Modelos e métodos numéricos en enxeñaría e ciencias aplicadas (M2NICA)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Carlos Vázquez Cendón
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 27/07/2005
Adscrición a deptos. Matemáticas
Adscrición a centros Facultade de Informática
Código interno G000272

Contacto

Enderezo Carlos Vázquez Cendón Facultad de Informática Campus de Elviña, s/n 15071 - A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1335
Fax  981167160
Correo
Sitio web  http://dm.udc.es/m2nica/

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO DIFERENCIACION NUMERICA (120611)
PROCESOS ESTOCASTICOS (ver 1209.11) (120808)
ECUACIONES INTEGRALES (120605)
ECUACIONES INTEGRO-DIFERENCIALES (120606)
METODOS INTERATIVOS (120608)
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (ver 1202.19) (120612)
CONSTRUCCION DE ALGORITMOS (120601)
ECUACIONES DIFERENCIALES EN DERIVADAS PARCIALES (ver 1202.20) (120613)
ECUACIONES DIFERENCIALES (120602)
ANALISIS DE ERRORES (120603)
Códigos socioeconómicos Avance xeral do coñecemento: I+D finaciado cos Fondos Xerais de Universidades (FXU) (12)
I+D relativa ás Enxeñarías - financiada con outras fontes que non sexan FXU (13.2)
Medioambiente (02)
I+D relativa ás Enxeñarías - financiada con FXU (12.2)
Avance xeral do coñecemento: I+D financiada con outras fontes que non sexan FXU (13)
Produción e tecnoloxía industrial (06)
I+D relativa ás Ciencias Sociais - financiada con FXU (12.5)
Liñas de investigación

Modelos matemáticos en finanzas, economía e seguros

Modelos matemáticos en mecánica dos fluidos

Modelos matemáticos en mecánica de sólidos (elasiticidade lineal e non lineal, placas, láminas, ...)

Modelos de interacción fluído-estrutura

Modelos matemáticos en acústica

Modelos matemáticos en bioloxía

Ecuacions diferenciais ordinarias, en derivadas parciais e estocásticas. Ecuacions integrais e integro-diferenciais parciales

Métodos numéricos para ecuacions en derivadas parciais: diferencias finitas, elementos finitos, etc

Métodos numéricos para ecuacions diferenciais estocásticas

Métodos numéricos de optimización

Palabras chave matemática financiera; valoración de productos derivados; riesgos financieros; Black-Scholes; equilibrio económico; ALM en seguros; aguas poco profundas, Navier-Stokes; lubricación hidrodinámica; elasticidad; láminas delgadas; placas; grandes desplazamientos; fluido-estructura; lubricación elastohidrodinamica; flujos en medios porosos y poraelasticidad; glaciología; elastoacústica; acústica submarina; control de ruido; redes bioquímicas y genéticas; propagación de virus; ecuaciones parabólicas, elípticas e hiperbólicas; ecuaciones integro-diferenciales e integrales; ecuaciones diferenciales estocásticas; formulaciones variacionales; diferencias finitas; elementos finitos; métodos espectrales; métodos numéricos estocásticos; algoritmos numéricos de optimización lineal y no lineal; métodos de aprendizaje máquina y aprendizaje profundo

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Modelado matemático de problemas que surgen en distintos ámbitos de las ciencias aplicadas y la ingeniería

Selección de métodos numéricos eficientes para la resolución de los modelos

Implementación en ordenador de los métodos numéricos, usando técnicas de altas prestaciones cuando sea necesario.

Desarrollo de herramientas de software que implementan los métodos numéricos para resolver los modelos

Experiencia en contratos de transferencia con la industria en sentido general

Recursos de equipamento Ordenadores portátiles, ordenadores de mesa, servidores, GPUs, software desarrollado por miembros del grupo
Resultados transferíbeis Planteamiento de modelos para resolver problemas reales en distintos ámbitos (finanzas, ingeniería, medioambiente, biología, etc), diseño de métodos eficientes de simulación numérica, desarrollo de herramientas de software que implementa los métodos numéricos para resolver los problemas.

Membros do grupo

Dra./Dr. Carlos Vázquez Cendón
Matemática aplicada
Coordinador/a
Dra./Dr. Iñigo Arregui Álvarez
Matemática aplicada
PDI
Dra./Dr. José Jesús Cendán Verdes
Matemática aplicada
PDI
Dra./Dr. María González Taboada
Matemática aplicada
PDI
Dra./Dr. Luís María Hervella Nieto
Matemática aplicada
PDI
Dra./Dr. Ana María Ferreiro Ferreiro
Matemática aplicada
PDI
Dra./Dr. María Suárez Taboada
Matemática aplicada
PDI
Dra./Dr. Mª del Carmen Calvo Garrido
Matemática aplicada
PDI
Dra./Dr. José Germán López Salas
Matemática aplicada
PDI
Dra./Dr. Marta Benítez García
Matemática aplicada
PDI
Dra./Dr. Andrés Prieto Aneiros
Matemática aplicada
PDI
Dra./Dr. Hiram Varela Rodríguez
Matemática aplicada
PDI
Dra./Dr. Laura Del Río Martín
Matemática aplicada
Contratado/a Posdoutoral
Víctor González Tabernero
Matemática aplicada
Contratado/a Predoutoral
Joel Pérez Villarino
Contratado/a Predoutoral
Oliver Rúas Barrosa
Matemática aplicada
Contratado/a Predoutoral
Dra./Dr. Jonatan Ráfales Pérez
Matemática aplicada
Doutorando/a
Dra./Dr. Carlos Xosé Sequeiros Ferreiro
Doutorando/a
Alberto Pedro Manzano Herrero
Doutorando/a
Davide Trevissani
Matemática aplicada
Doutorando/a
Sara Recondo Estévez
Doutorando/a
Cristina Muíños Roca
Ciencia da computación e intelixencia artificial
Contratado/a Proxecto
Dra./Dr. Manuel Pájaro Diéguez
Matemática aplicada
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Alejandro López Núñez
Métodos cuantitativos para a economía e a empresa
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Álvaro Leitao Rodríguez
Matemática aplicada
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Roberta Simonella
C5 - Iniciación formación posdoutoral

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Métodos matemáticos y simulación numérica en economía y finanzas cuantitativas, biotecnología, medioambiente e ingeniería

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis VÁZQUEZ CENDÓN, CARLOS
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2023 ata 31/08/2026

Caracterización numérica de fondos marinos en entornos costeros usando técnicas basadas en datos hidroacústicos

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Andrés Prieto Aneiros
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2022 ata 30/11/2024

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC 2022

Entidade financiadora Consellería de Educación
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2022 ata 20/11/2025

Sistemas de Alerta Temprana frente a inundaciones pluviales en entornos URbaNOs

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Luis Cea Gómez/ Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

Nuevos modelos de valoración de tipo autocallable sobre equity y Bermudan swaption sobre tipos

Entidade financiadora BBVA
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2021 ata 30/04/2023

Fintech and Artificial Intelligence in Finance. Towards a transparent financial industry

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 14/09/2020 ata 13/09/2024

NExt ApplicationS of Quantum Computing (NEASQC)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Vicente Moret Bonillo
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/09/2020 ata 31/08/2024

Métodos matemáticos y computacionales para nuevos retos en finanzas cuantitativas, mediambiente, biotecnología e ingeniería

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Vázquez Cendón, Carlos
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

Rede Temática de Matemática Industria

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Peregrina Quintela Estévez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2021

Axuda para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema universitario de Galicia

Entidade financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principáis Manuel Francisco González Penedo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/12/2019 ata 28/02/2023

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2019 ata 20/11/2021

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Luís Cea Gómez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2019 ata 20/11/2021

Valuation Adjustments for Improved Risk Management (ABC-EU-XVA)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/11/2018 ata 31/10/2022

Desarrollo de modelos no-hidrostaticos en estudios hidroambientales. Flujo 2D en rios

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Luis Cea Gómez/Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Aplicaciones de la modelización, la simulación numérica, la optimización y el control óptimo al diseño de dispositivos y procesos industriales

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principáis Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela y Mª Pilar Salgado Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 30/09/2021

Reduced Order modelling, Simulation and Optimization of Coupled Systems (ROMSOC)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Andrés Prieto Aneiros
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/09/2017 ata 31/08/2021

Red temática matemática-industria

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Quintela Estévez Peregrina
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/2017 ata 30/06/2019

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial TMATI (R2016/051)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 30/11/2018

Dynamic draft study with constant environmental variables

Entidade financiadora BRDM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Investigadores principáis A. Bermúdez de Castro
Tipo Contrato
Datas Dende 05/07/2017 ata 05/07/2018

Cuantificación y Análisis de Riesgos

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Montserrat Guillén
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

METODOS MATEMATICOS Y SIMULACION NUMERICA PARA RETOS EN FINANZAS CUANTITATIVAS, MEDIOAMBIENTE, BIOTECNOLOGIA Y EFICIENCIA INDUSTRIAL

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/09/2020

Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Manuel F. González Penedo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2016 ata 30/11/2019

Apoyo técnico en la simulación numérica y optimización de baterías de ión-litio

Entidade financiadora Instituto Tecnolóxico de Matemática Industria (ITMATI)
Investigadores principáis Marta Benítez García, Mª Teresa Cao Rial
Tipo Contrato
Datas Dende 13/10/2016 ata 30/09/2017

Investigación en materiales poliméricos mono y multicomponente para la protección térmica y acústica en el sector de la automoción

Entidade financiadora Adhex Tech Tapes S.L.
Investigadores principáis A. Bermúdez de Castro, P. Quintela
Tipo Contrato
Datas Dende 01/08/2016 ata 30/04/2018

Applied Mathematics for risk measures in finance and insurance, in the wake of the crisis (WAKEUPCALL)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2018

Rede Temática de Matemática - Industria

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Peregrina Quintela Estévez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2014 ata 30/11/2016

Unidad mixta de investigación Repsol-Itmati

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Bermúdez de Castro López- Varela, Alfredo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/10/2014 ata 13/10/2017

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

METODOS NUMERICOS EFICIENTES EN DINAMICA DE FLUIDOS E INTERACCION FLUIDO-ESTRUCTURA. APLICACIONES A LA ENERGIA Y EL MEDIO AMBIENTE

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principáis M. ELENA VAZQUEZ CENDON; JERONIMO RODRIGUEZ GARCIA
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2017

Modelado matemático, análisis y simulación numérica de problemas en finanzas y seguros, procesos industriales, biotecnología y medioambiente

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2017

axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia. Grupos de referencia competitica. GRC2014/044

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2017

HIPECA-High Performance Calibration and Computation in Finance

Entidade financiadora German Federal Ministry of Education and Research
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón y Matthias Ehrhardt
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

Simulación numérica de problemas hidroacústicos de alta frecuencia en medios mariños - SIMNUMAR

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia.
Investigadores principáis Andrés Prieto Aneiros
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 08/08/2013 ata 07/08/2016

Multi- ITN STRIKE

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2016

Generación y análisis robusto de estructuras flotantes para uso en aerogeneradores marinos

Entidade financiadora REPSOL-YPF
Investigadores principáis Alfredo Bermúdez de Castro
Tipo Contrato
Datas Dende 06/05/2013 ata 05/01/2014

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de agrupaciones estratégicas (CITIC)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2013

axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia. Grupos de referencia competitiva. CN2011/004

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Modelos, análisis matemático y resolución numérica de algunos problemas en ciencia e ingeniería basados en EDPS (MTM2010-21135-C02-01)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 30/06/2015

XIV Escuela Hispano-Francesa sobre simulación numérica en física e ingeniería

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/04/2010 ata 31/10/2010

Realización de un código de software libre para la simulación numérica en acústica

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Alfredo Bermúdez de Castro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/02/2010 ata 31/10/2011

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas - I+MAT

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Alfredo Bermúdez de Castro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 15/11/2012

Red Gallega de Computación de Altas Prestaciones II

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2011

Modelo matemático y simulación numérica de procesos en finanzas cuantitativas y mecánica.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 02/12/2009 ata 01/12/2012

Desarrollo de modelos matemáticos para la simulación de la propagación de ruidos en flujos

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Luis Hervella Nieto, Steffen Marburg
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2010

Análisis y simulación de modelos matemáticos con aplicaciones industriales

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Alfredo Bermúdez de Castro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2013

Ecotrans: Tecnologías para el transporte urbano (proyecto CENIT)

Entidade financiadora Carrocera Castrosua S.A.
Investigadores principáis Alfredo Bermúdez de Castro
Tipo Contrato
Datas Dende 21/02/2008 ata 30/03/2012

MÉTODOS MATEMÁTICOS Y NUMÉRICOS PARA MODELOS DE ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES NO LINEALES Y ACOPLADAS EN FINANZAS, MECÁNICA Y MEDIOAMBIENTE.

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2007 ata 31/12/2010

Análisis matemático y simulación numérica para problemas acústicos: reducción de ruido emitido y acústica en flujos

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Luis María Hervella Nieto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/2007 ata 01/09/2010

Modelos y métodos numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (M2NICA)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/08/2007 ata 15/11/2010

Análise matemático e simulación numérica para problemas acústicos: redución de ruido emitido e acústica en fluxos.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 01/01/2010

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AS UNIVERSIDADES GALEGAS E A S.A.X. CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA ( CESGA ) PARA O DESENVOLVEMENTO DO SOFTWARE LIBRE EN GALICIA

Entidade financiadora CESGA - S.A.X. CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2007 ata 30/10/2007

Consolider Ingenio Mathematica

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Enrique Zuazua (coordinador)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2010

Modelos matemáticos e métodos numéricos de EDP en finanzas cuantitativas, mecánica e ambiente

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2009

Aplicación de medición del riesgo y optimización de carteras de cobertura para el sector seguros

Entidade financiadora Ministerio de Industria
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/2005 ata 31/12/2005

Análisis matemático y numérico de modelos térmicos, mecánicos e hidrodinámicos acoplados: aplicaciones en combustión, glaciología y tribología. (INCENTIVO)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/07/2005 ata 13/07/2008

Recuperación de información para la búsqueda de respuestas en textos económicos. (SUBPROYECTO)

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D
Investigadores principáis Miguel Ángel Alonso Pardo
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/12/2004 ata 13/12/2007

Análisis matemático y numérico de modelos térmicos, mecánicos e hidrodinámicos acoplados: aplicaciones en combustión, glaciología y tribología. (COORDINADO)

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/12/2004 ata 13/12/2007

CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA UDC Y ADVANCED DYNAMICS, S.A. ( ADSA )

Entidade financiadora ADVANCED DYNAMICS, S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 27/07/2004 ata 27/02/2005

Modelos acoplados termomecánicos y termohidrodinámicos en tribología y glaciología: Análisis matemático y resolución numérica. MATERTRIGLA

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 23/05/2002 ata 23/05/2005

Modelos acoplados termomecánicos y termohidrodinámicos en Tribología y Glaciología. Análisis matemático y resolución numérica (Incentivo BFM2001-3261-C02-02)

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2002 ata 31/12/2004

Análisis matemático y numérico de los efectos elásticos en los modelos hidrodinámicos en Tribología

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/07/2001 ata 31/12/2002

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN DE D. CARLOS VÁZQUEZ CENDÓN EL PROYECTO "RESOLUCIÓN NUMÉRICA DE MODELOS PARA LA VALORACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS" FINANCIADO POR LA FUNDACIÓN CAIXA GALICIA Y DIRIGIDO POR D. ALFREDO BERMÚDEZ DE LA U

Entidade financiadora FUNDACIÓN CAIXA GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2001 ata 01/01/2002

Problemas acoplados en lubricación elastohidrodinámica: modelado y simulación numérica de grandes desplazamientos en el dispositivo eje-cojinete

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 19/05/2000 ata 19/05/2001

Problemas acoplados en lubricación elastohidrodinamica:modelado y simulación numérica de grandes desplazamientos en el dispositivo eje-cojinete.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/05/1999 ata 06/05/2000

Estudio matemático y numérico de problemas acoplados con fronteras libres : Aplicaciones a la Glaciología y a la Tribología

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/12/1997 ata 01/12/2000

Modelización y simulación numérica de diferentes acoplamientos elastohidrodinámicos en capas finas de fluído

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1999

Estudio matemático y numérico de problemas acoplados con fronteras libres : Aplicaciones a la Glaciología y a la Tribología

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/2000

Geometría de Riemann y Geometría Integral: modelos teóricos y aplicaciones en Mecánica Clásica y Estereología

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/10/1996 ata 25/10/1999

G-estructuras y Geometría Integral.Aplicaciones

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Ana Dorotea Tarrío Tobar
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/12/1994 ata 01/12/1995

Análisis matemático y simulación numérica en lubricación hidrodinámica y elastohidrodinámica

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1993 ata 01/11/1995

Dispositivo de reanimación cardíaca por presión diferencial

Tipo Patente
Entidade UDC
Autores/as Hiram Varela-Rodríguez, Rogelio Pesqueira-Sánchez
Data de solicitude 13/10/2019
Data de concesión 04/11/2022

Programa de ordenador: AcousFEM - Acoustic and structural Finite Element Method Simulations

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade de Santiago de Compostela
Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro, Luis Maria Hervella Nieto, Paula María López Pérez, Andrés Prieto Aneiros, Jerónimo Rodríguez García, Duarte Santamarina Ríos, Francisco Jose Pena Brage, Francisco José González Diéguez, Víctor Sande Veiga, José Luis Ferrín González
Data de solicitude 29/11/2013

CUSIMANN: An optimized simulated annealing software for GPUs.

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Data de solicitude 21/03/2012

Programa de ordenador: PAMM - Propagación Acústica en Medios Multicapa

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro, Andrés Prieto Aneiros
Data de solicitude 13/04/2007

Models and numerical methods for XVA pricing under mean reversion spreads in a multicurrency framework

Autores/as Iñigo Arregui, Roberta Simonella, Carlos Vázquez
Revista Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Vol. 130
DOI https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2023.107725

Numerical simulation of a time dependent lubrication problem arising in magnetic reading processes

Autores/as I. Arregui, J.J. Cendán, M. González
Revista DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS
DOI https://doi.org/10.3934/dcdss.2023083

Efficient parallel Monte-Carlo techniques for pricing American options including counterparty credit risk

Autores/as I. Arregui, Álvaro Leitao, C. Vázquez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS
DOI https://doi.org/10.1080/00207160.2023.2172322

Total value adjustment for European options in a multi¿currency setting

Autores/as Iñigo Arregui, Roberta Simonella, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 413
DOI https://doi.org/10.1016/j.amc.2021.126647

A posteriori error estimates for stabilised mixed finite element methods for a nonlinear elliptic problem

Autores/as María González Taboada, Hiram Varela-Rodríguez
Revista Electronic Transactions on Numerical Analysis Vol. 55 (páxs. 706 ata 725)
DOI https://doi.org/10.1553

A Survey on Quantum Computational Finance for Derivatives Pricing and VaR

Autores/as A. Gómez, Álvaro Leitao, A. Manzano Herrero, D. Musso, María R. Nogueiras, G. Ordoñez, C. Vázquez
Revista ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 29 Núm. 6 (páxs. 4137 ata 4163)
DOI https://doi.org/10.1007/s11831-022-09732-9

Upwind finite element-PML approximation of a novel linear potential model for free surface flows produced by a floating rigid body

Autores/as A. Bermúdez, O. Crego, A. Prieto
Revista APPLIED MATHEMATICAL MODELLING Vol. 103 (páxs. 824 ata 853)

A modal-based Partition of Unity Finite Element Method for elastic wave propagation problems in layered media

Autores/as Ph. Destuynder, Hervella-Nieto, L., P.M. López Pérez, J. Orellana, A. Prieto
Revista COMPUTERS & STRUCTURES Vol. 265 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2022.106759

Stochastic SIR model predicts the evolution of COVID-19 epidemics from public health and wastewater data in small and medium-sized municipalities: A one year study

Autores/as Manuel Pájaro, Noelia Fajar, Antonio A. Alonso, Irene Otero-Muras
Revista CHAOS, SOLITONS AND FRACTALS
DOI https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112671

Post-processing for spatial accuracy-enhancement of pure Lagrange-Galerkin schemes applied to convection-diffusion equations

Autores/as Marta Benitez García, Bernardo Cockburn
Revista IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS Vol. 42 Núm. 1 (páxs. 54 ata 77)
DOI https://doi.org/10.1093/imanum/draa076

Wastewater and marine bioindicators surveillance to anticipate COVID-19 prevalence and to explore SARS-CoV-2 diversity by next generation sequencing: One-year study

Autores/as Beatriz Novoa, Raquel Ríos-Castro, Irene Otero-Muras, Susana Gouveia, Adrián Cabo, Amaro Saco, Magalí Rey-Campos, Manuel Pájaro, Noelia Fajar, Raquel Aranguren, Alejandro Romero, Antonella Panebianco, Lorena Valdés, Pedro Payo, Antonio A. Alonso, Antonio Figueras, Claudio Cameselle
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 833
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155140

A modular framework for generic quantum algorithms

Autores/as A. Manzano Herrero, D. Musso, Álvaro Leitao, A. Gómez, Carlos Vázquez, G. Ordoñez, María R. Nogueiras
Revista Mathematics Vol. 10 Núm. 5
DOI https://doi.org/10.3390/math10050785

On a Neural Networks to Extract implied information from American options

Autores/as Shuaiqiang Liu, Álvaro Leitao Rodríguez, Anastasia Borovykh, Cornelis W. Oosterlee
Revista Applied Mathematical Finance Vol. 28 Núm. 5 (páxs. 449 ata 475)
DOI https://doi.org/10.1080/1350486x.2022.2097099

A stochastic ¿-SEIHRD model: adding randomness to the COVID-19 spread

Autores/as Álvaro Leitao, Carlos Vázquez
Revista Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Vol. 115 (páxs. 1 ata 19)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106731

Feedback control of stochastic gene switches using PIDE models

Autores/as Christian Fernández, Hamza Faquir, Manuel Pájaro, Irene Otero-Muras
Revista IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) Vol. 55 Núm. 18 (páxs. 62 ata 67)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.08.031

First passage times as a measure of hysteresis in stochastic gene regulatory circuits

Autores/as Manuel Pájaro, Irene Otero-Muras, Antonio A. Alonso
Revista IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) Vol. 55 Núm. 18 (páxs. 50 ata 55)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.08.029

A posteriori error analysis of an enriched Galerkin method of order one for the Stokes problem

Autores/as V. Girault, M. González, F. Hecht
Revista JOURNAL OF NUMERICAL MATHEMATICS Vol. 30 (páxs. 85 ata 108)
DOI https://doi.org/10.1515/jnma-2020-0100

Numerical solution of a nonlinear PDE model for pricing Renewable Energy Certificates (RECs)

Autores/as María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, Michael Coulon, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 404 (páxs. 126199 ata 126199)

The CTMC-Heston model: calibration and exotic option pricing with SWIFT

Autores/as Álvaro Leitao, Justin Lars Kirkby, Luis Ortiz-Gracia
Revista Journal of Computational Finance Vol. 24 Núm. 4 (páxs. 71 ata 114)

A semi-implicit hybrid finite volume / finite element scheme for all Mach number flows on staggered unstructured meshes

Autores/as Busto, S., L. del Río-Martín, M. Elena Vázquez Cendón, M. Dumbser
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 402 (páxs. 126117 ata 126117)
DOI https://doi.org/10.1016/j.amc.2021.126117

Nonparametric density estimation and bandwidth selection with B-spline bases: A novel Galerkin method

Autores/as J. Lars Kirkby, Álvaro Leitao, Duy Nguyen
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 159 (páxs. 107202 ata 107202)

Extension of the Two-Component Pressure Approach for modelling mixed free-surface-pressurized flows with the 2D shallow water equations

Autores/as Cea, L., A. López-Núñez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS Vol. 93 Núm. 3 (páxs. 628 ata 652)

Stabilization and a posteriori error analysis of a mixed FEM for convection¿diffusion problems with mixed boundary conditions

Autores/as María González, Magdalena Strugaru
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 381
DOI https://doi.org/10.1016/j.cam.2020.113015

AMFR-W Numerical Methods for Solving High-Dimensional SABR/LIBOR PDE Models

Autores/as Jose German Lopez Salas, S. Pérez-Rodríguez, Carlos Vázquez
Revista SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 43 Núm. 1

Global Optimization for Automatic Model Points Selection in Life Insurance Portfolios

Autores/as Ana María Ferreiro, E. Ferri, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Vázquez
Revista Mathematics Vol. 9 Núm. 5 (páxs. 472 ata 472)

A Massively Parallel Hybrid Finite Volume / Finite Element Scheme for Computational Fluid Dynamics

