Grupo de investigación en bioloxía evolutiva (GIBE)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra. Marta Vila Taboada
Profesor/a Titular de Universidade
Data de alta 26/07/2005
Adscrición a deptos. Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía,Bioloxía
Adscrición a centros Facultade de Ciencias,Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía
Código interno G000268

Contacto

Enderezo Facultad de Ciencias, campus da Zapateira s/n, 15008 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 2259
Fax  981167065
Correo
Sitio web  http://www.udc.es/grupos/gibe

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Bioloxía evolutiva da conservación: xestión sostenibilidade de recursos biolóxicos, adaptacións ao cambio climático, conservación das especies.

Evolución e diversidade vexetal: evolución e conservación da flora afroalpina, patróns de evolución e diversidade xenética en gramíneas, evolución e diversidade da parede vexetal, resistencia a patóxenos.

Citoxenética evolutiva: evolución cariotípica e determinación do sexo en moluscos e crustáceos, evolución cariotípica en lacértidos. patróns de evolución do ADN satélite.

Xenómica, proteómica e bioinformática: evolución da expresión xénica e das rutas proteícas en crustáceos, variación das respostas inmunes das vacinas en poboacións humanas, uso da bioloxía de sistemas para o estudio de enfermedades, consecuencias evolutivas das interaccións mitonucleares.

Palabras chave anfibios, aves, biodiversidade, bioxeografía, bivalvo, cebola, citoxenética, comunidade ecolóxica, conservación, cromosoma, crustáceo, cultivos celulares, dispersión, diversidade, elementos transponibles, enfermidade de dengue, especies ameazadas, especies invasoras, evolución, extinción, fecundidade, gramíneas, hibridación in situ, historia vital, marcadores xenéticos, bolboretas, mortalidade, ribosome profiling, pemento, reptiles, retrovirus endóxenos, técnicas de bandeo

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

(i) Desenvolvemento e utilización de marcadores moleculares para o estudo de poboacións e liñaxes. (ii) Reconstrución de xenealoxías e filoxenias. (iii) Análises xenéticas. (iv) Avaliación do grao de vulnerabilidade á extinción de poboacións naturais. (v) Realización de estudos faunísticos. (vi) Desenvolvemento de estudos sobre bioloxía da reprodución de vertebrados terrestres ectotermos. (vii) Simulación da evolución da diversidade biolóxica en modelos xenético-poboacionais. (viii) Estudios citoxenéticos en animales: elaboración de cariotipos

Recursos de equipamento (i) Dous laboratorios equipados con todo o necesario para a análise molecular de poboacións, a pequena escala. (ii) Un laboratorio para o estudo de anfibios e de réptiles. (iii) Máquinas e software para análises bioinformáticas e xenético-poboacionais, así como para estudos de simulación de modelos poboacionais. (iv) Microscopios estereoscópicos. (v) Balanzas, termómetros, higrómetros. (vi) Frigoríficos e conxeladores para o almacenamento de mostras. (vii) Un vehículo todoterreo para mostraxes e estud
Resultados transferíbeis Valoración de recursos naturais Modelado de sistemas ecolóxicos. Diagnóstico de paternidade. Evaluación de impacto ambiental. Sexado de organismos. Identificación de organismos.

Membros do grupo

Dra./Dr. Federico Pomar Barbeito
Fisioloxía vexetal
PDI
Dra./Dr. Cristina Silvar Pereiro
Fisioloxía vexetal
PDI
Dra./Dr. Rosalía Piñeiro Portela
Botánica
Contratado/a Posdoutoral
Dra./Dr. Pablo Pita Orduna
Contratado/a Posdoutoral
Dra./Dr. Natalia Mallo Seijas
Xenética
Contratado/a Posdoutoral
Eva Pardo Otero
Botánica
Contratado/a Predoutoral
Martiño Cabana Otero
Doutorando/a
Gonzalo Porres Pérez
Doutorando/a
José María Traba Velay
Doutorando/a
Laura Torrado Blanco
Doutorando/a
Nicolás Ron Arroyo
Ecoloxía
Doutorando/a
Manuel González Veiga
Contratado/a Proxecto
Dra./Dr. Mariana Leguía Lama
C1 - Doutores outras institucións

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Consolidación investigadora 2023, ¿Amazon Population Genetics?

Entidade financiadora AEI, Agencia Estatal de Investigación
Investigadores principáis R Piñeiro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/04/2024 ata 31/03/2026

Genome sequencing of Armeria pungens

Entidade financiadora Biodiversity Genomics Europe, BGE
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/11/2023 ata 31/07/2024

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.EXCELENCIA 2023

Entidade financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principáis Luis Alejandro Blanco Calvo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2023 ata 20/11/2027

Caracterización molecular de muestras silvestres de lúpulo (Humulus lupulus L.) de Galicia.

Entidade financiadora Estrella Galicia sl.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2023 ata 31/12/2023

Asistencia técnica y asesoramiento para el censo de polinizadores en viñedos y áreas de cultivo

Entidade financiadora Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)
Investigadores principáis María J. Servia García, Marta Vila Taboada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2023 ata 31/03/2024

Actualización sobre la distribución, abundancia, presiones de la especie vegetal amenazada Festuca brigantina subsp. actiophyta en Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2023 ata 31/12/2023

Understanding Iberian plant diversity: how did cryptic speciation and hybridization shape the evolutionary history of an enigmatic endemic genus? (CRYSP)

Entidade financiadora AEI, Agencia Estatal de Investigación
Investigadores principáis Rosalía Piñeiro, Universidade da Coruña, UDC; Gonzalo Nieto Feliner, Real Jardín Botánico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2022 ata 31/12/2024

Acoplamiento entre soluciones basadas en la naturaleza y procesos de oxidación avanzada para la economía circular del agua

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Moisés Canle López(IP1) / Federico Pomar Barbeito (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2022 ata 30/11/2024

UTILIZACIÓN DE PROTEÍNAS DE LA PARED CELULAR BACTERIANA PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FORMULACIONES VACUNALES MULTIVALENTES PARA PECES

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Carlos Jiménez González (IP1) / Jaime Rodríguez González (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2022 ata 30/11/2024

Desarrollo de vacunas microencapsuladas frente a Aeromonas salmonicida en rodaballo (MIVALI)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Antón Vila Sanjurjo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/11/2022 ata 31/10/2025

Reducción de los efectos de la presencia de antibióticos en agua

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Canle López, Moises (IP1)/Pomar Barbeito, Federico (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2022 ata 31/08/2025

CONTRATO PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS CIENTÍFICOS, TÉCNICOS, ARTÍSTICOS OU DOCENTES (ART. 83 LOU) ENTRE A UNIVERSIDADE DA CORUÑA E ¿CETGA¿

Entidade financiadora CENTRO TECNOLÓXICO GALEGO DE ACUICULTURA (CETGA)
Investigadores principáis Antón Vila Sanjurjo e Natalia Mallo
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2022 ata 30/06/2023

Tree fitness in a changing world: making use of genomic resources to increase forest and fruit tree productivity and resilience.

Entidade financiadora Institut National de Recherche Agrronomique (INRA) Bordeaux
Investigadores principáis Myriam Heuertz, Ivan Scotti, and Santiago González Martínez
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/01/2021 ata 31/12/2021

ALGATERRA: Novos insumos agrícolas para a mellora de cultivos en ecolóxico elaborados con algas mariñas de Galicia

Entidade financiadora PORTO-MUÍÑOS, S.L.
Investigadores principáis Federico Pomar
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2021 ata 01/10/2023

Validación de pruebas moleculares de RNA subgenómico (sgRNA) para distinguir estado contagioso vs. estado no-contagioso en personas infectadas con SARS-CoV-2

Entidade financiadora Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Perú (FONDECYT)
Investigadores principáis Mariana Leguía
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 18/12/2020 ata 18/03/2021

Efervesciencia 20

Entidade financiadora FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA A CIENCIA E A TECNOLOXÍA
Investigadores principáis Xosé López García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 07/07/2020 ata 30/06/2021

Estudio comparativo de estrategias reproductivas de crustáceos de interés comercial: avances para la sostenibilidad pesquera y la resiliencia de los stocks explotados

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Martínez Lage, Andrés e Fernandez Rodríguez Luis
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2024

GENOMICA DE LA ESPECIACION EN MARIPOSAS (GENOMAR)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Roger Vila Ujaldón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

Evaluación con marcadores moleculares (SSR) de accesiones de cebolla procedentes de la Islas Baleares

Entidade financiadora Gobierno de las Islas Baleares
Investigadores principáis Cristina Silvar Pereiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2020 ata 30/11/2020

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA ENTRE LA FUAC Y EL GRUPO DE INVESTIGACION PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FERIA CIENTÍFICA UDCIENCIA-BARRIE

Entidade financiadora FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
Investigadores principáis Ana M. González Tizón
Tipo Contrato
Datas Dende 05/01/2020 ata 28/02/2020

Efervesciencia 500

Entidade financiadora FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA A CIENCIA E A TECNOLOXÍA
Investigadores principáis Xosé López García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/04/2019 ata 31/12/2020

Factores de virulencia bacterianos como dianas terapeuticas en peces: caracterizacion de sideroforos y desarrollo de nuevos tratamientos contra forunculosis y tenacibaculosis (SIDEROTREAT)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovavación y Universidades
Investigadores principáis Carlos Jiménez González y Jaime Rodríguez González
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2019 ata 31/12/2021

FACTORES DE VIRULENCIA BACTERIANOS COMO DIANAS TERAPEUTICAS EN PECES: CARACTERIZACIÓN DE SIDERÓFOROS Y DESARROLLO DE NUEVOS TRATAMIENTOS CONTRA FORUNCULOSIS Y TENACIBACULOSIS

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Carlos Jiménez González / Jaime Rodríguez González
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2019 ata 31/12/2021

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Ana María González Tizón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2019 ata 20/11/2021

CONTRATO ART 83 PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y LA AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN ¿TALLERES D¿tec UDCIENCIA¿

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Ana M. González Tizón
Tipo Contrato
Datas Dende 30/10/2019 ata 30/11/2019

Contrato art 83 para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la fundación Universidad de A Coruña y Serviplus.

Entidade financiadora SERVIPLUS, B70019294,
Investigadores principáis Ana María González Tizón
Tipo Contrato
Datas Dende 09/05/2019 ata 09/05/2019

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la fundación Universidad de A Coruña y la Fundación Barrié "Feria Científica UDCIENCIA"

Entidade financiadora FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
Investigadores principáis Ana María González Tizón
Tipo Contrato
Datas Dende 25/03/2019 ata 29/03/2019

Asesoramiento en cultivo de patata y tratamiento con biofertilizante

Entidade financiadora ALLGENETICS & BIOLOGY, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 28/01/2019 ata 29/07/2019

Desarrollo de modelos predictivos de la conectividad funcional de poblaciones amenazadas en zonas de especial conservación

Entidade financiadora FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
Investigadores principáis Horacio Naveira Fachal
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 28/06/2018 ata 31/05/2019

Desarrollo de modelos predictivos de la conectividad funcional de poblaciones amenazadas en Zonas de Especial Conservación de la red Natura 2000

Entidade financiadora Ministerio para la Transición Ecológica
Investigadores principáis Horacio Naveira Fachal
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 28/06/2018 ata 31/05/2019

Improving agroforestry and silvopastoral systems in Latin America: the multipurpose legume Inga

Entidade financiadora Biotechnology and Biological Sciences Research Council / Global Challenges Research Fund
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/04/2018 ata 31/03/2021

Efervesciencia 18

Entidade financiadora FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA A CIENCIA E A TECNOLOXÍA
Investigadores principáis Xosé López García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/03/2019

Actividades para o rexistro, conservación e transformación das castes tradicionais galegas de horta. Selección e mellora de castes tradicionais e elaboración de descriptores.

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL
Investigadores principáis Cristina Silvar Pereiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2018 ata 01/10/2019

Proyecto de investigación en análisis de cañas

Entidade financiadora caña selecta sl
Investigadores principáis Federico Pomar
Tipo Contrato
Datas Dende 15/05/2018 ata 15/02/2019

Contrato art 83 para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la fundación Universidade da Coruña y el Departamento de Biología.

Entidade financiadora SERVIPLUS, B70019294,
Investigadores principáis Ana María González Tizón
Tipo Contrato
Datas Dende 08/05/2018 ata 07/08/2018

Life in common land

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Jaime Fagúndez Díaz
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/09/2017 ata 31/12/2022

Aplicación de herramientas genómicas y metabolómicas para el estudio del carácter pungente en pimiento y cebolla

Entidade financiadora Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria-Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Cristina Silvar Pereiro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 15/03/2017 ata 15/03/2020

Efervesciencia 17: X aniversario - FECYT 2016 (2016-PN165)

Entidade financiadora Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT)
Investigadores principáis Xosé Fariña Pereira
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2017

Actividades para o rexistro, conservación e transformación das castes tradicionais galegas de horta. Selección e mellora de castes tradicionais e elaboración de descriptores.

Entidade financiadora Consellería do Medio Rural
Tipo Contrato
Datas Dende 20/10/2017 ata 30/04/2018

COMUNICACION Y COORDINACION: MECANISMOS ADAPTATIVOS EN LA EVOLUCION DE LA COOPERACION EN UNA SOCIEDAD ANIMAL COMPLEJA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Vittorio Baglione
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2020

GENOMICA DE LA ESPECIACION EN ORGANISMOS NO-MODELO: EXPLORANDO EL CONTINUO DE DIVERSIFICACION EN LAS MARIPOSAS EUROPEAS

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Roger Vila Ujaldón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LOS SIDEROFOROS Y SUS RECPETORES DE MEMBRANA PARA EL DISEÑO DE NUEVOS MÉTODOS DE CONTROL DE INFECCIONES BACTERIANAS EN ACUICULTURA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis CARLOS JIMENEZ GONZÁLEZ/JAIME RODRIGUEZ GONZALEZ
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 30/06/2019

Efervesciencia 16.- FECYT 2015 (2015-PN035)

Entidade financiadora Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT)
Investigadores principáis Xosé Fariña Pereira
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2016

Ribosome Profiling of PBMCs

Entidade financiadora Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR), USA.
Investigadores principáis Mariana Leguía
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 08/10/2015 ata 24/10/2016

Systems Biology Based Assessment of the Immunogenicity of DTP vs. DTaP in Healthy Infants in Peru

Entidade financiadora Division of Microbiology and Infectious Diseases (DMID), National Institutes of Health (NIH), USA
Investigadores principáis C. Buddy Creech
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 24/08/2015 ata 12/12/2018

Sostenibilidad de las poblaciones de centolla y camarón: estudio del impacto de la actividad pesquera en el potencial reproductivo y tamaño efectivo de sus poblaciones

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Andrés Martínez Lage y Luis Fernández Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2015 ata 30/06/2018

Mejora del valor añadido de variedades tradicionales gallegas de pimiento y cebolla y análisis de su potencialidad estratégica y comercial como marca propia de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Cristina Silvar Pereiro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/05/2014 ata 30/11/2015

Evolutionary genomics of Atlantic Cod

Entidade financiadora Union Europea
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 08/04/2014 ata 07/10/2014

Dinámica de las mariposas del Mediterráneao en un marco filogeográfico: estudiando la diversidad genética en el espacio y el tiempo

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Roger Vila Ujaldón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Modalidad de Grupos de Referencia Competitiva. Grupo de Investigación en Biología Evolutiva (GIBE) de la Universidade da Coruña

Entidade financiadora Xunta de Galicia. Programa de Investigación Competitiva del Sistema Universitario Gallego
Investigadores principáis Ana M. González Tizón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 01/01/2017

Grupo de Investigación en Biología Evolutiva (GIBE). Modalidad de Grupos de Referencia Competitiva

Entidade financiadora Xunta de Galicia. Programa de Investigación Competitiva del Sistema Universitario Gallego
Investigadores principáis Ana M. González Tizón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 01/01/2017

Modalidad de Grupos de Referencia Competitiva. Grupo de Investigación en Biología Evolutiva (GIBE) de la Universidade da Coruña

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2017

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema Universitario de Galicia (grps de referencia competitiva)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ana María González Tizón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 30/11/2017

Análisis estructural de los sideroforos producidos por las dos subespecies de Photobacterium damselae: desarrollo de nuevos antibacterianos y vacunas

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Carlos Jimenez Gonzalez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Impactos de la pesca sobre la biodiversidad y evidencias para su gestión sostenible en el mediterráneo Ibérico

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Daniel Oro; Giacomo Tavecchia
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 01/01/2016

Genómica comparada, biogeografía y evolución floral y adaptativa de gramíneas modelo

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Catalán P
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Genómica comparada, biogeografía y evolución floral y adaptativa de gramíneas modelo

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Elvira Sahuquillo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Development of a Pipeline to Monitor Global Gene Expression Via Ribosome Profiling

Entidade financiadora Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR), USA
Investigadores principáis Mariana Leguía
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

DESARROLLO DE MARCADORES Y ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD MOLECULAR EN POBLACIONES DEL CAMARÓN PALAEMON SERRATUS: APLICACIONES EN LA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL SOSTENIBLE

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Martínez Lage, Andrés
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

Buscando trazas de selección causada por patógenos y condiciones térmicas en el genoma de anfibios.

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación. Secretaría de Estado de Investigación. Plan Nacional I+D+i 2008-2011
Investigadores principáis José Manuel Cano Arias
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EMPRESA BIOVERT S.A., LA UDC Y LA FUNDACIÓN UDC PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "ESTIMULACIÓN EN LAS PLANTAS DE LA RESISTENCIA SISTÉMICA".

Entidade financiadora BIOVERT S.A.
Investigadores principáis Federico Pomar Barbeito
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2012 ata 30/04/2013

ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Entidade financiadora Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Tipo Contrato
Datas Dende 07/02/2012 ata 19/03/2016

Desarrollo y aplicación de técnicas analíticas y moleculares para el estudio de compuestos nutracéuticos en pimiento y cebolla

Entidade financiadora Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria-Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Cristina Silvar Pereiro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 24/11/2011 ata 24/11/2015

Studies on the bacterial stress response and stress-induced cross resistance

Investigadores principáis Carlos Jiménez González
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 15/09/2011 ata 14/09/2013

Avaliación do impacto das prácticas de manipulación e conservación de peixe fresco nas migracións parasitarias post-mortem

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/12/2010 ata 13/12/2013

Xestión da explotación do percebe: estudo da interacción entre factores ambientais e expresión xénica e inicio da elaboración do mapa de ligamento

Entidade financiadora Secretaría General de I+D de la Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 14/12/2010 ata 13/12/2013

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Fisioloxía das plantas. FPL"

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Fuencisla Merino de Cáceres
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 16/12/2010

Evolución multigenómica de las gramíneas templadas (Pooideae, Poaceae). Biogeografía y filogeografía de especies modelo de pooideas (Festuca, Anthoxanthum s.l., Brachypodium, Bromus) en el Viejo Mundo.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Elvira Sahuquillo
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Effect of the climatic and paleogeographic changes on the watercourses of the Western Mediterranean: Demography and Phylogeography of freshwater fish as a study model.

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Ignacio Doadrio Villarejo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

On the road to speciation: an integrated analisis of the evolution of reproductive isolation in a cryptic species complex

Entidade financiadora Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)
Investigadores principáis Catarina Lopes Pinho
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2013

Genetica y desarrollo de materiales vegetales

Entidade financiadora Gobierno de Aragón
Investigadores principáis Jose M. Lasa Dolhagaray
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2010

GENETICA DEL PAISAJE Y ECOLOGIA DE PASTOS SUBALPINOS PIRENAICO-CANTABRICOS (FESTUCA, GRAMINEAE) EN LA RED DE PARQUES NACIONALES: CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y RESTAURACION VEGETAL

Entidade financiadora Organismo autónomo Parques Nacionales
Investigadores principáis Catalán P
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Exploiting genetic variation for resistance to important pathogens in barley

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Ernesto Igartua Arregui
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/12/2009 ata 30/11/2012

CARACTERIZACION FUNCIONAL DE LA ULTIMA ETAPA DE LA BIOSINTESIS DE LIGNINAS MEDIANTE EL USO DE MUTANTES DE ARABIDOPSIS

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Alfonso Ros Barceló
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 27/07/2009 ata 27/07/2012

Fisioloxía das plantas. Grupo consolidado.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2009

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Grupo de investigación en bioloxía evolutiva. GIBE"

Entidade financiadora XUNTA DE GALICIA
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

Genética y desarrollo de materiales vegetales. Grupo consolidado

Entidade financiadora Gobierno de Aragón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/01/2009

Regulación de la peroxidasa de Zinnia elegans y de Arabidopsis thaliana por el óxido nítrico y el peróxido de hidrógeno.

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE MURCIA
Investigadores principáis Alfonso Ros Barceló
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 01/01/2012

Respostas demográficas e xenéticas á fragmentación e perda do hábitat por un especialista forestal: o pico mediano dendrocopus medius

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 02/08/2008 ata 01/08/2011

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Fisioloxía das plantas. FPL"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

Programa Xeral de Consolidación e Estruturación do Sistema Galego de I+D+I (INCITE) de grupos de investigación: "Xenética de organismos mariños: XENOMAR"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

Fisioloxía das plantas. Grupo consolidado.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Fuencisla Merino de Cáceres
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

Orixe e filoxeografía do endemismo ibérico Anthoxanthum amarum brot

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Manuel Pimentel
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/10/2009

Purificación y caracterización de peroxidasas en plantas basales.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/10/2011

Respostas demográficas e xenéticas á fragmentación e perda do hábitat por un especialista forestal: o pico mediano dendrocopos medius.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/10/2011

Genética y desarrollo de materiales vegetales. Grupo consolidado

Entidade financiadora Gobierno de Aragón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

Localizacion y validación de QTL de apatación y resistencia a enfermedades en cebada

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Ernesto Igartua Arregui
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2007 ata 04/10/2010

Genética de la conservación del lepidóptero protegido Graellsia Isabelae.

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Marta Vila Taboada
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/09/2010

Identificación de marcadores moleculares de ADN y estudio de la variabilidad genética del percebe "Pollicipes pollicipes" y su aplicación en la conservación de poblaciones naturales

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Ana María Gonzaléz Tizón
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/09/2010

Caracterización y mejora de líneas depimiento resistentes a especies de Phytophthora: niveles de capsicinoides, plan de mejora y detección de los patógenos en agua, suelo y planta.

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Federico Pomar
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 03/09/2007 ata 04/11/2010

Ayuda para la elaboración de un proyecto europeo en el tópico env.20072.1.4.1. Contribution of biodiversity to ecosystem services

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Ana María Gonzaléz Tizón
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/04/2007 ata 20/12/2008

Programa Xeral de Consolidación e Estruturación do Sistema Galego de I+D+I (INCITE) de grupos de investigación: "Xenética de organismos mariños: XENOMAR"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 26/12/2007

Fisioloxía das plantas. Grupo consolidado.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Fuencisla Merino de Cáceres
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2007

Características demográficas y estructura genética de poblaciones amenazadas de lacértidos en Galicia. Estrategias reproductoras y dinámica metapoblacional.

Entidade financiadora Xunta de Galicia. Programa de Biodiversidade e Recursos Forestais. Convocatoria 2006
Investigadores principáis Horacio Naveira Fachal
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2009

AFROALP II. AFROALPINE "SKY-ISLANDS": GENETIC VERSUS TAXONOMIC BIODIVERSITY, CLIMATE CHANGE AND CONSERVATION

Entidade financiadora Gobierno de Noruega
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2011

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Fisioloxía das plantas: FPL"

Entidade financiadora Conselleria da Innovación, Industria e Comercio
Investigadores principáis Fuencisla Merino de Cáceres
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 26/12/2007

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UDC E A UNIVERSIDADE DE ZARAGOZA PARA DESENVOLVER O PROXECTO SISTEMÁTICA, EVOLUCIÓN E BIOXEOGRAFÍA DOS LIÑAXES BASAIS DA SUBTRIBU LOLINAE E TRANSFERENCIA DE XENES

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Tipo Contrato
Datas Dende 22/06/2007 ata 30/09/2009

Bases demográficas e xenéticas para a determinación do estado de conservación da bolboreta erebia palarica

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 21/12/2006 ata 20/12/2009

Características demográficas e estrutura xenética de poboacións ameazadas de lacértidos en Galicia. Estratexias reprodutoras e dinámica metapoboacional

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/11/2006 ata 14/11/2009

Bioxeografía das bolboretas Erebia epiphron e Erebia palarica. Un estudo de xenética de poboacións aplicado á bioloxía da conservación de áreas de montaña

Entidade financiadora Universidade da Coruña
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/06/2006 ata 16/06/2007

Factores condicionantes de la mejora genética de la resistencia a la enfermedad de la tristeza en pimientos (Capsicum annuum) autóctonos de Galicia y País Vasco.

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Federico Pomar Barbeito
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2005 ata 31/07/2008

Localización, validación y efecto de loci para selección aistida por marcadores en mejora de cebada

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Ernesto Igartua Arregui
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 13/12/2004 ata 12/12/2007

Estudio do efecto da composición e grao de entrecruzamento das ligninas, na dixestibilidade de ensilaxes de millo e herba

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Federico Pomar Barbeito
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/08/2004 ata 31/12/2007

Sustainable Harvesting of Ensis (Razor shellfish) (SHARE)

Entidade financiadora COMUNIDAD EUROPEA
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/03/2004 ata 31/03/2007

Bases genéticas y demográficas para la conservación de poblaciones amenazadas de lacértidos en el noroeste ibérico

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Horacio Naveira Fachal
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/12/2003 ata 30/11/2006

Bases genéticas y demográficas para la conservación de poblaciones amenazadas de lacértidosen el noroeste ibérico

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/09/2003 ata 09/09/2006

Estudio de la resistencia en Capsicum y Capsicum chinense frente a Verticilium dahliae y su cuantificación en planta

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/09/2003 ata 09/09/2005

Identificación de marcadores moleculares de ADN en la volandeira Aequipecten opercularis y su aplicación al estudio y conservación de poblaciones explotadas.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 31/07/2003 ata 31/07/2006

Estudio del efecto de la microtopografía en la distribución de la flora en medios turbófilos de las Sierras de Ancares y del Xistral (Red Natura 2000: Determinación de la Amplitud Ecológica de especies vegetales en peligro o vulnerables.Prórroga.

Investigadores principáis David Romero
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 18/07/2003 ata 30/07/2004

Evaluación de la variabilidad genética de un banco natural de la especie de Navaja( Ensis arcuatus)

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Josefina Mendez Felpeto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/2003 ata 14/07/2006

Evaluación del estado de conservación y planes de gestión ligadas a las aguas dulces (SUBPROYECTO B)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2003 ata 31/12/2005

Estudio del efecto de la microtopografía en la distribución de la flora en medios turbófilos de las Sierras de Ancares e del Xistral (Red Natura 2000: Determinación de la Amplitud Ecológica de especies vegetales en peligro o vulnerables.

Investigadores principáis David Romero
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 17/07/2002 ata 17/07/2003

Caracterización molecular y evaluación genética de dos poblaciones de zamburiña (Chlamys varia)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/12/2001 ata 06/12/2004

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA REALIZACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA GESTIÓN DE LA HERPETOFAUNA DEL ESPACIO NATURAL DAS ILLAS DE ONS

Entidade financiadora Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Tipo Contrato
Datas Dende 27/07/2001 ata 31/12/2001

CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E AS UNIVERSIDADES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A CORUÑA PARA O SEGUEMENTO DA EVOLUCIÓN DOS HUMIDAIS DA TERRA CHA

Entidade financiadora Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2001 ata 31/12/2003

Reconstrucción paleoclimática para Galicia durante o cuaternario tardío

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Ramón Vidal Romaní
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2002

Evaluación de los patotipos presentes en Galicia causantes de la "Tristeza" en el pimiento de Padrón y estudio de la respuesta fisiológica asociada a la resistenacia.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/12/1999 ata 30/12/2002

Análisis genético de los solénidos de interés comercial en Galicia: Marcadores citogenéticos y moleculares

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/09/1999 ata 15/09/2002

Colonización de los morteros por cianobacterias y algas en edificios de Galicia.Estudio del biodeterioro

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 08/09/1999 ata 08/09/2001

Arquitectura genética de los mecanismos de aislamiento reproductivo, ensayo de mutagénesis insercional y aislamiento de genes de especiación en Drosophila.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 08/09/1999 ata 08/09/2002

Estudio sobre la demografía y evolución poblacional de los lacértidos endémicos de Galicia.Aspectos relacionados con su conservación.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/08/1999 ata 25/08/2002

"CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Y LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE (PARQUE NATURAL ILLAS CÍES) PARA ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL TRABAJO "DISTRIBUCIÓN, ESTATUS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS Y REPTILE

Entidade financiadora Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Tipo Contrato
Datas Dende 20/07/1999 ata 20/07/2001

Análisis de los mecanismos moleculares de la esterilidad e inviabilidad de los machos híbridos entre especies de Drosophilia

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/1999

Efecto de los frutos partenocárpicos sobre la predación y diseminación de semillas por aves en Pistacea terebinthus y Taxus baccata

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1999

Identificación y caracterización de biotipos resistentes a los herbicidas simazina y glifosato en las especies más infestantes en cultivos de Galicia

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1996 ata 01/01/1998

Los marcadores moleculares do xenoma de moluscos bivalvos : localización y evaluación

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Análisis intraespecífico de factores genéticos responsables del aislamiento reproductivo postcigótico entre especies de Drosophila .

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Especiación incipiente y selección natural en "Littorina saxatilis"

Entidade financiadora DGICYT Ministerio de Educación y Ciencia
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/1995 ata 01/01/1998

Biodegradación de edificios por algas. Estudio en monumentos de interés histórico-artístico de galicia.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 07/04/1994 ata 07/04/1996

Variación espacio-temporal en las interaciones de "Cornus sanguínea" y sus polinizadores y dispersantes

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1994 ata 01/01/1996

Aspectos estructurales y funcionales del genoma de moluscos bivalvos.

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 07/04/1993 ata 07/04/1995

La organización del genoma en moluscos: aspectos citogenéticos y moleculares.

Entidade financiadora DGICYT
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 11/03/1992 ata 10/03/1994

Cuantificación del ADN y distribución de secuencias repetitivas en el mejillón gallego.

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 08/11/1989 ata 07/11/1991

Identificación de individuos triploides en moluscos bivalvos

Entidade financiadora EUREKA, C.D.T.I. (E.U.-174)
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 17/05/1989 ata 16/05/1990

Inducción de patrones de bandas cromosómicas en moluscos.

Entidade financiadora Xunta de Galicia, incentivos para proyectos de la CICYT
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 02/03/1989 ata 01/03/1991

Inducción de patrones de bandas cromosómicas en moluscos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Josefina Méndez Felpeto
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 02/03/1988 ata 01/03/1989

Organización tridimensional del cromosoma mitótico y su relación con la estructura y secuencias del ADN.

Entidade financiadora CAICYT (Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica)
Investigadores principáis Vicente Goyanes Villaescusa
Tipo Contrato
Datas Dende 02/03/1983 ata 01/03/1986

Unexpected diversity and co-occurrence of phytotelmic frogs (Guibemantis) around Andasibe, one of the most intensively surveyed amphibian hotspots of Madagascar, and description of three new species.

Autores/as H. Gabriel, L.-D. Rothe, J. Köhler, S. Rakotomanga, D. Edmonds, Pedro Galán Regalado, Frank Glaw, R. M. Lehtinen, A. Rakotoarison, Miguel Vences
Revista ZOOTAXA Vol. 4 Núm. 5397 (páxs. 451 ata 485)
DOI https://doi.org/10.11646/zootaxa.5397.4.1

Phylogeography of the Iberian endemic butterfly Erebia palarica Chapman, 1905 (Lepidoptera: Nymphalidae): An integrative approach

Autores/as Laura Torrado-Blanco, Jonas Eberle, Helena Romo, Hugo Mortera, Marta Vila
Revista Insect Conservation and Diversity
DOI https://doi.org/10.1111/icad.12735

Copulations with a nestling by an adult care-giver in a kin-living bird

Autores/as Daniela Canestrari, Eva Trapote, Marta Vila, Vittorio Baglione
Revista BEHAVIOUR
DOI https://doi.org/10.1163/1568539x-bja10195

Our current understanding of the toxicity of altered mito-ribosomal fidelity during mitochondrial protein synthesis: what can it tell us about Human Disease?

