Mesturas

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Óscar Cabeza Gras
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 07/09/2005
Adscrición a deptos. Física e Ciencias da Terra
Adscrición a centros Facultade de Ciencias
Código interno G000347

Contacto

Enderezo Departamento de Física Facultade de Ciencias Campus da Zapateira 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 2091
Fax  981167065
Correo

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Propiedades de mesturas líquidas

Estudo de variables meteorolóxicas

Acústica e ruído

Aplicación dos líquidos iónicos como electrolitos

Palabras chave densidade, viscosidade, índice de refracción, tensión superficial, calor de mestura, condutividade; sondaxes, variables meteorolóxicas, diagramas, tropopausa, climatoloxía; absorción, materiais absorbentes, illamento, perda por transmisión, reverberación, rehabilitación

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

-determinación de propiedades físicas de líquidos puros e as súas mesturas -determinación e tratamento de variables físicas atmosféricas -estudo acústico de materiais -estudo de ruído ambiental -illamento acústico

Recursos de equipamento -microcalorímetro Calvet -tensiómetro LaudaTVT1 -densímetro Anton Paar60/602 -refractómetro AtagoRX1000 -condutivímetro Crison -viscosímetro Schott-Geräte -estación meteorolóxica automática portátil -analizador modular de Precision Investigator2260 -sonómetro de precisión 25-135Controller2237 -acelerómetro -filtro de vibracións en edificios WB1438 -fonte sonora Omnipower4296 -fonte sonora tipo 4224 -amplificador de potencia LabGruppem -máquina de impactos 3207 -multianalizador bicanal -parámetros acústicos
Resultados transferíbeis -publicación conxuntamente coa Universidade de Valencia dun CD con máis de 200 ensaios acústicos de materiais.

Membros do grupo

Dra./Dr. Óscar Cabeza Gras
Física aplicada
Coordinador/a
Dra./Dr. Luísa María Segade Zas
Física aplicada
PDI
Dra./Dr. Esther Rilo Siso
Física aplicada
PDI
Dra./Dr. José Luis Trenzado Diepa
C1 - Doutores outras institucións

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Sistemas iónicos para la sostenibilidad energética

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Oscar Cabeza Gras
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2020 ata 30/09/2022

CARACTERIZACIÓN DE LA ESTABILIDAD ELECTROQUÍMICA Y DEL TRANSPORTE DE CARGA EN LÍQUIDOS IÓNICOS E IONOGELES HÍBRIDOS

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis ÓSCAR CABEZA GRAS
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

CARACTERIZACIÓN DE LA ESTABILIDAD ELECTROQUÍMICA Y DEL TRANSPORTE DE CARGA EN LÍQUIDOS IÓNICOS E IONOGELES HÍBRIDOS. SUBPROYECTO 2

Entidade financiadora Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Investigadores principáis Óscar Cabeza Gras, Luisa María Segade Zas
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Rede Galega de Líquidos Iónicos (ReGaLIs 3.0)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Luis Miguel Varela Cabo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Red Gallega de Biorremediación de Aguas Dulces Contaminadas: BIOAUGA

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis José Luis Legido Soto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 30/11/2019

Convenio de Colaboración entre las Universidades de Santiago de Compostela, de A Coruña y la Fundación Tecnalia Research & Innovation

Entidade financiadora Fundación Tecnalia Research & Innovation
Investigadores principáis Luis Miguel Varela Cabo, Oscar Cabeza Gras y Alberto García Luis
Tipo Contrato
Datas Dende 24/03/2017 ata 24/03/2019

HORREO: Hormigones reciclados autocompactantes robustos: reología en estado fresco y propiedades mecánicas

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Belén González Fonteboa y Juan Luís Pérez Ordóñez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2017

Aplicación de líquidos iónicos dopados con sales como electrolitos avanzados para dispositivos electroquímicos y fotónicos

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Óscar Cabeza Gras
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2015 ata 30/09/2018

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema Universitario de Galicia. Modalidad de redes: Rede Galega de Líquidos Iónicos (REGALIS)

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Josefa Salgado Carballo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 30/11/2015

