Dereito Público Global (Observatorio do Litoral)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Jaime Francisco Rodríguez-Arana Muñoz
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 19/07/2005
Adscrición a deptos. Instituto Universitario de Estudos Marítimos
Adscrición a centros Instituto Universitario de Estudos Marítimos
Código interno G000257

Contacto

Enderezo Facultade de Dereito Campus de Elviña s/n A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1619
Fax  981290310
Correo
Sitio web  http://www.observatoriodellitoral.es

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Gobernanza e Dereito Administrativo

Contratación Pública

Dereito Público e sostenibilidade ambiental

Ordenación xurídica e xestión administrativa dos espazos marinos e costeiros

Procedemento e proceso contencioso administrativo

Libertades económicas e medio ambiente

Palabras chave Bo Goberno, boa administración, ética pública, transparencia, participación; Contratación pública, contratación pública estratéxica.; Sostibilidade, urbanismo, medio ambiente, vivenda, urbanismo, territorio, patrimonio cultural.; Litoral, xestión integrada, ordenación marina, medio marino, seguridade marítima; Procedemento, silencio administrativo, recursos, arbitraxe, acto administrativo; Axudas públicas, liberdade de circulación de mercancías, intervención ambiental e desregulación admi

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

1. Capacidade formativa, a nivel de experto 2. Elaboración de informes e dictames para Administracións públicas e entidades xurídico privadas 3. Organización de foros, seminarios e encontros 4. Elaboración de proposicións normativas 5. Análise das normas vixentes e propostas de mellora

Resultados transferíbeis 1. Publicación de monografías e obras colectivas 2. Publicación de materiais docentes 3. Celebración de seminarios especializados 4. Creación de bases de datos xurídicos 5. Impartición de cursos e conferencias

Membros do grupo

Dra./Dr. Jaime Francisco Rodríguez-Arana Muñoz
Dereito administrativo
Coordinador/a
Dra./Dr. Francisco Javier Sanz Larruga
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Juan José Pernas García
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Pilar Álvarez Barbeito
Dereito financeiro e tributario
PDI
Dra./Dr. José Manuel Calderón Carrero
Dereito financeiro e tributario
PDI
José Ron Romero
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Carlos Ignacio Aymerich Cano
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Juan Ferreiro Galguera
Dereito eclesiástico do estado
PDI
Dra./Dr. Manuela Del Pilar Santos Pita
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Alberto Quintas Seara
Dereito financeiro e tributario
PDI
Dra./Dr. Carlos Alberto Amoedo Souto
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Jennifer Sánchez González
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Marta María García Pérez
Dereito administrativo
PDI
Dra./Dr. Alberta Lorenzo Aspres
Contratado/a Proyecto

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Rodriguez-Arana Muñoz, Jaime
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2023

Contrato para la prestación de servicios técnicos, artísticos o científicos firmado entre la FUAC y Gómez Acebo & Pombo Abogados, SLP.

Entidade financiadora GOMEZ ACEBO & POMBO, ABOGADOS, SLP
Investigadores principáis PILAR ÁLVAREZ BARBEITO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2021

IMPLICACIÓNS DA VENDA DE FERROATLÁNTICA SAU AO FONDO TPG

Entidade financiadora Confederación Intersindical Galega (CIG)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2019 ata 05/08/2019

Informe sobre as opcións xurídico-administrativas disponibles para a xestión sustentable da Escola Municipal de Música ¿Sementeira¿ de Cambre, con proposta de actuación

Entidade financiadora CONCELLO DE CAMBRE
Tipo Contrato
Datas Dende 24/05/2019 ata 24/10/2019

"CENTRO COMERCIAL FINIS TERRAE: ANALISE DA POSICION DO CONCELLO DE CEE COMO PROPIETARIO DE ESPAZOS NESTA INFRAESTRUTURA "

Entidade financiadora CONCELLO DE CEE
Tipo Contrato
Datas Dende 22/04/2019 ata 22/05/2019

INFORME XURIDICO SOBRE A ADQUISICION DAS FACTORIAS DE ALCOA NA CORUÑA E AVILES

Entidade financiadora Condeferación Intersindical Galega (CIG)
Tipo Contrato
Datas Dende 15/03/2019 ata 30/04/2019

ANALISE DA LEGALIDADE DO EXPEDIENTE DE COMPRA DE BENS INMOBEIS PARA A CREACION DUNHA ALDEA ETNOGRAFICA

Entidade financiadora Concello de Muras
Tipo Contrato
Datas Dende 12/02/2019 ata 14/03/2019

Redacción de un informe jurídico sobre las implicaciones, trámites y procedimientos de liquidación e integración del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia en el Consorcio Interuniversitario del Sistema Universitario de Galicia (CISUG)

Entidade financiadora CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 10/12/2018 ata 09/01/2019

CONCESION DE LICENZA PARA A MPLIACION E CAMBIO DE USO DE EDIFICACION REALIZADA EN SOLO RUSTICO

Entidade financiadora Productos Batán S.L.
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 15/11/2018 ata 15/12/2018

Asesoramiento sobre procesos administrativos derivados del cambio de modelo de gestión del saneamiento ganadero en la Comunidad Autónoma de Cantabria

Entidade financiadora Avescal, servicios veterinarios sociedad cooperativa
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 12/11/2018 ata 11/04/2019

Redacción de un informe jurídico sobre la naturaleza administrativa del actual instrumento de ordenación de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Betanzos

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE BETANZOS
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 20/09/2018 ata 08/10/2018

Contrato para la prestación de servicios técnicos, artísticos o científicos firmado entre la FUAC y Gómez Acebo & Pombo Abogados, SLP.

Entidade financiadora GOMEZ ACEBO & POMBO, ABOGADOS, SLP
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2018 ata 30/06/2019

Cancelación del consorcio forestal y la concesión de uso privativo de parcelas en los Montes Milleira y Gorreis

Entidade financiadora Concello de Vimianzo
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 08/06/2018 ata 07/07/2018

Elaboración de un dictamen sobre el vigente régimen jurídico de SUPLUSA (Sociedad Urbanística Provincial de Lugo) como medio propio e instrumental de la Diputación de Lugo

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 18/05/2018 ata 10/06/2018

ELABORACIÓN DE NORMATIVA GALLEGA SOBRE AUTORIZACIÓN DE FOCOS EMISORES A ATMÓSFERA

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Contrato
Datas Dende 02/04/2018 ata 04/04/2019

Redacción de un plan general de ordenación municipal

Entidade financiadora Concello de Gondomar
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 06/02/2018 ata 05/03/2018

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GPC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/10/2017 ata 31/12/2019

REPERCUSIONS ADMINISTRATIVAS E LABORAIS DA XESTION DA PISCINA MUNICIPAL

Entidade financiadora CONCELLO DE CEE
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2017 ata 15/05/2018

Asesoramiento jurídico en el diseño y confección de una propuesta de relación de puestos de trabajo (RPT) para el Ayuntamiento de Betanzos

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE BETANZOS
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 15/11/2017 ata 30/06/2018

Elaboración de una propuesta de declaración de la verbena gallega como patrimonio cultural inmaterial de Galicia

Entidade financiadora Asociación Galega de Orquestras
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 09/11/2017 ata 30/12/2017

Analisis jurídico del marco de los servicios sociales en Galicia

Entidade financiadora Consellería de Política Social Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jaime Rodríguez-Arana
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2017 ata 31/12/2017

CONTRATO ART. 83 PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA E O CONCELLO DE GONDOMAR EN RELACIÓN COA REGULARIZACIÓN DA OCUPACIÓN DOS POSTOS NO MERCADO MUNICIPAL

Entidade financiadora Concello de Gondomar
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 08/06/2017 ata 08/07/2017

Elaboración de un parecer jurídico sobre la regularización de la ocupación de puestos en el Mercado Municipal de Gondomar

Entidade financiadora Concello de Gondomar
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 15/05/2017 ata 15/06/2017

Elaboración de varios informes periciales en relación con el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de la administración de la Xunta de Galicia

Entidade financiadora Abogado Generoso Tato Becerra
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 05/04/2017 ata 04/06/2017

Elaboración del estudio ¿Estado de la cuestión metropolitana en Galicia, en el resto del Estado y aproximaciones a alguna experiencia europea. Texto base para la redacción de propuesta de anteproyecto de la Ley del Área Metropolitana de Coruña

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 12/01/2017 ata 30/06/2017

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE RELIGIÓN

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Zoila Combalia
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

O impacto da crise de gasto público nas técnicas xurídicas de contratación pública

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 26/04/2016 ata 30/09/2018

O impacto da crise do gasto público nas técnicas xurídicas de contratación administrativa

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 26/04/2016 ata 30/09/2018

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO HERRAMIENTA DE DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y USO ESTRATÉGICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis JOSÉ PERNAS GARCÍA
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Elaboración do estudo ¿Estado da cuestión metropolitana en Galicia, no resto do Estado e aproximacións a algunha experiencia europea. Texto base para a redacción dunha proposta de anteproxecto de Lei da Área Metropolitana da Coruña¿

Entidade financiadora Concello da Coruña
Investigadores principáis Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 22/12/2016 ata 31/12/2018

Regimen jurídico de la titulación para ejercer de socorrista

Entidade financiadora ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA (AGASP)
Investigadores principáis Jaime Rodriguez-Arana
Tipo Contrato
Datas Dende 21/10/2016 ata 01/11/2017

CONTRATO ART. 83 PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA E A ENTIDADE CONCELLO DE CEE PARA A ELABORACIÓN DO PREGO DE CONDICIÓNS PARA A CONCESIÓN DAS INSTALACIÓNS DA PISCINA MUNICIPAL DE CEE

Entidade financiadora Concello de Cee
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 21/09/2016 ata 21/11/2016

Contrato art.83 LOU para actividades de consultoría academica y asistencia técnica entre la Fundación UDC y la Empresa Ernst & Young

Entidade financiadora ERNST & YOUNG ABOGADOS S.L.P.
Investigadores principáis Jose M.Calderon Carrero
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2016 ata 31/08/2020

Apoyo técnico en la elaboración de la relación de puestos de trabajo con el Ayuntamiento de Vimianzo

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 17/07/2016 ata 30/11/2016

Defense contracts in Spain

Entidade financiadora Radbound University Nijmegen
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2016 ata 31/12/2016

Restitución a sus antiguos propietarios del uso privativo de los Montes Milleira y Gorreis

Entidade financiadora Concello de Vimianzo
Tipo Contrato
Datas Dende 22/02/2016 ata 21/03/2016

Elaboración de anteproyecto de regulación del uso lúdico de las aguas termañes

Entidade financiadora XUNTA DE GALICIaA, Consellería de Economía, Emoprego e Industria. Dirección Xeral de Industria
Investigadores principáis F. Javier Sanz Larruga
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2016 ata 15/04/2016

Análisis jurídico del sistema de reparto de cuotas.

Entidade financiadora Asociación del Cerco de Galicia
Investigadores principáis Jaime Rodríguez-Arana
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2016 ata 01/01/2017

Contrato art. 83 LOU entre a Universidade da Coruña e o Concello de Vimianzo para a elaboración dun informe sobre a restitución aos seus antigos titulares dos montes Milleira e Gorreis

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2016 ata 01/04/2016

Estudio técnico-jurídico para la regulación del uso lúdico de las aguas termales de Galicia

Entidade financiadora XUNTA DE GALICIaA, Consellería de Economía, Emoprego e Industria. Dirección Xeral de Industria
Investigadores principáis SANZ LARRUGA
Tipo Contrato
Datas Dende 10/11/2015 ata 15/12/2015

Contrato Art. 83 para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la FUAC y el despacho Vales y Asociados

Entidade financiadora SOCIEDADE VALES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L.
Investigadores principáis Almudena Fernández Carballal
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2015 ata 01/09/2016

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS, TÉCNICOS, ARTÍSTICOS O DOCENTES (ART. 83 LOU) FIRMADO ENTRE LA UDC Y LA FIRMA "GÓMEZ ACEBO & POMBO, ABOGADOS"

Entidade financiadora GOMEZ ACEBO & POMBO, ABOGADOS, SLP
Investigadores principáis PILAR ÁLVAREZ BARBEITO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2015 ata 31/05/2019

Defence Contracts in Spain

Entidade financiadora Radboud University Nijmegen
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2015 ata 01/06/2015

Concesión de obra pública del Parque Eólico Singular ¿O Barrigoso¿

Entidade financiadora Concello de Vimianzo
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 23/02/2015 ata 22/03/2015

Propuesta de relación de puestos de trabajo para el Concello de Cambre

Entidade financiadora Concello de Cambre
Investigadores principáis Carlos Aymerich Cano
Tipo Contrato
Datas Dende 23/02/2015 ata 22/03/2015

Contrato art.83 para actividades de asesoramento e asistencia técnica entre a Fundación Universidade da Coruña e o Concello de Vimianzo acerca da concesión de obra pública do parque eólico singular ¿O Barrigoso"

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO
Tipo Contrato
Datas Dende 02/02/2015 ata 02/04/2015

PROPOSTA DE RELACION DE POSTOS DE TRABALLO PARA O CONCELLO DE CAMBRE

Entidade financiadora CONCELLO DE CAMBRE
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2015 ata 28/02/2015

Buena administración y nuevos retos de la contratación pública: una perspectiva internacional y comparada

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2017

La reforma de la imposición societaria en la UE: cuestiones generales y problemática del régimen de las operaciones de reorganización empresarial

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis José Manuel Calderón Carrero
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Ayuda de consolidacion de la Xunta de Galicia para la consolidación del grupo

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 30/11/2016

Approche basée sur les droits dans l¿enseignement supérieur au Mahgreb (ABDEM)

Entidade financiadora Unión Europea (Agencia Ejecutiva de "Educación, audiovisual y cultura")
Investigadores principáis Ana Vega Gutierrez
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/12/2013 ata 30/11/2016

La primavera árabe: integración de los derechos fundamentales y las relaciones Iglesia-Estado en lso procesos constituyentes de las nuevas democracias

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Juan Ferreiro Galguera
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Elaboración de desarrollo reglamentario de la Ley de Minería de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Conselleria de Economia y Hacienda, Dirección General de Industria
Investigadores principáis Sanz Larruga
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2013 ata 28/02/2015

Análisis del marco jurídico-económico para la actuación del Proyecto Netmar

Entidade financiadora Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
Investigadores principáis Marta García Pérez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2013

Contrato para elaboración de informe jurídico sobre el mantenimiento del servicio y de los trabajadores del GRUMIR del Ayuntamiento de Vimianzo

Entidade financiadora Ayuntamiento de Vimianzo
Investigadores principáis Marta García Pérez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2013 ata 01/03/2013

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

MERCADO INTERIOR, LIBERTADES ECONÓMICAS Y MEDIO AMBIENTE

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Juan José Pernas García
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

Contrato para la elaboración de un informe jurídico sobre expediente de incumplimiento de concesión de incentivos regionales

Entidade financiadora Mecanizados y Oxicortes, SL
Investigadores principáis Marta García Pérez
Tipo Contrato
Datas Dende 20/12/2012 ata 15/01/2013

Estudio, diseño y redacción de un protocolo de colaboración administrativa del consorcio con el Ayuntamiento de A Coruña

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 15/10/2012 ata 28/12/2019

Estudo, deseño e redacción dun protocolo de colaboración administrativa do Consorcio das Mariñas co Concello da Coruña

Entidade financiadora CONSORCIO AS MARIÑAS
Investigadores principáis Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Dende 15/04/2012 ata 01/04/2013

El Derecho administrativo español bajo el prisma de la buena administración

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Contrato para la ejecución del proyecto denominado "Estudio jurídico para la transferibilidad y sostenibilidad del proyecto de turismo en red Viajando por Besanas

Entidade financiadora FUNDACIÓN PAIDEIA
Investigadores principáis García Pérez, Marta
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2011 ata 30/09/2011

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E A UDC PARA O FINANCIAMENTO DA REALIZACIÓN DO IV CURSO DE DEREITO ADMINISTRATIVO PARA POSTGRADUADOS EN DEREITO ADMINISTRATIVO IBEROAMERICANO (XURISTAS DE ARXENTINA)

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 27/05/2011 ata 01/06/2011

RELACIÓN COOPERATIVA ADMINISTRACIÓN, CONTRIBUYENTES E INTERMEDIARIOS FISCALES PROPICIADO POR LA OCDE

Entidade financiadora INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF)
Investigadores principáis ALVAREZ BARBEITO
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 12/04/2010 ata 15/01/2011

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2010

Seminario internacional sobre gobernanza del litoral

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Francisco Javier Sanz Larruga
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/09/2009 ata 31/08/2010

Nuevos instrumentos de protección de la competencia y de los consumidores.

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Fernando Cachafeiro García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO E A UDC (FACULTADE DE DEREITO) PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E FORMATIVAS NO EIDO DO DEREITO DE CONSUMO

Entidade financiadora INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
Tipo Contrato
Datas Dende 15/06/2009 ata 31/12/2009

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A UNIVERSIDADE DA CORUÑA E O GABINETE XURÍDICO E. GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Entidade financiadora GABINETE XURÍDICO E. GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Tipo Contrato
Datas Dende 08/06/2009 ata 01/01/2010

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE ORDENACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Francisco Javier Sanz Larruga
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/09/2008 ata 12/12/2008

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO E A UDC (FACULTADE DE DEREITO) PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E FORMATIVAS NO EIDO DO DEREITO DE CONSUMO

Entidade financiadora INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2008 ata 31/12/2009

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO E A UDC (FACULTADE DE DEREITO) PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E FORMATIVAS NO EIDO DO DEREITO DE CONSUMO E ADDENDA

Entidade financiadora INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2008 ata 31/12/2008

Maritime Incident Research and Innovation (MARINE)

Entidade financiadora Union Europea
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/06/2008

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral: Observatorio do litoral"

Entidade financiadora Consellería de Educación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 26/12/2007

Bases xurídicas para a ordenación e planificación do litoral de Galicia.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 01/01/2010

CONVENIO ENTRE A XUNTA DE GALICIA ( CONS. VIVENDA) E A UDC PARA O DESENVOLVEMENTO DO MASTER OFICIAL EN ASESORAMENTO XURÍDICO EMPRESARIAL, CON ESPECIALIDADES EN DEREITO INMOBILIARIO E DA CONSTRUCCIÓN, DEREITO URBANÍSTICO E DEREITO AMBIENTAL

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
Tipo Contrato
Datas Dende 13/09/2007 ata 30/12/2008

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO E A UDC PARA REALIZACIÓN DUN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN "PLANTEXAMENTOS DA LEXISLACIÓN EXISTENTE NOS PAÍSES DA UNIÓN EUROPEA E COMUNIDADES AUTÓNOMAS DO ESTADO ESPAÑOL EN MATERIA DE VIVENDA

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
Tipo Contrato
Datas Dende 07/03/2007 ata 29/12/2007

SOSMER (PROGRAMA DE INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG III C, SUR, OPERACIÓN MARCO REGIONAL TREND)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Marta García Pérez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 30/09/2006

SOSMER

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 30/09/2006

Elaboración de los estatutos del Consorcio "Instituto de Estudios Turísticos de Galicia"

Entidade financiadora Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
Investigadores principáis Francisco Javier Sanz Larruga
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2006 ata 31/12/2006

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUAC, Dª. ALMUDENA FERNÁNDEZ CARBALLAL E CENGALESA

Entidade financiadora CENGALESA
Tipo Contrato
Datas Dende 21/02/2005 ata 21/02/2006

CUESTIONES ESENCIALES DE LA FISCALIDAD DE LAS PYMES

Entidade financiadora IDEAPYME GROUPE
Tipo Contrato
Datas Dende 28/01/2005 ata 28/12/2005

Seguridad marítima y protección del medio ambiente (INCENTIVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