Autores/as Antón Vila-Sanjurjo, Natalia Mallo, John F. Atkins, Joanna L. Elson, Paul M. Smith
Revista FRONTIERS IN PHYSIOLOGY Vol. 14
DOI https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1082953

Large effective size as determinant of population persistence in Anostraca (Crustacea: Branchiopoda)

Autores/as Lucía Sainz-Escudero, Marta Vila, Silvia Perea, Mario García París
Revista CONSERVATION GENETICS
DOI https://doi.org/10.1007/s10592-023-01534-1

Chromosome evolution in Iberolacerta, a genus that deviates from the standard karyotype formula of Lacertidae.

Autores/as Naveira, H., Rojo, V., Gómez-Seoane, I., Ferguson-Smith, M. A., Pereira, J. C., Martínez-Lage, A.
Revista GENETICA Vol. 151 Núm. 4 (páxs. 267 ata 279)
DOI https://doi.org/10.1007/s10709-023-00194-w

Nestedness Patterns of Amphibian Assemblages in Northwestern Iberia Along an Altitudinal Gradient: Implications for Conservation

Autores/as Alejandro Martínez-Abraín, Pedro Galán, Silvia Rodríguez-Fernández
Revista HERPETOLOGICA Vol. 80 Núm. 1
DOI https://doi.org/10.1655/herpetologica-d-22-00031

Delimiting phylogeographic diversity in the genomic era: application to an Iberian endemic frog

Autores/as C. Dufresnes, J. Ambu, Pedro Galán Regalado, F. Sequeira, L. Viesca, M. Choda, D. Álvarez, B. Alard, T. Suchan, S. Künzel, I. Martínez-Solano, Miguel Vences, A. Nicieza
Revista ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY Vol. zlad170 (páxs. 1 ata 115)

Local prior information and mainland overflow explain avian colonization in a major land-bridge island

Autores/as Martínez-Abraín, Alejandro, J. Crespo, M. Rebassa
Revista Journal of Biogeography
DOI https://doi.org/10.11117jbi.14681

Structural analysis of mitochondrial rRNA gene variants identified in patients with deafness

Autores/as Antón Vila-Sanjurjo, Natalia Mallo, Joanna L. Elson, Paul M. Smith, Emma L. Blakely, Robert W. Taylor
Revista FRONTIERS IN PHYSIOLOGY Vol. 14
DOI https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1163496

Supervivencia de una población aislada de baja altitud de Iberolacerta monticola considerada extinguida.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 34

Límite norte costero de la distribución de Podarcis lusitanicus. ¿Ha variado en 40 años?

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 34

Landscape genetics of the protected Spanish Moon Moth in core, buffer, and peripheral areas of the Ordesa y Monte Perdido National Park (Central Pyrenees, Spain)

Autores/as Inés González-Castellano, Neus Marí- Mena, Gernot Segelbacher, Carlos López Vaamonde, González-López, J, Jaime Fagúndez, Marta Vila
Revista CONSERVATION GENETICS
DOI https://doi.org/10.1007/s10592-023-01536-z

Single-cell ICP-MS for studying the association of inorganic nanoparticles with cell lines derived from aquaculture species

Autores/as Suárez Oubiña C, Paloma Hermelo Herbello, Mallo N, Vázquez M, Cabaleiro S, Pinehiro I, L. Rodríguez-Lorenzo, Espiña B, Pilar Bermejo Barrera, A. Moreda Piñeiro
Revista Analytical and Bioanalytical Chemistry
DOI https://doi.org/10.1007/s00216-023-04723-6

Influence of storage time on the DNA integrity and viability of spermatozoa of the spider crab Maja brachydactyla

Autores/as Elba Rodríguez-Pena, Diego Suárez, Graciela Estévez-Pérez, Patricia Verísimo, Noelia Barreira Rodríguez, Luis Fernández, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez-Lage
Revista Animals Vol. 13 (páxs. 3555 ata 3555)
DOI https://doi.org/10.3390/ani13223555

Gulls contribute to olive seed dispersal within and among islands in a Mediterranean coastal area

Autores/as Haruko Ando, Victor Martín-Vélez, Giacomo Tavecchia, Anna Traveset, Iciar Jiménez-Martín, José-Manuel Igual, Martínez-Abraín, Alejandro, Sandra Hervias-Parejo
Revista JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY
DOI https://doi.org/10.1111/jbi.14735

Minimum pack size in Iberian wolves

Autores/as Luis Llaneza, Victor Sazatornil, Emilio José García, Vicente Palacios, José Vicente López Bao
Revista European Journal of Wildlife Research Vol. 69
DOI https://doi.org/10.1007/s10344-023-01695-x

Getting fat and stressed: Effects of dietary intake of titanium dioxide nanoparticles in the liver of turbot Scophthalmus maximus

Autores/as E. Fonseca, Vazquez M, L. Rodríguez-Lorenzo, Mallo N, Pinehiro I, M L Sousa, Cabaleiro S, Quarato M, Spuch Calvar M, M. Correa, Lopez Mayan JJ, Mackey M, Antonio Moreda Piñeiro, Vasconcelos V, Espiña B, Campos A, M J Araujo
Revista JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS

Increased grey wolf diurnality in southern Europe under human-restricted conditions

Autores/as Martínez-Abraín, A, Ánxela LLinares, Luis Llaneza, P. Santidrián Tomillo, Pita-Romero, J, Ramón J Valle-García, Victoria Formoso-Freire, Alejandra Perina, Daniel Oro
Revista JOURNAL OF MAMMALOGY
DOI https://doi.org/10.1093/jmammal/gyad003

Predator-prey collapses at the edge of predator distribution: the case of clupeids and common guillemots (Uria aalge) in NW Iberia

Autores/as Martínez-Abraín, Alejandro, P. Santidrián Tomillo, Jorge Mouriño, Juan Rodríguez-Silvar, Andrés Bermejo
Revista SCIENTIA MARINA Vol. 87 (páxs. 53 ata 63)
DOI https://doi.org/10.3989/scimar.05299.053

Yellow-legged gulls from the Mediterranean are not only larger but also allometrically longer-winged than those from teh Cantabrian-Atlantic

Autores/as L. Pacheco, Giacomo Tavecchia, Igual, J.M, C. Alonso-Álvarez, J. Arizaga, A. Galarza, Daniel Oro, Martínez-Abraín, Alejandro
Revista Ardeola Vol. 70 (páxs. 225 ata 240)
DOI https://doi.org/10.13157/arla.70.2.2023.ra5

Mycena fragosa (Mycenaceae), a new species from the fragas in northwestern Spain

Autores/as Villareal, M., José María Traba Velay, Couceiro, A., Naveira, H., Vila-Sanjurjo, A
Revista Fungi Iberici Vol. 3 (páxs. 7 ata 18)
DOI https://doi.org/10.51436/funiber/03.001

Sex, size and eco-geographic factors affect the feeding ecology of the Iberian adder, Vipera seoanei.

Autores/as Espasandín, I., Pedro Galán, Martínez-Freiría, F.
Revista AMPHIBIA-REPTILIA Vol. 43 Núm. 3 (páxs. 235 ata 250)
DOI https://doi.org/10.1163/15685381-bja10093.

Using molecular and stable isotope markers to identify the main predators of Nephrops norvegicus in Mediterranean deep-water ecosystems

Autores/as María Vigo, J Navarro, J Giménez, Nuria Andón, A. Martínez-Lage, JB Company, Guiomar Rotllant
Revista Marine Ecology Progress Series Vol. 695 (páxs. 95 ata 108)
DOI https://doi.org/10.3354/meps14110

Translocation of bolder birds could provide benefits to Mediterranean osprey populations under current conditions of high human frequentation in natural areas

Autores/as Martínez-Abraín, Alejandro
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION
DOI https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109642

Oofagia intraespecífica de Timon lepidus en una población natural de Galicia.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 33

Proteomics reveals multiple effects of titanium dioxide and silver nanoparticles in the metabolism of turbot, Scophthalmus maximus

Autores/as M J Araujo, M L Sousa, Fonseca E, Barreiro Felpeto A, J C Martins, Vazquez M, Mallo N, Rodriguez Lorenzo L, Quarato M, Pinehiro I, Turkina MV, Lopez Mayan JJ, Peña Vazquez E, Barciela Alonso MC, Spuch Calvar M, Oliveira M, Bermejo Barrera P, Cabaleiro S, Espiña B, Vasconcelos V, Campos A
Revista CHEMOSPHERE
DOI https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136110.

Phenotypic and environmental correlates of natal dispersal movements in fragmented landscapes

Autores/as Hugo Robles, Carlos Ciudad, Zeno Porro, Julien Fattebert, Gilberto Pasinelli, Matthias Tschumi, Marta Vila, Martin Grüebler
Revista LANDSCAPE ECOLOGY Vol. 37 (páxs. 2819 ata 2833)
DOI https://doi.org/10.1007/s10980-022-01509-6

Hair cortisol concentration reflects the life cycle and management of grey wolves across four European populations

Autores/as PATRÍCIA PEREIRA, NÚRIA FANDOS ESTERUELAS, MÓNIA NAKAMURA, HELENA RIO-MAIOR, MIHA KROFEL, ALESSIA DI BLASIO, SIMONA ZOPPI, SERENA ROBETTO, LUIS LLANEZA, EMILIO GARCÍA, ÁLVARO OLEAGA, JOSÉ VICENTE LÓPEZ-BAO, MANENA FAYOS MARTINEZ, JASMINE STAVENOW, ERIK O. ÅGREN, FRANCISCO ÁLVARES, NUNO SANTOS
Revista SCIENTIFIC REPORTS Vol. 1 Núm. 12
DOI https://doi.org/10.1038/s41598-022-09711-x

Russula intermedia P. Karst primer hallazgo bajo Corylus avellana

Autores/as L.C. Monedero, José María Traba Velay, Antón Vila-Sanjurjo, Horacio Naveira Fachal
Revista Boletín de la Sociedad extremeña de Micología

Foreseeing the future of Posidonia oceanica meadows by accounting for the past evolution of the Mediterranean Sea

Autores/as Martínez-Abraín, A., Sergio R. Roiloa, Inés Castejón-Silvo
Revista ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE
DOI https://doi.org/10.1093/icesjms/fsac212

In search of a better reporting of scientific results: A data probability language

Autores/as Alejandro Martínez-Abraín
Revista ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY Vol. 117
DOI https://doi.org/10.1016/j.actao.2022.103868

LONG-TERm ShIFTS IN ADmISSIONS OF bIRDS TO wILDLIFE RECOVERy CENTRES REFLECT ChANGES IN SOCIETAL ATTITUDES TOwARDS wILDLIFE IN SPAIN

Autores/as Juan Jiménez, J. Crespo, Martínez-Abraín, Alejandro
Revista Ardeola Vol. 69
DOI https://doi.org/10.13157/arla.69.2.2022.sc3

Dos interesantes aportaciones para la Flora de Galicia (N.O. Península Ibérica)

Autores/as Alvaro Castaño Carballo, Manuel Pimentel, Marcos Perille Seoane, Elvira Sahuquillo
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA (BIOLOXÍA)
DOI https://doi.org/10.15304/nacc.id7967

Translocation in relict shy-selected animal populations: Program success versus prevention of human-wildlife conflict

Autores/as Martínez-Abraín, Alejandro, Mario Quevedo, D. Serrano
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Vol. 268 Núm. 109519
DOI https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109519

Nuevas poblaciones de Podarcis muralis en Galicia: ¿introducción a corta o a larga distancia?

Autores/as Pedro Galán, Oskyrko, O., Miguel A. Carretero
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 33

Tracing Back the History of Pepper ( Capsicum annuum) in the Iberian Peninsula from a Phenomics Point of View

Autores/as Silvar C., F. Rocha, Ana M. Barata
Revista Plants Vol. 11
DOI https://doi.org/10.3390/plants11223075

Classification of European bog vegetation of the Oxycocco Sphagnetea class

Autores/as Jirou?ek, Martin, Peterka, Tomá?, Chytrý, Milan, Jiménez-Alfaro, Borja, Oleg L. Kuznetsov, Pérez-Haase, Aaron, Liene Aunina, Biurrun, Idoia, Daniel Díte, Nadezhda Goncharova, Petra Hájková, Jansen, Florian, Natalia E. Koroleva, Elena D. Lapshina, Igor A. Lavrinenko, Olga V. Lavrinenko, Maxim G. Napreenko, Pawel Pawlikowski, Valerijus Ra omavi¿ius, John S. Rodwell, David Romero Pedreira, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista Applied vegetation science Vol. 14 Núm. 1
DOI https://doi.org/10.1111/avsc.12646

Quorum sensing systems as a new target to prevent biofilm-related oral diseases

Autores/as Muras A, Mallo N, Otero Casal P, JM Pose Rodriguez, Ana Maria Otero Casal
Revista Oral Diseases
DOI https://doi.org/10.1111/odi.13689.

Anomalía pigmentaria de Vipera seoanei en la costa de Galicia. Primer caso de hipomelanismo en esta especie.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 33

A NEW AREA FOR FRULLANIA TENERIFFAE (F.WEBER) NEES IN THE IBERIAN PENINSULA

Autores/as Marta Infante, Manuel Pimentel, Elena Rodríguez-Santos, Elvira Sahuquillo, Patxi Heras
Revista Boletín de la Sociedad Española de Briología Vol. 56 (páxs. 13 ata 17)
DOI https://doi.org/10.58469/bseb.2022.50.52.002

A GIS-supported multidisciplinary database for the Management of UNESCO Global Geoparks: the Courel mountains geopark (Spain)

Autores/as Daniel Ballesteros, Pablo Caldevilla, Ramón Vila, Xosé Carlos Barros, Laura Rodríguez¿Rodríguez, Manuel García¿Ávila, Elvira Sahuquillo
Revista Geoheritage journal Vol. 1 (páxs. 14 ata 41)
DOI https://doi.org/10.1007/s12371-022-00654-3

Contrasting wolf responses to different paved roads and traffic volume levels

Autores/as EMMA DENNEHY, LUIS LLANEZA, JOSÉ VICENTE LÓPEZ-BAO
Revista BIODIVERSITY AND CONSERVATION Vol. 11 Núm. 30 (páxs. 3133 ata 31331503)
DOI https://doi.org/10.1007/s10531-021-02239-y

Increasing wild boar density explains the decline of a Montagus harrier population in a coastal protected wetland

Autores/as J. Crespo, Juan Jiménez, Martínez-Abraín, Alejandro
Revista Animal Biodiversity and Conservation Vol. 44 (páxs. 229 ata 239)

Melanothamnus macaronesicus Rodríguez-Buján & Díaz-Tapia, sp. nov. (Rhodomelaceae, Rhodophyta): A New Turf-Forming Species from the Azores and the Canary Islands

Autores/as Rodriguez-Bujan I, DÍAZ-TAPIA Pilar, Pimentel M
Revista CRYPTOGAMIE ALGOLOGIE Vol. 42 Núm. 7 (páxs. 77 ata 91)

Differences in prevalence of multiple paternity in the spiny spider crab Maja brachydactyla in two localities that differ in female fecundity, fishing intensity, and management measures.

Autores/as Elba Rodríguez-Pena, Patricia Verísimo, Oliver Tully, Luis Fernández, Andrés Martínez Lage
Revista ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE Vol. 78 (páxs. 1697 ata 1710)

Changes from cliff to tree nesting in raptors: a response to a lower human persecution

Autores/as Alejandro Martínez-Abraín, Juan Jiménez, M. Ferrer
Revista JOURNAL OF RAPTOR RESEARCH Vol. 55 (páxs. 119 ata 123)

Depletion of a Toxoplasma porin leads to defects in mitochondrial morphology and contacts with the endoplasmic reticulum

Autores/as Mallo N, Ovciarikova J, Erica S Martins Duarte, S C Baehr, Biddau M, M L Wilde, A D Uboldi, Lemgruber L, C J Tonkin, J G Wideman, C R Harding, Sheiner L
Revista JOURNAL OF CELL SCIENCE
DOI https://doi.org/10.1242/jcs.255299.

The selection of anthropogenic habitat by wildlife as an ecological consequence of rural exodus: empirical examples from Spain

Autores/as Martínez-Abraín, Alejandro, X. Ferrer, I.F.Calvo
Revista Animal Biodiversity and Conservation Vol. 44 (páxs. 195 ata 203)

Análisis de la brioflora riparia de un bosque atlántico gallego. Razones para la conservación de A Fraga Gorda (Muras-Ourol, Lugo)

Autores/as E. Sahuquillo, Seoane-Rebollo I, González-Mariño D, Pimentel M
Revista Boletín de la Sociedad Española de Briología Vol. 54 (páxs. 45 ata 59)

Do apex predators need to regulate prey populations to be a right conservation target?

Autores/as Alejandro Martínez-Abraín, Luis Llaneza, Fernando Ballesteros, Aurora Grandal-d'Anglade
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Vol. 261C Núm. 109281 (páxs. 1 ata 4)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109281

Exploring the powerful phytoarsenal of white grape marc against bacteria and parasites causing significant diseases

Autores/as Rama JLR, Mallo N, Biddau M, Fernandes F, de MIguel, T, Sheiner L, Choupina A, Lores M
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
DOI https://doi.org/10.1007/s11356-019-07472-1.

Evolutionary Implications of a Peroxidase with High Affinity for Cinnamyl Alcohols from Physcomitrium patens, a Non-Vascular Plant

Autores/as Martínez-Cortés, T., F. POMAR, Esther Novo
Revista Plants (páxs. 1476 ata 1476)

Diallel analysis of the morphoagronomic, phytochemical, and antioxidant traits in Capsicum baccatum var. pendulum

Autores/as Gomes GP, Zeffa DM, Constantino LV, Baba VY, Silvar C., F. Pomar, Rodrigues R, GonÇalves LSA
Revista Horticulture Environment and Biotechnoloby
DOI https://doi.org/10.1007/s13580-020-00299-7

A revision of Hierochloe sect. Monoecia (Anthoxanthinae, Pooideae, Poaceae)

Autores/as Lema-Suárez I, E.SAHUQUILLO BALBUENA, Manuel Pimentel
Revista PHYTOTAXA Vol. 478 Núm. 1 (páxs. 92 ata 104)

Landscape resistance constrains hybridization across contact zones in a reproductively and morphologically polymorphic salamander.

Autores/as Guillermo Velo Antón, A, Lourenço, Pedro Galán, A. Nicieza, Tarroso, P.
Revista SCIENTIFIC REPORTS Vol. 11 Núm. 9259 (páxs. 1 ata 16)

Wolf (Canis lupus) litter size in Spain

Autores/as ELISA FERRERAS-COLINO, ANNA GARCÍA-GARRIGÓS, CHRISTIAN GORTÁZAR, LUIS LLANEZA
Revista European Journal of Wildlife Research Núm. 67
DOI https://doi.org/10.1007/s10344-021-01473-7

Presencia de Podarcis bocagei en el islote Ilha da Ínsua (Caminha, Portugal).

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 32 Núm. 2 (páxs. 150 ata 153)

Vanden Abeele; SB Janssens; R Piñeiro; OJ Hardy. (3/ 4). 2021. Evidence of Pleistocene fragmentation of the Congo Basin forests from the phylogeography of a shade-tolerant tree with limited seed dispersal: Scorodophloeus zenkeri (Fabaceae, Detarioideae). BMC Evolutionary Biology. 21-50.

Autores/as 1, 2, 3, 4
Revista BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY

Contrasting signal of recolonization after rainforest fragmentation in Africa inferred from trees with different dispersal abilities

Autores/as 1, 2, 3, 4, 5, 6
Revista PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

LA APLICACIÓN DE UN SIG PARA LA GESTIÓN EFICAZ DEL GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO MONTAÑAS DO COUREL, NOROESTE DE ESPAÑA

Autores/as Elvira Sahuquillo
Revista De Re Metallica Vol. 36 (páxs. 33 ata 47)

A new gall midge species (Diptera, Cecidomyiidae) as a potential candidate for biological control of the invasive plant Cortaderia selloana (Poaceae)

Autores/as Jaime Fagúndez, Raymond J. Gagné, Marta Vila
Revista PHYTOPARASITICA Vol. 49 Núm. 2 (páxs. 229 ata 241)
DOI https://doi.org/10.1007/s12600-020-00844-1

Genetic diversity and population structure in onion (Allium cepa L.) accessions based on morphological and molecular approaches

Autores/as Fornestar Lyngkhoi, Navinder Saini, Ambika B. Gaikwad,, Nepolean Thirunavukkarasu, Priyanka Verma, Cristina Silvar, Satish Yadav, Anil Khar
Revista Physiology and Molecular Biology of Plants Vol. 27 (páxs. 2517 ata 2532)
DOI https://doi.org/10.1007/s12298-021-01101-3

Correlation analysis of high-throughput fruit phenomics and biochemical profiles in native peppers (Capsicum spp.) from the primary center of diversification

Autores/as González-López, J, Rodriguez-Moar, S, Silvar C.
Revista Agronomy Vol. 11 (páxs. 262 ata 284)
DOI https://doi.org/10.3390/agronomy11020262

Nueva introducción de Podarcis muralis en Galicia, en una zona ya invadida por Tarentola mauritanica: el transporte de madera como vehículo de especies invasoras.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 31 Núm. 1 (páxs. 82 ata 85)

Genetic diversity and population structure of the rockpool shrimp Palaemon elegans based on microsatellites: evidence for a cryptic species and differentiation across the Atlantic¿Mediterranean transition

Autores/as Inés González-Castellano, González-López, J., González-Tizón, A., Andrés Martínez Lage
Revista SCIENTIFIC REPORTS Vol. 10, 10784 (páxs. 1 ata 11)

Zona de contacto y uso del espacio de dos especies de Podarcis en el Monte Pindo (A Coruña, Galicia). ¿Simpatría o parapatría?

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 31 Núm. 1 (páxs. 9 ata 18)

Mitochondrial DNA mutations induce mitochondrial biogenesis and increase the tumorigenic potential of Hodgkin and Reed-Sternberg cells.

Autores/as Sophie Haumann, Julia Boix, Jana Knuever, Angela Bieling, Antón Vila Sanjurjo, Joanna L Elson, Emma L Blakely, Robert W Taylor, Nicole Riet, Hinrich Abken, Hamid Kashkar, Hue-Tran Hornig-Do, Rudolf J Wiesner
Revista CARCINOGENESIS Vol. 41 Núm. 12 (páxs. 1735 ata 1745)
DOI https://doi.org/10.1093/carcin/bgaa032

Mitogenome phylogenetics in the genus Palaemon (Crustacea: Decapoda) sheds light on species crypticism in the rockpool shrimp P. elegans.

Autores/as Inés González-Castellano, Joan Pons, Enrique González-Ortegón, Andrés Martínez-Lage
Revista PLOS ONE Vol. 15(8): e02 (páxs. 1 ata 20)

Molecular Targets Implicated in the Antiparasitic and Anti-Inflammatory Activity of the Phytochemical Curcumin in Trichomoniasis

Autores/as Mallo N, J. Lamas, Sueiro RA, José Manuel Leiro
Revista Molecules
DOI https://doi.org/10.3390/molecules25225321

Rapid colour shift by reproductive character displacement in Cupido butterflies

Autores/as Joan C. Hinojosa, Darina Koubínová, Vlad Dinca, Juan Hernández-Roldán, Miguel L. Munguira, Enrique García-Barros, Marta Vila, Nadir Alvarez, Marko Mutanen, Roger Vila
Revista Molecular Ecology Vol. 29 (páxs. 4942 ata 4955)
DOI https://doi.org/10.1111/mec.15682

Ecological consequences of farmland abandonment in southern Europe: a unifying perspective.

Autores/as Alejandro Mart¿¿nez-Abra¿¿n, J. Jiménez, Jiménez, I., Ferrer, X., Luis Llaneza, Ferrer, M., Palomero, G., Ballesteros, F., Pedro Galán, Oro D
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Vol. 252 Núm. 108860

Ecological consequences of human depopulation of rural areas on wildlife: a unifying perspective

Autores/as Martínez-Abraín, Alejandro, Juan Jiménez, Ignacio A. Jiménez, Xavier Ferrer-Gallardo, Luis Llaneza, M. Ferrer, G. Palomero, F. Ballesteros, Daniel Oro
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Vol. 252 Núm. 108860

Acceptance and knowledge of evolutionary theory among third-year university students in Spain

Autores/as Juan Gefaell, Tamara Prieto, Mohamed Abdelaziz, Inés Álvarez, Josefa Antón, Juan Arroyo, Jose L. Bella, Miguel Botella, Anxela Bugallo, Vicente Claramonte, José Gijón, Emilio Lizarte, Rosa M. Maroto, Manuel Megías, Borja Milá, Cori Ramón, Marta Vila, Emilio Rolán-Álvarez
Revista PLOS ONE Vol. 15 Núm. 9
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238345

Sociality influences population dynamics under perturbation regimes

Autores/as Martínez-Abraín, Alejandro
Revista TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION Vol. 35 (páxs. 762 ata 763)

Minority Gene Expression Profiling: Probing the Genetic Signatures of Pathogenesis Using Ribosome Profiling

Autores/as Antón Vila-Sanjurjo, Diana Juarez, Steev Loyola, Michael Torres, Mariana Leguia
Revista THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES Vol. 221 (páxs. S341 ata S357)
DOI https://doi.org/10.1093/infdis/jiz565

Overexpression of ZePrx in Nicotiana tabacum Affects Lignin Biosynthesis Without Altering Redox Homeostasis

Autores/as A García Ulloa, L. Sanjurjo, S. Cimini, Antonio Encina, R. Martínez Rubio, R. Bouza, L. Barral, G. Estévez-Pérez, Novo-Uzal E, L. De Gara, F. Pomar
Revista Frontiers in Plant Science Vol. 11 (páxs. 900 ata 900)
DOI https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00900

High incidence of heteroplasmy in the mtDNA of a natural population of the spider crab.

Autores/as Elba Rodríguez-Pena, Patricia Verísimo, Fernández L., AM González-Tizón, Bárcena, C., Andrés Martínez Lage
Revista PLOS ONE Vol. 15 (3) e02 (páxs. 1 ata 20)

Determinants of Eurasian otter (Lutra lutra) diet in a seasonally changing reservoir

Autores/as Alejandro Martínez-Abraín, Neus Marí-Mena, Antón Vizcaíno, Joaquín Vierna, Carlos Veloy, Moraima Amboage, Amanda Guitián-Caamaño, Charlie Key, Marta Vila
Revista HYDROBIOLOGIA Vol. 847 (páxs. 1803 ata 1816)
DOI https://doi.org/10.1007/s10750-020-04208-y

Covalently and ionically, dually crosslinked chitosan nanoparticles block quorum sensing and affect cell growth on a cell-density dependent manner

Autores/as Celina Vila-Sanjurjo, Lea Hembach, Julius Netzer, Carmen Remuñán-López, Antón Vila-Sanjurjo, Francisco M. Goycoolea
Revista JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Vol. 24 Núm. 578 (páxs. 171 ata 183)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jcis.2020.05.075

Phytochemical assessment of native ecuadorian peppers (Capsicum spp.) and correlation analysis to fruit phenomics

Autores/as García-González C, Silvar C.
Revista Plants Vol. 9 (páxs. 986 ata 1011)
DOI https://doi.org/10.3390/plants9080986

Genetic characterization of Carnivore Parvoviruses in Spanish wildlife reveals domestic dog and cat-related sequences

Autores/as CALATAYUD, O, ESPERÓN, F, VELARDE, R, OLEAGA, A, Luis Llaneza, RIBAS, A., NEGRE, N, DE LA TORRE, A, RODRÍGUEZ, A, J. MILLÁN
Revista Transboundary and Emerging Disease Vol. 2 Núm. 67 (páxs. 624 ata 634)
DOI https://doi.org/10.1111/tbed.13378

New policies for a new wildlife: A road map for the wildlife manager of the future

Autores/as Martínez-Abraín, Alejandro, Juan Jiménez, Daniel Oro
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Vol. 236 (páxs. 484 ata 488)

Environmental temperatures shape thermal physiology, diversification and genome-wide substitution rate in lizards

Autores/as J. García-Porta, I. Irisarri, M. Kichner, A. Rodríguez, S. Kirchhof, J. L. Brown, A. MacLeod, A. P. Turner, F. Ahmadzadeh, G. Albadalejo, J. Crnobrnja-Isailovic, I. de la Riva, A. Fawzi, P. Galán, B. Göçmen, D. J. Harris, O. Jiménez-Robles, U. Joger, O. J. Glavas, M. Karis, G. Koziel, S. Künzel, M. Lyra, D. Miles, M. Nogales, M. A. Oguz, P. Pafilis, L. Rancilhac, N. Rodríguez, Rodríguez-Concepción, E. Sánchez, D. Salvi, T. Slimani, A. S¿khifa, A. T. Qashqaei, A. Zagar, A. Lemmon, E. M. Lemmon, M. A. Carretero, S. Carranza, H. Philippe, B. Sinervo, J. Müller, M. Vences, K. C. Wollenberg Valero
Revista NATURE COMMUNICATIONS Vol. 10:4077 (páxs. 1 ata 12)
DOI https://doi.org/10.1038/s41467-019-11943-x

High foraging efficiency of Eurasian otters in a shallow Iberian reservoir

Autores/as Ánxela LLinares, Martínez-Abraín, A, Juan Veiga
Revista WILDLIFE BIOLOGY
DOI https://doi.org/10.1111/wlb.00589

Alternated selection mechanisms maintain adaptive diversity in different demographic scenarios of a large carnivore

Autores/as R.G. ROCHA, V. MAGALHÃES, J. V. LÓPEZ-BAO, W. VAN DER LOO, L. LLANEZA, F. ALVARES, P. J. ESTEVES, R. GODINHO
Revista BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY Vol. 1 Núm. 19
DOI https://doi.org/10.1186/s12862-019-1420-5

Census and contemporary effective population size of two populations of the protected Spanish Moon Moth (Graellsia isabellae)

Autores/as Neus Marí-Mena, Horacio Naveira, Carlos Lopez-Vaamonde, Marta Vila
Revista Insect Conservation and Diversity Vol. 12 (páxs. 147 ata 160)
DOI https://doi.org/10.1111/icad.12322

Stick supply to nestsby cliff-nesting raptors as an evolutionary load of past tree-nesting

Autores/as Martínez-Abraín, Alejandro, Juan Jiménez
Revista Ideas in Ecology and Evolution Vol. 12 (páxs. 21 ata 25)
DOI https://doi.org/10.24908/iee.2019.12.3.n

Unravelling the Scientific Debate on How to Address Wolf-Dog Hybridisation in Europe.

Autores/as V. DONFRANCESCO, P. CIUCCI, V. SALVATORI, D. BENSON, L.W. ANDERSEN, E. BASSI, J.C. BLANCO, L. BOITANI, R. CANIGLIA, A. CANU, C. CAPITANI, G. CHAPRON, LUIS LLANEZA, J.V. LÓPEZ-BAO, U. SAARMA, H. SAND, M. SCANDURA, A. V. STRONEN, E. TSINGARSKA, N. MUKHERJEE
Revista Frontiers in Ecology and Evolution Núm. 7
DOI https://doi.org/10.3389/fevo.2019.00175

Distribución, uso del espacio y estado de conservación de la población de Iberolacerta monticola del Monte Pindo (A Coruña, Galicia).