EXchange on Ionic Liquids (EXIL)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Rasmus Fehrmann
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 15/05/2013 ata 14/05/2017

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema Universitario de Galicia. Modalidad de redes: REDE GALEGA DE LÍQUIDOS IÓNICOS (REGALIs)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Óscar Cabeza Gras
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 10/10/2012 ata 31/12/2013

Aplicaciones de técnicas microcalorimétricas para la optimización de l terapia antiinfecciosa

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Marta María Mato Corzón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 26/06/2012 ata 25/06/2015

ANÁLISE TEÓRICA, EXPERIMENTAL E COMPUTACIONAL DO EQUILIBRIO; TRANSPORTE E AUTOASOCIACION EN MESTURAS HOMOXÉNEAS I HETEROXÉNEAS DE LÍQUIDOS IÓNICOS

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Óscar Cabeza Gras
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 12/11/2010 ata 31/12/2013

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Mesturas"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Mesturas"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

Estudio de la estructura, fenómenos de transporte y procesos de agregación supramolecular en líquidos iónicos

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Óscar Cabeza Gras
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/09/2010

Caracterización de materiales basados en resinas epoxi modificadas con un polímero termoplástico.

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia - Dirección General de Investigación
Investigadores principáis Joaquín López Lago
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/09/2010

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 31/08/2007 ata 15/11/2010

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUAC, D. LUIS BARRAL LOSADA E A EMPRESA TUBERIAS BARCIA S.A.

Entidade financiadora TUBERIAS BARCIA S.A.
Investigadores principáis Luis Fernando Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 30/01/2007 ata 30/07/2013

Nuevos nanocompuestos de polipropileno con mayor resistencia al impacto para fabricación de piezas para industria de automoción

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Jesús Cano Malagón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 30/09/2006 ata 30/09/2009

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A EMPRESA PLASTIFER, S.A. , D. FERNANDO BARRAL LOSADA E A FUAC

Entidade financiadora PLASTIFER, S.A.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 06/07/2006 ata 06/07/2012

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A EMPRESA PLÁSTICOS CAMYPOR, S.L.U. , D. FERNANDO BARRAL LOSADA E A FUAC

Entidade financiadora PLÁSTICOS CAMYPOR, S.L.U.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 15/06/2006 ata 15/06/2009

CONTRATO ENTRE A UDC, INDUSTRIAS DEL TABLERO S.A. ( INTASA ) E FEUGA PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO " INVESTIGACIÓN PARA A MINIMIZACIÓN DA DEPURACIÓN DE EFLUENTES NA FABRICACIÓN DO MDF"

Entidade financiadora INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A. ( INTASA )
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada (Subproyecto UDC) y Javier Viña González (INTASA)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2006 ata 30/09/2007

Predicción de incendios forestale: índice de peligro de incendios forestales específico para el NO de la Península Ibérica (N de Portugal, NO de Castilla y Leon, Galicia, Asturias y Cantabria).

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Eulogio Jiménez Cuesta
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/12/2005 ata 30/12/2008

Contrato entre a UDC e Clínica Ortodoncia del Noroeste, S.L. para "Estudio de la viabilidad del uso de polímeros con memoria de forma (SMP) para aplicaciones odontológicas y adptación a pacientes individuales"

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada (Subproyecto UDC) y Juan Carlos Pérez Varela (Clínica Ortodoncia del Noroeste, S.L.)
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 15/11/2005 ata 15/02/2008

Composites termoplástico/madera: estudio de las relaciones entre procesado, estructura y propiedades

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 05/08/2005 ata 04/08/2008

Estudo da adición de antioxidantes naturais ás formulacións de polipropileno en envases de alimentos

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia.
Investigadores principáis Mª Victoria González Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 19/07/2005 ata 18/07/2008

Nanocompuestos polímeros híbridos orgánicos/inorgánicos silsequioxanos oligoméricos polihédricos (POSS)/Resinas epoxi. (INCENTIVO)

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 13/07/2005 ata 12/07/2008

Estudio del uso de líquidos iónicos para mejorar procesos electrolíticos y como surfactantes. (INCENTIVO)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Óscar Cabeza Gras
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/07/2005 ata 12/07/2006

