Xeometría Diferencial e as Súas Aplicacións (XDA)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Miguel Brozos Vázquez
Profesor/a Titular de Universidade
Data de alta 05/09/2005
Adscrición a deptos. Matemáticas
Adscrición a centros Escola Politécnica Superior
Código interno G000291

Contacto

Enderezo Escola Politécnica Superior Rúa Mendizábal s. n. Campus de Esteiro. 15403, Ferrol.
Teléfono  981167000 ext. 3882
Fax  981337410
Correo
Sitio web  http://dm.udc.es/geometry/

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO ALGEBRA (120100)
GEOMETRIA DIFERENCIAL (120404)
TOPOLOGIA (121000)
Liñas de investigación

Aplicacións da Xeometría a problemas da Enxeñería

Teoría de representacións de álxebras

Topoloxía alxébrica

Xeometría semi-riemanniana

Palabras chave Curvatura, ecuacións xeométricas, submersións semi-riemannianas, teoría de grafos, categorías derivadas, t-estructuras, teoría de Auslander-Reiten, categoría L-S, álxebra cuaterniónica, funcións de Morse-Bott, algoritmos de detección de contacto entre superficies.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Resolución de problemas xeométricos no ámbito da Enxeñería.

Recursos de equipamento O grupo dispón de ordenadores persoais e o software necesario para desenvolver a súa investigación.
Resultados transferíbeis Algoritmos para a resolución de problemas xeométricos.

Membros do grupo

Dra./Dr. Miguel Brozos Vázquez
Matemática aplicada
Coordinador/a
Dra./Dr. Ana Dorotea Tarrío Tobar
Matemática aplicada
PDI
Dra./Dr. María José Pereira Sáez
Métodos cuantitativos para a economía e a empresa
PDI
Dra./Dr. Olga Pérez Barral
Métodos cuantitativos para a economía e a empresa
PDI

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Modelos multitarea de etiquetado secuencial para el reconocimiento de entidades enriquecido con información lingüística: sintaxis e integración multitarea

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Carlos Gómez Rodríguez & Jesús Vilares Ferro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

Simetría, curvatura y ecuaciones geométricas - GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Entidade financiadora AEI - Agencia Estatal de Investigación
Investigadores principáis Eduardo García Río
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 01/06/2022

Aspectos xeométricos e analíticos da simetría - Consolidación 2020 - Modalidade C - Proxectos de Excelencia

Entidade financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principáis Miguel Domínguez Vázquez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2020 ata 30/12/2024

Consolidación e estruturación 2019 GRC GI-2136 Grupo de Investigación en Matemáticas GiMat

Entidade financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principáis Eduardo García Río
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2019 ata 20/11/2022

Teoría de Representaciones y Álgebras de Conglomerado

Entidade financiadora Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) de Argentina
Investigadores principáis Trepode, Sonia Elisabet
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 08/06/2018 ata 08/06/2021

Avances en nuevos sistemas de extracción de respuestas con análisis semántico y aprendizaje profundo

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principáis Miguel Ángel Alonso Pardo y Carlos Gómez Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Estructuras Superiores en Geometría Diferencial y Teoría de Homotopía

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Aniceto Murillo Más / Antonio Viruel Arbáizar
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2021

Red de investigación IEMath-Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan José Nieto Roig
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

Homoxeneidade e curvatura de variedades e subvariedades (Consolidación e estruturación 2017. Modalidade D (Excelencia))

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis José Carlos Díaz Ramos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

Homoxeneidade e curvatura de variedades e subvariedades; Consolidación e estruturación 2017 MODALIDADE D (EXCELENCIA)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis José Carlos Díaz Ramos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 30/11/2018

Simetría, curvatura y ecuaciones diferenciales en geometría

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Eduardo García Río, José Carlos Díaz Ramos
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

Simetría, curvatura y ecuaciones diferenciales en geometría. EXCELENCIA 2016

Entidade financiadora AEI - Agencia Estatal de Investigación
Investigadores principáis Eduardo García Río
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

Desarrollo de procedimientos matema¿ticos y estadi¿sticos para la nueva etapa del esta¿ndar CLEAR-TO-WEAR II

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela
Investigadores principáis Antonio Gómez-Tato
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/04/2016 ata 30/09/2016

Tecnologías de la lengua para análisis de opiniones en redes sociales: del texto al microtexto

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Carlos Gómez Rodríguez y Miguel Ángel Alonso Pardo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2018

Simetría, homogeneidad y curvatura

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis José Carlos Díaz Ramos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/05/2014 ata 14/05/2017

Red de Investigación IEMath-Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Juan José Nieto Roig
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

SIMETRIA, CURVATURA Y RIGIDEZ DE ESTRUCTURAS GEOMETRICAS

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Eduardo García Río
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Teoría de Auslander-Reiten y Algebras de Conglomerado

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina
Investigadores principáis Sonia E. Trepode
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Representaciones de algebras y temas afines

Entidade financiadora Univeridad Nacional Autónoma de México UNAM
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Rede IEMath-Galicia (Programa de Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas).

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan José Nieto Roig
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 30/11/2013

Xeometría Diferencial e as súas Aplicacións

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Miguel Brozos Vázquez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 28/04/2011 ata 31/12/2014

Analisis de textos y recuperacion de informacion para la mineria de opinions:analisis de enunciados y extraccion de relaciones

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación (España)
Investigadores principáis Miguel Angél Alonso Pardo
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2011 ata 30/06/2014

Red Temática de Relatividad y Gravitación

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Raúl Vera
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/07/2010 ata 05/07/2012

Curvatura y simetría en geometría semi-Riemanniana

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Eduardo García Río
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 30/09/2013

Sistemas estratificantes y temas afines

Entidade financiadora UNAM
Investigadores principáis Edith Corina Sáenz Valadez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Curvatura e estructura de variedades de Lorentz: realización xeométrica.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Miguel Brozos Vázquez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 02/12/2009 ata 01/12/2012

Consolidación e estruturación das unidades de investigación do sistema galego de I+D+I. Grupos de investigación

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Eduardo García Río
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 11/12/2009

Teoría Inclinante y Algebras de Conglomerado

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Grupos de Lie y Espacios Homogéneos

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Enrique Macías Virgós
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2012

Grupos de Lie y espacios homogéneos

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Enrique Macías Virgós
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2008 ata 01/12/2011

Xeometría de Lorentz: estructura de espazo-tempos relativistas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Eduardo García Río
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 31/10/2006 ata 01/12/2009

Influencia geométrica de propiedades intrínsecas y extrínsecas de la curvatura

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Eduardo García Río
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/09/2009

Geometría y topología de variedades con estructuras especiales: curvatura

Entidade financiadora Ministerio de Educación
Investigadores principáis Luis Ángel Cordero Rego
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 31/12/2005 ata 30/12/2008

Geometría Simpléctica y Geometría de Riemann.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Eugenio Merino Gayoso
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 13/07/2005 ata 12/07/2008

Métodos xeométricos en ecuacións diferenciais e xeometría integral

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2005 ata 01/01/2006

Influencia xeométrica de propiedades de operadores e invariantes asociados á curvatura

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Luis Ángel Cordero Rego
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

GEOMETRÍA INTEGRAL Y GEOMETRÍA SIMPLÉCTICA. APLICACIONES

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2003

Representación de coalgebras y categorías derivadas

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/08/2000 ata 25/08/2002

Geometría diferencial e integral. Aplicaciones a estereología, teoría de campos y cuantización

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2000

Localización e t-estructuras na categoria derivada asociada a un dígrafo.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/05/1999 ata 06/05/2000

CONTRATO, GESTIONADO POR FEUGA, ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ARTEIXO Y EL PROFESOR FERNANDO GARCÍA-REBULL DE LA E.U. ARQUITECTURA TÉCNICA DE A CORUÑA PARA REALIZAR INFORME SOBRE MEDIDAS DE NIVELES DE RUIDO PRODUCIDOS POR LA MÚSICA EN LA DISCOTECA SLAM

Entidade financiadora Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1998 ata 01/01/1999

Geometría de Riemann y Geometría Integral: modelos teóricos y aplicaciones en Mecánica Clásica y Estereología

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/10/1996 ata 25/10/1999

G-estructuras y Geometría Integral.Aplicaciones

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Ana Dorotea Tarrío Tobar
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/12/1994 ata 01/12/1995

Incidencia en la consecución de un confort acústico basado en el estudio sistemático, evaluación y catalogación de los distintos materiales usados en la construcción gallega.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Teresa Lorenzana Lorenzana
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 07/04/1994 ata 07/04/1995

Teoría de G-estructuras. Aplicaciones a la formulación de la Mecánica Clásica y a la Teoría de la Relatividad

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Ana Dorotea Tarrío Tobar
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1993 ata 01/12/1994

Fuentes de ruidos ambientales

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Teresa Lorenzana Lorenzana
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1991 ata 01/01/1992

Modelos matemáticos con funciones de distribución

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Rosa Fernández Esteller
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1990 ata 01/01/1991

Construtor de superficies regradas

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade
Autores/as M. Brozos-Vázquez, Ana B. Rodríguez-Raposo
Data de solicitude 05/09/2019

Tie-Breaking rules for chess tournaments: A breath of Fresh air

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade
Autores/as Julio González Díaz, M. Brozos-Vázquez, Marco Antonio Campo Cabana, José Carlos Díaz Ramos
Data de solicitude 01/01/2005
Data de concesión 01/01/2005

Critical metrics for all quadratic curvature functionals

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, S. Caeiro-Oliveira
Revista BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY Vol. 53 Núm. 3 (páxs. 680 ata 685)
DOI https://doi.org/10.1112/blms.12448

Three-dimensional homogeneous critical metrics for quadratic curvature functionals

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, S. Caeiro-Oliveira
Revista ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA Vol. 200 Núm. 1 (páxs. 363 ata 378)
DOI https://doi.org/10.1007/s10231-020-00999-y

Isolation Number versus Domination Number of Trees

Autores/as Magdalena Lemanska, María J. Souto-Salorio, Adriana Dapena, Vazquez-Araujo, FJ
Revista Mathematics Vol. 9 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.3390/math9121325

On distinguished local coordinates for locally homogeneous affine surfaces.