Autores/as L. del Río-Martín, S. Busto, M. Dumbser
Revista Mathematics Vol. 9 Núm. 18 (páxs. 2316 ata 2316)

Análisis de una cámara reverberante mediante herramientas de simulación numérica

Autores/as Alfredo Bermúdez, Andrés Prieto Aneiros, L. del Río-Martín
Revista Revista de Acústica Vol. 51 Núm. 3/4 (páxs. 31 ata 38)

Equilibrium models with heterogeneous agents under rational expectations and its numerical solution

Autores/as Jonatan Ráfales, Carlos Vázquez
Revista Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Vol. 96 (páxs. 105673 ata 105673)

PDE models for the valuation of a defaultable coupon-bearing bond under an extended JDCEV model

Autores/as M.C. Calvo-Garrido, S. Diop, Andrea Pascucci, C. Vázquez
Revista Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Vol. 102 (páxs. 1 ata 12)

A two-dimensional multi-species model for different Listeria Monocytogenes biofilm structures and its numerical simulation

Autores/as E. Balsa-Canto, A. López-Núñez, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 384 (páxs. 125383 ata 125383)

LIBOR market model including credit risk under real world measure

Autores/as S. Dutra-Lopes, Carlos Vázquez
Revista Journal of Computational Finance Vol. 24 Núm. 3 (páxs. 111 ata 141)
DOI https://doi.org/10.21314/jcf.2020.399

Model-free computation of risk contributions in credit portfolios

Autores/as Álvaro Leitao, Luis Ortiz-Gracia
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 382 (páxs. 125351 ata 125351)

Quasi-Regression Monte-Carlo scheme for semilinear PDEs and BSDEs with large scale parallelization on GPUs

Autores/as E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez
Revista ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 27 Núm. 3 (páxs. 889 ata 921)

On an adaptive stabilized mixed finite element method for the Oseen problem with mixed boundary conditions

Autores/as Tomás P. Barrios, J.M. Cascón, María González
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 365

PDE models for American options with counterparty risk and two stochastic factors: mathematical analysis and numerical solution

Autores/as Iñigo Arregui, B. Salvador, Daniel Sevcovic, Carlos Vázquez
Revista COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 79 Núm. 5 (páxs. 1525 ata 1542)

Robustness and dispersion analysis of the Partition of Unity Finite Element Method applied to the Helmholtz equation

Autores/as Hervella-Nieto, L., P.M. López Pérez, A. Prieto
Revista COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 79 Núm. 8 (páxs. 2426 ata 2446)

A stochastic local volatility technique for TARN options

Autores/as Iñigo Arregui, Jonatan Ráfales
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 97 Núm. 5 (páxs. 1133 ata 1149)

Numerical upscaling of the free boundary dam problem in multiscale high-contrast media

Autores/as J. Galvis, L.F. Contreras, C. Vázquez
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 367 (páxs. 112437 ata 112437)

Global optimization for data assimilation in landslide tsunami models

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, C. Escalante, M.J. Castro
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS Vol. 403 Núm. 109069 (páxs. 1 ata 22)

A new calibration of the Heston Stochastic Local Volatility model and its parallel implementation on GPUs

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Luis Souto, Carlos Vázquez
Revista MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 177 (páxs. 467 ata 486)

Comparative Study of FDA and Time Series Approaches for Seabed Classification from Acoustic Curves

Autores/as J. Tarrío Saavedra, Noela Sánchez Carnero, Andrés Prieto Aneiros
Revista MATHEMATICAL GEOSCIENCES Vol. 52 (páxs. 669 ata 692)
DOI https://doi.org/10.1007/s11004-019-09807-7

Non-Eulerian Newmark Methods: A Powerful Tool for Free-Boundary Continuum Mechanics Problems

Autores/as M. Benítez, A. Bermúdez, P. Fontán
Revista JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 83 Núm. 44 (páxs. 1 ata 27)

A New Technique for Improved Use of Thermal Energy from Waste Effluents

Autores/as José Manuel Magide-Ameijide, Hiram Varela-Rodríguez, Adolfo López-Fabal
Revista Agronomy Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 97 ata 97)

Efficient model points selection in insurance by parallel global optimization using multi CPU and multi GPU

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, Luis Souto, C. Vázquez
Revista Business & Information Systems Engineering Vol. 62 (páxs. 5 ata 20)

A local discontinuous Galerkin method for the compressible Reynolds lubrication equation

Autores/as Iñigo Arregui, J.J. Cendán, María González Taboada
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 349 (páxs. 337 ata 347)

A new approach to quantification of model risk for practitioners

Autores/as Z. Krajcovicova, P.P. Pérez-Velasco, Carlos Vázquez
Revista Journal of Computational Finance Vol. 23 Núm. 2 (páxs. 1 ata 27)

Basin Hopping with synched multi L-BFGS local searches Parallel implementation in multi-CPU and GPUs

Autores/as Ana María Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Luis Souto, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 356 (páxs. 282 ata 298)

New a posteriori error estimator for an stabilized mixed method applied to incompressible fuid flows

Autores/as Tomás P. Barrios, Edwin M. Behrens, M. González
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 351 (páxs. 37 ata 47)

Jump-diffusion models with two stochastic factors for pricing swing options in electricity markets with partial-integro differential equations

Autores/as M.C. Calvo-Garrido, Matthias Ehrhardt, Carlos Vázquez
Revista APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS Vol. 139 (páxs. 77 ata 92)

A non-parametric fluid-equivalent approach for the acoustic characterization of rigid porous materials

Autores/as J. Carbajo, A. Prieto, J. Ramis, L. del Río-Martín
Revista APPLIED MATHEMATICAL MODELLING Vol. 76 (páxs. 330 ata 347)

Mathematical analysis of a nonlinear PDE model for European options with counterparty risk

Autores/as Iñigo Arregui, B. Salvador, Daniel Sevcovic, Carlos Vázquez
Revista COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE Vol. 357 Núm. 3 (páxs. 252 ata 257)

Numerical methods for PDE models related to pricing and expected lifetime of an extraction project

Autores/as M. Suárez-Taboada, C. Vázquez
Revista DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS Vol. 24 Núm. 8 (páxs. 3503 ata 3523)
DOI https://doi.org/10.3934/dcdsb.2018254

BENCHOP-SLV: The BENCHmarking project in option pricing - Stochastic and Local Volatility problems

Autores/as Lina von Sydow, Slobodan Milovanovic, Elisabeth Larsson, Karel In't Hout, Magnus Wiktorsson, Cornelis W. Oosterlee, Victor Shcherbakov, Maarten Wyns, Álvaro Leitao, Shashi Jain, Tinne Haentjens, Johan Wald'en
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 96 Núm. 10 (páxs. 1910 ata 1923)
DOI https://doi.org/10.1080/00207160.2018.1544368

A Monte Carlo approach to American options pricing including counterparty risk

Autores/as Iñigo Arregui, B. Salvador, Carlos Vázquez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 96 Núm. 11 (páxs. 2157 ata 2176)

Exponential equilibration of genetic circuits using entropy methods

Autores/as J. A. Cañizo, J. A. Carrillo, M. Pájaro
Revista JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY Vol. 78 Núm. 1-2 (páxs. 373 ata 411)
DOI https://doi.org/10.1007/s00285-018-1277-z

An a posteriori error analysis of a velocity-pseudostress formulation of the generalized Stokes problem

Autores/as T.P. Barrios, R. Bustinza, G.C. García, M. González
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 357 (páxs. 349 ata 365)

Asymptotic stability of empirical processes and related functionals

Autores/as Jose Luis Fernandez, E. Ferri, Carlos Vázquez
Revista JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS Vol. 475 Núm. 1 (páxs. 755 ata 768)

Parallel two-phase methods for global optimization on GPU

Autores/as Ana María Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Vázquez, Eliana Costa e Silva, Aldina Correia
Revista MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 156 (páxs. 67 ata 90)

A new mathematical model for pricing a mine extraction project

Autores/as Michele Pignotti, M. Suárez-Taboada, Carlos Vázquez
Revista NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS Vol. 50 (páxs. 8 ata 24)

The stochastic collocation Monte Carlo sampler: Highly efficient sampling from "expensive" distributions

Autores/as Lech A. Grzelak, Jeroen A. S. Witteveen, María Suárez Taboada, C.W. Oosterlee
Revista Quantitative Finance Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 339 ata 356)

Transient hysteresis and inherent stochasticity in gene regulatory networks

Autores/as Manuel Pájaro, Irene Otero-Muras, Carlos Vázquez, Antonio A. Alonso
Revista NATURE COMMUNICATIONS Vol. 10 (páxs. 4581 ata 4581)

A posteriori error analysis of an augmented dual-mixed method in linear elasticity with mixed boundary conditions

Autores/as T.P. Barrios, E.M. Behrens, M. González
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MODELING Vol. 16 Núm. 5 (páxs. 804 ata 824)

Numerical approximations of McKean anticipative backward stochastic differential equations arising in initial margin requirements

Autores/as A. Agarwal, S. De Marco, E. Gobet, J.G. López-Salas, F. Noubiagain, A. Zhou
Revista ESAIM PROCEEDINGS & SURVEYS Vol. 65 (páxs. 1 ata 26)

Rolling Adjoints: Fast Greeks along Monte Carlo scenarios for early-exercise options

Autores/as Shashi Jain, Álvaro Leitao, Cornelis W. Oosterlee
Revista Journal of Computational Science Vol. 33 (páxs. 95 ata 112)

On the data-driven COS method

Autores/as Álvaro Leitao, Cornelis W. Oosterlee, Luis Ortiz-Gracia, Sander M. Bohte
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 317 Núm. Supplement C (páxs. 68 ata 84)

Efficient simulation of stochastic gene regulatory networks

Autores/as M. Pájaro, I. Otero-Muras, C. Vázquez, A. A. Alonso
Revista IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) Vol. 51 Núm. 19 (páxs. 84 ata 85)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.09.033

Analysis of a velocity-stress-pressure formulation for a fluid-structure interaction problem Journal title

Autores/as María González, Virginia Selgas Buznego
Revista APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS Vol. 123 (páxs. 275 ata 299)

SELANSI: a toolbox for the numerical simulation of stochastic gene regulatory networks

Autores/as Manuel Pájaro, Irene Otero-Muras, Antonio A. Alonso, Carlos Vázquez
Revista BIOINFORMATICS Vol. 34 Núm. 5 (páxs. 893 ata 895)

Total value adjustment for European options with two stochastic factors. Mathematical model, analysis and numerical simulation

Autores/as Iñigo Arregui, B. Salvador, Daniel Sevcovic, Carlos Vázquez
Revista COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 76 Núm. 4 (páxs. 725 ata 740)

PDE formulation of some SABR/LIBOR market models and its numerical solution with a sparse grid combination technique

Autores/as Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Revista COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 75 Núm. 5 (páxs. 1616 ata 1634)

Numerical analysis of a method for a partial integro-differential equation model in regulatory gene networks

Autores/as Antonio A. Alonso, Rodolfo Bermejo, Manuel Pájaro, Carlos Vázquez
Revista MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES Vol. 28 Núm. 10 (páxs. 2069 ata 2095)

A new numerical method fo the PIDE formulation of a gene networks problem and its numerical analysis

Autores/as Antonio A. Alonso, Rodolfo Bermejo, Manuel Pájaro, Carlos Vázquez
Revista MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES

Mathematical analysis of obstacle problems for pricing fixed-rate mortgages with prepayment and default options

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS Vol. 39 (páxs. 157 ata 165)

Routes to Multiple Equilibria for Mass-Action Kinetic Systems

Autores/as A. A. Alonso, Irene Otero-Muras, M. Pájaro
Revista COMPLEXITY Vol. 2018 Núm. 3912627
DOI https://doi.org/10.1155/2018/3912627

Real world scenarios with negative interest rates based on the LIBOR Market Model

Autores/as Sara Dutra-Lopes, Carlos Vázquez
Revista Applied Mathematical Finance Vol. 25 Núm. 5-6 (páxs. 466 ata 482)

Uncertainty Quantification and Heston Model.

Autores/as M. Suárez-Taboada, J.A.S. Witteveen, L. A. Grzelak, Cornelis W. Oosterlee.
Revista Journal of Mathematics in Industry Vol. 8 Núm. 5

SWIFT valuation of discretely monitored arithmetic Asian options

Autores/as Álvaro Leitao, Luis Ortiz-Gracia, Emma I. Wagner
Revista Journal of Computational Science Vol. 28 (páxs. 120 ata 139)

GPU parallel implementation for Asset-Liability Management in insurance companies

Autores/as Jose L Fernández, Ana María Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Vázquez
Revista Journal of Computational Science Vol. 24 (páxs. 232 ata 254)

On a one time-step Monte Carlo simulation approach of the SABR model: Application to European options

Autores/as Álvaro Leitao, Lech A. Grzelak, Cornelis W. Oosterlee
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 293 (páxs. 461 ata 479)

Pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors using a partial differential equations approach

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Matthias Ehrhardt, Carlos Vázquez
Revista Journal of Computational Finance Vol. 20 Núm. 3 (páxs. 81 ata 107)

PDE models and numerical methods for total value adjustment in European and American options with counterparty risk

Autores/as Iñigo Arregui, B. Salvador, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 308 (páxs. 31 ata 53)
DOI https://doi.org/10.1016/j.amc.2017.03.008

An Elrod-Adams cavitation model for a new nonlinear Reynolds equation in piezoviscous hydrodynamic lubrication

Autores/as Guillermo García, C. Moreno, C. Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICAL MODELLING (páxs. 374 ata 389)

Numerical methods for a reaction-diffusion system modelling biofilm formation

Autores/as E. Balsa-Canto, Alejandro López-Núñez, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICAL MODELLING Vol. 41 (páxs. 164 ata 179)

Adjoint method for parameter identification problems in models of stirred tank chemical reactors

Autores/as M. Benítez, A. Bermúdez, J.F. Rodríguez-Calo
Revista CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN Vol. 123 (páxs. 214 ata 229)

Augmented mixed finite element method for the Oseen problem: a priori and a posteriori error analyses

Autores/as T.P. Barrios, J.M. Cascón, M. González
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 313 (páxs. 216 ata 238)

Multicurve LIBOR Market Models and drift-free Simulation

Autores/as Jose Luis Fernandez, María R. Nogueiras, Marta Pou Bueno, Carlos Vázquez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 94 Núm. 11 (páxs. 2194 ata 2207)

A Direct LU Solver for Pricing American Bond Options under Hull-White model

Autores/as A. Falcó, Ll.Navarro, C. Vázquez
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 309 (páxs. 442 ata 455)

A numerical strategy for telecommunications networks capacity planning under demand and price uncertainty

Autores/as Iñigo Arregui, B. Salvador, Carlos Vázquez
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 318 (páxs. 491 ata 503)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cam.2016.01.056

Effective stochastic modeling and numerical simulation of gene regulatory networks with protein bursting

Autores/as Manuel Pájaro, Antonio A. Alonso, Irene Otero-Muras, Carlos Vázquez
Revista JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Vol. 421 (páxs. 51 ata 70)

Modelling reveals the role of aging and glucose uptake impairment in L1A1 Listeria monocytogenes biofilm life cycle

Autores/as E. Balsa-Canto, C. Vilas, A. López-Núñez, M. Mosquera-Fernández, R. Briandet, M. Cabo, C. Vázquez
Revista FRONTIERS IN MICROBIOLOGY Vol. 8
DOI https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.02118

Pricing of mortgages with prepayment and default options: numerical methods for the case with ajustable (floating) rate

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista SeMA Journal Vol. 74 Núm. 3 (páxs. 279 ata 298)

On an efficient multiple time step Monte Carlo simulation of the SABR model

Autores/as Álvaro Leitao, Lech A. Grzelak, Cornelis W. Oosterlee
Revista Quantitative Finance Vol. 17 Núm. 10 (páxs. 1549 ata 1565)
DOI https://doi.org/10.1080/14697688.2017.1301676

Modelling and computing American option price under regime switching with rationality parameter

Autores/as R. Company, V. Egorova, L. Jódar, C. Vázquez
Revista COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 72 Núm. 3 (páxs. 741 ata 754)

A new numerical method for pricing fixed-rate mortgages with prepayment and default options

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 93 Núm. 5 (páxs. 761 ata 780)

Finite difference methods for pricing American put option with rationality parameter: numerical analysis and computing

Autores/as R. Company, V. Egorova, L. Jódar, C. Vázquez
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 304 (páxs. 1 ata 17)

Stratified regression Monte-Carlo scheme for semilinear PDEs and BSDEs with large scale parallelization on GPUs

Autores/as E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Revista SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 38 Núm. 6 (páxs. 652 ata 677)

Stability of stochastic gene networks using entropy methods

Autores/as M. Pájaro, A.A. Alonso, J.A. Carrillo, C. Vázquez
Revista IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) Vol. 49 Núm. 24 (páxs. 1 ata 5)

Stability of stochastic gene regulatory networks using entropy methods

Autores/as M. Pájaro, A. A. Alonso, J. A. Carrillo, C. Vázquez
Revista IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) Vol. 49 Núm. 24 (páxs. 1 ata 5)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.10.741

On the applicability of deterministic approximations to model genetic circuits

Autores/as M. Pájaro, A. A. Alonso
Revista IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) Vol. 49 Núm. 7 (páxs. 206 ata 211)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.07.251

Second-order pure Lagrange¿Galerkin methods for fluid-structure interaction problems

Autores/as Marta Benitez García, A. Bermúdez
Revista SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 37 Núm. 5 (páxs. 744 ata 777)

Pure Lagrangian and Semi-Lagrangian finite element methods for the numerical solution of Navier-Stokes equations

Autores/as Marta Benitez García, A. Bermúdez
Revista APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS Vol. 95 (páxs. 62 ata 81)

A Drift-Free Simulation Method for pricing commodity derivatives

Autores/as J.L. Fernández-Pérez, Marta Pou Bueno, Carlos Vázquez
Revista Applied Stochastic Models in Business and Industry Vol. 31 Núm. 4 (páxs. 536 ata 550)

Shaping protein distributions in stochastic self-regulated gene expressions networks

Autores/as M. Pájaro, A.A. Alonso, Carlos Vázquez
Revista Physical Review E Vol. 92 Núm. 3
DOI https://doi.org/10.1103/physreve.92.032712

Enthalpy balance methods versus temperature models in ice sheets

Autores/as Calvo, Natividad, Durany, Jose, Vazquez, Carlos
Revista Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Vol. 22 Núm. 1-3 (páxs. 526 ata 544)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2014.08.007

Evaluation of the optimal utility of some investment projects with irreversible environmental effects

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, Carlos Vázquez
Revista PURE AND APPLIED GEOPHYSICS Vol. 172 Núm. 1 (páxs. 149 ata 165)
DOI https://doi.org/10.1007/s00024-014-0900-1

A posteriori error analysis of an augmented mixed finite element method for Darcy flow

Autores/as T.P. Barrios, J.M. Cascón, M. González
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 283 Núm. 1 (páxs. 909 ata 922)

A new parameterization for the drift-free simulation in the Libor market model

Autores/as J.L. Fernández-Pérez, Marta Pou Bueno, María Rodríguez Nogueiras, Carlos Vázquez
Revista REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS: SERIE A: MATEMÁTICAS Vol. 109 Núm. 1 (páxs. 73 ata 92)

GPU Acceleration of the Stochastic Grid Bundling Method for Early-Exercise options

Autores/as Álvaro Leitao, Cornelis W. Oosterlee
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 92 Núm. 12 (páxs. 2433 ata 2454)
DOI https://doi.org/10.1080/00207160.2015.1067689

Comparison of pressure and displacement formulations for finite elements in linear time-harmonic acoustics

Autores/as Retka, S., Hervella-Nieto, L., Marburg, S.
Revista COMPUTERS & STRUCTURES Vol. 151 (páxs. 49 ata 57)
DOI https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2015.01.009

Effects of jump-diffusion models for the house price dynamics in the pricing of fixed-rate mortgages, insurance and coinsurance

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 271 (páxs. 730 ata 742)

Spatially Dispersionless, Unconditionally Stable FC-AD Solvers for Variable-Coefficient PDEs

Autores/as Oscar P. Bruno, Andrés Prieto Aneiros
Revista JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 58 Núm. 2 (páxs. 331 ata 366)

Low cost a posteriori error estimators for an augmented mixed FEM in linear elasticity

Autores/as T.P. Barrios, E.M. Behrens, M. González
Revista APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS Vol. 84 (páxs. 46 ata 65)

PURE LAGRANGIAN AND SEMI-LAGRANGIAN FINITE ELEMENT METHODS FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF CONVECTION-DIFFUSION PROBLEMS

Autores/as Alfredo Bermudez, Marta Benitez García
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MODELING Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 271 ata 287)

Adaptive numerical methods for an hydrodynamic problem arising in magnetic reading devices

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Vázquez
Revista MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 99 (páxs. 190 ata 202)
DOI https://doi.org/10.1016/j.matcom.2013.04.001

Pricing pension plans under jump-diffusion models for the salary

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 68 Núm. 12 (páxs. 1933 ata 1944)
DOI https://doi.org/10.1016/j.camwa.2014.10.002

A nonlinear bilaplacian equation with hinged boundary conditions and very weak solutions: analysis and numerical solution

Autores/as Arregui, Inigo, Ildefonso Diaz, Jesus, Vazquez, Carlos
Revista REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS: SERIE A: MATEMÁTICAS Vol. 108 Núm. 2 (páxs. 867 ata 879)
DOI https://doi.org/10.1007/s13398-013-0148-0

Physical and Spurious Modes in Mixed Finite Element Formulation for the Galbrun Equation

Autores/as Dietzsch, Felix, Hervella-Nieto, Luis, Marburg, Steffen, Rodriguez, Rodolfo, Weisbecker, Hannah
Revista ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA Vol. 100 Núm. 3 (páxs. 493 ata 512)
DOI https://doi.org/10.3813/aaa.918730

SABR/LIBOR market models: Pricing and calibration for some interest rate derivatives

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Garcia-Rodriguez, Jose A., Lopez-Salas, Jose G. , Vazquez, Carlos
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 242 (páxs. 65 ata 89)
DOI https://doi.org/10.1016/j.amc.2014.05.017

Stabilized dual-mixed method for the problem of linear elasticity with mixed boundary conditions

Autores/as M. González
Revista APPLIED MATHEMATICS LETTERS Vol. 30 (páxs. 1 ata 5)

Homogenization of the layer-structured dam problem with isotropic permeability

Autores/as Sébastien Martin, Carlos Vázquez
Revista NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS Vol. 14 Núm. 6 (páxs. 2133 ata 2151)
DOI https://doi.org/10.1016/j.nonrwa.2013.04.002

A new more consistent Reynolds model for piezoviscous hydrodynamic lubrication problems in line contact devices

Autores/as Guy Bayada, Begoña Cid Iglesias, Guillermo García Lomba, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICAL MODELLING Vol. 37 Núm. 18 (páxs. 8505 ata 8517)
DOI https://doi.org/10.1016/j.apm.2013.03.072

Mathematical Analysis and Numerical Methods for a PDE Model of a Stock Loan Pricing Problem

Autores/as Carlos Vázquez, María Suárez Taboada, Andrea Pascucci
Revista JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS Vol. 403 Núm. 1 (páxs. 38 ata 53)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2013.02.007

Static and dynamic SABR stochastic volatility models: calibration and option pricing using GPUs

Autores/as José Luis Fernández Pérez, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Álvaro Leitao, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Revista MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 94 (páxs. 55 ata 75)

Parallelization of shallow water simulations on current multi-threaded systems

Autores/as Jacobo Lobeiras Blanco, Moisés Viñas Buceta, Margarita Amor López, Basilio B. Fraguela, Manuel Carlos Arenaz Silva, Jose Antonio García-Rodríguez, Manuel J. Castro Díaz
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS Vol. 27 Núm. 4 (páxs. 493 ata 512)
DOI https://doi.org/10.1177/1094342012464800

An efficient implementation of parallel simulated annealing algorithm on GPUs

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Vázquez, Jose German Lopez Salas
Revista JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Vol. 57 Núm. 3 (páxs. 863 ata 890)

Numerical simulation of pollutant transport in a shallow-water system on the Cell heterogeneous processor

Autores/as Carlos Hugo González Vázquez, Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa, Jose Antonio García-Rodríguez, Manuel J. Castro
Revista JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 65 Núm. 3 (páxs. 1089 ata 1103)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-012-0862-y

Numerical methods to solve PDE models for pricing business companies in different regimes and implementation in GPUs

Autores/as Daniel Castillo Mosquera, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 219 Núm. 24 (páxs. 1233 ata 1257)
DOI https://doi.org/10.1016/j.amc.2013.05.032

Pricing pension plans based on average salary without early retirement: partial differential equation modeling and numerical solution