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUAC, D. LUIS BARRAL LOSADA E POLIPROPILENO DE GALICIA ( POLIGAL)

Entidade financiadora POLIPROPILENO DE GALICIA (POLIGAL)
Investigadores principáis Luis Fernando Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 03/11/2005 ata 02/11/2011

CONTRATO ENTRE CORUÑESA DE PLÁSTICOS, S .A. , D. FERNANDO BARRAL LOSADA E A FUAC PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO "REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS XERADOS NA FABRICACIÓN DE PEZAS CON MATERIAIS COMPOSTOS DE FIBRA DE VIDRO E RESINAS FENÓLICA E POLIÉSTER"

Entidade financiadora CORUÑESA DE PLÁSTICOS, S.A.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 05/09/2005 ata 05/02/2007

-

Entidade financiadora CORUÑESA DE PLÁSTICOS, S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 05/09/2005 ata 05/02/2007

CONTRATO ENTRE A UDC, LA ARTÍSTICA PRODUCTOS QUÍMICOS, S.A. E FEUGA PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO " PELÍCULA SELLANTE. CARACTERIZACIÓN TERMOELÁSTICA Y RESISTENCIA A TRATAMIENTOS TÉRMICOS E QUÍMICOS "

Entidade financiadora LA ARTÍSTICA PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2005 ata 30/09/2006

CONTRATO ENTRE A UDC, INDUSTRIAS DEL TABLERO S.A. ( INTASA ) E FEUGA PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO " INVESTIGACIÓN DUN NOVO MATERIAL POLIMÉRICO A PARTIR DE RESIDUOS SOSTIBLES DE BIOMASA. POLICINZA"

Entidade financiadora INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A. ( INTASA )
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2005 ata 30/09/2007

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE NORRUBBER, S .A.L. , D. FERNANDO BARRAL LOSADA E A FUAC

Entidade financiadora NORRUBBER, S.A.L.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 24/06/2005 ata 24/06/2008

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A EMPRESA IGNACIO BENEDETI CINEMA , S.L. , D. FERNANDO BARRAL LOSADA E A FUAC

Entidade financiadora IGNACIO BENEDETI CINEMA,S.L.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 13/04/2005 ata 13/04/2008

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A EMPRESA PLÁSTICOS FERRO , S.L. , D. FERNANDO BARRAL LOSADA E A FUAC

Entidade financiadora PLASTIFER, S.A.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2005 ata 01/04/2008

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A EMPRESA AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS , S.A. ( AGROSEGURO ) , D. FERNANDO BARRAL LOSADA E A FUAC

Entidade financiadora EMPRESA AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS , S.A. ( AGROSEGURO
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 03/03/2005 ata 03/03/2008

Nanocompuestos EPOXI/SILSESQUIOXANOS oligoméricos poliédricos.

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 13/12/2004 ata 13/12/2007

Estudio del uso de líquidos iónicos para mejorar procesos electrolíticos y como surfactante

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Óscar Cabeza Gras
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 13/12/2004 ata 12/12/2005

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UDC, A FUAC E A EMPRESA MORCHEM PARA REALIZACIÓN DE ENSAIOS DE PRODUTOS

Entidade financiadora MORCHEM
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 25/03/2004 ata 25/03/2007

CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA UDC, LA ARTÍSTICA Y FEUGA

Entidade financiadora LA ARTÍSTICA PRODUCTOS QUÍMICOS, S.A.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 12/02/2004 ata 12/08/2004

CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA UDC, ALYSOM, S.A. Y FEUGA

Entidade financiadora ALYSOM, S.A.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 12/02/2004 ata 12/02/2005

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UDC Y LA EMPRESA CONTROL Y RENOVACIÓN ELECTROMECÁNICA, S.A. (CORELSA)

Entidade financiadora CONTROL Y RENOVACIÓN ELECTROMECÁNICA S.A. (CORELSA)
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 09/07/2003 ata 09/07/2006

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UDC Y LA EMPRESA PLASTIFER, S.A.

