Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos -Informática Médica e Diagnóstico Radiolóxico (RNASA - IMEDIR)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra./Dr. Alejandro Pazos Sierra
Catedrático de universidade
Data de alta 31/08/2005
Adscrición a deptos. Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Adscrición a centros Facultade de Informática
Código interno G000282

Contacto

Enderezo Facultad de Informática. Campus de Elviña s/n C.P: 15071
Teléfono  981167000 ext. 1302
Fax  981167160
Correo
Sitio web  http://rnasa.tic.udc.es

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO INTELIGENCIA ARTIFICIAL (120304)
INTERPOLACION, APROXIMACION Y AJUSTE DE CURVAS (120607)
DISPOSITIVOS DE TRANSMISION DE DATOS (330413)
ANALISIS DE DATOS (120903)
CIENCIA DE LOS ORDENADORES (120300)
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION (520603)
INFORMATICA (120317)
GERIATRIA (ver 6108) (320107)
RADIOLOGIA (320111)
Liñas de investigación

Accesibilidad, TIC en diversidad funcional y envejecimiento activo. Coordinador: Marcos Gestal Pose

Informática Médica y Ontologías Coordinador: Alejandro Pazos Sierra

Bioinformática y Minería de Datos. Gráficos y procesamiento de imagen Coordinador: Julián Dorado

Modelización Computacional Conexionista: Neurociencia Coordinadora: Ana Belén Porto

Creatividad Computacional Audiovisual. Coordinador: Juan Jesús Romero Cardalda

Computación Evolutiva e Inteligencia Artificial en Ingeniería Civil Coordinador: Juan Ramón Rabuñal Dopico

Línea de Seguridad y Protección de la Información Corodinador: Antonino Santos del Riego

Quimioinformática y Farmacoinformática Coordinador: Cristian R. Munteanu

Teleformación y diseños tecnológicos Coordinadora:Nieves Pedreira

Palabras chave Intelixencia artificial:Ontoloxías; Intelixencia Artificial; Sistemas Conexionistas; Computación Evolutiva; Sistemas híbridos; ontoloxía, data mining; Creatividade computacional; Neurocomputación; medio ambiente; enxeñaría civil; química; física de sistemas radiantes; arte; procesamentos; Bioinformática; Informática Biomédica; Telemedicina; Telediagnóstico; Dicom; PACS; web; HIS; RIS; Imaxe médica; xestión; análise; reconstrución 3D; realidade virtual; datos biomédicos; Aplicacións en rede; TIC; accesibilidade; discapacidade; parálise cerebral; terapia ocupacional; plataformas; teleformación; seguridade; intelixencia artificial; procesamento remoto; servizos web

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Sistemas de información seguros e intelixentes para almacenamento, para control e para análise de datos con especial énfase no ámbito biomédico e en ámbitos que se relacionen co diagnóstico por imaxe e por sistemas DICOM. Sistemas de creatividade computacional.

Recursos de equipamento Varios servidores linux con capacidade de almacenamento, servidores web e BBDD. Equipo de reconstrución 3D de imaxes médicas Vitrea2 e monitores con calidade diagnóstica. Distintos PCs de desenvolvemento con equipos de impresión e con escaner nos laboratorios do grupo.
Resultados transferíbeis Disponse de 17 patentes ou modelos de utilidade: -Sistema informático de cálculo de Hidrogramas Unitarios mediante Programación xenética. -Método e sistema de visión artificial para medida dos corpos flotantes nun líquido e da superficie libre deste. -Librería de PG de Propósito Xeral para a Resolución de Problemas. -Ferramienta para a construción e utilización de Redes NeuroGliales Artificiais. -Sistema evolutivo para a emulación do procesado celular. -DICOM-GATE(Dicomizador de Imaxes). -In-TIC:

Membros do grupo

Dra./Dr. Alejandro Pazos Sierra
Ciencia da computación e intelixencia artificial
Coordinador
Dra./Dr. Jorge Teijeiro Vidal
Radioloxía e medicina física
PDI
Dra./Dr. Antonino Santos Del Riego
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. Julián Alfonso Dorado De La Calle
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. Mª de las Nieves Pedreira Souto
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. Juan Jesús Romero Cardalda
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. Juan Ramón Rabuñal Dopico
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. Ana Belén Porto Pazos
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. Marcos Gestal Pose
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. José Manuel Vázquez Naya
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. Daniel Rivero Cebrián
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. María Luz Castro Pena
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. Enrique Fernández Blanco
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. Adrián Carballal Mato
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Ángel Rico Díaz
Doctorando
Dra./Dr. Cristian Robert Munteanu
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. Vanessa Aguiar Pulido
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. José Antonio Seoane Fernández
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Ling Guo
C1 - Doctores de otras instituciones
Miguel Ángel Pereira Loureiro
Medicina
Doctorando
Dra./Dr. Pablo José Riera Fernández
C1 - Doctores de otras instituciones
Alberto Alvarellos González
Ciencia da computación e intelixencia artificial
Doctorando
Dra./Dr. Marcos Martínez Romero
C1 - Doctores de otras instituciones
Sergio Patiño Núñez
Fisioterapia
PDI
Dra./Dr. Carlos Fernández Lozano
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Raúl Alejandro Cabrera Andrade
Doctorando
Andrés López Cortés
Doctorando
Delfín Bernabé Ortega Tenezaca
Doctorando
Sara Álvarez González
Ciencia da computación e intelixencia artificial
Contratado Predoctoral
José Liñares Blanco
Doctorando
Candela Rodríguez Suárez
Contratado Proyecto
Álvaro Torrente Patiño
Contratado Proyecto
Pilar Vila Avendaño
Doctorando
Alejandro Puente Castro
Doctorando
Alba Arceo Vilas
Doctorando
Dra./Dr. Antonio Rivas Feal
Educación física e deportiva
PDI

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2019 ata 20/11/2021

OBESITY AND DIABETES IN IBEROAMERICA: RISK FACTORS AND NEW PATHOGENIC AND PREDICTIVE BIOMARKERS

Entidade financiadora MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2019 ata 31/12/2021

Equipo de movimiento de cargas pesadas para acceso a laboratorios de investigación del CITEEC. Referencia: EQC2018-004038-P

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 16/10/2018 ata 31/12/2020

Técnicas de pRedicción de prEcipitación mediante sensores de Bajo cOste y AprenDizaje máquinA

Entidade financiadora Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Investigadores principáis Ignacio Fraga Cadórniga, José P. González Coma, Paula López Otero
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/06/2018 ata 30/09/2019

A-CITEEC: Axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do SUG. Modalidade B: Agrupación estratéxica Enxeñeria Civil e Edificación-CITEEC. Referencia: ED431E 2018/11

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2018 ata 30/11/2020

Sistema para la optimización de la operatividad portuaria mediante el análisis dinámico de buque amarrado y clima marítimo, con trabajo de campo y ensayos en modelo físico. Referencia: BIA2017-86738-R

Entidade financiadora Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Investigadores principáis Enrique Peña González y Juan R. Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Proyecto Colaborativo de Integración de datos Genómicos (CICLOGEN). Técnicas de data mining y docking molecular para análisis de datos integrativos en cáncer de colon.

Entidade financiadora Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Implantación en producción de modelos quimiométricos para el control de calidad de coquización retardada

Entidade financiadora REPSOL S.A
Investigadores principáis José Mnuel Andradde Garda
Tipo Contrato
Datas Dende 15/07/2018 ata 15/07/2019

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas: Rede Galega de Investigación sobre Cancro Colorrectal (REGICC) .

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/10/2017 ata 31/12/2019

Red Gallega de I+D en medicamentos (REGID)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis María Isabel Loza García
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/10/2017 ata 31/12/2019

RODBreak - Wave run-up, overtopping and damage in rubble-mound breakwaters under oblique extreme wave conditions due to climate change scenarios.

Entidade financiadora EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme -Call Hydralab+ 2017. Referencia: Hydralab+_UE_LUH_03_Basin_RodBreak
Investigadores principáis Joao Alfredo Santos
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 15/03/2017 ata 31/08/2019

Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de A Coruña para el desarrollo de actividades docentes de interés mutuo

Entidade financiadora MINISTERIO DE DEFENSA
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 20/12/2017 ata 20/12/2020

Análisis particularizado de eventos de rebase en el dique del puerto exterior de Punta Langosteira (A Coruña). Influencia en la seguridad y el acceso al futuro pantalán de petroleros.

Entidade financiadora AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
Investigadores principáis Enrique Peña González, José Sande González-Cela, Andrés Figuero Pérez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2017 ata 01/08/2021

Asistencia técnica para la realización del estudio de toma de datos relativos al movimiento de buques en la dársena de San Diego. Campaña 2017-2018.

Entidade financiadora AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
Investigadores principáis Enrique Peña González, José Sande González-Cela, Andrés Figuero Pérez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2017 ata 01/08/2021

Desarrollo de un software para la detección de situaciones límites de operación en el puerto exterior de Punta Langosteira (A Coruña). Influencia de las variables climáticas, localización del atraque, sistema de amarre y dimensiones del buque.

Entidade financiadora AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
Investigadores principáis Enrique Peña González, José Sande González-Cela, Andrés Figuero Pérez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2017 ata 01/08/2021

Contrato art. 83 para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidad de A Coruña y la empresa Karcher S.A. "Investigación y desarrollo de una placa de interface entre sistema de gestión de pagos y autómata de control en un puente de lavado de vehículos"

Entidade financiadora Karcher S.A.
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2017 ata 01/06/2018

Asesoramiento en la implantación de tecnologías de BigData y técnicas de Minería de Datos

Entidade financiadora Fundación Novoa Santos
Investigadores principáis José Carlos Dafonte Vázquez / Francisco Javier Nóvoa de Manuel
Tipo Contrato
Datas Dende 04/07/2017 ata 04/09/2017

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para el periodo 05/06/2017 al 05/07/2017

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 05/06/2017 ata 05/07/2017

Implantación de modelos quimiométricos aplicados al proceso de coquización retardada

Entidade financiadora REPSOL-YPF
Investigadores principáis José Manuel Andrade Garda
Tipo Contrato
Datas Dende 15/03/2017 ata 15/07/2018

ACORDO CONCRETO DE COLABORACIÓN ENTRE A ESCOLA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ESCAÑO E A UDC PARA PROPORCIONARSE MUTUAMENTE CAPACIDADES DOCENTES

Entidade financiadora MINISTERIO DE DEFENSA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2020

Equipo de tomografía axial computerizada para la inspección e investigación en materiales y estructuras

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Fernando Marrtínez Abella
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 30/06/2018

Plataforma Científica para ensayos de Hidrología Urbana

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Infraestructura Científica para la Caracterización Avanzada y Modelización de Materiales en Ingeniería Civil

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Controlador de ensayos multipropósito

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Axudas para acreditación, estructuración e mellora de Centros de Investigación Singulares do Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis M. G. Penedo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2016 ata 30/11/2019

Mejora de las instalaciones y equipos del CITEEC para la fabricación de hormigón y la medida de sus propiedades en estado fresco

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Contrato para la mejora de los sistemas de toma de decisiones y transferencia de tecnologia en buque atracado y rebase para la gestión de las operaciones portuarias en del Puerto Exterior de Punta Langosteira (A Coruña)

Entidade financiadora UTE Dique Oeste
Investigadores principáis Enrique Peña González; José Sande González-Cela; Andrés Figuero Pérez
Tipo Contrato
Datas Dende 19/12/2016 ata 19/06/2017

Contrato para la realización del estudio: "Influencia de los movimientos de buque atracado en la operatividad de las instalaciones del puerto interior de A Coruña. muelle de San Diego y terminal petrolera"

Entidade financiadora AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
Investigadores principáis Enrique Peña González; José Sande González-Cela; Andrés Figuero Pérez
Tipo Contrato
Datas Dende 22/11/2016 ata 22/05/2017

Tecnologías para la medicina participativa y promoción del envejecimiento. GERIA-TIC. (CITIC-Aldaba Servicios Profesionales)

Entidade financiadora ALDABA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 15/02/2016 ata 30/11/2018

Tecnologías para la medicina participativa y promoción del envejecimiento. GERIA-TIC. (Clínica Cobián-CITIC)

Entidade financiadora CLINICA COBIÁN
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2016 ata 31/12/2018

Tecnologías para la medicina participativa y promoción del envejecimiento. GERIA-TIC (INIBIC-GERIATROS)

Entidade financiadora GERIATROS
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2016 ata 31/12/2018

Waterwatch

Entidade financiadora Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 20/01/2016 ata 31/12/2018

Contrato art. 83 para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidad de A Coruña y la empresa Pro-Ingeniering Consulting Group "Diseño de un prototipo dosificador de jabón y recolector de donativos para fines sociales utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones"

Entidade financiadora Pro-Ingeniering Consulting Group S.L.
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico y Eduardo Guillén Solórzano
Tipo Contrato
Datas Dende 15/01/2016 ata 30/06/2017

Adaptación del software ARDEC-INTIC, de una Librería de AAGG de propósito general para la resolución de problemas y del motor de diseño asistido basado en Morfogénesis Genética aplicada sobre nubes de puntos desarrollados todos ellos por investigadores de la UDC, del grupo RNASA-IMEDIR, al sistema informático de la empresa CONSIGA PROJECTS S.L.

Entidade financiadora CONSIGA PROJECTS S.L
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 30/12/2015 ata 30/06/2016

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para el periodo 22/12/2015 al 22/01/2016

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 22/12/2015 ata 22/01/2016

Contratación de los servicios técnicos e independientes por parte de un tercero para el desarrollo de herramientas de software y la ejecución de estudios in silico en el ámbito de la quimioteca de INNO-PHARMA

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2015 ata 31/12/2015

Contrato art. 83 para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade de A Coruña y Pro-Ingeniering Consulting Group S.L.: "Diseño y desarrollo de un sistema de estimación de cantidad de combustible en depósito de caldera basado en tiempo de funcionamiento y utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones"

Entidade financiadora Pro-Ingeniering Consulting Group, S.L.
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico y Eduardo Guillén Solorzano
Tipo Contrato
Datas Dende 26/05/2015 ata 30/04/2016

Red Gallega de Investigación y Desarrollo de Medicamentos REGID

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis María Isabel Loza
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 17/10/2014 ata 17/10/2015

Consolidacion y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema universitario de Galicia.Grupo RNASA-IMEDIR

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 17/10/2014 ata 17/10/2017

Deseño e desenvolvemento experimental de prototipos para a xestión da seguridade en presas galegas: GESTDAM. Conecta Peme 2014

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/02/2014 ata 30/06/2015

A Database and Ontology Framework for Nanomaterials Design and Safety Assessment (eNanoMapper)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Barry Hardy de Douglas Connect GmbH, Suiza
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/02/2014 ata 31/01/2017

Red Gallega de Investigacion sobre Cáncer Colorectal (REGICC)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la supervisión del proceso de evaluación de un proyecto sobre desarrollo de nuevas herramientas informáticas en salud

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 24/10/2014 ata 30/01/2015

"Convenio de colaboración de actuación conxunta entre a Consellería de Sanidade, O Servizo Galego de Saúde e a Fundación Profesor Novoa Santos, para o desenvolvemento do subprograma IS-13, transferencia e difusión de resultados, incluido no proxecto Innovasaúde, cofinanciado nun 80% con fondos FEDER, fondo Tecnolóxico 2007-2013, Eixo 1, tema prioritario 013"

Entidade financiadora Consellería de Sanidade
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2014 ata 30/11/2015

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para el período 25/06/2014 al 25/06/2015

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 25/06/2014 ata 25/06/2015

Informe sobre la situación del profesorado del área de Radiología y Medicina Física de España (Ref INV 1914)

Entidade financiadora APURF (Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física de España)
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2014 ata 31/12/2014

CONTRATO DE COLABORACIÓN(Art. 83) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "Diseño y desarrollo de modelo de rotura" EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO "Diseño y desarrollo experimetal de prototipos para la gestión de la seguridad de presas gallegas (GESTDAM)" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONECTA PEME

Entidade financiadora Axencia galega de Innovación. Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Contrato
Datas Dende 07/02/2014 ata 07/06/2015

CONTRATO DE COLABORACIÓN (Art. 83) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "Desarrollo de especificaciones para modelo de rotura" EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO "Diseño y desarrollo experimental de prototipos para la gestión de la seguridad de presas gallegas (GESTDAM)" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONECTA PEME

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación. Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Contrato
Datas Dende 07/02/2014 ata 07/06/2015

CONTRATO DE COLABORACIÓN (Art. 83) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "Modelo de Redes Neuronales para el establecimiento de los umbrales conceptuales de emergencia en base a los datos e histórico de auscultación" EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO "Diseño y desarrollo experimental de prototipos para la gestión de las seguridad de presas gallegas (GESTDAM)" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONECTA PEME

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación. Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Contrato
Datas Dende 07/02/2014 ata 07/06/2015

CONTRATO DE COLABORACIÓN (Art.83) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "Modelo de programación genética para la determinación paramétrica de la emergencia en cuanto a la calidad de las aguas" EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO "Diseño y desarrollo experimental de prototipos para la gestión de la seguridad de presas gallegas (GESTDAM)" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONECTA PEME

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación. Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Contrato
Datas Dende 07/02/2014 ata 07/06/2015

Diseño de la arquitectura y middleware de la infraestructura orientada al desarrollo de nuevos servicios/negocios en el entorno del sector energético 2.0

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 06/02/2014 ata 30/06/2015

Desarrollo de un equipo para la determinación de energía de fracturas en rocas

Entidade financiadora Repsol
Investigadores principáis Jordi Delgado Martín
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

Proyecto Colaborativo en Informática Médica (CIMED). Innovación científico/técnica para la mejora de la asistencia y gestión de pacientes con seguimiento prolongado

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2013 ata 01/09/2016

Plataforma HPC-PLUS para aplicaciones biomédicas

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Análisis de la eficiencia de las escalas de peces de hendidura vertical mediante técnicas mejoradas de visión artificial con inteligencia artificial

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/03/2016

Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas en el Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico y Fundación de Ingeniería Civil de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2013

Convenio de colaboración entre la Fundación Profesor Novoa Santos-Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña y BIOBACK Corporation

Entidade financiadora BIOBACK Corporation
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 28/08/2013 ata 31/07/2014

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico de un proyecto de investigación en el ámbito de tecnología aplicada a personas con discapacidad hospitalizadas

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 10/07/2013 ata 10/10/2013

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para el periodo 21/06/2013 al 20/09/2013

Entidade financiadora Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 21/06/2013 ata 20/09/2013

Sistema de análisis de imagen espectral para determinar tejidos

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 17/06/2013 ata 25/06/2013

Asesoramiento y asistencia técnica para la evaluación técnica de un proyecto de plataformas de conocimiento para neurociencia

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 17/06/2013 ata 27/06/2013

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la supervisión del proceso de evaluación de un proyecto del cambio de la informática médica centrada en el modelado del corazón

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 30/04/2013 ata 03/06/2013

Contrato de Colaboraciaon para el desarrollo del proyecto de investigacion "Cloud computing para servicios inteligentes de atencionn al paciente en tiempo real" financiado por la Empresa Innovaciones Tecnologicas en I MAS D SA

Entidade financiadora Innovaciones Tecnologicas en I MAS D SA
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 23/04/2013 ata 31/12/2014

Contrato de colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación "Cloud computing para servicios inteligentes de atención al paciente en tiempo real" financiado por la Empresa Sivsa Soluciones Informáticas, SA

Entidade financiadora SIVSA, Soluciones Informáticas, S.A.
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 23/04/2013 ata 31/12/2014

Contrato de Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación "SIGAIM" financiado por la empresa AYCO Internet SL

Entidade financiadora AYCO Internet SL
Investigadores principáis Daniel Rivero Cebrián
Tipo Contrato
Datas Dende 03/04/2013 ata 31/12/2014

Contarto de colaboracion de desarrollo del proyecto de investigacion SIGAIM financiado por la empresa COREMAIN SLU

Entidade financiadora COREMAIN S.L.U.
Investigadores principáis Jul¡an Dorado de la Calle
Tipo Contrato
Datas Dende 03/04/2013 ata 31/12/2014

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre desarrollo de herramientas de análisis de registros

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 26/03/2013 ata 26/06/2013

Contrato de Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación "Cloud computing para servicios inteligentes de atención al paciente en tiempo real" financiado por la Empresa Aldaba Servicios Profesionales, SL

Entidade financiadora ALDABA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.
Investigadores principáis Marcos Gestal Pose
Tipo Contrato
Datas Dende 23/03/2013 ata 31/12/2014

TOVIAS: Visualización, interacción y análisis topográfico

Entidade financiadora Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 14/03/2013 ata 31/12/2015

Asesoramiento y asistencia técnica para la supervisión del proceso de evaluación de un proyecto del sistema informático en salud

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 08/03/2013 ata 31/03/2013

Elaboración e edición dun soporte informático e impartición de cursos sobre hábitos de vida saudable e prevención de problemas musculo-esqueléticos na poboación para a promoción do envellecemento activol

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Política Social da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ramón Fernández Cervantes, Rodríguez-Romero Beatriz, Francisco José Senín Camargo, Sergio Patiño Núñez
Tipo Contrato
Datas Dende 14/01/2013 ata 14/07/2013

Convenio de aplicación del convenio de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la UDC para proporcionarse mutuamente capacidades docentes.

Entidade financiadora Ministerio de Defensa
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 03/01/2013 ata 03/01/2015

Red Gallega de Investigacion sobre Cáncer Colorectal (REGICC)

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2013

Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas en el Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico y Fundación de Ingeniería Civil de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2012

Sistema Experto para el diseño y creación de tecnologías de apoyo software de acceso al ordenador para personas con discapacidad

Entidade financiadora Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/03/2013

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de agrupaciones estratégicas (CITIC)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2013

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para el periodo 01/08/2012 a 30/09/2012

Entidade financiadora Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 01/08/2012 ata 30/09/2012

Sistema para el diagnostico diferencial precoz, mediante neuroimagen

Entidade financiadora AENOR
Tipo Contrato
Datas Dende 21/07/2012 ata 30/09/2012

Lazarus. Sistema integrado para la rehabilitacion del equilibrio y de la marcha basado en neurofeedback para pacientes con daño cerebral

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 21/07/2012 ata 30/09/2012

Contrato para actividades de supervisión y asesoramiento (TEP) sobre el proceso de evaluación de un proyecto de investigación en el ámbito reconstrucción virtual de modelos cardiovasculares entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 10/07/2012 ata 10/09/2012

Contrato para actividades de supervisión y asesoramiento (TEP) sobre el proceso de evaluación de un proyecto de investigación en el ámbito reconstrucción virtual de modelos cardiovasculares entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 25/05/2012 ata 25/06/2012

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre el seguimiento de un proyecto de investigación relacionado con el desarrollo tecnológico de una plataforma de entrenamiento de la capacidad funcional

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 12/03/2012 ata 12/06/2012

Medición de movimientos y tensiones en los amarres del barco Urania Mella en el Puerto Exterior de Punta Langosteira tras la construcción del espigón de protección. Análisis integrado de los resultados con la hidrodinámica existente en la dársena del puerto y transferencia de tecnología a la Autoridad Portuaria de la Coruña

Entidade financiadora UTE Dique de protección
Investigadores principáis Enrique Peña González
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2013

Consolidacion y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema universitario de Galicia.Grupo RNASA-IMEDIR

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 19/08/2011 ata 18/08/2014

INBIOMEDvision - PROMOTING & MONITORING BIOMEDICAL INFORMATICS IN EUROPE

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Joan Marc Cabó, Ferran Sanz
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/02/2011 ata 01/02/2013

Infraestructura Científico-Tecnológica: Infraestructura Científica para la Investigación en Diversas Facetas de la Ingeniería del Agua

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2014

Bases para a construccion dun sistema de innovacon transrexional no Sudoe, Fundamentado na creatividade para a innovacion das empresas, con apoio das universidades, administracions publicas e entorno social das rexions participantes

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Braulio Pérez Astray
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2011 ata 30/06/2013

Acuerdo de colaboración entre Sanatorio Quirúrgico Modelo, S.L. y la Universidad de A Coruña en el marco del programa FEDER-INNTERCONECTA GALICIA

Entidade financiadora Sanatorio Quirúrgico Modelo, S.L.
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 13/12/2011 ata 28/02/2015

Acuerdo de colaboración entre Aldaba Servicios Profesionales S.L. y la Universidad de A Coruña en el marco del programa FEDER-INNTERCONECTA GALICIA

Entidade financiadora ALDABA Servicios Profesionales, S.L.
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 09/12/2011 ata 28/02/2015

Estudio de Sistemas de control de apoyo para la corrección postural mediante técnicas y procedimientos de inteligencia artificial. TICE (Tiras de Control Ergonómico)

Entidade financiadora CAMI, Incorporated
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 24/11/2011 ata 24/12/2012

Desarrollo de un sistema de impresión DICOM de bajo coste utilizando impresoras convencionales

Entidade financiadora M3M Europa, SL
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 07/11/2011 ata 07/11/2013

Condicións de adherencia e fisuración en elementos pretensados pretesos de baixa cuantía

Entidade financiadora EMESA TREFILERIA S.A.
Investigadores principáis Fernando Martínez Abella
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2011 ata 31/12/2012

Software "Sistema de impresión DICOM de bajo coste utilizando impresoras convencionales

Entidade financiadora M3M Europa, SL
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2011 ata 01/10/2012

Sistema de información para el diagnóstico médico

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 30/08/2011 ata 10/09/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre un proyecto de investigación relacionado con servicios la interoperabilidad de sistemas de información médicos

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 04/07/2011 ata 03/09/2011

Desenvolvemento e mellora de modelos teóricos do formigón estrutural a partir da súa dosificación mediante técnicas de programación xenética e redes de neuronas artificiais

Entidade financiadora ENMACOSA, S.A
Investigadores principáis Fernando Martínez Abella
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2011 ata 31/12/2013

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la supervisión de la evaluación (TEP) de un proyecto de investigación sobre computación ubicua aplicada a modelos virtuales para el estudio de cardiopatías

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 28/06/2011 ata 28/08/2011

Convenio IV International Symposium on biomedical informatics in Europe

Entidade financiadora Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 06/06/2011 ata 08/06/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre un proyecto de investigación relacionado con el desarrollo de un sistema de información para centros y hospitales veterinarios

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 11/04/2011 ata 10/10/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre un proyecto de investigación relacionado con servicios de teleasistencia avanzados para personas dependientes

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 08/04/2011 ata 07/10/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre un proyecto de investigación relacionado con redes de datos inteligentes en el ámbito de la discapacidad

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 08/04/2011 ata 30/04/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre un proyecto de investigación relacionado con la gestión de conocimiento en un sistema de información de deportistas

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 13/01/2011 ata 12/03/2011

Asistencia técnica AENOR para el proyecto "Creación de un sistema inteligente de prevención de riesgos de salud a partir de historiales clínicos electrónicos distribuidos"

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 12/01/2011 ata 31/03/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre un proyecto de investigación en el ámbito de los sistemas de información médicos

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 10/01/2011 ata 09/02/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre un proyecto de investigación en el ámbito de la informática médica

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 10/01/2011 ata 09/02/2011

Sistema inteligente de prevención de riesgos de salud

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/03/2011

Análise da eficiencia das escalas de fenda vertical mediante técnicas de visión artificial

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/12/2010 ata 13/12/2013

Desenvolvemento de novas técnicas de análise de imaxes de xeles 2d para investigación biomédica

Entidade financiadora Conselleria de Economia e Industria. Xunta de Galicia
Investigadores principáis Julián Alfonso Dorado De La Calle
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/12/2010 ata 13/12/2013

Sistema de medición de afinidad estilística: aplicación a la búsqueda de imágenes por similitud y a la generación de imágenes en base a ejemplos

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
Investigadores principáis Juan Romero Cardalda
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/12/2010 ata 14/12/2013

Procesamiento de información mediante redes neurogliales artificiales

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Ana Belén Porto Pazos
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 30/06/2013

Biomarcadores como guía para la terapia del cáncer individualizada

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Julián Dorado De La Calle
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2011

Infraestructura Científico-Tecnológica: Ampliación de la Capacidad Instrumental y de Adquisición de datos Mediante un Equipo de Fibra Óptica

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2013

Infraestructura Científico-Tecnológica: Equipo Dinámico para la Caracterización Estructural de Los Materiales Utilizados en las Capas De Firmes de Carreteras y de Asiento de Ferrocarriles

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2014

Proyecto G-TIC: Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en personas con diversidad funcional para la accesibilidad, usabilidad y e-inclusión en la Sociedad de la Información

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 30/11/2010

Infraestructura científico-tecnológica: Adquisición de un reómetro para la medida de las propiedades reológicas de hormigones en estado fresco y otros fluidos tipo Bingham

Entidade financiadora Ayudas del subprograma Nacional de Infraestructuras-científico-tecnológicas
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2015

Infrastructura científico-tecnológica: Mejora de la máquina 15MN MTS con la incorporación de mordazas a tracción

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2015

Desenvolvemento e mellora de modelos teóricos do formigón estructural a partir da súa dosificación mediante técnicas de programación xenética e redes de neuronas artificiais. (METEFORES)

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Fernando Martínez Abella
Tipo Contrato
Datas Dende 15/12/2010 ata 31/12/2013

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre cuatro proyectos de investigación

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 25/10/2010 ata 25/08/2011

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa/Escuela Antonio Escaño y la UDC

Entidade financiadora Ministerio de Defensa
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 29/09/2010 ata 29/09/2012

Contrato para la realización de cursos, seminarios y jornadas técnicas Empresa/Administración: Aula CAMON de la Caja del Mediterráneo a través de RAFAEL PALAZÓN AZORÍN

Entidade financiadora Caja del Mediterraneo (CAM)
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2010 ata 31/12/2010

Benestar accesible

Entidade financiadora InfoJC SL
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 11/01/2010 ata 10/10/2010

Desarrollo del proyecto "G-TIC: Gestión de las TIC"

Entidade financiadora Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE)
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2011

Visibilidade do sistema galego de I+D+i: deseño dun portal de acceso global ao coñecemento.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 05/12/2009 ata 04/12/2011

Visibilidad del sistema gallego de I+D+i: diseño de un portal de acceso global al conocimiento

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Viviana Fernández Marcial
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 04/12/2009 ata 30/09/2012

PHR2.0: Registro Personal de Salud en web 2.0

Entidade financiadora Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2009 ata 30/09/2011

Redes de Investigación

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 23/07/2009 ata 22/07/2010

Desarrollo de un Programa de Asistencia Integral a la Insuficiencia Cardíaca en Atención Primaria, con la colaboración de Atención Especializada, gestionado a través de un Sistema Inteligente de Información

Entidade financiadora FUNDACIÓN MAPFRE
Investigadores principáis David Bouza Alvarez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 10/03/2009 ata 31/03/2010

Estimulación terapéutica integral computerizada en la promoción de la autonomía personal de la personas con daño cerebral. Proyecto ETIC

Entidade financiadora FUNDACIÓN MAPFRE
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 10/03/2009 ata 09/03/2010

Rede Transrexional Universidade-Empresa para a Organizacion do Mercado da Innovacion e o Coñecemento no Sudoe (REDOMIC)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Braulio Pérez Astray
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/03/2009 ata 30/06/2011

Complejos de Van der Walls: Evaluación precisa de propiedades de interacción

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Berta Fernandez Rodriguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 12/07/2013

Aplicación de métricas para la clasificación de imágenes según criterios estilísticos y estéticos

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Juan Romero
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Rede Galega de Investigación sobre Cancro Colorrectal (REGICC)

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2010

Infraestructura Científico-Tecnológica: Ampliación y Mejora de los Sistemas De Carga, Control, Seguridad y Adquisición de Datos para el Laboratorio de Construcción del CITEEC

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Red Iberoamericana de Tecnologí­as Convergentes NBIC en Salud (IBERO-NBIC)

Entidade financiadora Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologi­a para el desarrollo (CYTED)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2012

CONVENIO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN PHR2.0: REXISTRO PERSOAL DE SAÚDE EN WEB 2.0 ENTRE A UDC, ALDABA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L. E ALDABA SOLUCIONES Y PROYECTOS S.L.

