Química Analítica Aplicada (QANAP)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra. Soledad Muniategui Lorenzo
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 07/09/2005
Adscrición a deptos. Química
Adscrición a centros Instituto Universitario de Medio Ambiente,Facultade de Ciencias
Código interno G000343

Contacto

Enderezo Facultad de Ciencias.Campus da Zapateira 15008 A Coruña e Instituto Universitario de Medio Ambiente. Pazo de Lóngora. 15179 Liáns-Oleiros-A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 2190
Fax  981167065
Correo
Sitio web  http://www.udc.es/dep/qa/Html/Inicio.htm; htpp://www.udc.es/iuma

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA (ver 3305.30 y 2508.11) (330811)
CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA (ver 2509.02) (330801)
RESIDUOS INDUSTRIALES (330802)
OCEANOGRAFIA QUIMICA (251002)
ANALISIS CROMATOGRAFICO (230103)
QUIMICA DE SUELOS (251104)
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION (ver 2209.01) (230101)
ESPECTROSCOPIA DE MASAS (230110)
CIENCIAS DE LA ATMOSFERA (250100)
CALIDAD DE LAS AGUAS (ver 2303.31, 3308.06 y 3308.11) (250811)
PLAGUICIDAS (310109)
AGUAS SUPERFICIALES (250814)
CONTAMINACION ATMOSFERICA (ver 3308.01) (250902)
Liñas de investigación

Desenvolvemento de metodoloxías analíticas nos campos industrial, medioambiental e agroalimentario

Caracterización e monitorización de contaminantes prioritarios, persistentes e emerxentes, en mostras de interese ambiental

Quimiometría e control de calidade

Medio Ambiente e Saúde

Palabras chave espectroscopía atómica e molecular, cromatografía, electrofórese capilar, tratamento de mostras, especiación, COVs, HAPs, pesticidas, PCBs e dioxinas; compostos carbonílicos, ións, metais traza, contaminantes emerxentes, plastificantes, fármacos e productos de hixiene personal, retardantes de lapas, microplásticos, nanopartículas, particulado atmosférico; análise mulitivariante, modelos de clasificación, control de calidade, saúde, disruptores endocrinos, química sostible

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Asesoramento científico para a resolución de problemas analíticos e metodolóxicos en diferentes campos; colaboración en proxectos de I+D+I con empresas, con organismos públicos e privados e con grupos de investigación; estudo da calidade do aire. Sistemas de mostraxe; avaliación de contaminantes en medio ambiente laboral; análise e interpretación de datos que proceden de estudos ambientais; estudos multivariables para o control de procesos; sistemas de xestión da calidade: implantación e asesoría.

Recursos de equipamento 1.- Sistemas de mostraxe: captadores de alto volume para mostraxe de particulado atmosférico; estacións de medida da calidade de aire. 2.- Sistemas de tratamento de mostra. 3.-Técnicas espectroscópicas:UV-Vis; infravermello (FT-IR; ATR-FT-IR, microscopio FTIR), termogravimetría; espectrofluorimetría; absorción e fluorescencia atómicas e acoplamento FIAS. 4. Técnicas cromatográficas: gases (FID, ECD, NPD, FPD, PID, IT-MS, DT-GC-MS); de líquidos (HPLC-UV-Vis-Fl-MS; Electroforese capilar (EC-UV-Vis)
Resultados transferíbeis 1.Aplicación informática accesible a través de internet para a xestión e o tratamento de datos que subministran as estacións de medida de calidade do aire. 2. Métodos de análise validados; resultados analíticos de avaliación ambiental. 3. Procedementos de selección de variables para a monitorización ambiental. Implementación de sistemáticas de control de calidade. 4. Asesoría e implementación de software que se asocia aos estudos que se mencionaron.

Membros do grupo

Dra./Dr. Soledad Muniategui Lorenzo
Química analítica
Coordinador/a
Dra./Dr. Purificación López Mahía
Química analítica
PDI
Dra./Dr. Elia Alonso Rodríguez
Química analítica
PDI
Dra./Dr. María Elisa Beceiro González
Química analítica
PDI
Dra./Dr. Alatzne Carlosena Zubieta
Química analítica
PDI
Dra./Dr. José Manuel Andrade Garda
Química analítica
PDI
Dra./Dr. Rosa María Soto Ferreiro
Química analítica
PDI
Dra./Dr. María Isabel Turnes Carou
Química analítica
PDI
Dra./Dr. Jorge Moreda Piñeiro
Química analítica
PDI
Dra./Dr. María José González Castro
Química analítica
PDI
Dra./Dr. Javier Terán Baamonde
Química analítica
Contratado/a Posdoutoral
Dra./Dr. Joel Sánchez Piñero
Química analítica
Contratado/a Posdoutoral
Natalia Novo Quiza
Química analítica
Contratado/a Predoutoral
Dra./Dr. María Fernández Amado
Contratado/a Posdoutoral
Loreto Gómez Tellado
Doutorando/a
Juana Isabel Ferreiro López-Rioboó
Química analítica
Doutorando/a
Atocha Ramos Martínez
Doutorando/a
Flavia De Nicola
Doutorando/a
Diana Beatriz Díez Pérez Núñez
Doutorando/a
Adrián López Rosales
Contratado/a Proxecto
Jorge Lejo Santiago
Contratado/a Predoutoral
Dra./Dr. Estefanía Concha Graña
Contratado/a Proxecto
Dra./Dr. Verónica Fernández González
Contratado/a Proxecto
Dra./Dr. Carmen Moscoso Pérez
Contratado/a Proxecto
Mª del Pilar Esperón Porto
Contratado/a Proxecto
Dra./Dr. María Piñeiro Iglesias
Persoal Técnico
Cristina Román Zas
C4 - Contratados alleos
Dra./Dr. Borja De la Fuente Ferreiro
C5 - Iniciación formación posdoutoral

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Caracterización química de Microplásticos procedentes de Biopolímeros y desgaste de Neumáticos y sus Aditivos

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis MUNIATEGUI LORENZO, SOLEDAD (IP1) / ANDRADE GARDA JOSÉ M (IP2).
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2023 ata 31/08/2026

Impacto de la contaminación en la bioextracción de la ostra: Solución basada en la Naturaleza para la laguna del Mar Menor

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis CARLOSENA ZUBIETA, ALATZNE
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2023 ata 31/08/2027

Plan Complementario I+D+i - CC Marinas de Galicia - Next Generation

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación y Xunta de Galicia cofinanciado con Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia Next Generation.
Investigadores principáis Coordinadores Científicos: Fran Saborido Rey, IIM-CSIC, Rosa Fernández Otero, CETMAR, Daniel Rey García, Uvigo. (IP QANAP: Soledad Muniategui Lorenzo)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2022 ata 30/09/2025

Metrological traceability of measurement data from nano- to small-microplastics for a greener environment and food safety-PlasticTrace

Entidade financiadora EURAMET - European Partnership on Metrology
Investigadores principáis Coordinator: Andrea Giovannozzi -Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica INRIM (Italia)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/10/2022 ata 30/09/2025

Biodisponibilidad in-vitro inhalatoria/oral/dérmica de contaminantes emergentes en materia particulada atmosférica, polvo urbano y microplásticos: Predicción de la toxicidad

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Jorge Moreda Piñeiro (IP1) / Purificación López Mahía (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2022 ata 31/08/2025

Evolución del aerosol orgánico secundario: composición, fuentes y formación de nuevas partículas en condiciones ambientales-OASIS

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Begoña Artíñano Rodríguez de Torres y Francisco J. Gómez Moreno
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2022 ata 31/08/2025

Prestación de servizos a SGS consistentes na realización da caracterización analítica de emisións á atmosfera de Centrais Térmicas de ENDESA

Entidade financiadora SGS TECNOS, S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 25/11/2022 ata 25/11/2023

Prestación de servicios de caracterización de COV's y HAP's en emisiones de centrales térmicas de ENDESA

Entidade financiadora SGS TECNOS, S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 13/07/2022 ata 31/01/2023

RI-URBANS Research Infraestructures Services Reinforcing Air Quality Monitoring Capacities in European Urban&Industrial Areas

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Xavier Querol (CSIC), Tuukka Petäjä (UHEL)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/10/2021 ata 30/09/2025

PRESENCE,BEHAVIOR AND RISK ASSESSMENT OF PHARMACEUTICALS IN MARINE ECOSYSTEMS

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Purificación López Mahía
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

Programa INNOVAPEME. Empresa: Pomar Water, S.L.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/08/2021 ata 30/09/2022

Programa INNOVAPEME. Empresa: Álvaro Rodríguez Eiras, S.L (ARESA)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/08/2021 ata 30/09/2022

LABPLAS- Land-Based Solutions for Plastics in the Sea

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/06/2021 ata 31/05/2025

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC 2021

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2021 ata 20/11/2024

Determinación de selenometionina en extractos enzimáticos de algas mediante HPLC-ICP-MS

Entidade financiadora Neoalgae Micro Seaweeds Prodcuts
Investigadores principáis Jorge Moreda Piñeiro
Tipo Contrato
Datas Dende 09/09/2021 ata 30/09/2021

Análise de PAHs en follas de Malusxmoerlandisii

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 15/06/2021 ata 15/11/2021

Análisis de SeMet en dializados de algas

Entidade financiadora Neoalgae Micro Seaweeds Prodcuts.
Investigadores principáis Jorge Moreda Piñeiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2021 ata 30/06/2021

Asesoramiento sobre el control de condiciones Fisicoquímicas relacionadas con la reducción de niebla atmosférica en la A8

Entidade financiadora FUNDACIÓN UDC
Investigadores principáis Moisés Canle López
Tipo Contrato
Datas Dende 15/03/2021 ata 15/09/2021

19ENG03 MefHySto- Metrology for Advanced Hydrogen Storage Solutions

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/09/2020 ata 01/03/2023

Caracterización Química de Polímeros Reciclables y Biopolímeros y sus aditivos (CHEMPLAS)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Muniategui Lorenzo, Soledad e Carlosena Zubieta, Alatzne
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

ENFOQUE INTEGRADO SOBRE EL DESTINO DE MICROPLASTICOS (MPS) HACIA ECOSISTEMAS MARINOS SALUDABLES

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 03/04/2020 ata 02/04/2023

Red de Investigación "Red Española de DMAs Ambientales 2020 (REDMAAS2020)"

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovavación y Universidades
Investigadores principáis Francisco J. Gómez Moreno
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2022

European Research Infrastructure for the observation of Aerosol, Clouds, and Trace gases. ACTRIS Implementation Project (IMP)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Sanna Sorvari (FMI, Finnish Meteorological Institute)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2023

Biodisponibiidad in-vitro de contaminantes prioritarios en materia particulada atmosferica. Evaluacion de riesgos para la salud y prediccion de la toxicidad

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Purificación López Mahía
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2019 ata 31/12/2021

Adenda 1 de "Implantación en producción de modelos quimiométricos para el control de calidad en coquización retardada"

Entidade financiadora REPSOL (RTL)
Investigadores principáis José Manuel Andrade Garda
Tipo Contrato
Datas Dende 16/07/2019 ata 16/07/2020

Estudio de transferencia trófica del nonilfenol procedente de microplásticos y otros aditivos químicos al plancton marino

Entidade financiadora Universidade de Vigo
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo - Ricardo Beiras
Tipo Contrato
Datas Dende 02/01/2019 ata 28/02/2019

Determinación de espumóxeno en mostras de sistemas anti-incendio

Entidade financiadora NAVANTIA
Investigadores principáis José Manuel Andrade Garada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2019 ata 31/12/2019

Infraestructuras para la Actualización de sistemas de análisis de muestras ambientales y biológicas del Instituto Universitario de Medio Ambiente

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2019

Contribución a la reducción de las incertidumbres asociadas al forzamiento radiativo de los aerosoles-CRISOL

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Begoña Artíñano Rodríguez de Torres y Francisco J. Gómez Moreno
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 30/09/2021

Avaliación preliminar para á identificación de fontes de Benzo(a)Pireno na estación urbana de A Coruña (Riazor)

Entidade financiadora D.X. Calidade Ambiental e Cambio Climático- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Xunta de Galicia
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 13/04/2018 ata 31/10/2018

Caracterización analítica de emisiones a la atmósfera de los siguientes compuestos: PCDD's, PSDF's, COVNM's y HAP's en emisiones de la CCTT

Entidade financiadora ENDESA S.A.
Investigadores principáis Darío Prada Rodríguez, Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Chemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine aerosol (COLOSSAL)

Entidade financiadora COST Association. European Program Horizon 2020
Investigadores principáis María Cruz Minguillon (IDAEA-CSIC)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/03/2017 ata 28/02/2022

Axudas para aconsolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2020

Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure Preparatory Phase Project (ACTRIS PPP)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Sanna Sorvari (Instituto Meteorológico Finlandés)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Medida de los niveles de partículas de PM10 en la zona de Os Castros.

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2017 ata 30/11/2018

Puesta a punto de un método de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) y posterior aplicación para obtención del número de metano en gas natural

Entidade financiadora Regasificadora del Noroeste S.A.; Gas Natural SDG, S.A.; Metrelab Research, S.L.
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 09/11/2017 ata 01/06/2020

Identificación de otros ámbitos de interés de aplicación de la tecnologái WNE (Anosensores remotos) en relación con el control del medio acuático y organización de taller

Entidade financiadora Fundación Instituto Tecnológioco de Galicia (ITG)
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 18/10/2017 ata 17/11/2017

Implantación de modelos quimiométricos aplicados al proceso de coquización retardada

Entidade financiadora REPSOL (RTL)
Investigadores principáis José Manuel Andrade Garda
Tipo Contrato
Datas Dende 15/03/2017 ata 15/07/2018

ALTERNATIVAS AMBIENTALMENTE RESPETUOSAS PARA POLIMEROS Y SUS ADITIVOS QUIMICOS EN MEDIO ACUATICO. SUBPROYECTO DE QUIMICA ANALITICA AMBIENTAL

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo; José Manuel Andrade Garda
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

Efectos sobre la salud de la contaminación atmosférica por material particulado ultrafino en España

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Aurelio Tobías Garcés
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Medida de los niveles de partículas de PM10 en la zona de Os Castros.

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2016 ata 30/11/2017

Caracterización PCDDS_PCDFS_HAPS_COVDM (ZEC-6900046055)

Entidade financiadora ENDESA GENERACIÓN S.A
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 28/11/2016 ata 31/01/2018

Análisis dioxinas en residuos (4530353378)

Entidade financiadora S.A Industrias Celulosa Aragonesa
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 15/11/2016 ata 30/04/2017

Estudo de transferencia trófica e especiación do chumbo acumulado en Dosinia exoleta; peculiaridades frente a outos bivalvos de relevancia para o consumo humano.

Entidade financiadora Xunta de Galicia-Centro de Investigacións Mariñas (CIMA)-Consellería do Medio Rural e do Mar
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 20/10/2016 ata 30/04/2017

Preparación de emulsiones de hidrocarburos en matriz acuosa

Entidade financiadora Desarrollo de Técnicas Industriales de Galicia. S.A.
Investigadores principáis José Manuel Andrade Garda
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2016 ata 30/06/2016

Caracterización de dioxinas y furanos (6900041130)

Entidade financiadora ENDESA GENERACIÓN S.A
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 11/02/2016 ata 31/01/2017

Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters (BASEMAN)

Entidade financiadora MINECO
Investigadores principáis Muniategui Lorenzo, Soledad
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/12/2015 ata 30/11/2018

Aerosols, Clouds, and Trace gases Research infrastructure- (ACTRIS-2 Project)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Vicenzo Lapenna (CNR-IMAA)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/05/2015 ata 30/04/2019

Propiedades del aerosol atmosférico en diferentes escenarios espacio-temporales y su influencia en el clima-PROACLIM

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Begoña Artíñano Rodríguez de Torres y Francisco J. Gómez Moreno
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2017

Axuda para a creación, recoñecemento e estruturacións de agrupacións estratéxicas do Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jaime Rodríguez González
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2017

Caracterización de filtros de inmisión (9000150425/10)- Material genérico subcont acreditadas. Difracción Rayos X filtros puerto exterior A Coruña (500-9000158257-I/G

Entidade financiadora APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 22/10/2015 ata 31/12/2015

Desarrollo de modelos quimiométricos aplicados al proceso de coquización retardada

Entidade financiadora REPSOL-YPF
Investigadores principáis José Manuel Andrade Garda
Tipo Contrato
Datas Dende 07/09/2015 ata 07/03/2017

Revisión de la zonificación en relación a la calidad del aire de Galicia- Análisis de TBT en muestras de agua

Entidade financiadora Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez, Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 29/07/2015 ata 31/12/2015

Determinaciones analíticas de HAPs en muestras de calidad del aire. (6900038212)

Entidade financiadora ENDESA GENERACIÓN S.A
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 22/07/2015 ata 15/10/2015

Caracterización HAPS y COVs (6900033792)

Entidade financiadora ENDESA S.A
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 08/04/2015 ata 31/01/2016

Diseño y desarrollo experimental de prototipo para torrefacción de biomasa mediante reactor de inducción con tornillo flotante (CONECTA-PEME 2014 IN852A 2014/39)

Entidade financiadora Galaytec, Transportes Gabeiras Martínez S.L., Indutec
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 27/06/2014 ata 30/06/2015

IMPACTO DE MICROPLÁSTICOS, CONTAMINANTES REGULADOS Y EMERGENTES EN ECOSISTEMAS MARINOS Y ESTABLECIMIENTO DE SUS CRITERIOS DE CALIDAD AMBIENTAL(IMPACTA)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Medida de los niveles de partículas de PM10 en la zona de Os Castros.

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2014 ata 30/11/2016

Factores de emisión en CTT (ZECU) (6500319954)

Entidade financiadora ENDESA S.A
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 10/11/2014 ata 31/01/2015

Determinaciones analíticas de PCDDS y PCDFS, COVDM, Benceno Tricloreteno en muestras de emisiones a la atmósfera. Análisis de hidrocarburos aromáticos policiclicos en centrales térmicas de Endesa. Caracterización amoníaco para calidad de aire CT As Pontes

Entidade financiadora ENDESA S.A
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo, Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 31/01/2014 ata 31/01/2015

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. Grupo de Referencia Competitivo.(GRC2013/053)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2016

Axuda de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas- Grupos de Referencia Competitiva

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.Dirección Xeral de Promoción Científica e Tecnológica do SUG- Xunta de Galicia
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2016

Determinación de nitritos procedentes del muestreo en aires ambiente mediante muestreo pasivo- Determinación de metales en filtro

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 7BIOVIA CONSULTOR AMBIENTAL.S.L.
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo, Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 11/09/2013 ata 31/12/2014

Avaliación do indicador anual 2013 Pm2,5 na estación de fondo urbano da Coruña pertenecente á Rede de calidade do aire- Análisis de TBT de muestras de agua

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo, Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 05/06/2013 ata 31/12/2014

Medida de los niveles de partículas de PM10 en la zona de Os Castros.

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo, Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 10/01/2013 ata 30/11/2014

Creating and testing a method for controlling the air quality base on a new botechnological tool. Use of a devitalized moss clone as passive contaminate sensor (MOSSCLONE).

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Purificación López Mahía
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/04/2012 ata 31/03/2015

Análisis de muestras en aire ambiente (6500021047)

Entidade financiadora ENDESA S.A
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez; Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 21/11/2012 ata 31/01/2014

Determinación de nanopartículas atmosféricas e influencia de los procesos oxidativos de compuestos orgánicos volátiles en su formación en una atmósfera suburbana-rural Galicia

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Purificación López Mahía
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Proyecto CREATINN (SOE2/P1/E336)¿ 2011-2013- Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo, INTERREG IVB.

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Fundación Universidade da Coruña
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2011 ata 30/06/2013

Caracterización de la deposición total y de la fracción acuosa del material particulado atmosférico: relación material particulado y precipitación

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Dra. Purificación López Mahía
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/12/2010 ata 14/12/2010

Caracterización da deposición total e da fracción acuosa do material particulado atmosférico: relación material particulado e precipitación- Investigación Aplicada e I+D Suma- Tecnoloxía Sectorial: Medio Natural e Desenvolvemento Sostible

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
Investigadores principáis Purificación López Mahía
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/12/2010 ata 14/12/2012

CRITERIOS DE CALIDAD AMBIENTALES PARA ECOSISTEMAS MARINOS

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Ricardo Beiras García-Sabell
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Axuda para a consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Darío Prada Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Estudo da implementación da directiva marco da auga ó medio mariño en Galicia.

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 03/12/2009 ata 02/12/2011

Contribución das actividades antropoxénicas e bioxénicas á composición química do pm10 no medio natural da Comunidade Autónoma galega.

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria- Xunta de Galicia
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 03/12/2009 ata 02/12/2011

Desarrollo Sostenible- Residuo Cero (PDS-RC). ¿Guía Metodología para elaboración e implantación

Entidade financiadora VEGALSA-EROSKI
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez, Soledad Muniategui Lorenzo; Purificación López Mahia
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2010

Avaliación da contaminación mariña por verteduras de hidrocarburos mediante técnicas quimiométricas baseadas en sistemas intelixentes adaptativos. Aplicación ao accidente do Prestige

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis José Manuel Andrade Garda
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 04/12/2007 ata 04/12/2009

Desarrollo de nuevas estrategias de preparación de muestras para el análisis de contaminantes persistentes y emergentes de interés en el medio marino.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 08/11/2007 ata 07/11/2009

HACIA UNA METODOLOGÍA ANALÍTICA AVANZADA Y RESPONSABLE MEDIOAMBIENTALMENTE PARA LA DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES. ENFOCADA AL CICLO DEL AGUA Y LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS.

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/09/2010

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/12/2006 ata 13/12/2009

Contaminantes emerxentes no medio acuático e o seu comportamento durante a cloración das augas

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/11/2006 ata 23/11/2008

Axuda consolidación e estructuración de unidades de investigación competitiva (G. Ref. Comp.)

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2009

Programa de Consolidación e Estruturación de unidades de investigación competitivas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2009

El turismo sostenible como modelo de desarrollo en el Interreg IIIC Sud (estudios, análisis, investigaciones)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2006 ata 30/09/2006

Network OF Competence-Innovation Tecnologies and Opportunities

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2006 ata 30/09/2006

Mejoras metodológicas para el análisis de hidrocarburos y metales en el medio marino. Seguimiento de la contaminación originada por el vertido del prestige (INCENTIVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

Caracterización química y origen de la materia particulada en entornos urbano, industrial y rural de Galicia (INCENTIVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

Mejoras metodológicas para el análisis de hidrocarburos y metales en el medio marino. Seguimiento de la contaminación originada por el vertido del Prestige

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2003 ata 01/12/2006

Caracterización química y origen de la partícula atmosférica en entornos urbano, industrial y rural de Galicia

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Purificación López Mahía
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/12/2003 ata 30/11/2006

Evaluación y seguimiento de la contaminación originada por el vertido del buque Prestige en el ecosistema marino gallego

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Darío Prada Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/10/2003 ata 13/10/2006

Desarrollo de un procedimiento de análisis de presticidas organoclorados en biota.

Entidade financiadora UDC
Investigadores principáis Maria José González Castro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/07/2003 ata 20/07/2005

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE REPSOL-YPF PETRÓLEO EN A CORUÑA Y LA UDC PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE I+D "ESTUDIO DE PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE VERTIDOS DE HIDROCARBUROS EN EL MEDIO AMBIENTE MARINO"

Entidade financiadora REPSOL-YPF
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2003 ata 01/01/2004

Desarrollo de metodologías analíticas para la determinación de pesticidas organoclorados en diversas matrices ambientales

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 17/07/2002 ata 17/07/2003

Desarrollo de metodologías analíticas para la determinación de pesticidas organoclorados en diversas matrices ambientales

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Isabel Turnes Carou
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/07/2001 ata 16/07/2003

Determinación de metales formadores de vapor en muestras medioambientale líquidas (agua de mar y termales) y sólidas(sed. marinos, suelos, carbón, cenizas) mediante generación de vapor-espectroscopía d absorción atómica con atomización electrotérmica

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 23/05/2001 ata 23/05/2002

Desarrollo de metodologías analíticas para la determinación de pesticidas organoclorados en diversas matrices ambientales

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 23/05/2001 ata 23/05/2002

Desarrollo de metodologías de análisis de metales traza en centrales térmicas de carbón.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 12/09/2000 ata 12/09/2001

Desarrollo de metodologías analíticas para la determinación de hidrocarburos, pesticidas organoclorados y PCBs

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis PLM
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2002

Predicción de parámetros de calidad del combustible de aviación mediante espectrosopia FT-IR sometiendo las muestras a distintas condiciones de presión y temperatura en fase vapor

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis José Manuel Andrade Garda
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 19/05/2000 ata 19/05/2001

CONV CON. M. AMBIENTE-UDC ESTABLECIMIENTO MÉTODOS ANALÍTICOS, CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES DE PESTICIDAS EN LOS PROCESOS DE BIORREMEDIACIÓN APLICADOS EN LOS SUELOS AFECTADOS POR HCH EN EL POLÍGONO DE TORNEIROS

Entidade financiadora Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Investigadores principáis Darío Prada Rodríguez, Soledad Muniategui Lorenzo y Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 02/12/2000 ata 31/12/2002

CONTRATO ENTRE LA UDC Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS Y AMBIENTALES DE BARCELONA DEL CSIC, PARA ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE "MUESTRAS DE EMISIONES DE PROCESOS INDUSTRIALES"

Entidade financiadora CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Tipo Contrato
Datas Dende 12/05/2000 ata 12/05/2001

Caracterización de compuestos orgánicos volátiles (precursores de oxidantes) en diferentes puntos de la provincia de A Coruña

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/10/1999 ata 16/10/2001

Predicción de parámetros de calidad del combustible de aviación mediante espectroscopía FT-IR, sometiendo las muestras a distintas condiciones de presión y temperatura en fase vapor y líquida.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis José Manuel Andrade Garda
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/05/1999 ata 06/05/2000

Optimización del sistema de inyección con temperatura programada (PSS) para su aplicación a la determinación de hidrocarburos alifáticos en particulado atmosférico mediante cromatografia de gases.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/05/1999 ata 06/05/2000

Estrategias para la caracterización de las emisiones de centrales térmicas: Relación con las condiciones de operación y la tecnología de control de la emisión

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Darío Prada Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/1999 ata 31/12/2001

Estudio de la composición de conservas de erizo de mar Paracentrotus lividus producido en Galicia

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Julia López Hernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 29/07/1998 ata 29/07/2001

DETERMINACIÓN DE POLICLORODIBENZO PARA DIOXINAS (PCDD) Y POLICLORODIBENZO FURANOS (PCDF) EN MUESTRAS DE PROCESOS INDUSTRIALES

Entidade financiadora CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez, Soledad Muniategui Lorenzo, Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/1998 ata 01/01/1999

Improved IGCC plant performance with coal/pet cok eco-procesing

Entidade financiadora Comision Europea (Programa CECA), Contrato 7220-ED/754.- ELCOGAS (PO-YK-LJ-ELM-048), Contrato 2361/98
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez, Soledad Muniategui Lorenzo, Purificación López Mahía
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/1998 ata 01/09/2000

Desarrollo de sistemas químico-analíticos basados en métodos avanzados de regresión lineal (PLS-kernel) y no lineal (Redes Neuronales)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Dario Prada Rodríguez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/1999

Desarrollo y aplicación de la extracción en horno de microondas al estudio de microcontaminantes orgánicos en diversas matrices medioambientales (sedimentos marinos, suelos, vegetación y aerosoles atmosféricos)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1998

Uso de la Generación de Hidruros en la determinación de TBT, DBT y MBT por Cromatografía Líquida-Espectroscopía atómica; aplicación al análisis de agua de mar, sedimentos marinos y mejillones

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Pilar Bermejo Barrera
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 31/07/1996 ata 31/07/1998

Estudio del análisis directo de sólidos para la determinación de metales traza en sedimentos por ETAAS

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/06/1996 ata 26/06/1997

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A CONSELLERIA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS/SERGAS E A UDC PARA O ESTUDIO DE IDENTIFICACION E CARACTERIZACIÓN DE COMPOSTOS ORGÁNICOS VOLATIS (COVS) EMITIDOS DURANTE O DERRUBAMENTO DO VERTEDOIRO DE BENS

Entidade financiadora CONSELLERIA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS/SERGAS
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/1996 ata 31/12/1996

CONVENIO CON ENDESA GESTIONADO POR FEUGA PARA DETERMINACION EN AMBIENTE DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES DE LA C.T. AS PONTES

Entidade financiadora ENDESA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/1996 ata 30/06/1997

Determinación de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y semivolátiles (SOCs) en el aire.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Estudio de contaminantes orgánicos e inorgánicos en muestras de agua de lluvia de la provincia de La Coruña

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Rosa María Soto Ferreiro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/06/1995 ata 30/06/1996

Especiación de arsénico mediante separación cromatográfica y detención con HG-AAS. Aplicación al análisis de pescado de las costas gallegas.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Elia Alonso Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 12/01/1995 ata 12/01/1997

Especiación de arsénico mediante separación cromatográfica y detención con HG-AAS. Aplicación al análisis de pescado de las costas gallegas.

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Elia Alonso Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 12/01/1995 ata 12/01/1997

Aplicación de complejos iodo-mercúricos a la determinación de iodo por espectroscopía de absorción atómica con atomización electrotérmica

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Pilar Bermejo Barrera
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 12/01/1995 ata 12/01/1997

Influencia del tráfico rodado en los niveles de hidrocarburos en suelos y vegetación

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Soledad Muniategui Lorenzo
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/1994 ata 24/10/1995

Contribución al estudio analítico de la especiación de mercurio y compuestos organomercuriales en materiales biológicos y medioambientales

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis R. Cela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 07/04/1994 ata 07/04/1996

Estudio de las modificaciones en la composición química de alimentos vegetales (Phaseolus vulgaris, L. y Capsicum annuum, L.) durante diferentes procesos de conservación".

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Julia López Hernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 23/03/1994 ata 23/03/1996

Estudio y desarrollo de técnicas multidimensionales y simbióticas de análisis para muestras complejas en los campos medioambiental y alimentario

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis R. Cela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 29/06/1993 ata 28/06/1996

Aplicación de la cromatografía en fase de vapor y líquida de alta resolución al análisis de constituyentes responsables de caracteres organolépticos y nutritivos en Phaseolus vulgaris, L."