Entidade financiadora PLASTIFER, S.A.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 09/05/2003 ata 09/05/2004

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Y LA EMPRESA PERSIANAS NOROESTE

Entidade financiadora PERSIANAS NOROESTE
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 09/05/2003 ata 09/05/2004

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UDC, LA FUDC Y LA EMPRESA CONTROL Y RENOVACIÓN ELECTROMECÁNICA, S.A. (CORELSA)

Entidade financiadora CONTROL Y RENOVACIÓN ELECTROMECÁNICA S.A. (CORELSA)
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 08/05/2003 ata 08/08/2003

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA FUDC Y LA EMPRESA AGBAR CERTIFICACIÓN, S.L.

Entidade financiadora AGBAR CERTIFICACIÓN, S.L.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 28/04/2003 ata 28/04/2004

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UDC, LA FUDC Y LA EMPRESA CYE. CONTROL Y ESTUDIOS, S.L.

Entidade financiadora CONTROL Y ESTUDIOS, S.L.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 17/01/2003 ata 17/01/2004

OBTENCIÓN DE MATERIALES DE ALTA ABSORCIÓN ACÚSTICA

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Teresa Lorenzana
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 13/12/2002 ata 12/11/2004

Estudio de la procesabilidad por extrusión y propiedades barrera de filme de polipropileno (PP) y un copolímero de etileno y alcohol vinílico (EVOH), para envases de uso alimentarios

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/10/2002 ata 25/10/2005

Microestructura, propiedades en estado sólido y modificación superficial de mezclas y compuestos de polipropileno isotáctico dirigidos a aplicaciones tecnológicas específicas

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 02/10/2002 ata 01/10/2005

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UDC Y LA EMPRESA DRAKA CABLES

Entidade financiadora DRAKA CABLES, S.L.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 13/11/2002 ata 13/11/2005

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE FUDC Y D. EFRÉN ÁLVAREZ LÓPEZ PARA REALIZACIÓN PROYECTO "INFORME DE UNA MEDIANERA"

Entidade financiadora D. EFRÉN ÁLVAREZ LÓPEZ
Tipo Contrato
Datas Dende 17/10/2002 ata 17/02/2003

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE FUDC Y D. EFRÉN ÁLVAREZ LÓPEZ PARA REALIZACIÓN PROYECTO "INFORME DE UNA MEDIANERA"

Entidade financiadora D. EFRÉN ÁLVAREZ LÓPEZ
Tipo Contrato
Datas Dende 17/10/2002 ata 17/02/2003

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE INDUSTRIAS GONZÁLEZ, S.L. Y LA UDC PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO I+D

Entidade financiadora INDUSTRIAS GONZÁLEZ, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 13/10/2002 ata 13/10/2004

CONTRATO ENTRE LA FUDC Y POLIPROPILENO DE GALICIA (POLIGAL) ART. 83 LOU PARA REALIZACIÓN PROYECTO "ESTUDIO DE LA COMPATIBILIDAD DE MEZCLAS DE POLIPROPILENO (PP) Y COPOLÍMERO DE ETILENO Y ALCOHOL VINÍLICO (EVOH) PARA FABRICACIÓN DE PELÍCULAS BIORIENTA

Entidade financiadora POLIPROPILENO DE GALICIA (POLIGAL)
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2002 ata 01/10/2003

CONTRATO ART. 83 LOU DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UDC Y LA EMPRESA CONTROL Y RENOVACIÓN ELECTRÓMECÁNICA, S.A. (CORELSA)

Entidade financiadora CONTROL Y RENOVACIÓN ELECTROMECÁNICA S.A. (CORELSA)
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 02/09/2002 ata 02/12/2002

CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UDC Y LA EMPRESA SERVICIOS Y EQUIPOS DE ACUICULTURA (SEA), S.A.

Entidade financiadora SERVICIOS Y EQUIPOS DE ACUICULTURA (SEA)
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 02/09/2002 ata 02/12/2002

CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UDC Y LA EMPRESA POLIPROPILENO DE GALICIA (POLIGAL)

Entidade financiadora POLIPROPILENO DE GALICIA (POLIGAL)
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2002 ata 01/07/2005

CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UDC Y LA EMPRESA FIBERBLADE,S.A.-GAMESA EÓLICA, S.A.