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 66 ata 76)

Declive de la población más noroccidental de Chalcides bedriagai.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 30 Núm. 1 (páxs. 79 ata 7869)

De novo gonad transcriptome analysis of the common littoral shrimp Palaemon serratus: novel insights into sex-related genes

Autores/as Inés González-Castellano, Chiara Manfrin, Alberto Palavicini, Andrés Martínez-Lage
Revista BMC GENOMICS Vol. 20 Núm. 757 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.1186/s12864-019-6157-4

Outer membrane protein FrpA, the siderophore piscibactin receptor of Photobacterium damselae subsp. piscicida, as a subunit vaccine against photobacteriosis in sole (Solea senegalensis)

Autores/as Katherine Valderrama, Miguel Balado, Diego Rey-Varela, Jaime Rodríguez, Antón Vila-Sanjurjo, Carlos Jiménez, Manuel L. Lemos
Revista FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY
DOI https://doi.org/10.1016/j.fsi.2019.09.066

Dealing with growing forest insect pests: the role of top-down regulation

Autores/as Martínez-Abraín, Alejandro, J.Jiménez
Revista JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY
DOI https://doi.org/10.1111/1365-2664.13418

Fully automatic multi-temporal land cover classification using Sentinel-2 image data

Autores/as Sergio Baamonde, Martino Cabana, Neftalí Sillero, Manuel G. Penedo, Horacio Naveira, Jorge Novo
Revista Procedia Computer Science Vol. 159 (páxs. 650 ata 657)

Delayed predator-prey collapses: the case of black-legged kittiwakes and Iberian sardines

Autores/as Alejandro Mart¿¿nez-Abra¿¿n, P. Santidrián Tomillo, Jorge Mouriño, S. Tenan, Daniel Oro
Revista Marine Ecology Progress Series Vol. 631 (páxs. 201 ata 207)

Podarcis bocagei alimentándose del néctar de Crithmum maritimum en un islote costero de Galicia.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 30 Núm. 1 (páxs. 3 ata 6)

Otter diet changes in a reservoir during a severe autumn drought

Autores/as Alejandro Martínez-Abraín, P. Santidrián Tomillo, Juan Veiga
Revista JOURNAL OF MAMMALOGY

Assessin Rensch's rule in a newt: roles of primary productivity and conspecific density in interpopulation variation of sexual size dimorphism.

Autores/as Peñalver-Alcázar, M., Pedro Galán, Aragón, P.
Revista JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY (páxs. 1 ata 12)
DOI https://doi.org/10.1111/jbi.1368

Effect of the ultrastructure of chitosan nanoparticles in colloidal stability, quorum quenching and antibacterial activities

Autores/as 1, 2, 3, 4, 5
Revista JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Vol. 556 (páxs. 592 ata 605)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jcis.2019.08.061

Precision Medicine and Precision Public Health in the Era of Pathogen Next-Generation Sequencing

Autores/as 1, 2, 3, 4, 5, 6
Revista THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
DOI https://doi.org/10.1093/infdis/jiz424

Giardia sp. and Cryptosporidium sp. in Iberian Wolf

Autores/as PEREIRA, A, MATEUS, T, LUIS LLANEZA, D. DUARTE
Revista J. Hellenic Vet Med.Soc. Vol. 2 Núm. 70 (páxs. 1579 ata 15158279)
DOI https://doi.org/10.12681/jhvms.20864

Assessment of genetic diversity and population structure of the common littoral shrimp Palaemon serratus (Pennant, 1777) by microsatellites; towards a sustainable management

Autores/as Alejandra Perina, Neus Marí- Mena, Zeltia Torrecilla, Ana M. González Tizón, Inés González-Castellano, Enrique González-Ortegón, Andrés Martínez-Lage
Revista AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS Vol. XX (páxs. 1 ata 9)

Trends of biodiversity and species richness at local and global scales

Autores/as Marcelino Fuentes López
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Vol. 222 (páxs. 286 ata 286)

Presencia y uso del espacio de una población introducida de Tarentola mauritanica en el norte de Galicia.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 29 Núm. 1 (páxs. 35 ata 41)

Changes in lignin biosynthesis and monomer composition in responde to benzothiadiazole and root-knot nematode Meloidogyne incognita infection in tomato

Autores/as Pasqua Veronico, Costantino Paciolla, Federico Pomar, Silvana De Leonardis, Alba García-Ulloa, Maria Teresa Melillo
Revista JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Vol. 230 (páxs. 40 ata 4050)

A test of the substitution habitat hypothesis in amphibians.

Autores/as Alejandro Mart¿¿nez-Abra¿¿n, Pedro Galán
Revista CONSERVATION BIOLOGY
DOI https://doi.org/10.1111/cobi.13062

Comparative cytogenetic analysis of marine Palaemon species reveals a X1X1X2X2 / X1X2Y sex chromosome system in Palaemon elegans

Autores/as Zeltia Torrecilla, Andrés Martínez-Lage, Alejandra Perina, Enrique González-Ortegón, Ana M. González-Tizón
Revista Frontiers in Zoology Vol. 14 (páxs. 47 ata 47)

Toward reliable population estimates of wolves by combining spatial capture-recapture models and non-invasive DNA monitoring

Autores/as LÓPEZ-BAO JV, GODINHO R, PACHECO C, LEMA FJ, GARCÍA, L. LLANEZA, PALACIOS V, J. JIMÉNEZ
Revista SCIENTIFIC REPORTS Vol. 1 Núm. 8
DOI https://doi.org/10.1038/s41598-018-20675-9

diversity of hemotropic mycoplasmas in Iberian wild carnivores

Autores/as J. MILLÁN, R. VELARDE, V. DELICADO, N. NEGRE, A. RIBAS, A. OLEAGA, L. LLANEZA, F. ESPERÓN
Revista Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Disease Núm. 60 (páxs. 11 ata 16)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cimid.2018.09.007

A taxonomic and evolutionary review of the South American Hierochloë section Monoecia (Poaceae: Anthoxanthinae

Autores/as Lema-Suárez I, E. Sahuquillo, Estévez-Pérez G, Loureiro J, Castro S, Pimentel, M
Revista BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY Vol. 186 (páxs. 389 ata 413)

Genetic differentiation between Mediterranean and Atlantic populations of the common prawn Palaemon serratus (Crustacea: Palaemonidae) reveals uncommon phylogeographic break

Autores/as RONJA WEISS, ZELTIA TORRECILLA, Enrique González-Ortegón, ANA M. GONZÁLEZ-TIZÓN, Andrés Martínez-Lage, CHRISTOPH D. SCHUBART
Revista JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM Vol. 98 (páxs. 1425 ata 1434)
DOI https://doi.org/10.1017/s0025315417000492

Genotype to phenotype: Diet-by-mitochondrial DNA haplotype interactions drive metabolic flexibility and organismal fitness

Autores/as Antón Vila, Wen C. Aw, Samuel G. Towarnicki, Richard G. Melvin, Neil A. Youngson, Michael R. Garvin, Yifang Hu, Shaun Nielsen, Torsten Thomas, Russell Pickford, Sonia Bustamante, Gordon K. Smyth, J. William O. Ballard
Revista PLOS Genetics
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1007735

Novas aportacións á orquideoflora da Serra do Courel (Galicia, NW Península Ibérica)

Autores/as E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista Recursos Rurais revista do IBADER (páxs. 23 ata 25)

Isolation and characterization of 21 polymorphic microsatellite loci for the rockpool shrimp Palaemon elegans using Illumina MiSeq sequencing

Autores/as Inés González-Castellano, Alejandra Perina, Ana M. González-Tizón, Zeltia Torrecilla, Andrés Martínez-Lage
Revista SCIENTIFIC REPORTS Vol. XX (páxs. 1 ata 4)

The importance of fine¿scale breeding site selection patterns under a landscape¿sharing approach for wolf conservation

Autores/as Luis Llaneza, Victor Sazatornil, José Vicente López Bao
Revista BIODIVERSITY AND CONSERVATION Vol. 5 Núm. 27
DOI https://doi.org/10.1007/s10531-017-1491-9

Actividad trepadora de Anguis fragilis en hábitat atípico.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 29 Núm. 1 (páxs. 26 ata 31)

Efecto de los temporales atlánticos invernales sobre la población de Discoglossus galganoi de los acantilados costeros de Galicia.

Autores/as Pedro Galán, S. Rodríguez-Fernández
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 29 Núm. 1 (páxs. 70 ata 75)

As orquídeas da Serra do Courel

Autores/as E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista Monografías do IBADER (páxs. 1 ata 26)

Satellite factors influencing the impact of recreational activities on wildlife

Autores/as A. Martínez-Abraín
Revista Animal Conservation Vol. 21 (páxs. 461 ata 462)
DOI https://doi.org/10.1111/acv.12465

Pax Romana: Refuge abandonment and expansion of fearless behaviours in a reconciling world

Autores/as Martínez-Abraín, Alejandro, Jiménez, J, Oro D
Revista Animal Conservation

Reliability of human estimates of the presence of pups and the number of wolves vocalizing in chorus howls: implications for decision-making processe

Autores/as V. PALACIOS, E. FONT, E.J. GARCÍA, L.SVENSSON, L. LLANEZA, J. FRANK, JV. LÓPEZ-BAO
Revista European Journal of Wildlife Research Vol. 3 Núm. 63
DOI https://doi.org/10.1007/s10344-017-1115-4

Discoglossus galganoi en un islote costero en San Cibrao, Cervo (Lugo, Galicia).

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 29 Núm. 2 (páxs. 12 ata 15)

Determinants of mercury contamination in viperine snakes, Natrix maura, in Western Europe.

Autores/as J. Lemaire, P. Bustamante, A. Olivier, O. Lourdais, B. Michaud, A. Boissinot, Pedro Galán, F. Brischoux
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 635 (páxs. 20 ata 25)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.029

Cryptic population structure reveals low dispersal in Iberian wolves

Autores/as J. SILVA, LÓPEZ-BAO, J.V, L. LLANEZA, ÁLVARES, F, LOPES, S, BLANCO J.C, CORTÉS Y, GARCIA, E, PALACIOS, V, RIO-MAIOR, H, FERRAND, N, R. GODINHO
Revista SCIENTIFIC REPORTS Núm. 8
DOI https://doi.org/10.1038/s41598-018-32369-3

Protein Import into the Endosymbiotic Organelles of Apicomplexan Parasites

Autores/as Mallo N, Fellows J, Johnson C, Sheiner L
Revista Genes
DOI https://doi.org/10.3390/genes9080412

Spatiotemporal variation of host use in a brood parasite: the role of the environment

Autores/as Vittorio Baglione, Diana Bolopo, Daniela Canestrari, Juan Gabriel Martínez, María Roldán, Marta Vila, Manuel Soler
Revista BEHAVIORAL ECOLOGY Vol. 28 Núm. 1 (páxs. 49 ata 58)
DOI https://doi.org/10.1093/beheco/arw131

De novo transcriptome assembly of shrimp Palaemon serratus

Autores/as Alejandra Perina, Ana M. González-Tizón, Iago F. Meilán, Andrés Martínez-Lage
Revista Genomics Data Vol. 11 (páxs. 89 ata 91)

Distribución altitudinal de Chioglossa lusitanica en Galicia

Autores/as Martiño Cabana Otero, Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA

Phylogeography and Conservation Genetics of the Ibero-Balearic Three-Spined Stickleback (Gasterosteus aculeatus)

Autores/as Marta Vila, Miguel Hermida, Carlos Fernandez, Silvia Perea, Ignacio Doadrio, Rafaela Amaro, Eduardo San Miguel
Revista PLOS ONE
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170685

Differential adult survival at close seabird colonies: the importance of foraging segregation and by-catch risk during the breeding season

Autores/as Meritxell Genovart, Juan Bécares, José-Manuel Igual, Alejandro Martínez-Abraín, Raul Escandell, Antonio Sánchez, Beneharo Rodríguez, José M. Arcos, Daniel Oro
Revista Global Chage Biology Vol. 24 (páxs. 1279 ata 1290)

Are diversification rates and chromosome evolution in the temperate grasses (Pooideae) associated with major environmental changes in the Oligocene-Miocene?

Autores/as Pimentel M, Escudero M, E.SAHUQUILLO BALBUENA, Minaya M, Pilar Catalán
Revista PeerJ Vol. 5
DOI https://doi.org/10.7717/peerj.3815

Peatland community¿s numerical identification and the effect of temporal variations in their recognition: a case of NW Iberian Peninsula

Autores/as David Romero Pedreira, MIsabel Fraga, Elvira Sahuquillo
Revista Documents phytosociologiques Vol. 6 (páxs. 183 ata 200)

Spatial assessment of wolf-dog hybridization in a single breeding period

Autores/as C. PACHECO, JV. LÓPEZ-BAO, E.J. GARCIA, F. J. LEMA, L. LLANEZA, V. PALACIOS, R. GODINHO
Revista SCIENTIFIC REPORTS Núm. 7
DOI https://doi.org/10.1038/srep42475

Recruitment of RNA molecules by connexin RNA-binding motifs: implication in RNA and DNA transport through microvesicles and exosomes

Autores/as Antón Vila, Marta Varela-Eirin, Adrián Varela-Vázquez, Marina Rodríguez-Candela Mateos, Eduardo Fonseca, José L. Mascareñas, M. Eugenio Vázquez, María D. Maya
Revista BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH (páxs. 728 ata 736)
DOI https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2017.02.001

Infección por dermocistidios (Dermocystida) en una población de Lissotriton helveticus de A Limia (Ourense, Galicia).

Autores/as Galán, P., D. Dopereiro
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 28 Núm. 1 (páxs. 74 ata 77)

Predictable anthropogenic food subsidies, density-dependence and socio-economic factors influence breeding investment in a generalist seabird

Autores/as Real, E, Oro D, Martínez-Abraín, Alejandro, Igual, J.M, Albert Bertolero, Bosch, M, Taveccia, G
Revista JOURNAL OF AVIAN BIOLOGY Vol. 48

Sweet vernal grasses (Anthoxanthum) colonized African Mountains along two fronts in the Late Pliocene, followed by secondary contact, polyploidization and local extinction in the Pleistocene

Autores/as Tusiime F, Gizaw A, Wondimu T, Masao CA, Abdi AA, Muwanika V, Travnicek P, Nemomissa S, Popp M, Eilu G, Brochmann C, Pimentel M
Revista MOLECULAR ECOLOGY
DOI https://doi.org/10.1111/mec.14136

Temporal changes in cutaneous bacterial communities of terrestrial- and aquatic-phase newts (Amphibia).

Autores/as Joana Sabino-Pinto, Pedro Galán, Silvia Rodríguez-Fernández, Molly C. Bletz, Sabin Bhuju, Robert Geffers, Michael Jarek, Miguel Vences
Revista ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY Vol. 19 Núm. 8 (páxs. 3025 ata 3038)
DOI https://doi.org/10.1111/1462-2920.13762

Detection of zoonotic and livestock-specific assembages of Giardia duodenalis in free-living wild lizards.

Autores/as A. Reboredo-Fernández, E. Ares-Mazás, Galán, P., S. Mario Cacciò, H. Gómez-Couso
Revista Brazilian Journal of Veterinary Parasitology Vol. 26 Núm. 3 (páxs. 395 ata 399)

Flexible mating patterns in an obligate brood parasite

Autores/as Diana Bolopo, Daniela Canestrari, Juan Gabriel Martínez, María Roldán, Elena Macías-Sanchez, Marta Vila, Manuel Soler, Vittorio Baglione
Revista IBIS Vol. 159 Núm. 1 (páxs. 103 ata 112)
DOI https://doi.org/10.1111/ibi.12429

Wolf population genetics in Europe: a systematic review, meta-analysis and suggestions for conservation and management

Autores/as M. HINDRIKSON, J. REMM, M. PILOT, R. GODINHO, A. VIK STRONEN, L. BALTRUNAIT, S. D. CZARNOMSKA, J.A. LEONARD, E. RANDI, C. NOWAK, M. A. KESSON, JV. LÓPEZ-BAO, F. ÁLVARES, L. LLANEZA, J. ECHEGARAY, C. VILÁ, D. RUNGIS, J. ASPI, L. PAULE, T. SKRBINSEK, U. SAARMA
Revista BIOLOGICAL REVIEWS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY Vol. 3 Núm. 92
DOI https://doi.org/10.1111/brv.12298

Deciphering the role of the phenylpropanoid metabolism in the tolerance of Capsicum annuum L. to Verticillium dahliae Kleb

Autores/as Marta Novo, Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino, Teresa Martínez-Cortés, Fachuang Lu, John Ralph, Federico Pomar
Revista PLANT SCIENCE Vol. 258 (páxs. 12 ata 20)
DOI https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2017.01.014

Screening old peppers (Capsicum spp.) for disease resistance and pungency-related traits

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, Garcia-Gonzalez, Carlos A.
Revista SCIENTIA HORTICULTURAE Vol. 218 (páxs. 249 ata 257)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.02.037

Optimization of DNA extraction in the spiny spider crab Maja brachydactyla: determining the best extraction method, sample conservation and starting tissue

Autores/as Elba Rodríguez-Pena, Patricia Verísimo, Luis Fernández, ANA M. GONZÁLEZ-TIZÓN, Andrés Martínez-Lage
Revista CONSERVATION GENETICS RESOURCES Vol. 9 (páxs. 369 ata 370)
DOI https://doi.org/10.1007/s12686-017-0685-

Espermatóforo de Chioglossa lusitanica. Morfología y transferencia.

Autores/as Galán, P.
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 28 Núm. 1 (páxs. 28 ata 31)

Tipificación del híbrido x Orchiserapias monfortensis De la Peña

Autores/as Saul de la Peña, Elvira Sahuquillo
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA (BIOLOXÍA) Vol. 23

Assessing genetic and phenotypic diversity in pepper (Capsicum annuum L.) landraces from North-West Spain

Autores/as Antonio Rivera, Ana B. Monteagudo, Ernesto Igartua, Alfredo Taboada, Alba García-Ulloa, Federico Pomar, Manuel Riveiro Leira, Cristina Silvar
Revista SCIENTIA HORTICULTURAE Vol. 203 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scienta.2016.03.006

Anthropogenic areas as incidental substitutes for original habitat

Autores/as Martínez-Abraín, A, Juan Jiménez
Revista CONSERVATION BIOLOGY Vol. 30 (páxs. 593 ata 598)
DOI https://doi.org/10.1111/cobi.12644

Deciphering Genetic Diversity in the Origins of Pepper (Capsicum spp.) and Comparison with Worldwide Variability

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, Garcia-Gonzalez, Carlos A.
Revista CROP SCIENCE Vol. 56 Núm. 6 (páxs. 3100 ata 3111)
DOI https://doi.org/10.2135/cropsci2016.02.0128

Assessing the genetic diversity in onion (Allium cepa L.) landraces from northwest Spain and comparison with the European variability

Autores/as A Rivera, C Mallor, A. Garcés-Claver, A García Ulloa, F. Pomar, C. Silvar
Revista NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE Vol. 44 (páxs. 103 ata 120)
DOI https://doi.org/10.1080/01140671.2016.1150308

Isolation and characterization of 20 polymorphic microsatellite loci in Palaemonserratus and cross-amplification in Palaemon species by 454pyrosequencing.

Autores/as Alejandra Perina Cedrón, AM González-Tizón, Antón Vizcaíno, Enrique González-Ortegón, A. Martínez-Lage
Revista CONSERVATION GENETICS RESOURCES Vol. 8 (páxs. 169 ata 196)

Polymorphic microsatellite markers in Anthoxanthum (Poaceae); cross-amplification in the Eurasian complex of the genus

Autores/as Lema-Suárez I, Elvira Sahuquillo, Neus Marí- Mena, Manuel Pimentel
Revista Applications in Plant Sciences Vol. 4 Núm. 10
DOI https://doi.org/10.3732/apps.1600070

Differential waterbird population dynamics after long-term protection: the influence of diet and habitat type

Autores/as Rummel, L, Martínez-Abraín, Alejandro, Mayol, J, Ruiz-Olmo, J, Francesc, M, Jiménez, J, Gómez J.A., Oro D
Revista Ardeola Vol. 63 (páxs. 79 ata 101)

Multi-method and multi-state Bayesian hierarchical site occupancy models to survey large carnivores: Estimating wolf reproductions at regional scales.

Autores/as J. JIMENEZ-HERRERA, E.J. GARCÍA, L. LLANEZA, V. PALACIOS, L.M. GONZALEZ, F. GARCÍA, J. MUÑOZ-IGUALADA, JV. LÓPEZ-BAO
Revista CONSERVATION BIOLOGY Vol. 4 Núm. 30 (páxs. 883 ata 883893)
DOI https://doi.org/10.1111/cobi.12685

Use of wild individuals as a key factor for success in vertebrate translocations

Autores/as Albert¿Ludwigs¿Universitä, Universidade da Coruña, Govern Balear, Generalitat Catalunya, Generalitat Valenciana, Generalitat Valenciana, Generalitat Catalunya
Revista Animal Biodiversity and Conservation Vol. 39 (páxs. 207 ata 219)

Resting in risky environments: The importance of cover for wolves to cope with exposure risk in human-dominated landscapes

Autores/as L. LLANEZA, E. J. GARCÍA, V. PALACIOS, V. SAZATORNIL, J.V. LÓPEZ-BAO
Revista BIODIVERSITY AND CONSERVATION Vol. 8 Núm. 25 (páxs. 1515 ata 11528515)
DOI https://doi.org/10.1007/s10531-016-1134-6

The role of human-related risk in breeding site selection by wolves.

Autores/as v SAZATORNIL, A. RODRÍGUEZ, M. KLACZEK, M. AHMADI, F. ÁLVARES, S. ARTHUR, J.C. BLANCO, B. BORG, J.W. BURCH, J.W. BURCH, Y. CORTÉS, E.J. GARCÍA, E. GEFFEN, B. HABIB, Y. ILIOPOULOS, M. KABOLI, M. KROFEL, L. LLANEZA, F. MARUCCO, J. K. OAKLEAF, D. K. PERSON, H. POTO¿NIK, N. RAZEN, H. RIO-MAIOR, H. SAND, D. UNGER, P. WABAKKEN, J.V. LÓPEZ-BAO
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Núm. 201 (páxs. 103 ata 101103)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.06.022

A cluster of NBS-LRR genes resides in a barley powdery mildew resistance QTL on 7HL

Autores/as Cantalapiedra CP, Contreras-Moreira B, Cristina Silvar, Perovic D, Ordon Frank, Gracia MP, Igartua E, Casas AM
Revista PLANT GENOME (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.3835/plantgenome2015.10.0101

Chioglossa lusitanica: uso de la cola para trepar.

Autores/as Galán, P.
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 27 Núm. 1 (páxs. 69 ata 72)

Distribución y estado de conservación de Podarcis muralis en Galicia.

Autores/as Cabana, M., R. Vázquez, Galán, P.
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 27 Núm. 2 (páxs. 69 ata 72)

Phenological asynchrony in plant-butterfly interactions associated with climate: a community-wide perspective

Autores/as Donoso I, Stefanescu, C, Martínez-Abraín, Alejandro, Traveset A
Revista OIKOS Vol. 125 (páxs. 1434 ata 1444)

Genética del paisaje y conservación de pastos subalpinos de Festuca (Festuca gr. eskia, Poaceae) en los Parques Nacionales pirenaico-cantábricos españoles.

Autores/as Pilar Catalán, Isabel Marques, David Draper, Jose Grabiel Segarra Moragues, Carmen Acebo, Felix Llamas, Elvira Sahuquillo, Ernesto Pérez-Collazos, Benjamín Komac, Juan Viruel, María del Carmen Sancho, José Antonio Manso, Luis Villar
Revista Botanique Núm. 4 (páxs. 5 ata 17)

Phylogeography of the Spanish Moon Moth Graellsia isabellae (Lepidoptera, Saturniidae).

Autores/as Neus Marí-Mena, Carlos López-Vaamonde, Horacio Naveira, Marie-Anne Auger-Rozenberg, Marta Vila
Revista BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY Vol. 16
DOI https://doi.org/10.1186/s12862-016-0708-y

Isolation and characterization of 20 polymorphic microsatellite loci in Palaemon serratus and cross-amplification in Palaemon species by 454 pyrosequencing.

Autores/as Alejandra Perina Cedrón, AM González-Tizón, Antón Vizcaíno, Enrique González-Ortegón, Andrés Martínez Lage
Revista CONSERVATION GENETICS RESOURCES
DOI https://doi.org/10.1007/s12686-016-0549-4

Influence of different GPS schedules on the detection rate of wolf feeding sites in human-dominated landscapes

Autores/as A. PLANELLA, V. PALACIOS, E.J. GARCÍA, L. LLANEZA, F.. GARCÍA-DOMÍNGUEZ, J. MUÑOZ-IGUALADA, J.V. LÓPEZ-BAO
Revista European Journal of Wildlife Research Vol. 4 Núm. 62 (páxs. 471 ata 478)
DOI https://doi.org/10.1007/s10344-016-1020-2.6

Suppression of Arabidopsis peroxidase 72 alters cell wall and phenylpropanoid metabolism

Autores/as Esther Novo-Uzal, Francisco Fernández-Pérez, Federico Pomar, María A. Pedreño, Esther Novo-Uzal
Revista PLANT SCIENCE Vol. 239 (páxs. 192 ata 199)

EXPLORING GENETIC DIVERSITY AND QUALITY TRAITS IN A COLLECTION OF ONION (Allium cepa L) LANDRACES FROM NORTH-WEST SPAIN

Autores/as Susana GONZÁLEZ-PÉREZ, Cristina MALLOR, Ana GARCÉS-CLAVER, Fuencisla MERINO, Alfredo TABOADA, Antonio RIVERA, Federico POMAR, Dragan Perovic, Cristina SILVAR
Revista GENETIKA (páxs. 885 ata 900)
DOI https://doi.org/10.2298/gensr1503885g

Patterns of exposure of Iberian wolves (Canis lupus) to canine viruses in human-dominated landscapes

Autores/as J. MILLÁN, J.V. LÓPEZ-BAO, E.J. GARCÍA, A. OLEAGA, L. LLANEZA, V. PALACIOS, A. DE LA TORRE, A. RODRÍGUEZ, E. J. DUBOVI, F. ESPERÓN
Revista EcoHealth Vol. 1 Núm. 3 (páxs. 123 ata 134)
DOI https://doi.org/10.1007/s10393-015-1074-8

Toothless wildlife protection laws.

Autores/as JV. LÓPEZ-BAO, J.C. BLANCO, A. RODRÍGUEZ, R. GODINHO, v SAZATORNIL, F. ALVARES, E.J. GARCÍA, L. LLANEZA, M. RICO, Y. CORTÉS, V. PALACIOS, G. CHAPRON
Revista BIODIVERSITY AND CONSERVATION Vol. 8 Núm. 24 (páxs. 2105 ata 21210805)
DOI https://doi.org/10.1007/s10531-015-0914-8

Are edge populations doomed to extinction? A reply to Munilla et al.

Autores/as Martínez-Abraín, Alejandro
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Vol. 191 (páxs. 843 ata 844)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.07.014

Impacto del jabalí sobre Pelobates cultripes en un espacio natural protegido de Galicia.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 94 ata 99)

Evolution of the beta-amylase gene in the temperate grasses: non-purifying selection, recombination, semiparalogy, homeology and phylogenetic signal.

Autores/as Minaya MA, Diaz Perez AJ, Mason-Gamer RJ, Pimentel M, Catalán P
Revista Molecular Phylogenetics and Evolution Vol. 91 (páxs. 68 ata 85)

Characterization of 15 polymorphic microsatellite loci in gooseneck barnacle Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789), and cross-amplification in other Pollicipes species.

Autores/as David Seoane Miraz, Andrés Martínez-Lage, Ana M. González Tizón
Revista CONSERVATION GENETICS RESOURCES Vol. xx (páxs. 1 ata 3)
DOI https://doi.org/10.1007/s12686-015-0436-4

The Baltic praw Palaemon adspersus Rathke, 1837 (Decapoda Caridea Palaemonidae): First record, stablisment and ilustrated key of the subfamily palaemonidade from coast north-west Atlantic waters.

Autores/as Enrique González-Ortegón, Sargent, Phole, Andrés Martínez Lage
Revista Biological Invasions Vol. xx Núm. xx (páxs. xx ata xx)

Distribución de Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae)en Galicia (NO de España): Análise de parámetros ambientais

Autores/as Lema-Suárez I, Pimentel M, Elvira Sahuquillo
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA (BIOLOXÍA) Vol. 22 (páxs. 89 ata 98)

Simpatría y sintopía de cinco especies de lacértidos en una zona de los Montes Aquilianos (León).

Autores/as Pedro Galán, José Eduado Nieto Santín, Rafael Vázquez Graña, José Fernández Pérez
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 24 (páxs. 27 ata 33)

Real-time assessment of hybridization between wolves and dogs: combining non-invasive samples with ancestry informative markers

Autores/as R. GODINHO, J.V. LÓPEZ-BAO, D. CASTRO, L. LLANEZA, S. LOPES, P. SILVA, N. FERRNAD
Revista MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES Vol. 2 Núm. 15 (páxs. 317 ata 328)
DOI https://doi.org/10.1111/1755-0998.12313

Exploring the Serbian genbank barley (Hordeum vulgare L. subsp. vulgare) collection for powdery mildew resistance

Autores/as surlan-momirovic g, flath k, Silvar C, brankovic g, kopahnke d, knezevic d, schliephake e, ordon f, perovic d
Revista GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION

Ectopic lignification in primary cellulose-deficient cell walls of maize cell suspension cultures

Autores/as Hugo Melida, Asier Largo-Gosens, Esther Novo-Uzal, Rogelio Santiago, Federico Pomar, Pedro Garcia, Penélipe García-Angulo, José Luis Acebes, Jesús Álvarez, Antonio Encina
Revista JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY Vol. 57 Núm. 4 (páxs. 357 ata 372)
DOI https://doi.org/10.1111/jipb.12346

Stoch-aptation: a new term in evolutionary biology and paleontology

Autores/as Martínez-Abraín, Alejandro
Revista Ideas in Ecology and Evolution Vol. 8 (páxs. 42 ata 45)
DOI https://doi.org/10.4033/iee.2015.8.6.n

Pyrosequencing Approach for SNP Genotyping in Plants Using a M13 Biotinylated Primer

Autores/as Silvar C, perovic d, Casas AM, Igartua E, ordon f
Revista Bio-Protocols

Assessing the Barley Genome Zipper and Genomic Resources for Breeding Purposes

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, Martis, Mihaela M., Nussbaumer, Thomas, Haag, Nicolai, Rauser, Ruben, Keilwagen, Jens, Korzun, Viktor, Mayer, Klaus F. X., Ordon, Frank, Perovic, Dragan
Revista PLANT GENOME Vol. 8 Núm. 3
DOI https://doi.org/10.3835/plantgenome2015.06.0045

Indirect effects of changes in environmental and agricultural policies on the diet of wolves.