Seguridad Marítima y protección del medio natural

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis José Luis Meilán Gil
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2004 ata 31/12/2007

Seguridad Marítima y Medio Ambiente: Repercusiones Jurídico-Públicas del Caso Prestige

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis José Manuel Sobrino Heredia
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 11/12/2003 ata 10/12/2006

Seguridad marítima y protección del medio ambiente marino

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis José Luis Milán Gil
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/11/2003 ata 25/11/2006

Seguridad Marítima y Medio Ambiente. Repercusiones Jurídico-Públicas y Socio-Políticas del Caso Prestige

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/10/2003 ata 15/10/2006

El marco jurídico e institucional de la Administración Pública Electrónica en España y en Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/2003 ata 14/07/2006

CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROYECO DE INVESTIGACIÓN "PROBLEMAS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS PLANTEADOS POR EL PRESTIGE"

Entidade financiadora ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA (UNESA)
Tipo Contrato
Datas Dende 26/09/2003 ata 26/03/2004

Problemas jurídico-administrativos planteados por el Prestige

Entidade financiadora ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA (UNESA)
Investigadores principáis MEILÁN GIL
Tipo Contrato
Datas Dende 23/09/2003 ata 01/09/2005

CONTRATO ART. 83 ENTRE LA EMPRESA CREMADES & CALVO-SOTELO Y LA FUDC PARA REALIZACIÓN PROYECTO "FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN DERECHO ADMINISTRATIVO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS RECIENTES NOVEDADES LEGISLATIVAS"

Entidade financiadora CREMADES & CALVO-SOTELO
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2003 ata 02/01/2003

CONTRATO ART. 83 LOU PARA REALIZACIÓN ASESORÍA TÉCNICA: APOYO EN CUESTIONES LEGALES RELACIONADAS CON EL PROYECTO PUSH

Tipo Contrato
Datas Dende 04/12/2002 ata 04/07/2003

Régimen jurídico de las operaciones de reestructuración empresarial (fusiones, escisiones, canje de activos y aportación de rama de actividad

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2002

ASPECTOS INTERNACIONALES DEL SECTOR BANCARIO

Entidade financiadora INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE GALICIA (FUNDACIÓN BARRIE DE LA MAZA)
Investigadores principáis JOSÉ RAMÓN RUIZ GARCÍA
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/1999 ata 01/04/2003

Bases jurídicas para la ordenación integral del litoral de Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/08/1999 ata 06/08/2002

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA Y LA UDC

Entidade financiadora FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
Tipo Contrato
Datas Dende 09/11/1999 ata 30/06/2000

Los títulos habilitantes en la legislación pesquera

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1998

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, O TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA E A UDC, SOBRE RECOPILACIÓN E PUBLICACIÓN DA XURISPRUDENCIA DO DITO TRIBUNAL

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Contrato
Datas Dende 23/07/1997 ata 31/12/1997

La incidencia de los impuestos sobre la renta ( IRPF, IS ) de los Estados miembros en el proceso de construcción europea

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1999

Régimen jurídico de los bienes culturales de Galicia

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1999

Ordenación integral del espacio marítimo-terrestre de Galicia: aspectos jurídicos del demanio costero

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Francisco Javier Sanz Larruga
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/12/1999

Integración de la política ambiental en los sectores de la administración pública de Galicia .

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 12/01/1995 ata 12/01/1997

Estudios de Doble imposición

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 07/04/1994 ata 07/04/1995

Derecho Comunitario, Derecho Estatal y Derecho Autonómico: distribución y articulación de competencias en materia de pesca. Su aplicación en Galicia.

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Francisco Javier Sanz Larruga
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/02/1991 ata 31/12/1992

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA RECOPILACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL TSJ DE GALICIA

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1991 ata 31/12/1996

Las actas de inspección de los servicios sanitarios en tiempos de covid-19: funcionalidad y régimen jurídico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA Núm. 972 (páxs. 1 ata 28)

Sobre las notificaciones electrónicas en la Ley estatal 39/2015 y en la Ley 4/2019 de la Administración digital de Galicia

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA Núm. 4721 (páxs. 1 ata 29)

Etica y responsabilidad de jueces y fiscales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Tiempo de Derechos Núm. 11 (páxs. 28 ata 34)

Profesionalización de la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 195 ata 223)

Exclusión por corrupción e fraude na contratación pública: diferenzas e converxencia

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista ADMINISTRACIÓN & CIDADANÍA Vol. 15 Núm. 1-2020 (páxs. 63 ata 81)

La contratacion publica globalizada en tiempos de covid 19

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista La Ley (páxs. 4 ata 12)

Self-cleaning en la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de Derecho Administrativo Núm. 18 (páxs. 256 ata 282)

Retoques en la Ley Orgánica de libertad religiosa y reordenación normativa con los Acuerdos de Cooperación

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Derecho y Religión Vol. XV (páxs. 211 ata 227)

Towards a sustainable campus: working together to achieve the green campus flag on the UDC peripheral campus of Ferrol

Autores/as Ares-Pernas, Ana, Carmen Coronado Carvajal, Alfonso Gomis Rodriguez, María Isabel Fernández Ibáñez, Vicente Díaz Casás, Sonia Zaragoza, Maria Sonia Bouza Fernández, Manuela del Pilar Santos Pita, Antonio Domingo García Allut, María del Pilar Comesaña, María Jesús Caínzos, Belén Feal Cabezón, Araceli Torres Miño
Revista International Journal of Sustainability in Higher Education Vol. 21 Núm. 7 (páxs. 1367 ata 1390)
DOI https://doi.org/10.1108/ijshe-02-2020-0056

El derecho Administrativo Global.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Iberoamericana de Derecho Internacional y de la Integración (páxs. 150 ata 198)

La política al servicio de la persona

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Tiempo de Derechos Núm. 32 (páxs. 24 ata 28)

Coronavirus, interes general y derechos findamentales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista revista de privacidad y derecho digital Núm. 18 (páxs. 47 ata 49)

The EU¿s Coordinated Approach to Transfer Pricing Controls

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL (páxs. 61 ata 68)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 1 ata 17)

El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador tributario no se suspende durante las actuaciones complementarias.

Autores/as BLANCA LÓPEZ CUTANDA
Revista Diario La Ley Núm. 9520 (páxs. 1 ata 14)

Sobre la nulidad y el decomiso de los contratos públicos viciados por corrupción. A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda) de 8 de junio de 2018 (caso Nóos).

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 50

Exclusión por corrupción y fraude en los sistemas de contratación pública de la Unión Europea, los Estados Unidos y el Banco Mundial. Diferencias y convergencia

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 196

Los marcos de control de riesgos fiscales en un contexto post-BEPS

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 436 (páxs. 5 ata 52)

Comentario a la SAN de 30 de noviembre de 2018 en el caso Colgate Palmolive: ajustes colaterales derivados de regularización de precios de transferencia que determinan el afloramiento de un royalty y su tributación con arreglo al CDI del beneficiario de segundo nivel

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL (páxs. 1 ata 15)

La regulación de los encargos a medios propios en la LCSP. Un balance provisional

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Vol. 1 Núm. 159 (páxs. 158 ata 164)

El enfoque coordinado de precios de transferencia en la UE

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 4 (páxs. 1 ata 5)

-¿Doctrina de la Audiencia Nacional sobre Ajustes de Precios de Transferencia y la aplicación del rango de precios de mercado derivado de los ¿benchmarks¿

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 14 (páxs. 103 ata 112)

LAS PROHIBICIONES PARA CONTRATAR EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DE 2017

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 53 (páxs. 306 ata 343)

CORRUPCIÓN, NULIDAD Y DECOMISO DE CONTRATOS. A propósito de las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala Segunda) de 8 de junio (caso Nóos) y de 11 de noviembre de 2018

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 113 (páxs. 110 ata 125)

Europe, China and the United States: Three different approaches to the development of offshore wind energy

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Journal of Renewable and Sustainable Energy Núm. 109 (páxs. 55 ata 70)

Prólogo, informe y epílogo sobre la compra de libros científicos por las universidades públicas

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Observatorio de Contratación Pública (www.obcp.es)

Acerca de la (in)eficacia de las prohibiciones para contratar. Crítica de la resolución del TACRC 653/2017, de 14 de julio

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Observatorio de Contratación Pública (www.obcp.es) (páxs. 1 ata 5)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 1 ata 12)

ANULACIÓN Y DECOMISO DE LOS CONTRATOS AFECTADOS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Gestión Pública Núm. 17 (páxs. 14 ata 22)

The OECD International Compliance Assurance Programme: Just a new Multilateral and Cooperative Model of Tax Control for Multinational Enterprises?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista BULLETIN FOR INTERNATIONAL FISCAL DOCUMENT Vol. 72 Núm. 12 (páxs. 1 ata 14)

A Lei 17/2006, do libro e da lectura de Galicia: balance dunha década

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. 1 Núm. 56 (páxs. 161 ata 174)

De las neurociencias al neuroderecho: perspectivas de regulación jurídica del cerebro

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Vol. 1 Núm. 78 (páxs. 42 ata 51)

La nueva ordenación del espacio marítimo: análisis del Real Decreto 363/2017, de 8 de abril

Autores/as F. Javier Sanz Larruga
Revista PRÁCTICA URBANÍSTICA Núm. 150 (páxs. 1 ata 32)

"Comentario de Jurisprudencia del TJUE"

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA TÉCNICA TRIBUTARIA Núm. 18 (páxs. 153 ata 170)

El nuevo marco europeo de transparencia sobre esquemas transfronterizos sujetos a declaración por intermediarios fiscales y contribuyentes: las EU tax disclosure rules y sus implicaciones

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 10 (páxs. 37 ata 62)

Reflexiones generales sobre el derecho administrativo global

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Gestión Pública Núm. 17 (páxs. 7 ata 74)

LOS RESIDENTES EXTRACOMUNITARIOS Y LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS AUTONÓMICOS ESTABLECIDOS A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (Análisis de la STS de 19 de febrero de 2018, rec. núm. 62/2017)

Autores/as PILAR ALVAREZ BARBEITO
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 422

En torno al concepto jurídico de autoprovisión administrativa: dimensión europea y desajustes internos

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Vol. 205 (páxs. 81 ata 129)

Garantías financieras implicitas, ajustes de precios de transferencia y el test europeo de motivos comerciales

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Vol. 425 Núm. 426 (páxs. 127 ata 140)

"El Internacional Tax Compliance Assurance Programme (ICAP) desarrollado por la OCDE: ¿Hacia nuevos modelos multilaterales y cooperativos de control fiscal de grandes contribuyentes?"

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 423 (páxs. 5 ata 32)

El paquete Europeo 2018 en materia de fiscalidad de la economía digital

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CARTA TRIBUTARIA Núm. 39 (páxs. 1 ata 17)

Recensión MEILÁN GIL, J.L., El itinerario desviado del Estado autonómico y su futuro. Aranzadi, Pamplona, 2015, 185 páginas

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 110 Núm. 1 (páxs. 427 ata 433)

Development of Offshore Wind Power: Contrasting Optimal Wind Sites with Legal Restrictions in Galicia, Spain

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Energies Vol. 11 Núm. 731 (páxs. 1 ata 25)
DOI https://doi.org/10.3390/en11040731

Las nuevas Directrices OCDE de Precios de Transferencia de 2017 adaptadas a BEPS

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista El Derecho, Diario de Doctrina y Jurisprudencia Núm. 14356 (páxs. 4 ata 8)

La modulación del Principio de culpabilidad en el Derecho Urbanístico Sancionador. Una consecuencia del deber social de conservación

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE Vol. 52 Núm. 35 (páxs. 53 ata 78)

El Régimen jurídico delas fincas complejas y las actuaciones de compatilización

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 102

las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo en el derecho español: nuevas tendencias

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 100 (páxs. 551 ata 585)

Las cláusulas lingüísticas en la contratación pública

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 1 Núm. 111 (páxs. 19 ata 57)

Transmisión mortis causa de participaciones en entidades: algunas cuestiones controvertidas

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista CARTA TRIBUTARIA Núm. 41-42

Transfer pricing rules and the European Commercial Motives Test

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 91 Núm. 13 (páxs. 1325 ata 1330)

La nueva ordenación del espacio marítimo: análisis del Real Decreto 363/2017

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista PRÁCTICA URBANÍSTICA Núm. 150

INCIDENCIA FISCAL DEL NUEVO CRITERIO DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA DEDUCCIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS ADMINISTRADORES CON FUNCIONES EJECUTIVAS (Análisis de la STS de 26 de febrero de 2018, rec. núm. 3574/2017)

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 423 (páxs. 109 ata 114)

Efectos colaterales de las regularizaciones de precios de transferencia sobre las deducciones por doble imposición internacional: una reflexión al hilo del caso Coca Cola

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 7 (páxs. 1 ata 201)

The influence of regulatory framework on environmental impact assessment in the development of offshore wind farms in Spain: Issues, challenges and solutions

Autores/as F. Javier Sanz Larruga
Revista OCEAN & COASTAL MANAGEMENT Núm. 161 (páxs. 165 ata 176)

El Derecho administrativo español ante las neurociencias y el Neuroderecho: desarrollos y perspectivas

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista IUS ET SCIENTIA Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 84 ata 106)

La planificación y programación de los contratos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña Vol. 22 (páxs. 329 ata 356)

Streamlining the consent process for the implementation of offshore wind farms in Spain, considering existing regulations in leading European countries

Autores/as F. Javier Sanz Larruga
Revista OCEAN & COASTAL MANAGEMENT Núm. 157 (páxs. 68 ata 85)

reflexiones generales sobre los derechos sociales fundamentales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura Vol. 2 Núm. 5 (páxs. 131 ata 165)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 1 ata 25)

LA INTEGRACIÓN EUROPEA Y EL PRINCIPIO COMUNITARIO DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Autores/as F. Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA DE LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISIÓN Vol. 6 Núm. 12 (páxs. 165 ata 197)

La colaboración público-público en el ámbito local tras la Ley 9/2017, de contratos del sector público

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Anuario del Gobierno Local Vol. 1 (páxs. 263 ata 295)

La ley 5/2016, de 4 de mayo, de patrimonio cultural de Galicia: una ley de baja calidad para un nuevo ciclo de desarrolismo

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Patrimonio cultural y Derecho Vol. 1 Núm. 21 (páxs. 91 ata 146)

El Comunicado de los Ministros de Finanzas del G20 y de los Gobernadores de Bancos Centrales, de 17-18 de marzo de 2017: una nota sobre sus implicaciones de política fiscal

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Revista Interactiva de Actualidad Núm. 12 (páxs. 1 ata 5)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 8 Núm. 2 (páxs. 1 ata 22)

El derecho fundamental a la buena administración (Principios y derechos integrantes)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Eléctronica de Derecho Administrativo Venezolano Vol. 11 (páxs. 283 ata 318)

Fraccionamiento del contrato y división en lotes. Posibilidad de limitar el número de lotes a los que un operador económico pueda licitar o adjudicarse a cada licitador

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña Vol. 21 (páxs. 192 ata 228)

La directiva europea de contratación pública y la lucha contra la corrupción

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de Direito Economico e Socioambiental Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 24 ata 2564)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 1 ata 21)

Los principios del drecho global de la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz, UDC
Revista Revista Internacional de Direito Publico Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 85 ata 113)

La integración europea y el principio comunitario de integración ambiental en el ordenamiento jurídico español

Autores/as F. Javier Sanz Larruga
Revista RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DE'LL AMBIENTE Núm. 2 (páxs. 4 ata 35)

Self-cleaning y compliance en la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE MÉXICO Vol. 67 Núm. 268 (páxs. 787 ata 788237)

¿La revalorización de una marca global determina un ajuste de precios de transferencia en sede de las filiales del Grupo?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 417 (páxs. 33 ata 54)

Sobre la reforma de la Constitución

Autores/as Jaime Fco Rodriguez-Arana Muñoz
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Núm. 65 (páxs. 29 ata 54)

La sentencia de la US Tax Court en el caso Amazon: un precedente relevante sobre controversias de precios de transferencia, intangibles y economía digital

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 411 (páxs. 85 ata 108)

Desarrollo de los Acuerdos de cooperación de 1992: luces y sombras.

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO CANÓNICO Y DERECHO ECLASIÁSTICO Núm. 44 (páxs. 1 ata 99)

LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL POWER IN SPAIN: RECENT REFORMS AND DEBATES. LESSONS FOR AND FROM CHINA

Autores/as Carlos Aymerich Cano, Ruben C. Lois-González
Revista The Singapore Econmic Review Vol. 63 Núm. 1 (páxs. 1 ata 21)
DOI https://doi.org/10.1142/s0217590817420024

La Directiva UE 2016/1164 contra las prácticas de elusión fiscal que inciden en el mercado interior: ¿El principio del final de un IS nacional o una pieza más de descoordinación en el nuevo orden post-BEPS?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo J. Martín Jiménez
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 407 (páxs. 5 ata 56)

etica publica constitucional y buena administracion

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO Vol. LII Núm. 144 (páxs. 67 ata 81)

El impacto de las Leyes 39 y 40/2015 en las universidades públicas: contenido, hipótesis y retos de futuro

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Vol. 1 Núm. 182 (páxs. 283 ata 312)

Os Acordaos Nordea Bank e Timac Agro e Jurisprudencia constante do TJUE sobre a Dedutibilidade de Prejuízos Fiscais transfonteirizos

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Revista de Finanças Publicas e DIreito Fiscal (Portugal) Núm. 4 (páxs. 271 ata 294)

Self-cleaning in public procurement: operational and regulation in European Union

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A&C REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL Núm. 70 (páxs. 25 ata 44)

La planificación ambiental se vuelca en el mar: la nueva ordenación del espacio marítimo

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 37 (páxs. 13 ata 17)

La contratación pública en el TTIP

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 107 (páxs. 19 ata 41)

Introducción al modelo de cumplimiento tributario cooperativo (II)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista Análisis Tributario Enfoque Internacional (Perú) Núm. 14 (páxs. 8 ata 22)

Comentario a la STSJ de Madrid de 6 de junio de 2016 sobre la aplicación de la exención del art.7.p. LIRPF

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Revista Interactiva de Actualidad Núm. 5

Las competencias de las Diputaciones provinciales

Autores/as Jaime Fco Rodriguez-Arana Muñoz
Revista Cuadernos de Derecho Local (QDL) Núm. 42 (páxs. 229 ata 263)

The principles of the global law of public procurement

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Núm. 65 (páxs. 13 ata 39)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 1 ata 18)

Un Problema Pendiente : la ineficacia de los contratos afectados por actos de corrupción

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Revista de Contratos Públicos Núm. 14 (páxs. 5 ata 17)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 1 ata 14)

Los principios de igualdad y transparencia en la modificación de los contratos públicos. Su sentido y alcance en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia De La Unión Europea

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista de Derecho (UCUDAL) Núm. 14 (páxs. 143 ata 157)

Lecturas cautas pero esperanzadas sobre la Cumbre de Paris

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista ADMINISTRACIÓN & CIDADANÍA Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 11 ata 1125)

el régimen de dotación y cobertura de plazas de profesorado universitario tras la legislatura 2011-2015

Autores/as Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 1 Núm. 105 (páxs. 23 ata 65)

Los principios del derecho global de los contratos públicos

Autores/as Jaime Fco Rodriguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 179 (páxs. 29 ata 54)

POSIBLES EFECTOS DERIVADOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RÉGIMEN FISCAL RETROACTIVO DE LAS "STOCK OPTIONS"

Autores/as PILAR ALVAREZ BARBEITO
Revista CARTA TRIBUTARIA Núm. 20 (páxs. 66 ata 69)

DOCTRINA ADMINISTRATIVA EN TORNO A LAS CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS DE LOS TRUST

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 401-402 (páxs. 155 ata 158)