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista Journal of Computational Finance Vol. 16 Núm. 1 (páxs. 111 ata 140)

Remarks on the stability of Cartesian PMLs in corners

Autores/as Eliane Becache, Andrés Prieto Aneiros
Revista APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS Vol. 62 Núm. 11 (páxs. 1639 ata 1653)

Mathematical analysis and numerical methods for pricing pension plans allowing early retirement

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Andrea Pascucci, Carlos Vázquez
Revista SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS Vol. 73 Núm. 5 (páxs. 1747 ata 1767)

Numerical Analysis of a second-order pure Lagrange-Galerkin method for convection-diffusion problems. Part II: fully discretized scheme and numerical results

Autores/as Marta Benitez García, Alfredo Bermúdez
Revista SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS Vol. 50 Núm. 6 (páxs. 2824 ata 2844)
DOI https://doi.org/10.1137/100809994

NUMERICAL ANALYSIS OF A SECOND ORDER PURE LAGRANGE-GALERKIN METHOD FOR CONVECTION-DIFFUSION PROBLEMS. PART I: TIME DISCRETIZATION

Autores/as Marta Benitez García, A. Bermúdez
Revista SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS Vol. 50 Núm. 2 (páxs. 858 ata 882)
DOI https://doi.org/10.1137/100809982

Numerical solution of an optimal investment problem with proportional transaction costs

Autores/as Carlos Vázquez, Íñigo Arregui Álvarez
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 236 Núm. 12 (páxs. 2923 ata 2937)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cam.2012.01.029

Numerical solution of an optimal investment problem with proportional transaction costs

Autores/as Carlos Vázquez, Íñigo Arregui Álvarez
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 236 Núm. 12 (páxs. 2923 ata 2937)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cam.2012.01.029

Numerical solution of a PDE model for a rachet-cap pricing with BGM interest rate dynamics

Autores/as Carlos Vázquez, María Suárez Taboada
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 218 Núm. 9 (páxs. 5217 ata 5230)
DOI https://doi.org/10.1016/j.amc.2011.11.004

Numerical solution of a thermomechanical coupled model governing glacier evolution

Autores/as Nuria Calvo, J. Durany, Raquel Toja Gomez, Carlos Vázquez
Revista NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS Vol. 12 Núm. 4 (páxs. 2040 ata 2057)

A posteriori error analysis of an augmented mixed formulation in linear elasticity with mixed and Dirichlet boundary conditions

Autores/as T.P. Barrios, Edwin M. Behrens, María González Taboada
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 200 Núm. 1-4 (páxs. 101 ata 113)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cma.2010.07.016

Numerical methods for a fixed domain formulation of the glacier profile problem with alternative boundary conditions

Autores/as Nuria Calvo, José Durany Castrillo, Raquel Toja Gómez, Carlos Vázquez
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 235 Núm. 5 (páxs. 1394 ata 1411)

A second order characteristics finite element scheme for natural convection problems

Autores/as Marta Benitez García, A. Bermúdez
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 235 Núm. 11 (páxs. 3270 ata 3284)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cam.2011.01.007

Mathematical analysis and numerical methods for a PDE model governing ratchet-cap pricing problems

Autores/as Andrea Pascucci, María Suárez Taboada, Carlos Vázquez
Revista MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES Vol. 21 (páxs. 1479 ata 1498)
DOI https://doi.org/10.1142/s0218202511005465

Impedance prediction for several porous layers on a moving plate: Application to a plate coupled to an air cavity

Autores/as X. Sagartzazu, Luis Maria Hervella Nieto
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL ACOUSTICS Vol. 19 Núm. 4 (páxs. 379 ata 394)

Comments on "An explicit link between Gaussian fields and Gaussian Random Fields"

Autores/as Rosa María Crujeiras Casais, Andrés Prieto Aneiros
Revista JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY Vol. 73 Núm. 4 (páxs. 470 ata 471)

A multimodal method for non-uniform open waveguides

Autores/as Anne-Sophie Bonnet-BenDhia, Benjamin Goursaud, Christoffe Hazard, Andrés Prieto Aneiros
Revista PHYSICS PROCEDIA Vol. 3 (páxs. 497 ata 503)

Perfectly matched layers for time-harmonic second order elliptic problems

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, A. Bermúdez, A. Prieto, R. Rodríguez
Revista ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 17 (páxs. 77 ata 107)

An introduction to black-scholes modeling and numerical methods in derivates pricing

Autores/as Carlos Vázquez
Revista MAT Núm. 17 (páxs. 3 ata 44)

A new fully nonisothermal coupled model for the simulation of ice sheet flow

Autores/as Carlos Vázquez, N. Calvo, A. Durany
Revista PHYSICA D Vol. 239 Núm. 5 (páxs. 248 ata 257)

Temperature-dependent shear flow and the absence of thermal runaway in valley glaciers

Autores/as Carlos Vázquez, Raquel Toja Gómez
Revista PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES Vol. 466 Núm. 2114 (páxs. 363 ata 382)

A characteristics-finite differences method for the Hobson-Rogers uncertain volatility model

Autores/as Carlos Vázquez, A. González Gaspar
Revista MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING Vol. 52 (páxs. 260 ata 267)

A numerical method for pricing spread options on LIBOR rates with a PDE model

Autores/as Carlos Vázquez, María Suárez Taboada
Revista MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING Vol. 52 (páxs. 1074 ata 1080)

Numerical simulation of passive-active cells with microperforated plates or porous veils

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, P. Gamallo, A. Prieto, A. Bermúdez
Revista JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION Vol. 329 (páxs. 3233 ata 3246)

Numérical computation of the acooustic pressure in a coupled covered plate/fluid problem: experimental validation

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, X. Sagartzazu, J.M. Pagalday
Revista ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA Vol. 96 (páxs. 317 ata 327)

Numerical Computation of the Acoustic Pressure in a Coupled Covered Plate/Fluid Problem: Experimental Validation

Autores/as Sagartzazu, X., Hervella-Nieto, L., Pagalday, J. M.
Revista ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA Vol. 96 Núm. 2 (páxs. 317 ata 327)
DOI https://doi.org/10.3813/aaa.918281

Numerical solution of a free boundary problem associated to investments with instantaneous irreversible environmental effects

Autores/as Carlos Vázquez, Íñigo Arregui Álvarez, A. Acción
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 215 Núm. 9 (páxs. 3461 ata 3472)

High Order Extensions of Roe Schemes for Two-Dimensional Nonconservative Hyperbolic Systems

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Manuel J. Castro Díaz, Enrique D. Fernández Nieto, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos M. Parés Madroñal
Revista JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 39 Núm. 1 (páxs. 67 ata 114)

Two-dimensional sediment transport models in shallow water equations. A second order finite volume approach over non-structured meshes

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Enrique D. Fernández Nieto, Manuel J. Castro Díaz, Carlos M. Parés Madroñal
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 198 (páxs. 2520 ata 2538)

Simulation of shallow-water systems using graphics processing units

Autores/as Jose Antonio García-Rodríguez, Miguel Lastra Leidinger, Carlos Ureña Almagro, Manuel Jesús Castro Díaz, José Miguel Mantas Ruíz
Revista MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 80 Núm. 3 (páxs. 598 ata 618)

Numerical análysis of some exterior problems, mixed methods and a posteriori error analysis in fluid mechanics and elasticity

Autores/as María González Taboada
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATEMÁTICA APLICADA Vol. 47 (páxs. 107 ata 135)

Lars V. Hörmander

Autores/as María González Taboada
Revista LA GACETA DE LA REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 191 ata 207)

Finite element approximation of free vibration of folded plates

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Erwin Hernández
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 198 (páxs. 1360 ata 1367)

Numerical solution of a 1-D elastohydrodynamic problem in magnetic storage devices

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, Carlos Vázquez, J.J. Cendán, Carlos Parés
Revista RAIRO-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS-MODELISATION MATHEMATIQUE ET ANALYSE NUMERIQUE Vol. 42 (páxs. 645 ata 665)

Solving shallow-water systems in 2D domains using Finite volume methods and multimedia SSE instructions

Autores/as Jose Antonio García-Rodríguez, M.J. Castro, J.M. González Vida, C. Parés
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 221 (páxs. 16 ata 32)

Sediment transport models in shallow water equations and numerical approach by high order finite volume methods

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, E.D. Fernández Nieto, M.J. Castro Díaz
Revista COMPUTERS & FLUIDS Vol. 37 (páxs. 299 ata 316)

Simulación de corrientes de marea en el Estrecho de Gibraltar mediante modelos bicapa 2D de aguas someras

Autores/as Jose Antonio García-Rodríguez, M.J. González Vida, Manuel J. Castro, J. Macías, C. Parés
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATEMÁTICA APLICADA Vol. 42 (páxs. 137 ata 146)

Review in Sound Absorbing Materials

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, X. Sagartzazu, J.M. Pagalday
Revista ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 15 (páxs. 311 ata 342)

GLANUSIT: a software toolbox for the numerical simulation of large ice masses evolution

Autores/as Carlos Vázquez, N. Calvo, J. Durany, Raquel Toja Gómez
Revista Advances in Engineering Software Vol. 38 (páxs. 410 ata 422)

A survey on mathematical aspects of lubrication

Autores/as Carlos Vázquez, G. Bayada
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATEMÁTICA APLICADA Vol. 39 (páxs. 31 ata 74)

Improved FVM for two layer shallow-water models: application to the strait of Gibraltar

Autores/as Jose Antonio García-Rodríguez, M.J. Castro, J.M. González Vida, J. Macías, C. Parés
Revista Advances in Engineering Software Vol. 38 (páxs. 386 ata 398)

An exact bounded perfectly matched layer for time-harmonic scattering problems

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Alfredo Bermúdez de Castro, Andrés Prieto Aneiros, Rodolfo Rodríguez
Revista SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 30 (páxs. 312 ata 338)

An optimal perfectly matched layer with unbounded absorbing function for time-harmonic acoustic scattering problems

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Rodolfo Rodríguez, Alfredo Bermúdez de Castro, Andrés Prieto Aneiros
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS Vol. 223 Núm. 2 (páxs. 469 ata 488)

Numerical simulation of head/tape magnetic reading devices by a new 2-D model

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Vázquez
Revista FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN Vol. 43 (páxs. 311 ata 320)

Modèles Saint-Venant bicouche: application à la simulation du transport de polluants

Autores/as Manuel J. Castro Díaz, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, José M. González Vida, Carlos Parés Madroñal
Revista HOUILLE BLANCHE-REVUE INTERNATIONALE DE L EAU Vol. 5 (páxs. 85 ata 88)

Validation of acoustic models for time harmonic dissipative scattering problems

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Alfredo Bermúdez de Castro, Rodolfo Rodríguez, Andrés Prieto Aneiros
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL ACOUSTICS Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 95 ata 121)

Micro-roughness effects in (elasto) hydrodynamic lubrication including a mass-flow preserving cavitation model.

Autores/as G. Bayada, S. Martin, Carlos Vázquez
Revista TRIBOLOGY INTERNATIONAL Vol. 39 (páxs. 1707 ata 1718)

Numerical solution of variational inequalities for pricing Asian options by higher order Lagrange-Galerkin methods.

Autores/as Alfredo Bermúdez, María Rodríguez Nogueiras, Carlos Vázquez
Revista APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS Vol. 56 (páxs. 1256 ata 1270)

A residual based a posteriori error estimator for an augmented mixed finite element method in linear elasticity.

Autores/as Tomás Patricio Barrios Faúndez, Gabriel Nibaldo Gatica Pérez, María González Taboada, Norbert Heuer
Revista RAIRO-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS-MODELISATION MATHEMATIQUE ET ANALYSE NUMERIQUE Vol. 40 (páxs. 843 ata 869)

Numerical analysis of convection-diffusion-reaction problems with higher order characteristics finite elements. Part I: Time discretization.

Autores/as Alfredo Bermúdez, María Rodríguez Nogueiras, Carlos Vázquez
Revista SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS Vol. 44 (páxs. 1829 ata 1853)

Numerical analysis of convection-diffusion-reaction problems with higher order characteristics finite elements. Part II: Fully discretized scheme and quadrature formulas.

Autores/as Alfredo Bermúdez, María Rodríguez Nogueiras, Carlos Vázquez
Revista SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS Vol. 44 (páxs. 1854 ata 1876)

About a generalized Buckley-Leverett equation and lubrication multifluid flow.

Autores/as Guy Bayada, Sébastien Martin, Carlos Vázquez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS Vol. 17 (páxs. 491 ata 524)

A coupled multivalued model for ice streams and its numerical simulation

Autores/as Natividad Calvo, José Durany, Ana I. Muñoz, E. Schiavi, Carlos Vázquez
Revista IMA JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS Vol. 71 (páxs. 62 ata 91)

Numerical simulation of time-harmonic scattering problemas with an optimal PML

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela, Luis Maria Hervella Nieto, Andrés Prieto Aneiros, Rodolfo Rodríguez
Revista SCIENTIA. SERIES A: MATHEMATICAL SCIENCES Vol. 13 (páxs. 58 ata 71)

A parallel 2D finite volume scheme for solving systems of balance laws with non conservative products: application to shallow flows.

Autores/as M.J. Castro, Jose Antonio García-Rodríguez, J.M. González Vida, Carlos Parés Madroñal
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 195 (páxs. 2788 ata 2815)

Fully discrete FEM-BEM method for a class of exterior nonlinear parabolic-elliptic problems in 2D.

Autores/as María González Taboada
Revista APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS Vol. 56 (páxs. 1340 ata 1355)

A duality method for the compressible Reynolds equation. Application to simulation of read/write processes in magnetic storage devices

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Vázquez
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 175 Núm. 1 (páxs. 31 ata 40)

Two-scale homogenization of a hydrodynamic Elrod-Adams model

Autores/as Guy Bayada, Sébastien Martin, Carlos Vázquez
Revista ASYMPTOTIC ANALYSIS Vol. 44 (páxs. 75 ata 110)

The Numerical Treatment of wet/dry fronts in shallow flows: application to one-layer and two-layer systems.

Autores/as M.J. Castro, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, J.M. González Vida, J. Macías, C. Parés, M. Elena Vázquez Cendón
Revista MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING Vol. 42 (páxs. 419 ata 439)

Homogenization of a non local elastohydrodynamic lubrication problem: a new free boundary model

Autores/as Guy Bayada, Sébastien Martin, Carlos Vázquez
Revista MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES Vol. 15 Núm. 12 (páxs. 1923 ata 1956)

A mixed finite element method for the generalized Stokes problem

Autores/as Rommel Bustinza, Gabriel N. Gatica, María González Taboada
Revista INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS Vol. 49 (páxs. 877 ata 903)

An average flow model of the Reynolds roughness including mass-flow preserving cavitation

Autores/as Guy Bayada, Sébastien Martin, Carlos Vázquez
Revista JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME Vol. 127 Núm. 4 (páxs. 793 ata 802)

Effects d¿anisotropie par homogénéisation dans un problème à frontière libre

Autores/as Guy Bayada, Sébastien Martin, Carlos Vázquez
Revista COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE Vol. 340 (páxs. 541 ata 546)

Enriched finite element subspaces for dual-dual mixed formulations in fluid mechanics and elasticity

Autores/as Rommel Bustinza, Gabriel N Gatica, María González Taboada, Salim Meddahi, Ernst P Stephan
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 194 (páxs. 427 ata 439)

Numerical techniques for pricing callable bonds with notice

Autores/as Javier Farto, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 161 Núm. 3 (páxs. 989 ata 1013)

Sensitivity and approximation of coupled fluid-structure equations by virtual control method

Autores/as Cornel Marius Murea, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION Vol. 52 Núm. 2 (páxs. 183 ata 218)

On the existence of solution for a nonhomogeneous Stokes-rod coupled model.

Autores/as Guy Bayada, Michelle Chambat, Begoña Cid Iglesias, Carlos Vázquez
Revista NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS Vol. 59 (páxs. 1 ata 19)

Modelado y simulación numérica de la dinámica y termomecánica de grandes masas de hielo.

Autores/as Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castrillo, Carlos Vázquez
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATEMÁTICA APLICADA Vol. 28 (páxs. 7 ata 50)

An exact bounded PML for the Helmholtz equation.

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro López Varela, Luis Maria Hervella Nieto, Andrés Prieto Aneiros, Rodolfo Rodríguez Alonso
Revista COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE Vol. 339 (páxs. 803 ata 808)

A low order mixed finite element method for a class of quasi-Newtonian Stokes flows. Part I: a- priori error analysis.

Autores/as Gabriel N. Gatica, María González Taboada, Salim Meddahi
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 193 (páxs. 881 ata 892)

A low order mixed finite element method for a class of quasi-Newtonian Stokes flows. Part II: a- posteriori error analysis.

Autores/as Gabriel N. Gatica, María González Taboada, Salim Meddahi
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 193 (páxs. 893 ata 911)

Finite element analysis of pressure formulation of the elastoacoustic problem

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Rodolfo Rodríguez, Alfredo Bermudez de Castro Lopez-Varela, Pablo Gamallo Ponte
Revista NUMERISCHE MATHEMATIK Vol. 95 Núm. 1 (páxs. 29 ata 51)

Numerical simulation of the elastohydrodynamic Reynolds-rod model for lubrication of rough surfaces

Autores/as Carlos Vázquez, Guy Bayada, Begoña Cid Iglesias
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 3 Núm. 3 (páxs. 239 ata 249)

Error estimates for low-order isoparametric quadrilateral finite elements for plates

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Rodolfo Rodríguez, Erwin Hernàndez, Ricardo Durán, Elsa Liberman
Revista SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS Vol. 41 Núm. 5 (páxs. 1751 ata 1772)

Two-scale homgenization of a Reynolds-rod elastohydrodynamic model

Autores/as Carlos Vázquez, Guy Bayada, Begoña Cid Iglesias
Revista MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 259 ata 293)

Finite elements numerical solution of a coupled profile-velocity-temperature shallow ice sheet approximation model

Autores/as Carlos Vázquez, Natividad Calvo Ruibal, Jose Durany Castrillo
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 158 (páxs. 31 ata 41)

Computation of the vibration models of plates and shells by low-order MITC quadrilateral finite elements

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Rodolfo Rodríguez, Erwin Hernàndez
Revista COMPUTERS & STRUCTURES Vol. 81 (páxs. 615 ata 628)

A modal synthesis method for the elastoacoustic vibration problem

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, A. Bermúdez, Rodolfo Rodríguez
Revista MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS Vol. 36 Núm. 1 (páxs. 121 ata 142)

Numerical simulation of a lubricated hertzian contact problem under imposed load

Autores/as Carlos Vázquez, José Durany Castrillo, Guillermo García Lomba
Revista FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN Vol. 38 Núm. - (páxs. 645 ata 658)

On a doubly nonlinear parabolic obstacle problem modelling ice sheet dynamics

Autores/as Carlos Vázquez, Natividad Calvo Ruibal, Jesús Ildefonso Díaz Díaz, J. Durany Castrillo, Emanuel Schiavi
Revista SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS Vol. 63 Núm. 2 (páxs. 683 ata 707)

Numerical approach of thermomechanical coupled problems with moving boundaries in theoretical glaciology

Autores/as Carlos Vázquez, Natividad Calvo Ruibal, J. Durany Castrillo
Revista MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES Vol. 12 Núm. 2 (páxs. 229 ata 248)

Mathematical analysis and numerical simulation of a Reynolds-Koiter model for the elastohydrodynamic journal-bearing device

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Vázquez
Revista MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS Vol. 36 Núm. 2 (páxs. 325 ata 343)

Efficient parallel numerical solver for the elastohydrodynamic Reynolds-Hertz problem

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Ramón Doallo, Juan Touriño Domínguez, Carlos Vázquez
Revista PARALLEL COMPUTING Vol. 27 Núm. 13 (páxs. 1743 ata 1765)

Finite element computation of the vibrations of a plate-fluid system with interface damping.

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Alfredo Bermúdez de Castro, Rodolfo Rodríguez
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 190 Núm. - (páxs. 3021 ata 3038)

Mathematical Analysis of a Stefan Problem with Dirichlet-Signorini Boundary Conditions Appearing in Polythermic Ice Sheet Modeling.

Autores/as Carlos Vázquez, Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castillo
Revista JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS Vol. 262 Núm. - (páxs. 577 ata 600)

Mathematical analysis of some new Reynolds-rodelastohydrodynamic models.

Autores/as Carlos Vázquez, Begoña Cid Iglesias, Guy Bayada
Revista MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES Vol. 24 Núm. - (páxs. 1169 ata 1187)

A fully discrete BEM-FEM method for an exterior elasticity system in the plane

Autores/as María González Taboada, Salim Meddahi
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 134 Núm. - (páxs. 127 ata 141)

Existence of solution of an elastohydrodynamic Reynolds-Koiter model.

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Vázquez
Revista COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE Vol. 333 Núm. 1 (páxs. 1047 ata 1052)

Finite element solution of a Reynolds-Koiter coupled problem for the elastic journal-beaing.