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, P. Gilkey
Revista MONATSHEFTE FÜR MATHEMATIK Vol. 192 Núm. 1 (páxs. 65 ata 74)

Non-linear Morse-Bott functions on quaternionic Stiefel manifolds

Autores/as Enrique Macías Virgós, María J. Pereira-Sáez, D. Tanré
Revista INDAGATIONES MATHEMATICAE-NEW SERIES Vol. 31 (páxs. 968 ata 983)
DOI https://doi.org/10.1016/j.indag.2020.08.003

Some Problems on Ruled Hypersurfaces in Nonflat Complex Space Forms

Autores/as Olga Pérez-Barral
Revista RESULTS IN MATHEMATICS Vol. 75 Núm. 167 (páxs. 1 ata 12)
DOI https://doi.org/10.1007/s00025-020-01294-1

Ruled hypersurfaces with constant mean curvature in complex space forms

Autores/as Miguel Domínguez-Vázquez, Olga Pérez-Barral
Revista JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS Vol. 144 (páxs. 121 ata 125)

Geometry of Extended Bianchi-Cartan-Vranceanu Spaces

Autores/as Angel Ferrández Izquierdo, Antonio Martínez Naveira, Ana D. Tarrío-Tobar
Revista REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS: SERIE A: MATEMÁTICAS (páxs. 1515 ata 1532)
DOI https://doi.org/10.1007/s13398-018-0565-1

Isotropic quasi-Einstein manifolds

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, X. Valle-Regueiro
Revista CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY Núm. 245005

Solutions to the affine quasi-Einstein equation for homogeneous surfaces

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, P. Gilkey, X. Valle-Regueiro
Revista ADVANCES IN GEOMETRY Vol. 20 Núm. 3 (páxs. 413 ata 432)
DOI https://doi.org/10.15/advgeom-2020-0011

On the degree in categories of complexes of fixed size

Autores/as Claudia Chaio, Nilda Isabel Pratti, María J. Souto-Salorio
Revista APPLIED CATEGORICAL STRUCTURES Vol. 27 Núm. 5 (páxs. 435 ata 462)

Algorithms for determining relative position between spheroids and hyperboloids with one sheet

Autores/as Paula M. Castro, Adriana Dapena, María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Revista MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 160 (páxs. 168 ata 179)

Classification of the relative positions between a small ellipsoid and an elliptic paraboloid

Autores/as M. Brozos-Vázquez, María J. Pereira-Sáez, María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Revista COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN Vol. 72 (páxs. 34 ata 48)

Algorithms for determining relative position between spheroids and hyperboloids with one sheet

Autores/as Paula M. Castro, Adriana Dapena, María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Revista MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION (páxs. 1 ata 12)
DOI https://doi.org/10.1016/j.matcom.2018.12.006

Relative singular value decomposition and applications to LS-category

Autores/as Enrique Macías Virgós, María J. Pereira-Sáez, D. Tanré
Revista LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS Vol. 582 (páxs. 58 ata 75)
DOI https://doi.org/10.1016/j.laa.2019.07.034

On the Quaternionic Quadratic Equation xax + bx + xc + d = 0

Autores/as Enrique Macías Virgós, María J. Pereira-Sáez
Revista Advances in Applied Clifford Algebras
DOI https://doi.org/10.1007/s00006-019-0999-3

Spaces of locally homogeneous affine surfaces

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, P. Gilkey
Revista REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS: SERIE A: MATEMÁTICAS Vol. 114 Núm. 39

Calculation of the Connected Dominating Set Considering Vertex Importance Metrics

Autores/as Francisco J. Vazquez-Araujo, Adriana Dapena, María J. Souto-Salorio, Paula M. Castro
Revista Entropy Vol. 20 Núm. 2
DOI https://doi.org/10.3390/e20020087

Classification of the relative positions between a circular hyperboloid of one sheet and a sphere

Autores/as M. Brozos-Vázquez, María J. Pereira-Sáez, María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Revista MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES Vol. 41 (páxs. 5274 ata 5292)
DOI https://doi.org/10.1002/mma.5079

Split t-structures and torsion pairs in hereditary categories

Autores/as María J. Souto-Salorio, Sonia Trepode, Ibrahim Assem
Revista Journal of Algebra and its Applications
DOI https://doi.org/10.1142/s0219498818502183

The structure of the Ricci tensor on locally homogeneous Lorentzian gradient Ricci solitons

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, Sandra Gavino Fernández, P. Gilkey
Revista PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION A-MATHEMATICS Vol. 148 Núm. 3 (páxs. 461 ata 482)

Half conformally flat generalized quasi-Einstein manifolds of metric signature (2,2)

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, P. Gilkey, X. Valle-Regueiro
Revista International Journal of Mathematics Vol. 70 Núm. 01 (páxs. 25 ata 70)
DOI https://doi.org/10.1142/s0129167x18500027

The affine quasi-Einstein Equation for homogeneous surfaces

Autores/as E. García-Río, P. Gilkey, X. Valle-Regueiro, M. Brozos-Vázquez
Revista MANUSCRIPTA MATHEMATICA Vol. 157 (páxs. 279 ata 294)
DOI https://doi.org/10.1007/s00229-017-0987-7

Cayley transform on Stiefel manifolds

Autores/as Enrique Macías Virgós, D. Tanré, María J. Pereira-Sáez
Revista JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS Vol. 123 (páxs. 53 ata 60)

A natural linear equation in affine geometry: the affine quasi-Einstein equation

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, P. Gilkey, X. Valle-Regueiro
Revista PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY Vol. 146 Núm. 8 (páxs. 3485 ata 3497)

Homogeneous affine surfaces: affine Killing vector fields and gradient Ricci solitons

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, Peter B Gilkey
Revista JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN Vol. 70 Núm. 1 (páxs. 25 ata 70)
DOI https://doi.org/10.2969/jmsj/07017479

Distintas competencias en el proceso de conversión del lenguaje natural al algebraico

Autores/as Carlos Soneira, María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Revista REVISTA PORTUGUESA DE EDUCAÇAO Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 89 ata 110)
DOI https://doi.org/10.21814/rpe.10096

On Sectional Paths in a Category of Complexes of Fixed Size

Autores/as María J. Souto-Salorio, Claudia Chaio, Nilda Isabel Pratti
Revista Algebras and Representation Theory Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 289 ata 311)
DOI https://doi.org/10.1007/s10468-016-9643-2

Four-dimensional neutral signature self-dual gradient Ricci solitons

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río
Revista INDIANA UNIVERSITY MATHEMATICS JOURNAL Vol. 65 Núm. 6 (páxs. 1921 ata 1943)
DOI https://doi.org/10.1512/iumj.2016.65.5938

Half conformally flat gradient Ricci almost solitons

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, X. Valle-Regueiro
Revista PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES Vol. 472 (páxs. 1 ata 12)

Enrique Vidal Abascal (1908-1994). Un renacentista en el siglo XX

Autores/as María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Revista LA GACETA DE LA REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 385 ata 406)

Homogeneous affine surfaces: Moduli spaces.

