Grupo de Arquitectura de Computadores (GAC)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Juan Touriño Domínguez
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 21/07/2005
Adscrición a deptos. Enxeñaría de Computadores
Adscrición a centros Facultade de Informática
Código interno G000265

Contacto

Enderezo Facultad de Informática Universidad de A Coruña Campus de Elviña s/n 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1214
Fax  981167160
Correo
Sitio web  http://gac.udc.es

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Computación de altas prestacións

Computación cuántica

Sistemas de información xeográfica

Robótica móbil

Gráficos por computador

Sistemas tolerantes a fallos

Compiladores optimizadores

Bioinformática

Procesamento Big Data

Computación cloud

Palabras chave computación paralela e distribuída; computación en clusters e grids; procesamento Big Data; computación cloud; computación cuántica; síntese de imaxes; modelos de iluminación; procesamento de transparencias; hardware gráfico; sistemas de información xeográfica; SIG; GIS; bases de datos xeográficas; ordenación do territorio; robótica móbil; navegación; control intelixente; aprendizaxe máquina; sensores; FPGAs; GPU; microcontroladores; System on a Chip(SoC); Fiabilidade; disponibilidade; garantía de funcionamento; puntos de recuperación; predicción de rendemento, optimización automática, análise automático do comportamento dos programas; Filogenómica, aplicación de HPC a bioinformática

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Solucións hardware e software para computación de altas prestacións, cuántica, Big Data e na nube, orientadas a empresas ou centros de investigación en ciencia e enxeñaría. Consultoría para a avaliación e a adquisición de grandes sistemas computador. Formación en admón. e en programación de sistemas multinúcleo e de arquitecturas de altas prestacións:redes,multiprocesadores,clusters,clouds. Solucións baseadas en Sistemas de Información Xeográfica

Recursos de equipamento Cluster de 256 núcleos de procesadores Intel Xeon, 16 GPUs NVIDIA K20m e aceleradores hardware Intel Xeon Phi, interconectados por unha rede de baixa latencia e gran longo de banda (INFINIBAND) Acceso a grandes equipos de supercomputación en diversos centros de España e Europa.
Resultados transferíbeis Software de comunicacións de altas prestacións (ver spin-off Torus:http://torusware.com). Sistemas de Información Xeográfica aplicados á ordenación territorial (bancos de terras e procesos de concentración parcelaria, entre outros) e á predición meteorolóxica e oceanográfica.

Membros do grupo

Dra./Dr. Juan Touriño Domínguez
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
Coordinador/a
Dra./Dr. Ramón Doallo Biempica
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Margarita Amor López
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Basilio Bernardo Fraguela Rodríguez
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. María José Martín Santamaría
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Patricia González Gómez
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Carlos Vázquez Regueiro
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Xoán Carlos Pardo Martínez
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. José Rodrigo Sanjurjo Amado
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
José Vidal Paz
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Emilio José Padrón González
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Guillermo López Taboada
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Gabriel Rodríguez Álvarez
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Diego Andrade Canosa
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. José Manuel Andión Fernández
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Roberto Rodríguez Osorio
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Roberto Rey Expósito
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Jorge González Domínguez
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Diego Darriba López
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Luis Omar Álvarez Mures
Enxeñaría cartográfica, xeodésica e fotogrametría
PDI
Dra./Dr. Jacobo Lobeiras Blanco
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Jonatan Enes Álvarez
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Dra./Dr. Jorge Veiga Fachal
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
PDI
Roberto López Castro
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
Contratado/a Predoutoral
Bieito Beceiro Fernández
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
Contratado/a Predoutoral
Óscar Castellanos Rodríguez
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
Contratado/a Predoutoral
Alejandro Fernández Fraga
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
Contratado/a Predoutoral
Tomé Maseda Dorado
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
Contratado/a Predoutoral
Alonso Rodríguez Iglesias
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
Contratado/a Predoutoral
Oluwatosín Esther Odubanjo
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
Contratado/a Predoutoral
Millán Álvarez Martínez
Doutorando/a
Roberto Prado Rodríguez
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
Doutorando/a
Julia García Currás
Doutorando/a
Dra./Dr. Jorge Parapar López
Contratado/a Proxecto
José Antonio López Taboada
Contratado/a Proxecto
Adrián Moledo Romaní
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
Contratado/a Proxecto
Sergio Constantino Vidal Miramontes
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
Contratado/a Proxecto
Xián García Veiga
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
Contratado/a Proxecto
Manuel Corujo Muíña
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
Contratado/a Proxecto
Mario Carpente Varela
C4 - Contratados alleos
Dra./Dr. Diego Teijeiro Paredes
Arquitectura e tecnoloxía de computadoras
C5 - Iniciación formación posdoutoral

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Arquitecturas, Frameworks y Aplicaciones de la Computación de Altas Prestaciones

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis TOURIÑO DOMÍNGUEZ JUAN (IP1) / RODRIGUEZ ÁLVAREZ GABRIEL (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2023 ata 31/08/2026

GRESINT: Una transformación digital inteligente en el proceso de recogida y clasificación de residuos

Entidade financiadora Programa Interreg VA España-Portugal (POCTEP)
Investigadores principáis Miguel Rodríguez Luaces
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/07/2023 ata 30/06/2026

Smart Human Oriented Platform for Industrial Logistics through Natural Language Understanding (SEA WORDS). Cascade Founding de Smart Human Oriented Platform for Connected Factories (SHOP4FC)

Entidade financiadora Union Europea
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/02/2023 ata 30/09/2023

Asistencia Técnica para la Organización de Bases de Datos y Procesamiento de Información para la Elaboración de Informes en el Marco del Convenio del Observatorio de Movilidad de Tierras

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 10/11/2023 ata 09/07/2024

Análisis del Rendimiento de Aplicaciones Big Data Serverless

Entidade financiadora Torus Software Solutions S.L.
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez, Roberto Rey Expósito
Tipo Contrato
Datas Dende 06/11/2023 ata 05/11/2024

Asistencia Técnica para la Organización de Bases de Datos de Información Relacionada con Políticas de Desarrollo Rural

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2023 ata 30/09/2023

High performance, Edge and Cloud computing, HiPEAC-7,

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis K. de Bosschere (U.Ghent, Bélgica), Ramón Doallo (IP UDC)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/12/2022 ata 31/05/2025

Algoritmos de selección de características verdes y rápidos

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Verónica Bolón Canedo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2022 ata 30/11/2024

Situm Red.es

Entidade financiadora Ministerio de Economía
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2022 ata 31/08/2023

Arquitectura Lakehouse en la Nube como Facilitador de la Digitalización

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez (IP 1) / Guillermo López Taboada (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2022 ata 30/11/2024

TALENTOS INCLUSIVOS-Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral

Entidade financiadora Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/2022 ata 30/09/2023

Prototipo de red FLINT

Entidade financiadora SREC Technologies S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2022 ata 30/04/2023

Investigación en el Ámbito de la Definición y Ejecución de Benchmarks para Computación Cuántica

Entidade financiadora FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CESGA)
Investigadores principáis Diego Andrade Canosa y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 07/11/2022 ata 31/08/2023

Servicio de Desarrollo de Nuevas Funcionalidades, Soporte y Mantenimiento del Sistema de Información de Apoyo en la Gestión del Banco de Tierras de Galicia (SITEGAL) - Prórroga

Entidade financiadora Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 08/10/2022 ata 31/05/2024

Apoyo en la Elaboración de la Candidatura EUSOILSLAB a la Convocatoria del Horizonte Europa HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-08

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 10/09/2022 ata 14/11/2022

Desarrollo de una Aplicación SIG-Web para la Consulta de Estadísticas de Parcelarios

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 10/03/2022 ata 09/09/2022

Adaptación a Apache Spark de un Algoritmo Genético de Agrupación de Parcelas mediante Permutas

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 10/03/2022 ata 09/09/2022

Desarrollo de una aplicación GIS-Web para la consulta de estadísticas en parcelarios

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Investigadores principáis Juan Touriño, Ramón Doallo
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2022 ata 30/09/2022

Incremento de la Productividad a través de la Automatización Serverless de la Nube

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2021 ata 30/11/2023

APRENDIZAJE FEDERADO Y CONTINUO A PARTIR DE DATOS HETEROGENEOS EN DISPOSITIVOS Y ROBOTS

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Roberto Iglesias Rodríguez y Xosé Manuel Pardo López (USC)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

TALENTOS INCLUSIVOS-Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral

Entidade financiadora Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/2021 ata 30/09/2022

Galician Night of Researchers (G-NIGHT)

Entidade financiadora H2020-MSCA-NIGHT-2020bis del PROGRAMA HORIZONTE 2020 de la Unión Europea.
Investigadores principáis Cristina Naya Riveiro
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/05/2021 ata 30/11/2021

COMPORT: IIoT Platform for the Optimization and Automation of Industrial Processes through Interconnections in Real Time

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Guillermo López Taboada (CITIC-GAC)
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/05/2021 ata 30/04/2023

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC 2021

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2021 ata 20/11/2024

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.EXCELENCIA 2021

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Jose Antonio Iglesias Guitián
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2021 ata 20/11/2025

PIMBATIB: Innovation Plan for the Improvement of Biostatech

Entidade financiadora BIOSTATECH, Advice, Training & Innovation in Biostatistics, S.L.
Investigadores principáis Guillermo López Taboada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2021 ata 30/09/2022

Communications for Process Optimization in Real Time (COMPORT) (en el marco del proyecto del Programa CONECTA Hubs de la GAIN IN852B 2021/9)

Entidade financiadora Torus Software Solutions S.L.
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2021 ata 31/10/2022

Aplicación Móvil para la Recogida y Visualización de Manera Georreferenciada de Manifestaciones de Interés en Iniciativas de Gestión Forestal Asociativa

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2021 ata 31/03/2022

Communications for Process Optimization in Real Time (COMPORT)

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Carlos Vázquez Regueiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2021 ata 30/11/2022

Sistema analítico del rendimiento agregado de trabajadores y robots en las operaciones de fabricación (SARATROF)

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Carlos Vázquez Regueiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2021 ata 30/11/2022

Servicio para la Aplicación Piloto de un Algoritmo para la Agrupación de Parcelas mediante Permutas en un Polígono Agroforestal

Entidade financiadora AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 01/08/2021 ata 31/07/2022

PI2: IoT Platform for Inusual

Entidade financiadora Inusual Comunicacion Innovadora S.L.
Investigadores principáis Guillermo López Taboada
Tipo Contrato
Datas Dende 16/06/2021 ata 31/10/2021

NExt ApplicationS of Quantum Computing (NEASQC)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Vicente Moret Bonillo
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/09/2020 ata 31/08/2024

Nuevas Técnicas Analíticas de Control para la Transición Industrial hacia una Economía Circular Segura (TACTICS)

Entidade financiadora Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Investigadores principáis Guillermo López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/08/2020 ata 31/12/2022

Jóvenes para una tecnología inclusiva: promoviendo soluciones tecnológicas con y para estudiantes de secundaria y personas con parálisis cerebral - JÓVENES TECH-IN

Entidade financiadora Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/2020 ata 30/06/2021

Desafíos Actuales en HPC: Arquitecturas, Software y Aplicaciones

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Touriño Dominguez, Juan e Doallo Biempica, Ramón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

Sensórica, cómputo y almacenamiento de alto rendimiento para soporte de tecnologías de inteligencia artificial y robótica de vehículos autónomos

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Manuel González Penedo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2020

Colaboración en la Implementación de un PPGIS en el Marco del Proyecto INVERCLIMA y en la Difusión de los Resultados Relacionados con dicha Implementación

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 23/11/2020 ata 22/12/2020

Servicio de Desarrollo de Nuevas Funcionalidades, Soporte y Mantenimiento del Sistema de Información de Apoyo en la Gestión del Banco de Tierras de Galicia (SITEGAL)

Entidade financiadora AMTEGA (Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 08/10/2020 ata 07/10/2022

Análisis del Rendimiento de Soluciones Serverless en el Cloud

Entidade financiadora Torus Software Solutions S.L.
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2020 ata 31/03/2021

Aplicación de un Algoritmo Genético Paralelo para la Agrupación de Parcelas mediante Permutas en Zonas Piloto

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 05/02/2020 ata 15/07/2020

Axudas para acreditación, estructuración e mellora de Centros de Investigación Singulares do Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principáis M.G. Penedo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/12/2019 ata 30/11/2022

High Performance Embedded Architecture and Compilation, HiPEAC-6

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Koen De Bosschere
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/12/2019 ata 28/02/2022

Análisis de Rendimiento de Plataformas Big Data en Entornos de Industria/Mantenimiento 4.0

Entidade financiadora Torus Software Solutions S.L.
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2019 ata 31/07/2020

PIPAN - Plan de Innovación de Mejora de Procesos Analíticos de Netex basado en Tecnologías Big Data (marco InnovaPEME (GAIN) de la Xunta de Galicia ref. 080 IN848D 2019 799325)

Entidade financiadora NETEX KNOWLEDGE FACTORY S.L
Investigadores principáis Guillermo López Taboada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2019 ata 31/10/2019

Desarrollo de un Visor SIG-Web para la Visualización de los Resultados de un Algoritmo Genético Paralelo para la Agrupación de Parcelas mediante Permutas

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 18/02/2019 ata 17/08/2019

Optimización de métodos de selección de características basados en información mutua para arquitecturas hardware no convencionales (SC-IM-HW)

Entidade financiadora Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Investigadores principáis Jorge González Domínguez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/07/2018 ata 30/09/2019

Aprendizaje máquina ``glocal'' y continuo para una sociedad de dispositivos inteligentes

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principáis Iglesias Rodríguez, Roberto y Pardo López, Xosé Manuel
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Infraestructura para la optimización de recursos de cómputo orientada a proyectos de análisis de datos masivos y securización de sistemas y redes para el Centro de Investigación en TIC (CITIC)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Manuel González Penedo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2019

Computational ONcology TRaining Alliance (CONTRA)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Dr. Jens Lagergren (KTH Royal Institute of Technology, Sweden), IP GAC Guillermo López Taboada
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2021

Análisis de Frameworks MapReduce Event-driven para su Aplicación a Ámbitos de Industria 4.0 y Smart Cities

Entidade financiadora Torus Software Solutions S.L.
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 03/12/2018 ata 31/07/2019

MapReduce spliced mapping tool for RNA-seq experiments (AWS Cloud Credits for Research Program)

Entidade financiadora Amazon Web Services, Inc.
Investigadores principáis Roberto Rey Expósito
Tipo Contrato
Datas Dende 12/07/2018 ata 30/06/2019

High Performance and Embedded Architecture and Compilation, HiPEAC-5

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Koen De Bosschere
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/12/2017 ata 29/02/2020

Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas: Grupo de Arquitectura de Computadores de la Universidad de A Coruña

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/10/2017 ata 31/12/2020

Red de Computación de Altas Prestaciones en Arquitecturas Heterogéneas (CAPAP-H6)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Diego R. Llanos Ferraris
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/2017 ata 30/06/2019

Enabling Efficient and Scalable Applications for the Data Centric World

Entidade financiadora Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Investigadores principáis Guillermo López Taboada
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-REDES. Red de Tecnologías Cloud y Big Data para HPC (II)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis JUAN TOURIÑO DOMÍNGUEZ
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

Análisis de Soluciones Big Data as a Service en cuanto a Rendimiento y Funcionalidad

Entidade financiadora Torus Software Solutions S.L.
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 18/12/2017 ata 31/07/2018

Situm Innovación (InnovaPeme)

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Vázquez Regueiro, Carlos
Tipo Contrato
Datas Dende 11/12/2017 ata 14/01/2019

PIP2 - Plan de Innovación de Mejora de Procesos Productivos y Gestión Empresarial del Grupo COFRICO (en el marco del Proyecto Innova Peme de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia ref. 007_IN848D_2017_2322585)

Entidade financiadora COFRICO S.L
Investigadores principáis Guillermo López Taboada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2017 ata 30/11/2018

Adaptación a Apache Spark de un Algoritmo de Filtrado de Datos LiDAR y de Generación de Modelos Digitales del Terreno (MDT)

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 25/11/2017 ata 28/02/2018

PIPABIG - Plan de Innovación de Mejora de Procesos Analíticos de Mestrelab Basado en Datos Tipo Big Data (en el marco del Proyecto Innova Peme de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia ref. 066_IN848D_2017_2346237)

Entidade financiadora MESTRELAB RESEARCH, S.L.
Investigadores principáis Guillermo López Taboada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2017 ata 30/11/2018

Spark-based duplicate reads removal tool for sequencing studies (Microsoft Azure Research Award)

Entidade financiadora Microsoft (Microsoft Azure Research Award)
Investigadores principáis Roberto Rey Expósito
Tipo Contrato
Datas Dende 18/07/2017 ata 18/07/2018

Curso de Formación Especializada ``Procesamiento y Visualización de Datos con Python: Entorno y Aplicaciones"

Entidade financiadora Universidad de Vigo (UV)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Gabriel Rodríguez Álvarez
Tipo Contrato
Datas Dende 09/03/2017 ata 31/05/2017

NUEVOS DESAFIOS EN COMPUTACION DE ALTAS PRESTACIONES: DESDE ARQUITECTURAS HASTA APLICACIONES (II)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica, Juan Touriño Domínguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

Diseño de una Aplicación Informática para la Mejora de la Gestión de Tierras en las Cooperativas Ganaderas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/11/2016 ata 31/10/2017

FPGA Acceleration of Optimization Problems using Differential Evolution (Intel Hardware Accelerator Research Program)

Entidade financiadora Intel Corporation
Investigadores principáis Roberto Rodríguez Osorio
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 23/11/2016 ata 31/12/2017

Aplicación de las Tecnologías de Información a la Gestión Integrada de Servicios de Agua Potable y Saneamiento bajo Paradigma Big Data y Empleo de Estrategias de Paralelización (WATERSIG)

Entidade financiadora Proyecto Xunta de Galicia (Agencia Gallega de Innovación, GAIN, Programa Conecta PEME)
Investigadores principáis Guillermo López Taboada
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/02/2016 ata 30/11/2018

RedAF Red de Agentes Físicos

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Miguel Ángel Cazorla Quevedo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2017

Equipamiento para desarrollo de proyectos de Big Data y Computación de Altas Prestaciones para el Centro de Investigación en TIC (CITIC)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Manuel González Penedo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 30/06/2018

High-Performance and Embedded Architecture and Compilation, HiPEAC-4

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Koen De Bosschere
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2016 ata 28/02/2018

Red de Tecnologías LiDAR y de Información Geoespacial II

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Francisco Fernández Rivera
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/10/2018

Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Manuel F. González Penedo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2016 ata 30/11/2019

Desarrollo de una Arquitectura PaaS para la Ejecución Eficiente de Aplicaciones Big Data en las Infraestructuras del CESGA

Entidade financiadora FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CESGA)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 12/12/2016 ata 31/03/2017

Plataforma Tecnológica, basada en el Uso de UAV's, para el Apoyo a la Decisión en el Ámbito Forestal y Medioambiental. Contrato con Bahía Software S.L.U.

Entidade financiadora Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Investigadores principáis Margarita Amor López y Miguel A. Rodríguez Luaces
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2016 ata 31/12/2018

Servicio para el Desarrollo de Nuevas Funcionalidades en el Sistema de Información de Gestión del Banco de Tierras (SITEGAL)

Entidade financiadora AMTEGA (Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 08/10/2016 ata 07/10/2020

Plataforma Tecnológica, basada en el Uso de UAV's, para el Apoyo a la Decisión en el Ámbito Forestal y Medioambiental. Contrato con SIXTEMA (Soluciones y Proyectos de Información S.L.)

Entidade financiadora Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Investigadores principáis Margarita Amor López y Miguel A. Rodríguez Luaces
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2016 ata 31/07/2018

Development of Cloud-based HPC Tools for Metabolic Engineering (Microsoft Azure Research Award)

Entidade financiadora Microsoft (Microsoft Azure Research Award)
Investigadores principáis Xoán Carlos Pardo Martínez
Tipo Contrato
Datas Dende 30/03/2016 ata 30/03/2018

High-Performance Computing and Communications con Amazon Web Services LLC (AWS Research Grant)

Entidade financiadora Amazon Web Services LLC
Investigadores principáis Guillermo López Taboada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/01/2017

Optimización de Infraestructuras y Servicios Cloud con Tecnologías de Contenedores (OPTICON)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad - CDTI (Programa FEDER Innterconecta)
Investigadores principáis Guillermo López Taboada
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/2015 ata 31/12/2017

Red de Computación de Altas Prestaciones en Arquitecturas Heterogéneas (CAPAP-H5)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Arturo González Escribano
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2015

Mejora de la Configuración de un Visor SIG-Web Interactivo Basado en Software Libre para la Consulta de la Cartografía Elaborada para la E.I.E.L. (Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales)

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 05/11/2015 ata 31/12/2015

Asistencia Técnica en el Servicio para el Desarrollo de Nuevas Funcionalidades en el Sistema de Gestión del Banco de Tierras de Galicia II

Entidade financiadora AMTEGA (Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 05/11/2015 ata 07/10/2016

Integración de Algoritmos de Filtrado de Datos LIDAR en un Visor 3D

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 05/11/2015 ata 31/12/2015

Desarrollo de un Visor SIG-WEB Interactivo para la Visualización y Consulta de Datos de Oleaje y Generación de Gráficas Estadísticas

Entidade financiadora INCAT Infraestructuras S.A.
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 15/10/2015 ata 30/11/2015

Curso de Formación Especializada "Procesamiento de Datos con Python: Entornos y Aplicaciones (2ª y 3ª Edición)"

Entidade financiadora FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CESGA)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Gabriel Rodríguez Álvarez
Tipo Contrato
Datas Dende 16/06/2015 ata 30/09/2015

Curso de Formación Especializada "Procesamiento de Datos con Python: Entornos y Aplicaciones"

Entidade financiadora FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CESGA)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Gabriel Rodríguez Álvarez
Tipo Contrato
Datas Dende 09/03/2015 ata 30/06/2015

High Performance Communications for Financial Services and Big Data (Torus Project)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Guillermo López TAboada
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/11/2014 ata 30/04/2015

Improved and optimized design of high temperature exhaust gases concentric chimneys

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Basilio Bernardo Fraguela Rodríguez
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/10/2014 ata 31/10/2016

Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and Modelling (FORTISSIMO), Experiment: "Improved and Optimized Design of High Temperature Exhaust Gases Concentric Chimneys"

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Basilio B. Fraguela Rodríguez
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/10/2014 ata 31/10/2016

Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Jesús Carretero Pérez
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 28/03/2014 ata 27/03/2018

Red de Tecnologías LiDAR y de Información Geoespacial

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Francisco Fernández Rivera
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

Nuevos Desafíos en Computación de Altas Prestaciones: desde Arquitecturas hasta Aplicaciones

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2017

Red de Tecnologías Cloud y Big Data para HPC

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

Prototipo de Entorno de Big Data sobre Cloud para Servicios Esenciales

Entidade financiadora FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CESGA)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 15/12/2014 ata 30/06/2015

Investigación en la Implantación de Nuevas Tecnologías en el Tercer Sector

Entidade financiadora Asociación de Entidades Culturais e Deportivas de Galicia (ASENCUDEGA)
Investigadores principáis José Manuel Andión Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 22/09/2014 ata 28/02/2015

Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas: Grupo de Arquitectura de Computadores de la Universidad de A Coruña (Grupo de Referencia Competitiva)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2016

Asistencia Técnica en el Servicio para el Desarrollo de Nuevas Funcionalidades en el Sistema de Gestión del Banco de Tierras de Galicia

Entidade financiadora AMTEGA (Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 08/10/2013 ata 30/09/2015

Elaboración de los Criterios para la Clasificación de los Terrenos en las Zonas de Reestructuración/Concentración Parcelaria

Entidade financiadora Consellería do Medio Rural e do Mar (Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 22/06/2013 ata 31/01/2014

Análisis de las Características y Requerimientos de un Sistema Web de Información Geográfica para la Gestión Global de los Procesos de Concentración Parcelaria

Entidade financiadora Consellería do Medio Rural e do Mar (Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 04/04/2013 ata 31/01/2014

TOVIAS: Visualización, interacción y análisis topográfico

Entidade financiadora Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 14/03/2013 ata 31/12/2015

Aplicación SIG Móvil para la Predicción Meteorológica y Oceanográfica sobre Trayectorias de Mar y Tierra

Entidade financiadora MeteoGalicia (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 15/02/2013 ata 14/08/2013

Robots de Servicio que Aprenden de Ti y como Tú

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Roberto Iglesias Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/2012 ata 30/06/2015

Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas (CAPAP-H4)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Diego R. Llanos Ferraris
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 15/06/2012 ata 25/04/2014

Ecuador, Territorio Inteligente: Consolidación de Innovación, Desarrollo, Investigación y Transferencia (I+D+i+T) en Ordenación del Territorio y Tecnologías de la Información Geoespacial (subproyecto 2)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/04/2012 ata 30/11/2013

High-Performance Embedded Architectures and Compilation Network of Excellence, HiPEAC-3 NoE

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Koen De Bosschere
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/02/2012 ata 31/01/2016

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de agrupaciones estratégicas (CITIC)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2013

Red de Tecnologías de la Información Geoespacial para la Gestión Territorial

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Rafael Crecente Maseda
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2013

Clúster Heterogéneo de Arquitecturas Emergentes

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2013

Servicio de Desarrollo de la Aplicación SITEGAL (Sistema de Información de Tierras de Galicia) para Adaptar sus Funcionalidades a los Requerimientos Exigidos por la Desaparición de la S.A. Gestora Bantegal y Consecuente Integración del Banco de Tierras en Agader

Entidade financiadora AMTEGA (Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 17/10/2012 ata 17/12/2012

Programa de Formación sobre Tecnologías SIG de Código Abierto y Estándares OGC (3ª Edición)

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2012 ata 31/12/2013

Elaboración de una Estrategia Territorial Integrada para la Zona del Carrio (Lalín-Pontevedra) dentro del proyecto F:ACTS!