Comentario de Jurisprudencia del TJCE en materia Tributaria

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA TÉCNICA TRIBUTARIA Núm. 11 (páxs. 173 ata 202)

DOCTRINA ADMINISTRATIVA EN TORNO A LAS CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS DE LOS "TRUST" (ANÁLISIS DE LA CONSULTA DE LA DGT V1495/2016, DE 8 DE ABRIL)

Autores/as PILAR ALVAREZ BARBEITO
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 401 (páxs. 155 ata 158)

Primavera árabe en Túnez: hacia un estado democrático confesional

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Núm. 32 (páxs. 381 ata 443)

Gobernanza de los recursos naturales, conflictividad social y Derecho Ambiental en América Latina

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 33 (páxs. 43 ata 64)

La comprobación de las operaciones vinculadas: ¿modelo unitario o dual? : Análisis de la RTEAC de 8 de septiembre de 2016 (R. G. 4202/2016)

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito, José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 405 (páxs. 136 ata 144)

EL DERECHO A DEDUCIR EL IVA SOPORTADO CUANDO EL PROVEEDOR INCUMPLE SUS OBLIGACIONES FISCALES (ANÁLISIS DE LA STJUE DE 22 DE OCTUBRE DE 2015, ASUNTO C-277/14)

Autores/as PILAR ALVAREZ BARBEITO
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 395 (páxs. 111 ata 115)

The Concept of "Aggressive Tax Planning" Launched by the OECD and the EU Commission in the BEPS Era: Redefining the Border between Legitimate and Illegitimate Tax Planning

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista INTERTAX. INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 44 Núm. 3

The Spanish Transfer Pricing Regime and the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista BULLETIN FOR INTERNATIONAL FISCAL DOCUMENT Vol. 70 Núm. 8 (páxs. 430 ata 441)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE SOCIEDADES: LA UTILIZACIÓN ATÍPICA DEL MÉTODO DEL PRECIO LIBRE COMPARABLE

Autores/as PILAR ALVAREZ BARBEITO
Revista QUINCENA FISCAL ARANZADI Núm. 20 (páxs. 115 ata 121)

DOCTRINA ADMINISTRATIVA EN TORNO A LA CONFIGURACIÓN DEL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

Autores/as PILAR ALVAREZ BARBEITO
Revista CARTA TRIBUTARIA Núm. 19 (páxs. 38 ata 44)

LA COMPROBACIÓN DE LAS OPERACIONES VINCULADAS:¿MODELO UNITARIO O DUAL?. ANALISIS DE LA RTEAC DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (R.G.4202/2016)

Autores/as PILAR ALVAREZ BARBEITO, José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 405 (páxs. 136 ata 144)

La dimensión Europea del Proyecto BEPS: primeros acuerdos del ECOFIN, la aprobación del mecanismo de intercambio automático de ¿tax rulings¿, y el Paquete Anti-Elusión Fiscal 2016.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 6 (páxs. 119 ata 154)

Urbanismo sostenible y ponderación de intereses en la evaluación ambiental estratégica de planes urbanísticos

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista PRÁCTICA URBANÍSTICA Núm. 143 (páxs. 1 ata 30)

Sobre el concepto de los derechos sociales fundamentales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 19

El derecho Global y la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Núm. 140 (páxs. 42 ata 52)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 1 ata 11)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 1 ata 17)

El marco constitucional del acceso a la función pública en el derecho administrativo español

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Brasileira de Estudos da Função Pública - RBEFP Núm. 10 (páxs. 151 ata 175)

O Dever de Deixar sem Efeito os Contratos Afetados por Atos de Corrupção

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito ¿ PPGDir./UFRGS Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 48 ata 75)

La modernización BEPS del marco de principios de Soft-Law global sobre prácticas fiscales perniciosas (Segunda parte)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Análisis Tributario Núm. 332 (páxs. 16 ata 20)

Revisitando la Transparencia Fiscal Internacional al hilo de la sentencia del Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio en el caso Olsen

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 1-2 (páxs. 165 ata 205)

RED NATURAL 2000. LA DESCLASIFICACIÓN DE LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA. COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (SALA SEGUNDA) DE 3 DE ABRIL DE 2014, ASUNTO C-301/12, PETICIÓN DE DECISIÓN PREJUDICIAL PLANTADA POR EL CONSEJO DE EESTADO (ITALIA).

Autores/as Jennifer Sánchez González
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Núm. 18

Hipotecas unilaterales formalizadas en garantía de deudas tributarias aplazadas: la administración acreedora como sujeto pasivo de "AJD". (Análisis de la STS de 16 de julio de 2015, rec. núm. 1543/2014)

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 391 (páxs. 158 ata 163)

CONGRESO DERECHO AMBIENTAL PARA UNA ECONOMÍA VERDE. Publicada en: REVISTA ADMINISTRACIÓN Y CIDADANÍA. REVISTA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Autores/as Jennifer Sánchez González
Revista ADMINISTRACION & CIDADANIA, REVISTA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA Vol. 10 Núm. 2

El Tribunal Constitucional Español y el Régimen Sancionador de las Operaciones Vinculadas: ¿Una "Sentencia warning"?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Análisis Tributario Núm. 327 (páxs. 14 ata 19)

El nuevo modelo de control del cumplimiento tributario de los grandes contribuyentes: Las últimas medidas propuestas por la HMRC y su potencial impacto en España

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 19 (páxs. 111 ata 128)

El derecho administrativo ante la crisis (El derecho administrativo social)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Núm. 60 (páxs. 13 ata 36)

Un problema pendiente: la ineficacia de los contratos afectados por actos de corrupción

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 31 ata 41)

Corrupción y contratación pública: análisis de las nuevas directivas europeas de contratos y concesiones públicas

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 45-46 (páxs. 209 ata 239)

El régimen jurídico de la servidumbre de protección tras la reforma de la Ley de Costas

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Galega de Administración Pública (REGAP) Núm. 50 (páxs. 179 ata 200)

El TGUE valida la compatibilidad comunitaria del nuevo "tax lease". (Análisis de la STGUE de 9 de diciembre de 2014, Asunto T-140/13)

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 383 (páxs. 93 ata 100)

Una aproximación al concepto de "planificación fiscal agresiva" utilizado en los trabajos de la OCDE

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 394 (páxs. 41 ata 92)

Introducción al modelo de cumplimiento tributario cooperativo: estudio de los trabajos de la OCDE y principales experiencias internacionales

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO Núm. 167 (páxs. 75 ata 134)

STJCE 13.3.2.007, "Asunto Test Claimants in the Thin Cap Group", As. C-524/04: las condiciones de compatibilidad comunitaria de las cláusulas de subcapitalización (y de precios de transferencia)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 155 (páxs. 201 ata 213)

Un problema pendiente: la ineficacia de los contratos afectados por actos de corrupción

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Núm. 138 (páxs. 42 ata 49)

Nuevo Plazo de prescripción para comprobar bases imponibles negativas: análisis del Art. 26.5 LIS

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 14 (páxs. 121 ata 141)

Efectos civiles de las cláusulas contractuales sobre el pago de impuestos: la repercusión extemporánea de IVA

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 172 (páxs. 73 ata 80)

El control constitucional de las políticas de austeridad en Portugal y España

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 170 (páxs. 297 ata 334)

El recurso de apelación contable

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 40 (páxs. 1 ata 25)

El estado compuesto en la Constitución Española de 1978

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Núm. 62 (páxs. 13 ata 33)

La consolidación del federalismo y el aporte de la abogacía estatal

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA (páxs. 4 ata 5)

EU ENVIRONMENTAL LAW AND THE INTERNAL MARKET. N. DE SADELEER. OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 2014.

Autores/as Jennifer Sánchez González
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Núm. 18

O recurso de apelación contábel

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 19 (páxs. 17 ata 38)

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE ACTOS MODIFICATIVOS DE PLANES O PROGRAMAS A LA LUZ DE LA DIRECTIVA 2001/42/CE

Autores/as Jennifer Sánchez González
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL

Análisis del mercado laboral femenino en España: evolución y factores socio-económicos determinantes del empleo.

Autores/as Genoveva Millán Vázquez de la Torre, Manuela del Pilar Santos Pita
Revista PAPELES DE POBLACIÓN Vol. 21 Núm. 84 (páxs. 197 ata 195197)

La modernización BEPS del marco de principios de Soft-Law global sobre prácticas fiscales perniciosas (Primera parte)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Análisis Tributario Núm. 331 (páxs. 13 ata 20)

Posibidad de declarar la existencia de fraude de ley en operaciones realizadas en ejercicios prescritos: análisis de las SSTS de 5 de febrero y 23 de marzo de 2015

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 19 (páxs. 179 ata 187)

COMENTARIO SOBRE LA LEY 33/2015, DE 21 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD

Autores/as Jennifer Sánchez González
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL

El Nuevo modelo de control del cumplimiento tributario de los grandes contribuyentes: Las últimas medidas propuestas por la HMRC y su potencial impacto (Segunda parte)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Análisis Tributario Núm. 334 (páxs. 11 ata 16)

El Nuevo modelo de control del cumplimiento tributario de los grandes contribuyentes: Las últimas medidas propuestas por la HMRC y su potencial impacto (Primera parte)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Análisis Tributario Núm. 333 (páxs. 10 ata 13)

Algunas propuestas para la transposición de la Agencia Estatal a la legislación autonómica

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 161 (páxs. 19 ata 35)

LAS MEJORAS EN LA FISCALIDAD DE LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO LEY 7/2014, DE 7 DE MARZO(EDICIÓN DIGITAL)

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 374

Los servicios sociales tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA Núm. 88 (páxs. 333 ata 366)

Ante la conflictividad ambiental que viene del mar: el caso de los sondeos petrolíferos en Canarias

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 99-100

El futuro estándar global OCDE de intercambio automático de información financiera

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 374 (páxs. 5 ata 16)

Medidas de reversión de pérdidas intragrupo y Derecho comunitario: el caso Nordea Bank

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 381 (páxs. 97 ata 118)

The protection of taxpayers' property rights in light of the recent ECtHR Jurisprudence: Anything new on the horizon, or just more of the same?

Autores/as Alberto Quintas Seara
Revista INTERTAX. INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 42 Núm. 4 (páxs. 218 ata 233)

Libertad de expresión y sensibilidad religiosa: estudio legislativo y jurisprudencial

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO CANÓNICO Y DERECHO ECLASIÁSTICO (páxs. 1 ata 55)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 5 Núm. 1 (páxs. 1 ata 14)

La Carta Iberoamericana de los Derechos y deberes de los Ciudadanos y la función Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Brasileira de Estudos da Função Pública - RBEFP (páxs. 9 ata 35)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 1 ata 13)

La cláusula el Estado social y los derechos fundamentales sociales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA Núm. 21 (páxs. 263 ata 291)

Intercambio de información tributaria y derechos de defensa del contribuyente: la jurisprudencia del TJUE en el asunto Sabou

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CARTA TRIBUTARIA Núm. 2 (páxs. 2 ata 18)

Tourism for all as a manifestatiton of tourism quality and social responsibility element

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Revista ROTUR. REVISTA DE OCIO Y TURISMO Núm. 7 (páxs. 120 ata 137)

La cláusula del Estado Social de Derecho y los Derechos Fundamentales sociales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA Núm. 21 (páxs. 263 ata 290)

Principios de la Contratación y Responsabilidad Social

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 18 (páxs. 479 ata 488)

El derecho de acceso a la cultura en España. Diagnóstico y propuestas de estrategia jurídica

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 1 Núm. 99-100 (páxs. 295 ata 327)

Interés general y Estado Social y Democrático de Derecho, Homenaje al profesor Mariano Brito

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Rap Núm. 416 (páxs. 5 ata 28)

Sobre la carta iberoamericana de los derechos y deberes del ciudadano en relación con la administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 18 (páxs. 17 ata 30)

El plan de acción de la OCDE para eliminar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones ("BEPRS"): ¿Final, el principio del final o el final del principio?

Autores/as Adolfo Martín Jiménez, José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 1-2 (páxs. 87 ata 115)

The taxpayer¿s right of defence in cross-border exchange of information procedures

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista BULLETIN FOR INTERNATIONAL FISCAL DOCUMENT Vol. 68 Núm. 9 (páxs. 498 ata 507)

Responsabilidad tributaria de los administradores concursales: incidencia de las últimas modificaciones legales

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN

La participación en el estado social y democrático de derecho

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Misión jurídica: Revista de derecho y ciencias sociales Vol. 7 Núm. 7 (páxs. 65 ata 82)

Los pagos ilícitos a empleados públicos extranjeros en el marco de negocios y contratos internacionales: la problemática relativa a su (no) deducibilidad fiscal en el Impuesto sobre Sociedades a la luz del Informe OCDE sobre la implementación del Convenio Anti-Corrupción

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 371 (páxs. 51 ata 82)

Las mejoras en la fiscalidad de los acuerdos de refinanciación introducidas por el Real Decreto-Ley 4/2014de 7 de marzo

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN

Sobre la distribución de competencias en materia de turismo en el Derecho Español.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO Núm. 13 (páxs. 95 ata 111)

Caracterización de las políticas centristas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Núm. 36 (páxs. 54 ata 60)

La reforma de la Ley de Costas o la apertura de la Caja de Pandora

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 25 (páxs. 11 ata 20)

El gobierno y la administración local en España: sobre las alteraciones de los términos municipales con especial referencia al caso gallego

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 17 (páxs. 129 ata 168)

Transfer pricing disputes, abusive tax schemes and the European Convention on Human Rights against oppressive tax actions: the Yukos case

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista BULLETIN FOR INTERNATIONAL FISCAL DOCUMENT Vol. 67 Núm. 6 (páxs. 283 ata 294)

El IVA en la transmisión del patrimonio empresarial: la progresiva flexibilización comunitaria de la regla de no sujeción

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista REVISTA TÉCNICA TRIBUTARIA Vol. 102 (páxs. 95 ata 113)

El principio general del Derecho de confianza legítima

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Ciencia jurídica Núm. 4 (páxs. 59 ata 70)

Sobre" Las transformaciones del Derecho Público", de León Dugit

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Núm. 190 (páxs. 61 ata 100)

La transposición de la directiva de emisiones industriales y su incidencia en la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación

Autores/as Juan José Pernas García
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL Núm. 3 (páxs. 1 ata 54)

Los principios del derecho pùblico global de la contrtación administrativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista Trimestral de Direito Público Núm. 57 (páxs. 16 ata 37)

Aspectos controvertidos de la aplicación del beneficio de excusión del responsable subsidiario

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 18 (páxs. 0 ata 0)

La inversión del sujeto pasivo en los procesos concursales: análisis a la vista de la Sentencia del TJUE de 13 de junio de 2013.

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 20 (páxs. 0 ata 0)

El Derecho Administrativo Turístico: en especial referencia a Canarias

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 29 (páxs. 521 ata 555)

Una visión actual de la justicia administrativa en España

Autores/as Marta Mª García Pérez, José Luis Meilán Gil
Revista REVISTA ARGENTINA DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La participación en el estado social y democrático de derecho

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 13-14 (páxs. 3 ata 3)

La corrupción: Un estudio multidisciplinar.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista do Direito Núm. 41 (páxs. 110 ata 168)

O control xudicial das políticas de corte social

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 17 (páxs. 17 ata 53)

El derecho a la buena administración en las relaciones entre ciudadanos y Administración Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 16 (páxs. 247 ata 274)

La inversión del sujeto pasivo en los procesos consursales: análisis a la vista de la sentencia del TJUE de 13 junio de 2013

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 20 (páxs. 115 ata 124)

El gobierno y la administración local en España: sobre las alteraciones de los términos municipales con especial referencia al caso gallego.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 17 (páxs. 129 ata 168)

El silencio administrativo en España

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista Revista Trimestral de Direito Público (páxs. 58 ata 58)

La buena administración como principio y como derecho fundamental en europa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Misión jurídica: Revista de derecho y ciencias sociales Vol. 6 Núm. 6 (páxs. 23 ata 56)

El principio general del Derecho de confianza de confianza legítima

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Ciencia jurídica Núm. 4 (páxs. 59 ata 70)

Sobre "Las transformaciones del Derecho Público", de León Duguit

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Núm. 190 (páxs. 61 ata 100)

La estrategia europea de lucha contra el fraude y la evasión fiscal: el plan de acción de la Comisión UE y sus principales implicaciones

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 363 (páxs. 5 ata 40)

El artículo 1 del Protocolo No.1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos como límite al poder tributario de los Estados Parte: una revisión a la luz de los casos N.K.M., Gáll, R.Sz.

Autores/as Alberto Quintas Seara
Revista QUINCENA FISCAL Vol. 371 (páxs. 51 ata 82)

Derecho Administrativo y sostenibilidad ambiental: 35 años de un desarrollo doctrinal sin precedentes

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 23 (páxs. 81 ata 116)

Subvenciones y estado autonómico: crítica de la última jurisprudencia constitucional

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 97 (páxs. 221 ata 258)

Regateando hacia la excelencia. Tasa de reposición de efectivos y Universidades públicas

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Vol. 157 (páxs. 249 ata 278)

El uso de las etiquetas para la integración de consideraciones ambientales y sociales en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos

Autores/as J. José Pernas García
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Núm. 125 (páxs. 74 ata 85)

Caracterización de las políticas centristas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Núm. 4 (páxs. 54 ata 60)

O Governo e a Administración local na Espanha: sobre as alteracións municipais

Autores/as Jaime Fco Rodriguez-Arana Muñoz
Revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito ¿ PPGDir./UFRGS Núm. 8 (páxs. 1 ata 35)

La motivación de los actos administrativos

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista El Derecho, Diario de Doctrina y Jurisprudencia Núm. 13.111

A vueltas con las reglas interpretación y calificación de los convenios de doble imposición al hilo de una resolución del TEAC sobre híbridos financieros: la reciente reacción de la OCDE fraente al arbitraje fiscal internacional

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 12 (páxs. 19 ata 72)

El régimen jurídico del silencio administrativo en España.