Entidade financiadora ALDABA SOLUCIONES Y PROYECTOS, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 23/12/2009 ata 31/12/2012

Elaboración de un sistema de información para la adquisición de datos de estudios médicos

Entidade financiadora FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2009 ata 31/12/2010

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y A-Cero inmobiliaria Joaquín Torres Arquitectos S.L.

Entidade financiadora A-CERO Inmobiliaria Joaquín Torres Arquitectos S.L.
Investigadores principáis Julián Dorado De La Calle
Tipo Contrato
Datas Dende 31/07/2009 ata 31/12/2010

Segunda parte del informe científico-técnico para la determinación de las características termohidrogeoquímicas y terapéuticas de las aguas de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia - Dirección Xeral de Saúde Pública
Investigadores principáis Rosa Meijide Faílde
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2009 ata 30/11/2009

BIGPEEL (Building dixital peel): Sistema Sensorial Embebido para a Detección Temperá de Patoloxías da Construción

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/11/2008 ata 31/10/2010

ANÁLISE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN BASEADO EN IMAXE ORIENTADO AO APOIO E Á TOMA DE DECISIÓNS EN SERVIZOS DE HEMODINÁMICA

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 11/10/2008 ata 10/10/2011

Sistema de visión artificial para medición de deformación en materiais (VADEMA)

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 11/10/2008 ata 31/10/2011

Sistema de prevención de riesgos por inundación y modelado de procesos de transporte de contaminantes en cuencas fluviales

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 11/10/2008 ata 31/10/2011

Red temática de investigación cooperativa en Biomedicina Computacional (COMBIOMED)

Entidade financiadora Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2012

Infraestructura Computacional para la Red Gallega de Bioinformática. HPC

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Alejandro Pazos
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2015

Análise, deseño e implementación dun sistema de información baseado en imaxe orientado ao apoio á toma de decisións en Servizos de Hemodinámica

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación de la Consellería de innovación e Industria de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 20/10/2008 ata 20/10/2011

Informe científico para la determinación de las características termohidrogeoquímicas y terapéuticas de las aguas de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Rosa Meijide Faílde
Tipo Contrato
Datas Dende 10/05/2008 ata 28/11/2009

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y NANOGAP, SUB-NM-POWDER, S.A.

Entidade financiadora NANOGAP
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 03/01/2008 ata 28/02/2009

Avaliación da contaminación mariña por verteduras de hidrocarburos mediante técnicas quimiométricas baseadas en sistemas intelixentes adaptativos. Aplicación ao accidente do Prestige

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis José Manuel Andrade Garda
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 04/12/2007 ata 04/12/2009

TIC en enxeñaría civil

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Julián Dorado de la Calle
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 02/12/2007 ata 01/12/2008

Modelización del funcionamiento en términos cuantitativos y cualitativos de cuencas rurales y urbanas mediante técnicas de computación evolutiva

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/09/2010

Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos-Imaxe Médica e Diagnóstico Radiolóxico (RNASA-IMEDIR)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/08/2007 ata 15/11/2010

Rede Galega de Bioinformática

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/08/2007 ata 15/11/2009

Grupos de Referencia Competitiva

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 10/08/2007 ata 10/08/2010

MUSCAN-MULTIPLEX SCREENING FOR CANCER OF THE BREAST AND COLON

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2007

Condicións de aplicación de peloides para usos en termalismo

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Rosa Meijide Faílde
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 01/01/2010

Sistema evolutivo para a obtención de mellores axustes nas formulacións normativas do formigón estrutural

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Juan Ramon Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 01/01/2010

Rede Galega de Bioinformática

Entidade financiadora Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2009

Ayuda para la preparación del proyecto UE "Preparación de propuesta (Cooperation-Collaborative-Health) para el VII programa Marco de la UE"

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 30/04/2008

Convenio "Nuevas tecnologías de apoyo para la integración y accesibilidad de las personas con diversidad funcional en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Proyecto In-TIC"

Entidade financiadora Fundación Orange
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 18/10/2007 ata 30/04/2014

WAVECAT 3D. Desarrollo técnico y construcción de un prototipo del sistema undimotrix wavecat con ensayos en tanque de olas 3D para el desarrollo de las tareas en el requeridas

Entidade financiadora Fundación para fomento de la calidad industrial y desarrollo tecnológico de Galicia gestionadora del CIS
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/09/2010

Asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y Bastet Ingeniería S.L.

Entidade financiadora Bastet Ingeniería S.L.
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/11/2007

NXC-PANELES GENÓMICOS: Aplicación integrada de la genómica estructural a la medicina clínica. Selección de paneles genéticos predictivos de enfermedad cardiovascular y de respuesta a fármacos antivirales

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2007 ata 30/09/2007

Desarrollo de un Sistema informático para el diseño y realización de estudios médicos basados en métrica radiológica

Entidade financiadora Stryker Corporation
Investigadores principáis Pernas Puente-Penas, Juan Antonio
Tipo Contrato
Datas Dende 03/01/2007 ata 03/01/2008

Convenio entre la Universidad de A Coruña y el Instituto Médico-Quirúrgico San Rafael para la explotación del sistema de información de imágenes médicas "SMIIS" y del servidor "DSERVER"

Entidade financiadora Instituto Médico-Quirúrgico San Rafael
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2007

Rede galega de investigación sobre cancro colorrectal

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 14/12/2006 ata 13/12/2008

Adquisición y almacenamiento de datos procedentes de monitores de UCI para el desarrollo de un sistema experto de control supervisado de pacientes críticos mediante el control remoto de bombas de inyección de fármacos

Entidade financiadora IS Carlos III
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 17/10/2006 ata 30/12/2009

Sistema celular artificial para procesado de información y crecimiento de estructuras

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Investigadores principáis Julián Dorado De La Calle
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/09/2009

Optimización de Redes Neurogliales Artificiales mediante Algoritmos Evolutivos

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Ana Belén Porto Pazos
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/01/2006 ata 06/01/2007

Red de Investigación sobre el cáncer colorrectal en Galicia (REGICC)

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2008

Herramientas avanzadas para la protección del litoral de Galicia y la Regíón Norte de Portugal frente a vertidos de hidrocarburos en alta mar. (PROLIT)

Entidade financiadora Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Investigadores principáis Gregorio Iglesias Rodríguez y Julián Dorado De La Calle
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2007

Xestión e análise dos datos do sistema de predicción y alarma hidrolóxica do río Umia

Entidade financiadora Augas de Galicia
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Contrato
Datas Dende 30/12/2006 ata 30/12/2007

Desarrollo de una metodología de predicción de la producción en una minicentral hidroeléctrica (primera fase)

Entidade financiadora AIN ACTIVE, S.L.
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Contrato
Datas Dende 19/11/2006 ata 19/11/2007

Modelización de los sistemas de aireación y de circulación de agua en los tanques en diversas granjas de cultivo marino

Entidade financiadora STOLT SEA FARM, S.A.
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Contrato
Datas Dende 07/11/2006 ata 07/11/2007

Modelización de las minicentrales del canal de Aragón y Cataluña

Entidade financiadora Compañía Hidroeléctrica de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Contrato
Datas Dende 20/04/2006 ata 20/04/2007

Desarrollo de dos unidades de control para reactores

Entidade financiadora Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2006

Registro de tumores, banco de tumores y banco de ADN

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/03/2006

Sistema web para la gestión y análisis de imágenes médicas en la plataforma INBIOMED

Entidade financiadora Ministerio de Sanidad y Consumo
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2005 ata 31/12/2006

Desarrollo de un sistema de información para la recopilación de datos médicos y la realización de estudios epidemiológicos multicentro e internacionales

Entidade financiadora Consellería de Innovación, Industria e Comercio
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 05/08/2005 ata 04/08/2008

Red temática para el estudio epidemiológico del cáncer colorrectal en Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 13/07/2005 ata 12/06/2006

Análise, avaliación e seguimento da capacidade motriz na poboación en idade escolar da comunidade autónoma de Galicia e a súa relación cos indicadores de obesidade e saúde. (AXUDAS PARA GRUPOS NOVOS)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Antonio Ardá Suárez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/07/2005 ata 12/07/2008

Sistema de información para la gestión de la historia clínica electrónica y las imágenes diagnósticas asociadas del Hospital San Rafael

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
Investigadores principáis Eloy Eduardo Fernández Corral (por el I.M.Q. San Rafael) y Alejandro Pazos Sierra (por la Universidade da Coruña)
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/07/2005 ata 30/09/2008

Análisis de circuitos cerebrales y utilización de Computación Evolutiva para el desarrollo de Redes Neurogliales Artificiales.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Ana Belén Porto Pazos
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/06/2005 ata 31/05/2006

Realización de un modelo reducido de los órganos de desagüe de la presa de Touro

Entidade financiadora Patrimonio Hidroeléctrico de Galicia
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2005 ata 01/09/2006

Mantenimiento y supervisión del sistema de predicción y alarma hidrológica del Río Umia

Entidade financiadora Augas de Galicia. Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Contrato
Datas Dende 02/07/2005 ata 01/07/2007

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NA EMPRESA VIDRIOMOSS S.L.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NA EMPRESA STILINEA COCINAS S.A.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NA EMPRESA RONÁUTICA S.A.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NA EMPRESA PUMADE S.A

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DOS PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUCTOS NA EMPRESA MADERÓ S.A.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NA EMPRESA INDUSTRIAS GONZÁLEZ S.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DOS PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUCTOS NA EMPRESA IPV S.A.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DOS PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUCTOS NA EMPRESA INDUSTRIAS FERRI S.A

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DOS PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUCTOS NA EMPRESA ICEBOX PLÁSTICO, S.A

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DOS PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUCTOS NA EMPRESA FECAMA S.L.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NA EMPRESA FECAMA S.L..

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NA EMPRESA UNVI S.A.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

Actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y el Laboratorio CITEEC

Entidade financiadora Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2005 ata 30/04/2008

CONVENIO ENTRE A UDC E COLEXIO FERNÁNDEZ PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTO DE INVESTIGACIÓN

Entidade financiadora CPR FERNÁNDEZ, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2005 ata 01/06/2005

Software de control para reactores

Entidade financiadora Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2005 ata 31/12/2005

Diseño y construcción de un sistema de control de posicionamiento de 2 ejes

Entidade financiadora Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2005 ata 31/12/2006

Realización de un modelo reducido de los órganos de desagüe de la presa de Brandariz

Entidade financiadora SOCOÍN Ingeniería y Construcción Industrial, S.L.U
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2005 ata 31/12/2005

Plataforma para el desarrollo de sistemas sociales siguiendo el paradigma de la Sociedad Híbrida

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/08/2004 ata 12/08/2007

INBIOMED: plataforma de almacenamiento, integración y análisis de datos clínicos, genéticos, epidemiológicos e imágenes orientada a la investigación sobre patologías (INCENTIVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

Aplicación de técnicas de inteligencia artificial al análisis automático de angiografía sobre PACS, para establecer un patrón de cuantificación (score) del efecto de la estenosis coronaria (IASTEN-CORONARIA) (INCENTIVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

A pilot study of colorectal cancer in Galicia, Spain

Entidade financiadora National Cancer Institute USA
Investigadores principáis Haile Robert W. Haile y Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/04/2004 ata 31/03/2006

Solución estratégica integral para la gestión inteligente e información clínica segura de centros termales y de turismo de salud

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Rosa Meijide Faílde
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2004 ata 12/12/2007

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE ADN DESIGN, FUDC E D. JOSÉ R. MÉNDEZ SALGUEIRO PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO "DESEÑO DE NOVAS PROPOSTAS CONCEPTUAIS PARA PLANCHAS"

Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2004 ata 31/03/2005

CONVENIO ENTRE A UDC E COLEXIO FERNÁNDEZ PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTO DE INVESTIGACIÓN

Entidade financiadora CPR FERNÁNDEZ, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2004 ata 01/03/2004

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE RONÁUTICA, FUDC E D. JOSÉ R. MÉNDEZ SALGUEIRO PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO "DESEÑO DE NOVAS PROPOSTAS PARA SISTEMAS MODULARES DE PANTALÁNS PARA PORTOS DEPORTIVOS"

Entidade financiadora RONÁUTICA, S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 04/10/2004 ata 03/02/2005

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE RONÁUTICA, FUDC E D. JOSÉ R. MÉNDEZ SALGUEIRO PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO "DESEÑO DE NOVAS PROPOSTAS DE FLOTADORES E SISTEMAS PARA MUELLES FLOTANTES AUTOESTABLES"

Entidade financiadora RONÁUTICA, S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 04/10/2004 ata 03/02/2005

Convenio e anexo entre a UDC e Termalismo Saúde e Alimentación, S.L. (TESAL) para a realización dun proxecto de investigación: "Solución estratéxica integral para a xestión intelixente e información clínica segura de centros e de turismo de saúde"

Entidade financiadora Termalismo Saúde e Alimentación, S.L. (TESAL)
Investigadores principáis Rosa Meijide Failde
Tipo Contrato
Datas Dende 15/09/2004 ata 15/09/2007

Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e a UDC para a ampliación do sistema de predicción e alarma hidrolóxica do río Umia

Entidade financiadora Augas de Galicia
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Contrato
Datas Dende 19/05/2004 ata 31/12/2004

Convenio entre la Fundación ARAO, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de A Coruña, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Federico II de Nápoles (Italia) para la realización del proyecto "Teledetección inteligente de hidrocarburos en medio marino".

Entidade financiadora Fundación ARAO
Investigadores principáis Francisco Ares Pena (Coordinador); Bernardino Arcay Varela (Director del Subproyecto de la UDC)
Tipo Contrato
Datas Dende 20/01/2004 ata 20/01/2006

Sistema de previsión de variables oceanográficas en las rías gallegas

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Juan Román Acinas García
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 18/12/2003 ata 17/12/2006

Aplicación de técnicas de inteligencia artificial al análisis automático de angiografía sobre PACS, para establecer un patrón de cuantificación (score) del efecto de la estenosis coronaria (IASTEN-CORONARIA)

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2003 ata 30/11/2006

Bioinformatic tools using artificial intelligence for diagnostic (incentivo)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/2003 ata 14/07/2003

Sistema global de adquisición, almacenamiento y reconstrucción tridimensional, a partir de imágenes radiológicas, para el desarrollo de métodos de visualización avanzada y navegación interactiva desde puntos remotos (INCENTIVO TIC2000-0120-P4-03)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/2003 ata 14/07/2006

INBIOMED: Plataforma de almacenamiento, integración y análisis de datos clínicos, genéticos, epidemiológicos e imágenes orientada a la investigación sobre patologías

Entidade financiadora Ministerio de Sanidad y Consumo - Instituto Carlos III
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2003 ata 01/01/2006

INBIOMED: Plataforma de almacenamiento, integración y análisis de datos clínicos,genèticos,epidiemiológicos e imágenes orientada a la investigación sobre patologías

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2003 ata 01/01/2006

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE LA UDC Y MICROSOFT IBÉRICA, SRL PARA REALIZACIÓN PROYECTO "PLATAFORMA DE SERVICIOS WEB BASADA EN LA SOCIEDAD HÍBRIDA"

Entidade financiadora MICROSOFT IBÉRICA, S.R.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 30/10/2003 ata 30/10/2004

ANEXO DE AMPLIACIÓN DEL CONTRATO ART. 83 LOU PARA REALIZACIÓN PROYECTO "Innovación en procesos de depuración de aguas residuales en pequeños núcleos de población: Reactor biomembrana autoaireado y desinfección con radiación ultravioleta"

Entidade financiadora Grupo Aluman
Investigadores principáis Alfredo Jácome Burgos
Tipo Contrato
Datas Dende 29/10/2003 ata 29/12/2003

CONTRATO Nº: DE03/B-401/P ENTRE EADS CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL, EL DPTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA UDC Y LA FUDC

Entidade financiadora EADS CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS, S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 26/02/2003 ata 13/06/2003

Creación, diseño y adaptación de programas informáticos para la rehabilitación de las alteraciones del lenguaje y trastornos asociados.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Isabel Vilariño Vilariño
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2002 ata 01/10/2004

Creatividad artificial: Análisis, extensión y generalización de la Sociedad Híbrida

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Juan Jesús Romero Cardalda
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 17/07/2002 ata 17/07/2003

Sistema adaptativo de creación artística basado en vida artificial y computación evolutiva

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 17/07/2002 ata 17/07/2003

Creación, diseño y adaptación de programas informáticos para la rehabilitación de las alteraciones del lenguaje y trastornos asociados

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 17/07/2002 ata 17/07/2003

Elaboración de contenidos multimedia para la asignatura de Gráficos en Computación.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2002 ata 31/12/2002

Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e a UDC para Implantación dun sistema de predicción e alarma hidrolóxica e de control da contaminación do río Umia

Entidade financiadora Augas de Galicia
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Contrato
Datas Dende 04/12/2002 ata 02/12/2004

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE FUDC E INSA PARA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIO DE ESTRATEGIAS Y CAPACIDADES DE PROTECCIÓN ANTI-INTERFERENCIAS DE LA ANTENA IRMA A TRAVÉS DE UN SOFTWARE DE SÍNTESIS DE DIAGRAMAS DE RADIACIÓN BASADO EN REDES NEURONALES

Entidade financiadora INGENIERÍA Y SERVICIOS AEROESPACIALES, S.A. (INSA)
Tipo Contrato
Datas Dende 16/05/2002 ata 16/06/2002

Convenio para el desarrollo de un programa de prácticas en empresas entre la UDC y el Instituto Médico-Quirúrgico San Rafael.

Entidade financiadora INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO S. RAFAEL
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2002 ata 30/06/2002

COST ACTION 282 - Knowledge Exploration in Science and Technology (KnowlEST)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/12/2001 ata 30/11/2005

Estudio experimental, analítico y numérico sobre el diseño de zonas de anclaje en elementos de hormigón pretensado con armadura pretensa. Aplicación a diversos tipos de hormigones: ZANCLA

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Fernando Martinez Abella
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 17/11/2001 ata 17/11/2004

Sistema global de adquisición, almacenamiento y reconstrucción tridimensional, a partir de imágenes radiológicas, para el desarrollo de métodos de visualización avanzada y navegación interactiva desde puntos remotos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 07/11/2001 ata 31/12/2004

Extracción de reglas de redes de neuronas artificiales mediante computación evolutiva

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Julián Dorado De La Calle
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 05/06/2001 ata 04/06/2002

Extracción de reglas de redes de neuronas artificiales mediante computación evolutiva

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 23/05/2001 ata 23/05/2002

Sistema cooperativo, basado en computación evolutiva y vida artificial, para entornos creativos

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 23/05/2001 ata 23/05/2002

CONTRATO ART. 11 LRU PARA PROYECTO "ESTUDIO Y DESARROLLO DE RED ALTA CAPACIDAD ENTRE CENTROS CIENTÍFICOS Y EMPRESAS ARCO ATLÁNTICO" Y DE MODO ESPECÍFICO INVESTIGACIONES SOBRE "ANÁLISIS DE RED DE C Y T DE GALICIA, CANARIAS, ANDALUCÍA Y NORTE PORTUGAL

Entidade financiadora FUNDACIÓN UDC
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2001 ata 01/08/2001

I Plan Gallego de Inclusión Social

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS
Investigadores principáis Prof. Dr. José Carlos Millán Calenti
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2001 ata 31/12/2006

Desarrollo de redes de neuronas artificiales mediante algoritmos genéticos

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Julián Dorado De La Calle
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 19/05/2000 ata 19/05/2001

Criterios para el diseño de escalas de peces de hendidura vertical

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2002

Diseño integrado de hormigones de altas prestaciones dirigido al usuario (DIHAPO)

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Fernando Martinez Abella
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2001

Determinación del comportamiento del hormigón en presas de más de veinte años para su aplicación en estudios de mantenimiento y seguridad: análisis del modelo tenso-deformacional frente a cargas lentas y evaluación del fenómeno expansivo

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Fernando Martinez Abella
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/1999 ata 31/12/2001

Optimización de los circuitos hidráulicos y de los procesos en instalaciones de tratamiento físico-químico de agua. Aplicación a la planta de efluentes líquidos de As Pontes

Entidade financiadora Proyecto financiado con Fondos FEDER (IFD97-0053) Regiones objetivo 1 y 2 - Plan nacional de I+D
Investigadores principáis Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/11/1998 ata 31/10/2001

Sistema integrado para el telediagnóstico y seguimiento a distancia de pacientes con prótesis de cadera (SSAPRO98)

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/1998 ata 30/09/2000

Construcción dun sistema experto para a dixitalización da carreira a partir de filmaciones 2D.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/06/1997 ata 16/06/1998

Construcción de una Base de Datos individualizada de patrones cinemáticos en la carrera: Un sistema de ayuda al reconocimiento automático de patrones

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/12/1996

Recoñecemento, a partir de secuencias de video e mediante computador, de patróns dinámicos humans para mellorar o rendimento deportivo

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Avaliación de riscos e control de calidade en instalacións de radio-diagnóstico

Entidade financiadora UDC
Investigadores principáis José Luis Rodríguez-Villamil Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1995 ata 01/01/1996

Aplicación de las redes de neuronas artificiales de diagnóstico y pronostico antenatal y estudio comparativo con otras técnicas de ayuda al diagnostico y pronostico.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/01/1993 ata 13/01/1994

Análise, Avaliación e Seguimento dos efectos da práctica deportiva sobre a poboación en idade escolar na Comunidade Autónoma de Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas

Sistema de prevención de intrusiones en redes wireless basadas en tecnología Wi-Fi. Asiento Registral: 03/2018/1399

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Autores Elena Botana de Castro, Adrian Carballal Mato, Carlos Fernández Lozano, Antonino Santos Del Riego
Data de solicitude 16/08/2018
Data de concesión 16/08/2018

FISHPATH. Aplicación informática web de diseño de escalas de peces de hendidura vertical

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Bermúdez, M., Rabuñal, J.R., Puertas, J., Rico, A., Rodríguez A.
Data de solicitude 07/06/2018
Data de concesión 16/07/2018

HemoTool. Asiento Registral: 03/2017/1009

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores Alejandro Pazos Sierra, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Javier Pereira, Vázquez-Rodríguez JM, Nicolas Vazquez Gonzalez, Guillermo Aldama, Ramón A. Calviño Santos, Jorge Salgado Fernández, Piñón-Esteban P, Xacobe Flores Rios, Lola Traba, Adrian Carballal Mato
Data de solicitude 02/06/2017

Herramienta para el cálculo de métricas en imagen de corte histológico para la identificación de posibles daños valvulares inducidos por fármacos - VALVCALC

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña
Autores Pazos, A., Dorado, J., M. Gestal, Cristian Robert Munteanu, Carlos Fernandez Lozano, Estefania Sande Castro, José Antonio Seoane Fernández, María Isabel Loza, José Manuel Brea Floriani, Norberto Ezquerra  , Ainhoa Gutiérrez Nieto, Alvarellos, A.
Data de solicitude 22/03/2017

Sistema de detección y medición de peces y objetos móviles bajo el agua

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Alvaro Rodriguez Tajes, Ángel José Rico Díaz, Adrián Pallas Fernández
Data de solicitude 07/07/2016
Data de concesión 05/09/2018

TADPOLE. Motor de diseño asistido basado en morfogénesis genética aplicada sobre nubes de puntos

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Adrian Carballal Mato, Rafael Iván Pazos Pérez, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Luis Omar Álvarez Mures, Alejandro Pazos Sierra, M. Dolores García Vidaurrazaga
Data de solicitude 12/08/2015
Data de concesión 16/11/2015

Sistema de Visión Artificial para a medición de deformacións (VAMDEF)

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Rodriguez, A., Rabuñal, J.R., Martinez Abella, F., Julián Dorado de la Calle, Pérez-Ordóñez J.L., Alejandro Pazos Sierra, M. Paredes-González
Data de solicitude 12/02/2014
Data de concesión 15/04/2014

Posture Training Device (Europea)

Tipo Patente
Entidade
Autores Jose Antonio Cuevas, Eduardo Carbia, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra, Martín Nogueira Salgueiro
Data de solicitude 13/09/2013
Data de concesión 01/04/2015

Posture Training Device

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Cuevas J.A., Carbia E., Rabuñal, J.R., Pazos, A., Nogueira M.
Data de solicitude 11/11/2013
Data de concesión 06/03/2014

Posture Training Device

Tipo Patente
Entidade
Autores Jose Antonio Cuevas, Eduardo Carbia, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra, Martín Nogueira Salgueiro
Data de solicitude 27/08/2012

Sistema de impresion DICOM de bajo coste utilizando impresoras convencionales

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Alejandro Pazos Sierra, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Javier Pereira Loureiro, Ana Belen Porto Pazos, Carlos Fernández Lozano, José Antonio Seoane Fernández, Alba Cabarcos Bermudez, Alberto Jose Alvarellos Gonzalez, Estefania Sande Castro
Data de solicitude 02/02/2012

Buscador ontologico inteligente para la recuperacion de informacion medica de fuentes heterogeneas.

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Marcos Gestal, Alba Cabarcos Bermudez, Daniel Rivero Cebrián, José Antonio Seoane Fernández, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Ana Belen Porto Pazos, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Javier Pereira Loureiro
Data de solicitude 21/03/2012

Molecular Blockmatching method for gel image analysis

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Cristian Robert Munteanu, Alejandro Pazos Sierra, Julián Dorado de la Calle, Francisco Javier Blanco García, Javier Pereira Loureiro, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Cristina Ruiz Romero, José Antonio Seoane Fernández, Ana María Freire Veiga, Enrique Fernández Blanco, Álvaro Rodríguez Tajes, Carlos Fernández Lozano, Ana Belen Porto Pazos
Data de solicitude 24/04/2012
Data de concesión 25/11/2014

MInD-Prot - Markov Indices for Drugs and Proteins

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores C. Munteanu, Humberto González Díaz
Data de solicitude 26/06/2012
Data de concesión 27/08/2012

Prot-SSP - Analyzing Amino Acid Pairing Patterns in Protein Secondary Structures

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores C. Munteanu, Miguel M. de Sousa, Alexandre Lopez Magalhaes
Data de solicitude 26/02/2012
Data de concesión 27/08/2012

Librería de AAGG de propósito general para la resolución de problemas

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Vanessa Aguiar Pulido, Carlos Fernández Lozano, José Antonio Seoane Fernández, Daniel Rivero Cebrián, Marcos Gestal, Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra
Data de solicitude 27/09/2011

Portal WEB concurso-reality plataforma

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Adrian Carballal Mato, Juan Jesus Romero Cardalda, José Carlos Dafonte Vázquez, Antonino Santos Del Riego
Data de solicitude 13/12/2011

Java API for multiprocess video enconding

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Adrian Carballal Mato, Juan Jesus Romero Cardalda, José Carlos Dafonte Vázquez, Antonino Santos Del Riego
Data de solicitude 13/12/2011

DiSer - Exchange - Servidor DICOM para intercambiar datos medicos entre distintos hospitales

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro, Jorge Pintos Ruiz, Virginia Mato Abad, Manuel Cajaraville Martinez, Thais Pousada Garcia, María Betania Groba González, Laura Nieto-Riveiro, Jose Manuel Vázquez Naya, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Marcos Martínez Romero, José Antonio Seoane Fernández
Data de solicitude 26/10/2011

ARDEC - INTIC. Aplicacion para el registro de conocimientos del proyecto In-TIC

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Javier Pereira Loureiro, Manuel Cajaraville Martinez, Thais Pousada Garcia, María Betania Groba González, Laura Nieto-Riveiro, Virginia Mato Abad, Jose Manuel Vázquez Naya, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Marcos Martínez Romero, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Ana Belen Porto Pazos, José Antonio Seoane Fernández, Jorge Pintos Ruiz
Data de solicitude 26/10/2011

WorkListMg - Aplicacion para la gestion de la modalidad DICOM de listas de trabajo (WorkList) en un entorno real.