Entidade financiadora Consellería do Medio Rural e do Mar (Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 08/09/2012 ata 31/12/2012

Diseño e Implementación de una Aplicación SIG de Información Meteorológica y Oceanográfica para Dispositivos Móviles

Entidade financiadora MeteoGalicia (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2012 ata 31/12/2012

EC2 Phylogenetics - Proyecto con Amazon Web Services LLC (AWS Research Grant)

Entidade financiadora Amazon Web Services LLC
Investigadores principáis Guillermo López Taboada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2012 ata 01/04/2014

Implementación de una Aplicación Informática para la Mejora en los Procesos de Gestión de Tierras Encomendados a la Subdirección General de Infraestructuras Agrarias

Entidade financiadora Consellería do Medio Rural e do Mar (Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 20/01/2012 ata 31/12/2013

CITIUS DIGITAL.IA: Sistemas Inteligentes para los contenidos digitales del futuro en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información de la Universidad de Santiago de Compostela (CITIUS)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Alberto J. Bugarín Diz
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2011 ata 30/09/2012

Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas (CAPAP-H3)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Diego R. Llanos Ferraris
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 15/06/2011 ata 14/06/2012

Arquitecturas, Sistemas y Herramientas para Computación de Altas Prestaciones

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 30/06/2014

Hardware y Software para Computación de Altas Prestaciones

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Javier Díaz Bruguera (USC)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 12/07/2015

Especialización de Usuarios y Personal del CESGA en Computación de Altas Prestaciones - Séptima Edición (Programa de Formación Avanzada)

Entidade financiadora FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CESGA)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 26/12/2011 ata 30/06/2013

Programa de Formación sobre Tecnologías SIG de Código Abierto y Estándares OGC (2ª Edición)

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2011 ata 31/12/2012

Contrato Específico de Encargo y Financiación del Proyecto de Investigación HPC4HPT: High Performance Computing for High Performance Trading

Entidade financiadora FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica, Juan Touriño Domínguez y Guillermo López Taboada
Tipo Contrato
Datas Dende 22/07/2011 ata 31/03/2015

Servicio de Desarrollo de SITEGAL (Sistema de Información de Tierras de Galicia) para el Arrendamiento de Lotes de Parcelas, la Integración con Facturación, la Automatización en la Generación de Formularios y la Implementación de la Figura del Representante

Entidade financiadora Bantegal S.A. (Sociedad Anónima Gestora del Banco de Tierras de Galicia)
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2011 ata 31/01/2012

F-MPJ-Cloud (Fast Message-Passing in Java on the Cloud) Proyecto con Amazon Web Services LLC (AWS Research Grant)

Entidade financiadora Amazon Web Services LLC
Investigadores principáis Guillermo López Taboada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2011 ata 01/07/2013

Soporte para Aplicaciones de Paso de Mensajes en Supercomputadores: Tolerancia a Fallos y Maleabilidad

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis María José Martín Santamaría
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/11/2010 ata 31/10/2013

Fortalecimiento Institucional de la Universidad Nacional de Loja: Dotación de Equipamiento, Formación de Recursos Humanos y Disponibilidad de Información Geográfica para Fomentar la Gestión Sostenible del Territorio (subproyecto 2)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/07/2010 ata 30/11/2011

Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas (CAPAP-H2)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Enrique S. Quintana Ortí
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 15/06/2010 ata 14/06/2011

Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas: Grupo de Arquitectura de Computadores de la Universidad de A Coruña (Grupo de Referencia Competitiva)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Red Gallega de Bioinformática

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis David Posada González
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2011

Red Gallega de Computación de Altas Prestaciones II

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2011

Aplicaciones filogenéticas y funcionales de los modelos de evolución molecular y análisis genómico

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Dr. David Posada González
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Especialización del Personal del CESGA en Sistemas de Información Geográfica - Segunda Edición (Programa de Formación Avanzada)

Entidade financiadora FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CESGA)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 15/12/2010 ata 30/06/2011

Especialización de Usuarios y Personal del CESGA en Computación de Altas Prestaciones - Sexta Edición (Programa de Formación Avanzada)

Entidade financiadora FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CESGA)
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez y Ramón Doallo Biempica
Tipo Contrato
Datas Dende 15/12/2010 ata 15/12/2011

Mantenimiento y Extensión de Librerías UPC (Unified Parallel C)

Entidade financiadora FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CESGA)
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 15/12/2010 ata 31/12/2011

Programación de GPUs (Programa de formación para el Personal del Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas, CETA)

Entidade financiadora BULL ESPAÑA, S.A.
Investigadores principáis Margarita Amor
Tipo Contrato
Datas Dende 06/06/2010 ata 06/07/2010

Programa de Formación sobre Tecnologías SIG (Sistemas de Información Geográfica) de Código Abierto

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 09/04/2010 ata 30/09/2011

Implementación de Nuevos Mecanismos de Acceso a Datos Geográficos en la Aplicación SITEGAL (Sistema de Información de Tierras de Galicia)

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2010 ata 31/12/2010

Desarrollo de la Plataforma E-Learning (E-L) del Proyecto "Activación de los Recursos de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño para la Creación de Empleo y Calidad de Vida"

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2010 ata 31/05/2011

Desarrollo y Configuración de un Visor SIG-WEB Interactivo Basado en Software Libre para la Consulta de la Cartografía Elaborada para la E.I.E.L. (Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales)

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2010 ata 31/12/2010

Sistema de Información Geográfica para la Gestión y Difusión de la Información Meteorológica y Oceanográfica de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 03/12/2009 ata 02/12/2012

Entorno de Control Inteligente y Distribuido para el Despligue Fácil y Rápido de Robots en Entornos Desconocidos

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Roberto Iglesias Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2009 ata 30/09/2012

Organización de las XX jornadas de paralelismo

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 07/09/2009 ata 15/09/2010

Open European Network for High Performance Computing on Complex Environments (ComplexHPC)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Emmanuel Jeannot
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 07/05/2009 ata 06/07/2013

Red MATHEMATICA Consulting and Computing de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Wenceslao González Manteiga
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2010

RedAF II, Red de Agentes Físicos II

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Vicente Matellán Olivera
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2010

Explotación de sistemas hardware para a síntese de imaxes en tempo real

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 11/10/2008 ata 10/10/2011

Sistemas de Información Geográfica para Planeamiento Urbanístico y Ordenación Territorial mediante Técnicas de Optimización sobre Procesadores Multinúcleo

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 11/10/2008 ata 10/10/2011

APRENDIZAXE DE COMPORTAMENTOS AUTOADAPTABLES EN ROBÓTICA USANDO PERCEPCIÓN 3D EN CONTORNOS NON ESTRUTURADOS E MOI CONCORRIDOS

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 02/10/2008 ata 01/10/2011

Models of Genome Evolution, Phylogenomics and the Tree of Life

Entidade financiadora European Research Council (ERC)
Investigadores principáis Dr. David Posada González
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/10/2008 ata 30/09/2013

MELLORA DA PROGRAMABILIDADE E DO RENDEMENTO NAS NOVAS XERACIÓNS DE COMPUTADORES BASEADOS EN PROCESADORES MULTINÚCLEO

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 02/08/2008 ata 01/08/2011

High-Performance Embedded Architectures and Compilers Network of Excellence (HiPEAC-2 NoE)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Koen De Bosschere
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/02/2008 ata 31/01/2012

Mellora da programabilidade e do rendemento nas novas xeracións de computadores baseados en procesadores multinúcleo.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/10/2011

Aprendizaxe de comportamentos auto adaptables en robótica usando percepción 3D en entornos non estructurados e moi concorridos.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/10/2011

Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas (CAPAP-H)

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Enrique S. Quintana
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2009

Soporte Hardware y Software para computación de altas prestaciones

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/03/2011

Rede galega de Computación de Altas Prestacións

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Richard J. Duro Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 31/08/2007 ata 30/08/2009

Red Gallega de Computación de Altas Prestaciones

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2009

RedAF Red de Agentes Físicos

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Vicente Matellán Olivera
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2008

Arquitectura Software y Marco Metodológico basados en Modelos Formales para la Generación Sistemática de Herramientas de Administración de Sistemas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 21/12/2006 ata 20/12/2009

Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas: Grupo de Arquitectura de Computadores de la Universidade da Coruña (UDC/GI-000265)

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/10/2008

Red Universitaria de Sistemas de Información Geográfica

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Rafael Crecente Maseda
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/10/2008

Organización del Congreso Internacional 12th Workshop on Compilers for Parallel Computers, CPC'2006

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/02/2006 ata 31/12/2006

Programa de Consolidación e Estruturación de unidades de investigación competitivas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2009

Red MATHEMATICA Consulting and Computing de Galicia (período 2006-2008)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Wenceslao González Manteiga
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2008

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DO SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA A XESTIÓN DO BANCO DE TERRAS DE GALICIA

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Tipo Contrato
Datas Dende 22/12/2006 ata 29/12/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E AS UNIVERSIDADES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA E VIGO PARA ESTABLECER VÍNCULOS PARA FACER EFECTIVOS OS OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA INVESTIGACIÓN

Entidade financiadora Universidade de Vigo
Tipo Contrato
Datas Dende 05/10/2006 ata 31/12/2006

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE A FUAC, A EMPRESA IGNACIO BENEDETI CINEMA, S.L. E A PROF. MARGARITA AMOR LÓPEZ PARA PROXECTO " ANIMACIÓN DE IMAXES SINTÉTICAS A PARTIR DE IMAXES REAIS USANDO ROTOSCOPÍA"

Entidade financiadora IGNACIO BENEDETI CINEMA,S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2006 ata 30/06/2007

Creación de un Sistema de Información Catastral en la Parroquia de Vilcabamba, Cantón de Loja, Ecuador (subproyecto 2)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Touriño Domínguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/08/2005 ata 31/12/2006

Soluciones middleware y hardware en computación de altas prestaciones: aplicación a códigos multimedia y de simulación. (INCENTIVO)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 13/07/2005 ata 12/07/2008

Soluciones middleware y hardware en computación de altas prestaciones: aplicación a códigos multimedia y de simulación

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 13/12/2004 ata 12/06/2008

High-Performance Embedded Architectures and Compilers Network of Excellence (HiPEAC NoE)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Mateo Valero Cortés
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/09/2004 ata 31/08/2008

Aplicaciones Distribuidas Tolerantes a Fallos: Extensión a Computación Grid

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 13/08/2004 ata 12/08/2007

CONTRATO PARA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN "FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE USUARIOS DEL SUPERCOMPUTADOR HP INTEGRITY SUPERDOME" ENTRE JUAN TOURIÑO DOMÍNGUEZ, LA EMPRESA HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA S.L. Y LA FUDC

Entidade financiadora HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2004 ata 01/01/2005

Desarrollo de instrumentación inteligente bajo el estándar Foudation Fieldbus y la herramienta sotfware de diagnóstico

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Ramón Ferreiro García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2003 ata 30/11/2006

Desarrollo de sistemas software/hardware para gráficos 3D, animación e realidade virtual

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/2003 ata 23/10/2006

Tecnología SIG y WEB para la Dinamización del mercado de tierras en Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/10/2003 ata 15/10/2006

Medical Data Mining (Medigrid)- INCENTIVO

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/2003 ata 14/07/2004

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PROYECTO "ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE COMPUTACIÓN BASADA EN TECNOLOGÍAS GRID"

Entidade financiadora CESGA - S.A.X. CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 25/10/2002 ata 25/08/2004

CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UDC PARA A REALIZACIÓN DE DETERMINADAS TAREFAS DENTRO DO PROXECTO DEVELOPMENT OF GRID ENVIRONMENT FOR INTERACTIVE APPLICATIONS (CROSSGRID)

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Tipo Contrato
Datas Dende 13/03/2002 ata 30/11/2004

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA UDC Y LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE XESTIÓN DEL CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

Entidade financiadora CESGA - S.A.X. CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 19/01/2002 ata 31/12/2002

CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO E A FUDC PARA DESEÑO DUNHA APLICACIÓN SIX PARA ELABORACIÓN DA E.I.E.L. (ENQUISA DE INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMENTO LOCAL)

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2002 ata 31/12/2002

Computación de altas prestaciones para rendering: explotación de la jerarquía de memoria y proyección de algoritmos en hardware

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 28/12/2001 ata 28/12/2004

ENTORNO DE GESTIÓN DE CLUSTERS DE PROCESADORES BASADO EN DIRECTORIOS

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 21/07/2001 ata 21/07/2003

Procesamiento de altas prestaciones para métodos de radiosidad

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 23/05/2001 ata 23/05/2002

CONTRATO ART. 11 L.R.U. PARA REALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA CONSISTENTE EN LA SUPERVISIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN DE CULTIVOS EN GALICIA Y SU PUBLICACION EN UN PÁGINA WEB

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Tipo Contrato
Datas Dende 06/06/2001 ata 06/02/2002

CONTRATO TRAMITADO POR LA FUNDACIÓN UDC ENTRE EL PROFESOR RAMÓN DOALLO BIEMPICA Y LA EMPRESA S.A.X. CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA PARA TRABAJO: INTERFACE GRÁFICO PARA SIMULACIONES NUMÉRICAS PARALELAS APLICABLE AL CONTROL ACTIVO DEL RUIDO

Entidade financiadora CESGA - S.A.X. CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 01/01/2001

Diseño de una aplicación en Sistemas de Información geográfica para la formulación de proyectos de concentración parcelaria

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/12/1999 ata 31/12/2001

Normalización del sistema de predicción metereológica de inmisión de la central térmica de As Pontes

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/11/1998 ata 31/10/2001

CONVENIO PARA ACTIVIDADES DE "FORMACIÓN Y SOPORTE EN VECTORIZACIÓN Y PARALELIZACIÓN DE CÓDIGOS EJECUTABLES EN SUPERORDENADORES ENTRE LA UDC, LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA (FUDC) Y LA S.A.X. CESGA (CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA)"

Entidade financiadora CESGA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/1998 ata 01/01/1999

Tempus Phare joint european project

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Ramón Ferreiro García
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/12/1997

Diseño de algoritmos numéricos irregulares sobre arquitecturas masivamente paralelas : métodos directos

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1996 ata 01/01/1998

Conversor de Protocolos BASIC-BSC

Entidade financiadora RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.
Investigadores principáis José María Domínguez Legaspi
Tipo Contrato
Datas Dende 15/03/1995 ata 14/07/1995

Aplicaciones del tratamiento digital de la señal a comunicaciones multiusuario

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/12/1994 ata 30/12/1996

Sistema de cálculo simbólico con arquitectura cliente/servidor y núcleo funcional

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis José Luis Freire Nistal
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1994 ata 31/12/1995

Computación de altas prestaciones para rendering: explotación de la jerarquía de memoria y proyección de algoritmos en hardware (Incentivo TIC2001-3694-C02)

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas

Sistemas de cálculo simbólico arq. cliente/servidor y núcleo funcional

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas

pRIblast: A parallel application for IncRNA-RNA interaction prediction

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña
Autores/as Iñaki Amatria-Barral, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez
Data de solicitude 31/03/2023
Data de concesión 13/10/2023

HePNP: Herramienta para el procesamiento de nubes de puntos

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores/as Margarita Amor López, David Deibe, Álvaro J. Brage
Data de solicitude 31/03/2022

AutoServerlessWeb: Platform for Automating Serverless Computing

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña
Autores/as Óscar Castellanos-Rodríguez, Jonatan Enes, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez
Data de solicitude 12/12/2022
Data de concesión 06/10/2023

Parallel-FST: Feature Selection Library for Clusters

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña
Autores/as Bieito Beceiro Fernández, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez
Data de solicitude 05/08/2022
Data de concesión 14/04/2023

PyToxo

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores/as Christian Ponte, María J. Martín, Borja González-Seoane, Jorge González Domínguez
Data de solicitude 06/08/2021
Data de concesión 05/11/2021

Serverless Containers

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña
Autores/as Jonatan Enes, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez
Data de solicitude 29/07/2020
Data de concesión 30/04/2021

Cuda joint mututal information. CUDA-JMI

Tipo Software Rexistrado
Entidade UDC
Autores/as Jorge González Domínguez, Roberto R. Expósito, Verónica Bolón-Canedo
Data de solicitude 06/02/2020
Data de concesión 22/12/2020

MPI3SNP

Tipo Software Rexistrado
Entidade UDC
Autores/as María J. Martín, Jorge González Domínguez, Christian Ponte
Data de solicitude 30/06/2019

BDWatchdog: Real-time Monitoring and Profling Tool for Big Data Workloads

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Jonatan Enes, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez
Data de solicitude 21/10/2019
Data de concesión 31/01/2020

VILMA. Visualization for Lidar data using Multi-resolution Approach

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores/as Margarita Amor López, David Deibe, Ramón Doallo
Data de solicitude 19/11/2018

Flame-MR: Framework MapReduce para computación en memoria

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Data de solicitude 19/11/2018
Data de concesión 25/02/2019

AGRUPE: Sistema de axuda para a agrupación de parcelas mediante permutas

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores/as Ramón Doallo, Diego Teijeiro, Juan Porta, Jorge Parapar López, Javier González Otero, Miguel Vázquez López
Data de solicitude 16/08/2018
Data de concesión 31/10/2018

CUBiBit

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Jorge González Domínguez, Roberto Rey Expósito
Data de solicitude 16/08/2018
Data de concesión 31/10/2018

ParBiBit

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Jorge González Domínguez, Roberto Rey Expósito
Data de solicitude 07/06/2018
Data de concesión 16/07/2018

MapReduce Duplicate Removal Tool (MarDRe)

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Roberto Rey Expósito, Jorge Veiga Fachal, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez
Data de solicitude 02/11/2017
Data de concesión 14/02/2018

MPIGeneNet

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Jorge González Domínguez, María J. Martín
Data de solicitude 02/11/2017
Data de concesión 14/02/2018

MPICorMat

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Jorge González Domínguez, María J. Martín
Data de solicitude 27/06/2017
Data de concesión 14/08/2017

MapReduce Evaluator: MREv

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Data de solicitude 28/06/2016
Data de concesión 29/11/2016

BPLG: A Tuned Buttergly Processing Library for GPU Architecture

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores/as Margarita Amor López, Adrián P. Diéguez, Ramón Doallo, Jacobo Lobeiras Blanco
Data de solicitude 28/06/2016
Data de concesión 29/11/2016

Visualizador Gallego de Datos LiDAR (VGLiDAR)

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores/as Margarita Amor López, David Deibe, Ramón Doallo, David Miranda Barrós, Rafael Crecente Maseda, Miguel Cordero
Data de solicitude 23/11/2015

Aplicación para la Delimitación de Núcleos Rurales

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores/as Rafael Crecente Maseda, Inés Santé Rivera, V. Barbosa, Ramón Doallo, Jorge Parapar López, Juan Porta Trinidad
Data de solicitude 25/04/2014

Dependent Spawn

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Carlos Hugo González Vázquez, Basilio B. Fraguela
Data de solicitude 28/05/2014
Data de concesión 07/11/2014

Heterogeneous Programming Library

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Basilio B. Fraguela, Moisés Viñas Buceta, Ramón Doallo, Zeki Bozkus
Data de solicitude 11/03/2014
Data de concesión 23/07/2014

Servet Benchmark Suite

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Jorge González Domínguez, Guillermo López Taboada, Basilio B. Fraguela, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Data de solicitude 07/08/2013
Data de concesión 09/01/2014

OCLoptimizer: un optimizador código a código para códigos OpenCL

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo, Jorge Fernández Fabeiro, Diego Andrade Canosa
Data de solicitude 12/11/2013
Data de concesión 02/01/2014

FastMPJ (Fast Message Passing in Java)

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Ramón Doallo, Juan Touriño Domínguez, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Roberto Rey Expósito
Data de solicitude 03/05/2013
Data de concesión 05/08/2013

Efficient Java Messaging Middleware on clusters of multi-core processors

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Data de solicitude 21/02/2011
Data de concesión 16/09/2014

Method and Middleware for Efficient Messaging on Clusters of Multi-core Processors

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Data de solicitude 21/02/2011
Data de concesión 16/09/2014

SITEGAL. Sistema de Información de Tierras de Galicia

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Rafael Crecente Maseda, David Miranda Barrós, Francisco J. Ónega López, Pablo Díaz Redondo, Ramón Doallo, Juan Touriño Domínguez, Juan Porta Trinidad, Miguel Coladas Bilbao, Jorge Parapar López, Paula García Blanco, Gracia Fernández López, Xurxo Méndez Pérez
Data de solicitude 27/12/2011
Data de concesión 13/03/2012

CPPC (Compiler for Portable Checkpointing)

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, María J. Martín, Patricia González, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Data de solicitude 25/05/2010
Data de concesión 16/09/2010

Java Fast Sockets

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Data de solicitude 07/04/2010
Data de concesión 05/07/2010

Simula3MS

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Raquel Concheiro Figueroa, Marta Loureiro Penas, Patricia González, Margarita Amor López
Data de solicitude 12/11/2008

Librería de las ecuaciones probabilísticas de fallos (Probabilistic Miss Equations-PMEs-Library

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Data de solicitude 15/07/2008
Data de concesión 14/11/2008

Aplicación Sig-Web para la dinamización del mercado de tierras

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Jorge Parapar López
Data de solicitude 14/12/2006
Data de concesión 28/03/2007

Aplicación de software para la elaboración de proyectos de concentración parcelaria

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Ramón Doallo
Data de solicitude 27/06/2003

Sistema de guiado de vehículos autónomos por sensor fotovoltáico de desvío

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Ramón Ferreiro García, José Vidal Paz
Data de solicitude 22/07/1997
Data de concesión 16/05/2000

PATO: Genome-wide Prediction of lncRNA-DNA Triple Helices

Autores/as Iñaki Amatria-Barral, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez
Revista BIOINFORMATICS Vol. 39 Núm. 3 (páxs. 1 ata 3)
DOI https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btad134

ParRADMeth: Identification of Differentially Methylated Regions on Multicore Clusters

Autores/as Alejandro Fernández-Fraga, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez
Revista IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics Vol. 20 Núm. 3 (páxs. 2041 ata 2049)
DOI https://doi.org/10.1109/tcbb.2022.3230473

Implementation of a Motion Estimation Algorithm for Intel FPGAs using OpenCL

Autores/as ManuelDeCastroCaballero, Roberto Rodriguez Osorio, David López Vilariño, Arturo González-Escribano, Diego_R_Llanos
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-023-05051-3

Ensemble and continual federated learning for classification tasks

Autores/as Fernando E. Casado, Dylan Lema, Roberto Iglesias Rodríguez, C.V. Regueiro, Senén Barro Ameneiro
Revista MACHINE LEARNING
DOI https://doi.org/10.1007/s10994-023-06330-z

A Pipeline Architecture for Feature-based Unsupervised Clustering Using Multivariate Time Series from HPC Jobs

Autores/as Jonatan Enes, Roberto R. Expósito, José Fuentes, Javier López Cacheiro, Juan Touriño Domínguez
Revista Information Fusion Vol. 93 (páxs. 1 ata 20)
DOI https://doi.org/10.1016/j.inffus.2022.12.017

A Comprehensive Handball Dynamics Dataset for Game Situation Classification

Autores/as Omar A. Mures, Javier Taibo, Emilio J. Padrón, José A. Iglesias Guitián
Revista Data in Brief
DOI https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109848

pRIblast: A Highly Efficient Parallel Application for Comprehensive lncRNA-RNA Interaction Prediction

Autores/as Iñaki Amatria-Barral, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 138 (páxs. 270 ata 279)
DOI https://doi.org/10.1016/j.future.2022.08.014

PlayNet: real-time handball play classification with Kalman embeddings and neural networks

Autores/as Omar A. Mures, Javier Taibo, Emilio J. Padrón, José A. Iglesias Guitián
Revista VISUAL COMPUTER
DOI https://doi.org/10.1007/s00371-023-02972-1

SeQual-Stream: Approaching Stream Processing to Quality Control of NGS Datasets

Autores/as Óscar Castellanos-Rodríguez, Roberto R. Expósito, Juan Touriño Domínguez
Revista BMC BIOINFORMATICS Vol. 24 (páxs. 1 ata 22)
DOI https://doi.org/10.1186/s12859-023-05530-7

Floating Point Calculation of the Cube Function on FPGAs

Autores/as Roberto Rodriguez Osorio
Revista IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS Vol. 34 Núm. 1 (páxs. 372 ata 382)
DOI https://doi.org/10.1109/tpds.2022.3220039

Interactive visualization of large point clouds using an autotuning multiresolution out-of-core strategy

Autores/as Diego Teijeiro, Margarita Amor López, David Deibe, Ramón Doallo
Revista COMPUTER JOURNAL
DOI https://doi.org/10.1093/comjnl/bxac179

Non-IID Data and Continual Learning Processes in Federated Learning: A Long Road Ahead

Autores/as M.F. Criado, Fernando E. Casado, Roberto Iglesias Rodríguez, C.V. Regueiro, Senén Barro Ameneiro
Revista Information Fusion Vol. 88 (páxs. 263 ata 280)
DOI https://doi.org/10.1016/j.inffus.2022.07.024

An out-of-core method for GPU image mapping on large 3D scenarios of the real world

Autores/as Juan M. Jurado, Emilio J. Padrón, J. Roberto Jiménez, Lidia Ortega
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 134 (páxs. 66 ata 77)
DOI https://doi.org/10.1016/j.future.2022.03.022

Land Consolidation through parcel exchange among landowners using a distributed Spark-based genetic algorithm

Autores/as Diego Teijeiro, Margarita Amor López, Ramón Doallo, E. Corbelle, Juan Porta, Jorge Parapar López
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 78 Núm. 18 (páxs. 19522 ata 19544)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-022-04627-9

Parallel-FST: a Feature Selection Library for Multicore Clusters

Autores/as Bieito Beceiro Fernández, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez
Revista JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING Vol. 169 (páxs. 106 ata 116)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2022.06.012

Incremental Learning from Low-labelled Stream Data in Open-Set Video Face Recognition

Autores/as E. López, X.M. Pardo, C.V. Regueiro
Revista Pattern Recognition Vol. 131
DOI https://doi.org/10.1016/j.patcog.2022.108885

PyToxo: a Python tool for calculating penetrance tables of high-order epistasis models

Autores/as Borja González-Seoane, Christian Ponte-Fernández, Jorge González Domínguez, María J. Martín
Revista BMC BIOINFORMATICS Vol. 23 Núm. 117
DOI https://doi.org/10.1186/s12859-022-04645-7

SparkEC: Speeding up Alignment-based DNA Error Correction Tools

Autores/as Roberto R. Expósito, Marco Martínez-Sánchez, Juan Touriño Domínguez
Revista BMC BIOINFORMATICS Vol. 23 (páxs. 1 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1186/s12859-022-05013-1

Evaluation of Existing Methods for High-Order Epistasis Detection

Autores/as Christian Ponte-Fernández, Jorge González Domínguez, Antonio Carvajal Rodríguez, María J. Martín
Revista IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 912 ata 926)
DOI https://doi.org/10.1109/tcbb.2020.3030312

A highly optimized skeleton for unbalanced and deep divide-and-conquer algorithms on multi-core clusters

Autores/as Millán A. Martínez, Basilio B. Fraguela, José Carlos Cabaleiro
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 78 Núm. 8 (páxs. 10434 ata 10454)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-021-04259-5

Fiuncho: a program for any-order epistasis detection in CPU clusters

Autores/as Christian Ponte-Fernández, Jorge González Domínguez, María J. Martín
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 78 (páxs. 15338 ata 15357)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-022-04477-5

Parallel ant colony optimization for the training of cell signaling networks

Autores/as Patricia González, Roberto Prado-Rodriguez, Attila Gábor, Julio Saez-Rodriguez, Julio R. Banga, Ramón Doallo
Revista Expert Systems with Applications Vol. 208
DOI https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118199

A SIMD Algorithm for the Detection of Epistatic Interactions of any Order

Autores/as Christian Ponte, María J. Martín, Jorge González Domínguez
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 132 (páxs. 108 ata 123)
DOI https://doi.org/10.1016/j.future.2022.02.009

Efficient High-Precision Integer Multiplication on the GPU

Autores/as Adrián P. Diéguez, Margarita Amor López, Ramón Doallo, A. Nukada, S. Matsuoka
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS Vol. 36 Núm. 3 (páxs. 356 ata 369)
DOI https://doi.org/10.1177/10943420221077964

A new spatial criteria method to delimit rural settlements towards boundaries equity: land use optimization for decision making in Galicia, NW Spain.