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, Carlos Vázquez
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 190 Núm. - (páxs. 2051 ata 2062)

Finite element analysis of the vibration problem of a plate coupled with a fluid

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Rodolfo Rodríguez, J.E. Solomin, R.G. Durán, E. Liberman
Revista NUMERISCHE MATHEMATIK Vol. 86 Núm. - (páxs. 591 ata 616)

On a fem-bem formulation for an exterior quasilinear problem in the plane

Autores/as María González Taboada, Pablo Pérez, Salim Meddahi
Revista SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS Vol. 37 Núm. 6 (páxs. 1820 ata 1837)

Numerical computation of ice sheet profiles with free boundary models

Autores/as José Durany Castrillo, Carlos Vázquez, Natividad Calvo Ruibal
Revista APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS Núm. 35 (páxs. 111 ata 128)

Finite Element Computation of Three- Dimensional Elastoacoustic Vibrations

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, A. Bermúdez, Rodolfo Rodríguez
Revista JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION Vol. 219 Núm. 2 (páxs. 279 ata 306)

Numerical approach of temperature distribution in a free boundary model for polythermal ice sheets

Autores/as Carlos Vázquez, N. Calvo, José Durany Castillo
Revista NUMERICHE MATHEMATIK Vol. 83 Núm. - (páxs. 557 ata 580)

Approximation of the vibration modes of a plate by Reissner- Mindlin equations

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, R.G. Durán, E. Liberman, R. Rodriguez, J.E. Solomin
Revista MATHEMATICS OF COMPUTATION Vol. 68 Núm. 228 (páxs. 1447 ata 1463)

High Performance Computing of a New Numerical Algorithm for an Industrial Problem in Tribology

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Ramón Doallo, Carlos Vázquez
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1573 Núm. - (páxs. 652 ata 665)

Resolución Eficiente dun Problema de Lubricación Bóla-Plano mediante Técnicas de Vectorización e Paralelización

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Ramón Doallo, Juan Touriño Domínguez, Carlos Vázquez
Revista DÍXITOS (NOVAS DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA) Núm. - (páxs. 4 ata 5)

A Parallel Approach for Solving a Lubrication Problem in Industrial Devices

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Ramón Doallo, Juan Touriño Domínguez, Carlos Vázquez
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1593 Núm. - (páxs. 1087 ata 1093)

Solución numérica de problemas de contacto rodante esférico en lubricación elastohidrodinámica

Autores/as José Durany Castillo, Guillermo García Lomba, Carlos Vázquez
Revista INFORMACIÓN TECNOLÓGICA Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 159 ata 166)

An upwind numerical approach for an American and European option pricing model

Autores/as Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 97 Núm. - (páxs. 273 ata 286)

Characteristics method for the formulation and computation of a free boundary cavitation problem

Autores/as Guy Bayada, Michelle Chambat, Carlos Vázquez
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 98 Núm. - (páxs. 191 ata 212)

Numerical Simulation of two coupled Problems with Free Boundary in Tribology

Autores/as Carlos Vázquez, José Durany Castrillo, Guillermo García Lomba
Revista FREE BOUNDARY PROBLEMS NEWS Vol. - Núm. 4 (páxs. 32 ata 33)

Numerical solution of a Reynolds-Hertz Coupled Problem with a Nonlocal Constraint

Autores/as Carlos Vázquez, José Durany Castrillo, Guillermo García Lomba
Revista SCIENTIFIC COMPUTATION, MODELLING AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 5 Núm. - (páxs. 615 ata 620)

Comparación de Algoritmos Numéricos en problemas de Lubricación Hidrodinámica en Dimensión uno

Autores/as Carlos Vázquez, Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castrillo
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CÁLCULO Y DISEÑO EN INGENIERÍA Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 185 ata 210)

An Elastohydrodynamic Coupled Problem Between a Piezoviscous Reynolds Equation and a Higed Plate Model

Autores/as Carlos Vázquez, José Durany Castrillo, Guillermo García Lomba
Revista MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS Vol. 31 Núm. 4 (páxs. 495 ata 516)

An Eulerian Approach for large displacements of thin shells including geometrical non-linearities

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, Philippe Destuynder, Michel Salaün
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 140 Núm. - (páxs. 361 ata 381)

A Mixed Dirichlet-Neuman Problem for a Nonlinear Reynolds equation on Elastohydrodynamic Piezoviscous Lubrication

Autores/as J. Durany, G. García, Carlos Vázquez
Revista PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY Vol. 39 Núm. - (páxs. 151 ata 162)

Existence of solution for elastohydrodynamic lubrications problems with a New Model for cavitation

Autores/as G. Bayada, M. E. Alaoui, Carlos Vázquez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS Vol. 7 Núm. - (páxs. 63 ata 73)

Comparación de Algoritmos Numéricos en Problemas de Lubricación con Cavitación en Superficies Rugosas

Autores/as N. Calvo, J. Durany, Carlos Vázquez
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CÁLCULO Y DISEÑO EN INGENIERÍA Vol. - Núm. - (páxs. 1094 ata 1103)

Numerical computation of Free Boundary Problems in Elastohydrodynamic Lubrication

Autores/as J. Durany, G. García, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICAL MODELLING Vol. 20 Núm. - (páxs. 104 ata 113)

Contacto elastohidrodinámico en lubricación piezoviscosa de dispositivos. Eje Cojinete con imposición de carga

Autores/as J. Durany, G. García, Carlos Vázquez
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CÁLCULO Y DISEÑO EN INGENIERÍA Vol. - Núm. - (páxs. 1114 ata 1123)

Modelos matemáticos y métodos numéricos en finanzas cuantitativas: Con ejercicios y código en Python y Matlab

Autores/as C.W. Oosterlee, L. A. Grzelak, Álvaro Leitao
Editores C.W. Oosterlee, L. A. Grzelak, Álvaro Leitao
Editorial Aula Magna, McGraw-Hill Interamericana de España S.L., Sevilla (España)
ISBN 9788418808241

Third International Conference on Computational Finance. Book of abstracts

Editorial Publicaciones UDC, (España)
ISBN 978¿84¿9749¿725¿1

Cálculo para Ingeniería Informática

Autores/as Andrés Prieto Aneiros
Editorial Reprografía Noroeste S.L., (España)
ISBN 978-84-697-0084-6

Ecuaciones Diferenciales para Ingeniería Eléctrica/Electrónica Industrial y Automática

Editores Andrés Prieto Aneiros
Editorial Reprografía Noroeste S.L., (España)
ISBN 978-84-697-0085-3

Advances in Numerical Simulation in Physics and Engineering

Autores/as Estefanía Pena, Begoña Calvo, Enrique D. Fernández Nieto, Emmanuel Gobet, Philippe L. Floch, Carlos Castro Barbero, Emanuel Schiavi, Denis Talay
Editores Carlos Parés Madroñal, Carlos Vázquez, Frederic Coquel
Editorial Springer, (Suiza)
ISBN 978-3-319-02839-2

Numerical Simulation in Physics and Engineering. Proceedings of the XIV Spanish-French Jacques-Louis Lions School

Editorial Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-420-5

Some Contributions in Time-Harmonic Dissipative Acoustic Problems

Autores/as Andrés Prieto Aneiros
Editores Universidad Santiago de Compostela
Editorial Servicio de Publicaciones Universidade Santiago, (España)
ISBN 978-84-9750-848-3

Métodos de Elementos Finitos y Reducción Modal para Problemas de Interacción Fluído-estructura

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto
Editorial Univ. Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-699-3007-9

Resolución Numérica de Problemas de Interacción Fluido-Estructura en tres dimensiones

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto
Editorial Publicaciones dpto matemáticas aplicadas. Univ. Santiago, (España)
ISBN 84-89581-04-5

Quantum Arithmetic for Directly Embedded Arrays

Autores/as A. Manzano Herrero,D. Musso,Álvaro Leitao,Andrés Gómez,Carlos Vázquez,G. Ordoñez,M. Rodríguez Nogueiras
Libro The 4th XoveTIC Conference
Vol. 1 Edita MDPI.
ISBN: 978-3-0365-2497-9
Páxinas Dende a 45 ata a 45

On the adaptive numerical solution to the Darcy-Forcheimer model

Autores/as M. González,Hiram Varela-Rodríguez
Libro The 4th XoveTIC Conference
Vol. 1 Edita MDPI.
ISBN: 978-3-0365-2497-9
Páxinas Dende a 36 ata a 36

Numerical Study of In-Situ Acoustic Impedance and Reflection Coefficient Estimation of Locally Reacting Surfaces with Pressure-Velocity Probes

Autores/as G. Carrillo,D. Fernández,D. Cabo,A. Prieto
Libro Progress in Industrial Mathematics: Success Stories. SEMA SIMAI
Vol. 5 Edita Springer.
ISBN: 978-3-030-61844-5_5
Páxinas Dende a 55 ata a 65

Numerical simulation of a nonlinear problem arising in heat transfer and magnetostatics

Autores/as M. González,Hiram Varela-Rodríguez
Libro III XoveTIC Conference 2020. Proceedings.
Vol. 1 Edita MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
ISBN: 978-3-03943-492-3
Páxinas Dende a 13 ata a 13

Adaptive augmented mixed FEM for the Oseen problem with mixed boundary conditions

Autores/as T.P. Barrios,J.M. Cascón,M. González
Libro Fifteenth International Conference Zaragoza-Pau on Mathematics and its Applications. Monografías Matemáticas García de Galdeano, Volumen 42
Edita Prensas Universitarias de Zaragoza. Universidad de Zaragoza.
ISBN: 978-84-1340-039-6
Páxinas Dende a 25 ata a 34

Statistical methods for the automatic seabed classification

Autores/as J. Tarrío-Saavedra,N. Sánchez-Carnero,A. Prieto
Libro Proceedings of the 25th Pan-American Conference of Naval Engineering - COPINAVAL
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-89812-4
Páxinas Dende a 303 ata a 314

Adaptive solution of a singularly-perturbed convection-diffusion problem using a stabilized mixed finite element method

Autores/as M. González,M. Strugaru
Libro Numerical Mathematics and Advanced Applications ENUMATH 2017
Edita Springer.
ISBN: 978-3-319-96415-7
Páxinas Dende a 743 ata a 751

Application of a Local Discontinuous Galerkin Method to the 1D Compressible Reynolds Equation

Autores/as Iñigo Arregui,J.J. Cendán,M. González
Libro Recent Advances in Differential Equations and Applications
Edita Springer.
ISBN: 978-3-030-00341-8
Páxinas Dende a 63 ata a 75

SWIFT valuation of discretely monitored arithmetic Asian options under exponential Lévy processes

Autores/as Álvaro Leitao Rodríguez,Luis Ortiz-Gracia,Emma I. Wagner
Libro Proceedings of the 2018 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering
Edita J. Vigo-Aguiar.
ISBN: 978-84- 697-7861-6
Páxinas Dende a 1 ata a 1

A Second-Order Linear Newmark Method for Lagrangian Navier-Stokes Equations

Autores/as Marta Benitez García,Alfredo Bermúdez de Castro,P. Fontán
Libro Recent Advances in PDEs: Analysis, Numerics and Control
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-97612-9
Páxinas Dende a 33 ata a 59

A stochastic local volatility technique for TARN option

Autores/as Iñigo Arregui,Jonatan Ráfales
Libro Proceedings of the 18th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering
Edita J. Vigo-Aguiar.
ISBN: 978-84-697-7861-6
Páxinas Dende a 1 ata a 1

PIDE modelling and numerical methods for pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors

Autores/as M.C. Calvo-Garrido,M. Ehrhardt,C. Vázquez
Libro Actas XXV Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones, XV Congreso de Matemática Aplicada
Edita UP4, Institute of Sciences, S.L.
ISBN: 978-84-944402-1-2
Páxinas Dende a 107 ata a 114

Charging protocol optimization for a lithium-ion cell

Autores/as David Aller,Marta Benitez García,Manuel Cremades Buján,P. Fontán,Jerónimo Rodríguez García
Libro Actas XXV Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones, XV Congreso de Matemática Aplicada
Edita UP4, Institute of Sciences, S.L.
ISBN: 978-84-944402-1-2
Páxinas Dende a 305 ata a 310

Sparse grid combination technique for Hagan SABR/LIBOR Market Model

Autores/as Jose German Lopez Salas,Carlos Vázquez
Libro Novel Methods for Computational Finance
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-61281-2
Páxinas Dende a 477 ata a 500

Modern Monte Carlo Methods and GPU Computing

Autores/as Álvaro Leitao,Cornelis W. Oosterlee.
Libro Novel Methods for Computational Finance
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-61281-2
Páxinas Dende a 465 ata a 476

On a GPU acceleration of the Stochastic Grid Bundling Method

Autores/as Álvaro Leitao,Cornelis W. Oosterlee
Libro Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2014
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-23412-0
Páxinas Dende a 207 ata a 216

Quantification of model risk: data uncertainty

Autores/as Zuzana Krajcovicova,Pedro Pablo Pérez Velasco,Carlos Vázquez
Libro Geometric Science of Information Third International Conference, GSI 2017
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-68445-1
Páxinas Dende a 523 ata a 531

Automatic analysis of floating offshore structures

Autores/as David Aller,A. Bermúdez,M.T. Cao-Rial,P. Fontán,Francisco Jose Pena Brage,A. Prieto,Jerónimo Rodríguez García,Francisco José Rodríguez Calo
Libro Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2014
Vol. 22 Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-23412-0
Páxinas Dende a 157 ata a 164

CVA computing by PDE models

Autores/as I. Arregui,B. Salvador,Carlos Vázquez
Libro Numerical Analysis and its Applications
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-57099-0
Páxinas Dende a 15 ata a 24

A Highly Efficient Numerical Method for the SABR Model

Autores/as Álvaro Leitao,Cornelis W. Oosterlee.,Lech A. Grzelak
Libro Novel Methods for Computational Finance
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-61281-2
Páxinas Dende a 253 ata a 263

Efficient Multiple Time-Step Simulation of the SABR Model

Autores/as Álvaro Leitao,Lech A. Grzelak,Cornelis W. Oosterlee
Libro Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2016
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-63081-6
Páxinas Dende a 145 ata a 152

Numerical methods for nonlinear option pricing models with variable transaction costs

Autores/as I. Arregui,D. Sevcovic,Carlos Vázquez
Libro Proceedings of the 2017 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering
Edita J. Vigo-Aguiar.
ISBN: 978-84-617-88694-7
Páxinas Dende a 131 ata a 139

New numerical methods for PDE models related to pricing and expected lifetime of an extraction project

Autores/as M. Suárez-Taboada,C. Vázquez
Libro Proceedings of the 2017 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering
Edita J. Vigo-Aguiar.
ISBN: 978-84-617-88694-7
Páxinas Dende a 131 ata a 139

Data-driven characterization of porous materials by using frequency-dependent measurements

Autores/as J. Carbajo,A. Prieto,J. Ramis,L. del Río-Martín
Libro Proceedings from European Symposium on Underwater Acoustics Applications 2017
Edita Sociedad Española de Acústica.
ISBN: 978-84-87985-29-4
Páxinas Dende a 739 ata a 774639

Seabed classification using supervised functional data analysis techniques

Autores/as J. Tarrío-Saavedra,N. Sánchez-Carnero,A. Prieto
Libro Proceedings from European Symposium on Underwater Acoustics Applications 2017
Edita Sociedad Española de Acústica.
ISBN: 978-84-87985-29-4
Páxinas Dende a 1498 ata a 1505

Numerical study of an in-situ technique for measuring surface impedance and reflection coefficient of a locally reacting material with pressure-velocity probes

Autores/as G. Carrillo-Pousa,D. Fernández-Comesaña,D. Pérez-Cabo,A. Prieto
Libro INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings - NoiseCon16
Vol. 1 Edita Institute of Noise Control Engineering.
ISBN: ISSN 0736-2935
Páxinas Dende a 53 ata a 61

Automatic seabed classification using functional data analysis and time series cluster techniques

Autores/as J. Tarrío-Saavedra,N. Sánchez-Carnero,A. Prieto
Libro Proceedings from 8th International Workshop on Spatio-Temporal Modelling
Edita ADEIT Fundació Universitat Empresa.
ISBN: 978-84-608-8468-2
Páxinas Dende a 141 ata a 144

Modelling and optimisation techniques with applications in food processes, bio-processes and bio-systems

Autores/as E. Balsa-Canto,A.A. Alonso,A. Arias-Méndez,M.R. García,Alejandro López-Núñez,M. Mosquera-Fernández,Carlos Vázquez,C. Vilas
Libro Numerical Simulation in Physics and Engineering: Lecture Notes of the XVI Jacques-Louis Lions Spanish-French School
Vol. 9 Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-32146-2
Páxinas Dende a 187 ata a 216

A posteriori error estimation of a stabilized mixed finite element method for Darcy flow

Autores/as T.P. Barrios,J.M. Cascón,María González
Libro Boundary and Interior Layers, Computational and Asymptotic Methods-BAIL 2014
Edita Springer.
ISBN: 978-3-319-25727-3
Páxinas Dende a 13 ata a 23

Numerical solution of an optimal investment problem with transaction costs

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez,Carlos Vázquez
Libro Proceedings of the 2015 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering
Edita J. Vigo-Aguiar.
ISBN: 978-84-617-2230-3
Páxinas Dende a 120 ata a 126

Pricing adjustable-rate mortgages with prepayment and default options

Autores/as M. C. Calvo-Garrido,Carlos Vázquez
Libro Actas XXIV Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones/XIV Congreso de matemática aplicada
Edita Universidad de Cádiz.
ISBN: 978-84-9828-527-7
Páxinas Dende a 779 ata a 785

Speed up calibration and pricing of SABR models: from equities to interest rates derivatives

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro,J.A. García-Rodríguez,J.G. López-Salas,Carlos Vázquez
Libro Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-18239-1
Páxinas Dende a 49 ata a 63

New a Posteriori Error Estimator for an Augmented Mixed FEM in Linear Elasticity

Autores/as T.P. Barrios,E.M. Behrens,María González Taboada
Libro Numerical Mathematics and Advanced Applications - ENUMATH 2013. Lecture Notes in Computational Science and Engineering
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-10705-9
Páxinas Dende a 263 ata a 271

An a Posteriori Error Estimator for a New Stabilized Formulation of the Brinkman Problem

Autores/as T.P. Barrios,R. Bustinza,G. C. García,María González Taboada
Libro Numerical Mathematics and Advanced Applications - ENUMATH 2013. Lecture Notes in Computational Science and Engineering
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-10705-9
Páxinas Dende a 253 ata a 261

A posteriori error analysis of a stabilized mixed FEM for convection-diffusion problems

Autores/as María González,J. Jansson,S. Korotov
Libro Dynamical Systems and Differential Equations, AIMS Proceedings. Proceedings of the 10th AIMS International Conference
Edita AIMS.
ISBN: 999999999
Páxinas Dende a 525 ata a 532

A GPU implementation of an asset-liability management model for insurance companies

Autores/as J. L. Fernández-Pérez,Ana María Ferreiro,J.A. García-Rodríguez,Carlos Vázquez
Libro Proceedings of the 2015 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering
Edita J. Vigo-Aguiar.
ISBN: 978-84-617-2230-3
Páxinas Dende a 490 ata a 502

A numerical strategy for telecommunications networks capacity planning

Autores/as I. Arregui,B. Salvador,Carlos Vázquez
Libro Proceedings of the 2015 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering
Edita J. Vigo-Aguiar.
ISBN: 978-84-617-2230-3
Páxinas Dende a 152 ata a 159

Error Estimates for Partition of Unity Finite Element Solutions of the Helmholtz Equation

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto,P.M. López Pérez,A. Prieto
Libro Actas XXIII Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones/XIII Congreso de matemática aplicada
Edita Universitat Jaume I .
ISBN: 978-84-8021-963-1
Páxinas Dende a 809 ata a 816

Matemáticas y economía

Autores/as Carlos Vázquez
Libro Unidad Didáctica Matemáticas del Planeta Tierra
Edita Ministerio de Economía y Competitividad.
ISBN: 978-94-007-6189-6
Páxinas Dende a 171 ata a 191

Planes de pensiones basados en el salario medio: análisis matemático y solución numérica

Autores/as M. C. Calvo-Garrido,Andrea Pascucci,Carlos Vázquez
Libro Actas XXIII Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones/XIII Congreso de matemática aplicada
Edita Universitat Jaume I .
ISBN: 978-84-8021-963-1
Páxinas Dende a 18 ata a 26

Drift-Free Simulation methods for pricing cross-market derivatives with LMM

Autores/as J. L. Fernandez,María Rodríguez Nogueiras,Marta Pou Bueno,Carlos Vázquez
Libro Recent Developments in Computational Finance Foundations, Algorithms and Applications
Edita World Scientific Publishing.
ISBN: 978-981-4436-42-7
Páxinas Dende a 373 ata a 406

A second-order pure Lagrange-Galerkin method for convection-diffusion problems

Autores/as Marta Benitez García,Alfredo Bermúdez de Castro
Libro RSME 2011.Transfer and Industrial Mathematics
Edita Servizo de Publicacións USC.
ISBN: 978-84-9887-715-1
Páxinas Dende a 166 ata a 170

Numerical Approximation of Convection-Diffusion Problems Through the PSI Method and Characteristics Method

Autores/as Marta Benitez García,T. Chacón Rebollo,M. Gómez Mármol,G. Narbona-Reina
Libro Bail 2010 - Boundary and Interior Layers, Computational and Asymptotic Methods
Edita SPRINGER.
ISBN: ISBN: 978-3-642-19664-5
Páxinas Dende a 21 ata a 28

An optimized simulated annealing algorithm for GPUs with application to a SABR model in finance

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro,Jose Antonio García-Rodríguez,Jose German Lopez Salas,Carlos Vázquez
Libro RSME 2011.Transfer and Industrial Mathematics
Edita Servizo de Publicacións USC.
ISBN: 978-84-9887-715-1
Páxinas Dende a 175 ata a 179

Finite element computation of leaky modes in stratified waveguides

Autores/as Anne-Sophie Bonnet-BenDhia,Benjamin Goursaud,Christoffe Hazard,Andrés Prieto Aneiros
Libro Ultrasonic Wave Propagation in Non Homogeneous Media
Edita Springer.
ISBN: 978-3-540-89105-5
Páxinas Dende a 73 ata a 86

Perfectly Matched layers

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto,Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela,Andrés Prieto Aneiros,Rodolfo Rodríguez Alonso
Libro Computational Acoustics of Noise Propagation in Fluids
Vol. - Edita Springer-Verlag.
ISBN: 978-3-540-77447-1
Páxinas Dende a 167 ata a 196

Fluid-Structure Acoustic Interaction

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto,Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela,Andrés Prieto Aneiros,Rodolfo Rodríguez Alonso
Libro Computational Acoustics of Noise Propagation in Fluids
Vol. - Edita Springer-Verlag.
ISBN: 978-3-540-77447-1
Páxinas Dende a 253 ata a 286

High order finite volume methods applied to sediment transport and submarine avalanches

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro,Enrique Fernández Nieto,Didier Bresch,Manuel Jesús Castro Díaz,A. Mangeney
Libro "Hyperbolic Problem: Theory,Numerics,Applications"
Vol. - Edita Springer.
ISBN: 978-3-540-75711-5
Páxinas Dende a 247 ata a 258

Comparison of two algorithms to solve the fixed-strike Amerasian options pricing problem

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro,María Rodríguez Nogueiras,Carlos Vázquez
Libro Free Boundary Problems
Vol. - Edita Birkhäuser.
ISBN: 978-3-7643-7718-2
Páxinas Dende a 95 ata a 106

A Parallel Algorithm for an Elastohydrodynamic Piezoviscous Lubrication Problem.

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva,Ramón Doallo,Juan Touriño Domínguez,Carlos Vázquez
Libro Kluwer Int'l Series in Engineering and Computer Science( Parallel Numerical Computation with Applications)
Vol. - Edita Kluwer Academic Publishers.
ISBN: 0-7923-8588-8
Páxinas Dende a 191 ata a 201

A Parallel algorithm for a lubrication problem

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva,Ramón Doallo,Juan Touriño Domínguez,Carlos Vázquez
Libro Kluwer Int'l Series in Engineering and Computer Science( Parallel Numerical Computation with Applications)
Vol. - Edita Kluwer Academic Publishers.
ISBN: 0-7923-8588-8
Páxinas Dende a 191 ata a 201

Modelos Matemáticos en Lubricación Hidrodinámica y Elastohidrodinámica

Autores/as Carlos Vázquez,Natividad Calvo Ruibal,José Durandy Castrillo,Guillermo García Lomba
Libro Actas de la Jornada Científica en Homenaje al Profesor Antonio Valle Sánchez
Vol. - Edita Univ. de Sevilla.
ISBN: 84-472-0407-3
Páxinas Dende a 45 ata a 59

A finite element method for 3D elastoacustic vibrations

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto,A. Bermúdez,Rodolfo Rodríguez
Libro SHELLS Mathematical modelling and scientific computing
Vol. - Edita Univ. Santiago.
ISBN: 84-8121-640-2
Páxinas Dende a 35 ata a 38

Ëtude mathématique et numérique d'un modèle de cavitation

Autores/as Carlos Vázquez
Libro Lubrification hydrodynamique et élastohydrodynamique
Vol. - Edita Univ. Claude-Bernard-Lyon.
ISBN: nodef-0486
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Adaptive computation of fluid flow in porous media

Autor/a Hiram Varela Rodríguez
Director/es María González Taboada
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresainte

Contributions to the mathematical analysis and numerical simulation of stochastic models of general equilibrium with heterogeneous agents and fixed costs

Autor/a Jonatan Ráfales Pérez
Director/es Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Design, analysis and optimization of biochemical and genetic regulation routes using stochastic models

Autor/a Carlos Xosé Sequeiros Ferreiro
Director/es Irene Otero Muras; Julio Rodriguez Banga; Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Contribuciones al estudio acústico de un problema de interacción fluido-estructura con materiales porosos y estructuras delgadas

Autor/a Xabier Sagartzazu Sorazu
Director/es Luís María Hervella Nieto; Andrés Prieto Aneiros
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Mathematical models and numerical methods for XVA in multi-currency setting

Autor/a Roberta Simonella
Director/es Iñigo Arregui Álvarez; Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Numerical resolution of fluid-structure interaction problems. Application to the simulation of the movement of floating bodies

Autor/a Óscar Crego Martínez
Ámbito Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis matemático y simulación numérica con métodos puramente Lagrangianos y semi-Lagrangianos de problemas de la mecánica de medios continuos

Autor/a Pedro Fontán Muiños
Director/es Marta Benítez García, Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Ámbito USC
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Mathematical modelling and numerical simulation of coupled thermo-acoustic multi-layer systems for enabling particle velocity measurements in the presence of airflow

Autor/a Ashwin Sadanand Nayak
Director/es Daniel Fernández Comesaña; Andrés Prieto Aneiros
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresainte

Modelling, mathematical analysis and numerical simulation to value derivatives related to renewable energy certificates

Autor/a María de los Angeles Baamonde Seoane
Director/es María Del Carmen Calvo Garrido; Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Real world scenario generator

Autor/a Sara Bárbara Dutra Lopes
Director/es CARLOS VÁZQUEZ CENDÓN MARÍA DO ROSÁRIO GROSSINHO
Ámbito Universidade de Lisboa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Numerical characterization of complex materials and vibro-acoustic systems

Autor/a Laura Del Río Martín
Director/es Andrés Prieto Aneiros
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modeling, mathematical analysis and numerical simulation of problems related to counterparty risk and CVA

Autor/a Beatriz Salvador Mancho
Director/es Iñigo Arregui Álvarez; Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Portfolio representation as applied to model points selection for ALM in life insurance

Autor/a Enrico Ferri
Director/es María del Pilar Barrios Gómez; Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

New approaches to quantification and management of model risk

Autor/a Zuzana Krajcovicova
Director/es Pedro Pablo Pérez Velasco; Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Contributions to mathematical modelling and numerical simulation of biofilms

Autor/a Alejandro López Núñez
Director/es Eva Balsa Canto; Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Mathematical modelling, analysis and numerical simulation for a general class of gene regulatory networks

Autor/a Manuel Pájaro Diéguez
Director/es Antonio Álvarez Alonso, Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Universidade de Vigo
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Numerical study of time-harmonic acoustic problems in layered media using partition of unity finite element methods

Autor/a Paula María López Pérez
Director/es Luís María Hervella Nieto; Andrés Prieto Aneiros
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Analysis and numerical methods for stochastic volatility models in valuation of financial derivatives

Autor/a José Germán López Salas
Director/es Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Mathematical analysis and numerical methods for pricing some pension plans and mortgages

Autor/a María del Carmen Calvo Garrido
Director/es Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Matemáticas
Cualificación Apto Cum Laude

Drift Free Simulation and LIBOR Market Models

Autor/a Marta Pou Bueno
Director/es Carlos Vázquez Cendón, José Luis Fernández Pérez
Ámbito Matemáticas
Cualificación Apto Cum Laude

Numerical methods to price interest rate derivatives based on LIBOR Market Model for forward rates

Autor/a María Suárez Taboada
Director/es Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Matemáticas
Cualificación Apto Cum Laude

Contributions to the numerical simulation of coupled models in glaciology

Autor/a Raquel Toja Gómez
Director/es Carlos Vázquez Cendón;José Durany Castrillo
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Some contributions in time-harmonic dissipative acoustic problems

Autor/a Andrés Prieto Aneiros
Director/es Alfredo Bermúdez de Castro;Luis Maria Hervella Nieto;Rodolfo Rodríguez Alonso
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Contribution à la modélisation de phénomènes de frontiére libre en mécanique des filmes minces

Autor/a Sébastien Martin
Director/es Guy Bayada ;Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio matemático y numérico del modelo de Reynolds-Koiter y de los modelos tribológicos en lectura magnética

Autor/a J.Jesús Cendán Verdes
Director/es Íñigo Arregui Álvarez;Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Numerical analysis of second order Lagrange-Galerkin schemes. Application to option pricing problems

Autor/a María Rodríguez Nogueiras
Director/es Alfredo Bermúdez de Castro;Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nuevos modelos elastohidrodinámicos en Tribología: análisis matemático y simulación numérica.