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Julia López Hernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/1991 ata 26/12/1993

Toxicidad en iones metálicos cadmio(II), plomo(II) y cinc(II) en algas unicelulares marinas

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis José María Fernández Solís
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1991 ata 31/12/1992

Estudio sobre el contenido de fenoles y de ciertos aniones y cationes (incluyendo mercurio) en las aguas de consumo público y en las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable de la comunidad autonoma de Galicia

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE SANIDADE
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1991 ata 04/04/1992

Estudio de la contaminación por mercurio y derivados organomercuriales en la ría de Pontevedra

Entidade financiadora Consellería de Sanidade
Investigadores principáis RAFAEL CELA TORRIJOS
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/05/1989 ata 01/02/1990

Estudio de microcontaminantes inorgánicos en bioindicadores nas rías e costas de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Sanidade
Investigadores principáis RAFAEL CELA TORRIJOS
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/05/1989 ata 01/02/1990

Estudio de contaminantes inorgánicos en aguas de consumo público

Entidade financiadora Consellería de Sanidade
Investigadores principáis RAFAEL CELA TORRIJOS
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/05/1989 ata 01/02/1990

Estudio del contenido de metales traza y ultratraza en las aguas de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis PILAR BERMEJO BARRERA
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1989 ata 01/01/1991

ESCAPE: Environmental Sampling Campaigns for Aerosols and Precursor Gasses

Tipo Software Rexistrado
Entidade Álava Ingenieros S.A.
Autores/as Javier Andrade Garda, Sonia María Suárez Garaboa, Antonio Álvarez Rodríguez, Lucía Chas Álvarez, M. Piñeiro Iglesias, Purificación López Mahía, Francisco Javier Gómez Moreno, Begoña Artíñano Rodríguez de Torres, Francisco de Asís Molero Menéndez
Data de solicitude 29/07/2020
Data de concesión 25/05/2021

SCALA: Sampling Campaigns for Aerosols in the Low Atmosphere

Tipo Software Rexistrado
Entidade Álava Ingenieros S.A.
Autores/as Javier Andrade Garda, Purificación López Mahía, Maria Piñeiro-Iglesias, Sonia M. Suárez Garaboa, Antonio Álvarez Rodríguez, F.J. Gómez Moreno, Begoña Artíñano Rodríguez de Torres
Data de solicitude 22/03/2017
Data de concesión 02/05/2017

Passive contaminent sampling device (Patente Europea)

Tipo Patente
Entidade
Autores/as RALF RESKI, EVA DECKER, ANNA BEIKE, SIMONETTA GIORDANO, VALERIA SPAGNUOLO, MAURO TRETIACH, PAOLA ADAMO , ROBERTO BARGAGLI, JEÚS ABOAL, CARLOS REAL, JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ, ALEJO CARBALLEIRA, PURIFICACIÓN LÓPEZ MAHÍA, Soledad Muniategui Lorenzo, DARIO PRADA RODRÍGUEZ, MARIA PIÑEIRO, ESTEFAÑIA CONCHA GRAÑA, ARIDANE GONZALEZ, OLEG POKROVSKY , ANA I. REY, JULIA RAMOS, JAVIER MARTÍNEZ ABAIGAR, HARALD ZECHMEISTER, ALBERT LUDWIGS
Data de solicitude 30/03/2015
Data de concesión 04/07/2016

CRACOBA: Chemical Risk Assessment by COntrol BAnding

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Javier Andrade Garda, Juan Manuel Ares Casal, Néstor Javier Durán Paradela, Rafael Carlos García Vázquez, Purificación López Mahía, Carolina Miraz Novás, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Santiago Rodríguez Yáñez, Sonia María Súarez Garaboa
Data de solicitude 27/09/2011
Data de concesión 27/09/2011

Development of a dispersive liquid-liquid microextraction method for the determination of plastic additives in seawater

Autores/as María José González-Castro, Jaime Uribe-Ares, Soledad Muniategui-Lorenzo, Elisa Beceiro-González
Revista ANALYTICAL METHODS Vol. 16 Núm. 11
DOI https://doi.org/10.1039/d3ay01948a

Validation of a fast automated photometric method for the analysis of sulfur dioxide in wines

Autores/as Campo-Martínez, Jairo-Francisco, Enseñat-Berea, María-Luisa, Fernández-Paz, Jaime, González-Castro, María-José
Revista EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY
DOI https://doi.org/10.1007/s00217-024-04496-x

Evaluation of microplastics release from solar water disinfection poly (ethylene terephthalate) and polypropylene containers

Autores/as Carmen Álvarez Fernández, Elina Matikainen, Kevin G. McGuigan, José M. Andrade, Javier Marugán
Revista JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Vol. 465
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.133179

Validation of the analytical methodology used in obtaining the oral bioavailability of organic target pollutants in atmospheric particulate matter (PM10) applying an in-vitro method

Autores/as Natalia Novo-Quiza, Joel Sánchez-Piñero, Jorge Moreda-Piñeiro, Soledad Muniategui Lorenzo, Purificación López-Mahía
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1730
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2024.465132

Comparison of microplastic type, size, and composition in atmospheric and foliage samples in an urban scenario

Autores/as Parisa Falakdin, Adrián López-Rosales, José Andrade, Elisa Terzaghi, Antonio Di Guardo, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista Environmental Pollution Vol. 349
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.123911

A green approach for the automatic quantitative analysis of additives in plastic samples using in-tube extraction dynamic headspace sampling technique coupled to GC-MS/MS

Autores/as Concha-Graña, Estefanía, Moscoso-Pérez, Carmen M., Fernández-González, Verónica, López-Mahía, Purificación, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 1302
DOI https://doi.org/10.1016/j.aca.2024.342487

Oxidative potential of the inhalation bioaccessible fraction of PM10 and bioaccessible concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons and metal(oid)s PM10

Autores/as Natalia Novo-Quiza, Joel Sánchez-Piñero, Jorge Moreda-Piñeiro, Isabel Turnes-Carou, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López-Mahía
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
DOI https://doi.org/10.1007/s11356-024-33331-9

Selenium speciation studies in cancer patients to evaluate the responses of biomarkers of selenium status to different selenium compounds

Autores/as M.E. Del Castillo-Busto, Ward-Deitrich, Christian, Evans, Stephen O., Rayman, Margaret P., Jameson, Michael B., Goenaga-Infante, Heidi
Revista Analytical and Bioanalytical Chemistry
DOI https://doi.org/10.1007/s00216-024-05141-y

Bioaccumulation of trace metals in the plastisphere: Awareness of environmental risk from a European perspective

Autores/as Véronique Lenoble, Ana-Marija Cindric, Jean-Francois Briand, Maria Luiza Pedrotti, Ana Luzia Lacerda, Soledad Muniategui-Lorenzo, Verónica Fernández-González, Carmen Ma Moscoso-Pérez, José M. Andrade-Garda, Raffaella Casotti, Carola Murano, Vincenzo Donnarumma, Sébastien Frizzi, Colin Hannon, Haleigh Joyce, Róisín Nash, Joao Frias
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 348
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.123808

A reliable method to determine airborne microplastics using quantum cascade laser infrared spectrometry

Autores/as López-Rosales, Adrián, Ferreiro, Borja, Andrade, José, Fernández-Amado, María, González-Pleiter, Miguel, López-Mahía, Purificación, Rosal, Roberto, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista Science of the total environment Vol. 913
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169678

Supervised classification combined with genetic algorithm variable selection for a fast identification of polymeric microdebris using infrared reflectance

Autores/as Ferreiro, Borja, Leardi, Riccardo, Farinini, Emanuele, Andrade, Jose M.
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 195
DOI https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115540

Organotin compounds in seafood by ultrasonic assisted extraction and gas chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry

Autores/as Carmen María Moscoso Pérez, Verónica Fernández González, Jorge Moreda-Piñeiro, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista Food Additives & Contaminants: Part B
DOI https://doi.org/10.1080/19393210.2023.2207538

Floating plastics as integrative samplers of organic contaminants of legacy and emerging concern from Western Mediterranean coastal areas

Autores/as García-Pimentel, B. Fernández, J.A. Campillo, J.M. Castaño-Ortiz, R. Gil-Solsona, V. Fernández- González, S. Muniategui-Lorenzo, S. Rodríguez-Mozaz, M. León
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 905
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166828

A multi-residue method for the analysis of organic pollutants released from atmospheric PM2.5 in simulated biological fluids: Inhalation bioaccessibility and bioavailability estimation

Autores/as Joel Sánchez-Piñero, Natalia Novo-Quiza, Jorge Moreda-Piñeiro, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López-Mahía
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 1280
DOI https://doi.org/10.1016/j.aca.2023.341862

In-vitro inhalation bioavailability estimation of Metal(oid)s in atmospheric particulate matter (PM2.5) using simulated alveolar lysosomal fluid: A dialyzability approach

Autores/as Natalia Novo-Quiza, Silvia Sanromán-Hermida, Joel Sánchez-Piñero, Jorge Moreda-Piñeiro, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López-Mahía
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 317
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120761

Source apportionment of PM10 and health risk assessment related in a narrow tropical valley. Study case: Metropolitan area of Aburrá Valley (Colombia)

Autores/as Ramos-Contreras, Carlos, Piñeiro-Iglesias, María, Concha-Graña, Estefanía, Sánchez-Piñero, Joel, Moreda-Piñeiro, Jorge, Franco-Uría, Amaya, López-Mahía, Purificación, Molina-Pérez, Francisco, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Vol. 30 (páxs. 60036 ata 60049)
DOI https://doi.org/10.1007/s11356-023-26710-1

Filtration of biopolymer PHB particles loaded with sythetic musks does not cause significant bioaccumulation in marine mussels.

Autores/as Carmen Moscoso-Pérez, Soledad Muniategui-Lorenzo, Leticia Vidal Liñán, Filipe Laranjeiro, Ricardo Beiras
Revista ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY Vol. 99
DOI https://doi.org/10.1016/j.etap.2023.104092

A nationwide monitoring of atmospheric microplastic deposition

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto, Fernández-Piñas, Francisca, Leganes, Francisco, Gómez, May, Martínez, Ico, Herrera, Alicia, Hernández-Sánchez, Cintia, González-Sálamo, Javier, Borges, Javier Hernández, López-Castellanos, Joaquín, Bayo, Javier, Romera-Castillo, Cristina, Elustondo, David, Santamaría, Carolina, Alonso, Rocío, García-Gómez, Héctor, Gonzalez-Cascon, Rosario, Martínez-Hernández, Virtudes, Landaburu-Aguirre, Junkal, Incera, Mónica, Gago, Jesús, Noya, Beatriz, Beiras, Ricardo, Soledad Muniategui-Lorenzo, Rosal, Roberto, González-Pleiter, Miguel
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 905
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166923

Mixed-mode chromatography of mixed functionalized analytes as the homologues of benzalkonium chloride. Application to pharmaceutical formulations

Autores/as María del Carmen Prieto-Blanco, Ángela Planas-Franco, Soledad Muniategui-Lorenzo, Maria Jose Gonzalez Castro
Revista TALANTA Vol. 255
DOI https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.124228

Recent advances in coupled green assisted extraction techniques for foodstuff analysis

Autores/as Jorge Moreda-Piñeiro, Antonio Moreda-Piñeiro
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 169
DOI https://doi.org/10.1016/j.trac.2023.117411

Microplastics in surface water of the Bay of Asunción, Paraguay

Autores/as Diana Beatriz Diez-Pérez, Inés Arenas, Erenia Maidana, Adrian López- Rosales, José M. Andrade, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 192
DOI https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115075

Determination of antioxidant activity by in situ synthesis of AgNPs using in-tube SPME coupled on-line to capillary liquid chromatography

Autores/as María Carmen Prieto-Blanco, María Pardo-Puñal, Yolanda Moliner Martínez, Pilar Campins Falco
Revista MIKROCHIMICA ACTA (1966) Vol. 190
DOI https://doi.org/10.1007/s00604-023-05886-w

Occurrence and size distribution study of microplastics in household water from different cities in continental Spain and the Canary Islands

Autores/as Virginia Gálvez-Blanca, Carlos Edo, Miguel González-Pleiter, Marina Albentosa, Javier Bayo, Ricardo Beiras, Francisca Fernández-Piñas, Jesús Gago, May Gómez, Rosario González-Cascon, Javier Hernández-Borges, Junkal Landaburu-Aguirre, Ico Martínez, Soledad Muniategui Lorenzo, Cristina Romera-Castillo, Roberto Rosal
Revista Water Research Vol. 238
DOI https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120044

Effects of Zinc Oxide Nanoparticle Exposure on Human Glial Cells and Zebrafish Embryos

Autores/as Valdiglesias, V., Alba-González, A., Fernández-Bertólez, N., Touzani, Assia, Ramos-Pan, L., Reis, A.T., Moreda-Piñeiro, J., Yáñez J., Laffon, B., Folgueira, M.
Revista International Journal of Molecular Sciences Vol. 24 (páxs. 12297 ata 12297)
DOI https://doi.org/10.3390/ijms241512297

Ultra-trace mercury determination in seawater after vortex-assisted liquid-liquid micro-extraction

Autores/as Paula Conchado-Amado, Joel Sánchez Piñero, Jorge Moreda-Piñeiro, Isabel Turnes-Carou, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista SPECTROCHIMICA ACTA, PART B: ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 204
DOI https://doi.org/10.1016/j.sab.2023.106683

Cytotoxic Effects of Zinc Oxide Nanoparticles on Human Glial Cells

Autores/as Valdiglesias, Vanessa, Touzani, Assia, Ramos-Pan, Lucía, Alba-González, Anabel, Mónica Folgueira Otero, Moreda-Piñeiro, Jorge, Méndez, Josefina, Pásaro, E., Fernández-Bertólez, Natalia, Laffon, Blanca
Revista Materials Proceedings Vol. 14 Núm. 1
DOI https://doi.org/10.3390/iocn2023-14509

Identification of Distinct and Common Subpopulations of Myxoid Liposarcoma and Ewing Sarcoma Cells Using Self-Organizing Maps

Autores/as Forootan, Amin, Andersson, Daniel, Dolatabadi, Soheila, Svec, David, Andrade, José, Ståhlberg, Anders
Revista Chemosensors Vol. 11 Núm. 1
DOI https://doi.org/10.3390/chemosensors11010067

Inhalation bioaccessibility of multi-class organic pollutants associated to atmospheric PM2.5: Correlation with PM2.5 properties and health risk assessment

Autores/as Joel Sánchez-Piñero, Natalia Novo-Quiza, Cristina Pernas- Castaño, Jorge Moreda-Piñeiro, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López-Mahía
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 307 (páxs. 119577-1 ata 119577-12)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119577

On the influence of VOCs on new particle growth in a Continental-Mediterranean region

Autores/as Francisco Javier Gómez Moreno, Alonso-Blanco, Elisabeth, Díaz, Elías, Coz, Esther, Molero, Francisco, Nuñez, Lourdes, Palacios, Magdalena, Marcos Barreiro, Javier Fernández, Salvador, Pedro, Maria Piñeiro-Iglesias, Purificación López-Mahía, Borrás, Esther, Vera, Teresa, Muñoz, Amalia, Torsten Tritscher, Schmitt, Sebastian, Begoña Artíñano Rodríguez de Torres
Revista Environmental Research Communications Vol. 4 Núm. 12
DOI https://doi.org/10.1088/2515-7620/acacf0

Multi-class organic pollutants in atmospheric particulate matter (PM2.5) from a Southwestern Europe industrial area: Levels, sources and human health risk

Autores/as Sánchez-Piñero, Joel, Novo Quiza Natalia, Moreda-Piñeiro, J., Turnes Carou, M., Muniategui Lorenzo, S., López Mahía, Purificación
Revista ENVIRONMENTAL RESEARCH Vol. 214 (páxs. 114195-1 ata 114195-14)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scritotenv.2022.157703

Linking biochemical and individual-level effects of chlorpyrifos, triphenyl phosphate, and bisphenol A on sea urchin (Paracentrotus lividus) larvae

Autores/as Bellas, Juan, Rial, Diego, Valdés, Juliana, Vidal-Liñán, Leticia, Bertucci, Juan I., S. Muniategui-Lorenzo, León, Víctor M., Campillo, Juan A.
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Vol. 29 Núm. 30 (páxs. 46174 ¿ 46187 ata 46187)
DOI https://doi.org/10.1007/s11356-022-19099-w

Accumulation of molybdenum in major organs following repeated oral administration of bis-choline tetrathiomolybdate in the Sprague Dawley rat

Autores/as JR Foster, M.E. Del Castillo-Busto, K Billimoria, S Strekopytov,, H Goenaga-Infante, T Morley
Revista JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY

A reliable method for the isolation and characterization of microplastics in fish gastrointestinal tracts using an infrared tunable quantum cascade laser system

Autores/as Adrian López- Rosales, J.M. Andrade, Verónica Fernández González, Purificación López Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 178 Núm. 113591
DOI https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113591

Development of an analytical procedure to analyze microplastics in edible macroalgae using an enzymatic-oxidative digestion

Autores/as Adrián López-Rosales, José M. Andrade, Lopez-Mahia, Purificacion, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 183 (páxs. 114061 ata 114061)
DOI https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114061

Adsorption of pesticides and personal care products on pristine and weathered microplastics in the marine environment. Comparison between bio-based and conventional plastics

Autores/as Estefanía Concha Graña, Carmen María Moscoso Pérez, Purificación LÓPEZ-MAHÍA, Soledad Muniategui Lorenzo
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 848 (páxs. 157703-1 ata 157703-10)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157703

A metrological approach towards absolute quantification of protein biomarkers of metal metabolism disorders

Autores/as H Goenaga-Infante, M.E. Del Castillo-Busto, C Ward-Deitrich
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA

Weathering-independent differentiation of microplastic polymers by reflectance IR spectrometry and pattern recognition

Autores/as Borja Ferreiro, J.M. Andrade, Carlota Paz-Quintáns, Verónica Fernández González, Purificación López Mahía, Soledad Muniategui Lorenzo
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 181 (páxs. 113897-1 ata 113897-13)
DOI https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113897

Misidentification of PVC microplastics in marine environmental samples

Autores/as Verónica Fernández González, José Manuel Andrade-Garda, López-Mahía, Purificación, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 153
DOI https://doi.org/10.1016/j.trac.2022.116649

New Ways for the Advanced Quality Control of Liquefied Natural Gas

Autores/as Ferreiro, Borja, José Andrade, Paz¿Quintáns, Carlota, López¿Mahía, Purificación, Muniategui¿Lorenzo, Soledad
Revista ENERGIES Vol. 15 Núm. 1
DOI https://doi.org/10.3390/en15010359

Non-targeted spatially offset Raman spectroscopy-based vanguard analytical method to authenticate spirits: White Tequilas as a case study

Autores/as PÉREZ-BELTRÁN, Christian Hazael, PÉREZ¿CABALLERO, Guadalupe, ANDRADE, José M., CUADROS-RODRÍGUEZ, Luis, JIMÉNEZ-CARVELO, Ana M.
Revista MICROCHEMICAL JOURNAL Vol. 183
DOI https://doi.org/10.1016/j.microc.2022.108126

spICP-MS characterisation of released silver nanoparticles from (nano)textile products

Autores/as I Rujido-Santos, M.E. Del Castillo-Busto, I Abad-Alvaro, H Goenaga-Infante, A Moreda-Piñeiro
Revista SPECTROCHIMICA ACTA, PART B: ATOMIC SPECTROSCOPY
DOI https://doi.org/10.1016/j.sab.2022.106505

Study on the effects of exposure to zinc oxide nanoparticles and zinc sulphate in zebrafish (Danio rerio) embryos and larvae

Autores/as Natalia Fernández-Bertólez, Alba-Gonzalez, Anabel, Quelle-Regaldie, A., Laura Sánchez, Moreda-Piñeiro, Jorge, Y. He, BLANCA LAFFON LAGE, Valdiglesias, V., Mónica Folgueira
Revista TOXICOLOGY LETTERS Vol. 368S1 (páxs. S116 ata S116)
DOI https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2022.07.325

Estudios de bioaccesibilidad y biodisponibilidad in vitro de contaminantes en material particulado atmosférico

Autores/as Joel Sánchez Piñero, Natalia Novo-Quiza, Jorge Moreda-Piñeiro, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López-Mahía
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA Vol. 80 (páxs. 28 ata 32)

Improved methodology for microplastic extraction from gastrointestinal tracts of fat fish species

Autores/as Clara Lopes, Verónica Fernández González, Soledad Muniategui Lorenzo, Miguel Caetano, Joana Raimundo
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 181 (páxs. 113911-1 ata 113911-8)
DOI https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113911

Validation of an Automated Enzymatic Method for the Determination of Fermentable Sugars in Wines

Autores/as Campo-Martínez, Jairo-Francisco, González-Castro, María-José, Enseñat-Berea, María-Luisa, Fernández-Paz, Jaime
Revista Food Analytical Methods Vol. 15 Núm. 7
DOI https://doi.org/10.1007/s12161-022-02247-w

Fast quality control of natural gas for commercial supply and transport utilities

Autores/as Borja Ferreiro, José M. Andrade, Purificación López-Mahía, S. Muniategui, Cristina Vázquez, Andrés Pérez, María Rey, Carlos Vales
Revista FUEL Vol. 305 Núm. 121500
DOI https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.121500

Competencias transversales para la responsabilidad social a través del aprendizaje y servicio de la química analítica

Autores/as Alatzne Carlosena Zubieta, José M. Andrade-Garda, M. Carmen Prieto Blanco, Purificación López Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA Núm. 73 (páxs. 14 ata 16)

Phthalates, organotin compounds and per-polyfluoroalkyl substances in semiconfined areas of the Spanish coast: Occurrence, sources and risk assessment

Autores/as Estefanía Concha-Graña, Carmen Moscoso-Pérez, Verónica Fernández González, Purificación López Mahía, Jesús Gago, Víctor M. León
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 780 (páxs. 146450-1 ata 146450-13)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146450

A synthetic quality index to evaluate the functional stability of soil microbial communities after perturbations

Autores/as E. Picariello, D. Baldantoni, S. Muniategui-Lorenzo, E. Concha-Graña, F. de Nicola
Revista ECOLOGICAL INDICATORS Vol. 128 (páxs. 107844-1 ata 107844-8)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107844

A fit-for-purpose copper speciation method for the determination of exchangeable copper relevant to Wilson's disease

Autores/as M.E. Del Castillo-Busto, S Cuello-Nunez, C Ward-Deitrich, T Morley, H Goenaga-Infante
Revista Analytical and Bioanalytical Chemistry
DOI https://doi.org/10.1007/s00216-021-03517-y

Study of Temporal Variations of Equivalent Black Carbon in a Coastal City in Northwest Spain Using an Atmospheric Aerosol Data Management Software

Autores/as Maria Piñeiro-Iglesias, Javier Andrade-Garda, Sonia María Suárez-Garaboa, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López-Mahía, Darío Prada-Rodríguez
Revista Applied Sciences Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 516:1 ata 516:20)
DOI https://doi.org/10.3390/app11020516

Heavy metals content in great shearwater (Ardenna Gravis): Accumulation, distribution and biomarkers of effect in different tissues

Autores/as David Hernández¿Moreno, Atocha Ramos Martínez, Cosme Damián Romai Cousido, Luis Eusebio Fidalgo, Alessandro Menozzi, Simone Bertini
Revista ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY Núm. 80 (páxs. 615 ata 623)
DOI https://doi.org/10.1007/s00244-021-00828-0

Fast blue B functionalized silica-polymer composite to evaluate 3,5-dihydroxyhydrocinnamic acid as biomarker of gluten intake

Autores/as L. Hakobyan, M.C. Prieto-Blanco, María Roca LLorens, C. Molins-Legua, M. Fuster-Garcia, Y Moliner-Martínez, P. Campíns-Falcó, Carmen Ribes-Koninckx
Revista SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL Vol. 345 (páxs. 130333-1 ata 130333-9)
DOI https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130333

Trace elements in dried blood spots as potential discriminating features for metabolic disorder diagnosis in newborns

Autores/as Jorge Moreda-Piñeiro, José Angel Cocho, María Luz Couce, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera
Revista METALLOMICS Núm. 13 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1093/mtomcs/mfab018

Development and validation of a multi-pollutant method for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons, synthetic musk compounds and plasticizers in atmospheric particulate matter (PM2.5)

Autores/as Joel Sánchez-Piñero, Jorge Moreda Piñeiro, Carmen Moscoso-Pérez, Verónica Fernández González, Darío Prada Rodríguez, Purificación López-Mahía
Revista Talanta Open Vol. 4 (páxs. 100057-1 ata 100057-13)
DOI https://doi.org/10.1016/j.talo.2021.100057

Evolution of gaseous and particulate pollutants in the air: What changed after five lockdown weeks at a Southwest Atlantic European Region (Northwest of Spain) due to the SARS-CoV-2 Pandemic?

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Joel Sánchez Piñero, María Fernández Amado, Paula Costa Tomé, Nuria Gallego Fernandez, María Piñeiro Iglesias, Purificación López Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista Atmosphere Vol. 12 (páxs. 562-1 ata 562-15)
DOI https://doi.org/10.3390/atmos12050562

Oral bioavailability reveals an overestimation of the toxicity of polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric particulate matter

Autores/as Joel Sánchez-Piñero, Paula Gómez-Mejide, Estafania Concha Graña, Jorge Moreda Piñeiro, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía
Revista Environmental Chemistry Letters (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1007/s10311-021-01354-0

Demethylation of Methylmercury in Bird, Fish, and Earthworm

Autores/as Alain Manceau, Jean-Paul Bourdineaud, Ricardo B. Oliveira, Sandra L.F. Sarrazin, David P. Krabbenhoft, Collin A. Eagles-Smith, Joshua T. Ackerman, A. Robin Stewart, C Ward-Deitrich, M.E. Del Castillo-Busto, H Goenaga-Infante, Aude Wack, Marius Retegan, Pieter Glatzel, Kathryn L. Nagy, Brett A. Poulin
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
DOI https://doi.org/10.1021/acs.est.0c04948

Monitorization of polyamide microplastics weathering using attenuated total reflectance and microreflectance infrared spectrometry

Autores/as Verónica Fernández González, José Manuel Andrade Garda, Borja Ferreiro, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy Vol. 263 (páxs. 120162-1 ata 120162-10)
DOI https://doi.org/10.1016/j.saa.2021.120162

Intercomparison and characterization of 23 Aethalometers under laboratory and ambient air conditions: procedures and unit-to-unit variabilities

Autores/as Andrea Cuesta-Mosquera, Gri a Mocnik, Luka Drinovec, Thomas Müller, Sascha Pfeifer, María Cruz Minguillón, Björn Briel, Paul Buckley, Vadimas Dudoitis, Javier Fernández-García, María Fernández Amado, Joel Ferreira De Brito, Veronique Riffault, Harald Flentje, Eimear Heffernan, Nikolaos Kalivitis, Athina-Cerise Kalogridis, Hannes Keernik, Luminita Marmureanu, Krista Luoma, Angela Marinoni, Michael Pikridas, Gerhard Schauer, Norbert Serfozo, Henri Servomaa, Gloria Titos, Jesús Yus-Díez, Natalia Zio¿a, Alfred Wiedensohler
Revista ATMOSPHERIC MEASUREMENT TECHNIQUES Vol. 14 (páxs. 3195 ata 3216)
DOI https://doi.org/10.5194/amt-14-3195-2021

Modeling the natural gas knocking behaviour using gas-phase infrared spectra and multivariate calibration

Autores/as Santiago Ponte, José M. Andrade, Cristina Vázquez, Borja Ferreiro, Carlos Cobas, Andrés Pérez, María Rey, Carlos Vales, José Pellitero, Blanca Santacruz, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López-Mahía, Bo Shu, Helga Bettin, Daniela Klaus, Bert Anders, Marius Betz, Ulf Kühne, Christian Meier, Peter Eilts
Revista JOURNAL OF NATURAL GAS SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 90 (páxs. 103944-1 ata 103944-11)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jngse.2021.103944

Polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric particulate matter (PM10) at a Southwestern Europe coastal city: status, sources and health risk assessment

Autores/as Joel Sánchez-Piñero, Jorge Moreda Piñeiro, María Isabel Turnes Carou, María Fernández Amado, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía
Revista AIR QUALITY ATMOSHPERE&HEALTH
DOI https://doi.org/10.1007/s11869-021-01022-w

Impact of weathering on the chemical identification of microplastics from usual packaging polymers in the marine environment

Autores/as V. Fernández González, J.M. Andrade-Garda, P. López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 1142 (páxs. 179 ata 188)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.11.002

Polycyclic aromatic hydrocarbons analysis in tea infusions and tea beverages using membrane assisted solvent extraction

Autores/as Adriana Mañana-López, Joel Sánchez Piñero, Jorge Moreda Piñeiro, María Isabel Turnes Carou, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía
Revista MICROCHEMICAL JOURNAL Vol. 167 (páxs. 106278-1 ata 106278-12)
DOI https://doi.org/10.1016/j.microc.2021.106278

Assessment of changes in autophagic vesicles in human immune cell lines exposed to nano particles

Autores/as Christopher A. W. David,, M.E. Del Castillo-Busto, S Cuello-Nunez, H Goenaga-Infante, M Barrow, D.G. Fernig, P Murray, A Owen
Revista Cell & Bioscience
DOI https://doi.org/10.1186/s13578-021-00648-8

Development of a fast and efficient method to analyze microplastics in planktonic samples

Autores/as Adrian López- Rosales, José M. Andrade, Gloria Grueiro Noche, Verónica Fernández González, Purificación López Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 168 Núm. 112379
DOI https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112379

A sensor-based methodology to differentiate pure and mixed white tequilas based on fused infrared spectra and multivariate data treatment

Autores/as Christian Hazael Pérez-Beltrán, Zúñiga Arroyo, José M. Andrade, Luis Cuadros-Rodríguez, Guadalupe Pérez Caballero, Ana M. Jiménez-Carvelo
Revista Chemosensors Vol. 9 Núm. 47
DOI https://doi.org/10.3390/chemosensors9030047

Rapid evaluation of ammonium in different rain events minimizing needed volume by a cost-effective and sustainable PDMS supported solid sensor

Autores/as M.C. PRIETO-BLANCO, Ana Ballester-Caudet, Francisco Javier Souto-Varela, PURIFICACIÓN LÓPEZ MAHÍA, Pilar Campíns Falcó
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Núm. 265 (páxs. 114911 ata 114915)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114911

Levels and sources of atmospheric particle-bound mercury in atmospheric particulate matter (PM10) at several sites of an Atlantic Coastal European Region

Autores/as Jorge Moreda-Piñeiro, Adrián Rodríguez-Cabo, M. Fernández-Amado, María Piñeiro Iglesias, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López-Mahía
Revista Atmosphere Vol. 11 Núm. 33 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.3390/atmos11010033

The occurrence and distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons, bisphenol A and organophosphate flame retardants in indoor dust and soils from public open spaces: Implications for human exposure

Autores/as Joel Sánchez-Piñero, Samantha L. Bowerbank, Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, John R. Dean
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 266 Núm. 115372 (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115372

Testing a novel biotechnological passive sampler for monitoring atmospheric PAH pollution

Autores/as J.R. Aboal, E. Concha-Graña, F. de Nicola, S. Muniategui-Lorenzo, P. López Mahía, S. Giordano, F. Capozzi, A. Di Palma, R. Reski, H. Zechmeister, J. Martínez-Abaigar, J.A. Fernández
Revista JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Núm. 381 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.120949

A solid-spiking matrix matched calibration strategy for simultaneous determination of cadmium and chromium in sediments by isotope dilution laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry

Autores/as Javier Terán Baamonde, A. Carlosena-Zubieta, R.M. Soto-Ferreiro, José M. Andrade-Garda, A. Cantarero-Roldán, S. Muniategui-Lorenzo
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 35 (páxs. 580 ata 591)
DOI https://doi.org/10.1039/c9ja00335e

The accurate determination of number concentration of inorganic nanoparticles using spICP-MS with the dynamic mass flow approach

Autores/as S Cuello-Nunez, I Abad-Alvaro, D Bartczak, M.E. Del Castillo-Busto, D.A. Ramsay, F Pellegrino, H Goenaga-Infante
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY
DOI https://doi.org/10.1039/c9ja00415g

Standardization of the minimum information for publication of infrared related data when microplastics are characterized

Autores/as José M. Andrade, B. Ferreiro, Purificación López Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 154 (páxs. 111035 ata 111035)
DOI https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111035

Identification of contaminants of emerging concern with potential environmental risk in Spanish continental shelf sediments

Autores/as León, Víctor M., Lucia Viñas, Estefanía Concha-Graña, Verónica Fernández González, Noelia Salgueiro González, Carmen Moscoso-Pérez, Soledad Muniategui-Lorenzo, Juan A. Campillo
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 742 Núm. 140505
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140505

Inhalation bioaccessibility estimation of polycyclic aromatic hydrocarbons from atmospheric particulate matter (PM10): Influence of PM10 composition and health risk assessment

Autores/as Joel Sánchez-Piñero, Jorge Moreda Piñeiro, Estefanía Concha-Graña, María Fernández Amado, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía
Revista CHEMOSPHERE Vol. 263 Núm. 127847 (páxs. 1 ata 111)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127847

No evidence that vitellogenin protein expression is induced in marine mussels after exposure to an estrogenic chemical

Autores/as Laura Emilia Fernández-González, Angel P. Diz, Gloria Grueiro Noche, Soledad Muniategui-Lorenzo, Ricardo Beiras, Paula Sánchez-Marín
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Núm. 721
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137638

Major, minor and trace elements composition of Amazonian foodstuffs and its contribution to dietary intake

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Joel Sánchez-Piñero, Elía Alonso Rodríguez, María Isabel Turnes Carou, Purificación López Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista Journal of Food Measurement and Characterization Vol. 14 (páxs. 1314 ata 1324)
DOI https://doi.org/10.1007/s11694-020-00379-3

A Simple Method for the Determination of Triazines from Seawater in Accordance with the Directive 2013/39/EU

Autores/as Elisa Beceiro-González, Maria Jose Gonzalez Castro, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY
DOI https://doi.org/10.1007/s00128-020-02897-8

Equilibrios ácido-base: determinación de la constante de disociación del ácido acético mediante una práctica de laboratorio

Autores/as José María Fernández Solís, Elena González Soto, Elía Alonso Rodríguez, Victoria González-Rodríguez, Jesús Manuel Castro Romero
Revista ANUARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN QUÍMICA Vol. XXXIII Núm. 1 (páxs. 20 ata 24)

