciro, Méndez, Josefina, Ausió, Juan
Lugar Portland - Oregon (Estados Unidos)

Utilidad de dos especies de bivalvos para la evaluación de la contaminación en un estuario
XIX Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Nacional

Autores Pereira, Sandra M, Fernández-Tajes, Juan, Rábade, Tamara, Flórez, Fernanda, Laffon, Blanca, Méndez, Josefina
Organizador Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Lugar Coruña, A (España)

EFECTO DEL ÁCIDO OCADAICO EN CÉLULAS DE BIVALVOS
XIX Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Nacional

Autores Fernández-Tajes, Juan, Méndez, Josefina
Organizador Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación de los efecos de la exposición ocupacional al plomo
XIX Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Nacional

Autores García-Lestón, Julia, Roma-Torres, Joana, Vilares, Maria, Pinto, Rui, Cunha, Luís M., Prista, Joao, Teixeira, Joao Paulo, Mayan, Olga, Pásaro, E., Méndez, Josefina, Laffon, Blanca
Organizador Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Lugar Coruña, A (España)

CARACTERIZACIÓN DE LAS HISTONAS VARIANTES H2A.X Y H2A.Z EN EL MOLUSCO BIVALVO Mytilus galloprovincialis: ESPECIALIZACIÓN DE LA CROMATINA E IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO DE TESTS DE GENOTOXICIDAD EN EL MEDIO MARINO
XIX Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Nacional

Autores González-Romero, Rodrigo, Rivera-Casas, Ciro, Méndez, Josefina, Eirín-López, José M.
Organizador Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Lugar Coruña, A (España)

EFECTO TÓXICO DE DIFERENTES CONCENTRACIONES DEL ALGA TÓXICA Prorocentrum lima EN BRANQUIA Y HEMOLINFA DE LA ALMEJA Ruditapes decussatus
XIX Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Nacional

Autores Flórez-Barrós, Fernanda, Prado-Alvarez, Maria, Fernández-Tajes, Juan, Méndez, Josefina
Organizador Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Lugar Coruña, A (España)

Nueva monitorización de dos localidades afectadas por el fuel del Prestige cuatro años después del vertido
XIX Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Nacional

Autores Rábade, Tamara, Fernández-Tajes, Juan, Laffon, Blanca, Méndez, Josefina
Organizador Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación de la genotoxicidad en células humanas expuestas a ácido ocadaico
XIX Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Nacional

Autores Valdiglesias, Vanessa, Laffon, Blanca, Pásaro, E., Méndez, Josefina
Organizador Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Lugar Coruña, A (España)

Cytogenetic and dna damage on workers exposed to styrene
XIX Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Nacional

Autores Teixeira, Joao Paulo, Silva, Susana, Costa, Carla, Pereira, Cristiana, Coelho, P., Costa, Solange, Méndez, Josefina, Pásaro, E., Laffon, Blanca
Organizador Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Lugar Coruña, A (España)

MICROSATELLITE MARKERS AND MULTIPLEX PCRS IN THE CLAM Ruditapes decussatus FOR HATCHERY-BASED STOCK ENHANCEMENT
Aquaculture Europe 10
Internacional

Autores L. Martínez, R. Freire, Y. Borrell, Valdés A, A. Arias, J.A. Aranda-Burgos, J Méndez, D. Martínez-Patiño, G. Blanco, J.A. Sánchez, A. Insua
Lugar Porto (Portugal)

DNA DAMAGE AND APOPTOSIS IN MYTILUS GALLOPROVINCIALIS HAEMOCYTES EXPOSED TO OKADAIC ACID
Aquaculture Europe 10
Internacional

Autores F. Flórez-Barrós, M. Prado-Alvarez, J. Fernández-Tajes, J Méndez
Lugar Porto (Portugal)

Nueva evaluación de los efectos genotóxicos en participantes en la limpieza de fuel del Prestige
XIV Congreso Latinoamericano de Genética (ALAG) - VIII Congreso de Asociación Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental (ALAMCTA) - XLIII Congreso de la Sociedad de Genética de Chile (SOCHIGEN) - XXXIX Congreso de la Sociedad Argentina de Genética (SAG)
Internacional

Autores Aguilera, F., Méndez J., Laffon, B., Pásaro, E.
Lugar Viña del Mar (Chile)

Cell cycle alterations and apoptosis assessment in SHSY5Y human neuroblastoma cells exposed t okadaic acid
XII International Congress of Toxicology
Internacional

Autores Vanessa Valdiglesias 3, J. García-Lestón, E. Pásaro, J Méndez, B. Laffon
Lugar Barcelona (España)
DOI https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2010.03.1090

Efectos del ácido ocadaico en moluscos bivalvos
IV Simposio sobre Plantas Medicinales y Compuestos Naturales como Fuentes de Nuevos Fármacos
Nacional

Autores Méndez, J., Juan Fernández Tajes
Lugar Salamanca (España)

¿Qué esconde el ADNr 5S de mejillones del género Mytilus?
VI Seminario de Citogenética
Nacional

Autores Freire R., Arias A., Insua A., Méndez J., Eirín-López JM
Lugar Córdoba (España)

Síntesis, evaluación y estructura del nuevo metabolito 3-epi-1a,25-dihidroxivitamina D3
XXIII Reunión Bienal de Química Orgánica
Nacional

Autores Miguel Maestro
Lugar Murcia (España)

Birth and death long term evolution promotes histone h2b variant diversification in the male germinal cell line
18th annual meeting of the society for molecular biology an evolution (smbe 2010)
Internacional

Autores González-Romero R, Rivera-Casas C, Méndez J., Ausió J, Eirín-López JM
Lugar Lyon (Francia)

Evaluation of DNA damage and repair ability in mussels collected from a Galician estuary by comet assay.
SETAC Europe: 20th Annual Meeting
Internacional

Autores T. Rábade, J. Fernández-Tajes, B. Laffon, J Méndez
Organizador Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe
Lugar Sevilla (España)

VANADIUM COMPLEXES HAVING VIVO2+ AND VVO2+ CORES WITH BINUCLEATING DIBASIC TETRADENTATE LIGANDS: CATALYTIC POTENTIAL FOR SULFOXIDATIONS AND BROMINATIONS
8th Inorganic Chemistry Conference
Internacional

Autores A. Kumar, J. Costa Pessoa, M. R. Maurya, A. A. Khan, Fernando Avecilla
Lugar Curia (Portugal)

TITANIUM(IV)-SALAN COMPLEXES: CATALYSTS FOR OXIDATIONS WITH H2O2
FIGIPAS 10th - The 10th International Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores Pedro Adão, Fernando Avecilla, João Costa Pessoa, Isabel Correia
Organizador Universitá degli Studi di Palermo (Italia) y CNR's Institute of Nanostrucutred Materials (Italia)
Lugar Palermo (Italia)

INTERACTION OF VANADIUM-MHCPE COMPLEXES WITH HUMAN SERUM TRANSFERRIN
FIGIPAS 10th - The 10th International Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores Gisela Gonçalves, João Costa Pessoa, Isabel Tomaz, M. Margarida C.A. Castro, Carlos F. G. C. Geraldes, Fernando Avecilla
Organizador Universitá degli Studi di Palermo (Italia) y CNR's Institute of Nanostrucutred Materials (Italia)
Lugar Palermo (Italia)

Design and Synthesis of a new Vitamin D Superagonist
9th International Conference on Heteroatom Chemistry
Internacional

Autores Miguel Maestro
Organizador IUPAC
Lugar Oviedo (España)

Stereoselective Synthesis of 24R,25-dihydroxyvitamin D3
14th Vitamin D Workshop
Internacional

Autores Miguel Maestro
Lugar Brujas (Bélgica)

Estudio preliminar del efecto del ácido okadaico (OA) en células de branquia y hemolinfa de ruditapes decussatus
XI Foro dos recursos mariños e da acuicultura das Rías Galegas
Nacional