Autores/as Marta García Pérez
Revista La justicia uruguaya: revista jurídica Núm. 146 (páxs. 3 ata 23)

Recensión al libro "Interés general, derecho administrativo y estado de bienestar"

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 155 (páxs. 347 ata 352)

El interés general en le Derecho Administrativo: notas introductorias

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 24 (páxs. 41 ata 54)

El derecho a la buena administración en las relaciones entre ciudadanos y administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista La justicia uruguaya: revista jurídica Núm. 145 (páxs. 3 ata 18)

La seguridad jurídica como límite comunitario a la articulación de cláusulas de prevención y lucha contra el fraude y la evasión fiscal: una nota sobre la STJUE de 5 de julio de 2012, Asunto SIAT, C-318/10

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 356 (páxs. 81 ata 104)

La configuración ética de las nuevas políticas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Misión jurídica: Revista de derecho y ciencias sociales Núm. 4 (páxs. 21 ata 57)

El derecho a la buena administración en las relaciones entre ciudadanos y administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista La justicia uruguaya: revista jurídica Núm. 145 (páxs. 3 ata 18)

Interés general y estado social y democrático de Derecho.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO Núm. 2 (páxs. 382 ata 396)

El servicio público a la luz del Derecho Comunitario Europeo, Regulación de servicios públicos e infraestructuras

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de Derecho Administrativo Vol. I (páxs. 53 ata 61)

Las acciones de clase frente a los poderes públicos en el derecho administrativo español

Autores/as Jaime Fco Rodriguez-Arana Muñoz, J. Buján
Revista Diritto pubblico comparato ed europeo Vol. III (páxs. 1244 ata 1273)

Una vuelta de tuerca a la interpretación europea de la cláusula antiabuso de la "Directiva de Fusiones": ¿hacia motivos económicos válidos de "alto voltaje"?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 347 (páxs. 5 ata 40)

El servicio público a la luz del Derecho Comunitario Europeo, Regulación de servicios públicos e infraestructuras.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de Derecho Administrativo (páxs. 53 ata 61)

La privatización municipal

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 27 (páxs. 5 ata 20)

La buena administración de la la Administración pública y los derechos de los ciudadanos.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Núm. 16 (páxs. 245 ata 275)

El derecho a la buena administración en las relaciones entre ciudadanos y Administración Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 16 (páxs. 247 ata 274)

Litigios de precios de transferencia y protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el caso Yukos

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista CARTA TRIBUTARIA (páxs. 3 ata 21)

El derecho a la buena administración y las relaciones entre ciudadanos y Administración pública.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Núm. 16 (páxs. 247 ata 275)

La comprobació de valores en el ITP sobre la base de las tasaciones hipotecarias: especial referencia a la jurisprudencia más reciente

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 8 (páxs. 101 ata 117)

Administración Pública y bien común.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Acontecimiento: órgano de expresión del Instituto Emmanuel Mounier Núm. 98 (páxs. 50 ata 53)

La justicia administrativa en tiempos de crisis. Una apuesta por el arbitraje

Autores/as Marta García Pérez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 16 (páxs. 95 ata 110)

Régimen jurídico del distintivo empresarial en materia de igualdad. Especial consideración a su implicación en el ámbito de la contratación

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 16 (páxs. 225 ata 245)

The ECJ jurisprudence on statutes of limitations in tax matters and the discrimination at the level of legal security

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Revista INTERTAX. INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 40 Núm. 4 (páxs. 254 ata 259)

"El control del nivel de cumplimiento fiscal del proveedor: ¿Un requisitos para la deducción de gastos y cuotas?Interpretación a la luz de la jurisprudencia comunitaria"

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 346 (páxs. 5 ata 48)

La participación en el Estado social y democrático de Derecho.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A&C REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL Núm. 48 (páxs. 13 ata 41)

La desprotección judicial del Camino de Santiago

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Vol. 155 (páxs. 189 ata 212)

El interés general en el Derecho Administrativo:notas introductorias

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 24 (páxs. 41 ata 54)

Crisis y cambio de modelo en las Universidades públicas. Reflexiones de urgencia

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Vol. 33 (páxs. 74 ata 81)

El interés general en el Derecho Administrativo: notas introductorias

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 24 (páxs. 41 ata 55)

Jurisdicción contencioso administrativa, derechos fundamentales y principios rectores de la política económica y social.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Núm. 50 (páxs. 67 ata 90)

La globalización económica y su incidencia sobre el derecho financiero y tributario:: ¿implicaciones sobre la protección de los bienes jurídicos globales?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Núm. 16 (páxs. 337 ata 365)

La participación en el estado social y democrático de derecho

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 13-14 (páxs. 3 ata 3)

La reforma de la Ley de Costas: un lobo con piel de cordero

Autores/as Marta García Pérez
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Núm. 31 (páxs. 60 ata 73)

Sobre el derecho fundamental a la buena administración y la posición jurídica del ciudadano

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A&C REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL Núm. 47 (páxs. 13 ata 51)

El marco constitucional del Derecho Administrativo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Núm. 15 (páxs. 87 ata 103)

Intervención pública y libertad de empresa: los servicios económicos de interés general( marco constitucional español y comunitario europeo)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 23 (páxs. 5 ata 30)

Configuración ética de las nuevas políticas: más allá de los sistemas ideológicos cerrados

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Misión jurídica: Revista de derecho y ciencias sociales Vol. 4 Núm. 4 (páxs. 21 ata 36)

La prescripción relativa de las infracciones y las sanciones

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 7 (páxs. 1 ata 1)

Funcionalidad de las medidas cautelares en el sistema contencioso-administrativo:especial referencia al derecho español

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Estudios de derecho administrativo Núm. 3 (páxs. 247 ata 278)

La sociedad del conocimiento y la administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE DERECHO Núm. 19 (páxs. 85 ata 91)

Los principios del Derecho global de la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho Núm. 66 (páxs. 29 ata 54)

Formación de Imanes en la Unión Europea

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Revista Europea de Derechos Fundamentales

"La justificación del transporte como requisito para aplicar la exención en las entregas intracomunitarias de bienes: análisis de la STS de 7 de marzo de 2011"

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL Núm. 18 (páxs. 117 ata 128)

"Problemas suscitados por la regulación de la tasación pericial contradictoria en algunas comunidades autónomas"

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista IMPUESTOS. REVISTA DE DOCTRINA, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA Núm. 1 (páxs. 15 ata 28)

Globalizaciòn y exclusión social: acciones dirigidas a la integración en el marco de la Unión Europea.

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Revista Aposta Digital. Revista de Ciencias Sociales Núm. 50 (páxs. 1 ata 22)

Desarrollismo y patrimonio cultural en una época de crisis: el caso de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de julio de 2011, sobre el polígono industrial de O Pino, en el Camino de Santiago

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Patrimonio cultural y Derecho Vol. 15 (páxs. 385 ata 400)

La justicia administrativa en España

Autores/as Marta García Pérez, José Luis Meilán Gil
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA Vol. 12 (páxs. 123 ata 148)

La buena administración y el buen Gobierno del litoral en Europa: especial referencia a la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 20 (páxs. 5 ata 44)

Público, privado, común. Arqueoloxías do futuro de Galiza

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista GRIAL Revista Galega de Cultura Núm. 189 (páxs. 13 ata 21)

El marco constitucional del Derecho Administrativo (EL Derecho Administrativo Constitucional)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 15 (páxs. 87 ata 102)

Intervención pública y libertad de empresa: los servicios económicos de interés general (marco constitucional español y comunitario europeo)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 23 (páxs. 5 ata 30)

O marco constitucional do direito administrativo.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DA ASESORÍA XURÍDICA DA XUNTA DE GALICIA Núm. 6 (páxs. 243 ata 257)

Administración pública y bien común.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Acontecimiento: órgano de expresión del Instituto Emmanuel Mounier Núm. 98 (páxs. 50 ata 53)

La buena administración y el buen Gobierno del litoral en Europa: especial referencia a la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 20 (páxs. 5 ata 44)

"Análisis de la idoneidad del "valor de tasación" como medio de comprobación del "valor real" en el IPT y AJD. Una referencia al criterio del TSJ de Galicia"

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 140 (páxs. 43 ata 5643)

La sociedad del conocimiento y la Administración pública.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo Núm. 19 (páxs. 85 ata 95)

Evolución del mercado de trabajo en la Comunidad Autónoma andaluza: análisis del empleo femenino en el sector sanitario

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Revista Trabajo: Revista andaluza de relaciones laborales Núm. 24 (páxs. 217 ata 244)

Sobre el principio de colegiación obligatoria del personal médico al servicio de la Administración pública.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA. (páxs. 421 ata 443)

Discrecionalidad y motivación del acto administrativo en la ley española de procedimiento administrativo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho Núm. 67 (páxs. 207 ata 229)

Comentario a la STJUE en el asunto Halley/Estado Belga sobre la compatibilidad con el derecho de la UE de los plazos de prescripción tributaria "ampliados" para situaciones transfronterizas fraudulentas

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 10 (páxs. 17 ata 23)

Los principios del derecho global de la contratación pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias

Hacia una nueva era de cooperación fiscal europea: las Directivas 2010/24/UE y 2011/16/UE de asistencia en la recaudación y de cooperación adminsitrativa en materia fiscal

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 343 (páxs. 49 ata 86)

Xénero e discapacidade, unha dupla invisibilidade.Situación actual.

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO Núm. 2 (páxs. 313 ata 332)

Luces y sombras del arbitraje institucional en la Administración General del Estado

Autores/as Marta García Pérez
Revista ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA Núm. 80 (páxs. 81 ata 114)

Intervención pública y libertad de empresa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 23 (páxs. 5 ata 31)

Reflexiones al hilo del STJUE X Holding BV sobre el régimen de consolidación en el Impuesto sobre Sociedades, la "importación" de pérdidas extranjeras y el Derecho de la Unión Europea

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 138 (páxs. 25 ata 54)

La prescripción relativa a las infracciones y la sanciones

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 7 (páxs. 1 ata 1)

Concordato coa Santa Sé e financiamento da Igreza Católica

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ENCRUCILLADA (VIGO) (páxs. 384 ata 400)

El Derecho Administrativo Constitucional

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Núm. 15 (páxs. 87 ata 102)

El procedimiento para la resolución de conflictos fiscales de precios de transferencia establecido por el Convenio Europeo 90/436/CEE

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO Núm. 151 (páxs. 903 ata 944)

"La prueba para la deducción de gastos y cuotas: efectos del incumplimiento de las obligaciones fiscales por el proveedor"

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO Núm. 151 (páxs. 945 ata 975945)

Estado, ciudadanos y sociedad civil

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA MEXICANA STATUM REI ROMANCE DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 6 (páxs. 125 ata 168)

La fiscalidad de la Ley de Regulación del Juego

Autores/as Heribert Padrol, Javier Talegón Vázquez, José Manuel Calderón Carrero
Revista Diario La Ley (estudios doctrinales) Núm. 7644

La Administración pública en Iberoamérica.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista cuadernos Manuel Giménez Abad Núm. 2 (páxs. 98 ata 106)

La administración Pública en Iberoamerica

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista cuadernos Manuel Giménez Abad Núm. 2 (páxs. 1 ata 8)

La Administración Pública en Iberoamerica

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista cuadernos Manuel Giménez Abad Núm. 2 (páxs. 1 ata 8)

El marco constitucional del Derecho Administrativo (El Derecho Administrativo Constitucional)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 15 (páxs. 87 ata 102)

Administración Pública y bien común.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Acontecimiento: órgano de expresión del Instituto Emmanuel Mounier Núm. 98 (páxs. 50 ata 53)

La sociedad del conocimiento y la administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE DERECHO Núm. 19 (páxs. 85 ata 91)

Funcionalidad de las medidas cautelares en el sistema contencioso-administrativo: especial referencia al derecho español

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Estudios de derecho administrativo Núm. 3 (páxs. 247 ata 278)

La participación en la nueva ley de medidas para la modernización del gobierno local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Espaco Jurídico Núm. 2 (páxs. 530 ata 559)

Una aproximación a la accesibilidad turística. por un turismo para todos

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Revista ROTUR. REVISTA DE OCIO Y TURISMO Núm. 2 (páxs. 157 ata 173)

Competencias de las entidades locales en relación con la libertad religiosa y de culto. Planteamiento general

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Vol. 26 (páxs. 523 ata 556)

El servicio público según Duguit ¿una referencia para un mundo en crisis?

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 18 (páxs. 51 ata 66)

SEPARACIÓN IGLESIA ESTADO I

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

Competencias de las entidades locales en relación con la libertad religiosa y su culto. Planteamiento general

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

Reflexiones al hilo de la STJUE X Holding BV sobre el régimen de consolidación en el Impuesto sobre Sociedades, la importación de pérdidas extranjeras y el Derecho de la UE

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista DOCUMENTOS - INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES Núm. 10 (páxs. 1 ata 28)

Jurisdicción contencioso-administrativa, derechos fundamentales y principios rectores de la política económica y social

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 14 (páxs. 681 ata 700)

El silencio administrativo tras la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 14 (páxs. 421 ata 440)

A vueltas con la Ley de Costas: la pretendida reforma de su disposición transitoria primera por la ley de navegación marítima

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL Núm. 6 (páxs. 1 ata 11)

A catalogación urbanística do patrimonio cultural galego

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 14 (páxs. 185 ata 212)

El gobierno de la Administración Local en España: sobre las alteraciones de los términos municipales con especial referencia al caso gallego

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados:Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal Núm. 19 (páxs. 2836 ata 2866)

El servicio de transporte público local en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 130 (páxs. 14 ata 29)

Jurisdicción, derechos fundamentales y principios rectores de la política social y económica.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 14

¿VELO O DERECHOS HUMANOS?

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

La participación en al nueva ley de medidas para la modernización del gobierno local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Espaco Jurídico Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 530 ata 559)

Problemas suscitados por la comprobación de valores en las transmisiones inmobiliarias gravadas por el ITP: una referencia especial a la aplicación del "valor hipotecario"

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 331 (páxs. 45 ata 94)

La decisión de la Comisión sobre el Group Interest Box neerlandés y sus implicaciones de política fiscal

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL Vol. 3 (páxs. 15 ata 42)

Exigencias y límites a la configuración y a la actuación de los medios propios, como entes encomendados en el marco de las relaciones in house

Autores/as Juan José Pernas García
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 12 (páxs. 1427 ata 1438)

El Derecho Administrativo global: un derecho principal

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Núm. 76 (páxs. 15 ata 68)

El derecho fundamental a la buena administración en la Constitución española y en la Unión Europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Núm. 40 (páxs. 117 ata 149)

Peregrinaciones y turismo: el Camino de Santigao

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Revista ROTUR. REVISTA DE OCIO Y TURISMO Núm. 3 (páxs. 39 ata 48)

El derecho fundamental a la buena administración en la Constitución española y en la Unión Europea.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Núm. 40 (páxs. 235 ata 264)

¿ESTADO LAICO O ESTADO ACONFESIONAL?

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

Jurisdicción contencioso-administrativa, derechos fundamentales y principios rectores de la política ecónomica y social

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 14 (páxs. 681 ata 700)

Técnicas preventivas de protección ambiental y normativa de servicios. Análisis particularizado de la evaluación de impacto ambiental y de la ordenación administrativa de la gestión de residuos

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 1 ata 35)

Tax Implications of Group Interest Box Regimes: International and European Perspectives

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Patricia Lampreave Márquez
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 57 Núm. 2 (páxs. 161 ata 169)

La doctrina del TJUE sobre el principio de plena competencia al hilo de la sentencia de la High Court británica en el caso Test Claimants in the Thin Cap: el test comunitario de los motivos comerciale

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Cristina García-Herrera Blanco
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Vol. 2 Núm. 33 (páxs. 45 ata 71)

El régimen jurídico de los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista PRÁCTICA URBANÍSTICA Núm. 93 (páxs. 18 ata 35)

Obrigas do empresario ante o tratamento dos datos persoais do traballador

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO Núm. 1 (páxs. 339 ata 354)

MINARETES

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

El Derecho Administrativo global: un derecho principal

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA Núm. 76 (páxs. 15 ata 68)

NEUTRALIDAD DEL ESTADO

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

El gobierno de la Administración Local en España: sobre las alteraciones de los términos municipales con especial referencia al caso gallego

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados:Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal Núm. 19 (páxs. 2836 ata 2866)

El servicio de transporte público local en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 130 (páxs. 14 ata 29)

El interés general como categoría central de la actuación de las Administraciones Públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 8 (páxs. 1 ata 1)

Peregrinaciones y turismo. El camino de Santiago

Autores/as José Leira López, Gustavo Rego Veiga, Manuela del Pilar Santos Pita
Revista ROTUR. REVISTA DE OCIO Y TURISMO Núm. 3 (páxs. 39 ata 48)

La mediación en el derecho administrativo

Autores/as Jaime Fco Rodriguez-Arana Muñoz
Revista Revista AIDA Núm. 8 (páxs. 453 ata 487)

El interés general como categoría central de la actuación de las Administraciones Públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 8 (páxs. 1 ata 1)

Jurisprudencia ambiental en Galicia

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 2 ata 23)

Nuevas orientaciones sobre la ordenación del medio ambiente marino y costero en España

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 25 (páxs. 1 ata 46)

La exigencia de "control análogo" en las encomiendas a medios propios

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA. Núm. 311 (páxs. 229 ata 276)

El servicio público según Duguit ¿ una referencia para un mundo en crisis?

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Revista jurídica de Canarias Núm. 18 (páxs. 51 ata 66)

El burka, la sanción y la persuasión

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista EL PAÍS (páxs. 25 ata 26)

Reminiscencias del Sistema de Iglesia de Estado en Países de la Union Europea

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

La Codificación de la doctrina de la sustancia económica en EE.UU. como nuevo modelo de norma general antiabuso: la tendencia hacia el sustancialismo

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Violeta Ruiz Almendral
Revista QUINCENA FISCAL Vol. 16 Núm. 15 (páxs. 37 ata 75)

Accesibilidad en el medio urbano: la administración y los derechos constitucionales de las personas discapacitadas. Análisis del tratamiento jurisprudencial más reciente y solución extrajudicial de co

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita, Genoveva Millán Vázquez de la Torre
Revista CEFLEGAL. REVISTA PRÁCTICA DE DERECHO Núm. 119 (páxs. 127 ata 156)

SEPARACIÓN IGLESIA ESTADO II

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

Iglesia de Estado en países de la Unión Europea

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Núm. 26 (páxs. 203 ata 263)

Doctrina administrativa y jurisdiccional sobre la reducción por adquisición mortis causa de la vivienda habitual del causante

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 329 (páxs. 61 ata 84)

Reminiscencias del sistema de Iglesia Estado en países de la Unión Europea

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Vol. 26 (páxs. 203 ata 263)

EL BURKA Y EL JUEZ

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

EL CRUCIFIJO Y EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHO HUMANOS

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

El ordenamiento europeo, el derecho administrativo español y el derecho a una buena administración

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 13 (páxs. 729 ata 751)

La exención por reinversión en vivienda habitual: análisis de los requisitos para su aplicación

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 320 (páxs. 47 ata 76)

LA CRUZ Y EL CONGRESO

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

Los ajustes secundarios en la nueva regulación de las operaciones vinculadas

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 6 (páxs. 37 ata 64)

EL BURKA I

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

OBAMA EN AL-AZHAR

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

Precios de transferencia y reestructuración empresariales: el informe OCDE 2008

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 310 (páxs. 51 ata 84)

SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN EL TRABAJO

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

PROFESORAS CON VELO II

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

Y HABLÓ EL SUPREMO

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

PROFESORAS CON VELO I

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

Reflexiones sobre la Ley de Costas

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 13 (páxs. 207 ata 227)

Blanqueo de capitales, paraísos fiscales y sistema tributario

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 299 (páxs. 19 ata 30)

LA CRUZ EN LA ESCUELA II

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

La lucha contra la contaminación y la tendencia a la codificación del Derecho ambiental comunitario

Autores/as Juan José Pernas García
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL Núm. 1 (páxs. 1 ata 4)

El derecho administrativo en el siglo XXI

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 13 (páxs. 627 ata 643)

DEBATES IMPOSTADOS

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

El marco constitucional del urbanismo en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 32 (páxs. 171 ata 182)

La deducibilidad de los gastos por servicios intragrupo

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 299 (páxs. 71 ata 90)

Reflexiones sobre la fiscalidad de la vivienda vacía en España

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 12 (páxs. 9 ata 24)

Educación para la ciudadanía y objeción de conciencia II

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

MAHOMA EN LA ESCUELA

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

CLASES DE RELIGIÓN EN LA ESCUELA PÚBLICA II

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

LAICIDAD VERSUS LAICISMO

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

RELIGIÓN EN LA ESCUELA III

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

Reflexiones sobre el régimen especial de los impatriados en el IRPF

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito, José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 309 (páxs. 3 ata 56)

El derecho administrativo en el siglo XXI

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARGENTINA DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 360 (páxs. 7 ata 24)

HOLOCAUSTO

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

PRINCIPIO DE COOPERACIÓN Y CLASE DE RELIGIÓN

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA I

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

LA CRUZ EN LA ESCUELA I

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 6 ata 6)

Sobre la distribución de competencias en materia de turismo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 32 (páxs. 369 ata 406)

Los usuarios y los servicios de interés general: el caso de los energéticos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ARS IURIS Núm. 40 (páxs. 257 ata 300)

CLASES DE RELIGIÓN EN LA ESCUELA PÚBLICA I

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

Principios generales de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TÉKHNE. REVISTA DE ESTUDIOS POLITÉCNICOS Vol. 5 Núm. 8 (páxs. 97 ata 111)

El acto de adjudicación contractual y el fin de la vía administrativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz, Luciano Daniel Verdi
Revista ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI Núm. 736 (páxs. 14 ata 16)

El papel central de los usuarios en el derecho energético

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE DERECHO Núm. 12 (páxs. 69 ata 104)

El interés general en el levantamiento de las medidas cautelares contencioso-administrativas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA Núm. 6698 (páxs. 1 ata 6)

El derecho administrativo en el siglo XXI: nuevas perspectivas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 31 (páxs. 225 ata 248)

Ética pública y buena administración de instituciones públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 98 (páxs. 14 ata 21)

"La compatibilidad comunitaria de los impuestos de salida y de las reglas para el reembolso de garantía exigidas con infracción del Derecho Comunitario"

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 286 (páxs. 103 ata 126)

La reforma del estado de bienestar

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 11 (páxs. 827 ata 837)

Aproximación al régimen jurídico sobre los parques eólicos marinos: una asignatura pendiente.