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro, Jorge Pintos Ruiz, Virginia Mato Abad, Manuel Cajaraville Martinez, Thais Pousada Garcia, María Betania Groba González, Laura Nieto-Riveiro, Jose Manuel Vazquez Nava, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Marcos Martínez Romero, José Antonio Seoane Fernández
Data de solicitude 26/10/2011

Molecular Block-Matching Method for Gel Image Analysis

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Alejandro Pazos Sierra, Julián Dorado de la Calle, Francisco Blanco-Garcia, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Cristina Ruiz Romero, José Antonio Seoane Fernández, Ana María Freire Vega, Alvaro Rodriguez Tajes, Carlos Fernández Lozano, Enrique Fernández Blanco, Javier Pereira Loureiro, Cristian Munteanu, Ana Belén Porto Pazos
Data de solicitude 24/04/2011
Data de concesión 25/11/2014

DistClustPG: Sistema Distribuido de Programación Genética con Técnicas coevolutivas

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Alba Catoira Franco, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Juan Luis Pérez Ordoñez, Alejandro Pazos Sierra, Julián Dorado de la Calle, Fernando Martínez Abella, Javier Pereira Loureiro, Álvaro Rodríguez Tajes, Daniel Rivero Cebrián, Cristian Robert Munteanu, Javier Berrocal Benito
Data de solicitude 02/03/2011
Data de concesión 23/06/2011

MCeCoNet - Markov Centralities for Complex Networks

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores C. Munteanu, Aliuska Duardo Sánchez, Humberto González Díaz
Data de solicitude 09/11/2010
Data de concesión 30/12/2010

S2SNet - Sequence to Star Network

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores Cristian R. Munteanu, Gonzalez-Diaz, Humberto
Data de solicitude 08/01/2010
Data de concesión 09/03/2010

CULSPIN - Compute ULam SPiral INdices

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores Perez-Montoto, Lazaro G., Francisco J. Prado Prado, Cristian R. Munteanu, Gonzalez-Diaz, Humberto
Data de solicitude 06/12/2010
Data de concesión 09/04/2009

Software para la identificación de proteínas mediante análisis de imágenes de geles 2D

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro, Juan Ramón Rabuñal Dopico, José Antonio Seoane Fernández, Ana María Freire Veiga, Álvaro Rodríguez Tajes, Enrique Fernández Blanco
Data de solicitude 11/12/2009

Workcollab: Herramienta web de trabajo colaborativo a través de Internet

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Ana Belén Porto Pazos, Guillermo Rodríguez, Alejandro Pazos Sierra, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Javier Pereira Loureiro, José Manuel Vázquez Naya, Enrique Fernández Blanco, Daniel Rivero Cebrián
Data de solicitude 01/03/2009
Data de concesión 17/06/2009

Método y sistema de visión artificial para medida de los movimientos de cuerpos flotantes en un líquido y de la superficie de éste.

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico, Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Óscar Ibáñez Panizo, José Gregorio Iglesias Rodríguez, Alberte Castro, Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro, Ana Belen Porto Pazos, Mª de las Nieves Pedreira Souto
Data de solicitude 08/05/2008
Data de concesión 24/05/2011

Software para la identificación de proteínas mediante análisis de imágenes

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro, Juan Ramón Rabuñal Dopico, José Antonio Seoane Fernández, Ana María Freire Veiga, Álvaro Rodríguez Tajes, Enrique Fernández Blanco
Data de solicitude 01/12/2008
Data de concesión 02/06/2009

Sistema informático de cálculo de Hidrogramas Unitarios mediante Programación Genética

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico, Fernando Martínez Abella, Jerónimo Puertas Agudo, Julián Dorado de la Calle, Juan Luís Pérez Ordóñez, Daniel Rivero Cebrián, Alejandro Pazos Sierra, Mónica Miguélez Rico
Data de solicitude 15/07/2008
Data de concesión 17/11/2008

Módulo de adquisición de datos de bajo consumo polivalente

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico
Data de solicitude 21/08/2007
Data de concesión 14/09/2010

Librería de PG de Propósito General para la Resolución de Problemas

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Javier Pereira Loureiro, Ana Belen Porto Pazos, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Óscar Ibáñez Panizo, Francisco Javier Novoa de Manuel, Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra
Data de solicitude 05/09/2007
Data de concesión 05/09/2007

Herramienta para la Construcción y Utilización de Redes NeuroGliales Artificiales

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Porto-Pazos A. B., A, Alvarellos, Alejandro Pazos Sierra, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Javier Pereira Loureiro, José Manuel Vázquez Naya, M. Martínez-Romero, R. Grande, Francisco Javier Nóvoa De Manuel
Data de solicitude 01/04/2007
Data de concesión 01/07/2007

Sistema evolutivo para la emulación del procesado celular

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Enrique Fernández Blanco, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Ana Belén Porto Pazos, Marcos Gestal Pose, Daniel Rivero Cebrián
Data de solicitude 01/04/2007
Data de concesión 30/05/2007

Gestión inteligente de Centros Termáis e de Turismo de Saúde Awa

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Rosa Meijide Failde, Jorge Teijeiro Vidal, Rodríguez-Villamil, J.L., Julián Dorado de la Calle, Javier Pereira Loureiro, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Eduardo Quintás Serantes, Santiago Pellit Ramil, Marcos Gestal Pose, José Manuel Vázquez Naya, Juan Luís Pérez Ordóñez, Ana Belén Moar Graña
Data de solicitude 28/09/2006

Entorno programable para la comunicación de personas con discapacidad locutiva utilizando síntesis de voz por software en entorno Windows

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal, Maria del Carmen García Pinto, Viana Moldes I, Adriana I. Avila Álvarez, Nereida María Canosa Domínguez, Santiago Pellit Ramil
Data de solicitude 02/11/2006
Data de concesión 02/04/2008

DICOM-GATE (Dicomizador de imágenes)

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores María Díaz Pousa, Juan Luis Pérez Ordóñez, José Manuel Vázquez Naya, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra, Santiago Pellit Ramil
Data de solicitude 01/12/2006
Data de concesión 30/04/2007

Sistema Evolutivo Paralelo y Distribuido de Programación Genética

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Marcos Gestal Pose, Miguel Varela Pérez, Daniel Rivero Cebrián, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Alberto Cancela Carollo, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Enrique Fernández Blanco, Javier Pereira Loureiro
Data de solicitude 01/01/2006
Data de concesión 20/04/2006

Herramienta para el conteo automatico de celulas en imagenes médicas de inmunhistoquimica

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade UDC
Autores Marcos Gestal, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Mónica Miguélez, José Antonio Seoane Fernández, Daniel Rivero Cebrián, Alberto Cancela Carollo, Alba Primo Álvarez, Javier Pereira Loureiro, Juan Luis Pérez Ordóñez, José Manuel Vázquez Naya, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Eduardo Domínguez Medina, María Isabel Loza
Data de solicitude 01/12/2005
Data de concesión 28/04/2006

Herramienta para el análisis de imágenes de geles de electroforesis mediante detección de carriles y bandas

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Marcos Gestal, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Mónica Miguélez, José Antonio Seoane Fernández, Daniel Rivero Cebrián, Alberto Cancela Carollo, Alba Primo Álvarez, Javier Pereira Loureiro, Juan Luís Pérez Ordóñez, José manuel Vázquez Naya, Francisco Javier Novoa de Manuel
Data de solicitude 01/11/2005
Data de concesión 20/01/2006

Sistema Abierto para el Desarrollo de Problemas sobre Programación Genética

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Miguel Varela Pérez, Alejandro Pazos Sierra, Marcos Gestal Pose, Alberto Cancela Carollo, Mª de las Nieves Pedreira Souto
Data de solicitude 01/06/2004
Data de concesión 12/05/2005

Sistema Genérico de Entrenamiento y Evaluación de Redes de Neuronas Artificiales mediante Algoritmos Genéticos (ERNAAG)

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Miguel Varela Pérez, Alejandro Pazos Sierra, Marcos Gestal Pose, Alberto Cancela Carollo, Mª de las Nieves Pedreira Souto
Data de solicitude 01/07/2004
Data de concesión 27/09/2004

Servidor multithread para el almacenamiento e intercambio de ficheros en un entorno hospitalario.

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Alejandro Pazos Sierra, Juan Luís Pérez Ordóñez, Jorge Teijeiro Vidal, Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, Antonio Francisco Castro Blanco, José manuel Vázquez Naya, Santiago Pellit Ramil
Data de solicitude 15/03/2004
Data de concesión 29/07/2004

Visualizador multiplataforma de estudios DICOM locales y remotos a través de TCP/IP

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Antonio Francisco Castro Blanco, Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Data de solicitude 15/01/2002
Data de concesión 18/12/2002

Sistema de seguimiento a distancia de pacientes con prótesis de cadera (SSAPRO)

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal, Antonino Santos Del Riego, Julián Dorado de la Calle, Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Javier Pereira Loureiro
Data de solicitude 21/12/1998

Sistema Integrado de Asistencia a Catástrofes: SIAC

Tipo Patente
Entidade
Autores Alejandro Pazos Sierra, Victor Maojo, Fernando Martín
Data de solicitude 15/01/1989

Automatic assessment of Alzheimer's disease diagnosis based on deep learning techniques - IF: 3.434 (Q1)

Autores Alejandro Puente-Castro, Enrique Fernandez-Blanco, Alejandro Pazos Sierra, C. R. Munteanu
Revista COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE Vol. 120 Núm. 103764 (páxs. 1 ata 7)
DOI https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2020.103764

Net-Net AutoML Selection of Artificial Neural Network Topology for Brain Connectome Prediction. IF: 2.217 (Q2)

Autores Enrique Barreiro, Cristian Robert Munteanu, M. Gestal, Juan R. Rabuñal, Alejandro Pazos Sierra, Humberto González Díaz, Julián Dorado de la Calle
Revista Applied Sciences Vol. 10 Núm. 1308 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.3390/app10041308

Convolutional neural networks for sleep stage scoring on a two-channel EEG signal - IF:3.050 (Q2)

Autores Enrique Fernandez-Blanco, Daniel Rivero Cebrián, Alejandro Pazos Sierra
Revista Soft Computing Vol. 24 (páxs. 4067 ata 4079)

Comparison of development methodologies in web applications

Autores Jimmy Rolando Molina Ríos, Mª de las Nieves Pedreira Souto
Revista INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY

Population Subset Selection for the Use of a Validation Dataset for Overfitting Control in Genetic Programming (Q3 - JCR: 2.039)

Autores Daniel Rivero Cebrián, Enrique Fernández Blanco, Carlos Fernández Lozano, Alejandro Pazos Sierra
Revista JOURNAL OF EXPERIMENTAL & THEORETICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE Vol. 32 Núm. 2 (páxs. 243 ata 271)
DOI https://doi.org/10.1080/0952813x.2019.1647562

Pure mode I fracture toughness determination in rocks using a pseudo-compact tension (pCT) test approach Rock Mechanics and Rock Engineering. IF:5.226 (Q1)

Autores Andrea Muñoz Ibáñez, Jordi Delgado Martín, Miguel Costas, Juan R. Rabuñal, Jose Alvarellos-Iglesias, Jacobo Canal-Vila
Revista ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING (páxs. 1 ata 19)

A Public Domain Dataset for Real-Life Human Activity Recognition Using Smartphone Sensors

Autores Daniel Garcia-Gonzalez, Daniel Rivero Cebrián, Enrique Fernandez-Blanco, Miguel R. Luaces
Revista SENSORS Vol. 20 Núm. 8 (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.3390/s20082200

Developing a Secure Low-Cost Radon Monitoring System. IF: 3.031 (Q1)

Autores Alberto Alvarellos, M. Gestal, Julián Dorado, Juan R. Rabuñal
Revista SENSORS Vol. 20 Núm. 3 (páxs. 1 ata 19)
DOI https://doi.org/10.3390/s20030752

Molecular docking and machine learning analysis of Abemaciclib in colon cancer

Autores Jose Liñares-Blanco, C. R. Munteanu, Pazos, A., Fernandez-Lozano, C.
Revista BMC Molecular and Cell Biology Vol. 21 Núm. 52 (páxs. 1 ata 18)

Gene Prioritization through Consensus Strategy, Enrichment Methodologies Analysis, and Networking for Osteosarcoma Pathogenesis (Q2, IF=4,183)

Autores Alejandro Cabrera-Andrade, Andrés López-Cortés, Gabriela Jaramillo-Koupermann, César Paz-y-Miño, Yunierkis Pérez-Castillo, C. R. Munteanu, Humbert González-Díaz, Alejandro Pazos Sierra, Eduardo Tejera
Revista International Journal of Molecular Sciences Vol. 21 Núm. 3 (páxs. 1053 ata 1073)
DOI https://doi.org/10.3390/ijms21031053

MCDCalc: Markov Chain Molecular Descriptors Calculator for Medicinal Chemistry [Q2, IF=3,442]

Autores Paula Carracedo-Reboredo, Ramiro Corona, Mikel Martinez-Nunes, Carlos Fernández Lozano, Georgia Tsiliki, Haralambos Sarimveis, Eider Aranzamendi, Arrasate, Sonia, Sotomayor, Nuria, Lete, Esther, C. R. Munteanu, Humbert González-Díaz
Revista CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 20 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.2174/1568026620666191226092431

Pool-Type Fishway Design for a Potamodromous Cyprinid in the Iberian Peninsula: The Iberian Barbel-Synthesis and Future Directions. IF:2.592(Q2)

Autores Ana T. Silva, Bermúdez, M., José M. Santos, Juan R. Rabuñal, Jerónimo Puertas Agudo
Revista Sustainability Vol. 12 Núm. 8 (páxs. 1 ata 25)

Prediction of breast cancer proteins involved in immunotherapy, metastasis, and RNA-binding using molecular descriptors and artificial neural networks (Q1, IF=4.120)

Autores Andrés López-Cortés, Alejandro Cabrera-Andrade, José Manuel Vázquez-Naya, Alejandro Pazos Sierra, Humberto González Díaz, César Paz-y-Miño, Santiago Guerrero, Yunierkis Pérez-Castillo, Eduardo Tejera, C. R. Munteanu
Revista Scientific Reports Vol. 10 Núm. 8515 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.1038/s41598-020-65584-y

OncoOmics approaches to reveal essential genes in breast cancer: a panoramic view from pathogenesis to precision medicine (Q1, IF=4.120)

Autores Andrés López-Cortés, César Paz-y-Miño, Santiago Guerrero, Alejandro Cabrera-Andrade, Stephen J. Barigye, C. R. Munteanu, Humberto González Díaz, Alejandro Pazos Sierra, Yunierkis Pérez-Castillo, Eduardo Tejera
Revista Scientific Reports Vol. 10 Núm. 5285 (páxs. 1 ata 21)
DOI https://doi.org/10.1038/s41598-020-62279-2

Classical Music Prediction and Composition by Means of Variational Autoencoders - IF: 2.474 (Q2)

Autores Daniel Rivero Cebrián, Ivan Ramírez-Morales, Enrique Fernandez-Blanco, Norberto Ezquerra  , Alejandro Pazos Sierra
Revista Applied Sciences Vol. 10 Núm. 9 (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.3390/app10093053

Perturbation-Theory Machine Learning modelling of immunotoxicity for drugs targeting inflammatory cytokines and study of the anti-microbial G1 using cytometric bead arrays

Autores Esvieta Tenorio-Borroto, Nilo Castañedo, Xerardo García-Mera, Kenneth Rivadeneira, Juan Carlos Vázquez Chagoyán, Alberto Barbabosa Pliego, C. R. Munteanu, Humbert González-Díaz
Revista CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY
DOI https://doi.org/10.1021/acs.chemrestox.9b00154

Automated Neuron Detection in High-Content Fluorescence Microscopy Images Using Machine Learning. IF: 3.852 (Q1)

Autores Gadea Mata, Miroslav Radojevic, Carlos Fernández Lozano, Igor Smal, N. Werij, Miquel Morales, Erik Meijering, Julio Rubio
Revista Neuroinformatics Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 253 ata 269)

Classification of radiologically isolated syndrome and clinically isolated syndrome with machine-learning techniques

Autores Virginia Mato Abad, Labiano-Fontcuberta, Andres, Santiago Rodríguez Yáñez, Rafael Carlos García Vázquez, C. R. Munteanu, Javier Andrade Garda, Angela Domingo-Santos, Victoria Galán Sánchez-Seco, Aladro, Yolanda, Luisa Martínez-Ginés, Ayuso, Lucia, Benito-Leon, Julian
Revista EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY Vol. 26 Núm. 7 (páxs. 1000 ata 1005)
DOI https://doi.org/10.1111/ene.13923

Machine learning applied to transcriptomic data to identify genes associated with feed efficiency in pigs. IF: 3.743 (Q1-P2)

Autores Miriam Piles, Carlos Fernández Lozano, María Velasco-Galilea, Olga González-Rodríguez, Juan Pablo Sánchez, David Tarrallardona, María Ballester, Raquel Quintanilla
Revista GENETICS SELECTION EVOLUTION (PARIS) Vol. 51 Núm. 10 (páxs. 1 ata 15)

Transfer learning features for predicting aesthetics through a novel hybrid machine learning method. IF 4.215 (Q1)

Autores Adrian Carballal Mato, Carlos Fernández Lozano, Jonathan Heras, Juan Jesús Romero Cardalda
Revista NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS (páxs. 1 ata 12)

Operational thresholds of moored ships at the oil terminal of inner port of A Coruña (Spain). I.F.: 2.214 (Q1)

Autores Figuero, A., Sande, J., Peña, E., A, Alvarellos, Rabuñal, J.R., Enrique Maciñeira Alonso
Revista Ocean Engineering Vol. 172 (páxs. 599 ata 613)

PTML Model of Enzyme Subclasses for Mining the Proteome of Bio-fuel Producing Microorganisms (IF: 3,95, Q1)

Autores Ricardo Concu, Maria Natália D.S. Dias Soeiro Cordeiro, C. R. Munteanu, Humbert González-Díaz
Revista JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH
DOI https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.8b00949

Identification of coenzyme-binding proteins with machine learning algorithms (IF=1.412, Q3)

Autores Yong Liu, C. R. Munteanu, Zhiwei Kong, Tao Ran, Alfredo Sahagún-Ruiz, Zhixiong He, Chuanshe Zhou, Zhiliang Tan
Revista Computational Biology and Chemistry Vol. 79 (páxs. 185 ata 192)
DOI https://doi.org/10.1016/j.compbiolchem.2019.01.014

Avoiding the Inherent Limitations in Datasets Used for Measuring Aesthetics When Using a Machine Learning Approach

Autores Adrian Carballal Mato, Carlos Fernández Lozano, Nereida Rodriguez-Fernandez, Luz Castro Pena, Antonino Santos Del Riego
Revista COMPLEXITY Vol. 2019 (páxs. 1 ata 12)

Application of an Analytic Methodology to Estimate the Movements of Moored Vessels Based on Forecast Data

Autores Sande, J., Figuero, A., J. Tarrío Saavedra, Peña, E., A, Alvarellos, Rabuñal, J.R.
Revista WATER Vol. 11 Núm. 9 (páxs. 1 ata 19)

Approach of Agile Methodologies in the Development of Web-Based Software

Autores Jimmy Rolando Molina Ríos, Mª de las Nieves Pedreira Souto
Revista Information Vol. 10 Núm. 10
DOI https://doi.org/10.3390/info10100314

Community assessment to advance computational prediction of cancer drug combinations in a pharmacogenomic screen

Autores Michael P Menden, Dennis Wang, Mike J. Mason, Bence Szalai, Krishna C. Bulusu, Yuanfang Guan, Thomas Yu, Jaewoo Kang, Minji Jeon, Russ Wolfinger, Tin Nguyen, Mikhail Zaslavskiy, AstraZeneca-Sanger Drug Combination DREAM Consortium, In Sock Jang, Zara Ghazoui, Mehmet Eren Ahsen, Robert Vogel, Elias Chaibub Neto, Thea Norman, Eric K. Y. Tang, Mathew J. Garnett, Giovanni Y. Di Veroli, Stephen Fawell, Gustavo Stolovitzky, Justin Guinney, Jonathan R. Dry, Julio Saez-Rodriguez
Revista NATURE COMMUNICATIONS Vol. 10:2674 (páxs. 1 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1038/s41467-019-09799-2

Improvement of Epitope Prediction Using Peptide Sequence Descriptors and Machine Learning

Autores Cristian Munteanu, M. Gestal, Y.G. Martínez-Acevedo, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Alejandro Pazos Sierra, Julián Dorado
Revista International Journal of Molecular Sciences Vol. 20 Núm. 18 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.3390/ijms20184362

Visual complexity modelling based on image features fusion of multiple kernels

Autores Carlos Fernández Lozano, Adrian Carballal Mato, Penousal Machado, Antonino Santos Del Riego, Juan Jesús Romero Cardalda
Revista PEERJ (páxs. 1 ata 28)
DOI https://doi.org/10.7717/peerj.7075

Machine learning classification models for fetal skeletal development performance prediction using maternal bone metabolic proteins in goats (IF=2.34, Q1)

Autores Yong Liu, C. R. Munteanu, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Qiongxian Yan, Jinghe Kang, Shaoxun Tang, Chuanshe Zhou, Zhixiong He, Zhiliang Tan
Revista PEERJ Vol. 7
DOI https://doi.org/10.7717/peerj.7840

Determination of egg storage time at room temperature using a low-cost NIR spectrometer and machine learning techniques - IF: 2.201 (Q1)

Autores Julian Coronel-Reyes, Ivan Ramírez-Morales, Enrique Fernández Blanco, Daniel Rivero Cebrián, Alejandro Pazos Sierra
Revista COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE Núm. 148 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.12.030

Net-Net Auto Machine Learning (AutoML) Prediction of Complex Ecosystems IF: 4,122 Q1

Autores Enrique Barreiro, C. R. Munteanu, Cruz-Monteagudo, Maykel, Alejandro Pazos Sierra, Humberto González Díaz
Revista Scientific Reports Vol. 8 Núm. 12340 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1038/s41598-018-30637-w

Predicting vertical urban growth using genetic evolutionary algorithms in Tokyo's Minato Ward. IF: 1.455 (Q2)

Autores Rafael Iván Pazos Pérez, Adrian Carballal Mato, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Omar A. Mures, M. Dolores García Vidaurrazaga
Revista Journal of Urban Planning and Development (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1061/(asce)up.1943-5444.0000413

Determining the burden of the family caregivers of people with neuromuscular diseases who use a wheelchair (IF 1.803 (2016) Q2).

Autores Thais Pousada Garcia, María Betania Groba González, Laura Nieto-Riveiro, Alejandro Pazos Sierra, Emiliano Díez Villoria, Javier Pereira
Revista MEDICINE Vol. 97 Núm. 24 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.1097/md.0000000000011039

Dynamical Study of a Moored Vessel Using Computer Vision. IF: 0.305 (Q4)

Autores Andrés Figuero, Álvaro Rodríguez, José Sande, Enrique Peña, Juan R. Rabuñal
Revista Journal of Marine Science and Technology Vol. 26 Núm. 2 (páxs. 240 ata 250)
DOI https://doi.org/10.6119/jmst.2018.04_(2).0011

Assisted surface redesign by perturbing its point cloud representation. I.F.: 0.947 (Q3)

Autores Rafael Iván Pazos Pérez, Adrian Carballal Mato, Juan R. Rabuñal, Omar A. Mures, M. Dolores García Vidaurrazaga
Revista IET Software Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 251 ata 257)

Automatic multiscale vascular image segmentation algorithm for Coronary Angiography IF:2,783 Q2

Autores Adrian Carballal Mato, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Carlos Fernández Lozano, GARCIA-GUIMARAES, MM, Guillermo Aldama Lopez, Calviño R, Jose Manuel Vazquez Rodriguez, Alejandro Pazos Sierra
Revista Biomedical Signal Processing and Control

Perturbation Theory/Machine Learning Model of ChEMBL Data for Dopamine Targets: Docking, Synthesis, and Assay of New l-Prolyl-l-leucyl-glycinamide Peptidomimetics (IF=3,883, Q1)

Autores Joanna Ferreira da Costa, David Silva, Olga Caamaño, José M. Brea, María Isabel Loza, C. R. Munteanu, Alejandro Pazos Sierra, Xerardo Garcia Mera, Humberto González Díaz
Revista ACS Chemiscal Neuroscience
DOI https://doi.org/10.1021/acschemneuro.8b00083

Actualización en el abordaje ortoprotésico en las Enfermedades de Charcot-MarieTooth

Autores Thais Pousada Garcia, Jessica Garabal Barbeira, María Betania Groba González, Laura Nieto-Riveiro, Javier Pereira, Alejandro Pazos Sierra
Revista Eur J Pod Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 17 ata 25)

Field measurements of angular motions of a vessel at berth: Inertial device application. I.F.: 0.698 (Q4)

Autores Andrés Figuero, Alvaro Rodriguez Tajes, José Sande, Enrique Peña, Juan R. Rabuñal
Revista Journal of Control Engineering and Applied Informatics Vol. 20 Núm. 3 (páxs. 79 ata 88)

Modeling of energy efficiency for residential buildings using Artificial Neuronal Networks. I.F.: 0.827 (Q3)

Autores Jose Antonio Álvarez Diaz, Juan Rabuñal, M. Dolores García Vidaurrazaga, Alberto Alvarellos, Alejandro Pazos Sierra
Revista Advances in Civil Engineering Vol. 2018
DOI https://doi.org/10.1155/2018/7612623

Gene prioritization, communality analysis, networking and metabolic integrated pathway to better understand breast cancer pathogenesis [JCR=4,259, Q1]

Autores Andrés López-Cortés, César Paz-y-Miño, Alejandro Cabrera-Andrade, Stephen J. Barigye, C. R. Munteanu, Humberto González Díaz, Alejandro Pazos Sierra, Yunierkis Pérez-Castillo, Eduardo Tejera
Revista Scientific Reports Vol. 8 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.1038/s41598-018-35149-1

Prediction of high anti-angiogenic activity peptides in silico using a generalized linear model and feature selection. IF: 4.122 (Q1)

Autores José Liñares-Blanco, Porto-Pazos A. B., Pazos, A., Fernandez-Lozano, C.
Revista Scientific Reports Vol. 8 Núm. 15688 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1038/s41598-018-33911-z

Automated early detection of drops in commercial egg production using neural networks - IF: 0.884 (Q2)

Autores Ivan Ramírez-Morales, Enrique Fernández Blanco, Daniel Rivero Cebrián, Alejandro Pazos Sierra
Revista BRITISH POULTRY SCIENCE (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1080/00071668.2017.1379051

NCBO Ontology Recommender 2.0: An Enhanced Approach for Biomedical Ontology Recommendation IF. 1.620 Q2

Autores Marcos Martínez Romero, Clement Jonquet, Martin J. O¿Connor, John Graybeal, Alejandro Pazos Sierra, Mark A. Musen
Revista Journal of Biomedical Semantics (páxs. 1 ata 22)
DOI https://doi.org/10.1186/s13326-017-0128-y

A semantic interoperability approach to support integration of gene expression and clinical data in breast cancer. IF: 2.755 (Q2)

Autores Raul Alonso-Calvo, Sergio Paraiso-Medina, Perez-Rey, David, Enrique Alonso-Oset, Ruud van Stiphout, Sheng Yu, Marian Taylor, Francesca Buffa, Francesca Buffa, Fernandez-Lozano, Carlos, Alejandro Pazos Sierra, Victor Maojo
Revista COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE

SNOMED2HL7: A tool to normalize and bind SNOMED CT concepts to the HL7 Reference Information Model (Q1, IF: 2.503)

Autores David Pérez Del Rey, Raul Alonso-Calvo, Sergio Paraiso-Medina, Cristian R. Munteanu, Garcia-Remesal, Miguel
Revista COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE Vol. 149 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2017.06.020

Experimental study and Random Forest prediction model of microbiome cell surface hydrophobicity. IF: 2.981 (Q1)

Autores Yong Liu, Shaoxun Tang, Carlos Fernández Lozano, C. Munteanu, Alejandro Pazos Sierra, Yi-zun yu, Zhiliang Tan, Humberto González Díaz
Revista EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Vol. 72 (páxs. 306 ata 316)

Neural network overtopping predictor proof of concept

Autores Alvarellos, A., Peña, E., Figuero, A., Sande, J., Rabuñal, J.R.
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 10305 (páxs. 616 ata 625)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-59153-7_53

Authentication of tequilas using pattern recognition and supervised Classification IF 7,034 Q1

Autores Pérez-Caballero, L., Andrade, J. M., Olmos, P., Molina, Y., Jiménez, I., Durán, J.J., Fernandez-Lozano, C., Miguel-Cruz, F.
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY (páxs. 117 ata 129)
DOI https://doi.org/10.1016/j.trac.2017.07.008

Experimental study and ANN dual-time scale perturbation model of electrokinetic properties of microbiota (IF: 4,076; Q1)

Autores Yong Liu, Cristian R. Munteanu, Carlos Fernandez Lozano, Alejandro Pazos Sierra, Tao Ran, Zhiliang Tan, Yizun Yu, Chuanshe Zhou, Shaoxun Tang, Gonzalez-Diaz, Humberto
Revista Frontiers in Microbiology Vol. 8 (páxs. 1216 ata 1216)
DOI https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01216

Needs, Demands and Reality of People with Neuromuscular Disorders Users of Wheelchair

Autores Thais Pousada Garcia, Javier Pereira, Emiliano Díez Villoria, María Betania Groba González, Laura Nieto-Riveiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista Examines Phy Med Rehab Vol. 1 Núm. 1

Carbon Nanotubes' Effect on Mitochondrial Oxygen Flux Dynamics: Polarography Experimental Study and Machine Learning Models using Star Graph Trace Invariants of Raman Spectra (IF=3,553; Q1)

Autores Michael González-Durruthy, José M. Monserrat, Bakhtiyor Rasulev, Gerardo M. Casañola-Martín, José María Barreiro Sorrivas, Sergio Paraíso-Medina, Victor Maojo, Humberto González Díaz, Alejandro Pazos Sierra, C. R. Munteanu
Revista Nanomaterials Vol. 7 Núm. 11 (páxs. 386 ata 400)
DOI https://doi.org/10.3390/nano7110386

An Experimental-Computational Study of Carbon Nanotubes Effects on Mitochondrial Respiration: In Silico nano-QSPR Machine Learning Models Based on New Raman Spectra Transform with Markov-Shannon Entropy Invariants (IF = 3.657, Q1)

Autores Michael González-Durruthy, Luciane Carla Alberici, Zeki Naal, David T. Atique-Sawazaki, Carlos Curti, José Manuel Vázquez-Naya, Humberto González Díaz, Cristian R. Munteanu
Revista JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING Vol. 57 Núm. 5 (páxs. 1029 ata 1044)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.jcim.6b00458

General Machine Learning Model, Review, and Experimental-Theoretic Study of Magnolol Activity in Enterotoxigenic Induced Oxidative Stress (IF: 2,561, Q2)

Autores Yanli Deng, Yong Liu, Shaoxun Tang, Chuanshe Zhou, Xuefeng Han, Wenjun Xiao, Lucas-Antón Pastur Romay, Jose Manuel Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, C. R. Munteanu, Zhiliang Tan
Revista CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 17 (páxs. 2977 ata 2988)
DOI https://doi.org/10.2174/1568026617666170821130315

Parallel computation for Brain Simulation IF: 2.9 (Q2)