Autores Fernanda Flórez Barrós, Juan Fernández Tajes, Josefina Méndez Felpeto
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Aislamiento de marcadores microsatélite en el berberecho cerastoderma edule
XI Foro dos recursos mariños e da acuicultura das Rías Galegas
Nacional

Autores Luisa Martínez Martínez, Alberto Arias Pérez, Ana María Ínsua Pombo, Josefina Méndez Felpeto, Mª Ruth Freire Álvarez
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

: Chemical and biochemical studies of a 5-hydroxy-4-pyrimidinone (V(V) complex
6th International vanadium symposium
Internacional

Autores MMCAC, FA, IT, GG, HF, LP, MM, MCPL, CFGCG, JCP
Lugar Lisboa (Portugal)

: Interaction of a pyrimidinone-V(IV) complex with human serum transferrin
6th International vanadium symposium
Internacional

Autores GG, JCP, IT, MMCAC, CFGCG, FA
Lugar Lisboa (Portugal)

Characterization in the solid state of chiral salen and salan ligands and their vanadium(V) compounds
6th International vanadium symposium
Internacional

Autores FA, PA, IC, JCP
Lugar Lisboa (Portugal)

Structural and electrostatic properties of a decavanadate-cytosine co-crystallized complex
6th International vanadium symposium
Internacional

Autores NEG, NBP, IT, NB, FA, ASB, UM, JCP
Lugar Lisboa (Portugal)

Asymmetric oxidation of Thioanisole catalysed by reduced Schiff base oxovanadium(IV) complexes
6th International vanadium symposium
Internacional

Autores IC, PA, JCP, FA
Lugar Lisboa (Portugal)

Influence of polydentate ligands in the structure of dinuclear V(V) compounds
6th International vanadium symposium
Internacional

Autores FA, PA, IC, JCP
Lugar Lisboa (Portugal)

The vanadium-MHCPE system: an evaluation towards bioavailability
6th International vanadium symposium
Internacional

Autores GG, JCP, IT, MMCAC, CFGCG, FA
Lugar Lisboa (Portugal)

Synthesis, characterisation, reactivity and catalitic potential of oxovanadium(IV), oxovanadium(V) and dioxovanadium(V) complexes of. Monobasic tridentate ligand derived from pyridoxal and 2-aminoethylbenzimidazole
6th International vanadium symposium
Internacional

Autores MRM, MB, AK, FA, JCP
Lugar Lisboa (Portugal)

Vanadium-salen and salan complexes as cataysts for oxidation reactions
6th International vanadium symposium
Internacional

Autores IC, PA, MRM, FA, MLK, JCP
Lugar Lisboa (Portugal)

ASYMETRIC OXIDATION OF THIOANISOLE WITH REDUCED SCHIFF BASE OXOVANADIUM(IV) AND TITANIUM(IV) COMPLEXES
International Symposium on Homogeneus Catalysis, ISHC - XVI
Internacional

Autores Isabel Correia, Pedro ADAO, Joao C. PESSOA, Fernando Avecilla
Lugar Florence (Italia)

Vanadium binding by the pyrimidinone ligand MHCPE
9th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Lorena Palacio, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Gisela Gonçalves, Isabel Tomaz, M. Margarida C. A Castro, Carlos F. G. C Geraldes, João Costa Pessoa
Lugar Viena (Austria)

New bis-pyrimidinone derivative BHCP and speciation studies with VIVO
9th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Gisela Gonçalves, Isabel Tomaz, João Costa Pessoa
Lugar Viena (Austria)

Lead(II) complex of a macrobicycle derived from 1,10- diaza-15-crown-5 containing an imino-phenol Schiff-base spacer. Effect of protonation and interaction with anions
9th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban, Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela
Lugar Viena (Austria)

Zeolite-encapsulated copper(II) complexes of pyridoxal- based tetradentate ligands for the oxidation of styrene, cyclohexene
International Conference on Polymer Colloids UKPCF2007
Internacional

Autores Mannar R. Maurya, Baljit Singh, Pedro Adão, Fernando Francisco Avecilla Porto, João Costa Pessoa
Lugar Coventry (Reino Unido)

Cytogenetic effects induced by Prestige oil in human populations: roles of metabolic and DNA repair polymorphisms
37th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society
Internacional

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Basilea (Suiza)

Biomonitoring human populations after oil spills: the Prestige experience
4th Sea Alarm Conference
Nacional

Autores Laffon, B., Pérez-Cadahía, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Ostende (Bélgica)

Environmental biomonitoring study on Mytilus galloprovincialis from coastal areas affected by Prestige oil spill
Aquaculture Europe 2007
Internacional

Autores Tamara Rábade Barreiro, Juan Fernández Tajes, Laffon, B., Josefina Méndez Felpeto
Lugar Estambul (Turquía)

Environmental biomonitoring study of Mytilus galloprovincialis from coastal areas affected by Prestige oil spill
Aquaculture Europe 2007
Internacional

Autores Tamara Rábade Barreiro, Juan Fernández Tajes, Laffon, B., Josefina Méndez Felpeto
Lugar Estambul (Turquía)

Mutagenicity and immunotoxicity in workers exposed to lead
II Encontro Nacional De Pòs-Graduaçao Em Ciências Biológicas
Internacional

Autores García- Lestón,J., Laffon, B., Joana Roma Torres, Costa, C., Coelho, P., Silvia Monteiro, Mayan, O., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Oporto (Portugal)

Investigative study on the effects of Selenomethionine on Human Lymphocytes
II Encontro Nacional De Pòs-Graduaçao Em Ciências Biológicas
Internacional

Autores Vanessa Valdiglesias, Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Oporto (Portugal)

DNA damage and endocrine alterations related to human exposure to Prestige oil
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) Europe 17th Annual Meeting
Internacional

Autores Laffon, B., Pérez-Cadahía, B., Vanessa Valdiglesias, García- Lestón,J., Anunciación Lafuente, Teresa Cabaleiro, Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Oporto (Portugal)

Biomonitoring mussels from two Galician locations four years after Prestige oil spill
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) Europe 17th Annual Meeting
Internacional

Autores Tamara Rábade Barreiro, Juan Fernández Tajes, Laffon, B., Josefina Méndez Felpeto
Lugar Oporto (Portugal)

Potencial genotóxico de la selenometionina sobre leucocitos humanos cultivados in vitro
XXXVI Congreso de la Sociedad Española de Genética
Nacional

Autores Vanessa Valdiglesias, Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar León (España)

Identificación de secuencias microsatélite en Aequipecten opercularis (Bivalvia: Pectinidae)
XXXVI Congreso de la Sociedad Española de Genética
Nacional

Autores Alberto Arias Pérez, Mª Ruth Freire Álvarez, Josefina Méndez Felpeto, Ana María Ínsua Pombo
Lugar León (España)

Evaluación del daño genotóxico en branquia y hemolinfa en tres especies de moluscos bivalvos
XXXVI Congreso de la Sociedad Española de Genética
Nacional

Autores Fernanda Flórez Barrós, Sandra Maria Pereira Fernández, Tamara Rábade Barreiro, Juan Fernández Tajes, Josefina Méndez Felpeto
Lugar León (España)

Análisis de la estructura, función y evolución de la familia génica de histonas en la familia veneridae
XXXVI Congreso de la Sociedad Española de Genética
Nacional

Autores Rodrigo González Romero, José María Eirín López, Josefina Méndez Felpeto
Lugar León (España)

Estudio preliminar de subpoblaciones linfocitarias y mutación en células somáticas en trabajadores expuestos a plomo.
XXXVI Congreso de la Sociedad Española de Genética
Nacional

Autores García- Lestón,J., Laffon, B., Joana Roma Torres, Costa, C., Coelho, P., Silvia Monteiro, Mayan, O., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar León (España)