Autores/as L. LLANEZA, JV. LÓPEZ-BAO
Revista European Journal of Wildlife Research Vol. 6 Núm. 61 (páxs. 895 ata 902)
DOI https://doi.org/10.1007/s10344-015-0966-9

Evolutionary dynamics of two satellite DNA families in rock lizards of the genus Iberolacerta (Squamata, Lacertidae): different histories but common traits

Autores/as Verónica Rojo, Andrés Martínez Lage, Massimo Giovannotti, Ana M. González-Tizón, Paola Nisi-Cerioni, Vincenzo Caputo Barucchi, Pedro Galán, Ettore Olmo, Horacio Naveira
Revista CHROMOSOME RESEARCH Vol. 23 (páxs. 441 ata 461)
DOI https://doi.org/10.1007/s10577-015-9489-1

Heterologous Inferential Analysis (HIA) as a Method to Understand the Role of Mitochondrial rRNA Mutations in Pathogenesis Methods

Autores/as Antón Vila, Joanna L. Elson, Paul M. Smith
Revista Methods Mol Biol (páxs. 369 ata 383)
DOI https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2257-4_32

Fluorescence-based CAPS Multiplex Genotyping on Capillary Electrophoresis Systems

Autores/as perovic j, Silvar C, perovic d, stein n, ordon f
Revista Bio-Protocols

Decoding group vocalizations: the acoustic energy distribution of chorus howls is useful to determine wolf reproduction

Autores/as V. PALACIOS, J.V. LÓPEZ-BAO, L. LLANEZA, C. FERNÁNDEZ, E.FONT
Revista PLOS ONE
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153858

Chalcides striatus melánico en Galicia.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 14 ata 16)

The presence of highly disruptive 16S rRNA mutations in clinical samples indicates a wider role for mutations of the mitochondrial ribosome in human disease

Autores/as Antón Vila, Joanna L. Elson, Paul M. Smith, Laura C. Greaves, Robert N. Lightowlers, Zofia M.A. Chrzanowska-Lightowlers, Robert W. Taylor
Revista Mitochondrion (páxs. 17 ata 27)
DOI https://doi.org/10.1016/j.mito.2015.08.004

New Insights into Capsicum spp Relatedness and the Diversification Process of Capsicum annuum in Spain

Autores/as Susana González-Pérez, Ana Garcés-Claver, Cristina Mallor, Luis E. Sáenz de Miera, Otero Fayos, Federico Pomar, Fuencisla Merino, Cristina Silvar
Revista PLOS ONE (páxs. 1 ata 23)
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116276

A proteomic approach to Physcomitrella patens rhizoid exudates

Autores/as Teresa Martinez-Cortés, Federico Pomar, Fuencisla Merino, Esther Novo-Uzal
Revista JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Vol. 171 (páxs. 1671 ata 1678)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jplph.2014.08.004

Nitric oxide is required for determining root architecture and lignin composition in sunflower. Supporting evidence from microarray analyses

Autores/as Georgina Corti Monzón, Marcela Pinedo, Julio Di Rienzo, Esther Novo-Uzal, Federico Pomar, Lorenzo Lamattina, Laura De La Canal
Revista NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY Vol. 39 (páxs. 20 ata 28)
DOI https://doi.org/10.106/j.niox.2014.04.004

Species delimitation and DNA barcoding of Atlantic Ensis (Bivalvia, Pharidae).

Autores/as Joaquín Vierna, Cuperus, Joel, Andrés Martínez-Lage, Jansen, Jeroen M, Alejandra Perina Cedrón, Van Pelt, Hilde, Ana M. González-Tizón
Revista ZOOLOGICA SCRIPTA Vol. 43 Núm. 2 (páxs. 161 ata 171)

Accessing transcriptomic data for ecologically important genes in the goose barnacle (Pollicipes pollicipes), with particular focus on cement proteins

Autores/as Alejandra Perina Cedrón, von Reumont, Andrés Martínez-Lage, Ana M. González-Tizón
Revista Marine Genomics Vol. 15 (páxs. 9 ata 11)

Ancient sedimentary DNA from a biodiversity hotspot in the humid tropics introduces a novel tool in conserving high-altitude tropical biodiversity

Autores/as Boesenkool S, McGlynn G, Epp L, Taylor D, Pimentel M, Gizaw A, Nemomissa S, C Brochmann, M. Popp
Revista CONSERVATION BIOLOGY (páxs. 446 ata 455)

Karyotypic changes through dysploidy persist longer over evolutionary time than polyploid changes

Autores/as Escudero M, Martín-Bravo S, Mayrose I, Fernández-Mazuecos M, Fiz-Palacios O, Hipp A, Pimentel M, Jiménez-Mejías P, Valcárcel V, Vargas P, Luceño M
Revista PLOS ONE
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0085266

The role of the mitochondrial ribosome in human disease: Searching for mutations in 12S mitochondrial rRNA with high disruptive potential

Autores/as Antón Vila, Paul M. Smith, Joanna L. Elson, Laura C. Greaves, Saskia B. Wortmann, Richard J.T. Rodenburg, Robert N. Lightowlers, Zofia M.A. Chrzanowska-Lightowlers, Robert W. Taylor
Revista HUMAN MOLECULAR GENETICS (páxs. 949 ata 967)
DOI https://doi.org/10.1093/hmg/ddt490

New insights on phylogeography and distribution of painted frogs (Discoglossus) in northern Africa and the Iberian Peninsula

Autores/as Vences, Miguel, de Pous, Philip, Nicolas, Violaine, Diaz-Rodriguez, Jesus, Donaire, David, Hugemann, Karen, Hauswaldt, J. Susanne, Amat, Felix, Barnestein, Juan A. M., Bogaerts, Serge, Bouazza, Abdellah, Carranza, Salvador, Pedro Galán Regalado, Pablo Gonzalez de la Vega, Juan, Joger, Ulrich, Lansari, Aziza, El Mouden, El Hassan, Ohler, Annemarie, Sanuy, Delfi, Slimani, Tahar, Tejedo, Miguel
Revista AMPHIBIA-REPTILIA Vol. 35 Núm. 3 (páxs. 305 ata 320)
DOI https://doi.org/10.1163/15685381-00002954

Is the n=30 rule of thumb of ecological field studies reliable? A call for greater attention to the variability in our data

Autores/as A.Martínez Abraín
Revista Animal Biodiversity and Conservation Vol. 37 (páxs. 95 ata 100)

A new mountain lizard from Montes de León (NW Iberian Peninsula): Iberolacerta monticola astur ssp. nov.(Squamata: Lacertidae)

Autores/as Óscar J Arribas, Nuria Remón, Pedro Galán, Horacio Naveira
Revista ZOOTAXA Vol. 3796 (páxs. 201 ata 236)
DOI https://doi.org/10.11646/zootaxa.3796.2.1

Hábitat reproductor y ciclo anual de Discoglossus galganoi en acantilados marinos de Galicia.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 25 Núm. 1 (páxs. 23 ata 29)

Subjectivism as an unavoidable feature of ecological statistics

Autores/as Alejandro Mart¿¿nez-Abra¿¿n, D.Conesa, A.Forte
Revista Animal Biodiversity and Conservation Vol. 37 Núm. 2 (páxs. 141 ata 143)

Molecular cloning of two novel peroxidases and their response to salt stress and salicylic acid in the living fossil Ginkgo biloba

Autores/as Esther Novo-Uzal, Jorge Gutiérrez, Teresa Martinez-Cortés, Federico Pomar
Revista ANNALS OF BOTANY Vol. 114 (páxs. 923 ata 936)
DOI https://doi.org/10.1093/aob/mcu160

Isolation and characterization of two satellite DNAs in some Iberian rock lizards (Squamata, Lacertidae).

Autores/as Massimo Giovannotti, Verónica Rojo, Paola Nisi-Cerioni, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez-Lage, Andrea Splendiani, Horacio Naveira, Paolo Ruggeri, Óscar Arribas, Ettore Olmo, Vincenzo Caputo
Revista JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY PART B-MOLECULAR AND DEVELOPMENTAL EVOLUTION Vol. 322B (páxs. 13 ata 26)
DOI https://doi.org/10.1002/jez.b.22530

Evidence for the persistence of an active endogenous retrovirus (ERVE) in humans

Autores/as Horacio Naveira, Xabier Bello, José Luis Abal-Fabeiro, Xulio Maside
Revista GENETICA Vol. 142 (páxs. 451 ata 460)

The suppression of AtPrx52 affects fibres but not xylem lignification in Arabidopsis by altering syringyl units proportion

Autores/as Francisco Fernández-Pérez, Federico Pomar, María A. Pedreño, Esther Novo-Uzal
Revista PHYSIOLOGIA PLANTARUM (páxs. 0 ata 0)
DOI https://doi.org/10.1111/ppl.12310

Herpetofauna del Parque Natural das Fragas do Eume (A Coruña): distribución, estado de conservación y amenazas.

Autores/as Pedro Galán
Revista Basic and Applied Herpetology Vol. 28 (páxs. 113 ata 136)
DOI https://doi.org/10.11160/bah.13009/

A long-term macroecological analysis of the recovery of a waterbird metacommunity after site protection

Autores/as Janina Pagel, Martínez-Abraín, Alejandro, Juan Antonio Gómez, Juan Jiménez, D. Oro
Revista PLOS ONE Vol. 9

Peroxidase 4 is involved in syringyl lignin formation in Arabidopsis thaliana

Autores/as Francisco Fernández-Pérez, Tamara Vivar, Federico Pomar, María A. Pedreño, Esther Novo-Uzal
Revista JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Vol. 175 (páxs. 86 ata 94)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jplph.2014.11.006

Seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles en Galicia.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 25 Núm. 2 (páxs. 42 ata 54)

Karyological characterization of the endemic Iberian rock lizard, Iberolacerta monticola (Squamata, Lacertidae): Insights into sex chromosome evolution.

Autores/as Rojo, V., Giovannotti, M., Naveira, H., Nisi Cerioni, P., González-Tizón, A., Barucchi Caputo, V., Galán, P., Olmo, E., Martínez, A.
Revista CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH Vol. 142 (páxs. 28 ata 39)
DOI https://doi.org/10.1159/000356049

Assessing the effectiveness of a hunting moratorium on target and non-target species

Autores/as A.Martínez-Abraín, Covadonga Viedma, J.A.Gómez, Miguel-Angel Bartolomé, J.Jiménez, M.Genovart, S.Tenan
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Vol. 165 (páxs. 171 ata 178)

Preventing the development of dogmatic approaches in conservation biology: a review

Autores/as A.Martínez-Abraín, D.Oro
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Vol. 159 (páxs. 539 ata 547)

Depredación de gato doméstico sobre reptiles en Galicia.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 24 Núm. 1 (páxs. 103 ata 107)

Resistance to powdery mildew in one Spanish barley landrace hardly resembles other previously identified wild barley resistances

Autores/as silvar c, Kopahnke Doris, flath k, serfling a, perovic d, casas am, igartua e, ordon f
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Vol. 136 (páxs. 459 ata 468)

Systematic analysis and evolution of 5S ribosomal DNA in metazoans.

Autores/as Joaquín Vierna, Wehner, S., Siederdissen, C. Hoener Zu, Andrés Martínez-Lage, Marz, M.
Revista HEREDITY Vol. 111 Núm. 5 (páxs. 410 ata 421)

KARYOLOGICAL ANALYSIS OF THE SHRIMP PALAEMON SERRATUS (DECAPODA: PALAEMONIDAE).

Autores/as Ana M. González-Tizón, Verónica Rojo, Menini, Elisabetta, Zeltia Torrecilla, Andrés Martínez-Lage
Revista JOURNAL OF CRUSTACEAN BIOLOGY Vol. 33 Núm. 6 (páxs. 843 ata 848)

Distribution and evolutionary dynamics of Stowaway Miniature Inverted repeat Transposable Elements (MITEs) in grasses

Autores/as Minaya MA, Pimentel M, Mason-Gamer RJ, Catalán P
Revista Molecular Phylogenetics and Evolution Vol. 68 (páxs. 106 ata 118)

Hybridizations and long-distance colonizations at different time scales: towards resolution of long-term controversies in the sweet vernal grasses (Anthoxanthum L.).

Autores/as Pimentel, M, Sahuquillo E, Torrecilla Z, M. Popp, Catalán P, C Brochmann
Revista ANNALS OF BOTANY Vol. 112 (páxs. 1015 ata 1030)

Aproximación al conocimiento del estado de conservación de Bufo calamita en Galicia.

Autores/as Pedro Galán, Silvia Rodríguez Fernández, Gloria Tubío
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 24 Núm. 1 (páxs. 95 ata 101)

Simpatría y sintonía de cinco especies de lacértidos en una zona de los Montes Aquilianos (León).

Autores/as Pedro Galán, José E. Nieto Santín, Rafael Vázquez Graña, José Fernández Pérez
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 24 Núm. 2 (páxs. 27 ata 33)

Morphometric and molecular variation in concert: taxonomy and genetics of the reticulate Pyrenean and Iberian alpine spiny fescues (Festuca eskia complex, Poaceae)

Autores/as Torrecilla P, Acedo C, Marques I, Diaz Perez AJ, Lopez Rodriguez JA, Mirones V, Sus A, Llamas F, Alonso A, Perez Collazos E, Viruel J, E.SAHUQUILLO BALBUENA, Sancho MC, Komac B, Manso JA, Jose Grabiel Segarra Moragues, Draper D, Villar L, Catalán P
Revista BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY
DOI https://doi.org/10.1111/boj.12103

Towards Positional Isolation of Three Quantitative Trait Loci Conferring Resistance to Powdery Mildew in Two Spanish Barley Landraces

Autores/as silvar c, perovic d, nussbaumer t, spannagl m, usadel b, casas am, igartua e, ordon f
Revista PLOS ONE Vol. 8

Ecological and evolutionary implications of food subsidies

Autores/as Oro D, Meritxell Genovart, G.Tavecchia, M.Fowler, A.Martínez-Abraín
Revista Ecology Letters Vol. 16 (páxs. 1501 ata 15011514)
DOI https://doi.org/10.1111/ele.12187

Why do ecologists aim to get positive results?Once again, negative results are necessary for better knowledge accumulation

Autores/as A.Martínez-Abraín
Revista Animal Biodiversity and Conservation Vol. 36 Núm. 1 (páxs. 33 ata 36)

Causes and Evolutionary Consequences of Population Subdivision of an Iberian Mountain Lizard, Iberolacerta monticola.

Autores/as Nuria Remón, Pedro Galán, Marta Vila, Óscar Arribas, Horacio Naveira
Revista PLOS ONE Vol. 8 Núm. 6 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066034

A versatile fluorescence-based multiplexing assay for CAPS genotyping on capillary electrophoresis systems

Autores/as perovic j, silvar c, Janine Koenig, stein n, perovic d, ordon f
Revista MOLECULAR BREEDING Vol. 32 (páxs. 61 ata 69)

Fine mapping of the Rrs1 resistance locus against scald in two large populations derived from Spanish barley landraces

Autores/as Hofmann K, Silvar C, Casas AM, Herz M, Büttner B, Gracia MP, Contreras-Moreira B, Wallwork H, Igartua E, Schweizer G
Revista THEORETICAL AND APPLIED GENETICS Vol. 126 (páxs. 3091 ata 30913102)

Aproximación al conocimiento del estado de conservación de Bufo calamita en Galicia

Autores/as Pedro Galán, Silvia Rodríguez-Fernández, Gloria Tubío
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 24 Núm. 1 (páxs. 95 ata 101)

Cytogenetic characterisation of the razor shells Ensis directus (Conrad, 1843) and E. minor (Chenu, 1843) (Mollusca: Bivalvia)

Autores/as Ana M. González-Tizón, Verónica Rojo, Joaquín Vierna, Jensen, K. Thomas, Egea, Emilie, Andrés Martínez-Lage
Revista HELGOLAND MARINE RESEARCH Vol. 67 Núm. 1 (páxs. 73 ata 82)

Bioinformatic and functional characterization of the basic peroxidase 72 from Arabidopsis thaliana involved in lignin biosynthesis.

Autores/as Joaquín Herrero, Francisco Fernández-Pérez, Tatiana Yebra, Esther Novo-Uzal, Federico Pomar, Mª Ángeles Pedreño, Juan Cuello, Alfredo Guéra, Alberto Esteban-Carrasco, José Miguel Zapata
Revista PLANTA Vol. 237 (páxs. 1599 ata 1612)

From Zinnia to Arabidopsis: approaching the involvement of peroxidases in lignification

Autores/as María Ángeles Pederño, Esther Novo-Uzal, Francisco Fernández-Pérez, Joaquín Herrero, Jorge Gutiérrez, Laura V. Gómez-Ros, María Ángeles Bernal, José Díaz, Juan Cuello, Federico Pomar, María Ángeles Pedreño
Revista JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY Vol. 64 Núm. 12 (páxs. 3499 ata 3518)
DOI https://doi.org/10.1093/jxb/ert221

Causes of human impact to protected vertebrate wildlife parallel long-term socio-economical changes in Spain

Autores/as A.Martínez-Abraín, J.Crespo, M.Berdugo, L.Guitierrez, A.Lafuente, A.Mañas, J.M.de Miguel
Revista Animal Conservation Vol. 16 (páxs. 286 ata 294)

Radically different phylogeographies and patterns of genetic variation in two European brow frogs, genus Rana.

Autores/as Miguel Vences, J. Susanne Hauswaldt, Sebastian Steinfartz, Oliver Rupp, Alexander Goesmann, Sven Kuenzel, Pablo Orozco-terWengel, David R. Vieites, Sandra Nieto-Román, Sabrina Haas, Clara Laugsch, Marcelo Gehara, Sebastian Bruchmann, Maciej Pabijan, Ann-Kathrin Ludewing, Dirk Rudert, Claudio Angelini, Leo J. Borkin, Pierre-Andre Crochet, Angelica Crottini, Alain Dubois, Gentile Francesco Ficetola, Pedro Galán, Philippe Geniez, Monika Hachtel, Olga Jovanovic, Spartak N. Litvinchuk, Petros Lymberakis, Annemarie Ohler, Nazar A. Smirnov
Revista Molecular Phylogenetics and Evolution Vol. 68 (páxs. 657 ata 670)

Pelobates cultripes (Western Spadefoot Toad). Depredation.

Autores/as Pedro Galán
Revista HERPETOLOGICAL REVIEW Vol. 43 (páxs. 467 ata 468)

Population genetic analysis of Ensis directus unveils high genetic variation in the introduced range and reveals a new species from the NW Atlantic

Autores/as Joaquín Vierna, Jensen, K. Thomas, Ana M. González-Tizón, Andrés Martínez-Lage
Revista MARINE BIOLOGY Vol. 159 Núm. 10 (páxs. 2209 ata 2227)

Selección de la morfología del suelo de Chioglossa lusitana y Salamandra salamandra de Galicia.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 23 (páxs. 36 ata 41)

Sex chromosome evolution in the lizard Iberolacerta monticola (Boulenger, 1905): karyological characterization of endemic Spanish populations.

Autores/as Rojo, V., Giovannotti, M., Caputo, V., González-Tizón, A., Naveira, H., Nisi Cerioni, P., Galán, P., Olmo, E., Martínez-Lage, A.
Revista CHROMOSOME RESEARCH Vol. 20 (páxs. 811 ata 811)

Research priorities for seabirds: improving conservation and management in the 21st century

Autores/as R.Lewison, Daniel Oro, B. J. Godley, L. Underhill, S. Bearhop, R. P. Wilson, D. Ainley, J. M. Arcos, P. D. Boersma, P. G. Borboroglu, T. Boulinier, M. Frederiksen, M. Genovart, J. González-Solís, J. A. Green, D. Grémillet, K. C. Hamer, G. M. Hilton, K. D. Hyrenbach, Alejandro Mart¿¿nez-Abra¿¿n, W. A. Montevecchi, R. A. Phillips, P. G. Ryan, P. Sagar, W. J. Sydeman, S. Wanless, Y. Watanuki, H. Weimerskirch, P. Yorio
Revista Endangered Species Research Vol. 17 (páxs. 93 ata 121)

Phylogenetics of tribe Orchideae (Orchidaceae; Orchidoideae) based on combined DNA matrices: inferences regarding timing of diversification and evolution of pollination syndromes

Autores/as Inda LA, Pimentel M, Mark W. Chase
Revista ANNALS OF BOTANY Vol. 110 (páxs. 71 ata 90)

Evolution and taxonomic split of the model grass Brachypodium distachyon

Autores/as Catalán P, Müller J, Hasterok R, Jenkins G, Mur L, Langdon T, Betekhtin A, Siwinska D, Pimentel M, López D
Revista ANNALS OF BOTANY Vol. 109 (páxs. 385 ata 405)

Salamandra salamandra gallaica and Salamandra salamandra europaea (Fire Salamander). Agonistic Behavior.

Autores/as Guillermo Velo Antón, Pedro Galán, Xavier Béjar
Revista HERPETOLOGICAL REVIEW Vol. 43 Núm. 3 (páxs. 460 ata 461)

Declive de una población de Bufo calamita por invasión de la planta Azolla filiculoides.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 23 (páxs. 113 ata 116)

Natrix maura en el medio marino de las Islas Atlánticas de Galicia.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 23 (páxs. 38 ata 43)

Chronicle of an extinction foretold: genetic properties of an extremely small population of Iberolacerta monticola.

Autores/as Nuria Remón, Pedro Galán, Horacio Naveira
Revista CONSERVATION GENETICS Vol. 13 (páxs. 131 ata 142)

Quantitative Trait Loci and Candidate Loci for Heading Date in a Large Population of a Wide Barley Cross

Autores/as ponce-molina lj, casas am, gracia mp, silvar c, mansour e, thomas wbt, schweizer g, herz m, igartua e
Revista CROP SCIENCE Vol. 52 (páxs. 2469 ata 2480)

Assessing different management scenarios to reverse the declining trend of a relict capercaillie population: a modelling approach within an adaptive framework

Autores/as M.Fernández-Olalla, A.Martínez-Abraín, J.Canut, D.García, I.Afonso, L.M.González
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Vol. 148 (páxs. 79 ata 87)

Effects of wind farms and food scarcity on a large scavenging bird species following an epidemic of bovine spongiform encephalopathy

Autores/as A.Martínez-Abraín, G.Tavecchia, H.Regan, J.Jiménez, M.Surroca, D.Oro
Revista Journal of Applied Ecology Vol. 49 (páxs. 109 ata 117)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2011.02080.x

Distribución de Iberolacerta monticola en la provincia de A Coruña (Galicia, Noroeste de España). Supervivencia de un relicto climático.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 23 (páxs. 81 ata 87)

Discordant Patterns of Nuclear and Mitochondrial Introgression in Iberian Population of the European Common Frog (Rana temporaria)

Autores/as Veith, Michael, Baumgart, Andrea, Dubois, Alain, Ohler, Annemarie, Pedro Galán, David R. Vieites, Sandra Nieto-Román, Miguel Vences
Revista JOURNAL OF HEREDITY Vol. 103 Núm. 2 (páxs. 240 ata 249)
DOI https://doi.org/10.1093/jhered/esr136

Fine mapping and comparative genomics integration of two quantitative trait loci controlling resistance to powdery mildew in a Spanish barley landrace

Autores/as Silvar C, perovic d, scholz u, casas am, Igartua E, ordon f
Revista THEORETICAL AND APPLIED GENETICS Vol. 124 (páxs. 49 ata 62)

Genetic heterogeneity in natural beds of the razor clam Ensis siliqua revealed by microsatellites

Autores/as Miguel A. Varela, Andrés Martínez-Lage, Ana M. González-Tizón
Revista JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM Vol. 92 Núm. 1 (páxs. 171 ata 177)

Purification and kinetic characterization of two peroxidases of Selaginella martensii Spring. involved in lignification.

Autores/as Teresa Martinez-Cortés, Federico Pomar, José Manuel Espiñeira, Fuencisla Merino, Esther Novo-Uzal
Revista PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY Vol. 52 (páxs. 130 ata 139)
DOI https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2011.12.008

Cooperatively breeding carrion crows adjust offspring sex ratio according to group composition

Autores/as Daniela Canestrari, Marta Vila, José M. Marcos, Vittorio Baglione
Revista BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY Vol. 66 (páxs. 1225 ata 1235)
DOI https://doi.org/10.1007/s00265-012-1375-7

Mitochondrial uniformity in populations of the treefrog Hyla molleri across the Iberian Peninsula

Autores/as Adriane Barth, Pedro Galán Regalado, David Donaire, Juan Pablo Gonzalez de la Vega, Maciej Pabijan, Miguel Vences
Revista AMPHIBIA-REPTILIA Vol. 32 Núm. 4 (páxs. 557 ata 564)

Iberolacerta monticola (Cantabrian Rock Lizard). Longevity.

Autores/as Pedro Galán
Revista HERPETOLOGICAL REVIEW Vol. 43 (páxs. 430 ata 430)

Depredación de una larva de Salamandra salamandra por la sanguijuela Haemopis sanguisuga en Galicia.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 22 (páxs. 82 ata 84)

Distribución de las poblaciones de lagartijas serranas (género Iberolacerta) en la provincia de Ourense (Galicia, Noroeste de España) y zonas limítrofes.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 22 (páxs. 122 ata 128)

The 5S rDNA Gene Family in Mollusks: Characterization of Transcriptional Regulatory Regions, Prediction of Secondary Structures, and Long-Term Evolution, with Special Attention to Mytilidae Mussels

Autores/as Miguel Vizoso Patiño, Vierna, Carlos, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage
Revista JOURNAL OF HEREDITY Vol. 102 Núm. 4 (páxs. 433 ata 447)

Resistance to powdery mildew in Spanish barley landraces is controlled by different sets of quantitative trait loci

Autores/as Silvar C, Casas AM, Igartua E, ponce-molina lj, gracia mp, Schweizer G, Herz M, waugh r, Kopahnke Doris, ordon f
Revista THEORETICAL AND APPLIED GENETICS (páxs. 1019 ata 1028)

Complex evolutionary history of the Mexican stoneroller Campostoma ornatum Girard, 1856 (Actinopterygii: Cyprinidae)

Autores/as Omar Domínguez-Domínguez, Marta Vila, Rodolfo Pérez-Rodríguez, Nuria Remón, Ignacio Doadrio
Revista BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY Vol. 11 (páxs. 153 ata 172)
DOI https://doi.org/10.1186/1471-2148-11-153

Nepotistic access to food resources in cooperatively breeding carrion crows

Autores/as Elisa Chiarati, Daniela Canestrari, Marta Vila, Ruben Vera, Vittorio Baglione
Revista BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY Vol. 65 Núm. 9 (páxs. 1791 ata 1800)
DOI https://doi.org/10.1007/s00265-011-1187-1

Economic growth and biodiversity

Autores/as Marcelino Fuentes López
Revista BIODIVERSITY AND CONSERVATION Vol. 20 Núm. 14 (páxs. 3453 ata 3458)

Puesta de huevos infecundos en Salamandra salamandra.

Autores/as Pedro Galán, Guillermo Velo Antón, Adolfo Cordero Rivera
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 22 (páxs. 86 ata 89)

Tertiary Interactions between Helices h13 and h44 in 16S RNA Contribute to the Fidelity of Translation

Autores/as Antón Vila, Diem K. Tran, Jason Finley, Ajit Lale, Qing Sun, Michael O¿Connor
Revista THE FEBS JOURNAL (páxs. 278 ata 299)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1742-4658.2011.08363.x

The linked units of 5S rDNA and U1 snDNA of razor shells (Mollusca: Bivalvia: Pharidae)

Autores/as Vierna, Carlos, K. T. Jensen, Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón
Revista HEREDITY Vol. 107 Núm. 2 (páxs. 127 ata 142)

Development of a cost-effective pyrosequencing approach for SNP genotyping in barley

Autores/as Silvar C, perovic d, Casas AM, Igartua E, ordon f
Revista PLANT BREEDING (páxs. 394 ata 397)

Molecular organization and phylogenetic analysis of 5S rDNA in crustaceans of the genus Pollicipes reveal birth-and-death evolution and strong purifying selection

Autores/as Alejandra Perina Cedrón, David Seoane Miraz, Ana M. González Tizón, Mª Fernanda Rodríguez Fariña, Andrés Martínez Lage
Revista BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY Vol. 11 (páxs. 0 ata 0)

Relationship between hydroxycinnamic acid content, lignin composition and digestibility of maize silages in sheep

Autores/as Esther Novo-Uzal, Alfredo Taboada, Antonio Rivera, Gonzalo Flores, Alfonso Ros Barceló, Antón Masa, Federico Pomar
Revista ARCHIVES OF ANIMAL NUTRITION Vol. 65 Núm. 2 (páxs. 108 ata 122)
DOI https://doi.org/10.1080/1745039x.2010.511520

Integration of invasive Opuntia spp. by native and alien seed dispersers in the Mediterranean area and the Canary Islands

Autores/as A.Martínez-Abraín, B.Padrón, M.Nogales, A.Traveset, M.Vila, D.Padilla, P.Marrero
Revista Biological Invasions Vol. 13 (páxs. 831 ata 844)

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. (Lemnaceae): primera cita para Galicia (NO de la Península Ibérica)

Autores/as Rafael Carballeira, Rocha V, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA (BIOLOXÍA) Vol. 19 (páxs. 93 ata 95)

Lessons from a failed translocation program with a seabird species: Determinants of success and conservation value

Autores/as D.Oro, A.Martínez-Abraín, E.Villuendas, B.Sarzo, E.Mínguez, J.Carda, Meritxell Genovart
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Vol. 144 (páxs. 851 ata 858)

El impacto sobre los anfibios de pequeñas obras públicas en espacios naturales protegidos.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 22 (páxs. 138 ata 143)

Comportamiento arborícola en Podarcis bocagei.

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 22 (páxs. 54 ata 56)

Melanismo parcial en Podarcis bocagei de Galicia.

Autores/as Pedro Galán, Rafael Vázquez Graña, Martiño Cabana Otero
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 22 (páxs. 79 ata 81)

Anfibios con malformaciones en el Parque Natural das Fragas do Eume (A Coruña, Galicia).

Autores/as Pedro Galán
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 22 (páxs. 65 ata 67)

Distribution of lignin monomers and the evolution of lignification among lower plants

Autores/as J. M. Espineira, Esther Novo Uzal, L. V. Gomez Ros, J. S. Carrion, F. Merino, A. Ros Barcelo, F. Pomar
Revista PLANT BIOLOGY Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 59 ata 68)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.2010.00345.x

Cost-effectiveness of translocation options of a threatened waterbird

Autores/as A.Martínez-Abraín, H.Regan, Covadonga Viedma, E.Villuendas, Miguel-Angel Bartolomé, J.A.Gómez, D.Oro
Revista CONSERVATION BIOLOGY Vol. 25 (páxs. 726 ata 735)

Evolutionary Dynamics of the Ty3/Gypsy LTR Retrotransposons in the Genome of Anopheles gambiae

Autores/as Jose Manuel C. Tubio, Marta Tojo, Laia Bassaganyas, Georgia Escaramis, Igor V. Sharakhov, Maria V. Sharakhova, Cristian Tornador, Maria F. Unger, Horacio Naveira Fachal, Javier Costas, Nora J. Besansky
Revista PLOS ONE Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Mutations in the intersubunit bridge regions of 16s rrna affect decoding and subunit-subunit interactions on the 70s ribosome

Autores/as Antón Vila, Qing Sun, Michael O¿Connor
Revista NUCLEIC ACIDS RESEARCH (páxs. 3321 ata 3330)
DOI https://doi.org/10.1093/nar/gkq1253

Analysis of powdery mildew resistance in the Spanish barley core collection

Autores/as Silvar C, flath k, Kopahnke Doris, Gracia MP, lasa jm, Casas AM, Igartua E, ordon f
Revista PLANT BREEDING (páxs. 195 ata 202)

Sequencing of Culex quinquefasciatus Establishes a Platform for Mosquito Comparative Genomics

Autores/as Peter Arensburger, Karine Megy, Robert M. Waterhouse, Jenica Abrudan, Paolo Amedeo, Beatriz Antelo, Lyric Bartholomay, Elisabet Caler, Francisco Camara, Corey L. Campbell, Kathryn S. Campbell, Claudio Casola, Marta T. Castro, Ishwar Chandramouliswaran, Sinéad B. Chapman, Scott Christley, Javier Costas, Eric Eisenstadt, Cedric Feschotte, Claire Fraser-Liggett, Roderic Guigo, Brian Haas, Martin Hammond, Bill S. Hansson, Janet Hemingway, Sharon R. Hill, Clint Howarth, Rickard Ignell, Ryan C. Kennedy, Chinnappa D. Kodira, Neil F. Lobo, Chunhong Mao, George Mayhew, Kristin Michel, Akio Mori, Nannan Liu, Horacio Naveira Fachal, Vishvanath Nene, Nam Nguyen, Matthew D. Pearson, Ellen J. Pritham, Daniela Puiu, Yumin Qi, Hilary Ranson, José M. C. Ribeiro, Hugh M. Roberston, David W. Severson, Martin Shumway, Mario Stanke, Robert L. Strausberg, Cheng Sun, Granger Sutton, Zhijian Tu, Jose Manuel C. Tubio, Maria F. Unger, Dana L. Vanlandingham, Albert J. Vilella, Owen White, Jared R. White, Charles S. Wondji, Jennifer Wortman, Evgeny M. Zdobnov, Bruce Birren, Bruce M. Christensen, Frank H. Collins, Anthony Cornel, George Dimopoulos, Linda I. Hannick, Stephen Higgs, Gregory C. Lanzaro, Daniel Lawson, Norman H. Lee, Marc A. T. Muskavitch, Alexander S. Raikhel, Peter W. Atkinson
Revista SCIENCE Vol. 330 (páxs. 86 ata 88)

Contribution of mitochondrial cox1 intron sequences to the phylogenetics of tribe Orchideae (Orchidaceae): Do the distribution and sequence of this intron in orchids also tell us something abaut its..