Autores L.A. Pastur-Romay, Porto-Pazos A. B., F. Cedrón, Pazos, A.
Revista CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 17 Núm. 14 (páxs. 1646 ata 1668)

Decrypting Interactions of Single-Walled Carbon Nanotubes and Mitochondrial Voltage-Dependent Anion Channels with Docking and Perturbation Theory (IF: 4,259; Q1)

Autores Michael González-Durruthy, Adriano V. Werhli, Vinicius Seus, Karina S. Machado, Alejandro Pazos Sierra, C. R. Munteanu, Humberto González Díaz, José M. Monserrat
Revista Scientific Reports Vol. 7 (páxs. 1 ata 19)
DOI https://doi.org/10.1038/s41598-017-13691-8

Effect of diagnostic delay on survival in patients with colorectal cancer: a retrospective cohort study IF: 3,288 Q2

Autores Salvador Pita Fernández, Luis Gozález Sáez, Beatriz Lopez Calviño, Seoane-Pillado T, Elena Rodríguez Camacho, Alejandro Pazos Sierra, Paloma González Santamaría, Sonia Pértega Díaz
Revista BMC CANCER Vol. 16

Texture analysis in gel electrophoresis images using an integrative kernel-based approach. (Q1) IF: 5.578

Autores Carlos Fernández Lozano, José Antonio Seoane Fernández, Marcos Gestal, Tom R. Gaunt, Alejandro Pazos Sierra, Colin Campbell, Julián Dorado
Revista Scientific Reports Vol. 6 Núm. Art. 9256 (páxs. 1 ata 13)

Early warning in egg production curves from commercial hens: A SVM approach - IF: 2.201 (Q1)

Autores Ivan Ramírez-Morales, Daniel Rivero Cebrián, Enrique Fernandez-Blanco, Alejandro Pazos Sierra
Revista COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE Vol. 121 (páxs. 169 ata 179)
DOI https://doi.org/10.1016/j.compag.2015.12.009

Optimization of NIR calibration models for multiple processes in the sugar industry - IF:2.303 (Q1)

Autores Ivan Ramírez-Morales, Daniel Rivero Cebrián, Enrique Fernandez-Blanco, Alejandro Pazos Sierra
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 159 (páxs. 45 ata 57)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2016.10.003

Experimental and chemometric studies of cell membrane permeability IF 2,071 Q2

Autores Yong Liu, Tao Ran, Esvieta Tenorio-Borroto, Shaoxun Tang, Alejandro Pazos Sierra, Zhiliang Tan, Humberto González Díaz
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 154 (páxs. 1 ata 6)

Using Genetic Algorithms to improve Support Vector Regression in the analysis of Atomic spectra of Lubricant Oils IF:1.495

Autores Carlos Fernández Lozano, Francisco Abel Cedrón Santaeufemia, Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, José Manuel Andrade Garda, Alejandro Pazos Sierra, Marcos Gestal Pose
Revista ENGINEERING COMPUTATIONS Vol. 33 Núm. 4 (páxs. 995 ata 1005)
DOI https://doi.org/10.1108/ec-03-2015-0062

EvoMUSART 2014: Third International Conference on Evolutionary and Biologically Inspired Music, Sound, Art and Design

Autores Juan Jesús Romero Cardalda, James Mcdermott
Revista LEONARDO Vol. 49 Núm. 3 (páxs. 245 ata 245)

Distinguishing paintings from photographs by complexity estimates IF 4,213 Q1

Autores Adrian Carballal Mato, Antonino Santos Del Riego, Juan Jesús Romero Cardalda, Penousal Machado, Joao Correia, Luz Castro Pena
Revista NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.1007/s00521-016-2787-5

Deep Artificial Neural Networks and Neuromorphic Chips for Big Data Analysis: Pharmaceutical and Bioinformatics Applications. IF: 3,257 (Q1)

Autores Lucas-Antón Pastur Romay, Francisco Abel Cedrón Santaeufemia, Alejandro Pazos Sierra, Ana Belén Porto Pazos
Revista International Journal of Molecular Sciences Vol. 17 Núm. 8 (páxs. 1313 ata 1320)
DOI https://doi.org/10.3390/ijms17081313

Data Analysis in Chemistry and Bio-Medical Sciences IF 1,600 Q2

Autores Roberto Todeschini, Alejandro Pazos Sierra, Arrasate, Sonia, Humberto González Díaz
Revista International Journal of Molecular Sciences Vol. 17 Núm. 12
DOI https://doi.org/10.3390/ijms17122105

A methodology for the design of experiments in computational intelligence with multiple regression models. IF: 2.183 (Q1)

Autores Carlos Fernandez Lozano, Marcos Gestal Pose, Cristian R. Munteanu, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista PEERJ Vol. 4:e2721 (páxs. 1 ata 22)

Gastrointestinal Spatiotemporal mRNA Expression of Ghrelin vs Growth Hormone Receptor and New Growth Yield Machine Learning Model Based on Perturbation Theory (Q1, IF: 5.228)

Autores Tao Ran, Yong Liu, Hengzhi Li, Shaoxun Tang, Zhixiong He, Cristian R. Munteanu, Humberto González Díaz, Zhiliang Tan, Chuanshe Zhou
Revista Scientific Reports Vol. 6 Núm. 30174 (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.1038/srep30174

Artificial Neuron-Glia Networks Learning Aproach Based on Cooperative Coevolution IF: 6.056 (Q1)

Autores Mesejo P., Ibáñez O., Enrique Fernandez-Blanco, Cedrón F., Alejandro Pazos Sierra, Porto-Pazos A. B.
Revista International Journal of Neural Systems Vol. 25 Núm. 4

Experimental-Computational Studies of Fatty Acids Distribution Networks (Q2, IF:3.21)

Autores Yong Liu, German Buendía-Rodríguez, Claudia Giovanna Peñuelas-Rivas, Zhiliang Tan, María Rívas-Guevara, Esvieta Tenorio-Borroto, Cristian R. Munteanu, Alejandro Pazos Sierra, Humberto González Díaz
Revista MOLECULAR BIOSYSTEMS Vol. 11 (páxs. 2964 ata 2977)
DOI https://doi.org/10.1039/c5mb00325c

Prediction of Nucleotide Binding Peptides using Star Graph Topological Indices - IF: 1.570 (Q2)

Autores Yong Liu, Cristian R. Munteanu, Enrique Fernandez-Blanco, Zhiliang Tan, Antonino Santos Del Riego, Alejandro Pazos Sierra
Revista MOLECULAR INFORMATICS Vol. 34 Núm. 11-12 (páxs. 736 ata 741)
DOI https://doi.org/10.1002/minf.201500064

Solvent Accessible Surface Area-Based Hot-Spot Detection Methods for Protein-Protein and Protein-Nucleic Acid Interfaces (Q1, IF: 3.738)

Autores Cristian R. Munteanu, Antonio Cesar Pimenta, Carlos Fernández Lozano, André Melo, M. Natália D. S. Cordeiro, Irina Sousa Moreira
Revista JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING Vol. 55 Núm. 5 (páxs. 1077 ata 1086)
DOI https://doi.org/10.1021/ci500760m

Example-Based Learning: Development of Business Applications with .NET Technologies

Autores Marcos Gestal, José Manuel Vázquez-Naya, Enrique Fernandez-Blanco, Daniel Rivero Cebrián, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista RIDU - Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria. (Revista indexada en LatIndex) Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 77 ata 99)

Aprendizaje basado en ejemplos: Desarrollo de aplicaciones empresariales con tecnologías.NET

Autores Marcos Gestal, José Manuel Vázquez Naya, Enrique Fernandez-Blanco, Daniel Rivero Cebrián, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista RIDU - Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria. (Revista indexada en LatIndex) Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 77 ata 100)

RRegrs: An R package for Computer-aided Model Selection with Multiple Regression Models (Q1) IF: 4.547

Autores Georgia Tsiliki, Cristian R. Munteanu, Antonio Seoane, Carlos Fernández Lozano, Haralambos Sarimveis, Egon Willighagen
Revista Journal of Cheminformatics Vol. 7 (páxs. 46 ata 62)
DOI https://doi.org/10.1186/s13321-015-0094-2

eNanoMapper: Harnessing ontologies to enable data integration for nanomaterial risk assessment (Q1, IF: 2.262)

Autores Janna Hastings, Nina Jeliazkova, Gareth Owen, Georgia Tsiliki, Cristian R. Munteanu, Christoph Steinbeck, Egon Willighagen
Revista Journal of Biomedical Semantics Vol. 6 (páxs. 10 ata 25)
DOI https://doi.org/10.1186/s13326-015-0005-5

Exploring the Psychosocial Impact of wheelchair and Contextual Factors on quality of life of people with Neuromuscular Disorders. IF: 1,283 (Q2)

Autores Thais Pousada Garcia, María Betania Groba González, Laura Nieto-Riveiro, Javier Pereira Loureiro, Emiliano Díez Villoria, Alejandro Pazos Sierra
Revista ASSISTIVE TECHNOLOGY Vol. 27 Núm. 4 (páxs. 246 ata 256)
DOI https://doi.org/10.1080/10400435.2015.1045996

Mapping chemical structure-activity information of HAART-drug cocktails over complex networks of AIDS epidemiology and socioeconomic data of U.S. counties IF: 1,619 Q2

Autores Diana María Herrera-Ibatá, Alejandro Pazos Sierra, Ricardo Alfredo Orbegozo-Medina, Francisco Javier Romero-Durán, Humberto González Díaz
Revista BIOSYSTEMS Vol. 132-133 (páxs. 20 ata 34)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2015.04.007

Bio-AIMS Collection of Chemoinformatics Web Tools based on Molecular Graph Information and Artificial Intelligence Models (Q3, IF: 1.222)

Autores Cristian R. Munteanu, Humberto González Díaz, Rafael García, María Isabel Loza, Alejandro Pazos Sierra
Revista COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING Vol. 18 Núm. 8 (páxs. 735 ata 750)
DOI https://doi.org/10.2174/1386207318666150803140950

Curso sobre el Cáncer Colorrectal en Atención Prmaria (parte I)

Autores Javier Maestro, Alejandro Pazos Sierra, David Bouza Álvarez, Cristina Iglesias Díaz, María Jose Veleiro Tenreiro, Bernardo de Miguel Bartolomé
Revista CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Vol. 21 (páxs. 12 ata 42)

Curso Sobre Cáncer Colorrectal en Atención Primarai (parte II)

Autores Francisco Javier Maestro, Alejandro Pazos Sierra, David Bouza Álvarez, Cristina Iglesias Díaz, María Jose Veleiro Tenreiro, Bernardo de Miguel Bartolomé
Revista CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Vol. 21 (páxs. 76 ata 116)

Texture classification using feature selection and kernel based techniques (IF: 1.304, Q2)

Autores Fernandez-Lozano, C., J. Seoane, Marcos Gestal, T. R. Gaunt, J. Dorado, C. Campbell
Revista Soft Computing Vol. 19 Núm. 9 (páxs. 2469 ata 2480)
DOI https://doi.org/10.1007/s00500-014-1573-5

Classification of mild cognitive impairment and Alzheimer¿s disease with machine-learning techniques using 1H Magnetic Resonance Spectroscopy data (Q1, IF: 2.240)

Autores Cristian R. Munteanu, Carlos Fernández Lozano, Virginia Mato Abad, Salvador Pita, Juan Álvarez-Linera, Juan Antonio Hernández Tamames, Alejandro Pazos Sierra
Revista EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Vol. 42 (páxs. 6205 ata 6214)
DOI https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.03.011

Dispositivo Inteligente para el Aprendizaje de la Correción Postural mediante Estimulación Vibratoria

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico, José Cuevas Raposo, Martín Nogueira, Antonio Rodríguez Sotillo, Sergio Patiño Nuñez, Antonio Rivas Campos, Alejandro Pazos Sierra
Revista I+S Informática y Salud Núm. 109 (páxs. 6 ata 11)

FishPath: aplicación informática de diseño de escalas de peces de hendidura vertical

Autores María Bermúdez Pita, Angel J. Rico-Diaz, Alvaro Rodriguez Tajes, Luis Pena Mosquera, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo
Revista Ingeniería del Agua Vol. 19 (páxs. 179 ata 191)
DOI https://doi.org/10.4995/ia.2015.3655

A fish detection system in vertical slot fishways using laser technology and computer vision techniques

Autores Angel J. Rico-Diaz, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Luis Pena Mosquera, Alvaro Rodriguez Tajes
Revista Ingeniería del Agua Vol. 19 Núm. 4 (páxs. 229 ata 239)
DOI https://doi.org/10.4995/ia.2015.3472

Un sistema de detección de peces para escala de hendidura vertical utilizando tecnología láser y técnicas de visión artificial

Autores Angel J. Rico-Diaz, Rabuñal, J.R., Puertas, J., Pena, L., A. Rodriguez
Revista Ingeniería del Agua Vol. 19 Núm. 4 (páxs. 229 ata 239)
DOI https://doi.org/10.4995/ia.2015.3472

Classification of signaling proteins based on molecular star graph descriptors using machine-learning models - IF: 2.049 (Q1)

Autores Carlos Fernández Lozano, Ruben F. Cuiña, José Antonio Seoane Fernández, Enrique Fernandez-Blanco, Julián Dorado de la Calle, Cristian R. Munteanu
Revista JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Vol. 384 (páxs. 50 ata 58)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2015.07.038

A detection system for vertical slot fishways using laser technology and computer vision techniques

Autores Angel J. Rico-Diaz, Alvaro Rodriguez Tajes, Daniel Villares, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Luis Pena Mosquera
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 9094 (páxs. 218 ata 226)

Fish monitoring and sizing using computer vision

Autores Angel J. Rico-Diaz, Alvaro Rodriguez Tajes, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Luis Pena Mosquera
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 9094 (páxs. 419 ata 428)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-18833-1_44

Computerized measures of visual complexity. IF: 2.248 (Q2)

Autores Penousal Machado, Juan Jesús Romero Cardalda, Marcos Nadal Roberts, Antonino Santos Del Riego, Joao Correia, Adrian Carballal Mato
Revista ACTA PSYCHOLOGICA Vol. 160 (páxs. 43 ata 57)

Genetic programming and floating boom performance. IF:1.488 (Q1)

Autores Alberte Castro, Pérez-Ordóñez J.L., Rabuñal, J.R., Gregorio Iglesias
Revista Ocean Engineering (páxs. 310 ata 318)
DOI https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2015.05.023

A Hybrid Evolutionary System for Automated Artificial Neural Networks Generation and Simplification in Biomedical Applications - IF: 0.770 (Q4)

Autores Enrique Fernandez-Blanco, Daniel Rivero Cebrián, Marcos Gestal, Carlos Fernández Lozano, Norberto Ezquerra, Cristian R. Munteanu, Julián Dorado
Revista CURRENT BIOINFORMATICS Vol. 10 Núm. 5 (páxs. 672 ata 691)
DOI https://doi.org/10.2174/1574893610666151008012923

Graph-based Processing of Macromolecular Information

Autores C. R. Munteanu, V. Aguiar, A. Freire, M. Martínez-Romero, Porto-Pazos A. B., Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle
Revista CURRENT BIOINFORMATICS Vol. 10 Núm. 5 (páxs. 606 ata 631)
DOI https://doi.org/10.2174/1574893610666151008012438

MI-NODES Multiscale Models of Metabolic Reactions, Brain Connectome, Ecological, Epidemic, World Trade, and Legal-Social Networks IF: 0,54 Q4

Autores Aliuska Duardo Sánchez, Gonzalez-Diaz, Humberto, Alejandro Pazos Sierra
Revista CURRENT BIOINFORMATICS Vol. 10 Núm. 5 (páxs. 692 ata 713)

Fish tracking in vertical slot fishways using computer vision techniques. IF: 1.332 (Q2)

Autores Rodriguez, A., Bermúdez, M., Rabuñal, J., Puertas, J.
Revista Journal of Hydroinformatics

The eNanoMapper database for nanomaterial safety information (Q1, IF: 2.670)

Autores Nina Jeliazkova, Charalampos Chomenidis, Philip Doganis, Bengt Fadeel, Roland Grafstrom, Barry Hardy, Janna Hastings, Markus Hegi, Vedrin Jeliazkov, Nikolay Kochev, Pekka Kohonen, Cristian R. Munteanu, Haralambos Sarimveis, Bart Smeets, Pantelis Sopasakis, Georgia Tsiliki, David Vorgrimmler, Egon Willighagen
Revista Beilstein Journal of Nanotechnology Vol. 6 (páxs. 1609 ata 1634)
DOI https://doi.org/10.3762/bjnano.6.165

Genetic programming in Civil Engineering

Autores Rabuñal, J.R., Pérez-Ordóñez J.L., Daniel Rivero Cebrián, Puertas, J., Martinez Abella, F.
Revista International Journal of Computer Research Vol. 21 Núm. 2-3 (páxs. 51 ata 61)

Assessing mouse alternatives to access to computer: A Case Study of a User with Cerebral Palsy. IF: 1.679 (Q1)

Autores Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, María Betania Groba González, Laura Nieto-Riveiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista ASSISTIVE TECHNOLOGY Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 33 ata 44)
DOI https://doi.org/10.1080/10400435.2013.792880

Performance of Artificial Neural Networks in nearshore wave power prediction. IF: 2.679 (Q1)

Autores Alberte Castro, Rodrigo Carballo, Gregorio Iglesias, Juan Ramón Rabuñal Dopico
Revista Applied Soft Computing Vol. 23 (páxs. 194 ata 201)
DOI https://doi.org/10.1016/j.asoc.2014.06.031

Two-dimensional gel electrophoresis image registration using block-matching techniques and deformation models. IF: 2.305 (Q2)

Autores Rodriguez, Alvaro, Fernandez-Lozano, Carlos, Julián Dorado de la Calle, Rabunal, Juan R.
Revista Analytical Biochemistry Vol. 454 (páxs. 53 ata 59)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ab.2014.02.027

Mapping networks of anti-HIV drug cocktails vs. AIDS epidemiology in the US counties. IF: 2.381 (Q1)

Autores Diana María Herrera-Ibatá, Alejandro Pazos Sierra, Alfredo Orbegozo-Medina, Humberto González Díaz
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 138 (páxs. 161 ata 170)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2014.08.006

BiOSS: A system for biomedical ontology selection. IF: 1.093 (Q2)

Autores Martinez-Romero, Marcos, Vazquez-Naya, Jose M., Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE Vol. 114 Núm. 1 (páxs. 125 ata 140)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2014.01.020

Breast density classification to reduce false positives in CADe systems IF:1,093 (Q2)

Autores Noelia Vállez, Gloria Bueno, Óscar Déniz, Julián Dorado, José Antonio Seoane Fernández, Alejandro Pazos Sierra, Carlos Pastor
Revista COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE Vol. 113 Núm. 2 (páxs. 569 ata 584)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2013.10.004

Markov Mean Properties for Cell Death-Related Protein Classification. IF: 2.303 (Q1)

Autores C. Fernández, M. Gestal, H. González-Díaz, J. Dorado, A. Pazos, Cristian Robert Munteanu
Revista JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Núm. 21 (páxs. 0 ata 12)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2014.01.033

A complexity approach for identifying aesthetic composite landscapes

Autores Adrian Carballal Mato, Rebeca Pérez Fernández, Antonino Santos Del Riego, Luz Castro Pena
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 8601 (páxs. 50 ata 61)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-44335-4_5

Authorship and aesthetics experiments: Comparison of results between human and computational systems

Autores Luz Castro Pena, Rebeca Pérez Fernández, Antonino Santos Del Riego, Adrian Carballal Mato
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 8601 (páxs. 74 ata 84)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-44335-4_7

Texture Classification of Proteins using Support Vector Machines and Bio-Inspired Metaheuristics

Autores Carlos Fernández Lozano, Pablo Mesejo Santiago, José Antonio Seoane Fernández, Youssef Nashed, Stefano Cagnoni, Julián Dorado
Revista COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE Vol. 452 (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-44485-6_9

Improving Enzyme Regulatory Protein Classification by means of SVM-RFE Feature Selection - IF: 3.183 (Q2)

Autores Carlos Fernández Lozano, Enrique Fernández Blanco, Kirtan Dave, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Marcos Gestal, Julián Dorado de la Calle, Cristian Robert Munteanu
Revista MOLECULAR BIOSYSTEMS Vol. 10 (páxs. 1063 ata 1071)

Detecting Bias on Aesthetic Image Datasets

Autores Adrian Carballal Mato, Luz Castro Pena, Rebeca Pérez Fernández, Joao Correia
Revista International Journal of Creative Interfaces and Computer Graphics Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 62 ata 74)
DOI https://doi.org/10.4018/ijcicg.2014070104

LECTINPred: web Server that Uses Complex Networks of Protein Structure for Prediction of Lectins with Potential Use as Cancer Biomarkers or in Parasite Vaccine Design. IF: 2.013 (Q2)

Autores Munteanu, Cristian R., Mª de las Nieves Pedreira Souto, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Perez-Montoto, Lazaro G., Ubeira, Florencio M., Gonzalez-Diaz, Humberto
Revista MOLECULAR INFORMATICS Vol. 33 Núm. 4 (páxs. 276 ata 285)
DOI https://doi.org/10.1002/minf.201300027

Modeling Complex Metabolic Reactions, Ecological Systems, and Financial and Legal Networks with MIANN Models Based on Markov-Wiener Node Descriptors. IF: 3.738 (Q1)

Autores Duardo-Sanchez, Aliuska, Munteanu, Cristian R., Riera-Fernandez, Pablo, Lopez-Diaz, Antonio, Alejandro Pazos Sierra, Gonzalez-Diaz, Humberto
Revista JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING Vol. 54 Núm. 1 (páxs. 16 ata 29)
DOI https://doi.org/10.1021/ci400280n

ANN Multiscale Model of anti-HIV drugs activity vs. AIDS Prevalence in US at county level based on Information indices of Molecular Graphs and Social Networks. IF: 3.738 (Q1)

Autores Humberto González Díaz, Diana Herrera-Ibata, Aliuska Duardo Sánchez, C. Munteanu, R. Orbegozo-Medina, Alejandro Pazos Sierra
Revista JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING Vol. 54 Núm. 3 (páxs. 744 ata 755)
DOI https://doi.org/10.1021/ci400716y

Using Genetic Algorithms for Automatic Recurrent ANN Development : An Application to EEG Signal Classification

Autores Daniel Rivero Cebrián, Vanessa Aguiar Pulido, Enrique Fernández Blanco, Marcos Gestal
Revista International Journal of Datamining, Modelling and Management Vol. 5 (páxs. 182 ata 191)
DOI https://doi.org/10.1504/ijdmmm.2013.053695

Soft Computing, Content-Based Retrieval and Reconstruction in Medical Imaging

Autores Cristian Munteanu, Julián Dorado de la Calle
Revista CURRENT MEDICAL IMAGING REVIEWS Vol. 9 Núm. 4 (páxs. 249 ata 249)

High Order Texture-Based Analysis in Biomedical Images. IF: 1.059 (Q4)

Autores Fernandez-Lozano, Carlos, Marcos Gestal, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista CURRENT MEDICAL IMAGING REVIEWS Vol. 9 Núm. 4 (páxs. 309 ata 317)

The iOSC3 System: Using Ontologies and SWRL Rules for Intelligent Supervision and Care of Patients with Acute Cardiac Disorders. IF: 1.018 (Q4)

Autores Martinez-Romero, Marcos, Vazquez-Naya, Jose M., Javier Pereira Loureiro, Pereira, Miguel, Alejandro Pazos Sierra, Banos, Gerardo
Revista COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS IN MEDICINE Vol. 2013 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.1155/2013/650671

MIANN Models in Medicinal, Physical and Organic Chemistry. IF: 3.453 (Q1)

Autores Gonzalez-Diaz, Humberto, Arrasate, Sonia, Sotomayor, Nuria, Lete, Esther, Munteanu, Cristian R., Alejandro Pazos Sierra, Besada-Porto, Lina, Ruso, Juan M.
Revista CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 13 Núm. 5 (páxs. 619 ata 641)

Applied Computational Techniques on Schizophrenia using genetic mutations. IF: 3.453 (Q1)

Autores Vanessa Aguiar Pulido, Marcos Gestal, Carlos Fernández Lozano, Daniel Rivero Cebrián, Cristian Robert Munteanu
Revista CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 13 Núm. 5 (páxs. 675 ata 684)
DOI https://doi.org/10.2174/1568026611313050010

Ontologies in Medicinal Chemistry: Current Status and Future Challenges. IF: 3.453 (Q1)

Autores Asuncion Gomez-Perez, Marcos Martínez-Romero, Alejandro Rodriguez Gonzalez, Guillermo Vázquez González, José Manuel Vázquez Naya
Revista CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 13 (páxs. 576 ata 590)
DOI https://doi.org/10.2174/1568026611313050003

New approaches in data integration for Systems Chemical Biology. IF: 3.702 (Q1)

Autores José Antonio Seoane Fernández, Lopez-Campos, Guillermo, Julián Dorado de la Calle, Fernando Martín Sánchez
Revista CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 13 Núm. 5 (páxs. 591 ata 601)

Artificial Intelligence Techniques in Medicinal Chemistry. IF: 3.453 (Q1)

Autores Munteanu, Cristian R., Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 13 Núm. 5 (páxs. 525 ata 525)

Kernel-based Feature Selection Techniques for Transport Proteins Based on Star Graph Topological Indices -- IF: 3.453 (Q1)

Autores Fernandez-Lozano, Carlos, Marcos Gestal, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Lucian Postelnicu, Julián Dorado de la Calle, Cristian Robert Munteanu
Revista CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 13 Núm. 14 (páxs. 1681 ata 1691)
DOI https://doi.org/10.2174/15680266113139990119

Developing a System for Advanced Monitoring and Intelligent Drug Administration in Critical Care Units using Ontologies

Autores Marcos Martínez Romero, José manuel Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, Miguel Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra, Gerardo Baños Rodríguez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT ENGINEERING SYSTEM Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 45 ata 53)
DOI https://doi.org/10.3233/kes-130254

Regulatory affairs issues and legal ontologies in drug development

Autores C. Munteanu, Julián Dorado, Ion Matei-Ilfoveanu, Silvia Ana Nita
Revista Frontiers in Bioscience (Elite) Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 446 ata 460)
DOI https://doi.org/10.2741/e627

Guest editorial: special issue on biologically inspired music, sound, art and design

Autores Penousal Machado, Adrian Carballal Mato, Juan Jesús Romero Cardalda
Revista Genetic Programming and Evolvable Machines (Special issue on Evolutionary art and music, 2013). IF:1.333 (Q2) Vol. 14 Núm. 3 (páxs. 281 ata 286)
DOI https://doi.org/10.1007/s10710-013-9191-z

Preface special issue on biologically inspired music, sound, art and design

Autores Juan Jesús Romero Cardalda, Penousal Machado, Adrian Carballal Mato
Revista Genetic Programming and Evolvable Machines (Special issue on Evolutionary art and music, 2013). IF:1.333 (Q2) Vol. 14 (páxs. 281 ata 286)
DOI https://doi.org/10.1007/s10710-013-9191-z

Clustering of Gene Expression Profiles Applied to Marine Research

Autores Aguiar-Pulido, Vanessa, Suárez-Ulloa V., Daniel Rivero, Eirín-López, J.M., J. Dorado
Revista Advances in Computational Intelligence Vol. 7902 (páxs. 453 ata 462)

The Rucker-Markov invariants of complex Bio-Systems: Applications in Parasitology and Neuroinformatics. IF: 1.472 (Q2)

Autores Gonzalez-Diaz, Humberto, Riera-Fernandez, Pablo, Alejandro Pazos Sierra, Munteanu, Cristian R.
Revista BIOSYSTEMS Vol. 111 Núm. 3 (páxs. 199 ata 207)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2013.02.006

Hybrid model based on genetic algorithms and SVM applied to variable selection within fruit juice classification. IF: 1.219 (Q2)

Autores Carlos Fernández Lozano, C. Canto, Marcos Gestal Pose, J.M. Andrade, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista The Scientificworld Journal Vol. 2013 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.1155/2013/982438

The CHROMAEVALOA Database: A Resource for the Evaluation of Okadaic Acid Contamination in the Marine Environment Based on the Chromatin-Associated Transcriptome of the Mussel Mytilus galloprovincialis IF:4,379 Q1

Autores Victoria Suárez-Ulloa, Juan Fernández Tajes, Vanessa Aguiar-Pulido, Ciro Rivera-Casas, Rodrigo González-Romero, Juan Ausio, Méndez, J., Julián Dorado, Eirín-López, J.M.
Revista MARINE DRUGS Vol. 11 (páxs. 830 ata 841)
DOI https://doi.org/10.3390/md11030830

Exploring patterns of epigenetic information with data mining techniques -- IF: 3.288 (Q1)

Autores Vanessa Aguiar Pulido, José Antonio Seoane Fernández, Marcos Gestal, Julián Dorado de la Calle
Revista Current Pharmaceutical Design (páxs. 779 ata 789)
DOI https://doi.org/10.2174/138161213804581936

Classification of signals by means of Genetic Programming. IF: 1.304 (Q2)

Autores Enrique Fernández Blanco, Daniel Rivero Cebrián, Marcos Gestal Pose, Julián Dorado de la Calle
Revista Soft Computing Vol. 17 Núm. 10 (páxs. 1929 ata 1937)
DOI https://doi.org/10.1007/s00500-013-1036-4

He-, Ne-, and Ar-Phosgene Intermolecular Potential Energy Surfaces. IF: 2.775 (Q2)

Autores C. Munteanu, Christian Henriksen, Peter M Felker, Berta Ferna¿ndez
Revista THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Vol. 117 Núm. 18 (páxs. 3835 ata 3843)
DOI https://doi.org/10.1021/jp3110024

Random Forest Classification Based On Star Graph Topological Indices For Antioxidant Proteins. Journal Of Theoretical Biology IF: 2.303 (Q1)

Autores Enrique Fernández Blanco, Vanessa Aguiar Pulido, Cristian Robert Munteanu, Julián Dorado de la Calle
Revista JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Vol. 317 (páxs. 331 ata 337)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2012.10.006

Genetic Programming to Improvement FIB Model Bond and Anchorage of Reinforcing Steel in Structural Concrete

Autores Juan Luís Pérez Ordóñez, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Fernando Martínez Abella, Vieito, I.
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 7902 (páxs. 463 ata 470)

Automatic Fish Segmentation on Vertical Slot Fishways Using SOM NeuralNetworks

Autores A. Rodriguez, Juan Ramón Rabuñal Dopico, María Bermúdez, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 7902 (páxs. 445 ata 452)

Detection of Fishes in Turbulent Waters Based on Image Analysis

Autores A. Rodriguez, Juan Ramón Rabuñal Dopico, María Bermúdez, Jerónimo Puertas Agudo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (páxs. 404 ata 412)

A Genetic Algorithms-Based Approach for Optimizing Similarity Aggregation in Ontology Matching

Autores Marcos Martínez-Romero, José Manuel Vázquez Naya, Guillermo Vázquez González, Javier Pereira Loureiro, Francisco Javier Nóvoa De Manuel
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (páxs. 435 ata 444)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-38679-4_43

Feature selection and novelty in computational aesthetics

Autores Joao Correia, Fernando Jorge Penousal Machado, Juan Jesús Romero Cardalda, Adrian Carballal Mato
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 7834 (páxs. 133 ata 144)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-36955-1_12

Diagnostic and treatment delay, quality of life and satisfaction with care in colorectal cáncer patients: a study protocol IF: 2,278 Q2.