Entidade financiadora FIBERBLADE, S.A.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 15/05/2002 ata 15/05/2003

CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA FUDC Y CENTRO TECNOLÓGICO DE GRUPO COPO, S.L. (Elaboración de placas por compresión de diversos materiales termoplásticos)

Entidade financiadora CENTRO TECNOLÓGICO DE GRUPO COPO, S.L.
Investigadores principáis Luis F. Barral Losada
Tipo Contrato
Datas Dende 13/05/2002 ata 13/05/2003

Utilización operativa y mejora de un sistema experto para predecir el peligro de incendios forestales en Galicia y NO de Castilla-León

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 28/12/2001 ata 27/12/2004

Desarrollo de un sistema experto para predecir el peligro de incendios forestales en Galicia y el Noroeste de Castilla-León

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Cultura
Investigadores principáis Eulogio Jiménez Cuesta
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/1999 ata 31/12/2001

Estudio de propiedades fìsicas de mezclas:hidrocarburos+alcohol+éter como combustibles alternativos.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/08/1999 ata 25/08/2001

Dispositivos de inyección de espines: La base del transistor superconductor.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/2000

Contribución al estudio de las relaciones entre las propiedades de transporte de materiales superconductores con su microestructura : preparación, síntesis y caracterización.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 07/04/1994 ata 07/04/1996

CONDUCTOR IÓNICO EN ESTADO DE GEL RÍGIDO

Tipo Patente
Entidade
Autores/as Óscar Cabeza Gras, L.M. Varela, E. Tojo, M. Vilas
Data de solicitude 10/06/2014
Data de concesión 21/04/2016

CREMALLERA TÉRMICA SOLAR (SOLAR THERMAL RACK)

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Óscar Cabeza Gras, L.M. Varela
Data de solicitude 26/01/2007
Data de concesión 24/08/2010

Sistema para procesar espumas poliméricas termoplásticas, utilizando dióxido de carbono (CO2) como agente espumante

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Luis Fernando Barral Losada, Mª José Abad López, Joaquín López Lago, Mª del Carmen Ramírez Gómez, Jesús Cano Malagón, Sandra Garcia-Garabal, Francisco Javier Díez Redondo, Rebeca Bouza Padín, Mariano Montoya Ridao
Data de solicitude 27/10/2005
Data de concesión 01/06/2008

Experimental and theoretical study on physical properties of the systems dimethyl carbonate and diethyl carbonate + pentanol isomers

Autores/as Domínguez Pérez, M., Luisa Segade, Osca Cabeza, Pablo Ligero, Sandra García-Garabal Mosquera
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 386 (páxs. 122516 ata 112252922516)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.122516

Physico-chemical characterization of methanolic mixtures of cholinium dihydrogen phosphate-based DES

Autores/as M. Salomé Álvarez, Francisco J. Deive, María A. Longo, Ana Rodríguez, Luisa Segade, Oscar Cabeza
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 383 (páxs. 122024-1 ata 122024-11)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.122024

Surface tension of diesel-alcohol blends: Selection among fundamental and empirical models

Autores/as Rayda Patiño-Camino, Alexis Cova-Bonillo, Magín Lapuerta, José Rodríguez-Fernández, Luisa Segade
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 555 (páxs. 13363-1 ata 13363-11)
DOI https://doi.org/10.1016/j.fluid.2021.113363

Influence of Metal Salts Addition on Physical and Electrochemical Properties of Ethyl and Propylammonium Nitrate

Autores/as David Ausín, José L. Trenzado, Mireille Turmine, Luis M. Varela, Oscar Cabeza, Elisa González-Romero, Luisa Segade
Revista International Journal of Molecular Sciences Vol. 23 (páxs. 16040 ata 16040)
DOI https://doi.org/10.3390/ijms232416040

Experimental device to measure the ionic conductivity anisotropy in liquid crystal hydrogel based in [EMIM] alkyl sulfate Ionic Liquids

