Dereito Público Global (Observatorio do Litoral)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Jaime Francisco Rodríguez-Arana Muñoz
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 19/07/2005
Adscrición a deptos. Instituto Universitario de Estudos Marítimos
Adscrición a centros Instituto Universitario de Estudos Marítimos
Código interno G000257

Contacto

Enderezo Facultade de Dereito Campus de Elviña s/n A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1619
Fax  981290310
Correo
Sitio web  http://www.observatoriodellitoral.es

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Gobernanza e Dereito Administrativo

Contratación Pública

Dereito Público e sostenibilidade ambiental

Ordenación xurídica e xestión administrativa dos espazos marinos e costeiros

Procedemento e proceso contencioso administrativo

Libertades económicas e medio ambiente

Palabras chave Bo Goberno, boa administración, ética pública, transparencia, participación; Contratación pública, contratación pública estratéxica.; Sostibilidade, urbanismo, medio ambiente, vivenda, urbanismo, territorio, patrimonio cultural.; Litoral, xestión integrada, ordenación marina, medio marino, seguridade marítima; Procedemento, silencio administrativo, recursos, arbitraxe, acto administrativo; Axudas públicas, liberdade de circulación de mercancías, intervención ambiental e desregulación admin...

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

1. Capacidade formativa, a nivel de experto 2. Elaboración de informes e dictames para Administracións públicas e entidades xurídico privadas 3. Organización de foros, seminarios e encontros 4. Elaboración de proposicións normativas 5. Análise das normas vixentes e propostas de mellora

Resultados transferíbeis 1. Publicación de monografías e obras colectivas 2. Publicación de materiais docentes 3. Celebración de seminarios especializados 4. Creación de bases de datos xurídicos 5. Impartición de cursos e conferencias

Membros do grupo

Dra./Dr. Jaime Francisco Rodríguez-Arana Muñoz
Dereito administrativo
Coordinador/a
Dra./Dr. Francisco Javier Sanz Larruga
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Juan José Pernas García
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Pilar Álvarez Barbeito
Dereito financeiro e tributario
PDI
Dra./Dr. José Manuel Calderón Carrero
Dereito financeiro e tributario
PDI
José Ron Romero
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Carlos Ignacio Aymerich Cano
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Juan Ferreiro Galguera
Dereito eclesiástico do estado
PDI
Dra./Dr. Manuela Del Pilar Santos Pita
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Alberto Quintas Seara
Dereito financeiro e tributario
PDI
Dra./Dr. Carlos Alberto Amoedo Souto
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Jennifer Sánchez González
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. José Antonio Blanco Moa
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Itziar Sobrino García
Contratado/a Proxecto
Dra./Dr. Jose I Hernández González
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Enrique Díaz Bravo
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. José Ignacio Herce Maza
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Manuel Jesús Sarmiento Acosta
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Miguel Ángel Sendín García
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Alejandro Manuel Canónico-Sarabia
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Dereito administrativo
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Carlos Reverón Boulton
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Martina Sinisi
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Cristóbal Dobarro Gómez
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Pierino Stucchi López Raygada
C1 - Doutores outras institucións

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Informe xurídico sobre a adaptación do prezo unitario por hora polo que se presta o servizo de axuda no fogar (SAF), na modalidade de dependencia, do Concello das Pontes de García Rodríguez

Entidade financiadora Concello das Pontes
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 18/10/2023 ata 17/11/2023

Informe xurídico solicitado polo Consello de Contas de Galicia sobre o rexime competencial das mancomunidades locais en Galicia tras a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local

Entidade financiadora Consello de Contas
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2023 ata 30/06/2023

. Informe xurídico sobre o rexime de autorización das gratificacións por servizos extraordinarios realizados fóra da xornada habitual de traballo. Persoal da asesoría xurídica do Concello de Santiago de Compostela

Entidade financiadora CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 10/05/2023 ata 17/05/2023

Economía circular local (ECIL): políticas públicas, herramientas jurídicas y buenas prácticas en la gestión circular de los residuos municipales

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Juan José Pernas García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2022 ata 30/11/2024

Informe sobre a creación dun operador enerxético de ámbito municipal no Concello da Coruña

Entidade financiadora Concello de A Coruña
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 17/11/2022 ata 30/03/2023

El futuro de la Imposición sobre la Renta: estudio de las tendencias internacionales en materia de imposición societaria y de las personas físicas

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Álvarez Barbeito, Pilar
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2022 ata 31/08/2026

EU-NETS - EUropean traiNing for Energy communiTy managerS

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Adina Dumitru
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/02/2022 ata 31/01/2025

Elaboración de documento jurídico sobre ordenación del litoral

Entidade financiadora Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Xunta de Galicia
Investigadores principáis SANZ LARRUGA, F. J.
Tipo Contrato
Datas Dende 30/10/2022 ata 31/12/2022

Proyecto de Asistencia y Colaboración jurídica en el Area de Derecho Admiistrativo y Derecho Urbanístico con CCS Abogados

Entidade financiadora CCS ABOGADOS
Investigadores principáis Almudena Fernández Carballal
Tipo Contrato
Datas Dende 06/10/2022 ata 06/10/2023

CONVENIO ENTRE AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA E SANTIAGO DE COMPOSTELA E O CONCELLO DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DUN ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE E TRÁMITES NECESARIOS PARA A CREACIÓN DUN OPERADOR ENERXÉTICO DE ÁMBITO MUNICIPAL

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 17/09/2022 ata 31/03/2023

INFORMA JURÍDICO SOBRE PLAN ESTRATEGÍCO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA COSTA ESPAÑOLA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Entidade financiadora Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Xunta de Galicia
Investigadores principáis SANZ LARRUGA, F. J.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2022 ata 01/10/2022

Informe jurídico sobre la reforma del reglamento de la Ley de Costas

Entidade financiadora Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Xunta de Galicia
Investigadores principáis SANZ LARRUGA, F. J.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2022 ata 30/09/2022

Asesoramiento y Asistencia técnica entre la FUAC y al emprsa Galicia Playa SL en materia de Derecho Administartivo y Derecho Urbanistico

Entidade financiadora Galicia Playa SL
Investigadores principáis Almudena Fernández Carballal
Tipo Contrato
Datas Dende 09/05/2022 ata 09/07/2022

Informe sobre viabilidad jurídica de crear una organización interprofesional láctea gallega

Entidade financiadora FUNDACIÓN JUANA DE VEGA
Investigadores principáis SANZ LARRUGA
Tipo Contrato
Datas Dende 05/02/2022 ata 04/03/2022

El derecho a una buena administración para la realización de los derechos sociales fundamentales

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Jaime Francisco Rodríguez-Arana Muñoz
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

Asesoramiento legal sobre el "Régimen jurídico de la finca denominada antigua Fábrica Gres Burela": legalidad y oportunidad de su descatalogación urbana y posibles actuaciones en la relación puerto-ciudad del municipio de Burela

Entidade financiadora Concello de Burela
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2021 ata 31/07/2021

E¿Informe sobre la idoneidad de la fórmula organizativa del ejercicio de las funciones relativas a las competencias delegadas en materia censal, tributaria, recaudatoria e inspectora de los tributos propios de los ayuntamientos y entes delegantes en la Diputación de Pontevedra¿.

Entidade financiadora DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
Tipo Contrato
Datas Dende 19/03/2021 ata 31/08/2021

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Rodriguez-Arana Muñoz, Jaime
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2023

Obtención de ayuda en régimen competitivo de la Xunta de Galicia para Grupos de Consolidación

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2023

Contrato para la prestación de servicios técnicos, artísticos o científicos firmado entre la FUAC y Gómez Acebo & Pombo Abogados, SLP.

Entidade financiadora GOMEZ ACEBO & POMBO, ABOGADOS, SLP
Investigadores principáis PILAR ÁLVAREZ BARBEITO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2021

La revisión jurisdiccional de la actividad administrativa

Entidade financiadora UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/01/2019 ata 31/12/2022

IMPLICACIÓNS DA VENDA DE FERROATLÁNTICA SAU AO FONDO TPG

Entidade financiadora Confederación Intersindical Galega (CIG)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2019 ata 05/08/2019

Informe sobre as opcións xurídico-administrativas disponibles para a xestión sustentable da Escola Municipal de Música ¿Sementeira¿ de Cambre, con proposta de actuación

Entidade financiadora CONCELLO DE CAMBRE
Tipo Contrato
Datas Dende 24/05/2019 ata 24/10/2019

"CENTRO COMERCIAL FINIS TERRAE: ANALISE DA POSICION DO CONCELLO DE CEE COMO PROPIETARIO DE ESPAZOS NESTA INFRAESTRUTURA "

Entidade financiadora CONCELLO DE CEE
Tipo Contrato
Datas Dende 22/04/2019 ata 22/05/2019

INFORME XURIDICO SOBRE A ADQUISICION DAS FACTORIAS DE ALCOA NA CORUÑA E AVILES

Entidade financiadora Condeferación Intersindical Galega (CIG)
Tipo Contrato
Datas Dende 15/03/2019 ata 30/04/2019

ANALISE DA LEGALIDADE DO EXPEDIENTE DE COMPRA DE BENS INMOBEIS PARA A CREACION DUNHA ALDEA ETNOGRAFICA

Entidade financiadora Concello de Muras
Tipo Contrato
Datas Dende 12/02/2019 ata 14/03/2019

Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación en el ámbito rural (DESPORU)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis MIGUEZ MACHO, L.
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/11/2018 ata 01/02/2021

Gobernanza con crecimiento en el sector minero de la República Democrática del Congo

Entidade financiadora Banco Mundial
Investigadores principáis Jaime Rodríguez-Arana
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/09/2018 ata 15/11/2018

Project de Bonne Gouvernance dans le Secteur Minier comme Facteur de Croissance «PROMINES»

Entidade financiadora Banco Mundial
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/09/2018 ata 31/12/2018

EVALUACIÓN DE POLITICA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE MINAS DE LA REPÚBLICA DEL CONGO

Entidade financiadora Banco Mundial
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/09/2018 ata 31/12/2028

Redacción de un informe jurídico sobre las implicaciones, trámites y procedimientos de liquidación e integración del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia en el Consorcio Interuniversitario del Sistema Universitario de Galicia (CISUG)

Entidade financiadora CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 10/12/2018 ata 09/01/2019

CONCESION DE LICENZA PARA A MPLIACION E CAMBIO DE USO DE EDIFICACION REALIZADA EN SOLO RUSTICO

Entidade financiadora Productos Batán S.L.
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 15/11/2018 ata 15/12/2018

Asesoramiento sobre procesos administrativos derivados del cambio de modelo de gestión del saneamiento ganadero en la Comunidad Autónoma de Cantabria

Entidade financiadora Avescal, servicios veterinarios sociedad cooperativa
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 12/11/2018 ata 11/04/2019

Redacción de un informe jurídico sobre la naturaleza administrativa del actual instrumento de ordenación de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Betanzos

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE BETANZOS
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 20/09/2018 ata 08/10/2018

Contrato para la prestación de servicios técnicos, artísticos o científicos firmado entre la FUAC y Gómez Acebo & Pombo Abogados, SLP.

Entidade financiadora GOMEZ ACEBO & POMBO, ABOGADOS, SLP
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2018 ata 30/06/2019

Cancelación del consorcio forestal y la concesión de uso privativo de parcelas en los Montes Milleira y Gorreis

Entidade financiadora Concello de Vimianzo
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 08/06/2018 ata 07/07/2018

Elaboración de un dictamen sobre el vigente régimen jurídico de SUPLUSA (Sociedad Urbanística Provincial de Lugo) como medio propio e instrumental de la Diputación de Lugo

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 18/05/2018 ata 10/06/2018

ELABORACIÓN DE NORMATIVA GALLEGA SOBRE AUTORIZACIÓN DE FOCOS EMISORES A ATMÓSFERA

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Contrato
Datas Dende 02/04/2018 ata 04/04/2019

Redacción de un plan general de ordenación municipal

Entidade financiadora Concello de Gondomar
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 06/02/2018 ata 05/03/2018

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GPC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/10/2017 ata 31/12/2019

REPERCUSIONS ADMINISTRATIVAS E LABORAIS DA XESTION DA PISCINA MUNICIPAL

Entidade financiadora CONCELLO DE CEE
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2017 ata 15/05/2018

Asesoramiento jurídico en el diseño y confección de una propuesta de relación de puestos de trabajo (RPT) para el Ayuntamiento de Betanzos

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE BETANZOS
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 15/11/2017 ata 30/06/2018

Elaboración de una propuesta de declaración de la verbena gallega como patrimonio cultural inmaterial de Galicia

Entidade financiadora Asociación Galega de Orquestras
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 09/11/2017 ata 30/12/2017

Analisis jurídico del marco de los servicios sociales en Galicia

Entidade financiadora Consellería de Política Social Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jaime Rodríguez-Arana
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2017 ata 31/12/2017

CONTRATO ART. 83 PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA E O CONCELLO DE GONDOMAR EN RELACIÓN COA REGULARIZACIÓN DA OCUPACIÓN DOS POSTOS NO MERCADO MUNICIPAL

Entidade financiadora Concello de Gondomar
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 08/06/2017 ata 08/07/2017

Elaboración de un parecer jurídico sobre la regularización de la ocupación de puestos en el Mercado Municipal de Gondomar

Entidade financiadora Concello de Gondomar
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 15/05/2017 ata 15/06/2017

Elaboración de varios informes periciales en relación con el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de la administración de la Xunta de Galicia

Entidade financiadora Abogado Generoso Tato Becerra
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 05/04/2017 ata 04/06/2017

Elaboración del estudio ¿Estado de la cuestión metropolitana en Galicia, en el resto del Estado y aproximaciones a alguna experiencia europea. Texto base para la redacción de propuesta de anteproyecto de la Ley del Área Metropolitana de Coruña

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 12/01/2017 ata 30/06/2017

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE RELIGIÓN

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Zoila Combalia
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

O impacto da crise de gasto público nas técnicas xurídicas de contratación pública

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 26/04/2016 ata 30/09/2018

O impacto da crise do gasto público nas técnicas xurídicas de contratación administrativa

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 26/04/2016 ata 30/09/2018

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO HERRAMIENTA DE DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y USO ESTRATÉGICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis JOSÉ PERNAS GARCÍA
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Elaboración do estudo ¿Estado da cuestión metropolitana en Galicia, no resto do Estado e aproximacións a algunha experiencia europea. Texto base para a redacción dunha proposta de anteproxecto de Lei da Área Metropolitana da Coruña¿

Entidade financiadora Concello da Coruña
Investigadores principáis Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 22/12/2016 ata 31/12/2018

Regimen jurídico de la titulación para ejercer de socorrista

Entidade financiadora ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA (AGASP)
Investigadores principáis Jaime Rodriguez-Arana
Tipo Contrato
Datas Dende 21/10/2016 ata 01/11/2017

CONTRATO ART. 83 PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA E A ENTIDADE CONCELLO DE CEE PARA A ELABORACIÓN DO PREGO DE CONDICIÓNS PARA A CONCESIÓN DAS INSTALACIÓNS DA PISCINA MUNICIPAL DE CEE

Entidade financiadora Concello de Cee
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 21/09/2016 ata 21/11/2016

Contrato art.83 LOU para actividades de consultoría academica y asistencia técnica entre la Fundación UDC y la Empresa Ernst & Young

Entidade financiadora ERNST & YOUNG ABOGADOS S.L.P.
Investigadores principáis Jose M.Calderon Carrero
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2016 ata 31/08/2020

Apoyo técnico en la elaboración de la relación de puestos de trabajo con el Ayuntamiento de Vimianzo

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 17/07/2016 ata 30/11/2016

Defense contracts in Spain

Entidade financiadora Radbound University Nijmegen
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2016 ata 31/12/2016

Restitución a sus antiguos propietarios del uso privativo de los Montes Milleira y Gorreis

Entidade financiadora Concello de Vimianzo
Tipo Contrato
Datas Dende 22/02/2016 ata 21/03/2016

Análisis jurídico del sistema de reparto de cuotas.

Entidade financiadora Asociación del Cerco de Galicia
Investigadores principáis Jaime Rodríguez-Arana
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2016 ata 01/01/2017

Elaboración de anteproyecto de regulación del uso lúdico de las aguas termañes

Entidade financiadora XUNTA DE GALICIaA, Consellería de Economía, Emoprego e Industria. Dirección Xeral de Industria
Investigadores principáis F. Javier Sanz Larruga
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2016 ata 15/04/2016

Contrato art. 83 LOU entre a Universidade da Coruña e o Concello de Vimianzo para a elaboración dun informe sobre a restitución aos seus antigos titulares dos montes Milleira e Gorreis

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2016 ata 01/04/2016

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y PENALES

Entidade financiadora Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Investigadores principáis Rogério Gesta Leal, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 15/03/2015 ata 31/12/2015

Estudio técnico-jurídico para la regulación del uso lúdico de las aguas termales de Galicia

Entidade financiadora XUNTA DE GALICIaA, Consellería de Economía, Emoprego e Industria. Dirección Xeral de Industria
Investigadores principáis SANZ LARRUGA
Tipo Contrato
Datas Dende 10/11/2015 ata 15/12/2015

Contrato Art. 83 para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la FUAC y el despacho Vales y Asociados

Entidade financiadora SOCIEDADE VALES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L.
Investigadores principáis Almudena Fernández Carballal
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2015 ata 01/09/2016

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS, TÉCNICOS, ARTÍSTICOS O DOCENTES (ART. 83 LOU) FIRMADO ENTRE LA UDC Y LA FIRMA "GÓMEZ ACEBO & POMBO, ABOGADOS"

Entidade financiadora GOMEZ ACEBO & POMBO, ABOGADOS, SLP
Investigadores principáis PILAR ÁLVAREZ BARBEITO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2015 ata 31/05/2019

Defence Contracts in Spain

Entidade financiadora Radboud University Nijmegen
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2015 ata 01/06/2015

Concesión de obra pública del Parque Eólico Singular ¿O Barrigoso¿

Entidade financiadora Concello de Vimianzo
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 23/02/2015 ata 22/03/2015

Propuesta de relación de puestos de trabajo para el Concello de Cambre

Entidade financiadora Concello de Cambre
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 23/02/2015 ata 22/03/2015

Contrato art.83 para actividades de asesoramento e asistencia técnica entre a Fundación Universidade da Coruña e o Concello de Vimianzo acerca da concesión de obra pública do parque eólico singular ¿O Barrigoso"

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO
Tipo Contrato
Datas Dende 02/02/2015 ata 02/04/2015

PROPOSTA DE RELACION DE POSTOS DE TRABALLO PARA O CONCELLO DE CAMBRE

Entidade financiadora CONCELLO DE CAMBRE
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2015 ata 28/02/2015

La reforma de la imposición societaria en la UE: cuestiones generales y problemática del régimen de las operaciones de reorganización empresarial

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis José Manuel Calderón Carrero
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Ayudas de consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas. Modalidad Grupos con Potencial de Crecimiento

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Prof. Dr. José Carlos Millán Calenti
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Buena administración y nuevos retos de la contratación pública: una perspectiva internacional y comparada

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2017

Buena administración y nuevos retos de la contratación pública: una perspectiva internacional y comparada

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Ayuda de consolidacion de la Xunta de Galicia para la consolidación del grupo

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 30/11/2016

Approche basée sur les droits dans l¿enseignement supérieur au Mahgreb (ABDEM)

Entidade financiadora Unión Europea (Agencia Ejecutiva de "Educación, audiovisual y cultura")
Investigadores principáis Ana Vega Gutierrez
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/12/2013 ata 30/11/2016

La primavera árabe: integración de los derechos fundamentales y las relaciones Iglesia-Estado en lso procesos constituyentes de las nuevas democracias

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Juan Ferreiro Galguera
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Elaboración de desarrollo reglamentario de la Ley de Minería de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Conselleria de Economia y Hacienda, Dirección General de Industria
Investigadores principáis Sanz Larruga
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2013 ata 28/02/2015

Asistencia técnica Programa de mejora en materia de normativa minera y su aplicación práctica

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Contrato
Datas Dende 01/08/2013 ata 31/12/2013

Asistencia técnica dictamen jurídico sobre el ámbito de la minería

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2013 ata 31/12/2013

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

Mercado Interior, Libertades Económicas y Medio Ambiente

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Juan José Pernas García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

MERCADO INTERIOR, LIBERTADES ECONÓMICAS Y MEDIO AMBIENTE

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Juan José Pernas García
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

Red Europea de Gobernanza del Riesgo

Entidade financiadora Gobierno de Navarra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2012

Estudio, diseño y redacción de un protocolo de colaboración administrativa del consorcio con el Ayuntamiento de A Coruña

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 15/10/2012 ata 28/12/2019

Estudo, deseño e redacción dun protocolo de colaboración administrativa do Consorcio das Mariñas co Concello da Coruña

Entidade financiadora CONSORCIO AS MARIÑAS
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 15/04/2012 ata 01/04/2013

El Derecho administrativo español bajo el prisma de la buena administración

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E A UDC PARA O FINANCIAMENTO DA REALIZACIÓN DO IV CURSO DE DEREITO ADMINISTRATIVO PARA POSTGRADUADOS EN DEREITO ADMINISTRATIVO IBEROAMERICANO (XURISTAS DE ARXENTINA)

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 27/05/2011 ata 01/06/2011

RELACIÓN COOPERATIVA ADMINISTRACIÓN, CONTRIBUYENTES E INTERMEDIARIOS FISCALES PROPICIADO POR LA OCDE

Entidade financiadora INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF)
Investigadores principáis ALVAREZ BARBEITO
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 12/04/2010 ata 15/01/2011

El Derecho Administrativo español bajo el prisma del principio de buena Administración

Entidade financiadora MINECO
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2013

Informe sobre la situación actual y las necesidades de actualización de la normativa de prevención y calidad ambiental de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2010 ata 31/07/2010

Análisis y revisión de la normativa en materia de protección de la contaminación acústica

Entidade financiadora Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2010 ata 31/07/2010

Seminario internacional sobre gobernanza del litoral

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Francisco Javier Sanz Larruga
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/09/2009 ata 31/08/2010

Nuevos instrumentos de protección de la competencia y de los consumidores.