Parámetros citogenéticos y moleculares aplicados a la evaluación de los efectos del fuel del Prestige
XXXVI Congreso de la Sociedad Española de Genética
Nacional

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar León (España)

Estudio "in vitro" del Potencial Genotóxico de la Selenometionina en Leucocitos Humanos
XXXVI Congreso de la Sociedad Española de Genética
Nacional

Autores Vanessa Valdiglesias, Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar León (España)

Impacto de la pesca como motor para el desarrollo de la acuicultura de navajas y longueirones
International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean.
Internacional

Autores Miguel Gaspar, Susana Carvalho, Rita Constantino, Martínez - Patiño, D., Fiz Da Costa, Juan Fernández Tajes, Josefina Méndez Felpeto, Adele Cromie, Niall McDonough, Dai Roberts
Lugar Hammamet (Marruecos)

Identificación de marcadores microsatélite en la zamburiña Mymachlamys varia
International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean.
Internacional

Autores Mª Ruth Freire Álvarez, Alberto Arias Pérez, Ricardo Pérez Enriquez, Pedro Cruz, Ana María Ínsua Pombo, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Hammamet (Marruecos)

Evaluación de daño en el ADN en las especies Mytilus galloprovinicialis, Cerastoderma edule y Venerupis pullastra mediante el ensayo del cometa
International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean.
Internacional

Autores Sandra Maria Pereira Fernández, Fernanda Flórez Barrós, Tamara Rábade Barreiro, Juan Fernández Tajes, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Hammamet (Marruecos)

Estudios genéticos aplicados al desarrollo de la acuicultura de navajas y longueirones
International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean.
Internacional

Autores Juan Fernández Tajes, Mercedes Fernández Moreno, Martínez - Patiño, D., Fiz Da Costa, Miguel Gaspar, Rita Constantino, Niall McDonough, Dai Roberts, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Hammamet (Marruecos)

Estudio preliminar de la variación genética intra e interpoblacional en Cerastoderma edule empleando dos regiones mitocondriales
International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean.
Internacional

Autores Luisa Martínez Martínez, Mª Ruth Freire Álvarez, Mercedes Fernández Moreno, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Hammamet (Marruecos)

Desarrollo de la acuicultura de navajas y longueirones: cultivo en criadero
International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean.
Internacional

Autores Martínez - Patiño, D., Fiz Da Costa, Adele Cromie, Susana Nóvoa, Justa Ojea, Audrey Werner, Lynn Browne, Juan Fernández Tajes, Josefina Méndez Felpeto, Miguel Gaspar, Rita Constantino, Dai Roberts, Niall McDonough
Lugar Hammamet (Marruecos)

Microsatellite Polymorphism in Aequipecten opercularis
16th Internacional Pectinid Workshop
Internacional

Autores Ana María Ínsua Pombo, Alberto Arias Pérez, Mª Ruth Freire Álvarez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Halifax (Canadá)

Identificación genética de diferentes especies de navajas y longueirones (Ensis arcautus, E. siliqua, E. directus, E. macha y Solen marginatus) mediante PCR-RFLP de la región génica ADNr 5S.
X Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías galegas e I foro ibeoramericano de recursos mariños e da acuicultura
Nacional

Autores Juan Fernández Tajes, José Baldomero García Gil, Josefina Méndez Felpeto
Lugar España

Assessment of genotoxicity in rubber industry workers
36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society: From genes to molecular epidemiology
Internacional

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Teixeira, J.P., Silva, S., Joana Roma Torres, Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto, Olga Maian
Lugar Praga (República Checa)

Biomonitoring of exposure to Prestige oil during cleaning labours
ESBIO Conference on the State of the Art of Human Biomonitoring within Europe
Internacional

Autores Laffon, B., Pérez-Cadahía, B., Anunciación Lafuente, Teresa Cabaleiro, Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Lisboa (Portugal)

Two nuclear DNA markers for the queen scallop Aequipecten opercularis
Genetics in Aquaculture IX
Internacional

Autores Alberto Arias Pérez, Josefina Méndez Felpeto, Ana María Ínsua Pombo
Lugar Montpellier (Francia)

Minho and Lima Estuaries: Genetics vs. Morphometry
International Congress on Bivalvia 2006
Internacional

Autores Ronaldo Sousa, Ruth Freire Álvarez, Josefina Méndez Felpeto, Marta Rufino, Miguel Gaspar, Carlos Antunes, Lucía Guilhermino
Lugar Barcelona (España)

Analysis of 16S rRNA and 12S rRNA mitochondrial genes in different european localities of Aequipecten opercularis.
International Congress on Bivalvia 2006
Internacional

Autores Mercedes Fernández Moreno, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, Ana M. González Tizón
Lugar Barcelona (España)

Lone pair activity in lead(II) complexes with unsymmetrical lariat ethers
1st European Chemistry Congress
Internacional

Autores Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban, Carlos Platas Iglesias, Teresa Enriquez-Pérez, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela
Lugar Budapest (Hungría)

Vanadium(IV) complexes with an heterocyclic ligand derived from pyrimidinoes
5th International Symposium on the Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, L. Palacio, Miguel Anxo Maestro Saavedra, G. Goncalvez, I. Tomaz, J. Costa Pessoa, Margarida Castro, F.G.C Geraldes
Lugar San Francisco (Estados Unidos)

Vanadium(IV) complexes with an heterocyclic ligand derived from pyrimidinones
5th International Symposium on the Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Joao Costq Pessoa, Susana Marcao, Isabel Correia, Gisela Goncalves, Agnes Dornyei, Tamás Kiss, Tamás Jakusch, Isabel Tomaz, M. Margarida C.A. Castro, Carlos F.G.C. Geraldes
Lugar San Francisco (Estados Unidos)

Vanadium (IV and V) complexes of the reduced Schiff base derived from salicylaldehyde and diaminopropionic acid
5th International Symposium on the Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Lorena Palacio, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Gisela Goncalves, Isabel Tomaz, Joao Costa Pessoa, M. Margarida C.A. Castro, Carlos F.G.C. Geraldes
Lugar San Francisco (Estados Unidos)

Study of the Interaction in aqueous solution of vanadate with MHCPE, an heterocyclic pyrimidinone derivative ligand by 51V NMR spectroscopy
5th International Symposium on the Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Lorena Palacio, A. Figueirido, H. Faneca, Joao Costa Pessoa, Carlos F. G. C. Geraldes, M.C.P. Lima, Margarida Castro
Lugar San Francisco (Estados Unidos)

Interaction in aqueous solution of vanadate with MHCPE, a heterocyclic pyrimidinone derivative ligand: a 51V NMR study
EUROBIC8
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, L. Palacio, A. Figueirido, H. Faneca, J. Costa Pessoa, C.F.G.C Geraldes, M.C.P. Lima, M.M.C.A. Castro
Lugar Aveiro (Portugal)

Zinc(II) Complexes with Bibracchial Lariat Ethers: The Effect of the Counterion in the Metal Coordination Environment
First Joint International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry
Internacional

Autores David Esteban, L. Vaiana, Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Victoria (Canadá)

Mussels from two Galician locations exposed to Prestige oil: exposure and effect biomarkers
VETOX I. 1as Jornadas Portuguesas de Toxicología Veterinaria
Internacional

Autores Tamara Rábade, Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Oporto (Portugal)

Synthesis of two Carboxylic Haptens for Raising Antibodies to 25-Hydroxyvitamin D3 and 1a,25-Dihydroxyvitamin D3
13th Workshop on Vitamin D
Internacional

Autores C. Gregorio, S. Eduardo, L.C. Rodriguez, M.A Regueira, R. Fraga, Miguel Anxo Maestro Saavedra, A. Mouriño
Lugar Victoria (B.C. Canadá) (Canadá)

Novel Synthetic Approach to 1a,25-Dihydroxyvitamin D3 and Analogues
13th Workshop on Vitamin D
Internacional