Autores/as D. Portela, L. Segade, Y. Arosa, E. López Lago, L. M. Varela, E. Tojo, O. Cabeza
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 555 (páxs. 113353 ata 113353)
DOI https://doi.org/10.1016/j.fluid.2021.113353

On the physical properties of mixtures of nitrate salts and protic ionic liquids

Autores/as Pablo Vallet, Silvia Bouzón-Capelo, Trinidad Mendez-Morales, Víctor Gómez-González, Y. Arosa, Raúl de la Fuente, Elena López-Lago, Julio R. Rodríguez, Luis J. Gallego, Juan J. Parajó, Josefa Salgado, Mireille Turmine, Luisa Segade, Oscar Cabeza, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 350 (páxs. 118483-1 ata 118483-14)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118483

Structure, dynamics and conductivities of ionic liquid-alcohol mixtures

Autores/as José M. Otero-Mato, Hadrián Montes-Campos, Víctor Gómez-González, Martín Montoto, Oscar Cabeza, Svyatoslav Kondrat, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 355
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118955

Structure, dynamics and ionic conductivities of ternary ionic liquid/lithium salt/DMSO mixtures

Autores/as Pablo Martínez-Crespo, Martín Otero-Lema, Oscar Cabeza, Hadrián Montes-Campos, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 359
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.119188

Preliminary study of new electrolytes based on [MPPyr][TFSI] for lithium ion batteries

Autores/as Sandra García-Garabal, Montserrat Dominguez-Perez, D. Portela, Luis M. Varela, Oscar Cabeza
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 363
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.119758

Lignin as a High-Value Bioaditive in 3D-DLP Printable Acrylic Resins and Polyaniline Conductive Composite

Autores/as Goretti Arias-Ferreiro, Aurora Lasagabáster-Latorre, A. Ares, Pablo Ligero, Sandra Garcia-Garabal, M.S. Dopico-García, María-José Abad López
Revista POLYMERS Vol. 2022 Núm. 14 (páxs. 1 ata 22)
DOI https://doi.org/10.3390/polym14194164

Effect of Gold Nanoparticles on Transport Properties of the Protic Ionic Liquid Propylammonium Nitrate

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Montserrat Dominguez Pérez, Oscar Cabeza, Y. Arosa, Luis M. Varela, Cristina Fenández-López, Jorge Pérez-Juste, Isabel Pastoriza-Santos
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 66 (páxs. 3028 ata 3037)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.jced.1c00135

Influence of Small Quantities ofWater on the Physical Properties of Alkylammonium Nitrate Ionic Liquids

Autores/as David Ausín, Juan J. Parajó, José L. Trenzado, Luis M. Varela, Oscar Cabeza, Luisa Segade
Revista International Journal of Molecular Sciences Vol. 22 (páxs. 7334-1 ata 7334-15)
DOI https://doi.org/10.3390/ijms22147334

Computational study of the structure of ternary ionic liquid/salt/polymer electrolytes based on protic ionic liquids

Autores/as José M. Otero-Mato, Alejandro Rivera-Pousa, Hadrián Montes-Campos, Oscar Cabeza, A. Heuer, Diddo Diddens, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 333
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.115883

Strange behaviour of transport properties in novel metal thiocyanate based ionic liquids

Autores/as Osca Cabeza, Luisa Segade, M. Domínguez-Pérez, Esther Rilo Siso, David Ausín, Julio A. Seijas, M.P. Vázquez Tato, Vladimir Matveev, Alexandr Ievlev, Josefa Salgado, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 340 (páxs. 117164-1 ata 117164-11)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117164

Wind energy system in Ambocas-Ecuador: distributed generation and energy quality

Autores/as F.V. Jaramillo, Oscar Cabeza
Revista Renewable Energy and Power Quality Journal Vol. 19 (páxs. 609 ata 613)
DOI https://doi.org/10.24084/repqj19.361

Random-Alloy Model for the Conductivity of Ionic Liquid¿Solvent Mixtures

Autores/as Hadrián Montes-Campos, Svyatoslav Kondrat, Esther Rilo, Osca Cabeza, Luis Miguel Varela
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Vol. 124 (páxs. 11754 ata 11759)