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Fernando Cachafeiro García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO E A UDC (FACULTADE DE DEREITO) PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E FORMATIVAS NO EIDO DO DEREITO DE CONSUMO

Entidade financiadora INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
Tipo Contrato
Datas Dende 15/06/2009 ata 31/12/2009

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE ORDENACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Francisco Javier Sanz Larruga
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/09/2008 ata 12/12/2008

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

Integración del concepto de desarrollo sostenible en las políticas y acciones de cooperación al desarrollo

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2008 ata 01/08/2008

ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO E A UDC (FACULTADE DE DEREITO) PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E FORMATIVAS NO EIDO DO DEREITO DE CONSUMO

Entidade financiadora INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2008 ata 31/12/2009

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO E A UDC (FACULTADE DE DEREITO) PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E FORMATIVAS NO EIDO DO DEREITO DE CONSUMO E ADDENDA

Entidade financiadora INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2008 ata 31/12/2008

Bases xurídicas para a ordenación e planificación do litoral de Galicia.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 01/01/2010

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral: Observatorio do litoral"

Entidade financiadora Consellería de Educación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 26/12/2007

Maritime Incident Research and Innovation

Entidade financiadora COMUNIDAD EUROPEA
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2007 ata 30/06/2008

Desenvolvemento do Master oficial en asesoramento xuridico empresarial e o impulso dos estudos xurídicos sobre vivenda e solo na Universidade da Coruña

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2007 ata 31/12/2008

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO E A UDC PARA REALIZACIÓN DUN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN "PLANTEXAMENTOS DA LEXISLACIÓN EXISTENTE NOS PAÍSES DA UNIÓN EUROPEA E COMUNIDADES AUTÓNOMAS DO ESTADO ESPAÑOL EN MATERIA DE VIVENDA

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
Tipo Contrato
Datas Dende 07/03/2007 ata 29/12/2007

SOSMER (PROGRAMA DE INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG III C, SUR, OPERACIÓN MARCO REGIONAL TREND)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Marta García Pérez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 30/09/2006

Operación Marco Regional TREND

Entidade financiadora COMUNIDAD EUROPEA
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2006 ata 30/09/2006

Formulación de modelos protocolizados de actuación en caso de emergencia causada por vertidos marinos

Entidade financiadora COMUNIDAD EUROPEA
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2006 ata 30/09/2006

Proyecto de Decreto de suelos contaminados en Galicia

Entidade financiadora Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Tipo Contrato
Datas Dende 02/11/2006 ata 28/02/2007

Asistencia para la revisión normativa en materia de consumo. Elaboración de la propuesta de disposiciones sancionadoras que se incluirán en el proyecto de nueva ley de personas consumidoras para la Comunidad Autónoma de Galicia

Entidade financiadora INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2006 ata 30/09/2007

Asistencia para la coordinación de la participación de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2006 ata 30/06/2006

Sectores críticos del Derecho de la sociedad del riesgo: medio ambiente y salud

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 15/10/2005 ata 14/10/2008

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUAC, Dª. ALMUDENA FERNÁNDEZ CARBALLAL E CENGALESA

Entidade financiadora CENGALESA
Tipo Contrato
Datas Dende 21/02/2005 ata 21/02/2006

CUESTIONES ESENCIALES DE LA FISCALIDAD DE LAS PYMES

Entidade financiadora IDEAPYME GROUPE
Tipo Contrato
Datas Dende 28/01/2005 ata 28/12/2005

Seguridad marítima y protección del medio ambiente (INCENTIVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

Seguridad marítima y medio ambiente: repercusiones jurídico-públicas del caso Prestige

Entidade financiadora MINECO
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/03/2004 ata 28/02/2006

Seguridad Marítima y protección del medio natural

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis José Luis Meilán Gil
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2004 ata 31/12/2007

Seguridad Marítima y Medio Ambiente: Repercusiones Jurídico-Públicas del Caso Prestige

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis José Manuel Sobrino Heredia
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 11/12/2003 ata 10/12/2006

Seguridad marítima y protección del medio ambiente marino

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis José Luis Milán Gil
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/11/2003 ata 25/11/2006

Seguridad Marítima y Medio Ambiente. Repercusiones Jurídico-Públicas y Socio-Políticas del Caso Prestige

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/10/2003 ata 15/10/2006

Seguridad marítima y protección del medio ambiente marino

Entidade financiadora Ministerio de Educación
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 15/09/2003 ata 15/09/2006

El marco jurídico e institucional de la Administración electrónica en España y en Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 15/07/2003 ata 14/07/2006

El marco jurídico e institucional de la Administración Pública Electrónica en España y en Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/2003 ata 14/07/2006

Seguridad marítima y medio ambiente: repercusiones jurídico-públicas y socio-políticas del caso Prestige

Entidade financiadora Consellería de Innovación, Industria e Comercio
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2003 ata 31/12/2006

Problemas jurídico-administrativos planteados por el Prestige

Entidade financiadora ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA (UNESA)
Investigadores principáis MEILÁN GIL
Tipo Contrato
Datas Dende 23/09/2003 ata 01/09/2005

CONTRATO ART. 83 ENTRE LA EMPRESA CREMADES & CALVO-SOTELO Y LA FUDC PARA REALIZACIÓN PROYECTO "FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN DERECHO ADMINISTRATIVO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS RECIENTES NOVEDADES LEGISLATIVAS"

Entidade financiadora CREMADES & CALVO-SOTELO
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2003 ata 02/01/2003

Problemas jurídico-administrativos planteados por el Caso Prestige

Entidade financiadora ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA (UNESA)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2003 ata 31/12/2004

Bases metodológicas para el estudio de la gestión integral de los espacios litorales en Galicia

Entidade financiadora MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/02/2001 ata 31/01/2003

Régimen jurídico de las operaciones de reestructuración empresarial (fusiones, escisiones, canje de activos y aportación de rama de actividad

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2002

Aspectos Jurídicos de Protección de la Biodiversidad en Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/03/2000 ata 31/12/2000

INASRUD (PROGRAMA DE INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG III C, SUR, OPERACIÓN MARCO REGIONAL TREND)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Almudena Fernández Carballal
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2006

ASPECTOS INTERNACIONALES DEL SECTOR BANCARIO

Entidade financiadora INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE GALICIA (FUNDACIÓN BARRIE DE LA MAZA)
Investigadores principáis JOSÉ RAMÓN RUIZ GARCÍA
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/1999 ata 01/04/2003

Bases jurídicas para la ordenación integral del litoral de Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/08/1999 ata 06/08/2002

Bases Jurídicas para la gestión integral del litoral en Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 15/01/1999 ata 30/12/2001

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA Y LA UDC

Entidade financiadora FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
Tipo Contrato
Datas Dende 09/11/1999 ata 30/06/2000

Borrador del Anteproyecto de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/1997 ata 30/06/2000

Régimen jurídico de los bienes culturales de Galicia

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1999

La incidencia de los impuestos sobre la renta ( IRPF, IS ) de los Estados miembros en el proceso de construcción europea

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1999

Integración de la política ambiental en los sectores de la administración pública de Galicia .

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 12/01/1995 ata 12/01/1997

Estudios de Doble imposición

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 07/04/1994 ata 07/04/1995

Derecho Comunitario, Derecho Estatal y Derecho Autonómico: distribución y articulación de competencias en materia de pesca. Su aplicación en Galicia.

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Francisco Javier Sanz Larruga
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/02/1991 ata 31/12/1992

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA RECOPILACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL TSJ DE GALICIA

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1991 ata 31/12/1996

La inviolabilidad del domicilio en el ámbito tributario. Un repaso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL ARANZADI Vol. 19 Núm. 19

Cross-Case Analysis of the Energy Communities in Spain, Italy, and Greece: Progress, Barriers, and the Road Ahead

Autores/as JA BLANCO MOA, Luisa Losada Puente, Adina Dumitru, Ioannis Sebos, Aggelos Tsakanikas, Ioanna Liosi, Stelios Psomas, Mariangela Merrone, Diego Quiñoy, Eduardo Rodríguez
Revista Sustainability Vol. 15 Núm. 18
DOI https://doi.org/10.3390/su151814016

Lenguas cooficiales y plataformas de contratación pública: implicaciones lingüísticas de la tramitación electrónica del procedimiento de contratación

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA DE LLENGUA I DRET Vol. 1 Núm. 79 (páxs. 5 ata 21)
DOI https://doi.org/10.58992/rld.i79.2023.3946

De nuevo sobre el criterio de distinción entre convenios y contratos públicos

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Núm. 188 (páxs. 1 ata 13)

Los concursos de capacidad de acceso desde la perspectiva local

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Cuadernos de Derecho Local (QDL) Vol. 1 Núm. 61 (páxs. 168 ata 197)

Una nota sobre la revisión de precios como consecuencia de incrementos salariales previstos en los convenios colectivos de aplicación

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista Observatorio de Contratación Pública (www.obcp.es)

Derecho, globalización y dignidad humana

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Iuris Forum Núm. 3 (páxs. 6 ata 26)

Derecho Administrativo, Dignidad Humana y Derechos Sociales Fundamentales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Jurídica Austral Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 183 ata 215)

La Sociedad Anónima Europea: una reflexión sobre la dilución de su atractivo en el ámbito de las operaciones transfronterizas de fusión y traslado de la sede social

Autores/as Alberto Quintas Seara
Revista Revista de Estudios Europeos Núm. 79 (páxs. 183 ata 209)

VACUNACIÓN OBLIGATORIA Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista DERECHO Y SALUD Vol. 31 (páxs. 45 ata 53)

Calidad regulatoria y buena regulación

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA (páxs. 15 ata 28)

THE EU COOPERATIVE COMPLIANCE PROGRAMME FOR LARGE MULTINATIONAL ENTERPRISES

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista BULLETIN FOR INTERNATIONAL FISCAL DOCUMENT Vol. 76 Núm. 12 (páxs. 1 ata 1)

Un aspecto del derecho urbanístico financiero. La gestión recaudatoria de tributos locales de exigencia potestativa vinculada al urbanismo. En especial, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, ICIO.

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE Núm. 357 (páxs. 77 ata 108)

Administrative Law and human dignity

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A&C REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL Núm. 58 (páxs. 33 ata 59)

RECENSIÓN AL LIBRO DE JOSÉ ANTONIO MORENO MOLINA: COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE. INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, VALENCIA, TIRANT LO BLANCH, 2022.

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO (páxs. 251 ata 256)

La transformación del marco fiscal internacional como consecuencia del Proyecto OCDE/G20 BEPS

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO Núm. 193 (páxs. 13 ata 64)

La fiscalidad de las criptomonedas. Análisis de los criterios más relevantes de la Dirección General de Tributos

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 212 (páxs. 109 ata 139)

El nuevo manual OCDE sobre APAs Bilaterales: ¿hacia una seguridad jurídico-tributaria cooperativa?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 22 (páxs. 65 ata 78)

Responsabilidad ampliada del productor del producto: instrumento jurídico para el reparto social de los costes de la gestión de los residuos y el cumplimiento de los objetivos de circularidad (artículos 37 a 54 y 60)

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 21

Comentario al título I de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular: instrumentos de la política de residuos (arts. 14 a 16)

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 21 (páxs. 139 ata 180)

Notificaciones tributarias electrónicas: principales controversias derivadas de su práctica

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 467 (páxs. 5 ata 50)

Notificaciones tributarias electrónicas: principales controversias derivadas de su práctica

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 467 (páxs. 5 ata 50)

El Programa Europeo de Cumplimiento Cooperativo para Grandes Empresas Multinacionales (ETACA)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 476 (páxs. 39 ata 64)

La incorporación de ¿criterios transversales¿ ambientales en los procedimientos de preparación contractual para la ejecución del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia

Autores/as Jose Pernas
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL Núm. 123

El régimen sancionador en situaciones excepcionales

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 61

LAS TAREAS CRÍTICAS COMO LÍMITE A LA SUBCONTRATACIÓN

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Núm. 177 (páxs. 135 ata 179)

Los puertos y el derecho de las infraestructuras

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Estudios de derecho administrativo Núm. 24 (páxs. 5 ata 29)

Los servicios de ayuda a domicilio en la doctrina de los tribunales administrativos de contratación

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña Vol. 26 (páxs. 240 ata 283)

Jurisprudencia ambiental en Galicia (Primer semestre 2022)

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 1 ata 14)

Jurisprudencia ambiental en Galicia (Segundo semestre 2022)

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 1 ata 11)

La notificación electrónica en la ley estatal 39/2015 y en la ley gallega 4/2019

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia Núm. 16 (páxs. 823 ata 857)

LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA DOCTRINA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña Vol. 25 (páxs. 198 ata 242)

Etica y responsabilidad de jueces y fiscales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Tiempo de Derechos Núm. 11 (páxs. 28 ata 34)

El derecho fundamental a la buena administración y el derecho administrativo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura Núm. 19 (páxs. 299 ata 327)

Jurisprudencia ambiental en Galicia (Primer semestre 2021)

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 1 ata 15)

Jurisprudencia ambiental en Galicia (Segundo semestre 2021)

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 12 Núm. 2 (páxs. 1 ata 11)

Rectificación extemporánea de una autoliquidación para compensar bases imponibles negativas

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista CEF GESTIÓN. REVISTA DE ACTUALIZACIÓN EMPRESARIAL Núm. 272 (páxs. 50 ata 56)

¿Hacer en el sector público o comprar al sector privado? La regulación de la autoprovisión administrativa en España

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Ius et Veritas Núm. 62 (páxs. 98 ata 110)
DOI https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202101.005

An approach between the institutional capacity of the Courts of Audit and the regimen of precedents and summulas from the Civil Procedure Code

Autores/as Caroline Müller Bittencourt, Jonas Faveiro Trindade, Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista Seqüência. Estudos Jurídicos e Políticos Vol. 42 Núm. 88 (páxs. 1 ata 34)

Las actas de inspección de los servicios sanitarios en tiempos de covid-19: funcionalidad y régimen jurídico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA Núm. 972 (páxs. 1 ata 28)

Sobre las notificaciones electrónicas en la Ley estatal 39/2015 y en la Ley 4/2019 de la Administración digital de Galicia

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA Núm. 4721 (páxs. 1 ata 29)

Las actas de inspección de los servicios sanitarios en tiempos de SARS-CoV-2: funcionalidad y régimen jurídico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 2

Sobre las notificaciones electrónicas en la Ley estatal 39/2015 y en la Ley 4/2019 de la Administración digital de Galicia

Autores/as Jaime Fco Rodriguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 5

La profesionalización en la Administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Vol. 25 (páxs. 243 ata 264)

Profesionalización de la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Vol. 25 (páxs. 243 ata 264)

Medidas limitadoras de la erosión de bases imponibles a través de préstamos intragrupo y su compatibilidad con el Derecho de la UE: la doctrina del TJUE en el caso Lexel

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 5 (páxs. 1 ata 20)

Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre el beneficiario efectivo y los limites a la utilización del Soft-Law

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 1/2021 (páxs. 1 ata 8)

Adquisición de empresa familiar mediante pactos sucesorios con eficacia de presente: problemática actual en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL ARANZADI Núm. 3 (páxs. 83 ata 96)

Comprar «rápido» y «estratégicamente» en la ejecución de los fondos Next Generation: Análisis y valoración de las medidas estatales y autonómicas para la agilización de procedimientos de contratación pública y para la utilización estratégica de las compras públicas

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 20 (páxs. 155 ata 216)

Acuerdo Multilateral de 130 jurisdicciones sobre los principios de la Reforma Fiscal Global BEPS 2.0

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 461-2 (páxs. 5 ata 40)

Rectificación extemporánea de una autoliquidación para compensar bases imponibles negativas: Análisis de la SAN de 11 de diciembre de 2020, rec. núm. 439/2017

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 457 (páxs. 116 ata 122)

La reforma fiscal global derivada del proyecto OCDE/G20 BEPS 2.0: el Blueprint del Pillar 1

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 456 (páxs. 53 ata 100)

La reducción de la base imponible del ISD en casos de adquisición de empresas familiares a través de pactos sucesorios con eficacia de presente:

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 456 (páxs. 141 ata 146)

The OECD¿s Plan to Modernize the Global Corporate Income Tax Framework

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 101 (páxs. 1461 ata 1478)

A propósito del artículo 20 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética: un déjà vù desde el Observatorio del Litora

Autores/as F. Javier Sanz Larruga, Marta García Pérez
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL Núm. 113 (páxs. 64 ata 6471)

La elaboración de las RPT en el ámbito local: una propuesta de revisión teórica y metodológica

Autores/as Francisco_Ferreiro, Carlos Alberto Amoedo Souto, Vanessa_Miguens
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 58

La reversión de las concesiones hidroeléctricas: el estado de la cuestión

Autores/as JA BLANCO MOA
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 58

Profesionalización de la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 195 ata 223)

SUGERENCIAS PARA UNA REFORMA DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Núm. 174 (páxs. 20 ata 28)

La prestación de los servicios sociales ante el reto demográfico y la despoblación rural en España

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Cuadernos de Derecho Local (QDL) Núm. 56 (páxs. 119 ata 146)

Derecho Administrativo, Libertad y solidaridad en tiempos de pandemia

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Estudios de derecho administrativo Núm. 23 (páxs. 454 ata 493)

El Derecho Administrativo Global: un derecho principal

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Iberoamericana de Derecho Internacional y de la Integración Núm. 13 (páxs. 150 ata 198)

El derecho Administrativo Global.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Iberoamericana de Derecho Internacional y de la Integración (páxs. 150 ata 198)

SECRETO, TRANSPARENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. ESTUDIO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN Y DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Y ÓRGANOS EQUIVALENTES

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña Vol. 24 (páxs. 150 ata 191)

La política al servicio de la persona

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Tiempo de Derechos Núm. 32 (páxs. 24 ata 28)

Jurisprudencia ambiental en Galicia (Primer semestre 2020)

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 1 ata 22)

Jurisprudencia ambiental en Galicia (Segundo semestre 2020)

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 1 ata 15)

Retoques en la Ley Orgánica de libertad religiosa y reordenación normativa con los Acuerdos de Cooperación

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Derecho y Religión Vol. XV (páxs. 211 ata 227)

El derecho del patrimonio histórico en Galicia. La Ley 5/2016, de protección del patrimonio cultural de Galicia, cuatro años después. Balance de situación

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Patrimonio cultural y Derecho Núm. 24 (páxs. 81 ata 124)

El ciclo de vida en los contratos públicos y su relación con las políticas urbanas en el Derecho Europeo

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Revista de Contrataciones Públicas Núm. 3

La simplificación administrativa tras el Covid-19: exigencia de una buena administración

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 11

Corporate Tax Governance 2.0: the role of tax control frameworks folllowing the OECD/G20 BEPS Project

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista BULLETIN FOR INTERNATIONAL FISCAL DOCUMENT Vol. 74 Núm. 3 (páxs. 1 ata 13)

Exclusión por corrupción e fraude na contratación pública: diferenzas e converxencia

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista ADMINISTRACIÓN & CIDADANÍA Vol. 15 Núm. 1-2020 (páxs. 63 ata 81)

Instrumentos de evaluación y participación para la cohesión territorial y ante el reto demográfico

Autores/as F. Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA Núm. 33 (páxs. 69 ata 92)

Seguridad jurídica y técnica normativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista FERROL-ANÁLISIS Núm. 32 (páxs. 251 ata 259)

La doctrina del TEAC sobre la interpretación de la exención del artículo 14.1.c) TRLIRNR a la luz de la jurisprudencia sobre los casos daneses

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 1/20 (páxs. 1 ata 11)

Dereito a unha información sanitaria veraz e a unha boa xestión dos datos epidemiolóxicos. Unha materia pendente en España con motivo do COVID-19

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 60 (páxs. 311 ata 368)

Intervención administrativa ambiental y contratación pública. A propósito de la evaluación de impacto ambiental de proyectos públicos

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 55 (páxs. 151 ata 219)

La interpretación de los convenios de doble imposición en los tiempos de la COVID-19

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 449-450 (páxs. 51 ata 76)

Urbanismo y derecho humano a la buena administración

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE MÉXICO Vol. 70 Núm. 276 (páxs. 557 ata 580)

Spanish supreme Court limits the use of OECD Commentaries in Interpreting Tax Treaties

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL (páxs. 487 ata 489)

COVID 19: 10 propuestas para pueblos y territorios más resilientes

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL Núm. 100 (páxs. 37 ata 42)

Ordenación del litoral y adaptación al cambio climático: ¿Es suficiente la respuesta jurídica del Estado español?