Autores/as V. Barbosa, I. Santé, R. Crecente, C. Díaz, J. Porta, J. Parapar, R. Doallo, J.A. Ferreira
Revista LAND Vol. 11(6)

An efficient ant colony optimization framework for HPC environments

Autores/as Patricia González, Roberto Rodriguez Osorio, Xoán C. Pardo, Julio R. Banga, Ramón Doallo
Revista Applied Soft Computing Vol. 114
DOI https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108058

MPI-dot2dot: A parallel tool to find DNA tandem repeats on multicore clusters

Autores/as Jorge González Domínguez, José M Martín-Martínez, Roberto Rey Expósito
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 78 (páxs. 4217 ata 4235)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-021-04025-7

A Parallel Skeleton for Divide-and-conquer Unbalanced and Deep Problems

Autores/as Millán A. Martínez, Basilio B. Fraguela, José Carlos Cabaleiro Domínguez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL PROGRAMMING Vol. 49 Núm. 6 (páxs. 820 ata 845)
DOI https://doi.org/10.1007/s10766-021-00709-y

Concept drift detection and adaptation for federated and continual learning

Autores/as Fernando E. Casado, Dylan Lema, Marcos F. Criado, Roberto Iglesias Rodríguez, Carlos V. Regueiro, Senén Barro Ameneiro
Revista MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS

Representing Integer Sequences Using Piecewise-Affine Loops

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, L.-N. Pouchet, Juan Touriño Domínguez
Revista Mathematics Vol. 9 Núm. 19 (páxs. 2368:1 ata 2368:29)
DOI https://doi.org/10.3390/math9192368

OpenCNN: A Winograd Minimal Filtering Algorithm Implementation in CUDA

Autores/as Roberto L. Castro, Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela
Revista Mathematics Vol. 9 Núm. 17
DOI https://doi.org/10.3390/math9172033

A software cache autotuning strategy for dataflow computing with UPC++ DepSpawn

Autores/as Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa
Revista Computational and Mathematical Methods Vol. 3 Núm. 6
DOI https://doi.org/10.1002/cmm4.1148

Towards a Self-sufficient Face Verification System

Autores/as E. López, C.V. Regueiro, X.M. Pardo, Annalisa Franco, Alessandra Lumini
Revista Expert Systems with Applications
DOI https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.114734

The Wall Lizards of the Balkan Peninsula: Tackling Questions at the Interphase of Phylogenomics and Population Genomics

Autores/as Nikolaos Psonis, Aglaia Antoniou, Emmanouela Kamareta, Diego Darriba, Alexandros Stamatakis, Petros Lymberakis, Nikos Poulakakis
Revista Molecular Phylogenetics and Evolution Vol. 159 Núm. 107121 (páxs. 1 ata 12)

ScalaParBiBit: scaling the binary biclustering in distributed-memory systems

Autores/as Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa, Jorge González Domínguez
Revista Cluster Computing Vol. 24 Núm. 3 (páxs. 2249 ata 2268)
DOI https://doi.org/10.1007/s10586-021-03261-z

Optimizing Coherence Traffic in Manycore Processors Using Closed-Form Caching/Home Agent Mappings

Autores/as Steve Kommrusch, Marcos Horro Varela, L.-N. Pouchet, Gabriel Rodríguez Álvarez, Juan Touriño Domínguez
Revista IEEE Access Vol. 9 (páxs. 28930 ata 28945)
DOI https://doi.org/10.1109/access.2021.3058280

High performance dataflow computing in hybrid memory systems with UPC++ DepSpawn

Autores/as Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 77 Núm. 7 (páxs. 7676 ata 7689)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-020-03607-1

Real-time Resource Scaling Platform for Big Data Workloads on Serverless Environments

Autores/as Jonatan Enes, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 105 (páxs. 361 ata 379)

Comparison of Hardwired and Microprogrammed Statechart Implementations

Autores/as Javier Cereijo García, Roberto Rodriguez Osorio
Revista Electronics Vol. 9 Núm. 7

An automatic optimizer for heterogeneous devices

Autores/as Jorge Fernández Fabeiro, Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 106 (páxs. 572 ata 584)
DOI https://doi.org/10.1016/j.future.2020.01.018

Fast Search of Third-Order Epistatic Interactions on CPU and GPU Clusters

Autores/as Christian Ponte-Fernández, Jorge González Domínguez, María J. Martín
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS Vol. 34 Núm. 1 (páxs. 20 ata 29)
DOI https://doi.org/10.1177/1094342019852128

An application of Fish detection based on eye search with Artificial Vision and Artificial Neural Networks. IF:3.103 (Q2)

Autores/as Ángel José Rico Díaz, Juan Ramón Rabuñal Dopico, M. Gestal, Omar A. Mures, Puertas, J.
Revista WATER Vol. 12 Núm. 3013 (páxs. 1 ata 20)
DOI https://doi.org/10.3390/w12113013

Exploratory Data Analysis and Data Envelopment Analysis of Construction and Demolition Waste Management in the European Economic Area

Autores/as Guillermo López Taboada, Isabel Seruca, Cristina Sousa, Ángeles Pereira
Revista Sustainability Vol. 12 Núm. 12 (páxs. 4995 ata 4995)

SMusket: Spark-based DNA error correction on distributed-memory systems

Autores/as Roberto R. Expósito, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 111 (páxs. 698 ata 713)
DOI https://doi.org/10.1016/j.future.2019.10.038

Optimizing parcel exchange among landowners: A soft alternative to land consolidation

Autores/as Ramón Doallo, Juan Porta, J. Parapar, E. Corbelle
Revista Computers, Environment and Urban Systems Vol. 79

Spark implementation of the enhanced Scatter Search metaheuristic: methodology and assesment

Autores/as Xoán Carlos Pardo Martínez, Pablo Argüeso-Alejandro, Patricia González, Julio R. Banga, Ramón Doallo
Revista Swarm and Evolutionary Computation Vol. 59

Fault Tolerance of MPI Applications in Exascale Systems: The ULFM Solution

Autores/as Nuria Losada, Patricia González, María J. Martín, G. Bosilca, A. Bouteiller, K. Teranishi
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 106 (páxs. 467 ata 481)

Exploratory Data Analysis and Data Envelopment Analysis of Urban Rail Transit

Autores/as Guillermo López Taboada, Liangxiu Han
Revista Electronics Vol. 9 Núm. 8 (páxs. 1270 ata 1270)
DOI https://doi.org/10.3390/electronics9081270

ModelTest-NG: A New and Scalable Tool for the Selection of DNA and Protein Evolutionary Models

Autores/as Diego Darriba, David Posada González, Alexey Kozlov, Alexandros Stamatakis, Benoit Morel, Tomas Flouri
Revista MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION Vol. 37 Núm. 1 (páxs. 291 ata 294)

SeQual: Big Data Tool to Perform Quality Control and Data Preprocessing of Large NGS Datasets

Autores/as Roberto Rey Expósito, Roi Galego-Torreiro, Jorge González Domínguez
Revista IEEE Access Vol. 8 (páxs. 146075 ata 146084)
DOI https://doi.org/10.1109/access.2020.3015016

Toxo: a library for calculating penetrance tables of high-order epistasis models

Autores/as Christian Ponte-Fernández, Jorge González Domínguez, Antonio Carvajal Rodríguez, María J. Martín
Revista BMC BIOINFORMATICS Vol. 21 Núm. 138

Walking Recognition in Mobile Devices

Autores/as Fernando E. Casado, Germán Rodríguez, Roberto Iglesias Rodríguez, Carlos V. Regueiro, Senén Barro Ameneiro, Canedo-Rodriguez, Adrian
Revista Sensors Vol. 4 (páxs. 1189 ata 1215)

Big Data Geospatial Processing for Massive Aerial LiDAR Datasets

Autores/as David Deibe, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Revista Remote Sensing Vol. 12 Núm. 4 (páxs. 1 ata 22)

Accelerating Binary Biclustering on Platforms with CUDA-enabled GPU

Autores/as Jorge González Domínguez, Roberto Rey Expósito
Revista Information Sciences Vol. 496 (páxs. 317 ata 325)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ins.2018.05.025

Parallel Prefix Operations on GPU: Tridiagonal System Solver and Scan Operators

Autores/as Adrián P. Diéguez, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 75 Núm. 3 (páxs. 1510 ata 1523)

Hybrid parallel multimethod hyperheuristic for mixed-integer dynamic optimization problems in computational systems biology

Autores/as Patricia González, Pablo Argüeso-Alejandro, David R. Penas, Xoán C. Pardo, Julio Saez-Rodriguez, Julio R. Banga, Ramón Doallo
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 75 Núm. 7 (páxs. 3471 ata 3498)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-019-02871-0

Tree Partitioning Reduction: A New Parallel Partition Method for Solving Tridiagonal Systems

Autores/as Adrián P. Diéguez, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Revista ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE Vol. 45 Núm. 3 (páxs. 1 ata 31)
DOI https://doi.org/10.1145/3328731

Truncated SIMD Multiplier Architecture for Approximate Computing in Low-Power Programmable Processors

Autores/as Roberto Rodriguez Osorio, Gabriel Rodríguez Álvarez
Revista IEEE Access Vol. 7 (páxs. 56353 ata 56366)
DOI https://doi.org/10.1109/access.2019.2913743

Enhanced global optimization methods applied to complex fisheries stock assessment models

Autores/as David R. Penas, Andrés Gómez Tato, Basilio B. Fraguela, María J. Martín, Santiago Cerviño
Revista Applied Soft Computing Vol. 77 (páxs. 50 ata 66)
DOI https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.01.012

Local rollback for resilient MPI applications with application-level checkpointing and message logging

Autores/as Nuria Losada, G. Bosilca, A. Bouteiller, Patricia González, María J. Martín
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 91 (páxs. 450 ata 464)
DOI https://doi.org/10.1016/j.future.2018.09.041

CUDA-JMI: Acceleration of Feature Selection on Heterogeneous Systems

Autores/as Jorge González Domínguez, Roberto R. Expósito, Verónica Bolón-Canedo
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 102 (páxs. 426 ata 436)

Affine modeling of program traces

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, Mahmut T. Kandemir, Juan Touriño Domínguez
Revista IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS Vol. 68 Núm. 2 (páxs. 294 ata 300)
DOI https://doi.org/10.1109/tc.2018.2853747

Parallel Feature Selection for Distributed-Memory Clusters

Autores/as Jorge González Domínguez, Verónica Bolón-Canedo, Freire C., Borja, Juan Touriño Domínguez
Revista Information Sciences Vol. 496 (páxs. 399 ata 409)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ins.2019.01.050

Supporting Multi-resolution Out-of-core Rendering of Massve LiDAR Point Clouds through Non-redundant Data Structures

Autores/as David Deibe, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE Vol. 33 Núm. 3 (páxs. 593 ata 617)
DOI https://doi.org/10.1080/13658816.2018.1549734

Portable and Efficient FFT and DCT Algorithms with the Heterogeneous Butterfly Processing Library

Autores/as Sergio Vázquez, Margarita Amor López, Basilio B. Fraguela
Revista JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING Vol. 125 (páxs. 135 ata 146)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2018.11.011

EPA-ng: Massively Parallel Evolutionary Placement of Genetic Sequences

Autores/as Pierre Barbera, Alexey Kozlov, Lucas Czech, Benoit Morel, Diego Darriba, Tomas Flouri, Alexandros Stamatakis
Revista SYSTEMATIC BIOLOGY Vol. 68 Núm. 2 (páxs. 365 ata 369)
DOI https://doi.org/10.1093/sysbio/syy054

Analysis of interval-grouped data in weed science: The binnednp Rcpp package

Autores/as D. Barreiro-Ures, M. Francisco-Fernández, R. Cao, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo, José Luis González Andújar, M. Reyes
Revista Ecology and Evolution Vol. 9 (páxs. 10903 ata 10915)

Easy dataflow programming in clusters with UPC++ DepSpawn

Autores/as Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa
Revista IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS Vol. 30 Núm. 6 (páxs. 1267 ata 1282)
DOI https://doi.org/10.1109/tpds.2018.2884716

RAxML-NG: a fast, scalable and user-friendly tool for maximum likelihood phylogenetic inference

Autores/as Alexey Kozlov, Diego Darriba, Tomas Flouri, Benoit Morel, Alexandros Stamatakis
Revista BIOINFORMATICS Vol. 35 Núm. 21 (páxs. 4453 ata 4455)

Simulating the network activity of modern manycores

Autores/as Marcos Horro Varela, Gabriel Rodríguez Álvarez, Juan Touriño Domínguez
Revista IEEE Access Vol. 7 (páxs. 81195 ata 81210)

A Fast Solver for Large Tridiagonal Systems on Multi-Core Processors (Lass Library).

Autores/as Pedro Valero-Lara, Diego Andrade Canosa, Raül Sirvent, Jesús Labarta, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Revista IEEE Access Núm. 7 (páxs. 23365 ata 23378)

Dataset Bias Exposed in Face Verification

Autores/as E. López, X.M. Pardo, C.V. Regueiro, Roberto Iglesias Rodríguez, Fernando E. Casado
Revista IET Biometrics Vol. 8 Núm. 4 (páxs. 249 ata 258)
DOI https://doi.org/10.1049/iet-bmt.2018.5224

Heterogeneous Distributed Computing based on High Level Abstractions

Autores/as M. Viñas, Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa, R. Doallo
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 30 Núm. 17

Big Data-oriented PaaS architecture with disk-as-a-resource capability and container-based virtualization

Autores/as Jonatan Enes, Javier López Cacheiro, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez
Revista Journal of Grid Computing Vol. 16 Núm. 4 (páxs. 587 ata 605)

HSRA: Hadoop-based spliced read aligner for RNA sequencing data

Autores/as Roberto Rey Expósito, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez
Revista PLOS ONE Vol. 13 Núm. 7 (páxs. 1 ata 25)
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201483

ParBiBit: Parallel tool for binary biclustering on modern distributed-memory systems

Autores/as Jorge González Domínguez, Roberto Rey Expósito
Revista PLOS ONE Vol. 13 Núm. 4
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194361

BDWatchdog: Real-time Monitoring and Profiling of Big Data Applications and Frameworks

Autores/as Jonatan Enes, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 87 (páxs. 420 ata 437)

Enhancing In-memory Efficiency for MapReduce-based Data Processing

Autores/as Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Revista JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING Vol. 120 (páxs. 323 ata 338)

The State of Software for Evolutionary Biology

Autores/as Diego Darriba, Tomas Flouri, Alexandros Stamatakis
Revista MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION Vol. 35 Núm. 5 (páxs. 1037 ata 1046)
DOI https://doi.org/10.1093/molbev/msy014

Optimization of real-world MapReduce applications with Flame-MR: practical use cases

Autores/as Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Bruno Raffin, Juan Touriño Domínguez
Revista IEEE Access Vol. 6 (páxs. 69750 ata 69762)

MPIGeneNet: Parallel Calculation of Gene Co-Expression Networks on Multicore Clusters

Autores/as Jorge González Domínguez, María J. Martín
Revista IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics Vol. 15 Núm. 5 (páxs. 1732 ata 1737)
DOI https://doi.org/10.1109/tcbb.2017.2761340

Multimethod optimization in the cloud: a case-study in systems biology modelling

Autores/as Patricia González, David Rodríguez Penas, Xoán Carlos Pardo Martínez, Julio R. Banga, Ramón Doallo
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 30 Núm. 12 (páxs. 1 ata 12)
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.4488

Robust Step Counting for Inertial Navigation with Mobile Phones

Autores/as G. Rodriguez, Fernando E. Casado, Roberto Iglesias Rodríguez, Carlos V. Regueiro, A. Nieto
Revista Sensors Vol. 18 Núm. 9 (páxs. 3157 ata 3177)
DOI https://doi.org/10.3390/s18093157

Implementing cloud-based parallel metaheuristics: an overview

Autores/as Patricia González, Xoán C. Pardo, Ramón Doallo, Julio R. Banga
Revista JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY Vol. 18 Núm. 3 (páxs. 228 ata 238)
DOI https://doi.org/10.24215/16666038.18.e26

Accelerating Binary Biclustering on Platforms with CUDA-enabled GPU

Autores/as Jorge González Domínguez, Roberto Rey Expósito
Revista Information Sciences

Resolving complex phylogeographic patterns in the Balkan Peninsula using closely related wall-lizard species as a model system

Autores/as Nikolaos Psonis, Aglaia Antoniou, Emmanouela Kamareta, Adam Leachée, Panayiota Kotsakiozi, Diego Darriba, Alexey Kozlov, Alexandros Stamatakis, Dimitris Poursanidis, Oleg Kukushkin, Daniel Jablonski, Jelka Crnobrnja¿Isailovi¿, Iulian Gherghel, Petros Lymberakisa, Nikos Poulakakis
Revista Molecular Phylogenetics and Evolution Vol. 125 (páxs. 100 ata 115)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ympev.2018.03.021

parSRA: A Framework for the Parallel Execution of Short Read Aligners on Compute Clusters

Autores/as Jorge González Domínguez, Christian Hundt, Bertil Schmidt
Revista Journal of Computational Science Vol. 25 (páxs. 134 ata 139)

Solving Large Problem Sizes of Index-Digit Algorithms on GPU: FFT and Tridiagonal System Solvers

Autores/as Adrián P. Diéguez, Margarita Amor López, Jacobo Lobeiras Blanco, Ramón Doallo
Revista IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS Vol. 67 Núm. 1 (páxs. 86 ata 101)
DOI https://doi.org/10.1109/tc.2017.2723879

Towards cloud-based parallel metaheuristics: a case study in Computational Biology with Differential Evolution and Spark

Autores/as Diego Teijeiro, Xoán Carlos Pardo Martínez, Patricia González, Julio R. Banga, Ramón Doallo
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS Vol. 32 Núm. 5 (páxs. 693 ata 705)
DOI https://doi.org/10.1177/1094342016679011

Directed Exploration in Black-Box Optimization for Multi-Objective Reinforcement Learning

Autores/as Javier García, Roberto Iglesias Rodríguez, Rodríguez González Miguel, Carlos V. Regueiro
Revista International Journal of Information Technology and Decision Making
DOI https://doi.org/10.1142/s0219622019500093

BDEv 3.0: Energy Efficiency and Microarchitectural Characterization of Big Data Processing Frameworks

Autores/as Jorge Veiga Fachal, Jonatan Enes, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 86 (páxs. 565 ata 581)

MarDRe: Efficient MapReduce-based Removal of Duplicate DNA Reads in the Cloud

Autores/as Roberto Rey Expósito, Jorge Veiga Fachal, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez
Revista BIOINFORMATICS Vol. 33 Núm. 17 (páxs. 2762 ata 2764)

Facilitating the Development of Stencil Applications Using the Heterogeneous Programming Library

Autores/as Moisés Viñas Buceta, Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa, Ramón Doallo
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 29 Núm. 12
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.4152

A Parallel Metaheuristic for Large Mixed-integer Dynamic Optimization Problems, with Applications in Computational Biology

Autores/as David R. Penas, David Henriques, Patricia González, Ramón Doallo, Julio Saez-Rodriguez, Julio R. Banga
Revista PLOS ONE Vol. 12 Núm. 8 (páxs. 1 ata 32)

Parallel Definition of Tear Film Maps on Distributed-Memory Clusters for the Support of Dry Eye Diagnosis

Autores/as Jorge González Domínguez, Bea Remeseiro, María J. Martín
Revista Computer Methods and Programs in Biomedicine Vol. 139 (páxs. 51 ata 60)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2016.10.027

Assessing Resilient versus Stop-and-Restart Fault-Tolerant Solutions in MPI Applications

Autores/as Nuria Losada, María J. Martín, Patricia González
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 73 Núm. 1 (páxs. 316 ata 329)

BPLG-BMCS: GPU-Sorting Algorithm using a Tuning Skeleton Library

Autores/as Adrián P. Diéguez, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 73 Núm. 1 (páxs. 4 ata 16)

High productivity multi-device exploitation with the Heterogeneous Programming Library

Autores/as Moisés Viñas Buceta, Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa, Ramón Doallo
Revista JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING Vol. 101 (páxs. 51 ata 68)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2016.11.001

Incremental reinforcement learning for multi-objective robotic tasks

Autores/as J. García, Roberto Iglesias Rodríguez, Miguel Rodríguez González, Carlos Vázquez Regueiro
Revista Knowledge and Information Systems Vol. 51 Núm. 3 (páxs. 911 ata 940)
DOI https://doi.org/10.1007/s10115-016-0992-2

Parameter Estimation in Large-scale Systems Biology Models: a Parallel and Self-adaptive Cooperative Strategy

Autores/as David R. Penas, Patricia González, José A. Egea, Ramón Doallo, Julio R. Banga
Revista BMC BIOINFORMATICS Vol. 18 Núm. 1 (páxs. 1 ata 24)

GVLiDAR: an interactive web-based visualization framework to support geospatial measures on lidar data

Autores/as David Deibe, Margarita Amor López, Ramón Doallo, David Miranda Barrós, Miguel Cordero
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING Vol. 38 Núm. 3 (páxs. 827 ata 849)

Resilient MPI Applications using an Application-level Checkpointing Framework and ULFM

Autores/as Nuria Losada, Iván Cores, María J. Martín, Patricia González
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 73 Núm. 1 (páxs. 100 ata 113)

A Portable and Adaptable Fault Tolerance Solution for Heterogeneous Applications

Autores/as Nuria Losada, Basilio B. Fraguela, Patricia González, María J. Martín
Revista JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING Vol. 104 (páxs. 146 ata 158)

A cloud-based enhanced differential evolution algorithm for parameter estimation problems in computational systems biology

Autores/as Diego Teijeiro, Xoán C. Pardo, David Rodríguez Penas, Patricia González, Julio R. Banga, Ramón Doallo
Revista Cluster Computing Vol. 20 Núm. 3 (páxs. 1937 ata 1950)
DOI https://doi.org/10.1007/s10586-017-0860-1

Speed and Accuracy Improvement of Higher-Order Epistasis Detection on CUDA-enabled GPUs

Autores/as Daniel Jünger, Christian Hundt, Jorge González Domínguez, Bertil Schmidt
Revista Cluster Computing Vol. 20 Núm. 3 (páxs. 1899 ata 1908)
DOI https://doi.org/10.1007/s10586-017-0938-9

A general and efficient divide-and-conquer algorithm framework for multi-core clusters

Autores/as Carlos Hugo González Vázquez, Basilio B. Fraguela
Revista Cluster Computing Vol. 20 Núm. 3 (páxs. 2605 ata 2626)
DOI https://doi.org/10.1007/s10586-017-0766-y

Accelerating the HyperLogLog cardinality estimation algorithm

Autores/as Cem Bozkus, Basilio B. Fraguela
Revista Scientific Programming Vol. 2017 Núm. 2040865 (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.1155/2017/2040865

A simulated annealing algorithm for zoning in planning using parallel computing

Autores/as I. Santé, F.F. Rivera, R. Crecente, M. Boullón, M. Suárez, J. Porta, J. Parapar, R. Doallo
Revista Computers, Environment and Urban Systems Vol. 59 (páxs. 95 ata 106)

Reducing the Overhead of an MPI Application-level Migration Approach

Autores/as Iván Cores, Mónica Rodríguez, Patricia González, María J. Martín
Revista PARALLEL COMPUTING Vol. 54 (páxs. 72 ata 82)

Parallel and Scalable Short-read Alignment on Multi-core Clusters using UPC++

Autores/as Jorge González Domínguez, Bertil Schmidt, Yongchao Liu
Revista PLOS ONE Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0145490

Writing a Performance-portable Matrix Multiplication

Autores/as Jorge Fernández Fabeiro, Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela
Revista PARALLEL COMPUTING Vol. 52 (páxs. 65 ata 77)
DOI https://doi.org/10.1016/j.parco.2015.12.005

Locality-aware automatic parallelization for GPGPU with OpenHMPP directives

Autores/as José M. Andión, Manuel Carlos Arenaz Silva, François Bodin, Gabriel Rodríguez Álvarez, Juan Touriño Domínguez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL PROGRAMMING Vol. 44 Núm. 3 (páxs. 620 ata 643)
DOI https://doi.org/10.1007/s10766-015-0362-9

A Fast Algorithm for Constructing Nearly-Optimal Prefix Codes

Autores/as Roberto Rodriguez Osorio, Patricia González
Revista SOFTWARE-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 46 Núm. 10 (páxs. 1299 ata 1316)
DOI https://doi.org/10.1002/spe.2375

Particle filter robot localisation through robust fusion of laser, WiFi, compass, and a network of external cameras

Autores/as Canedo-Rodriguez, A., Alvarez-Santos, Victor, Carlos Vázquez Regueiro, Roberto Iglesias Rodríguez, Senén Barro, J. Presedo
Revista Information Fusion Vol. 27 (páxs. 170 ata 188)
DOI https://doi.org/10.1016/j.inffus.2015.03.006

Multithreaded and Spark Parallelization of Feature Selection Filters

Autores/as Carlos Eiras-Franco, Verónica Bolón-Canedo, Sabela Ramos Garea, Jorge González Domínguez, Amparo Alonso-Betanzos, Juan Touriño Domínguez
Revista Journal of Computational Science Vol. 17 (páxs. 609 ata 619)

Prediction of Missing Sequences and Branch Lengths in Phylogenetic Data

Autores/as Diego Darriba, Michael Weiss, Alexandros Stamatakis
Revista BIOINFORMATICS Vol. 32 Núm. 9 (páxs. 1331 ata 1337)
DOI https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btv768

Novel Parallelization of Simulated Annealing and Hooke & Jeeves Search Algorithms for Multicore Systems with Application to Complex Fisheries Stock Assessment Models

Autores/as Sergio Vázquez, María J. Martín, Basilio B. Fraguela, Andrés Gómez, Aurelio Rodríguez, Bjarki T. Elvarsson
Revista Journal of Computational Science Vol. 17 (páxs. 599 ata 608)

MPI and UPC Broadcast, Scatter and Gather Algorithms in Xeon Phi.

Autores/as Damián Álvarez Mallón, Guillermo López Taboada, Lars Koesterke
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 28 Núm. 8 (páxs. 2322 ata 2340)

Performance Evaluation of Data-Intensive Computing Applications on a Public IaaS Cloud

Autores/as Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista COMPUTER JOURNAL Vol. 59 Núm. 3 (páxs. 287 ata 307)

Does the Choice of Nucleotide Substitution Models Matter Topologically?