Autores/as Luis A. Inda Aramendia, Pimentel M, Mark W. Chase
Revista TAXON Vol. 59 Núm. 4 (páxs. 1053 ata 1064)

Imaginary populations

Autores/as A.Martínez-Abraín
Revista Animal Biodiversity and Conservation Vol. 33 (páxs. 1 ata 1)

Fatty acid signature analysis confirms foraging resources of a globally endangered Mediterranean seabird species: calibration test and application to the wild

Autores/as A.Martínez-Abraín, A.Kakela, R. Kakela, B.Sarzo, M.Louzao, C.Gerique, E.Villuendas, U.Strandberg, R.Furness, D.Oro
Revista Marine Ecology Progress Series Vol. 398 (páxs. 245 ata 258)

Mitochondrial diversity of Western spadefoot toads, Pelobates cultripes, in northwestern Spain

Autores/as Angelica Crottini, Pedro Galán Regalado, Miguel Vences
Revista AMPHIBIA-REPTILIA Vol. 31 (páxs. 443 ata 448)

Dicromatismo ventral verde-azul en una población de Iberolacerta monticola

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 21 (páxs. 49 ata 52)

Depredación de Pelobates cultripes en Galicia por un mustélido

Autores/as Pedro Galán Regalado, Ricardo Ferreiro Sanjurjo
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 21 (páxs. 30 ata 34)

Estado de conservación de Pelobates cultripes en Galicia

Autores/as Pedro Galán Regalado, Martiño Cabana Otero, Ricardo Ferreiro Sanjurjo
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 21 (páxs. 90 ata 99)

Morphological and molecular taxonomy of the annual diploids Anthoxanthum aristatum and A. ovatum (Poaceae) in the Iberian Peninsula. Evidence of introgression in natural populations

Autores/as Pimentel M, Pilar Catalán Rodríguez, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY Vol. 164 (páxs. 53 ata 71)

Screening the Spanish Barley Core Collection for disease resistance

Autores/as Silvar C, Casas AM, Kopahnke Doris, habekuss a, Schweizer G, Gracia MP, lasa jm, ciudad fj, molina-cano jl, igartua e, ordon f
Revista PLANT BREEDING (páxs. 45 ata 52)

The Ve-mediated resistance response of the tomato to Verticillium dahliae involves H2O2 persoxidase and lignins and drives PAL gene expression

Autores/as Carmen Gayoso Babío, Federico Pomar, Esther Novo Uzal, Fuencisla Merino, Oskar Martínez de Ilárduya
Revista BMC PLANT BIOLOGY Vol. 10 Núm. 232 (páxs. 1 ata 19)

Trawling regime influences longline seabird bycatch in the Mediterranean: new insights from a small-scale fishery

Autores/as K.Laneri, M.Louzao, A.Martínez-Abraín, J.M.Arcos, E.J.Belda, J.Guallart, A.Sánchez, M.Giménez, R.Maestre, D.Oro
Revista Marine Ecology Progress Series Vol. 420 (páxs. 241 ata 252)

Low mitochondrial divergence of rediscovered southern relict populations of Rana temporaria paripalmata in Spain

Autores/as Pedro Galán Regalado, Ann-Kathrin Ludewig, Jacek Kmiec, Sussanne Hauswaldt, Martiño Otero Cabana, Ricardo Ferreiro Sanjurjo, Miguel Vences
Revista AMPHIBIA-REPTILIA Vol. 31 (páxs. 144 ata 148)

Mutación leucística en Lissotriton boscai de Galicia

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 21 (páxs. 58 ata 61)

Morfo concolor de Podarcis bocagei en el norte de Galicia

Autores/as Pedro Galán Regalado, Rafael Vázquez Graña
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 21 (páxs. 56 ata 57)

Primeras observaciones de Zootoca vivipara en la provincia de A Coruña: las poblaciones más occidentales de la especie

Autores/as Pedro Galán Regalado, Rafael Vázquez Graña, Fernando Rodríguez Lamela, Ricardo Ferreiro Sanjurjo
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 21 (páxs. 86 ata 89)

Mutagenesis of m5U1939 and ¿2504 of Escherichia coli 23S rRNA.

Autores/as Antón Vila, Clive Persaud, Ying Lu, Jamie L. Campbell, Jason Finley, Michael O¿Connor
Revista Biochemical and Biophysical Research Communications (páxs. 223 ata 227)
DOI https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2010.01.021

False feeding: the trade-off between chick hunger and caregivers needs in cooperative crows

Autores/as Daniela Canestrari, Rubén Vera, Elisa Chiarati, José M. Marcos, Marta Vila, Vittorio Baglione
Revista BEHAVIORAL ECOLOGY Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 233 ata 241)

Chalcone synthase variation and phylogenetic relationships in Dactylorhiza (Orchidaceae)

Autores/as Luis A. Inda Aramendia, Pimentel M, Mark W. Chase
Revista BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY Vol. 163 (páxs. 155 ata 165)

Genetic Characterization and Dollar Spot Fungus Susceptibility in Accessions of Festuca rubra from Northern Spain

Autores/as José A. Oliveira, Ana B. Monteagudo, Suleiman S. Bughrara, José L. Martínez, Ana Salas, Esther Novo Uzal, Federico Pomar
Revista HORTSCIENCE Vol. 45 Núm. 6 (páxs. 857 ata 862)

Digestibility of silages in relation to their hydroxycinnamic acid content and lignin composition

Autores/as Alfredo Taboada Arias, Esther Novo Uzal, Gonzalo Flores Calvete, Mª Luz Loureda García, Alfonso Ros Barceló, Antón Masa Vázquez, Federico Pomar
Revista JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE Vol. 90 (páxs. 1155 ata 1162)

Identification of quantitative trait loci for resistance to powdery mildew in a Spanish barley landrace

Autores/as Silvar C, dhif h, Igartua E, Kopahnke Doris, Gracia MP, lasa jm, ordon f, Casas AM
Revista MOLECULAR BREEDING (páxs. 581 ata 592)

Agromorphological characterization and dollar spot fungus susceptibility in accessions of common bent (Agrostis capillaris L.) collected in northern Spain

Autores/as José A. Oliveira, Esther Novo Uzal, Federico Pomar, Suleiman S. Bughrara, E, Afif
Revista SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 56 ata 66)

Consumo de una puesta de Alytes obstetricans por Natrix natrix

Autores/as Pedro Galán Regalado, Ricardo Ferreiro Sanjurjo
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 21 (páxs. 35 ata 36)

Some butterflies do not care much about topography: a single genetic lineage of Erebia euryale (Nymphalidae) along the northern Iberian mountains

Autores/as Marta Vila, Neus Marí-Mena, Ana Guerrero, Thomas Schmitt
Revista JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND EVOLUTIONARY RESEARCH Vol. 49 Núm. 2 (páxs. 119 ata 132)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1439-0469.2010.00587.x

Molecular characterization of soil bacterial communities in contrasting zero tillage systems.

Autores/as Antón Vila, Javier A. Ceja-Navarro, Leonardo Patiño-Zúñiga, Rodolfo Marsch, Luc Dendooven, Flor N. Rivera-Orduña, Bram Govaerts
Revista PLANT AND SOIL Vol. 329 (páxs. 127 ata 137)
DOI https://doi.org/10.1007/s11104-009-0140-9

Cross-protection of pepper plants stressed by copper against a vascular pathogen is accompanied by the induction of a defence response

Autores/as Jagna Chmielowska, Javier Veloso Freire, Jorge Gutiérrez Novoa, Cristina Silvar Pereiro, José Díaz Varela
Revista PLANT SCIENCE Vol. 178 (páxs. 176 ata 182)

Las dos caras de la moneda

Autores/as A.Martínez-Abraín
Revista Estudis baleàrics (páxs. 21 ata 23)

Applied conservation services of the evolutionary theory

Autores/as A.Martínez-Abraín, D.Oro
Revista Evolutionary Ecology Vol. 24 (páxs. 1381 ata 1390)

Identification of the Sex Pheromone of a Protected Species, the Spanish Moon Moth Graellsia isabellae

Autores/as Jocelyn G. Millar, J. Steven McElfresh, Carmen Romero, Marta Vila, Neus Marí- Mena, Carlos López Vaamonde
Revista JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY Vol. 36 Núm. 9 (páxs. 923 ata 932)

Characterization of ten polymorphic microsatellite markers for the protected Spanish moon moth Graellsia isabelae (Lepidoptera: Saturniidae)

Autores/as Marta Vila, Neus Marí- Mena, Shen-Horn Yen, Carlos López Vaamonde
Revista CONSERVATION GENETICS Vol. 11 Núm. 3 (páxs. 1151 ata 1154)

A systematic review of the effects of recreational activities on nesting birds of prey

Autores/as A.Martínez-Abraín, D.Oro, J.Jiménez, G. Stewart, A.Pullin
Revista Basic and Applied Ecology Vol. 11 (páxs. 312 ata 319)

Phylogenetic and Multivariate Analyses To Determine the Effects of Different Tillage and Residue Management Practices on Soil Bacterial Communities.

Autores/as Antón Vila, Javier A. Ceja-Navarro, Flor N. Rivera-Orduña, Leonardo Patiño-Zúñiga, José Crossa, Bram Govaerts, Luc Dendooven
Revista APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
DOI https://doi.org/10.1128/aem.02726-09

Analysis of ITS1 and ITS2 sequences in Ensis razor shells suitability as molecular markers at the population and species levels, and evolution of these ribosomal DNA spacers

Autores/as Joaquín Vierna, Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón
Revista GENOME Vol. 53 (páxs. 23 ata 34)

Long-term evolution of 5S ribosomal DNA seems to be driven by birth-and-death processes and selection in ensis razor shells (mollusca: bivalvia)

Autores/as Joaquin Vierna Fernández, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage
Revista BIOCHEMICAL GENETICS Vol. 47 (páxs. 635 ata 644)

Temporal genetic variation of microsatellite markers in the razor clam ensis arcuatus (bivalvia: pharidae)

Autores/as Miguel A. Varela, Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón
Revista JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM Vol. 89 Núm. 8 (páxs. 1703 ata 1707)

Ecología de la reproducción de los saurios ibéricos

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 20 (páxs. 2 ata 34)

El Ribosoma y la Traducción Genética.

Autores/as Colón Ramos, D. A., Antón Vila
Revista INVESTIGACIÓN Y CIENCIA Núm. 399

Effect of non-lethal sampling on life-history traits of the protected moth Graellsia isabelae (Lepidoptera: Saturniidae)

Autores/as Marta Vila, Marie Anne Auger Rozenberg, Francis Goussard, Carlos López Vaamonde
Revista ECOLOGICAL ENTOMOLOGY Vol. 34 Núm. 3 (páxs. 356 ata 362)

Resistance in pepper plants inducced by Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici involves different defence-related genes

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino, José Díaz Varela
Revista PLANT BIOLOGY Vol. 11 (páxs. 68 ata 74)

The presence of sinapyl lignin in Ginkgo biloba cell cultures changes our views of the evolution of lignin biosynthesis

Autores/as Esther Novo Uzal, Laura V. Gómez-Ros, Federico Pomar, María A. Bernal, Alberto Paradela, Juan P. Albar, Alfonso Ros Barceló
Revista PHYSIOLOGIA PLANTARUM Vol. 135 (páxs. 196 ata 213)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.2008.01185.x

Fatty acid signature analysis confirms foraging resources of a globally endangered Mediterranean seabird species: calibration test and application to the wild

Autores/as Reijo Käkelä, Anne Käkelä, Alejandro Martínez-Abraín, Blanca Sarzo, Maite Louzao, Cati Gerique, ElenaVilluendas, Ursula Strandberg, Robert W. Furness, Daniel Oro
Revista Marine Ecology Progress Series Vol. 398 (páxs. 245 ata 258)

Evidence-based culling of a facultative predator: Efficacy and efficiency components

Autores/as Ana Sanz-Aguilar, Alejandro Martínez-Abraín, Giacomo Tavecchia, Eduardo Mínguez, Daniel Oro
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Vol. 142 (páxs. 424 ata 431)

Maximizing reintroduction success: assessing the immediate cost of release in a threatened waterfowl species

Autores/as Giacomo Tavecchia, Covadonga Viedma, Alejandro Martínez-Abraín, Miguel-Angel Bartolomé, Juan Antonio Gómez, Daniel Oro
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Vol. 142 (páxs. 3005 ata 3012)

Genome sequence and analysis of the Irish potato famine pathogen Phytophthora infestans

Autores/as Haas B, Kamoun S, Zody MC, ..., Silvar C, ..., Whisson SC, Judelson HS, Nusbaum C
Revista NATURE Vol. 461 (páxs. 393 ata 398)

Characterization of ten polymorphic microsatellite markers for the endemic Chapman¿s ringlet, Erebia palarica (Lepidoptera: Nymphalidae)

Autores/as Marta Vila, Tomás Latasa, Juan José Pino, Georges Verhulst
Revista EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY Vol. 106 Núm. 4 (páxs. 485 ata 490)

Is the historical war against wildlife over in Southern Europe?

Autores/as Alejandro Mart¿¿nez-Abra¿¿n, J.Crespo, Juan Jiménez, Juan Antonio Gómez, Daniel Oro
Revista Animal Conservation Vol. 12 (páxs. 204 ata 208)

Conspicuousness-dependent antipredatory behavior may counteract coloration differences in Iberian rock lizards

Autores/as Carlos Cabido Quintas, Pedro Galán Regalado, Pilar López Martínez, José Martín Rueda
Revista BEHAVIORAL ECOLOGY Vol. 20 (páxs. 362 ata 370)

Improving the efficiency of manuscript selection

Autores/as Alejandro Mart¿¿nez-Abra¿¿n
Revista Animal Biodiversity and Conservation (páxs. 49 ata 50)

Apuntes sobre as excursións do GMG en 2008 con especial mención para a flora e vexetación observada

Autores/as E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista MIKES Vol. 12 (páxs. 89 ata 94)

Biological conservation and global poverty.

Autores/as Marcelino Fuentes López
Revista BIOTROPICA Vol. 40 Núm. 2 (páxs. 139 ata 140)

Heterogeneous nature and distribution of interruptions in dinucleotides may indicate the existence of biased substitutions underlying microsatellite evolution.

Autores/as Miguel A. Varela, Roberto Sanmiguel, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage
Revista JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION Vol. 66 (páxs. 575 ata 580)

Relationships between the close congeners Anthoxanthum odoratum and A. alpinum (Poaceae, Pooideae) assessed by morphological and molecular methods.

Autores/as Pimentel M, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY Vol. 156 (páxs. 237 ata 252)

Assessing the impact of wind farms on the plant diversity of blanket bogs in the Xistral Mountains (NW Spain)

Autores/as M. Isabel Fraga Vila, David Romero Pedreira, Souto M, David Castro, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista MIRES AND PEAT Vol. 4 (páxs. 1 ata 10)

Genome sizes and karyotypes in the razor clams Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865) and E. siliqua (Linnaeus, 1758).

Autores/as Juan Fernández Tajes, Andrés Martínez Lage, Mª Ruth Freire Álvarez, Alejandro Guerra, Josefina Méndez Felpeto, Ana M. González Tizón
Revista CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE Vol. 49 (páxs. 79 ata 85)

Genetic diversity in fishery-exploited populations of the banded murex (Hexaplex trunculus) from the southern iberian peninsula.

Autores/as Ana M. González Tizón, Mercedes Fernández Moreno, Paulo Vasconcelos, Miguel Gaspar, Andrés Martínez Lage
Revista JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY Vol. 363 (páxs. 35 ata 41)

Aspectos botánicos de las excusiones do GMG no ano 2007

Autores/as E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista MIKES Vol. 11 (páxs. 101 ata 105)

Isolation and characterization of polymorphic microsatellite markers in Iberolacerta monticola, and cross-species amplification in Iberolacerta galani and Zootodca vivipara.

Autores/as Nuria Remón Navarro, Marta Vila, Pedro Galán Regalado, Horacio Naveira Fachal
Revista MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES Vol. 8 (páxs. 1351 ata 1353)

Ontogenetic and sexual variation in the coloration of the lacertid lizards Iberolacerta monticola and Podarcis bocagei. Do the females prefer the greener males?

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista ANIMAL BIOLOGY Vol. 58 (páxs. 178 ata 198)

Differential activation of defense-related genes in susceptible and resistant pepper cultivars infected with Phytophthora capsici.

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino, José Díaz Varela
Revista JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Vol. 165 (páxs. 1120 ata 1124)

Isolation and characterization of 12 microsatellite markers in the middle-spotted woodpecker (Dendrocopos medius).

Autores/as Marta Vila, Hugo Robles, C. Ciudad, P.P. Oleas, V. Baglione
Revista MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES Vol. 8 (páxs. 415 ata 417)

Isolation and characterization of polymorphic microsatellite markers in Iberolacerta monticola, and cross-species amplification in Iberolacerta galani and Zootoca vivipara

Autores/as Nuria Remón Navarro, Marta Vila, Pedro Galán Regalado, Horacio Naveira Fachal
Revista MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES Vol. 8 (páxs. 1351 ata 1353)

Las orquídeas de Galicia y su polinización

Autores/as E.SAHUQUILLO BALBUENA, Carlos Cortizo Amaro
Revista QUERCUS Vol. 274 (páxs. 38 ata 43)

Efecto de la planta invasora Carpobrotus edulis sobre la densidad del eslizón tridáctilo (Chalcides striatus) en una localidad costera de Galicia.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 19 (páxs. 117 ata 121)

Período de puestas y su variabilidad en poblaciones noroccidentales ibéricas de rana bermeja (Rana temporaria parvipalmata)

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 19 (páxs. 25 ata 30)

Cambios en la presencia del sapo partero común (Alytes obstetricans) en diferentes períodos y medios acuáticos: posible declive de la especie en Galicia.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 19 (páxs. 107 ata 113)

El comportamiento de giros rotacionales en el amplexus de la salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica).

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 19 (páxs. 44 ata 47)

Poblaciones aisladas de rana bermeja (Rana temporaria) en el extremo sudoccidental de su distribución mundial.

Autores/as Pedro Galán Regalado, Martiño Cabana Otero
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 19 (páxs. 121 ata 128)

Genetic Divergence Detected by ISSR Markers and Characterization of Microsatellite Regions in Mytilus Mussels

Autores/as Miguel A. Varela, Ana M. González Tizón, Luis Mariñas, Andrés Martínez Lage
Revista BIOCHEMICAL GENETICS Vol. 45 (páxs. 565 ata 578)

Are red leaves photosynthetically active?

Autores/as F. POMAR, A. ROS BARCELÓ
Revista BIOLOGIA PLANTARUM Vol. 51 Núm. 4 (páxs. 799 ata 800)

Depredación de un juvenil de lagartija cantábrica (Iberolacerta monticola) por una araña del género Tegenaria (Arachnida: Araneae: Agelenidae).

Autores/as Pedro Galán Regalado, Óscar Arribas
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 18 (páxs. 86 ata 88)

Infraspecific variation and phylogeography of the high-polyploid Iberian endemic Anthoxanthum amarun Brot. (Poaceae; Pooideae) assessed by random amplified polymorphic DNA markers (RAPDs) and morpholo

Autores/as Pimentel M, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY Núm. 155 (páxs. 179 ata 192)

Caracterización de las poblaciones de Iberolacerta monticola en el Noroeste Ibérico mediante la combinación de datos morfológicos, ecológicos y genéticos.

Autores/as Pedro Galán Regalado, Marta Vila, Nuria Remón Navarro, Horacio Naveira Fachal
Revista MUNIBE Vol. 25 (páxs. 34 ata 43)

Isolation and characterización of polymorphic microsatellite loci in the razor clam Ensis siliqua

Autores/as M.A. Varela, Ana M. González Tizón, M. Francisco Candeira, Andrés Martínez Lage
Revista MOLECULAR ECOLOGY NOTES Vol. 7 (páxs. 221 ata 222)

Assessment of real-time PCR as a method for determining the presence of Verticillium dahliae in different Solanaceae cultivars.

Autores/as Carmen Gayoso Babío, Óscar Martínez de Ilárduya, Federico Pomar, Fuencisla Merino
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Vol. 118 (páxs. 119 ata 209)

The evolution of viviparity in holocene islands: ecological adaptation versus phylogenetic descent along the transition from aquatic to terrestrial environments.

Autores/as Guillermo Velo Antón, Mario García París, Pedro Galán Regalado, Adolfo Cordero Rivera
Revista JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND EVOLUTIONARY RESEARCH Vol. 45 Núm. 4 (páxs. 345 ata 352)

Structural motifs of syringyl peroxidases predate not only the gymnosperm-angiosperm divergence but also the radiation of tracheophytes.

Autores/as Laura Vanesa Gómez Ros, Carlos Gabaldón Caballero, Federico Pomar, Fuencisla Merino, María A. Pedreño García, Alfonso Ros Barceló
Revista NEW PHYTOLOGIST Vol. 173 (páxs. 63 ata 78)

Datos preliminares sobre la ecología térmica del eslizón ibérico (Chalcides bedriagai) y del eslizón tridáctilo (Chalcides striatus) en el noroeste de la Península Ibérica.

Autores/as Pablo Serantes Gómez, Pedro Galán Regalado, Ricardo Ferreiro Sanjurjo, Cristina Brea Portela
Revista MUNIBE Vol. 25 (páxs. 104 ata 110)

Varietal differences among the flavonoid profiles of white grape cultivars studied by high-performance liquid chromatography

Autores/as A. Masa, M. Vilanova, F. Pomar
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1164 (páxs. 291 ata 297)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2007.06.058

Development of microsatellite markers in the razor clam Solen marginatus (Bivalvia: Solenidae)

Autores/as Marta Francisco Candeira, Ana M. González Tizón, Miguel A. Varela, Andrés Martínez Lage
Revista JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM Vol. 87 (páxs. 977 ata 978)

Demografía, estado de conservación y amenazas de la población de eslizón ibérico (Chalcides bedriagai) de la playa de Lariño (A Coruña).

Autores/as Pablo Serantes Gómez, Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 18 (páxs. 15 ata 20)

Sobre la distribución y supervivencia de la lagartija cantábrica (Iberolacerta monticola) en los montes del Pindo (A Coruña).

Autores/as Pedro Galán Regalado, Ricardo Ferreiro Sanjurjo, Horacio Naveira Fachal
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 18 (páxs. 53 ata 58)

Genetic diversity and spatial correlation patterns unravel the biogeographical history of the European sweet vernal grasses (Anthoxanthum L., Poaceae).

Autores/as Pimentel M, E.SAHUQUILLO BALBUENA, Pilar Catalán
Revista Molecular Phylogenetics and Evolution Núm. 44 (páxs. 667 ata 684)

Sulphur accumulation after Verticillium dahliae infection of two pepper cultivars differing in degree of resistance.

Autores/as Marta Novo Rincón, Carmen Gayoso Babío, Federico Pomar, M. Mercedes Lucas Sánchez, Alfonso Ros Barceló, Fuencisla Merino
Revista PLANT PATHOLOGY Vol. 56 (páxs. 998 ata 1004)

European sweet vernal grasses (Anthoxanthum, Poaceae, Pooideae, Aveneae): a morphometric taxonomical approach.

Autores/as Pimentel M, Estévez-Pérez G, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista SYSTEMATIC BOTANY Vol. 32 Núm. 1 (páxs. 43 ata 59)

Chioglossa lusitanica (Golden Striped Salamander). Predation

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista HERPETOLOGICAL REVIEW Vol. 38 Núm. 2 (páxs. 173 ata 174)

The monomer composition controls the Sß-04/ S-04 end monomer ratio of the linear lignin fraction.

Autores/as Laura Vanesa Gómez Ros, José Manuel Espiñeira Illobre, Federico Pomar, Fuencisla Merino, Juan Cuello Moreno, Alfonso Ros Barceló
Revista JOURNAL OF WOOD SCIENCE Vol. 53 (páxs. 314 ata 319)

Genome sequence of aedes aegypti, a major arbovirus vector.

Autores/as Vishvanath Nene, Jennifer R. Wortman, Daniel Lawson, Brian Haas, Chinnappa Kodira, Horacio Naveira Fachal
Revista SCIENCE Vol. 316 Núm. 4 (páxs. 1718 ata 1723)

Genetic variation of the razor clam Ensis siliqua (Jeffreys, 1875) along the European coast based on random amplified polymorphic DNA markers

Autores/as Juan Fernández Tajes, Miguel Gaspar, Martínez - Patiño, D., Niall McDonough, Dai Roberts, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto
Revista AQUACULTURE RESEARCH Vol. 38 (páxs. 1205 ata 1212)

Modulation of 16S rRNA function by ribosomal protein S12.

Autores/as Antón Vila, Ying Lu, Jamie L. Aragonez, Rebekah E. Starkweather, Manoj Sasikumar, Michael O¿Connor
Revista BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA BBA Gene Regulatory Mechanisms Vol. 1769 (páxs. 462 ata 471)
DOI https://doi.org/10.1016/j.bbaexp.2007.04.004

Discoglossus galganoi (West Iberian Painted Frog). Predation.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista HERPETOLOGICAL REVIEW Vol. 38 Núm. 3 (páxs. 322 ata 322)

Viviparismo y distribución de Salamandra salamandra bernardezi en el norte de Galicia.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 18 (páxs. 44 ata 48)

Datos preliminares sobre la biología reproductora del tritón ibérico (Lissotriton boscai) y del tritón palmeado (Lissotriton helveticus) en condiciones controladas y naturales.

Autores/as Cristina Brea Portela, Pedro Galán Regalado, Ricardo Ferreiro Sanjurjo, Pablo Serantes Gómez
Revista MUNIBE Vol. 25 (páxs. 170 ata 179)

Datos sobre el crecimiento, madurez y dimorfismo sexual en una población natural de lución (Anguis fragilis) en el Noroeste de la Península Ibérica.

Autores/as Ricardo Ferreiro Sanjurjo, Pedro Galán Regalado, Cristina Brea Portela, Pablo Serantes Gómez
Revista MUNIBE Vol. 25 (páxs. 164 ata 169)

Ecology of amphibians in small coastal Holocene islands: local adaptations and the effect of exotic tree plantations.

Autores/as Adolfo Cordero Rivera, Guillermo Velo Antón, Pedro Galán Regalado
Revista MUNIBE Vol. 25 (páxs. 94 ata 103)

p-Hidrosycinnamyl aldehydes in lignifying plant cell walls.

Autores/as Laura Vanesa Gómez Ros, José Manuel Espiñeira Illobre, Federico Pomar, María J.L. Núñez Flores, Alfonso Ros Barceló
Revista ARKIVOC Vol. 2207 Núm. 7 (páxs. 167 ata 171)

Declive de la rana patilarga (Rana iberica) en una localidad no alterada del noroeste ibérico: posible efecto de enfermedades emergentes

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 46 ata 50)

Characterization of the last step of lignin biosynthesis in Zinnia elegans suspension cell cultures

Autores/as Carlos Gabaldón Caballero, Matías López Serrano, Federico Pomar, Fuencisla Merino, Juan Cuello Moreno, María Ángeles Pedreño García, Alfonso Ros Barceló
Revista FEBS LETTERS Vol. 580 (páxs. 4311 ata 4316)

Diversity of Phytophthora capsici in northwest Spain: analysis of virulence, metalaxyl response, and molecular characterization

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino, José Díaz Varela
Revista PLANT DISEASE Vol. 90 (páxs. 1135 ata 1142)

Privatization of parks

Autores/as Marcelino Fuentes López
Revista CONSERVATION BIOLOGY Vol. 20 Núm. 4 (páxs. 934 ata 934)

Predator, but not conspecific, chemical cues influence pond selection by recently metamorphosed iberian green frogs, Rana perezi

Autores/as Adega Gonzalo, Carlos Cabido, Pedro Galán Regalado, Pilar López, José Martín
Revista CANADIAN JOURNAL OF ZOOLOGY Vol. 84 (páxs. 1295 ata 1299)

Short communication. Telluric pathogens isolated from bean plants with collar and root rots in northwest Spain

Autores/as J. L. Andrés Ares, A. Rivera Martínez, F. Pomar Barbeito
Revista SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 80 ata 85)

A new conservation unit in the butterfly Erebia triaria (Nympahlidae) as revealed by nuclear and mitochondrial markers

Autores/as Marta Vila, Anna Cassel Lundhagen, Katherine A. Thuman, Jonathon R. Stone, Mats Björklund
Revista ANNALES ZOOLOGICI FENNICI Vol. 43 Núm. 1 (páxs. 72 ata 79)

Structural analysis of kasugamycin inhibition of translation.

Autores/as Antón Vila, Barbara S Schuwirth, J Michael Day, Cathy W Hau, Gary R Janssen, Albert E Dahlberg, Jamie H Doudna Cate
Revista Nature Structural & Molecular Biology Vol. 879 Núm. 886
DOI https://doi.org/10.1038/nsmb1150

El misterio del fuego en Galicia

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista QUERCUS Vol. 248 (páxs. 82 ata 82)

Cellulase activity in isolates of Verticillium dahliae differing in aggressiveness

Autores/as Marta Novo Rincón, Federico Pomar, Carmen Gayoso Babío, Fuencisla Merino
Revista PLANT DISEASE Vol. 90 (páxs. 155 ata 160)

La evolución de las especies en las islas gallegas

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista QUERCUS (páxs. 22 ata 23)

Coloración azul atípica en machos de Iberolacerta monticola del extremo norte de Galicia

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 96 ata 99)

Nuevos datos corológicos para la familia Orchidaceae en Galicia (N.O. Península Ibérica)

Autores/as C. Cortizo, M. Perille, M. Pimentel, D. Romero, E. Sahuquillo
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA (BIOLOXÍA) Vol. 14 (páxs. 95 ata 99)

Fusarium confers protection against several mycelial pathogens of pepper plants

Autores/as José Díaz Varela, Cristina Silvar Pereiro, Marta Varela Rozados, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino
Revista PLANT PATHOLOGY Vol. 54 Núm. 6 (páxs. 773 ata 780)

Factores de riesgo y patologías neurodegenerativas: Enfermedad de Alzheimer y degeneración macular asociada a la edad

Autores/as José Carlos Millán Calenti, HM Roca, JR Lago, F. Gómez Ulla, Marta Vila, A. Maseda Rodríguez
Revista GERIÁTRIKA. REVISTA IBEROAMERICANA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA Vol. 21 Núm. 6 (páxs. 10 ata 14)

Datos sobre distribución de Quirópteros en el norte de Galicia

Autores/as Pedro Galán Regalado, Álvaro Barros, Félix Cerqueira, Ramón Segade
Revista GALEMYS. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECEM Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 71 ata 85)

Common evolutionary origin and birth-and-death process in the replication-independent histone H1 isoforms from vertebrate and invertebrate genomes

Autores/as José María Eirín López, Fernanda Ruíz, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Juan Ausió, Lucas Sánchez, Josefina Méndez Felpeto
Revista JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION Vol. 61 (páxs. 398 ata 407)

Real-Time polymerase chain reaction quantification of Phytophthora capsici in different pepper genotypes

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, José Díaz Varela, Fuencisla Merino
Revista PHYTOPATHOLOGY Vol. 95 (páxs. 1423 ata 1429)

Structures of the bacterial ribosome at 3.5Å resolution.