Autores Salvador Pita Fernández, beatriz Lopez Calviño, Maria Teresa Seoane Pillado, Esther Gago, R Seijo, Paloma González Santamaría, Alejandro Pazos Sierra, Sonia Pértega Díaz
Revista HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES Vol. 11 (páxs. 117 ata 117)

Markov-Randic Indices for QSPR Re-Evaluation of Metabolic, Parasite-Host, Fasciolosis Spreading, Brain Cortex and Legal-Social Complex Networks. IF: 1.726 (Q2)

Autores Riera-Fernandez, Pablo, Munteanu, Cristian R., Martin-Romalde, Raquel, Duardo-Sanchez, Aliuska, Gonzalez-Diaz, Humberto
Revista CURRENT BIOINFORMATICS Vol. 8 Núm. 4 (páxs. 401 ata 415)
DOI https://doi.org/10.2174/1574893611308040003

S2SNet: A Tool for Transforming Characters and Numeric Sequences into Star Network Topological Indices in Chemoinformatics, Bioinformatics, Biomedical, and Social-Legal Sciences. IF: 1.726 (Q2)

Autores Munteanu, Cristian R., Magalhaes, Alexandre L., Duardo-Sanchez, Aliuska, Alejandro Pazos Sierra, Gonzalez-Diaz, Humberto
Revista CURRENT BIOINFORMATICS Vol. 8 Núm. 4 (páxs. 429 ata 437)

Evolutionary Computation and QSAR Research. IF: 1.942 (Q1)

Autores Aguiar-Pulido, Vanessa, Marcos Gestal, Cruz-Monteagudo, Maykel, Rabunal, Juan R., Julián Dorado de la Calle, Munteanu, Cristian R.
Revista Current Computer-Aided Drug Design Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 206 ata 225)
DOI https://doi.org/10.2174/1573409911309020006

Biomedical Data Integration in Computational Drug Design and Bioinformatics. IF: 1.942 (Q1)

Autores Seoane, Jose A., Aguiar-Pulido, Vanessa, Munteanu, Cristian R., Daniel Rivero Cebrián, Rabunal, Juan R., Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista Current Computer-Aided Drug Design Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 108 ata 117)
DOI https://doi.org/10.2174/15734099112089990011

Spot matching in 2D electrophoresis experiments. SJR: 0.157

Autores Carlos Fernández Lozano, Álvaro Rodríguez Tajes, Cristina Ruiz Romero, José Antonio Seoane Fernández
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF DATA ANALYSIS TECHNIQUES AND STRATEGIES. Vol 5, Num 2 - Special Issue on Data Mining in Biomedicine Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 198 ata 213)
DOI https://doi.org/10.1504/ijdats.2013.053681

Genetic Based Spot Detection Method in Two-Dimensional Electrophoresis Images

Autores Carlos Fernandez, Seoane, Jose A., Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado
Revista International Journal Information Technologies & Knowledge Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 72 ata 82)

Ethical and legal issues in the clinical practice of primary health care

Autores Francisco Javier Maestro, Marcos Martínez Romero, José Manuel Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista FRONTIERS IN BIOSCIENCE Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 435 ata 445)

SNP Locator: a Candidate SNP Selection Tool

Autores José Antonio Seoane Fernández, Vanessa Aguiar Pulido, Alba Cabarcos Bermudez, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle
Revista International Journal of Datamining, Modelling and Management Vol. 5 (páxs. 193 ata 209)
DOI https://doi.org/10.1504/ijdmmm.2013.055863

Nanoinformatics: developing new computing applications for nanomedicine. IF: 1.168 (Q3)

Autores Maojo, Victor, Fritts, Martin, Martin-Sanchez, Fernando, De la Iglesia, Diana, Cachau, Raul E., Garcia-Remesal, Miguel, José María Casanova Crespo, Mitchell, Joyce A., Anguita, Alberto, Baker, Nathan, Maria Barreiro, Jose, Benitez, Sonia E., De la Calle, Guillermo, Facelli, Julio C., Ghazal, Peter, Geissbuhler, Antoine, Gonzalez-Nilo, Fernando, Graf, Norbert, Grangeat, Pierre, Hermosilla, Isabel, Hussein, Rada, Kern, Josipa, Koch, Sabine, Legre, Yannick, Lopez-Alonso, Victoria, Lopez-Campos, Guillermo, Milanesi, Luciano, Moustakis, Vassilis , Munteanu, Cristian, Otero, Paula, Alejandro Pazos Sierra, Perez-Rey, David, Potamias, George, Sanz, Ferran, Kulikowski, Casimir
Revista COMPUTING Vol. 94 Núm. 6 (páxs. 521 ata 539)
DOI https://doi.org/10.1007/s00607-012-0191-2

An Ontology-based Expert System for Decision Support in Cardiac Intensive Care Environments

Autores Marcos Martínez-Romero, Jose Manuel Vazquez-Naya, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra, Miguel Pereira Loureiro, Gerardo Baños Rodríguez
Revista Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Vol. 243 (páxs. 1360 ata 1369)
DOI https://doi.org/10.3233/978-1-61499-105-2-1360

Computer application for the analysis and design of vertical slot fishways in accordance with the requirements of the target species. IF: 2.958 (Q1)

Autores Jerónimo Puertas Agudo, Luis Cea, María Bermúdez, Luis Pena, Alvaro Rodriguez, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Luis Balairón, Ángel Lara Domínguez
Revista Ecological Engineering Vol. 48 (páxs. 51 ata 60)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2011.05.009

Self-tuning of disk input-output in operating systems. IF:1.135 (Q2)

Autores Antonino Santos Del Riego, Juan Jesús Romero Cardalda, Francisco Javier Taibo Pena, Carlos Rodriguez, Adrian Carballal Mato
Revista JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE Vol. 85 Núm. 1 (páxs. 77 ata 86)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jss.2011.07.030

Automatic Seizure Detection Based on Star Graph Topological Indices. IF: 2.114 (Q3)

Autores Enrique Fernández Blanco, Daniel Rivero Cebrián, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, C. Munteanu
Revista Journal of Neuroscience Methods Vol. 209 Núm. 2 (páxs. 410 ata 419)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2012.07.004

New Markov-Shannon Entropy models to assess connectivity quality in complex networks: From molecular to cellular pathway, Parasite-Host, Neural, Industry, and Legal-Social networks. IF: 2.351 (Q2)

Autores Riera-Fernandez, P, C. R. Munteanu, Escobar, M, Prado-Prado, F, Martin-Romalde, R, Pereira, D, Villalba, K, Duardo-Sanchez, A, Gonzalez-Diaz, H
Revista JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Vol. 293 (páxs. 174 ata 188)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2011.10.016

Improving Face Detection

Autores Penousal Machado, Joao Correia, Juan Jesús Romero Cardalda
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 7244 Núm. 1 (páxs. 73 ata 84)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-29139-5_7

Expression-Based Evolution of Faces

Autores Penousal Machado, Joao Correia, Juan Jesús Romero Cardalda
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 7247 (páxs. 187 ata 198)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-29142-5_17

Framework of fully integrated hybrid systems. IF: 1.168 (Q3)

Autores Antonino Santos Del Riego, Juan Jesús Romero Cardalda, Adrian Carballal Mato, Alejandro Pazos Sierra
Revista NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 45 ata 53)
DOI https://doi.org/10.1007/s00521-011-0672-9

Optimization of existing equations using a new Genetic Programming algorithm: Application to the shear strength of reinforced concrete beams. IF: 1.22 (Q2)

Autores Juan Luís Pérez Ordóñez, Antoni Cladera Bohigas, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Fernando Martínez Abella
Revista Advances in Engineering Software Vol. 50 (páxs. 82 ata 96)

Approach of Genetic Algorithms with Grouping into Species optimized with Predator-Prey method for solving multimodal problems

Autores Pablo Seoane Amor, Marcos Gestal, Julián Dorado, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Daniel Rivero Cebrián
Revista Advances in Intelligent and Soft Computing Vol. 151 (páxs. 689 ata 697)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-28765-7_83

LIBP-Pred: Web Server for Lipid Binding Proteins using Structural Network Parameters; PDB Mining of Human Cancer Biomarkers and Drug Targets in Parasites and Bacteria. IF: 3.35 (Q2)

Autores Humberto González Díaz, Cristian Munteanu, Lucian Postelnicu, Francisco Pardo-Pardo, Marcos Gestal, Alejandro Pazos Sierra
Revista MOLECULAR BIOSYSTEMS Vol. 8 Núm. 3 (páxs. 851 ata 862)
DOI https://doi.org/10.1039/c2mb05432a

Using Genetic Algorithms and kNN for Automatic Frequency Band Selection for Signal Classification

Autores Daniel Rivero, Ling Guo, Seoane, Jose A., Julián Dorado de la Calle
Revista IET Signal Processing Vol. 6 Núm. 3 (páxs. 186 ata 194)
DOI https://doi.org/10.1049/iet-spr.2010.0215

Approach for solving multimodal problems using Genetic Algorithms with Grouped into Species optimized with Predator-Prey

Autores Pablo Seoane Amor, Marcos Gestal, Julián Dorado de la Calle
Revista International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence (páxs. 6 ata 13)

Data Integration in Genomic Medicine: Trends and Applications. Contribution of the IMIA Working Group on Informatics in Genomic Medicine

Autores José Antonio Seoane Fernández, Julián Dorado de la Calle, Vanessa Aguiar Pulido, Alejandro Pazos Sierra
Revista IMIA YEARBOOK OF MEDICAL INFORMATICS 2012: PERSONAL HEALTH INFORMATICS Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 117 ata 125)

A first approach to improve Personal Health Record systems using ontologies: linking data to get information

Autores Alba Cabarcos Bermudez, Marcos Gestal, Daniel Rivero, Alejandro Pazos Sierra
Revista Proceedings of the 2nd Annual Conference on Web Technologies & Internet Applications (WebTech 2012) Vol. 1 (páxs. 29 ata 34)

Using complexity estimates in aesthetic image classification

Autores Juan Jesús Romero Cardalda, Fernando Jorge Penousal Machado, Antonino Santos Del Riego, Adrian Carballal Mato
Revista Journal of Mathematics and the Arts Vol. 6 Núm. 2-3 (páxs. 125 ata 136)
DOI https://doi.org/10.1080/17513472.2012.679514

Naïve Bayes QSDR classification based on spiral-graph Shannon entropies for protein biomarkers in human colon cancer. IF: 3.35 (Q2)

Autores Vanessa Aguiar Pulido, Cristian Robert Munteanu, José Antonio Seoane Fernández, Enrique Fernández Blanco, Lazaro Perez-Montoto, Humberto González Díaz, Julián Dorado de la Calle
Revista MOLECULAR BIOSYSTEMS Vol. 8 Núm. 6 (páxs. 1716 ata 1722)

Computational models of neuron-astrocyte interactions lead to improved efficacy in the performance of neural networks. IF: 0.791 (Q4)

Autores Alberto Alvarellos González, Alejandro Pazos Sierra, Ana Belén Porto Pazos
Revista COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS IN MEDICINE Vol. 2012 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.1155/2012/476324

From QSAR models of Drugs to Complex Networks: State-of-Art Review and Introduction of New Markov-Spectral Moments Indices. IF: 3.702 (Q1)

Autores Riera-Fernandez, P, Martin-Romalde, R, Prado-Prado, FJ, Escobar, M, C. R. Munteanu, Concu, R, Duardo-Sanchez, A, Gonzalez-Diaz, H
Revista CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 12 Núm. 8 (páxs. 927 ata 960)
DOI https://doi.org/10.2174/156802612800166819

Improving Personal Health Record systems using ontologies: Retrieving context-sensitive information

Autores Alba Cabarcos Bermudez, Marcos Gestal, Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista Journal on Computing Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 15 ata 21)
DOI https://doi.org/10.5176/2010-2283_2.2.162

Optical Analysis of Strength Tests Based on Block-Matching Techniques. IF:4.46 (Q1)

Autores Álvaro Rodríguez Tajes, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Pérez-Ordóñez J.L., Martinez Abella, F.
Revista Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering Vol. 27 (páxs. 573 ata 593)

Automatic feature extraction using genetic programming: An application to epileptic EEG classification. IF: 2.203 (Q1)

Autores Ling Guo, Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Cristian Robert Munteanu, Alejandro Pazos Sierra
Revista EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Vol. 38 Núm. 8 (páxs. 10425 ata 10436)

The Use of Computers and Augmentative and Alternative Communication Devices by Children and Young With Cerebral Palsy. IF: 0.513 (Q4)

Autores Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, María Betania Groba González, Laura Nieto-Riveiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista ASSISTIVE TECHNOLOGY Vol. 23 Núm. 3 (páxs. 135 ata 149)

Definition of Markov-Harary Invariants and Review of Classic Topological Indices and Databases in Biology, Parasitology, Technology, and Social-Legal Networks. IF: 0.898 (Q4)

Autores Pablo Riera Fernandez, Cristian Robert Munteanu, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Raquel Martin Romalde, Aliuska Duardo Sanchez, Humberto Gonzalez Diaz
Revista CURRENT BIOINFORMATICS Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 94 ata 121)

Extraction of Quantitative Anatomical Information from Coronary Angiographies. IF: 0.898 (Q4)

Autores Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Norberto Ezquerra, Lola Traba Martínez, Martin Villar, Javier Pereira Loureiro, Jose Manuel Vazquez Rodriguez, Nicolas Vazquez, Marcos Martínez Romero, Virginia Mato Abad
Revista CURRENT BIOINFORMATICS Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 233 ata 250)

The Ability of MEAs Containing Cultured Neuroglial Networks to Process Information. IF: 0.898 (Q4)

Autores Alberto Alvarellos González, Noha Veiguela Blanco, Cristian Robert Munteanu, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Ana Belen Porto Pazos
Revista CURRENT BIOINFORMATICS Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 199 ata 214)

An Update of In Silico Tools for the Prediction of Pathogenesis in Missense Variants. IF: 0.898 (Q4)

Autores Alejandro J. Brea Fernandez, Marta Ferro, Ceres Fernandez Rozadilla, Ana Blanco, Laura Fachal, Marta Santamarina, Ana Vega, Alejandro Pazos Sierra, Angel Carracedo, Clara Ruiz Ponte
Revista CURRENT BIOINFORMATICS Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 185 ata 198)

MISS-Prot: web server for self/non-self discrimination of protein residue networks in parasites; theory and experiments in Fasciola peptides and Anisakis allergens. IF: 3.234 (Q2)

Autores Humberto González Díaz, Laura Muino, Ana M. Anadon, Fernanda Romaris, Francisco J. Prado Prado, Cristian Robert Munteanu, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Mercedes Mezo, Marta Gonzalez Warleta, Teresa Garate, Florencio M. Ubeira
Revista MOLECULAR BIOSYSTEMS Vol. 7 Núm. 6 (páxs. 1938 ata 1955)

Application of the predator-prey technique in Genetic Alforithms with Species Grouping for multimodal problem solving

Autores Pablo Seoane Amor, Marcos Gestal, Julián Dorado de la Calle
Revista SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO, VOL I (páxs. 483 ata 488)

Motion Estimation in Real Deformation Processes Based on Block-Matching Techniques

Autores Alvaro Rodriguez, Carlos Fernandez Lozano, José Antonio Seoane Fernández, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle
Revista 2011 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SIGNAL PROCESSING AND INFORMATION TECHNOLOGY (ISSPIT) (páxs. 336 ata 341)

From Chemical Graphs in Computer-Aided Drug Design to General Markov-Galvez Indices of Drug-Target, Proteome, Drug-Parasitic Disease, Technological, and Social-Legal Networks. IF: 1.762 (Q2)

Autores Pablo Riera Fernandez, Cristian Robert Munteanu, Julián Dorado de la Calle, Raquel Martin Romalde, Aliuska Duardo Sanchez, Humberto Gonzalez Diaz
Revista Current Computer-Aided Drug Design Vol. 7 Núm. 4 (páxs. 315 ata 337)

On Evolutionary Computer-Generated Art

Autores Penousal Machado, Juan Jesús Romero Cardalda
Revista The Evolutionary Review: Art, Science, Culture Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 156 ata 170)

Development of a Knowledge Based System for an Intensive Care Environment using Ontologies

Autores Ana Torres, Marcos Martínez-Romero, Jose Manuel Vazquez-Naya, Miguel Pereira Loureiro, Angel Gonzalez, Javier Pereira Loureiro
Revista Journal of Information Technology Research Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 21 ata 33)
DOI https://doi.org/10.4018/jitr.2011010102

An artificial neural network improves the non-invasive diagnosis of significant fibrosis in HIV/HCV coinfected patients. IF: 4.126 ( Q1)

Autores Salvador Resino, José Antonio Seoane Fernández, Jose María Bellon, Julián Dorado de la Calle, Fernando Martín Sánchez, Emilio Alvarez, Jaime Cosin, Juan Carlos Lopez, Guilllermo Lopez, Pilar Miralles, Juan Berenguer
Revista THE JOURNAL OF INFECTION Vol. 62 Núm. 1 (páxs. 77 ata 86)

MIND-BEST: Web Server for Drugs and Target Discovery; Design, Synthesis, and Assay of MAO-B Inhibitors and Theoretical-Experimental Study of G3PDH Protein from Trichomonas gallinae. IF: 5.113 (Q1)

Autores Humberto Gonzalez Diaz, Francisco Prado Prado, Xerardo Garcia Mera, Nerea Alonso, Paula Abeijon, Olga Caamano, Matilde Yanez, Cristian Robert Munteanu, Alejandro Pazos Sierra, Maria Auxiliadora Dea Ayuela, Maria Teresa Gomez Munoz, M. Magdalena Garijo, Jose Sansano, Florencio M. Ubeira
Revista JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH Vol. 10 Núm. 4 (páxs. 1698 ata 1718)

Amino acid pair- and triplet-wise groupings in the interior of alpha-helical segments in proteins. IF: 2.208 (Q1)

Autores Miguel M. de Sousa, Cristian Robert Munteanu, Alejandro Pazos Sierra, Nuno A. Fonseca, Rui Camacho, A. L. Magalhaes
Revista JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Vol. 271 Núm. 1 (páxs. 136 ata 144)

NL MIND-BEST: A web server for ligands and proteins discovery-Theoretic-experimental study of proteins of Giardia lamblia and new compounds active against Plasmodium falciparum. IF: 2.208 (Q1)

Autores Humberto Gonzalez Diaz, Francisco Prado Prado, Eduardo Sobarzo Sanchez, Mohamed Haddad, Severine Maurel Chevalley, Alexis Valentin, Joelle Quetin Leclercq, Maria A. Dea Ayuela, Maria Teresa Gomez Munos, Cristian Robert Munteanu, Juan Jose Torres Labandeira, Xerardo Garcia Mera, Ricardo A. Tapia, Florencio M. Ubeira
Revista JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Vol. 276 Núm. 1 (páxs. 229 ata 249)

A tree classifier for automatic breast tissue classification based on BIRADS categories

Autores Noelia Vállez, Gloria Bueno, Óscar Déniz, Seoane, Jose A., Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (páxs. 580 ata 587)

Artificial Cells for information Processing; Iris Classification

Autores Enrique Fernández Blanco, Julián Dorado de la Calle, José Andrés Serantes Villadóniga, Daniel Rivero Cebrián, Juan Ramón Rabuñal Dopico
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1 Núm. 5777 (páxs. 44 ata 52)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-21283-3_6

Genetic programming for prediction of water flow and transport of solids in a basin

Autores Rabuñal, J.R., Puertas, J., Rivero, D., Fraga, I., Cea, L., Garrido, M.
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (páxs. 223 ata 232)

Study of strength tests with computer vision techniques

Autores Rodriguez, A., Rabuñal, J.R., Pérez-Ordóñez J.L., Martinez Abella, F.
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 6687 Núm. 2 (páxs. 257 ata 266)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-21326-7_28

Aesthetic Classification and Sorting Based on Image Compression

Autores Juan Jesús Romero Cardalda, Penousal Machado, Adrian Carballal Mato, Olga Osorio Iglesias
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 6625 (páxs. 394 ata 403)

Optical Fish Trajectory Measurement in Fishways through Computer Vision and Artificial Neural Networks. IF 1.337 (Q1)

Autores Álvaro Rodríguez Tajes, María Bermúdez Pita, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Julián Dorado de la Calle, Luis Pena Mosquera, Luis Balairon Pérez
Revista Journal of Computing in Civil Engineering Vol. 25 Núm. 4 (páxs. 291 ata 301)
DOI https://doi.org/10.1061/(asce)cp.1943-5487.0000092

Artificial Astrocytes Improve Neural Network Performance. IF: 4.092 (Q1)

Autores Ana Belén Porto Pazos, Noha Veiguela Blanco, Pablo Mesejo Santiago, Marta Navarrete, Alberto Alvarellos González, Oscar Ibañez Panizo, Alejandro Pazos Sierra, Alfonso Araque
Revista PLOS ONE Vol. 6 Núm. 4 (páxs. 0 ata 0)

Artificial Intelligence Techniques for Colorectal Cancer Drug Metabolism: Ontologies and Complex Networks. IF: 3.9 (Q1)

Autores Marcos Martínez Romero, José Manuel Vázquez Naya, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Salvador Pita Fernández, Ramiro Macenlle García, Javier Castro Alvariño, Leopoldo López Roses, José Luis Ulla Rocha, Antonio Vicente Martínez Calvo, Santiago Vázquez López, Javier Pereira Loureiro, Ana Belen Porto Pazos, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Cristian Robert Munteanu
Revista Current Drug Metabolism Vol. 11 Núm. 4 (páxs. 347 ata 368)
DOI https://doi.org/10.2174/138920010791514289

Efficiency in the Transmission of Information Through Digital Imaging and Communications in Medicine Using Security Mechanisms: Tests with DISCUS

Autores Juan Luis Pérez Ordóñez, Francisco Servia Fiuza, Virginia Mato Abad, José Manuel Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, J. Diaz, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Alejandro Pazos Sierra
Revista TELEMEDICINE JOURNAL AND E-HEALTH Vol. 16 Núm. 5 (páxs. 620 ata 626)

Retrieval and Management of Medical Information from Heterogeneous Sources, for its Integration in a Medical Record Visualisation Tool

Autores Alba Cabarcos Bermúdez, Tamara Sánchez Valcarce, José Antonio Seoane Fernández, Vanessa Aguiar Pulido, Ana Maria Freire Veiga, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC HEALTHCARE Vol. 5 Núm. 4 (páxs. 371 ata 385)

Generation and simplification of Artificial Neural networks by means of Genetic Programming. IF: 1.43 (Q2)

Autores Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra
Revista Neurocomputing Vol. 73 (páxs. 3200 ata 3223)
DOI https://doi.org/10.1016/j.neucom.2010.05.010

Plasmod-PPI: a web-server predicting complex biopolymer targets in Plasmodium with entropy measures of protein-protein interactions. IF: 3.83 (Q1)

Autores Yamilet Rodríguez Soca, Cristian Robert Munteanu, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra, Humberto González Díaz
Revista Polymer Vol. 51 Núm. 1 (páxs. 264 ata 273)

Trypano-PPI: A Web Server for Prediction of Unique Targets in Trypanosome Proteome by using Electrostatic Parameters of Protein-Protein Interactions. IF: 5.46 (Q1)

Autores Yamilet Rodríguez Soca, Cristian Robert Munteanu, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Francisco Prado Prado, Humberto González Díaz
Revista JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 1182 ata 1190)

Machine Learning Techniques for Single Nucleotide Polymorphism - Disease Classification Models in Schizophrenia. IF: 2.386 (Q2)

Autores Vanessa Aguiar Pulido, José Antonio Seoane Fernández, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Cristian Robert Munteanu
Revista Molecules Vol. 15 Núm. 7 (páxs. 4875 ata 4889)

Graph-Based Evolution of Visual Languages

Autores Fernando Jorge Penousal Machado, Henrique Jorge Rodrigues Nunes, Juan Jesus Romero Cardalda
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 6025 (páxs. 271 ata 280)

An Approach for the Automatic Recommendation of Ontologies Using Collaborative Knowledge

Autores Marcos Martínez Romero, José Manuel Vázquez Naya, Cristian Robert Munteanu, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 6277 (páxs. 74 ata 81)

Nanoinformática Médica:Definición, Objetivos y Proyectos. Nuevos Retos para la Informática Biomédica ante los Recientes Avances de la Nanomedicina y Medicina Regenerativa

Autores Sandra Barriuso Gómez, Jorge de la Barrera Martínez, Laura Salamanca Rodríguez, Enrique de Andrés Galiana, Ángeles Villarrubia Enseñat, Alejandro Pazos Sierra, Víctor Maojo, Fernando Martín Sánchez
Revista I+S Informática y Salud Vol. 79 (páxs. 13 ata 24)

Epileptic seizure detection using multiwavelet transform based approximate entropy and artificial neural networks. IF: 2.1 (Q3)

Autores Ling Guo, Daniel Rivero Cebrián, Alejandro Pazos Sierra
Revista Journal of Neuroscience Methods Vol. 193 (páxs. 156 ata 163)

Automatic epileptic seizure detection in EEGs based on line length feature and artificial neural networks. IF: 2.1 (Q2)

Autores Ling Guo, Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra
Revista Journal of Neuroscience Methods Vol. 191 (páxs. 101 ata 109)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2010.05.020

Diagnosis delay and follow-up strategies in colorectal cancer. Prognosis implications: a study protocol.