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, G. Gómez Reino, R. Fraga, D. Nicoletti, R. Sigüeiro, A. Ghini, A. Mouriño, Olga Blanco Mosquera
Lugar Victoria (B.C. Canadá) (Canadá)

Análisis del polimorfismo genético mediante RFLPs en poblaciones naturales del género Ensis
X Congreso Nacional de Acuicultura
Nacional

Autores Mercedes Fernández Moreno, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto
Organizador Universidad Politécnica de Valencia
Lugar Gandia (España)

Análisis de la variabilidad genética mediante RAPDs en diferentes poblaciones de navajas pertenecientes al género Ensis
X Congreso Nacional de Acuicultura
Nacional

Autores Juan Fernández Tajes, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, Ana M. González Tizón
Organizador Universidad Politécnica de Valencia
Lugar Gandia (España)

Preliminary study on the genotoxic effecto of exposure to Prestige oil during cleaning tasks
35th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society: Environment and human genetic disease - Causes, mechanisms and effects
Internacional

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Isla de Kos (Grecia)

Biomonitoring of occupational exposure to styrene
35th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society: Environment and human genetic disease - Causes, mechanisms and effects
Internacional

Autores Teixeira, J.P., J. Gaspar, S. Silva, J. Roma Torres, Laffon, B., Josefina Méndez Felpeto, J. Rueff, O. Mayan
Lugar Isla de Kos (Grecia)

Evaluation of genotoxic effects associated to exposure to antineoplastic drugs by a population of nurses
5th European Cytogenetics Conference
Nacional

Autores Laffon, B., Teixeira, J.P., S. Silva, Jesús Loureiro, J. Torres, Eduardo José Pasaro Méndez, O. Mayan, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Madrid (España)

Múltiples genes de caldodulina en los moluscos bivalvos Mimachlamys varia y Aequipecten opercularis
Congreso de la Sociedad Española de Genética
Nacional

Autores Alberto Arias Pérez, Mª Ruth Freire Álvarez, Josefina Méndez Felpeto, Ana María Ínsua Pombo
Lugar España

Evolución molecular de la familia génica de las histonas: arqueobacterias y el origen de las histonas eucariotas a través de una evolución "Birth-and-death"
Congreso de la Sociedad Española de Genética
Nacional

Autores José María Eirín López, Rodrigo González Romero, Juan Ausió, Josefina Méndez Felpeto
Lugar España

Aislamiento y caracterización de secuencias microsatélite en Mimachlamys varia
Congreso de la Sociedad Española de Genética
Nacional

Autores Mª Ruth Freire Álvarez, Alberto Arias Pérez, Josefina Méndez Felpeto, Ana María Ínsua Pombo
Lugar España

Evaluation of DNA damage induced by spilled Prestige oil exposure in a group of volunteers by means of comet assay
European Human Genetics Conference 2005
Nacional

Autores Rebeca Fraga, Laffon, B., Pérez-Cadahía, B., E. Fernández, Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Praga (República Checa)

Cytogenetic evaluation in a group of individuals exposed to Prestige oil during autopsies and cleaning of contaminated birds
European Human Genetics Conference 2005
Nacional

Autores Josefina Méndez Felpeto, Rebeca Fraga, Pérez-Cadahía, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Laffon, B.
Lugar Praga (República Checa)

Development and analisis of microsatellite markers in Ensis spp
First International Cytogenetic and Genome Society Congress
Internacional

Autores Miguel Ángel Varela Muiño, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto, Andrés Martínez Lage
Lugar Granada (España)

Analysis of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I (COI) in the genus Ensis (Mollusca: Bivalvia)
First International Cytogenetic and Genome Society Congress
Internacional

Autores Ana M. González Tizón, Mercedes Fernández Moreno, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Granada (España)

Corbicula fluminea (Müller, 1774) present in two portuguese rivers as revealed by genetic analysis
IV International Congress of the European Malacological Societies
Internacional

Autores Ronaldo Sousa, Mª Ruth Freire Álvarez, Josefina Méndez Felpeto, Carlos Antunes, Lúcia Guilhermino
Lugar Nápoles (Italia)

Analysis of cytochrome c oxidase subunit I in some bivalve molluscs
IV International Congress of the European Malacological Societies
Internacional

Autores Mercedes Fernández Moreno, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, Ana M. González Tizón
Lugar Nápoles (Italia)

Experimental study on the effects of Prestige oil on the blue mussel Mytilus galloprovincialis
Symposium on marine accidental oil spills - VERTIMAR 2005
Internacional

Autores Iria Aldao Prada, Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Vigo (España)

Evaluation of the effects of Prestige oil in Mytilus galloprovincialis from the coast of A Coruña
Symposium on marine accidental oil spills - VERTIMAR 2005
Internacional

Autores Tamara Rábade Barreiro, Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Vigo (España)

1,3,4.Oxadiazolecopper(II) / Pseudohalide Systems: Dimensionality and Magnetic Properties
8th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry
Nacional

Autores F.J. Arnaiz, P. Gómez Saiz, R. Gil-García, J.L. Pizarro, M.I. Arriortua, L. Lezama, T. Rojo, Miguel Anxo Maestro Saavedra, J. García Tojal
Lugar Atenas (Grecia)

Vanadium(IV) and (V) complexes of compounds derived from the reaction of aromatic o-hydroxyaldehydes and tyrosine derivatives
8th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry
Nacional

Autores Joao Costa Pessoa, Susana Marcao, Tamás Kiss, Agnés Dornyei, Tamás Jakusch, Fernando Francisco Avecilla Porto
Lugar Atenas (Grecia)

Lead(II) Thiocyanate Complexes with Bibracchial Lariat Ethers: An X-ray and DFT Study
8th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry
Nacional

Autores Carlos Platas-Iglesias, David Esteban-Gomez, Teresa Enriquez-Pérez, Fernando Avecilla 1, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas
Lugar Atenas (Grecia)

Síntesis de Receptores Moleculares con Ligandos Polizaina. Estudio de las Interacciones por Enlace de Hidrógeno en Estado Sólido
VII Reunión Nacional de Electrocerámica
Nacional

Autores J.M. Ortiz, M.P. Carranza, F.A. Jalón, B.R. Manzano, D. Mereiter, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Lugar Teruel (España)

Nuevas Amidas Derivadas de Pirimidinonas, Potenciales Precursoras de Complejos de Vanadio Miméticos de la Insulina
VII Reunión Nacional de Electrocerámica
Nacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Miguel Anxo Maestro Saavedra, L. Palacio, J. Costa Pessoa
Lugar Teruel (España)

Estudio de Procesos de Hidrogenación de Cetonas por Transferencia de Hidrógeno mediante Derivados de Rutenio (II) con Ligandos Bispirazolilmetano Sustituidos
VII Reunión Nacional de Electrocerámica
Nacional

Autores J. Sepúlveda, F.A. Jálón, B.R. Manzano, M.C. Carrión, A.M. Rodríguez, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Lugar Teruel (España)

Nuevas amidas derivadas de pirimidinonas, potenciales precursoras de complejos de vanadio miméticos de la insulina
VII Reunión Nacional de Electrocerámica
Nacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Miguel Anxo Maestro Saavedra, L. Palacio, J. Costa Pessoa
Lugar Teruel (España)

Electronic structure study of seven-coordinate first-row transition metal complexes: a successful marriage of theory with experiment
XXX International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores Mª Teresa Rodríguez Blas, Carlos Platas Iglesias, Lea Vaiana, David Esteban, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela
Lugar Dresden (Alemania)

Designing dinuclear metal complexes: a new example of the versatility of N,N¿-Bis(2-aminobenzyl)-4-13-diaza-18-crown-6
XXX International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores Lea Vaiana, Carlos Platas Iglesias, David Esteban, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Dresden (Alemania)

El ADN ribosómico 5S en algunos moluscus bivalvos
III Seminario de Citogenética
Internacional