Autor/a Mª Begoña Cid Iglesias
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis y resolución numérica de algunos modelos matemáticos de frontera libre en glaciología

Autor/a Natividad Calvo Ruibal
Director/es José Durany Castrillo;Carlos Vázquez Cendón
Ámbito Matemáticas
Cualificación Apto

Estudio matemático de fenómenos de cavitación en lubricación elastohidrodinámica piezoviscosa

Autor/a Guillermo García Lomba
Director/es Carlos Vázquez Cendón;J. Durany Castrillo
Ámbito Matemáticas
Cualificación Apto

XVA modeling with nonlinear PDEs and its numerical solution
Actuarial and Financial Mathematics Conference
Internacional

Autores/as I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Bruselas (Bélgica)

XVA Modelling and Computing in a Multicurrency Setting
21st IMACS World Congress
Internacional

Autores/as I. Arregui, Roberta Simonella, C. Vázquez
Lugar Roma (Italia)

A posteriori error estimation for an EG method in fluid mechanics
XXVII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones - XVII Congreso de Matemática Aplicada (XXVII CEDYA - XVII CMA)
Nacional

Autores/as V. Girault, María González Taboada, F. Hecht
Organizador Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Lugar Zaragoza (España)

Numerical Methods for Pricing Renewable Energy Cer¿¿ficates and some Deriva¿ves
IV International Conference on Computational Finance (ICCF2022)
Internacional

Autores/as María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL
Lugar Wuppertal (Alemania)

Second order finite volume IMEX Runge-kutta schemes for two dimensional parabolic PDEs in finance
XVIII International Conferences on Hiperbolic Problems. Theory, numerics and applications (HYP 2022)
Internacional

Autores/as J.G. López-Salas, M. Suárez-Taboada, Manuel J. Castro Díaz, A.M. Ferreiro-Ferreiro, J.A. García-Rodríguez
Organizador Universidad de Málaga (UMA)
Lugar Málaga (España)

High-order well-balanced finite volume schemes for 1d and 2 d shallow water equations with Coriolis forces
XVIII International Conferences on Hiperbolic Problems. Theory, numerics and applications (HYP 2022)
Internacional

Autores/as V. González, Manuel J. Castro Díaz, Jose Antonio García-Rodríguez
Organizador Universidad de Málaga (UMA)
Lugar Málaga (España)

Total value adjustment in a multi-currency setting with deterministic FX rates. Modelling and numerical computing
IV International Conference on computational Finance (ICCF 2022).
Internacional

Autores/as I. Arregui, Roberta Simonella, C. Vázquez
Organizador BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL
Lugar Wuppertal (Alemania)

Coupled models for equilibrium problems with heterogeneous agents
XXVII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones - XVII Congreso de Matemática Aplicada (XXVII CEDYA - XVII CMA)
Nacional

Autores/as Jonatan Ráfales, C. Vázquez
Organizador Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Lugar Zaragoza (España)

Análisis del error a posteriori de un método de Galerkin enriquecido para el problema de Stokes
Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española 2022
Nacional

Autores/as V. Girault, María González Taboada, F. Hecht
Lugar Ciudad Real (España)

Second order finite volume IMEX-RK numerical methods for 1d models in option pricing
XVIII International Conferences on Hiperbolic Problems. Theory, numerics and applications (HYP 2022)
Internacional

Autores/as J.G. López-Salas, M. Suárez-Taboada, Manuel Jesús Castro Díaz, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez
Organizador Universidad de Málaga (UMA)
Lugar Málaga (España)

Modeling mathematical analysis and numerical simulation of problems related to XVA
IV International Conference on computational Finance (ICCF 2022).
Internacional

Autores/as B. Salvador, C. Vázquez, I. Arregui, Álvaro Leitao, C.W. Oosterlee, D. Sevcovic
Organizador BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL
Lugar Wuppertal (Alemania)

Pricing renewable energy certificates and some derivatives
Fields-CFI Workshop on Impacts of Climate Change on Economics, Finance, and Insurance 2022
Internacional

Autores/as María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador THE FIELDS INSTITUTE
Lugar Toronto (Canadá)

Computation of resonances in underwater acoustics using Perfectly Mathces Layers
XXVII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones - XVII Congreso de Matemática Aplicada (XXVII CEDYA - XVII CMA)
Nacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Andrés Prieto Aneiros, S. Recondo
Organizador Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Lugar Zaragoza (España)

New approaches in the numerical solution of convection-diffusion problems
IV ENCUENTRO INTERNACIONAL EN CIENCIAS MATEMÁTICAS
Internacional

Autores/as M. González
Organizador Universidad de Chile
Lugar LAMBAYEQUE (Perú)

PINNs for pricing European options considering counterparty Risk. Minisymposia on Neural Networks enhancing Computations in Finance
IV International Conference on computational Finance (ICCF 2022).
Internacional

Autores/as J. Pérez Villarino, Álvaro Leitao Rodríguez, Jose Antonio García-Rodríguez
Organizador BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL
Lugar Wuppertal (Alemania)

Numerical Methods for Pricing Renewable Energy Cer¿¿ficates and some Deriva¿ves
IV International Conference on Computational Finance (ICCF2022)
Internacional

Autores/as María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL
Lugar Wuppertal (Alemania)

Determination of dynamic stiffness of materials used under floating floors using electrodynamic actuators
TECNIACÚSTICA 2022
Nacional

Autores/as J. Carbajo, P. Póveda, E. Segovia, Jaime Ramis Soriano, Andrés Prieto Aneiros, L. del Río-Martín
Organizador SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA
Lugar Elche/Elx (España)

On the numerical solution of the compressible Reynolds equation
Applied Mathematics for Engineering Sciences (AMES 2022)
Nacional

Autores/as I. Arregui, J.J. Cendán, M. González
Organizador La Rochelle Université
Lugar La Rochelle (Francia)

Model and Numerical Methods for Pricing Renewable Energy Certificate Derivatives
XXVII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones - XVII Congreso de Matemática Aplicada (XXVII CEDYA - XVII CMA)
Nacional

Autores/as María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Lugar Zaragoza (España)

Data-driven characterization of porous materials by using hidroacoustic measurements
Fourteen international Conference on Computational Structures Technology (CST 2022).
Internacional

Autores/as L. del Río-Martín, Andrés Prieto Aneiros
Organizador Elsevier Conference
Lugar Montpellier (Francia)

Equilibrium problems with heterogeneous agents: mathematical modelling and numerical solution
IV International Conference on computational Finance (ICCF 2022).
Internacional

Autores/as Jonatan Ráfales, Carlos Vázquez
Organizador BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL
Lugar Wuppertal (Alemania)

High-order well-balanced finite volume schemes for 1d and 2 d shallow water equations with Coriolis forces
XXVII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones - XVII Congreso de Matemática Aplicada (XXVII CEDYA - XVII CMA)
Nacional

Autores/as V. González, Manuel J. Castro Díaz, J.A. García-Rodríguez
Organizador Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Lugar Zaragoza (España)

Time-harmonic computation of far-field directivity pattern of an underwater transducer using near-field impulsive response
TECNIACÚSTICA 2022
Nacional

Autores/as S. Recondo, Andrés Prieto Aneiros, Souto M, J. Prado
Organizador SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA
Lugar Elche/Elx (España)

Physics-informed neural networks for pricing European options considering counterparty risk
XoveTIC 2022
Internacional

Autores/as J. Pérez Villarino, Álvaro Leitao Rodríguez, Jose Antonio García-Rodríguez
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)

An adaptative finite element method for the simulation of Wood drying
XoveTIC 2022
Internacional

Autores/as María González Taboada, Hiram Varela-Rodríguez
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)

Chemical Master Equation as the model to predict covid-19 spread
XoveTIC 2022
Internacional

Autores/as Manuel Pájaro, A.A. Alonso, I. Otero-Muras
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)

Neural Networks for extracting implied information from American options
CEDYA/CMA 2020 - XXVI CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XVI CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Internacional

Autores/as Shuaiqiang Liu, Álvaro Leitao Rodríguez, Anastasia Borovykh, Cornelis W. Oosterlee
Lugar Gijón (España)

Non-parametric characterization fo viscoelastic materials in underwater environments
14TH WCCM, ECCOMAS CONGRESS 2020
Internacional

Autores/as L. del Río-Martín, A. Prieto
Organizador CISM - International Centre for Mechanical Sciences
Lugar PARÍS (Francia)

Modelling and Computing the XVA for Several European Options in a Multi-Currency Setting
21st European Conference on Mathematics for Industry (ECMI 2021)
Internacional

Autores/as I. Arregui, Roberta Simonella, C. Vázquez
Lugar Online (Alemania)

New mathematical models for pricing a mine extraction project
CEDYA/CMA 2020 - XXVI CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XVI CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Internacional

Autores/as M. Pignotti, M. Suárez-Taboada, C. Vázquez
Lugar Gijón (España)

Time integration with AMF-W-type methods and applications to the Heston problem
CEDYA/CMA 2020 - XXVI CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XVI CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Internacional

Autores/as J.G. López-Salas, S. Pérez-Rodríguez, C. Vázquez
Lugar Gijón (España)

A coupled model for acoustic sensors with porous windscreens inlaminar flow
Workshop in Industrial Mathematics 2021 (WIM2021)
Internacional

Autores/as D Hernández, A.S. Nayak, A. Prieto
Organizador BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL
Lugar Catania (Italia)

Quantum Arithmetic for Directly Embedded Arrays 2: Advanced Operations and Applications
2nd European Quantum Technologies Virtual Conference (EQTC)
Internacional

Autores/as A. Manzano Herrero, D. Musso, Álvaro Leitao, A. Gómez, C. Vázquez, G. Ordoñez
Organizador National University of Ireland
Lugar Galway - online (Irlanda)

Numerical Characterization of Porous Materials Using Alpha Cabins
21st European Conference on Mathematics for Industry (ECMI 2021)
Internacional

Autores/as A. Bermúdez, L del Rio, Andres Prieto
Lugar Online (Alemania)

An Adaptive Enriched Galerkin method for the Stokes problem
FreeFem Days
Internacional

Autores/as V. Girault, María González Taboada, F. Hecht
Lugar Paris (Francia)

Model coupling for acoustic sensor in layered media
14TH WCCM, ECCOMAS CONGRESS 2020
Internacional

Autores/as A.S. Nayak, Andrés Prieto Aneiros, D. Fernández-Comesaña
Organizador CISM - International Centre for Mechanical Sciences
Lugar PARÍS (Francia)

A Hybrid Approach Based on a Multi-Level Monte-Carlo Finite Element Method for XVA in European Options
21st European Conference on Mathematics for Industry (ECMI 2021)
Internacional

Autores/as G. Colonna, A.M. Ferreiro-Ferreiro, C. Vázquez
Lugar Online (Alemania)

PDE model and numerical methods for pricing Renewable Energy Certificates
XXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / XVI Congreso de Matemática Aplicada (XXVI CEDYA / XVI CMA)
Nacional

Autores/as María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, C. Vázquez
Organizador Universidad de Oviedo (UNIOVI)
Lugar Gijón (España)

Quasi-regresion Monte-Carlo Scheme for BSDEs and Applicatins in Finance
21st European Conference on Mathematics for Industry (ECMI 2021)
Internacional

Autores/as E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez
Lugar Online (Alemania)

XVA for American options with two stochastic factors: modelling, mathematical analysis and numerical methods
CEDYA/CMA 2020 - XXVI CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XVI CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Internacional

Autores/as I. Arregui, B. Salvador, D. Sevcovic, Carlos Vázquez
Lugar Gijón (España)

A family of semi-implicit hybrid finite volumes - finite elements methods for computational fluid dynamics using an efficient MPI parallel implementation
7TH iNTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL METHODS FOR HIPERBOLIC PROBLEMS
Internacional

Autores/as L. del Río-Martín, Busto, S., Vázquez-Cendón, M.E.
Organizador UNIVERSITÁ DI TRENTO
Lugar Trento (Italia)

Validation of 2D depth-averaged models for open channel flow simulation over weirs and strategies to improve their prediction
6th IAHR Europe Congress
Internacional

Autores/as García-Alén Lores, Gonzalo, Puertas, J., Luis Cea Gómez, Pena, L., A. López-Núñez, García Feal, A., Moncho Gómez-Gesteira
Lugar Warsaw (Polonia)

On an efficient one and multiple time-step Monte Carlo simulation of the SABR model
21st European Conference on Mathematics for Industry (ECMI 2021)
Internacional

Autores/as Álvaro Leitao Rodríguez, Lech A. Grzelak, Cornelis W. Oosterlee.
Lugar Online (Alemania)

Modeling Pressurized Flow through Hydraulic Structures and Bridges Using a 2D-SWE-based Model
39th IAHR World Congress
Internacional

Autores/as M. Sanz, A. López-Núñez, Cea, L., Ernest Bladé
Lugar Granada (España)

Simulación numérica de flujos en medios porosos
XLVII Semana Matemática, PUCV
Nacional

Autores/as María González Taboada
Lugar Valparaiso (Chile)

A Nonlinear PDE Model for Pricing Renewable Energy Certificates
Canandian Applied and Industrial Mathematics Society 2021 (CAIMS 2021)
Internacional

Autores/as María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, Michael Coulon, Carlos Vázquez
Organizador Canadian Applied and Industrial Mathematics Society
Lugar Waterloo (Canadá)

Free boundary SABR model for possible negative rates: computation of the volatility surface
XXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / XVI Congreso de Matemática Aplicada (XXVI CEDYA / XVI CMA)
Nacional

Autores/as María A. Baamonde-Seoane, Carlos Vázquez
Organizador Universidad de Oviedo (UNIOVI)
Lugar Gijón (España)

Pricing TARN options with a local stochastic volatility model
CEDYA/CMA 2020 - XXVI CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XVI CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Internacional

Autores/as I. Arregui, Jonatan Ráfales
Lugar Gijón (España)

Numerical discretisation of a pressure source term to model mixed flows with the shallow water equations
6th IAHR Europe Congress
Internacional

Autores/as A. López-Núñez, Cea, L., I. Fraga
Lugar Warsaw (Polonia)

Modelling pressurized flows with the 2D shallow water equations in inundation studies
6th IAHR Europe Congress
Internacional

Autores/as Cea, L., Fraga, I., A. López-Núñez
Lugar Warsaw (Polonia)

A nonlinear PDE model for pricing Renewable Energy Certificates
21st European Conference on Mathematics for Industry (ECMI 2021)
Internacional

Autores/as María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, Michael Coulon, Carlos Vázquez
Lugar Online (Alemania)

Deep-learning based method for computing initial margin
XoveTic 2021
Internacional

Autores/as Álvaro Leitao Rodríguez, J. Pérez Villarino
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)

Computational advances in financial mathematics for valuation adjustments (XVA)
ALGORITHMY 2020
Internacional

Autores/as Arregui, Inigo, B. Salvador, Daniel Sevcovic, C. Vázquez
Lugar Podbanske (Eslovaquia)

Machine Learning to Compute Implied Volatility from European/American Options Considering Dividend Yield
III XoveTIC 2020
Internacional

Autores/as Shuaiqiang Liu, Álvaro Leitao, Anastasia Borovykh, Cornelis W. Oosterlee
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)

Computation of Resonance Modes in Open Cavities with Perfectly Matched Layers
XOVETIC 2020
Internacional

Autores/as Hervella-Nieto, L., A. Prieto, S. Recondo
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)

Materiales Poliméricos Mono y Multicomponente para la protección térmica y acústica
ITMATI, SIETE AÑOS DE ÉXITO TRANSFIRIENDO MATEMÁTICAS A LA INDUSTRIA
Internacional

Autores/as A. Bermúdez, L. del Río-Martín, Andrés Prieto Aneiros
Organizador Instituto tecnológico de matemática industrial (ITMATI)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Numerical Simulation of a Nonlinear Problem Arising in Heat Transfer and Magnetostatics
XOVETIC 2020
Internacional

Autores/as María González Taboada, Hiram Varela-Rodríguez
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)

Acoustic characterization of absorbing materials using dynamic mode decomposition techniques
ROMSOC Internal Workshop 2020
Local

Autores/as G. Caraza, D. Fernández, A.S. Nayak, A. Prieto
Organizador Instituto Tecnolóxico de Matemática Industria (ITMATI)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors: PIDE modelling and numerical solution
3rd International Conference on Computational Finance
Internacional

Autores/as M.C. Calvo-Garrido, M. Ehrhardt, C. Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Measuring acoustic transmission through porous-fluid coupled media
Workshop in Industrial Mathematics (WIM2019) with the Reduced-Order Modeling, Simulation and Optimization of Coupled Systems
Internacional

Autores/as A.S. Nayak, D. Comesaña, A. Prieto
Lugar Strobl (Austria)

Adaptive augmented mixed methods for the Oseen problem
28th Biennial Numerical Analysis Conference, NACONF 2019
Internacional

Autores/as M. González, T.P. Barrios, J.M. Cascón
Lugar Glasgow (Reino Unido)

PDE models for American options with total value adjustment and two stochastic factors
International Conference on Computational Finance 2019 (ICCF2019)
Internacional

Autores/as I. Arregui, B. Salvador, D. Sevcovic, C. Vázquez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Continuous Time Markov Chain approximation of the Heston model
International Conference on Computational Finance 2019 (ICCF2019)
Internacional

Autores/as Álvaro Leitao Rodríguez, Justin L. Kirkby, Luis Ortiz-Gracia
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

LIBOR market model with credit risk under real world measure
3rd International Conference on Computational Finance
Internacional

Autores/as Sara Dutra-Lopes, C. Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

New a posteriori error indicator for an stabilized mixed method in incompressible fluid flows
International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ICIAM 2019
Internacional

Autores/as M. González, T.P. Barrios, E.M. Behrens
Lugar Valencia (España)

A digital twin approach in architectural acoustics: smart noise cancellation in interior rooms.
International Conference Challenges in Mathematical Architecture. Theory, Modelling and Applications
Internacional

Autores/as P. Gamallo, Hervella-Nieto, L., A. Prieto
Lugar Madrid (España)

Numerical computation of the diffuse field absorption coefficient of porous materials by using alpha cabins
1st Conference on Transfer between Mathematics & Industry
Internacional

Autores/as J. Rodríguez, J. Ávila, A. Bermúdez, L. del Río-Martín, A. Prieto
Lugar Santiago de Compostela (España)

Mining extraction projects: mathematical analysis and numerical methods for new PDE models
3rd International Conference on Computational Finance
Internacional

Autores/as M. Pignotti, M. Suárez-Taboada, C. Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Dynamic draft under constant environmental conditions
International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ICIAM 2019
Internacional

Autores/as A. Bermúdez, O. Crego, A. Prieto
Lugar Valencia (España)

Quasi-Regression Monte-Carlo Method for Semi-Linear PDEs and BSDEs
The 2nd XoveTIC Conference (XoveTIC 2019)
Autonómico

Autores/as E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Hysteresis and irreversibility in cell fate.
IFAC Workshop on Thermodynamic Foundations of Mathematical Systems Theory (TFMST-2019)
Internacional

Autores/as A. A. Alonso, I. Otero-Muras, Manuel Pájaro
Lugar Louvainla- Neuve (Bélgica)

Regression Monte Carlo schemes for BSDEs
International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ICIAM 2019
Internacional

Autores/as E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez
Lugar Valencia (España)

Superalgebraically convergent quasi-periodic Green functions for transmission problems in periodic surfaces
International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ICIAM 2019
Internacional

Autores/as O.P. Bruno, L. del Río-Martín, A. Prieto
Lugar Valencia (España)

Quasi-Regression Monte-Carlo scheme for semi-linear PDEs and BSDEs
3rd International Conference on Computational Finance
Internacional

Autores/as E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Acoustic scattering simulations in coupled fluid-porous media problems
International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ICIAM 2019
Internacional

Autores/as A.S. Nayak
Lugar Valencia (España)

Effect of rainfall and calibration uncertainties in flood warning systems forecasts
5th IAHR Europe Congress
Internacional

Autores/as Fraga, I., J.A. García-Rodríguez, A.M. Ferreiro-Ferreiro, C. Vázquez
Lugar Trento (Italia)

Total value adjustment for European options with two stochastic factors
16th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2018)
Internacional

Autores/as Iñigo Arregui, B. Salvador, D. Sevcovic, Carlos Vázquez
Lugar Rodas (Grecia)

Supercomputing: A View from Financial Mathematics
Financial Mathematics and Supercomputing
Internacional

Autores/as C. Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

A stochastic local volatility technique for TARN options
18th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2018)
Internacional

Autores/as I. Arregui, Jonatan Ráfales
Lugar Rota (España)

An Asset-Liability Management (ALM) model for insurance companies and its implementation in GPUs
Financial Mathematics and Supercomputing
Internacional

Autores/as J.A. García-Rodríguez, J.L. Fernández-Pérez, A.M. Ferreiro-Ferreiro, C. Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Efficient regression Monte Carlo schemes for semilinear PDEs and its application to problems arising in mathematical finance
Financial Mathematics and Supercomputing
Internacional

Autores/as J.G. López-Salas, E. Gobet, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Numerical Simulation of the Dynamics of Listeria monocytogenes Biofilms
XoveTIC 2018
Autonómico

Autores/as E. Balsa-Canto, A. López-Núñez, C. Vázquez
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)

An approach for model points selection in life insurance
22nd International Congress on Insurance, Mathematics and Economics
Internacional

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, E. Ferri, J.A. García-Rodríguez, C. Vázquez
Lugar Sidney (Australia)

Efective stochastic approach to gene regulatory networks and the role of intrinsic noise.
11th European Conference on Mathematical and Theoretical Biology (ECMTB)
Internacional

Autores/as Manuel Pájaro, Irene Otero-Muras, Carlos Vázquez, A. A. Alonso
Lugar Lisboa (Portugal)

Augmented mixed formulations for convection-diffusion problems
International Conference on Numerical Analysis, Computing and Applications in Science, Engineering and Technology, ICNumACA'18
Internacional

Autores/as M. González
Lugar Anad (India)

Rolling Adjoints: Fast Greeks along Monte Carlo scenarios for earlyexercise options
QuantMinds International 2018
Internacional

Autores/as Álvaro Leitao
Lugar Lisboa (Portugal)

Assessing flood risk probability in urban environments using a new GPU parallelized dual drainage model
5th IAHR Europe Congress
Internacional

Autores/as Fraga, I., J.A. García-Rodríguez, A.M. Ferreiro-Ferreiro, C. Vázquez, M. Castro
Lugar Trento (Italia)

SWIFT valuation of discretely monitored arithmetic Asian options under exponential Lévy processes
18th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2018)
Internacional

Autores/as Álvaro Leitao Rodríguez, Luis Ortiz-Gracia, Emma I. Wagner
Lugar Rota (España)

Stabilized mixed methods for convection-diffusion problems
Fifteenth International Conference Zaragoza-Pau on Mathematics and its Applications
Internacional