Web Application for Atmospheric Aerosol Data Management: Software and Case Study in the Spanish Network on Environmental Differential Mobility Analysers

Autores/as Javier Andrade Garda, Sonia María Suárez Garaboa, Antonio Álvarez Rodríguez, María Piñeiro Iglesias, Purificación López-Mahía, Elías Díaz-Ramiro, Begoña Artíñano Rodríguez de Torres, Francisco J. Gómez-Moreno
Revista Atmosphere Vol. 10 Núm. 5 (páxs. 279:1 ata 279:15)
DOI https://doi.org/10.3390/atmos10050279

Footprint of carbonyl compounds in hand scent by in-tube solid-phase microextraction coupled to nano-liquid chromatography/diode array detection

Autores/as M.C. Prieto-Blanco, S. Peñafiel Barba, Y. Moliner-Martínez, P. Campíns-Falcó
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Núm. 1596 (páxs. 241 ata 249)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2019.03.007

PAHs, pesticides, personal care products and plastic additives in plastic debris from Spanish Mediterranean beaches

Autores/as León, Víctor M., Inés García Agüera, Vincenç Moltó, Veronica Fernández González, Laura Llorca-Pérez, José M. Andrade, Soledad Muniategui-Lorenzo, Juan A. Campillo
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 670 (páxs. 672 ata 684)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.216

Combined assisted extraction techniques as green sample pre-treatments in food analysis

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Núm. 118 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.1016/j.trac.2019.05.026

Improved sensitivity of natural gas infrared measurements using a filling gas

Autores/as Borja Ferreiro, Andrade, J. M., Paz-Quintáns, C., López Mahía, P., Muniategui Lorenzo, S., Rey-Garrote, M., Vázquez-Padín, C., Carlos Vales
Revista ENERGY & FUELS Núm. 33 (páxs. 6929 ata 6933)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.9b00549

Occurrence of selected endocrine disrupting compounds in Iberian coastal areas and assessment of the environmental risk

Autores/as N. Salgueiro-González, Campillo, Juan A., L. Viñas, R Beiras, P. López Mahía, Muniategui Lorenzo, S.
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Núm. 249 (páxs. 767 ata 775)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.03.107

Accurate quantification of carboplatin adducts with serum proteins by monolithic chromatography coupled to ICPMS with isotope dilution analysis

Autores/as R Larios, M.E. Del Castillo-Busto, D Garcia-Sar, C Ward-Deitrich, H Goenaga-Infante
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY
DOI https://doi.org/10.1039/c8ja00409a

Polyethylene microplastics do not increase bioaccumulation or toxicity of nonylphenol and 4-MBC to marine zooplankton

Autores/as Ricardo Beiras, Soledad Muniategui-Lorenzo, Rosario Rodil, Tania Tato, Rosa Montes, Sara López-Ibáñez, Estefanía Concha-Graña, Pedro Campoy-López, Noelia Salgueiro González, José Benito Quintana Álvarez
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 692 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.106

Quantifying both ammonium and proline in wines and beer by using a PDMS composite for sensoring

Autores/as María del Carmen Prieto Blanco, Neus Jornet Martínez, Jorge Verdú-Andrés, Carmen Molíns-Legua, Pilar Campíns Falcó
Revista TALANTA Vol. 198 (páxs. 371 ata 376)
DOI https://doi.org/10.1016/j.talanta.2019.02.001

Gaseous and speciated particulate emissions from the open burning of wastes from tree pruning

Autores/as Célia A. Alves, Estela D. Vicente, Margarita Evtyugina, Ana Vicente, Casimiro Pio, María Fernández Amado, Purificación López Mahía
Revista ATMOSPHERIC RESEARCH Núm. 226 (páxs. 110 ata 121)
DOI https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2019.04.014

Preparation of items for a textile proficiency testing scheme

Autores/as Juana Isabel Ferreiro López-Riobóo, Natalia Crespo González, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Darío Prada-Rodríguez
Revista ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE Núm. 24 (páxs. 73 ata 78)
DOI https://doi.org/10.1007/s00769-018-1325-9

Oral bioavailability estimation of toxic and essential trace elements in PM10

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Lucia Dans-Sánchez, Joel Sánchez Piñero, Isabel Turnes-Carou, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía
Revista ATMOSPHERIC ENVIRONMENT Vol. 213 (páxs. 104 ata 115)
DOI https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.06.001

Leachates of micronized plastic toys provoke embryotoxic effects upon sea urchin Paracentrotus lividus

Autores/as Maria Oliviero, Tania Tato, Simona Schiavo, Verónica Fernández González, Sonia Manzo, Ricardo Beiras
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 247 (páxs. 706 ata 715)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.01.098

Nuevas tendencias en la determinación de la autenticidad del tequila. PARTE I: EL TEQUILA

Autores/as Jiménez Rabadán, I., G. Pérez- Caballero, J.M. Andrade, A.L. Revilla-Vázquez
Revista Revista Galicia Química (páxs. 14 ata 16)

Determination of atmospheric particle-bound polycyclic aromatic hydrocarbons using subcritical water extraction coupled with membrane microextraction

Autores/as Carlos Ramos-Contrerasb,, Estefanía Concha-Graña, Purificación López-Mahía, Francisco Molina-Pérez, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1606 Núm. 460381 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2019.460381

A low-cost system to simulate environmental microplastic weathering

Autores/as J.M. Andrade, V. Fernández- González, P. López Mahía, S. Muniategui
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 149 Núm. 110663 (páxs. 1 ata 12)
DOI https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110663

Comparative study of atmospheric water-soluble organic aerosols composition in contrasting suburban environments in the Iberian Peninsula Coast

Autores/as Regina M.B.O. Duarte, Maria Piñeiro-Iglesias, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Jorge Moreda Piñeiro, Artur M.S. Silva, Armando C. Duarte
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Núm. 648 (páxs. 430 ata 441)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.171

Nuevas tendencias en la determinación de la autenticidad del tequila. PARTE II: Determinación analítica de la autenticidad

Autores/as Jiménez Rabadán, I. G, Pérez-Caballero, G., J.M. Andrade, A.L. Revilla-Vázquez
Revista Revista Galicia Química (páxs. 19 ata 22)

An environmentally friendly method for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in different soil typologies

Autores/as Flavia de Nicola, Estefanía Concha-Graña, Enrica Picariello, Valeria Memoli, Giulia Maisto, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista ENVIRONMENTAL CHEMISTRY Vol. 16 Núm. 7 (páxs. 517 ata 528)
DOI https://doi.org/10.1071/en19073

Temporal and spatial variability of atmospheric particle number size distributions across Spain

Autores/as E. Alonso Blanco-Morales, F.J. Gómez Moreno, B. Artiñano, S. Iglesias-Samitier, V. Juncal-Bello, M. Piñeiro Iglesias, P. López-Mahía, N. Pérez, M. Brines, A. Alastuey, M.I. García, Rodríguez, S., M. Sorribas, A. del Aguila, G. Titos, H. Lyamani, L. Alados-Arboledas
Revista ATMOSPHERIC ENVIRONMENT Vol. 190 (páxs. 146 ata 160)
DOI https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.06.046

Fast and sensitive determination of per- and polyfluoroalkyl substances in seawater

Autores/as E. Concha-Graña, G. Fernández-Martínez, P. López Mahía, D. Prada, S. Muniategui-Lorenzo
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Núm. 1555 (páxs. 62 ata 73)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2018.04.049

Potential transfer of organic pollutants from litoral plastics debris to the marine environment

Autores/as León, Víctor M., Inés García, Emilia González, Raquel Samper, V. Fernández- González, S. Muniategui-Lorenzo
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION (páxs. 442 ata 453)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.01.114

Development of a large volume injection method using a programmed temperature vaporization injector-gas chromatography hyphenated to ICP-MS for the simultaneous determination of mercury, tin and lead species at ultra-trace levels in natural waters

Autores/as J. Terán-Baamonde, S. Bouchet, E. Tessier, D. Amouroux
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1547 (páxs. 77 ata 7857)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2018.02.056

Dynamic Proteome Alteration and Functional Modulation of Human Saliva Induced by Dietary Chemosensory Stimuli

Autores/as M Bader, A Dunkel, M Wenning, B Kohler, G Medard, M.E. Del Castillo-Busto, A Gholami, B Kuster, S Scherer, T Hofmann
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
DOI https://doi.org/10.1021/acs.jafc.8b02092

Determination of cadmium in sediments by diluted HCl extraction and isotope dilution ICP-MS

Autores/as Javier Terán Baamonde, R. Soto, A. Carlosena, J.M. Andrade, D. Prada Rodríguez
Revista TALANTA Núm. 186 (páxs. 272 ata 278)
DOI https://doi.org/10.1016/j.talanta.2018.04.054

Analytical performance of microwave-assisted solvent extraction (MASE) for the routine determination of PAHs in polluted soils by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)

Autores/as M.E. Del Castillo-Busto, J.E. SÁNCHEZ-URÍA
Revista Revista Internacional de Contaminación Ambiental
DOI https://doi.org/10.20937/rica.2018.34.02.15

Selenium species determination in foods harvested in Seleniferous soils by HPLC-ICP-MS after enzymatic hydrolysis assisted by pressurization and microwave energy

Autores/as J. Moreda, Joel Sánchez Piñero, Adriana Mañana-López, MI Turnes Carou, Elia Alonso Rodríguez, P. López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo
Revista FOOD RESEARCH INTERNATIONAL Vol. 111 (páxs. 621 ata 630)
DOI https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.06.003

Elements in human serum - CCQM-K139

Autores/as Richard Shin, Fransiska Dewi, Benny Tong, Leung Ho Wah, David Saxby, Paul Armishaw, Veronika Ivanova, Liuxing Feng, Jun Wang, M.E. Del Castillo-Busto, Paola Fisicaro, Olaf Rienitz, Wai-Hong Fung, Michael Ho-pan Yau, Yong-Hyeon Yim, Mirella Buzoianu, Suleyman Z Can, Betul Ari, Oktay Cankur, Heidi Goenaga Infante, Ramiro Pérez-Zambra, Elizabeth Ferreira, Stephen Long, W. Clay Davis, Regina A. Easley
Revista METROLOGIA
DOI https://doi.org/10.1088/0026-1394/55/1a/08006

Multi-element determinations in foods from Amazon region by ICP-MS after enzymatic hydrolysis assisted by pressurization and microwave energy

Autores/as Moreda-Piñeiro, J., Joel Sánchez Piñero, Adriana Mañana-López, M.I. Turnes, Elía Alonso Rodríguez, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo
Revista MICROCHEMICAL JOURNAL Núm. 137 (páxs. 402 ata 409)
DOI https://doi.org/10.1016/j.microc.2017.11.018

Development of dried serum spot sampling techniques for the assessment of trace elements in serum samples by LA-ICP-MS

Autores/as María del Pilar Chantada-Vázquez, Jorge Moreda Piñeiro, Alicia Cantarero Roldán, Pilar Bermejo Barrera, Antonio Moreda Piñeiro
Revista TALANTA Núm. 186 (páxs. 169 ata 175)
DOI https://doi.org/10.1016/j.talanta.2018.04.049

Recent advances in analytical methods for the determination of 4-alkylphenols and bisphenol A in solid environmental matrices: A critical review

Autores/as Salgueiro-González, N., S. Castiglioni, E. Zuccato, I. Turnes Carou, Purificación López Mahía, S. MUNIATEGUI-LORENZO
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA (páxs. 39 ata 51)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aca.2018.02.081

Major ions and trace metal composition of bulk precipitation collected at a suburban area: Comparison of two deposition collectors

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Elía Alonso Rodríguez, María Isabel Turnes Carou, Carmen Moscoso-Pérez, Gustavo A. Blanco Heras, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista Fresenius Environmental Bulletin Vol. 27 Núm. 12 (páxs. 8158 ata 8166)

Isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometry to measure the bioaccessible fraction of chromium in sediments

Autores/as J. Terán-Baamonde, R.M. Soto-Ferreiro, A. Carlosena-Zubieta, J.M. Andrade-Garda, S. Muniategui-Lorenzo
Revista SPECTROCHIMICA ACTA, PART B: ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 149 (páxs. 15 ata 21)
DOI https://doi.org/10.1016/j.sab.2018.07.007

Interrelationships between major components of PM10 and sub-micron particles: Influence of Atlantic air masses

Autores/as M. Fernández-Amado, M. Carmen Prieto Blanco, P. López Mahía, M. Piñeiro-Iglesias, S. Muniategui-Lorenzo, S. Iglesias-Samitier, C.A. Alves, D. Custódio, V. Esteves, T. Nunes
Revista ATMOSPHERIC RESEARCH Núm. 212 (páxs. 64 ata 76)
DOI https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2018.05.00

A comparative study of extractant and chromatographic phases for the rapid and sensitive determination of six phthalates in rainwater samples.

Autores/as M. Fernández-Amado, M.C. Prieto-Blanco, P. López-Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, D. Prada-Rodríguez
Revista CHEMOSPHERE (páxs. 52 ata 65)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.02.001

Authentication of tequilas using pattern recognition and supervised Classification

Autores/as Pérez-Caballero, L., Andrade, J. M., Olmos, P., Molina, Y., Jiménez, I., Durán, J.J., Fernandez-Lozano, C., Miguel-Cruz, F.
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY (páxs. 117 ata 129)
DOI https://doi.org/10.1016/j.trac.2017.07.008

Fast assessment of bioaccessible metallic contamination in marine sediments

Autores/as Javier Terán Baamonde, A. Carlosena-Zubieta, R.M. Soto-Ferreiro, J.M. Andrade, D. Prada
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Núm. 125 (páxs. 310 ata 317)
DOI https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.08.033

Reliable, rapid and simple method for the analysis of phthalates in sediments by ultrasonic solvent extraction followed by head space-solid phase microextraction gas chromatography mass spectrometry determination

Autores/as V. Fernández- González, C. Moscoso Pérez, S.Muniategui Lorenzo, P. López Mahía, D. Prada-Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 162 (páxs. 648 ata 653)
DOI https://doi.org/10.1016/j.talanta.2016.10.068

In vivo and in vitro testing for selenium and selenium compounds bioavailability assessment in foodstuff

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera
Revista CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION Vol. 57 Núm. 4 (páxs. 805 ata 833)
DOI https://doi.org/10.1080/10408398.2014.934437

Evergreen or deciduous trees for capturing PAHs from ambiente air? A case study

Autores/as Flavia de Nicola, Estefanía Concha-Graña, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Rubén Retuerto, ALEJO CARBALLEIRA, Jesús R. Aboal , Ángel Fernández
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 221 (páxs. 276 ata 284)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.11.074

Comparative study of bulk and partial digestion methods for airborne PM10-bound elements in a high mineral dust urban site in Constantine, Algeria

Autores/as Amina Kemmouche, Hocine Ali-Khodja, Fayrouz Bencharif-Madani, Purificación LÓPEZ-MAHÍA, Xavier Querol
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 97 Núm. 12 (páxs. 1123 ata 1153)
DOI https://doi.org/10.1080/03067319.2017.1390088

Inorganic ions and trace metals bulk deposition at an Atlantic Coastal European region

Autores/as J. Moreda, E. Alonso, M.I. Turnes, C. Moscoso Pérez, Gustavo A. Blanco Heras, Loreto Gómez Tellado, P. López Mahía, S. Muniategui, D. Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF ATMOSPHERIC CHEMISTRY Vol. 74 (páxs. 1 ata 21)
DOI https://doi.org/10.1007/s10874-016-9338-4

Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry for multi-elemental determination in dried blood spots

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Alicia Cantanero-Roldán, Antonio Moreda-Piñeiro, José Angel Cocho, Pilar Bermejo-Barrera
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Núm. 32 (páxs. 1500 ata 1507)
DOI https://doi.org/10.1039/c7ja00168a

Development of a matrix solid phase dispersion methodology for the determination of triazine herbicides in marine sediments

Autores/as Rodríguez-González, N, González-Castro, M. J., Beceiro González, E., Muniategui-Lorenzo, S.
Revista MICROCHEMICAL JOURNAL Vol. 133 (páxs. 137 ata 143)
DOI https://doi.org/10.1016/j.microc.2017.03.022

¿Pero ... tienen sentido los libros de ejercicios en la época digital ?

Autores/as José Manuel Andrade-Garda, R. María Soto Ferreiro, Alatzne Carlosena Zubieta
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA Núm. 59 (páxs. 37 ata 39)

Ion-pair in-tube solid phase microextraction for the simultaneous determination of phthalates and their degradation products in atmospheric particulate matter

Autores/as M. Fernández-Amado, M.C. Prieto-Blanco, P. López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, D. Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1520 (páxs. 35 ata 47)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2017.09.010

Trends in analytical methodologies for the determination of alkylphenols and bisphenol in water samples

Autores/as Salgueiro-González, N., Muniategui Lorenzo, S., López Mahía, P., Prada-Rodríguez, D.
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 962 (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aca.2017.01.035

Sphagnum palustre clone vs native Pseudoscleropodium purum: A first trial in the field to validate the future of the moss bag technique

Autores/as F. Cpozzi, P. Adamo, Di Palma, A, J. R. Aboal Viñas, R. Bargagli, J. A. Fernández, P. López Mahía, R. Reski, M. Tretiach, V. Spagnuolo, S. Giordano
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 225 (páxs. 323 ata 328)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.02.057

Integrative health risk assessment of air pollution in the northwest of Spain

Autores/as XELA GARCÍA-SANTIAGO, NURIA GALLEGO-FERNÁNDEZ, Soledad Muniategui Lorenzo, MARIA PIÑEIRO-IGLESIAS, PURIFICACIÓN LÓPEZ MAHÍA, AMAYA FRANCO-URÍA
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Vol. 24 (páxs. 3412 ata 3422)
DOI https://doi.org/10.1007/s11356-016-8094-y

Reliable methods for determination of triazine herbicides and their degradation products in seawater and marine sediments using liquid chromatography-tandem mass spectrometry

Autores/as Rodríguez-González, N, Uzal-Varela, R, González-Castro, M. J., Muniategui-Lorenzo, S., Beceiro González, E.
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Vol. 24 (páxs. 7764 ata 7775)
DOI https://doi.org/10.1007/s11356-017-8389-7

Determination of arsenic species in edible seaweeds by HPLC-ICP-MS after pressurized hot water extraction

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Cristina García-Sartal, Carmen Barciela-Alonso, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Pilar Bermejo Barrera
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 37 Núm. 6 (páxs. 218 ata 228)
DOI https://doi.org/10.1071/ch04094

PAH detection in Quercus robur leaves and Pinus pinaster needles: A fast method for biomonitoring purpose

Autores/as F. de Nicola, E. Concha Graña, J. R. Aboal, A. Carballeira, J. Á. Fernández, P. López-Mahía, D. Prada Rodríguez, S. Muniategui Lorenzo
Revista TALANTA Vol. 153 (páxs. 130 ata 137)
DOI https://doi.org/10.1016/j.talanta.2016.01.067

Bootstrap approach to compare the slopes of two calibrations when few standards are available

Autores/as Estévez Pérez, G., José M. Andrade, R.R. Wilcox
Revista ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 88 Núm. 4 (páxs. 2289 ata 2295)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5b04004

La resolución de problemas como actividad en la docencia de la Química de los grados en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Universidad de A Coruña, España) en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

Autores/as Alonso Rodríguez, Elia, González Rodríguez, María Victoria, Fernández Solís, José María, González Soto, Elena, J.M. Castro-Romero
Revista ANUARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN QUÍMICA (páxs. 65 ata 69)

Bioaccumulation of PCB-153 and effects on molecular biomarkers acetylcholinesterase, glutathione-S-transferase and glutathione peroxidase in Mytilus galloprovincialis mussels

Autores/as Leticia Vidal Liñán, Juan Bellas, José Antonio Soriano, Estefanía Concha Graña, S. Muniategui-Lorenzo, Ricardo Beiras
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 214 (páxs. 885 ata 891)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.04.083

A capillary liquid chromatography method for benzalkonium chloride determination as a component or contaminant in mixtures of biocides

Autores/as M.C. Prieto-Blanco, A. Argente- García, P. Campíns-Falcó
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1431 (páxs. 176 ata 183)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2015.12.073

Multivariate optimization of PTV-GC-MS method for simultaneous determination of organometallic compounds of mercury, lead and tin

Autores/as C. Moscoso Pérez, V. Fernández- González, J. Moreda Piñerio, S. Muniategui Lorenzo, P. López Mahía, D. Prada-Rodríguez
Revista ANALYTICAL METHODS Vol. 8 (páxs. 7702 ata 7710)
DOI https://doi.org/10.1039/c6ay02212j

Bioavailability assessment of essential and toxic metals in edible nuts and seeds

Autores/as Jorge Moreda-Piñeiro, Paloma Herbello Hermelo, Raquel Domínguez-González, Pilar Bermejo-Barrera, Antonio Moreda-Piñeiro
Revista FOOD CHEMISTRY (páxs. 146 ata 154)
DOI https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.03.006

Characterization of sulfur coal-derived liquids as a source of hydrocarbons to produce chemicals and synthetic fuels

Autores/as Kulakova, V., Butuzova, L., José M. Andrade, SHEVKOPLYAS, TURCHANINA
Revista FUEL Vol. 184 (páxs. 314 ata 324)
DOI https://doi.org/10.1016/j.fuel.2016.07.005

On-line solid-phase extraction method for determination of triazine herbicides and degradation products in seawater by ultra-pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry

Autores/as Rodríguez González, N., Beceiro González, E., González Castro, M.J., Alpendurada, M.F
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A (páxs. 360 ata 365)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2016.10.007

Strengths and weaknesses of in-tube solid-phase microextraction: A scoping review

Autores/as M. Fernández-Amado, M.C. Prieto-Blanco, P. López-Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, D. Prada-Rodríguez
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 906 (páxs. 41 ata 57)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aca.2015.12.007

A single-step pesticide extraction and clean-up multi-residue analytical method by selective pressurised liquid extraction followed by on-line solid phase extraction and ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry for complex matrices.

Autores/as Elsa Rodriguez, Miguel Pardal, Noelia Salgueiro González, S. Muniategui-Lorenzo, Fátima Alpendurada
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A (páxs. 10 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2016.05.036

Triphenyltin induces imposex in Nucella lapillus through an aphallic route

Autores/as Filipe Laranjeiro, Paula Sánchez-Marín, Ana Barros, Ana Galante-Oliveira, Carmen Moscoso-Pérez, Verónica Fernández-González, Carlos Barroso
Revista AQUATIC TOXICOLOGY Vol. 175 (páxs. 127 ata 131)

Using Genetic Algorithms to improve Support Vector Regression in the analysis of Atomic spectra of Lubricant Oils IF:1.495

Autores/as Carlos Fernández Lozano, Francisco Abel Cedrón Santaeufemia, Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, José Manuel Andrade Garda, Alejandro Pazos Sierra, Marcos Gestal Pose
Revista ENGINEERING COMPUTATIONS Vol. 33 Núm. 4 (páxs. 995 ata 1005)
DOI https://doi.org/10.1108/ec-03-2015-0062

Occurrence of alkylphenols and bisphenol A in wild mussel samples from the Spanish Atlantic coast and Bay of Biscay

Autores/as Noelia Salgueiro González, María Isabel Turnes Carou, Lucia Viñas Dieguez, Victoria Beasada Montenegro, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 106 (páxs. 360 ata 365)
DOI https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.03.003

Optimization of a HPLC-UV method for the analysis of chloro-s-triazines in seawater samples

Autores/as González Castro, M.J., Rodríguez González, N., Beceiro González, E.
Revista Current Topics in Analytical Chemistry Vol. 10 (páxs. 23 ata 28)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2004.12.047

A novel and cost-effective method for the determination of fifteen polycyclic aromatic hydrocarbons in low volume rainwater samples

Autores/as M. Fernández-Amado, M. C. Prieto-Blanco, P. López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, D. Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 155 (páxs. 175 ata 184)
DOI https://doi.org/10.1016/j.talanta.2016.04.032

Differentiation of weathered oils using infrared indexes and self-organizing maps

Autores/as M.P. Gómez-Carracedo, J.M. Andrade-Garda, D. Prada-Rodríguez
Revista FUEL Vol. 158 (páxs. 57 ata 65)

Development of a Matrix Solid Phase Dispersion methodology for the determination of triazine herbicides in mussels

Autores/as Noelia Rodríguez González, Maria Jose Gonzalez Castro, A Beceiro, S. Muniategui-Lorenzo
Revista FOOD CHEMISTRY Vol. 173 (páxs. 391 ata 396)
DOI https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.09.153

Pressurized hot water liquid extraction followed by miniaturized membrane assisted solvent extraction for the green analysis of alkylphenols in sediments

Autores/as N. Salgueiro-González, MI Turnes Carou, S. Muniategui-Lorenzo, P. López Mahía, D. Prada-Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1383 (páxs. 8 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2015.01.022

Intercomparisons of mobility size spectrometers and condensation particle counters in the frame of the Spanish atmospheric observational aerosol network

Autores/as F.J. Gómez Moreno, Elisabeth Alonso, Begoña Artíñano Rodríguez de Torres, Vanesa Juncal-Bello, Maria Piñeiro-Iglesias, Purificación López Mahía, Noemí Pérez, Jorge Pey, Anna Ripoll, Andrés Alastuey, Benito A. de la Morena, M. Isabel García, Sergio Rodríguez, Mar Sorribas, Gloria Titos, Hassan Lyamani, Lucas Alados Arboledas, Enrique Latorre, Torsten Tritscher, Olivier F. Bischol
Revista AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY (páxs. 777 ata 785)
DOI https://doi.org/10.1080/02786823.2015.1074656

Impact of medium-distance pollution sources in a Galician suburban site (NW Iberian peninsula)

Autores/as M. P. Gómez Carracedo, J. M. Andrade-Garda, D. Ballabio, D. Prada-Rodríguez, S. Muniategui Lorenzo, V, Consonni, M. Piñeiro-Iglesias, P. López-Mahía
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 512-513 (páxs. 114 ata 124)

Occurrence, distribution and bioaccumulation of endocrine disrupting compounds in water, sediment an biota samples from an international river

Autores/as N. Salgueiro-González, I. Turnes Carou, V. Besada, P.López Mahía, D. Prada-Rodríguez, S. Muniategui Lorenzo
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT (páxs. 121 ata 130)

Analysis and occurrence of endocrine disrupting chemicals in airborne particles.

Autores/as N. Salgueiro González, M.J López de Alda, S. Muniategui-Lorenzo, D. Prada-Rodríguez, D. Barceló
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 66 (páxs. 45 ata 52)

Proposal of a procedure for the analysis of atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons in mosses.

Autores/as E. Concha-Graña, M. Piñeiro-Iglesias, S. Muniategui Lorenzo, P. López-Mahía, D. Prada-Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 134 (páxs. 239 ata 246)
DOI https://doi.org/10.1016/j.talanta.2014.11.012.

Bioaccumulation of 4-nonylphenol and effects on biomarkers, acetylcholinesterase, acetylcholinesterase, glutathione-S-transferase and glutathione peroxidase, in Mytilus galloprovincialis mussel gilla

Autores/as Leticia Vidal Liñán, Juan Bellas, Noelia Salgueiro González, S. Muniategui-Lorenzo, Ricardo Beiras
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 200 (páxs. 133 ata 139)

Pressurized hot water extraction followed by miniaturized membrane assisted solvent extraction for the green analysis of alkylphenols in sediments

Autores/as N. Salgueiro-González, I. Turnes-Carou, S. Muniategui-Lorenzo, P. López-Mahía, D. Prada-Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1383 (páxs. 8 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2015.01.022

Matrix solid phase dispersion method for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in moss

Autores/as Estefanía Concha-Graña, S. Muniategui-Lorenzo, Flavia de Nicola, José Angel Fernández, Ana Isabel Rey-Asensio, Simonetta Giordano, Ralf Reski, D. Prada-Rodríguez, Purificación López-Mahía
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1406 (páxs. 19 ata 26)

The use of diagnostic ratios, biomarkers and 3-way Kohonen neural networks to monitor the temporal evolution of oil spills

Autores/as Fernández-Varela, R., Gómez-Carracedo, M. P., D. Ballabio, José M. Andrade
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 96 (páxs. 313 ata 320)
DOI https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.04.053

An environmentally friendly method for determination of triazine herbicides in estuarine seawater samples by dispersive liquid-liquid microextraction

Autores/as Noelia Rodríguez González, A Beceiro, Maria Jose Gonzalez Castro, S. Muniategui-Lorenzo
Revista ENVIRON SCI & POLLUT RES Vol. 22 (páxs. 618 ata 626)
DOI https://doi.org/10.1007/s11356-014-3383-9

A simple procedure to select a model for mass discrimination correction in isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometry

Autores/as J. Terán-Baamonde, J.M. Andrade, R.M. Soto-Ferreiro, A. Carlosena, D. Prada
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Núm. 30 (páxs. 1197 ata 1206)
DOI https://doi.org/10.1039/c4ja00475b

Development of a polydimethylsiloxane-thymol/nitroprusside composite based sensor involving thymol derivatization for ammonium monitoring in water samples

Autores/as M.C. Prieto-Blanco, N. Jornet-Martínez, Y. Moliner-Martínez, Carmen Molíns-Legua, R. Herráez-Hernández, J. Verdú Andrés, P. Campíns-Falcó
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 503-504 (páxs. 105 ata 112)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.07.077

Recent advances in combining microextraction techniques for sample pre-treatment

Autores/as Jorge Moreda-Piñeiro, Antonio Moreda-Piñeiro
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY (páxs. 265 ata 274)
DOI https://doi.org/10.1016/j.trac.2015.02.025

An intercomparison study of analytical methods used for quantification of levoglucosan in ambient aerosol filter samples.

Autores/as Purificación López Mahía, K. E. YTTRI, J. SCHNELLE-KREISS, W. Maenhaut, C. Alves, R. BOSSI, A. BJERKEA, M. CLAEYS, C. DYE, M. EVTYUGINA, David García Gacio, A. GÜLCIN, R. HILLAMO, A. HOFFER, M. HYDER, Y. IINUMA, J.-L. JAFREZZO, A. KASPER-GIEBL, G. KISS, C. Pio, C. PIOT, C. RAMIREZ- SANTA-CRUZ, J. SCIARE, K. TEINILÄ, R. VERMEYLEN, R. ZIMMERMANN
Revista ATMOSPHERIC MEASUREMENT TECHNIQUES Núm. 8 (páxs. 125 ata 147)

Determination of organotin compounds in waters by headspace solid phase microextraction gas chromatography triple quadrupole tandem mass spectrometry under the European Water Framework Directive

Autores/as Carme María Moscos Pérez, Verónica Fernández González, Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1385 (páxs. 85 ata 93)

Active biomonitoring of heavy metals and PAHs with mosses and lichens: a case study in the cities of Naples and London

Autores/as S. Vingiani, F. de Nicola, W. O. Purvis, E. Concha-Graña, S. Muniategui-Lorenzo, P. López Mahía, S. Giordano, P. Adamo
Revista WATER, AIR, & SOIL POLLUTION (páxs. 226 ata 240)
DOI https://doi.org/10.1007/s11270-015-2504-5

The Influence of Oceanic Air Masses on Concentration of Major Ions and Trace Metals in PM2.5 Fraction at a Coastal European Suburban Site

Autores/as Jorge Moreda-Piñeiro, Isabel Turnes-Carou, Elia Alonso-Rodríguez, Carmen Moscoso-Pérez, Gustavo Blanco-Heras, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Darío Prada-Rodríguez
Revista WATER, AIR, & SOIL POLLUTION Vol. 226 (páxs. 2240 ata 2254)
DOI https://doi.org/10.1007/s11270-014-2240-2

Determination of arsenic species in urine samples of subjects not exposed to dietary arsenic by high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Alicia Cantanero-Roldán, Paloma Hermelo Herbello, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 36 Núm. 6 (páxs. 237 ata 246)
DOI https://doi.org/10.1039/b718840d

Occurrence, distribution and bioaccumulation of endocrine disrupting compounds in water, sediment and biota samples from a European river basin

Autores/as N. Salgueiro-González, I. Turnes-Carou, V. Besada, S. Muniategui-Lorenzo, P. López Mahía, Prada-Rodríguez, D.
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 529 (páxs. 121 ata 130)

Occurrence of endocrine disruptor compounds in five estuaries from the Northwest of Spain: ecological and human impact.