Autores/as F. Javier Sanz Larruga
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL Núm. 102 (páxs. 111 ata 1391)

La interdependencia entre el régimen de la contratación pública y la técnica de la evaluación de impacto ambiental en la ejecución de proyectos públicos

Autores/as Juan José Pernas García
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL Vol. 2 Núm. 102 (páxs. 388 ata 406)

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales: ¿fuente de seguridad jurídica o de confusión en la utilización de criterios o cláusulas ambientales? Análisis de la doctrina del TARC y su perjuicio injustificado al uso estratégico de la compra pública

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Núm. 168 (páxs. 23 ata 35)

Las notas características de la 'transferencia de competencias', frente al concepto de contrato público, y su articulación posterior a través de una encomienda in house por parte del ente al que se transfieren las competencias. Análisis de la Sentencia de 18 de junio de 2020, C-328/19

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Núm. 170 (páxs. 11 ata 19)

Las notas características de la 'transferencia de competencias', frente al concepto de contrato público, y su articulación posterior a través de una encomienda in house por parte del ente al que se transfieren las competencias

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Núm. 170 (páxs. 11 ata 19)

Reto demográfico, cohesión territorial y medio rural tras el COVID-19

Autores/as F. Javier Sanz Larruga
Revista Anuario del Gobierno Local Vol. 1 (páxs. 91 ata 107)

La contratacion publica globalizada en tiempos de covid 19

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista La Ley (páxs. 4 ata 12)

Self-cleaning en la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de Derecho Administrativo Núm. 18 (páxs. 256 ata 282)

Coronavirus, interes general y derechos findamentales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista revista de privacidad y derecho digital Núm. 18 (páxs. 47 ata 49)

El COVID-19, información sanitaria y "fake news"

Autores/as F. Javier Sanz Larruga
Revista revista de privacidad y derecho digital Núm. 18 (páxs. 207 ata 216)

Towards a sustainable campus: working together to achieve the green campus flag on the UDC peripheral campus of Ferrol

Autores/as Ana Ares-Pernas, Carmen Coronado Carvajal, Alfonso Gomis Rodriguez, Fernández Ibáñez, María Isabel, Vicente Díaz Casás, Sonia Zaragoza, Maria Sonia Bouza Fernández, Manuela del Pilar Santos Pita, Antonio Domingo García Allut, María del Pilar Comesaña, María Jesús Caínzos, Belén Feal Cabezón, Araceli Torres Miño
Revista International Journal of Sustainability in Higher Education Vol. 21 Núm. 7 (páxs. 1367 ata 1390)
DOI https://doi.org/10.1108/ijshe-02-2020-0056

Vigilar y castigar el confinamiento forzoso. Problemas de la potestad sancionadora al servicio del estado de alarma sanitaria

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Núm. 86-87 (páxs. 66 ata 77)

El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador tributario no se suspende durante las actuaciones complementarias.

Autores/as BLANCA LÓPEZ CUTANDA
Revista Diario La Ley Núm. 9520 (páxs. 1 ata 14)

Europe, China and the United States: Three different approaches to the development of offshore wind energy

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Journal of Renewable and Sustainable Energy Núm. 109 (páxs. 55 ata 70)

Exclusión por corrupción y fraude en los sistemas de contratación pública de la Unión Europea, los Estados Unidos y el Banco Mundial. Diferencias y convergencia

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 196

-¿Doctrina de la Audiencia Nacional sobre Ajustes de Precios de Transferencia y la aplicación del rango de precios de mercado derivado de los ¿benchmarks¿

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 14 (páxs. 103 ata 112)

El enfoque coordinado de precios de transferencia en la UE

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 4 (páxs. 1 ata 5)

Comentario a la SAN de 30 de noviembre de 2018 en el caso Colgate Palmolive: ajustes colaterales derivados de regularización de precios de transferencia que determinan el afloramiento de un royalty y su tributación con arreglo al CDI del beneficiario de segundo nivel

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL (páxs. 1 ata 15)

CORRUPCIÓN, NULIDAD Y DECOMISO DE CONTRATOS. A propósito de las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala Segunda) de 8 de junio (caso Nóos) y de 11 de noviembre de 2018

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 113 (páxs. 110 ata 125)

LAS PROHIBICIONES PARA CONTRATAR EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DE 2017

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 53 (páxs. 306 ata 343)

El daño en el Derecho Administrativo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Núm. 209 (páxs. 497 ata 502)

Los marcos de control de riesgos fiscales en un contexto post-BEPS

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 436 (páxs. 5 ata 52)

The EU¿s Coordinated Approach to Transfer Pricing Controls

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL (páxs. 61 ata 68)

La modificación de la concesión de la autopista del atlántico introducida por el Real Decreto 1733/2011

Autores/as JA BLANCO MOA
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO Vol. 51

Sobre la nulidad y el decomiso de los contratos públicos viciados por corrupción. A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda) de 8 de junio de 2018 (caso Nóos).

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 50

Jurisprudencia ambiental en Galicia (Segundo semestre 2019)

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 1 ata 11)

La regulación de los encargos a medios propios en la LCSP. Un balance provisional

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Vol. 1 Núm. 159 (páxs. 158 ata 164)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 1 ata 17)

La buena administración en la contratación pública: mención especial a la fase de ejecución del contrato

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha Núm. 1 (páxs. 35 ata 60)

Aspecto de la planificación en la contratación pública y su inescindible integración con las políticas urbanas como nuevo desafío del Derecho Europeo

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Estudios de derecho administrativo Núm. 20 (páxs. 519 ata 541)

LOS CONTRATOS DE TELEASISTENCIA EN LA DOCTRINA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña Vol. 23 (páxs. 339 ata 372)

Sobre el concepto del interés general

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Española de Derecho Administrativo Iberoamericano Núm. 1 (páxs. 1 ata 25)

Principios rectores y presupuestos básicos del Sistema Urbanístico Español

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Revista Española de Derecho Administrativo Iberoamericano Núm. 1

Prólogo, informe y epílogo sobre la compra de libros científicos por las universidades públicas

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Observatorio de Contratación Pública (www.obcp.es)

A situación do sector das renovables en Galicia tras a reforma eléctrica

Autores/as JA BLANCO MOA
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. 1 Núm. 56 (páxs. 71 ata 92)

Transfer pricing rules and the European Commercial Motives Test

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 91 Núm. 13 (páxs. 1325 ata 1330)

La nueva ordenación del espacio marítimo: análisis del Real Decreto 363/2017

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista PRÁCTICA URBANÍSTICA Núm. 150

La nueva ordenación del espacio marítimo: análisis del Real Decreto 363/2017, de 8 de abril

Autores/as F. Javier Sanz Larruga
Revista PRÁCTICA URBANÍSTICA Núm. 150 (páxs. 1 ata 32)

Reflexiones generales sobre el derecho administrativo global

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Gestión Pública Núm. 17 (páxs. 7 ata 74)

ANULACIÓN Y DECOMISO DE LOS CONTRATOS AFECTADOS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Gestión Pública Núm. 17 (páxs. 14 ata 22)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 1 ata 25)

La colaboración público-público en el ámbito local tras la Ley 9/2017, de contratos del sector público

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Anuario del Gobierno Local Vol. 1 (páxs. 263 ata 295)

LA INTEGRACIÓN EUROPEA Y EL PRINCIPIO COMUNITARIO DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Autores/as F. Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA DE LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISIÓN Vol. 6 Núm. 12 (páxs. 165 ata 197)

La distinta aplicación del Derecho interno e internacional ante las reclamaciones del sector de las renovables por la reforma eléctrica

Autores/as JA BLANCO MOA
Revista Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época Núm. 10 (páxs. 132 ata 148)
DOI https://doi.org/10.24965/reala.v0i10.10519

De las neurociencias al neuroderecho: perspectivas de regulación jurídica del cerebro

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Vol. 1 Núm. 78 (páxs. 42 ata 51)

La planificación y programación de los contratos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña Vol. 22 (páxs. 329 ata 356)

reflexiones generales sobre los derechos sociales fundamentales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura Vol. 2 Núm. 5 (páxs. 131 ata 165)

Las nuevas Directrices OCDE de Precios de Transferencia de 2017 adaptadas a BEPS

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista El Derecho, Diario de Doctrina y Jurisprudencia Núm. 14356 (páxs. 4 ata 8)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 1 ata 12)

Development of Offshore Wind Power: Contrasting Optimal Wind Sites with Legal Restrictions in Galicia, Spain

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista ENERGIES Vol. 11 Núm. 731 (páxs. 1 ata 25)
DOI https://doi.org/10.3390/en11040731

Acerca de la (in)eficacia de las prohibiciones para contratar. Crítica de la resolución del TACRC 653/2017, de 14 de julio

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Observatorio de Contratación Pública (www.obcp.es) (páxs. 1 ata 5)

El Derecho administrativo español ante las neurociencias y el Neuroderecho: desarrollos y perspectivas

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista IUS ET SCIENTIA Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 84 ata 106)

La dualidad del derecho aplicable en las reclamaciones del sector de las energías renovables ante la reforma eléctrica

Autores/as JA BLANCO MOA
Revista Revista de Direito Economico e Socioambiental Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 56 ata 85)

Algunas consideraciones sobre el acceso a la información pública a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo (sala 3ª, sección 3ª), núm. 1547/2017, de 16 de octubre

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 22 (páxs. 298 ata 319)

The OECD International Compliance Assurance Programme: Just a new Multilateral and Cooperative Model of Tax Control for Multinational Enterprises?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista BULLETIN FOR INTERNATIONAL FISCAL DOCUMENT Vol. 72 Núm. 12 (páxs. 1 ata 14)

La modulación del Principio de culpabilidad en el Derecho Urbanístico Sancionador. Una consecuencia del deber social de conservación

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE Vol. 52 Núm. 35 (páxs. 53 ata 78)

"Comentario de Jurisprudencia del TJUE"

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA TÉCNICA TRIBUTARIA Núm. 18 (páxs. 153 ata 170)

Transmisión mortis causa de participaciones en entidades: algunas cuestiones controvertidas

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista CARTA TRIBUTARIA Núm. 41-42

El paquete Europeo 2018 en materia de fiscalidad de la economía digital

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CARTA TRIBUTARIA Núm. 39 (páxs. 1 ata 17)

Streamlining the consent process for the implementation of offshore wind farms in Spain, considering existing regulations in leading European countries

Autores/as F. Javier Sanz Larruga
Revista OCEAN & COASTAL MANAGEMENT Núm. 157 (páxs. 68 ata 85)

The influence of regulatory framework on environmental impact assessment in the development of offshore wind farms in Spain: Issues, challenges and solutions

Autores/as F. Javier Sanz Larruga
Revista OCEAN & COASTAL MANAGEMENT Núm. 161 (páxs. 165 ata 176)

El nuevo marco europeo de transparencia sobre esquemas transfronterizos sujetos a declaración por intermediarios fiscales y contribuyentes: las EU tax disclosure rules y sus implicaciones

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 10 (páxs. 37 ata 62)

Efectos colaterales de las regularizaciones de precios de transferencia sobre las deducciones por doble imposición internacional: una reflexión al hilo del caso Coca Cola

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 7 (páxs. 1 ata 201)

Las cláusulas lingüísticas en la contratación pública

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 1 Núm. 111 (páxs. 19 ata 57)

Recensión MEILÁN GIL, J.L., El itinerario desviado del Estado autonómico y su futuro. Aranzadi, Pamplona, 2015, 185 páginas

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 110 Núm. 1 (páxs. 427 ata 433)

El Régimen jurídico delas fincas complejas y las actuaciones de compatilización

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 102

las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo en el derecho español: nuevas tendencias

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 100 (páxs. 551 ata 585)

En torno al concepto jurídico de autoprovisión administrativa: dimensión europea y desajustes internos

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Vol. 205 (páxs. 81 ata 129)

INCIDENCIA FISCAL DEL NUEVO CRITERIO DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA DEDUCCIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS ADMINISTRADORES CON FUNCIONES EJECUTIVAS (Análisis de la STS de 26 de febrero de 2018, rec. núm. 3574/2017)

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 423 (páxs. 109 ata 114)

"El Internacional Tax Compliance Assurance Programme (ICAP) desarrollado por la OCDE: ¿Hacia nuevos modelos multilaterales y cooperativos de control fiscal de grandes contribuyentes?"

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 423 (páxs. 5 ata 32)

LOS RESIDENTES EXTRACOMUNITARIOS Y LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS AUTONÓMICOS ESTABLECIDOS A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (Análisis de la STS de 19 de febrero de 2018, rec. núm. 62/2017)

Autores/as PILAR ALVAREZ BARBEITO
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 422

Garantías financieras implicitas, ajustes de precios de transferencia y el test europeo de motivos comerciales

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Vol. 425 Núm. 426 (páxs. 127 ata 140)

La dimensión electoral en la Reforma de la Constitución Española de 1978

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE MÉXICO Vol. 68 Núm. 270 (páxs. 613 ata 650)

A Lei 17/2006, do libro e da lectura de Galicia: balance dunha década

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. 1 Núm. 56 (páxs. 161 ata 174)

Introducción al modelo de cumplimiento tributario cooperativo (II)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista Análisis Tributario Enfoque Internacional (Perú) Núm. 14 (páxs. 8 ata 22)

La ley 5/2016, de 4 de mayo, de patrimonio cultural de Galicia: una ley de baja calidad para un nuevo ciclo de desarrolismo

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Patrimonio cultural y Derecho Vol. 1 Núm. 21 (páxs. 91 ata 146)

El Comunicado de los Ministros de Finanzas del G20 y de los Gobernadores de Bancos Centrales, de 17-18 de marzo de 2017: una nota sobre sus implicaciones de política fiscal

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Revista Interactiva de Actualidad Núm. 12 (páxs. 1 ata 5)

Comentario a la STSJ de Madrid de 6 de junio de 2016 sobre la aplicación de la exención del art.7.p. LIRPF

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Revista Interactiva de Actualidad Núm. 5

La directiva europea de contratación pública y la lucha contra la corrupción

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de Direito Economico e Socioambiental Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 24 ata 2564)

El derecho fundamental a la buena administración (Principios y derechos integrantes)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Eléctronica de Derecho Administrativo Venezolano Vol. 11 (páxs. 283 ata 318)

La Directiva 2005/56/CE como eje central del proceso de armonización del Derecho societario europeo en materia de fusiones transfronterizas: una reflexión acerca de su origen, importancia y cuestiones sobre las que todavía existe un margen de mejora

Autores/as Alberto Quintas Seara
Revista Revista española de derecho europeo Núm. 62 (páxs. 47 ata 91)

La planificación ambiental se vuelca en el mar: la nueva ordenación del espacio marítimo

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 37 (páxs. 13 ata 17)

El traslado transfronterizo de la sede social: la necesidad de articular una respuesta desde la óptica del derecho societario europeo

Autores/as Alberto Quintas Seara
Revista REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO Núm. 57 (páxs. 517 ata 574)

Desarrollo de los Acuerdos de cooperación de 1992: luces y sombras.