Autores Salvador Pita Fernández, Sonia Pértega Díaz, Beatriz López Calviño, Paloma González Santamaría, Teresa Seoane Pillado, F. Arnal Monreal, F. Macia, MA Sánchez Calavera, A. Espi Macias, M. Valladares Ayerbes, Pazos, A., M. Reboredo López, Luis González Saez, M. Ramos Mosquerrat, JM Segura Noguera, I. Monreal Aliaga, M. Martín Rabadán, C. Murta Nascimiento, María Ángeles Bouza Prego, O. Pueyo, MM Bosca Watts, E. Cabeza Irigoren, M. Casamintjana Abella, M. Pinilla, A. Costa Alcaraz, A. Ruiz Torrejón, A. Buron Pust, C. García Aranda, M. De Lluc Bennasar, S. Lafita Mainz, M. Novella, H. Manzano, C. Vadell, E. Falco, M. Esteva
Revista BMC CANCER Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 528 ata 528)

Ontologies of Drug Discovery and Design for Neurology, Cardiology and Oncology. IF: 4.77 (Q1)

Autores José Manuel Vázquez Naya, Marcos Martínez Romero, Ana Belen Porto Pazos, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Manuel Valladares Ayerbes, Javier Pereira Loureiro, Cristian Robert Munteanu, Julián Dorado de la Calle
Revista Current Pharmaceutical Design Vol. 16 (páxs. 2724 ata 2736)

Drug Discovery and Design for Complex Diseases through QSAR Computational Methods. IF: 4.77 (Q1)

Autores Cristian Robert Munteanu, Enrique Fernández Blanco, José Antonio Seoane Fernández, Pilar Izquierdo Novo, José Ángel Rodríguez Fernández, José María Prieto González, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra
Revista Current Pharmaceutical Design Vol. 16 (páxs. 2640 ata 2655)
DOI https://doi.org/10.2174/138161210792389252

Optimal adjustment of EC-2 shear formulation for concrete elements without web reinforcement using Genetic Programming. IF: 1.36 (Q1)

Autores Juan Luis Pérez Ordóñez, Antoni Cladera Bohigas, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Fernando Martínez Abella
Revista Engineering Structures Vol. 32 Núm. 11 (páxs. 3452 ata 3466)

Evolving Simple Feed-Forward and Recurrent ANNs for Signal Classification: A Comparison

Autores Rivero, D., Dorado, J., Rabuñal, J.R., Pazos, A.
Revista Proceeding of International Joint Conference on Neural Networks (páxs. 1 ata 8)

Prot-2S: A New Python Web Tool for Protein Secondary Structure Studies

Autores Cristian R. Munteanu, Magalhaes, Alexandre L.
Revista International Journal of Bioinformatics Research and Applications Vol. 5 Núm. 4 (páxs. 402 ata 416)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2008.09.035

Computer vision applied to wave flume measurements

Autores Gregorio Iglesias, Óscar Ibáñez Panizo, Alberte Castro, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle
Revista Ocean Engineering Vol. 36 (páxs. 1073 ata 1079)
DOI https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2009.06.012

Complex Network Spectral Moments for ATCUN Motif DNA Cleavage: First Predictive Study on Proteins of Human Pathogen Parasites (IF = 5.132, Q1)

Autores Cristian R. Munteanu, José M. Vázquez, Julián Dorado, Alejandro Pazos Sierra, Ángeles Sánchez-González, Francisco J. Prado Prado, Humberto González Díaz
Revista JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH Vol. 8 Núm. 11 (páxs. 5219 ata 5228)
DOI https://doi.org/10.1021/pr900556g

Complex Network Spectral Moments for ATCUN Motif DNA Cleavage: First Predictive Study on Proteins of Human Pathogen Parasites

Autores Cristian Munteanu, José Manuel Vázquez Naya, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH Vol. 8 Núm. 11 (páxs. 5219 ata 5228)

Star Graphs of Protein Sequences and Proteome Mass Spectra in Cancer Prediction

Autores José Manuel Vázquez Naya, Vanessa Aguiar Pulido, José Antonio Seoane Fernández, Ana María Freire Veiga, José Andrés Serantes Villadóniga, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Cristian Munteanu
Revista CURRENT PROTEOMICS (páxs. 275 ata 288)

Generalized Lattice Graphs for 2D-Visualization of Biological Information

Autores Cristian Munteanu, Julián Dorado de la Calle
Revista JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY (páxs. 136 ata 147)

On the Socialization of Evolutionary Art: Evo Workshops 2009

Autores Juan Jesus Romero Cardalda, Fernando Jorge Penousal Machado, Antonino Santos Del Riego
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5484 (páxs. 557 ata 566)

Data mining in complex diseases using Evolutionary Computation

Autores Vanessa Aguiar Pulido, José Antonio Seoane Fernández, Ana María Freire Veiga, Cristian Munteanu
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5517 (páxs. 917 ata 924)

Automatic Generation of Biped Walk Behaviour Using Genetic Algorithms

Autores Hugo Picado, Marcos Gestal, Nuno Lau, Ana María Tomé, Lluis P. Reis
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5517 (páxs. 805 ata 812)

Artificial Neural Networks in Urban Runoff Forecast

Autores Mónica Miguélez Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Juan Ramón Rabuñal Dopico
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5517 (páxs. 1192 ata 1199)

A Genetic Algorithm for ANN Desing, Training and Simplification

Autores Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Enrique Fernández Blanco, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5517 (páxs. 391 ata 398)

Generalized Lattice Graphs for 2D-Visualization of Biological Information (IF = 2.574, Q1)

Autores Humberto González Díaz, Perez-Montoto, Lazaro G., Aliuska Duardo Sánchez, Esperanza Paniagua, Severo Vasquez-Prieto, R. Vilas, Maria A. Dea Ayuela, Francisco Bolás-Fernandez, Cristian R. Munteanu, Julián Dorado, Javier Costas, Florencio M. Ubeira
Revista JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Vol. 261 Núm. 1 (páxs. 136 ata 147)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2009.07.029

Alignment-free prediction of Mycobacterial DNA promoters based on Pseudo-folding Lattice Network or Star-Graph Topological Indices (IF = 2.574, Q1)

Autores Alcides Perez-Bello, Cristian R. Munteanu, Florencio M. Ubeira, A. L. Magalhaes, Eugenio Uriarte, Humberto González Díaz
Revista JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Vol. 256 Núm. 3 (páxs. 458 ata 466)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2008.09.035

Multi-Target QPDR Classification Model for Human Breast and Colon Cancer-Related Proteins using Star Graph Topological Indices (IF = 2.574, Q1)

Autores Cristian R. Munteanu, Magalhaes, Alexandre L., Eugenio Uriarte, Humberto González Díaz
Revista JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Vol. 257 Núm. 2 (páxs. 303 ata 311)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2008.11.017

3D Entropy and Moments Prediction of Enzyme Classes and Experimental-Theoretic Study of Peptide Fingerprints in Leishmania Parasites (IF = 2.480, Q3)

Autores Concu, R, Maria A. Dea Ayuela, Lazaro Perez-Montoto, Francisco Prado Prado, Eugenio Uriarte, Francisco Bolás-Fernandez, G. Podda, Alejandro Pazos Sierra, Cristian R. Munteanu, F.M. Ubeira, Humberto González Díaz
Revista BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND PROTEOMICS Vol. 1794 Núm. 12 (páxs. 1784 ata 1794)
DOI https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2009.08.020

3D Entropy and Moments Prediction of Enzyme Classes and Experimental - Theoretic Study of Peptide Fingerprints in Leishmania Parasites

Autores Alejandro Pazos Sierra, Cristian Munteanu
Revista BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND PROTEOMICS (páxs. 1784 ata 1794)

Modiflying genetic programming for artificial neural network development for data mining

Autores Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra
Revista Soft Computing (páxs. 291 ata 305)

QSAR and complex network study of the chiral HMGR inhibitor structural diversity (IF = 2.822, Q2)

Autores Isela García, Cristian R. Munteanu, Yagamare Fall Diop, Generosa Gómez, Eugenio Uriarte, Humberto González Díaz
Revista BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 165 ata 175)
DOI https://doi.org/10.1016/j.bmc.2008.11.007

Proyecto IN-TIC para la accesibilidad y usabilidad de las TIC en personas con diversidad funcional

Autores Rubén Grande González, Javier Pereira Loureiro, Thais Pousada Garcia, María Betania Groba González, Alejandro Pazos Sierra
Revista Revista de la Asociación Profesional Española de Terapia Ocupacional. Vol. 47 (páxs. 78 ata 85)

A tool for the fusion of Magnetic Resonance anatomic and spectroscopy

Autores Virginia Mato Abad, Roberto García Alvarez, Javier Pereira Loureiro, Gary Liney, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED RADIOLOGY AND SURGERY Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 353 ata 354)

Semantic Data Integration in a System for Cancer Studies

Autores Marcos Martínez Romero, José Manuel Vázquez-Naya, M. Gloria López, Francisco M. Arnal, Benito González-Conde, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista Acta Informatica Medica Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 64 ata 67)

A Virtual Laboratory for stability test of rubble-mound breakwaters

Autores Gregorio Iglesias, Juan Ramón Rabuñal Dopico, M. Losada, H. Pachón, A. Castro, R. Carballo
Revista Ocean Engineering Vol. 35 (páxs. 1113 ata 1120)

Stochastic molecular descriptors for polymers. 4. Study of complex mixtures with topological indices of mass spectra spiral and star networks: the blood proteome case (IF = 3.331, Q1)

Autores Cruz-Monteagudo, Maykel, Cristian R. Munteanu, Fernanda Borges, M. Natália D. S. Cordeiro, Eugenio Uriarte, Kuo-Chen Chou, Humberto González Díaz
Revista Polymer Vol. 49 Núm. 25 (páxs. 5575 ata 5587)
DOI https://doi.org/10.1016/j.polymer.2008.09.070

Applying genetic programming to civil engineering in the improvement of models, codecs and norms

Autores Juan Luis Pérez Ordóñez, Mónica Miguélez Rico, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Fernando Martínez Abella
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5290 (páxs. 452 ata 460)

Annotation of Colorectal Cancer Data using the UMLS Metathesaurus

Autores Marcos Martínez Romero, José Manuel Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5178 Núm. 2 (páxs. 58 ata 65)

Natural/random protein classification models based on star network topological indices (IF = 2.454, Q1)

Autores Cristian R. Munteanu, Humberto González Díaz, Fernanda Borges, Magalhaes, Alexandre L.
Revista JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Vol. 254 Núm. 4 (páxs. 775 ata 783)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2008.07.018

Enzymes/non-enzymes classification model complexity based on composition, sequence, 3D and topological indices (IF = 2.454, Q1)

Autores Cristian R. Munteanu, Humberto González Díaz, Magalhaes, Alexandre L.
Revista JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Vol. 254 Núm. 2 (páxs. 476 ata 482)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2008.06.003

Experimental evaluation of expansive behavior of an old-aged ASR-affected dam concrete: methodology and application

Autores Manuel Francisco Herrador Barrios, Fernando Martínez Abella, Juan Ramón Rabuñal Dopico
Revista Materials and Structures Vol. 41 Núm. 1 (páxs. 173 ata 188)

Spectra Image Registration And Metabolite mApping Software (SIRAMAS), a software for the incorporation of Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) into the radiotherapy planning of brain tumours

Autores Virginia Mato Abad, Javier Pereira Loureiro, Roberto García Alvarez, Juan Antonio Hernández Tamames, Juan Alvarez Linera Prado, Gary Liney, Alejandro Pazos Sierra
Revista MAGNETIC RESONANCE MATERIALS IN PHYSICS BIOLOGY AND MEDICINE Vol. 21 (páxs. 481 ata 482)

Formal conceptualisation as a basis for a more procedural knowledge management

Autores Javier Andrade Garda, Juan Manuel Ares Casal, Rafael Carlos García Vázquez, Juan Pazos Sierra, Santiago Rodríguez Yáñez, Andrés Silva Vázquez
Revista DECISION SUPPORT SYSTEMS Vol. 45 Núm. 1 (páxs. 164 ata 179)

Automatic Recurrent ANN development for signal classification: detection of seizures in EEGs

Autores Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra
Revista Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Vol. 178 (páxs. 142 ata 146)

Modifying genetic programming for artificial neural network development for data mining

Autores Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra
Revista Soft Computing Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 291 ata 305)

Expert System for remote monitoring and control of Intensive Care Units

Autores Javier Pereira Loureiro, Miguel Ángel Pereira Loureiro, Alberto Curra Durán, Celia Teijeiro, Gerardo Baños Rodríguez, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Revista TELEMEDICINE JOURNAL AND E-HEALTH Vol. 14 (páxs. 54 ata 55)

Quantitative Proteome¿Property Relationships (QPPRs). Part 1: Finding biomarkers of organic drugs with mean Markov connectivity indices of spiral networks of blood mass spectra (IF = 3.075, Q1)

Autores Cruz-Monteagudo, Maykel, Cristian R. Munteanu, Fernanda Borges, M. Natália D. S. Cordeiro, Eugenio Uriarte, Humberto González Díaz
Revista BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 16 Núm. 22 (páxs. 9684 ata 9693)
DOI https://doi.org/10.1016/j.bmc.2008.10.004

A New Hybrid Evolutionary Mechanism Based on Unsupervised Learnig for Connectionist Systems

Autores Ana Belen Porto Pazos, Alfonso Araque Almendros, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista Neurocomputing Vol. 70 (páxs. 2799 ata 2808)

Computer aided monitoring system of Intensive Care Unit patients

Autores Miguel Pereira Loureiro, Alberto Curra Durán, Raquel Rivas Fernández, Javier Pereira Loureiro, Gerardo Baños Rodríguez, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Revista WSEAS Transactions on Information Science & Applications Vol. 4 (páxs. 78 ata 85)

A Comparison Between ANN Generation and Training Methods and Their Development by Means of Graph Evolution: 2 Sample Problems

Autores Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Marcos Gestal
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4507 (páxs. 94 ata 101)

Automatic Design of ANNs by Menas of GP for Data Mining Task: Iris Flower Classification Problem

Autores Daniel Rivero Cebrián, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4431 (páxs. 276 ata 295)

A Computational Morphogenesis Approach to Simple Structure Development

Autores Enrique Fernández Blanco, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Marcos Gestal, Mª de las Nieves Pedreira Souto
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4648 (páxs. 825 ata 834)

Determination of the unit hydrograph of a typical urban basin using genetic programming and artificial neural networks

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico, Jerónimo Puertas Agudo, Suárez, J., Daniel Rivero Cebrián
Revista Hydrological Processes Vol. 21 (páxs. 476 ata 485)

Diagnóstico por Imagen en Reumatología: de la Imagen Radiológica a la Imagen Molecular

Autores José Antonio Seoane Fernández, Pablo Mesejo Santiago, Cristina Ruiz Romero, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Francisco Javier Blanco García
Revista I+S Informática y Salud Vol. 62 (páxs. 9 ata 17)

Study of Classical Conditioning in Aplysia through The Implementation of Computational Models of its Learning Circuit

Autores Antonino Santos Del Riego, Ana Belen Porto Pazos, Juan Jesus Romero Cardalda, Antonio Albo Díaz, Alejandro Pazos Sierra
Revista JOURNAL OF EXPERIMENTAL & THEORETICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 119 ata 158)

Slective Shunting of the NMDA EPSP Component by the Slow After Hyperpolarization in Rat CA1 Pyramidal Neurons

Autores David Fernández de Sevilla, Marco Fuenzalida, Ana Belen Porto Pazos, Washington Buño Buceta
Revista JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Vol. 97 (páxs. 3242 ata 3255)

On the development of evolutionary artificial artists

Autores Fernando Jorge Penousal Machado, Juan Jesus Romero Cardalda, Antonino Santos Del Riego, Amilcar Cardoso, Alejandro Pazos Sierra
Revista COMPUTERS & GRAPHICS Vol. 31 Núm. 6 (páxs. 818 ata 826)

A framework form measuring waves level in a wave tank with Artificial vision techniques

Autores Óscar Ibáñez Panizo, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alberte Castro, Julián Dorado de la Calle, Gregorio Iglesias Rodríguez, Alejandro Pazos Sierra
Revista WSEAS Transactions on Signal Processing Vol. 3 (páxs. 17 ata 24)

TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO DE LA INCONTINENCIA URINARIA

Autores Sandra Martínez Bustelo, Asunción Ferri Morales, Alicia Martínez Rodríguez, Sergio Patiño Nuñez, Susana Viñas Diz
Revista URODINAMIA APLICADA Vol. 20 Núm. 1 (páxs. 32 ata 40)

Linking chemical knowledge and genetic algorithms using two populations and focused multimodal search

Autores Maria Paz Gómez Carracedo, Marcos Gestal, Julián Dorado de la Calle, José Manuel Andrade Garda
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 87 (páxs. 173 ata 184)
DOI https://doi.org/10.106/j.chemolab.2006.12.002

Chemically driven variable selection by focused multimodal genetic algorithms in mid-IR spectra

Autores Maria Paz Gómez Carracedo, Marcos Gestal, Julián Dorado de la Calle, José Manuel Andrade Garda
Revista ANAL. BIONAL. CHEM Vol. 389 (páxs. 2331 ata 2342)
DOI https://doi.org/10.1007/s00216-007-1608-1

Development and implementation of a secure, integrated management system for medical images and electronic clinical records for small hospitals

Autores Javier Pereira Loureiro, Antonio Francisco Castro Blanco, Juan Luis Pérrez Ordoñez, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Jose Manuel Vazquez Naya, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra, Norberto Ezquerra  
Revista TELEMEDICINE JOURNAL AND E-HEALTH Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 303 ata 312)

Building and Simplifying Artificial Neural Networks with Genetic Programming

Autores Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra
Revista WSEAS Transactions on Information Science & Applications Vol. 4 Núm. 3 (páxs. 500 ata 507)

A New Evolutionary Computation Technique for 2D Morphogenesis and Information Processing

Autores Enrique Fernández Blanco, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Marcos Gestal, Mª de las Nieves Pedreira Souto
Revista WSEAS Transactions on Information Science & Applications Vol. 4 Núm. 3 (páxs. 600 ata 607)

Inestabilidad crónica de tobillo en deportistas. Prevención y actuación fisioterapica

Autores Jóse Antonio Martín Urrialde, Sergio Patiño Nuñez, Ana Bar Del Olmo
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 57 ata 67)

Desarrollo de un PACS DICOM seguro para su implantación en un centro hospitalario

Autores Jorge Teijeiro Vidal, Javier Pereira Loureiro, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Juan Luis Pérez Ordóñez, José Manuel Vázquez Naya
Revista RADIOLOGIA Vol. 48 Núm. 2 (páxs. 298 ata 299)

Development and implementation of a secure DICOM PACS for a hemodynamics unit

Autores Javier Pereira Loureiro, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Juan Luis Pérez Ordóñez, José Manuel Vázquez Naya, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED RADIOLOGY AND SURGERY Vol. 1 Núm. 7 (páxs. 88 ata 90)

Efecto del consumo de aguas bicarbonatada sódica con diferentes concentraciones de minerales en pacientes hipertensos.

Autores Rosa Meijide Failde, C. López Silva, M. Sánchez de Enciso, C. Rodríguez Fernández, A. Freire Magariños, Rodríguez-Villamil, J.L., Jorge Teijeiro Vidal
Revista MEDICINA NATURISTA Núm. 9 (páxs. 450 ata 459)

Artificial Neural Network Development by means of Genetic Programming with Graph Codification

Autores Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro
Revista Transactions on Engineering, Computing and Technology Vol. 15 (páxs. 209 ata 214)

Partially Interactive Evolutionary Artists

Autores Penousal Machado, Juan Jesus Romero Cardalda, Amilcar Cardoso, Antonino Santos Del Riego
Revista NEW GENERATION COMPUTING Vol. 23 Núm. 2 (páxs. 143 ata 155)

Two-phase multiobjective optimization

Autores Alberto Cancela Carollo, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra
Revista WSEAS Transactions on Information Science & Applications Vol. 2 Núm. 5 (páxs. 444 ata 449)

Accurate intermolecular ground-state potential-energy surfaces of the HCCH-He, Ne, and Ar van der Waals complexes (IF = 3.138, Q1, Top5)

Autores Cristian R. Munteanu, Berta Fernández
Revista JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Vol. 123 Núm. 1 (páxs. 014309 ata 014318)
DOI https://doi.org/10.1063/1.1947189

Biomedical Image Processing Intergration Through INBIOMED : A Web Services-Based Platform

Autores David Pérez Del Rey, José Crespo Del Arco, Alberto Anguita, Juan Luis Pérez Ordóñez, Julián Dorado de la Calle, Gloria Bueno García, Vicente Feliú, Antonio Estruch, J.A. Heredia
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3745 (páxs. 34 ata 43)

"Developing Fitness Functions for Pleasant Music: Zipf¿s Law and Interactive Evolution Systems".

Autores Bill Manaris, Penousal Machado, Clayton McCauley, Juan Jesus Romero Cardalda, Dwight Krehbiel
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3449 (páxs. 498 ata 507)

Time Series Forecast with Anticipation using Genetic Programming

Autores Daniel Rivero Cebrián, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3512 (páxs. 968 ata 975)

Diversity and Multimodal Search with a Hybrid Two-Population GA: An Application to ANN Development

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Marcos Gestal, Mª de las Nieves Pedreira Souto
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3512 (páxs. 382 ata 390)

Artificial Neural Networks based on Brain Circuits Behaviour and Genetic Algorithms

Autores Ana Belen Porto Pazos, Alejandro Pazos Sierra, Alfonso Araque Almendros
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3512 (páxs. 99 ata 106)

"Zip¿s Law, music classification and aesthetics"

Autores Bill Manaris, Juan Jesus Romero Cardalda, Penousal Machado, Dwight Krehbiel, Tim Hirzel, Walter Pharr, Robert B. Davis
Revista COMPUTER MUSIC JOURNAL Vol. 29 Núm. 1 (páxs. 55 ata 69)

Selection of Variables by Genetic Algorithms for the Classification of Apple Beverages by means of Artificial Neural Networks

Autores Marcos Gestal, Mari Paz Gómez Carracedo, José Manuel Andrade Garda, Julián Dorado de la Calle, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, Alejandro Pazos Sierra
Revista Applied Artificial Intelligence Vol. 19 (páxs. 181 ata 198)
DOI https://doi.org/10.1080/08839510590901921

Selection of variables by genetic algorithms to classify apple beverages by artificial neural networks

Autores Marcos Gestal, María Paz Gómez Carracedo, José Manuel Andrade Garda, Julián Dorado de la Calle, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, Alejandro Pazos Sierra
Revista Applied Artificial Intelligence Vol. 19 (páxs. 181 ata 198)

Aguas minerales bicarbonatadas sódicas y presión arterial: resultados de un ensayo clínico.

Autores Rosa Meijide Failde, Mª Carmen López Silva, Miguel Sánchez de Enciso, Antonio Freire Magariños, Jorge Teijeiro Vidal
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIDROLOGÍA MÉDICA Núm. 1 (páxs. 48 ata 48)

Fisioterapia en los pacientes quemados. Quemaduras, tratamiento fisioterápico y aspectos relacionados

Autores Marcelo Chouza Ínsua, Susana Viñas Diz, Sergio Patiño Nuñez, Sandra Martínez Bustelo, Mari Carmen Molina, Oswaldo Amuchastegui
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 107 ata 113)

Development of a DICOM server for the reception and storage of medical images in digital format

Autores Francisco Javier Novoa de Manuel, Antonio Francisco Castro Blanco, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista WSEAS TRANSACTIONS ON COMPUTER Vol. 3 Núm. 6 (páxs. 2134 ata 2139)

The chlorobenzene-argon ground state intermolecular potential energy surface (IF = 3.105, Q1, Top5)

Autores Cristian Robert Munteanu, Javier López Cacheiro, Berta Fernández, Jan Makarewicz
Revista JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Vol. 121 Núm. 3 (páxs. 1390 ata 1396)
DOI https://doi.org/10.1063/1.1764495

Accurate intermolecular ground state potential of the Ar-N2 van der Waals complex (IF = 3.105, Q1, Top5)

Autores Cristian R. Munteanu, Javier López Cacheiro, Berta Fernández
Revista JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Vol. 121 Núm. 21 (páxs. 10419 ata 10425)
DOI https://doi.org/10.1063/1.1809606

Accurate intermolecular ground state potential of the Ne-N2 van der Waals complex (IF = 3.105, Q1, Top5)

Autores Cristian R. Munteanu, Javier López Cacheiro, Berta Fernández
Revista JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Vol. 120 Núm. 19 (páxs. 9104 ata 9112)
DOI https://doi.org/10.1063/1.1695330

Using Genetic Programming for Character Discrimination in Damaged Documents

Autores Daniel Rivero Cebrián, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3005 (páxs. 349 ata 358)

Knowledge Management and Interactive Learning

Autores Mª de las Nieves Pedreira Souto, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra, Andrés Silva
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3257 (páxs. 481 ata 482)

Adaptive critics for evolutionary artists

Autores Penousal Machado, Juan Jesus Romero Cardalda, María Luisa Santos Ares, Amilcar Cardoso, Bill Manaris
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3005 (páxs. 437 ata 446)

New Approach to the Extraction of Rules from ANN and their Generalization Capacity through GP

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro, Daniel Rivero Cebrián
Revista Neural Computation Vol. 16 Núm. 7 (páxs. 1483 ata 1524)

Tratamiento fisioterápico de las alteraciones posturales y reflejos orales en la parálisis cerebral infantil, y otras alteraciones neurológicas. Ayudas técnicas para la alimentación

Autores Susana Viñas Diz, María Eugenia Amado Vázquez, Mercedes Escribano Silva, María de los Ángeles Fernández García, Socorro Riveiro Temprano, Sergio Patiño Nuñez
Revista FISIOTERAPIA Vol. 26 Núm. 4 (páxs. 226 ata 234)

Entrevista clínica y valoración funcional del suelo pélvico

Autores Sandra Martínez Bustelo, Asunción Ferri Morales, Sergio Patiño Nuñez, Susana Viñas Diz, Alicia Martínez Rodríguez
Revista FISIOTERAPIA Vol. 26 Núm. 5 (páxs. 266 ata 280)

Heterosynaptic Metaplastic Regulation of Synaptic Efficacy in CA1 Pyramidal Neurons of Rat Hippocampus

Autores Didier Le Ray, David Fernández De Sevilla, Ana Belen Porto Pazos, Marco Fuenzalida, Washington Buño Buceta
Revista HIPPOCAMPUS Vol. 14 Núm. 8 (páxs. 1011 ata 1025)

Almacenamiento, procesado y análisis de imagen en un sistema de Informática Biomédica

Autores Mónica Miguélez Rico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Gloria Bueno García, José Crespo Del Arco, Juan Díaz, José Vicente Manjón Herrera, Javier Pereira Loureiro, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Juan Ramón Rabuñal Dopico
Revista I+S Informática y Salud Núm. 46 (páxs. 22 ata 24)

Classification of apple beverages using artificial neural networks with previous variable selection

Autores Marcos Gestal, Mª Paz Gómez Carracedo, José Manuel Andrade Garda, Julián Dorado de la Calle, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, Alejandro Pazos Sierra
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 524 Núm. 1-2 (páxs. 225 ata 234)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aca.2004.02.30

Remote follow-up system for patients with a hip-prosthesis

Autores Antonio Francisco Castro Blanco, Javier Pereira Loureiro, José Manuel Vázquez Naya, Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Revista TELEMEDICINE JOURNAL AND E-HEALTH Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 78 ata 78)

Rules and Generalization Capacity Extraction from ANN with GP

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Daniel Rivero Cebrián
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2686 (páxs. 606 ata 613)

Prediction and modeling of the rainfall-runoff transformation of a typical basin using ANN and GP

Autores Dorado, J., Rabuñal, J., Puertas, J., Pazos, A., Rivero, D., Santos, A.
Revista Applied Artificial Intelligence Vol. 17 Núm. 7 (páxs. 329 ata 344)

Restoration of Old Documents with Genetic Algorithms

Autores Daniel Rivero Cebrián, Rafael Vidal, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2611 (páxs. 432 ata 443)

On the Development of Critics in Evolutionary Computation artists

Autores Juan Jesus Romero Cardalda, Penousal Machado, Antonino Santos Del Riego, Amilcar Cardoso
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 1 Núm. 2611 (páxs. 559 ata 569)

Neural Networks & Antennas Design: an Application for Avoiding Interferences

Autores Marcos Gestal Pose, Julio Claudio Brégains, Juan Antonio Rodríguez, Julián Dorado de la Calle
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2 Núm. 2687 (páxs. 750 ata 757)

An Application Framework for Building Evolutionary Computer Systems in Music

Autores Alejandro Pazos Sierra, Antonino Santos Del Riego, Bernardino Arcay Varela, Julián Dorado de la Calle, Juan Jesus Romero Cardalda, Jose Luis Rodríguez Carballal
Revista LEONARDO MUSIC JOURNAL Vol. 36 Núm. 1 (páxs. 61 ata 64)

Analgesia por medios físicos en la patología de la ATM

Autores Ramón Fernández Cervantes, Sergio Patiño Nuñez, Alicia Martínez Rodríguez, Susana Viñas Diz, Gustavo Paseiro Ares, Míriam Barcia Seoane
Revista FISIOTERAPIA Vol. 25 Núm. 5 (páxs. 293 ata 305)

Automatic Recurrent Ann Rule Extraction with Genetic Programming

Autores Dorado, J., Rabuñal, J.R., Rivero, D., Santos, A., Pazos, A.
Revista Proceeding of International Joint Conference on Neural Networks Vol. 1 (páxs. 1552 ata 1558)

Abordaje fisioterápeutico del pie plano funcional

Autores Míriam Barcia Seoane, Isabel Raposo Vidal, Luis Lopez Lopez, Sergio Patiño Nuñez
Revista SALUD DEL PIE Núm. 27 (páxs. 6 ata 10)

Artificial Neural Networks Manipulation Server: Research on the Integration of Databases and Neural Networks

Autores Julián Dorado de la Calle, Antonino Santos Del Riego, Bernardino Arcay Varela, Ana Belén Rodríguez Díaz, Alejandro Pazos Sierra
Revista NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 1 ata 15)

Prediction and modelling of the flow of a typical urban basin through genetic programming

Autores Dorado, J., Rabuñal, J., Puertas, J., Santos, A., Rivero, D.
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Núm. - (páxs. 190 ata 201)

Automatic Recurrent and Feed-Forward ANN Rule and Expression Extraction with Genetic Programmning

Autores Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Antonino Santos Del Riego, Alejandro Pazos Sierra, Daniel Rivero
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Núm. - (páxs. 485 ata 494)

Construction of a system for the access, storage and exploitation of data and medical images generated in radiology information systems (RIS)

Autores Javier Pereira Loureiro, Antonio Francisco Castro Blanco, Alfonso Castro Martínez, Bernardino Arcay Varela, Alejandro Pazos Sierra
Revista MEDICAL INFORMATICS AND THE INTERNET IN MEDICINE Vol. 27 Núm. 3 (páxs. 203 ata 218)

Avoiding Interference in Planar Arrays Through the use of Artificial Neural Networks

Autores Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, J.C. Bregains, M Gestal, J.A. Rodríguez, F. Ares
Revista IEEE ANTENNAS & PROPAGATION MAGAZINE Vol. 44 Núm. 4 (páxs. 61 ata 65)

Necessary security mechanisms in a PACS DICOM access system with web technology

Autores José manuel Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Revista JOURNAL OF DIGITAL IMAGING Vol. 15 Núm. - (páxs. 107 ata 111)

Influencia del contexto en la calidad de la entrevista clínica

Autores Alicia Martínez Rodríguez, Sergio Patiño Nuñez, Gustavo Paseiro Ares, Sandra Martínez Bustelo, Ramón Fernández Cervantes
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 75 ata 80)

Pubalgia y cadenas musculares: una nueva perspectiva

Autores Sergio Patiño Nuñez, Gustavo Paseiro Ares, Sandra Martínez Bustelo, Susana Viñas Diz
Revista ARCHIVOS DE MEDICINA DEL DEPORTE Vol. 18 Núm. 85 (páxs. 523 ata 523)

Hybrid Two-Population Genetic Algorithm

Autores Julián Dorado de la Calle, Antonino Santos Del Riego, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Núm. - (páxs. 464 ata 470)

Multilevel Genetic Algorithm for the complete development of ANN

Autores Julián Dorado de la Calle, Rafael Santos Couceiro, Juan Ramón Rabuñal Dopico
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Núm. - (páxs. 717 ata 724)

Information system integrated in a network for consulting and analysis of medical images

Autores Javier Pereira Loureiro, Alfonso Castro Beiras, Antonio Francisco Castro Blanco, Bernardino Arcay Varela, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 9 Núm. 6 (páxs. 492 ata 494)

Analysis of Medical Diagnostic Images via the Implementation and Access to a Safe DICOM PACS with a Web Interface: Analysis of Contrast CT Imaging of Oral and Oropharyngeal Carcinomas

Autores Javier Pereira Loureiro, Mario Marcos Fernández Fernandez, Julián Dorado de la Calle, Antonino Santos Del Riego, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra, Alejandro Lamelo Alfonsín, José manuel Vázquez Naya
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 27 Núm. - (páxs. 203 ata 218)

Genetic Algorithm in Visual Art and Music

Autores Juan Jesús Romero Cardalda
Revista LEONARDO Vol. 32 Núm. 2 (páxs. 175 ata 184)

Building a Chemical Ontology Using Methontology and the Ontology Design Enviroment

Autores Agustin Gomez De la Camara, Alejandro Pazos Sierra, Juan pazos, Mario Marcos Fernández Fernandez
Revista IEEE INTELLIGENT SYSTEMS & THEIR APPLICATIONS Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Nuevo método de métrica en la radiología digitalizada de las prótesis totales de cadera

Autores Alejandro Pazos Sierra, Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, Antonino Santos Del Riego
Revista I+S Informática y Salud Núm. 20 (páxs. 1028 ata 1031)

Proyecto ARMEDA: Acceso unificado a bases de datos médicas a través de Internet

Autores Alejandro Pazos Sierra
Revista I+S Informática y Salud Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Conceptual modelling: an essential pillar for quality software development

Autores Juan Manuel Ares Casal, Alejandro Pazos Sierra
Revista Knowledge-Based Systems Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 87 ata 87)

Sistema Multimedia de Visualización de protocolos de emergencias a través de Internet

Autores Alejandro Pazos Sierra
Revista I+S Informática y Salud Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Algoritmos genéticos para el entrenamiento de redes de neuronas artificiales (RNA) recurrentes con activaciones temporales

Autores Pazos, A., Dorado, J., Santos, A., Rabuñal, J.R., Nieves Pedreira Souto
Revista Inteligencia Artificial: Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial Vol. 5 (páxs. 26 ata 31)

Una herramienta para la verificación de la consistencia de los Criterios de Uso Apropieado

Autores Alejandro Pazos Sierra
Revista I+S Informática y Salud Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Síndrome depresivo y resultados terapeúticos del tratamiento termal

Autores Rosa Meijide Failde, Rodríguez-Villamil, J.L., Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Jorge Teijeiro Vidal
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIDROLOGÍA MÉDICA Vol. 12 Núm. 2 (páxs. 96 ata 97)

Docencia de la Hidrología médica en la Universidad española

Autores Rosa Meijide Failde, Dolores Esther Fernández Fernández, Rodríguez-Villamil, J.L., Jorge Teijeiro Vidal
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIDROLOGÍA MÉDICA Vol. 12 Núm. 2 (páxs. 99 ata 100)

Enseñanza de la Radiología y Radioprotección en las titulaciones de Ciencias de la Salud

Autores Jorge Teijeiro Vidal, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista BOLETÍN INFORMATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS DE RADIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA Vol. - Núm. 5 (páxs. 3 ata 10)

EEIE: Prototipo de SE para la evaluación del impacto ambiental

Autores Alejandro Pazos Sierra, Antonino Santos Del Riego, Julián Dorado de la Calle
Revista TECHNICAL REPORT - DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE Vol. - Núm. 18 (páxs. 13 ata 13)

INTERNET: Red de redes

Autores Antonino Santos Del Riego
Revista REVISTA DA PLATAFORMA POLO GALEGO NA INFORMÁTICA Vol. - Núm. 1 (páxs. 2 ata 0)

Detección de patologías en radiografías dentales

Autores Alejandro Pazos Sierra, Antonino Santos Del Riego, Julián Dorado de la Calle
Revista TECHNICAL REPORT - DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE Vol. - Núm. 17 (páxs. 9 ata 0)

Using Artificial Intelligence for Diagnosis Hearth Disease

Autores Alejandro Pazos Sierra, F. Martín, V. Maojo García
Revista WISTLE Vol. 17 Núm. 19 (páxs. 3 ata 0)

A Neural Network Approach to Assess Myocardial Infarction

Autores Alejandro Pazos Sierra, F. Martín, V. Maojo García, N. Ezquerra
Revista TECHNICAL REPORT OF GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY Vol. 91 Núm. 24 (páxs. 0 ata 0)

Estudio de la Distrofía Simpática Refleja mediante densitometría bifotónica...