Autores Ana María Ínsua Pombo, Mª Ruth Freire Álvarez, María José López Piñón, Josefina Méndez Felpeto
Lugar España

First step in the evaluation of. the effects of. the Prestige oíl on the shore environment: availability, bioaccumulation and DNA damage
XII Seminario Ibérico de Química Marina
Nacional

Autores Beatriz Pérez-Cadahía, Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Organizador Instituto Universitario de Medio Ambiente
Lugar Oleiros (España)

Frist step in the evaluation of the effects of the Prestige on the shore environment: availability, bioaccumulation and DNA damage
XII Seminario Ibérico de Química Marina
Nacional

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Organizador Instituto Universitario de Medio Ambiente
Lugar Oleiros (España)

Study of on-column large volumen injection for the analysis of organochlorine pesticides by GC-ECD
27Th International Symposium on Capillary Chromatography
Nacional

Autores Estefania Concha Graña, Gerardo Fernández Martinez, Veronica Fernandez-Villarren. Martin, María Isabel Turnes Carou, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Darío Prada Rodríguez
Lugar Riva da Garda (Italia)

Water soluble sal2en- and reduced sal2en-type ligands: study of their CuII and NIII complexes in the solid state and in solution
7th European Biological Inorganic Chemistry Conference
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Correia I., J. Costa Pessoa, A. Dornyei, T. Jakusch, T. Kiss
Lugar Garmisch- Partenkirchen (Alemania)

Structural Studies in Solid State of Decavanadates with Triethylamonium Cations
QIES-04
Internacional

Autores Lorena Palacio, Fernando Francisco Avecilla Porto, Isabel Correia, Susana Marcao, Joao Costa Pessoa
Lugar Santiago de Compostela (España)

Vanadium(IV and V) Complexes of Schiff Bases and Reduced Schiff Bases, Derived from the Reaction of Aromatic o-Hydroxyaldehydes and Diamines
The 4th International Symposium on Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium
Internacional

Autores J. Costa Pessoa, Correia I., M.T. Duarte, M.F.M. Piedade, T. Jakusch, T. Kiss, M.M.C.A. Castro, C.F.G.C. Geraldes, Fernando Francisco Avecilla Porto
Lugar Szeged (Hungría)

Structural studies of decavanadates with organic cations
The 4th International Symposium on Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Isabel Correia, Susana Marcao, Lorena Palacio, Joao Costa Pessoa
Lugar Szeged (Hungría)

NMR Studies of the Behaviour of a Vanadium(V) Trimer Complex in Water/Metanol Solution
The 4th International Symposium on Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos F.G.C. Geraldes, M. Anjos L.Mancedo, M.Margarida C.A. Castro
Lugar Szeged (Hungría)

Lateral Macrobicyclic architectures: Towards new lead(II) extractants
UK Macrocycles and Supramolecular Chemistry Meeting
Nacional

Autores Mª Teresa Rodríguez Blas, Carlos Platas Iglesias, David Esteban, Susana Fernández Martínez, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela
Lugar Sheffield (Reino Unido)

Structural Studies of Decavanadate compounds with Protonated Organic Molecules and Inorganic Ions in their Crystal Packing
WG meeting COST D21
Internacional

Autores Correia I., J. Costa Pessoa, Fernando Francisco Avecilla Porto
Lugar Szeged (Hungría)

Structure et propriétés electrostatiques d¿un complexe décavanadate-cytosine
French Crystallographic Association Congress
Internacional

Autores N. Bosnjadovic-Pavlovic, Correia I., I. Tomaz, N. Bouhmaida, Fernando Francisco Avecilla Porto, A. Spasojevi-deBire, U.B. Mioc, J. Pessoa, N.E. Ghermani
Lugar Caen (Francia)

Analisis del ADNr 5S del berberecho Cerastoderma glaucum (Bivalvia: Cardiidae)
Congreso de la sociedad española de genética
Nacional

Autores Mª Ruth Freire Álvarez, Ana María Ínsua Pombo, Josefina Méndez Felpeto
Lugar España

Analisis poblacional de mejillón mediante el empleo de la técnica de ISSRs
Congreso de la sociedad española de genética
Nacional

Autores Miguel Ángel Varela Muíño, Josefina Méndez Felpeto, Luis Mariñas Pardo, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage
Lugar España

Aplicación de microsatélites al estudio poblacional de varias especies de mejillón
Congreso de la sociedad española de genética
Nacional

Autores Manuel García Mañana, Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Mª Fernanda Rodríguez Fariña, Josefina Méndez Felpeto
Lugar España

Estudio preliminar de la subunidad I del gen del Citocromo C en varias especies de moluscos bivalvos
Congreso de la sociedad española de genética
Nacional

Autores Mercedes Fernández Moreno, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Juan Fernández Tajes, Josefina Méndez Felpeto
Lugar España

Aplicación del análisis de componentes principales en loci de mejillón generadas mediante RAPDs
Congreso de la sociedad española de genética
Nacional

Autores Josefina Méndez Felpeto, José Ignacio Rego Pérez, Ana M. González Tizón, Mercedes Fernández Moreno, Andrés Martínez Lage
Lugar España

Analisis molecular y evolutivo de la familia génica de las histonas en moluscos bivalvos: primera caracterización de histonas tipo H1 en las unidades repetitivas
Congreso de la sociedad española de genética
Nacional

Autores José María Eirín López, María Fernanda Ruiz de Miguel, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Lucas Sánchez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar España

Analisis de las secuencias del ADN ribosómico 5s en diferentes moluscos bivalvos
Congreso de la sociedad española de genética
Nacional

Autores Ana M. González Tizón, Luis Antonio Mariñas Pardo, Juan Fernández Tajes, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto
Lugar España

Efecto de los polimorfismos genéticos en enzimas de reparación sobre el daño en el ADN inducido por el estireno
Congreso de la sociedad española de genética
Nacional

Autores Eduardo José Pasaro Méndez, Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Jesús Manuel Loureiro Álvarez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar España

Origen y evolución del ADN satélite de tipo 3 en diferentes especies de mejillón
Congreso de la sociedad española de genética
Nacional

Autores Andrés Martínez Lage, Mª Fernanda Rodríguez Fariña, Ana M. González Tizón, José Ignacio Rego Pérez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar España

Identificación de marcadores nucleares de Chlamys varia (Bivalvia: Pectinidae): gen de beta tubulina
Congreso de la sociedad española de genética
Nacional

Autores Ana María Ínsua Pombo, Josefina Méndez Felpeto, Alberto Arias Pérez
Lugar España

Evolutionary relationships of five scallop species inferred from ribosomal DNA internal transcribed spacer sequences
14th International Pectinid workshop
Internacional

Autores Ana María Ínsua Pombo, María José López Piñón, Mª Ruth Freire Álvarez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar St. Petersburg (Estados Unidos)

Optimization of a PTV injection-gas chromatography mass spectrometry method for the analysis of organophosphorus pesticides
VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field (VIII ISAMEF)
Internacional

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, Verónica Fernández-Villarrena Martín, Gerardo Fernández Martínez
Lugar Coruña, A (España)

Volatile organic compound exposure of volunteers during cleaning works after prestige oil-spill
VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field (VIII ISAMEF)
Internacional

Autores Verónica Fernández Villarrenaga, Gerardo Fernández Martínez, Pérez-Cadahía, B., Josefina Méndez Felpeto, Laffon, B., G. Fernandez Martinez, Miguel Ángel Maestro Arias, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Lugar Coruña, A (España)

Individual sensitivity to micronuclei induced by styrene-7,8-oxide in vitro: role of epoxide hydrolase and glutathione S-transferase genotypes
European Human Genetics Conference 2003
Nacional

Autores Laffon, B., Beatriz Pérez-Cadahía, Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Birmingham (Reino Unido)

Influence of cytochrome P450 genetic polymorphisms on individual sensitivity to DNA damage induced by styrene measured by comet assay
European Environmental Mutagen Society 33rd Annual Meeting
Internacional