Autores/as M. González, M. Strugaru
Lugar Jaca (España)

Adaptive solution of convection-diffusion problems using a stabilised mixed finite element method
European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications (ENUMATH 2017)
Internacional

Autores/as M. González, M. Strugaru
Lugar Voss (Noruega)

Numerical solution of fluid mechanics problems with pure Lagrange-finite element methods
Recent advances in PDEs: Analysis, Numerics and Control
Internacional

Autores/as M. Benítez, A. Bermúdez, P. Fontán Muiños
Lugar Sevilla (España)

Statistical methods for the automatic seabed classification
XXV Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria del INSTITUTO PANAMERICANO DE INGENIERÍA NAVAL
Internacional

Autores/as J. Tarrío-Saavedra, N. Sánchez-Carnero, A. Prieto
Lugar Panamá (Panamá)

Pension plans with defined benefits based on salary: mathematical modeling, analysis and numerical simulation
Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española Zaragoza 2017
Nacional

Autores/as M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez
Lugar Zaragoza (España)

Real world scenarios with negative interest rates based on LIBOR Market Model
Second International Conference on Computational Finance - ICCF2017
Internacional

Autores/as S. Dutra, C. Vázquez
Lugar Lisboa (Portugal)

Sparse grid combination technique for SABR/LIBOR market models
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional

Autores/as J.G. López-Salas, C. Vázquez
Lugar Cartagena (España)

Métodos estadísticos para la identificación automática de fondos marinos
XXV Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria del INSTITUTO PANAMERICANO DE INGENIERÍA NAVAL
Internacional

Autores/as J. Tarrío Saavedra, Noela Sánchez Carnero, Andrés Prieto Aneiros
Lugar Panamá (Panamá)

CVaR Variation Margin Pricing and Hedging
Research in Options 2017
Internacional

Autores/as A. Agarwal, S. De Marco, E. Gobet, J.G. López-Salas, F. Noubiagain, A. Zhou
Organizador IMPA
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

Monte Carlo-based methods for the BENCHOP project
Applied Mathematics Techniques for Energy Markets in Transition
Internacional

Autores/as Álvaro Leitao Rodríguez, Cornelis W. Oosterlee.
Lugar Leiden (Países Bajos)

The data-driven COS method
17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Sciencien and Engineerging, CMMSE 2017
Internacional

Autores/as Álvaro Leitao Rodríguez, Cornelis W. Oosterlee., Luis Ortiz-Gracia, Sander M. Bohte
Lugar Rota (España)

Asymptotic convergence study of a PIDE model for gene regulatory networks.
Workshop on PDEs: Modelling, Analysis and Numerical Simulation (PDE-MANS)
Internacional

Autores/as Manuel Pájaro
Lugar Granada (España)

Pricing swing options with jump-diffusion models and a partial integro-differential equations approach
Commodity and Energy Markets 2017 - CEM2017
Internacional

Autores/as M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez
Lugar Oxford (Reino Unido)

PDE methods for swing options on electricity prices depending on two stochastic factors
Applied Mathematics Techniques for Energy Markets in Transition
Internacional

Autores/as M.C. Calvo-Garrido, M. Ehrhardt, C. Vázquez
Lugar Leiden (Países Bajos)

Sensitivity analysis and model risk
Second International Conference on Computational Finance - ICCF2017
Internacional

Autores/as Z. Krajcovicova, P.P. Pérez-Velasco, C. Vázquez
Lugar Lisboa (Portugal)

A modal-based partition of unity finite element method for layered wave propagation problems
International Conference on Theoretical and Computational Acoustics 2017
Internacional

Autores/as P. Destuynder, Hervella-Nieto, L., P.M. López Pérez, J. Orellana, A. Prieto
Lugar Viena (Austria)

PDE models for total value adjustment in European and American options
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional

Autores/as I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Cartagena (España)

PIDE modelling of genetic circuits and a semilagrangian numerical method for its solution
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional

Autores/as M. Pájaro, I. Otero, A.A. Alonso, C. Vázquez
Lugar Cartagena (España)

A robust numerical procedure to characterize viscoelastic materials at high frequency regime
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional

Autores/as A. Prieto, L. del Río-Martín
Lugar Cartagena (España)

Pricing XVA for European and American options with (non)linear PDEs
Stochastic Dynamical Models in Mathematical Finance, Econometrics and Actuarial Sciences
Internacional

Autores/as I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Lausanne (Suiza)

Parallel Stratified Regression Monte-Carlo Scheme For BSDEs
Workshop on BSDEs and SPDEs
Internacional

Autores/as E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Lugar Edinburgo (Reino Unido)

On the solution of free surface problems by Lagrangian and semi-Lagrangian Galerkin Methods
14th U.S. National Congress on Computational Mechanics - USNCCM14
Internacional

Autores/as M. Benítez, A. Bermúdez, C. Vázquez
Lugar Montreal (Canadá)

An efficient generalized Levin-type method for solving highly oscillatory integrals with exotic oscillators
SCICADE 2017
Internacional

Autores/as A. Prieto, L. del Río-Martín
Lugar Bath (Reino Unido)

Data-driven characterization of porous materials by using frequency-dependent measurements
Tecniacústica 2017 (48º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA, ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA, EUROPEAN SYMPOSIUM ON UNDERWATER ACOUSTICS APPLICATIONS, EUROPEAN SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE BUILDING ACOUSTICS)
Internacional

Autores/as J. Carbajo, A. Prieto, J. Ramis, L. del Río-Martín
Organizador Sociedad Española de Acústica
Lugar Coruña, A (España)

Seabed classification using supervised functional data analysis techniques
Tecniacústica 2017 (48º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA, ENCUENTRO IBÉRICO DE ACÚSTICA, EUROPEAN SYMPOSIUM ON UNDERWATER ACOUSTICS APPLICATIONS, EUROPEAN SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE BUILDING ACOUSTICS)
Internacional

Autores/as J. Tarrío-Saavedra, N. Sánchez-Carnero, A. Prieto
Organizador Sociedad Española de Acústica
Lugar Coruña, A (España)

Solution of the 1D compressible Reynolds equation by a discontinuos Galerkin method
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional

Autores/as I. Arregui, J.J. Cendán, M. González
Lugar Cartagena (España)

Efficient one and multiple time-step simulation of the SABR model
MathFinance conference 2017
Internacional

Autores/as Álvaro Leitao Rodríguez
Lugar Frankfurt (Alemania)

PDE models for optimal investment under uncertainty with environmental effects
Second International Conference on Computational Finance - ICCF2017
Internacional

Autores/as I. Arregui, C. Vázquez
Lugar Lisboa (Portugal)

A new concept of qualitative robustness on risk estimation
Second International Conference on Computational Finance - ICCF2017
Internacional

Autores/as J.L. Fernández, E. Ferri, C. Vázquez
Lugar Lisboa (Portugal)

Quantification of model risk: data uncertainty
Geometric Science of Information, Third International Conference
Internacional

Autores/as Z. Krajcovicova, P.P. Pérez-Velasco, C. Vázquez
Lugar París (Francia)

Numerical methods for nonlinear option pricing models with variable transaction costs
17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Sciencien and Engineerging, CMMSE 2017
Internacional

Autores/as I. Arregui, D. Sevcovic, C. Vázquez
Lugar Rota (España)

New numerical methods for PDE models related to pricing and expected lifetime of an extraction project
17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Sciencien and Engineerging, CMMSE 2017
Internacional

Autores/as M. Suárez-Taboada, C. Vázquez
Lugar Rota (España)

Un nuevo método estabilizado para el problema de Oseen
Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española Zaragoza 2017
Nacional

Autores/as M. González, T.P. Barrios, J.M. Cascón
Lugar Zaragoza (España)

PIDE modelling and numerical methods for pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional

Autores/as M.C. Calvo-Garrido, M. Ehrhardt, C. Vázquez
Lugar Cartagena (España)

PDE models and numerical methods for XVA in European and American options with stochastic intensities of default
Second International Conference on Computational Finance - ICCF2017
Internacional

Autores/as I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Lisboa (Portugal)

Charging protocol optimization for a lithium-ion cell
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional

Autores/as D. Aller Giráldez, M. Benítez, M. Cremades Buján, P. Fontán Muiños, J. Rodríguez
Lugar Cartagena (España)

On an augmented mixed FEM for the Oseen problem in the pseudostress-velocity variables
Bergen Workshop on Computational and Applied Mathematics. Mathematical Modelling, ocean sciences and computational medicine
Internacional

Autores/as María González, T.P. Barrios, J.M. Cascón
Lugar Bergen (Noruega)

Uncertainty Quantification and Heston Model
19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2016)
Internacional

Autores/as L.A. Grzelak, J.A. Witteveen, M. Suárez-Taboada, C.W. Oosterlee
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Santiago de Compostela (España)

Numerical solution of a 2D multispecies biofilm model based on PDEs
19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2016)
Internacional

Autores/as E. Balsa-Canto, A. López-Núñez, C. Vázquez
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Santiago de Compostela (España)

The enthalpy method for the thermodynamics of shallow ice approximation models
9 Asamblea Hispano-Portuguesa de Geofísica y Geodesia - 9AHPGG
Internacional

Autores/as N. Calvo, J. Durany, C. Vázquez
Lugar Madrid (España)

Functional data techniques for sea bottom classification in coastal environments
26th Annual Conference of the Environmetrics International Society
Internacional

Autores/as J. Tarrío-Saavedra, N. Sánchez-Carnero, A. Prieto
Lugar Edinburgo (Reino Unido)

On a GPU acceleration of the Stochastic Grid Bundling Method
European Conference Mathematics in Industry (ECMI) 2016
Internacional

Autores/as Álvaro Leitao Rodríguez, Cornelis W. Oosterlee.
Organizador European Consortium on Mathematics in Industry
Lugar Santiago de Compostela (España)

Recent advances in temperature and enthalpy PDE models for ice sheets simulation
Ecole de Recherche+Colloque CIMPA 2016: Modélisation, analyse mathématique et numérique
Internacional

Autores/as J. Durany, N. Calvo, C. Vázquez
Lugar Nador (Marruecos)

PDE models for pricing fixed rate morgages and their insurance and coinsurance
Second International Congress on Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Internacional

Autores/as M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez
Lugar Cartagena de Indias (Colombia)

Automatic seabed classification using functional data analysis and time series cluster techniques
8th International Worshop on Spatio-Temporal Modelling - METMAVIII
Internacional

Autores/as J. Tarrío-Saavedra, N. Sánchez-Carnero, A. Prieto
Organizador Universitat Jaume I (UJI)
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Gestión integral del riesgo en el negocio asegurador: modelos de ALM en GPUs
Workshop on Mathematical Solutions for Industry: Success stories and perspectives
Nacional

Autores/as J.A. Cuesta, J.A. García-Rodríguez
Lugar Madrid (España)

On the applicability of deterministic approximations to model genetic circuits.
11th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, including Biosystems (DYCOPS-CAB 2016)
Internacional

Autores/as Manuel Pájaro, A. A. Alonso
Lugar Trondheim (Noruega)

PDE modeling and numerical methods for swing option pricing in electricity markets
19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2016)
Internacional

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Matthias Ehrhardt, Carlos Vázquez
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Santiago de Compostela (España)

Numerical study of an in-situ technique for measuring surface impedance and reflection coefficient of a locally reacting material with pressure-velocity probes
New England Noise Con-16 - NOISE-CON 2016
Internacional

Autores/as G. Carrillo-Pousa, D. Fernández-Comesaña, D. Pérez-Cabo, A. Prieto
Lugar Providence (Estados Unidos)

Thermodynamical behaviour of polythermal ice sheets by using temperature and enthalpy formulations
6th Iberian Mathematical Meeting
Internacional

Autores/as J. Durany, N. Calvo, C. Vázquez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Lagrangian and Semi-Lagrangian Galerkin methods for free surface problems
European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS Congress 2016)
Internacional

Autores/as Marta Benitez García, Alfredo Bermúdez de Castro
Organizador European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)
Lugar Creta (Grecia)

Parameter calibration and simulation of a biofilm model
XVII Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions en Simulación Numérica en Física e Ingeniería
Internacional

Autores/as E. Balsa-Canto, A. López-Núñez, C. Vázquez
Lugar Gijón (España)

Stability of stochastic regulatory gene networks using entropy methods
IFAC Workshop on Thermodynamic Foundations of Mathematical System Theory
Internacional

Autores/as M. Pájaro, A.A. Alonso, J.A. Carrillo, C. Vázquez
Lugar Vigo (España)

Pricing early-exercise options: GPU Acceleration of SGBM method
SIAM conference on Uncertainty Quantification (UQ) 2016
Internacional

Autores/as Álvaro Leitao Rodríguez
Lugar Lausanne (Suiza)

Modeling and simulation of the dynamics of Listeria Monocytogenes biofllms thickness
Biofilms 7
Internacional

Autores/as A. López-Núñez, M. Mosquera-Fernández, M. Briandet, C. Vázquez, E. Balsa-Canto
Lugar Porto (Portugal)

Wakeupcall: Doctorado Industrial Europeo del programa H2020 orientado a la investigación del riesgo financiero
Workshop on Mathematical Solutions for Industry: Success stories and perspectives
Nacional

Autores/as P. Barrios, P.P. Pérez-Velasco, C. Vázquez
Lugar Madrid (España)

Numerical methods for a new first order nonlinear ODE model governing cavitation in piezoviscous lubrication
Emerging trends in applied mathematics and mechanics - ETAMM 2016
Internacional

Autores/as G. García, C. Moreno, C. Vázquez
Lugar Perpignan (Francia)

Parallel stratified regression Monte-Carlo scheme for BSDEs with applications in finance
19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2016)
Internacional

Autores/as E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Santiago de Compostela (España)

Data-driven identification of linear viscoelastic models using frequency-dependent ultrasound measurements
EuroRegio 2016 - 9th Iberian Acoustics Congress - 47th Spanish Congress on Acoustics
Internacional

Autores/as L. del Río-Martín, A. Prieto
Lugar Porto (Portugal)

Automatic identification of kinetic models in industrial reaction systems
19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2016)
Internacional

Autores/as G. Álvarez, M. Benítez, A. Bermúdez, R. Blanquero, E. Carrizosa, O.T. Chis, O. Crego, M. Cremades Buján, N. Esteban, J.L. Ferrín, A. Jiménez-Cordero, F. Pena, D. Rodríguez, J. Rodríguez, J.F. Rodríguez-Calo, R. Sillero
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Santiago de Compostela (España)

Real world scenarios for interest rates based on the LIBOR market model
International Conference on Economic Modelling - EcoMod2016
Internacional

Autores/as S. Lópes
Lugar Lisboa (Portugal)

E cient calibration and pricing in LIBOR market models with SABR stochastic volatility using GPUs
European Conference Mathematics in Industry (ECMI) 2016
Internacional

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Organizador European Consortium on Mathematics in Industry
Lugar Santiago de Compostela (España)

PDEs and numerical methods for XVA computing
Sixth Conference on Numerical Analysis and Applications - NAA'16
Internacional

Autores/as I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Lozenetz (Bulgaria)

Approximation of Semiliar Parabolic PDES with GPUS Via Backward Stochastic Differential Equations
MCM 2015, The Tenth IMACS Seminar On Monte Carlo Methods
Internacional

Autores/as E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Lugar Linz (Austria)

Algunas matemáticas aplicadas al sector financiero
Matemáticas como pivote entre la Ciencia y la Tecnología
Internacional

Autores/as I. Arregui, C. Vázquez
Organizador UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Lugar Escorial, El (España)

Clasificación de fondos marinos a partir de datos acústicos
XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Autonómico

Autores/as J. Tarrío-Saavedra, N. Sánchez-Carnero, A. Prieto
Lugar Lugo (España)

Stochastic Grid Bundling Method: GPU Acceleration
International Conference of Computational Finance - ICCF2015
Internacional

Autores/as Álvaro Leitao Rodríguez
Lugar Londres (Reino Unido)

Automatic analysis of floating offshore structures
II Conferencia Internacional de Energías Offshore
Internacional

Autores/as D. Aller Giráldez, A. Bermúdez, M.T. Cao-Rial, P. Fontán Muiños, F. Pena, A. Prieto, J. Rodríguez, J.F. Rodríguez-Calo
Lugar Vigo (España)

A GPU implementation of an asset-liability management model for insurance companies
15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS ON SCIENCE AND ENGINEERING (CMMSE 2015)
Internacional

Autores/as J.L Fernández-Pérez, A.M. Ferreiro-Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, C. Vázquez
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Rota (España)

Pricing Adjustable-Rate Mortgages with prepayment and default options
XXIV Congress on Differential Equations and Applications/XIV Congress on Applied Mathematics
Nacional

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador Universidad de Cádiz (UCA)
Lugar Cádiz (España)

Modelling and numerics in investment problems with proportional transaction costs
Workshop on Models and Numerics in Financial Mathematics
Internacional

Autores/as I. Arregui, C. Vázquez
Organizador Lorentz Center
Lugar Leiden (Países Bajos)

New enthalpy models for ice sheets and its numerical simulation
CMAT Open Day 2015
Internacional

Autores/as N. Calvo, J. Durany, C. Vázquez
Lugar Braga (Portugal)

Adaptive solution of an augmented mixed FEM for convection-diffusion problems
The Second Basque-Hungarian Workshop on Numerical Methods for PDEs
Internacional

Autores/as María González Taboada, J. Jansson, S. Korotov
Organizador Basque Center for Applied Mathematics
Lugar Bilbao (España)

A numerical approach to seabed characterization in coastal environments
Numerical Resolution for Inverse Problems
Internacional

Autores/as Andrés Prieto Aneiros, Luis Maria Hervella Nieto, Paula María López Pérez, Noela Sánchez Carnero
Organizador Basque Center for Applied Mathematics
Lugar Bilbao (España)

From deterministic to stochastic
International Seminar on Continuous vs Discrete-Time Bioeconomic Models: Seasonal Fisheries
Internacional

Autores/as C. Vázquez
Organizador UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Lugar Pozuelo de Alarcón (España)

A numerical strategy for telecommunications networks capacity planning
15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS ON SCIENCE AND ENGINEERING (CMMSE 2015)
Internacional

Autores/as I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Rota (España)

PDE models and numerical methods for XVA computing
Research in Options 2015
Internacional

Autores/as I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

GPU implementation of an stochastic ALM model for life insurance
International Conference of Computational Finance - ICCF2015
Internacional

Autores/as J.L. Fernández-Pérez, A.M. Ferreiro-Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, C. Vázquez
Lugar Londres (Reino Unido)

Mathematical transfer to life insurance companies: ALM modelling and its implementation in GPUs
XXIV Congreso en Ecuaciones Diferenciales Y Aplicaciones (XXIV CEDYA)/ XIV Congreso de Matemáticas Aplicadas (XIV CMA).
Internacional

Autores/as J.L Fernández-Pérez, Ana María Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, C. Vázquez
Organizador Sociedad Española de Matemática Aplicada
Lugar Cádiz (España)

Métodos puramente Lagrangianos y semi-Lagrangianos para modelos de la mecánica de medios continuos
Congreso de la RSME 2015
Nacional

Autores/as Marta Benitez García, Alfredo Bermúdez de Castro
Lugar Granada (España)

A new technique for drift-free simulation in LIBOR Market Model
Stochastics and Computational Finance
Internacional

Autores/as J.L. Fernández-Pérez, Marta Pou Bueno, M. Rodríguez Nogueiras, C. Vázquez
Lugar Lisboa (Portugal)

Stochastic Grid Bundling Method: GPU Acceleration
Stochastics & Computational Finance - from academia to industry (SCF) 2015
Internacional

Autores/as Álvaro Leitao
Lugar Lisboa (Portugal)

Numerical solution of an optimal investment problem with transaction costs
11th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2011
Internacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, Carlos Vázquez
Organizador Universidad de Salamanca
Lugar Benidorm (España)

A Partition of the Unity Finite Element Method for heterogeneous media in underwater acoustics
XXIV Congreso en Ecuaciones Diferenciales Y Aplicaciones (XXIV CEDYA)/ XIV Congreso de Matemáticas Aplicadas (XIV CMA).
Internacional

Autores/as Hervella-Nieto, L., P.M. López Pérez, A. Prieto
Organizador Sociedad Española de Matemática Aplicada
Lugar Cádiz (España)

Pricing fixed-rate mortgages under jump-diffusion models for the house value
14th International Conference on Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2014)
Internacional

Autores/as M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez
Lugar Rota (España)

Efficient calibration and pricing with SABR models and GPUs
Mini-Workshop in Stochastic Computing and Optimization
Internacional

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Wurzburg (Alemania)

PDE and PIDE models for defined benefit pension plans
Sincronizando teoremas, tests y algoritmos
Nacional

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Speed up of calibration and pricing with SABR models: from options to interest rate derivatives
First International Congress on Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Internacional

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Bogotá (Colombia)

Time adaptivity for a BDF2 discretization of the wave equation
The 22nd Conference of Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2014)
Internacional

Autores/as E. Alberdi, María González
Lugar Bacau (Rumania)

Analysis of a new semi-discrete finite element approximation of a linear fluid-structure interaction problem
10th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications
Internacional

Autores/as María González Taboada, Virginia Selgas Buznego
Lugar Madrid (España)

Second order pure Lagrange-Galerkin methods for fluid-structure interaction
11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI)
Internacional

Autores/as Marta Benitez García, Alfredo Bermúdez de Castro
Lugar Barcelona (España)

Automatic analysis of floating offshore structures
The 18th European Conference on Mathematics
Internacional

Autores/as David Aller, Alfredo Bermúdez de Castro, María Teresa Cao Rial, Pedro Fontán, Francisco Jose Pena Brage, Andrés Prieto Aneiros, Jerónimo Rodríguez García, Francisco José Rodríguez Calo
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Taormina (Italia)

Error estimates for Partition of Unity Finite Element solutions of the Helmholtz equation
Latest Advances in Numerical Solutions with FEM.
Internacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Paula María López Pérez, Andrés Prieto Aneiros
Lugar Puerto Varas (Chile)

Speed up of derivatives pricing and calibration with SABR models in GPUs
Research in Options 2014
Internacional

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Buzios (Brasil)

A posteriori error analysis of an augmented mixed finite element method for Darcy flow
International Conference Boundary and Interior Layers - Computational & Asymptotic Methods (BAIL 2014)
Internacional

Autores/as María González Taboada, T.P. Barrios, J.M. Cascón
Lugar Praga (República Checa)

A new high-order spatial Galerkin discretization based on Fourier continuation methods
11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI)
Internacional

Autores/as Oscar P. Bruno, Andrés Prieto Aneiros
Lugar Barcelona (España)

Pricing xed-rate mortgages under jump-di usion models for the house value
International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2014
Internacional

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador Univ. de Cádiz
Lugar Rota (España)

Numerical solution of a biofilm model based on PDEs
XVI Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions en Simulación Numérica en Física e Ingeniería
Internacional

Autores/as E. Balsa-Canto, A. López-Núñez, C. Vázquez
Organizador UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Lagrangian finite element methods for continuum mechanics problems
II Jornada científica en homenaje al profesor José Real Anguas
Nacional

Autores/as Marta Benitez García, Alfredo Bermúdez de Castro
Lugar Sevilla (España)

Algunas herramientas matemáticas y computacionales para la transferencia al sector financiero
II Jornada CRM-Empresa Finanzas Cuantitativas
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez
Lugar Barcelona (España)

Efficient calibration and pricing in LIBOR market models with SABR stochastic volatility using GPUs
The 18th European Conference on Mathematics
Internacional

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Taormina (Italia)

Analysis of a velocity-stress-pressure formulation of a linear fluid-structure interaction problem
The Third BCAM Workshop on Computational Mathematics
Internacional

Autores/as María González Taboada, Virginia Selgas Buznego
Lugar Bilbao (España)

Stabilization and a posteriori error analysis for convection-diffusion equations
10th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications
Internacional

Autores/as María González Taboada, J. Jansson, S. Korotov
Lugar Madrid (España)

Modelling and optimisation techniques with applications in food processes, bioprocesses and Biosystems
XVI Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions en Simulación Numérica en Física e Ingeniería
Internacional

Autores/as E. Balsa-Canto, A.A. Alonso, A. Arias-Méndez, M.R. García, A. López-Núñez, M. Mosquera-Fernández, C. Vázquez
Organizador UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Impact of Heston model parameters by means of Uncertainty Quantification
14th International Conference on Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2014)
Internacional

Autores/as Jeroen A. S. Witteveen, Lech A. Grzelak, C.W. Oosterlee, María Suárez Taboada
Lugar Rota (España)

A new high-order spatial Galerkin discretization based onFourier continuation methods
11th World Congress on Computational Mechanics
Internacional