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, Peter B Gilkey
Revista JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS Vol. 444 (páxs. 1155 ata 1184)

A Framework to Learn Graph Theory using Simple Wireless Network Models

Autores/as Adriana Dapena Janeiro, Francisco J. Vazquez-Araujo, Paula M. Castro, María J. Souto-Salorio
Revista COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION Vol. 24 Núm. 6 (páxs. 843 ata 852)
DOI https://doi.org/10.1002/cae.21753

Morse theory and Lusternik-Schnirelmann category of quaternionic Grassmannians

Autores/as Enrique Macías Virgós, D. Tanré, María J. Pereira-Sáez
Revista PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY (páxs. 1 ata 9)

Geometrical versus analytical approach in problem solving-An exploratory study

Autores/as Magdalena Lemanska, Ingrid Semanisinova, Carlos Soneira, María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Revista The Teaching of Mathematics Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 84 ata 95)

Locally conformally flat Lorentzian quasi-Einstein manifolds

Autores/as E. García-Río, Sandra Gavino Fernández, M. Brozos-Vázquez
Revista MONATSHEFTE FÜR MATHEMATIK Vol. 173 Núm. 2 (páxs. 175 ata 186)
DOI https://doi.org/10.1007/s00605-013-0548-4

Height functions on compact symmetric spaces

Autores/as María J. Pereira-Sáez, Enrique Macías Virgós
Revista MONATSHEFTE FÜR MATHEMATIK (páxs. 1 ata 21)

Cayley-Hamilton theorem for left eigenvalues of 3x3 quaternionic matrices

Autores/as Enrique Macías Virgós, María J. Pereira-Sáez
Revista SPECIAL MATRICES Vol. 2 (páxs. 11 ata 18)
DOI https://doi.org/10.2478/spma-2014-0002

Homogeneous 4-Dimensional Kähler-Weyl Structures

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, P. Gilkey, Ramón Vázquez Lorenzo
Revista RESULTS IN MATHEMATICS Vol. 64 Núm. 3 (páxs. 357 ata 369)

A topological approach to left eigenvalues of quaternionic matrices

Autores/as Enrique Macías Virgós, María J. Pereira-Sáez
Revista Linear and Multilinear Algebra Vol. 62 Núm. 2 (páxs. 139 ata 158)
DOI https://doi.org/10.1080/03081087.2012.753599

An upper bound for the Lusternik-Schnirelmann category of Sp(n)

Autores/as Enrique Macías Virgós, María J. Pereira-Sáez
Revista MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY Vol. 155 (páxs. 271 ata 276)

Auslander-Buchweitz approximation Theory for triangulated categories

Autores/as Mendoza Hernández, O., Sáenz Valadez, E.C., Santiago Vargas, V., María J. Souto-Salorio
Revista APPLIED CATEGORICAL STRUCTURES Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 119 ata 139)

Locally Conformally Flat Lorentzian Gradient Ricci Solitons

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, Sandra Gavino Fernández
Revista JOURNAL OF GEOMETRIC ANALYSIS Vol. 23 Núm. 3 (páxs. 1196 ata 1212)
DOI https://doi.org/10.1007/s12220-011-9283-z

Auslander-Buchweitz context and co-t-structures

Autores/as Mendoza Hernández, O., Sáenz Valadez, E.C., Santiago Vargas, V., María J. Souto-Salorio
Revista APPLIED CATEGORICAL STRUCTURES Vol. 21 Núm. 5 (páxs. 417 ata 440)

T-structures on the bounded derived category of the Kronecker algebrA.

Autores/as María J. Souto-Salorio, Sonia Trepode
Revista APPLIED CATEGORICAL STRUCTURES Vol. 20 Núm. 5 (páxs. 513 ata 529)

Equivalence between the Osserman condition and the Rakic duality principle in dimension four

Autores/as M. Brozos-Vázquez, Eugenio Eduardo Merino Gayoso
Revista JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS Vol. 62 (páxs. 2346 ata 2352)

Three-dimensional Lorentzian homogeneous Ricci solitons

Autores/as M. Brozos-Vázquez, Giovani Calvaruso, E. García-Río, Sandra Gavino Fernández
Revista ISRAEL JOURNAL OF MATHEMATICS Vol. 188 (páxs. 385 ata 403)

Geometric realizability of covariant derivative Kähler tensors for almost pseudo-Hermitian and almost para-Hermitian manifolds

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, Peter B Gilkey, Luis Mª Hervella Torrón
Revista ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA Vol. 191 Núm. 3 (páxs. 487 ata 502)

Complex Osserman Kähler manifolds in dimension four

Autores/as M. Brozos-Vázquez, Peter B Gilkey
Revista FORUM MATHEMATICUM Vol. 25 Núm. 2 (páxs. 313 ata 336)
DOI https://doi.org/10.1515/form.2011.119

Irreducible morphisms in the bounded derived category

Autores/as Raymundo Bautista, María J. Souto-Salorio
Revista JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA Vol. 215 Núm. 5 (páxs. 866 ata 884)

María Wonenburger na creación do coñecemento. As irmás de Hipatia.

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Matilde Ríos Fachal, Ana B. Rodríguez-Raposo, R. M. Crujeiras, M. Elena Vázquez Cendón
Revista GAMMA- REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. (páxs. 107 ata 110)

Historia da Xeometría

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Revista GAMMA- REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. (páxs. 55 ata 62)

Composite of irreducible morphisms in the bounded derived category

Autores/as Claudia Chaio, María J. Souto-Salorio, Sonia Trepode
Revista JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA Vol. 215 Núm. 12 (páxs. 2957 ata 2968)

The structure of the space of affine Kähler curvature tensors as a complex module

Autores/as M. Brozos-Vázquez, P. Gilkey, S. Nikcevic
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS Vol. 8 Núm. 8 (páxs. 1849 ata 1868)
DOI https://doi.org/10.1142/s0219887811005981

Some generalizations of locally symmetric spaces

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. Garcia Rio, S. Gavino Fernandez
Revista XIX INTERNATIONAL FALL WORKSHOP ON GEOMETRY AND PHYSICS Vol. 1360 (páxs. 121 ata 126)

Ricci solitons on Lorentzian manifolds with large isometry groups

Autores/as W. Batat, M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, S. Gavino Fernandez
Revista BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY Vol. 43 (páxs. 1219 ata 1227)

Geometric Realizations of Affine Kahler Curvature Models

Autores/as M. Brozos-Vázquez, P. Gilkey, S. Nikcevic
Revista RESULTS IN MATHEMATICS Vol. 59 (páxs. 507 ata 521)

Una función característica cuaterniónica

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Revista Actas do Seminario de Iniciación á Investigación Vol. VI (páxs. 39 ata 42)

Trace map, Cayley transform and LS category of Lie groups

Autores/as Enrique Macías Virgós, María J. Pereira-Sáez, A. Gómez-Tato
Revista ANNALS OF GLOBAL ANALYSIS AND GEOMETRY Vol. 39 Núm. 3 (páxs. 325 ata 335)

Compact Osserman Manifolds with Neutral Metric

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. Garcia Rio, P. Gilkey, R. Vazquez Lorenzo
Revista RESULTS IN MATHEMATICS Vol. 59 (páxs. 495 ata 506)

Un punto de corte entre la Topología Algebraica y el Análisis Matemático

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Revista Actas do Seminario de Iniciación á Investigación Vol. V (páxs. 83 ata 86)

Geometric realizations of hermitian curvature models

Autores/as M. Brozos-Vázquez, P. Gilkey, Hyunsuk Kang, Stana Nikcevic
Revista JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN Vol. 62 Núm. 3 (páxs. 851 ata 866)

Geometric realizations of Kaehler and of Para-Kaehler curvature models

Autores/as M. Brozos-Vázquez, P. Gilkey, Eugenio Eduardo Merino Gayoso
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS Vol. 7 Núm. 3 (páxs. 505 ata 515)

Symplectic matrices with predetermined left eigenvalues

Autores/as María J. Pereira-Sáez, Enrique Macías Virgós
Revista LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS Vol. 432 Núm. 1 (páxs. 347 ata 350)

Geometric realizations of curvature

Autores/as M. Brozos-Vázquez, P. Gilkey, S. Nikcevic
Revista NIHONKAI MATHEMATICAL JOURNAL Vol. 20 (páxs. 1 ata 24)

Left eigenvalues of 2x2 symplectic matrices

Autores/as María J. Pereira-Sáez, Enrique Macías Virgós
Revista ELECTRONIC JOURNAL OF LINEAR ALGEBRA Vol. 18 (páxs. 274 ata 280)

Geometric realizations of para-Hermitian curvature models

Autores/as M. Brozos-Vázquez, P. Gilkey, Stana Nikcevic, Ramón Vázquez Lorenzo
Revista RESULTS IN MATHEMATICS Vol. 56 (páxs. 319 ata 333)

Geometric realizations of curvature models by manifolds of constant scalar curvature

Autores/as M. Brozos-Vázquez, P. Gilkey, H. Kang, S. Nikcevic, G. Weingart
Revista DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS Vol. 27 (páxs. 696 ata 701)

¿En qué pensaba Hamilton?