Autores/as Michael Hoff, Sebastian Orf, Benedikt Riehm, Diego Darriba, Alexandros Stamatakis
Revista BMC BIOINFORMATICS Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.1186/s12859-016-0985-x

Adapting Reproducible Research Capabilities to Resilient Distributed Calculations

Autores/as Manuel Rodríguez-Pascual, Christos Kanellopoulos, Antonio Juan Rubio-Montero, Diego Darriba, Ognjen Prnjat, David Posada González, Rafael Mayo-García
Revista International Journal of Grid and High Performance Computing Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 58 ata 69)
DOI https://doi.org/10.4018/ijghpc.2016010105

MSAProbs-MPI: Parallel Multiple Sequence Aligner for Distributed-Memory Systems

Autores/as Jorge González Domínguez, Yongchao Liu, Bertil Schmidt, Juan Touriño Domínguez
Revista BIOINFORMATICS Vol. 32 Núm. 24 (páxs. 3826 ata 3828)

Flame-MR: an Event-Driven Architecture for MapReduce Applications

Autores/as Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 65 (páxs. 46 ata 56)

Analysis and Evaluation of MapReduce Solutions on an HPC Cluster

Autores/as Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Revista COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING Vol. 50 (páxs. 200 ata 216)

Parallel Pairwise Epistasis Detection on Heterogeneous Computing Architectures

Autores/as Jorge González Domínguez, Sabela Ramos Garea, Juan Touriño Domínguez, Bertil Schmidt
Revista IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS Vol. 27 Núm. 8 (páxs. 2329 ata 2340)

ParDRe: Faster Parallel Duplicated Reads Removal Tool for Sequencing Studies

Autores/as Jorge González Domínguez, Bertil Schmidt
Revista BIOINFORMATICS (páxs. 1562 ata 1564)
DOI https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btw038

Hybrid Terrain Rendering based on the External Edge Primitive

Autores/as Enrique González Paredes, Margarita Amor López, Montserrat Bóo, Javier Díaz Bruguera, Jürgen Döllner
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE Vol. 30 Núm. 6 (páxs. 1095 ata 1116)
DOI https://doi.org/10.1080/13658816.2015.1105375

Designing Efficient Index-Digit Algorithms for CUDA GPU Architectures

Autores/as Jacobo Lobeiras Blanco, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Revista IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS Vol. 27 Núm. 5 (páxs. 1331 ata 1343)
DOI https://doi.org/10.1109/tpds.2015.2450718

The Phylogenetic Likelihood Library

Autores/as Tomas Flouri, Fernando Izquierdo-Carrasco, Diego Darriba, LT Nguyen, Bui Quang Minh, Arndt von Haeseler, Alexandros Stamatakis
Revista SYSTEMATIC BIOLOGY Vol. 64 Núm. 2 (páxs. 356 ata 362)
DOI https://doi.org/10.1093/sysbio/syu084

A Tuned Butterfly Processing Library for GPU Architectures

Autores/as Jacobo Lobeiras Blanco, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL PROGRAMMING Vol. 43 Núm. 6 (páxs. 1078 ata 1102)
DOI https://doi.org/10.1007/s10766-014-0323-8

High-Speed Exhaustive 3-locus Interaction Epistasis Analysis on FPGAs

Autores/as Jan C. Kässens, Lars Wienbrandt, Jorge González Domínguez, Bertil Schmidt, Manfred Schimmler
Revista Journal of Computational Science Vol. 9 (páxs. 131 ata 136)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jocs.2015.04.030

GPU-Accelerated Exhaustive Search for Third-Order Epistatic Interactions in Case-Control Studies

Autores/as Jorge González Domínguez, Bertil Schmidt
Revista Journal of Computational Science Vol. 8 (páxs. 93 ata 100)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jocs.2015.04.001

Low-Latency Java Communication Devices on RDMA-Enabled Networks

Autores/as Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 27 Núm. 17 (páxs. 4852 ata 4879)

Automatic Generation of Optimized OpenCL Codes Using OCLoptimizer

Autores/as Jorge Fernández Fabeiro, Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Revista COMPUTER JOURNAL Vol. 58 Núm. 11 (páxs. 3057 ata 3073)
DOI https://doi.org/10.1093/comjnl/bxv038

On Processing Extreme Data

Autores/as Dana Petcu, Gabriel Iuhasz, Daniel Pop, Domenico Talia, Jesús Carretero, Radu Proda, Thomas Fahringer, Ivan Grasso, Ramón Doallo, María J. Martín, Basilio B. Fraguela, Roman Trobec, Matjaz Depolli, Francisco Almeida Rodríguez, Francisco de Sande, Georges Da Costa, Jean-Marc Pierson, Stergios Anastasiadis, Aristides Bartzokas, Christos Lolis, Pedro Goncalves, Fabrice Brito, Nick Brown
Revista SCALABLE COMPUTING: PRACTICE AND EXPERIENCE Vol. 16 Núm. 4 (páxs. 467 ata 489)

Route learning and reproduction in a tour-guide robot

Autores/as Alvarez-Santos, V., Canedo-Rodriguez, A., Iglesias, R., Pardo, X. M., Carlos Vázquez Regueiro, Fernandez-Delgado, M.
Revista ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS Vol. 63 Núm. 2, SI (páxs. 206 ata 213)
DOI https://doi.org/10.1016/j.robot.2014.07.013

Developing adaptive multi-device applications with the Heterogeneous Programming Library

Autores/as Moisés Viñas Buceta, Zeki Bozkus, Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa, Ramón Doallo
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 71 Núm. 6 (páxs. 2204 ata 2220)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-014-1352-1

Mobile Robot Positioning with 433-MHz Wireless Motes with Varying Transmission Powers and a Particle Filter

Autores/as Canedo-Rodriguez, Adrian, J.M. Rodriguez-Ascariz, Alvarez-Santos, Victor, Roberto Iglesias Rodríguez, Carlos Vázquez Regueiro
Revista Sensors Vol. 15 Núm. 5 (páxs. 10194 ata 10220)
DOI https://doi.org/10.3390/s150510194

Parallelizing Epistasis Detection in GWAS on FPGA and GPU-accelerated Computing Systems

Autores/as Jorge González Domínguez, Lars Wienbrandt, Jan C. Kässens, David Ellinghaus, Manfred Schimmler, Bertil Schmidt
Revista IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics Vol. 12 Núm. 5 (páxs. 982 ata 994)
DOI https://doi.org/10.1109/tcbb.2015.2389958

Omnidirectional visual SLAM under severe occlusions

Autores/as Cristina Gamallo Solórzano, Manuel Mucientes Molina, Carlos Vázquez Regueiro
Revista ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS Vol. 65 (páxs. 76 ata 87)

Large-Scale Genome-Wide Association Studies on a GPU Cluster Using a CUDA-Accelerated PGAS Programming Model

Autores/as Jorge González Domínguez, Jan C. Kässens, Lars Wienbrandt, Bertil Schmidt
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS Vol. 29 Núm. 4 (páxs. 506 ata 510)
DOI https://doi.org/10.1177/1094342015585846

Nonblocking Collectives for Scalable Java Communications

Autores/as Sabela Ramos Garea, Guillermo López Taboada, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 27 Núm. 5 (páxs. 1169 ata 1187)

Enhanced Parallel Differential Evolution Algorithm for Problems in Computational Systems Biology

Autores/as David R. Penas, Julio R. Banga, Patricia González, Ramón Doallo
Revista Applied Soft Computing Vol. 33 (páxs. 86 ata 99)

Multicore Cache Hierarchies: Design and Programmability Issues

Autores/as Ramón Doallo, Oscar Plata
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 26 Núm. 6 (páxs. 1326 ata 1327)
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.3195

A 2D algorithm with asymmetric workload for the UPC conjugate gradient method

Autores/as Jorge González-Domínguez, Osni A. Marques, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 70 Núm. 2 (páxs. 816 ata 829)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-014-1300-0

Gesture-based interaction with voice feedback for a tour-guide robot

Autores/as Alvarez-Santos, V., Iglesias, R., Pardo, X. M., Carlos Vázquez Regueiro, Canedo-Rodriguez, A.
Revista JOURNAL OF VISUAL COMMUNICATION AND IMAGE REPRESENTATION Vol. 25 Núm. 2 (páxs. 499 ata 509)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2013.03.017

An Algorithm Template for Domain-Based Parallel Irregular Algorithms

Autores/as Carlos Hugo González Vázquez, Basilio B. Fraguela
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL PROGRAMMING Vol. 42 Núm. 6 (páxs. 948 ata 967)
DOI https://doi.org/10.1007/s10766-013-0268-3

Scalable PGAS Collective Operations in NUMA Clusters

Autores/as Damián Álvarez Mallón, Guillermo López Taboada, Carlos Teijeiro Barjas, Jorge González Domínguez, Andrés Gómez Tato, Brian Wibecan
Revista Cluster Computing Vol. 17 Núm. 4 (páxs. 1473 ata 1495)

FastMPJ: A Scalable and Efficient Java Message-Passing Library

Autores/as Roberto Rey Expósito, Sabela Ramos Garea, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista Cluster Computing Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 1031 ata 1050)
DOI https://doi.org/10.1007/s10586-014-0345-4

jmodeltest.org: Selection of Nucleotide Substitution Models on the Cloud.

Autores/as Jose Manuel Santorum , Guillermo López Taboada, Diego Darriba, David Posada
Revista BIOINFORMATICS Vol. 30 Núm. 9 (páxs. 1310 ata 1311)
DOI https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu032

Volatile STT-RAM scratchpad design and data allocation for low energy

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, Juan Touriño Domínguez, Mahmut T. Kandemir
Revista ACM TRANSACTIONS ON ARCHITECTURE AND CODE OPTIMIZATION Vol. 11 Núm. 4 (páxs. 1 ata 26)
DOI https://doi.org/10.1145/2669556

Failure Avoidance in MPI Applications Using an Application-Level Approach

Autores/as Iván Cores, Gabriel Rodríguez Álvarez, Patricia González, María J. Martín
Revista COMPUTER JOURNAL Vol. 57 Núm. 1 (páxs. 100 ata 114)
DOI https://doi.org/10.1093/comjnl/bxs158

High-Performance Computing Selection of Models of DNA Substitution for Multicore Clusters.

Autores/as Diego Darriba, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, David Posada
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS Vol. 28 Núm. 1 (páxs. 112 ata 125)

Assessment, Design and Implementation of a Private Cloud for MapReduce Applications

Autores/as Marcos Salgueiro Balsa, Patricia González, Tomás Fernández Pena, José Carlos Cabaleiro Domínguez
Revista Open Access Library Journal - OALib Vol. 1 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.4236/oalib.1100526

Interactive Rendering of NURBS Surfaces

Autores/as Raquel Concheiro Figueroa, Margarita Amor López, Emilio J. Padrón, Michael Doggett
Revista COMPUTER-AIDED DESIGN Vol. 56 (páxs. 33 ata 44)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cad.2014.06.005

A Fine-Grained Thread-Aware Management Policy for Shared Caches

Autores/as Dyer Rolán García, Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 26 Núm. 6 (páxs. 1355 ata 1374)
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.3123

In-memory Application-level Checkpoint-based Migration for MPI programs

Autores/as Iván Cores, Gabriel Rodríguez Álvarez, María J. Martín, Patricia González
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 70 Núm. 2 (páxs. 660 ata 670)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-014-1120-2

Extending an Application-Level Checkpointing Tool to Provide Fault Tolerance Support to OpenMP Applications

Autores/as Nuria Losada, María J. Martín, Gabriel Rodríguez Álvarez, Patricia González
Revista JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE Vol. 20 Núm. 9 (páxs. 1351 ata 1372)

Address independent estimation of the boundaries of cache performance

Autores/as Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Revista MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS Vol. 38 Núm. 2 (páxs. 137 ata 151)

High-Speed FPGA Architecture for CABAC Decoding Acceleration in H.264/AVC Standard

Autores/as Roberto R. Osorio, Javier D. Bruguera
Revista Journal of Signal Processing Systems Vol. 72 Núm. 2 (páxs. 119 ata 132)

The Servet 3.0 benchmark suite: Characterization of network performance degradation

Autores/as Jorge González-Domínguez, María J. Martín, Guillermo López Taboada, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez
Revista COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING Vol. 39 Núm. 8 (páxs. 2483 ata 2493)
DOI https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2013.08.012

A multi-GPU shallow-water simulation with transport of contaminants

Autores/as Moisés Viñas Buceta, Jacobo Lobeiras Blanco, Basilio B. Fraguela, Margarita Amor López, Manuel Carlos Arenaz Silva, Jose Antonio García-Rodríguez, Manuel J. Castro Díaz, Ramón Doallo
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 25 Núm. 8 (páxs. 1153 ata 1169)
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.2917

General-Purpose Computation on GPUs for High Performance Cloud Computing

Autores/as Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 25 Núm. 12 (páxs. 1628 ata 1642)
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.2845

Design of Scalable Java Communication Middleware for Multi-core Systems.

Autores/as Sabela Ramos Garea, Guillermo López Taboada, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista COMPUTER JOURNAL Vol. 56 Núm. 2 (páxs. 214 ata 228)
DOI https://doi.org/10.1093/comjnl/bxs122

Accurate prediction of the behavior of multithreaded applications in shared caches

Autores/as Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Revista PARALLEL COMPUTING Vol. 39 Núm. 1 (páxs. 36 ata 57)
DOI https://doi.org/10.1016/j.parco.2012.11.003

A framework for argument-based task synchronization with automatic detection of dependencies

Autores/as Carlos Hugo González Vázquez, Basilio B. Fraguela
Revista PARALLEL COMPUTING Vol. 39 Núm. 9 (páxs. 475 ata 489)
DOI https://doi.org/10.1016/j.parco.2013.04.012

Self-organized multi-camera network for ubiquitous robot deployment in unknown environments

Autores/as Canedo-Rodriguez, A., Carlos Vázquez Regueiro, Iglesias, R., Alvarez-Santos, V., Pardo, X. M.
Revista ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS Vol. 61 Núm. 7, SI (páxs. 667 ata 675)
DOI https://doi.org/10.1016/j.robot.2012.08.014

Java in the High Performance Computing Arena: Research, Practice and Experience

Autores/as Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista SCIENCE OF COMPUTER PROGRAMMING Vol. 78 Núm. 5 (páxs. 425 ata 444)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scico.2011.06.002

Evaluation of Messaging Middleware for High-Performance Cloud Computing

Autores/as Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista Personal and Ubiquitous Computing Vol. 17 Núm. 8 (páxs. 1709 ata 1719)
DOI https://doi.org/10.1007/s00779-012-0605-3

Web-GIS Tool for the Management of Rural Land Markets

Autores/as Juan Porta Trinidad, Jorge Parapar López, Paula García Blanco, Gracia Fernández López, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Francisco J. Ónega López, Inés Santé Rivera, Pablo Díaz Redondo, David Miranda Barrós, Rafael Crecente Maseda
Revista Earth Science Informatics Vol. 6 Núm. 4 (páxs. 209 ata 226)

A Population-based Iterated Greedy Algorithm for the Delimitation and Zoning of Rural Settlements

Autores/as Juan Porta Trinidad, Jorge Parapar López, Ramón Doallo, V. Barbosa, Inés Santé Rivera, Rafael Crecente Maseda, Carlos Díaz Redondo
Revista Computers, Environment and Urban Systems Vol. 39 (páxs. 12 ata 26)

Building resilient cloud services using DDDAS and moving target defence

Autores/as Glynis Dsouza, Gabriel Rodríguez Álvarez, Youssif Al-Nashif, Salim Hariri
Revista International Journal of Cloud Computing Vol. 2 Núm. 2-3 (páxs. 171 ata 190)
DOI https://doi.org/10.1504/ijcc.2013.055266

Graphics processing unit computing and exploitation of hardware accelerators

Autores/as Margarita Amor López, Ramón Doallo, Basilio B. Fraguela, José R. Herrero, Enrique S. Quintana-Ortí, Robert Strzodka
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 25 Núm. 8 (páxs. 1104 ata 1106)
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.2967

Compiler-Assisted Checkpointing of Parallel Codes: The Cetus and LLVM Experience

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, María J. Martín, Patricia González, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL PROGRAMMING Vol. 41 Núm. 6 (páxs. 782 ata 805)
DOI https://doi.org/10.1007/s10766-012-0231-8

Parallel Simulation of Brownian Dynamics on Shared Memory Systems with OpenMP and Unified Parallel C

Autores/as Carlos Teijeiro Barjas, Godehard Sutmann, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 65 Núm. 3 (páxs. 1050 ata 1062)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-012-0843-1

Special issue on advances on physical agents 2012

Autores/as Carlos Vázquez Regueiro, Iglesias, R.
Revista JOURNAL OF PHYSICAL AGENTS Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 1 ata 2)

A FastSLAM-based algorithm for omnidirectional cameras

Autores/as Gamallo, C., Mucientes, M., Carlos Vázquez Regueiro
Revista JOURNAL OF PHYSICAL AGENTS Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 12 ata 21)

High Performance Genetic Algorithm for Land Use Planning

Autores/as Juan Porta Trinidad, Jorge Parapar López, Ramón Doallo, F.F. Rivera, Inés Santé Rivera, Rafael Crecente Maseda
Revista Computers, Environment and Urban Systems Vol. 37 (páxs. 45 ata 58)

Efficient Adaptive and Dynamic Mesh Refinement Based on a Non-recursive Strategy

Autores/as Montserrat Bóo Cepeda, Margarita Amor López, Raquel Concheiro Figueroa, Michael Doggett
Revista COMPUTER JOURNAL (páxs. 843 ata 851)

Parallelization of shallow water simulations on current multi-threaded systems

Autores/as Jacobo Lobeiras Blanco, Moisés Viñas Buceta, Margarita Amor López, Basilio B. Fraguela, Manuel Carlos Arenaz Silva, Jose Antonio García-Rodríguez, Manuel J. Castro Díaz
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS Vol. 27 Núm. 4 (páxs. 493 ata 512)
DOI https://doi.org/10.1177/1094342012464800

Numerical simulation of pollutant transport in a shallow-water system on the Cell heterogeneous processor

Autores/as Carlos Hugo González Vázquez, Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa, Jose Antonio García-Rodríguez, Manuel J. Castro
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 65 Núm. 3 (páxs. 1089 ata 1103)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-012-0862-y

Performance evaluation of sparse matrix products in UPC

Autores/as Jorge González-Domínguez, Óscar García-López, Guillermo López Taboada, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 64 Núm. 1 (páxs. 100 ata 109)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-012-0796-4

Virtually Split Cache: An Efficient Mechanism to Distribute Instructions and Data

Autores/as Dyer Rolán García, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Revista ACM TRANSACTIONS ON ARCHITECTURE AND CODE OPTIMIZATION Vol. 10 Núm. 4 (páxs. 1 ata 23)
DOI https://doi.org/10.1145/2541228.2541234

Performance Analysis of HPC Applications in the Cloud

Autores/as Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 29 Núm. 1 (páxs. 218 ata 229)
DOI https://doi.org/10.1016/j.future.2012.06.009

Influence of memory access patterns to small-scale FFT performance

Autores/as Jacobo Lobeiras Blanco, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING (páxs. 120 ata 131)

Exploiting heterogeneous parallelism with the Heterogeneous Programming Library

Autores/as Moisés Viñas Buceta, Zeki Bozkus, Basilio B. Fraguela
Revista JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING Vol. 73 Núm. 12 (páxs. 1627 ata 1638)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2013.07.013

Self-Organized Multi-Camera Network for a Fast and Easy Deployment of Ubiquitous Robots in Unknown Environments

Autores/as Canedo-Rodriguez, Adrian, Roberto López-Iglesias Samartin, Regueiro, Carlos V. , Alvarez-Santos, Victor, Manuel Pardo, Xose
Revista Sensors Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 426 ata 454)
DOI https://doi.org/10.3390/s130100426

Analysis of I/O Performance on an Amazon EC2 Cluster Compute and High I/O Platform

Autores/as Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista Journal of Grid Computing Vol. 11 Núm. 4 (páxs. 613 ata 631)
DOI https://doi.org/10.1007/s10723-013-9250-y

Parallel Brownian Dynamics Simulations with the Message-Passing and PGAS Programming Models

Autores/as Carlos Teijeiro Barjas, Godehard Sutmann, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Revista COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS Vol. 184 Núm. 4 (páxs. 1191 ata 1202)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cpc.2012.12.015

Parallel Monte Carlo radiosity using scene partitioning

Autores/as José Rodrigo Sanjurjo Amado, Margarita Amor López, Ramón Doallo, Monserrat Bóo Cepeda
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS Vol. 27 Núm. 3 (páxs. 318 ata 334)
DOI https://doi.org/10.1177/1094342012457191

Learning on real robots from experience and simple user feedback

Autores/as Pablo Quíntia Vidal, Iglesias, R., Rodriguez, M.A., Carlos Vázquez Regueiro
Revista JOURNAL OF PHYSICAL AGENTS Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 56 ata 64)

Design and Implementation of an Extended Collectives Library for Unified Parallel C

Autores/as Carlos Teijeiro Barjas, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Jose Carlos Mouriño Gallego, Damián Álvarez Mallón, Brian Wibecan
Revista Journal of Computer Science and Technology Vol. 28 Núm. 1 (páxs. 72 ata 89)
DOI https://doi.org/10.1007/s11390-013-1313-9

A Novel Compiler Support for Automatic Parallelization on Multicore Systems

Autores/as José M. Andión, Manuel Carlos Arenaz Silva, Gabriel Rodríguez Álvarez, Juan Touriño Domínguez
Revista PARALLEL COMPUTING Vol. 39 Núm. 9 (páxs. 442 ata 460)
DOI https://doi.org/10.1016/j.parco.2013.04.003

Running Scientific Codes on Amazon EC2: a Performance Analysis of Five High-end Instances

Autores/as Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Xoán Carlos Pardo Martínez, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 153 ata 159)

Improving Scalability of Application-Level Checkpoint-Recovery by Reducing Checkpoint Sizes

Autores/as Cores Gonzalez, Ivan, Gabriel Rodríguez Álvarez, María J. Martín, Patricia González, Roberto Rodriguez Osorio
Revista NEW GENERATION COMPUTING Vol. 31 Núm. 3 (páxs. 163 ata 185)

Learning in real robots from environment interaction

Autores/as Pablo Quíntia Vidal, Iglesias, R., Rodriguez, M.A., Carlos Vázquez Regueiro, Valdes, F.
Revista JOURNAL OF PHYSICAL AGENTS Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 43 ata 51)

Exploitation of Hardware Accelerators

Autores/as Ramón Doallo, Margarita Amor López, Basilio B. Fraguela
Revista MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS Vol. 36 Núm. 2 (páxs. 63 ata 64)
DOI https://doi.org/10.1016/j.micpro.2012.01.001

Automatic Mapping of Parallel Applications on Multicore Architectures using the Servet Benchmark Suite

Autores/as Jorge González-Domínguez, Guillermo López Taboada, Basilio B. Fraguela, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Revista COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING Vol. 38 Núm. 2 (páxs. 258 ata 269)
DOI https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2011.12.007

Extended hybrid meshing algorithm for multiresolution terrain models

Autores/as Enrique González Paredes, Montserrat Bóo Cepeda, Margarita Amor López, Javier D. Bruguera, Jürgen Döllner
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE (páxs. 771 ata 793)

Design of Scalable Java Message-Passing Communications over Infiniband

Autores/as Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 61 Núm. 1 (páxs. 141 ata 165)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-011-0654-9

Accelerators for high-performance computing

Autores/as Ramón Doallo, Basilio B. Fraguela
Revista JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING Vol. 72 Núm. 9 (páxs. 1055 ata 1056)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2012.05.003

Optimization Techniques for Efficient HTA Programs

Autores/as Basilio B. Fraguela, Ganesh Bikshandi, Jia Guo, María Jesús Garzarán, David Padua, Christoph Von Praun
Revista PARALLEL COMPUTING Vol. 38 Núm. 9 (páxs. 465 ata 484)
DOI https://doi.org/10.1016/j.parco.2012.05.002

Implementation of robot routing approaches for convoy merging manoeuvres

Autores/as Valdes, F., Roberto Iglesias Rodríguez, Espinosa, F., Miguel Rodríguez, Pablo Quintía Vidal, Santos, C.
Revista ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS Vol. 60 Núm. 11 (páxs. 1389 ata 1399)
DOI https://doi.org/10.1016/j.robot.2012.05.003

jModelTest2: More Models, New Heuristics and Parallel Computing

Autores/as Diego Darriba, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, David Posada
Revista Nature Methods Vol. 9 Núm. 8 (páxs. 772 ata 772)

Evaluating Performance of Android Systems as a Platform for Augmented Reality Applications

Autores/as A. Sarmiento, Margarita Amor López, Emilio J. Padrón, Carlos Vázquez Regueiro, Raquel Concheiro Figueroa, Pablo Quíntia Vidal
Revista International Journal on Advances in Software Vol. 5 Núm. 3-4 (páxs. 335 ata 344)

High-performance Monte Carlo radiosity on GPU based on scene partitioning

Autores/as José Rodrigo Sanjurjo Amado, Margarita Amor López, Ramón Doallo, Montserrat Bóo Cepeda
Revista MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS Vol. 36 Núm. 2 (páxs. 88 ata 95)
DOI https://doi.org/10.1016/j.micpro.2011.05.004

UPCBLAS: a library for parallel matrix computations in Unified Parallel C

Autores/as Jorge González-Domínguez, María J. Martín, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Damián Álvarez Mallón, Brian Wibecan
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 24 Núm. 14 (páxs. 1645 ata 1667)
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.1914

F-MPJ: Scalable Java Message-Passing Communications on Parallel Systems

Autores/as Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 60 Núm. 1 (páxs. 117 ata 140)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-009-0270-0

Feature analysis for human recognition and discrimination: Application to a person-following behaviour in a mobile robot

Autores/as Alvarez-Santos, V., Pardo, X. M., Iglesias, R., Canedo-Rodriguez, A., Carlos Vázquez Regueiro
Revista ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS Vol. 60 Núm. 8 (páxs. 1021 ata 1036)
DOI https://doi.org/10.1016/j.robot.2012.05.014

Multi-agent system for fast deployment of a guide robot in unknown environments

Autores/as Canedo-Rodriguez, A., Alvarez-Santos, V., Carlos Vázquez Regueiro, Pardo, X.M., Iglesias, R.
Revista JOURNAL OF PHYSICAL AGENTS Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 31 ata 41)

Static analysis of the worst-case memory performance for irregular codes with indirections

Autores/as Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Revista ACM TRANSACTIONS ON ARCHITECTURE AND CODE OPTIMIZATION Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 20 ata 20)
DOI https://doi.org/10.1145/2355585.2355593

Performance analysis of massively parallel embedded hardware architectures for retinal image processing

Autores/as Alejandro Nieto, Victor Brea, David L. Vilarino, Roberto Rodriguez Osorio
Revista EURASIP JOURNAL ON IMAGE AND VIDEO PROCESSING (páxs. 0 ata 0)

Streaming-Oriented Parallelization of Domain-Independent Irregular Kernels

Autores/as Jacobo Lobeiras Blanco, Margarita Amor López, Manuel Carlos Arenaz Silva, Basilio B. Fraguela
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 6586 (páxs. 381 ata 388)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-21878-1_47

Device level communication libraries for high-performance computing in Java

Autores/as Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Aamir Shafi, Mark Baker, Bryan Carpenter
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 23 Núm. 18 (páxs. 2382 ata 2403)
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.1777

Special issue on `Theory and practice of high-performance computing, communications, and security`

Autores/as Tai-Hoon Kim, Omer F. Rana, Juan Touriño Domínguez, Isaac Woungang
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 55 Núm. 2 (páxs. 123 ata 125)

Design of efficient Java message-passing collectives on multi-core clusters

Autores/as Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 55 Núm. 2 (páxs. 126 ata 154)

Optimizing Monte Carlo radiosity on graphics hardware

Autores/as José Rodrigo Sanjurjo Amado, Ramón Doallo, Margarita Amor López, Montserrat Bóo Cepeda, Jorge Casares Iglesias
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 58 Núm. 2 (páxs. 177 ata 185)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-009-0353-y

Dense Triangular Solvers on Multicore Clusters using UPC

Autores/as Jorge Gonzalez Dominguez, María J. Martín, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Revista Procedia Computer Science Vol. 4 (páxs. 231 ata 240)

ProtTest3: Fast Selection of Best-Fit Models of Protein Evolution

Autores/as Diego Darriba, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, David Posada
Revista BIOINFORMATICS Vol. 27 Núm. 8 (páxs. 1164 ata 1165)

Optimizing Monte Carlo radiosity on graphics hardware

Autores/as Jorge Sanjurjo Sánchez, Margarita Amor López, Montserrat Boo Cepeda, Ramón Doallo, Jorge Casares Iglesias
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 58 Núm. 2 (páxs. 177 ata 185)

Analysis of Performance-impacting Factors on Checkpointing Frameworks: The CPPC Case Study

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, María J. Martín, Patricia González, Juan Touriño Domínguez
Revista COMPUTER JOURNAL Vol. 54 Núm. 11 (páxs. 1821 ata 1837)

Parallel hierarchical radiosity on hybrid platforms

Autores/as Emilio J. Padrón, Margarita Amor López, Montserrat Boo Cepeda, Gabriel Rodríguez Álvarez, Ramón Doallo
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 58 Núm. 3 (páxs. 357 ata 366)

Design and Implementation of MapReduce using the PGAS Programming Model with UPC

Autores/as Carlos Teijeiro, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista 2011 IEEE 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS (ICPADS) (páxs. 196 ata 203)

ProtTest 3: fast selection of best-fit models of protein evolution

Autores/as Diego Darriba López, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, David Posada
Revista BIOINFORMATICS Vol. 27 Núm. 8 (páxs. 1164 ata 1165)

Address-Independent Estimation of the Worst-case Memory Performance

Autores/as Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa, Ramón Doallo
Revista IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS Vol. 6 Núm. 4 (páxs. 664 ata 677)
DOI https://doi.org/10.1109/tii.2010.2064172

Hierarchical radiosity for multiresolution systems based on normal tests.