Autores/as Andrés Prieto Aneiros, Oscar P. Bruno
Organizador CIMNE
Lugar Barcelona (España)

New numerical methods for pricing xed rate mortgages with prepayment and default options
Mathematical Modelling in Engineering and Human Behaviour 2013
Internacional

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Lugar Valencia (España)

Numerical simulation of elastic micro-perforated plates including viscous and thermal effects
International Conference on Computational Methods in Structural Mechanics and Earthequake Engineering - COMPDYN 2013
Internacional

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro, José Luis Ferrín González, Andrés Prieto Aneiros
Organizador International Association for Computational Mechanics (IACM).
Lugar Kos (Grecia)

Transferencia de herramientas matemáticas y computacionales para valorar productos financieros
XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XIII Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez
Organizador Sociedad Española de Matemática Aplicada
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Adaptive solution of a elastohydrodynamic problem arising in magnetic reading devices
V International Conference on Coupled Problems in Science and Engineering
Internacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Vázquez
Organizador International Center for Numerical Methods in Engineering
Lugar Eivissa (España)

Pure Lagrange finite element methods for continuum mechanics models
Numerical mathematics and applications to some challenging problems
Nacional

Autores/as Marta Benitez García, A. Bermúdez de Castro
Lugar Sevilla (España)

New numerical methods for pricing fixed rate mortgages with prepayment and default options
Mathematical Modelling in Engineering and Human Behaviour 2013
Internacional

Autores/as M.C. Calvo-Garrido, Carlos Vázquez
Lugar Valencia (España)

Planes de pensiones basados en el salario: análisis matemático y resolución numérica
XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XIII Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Andrea Pascucci
Organizador Sociedad Española de Matemática Aplicada
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Algunos modelos de EDPs para la valoración de derivados
Cádiz Numérica
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez
Lugar Cádiz (España)

Pricing pension plans under jump-diffusion models
19th IMACS World Congress
Internacional

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Lugar Escorial, El (España)

Efficient calibration of the dynamic SABR model
Conference and Training Event on Computational Methods and Technologies for Finance (HPCFINANCE, 2013)
Internacional

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, A. Leitao, Jose Antonio García-Rodríguez, J.G. López-Salas, Carlos Vázquez
Lugar Tampere (Finlandia)

Algunos ejemplos de transferencia matemática al sector financiero
Congreso bienal de la RSME 2013
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez
Organizador Universidade de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Investment under uncertainty with environmental effects
Mathematics and Geosciences: Local and global perspectives (MATHGEO2013)
Internacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, Carlos Vázquez
Lugar Madrid (España)

On a posteriori error analyses for a generalized Stokes problem using an augmented velocity-pseudostress formulation
European Numerical Mathematics and Advanced Applications 2013 (ENUMATH 2013)
Internacional

Autores/as T.P. Barrios, R. Bustinza, G.C. García, María González Taboada
Lugar Lausana (Suiza)

Two low cost a posteriori error estimates for an augmented mixed formulation of the generalized Stokes problem
XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / XIII Congreso de Matemática Aplicada (XXIII CEDYA / XIII CMA)
Nacional

Autores/as T.P. Barrios, R. Bustinza, G.C. García, María González Taboada
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

PDE and PIDE for pension plans without and with early retirement options
Research in Options 2013
Internacional

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Lugar Buzios (Brasil)

Lagrangian and Semi-Lagrangian Galerkin methods for solving partial differential equations
Fourth Chilean Workshop on Numerical Analysis of Partial Differential Equations
Internacional

Autores/as Marta Benitez García, A. Bermúdez de Castro
Lugar Concepción (Chile)

Numerical methods for nonlinear PDEs in finance
III Autum Meeting Nonlinear PDEs in Finance
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez
Lugar Lisboa (Portugal)

Comparación de modelos de balance de energía em grandes masas de hielo: entalpía frente a temperatura
XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XIII Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castrillo, Carlos Vázquez
Organizador Sociedad Española de Matemática Aplicada
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Error Estimates for Partition of Unity Finite Element Solutions of the Helmholtz Equation
XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XIII Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Paula María López Pérez, Andrés Prieto Aneiros
Organizador Sociedad Española de Matemática Aplicada
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Algunos productos financieros derivados y modelos matemáticos para su valoración
Matemática en el límite: Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez
Lugar Escorial, El (España)

A new a posteriori error estimator of low computational cost for an augmented mixed FEM in linear elasticity
European Numerical Mathematics and Advanced Applications 2013 (ENUMATH 2013)
Internacional

Autores/as T.P. Barrios, E.M. Behrens, María González Taboada
Lugar Lausana (Suiza)

Numerical methods for pricing companies with GPUs
SCICADE 2013
Internacional

Autores/as Daniel Castillo Mosquera, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Vázquez
Organizador UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Lugar Valladolid (España)

SABR/LIBOR market models: pricing and calibration for some interest rates derivatives
13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2013)
Internacional

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Almería (España)

A new DFS technique for pricing cross-currency derivatives with LMM
XV Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions sobre Simulación Numérica en Física e Ingeniería (EHF2012)
Internacional

Autores/as J.L. Fernández-Pérez, M.R. NOGUERAS, M. POU, Carlos Vázquez
Lugar Torremolinos (España)

Drift-Free Simulation Methods for Pricing Commodity Derivatives
Mathematical Modelling in Engineering and Human Behaviour 2012
Internacional

Autores/as José Luis Fernández Pérez, Marta Pou Bueno, Carlos Vázquez
Lugar Valencia (España)

A new parameterization for the Drift-Free Simulation in the LIBOR Market Model
6th EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING (ECCOMAS 2012)
Internacional

Autores/as José Luis Fernández Pérez, Marta Pou Bueno, María Rodríguez Nogueiras, Carlos Vázquez
Lugar Viena (Austria)

Analysis and numerical solution of a stock loan pricing model
Mathematical Modelling in Engineering and Human Behaviour 2012
Internacional

Autores/as María Suárez Taboada, Carlos Vázquez
Lugar Valencia (España)

Pure Lagrange-Galerkin methods for convection-diffusion problems
10. Numerical Methods for Ordinary and Partial Differential Equations and Applications
Internacional

Autores/as Marta Benitez García, A. Bermúdez
Lugar Zaragoza (España)

Analysis and numerical solution of a stock loan pricing model
6th EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING (ECCOMAS 2012)
Internacional

Autores/as Andrea Pascucci, Carlos Vázquez, M. Suárez-Taboada
Lugar Viena (Austria)

A second order characteristics finite element scheme for convection-diffusion problems
Mathematics for Innovation: Large and Complex Systems
Internacional

Autores/as Marta Benitez García, A. Bermúdez
Lugar Tokio (Japón)

Numerical simulation of acoustic porous media: Biot and new poroelastic homogenization models
International workshop on scaling in particulate and porous media: modeling and use in predictions
Internacional

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro, José Luis Ferrín González, Andrés Prieto Aneiros
Organizador UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Lugar Coruña, A (España)

Pricing pension plans based on average salary allowing early retirement: modeling and numerical methods
XV Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions sobre Simulación Numérica en Física e Ingeniería (EHF2012)
Internacional

Autores/as M.C. Calvo-Garrido, A. Pascucci, Carlos Vázquez
Lugar Torremolinos (España)

Partition of the Unity Finite Element Method on the Linearized Euler Equation with variable coefficients
XV Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions sobre Simulación Numérica en Física e Ingeniería (EHF2012)
Internacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, P.M. López Pérez, A. Prieto
Lugar Torremolinos (España)

An efficient implementation of simulating annealing in GPUs and its application to pricing and calibration of SABR stochastic volatitlity model
6th EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING (ECCOMAS 2012)
Internacional

Autores/as Ana María Ferreiro, A. Leitao, J.A. García-Rodríguez, Carlos Vázquez
Lugar Viena (Austria)

Mathematical analysis and numerical solution of PDE models for pricing financial products: the case of ratchet caplets
8. VIII Encuentro de la Red de Análisis Funcional. La Manga del Mar Menor, Murcia, 19 - 21 Abril, 2012
Nacional

Autores/as Andrea Pascucci, María Suárez Taboada, Carlos Vázquez
Lugar San Pedro del Pinatar (España)

An optimized simulated annealing algorithm for GPUs. Application to the dynamic SABR model in finance
1st Joint Conference of the Belgian, Royale Spanish and Luxembourg Mathematical Societies
Internacional

Autores/as Ana María Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, Carlos Vázquez
Lugar Liege (Bélgica)

Pricing companies: PDE models, efficient numerical methods and parallel implementations
First Joint Conference of the Belgian, Royal Spanish and Louxemburg Mathematical Societies
Internacional

Autores/as Daniel Castillo Mosquera, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Vázquez
Lugar Lieja (Bélgica)

An efficient implementation of simulated annealing in GPUs and its application to caliberation of SABR stochastic volatility model
6th EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING (ECCOMAS 2012)
Internacional

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Viena (Austria)

Characterization and optimization of trimmed models in passive control noise problems
Mathematics for Innovation: Large and Complex Systems
Internacional

Autores/as A. Bermúdez, Francisco José González Diéguez, A. Prieto
Lugar Tokio (Japón)

El método de los elementos finitos en Python
III Jornadas Sage-Python
Nacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, Ana M. Ferreiro Ferreiro, José A. García
Lugar Vigo (España)

Numerical characterization of the acoustic impedance for micro-perforated plates
Ninth European Conference on Noise Control- EURONOISE 2012
Internacional

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro, José Luis Ferrín González, Andrés Prieto Aneiros
Organizador European Acoustics Association
Lugar Praga (República Checa)

Técnicas de refinamiento y multimalla para la simulación de dispositivos de lectura magnética
XXII Congreso de Ecuaciones Diferenciales (CEDYA)-XII Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Vázquez
Organizador Universidad de las Islas Baleares (UIB)
Lugar Palma (España)

Un método numérico nuevo para un problema de interacción fluido-sólido lineal
XXII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / XII Congreso de Matemática Aplicada (XXII CEDYA / XII CMA)
Nacional

Autores/as María González Taboada, Virginia Selgas Buznego
Lugar Palma (España)

An optimized simulated annealing algorithm for GPUs with application to a SABR model in finance
RSME Conference on Transfer and Industrial Mathematics
Internacional

Autores/as Ana María Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, Carlos Vázquez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Numerics and PDEs in Finance
Quantitative Methods in Financial and Insurance Mathematics
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, María del Carmen Calvo Garrido
Lugar Leiden (Países Bajos)

Métodos numéricos para problemas de convección-difusión
RSME Conference on Transfer and Industrial Mathematics
Internacional

Autores/as Marta Benitez García, A. Bermúdez de Castro
Lugar Santiago de Compostela (España)

Optimización de una capa de material absorbente para un problema acústico
XXII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / XII Congreso de Matemática Aplicada (XXII CEDYA / XII CMA)
Nacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, X. Sagartzazu
Lugar Palma (España)

Numerical methods to solve a PDE model for pricing pension plans based on average salary with early retirement
International Workshop on Numerical Methods in Computational Finance
Internacional

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Lugar Frankfurt (Alemania)

A Lagrange-Galerkin method for the numerical solution of a pension plan based on salary model
Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia
Internacional

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador Associaçao Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computational (APMTAC)
Lugar Coimbra (Portugal)

Adaptive numerical methods for an hydrodynamic problem arising in magnetic reading devices
MAMERN 2011
Internacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Vázquez
Organizador UNIVERSIDAD DE GRANADA
Lugar Saidia (Marruecos)

Modelos de valoración de negocios basados en EDP y su resolución numérica
XXII Congreso de Ecuaciones Diferenciales (CEDYA)-XII Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Daniel Castillo Mosquera, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Vázquez
Organizador Universidad de las Islas Baleares (UIB)
Lugar Palma (España)

A nonisothermal coupled model for the numerical simulation of glaciers flow
Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia
Internacional

Autores/as N. Calvo, J. Durany, Raquel Toja, Carlos Vázquez
Organizador Associaçao Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computational (APMTAC)
Lugar Coimbra (Portugal)

Pseudospectrum analysis of resonances in cavities with Perfectly Matched Layers
3rd International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering - COMPDYN 2011
Internacional

Autores/as Benjamin Goursaud, Christoffe Hazard, Andrés Prieto Aneiros
Organizador International Association for Computational Mechanics (IACM).
Lugar Corfú (Grecia)

Adaptive numerical methods for an elastohydrodynamic problem arising in magnetic reading devices
5. International Conference on Approximation Methods and Numerical Modelling in Environment and Natural Resources (MAMERN 11)
Internacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Vázquez
Lugar Saidia (Marruecos)

A new numerical scheme for a linear fluid-structure interaction problem
IV International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering (COUPLED PROBLEMS 2011)
Internacional

Autores/as María González Taboada, Virginia Selgas Buznego
Lugar Kos (Grecia)

A posteriori error estimators based on Ritz projection for the augmented mixed FEM in plane linear elasticity
XXII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / XII Congreso de Matemática Aplicada (XXII CEDYA / XII CMA)
Nacional

Autores/as T.P. Barrios, E.M. Behrens, María González Taboada
Lugar Palma (España)

An augmented dual-mixed method for the linear elasticity problem with mixed boundary conditions
ENUMATH Conference 2011
Internacional

Autores/as María González Taboada
Lugar Leicester (Reino Unido)

A new high-order method for the numerical simulation of wave propagation in heterogeneous materials
4th European Conference on Computational Mechanics- ECCM 2010
Internacional

Autores/as Oscar P. Bruno, Andrés Prieto Aneiros
Organizador European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)
Lugar París (Francia)

Numerical verification of shallow ice profile models through effective tools with analytical solutions
Congress SIMAI-SEMA 2010
Internacional

Autores/as Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castrillo, Carlos Vázquez
Organizador Sociedad Española de Matemáica Aplicada (SEMA) y Sociedad Italiana de Matemática Aplicada e Industrial (SIMAI)
Lugar Cagliari (Italia)

A posteriori error estimators for two augmented mixed formulations in elasticity
Third Chilean Workshop on Numerical Analysis of Partial Differential Equations (WONAPDE 2010) Mini-simposio Mathematical Aspects of Finite Element Methods
Internacional

Autores/as T.P. Barrios, E.M. Behrens, María González Taboada
Lugar Concepción (Chile)

Numerical approximation of convection-diffusion problems through the PSI method
BAIL 2010-(Boundary and Interior Layers, Computational and Asymptotic Methods)
Internacional

Autores/as Marta Benitez García, T. Chacón Rebollo, M. Gómez, G. Narbona-Reina
Lugar Zaragoza (España)

A new augmented mixed formulation in linear elasticity
2010 SIAM Conference on Mathematical Aspects of Material Science
Internacional

Autores/as G.N. Gatica, L.F. Gatica, María González Taboada
Lugar Filadelfia (Estados Unidos)

Adaptive numerical methods for an hydrodynamic problem arising in magnetic reading devices
European Multigrid 2010 (EMG2010)
Internacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Vázquez
Lugar Ischia (Italia)

Numerical solution of PDE models for retirement plans based on average salary
Congress SIMAI-SEMA 2010
Internacional

Autores/as María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador Sociedad Española de Matemáica Aplicada (SEMA) y Sociedad Italiana de Matemática Aplicada e Industrial (SIMAI)
Lugar Cagliari (Italia)

A Posteriori Error Estimates for Augmented Mixed Methods in Elasticity
Joint SIMAI/SEMA Conference on Applied and Industrial Mathematics Mini-Simposio Domain Decomposition Methods, Iterative Solvers and Adaptive Methods
Internacional

Autores/as T.P. Barrios, E.M. Behrens, María González Taboada
Lugar Cagliari (Italia)

A linguaxe PYTHON como ferramenta para a docencia das Matemáticas en Secundaria e Bacherelato
V Congreso de Educación Matemática de AGAPEMA
Internacional

Autores/as Jose Antonio García-Rodríguez, Íñigo Arregui Álvarez, A.M. Ferreiro-Ferreiro
Lugar Ferrol (España)

Numerical methods for PDE modeling of LIBOR rate derivatives with LMM
The Fifth General Conference on Advanced Mathematical Methods in Finance, AMAMEF 2010
Internacional

Autores/as María Suárez Taboada, Carlos Vázquez
Lugar Bled (Eslovenia)

Modeling, mathematical analysis and numerical methods for a ratchet cap pricing problem
Congress SIMAI-SEMA 2010
Internacional

Autores/as M. Suárez-Taboada, Carlos Vázquez
Organizador Sociedad Española de Matemáica Aplicada (SEMA) y Sociedad Italiana de Matemática Aplicada e Industrial (SIMAI)
Lugar Cagliari (Italia)

Monomer flow
75 European Study Group wit Industry (75 ESGI)
Internacional

Autores/as John Chapman, Laura Cribbin, Paul Dellar, A. Dunne, N. Fowkes, V. Lapin, William Lee, E. Murphy, O. Power, Carlos Vázquez, W. Sweatman
Organizador MACSI
Lugar Limerick (Irlanda)

A posteriori error estimates based on the Ritz projection of the error for an augmented mixed FEM in plane linear elasticity
Santiago Numerico II, Quinto Encuentro de Análisis Numérico de Ecuaciones Diferenciales Parciales
Internacional

Autores/as T.P. Barrios, E.M. Behrens, María González Taboada
Lugar Santiago de Chile (Chile)

Well-balanced flux-splitting finite volumen methods using two matrices
Congress of the XIV Spanish-French Jacques-Louis Lions School
Internacional

Autores/as E.D. Fernández Nieto, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, A. Martínez-Gavara
Lugar Coruña, A (España)

An efficient parallel implementation of a new high-order method for the numerical solution of heterogeneous models
SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing - SIAM PP10
Internacional

Autores/as Oscar P. Bruno, Andrés Prieto Aneiros
Organizador Society for Industrial and Applied Mathematics
Lugar Seattle (Estados Unidos)

PDE models and methods for interest rate derivatives in LMM framework
Emerging Topics in Dynamical Systems and Partial Differential Equations (DSPDEs'10)
Internacional

Autores/as M. Suárez-Taboada, Carlos Vázquez
Lugar Barcelona (España)

Numerical methods for PDE problems modelling Amerasian options pricing
Congress SIMAI-SEMA 2010
Internacional

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro, María Rodríguez Nogueiras, Carlos Vázquez
Organizador Sociedad Española de Matemáica Aplicada (SEMA) y Sociedad Italiana de Matemática Aplicada e Industrial (SIMAI)
Lugar Cagliari (Italia)

Non-parametric sthocastic finite element methods using bootstrap techniques
International Mechanical Engineering Congress & Exposition - IMECE 2010
Internacional

Autores/as Rosa María Crujeiras Casais, Andrés Prieto Aneiros
Organizador American Society of Mechanical Engineers
Lugar Vancouver (Canadá)

A new more consistent model for piezoviscous hydrodynamc lubrication
Congress SIMAI-SEMA 2010
Internacional

Autores/as Guy Bayada, Begoña Cid Iglesias, Guillermo García Lomba, Carlos Vázquez
Organizador Sociedad Española de Matemáica Aplicada (SEMA) y Sociedad Italiana de Matemática Aplicada e Industrial (SIMAI)
Lugar Cagliari (Italia)

Simulación numérica de un modelo de frontera libre para la evolución del perfil de un glaciar
XXI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XI Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez, Toja Gómez Raquel, Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castrillo
Lugar Ciudad Real (España)

Programación de Alto Rendimiento en el Procesador Cell: aplicación a Simulación de Fluídos
XX Jornadas de Paralelismo
Nacional

Autores/as Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Hugo González Vázquez, Basilio B. Fraguela, Diego Andrade Canosa, Manuel Jesús Castro Díaz
Lugar Coruña, A (España)

A residual-based a posteriori error estimator for an augmented mixed method in elasticity
9th International Conference Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2009)
Internacional

Autores/as María González Taboada, Tomás Patricio Barrios Faúndez, Edwin Marcelo Behrens
Lugar Gijón (España)

Numerical solution of a free boundary problem associated to investments with irreversible environmental effects.
3er International Conference on Approximation Methods and Numerical Modelling in Environment and Natural Resources
Internacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, Carlos Vázquez, Antonio Acción Penas
Lugar Pau (Francia)

Modelado con Black-Scholes y resolución numérica para valorar un contrato tipo Ratchet-Cap
XXI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XI Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez, María Suárez Taboada
Lugar Ciudad Real (España)

Simulación de aguas poco profundas en una GPU mediante Brook+
XX Jornadas de Paralelismo
Nacional

Autores/as Jose Antonio García-Rodríguez, Jacobo Lobeiras Blanco, Margarita Amor López, Manuel Carlos Arenaz Silva, Basilio B. Fraguela, Manuel Jesús Castro Díaz
Lugar Coruña, A (España)

Binomial trees for Markovian functional Swap Market Models: calibration and pricing of interest rate derivatives
XIII Escuela Jacques-Louis Lions Hispano-Francesa sobre Simulación Numérica en Física e Ingeniería
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, María Suárez Taboada, María del Carmen Calvo Garrido
Lugar Valladolid (España)

Numerical simulation of bedload sediment transport using finite volume schemes
14TH EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS IN INDUSTRY (ECMI2006)
Nacional

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, M. Castro Díaz, E.D. Fernández Nieto
Lugar Leganés (España)

High order 2D schemes based on state reconstructions for non-conservative hyperbolic systems: application to bedload sediment transport.
5th International Symposium on Finite Volumes for Complex Applications (FVCA5
Internacional

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, E.D. Fernández Nieto, M.J. Castro Díaz
Lugar Aussois (Francia)

Shallowice sheet models and numerical simulation
1ER HISPANO-MOROCCAN DAYS ON APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS HMAMS
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, Raquel Toja Gómez, José Durany Castrillo, Natividad Calvo Ruibal
Lugar Tetuan (Marruecos)

Binomial trees for Markovian functional Swap Market Models
1ER HISPANO-MOROCCAN DAYS ON APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS HMAMS
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, María Suárez Taboada, Carmen Calvo
Lugar Tetuan (Marruecos)

Numerical Methods for a coupled profile-velocity-temperature problemin polythermal glaciers
1ER HISPANO-MOROCCAN DAYS ON APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS HMAMS
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, Raquel Toja Gómez, José Durany Castrillo, Natividad Calvo Ruibal
Lugar Tetuan (Marruecos)

Study and Development of Numerical Models for the simulation of Geophysical Flows: The DamFlow Projet
14TH EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS IN INDUSTRY (ECMI2006)
Nacional

Autores/as Jose Antonio García-Rodríguez, M.J. Castro, J.M. González, C. Parés
Lugar Leganés (España)

Esquemas 2D de alto orden basados en reconstrucciones de estado para sistemas hiperbólicos no conservativos. Aplicación a problemas de transporte de sedimentos
XX Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / X Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Manuel J. Castro Díaz, Enrique Fernández Nieto
Lugar Sevilla (España)

Resolución numérica de un problema de frontera libre asociado a inversiones con efectos medioambientales irreversibles
XX Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / X Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Antonio Acción Penas, Íñigo Arregui Álvarez, Carlos Vázquez
Lugar Sevilla (España)

Sediment transport models and tsunami generation in shallo water equations. Numerical approach by high order finite volume methods
International Conference on Approximation Methods and Numerical Modelling in Environment and Natural Ressources
Internacional

Autores/as Manuel J. Castro Díaz, Enrique Fernández Nieto, A.M. Ferreiro-Ferreiro, José M. González Vida, A. Mangeney
Lugar Granada (España)

Numerical approach of sediment transport problems by high order finite volume methods
International Workshop "Numerical Modelling of Hydrodynamics for Water Resources"
Internacional

Autores/as Manuel J. Castro Díaz, Enrique Fernández Nieto, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Carlos Parés Madroñal
Lugar Zaragoza (España)

Elrod-Adams free boundary model: a tentative of physical justification
International Workshop on Modelling and Numerical Methods in Lubrication Technologies
Internacional

Autores/as Guy Bayada, Sébastien Martin, Carlos Vázquez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

High order finite volume methods for 2D non-conservative hyperbolic system over non-structured meshes. Application to shallow water equations and sediment transport
Second International Conference on High Order Non-Oscillatory Methods for Wave Propagation, Transport and Flow Problem
Internacional

Autores/as Manuel J. Castro Díaz, Enrique D. Fernández Nieto, A.M. Ferreiro-Ferreiro
Lugar Trento (Italia)

Homogeneización de problemas (elasto)hidrodinámicos en lubricación
XX Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / X Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Guy Bayada, Sébastien Martin, Carlos Vázquez
Lugar Sevilla (España)