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO CANÓNICO Y DERECHO ECLASIÁSTICO Núm. 44 (páxs. 1 ata 99)

Compliance y self-cleaning en la contratación pública europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 21 (páxs. 277 ata 299)

Self-cleaning in public procurement: operational and regulation in European Union

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A&C REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL Núm. 70 (páxs. 25 ata 44)

El impacto de las Leyes 39 y 40/2015 en las universidades públicas: contenido, hipótesis y retos de futuro

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Vol. 1 Núm. 182 (páxs. 283 ata 312)

La contratación pública en el TTIP

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 107 (páxs. 19 ata 41)

¿La revalorización de una marca global determina un ajuste de precios de transferencia en sede de las filiales del Grupo?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 417 (páxs. 33 ata 54)

La Directiva UE 2016/1164 contra las prácticas de elusión fiscal que inciden en el mercado interior: ¿El principio del final de un IS nacional o una pieza más de descoordinación en el nuevo orden post-BEPS?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo J. Martín Jiménez
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 407 (páxs. 5 ata 56)

La sentencia de la US Tax Court en el caso Amazon: un precedente relevante sobre controversias de precios de transferencia, intangibles y economía digital

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 411 (páxs. 85 ata 108)

Self-cleaning y compliance en la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE MÉXICO Vol. 67 Núm. 268 (páxs. 787 ata 788237)

etica publica constitucional y buena administracion

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO Vol. LII Núm. 144 (páxs. 67 ata 81)

Los principios del drecho global de la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz, UDC
Revista Revista Internacional de Direito Publico Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 85 ata 113)

Os Acordaos Nordea Bank e Timac Agro e Jurisprudencia constante do TJUE sobre a Dedutibilidade de Prejuízos Fiscais transfonteirizos

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Revista de Finanças Publicas e DIreito Fiscal (Portugal) Núm. 4 (páxs. 271 ata 294)

La integración europea y el principio comunitario de integración ambiental en el ordenamiento jurídico español

Autores/as F. Javier Sanz Larruga
Revista RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DE'LL AMBIENTE Núm. 2 (páxs. 4 ata 35)

Derecho administrativo y derechos sociales fundamentales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Ius Humani: Revista de Derecho Núm. 6 (páxs. 95 ata 105)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 1 ata 21)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 8 Núm. 2 (páxs. 1 ata 22)

Sobre la reforma de la Constitución

Autores/as Jaime Fco Rodriguez-Arana Muñoz
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Núm. 65 (páxs. 29 ata 54)

LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL POWER IN SPAIN: RECENT REFORMS AND DEBATES. LESSONS FOR AND FROM CHINA

Autores/as Carlos Aymerich Cano, Ruben C. Lois-González
Revista The Singapore Econmic Review Vol. 63 Núm. 1 (páxs. 1 ata 21)
DOI https://doi.org/10.1142/s0217590817420024

Fraccionamiento del contrato y división en lotes. Posibilidad de limitar el número de lotes a los que un operador económico pueda licitar o adjudicarse a cada licitador

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña Vol. 21 (páxs. 192 ata 228)

Ejecutividad y suspensión del acto administrativo en el Derecho administrativo español: especial referencia a los actos sancionadores

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Derecho y Sociedad Núm. 49 (páxs. 429 ata 445)

Urbanismo sostenible y ponderación de intereses en la evaluación ambiental estratégica de planes urbanísticos

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista PRÁCTICA URBANÍSTICA Núm. 143 (páxs. 1 ata 30)

Un Problema Pendiente : la ineficacia de los contratos afectados por actos de corrupción

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Revista de Contratos Públicos Núm. 14 (páxs. 5 ata 17)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 1 ata 18)

Las competencias de las Diputaciones provinciales

Autores/as Jaime Fco Rodriguez-Arana Muñoz
Revista Cuadernos de Derecho Local (QDL) Núm. 42 (páxs. 229 ata 263)

Los principios de igualdad y transparencia en la modificación de los contratos públicos. Su sentido y alcance en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia De La Unión Europea

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista de Derecho (UCUDAL) Núm. 14 (páxs. 143 ata 157)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 1 ata 14)

Los principios del Derecho Global de la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de Derecho (Universidad Católica del Uruguay) Núm. 13 (páxs. 189 ata 217)

Gobernanza de los recursos naturales, conflictividad social y Derecho Ambiental en América Latina

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 33 (páxs. 43 ata 64)

Reflexiones sobre la regeneración democrática en la administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 20 (páxs. 396 ata 429)

Primavera árabe en Túnez: hacia un estado democrático confesional

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Núm. 32 (páxs. 381 ata 443)

The principles of the global law of public procurement

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Núm. 65 (páxs. 13 ata 39)

The Concept of "Aggressive Tax Planning" Launched by the OECD and the EU Commission in the BEPS Era: Redefining the Border between Legitimate and Illegitimate Tax Planning

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista INTERTAX. INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 44 Núm. 3

Compliance y self-cleaning en la contratación pública: una aproximación europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA Núm. 95 (páxs. 13 ata 51)

The Spanish Transfer Pricing Regime and the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista BULLETIN FOR INTERNATIONAL FISCAL DOCUMENT Vol. 70 Núm. 8 (páxs. 430 ata 441)

Lecturas cautas pero esperanzadas sobre la Cumbre de Paris

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista ADMINISTRACIÓN & CIDADANÍA Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 11 ata 1125)

Comentario de Jurisprudencia del TJCE en materia Tributaria

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA TÉCNICA TRIBUTARIA Núm. 11 (páxs. 173 ata 202)

DOCTRINA ADMINISTRATIVA EN TORNO A LA CONFIGURACIÓN DEL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

Autores/as PILAR ALVAREZ BARBEITO
Revista CARTA TRIBUTARIA Núm. 19 (páxs. 38 ata 44)

POSIBLES EFECTOS DERIVADOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RÉGIMEN FISCAL RETROACTIVO DE LAS "STOCK OPTIONS"

Autores/as PILAR ALVAREZ BARBEITO
Revista CARTA TRIBUTARIA Núm. 20 (páxs. 66 ata 69)

Los principios del derecho global de los contratos públicos

Autores/as Jaime Fco Rodriguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 179 (páxs. 29 ata 54)

La dimensión Europea del Proyecto BEPS: primeros acuerdos del ECOFIN, la aprobación del mecanismo de intercambio automático de ¿tax rulings¿, y el Paquete Anti-Elusión Fiscal 2016.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 6 (páxs. 119 ata 154)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE SOCIEDADES: LA UTILIZACIÓN ATÍPICA DEL MÉTODO DEL PRECIO LIBRE COMPARABLE

Autores/as PILAR ALVAREZ BARBEITO
Revista QUINCENA FISCAL ARANZADI Núm. 20 (páxs. 115 ata 121)

el régimen de dotación y cobertura de plazas de profesorado universitario tras la legislatura 2011-2015

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 1 Núm. 105 (páxs. 23 ata 65)

La aprobación o convalidación por norma con rango de Ley de proyectos sometidos a evaluación ambiental y su control de validez a la luz de la jurisprudencia del TJUE

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 1 Núm. 104 (páxs. 213 ata 238)

DOCTRINA ADMINISTRATIVA EN TORNO A LAS CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS DE LOS "TRUST" (ANÁLISIS DE LA CONSULTA DE LA DGT V1495/2016, DE 8 DE ABRIL)

Autores/as PILAR ALVAREZ BARBEITO
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 401 (páxs. 155 ata 158)

DOCTRINA ADMINISTRATIVA EN TORNO A LAS CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS DE LOS TRUST

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 401-402 (páxs. 155 ata 158)

LA COMPROBACIÓN DE LAS OPERACIONES VINCULADAS:¿MODELO UNITARIO O DUAL?. ANALISIS DE LA RTEAC DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (R.G.4202/2016)

Autores/as PILAR ALVAREZ BARBEITO, José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 405 (páxs. 136 ata 144)

La comprobación de las operaciones vinculadas: ¿modelo unitario o dual? : Análisis de la RTEAC de 8 de septiembre de 2016 (R. G. 4202/2016)

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito, José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 405 (páxs. 136 ata 144)

EL DERECHO A DEDUCIR EL IVA SOPORTADO CUANDO EL PROVEEDOR INCUMPLE SUS OBLIGACIONES FISCALES (ANÁLISIS DE LA STJUE DE 22 DE OCTUBRE DE 2015, ASUNTO C-277/14)

Autores/as PILAR ALVAREZ BARBEITO
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 395 (páxs. 111 ata 115)

COMENTARIO SOBRE LA LEY 33/2015, DE 21 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD

Autores/as Jennifer Sánchez González
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE ACTOS MODIFICATIVOS DE PLANES O PROGRAMAS A LA LUZ DE LA DIRECTIVA 2001/42/CE

Autores/as Jennifer Sánchez González
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL

El recurso de apelación contable

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 40 (páxs. 1 ata 25)

Dimensiones del Estado Social y derechos fundamentales sociales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de Investigações Constitucionais Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 31 ata 62)

Un problema pendiente: la ineficacia de los contratos afectados por actos de corrupción

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Núm. 138 (páxs. 42 ata 49)

El derecho Global y la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Núm. 140 (páxs. 42 ata 52)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 1 ata 11)

Nuevas tendencias en materia de medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo: especial referencia al derecho español

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Estudios de derecho administrativo Núm. 11 (páxs. 327 ata 358)

O Dever de Deixar sem Efeito os Contratos Afetados por Atos de Corrupção

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito ¿ PPGDir./UFRGS Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 48 ata 75)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 1 ata 17)

CONGRESO DERECHO AMBIENTAL PARA UNA ECONOMÍA VERDE. Publicada en: REVISTA ADMINISTRACIÓN Y CIDADANÍA. REVISTA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Autores/as Jennifer Sánchez González
Revista ADMINISTRACION & CIDADANIA, REVISTA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA Vol. 10 Núm. 2

Un problema pendiente: la ineficacia de los contratos afectados por actos de corrupción

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 31 ata 41)

La cláusula del Estado Social y los derechos fundamentales sociales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 155 ata 183)

El marco constitucional del acceso a la función pública en el derecho administrativo español

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Brasileira de Estudos da Função Pública - RBEFP Núm. 10 (páxs. 151 ata 175)

El régimen jurídico de la servidumbre de protección tras la reforma de la Ley de Costas

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Galega de Administración Pública (REGAP) Núm. 50 (páxs. 179 ata 200)

El ¿principio de necesidad y de proporcionalidad¿ en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Revista de Direito Economico e Socioambiental Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 50 ata 96)

El Tribunal Constitucional Español y el Régimen Sancionador de las Operaciones Vinculadas: ¿Una "Sentencia warning"?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Análisis Tributario Núm. 327 (páxs. 14 ata 19)

La modernización BEPS del marco de principios de Soft-Law global sobre prácticas fiscales perniciosas (Primera parte)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Análisis Tributario Núm. 331 (páxs. 13 ata 20)

El Nuevo modelo de control del cumplimiento tributario de los grandes contribuyentes: Las últimas medidas propuestas por la HMRC y su potencial impacto (Segunda parte)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Análisis Tributario Núm. 334 (páxs. 11 ata 16)

La modernización BEPS del marco de principios de Soft-Law global sobre prácticas fiscales perniciosas (Segunda parte)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Análisis Tributario Núm. 332 (páxs. 16 ata 20)

El Nuevo modelo de control del cumplimiento tributario de los grandes contribuyentes: Las últimas medidas propuestas por la HMRC y su potencial impacto (Primera parte)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Análisis Tributario Núm. 333 (páxs. 10 ata 13)

La evaluación de impacto ambiental de proyectos en la Ley 21/2013: luces y sombras de las medidas adoptadas para clarificar y agilizar el procedimiento y armonizar la normativa

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 30 (páxs. 163 ata 217)

La consolidación del federalismo y el aporte de la abogacía estatal

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA (páxs. 4 ata 5)

O recurso de apelación contábel

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 19 (páxs. 17 ata 38)

Sobre el concepto de los derechos sociales fundamentales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 19

EU ENVIRONMENTAL LAW AND THE INTERNAL MARKET. N. DE SADELEER. OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 2014.

Autores/as Jennifer Sánchez González
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Núm. 18

RED NATURAL 2000. LA DESCLASIFICACIÓN DE LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA. COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (SALA SEGUNDA) DE 3 DE ABRIL DE 2014, ASUNTO C-301/12, PETICIÓN DE DECISIÓN PREJUDICIAL PLANTADA POR EL CONSEJO DE EESTADO (ITALIA).

Autores/as Jennifer Sánchez González
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Núm. 18

El estado compuesto en la Constitución Española de 1978

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Núm. 62 (páxs. 13 ata 33)

El derecho administrativo ante la crisis (El derecho administrativo social)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Núm. 60 (páxs. 13 ata 36)

Análisis del mercado laboral femenino en España: evolución y factores socio-económicos determinantes del empleo.

Autores/as Genoveva Millán Vázquez de la Torre, Manuela del Pilar Santos Pita
Revista PAPELES DE POBLACIÓN Vol. 21 Núm. 84 (páxs. 197 ata 195197)

El control constitucional de las políticas de austeridad en Portugal y España

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 170 (páxs. 297 ata 334)

Introducción al modelo de cumplimiento tributario cooperativo: estudio de los trabajos de la OCDE y principales experiencias internacionales

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO Núm. 167 (páxs. 75 ata 134)

STJCE 13.3.2.007, "Asunto Test Claimants in the Thin Cap Group", As. C-524/04: las condiciones de compatibilidad comunitaria de las cláusulas de subcapitalización (y de precios de transferencia)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 155 (páxs. 201 ata 213)

Nuevo Plazo de prescripción para comprobar bases imponibles negativas: análisis del Art. 26.5 LIS

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 14 (páxs. 121 ata 141)

El nuevo modelo de control del cumplimiento tributario de los grandes contribuyentes: Las últimas medidas propuestas por la HMRC y su potencial impacto en España

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 19 (páxs. 111 ata 128)

Posibidad de declarar la existencia de fraude de ley en operaciones realizadas en ejercicios prescritos: análisis de las SSTS de 5 de febrero y 23 de marzo de 2015

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 19 (páxs. 179 ata 187)

Revisitando la Transparencia Fiscal Internacional al hilo de la sentencia del Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio en el caso Olsen

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 1-2 (páxs. 165 ata 205)

Corrupción y contratación pública: análisis de las nuevas directivas europeas de contratos y concesiones públicas

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 45-46 (páxs. 209 ata 239)

El TGUE valida la compatibilidad comunitaria del nuevo "tax lease". (Análisis de la STGUE de 9 de diciembre de 2014, Asunto T-140/13)

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 383 (páxs. 93 ata 100)

Efectos civiles de las cláusulas contractuales sobre el pago de impuestos: la repercusión extemporánea de IVA

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 172 (páxs. 73 ata 80)

Una aproximación al concepto de "planificación fiscal agresiva" utilizado en los trabajos de la OCDE

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 394 (páxs. 41 ata 92)

Hipotecas unilaterales formalizadas en garantía de deudas tributarias aplazadas: la administración acreedora como sujeto pasivo de "AJD". (Análisis de la STS de 16 de julio de 2015, rec. núm. 1543/2014)

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 391 (páxs. 158 ata 163)

La participación en el estado social y democrático de derecho

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Misión jurídica: Revista de derecho y ciencias sociales Vol. 7 Núm. 7 (páxs. 65 ata 82)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 5 Núm. 1 (páxs. 1 ata 14)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 1 ata 13)

Libertad de prestación de servicios en la Unión Europea y protección del medio ambiente: liberalización versus intervención pública

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 95 ata 138)

La Carta Iberoamericana de los Derechos y deberes de los Ciudadanos y la función Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Brasileira de Estudos da Função Pública - RBEFP (páxs. 9 ata 35)

Libertad de expresión y sensibilidad religiosa: estudio legislativo y jurisprudencial

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO CANÓNICO Y DERECHO ECLASIÁSTICO (páxs. 1 ata 55)

Principios de la Contratación y Responsabilidad Social

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 18 (páxs. 479 ata 488)

Sobre la carta iberoamericana de los derechos y deberes del ciudadano en relación con la administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 18 (páxs. 17 ata 30)

The protection of taxpayers' property rights in light of the recent ECtHR Jurisprudence: Anything new on the horizon, or just more of the same?

Autores/as Alberto Quintas Seara
Revista INTERTAX. INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 42 Núm. 4 (páxs. 218 ata 233)

Los servicios sociales tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA Núm. 88 (páxs. 333 ata 366)

The taxpayer¿s right of defence in cross-border exchange of information procedures

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista BULLETIN FOR INTERNATIONAL FISCAL DOCUMENT Vol. 68 Núm. 9 (páxs. 498 ata 507)

La cláusula del Estado Social de Derecho y los Derechos Fundamentales sociales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA Núm. 21 (páxs. 263 ata 290)

La cláusula el Estado social y los derechos fundamentales sociales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA Núm. 21 (páxs. 263 ata 291)

Intercambio de información tributaria y derechos de defensa del contribuyente: la jurisprudencia del TJUE en el asunto Sabou

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CARTA TRIBUTARIA Núm. 2 (páxs. 2 ata 18)

Algunas propuestas para la transposición de la Agencia Estatal a la legislación autonómica

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 161 (páxs. 19 ata 35)

El plan de acción de la OCDE para eliminar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones ("BEPRS"): ¿Final, el principio del final o el final del principio?

Autores/as Adolfo Martín Jiménez, José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 1-2 (páxs. 87 ata 115)

El derecho de acceso a la cultura en España. Diagnóstico y propuestas de estrategia jurídica

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 1 Núm. 99-100 (páxs. 295 ata 327)

Ante la conflictividad ambiental que viene del mar: el caso de los sondeos petrolíferos en Canarias

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 99-100

Las mejoras en la fiscalidad de los acuerdos de refinanciación introducidas por el Real Decreto-Ley 4/2014de 7 de marzo

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN

Los pagos ilícitos a empleados públicos extranjeros en el marco de negocios y contratos internacionales: la problemática relativa a su (no) deducibilidad fiscal en el Impuesto sobre Sociedades a la luz del Informe OCDE sobre la implementación del Convenio Anti-Corrupción

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 371 (páxs. 51 ata 82)

Responsabilidad tributaria de los administradores concursales: incidencia de las últimas modificaciones legales

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN

Medidas de reversión de pérdidas intragrupo y Derecho comunitario: el caso Nordea Bank

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 381 (páxs. 97 ata 118)

El futuro estándar global OCDE de intercambio automático de información financiera

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 374 (páxs. 5 ata 16)

LAS MEJORAS EN LA FISCALIDAD DE LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO LEY 7/2014, DE 7 DE MARZO(EDICIÓN DIGITAL)

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 374

Tourism for all as a manifestatiton of tourism quality and social responsibility element

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Revista ROTUR. REVISTA DE OCIO Y TURISMO Núm. 7 (páxs. 120 ata 137)

Interés general y Estado Social y Democrático de Derecho, Homenaje al profesor Mariano Brito

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Rap Núm. 416 (páxs. 5 ata 28)

Jurisprudencia ambiental en Galicia 2013

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 4

El Derecho Administrativo Turístico: en especial referencia a Canarias

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 29 (páxs. 521 ata 555)

El principio general del Derecho de confianza legítima

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Ciencia jurídica Núm. 4 (páxs. 59 ata 70)

El principio general del Derecho de confianza de confianza legítima

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Ciencia jurídica Núm. 4 (páxs. 59 ata 70)

La buena administración como principio y como derecho fundamental en europa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Misión jurídica: Revista de derecho y ciencias sociales Vol. 6 Núm. 6 (páxs. 23 ata 56)

El uso de las etiquetas para la integración de consideraciones ambientales y sociales en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos

Autores/as J. José Pernas García
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Núm. 125 (páxs. 74 ata 85)

La corrupción: Un estudio multidisciplinar.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista do Direito Núm. 41 (páxs. 110 ata 168)

O controle judicial das políticas de austeridade. A propósito do Acórdão 187/2013, de 5 de abril, do Tribunal Constitucional Português

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Revista do Direito Núm. 41 (páxs. 169 ata 210)

O Governo e a Administración local na Espanha: sobre as alteracións municipais

Autores/as Jaime Fco Rodriguez-Arana Muñoz
Revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito ¿ PPGDir./UFRGS Núm. 8 (páxs. 1 ata 35)

Caracterización de las políticas centristas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Núm. 4 (páxs. 54 ata 60)

Caracterización de las políticas centristas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Núm. 36 (páxs. 54 ata 60)

Posibilidades y límites para el uso de las etiquetas ambientales en los procedimientos de contratación pública en la Unión Europea y España

Autores/as Juan José Pernas García
Revista RBINF. Revista Brasileira de Infraestrutura Vol. 2 Núm. 3 (páxs. 13 ata 44)

Los principios del derecho pùblico global de la contrtación administrativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Trimestral de Direito Público Núm. 57 (páxs. 16 ata 37)

La reforma de la Ley de Costas o la apertura de la Caja de Pandora

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 25 (páxs. 11 ata 20)

Derecho Administrativo y sostenibilidad ambiental: 35 años de un desarrollo doctrinal sin precedentes

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 23 (páxs. 81 ata 116)

La participación en el estado social y democrático de derecho

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 13-14 (páxs. 3 ata 3)

El gobierno y la administración local en España: sobre las alteraciones de los términos municipales con especial referencia al caso gallego.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 17 (páxs. 129 ata 168)

O control xudicial das políticas de corte social

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 17 (páxs. 17 ata 53)

El derecho a la buena administración en las relaciones entre ciudadanos y Administración Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 16 (páxs. 247 ata 274)

El gobierno y la administración local en España: sobre las alteraciones de los términos municipales con especial referencia al caso gallego

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 17 (páxs. 129 ata 168)

Transfer pricing disputes, abusive tax schemes and the European Convention on Human Rights against oppressive tax actions: the Yukos case

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista BULLETIN FOR INTERNATIONAL FISCAL DOCUMENT Vol. 67 Núm. 6 (páxs. 283 ata 294)

Sobre la distribución de competencias en materia de turismo en el Derecho Español.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO Núm. 13 (páxs. 95 ata 111)

El IVA en la transmisión del patrimonio empresarial: la progresiva flexibilización comunitaria de la regla de no sujeción

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista REVISTA TÉCNICA TRIBUTARIA Vol. 102 (páxs. 95 ata 113)

Regateando hacia la excelencia. Tasa de reposición de efectivos y Universidades públicas

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Vol. 157 (páxs. 249 ata 278)

El artículo 1 del Protocolo No.1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos como límite al poder tributario de los Estados Parte: una revisión a la luz de los casos N.K.M., Gáll, R.Sz.