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 11 (páxs. 899 ata 924)

"Comentario de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las CEE"

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA TÉCNICA TRIBUTARIA Núm. 78 (páxs. 219 ata 303)

CONTENIDO DE LA CIUDADAANIA

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

ADOCTRINAMIENTO Y CIUDADANIA

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ESCUELA ESPAÑOLA (páxs. 4 ata 4)

Sobre la transparencia en la Administración Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 103 (páxs. 28 ata 39)

Un nuevo supuesto de responsabilidad tributaria para combatir el fraude del IVA

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 293 (páxs. 3 ata 42)

Los impuestos de salida y el Derecho Comunitario Europeo a la luz de la legislación española

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martín Jiménez
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 125 (páxs. 49 ata 76)

Sistema de elección del profesorado de religión católica en la escuela pública: dudas de constitucionalidad sobre sus cimientos normativos

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO CANÓNICO Y DERECHO ECLASIÁSTICO Núm. 14 (páxs. 1 ata 27)

Ética y urbanismo.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 11 (páxs. 1121 ata 1128)

"The OECD Transfer Pricing Guidelines as a Source of. Tax Law: is Globalization reaching The Tax Law?"

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista INTERTAX. INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 35 Núm. 1 (páxs. 4 ata 29)

Los procedimientos especiales en la nueva ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 30 (páxs. 273 ata 319)

The return to administrative Law /futher refelctions on public and private)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TÉKHNE. REVISTA DE ESTUDIOS POLITÉCNICOS Núm. 3 (páxs. 29 ata 55)

Las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso-adminiatrativa en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 28 (páxs. 127 ata 152)

La indeterminación del dominio público marítimo-terrestre en la ley de Costas de 1988

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Núm. 169 (páxs. 189 ata 218)

Consideraciones sobre el régimen jurídico de la autorización ambiental integrada en la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo de Intervención patra la protección ambiental

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 10 (páxs. 253 ata 262)

Ética política y urbanismo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE DERECHO Núm. 10 (páxs. 107 ata 123)

La protección del núcleo por Red Natura y la posibilidad de su normal aprovechamiento: un ejemplo de urbanismo sostenible

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 10 (páxs. 303 ata 322)

La tributación del ahorro en el proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN (páxs. 57 ata 78)

Las reformas administrativas en los ultimos 20 años

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 10 (páxs. 963 ata 992)

Las prerrogativas de la Administracuión en los contratos de las Administraciones Públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 20 (páxs. 1 ata 8)

Afectación, desafectación y mutaciones demaniales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO URUGUAYO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 24 (páxs. 143 ata 159)

La modernización del estado según la OCDE

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 11 (páxs. 1285 ata 1292)

Usuarios y servicios de interés general

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA (páxs. 14 ata 16)

El concepto del Derecho Administrativo y el Proyecto de Constitución Europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A&C REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL Núm. 23 (páxs. 12 ata 24)

Ética pública y biena administración de instituciones públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 98 (páxs. 14 ata 22)

El marco constitucional del acceso a la función píblica en el Derecho Administrativ Español

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 3 (páxs. 260 ata 281)

EL CONCEPTO DE RENTA DEL AHORRO EN EL PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 10 (páxs. 33 ata 52)

Reflexiones sobre la Carta de Vitoria

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 88 (páxs. 12 ata 28)

Consolidación fiscal e Importación de pérdidas

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 257 (páxs. 23 ata 41)

Las caricaturas sobre Mahoma y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Vol. 12 (páxs. 1 ata 40)

Cómo se mueve el poder en Latinoamérica

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NUEVA REVISTA DE POLÍTICA, CULTURA Y ARTE Núm. 107 (páxs. 60 ata 70)

Sobre el dicatmen del Consejo de estado del matrimonio entre personas del mismo sexo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ANUARIO URUGUAYO DE DERECHO ADMINISTRATIVO (páxs. 63 ata 82)

El concepto del Derecho Administrativo y el Proyecto de Constución Europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 94 (páxs. 42 ata 47)

El nuevo régimen jurídico de la encomienda de ejecución y su repercusión sobre la configuración de los entes instrumentales de las Administraciones Públicas

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA (páxs. 261 ata 294)

Veinte claves para optimizar el sistema nacional de seguridad marítima

Autores/as Marta García Pérez, F. Javier Sanz Larruga, J. José Pernas García
Revista ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL

El derecho fundamental al buen gobierno y a la buena administración de instituciones públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 100 (páxs. 39 ata 48)

Una introducción al Derecho Comunitario como fuente: ¿Hacia un ordenamiento financiero bifronte o dual?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 132 (páxs. 707 ata 750)

Consolidación fiscal e Importación de pérdidas. EL caso Marks & Spencer

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 10 (páxs. 111 ata 136)

La prevención, el control y la represión de los vertidos de buques en el Derecho francés

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Núm. 167 (páxs. 441 ata 474)

LA CONSTITUCION EUROPEA Y EL MEDIO AMBIENTE

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 9 (páxs. 829 ata 847)

Problemas de la normativa española en materia de operaciones vinculadas/precios de transferencia y lineas para su reforma.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martin Jiménez
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Vol. 116 (páxs. 35 ata 44)

Incentivos fiscales de las empresas de reducida dimensión en el impuesto sobre sociedades.

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista NUEVA FISCALIDAD Vol. 8 (páxs. 23 ata 66)

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA JURISIDCCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA EN ESPAÑA

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista FORA DE XOGO Núm. 301 (páxs. 42 ata 57)

EJECUTIVIDAD Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA (páxs. 4 ata 8)

European Transfer Pricing Trends at the Crossroads: Caught between Globalization, Tax Competition and EC Law.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista INTERTAX. INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 33 Núm. 3 (páxs. 103 ata 116)

Reforma Administrativa y Ley de Modernización del Gobierno Local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 81 (páxs. 27 ata 30)

LA PREVENCION, EL CONTROL Y LA REPRESION DE LOS VERTIDOS DE BUQUES EN EL DERECHO FRANCES

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 9 (páxs. 693 ata 721)

LA CONSTITUCION EUROPEA Y EL MEDIO AMBIENTE

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Criterios, res publica fulget Núm. 5 (páxs. 115 ata 148)

Spain Updates Its International Tax System

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 38 Núm. 6 (páxs. 515 ata 518)

UNA SENTENCIA RELEVANTE EN MATERIA DE LIBERTAD EDUCATIVA

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 10 (páxs. 1171 ata 1180)

PERSPECTIVAS DEL DERECHO DE LA ENERGÍA EN ESPAÑA Y EN LA UNION EUROPEA

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARGENTINA DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 319 (páxs. 75 ata 89)

La inaplicación del artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa al silencio negativo. ¿El fin de una polémica?

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 9 (páxs. 335 ata 345)

Spain¿s Pre-2003 Capital Gains Tax Contrary to EU, Law, ECJ rules

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 37 Núm. 3 (páxs. 235 ata 236)

Le droit répressif espagnol et les déversements illicites des navires en mer

Autores/as Luz Maria Puente Aba, Juan José Pernas García
Revista Le Droit Maritime Francais Vol. 661 Núm. 661 (páxs. 622 ata 640)

La represión de los ilícitos penales y administrativos en el mercado de valores: el abuso de la información privilegiada

Autores/as Juan José Pernas García, Luz Maria Puente Aba
Revista Anuario Euro-Peruano de Derecho del Comercio Vol. 2004 Núm. 1 (páxs. 345 ata 373)

Análisis jurídico introductorio de la contaminación industrial en el Derecho comunitario y español

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ Vol. 59 (páxs. 353 ata 385)

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE SEGURIDAD MARITIMA Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 26 (páxs. 249 ata 273)

Aspectos jurídico de la Enseñanza de la religión: la asignatura y el profesorado

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista PADRES Y MAESTROS (páxs. 25 ata 32)

Las lecciones jurídicas del caso Prestige: diez tesis sobre la mejora de la seguridad del transporte marítimo y la protección del medio ambiente en España

Autores/as Juan José Pernas García, Francisco Javier Sanz Larruga, Marta Mª García Pérez
Revista MEDIO AMBIENTE & DERECHO. REVISTA ELECTRÓNICA DE DERECHO AMBIENTAL (páxs. 0 ata 0)

Libertad de conciencia contra legem: criterios del Tribunal Constitucional en materia de transfusiones

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (páxs. 283 ata 312)

LA VUELTA AL DERECHO ADMINISTRATIVO

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA Núm. 57 (páxs. 37 ata 63)

LA PARTICIPACION EN LA NUEVA LEY DE MEDIDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO Núm. 5 (páxs. 100 ata 119)

EUROPA: UN ESPACIO DE LIBERTAD

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRAÇAO LOCAL Núm. 205 (páxs. 11 ata 27)

Spain¿s Antibuse Approach and ECJ Jurisprudence

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 39 Núm. 1 (páxs. 1031 ata 1049)

Los deberes del personal al servicio público de las administraciones públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA Núm. 60 (páxs. 113 ata 146)

La incidencia del Derecho Comunitario europeo sobre el ordenamiento jurídico español

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA ARGENTINA DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 324 (páxs. 29 ata 57)

El concepto de Derecho Administrativo y la Constitución Europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARGENTINA DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 324 (páxs. 9 ata 16)

Spain 2004: the year in review.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 37 Núm. 1 (páxs. 101 ata 103)

El dispositivo francés de preparación y lucha contra la contaminación marina accidental de buques : planificación y organización administrativa

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Vol. 2 Núm. 8 (páxs. 83 ata 101)

Homenaje a don José Luis Meilán Gil

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ED. ESPAÑOLA) Núm. 39 (páxs. 285 ata 294)

GLOBALIZACION Y DERECHOS HUMANOS

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 9 (páxs. 805 ata 814)

EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO ESPAÑOL

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista FORA DE XOGO Núm. 303 (páxs. 501 ata 525)

Spain updates exchange of information procedures

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 36 Núm. 7 (páxs. 619 ata 620)

La responsabilidad tributaria del Estado legislador

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 61 ata 76)

La sociedad del conocimiento y la Administración Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 24 (páxs. 219 ata 231)

La precarización laboral del personal al servicio de las Administraciones Públicas mediante la utilización de "medios propios". El caso de TRAGSA

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 961 ata 985)

Derecho Administrativo, Unión Europea y Derechos fundamentales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 238 (páxs. 71 ata 83)

La libertad religiosa y la provocación a la violencia de género: el caso del imán de Fuengirola

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 8 (páxs. 999 ata 1019)

Modelo autonómico y nacionalismo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. 1 (páxs. 13 ata 26)

Competencias económicas, Estado y Comunidades Autónomas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARGENTINA DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 316 (páxs. 23 ata 47)

Análisis jurídico introductorio del control integrado de la contaminación industrial en el Derecho Comunitario y Español

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ Vol. 59 (páxs. 353 ata 380)

A responsabilidade patrimonial da Administración pola morte de internos en centros penitenciarios

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 85 ata 93)

Las normas antiparaiso fiscal españolas y su compatibilidad con el Derecho Comunitario

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martin Jimenez
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 1 (páxs. 41 ata 98)

Servicio Público y Derecho Comunitario Europeo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE DERECHO PÚBLICO (CHILE) Núm. 66 (páxs. 275 ata 291)

O control dos actos de preparación e adxudicación dos contratos públicos

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. 36 (páxs. 159 ata 180)

El deslinde de las costas

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 391 ata 421)

EL VELO Y LOS SABIOS

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista LA VOZ DE GALICIA (páxs. 16 ata 16)

Participación y Administración Local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES.CUNAL Núm. 73 (páxs. 20 ata 25)

La conservación del patrimonio urbanístico-arquitectónico

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. 38 (páxs. 69 ata 96)

El régimen jurídico de la autorización ambiental integrada

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 1183 ata 1186)

Constitución de 1978 y modelo autonómico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRAÇAO LOCAL Núm. 200 (páxs. 155 ata 167)

Libertad de conciencia contra legem: criterios del Tribunal Constitucional en materia de transfusiones

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista FORO. REVISTA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES (páxs. 121 ata 159)

Un novo Estatuto para Galiza

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista GRIAL Revista Galega de Cultura Núm. 164 (páxs. 40 ata 45)

Spain¿s Firs Tax Treanty with Costa Rica

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 34 Núm. 4 (páxs. 349 ata 352)

El derecho a no declarar las creencias: reflexiones a la luz de la jurisprudencia reciente y de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista REVISTA DE DERECHO POLÍTICO Vol. 61 (páxs. 79 ata 118)

La Constitución de 1978 y el modelo autonómico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA JURÍDICA Vol. 10 (páxs. 183 ata 194)

El galleguismo: autonomía, integración, equilibrio, pluralismo, tolerancia ...

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRAÇAO LOCAL Núm. 203 (páxs. 637 ata 648)

Pending Spain-Turkey Tax treaty promotes cross-border investiment

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. - (páxs. 212 ata 215)

Sobre la reforma de la gestión de pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRAÇAO LOCAL Vol. - Núm. 193 (páxs. 11 ata 16)

Sobre la segunda descentralización

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NUEVA REVISTA DE POLÍTICA, CULTURA Y ARTE Vol. - (páxs. 97 ata 115)

Un pacto estable de convivencia democrática. La Constitución de 1978 y el modelo autonómico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NUEVA REVISTA DE POLÍTICA, CULTURA Y ARTE Vol. - Núm. 90 (páxs. 5 ata 19)

Nuevas claves del estado del bienestar

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 7 (páxs. 709 ata 716)

New Spain-Venezuela Tax Treaty Follows OECD Model

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. - (páxs. 1215 ata 1218)

Nuevas orientaciones doctrinales sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Vol. - Núm. 12 (páxs. 73 ata 86)

EL VATICANO Y LOS HOMOSEXUALES

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista LA VOZ DE GALICIA (páxs. 5 ata 5)

Configuración ética de las nuevas políticas: más allá de los sistemas ideológicos cerrados

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista BOLETÍN MEXICANO DE DERECHO COMPARADO Vol. - Núm. 107 (páxs. 617 ata 640)

Los derechos fundamentales en el estado social y el derecho administrativo constitucional

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Vol. - Núm. 293 (páxs. 15 ata 22)

Las razones del movimiento "nunca mais"

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista MIENTRAS TANTO Vol. - Núm. 87 (páxs. 43 ata 72)

Los principios resultantes de la jurisprudencia comunitaria en materia de impuesto sobre sociedades (I)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista HACIENDA CANARIA Vol. - Núm. 3 (páxs. 147 ata 232)

El cómputo de los plazos fijados en meses y el reto de la claridad de las normas

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 7 (páxs. 379 ata 388)

La unión europea y la estrategia sobre gestión integrada y sostenible del litoral

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Vol. - Núm. 217 (páxs. 117 ata 132)

Cooperación y pensamiento compatible

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 19 (páxs. 509 ata 520)

As autorizacións ambientais en Galicia: A nova articulación competencial derivada da Lei 16/2002, de control integrado da contaminación

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. - Núm. 33 (páxs. 71 ata 105)

Reforma administrativa y estado de bienestar

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 7 (páxs. 163 ata 174)

El derecho a no declarar las creencias: reflexiones a la luz de la jurisprudencia reciente y de la ley orgánica de la libertad de la educacion

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 7 (páxs. 289 ata 314)

Los principios resultantes de la jurisprudencia comunitaria en materia de impuesto sobre sociedades (II)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista HACIENDA CANARIA Vol. - Núm. 4 (páxs. 91 ata 112)

El espacio europeo y la libertad

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Vol. 18 Núm. 213 (páxs. 15 ata 26)

La segunda descentralización: La dimensión local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Protección de la biodiversidad y Derecho Ambiental de Galicia: Comentarios a la Ley gallega 9/2001, de Conservación de la Naturaleza (I)

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 34 (páxs. 331 ata 378)

Consideracións á STC 159/2001, do 5 de xullo: a inercia xurisprudencial sobre a aprobación definitiva do planeamento urbanístico

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP (páxs. 157 ata 167)

Sobre la reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA Núm. - (páxs. 0 ata 0)

EL VELO Y LA TOLERANCIA

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista LA VOZ DE GALICIA (páxs. 16 ata 16)

Nuevas orientaciones doctrinales sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 27 (páxs. 0 ata 0)

El INAP y la formación de dirigentes sociales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 10 (páxs. 259 ata 266)

El carácter dinámico de la planificación urbanística

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 341 ata 358)

El principio de precaución en la jurisprudencia comunitaria

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 1 (páxs. 117 ata 132)

Spanish tax courts address transfer pricing

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 103 ata 110)

Doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el concepto comunitario de residuo. Comentario a la Sentencia de 18 de abril de 2002.

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 64 (páxs. 319 ata 0)

Sobre el Libro Blanco de la gobernanza europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Caracterización del espacio del centro

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Núm. 117 (páxs. 73 ata 102)

Algunas consideraciones en torno a la interrelación entre los CDIS y el derecho comunitaripo Europeo (I)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 102 (páxs. 19 ata 67)

LA SEPARACIÓN Y EL DESPIDO

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista LA VOZ DE GALICIA (páxs. 13 ata 13)

PROFESORES DE RELIGIÓN

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista LA VOZ DE GALICIA (páxs. 14 ata 14)

Protección de la biodiversidad y Derecho Ambiental de Galicia: Comentarios a la Ley gallega 9/2001, de Conservación de la Naturaleza (y II)

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 35 (páxs. 323 ata 346)

Spanish government proposes major corporate, individual income tax reform.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Núm. 6 (páxs. 1042 ata 1043)

La formación continua en España. Su papel en la mejora de las competencias y cualificaciones de los empleados públicos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 20 (páxs. 377 ata 383)

Veinte años de autonomía en Galicia

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 631 ata 636)

Las bases jurídicas de la "Administración electrónica" en España: el uso de las técnicas informáticas, electrónicas y telemáticas en las Administraciones Públicas

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 713 ata 760)

Licencias interadministrativas versus "competencia para urbanística"

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 30 (páxs. 193 ata 200)

Crónica de actualidad sobre jurisprudencia tributaria

Autores/as Miguel Ángel Caamaño Anido, José Manuel Calderón Carrero
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 190 (páxs. 219 ata 233)

Spain-iceland tax treaty folllows OCED model

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 26 Núm. 5 (páxs. 633 ata 645)

Globalización económica y poder tributario

Autores/as Miguel Ángel Caamaño Anido, José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO Núm. 114 (páxs. 245 ata 285)

EL DEBATE DE LA CLONACIÓN

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista LA VOZ DE GALICIA (páxs. 13 ata 13)

Tax planning in Spain: the comparable tax debate

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martín Jiménez
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 27 Núm. 10 (páxs. 1219 ata 1226)

La planificación fiscal internacional basada en el artículo 20 bis lis

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CARTA TRIBUTARIA Núm. 21 (páxs. 2 ata 47)

Recensión: "Francisco González Navarro y José Alenza García: Derecho de petición. Comentarios a la Ley orgánica 4/2001, del 12 de noviembre"

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 30 (páxs. 0 ata 0)

La Teleadministración en España. Últimas novedades

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista OTROSÍ Núm. 36 (páxs. 44 ata 47)

Slovenia-Spain tax treaty follows OECD Model

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Núm. 7 (páxs. 528 ata 530)

Rewiew of Spain¿s thincapitalization provisions .