Autores/as Emilio J. Padrón, Margarita Amor López, Montserrat Bóo Cepeda, Ramón Doallo
Revista COMPUTER JOURNAL Vol. 53 Núm. 6 (páxs. 741 ata 752)

Omnivision-based KLD-Monte Carlo Localization

Autores/as Cristina Gamallo Solórzano, Carlos Vázquez Regueiro, Pablo Quíntia Vidal, Manuel Mucientes Molina
Revista ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS Vol. 58 Núm. 3 (páxs. 295 ata 305)

Performance Analysis of Message-Passing Libraries on High-Speed Clusters

Autores/as Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista COMPUTER SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 25 Núm. 1 (páxs. 63 ata 78)

CPPC: A compiler-assisted tool for portable checkpointing of mesage-passing applications

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, María J. Martín, Patricia González, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 22 Núm. 6 (páxs. 749 ata 766)

Performance evaluation of an application-level checkpointing solution on Grids

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, Xoán C. Pardo, María J. Martín, Patricia González
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 26 Núm. 7 (páxs. 1012 ata 1023)

Simultaneous learning of perception and action in mobile robots

Autores/as Pablo Quíntia Vidal, Roberto Iglesias Rodríguez, Miguel Rodríguez González, Carlos Vázquez Regueiro
Revista ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS Vol. 58 Núm. 12 (páxs. 1306 ata 1315)

ProActive: Using a Java Middleware for HPC Design, Implementation and Benchmarks

Autores/as Brian Amedro, Denis Caromel, Fabrice Huet, Vladimir Bodnartchouk, Christian Delbé, Guillermo López Taboada
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS AND COMMUNICATIONS Vol. 3 Núm. 3 (páxs. 49 ata 57)

A Parallel Numerical Library for UPC

Autores/as Jorge González Domínguez, María J. Martín, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Andrés Gómez Tato
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5704 (páxs. 630 ata 641)

Teaching Digital Systems in the Context of the New European Higher Education Area: A Practical Experience

Autores/as Xoán C. Pardo, María J. Martín, José Rodrigo Sanjurjo Amado, Carlos Vázquez Regueiro
Revista IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION Vol. 52 Núm. 4 (páxs. 513 ata 523)

Ontological Configuration Management for Wireless Mesh Routers

Autores/as Iván Díaz Álvarez, Cristian Popi, Olivier Festor, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5843 (páxs. 116 ata 129)

Performance Evaluation of MPI, UPC and OpenMP on Multicore Architectures

Autores/as Damián Álvarez Mallón, Guillermo López Taboada, Carlos Teijeiro Barjas, Juan Touriño Domínguez, Basilio B. Fraguela, Andrés Gómez Tato, Ramón Doallo, José Carlos Mouriño Gallego
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5759 (páxs. 174 ata 184)

Localization through omnivision for a tour-guide robot

Autores/as Cristina Gamallo Solórzano, Pablo Quintía Vidal, Carlos Vázquez Regueiro, Manuel Mucientes Molina
Revista JOURNAL OF PHYSICAL AGENTS Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 25 ata 34)

Dynamic Hybrid Terrain Representation Based on Convexity Limits Identification

Autores/as Margarita Amor López, Montserrat Bóo Cepeda
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE Vol. 23 Núm. 4 (páxs. 417 ata 439)

A Heuristic Approach for the Automatic Insertion of Checkpoints in Message-Passing Codes

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, María J. Martín, Patricia González, Juan Touriño Domínguez
Revista JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE Vol. 15 Núm. 14 (páxs. 2894 ata 2911)

Writing productive stencil codes with overlapped tiling

Autores/as Jia Guo, Ganesh Bikshandi, Basilio B. Fraguela, David Padua
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 25 ata 39)
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.1340

CPPC-G: Fault-Tolerant Applications on the Grid

Autores/as Daniel Díaz Carrete, Xoán C. Pardo, María J. Martín, Patricia González, Gabriel Rodríguez Álvarez
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4967 (páxs. 852 ata 859)

XARK: An EXtensible Framework for Automatic Recognition of Computational Kernels

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS Vol. 30 Núm. 6 (páxs. 0 ata 0)

Design Issues in Parallel Array Languages for Shared Memory

Autores/as James Brodman, Basilio B. Fraguela, María Jesús Garzarán, David Padua
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5114 (páxs. 208 ata 217)

A New Architecture for Efficient Hybrid Representation of Terrains

Autores/as Margarita Amor López, Montserrat Bóo Cepeda
Revista JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE Vol. 54 (páxs. 145 ata 160)

Java Fast Sockets: Enabling High-speed Java Communications on High Performance Clusters

Autores/as Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista COMPUTER COMMUNICATIONS Vol. 31 Núm. 17 (páxs. 4049 ata 4059)

A Fault Tolerance Solution for Sequential and MPI Applications on the Grid

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, Xoán C. Pardo, María J. Martín, Patricia González, Daniel Díaz Carrete
Revista SCALABLE COMPUTING: PRACTICE AND EXPERIENCE Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 101 ata 109)

Topic 6: Grid and Cluster Computing

Autores/as Marco Danelutto, Juan Touriño Domínguez, Mark Baker, Rajkumar Buyya, Paraskevi Fragopoulou, Christian Pérez, Erich Schikuta
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5168 (páxs. 444 ata 444)

Efficiently Building the Gated Single Assignment Form in Codes with Pointers in Moder Optimizing Compilers

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Pedro José Amoedo Martínez, Juan Touriño Domínguez
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5168 (páxs. 360 ata 369)

Precise Automatable Analytical Modeling of the Cache Behavior of Codes with Indirections

Autores/as Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Revista ACM TRANSACTIONS ON ARCHITECTURE AND CODE OPTIMIZATION Vol. 4 Núm. 3 (páxs. 16 ata 16)
DOI https://doi.org/10.1145/1275937.1275940

Towards Low-Latency Model-Oriented Distributed Systems Management

Autores/as Iván Díaz Álvarez, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4773 (páxs. 41 ata 50)

Enhancing Fault-Tolerance of Large-Scale MPI Scientific Applications

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, Patricia González, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4671 (páxs. 153 ata 161)

Hardware Support for Adaptive Tessellation of Bézier Surfaces on Local Tests

Autores/as Francisco Javier Espino Paisán, Montserrat Bóo Cepeda, Margarita Amor López, Javier Díaz Bruguera
Revista JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE Vol. 53 Núm. 4 (páxs. 233 ata 250)

Cache Behavior Modeling for Codes Involving Banded Matrices

Autores/as Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4382 (páxs. 205 ata 219)

Design and Use of htalib a Library for Hierarchically Tiled Arrays

Autores/as Ganesh Bikshandi, Jia Guo, Christoph Von Praun, Gabriel Tanase, Basilio B. Fraguela, María Jesús Garzarán, David Padua, Lawrence Rauchwerger
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4382 (páxs. 17 ata 32)

Autonomous and fast robot learning through motivation

Autores/as Miguel Rodríguez González, Roberto Iglesias Rodríguez, Carlos Vázquez Regueiro, José Luis Correa Pombo, Senén Barro Ameneiro
Revista ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS Vol. 55 (páxs. 735 ata 740)

CPPC: Una herramienta portable para el checkpointing de Aplicaciones paralelas

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, María J. Martín, Patricia González, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista BOLETÍN DE LA RED NACIONAL DE I+D, REDIRIS Vol. 80 (páxs. 408 ata 417)

Unified Hybrid Terrain Representation Based on Local Convexification

Autores/as Montserrat Bóo Cepeda, Margarita Amor López, Jürgen Döllner
Revista GEOINFORMATICA Vol. 11 (páxs. 331 ata 357)

Automated and Accurate Cache Behavior Analysis for Codes with Irregular Access Patterns

Autores/as Diego Andrade Canosa, Manuel Carlos Arenaz Silva, Basilio B. Fraguela, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 19 Núm. 18 (páxs. 2407 ata 2423)
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.1173

Current Trends in Compilers for Parallel Computers

Autores/as Juan Touriño Domínguez, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo, Manuel Carlos Arenaz Silva
Revista CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 19 Núm. 18 (páxs. 2313 ata 2316)
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.1172

Grid Education and Grid-Based Technologies Applied to Education: Ongoing Activities

Autores/as Juan Touriño Domínguez
Revista IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION Vol. 50 Núm. 1 (páxs. 1 ata 2)

Program Behavior Characterization through Advanced Kernel Recognition

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4641 (páxs. 237 ata 247)

High Performance Air Quality Simulation in the European Crossgrid Project

Autores/as José Carlos Mouriño Gallego, María J. Martín, Patricia González, Ramón Doallo
Revista COMPUTING AND INFORMATICS Vol. 25 (páxs. 253 ata 271)

Analytical modeling of codes with arbitrary data-dependent conditional structures

Autores/as Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Revista JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE Vol. 52 Núm. 7 (páxs. 394 ata 410)
DOI https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2005.04.004

Controller/Precompiler for Portable Checkpointing

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, María J. Martín, Patricia González, Juan Touriño Domínguez
Revista IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS Núm. 2 (páxs. 408 ata 417)

Non-blocking Java Communications Support on Clusters

Autores/as Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4192 Núm. 1 (páxs. 256 ata 265)

Dynamic Load-Balancing for the STEM-II Air Quality Model

Autores/as José Carlos Mouriño Gallego, María J. Martín, Patricia González, Ramón Doallo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3980 (páxs. 701 ata 710)

Fuzzy constraint satisfaction approach for landmark recognition in mobile robotics

Autores/as Abraham Otero Quintana, Paulo Félix Lamas, Carlos Vázquez Regueiro, Miguel Rodríguez González, Senén Barro Ameneiro
Revista AI COMMUNICATIONS Vol. 19 (páxs. 275 ata 289)

Adaptación de la asignatura de Tecnología de Computadores al Espacio Europeo de Educación Superior

Autores/as Xoán C. Pardo, María J. Martín, José Rodrigo Sanjurjo Amado, Carlos Vázquez Regueiro, Basilio B. Fraguela, Manuel Carlos Arenaz Silva
Revista REVISTA LATINOAMERICANA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 277 ata 299)

Hardware oriented algorithms for rendering order-independent transparency

Autores/as Margarita Amor López, Montserrat Boo Cepeda, Emilio J. Padrón, Dick Bartz
Revista COMPUTER JOURNAL Vol. 49 Núm. 2 (páxs. 201 ata 210)

Entorno para la Emulación de Autómatas Programables

Autores/as Xoán C. Pardo, José Carlos Díaz Fernández, Ramón Ferreiro García
Revista INFORMACIÓN TECNOLÓGICA Vol. 17 Núm. 4 (páxs. 29 ata 34)

High-Throughput Architecture for H.264/AVC CABAC Compression System

Autores/as Roberto R. Osorio, Javier D. Bruguera
Revista IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY Vol. 16 Núm. 11 (páxs. 1376 ata 1384)

Modeling execution time of selected computation and communication kernels on Grid

Autores/as Ramón Doallo, Patricia González, María J. Martín, Marcos Boullón, José Carlos Cabaleiro, Diego R. Martínez, José Carlos Mouriño, Tomás F. Pena, Francisco F. Rivera
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3470 (páxs. 731 ata 740)

High-performance architecture for anisotropic filtering

Autores/as Margarita Amor López, Monserrat Bóo Cepeda
Revista JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE Vol. 51 Núm. 5 (páxs. 297 ata 314)

Implementation of parallel numerical algorithms using hierarchically tiled arrays

Autores/as Basilio B. Fraguela, Ganesh Bikshandi, Jia Guo, María J. Garzarán, Gheorghe Almási, José Moreira, David Padua
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3602 (páxs. 87 ata 101)

Making use of unelaborated adive to improve reinforcement learning: a mobile robotics approach

Autores/as Carlos Vázquez Regueiro, David L. Moreno, Roberto Iglesias, Senén Barro
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3686 (páxs. 89 ata 98)

Runtime characterisation of irregular accesses applied to parallelisation of irregular reductions

Autores/as María J. Martín, David E. Singh, Francisco F. Rivera
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 1 ata 14)

Computational Science and Engineering

Autores/as María J. Martín
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

A meshig scheme for efficiente hardware implementation of butterfly sudivisión surfaces using displacement

Autores/as Margarita Amor López, Montserrat Bóo Cepeda, Johannes Hirche, Michael Doggett, Wolfgang Strasser
Revista IEEE COMPUTER GRAPHICS AND APPLICATIONS Vol. 25 Núm. 2 (páxs. 46 ata 59)

A grid portal for an undergraduate parallel programming course

Autores/as Juan Touriño Domínguez, María J. Martín, Manuel Carlos Arenaz Silva, Jacobo Tarrío
Revista IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION Vol. 48 Núm. 3 (páxs. 391 ata 399)

A Grid Portal to Support High-Performance Scientific Computing on Distribute Resources

Autores/as Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Patricia González, María J. Martín, Jacobo Tarrío Barreiro
Revista IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS Núm. 7 (páxs. 1843 ata 1849)

A Middleware Architecture for Distributed Systems Management

Autores/as Ramón Doallo, Juan Touriño Domínguez, Jesús Manuel Salceda Sánchez, Iván Díaz Álvarez
Revista JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING Vol. 64 Núm. 6 (páxs. 759 ata 766)

Iterative solution of large linear systems with non-smooth submatrices using partial wavelet transforms and split-matrix matrix-vector multiplication

Autores/as Patricia González, José C. Cabaleiro, Tomás F. Pena
Revista INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 59 (páxs. 457 ata 473)

Performance Prediction for parallel Interative Solvers

Autores/as Vicente Blanco, J.C. Cabaleiro, D.B. Heras, T.F. Pena, J.J. Pombo, Patricia González, F.F. Rivera
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 28 (páxs. 177 ata 191)

A Grid-Enabled Air Quality Simulation

Autores/as José Carlos Mouriño Gallego, María J. Martín, Patricia González, Ramón Doallo, Marcos Boullón, José C. Cabaleiro, Tomás F. Pena, Francisco F. Rivera
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Núm. 3036 (páxs. 132 ata 139)

An Inspector-Executor Algorithm for Irregular Assignment Parallelization

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3358 (páxs. 4 ata 15)

Modeling the Cache Behavior of Codes with Arbitrary Data-Dependent Conditional Structures

Autores/as Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo, Diego Andrade Canosa
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3189 (páxs. 44 ata 58)

A Compiler Tool to Predict Memory Hierarchy Performance of Scientific Codes

Autores/as Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo, Juan Touriño Domínguez, Emilio López Zapata
Revista PARALLEL COMPUTING Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 225 ata 248)
DOI https://doi.org/10.1016/j.parco.2003.09.004

Progressive radiosity method on clusters using a new clipping algorithm

Autores/as Margarita Amor López, José Rodrigo Sanjurjo Amado, Emilio J. Padrón
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING AND NETWORKING Vol. 1 (páxs. 55 ata 63)

A GIS Web-Based Toll for the Management of the PGI Potato of Galicia

Autores/as Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Inés Santé Riveira, Rafael Crecente Maseda, David Miranda Barrós, José Fernando Canzobre Sánchez
Revista COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE Vol. 44 Núm. 2 (páxs. 161 ata 171)

Parallel sparse approximate preconditioners applied to the solution of BEM systems

Autores/as Patricia González, Tomás F. Pena, José C. Cabaleiro
Revista ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS Vol. 28 (páxs. 1061 ata 1068)

High Performance Air Polution Simulation Using OpenMP

Autores/as María J. Martín, Ramón Doallo, Marta Parada
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 28 (páxs. 311 ata 321)

View-dependent, scalable Texture Streaming in 3D QoS with MPEG-4 Visual Texture Coding

Autores/as Gauthier Lafruit, Eric Delfosse, Roberto Rodriguez Osorio, Wolfgang van Raemdonck, Vissarion Ferentinos, Jan Bormans
Revista IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY Vol. 14 Núm. 7 (páxs. 1021 ata 1031)

Programming for Locality and Parallelism with Hierarchically Tiled Arrays

Autores/as Basilio B. Fraguela, Gheorghe Almási, Luis De Rose, José Moreira, David Pádua
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2958 (páxs. 162 ata 176)

Landmark Detection in Mobile Robotics Using Fuzzy Temporal Rules

Autores/as Carlos Vázquez Regueiro, Purificación Cariñena Amigo, Abraham Otero Quintana, Alberto Bugarín Diz, Senén Barro Ameneiro
Revista IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS Vol. 12 Núm. 4 (páxs. 423 ata 435)

A fuzzy temporal rule-based velocity controller for mobile robotics

Autores/as Manuel Mucientes Molina, Roberto Iglesias Rodríguez, Carlos Vázquez Regueiro, Alberto Bugarín Diz, Senén Barro Ameneiro
Revista Fuzzy Sets and Systems Vol. - Núm. 134 (páxs. 83 ata 99)

Increasing the parallelism of irregular loops with dependences

Autores/as David Exposito Singh, María J. Martín, Francisco Fernández Rodríguez
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2790 (páxs. 287 ata 296)

A High-Perfomance Progressive Radiosity method Based on Secene Partitioning

Autores/as Antonio P. Guerra, Margarita Amor López, Emilio J. Padrón, Ramón Doallo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2565 (páxs. 537 ata 548)

High Perfomance Air Pollution for a Power Plant Environment

Autores/as María J. Martín, David Exposito Singh, José Carlos Mouriño, Francisco Fernández Rivera, Ramón Doallo, Jayesh H. Díaz Bruguera
Revista PARALLEL COMPUTING Vol. 29 Núm. 12 (páxs. 1763 ata 1790)

Perfomance Modeling and Evaluation of Java Message-Passing Primitives on a Cluster

Autores/as Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2840 (páxs. 29 ata 36)

Programming the FlexRAM Parrallel Intelligent Memory System

Autores/as Basilio B. Fraguela, José Renau, Paul Feautrier, David Padua, Josep Torrellas
Revista ACM SIGPLAN NOTICES Vol. 38 Núm. 10 (páxs. 49 ata 60)
DOI https://doi.org/10.1145/781498.781505

Adaptative Tessellation of NURBS Surfaces

Autores/as Francisco Javier Espino, Montserrat Bóo, Margarita Amor López, Javier Díaz Bruguera
Revista JOURNAL OF WSCG Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 133 ata 140)

Rendering of Bézier Surfaces on Handheld Devices

Autores/as Raquel Concheiro Figueroa, Margarita Amor López, Emilio J. Padrón, Marisa Gil, Xavier Martorell
Revista JOURNAL OF WSCG Vol. 21 Núm. 3 (páxs. 205 ata 214)

Probabilistic Miss Equations: Evaluating Memory Hierarchy Perfomance

Autores/as Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo, Emilio López Zapata
Revista IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS Vol. 52 Núm. 3 (páxs. 321 ata 336)
DOI https://doi.org/10.1109/tc.2003.1183947

A GIS-embedded system to soupport Land Consolidation Plans in Galicia

Autores/as Juan Touriño Domínguez, Jorge Parapar López, Ramón Doallo, Marcos Boullón Magán, Francisco Fernández Rivera, Javier Díaz Bruguera, Xesús Pablo González Vázquez, Rafael Crecente Maseda, Carlos José Álvarez López
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE Vol. 17 Núm. 4 (páxs. 377 ata 396)

Automatización de los Proyectos de Concentración Parcelaria.

Autores/as Carlos José Álvarez López, Juan Touriño Domínguez, Francisco Fernández Rivera, Rafael Crecente Maseda, Xesús Pablo González Vázquez, Ramón Doallo, Jorge Parapar López, Javier Djur Bruguera, Mónica Boullón Magán
Revista AGRICULTURA. REVISTA AGROPECUARIA Vol. - Núm. 847 (páxs. 46 ata 51)

Avispa: visualizing the perfomance prediction of parallel iterative solvers

Autores/as Vicente Blanco Pérez, Patricia González, José Carlos Cabaleiro Domínguez, Dora Blanco Heras, Tomás Fernández Pena, Juan José Pombo García, Francisco Fernández Rivera
Revista FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. - Núm. 19 (páxs. 721 ata 723)

High speed 4-symbol arithmetic encoder architecture for embedded zero tree-based compresion

Autores/as Roberto Rodriguez Osorio, Vanhoof, Bart
Revista JOURNAL OF VLSI SIGNAL PROCESSING SYSTEMS FOR SIGNAL IMAGE AND VIDEO TECHNOLOGY Vol. 33 Núm. 3 (páxs. 267 ata 276)

Cache Behavior Modeling of Codes wiht Data-Dependent Conditionals

Autores/as Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2826 (páxs. 373 ata 387)

Performance modeling and evaluation of MPI-I/O on a cluster.