Autores/as Alberto Quintas Seara
Revista QUINCENA FISCAL Vol. 371 (páxs. 51 ata 82)

La inversión del sujeto pasivo en los procesos concursales: análisis a la vista de la Sentencia del TJUE de 13 de junio de 2013.

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 20 (páxs. 0 ata 0)

La inversión del sujeto pasivo en los procesos consursales: análisis a la vista de la sentencia del TJUE de 13 junio de 2013

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 20 (páxs. 115 ata 124)

Aspectos controvertidos de la aplicación del beneficio de excusión del responsable subsidiario

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 18 (páxs. 0 ata 0)

Subvenciones y estado autonómico: crítica de la última jurisprudencia constitucional

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 97 (páxs. 221 ata 258)

Sobre" Las transformaciones del Derecho Público", de León Dugit

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Núm. 190 (páxs. 61 ata 100)

Sobre "Las transformaciones del Derecho Público", de León Duguit

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Núm. 190 (páxs. 61 ata 100)

La estrategia europea de lucha contra el fraude y la evasión fiscal: el plan de acción de la Comisión UE y sus principales implicaciones

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 363 (páxs. 5 ata 40)

J. José Pernas García

Autores/as Juan José Pernas García
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL Núm. 24 (páxs. 76 ata 80)

La transposición de la directiva de emisiones industriales y su incidencia en la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación

Autores/as Juan José Pernas García
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL Núm. 3 (páxs. 1 ata 54)

El interés general en le Derecho Administrativo: notas introductorias

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 24 (páxs. 41 ata 54)

Administración Pública y bien común.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Acontecimiento: órgano de expresión del Instituto Emmanuel Mounier Núm. 98 (páxs. 50 ata 53)

La configuración ética de las nuevas políticas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Misión jurídica: Revista de derecho y ciencias sociales Núm. 4 (páxs. 21 ata 57)

El servicio público a la luz del Derecho Comunitario Europeo, Regulación de servicios públicos e infraestructuras

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de Derecho Administrativo Vol. I (páxs. 53 ata 61)

El servicio público a la luz del Derecho Comunitario Europeo, Regulación de servicios públicos e infraestructuras.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de Derecho Administrativo (páxs. 53 ata 61)

Crisis y cambio de modelo en las Universidades públicas. Reflexiones de urgencia

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Vol. 33 (páxs. 74 ata 81)

La globalización económica y su incidencia sobre el derecho financiero y tributario:: ¿implicaciones sobre la protección de los bienes jurídicos globales?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Núm. 16 (páxs. 337 ata 365)

El derecho a la buena administración en las relaciones entre ciudadanos y administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista La justicia uruguaya: revista jurídica Núm. 145 (páxs. 3 ata 18)

El derecho a la buena administración en las relaciones entre ciudadanos y administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista La justicia uruguaya: revista jurídica Núm. 145 (páxs. 3 ata 18)

Las acciones de clase frente a los poderes públicos en el derecho administrativo español

Autores/as Jaime Fco Rodriguez-Arana Muñoz, J. Buján
Revista Diritto pubblico comparato ed europeo Vol. III (páxs. 1244 ata 1273)

La participación en el estado social y democrático de derecho

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 13-14 (páxs. 3 ata 3)

Régimen jurídico del distintivo empresarial en materia de igualdad. Especial consideración a su implicación en el ámbito de la contratación

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 16 (páxs. 225 ata 245)

El derecho a la buena administración en las relaciones entre ciudadanos y Administración Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 16 (páxs. 247 ata 274)

La buena administración de la la Administración pública y los derechos de los ciudadanos.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Núm. 16 (páxs. 245 ata 275)

El derecho a la buena administración y las relaciones entre ciudadanos y Administración pública.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Núm. 16 (páxs. 247 ata 275)

Jurisdicción contencioso administrativa, derechos fundamentales y principios rectores de la política económica y social.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Núm. 50 (páxs. 67 ata 90)

The ECJ jurisprudence on statutes of limitations in tax matters and the discrimination at the level of legal security

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista INTERTAX. INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 40 Núm. 4 (páxs. 254 ata 259)

Interés general y estado social y democrático de Derecho.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO Núm. 2 (páxs. 382 ata 396)

La participación en el Estado social y democrático de Derecho.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A&C REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL Núm. 48 (páxs. 13 ata 41)

Litigios de precios de transferencia y protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el caso Yukos

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista CARTA TRIBUTARIA (páxs. 3 ata 21)

La desprotección judicial del Camino de Santiago

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Vol. 155 (páxs. 189 ata 212)

Recensión al libro "Interés general, derecho administrativo y estado de bienestar"

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 155 (páxs. 347 ata 352)

A vueltas con las reglas interpretación y calificación de los convenios de doble imposición al hilo de una resolución del TEAC sobre híbridos financieros: la reciente reacción de la OCDE fraente al arbitraje fiscal internacional

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 12 (páxs. 19 ata 72)

La comprobació de valores en el ITP sobre la base de las tasaciones hipotecarias: especial referencia a la jurisprudencia más reciente

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 8 (páxs. 101 ata 117)

La seguridad jurídica como límite comunitario a la articulación de cláusulas de prevención y lucha contra el fraude y la evasión fiscal: una nota sobre la STJUE de 5 de julio de 2012, Asunto SIAT, C-318/10

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 356 (páxs. 81 ata 104)

Una vuelta de tuerca a la interpretación europea de la cláusula antiabuso de la "Directiva de Fusiones": ¿hacia motivos económicos válidos de "alto voltaje"?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 347 (páxs. 5 ata 40)

"El control del nivel de cumplimiento fiscal del proveedor: ¿Un requisitos para la deducción de gastos y cuotas?Interpretación a la luz de la jurisprudencia comunitaria"

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 346 (páxs. 5 ata 48)

Jurisprudencia ambiental en Galicia 2012

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 3

El interés general en el Derecho Administrativo: notas introductorias

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 24 (páxs. 41 ata 55)

El interés general en el Derecho Administrativo:notas introductorias

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 24 (páxs. 41 ata 54)

La privatización municipal

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 27 (páxs. 5 ata 20)

La Administración pública en Iberoamérica.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista cuadernos Manuel Giménez Abad Núm. 2 (páxs. 98 ata 106)

Formación de Imanes en la Unión Europea

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Revista Europea de Derechos Fundamentales

Xénero e discapacidade, unha dupla invisibilidade.Situación actual.

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO Núm. 2 (páxs. 313 ata 332)

Discrecionalidad y motivación del acto administrativo en la ley española de procedimiento administrativo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho Núm. 67 (páxs. 207 ata 229)

Los principios del Derecho global de la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho Núm. 66 (páxs. 29 ata 54)

Desarrollismo y patrimonio cultural en una época de crisis: el caso de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de julio de 2011, sobre el polígono industrial de O Pino, en el Camino de Santiago

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Patrimonio cultural y Derecho Vol. 15 (páxs. 385 ata 400)

Sobre el principio de colegiación obligatoria del personal médico al servicio de la Administración pública.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA. (páxs. 421 ata 443)

Jurisprudencia ambiental en Galicia 2011

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 2

Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (2011)

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental (páxs. 1 ata 17)

Intervención pública y libertad de empresa: los servicios económicos de interés general (marco constitucional español y comunitario europeo)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 23 (páxs. 5 ata 30)

La buena administración y el buen Gobierno del litoral en Europa: especial referencia a la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 20 (páxs. 5 ata 44)

Los principios del derecho global de la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias

Intervención pública y libertad de empresa: los servicios económicos de interés general( marco constitucional español y comunitario europeo)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 23 (páxs. 5 ata 30)

Intervención pública y libertad de empresa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 23 (páxs. 5 ata 31)

La buena administración y el buen Gobierno del litoral en Europa: especial referencia a la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 20 (páxs. 5 ata 44)

Administración pública y bien común.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Acontecimiento: órgano de expresión del Instituto Emmanuel Mounier Núm. 98 (páxs. 50 ata 53)

Administración Pública y bien común.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Acontecimiento: órgano de expresión del Instituto Emmanuel Mounier Núm. 98 (páxs. 50 ata 53)

Configuración ética de las nuevas políticas: más allá de los sistemas ideológicos cerrados

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Misión jurídica: Revista de derecho y ciencias sociales Vol. 4 Núm. 4 (páxs. 21 ata 36)

La sociedad del conocimiento y la Administración pública.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo Núm. 19 (páxs. 85 ata 95)

La fiscalidad de la Ley de Regulación del Juego

Autores/as Heribert Padrol, Javier Talegón Vázquez, José Manuel Calderón Carrero
Revista Diario La Ley (estudios doctrinales) Núm. 7644

Estado, ciudadanos y sociedad civil

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA MEXICANA STATUM REI ROMANCE DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 6 (páxs. 125 ata 168)

Funcionalidad de las medidas cautelares en el sistema contencioso-administrativo:especial referencia al derecho español

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Estudios de derecho administrativo Núm. 3 (páxs. 247 ata 278)

Funcionalidad de las medidas cautelares en el sistema contencioso-administrativo: especial referencia al derecho español

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Estudios de derecho administrativo Núm. 3 (páxs. 247 ata 278)

Evolución del mercado de trabajo en la Comunidad Autónoma andaluza: análisis del empleo femenino en el sector sanitario

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Revista Trabajo: Revista andaluza de relaciones laborales Núm. 24 (páxs. 217 ata 244)

Globalizaciòn y exclusión social: acciones dirigidas a la integración en el marco de la Unión Europea.

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Revista Aposta Digital. Revista de Ciencias Sociales Núm. 50 (páxs. 1 ata 22)

La Administración Pública en Iberoamerica

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista cuadernos Manuel Giménez Abad Núm. 2 (páxs. 1 ata 8)

La administración Pública en Iberoamerica

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista cuadernos Manuel Giménez Abad Núm. 2 (páxs. 1 ata 8)

La prescripción relativa de las infracciones y las sanciones

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 7 (páxs. 1 ata 1)

La prescripción relativa a las infracciones y la sanciones

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 7 (páxs. 1 ata 1)

El marco constitucional del Derecho Administrativo (El Derecho Administrativo Constitucional)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 15 (páxs. 87 ata 102)

El marco constitucional del Derecho Administrativo (EL Derecho Administrativo Constitucional)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 15 (páxs. 87 ata 102)

El Derecho Administrativo Constitucional

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Núm. 15 (páxs. 87 ata 102)

El marco constitucional del Derecho Administrativo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Núm. 15 (páxs. 87 ata 103)

O marco constitucional do direito administrativo.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DA ASESORÍA XURÍDICA DA XUNTA DE GALICIA Núm. 6 (páxs. 243 ata 257)

Sobre el derecho fundamental a la buena administración y la posición jurídica del ciudadano

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A&C REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL Núm. 47 (páxs. 13 ata 51)

La sociedad del conocimiento y la administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE DERECHO Núm. 19 (páxs. 85 ata 91)

La sociedad del conocimiento y la administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE DERECHO Núm. 19 (páxs. 85 ata 91)

"La prueba para la deducción de gastos y cuotas: efectos del incumplimiento de las obligaciones fiscales por el proveedor"

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO Núm. 151 (páxs. 945 ata 975945)

El procedimiento para la resolución de conflictos fiscales de precios de transferencia establecido por el Convenio Europeo 90/436/CEE

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO Núm. 151 (páxs. 903 ata 944)

"Análisis de la idoneidad del "valor de tasación" como medio de comprobación del "valor real" en el IPT y AJD. Una referencia al criterio del TSJ de Galicia"

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 140 (páxs. 43 ata 5643)

Reflexiones al hilo del STJUE X Holding BV sobre el régimen de consolidación en el Impuesto sobre Sociedades, la "importación" de pérdidas extranjeras y el Derecho de la Unión Europea

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 138 (páxs. 25 ata 54)

Comentario a la STJUE en el asunto Halley/Estado Belga sobre la compatibilidad con el derecho de la UE de los plazos de prescripción tributaria "ampliados" para situaciones transfronterizas fraudulentas

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 10 (páxs. 17 ata 23)

Concordato coa Santa Sé e financiamento da Igreza Católica

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ENCRUCILLADA (VIGO) (páxs. 384 ata 400)

Público, privado, común. Arqueoloxías do futuro de Galiza

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 189 (páxs. 13 ata 21)

"La justificación del transporte como requisito para aplicar la exención en las entregas intracomunitarias de bienes: análisis de la STS de 7 de marzo de 2011"

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 18 (páxs. 117 ata 128)

"Problemas suscitados por la regulación de la tasación pericial contradictoria en algunas comunidades autónomas"

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista IMPUESTOS. REVISTA DE DOCTRINA, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA Núm. 1 (páxs. 15 ata 28)

Hacia una nueva era de cooperación fiscal europea: las Directivas 2010/24/UE y 2011/16/UE de asistencia en la recaudación y de cooperación adminsitrativa en materia fiscal

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 343 (páxs. 49 ata 86)

La reordenación de las técnicas preventivas de intervención administrativa en materia ambiental: una propuesta para Galicia

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. 42 Núm. 1 (páxs. 261 ata 274)

La participación en al nueva ley de medidas para la modernización del gobierno local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Espaco Jurídico Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 530 ata 559)

La participación en la nueva ley de medidas para la modernización del gobierno local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Espaco Jurídico Núm. 2 (páxs. 530 ata 559)

La mediación en el derecho administrativo

Autores/as Jaime Fco Rodriguez-Arana Muñoz
Revista Revista AIDA Núm. 8 (páxs. 453 ata 487)

Obrigas do empresario ante o tratamento dos datos persoais do traballador

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO Núm. 1 (páxs. 339 ata 354)

El gobierno de la Administración Local en España: sobre las alteraciones de los términos municipales con especial referencia al caso gallego

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados:Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal Núm. 19 (páxs. 2836 ata 2866)

El gobierno de la Administración Local en España: sobre las alteraciones de los términos municipales con especial referencia al caso gallego

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados:Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal Núm. 19 (páxs. 2836 ata 2866)

NEUTRALIDAD DEL ESTADO

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

¿ESTADO LAICO O ESTADO ACONFESIONAL?

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

La Codificación de la doctrina de la sustancia económica en EE.UU. como nuevo modelo de norma general antiabuso: la tendencia hacia el sustancialismo

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Violeta Ruiz Almendral
Revista QUINCENA FISCAL Vol. 16 Núm. 15 (páxs. 37 ata 75)

La decisión de la Comisión sobre el Group Interest Box neerlandés y sus implicaciones de política fiscal

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Vol. 3 (páxs. 15 ata 42)

El Derecho Administrativo global: un derecho principal

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Núm. 76 (páxs. 15 ata 68)

Doctrina administrativa y jurisdiccional sobre la reducción por adquisición mortis causa de la vivienda habitual del causante

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 329 (páxs. 61 ata 84)

La doctrina del TJUE sobre el principio de plena competencia al hilo de la sentencia de la High Court británica en el caso Test Claimants in the Thin Cap: el test comunitario de los motivos comerciale

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Cristina García-Herrera Blanco
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Vol. 2 Núm. 33 (páxs. 45 ata 71)

Problemas suscitados por la comprobación de valores en las transmisiones inmobiliarias gravadas por el ITP: una referencia especial a la aplicación del "valor hipotecario"

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 331 (páxs. 45 ata 94)

El derecho fundamental a la buena administración en la Constitución española y en la Unión Europea.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Núm. 40 (páxs. 235 ata 264)

Tax Implications of Group Interest Box Regimes: International and European Perspectives

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Patricia Lampreave Márquez
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 57 Núm. 2 (páxs. 161 ata 169)

Peregrinaciones y turismo. El camino de Santiago

Autores/as José Leira López, Gustavo Rego Veiga, Manuela del Pilar Santos Pita
Revista ROTUR. REVISTA DE OCIO Y TURISMO Núm. 3 (páxs. 39 ata 48)

Una aproximación a la accesibilidad turística. por un turismo para todos

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Revista ROTUR. REVISTA DE OCIO Y TURISMO Núm. 2 (páxs. 157 ata 173)

Peregrinaciones y turismo: el Camino de Santigao

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Revista ROTUR. REVISTA DE OCIO Y TURISMO Núm. 3 (páxs. 39 ata 48)

Accesibilidad en el medio urbano: la administración y los derechos constitucionales de las personas discapacitadas. Análisis del tratamiento jurisprudencial más reciente y solución extrajudicial de co

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita, Genoveva Millán Vázquez de la Torre
Revista CEFLEGAL. REVISTA PRÁCTICA DE DERECHO Núm. 119 (páxs. 127 ata 156)

La exigencia de "control análogo" en las encomiendas a medios propios

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA. Núm. 311 (páxs. 229 ata 276)

Nuevas orientaciones sobre la ordenación del medio ambiente marino y costero en España

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 25 (páxs. 1 ata 46)

Reflexiones al hilo de la STJUE X Holding BV sobre el régimen de consolidación en el Impuesto sobre Sociedades, la importación de pérdidas extranjeras y el Derecho de la UE

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista DOCUMENTOS - INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES Núm. 10 (páxs. 1 ata 28)

Técnicas preventivas de protección ambiental y normativa de servicios. Análisis particularizado de la evaluación de impacto ambiental y de la ordenación administrativa de la gestión de residuos

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 1 ata 35)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 2 ata 23)

El servicio público según Duguit ¿ una referencia para un mundo en crisis?

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 18 (páxs. 51 ata 66)

El servicio público según Duguit ¿una referencia para un mundo en crisis?

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 18 (páxs. 51 ata 66)

El interés general como categoría central de la actuación de las Administraciones Públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 8 (páxs. 1 ata 1)

El interés general como categoría central de la actuación de las Administraciones Públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 8 (páxs. 1 ata 1)

Exigencias y límites a la configuración y a la actuación de los medios propios, como entes encomendados en el marco de las relaciones in house

Autores/as Juan José Pernas García
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 12 (páxs. 1427 ata 1438)

A catalogación urbanística do patrimonio cultural galego

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 14 (páxs. 185 ata 212)

Jurisdicción contencioso-administrativa, derechos fundamentales y principios rectores de la política económica y social

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 14 (páxs. 681 ata 700)

Jurisdicción, derechos fundamentales y principios rectores de la política social y económica.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 14

Jurisdicción contencioso-administrativa, derechos fundamentales y principios rectores de la política ecónomica y social

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 14 (páxs. 681 ata 700)

Reminiscencias del Sistema de Iglesia de Estado en Países de la Union Europea

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

Competencias de las entidades locales en relación con la libertad religiosa y su culto. Planteamiento general

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

Reminiscencias del sistema de Iglesia Estado en países de la Unión Europea

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Vol. 26 (páxs. 203 ata 263)

Iglesia de Estado en países de la Unión Europea

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Núm. 26 (páxs. 203 ata 263)

Competencias de las entidades locales en relación con la libertad religiosa y de culto. Planteamiento general

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Vol. 26 (páxs. 523 ata 556)

El derecho fundamental a la buena administración en la Constitución española y en la Unión Europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Núm. 40 (páxs. 117 ata 149)

El servicio de transporte público local en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 130 (páxs. 14 ata 29)

El servicio de transporte público local en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 130 (páxs. 14 ata 29)

El Derecho Administrativo global: un derecho principal

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA Núm. 76 (páxs. 15 ata 68)

El burka, la sanción y la persuasión

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista EL PAÍS (páxs. 25 ata 26)

SEPARACIÓN IGLESIA ESTADO II

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

MINARETES

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

SEPARACIÓN IGLESIA ESTADO I

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

¿VELO O DERECHOS HUMANOS?