Autores/as Salgueiro-González, N., Turnes Carou, I., Viñas Dieguez, L., Muniategui Lorenzo, S., López Mahía, P., Prada-Rodríguez, D.
Revista CHEMOSPHERE Vol. 131 (páxs. 241 ata 247)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.12.062

Urban NH3 levels and sources in six major Spanish cities

Autores/as Cristina Reche, Mar Viana, Angeliki Karanasiou, Michael Cusack, Andrés Alastuey, B. Artinano, M. Aránzazu Revuelta, Purificación López Mahía, Gustavo A. Blanco Heras, Sergio Rodríguez, Rocio Fernández Camacho, Jesús de la Rosa, Enrique Mantilla, Y. Sim Tang, Xavier Querol
Revista CHEMOSPHERE Vol. 119 (páxs. 769 ata 777)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.07.097

Analysis of endocrine disruptor compounds in marine sediments by in cell clean up-pressurized liquid extraction-liquid chromatography tandem mass spectrometry determination

Autores/as N. Salgueiro-González, I. Turnes-Carou, S. Muniategui-Lorenzo, P. López-Mahía, D. Prada-Rodríguez
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 852 (páxs. 112 ata 120)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aca.2014.09.041

Atomic Spectrometry Methods. Studing the role of multivariate calibration

Autores/as J.M. Andrade-Garda, A. Carlosena-Zubieta, R.M. Soto-Ferreiro
Revista AWE International Vol. 37 (páxs. 46 ata 51)

Stable carbon isotopic ratios of a rural aerosol at the centre of Galicia (Spain)

Autores/as Darío Prada-Rodríguez, Nuria Gallego-Fernández, María Piñeiro-Iglesias, Soledad Muniategui-Lorenzo, Mª Luz Macho Eiras, Purificación López-Mahía
Revista ProScience Vol. 1 (páxs. 196 ata 200)
DOI https://doi.org/10.14644/dust.2014.032

Determination of Triazine Herbicides in Seaweeds: Development of a sample preparation method based on Matrix Solid Phase Dispersion and Solid Phase Extraction Clean-up

Autores/as Noelia Rodríguez González, Maria Jose Gonzalez Castro, A Beceiro, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 121 (páxs. 194 ata 198)

Influence of marine, terrestrial and anthropogenic sources on ionic and metallic composition of rainwater at a suburban site (northwest coast of Spain)

Autores/as Jorge Moreda-Piñeiro, Elia Alonso-Rodríguez, Carmen Moscoso-Pérez, Gustavo Blanco-Heras, Isabel Turnes-Carou, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Darío Prada-Rodríguez
Revista ATMOSPHERIC ENVIRONMENT Vol. 88 (páxs. 30 ata 38)

Estudio de la espontaneidad y visualización de reacciones de oxidación-reducción (redox) sencillas en una práctica de laboratorio

Autores/as J.M. Fernández-Solís, Alonso-Rodríguez, Elia, González-Soto, Elena, González-Rodríguez, Victoria, Castro-Romero, Jesús Manuel
Revista ANUARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN QUÍMICA Núm. XXIX (páxs. 6 ata 106)

A simple method for simultaneous determination of nine triazines in drinking water

Autores/as Beceiro González, E., González Castro, M.J., Pouso Blanco, R., Muniategui Lorenzo, S., López Mahía, P., Prada Rodríguez, D.
Revista Green Chemistry Letters and Reviews Vol. 7 Núm. 3 (páxs. 271 ata 277)

A 10-years survey of trace metals in sediments using self-organizing maps

Autores/as Victoria Besada, Cristina Quelle, J.M. Andrade, Noemí Gutiérrez, Gómez-Carracedo, M. P., F. Schultze
Revista JOURNAL OF CHEMOMETRICS Vol. 28 (páxs. 558 ata 566)

Statistical comparison of the slopes of two regression lines: a tutorial

Autores/as J.M. Andrade, Estévez-Pérez G
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 838 (páxs. 1 ata 12)

A practical comparison of single and multiple imputation method to handle complex missing data in air quality datasets

Autores/as M. P. Gómez Carracedo, J.M Andrade-Garda, P. López-Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, D. Prada-Rodríguez
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 134 (páxs. 23 ata 33)

Hybrid model based on genetic algorithms and SVM applied to variable selection within fruit juice classification. IF: 1.219 (Q2)

Autores/as Carlos Fernández Lozano, C. Canto, Marcos Gestal Pose, J.M. Andrade, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Revista The Scientificworld Journal Vol. 2013 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.1155/2013/982438

Arsenic species determination in human scalp hair by pressurized hot water extraction and high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometry.

Autores/as Andrés Morado Piñeiro, Jorge Moreda-Piñeiro, Elia Alonso-Rodríguez, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Darío Prada-Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 105 (páxs. 422 ata 428)

Influence of matrix on suitability of four methods for organochlorine pesticide analysis in waters

Autores/as Estefanía Concha-Graña, Isabel Turnes-Carou, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López-Mahía, Darío Prada-Rodríguez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 93 Núm. 4 (páxs. 416 ata 433)

Green approaches to determine metals in lubricating oils by electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS)

Autores/as S. Carballo, J. Terán, R. M. Soto, A. Carlosena, J.M. Andrade, D. Prada
Revista MICROCHEMICAL JOURNAL Vol. 108 (páxs. 74 ata 80)

ICP-MS for the determination of selenium bioavailability from seafood and effect of major food constituents

Autores/as Jorge Moreda-Piñeiro, Antonio Moreda-Piñeiro, Vanessa Romarís-Hortas, Raquel Domínguez-González, Elia Alonso-Rodríguez, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Darío Prada-Rodríguez, Pilar Bermejo-Barrera
Revista MICROCHEMICAL JOURNAL Vol. 108 (páxs. 174 ata 179)

Determination of chlorobenzenes in water simples based on fully automated microextraction by packed sorbent coupled with programmed temperatura vaporization-gas chromatography -mass spectrometry

Autores/as Gloria Grueiro Noche, Maria Esther Fernandez Laespada, Jose Luis Perez Pavon, Bernardo Moreno Cordero, S. Muniategui-Lorenzo
Revista Analytical and Bioanalytical Chemistry Vol. 405 Núm. 21 (páxs. 6739 ata 6748)

Application of a Developed Method for the Extraction of Triazines in Surface Waters and Storage Prior to Analysis to Seawaters of Galicia (Northwest Spain)

Autores/as Noelia Rodríguez González, A Beceiro, Maria Jose Gonzalez Castro, S. Muniategui-Lorenzo
Revista The Scientific World Journal Vol. 2013 (páxs. 1 ata 6)
DOI https://doi.org/10.1155/2013/536369

Combining poly(dimethyldiphenylsiloxane) and nitrile phases for imporving the separation and quantitation of benzalkonium chloride homologues: In-tube solid phase microextraction-capillary liquid chromatography-diode array detection-mass spectrometry for analyzing industrial samples

Autores/as M.C. Prieto-Blanco, Y. Moliner-Martínez, P. Campíns-Falcó
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1297 (páxs. 226 ata 230)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2013.05.020

Determination of carbonyl compounds in particulate matter PM2.5 by in-tube solid-phase microextraction coupled to capillary liquid chromatography/mass spectrometry

Autores/as M.C. Prieto-Blanco, Y. Moliner-Martínez, P. López-Mahía, P. Campíns-Falcó
Revista TALANTA Vol. 115 (páxs. 876 ata 880)
DOI https://doi.org/10.1016/j.talanta.2013.07.003

Interpolation in the standard additions method

Autores/as J.M. Andrade, J. Terán Baamonde, R. M. Soto-Ferreiro, A. Carlosena
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 780 (páxs. 13 ata 19)

In vitro bioavailability of total selenium and selenium species from seafood

Autores/as Jorge Moreda-Piñeiro, Antonio Moreda-Piñeiro, Vanessa Romarís-Hortas, Raquel Domínguez-González, Elia Alonso-Rodríguez, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Darío Prada-Rodríguez, Pilar Bermejo-Barrera
Revista FOOD CHEMISTRY Vol. 139 (páxs. 872 ata 877)

Evaluation of analytical figures of merit when multivariate calibration is employed in atomic spectrometry

Autores/as J. M. Andrade, S. Carballo-Paradelo, J. Terán-Baamonde, A. Carlosena-Zubieta, R. M. Soto-Ferreiro, D. Prada-Rodríguez
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 28 (páxs. 1911 ata 1919)
DOI https://doi.org/10.1039/c3ja50051a

Membrane assisted solvent extraction coupled with liquid chromatography tandem mass spectrometry applied to the analysis of alkylphenols in water samples

Autores/as N. Salgueiro-González, I. Turnes-Carou, S. Muniategui-Lorenzo, P. López-Mahía, D. Prada-Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1281 (páxs. 46 ata 53)

Fast and cheap screening of oil spillages by thermogravimetry and pattern recognition

Autores/as Tania Caramés Alfaya, María Paz Gómez Carracedo, José Manuel Andrade
Revista MICROCHEMICAL JOURNAL Vol. 110 (páxs. 379 ata 385)

An architectural model for software testing lesson learned systems

Autores/as Javier Andrade Garda, Juan Manuel Ares Casal, María Aurora Martínez Rey, Juan Pazos Sierra, Santiago Rodríguez Yáñez, Julio Romera Yuste, Sonia María Suárez Garaboa
Revista INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY Vol. 55 Núm. 1 (páxs. 18 ata 34)

Notes on the use of Mandel's test to check for nonlinearity in laboratory calibrations

Autores/as J.M. Andrade, M.P. Gómez-Carracedo
Revista ANALYTICAL METHODS Vol. 5 (páxs. 1145 ata 1149)
DOI https://doi.org/10.1039/c2ay26400e

Determination of 13 estrogenic endocrine disrupting compounds in atmospheric particulate matter by pressurized liquid extraction and liquid chromatography -tándem mass spectrometry

Autores/as N. Salgueiro-González, M. J. Lopez de Alda, S. Muniategui-Lorenzo, D. Prada-Rodríguez, D. Barceló
Revista Analytical and Bioanalytical Chemistry Vol. 405 (páxs. 8913 ata 8923)

Multivariate calibration to implement green ETAAS methods when analysing Cu in lubricating oils

Autores/as J.M. Andrade, S. Carballo-Paradelo, J. Terán Baamonde, A. Carlosena, R.M. Soto-Ferreiro, D. Prada-Rodríguez
Revista ANALYTICAL METHODS Vol. 5 (páxs. 4039 ata 4046)
DOI https://doi.org/10.1039/c3ay40410b

Trace metal determination of edible seaweeds by pressurized hot water extraction and determination by inductively coupled plasma mass spectrometry.

Autores/as Ramón Rey-Rubio, Jorge Moreda-Piñeiro, Elia Alonso-Rodríguez, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Darío Prada-Rodríguez
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 33 Núm. 6 (páxs. 179 ata 185)

Blank and sample handling troubleshooting in ultratrace analysis of alkylphenols and bisphenol A by liquid chromatography tandem mass spectrometry

Autores/as N. Salgueiro-González, E. Concha-Graña, I. Turnes-Carou, S. Muniategui-Lorenzo, P. López-Mahía, D. Prada-Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 101 (páxs. 413 ata 419)

Pressurized liquid extraction to determine Mg, Al, Ti, Cu, Sn and Pb in lubricating oils by inductively coupled plasma mass spectrometry

Autores/as S. Carballo-Paradelo, R. M. Soto-Ferreiro, A. Carlosena-Zubieta, J. Terán Baamonde, J.M Andrade-Garda, D. Prada-Rodríguez
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 27 (páxs. 1694 ata 1700)

Ion-pair in-tube solid-phase microextraction and capillary liquid chromatography using a titania-based column: Application to the specific lauralkonium chloride determination in water

Autores/as M.C. Prieto-Blanco, Y. Moliner-Martínez, P. López-Mahía, P. Campíns-Falcó
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1248 (páxs. 55 ata 59)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2012.05.099

Trace metals in marine foodstuff: Bioavailability estimation and effect of major food constituents

Autores/as Jorge Moreda-Piñeiro, Antonio Moreda-Piñeiro, Vanessa Romarís-Hortas, Raquel Domínguez-González, Elia Alonso-Rodríguez, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Darío Prada-Rodríguez, Pilar Bermejo-Barrera
Revista FOOD CHEMISTRY Vol. 134 (páxs. 339 ata 345)

Analytical methodology for determination of organochlorine pesticides in vegetation

Autores/as A Beceiro, Maria Jose Gonzalez Castro, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL Vol. 95 Núm. 5 (páxs. 1291 ata 1310)

Fast and selective pressurized liquid extraction with simultaneous in cell clean up for the analysis of alkylphenols and bisphenol A in bivalve molluscs

Autores/as N. Salgueiro-González, I. Turnes-Carou, S. Muniategui-Lorenzo, P. López-Mahía, D. Prada-Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1270 (páxs. 80 ata 87)

Determination of alkylphenols and bisphenol A in seawater samples by dispersive liquid-liquid microextraction and liquid chromatography tandem mass spectrometry for compliance with environmental quality standards (Directive 2008/105/EC)

Autores/as N. Salgueiro-González, E. Concha-Graña, I. Turnes-Carou, S. Muniategui-Lorenzo, P. López-Mahía, D. Prada-Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1223 (páxs. 1 ata 8)

Objetive chemical fingerprinting of oil spills by partial least squares discriminant analysis

Autores/as Mª Paz Gómez Carracedo, Juan Ferré Baldrich, José Manuel Andrade Garda, Raquel Fernández Varela, Ricard Boqué Martí
Revista Analytical and Bioanalytical Chemistry Vol. 403 (páxs. 2027 ata 2037)

Screeing oil spills by mid-IR spectroscopy and supervised pattern recognition techniques

Autores/as Gómez-Carracedo, M. P., Fernández-Varela, R., D. Ballabio, José M. Andrade
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 114 (páxs. 132 ata 142)

Assessment of the bioavailability of toxic and non-toxic arsenic species in seafood samples

Autores/as Jorge Moreda-Piñeiro, Elia Alonso-Rodríguez, Vanessa Romarís-Hortas, Antonio Moreda-Piñeiro, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Darío Prada-Rodríguez, Pilar Bermejo-Barrera
Revista FOOD CHEMISTRY Vol. 130 (páxs. 552 ata 560)

Improving methodological aspects of the analysis of five regulated haloacetic acids in water samples by solid-phase extraction, ion-pair liquid chromatography and electrospray tandem mass spectrometry

Autores/as M. C. Prieto-Blanco, M.F. Alpendurada, P. López-Mahía, S. Muniategui Lorenzo, D. Prada-Rodríguez, S. Machado, C. Gonçalves
Revista TALANTA Vol. 94 (páxs. 90 ata 98)
DOI https://doi.org/10.1016/j.talanta.2012.02.061

Emerging pollutants in sewage, surface and drinking water in Galicia (NW Spain)

Autores/as Rosario Rodil, José Benito Quintana, Estefanía Concha Graña, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista CHEMOSPHERE Vol. 86 (páxs. 1040 ata 1049)

Speciation of the bio-available iodine and bromine forms in edible seaweed by high performance liquid chromatography hyphenated with inductively plasma coupled plasma-mass spectrometry

Autores/as Vanessa Romarís-Hortas, Pilar Bermejo-Barrera, Jorge Moreda-Piñeiro, Antonio Moreda-Piñeiro
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 745 (páxs. 24 ata 32)

Use of pressurized hot water extraction and high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometry for water soluble halides speciation in atmospheric particulate matter

Autores/as Jorge Moreda-Piñeiro, Elia Alonso-Rodríguez, Antonio Moreda-Piñeiro, Carmen Moscoso-Pérez, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Darío Prada-Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 101 (páxs. 283 ata 291)

Die Überwachung von Ölverschmutzungen: IR -Spektroskopie und einfache chemometrie

Autores/as J.M. Andrade
Revista ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY Vol. 6 (páxs. 373 ata 381)

Chemometric tools to evaluate the spatial distribution of trace metals in surface sediments of two Spaish rías

Autores/as Cristina Quelle, Victoria Besada, José Manuel Andrade, Noemí Gutiérrez, Fernando Schultze, Jesús Gago, Juan José González
Revista TALANTA Vol. 87 (páxs. 197 ata 209)

Monitoring oil spills simple tolos: IR spectroscopy and chemometrics

Autores/as Andrade, J. M.
Revista CONTINENTAL SHELF RESEARCH Vol. 15 (páxs. 16 ata 18)

On-line analysis of carbonyl compounds with derivatization in aqueous extracts of atmospheric particulate PM10 by in-tube solid-phase microextraction coupled to capillary liquid chromatography

Autores/as M.C. Prieto-Blanco, P. López-Mahía, P. Campíns-Falcó
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1218 Núm. 30 (páxs. 4834 ata 4839)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2011.05.093

Application of fast ultrasound water-bath assisted enzymatic hydrolysis - High performance liquid chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometry procedures for arsenic speciation in seafood materials

Autores/as Antonio Moreda-Piñeiro, Jorge Moreda-Piñeiro, Paloma Herbello-Hermelo, Pilar Bermejo-Barrera, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López-Mahía, Darío Prada-Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1218 Núm. 39 (páxs. 6970 ata 6980)

In-vivo and in-vitro testing to assess the bioaccessibility and the bioavailability of arsenic, selenium and mercury species in food samples

Autores/as Jorge Moreda-Piñeiro, Antonio Moreda-Piñeiro, Vanessa Romarís-Hortas, Carmen Moscoso-Pérez, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Pilar Bermejo-Barrera, Darío Prada-Rodríguez
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 324 ata 345)

Investigation of the source composition and temporal distribution of volatile organic compounds (VOCs) in a suburban area of the northwest of Spain using chemometric methods

Autores/as Débora Pérez Rial, Purificación López Mahía, Romá Tauler
Revista ATMOSPHERIC ENVIRONMENT Vol. 44 Núm. 39 (páxs. 5122 ata 5132)

Classical univariate calibration and partial least squares for quantitive analysis of brass samples by laser-induced breakdown spectroscopy

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Gabriele Cristoforetti, Stefano Legnaioli, Giulia Lorenzetti, Vincenzo Palleschi, Abdallah A. Shaltout
Revista SPECTROCHIMICA ACTA, PART B: ATOMIC SPECTROSCOPY Núm. 65 (páxs. 658 ata 663)

Combining Kohonen neural networks and variable selection by classification trees to cluster road soil samples

Autores/as María Paz Gómez Carracedo, José Manuel Andrade Garda, G.V.S.M. Carrera, J. Aires-de-Sousa, Alatzne Carlosena Zubieta, Darío Prada Rodríguez
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 102 Núm. 1 (páxs. 20 ata 34)

Sample preparation based on matrix solid-phase dispersion and solid-phase extraction cleanup for the determination of organochlorine pesticides in fish

Autores/as Mercedes Barriada Pereira, Maria Jose Gonzalez Castro, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL Vol. 93 Núm. 3 (páxs. 992 ata 998)

Determination of organochlorine pesticides in vegetable matrices by stir bar sorptive extraction with liquid desorption and large volume injection-gas chromatography-mass spectrometry towards complian

Autores/as Mercedes Barriada Pereira, P. Serôdio, Maria Jose Gonzalez Castro, J.M.F. Nogueira
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Núm. 1217 (páxs. 119 ata 126)

Selecting a reduced suite of diagnostic ratios calculated between petroleum biomarkers and polycyclic aromatic hydrocarbons to characterize a set of crude oil

Autores/as Raquel Fernández Varela, José Manuel Andrade Garda, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1217 Núm. 52 (páxs. 8279 ata 8289)

Evaluation of the degree of compliance of the EU target values for As, Pb, Cd, Ni and polycyclic aromatic hydrocarbons in Pm10 at four urban sites of the northwest of Spain

Autores/as Carmen Moscoso Pérez, Almudena Camacho Jiménez, María Piñeiro Iglesias, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, José Gil de Bernabé, Francisco Alonso Picón
Revista CHEMICAL ENGINERING TRANSACTIONS Vol. 22 (páxs. 203 ata 208)

Simultaneous determination of carbonyl compounds and polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric particulate matter by liquid chromatography-diode array detection-fluorescence detection

Autores/as Mª del Carmen Prieto Blanco, María Piñeiro Iglesias, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 80 Núm. 5 (páxs. 2083 ata 2090)
DOI https://doi.org/10.1016/j.talanta.2009.11.009

Valoración de la ingesta de nutrientes en un centro escolar de A Coruña

Autores/as José Carlos Areán Buján, Maria Jose Gonzalez Castro, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista ALIMENTARIA Vol. 410 (páxs. 98 ata 103)

Comparing roadsoils pollution patterns extracted by MOLMAP and classical three-way descomposition methods

Autores/as María Paz Gómez Carracedo, D. Ballabio, José Manuel Andrade Garda, J. Aires-de-Sousa, V. Consonni
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Núm. 677 (páxs. 64 ata 71)

Self organizing maps for analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons 3-way data from spilled oils

Autores/as Raquel Fernández Varela, María Paz Gómez Carracedo, D. Ballabio, José Manuel Andrade Garda, V, Consonni, R. Todeschini
Revista ANALYTICAL CHEMISTRY Núm. 82 (páxs. 4264 ata 4271)

A matrix solid-phase dispersion-gel permeation chromatography-programmed temperature vaporisation-GC-MS procedure for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in mussel samples.

Autores/as Verónica Fernández González, Estefanía Concha Graña, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE Núm. 33 (páxs. 3741 ata 3750)

Gene expression profiling-Clusters of possibilities

Autores/as Anders Bergkvist, Vendula Rusnakova, Radek Sindelka, José Manuel Andrade Garda, Björn Sjögreen, Daniel Lindh, Amin Forootan, Michael Kubista
Revista METHODS-A COMPANION TO METHODS IN ENZYMOLOGY Núm. 50 (páxs. 323 ata 335)

Simultaneous pressurized enzymatic hydrolysis extraction and clean up for arsenic speciation in seafood samples before high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma-mass spectromet

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Elía Alonso Rodríguez, Antonio Moreda Piñeiro, Carmen Moscoso Pérez, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, Pilar Bermejo Barrera
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 679 Núm. 1 (páxs. 63 ata 73)

Geographical classification of weathered crude oil samples with unsupervised self-organizing maps and a consensus criterion

Autores/as C. Borges, María Paz Gómez Carracedo, José Manuel Andrade Garda, M.F. Duarte, J.L. Biscaya, J. Aires-de-Sousa
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Núm. 101 (páxs. 43 ata 55)

Comparing the weathering patterns of six oils using 3-way generalized Procrustes rotation and matrix-augmentation principal components

Autores/as Raquel Fernández Varela, José Manuel Andrade Garda, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 683 Núm. 1 (páxs. 84 ata 91)

Identification of petroleum hydrocarbons using a reduced number of PAHs selected by Procrustes rotation

Autores/as Raquel Fernández Varela, José Manuel Andrade Garda, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Francisco Ramírez Villalobos
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 60 Núm. 4 (páxs. 526 ata 535)

Development of an environmental friendly method for the analysis of organochlorine pesticides in sediments

Autores/as Estefanía Concha Graña, Verónica Fernández González, Gloria Grueiro Noche, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista CHEMOSPHERE Vol. 79 Núm. 7 (páxs. 698 ata 705)

3-Way pattern-recognition of PAHs from Galicia (NW Spain) seawater samples after the Prestige¿s wreck

Autores/as Gloria Grueiro Noche, José Manuel Andrade Garda, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 158 Núm. 1 (páxs. 207 ata 214)

Investigating the chlorination of acidic pharmaceuticals and by-product formation aided by an experimental design methodology

Autores/as José Benito Quintana Álvarez, María del Rosario Rodil Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista Water Research Vol. 44 Núm. 1 (páxs. 243 ata 255)

In-tube solid-phase microextraction and liquid chromatography using a Monolithic column for the selective determination of residual ethylenediamine in industrial cationic polymers

Autores/as Mª del Carmen Prieto Blanco, Purificación López Mahía, Pilar Campins Falco
Revista ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 81 (páxs. 5827 ata 5832)
DOI https://doi.org/10.1021/ac900796j

Heavy metals in edible seaweeds commercialised for human consumption

Autores/as Victoria Besada Montenegro, José Manuel Andrade Garda, Fernando Schultze Prado, Juan Jose González Fernández
Revista JOURNAL OF MARINE SYSTEMS Vol. 75 (páxs. 305 ata 313)

Quantification of lysine clonixianate in intravenous injections by NIR spectroscopy

Autores/as Raquel López Arellano, Alinne Santander García, José Manuel Andrade Garda, Gonzalo Álvarez Avila, José Antonio Garduño Rosas, Elvia Adriana Morales Hipólito
Revista VIBRATIONAL SPECTROSCOPY Vol. 51 (páxs. 255 ata 262)

A study of large-volume on-column injection GC-ECD for the ultratrace analysis of organochlorine pesticides in water

Autores/as Estefanía Concha Graña, Gerardo Fernández Martínez, Verónica Fernández Villarrenaga, María Isabel Turnes Carou, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 78 Núm. 3 (páxs. 764 ata 771)

Direct determination of V, Ni, and Co in emulsified fuel oil samples by electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS)

Autores/as Susana Carballo Paradelo, R. María Soto Ferreiro, Sonia Amor Pastoriza, Alatzne Carlosena Zubieta, Dolores Esther Fernández Fernández, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 30 Núm. 4 (páxs. 129 ata 138)

Analysis of residual products in benzyl chloride used for the industrial synthesis of quaternary compounds by liquid chromatography with diode-array detection

Autores/as Mª del Carmen Prieto Blanco, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE Vol. 47 Núm. 2 (páxs. 121 ata 126)
DOI https://doi.org/10.1093/chromsci/47.2.121

Optimisation of a headspace-solid-phase micro-extraction method for simultaneous determination of organometallic compounds of mercury, lead and tin in water by gas chromatography-tandem mass spectrometry

Autores/as A Beceiro, Ana Guimaraes, Mª Fátima Alpendurada
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1216 (páxs. 5563 ata 5569)

Temporal distribution, behaviour and reactivities of BTEX compounds in a suburban Atlantic area during a year

Autores/as Débora Pérez Rial, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING Vol. 11 (páxs. 1216 ata 1225)

Terpenoid emissions from quercus robur. A case study or Galicia (NW Spain)

Autores/as Débora Pérez Rial, Josep Peñuelas, Purificación López Mahía, Joan Llusiá
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING Vol. 11 Núm. 6 (páxs. 1268 ata 1275)

Comparison of single-reflection near-infrared and attenuated total reflection mid-infrared spectroscopies to identify and monitor hydrocarbons spilled in the marine environment

Autores/as Pérez Caballero, G, José Manuel Andrade Garda, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ANAL. BIONAL. CHEM Vol. 395 Núm. 7 (páxs. 2335 ata 2347)

Multi-residue analytical method for the determination of emerging pollutants in water by solid-phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry

Autores/as María del Rosario Rodil Rodríguez, José Benito Quintana Álvarez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1216 Núm. 14 (páxs. 2958 ata 2969)

The comparison of two heavy fuel oils in composition and weathering pattern, based on IR, GC-FID and GC-MS analyses: application to the Prestige wreackage

Autores/as Raquel Fernández Varela, José Manuel Andrade Garda, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Francisco Ramírez Villalobos
Revista Water Research Vol. 43 Núm. 4 (páxs. 1015 ata 1026)

Matrix solid-phase dispersion of organic compounds and its feasibility for extracting inorganic and organometallic compounds

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Elía Alonso Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Vanessa Romarís Hortas, Marta Míguez Framil, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 28 Núm. 1 (páxs. 110 ata 116)

Automated on-line in-tube solid-phase microextraction-assisted derivatization coupled to liquid chromatography for quantifiying residual dimethylamine in cationic polymers.

Autores/as Purificación López Mahía, Mª del Carmen Prieto Blanco, C. Cháfer Pericás, Pilar Campíns Falcó
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1188 (páxs. 118 ata 123)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chroma.2008.02.056

A multivariate study of the programmed temperature vaporization injection-gas chromatographic-mass spectrometric determination of polycyclic aromatic hydrocarbons. Application to marine sediments anal

Autores/as Verónica Fernández González, Estefanía Concha Graña, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 74 Núm. 5 (páxs. 1096 ata 1103)

Comparison of oil spillages using mid-IR indexes and 3-way procrustes rotation, matrix-augmented principal components analysis and parallel factor analysis

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Patricia Fresco, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 77 (páxs. 863 ata 869)

As, Bi, Sb, and Se in PM10 Fraction of Atmospheric Particulate Matter EDTA-Pressurized Liquid Extraction and Determination by Hydride Generation Atomic Fluorescence Spectrometry.

Autores/as Carmen Moscoso Pérez, Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 29 Núm. 6 (páxs. 210 ata 216)

Development of an analytical method based on microwave-assisted extraction and solid-phase extraction cleanup for the determination of organochlorine pesticides in animal feed

Autores/as Iván Iglesias García, Mercedes Barriada Pereira, Maria Jose Gonzalez Castro, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista ANAL. BIONAL. CHEM Vol. 391 (páxs. 745 ata 752)

Automatic in-tube SPME and fast liquid chromatography: A cost-effective method for the estimation of dibuthyl and di-2-ethylhexyl phtalates in environmental water samples.

Autores/as Mª del Carmen Prieto Blanco, Pilar Campíns Falcó, C. Cháfer Pericás
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 610 (páxs. 268 ata 273)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aca.2008.01.040

Matrix Solid-Phase Dispersion as a Sample Pretreatment for the Speciation of Arsenic in Seafood Products

Autores/as Antonio Moreda Piñeiro, Elena Peña Vázquez, Paloma Hermelo Herbello, Pilar Bermejo Barrera, Jorge Moreda Piñeiro, Elía Alonso Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 80 Núm. 23 (páxs. 9272 ata 9278)

Characterization of a long range transport pollution episode affecting PM in SW Spain

Autores/as J. Pey, Xavier Querol, J. de la Rosa, Y. González Castanedo, A. Alastuey, G. Gangoiti, A. Sánchez de la Campa, L. Alados-Arboledas, M. Sorribas, C. Pio, V. Cachorro, María Piñeiro Iglesias, Purificación López Mahía, David García Gacio
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING Vol. 10 (páxs. 1158 ata 1171)

Troubleshooting in the Analysis of Hexachlorocyclohexane Isomers in Agar-Agar Culture Media

Autores/as Mercedes Barriada Pereira, Maria Jose Gonzalez Castro, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista SOIL & SEDIMENT CONTAMINATION Vol. 17 (páxs. 12 ata 18)

METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE HEXACLOROCICLOHEXANO EN EL ENTORNO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE TORNEIROS (PORRIÑO-PONTEVEDRA)

Autores/as E. Concha Graña, M. Barriada Pereira, I. Turnes Carou, M.J. González Castro, S. Muniategui Lorenzo, P. López Mahía, D. Prada Rodríguez
Revista EDAFOLOGÍA. REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA CIENCIA DEL SUELO Vol. 15 Núm. 1,2,3 (páxs. 169 ata 192)

Pressurized Liquid Extraction and Microwave-Assisted Extraction in the Determination of Organochlorine Pesticides in Fish Muscle Samples

Autores/as Mercedes Barriada Pereira, Iván Iglesias García, Maria Jose Gonzalez Castro, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL Vol. 91 Núm. 1 (páxs. 174 ata 180)

Identification of fuel samples from the Prestige wreckage by pattern recognition methods

Autores/as Raquel Fernández Varela, José Manuel Andrade Garda, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, F. Ramírez Villalobos
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 56 (páxs. 335 ata 347)

A tutorial on multivariate calibration in atomic spectometry techniques

Autores/as José Manuel Andrade Garda, María Jesús Cal Prieto, María Paz Gómez Carracedo, Alatzne Carlosena Zubieta, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 23 (páxs. 15 ata 28)

Pressurized liquid extraction followed by high performance liquid chromatography coupled to hydride generation atomic fluorescence spectrometry for arsenic and selenium speciation in atmospheric parti

Autores/as Carmen Moscoso Pérez, Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1215 (páxs. 15 ata 20)

Tracers and impact of open burning of rice straw residues on PM in Eastern Spain

Autores/as Mar Viana, J.M. López, Xavier Querol, Andrés Alastuey, David García Gacio, Gustavo Adolfo Blanco Heras, Purificación López Mahía, María Piñeiro Iglesias, M.J. Sanz, F. Sanz, X. Chi, W. Maenhaut
Revista ATMOSPHERIC ENVIRONMENT Vol. 42 (páxs. 1941 ata 1957)

Multiclass Determination of Sunscreen Chemicals in Water Samples by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry

Autores/as José Benito Quintana Álvarez, María del Rosario Rodil Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 80 Núm. 4 (páxs. 1307 ata 1315)

Statistical comparison of trace metal concentrations in wild mussels (Mytilus galloprovincialis) in selected sites of Galicia and Gulf of Biscay (Spain)

Autores/as Victoria Besada, José Manuel Andrade Garda, Fernando Schultze, José Fumega, Bruno Cambeiro, Juan José González
Revista JOURNAL OF MARINE SYSTEMS Vol. 72 (páxs. 320 ata 331)

Indirect photometric detection of anions in nonaqueous capillary electrophoresis employing Orange G as probe and a light-emitting diode-based detector

Autores/as Gustavo Adolfo Blanco Heras, Michael C. Breadmore, Cameron Johns, Joseph P. Hutchinson, Emily F. Hilder, Purificación López Mahía, Paul R. Haddad
Revista ELECTROPHORESIS Vol. 29 (páxs. 3032 ata 3037)

Pressurized hot water extraction coupled to solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments.