Autores Jorge Teijeiro Vidal
Revista SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA NUCLEAR Núm. - (páxs. 14 ata 17)

SCAMC-90: Artificial Intelligence in Medicine

Autores Alejandro Pazos Sierra, V. Maojo García, F. Martín
Revista JOURNAL CETTICO Vol. 5 Núm. - (páxs. 6 ata 0)

Integrated Computer-Based System for Medical Assistance in Emergencies

Autores Alejandro Pazos Sierra, V. Maojo García, José María Barreiro, A. Hernando
Revista IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY MAGAZINE Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 0 ata 0)

La Inteligencia Artificial da otro aire a la Medicina

Autores Alejandro Pazos Sierra, V. Maojo García, F. Martín
Revista FUTURO (MADRID) Vol. 81 Núm. - (páxs. 0 ata 0)

"SWIRL" METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Autores Jimmy Rolando Molina Ríos, Nieves Pedreira Souto
Editorial 3Ciencias, Alcoy/Alcoi (España)
ISBN 978-84-120756-4-9

Computational Intelligence in Music, Sound, Art and Design: 7th International Conference, EvoMUSART 2018, Parma, Italy, April 4-6, 2018, Proceedings

Editores Antonios Liapis, Juan Jesus Romero Cardalda, Aniko Ekart
Editorial Spriger, Berlin (Alemania)
ISBN 978-3-319-77583-1

MOL2NET: FROM MOLECULES TO NETWORKS (PROCEEDINGS BOOK) Vol. 2

Editores Humberto González Díaz, Arrasate, Sonia, Sotomayor, Nuria, Lete, Esther, Fernando Cossío, Esther Domínguez Pérez, Danail Bonchev, Subhash Basak, Allen B. Reitz, James J. Chou, Alejandro Pazos Sierra, David Quesada, Bakhtiyor Rasulev, C. R. Munteanu, M. Natália D. S. Cordeiro, S. Khader, J.M. Ruso, Bairong Shen
Editorial MDPI Sciforum, (Suiza)
ISBN 2624-5078

Redes complejas, inteligencia artificial, bioinformática y derecho

Editores Aliuska Duardo Sánchez, Humberto González Díaz, Alejandro Pazos Sierra
Editorial Publicia, (España)
ISBN 973-3-639-64851-5

Evolutionary and Biologically Inspired Music, Sound, Art and Design. EvoMUSART 2015

Autores Adrian Carballal Mato, João Nuno Correia, Colin G. Johnson
Editores Colin G. Johnson, Adrian Carballal Mato, Joao Correia
Editorial Springer - Verlag, Berlin (Alemania)
ISBN 978-3-319-16498-4

Abordaje multidisciplinar de cáncer colorrectal

Editores Alejandro Pazos Sierra, José Luis Ulla Rocha, Manuel Valladares Ayerbes
Editorial Andavira, (España)
ISBN 978-84-8408-795-3

Evolutionary and Biologically Inspired Music, Sound, Art and Design - Third European Conference, EvoMUSART 2014, Granada, Spain, April 23-25, 2014, Revised Selected Papers

Editores Juan Jesús Romero Cardalda, James Michael McDermott, Joao Correia
Editorial Springer, Berlin (Alemania)
ISBN 978-3-662-44334-7

Evolutionary and Biologically Inspired Music, Sound, Art and Design (EvoMUSART 2013)

Autores Fernando Jorge Penousal Machado, James Michael McDermott, Adrian Carballal Mato
Editores Fernando Jorge Penousal Machado, James Michael McDermott, Adrian Carballal Mato
Editorial Springer - Verlag, Berlin (Alemania)
ISBN 978-364236954-4

Investigación aplicada en medicina respiratoria. Un ABC para entender las innovaciones biomédicas

Autores Vanessa Aguiar Pulido, Francisco Javier Blanco García, German Bou, Angelica Figueroa Conde-Valvis, Laffon, B., Luis Antonio Mariñas Pardo, Jesús Mateos, Alejandro Mosquera, Lara Núñez Naveira, Alejandro Pazos Sierra, Ramos-Barbón, D., Ignacio Rego Perez, Montserrat Rodríguez Pedreira, Bruce dos Santos Marcano, Angel Soto Hermida, María Tomás Carmona, Valdiglesias, V., Carmen Vidal Pan, Héctor Verea Hernando
Editores Héctor Verea Hernando
Editorial Editorial Andavira, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8408-724-3

Líneas estratégicas de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Salud

Autores Allan Orozco, Ricardo Boza, Luis A. Bastião Silva, Costa, C., José Luis Oliveira, De la Iglesia, Diana, Garcia-Remesal, Miguel, De la Calle, Guillermo, Perez-Rey, David, Ana Maria Freire Veiga, Victor Maojo, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Lola Traba Martínez, Marcos Martínez Romero, Álvaro Margolis, Francisco Joglar, Fernán González Bernaldo de Quirós, Analía Baum, Antonio Fernández, Sofía García, Antonio Lopez Arredondo, William R. Hersh, Raul Isea, Johan Hoebeke, Rafael Mayo Gual, Fernando Alvarez, David S. Holmes, Alejandra Morán Tenreiro, María Betania Groba González, Laura Nieto-Riveiro, Thais Pousada Garcia, Jorge Pintos Ruiz, Javier Pereira Loureiro, Hermosilla, Isabel, Ana Belén Marinas González, Maria Carmen Ramírez Sánchez-Paniagua, Victoria Lopez Alonso
Editores Jordi Aguiló, Ana María Freire Veiga, De la Iglesia, Diana, Victoria López, Alejandro Pazos Sierra
Editorial Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED, Madrid (España)
ISBN 978-84-15413-18-9

Alignment-free models in Plant Genomics: Theoretical, Experimental, and Legal issues

Autores Humberto González Díaz, Guillermin Agüero Chapin, C. Munteanu, Francisco Prado Prado, Kuo-Chen Chou, Aliuska Duardo Sánchez, Grace Patlewicz, Antonio López Díaz
Editorial Nova Science Publishers, Inc., NY (Estados Unidos)
ISBN 978-1-61668-603-1

Non-rigid motion estimation using Block-Matching Techniques

Autores Alvaro Rodriguez Tajes, Carlos Fernández Lozano, Juan Ramón Rabuñal Dopico
Editores Juan Ramón Rabuñal Dopico
Editorial Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3-659-13941-3

Evolutionary and Biologically Inspired Music, Sound, Art and Design (EvoMUSART 2012)

Autores Fernando Jorge Penousal Machado, Juan Jesús Romero Cardalda, Adrian Carballal Mato
Editores Fernando Jorge Penousal Machado, Juan Jesús Romero Cardalda, Adrian Carballal Mato
Editorial Springer-Verlag, Berlin (Alemania)
ISBN 978-364229141-8

Tecnologías NBIC en Salud. El papel protagonista de la nanociencia. Aplicación de especial interés al cáncer colorrectal

Autores Guillermo H. Lopez Campos, M. Carmen Ramírez, Mónica Aguado, Victoria Lopez Alonso, Marcos Martínez-Romero, José Manuel Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, Miguel Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra, Gerardo Baños Rodríguez, Sergio Guíñez-Molinos , Moisés Rojas, José A. Reyes, Raul Isea, De la Iglesia, Diana, Garcia-Remesal, Miguel, Ana Jimenez-Castellanos, Victor Maojo, Pedro Lopes, José Luis Oliveira, Ana María Freire Veiga, José Antonio Seoane Fernández, Carlos Fernandez Lozano, Cristina Ruiz Romero, Julián Dorado de la Calle, Ana Belén Porto Pazos
Editores Jordi Aguilló LLobet, Ana María Freire Veiga, De la Iglesia, Diana, Victoria Lopez Alonso, Alejandro Pazos Sierra
Editorial Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED, Madrid (España)
ISBN 978-84-15413-15-8

Applications of Evolutionary Computation - EvoApplications 2011: EvoCOMNET, EvoFIN, EvoHOT, EvoMUSART, EvoSTIM, and EvoTRANSLOG, Torino, Italy, April 27-29, 2011, Proceedings, Part {II}

Editores Cecilia Di Chio, Anthony Brabazon , Gianni A. Di Caro, Rolf Drechsler , Muddassar Farooq, Jorn Grahl, Gary Greenfield , Christian Prins, Juan Jesús Romero Cardalda, Giovanni Squillero, Ernesto Tarantino, Andrea Tettamanzi, Neil Urquhart, A. Sima Etaner
Editorial springer verlag, berlin (Alemania)
ISBN 978-3-642-20519-4

Nano.Bio.Info y Cogno (Convergencias de Tecnologías NBIC). Conceptos y apklicaciones. Redes CYTED NanoRoadmap e Ibero-NBOC

Autores De la Iglesia, Diana, Fernando Martín Sánchez, Ana María Freire Veiga, Alejandro Pazos Sierra, Julián Dorado de la Calle, Albert Figueras Dagá, Victoria Lopez Alonso, Lopez-Campos, Guillermo, Raul Isea, Joel Arrais, Sergio Matos, José Luis Oliveira, Victor Maojo, Garcia-Remesal, Miguel, Álvaro Margolis, Antonio López, Vanessa Aguiar Pulido, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Sonia Benitez, Daniel Luna, Paula Otero, Fernán Quirós, María D. Pérez, Walter E. Triaca, Gustavo Andreasen, Consuelo Montes, Tomás Vargas, Irán David, Ana B. Porto-Pazos, Javier Pereira Loureiro
Editores Alejandro Pazos Sierra, Fernando Martín Sánchez, Ana Maria Freire Veiga, Jordi Aguilló LLobet, Albert Figueras Dagá
Editorial Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED, Madrid (España)
ISBN 978-84-15413-00-4

Genetic Programming: key concepts and examples

Autores Daniel Rivero, Marcos Gestal, Juan Ramón Rabuñal Dopico
Editorial Lambert Academic Publishing, (España)
ISBN 978-3-8454-3845-0

Marketing Techniques for Educational Programs

Autores Eduardo Guillén Solórzano, Manuel Martínez Carballo, Mª de las Nieves Pedreira Souto
Editorial Lambert Academic Publishing, SAARBRUCKEN (Alemania)
ISBN 978-3-8383-8563-1

Selección de Ontologías

Autores Marcos Martínez-Romero
Editores EDITORIAL ACADEMICA ESPAÑOLA
Editorial Editorial Académica Española, (España)
ISBN 978-3-8443-3926-0

Advances in biomedical informatics: COMBIOMED

Autores Fernando Martín Sánchez, Victoria Lopez Alonso, Hermosilla, Isabel, Guillermo H. Lopez Campos, José Vicente Manjón Herrera, Montserrat Robles , Juan Vidal, Óscar Déniz, Jesús Salido, Noelia Vállez, M. Milagros Fernández, Carlos Aguilar, Gloria Bueno, Borja Calvo, Cristian R. Munteanu, Julián Dorado, Alejandro Pazos Sierra, A. Bauer-Mehren, M. C. Carrascosa, J. Mestres, S. Boyer, F. Sanz, L. I. Furlong, Ainhoa Nieto, José Brea, María Isabel Cadavid, Jordi Mestres, Inés Sánchez-Sellero, Rosalía Gallego, Máximo Fraga, María Isabel Loza, Mercedes Campillo, Gianluigi Caltabiano, Arnau Cordomí, Laura Lopez, Norma Díaz Vergara, Iván R. Torrecillas, Jessica Sallander, Angel González, Julian Zachman, Santiago Rios, P. Ferreira, D. Gonzalez, P. Ribeca, M. Sammeth, R. Guigó, Victor Maojo, Ana Jimenez-Castellanos, De la Iglesia, Diana, Mª Angeles Villarrubia, Mª Carmen Ramirez-Paniagua, Oscar Coltell, Antonio Fabregat, Eduardo Añíbarro, María Arregui, Olga Portolés, Elisabet Barrrera, Dolores Corella, Juan M Garcia-Gomez, Gonzalo Gómez, Sophia Derdak, Josep Gelpí, Rautschka M.
Editores Alejandro Pazos Sierra, Fernando Martín Sánchez, Victoria Lopez Alonso, María Isabel Loza
Editorial Fundación de la Universidad de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-477-9

Computación Evolutiva para el Proceso de Selección de Variables en Espacios de Búsqueda Multimodales.

Autores Marcos Gestal
Editorial Universidade da Coruña. RUC Repositorio da UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-693-5493-3

Topological Indices for Medicinal Chemistry, Biology, Parasitology, Neurological and Social Networks

Editorial Transworld Research Network, Kerala (India)
ISBN 978-81-7895-489-9

Introducción a los Algoritmos Genéticos y la Programación Genética

Autores Marcos Gestal, Daniel Rivero Cebrián, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Editorial Servicio de Publicacions Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-422-9

Generating shapes and processing information with an artificial cell

Autores Enrique Fernández Blanco, Julián Dorado de la Calle
Editorial Lambert Academic Publishing, Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3-8383-5928-1

Genetic Algorithms: key concepts and examples

Autores Marcos Gestal, Daniel Rivero Cebrián, Alejandro Pazos Sierra
Editorial Lambert Academic Publishing, Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3-8433-7082-0

Soft Computing Methods for Practical Environment Solutions: Techniques and Studies

Editores Marcos Gestal, Daniel Rivero Cebrián
Editorial IGI Global, Hershey (Estados Unidos)
ISBN 978-1-61520-893-7

Nuevas Fronteras Tecnológicas. Redes NANOROADMAP e IBERO-NBIC

Autores Albert Figueiras, Bartira Rossi Bergmann, Raul Isea, Cristian Robert Munteanu, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Javier Pereira Loureiro, Joel Arrais, Sergio Matos, José Luis Oliveira, Cristina Ruiz Romero, Francisco J. Blanco, Alejandro Pazos Sierra, Ana María Freire Veiga, José Antonio Seoane Fernández, Julián Dorado de la Calle, Fernan Bernaldo, Daniel Luna, Paula Otero, Sonia Benitez, Carlos Otero, Álvaro Margolis, Antonio López, José Manuel Vázquez Naya, Fernando Martín, Marcos Martínez Romero, Francisco Javier Nóvoa De Manuel
Editorial Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-96023-82-6

EL ESGUINCE DE TOBILLO: Anatomía-Biomecánica y Exploración Clínica

Autores Sergio Patiño Nuñez, José Luis Aristín González
Editorial Asociación Española de Fisioterapeutas, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-691-1446-9

EL ESGUINCE DE TOBILLO: Tratamiento Fisioterápico

Autores Sergio Patiño Nuñez, José Luis Aristín González
Editorial Asociación Española de Fisioterapeutas, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-691-1448-3

Applications of Evolutionary Computation

Editorial Springer, Berlín (Alemania)
ISBN 3-540-78760-7

Advancing Artificial Intelligence Through Biological Process Applications

Editorial Medical Information Science Reference-ISR, Hershey PA (Estados Unidos)
ISBN 978-1-59904-996-0

Encyclopedia of Artificial Intelligence

Editores Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Francisco Javier Blanco García
Editorial IGI Global, New York (Estados Unidos)
ISBN 978-1-59904-849-9

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad

Editorial Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-9749-322-2

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Ingeniería Civil

Editores Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Enrique Fernández Blanco, Óscar Ibáñez Panizo
Editorial Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-934497-7-6

The art of Artificial Evolution: A handbook on evolutionary art and music

Editorial Springer (serie Natural Computing Series), Berlín (Alemania)
ISBN 978-3-540-72876-4

Gestión, Procesado y Análisis de Imagen Médica

Editorial Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca (España)
ISBN 978-84-8427-498-8

Applications of Evolutionary Computing

Editorial Springer, Berlín (Alemania)
ISBN 3-540-71804-4

Inteligencia Artificial y Computación Avanzada

Autores Alejandro Pazos Sierra, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Javier Pereira Loureiro, Jesús Hernández Riveros, Julián Dorado de la Calle, Marcos Gestal, Ana Belen Porto Pazos
Editorial Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-934497-0-9

Process Revealed - (DVD con booklet)

Editorial Goldsmiths, University of London, London (Reino Unido)
ISBN 1-904158-71-4

Applications of Evolutionary Computing

Editorial Springer, Berlin (Alemania)
ISBN 3-540-33237-5

Artificial Neural Networks in Real-life applications

Editorial Idea Group Publishing, Hershey (Estados Unidos)
ISBN 1-59140-903-9

"Applications of Evolutionary Computing". Lectures Notes in Computer Science, Vol. 3449

Editorial Springer, Berlin Heidelberg (Alemania)
ISBN 3-540-25396-3

TIC en Biomedicina

Autores Rabuñal, J.R., Gestal, M., Nieves Pedreira Souto, Pereira, J.
Editores Rabuñal, J.R., Gestal, M., Nieves Pedreira Souto, Pereira, J.
Editorial Fundación Alfredo Brañas, (España)
ISBN 84-934497-3-3

Bioinformática

Editorial Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-88051-49-2

Applications of Evolutionary Computing

Editorial Springer, Berlin (Alemania)
ISBN 3-540-00976-0

Protección y seguridad de la información

Autores Julián Dorado de la Calle, Antonino Santos Del Riego, Alejandro Pazos Sierra, Juan Pazos Sierra, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Ana Belen Porto Pazos, Juan Jesus Romero Cardalda, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Bernardino Arcay Varela, José Carlos Dafonte Vázquez, Alfonso Castro Martínez, Francisco Xabier Alcalá Navarro, Fidel Cacheda Seijo, Ana Belén Rodríguez Díaz, Angel Gómez García, Justo A. Álvarez Prieto, Eduardo Quintás Serantes, Eduardo Quintás, David Olivieri, Víctor Salgado, Carlos Jímenez
Editorial Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-88051-98-0

Planificación y control del entrenamiento en natación

Autores Antonio Rivas Feal
Editorial Gymnos, Madrid (España)
ISBN 84-8013-330-9

Avances en Informática Biomédica

Editores Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Bernardino Arcay Varela, Antonino Santos Del Riego
Editorial Serv. Publicaciones Univ. La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95322-84-6

El Futuro de Internet. Acceso y Teleservicios.

Autores Alejandro Pazos Sierra, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Seijo, Javier Pereira Loureiro, Antonio Francisco Castro Blanco, José Carlos Dafonte Vázquez, Bernardino Arcay Varela, Julián Dorado de la Calle, Antonino Santos Del Riego, Juan Jesus Romero Cardalda, Javier Andrade Garda, Javier Rodeiro, Alberto Jaspe, Alejandro Lamelo, José manuel Vázquez Naya, Mario Marcos Fernández Fernández, Jorge Teijeiro Vidal, José Crespo, Javier Azpiazu, Juan Pazos Sierra, Andrés Silva Vázquez, Félix Montañés, Ana Belén Rodríguez Díaz, Justo A. Álvarez Prieto, Ana Belen Porto Pazos, Alfonso Castro Martínez, Angel Gómez García, V. Maojo García, Estanislao Sanmartin Rejo, Eduardo Quintás Serantes, Eduardo Quintás
Editorial Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-88051-99-9

Planificación y control del entrenamiento en natación. Programa informático en CD y manual.

Autores Antonio Rivas Feal, Daniel Muñiz Fontoira
Editorial Gymos, Madrid (España)
ISBN 84-8013-331-7

Realidad Virtual y Visualización Avanzada

Autores Ángel Santiago Fernández Castro, Domingo Bello Janeiro, Mercedes González Sanmamed, José Manuel Yáñez Rodríguez, Antonino Santos Del Riego, Pablo Costa Buján, Julián Dorado de la Calle, Arturo Franco Taboada, Javier Pereira Loureiro, Evaristo Zas Gómez, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Antonia Mª Pérez Naya, Juan Jesús Romero Cardalda, Carlos Mantiñán Campos, Ana Belén Porto Pazos, José María Nicolás Ventura Real, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Francisco Javier Vizcaíno Monti, Carlos Fernández-Gago Varela, Delia Josefina Álvarez López, Justo A. Álvarez Prieto
Editorial Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-88051-69-1

Nuevas Tecnologías y Computación Avanzada en la Ayuda a Discapacitados

Autores Antonino Santos Del Riego
Editorial Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-88051-74-3

Jornadas Sectoriales de trabajo sobre Investigación Marina en Galicia

Autores Alejandro Pazos Sierra
Editorial Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN C-1087-1998

Jornadas Sectoriales de trabajo sobre investigación Agropecuaria en Galicia

Autores Alejandro Pazos Sierra
Editorial Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN C-1196-1998

Jornadas Sectoriales de trabajo sobre investigación del Medio Ambiente en Galicia

Autores Alejandro Pazos Sierra
Editorial Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN C-1332-1998

Comunicación Estrés y Accidentabilidad(Tres factores de actualidad)

Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-89694-75-3

Aplicaciones avanzadas en Internet

Autores Ana Belén Rodríguez Díaz
Editorial Alfredo Brañas, (España)
ISBN 84-88051-72-7

Redes de Neuronas Artificiales y Algoritmos Genéticos

Autores Alejandro Pazos Sierra
Editorial Univ. La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-88301-33-2

Teleinformática

Autores Alejandro Pazos Sierra, Antonino Santos Del Riego
Editorial Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-88051-55-7A

Estructura, dinámica y aplicaciones de las redes de neuronas artificiales

Autores Alejandro Pazos Sierra, Jesús Ríos Vicente, Nieves Rodríguez Brisaboa, Serafín Caridad Simón
Editorial Ramón Areces, (España)
ISBN 84-8004-004-1

Obtendo información útil para a mellora dunha materia a partir dos resultados dos exames de resposta múltiple

Autores M. Gestal,C. R. Munteanu,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Julián Dorado
Libro Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-712-1
Páxinas Dende a 499 ata a 501

Differential Gene Expression Analysis of RNA-seq Data Using Machine Learning for Cancer Research

Autores J. Liñares,Marcos Gestal,Julián Dorado,Carlos Fernández Lozano
Libro Machine Learning Paradigms. Applications of Learning and Analytics in Intelligent Systems
Vol. 1 Edita Springer.
ISBN: 978-3-030-15627-5
Páxinas Dende a 27 ata a 66

Multivariate Classification Techniques to Authenticate Mexican Commercial Spirits

Autores Carlos Fernández Lozano,M. Gestal,G. Pérez Caballero,A.L. Revilla-Vázquez,José M. Andrade
Libro Quality Control in the Beverage Industry
Vol. 17 Edita Elsevier.
ISBN: 978-0-12-816681-9
Páxinas Dende a 259 ata a 288

Virtual reality and point-Based rendering in architecture and heritage

Autores Mures, O. A.,Jaspe, A.,Emilio J. Padrón,Rabuñal, J.R.
Libro Virtual and Augmented Reality: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Vol. 1 Edita IGI GLOBAL.
ISBN: 9781522554691
Páxinas Dende a 549 ata a 565

Aesthetic Composition Indicator Based on Image Complexity

Autores Adrian Carballal Mato,Luz Castro Pena,Carlos Fernández Lozano,Nereida Rodriguez-Fernandez,Juan Jesús Romero Cardalda,Penousal Machado
Libro Interface Support for Creativity, Productivity, and Expression in Computer Graphics
Edita IGI-Global.
ISBN: 1522573712
Páxinas Dende a 110 ata a 110

Approach to Minimize Bias on Aesthetic Image Datasets

Autores Adrian Carballal Mato,Luz Castro Pena,Nereida Rodriguez-Fernandez,Iria Santos,Antonino Santos-del-Riego,Juan Jesus Romero Cardalda
Libro Interface Support for Creativity, Productivity, and Expression in Computer Graphics
Edita IGI-Global.
ISBN: 1522573712
Páxinas Dende a 131 ata a 131

Machine Learning in Biomedical Informatics

Autores Carlos Fernández Lozano,Adrian Carballal Mato,C. R. Munteanu,Gestal, M.,Victor Maojo,Alejandro Pazos Sierra
Libro Reference Module in Biomedical Sciences
Edita Elsevier.
ISBN: 978-0-12-801238-3
Páxinas Dende a 1 ata a 1

Virtual Reality and Point-Based Rendering in Architecture and Heritage

Autores Luis Omar Álvarez Mures,Alberto Jaspe Villanueva,Emilio José Padrón González,Juan Ramón Rabuñal Dopico
Libro Handbook of Research on Visual Computing and Emerging Geometrical Design Tools
Vol. 1 Edita IGI-Global.
ISBN: 9781522500292
Páxinas Dende a 78 ata a 95

Fish Tracking with Computer Vision Techniques: An Application to Vertical Slot Fishways

Autores Alvaro Rodriguez Tajes,Ángel José Rico Díaz,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Marcos Gestal
Libro Multi-Core Computer Vision and Image Processing for Intelligent Applications
Edita IGI Global.
ISBN: 9781522508892
Páxinas Dende a 74 ata a 104

Point Cloud Manage: Applications of a Middleware for Managing Huge Point Clouds

Autores Omar A. Mures,Alberto Jaspe,Emilio J. Padrón,Juan Ramón Rabuñal Dopico
Libro Effective Big Data Management and Opportunities for Implementation
Edita IGI Global.
ISBN: 9781522501824
Páxinas Dende a 202 ata a 216

Capítulo 1. Ciencias Jurídicas, Bio-moleculares e Inteligencia Artificial

Autores Aliuska Duardo Sánchez,Humberto Gonzalez Diaz,Pablo Riera Fernandez,Alejandro Pazos Sierra
Libro Redes Complejas, Inteligencia Artificial, Bioinformática y Derecho
Edita Publicia.
ISBN: 978-3-639-64851-5
Páxinas Dende a 17 ata a 46

Herramientas Bioinformáticas para la Investigación en Cáncer Colorrectal

Autores Virginia Mato Abad,Alejandro Pazos Sierra,Javier Pereira Loureiro,Cristian R. Munteanu,Mª de las Nieves Pedreira Souto,Marcos Martínez Romero,Jose Manuel Vázquez Naya,Jorge Amigo Lechuga
Libro Abordaje multidisciplinar de cáncer colorrectal
Edita Andavira.
ISBN: 978-84-8408-795-3
Páxinas Dende a 515 ata a 532

Capítulo 3. Ciencias Jurídicas, Bio-moleculares e Inteligencia Artificial

Autores Aliuska Duardo Sánchez,Humberto González Díaz,Cristian R. Munteanu,Alejandro Pazos Sierra
Libro Redes Complejas, Inteligencia Artificial, Bioinformática y Derecho
Edita Publicia.
ISBN: 978-3-639-64851-5
Páxinas Dende a 57 ata a 75

Fisioterapia en el abordaje de tejido conectivo y fascial. Terapia de inducción miofascial. Masaje de fricción transverso profundo (cyriax). Fibrolisis diacutánea.