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

El derecho administrativo en el siglo XXI

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 13 (páxs. 627 ata 643)

La expansión de la excepción in house y la flexibilización progresiva del criterio del 'control análogo'. Comentario a la sentencia del TJCE de 13 de noviembre de 2008

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Núm. 87 (páxs. 47 ata 58)

El ordenamiento europeo, el derecho administrativo español y el derecho a una buena administración

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 13 (páxs. 729 ata 751)

OBAMA EN AL-AZHAR

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN EL TRABAJO

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

Y HABLÓ EL SUPREMO

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

EL CRUCIFIJO Y EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHO HUMANOS

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

PROFESORAS CON VELO I

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

EL BURKA Y EL JUEZ

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

LA CRUZ Y EL CONGRESO

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

LA CRUZ EN LA ESCUELA II

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

PROFESORAS CON VELO II

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

EL BURKA I

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

Blanqueo de capitales, paraísos fiscales y sistema tributario

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 299 (páxs. 19 ata 30)

Los ajustes secundarios en la nueva regulación de las operaciones vinculadas

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 6 (páxs. 37 ata 64)

Precios de transferencia y reestructuración empresariales: el informe OCDE 2008

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 310 (páxs. 51 ata 84)

La exención por reinversión en vivienda habitual: análisis de los requisitos para su aplicación

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 320 (páxs. 47 ata 76)

La lucha contra la contaminación y la tendencia a la codificación del Derecho ambiental comunitario

Autores/as Juan José Pernas García
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL Núm. 1 (páxs. 1 ata 4)

El régimen represivo francés en materia de vertidos accidentales e intencionados provocados por buques. Tipos de infracciones, sanciones penales y sujetos responsables

Autores/as Juan José Pernas García
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL Núm. 3 (páxs. 1 ata 6)

Reflexiones sobre la fiscalidad de la vivienda vacía en España

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 12 (páxs. 9 ata 24)

La deducibilidad de los gastos por servicios intragrupo

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 299 (páxs. 71 ata 90)

El derecho administrativo en el siglo XXI

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARGENTINA DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 360 (páxs. 7 ata 24)

Los usuarios y los servicios de interés general: el caso de los energéticos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ARS IURIS Núm. 40 (páxs. 257 ata 300)

LAICIDAD VERSUS LAICISMO

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

HOLOCAUSTO

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA I

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

RELIGIÓN EN LA ESCUELA III

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

CLASES DE RELIGIÓN EN LA ESCUELA PÚBLICA I

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

PRINCIPIO DE COOPERACIÓN Y CLASE DE RELIGIÓN

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

CLASES DE RELIGIÓN EN LA ESCUELA PÚBLICA II

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

MAHOMA EN LA ESCUELA

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

DEBATES IMPOSTADOS

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

LA CRUZ EN LA ESCUELA I

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

Educación para la ciudadanía y objeción de conciencia II

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

El marco constitucional del urbanismo en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 32 (páxs. 171 ata 182)

Sobre la distribución de competencias en materia de turismo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 32 (páxs. 369 ata 406)

Reflexiones sobre el régimen especial de los impatriados en el IRPF

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito, José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 309 (páxs. 3 ata 56)

El acto de adjudicación contractual y el fin de la vía administrativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz, Luciano Daniel Verdi
Revista ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI Núm. 736 (páxs. 14 ata 16)

"La compatibilidad comunitaria de los impuestos de salida y de las reglas para el reembolso de garantía exigidas con infracción del Derecho Comunitario"

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 286 (páxs. 103 ata 126)

Sistema de elección del profesorado de religión católica en la escuela pública: dudas de constitucionalidad sobre sus cimientos normativos

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO CANÓNICO Y DERECHO ECLASIÁSTICO Núm. 14 (páxs. 1 ata 27)

El interés general en el levantamiento de las medidas cautelares contencioso-administrativas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA Núm. 6698 (páxs. 1 ata 6)

La reforma del estado de bienestar

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 11 (páxs. 827 ata 837)

Ética y urbanismo.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 11 (páxs. 1121 ata 1128)

Aproximación al régimen jurídico sobre los parques eólicos marinos: una asignatura pendiente.

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 11 (páxs. 899 ata 924)

"The OECD Transfer Pricing Guidelines as a Source of. Tax Law: is Globalization reaching The Tax Law?"

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista INTERTAX. INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 35 Núm. 1 (páxs. 4 ata 29)

Sobre la transparencia en la Administración Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 103 (páxs. 28 ata 39)

Ética pública y buena administración de instituciones públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 98 (páxs. 14 ata 21)

Principios generales de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TÉKHNE. REVISTA DE ESTUDIOS POLITÉCNICOS Vol. 5 Núm. 8 (páxs. 97 ata 111)

El papel central de los usuarios en el derecho energético

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE DERECHO Núm. 12 (páxs. 69 ata 104)

"Comentario de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las CEE"

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA TÉCNICA TRIBUTARIA Núm. 78 (páxs. 219 ata 303)

Los impuestos de salida y el Derecho Comunitario Europeo a la luz de la legislación española

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martín Jiménez
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 125 (páxs. 49 ata 76)

CONTENIDO DE LA CIUDADAANIA

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

ADOCTRINAMIENTO Y CIUDADANIA

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

Los procedimientos especiales en la nueva ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 30 (páxs. 273 ata 319)

El derecho administrativo en el siglo XXI: nuevas perspectivas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 31 (páxs. 225 ata 248)

Un nuevo supuesto de responsabilidad tributaria para combatir el fraude del IVA

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 293 (páxs. 3 ata 42)

Consideraciones sobre el régimen jurídico de la autorización ambiental integrada en la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo de Intervención patra la protección ambiental

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 10 (páxs. 253 ata 262)

Usuarios y servicios de interés general

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA (páxs. 14 ata 16)

Las prerrogativas de la Administracuión en los contratos de las Administraciones Públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 20 (páxs. 1 ata 8)

La modernización del estado según la OCDE

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 11 (páxs. 1285 ata 1292)

El marco constitucional del acceso a la función píblica en el Derecho Administrativ Español

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 3 (páxs. 260 ata 281)

La protección del núcleo por Red Natura y la posibilidad de su normal aprovechamiento: un ejemplo de urbanismo sostenible

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 10 (páxs. 303 ata 322)

EL CONCEPTO DE RENTA DEL AHORRO EN EL PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 10 (páxs. 33 ata 52)

Las reformas administrativas en los ultimos 20 años

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 10 (páxs. 963 ata 992)

Consolidación fiscal e Importación de pérdidas. EL caso Marks & Spencer

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 10 (páxs. 111 ata 136)

Reflexiones sobre la Carta de Vitoria

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 88 (páxs. 12 ata 28)

El concepto del Derecho Administrativo y el Proyecto de Constución Europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 94 (páxs. 42 ata 47)

El derecho fundamental al buen gobierno y a la buena administración de instituciones públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 100 (páxs. 39 ata 48)

Ética pública y biena administración de instituciones públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 98 (páxs. 14 ata 22)

Consolidación fiscal e Importación de pérdidas

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 257 (páxs. 23 ata 41)

Las caricaturas sobre Mahoma y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Vol. 12 (páxs. 1 ata 40)

The return to administrative Law /futher refelctions on public and private)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TÉKHNE. REVISTA DE ESTUDIOS POLITÉCNICOS Núm. 3 (páxs. 29 ata 55)

Sobre el dicatmen del Consejo de estado del matrimonio entre personas del mismo sexo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO URUGUAYO DE DERECHO ADMINISTRATIVO (páxs. 63 ata 82)

Afectación, desafectación y mutaciones demaniales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO URUGUAYO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 24 (páxs. 143 ata 159)

El concepto del Derecho Administrativo y el Proyecto de Constitución Europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A&C REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL Núm. 23 (páxs. 12 ata 24)

Ética política y urbanismo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE DERECHO Núm. 10 (páxs. 107 ata 123)

Una introducción al Derecho Comunitario como fuente: ¿Hacia un ordenamiento financiero bifronte o dual?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 132 (páxs. 707 ata 750)

Cómo se mueve el poder en Latinoamérica

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NUEVA REVISTA DE POLÍTICA, CULTURA Y ARTE Núm. 107 (páxs. 60 ata 70)

Las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso-adminiatrativa en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 28 (páxs. 127 ata 152)

El nuevo régimen jurídico de la encomienda de ejecución y su repercusión sobre la configuración de los entes instrumentales de las Administraciones Públicas

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA (páxs. 261 ata 294)

La tributación del ahorro en el proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN (páxs. 57 ata 78)

UNA SENTENCIA RELEVANTE EN MATERIA DE LIBERTAD EDUCATIVA

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 10 (páxs. 1171 ata 1180)

EJECUTIVIDAD Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA (páxs. 4 ata 8)

Libertad de conciencia contra legem: criterios del Tribunal Constitucional en materia de transfusiones

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (páxs. 283 ata 312)

LA CONSTITUCION EUROPEA Y EL MEDIO AMBIENTE

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 9 (páxs. 829 ata 847)

GLOBALIZACION Y DERECHOS HUMANOS

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 9 (páxs. 805 ata 814)

LA CONSTITUCION EUROPEA Y EL MEDIO AMBIENTE

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Criterios, res publica fulget Núm. 5 (páxs. 115 ata 148)

Aspectos jurídico de la Enseñanza de la religión: la asignatura y el profesorado

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista PADRES Y MAESTROS (páxs. 25 ata 32)

El dispositivo francés de preparación y lucha contra la contaminación marina accidental de buques : planificación y organización administrativa

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Vol. 2 Núm. 8 (páxs. 83 ata 101)

EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO ESPAÑOL

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista FORA DE XOGO Núm. 303 (páxs. 501 ata 525)

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA JURISIDCCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA EN ESPAÑA

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista FORA DE XOGO Núm. 301 (páxs. 42 ata 57)

Incentivos fiscales de las empresas de reducida dimensión en el impuesto sobre sociedades.

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista NUEVA FISCALIDAD Vol. 8 (páxs. 23 ata 66)

Spain Updates Its International Tax System

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 38 Núm. 6 (páxs. 515 ata 518)

Spain 2004: the year in review.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 37 Núm. 1 (páxs. 101 ata 103)

Spain¿s Pre-2003 Capital Gains Tax Contrary to EU, Law, ECJ rules

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 37 Núm. 3 (páxs. 235 ata 236)

Spain¿s Antibuse Approach and ECJ Jurisprudence

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 39 Núm. 1 (páxs. 1031 ata 1049)

Análisis jurídico introductorio de la contaminación industrial en el Derecho comunitario y español

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ Vol. 59 (páxs. 353 ata 385)

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE SEGURIDAD MARITIMA Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 26 (páxs. 249 ata 273)

La prevención, el control y la represión de los vertidos de buques en el Derecho francés

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Núm. 167 (páxs. 441 ata 474)

Problemas de la normativa española en materia de operaciones vinculadas/precios de transferencia y lineas para su reforma.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martin Jiménez
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Vol. 116 (páxs. 35 ata 44)

El concepto de Derecho Administrativo y la Constitución Europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARGENTINA DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 324 (páxs. 9 ata 16)

Reforma Administrativa y Ley de Modernización del Gobierno Local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 81 (páxs. 27 ata 30)

LA VUELTA AL DERECHO ADMINISTRATIVO

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA Núm. 57 (páxs. 37 ata 63)

Los deberes del personal al servicio público de las administraciones públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA Núm. 60 (páxs. 113 ata 146)

EUROPA: UN ESPACIO DE LIBERTAD

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRAÇAO LOCAL Núm. 205 (páxs. 11 ata 27)

LA PARTICIPACION EN LA NUEVA LEY DE MEDIDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO Núm. 5 (páxs. 100 ata 119)

La represión de los ilícitos penales y administrativos en el mercado de valores: el abuso de la información privilegiada

Autores/as Juan José Pernas García, Luz Maria Puente Aba
Revista Anuario Euro-Peruano de Derecho del Comercio Vol. 2004 Núm. 1 (páxs. 345 ata 373)

Le droit répressif espagnol et les déversements illicites des navires en mer

Autores/as Luz Maria Puente Aba, Juan José Pernas García
Revista Le Droit Maritime Francais Vol. 661 Núm. 661 (páxs. 622 ata 640)

Las lecciones jurídicas del caso Prestige: diez tesis sobre la mejora de la seguridad del transporte marítimo y la protección del medio ambiente en España

Autores/as Juan José Pernas García, Francisco Javier Sanz Larruga, Marta Mª García Pérez
Revista MEDIO AMBIENTE & DERECHO. REVISTA ELECTRÓNICA DE DERECHO AMBIENTAL (páxs. 0 ata 0)

LA PREVENCION, EL CONTROL Y LA REPRESION DE LOS VERTIDOS DE BUQUES EN EL DERECHO FRANCES

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 9 (páxs. 693 ata 721)

European Transfer Pricing Trends at the Crossroads: Caught between Globalization, Tax Competition and EC Law.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista INTERTAX. INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 33 Núm. 3 (páxs. 103 ata 116)

La incidencia del Derecho Comunitario europeo sobre el ordenamiento jurídico español

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA ARGENTINA DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 324 (páxs. 29 ata 57)

PERSPECTIVAS DEL DERECHO DE LA ENERGÍA EN ESPAÑA Y EN LA UNION EUROPEA

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARGENTINA DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 319 (páxs. 75 ata 89)

Modelo autonómico y nacionalismo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. 1 (páxs. 13 ata 26)

El régimen jurídico de la autorización ambiental integrada

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 1183 ata 1186)

La responsabilidad tributaria del Estado legislador

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 61 ata 76)

A responsabilidade patrimonial da Administración pola morte de internos en centros penitenciarios

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 85 ata 93)

Spain¿s Firs Tax Treanty with Costa Rica

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 34 Núm. 4 (páxs. 349 ata 352)

Spain updates exchange of information procedures

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 36 Núm. 7 (páxs. 619 ata 620)

La conservación del patrimonio urbanístico-arquitectónico

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. 38 (páxs. 69 ata 96)

O control dos actos de preparación e adxudicación dos contratos públicos

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. 36 (páxs. 159 ata 180)

Análisis jurídico introductorio del control integrado de la contaminación industrial en el Derecho Comunitario y Español

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ Vol. 59 (páxs. 353 ata 380)

La sociedad del conocimiento y la Administración Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 24 (páxs. 219 ata 231)

Las normas antiparaiso fiscal españolas y su compatibilidad con el Derecho Comunitario

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martin Jimenez
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 1 (páxs. 41 ata 98)

Un novo Estatuto para Galiza

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 164 (páxs. 40 ata 45)

EL VELO Y LOS SABIOS

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista LA VOZ DE GALICIA (páxs. 16 ata 16)

Derecho Administrativo, Unión Europea y Derechos fundamentales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 238 (páxs. 71 ata 83)

La Constitución de 1978 y el modelo autonómico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA JURÍDICA Vol. 10 (páxs. 183 ata 194)

Participación y Administración Local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 73 (páxs. 20 ata 25)

Servicio Público y Derecho Comunitario Europeo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE DERECHO PÚBLICO (CHILE) Núm. 66 (páxs. 275 ata 291)

El derecho a no declarar las creencias: reflexiones a la luz de la jurisprudencia reciente y de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista REVISTA DE DERECHO POLÍTICO Vol. 61 (páxs. 79 ata 118)

Libertad de conciencia contra legem: criterios del Tribunal Constitucional en materia de transfusiones

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista FORO. REVISTA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES (páxs. 121 ata 159)

El galleguismo: autonomía, integración, equilibrio, pluralismo, tolerancia ...

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRAÇAO LOCAL Núm. 203 (páxs. 637 ata 648)

Constitución de 1978 y modelo autonómico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRAÇAO LOCAL Núm. 200 (páxs. 155 ata 167)

El contexto jurídico- político actual de la intervención administrativa en el control de la contaminación industrial

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE Vol. 38 Núm. 212 (páxs. 197 ata 215)

La precarización laboral del personal al servicio de las Administraciones Públicas mediante la utilización de "medios propios". El caso de TRAGSA

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 961 ata 985)

La libertad religiosa y la provocación a la violencia de género: el caso del imán de Fuengirola

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 8 (páxs. 999 ata 1019)

Competencias económicas, Estado y Comunidades Autónomas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARGENTINA DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 316 (páxs. 23 ata 47)

New Spain-Venezuela Tax Treaty Follows OECD Model

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. - (páxs. 1215 ata 1218)

Reforma administrativa y estado de bienestar

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 7 (páxs. 163 ata 174)

Pending Spain-Turkey Tax treaty promotes cross-border investiment

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. - (páxs. 212 ata 215)

As autorizacións ambientais en Galicia: A nova articulación competencial derivada da Lei 16/2002, de control integrado da contaminación

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. - Núm. 33 (páxs. 71 ata 105)

Un pacto estable de convivencia democrática. La Constitución de 1978 y el modelo autonómico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NUEVA REVISTA DE POLÍTICA, CULTURA Y ARTE Vol. - Núm. 90 (páxs. 5 ata 19)

Sobre la segunda descentralización

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NUEVA REVISTA DE POLÍTICA, CULTURA Y ARTE Vol. - (páxs. 97 ata 115)

EL VATICANO Y LOS HOMOSEXUALES

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista LA VOZ DE GALICIA (páxs. 5 ata 5)

La unión europea y la estrategia sobre gestión integrada y sostenible del litoral

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Vol. - Núm. 217 (páxs. 117 ata 132)

La autorización ambiental integrada: la integración horizontal de las autorizaciones sectoriales y su relación con otros mecanismos preventivos de protección ambiental

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 7 (páxs. 623 ata 640)

Los derechos fundamentales en el estado social y el derecho administrativo constitucional

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Vol. - Núm. 293 (páxs. 15 ata 22)

Nuevas orientaciones doctrinales sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Vol. - Núm. 12 (páxs. 73 ata 86)

Configuración ética de las nuevas políticas: más allá de los sistemas ideológicos cerrados

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista BOLETÍN MEXICANO DE DERECHO COMPARADO Vol. - Núm. 107 (páxs. 617 ata 640)

Sobre la reforma de la gestión de pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRAÇAO LOCAL Vol. - Núm. 193 (páxs. 11 ata 16)

Cooperación y pensamiento compatible

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 19 (páxs. 509 ata 520)

Las razones del movimiento "nunca mais"

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista MIENTRAS TANTO Vol. - Núm. 87 (páxs. 43 ata 72)

El derecho a no declarar las creencias: reflexiones a la luz de la jurisprudencia reciente y de la ley orgánica de la libertad de la educacion

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 7 (páxs. 289 ata 314)

Nuevas claves del estado del bienestar

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 7 (páxs. 709 ata 716)

Los principios resultantes de la jurisprudencia comunitaria en materia de impuesto sobre sociedades (I)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista HACIENDA CANARIA Vol. - Núm. 3 (páxs. 147 ata 232)

Los principios resultantes de la jurisprudencia comunitaria en materia de impuesto sobre sociedades (II)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista HACIENDA CANARIA Vol. - Núm. 4 (páxs. 91 ata 112)

Spanish government proposes major corporate, individual income tax reform.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Núm. 6 (páxs. 1042 ata 1043)

Rewiew of Spain¿s thincapitalization provisions .