Autores/as Verónica Fernández González, Estefanía Concha Graña, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1196 Núm. 1197 (páxs. 65 ata 72)

Determination of organic anions in atmospheric aerosol samples by capillary electropheric aerosol samples by capillary electrophoresis after reserved pre-electrophoresis.

Autores/as Gustavo Adolfo Blanco Heras, María Isabel Turnes Carou, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista ELECTROPHORESIS Vol. 29 (páxs. 1347 ata 1354)

Development of a programmed temperature vaporization-gas chromatography-tandem mass spectometry method for polycyclic aromatic hydrocarbons analysis in biota samples at ultratrace levels

Autores/as Verónica Fernández González, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1207 (páxs. 136 ata 145)

Multiway real-time PCR gene expression profiling in yeast Saccharomyces cerevisiae reveals altered transcriptional response of ADH-genes to glucose stimuli

Autores/as Anders Stahlberg, Karin Elbing, José Manuel Andrade Garda, Bjorn Sjogreen, Amin Forootan, Mikael Kubista
Revista BMC GENOMICS Vol. 9 (páxs. 170 ata 185)

Chemically driven variable selection by focused multimodal genetic algorithms in mid-IR spectra

Autores/as Maria Paz Gómez Carracedo, Marcos Gestal, Julián Dorado de la Calle, José Manuel Andrade Garda
Revista ANAL. BIONAL. CHEM Vol. 389 (páxs. 2331 ata 2342)
DOI https://doi.org/10.1007/s00216-007-1608-1

Pressurized liquid extraction-assisted mussel cytosol preparation for the determination of metals bound to metallothionein-like proteins

Autores/as Sandra Santiago Rivas, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera, Jorge Moreda Piñeiro, Elía Alonso Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 603 (páxs. 36 ata 43)

Linking chemical knowledge and genetic algorithms using two populations and focused multimodal search

Autores/as Maria Paz Gómez Carracedo, Marcos Gestal, Julián Dorado de la Calle, José Manuel Andrade Garda
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 87 (páxs. 173 ata 184)
DOI https://doi.org/10.106/j.chemolab.2006.12.002

Arsenic extraction in marine biological materials using pressurised liquid extraction

Autores/as María José Mato Fernández, J.R. Otero Rey, Jorge Moreda Piñeiro, Elía Alonso Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 71 (páxs. 515 ata 520)

Determination of major and trace elements in human scalp hair by pressurized-liquid extraction with acetic acid and inductively coupled plasma-optical-emission spectometry

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Elía Alonso Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera
Revista ANAL. BIONAL. CHEM Vol. 388 (páxs. 441 ata 449)

3-Way characterization of soils by Procrustes rotation, matrix-augmented principal components analysis and parallel factor analysis

Autores/as José Manuel Andrade Garda, M. Kubista, Alatzne Carlosena Zubieta, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 603 (páxs. 20 ata 29)

Feasibility of Pressurization To Speed Up Enzymatic Hydrolysis of Biological Materials for Multielement Determinations

Autores/as Antonio Moreda Piñeiro, Adela Bermejo Barrera, Pilar Bermejo Barrera, Jorge Moreda Piñeiro, Elía Alonso Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 79 (páxs. 1797 ata 1805)

Use of chelating solvent-based pressurized liquid extraction combined with inductively coupled plasma-optical emission spectrometry for trace element determination in atmospheric particulate matter

Autores/as Elía Alonso Rodríguez, Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 22 (páxs. 1089 ata 1096)

Capillary electrophoretic method for the determination of inorganic and organic anions in real samples strategies for improving repeatibility and reproducibility

Autores/as Gustavo Adolfo Blanco Heras, María Isabel Turnes Carou, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1144 (páxs. 275 ata 278)

Multiresidue analysis of acidic and polar organic contaminants in water samples by stir-bar sorptive extraction-liquid desorption-gas chromatography-mass spectrometry

Autores/as José Benito Quintana Álvarez, María del Rosario Rodil Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1174 (páxs. 27 ata 39)

Optimisation and validation of a solid-phase microextraction method for simultaneous determination of different types of pesticides in water by gas chromatography-mass spectrometry

Autores/as Elisa Beceiro-González, Estefanía Concha-Graña, Ana Guimaraes, Carlos Gonçalves, Soledad Muniategui-Lorenzo, Fátima Alpendurada
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1141 (páxs. 165 ata 173)

Comparison of pressurized liquid extraction and microwave assisted extraction for the determination of organochlorine pesticides in vegetables

Autores/as Mercedes Barriada Pereira, Maria Jose Gonzalez Castro, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista TALANTA Vol. 71 (páxs. 1345 ata 1351)

Development of a fast analytical tool to identify oil spillages employing infrared spectral indexes and pattern recognition techniques

Autores/as Patricia Fresco Rivera, Raquel Fernández Varela, Mari Paz Gómez Carracedo, F. Ramírez Villalobos, Darío Prada Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo, José Manuel Andrade Garda
Revista TALANTA Vol. 74 (páxs. 163 ata 175)

Aqueous and Acidified Slurry Sampling Approaches in the As, Sb, and Sn Determination of Urban Dust Samples by HG-ETAAS

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Carmen Moscoso Pérez, María Piñeiro Iglesias, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 28 Núm. 4 (páxs. 137 ata 143)

Selecting the optimum number of partial least squares components for the calibration of attenuated total-reflectance-mid-infrared spectra of undesigned kerosene samples

Autores/as Mari Paz Gómez Carracedo, José Manuel Andrade Garda, D.N. Rutledge, N.M. Faber
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 585 (páxs. 253 ata 265)

Pressurized Liquid Extraction of Organochlorine Pesticides from Certified Solid Materials

Autores/as Estefanía Concha Graña, Verónica Fernández González, María Isabel Turnes Carou, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE Vol. 45 (páxs. 369 ata 374)

Solid-phase microextraction-gas chromatographic-tandem mass spectrometric analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons Towards the European Union water directive 2006/0129 EC

Autores/as Verónica Fernández González, Estefanía Concha Graña, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1176 (páxs. 48 ata 56)

Optimisation of a selective method for the determination of organophosphorous triesters in outdoor particulate samples by pressurised liquid extraction and large-volume injection gas chromatography-po

Autores/as José Benito Quintana Álvarez, María del Rosario Rodil Rodríguez, Darío Prada Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía
Revista ANAL. BIONAL. CHEM Vol. 388 (páxs. 1283 ata 1293)

Development of a web-based support system for both homogeneous and heterogeneous air quality control networks: process and product

Autores/as Javier Andrade Garda, Juan Manuel Ares Casal, Rafael Carlos García Vázquez, Juan David Presa Díaz, Santiago Rodríguez Yáñez, María Piñeiro Iglesias, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Vol. 133 Núm. 1 (páxs. 139 ata 148)

Development of a new sample pre-treatment procedure based on pressurized liquid extraction for the determination of metals in edible seaweed

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Elía Alonso Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 598 (páxs. 95 ata 102)

Temporal characterisation of river waters in urban and semi-urban areas using physico-chemical parameters and chemometric methods

Autores/as M. Felipe Sotelo, José Manuel Andrade Garda, Alatzne Carlosena Zubieta, R. Tauler
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 583 (páxs. 128 ata 137)

As, Bi, Sb and Sn determination in atmospheric particulate matter by direct solid sampling-hydride generation-electrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Carmen Moscoso Pérez, María Piñeiro Iglesias, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 71 (páxs. 1834 ata 1841)

Medium-to-high antimony concentrations in environmental samples determined by ETAAS using slurry-based sample preparation methods

Autores/as Mª Jesús Cal Prieto, Mónica Felipe Sotelo, Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 27 (páxs. 7 ata 12)

Analysis of Residual Products in Triethylbenzylammonium Chloride by HPLC. Study of the retention Mechanism

Autores/as Mª del Carmen Prieto Blanco, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE Vol. 44 (páxs. 187 ata 192)
DOI https://doi.org/10.1093/chromsci/44.4.187

The real-time polymerase chain reaction

Autores/as Mikael Kubista, José Manuel Andrade Garda, Martin Bengtsson, Amin Forootan, Jiri Jonák, Kristina Lind, Radek Sindelka, Robert Sjöback, Björn Sjögreen, Linda Strömbom, Anders Stahlberg, Neven Zoric
Revista MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE Vol. 27 (páxs. 92 ata 125)

As, Cd, Cr, Ni and Pb pressurized liquid extraction with acetic acid from marine sediment and soil samples

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Elía Alonso Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Antonio Moreda Piñeiro, Adela Bermejo Barrera, Pilar Bermejo Barrera
Revista SPECTROCHIMICA ACTA, PART B: ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 61 (páxs. 1304 ata 1309)

Handling complex effects in slurry-sampling-electrothermal atomic absorption spectrometry by multivariate calibration

Autores/as Mónica Felipe Sotelo, Mª Jesús Cal Prieto, Mª Paz Gómez Carracedo, José Manuel Andrade Garda, Alatzne Carlosena Zubieta, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 571 (páxs. 315 ata 323)

Monitoring photooxidation of the Prestige¿s oil spill by attenuated total reflectance infrares spectroscopy

Autores/as Raquel Fernández Varela, Mª Paz Gómez Carracedo, Patricia Fresco Rivera, José Manuel Andrade Garda, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 69 (páxs. 409 ata 417)

Use of Aqueous Slurries of Coal Fly Ash Samples for the Direct Determination of As, Sb, and Se by Hydride Generation-Atomic Fluorescence Spectrometry

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Carmen Moscoso Pérez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 27 (páxs. 19 ata 25)

Linear PLS regression to cope with interferences of major concomitants in the determination of antimony by ETAAS

Autores/as Mónica Felipe Sotelo, María Jesús Cal Prieto, J. Ferré, R. Boqué, José Manuel Andrade Garda, Alatzne Carlosena Zubieta
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 21 (páxs. 61 ata 68)

Spatial and temporal distribution of dissolved/dispersed aromatic hydrocarbons in seawater in the area affected by the Prestige oil spill

Autores/as J.J. González, L. Viñas, M.A. Franco, J. Fumega, J.A. Soriano, G. Grueiro, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, J.M. Bayona, R. Alzaga, J. Albaigés
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 53 (páxs. 250 ata 259)

Pressurized liquid extraction of organometals and its feasibility for total metal extraction

Autores/as Elía Alonso Rodríguez, Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández, S. Muniategui-Lorenzo, Antonio Moreda Piñeiro, A. Bermejo Barrera, Pilar Bermejo Barrera
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 25 Núm. 5 (páxs. 511 ata 519)

Micro-columns packed with Chlorella Vulgaris immobilised on silica gel for mercury speciation

Autores/as Pilar Tajes Martínez, A Beceiro, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 68 (páxs. 1489 ata 1496)

Pressurized liquid extraction as a novel sample pre-treatment for trace element leaching from biological material

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Elía Alonso Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, Antonio Moreda Piñeiro, Adela Bermejo Barrera, Pilar Bermejo Barrera
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 572 (páxs. 172 ata 179)

Optimisation of purge-and-trap gas chromatography-mass spectrometry analysis of volatile organic compounds in water

Autores/as V. Fernández Villarrenaga, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista CHEMIA ANALITYCZNA Vol. 51 (páxs. 89 ata 98)

Classification of some heat-treated liver pastes according to container type, using heavy metals content and manufacturer¿s data, by principal components analysis and potential curves

Autores/as G. Brito, José Manuel Andrade Garda, J. Havel, C. Díaz, F.J. García, E.M. Peña Méndez
Revista MEAT SCIENCE Vol. 74 (páxs. 296 ata 302)

Evaluatíon of HCH isomers and metabolites in soils, leachates, river water and sediments of a highly contaminated area

Autores/as Estefania Concha Graña, María Isabel Turnes Carou, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista CHEMOSPHERE Vol. 64 (páxs. 588 ata 595)

Determination of organochlorine pesticides in horticultural samples by microwave assisted extraction followed bay GC-ECD

Autores/as Mercedes Barriada Pereira, Maria Jose Gonzalez Castro, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 85 Núm. 4 (páxs. 325 ata 333)

Selection of variables by genetic algorithms to classify apple beverages by artificial neural networks

Autores/as Marcos Gestal, María Paz Gómez Carracedo, José Manuel Andrade Garda, Julián Dorado de la Calle, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, Alejandro Pazos Sierra
Revista Applied Artificial Intelligence Vol. 19 (páxs. 181 ata 198)

Screening the origin and weathering of oil slicks by attenuated total reflectance mid-IR spectrometry

Autores/as Raquel Fernández Varela, D. Suárez Rodríguez, María Paz Gómez Carracedo, José Manuel Andrade Garda, Dolores Esther Fernández Fernández, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 68 (páxs. 116 ata 125)

Direct generatíon of stibine from slurries and its determinatíon by ETAAS using multivariate optimizatión

Autores/as Mª Jesús Cal Prieto, Mónica Felipe Sotelo, Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 26 Núm. 3 (páxs. 94 ata 101)

Selection of Variables by Genetic Algorithms for the Classification of Apple Beverages by means of Artificial Neural Networks

Autores/as Marcos Gestal, Mari Paz Gómez Carracedo, José Manuel Andrade Garda, Julián Dorado de la Calle, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, Alejandro Pazos Sierra
Revista Applied Artificial Intelligence Vol. 19 (páxs. 181 ata 198)
DOI https://doi.org/10.1080/08839510590901921

Influence of several experimental parameters on As and Se leaching from coal fly ash samples

Autores/as José R. Otero Rey, María J. Mato Fernández, Jorge Moreda Piñeiro, Elía Alonso Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 531 (páxs. 299 ata 305)

Possible influence of a gas station on volatile organic compound levels in the ambient air of an urban area

Autores/as Verónica Fernández Villarregana, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista Fresenius Environmental Bulletin Vol. 14 Núm. 5 (páxs. 368 ata 372)

Troubleshooting with cell blanks in PLE extraction

Autores/as Verónica Fernández González, Gloria Grueiro Noche, Estafania Concha Graña, María Isabel Turnes Carou, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista ANAL. BIONAL. CHEM Vol. 383 (páxs. 174 ata 181)

Multivariate optimization for molybdenum determination in environmental solid samples by slurry estraction-ETAAS

Autores/as Mónica Felipe Sotelo, Mª Jesús Cal Prieto, Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 553 (páxs. 208 ata 213)

Organochlorine pesticides accumulation and degradation products in vegetation samples of a contaminated area in Galicia (NW Spain)

Autores/as Mercedes Barriada Pereira, Maria Jose Gonzalez Castro, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista CHEMOSPHERE Vol. 58 (páxs. 1571 ata 1578)

Slurry-based procedures to determine chromium, nickel and vanadium in complex matrices by ETAAS

Autores/as Mónica Felipe Sotelo, Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda, María Jesus Cal Prieto, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista MICROCHEMICAL JOURNAL Vol. 81 (páxs. 217 ata 224)

Classification of apple beverages using artificial neural networks with previous variable selection

Autores/as Marcos Gestal, Mª Paz Gómez Carracedo, José Manuel Andrade Garda, Julián Dorado de la Calle, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, Alejandro Pazos Sierra
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 524 Núm. 1-2 (páxs. 225 ata 234)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aca.2004.02.30

Evaluation of the pure apple juice content in commercial apple beverages using FTMIR-ATR and potential curves

Autores/as Mª Paz Gómez Carracedo, José Manuel Andrade Garda, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo
Revista SPECTROSCOPY LETTERS Vol. 37 Núm. 2 (páxs. 73 ata 93)

Optimization of a thermal desorption method for a mixture of volatile organic compounds (C1-C10): Comparison of two types of cold-traps

Autores/as Veronica Fernandez-Villarren. Martin, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández, X. Tomás
Revista ANALYTICAL LETTERS Vol. 37 Núm. 15 (páxs. 3313 ata 3330)

Procrustes Rotation and Pair-wise Correlation:a Parametric and a Non-parametric Method for Variable Selection

Autores/as Károly Héberger, José Manuel Andrade Garda
Revista CROATICA CHEMICA ACTA Vol. 77 (páxs. 117 ata 125)

Characterization of soluble ions in PM10 fraction airborne particulate matter. Relations with rain water

Autores/as Gustavo A. Blanco Heras, M. Piñeiro Iglesias, María Isabel Turnes Carou, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE Vol. 35 Núm. 1 (páxs. 687 ata 720)

Determination of 21 organochlorine pesticides in tree leaves using solid-phase extraction clean-up cartridges

Autores/as Mercedes Barriada Pereira, Maria Jose Gonzalez Castro, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1061 (páxs. 133 ata 139)

Assessment of methodologies for airborne BaP anlysis

Autores/as M. Piñeiro Iglesias, Gloria Grueiro Noche, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT (páxs. 377 ata 384)

C1 to C9 volatile organic compound measurements in urban air

Autores/as Veronica Fernandez-Villarren. Martin, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández, X. Tomás
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT (páxs. 167 ata 176)

Microwave-assisted extraction and ultrasonic slurry sampling procedures for cobalt determination in geological samples by electrothermal atomic absorption spectroscopy

Autores/as Mónica Felipe Sotelo, Alatzne Carlosena Zubieta, Dolores Esther Fernández Fernández, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 63 (páxs. 735 ata 742)

Improvement of sensitivity in the determination of organochlorine pesticides using a PSS injector with GC-ECD

Autores/as Estefania Concha Graña, María Isabel Turnes Carou, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista ANAL. BIONAL. CHEM Vol. 379 (páxs. 1120 ata 1126)

Evaluation of two atomisation modes for direct determination of molybdenum in complex matrices by ultrasonic slurry sampling-electrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as Mónica Felipe Sotelo, Alatzne Carlosena Zubieta, Dolores Esther Fernández Fernández, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 524 (páxs. 329 ata 337)

Hydride generation atomic fluorescence spectrometric determination of As, Bi, Sb, Se (IV) en Te (IV) in aqua regia extracts from atmospheric particulate matter using multivariate optimization

Autores/as Carmen Moscoso Pérez, Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 526 (páxs. 185 ata 192)

First assessment of PM10, PM2.5 and PM1 measurements in the surroundings of a medium-size northwest Spain city

Autores/as M. Piñeiro Iglesias, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE Vol. 35 Núm. 1 (páxs. 709 ata 710)

Development of pressurized liquid extraction and cleanup procedures for determination of organochlorine pesticides in soils

Autores/as Estefania Concha Graña, María Isabel Turnes Carou, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1047 (páxs. 147 ata 155)

A comparison of procedures to select important variable for describing datasets.

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Miroslav Holík, Josef Halámek
Revista TALANTA Vol. 63 (páxs. 865 ata 872)

As, Bi, Se (IV), and Te (IV) Determination in Acid Extracts of Raw Materials and By-products From Coal-Fired Power Plants by Hydride Generation-Atomic Fluorescence Spectrometry

Autores/as Carmen Moscoso Pérez, Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 25 Núm. 5 (páxs. 211 ata 216)

Development of a slurry-extraction procedure for direct determination of cobalt by electrothermal atomic absorption spectrometry in complex environmental samples

Autores/as Mónica Felipe Sotelo, Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda, Dolores Esther Fernández Fernández, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 522 (páxs. 259 ata 266)

First assessment of dioxin emissions from coal-fired power stations in Spain

Autores/as Gerardo Fernández Martinez, José Manuel López-Vilariño, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, E. Abad, J. Rivera
Revista CHEMOSPHERE Vol. 57 (páxs. 67 ata 71)

Direct determination of Ge in hot spring waters and coal fly ash samples by hydride generation-ETAAS

Autores/as Carmen Moscoso Pérez, Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 64 Núm. 2 (páxs. 302 ata 307)

Procrustes rotation in analytical chemistry, a tutorial

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Mª Paz Gómez Carracedo, Wojtek Krzanowski, Mikael Kubista
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 72 (páxs. 123 ata 132)

Classification of comercial apple beverage using a minimum set of mind-IR wavenumbersselected by Procustes rotation

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, Mª Paz Gómez Carracedo, A. Elbergali, Mikael Kubista
Revista ANALYST Vol. 128 (páxs. 1193 ata 1199)

Generation And Mid-IR Measurement Of A Gas-Phase To Predict Security Parameters Of Aviation Jet Fuels

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Dolores Esther Fernández Fernández, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Mª Paz Gómez Carracedo, Miguel Angel Calviño Méndez
Revista TALANTA Vol. - Núm. 60 (páxs. 1051 ata 1062)

Quantitation of lamda- tera- and k- carrageenans by Mid-Infrared Spectroscopy and PLS Regression

Autores/as José Manuel Andrade Garda, J. Prado Fernández, Juan Antonio Rodríguez Vázquez, E. Tojo
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 480 (páxs. 23 ata 37)

Non-Destructive And Clean Prediction Of Aviation Fuel Characteristics Through Fourier Transform-Raman Spectroscopy And Multivariate Calibration

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Salvador Garrigues, Miguel de la Guardia, Mª Paz Gómez Carracedo, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. - Núm. 482 (páxs. 115 ata 128)

Partial Least Squares Multivariate Regression As An Alternative To Handle Interferences Of Fe On The Determination Of Trace Cr In Water By Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Alatzne Carlosena Zubieta, Darío Prada Rodríguez, Mónica Felipe Sotelo
Revista ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. - Núm. 75 (páxs. 5254 ata 5261)

Uso De Viñetas Para Promover El Aprendizaje En Alumnos Universitarios. Un Camino Para Iniciar El Pensamiento Crítico

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Alatzne Carlosena Zubieta, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, J.M. López Vilariño, M. A. Calviño
Revista ANUARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN QUÍMICA Núm. 16 (páxs. 1 ata 5)

Tube ageing as an important quality factor in the direct determination of Sb in solid samples by ultrasonic slurry sampling-ETAAS

Autores/as Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Mª Jesús Cal Prieto
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. - Núm. 18 (páxs. 29 ata 37)

Niveles de metales en particulado atmosférico de ambientes urbanos y laborales

Autores/as Carmen Moscoso Pérez, Jorge Moreda Piñeiro, Darío Prada Rodríguez
Revista MAFRE SEGURIDAD Vol. 23 Núm. 91 (páxs. 33 ata 39)

Generation and mid-IR measurement of a gas-phase to predict security parameters ofviation jet fuel

Autores/as Darío Prada Rodríguez, José Manuel Andrade Garda, Dolores Esther Fernández Fernández, S. Muniategui-Lorenzo, Mari Paz Gómez Carracedo, Miguel Ángel Calviño
Revista TALANTA Vol. 60 (páxs. 1051 ata 1062)

Multivariate Prediction Of Eight Kerosene Properties Employing Vapour-Phase Mid-Infrared Spectrometery

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Dolores Esther Fernández Fernández, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Mª Paz Gómez Carracedo, Miguel Angel Calviño Méndez
Revista FUEL Vol. - Núm. 82 (páxs. 1211 ata 1218)

Microwave-assited extraction versus Soxhlet extraction in the analysis of 21 organochlorine pesticides in plants

Autores/as Mercedes Barriada Pereira, Estefanía Concha Graña, Maria Jose Gonzalez Castro, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, Esther Fernández Fernández
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 1008 (páxs. 115 ata 122)

A new method for the simultaneous determination of PAH and metals in samples of atmospheric particulate matter

Autores/as Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Xavier Querol, Andrés Alastuey, María Piñeiro Iglesias
Revista ATMOSPHERIC ENVIRONMENT Vol. 37 (páxs. 4171 ata 4175)

Partial least squares multivariate regression as an alternative to handle interferences of Fe on the determination of trace Cr in water by electhrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Alatzne Carlosena Zubieta, Darío Prada Rodríguez, Mónica Felipe Sotelo
Revista ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 75 (páxs. 5254 ata 5261)

Determination of aliphatic and polycyclic aromatic hidrocarbons in atmospheric particulate samples of A Coruña city (Spain)

Autores/as Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, María Piñeiro Iglesias, Mª Paz López Moure
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Vol. 10 (páxs. 98 ata 102)

Bismuth determination in environmental samples by hydride generation-electrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as Purificación López Mahía, Jorge Moreda Piñeiro, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, Carmen María Moscoso Pérez
Revista TALANTA Vol. - Núm. 61 (páxs. 633 ata 642)

As, Hg and Se flue gas sampling in a Coal-Fired Power plant and their fate during coal combustion

Autores/as Purificación López Mahía, Elía Alonso Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo, José Ramón Otero Rey, José Manuel López Vilariño, Darío Prada Rodríguez
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY Vol. 37 Núm. 22 (páxs. 5262 ata 5267)

Communication: The Essential Factor When Implementing Management Systems

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Aldo Borsese, R.D. McDowell
Revista ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 2 ata 12)

Microwave extraction of organochlorine pesticides from soils

Autores/as Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, María Isabel Turnes Carou, Estefanía Concha Graña, Mercedes Barriada Pereira
Revista ANAL. BIONAL. CHEM Vol. 375 (páxs. 1125 ata 1128)

"Tin determination in marine sediment, soil, coal fly ash and coal". Slurried samples by hydride generation-electrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Núm. 461 (páxs. 261 ata 271)

Análisis de COV en matrices acuosas mediante purga y atrapamiento/desorción térmica/cromatografía de gases/espectometría de masas

Autores/as Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Verónica Fernández Villarrenaga
Revista REVISTA DA UNIVERSIDADE MODERNA DO PORTO Núm. 5 (páxs. 271 ata 280)

Microwave assisted digestion procesures for the determination of metalic elements in coal, fly ashes and slag by atomic absorption spectrometry

Autores/as R. María Soto Ferreiro, Alatzne Carlosena Zubieta, Elía Alonso Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Elena González Soto
Revista Fresenius Environmental Bulletin Vol. 11 Núm. 3 (páxs. 157 ata 159)

Optimisation of a programmed split-splitless injector in the gas chomatographic-mass spectrometric determination of organochlorine pesticides

Autores/as María Isabel Turnes Carou, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, Estefanía Concha Graña
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Núm. 958 (páxs. 17 ata 24)

Problems in the extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from diesel particulate matter

Autores/as Purificación López Mahía, Esther Vázquez Blanco, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Maria Piñeiro-Iglesias
Revista POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS Núm. 22 (páxs. 129 ata 146)

Direct As, Bi, Ge, Hg and Se (IV) cold vapor/hydride generation from coal fly ash slurry samples and determination by electrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista SPECTROCHIMICA ACTA, PART B: ATOMIC SPECTROSCOPY Núm. 57 (páxs. 883 ata 895)

Coupled high performance liquid chormatography-microwave digestion-hidride generation-atomic absorption spectrometry for inorganic and organic arsenic speciation in fish tissue

Autores/as Mª del Carmen Villa Lojo, Elía Alonso Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Núm. 57 (páxs. 741 ata 750)

Trace metal evaluation in wet precipitation in the surroundings of A Coruña

Autores/as R. María Soto Ferreiro, José Manuel Andrade Garda, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista AFINIDAD Vol. 59 Núm. 501 (páxs. 592 ata 596)

Evaluación del aporte de nutrientes de una población universitaria de La Coruña

Autores/as Maria Jose Gonzalez Castro, María Isabel Turnes Carou, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista ALIMENTARIA Núm. - (páxs. 21 ata 26)

Concentration and Clean-Up of Trace Hydrocarbons from Atmospheric Particulate Matter

Autores/as Esther Vázquez Blanco, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, Maria Piñeiro-Iglesias, Manuela Miñones Vázquez
Revista CHROMATOGRAPHIA Núm. 56 (páxs. 7 ata 8)

Simultaneous Separation of Amidoamines and Benzalkonium Chloride Surfactants by Capillary Zone Electrophoresis

Autores/as María Isabel Turnes Carou, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, M.C. Prieto Blanco
Revista CHROMATOGRAPHIA Vol. 56 Núm. 9 (páxs. 605 ata 609)
DOI https://doi.org/10.1007/bf02497677

BEHAVIOR OF FLUORINE AND CHLORINE IN SPANISH COAL FIRED POWER PLANTS WITH PULVERIZED COAL BOILERS AND FLUIDIZED BED BOILER

Autores/as J.M. LÓPEZ- VILARIÑO, G. FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, I. TURNES-CAROU, S. MUNIATEGUI-LORENZO, P. LÓPEZ-MAHÍA, D. PRADA-RODRÍGUEZ
Revista ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Vol. 24 (páxs. 687 ata 692)

Determination of As, Bi and Se in acidified slurries of marine sediment, soil and coal samples by hydride generation electrotermal atomic absorption spectometry

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Núm. 17 (páxs. 721 ata 726)

Slurry sampling for direct analysis of solid materials by electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS). A literature review from 1990 to 2000

Autores/as Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Mª Jesus Cal Prieto, Mónica Felipe Sotelo
Revista TALANTA Vol. 56 Núm. - (páxs. 1 ata 51)

Dioxin Assessment in coal-fired power stations from Spain

Autores/as José Manuel López-Vilariño, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Gerardo Fernández Martínez, E Abad, J Rivera
Revista ORGANOHALOGEN COMPOUNDS Núm. 59 (páxs. 203 ata 206)

Direct mercury determination in aqueous slurries of enviromental and biological samples by cold vapour generation-electrothermal atomic absortion spectrometry

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Núm. 460 (páxs. 111 ata 122)

Simultaneous Separation of Amidoamines and Benzalkonium Chloride Surfactants by Capillary Zone Electrophoresis

Autores/as I. Turnes-Carou, C. Prieto-Blanco, P. López-Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, D. Prada-Rodríguez
Revista CHROMATOGRAPHIA Vol. 56 Núm. 9/10 (páxs. 605 ata 609)
DOI https://doi.org/10.1007/bf02497677

Valoración de la ingesta de nutrientes de un colectivo de estudiantes deportistas de la Universidad de La Coruña

Autores/as Maria Jose Gonzalez Castro, María Isabel Turnes Carou, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Esther Fernández Fernández
Revista ALIMENTARIA Vol. 323 Núm. - (páxs. 51 ata 56)

Determination of As, Sb and Se in acid extracts from coal, fly ash and slag samples by hydride generation ETAAS

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Carmen Moscoso Pérez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Esther Fernández Fernández
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 22 Núm. 5 (páxs. 386 ata 391)

Determination of volatile organic compounds in emissions by coalfired power stations from Spain

Autores/as Gerardo Fernández Martínez, José Manuel López-Vilariño, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Vol. 22 Núm. 5 (páxs. 567 ata 575)

Variation of apparent etanol content of unspoiled northwestern Spanish honeys during storage

Autores/as José Francisco Huidobro Canales, Inés Mato Naveira, S. Muniategui-Lorenzo, M. Fernández Muiño, Maria Teresa Sancho
Revista FOOD CHEMISTRY Vol. 73 Núm. - (páxs. 417 ata 420)

Chemical modifiers for direct determination of cobalt in coal combustion residues by ultrasonic slurry-sampling-ETAAS

Autores/as Mónica Felipe Sotelo, Alatzne Carlosena Zubieta, Esther Fernández Fernández, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 371 Núm. - (páxs. 1139 ata 1145)

Evolution of Invertase Activity in Honey over two years

Autores/as Maria del Pilar Sànchez Castro, José Francisco Huidobro Canales, Inés Mato Naveira, S. Muniategui-Lorenzo, Maria Teresa Sancho
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 49 Núm. - (páxs. 416 ata 422)

Direct analysis of inorganic anions in samples with high salt content by capillary zone electrophoresis

Autores/as María Isabel Turnes Carou, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Esther Fernández Fernández
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE Vol. 39 Núm. - (páxs. 397 ata 402)

Correlation between proline content of Honeys and Botanical Origin

Autores/as P. Sánchez, José Francisco Huidobro Canales, Inés Mato Naveira, S. Muniategui-Lorenzo, Maria Teresa Sancho
Revista DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU Vol. 97 Núm. 5 (páxs. 171 ata 175)

Determination of Aliphatic and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Atmospheric Particulate Samples of A Coruña City (Spain)

Autores/as Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, P. López Moure, Maria Piñeiro-Iglesias, Darío Prada Rodríguez
Revista POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS Vol. 1 Núm. - (páxs. 1 ata 6)

Study of cadmium-DDC complex adsorption in knotted reactor using differents eluents.