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 26 Núm. 5 (páxs. 633 ata 645)

Algunas consideraciones en torno a la interrelación entre los CDIS y el derecho comunitaripo Europeo (II)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 103 (páxs. 9 ata 31)

Instituciones de Derecho Ambiental. Recensión: Andrés Betancor Rodríguez

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 30 (páxs. 359 ata 364)

Nacimiento, desarrollo y estado actual de la estrategia comunitaria frente al cambio climático

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Núm. 2 (páxs. 217 ata 242)

Libertad religiosa e ideológica: garantías procesales y su tutela penal

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 373 ata 395)

Spain-greece tax treatry follows OCED model

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Núm. 10 (páxs. 151 ata 154)

Triangular Cases, tax treaties and EC Law

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista BULLETIN FOR INTERNATIONAL FISCAL DOCUMENT Vol. 55 Núm. 6 (páxs. 241 ata 254)

Furor de mandar, dura policía. O control das actividades de lecer e a ordenanza ambiental de ruídos de A Coruña de 17 de xuño de 1997

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 97 ata 132)

Aspects Juridiques de la gestion des zones côtieres en Espagne

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVUE EUROPÉENNE EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT Núm. - (páxs. 131 ata 162)

El Centro no se reduce a la tercera vía

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Vol. 114 Núm. - (páxs. 69 ata 82)

¿Para qué la globalización?

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NUESTRO TIEMPO Núm. - (páxs. 105 ata 110)

The taxpayer¿s right to set the mutual agreement procedure in motion

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista INTERTAX. INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 29 Núm. 11 (páxs. 362 ata 366)

La tributación de los artistas (y deportistas) no residentes en el marco de los convenios de doble imposición

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CARTA TRIBUTARIA Núm. 14 (páxs. 1 ata 22)

La potestad interpretativa en materia tributaria: aspectos problemáticos y perspectivas de reforma

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito, José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 221 (páxs. 3 ata 72)

A realización de melloras en solo urbano transformado (Comentario á STS 06.03.2000[ar.2422])

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP

Sobre os efectos da Sentencia do Tribunal Constitucional 164/2001, do 11 de xullo, na lexistalción urbanística española

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP (páxs. 357 ata 362)

El espacio local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista LEXIS NEXIS JURISPRUDENCIA ARGENTINA Vol. 10 Núm. - (páxs. 3 ata 11)

Formación a distancia para servidores públicos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO Vol. 104 Núm. - (páxs. 99 ata 105)

Medio Ambiente y Administración Local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Vol. 188 Núm. - (páxs. 173 ata 189)

El Estado en un mundo en transformación

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 29 ata 33)

Libertad de imprenta en México: Hacia una ley federal de Comunicación social

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 289 ata 314)

Spain signs income tax treaties with Cuba, Norway and Israel

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 22 Núm. 5 (páxs. 455 ata 460)

La judicialización del derecho de los contribuyentes al inicio del procedimiento amistoso previsto en los convenios de doble imposición

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CANARIAS FISCAL Núm. 14 (páxs. 5 ata 22)

Los atajos de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico ante el Tribunal Supremo. La Sentencia de 19 de diciembre de 2000 y su doctrina legal sobre el artículo 13.2 del Real Decreto 320/1994, de procedimiento sancionador en materia de tr

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Vol. 156 Núm. - (páxs. 307 ata 335)

La Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA DE LA FUNDACIÓN MAPFRE Núm. 82 (páxs. 37 ata 45)

El futuro del régimen local en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ADMINISTRAÇAO LOCAL DE LISBOA Vol. 182 Núm. - (páxs. 151 ata 162)

Tendencias actuales en materia de intercambio de información entre Administraciones tributarias

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 99 (páxs. 25 ata 40)

El modelo constitucional: un acierto

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TAPIA (MADRID) Vol. 117 Núm. - (páxs. 11 ata 14)

Sobre la Reforma Administrativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 18 Núm. - (páxs. 257 ata 274)

Ética y Servicio Público. Un documento relevante para la OCDE

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista QUÓRUM. REVISTA DE PENSAMIENTO IBEROAMERICANO Núm. - (páxs. 187 ata 193)

El Libro Blanco Español para la mejor de los servicios públicos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 3 Núm. - (páxs. 13 ata 16)

Sobre el Libro Blanco del Reino Unido: Modernizar la Administración

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. LIBRO HOMENAJE UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA Vol. 2 Núm. - (páxs. 389 ata 396)

Administraciones Públicas y Equilibrio Territorial (publicado con el título La necesaria revitalización del pacto Local)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NUEVA REVISTA Vol. 75 Núm. - (páxs. 10 ata 13)

Spanish Competent¿s Authority¿s decisions subjected to judicial review for first time

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Núm. - (páxs. 267 ata 274)

Star companies, tax treaties and the Spanish Administration: the decline of the slave-agreement?

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Núm. - (páxs. 2430 ata 2437)

Las opciones sobre acciones en el I.R.P.F.

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Vol. 217 Núm. - (páxs. 3 ata 29)

Os atallos de procedimientos sancionadores en materia de tránsito:pode o boletín de denuncia ser considerado como proposta de resolución e audiencia? A Sentencia de 19 de decembro de 2000

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 27 (páxs. 185 ata 212)

El marco constitucional de la pesca marítima. A propósito de la STC 9/2001, sobre la Ley de Pesca de Galicia

Autores/as Gonzalo Barrio García, Marta Mª García Pérez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 0 ata 0)

Calificación urbanística y racionalidad

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 1003 ata 1014)

El espacio local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 5 Núm. - (páxs. 759 ata 769)

Criterios constitucionales para la reforma administrativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TAPIA (MADRID) Vol. 114 Núm. - (páxs. 34 ata 35)

La estrategia comunitaria para la protección de la calidad del aire: La Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVISTA INTERDISCIPLINAR DE GESTIÓN AMBIENTAL Núm. 36 (páxs. 36 ata 48)

Los principio de la política ambiental comunitaria y la libre circulación de mercancías

Autores/as Juan José Pernas García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 599 ata 628)

Una sentencia relevante

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TAPIA (MADRID) Núm. - (páxs. 15 ata 16)

El principio de cooperación

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. 40 Núm. - (páxs. 3085 ata 3091)

El espacio local: Espacio de participación

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EL ALCALDE Vol. 4 Núm. - (páxs. 8 ata 9)

La cuestión de la comparabilidad de impuestos a los efectos de la aplicación de las deducciones por doble imposición internacional.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 216 (páxs. 89 ata 120)

Estatuto y autogobierno gallego: nuevas perspectivas (1936-1981-2010)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista AUTONOMÍES Núm. 27 (páxs. 0 ata 0)

La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 241 ata 256)

As Políticas de Seguridade do Goberno Josapin ( 1997-2000)

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 29 ata 52)

Espacio local, Pacto local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 16 (páxs. 527 ata 539)

El Estado Autonómico( 1996-2000)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 419 ata 430)

Luces y sombras del Control Jurisdiccional de la Potestad Sancionadora en la Ley 29/1998, de 13 de Julio: ¿ Garantía o 'performance' de la Administración de Justicia ( y de la sancionadora)?

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 1 Núm. 58 (páxs. 13 ata 71)

El modelo de Administración Única o Común: una nueva dimensión de la Administración Periférica del Estado

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 20 (páxs. 629 ata 638)

Sobre las últimas reformas administrativas en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista RIVISTA TRIMMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO Núm. 1 (páxs. 213 ata 230)

Russia-Spain income tax treaty protocol enters into force

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 21 Núm. 14 (páxs. 1543 ata 1544)

New Rules empower Spanish Tax Administration to seek information abroad

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 21 Núm. 7 (páxs. 678 ata 681)

La protección de los obligados tributarios en el procedimiento de intercambio de información

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 211 (páxs. 103 ata 132)

Fiscalidad de las operaciones de cesión temporal de activos financieros con pacto de recompra en el I.R.P.F.

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista IMPUESTOS Núm. 9 (páxs. 35 ata 53)

Evolución del Régimen Fiscal de los rendimientos del capital mobiliario en la imposición sobre la renta

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista CANARIAS FISCAL Núm. 10 (páxs. 21 ata 44)

La regla de la inalterabilidad de la pretensión en el proceso contencioso-administrativo

Autores/as Marta García Pérez
Revista REVISTA ARGENTINA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Vol. 33/35 (páxs. 117 ata 141)

Recensión do libro 'Ecoauditorías, Intervención Pública Ambiental y Autocontrol Empresarial' de Alba Nogueira López

Autores/as Juan José Pernas García
Revista REVUE EUROPÉENNE EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT Núm. 4 (páxs. 0 ata 0)

Recensión do libro 'El Régimen Jurídico de la pesca marítima' de Gonzalo Barrio

Autores/as Juan José Pernas García
Revista CUADERNOS DE DERECHO PESQUERO Núm. - (páxs. 361 ata 362)

Las uniones de hecho en el Derecho Autonómico

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 195 ata 213)

Taxpayer protection within the exchange of information procedure between State tax administrations

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 28 Núm. 12 (páxs. 462 ata 475)

La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1988

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista SCIENTIA IURIDICA. REVISTA DE DIREITO COMPARADO PORTUGUÉS E BRASILEIRO Vol. 49 Núm. 283 (páxs. 9 ata 31)

La Protección Ambiental del Litoral Español. Hacia una gestión sostenible e integrada de las zonas costeras

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 459 ata 486)

Una interpretación de la Articulación Territorial de España: el 'gelleguismo'

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 38 (páxs. 39 ata 112)

La erosión de las medidas de control fiscal del Estado de residencia: una reflexión al hilo de la jurisprudencia comunitaria dictada en el caso ICI

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Miguel Ángel Caamaño Anido
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 207 (páxs. 19 ata 46)

Problemas suscitados por la Tributación de los rendimientos del capital en el ámbito de la Unión Europea: especial referencia al caso español

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista REVISTA EUROAMERICANA DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS Núm. 5 (páxs. 261 ata 298)

La suspensión del acto administrativo en la Ley de la Jurisdicción Contecioso-Administrativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARGENTINA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Vol. 33 Núm. - (páxs. 29 ata 44)

La Ley de Protección Ambiental de Galicia: sus bases jurídicas y principios ordenadores

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 28 (páxs. 235 ata 260)

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CEE

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Miguel Ángel Caamaño Anido
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Núm. 255 (páxs. 149 ata 242)

El usufructo de acciones en la L.I.R.P.F. de 1998

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 206 (páxs. 95 ata 118)

Denmark-Spain income tax treaty protocol enters into force

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 21 Núm. 14 (páxs. 1544 ata 1545)

La discapacidad en el Sistema Tributario Español

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 11 ata 29)

El Estado Autonómico (1996-2000)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. 27 Núm. 27 (páxs. 849 ata 863)

El fortalecimiento del Poder local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 3 (páxs. 93 ata 102)

Homeschooling, una alternativa a la educación tradicional

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista PADRES Y MAESTROS Vol. 251 Núm. - (páxs. 20 ata 24)

Condicións sociais e contratación pública

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 53 ata 66)

Las licencias urbanísticas provisionales y el Principio de Proporcionalidad

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 147 ata 165)

Spain offers attractive tax climate for foreign R&D investments

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 19 Núm. 3 (páxs. 260 ata 262)

Accounting, the permanent establishment and EC law

Autores/as Miguel Ángel Caamaño Anido, José Manuel Calderón Carrero
Revista EC TAX REVIEW Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 24 ata 39)

Entes Instrumentales y Derecho Comunitario de la Contratación Pública: El Concepto de " Organismo de Derecho Público"

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista CUADERNOS DE DERECHO PÚBLICO Núm. 6 (páxs. 113 ata 137)

Fiscalidad de los valores obtenidos a partir de la segregación de Bonos y Obligaciones del Estado

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista REVISTA DE INFORMACIÓN FISCAL Vol. 33 Núm. - (páxs. 29 ata 57)

Spain: Interpretation of tax treaties

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Dolores Piña
Revista EUROPEAN TAXATION Vol. 39 Núm. 10 (páxs. 376 ata 387)

La Ley del Suelo de Galicia y la Legislación Urbanística del Estado

Autores/as José Luis Meilán Gil, Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Vol. 171 Núm. - (páxs. 21 ata 71)

La nueva Regulación del Silencio Administrativo tras la Ley 4/1999, de 13 de Enero, de modificación de la Ley 30/ 1992

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 221 ata 241)

El régimen competencial del urbanismo en España

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 783 ata 787)

Supuestos de colisión entre las libertades de expresión e información y otros derechos fundamentales. La creación artística y el respeto a los sentimientos religiosos

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 3 Núm. - (páxs. 199 ata 220)

Adxudicación e Formalización dos contratos públicos. Exame da Lei Española de Contratos das Administracións Públicas

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista SCIENTIA IURIDICA. REVISTA DE DIREITO COMPARADO PORTUGUÉS E BRASILEIRO Núm. 3 (páxs. 119 ata 150)

El Principio de Responsabilidad Compartida y el Principio de Subsidiariedad en el Derecho Ambiental

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 559 ata 583)

La reforma del procedimiento administrativo y del régimen procesal contencioso- administrativo: presupuestos y objetivos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 14 Núm. - (páxs. 403 ata 418)

Constitución, Consenso y Estado Autonómico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 3 Núm. 3 (páxs. 507 ata 516)

Spain- Bolivia tax treaty enters into force

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 18 Núm. 4 (páxs. 351 ata 353)

Régimen cerrado y cárceles de máxima seguridad: una reflexión desde el Derecho Administrativo

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista @dministración. Ciberrevista de Derecho Administrativo - Facultad de Derecho - Universidad de Cantabria Núm. 10

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CEE en materia tributaria

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Miguel Ángel Caamaño Anido, Adolfo Martín Jiménez
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Vol. 41 Núm. 251 (páxs. 201 ata 303)

La libertad de enseñanza en Italia. El problema de la financiación de la escuela privada (II)

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista HUMANA IURA Vol. 8 Núm. - (páxs. 377 ata 477)

Entes Instrumentais e Dereito Comunitario da Contratación Pública: o concepto de " Organismo de Dereito Público"( acerca da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 15 de Xaneiro de 1998- As. Mannesmann-)

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ED. ESPAÑOLA) Vol. 20 Núm. - (páxs. 181 ata 199)

Dimensión ética de la vida local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. 37 Núm. - (páxs. 709 ata 729)

Spanish transfer pricing penalties: development and analysis

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 18 Núm. 18 (páxs. 1747 ata 1749)

El lugar de la práctica de las notificaciones tributarias: Especial referencia a los efectos del artículo 105 de la L.G.T.

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Vol. 252 Núm. - (páxs. 477 ata 516)

A Lei do Solo de Galicia e a Lexislación Urbanística do Estado

Autores/as José Luis Meilán Gil, Almudena Fernández Carballal
Revista REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ED. ESPAÑOLA) Vol. 20 Núm. - (páxs. 13 ata 50)

Acerca da naturaleza normativa dos pregos de Claúsulas Administrativas particulares

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 55 ata 70)

A potestade sancionadora e o seu Control Xurisdiccional: Reflexións sobre o alcance da Lei 29/ 1998, de 13 de Xullo, reguladora da Xurisdicción Contencioso- Administrativa

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 23 ata 55)

El Pacto Local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 54 Núm. - (páxs. 13 ata 42)

Situación y perspectivas de la participación de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Vol. 179 Núm. - (páxs. 35 ata 42)

Derechos fundamentales y Constitución Europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 156 (páxs. 0 ata 0)

A lóxica disciplinar do "mundo feliz":modernización privatizadora do poder policial no Estado (neo) liberal

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 89 ata 122)

Tax treatment of partnerships under the US/Spain tax treaty

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 17 Núm. 16 (páxs. 1205 ata 1209)

Ética y gobernabilidad

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. - (páxs. 696 ata 706)

Recensión Mantuano, Ginesio.Rilevanza civile del matrimonio religioso negli stati del¿unione europea

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Vol. 14 Núm. - (páxs. 1005 ata 1009)

Las distribuciones de beneficios entre sociedades matrices y filiales

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martín Jiménez
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Vol. 53 Núm. 187 (páxs. 3 ata 50)

Spain-Thailand tax treaty enters into force

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 17 Núm. 20 (páxs. 1493 ata 1493)

Ética y empleados públicos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista GESTIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Núm. 9 (páxs. 0 ata 0)

El medio ambiente y la actuación urbanística.Especial referencia a Galicia

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 481 ata 502)

Simposio internacional:nacionalismo en Europa ,nacionalismo en Galicia,la religiòn como elemento impulsor de la ideología nacionalista.

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 753 ata 754)

Operaciones de cesión de cupones de obligaciones fiscalmente bonificadas (Especial referencia a la Resolución del TEAC de11 de Julio de 1997).

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista IMPUESTOS Núm. 5 (páxs. 8 ata 25)

Recensión al libro de Meilán Gil "La Administración Pública en perspectiva".