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Aberdeen (Reino Unido)

Monitoring of genotoxic effects of styrene in lymphocytes of reinforced plastic workers
4th International Conference on Environmental Mutagens in Human Populations
Nacional

Autores Teixeira, J.P., Gaspar, J., Silva, S., Laffon, B., Joana Torres, Neves, P., Carla GonÇalves, Andrea Begonha, Eduardo José Pasaro Méndez, Pérez-Cadahía, B., Josefina Méndez Felpeto, Mayan, O., Farmer, P., José Rueff
Lugar Florianópolis (Brasil)

Influencia de determinados polimorfismos en enzimas matabólicas en la genotoxicidad del óxido de estireno
XII Reunión científica de la sociedad española de mutagénesis ambiental
Nacional

Autores Pérez-Cadahía, B., Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Santiago de Compostela (España)

Isolation, characterization, chromosomal mapping and copy number of a tandemly repeated cluster of five histone genes in the mussel Mytilus galloprovincialis
IX Congress of the european society for evolutionary biology
Internacional

Autores José María Eirín López, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, María Fernanda Ruiz de Miguel, Lucas Sánchez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Leeds (Reino Unido)

New especies-specific molecular markers in razor clams using ISSR¿s
IX Congress of the european society for evolutionary biology
Internacional

Autores Luis Antonio Mariñas Pardo, Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Leeds (Reino Unido)

Phylogeny of some bivalve species inferred from 16S rRNA sequences
IX Congress of the european society for evolutionary biology
Internacional

Autores Mercedes Fenández Moreno, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Leeds (Reino Unido)

Caracterización de un locus segregante con el sexo en el género Mytilus
IX Congreso Nacional de Acuicultura
Nacional

Autores Luis Antonio Mariñas Pardo, Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Cádiz (España)

Análisis del rDNA 5S en diferentes poblaciones de navajas pertenecientes a las familias Pharidae y Solenidae (Mollusca: Bivalvia)
IX Congreso Nacional de Acuicultura
Nacional

Autores Luis Fernández Tajes, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Cádiz (España)

Analisis del gen meitocondrial ARNr 16S en diferentes poblaciones de navajas
IX Congreso Nacional de Acuicultura
Nacional

Autores Ana M. González Tizón, Mercedes Fernández Moreno, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Cádiz (España)

Análisis de las secuencias 5S rDNA en diferentes especies de almeja
IX Congreso Nacional de Acuicultura
Nacional

Autores Andrés Martínez Lage, Luis Antonio Mariñas Pardo, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Cádiz (España)

Transition metal complexes (VO2+, VO2+, Cu2+, Zn2+ and Ni2+) of H2pyr2en and H2Rpyr2en: Synthesis, characterisation, potenciometric, spectroscopic and DFT studies
7th FIGIPS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores Correia I., J. Costa Pessoa, L.F. Veiros, T. Jakusch, T. Kiss, M.M.C.A. Castro, C.F.G.C. Geraldes, Fernando Francisco Avecilla Porto
Lugar Lisboa (Portugal)

A Schiff-base bibracchial lariat ether forming a cryptand-like cavity for lanthanide ions
5th International Conference on f-elements (ICfe¿5)
Internacional

Autores Carlos Platas Iglesias, Marina Martinez-Lorenzo, Fernando Francisco Avecilla Porto, C.F.G.C. Geraldes, D. Imbert, J.G.C. Bunzli, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Ginebra (Suiza)

The solid state and solution structures of lanthanide complexes with a Schiff-base cryptand
5th International Conference on f-elements (ICfe¿5)
Internacional

Autores Marta Mato-Iglesias, Leticia Miguens-Rodriguez, Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas
Lugar Ginebra (Suiza)

Polynuclear vanadium(V) complexes with the pyridinone dmpp ligand: Structural characterization in the solid state and in methanol/water solutions
2º Encontro Luso-Brasileiro de RMN
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, C.F.G.C. Geraldes, A.L. Macedo, M.M.C.A. Castro
Lugar Sintra (Portugal)

Especies de 2-piridinacarbaldehido tiosemicarbazona (HL) y cobre(II) en medio básico. Estructuras del [Cu(L)2] y HL2.25H2O
Reunión Científica de Bioinorgánica 2003
Nacional

Autores J. Garcia-Tojal, P. Gomez-Saiz, Miguel Anxo Maestro Saavedra, L. Lezama, T. Rojo
Lugar Valencia (España)

Structural and magnetic characterization od a tridecanuclear manganese compound
7th FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores Gema Fernandez, Montserrat Corbella, Jose Mahia, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Neus Domingo, Javier Tejada
Lugar Lisboa (Portugal)

New oxamidato.bridged CuII-NiII complexes with nitrito ligand: supramolecular structures with hidrogen bonds
7th FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores Javier Tercero, Carmen Diaz, Joan Ribas, Jose Mahia, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Lugar Lisboa (Portugal)

Synthesis, characterization and electrochemical behaviour of new metal(0) carbonyls substituted with 1-cyanoferrocene
7th FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores Meritxell De la Varga, Ramon Costa, Roser Reina, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Jose Mahia
Lugar Lisboa (Portugal)

Polinuclear compounds of copper(II) with 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid and their magnetic behaviour
7th FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores Montserrat Monfort, Raul Baldoma, Joan Ribas, Xavier Solans, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Lugar Lisboa (Portugal)

Dioxobis(pyridine-2-thiolate-N,S)molybdenum(VI) and addition compounds with N- and O- donor ligands
7th FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores Maria R. Pedrosa, Rafael Aguado, Francisco J. Arnaiz, Jose Mahia, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Lugar Lisboa (Portugal)

Synthesis, crystal structure amd magnetic properties of two topologies of cyano-bridged d-f compounds
7th FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores Albert Figuerola, Carmen Diaz, Joan Ribas, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Jose Mahia
Lugar Lisboa (Portugal)

Chains of dimers in the pyridine-2-carbaldehyde thiosemicarbazonecopper(II) system
7th FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry
Internacional

Autores Patricia Gomez-Saiz, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Luis Lezama, Teofilo Rojo, Javier Garcia-Tojal
Lugar Lisboa (Portugal)

Influence of. cytochrome P450 genetic polymorphisms on individual sensitivity to DNA damage induced by styrene measured by comet assay
33rd Annual Meeting of. the European Environmental Mutagen Society. From Hazard to risk
Internacional

Autores Beatriz Pérez-Cadahía, Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Aberdeen (Reino Unido)

Cytogenetics in two razor clam species (mollusca, Bivalvia).
15th European Colloquium on Cytogenetics of Domestic Animals and gene mapping
Internacional

Autores Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, Juan Fernández, Alejandro Guerra
Lugar Sorrento (Italia)

A preliminary analysis of a partial sequence of the 16S rDNA gene in three species of razor clams (Mollusca, Bivalvia).
15th European Colloquium on Cytogenetics of Domestic Animals and gene mapping
Internacional

Autores Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto, Mercedes Fernandez Moreno
Lugar Sorrento (Italia)

Using RAPD to evaluate the genetic variability in twelve mussel populations
Molecular Evolution: Evolution, Genomics, Bioinformatics.
Internacional

Autores Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto, Ignacio Rego
Lugar Sorrento (Naples) (Italia)

Analysis of the ribosomal gene in three clam species.
Molecular Evolution: Evolution, Genomics, Bioinformatics.
Internacional

Autores Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto, L. Mariñas
Lugar Sorrento (Naples) (Italia)

Mussel mytilus histone genes: structure and evolutión of the histone repetitive unit.
Molecular Evolution: Evolution, Genomics, Bioinformatics.
Internacional

Autores Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, Eirín-López, J.M., María Fernanda Ruiz, María Paz Fernández-España, Lucas Sánchez
Lugar Sorrento (Naples) (Italia)