Autores/as Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Víctor Manuel Gulias Fernández, Jacobo Barro
Revista JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 18 Núm. - (páxs. 825 ata 836)

Parallel iterative solvers involving fast wavelet transforms for the solution of BEM systems

Autores/as Patricia González, José Carlos Cabaleiro Domínguez, Tomás F. Pena
Revista Advances in Engineering Software Vol. 33 Núm. 7 (páxs. 417 ata 426)

Performance of parallel iterative solvers: a library, a prediction model and a visualization tool

Autores/as Patricia González, Vicente Blanco, José Carlos Cabaleiro Domínguez, Dora B. Heras, Tomás F. Pena
Revista JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 18 Núm. 5 (páxs. 763 ata 785)

Improving locality in the parallelization of doacross loops

Autores/as María J. Martín, David E. Singh, Juan Touriño Domínguez, Francisco F. Rivera
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2400 Núm. - (páxs. 274 ata 279)

Irregular assignment computations on cc-NUMA multiprocessors

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2327 Núm. - (páxs. 361 ata 369)

A meshing scheme for real time surface subdivision

Autores/as Emilio José Padrón González, Monserrat Bóo Cepeda, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Revista JOURNAL OF WSCG Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 349 ata 356)

A cluster-based solution for a high performace air quality simulation

Autores/as Patricia González, María J. Martín, Ramón Doallo, Jose Carlos Mouriño Gallego
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2367 Núm. - (páxs. 476 ata 483)

Performance prediction for palallel iterative solvers

Autores/as Patricia González, Vicente Blanco, J.C. Cabaleiro, Dora B. Heras, Juan J. Pombo, Tomás F. Pena
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2330 Núm. - (páxs. 923 ata 932)

Multi-user receivers for spreacd spectrum communications based on chaotic sequences

Autores/as Margarita Amor López, Manuel Bugallo, Francisco Argüello
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS Vol. 12 Núm. 4 (páxs. 847 ata 853)

Towards detection of coarse-grain loop-level parallelism in irregular computations

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2400 Núm. - (páxs. 289 ata 298)

A Data Parallel Formulation of the Barnes-Hut Meted for N-body Simulations

Autores/as Margarita Amor López, Francisco Argüello Pedreira, Juan López Gómez, Oscar Plata González, Emilio López Zapata
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1947 Núm. - (páxs. 342 ata 349)

Efficient parallel numerical solver for the elastohydrodynamic Reynolds-Hertz problem

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Ramón Doallo, Juan Touriño Domínguez, Carlos Vázquez
Revista PARALLEL COMPUTING Vol. 27 Núm. 13 (páxs. 1743 ata 1765)

A Data-Parallel Formulatin for Divide and Conquer Algorithms

Autores/as Margarita Amor López, Francisco Argüello Pedreira, Juan López Gómez, Oscar Plata González, Emilio López Zapata
Revista COMPUTER JOURNAL Vol. 44 Núm. 4 (páxs. 303 ata 320)

Fuzzy Temporal Rules for Mobile Robot Guidance in Dynamic Environment

Autores/as Manuel Mucientes Molina, Roberto Iglesias Rodríguez, Carlos Vázquez Regueiro, Alberto Bugarín Diz, Purificación Cariñena, Senén Barro Ameneiro
Revista IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS PART C-APPLICATIONS AND REVIEWS Vol. 31 Núm. 3 (páxs. 391 ata 398)

Parallelization of a Recursive Decoupling Methodd for Solving Tridiagonal Linear Systems on distributed Memory Computer

Autores/as Margarita Amor López, Francisco Argüello Pedreira, Juan López Gómez, Emilio López Zapata
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1981 Núm. - (páxs. 344 ata 354)

Parallel computation of wavelet transforms using the lifting scheme

Autores/as Patricia González, José Carlos Cabaleiro Domínguez, Tomás Fernández Pena
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 141 ata 153)

On parallel solvers for sparse triangular systems

Autores/as Patricia González, José Carlos Cabaleiro Domínguez, Tomás Fernández Pena
Revista JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE Vol. 46 Núm. 8 (páxs. 675 ata 685)

Dual BEM for crack growth analysis on distributed-multiprocessors

Autores/as Patricia González, Tomás Fernández Pena, José Carlos Cabaleiro Domínguez, Francisco Fernández Rivera
Revista Advances in Engineering Software Vol. 31 Núm. 12 (páxs. 921 ata 927)

High Performance Computing of a New Numerical Algorithm for an Industrial Problem in Tribology

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Ramón Doallo, Carlos Vázquez
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1573 Núm. - (páxs. 652 ata 665)

Memory Hierarchy Performance Prediction for Blocked Sparse Algorithms

Autores/as Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo, Emilio López Zapata
Revista PARALLEL PROCESSING LETTERS Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 347 ata 360)
DOI https://doi.org/10.1142/s0129626499000323

A Parallel Approach for Solving a Lubrication Problem in Industrial Devices

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Ramón Doallo, Juan Touriño Domínguez, Carlos Vázquez
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1593 Núm. - (páxs. 1087 ata 1093)

Scheduling for algorithms based on elimination trees on NUMA systems

Autores/as María J. Martín, Inmaculada Pardines, Francisco Fernández Rivera
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1685 Núm. - (páxs. 1068 ata 1072)

SFC++: a tool for developing distributed real time control software

Autores/as Ramón Ferreiro García
Revista MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS Vol. 23 Núm. - (páxs. 75 ata 84)

HPF-2 Support for Dynamic Sparse Computations

Autores/as Rafael Asenjo Plaza, Oscar Plata González, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Emilio López Zapata
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1656 Núm. - (páxs. 230 ata 246)

Set Associative Cache Behavior Optimization

Autores/as Ramón Doallo, Basilio B. Fraguela, Emilio López Zapata
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1685 Núm. - (páxs. 229 ata 238)

Resolución Eficiente dun Problema de Lubricación Bóla-Plano mediante Técnicas de Vectorización e Paralelización

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Ramón Doallo, Juan Touriño Domínguez, Carlos Vázquez
Revista DÍXITOS (NOVAS DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA) Núm. - (páxs. 4 ata 5)

Algorithm for Wavelet Transform of Toeplitz Matrices

Autores/as Francisco Argüello Pedreira, Margarita Amor López, Monserrat Bóo Cepeda, Javier Díaz Bruguera
Revista ELECTRONICS LETTERS Vol. 35 Núm. - (páxs. 775 ata 776)

Parallel Incomplete LU factorization as a preconditioner for Krylov subspace methods

Autores/as Patricia González, José Carlos Cabaleiro Domínguez, Tomás Fernández Pena
Revista PARALLEL PROCESSING LETTERS Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 467 ata 474)

Classifying Multichanel ECG Patterns with an Adaptive Neural Network

Autores/as Manuel Fernández Delgado, José A. Vila Sobrino, Carlos Vázquez Regueiro, Eduardo Sánchez
Revista IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY MAGAZINE Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 45 ata 55)

Modeling Set Associative Caches Behavior for Irregular Computations

Autores/as Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo, Emilio López Zapata
Revista ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 192 ata 201)
DOI https://doi.org/10.1145/277858.277910

Modelling an Asynchronous Parallel Modified Cholesky Factorization for Sparse Matrices

Autores/as María J. Martín, Francisco Fernández Rivera
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS AND NETWORKS Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 93 ata 100)

A spectral estimation approach to contrast transfer function detection in electron microscopy

Autores/as J.J. Fernánndez, José Rodrigo Sanjurjo Amado, J.M. Carazo
Revista ULTRAMICROSCOPY Vol. - Núm. 4 (páxs. 267 ata 295)

High-Performance VLSI architecture for the viterbi algorithm

Autores/as Monserrat Bóo Cepeda, Francisco Argüello Pedreira, Javier Díaz Bruguera, Ramón Doallo, Emilio López Zapata
Revista IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS Vol. 45 Núm. 2 (páxs. 168 ata 176)

MART: Una red neuronal para la clasificación de patrones multicanal

Autores/as Manuel Fernández-Delgado, Carlos Vázquez Regueiro, Eduardo Sánchez, Senén Barrp
Revista Inteligencia Artificial: Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 8 ata 15)

Mapping tridiagonal system algorithms onto mesh connected

Autores/as Margarita Amor López
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH SPEED COMPUTING Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 101 ata 126)

Evaluation in vectorization/parallelization techniques: application to nonparametric curve estimation

Autores/as Ramón Doallo, Basilio B. Fraguela, Alejandro Quintela del Río
Revista JOURNAL OF STATISTICS AND COMPUTING. (TONGJÌ YU ZIXUN PÍNGLUN) Vol. 6 Núm. - (páxs. 347 ata 351)

Evaluation of vectorization/parallelization techniques: application to noparametric curve estimation

Autores/as Ramón Doallo, Basilio B. Fraguela, Alejandro Quintela del Río
Revista STATISTICS AND COMPUTING Vol. 6 Núm. 4 (páxs. 347 ata 351)
DOI https://doi.org/10.1007/bf00143555

Implementation and experimental evaluation of the constrained ART algorithm on a multicomputer system

Autores/as I. García, J. Roca, José Rodrigo Sanjurjo Amado, J.M. Carazo, E.L. Zapata
Revista IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE Vol. 6 Núm. 51 (páxs. 69 ata 76)

Vectorización de algoritmos divide-y-vencerás

Autores/as Margarita Amor López, Francisco Argüello, María J. Martín, Dora B. Heras
Revista INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA Vol. - Núm. - (páxs. 28 ata 37)

Parallel Programming with Polaris

Autores/as W. Blume, Ramón Doallo, R. Eigenman
Revista IEEE COMPUTER APPLICATIONS IN POWER Vol. 29 Núm. 12 (páxs. 78 ata 82)

DCAML: Computación distribuida en CAML LIGHT

Autores/as José Luis Freire Nistal, Basilio B. Fraguela, Víctor Manuel Gulias Fernández
Revista TÉCNICAL REPORT Vol. - Núm. 19 (páxs. 0 ata 0)

Vectorization of the Radix r Self-Sorting FFT

Autores/as Margarita Amor López, María J. Martín, Dora Blanco, Oscar G. Plata, Francisco F. Rivera, Francisco Argüello Pedreira
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 854 (páxs. 208 ata 217)

Cloud computing

Autores/as Tomás Fernández Pena, Xoán Carlos Pardo Martínez
Editorial Universidad Internacional de Valencia, (España)
ISBN 978-84-19314-52-9

Parallel Programming: Concepts and Practice

Autores/as Bertil Schmidt, Jorge González Domínguez, Christian Hundt, Moritz Schlarb
Editorial Morgan Kaufmann, ()
ISBN 9780128498903

Eurographics Symposium on Parallel Graphics and Visualization (EGPGV 2014) Proceedings

Editores Margarita Amor López, M. Hadwiger
Editorial Eurographics Association, Goslar (Alemania)
ISBN 978-3-905674-59-0

XX Jornadas de Paralelismo

Editorial Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-346-8

IBERGRID. 1st Iberian Grid Infrastructure Conference Proceedings

Editorial Gesbiblo, S.L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-611-6634-3

Proceedings of the 12th Workshop on Compilers for Parallel Computers

Editorial Tórculo, Coruña, A (España)
ISBN 54-609-8459-1

Grid Computing

Autores/as Francisco Fernández Rivera, Marian Bubak, Andrés Gómez
Editorial Springer, Berlín (Alemania)
ISBN 3-540-21048-2

Factory Communication Systems

Autores/as José Vidal Paz, Ramón Ferreiro García, Xoán C. Pardo
Editorial UPC, Barcelona (España)
ISBN 0-7803-4182-1

Métodos Informáticos. Publicación del curso docente

Autores/as José Vidal Paz, B. Rodríguez, Xoán C. Pardo, Miguel Abelleira Doldán
ISBN nodef-0484

Multiprocesadores: Estructura y programación

Autores/as Ramón Doallo, Víctor Carneiro, Basilio B. Fraguela, Juan Touriño Domínguez
Editorial Tórculo Edicións, A Coruña (Estados Unidos)
ISBN nodef-0041

Fast and Accurate Multiple Sequence Alignment with MSAProbs-MPI

Autores/as Jorge González Domínguez
Libro Multiple Sequence Alignment (Methods in Molecular Biology series)
Edita Springer Nature Switzerland .
ISBN: 978-1-0716-1035-0
Páxinas Dende a 39 ata a 47

HPC Tools to Deal with Microarray Data

Autores/as Jorge González Domínguez,Roberto Rey Expósito
Libro Microarray Bioinformatics
Edita Springer.
ISBN: 978-1-4939-9441-0
Páxinas Dende a 227 ata a 243

Performance Evaluation of Big Data Analysis

Autores/as Jorge Veiga Fachal,Roberto Rey Expósito,Juan Touriño Domínguez
Libro Encyclopedia of Big Data Technologies
Edita Springer.
ISBN: 978-3-319-63962-8
Páxinas Dende a 1 ata a 6

Point Cloud Manage: Applications of a Middleware for Managing Huge Point Clouds

Autores/as Omar A. Mures,Alberto Jaspe,Emilio J. Padrón,Juan Ramón Rabuñal Dopico
Libro Effective Big Data Management and Opportunities for Implementation
Edita IGI Global.
ISBN: 9781522501824
Páxinas Dende a 202 ata a 216

Virtual Reality and Point-Based Rendering in Architecture and Heritage

Autores/as Luis Omar Álvarez Mures,Alberto Jaspe Villanueva,Emilio José Padrón González,Juan Ramón Rabuñal Dopico
Libro Handbook of Research on Visual Computing and Emerging Geometrical Design Tools
Vol. 1 Edita IGI-Global.
ISBN: 9781522500292
Páxinas Dende a 78 ata a 95

An efficient parallel set container for multicore architectures

Autores/as Álvaro de Vega,Diego Andrade Canosa,Basilio B. Fraguela
Libro Applications, Tools and Techniques on the Road to Exascale Computing
Vol. 22 Edita IOS PRESS.
ISBN: 978-1-61499-040-6
Páxinas Dende a 369 ata a 376

High Performance Air Pollution Simulatin on Shared Memory Sistems

Autores/as María J. Martín,Ramón Doallo,Marta Parada
Libro High Performance Scientific and Engineering Computing: Hardware/Software Support
Vol. - Edita Kluwer.
ISBN: 1-4020-7580-4
Páxinas Dende a 253 ata a 266

Increasing the throughput of Available Resources Using Managemnet Tools Based on Grid

Autores/as Ramón Doallo,Patricia González,María J. Martín,José Carlos Mouriño Gallego
Libro Parallel and Distributed Scientific and Engineering Computing: Practice and Experience
Vol. - Edita Nova Science.
ISBN: 1-59033-956-8
Páxinas Dende a 163 ata a 176

A fuzzy temporal rule-based approach for the design of behaviours in mobile robotics. (Tomo 2: Fuzzy systems, neural networks and expert systems.)

Autores/as Carlos Vázquez Regueiro,Manuel Mucientes Molina,Roberto Iglesias Rodríguez,Alberto Bugarín Diz,Senén Barro Ameneiro
Libro Intelligent systems: Technology and aplications.
Vol. - Edita CRC Press.
ISBN: 0-8493-1121-7
Páxinas Dende a 373 ata a 408

Tomo 6 control and electrical power systems: A Control architecture for mobile robotics based on specialists

Autores/as Carlos Vázquez Regueiro,Miguel Rodríguez González,José Corea Pombo,David López Moreno,Roberto Iglesias Rodríguez,Senén Barro Ameneiro
Libro Intelligent systems: Technology and aplications.
Vol. - Edita CRC Press.
ISBN: 0-8493-1121-7
Páxinas Dende a 337 ata a 360

Parallel Sparse Approximate Preconditioners for the solution of Large dense linear systems

Autores/as Patricia González,Tomás Fernández Pena,José Carlos Cabaleiro Domínguez
Libro Recent Advances in Applied and Theoretical Mathematics
Vol. - Edita WSES(World Scientific Engineering Society).
ISBN: 960-8052-21-1
Páxinas Dende a 50 ata a 56

Parallel iterative scheme for solving BEM systems using Fast Wavelet Transforms

Autores/as Patricia González,José Carlos Cabaleiro Domínguez,Tomás Fernández Pena
Libro Developments in Engineering Computational Technology
Vol. - Edita Civil-Comp.
ISBN: 0-98749-70-9
Páxinas Dende a 249 ata a 258

A Parallel Algorithm for an Elastohydrodynamic Piezoviscous Lubrication Problem.

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva,Ramón Doallo,Juan Touriño Domínguez,Carlos Vázquez
Libro Kluwer Int'l Series in Engineering and Computer Science( Parallel Numerical Computation with Applications)
Vol. - Edita Kluwer Academic Publishers.
ISBN: 0-7923-8588-8
Páxinas Dende a 191 ata a 201

A Parallel algorithm for a lubrication problem

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva,Ramón Doallo,Juan Touriño Domínguez,Carlos Vázquez
Libro Kluwer Int'l Series in Engineering and Computer Science( Parallel Numerical Computation with Applications)
Vol. - Edita Kluwer Academic Publishers.
ISBN: 0-7923-8588-8
Páxinas Dende a 191 ata a 201

Modelling Superlinear Speedup on Distributed Memory Multiprocessors

Autores/as Vicente Blanco Pérez,Francisco Fernández Rivera,Dora Blanco Heras,Oscar Plata González,Emilio López Zapata,Margarita Amor López
Libro Parallel Computing: Fundamentals, Applications and New Directions
Vol. - Edita Elsevier Science Ltd..
ISBN: 0-444-82882-6
Páxinas Dende a 689 ata a 692

Dual BEM for crack growth analysis on distributed-memory

Autores/as Patricia González,Tomás Fernández Pena,José Carlos Cabaleiro Domínguez,Francisco Fernández Rivera
Libro Advances in Engineering Computational Technology
Vol. - Edita Civil-Comp.
ISBN: 0-948749-55-5
Páxinas Dende a 65 ata a 71

Static Mapping of the Multifrontal Method Applied to the Modified Cholesky Factorization for Sparse Matrices

Autores/as Inmaculada Pardines,María J. Martín,Margarita Amor López,Francisco Fernández Rivera
Libro Parallel Computing: Fundamentals, Applications and New Directions
Vol. - Edita Elsevier Science Ltd..
ISBN: 0-444-82882-6
Páxinas Dende a 731 ata a 734

Mapping and Scheduling of r-arys Trees onto Arrays and Meshes

Autores/as Margarita Amor López,Juan López,Dora Blanco Heras,Francisco Argüello Pedreira
Libro Parallel Computing: Fundamentals, Applications and New Directions
Vol. - Edita Elsevier Science Ltd..
ISBN: 0-444-82882-6
Páxinas Dende a 719 ata a 722

Image processing og two-dimensional biological crystals in transmission Eeectron microscopy.

Autores/as J.J. Fernández,J.M. Valpuesta,J.L. Carrascosa,J.M. Carazo,José Rodrigo Sanjurjo Amado
Libro Anatomía de los órganos del lenguaje,visión y audición
Vol. - Edita Médica Panamericana.
ISBN: 84-7903-448-3
Páxinas Dende a 221 ata a 226

Sparse matrix operations in vector and parallel processors

Autores/as Ramón Doallo,Juan Touriño Domínguez,Felipe Martínez Hermo
Libro International Series on Advances in High Performance Computing. Aplications of High Performance Computing in Engineering V.
Vol. - Edita Computacional Publications.
ISBN: 1-85312-457-5
Páxinas Dende a 43 ata a 43

Fieldbus: Preliminary design approach to optimal network management

Autores/as José Vidal Paz,Ramón Ferreiro García,Xoán C. Pardo,Javier Coego Botana
Libro Factory Communication Systems
Vol. - Edita UPC.
ISBN: 0-7803-4182-1
Páxinas Dende a 321 ata a 321

Implementation of a basic behavior in mobile robotics through artificial neural networks

Autores/as Carlos Vázquez Regueiro,José Correa Pombo,José Barro Ameneiro
Libro Biological and Artifical Computation: from Neuroscience to Technology (Lectura Notes on Computer Sience 1240)
Vol. - Edita Springer-Verlag.
ISBN: 3-540-63047-3
Páxinas Dende a 1364 ata a 1364

Adaptive SFC based supervisión algorithm on flexible production systems

Autores/as Ramón Ferreiro García,Xoán C. Pardo,José Vidal Paz
Libro Control of Industrial Systems
Vol. - Edita Pergamon.
ISBN: nodef-0179
Páxinas Dende a 445 ata a 450

Learning Control: some basic design approaches

Autores/as Ramón Ferreiro García,Xoán C. Pardo,José Vidal Paz,Javier Coego Botana
Libro Algorithms and Architectures for Real-Time Control 1997
Vol. - Edita Pergamon.
ISBN: 84-89784-41-8-1
Páxinas Dende a 371 ata a 375

Demonstration of an intelligent industrial control application using a model based real time expert system

Autores/as Xoán C. Pardo,José Mª Domínguez Legaspi,Cristina Mejuto Seoane,Javier Coego Botana
Libro Algorithms and Architectures for Real-Time Control 1997
Vol. - Edita Pergamon.
ISBN: 84-89784-41-8-1
Páxinas Dende a 371 ata a 375

Learning task applied to identification of a marice vehicle

Autores/as Ramón Ferreiro García,José Vidal Paz
Libro Artificial intelligence in Real Time Control
Vol. - Edita Elsevier Science Ltd..
ISBN: nodef-0040
Páxinas Dende a 197 ata a 201

Supercomputación vectorial y redes neuronales artificiales

Autores/as Carlos Vázquez Regueiro,S. Barro,E. Sánchez,M. Fernández Delgado
Libro Computación neuronal
Vol. - Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-355-1
Páxinas Dende a 267 ata a 267

Modelos básicos de redes neuronales artificiales

Autores/as Elena Sánchez De Paz,Carlos Vázquez Regueiro,S. Barro,M. Lama
Libro Computación neuronal
Vol. - Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-355-1
Páxinas Dende a 181 ata a 218

High performance techniques applied to geoprocesses

Autor/a Diego Teijeiro Paredes
Director/es Margarita Amor López; Ramón Doallo Biempica
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

High-Order Epistasis Detection in High Performance Computing Systems

Autor/a Christian Ponte Fernández
Director/es Jorge González Domínguez; María José Martín Santamaría
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Manycore Architectures and SIMD Optimizations for High Performance Computing

Autor/a Marcos Horro Varela
Director/es Gabriel Rodríguez Álvarez; Juan Touriño Domínguez
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Incremental learning through unsupervised adaptation in video face recognition

Autor/a Eric López López
Director/es Xosé Manuel Pardo López; Carlos Vázquez Regueiro
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Timing architecture for ESS

Autor/a Javier Cereijo García
Director/es Daniel Piso Fernández; Roberto Rodríguez Osorio
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Automatic Rescaling and Tuning of Big Data Applications on Container-based Virtual Environments

Autor/a Jonatan Enes Álvarez
Director/es Roberto Rey Expósito; Juan Touriño Domínguez
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Geospatial Processing and Visualization of Point Clouds: from GPUS to Big Data Technologies

Autor/a David Deibe Seoane
Director/es Margarita Amor López; Ramón Doallo Biempica
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluation and Optimization of Big Data Processing on High Performance Computing Systems

Autor/a Jorge Veiga Fachal
Director/es Roberto Rey Expósito; Juan Touriño Domínguez
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Parallel Prefix Operations on Heterogeneous Platforms

Autor/a Adrián Pérez Diéguez
Director/es Margarita Amor López; Ramón Doallo Biempica
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Application-level Fault Tolerance and Resilience in HPC applications

Autor/a Nuria Losada López-Valcárcel
Director/es Patricia González Gómez; María José Martín Santamaría
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Tools for improving performance portability in heterogeneous environments

Autor/a Jorge Fernández Fabeiro
Director/es Diego Andrade Canosa; Basilio Bernardo Fraguela Rodríguez
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Optimization in computational systems biology via high performance computing techniques

Autor/a David Rodríguez Penas
Director/es Ramón Doallo Biempica; Patricia Gomez Gomez; Julio Rodriguez Banga
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Improving the programmability of heterogeneous systems by means of libraries

Autor/a Moisés Viñas Buceta
Director/es Basilio Bernardo Fraguela Rodríguez; Diego Andrade Canosa
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Selection of models of genomic evolution in High Performance Computing Environments

Autor/a Diego Darriba López
Director/es Guillermo López Taboada; Ramón Doallo Biempica; David Posada González
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Fault-tolerance and malleability in parallel message-passing applications

Autor/a Iván Cores González
Director/es María José Martín Santamaría; Patricia González Gómez
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Compilation techniques for automatic extraction of parallelism and locality in heterogeneous architectures.

Autor/a J.M. Andion
Director/es Manuel Arenaz, Gabriel Rodriguez
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Multi-camera intelligent space for a robust, fast and easy deployment of proactive robots in complex and dynamic environments

Autor/a Adrián Canedo Rodríguez
Director/es Carlos Vázquez Regueiro, Roberto Iglesias Rodríguez
Ámbito CITIUS
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Library-based solutions for algorithms with complex patterns of parallelism

Autor/a Carlos Hugo González Vázquez
Director/es Basilio B. Fraguela Rodríguez
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Design and Evaluation of Low-Latency Communication Middleware on High Performance Computing Systems

Autor/a Roberto Rey Expósito
Director/es Guillermo López Taboada y Juan Touriño Domínguez
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Design of Scalable PGAS Collectives for NUMA and Manycore Systems

Autor/a Damián Alvarez Mallón
Director/es Guillermo López Taboada
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Towards efficient exploitation of GPUs: A methodology for mapping index-digit algorithms

Autor/a Jacobo Lobeiras Blanco
Director/es Ramón Doallo Biempica; Margarita Amor López
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Representation Techniques for Real-Time Visualization of Hybrid Terrain Models

Autor/a Enrique González Paredes
Director/es Margarita Amor López y Montserrat Bóo Cepeda (USC)
Ámbito CITIUS
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Localización y Mapeado Simultáneos en Robótica mediante Visión Omnidireccional

Autor/a Cristina Gamallo Solórzano
Director/es Carlos Vázquez Regueiro Manuel Mucientes Molina
Ámbito Escola Técnica Superior de Enxeñería
Cualificación Sobresaliente Cum laude

High Performance Java for Multi-core Systems

Autor/a Sabela Ramos Garea
Director/es Guillermo López Taboada y Juan Touriño Domínguez
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Robots Capaces de Aprender y Adaptarse al Entorno a partir de sus Propias Experiencias

Autor/a Pablo Quintía Vidal
Director/es Carlos Vázquez Regueiro Roberto Iglesias Rodríguez
Ámbito Escola Técnica Superior de Enxeñería
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Sistemas de informacióln geográfica y algoritmos de optimización aplicados a problemas geoespaciales en la administración de tierras

Autor/a Juan Porta Trinidad
Director/es Ramón Doallo Biempica
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Apto Cum Laude

Real-Time Rendering of Parametric Surfaces on the GPU

Autor/a Raquel Concheiro Figueroa
Director/es Monserrat Bóo Cepeda; Margarita Amor López
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Apto Cum Laude

Extended Collectives Library for Unified Parallel C

Autor/a Carlos Teijeiro Barjas
Director/es Guillermo López Taboada y Juan Touriño Domínguez
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Apto Cum Laude

UPCBLAS: A Numerical Library for Unified Parallel C with Architecture-Aware Optimizations

Autor/a Jorge González Domínguez
Director/es María José Martín Santamaría y Juan Touriño Domínguez
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Apto Cum Laude

Cache Design Strategies for Efficient Adaptive Line Placement

Autor/a Dyer Rolán García
Director/es Basilio B. Fraguela Rodríguez; Ramón Doallo Biempica
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Apto Cum Laude

Técnicas de altas prestaciones pra métodos de iluminación global.