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA Núm. 277 (páxs. 251 ata 252)

Acerca da adxudicación e formalización dos contratos das administraciones públicas

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 137 ata 159)

El Estado en un mundo en transformación.Notas sobre el último informe del Banco Mundial sobre el Estado.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Núm. 33 (páxs. 0 ata 0)

La regla de la inalterabilidad de la pretensión en el proceso contencioso administrativo

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 299 ata 317)

La contabilidad ,el establecimiento permanente y el Derecho Comunitario

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Miguel Ángel Caamaño Anido
Revista QUINCENA FISCAL ARANZADI Núm. 18 (páxs. 9 ata 30)

Spain modifies the deduction for double taxation relief on foreign source dividends

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 16 Núm. 9 (páxs. 643 ata 645)

A Lei do Solo de Galicia e a lexislación urbanística do Estado

Autores/as José Luis Meilán Gil, Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP (páxs. 13 ata 50)

Sobre las privatizaciones

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

La reforma de Ley 30/1992 y su incidencia en la Administración Local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA Núm. 277 (páxs. 11 ata 26)

Democracia y ética

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 431 ata 443)

El pacto local :desarrollo de la Administración Única

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TAPIA (MADRID) Núm. 100 (páxs. 31 ata 32)

Apuntes sobre la nueva LRSV 6/98 y su repercusión en Galicia

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 269 ata 280)

Estudios de jurisprudencia comunitaria en materia tributaria 1997-II

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Miguel Ángel Caamaño Anido
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Vol. 48 Núm. 249 (páxs. 579 ata 647)

Nacionalismo y Estado autonómico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Diario La Ley Núm. - (páxs. 11 ata 14)

La reforma de la Ley 30/1992 y su incidencia en la Administración Local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES (CUNAL) Núm. 23 (páxs. 11 ata 26)

Administración única y pacto local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES (CUNAL) Núm. 19 (páxs. 0 ata 0)

La administración única o común en el derecho español

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Núm. 12 (páxs. 155 ata 168)

La modernización administrativa como instrumento de la consolidación del poder regional

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Spanish tax court denies refund on treaty beneficiary

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 16 Núm. 25 (páxs. 1913 ata 1914)

Incidencia del derecho comunitario de la pesca sobre el régimen de competencias estatales y autonómicas

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 161 (páxs. 69 ata 80)

Sobre la reforma de la Ley 30/92 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 41 (páxs. 873 ata 885)

La regulación del procedimiento administrativo en la modificación de la Ley 30/92

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Diario La Ley Núm. 4573 (páxs. 0 ata 0)

Las relaciones interadministrativas en el proyecto de Ley de modificación de la Ley 30/92

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista Diario La Ley Núm. - (páxs. 0 ata 0)

El poder y la gente

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista GESTIÓN HOSPITALARIA Núm. 4563 (páxs. 1 ata 3)

Aspectos controvertidos de la regulación fiscal de los activos financieros con rendimiento implícito:especial referencia a la la letra de cambio

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Núm. 86 (páxs. 11 ata 24)

Estudios de jurisprudencia comunitario en materia tributaria 1997-I

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Miguel Ángel Caamaño Anido
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Devolución de ingresos indebidos por infracción del Derecho comunitario

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martín Jiménez
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 167 (páxs. 41 ata 60)

Fundamentos y normativas del sector público gallego

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. - Núm. 29 (páxs. 0 ata 0)

Revista Gallega de Administración Pública (por defecto)

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 14 (páxs. 0 ata 0)

Medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición intersocietaria internacional y el tratamiento de las sociedades holding españolas: notas al R.D.-LEY

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA DE ECONOMÍA Y EMPRESA Vol. - Núm. 25 (páxs. 39 ata 43)

Admendments to the spanish methods for the international economic double taxation avoidance and to the tax treatment of the holding entities

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. 25 Núm. 5 (páxs. 190 ata 201)

La potestad legislativa de las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Vol. - Núm. 158 (páxs. 25 ata 63)

Reformas administrativas y estudio autonómico especial para el desarrollo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Vol. - Núm. 7 (páxs. 0 ata 0)

Estudios de jurisprudencia comunitaria 1996-II

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Miguel Ángel Caamaño Anido
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Núm. 244 (páxs. 400 ata 502)

La enseñanza de la religión en la escuela pública: respuesta legislativa a un debate inacabado

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 1 Núm. - (páxs. 277 ata 290)

Los principios éticos en el proyecto del Estatuto Básico de la Función Pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 38 (páxs. 0 ata 0)

La suspensión judicial del acto administrativo en el proyecto de ley de jurisdicción contencioso-administrativa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 4369 (páxs. 0 ata 0)

La naturaleza jurídica de la autorización y la concesión, a propósito de la utilización del dominio público

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 337 ata 352)

Régimen Jurídico Urbanístico en España tras la sentencia del tribunal constitucional

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 577 ata 588)

Consecuencias del gravamen proporcional de los incrementos de patrimonio ante una futura reforma de la fiscalidad sobre el ahorro.

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista QUINCENA FISCAL ARANZADI Vol. - Núm. 20 (páxs. 11 ata 21)

Crónica de jurisprudencia comunitaria

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL ARANZADI Vol. - Núm. 16 (páxs. 33 ata 47)

Medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición intersocietaria internacional y el tratamiento de las sociedades holding españolas: notas al R.D.-Ley 8/96 de 7 de Junio.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA EMPRESA Vol. - Núm. 25 (páxs. 39 ata 43)

Debate Legal sobre la "cuestión religiosa"

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista PADRES Y MAESTROS (páxs. 30 ata 34)

Safe harbor for multinational enterprises oparting in Spain. The new spanish apas procedure.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista TAX NOTES INTERNATIONAL Vol. 15 Núm. 5 (páxs. 1355 ata 1363)

Ética, función pública y abogacía

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 38 (páxs. 0 ata 0)

Réxime penitenciario fechado e cárceres de máxima seguranza

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 87 ata 108)

O principio de colaboración no Estado Autonómico

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Vol. - Núm. 13 (páxs. 91 ata 126)

Presente y futuro del Estado de las Autonomías: Hacia la Administración única

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

O Réxime Xurídico das explotacións acuicolas na Comunidade Autónoma de Galicia

Autores/as Marta Mª García Pérez
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Vol. - Núm. 13 (páxs. 73 ata 90)

Sobre la formación en la Administración Local

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 25 (páxs. 0 ata 0)

Régimen de garantías para contratar con la adminstración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. 32 (páxs. 0 ata 0)

Réxime penitenciario fechado e cárceres de máxima seguranza: unha reflexión desde o Dereito Administrativo

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 1 (páxs. 87 ata 108)

Un triunfo dos iusnaturalismos e seguridade sobre os dereitos fundamentais

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto, Carlos Lema Añón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 57 ata 85)

Sobre el origen de la Ciencia Administrativa en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. - Núm. 10 (páxs. 0 ata 0)

La teoría de la Administración única

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO (VALENCIA) Vol. - Núm. 631 (páxs. 0 ata 0)

Comunitarismo y valores

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia tributaria correspondiente a 1995 (II) y 1996 (I)

Autores/as Miguel Ángel Caamaño Anido, José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Vol. - Núm. 241 (páxs. 669 ata 763)

O principio de colaboración no Estado autonómico. Os instrumentos de colaboración interadministrativa

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 13 (páxs. 91 ata 126)

Sobre la responsabilidad de la empresa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. 2 (páxs. 0 ata 0)

Sobre el comunitarismo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TAPIA (MADRID) Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Mercado y solidaridad?

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre las privatizaciones

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

La protección de los sentimientos religiosos en los Acuerdos con la Iglesia Católica

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Vol. 11 Núm. - (páxs. 117 ata 149)

Expansión con el nombre Derecho y Libertad, la tensión entre la sociedad y el individuo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista DERECHOS Y LIBERTADES Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

El valor de los derechos fundamentales en la cultura jurídica europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Estudio de la normativa española sobre subcapitalización de sociedades a la luz del principio de no discriminación: análisis de su compatibilidad con los convenios de doble imposición y con el ordenamiento comunitario

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista CRÓNICA TRIBUTARIA Vol. - Núm. 76 (páxs. 19 ata 0)

El factor jurisprudencial como elemento de identidad de la cultura jurídica europea. Proyección histórica de la herencia jurídico-cultural romana

Autores/as Alejandrino Fernández Barreiro, José Manuel Calderón Carrero
Revista STUDIA ET DOCUMENTA HISTORIAE ET IURIS (CIUDAD DEL VATICANO) Vol. 61 Núm. - (páxs. 657 ata 691)

Equidad y crecimiento económico

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Crece la desigualdad entre países ricos y pobres

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Comunitarismo y renovación social

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista GALICIA AUTONÓMICA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre los artículos 149.1 y 150.2 de la C.E. 149.1

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA JURÍDICA DE NAVARRA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre la formación en el sector público

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre el proyecto de ley orgánica de ordenación territorial de Colombia

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

La capacidad de gobernar

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Etica y mercado laboral (II)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Etica y mercado laboral (I)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Reflexiones sobre la reforma y modernización de la administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista RIVISTA TRIMMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

El valor de los derechos fundamentales en la cultura jurídica europea

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista RIVISTA TRIMMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Descentralización do urbanismo e autonomía local a raíz da Constitución: A propósito da potestade autonómica de suspensión e revisión dos acordos das entidades locais

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP

Trabajo y descanso

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre la responsabilidad social de la empresa

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición intersocietaria internacional y el tratamiento de las sociedades holding españolas: notas al R.D. Ley 8/96, de 7 de junio.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista BOLETÍN DEL INSTITUTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Vol. - Núm. - (páxs. 17 ata 0)

Etica y valores democráticos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

El programa europeo Sócrates

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Comentarios a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia Tributaria 1994 (II)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Vol. - Núm. 237 (páxs. 763 ata 831)

Comentarios a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia Tributaria 1993 (II) y 1994 (I)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA Vol. - Núm. 235 (páxs. 205 ata 261)

Reorganizaciones societarias, ITPAJD y principio de interdicción de la discriminación por razón de la nacionalidad: notas a la STJCE de 12 de abril de 1994 (Asunto Halliburton Services)

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista QUINCENA FISCAL ARANZADI Vol. - Núm. 3 (páxs. 12 ata 0)

La codificación normativa, recensión

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ED. ESPAÑOLA) Núm. 10 (páxs. 0 ata 0)

Autonomías y administración pública (reflexiones sobre la administración única)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista PRAXIS Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre las ayudas sociales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Study of the Spanish Thncapitalisation in light of non-discrimination principle: its compatibility with the Double Tax Treaties and with the EC. Law

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista INTERNATIONAL TAX REVIEW Vol. - Núm. 8 (páxs. 0 ata 0)

Tutela do medio ambiente, especialmente en materia de costas, recensión.

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ED. ESPAÑOLA) Vol. - Núm. 12 (páxs. 0 ata 0)

Etica y eficiencia

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

El concepto de exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana a la luz de la última jurisprudencia del TJCE

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Vol. - Núm. - (páxs. 21 ata 0)

Libertad de escuela y cheque escolar

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista GALICIA AUTONÓMICA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

La administración única en el marco constitucional

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA XURÍDICA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Vol. 5 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Hacia un nuevo orden económico y social

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista GALICIA AUTONÓMICA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Ante la crisis de la social democracia y del Neoliberalismo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista GALICIA AUTONÓMICA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Algunas consideraciones en torno a la tributación de los no residentes socios de entidades en régimen de transparencia fiscal

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Revista IMPUESTOS Vol. 1 Núm. - (páxs. 372 ata 398)

Actividad de fomento y subvenciones

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Revista DEREITO. REVISTA XURÍDICA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 18 ata 0)

Una administración para el pueblo. (le cambiaron el título "Exclusión social y Servicios públicos")

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Sobre la reforma del Senado (notas acerca de su especialización funcional)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Reforma administrativa y estado autonómico.

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Los monopolios en retroceso

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

La reforma urgente del Senado

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista EXPANSIÓN Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

La administración única en el proyecto de Lofage

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista TAPIA (MADRID) Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Reflexiones sobre la reforma y modernización de la administración pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Revista ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Xornada de estudio hispano-portuguesa sobre planeamento urbanístico

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) (páxs. 259 ata 273)

A propósito da sentencia nº 173/1993, de 9 de marzo de 1993, da Sala do contencioso-administrativo do TSX de Canarias

Autores/as Marta García Pérez
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. 7 (páxs. 263 ata 291)

O principio de solidariedade interterritorial e a política rexional

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 7 (páxs. 231 ata 259)

Fomento e coordenación xeral da investigación científica e técnica: cara a unha definición xurisprudencial do fomento. A STC 90/1992 de 11 de xuño

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 3 (páxs. 271 ata 279)

Las relaciones financieras entre el Estado y las Comunidades Autónomas: dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional español (SSTC 13/1992, de 6 de febrero y 79/1992 de 28 de mayo)

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA Núm. 260 (páxs. 951 ata 976)

As relacións financeiras entre o Estado e as Comunidades Autónomas: dúas recentes sentencias do Tribunal Constitucional españo

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 3 (páxs. 237 ata 263)

El bentos profundo y litoral de una cadena de tres embalses españoles del río Guadiana( SW España)

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga, E. Martínez-Ansemil, N. Prat
Revista LIMNÉTICA Vol. 7 Núm. - (páxs. 133 ata 152)

Derecho Público Autonómico, Galleguismo y Administración Pública

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Andavira Editora S.L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-123657-6-4

Derecho Administrativo de la dignidad humana y del interés general: Fundamentos y principios

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Grupo Editorial Ibañez, Bogota (Colombia)
ISBN 978-958-791-292-0

La modificación del contrato de obras. Análisis histórico y regulación actual

Autores/as María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Editorial Tirant lo Blanch, (España)
ISBN 9788413550183

La responsabilidad de jueces, magistrados y fiscales en el Estado de Derecho

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España)
ISBN 978-84-1355-261-3

Control administrativo de la actividad de la Administración

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Imprensa Oficial del Estado de Sao paulo, Sao Paulo (Brasil)
ISBN 978-65-81121-01-3

Derecho Tributario de la Unión Europea

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martín Jiménez
Editorial CISS-Wolter Kluwer, Madrid (España)
ISBN 978-84-9954-099-3

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL HISPANO-LUSO-BRASILEIRO SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

Autores/as José Manuel Busto Lago
Editores Carlos Aymerich Cano
Editorial EDUNISC, Santa Cruz do Sul (Brasil)
ISBN 978-85-7578-507-2

Derecho Urbanístico de Galicia en Homenaje al Profesor José Luis Meilán gil

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Editores TIRANT LO BLANCH
Editorial Tirant lo Blanch, Coruña, A (España)
ISBN 9788413133263

LOS DESAFÍOS DEL DERECHO PÚBLICO EN EL SIGLO XXI Libro conmemorativo del XXV Aniversario del acceso a la Cátedra del Profesor Jaime Rodríguez-Arana Muñoz

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Editorial INAP, Madrid (España)
ISBN 978-84-7351-673-0

Convenios de doble imposición. El impacto BEPS. Análisis y evolución de la red española de tratados fiscales

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Editores Nestor Carmona Fernández
Editorial CISS-Wolter Kluwer, Madrid (España)
ISBN 978-84-9954-101-3

Direito administrativo da dignidade humana e do interesse geral

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editores UDC
Editorial Imprensa Oficial del Estado de Sao paulo, Sao Paulo (Brasil)
ISBN 978-854-010-160-9

Norma y acto administrativos

Autores/as José Luis Meilán Gil, Marta Mª García Pérez
Editorial Iustel, (España)
ISBN 978-84-9890-342-3

Régimen Administrativo Sancionatorio

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Universidad Católica de Guayaquil, Guayaquil (Ecuador)
ISBN 978-9942-35-458-7

La Buena Administración del Urbanismo. Principios y realidades jurídicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz, Almudena Fernández Carballal
Editorial EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, (España)
ISBN 978-84-9190-961-3

Instituciones Administrativas, inclusion, convivencia y paz

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Grupo Editorial Ibañez, Bogota (Colombia)
ISBN 978-958-749-8172-2

Anuario Iberoamericano de Derecho Urbanístico

Editorial IJ Editores, Buenos Aires (Argentina)
ISBN 978-987-4995-21-6

Anuario Iberoamericano sobre buena administración

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial IJ Editores, Buenos Aires (Argentina)
ISBN 978-987-4179-93-7

La buena administración del urbanismo

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España)
ISBN 978-84-7351-657-0

El derecho administrativo de la casa común

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editores información jurídica, (Uruguay)
ISBN 9789974631755

Las bases de la contratacion publica en el escenario global

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editorial Jurídica Venezolana, Panamá (Panamá)
ISBN 978-980-365-402-3

La Primavera árabe: balance cinco años después

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Editores Atelier libros
Editorial Atelier libros, Barcelona (España)
ISBN 978-84-166652-45-7

La administración pública en España (1913-2013)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Ibáñez, (España)
ISBN 9789587497663

Los contratos públicos y los derechos sociales fundamentales

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid (España)
ISBN 978-84-7351-594-8

Contrataciones públicas en el marco de los derechos sociales fundamentales

Autores/as Almudena Fernández Carballal, Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial INAP, (España)
ISBN 978-84-7351-593-1

La buena administración en Iberoamérica

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editorial Jurídica Venezolana, Panama (Panamá)
ISBN 978-9803653774

El compromiso social del Derecho Administrativo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Bubok Publishing S.L, (España)
ISBN 978-84-686-8081-1

Derecho Ambiental para una Economía Verde. Informe Red ECOVER

Editores Francisco Javier Sanz Larruga, Juan José Pernas García
Editorial Aranzadi - Thomson, Cizur (España)
ISBN 978-84-9098-904-3

Función Social de la Administración

Editores Jaime Rodríguez Arana
Editorial Ibáñez, Bogotá (Colombia)
ISBN 978-958-749-675-8

CUESTIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS EN TORNO A LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO CON DISCAPACIDAD Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALEA

Autores/as Jennifer Sánchez González
Editores Jennifer Sánchez González
Editorial Consello Social da UDC, (España)
ISBN 978-84-617-6130-2

La respuesta jurídica a la corrupción en la contratación pública en Brasil y España

Editores Jaime Rodríguez Arana
Editorial Thomson - Aranzadi, (España)
ISBN 978-84-9098-975-3

Derecho Ambiental en Tiempo de Crisis

Editores Francisco Javier Sanz Larruga
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España)
ISBN 978-84-9119-988-5

El Derecho Administrativo Global y el arbitraje internacional de inversiones

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial INAP, (España)
ISBN 9788473515481

Calidad democrática, transparencia e integridad

Editorial Editorial Aranzadi, S. A., (España)
ISBN 978-84-9098-682-0

Convenios fiscales internacionales y fiscalidad de la Unión Europea

Editorial CISS-Wolter Kluwer, Valencia (España)
ISBN 978-84-9954-363-5

El Derecho Administrativoen Iberoamérica: en homenaje al profesor Mariano Brito (Tomo I)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Universidad Panamericana : Espress, (España)
ISBN 9786079642471

Un problema pendiente: la anulación de los contratos administrativos afectados por actos de corrupción

Editorial Aranzadi - Thomson, Cizur (España)
ISBN 978-84-9098-654-7

Contenciosos administrativos en Iberoame¿rica

Editorial San Juan : Biblio Services, 2015., (España)
ISBN 9781618877222

La contratación pública: una perspectiva iberoamericna

Autores/as J. José Pernas García
Editorial Bubok Publishing S.L, (España)
ISBN 978-84-686-6150-6

CORRUPCIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN ESPAÑA Y BRASIL

Editorial Bubok Publishing S.L, (España)
ISBN 978-84-686-7105-5

Con vistas al interés general

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Bubok Publishing S.L, (España)
ISBN 978-84-686-5092-0

Recognition of Foreign Administrative Acts

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Springer International Publishing , (Alemania)
ISBN 978-3-319-18973-4

La accesibilidad de los museos: visiones y perspectivas

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Editores Manuela del Pilar Santos Pita, Andavira editora
Editorial Editorial Andavira, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8408-801-1

The right to a good administration for citizens

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial INAP, (España)
ISBN 978-847-351-490-3

Derecho administrativo y Derechos Sociales Fundamentales

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial INAP, (España)
ISBN 978-849-414-266-6

Memorias del Congreso Internacional de Derecho Administrativo

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editorial Jurídica Venzolana, Panama (Panamá)
ISBN 978-9803653002

Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Néstor Carmona Fernández, Adolfo Martín Jiménez, Montserrat Trapé Viladomat
Editorial CISS-Wolter Kluwer, (España)
ISBN 978-84-9954-663-6

Cumplimiento tributario cooperativo y buena gobernanza fiscal en la era BEPS

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Alberto Quintas Seara
Editorial Aranzadi, SA, Cizur (España)
ISBN 978-84-470-5199-1

La responsabilidad patrimonial de la administración Pública

Editorial Editorial Panamericana, (España)
ISBN 9786079642426

Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Néstor Carmona Fernández, Adolfo Martín Jiménez, Montserrat Trapé Viladomat
Editorial CISS-Wolter Kluwer, (España)
ISBN 978-84-9954-622-3

Derecho administrativo y Administración pública en tiempo de crisis

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Juridica venezolana, (España)
ISBN 978-980-365-252-4

El derecho administrativo en Iberoamércia. Homenaje al profesor Mariano Brito

Editorial Wolter Kluwer-Smartea, (España)
ISBN 9786079642464

La reforma de las Administraciones Públicas

Editorial Bubok Publishing S.L, (España)
ISBN 978-84-686-6148-3

La jurisdicción contencioso administrativa en Iberoamérica

Editores Marta García Pérez, Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editorial jurídica venezolana, Caracas (Venezuela)
ISBN 978-980-365-249-4

Las agencias estatales para la mejora de los servicios públicos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Andavira Editora S.L, Santiago de Compostela (España)
ISBN 9788484087571

Transparencia, acesso a la información y buen gobierno

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Comares, (España)
ISBN 978-84-9045-191-5

Comentarios a la Ley 27/2013 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local

Editores Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Comares, (España)
ISBN 978-84-9045-221-9

Derecho Administrativo Español, Tomo III, los contratos del sector público

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial NETBIBLO S.L., (España)
ISBN 978-84-15562-95-5

Jurisdicción de la libertad en Europa y en América

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editorial Reus, S.A., (España)
ISBN 978-84-290-1825-7

Capítulo de libro " Los principios de la mediación en Europa"

Editorial Universidad ECOTEC, (Ecuador)
ISBN 978-9978-9931-6-3

Camiños de Santiago. 50 anos de desprotección patrimonial dun itinerario cultural

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto, Teresa Nieto Freire
Editorial Edicións Nigratea S.L., (España)
ISBN 978-84-15078-33-3

Nuevos escenarios de la seguridad marítima en Europa. Reflexiones tras los casos del Erika y el Prestige.