Esquemas numéricos bidimensionales de alto orden para el acoplamiento de ecuaciones de transporte y ecuaciones de aguas someras
XX Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / X Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Jose Antonio García-Rodríguez, Manuel J. Castro Díaz, Carlos Parés Madroñal, Enrique Fernández Nieto, A.M. Ferreiro-Ferreiro
Lugar Sevilla (España)

Una nueva formulación mixta-primal para el problema de la elasticidad lineal en el plano
XX Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / X Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as María González Taboada, Tomás P. Barrios, Luis F. Gatica, Gabriel N. Gatica
Lugar Sevilla (España)

Two-layer flow models. Application to the simulation of spill motions
Qualité des eaux marines
Internacional

Autores/as Jose Antonio García-Rodríguez, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Manuel J. Castro Díaz, José M. González Vida, Carlos Parés Madroñal
Lugar Paris (Francia)

High order two dimensional numerical schemes for the coupling of transport equations and shallow water equations
7th EUROPEAN CONFERENCE ON NUMERICAL MATHEMATICS AND ADVANCED APPLICATIONS
Internacional

Autores/as Jose Antonio García-Rodríguez, E.D. Fernández Nieto, A.M. Ferreiro-Ferreiro, M.J. Castro, C. Parés
Lugar Graz (Austria)

Homogenization of (elasto)hydrodynamic lubrication problems with rough surfaces
International Workshop on Modelling and Numerical Methods in Lubrication Technologies
Internacional

Autores/as Guy Bayada, Sébastien Martin, Carlos Vázquez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Micro-roughness effects in (elasto)hydrodynamic lubrication including a mass-flow preserving cavitation model
6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM07)
Internacional

Autores/as Sébastien Martin, Carlos Vázquez, Guy Bayada
Lugar Zurich (Suiza)

Numerical techniques for ice-mass dynamics simulation by using a complete shallow ice approximation
6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM07)
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castrillo, Raquel Toja Gómez
Lugar Zurich (Suiza)

Numerical methods for pricing some Asian options with Black-Scholes models
Numerics of Finance
Internacional

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro, María Rodríguez Nogueiras, Carlos Vázquez
Lugar Frankfurt (Alemania)

High order two dimensional schemes for coupled shallow water-transport systems
The Seventh European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications (ENUMATH2007)
Internacional

Autores/as Jose Antonio García-Rodríguez, Manuel J. Castro Díaz, Enrique Fernández Nieto, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Carlos Parés Madroñal
Lugar Graz (Austria)

Mathematical model and numerical simulation of an elastohydrodynamical problem arising in magnetic reading
International Workshop on Modelling and Numerical Methods in Lubrication Technologies
Internacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Vázquez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Parallel Finite Volume method using Domain Decomposition, MPI and SSE Instructions: Applications.
Fifth International Conference on Engineering Computational Technology.
Internacional

Autores/as M.J. Castro, Jose Antonio García-Rodríguez, J.M. González, Carlos Parés Madroñal
Lugar España

DamFlow Project: a postprocessing tool for parallel hydrodinamical simulations.
International Congress of Mathematicians ICM 2006
Internacional

Autores/as M.J. Castro Díaz, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez
Lugar Madrid (España)

A posteriori error estimates for an augmented mixed finite element method in linear elasticity.
SIAM Annual Meeting.
Internacional

Autores/as María González Taboada, Tomás Patricio Barrios Faúndez
Lugar Boston (Estados Unidos)

Development of Numerical Models for the simulation of geophysical flows: the DamFlow Project.
14 th European Conference on Mathematics for Industry.
Internacional

Autores/as José M. González Vida, M.J. Castro, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Parés Madroñal
Organizador Universidad Carlos III de Madrid
Lugar Madrid (España)

Numerical methods for shalow ice models.
Seminario Internacional Complutense Earth Sciences and Mathematics.
Internacional

Autores/as Natividad Calvo, José Durany, Raquel Toja, Carlos Vázquez
Organizador Universidad Complutense de Madrid
Lugar Madrid (España)

Numerical simulation of bedload sediment transport using finite volume schemes.
14 th European Conference on Mathematics for Industry.
Internacional

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, M.J. Castro Díaz, E. Fernández Nieto
Organizador Universidad Carlos III de Madrid
Lugar Madrid (España)

Second order Lagrange-Galerkin methods for convection-diffusion-reaction problems.
Marrakesh World Conference on Diferential Equations and applications.
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, Alfredo Bermúdez, María Rodríguez Nogueiras
Lugar Marrakesh (Marruecos)

Numerical Simulation of unbounded elatoacoustic problems applying an optimal PML technique.
MAFELAP 2006
Internacional

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela, Luis Maria Hervella Nieto, Andrés Prieto Aneiros, Rodolfo Rodríguez
Lugar Londres (Reino Unido)

An exact bounded PML technique for the scattering of acoustic waves.
International Congress on the Applications of Mathematics. ICAM 2006
Internacional

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela, Luis Maria Hervella Nieto, Andrés Prieto Aneiros, Rodolfo Rodríguez
Lugar Santiago de Chile (Chile)

An Optimal finite-element/PML method for the simulation of acoustic wave propagation phenomena
Workshop Variational Formulations in Mechanics: Theory and Applications
Internacional

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela, Luis Maria Hervella Nieto, Andrés Prieto Aneiros, Rodolfo Rodríguez
Lugar Petrópolis (Brasil)

Damflow Project: an efficient 2d finite volume solver for hydrodinamical fluids
International Congress of Mathematicians ICM 2006
Internacional

Autores/as Manuel J. Castro Díaz, Jose Antonio García-Rodríguez, José M. González Vida, Carlos Parés Madroñal
Lugar Madrid (España)

Some well-balanced shallow water-sediment transpor model including gravity effects.
The Sixth European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH2005
Internacional

Autores/as M. Castro Díaz, T. Chacón Rebollo, E.D. Fernández Nieto, A.M. Ferreiro-Ferreiro
Lugar Santiago de Compostela (España)

Interface fluid/free boundary problems in thin film flows
FBP 2005
Internacional

Autores/as Sébastien Martin, G. Bayada, Carlos Vázquez
Lugar Coimbra (Portugal)

Optimized PML for time-harmonic scattering problems.
ICTCA
Internacional

Autores/as A. Bermúdez, A. Prieto, Luis Maria Hervella Nieto, R. Rodríguez
Lugar Hangzhou (China)

Numerical construction of exact perfectly matched layers for time-harmonic problems.
The Sixth European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH2005
Internacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, A. Prieto, R. Rodríguez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Paralelización mediante descomposición de dominios de un esquema numérico de tipo volúmenes finitos para la resolución de un sistema de shalow water bicapa bidimensional.
XIX Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/ IX Congreso de la Sociedad Española de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as M.J. Castro, Jose Antonio García-Rodríguez, C. Parés, J.M. González Vida
Organizador Universidad Carlos III de Madrid
Lugar España

Modelos acoplados de procesos elastohidrodinámicos en lectura magnética
XIX Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/ IX Congreso de la Sociedad Española de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Vázquez, Carlos Parés Madroñal
Organizador Universidad Carlos III de Madrid
Lugar España

Second order characteristics/finite elements for possibly(degenerated) convection-diffusion-reaction problems
The Sixth European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH2005
Internacional

Autores/as María R. Nogueiras, Carlos Vázquez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Un método de características crack-Nicholson de orden 2
XIX Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/ IX Congreso de la Sociedad Española de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as A. Bermúdez, María R. Nogueiras, Carlos Vázquez
Organizador Universidad Carlos III de Madrid
Lugar España

Resolución numérica de un modelo acoplado de intercambio energético hielo-atmósfera
VII Congreso de Métodos Numéricos en la Ingeniería
Internacional

Autores/as Natividad Calvo, José Durany, Carlos Vázquez
Lugar Granada (España)

Aplicación de esquemas de volúmenes finitos al estudio de transporte de sedimentos en el marco de ecuaciones de aguas someras.
VII Congreso de Métodos Numéricos en la Ingeniería
Internacional

Autores/as M.J. Castro Díaz, T. Chacón Rebollo, E.D. Fernández Nieto, A.M. Ferreiro-Ferreiro
Lugar Granada (España)

DamFlow: un software de visualización de flujos hidrodinámicos.
Congreso sobre modelización matemática de la sedimentación en la costa.
Nacional

Autores/as A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez
Lugar España

Computer time improvement for some shallow water finite volume models applying parallelization and optimized small matrix computations.
The Sixth European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH2005
Internacional

Autores/as M.J. Castro, Jose Antonio García-Rodríguez, C. Parés, J.M. González Vida
Lugar Santiago de Compostela (España)

Higher order methods of Eurasian and Amerasian option pricing problems
The Sixth European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH2005
Internacional

Autores/as María R. Nogueiras, Carlos Vázquez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Optimization of a duality method for the compressible Reynolds equation
The Sixth European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH2005
Internacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Parés Madroñal, Carlos Vázquez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Paralelización SIMD de un esquema de volúmenes finitos usando instrucciones multimedia SSE: aplicación a problemas de shalow water en dominios bidimensionales
XIX Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/ IX Congreso de la Sociedad Española de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as M.J. Castro, Jose Antonio García-Rodríguez, C. Parés, J.M. González Vida
Organizador Universidad Carlos III de Madrid
Lugar España

Comparison ot two iterative algoritms to solve fixed-strike Amerasian options (unilateral obstacle) pricing problem
FBP 2005
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, A. Bermúdez, María R. Nogueiras
Lugar Coimbra (Portugal)

Aproximación numérica mediante esquemas de volúmenes finitos de algunos modelos matemáticos de transporte de sedimentos.
Congreso sobre modelización matemática de la sedimentación en la costa.
Nacional

Autores/as Manuel J. Castro Díaz, T. Chacón Rebollo, E.D. Ferrnández Nieto, A.M. Ferreiro-Ferreiro
Lugar España

Numerical methods for pricing fixed average Eurasian options with continuous arithmetic averaging
Stochastic Finance 2004
Internacional

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela, María Rodríguez Nogueiras, Carlos Vázquez
Lugar Lisboa (Portugal)

Simulación numérica en glaciología mediante modelos globales de hielo poco profundo.
Congresso de Métodos Computacionais em Engenharia
Internacional

Autores/as Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castrillo, Carlos Vázquez
Lugar Lisboa (Portugal)

Variational inequalities for the valuation of financial derivatives
WONAPDE 2004
Internacional

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro López Varela, María Rodríguez Nogueiras, Carlos Vázquez
Lugar Concepción (Chile)

A pararell 2D finite volume scheme for solvin the bilayer shallow-water exchange at the Strait of Gibraltar
Parallel Computanional Fluid Dynamics
Internacional

Autores/as Jose Antonio García-Rodríguez, M.J. Castro, J.M. González González Vida, C. Parés
Lugar España

Métodos numéricos para un modelo multívoco de flujo de agua en corrientes rápidas de hielo
Congresso de Métodos Computacionais em Engenharia
Internacional

Autores/as Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castrillo, Ana Isabel Muñoz Montalvo, Emmanuel Schiavi, Carlos Vázquez
Lugar Lisboa (Portugal)

A global shallow ice model and its numerical simulation.
Fourth International Conference on Engineering Computational Technology(ECT 2004)
Internacional

Autores/as Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castrillo, Carlos Vázquez
Lugar Lisboa (Portugal)

An exact PML method for the Helmholtz equation.
WONAPDE 2004
Internacional

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela, Luis Maria Hervella Nieto, Andrés Prieto Aneiros, Rodolfo Rodríguez Alonso
Lugar Concepción (Chile)

A family of exact bounded PML for the Helmholtz problem
4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004
Internacional

Autores/as Alfredo Bermúdez de Castro López Varela, Luis Maria Hervella Nieto, Andrés Prieto Aneiros, Rodolfo Rodríguez Alonso
Lugar Jyväskylä (Finlandia)

Un método numérico para la ecuación no lineal de Reynolds en dispositivos magnéticos
Nuevos retos y perspectivas en la dinámica no lineal: sus aplicaciones
Nacional

Autores/as J.J. Cendán, Íñigo Arregui Álvarez, Carlos Vázquez
Lugar Toledo (España)

A coupling of FEM and BEM for a nonlinear parabolic-elliptic problem.
WONAPDE 2004
Internacional

Autores/as María González Taboada, Salim Meddahi
Lugar Concepción (Chile)

Chracteristics/finite elements for pricing callable bonds with notice
First AMS-RSME Joint Meeting
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, Javier Farto Graña
Lugar Sevilla (España)

Un método de elementos finitos mixtos para el problema de Stokes generalizado.
XVIII CEDYA-VIII Congreso de Matemática aplicada
Nacional

Autores/as María González Taboada, Gabriel Gatica
Lugar Tarragona (España)

Computation of the vibration modes of an elastoacoustic system using a modal sintesis method
Second MIT Conference on Computational fluids and solid mechanics
Internacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Alfredo Bermudez de Castro Lopez-Varela, Rodolfo Rodríguez
Lugar Cambridge (Estados Unidos)

Métodos de características/elementos finitos de orden dos para la valoración de opciones asiáticas
XVIII CEDYA-VIII Congreso de Matemática aplicada
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez, Alfredo Bermudez de Castro, María Rodríguez Nogueiras
Lugar Tarragona (España)

Un esquema numérico implícito para un modelo térmico de Stefan-Signorini en grandes masas de hielo
XVIII CEDYA-VIII Congreso de Matemática aplicada
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez, Natividad Calvo Ruibal, Jose Durany Castrillo
Lugar Tarragona (España)

Algoritmos de resolución numérica de un problema termohidráulico con frontera libre en Glaciología.
XVIII CEDYA-VIII Congreso de Matemática aplicada
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez, Natividad Calvo Ruibal, Jose Durany Castrillo, Ana Muñoz Montalvo, Emanuelle Schiavi
Lugar Tarragona (España)

Construcción de una capa PML óptima en acústica
XVIII CEDYA-VIII Congreso de Matemática aplicada
Nacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Alfredo Bermudez de Castro, Andres Prieto, Rodolfo Rodríguez
Lugar Tarragona (España)

A duality method for the compressible Reynolds equiation. Application to simulation of read/write processes in magnetic storage devices
International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering
Internacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Vázquez
Lugar Kastoria (Grecia)

Existencia de solución de un modelo de Stokes-viga estacionario con condiciones de contorno no homogéneas
XVIII CEDYA-VIII Congreso de Matemática aplicada
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez, Begoña Cid Iglesias, Michelle Chambat, Guy Bayada
Lugar Tarragona (España)

Un modelo de Stefan-Signorini no -newtoniano con efectos basales para la termodinámica de grandes masas de hielo
V Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castrillo
Lugar Madrid (España)

Finite elements numerical solution of a coupled profile-velocity-temperature shallow ice sheet approximation
International Conference on Computational and Mathematical Methods on Science and Ingineering CMMSE2002
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castrillo
Lugar España

Estudio matemático de un modelo acoplado estacionario de tipo Stokes-Viga.
Congreso no lineal 2002
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez, Guy Bayada, Begoña Cid Iglesias, Michelle Chambat
Organizador Universidad de Castilla-La Mancha
Lugar Cuenca (España)

Numerical simulation of elastohydrodynamic Reynolds-rod model for lubrication of routh surfaces
International Conference on Computational and Mathematical Methods on Science and Ingineering CMMSE2002
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, Guy Bayada, Begoña Cid Iglesias
Lugar España

Numerical model validation with experimental data on dam break problems involving wetting/drying fronts over initially dry bed adverse slopes
International Conference on fluvial hydraulics
Internacional

Autores/as Jerónimo Puertas Agudo, Carlos Vázquez, Pilar Brufau, Pilar García Navarro, Ana Méndez
Lugar Louvain-la-Neuve (Bélgica)

Sur un couplage fluide-poutre pour un fluide de faible épaisseur et une poutre rugueuse. Modélisation et homogénéisation double échelle
34ème Congres National d¿Analyse Numérique - CANUM2002
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, Begoña Cid Iglesias, Guy Bayada, Michelle Chambat
Lugar Anglet (Francia)

Un problema de frontera móvil en la hidrodinámica de la antártida
V Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castrillo
Lugar Madrid (España)

Existencia de solución del nuevo modelo de Reynolds-Koiter para dispositivos eje-cojinete elásticos.
17 Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/ 7 Congreso de Matemática Aplicada.
Nacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, J.J. Cendán, Carlos Vázquez
Lugar Salamanca (España)

Resolución numérica de la formulación en presiones del problema elastoacústico-
17 Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/ 7 Congreso de Matemática Aplicada.
Nacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Alfredo Bermúdez de Castro, Pablo Gamallo, Rodolfo Rodríguez
Lugar Salamanca (España)

Finite element approximation for elastoacoustics. Applications to active control of sound.
Mathematical Modeling and Simulation in Acoustics.
Internacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Alfredo Bermúdez de Castro, Pablo Gamallo, Rodolfo Rodríguez
Lugar Paris (Francia)

Simulación numérica del comportamiento termoelastohidrodinámico de la Antártida mediante modelos de hielo poco profundo.
17 Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/ 7 Congreso de Matemática Aplicada.
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez, José Durany, Natividad Calvo Ruibal
Lugar Salamanca (España)

Homogeneización mediante doble escala del modelo elastohidrodinámico de Reynolds-viga en el caso rugoso.
17 Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/ 7 Congreso de Matemática Aplicada.
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez, Guy Bayada, Begoña Cid Iglesias
Lugar Salamanca (España)

Un esquema implícito para la difusión no lineal en el cálculo de perfiles de grandes masas de hielo.
17 Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/ 7 Congreso de Matemática Aplicada.
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez, Natividad Calvo Ruibal, José Durany
Lugar Salamanca (España)

Characteristics numerical method for pricing convertible bonds and options with 1-d parabolic models
Ninth International Congress on Computational and Applied Mathematics
Internacional

Autores/as Félix Díaz Hermida, Carlos Vázquez
Lugar Lovaina (Bélgica)

A modal reduction method for the elastoacoustic vibration problem
5th International Conference on Mathematical and Numerical Aspects of Wave Propagation " WAVES 2000"
Internacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Rodolfo Rodríguez, A. Bermúdez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Aproximación de la temperatura en modelos no lineales de masas de hielo politérmico
IV Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, N. Calvo, José Durany Castrillo
Lugar Sevilla (España)

Un método numérico para el cálculo de espesores en grandes masas de hielo
IV Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, N. Calvo, José Durany Castrillo
Lugar Sevilla (España)

Paralelización de un Algoritmo Numérico para Problemas Elastohidradinámicos de Contacto Puntual
IV Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería
Internacional

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Ramón Doallo, Juan Touriño Domínguez, Carlos Vázquez
Lugar Sevilla (España)

Cálculo por Elementos Finitos de las Vibraciones de un Sistema Placa- Fluído con Amortigüamiento
XVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. VI Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Rodolfo Rodríguez
Lugar España

Análisis Matemático y Numérico de algunos problemas de frontera libre en casquetes polares politérmicos
XVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. VI Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez, N. Calvo, José Durany Castrillo
Lugar España

Deducción y Análisis Matemático de nuevos modelos acoplados de tipo Reynolds- Viga
XVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. VI Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Carlos Vázquez, Guy Bayada, B. Cid
Lugar España

Simulación Numérica del Eje- Cojinete con el Nuevo Modelo Elastohidrodinámico de Reynolds- Koiter
XVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. VI Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, Carlos Vázquez
Lugar España

Análisis Numérico de un problema no lineal monótono en un dominio exterior
XV Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones CEDYA/ V Congreso de Matemática Aplicada
Internacional

Autores/as María González Taboada, Pablo Pérez, Salim Meddahi
Lugar Vigo (España)

About a Reynolds-Hertz Coupled Problem with a Nonlocal Constraint in Elastohydrodynamic Lubrication
Modelisation Mathematique et Tribologie; Lubrification et Frottement Sec.
Internacional

Autores/as José Durany Castrillo, Guillermo García, Carlos Vázquez
Lugar Lyon (Francia)

High Performance Computing of a New Numerical Algorithm for an Industrial Problem in Tribology
3rd International Meeting on Vector and Parallel Processing VECPAR'98
Internacional

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Ramón Doallo, Juan Touriño Domínguez, Carlos Vázquez, Guillermo García
Lugar Oporto (Portugal)

Resolución Numérica de un Problema de Frontera Libre de Glaciares Temperados
XV Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones CEDYA/ V Congreso de Matemática Aplicada
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castrillo
Lugar Vigo (España)

Algoritmos Numéricos para la Resolución del Modelo de Deriva-Difusión Unidimensional en Semiconductores
XV Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones CEDYA/ V Congreso de Matemática Aplicada
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, Nicolás Sánchez Roel
Lugar Vigo (España)

Estimaciones del error para el sistema de Lamé en un dominio exterior
XV Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones CEDYA/ V Congreso de Matemática Aplicada
Internacional

Autores/as María González Taboada, Salim Meddahi
Lugar Vigo (España)

Cálculo numérico de las distribuciones de espesor y presión en un problema de lubricación sobre un cojinete de contacto rodante
6as Jornadas Portuguesas de Tribologia
Internacional

Autores/as José Durany Castrillo, Guillermo García, Carlos Vázquez
Lugar Coimbra (Portugal)

Numerical Simulation of Reynolds-Hertz an Reynolds-Koiter elastohydrodinamic coupled models
Fourth World Congress on Computational Mechanics
Internacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, José Durany Castillo, Guillermo García, Carlos Vázquez
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Multiprocessing on the AP3000 System for Solving Lubrication Problem in Mechanical Engineering
8th Int'l Parallel Computing Workshop. PCW'98
Internacional

Autores/as Manuel Carlos Arenaz Silva, Margarita Amor López, Juan Touriño Domínguez, Guillermo García, Carlos Vázquez, Ramón Doallo
Lugar Singapur (Singapur)

Algoritmos numéricos para la resolución del modelo de derivada-difusión unidimensional en semiconductores
V Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Nicolás Sánchez, Carlos Vázquez
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Numerical computation of the vibration modes of a plate coupled with a fluid
ENUMATH'97
Internacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto
Lugar Heidelberg (Alemania)

Numerical Computation of the vibration modes of a plate coupled with a fluid
10º Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones X ENIEF
Internacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, Ramón Rodríguez, J.E. Solomin
Lugar Bariloche (Argentina)

Resolución numérica de un problema de frontera libre en glaciares temperados
V Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Natividad Calvo Ruibal, José Durany Castrillo, Carlos Vázquez
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Numerical Analysis of a Cavitation Free Boundary Problem with Flux Imposed boundary Condition
FBP 97: Free Boundary Problems and Applications
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, Guy Bayada, Michelle Chambat
Lugar Creta (Grecia)

Elastohydrodynamic Piezoviscous Lubrication Problems in thin Bearing Devices
6 Congreso International Colloquium on Numerical Analysis and Computer Science With Applications
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, José Durany Castillo, Guillermo García Bayada
Lugar Plovdiv (Bulgaria)

Numerical Solution of a Reynolds Hertz Coupled Problem With Nonlocal Constraint
15 IMACS World Congress
Internacional

Autores/as Carlos Vázquez, José Durany, Guillermo García
Lugar Berlín (Alemania)

Numerical Solution of Three-Dimensional Elastoacoustic Problems
ECCOMAS' 96 - Second Eccomas conference on Numerical Methods in Engineering
Internacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto, A. Bermúdez, Ramón Rodríguez
Lugar París (Francia)

Comparación de Algoritmos Numéricos en Problemas de Lubricación con Cavitación en Superficies Rugosas
Métodos Numéricos en Problemas de Lubricación con Cavitación en Superficies Rugosas
Nacional

Autores/as N. Calvo, J. Durany, Carlos Vázquez
Lugar Zaragoza (España)

Contacto elastohidrodinámico en lubricación pierzoviscosa de dispositivos eje-cojinete con imposición de carga
Métodos Numéricos en Problemas de Lubricación con Cavitación en Superficies Rugosas
Nacional

Autores/as J. Durany, G. García, Carlos Vázquez
Lugar Zaragoza (España)

Un método de elementos finitos para un problema de elastoacústica en tres dimensiones
Jornadas sobre problemas de frontera libre y aplicaciones
Nacional

Autores/as Luis Maria Hervella Nieto
Lugar Coruña, A (España)

Grandes desplazamientos de láminas delgadas. Aproximación de movimientos inestables
XIV Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones - IV Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, Ph. Destuynder, M. Salaün
Lugar Vic (España)

Coques minces en grands déplacements: prise en compte des non-linéarités géométriques par une formulation eulérienne
Congreso STRUCOME
Internacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, Ph. Destuynder, M. Salaün
Lugar París (Francia)

Une formulation eulérienne pour les coques minces en grands déplacements
II Congrés National en Calcul des Structures
Nacional

Autores/as Íñigo Arregui Álvarez, Ph. Destuynder, M. Salaün
Lugar Francia