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Revista Actas do Seminario de Iniciación á Investigación Vol. IV (páxs. 35 ata 38)

Aplicaciones de la transformación de Cayley

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Revista Actas do Seminario de Iniciación á Investigación Vol. 3 (páxs. 59 ata 62)

The constant osculating rank of the Wilking manifold V3

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Antonio Martínez Naveira, Enrique Macías Virgós
Revista COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE Vol. 346 (páxs. 67 ata 70)

Complex Osserman Algebraic curvature tensors and clifford families

Autores/as M. Brozos-Vázquez, P. Gilkey
Revista HOUSTON JOURNAL OF MATHEMATICS Vol. 34 Núm. 3 (páxs. 677 ata 702)

Relating the curvature tensor and the complex Jacobi operator of an almost hermitian manifold

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García Río, P. Gilkey
Revista ADVANCES IN GEOMETRY Vol. 8 Núm. 3 (páxs. 353 ata 365)

Ranking participants in tournaments by means of rating functions

Autores/as M. Brozos-Vázquez, Marco Antonio Campo Cabana, José Carlos Díaz Ramos, Julio González Díaz
Revista JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS Vol. 44 Núm. 11 (páxs. 1246 ata 1256)

Pseudo-Riemannian manifolds with commuting jacobi operators

Autores/as M. Brozos-Vázquez, P. Gilkey
Revista RENDICONTI DEL CIRCOLO MATEMATICO DI PALERMO. SECOND SERIES Vol. 55 Núm. 2 (páxs. 163 ata 174)

Ext-projectives in suspended subcategories

Autores/as Ibrahim Assem, María J. Souto-Salorio, Sonia Trepode
Revista JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA Vol. 212 (páxs. 423 ata 434)

Projectively Osserman manifolds

Autores/as M. Brozos-Vázquez, Peter Nikcevic, Udo Simon
Revista PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN Vol. 72 (páxs. 359 ata 370)

A method for the resolution of the Jacobi equation Y"+RY=0 on the manifold Sp(2)/SU(2)

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Antonio Martínez Naveira
Revista MONATSHEFTE FÜR MATHEMATIK Vol. 154 (páxs. 231 ata 246)

Osserman and Conformally Osserman Manifolds with Warped and Twisted Product Structure

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, Ramón Vázquez Lorenzo
Revista RESULTS IN MATHEMATICS Vol. 52 Núm. 3-4 (páxs. 211 ata 221)

Examples of signatures (2,2) manifolds with commuting curvature operators

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García Río, P. Gilkey, R. Vázquez Lorenzo
Revista JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL Vol. 40 (páxs. 13149 ata 13159)

Stanilov-Tsankov-Videv Theory

Autores/as M. Brozos-Vázquez, Bernd Fiedler, E. García-Río, P. Gilkey, Stana Nikcevic, Grozio Stanilov, Yulian Tsankov, Ramón Vázquez Lorenzo, Veselin Videv
Revista SYMETRY, INTEGRABILITY AND GEOMETRY: METHODS ANDA APPLICATIONS Vol. 3 (páxs. 1 ata 13)

The global geometry of Riemannian manifolds with commuting curvature operators

Autores/as M. Brozos-Vázquez, P. Gilkey
Revista JOURNAL OF FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS Vol. 1 (páxs. 87 ata 96)

Complete locally conformally flat manifolds of negative curvature

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, Ramón Vázquez Lorenzo
Revista PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS Vol. 226 Núm. 2 (páxs. 201 ata 219)

María Josefa Wonenburger Planells. Mujer y matemática

Autores/as María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Revista LA GACETA DE LA REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 339 ata 364)

Manifolds with commuting Jacobi operators

Autores/as M. Brozos-Vázquez, P. Gilkey
Revista JOURNAL OF GEOMETRY Vol. 86 (páxs. 21 ata 30)

Conformally Osserman four-dimensional manifolds whose conforlam Jacobi operators have complex eigenvalues

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García Río, R. Vázquez Lorenzo
Revista PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES Vol. 462 (páxs. 1425 ata 1441)

Warped product metrics and locally conformally flat structures

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, Ramón Vázquez Lorenzo
Revista MATEMÁTICA CONTEMPORÂNEA Vol. 28 (páxs. 91 ata 110)

Locally conformally flat multidimensional cosmological models with a higher-dimensional external spacetime

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, Ramón Vázquez Lorenzo
Revista CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY Vol. 22 Núm. 16 (páxs. 3119 ata 3133)

Propiedades locais de espacio tempos relativistas

Autores/as M. Brozos-Vázquez, José Carlos Díaz Ramos
Revista REVISTA DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA DE CIENCIAS Vol. 24 (páxs. 259 ata 362)

Some remarks on locally conformally flat static spacetimes

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, Ramón Vázquez Lorenzo
Revista JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS Vol. 46 Núm. 2 (páxs. 0 ata 11)

Almost split sequences for complexes of fixed size

Autores/as Raymundo Bautista, María J. Souto-Salorio, Rita Zuazua
Revista JOURNAL OF ALGEBRA Vol. 287 (páxs. 140 ata 168)

A note on aisles in a triangulated category

Autores/as Ibrahim Assem, María J. Souto-Salorio, Rita Zuazua
Revista PUBLICACIONES MATEMÁTICAS DEL URUGUAY Vol. 10 (páxs. 53 ata 57)

On the cogeneration of t-structures

Autores/as María J. Souto-Salorio
Revista ARCHIV DER MATHEMATIK Núm. 83 (páxs. 113 ata 122)

Locally conformally flat multidimensional cosmological models and generalized Friedmann-Robertson-Walker spacetimes

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, Ramón Vázquez Lorenzo
Revista JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS Vol. 12 (páxs. 1 ata 8)

Bousfield Localization on formal schemes

Autores/as Leovigildo Alonso Tarrío, Ana Jeremías López, María J. Souto-Salorio
Revista JOURNAL OF ALGEBRA Núm. 278 (páxs. 585 ata 610)

Construction of t-Structures and equivalences of derived categories

Autores/as Leovigildo Alonso Tarrío, Ana Jeremías López, María J. Souto-Salorio
Revista TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY Vol. 355 Núm. 6 (páxs. 2523 ata 2543)

On t-structures and Tilting theory

Autores/as María J. Souto-Salorio, Sonia Trepode
Revista COMMUNICATIONS IN ALGEBRA Vol. 31 Núm. 12 (páxs. 6093 ata 6114)

Integral geometry in Euclidean and projective quaternionic spaces

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Antonio Martínez Naveira, Joaquin Gual Arnau
Revista BULLETIN MATHÉMATIQUE de la Société des Sciences Mathématiques de Roumanie Vol. 43 Núm. 3-4 (páxs. 267 ata 277)

Localization in Categories of Complexes and Unbounded Resolutions

Autores/as María J. Souto-Salorio, Ana Jeremías López, Leovigildo Alonso Tarrío
Revista CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS-JOURNAL CANADIEN DE MATHEMATIQUES Vol. 52 Núm. 2 (páxs. 225 ata 247)

Some properties of integral geometry of generalized flag manifolds

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Revista RENDICONTI DEL CIRCOLO MATEMATICO DI PALERMO. SECOND SERIES Vol. II Núm. 65-2000 (páxs. 233 ata 246)

Two problems on h-convex sets in the hyperbolic space

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Antonio Martínez Naveira
Revista ARCHIV DER MATHEMATIK Vol. 68 Núm. - (páxs. 514 ata 519)

An Introduction to Integral Geometry in the n-dimensional quaternionic space

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Antonio Martínez Naveira, Joaquin Gual Arnau
Revista General Mathematics Vol. 5 Núm. 1-4 (páxs. 175 ata 181)

On certain classes of metric para-f-manifolds with parallelizable kernel

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Revista TENSOR Vol. 57 Núm. 3 (páxs. 258 ata 267)

Invariant and semi-invariant submanifolds of a metric para-j- manifold

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Revista Analele. Sriintifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" din iasi Vol. 42 Núm. 2 (páxs. 419 ata 430)

Some results about the Integral Geometry in the 3 and 4-dimensional hyperbolic space

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Antonio Martínez Naveira
Revista ANALELE UNIVERSITATII "OVIDIUS" CONSTANTA. SERIA MATEMATICA Vol. III Núm. 2 (páxs. 71 ata 82)

Semi-invariant submanifolds of an almost product manifold

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Revista Analele. Sriintifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" din iasi Vol. XXXVI Núm. 2 (páxs. 145 ata 155)

Almost hermitian structures on the frame bundle of an almost hermitian manifold

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Castro Bolaño, Regina
Revista Annales Polinici Mathematici Vol. LII (páxs. 51 ata 57)

On certain structures on the frame bundle of an almost paracontact metric manifold

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Bonome Dopico, Agustín, Castro Bolaño, Regina
Revista Portugaliae Mathematica Vol. 45 Núm. 2 (páxs. 189 ata 199)

Resolución numérica de ecuaciones no lineales

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Blanco García, Covadonga, Fernando Zacarías Maceiras
Revista Boletín da Sociedade Portuguesa de Matemática Núm. 10 (páxs. 31 ata 42)

Some results on the frame bundle of an almost contact metric manifold

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Revista Extracta Mathematicae Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 62 ata 64)

Leccións de Álxebra Linear e Xeometría

Autores/as Marta García Abel, Ana D. Tarrío-Tobar
Editorial Reprografía Noroeste S.L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16294-38-1

Grupos II

Autores/as María J. Souto-Salorio, O. Mendoza, D. Avella , Corina Saenz
Editorial Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F. (México)
ISBN 978-607-02-7814-3

María Wonenburger. Unha científica adiantada ao seu tempo

Autores/as María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Editorial Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN DL: DL C 484-2015

Grupos I

Autores/as María J. Souto-Salorio
Editorial Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, (España)
ISBN 978-607-02-5150-4

Categoría de Lusternik-Schnirelmann y funciones de Morse en los espacios simétricos