Editores Marta García Pérez, F. Javier Sanz Larruga
Editorial Bubok Publishing S.L, (España)
ISBN 978-84-686-6048-6

Relaciones iglesia-Estado en el Franquismo y en la Transición. Antecedentes de los Acuerdos de 1979

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Editorial Thomson Reuters Aranzai, (España)
ISBN 9788490143308

El derecho a una buena administración para los ciudadanos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Netbiblo, (España)
ISBN 978-84-15562-57-3

Libre mercado y protección ambiental. Intervención y orientación ambiental de las actividades económicas.

Editores Marta García Pérez, F. Javier Sanz Larruga, J. José Pernas García
Editorial Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid (España)
ISBN 978847088373

La dimensión ética de la función pública

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial INAP, (España)
ISBN 9788470888205

El ciudadano y el poder público: el principio y el derecho al buen gobierno y a la buena administración

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editorial Reus, S.A., (España)
ISBN 978-84-290-1698-7

Aproximación al Derecho Administrativo Constitucional en España y Nicaragua

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Bitecsa, Managua (Filipinas)
ISBN 978-99924-63-93-2

El deber de vigilar las obligaciones fiscales de terceros en el IVA

Editorial Centro de Estudios Financieros (CEF), Coruña, A (España)
ISBN 78-84-454-2198-7

Interés general, derecho administrativo y estado del bienestar

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editorial juridica iustel, (España)
ISBN 978-84-9890-191-7

Reforma administrativa y nuevas políticas públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editorial Novum, (México)
ISBN 978-607-7986-17-1

Direito fundamental a boa administración

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editora Forum, (Brasil)
ISBN 978-85-7700-631-1

Los precios de transferencia en la encrucijada del siglo XXI. Estudio de cuestiones actuales que plantea la regulación española de las operaciones vinculadas

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martín Jiménez
Editorial Netbiblo, Oleiros (España)
ISBN 978-84-9745-916-7

Los retos de la organización administrativa contemporánea

Editorial San Salvador : Corte Suprema de Justicia. Seccio¿n de Publicaciones, 2011., (España)
ISBN 9992388587, 9789992388587

Los beneficios fiscales de la vivienda habitual en el IRPF

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Editorial NETBIBLO S.L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-874-0

Aproximación al Derecho Administrativo Constitucional

Editorial Editorial Novum, (España)
ISBN 978-607-7986-05-8

La reforma administrativa en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editorial Novum, (España)
ISBN 978-607-7986-04-01

Reflexiones sobre el poder público

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editorial Andavira, (España)
ISBN 978-84-8408-609-3

Arbitraje y Derecho Administrativo

Autores/as Marta Mª García Pérez
Editorial Thomson Reuters - Aranzadi, Cizur (España)
ISBN 978-84-903-868-1

Islam and State in the Eu

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Editorial Peter Lang, (España)
ISBN 978-3-631-61565-2

Guía para la implementación de un sistema de gestión integrada de zonas costeras

ISBN 978-84-9745-818-3

La tributacion en el IRPF de los trabajadores expatriados e impatriados

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Pilar Álvarez Barbeito
ISBN 978-84-9745-448-3

Libro: El turismo accesible. La actuación de la Administración Pública en la accesibilidad turística de Galicia. Ed. Academia Española ISBN-10: 3659061689. Madrid 2012

Autores/as Manuela del Pilar Santos Pita
Editores EDITORIAL ACADEMICA ESPAÑOLA
Editorial Editorial Académica Española , (España)
ISBN 3659061689

Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martín Jiménez, Néstor Carmona Fernández, Montserrat Trapé Viladomat
Editorial Edición Fiscal CISS, Valencia (España)
ISBN 978-84-9954-154-9

Global Administrative Law

Editorial Cameron May / CMP Publishing Ltd, London (Reino Unido)
ISBN 978-1-907174-04-9

Tributación comunitaria. Volumen II. Impuestos indirectos

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martín Jiménez
Editorial Aranzadi - Thomson, (España)
ISBN 978-84-8355-855-3

Aproximación al Derecho Administrativo Constitucional

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá (Colombia)
ISBN 978-958-710-460-8

Medio ambiente, desarrollo y cooperación internacional: estudios jurídicos sobre desarrollo sostenible

Editorial Aranzadi, (España)
ISBN 978-84-9903-442-3

Derecho administrativo español. Tomo II. Acto administrativo, procedimiento administrativo y revisión de la actualización administrativa

Autores/as Miguel Ángel Sendín, Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Gesbiblo, S. L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-449-0

Estudios sobre la ordenación, planificación y gestión del litoral: Hacia un modelo integrado y sostenible

Editorial Fundación Pedro Barrié de la Maza e Instituto de Estudios Económicos de Galicia, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-95892-79-9

Una aproximación jurídica a los vehículos autónomos marinos

Autores/as Eloy Miguel Gayán Rodríguez, Juan José Pernas García
ISBN 978-84-96667-32-7

El derecho de los contribuyentes al secreto tributario. Fundamentación y consecuencias materiales y procedimentales

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
ISBN 978-84-9745-447-6

O ensino do dereito a través do cinema: unha perspectiva interdisciplinar

Autores/as Xosé Manuel Carril Vázquez, Eduardo Cebreiros Álvarez, Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, Fernando García Cachafeiro, Rafael García Pérez, Sonia García-Vázquez, Carmen Garcimartin, Eloy Miguel Gayán Rodríguez, Marcos Antonio López Suárez, Juan José Pernas García, Luz Maria Puente Aba, Jorge Antonio Quindimil Lopez, Luis Rodríguez Moro, Ricardo Pedro Ron Latas, Marta Sobrido Prieto, Eva Souto García
Editorial Universidade de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-332-1

Derecho de los consumidores y usuarios: una perspectiva integral

Editorial Netbilbo, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-255-7

Las operaciones in house y el Derecho comunitario de contratos públicos. Análisis de la jurisprudencia del TJCE

Autores/as Juan José Pernas García
Editorial Iustel, Madrid (España)
ISBN 978-84-9890-007-1

Introducción al derecho administrativo constitucional

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
ISBN 978-84-9745-253-3

Espacio de centro y tercera vía

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial ISMAI, Castelao de Maia (Portugal)
ISBN 978-972-9048-28-9

El pacto local (Especial referencia a Canarias)

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial DIJUSA - Instituto Canario de Administración Pública, Madrid (España)
ISBN 978-84-95748-87-4

Derecho de sucesiones. Legislación, comentarios y jurisprudencia (Aspectos civiles, procesales y fiscales)

Autores/as José Manuel Busto Lago, Fernando Peña López, Natalia Álvarez Lata, Pilar Álvarez Barbeito
Editorial Thomson-Aranzadi, (España)
ISBN 978-84-8355-425-8

Aproximación al Derecho Administrativo Constitucional

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editorial Jurídica Venezolana, Caracas (Venezuela)
ISBN 978-980-365-111-4

Reforma administrativa y nuevas políticas públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Diputación Provincial de Lugo, Lugo (España)
ISBN 978-84-8192-376-6

Código da Administración Galega

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz, Miguel Ángel Sendín García
ISBN 978-84-9745-178-9

Tributación Comunitaria. Vol I Impuestos Directos

Editorial Aranzadi-Thomson, (España)
ISBN 84-9767-577-0

Estudios sobre el régimen jurídico de los vertidos de buques en el medio marino (Meilán Gil, J.L. coord.)

Editorial Thomnson-Aranzadi, (España)
ISBN 84-9767-608-4

SEGURIDAD MARITIMA Y MEDIO AMBIENTE

Editorial GESBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 84-9745-154-6

Espacio de centro y tercera vía

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Edotiral Goberna y Derecho, Guayaquil (Ecuador)
ISBN 9978-45-357-1

El marco constitucional de los entes territoriales en España

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Editorial Jurídica Venzolana, Caracas (Venezuela)
ISBN 980-365-100-5

El decoro urbanístico en galicia

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Editorial Xunta de Galicia, (España)
ISBN 84-453-4244-4

El buen gobierno y la buena administración de instituciones públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Thomnson-Aranzadi, (España)
ISBN 84-9767-813-3

Convenios fiscales intenacionales

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Nestor Carmona Fernández, Adolfo Martin Jimenez, Montserrat Trape Viladomat
Editorial CISS-PRAXIS, Valencia (España)
ISBN 84-8235-473-6

Relaciones Iglesia-Estado en la II República española

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Editorial Atelier, Barcelona (España)
ISBN 84-96354-70-9

Problemas jurídico-administrativos planteados por el Prestige

Autores/as Fernando García Cachafeiro, Rafael García Pérez, Marta Mª García Pérez, José Luis Meilán Gil, Francisco Javier Sanz Larruga, Pablo González Mariñas, Juan José Pernas García
Editorial Aranzadi, (España)
ISBN 84-9767-924-5

Reforma administrativa y nuevas políticas públicas

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Sherwood, Caracas (Venezuela)
ISBN 980-6643-07-0

Cuestiones esenciales de la fiscalidad de las Pymes

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Editorial Ediciones Tórculo, Coruña, A (España)
ISBN 84-8408-341-1

Precios de Transferencia e impuesto sobre sociedades.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España)
ISBN 84-8456-229-8

TRAGSA: Medios propios de la Administración y huida del Derecho Administrativo

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Editorial Atelier, Barcelona (España)
ISBN 84-96354-21-0

La protección frente a las radiaciones y la contaminación electromagnética

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Editorial Thomson-Aranzadi, (España)
ISBN 84-9767-333-6

Estudio jurídico sobre la prevención de la contaminación industrial: la autorización ambiental

Autores/as Juan José Pernas García
Editorial Atelier, Barcelona (España)
ISBN 84-96354-24-5

Ética, poder y Estado

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Administración pública argentina, Buenos Aires (Argentina)
ISBN 987-21550-1-1

Comentarios a los Convenios para eliminar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal concluidos por España

Autores/as José Ramón Ruiz García, José Manuel Calderón Carrero, Adolfo Martin Jimenez, Alfredo García Prats y Vega
Editorial Fundación Barrie de la Maza, Madrid (España)
ISBN 84-95892-27-8

Comentarios a la Ley General de Telecomunicaciones

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
ISBN 84-9725-527-5

Profesores de religión de la enseñanza pública y Constitución Española

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Editorial UDC/Atelier, Barcelona (España)
ISBN 84-931510-8-4

Código de Derecho Financiero y Tributario

Autores/as José Ramón Ruiz García, Miguel Ángel Caamaño Anido, José Manuel Calderón Carrero, Pilar Álvarez Barbeito
Editorial Ariel, Barcelona (España)
ISBN 84-344-3060-6

Código de Fiscalidad Internacional

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Martín Jiménez
Editorial Aranzadi-Thomson, (España)
ISBN 84-9767-182-1

Bases doctrinales y jurídicas para un modelo de gestión integrada y sostenible del litoral de Galicia

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Editorial Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-453-3600-2

Derecho urbanístico de Galicia

Autores/as Almudena Fernández Carballal
ISBN 84-470-2038-X

La Administración Pública Española

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial INAP, Madrid (España)
ISBN 84-7088-720-3

Regimen Fiscal de la Deuda Pública

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Editorial EDERSA, Madrid (España)
ISBN 84-8494-062-4

Estudios sobre la Constitución

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
ISBN 84-9725-240-3

El urbanismo finalista. A propósito del principio de menor restricción en el derecho de propiedad.

Autores/as Almudena Fernández Carballal
ISBN 84-470-1801-6

El espacio de Centro

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Centro de estudios Políticos y Constitucionales, Madrid (España)
ISBN 84-259-1160-5

Reproducción asistida: Promesas, normas y realidad

Autores/as Diego López de Lera, Carlos Alberto Amoedo Souto, Carlos Lema Añón
Editorial Trotta, Madrid (España)
ISBN 84-8164-491-9

Derecho Administrativo y Constitución

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Centro de Estudios Munic. y Coop. Intern., Granada (España)
ISBN 84-88282-52-4

Código de derecho financiero y tributario

Autores/as José Ramón Ruiz García, Miguel Ángel Caamaño Anido, José Manuel Calderón Carrero, Pilar Álvarez Barbeito
Editorial Ariel, Barcelona (España)
ISBN 84-344-3021-5

El régimen jurídico del urbanismo en España. Una perspectiva competencial

Autores/as Almudena Fernández Carballal
Editorial INAP, (España)
ISBN 84-7088-713-0

La dimensión ética

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Dykinson, Madrid (España)
ISBN 84-8155-761-7

Jurisprudencia tributaria del Tribunal de Justicia de las CEE. Tomo II

Autores/as Miguel Ángel Caamaño Anido, José Manuel Calderón Carrero
ISBN 84-7695-966-4

Autonomías y Nacionalismo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Universidad de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95322-90-0

Intercambio de información y fraude fiscal internacional

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Editorial Centro de Estudios Financieros, Madrid (España)
ISBN 84-454-1037-7

Cuestiones de Ética Social

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Diputación de Lugo, Lugo (España)
ISBN 84-8192-180-7

Fiscalidad Internacional. Convenios de Doble Imposición

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Editorial Aranzadi, (España)
ISBN 84-8410-515-6

Poder Policial y Derecho Administrativo

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto
Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-95322-27-7

La implantación de las entidades de crédito en el extranjero a través de oficinas de representación

Autores/as Miguel Ángel Caamaño Anido, Pilar Álvarez Barbeito
Editorial Instituto de Estudios Económicos, (España)
ISBN nodef-0235

La mujer como víctima: aspectos jurídicos y criminológicos

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca (España)
ISBN 84-8427-029-7

Imposición Directa y no discriminación comunitaria

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Editorial EDERSA, Madrid (España)
ISBN 84-7130-995-5

Cuatro estudios de derecho administrativo europeo

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Comares, Granada (España)
ISBN 84-8151-941-3

Arquitecturas da Provincia da Coruña Vol IX. Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume e As Pontes de García Rodríguez

Autores/as José Ramón Soraluce Blond, Rosa Mª Gabriela de De Cal Cortina, José Manuel Calderón Carrero, José Fernández Fernández, José Manuel Carril Vázquez, Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Diputación A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95335-05-5

Los rendimientos del capital en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Autores/as Francisco Javier Gómez Abelleira, Pilar Álvarez Barbeito
Editorial CEDEC'S, Barcelona (España)
ISBN 84-95027-63-1

Los rendimientos del capital en el I.R.P.F.( 2ª Edición)

Autores/as Pilar Álvarez Barbeito
Editorial CEDEC'S, Barcelona (España)
ISBN 84-95027-65-8

El objeto del Proceso Contencioso- Administrativo

Autores/as Marta Mª García Pérez
Editorial Aranzadi, (España)
ISBN 84-8410-301-3

Comentarios a la Ley del impuesto sobre la renta de los no residentes.

Autores/as José Manuel Calderón Carrero, Angel Baena Aguilar, F.Alfredo García Prats, Adolfo J. Martín Jiménez
ISBN 84-470-1257-3

Xurisprudencia Contencioso- Administrativa do TSJ de Galiza, 1996( 3 Tomos)

Autores/as Marta Mª García Pérez, Francisco Javier Sanz Larruga, Gonzalo Barrio García, Carlos Ignacio Aymerich Cano, Almudena Fernández Carballal, Carlos Alberto Amoedo Souto
Editorial Xunta de Galicia, (España)
ISBN 84-2638-4

¿ Por qué el Centro?. Hacia la libertad solidaria

Autores/as José Manuel Martínez Mayán, Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Fundación Fórum Galicia de Estudios Sociales, Madrid (España)
ISBN 84-930389-1-1

Nuevas claves del estado del bienestar

Autores/as Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz
Editorial Comares, Granada (España)
ISBN 84-8151-782-8

Protección jurídico-penal de la religión.

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-89694-53-2

La Ley del Suelo de Galicia.

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga, Almudena Fernández Carballal
ISBN 84-470-0993-9

Jornadas de Estudio sobre la jurisdicción contencioso-administrativa

Editores Marta García Pérez
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 94-89694-59-1

El error en cualidad en el Derecho Matrimonial Canónico:aproximación histórica,legislativa y jurisprudencial.

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Editorial Tórculo, (España)
ISBN 84-8408-036-6

Código de la Ley 1/1997 del Suelo de Galicia

Autores/as Almudena Fernández Carballal, Francisco Javier Sanz Larruga
Editorial CIVITAS, Coruña, A (España)
ISBN 9788447009930

As costas e a súa problemática

Editorial Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-88051-66-2

Derecho ambiental de Galicia

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
Editorial Fundación Caixa Galicia, Coruña, A (España)
ISBN 84-98231-35-4

La doble imposición internacional y los métodos para su eliminación

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Editorial MCGraw-Hill, Madrid (España)
ISBN 84-481-1073-3

Manual de dereito galego

Editores Marta Mª García Pérez
Editorial Escola Galega de Administración Publica, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-453-1889-6

La doble imposición internacional en los convenios de doble imposición en la Unión Europea

Autores/as José Manuel Calderón Carrero
Editorial Aranzadi, (España)
ISBN 84-8193-547-6

Temarios de oposiciones para funcionarios

Autores/as Carlos Ignacio Aymerich Cano, Gonzalo Barrio García, Marta Mª García Pérez, Almudena Fernández Carballal
Editorial E.G.A.P., (Estados Unidos)
ISBN nodef-0097

Jurisprudencia Tributaria del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (1992-1995)

Autores/as Miguel Ángel Caamaño Anido, José Manuel Calderón Carrero
Editorial Editorial La Ley, Madrid (España)
ISBN nodef-0388

Los límites de la libertad de expresión. La cuestión de los sentimientos religiosos

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera
Editorial Servicios Publicaciones Univ. Complutense Madrid, Madrid (España)
ISBN nodef-0520

La utilización del dominio público marítimo-terrestre. Estudio especial de la concesión demanial

Autores/as Marta Mª García Pérez
Editorial Marcial Pons. Ediciones jurídicas y sociales, S.A., (España)
ISBN 84-7248-234-0

Ayudas Públicas y Estado Autonómico

Editores Carlos Aymerich Cano
Editorial Servicio de Publicaciones de la Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-88301-92-8

La ordenación urbanística y la Ley de Puertos

Editores Marta García Pérez
Editorial Escola Galega de Administración Pública, Vigo (España)
ISBN 84-87887-12-0

Concesións sobre dominio público marítimo-terrestre. Antecedentes a Lei estatal 22/1998 do 28 de xullo

Autores/as Marta Mª García Pérez
Editorial Escola Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-453-0483-6

Ley de Costas. Legislación y jurisprudencia constitucional

Editores Marta García Pérez
Editorial Escola Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-453-0444.5

Os límites ás competencias autonómicas de fomento: análise da xurisprudencia do Tribunal Constitucional español

Autores/as Carlos Aymerich Cano
Editorial Escola Galega de Administración Pública, (España)
ISBN 84-453-0484-4

El Procedimiento Administrativo de Apremio

Autores/as Francisco Javier Sanz Larruga
ISBN DPE1