Evaluation of genotoxicity in a population of postuguese workers exposed to stryrene.
32nd Annual Meeting of European Environmental Mutagen Society.
Internacional

Autores Laffon, B., Pérez-Cadahía, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto, S.P. Teixeira, Silvia Gaspar, S. Pinho, J. Torres, P. Neves, C. Gonsalves, J.M. Mayán, J. Rueff
Lugar Warsaw (Polonia)

NOR distribution in bivalve chromosomes with comments on systematic relationships among species.
II International Congress of the European Malacological Societies.
Internacional

Autores Josefina Méndez Felpeto, A. Insua, Ruth Freire, María José López Piñón
Lugar Vigo (España)

Los marcadores moleculares en la identificación de especies de moluscos bivalvos.
Simposium in Memoriam "Francisco López-Capont".
Internacional

Autores Josefina Méndez Felpeto, Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, A. Insua
Lugar Santiago de Compostela (España)

Lead (II) Complexes with novel lateral macrobicyclic recptors: Solid state and solution properties
XXXVth International Conference on Coordination Chemistry (ICCC35)
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez, Teresa Enríquez Pérez, Carlos Platas Iglesias
Lugar Heidelberg (Alemania)

Magnetic propierties of 4f-4f and 4f-cu iminophenolate cryptates
COSTChemistry Action D18 - Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy - Mid Term Evaluation Workshop
Internacional

Autores Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Mª Teresa Rodríguez Blas, Andrés Manuel de Blas Varela, R. Rodríguez Cortiñas, Geoffroy Guillemont, Jean-Claude G. Bünzli
Lugar Heidelberg (Alemania)

Lanthanide (III) complexes of aN-N¿-Bis(2-Salicylaldiminobenzyl)- 1,10.Diaza-15-Crow-5: Solid state and Solution structures and photophysical propierties
COSTChemistry Action D18 - Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy - Mid Term Evaluation Workshop
Internacional

Autores Andrés Manuel de Blas Varela, Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, M. González Lorenzo, CFGC Geraldes, Jean-Claude G. Bünzli
Lugar Heidelberg (Alemania)

Structural and photophysical propierties of Lanthanide (III) iminophenolate cryptates
COSTChemistry Action D18 - Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy - Mid Term Evaluation Workshop
Internacional

Autores Mª Teresa Rodríguez Blas, Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela
Lugar Heidelberg (Alemania)

Structural Characterisation in the solid state and solution studies of a new trinuclear oxovanadium (V) complex with DMPP ligand
Encontro de trabalho sobre "Química Biológica do Vanadio"
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Margarida C.A. Castro, CFGC Geraldes
Lugar Lisboa (Portugal)

Structure and fluxional behavior of a V(V) cyclic trimeric compound: X ray and solution multinuclear NMR studies
2nd Working Group Meeting of COST D21-009/01 (Insulin mimetic vanadium compounds)
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, CFGC Geraldes, Margarida C.A. Castro
Lugar Lisboa (Portugal)

Characterization of polynuclear vanadium (V) complexes with the pyridinone dmpp ligand in the solid state and in methanol/water
Eurobic-6
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, CFGC Geraldes, A.L. Macedo, Margarida C.A. Castro
Lugar Lund/Copenague ()

Aspectos Citogenéticos y moleculares en moluscos bivalvos.
II Seminario de Citogenética
Nacional

Autores Josefina Méndez Felpeto, Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón
Lugar Madrid (España)

Características biométricas de dos especies comerciales de solenidos: navaja (Ensis arcuatus Jeffreys, 1865) y longueirón (Ensis siliqua Linneo, 1758).
8 Congreso Nacional de Acuicultura
Internacional

Autores Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, Susana Darriba, Alejandro Guerra
Lugar Santander (España)

Contenido de ADN y determinación de los cariotipos de dos especies de solénidos comerciales: navaja (Ensis arcuatus) y longueirón (E. Siliqua).
8 Congreso Nacional de Acuicultura
Internacional

Autores Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, Darriba, Susana Guerra
Lugar Santander (España)

Identificación de especies de mejillón mediante PCR e hibridación dot-blot.
8 Congreso Nacional de Acuicultura
Internacional

Autores José Ignacio Rego Pérez, Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto, Fernanda Rodríguez, Leira, Vieites
Lugar Santander (España)

Secuencias moleculares de un microsatélite y un minisatélite en el mejillón Mytilus galloprovincialis.
8 Congreso Nacional de Acuicultura
Internacional

Autores Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto, L. Mariñas
Lugar Santander (España)

Un novo complexo trinuclear de oxovanádio(V) con ligandos piridinona (dmpp): Caracterizaçao estructural no estado sólido e em soluçao.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, CFGC Geraldes, Margarida C.A. Castro
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Estudio Estructural en Estado Sólido de Criptatos Heterobinucleares (f-d).
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, R. Rodríguez Cortiñas, M. M. Mato
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Criptatos Heterobinucleares de los lantánidos: Estrategia Sintética.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, M. M. Mato, R. Rodríguez Cortiñas
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Estudio de las Estructuras en Estado Sólido y en Disolución de Criptatos Heterobinucleares Ln(III)-Zn(II).
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, R. Rodríguez Cortiñas, M. M. Mato
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Mussel Mytilus histone genes: posible evidence of an "orphon origin".
8 Congress of The european Society for Evolutionary Biology.
Internacional

Autores Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto, Eirín-López, J.M., L. Ruíz, Lucas Sánchez
Lugar Aahus (Dinamarca)

Leukocyte DNA damage in fiberglass-reinforced plastic workers measured by the comet assay.
31 Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society.
Internacional

Autores Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Ghent (Bélgica)

Molecular genetic markers in ribosomal DNA for the identification of scallop species.
13 International Pectinid Workshop.
Internacional

Autores María José López Piñón, Josefina Méndez Felpeto, Ana María Insua Pombo
Lugar Coquimbo (Chile)

Modecular data from 16S rRNA gene in some species of scallops.
13 International Pectinid Workshop.
Internacional

Autores Josefina Méndez Felpeto, Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Julia Ríos
Lugar Coquimbo (Chile)

Genes de la histona H1 en el género Mytilus: Análisis preliminar sobre su historia evolutiva.
Congreso de la Sociedad Española de Genética.
Nacional

Autores Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, José M. Eirín López
Lugar Sevilla (España)

Análisis de secuencias ADN satélite en cinco especies del género Mytilus.
Congreso de la Sociedad Española de Genética.
Nacional

Autores Josefina Méndez Felpeto, Mª Fernanda Rodríguez Fariña, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage
Lugar Sevilla (España)

Obtención de marcadores SCARs en mejillón.
Congreso de la Sociedad Española de Genética.
Nacional

Autores José Ignacio Rego Pérez, Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Sevilla (España)

Cytogenetics ina razor clam species (Mollusca, Bivalvia).
3 European Cytogenetics Conference.
Internacional

Autores Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, Alejandro Guerra
Lugar Paris (Francia)

Cytogenetic and molecular análisis of 5S rDNA in two European mussels.
3 European Cytogenetics Conference.
Internacional

Autores Josefina Méndez Felpeto, Mª Ruth Freire Álvarez, Julia Ríos, Ana María Insua Pombo
Lugar Paris (Francia)

A new trinuclear oxovanadium (V) complex with dmpp ligands: Structural characterization in the solid state and aqueous solution.
6 Figips Meeting in Inorganic Chemistry (European Mediterranean Conference in Inorganic Chemistry).
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, CFGC Geraldes, Margarida C.A. Castro
Lugar Barcelona (España)

Conformational Changes Along the Lanthanide Series of Iminophenolate (f-d) Heterobinuclear (Ln-Cu) Cryptates.
6 Figips Meeting in Inorganic Chemistry (European Mediterranean Conference in Inorganic Chemistry).
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, R. Rodríguez Cortiñas, David Esteban Gómez, M. González Lorenzo
Lugar Barcelona (España)