Autores/as Antón Vila, Barbara S Schuwirth, Maria A. Borovinskaya, Cathy W Hau, Wen Zhang, James M. Holton, Jamie H Doudna Cate
Revista SCIENCE (páxs. 827 ata 834)
DOI https://doi.org/10.1126/science.1117230

Paleogenomic record of the extinction of the human endogenous retrovirus ERV9

Autores/as Carmen Paula López Sánchez, Javier Costas, Horacio Naveira Fachal
Revista JOURNAL OF VIROLOGY Vol. 79 Núm. 11 (páxs. 6997 ata 7004)

Reproductive characteristics of the Pyrenean high-mountain lizards: Iberolacerta aranica (Arribas, 1993), I. aurelioi (Arribas, 1994) and I. bonnali (Lantz, 1927).

Autores/as Oscar Arribas, Pedro Galán Regalado
Revista ANIMAL BIOLOGY Vol. 55 Núm. 2 (páxs. 163 ata 190)

Origin and evolution of Mytilus mussel satellite DNAs

Autores/as Andrés Martínez Lage, Mª Fernanda Rodríguez Fariña, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto
Revista GENOME Vol. 48 (páxs. 247 ata 256)

Structural and Evolutionary Analyses of the Ty3/gypsy Group of LTR Retrotransposons in the Genome of Anopheles gambiae

Autores/as José Manuel C. Tubío, Horacio Naveira Fachal, Javier Costas Costas
Revista MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION Vol. 22 Núm. 1 (páxs. 29 ata 39)

The importance of time scale and multiple refugia: Incipient speciation and admixture of linages in the butterfly Erebia triaria (Nymphalidae)

Autores/as Marta Vila, Juan Ramón Vidal Romaní, Mats Björklund
Revista Molecular Phylogenetics and Evolution Vol. 36 (páxs. 249 ata 260)

Sobre la presencia de Podarcis muralis en Galicia

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 25 ata 27)

Development of specific PCR primers for identification and detection of Phytophthora capsici Leon

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, J. M. Duncan, D.E.L. Cooke, N.A. Williams, José Díaz Varela, Fuencisla Merino
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Vol. 112 (páxs. 43 ata 52)

Weak expression of reproductive seasonality in a dwarf gecko (Lygodactylus verticillatus) from arid south-western Madagascar.

Autores/as Miguel Vences, Pedro Galán Regalado, Kaila Miramontes, David R. Vieites
Revista JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS Vol. 56 (páxs. 329 ata 338)

Structural basis for the control of translation initiation during stress.

Autores/as Antón Vila, Barbara S Schuwirth, Cathy W Hau, Cathy W Hau
Revista Nature Structural & Molecular Biology (páxs. 1054 ata 1059)
DOI https://doi.org/10.1038/nsmb850

Natrix maura (Viperine Snake). Marine inhabitation

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista HERPETOLOGICAL REVIEW Vol. 35 Núm. 1 (páxs. 71 ata 71)

Peroxidases and the metabolism of capsaicin in Capsicum annuum L.

Autores/as José Díaz Varela, Federico Pomar, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino
Revista PHYTOCHEMISTRY REVIEWS Vol. 3 (páxs. 141 ata 157)

Chemosensory predator recognition induces defensive behavior in the slow-worm (Anguis fragilis).

Autores/as Carlos Cabido, Adega Gonzalo, José Martín, Pilar López, Pedro Galán Regalado
Revista CANADIAN JOURNAL OF ZOOLOGY Vol. 82 Núm. 2 (páxs. 510 ata 515)

Oxidative metabolism and phenolic compounds in Capsicum annuum L. var. annuum infected by Phytophthora capsici Leon.

Autores/as Mª Carmen Gayoso Babío, Federico Pomar, Fuencisla Merino, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Revista SCIENTIA HORTICULTURAE Vol. 102 (páxs. 1 ata 13)

Slight differences among individuals and the unified neutral theory of biodiversity

Autores/as Marcelino Fuentes López
Revista THEORETICAL POPULATION BIOLOGY Vol. 66 Núm. 3 (páxs. 199 ata 203)

Structure of a population of the lizard Podarcis bocagei in northwest Spain: variations in age distribution, size distribution and sex ratio.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista ANIMAL BIOLOGY Vol. 54 Núm. 1 (páxs. 57 ata 75)

Reproductive ecology of the slow worm (Anguis fragilis) in the northwest Iberian Peninsula.

Autores/as Ricardo Ferreiro Sanjurjo, Pedro Galán Regalado
Revista ANIMAL BIOLOGY Vol. 54 Núm. 4 (páxs. 353 ata 371)

Birth-and-Death evolution with strong purifying selection in the histone H1 multigene family and the origin of orphon H1 genes

Autores/as José María Eirín López, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto
Revista MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION Vol. 21 Núm. 10 (páxs. 1992 ata 2003)

Changes in stem lignins (monomer composition and crosslinking) and peroxidase are related with the maintenance of leaf photosynthetic integrity during Verticillium wilt in Capsicum annuum.

Autores/as Federico Pomar, Marta Novo Rincón, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino, Alfonso Ros Barceló
Revista NEW PHYTOLOGIST Vol. 163 (páxs. 111 ata 123)

Communal nesting of Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758), under extreme environmental conditions.

Autores/as Juan M. Pleguezuelos, Pedro Galán Regalado, Juan R. Fernández-Cardenete
Revista AMPHIBIA-REPTILIA Vol. 25 (páxs. 333 ata 336)

Molecular Evolutionary Characterization of the Mussel Mytilus Histone Multigene Family: First Record of a Tandemly Repeated Unit of Five Histone Genes Containing an H1 Subtype with "Orphon" Features

Autores/as José María Eirín López, María Fernanda Ruiz, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Lucas Sánchez, Josefina Méndez Felpeto
Revista JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION Vol. 58 Núm. 2 (páxs. 131 ata 144)

Evolution of the mdg1 lineage of the Ty3/gypsy group of LTR retrotransposons in Anopheles gambiae

Autores/as José Manuel C. Tubío, Javier C. Costas, Horacio Naveira Fachal
Revista GENE Vol. 330 (páxs. 123 ata 131)

About the taxonomic problems in Orchis coriophora (Orchidaceae)

Autores/as Marcos Perille Seoane, Carlos Cortizo Amaro, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista BOCCONEA Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 669 ata 674)

On the relative roles of faster-X evolution and dominance in the establishment of intrinsic postzygotic isolating barriers

Autores/as Horacio Naveira Fachal
Revista GENETICA Vol. 118 Núm. 1 (páxs. 41 ata 50)

Molecular Evolutionary of the mussel mytilus histone multigene family: first record of a tandemly repeated unit of five histone genes containing an H1 subtype with "Orphon" features

Autores/as José M. Eirín López, María Fernanda Ruiz de Miguel, Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Lucas Sánchez, Josefina Méndez Felpeto
Revista JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION Vol. 57 (páxs. 1 ata 14)

X-ray crystal structures of the wild type and hyper-accurate ribosome from Escherichia coli.

Autores/as Antón Vila, William K. Ridgeway, Veysel Seymaner, Wen Zhang, Steve Santoso, Kexin Yu, Jamie H Doudna Cate
Revista PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (páxs. 8682 ata 8687)
DOI https://doi.org/10.1073/pnas.1133380100

Peroxidase: a multifunctional enzyme in grapevines

Autores/as Alfonso Ros Barceló, Federico Pomar, Matías López-Serrano, María Ángeles Pedreño
Revista Functional Plant Biology Núm. 30 (páxs. 577 ata 591)

Reproductive characteristics of the insular lacertid Teira dugesii.

Autores/as Pedro Galán Regalado, Luis Vicente
Revista HERPETOLOGICAL JOURNAL Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 149 ata 154)

Female reproductive characteristics of the viviparous skink Chalcides bedriagai pistaciae (Reptilia, Squamata, Scincidae from an Atlantic beach in north-west Spain.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista AMPHIBIA-REPTILIA Vol. 24 (páxs. 79 ata 85)

Study of the leaf anatomy of the Iberian species of genus Anthoxanthum (Poaceae)

Autores/as Pimentel M, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista BOCCONEA Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 683 ata 689)

Cytogenetics of the razor clam Solem marginatus (Mollusca: Bivalvia: Solenidae)

Autores/as Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, Juan Fernández Tajes
Revista CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH Vol. 101 (páxs. 43 ata 46)

Reproductive characteristics of a lowland population of an alpine lizard: Lacerta monticola (Squamata, Lacertidae) in north-west Spain.

Autores/as Marta Rúa López, Pedro Galán Regalado
Revista ANIMAL BIOLOGY Vol. 53 Núm. 4 (páxs. 347 ata 366)

An approach to the study of morphological relationships among the sweet vernal grasses (Anthoxanthum: Poaceae, Pooideae) in the Iberian Peninsula

Autores/as Pimentel M, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista BOCCONEA Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 731 ata 736)

Reproductive characteristics of an insular population of the lizard Podarcis hispanica from Northwest Spain (Cíes Islands, Galicia).

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista COPEIA Vol. 3 (páxs. 657 ata 665)

Novedades de interés para la flora de Galicia (NO Península Ibérica).

Autores/as Manuel Pimentel González, E.SAHUQUILLO BALBUENA, M. Perille, David Romero
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA (BIOLOXÍA) Vol. 11 Núm. - (páxs. 269 ata 271)

Developmental regulation of the H2O2 -producing system and of a basic peroxidase isoenzyme in the Zinnia elegans lignifying xylem

Autores/as Alfonso Ros-Barceló, Federico Pomar, Matías López-Serrano, Pilar Martínez, María A. Pedreño
Revista PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY Núm. 40 (páxs. 325 ata 332)

Desarrollo del simposio sobre los lagartos gigantes canarios amenazados.

Autores/as Pedro Galán Regalado, V. Roca, Miguel A. Carretero, José A. Mateo, Miguel García Márquez, José L. Rodríguez Luengo
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 48 ata 60)

H202 generation during the auto-oxidation of coniferyl alcohol drives the oxidase activity of a highly conserved class III peroxidase involved in lignin biosynthesis

Autores/as Federico Pomar, Nuria Caballero, María A. Pedreño, A. Ros Barceló
Revista FEBS LETTERS (páxs. 198 ata 202)

PCR Technique for Identification of Mussel Species.

Autores/as Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Ignacio Rego, Juan Vieites, Francisco Leira, Josefina Méndez Felpeto
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 50 Núm. - (páxs. 1780 ata 1784)

In situ characterization of a NO-sensitive peroxidase in the lignifying xylem of Zinnia elegans

Autores/as A. Ros Barceló, Federico Pomar, María A. Ferrer, Pilar Martínez, María C. Ballesta, María A. Pedreño
Revista PHYSIOLOGIA PLANTARUM Núm. 114 (páxs. 33 ata 40)

Seed dispersal and tree species diversity

Autores/as Marcelino Fuentes López
Revista TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION Vol. 17 Núm. 12 (páxs. 550 ata 550)

Hibridación en laboratorio de "Podarcis bocarei" y "Podarcis carbonelli".

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 28 ata 31)

Diferencias entre los neonatos de las poblaciones occidentales del eslizón ibérico (Chalcides bedriagai pistaciae) con las meridionales y orientales (C. b. cobosi y C. b. Bedriagai).

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 32 ata 35)

Comparative analysis of different satellite DNAs in four Mytilus species.

Autores/as Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Fernanda Rodríguez, Eva Prats, L. Cornudella, Josefina Méndez Felpeto
Revista GENOME Vol. 45 Núm. - (páxs. 922 ata 929)

Molecular and Evolutionary Analysis of Mussel Histone Genes (Mytilus spp): Possible Evidence of an "Orphon Origin" for H1 Histone Genes.

Autores/as Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, Eirín-López, J.M.
Revista JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION Vol. 55 Núm. - (páxs. 272 ata 283)

Capsaicinoids in Vegetative Organs of Capsicum annuum L. in Relation to Fruiting

Autores/as BERTA ESTRADA, MARÍA A. BERNAL, Díaz, J, Federico Pomar, FUENCISLA MERINO
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 5 (páxs. 1188 ata 1191)

Cytogenetic characterization of Donax trunculus (Bivalvia: Donacidae) by means of Karyotyping, fluorochrome banding and fluorescent in situ hybridization.

Autores/as Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto, L. Mariñas
Revista JOURNAL OF MOLLUSCAN STUDIES Vol. 68 Núm. - (páxs. 393 ata 396)

Telomeric localization of the vertebrate-type Hexamer Repeat, (TTAGGG)n in the Wedgeshell Clam Donax trunculus and Other Marine Invertebrate Genomes.

Autores/as Andrés Martínez Lage, Miroslav Plohl, Eva Prats, L. Cornudella, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto
Revista JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY Vol. 277 Núm. 2 (páxs. 19839 ata 19846)

O-4-Linked coniferyl and sinapyl aldehydes in lignifying cell walls are the main targets of the Wiesner (phloroglucinol-HCl) reaction

Autores/as F. Pomar, F. Merino, A. Ros Barceló
Revista PROTOPLASMA Vol. 220 Núm. - (páxs. 17 ata 28)
DOI https://doi.org/10.1007/s00709-002-0030-y

Field body tempertaures and heating rates in a montane frog population: the importance of black dorsal pattern for thermoregulation.

Autores/as Pedro Galán Regalado, Miguel Vences, David R. Vieites, Marta Puente, K. Oetter, S. Wanke
Revista ANNALES ZOOLOGICI FENNICI Vol. 39 Núm. - (páxs. 209 ata 220)

Estudio Comparativo entre individuos de Chenopodium albun L. resistentes y sensibles a simazina, detectados en cultivos de Galicia (NO España).

Autores/as E.SAHUQUILLO BALBUENA, Mº Carmen Silveira Rey, Isabel Fraga Vila
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA (BIOLOXÍA) Vol. 11 Núm. - (páxs. 183 ata 189)

Compensatory responses of an arid land crucifer, Chorispora tenella (Brassicaceae), to experimental flower removal.

Autores/as Marcelino Fuentes López, Jose M. Gómez
Revista JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS Vol. 49 Núm. 4 (páxs. 855 ata 863)

Oxidation of cinnamyl alcohols and aldehydes by a basic peroxidase from lignifying Zinnia elegans hypocotyls

Autores/as A. Ros Barceló, F. Pomar
Revista PHYTOCHEMISTRY (páxs. 1105 ata 1113)

Mutational analysis of the conserved bases C1402 and A1500 in the center of the decoding domain of Escherichia coli 16S rRNA reveals an important tertiary interaction.

Autores/as Antón Vila, Albert E Dahlberg
Revista The Journal of Molecular Biology (páxs. 457 ata 463)
DOI https://doi.org/10.1006/jmbi.2001.4576

Amplification and phylogenetic relationships of a Subfamily of blood, a retrotransposable element of Drosophila.

Autores/as Horacio Naveira Fachal, Javier Costas Costas, Emilio Valadé
Revista JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION Vol. 52 Núm. - (páxs. 342 ata 350)

Induction of shikimate dehydrogenase and peroxidase in pepper (Capsicum annuum L. ) seedlings in response to copper stress and its relation to lignification.

Autores/as José Díaz, Bernal. MA, Federico Pomar, Fuencisla Merino
Revista PLANT SCIENCE Vol. 161 Núm. - (páxs. 179 ata 188)

Interactions between the black redstart (Phoenicurus ochruros) and St. Lucie cherry (Prunus mahaleb) in rocky habitats.

Autores/as Jose Guitian, Marcelino Fuentes López, Teresa Bermejo, P. Guitián, Asier R. Larrinaga, Pilar Amezquita
Revista REVUE D ECOLOGIE-LA TERRE ET LA VIE Vol. 56 Núm. - (páxs. 81 ata 91)

Las investigaciones herpetológicas de Seoane

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista INGENIUM Vol. 7 Núm. - (páxs. 255 ata 26255)

Small-scale spatial variation in the interactions between Prunus mahaleb and fruit-eating birds.

Autores/as Marcelino Fuentes López, Jose Guitian, P. Guitián, Teresa Bermejo, Asier R. Larrinaga, Pilar Amezquita, Salvatore Bongiorno
Revista PLANT ECOLOGY Vol. 157 Núm. - (páxs. 69 ata 75)

IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF SOME CAPSAICINOIDS IN PADRÓN PEPPER (CAPSICUM ANNUMM L. VAR. ANNUMM) FRUITS

Autores/as B. ESTRADA, Bernal Pita da Veiga, M.A., F. POMAR, F. MERINO
Revista ACTA ALIMENTARIA Vol. 30 Núm. 4 (páxs. 373 ata 380)

Stahelina dubia L. en el NW Peninsular.

Autores/as Manuel Pimentel González, E.SAHUQUILLO BALBUENA, M. Perille, D. Romero Martín
Revista ANALES DEL JARDIN BOTANICO DE MADRID Vol. 59 Núm. 1 (páxs. 159 ata 160)

Cytogenetics in a razor clam species (Mollusca, Bivalvia)

Autores/as Ana M. González Tizón, Juan Jesús Fernández Cainzos, Andrés Martínez Lage, Josefina Méndez Felpeto, Alejandro Guerra
Revista ANNALES DE GENETIQUE Vol. 44 Núm. - (páxs. 38 ata 0)

Assessment of the "ex situ" available genetic diversity of the three species extinct in Nature using RAPDs.

Autores/as E.SAHUQUILLO BALBUENA, Itziar Aguinagalde, César Gómez-Campo
Revista BOCCONEA Vol. 13 Núm. - (páxs. 599 ata 603)

Structural features of the mdg 1 leneage of the Ty3/gypsy group of LTR retrotransposons inferred from the phylogenetic analyses of its open reading frames.

Autores/as Horacio Naveira Fachal, Javier Costas Costas, Emilio Valadé
Revista JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION Vol. 53 Núm. - (páxs. 165 ata 171)

Conducta gregaria del Lagarto ocelado, Lacerta lepida, en las islas Cíes (Galicia)

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 80 ata 82)

Especies de malas hierbas con biotipos resistentes a simazina en cultivos de Galicia

Autores/as M.I. Fraga, E.SAHUQUILLO BALBUENA, M.L. Areses, M.V. Durán, J. Baleato, M.L Gonzalez, A. Rey, M. Tasende
Revista PHYTOMA (ESPAÑA) Núm. 115 (páxs. 30 ata 32)

Fruit Development in Capsicum annuum: Changes in Capsaicin, Lignin, Free Phenolics, and Peroxidase Patterns

Autores/as Berta Estrada, María A. Bernal, José Díaz, Federico Pomar, Fuencisla Merino
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 2 (páxs. 6234 ata 6239)

Primeros datos sobre el Murciélago bigotudo Myotis Mystacina (Kuhl, 1817) en Galicia

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista GALEMYS. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECEM Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 41 ata 47)

Evolutionary history of the human endogenous retrovirus family ERV9

Autores/as Javier Costas Costas, Horacio Naveira Fachal
Revista MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 320 ata 330)

Competitive inhibitor-dissected histochemistry of peroxidase responsible for syringyl lignin biosynthesis in Zinnia elegans xylem

Autores/as Alfonso Ros Barceló, Federico Pomar, María A. Pedreño
Revista AUSTRALIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Vol. 27 (páxs. 1101 ata 1107)

DNA content, karyotypes and chromosomal location of 18s-5.8s-28s ribosomal loci in some species of bivalve mollusc from the pacific canadian coast

Autores/as Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, José Ignacio Rego Pérez, Juan Ausió, Méndez, J.
Revista GENOME Vol. 43 Núm. - (páxs. 1065 ata 1072)

Polyploidy in a natural population of mussel, Mytilus trossulus

Autores/as Ana M. González Tizón, Andrés Martínez Lage, J. Ausio, Méndez, J.
Revista GENOME Vol. 43 Núm. - (páxs. 409 ata 411)

Summer microhabitad use and diel activity cycles in a high altitude Pyrenean population of Rana Temporaria

Autores/as M. Vences, Pedro Galán Regalado, A. Palanca, D.R. Vieites, S. Nieto, J. Rey
Revista HERPETOLOGICAL JOURNAL Vol. 10 Núm. - (páxs. 49 ata 56)

Frugivory, seed dispersal and plant community ecology

Autores/as Marcelino Fuentes López
Revista TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION Vol. 15 Núm. 12 (páxs. 487 ata 488)

Females that imitate males. Dorsal coloration varies with reproductive stage in fremale Podarcis bocagei (Lacertidae)

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista COPEIA Vol. 2000 Núm. 2 (páxs. 819 ata 825)

Lepidochelys kempii( Tortuga golfina) en la costa de A Coruña

Autores/as Rubén Faraldo, Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 10 Núm. - (páxs. 17 ata 17)

Chloroplst DNA variation in Dactylis glomerata L.. taxa endemic to the Macaronesian islands.

Autores/as E.SAHUQUILLO BALBUENA, R. Lumaret
Revista MOLECULAR ECOLOGY Vol. 8 Núm. - (páxs. 1797 ata 1803)

Pungency level in fruits of the Padrón pepper with different water supply

Autores/as B. Estrada, F. Pomar, J. Díaz, F. Merino, M. A. Bernal
Revista SCIENTIA HORTICULTURAE Vol. 81 Núm. - (páxs. 385 ata 396)

Aportaciones a la familia Orchidaceae en Galicia

Autores/as Carlos Cortizo, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista ANALES DEL JARDIN BOTANICO DE MADRID Vol. 57 Núm. 1 (páxs. 180 ata 184)

Declive y extinciones puntuales en poblaciones de baja altitud de Lacerta monticola cantábrica

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 10 Núm. - (páxs. 47 ata 51)

Demography and population dynamics of the lacertid lizard Podarcis bocagei in Northwest Spain

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista JOURNAL OF ZOOLOGY Vol. 249 Núm. - (páxs. 203 ata 218)

La familia Orchidaceae en Galicia( N.O. Península Ibérica)

Autores/as Carlos Cortizo, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA (BIOLOXÍA) Vol. 9 Núm. - (páxs. 125 ata 158)

Avifauna colonizadora de las escombreras restauradas de una mina de lignito a cielo abierto en el noroeste ibérico.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista CHIOGLOSSA Vol. 1 Núm. - (páxs. 105 ata 116)

Contribución al conocimiento de la herpetofauna de las islas de Galicia: Inventario faunístico y notas sobre la ecología y morfología de algunas poblaciones.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista CHIOGLOSSA Vol. 1 Núm. - (páxs. 147 ata 163)

Observaciones de pájaros alimentándose de cerezas en El Bierzo occidental

Autores/as Marcelino Fuentes López
Revista CHIOGLOSSA Vol. 1 Núm. - (páxs. 117 ata 119)

Green tails in lizards of the genus Podarcis: do they influence the intensity of predation?

Autores/as Aurora Castilla, Alberto Gosá, Pedro Galán Regalado, Valentín Pérez-Mellado
Revista HERPETOLOGICA Vol. 55 Núm. 4 (páxs. 530 ata 537)

Isolation of kasugamycin resistant mutants in the 16S ribosomal RNA of Escherichia coli.

Autores/as Antón Vila, Catherine L Squires, Albert E Dahlberg
Revista The Journal of Molecular Biology (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.1006/jmbi.1999.3160

Dermatitis fúngica en una población salvaje de Podarcis bocagei

Autores/as Albert Martínez Silvestre, Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 10 Núm. - (páxs. 39 ata 43)

Empty seeds reduce seed predation by birds in Juniperus osteosperma.

Autores/as Marcelino Fuentes López, Eugene W. Schupp
Revista EVOLUTIONARY ECOLOGY Vol. 12 Núm. - (páxs. 823 ata 827)

Effects of mineral fertilizer supplementation on fruit development and pungency in "Padrón" peppers

Autores/as BERTA ESTRADA, F. POMAR, J. DÍAZ, F. MERINO, Bernal Pita da Veiga, M.A.
Revista JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE Vol. 73 Núm. 4 (páxs. 493 ata 497)

Hidden effects of X chromosome introgressions on spermatogenesis in Drosophila simulans X D. mauritiana hybrids unveiled by interactions among minir genetic factors.

Autores/as Julio Manuel Maside Rodríguez, José Barral Probaos, Horacio Naveira Fachal
Revista GENETICS Vol. 150 Núm. 2 (páxs. 745 ata 754)

Primeras fases de la colonización por mamíferos de las escombreras de una mina de lignito a cielo abierto en el noroeste de España

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista GALEMYS. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECEM Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 37 ata 42)

Declive de poblaciones de anfibios en dos embalses de La Coruña (Noroeste de España) por introducción de especies exóticas

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA Vol. 8 Núm. - (páxs. 38 ata 38)

Dispersal of Juniper occidentalis (western juniper) seeds by frugivorous mammals on Juniper Mountain, southeastern Oregon

Autores/as Marcelino Fuentes López, Eugene W. Schupp, Jaime E. Jiménez, Jose M. Gómez
Revista GREAT BASIN NATURALIST Vol. 57 (páxs. 74 ata 78)
DOI https://doi.org/10.2307/41712978

Reproductive ecology of the lacertid lizard. Podarcis bocagei

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista ECOGRAPHY Vol. 20 Núm. - (páxs. 197 ata 197)

PURIFICATION, CHARACTERIZATION AND KINETIC PROPERTIES OF PEPPER FRUITS ACIDIC PEROXIDASE

Autores/as Federico Pomar, M. ANGELES BERNAL, Díaz, J, FUENCISLA MERINO
Revista PHYTOCHEMISTRY Vol. 46 Núm. 8 (páxs. 1313 ata 1317)

Karyotypes and Ag-NORs of the mussels, Mytilus californianus and M. trossulus from the Pacific Canadian coast

Autores/as Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto, J. Ausio
Revista AQUACULTURE (OTTAWA) Vol. 153 Núm. - (páxs. 239 ata 249)

Presencia de poblaciones asilvestradas de visón americano (Mustela vision Schreber, 1777) En La Coruña (NO de España)

Autores/as Pedro Galán Regalado, Freire, M.
Revista GALEMYS. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECEM Vol. 9 Núm. - (páxs. 35 ata 35)

Comparative study of classical and numerical taxonomic methods for infraspecific taxa of Triricum aestivum L. traditionally cultivated in Galicia (NW Spain)

Autores/as E.SAHUQUILLO BALBUENA, M.I. Fraga, A. Martínez Cortizas
Revista LAGASCALIA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 919 ata 926)

Colonization of spoil benches of an opencast lignite mine in Northwest Spain by amphibians and reptiles

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista BIOLOGICAL CONSERVATION Vol. 79 Núm. - (páxs. 187 ata 187)

Estudio comparativo de tres comunidades vegetales representativas de los diferentes usos del monte en la cuenca alta del río Sor (Galicia, N.O. España)

Autores/as E.SAHUQUILLO BALBUENA, M.I. Fraga, M.E. López de Silanes
Revista ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA Vol. 7 Núm. - (páxs. 89 ata 96)

EVOLUTION OF CAPSAICINOIDS IN Capsicum annuum L. var. annuum cv. PADRÓN FRUIT AT DIFFERENT GROWTH STAGES.

Autores/as B. Estrada, F. Pomar, J. Díaz, F. Merino, A. Bernal
Revista CAPSICUM & EGGPLANT NEWSLETTER Vol. 16 Núm. - (páxs. 60 ata 63)

Chromosome differences between European mussel populations (genus Mytilus)

Autores/as Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Josefina Méndez Felpeto
Revista CARYOLOGIA. International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics Vol. - Núm. 49 (páxs. 343 ata 355)

Sexual maturity in a population of the lacertid lizard Podarcis bocagei

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista HERPETOLOGICAL JOURNAL Vol. - Núm. 6 (páxs. 87 ata 93)

Rehabilitación de las escombreras de la mina de Lignitos de Meirama (La Coruña)

Autores/as F. Herranz, Pedro Galán Regalado
Revista INDUSTRIA MINERA (MADRID) Vol. - Núm. 328 (páxs. 66 ata 71)

A three locus system of interspecific incompatibility underlies male inviability in hybrids between Drosophila buzzatii and D. Koepferae

Autores/as A. R. Carvajal, M. R. Gandarela, Horacio Naveira Fachal
Revista GENETICA Vol. - Núm. 98 (páxs. 1 ata 19)

On the difficulties of discriminating between major and minor hybrid sterility factors in Drosophila by examining the segregation ratio of sterile and fertile sons in backcrossing experiments

Autores/as X. R. Maside, Horacio Naveira Fachal
Revista HEREDITY Vol. - Núm. 77 (páxs. 433 ata 438)

Infecciones externas en una población natural de Podarcis bocagei: desarrollo estacional de la enfermedad e incidencia en la mortalidad, reproducción y crecimiento

Autores/as Galán, P.
Revista AMPHIBIA-REPTILIA Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 103 ata 113)
DOI https://doi.org/10.1163/156853896x00144

Selección de los lugares de puesta en una población del lacértido Podarcis bocagei

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE HERPETOLOGÍA Vol. - Núm. 10 (páxs. 97 ata 108)

A polygenic basis on hybrid sterility may give rise to spurious localizations of major sterility factors

Autores/as H Naveira, X Maside
Revista HEREDITY Vol. - Núm. 77 (páxs. 488 ata 492)

Reproductive and fat body cycles of the lacertid lizard Podarcis bocagei

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista HERPETOLOGICAL JOURNAL Vol. - Núm. 6 (páxs. 20 ata 25)

Ciclos de actividad de Podarcis bocagei en el noroeste ibérico

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE HERPETOLOGÍA Vol. - Núm. 9 (páxs. 37 ata 47)

Spatial patterns of seed dispersal and the unification of plant population ecology

Autores/as E.W. Schupp, Marcelino Fuentes López
Revista ECOSCIENCE Vol. - Núm. 2 (páxs. 267 ata 275)

A comparision of classical and numerical taxonomic methods as applied to infraspecific taxa of Triticum aestivum cultivated in Galicia (NW Spain)

Autores/as E.SAHUQUILLO BALBUENA, M. I. Fraga, A. Martínez Cortizas
Revista AGRONOMIA LUSITANA Vol. - Núm. 45 (páxs. 225 ata 239)

Variation in the subtropical group of dactylis glomcrata L. - Evidence from allozyme polymorphism

Autores/as E.SAHUQUILLO BALBUENA, R. Lumaret
Revista BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY Vol. - Núm. 23 (páxs. 407 ata 418)

Chromosomal markers in three species of the genus Mytilus (Mollusca: Bivalvia).

Autores/as A. Martínez-Lage, ANA M. GONZÁLEZ-TIZÓN, Josefina Méndez Felpeto
Revista HEREDITY Vol. - Núm. 74 (páxs. 369 ata 375)

How specialized are fruit-bird interactions? Overlap of frugivore assemblages within and between plant species

Autores/as Marcelino Fuentes López
Revista OIKOS Vol. - Núm. 74 (páxs. 324 ata 330)

Ecología reproductora de la lagartija de Bocage. Un ejemplo de flexibilidad ante las variables ambientales

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista QUERCUS Vol. - Núm. 117 (páxs. 35 ata 39)

Cambios estacionales de coloración y comportamiento agonístico, de cortejo y de apareamiento en el lacértido Podarcis bocagei

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE HERPETOLOGÍA Vol. - Núm. 9 (páxs. 57 ata 75)

Journal of evolutionary biology (por defecto)

Autores/as Horacio Naveira Fachal, A. Fontdevila, E. Hasson, C. Rodríguez, J.J. Fanara
Revista JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Restauración de escombreras en la mina de Meirama. Formas de contrarrestar el impacto medioambiental del yacimiento

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista OZONO Vol. - Núm. 7 (páxs. 16 ata 16)

The effect of unripe fruits on ripe fruit removal by birds in Pistacia terebinthus: flag or handicap?