Autores/as Isabel Garrido Troche, R. María Soto Ferreiro, Alatzne Carlosena Zubieta, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 22 Núm. 6 (páxs. 438 ata 441)

Comparative study of different permanently-treated graphite tubes for the determination of As, Sb and Se in natural water by hydride generation-electrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Carmen Moscoso Pérez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Esther Fernández Fernández
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 431 Núm. - (páxs. 157 ata 165)

Flame atomic absorption spectrometry with flow-injection on-line adsorption preconcentration using a knotted reactor for cadmiun determination in aqueous samples.

Autores/as Isabel Garrido Troche, R. María Soto Ferreiro, Alatzne Carlosena Zubieta, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICAL LETTERS Vol. 34 Núm. - (páxs. 1763 ata 1779)

Application of programmed-temperature split/splitless injection to the trace analysis of aliphatic hydrocarbons by gas chromatography

Autores/as Manuela Miñones Vázquez, Esther Vázquez Blanco, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 919 Núm. - (páxs. 363 ata 371)

Measurement of volatile organic compounds in urban air of La Coruña, Spain

Autores/as Gerardo Fernández Martínez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Esther Fernández Fernández
Revista WATER, AIR, & SOIL POLLUTION Vol. 129 Núm. - (páxs. 267 ata 288)

Distribution of volatile organic compounds during the combustion process in coal-fired power stations

Autores/as Gerardo Fernández Martínez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Esther Fernández Fernández
Revista ATMOSPHERIC ENVIRONMENT Vol. 35 Núm. 33 (páxs. 5823 ata 5831)

Troubleshooting in the trace analysis of organochlorine pesticides in water samples

Autores/as Estefanía Concha Graña, María Isabel Turnes Carou, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Esther Fernández Fernández
Revista CHROMATOGRAPHIA Vol. 54 Núm. 7 (páxs. 501 ata 506)

Antimony as tracer of the anthropogenic influence on soils and estuarine sediments

Autores/as Mª Jesús Cal Prieto, Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda, Mª Luisa Martínez García, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista WATER, AIR, & SOIL POLLUTION Vol. 129 Núm. - (páxs. 333 ata 348)

Multivariate optimisation of hydride generation procedures for single element determination of As, Cd, Sb and Se in natural waters by electrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Carmen Moscoso Pérez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Esther Fernández Fernández
Revista TALANTA Vol. 53 Núm. - (páxs. 871 ata 883)

Use of low temperature ashing and microwave acid extraction procedures for As and Hg determination in coal, coal fly ash and slag smaplesby cold vapor/hydride generation AAS

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, A Beceiro, Elía Alonso Rodríguez, Elena González Soto, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 22 Núm. 6 (páxs. 422 ata 428)

Capillary zone electrophoresis for the determination of light absorbing anions in environmental samples

Autores/as María Isabel Turnes Carou, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Esther Fernández Fernández
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 981 Núm. - (páxs. 411 ata 421)

Comparison of volatile components in fresh and canned sea urchin (Paracentrotus lividus, Lamarck) gonads by GC-MS using dynamic headspace sampling and microwave desorption

Autores/as Ana Isabel Rodríguez Bernaldo de Quirós, Julia López Hernández, Maria Jose Gonzalez Castro, Carlos de la Cruz García, J. Simal Lozano
Revista EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Vol. 212 Núm. - (páxs. 643 ata 647)

Posicionamiento de los alumnos ante una asignatura práctica de química analítica en los nuevos planes de estudio españoles de la licenciatura de química.

Autores/as Dolores Esther Fernández Fernández, José Manuel Andrade Garda, Alatzne Carlosena Zubieta, Lydia Cascarini De la Torre, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ANUARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN QUÍMICA Vol. 12 Núm. 12 (páxs. 169 ata 178)

Separation of Alkylbenzyl Quaternary Ammonium Compounds by Capillary Zone Electrophoresis with Sample Stacking Injection

Autores/as A. Viña Orjales, M. I. Turnes Carou, M. Carmen Prieto Blanco, P. López Mahía, S. Muniategui Lorenzo, D. Prada Rodríguez
Revista CHROMATOGRAPHIA Vol. 51 Núm. 1/2 (páxs. 77 ata 82)

Comparison of volatile components in raw and cooked green beans by GC-MS using dynamic headspace sampling and microwave desorption

Autores/as Ana Isabel Rodríguez Bernaldo de Quirós, Julia López Hernández, Maria Jose Gonzalez Castro, Carlos de la Cruz García, J. Simal Lozano
Revista EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Vol. 210 Núm. 3 (páxs. 226 ata 230)

Microvawe assisted extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from atmospheric particulate samples

Autores/as Maria Piñeiro-Iglesias, Purificación López Mahía, Esther Vázquez Blanco, S. Muniategui-Lorenzo, Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 367 Núm. 1 (páxs. 29 ata 34)

Optimization of microwave-assisted extraction of hydrocarbons in marine sediments: comparison with the Soxhlet extraction method

Autores/as Esther Vázquez Blanco, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 366 Núm. 3 (páxs. 283 ata 288)

Capillary zone electrophoresis for the determination of absorbing anions in enviromental samples. Effect of diverse organic modifiers on selectivity.

Autores/as María Isabel Turnes Carou, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Esther Del Carmen Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Protein, amino acid and fatty acid contents in raw and canned sea urchin( Paracentrotus lividus) harvested in Galicia

Autores/as Carlos de la Cruz García, Julia López Hernández, Maria Jose Gonzalez Castro, Ana Isabel Rodríguez Bernaldo de Quirós, J. Simal Lozano
Revista JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE Vol. 80 Núm. 8 (páxs. 1189 ata 1192)

Resolution of benzo(a)pyrene in complex mixtures of other polycyclic aromatic hydrocarbons. Comparison of two spectrofluorimetric methods applied to water samples.

Autores/as Aurea Andrade Eiroa, Esther Vázquez Blanco, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista The Analyst Vol. 125 Núm. - (páxs. 1321 ata 1326)

Optimizing Resolution in Cnstant-Energy Synchronous Spectrofluorimetry

Autores/as Aurea Andrade Eiroa, Stuart Huckins, Esther Vázquez Blanco, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista APPLIED SPECTROSCOPY Vol. 54 Núm. 10 (páxs. 1534 ata 1538)

Physical, physicochemical and chemical changes during maturation of medlards and persimmons

Autores/as Angeles Romero Rodríguez, J. Simal Lozano, Lourdes Vázquez Odériz, Julia López Hernández, Maria Jose Gonzalez Castro
Revista DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU Vol. 96 Núm. 4 (páxs. 142 ata 145)

Analyst training and motivation: the key to implementing laboratory change projects successfully

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Robert D. McDowall
Revista QUIMICA ANALITICA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 77 ata 84)

Interaction between metallic species and biological substrates: approximation to possible interaction mechanisms between the alga Chlorella Vulgaris and arsenic(III)

Autores/as Elisa Beceiro-González, Ágata Taboada-de la Calzada, Elia Alonso-Rodríguez, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Darío Prada-Rodríguez
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 19 Núm. 8 (páxs. 475 ata 480)
DOI https://doi.org/10.1016/s0165-9936(00)00020-0

Development of a thermal desoption-gas chromatography-mass spectrometry method for determination of styrene in air. Application to workplace air.

Autores/as Verónica Fernández-Villarrena Martín, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALUSIS Núm. 28 (páxs. 737 ata 742)

Development of a method for determination of volatile organic compounds( C6-C9) by thermal desorption-gas chromatography. Application to urban and rural atmospheres

Autores/as Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Esther Vázquez Blanco, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández, Gerardo Fernández Martínez
Revista ANALYTICAL LETTERS Vol. 32 Núm. 14 (páxs. 2851 ata 2870)

Error propagation as a factor in selection of measurement intervals for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons by second-derivate spectrofluorimetry

Autores/as Aurea Andrade Eiroa, Esther Vázquez Blanco, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Esther Del Carmen Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL Vol. 83 Núm. 4 (páxs. 977 ata 983)

High performance liquid chromatographic determination of glycogen in sea urchin gonads with refractive index detection

Autores/as Julia López Hernández, Maria Jose Gonzalez Castro, María Pereda González
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE Vol. 38 Núm. 9 (páxs. 383 ata 385)

Modeling of inner filter effect in synchronous spectrofluorimetry by using partial least squares

Autores/as Esther Vázquez Blanco, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALUSIS Vol. 28 Núm. - (páxs. 148 ata 154)

HPLC-UV-FL PAH analysis in air particulates: application to La Coruña (Spain) air samples.

Autores/as Maria Piñeiro-Iglesias, Esther Vázquez Blanco, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ANNALI DI CHIMICA Vol. 90 Núm. - (páxs. 379 ata 388)

An empirical approach to update multivariate regression models intended for routine industrial use

Autores/as Maria de las Viñas García Mencia, José Manuel Andrade Garda, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista FUEL Vol. 79 Núm. 19 (páxs. 1823 ata 1832)

Slurry sampling for electrothermal AAs determination of cadmium in seafood products

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Bermejo, Antonio Moreda Piñeiro, Adela Moreda Piñeiro, Tiina Kauppila
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 5 ata 9)

Study of chemical modifiers for the direct determination of antimony in soils and sediments by ultrasonic slurry sampling-ETAAS with D2 compensation

Autores/as Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda, Mª Jesús Cal Prieto, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 21 Núm. 3 (páxs. 93 ata 99)

Comparasion between Soxhlet, ultrasonic and microwave assited extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from atmospheric particulate matter

Autores/as Maria Piñeiro-Iglesias, Purificación López Mahía, Esther Vázquez Blanco, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista Fresenius Environmental Bulletin Núm. 9 (páxs. 17 ata 22)

Direct Analysis of Inorganic Anions in Samples with High Salt Content by Capillary Zone Electrophoresis.

Autores/as María Isabel Turnes Carou, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Esther Del Carmen Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons( PAHs) in a complex mixture by second derivative constant-energy synchronous spectrofluorimetry

Autores/as Esther Vázquez Blanco, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández, Aurea Andrade Eiroa
Revista TALANTA Núm. 51 (páxs. 677 ata 684)

Determination of volatile organic compounds in coal, fly ash and slag samples by direct thermal desorption/GC/MS

Autores/as Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Gerardo Fernández Martínez
Revista ANALUSIS Vol. 28 Núm. - (páxs. 953 ata 959)

Chemometric analysis of skeletal data from non- fused and non- picomplexed pentafulvenes

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Xavier Tomas, Angel Álvarez Larena
Revista TALANTA Vol. 48 Núm. - (páxs. 781 ata 794)

Estudio del estado nutricional de una población universitaria de Santiago de Compostela

Autores/as M.A. Lage Yusty, Julia López Hernández, Maria Jose Gonzalez Castro, Mª Elena Álvarez Piñeiro
Revista ALIMENTARIA Núm. 299 (páxs. 19 ata 22)

Development of a method for determination of volatile organic compounds( C6- C9) by thermal desorption- gas chromatography. Application to urban and rural atmospheres

Autores/as S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Esther Vázquez Blanco, Darío Prada Rodríguez, Esther Del Carmen Fernández Fernández, G. Fernández Martínez
Revista ANALYTICAL LETTERS Vol. 32 Núm. 14 (páxs. 2851 ata 2870)

Applicability of high- absorbance MIR spectroscopy in industrial quality control of reformed gasolines

Autores/as José Manuel Andrade Garda, María del Sagrario Sánchez, Luís Antonio Sarabia
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 46 Núm. - (páxs. 41 ata 55)

Development of an analytical scheme for the direct determination of antimony in geological materials by automated ultrasonic slurry sampling- ETAAS

Autores/as Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Esther Del Carmen Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, Mª Jesús Cal Prieto
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 14 Núm. - (páxs. 703 ata 710)

A study of illicit cocaine seizure classification by pattern recognition techniques applied to metal data

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera, Adela Bermejo Barrera, Antonio Moreda Piñeiro, Ana Bermejo Barrera
Revista JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES Vol. 44 Núm. 2 (páxs. 270 ata 274)

Application of Chemometric techniques to optimice the determination of Sb in soils samples by ultrasonic slurry- ETAAS

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Alatzne Carlosena Zubieta, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, Mª Jesús Cal Prieto
Revista QUIMICA ANALITICA Vol. 18 Núm. - (páxs. 137 ata 142)

Classification of Edible vegetables affected by different traffic intensities using potential curves

Autores/as Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda, Esther Del Carmen Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, Xavier Tomas
Revista TALANTA Vol. 48 Núm. - (páxs. 795 ata 802)

Comparison of pyrolytic graphite tubes from two commercial firms used for the determination of antimony in sediment acid extracts

Autores/as Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, Mª Jesús Cal Prieto
Revista AFINIDAD Vol. 56 Núm. 480 (páxs. 105 ata 112)

Determination of mercury in estuarine sediments by flow- injection cold vapour atomic absorption spectrometry after microwave extraction

Autores/as Mª Luisa Martínez García, Alatzne Carlosena Zubieta, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALUSIS Vol. 27 Núm. - (páxs. 61 ata 65)

The effects of various culinary treatments on the content of organic acids in green beans( Phaseolus Vulgaris L.)

Autores/as Carlos de la Cruz García, Maria Jose Gonzalez Castro, M.J. Oruña Concha, Julia López Hernández, J. Simal Lozano, J. Simal Gándara
Revista DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU Vol. 95 Núm. 8 (páxs. 323 ata 326)

Effects of various culinary treatments on the aminoacid content of green beans

Autores/as Carlos de la Cruz García, Julia López Hernández, Maria Jose Gonzalez Castro, Ana Isabel Rodríguez Bernaldo de Quirós, J. Simal Lozano
Revista DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU Vol. 95 Núm. 12 (páxs. 507 ata 510)

Determination of sterols in sea urchin gonads by high- performance liquid chromatography with ultraviolet detection

Autores/as Julia López Hernández, Maria Jose Gonzalez Castro, Marta Piñeiro Sotelo
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE Vol. 37 Núm. 7 (páxs. 237 ata 239)

Analysis of Residual Products in Benzalkonium Chloride by High- Performance Liquid Chromatography

Autores/as Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, M.C. Prieto Blanco
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE Vol. 37 Núm. - (páxs. 295 ata 299)
DOI https://doi.org/10.1093/chromsci/37.8.295

Source Apportionment of inorganic ions in airbone urban particles from Coruña city ( N.W of Spain) using positive matrix factorization

Autores/as P. Prendes, José Manuel Andrade Garda, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 49 Núm. - (páxs. 165 ata 178)

Compostos Orgánicos Volátiles na Atmósfera

Autores/as Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, José Manuel López-Vilariño, Gerardo Fernández Martínez, Verónica Fernández-Villarrena Martín
Revista BOLETÍN DAS CIENCIAS Vol. 37 Núm. - (páxs. 65 ata 75)

Analysis of metals in marine sediments by microwave extraction and flame, hybride generation and cold vapour atomic- absorption spectrometry

Autores/as Mª Luisa Martínez García, Alatzne Carlosena Zubieta, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Purificación López Mahía
Revista ANALYTICAL LETTERS Vol. 32 Núm. 1 (páxs. 139 ata 157)

A pilot study for the statistical treatment of nutritional parameters in the quality control of canned fishing goods

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Marta Barros Lorenzo, Alberto Calviño López, Fernando Dalama Iglesias, María De la Torre Lamosa, Guadalupe Martín Pardo
Revista JOURNAL - ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS Vol. 82 Núm. 5 (páxs. 1247 ata 1256)

Application of simplifed potential curves to classification problems

Autores/as José Manuel Andrade Garda
Revista QUIMICA ANALITICA Vol. 18 Núm. - (páxs. 225 ata 231)

Accumulation of Arsenic (III) by Chlorella Vulgaris

Autores/as Ágata Taboada-de la Calzada, María del Carmen Villa-Lojo, Elisa Beceiro-González, Elia Alonso-Rodríguez, Darío Prada-Rodríguez
Revista APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Vol. 13 Núm. - (páxs. 159 ata 162)

Effects of freeze-drying on the composition of green beans and Padrón peppers.

Autores/as Maria Jose Gonzalez Castro, M. J. Oruña Concha, J. López Hernández, J. Simal Lozano
Revista DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU Vol. 94 Núm. 1 (páxs. 89 ata 91)

Enzymatic determination of l-malic acid in honey

Autores/as Inés Mato Naveira, José Francisco Huidobro Canales, S. Muniategui-Lorenzo, M. Fernández Muiño, Maria Teresa Sancho Ortíz
Revista FOOD CHEMISTRY Vol. 62 Núm. 4 (páxs. 503 ata 508)

Acid predigestion as a slurry preatreatment , for the determination of CA ,CU,MG,NA & zn IN HUMAN SCALP hair by flame atomic/emission spectrometry

Autores/as Pilar Bermejo Barrera, Antonio Moreda Piñeiro, Jorge Moreda Piñeiro, Adela Bermejo Barrera
Revista FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Núm. 360 (páxs. 707 ata 711)

Enzymatic determination of galactose and lactose in honey

Autores/as Ana Val Sanles, José Francisco Huidobro Canales, Maria Teresa Sancho, S. Muniategui-Lorenzo, M.A. Fernández Muiño
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 46 Núm. - (páxs. 1381 ata 1385)

High performance liquid chromatographic determination of mono-and oligosaccharides in food vegetables with light scattering detection and refractive index detection

Autores/as J. López Hernández, Maria Jose Gonzalez Castro, Inmaculada Naya Alba, Carlos de la Cruz García
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE Vol. 36 Núm. 6 (páxs. 293 ata 298)

Monitoring of the vitamin C content of frozen green beans and Padrón peppers by HPLC

Autores/as M. J. Oruña Concha, Maria Jose Gonzalez Castro, J. López Hernández, J. Simal Lozano
Revista JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE Vol. 76 Núm. 3 (páxs. 477 ata 480)

Determination of traces of silver in human scalp hair slurries by electrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as Pilar Bermejo Barrera, Antonio Moreda Piñeiro, Jorge Moreda Piñeiro, Adela Bermejo Barrera
Revista MIKROCHIMICA ACTA (1966) Núm. 129 (páxs. 71 ata 76)

Determination of aluminium and manganesse in human scalp hair sample by electrothermal atomic absortion spectrometry

Autores/as Pilar Bermejo Barrera, Antonio Moreda Piñeiro, Jorge Moreda Piñeiro, Adela Bermejo Barrera
Revista TALANTA Núm. 45 (páxs. 1147 ata 1154)

Direct electrothermal atomic absorption spectrometry determination of nickel in sea water using multiple hot injection and zeeman correction

Autores/as Pilar Bermejo Barrera, Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro, Adela Bermejo Barrera
Revista TALANTA Núm. 45 (páxs. 807 ata 815)

Characterization of anthropogenic and natural emissions of particulate heavy metals in a surrounding area of La Coruña

Autores/as A Beceiro, José Manuel Andrade Garda, Eugenia Serrano, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista AFINIDAD Vol. 55 Núm. 475 (páxs. 207 ata 212)

Direct trace determination of lead in estuarine water using in situ preconcentration of lead hydride on Ir, Zr and W-coated graphite tubes

Autores/as Pilar Bermejo-Barrera, Jorge Moreda-Piñeiro, Antonio Moreda-Piñeiro, Adela Bermejo Barrera
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 368 (páxs. 281 ata 289)

Técnicas analíticas aplicadas a la determinación de compuestos aromáticos en alimentos vegetales

Autores/as Ana Isabel Rodríguez Bernaldo de Quirós, Maria Jose Gonzalez Castro, J. López Hernández, J. Simal Lozano
Revista ALIMENTARIA Núm. 298 (páxs. 73 ata 79)

Selective medium reactions for the as (III) ,as (V) dimethylarsonic acid and monomerhylarsonic acid determination in waters by hydride generation on line electrothermal atomic absorption spectrometry with in situ preconcentration on ZR-coated graphit

Autores/as Pilar Bermejo Barrera, Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro, Adela Bermejo Barrera
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 374 Núm. - (páxs. 231 ata 240)

Direct determination of disolved selenium (IV) and selenium (VI) in sea water by continuous flow hydride generation atomic fluorescence spectrometry.

Autores/as He Youzhao, Jorge Moreda Piñeiro, M. Luisa Cervera, M. De la Guardia
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Núm. 13 (páxs. 289 ata 293)

Determination of chromium in nitric acid extracts of soils by flame and electrothermal atomic absorption spectrometry.

Autores/as Alatzne Carlosena Zubieta, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Núm. 13 (páxs. 1361 ata 1368)

Determination of volatile components in fresh,frozen and freeze-dried Padrón type peppers by GC-MS using dynamic headspace sampling and microwave detection

Autores/as M. J. Oruña Concha, J. Simal Lozano, J. Simal Gándara, Maria Jose Gonzalez Castro, Carlos de la Cruz García
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE Vol. 36 Núm. 12 (páxs. 583 ata 588)

Management attitudes in laboratory automation projects and quality programmes.

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Robert D. McDowall
Revista LABORATORY AUTOMATION & INFORMATION MANAGEMENT Vol. 33 Núm. - (páxs. 217 ata 226)

Direct determination of arsenic in sea water by electrothermal atomic absortion spectrometry using D2 and zeeman effect background correction

Autores/as Pilar Bermejo Barrera, Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro, Adela Bermejo Barrera
Revista MIKROCHIMICA ACTA (1966) Vol. 128 Núm. - (páxs. 215 ata 221)

Determination of arsenic species in environmental samples use of the alga CHORELLA VULGARIS for arsenic (III) retention.

Autores/as Agata Taboada De la Calzada, Mª del Carmen Villa Lojo, A Beceiro, Elía Alonso Rodríguez, Darío Prada Rodríguez
Revista TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 167 ata 174)

Searching for heavy metals groussing roadside soils as a function of motorized traffic influence

Autores/as Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda, Darío Prada Rodríguez
Revista TALANTA Vol. 47 Núm. - (páxs. 753 ata 767)

Iridium coated graphite tubes for the direct determination of as ,cd,hg and pb in sea water by vapor generation ETAAS

Autores/as Pilar Bermejo Barrera, Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro, Adela Bermejo Barrera
Revista ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 19 Núm. - (páxs. 100 ata 106)

Usefulness of the chemical modification and multiinjection technique approaches in the electrothermal atomic absorption spectrometric determination of silver,arsenic, cadmium,chromium ,mercury ,nickel adn lead in sea water.

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 13 Núm. - (páxs. 777 ata 786)

Living organisms as an alternative to hyphenated techniques for metal speciation evaluation of baker`s yeast immobilized on silica gel for Hg speciation.

Autores/as Teresa Pérez Corona, Yolanda Madrid Albarrán, Carmen Cámara Rica, A Beceiro
Revista SPECTROCHIMICA ACTA, PART B: ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 53 Núm. - (páxs. 321 ata 329)

Simultaneous determination of eleven polyciclic aromatic hydorcarbons (PAHS)by second-derivative synchronous spectrofluorimetry taking accoount the possibility of quenching by some pahs in the mixture.

Autores/as Aurea Andrade Eiroa, Esther Vázquez Blanco, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista The Analyst Vol. 123 Núm. - (páxs. 2113 ata 2117)

Conservación de vegetales:congelación,conservación en atmosfera modificada y liofilización

Autores/as Maria Jose Gonzalez Castro, J. López Hernández, J. Simal Lozano
Revista ALIMENTARIA Núm. 295 (páxs. 53 ata 56)

Comparative study on the use of IR. W & ZR coated graphite tubes for the determination of chromiun in slurries of human scalp hair by electrothermal atomic absortion spectrometry

Autores/as Pilar Bermejo Barrera, Antonio Moreda Piñeiro, Jorge Moreda Piñeiro, Adela Bermejo Barrera
Revista FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Núm. 360 (páxs. 712 ata 716)

I+D en el siglo XXI ¿Como pueden llegar a interrelacionarse las Universidades y las industrias?.

Autores/as Dolores Esther Fernández Fernández, Lydia Cascarini De la Torre, José Manuel Andrade Garda, Alatzne Carlosena Zubieta
Revista ANUARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN QUÍMICA Vol. 10 Núm. - (páxs. 10 ata 15)

Determinación de metales tóxicos en agua de mar.El uso de la generación de vapor en espectroscopia para la determinación de metales tóxicos en agua de mar.

Autores/as Pilar Bermejo Barrera, Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro, Adela Bermejo Barrera
Revista IBÉRICA.ACTUALIDAD TECNOLÓGICA Vol. 78 Núm. 414 (páxs. 594 ata 600)

Variaciones mensuales y estadísticas anuales de los parámetros de calidad en muestras de leche de la provincia de La Coruña en relación con el sistema de pago por calidad

Autores/as Purificación López Mahía, J. Simal Gándara, P. Paseiro-Losada, J. Simal Lozano
Revista CIENCIA Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 74 ata 78)

Chromium determination in sea water by electrothermal atomic absortion spectrometry using zeeman effect background coorector and multi-inyection thecnique

Autores/as Pilar Bermejo Barrera, Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro, Adela Bermejo Barrera
Revista FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Núm. 360 (páxs. 208 ata 212)

Total arsenic and selenium levels in atmospheric particulate matter of La Coruña (Spain).

Autores/as A Beceiro, Elena González Soto, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 208 Núm. 3 (páxs. 207 ata 211)

Effects of Freezing on the Pigment Content of Frozen Green Beans and Padron Peppers

Autores/as M.J. Oruña Concha, Maria Jose Gonzalez Castro, J. López Hernández, J. Simal Lozano
Revista ZEITSCHRIFT FUR LEBENSMITTEL-UNTERSUCHUNG UND-FORSCHUNG A-FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Vol. 205 Núm. - (páxs. 148 ata 152)

Determination of Ni in human scalp hair by slurry sampling-electrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera, Adela Bermejo Barrera
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 349 Núm. - (páxs. 319 ata 325)

Contaminación por plomo de suelos próximos a vías de circulación

Autores/as Alatzne Carlosena Zubieta, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Revista ANUARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN QUÍMICA Vol. 2 Núm. 9 (páxs. 41 ata 51)

The effects of various culinary treatments on the pigment content of green beans (phaseolus vulgaris l)

Autores/as Carlos de la Cruz García, Maria Jose Gonzalez Castro, M. J. Oruña Concha, J. López Hernández, J. Simal Lozano, J. Simal Gándara
Revista FOOD RESEARCH INTERNATIONAL Vol. 30 Núm. 10 (páxs. 787 ata 791)

Application of rapid-electrothermal atomic absorption spectrometric methods for the determination of Ag, Al, cd and Mn in cocaine and heroin samples

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera, Adela Bermejo Barrera
Revista FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 358 Núm. - (páxs. 844 ata 847)

Prediction of clean octane numbers in catalytic reformed naphtas using FT-MIR and PLS

Autores/as Darío Prada Rodríguez, José Manuel Andrade, S. Muniategui-Lorenzo
Revista FUEL Vol. 76 Núm. 11 (páxs. 1035 ata 1042)

Inorganic and Methyl Arsenicals Determination by IEC-HG-AAS in Mollusca

Autores/as Elía Alonso Rodríguez, Darío Prada Rodríguez, Elena González Soto
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 66 Núm. - (páxs. 15 ata 22)

Evaluation of various sample preparation procedures for the determination of chromium, cobalt and nickel in vegetables

Autores/as Alatzne Carlosena Zubieta, Mercedes Gallego, Miguel Valcarcel
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 12 Núm. - (páxs. 479 ata 486)

Determination of phenolic pollutants in drinking water by Capillary Electrophoresis in sample stacking mode

Autores/as María Isabel Turnes Carou, Isaac Rodríguez Pereiro, M. Herminia Bollaín Rodríguez, M. Carmen Mejuto Martí, Rafael Cela Torrijos
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 778 Núm. - (páxs. 279 ata 288)

Development of in-house spectral data manipulation programs following quality guides

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Darío Prada Rodríguez, Javier Andrade Garda, Jesús Otero Seoane, Miguel José Rodríguez Rubio
Revista LABORATORY AUTOMATION & INFORMATION MANAGEMENT Vol. 33 Núm. 2 (páxs. 119 ata 127)

Direct determination of traces of cadmium in illicit drugs by-electrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera, Adela Bermejo Barrera
Revista QUIMICA ANALITICA Vol. 16 Núm. - (páxs. 35 ata 40)

Metals in airborne particulate matter in La Coruña (NW Spain)

Autores/as Elisa Beceiro-González, José Manuel Andrade-Garda, Eugenia Serrano-Velasco, Purificación López-Mahía
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 196 (páxs. 131 ata 139)

Factores determinantes para la clasificación multivariada mediante curvas de potencia

Autores/as José Manuel Andrade Garda
Revista AFINIDAD Vol. 54 Núm. 468 (páxs. 103 ata 108)

Effects of freezing and freeze-drying on the fatty acid contents of Padrón type peppers

Autores/as Maria Jose Gonzalez Castro, M. J. Oruña Concha, J. López Hernández, J. Simal Lozano
Revista DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU Vol. 93 Núm. 12 (páxs. 390 ata 392)

Arsenic speciation in marine sediments :Effect of redox potential and reducing conditions

Autores/as M.C. Villa Lojo, A Beceiro, Elía Alonso Rodríguez, Darío Prada Rodríguez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 68 Núm. 3 (páxs. 377 ata 389)

Direct determination of arsenic in sea water by hydride generation atomic fluorescence spectrometry

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, M. Luisa Cervera, Miguel De la Guardia
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 12 Núm. - (páxs. 1377 ata 1380)

Use of flow injection cold vapour generation and preoconcentration on coated graphite tubes for the mercury determination in polluted sea water by-electrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera, Adela Bermejo Barrera
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 12 Núm. - (páxs. 317 ata 321)

Metals in airbone particulate matter in La Coruña (nw of Spain)

Autores/as A Beceiro, Purificación López Mahía, José Manuel Andrade, Eugenia Serrano
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. - Núm. - (páxs. 131 ata 139)

A review of the main factors influencing the FT-IR-PLS abilities exemplified with petrochemical qualimetric applications

Autores/as Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez, José Manuel Andrade, María de las Viñas García
Revista TALANTA Vol. 44 Núm. - (páxs. 2167 ata 2184)

Effects of Freezing on the Organic Acid content of Frozen Green Beans and Padron Peppers

Autores/as Maria Jose Gonzalez Castro, M. J. Oruña Concha, Julia López Hernández, J. Simal Lozano
Revista ZEITSCHRIFT FUR LEBENSMITTEL-UNTERSUCHUNG UND-FORSCHUNG A-FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Vol. 204 Núm. - (páxs. 365 ata 368)

Evaluación del Contenido en Mercurio en Diez Especies de Moluscos Bivalvos de Galicia (España)

Autores/as Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, Elena González Soto, Elía Alonso Rodríguez, María del Carmen Villa Lojo
Revista INFORMACIÓN TECNOLÓGICA Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 75 ata 79)

Slurry sampling electrothermal atomic absorption spectrometric determination of lead, cadmium and manganese in human hair samples using rapid atomizer programs

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera, Adela Bermejo Barrera
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 12 Núm. - (páxs. 301 ata 306)

Determination of Dimethylaminopropylamine in Alkylaminoamides by High-Performance Liquid Chromatography

Autores/as M.C. Prieto-Blanco, P. López-Mahía, D. Prada-Rodríguez
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE Vol. 35 (páxs. 265 ata 269)
DOI https://doi.org/10.1093/chromsci/35.6.265

Chlorophenols in Drinking Water using GC/MS/MS

Autores/as I. Turnes, I Rodríguez, C.M. García, R. Cela
Revista GC/MS Varian Application Note Vol. 61 (páxs. 1 ata 3)

Búsqueda del aseguramiento de la calidad en los laboratorios analíticos

Autores/as Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez, Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda, Lydia Cascarini De la Torre
Revista ANUARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN QUÍMICA Vol. 1 Núm. 9 (páxs. 52 ata 59)

Determination of dietary fibre content of green beans (Phaseolus vulgaris, L.) of Galicia (N. W. Spain).