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 26 Núm. 5 (páxs. 633 ata 645)

Spanish tax courts address transfer pricing

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 103 ata 110)

Spain-iceland tax treaty folllows OCED model

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 26 Núm. 5 (páxs. 633 ata 645)

Spain-greece tax treatry follows OCED model

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Núm. 10 (páxs. 151 ata 154)

Tax planning in Spain: the comparable tax debate

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martín Jiménez
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 27 Núm. 10 (páxs. 1219 ata 1226)

Slovenia-Spain tax treaty follows OECD Model

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Núm. 7 (páxs. 528 ata 530)

Caracterización del espacio del centro

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Núm. 117 (páxs. 73 ata 102)

Doutrina do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas sobre o concepto comunitario de residuo: comentario á sentencia do 18 de abril de 2002

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. 1 Núm. 31 (páxs. 227 ata 247)

Consideracións á STC 159/2001, do 5 de xullo: a inercia xurisprudencial sobre a aprobación definitiva do planeamento urbanístico

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP (páxs. 157 ata 167)

Protección de la biodiversidad y Derecho Ambiental de Galicia: Comentarios a la Ley gallega 9/2001, de Conservación de la Naturaleza (I)

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 34 (páxs. 331 ata 378)

Protección de la biodiversidad y Derecho Ambiental de Galicia: Comentarios a la Ley gallega 9/2001, de Conservación de la Naturaleza (y II)

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 35 (páxs. 323 ata 346)

Instituciones de Derecho Ambiental. Recensión: Andrés Betancor Rodríguez

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 30 (páxs. 359 ata 364)

Licencias interadministrativas versus "competencia para urbanística"

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 30 (páxs. 193 ata 200)

Doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el concepto comunitario de residuo. Comentario a la Sentencia de 18 de abril de 2002.

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 64 (páxs. 319 ata 0)

La formación continua en España. Su papel en la mejora de las competencias y cualificaciones de los empleados públicos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 20 (páxs. 377 ata 383)

La planificación fiscal internacional basada en el artículo 20 bis lis

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CARTA TRIBUTARIA Núm. 21 (páxs. 2 ata 47)

Globalización económica y poder tributario

Autores/as Miguel Ángel Caamaño Anido, José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO Núm. 114 (páxs. 245 ata 285)

Algunas consideraciones en torno a la interrelación entre los CDIS y el derecho comunitaripo Europeo (I)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 102 (páxs. 19 ata 67)

Algunas consideraciones en torno a la interrelación entre los CDIS y el derecho comunitaripo Europeo (II)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 103 (páxs. 9 ata 31)

Crónica de actualidad sobre jurisprudencia tributaria

Autores/as Miguel Ángel Caamaño Anido, José Manuel Calderón Carrero
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 190 (páxs. 219 ata 233)

EL VELO Y LA TOLERANCIA

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista LA VOZ DE GALICIA (páxs. 16 ata 16)

EL DEBATE DE LA CLONACIÓN

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista LA VOZ DE GALICIA (páxs. 13 ata 13)

LA SEPARACIÓN Y EL DESPIDO

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista LA VOZ DE GALICIA (páxs. 13 ata 13)

PROFESORES DE RELIGIÓN

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista LA VOZ DE GALICIA (páxs. 14 ata 14)

El espacio europeo y la libertad

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Vol. 18 Núm. 213 (páxs. 15 ata 26)

El carácter dinámico de la planificación urbanística

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 341 ata 358)

Nuevas orientaciones doctrinales sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 27 (páxs. 0 ata 0)

Veinte años de autonomía en Galicia

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 631 ata 636)

Libertad religiosa e ideológica: garantías procesales y su tutela penal

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 373 ata 395)

Las bases jurídicas de la "Administración electrónica" en España: el uso de las técnicas informáticas, electrónicas y telemáticas en las Administraciones Públicas

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 713 ata 760)

Nacimiento, desarrollo y estado actual de la estrategia comunitaria frente al cambio climático

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 2 (páxs. 217 ata 242)

El principio de precaución en la jurisprudencia comunitaria

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 1 (páxs. 117 ata 132)

La Teleadministración en España. Últimas novedades

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista OTROSÍ Núm. 36 (páxs. 44 ata 47)

Sobre la reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre el Libro Blanco de la gobernanza europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA Núm. - (páxs. 0 ata 0)

La segunda descentralización: La dimensión local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA Núm. - (páxs. 0 ata 0)

El INAP y la formación de dirigentes sociales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 10 (páxs. 259 ata 266)

Aspects Juridiques de la gestion des zones côtieres en Espagne

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVUE EUROPÉENNE EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT Núm. - (páxs. 131 ata 162)

Criterios constitucionales para la reforma administrativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TAPIA (MADRID) Vol. 114 Núm. - (páxs. 34 ata 35)

El modelo constitucional: un acierto

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TAPIA (MADRID) Vol. 117 Núm. - (páxs. 11 ata 14)

Administraciones Públicas y Equilibrio Territorial (publicado con el título La necesaria revitalización del pacto Local)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NUEVA REVISTA Vol. 75 Núm. - (páxs. 10 ata 13)

Os atallos de procedimientos sancionadores en materia de tránsito:pode o boletín de denuncia ser considerado como proposta de resolución e audiencia? A Sentencia de 19 de decembro de 2000

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 27 (páxs. 185 ata 212)

Sobre la Reforma Administrativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 18 Núm. - (páxs. 257 ata 274)

Los atajos de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico ante el Tribunal Supremo. La Sentencia de 19 de diciembre de 2000 y su doctrina legal sobre el artículo 13.2 del Real Decreto 320/1994, de procedimiento sancionador en materia de tr

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Vol. 156 Núm. - (páxs. 307 ata 335)

La cuestión de la comparabilidad de impuestos a los efectos de la aplicación de las deducciones por doble imposición internacional.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 216 (páxs. 89 ata 120)

Las opciones sobre acciones en el I.R.P.F.

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Vol. 217 Núm. - (páxs. 3 ata 29)

La potestad interpretativa en materia tributaria: aspectos problemáticos y perspectivas de reforma

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito, José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 221 (páxs. 3 ata 72)

La tributación de los artistas (y deportistas) no residentes en el marco de los convenios de doble imposición

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CARTA TRIBUTARIA Núm. 14 (páxs. 1 ata 22)

Tendencias actuales en materia de intercambio de información entre Administraciones tributarias

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 99 (páxs. 25 ata 40)

Triangular Cases, tax treaties and EC Law

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista BULLETIN FOR INTERNATIONAL FISCAL DOCUMENT Vol. 55 Núm. 6 (páxs. 241 ata 254)

La judicialización del derecho de los contribuyentes al inicio del procedimiento amistoso previsto en los convenios de doble imposición

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CANARIAS FISCAL Núm. 14 (páxs. 5 ata 22)

Calificación urbanística y racionalidad

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 1003 ata 1014)

El espacio local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 5 Núm. - (páxs. 759 ata 769)

Los principio de la política ambiental comunitaria y la libre circulación de mercancías

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 599 ata 628)

Furor de mandar, dura policía. O control das actividades de lecer e a ordenanza ambiental de ruídos de A Coruña de 17 de xuño de 1997

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 97 ata 132)

The taxpayer¿s right to set the mutual agreement procedure in motion

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista INTERTAX. INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 29 Núm. 11 (páxs. 362 ata 366)

Libertad de imprenta en México: Hacia una ley federal de Comunicación social

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 289 ata 314)

Estatuto y autogobierno gallego: nuevas perspectivas (1936-1981-2010)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista AUTONOMÍES Núm. 27 (páxs. 0 ata 0)

El espacio local: Espacio de participación

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EL ALCALDE Vol. 4 Núm. - (páxs. 8 ata 9)

Ética y Servicio Público. Un documento relevante para la OCDE

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista QUÓRUM. REVISTA DE PENSAMIENTO IBEROAMERICANO Núm. - (páxs. 187 ata 193)

El Estado en un mundo en transformación

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 29 ata 33)

¿Para qué la globalización?

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NUESTRO TIEMPO Núm. - (páxs. 105 ata 110)

Sobre el Libro Blanco del Reino Unido: Modernizar la Administración

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. LIBRO HOMENAJE UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA Vol. 2 Núm. - (páxs. 389 ata 396)

El Libro Blanco Español para la mejor de los servicios públicos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 3 Núm. - (páxs. 13 ata 16)

El principio de cooperación

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. 40 Núm. - (páxs. 3085 ata 3091)

Formación a distancia para servidores públicos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO Vol. 104 Núm. - (páxs. 99 ata 105)

El futuro del régimen local en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRAÇAO LOCAL DE LISBOA Vol. 182 Núm. - (páxs. 151 ata 162)

El espacio local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LEXIS NEXIS JURISPRUDENCIA ARGENTINA Vol. 10 Núm. - (páxs. 3 ata 11)

La estrategia comunitaria para la protección de la calidad del aire: La Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA INTERDISCIPLINAR DE GESTIÓN AMBIENTAL Núm. 36 (páxs. 36 ata 48)

La Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA DE LA FUNDACIÓN MAPFRE Núm. 82 (páxs. 37 ata 45)

Una sentencia relevante

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TAPIA (MADRID) Núm. - (páxs. 15 ata 16)

Spanish Competent¿s Authority¿s decisions subjected to judicial review for first time

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Núm. - (páxs. 267 ata 274)

Spain signs income tax treaties with Cuba, Norway and Israel

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 22 Núm. 5 (páxs. 455 ata 460)

Star companies, tax treaties and the Spanish Administration: the decline of the slave-agreement?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Núm. - (páxs. 2430 ata 2437)

Medio Ambiente y Administración Local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Vol. 188 Núm. - (páxs. 173 ata 189)

El Centro no se reduce a la tercera vía

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Vol. 114 Núm. - (páxs. 69 ata 82)

Sobre os efectos da Sentencia do Tribunal Constitucional 164/2001, do 11 de xullo, na lexistalción urbanística española

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP (páxs. 357 ata 362)

A realización de melloras en solo urbano transformado (Comentario á STS 06.03.2000[ar.2422])

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP

La discapacidad en el Sistema Tributario Español

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 11 ata 29)

Las uniones de hecho en el Derecho Autonómico

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 195 ata 213)

La Protección Ambiental del Litoral Español. Hacia una gestión sostenible e integrada de las zonas costeras

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 459 ata 486)

El Estado Autonómico( 1996-2000)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 419 ata 430)

Condicións sociais e contratación pública

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 53 ata 66)

Homeschooling, una alternativa a la educación tradicional

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista PADRES Y MAESTROS Vol. 251 Núm. - (páxs. 20 ata 24)

El fortalecimiento del Poder local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 3 (páxs. 93 ata 102)

El Estado Autonómico (1996-2000)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. 27 Núm. 27 (páxs. 849 ata 863)

El modelo de Administración Única o Común: una nueva dimensión de la Administración Periférica del Estado

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 20 (páxs. 629 ata 638)

La suspensión del acto administrativo en la Ley de la Jurisdicción Contecioso-Administrativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARGENTINA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Vol. 33 Núm. - (páxs. 29 ata 44)

New Rules empower Spanish Tax Administration to seek information abroad

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 21 Núm. 7 (páxs. 678 ata 681)

Russia-Spain income tax treaty protocol enters into force

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 21 Núm. 14 (páxs. 1543 ata 1544)

Denmark-Spain income tax treaty protocol enters into force

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 21 Núm. 14 (páxs. 1544 ata 1545)

El usufructo de acciones en la L.I.R.P.F. de 1998

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 206 (páxs. 95 ata 118)

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CEE

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Miguel Ángel Caamaño Anido
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Núm. 255 (páxs. 149 ata 242)

La Ley de Protección Ambiental de Galicia: sus bases jurídicas y principios ordenadores

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 28 (páxs. 235 ata 260)

Recensión do libro 'Ecoauditorías, Intervención Pública Ambiental y Autocontrol Empresarial' de Alba Nogueira López

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVUE EUROPÉENNE EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT Núm. 4 (páxs. 0 ata 0)

Sobre las últimas reformas administrativas en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista RIVISTA TRIMMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO Núm. 1 (páxs. 213 ata 230)

Problemas suscitados por la Tributación de los rendimientos del capital en el ámbito de la Unión Europea: especial referencia al caso español

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista REVISTA EUROAMERICANA DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS Núm. 5 (páxs. 261 ata 298)

Luces y sombras del Control Jurisdiccional de la Potestad Sancionadora en la Ley 29/1998, de 13 de Julio: ¿ Garantía o 'performance' de la Administración de Justicia ( y de la sancionadora)?

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 1 Núm. 58 (páxs. 13 ata 71)

Una interpretación de la Articulación Territorial de España: el 'gelleguismo'

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 38 (páxs. 39 ata 112)

Espacio local, Pacto local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 16 (páxs. 527 ata 539)

La protección de los obligados tributarios en el procedimiento de intercambio de información

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 211 (páxs. 103 ata 132)

La erosión de las medidas de control fiscal del Estado de residencia: una reflexión al hilo de la jurisprudencia comunitaria dictada en el caso ICI

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Miguel Ángel Caamaño Anido
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 207 (páxs. 19 ata 46)

Fiscalidad de las operaciones de cesión temporal de activos financieros con pacto de recompra en el I.R.P.F.

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista IMPUESTOS Núm. 9 (páxs. 35 ata 53)

Taxpayer protection within the exchange of information procedure between State tax administrations

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 28 Núm. 12 (páxs. 462 ata 475)

Recensión do libro 'El Régimen Jurídico de la pesca marítima' de Gonzalo Barrio

Autores/as Juan José Pernas García
Revista CUADERNOS DE DERECHO PESQUERO Núm. - (páxs. 361 ata 362)

Evolución del Régimen Fiscal de los rendimientos del capital mobiliario en la imposición sobre la renta

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista CANARIAS FISCAL Núm. 10 (páxs. 21 ata 44)

Las licencias urbanísticas provisionales y el Principio de Proporcionalidad

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 147 ata 165)

As Políticas de Seguridade do Goberno Josapin ( 1997-2000)

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 29 ata 52)

Entes Instrumentales y Derecho Comunitario de la Contratación Pública: El Concepto de " Organismo de Derecho Público"

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista CUADERNOS DE DERECHO PÚBLICO Núm. 6 (páxs. 113 ata 137)

Dimensión ética de la vida local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. 37 Núm. - (páxs. 709 ata 729)

El Principio de Responsabilidad Compartida y el Principio de Subsidiariedad en el Derecho Ambiental

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 559 ata 583)

Supuestos de colisión entre las libertades de expresión e información y otros derechos fundamentales. La creación artística y el respeto a los sentimientos religiosos

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 3 Núm. - (páxs. 199 ata 220)

Adxudicación e Formalización dos contratos públicos. Exame da Lei Española de Contratos das Administracións Públicas

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista SCIENTIA IURIDICA. REVISTA DE DIREITO COMPARADO PORTUGUÉS E BRASILEIRO Núm. 3 (páxs. 119 ata 150)

Spain offers attractive tax climate for foreign R&D investments

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 19 Núm. 3 (páxs. 260 ata 262)

Spanish transfer pricing penalties: development and analysis

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 18 Núm. 18 (páxs. 1747 ata 1749)

Spain- Bolivia tax treaty enters into force

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 18 Núm. 4 (páxs. 351 ata 353)

Régimen cerrado y cárceles de máxima seguridad: una reflexión desde el Derecho Administrativo

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista @dministración. Ciberrevista de Derecho Administrativo - Facultad de Derecho - Universidad de Cantabria Núm. 10

El lugar de la práctica de las notificaciones tributarias: Especial referencia a los efectos del artículo 105 de la L.G.T.

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Vol. 252 Núm. - (páxs. 477 ata 516)

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CEE en materia tributaria

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Miguel Ángel Caamaño Anido, Adolfo Martín Jiménez
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Vol. 41 Núm. 251 (páxs. 201 ata 303)

La Ley del Suelo de Galicia y la Legislación Urbanística del Estado

Autores/as José Luis Meilán Gil, Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Vol. 171 Núm. - (páxs. 21 ata 71)

Fiscalidad de los valores obtenidos a partir de la segregación de Bonos y Obligaciones del Estado

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista REVISTA DE INFORMACIÓN FISCAL Vol. 33 Núm. - (páxs. 29 ata 57)

Entes Instrumentais e Dereito Comunitario da Contratación Pública: o concepto de " Organismo de Dereito Público"( acerca da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 15 de Xaneiro de 1998- As. Mannesmann-)

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ED. ESPAÑOLA) Vol. 20 Núm. - (páxs. 181 ata 199)

A Lei do Solo de Galicia e a Lexislación Urbanística do Estado

Autores/as José Luis Meilán Gil, Almudena Fernández Carballal
Revista REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ED. ESPAÑOLA) Vol. 20 Núm. - (páxs. 13 ata 50)

El Pacto Local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 54 Núm. - (páxs. 13 ata 42)

La reforma del procedimiento administrativo y del régimen procesal contencioso- administrativo: presupuestos y objetivos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 14 Núm. - (páxs. 403 ata 418)

La libertad de enseñanza en Italia. El problema de la financiación de la escuela privada (II)

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista HUMANA IURA Vol. 8 Núm. - (páxs. 377 ata 477)

Situación y perspectivas de la participación de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Vol. 179 Núm. - (páxs. 35 ata 42)

Accounting, the permanent establishment and EC law

Autores/as Miguel Ángel Caamaño Anido, José Manuel Calderón Carrero
Revista EC TAX REVIEW Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 24 ata 39)

Spain: Interpretation of tax treaties

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Dolores Piña
Revista EUROPEAN TAXATION Vol. 39 Núm. 10 (páxs. 376 ata 387)

A potestade sancionadora e o seu Control Xurisdiccional: Reflexións sobre o alcance da Lei 29/ 1998, de 13 de Xullo, reguladora da Xurisdicción Contencioso- Administrativa

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 23 ata 55)

Acerca da naturaleza normativa dos pregos de Claúsulas Administrativas particulares

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 55 ata 70)

El régimen competencial del urbanismo en España

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 783 ata 787)

Constitución, Consenso y Estado Autonómico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 3 Núm. 3 (páxs. 507 ata 516)

La contabilidad ,el establecimiento permanente y el Derecho Comunitario

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Miguel Ángel Caamaño Anido
Revista QUINCENA FISCAL ARANZADI Núm. 18 (páxs. 9 ata 30)

Simposio internacional:nacionalismo en Europa ,nacionalismo en Galicia,la religiòn como elemento impulsor de la ideología nacionalista.