Autores/as Marcelino Fuentes López
Revista OECOLOGIA Vol. - Núm. 101 (páxs. 55 ata 58)

The evolutionary history of Drosophila buzzatii. XXVI. Macrogeographic patterns of inversion polymorphism in New World populations

Autores/as Esteban Hasson, Constantina Rodríguez, Juan J. Fanara, Horacio Naveira, Osvaldo A. Reig, Antonio Fontdevila
Revista JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY Vol. 8 (páxs. 369 ata 384)
DOI https://doi.org/10.1046/j.1420-9101.1995.8030369.x

Conducta de puesta, de eclosión y de los recién nacidos en Podarcis bocagei.

Autores/as Pedro Galán
Revista Doñana, Acta Vertebrata Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 169 ata 182)

Diets of fruit-eating birds: what are the causes of interspecific differences?

Autores/as Marcelino Fuentes López
Revista OECOLOGIA Vol. 97 (páxs. 134 ata 142)
DOI https://doi.org/10.1007/bf00317917

Pseudoknot in the central domain of small subunit ribosomal RNA is essential for translation.

Autores/as Antón Vila, J Viril-Farley, W E Tapprich
Revista PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (páxs. 11148 ata 11152)
DOI https://doi.org/10.1073/pnas.91.23.11148

Selección del microhábitat en una población de Podarcis bocagei del noroeste ibérico.

Autores/as Pedro Galán
Revista Doñana, Acta Vertebrata Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 153 ata 168)

ELECTRON-MICROSCOPY OF CHINESE-HAMSTER CHROMOSOMES DIGESTED WITH HAE-III RESTRICTION ENZYMED

Autores/as Ana M. González-Tizón, Andrés Martínez-Lage, Vicente Goyanes, J Méndez
Revista CARYOLOGIA. International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics Vol. 47 Núm. 3-4 (páxs. 281 ata 288)

CHARACTERIZATION OF DIFFERENT CHROMATIN TYPES IN MYTILUS-GALLOPROVINCIALIS L AFTER C-BANDING, FLUOROCHROME AND RESTRICTION-ENDONUCLEASE TREATMENTS

Autores/as Andrés Martínez-Lage, Ana M. González-Tizón, J Méndez
Revista HEREDITY Vol. 72 (páxs. 242 ata 249)

Demografía y dinámica de una población de Podarcis bocagei.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE HERPETOLOGÍA Vol. 8 (páxs. 142 ata 144)

Tamaño de puesta en Podarcis bocagei bocagei (Reptilia, Lacertidae).

Autores/as Barbadillo, L. J., Sánchez Herraiz, M. J., Pedro Galán Regalado
Revista Doñana, Acta Vertebrata Vol. 20 Núm. 1 (páxs. 94 ata 97)

Análisis de la heterocromatina en larvas de Mytilus galloprovincialis mediante técnicas citogenéticas.

Autores/as J Mendez, Ana M. González-Tizón, Andrés Martínez-Lage
Revista Actas IV congreso nacional de acuicultura (páxs. 389 ata 393)

Analysis of the influence of chromosomal condensation on the activity of restriction endonucleases.

Autores/as Ana M. González-Tizón, Andrés Martínez-Lage, J Méndez
Revista CYTOBIOS Vol. 76 Núm. 305 (páxs. 105 ata 112)

Chromosomal DNA extraction after restriction endonuclease treatments: a study by microdensitometry and electrophoresis.

Autores/as Ana M. González-Tizón, Andrés Martínez-Lage, J Méndez
Revista CYTOBIOS Vol. 74 Núm. 298-299 (páxs. 177 ata 188)

Location of X-linked polygenic effects causing sterility in male hybrids of Drosophila simulans and D. mauritiana.

Autores/as Naveira, H.
Revista HEREDITY Vol. 68 (páxs. 211 ata 217)
DOI https://doi.org/10.1038/hdy.1992.34

Spatial variation in the interactions between Prunus mahaleb and frugivorous birds

Autores/as Jose Guitian, Marcelino Fuentes López, Teresa Bermejo, Belén López
Revista OIKOS Vol. 63 (páxs. 125 ata 130)
DOI https://doi.org/10.2307/3545521

Estudio comparativo entre una población de mejillón gallego y otra de mejillón mediterráneo.

Autores/as Andrés Martínez-Lage, Ana Insua, M. J. Martínez Expósito, J Méndez
Revista Cuadernos da Area de Ciencias Mariñas, Seminario Estudios Galegos Vol. 6 (páxs. 57 ata 64)

Estudio preliminar de la aneuploidía en poblaciones naturales del Género Mytilus.

Autores/as M. J. Martínez Expósito, Andrés Martínez-Lage, J. J. Pasantes, J. Méndez
Revista Cuadernos da Area de Ciencias Mariñas, Seminario Estudios Galegos Vol. 6 (páxs. 49 ata 56)

The estimation of genotypic probabilities in an adult population by the analysis of descendants

Autores/as Antonio Barbadilla, Horacio Naveira, Alfredo Ruiz, Mauro Santos
Revista GENETICAL RESEARCH Vol. 59 (páxs. 131 ata 137)
DOI https://doi.org/10.1017/s0016672300030342

Reproductive biology of Crataegus monogyna in northwestern Spain

Autores/as Javier Guitián, Marcelino Fuentes López
Revista ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY Vol. 1992 (páxs. 3 ata 11)

The theoretical distribution of lengths of intact chromosome segments around a locus held heterozygous with backcrossing in a diploid species.

Autores/as Naveira, H., Barbadilla, A.
Revista GENETICS Vol. 130 (páxs. 205 ata 209)

La producción de frutos carnosos en dos espinales del nororeste de España

Autores/as Marcelino Fuentes López
Revista ANALES DEL JARDIN BOTANICO DE MADRID Vol. 49 (páxs. 83 ata 93)

The evolutionary history of D. buzzatii. XXII. Chromosomal and genic sterility in male hybrids of Drosophila buzzatii and Drosophila koepferae.

Autores/as Naveira, H., Fontdevila, A.
Revista HEREDITY Vol. 66 (páxs. 233 ata 239)
DOI https://doi.org/10.1038/hdy.1991.29

Notas sobre la reproducción de Lacerta monticola (Sauria, Lacertidae) en las zonas costeras del Galicia (Norte de España).

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE HERPETOLOGÍA Vol. 5 (páxs. 109 ata 123)

The evolutionary history of Drosophila buzzatii. XXI. Cumulative action of multiple sterility factors on spermatogenesis in hybrids of D. buzzatii and D. koepferae.

Autores/as Naveira, H., Fontdevila, A.
Revista HEREDITY Vol. 67 (páxs. 51 ata 72)
DOI https://doi.org/10.1038/hdy.1991.65

The evolutionary history of Drosophila buzzatii. XVI. Fitness component analysis in an original natural population from Argentina.

Autores/as Esteban Hasson, Juan C. Vilardi, Horacio Naveira, Juan J. Fanara, Constantina Rodríguez, Osvaldo A. Reig, Antonio Fontdevila
Revista JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY Vol. 4 (páxs. 209 ata 225)
DOI https://doi.org/10.1046/j.1420-9101.1991.4020209.x

Relaciones entre pájaros y frutos en un matorral del norte de España: variación estacional y diferencias con otras áreas geográficas

Autores/as Marcelino Fuentes López
Revista Ardeola Vol. 37 (páxs. 53 ata 66)

Beobachtungen zur Biologie von Alytes obstetricans in Nordwestiberien.

Autores/as Pedro Galán, Miguel Vences, Frank Glaw, Gustavo Fernández Arias, Mario García París
Revista HERPETOFAUNA Vol. 12 (páxs. 17 ata 24)

CHROMOSOMES OF GALICIAN MUSSELS

Autores/as J. J. Pasantes, M. J. Martínez-Expósito, Andrés Martínez-Lage, J Méndez
Revista JOURNAL OF MOLLUSCAN STUDIES Vol. 56 (páxs. 123 ata 126)

DENATURING EFFECT OF ACRIDINE-ORANGE AND ADRIAMYCIN

Autores/as Mª Esperanza Cerdán Villanueva, J. J. Pasantes, Andrés Martínez-Lage, J Méndez
Revista CYTOBIOS Vol. 60 (páxs. 151 ata 155)

Notas sobre los ciclos de actividad de Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878, en Galicia.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista Treballs de la Societat Catalana d'Ictiología i Herpetología Vol. 2 (páxs. 250 ata 265)

THE R-BANDING PATTERN OF THE CHINESE-HAMSTER DON CELL-LINE

Autores/as Andrés Martínez-Lage, J. J. Pasantes, Ana M. González-Tizón, Vicente Goyanes, J Méndez
Revista GENETICA Vol. 78 (páxs. 51 ata 55)

Evolutionary history of Drosophila buzzatii. XV. Meiosis of inversion heterozygotes in backcross hybrids between D. buzzatii and its sibling D. koepferae.

Autores/as Naveira, H., Hauschteck-Jungen, E., Fontdevila, A.
Revista GENOME Vol. 32 (páxs. 262 ata 270)
DOI https://doi.org/10.1139/g89-438

Cronología del período reproductor de Rana temporaria L. en La Coruña (NW de España).

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista Doñana, Acta Vertebrata Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 295 ata 299)

Diferenciación morfológica y selección de hábitats en las ranas pardas del noroeste ibérico: Rana iberica Boulenger, 1879 y Rana temporaria parvipalmata Seoane, 1885

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista Treballs de la Societat Catalana d'Ictiología i Herpetología Vol. 2 (páxs. 193 ata 209)

The estimation of parental genotypes by the analysis of a fixed number of their offspring.

Autores/as Barbadilla, A., Naveira, H.
Revista GENETICS Vol. 119 (páxs. 465 ata 472)

Segregación ecológica en una comunidad de ofidios.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista Doñana, Acta Vertebrata Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 59 ata 78)

Análisis comparativo de la frecuencia de aberraciones cromosómicas y valores del test de micronúcleos.

Autores/as Méndez, J., Ana M. González Tizón, Juan José Pasantes
Revista GALICIA CLÍNICA Vol. 39 (páxs. 77 ata 84)

Análisis de los cromosomas telocéntricos, fusiones robertsonianas y cromosoma marcador en la línea celular L de ratón, mediante la técnica de bandas C e inhibición de la condesación heterocromatínica.

Autores/as Ana M. González Tizón, Juan José Pasantes, Vicente Goyanes, Méndez, J.
Revista Genetica Iberica Vol. 38 (páxs. 129 ata 138)

The evolutionary history of Drosophila buzzatii. XII. The genetic basis of sterility in hybrids between D. buzzatii and its sibling D. serido from Argentina.

Autores/as Horacio Naveira, Antonio Fontdevila
Revista GENETICS Vol. 114 (páxs. 841 ata 857)

Morfología y distribución del género Podarcis Wagler, 1830 (Sauria, Lacertidae) en el noroeste de la Península Ibérica.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE HERPETOLOGÍA Vol. 1 (páxs. 85 ata 142)

The evolutionary history of Drosophila buzzatii XI. A new method for cytogenetic localization based on asynapsis of polytene chromosomes in interspecific hybrids of Drosophila.

Autores/as Naveira, H., Plà, C., Fontdevila, A.
Revista GENETICA Vol. 71 (páxs. 199 ata 212)
DOI https://doi.org/10.1007/bf00057693

Morfología y fenología del tritón palmeado, Triturus helveticus (Razoumosky, 1789) en el noroeste de la Península Ibérica.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista Alytes Vol. 3 (páxs. 31 ata 50)

Morfología de las Podarcis bocagei (Seoane, 1998) (Sauria, Lacertidae) de dos islas atlánticas ibéricas: Sisargas y Berlengas.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista TRABAJOS COMPOSTELANOS DE BIOLOGÍA Vol. 12 (páxs. 121 ata 139)

Primeras citas de la culebrilla ciega (Blanus cinereus Vandelli, 1797) en Galicia.

Autores/as Pedro Galán
Revista Doñana, Acta Vertebrata Vol. 12 Núm. 2 (páxs. 329 ata 332)

The evolutionary history of Drosophila buzzatii. IX. High frequencies of new chromosome rearrangements induced by introgressive hybridization.

Autores/as Horacio Naveira, Antonio Fontdevila
Revista CHROMOSOMA Vol. 91 (páxs. 87 ata 94)
DOI https://doi.org/10.1007/bf00294050

Estudio sobre la biometría, folidosis, diseño y coloración de Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878 (Sauria, Lacertidae).

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista Alytes Vol. 2 (páxs. 25 ata 54)

Inducción experimental de cromosomas asimétricos humanos

Autores/as Méndez, J., Ana M. González Tizón, Juan José Pasantes, Asunción Campos, Vicente Goyanes
Revista GALICIA CLÍNICA Vol. 10 (páxs. 519 ata 525)

Las salamandras ibéricas

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista QUERCUS Vol. 9 (páxs. 28 ata 31)

Las víboras de la Península Ibérica.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista QUERCUS Vol. 8 (páxs. 17 ata 19)

Nota sobre las Lacerta monticola Boulenger, 1905, en las zonas costeras del Norte de Galicia.

Autores/as Pedro Galán
Revista Doñana, Acta Vertebrata Vol. 9 (páxs. 380 ata 384)

Claves par identificar las lagartijas del noroeste de la Península Ibérica.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista QUERCUS Vol. 6 (páxs. 67 ata 68)

Biología de la reproducción de Rana iberica Boulenger 1879 en zonas simpátridas con Rana temporaria Linneo, 1758.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Revista Doñana, Acta Vertebrata Vol. 9 (páxs. 85 ata 98)

Biología para Elisa: la poesía del conocimiento

Editores Alejandro Martínez-Abraín
Editorial Tundra Ediciones, Almenara (España)
ISBN 978-84-19624-04-8

La Botánica en cien preguntas

Autores/as Encina J, Pimentel M
Editorial Nowtitus, Madrid (España)
ISBN 978-84-1305-113-0

Los anfibios y reptiles extinguidos. Herpetofauna desaparecida desde el año 1500. Segunda edición (revisada y aumentada).

Autores/as Pedro Galán
Editores Servicio de Publicaciones
Editorial Servicio de Plublicacións da UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-762-6

Una golondrina no hace primavera

Autores/as Alejandro Mart¿¿nez-Abra¿¿n
Editorial EDICIONES RODENO, Catarroja (España)
ISBN 978-84-946709-5-4

Guía dos anfibios e réptiles do Parque Natural das Fragas do Eume.

Autores/as Galán Regalado, P
Editores Xunta de Galicia
Editorial Xunta Galicia, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-697-4745-2

El lenguaje de la biosfera

Editores Universidade da Coruña
Editorial EDICIONES RODENO, Cullera (España)
ISBN 9788494268991

Los anfibios y reptiles extinguidos. Herpetofauna desaparecida desde el año 1500

Autores/as Galán Regalado, P
Editorial Servicio de Plublicacións da UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-629-2

EL DETECTIVE ECOLOGICO: REFLEXIONES SOBRE HISTORIA NATURAL

Editorial EDICIONES RODENO, Cullera (España)
ISBN 9788493836474

Manual de Prácticas de Botánica

Autores/as Pimentel M, Fagundez J, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Editores Universidad Santiago de Compostela
Editorial UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Santiago de Compostela (España)
ISBN 9788415876823

Aquí estamos... mutando (versión castellano)

Editorial Universidad de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-330-7

Gaviotas cabecinegra, picofina, de Audouin, tridáctila y gavión atlántico. Población en España y método de censo

Autores/as Albert Bertolero, Alejandro Martínez-Abraín, Blas Molina, Daniel Oro, Giacomo Tavecchia, Jorge Mouriño, Meritxell Genovart
Editorial Sociedad Española de Ornitología, Madrid (España)
ISBN 978-84-936441-5-4

Guía dos anfibios e réptiles. Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán

Autores/as Pedro Galán
Editorial Xunta de Galicia, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-453-4454-5

Anfibios y reptiles del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Faunística, biología y conservación. Serie Técnica

Autores/as Pedro Galán Regalado
Editorial Ministerio de Medio Ambiente. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid (España)
ISBN 84-8014-516-1

Los Moluscos Bivalvos: Aspectos citogenéticos, moleculares y aplicados.

Autores/as Andrés Martínez Lage, Ana M. González Tizón, Ana María Insua Pombo
Editorial Universidad de A Coruña, (España)
ISBN 84-95322-76-5

Conservación de la herpetofauna gallega. Situación actual de los anfibios y reptiles de Galicia

Autores/as Pedro Galán Regalado
Editorial Servicio de Publicacións da Universidade de A Coruña, (España)
ISBN 84-95322-19-6

Organización y Evolución del Genoma Eucariota. Marcadores moleculares. Colección de Cursos, Congresos y Simposios, Nº30

Editorial SPULC, Coruña, A (España)
ISBN 84-89694-26-5

Demografía y dinámica de una población de Podarcis bocagei

Autores/as Pedro Galán
Editorial Servicio de Publicaciones. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8121-146-X

Anfibios e réptiles de Galicia

Autores/as Pedro Galán, Gustavo Fernández
Editorial Edicións Xerais, Vigo (España)
ISBN 84-7507-722-6

Esos anfibios y reptiles gallegos

Autores/as José Curt, Pedro Galán Regalado
Editorial Editado por José Curt Martínez, Pontevedra (España)
ISBN 84-7218-7

Marooned snakes: Ecology of freshwater Natrix maura isolated on the Atlantic Islands of Galicia (Spain)

Autores/as Pedro Galán Regalado,François Brischoux
Libro Islands and Snakes. Vol. II. Diversity and Conservation.
Edita Oxford University Press.
ISBN: 9780197641521
Páxinas Dende a 210 ata a 221

Evolutionary Mechanisms in the Transition Towards Parasitic Lifestyle: The Role of Endosymbiotic Organelles

Autores/as Mallo N,Mitsuo Lima F,Rama JLR
Libro Developmental Biology in Prokaryotes and Lower Eukaryotes
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-030-77595-7
Páxinas Dende a 399 ata a 399

Anthoxanthum L.

Autores/as Lema-Suárez I,M. Pimentel,Elvira Sahuquillo
Libro Flora Iberica. Plamtas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol XIX
Edita Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
ISBN: 978-84-00-10817-5
Páxinas Dende a 892 ata a 901

Heterologous Inferential Analysis (HIA) and Other Emerging Concepts

Autores/as Vila-Sanjurjo, A,Smith, P. M.,Joanna L. Elson
Libro Mitochondrial Medicine
Edita Humana, New York, NY.
ISBN: 978-1-0716-1269-9
Páxinas Dende a 203 ata a 245

O declive dos anfibios e réptiles de Galcia

Autores/as Pedro Galán
Libro O Antropoceno e a "Grande Aceleración". Unha ollada desde Galicia.
Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: 987-84-17802-04-2
Páxinas Dende a 229 ata a 241

Influencia de distintas variables contextuales en los estilos de aprendizaje del Grado en Biología

Autores/as Silvar C.
Libro Perspectivas docentes en la educación superior
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-45-8
Páxinas Dende a 127 ata a 131

Analysis of pepper (Capsicum annuum) diversification in primary and secondary centres based on horticultural fruit traits

Autores/as González-López, J,Cristina SILVAR
Libro Innovations in Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant
Edita Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).
ISBN: 0000
Páxinas Dende a 158 ata a 159

Phytochemical assessment of Ecuadorian peppers (Capsicum spp.) and correlation with fruit horticultural traits

Autores/as Garcia-Gonzalez, Carlos A.,Rodriguez-Moar S,Federico POMAR,Cristina SILVAR
Libro Innovations in Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant
Edita Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).
ISBN: 0000
Páxinas Dende a 156 ata a 157

Evaluación de parámetros nutracéuticos y de calidad en variedades tradicionales de pimiento (Capsicum spp.) de la Región Andina

Autores/as Rodriguez-Moar, S,González-López, J,Cristina Silvar
Libro Actas de horticultura 80
Edita Sociedad Española de Ciencias Hortícolas.
ISBN: 978-84-09-03766-7
Páxinas Dende a 106 ata a 109

La situación de los anfibios amenazados de Galicia y su relación con el estado de conservación de los humedales.

Autores/as Pedro Galán
Libro Conservación e gestión de humidais en Galicia
Edita Horreum-Ibader.
ISBN: 978-84-939661-4-0
Páxinas Dende a 49 ata a 65

Estilo de aprendzaje en los estudiantes del Grado en Biología de la Universidade da Coruña

Autores/as Cristina Silvar
Libro Presente y futuro de la docencia universitaria
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-28-1
Páxinas Dende a 123 ata a 127

Tracing back the history of pepper (Capsicum annuum L.) in the Iberian Peninsula

Autores/as Cristina Silvar,Garcés-Claver A,Mallor C,Pomar F,Rocha F,Barata AM
Libro Proceedings of the XVI Eucarpia Capsicum & Eggplant Meeting
Edita Diamond Congress Ltd..
ISBN: 978-615-5270-27-7
Páxinas Dende a 446 ata a 450

Adaptación a la docencia plurilingüe en la educación superior. La Facultad de Ciencias de la Universidad de A Coruña

Autores/as Pimentel, M
Libro Presente y futuro de la docencia universitaria
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-28-1
Páxinas Dende a 111 ata a 116

Evaluación de variedades locales de pimiento (Capsicum spp.) de la región andina con marcadores ligados a enfermedades

Autores/as Garcia-Gonzalez, Carlos A.,Silvar C.
Libro Actas de Horticultura 74
Edita Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
ISBN: 978-84-7821-864-6
Páxinas Dende a 259 ata a 260

5-5¿dicapsiate:product of the oxidation of capsiate by cationic peroxidases from pepper

Autores/as Lema A,Martínez-Cortés T,Garcés A,Mallor C,Fayos O,Barbero GF,Silvar C.,Pomar F.
Libro Proceedings of the XVI Eucarpia Capsicum & Eggplant Meeting
Edita Diamond Congress Ltd..
ISBN: 978-615-5270-27-7
Páxinas Dende a 500 ata a 505

Coronella girondica (Daudin, 1803).

Autores/as Pedro Galán
Libro Fauna Ibérica, volumen 10. Reptiles, 2ª edición
Edita Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
ISBN: 978-84-00-09890-2
Páxinas Dende a 706 ata a 721

Análisis de la diversidad y estructura genética en germoplasma de pimiento (Capsicum spp.) del banco de hortícolas de Zaragoza

Autores/as González-Pérez S,Garcés-Claver A,Mallor C,Sáenz de Miera, L.,Pomar F,Merino F.,Silvar C.
Libro Actas de Horticultura 69
Edita Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
ISBN: 978-84-8380-321-9
Páxinas Dende a 31 ata a 32

Podarcis bocagei (López Seoane, 1884).

Autores/as Pedro Galán
Libro Fauna Ibérica, volumen 10. Reptiles, 2ª edición
Edita Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
ISBN: 978-84-00-09890-2
Páxinas Dende a 503 ata a 527

Género Coronella Laurenti, 1768.

Autores/as Pedro Galán
Libro Fauna Ibérica, volumen 10. Reptiles, 2ª edición
Edita Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
ISBN: 978-84-00-09890-2
Páxinas Dende a 679 ata a 681

Coronella austriaca Laurenti, 1768.

Autores/as Pedro Galán
Libro Fauna Ibérica, volumen 10. Reptiles, 2ª edición
Edita Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
ISBN: 978-84-00-09890-2
Páxinas Dende a 681 ata a 706

Practicando en el Grado en Biología: nuevos desafíos en el EEES

Autores/as Silvar C.,Veloso J.,Gutiérrez J.,Novo E.,Pomar F.
Libro Panaroma Actual en la Docencia Universitaria
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-18-2
Páxinas Dende a 325 ata a 325

Itinerarios Botánicos. Serra de A Capelada y Ría de Ortigueira

Autores/as Pimentel M,Fagundez J,Sahuquillo E
Libro Manual de prácticas de Botánica, laboratorio y campo
Edita UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
ISBN: 978-84-15876-82-3
Páxinas Dende a 335 ata a 346

Papel de los coordinadores de curso y grado en la detección y resolución de problemas en el Grado en Biología de la Universidade da Coruña

Autores/as Pimentel M,Estévez-Pérez G,Freire, MA,Federico Pomar,Rodríguez-Belmonte E.,María J. Servia
Libro Experiencias e innovacion docente en el contexto actual de la docencia universitaria.
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-14-4
Páxinas Dende a 10 ata a 14

Contribution of Serbian and Spanish landraces to disease resistance in barley

Autores/as Silvar C.,Perovic D,Kopahnke D,Casas AM,Igartua E,Ordon F
Libro Proceedings of the International Conference NewEnviro
Edita Educons University.
ISBN: 978-86-87785-48-9
Páxinas Dende a 29 ata a 35

Evolutionary history of lignins.

Autores/as ESTHER NOVO-UZAL,Federico Pomar,LAURA V. GÓMEZ ROS,JOSÉ M. ESPIÑEIRA,ALFONSO ROS BARCELÓ
Libro Lignins: Biosynthesis, Biodegradation & Bioengineering
Vol. 61 Edita Elsevier Science Ltd..
ISBN: 978-0-12-416023-1
Páxinas Dende a 312 ata a 341

Fisiología vegetal: de la licenciatura al grado en la Universidade da Coruña

Autores/as Pomar F.,Bernal A.,Díaz J.,Silvar C.,Gutiérrez JJ.,Veloso J.,Novo E.,Merino F.
Libro El Espacio Europeo de Educación Superior y la Educación por Competencias
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-06-9
Páxinas Dende a 401 ata a 404

The cytogenetics of Mytilus mussels

Autores/as Andrés Martínez-Lage,Ana M. González-Tizón
Libro Mussels: Anatomy, Habitat and Environmental Impact
Edita Nova Science Publishers, Inc., New York.
ISBN: 978-1-61761-763-8
Páxinas Dende a 485 ata a 494

Population Genetic Structure of Two Threatened Dragonfly Species (Odonata: Anisoptera) as Revealed by RAPD Analysis

Autores/as Mónica Azpilicueta Amorín,Marta Vila,Adolfo Cordero Rivera
Libro Relict Species: Phylogeography and Conservation Biology
Vol. - Edita Springer.
ISBN: 978-3-540-92159-2
Páxinas Dende a 295 ata a 308

Resistencia a oidio y escaldadura en una cebada autóctona española

Autores/as Silvar C.,Kopahnke D,Hoffman K,Ponce-Molina L,Gracia MP,Lasa JM,Ordon Frank,Schweizer G,Casas AM,Igartua E
Libro Actas de Horticultura 55
Edita Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
ISBN: 978-84-491-1004-7
Páxinas Dende a 93 ata a 94

Talleres de reparación celulares

Autores/as Ana M. González Tizón
Libro Aquí estamos... mutando (versión castellano)
Vol. - Edita Universidad de A Coruña.
ISBN: 978-84-9749-330-7
Páxinas Dende a 57 ata a 68

Palomares, un baño en el Mediterráneo

Autores/as Ana M. González Tizón
Libro Aquí estamos... mutando (versión castellano)
Vol. - Edita Universidad de A Coruña.
ISBN: 978-84-9749-330-7
Páxinas Dende a 95 ata a 102

Muto, luego existo

Autores/as Andrés Martínez Lage
Libro Aquí estamos... mutando (versión castellano)
Vol. - Edita Universidad de A Coruña.
ISBN: 978-84-9749-330-7
Páxinas Dende a 39 ata a 56

La mutación

Autores/as Ana M. González Tizón
Libro Aquí estamos... mutando (versión castellano)
Vol. - Edita Universidad de A Coruña.
ISBN: 978-84-9749-330-7
Páxinas Dende a 17 ata a 38

Un ecocidio titánico: los agentes de colores

Autores/as Ana M. González Tizón
Libro Aquí estamos... mutando (versión castellano)
Vol. - Edita Universidad de A Coruña.
ISBN: 978-84-9749-330-7
Páxinas Dende a 149 ata a 158

Cíclopes e hijos de la talidomida

Autores/as Marta Vila
Libro Aquí estamos... mutando (versión castellano)
Vol. - Edita Universidad de A Coruña.
ISBN: 978-84-9749-330-7
Páxinas Dende a 133 ata a 147

Anguis fragilis (Linnaeus, 1758). Licranço.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Atlas dos anfíbios e répteis de Portugal
Vol. - Edita Instituto de Conservaçao da Natureza e da Biodiversidade, I.P..
ISBN: 978-972-775-197-6
Páxinas Dende a 140 ata a 141

Características ecológicas, evolutivas y estado de conservación de los anfibios del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.

Autores/as Guillermo Velo Antón,Adolfo Cordero Rivera,Pedro Galán
Libro Proyectos de Investigación en Parques Nacionales: 2003-2006.
Edita Organismo Autónomo Parques Nacionales.
ISBN: 84-8014-722-4
Páxinas Dende a 195 ata a 208

Amplexos terrestres en la salamandra común

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Fauna en acción. Guía para observar comportamiento animal en España.
Vol. - Edita Lynx Edicións.
ISBN: 84-96553-23-X
Páxinas Dende a 229 ata a 231

Cortejo acuático en los tritones Común y Palmeado

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Fauna en acción. Guía para observar comportamiento animal en España.
Vol. - Edita Lynx Edicións.
ISBN: 84-96553-23-X
Páxinas Dende a 232 ata a 235

Gregarismo inusual en el lagarto ocelado.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Fauna en acción. Guía para observar comportamiento animal en España.
Vol. - Edita Lynx Edicións.
ISBN: 84-96553-23-X
Páxinas Dende a 127 ata a 129

NITRIC OXIDE, PEROXIDASE AND LIGNIFICATION IN HIGHER PLANTS

Autores/as A. Ros Barceló,C. Gabaldón,F. Pomar
Libro NO signaling in higher plants
Edita Studium press.
ISBN: 978-0976184928
Páxinas Dende a 277 ata a 308

Reptiles. Generalidades.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Proyecto Andalucía. Naturaleza. Tomo XVI. Zoología IV.
Vol. - Edita Publicaciones Comunitarias, S.L..
ISBN: 84-933178-8-8
Páxinas Dende a 60 ata a 78

Aplicación de la bioinformática en la elaboración de filogenias moleculares

Autores/as Andrés Martínez Lage,Ana M. González Tizón
Libro Bioinformática
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-49-2
Páxinas Dende a 53 ata a 81

Anfibios. Generalidades

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Proyecto Andalucía. Naturaleza. Tomo XVI. Zoología IV.
Vol. - Edita Publicaciones Comunitarias, S.L..
ISBN: 84-933178-8-8
Páxinas Dende a 18 ata a 30

Capítulo 6. Réptiles.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Gran Enciclopedia Galega. Apéndice temático. Natureza de Galicia, Zooloxía, Volume 5.
Vol. - Edita Editorial Novos Vieiros.
ISBN: 84-932970-1-1
Páxinas Dende a 231 ata a 297

Capítulo 5. Anfibios

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Gran Enciclopedia Galega. Apéndice temático. Natureza de Galicia, Zooloxía, Volume 5.
Vol. - Edita Editorial Novos Vieiros.
ISBN: 84-932970-1-1
Páxinas Dende a 191 ata a 230

Anguis fragilis (Linnaeus, 1758). Lución.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España.
Vol. - Edita Dirección General de Conservación de la Naturaleza A.H.E..
ISBN: 84-8014-450-5
Páxinas Dende a 157 ata a 159

Podarcis bocagei (Seoane, 1884). Lagartija de Bocage.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España.
Vol. - Edita Dirección General de Conservación de la Naturaleza A.H.E..
ISBN: 84-8014-450-5
Páxinas Dende a 239 ata a 241

Coronella austriaca (laurenti, 1768). Culebra lisa europea.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España.
Vol. - Edita Dirección General de Conservación de la Naturaleza A.H.E..
ISBN: 84-8014-450-5
Páxinas Dende a 277 ata a 279

Galicia

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España.
Vol. - Edita Dirección General de Conservación de la Naturaleza A.H.E..
ISBN: 84-8014-450-5
Páxinas Dende a 465 ata a 465

Plant Peroxidases: versatile catalysts in the synthesis of bioactive natural products.