Autor/a José Rodrigo Sanjurjo Amado
Director/es Margarita Amor López; Monserrat Bóo Cepeda
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

The AdCIM framework: extraction, integration and persistence of the configuration of distributed systems

Autor/a Ivan Díaz Alvarez
Director/es Juan Touriño Domínguez
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Design of efficient java communications for high perfomance computing

Autor/a Guillermo López Taboada
Director/es Ramón Doallo Biempica;Juan Touriño Domínguez
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Compiler assisted chekpointing of message-passing applications in heterogeneous environments

Autor/a Gabriel Rodríguez Álvarez
Director/es Mª José Martín Santamaría;Patricia Gonzalez Gomez
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Exploiting Locality and Parallelism with Hierarchically Tiled Arrays

Autor/a Jia Guo
Director/es David Padua ;Basilio Bernardo Fraguela Rodríguez
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Systematic Analysis of the Cache Behavior of Irregular Codes

Autor/a Diego Andrade Canosa
Director/es Basilio Bernardo Fraguela Rodríguez;Ramón Doallo Biempica
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Técnicas de aceleración para el método de radiosidad jerárquica

Autor/a Emilio Jose Padron Gonzalez
Director/es Margarita Amor López;Ramón Doallo Biempica
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aplicación de la computación de altas prestaciones al modelado de la calidad del aire

Autor/a José Carlos Mouriño Gallego
Director/es Mª José Martín Santamaría;Patricia González Gómez
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Paralelización automática de códigos irregulares

Autor/a David Expósito Singh
Director/es Francisco Fernández Rivera;Mª José Martín Santamaría
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Entorno de compilación para a detección automática de paralelismo a nivel de bucle

Autor/a Manuel Carlos Arenaz Silva
Director/es Ramón Doallo Biempica;Juan Touriño Domínguez
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modelado analítico del comportamiento de las memorias caché

Autor/a Basilio Bernardo Fraguela Rodríguez
Director/es Ramón Doallo Biempica;Emilio López Zapata
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modelo analítico del comportameinto de las memorias caché

Autor/a Basilio Bernardo Fraguela Rodríguez
Director/es Ramón Doallo Biempica;Emilio López Zapata
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación MH

Parallelization and Compilation Issues of Sparse QR Algorithms

Autor/a Juan Touriño Domínguez
Director/es Ramón Doallo Biempica;Emilio López Zapata
Ámbito Electrónica y Sistemas
Cualificación Apto

Sistema multi-resoculición out-of-core para el procesamiento de nubes masivas de puntos en control dimensional
Jornadas SARTECO 2023 - XXXIII Jornadas de Paralelismo
Nacional

Autores/as Sergio C. Vidal, C.V. Regueiro, Álvaro J. Brage, David Díaz Gómez, Margarita Amor López
Lugar Ciudad Real (España)

Learning Crop Management by Reinforcement: gym-DSSAT
2nd AAAI Workshop on AI for Agriculture and Food Systems, AIAFS'23
Internacional

Autores/as Romain Gautron, Emilio J. Padrón, Philippe Preux, Julien Bigot, O. A. Maillard, Gerrit Hoogenboom, Julien Teigny
Organizador AAAI Conference on Artificial Intelligence
Lugar Washington D.C. (Estados Unidos)

Performance Tuning for GPU-Embedded Systems: Machine-learning-based and Analytical Model-driven Tuning Methodologies
SBAC-PAD 2023. 35th IEEE International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing
Internacional

Autores/as Adrián P. Diéguez, Margarita Amor López
Lugar Porto Alegre (Brasil)

Clupiter: A Raspberry Pi Mini-supercomputer for Educational Purposes
The 26th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering, CSE
Internacional

Autores/as Alonso Rodríguez-Iglesias, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Lugar Exeter (Reino Unido)
DOI https://doi.org/10.1109/trustcom60117.2023.00338

VENOM: A Vectorized N:M Format for Unleashing the Power of Sparse Tensor Cores
2023, International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, SC'23
Internacional

Autores/as Roberto L. Castro, Andrei Ivanov, Diego Andrade Canosa, Tal Ben-Nun, Basilio B. Fraguela, Torsten Hoefler
Lugar Denver, CO (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1145/3581784.3607087

Parallel Construction of RNA Databases for Extensive lncRNA-RNA Interaction Prediction
The 38th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing, SAC 2023
Internacional

Autores/as Iñaki Amatria-Barral, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez
Lugar Tallin (Estonia)
DOI https://doi.org/10.1145/3555776.3577772

Accelerating the Quality Control of Genetic Sequences through Stream Processing
The 38th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing, SAC 2023
Internacional

Autores/as Óscar Castellanos-Rodríguez, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez
Lugar Tallin (Estonia)
DOI https://doi.org/10.1145/3555776.3577785

S2 -LOR: Supervised Stream Learning for Object Recognition
11th Iberian Conference Pattern Recognition and Image Analysis, IbPRIA 2023
Internacional

Autores/as C. D. Parga, G. Vilariño, X.M. Pardo, C.V. Regueiro
Lugar Alicante/Alacant (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-031-36616-1_24

Accelerating Machine Learning Computational Kernels on the GPU
18th International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for High-performance Embedded Systems, ACACES 22
Internacional

Autores/as Roberto L. Castro, Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela
Organizador European Network of Excellence on High Performance and Embedded Architecture and Compilation (HiPEAC)
Lugar Fiuggi (Italia)

MARTA: Multi-Configuration Assembly pRofiler and Toolkit for Performance Analysis
2022 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software, ISPASS
Internacional

Autores/as Marcos Horro Varela, L.-N. Pouchet, Gabriel Rodríguez Álvarez, Juan Touriño Domínguez
Organizador National University of Singapore
Lugar Singapur (Singapur)
DOI https://doi.org/10.1109/ispass55109.2022.00008

Probing the Efficacy of Hardware-Aware Weight Pruning to Optimize the SpMM routine on Ampere GPUs
2022 International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques, PACT
Internacional

Autores/as Roberto L. Castro, Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela
Organizador University of Illinois Chicago
Lugar Chicago, IL (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1145/3559009.3569691

The new UPC++ DepSpawn high performance library for data-flow computing with hybrid parallelism
22th International Conference on Computational Science (ICCS 2022)
Internacional

Autores/as Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa
Lugar Londres (Reino Unido)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-031-08751-6_55

Custom High-Performance Vector Code Generation for Data-Specific Sparse Computations
2022 International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques, PACT
Internacional

Autores/as Marcos Horro Varela, L.-N. Pouchet, Gabriel Rodríguez Álvarez, Juan Touriño Domínguez
Organizador University of Illinois Chicago
Lugar Chicago, IL (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1145/3559009.3569668

Real-time classification of handball game situations
34th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI)
Internacional

Autores/as B. Cabado, Bertha Guijarro-Berdiñas, Emilio J. Padrón
Lugar Online (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1109/ictai56018.2022.00106

Biblioteca Paralela de Selección de Características para Sistemas Clúster
Jornadas SARTECO 2022 - XXXII Jornadas de Paralelismo
Nacional

Autores/as Bieito Beceiro Fernández, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez
Organizador Sociedad de Arquitectura y Tecnología de Computadores (SARTECO)
Lugar Alicante/Alacant (España)
DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.7180808

Positioning system of Android smartphones through the physical properties of sound
V XoveTIC Conference. XoveTIC 2022
Nacional

Autores/as Rubén Somoza Domínguez, Carlos Vázquez Regueiro
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

FollowMe - A Pedestrian Following Algorithm for Agricultural Logistic Robots
IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC)
Internacional

Autores/as J. Sarmento, F.N.D. Santos, A.S. Aguiar, H. Sobreira, C.V. Regueiro, A. Valente
Lugar Santa Maria da Feira (Portugal)
DOI https://doi.org/10.1109/icarsc55462.2022.9784791

Comparison of GPU-based Methods for Handling Point Cloud Occlusion
XXX Congreso Español de Informática Gráfica (CEIG 2021)
Nacional

Autores/as Alfonso López, Juan M. Jurado, Emilio J. Padrón, Carlos J. Ogayar, Francisco Feito
Lugar Málaga (España)
DOI https://doi.org/10.2312/ceig.20211364

Exploring SIMD Instructions for Packing Random Vector Operands in Modern x86 CPUs
17th International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performance Embedded Systems, ACACES 2021
Internacional

Autores/as Marcos Horro Varela, L.-N. Pouchet, Gabriel Rodríguez Álvarez, Juan Touriño Domínguez
Lugar Fiuggi (Italia)

RGen: Data Generator for Benchmarking Big Data Workloads
IV Congreso XoveTIC 2021
Internacional

Autores/as Rubén Pérez-Jove, Roberto R. Expósito, Juan Touriño Domínguez
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)

Performance Optimization of a Parallel Error Correction Tool
IV Congreso XoveTIC 2021
Internacional

Autores/as Marco Martínez-Sánchez, Roberto R. Expósito, Juan Touriño Domínguez
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)

Aprender Programación de Arquitecturas Heterogéneas usando CUDA
Jornadas de SARTECO - XXXI Jornadas de Paralelismo
Nacional

Autores/as Margarita Amor López, Adrián P. Diéguez, Jorge González Domínguez
Lugar Málaga (España)

Concentración parcelaria mediante intercambio de parcelas empleando un algoritmo genético distribuido basado en Spark
Jornadas de SARTECO - XXXI Jornadas de Paralelismo
Nacional

Autores/as Diego Teijeiro, Margarita Amor López, Ramón Doallo, Jorge Parapar López, E. Corbelle, Juan Porta
Lugar Málaga (España)

PolyBench/Python: benchmarking Python environments with polyhedral optimizations
ACM SIGPLAN 2021 International Conference on Compiler Construction, CC 2021
Internacional

Autores/as Miguel Á. Abella-González, Pedro Carollo-Fernández, L.-N. Pouchet, Fabrice Rastello, Gabriel Rodríguez Álvarez
Organizador ACM
Lugar Seúl (Corea del Sur)

An Adaptive Video-to-Video Face Identification System Based on Self-Training
25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2020)
Internacional

Autores/as E. López, Carlos V. Regueiro, Xosé M. Pardo López
Organizador IEEE Communitation Society
Lugar Milán (Italia)
DOI https://doi.org/10.1109/icpr48806.2021.9412369

Towards a Divide-and-conquer Skeleton for Very Unbalanced Problems on multi-core clusters
21th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2021
Internacional

Autores/as Millán A. Martínez, Basilio B. Fraguela, José Carlos Cabaleiro Domínguez
Lugar Rota (España)

The UPC++ DepSpawn library for data-flow computing
21th Workshop on Compilers for Parallel Computers (CPC 2021)
Internacional

Autores/as Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa
Lugar Oporto (Portugal)

Concept Drift Detection and Adaptation for Robotics and Mobile Devices in Federated and Continual Settings
Advances in Physical Agents II (WAF 2020)
Nacional

Autores/as Fernando E. Casado, Dylan Lema, Roberto Iglesias Rodríguez, Carlos V. Regueiro, Senén Barro Ameneiro
Lugar Madrid (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-62579-5_6

Power Budgeting of Big Data Applications in Container-based Clusters
22nd IEEE International Conference on Cluster Computing, CLUSTER 2020
Internacional

Autores/as Jonatan Enes, Guillaume Fieni, Roberto R. Expósito, Romain Rouvoy, Juan Touriño Domínguez
Organizador IEEE
Lugar Kobe (Japón)
DOI https://doi.org/10.1109/cluster49012.2020.00038

A Divide-and-conquer Parallel Skeleton for Unbalanced and Deep Problems
13th International Symposium on High-level Parallel Programming and Applications (HLPP 2020)
Internacional

Autores/as Millán A. Martínez, Basilio B. Fraguela, José C. Cabaleiro
Lugar Oporto (Portugal)

Enabling Hardware Affinity in JVM-based Applications: A Case Study for Big Data
20th International Conference on Computational Science, ICCS 2020
Internacional

Autores/as Roberto R. Expósito, Jorge Veiga, Juan Touriño Domínguez
Lugar Amsterdam (Países Bajos)

A software cache auto-tuning strategy for dataflow computing with UPC++ DepSpawn
20th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2020
Internacional

Autores/as Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa
Lugar Rota (España)

Acceleration of a Feature Selection Algorithm Using High Performance Computing
3rd XoveTIC Conference
Autonómico

Autores/as Bieito Beceiro Fernández, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.3390/proceedings2020054054

Conversión de superficies NURBS a superficies Bézier en la GPU
Jornadas de SARTECO 2019
Nacional

Autores/as Lois A. Gómez, Sergio Vázquez, Margarita Amor López
Lugar Cáceres (España)

BETi: Sistema para la gestión y procesamiento de datos massivos LiDAR
Jornadas de SARTECO 2019
Nacional

Autores/as David Deibe, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Lugar Cáceres (España)

Effect of Distributed Directories in Mesh Interconnects
56th ACM/EDAC/IEEE Annual Design Automation Conference, DAC 2019
Internacional

Autores/as Marcos Horro Varela, Mahmut T. Kandemir, L.-N. Pouchet, Gabriel Rodríguez Álvarez, Juan Touriño Domínguez
Organizador ACM
Lugar Las Vegas, NV (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1145/3316781.3317808

Generating piecewise-regular code from irregular structures
40th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation
Internacional

Autores/as Travis Augustine, Janarthanan Sarma, L.-N. Pouchet, Gabriel Rodríguez Álvarez
Organizador ACM
Lugar Phoenix, AZ (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1145/3314221.3314615

Analysis of the Construction of Similarity Matrices on Multi-core and Many-core Plat- forms Using Different Similarity Metrics
19th International Conference on Computational Science (ICCS 2019)
Internacional

Autores/as Uxía Casal, Jorge González Domínguez, María J. Martín
Lugar Faro (Portugal)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-22734-0_13

Guiding the Optimization of Parallel Codes on Multicores Using an Analytical Cache Model
19th International Conference on Computational Science (ICCS 2019)
Internacional

Autores/as Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Lugar Faro (Portugal)

Hardware Implementation of Statecharts for FPGA-based Control in Scientific Facilities
XXXIV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems, DCIS 2019
Internacional

Autores/as JavierCereijoGarcia, University of A Coruna
Lugar Bilbao (España)

Robust Heading Estimation in Mobile Phones
8th International Work-Conference on the Interplay Between Natural and Artificial Computation, IWINAC 2019
Internacional

Autores/as Fernando E. Casado, A. Nieto, Roberto Iglesias Rodríguez, C.V. Regueiro, Senén Barro Ameneiro
Lugar Almería (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-19651-6_18

A Microprogrammed Approach for Implementing Statecharts
Euromicro Conference on Digital System Design, 2019
Internacional

Autores/as JavierCereijoGarcia, Roberto Rodriguez Osorio
Organizador IEEE Computer Society
Lugar Kallithea (Grecia)
DOI https://doi.org/10.1109/dsd.2019.00015

Learning from the Individuals and the Crowd in Robotics and Mobile Devices
ROBOT 2019: Fourth Iberian Robotics Conference
Internacional

Autores/as Fernando E. Casado, Dylan Lema, Roberto Iglesias Rodríguez, Carlos V. Regueiro, Senén Barro Ameneiro
Lugar Oporto (Portugal)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-36150-1_52

Incremental Learning Techniques Within a Self-updating Approach for Face Verification in Video-Surveillance
IbPRIA 2019 Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis
Internacional

Autores/as E. López, C.V. Regueiro, Xosé M. Pardo López, Annalisa Franco, Alessandra Lumini
Lugar Madrid (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-31321-0_3

Local rollback of MPI applications by combining application-level checkpointing and message logging
18th SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing, PP18.
Internacional

Autores/as Nuria Losada, G. Bosilca, A. Bouteiller, Patricia González, T. Herault, María J. Martín
Lugar Tokyo (Japón)

Solving Multiple Tridiagonal System on a Multi-GPU Plataform
26th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-based Processing, PDP 2018
Internacional

Autores/as Adrián P. Diéguez, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Lugar Cambridge (Reino Unido)
DOI https://doi.org/10.1109/pdp2018.2018.00123

In-transit Molecular Dynamics Analysis with Apache Flink
Workshop on In Situ Infrastructures for Enabling Extreme-Scale Analysis and Visualization, ISAV 2018
Internacional

Autores/as Henrique C. Zanúz, Bruno Raffin, Omar A. Mures, Emilio J. Padrón
Lugar Dallas (TX) (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1145/3281464.3281469

Polyhedral Modeling of Immutable Sparse Matrices
8th International Workshop on Polyhedral Compilation Techniques, IMPACT 2018
Internacional

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, L.-N. Pouchet
Lugar Manchester (Reino Unido)

Big Data Storage Technologies: A Case Study for Web-Based LiDAR Visualization
2nd IEEE International Workshop on Benchmarking, Performance Tuning and Optimization for Big Data Applications, BPOD 2018
Internacional

Autores/as David Deibe, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Organizador IEEE Communitation Society
Lugar Seattle (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1109/bigdata.2018.8622589

A Tuning Strategy for Tridiagonal System Solvers on GPU
18th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2018)
Internacional

Autores/as Adrián P. Diéguez, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Lugar Rota (España)

Multimethod Optimization for Reverse Engineering of Complex Biological Networks
6th International Workshop on Parallelism in Bioinformatics (PBIO2018), colocated with EUROMPI 2018
Internacional

Autores/as Patricia González, David Rodríguez Penas, Xoán C. Pardo, Julio R. Banga, Ramón Doallo
Lugar Barcelona (España)

Efficient Solving of Scan Primitive on Multi-GPU Systems
2018 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium, IPDPS 2018
Internacional

Autores/as Adrián P. Diéguez, Margarita Amor López, Ramón Doallo, A. Nukada, S. Matsuoka
Organizador IEEE Communitation Society
Lugar Vancouver (Canadá)
DOI https://doi.org/10.1109/ipdps.2018.00089

Implementing cloud-based parallel metaheuristics: an overview
VI Jornadas de Cloud Computing & Big Data (JCC&BD 2018)
Internacional

Autores/as Patricia González, Xoán C. Pardo, Ramón Doallo, Julio R. Banga
Organizador Facultad de Informática. Universidad de la Plata. Argentina
Lugar La Plata (Argentina)

Updates on regularity detection and pattern matching for CnC programs
10th Annual Concurrent Collections Workshop, CnC 2018
Internacional

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, L.-N. Pouchet
Lugar Stony Brook, NY (Estados Unidos)

Insights into application-level solutions towards resilient MPI applications
The 16th International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS'18)
Internacional

Autores/as Patricia González, Nuria Losada, María J. Martín
Lugar Orleans (Francia)

Timing System at ESS
8th Int. Particle Accelerator Conf. (IPAC'17)
Internacional

Autores/as Javier Cereijo García, Timo Korhonen, J.H. Lee, Roberto Rodriguez Osorio, Daniel Piso Fernández
Lugar Copenhagen (Dinamarca)
DOI https://doi.org/10.18429/jacow-ipac2017-thpva064

Study of the Knights Landing Memory System Tradeoffs
13th International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performance and Embedded Systems, ACACES 2017
Internacional

Autores/as Marcos Horro Varela, Gabriel Rodríguez Álvarez, Juan Touriño Domínguez, Mahmut T. Kandemir
Lugar Fiuggi (Italia)

Robust step detection in mobile phones through a learning process carried out in the mobile
International Work-Conference on the Interplay Between Natural and Artificial Computation, IWINAC 2017
Internacional

Autores/as Roberto Iglesias Rodríguez, Carlos Vázquez Regueiro, Senén Barro Ameneiro, G. Rodriguez, A. Nieto
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-59773-7_35

Comparison of Task Parallel Frameworks based on Implicit Dependencies in Multi-core Environments
50th Hawaii International Conference on System Sciences(HICSS-50)
Internacional

Autores/as Basilio B. Fraguela
Lugar Waikoloa (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.24251/hicss.2017.750

Inertial Navigation with Mobile Devices: A Robust Step Count Model
Third Iberian Robotics Conference ROBOT 2017 (Advances in Intelligent Systems and Computing)
Internacional

Autores/as J. López-Fernández,, Roberto Iglesias Rodríguez, C.V. Regueiro, Fernando E. Casado
Lugar Sevilla (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-70833-1_54

Automatic Selection of User Samples for a Non-collaborative Face Verification System
Third Iberian Robotics Conference ROBOT 2017 (Advances in Intelligent Systems and Computing)
Internacional

Autores/as Fernando E. Casado, C.V. Regueiro, Roberto Iglesias Rodríguez, X.M. Pardo, E. López
Lugar Sevilla (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-70833-1_45

Using the Cloud for parameter estimation problems: comparing Spark vs MPI with a case-study
17th IEEE/ACM Int. Symp. on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGRID 2017)
Internacional

Autores/as Patricia González, Xoán C. Pardo, David Rodríguez Penas, Diego Teijeiro, Julio R. Banga, Ramón Doallo
Lugar Madrid (España)
DOI https://doi.org/10.1109/ccgrid.2017.58

Fast Parallel Construction of Correlation Similarity Matrices for Gene Co-Expression Networks on Multicore Clusters.
17th International Conference on Computational Science (ICCS 2017)
Internacional

Autores/as Jorge González Domínguez, María J. Martín
Lugar Zurich (Suiza)
DOI https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.05.023

Evaluation of OpenMP SIMD Directives on Xeon Phi Coprocessors
15th International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS 2017)
Internacional

Autores/as Christian Ponte, Jorge González Domínguez, María J. Martín
Lugar Genoa (Italia)
DOI https://doi.org/10.1109/hpcs.2017.65

Towards automatic regularity detection in Intel CnC C++
9th Annual Concurrent Collections Workshop
Internacional

Autores/as L.-N. Pouchet, Gabriel Rodríguez Álvarez
Lugar College Station, TX (Estados Unidos)

Massively Parallel Evolutionary Placement of Genetic Sequences
ISC 2017 PhD Symposium
Internacional

Autores/as Pierre Barbera, Alexey Kozlov, Tomas Flouri, Diego Darriba, Lucas Czech, Alexandros Stamatakis
Lugar Frankfurt (Alemania)

A Tool for Reconstructing Codes from Memory Traces
12th International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performance and Embedded Systems, ACACES 2016
Internacional

Autores/as José M. Andión, Gabriel Rodríguez Álvarez, Mahmut T. Kandemir, Juan Touriño Domínguez
Lugar Fiuggi (Italia)

Pipelined FPGA Implementation of Numerical Integration of the Hodgkin-Huxley Model
2016 IEEE 27th International Conference on Application-specific Systems, Architectures and Processors (ASAP)
Internacional

Autores/as Roberto Rodriguez Osorio
Lugar Londres (Reino Unido)
DOI https://doi.org/10.1109/asap.2016.7760794

Determination of the most relevant images for scene recognition in mobile robotics
XVII Workshop on Physical Agents (WAF-2016)
Nacional

Autores/as David Santos-Saavedra, Roberto Iglesias Rodríguez, X.M. Pardo, Carlos Vázquez Regueiro
Organizador UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Lugar Málaga (España)

Leveraging the Power of Big Data Tools for Large Scale Molecular Dynamics Analysis
XXVII Jornadas de Paralelismo (JP2016)
Nacional

Autores/as Omar A. Mures, Emilio J. Padrón, Bruno Raffin
Lugar Salamanca (España)

Trace-Based Affine Reconstruction of Codes
14th Annual IEEE/ACM International Symposium on Code Generation and Optimization, CGO 2016
Internacional

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, José M. Andión, Mahmut T. Kandemir, Juan Touriño Domínguez
Organizador ACM
Lugar Barcelona (España)

Implementing Parallel Differential Evolution on Spark
19th European Conference on Applications of Evolutionary Computation (EvoAPPS 2016)
Internacional

Autores/as Diego Teijeiro, Xoán Carlos Pardo Martínez, Patricia González, Julio R. Banga, Ramón Doallo
Lugar Porto (Portugal)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-31153-1_6

Portable Application-Level Checkpointing for Hybrid MPI-OpenMP Applications
16th International Conference on Computational Science (ICCS 2016)
Internacional

Autores/as Nuria Losada, María J. Martín, Gabriel Rodríguez Álvarez, Patricia González
Lugar San Diego, CA (Estados Unidos)

Stop&Restart vs Resilient MPI Applications
16th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2016)
Internacional

Autores/as Nuria Losada, María J. Martín, Patricia González
Lugar Rota (España)

Architectural Exploration of Heterogeneous Memory Systems
19th Workshop on Compilers for Parallel Computing, CPC'2016
Internacional

Autores/as Marcos Horro Varela, Gabriel Rodríguez Álvarez, Juan Touriño Domínguez, Mahmut T. Kandemir
Lugar Valladolid (España)

Modular Architecture for Multiple Transforms in Modern Video Standards
Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS 2016)
Internacional

Autores/as Roberto Rodriguez Osorio
Lugar Granada (España)
DOI https://doi.org/10.1109/dcis.2016.7845377

Evaluation of parallel Differential Evolution implementations on MapReduce and Spark
4th International Workshop on Parallelism in Bioinformatics (PBio 2016, in conjunction with Euro-Par 2016)
Internacional

Autores/as Diego Teijeiro, Xoán C. Pardo, David Rodríguez Penas, Patricia González, Julio R. Banga, Ramón Doallo
Lugar Grenoble (Francia)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-58943-5_32

Performance Evaluation of Big Data Frameworks for Large-scale Data Analytics
IEEE International Conference on Big Data, IEEE Big Data 2016
Internacional

Autores/as Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Xoán Carlos Pardo Martínez, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Organizador IEEE
Lugar Washington D.C. (Estados Unidos)

Acceleration of Tear Film Map Definition on Multicore Systems
16th International Conference on Computational Science (ICCS 2016)
Internacional

Autores/as Jorge González Domínguez, Beatriz Remeseiro, María J. Martín
Lugar San Diego, CA (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.05.296

An Application-Level Solution for the Dynamic Reconfiguration of MPI Applications
12th International Meeting on High Performance Computing for Computational Science (VECPAR 2016)
Internacional

Autores/as Iván Cores, Patricia González, Emmanuel Jeannot, María J. Martín, Gabriel Rodríguez Álvarez
Lugar Porto (Portugal)

GPU Accelerated Molecular Docking Simulation with Genetic Algorithms
19th European Conference on Applications of Evolutionary Computation (EvoAPPS 2016)
Internacional

Autores/as Serkan Altuntas, Zeki Bozkus, Basilio B. Fraguela
Lugar Porto (Portugal)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-31153-1_10

Efficient Culling Techniques for Interactive Deformable NURBS Surfaces on GPU
11th Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (VISIGRAPP 2016)
Internacional

Autores/as Raquel Concheiro Figueroa, Margarita Amor López, Emilio J. Padrón, Michael Doggett
Lugar Roma (Italia)
DOI https://doi.org/10.5220/0005677200150025

Towards a High Level Approach for the Programming of Heterogeneous Clusters
5th International Workshop on Heterogeneous and Unconventional Cluster Architectures and Applications, HUCAA'16
Internacional

Autores/as Moisés Viñas Buceta, Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa, Ramón Doallo
Lugar Philadelphia (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1109/icppw.2016.30

Transaction Level and RTL Modeling of an Architecture for Network Data Compression within Ethernet Switches in Large File Transfer Scenarios
Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS 2016)
Internacional

Autores/as Roberto Rodriguez Osorio
Lugar Granada (España)
DOI https://doi.org/10.1109/dcis.2016.7845360

Combining GPU and FPGA Technology for Efficient Exhaustive Interaction Analysis in GWAS
27th IEEE International Conference on Application-specific Systems, Architectures and Processors (ASAP 2016)
Internacional

Autores/as Jan C. Kässens, Lars Wienbrandt, Manfred Schimmler, Jorge González Domínguez, Bertil Schmidt
Lugar London (Reino Unido)
DOI https://doi.org/10.1109/asap.2016.7760788

Ultra-Fast Detection of Higher-Order Epistatic Interactions on GPUs
4th International Workshop on Parallelism in Bioinformatics (PBio 2016, in conjunction with Euro-Par 2016)
Internacional

Autores/as Daniel Jünger, Christian Hundt, Jorge González Domínguez, Bertil Schmidt
Lugar Grenoble (Francia)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-58943-5_34

How to Write Performance Portable Codes using the Heterogeneous Programming Library
19th Workshop on Compilers for Parallel Computing, CPC'2016
Internacional

Autores/as Jorge Fernández Fabeiro, Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Lugar Valladolid (España)

Development of a Nao Humanoid Robot Able to Play Tic-Tac-Toe Game on a Tactile Tablet
Robot 2015: Second Iberian Robotics Conference
Internacional

Autores/as L. Calvo-Varela, Carlos Vázquez Regueiro, D.S. Canzobre, R. Iglesias
Lugar Lisboa (Portugal)

Improving OpenCL programmability with the Heterogeneous Programming Library
International Conference on Computational Science (ICCS 2015)
Internacional

Autores/as Moisés Viñas Buceta, Basilio B. Fraguela, Zeki Bozkus, Diego Andrade Canosa
Lugar Reykjavik (Islandia)