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Editorial Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-89390-38-6

Geometric Realizations of Curvature

Autores/as M. Brozos-Vázquez, Peter B Gilkey, Stana Nikcevic
Editorial Imperial College Press, Londres (Reino Unido)
ISBN 978-1-84816-741-4

The Geometry of Walker Manifolds

Autores/as M. Brozos-Vázquez, E. García-Río, P. Gilkey, Stana Nikcevic, Ramón Vázquez Lorenzo
Editorial Morgan&Claypool Publishers, Saint Louis (Estados Unidos)
ISBN 978-1-59829-819-2

Aplicación traza, tranformación de Cayley y categoría LS de los grupos de Lie clásicos

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Editorial Servizo de Publicacións USC, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-89390-30-0

GEOMETRIC CONSEQUENCES OF ALGEBRAIC CONDITIONS ON CURVATURE OPERATORS

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Editorial Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-89390-26-3

Localización de Bousfield en categorías derivadas de categorías de Grothendieck

Autores/as María J. Souto-Salorio
Editorial Univ. Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-92-08643-2

Matemáticas para económicas y empresariales. Álgebra

Autores/as Andrés Marcos García, Fernando Rey Míguez, María J. Souto-Salorio, Lema Fernández, Carmen Socorro, Pedreira Andrade, Luís Pedro, Manuel Alberto Gómez Suárez, María Consuelo Sáez Díaz
Editorial Centro Reprográfico de La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-604-5530-0

Matemática para económicas y empresariales. Cálculo

Autores/as Andrés Marcos García, Fernando Rey Míguez, María J. Souto-Salorio, Lema Fernández, Carmen Socorro, Pedreira Andrade, Luís Pedro, Manuel Alberto Gómez Suárez, María Consuelo Sáez Díaz
Editorial Ctro. Reprográfico de La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-604-1737-6

Matemáticas para económicas y empresariales. Cálculo Diferencial II. Vol. II

Autores/as Andrés Marcos García, Fernando Rey Míguez, María J. Souto-Salorio, Lema Fernández, Carmen Socorro, Pedreira Andrade, Luís Pedro, Manuel Alberto Gómez Suárez, María Consuelo Sáez Díaz, Josefina Martínez Barbeito
Editorial Ctro. Reprográfico de La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-604-5530-0-B

Matemáticas para económicas y empresariales. Matemáticas Empresariales I.

Autores/as Andrés Marcos García, Fernando Rey Míguez, María J. Souto-Salorio, Lema Fernández, Carmen Socorro, Pedreira Andrade, Luís Pedro, Manuel Alberto Gómez Suárez, María Consuelo Sáez Díaz
Editorial Ctro. Reprográfico de La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-604-5530-0-C

Matemáticas para económicas y empresariales. Cálculo Diferencial II. Vol I

Autores/as Andrés Marcos García, Fernando Rey Míguez, María J. Souto-Salorio, Lema Fernández, Carmen Socorro, Pedreira Andrade, Luís Pedro, Manuel Alberto Gómez Suárez, María Consuelo Sáez Díaz, Josefina Martínez Barbeito
Editorial Ctro. Reprográfico de La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-604-5530-0-A

Matemáticas para económicas y empresariales. Matemáticas Empresariales II

Autores/as Andrés Marcos García, Fernando Rey Míguez, María J. Souto-Salorio, Lema Fernández, Carmen Socorro, Pedreira Andrade, Luís Pedro, Manuel Alberto Gómez Suárez, María Consuelo Sáez Díaz
Editorial Ctro. Reprográfico de La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-604-0636

f-para variedades métricas

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Editorial Publicaciones del Dpto. de Geometría y Topología Universidad de Santiago, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-604-7295-7

Estructuras casi-hermítica y casi-producto en el fibrado de referencias

Editorial Publicaciones del Dpto. de Geometría y Topología Universidad de Santiago, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-398-5218-5

María Wonenburger, una matemática ejemplar. Aprendiendo matemáticas en los escenarios de su vida

Autores/as María J. Souto-Salorio,Ana D. Tarrío-Tobar
Libro Mujeres matemáticas. Trece matemáticas, trece espejos
Edita Ediciones SM.
ISBN: 978-84-918-2055-0
Páxinas Dende a 179 ata a 192

Un recurso para a aprendizaxe de Álxebra Lineal: control do movemento dun dron

Autores/as Paula M. Castro,Adriana Dapena,María J. Souto-Salorio,Ana D. Tarrío-Tobar
Libro Investigación y Práctica en la Educación Superior
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-38-0
Páxinas Dende a 475 ata a 479

La investigación como parte del proceso educativo de la enseñanza superior

Autores/as Francisco Javier Vázquez Araújo,Adriana Dapena,Paula M. Castro,María J. Souto-Salorio
Libro Libro de Actas del XXVI CUIEET - Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
Edita Universidad de Oviedo.
ISBN: 978-84-17445-02-7
Páxinas Dende a 1294 ata a 1298

Acciones isométricas en el espacio-tiempo de Minkowski

Autores/as Olga Pérez-Barral
Libro Integración con respecto a la característica de Euler-Poincaré. Acciones isométricas en el espacio-tiempo de Minkowski
Vol. b Edita Publicaciones del Dpto. de Geometría y Topología Universidad de Santiago.
ISBN: 978-84-89390-50-8
Páxinas Dende a 87 ata a 160

Desarrollo de proyectos didácticos para adquirir competencias transversales

Autores/as M. Brozos-Vázquez,Adriana Dapena,María J. Pereira-Sáez,María J. Souto-Salorio,Ana D. Tarrío-Tobar,Ana B. Rodríguez-Raposo
Libro Libro de Actas del XXVI CUIEET - Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
Edita Universidad de Oviedo.
ISBN: 978-84-17445-02-7
Páxinas Dende a 1308 ata a 1311

Autovalores por la izquierda de las matrices cuaterniónicas de orden dos

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Libro Categoría L-S de grupos de Lie y Espacios Simétricos. Autovalores por la izquierda de las matrices cuaterniónicas de orden dos. Matemáticas e Arquitectura: forma e función.
Edita Publicaciones del Dpto. de Geometría y Topología Universidad de Santiago.
ISBN: 978-84-89390-47-8
Páxinas Dende a 35 ata a 87

An Algebraic Collision Avoidance Approach for Unmanned Aerial Vehicle

Autores/as Paula M. Castro,Adriana Dapena,María J. Souto-Salorio,Ana D. Tarrío-Tobar
Libro Proceedings of the 14th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - Volume 2: ICINCO
Vol. 2 Edita SciTePress.
ISBN: 978-989-758-264-6
Páxinas Dende a 262 ata a 269

GUI para explicar modelos de redes de sensores utilizando teoría de grafos

Autores/as María J. Souto-Salorio,Adriana Dapena,Francisco Javier Vázquez Araújo,Paula M. Castro Castro
Libro Proceedings Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio, URSI 2016
Edita ?.
ISBN: 978-84-608-9674-6
Páxinas Dende a 1 ata a 5

Álxebra?..., Sí claro pero mellor se é con María

Autores/as María J. Souto-Salorio,Ana D. Tarrío-Tobar
Libro As mulleres nas Artes e nas Ciencias. Tecendo cultura
Edita Conservatorio Municipal de Música de Villalba. Servicio de Publicaciones.
ISBN: 978-84-608-9928-0
Páxinas Dende a 155 ata a 1551622

Local Structure of Self-Dual Gradient Yamabe Solitons

Autores/as M. Brozos-Vázquez,Esteban Calviño Louzao,E. García-Río,Ramón Vázquez Lorenzo
Libro Geometry, Algebra and Applications: From Mechanics to Cryptography
Vol. 161 Edita Springer International Publishing .
ISBN: 978-3-319-32084-7
Páxinas Dende a 25 ata a 36

Influence Of A Vertex Removing On The Connected Domination Number. Application To Ad-Hoc Wireless Networks

Autores/as Adriana Dapena,M. Dettlaff,M. Lemanska,María J. Souto-Salorio
Libro Forum of Applied Mathematics
Edita Centrum Zastosowán Matematyki.
ISBN: 978-83-942947-7-9
Páxinas Dende a 1 ata a 10

Utilization of Ad-IIoc Wireless Networks Models in Courses of Discrete Mathematics

Autores/as María J. Souto-Salorio,Adriana Dapena,Magdalena Dettlaff,Magdalena Lemanska
Libro Proceedings END2015 International Conference on Education and New Developments
Edita World Institute for Advanced Research and Science.
ISBN: 97 8-9 8 9 -99389 -2-2
Páxinas Dende a 548 ata a 551

Relación entre o perfil cognitivo en matemáticas e a escolla da titulación

Autores/as Carlos Soneira Calvo,María J. Souto-Salorio,Ana D. Tarrío-Tobar
Libro INVESTIGACIONES EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO ACTUAL
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-17-5
Páxinas Dende a 19 ata a 23

LA VARIABLE SINTÁCTICA EN EL PASO DEL LENGUAJE NATURAL AL ALGEBRAICO

Autores/as Carlos Soneira Calvo,María J. Souto-Salorio,Ana D. Tarrío-Tobar
Libro Investigación en Educación Matemática XVIII. Salamanca: SEIEM.
Edita Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM)..
ISBN: 978-84-697-0819-4
Páxinas Dende a 563 ata a 572

Las primeras...en Matemáticas

Autores/as María J. Souto-Salorio,Ana D. Tarrío-Tobar
Libro Las mujeres en las artes y en las ciencias. Reflexiones y testimonios
Edita Servicio Publicaciones UDC.
ISBN: 978-84-9749-593-6
Páxinas Dende a 83 ata a 92

Conformally Osserman multiply warped product structures in the Riemannian setting

Autores/as M. Brozos-Vázquez,M. E. Vázquez Abal,Ramón Vázquez Lorenzo
Libro Proceedings of the VIII International Colloquium on Differential Geometry
Edita WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD.
ISBN: 978-981-4261-16-6
Páxinas Dende a 185 ata a 194

Complex Osserman algebraic Curvature Tensors

Autores/as P. Gilkey,M. Brozos-Vázquez
Libro THE GEOMETRY OF CURVATURE HOMOGENEOUS PSEUDO-RIEMANNIAN MANIFOLDS
Vol. - Edita Imperial College Press.
ISBN: 978-1-86094-785-8
Páxinas Dende a 257 ata a 308

Stanilov-Tsankov Theory

Autores/as M. Brozos-Vázquez,P. Gilkey
Libro THE GEOMETRY OF CURVATURE HOMOGENEOUS PSEUDO-RIEMANNIAN MANIFOLDS
Vol. - Edita Imperial College Press.
ISBN: 978-1-86094-785-8
Páxinas Dende a 309 ata a 360

Completeness, Ricci blowup, the Osserman and the conformal Osserman condition for Walker signature (2; 2) manifolds.

Autores/as M. Brozos-Vázquez,E. García-Río,Peter B Gilkey,Ramón Vázquez Lorenzo
Libro Proceedings of XV International Workshop on Geometry and Physics
Vol. 11 Edita Real Sociedad Matemática Española.
ISBN: 978-84-935193-1-2
Páxinas Dende a 57 ata a 66

Jacobi-Tsankov manifolds which are not 2-step nilpotent

Autores/as M. Brozos-Vázquez,Peter B Gilkey,Stana Nikcevic
Libro Proceedings of the Conference Contemporary Geometry and Related Topics
Edita Faculty of Mathematics, University of Belgradee.
ISBN: 86-7589-059-1
Páxinas Dende a 121 ata a 126

Pointwise Osserman four-dimensional manifolds with the local structure of a twisted product

Autores/as M. Brozos-Vázquez,E. García-Río,Ramón Vázquez Lorenzo
Libro II International Meeting on Lorentzian Geometry
Edita Real Sociedad Matemática Española.
ISBN: 84-933610-5-4
Páxinas Dende a 121 ata a 126

Solitóns asociados a ecuacións de evolución xeométrica e estruturas quasi-Einstein

Autor/a Xabier Valle Regueiro
Director/es Eduardo García Río Miguel Brozos Vázquez
Ámbito Facultade de Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Teoría de Auslander-Reiten y Categorías Derivadas

Autor/a Nilda Isabel Pratti
Director/es María José Souto Salorio Claudia Chaio
Ámbito UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (ARGENTINA)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

The geometry of Lorentzian Ricci solitons

Autor/a Sandra Gavino Fernández
Director/es Miguel Brozos Vázquez Eduardo García Río
Ámbito Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Cualificación Apto Cum Laude

Métricas críticas en variedades de Walker de dimensión 3
V Reunión conjunta de la Real Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador Sociedad Matemática Mexicana
Lugar Guanajuato (México)

Several aspects of critical metrics for quadratics curvature functionals
XIII Summer Workshop in Mathematics
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador University of Brasília, Brazil
Lugar Brasília (online) (Brasil)

Subvariedades CR homogéneas en el espacio hiperbólico complejo
V Congreso de Jóvenes Investigadores de la RSME
Nacional

Autores/as Olga Pérez-Barral
Organizador Real Sociedad Matemática Española RSME
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Homogeneous CR submanifolds in complex hyperbolic spaces
Symmetry and shape
Internacional

Autores/as Olga Pérez-Barral
Lugar Santiago de Compostela (España)

k-Fault-tolerant resolving sets in graphs
9 th Slovenian International Conference on Graph Theory
Internacional

Autores/as Merce Mora, María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Lugar Bled (Eslovenia)

The complex Jacobi operator and the complex Osserman condition
Differential Geometry and its Applications
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador Palacky University
Lugar Hradec Králové (República Checa)

ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR AL ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO E INCREMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN EL APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN. UN EJEMPLO EN MATEMÁTICAS
III Congreso Internacional de Innovación Educativa en Edificación, CINIE 2019
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez, María J. Pereira-Sáez, Ana B. Rodríguez-Raposo, María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador Escuela Técnica Superior de Edificación , Universidad Politécnica de Madrid
Lugar Madrid (España)

Ruled hypersurfaces in complex space forms
Differential Geometry and its Applications
Internacional

Autores/as Olga Pérez-Barral
Organizador Palacky University
Lugar Hradec Králové (República Checa)

Enrique Vidal Abascal, Un pionero de la apertura internacional
Tercer Encuentro Ibérico de Historia de las Matemáticas
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador Real Sociedad Matemática Española
Lugar Sevilla (España)

"Enredando con Geometría"
XIX Jornadas para el Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas
Nacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez, María J. Pereira-Sáez, María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar, Ana Belén Rodriguez Raposo
Lugar Coruña, A (España)

Ruled hypersurfaces with constant mean curvature in complex space forms
Fourth EACA International School on Computer Algebra and its Applications
Internacional

Autores/as Olga Pérez-Barral
Lugar Santiago de Compostela (España)

Desarrollo de proyectos didácticos para adquirir competencias transversales
XXVI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET)
Nacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez, Adriana Dapena, María J. Pereira-Sáez, Ana Belén Rodriguez Raposo, Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador Universidad de Oviedo
Lugar Gijón (España)

Ruled hypersurfaces with constant mean curvature in complex space forms are minimal
1st BYMAT Conference: Bringing Young Mathematicians Together
Internacional

Autores/as Olga Pérez-Barral
Lugar Madrid (España)

Experiencia de Ensino activo para Matemáticas en titulacións universitarias
IV Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias (SIEC 2018)
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez, María J. Pereira-Sáez, Ana Belén Rodriguez Raposo, María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Lugar Vigo (España)

Some geometric properties of Extended-Bianchi-Cartan-Vranceanu spaces
Third International Workshpo "Geometric Structures and Interdisciplinary Apllications"
Internacional

Autores/as Angel Ferrández Izquierdo, Antonio Martínez Naveira, Ana D. Tarrío-Tobar
Lugar Haifa (Israel)

Detección de contacto entre cuádricas
Seminario del Departamente de Física y Matemática Aplicada
Internacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Universidad de Navarra
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Ruled hypersurfaces with constant mean curvature in complex space forms
XXV Encuentro de Topología
Nacional

Autores/as Olga Pérez-Barral
Lugar Barcelona (España)

On the connected and weakly convex domination numbers of a graph
6th Gdansk workshop on Graph Theory
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Gdansk (Polonia)

T-estructuras rotas y pares de torsión en el contexto de álgebras hereditarias
XIV Jornadas de Álgebra no conmutativa
Nacional

Autores/as María J. Souto-Salorio, Ibrahim Assem, Sonia Trepode
Organizador Universidad de Vigo
Lugar Vigo (España)

Four-dimensional quasi-Einstein manifolds
IX International Meeting on Lorentzian Geometry
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador Institute of Mathematics (Polish Academy of Science)
Lugar Varsovia (Polonia)

Clasificación de las posiciones relativas de algunas superficies mediante las raíces de un polinomio característico
RSME 2017 CONGRESO BIENAL DE LA REAL SOCIEDAD MATEMA¿TICA ESPAN¿OLA
Nacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez, Ana D. Tarrío-Tobar, María J. Souto-Salorio, María J. Pereira-Sáez
Organizador Universidad de Zaragoza
Lugar Zaragoza (España)

Collision detection between a sphere and another quadric
Conference on Geometry Theory and Applications
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez, María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar, María J. Pereira-Sáez
Organizador University of West Bohemia
Lugar Pilsen (República Checa)

On 7-dimensional Bianchi Cartan Vranceanu spaces
13th International Workshop on Differential Geometry and its Applications
Internacional

Autores/as Angel Ferrández Izquierdo, Antonio Martínez Naveira, Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador Petroleum-Gas University Ploiesty; Institute of Mathematics of Romanian Academy
Lugar Ploiesti (Rumania)

Seven dimensional Bianchi-Cartan-Vranceanu spaces
Differential Geometry 2017
Internacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Antonio Martínez Naveira, Angel Ferrández Izquierdo
Lugar Beldewo (Polonia)

O modelado e a simulación como recursos para a aprendizaxe
II Xornadas de innovación docente da UDC. Contextos universitarios transformadores: Retos e ideas innovadoras
Local

Autores/as Paula M. Castro, Adriana Dapena, María J. Pereira-Sáez, Francisco J. Vazquez-Araujo
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/spudc.9788497496780

Un recurso para a aprendizaxe de Alxebra Lineal:control do movemento dun dron
V Congreso Internacional de Docencia Universitaria (CINDU 2017)
Internacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez, Adriana Dapena, María J. Souto-Salorio, Paula M. Castro, Ana D. Tarrío-Tobar
Lugar Vigo (España)

La transformada de Cayley y sus aplicaciones
XXIV Encuentro de Topología
Nacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Lugar Bilbao (España)

Transformada de Cayley en las variedades de Stiefel
Jornada de Investigación en Geometría y Topología
Internacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Lugar Coruña, A (España)

Un recurso para a aprendizaxe de Álxebra Lineal: control do movemento dun dron
V Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU 2017
Internacional

Autores/as Paula M. Castro, Adriana Dapena, María J. Pereira-Sáez, María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Vigo (España)

A problem about algebraic theories
20 Conference of the International Linear Algebra Society (ILAS)
Internacional

Autores/as Carmen Lema Fernández, José Luis Freire Nistal, Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador KU Leuven
Lugar Leuven (Bélgica)

Maria J. Wonenburger Planells (1927-2004). Una matemática pionera
2º ENCONTRO IBÉRICO DE HISTORIA DA MATEMÁTICA
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador Universidade de Coimbra
Lugar Coimbra (Portugal)

Half conformally flat gradient Ricci almost solitons in higher signature
XIX Geometrical Seminar
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Lugar Zlatibor (Serbia y Montenegro)

Classi cation of the relative positions between a hyperboloid and a sphere
20th Conference of the International Linear Algebra Society (ILAS)
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez, María J. Pereira-Sáez, María J. Souto-Salorio
Lugar Leuven (Bélgica)

Morfismos irreducibles entre complejos de ancho fijo
XIII Jornadas de Álgebra no conmutativa
Nacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Organizador Universidad de Cádiz
Lugar Cádiz (España)

using the roots of a characteristic polynomial to characterize the relative positions between a sphere and a hyperboloid
20 Conference of the International Linear Algebra Society (ILAS)
Internacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez, María J. Souto-Salorio, M. Brozos-Vázquez, Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador KU Leuven
Lugar Leuven (Bélgica)

T-structures and torsion theory
Advances in Representation Theory of Artin Algebras (ARTA)
Internacional

Autores/as Sonia Trepode, Ibrahim Assem, María J. Souto-Salorio
Lugar Mar del Plata (Argentina)

Kernel and Cokernel of irreducible morphisms in Cn(projA).
Advances in Representation Theory of Artin Algebras (ARTA)
Internacional

Autores/as Claudia Chaio, Nilda Isabel Pratti, María J. Souto-Salorio
Lugar Mar del Plata (Argentina)

Utilization of Ad-IIoc Wireless Networks Models in Courses of Discrete Mathematics
International Conference on Education and New Developments
Internacional

Autores/as Adriana Dapena, María J. Souto-Salorio
Organizador World Institute for Advanced Research and Science
Lugar Porto (Portugal)

LS Category of Quaternionic Grassmannians
Aplications of Topology XXIst Oporto Meeting on Geometry, Topology and Physisc
Internacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Instituto Superior Técnico de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

Lorentzian Homogeneous Gradient Ricci Solitons
XXIV International Fall Workshop on Geometry and Physics
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador Centro Universitario de la Defensa-Universidad de Zaragoza
Lugar Zaragoza (España)

Height functions on symmetric spaces
Seminário de Matemática
Internacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Universidade de Coimbra
Lugar Coimbra (Portugal)

LS category and eigenvalues
4th Spanish Young Toologist Meeting
Internacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Lugar Madrid (España)

LS cateogry and Morse theory on the symplectic Grassmannian
Applied Algebraic Topology Workshop
Internacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador European Science Foundation (programa ACAT)
Lugar Castro-Urdiales (España)

Descubrindo a María Wonenburger na ensinanza Secundaria
XXVII Congreso Enciga
Autonómico

Autores/as María J. Souto-Salorio, Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador ENCIGA (Asociación dos Ensinantes de Ciencias de Galicia)
Lugar Moaña (España)

Categoría de Lusternik-Schnirelmann de las Grassmannianas simplécticas
3rd Spanish Meeting of Young Topologist
Nacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Red Española de Topología
Lugar Santiago de Compostela (España)

Gradient Ricci Solitons in Pseudo-Riemannian Geometry
5th Iberian Mathematicas Meeting
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Lugar Aveiro (Portugal)

T-structures on hereditary categories
Recent Trends in Rings and Algebras
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

Looking for Morse functions on compact symmetric spaces
Second Spanish Young Topologist Meeting
Nacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
Lugar Barcelona (España)

Funciones altura en espacios simétricos compactos
XX Encuentro de Topología
Nacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Red Española de Topología
Lugar Madrid (España)

Estudo exploratorio sobre o perfil cognitivo en Matemáticas dos estudantes de Enxeñaría de Edificación
III Congreso Internacional de Docencia Universitaria
Internacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, María J. Souto-Salorio, Carlos Soneira Calvo
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Lorentzian Gradient Ricci Solitons
7th International Meeting on Lorentzian Geometry
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador Universidade de São Paulo *
Lugar Sao Paulo (Brasil)

Geometric realizability by homogeneous Kähler-Weyl structures
Workshop on Lorentzian Homogeneous spaces
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Lugar Madrid (España)

Una cota superior para la categoría LS del grupo simpléctico
2º Congreso de Jóvenes Investigadores en Matemáticas
Nacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Real Sociedad Matemática Española
Lugar Sevilla (España)

Una cota superior para la categoría de Lusternik-Schnirelmann de Sp(n)
XIX Encuentro de Topología
Nacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Red Española de Topología
Lugar Coruña, A (España)

Bott-Morse theory and LS category
Young Topologist Meeting 2012
Internacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Centre for Symmetry and Deformation (University of Copenhagen)
Lugar Copenhague (Dinamarca)

A Topological Approach to Left Eigenvalues of Quaternionic Matrices
First Spanish Meeting of Young Topologist
Internacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla
Lugar Sevilla (España)

The Auslander-Reiten quiver of C_n (H proj).
VIII ESARA Encuentro Sudamericano de Representaciones de Algebras
Internacional

Autores/as Claudia Chaio, María J. Souto-Salorio, Nilda Isabel Pratti
Lugar Goiania (Brasil)

Funciones de Bott-Morse y categoría de Lusternik-Schnirelmann
Seminario de Matemáticas de la Universidad de Navarra
Internacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Departamento de Física y Matemática Aplicada
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Solitones de Ricci gradientes en Geometría de Lorentz
Jóvenes investigadores de la Real Sociedad Matemática Española
Nacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador Real Sociedad Matemática Española
Lugar Soria (España)

Reivindicando o método de Gauss
XXIV Congreso de Enciga
Autonómico

Autores/as M. Brozos-Vázquez, Ana Belén Rodriguez Raposo
Organizador Enciga
Lugar Fonsagrada, A (España)

El teorema de Cayley-Hamilton para autovalores por la izquierda de matrices cuaterniónicas 3x3
Congreso de la RSME 2011
Nacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Real Sociedad Matemática Española
Lugar Ávila (España)

A Topological Approach to Left Eigenvalues of Quaternionic Matrices
Directions in Matrix Theory
Internacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez, Enrique Macías Virgós
Organizador Departamento de Matemáticas: Universidade de Coimbra
Lugar Coimbra (Portugal)

Lorentzian Ricci solitons with large isometry groups
XIX International Fall Workshop on Geometry and Physics
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador Universidade do Porto
Lugar Porto (Portugal)

Ferramentas informáticas para o ensino da análise matemática
V Congreso de Educación Matemática de AGAPEMA
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez, Araceli Torres Miño
Lugar Ferrol (España)

Sobre rodas non redondas
XXIII Congreso Enciga
Autonómico

Autores/as M. Brozos-Vázquez, Rodríguez-Moldes Rey, C., Ana Belén Rodriguez Raposo
Organizador Enciga
Lugar Narón (España)

Aplicación traza e Categoría LS
Seminario de Matemática
Internacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Departamento de Matemática
Lugar Braga (Portugal)

Transformada de Cayley y Categoría LS
II Encontro de Xeometría
Nacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Escola Politécnica de Ferrol (Universidade da Coruña)
Lugar Ferrol (España)

Categoría LS de grupos de Lie y espacios simétricos
Seminario Vidal Abascal
Local

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Departamento de Xeometría e Topoloxía
Lugar Santiago de Compostela (España)

Conformally Osserman Multiply Warped Product Structures in the Riemannian Setting
VIII International Colloquium on differential Geometry
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez, María Elena Vázquez Abal, Ramón Vázquez Lorenzo
Lugar Santiago de Compostela (España)

Realización geométrica de la curvatura
Workshop on Differential Geometry and Relativity
Nacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Cedeira (España)

Realización geométrica de modelos algebraicos
I Reunión conjunta de la Sociedad Matemática Mexicana-Real Sociedad Matemática Española
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador Sociedad Matemática Mexicana
Lugar Oaxaca (México)

Left eigenvalues of 2x2 symplectic matrices and LS category of Sp(2)
Congreso de la Real Sociedad Matemática Española 2009
Nacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Real Sociedad Matemática Española
Lugar Oviedo (España)

Cálculo de la Categoría LS de grupos de Lie mediante abiertos asociados a autovalores
XVI Encuentro de Topología
Nacional

Autores/as María J. Pereira-Sáez
Organizador Red Española de Topología
Lugar Almería (España)

Auslander-Reiten theory in complex categories
V Seminario Categorias y Aplicaciones (SECA V)
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Pontevedra (España)

Aisles and silting complexes in D6 (H)
ICRA XII, XII International Conference on Representations of Algebras and Workshop
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Torun (Polonia)

On the Restriction of Bousfield Subcategories
NonCommutative Algebra Conference
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Granada (España)

Completeness, Ricci blowup, the Osserman and the conformal Osserman condition for Walker signature (2,2) manifolds
V INTERNATIONAL WORKSHOP ON GEOMETRY AND PHYSICS
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez, P. Gilkey, E. García Río, R. Vázquez Lorenzo
Organizador Universidad de La Laguna
Lugar España

Ext-projectives in suspended subcategories
XVI Coloquio Latinoamericano de Algebra
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Colonia del Sacramento (Uruguay)

Complexes of fixed size over dualizing categories
III Seminario de Categorías y Aplicaciones (SECA III)
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Santiago de Compostela (España)

Manifolds with commuting Jacobi operators
Differential Geometry and Physics
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador Eötvös Loránd University
Lugar Budapest (Hungría)

Un método para la resolución de la ecuación de Jacobi en la variedad SO(5)/SU(2)
Mates.2005
Nacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Antonio Martínez Naveira
Organizador UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Lugar Valencia (España)

La categoría exacta Cn(A-proy )
VIII Jornadas de Teoría de Anillos
Nacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Organizador Universidad de Oviedo
Lugar Oviedo (España)

Locally conformally flat multiply warped products
XIII Escola de Geometría Diferencial
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador Universidade de São Paulo *
Lugar Sao Paulo (Brasil)

Almost split conflations for complexes with fixed size
XI International Conference on Representations of Algebras (ICRA 11)
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Patzcuaro (México)

A characterization of tilting objectes in t-categories
XI Encuentrao Rioplatense de Álgebra y Geometría Algebraica
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Montevideo (Uruguay)

The category of complexes with projective modules
XV International Coloquio Latinoamericano de Álgebra
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Cocoyoc (México)

Pointwise Osserman four-dimensional manifolds with local structure of twisted product
II Encuentro Internacional sobre Geometría de Lorentz
Internacional

Autores/as M. Brozos-Vázquez
Organizador Universidad de Murcia (UM)
Lugar Murcia (España)

Sobre t-estructuras compactamente generadas.
Metodos cohomológicos en geometría algebraica
Nacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Santiago de Compostela (España)

A reformulation of Brenner-Buttler¿s theorem for derived categories
International Conference Twenty Years of Tilding Theory
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Fraueninsel (Alemania)

On t-structures and derived categories.
ICRA X International Conference on Representations of Algebras
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Toronto (Canadá)

t-estructuras inducidas por módulos proyectivos
6 Jornadas Españolas de Teoría de Anillos
Nacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Organizador Universidad de Almería
Lugar Almería (España)

Restriction of a T-estructure induced by a perfect complex
5 Budapest-Chemnitz-Praha-Torun Conference in Algebra
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Budapest (Hungría)

La docencia en matemáticas en las Escuelas Técnicas"
La docencia en Matemáticas a debate
Nacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Twisted representations of coalgebras
International Conference on Representations Theory of Algebras
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Beijing (China)

Categorías torcidas y coálgebras
Quintas Jornadas Españolas en Teoría de Anillos
Nacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Organizador Universidad de Cádiz
Lugar Cádiz (España)

Proceso seguido en el aislamiento acústico de una vivienda
Tecniacústica 99. XXX Jornadas Nacionales de Acústica. Encuentro Ibérico de Acústica
Nacional

Autores/as Santiago López Piñeiro, Pilar Díaz y díaz, José Fernando García-Rebull Salgado, Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador Sociedad Nacional de Acústica
Lugar Ávila (España)

On the twisted category
Conference on Representations of Algebras
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Sao Paulo (Brasil)

t-structures generated by a complex or R-modules
International Conference on Representation Theory of Algebras
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Bielefeld (Alemania)

t-estructuras en D(R)
Tercera Reunión de Teoría de Anillos
Nacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Granada (España)

An introduction to Integral Geometry in the quaternionic space
1 Meeting on Geometry and Topology
Internacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Antonio Martínez Naveira, Ximo Gual Arnau
Lugar Braga (Portugal)

Cálculo de barreras para la eliminación de contaminación acústica originada por el tráfico rodado
XXVIII Jornadas nacionales de Acústica y Encuentro Ibérico de Acústica
Nacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, José Fernando García-Rebull Salgado, Marcos R. Seijo Miramontes, Ramón Montoliu Trillo, José Manuel Seijo Casal
Organizador Sociedad Española de Acústica
Lugar Oviedo (España)

Bousfiel localization on derived categories
Workshop on Derived Categories and Applications
Internacional

Autores/as María J. Souto-Salorio
Lugar Almería (España)

Some results about the Integral Geometry in quaternionic space
2 International Workshop on Differential Geometry and its Applications
Internacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Lugar Sibiu (Rumania)

Algunos resultados sobre Geometría Integral en el espacio hiperbólico
II Jornadas sobre las aplicaciones de la Geometría Integral a la Estereología
Nacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador Universidad Jaume I
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Some results about the Integral Geometry in the 3 and 4- dimensional hyperbolic space
Second International Workshop on Differential Geometry abd its applications
Internacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Antonio Martínez Naveira
Organizador "Ovidius" University of Constanza
Lugar Constanza (Rumania)

Acústica del Teatro Campos de Lalín (Pontevedra)
TecniAcústica 95. Jornadas Nacionales de Acústica
Nacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, A. Bernárdez, José Fernando García-Rebull Salgado, Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, Elisa Cuiñas García
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Variación de algunos parámetros geométricos para el uso de la Iglesia de Santa María de Cambre, con el fin de interpretar en ella, música de Cámara
TecniAcústica 95. Jornadas Nacionales de Acústica
Nacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, José Fernando García-Rebull Salgado, Mª Ángela González, Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, Miguel Ángel López, Elena López, Antonio Varela
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Estudio del acondicionamiento acústico del Teatro Principal de Pontevedra
TecniAcústica 95. Jornadas Nacionales de Acústica
Nacional

Autores/as Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, J. Paz, Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Contaminación Acústica producida por el sobrevuelo de aeronaves en la zona del Temple
TecniACústica Valladolid 1993. Jornadas Nacionales de Acústica
Nacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, José Fernando García-Rebull Salgado, Ana Cuiñas García, R. Romeral
Organizador UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Lugar Valladolid (España)

Comunicación Acústica en la N-525 a su paso por la localidad de Silleda
TecniAcústica Pamplona 1992. Jornadas Nacionales de Acústica
Nacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, José Fernando García-Rebull Salgado, Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, R. Romeral, Eulogio Jiménez
Organizador UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Indices de Contaminación Acústica producidos por ruido de tráfico en uno de los accesos de entrada a La Coruña
TecniAcústica Pamplona 1992. Jornadas Nacionales de Acústica
Nacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, José Fernando García-Rebull Salgado, Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, R. Romeral, Ana Cuiñas García
Organizador UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Subvariedades semi-invariantes de variedades con una f-para-estructura
XV- Jornadas Luso-Españolas de Matemática
Internacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Castro Bolaño, Regina
Organizador Universidade de Évora
Lugar Evora (Portugal)

Algunos resultados sobre f-para estructuras
XIV- Jornadas Luso-Españolas de Matemática
Internacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar, Bonome Dopico, Agustín
Organizador Universidad de La laguna
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

Sobre Subvariedades semi-invariantes de variedades casi-para contacto
XIII- Jornadas Luso-Españolas de Matemática.
Internacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Lugar Valladolid (España)

Algunos resultados sobre subvariedades semi-invariantes
Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Matemática
Nacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador Universidade de Coimbra
Lugar Coimbra (Portugal)

Integral geometry in spaces of constant curvature
7th International Conference on Differential geometry and applications. Satellite Conference of ICM98 in Berlin
Internacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador Universidad de Brno
Lugar Brno (Checoslovaquia)

Construcción simplificada de los ultraproductos
Encuentro sobre la Matemática Aplicada a la Empresa
Local

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador Universidad de Zaragoza
Lugar Zaragoza (España)

On the frame bindle of an almost contact metric manifold
XII-Jornadas Luso-Españolas de Matemáticas
Internacional

Autores/as Ana D. Tarrío-Tobar
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)