Effect of the counterions on the template process.
26 International Symposium on Macrocyclic Chemistry.
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez
Lugar Fukuoka (Japón)

A new trinuclear oxovanadium(V) complex with dmpp ligands: Structural characterization in the solid satate and aqueous solution.
10 International Conference on Bioinorganic Chemistry.
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, CFGC Geraldes, Margarida C.A. Castro
Lugar Florencia (Italia)

Structural Characterisation of f-d hetero-bimetalic Ln(III)-Zn(II) cryptates.
10 International Conference on Bioinorganic Chemistry.
Internacional

Autores Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, R. Rodríguez Cortiñas
Lugar Florencia (Italia)

Copper complexes with bibracchial lariat ethers: from mono-to binuclear structures.
10 International Conference on Bioinorganic Chemistry.
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez, Covadonga Rodríguez Infante, A.L. Macedo, CFGC Geraldes
Lugar Florencia (Italia)

Determination of total and dissolved phosphorus in agricultural runoff camples by ICP-MS.
7 International Symposium on Soil and Plant Analysis.
Internacional

Autores José Mahía, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Antonio Paz González, Alicia Cantarero Roldán, María Belén López
Lugar Edmonton (Canadá)

Molecular and evolutionary analysis of mussels histone genes (Mytilus spp.) possible evidence of an ¿orphon origin¿ for H1 histone genes.
VIIIth Congress of the European Society for Evolutionary Biology
Internacional

Autores José M. Eirín López, J.M. Ruiz, Ana María González-Tizón, Andrés Martínez-Lage, Lucas Sánchez, J. Méndez
Lugar Aarhus (Dinamarca)

Stability in solution of heavy metal complexes with bibracchial lariat ethers
XXV International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez, Susana Fernández Martínez
Lugar St. Andrews ()

Lead( II) complexes with novel macrocyclic receptors derived from 4,13-diaza-18-crown-6
XXV International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez, M. González Lorenzo, Covadonga Rodríguez Infante
Lugar St. Andrews ()

Cation and anion influence on the formation and conformation of a non-symmetric macrobicycle incorporating a Pyridinyl Schiff-base Spacer
XXV International Symposium on Macrocyclic Chemistry
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez, Susana Fernández Martínez
Lugar St. Andrews ()

Copper complexes with macrocyclic bibracchial Lariat Ethers
34th International Conference on Coordination Chemistry( ICCC34)
Internacional

Autores Carlos Platas Iglesias, Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, Covadonga Rodríguez Infante, David Esteban Gómez
Lugar Edimburgo ()

Stability in solution of transition metal complexes with bibracchial Lariat Ethers containing aniline pendants
34th International Conference on Coordination Chemistry( ICCC34)
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Carlos Platas Iglesias, Andrés Manuel de Blas Varela, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez, Juan Lago, Covadonga Rodríguez Infante
Lugar Edimburgo ()

Lanthanide( III) complexes with a Schiff-base bibracchial Lariat Ether
4th International Conference on f-elements( ICfe'4)
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, M. González Lorenzo, David Esteban Gómez
Lugar Madrid (España)

Changes on the nitrate bonding mode along the Lanthanide series on Iminophenolate binuclear cryptates
4th International Conference on f-elements( ICfe'4)
Internacional

Autores Fernando Francisco Avecilla Porto, Andrés Manuel de Blas Varela, Carlos Platas Iglesias, Mª Teresa Rodríguez Blas, David Esteban Gómez, M. González Lorenzo
Lugar Madrid (España)

Ligandos quirales N,P-dadores. Efecto del carácter exo-endo del metalociclo en reacciones de alquilación alílica
XIX Reunión del Grupo Especializado de Química Organometálica
Nacional

Autores Francisco Jiménez De la Merced, Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, M. Gómez, G. Muller, M. Rocamora
Lugar Valladolid (España)

Ligandos quirales s-dadores. Caracterización estructural de complejos de Pd( II) y su aplicación en alquilación alílica
XIX Reunión del Grupo Especializado de Química Organometálica
Nacional

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, C. Claver, M. Diéguez, M. Gómez, S. Jansat, A.M. Masdeu, G. Muller, M. Rocamora
Lugar Valladolid (España)

Sinthesis of vitamin D3 analogues with semi-rigid side-chains
Eleventh Workshop on vitamin D
Internacional

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, Luis Alberto Sarandeses da Costa, C. Fernández Gacio, C. Vitale, R. Riveiros, A. Mouriño
Lugar Nashville (Estados Unidos)

Polinuclear complexes of Pd and Cu containing N-donor ligands
EURESCO Conferences. INORGANIC CHEMISTRY. Design and Properties of Low Nuclearity Metal Complexes, Achievements and Challenges of Organometallics Chemistry and Homogeneus Catalysis
Internacional

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, F. Gómez de la Torre, A. De la Hoz, F.A. Jalón, B.R. Manzano, J. Elguero
Lugar España

Rigid and flexible Palladium cycles containing Oxazoline ligands. Effect on the allylic substitutions
12th International Symposium on Homogeneus Catalysis ISCH 12
Internacional

Autores M. Gómez, S. Jansat, G. Muller, M. Rocamora, Miguel Anxo Maestro Saavedra, J.M. Saavedra
Lugar Estocolmo (Suecia)

Síntesis, caracterización y propiedades magnéticas intra e intermoleculares en compuestos de base homotrinuclear de Cu( II)
QIES 2000. 9ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica. 3ª Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido
Nacional

Autores J. Tercero, Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, C. Díaz, M.S. El Fallah, J. Ribas, X. Solans
Lugar Bilbao (España)

Síntesis y estudio estructural y magnético de compuestos heteropolinucleares de Ln( III) y M( III) con puente Cianuro de diferente dimensionalidad( M=Fe, Cr y Co)
QIES 2000. 9ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica. 3ª Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido
Nacional

Autores Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Mahía, A. Figuerola, C. Díaz, J. Ribas, X. Alcobé
Lugar Bilbao (España)

Balnearios gallegos: una muestra de la diversidad de sus aguas
Las Aguas Subterráneas en el Noroeste de la Península Ibérica
Nacional

Autores Rosa Mejide, Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Enrique Torres Vaamonde
Lugar Coruña, A (España)

Análisis de secuencias del ADN 16S mitocondrial en solénidos
I Jornadas de Bioinformática
Nacional

Autores José M. Ríos, Juan Jesús Fernández Cainzos, Ramón Sineiro de Saa, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Cartagena (España)

Aplicación de métodos computacionales y estadísticos en la caracterización poblacional y filogenética de la familia Mytilidae
I Jornadas de Bioinformática
Nacional

Autores Eirín-López, J.M., Fernanda Rodríguez-Fariña, Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Cartagena (España)

Aplicación de software especializado a datos obtenidos mediante RAPDs (Random Amplified Polymorphic DNA) en varias especies de moluscos bivalvos
I Jornadas de Bioinformática
Nacional

Autores L. Mariñas, I. Rego, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Cartagena (España)

Preliminary study on changes in p53 and p21 gene expression in human lymphocyte cultures exposed to styrene-7,8,-oxide
30th Annual Meeting of European Enviromental Mutagen Society
Internacional

Autores Laffon, B., Eduardo José Pasaro Méndez, Josefina Méndez Felpeto
Lugar Budapest (Hungría)

Los organismos transgénicos a debate
Los organismos transgénicos a debate
Nacional

Autores Josefina Méndez Felpeto
Lugar Badajoz (España)

Balnearios gallegos: una muestra de la diversidad de sus aguas
Jornadas Hispano-Lusas sobre las Aguas Subterráneas en el Noroeste de la Península Ibérica
Nacional

Autores Rosa Meijide Failde, Miguel Anxo Maestro Saavedra, José Enrique Torres Vaamonde
Organizador Asociación Internacional de Hidrogeólogos - Grupo Español (AIH-GE)
Lugar