Autores/as J. López Hernández, M.E. Vazquez-Blanco, M.J. González Castro, J. Simal Lozano, M.L. Vázquez Odériz, M.J. Oruña Concha
Revista DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU Vol. 93 Núm. 6 (páxs. 153 ata 154)

Determination of Amino Acids in Green Beans by Derivatization with Phenylisothiocianate and High-Performance Liquid Chromatography with Ultraviolet Detection

Autores/as M.J. Gonzalez-Castro, J. Lopez-Hernandez, J. Simal-Lozano, M.J. Oruña-Concha
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE Vol. 35 (páxs. 181 ata 185)

Use of multivariate techniques in quality control of kerosene production

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Darío Prada Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo
Revista FUEL Vol. 76 Núm. 1 (páxs. 51 ata 59)

Estudio de diversos métodos de digestión para la especialización de arsénico inorgánico en matrices medioambientales

Autores/as Elena González Soto, Elía Alonso Rodríguez, Darío Prada Rodríguez, Purificación López Mahía, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista ANUARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN QUÍMICA Vol. 95 Núm. 2 (páxs. 343 ata 349)

What industrial topics are not currently learnt in universities

Autores/as Dolores Esther Fernández Fernández, José Manuel Andrade Garda, Alatzne Carlosena Zubieta, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA Vol. 226 Núm. 1 (páxs. 91 ata 96)

Determination of aluminium and strontium in illicit drugs by electrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as P. Bermejo-Barrera, A. Moreda-Piñeiro, J Moreda-Piñeiro, A Bermejo-Barrera
Revista ANALUSIS Vol. 24 (páxs. 263 ata 266)

Combining thermodynamic and spectroscopic information in spectral analysis. Characterization of a single sample

Autores/as J. Nygren, José Manuel Andrade Garda, M. Kubista
Revista ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 68 Núm. 10 (páxs. 0 ata 0)

Determination of Capsaicin and Dihydrocapsaicin in Cayenne Pepper and Padrón Peppers by HPLC

Autores/as J. Lopez-Hernandez, M.J. Oruña-Concha, J. Simal-Lozano, M.J. Gonzalez-Castro, M.E. Vazquez-Blanco
Revista DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU Vol. 92 Núm. 12 (páxs. 393 ata 395)

Cadmiun analysis in soil by microwave acid digestion and graphite furnace atomic absorption spectroscopy.

Autores/as Alatzne Carlosena Zubieta, Darío Prada Rodríguez, José Manuel Andrade Garda, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo
Revista FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 355 Núm. - (páxs. 286 ata 291)

Prediction of FCC Gasoline Octane Numbers Using Ft-MIR And PLS

Autores/as José Manuel Andrade Garda, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, Purificación López Mahía
Revista FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 355 Núm. 355 (páxs. 723 ata 725)

Comparison of different chemical modifiers for the direct determination of arsenic in sea water samples by Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy

Autores/as Pilar Bermejo-Barrera, Jorge Moreda-Piñeiro, Antonio Moreda-Piñeiro, Adela Bermejo-Barrera
Revista FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 355 (páxs. 174 ata 179)

Use of Flow Injection Cold Vapour Generation and Preconcentration on Coated Graphite Tubes for the Determination of Cadmium in Sea-Water by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry

Autores/as Pilar Bermejo-Barrera, Jorge Moreda-Piñeiro, Antonio Moreda-Piñeiro, Adela Bermejo-Barrera
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 11 (páxs. 1081 ata 1086)

Separation of Neutral Lipid Classes in Green Beans by High-Perfomance Liquid Chromatography

Autores/as M.J. Gonzalez-Castro, J. Lopez-Hernandez, J. Simal-Lozano, M.J. Oruña-Concha, M.E. Vazquez-Blanco
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE Vol. 34 (páxs. 199 ata 201)

Determination of chlorophenols in drinking water wiht high resolution gas chromatography-tandem mass spectrometry

Autores/as I. Turnes, I. Rodríguez, C.M. García, R. Cela
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 743 (páxs. 283 ata 292)

Steady state fluorescence studies of the complexes between pyrene and per-6-O-tert-butyldimethylsilyl-,-and-cyclodextrins

Autores/as M. Eddaoudi, A.W. Coleman, P. Prognon, Purificación López Mahía
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY Vol. - Núm. 2 (páxs. 955 ata 959)

Ciclodextrins as possible post-column fluorogenic reagents for the liquid chromatographic determination of psoralens

Autores/as Purificación López Mahía, P. Prognon, S. Muniategui-Lorenzo, D. Letellier, L. Sargi, G. Mahuzier
Revista QUIMICA ANALITICA Vol. - Núm. 15 (páxs. 230 ata 238)

Estudio de los niveles de Tributilestaño, Dibutilestaño y Estaño total en tres de las Rías Gallegas

Autores/as Pilar Bermejo Barrera, R. María Soto Ferreiro, Adela Bermejo Barrera
Revista REVISTA DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA DE CIENCIAS Vol. 1 Núm. - (páxs. 143 ata 160)

Study of chemical modifiers for direct determination of silver in sea water by ETA-AAS with deuterium background correction

Autores/as P. Bermejo-Barrera, J Moreda-Piñeiro, A. Moreda-Piñeiro, A. Bermejo Barrera
Revista TALANTA Vol. 43 (páxs. 35 ata 44)

Determination of traces of chromium in cocaine and heroin by flameless atomic absorption spectrometry

Autores/as Pilar Bermejo-Barrera, Antonio Moreda-Piñeiro, Jorge Moreda-Piñeiro, Adela Bermejo-Barrera
Revista TALANTA Vol. 43 (páxs. 77 ata 87)

Optimization of a liquid-liquid extraction procedure of butyltin compounds and total tin in marine water samples using flame atomic absorption spectrometry

Autores/as P. Bermejo, M.C. Tubio, R. María Soto Ferreiro, A. Bermejo
Revista MICROCHEMICAL JOURNAL Vol. - Núm. 53 (páxs. 395 ata 403)

Heavy metals determination in atmospheric particulate matter of La Coruña

Autores/as Eugenia Serrano-Velasco, Elisa Beceiro-González, Purificación López-Mahía, Darío Prada-Rodríguez
Revista QUIMICA ANALITICA Vol. 15 (páxs. 38 ata 44)

Effectiveness of palladium as chemical modifier for the direct silver and manganese determination in cocaine and heroin by Electrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as Pilar Bermejo-Barrera, Antonio Moreda-Piñeiro, Jorge Moreda-Piñeiro, Adela Bermejo-Barrera
Revista TALANTA Vol. 43 (páxs. 1783 ata 1792)

Use of aqueous slurry sampling for the determination of lead in human hair by electothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as Pilar Bermejo-Barrera, Antonio Moreda-Piñeiro, Teresa Romero-Barbeito, Jorge Moreda-Piñeiro, Adela Bermejo-Barrera
Revista TALANTA Vol. 43 (páxs. 1099 ata 1107)

Determination of Tributyltin (Tbt), Dibutyltin (Dbt) and Total Tin in the Galicia estuaries by HPLC-ETAAS

Autores/as Pilar Bermejo Barrera, R. María Soto Ferreiro, Raquel Domínguez González, Adela Bermejo Barrera
Revista ANNALI DI CHIMICA Vol. 86 Núm. - (páxs. 495 ata 495)

Evolution of Sugar, Starch, Pectin and insoluble Fibre Contents in Frozen Green Beans and Padrón peppers

Autores/as M.J. Oruña-Concha, M.J. Gonzalez-Castro, J. Lopez-Hernandez, J. Simal-Lozano
Revista DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU Vol. 92 Núm. 9 (páxs. 278 ata 281)

Speciation of inorganic and organic arsenic in marine sediments from La Coruña Estuary

Autores/as Elena González Soto, Elía Alonso Rodríguez, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 335 Núm. - (páxs. 713 ata 715)

Determination of pentachlorophenol in water samples by means of capillary zone electrophoresis

Autores/as María Isabel Turnes Carou, M.C. Mejuto, R. Cela
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. - Núm. 733 (páxs. 395 ata 404)

Determination of trace metals (As, Cd, Hg, Pb and Sn) in marine sediment slurry by electrothermal atomic absorption spectroscopy using palladium as chemical modifier.

Autores/as P. Bermejo-Barrera, M.C. Barciela-Alonso, J Moreda-Piñeiro, C. González-Sixto, A Bermejo-Barrera
Revista SPECTROCHIMICA ACTA, PART B: ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 51 (páxs. 1235 ata 1244)

Inorganic an organic arsenic speciation in seaweaters by IEC-HG-AAS

Autores/as Elena González Soto, Elía Alonso Rodríguez, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista ANALYTICAL LETTERS Vol. 29 Núm. 15 (páxs. 2701 ata 2712)

Determination of trace elements in tree leaves

Autores/as Elena González Soto, Elía Alonso Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez
Revista ANNALI DI CHIMICA Vol. 86 Núm. 86 (páxs. 181 ata 191)

Traces of Cadmium in Human Scalp Hair Measured by Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy with the Slurry Sampling Technique

Autores/as Pilar Bermejo-Barrera, Antonio Moreda-Piñeiro, Teresa Romero-Barbeito, Jorge Moreda-Piñeiro, Adela Bermejo-Barrera
Revista CLINICAL CHEMISTRY Vol. 42 (páxs. 1287 ata 1288)

Chemical Composition of Padrón peppers (Capsicum annuum L.) grown in Galicia (N.W. Spain)

Autores/as J. Lopez-Hernandez, M.J. Oruña-Concha, J. Simal-Lozano, M.E. Vazquez-Blanco, M.J. Gonzalez-Castro
Revista FOOD CHEMISTRY Vol. 57 Núm. 4 (páxs. 557 ata 559)

Evaluation of two new examples of gratifized carbon black for uses in solid fase extraction cartridges

Autores/as C. Crescenzi, A. Di Corcia, G. Passariello, R. Samperi, María Isabel Turnes Carou
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. - Núm. 733 (páxs. 41 ata 55)

Direct enzymatic analysis of glycerol in honey: a simplied method

Autores/as M.A. Fernández Muiño, M.T. Sancho, S. Muniategui-Lorenzo, J. Simal Lozano
Revista JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE Vol. 71 Núm. - (páxs. 141 ata 144)

Comparative Study of Magnesium Nitrate, Palladium Nitrate and Reduced Palladium for the Direct Determination of Mercury in Sea Water by Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy

Autores/as Pilar Bermejo-Barrera, Jorge Moreda-Piñeiro, Antonio Moreda-Piñeiro, Adela Bermejo-Barrera
Revista MIKROCHIMICA ACTA (1966) Vol. 124 (páxs. 111 ata 122)

Effects of blanching, freezing and freeze-drying on the fatty acid contents of green beans

Autores/as M.J. Gonzalez-Castro, M.J. Oruña-Concha, J. Lopez-Hernandez, J. Simal-Lozano, A. Ganza-Gonzalez
Revista ZEITSCHRIFT FUR LEBENSMITTEL-UNTERSUCHUNG UND-FORSCHUNG A-FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Vol. 203 (páxs. 370 ata 373)

Determination of tributyltin and dibutyltin in sea water by high performance liquid chromatography coupled with electrothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as P. Bermejo, R. María Soto Ferreiro, R. Domínguez, M. Aboal, A. Bermejo
Revista ANALUSIS Vol. - Núm. 24 (páxs. 79 ata 83)

Determinación de As(III) y As(V) en aguas subterráneas por HG-AAS

Autores/as Elena González Soto, Elía Alonso Rodríguez, Darío Prada Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista ANUARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN QUÍMICA Vol. 5 Núm. 8 (páxs. 168 ata 176)

GC determination of fatty acids in green beans grown in Galicia (N.W. Spain)

Autores/as J. Lopez-Hernandez, M.J. Gonzalez-Castro, J. Simal-Lozano, M.E. Vazquez-Blanco, M.L. Vazquez-Oderiz
Revista GRASAS Y ACEITES Vol. 47 Núm. 6 (páxs. 182 ata 185)

Comparative study of chemical modifiers for the direct determination of chromium and nickel in polluted sea water by electothermal atomic absorption spectrometry

Autores/as P. Bermejo-Barrera, J Moreda-Piñeiro, A. Moreda-Piñeiro, A. Bermejo Barrera
Revista QUIMICA ANALITICA Vol. 15 (páxs. 249 ata 254)

Inorganic As(III) and As(V) speciation in Tree Leaves by HG-ASS

Autores/as Elena González Soto, Darío Prada Rodríguez, Elía Alonso Rodríguez, Dolores Esther Fernández Fernández
Revista ANNALI DI CHIMICA Vol. 86 Núm. - (páxs. 393 ata 400)

Determination of chlorophenols at the sub-ppb level in tap water using derivatization, solid-phase extraction and gas chromatography with plasma atomic emission detection

Autores/as María Isabel Turnes Carou, I. Rodríguez, M.C. Mejuto, R. Cela
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. - Núm. 721 (páxs. 297 ata 304)

Calidad química e higiénico-sanitaria de leche producida en la provincia de La Coruña

Autores/as Purificación López Mahía, P. Paseiro-Losada, J. Simal Lozano, J. Simal Gándara
Revista ANALES DE BROMATOLOGIA Vol. 44 Núm. - (páxs. 223 ata 227)

Determination of Pectins by HPLC. A Comparison of Two Methods Applied to Green Beans (Phaseolus vulgaris, L.).

Autores/as M.E. Vazquez-Blanco, J. López Hernández, M.L. Vazquez-Oderiz, J. Simal-Lozano, M.J. Gonzalez-Castro
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE Vol. 33 (páxs. 551 ata 553)

Cost, laboratory safety, productivity and faster research octane number and motor octane number determinations in industrial chemistry laboratories

Autores/as José Manuel Andrade Garda, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYST Vol. - Núm. 120 (páxs. 249 ata 253)

Multivariate calibrations in FT-IR for prediction of kerosene properties

Autores/as S. Garrigues, José Manuel Andrade Garda, M. De la Guardia, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 317 Núm. 1 (páxs. 95 ata 105)

Ion-exchange method for analysis pf four arsenic species and its application to tap water analysis

Autores/as Elena González Soto, Elía Alonso Rodríguez, Darío Prada Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo
Revista ANALYTICAL LETTERS Vol. 28 Núm. 28 (páxs. 2699 ata 2718)

Buscando áreas comunes de interés entre la Universidad y la industria, un ejemplo español de interrelación industria y Química

Autores/as Dolores Esther Fernández Fernández, José Manuel Andrade Garda, Alatzne Carlosena Zubieta, S. Muniategui-Lorenzo, Darío Prada Rodríguez, L.E. Cascarini
Revista ANUARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN QUÍMICA Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Diastase, invertase and B-glucosidase activities in fresh honey from northwest Spain

Autores/as F.J. Santana, M.P. Sánchez, M.T. Sancho, S. Muniategui-Lorenzo, J. Simal Lozano
Revista JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH Vol. - Núm. 34 (páxs. 39 ata 44)

Acaricide residues in honey: Analytical methods and levels found

Autores/as M.A. Fernández Muiño, M.T. Sancho, S. Muniategui-Lorenzo, J. Simal Lozano
Revista JOURNAL OF FOOD PROTECTION Vol. 58 Núm. - (páxs. 449 ata 454)

Copper determination in cocaine and heroin by electrothermal atomic absorption spectrometry using palladium-magnesium nitrate and nitric acid as chemical modifiers

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera, Adela Bermejo Barrera
Revista QUIMICA ANALITICA Vol. 14 Núm. - (páxs. 201 ata 209)

Procrustes rotation as a way to compare different sampling seasons in soils

Autores/as Alatzne Carlosena Zubieta, José Manuel Andrade Garda, M. Kubista, Darío Prada Rodríguez
Revista ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. - Núm. 67 (páxs. 2373 ata 2378)

Estudios quimiométricos de elementos metálicos en quesos para el control de calidad de lso mismos

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Darío Prada Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Alatzne Carlosena Zubieta
Revista ANALES DE BROMATOLOGIA Vol. 44 Núm. - (páxs. 209 ata 216)

Aplicación de técnicas multivariantes a resultados de los análisis de leche natural de vaca: I Análisis factorial

Autores/as Purificación López Mahía, P. Paseiro-Losada, J. Simal Lozano, J. Simal Gándara
Revista ANALES DE BROMATOLOGIA Vol. 44 Núm. - (páxs. 229 ata 236)

Determination of lead in illicit drugs by electrothermal atomic absorption spectrometry using palladium as chemical modifier

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro, Antonio Moreda Piñeiro, Pilar Bermejo Barrera, Adela Bermejo Barrera
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 310 Núm. - (páxs. 335 ata 387)

Direct Determination of Nickel in Heroin and Cocaine by Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy Using Deuterium Arc Background Correction Combined with Chemical Modification

Autores/as Pilar Bermejo-Barrera, Antonio Moreda-Piñeiro, Jorge Moreda-Piñeiro, Adela Bermejo-Barrera
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 10 (páxs. 1011 ata 1017)

Manual or automatic methods for gravity determinations in heavy petroleum distillates? An example where automation was not justified. Laboratory Automation and Information Management

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Darío Prada Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. - Núm. 31 (páxs. 0 ata 0)

Nonacaaricide pesticide residuees in honey: Analytical methods and levels found

Autores/as M.A. Fernández Muiño, M.T. Sancho, S. Muniategui-Lorenzo, J. Simal Lozano
Revista JOURNAL OF FOOD PROTECTION Vol. 58 Núm. - (páxs. 1271 ata 1274)

Use of the of the surfactant agents in the direct determination of zinc in milk samples by flame atomic absorption spectrometry

Autores/as R.M. Soto Ferreiro
Revista ANALUSIS Vol. 23 (páxs. 138 ata 139)

HPLC Determination of Sugars and Starch in Green Beans

Autores/as J. LOPEZ-HERNANDEZ, M.J. GONZALEZ-CASTRO, M.E. VAZQUEZ-BLANCO, M.L. VAZQUEZ-ODERIZ, J. SIMAL-LOZANO
Revista JOURNAL OF FOOD SCIENCE Vol. 49 Núm. 5 (páxs. 1048 ata 1049)

Palladium as a chemical modifier for the determination of mercury in marine sediments slurries by Electrothermal Atomization Atomic Absorption Spectrometry

Autores/as P. Bermejo-Barrera, J. Moreda Piñerio, A. Moreda-Piñeiro, A Bermejo-Barrera
Revista ANALYTICA CHIMICA ACTA Vol. 296 (páxs. 181 ata 193)

Comparative study between zirconium coated graphite tubes and palladium-magnesium nitrate as chemical modifier for tin determination in tap water Atomic Absorption Spectrometry with Electrothermal Atomization

Autores/as R.M. Soto
Revista QUIMICA ANALITICA Vol. 13 (páxs. 15 ata 18)

Indirect Determination of Iodide, as HgxIy Complex, by Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy.

Autores/as P. Bermejo-Barrera, A. Moreda-Piñeiro, M. Aboal-Somoza, J. Moreda Piñeiro, A. Bermejo-Barrera
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 483 ata 487)

Determination of chlorophenols in drinking water samples at the subnanogram per millilitre level by gas chromatography with atomic emission detection

Autores/as M.I. Turnes, I. Rodríguez, M. C. Mejuto , R. Cela
Revista JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Vol. 683 (páxs. 21 ata 29)

High pressure acid digestion using microwave heating for the determination of Zinc, Iron and Copper of mussels by Flame Atomic Absorption Spectrometry

Autores/as R.M. Soto
Revista ANALUSIS Vol. 21 (páxs. 197 ata 199)

Palladium-Magnesium Nitrate as a chemical modifier for the determination of lead in mussel slurries by Electrotermal Atomic Absorption Spectrometry (ETA-AAS)

Autores/as R.M. Soto
Revista The Analyst Vol. 118 (páxs. 665 ata 668)

Direct determination of Tin in Tap waters by Electrothermal Atomization Atomic Absorption Spectroscopy

Autores/as R.M. Soto
Revista FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Vol. 21 (páxs. 197 ata 199)

Comparative study of sample preparation methods for Zinc, Iron and Copper determination in mussels by Flame Atomic Absorption Spectrometry

Autores/as R.M. Soto
Revista ANALYTICAL LETTERS Vol. 24 Núm. 12 (páxs. 2277 ata 2292)

Chemometric study of RP-HPLC system selectivity

Autores/as MC Pietrogrande, MI Turnes Carou, F Dondi
Revista ANALUSIS Vol. 20 (páxs. 111 ata 116)

Determinación de compuestos fenólicos en aguas

Autores/as Mª del C. Mejuto, I. Turnes, E. Rubí, Mª. H Bollain, I. Medina
Revista REVISTA DE TOXICOLOGÍA Vol. 8 Núm. 2 (páxs. 287 ata 288)

Determinación espectrofotométrica de cobalto(II) con ácido etilendiaminotetrametilenfosfónico (AEDTMF)

Autores/as Elia Alonso Rodríguez, ADELA BERMEJO BARRERA, F. BERMEJO MARTÍNEZ
Revista ACTA QUÍMICA COMPOSTELANA Vol. VIII Núm. 3 (páxs. 63 ata 69)

Chromatographic techniques in Problems of Instrumental Analytical Chemistry

Autores/as José Manuel Andrade Garda, Alatzne Carlosena Zubieta, Mª Paz Gómez Carracedo, Miguel Anxo Maestro Saavedra, Mª del Carmen Prieto Blanco, R. María Soto Ferreiro
Editorial Publisher: World Scientific Europe Ltddelete, (España)
ISBN 9781786341808

II Jornada sobre estrategias para la innovación de la actividad docente en Química Analítica: contenidos y herramientas

Autores/as Elena Domínguez, S. Muniategui, Arantzazú Narváez, J. L. Pérez Pavón, M. Torres
Editorial SEQA, (España)
ISBN 978-84-608-9491-9

Material particulado atmosférico: el desafío de una mezcla compleja de contaminantes. Discurso de Ingreso como Académica de Número en la Academia de Farmacia de Galicia

Autores/as Purificación López Mahía
Editorial Nino. Centro de impresión digital, (España)
ISBN 978-84-944483-5-5

Jornada sobre estrategias para la innovación de la actividad docente en Química Analítica: contenidos y herramientas.

Autores/as S. Muniategui, E. Dominguez, A. Narváez, J. L. Pérez Pavón, M. Torres
Editorial SEQA, (España)
ISBN 978-84-616-9373-3.

Medioambiente y salud: Una visión analítica sobre los contaminantes prioritarios y de interés emergente. Discurso de Ingreso como Académica de Número en la Academia de Farmacia de Galicia. (2013)

Autores/as S. Muniategui
Editorial Nino. Centro de impresión digital, (España)
ISBN 978-84-940673-3-4

Medioambiente: partículas ultrafinas y us instrumentos de medida. Intercomparaciones de la red española de DMAs ambientales (REDMAASS) en la estación de sondeos atmosféricos del Inta en El Areonsillo

Autores/as F.J. Gómez Moreno, M. Sorribas, E. Alonso, B. Artiñano, V. Juncal Bello , M. Piñeiro Iglesias, P. López-Mahía, N. Pérez, J. Pey, A. Alastuey, M. I. García, Rodríguez, S., G. Titos, H. Lyamani, L. Alados-Arboledas, B. A. de la Morena
Editores M. Sorribas, D.A de la Morena, F.J. Gómez Moreno
Editorial Ministerio de Defensa, Madrid (España)
ISBN 978-84-938932-1-7

Medioambiente: partículas ultrafinas y sus instrumentos de medida. Intercomparación de la Red eEspañola de DMAs Ambientales (REDMAAS) en la estación de sondeos atmosféricos del INTA en el Arenosillo

Autores/as Alonso, E., Purificación López Mahía, F.J. Gómez Moreno, M. Sorribas, B. Artiñano, Maria Isabel Gonzalez Piñeiro, J. Pey, A. Alastuey, G. Titos, Hassan Lyamani, L. Alados-Arboledas, B.A. de la Morena
Editorial Ministerio de Defensa. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial " Esteban Terradas", (España)
ISBN 978-84-938932-1-7

Analytical Chemistry of Cadmium. Sample Pre-Treatment and Determination Methods

Autores/as Antonio Moreda Piñeiro, Jorge Moreda Piñeiro
Editorial Nova Science Publishers, New York (Estados Unidos)
ISBN 978-1-60876-808-0

"Basic Chemometric Techniques In Atomic Spectroscopy"

Editorial Royal Society of Chemistry,, Cambridge (Reino Unido)
ISBN 978-0-85404-159-6

Importancia industrial y medioambiental de especies metálicas tóxicas

Autores/as Carmen María Moscoso Pérez, Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Editores Carmen María Moscoso Pérez , Jorge Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, Dolores Esther Fernández Fernández, Darío Prada Rodríguez
Editorial Tórculo Artes Gráficas S.L., (España)
ISBN 84-689-0900-9

Prevención da contaminación no sector enerxético: centrais térmicas

Autores/as Darío Prada Rodríguez, Purificación López Mahía, S. Muniategui-Lorenzo
Editorial Colección Técnica Medio Ambiente, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-453-3342-9

Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de taboleiros

Autores/as Darío Prada Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía
Editorial Colección Técnica Medio Ambiente, Santiago de Compostela (España)
ISBN D.L.C-1146

Prevención da contaminación no sector de industrias Lácteas

Autores/as Darío Prada Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía
Editorial Colección Técnica Medio Ambiente, Santiago de Compostela (España)
ISBN D.L.C-135

Prevención da contaminación no sector da industria conserveira de peixes e mariscos

Autores/as Darío Prada Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía
Editorial Colección Técnica Medio Ambiente, Santiago de Compostela (España)
ISBN D.L. C-165

Experiencias de laboratorio de Química. Orientación didácticas para Bacharelato

Autores/as Darío Prada Rodríguez, Purificación López Mahía
Editorial Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8121-897-9

Prevención da contaminación no sector enerxético: refino de petroleo

Autores/as Vicente Beceiro Veiga, José Manuel Martínez Mayán, Senén Fernández Hermida, Darío Prada Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía, Dolores Esther Fernández Fernández
Editorial Colección Técnica Medio Ambiente, Santiago de Compostela (España)
ISBN D.L.C-1828

Prevención da contaminación no sector de transformación da madeira: fabricación de pasta de papel

Autores/as Darío Prada Rodríguez, S. Muniategui-Lorenzo, Purificación López Mahía
Editorial Colección Técnica Medio Ambiente, Santiago de Compostela (España)
ISBN D.L. PO-106

Conceptos de calidad en la industria y laboratorios de análisis

Autores/as José Manuel Andrade Garda
Editorial Universidad de A Coruña, (España)
ISBN 84-89694-99-0

Sample preparation in foodomics. Combination of assisted-extraction techniques to the comprehensive foodomics

Autores/as Moreda-Piñeiro, J.,Moreda-Piñeiro, A.
Libro Comprehensive Foodomics
Vol. 2 Edita Elsevier.
ISBN: 9780128163955
Páxinas Dende a 581 ata a 608

Micro and Nano-Plastics in the Environment: Research Priorities for the Near Future

Autores/as Marco Vighi,Javier Bayo,Francisca Fernández-Piñas,Jesús Gago,May Gómez,Javier Hernández-Borges,Alicia Herrera,Junkal Landaburu,Soledad Muniategui-Lorenzo,Antonio-Román Muñoz,Andreu Rico,Cristina Romera-Castillo,Lucia Viñas,Roberto Rosal
Libro Reviews of Environmental Contamination and Toxicology
Edita Springer.
ISBN: 978-3-030-88216-7
Páxinas Dende a 163 ata a 218

Determinación de cobre en una aleación. Aspectos analíticos de esta práctica de laboratorio

Autores/as José María Fernández Solís,Elía Alonso Rodríguez,Elena González Soto,Victoria González-Rodríguez,Jesús Manuel Castro Romero
Libro GALICIA QUÍMICA Vol. 3 nº 1
Vol. 3 Edita COLQUIGA.
ISBN: 26593726
Páxinas Dende a 29 ata a 31

Multivariate Classification Techniques to Authenticate Mexican Commercial Spirits

Autores/as Carlos Fernández Lozano,M. Gestal,G. Pérez Caballero,A.L. Revilla-Vázquez,José M. Andrade
Libro Quality Control in the Beverage Industry
Vol. 17 Edita Elsevier.
ISBN: 978-0-12-816681-9
Páxinas Dende a 259 ata a 288

Surfactants

Autores/as M.D.C. Prieto-Blanco,M. Fernández-Amado,Purificación López Mahía,S. Muniategui-Lorenzo,D. Prada-Rodríguez
Libro Encyclopedia of Analytical Science (3rd ed.)
Vol. 9 Edita Elsevier Ltd.
ISBN: 9780081019832
Páxinas Dende a 410 ata a 417

Atomic Spectrometry: Chemometric Approaches to Data Evaluation

Autores/as José Manuel Andrade Garda,Javier Terán Baamonde,Mª Paz Gómez Carracedo,Alatzne Carlosena Zubieta,R. María Soto Ferreiro
Libro Encyclopedia of Analytical Science (3rd ed.)
Vol. 1 Edita Elsevier Ltd.
ISBN: 9780081019832
Páxinas Dende a 228 ata a 238

Application of Solid Phase Extraction for Determination of Triazine Herbicides in Environmental Water Samples

Autores/as Beceiro González, E.,González-Castro, M. J.
Libro Solid-Phase Extraction: Procedure, Applications and Effects
Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-53614-582-3
Páxinas Dende a 30 ata a 70

Surfactants in Cosmetics: Regulatory aspects and analytical methods

Autores/as María del Carmen Prieto Blanco,M. Fernández-Amado,Purificación López-Mahía,Soledad Muniategui-Lorenzo,Darío Prada Rodríguez
Libro Analysis of Cosmetic Products (2 edition)
Edita Elsevier Science.
ISBN: 978-0-444-63508-2
Páxinas Dende a 249 ata a 287

Atomic spectrometry

Autores/as R. María Soto Ferreiro,Alatzne Carlosena Zubieta
Libro Problems of Instrumental Analytical Chemistry: A Hands-On Guide
Edita Publisher: World Scientific Europe Ltddelete.
ISBN: 978-1-78634-180-8
Páxinas Dende a 263 ata a 332

Implantación de una actividad práctica sobre materiales poliméricos en primer curso de los grados impartidos enla Escuela Politécnica Superior de Ferrol (UDC)

Autores/as Elena González Soto,José María Fernández Solís,Elía Alonso Rodríguez,María Victoria González Rodríguez,Jesús Manuel Castro Romero,Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro
Libro FECIES 2015
Vol. 1 Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-617-6293-4
Páxinas Dende a 1163 ata a 1169

New Trends in the Analysis of Endocrine Disrupting Compounds in Environmental Samples. Environment: Water and Waste

Autores/as Noelia Salgueiro González,S. Muniategui-Lorenzo,Purificación López Mahía,Darío Prada Rodríguez
Libro Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications, Theory and Instrumentation
Edita John Wiley & Sons, Ltd..
ISBN: 9780470027318
Páxinas Dende a 1 ata a 20

Recent Advances in the Combination of Assisted Extraction Techniques

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro,Antonio Moreda Piñeiro
Libro Comprehensive Analytical Chemistry
Vol. 76 Edita ELSEVIER.
ISBN: 978-0-12-811082-9
Páxinas Dende a 519 ata a 573

Chromatographic techniques

Autores/as María del Carmen Prieto-Blanco
Libro Problems of Instrumental Analytical Chemistry: A Hands-On Guide
Edita Publisher: World Scientific Europe Ltddelete.
ISBN: 978-1-78634-180-8
Páxinas Dende a 333 ata a 378

Infrared spectrometry

Autores/as José Manuel Andrade Garda,Mari Paz Gómez Carracedo
Libro Problems of Instrumental Analytical Chemistry: A Hands-On Guide
Edita Publisher: World Scientific Europe Ltddelete.
ISBN: 978-1-78634-180-8
Páxinas Dende a 189 ata a 262

Ultraviolet and visible spectroscopy

Autores/as R. María Soto Ferreiro
Libro Problems of Instrumental Analytical Chemistry: A Hands-On Guide
Edita Publisher: World Scientific Europe Ltddelete.
ISBN: 978-1-78634-180-8
Páxinas Dende a 143 ata a 188

Basic data analysis

Autores/as José Manuel Andrade Garda,María Paz Gómez Carracedo
Libro Problems of Instrumental Analytical Chemistry: A Hands-On Guide
Edita Publisher: World Scientific Europe Ltddelete.
ISBN: 978-1-78634-180-8
Páxinas Dende a 43 ata a 142

Fundamental calculations in analytical chemistry

Autores/as Andrade, J. M.,Alatzne Carlosena Zubieta
Libro Problems of Instrumental Analytical Chemistry: A Hands-On Guide
Edita Publisher: World Scientific Europe Ltddelete.
ISBN: 978-1-78634-180-8
Páxinas Dende a 1 ata a 42

Microalgae Chlorella vulgaris as biosorbent for extraction of metallic and organometallic species

Autores/as Beceiro González, M.E.,Tajes-Martínez P,Zas-Gayoso D.
Libro Advances in Environmental Research
Vol. 48 Edita Nova Science Publishers, Inc., New York.
ISBN: 978-1-63484-748-3
Páxinas Dende a 109 ata a 119

Evolution of the targets in environmental analysis

Autores/as Carmen Moscoso-Pérez,Verónica Fernández González,Purificación López Mahía,S. Muniategui-Lorenzo,Darío Prada Rodríguez
Libro Encyclopedia of Analytical Chemistry
Edita John Wiley & Sons, Ltd..
ISBN: 9780470027318
Páxinas Dende a 1 ata a 29

Validation of a matrix solid phase dispersion methodology for the determination of triazines herbicides in fish.