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 753 ata 754)

Apuntes sobre la nueva LRSV 6/98 y su repercusión en Galicia

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 269 ata 280)

Democracia y ética

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 431 ata 443)

Acerca da adxudicación e formalización dos contratos das administraciones públicas

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 137 ata 159)

El medio ambiente y la actuación urbanística.Especial referencia a Galicia

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 481 ata 502)

La modernización administrativa como instrumento de la consolidación del poder regional

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Sobre la reforma de la Ley 30/92 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 41 (páxs. 873 ata 885)

Recensión Mantuano, Ginesio.Rilevanza civile del matrimonio religioso negli stati del¿unione europea

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Vol. 14 Núm. - (páxs. 1005 ata 1009)

Aspectos controvertidos de la regulación fiscal de los activos financieros con rendimiento implícito:especial referencia a la la letra de cambio

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 86 (páxs. 11 ata 24)

Las relaciones interadministrativas en el proyecto de Ley de modificación de la Ley 30/92

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Diario La Ley Núm. - (páxs. 0 ata 0)

La regulación del procedimiento administrativo en la modificación de la Ley 30/92

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Diario La Ley Núm. 4573 (páxs. 0 ata 0)

Nacionalismo y Estado autonómico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Diario La Ley Núm. - (páxs. 11 ata 14)

Ética y gobernabilidad

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. - (páxs. 696 ata 706)

El Estado en un mundo en transformación.Notas sobre el último informe del Banco Mundial sobre el Estado.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 33 (páxs. 0 ata 0)

A lóxica disciplinar do "mundo feliz":modernización privatizadora do poder policial no Estado (neo) liberal

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 89 ata 122)

Sobre las privatizaciones

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

El pacto local :desarrollo de la Administración Única

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TAPIA (MADRID) Núm. 100 (páxs. 31 ata 32)

Tax treatment of partnerships under the US/Spain tax treaty

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 17 Núm. 16 (páxs. 1205 ata 1209)

Spain modifies the deduction for double taxation relief on foreign source dividends

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 16 Núm. 9 (páxs. 643 ata 645)

Spanish tax court denies refund on treaty beneficiary

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 16 Núm. 25 (páxs. 1913 ata 1914)

Spain-Thailand tax treaty enters into force

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 17 Núm. 20 (páxs. 1493 ata 1493)

La reforma de Ley 30/1992 y su incidencia en la Administración Local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA Núm. 277 (páxs. 11 ata 26)

La reforma de la Ley 30/1992 y su incidencia en la Administración Local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES (CUNAL) Núm. 23 (páxs. 11 ata 26)

Administración única y pacto local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES (CUNAL) Núm. 19 (páxs. 0 ata 0)

Las distribuciones de beneficios entre sociedades matrices y filiales

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martín Jiménez
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Vol. 53 Núm. 187 (páxs. 3 ata 50)

Estudios de jurisprudencia comunitario en materia tributaria 1997-I

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Miguel Ángel Caamaño Anido
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Estudios de jurisprudencia comunitaria en materia tributaria 1997-II

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Miguel Ángel Caamaño Anido
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Vol. 48 Núm. 249 (páxs. 579 ata 647)

A Lei do Solo de Galicia e a lexislación urbanística do Estado

Autores/as José Luis Meilán Gil, Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP (páxs. 13 ata 50)

La administración única o común en el derecho español

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 12 (páxs. 155 ata 168)

Recensión al libro de Meilán Gil "La Administración Pública en perspectiva".

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA Núm. 277 (páxs. 251 ata 252)

El poder y la gente

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista GESTIÓN HOSPITALARIA Núm. 4563 (páxs. 1 ata 3)

Ética y empleados públicos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista GESTIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Núm. 9 (páxs. 0 ata 0)

Operaciones de cesión de cupones de obligaciones fiscalmente bonificadas (Especial referencia a la Resolución del TEAC de11 de Julio de 1997).

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista IMPUESTOS Núm. 5 (páxs. 8 ata 25)

Incidencia del derecho comunitario de la pesca sobre el régimen de competencias estatales y autonómicas

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 161 (páxs. 69 ata 80)

Devolución de ingresos indebidos por infracción del Derecho comunitario

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martín Jiménez
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 167 (páxs. 41 ata 60)

Derechos fundamentales y Constitución Europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 156 (páxs. 0 ata 0)

Safe harbor for multinational enterprises oparting in Spain. The new spanish apas procedure.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 15 Núm. 5 (páxs. 1355 ata 1363)

Estudios de jurisprudencia comunitaria 1996-II

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Miguel Ángel Caamaño Anido
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Núm. 244 (páxs. 400 ata 502)

La potestad legislativa de las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Vol. - Núm. 158 (páxs. 25 ata 63)

Medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición intersocietaria internacional y el tratamiento de las sociedades holding españolas: notas al R.D.-LEY

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA DE ECONOMÍA Y EMPRESA Vol. - Núm. 25 (páxs. 39 ata 43)

Medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición intersocietaria internacional y el tratamiento de las sociedades holding españolas: notas al R.D.-Ley 8/96 de 7 de Junio.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA EMPRESA Vol. - Núm. 25 (páxs. 39 ata 43)

Reformas administrativas y estudio autonómico especial para el desarrollo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Vol. - Núm. 7 (páxs. 0 ata 0)

La teoría de la Administración única

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO (VALENCIA) Vol. - Núm. 631 (páxs. 0 ata 0)

Consecuencias del gravamen proporcional de los incrementos de patrimonio ante una futura reforma de la fiscalidad sobre el ahorro.

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL ARANZADI Vol. - Núm. 20 (páxs. 11 ata 21)

O principio de colaboración no Estado Autonómico

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Vol. - Núm. 13 (páxs. 91 ata 126)

Revista Gallega de Administración Pública (por defecto)

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 14 (páxs. 0 ata 0)

Fundamentos y normativas del sector público gallego

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. - Núm. 29 (páxs. 0 ata 0)

Sobre el origen de la Ciencia Administrativa en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. - Núm. 10 (páxs. 0 ata 0)

Admendments to the spanish methods for the international economic double taxation avoidance and to the tax treatment of the holding entities

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 25 Núm. 5 (páxs. 190 ata 201)

Crónica de jurisprudencia comunitaria

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL ARANZADI Vol. - Núm. 16 (páxs. 33 ata 47)

Un triunfo dos iusnaturalismos e seguridade sobre os dereitos fundamentais

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto, Carlos Lema Añón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 57 ata 85)

Régimen Jurídico Urbanístico en España tras la sentencia del tribunal constitucional

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 577 ata 588)

Réxime penitenciario fechado e cárceres de máxima seguranza

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 87 ata 108)

Debate Legal sobre la "cuestión religiosa"

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista PADRES Y MAESTROS (páxs. 30 ata 34)

Sobre la formación en la Administración Local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 25 (páxs. 0 ata 0)

Presente y futuro del Estado de las Autonomías: Hacia la Administración única

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Régimen de garantías para contratar con la adminstración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 32 (páxs. 0 ata 0)

Ética, función pública y abogacía

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 38 (páxs. 0 ata 0)

La suspensión judicial del acto administrativo en el proyecto de ley de jurisdicción contencioso-administrativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 4369 (páxs. 0 ata 0)

Los principios éticos en el proyecto del Estatuto Básico de la Función Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 38 (páxs. 0 ata 0)

La enseñanza de la religión en la escuela pública: respuesta legislativa a un debate inacabado

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 1 Núm. - (páxs. 277 ata 290)

Réxime penitenciario fechado e cárceres de máxima seguranza: unha reflexión desde o Dereito Administrativo

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 1 (páxs. 87 ata 108)

Sobre las ayudas sociales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Comunitarismo y renovación social

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista GALICIA AUTONÓMICA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

La protección de los sentimientos religiosos en los Acuerdos con la Iglesia Católica

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Vol. 11 Núm. - (páxs. 117 ata 149)

Medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición intersocietaria internacional y el tratamiento de las sociedades holding españolas: notas al R.D. Ley 8/96, de 7 de junio.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista BOLETÍN DEL INSTITUTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Vol. - Núm. - (páxs. 17 ata 0)

Estudio de la normativa española sobre subcapitalización de sociedades a la luz del principio de no discriminación: análisis de su compatibilidad con los convenios de doble imposición y con el ordenamiento comunitario

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Vol. - Núm. 76 (páxs. 19 ata 0)

Expansión con el nombre Derecho y Libertad, la tensión entre la sociedad y el individuo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista DERECHOS Y LIBERTADES Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Actividad de fomento y subvenciones

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista DEREITO. REVISTA XURÍDICA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 18 ata 0)

Reforma administrativa y estado autonómico.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre el proyecto de ley orgánica de ordenación territorial de Colombia

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

El concepto de exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana a la luz de la última jurisprudencia del TJCE

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Vol. - Núm. - (páxs. 21 ata 0)

El valor de los derechos fundamentales en la cultura jurídica europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Autonomías y administración pública (reflexiones sobre la administración única)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista PRAXIS Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Reorganizaciones societarias, ITPAJD y principio de interdicción de la discriminación por razón de la nacionalidad: notas a la STJCE de 12 de abril de 1994 (Asunto Halliburton Services)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL ARANZADI Vol. - Núm. 3 (páxs. 12 ata 0)

Etica y valores democráticos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

El programa europeo Sócrates

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Etica y mercado laboral (I)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Etica y mercado laboral (II)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Comunitarismo y valores

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Crece la desigualdad entre países ricos y pobres

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Etica y eficiencia

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Mercado y solidaridad?

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

La capacidad de gobernar

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Los monopolios en retroceso

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Equidad y crecimiento económico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre las privatizaciones

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre la responsabilidad social de la empresa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Trabajo y descanso

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Una administración para el pueblo. (le cambiaron el título "Exclusión social y Servicios públicos")

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre la responsabilidad de la empresa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. 2 (páxs. 0 ata 0)

La reforma urgente del Senado

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre los artículos 149.1 y 150.2 de la C.E. 149.1

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA JURÍDICA DE NAVARRA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Reflexiones sobre la reforma y modernización de la administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista RIVISTA TRIMMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

El valor de los derechos fundamentales en la cultura jurídica europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista RIVISTA TRIMMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

El factor jurisprudencial como elemento de identidad de la cultura jurídica europea. Proyección histórica de la herencia jurídico-cultural romana

Autores/as Alejandrino Fernández Barreiro, José Manuel Calderón Carrero
Revista STUDIA ET DOCUMENTA HISTORIAE ET IURIS (CIUDAD DEL VATICANO) Vol. 61 Núm. - (páxs. 657 ata 691)

La administración única en el proyecto de Lofage

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TAPIA (MADRID) Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre el comunitarismo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TAPIA (MADRID) Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Comentarios a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia Tributaria 1993 (II) y 1994 (I)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Vol. - Núm. 235 (páxs. 205 ata 261)

Comentarios a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia Tributaria 1994 (II)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Vol. - Núm. 237 (páxs. 763 ata 831)

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia tributaria correspondiente a 1995 (II) y 1996 (I)

Autores/as Miguel Ángel Caamaño Anido, José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Vol. - Núm. 241 (páxs. 669 ata 763)

Descentralización do urbanismo e autonomía local a raíz da Constitución: A propósito da potestade autonómica de suspensión e revisión dos acordos das entidades locais

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP

La codificación normativa, recensión

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ED. ESPAÑOLA) Núm. 10 (páxs. 0 ata 0)

Tutela do medio ambiente, especialmente en materia de costas, recensión.

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ED. ESPAÑOLA) Vol. - Núm. 12 (páxs. 0 ata 0)

O principio de colaboración no Estado autonómico. Os instrumentos de colaboración interadministrativa

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 13 (páxs. 91 ata 126)

La administración única en el marco constitucional

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA XURÍDICA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Vol. 5 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Sobre la reforma del Senado (notas acerca de su especialización funcional)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre la formación en el sector público

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Hacia un nuevo orden económico y social

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista GALICIA AUTONÓMICA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Libertad de escuela y cheque escolar

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista GALICIA AUTONÓMICA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Ante la crisis de la social democracia y del Neoliberalismo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista GALICIA AUTONÓMICA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Algunas consideraciones en torno a la tributación de los no residentes socios de entidades en régimen de transparencia fiscal

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista IMPUESTOS Vol. 1 Núm. - (páxs. 372 ata 398)

Study of the Spanish Thncapitalisation in light of non-discrimination principle: its compatibility with the Double Tax Treaties and with the EC. Law

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. - Núm. 8 (páxs. 0 ata 0)

Xornada de estudio hispano-portuguesa sobre planeamento urbanístico

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) (páxs. 259 ata 273)

Reflexiones sobre la reforma y modernización de la administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

O principio de solidariedade interterritorial e a política rexional

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 7 (páxs. 231 ata 259)

Las relaciones financieras entre el Estado y las Comunidades Autónomas: dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional español (SSTC 13/1992, de 6 de febrero y 79/1992 de 28 de mayo)

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA Núm. 260 (páxs. 951 ata 976)

Fomento e coordenación xeral da investigación científica e técnica: cara a unha definición xurisprudencial do fomento. A STC 90/1992 de 11 de xuño

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 3 (páxs. 271 ata 279)

As relacións financeiras entre o Estado e as Comunidades Autónomas: dúas recentes sentencias do Tribunal Constitucional españo

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 3 (páxs. 237 ata 263)

El bentos profundo y litoral de una cadena de tres embalses españoles del río Guadiana( SW España)

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga, E. Martínez-Ansemil, N. Prat
Revista LIMNÉTICA Vol. 7 Núm. - (páxs. 133 ata 152)

La profesionalización de la contratación pública estratégica

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España)
ISBN 9788411477635

La Constitución española de 1978 en América

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Grupo Editorial Ibañez, Bogotá (Colombia)
ISBN 978-958-791-756-7

Uma aproximação ao regime jurídico dos municípios na Espanha

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Editorial Confederação Nacional de Municípios ¿ CNM, Brasília (Brasil)
ISBN 978-65-88521-86-1

Dereito local galego en acción. Informes da cátedra de Dereito Local da Universidade da Coruña-Deputación da Coruña 2018-2022

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Editorial Deputación da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-403-3

El derecho de las infraestructuras

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Tirant Lo Blanch, Mexico (México)
ISBN 978-84-1130-781-9

Proyecto de Carta de los derechos sociales fundamentales de los ciudadanos iberoamericanos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia (España)
ISBN 978-84-1113-765-2

La responsabilidad del estado legislador en España

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España)
ISBN 9788411137850

La forma en el Derecho Administrativo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Tirant lo Blanch, (España)
ISBN 978-84-1378-842-5

Discursos Académicos Iberoamericanos

Editorial Tirant Lo Blanch, Bogotá (Colombia)
ISBN 9788411134347

EL derecho administrativo del Estado social y democrático de Derecho

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial editorial Olejnik, Coruña, A (España)
ISBN 978-956-407-173-2

Derecho administrativo, estado de bienestar e interés general

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial editorial Olejnik, Coruña, A (España)
ISBN 978-956-407-172-5

Tratado de Derecho Comparado. Contratos públicos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial editorial Olejnik, Coruña, A (España)
ISBN 978-956-407-088-9

Análisis de la protección del medio marino tras una década del enfoque ecosistémico

Editores Francisco Javier Sanz Larruga
Editorial Aranzadi - Thomson, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-1124-910-2

EL CONTRATO DE OBRAS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. ESTUDIO PRÁCTICO Y JURISPRUDENCIAL

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Editorial Atelier Libros Jurídicos, (España)
ISBN 978-84-18780-20-2

Estudio sistemático sobre la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular (Ley 7/2022, de 8 de Abril)

Editores J. José Pernas García, Jennifer Sánchez González
Editorial Instituto Aragonés de Administración Pública, Coruña, A (España)
ISBN ISSN 1133-4797

Populismo y Derecho Público

Editorial Grupo Editorial Ibañez, Bogotá (Colombia)
ISBN 978-958-791-462-7

Derecho Público Autonómico, Galleguismo y Administración Pública

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Andavira Editora S.L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-123657-6-4

Annotated Legal Documents on Islam in Europe

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera, jJordi Moreras
Editorial Brill, Leiden (Países Bajos)
ISBN 9789004378278

El Derecho Administrativo ante el Covid-19

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial IJ Editores, Buenos Aires (Argentina)
ISBN 978-987-8459-26-4

Fundamentos de las medidas para la eliminación de la doble imposición internacional: estudio de las principales cuestiones que se plantean en relación con la eliminación de la doble imposición internacional

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Editorial AEDAF, (España)
ISBN 978-84-89025-46-2

Derecho y dinamización e innovación rural

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga, Marta Mª García Pérez, Juan Jesús Raposo Arceo, Fernando I. González Laxe
Editores Francisco Javier Sanz Larruga
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España)
ISBN 9788413972152

Fiscalidad de las reorganizaciones empresariales en la Unión Europea. Estudio de la Directiva Fiscal de Fusiones

Autores/as Alberto Quintas Seara
Editorial Marcial Pons, (España)
ISBN 978-84-1381-317-2

Procedimientos administrativos Libro de Ponencias del XIX Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial San Salvador : Corte Suprema de Justicia. Seccio¿n de Publicaciones, 2011., San Salvador (El Salvador)
ISBN 978-99961-999-1-2

La modificación del contrato de obras. Análisis histórico y regulación actual

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Editorial Tirant lo Blanch, (España)
ISBN 9788413550183

El Derecho Administrativo del Estado Social y Democrático de Derecho

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial IJ INTERNATIONAL LEGAL GROUP, Buenos Aires (Argentina)
ISBN 978-8377-27-8

La Buena Administración y la ética pública en el Derecho Administrativo

Editores Almudena Fernández Carballal
Editorial Grupo Editorial Ibañez, Bogotá (Colombia)
ISBN 978-958-791-088-9

Derecho Administrativo de la dignidad humana y del interés general: Fundamentos y principios

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Grupo Editorial Ibañez, Bogota (Colombia)
ISBN 978-958-791-292-0

Tratado de Derecho Público Comparado. Contratos Públicos

Editorial Editorial Jurídica Venezolana, (Venezuela)
ISBN 978-1649-214-17-1

La responsabilidad de jueces, magistrados y fiscales en el Estado de Derecho

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España)
ISBN 978-84-1355-261-3

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL HISPANO-LUSO-BRASILEIRO SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

Autores/as José Manuel Busto Lago
Editores Carlos Aymerich Cano
Editorial EDUNISC, Santa Cruz do Sul (Brasil)
ISBN 978-85-7578-507-2

LOS DESAFÍOS DEL DERECHO PÚBLICO EN EL SIGLO XXI Libro conmemorativo del XXV Aniversario del acceso a la Cátedra del Profesor Jaime Rodríguez-Arana Muñoz

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Editorial INAP, Madrid (España)
ISBN 978-84-7351-673-0

Derecho Tributario de la Unión Europea

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martín Jiménez
Editorial CISS-Wolter Kluwer, Madrid (España)
ISBN 978-84-9954-099-3

Convenios de doble imposición. El impacto BEPS. Análisis y evolución de la red española de tratados fiscales

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Editores Nestor Carmona Fernández
Editorial CISS-Wolter Kluwer, Madrid (España)
ISBN 978-84-9954-101-3

Control administrativo de la actividad de la Administración

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Imprensa Oficial del Estado de Sao paulo, Sao Paulo (Brasil)
ISBN 978-65-81121-01-3

Derecho Urbanístico de Galicia en Homenaje al Profesor José Luis Meilán gil

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Editores TIRANT LO BLANCH
Editorial Tirant lo Blanch, Coruña, A (España)
ISBN 9788413133263

Direito administrativo da dignidade humana e do interesse geral

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editores UDC
Editorial Imprensa Oficial del Estado de Sao paulo, Sao Paulo (Brasil)
ISBN 978-854-010-160-9

La buena administración del urbanismo

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España)
ISBN 978-84-7351-657-0

Instituciones Administrativas, inclusion, convivencia y paz

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Grupo Editorial Ibañez, Bogota (Colombia)
ISBN 978-958-749-8172-2

Anuario Iberoamericano sobre buena administración

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial IJ Editores, Buenos Aires (Argentina)
ISBN 978-987-4179-93-7

Derecho administrativo para el siglo XXI: hacia el garantismo normativo y la transparencia institucional

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Forum, (España)
ISBN 978-85-450-0569-8

Anuario Iberoamericano de Derecho Urbanístico

Editorial IJ Editores, Buenos Aires (Argentina)
ISBN 978-987-4995-21-6

Régimen Administrativo Sancionatorio

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Universidad Católica de Guayaquil, Guayaquil (Ecuador)
ISBN 978-9942-35-458-7

La Buena Administración del Urbanismo. Principios y realidades jurídicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz, Almudena Fernández Carballal
Editorial EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, (España)
ISBN 978-84-9190-961-3

Las bases de la contratacion publica en el escenario global

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editorial Jurídica Venezolana, Panamá (Panamá)
ISBN 978-980-365-402-3

Los contratos públicos y los derechos sociales fundamentales

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid (España)
ISBN 978-84-7351-594-8

El derecho administrativo de la casa común

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editores información jurídica, (Uruguay)
ISBN 9789974631755

La administración pública en España (1913-2013)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Ibáñez, (España)
ISBN 9789587497663

Contrataciones públicas en el marco de los derechos sociales fundamentales

Autores/as Almudena Fernández Carballal, Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial