Textos técnicos e doutrinais latinos (TEDOLAT)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Data de alta 07/09/2005
Adscrición a deptos. Letras
Adscrición a centros Facultade de Filoloxía
Código interno G000337

Contacto

Enderezo Facultade de Filoloxía Campus da Zapateira s/n 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1760
Fax  981167151
Correo

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Textos médicos latinos

Edición e estudo de textos latinos sobre a civilización árabe

Escatoloxía e mística medieval

Palabras chave Historia da medicina; fito-zooterapia; manuscritos médicos; Isidoro de Sevilla; Islam; Mahoma; mozárabes; edición crítica, cultura árabe; Hildegarde, mística, Anticristo, crítica textual

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

-Tradución de textos latinos de contido técnico, histórico ou filosófico -Estudo codicolóxico de manuscritos latinos medievais -Estudos de léxico técnico, particularmente nos campos da medicina, da arquitectura, da lingua xurídica, da filosofía e da relixión -Estudos de historia do pensamento e das mentalidades -Bases de datos e arquivos dixitais de textos

Recursos de equipamento -Lector dixitalizador de microfilmes -Microfilmes e copias dixitalizadas de manuscritos latinos medievais de contido médico e que se relacionan coa polémica contra o Islam na Idade Media -Fondo bibliográfico específico relativo á historia da medicina e á cultura árabe nos textos medievais

Membros do grupo

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.