Autores Sergio Patiño Nuñez
Libro Métodos específicos de intervención en Fisioterapia
Edita Editorial Médica Panamericana.
ISBN: 978-84-9835943-5
Páxinas Dende a 115 ata a 131

Assistive Technologies and Computers: How to Find a Perfect Match to Help People with Disabilities

Autores Alejandro Pazos Sierra,Thais Pousada Garcia,Javier Pereira Loureiro,María Betania Groba González,Laura Nieto-Riveiro
Libro Handbook of Research on Trends in the Diagnosis and Treatment of Chronic Conditions
Edita Medical Information Science Reference.
ISBN: 978-1-4666-8828-5
Páxinas Dende a 444 ata a 465

El Blog como un recurso de innovación educativa en la Enseñanza Universitaria

Autores Marcos Martínez Romero,Jose Manuel Vazquez-Naya,Ana Belén Porto Pazos,Alejandro Pazos Sierra
Libro ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA (APURF)
Edita Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF).
ISBN: 978-1-291-38912-8
Páxinas Dende a 137 ata a 152

Multivariate Regression using Artificial Neural Networks and Support Vector Machines

Autores José Manuel Andrade Garda,Marcos Gestal,Francisco Abel Cedrón Santaeufemia,Julián Dorado,María Paz Gómez Carracedo
Libro Basic Chemometric Techniques in Atomic Spectroscopy
Edita Royal Chemical Society (RSC).
ISBN: 978-1-84973-796-8
Páxinas Dende a 348 ata a 397

Implantación de la materia Aprendizaje Automático en el Grado en Ingeniería Informática

Autores Daniel Rivero,Marcos Gestal,Julián Dorado,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Alejandro Pazos Sierra
Libro Experiencias e innovacion docente en el contexto actual de la docencia universitaria.
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-14-4
Páxinas Dende a 53 ata a 57

QSAR, Complex Networks, Principal Components and Partial Order Analysis of Drug Cardiotoxicity with Proteome Mass-Spectra Topological Indices

Autores C. Munteanu,Cruz-Monteagudo, Maykel,Fernanda Borges,M. Natália D. S. Cordeiro,Ricardo Concu,Humberto González Díaz
Libro Recent Trends on QSAR in the Pharmaceutical Perceptions
Edita Bentham Science Publishers.
ISBN: 978-1-60805-4336
Páxinas Dende a 3 ata a 50

Nuevas Técnicas de Gestión del Conocimiento en Salud. Un Sistema para la Administración Inteligente de Fármacos en Unidades de Cuidados Intensivos

Autores Marcos Martínez Romero,José Manuel Vázquez Naya,Javier Pereira Loureiro,M. Pereira,Porto-Pazos A. B.,G. Baños
Libro Tecnologías NBIC en Salud. El papel protagonista de la nanociencia. Aplicación de especial interés al cáncer colorrectal
Edita Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED.
ISBN: 978-84-15413-15-8
Páxinas Dende a 51 ata a 59

Docencia mediante casos de estudio para el desarrollo de aplicaciones web empresariales

Autores Marcos Gestal,Daniel Rivero,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Julián Dorado,Alejandro Pazos Sierra
Libro FECIES
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-695-6734-0
Páxinas Dende a 1375 ata a 1380

Computing Aesthetics with Image Judgement Systems

Autores Juan Jesús Romero Cardalda,Fernando Jorge Penousal Machado,Adrian Carballal Mato,Joao Correia
Libro Computers and Creativity
Edita Springer - Verlag.
ISBN: 978-3-642-31726-2
Páxinas Dende a 295 ata a 322

A Multi-criteria Approach for Automatic Ontology Recommendation Using Collective Knowledge

Autores Marcos Martínez Romero,Jose Manuel Vazquez-Naya,Javier Pereira Loureiro,Alejandro Pazos Sierra
Libro Intelligent Systems Reference Library
Vol. 32 Edita Springer.
ISBN: 978-3-642-25694-3
Páxinas Dende a 89 ata a 103

La proteomica en el estudio del cancer colorrectal y otros tipos de tumores

Autores Ana María Freire Veiga,José Antonio Seoane Fernández,Carlos Fernández Lozano,Cristina Ruiz Romero,Julián Dorado de la Calle,Alejandro Pazos Sierra
Libro Tecnologías NBIC en Salud. El papel protagonista de la nanociencia. Aplicación de especial interés al cáncer colorrectal
Edita Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED.
ISBN: 978-84-15413-15-8
Páxinas Dende a 81 ata a 94

Recursos multimedia: Imágenes, vídeos y sonidos

Autores Virginia Mato Abad,Manuel Cajaraville Martinez,Jorge Pintos Ruiz,José Manuel Vázquez Naya,Laura Nieto-Riveiro
Libro Innovación docente en Radiología y Medicina Física en las Universidades Españolas
Vol. I Edita Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF).
ISBN: 978-1-4709-6422-1
Páxinas Dende a 249 ata a 259

Extracción de información mediante computación evolutiva

Autores Ana Maria Freire Veiga,Vanessa Aguiar Pulido,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Ana Belén Porto Pazos,Javier Pereira Loureiro
Libro Nano.Bio.Info y Cogno (Convergencias de Tecnologías NBIC). Conceptos y apklicaciones. Redes CYTED NanoRoadmap e Ibero-NBOC
Edita Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED.
ISBN: 978-84-15413-00-4
Páxinas Dende a 157 ata a 183

As novas tecnoloxías dende a perspectiva de xénero

Autores Luz Castro Pena
Libro Rompendo moldes. Áreas de especialización e Xénero no Xornalismo
Edita Atlántica de Información e Comunicación de Galicia, S.A..
ISBN: 978-84-615-4247-5
Páxinas Dende a 169 ata a 180

Introducción al análisis de datos biomédicos con técnicas de aprendizaje máquina

Autores José Antonio Seoane Fernández,Carlos Fernández Lozano,Julián Dorado
Libro Advances in biomedical informatics: COMBIOMED
Edita Fundación de la Universidad de A Coruña.
ISBN: 978-84-9749-477-9
Páxinas Dende a 125 ata a 143

Genetic Algorithm and Iterative Rule Learning for association rule mining

Autores Vanessa Aguiar Pulido,José Antonio Seoane Fernández,C. Munteanu,Julián Dorado de la Calle,Alejandro Pazos Sierra
Libro Advances in biomedical informatics: COMBIOMED
Edita Fundación de la Universidad de A Coruña.
ISBN: 978-84-9749-477-9
Páxinas Dende a 44 ata a 54

Contenidos multimedia para la docencia con PowerPoint

Autores Marcos Martínez Romero,Jose Manuel Vazquez-Naya,Lola Traba Martínez,Francisco Javier Nóvoa De Manuel
Libro Innovación docente en Radiología y Medicina Física en las Universidades Españolas.
Vol. I Edita Universidad de A Coruña.
ISBN: 978-1-4709-6422-1
Páxinas Dende a 235 ata a 247

Markov entropy for biology, parasitology, linguistic, technology, social and law networks

Autores Marilena N. Berca,Aliuska Duardo Sánchez,Gonzalez-Diaz, Humberto,Alejandro Pazos Sierra,C. Munteanu
Libro Complex Network Entropy: From Molecules to Biology, Parasitology, Technology, Social, Legal, and Neurosciences
Edita Transworld Research Network.
ISBN: 978-81-7895-507-0
Páxinas Dende a 127 ata a 142

Markov Entropy Centrality: Chemical, Biological, Crime and Legislative Networks

Autores Cristian R. Munteanu,Julián Dorado de la Calle,Alejandro Pazos Sierra
Libro Information theory of Complex Networks: Statistical Methods and Applications
Edita Springer.
ISBN: 978-0-8176-4903-6
Páxinas Dende a 119 ata a 258

Seguridad electrónica en la gestión de información

Autores Marcos Gestal,Juan Luís Pérez Ordóñez
Libro Nuevas tecnologías en bibliotecas y archivos
Edita Servizo Publicacións UDC.
ISBN: 978-84-9749-454-0
Páxinas Dende a 119 ata a 144

Accesibilidad y gestión de la información

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico,Daniel Rivero Cebrián
Libro Nuevas tecnologías en bibliotecas y archivos
Edita Servizo Publicacións UDC.
ISBN: 978-84-9749-454-0
Páxinas Dende a 145 ata a 162

Database Analysis with ANNs by Means of Graph Evolution

Autores Daniel Rivero Cebrián,Julián Dorado de la Calle,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Alejandro Pazos Sierra
Libro Visual Analytics and Interactive Technologies: Data, Text and Web Mining Applications
Edita IGI Global - Information Science Reference.
ISBN: 978-1-60960-102-7
Páxinas Dende a 79 ata a 93

QSPR models for cerebral cortex co-activation networks

Autores Humberto González Díaz,Santiago Vilar,Daniel Rivero Cebrián,Enrique Fernández Blanco,Ana Belen Porto Pazos,Cristian R. Munteanu
Libro Topological Indices for Medicinal Chemistry, Biology, Parasitology, Neurological and Social Networks
Vol. - Edita Transworld Research Network.
ISBN: 978-81-7895-489-9
Páxinas Dende a 179 ata a 189

Prediccion del Cancer colorrectal y de mama con grafos

Autores Cristian Munteanu,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Javier Pereira Loureiro
Libro Nuevas Fronteras Tecnológicas. Redes NANOROADMAP e IBERO-NBIC
Vol. - Edita Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED.
ISBN: 978-84-96023-82-6
Páxinas Dende a 70 ata a 89

Directed Network Topological Indices for van der Waals complexes based on Coupled Cluster Interaction Energies

Autores Cristian Robert Munteanu,Berta Fernández,Vanessa Aguiar Pulido,José Andrés Serantes Villadóniga,Julián Dorado de la Calle,Alejandro Pazos Sierra,Humberto González Díaz
Libro Topological Indices for Medicinal Chemistry, Biology, Parasitology, Neurological and Social Networks
Vol. - Edita Transworld Research Network.
ISBN: 978-81-7895-489-9
Páxinas Dende a 35 ata a 51

NEURONSESSIONS: Web-based Collaborative Tool to Create Brain Computational Models

Autores Ana Belen Porto Pazos,Guillermo Rodríguez Fernández,Julián Dorado de la Calle,Alejandro Pazos Sierra
Libro Advances in Computational Biology
Vol. - Edita Springer Science.
ISBN: 978-1-4419-5912-6
Páxinas Dende a 635 ata a 644

Protein Graphs in Cancer Prediction

Autores Humberto González Díaz,Giulio Ferino,Alejandro Pazos Sierra,Francisco Prado Prado,Eugenio Uriarte,Santiago Vilar,Cristian Robert Munteanu
Libro An Omics Perspective in Cancer Research
Vol. - Edita Springer.
ISBN: 978-90-481-2674-3
Páxinas Dende a 125 ata a 140

Aligment-free models in Plant Genomics: Theoretical, Experimental, and Legal issues

Autores Humberto González Díaz,Guillermin Agüero Chapin,Cristian Robert Munteanu,Francisco Prado Prado,Kuo-Chen Chou,Aliuska Duardo Sánchez,Grace Patlewicz,Antonio López Díaz
Libro Advances in Genetics Research
Vol. - Edita Nova Science Publishers Inc..
ISBN: 978-1-60692-638-3
Páxinas Dende a 0 ata a 0

A Soft Computing Overview: Artificial Neural Networks and Evolutionary Computation

Autores Marcos Gestal,Daniel Rivero Cebrián
Libro Soft Computing Methods for Practical Environment Solutions: Techniques and Studies
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-61520-893-7
Páxinas Dende a 1 ata a 11

Softcomputing techniques in Civil Engineering: time series forecast

Autores Juan Luis Pérez Ordóñez,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Fernando Martínez Abella
Libro Soft Computing Methods for Practical Environment Solutions: Techniques and Studies
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-61520-893-7
Páxinas Dende a 144 ata a 160

Improving Ontology Alignment through Genetic Algorithms

Autores José Manuel Vázquez Naya,Marcos Martínez Romero,Javier Pereira Loureiro,Cristian Robert Munteanu,Alejandro Pazos Sierra
Libro Soft Computing Methods for Practical Environment Solutions: Techniques and Studies
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-61520-893-7
Páxinas Dende a 241 ata a 259

Artificial Cell Model used for Information Processing

Autores Enrique Fernández Blanco,José Andrés Serantes Villadóniga,Mª de las Nieves Pedreira Souto,Julián Dorado de la Calle
Libro Soft Computing Methods for Practical Environment Solutions: Techniques and Studies
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-61520-893-7
Páxinas Dende a 12 ata a 29

La proteómica y su utilidad en investigación biomédica

Autores Cristina Ruiz Romero,Francisco J. Blanco García,Alejandro Pazos Sierra
Libro Nuevas Fronteras Tecnológicas. Redes NANOROADMAP e IBERO-NBIC
Vol. - Edita Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED.
ISBN: 978-84-96023-82-6
Páxinas Dende a 108 ata a 117

Aplicación de tecnicas de computqacion al análisis de imágenes de geles 2D

Autores Ana María Freire Veiga,José Antonio Seoane Fernández,Julián Dorado de la Calle
Libro Nuevas Fronteras Tecnológicas. Redes NANOROADMAP e IBERO-NBIC
Vol. - Edita Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED.
ISBN: 978-84-96023-82-6
Páxinas Dende a 118 ata a 143

Aplicaciones médicas de las nanotecnologías en relación con las otras tecnologías NBIC

Autores José Manuel Vázquez Naya,Fernando Martín Sánchez,Marcos Martínez Romero,Francisco Javier Nóvoa De Manuel
Libro Nuevas Fronteras Tecnológicas. Redes NANOROADMAP e IBERO-NBIC
Vol. - Edita Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED.
ISBN: 978-84-96023-82-6
Páxinas Dende a 190 ata a 209

Multivariate Regression using Artificial Neural Networks

Autores José Manuel Andrade Garda,Alatzne Carlosena Zubieta,Mª Paz Gómez Carracedo,Marcos Gestal
Libro "Basic Chemometric Techniques In Atomic Spectroscopy"
Vol. - Edita Royal Society of Chemistry,.
ISBN: 978-0-85404-159-6
Páxinas Dende a 244 ata a 283

Genetic Algorithms in Multimodal Search Space

Autores Marcos Gestal,Julián Dorado de la Calle
Libro Encyclopedia of Information Science and Technology
Vol. - Edita Information Science Reference.
ISBN: 978-1-60566-027-1
Páxinas Dende a 1621 ata a 1629

Regression Using Artificial Neural Networks

Autores José Manuel Andrade Garda,Alatzne Carlosena Zubieta,Marcos Gestal,Mª Paz Gómez Carracedo
Libro "Basic Chemometric Techniques In Atomic Spectroscopy"
Vol. - Edita Royal Society of Chemistry,.
ISBN: 978-0-85404-159-6
Páxinas Dende a 244 ata a 283

A new system for the integration of medical imaging processing algorithms into a web environment

Autores José Antonio Seoane Fernández,Juan Luis Pérez Ordóñez,Noha Veiguela Blanco,Francisco Javier Nóvoa De Manuel,Julián Dorado de la Calle
Libro Handbook of Research on Distributed Medical Informatics and E-Health
Vol. - Edita Medical Information Science Reference.
ISBN: 978-1-60566-002-8
Páxinas Dende a 325 ata a 337

Evolutionary Development of ANNs for Data Mining

Autores Daniel Rivero Cebrián,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Julián Dorado de la Calle,Alejandro Pazos Sierra
Libro Encyclopedia of Data Warehousing and Mining
Vol. - Edita Information Science Reference.
ISBN: 978-1-60566-010-3
Páxinas Dende a 829 ata a 835

Interaccion hombre-máquina y usabilidad:Diseño centrado en el usuario

Autores Norberto Ezquerra,Javier Pereira Loureiro,Francisco Javier Nóvoa De Manuel,Alejandro Pazos Sierra
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 978-84-9749-322-2
Páxinas Dende a 179 ata a 185

Domotica:la tecnología al servicio de la autonomía personal

Autores Francisco Servia Fiuza,Kerly Orozco Duarte,Dolores García,Julián Dorado de la Calle
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 978-84-9749-322-2
Páxinas Dende a 223 ata a 239

Accesibilidad al entorno Windows XP. Aplicaciones y opciones de configuracion

Autores Javier Pereira Loureiro,Rubén Grande González,Juan Luis Pérez Ordóñez,Juan Ramón Rabuñal Dopico
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 978-84-9749-322-2
Páxinas Dende a 307 ata a 336

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Ingeniería Civil

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico,Óscar Ibáñez Panizo,M. Dolores García Vidaurrazaga
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Ingeniería Civil
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-934497-7-6
Páxinas Dende a 15 ata a 40

Redes de Neuronas Artificiales y Computación Evolutiva

Autores Marcos Gestal,Julián Dorado de la Calle,Enrique Fernández Blanco
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Ingeniería Civil
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-934497-7-6
Páxinas Dende a 41 ata a 64

Simulation of the action potential in the neuron's membrane in Artificial Neural Networks

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico,Javier Pereira Loureiro,Mónica Miguélez Rico
Libro Advancing Artificial Intelligence Through Biological Process Applications
Vol. - Edita Medical Information Science Reference-ISR.
ISBN: 978-1-59904-996-0
Páxinas Dende a 74 ata a 93

Recent Methodology in Connectionist Systems

Autores Ana Belen Porto Pazos,Alberto Alvarellos González,Alejandro Pazos Sierra
Libro Advancing Artificial Intelligence Through Biological Process Applications
Vol. - Edita Medical Information Science Reference-ISR.
ISBN: 978-1-59904-996-0
Páxinas Dende a 94 ata a 106

Artificial cell systems based in Gene Expression Protein effects

Autores Enrique Fernández Blanco,Julián Dorado de la Calle,Mª de las Nieves Pedreira Souto
Libro Advancing Artificial Intelligence Through Biological Process Applications
Vol. - Edita Medical Information Science Reference-ISR.
ISBN: 978-1-59904-996-0
Páxinas Dende a 146 ata a 164

Genetic Algorithms and Multimodal Search

Autores Marcos Gestal,José Manuel Vázquez Naya,Norberto Ezquerra
Libro Advancing Artificial Intelligence Through Biological Process Applications
Vol. - Edita Medical Information Science Reference-ISR.
ISBN: 978-1-59904-996-0
Páxinas Dende a 231 ata a 249

Recent Methodology in Connectionist Systems

Autores Ana Belen Porto Pazos,Alberto Alvarellos González,Alejandro Pazos Sierra
Libro Advancing Artificial Intelligence Through Biological Process Applications
Vol. - Edita Medical Information Science Reference-ISR.
ISBN: 978-1-59904-996-0
Páxinas Dende a 94 ata a 106

Knowledge Management as the Future of E-Learning

Autores Mª de las Nieves Pedreira Souto,Julián Dorado de la Calle,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Alejandro Pazos Sierra
Libro Knowledge Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Vol. - Edita Information Science Reference.
ISBN: 978-1-59904-933-5
Páxinas Dende a 3336 ata a 3342

Ontology Aligment Overview

Autores José Manuel Vázquez Naya,Marcos Martínez Romero,Javier Pereira Loureiro,Alejandro Pazos Sierra
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 1283 ata a 1289

Ontology Alignment Techniques

Autores Marcos Martínez Romero,José Manuel Vázquez Naya,Javier Pereira Loureiro,Norberto Ezquerra
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 1290 ata a 1295

Ontologies and Processing Patterns for Microarrays

Autores Mónica Miguélez Rico,José Antonio Seoane Fernández,Julián Dorado de la Calle
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 1273 ata a 1277

Gene Regulation Network Use for Information Processing

Autores Enrique Fernández Blanco,José Andrés Serantes Villadóniga
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 744 ata a 747

Finding Multiple Solutions with GA in Multimodal Problems

Autores Marcos Gestal,Mª Paz Gómez Carracedo
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 647 ata a 653

Evolutionary Approaches to Variable Selection

Autores Marcos Gestal,José Manuel Andrade Garda
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 581 ata a 588

Envolving Graphs for ANN Development and Simplification

Autores Daniel Rivero Cebrián
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 618 ata a 622

E-Learning in New technologies

Autores Mª de las Nieves Pedreira Souto,Jose Ramon Mendez Salgueiro,Manuel Martínez Carballo
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 532 ata a 535

Computer Vision for Wave Flume Experiments

Autores Óscar Ibáñez Panizo,Juan Ramón Rabuñal Dopico
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 383 ata a 389

Computer Morphogenesis in Self-Organizing Structures

Autores Enrique Fernández Blanco,Julián Dorado de la Calle
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 377 ata a 382

Artificial Neuroglial Networks

Autores Ana Belen Porto Pazos,Alberto Alvarellos González,Félix Montañés Pazos
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 167 ata a 171

ANN Development with EC Tools: AN Overview

Autores Daniel Rivero Cebrián,Juan Ramón Rabuñal Dopico
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 125 ata a 130

2D-Page Analysis Using Evolutionary Computation

Autores Pablo Mesejo Santiago,Enrique Fernández Blanco,Diego Martínez Feijoo,Francisco J. Blanco García
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 1583 ata a 1588

Accesibilidad de las personas mayores a las tecnologías de la información y las comunicación:Situación actual en España

Autores Rubén Grande González,Miguel Ángel Pereira Loureiro,Virginia Mato Abad,Alejandro Pazos Sierra
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad
Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 978-84-9749-322-2
Páxinas Dende a 93 ata a 114

Las tecnologías de la información y las comunicaciones como recursos educativos de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales

Autores Thais Pousada Garcia,María Betania Groba González,Mª de las Nieves Pedreira Souto,José Ignacio Benito García
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 978-84-9749-322-2
Páxinas Dende a 399 ata a 418

Experiments in Computational Aesthetics

Autores Fernando Jorge Penousal Machado,Juan Jesus Romero Cardalda,Bill Manaris
Libro The art of Artificial Evolution: A handbook on evolutionary art and music
Vol. - Edita Springer (serie Natural Computing Series).
ISBN: 978-3-540-72876-4
Páxinas Dende a 381 ata a 415

Sistemas de métrica de Imagen Médica Diagnóstica

Autores Francisco Javier Nóvoa De Manuel,Javier Pereira Loureiro,Alejandro Pazos Sierra
Libro Gestión, Procesado y Análisis de Imagen Médica
Vol. - Edita Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
ISBN: 978-84-8427-498-8
Páxinas Dende a 119 ata a 133

Web Portal for Genomic and Epidemiologic Medical Data

Autores Mónica Miguélez Rico,Julián Dorado de la Calle,Mª de las Nieves Pedreira Souto,Alejandro Pazos Sierra,Fernando Martín Sánchez
Libro Encyclopedia of Portal Technologies and Applications
Vol. - Edita Information Science Reference.
ISBN: 978-1-59140-990-8
Páxinas Dende a 1144 ata a 1150

Several Approaches to Variable Selection by Means of Genetic Algorithms

Autores Marcos Gestal,Alberto Cancela Carollo,José Manuel Andrade Garda,Mari Paz Gómez Carracedo
Libro Intelligent Information Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Vol. - Edita IGI Global - Information Science Reference.
ISBN: 978-1-59904-941-0
Páxinas Dende a 274 ata a 292

Neurogliar Behaviour in Computer Science

Autores Ana Belen Porto Pazos,Alejandro Pazos Sierra
Libro Intelligent Information Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Vol. - Edita IGI Global - Information Science Reference.
ISBN: 978-1-59904-941-0
Páxinas Dende a 1919 ata a 1935

Hybrid System with Artificial Neural Networks and Evolutionary Computation in Civil Engineering

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico,Jerónimo Puertas Agudo
Libro Intelligent Information Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Vol. - Edita IGI Global - Information Science Reference.
ISBN: 978-1-59904-941-0
Páxinas Dende a 1084 ata a 1101

Nuevas Perspectivas en Informática Médica y Bioinformática

Autores Víctor Maojo,Fernando Martín,José Manuel Vázquez Naya
Libro Inteligencia Artificial y Computación Avanzada
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-934497-0-9
Páxinas Dende a 177 ata a 202

Creatividad Computacional

Autores Amilcar Cardoso,Juan Jesus Romero Cardalda
Libro Inteligencia Artificial y Computación Avanzada
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-934497-0-9
Páxinas Dende a 149 ata a 176

Avances en Algoritmos Evolutivos

Autores Jesús Antonio Hernández Riveros,Julián Dorado de la Calle,Marcos Gestal,Ana Belen Porto Pazos
Libro Inteligencia Artificial y Computación Avanzada
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-934497-0-9
Páxinas Dende a 35 ata a 54

Inteligencia Artificial y Computación Avanzada

Autores Alejandro Pazos Sierra,Mª de las Nieves Pedreira Souto,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Javier Pereira Loureiro
Libro Inteligencia Artificial y Computación Avanzada
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-934497-0-9
Páxinas Dende a 9 ata a 34

Sistemas de Métrica de la Imagen Biomédica Diagnóstica

Autores Francisco Javier Nóvoa De Manuel,Javier Pereira Loureiro,Alejandro Pazos Sierra
Libro Gestión, Procesado y Análisis de Imagen Médica
Vol. - Edita Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
ISBN: 978-84-8427-498-8
Páxinas Dende a 119 ata a 133

Sistemas de comunicación y gestión de imágenes médicas PACS y estándar DICOM

Autores Juan Luis Pérez Ordóñez,Jorge Teijeiro Vidal,Javier Pereira Loureiro,Mª de las Nieves Pedreira Souto
Libro Gestión, Procesado y Análisis de Imagen Médica
Vol. - Edita Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
ISBN: 978-84-8427-498-8
Páxinas Dende a 13 ata a 32

Seguridad en el tratamiento Informático de datos médicos

Autores José Manuel Vázquez Naya,Antonio F. Castro Blanco,Juan Ramón Rabuñal Dopico
Libro Gestión, Procesado y Análisis de Imagen Médica
Vol. - Edita Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
ISBN: 978-84-8427-498-8
Páxinas Dende a 34 ata a 43

Herramientas de Análisis de Imagen Molecular, Genómica e Histológica

Autores Mónica Miguélez Dopico,Julián Dorado de la Calle,José Antonio Seoane Fernández,Marcos Gestal
Libro Gestión, Procesado y Análisis de Imagen Médica
Vol. - Edita Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
ISBN: 978-84-8427-498-8
Páxinas Dende a 97 ata a 118

Hybrid System with Artificial Neural Networks and Evolutionary Computation in Civil Engineering

Autores Rabuñal, J.R.,Puertas, J.
Libro Artificial Neural Networks in Real-life applications
Vol. 1 Edita Idea Group Publishing.
ISBN: 1-59140-903-9
Páxinas Dende a 166 ata a 187

Several approaches to variable selection by means of genetic algorithms

Autores Marcos Gestal,Alberto Cancela Carollo,José Manuel Andrade Garda,Mª Paz Gómez Carracedo
Libro Artificial Neural Networks in Real-life applications
Vol. - Edita Idea Group Publishing.
ISBN: 1-59140-903-9
Páxinas Dende a 141 ata a 164

Using Genetic Programming to Extract Knowledge from Artificial Neural Networks

Autores Daniel Rivero Cebrián,Miguel Varela Pérez,Javier Pereira Loureiro
Libro Artificial Neural Networks in Real-life applications
Vol. - Edita Idea Group Publishing.
ISBN: 1-59140-903-9
Páxinas Dende a 116 ata a 140

Several Approaches to Variable Selection by means of Genetic Algorithms

Autores Marcos Gestal,Alberto Cancela Carollo,Mari Paz Gómez Carracedo,José Manuel Andrade Garda
Libro Artificial Neural Networks in Real-life applications
Vol. - Edita Idea Group Publishing.
ISBN: 1-59140-903-9
Páxinas Dende a 141 ata a 164

NeuroGlial Behaviour in Computer Science

Autores Ana Belen Porto Pazos,Alejandro Pazos Sierra
Libro Artificial Neural Networks in Real-life applications
Vol. - Edita Idea Group Publishing.
ISBN: 1-59140-903-9
Páxinas Dende a 1 ata a 21

Development of ANN with Adaptative Connections by CE

Autores Julián Dorado de la Calle,Mª de las Nieves Pedreira Souto,Mónica Miguélez Rico
Libro Artificial Neural Networks in Real-life applications
Vol. - Edita Idea Group Publishing.
ISBN: 1-59140-903-9
Páxinas Dende a 71 ata a 92

Knowledge Discovery with Artificial Neural Networks

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico,Daniel Rivero Cebrián,Julián Dorado de la Calle,Mª de las Nieves Pedreira Souto
Libro Encyclopedia of Data Warehousing and Mining
Vol. - Edita Idea Group Publishing.
ISBN: 1-59140-557-2
Páxinas Dende a 669 ata a 673

Las TIC y la informática biomédica

Autores Dorado, J.,Gestal, M.,Nieves Pedreira Souto,Rabuñal, J.R.
Libro TIC en Biomedicina
Vol. 15 Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-934497-3-3
Páxinas Dende a 11 ata a 30

Knowledge Management as the Future of E-learning

Autores Mª de las Nieves Pedreira Souto,Julián Dorado de la Calle,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Alejandro Pazos Sierra
Libro Encyclopedia of Distance Learning
Vol. - Edita Idea Group Publishing.
ISBN: 1-59140-555-6
Páxinas Dende a 1189 ata a 1194

Tendencias en la digitalización de datos de la salud. Un ejemplo en la imagen médica

Autores Juan Luis Pérez Ordóñez,Francisco Javier Nóvoa De Manuel,Juan Jesus Romero Cardalda,Marcos Gestal
Libro E-world
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-52-2
Páxinas Dende a 111 ata a 119

Telemodelización

Autores Ana Belen Porto Pazos,Alfonso Castro Martínez
Libro E-world
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-52-2
Páxinas Dende a 193 ata a 206

La Gestión del Conocimiento como Instrumento de e-Learning

Autores Mª de las Nieves Pedreira Souto,Juan Ramón Rabuñal Dopico
Libro E-world
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-52-2
Páxinas Dende a 129 ata a 141

E-Salud: La Seguridad en el Tratamiento Informático de Datos Médicos

Autores Antonio Francisco Castro Blanco,José Manuel Vázquez Naya,Julián Dorado de la Calle,José Carlos Dafonte Vázquez
Libro E-world
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-52-2
Páxinas Dende a 99 ata a 110

Extracting Knowledge from Databases and ANNs with Genetic Programming: Iris Flower Classification Problem

Autores Daniel Rivero Cebrián,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Julián Dorado de la Calle,Alejandro Pazos Sierra,Mª de las Nieves Pedreira Souto
Libro Intelligent Agents for Data Mining and Information Retrieval
Vol. - Edita Idea Group Publishing.
ISBN: 1-59140-194-1
Páxinas Dende a 137 ata a 152

Proyectos y Recursos en BioInformática

Autores Julián Dorado de la Calle,Marcos Gestal
Libro Bioinformática
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-49-2
Páxinas Dende a 215 ata a 227

El reto de la Bioinformática

Autores Mª de las Nieves Pedreira Souto,Juan Ramón Rabuñal Dopico
Libro Bioinformática
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-49-2
Páxinas Dende a 9 ata a 24

Tendencias en seguridad en redes de computadoras

Autores Antonino Santos Del Riego,Julián Dorado de la Calle,Mª de las Nieves Pedreira Souto,Ana Belen Porto Pazos
Libro Protección y seguridad de la información
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-98-0
Páxinas Dende a 245 ata a 266

El Futuro de Internet

Autores Alejandro Pazos Sierra,Mª de las Nieves Pedreira Souto,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Alberto Jaspe Villanueva
Libro El Futuro de Internet. Acceso y Teleservicios.
Vol. 11 Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-99-9
Páxinas Dende a 9 ata a 20

Protección y seguridad de la información en las Administraciones Públicas

Autores
Libro Protección y Seguridad de la Información
Vol. 10 Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-98-0
Páxinas Dende a 157 ata a 184