SparseBLAS Products in UPC: an Evaluation of Storage Formats
11th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2011
Internacional

Autores/as Jorge González-Domínguez, Óscar García-López, Guillermo López Taboada, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Organizador Universidad de Salamanca
Lugar Benidorm (España)

Integration of 3-D Perception and Autonomous Computation on a Nao Humanoid Robot
Robot 2015: Second Iberian Robotics Conference
Internacional

Autores/as D.S. Canzobre, Carlos Vázquez Regueiro, L. Calvo-Varela, R. Iglesias
Lugar Lisboa (Portugal)

Towards Resilience in MPI Applications Using an Application-Level Checkpointing Framework
15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS ON SCIENCE AND ENGINEERING (CMMSE 2015)
Internacional

Autores/as Nuria Losada, Iván Cores, María J. Martín, Patricia González
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Rota (España)

I/O optimization in the checkpointing of OpenMP parallel applications
23rd Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and Network-based Processing (PDP 2015)
Internacional

Autores/as Nuria Losada, María J. Martín, Gabriel Rodríguez Álvarez, Patricia González
Organizador IEEE Communitation Society
Lugar Turku (Finlandia)

Parallel metaheuristics in computational biology: an asynchronous cooperative enhanced Scatter Search method
International Conference on Computational Science (ICCS 2015)
Internacional

Autores/as David Rodríguez Penas, Patricia González, José A. Egea, Julio R. Banga, Ramón Doallo
Lugar Reykjavik (Islandia)

BS-Comb: An Efficient Sorting Algorithm for GPUs
15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS ON SCIENCE AND ENGINEERING (CMMSE 2015)
Internacional

Autores/as Adrián P. Diéguez, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Rota (España)

Paralelización de algoritmos de selección de características en la plataforma Weka
CAEPIA 2015. Conference of the Spanish Association for Artificial Intelligence.
Internacional

Autores/as Amparo Alonso-Betanzos, Carlos Eiras-Franco, Verónica Bolón-Canedo, Jaime Rodríguez, J. Touriño
Lugar Albacete (España)

MREv: an Automatic MapReduce Evaluation Tool for Big Data Workloads
International Conference on Computational Science (ICCS 2015)
Internacional

Autores/as Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Lugar Reykjavik (Islandia)

Performance Evaluation of GPU Memory Hierarchy using the FFT
11th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2011
Internacional

Autores/as Jacobo Lobeiras Blanco, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Organizador Universidad de Salamanca
Lugar Benidorm (España)

Enhancing and Evaluating the Configuration Capability of a Skeleton for Irregular Computations
23rd Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and Network-based Processing (PDP 2015)
Internacional

Autores/as Carlos Hugo González Vázquez, Basilio B. Fraguela
Organizador IEEE Communitation Society
Lugar Turku (Finlandia)

Scene Recognition for Robot Localization in Difficult Environments
International Work-Conference on the Interplay Between Natural and Artificial Computation, IWINAC 2015
Internacional

Autores/as D. Santos-Saavedra, Canedo-Rodriguez, A., X.M. Pardo, Roberto Iglesias Rodríguez, Carlos Vázquez Regueiro
Lugar Elche/Elx (España)

Pyramid Representations of the Set of Actions in Reinforcement Learning
International Work-Conference on the Interplay Between Natural and Artificial Computation, IWINAC 2015
Internacional

Autores/as Roberto Iglesias Rodríguez, Alvarez-Santos, Victor, Miguel Rodríguez González, David Santos-Saavedra, Carlos Vázquez Regueiro, X.M. Pardo
Lugar Elche/Elx (España)

New Tridiagonal Systems Solvers on GPU Architectures
22nd Annual IEEE International Conference on High Performance Computing (HiPC 2015)
Internacional

Autores/as Adrián P. Diéguez, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Lugar Bengaluru (India)
DOI https://doi.org/10.1109/hipc.2015.17

Using a CUDA-Accelerated PGAS Model on a GPU Cluster for Bioinformatics
GPU Technology Conference (GTC 2015)
Internacional

Autores/as Jorge González Domínguez, Bertil Schmidt
Lugar San Jose, CA (Estados Unidos)

Faster Compressed Sparse Row (CSR)-based Sparse Matrix-Vector Multiplication using CUDA
GPU Technology Conference (GTC 2015)
Internacional

Autores/as Yongchao Liu, Jorge González Domínguez, Bertil Schmidt
Lugar San Jose, CA (Estados Unidos)

Solving tridiagonal Systems with BPLG Library
11th International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performance and Embedded Systems, ACACES 2015
Internacional

Autores/as Adrián P. Diéguez, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Lugar Fiuggi (Italia)

Free Adaptive Tessellation Strategy of Bézier Surfaces
9th International Conference on Computer Graphics Theory and Applications (GRAPP 2014)
Internacional

Autores/as Raquel Concheiro Figueroa, Margarita Amor López, Montserrat Bóo, Emilio J. Padrón
Lugar Lisboa (Portugal)

A parallelizing compiler for multicore systems
17th International Workshop on Software and Compilers for Embedded Systems
Internacional

Autores/as José M. Andión, Manuel Carlos Arenaz Silva, Gabriel Rodríguez Álvarez, Juan Touriño Domínguez
Organizador ACM
Lugar Sankt Goar (Alemania)

Exploiting Multi-GPU Systems Using the Heterogeneous Programming Library
International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2014
Internacional

Autores/as Moisés Viñas Buceta, Zeki Bozkus, Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa, Ramón Doallo
Organizador Univ. de Cádiz
Lugar Rota (España)

The HPS3 Service: Reduction of Cost and Transfer Time for Storing Data on Clouds
16th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications (HPCC 2014)
Internacional

Autores/as Jorge Veiga Fachal, Guillermo López Taboada, Xoán Carlos Pardo Martínez, Juan Touriño Domínguez
Lugar Paris (Francia)

Efficient Scan Operator Methods on a GPU
26th International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing (SBAC-PAD)
Internacional

Autores/as Adrián P. Diéguez, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Organizador IEEE Computer Society
Lugar París (Francia)

Hybrid CPU/GPU Acceleration of Detection of 2-SNP Epistatic Interactions in GWAS
20th International Conference Euro-Par 2014 Parallel Processing
Internacional

Autores/as Jorge González Domínguez, Bertil Schmidt, Jan C. Kässens, Lars Wienbrandt
Lugar Porto (Portugal)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-09873-9_57

Locality-aware automatic parallelization for GPGPU with OpenHMPP directives
7th International Symposium on High-level Parallel Programming and Applications
Internacional

Autores/as José M. Andión, Manuel Carlos Arenaz Silva, François Bodin, Gabriel Rodríguez Álvarez, Juan Touriño Domínguez
Organizador University of Amsterdam / Universiteit van Amsterdam
Lugar Amsterdam (Países Bajos)

Writing Self-adaptive Codes for Heterogeneous Systems
20th International Conference Euro-Par 2014 Parallel Processing
Internacional

Autores/as Jorge Fernández Fabeiro, Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Lugar Porto (Portugal)

The Parallel Conjugate Gradient Method using Unified Parallel C
International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2014
Internacional

Autores/as Jorge González-Domínguez, Osni A. Marques, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Organizador Univ. de Cádiz
Lugar Rota (España)

Analyzing the Energy Efficiency of the Memory Subsystem in Multicore Processors
12th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (ISPA 2014)
Internacional

Autores/as Sandra Catalán, Jorge González Domínguez, Rafael Mayo Gual, Enrique S. Quintana-Ortí
Lugar Milan (Italia)
DOI https://doi.org/10.1109/ispa.2014.11

UPC++ for Bioinformatics: A Case Study Using Genome-Wide Association Studies.
15th IEEE International Conference on Cluster Computing (Cluster 2014)
Internacional

Autores/as Jan C. Kässens, Jorge González Domínguez, Lars Wienbrandt, Bertil Schmidt
Lugar Madrid (España)
DOI https://doi.org/10.1109/cluster.2014.6968770

FPGA-Based Acceleration of Detecting Statistical Epistasis in GWAS
14th International Conference on Computational Science (ICCS 2014)
Internacional

Autores/as Lars Wienbrandt, Jan C. Kässens, Jorge González Domínguez, Bertil Schmidt, David Ellinghaus, Manfred Schimmler
Lugar Cairns (Australia)
DOI https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.05.020

The Impact of Workload Strategies on a UPC-based CG
16th SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing
Internacional

Autores/as Jorge González-Domínguez, Osni A. Marques, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Organizador SIAM
Lugar Portland, Oregon (Estados Unidos)

Optimización del coste y almacenamiento en la nube con el servicio HPS3
XXV Jornadas de Paralelismo
Nacional

Autores/as Jorge Veiga Fachal, Guillermo López Taboada, Xoán Carlos Pardo Martínez, Juan Touriño Domínguez
Lugar Valladolid (España)

Improving an MPI application-level migration approach through checkpoint file splitting
26th International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing (SBAC-PAD)
Internacional

Autores/as Mónica Rodríguez Fernández, Iván Cores, Patricia González, María J. Martín
Organizador IEEE Computer Society
Lugar París (Francia)

A Fault Tolerant Workflow for Reproducible Research
Annual Global Online Conference on Information and Computer Technology (GOCICT 2014)
Internacional

Autores/as Manuel Rodríguez-Pascual, Antonio Juan Rubio-Montero, Rafael Mayo-García, Christos Kanellopoulos, Ognjen Prnjat, Diego Darriba, David Posada González
Lugar Louisville (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1109/gocict.2014.10

A Parallel Differential Evolution Algorithm for Parameter Estimation in Dynamic Models of Biological Systems
8th International Conference on Practical Applications of Computational Biology & Bioinformatics (PACBB'14) within PAAMS 2014
Internacional

Autores/as David Rodríguez Penas, Julio R. Banga, Patricia González, Ramón Doallo
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Salamanca (España)

Exploiting Runtime Code Generation to Develop Self-adaptive Codes for Heterogeneous Systems
International HPC Summer School 2014 on HPC Challenges in Computational Sciences
Internacional

Autores/as Jorge Fernández Fabeiro, Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Lugar Budapest (Hungría)

Architecture and Implementation of a Data Compression System at Switch-Level in ATA-over-Ethernet Storage Networks
Euromicro Symposium on Digital System Desing Architecture, Methods and Tools, DSD, 2013
Internacional

Autores/as Ángela Souto Vieites, Roberto Rodriguez Osorio
Organizador IEEE Computer Society
Lugar Santander (España)

GPU-based Visualization of Hybrid Terrain Models
International Conference on Computer Graphics Theory and Applications and International Conference on Information Visualization Theory and Applications (GRAPP/IVAPP 2012)
Internacional

Autores/as Enrique González Paredes, Montserrat Bóo Cepeda, Margarita Amor López, Jürgen Döllner, Javier D. Bruguera
Lugar Roma (Italia)

Synthesis of Multiresolution Scenes with Global Illumination on a GPU
International Conference on Computer Graphics Theory and Applications and International Conference on Information Visualization Theory and Applications (GRAPP/IVAPP 2012)
Internacional

Autores/as Raquel Concheiro Figueroa, Margarita Amor López, Montserrat Bóo Cepeda, Iago Iglesias, Emilio J. Padrón, Ramón Doallo
Lugar Roma (Italia)

Heterogeneous Programming Library: A Framework for Quick Development of Heterogeneous Applications
9th International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for Embedded Systems (ACACES 2013) Poster Session
Internacional

Autores/as Moisés Viñas Buceta, Zeki Bozkus, Basilio B. Fraguela
Lugar Fiuggi (Italia)

Evaluación de Java para Computación de Propósito General en GPU
XXIV Jornadas de Paralelismo
Nacional

Autores/as Jorge Docampo, Sabela Ramos Garea, Guillermo López Taboada, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Lugar Madrid (España)

Implementación del Gradiente Conjugado en un sistema multi-GPU
XXIV Jornadas de Paralelismo
Nacional

Autores/as Carmen Pena, Margarita Amor López, Emilio J. Padrón
Lugar Madrid (España)

Route learning and reproduction in a tour-guide robot}
IWINAC - 2013, International Work-Conference on the Interplay between Neural and Artificial Computation
Internacional

Autores/as Alvarez-Santos, Victor, Canedo-Rodriguez, Adrian, Roberto Iglesias Rodríguez, Xosé M. Pardo López, Carlos Vázquez Regueiro
Lugar Palma (España)

SPLG: A Tuned Signal Processing Library for GPU Architectures
25th International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing (SBAC-PAD 2013)
Internacional

Autores/as Jacobo Lobeiras Blanco, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Lugar Porto de Galinhas, Pernambuco (Brasil)

Robust Multi-sensor System for Mobile Robot Localization
IWINAC - 2013, International Work-Conference on the Interplay between Neural and Artificial Computation
Internacional

Autores/as Canedo-Rodriguez, A., Alvarez-Santos, Victor, D. Santos-Saavedra, Cristina Gamallo Solórzano, Manuel Fernández Delgado, Roberto Iglesias Rodríguez, Carlos Vázquez Regueiro
Lugar Palma (España)

Static Analysis of the Worst-case Memory Performance of Irregular Codes with Indirections
8th International Conference on High Performance and Embedded Architectures and Compilers, HiPEAC 2013
Internacional

Autores/as Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Lugar Berlín (Alemania)

Parallel Brownian Dynamics Simulation with MPI, OpenMP and UPC
Workshop on Hybrid Particle-Continuum Methods in Computational Materials Physics, HYBRID 2013
Internacional

Autores/as Carlos Teijeiro Barjas, Godehard Sutmann, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Lugar Julich (Alemania)

Resilient Dynamic Data Driven Application Systems (rDDDAS)
13th International Conference on Computational Science, ICCS 2013
Internacional

Autores/as Glynis Dsouza, Salim Hariri, Youssif Al-Nashif, Gabriel Rodríguez Álvarez
Lugar Barcelona (España)

OCLoptimizer: an Iterative Optimization Tool for OpenCL
13th International Conference on Computational Science, ICCS 2013
Internacional

Autores/as Jorge Fernández Fabeiro, Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela
Lugar Barcelona (España)

Rendering of Bézier Surfaces on Handheld Devices
21st International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG 2013)
Internacional

Autores/as Raquel Concheiro Figueroa, Margarita Amor López, Marisa Gil, Emilio J. Padrón, Xavier Martorell
Lugar Plzen (República Checa)

Evaluation of Java for General Purpose GPU Computing
Workshop on Engineering Object Oriented Parallel Software, EOOPS (in conjunction with the 27th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, AINA 2013)
Internacional

Autores/as Jorge Docampo, Sabela Ramos Garea, Guillermo López Taboada, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Organizador IEEE Computer Society
Lugar Barcelona (España)

Boosting the Performance of Bayesian Divergence Time Estimation with the Phylogenetic Likelihood Library
12th IEEE International Workshop on High Performance Computational Biology (HiCOMB 2013)
Internacional

Autores/as Diego Darriba, Andre Aberer, Tomas Flouri, Tracy Heath, Fernando Izquierdo-Carrasco, Alexandros Stamatakis
Lugar Boston (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1109/ipdpsw.2013.267

An Algorithm Template for Domain-Based Parallel Irregular Algorithms
International Symposium on High-level Parallel Programming and Applications (HLPP 2013)
Internacional

Autores/as Carlos Hugo González Vázquez, Basilio B. Fraguela
Lugar Paris (Francia)

Heterogeneous Programming Library: A Framework for Facilitating the Exploitation of Heterogeneous Systems
17th Workshop on Compilers for Parallel Computers (CPC 2013)
Internacional

Autores/as Moisés Viñas Buceta, Zeki Bozkus, Basilio B. Fraguela
Lugar Lyon (Francia)

Model Selection on the Cloud
Evolution
Internacional

Autores/as Jose Manuel Santorum , Marco Trillo, Diego Darriba, Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, David Posada
Lugar Snowbird Utah (Estados Unidos)

Volatile STT-RAM Scratchpad Design and Data Allocation for Low Energy
8th International Conference on High Performance and Embedded Architectures and Compilers, HiPEAC 2013
Internacional

Autores/as Gabriel Rodríguez Álvarez, Juan Touriño Domínguez, Mahmut T. Kandemir
Lugar Berlín (Alemania)

Running Scientific Codes on Amazon EC2: a Performance Analysis of Five High-end Instances
I Jornadas de Cloud Computing (JCC 2013)
Internacional

Autores/as Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Xoán Carlos Pardo Martínez, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Organizador Facultad de Informática. Universidad de La Plata. Argentina
Lugar La Plata (Argentina)

Fast Selection of Multi-gene Models of Molecular Evolution
Evolution
Internacional

Autores/as Diego Darriba López, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, David Posada
Lugar Snowbird Utah (Estados Unidos)

High performance Process-level Migration of MPI Applications
13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2013)
Internacional

Autores/as Iván Cores, Gabriel Rodríguez Álvarez, María J. Martín, Patricia González
Lugar Almería (España)

Achieving Checkpointing Global Consistency through a Hybrid Compile Time and Runtime Protocol
13th International Conference on Computational Science, ICCS 2013
Internacional

Autores/as Iván Cores, Gabriel Rodríguez Álvarez, María J. Martín, Patricia González
Lugar Barcelona (España)

Topic 4, High-Performance Architectures and Compilers - (Introduction)
19th International Euro-Par Conference, Euro-Par 2013
Internacional

Autores/as D. Barthou, W. Karl, Ramón Doallo, E. Duesterwald, S. Yehia
Lugar Aachen (Alemania)

Learning on Real Robots from Their Direct Interaction with the Environment
Towards Autonomous Robotic Systems (TAROS 2012)
Internacional

Autores/as Pablo Quintía Vidal, Roberto Iglesias Rodríguez, Miguel Rodríguez, Carlos Vázquez Regueiro
Lugar Bristol (Reino Unido)

Using an Analytical Model of Shared Caches for Selecting the Optimal Parallelization Scheme
10th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications, ISPA 2012
Internacional

Autores/as Diego Andrade Canosa, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Organizador IEEE Computer Society
Lugar Leganés (España)

Design and Performance Issues of Cholesky and LU Solvers using UPCBLAS
10th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications, ISPA 2012
Internacional

Autores/as Jorge González-Domínguez, Osni A. Marques, María J. Martín, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Organizador IEEE Computer Society
Lugar Leganés (España)

Parallelization and Performance Analysis of a Brownian Dynamics Simulation using OpenMP
12th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2012
Internacional

Autores/as Carlos Teijeiro Barjas, Godehard Sutmann, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Lugar Murcia (España)

High Performance Programming in the Cell Processor: Application to Fluid Simulation
12th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2012
Internacional

Autores/as Carlos Hugo González Vázquez, Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa, Jose Antonio García-Rodríguez, Manuel J. Castro
Lugar Murcia (España)

An Analysis of Android Smartphones as a Platform for Augmented Reality Games
5th International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies, UBICOMM 2011
Internacional

Autores/as A. Sarmiento, Margarita Amor López, Carlos Vázquez Regueiro, Emilio J. Padrón
Organizador IARIA: International Academy, Research, and Industry Association
Lugar Lisboa (Portugal)

Communication Avoiding and Overlapping for Numerical Linear Algebra
The 2012 ACM/IEEE International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, SC'12
Internacional

Autores/as Evangelos Georganas, Jorge González Domínguez, Edgar Solomonik, Yili Zheng, Juan Touriño Domínguez, Katherine Yelick
Lugar Salt Lake City (Estados Unidos)

A Framework for Argument-based Task Synchronization
16th Workshop on Compilers for Parallel Computers (CPC 2012)
Internacional

Autores/as Carlos Hugo González Vázquez, Basilio B. Fraguela
Lugar Padua (Italia)

A Portable High-Productivity Approach to Program Heterogeneous Systems
21st International Heterogeneity in Computing Workshop (HCW 2012), en conjunción con el 29th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (IPDPS 2012)
Internacional

Autores/as Zeki Bozkus, Basilio B. Fraguela
Lugar Shanghai (China)

Adaptive Set-Granular Cooperative Caching
18th International Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA-18)
Internacional

Autores/as Dyer Rolán García, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Lugar Nueva Orleans (Estados Unidos)

Fast Construction of Nearly-Optimal Prefix Codes without Probability Sorting
Data Compression Conference 2012
Internacional

Autores/as Patricia González, Roberto Rodriguez Osorio
Organizador Brandeis University
Lugar Snowbird (Estados Unidos)

Evolutionary Algorithm for the Delimitation and Zoning of Rural Settlements
9th World Congress of Regional Science Association International
Internacional

Autores/as Juan Porta Trinidad, Jorge Parapar López, Ramón Doallo, V. Barbosa, Inés Santé Rivera, Rafael Crecente Maseda, Carlos Díaz Redondo
Lugar Timisoara (Rumania)

Reducing Application-level Checkpoint File Sizes: Towards Scalable Fault Tolerance Solutions
10th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications, ISPA 2012
Internacional

Autores/as Iván Cores, Gabriel Rodríguez Álvarez, María J. Martín, Patricia González
Organizador IEEE Computer Society
Lugar Leganés (España)

Meteosix - Building a Meteorological SDI for the Region of Galicia (Spain)
INSPIRE Conference 2011
Internacional

Autores/as Xurxo Méndez Pérez, Juan Touriño Domínguez, Jorge Parapar López, Marcos Hermida Mera, Vanesa García Tubío, Manuel A. Regueiro Seoane, José Ramón Ríos Viqueira, Francisco Landeira Vega
Lugar Edimburgo (Reino Unido)

Dynamic and Adaptive Tessellation of Bézier Surfaces
International Conference on Computer Graphics Theory and Applications (GRAPP 2011)
Internacional

Autores/as Raquel Concheiro Figueroa, Margarita Amor López, Montserrat Bóo Cepeda, Michael Doggett
Lugar Vilamoura, Algarve (Portugal)

A Java-based Parallel Genetic Algorithm for the Land Use Planning Problem
13th Annual Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2011
Internacional

Autores/as Juan Porta Trinidad, Jorge Parapar López, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, F.F. Rivera, Inés Santé Rivera, M. Suárez, Marcos Boullón, Rafael Crecente Maseda
Lugar Dublín (Irlanda)

GPU Performance using the FFT
7th International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performance and Embedded Systems (ACACES 2011)
Internacional

Autores/as Jacobo Lobeiras Blanco, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Lugar Fiuggi (Italia)

An Algorithm Template for Parallel Irregular Algorithms
7th International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performance and Embedded Systems (ACACES 2011)
Internacional

Autores/as Carlos Hugo González Vázquez, Basilio B. Fraguela
Lugar Fiuggi (Italia)

Análisis de un sistema Android como plataforma para juegos de realidad aumentada
XXII Jornadas de Paralelismo
Nacional

Autores/as A. Sarmiento, Margarita Amor López, Carlos V. Regueiro, Emilio J. Padrón
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

Checkpoint size reduction in application-level fault tolerant solutions
XXII Jornadas de Paralelismo
Nacional

Autores/as Iván Cores, Gabriel Rodríguez Álvarez, María J. Martín, Patricia González
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

Mecanismos de Comunicación Eficientes en Redes de Altas Prestaciones para Bibliotecas de Paso de Mensajes en Java
XXII Jornadas de Paralelismo
Nacional

Autores/as Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

MPI-based Solution for Efficient Data Access in Java HPC
INFOCOMP 2011, The First International Conference on Advanced Communications and Computation
Internacional

Autores/as Aidan Fries, Jordi Portell, Yago Isasi, Javier Castañeda, Raül Sirvent, Guillermo López Taboada
Lugar Barcelona (España)

Self-organized multi-agent system for robot deployment in unknown environments
IWINAC2011 - International Work-conference on the Interplay between Natural and Artificial Computation
Internacional

Autores/as Canedo-Rodriguez, Adrian, Roberto Iglesias Rodríguez, Carlos Vázquez Regueiro, Alvarez-Santos, Victor, X.M. Pardo
Lugar Santa Cruz de la Palma (España)

Scalable Java Communication Middleware for Hybrid Shared/Distributed Memory Architectures.
13th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, HPCC 2011
Internacional

Autores/as Sabela Ramos Garea, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Organizador IEEE
Lugar Banff (Canadá)

Online Feature Weighting for Human Discrimination in a Person Following Robot
IWINAC2011 - International Work-conference on the Interplay between Natural and Artificial Computation
Internacional

Autores/as Alvarez-Santos, Victor, Xosé M. Pardo López, Roberto Iglesias Rodríguez, Canedo-Rodriguez, Adrian, Carlos Vázquez Regueiro
Lugar Santa Cruz de la Palma (España)

Combination of a low cost GPS with visual localization based on a previous map for outdoor navigation
International Conference on Intelligent Systems Design and Applications ISDA 2011
Internacional

Autores/as Cristina Gamallo Solórzano, Pablo Quintía Vidal, Roberto Iglesias Rodríguez, Jacobo V. Lorenzo, Carlos Vázquez Regueiro
Lugar Córdoba (España)

An efficient framework for Java data processing systems in HPC environments
SPIE Remote Sensing, 2011,
Internacional

Autores/as Aidan Fries, Javier Castañeda, Yago Isasi, Guillermo López Taboada, Jordi Portell, Raül Sirvent
Organizador SPIE - The International Society for Optical Engineering
Lugar Praga (República Checa)
DOI https://doi.org/10.1117/12.898217

Evaluation of Messaging Middleware for High Performance Cloud Computing
The 2011 FTRA International Workshop on Human centric computing, P2P,Grid and Cloud computing, HPGC 2011
Internacional

Autores/as Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Organizador FTRA
Lugar Jeju (Corea del Sur)

Extending the Globus Information Service with the Common Information Model
9th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications, ISPA 2011
Internacional

Autores/as Iván Díaz Álvarez, Gracia Fernández López, Patricia González, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Organizador Future Technology Research Association international (FTRA)
Lugar Busan (Corea del Sur)

FFT Implementation on a Streaming Architecture
19th International Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network-based Processing (PDP 2011)
Internacional

Autores/as Jacobo Lobeiras Blanco, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Lugar Ayia Napa (Chipre)

Simulation of Pollutant Transport in Shallow Water on a CUDA Architecture
II Workshop on Exploitation of Hardware Accelerators (WEHA 2011) (in conjunction with the 2011 International Conference on High Performance Computing and Simulation, HPCS 2011)
Internacional

Autores/as Moisés Viñas Buceta, Jacobo Lobeiras Blanco, Basilio B. Fraguela, Manuel Carlos Arenaz Silva, Margarita Amor López, Ramón Doallo
Lugar Estambul (Turquía)

A Parallel Algorithm Based on Simulated Annealing for Land Use Zoning Plans
The 2011 International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications, PDPTA'11
Internacional

Autores/as Marcos Suárez, Inés Santé Rivera, F.F. Rivera, Rafael Crecente Maseda, Marcos Boullón, Juan Porta Trinidad, Jorge Parapar López, Ramón Doallo
Lugar Las Vegas (Estados Unidos)

An Application Level Approach for Proactive Process