Autores/as A. ROS BARCELÓ,Federico Pomar
Libro Studies In Natural Products Chemistry. Bioactive Natural Products (Part H)
Edita Elsevier.
ISBN: 1572-5995
Páxinas Dende a 735 ata a 792

Capítulo 1. Os Réptiles

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Galicia. Naturaleza.Tomo XXXIX:Zooloxía III
Vol. - Edita Hércules Ediciones S.A..
ISBN: 84-89468-86-9
Páxinas Dende a 21 ata a 67

Capítulo 15. Os Anfibios.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Galicia. Naturaleza. tomo XXXVIII: Zooloxía II,
Vol. - Edita Hércules de edicciones, S.A..
ISBN: 84-89468-93-1
Páxinas Dende a 514 ata a 551

Marcadores moleculares en moluscos bivalvos.

Autores/as Mª Fernanda Rodríguez Fariña,Ignacio Rego,Andrés Martínez-Lage
Libro Los Moluscos Bivalvos: Aspectos citogenéticos, moleculares y aplicados.
Edita Universidad de A Coruña.
ISBN: 84-95322-76-5
Páxinas Dende a 127 ata a 148

Bandas cromosómicas en moluscos bivalvos

Autores/as Andrés Martínez-Lage,Ana M. González-Tizón,Luis Mariñas
Libro Los Moluscos Bivalvos: Aspectos citogenéticos, moleculares y aplicados.
Edita Universidad de A Coruña.
ISBN: 84-95322-76-5
Páxinas Dende a 49 ata a 76

El cáncer en moluscos bivalvos.

Autores/as Ana M. González-Tizón,J Méndez
Libro Los Moluscos Bivalvos: Aspectos citogenéticos, moleculares y aplicados.
Edita Universidad de A Coruña.
ISBN: 84-95322-76-5
Páxinas Dende a 183 ata a 194

6: Vegetación característica de las turberas de Galicia.

Autores/as Isabel Fraga Vila,E.SAHUQUILLO BALBUENA,Manuel García Tasende
Libro Turberas de montaña de Galicia.
Vol. - Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-3140-X
Páxinas Dende a 79 ata a 99

Probing Ribosomal Structure and Function: Analyses with rRNA and Protein Mutants

Autores/as Antón Vila,Michael O¿Connor,Mark Bayfield,Steven T. Gregory,Wyan-Ching Mimi Lee,J. Stephen Lodmell,Anuj Mankad,Jill R. Thompson,Catherine L Squires,Albert E Dahlberg
Libro The Ribosome: Structure, Function, Antibiotics, and Cellular Interactions
Edita ASM Press.
ISBN: 9781555811846
Páxinas Dende a 217 ata a 227

Género Coronella Laurenti, 1768.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Fauna Ibérica, Vol. 10/: Reptiles.
Vol. - Edita C.S.I.C.
ISBN: 84-00-07713-X
Páxinas Dende a 363 ata a 363

Coronella girondica (Daudin, 1803).

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Fauna Ibérica, Vol. 10/: Reptiles.
Vol. - Edita C.S.I.C.
ISBN: 84-00-07713-X
Páxinas Dende a 375 ata a 383

The genetics of hybrid male sterility in drosophila

Autores/as Horacio Naveira Fachal,Julio Manuel Maside Rodríguez
Libro Endless Forms: Species and Speciation
Vol. - Edita Oxford.
ISBN: 0-19-510900-7
Páxinas Dende a 330 ata a 338

Coronella austriaca Laurenti,/1768.

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Fauna Ibérica, Vol. 10/: Reptiles.
Vol. - Edita C.S.I.C.
ISBN: 84-00-07713-X
Páxinas Dende a 364 ata a 375

Los Genomas Eucariotas: Aspectos generales.

Autores/as Josefina Méndez Felpeto,Ana M. González Tizón
Libro Organización y Evolución del Genoma Eucariota. Marcadores moleculares. Colección de Cursos, Congresos y Simposios, Nº30
Vol. - Edita SPULC.
ISBN: 84-89694-26-5
Páxinas Dende a 13 ata a 30

El genoma de los moluscos bivalvos: Aspectos moleculares y evolutivos

Autores/as Andrés Martínez Lage,Ana Insua
Libro Organización y Evolución del Genoma Eucariota. Marcadores moleculares. Colección de Cursos, Congresos y Simposios, Nº30
Vol. - Edita SPULC.
ISBN: 84-89694-26-5
Páxinas Dende a 85 ata a 97

Podarcis bocagei (Seoane, 1884) Lagartija de Bocage, Lagartixa-de-Bocage, Lagartixa galega (G)

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Distribución y biogeografía de los Anfibios y Reptiles en España y Portugal
Vol. - Edita Universidad de Granada.
ISBN: 84-338-2341-8
Páxinas Dende a 237 ata a 237

Coronella austriaca Laurenti, 1768. Culebra lisa europea, Cobra-lisa-austriaca, Serp llisa septentrional (C), Cobra lagarteira común (G), Iparraldeko suge leuna (V)

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Distribución y biogeografía de los Anfibios y Reptiles en España y Portugal
Vol. - Edita Universidad de Granada.
ISBN: 84-338-2341-8
Páxinas Dende a 267 ata a 269

Fauna en los terrenos recuperados: colonización y evolución de las comunidades de vertebrados

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Recuperación de las escombreras de la mina de Lignitos de Meirama (A Coruña)
Vol. - Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-308-X
Páxinas Dende a 245 ata a 283

Las labores de recuperación de los estériles

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Recuperación de las escombreras de la mina de Lignitos de Meirama (A Coruña)
Vol. - Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-308-X
Páxinas Dende a 97 ata a 123

La vegetación de los suelos de la mina

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Recuperación de las escombreras de la mina de Lignitos de Meirama (A Coruña)
Vol. - Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-308-X
Páxinas Dende a 213 ata a 244

El entorno natural de la mina

Autores/as M.C. Leirós,Pedro Galán Regalado,M.C. Trasar,F. Gil Sotres
Libro Recuperación de las escombreras de la mina de Lignitos de Meirama (A Coruña)
Vol. - Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-308-X
Páxinas Dende a 43 ata a 67

Anfibios e réptiles

Autores/as R. Balado,S. Bas,Pedro Galán Regalado
Libro Atlas de Vertebrados de Galicia. Aproximación a distribución dos Vertebrados terrestres de Galicia durante o quinquenio 1980-85. Tomo I: Peixes, Anfibios, Reptiles e Mamíferos
Vol. - Edita Agencia Gráfica S.A..
ISBN: 84-87172-89-X
Páxinas Dende a 65 ata a 170

Los anfibios y reptiles de Galicia

Autores/as Pedro Galán Regalado
Libro Guía de la Naturaleza de Galicia
Edita Faro de Vigo, S. A..
ISBN: 84-87657-45-1
Páxinas Dende a 841 ata a 860

Análisis de la diversidad genética y evaluación del potencial nutracéutico en recursos fitogenéticos de pimiento de Ecuador

Autor/a Carlos Alberto García González
Director/es Cristina Silvar Pereiro
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización molecular y fenotípica de recursos fitogenéticos de pimiento (Capsicum spp.) y búsqueda de genes asociados a caracteres fenotípicos de interés

Autor/a Jorge González López
Director/es Cristina Silvar Pereiro
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresainte

Aspectos genéticos para la gestión de los stocks de la centolla Maja brachydactyla: heteroplasmia y multipaternidad

Autor/a Elba Rodríguez Pena
Director/es Luís José Fernández Rodríguez; Andrés Martínez Lage
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de genética de poblaciones, filogenéticos y de expresión de genes relacionados con el sexo en dos especies de Palaemon

Autor/a Inés González Castellano
Director/es Ana María González Tizón; Andrés Martínez Lage
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización funcional de la última etapa de la biosíntesis de ligninas mediante la sobreexpresión de peroxidasas en plantas modelo

Autor/a Alba García Ulloa
Director/es Esther Novo Uzal; Federico Pomar Barbeito
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis citogenéticos y moleculares en especies de Palaemon

Autor/a Zeltia Torrecilla Pérez
Director/es Ana María González Tizón; Andrés Martínez Lage
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio descriptivo de la contaminación residual en la práctica forense: análisis del background genético

Autor/a Luís Francisco Hombreiro Noriega
Director/es Ana María González Tizón
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Sobreexpresión de un gen de peroxidasa de vid como posible estrategia para la obtención de plantas tolerantes a patologías de la madera

Autor/a Laura Sanjurjo Lourés
Director/es Federico Pomar Barbeito; Antonio Segura Iglesias
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresainte

Analyses of molecular markers and gene expression in crustacean species

Autor/a Alejandra Perina Cedrón
Director/es Ana María González Tizón; Andrés Martínez Lage
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Toxicidad ejercida por contaminantes acuáticos sobre microalgas de agua dulce

Autor/a Marta Esperanza Llera
Director/es Carmen Rioboo Blanco; Andrés Martínez Lage
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio Taxonómico y Evolutivo de la Subtribu Anthoxanthinae (Poaceae, Pooideae)

Autor/a Irene Lema Suarez
Director/es Elvira Sahuquillo Balbuena Manuel Pimentel Pereira
Ámbito Facultade de Ciencias, Universidade da Coruña
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de los sideróforos y de las proteínas receptoras producidas por las bacterias patógenas de peces: Photobacterium damselae subs piscicida y Aeromonas salmonicida subs salmonicida

Autor/a Andrea Katherine Valderrama Pereira
Director/es Carlos Jiménez González; Jaime Rodríguez González; Antonio Vila Sanjurjo
Ámbito Química Fundamental
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de los efectos secundarios y de las proteínas receptoras producidas por las bacterias patógenas de peces peces

Autor/a Andrea Katherine Valderrama Pereira
Ámbito UDC
Cualificación Descoñecida

Genetic analyses in the gooseneck barnacles (genus Pollicipes)

Autor/a David Seoane Miraz
Director/es Andrés Martínez Lage; Ana María González Tizón
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresainte

Caracterización citoxenética e molecular de especies de lacértidos da Península Ibérica

Autor/a Verónica Rojo Orons
Director/es Horacio Naveira Fachal Andrés Martínez Lage
Ámbito Facultade de Ciencias, Universidade da Coruña
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Especiacion no xénero Drosophila (Diptera: Drosophilidae): efecto sobre a fitness de introgresións cromosómicas estables de D. Koepferae en D. Buzzatii

Autor/a Luis Carlos Rodríguez López
Director/es Horacio Naveira Fachal
Ámbito Facultad de Ciencias. Universidad de A Coruña
Cualificación Sobresainte

Caracterización florística y fitoecológica de las turberas de las Sierras de Xistral y Ancares (NW Península Ibérica)

Autor/a David Romero Pedreira
Director/es Elvira Sahuquillo Balbuena; Mª Isabel Fraga Vila
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Multigenomic evolution, ancestral reconstruction, dating and design of microsatellites in the tribe Bromeae (Poaceae; Pooideae)

Autor/a Alicia Alonso Mata
Director/es Carmen Acedo, Félix Llamas, Manuel Pimentel
Ámbito Universidad de León (UNILEON)
Cualificación Sobresainte

Factores que inciden sobre la conservación de las comunidades de anfibios del noroeste ibérico

Autor/a Silvia Rodríguez Fernández
Director/es Pedro Manuel Galán Regalado; Alejandro Martínez Abraín
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Factores que inciden sobre la conservación de las comunidades de anfibios del noroeste ibérico.

Autor/a Silvia Rodríguez Fernández
Director/es Pedro Galán Alejandro Martínez Abraín
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Apto Cum Laude

Studies on phylogeny, evolutionary genetics, cytogenetics, and population genetics of various razor shell species of genus Ensis and family Pharidae

Autor/a Joaquín Vierna Fernández
Director/es Ana María González Tizón; Andrés Martínez Lage
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio y purificación de peroxidasas implicadas en la lignificación de plantas basales

Autor/a Teresa Martínez Cortés
Director/es Fuencisla Merino de Cáceres;Esther Novo Uzal;Federico Pomar Barbeito
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Conservation genetics of the protected moth Graellsia isabellae (Lepidoptera: Saturniidae)

Autor/a Neus Marí Mena
Director/es Marta Vila Taboada Horacio Naveira Fachal Carlos López Vaamonde
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de la variación genética en poblaciones de Iberolacerta monticola

Autor/a Nuria Remón Navarro
Director/es Horacio Naveira Fachal Pedro Galán Regalado Marta Vila Taboada
Ámbito Biología Celular e Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

SEGUIMIENTO Y GESTION DE SISTEMAS DEPREDADOR-PRESA: APLICACION A LA CONSERVACION DE FAUNA AMENAZADA

Autor/a MARIANA FERNANDEZ OLALLA
Director/es ALFONSO SAN MIGUEL AYANZ ALEJANDRO MARTINEZ ABRAIN
Ámbito ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES DE MADRID
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Efecto de las prácticas agrícolas sobre las comunidades bacterianas de suelo

Autor/a -
Ámbito Cinvestav de México
Cualificación Descoñecida

Evolución de los retrotransposones con LTRs del grupo Ty3/Gypsy en los genomas de Anopheles gambiae, Aedes aegypti y Drosophila melanogaster

Autor/a José Manuel Castro Tubío
Director/es Horacio Naveira Fachal Xavier Costas Costas Emilio Valadé del Río
Ámbito Facultade de Bioloxía
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evolución de las señales implicadas en los procesos de selección sexual en las lagartas serranas ibéricas (Género Iberolacerta)

Autor/a Carlos Cabido Quintás
Director/es Pedro Manuel Galán Regalado;José Martín Rueda
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modulación de la respuesta antidepredatoria en la rana verde ibérica (Pelophylax Perezi): uso de sustancias de alarma y aprendizaje.

Autor/a Ádega Gonzalo Martínez
Director/es Pedro Manuel Galán Regalado;José Martín Rueda;María del Pilar López Martínez
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización de las ligninas de helechos y estudio de sus relaciones filogenéticas con otras plantas vasculares terrestres

Autor/a Jose Manuel Espiñeira Illobre
Director/es Ángeles Bernal Pita da Veiga;Federico Pomar Barbeito;Alfonso Ros Barceló
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Lignificación en cultivos celulares de gimnospermas basales

Autor/a Esther Novo Uzal
Director/es Ángeles Bernal Pita da Veiga;Federico Pomar Barbeito;Alfonso Ros Barceló
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Mecanismos moleculares de resistencia en Lycopersicon esculentum

Autor/a Carmen Maria Gayoso Babio
Director/es Fuencisla Merino de Cáceres;Federico Pomar Barbeito;Oscar Martinez de Ilarduya
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Filogenia de una peroxidasa responsable de la síntesis de ligninas en plantas vasculares terrestres

Autor/a Laura Vanesa Gómez Ros
Director/es Alfonso Ros Barceló;Federico Pomar Barbeito
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización de microsatélites en los géneros Ensis y Mytilus y estudio de la degeneración de secuencias repetidas inferido del genoma humano

Autor/a Miguel A. Varela Muiño
Director/es Andrés Martínez Lage;Ana María González Tizón
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Cytogentics and molecular analysis of nuclear ribosomal genes and anonymous regions: assesment of diferent razor clam populations

Autor/a Juan Fernandez Tajes
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Ana María González Tizón
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización de regiones mitocondriales (ARNr 12 S, ARNr 16S y citocromo y oxidasa subunidad I, COI) en moluscos bivalvos: aspectos filogenéticos y poblacionales

Autor/a Mercedes Fernández Moreno
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Ana María González Tizón
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Marcadores moleculares y dimorfismo sexual en los géneros Mytilus y Ensis (Mollusca, Bivalvia)

Autor/a Luis Antonio Mariñas Pardo
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Andrés Martínez Lage
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio biogeográfico y taxonómico de las especies europeas del género Anthoxanthum L

Autor/a Manuel Pimentel Pereira
Director/es Elvira Sahuquillo Balbuena
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización de los Genes de Histonas en el Género Mytilus y Evolución Molecular de la Familia Multigénica H1

Autor/a José María Eirín López
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Ana María González Tizón
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de la virulencia de distintos aislados de Verticillium dahliae Kleb. y respuesta de plantas de Capsicum annuum L. Var. annuum ante la infección

Autor/a Marta Novo Rincón
Director/es Fuencisla Merino de Cáceres y Federico Pomar Barbeito
Ámbito Facultade de Ciencias-Universidade da Coruña
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de marcadores RAPDs en el género Mytilus

Autor/a José Ignacio Rego Pérez
Director/es Andrés Martínez Lage;Josefina Méndez Felpeto
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio molecular de secuencias de copia única y de ADN satélite en mejillón

Autor/a Mª Fernanda Rodríguez Fariña
Director/es Josefina Méndez Felpeto;Andrés Martínez Lage
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evolución de elementos móviles de tipo retroviral: los casos del retroptransposón blood en el complejo melanogaster de Drosophila y del retrovirus endógeno ERV9 en humanos

Autor/a Javier Costas Costas
Director/es Emilio Valadé ;Horacio Naveira Fachal
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Apto

Base genética de la inviabilidad en híbridos de las especies gemelas Drosophila koepferae y Drosophila buzzatii

Autor/a Antonio Carvajal Rodríguez
Director/es Horacio Naveira Fachal
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Base genética de la esterilidad en híbridos entre dos especies del complejo melanogaster: Drosophila simulans y Drosophila mauritiana

Autor/a Julio Manuel Maside Rodríguez
Director/es Horacio Naveira Fachal
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación MH

Diversidad en recursos fitogenéticos de pimiento y búsqueda de nuevos materiales de interés

Autor/a Jorge González López
Ámbito Universidade da Coruña (UDC)
Cualificación Descoñecida

"La acumulación de mutaciones deletéreas tiene un efecto perjudicial sobre el crecimiento arbóreo en pino marítimo".
Piñeiro R,
Nacional

Lugar Málaga (España)

Past, present, and future of the NW Spanish montane endemism Erebia palarica Chapman, 1905
The 23rd European Congress of Lepidopterology & 11th Forum Herbulot
Internacional

Autores/as Laura Torrado-Blanco, Jonas Eberle, Helena Romo, Hugo Mortera, Marta Vila
Lugar Orléans (Francia)

A new view on the role of mito-ribosomal fidelity on human disease: structural analysis of deafness-related mtDNA variants mapping to mitochondrial rRNA genesul M
MitoPorto 2023
Internacional

Autores/as Antón Vila-Sanjurjo
Lugar Porto (Portugal)

A new view on the role of mito-ribosomal fidelity on human disease: structural analysis of deafness-related mtDNA variants mapping to mitochondrial rRNA genes
MitoPorto 2023
Internacional

Autores/as Antón Vila-Sanjurjo
Lugar Porto (Portugal)

Reconstructing the phylogeny of two sibling butterflies: the case of Erebia palarica and E. meolans
The 23rd European Congress of Lepidopterology & 11th Forum Herbulot
Internacional

Autores/as Laura Torrado-Blanco, Vladimir Lukhtanov, Roger Vila, Carmen Seoane-Rodríguez, Marta Vila
Lugar Orléans (Francia)

Census and contemporary effective population size of a population of Erebia palarica, Chapman, 1905
9th International Conference on the Biology of Butterflies
Internacional

Autores/as L. Torrado-Blanco, Miguel Carballa, Marta Vila
Lugar Praga (República Checa)

Past, present, and future of the NW Spanish montane endemism Erebia palarica Chapman, 1905
9th International Conference on the Biology of Butterflies
Internacional

Autores/as Laura Torrado-Blanco, Jonas Eberle, Helena Romo, Hugo Mortera, Marta Vila
Lugar Praga (República Checa)

Census and contemporary effective population size of a population of Erebia palarica, Chapman, 1905
The 23rd European Congress of Lepidopterology & 11th Forum Herbulot
Internacional

Autores/as Laura Torrado-Blanco, Miguel Carballa, Marta Vila
Lugar Orléans (Francia)

The butterfly monitoring scheme in Spain: network status and preliminary results
The 23rd European Congress of Lepidopterology & 11th Forum Herbulot
Internacional

Autores/as Laura Torrado-Blanco, Saba González, Juan Ignacio de Arce, Rocío Fernández, Miguel L. Munguira, Demetrio Vidal, José Miguel Barea, Cristina Sevilleja, David Gutiérrez, Sergio Montagud, M. Soledad Redondo, Helena Romo, Ángel Marco, Fernando Jubete, Juan Pablo Cancela, Marta Vila, Amparo Mora
Lugar Orléans (Francia)

Identificación de proteínas inmunogénicas en el patógeno Aeromonas salmonicida para su inclusión en una vacuna de subunidad
XXV ForoAcui (FORO DE LOS RECURSOS MARINOS Y DE LA ACUICULTURA DE LAS RÍAS GALLEGAS)
Internacional

Autores/as Manuel González-Veiga, Natalia Mallo, Santiago Cabaleiro, Belén Budiño, Iria Rujido, Ana Riaza, Óscar González, Antón Vila-Sanjurjo
Lugar Grove, O (España)

Landscape genetics of the protected Spanish Moon Moth in core, buffer, and peripheral areas of a Pyrenean National Park
The 23rd European Congress of Lepidopterology & 11th Forum Herbulot
Internacional

Autores/as Inés González-Castellano, Neus Marí-Mena, Gernot Segelbacher, Carlos Lopez-Vaamonde, González-López, J, Jaime Fagúndez, Marta Vila
Lugar Orléans (Francia)

The current state of the biosphere: hope or doom and gloom?
II Simpoisio Sigma de estudiantes de doctorado (CEAB-CSIC)
Autonómico

Autores/as Martínez-Abraín, Alejandro
Organizador CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Lugar Blanes (España)

Population structure of the Iberian endemic butterfly Erebia palarica Chapman, 1905 revealed by mitochondrial and nuclear markers
VIII Biennial Congress of the Spanish Society for Evolutionary Biology
Nacional

Autores/as L. Torrado-Blanco, Marta Vila
Lugar Vigo (España)

Influence of storage time on the DNA integrity and viability of spermatozoa of the spider crab
Congress of the European Society for Evolutionary Biology (ESEB 2022)
Internacional

Autores/as Andrés Martínez Lage, Elba Rodríguez-Pena, D. Suárez-García, Graciela Estévez-Pérez, Patricia Verísimo, Noelia Barreira Rodríguez, Luis Fernández, Ana M. González Tizón
Organizador European Society for Evolutionary Biology
Lugar Prague (República Checa)

ID 1455 - Lokiretroviruses are still alive and in good health in at least two species of lamprey,
Congress of the European Society for Evolutionary Biology (ESEB 2022)
Internacional

Autores/as Naveira, Horacio, Sánchez-Abad, Lucía, Rodríguez-Varela, Gonzalo
Organizador European Society for Evolutionary Biology
Lugar Prague (República Checa)

Efectos ecofisiológicos de la especie alóctona Eucalyptus globulus Labill. sobre el crecimiento de helechos relictos de Galicia
XXIII Simposio Internacional de Botánica Criptogámica
Internacional

Autores/as Eva Martínez Veiga, Elvira Sahuquillo, Pimentel M
Lugar Valencia (España)

Evaluación de la variabilidad morfométrica en frutos de variedades tradicionales de pimiento (Capsicum annuum L.) de la Península Ibérica
X Congreso de Mejora Genética de Plantas
Nacional

Autores/as Cristina Silvar, Filomena Rocha, Ana M. Barata
Lugar Pontevedra (España)

A new gall midge species (Diptera, Cecidomyiidae) as a potential candidate for biological control of the invasive plant Cortaderia selloana (Poaceae)
VIII Biennial Congress of the Spanish Society for Evolutionary Biology
Nacional

Autores/as Jaime Fagúndez, Raymond J. Gagné, Marta Vila
Lugar Vigo (España)

Contribution of seagulls to olive seed dispersal in the Balearic Islands, Spain
Congress of the Ecological Society of Japan
Nacional

Autores/as Haruko Ando, Anna Traveset, Giacomo Tavecchia, Victor Martín-Vélez, A. Martínez-Abraín, J.M. Igual, Sandra Hervias-Parejo
Lugar Tokio (Japón)

Estudio de la fitness reproductiva en el helecho relicto Culcita macrocarpa C.Presl.Reducen las hojas de Eucalyptus globulus Labill. la viabilidad esporal de la especie?
XXIII International Symposium of Cryptogamic Botany
Internacional

Autores/as Elvira Sahuquillo, Eva Martínez Veiga, Manuel Pimentel
Organizador Universitat de Valencia (UV)
Lugar Valencia (España)

ID 1955 - Variations on a background of conservation of sex chromosomes in lacertids
Congress of the European Society for Evolutionary Biology (ESEB 2022)
Internacional

Autores/as González-Tizón, A., Beade-Toubes, Elena, Verónica Rojo, Galán, P., Martínez-Lage, A., Naveira, H.
Organizador European Society for Evolutionary Biology
Lugar Prague (República Checa)

ID 1898 - Ultra-fine population structure powered by SNPs and SINE insertions
Congress of the European Society for Evolutionary Biology (ESEB 2022)
Internacional

Autores/as Beade-Toubes, Elena, Galán, P., Naveira, H.
Organizador European Society for Evolutionary Biology
Lugar Prague (República Checa)

Genetic signal of rainforest fragmentation in African trees (o, a)
VIII Spanish Society of Evolutionary Biology
Nacional

Lugar Vigo (España)

Population genetics tools to study domestication and dispersal in Inga
Journées Annuelles du Centre d'Etudes de la Biodiversité Amazonienne. University of Cayenne. French Guiana.
Internacional

Lugar Cayenne (Guayana Francesa)

The potential of silvopastoral systems incorporating legume trees in the Brazilian. Amazon¿s `arc of deforestation
8th International Legume Conference, Pirenópolis, Brazil.
Internacional

Autores/as 1, 2, 3, 4, 5, 6
Lugar Pirenópolis (Brasil)

Análisis de la composición bioquímica y morfología de fruto en recursos fitogenéticos de pimiento (Capsicum spp.) de Ecuador
X Congreso de Mejora Genética de Plantas
Nacional

Autores/as Cristina Silvar, C.A. García-González
Lugar Pontevedra (España)

Estudio de las relaciones filogenéticas a partir de datos de Hyb-Seq entre tres especies de orquídeas estrechamente emparentadas
III Simposio Anual de Botánica Española
Nacional

Autores/as Eva Pardo, Elvira Sahuquillo, Manuel Pimentel, Rosalía Piñeiro Portela
Lugar Barcelona (España)

Population genetics data suggest that the species richness of tropical African trees is largely underestimated due to cryptic species and taxonomic over-lumping
AETFAT Diversity and conservation of African plants: Challenges and Opportunities. ,Livingstone, Zambia (o)
Internacional

Autores/as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lugar Livingstone (Zambia)

"Study of phylogenetic relationships from Hyb-Seq data between three closely related orchid species".
3rd Annual Symposium of Botany, Sociedad Española de Botánica
Nacional

Autores/as 1, 2, 3, 4, 5
Lugar Barcelona (España)

Herencia mitocondrial en decápodos: es la heteroplasmia una excepción o la generalidad.
XI Seminario de Citogenética
Nacional

Autores/as Andrés Martínez Lage, Elba Rodríguez-Pena, Patricia Verísimo, Luis Fernández, Ana M. González-Tizón, Wendy Fernández Pujó, Bárcena, C., Alejandro Toral
Lugar Jaén (España)

Financiamiento de proyectos de bioprospección a través de iniciativas privadas con gobernanza ética y sostenible
1er Foro Internacional de Economía y Crecimiento Azul. 60 aniversario del INAPESCA (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura de México)
Internacional

Autores/as Antón Vila-Sanjurjo
Lugar Ensenada (México)

Landscape genetics of the protected Spanish Moon Moth in core, buffer, and peripheral areas of a Pyrenean National Park
VIII Biennial Congress of the Spanish Society for Evolutionary Biology
Nacional

Autores/as Inés González-Castellano, Neus Marí- Mena, Gernot Segelbacher, Carlos López-Vaamonde, González-López, J, Marta Vila
Lugar Vigo (España)

¿Inga as a model for the evolutionary radiation of tropical rain forest trees¿
8th International Legume Conference, Pirenópolis, Brazil.
Internacional

Autores/as 1, 2, 3, 4, 5
Lugar Pirenópolis (Brasil)

A new gall midge species (Diptera, Cecidomyiidae) as a potential candidate for biological control of the invasive plant Cortaderia selloana (Poaceae)
XLII Congreso de la Sociedad Española de Genética
Nacional

Autores/as Jaime Fagúndez, Raymond J. Gagné, Marta Vila
Organizador Sociedad Española de Genética
Lugar Madrid (España)

Experiencia STEMbach adaptada ó medio virtual
V Jornadas de Innovación Docente en la UDC
Autonómico

Autores/as L. Santos-Fidalgo, Elvira Sahuquillo
Organizador CENTRO UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA-UDC
Lugar Coruña, A (España)

The tale of two genera: Taxonomy and evolution of Anthoxanthum L. and Hierochloe R.Br. (Subtribe Anthoxanthinae:Poaceae, Pooideae, Poeae)
Primer Congreso Español de Botánica
Nacional

Autores/as Elvira Sahuquillo, Lema-Suárez I, Manuel Pimentel
Lugar Toledo (España)

Contrasting genetic signal of recolonization after rainforest fragmentation in African trees with different dispersal abilities
Biodiversity Genomics Conference. Sanger Institute
Internacional

Lugar Londres (Reino Unido)

Una actividad virtual para las prácticas de laboratorio de Fisiología Vegetal I en el Grado en Biología
VII Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU 2021
Internacional

Autores/as Cristina Silvar
Lugar Vigo (España)

Análisis de las comunidades vegetales en las que se desarrolla Culcita macrocarpa C.Presl.
Symposium internationale Ad Honorem Salvador Rivas-Martínez
Internacional

Autores/as Manuel Pimentel, Elvira Sahuquillo
Organizador UNIVERSIDAD DE LEÓN
Lugar León (España)

Correlation analysis between biochemical composition and fruit phenomics in pepper (Capsicum spp.) landraces from Ecuador
21st Eucarpia General Congress
Internacional

Autores/as C.A. García-González, Rodriguez-Moar, S, Cristina Silvar
Lugar Rotterdam (Países Bajos)

Relación entre la fitness reproductiva y las carácterísticas poblacionales en un helecho Ibero-Macaronésico: El caso de Culcita macrocarpa C.Presl.
Primer Congreso Español de Botánica
Nacional

Autores/as Manuel Pimentel, Elvira Sahuquillo
Lugar Toledo (España)

A multidisciplinary GIS-database for a holistic local management of the Courel Mountains UNESCO Global Geopark (Spain)
X International ProGeoSymposium: Building connections for global geoconservaction.
Internacional

Autores/as Elvira Sahuquillo
Organizador ProGeo. The European Asociation for the conservation of the Geological heritage
Lugar Madrid (España)

Phylogeography of the Iberian endemic butterfly Erebia palarica. Preliminary results
XLII Congreso de la Sociedad Española de Genética
Nacional

Autores/as L. Torrado-Blanco, Marta Vila
Organizador