Autores/as González Castro, M.J.,Castro-Bustelo, V.,Beceiro González, E.,N. Rodriguez-González
Libro Advances in Food Analysis Research
Edita Nova Science Publishers Inc..
ISBN: 978-1-63483-783-5
Páxinas Dende a 167 ata a 176

Bioavailability of selenium and selenium compounds in foodstuff by in vivo testing. CHAPTER 11

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro,Antonio Moreda Piñeiro
Libro Selenium : Chemistry, Analysis, Function and Effects. Food and Nutritional Components in Focus nº 9
Vol. 9 Edita The Royal Society of Chemistry.
ISBN: 978-1849738910
Páxinas Dende a 197 ata a 220

Bioavailability of selenium and selenium compounds in foodstuff by in vivo testing. CHAPTER 10

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro,Antonio Moreda Piñeiro
Libro Selenium : Chemistry, Analysis, Function and Effects. Food and Nutritional Components in Focus nº 9
Vol. 9 Edita The Royal Society of Chemistry.
ISBN: 978-1849738910
Páxinas Dende a 173 ata a 195

Conectando las actividades de docencia interactiva con la adquisición de competencias del Grado en Química a través de la asignatura Química, Información y Sociedad

Autores/as M. Carmen Prieto Blanco,A. Carlosena-Zubieta,S. Muniategui Lorenzo
Libro Investigaciones en el contexto universitario actual
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-16-8
Páxinas Dende a 499 ata a 503

Resultados obtenidos tras la implantación de la asignatura Química Analítica II del Grado de Química en la Universidad de A Coruña.

Autores/as Moreda-Piñeiro, J.,I. Turnes
Libro Jornada sobre estrategias para la innovación de la actividad docente en Química Analítica: contenidos y herramientas.
Edita SEQA.
ISBN: 978-84-616-9373-3.
Páxinas Dende a 63 ata a 69

Seguimiento y resultados de la implantación de la asignatura Química Analítica Instrumental I del Grado de Química en la Universidad de A Coruña

Autores/as R. Soto,Jorge MOREDA-PIÑEIRO
Libro Jornada sobre estrategias para la innovación de la actividad docente en Química Analítica: contenidos y herramientas.
Edita SEQA.
ISBN: 978-84-616-9373-3.
Páxinas Dende a 91 ata a 97

Classical Linear Regression by the Least Squares Method

Autores/as Andrade Garda, J.M.,Carlosena Zubieta, A.,Soto Ferreiro, R.,Terán Baamonde, J.,Thompson, M.
Libro Basic chemometric techniques in atomic spectroscopy, 2nd edition
Edita Royal Society of Chemistry.
ISBN: 978-1-84973-796-8
Páxinas Dende a 52 ata a 122

Partial Least Squares Regression

Autores/as José Manuel Andrade Garda,A. Carlosena-Zubieta,Ricard Boqué Martí,Joan Ferré Baldrich
Libro Basic chemometric techniques in atomic spectroscopy, 2nd edition
Edita Royal Society of Chemistry.
ISBN: 978-1-84973-796-8
Páxinas Dende a 280 ata a 347

Sample Pre-treatment Methods for Oragnometallic Species Determination

Autores/as Antonio Moreda Piñeiro,Jorge Moreda Piñeiro,Pilar Bermejo Barrera
Libro Speciation Studies in Soil, Sediment and Environmental Samples
Edita CRC Press .
ISBN: 978-1-4665-9484-5
Páxinas Dende a 19 ata a 201

Multivariate Regression using Artificial Neural Networks and Support Vector Machines

Autores/as José Manuel Andrade Garda,Marcos Gestal,Francisco Abel Cedrón Santaeufemia,Julián Dorado,María Paz Gómez Carracedo
Libro Basic Chemometric Techniques in Atomic Spectroscopy
Edita Royal Chemical Society (RSC).
ISBN: 978-1-84973-796-8
Páxinas Dende a 348 ata a 397

Applications of Self-Organizing Maps to Address Environmental Studies

Autores/as María Paz Gómez Carracedo,D. Ballabio,José Manuel Andrade Garda,Raquel Fernández Varela,V. Consonni
Libro Soft Computing Methods for Practical Environment Solutions: Techniques and Studies
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-61520-893-7
Páxinas Dende a 331 ata a 352

Analytical Techniques for the Determination of Inorganic Constituents

Autores/as Jorge Moreda Piñeiro,Antonio Moreda Piñeiro
Libro Analytical Measurements in Aquatic Environments
Vol. - Edita Jacek Namiesnik; Piotr Szefer.
ISBN: 978-1-4200-8268-5
Páxinas Dende a 259 ata a 301

Curso de Nivelación. Operaciones básicas de laboratorio: un ejemplo de laboratorio integrado

Autores/as Socorro Castro-García,Jorge Moreda Piñeiro,Antonio Juan Suárez Bueres
Libro La innovación educativa en el contexto actual de la educación superior
Edita Vicerectorado de Formación e Innovación Educativa, Universidad de Vigo.
ISBN: 978-84-8158-495-0
Páxinas Dende a 347 ata a 350

Analytical chemistry of cadmium: Sample pre-treatment and determination methods

Autores/as Antonio Moreda Piñeiro,Jorge Moreda Piñeiro
Libro Cadmium in the environment
Vol. - Edita Nova Science Publishers.
ISBN: 978-1-60741-934-1
Páxinas Dende a 1 ata a 262

Partial Least Squares Regression

Autores/as José Manuel Andrade Garda,Alatzne Carlosena Zubieta,Ricard Boqué Martí,Joan Ferré Baldrich
Libro "Basic Chemometric Techniques In Atomic Spectroscopy"
Vol. - Edita Royal Society of Chemistry,.
ISBN: 978-0-85404-159-6
Páxinas Dende a 181 ata a 243

A comparison of microwave assisted extraction and pressurized fluid extraction with the classical methods in the analysis of persistent organic pollutants from environmental samples

Autores/as Estefanía Concha Graña,María Piñeiro Iglesias,S. Muniategui-Lorenzo,Purificación López Mahía,Darío Prada Rodríguez
Libro Methods & New Trends in Environmental, Biological and Food Analysis of Persistent Organic Pollutants (POPs)
Vol. - Edita Research Singpost.
ISBN: 978-81-308-0286-2
Páxinas Dende a 139 ata a 160

Regression Using Artificial Neural Networks

Autores/as José Manuel Andrade Garda,Alatzne Carlosena Zubieta,Marcos Gestal,Mª Paz Gómez Carracedo
Libro "Basic Chemometric Techniques In Atomic Spectroscopy"
Vol. - Edita Royal Society of Chemistry,.
ISBN: 978-0-85404-159-6
Páxinas Dende a 244 ata a 283

Multivariate Regression using Artificial Neural Networks

Autores/as José Manuel Andrade Garda,Alatzne Carlosena Zubieta,Mª Paz Gómez Carracedo,Marcos Gestal
Libro "Basic Chemometric Techniques In Atomic Spectroscopy"
Vol. - Edita Royal Society of Chemistry,.
ISBN: 978-0-85404-159-6
Páxinas Dende a 244 ata a 283

Organochlorine pesticide determination in horticultural samples

Autores/as Beceiro González, E.,González Castro, M.J.
Libro Pesticide Research Trends
Vol. - Edita Albert B. Tennefy Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-200-2
Páxinas Dende a 13 ata a 48

Evolutionary Approaches to Variable Selection

Autores/as Marcos Gestal,José Manuel Andrade Garda
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 581 ata a 588

Quantification of Microorganisms: not Human, not Simple, not Quick

Autores/as Ian M. Mackay,Stephen A. Bustin,José Manuel Andrade Garda,Mikael Kubista,Theo P. Sloots
Libro Real-Time PCR in Microbiology
Vol. - Edita Caister Academic Press.
ISBN: 978-1-904455-18-9
Páxinas Dende a 133 ata a 182

Surfactants in cosmetics. Analytical methods. Determination of surfactants in cosmetics

Autores/as Mª del Carmen Prieto Blanco,Purificación López Mahía,S. Muniategui-Lorenzo,Darío Prada Rodríguez
Libro Analysis of Cosmetic Products
Vol. - Edita Elsevier.
ISBN: 978-0-444-52260-3
Páxinas Dende a 297 ata a 328

Several Approaches to Variable Selection by Means of Genetic Algorithms

Autores/as Marcos Gestal,Alberto Cancela Carollo,José Manuel Andrade Garda,Mari Paz Gómez Carracedo
Libro Intelligent Information Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Vol. - Edita IGI Global - Information Science Reference.
ISBN: 978-1-59904-941-0
Páxinas Dende a 274 ata a 292

Several Approaches to Variable Selection by means of Genetic Algorithms

Autores/as Marcos Gestal,Alberto Cancela Carollo,Mari Paz Gómez Carracedo,José Manuel Andrade Garda
Libro Artificial Neural Networks in Real-life applications
Vol. - Edita Idea Group Publishing.
ISBN: 1-59140-903-9
Páxinas Dende a 141 ata a 164

Several approaches to variable selection by means of genetic algorithms

Autores/as Marcos Gestal,Alberto Cancela Carollo,José Manuel Andrade Garda,Mª Paz Gómez Carracedo
Libro Artificial Neural Networks in Real-life applications
Vol. - Edita Idea Group Publishing.
ISBN: 1-59140-903-9
Páxinas Dende a 141 ata a 164

Sunfanctants and detergents

Autores/as Purificación López Mahía,S. Muniategui-Lorenzo,Darío Prada Rodríguez,Mª del Carmen Prieto Blanco
Libro Encyclopedia of Analytical Science, Second Edition
Vol. - Edita Elsevier, Editores: Paul J. Worsfold, Alan Townshend and Colin F. Poole.
ISBN: 0127641009
Páxinas Dende a 554 ata a 561

Tomo XLVIII-Capítulo 5 "Monitorización físicoquímica de la calidad del aire"

Autores/as Purificación López Mahía,Miguel Costolla Rivera,María Piñeiro Iglesias,S. Muniategui-Lorenzo,Darío Prada Rodríguez
Libro Enciclopedia Galicia Ecología
Vol. - Edita Hercules Ediciones, S.A..
ISBN: 84-96314-20-0
Páxinas Dende a 179 ata a 223

Tomo XLVIII-Capitulo 6 "Monotorización fisicoquímica de la calidad del agua"

Autores/as Dolores Esther Fernández Fernández,Purificación López Mahía,María Piñeiro Iglesias,S. Muniategui-Lorenzo,Darío Prada Rodríguez
Libro Enciclopedia Galicia Ecología
Vol. - Edita Hercules Ediciones, S.A..
ISBN: 84-96314-20-0
Páxinas Dende a 227 ata a 253

Tomo XLVII-Capítulo 2 "Contaminación por sustancias químicas"

Autores/as Dolores Esther Fernández Fernández,Purificación López Mahía,S. Muniategui-Lorenzo,Darío Prada Rodríguez
Libro Enciclopedia Galicia Ecología
Vol. - Edita Hercules Ediciones, S.A..
ISBN: 84-96314-20-0
Páxinas Dende a 45 ata a 102

Presencia de sustancias químicas en el medio ambiente natural

Autores/as Darío Prada Rodríguez,Dolores Esther Fernández Fernández,Purificación López Mahía,S. Muniategui-Lorenzo
Libro Reflexiones sobre el medio ambiente en Galicia
Vol. - Edita Consellería de Medio Ambiente- Centro de Desenvolvemento Sostible- Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-3652-5
Páxinas Dende a 51 ata a 115

Sustancias Químicas y Medio Ambiente

Autores/as Darío Prada Rodríguez,S. Muniategui-Lorenzo,Purificación López Mahía
Libro Economía, medio ambiente y desarrollo sostenible
Vol. - Edita Diputación Provinical da Coruña.
ISBN: 84-95950-50-2
Páxinas Dende a 261 ata a 274

Presencia de substancias químicas en el medio ambiente natural

Autores/as Purificación López Mahía,S. Muniategui-Lorenzo,Darío Prada Rodríguez
Libro Estudios sobre contaminaçao ambiental na península Ibérica
Vol. - Edita Instituto Piaget.
ISBN: 972-771-621-0
Páxinas Dende a 13 ata a 26

Hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire de la ciudad de A Coruña

Autores/as Purificación López Mahía,S. Muniategui-Lorenzo,Darío Prada Rodríguez,Maria Piñeiro-Iglesias
Libro Estudios sobre contaminaçao ambiental na península Ibérica
Vol. - Edita Instituto Piaget.
ISBN: 972-771-621-0
Páxinas Dende a 61 ata a 70

Niveles de contaminación por COV producidos en la fabricación de tableros y productos derivados

Autores/as Purificación López Mahía,S. Muniategui-Lorenzo,Darío Prada Rodríguez,Verónica Fernández Villarrenaga
Libro Estudios sobre contaminaçao ambiental na península Ibérica
Vol. - Edita Instituto Piaget.
ISBN: 972-771-621-0
Páxinas Dende a 91 ata a 99

Heavy Metals

Autores/as Elena González Soto,Elía Alonso Rodríguez,Darío Prada Rodríguez
Libro Handbook of Water Analysis
Vol. - Edita Marcel Dekker.
ISBN: 0-8247-8433-2
Páxinas Dende a 439 ata a 457

Caracterización de microplásticos y gas natural mediante espectrometría infrarroja y modelación multivariable

Autor/a Borja de la Fuente Ferreiro
Director/es José Manuel Andrade Garda
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

In vitro bioaccessibility and bioavailability of pollutants in atmospheric particulate matter by using simulated biological fluids

Autor/a Joel Sánchez Piñero
Director/es Purificación López Mahía; Jorge Moreda Piñeiro
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Niveles y evolución de las partículas ultrafinas del aerosol atmosférico en un entorno suburbano con influencia atlántica

Autor/a Silvia Iglesias Samitier
Director/es Purificación López Mahía; Soledad Norberta Muniategui Lorenzo
Ámbito Facultade de Ciencias, Universidade da Coruña
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Microextracción en fase sólida in-tube para el análisis de compuestos orgánicos en matrices atmosféricas

Autor/a María Fernández Amado
Director/es Purificación López Mahía; María del Carmen Prieto Blanco
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estrategias analíticas sostenibles para el estudio de metales en matrices ambientales mediante ICP-MS

Autor/a Javier Terán Baamonde
Director/es Alatzne Carlosena Zubieta; Rosa María Soto Ferreiro
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Determinación de triazinas en el medio marino

Autor/a Noelia Rodríguez González
Director/es María Elisa Beceiro González; María José González Castro
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de disruptores endocrinos en el medio ambiente

Autor/a Noelia Salgueiro González
Director/es Purificación López Mahía; María Isabel Turnes Carou; Soledad Muniategui Lorenzo
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Metodologías de evaluación cualitativa para el control de riesgo químico en el ámbito sanitario

Autor/a Carolina Miraz Novas
Director/es Purificación López Mahía; Soledad Muniategui Lorenzo; Darío Prada Rodríguez
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Variabilidad de los niveles de PM10 y contaminantes persistentes asociados en ambientes urbanos

Autor/a Almudena Camacho Jiménez
Director/es Dario Prada Rodriguez; Maria Piñeiro Iglesias, Maria Carmen Prieto Blanco
Ámbito Instituto Universitario de Medio Ambiente
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización química de la fracción orgánica de la materia particulada atmosférica (PM10 y PM2.5) en entornos urbano, industrial y suburbano

Autor/a David García Gacio
Director/es Purificación López Mahía; María Piñeiro Iglesias; Soledad Muniategui Lorenzo
Ámbito Química Analítica
Cualificación Apto Cum Laude

Determinación de compuestos orgánicos volátiles precursores de ozono y otros contaminantes atmosféricos en un área suburbana de A Coruña

Autor/a María Vanesa Juncal Bello
Director/es Purificación López Mahía; María Piñeiro Iglesias; Dolores Esther Fernández Fernández
Ámbito Química Analítica
Cualificación Apto Cum Laude

Metodologías analíticas para la determinación directa de metales en productos del petróleo empleando técnicas de espectrometría atómica

Autor/a Susana Carballo Paradelo
Director/es Rosa María Soto Ferreiro Alatzne Carlosena Zubieta Dolores Esther Fernández Fernández
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Monitorización de compuestos orgánicos volátiles (VOCS) antropogénicos y biogénicos en aire, ambiente y agua de mar

Autor/a Debora Perez Rial
Director/es Purificación López Mahía; Soledad Muniategui Lorenzo
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización y monitorización del envejecimiento de hidrocarburos vertidos en el medio marino mediante GC-FID, GC-MS y métodos de reconocimiento de pautas

Autor/a Raquel Fernández Varela
Director/es José Manuel Andrade Garda;Soledad Muniategui Lorenzo;Darío Prada Rodríguez
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Metodologías analíticas para la determinación de trazas de hidrocarburos aromáticos policíclicos en matricies del medio marino

Autor/a Verónica Fernández González
Director/es Darío Prada Rodríguez;Soledad Muniategui Lorenzo;Purificación López Mahía
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Implantación de un sistema de gestión ambiental basado en el reglamento comunitario EMAS-II en instalaciones acuariológicas

Autor/a José Manuel Varela Senra
Director/es José Manuel Andrade Garda;Dolores Esther Fernández Fernández;Darío Prada Rodríguez
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Determinación de aniones, cationes y ácidos en material particulado atmosférico mediante electroforesis capilar

Autor/a Gustavo Adolfo Blanco Heras
Director/es Soledad Muniategui Lorenzo;María Isabel Turnes Carou;Purificación López Mahía
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación espacio-temporal de hidrocarburos en agua de mar despues del vertido del buque Prestige en las costas de Galicia y del Cantábrico

Autor/a Gloria Grueiro Noche
Director/es Soledad Muniategui Lorenzo;Purificación López Mahía;Darío Prada Rodríguez
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Desarrollo de metodologías analíticas para la determinación de pesticidas organoclorados en matrices ambientales y comestibles

Autor/a Mercedes Barriada Pereira
Director/es Maria Jose Gonzalez Castro;Soledad Muniategui Lorenzo;Purificación López Mahía
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aplicaciones al control de calidad industrial de la espectroscopia ingrarroja media combinada con métodos quimiométricos multivariantes

Autor/a Maria Paz Gomez Carracedo
Director/es José Manuel Andrade Garda;Darío Prada Rodríguez
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Metodologías analíticas para la determinación de metales en suspensiones de muestras solidas por espectrometría atómica

Autor/a Mónica Felipe Sotelo
Director/es Darío Prada Rodríguez;José Manuel Andrade Garda;Alatzne Carlosena Zubieta
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Desarrollo de métodos de análisis de pesticidas organoclorados en matrices ambientales

Autor/a Estefania Concha Graña
Director/es Soledad Muniategui Lorenzo;Purificación López Mahía;María Isabel Turnes Carou
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Determinación de metales formadores de vapor mediante generación de hidruros acoplada a espectroscopia de absorción y fluorescencia atómica

Autor/a Carmen Moscoso Pérez
Director/es Dolores Esther Fernández Fernández;Jorge Moreda Piñeiro;Darío Prada Rodríguez
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de compuestos residuales en tensioactivos catiónicos por cromatografía de líquidos de alta eficacia y electroforesis capilar

Autor/a María Carmen Prieto Blanco
Director/es Purificación López Mahía;Darío Prada Rodríguez
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Desarrollo de metodología para el análisis de compuestos orgánicos volátiles (cov) en matrices ambientales

Autor/a Verónica Fdez-Villarrenaga Martín
Director/es Purificación López Mahía;Soledad Muniategui Lorenzo
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de métodos de análisis y niveles de hidrocarburos en aire. Caracterización del particulado atmosférico

Autor/a Maria Piñeiro Iglesias
Director/es Purificación López Mahía;Soledad Muniategui Lorenzo
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Determinación directa de antimonio en suspensiones de muestras sólidas de interés ambiental por espectroscopía de absorción atómica

Autor/a María Jesús Cal Prieto
Director/es Darío Prada Rodríguez;Alatzne Carlosena Zubieta
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio analítico de la especiación de arsénico:aplicación en sedimentos marinos y nueva metodología aplicada a especies marinas

Autor/a Mª del Carmen Villa Lojo
Director/es Darío Prada Rodríguez;Elía Alonso Rodríguez
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aplicación de distintas modalidades de espectrofluorimetría sincrónica y técnicas quimiométricas a la resolución de mezclas de hidrocarburos aromáticos policíclicos

Autor/a Aurea Andrade Eiroa
Director/es Purificación López Mahía;Soledad Muniategui Lorenzo
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aplicación de la desorción térmica al análisis de compuestos orgánicos volátiles atmosféricos. Caracterización de emisiones de centrales térmicas

Autor/a Gerardo Fernández Martínez
Director/es Purificación López Mahía;Soledad Muniategui Lorenzo
Ámbito Química Fundamental e Industrial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de la contaminación por metales pesados en la rías gallegas de La Coruña y Ares-Betanzos.

Autor/a Mª Luisa Martínez García
Director/es Purificación López Mahía;Soledad Muniategui Lorenzo;Darío Prada Rodríguez
Ámbito Química Analítica
Cualificación MH

Estudio de la capacidad de predicción de octanaje de hidrocarburos ligeros mediante espectroscopia MII y regresión PCR y PLS.

Autor/a María de las Viñas García Mencía
Director/es Dario Prada Rodríguez Purificación López Mahía
Ámbito Química Analítica
Cualificación Apto

Determinación analítica de especies inorgánicas y orgánicas de arsénico en diversas matrices medioambientales

Autor/a Elena González Soto
Director/es Darío Prada Rodríguez; Elía Alonso Rodríguez
Ámbito Química Analítica
Cualificación Apto Cum Laude

Implementación de un sistema de aseguramiento de calidad en un laboratorio industrial. Aplicaciones quimiométricas.

Autor/a José Manuel Andrade Garda
Director/es D. Prada Rodríguez;Soledad Muniategui Lorenzo
Ámbito Química Analítica
Cualificación Apto

Determinación de metales pesados en aerosoles atmosféricos de la ciudad de La Coruña.

Autor/a M.E. Serrano Velasco
Director/es Purificación López Mahía;María Elisa Beceiro González
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresainte

Estudio de hidrocarburos en aerosoles atmosféricos

Autor/a Mª Paz López Moure
Director/es Purificación López Mahía;Soledad Muniategui Lorenzo
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresainte

Determinación de compuestos orgánicos volátiles (COVs) en atmósferas urbanas.

Autor/a G. Fernández Martínez
Director/es Purificación López Mahía;Soledad Muniategui Lorenzo;Esther Vázquez Blanco
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresainte

Determinación de hidrocarburos en suelos.

Autor/a C. Dosil Albeniz
Director/es Soledad Muniategui Lorenzo;Purificación López Mahía
Ámbito Química Analítica
Cualificación Sobresainte

Guardianes del aire: explorando competencias para un futuro sostenible y aire de calidad
7º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2024
Internacional

Autores/as María Estela Del Castillo Busto, Natalia Novo Quiza, Joel Sánchez Piñero, Javier Terán Baamonde
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Analysis of Organic Pollutants Released from PM2.5 in Simulated Biological Fluids: In-Vitro Inhalation Bioaccessibility Estimation
RICTA2024: 8th Iberian Meeting on Aerosol Science and Technology (DOI: 10.17979/spudc.00003)
Internacional

Autores/as J. Sánchez-Piñero, Natalia Novo-Quiza, J. Moreda-Piñeiro, S. Muniategui-Lorenzo, P. López-Mahía
Organizador Universidade da Coruña (Grupo de Química Analítica Aplicada e Instituto Universitario de Medio Ambiente)
Lugar Coruña, A (España)

Inhalation/Oral Bioaccessibity/Bioavailability of pollutants associated to atmospheric particulate matter by using simulated body fluids
RICTA2024: 8th Iberian Meeting on Aerosol Science and Technology (DOI: 10.17979/spudc.00003)
Internacional

Autores/as Joel Sánchez-Piñero, Natalia Novo-Quiza, Jorge Moreda Piñeiro, Soledad Muniategui Lorenzo, Purificación López-Mahía
Organizador Universidade da Coruña (Grupo de Química Analítica Aplicada e Instituto Universitario de Medio Ambiente)
Lugar Coruña, A (España)

A brief guide of atmospheric pollutants: measurement techniques
UTAD's International Seminar on Air Quality-2023 Edition
Internacional

Autores/as María Piñeiro Iglesias
Organizador UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (UTAD)
Lugar Vila Real (Portugal)

Development of a multiresidue method for the determiniation of pharmaceutical products in seawater
SETAC Europe 33rd Annual Meeting
Internacional

Autores/as J.L. Lejo-Santiago, E. Concha-Graña, P. López-Mahía, S. Muniategui-Lorenzo
Lugar Dublín (Irlanda)

Inhalation bioavailability of pollutants associated to atmospheric particulate matter (PM2.5) by using simulated alveolar lysosomal fluid and a dialyzability approach
European Aerosol Conference (EAC2023)
Internacional

Autores/as Novo Quiza Natalia, J. Sánchez-Piñero, J Moreda-Piñeiro, Soledad Muniategui Lorenzo, P. López-Mahía
Organizador European Aerosol Assembly (EAA)
Lugar Málaga (España)

Vortex-Assisted Liquid-Liquid Micro-Extraction for Ultra-trace mercury determination in seawater
XXVII Encontro Luso-Galego de Química
Internacional

Autores/as J. Sánchez-Piñero, P. Conchado-Amado, J. Moreda Piñeiro, I. Turnes-Carou, P. López-Mahía, S. Muniategui-Lorenzo
Lugar Porto (Portugal)

In vitro oral bioaccessibility and bioavailability of organic additives in microplastics. Preliminary observations after recycling and weathering processes
XXVII Encontro Luso-Galego de Química
Internacional

Autores/as J. Sánchez-Piñero, E. Concha-Graña, J Moreda-Piñeiro, P. López-Mahía, S. Muniategui-Lorenzo
Lugar Porto (Portugal)

ICTs to support the Environment: Multidisciplinarity in research, development and training
UTAD's International Seminar on Air Quality-2023 Edition
Internacional

Autores/as María Piñeiro Iglesias, Javier Andrade Garda
Organizador UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (UTAD)
Lugar Vila Real (Portugal)

Estudo de indicadores do uso do galego en titulacións científicas
I Xornada Interuniversitaria Galega de Innovación Docente - XIGAID
Autonómico

Autores/as Marta Vila-Taboada, María Carmen Prieto-Blanco
Organizador Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo
Lugar Coruña, A (España)

Influence of fossil fuel combustion and biomass burning on levels of fine particles and black carbon in air of a suburban area in Northwest Spain
European Aerosol Conference (EAC2023)
Internacional

Autores/as María Piñeiro Iglesias, M. Fernández-Amado, J. Moreda-Piñeiro, P. López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo
Organizador European Aerosol Assembly (EAA)
Lugar Málaga (España)

Chemical evolution of metals during tire weathering in a marine environment
SETAC Europe 33rd Annual Meeting
Internacional

Autores/as C. Moscoso-Pérez, V. Fernández- González, E. Concha-Graña, P. López-Mahía, S. Muniategui-Lorenzo
Lugar Dublín (Irlanda)

Relationship between PAHs and carbonaceous aerosol absorption: Preliminary results from Northwest Spain
European Aerosol Conference (EAC2023)
Internacional

Autores/as María Piñeiro Iglesias, M. Fernández-Amado, A. Gregoric, M. Ivancic, J. Sánchez-Piñero, J. Moreda Piñeiro, Purificación López Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo
Organizador European Aerosol Assembly (EAA)
Lugar Málaga (España)

The REDMAAS 2022 intercomparison campaign for CPC and SMPS
European Aerosol Conference (EAC2023)
Internacional

Autores/as F.J. Gómez Moreno, E. Alonso-Blanco, J. Fernández, Manuel Pujadas, B. Artiñano, M. Sorribas, M. Yela, M. Piñeiro Iglesias, P. López Mahía, Javier Andrade-Garda, Lucía Chas Álvarez, Sonia María Suárez Garaboa, E. Borrás, Muñoz, Amalia, Enrique Latorre, Torsten Tritscher
Organizador European Aerosol Assembly (EAA)
Lugar Málaga (España)

Determination of microplastics in inorganic environmental matrices using a quantum cascade lase IR system
EUROQCHARM Interlaboratory Study on the Analysis of Microplastics in Envirornmental Matrices
Internacional

Autores/as Adrián López-Rosales, José M. Andrade, Soledad Muniategui-Lorenzo
Lugar Amsterdam (Países Bajos)

Influence of natural biofouling in the degradation and identification of polypropylene
MICRO2022 : Plastic pollution from MACRO to nano
Internacional

Autores/as Carmen Mª Moscoso Pérez, Verónica Fernández González, Estefanía Concha-Graña, José Manuel Andrade Garda, PURIFICACIÓN LÓPEZ MAHÍA, Soledad Muniategui-Lorenzo
Lugar Arrecife (España)

Characterization of Atmospheric Microplastics in a Sub-urban area of northwest of Spain
MICRO2022 : Plastic pollution from MACRO to nano
Internacional

Autores/as Adrián López-Rosales, José M. Andrade, Soledad Muniategui-Lorenzo, P. López-Mahía
Lugar Arrecife (España)

Examining silver nanoparticles biosynthesis for the determination of pyrogallol in rainwater
XXIII Reunión de la Real Sociedad Española de Química Analítica
Nacional

Autores/as María del Carmen Prieto-Blanco, Soledad Muniategui-Lorenzo, Alatzne Carlosena Zubieta
Organizador Sociedad Española de Química Analítica
Lugar Oviedo (España)

Development of a Reliable Method to Analize Microplastics in Fish Stomach Using an Infrared Tunable Quantum Cascade Laser System
SETAC EUROPE 32nd ANNUAL MEETING
Internacional

Autores/as Adrian López- Rosales, José Manuel Andrade-Garda, Verónica Fernández González, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui Lorenzo
Organizador Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe
Lugar Copenahgen (Dinamarca)

Effective digestion of fish stomachs and subsequent microplastics characterization by LDIR
SETAC EUROPE 32nd ANNUAL MEETING
Internacional

Autores/as Adrian López- Rosales, José M. Andrade, Verónica Fernández González, Soledad Muniategui-Lorenzo
Organizador Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe
Lugar Copenahgen (Dinamarca)

The REDMAAS 2021 intercomparison campaign for CPC and SMPS
11th International Aerosol Conference (IAC 2022)
Internacional

Autores/as M. Sorribas, F. J. Gómez-Moreno, E. Alonso-Blanco, B. Artinano, M. Fernández-Amado, M.Piñeiro Iglesias, P. López Mahía, Javier Andrade-Garda, Lucía Chas Álvarez, Sonia María Suárez-Garaboa, M. Yela, L. Alados-Arboledas, F. J. Olmo, J A. Casquero-Vera, A. Casans, T. Tritschen, E. Latorre Tarrasa
Lugar Atenas (Grecia)

Characterisation of tyre and road wear particleS (TRWPs), major source of microplastics, by spectroscopic methods. Application to environmental samples
XXIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica y Jornada docente (SEQA 2022)
Nacional

Autores/as C. Román-Zas, M.E. Del Castillo-Busto, J. Terán-Baamonde, P. López-Mahía, Muniategui, S.
Organizador Sociedad Española de Química Analítica
Lugar Oviedo (España)

A fit-for-purpose copper speciation method for the deter