Design of a photovoltaic solar plant: Distributed generation in medium tension to a bar of the electricity substation

Autores/as Oscar Cabeza, F.V. Jaramillo
Revista Renewable Energy and Power Quality Journal Vol. 18 (páxs. 664 ata 668)
DOI https://doi.org/10.24084/repqj18.465

Borophene vs. Graphene Interfaces: Tuning the Electric Double Layer in Ionic Liquids

Autores/as Víctor Gómez-González, Jose Manuel Otero-Mato, Hadrián Montes-Campos, Xavier García-Andrade, A. García-Fuente, A. Vega, J. Carrete, Oscar Cabeza, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 303
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.112647

Ionic liquids nanoconfined in zeolite-templated carbon: A computational study

Autores/as Hadrián Montes-Campos, Trinidad Méndez-Morales, Jose Manuel Otero-Mato, Osca Cabeza, Luis J. Gallego, Enrique Lomba, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 318
DOI https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c00531

Nanoconfined ionic liquids: A computational study

Autores/as Jose Manuel Otero-Mato, Hadrián Montes-Campos, Óscar Cabeza, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 320

Molecular dynamics simulations of novel electrolytes based on mixtures of protic and aprotic ionic liquids at the electrochemical interface: structure and capacitance of the electric double layer

Autores/as Borja Docampo-Álvares, Víctor Gómez-González, Oscar Cabeza, Vladislav B. Ivanistsev, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista ELECTROCHIMICA ACTA Vol. 305 (páxs. 223 ata 231)
DOI https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.03.010

STRATEGIES TO ENCOURAGE STUDENT PARTICIPATION IN SMALL GROUP SESSIONS

Autores/as E. Rilo Siso, S. García-Garabal, L. Segade, M. Domínguez-Pérez, Óscar Cabeza Gras
Revista International Academy of Technology, Education and Development (IATED) (páxs. 9480 ata 9484)

Liquid range of ionic liquid - Metal salt mixtures for electrochemical applications

Autores/as J. Salgado, J.J. Parajó, María Villanueva, J.R. Rodríguez, Óscar Cabeza Gras, L.M. Varela
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Vol. 134 (páxs. 164 ata 174)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jct.2019.03.012

Mixtures of lithium salts and ionic liquids at defected graphene walls

Autores/as Hadrián Montes-Campos, Jose Manuel Otero-Mato, Roberto C. Longo, Oscar Cabeza, Luis J. Gallego, Luis Miguel Varela
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 288 (páxs. 111083 ata 111083)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.111083

Solvation in ionic liquid-water mixtures: A computational study

Autores/as José M. Otero-Mato, Volker Lesch, Hadrián Montes-Campos, Jens Smiatek, Diddo Diddens, Oscar Cabeza, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 292 (páxs. 111273-1 ata 111273-10)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.111273

NMR investigation of the structure and single-particle dynamics of inorganic salt solutions in a protic ionic liquid

Autores/as Vladirmmir V. Matveev, Alexandr V. Ievlev, Mikhail A. Vovk, Oscar Cabeza, Josefa Salgado-Carballo, J.J. Parajó, Julio R. Rodríguez, Raúl de la Fuente, Erkki Lahderanta, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 278 (páxs. 239 ata 246)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.01.010

Synthesis, microstructure and volumetry of novel metal thiocyanate ionic liquids with [BMIM] cation

Autores/as Oscar Cabeza, Luis M. Varela, Esther Rilo, Luisa Segade, Montserrat Domínguez-Pérez, David Ausín, Imanol de Pedro, Jesús Rodríguez Fernández, Jesús González, M. Pilar Vázquez-Tato, Y. Arosa, Elena López-Lago, Raúl de la Fuente, Juan J. Parajó, Josefa Salgado, María Villanueva, Vladimir Matveev, Alexandr Ievlev, Julio A. Seijas
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 283 (páxs. 638 ata 651)

HOW DOES ENGLISH LANGUAGE AFFECT TO THE ACADEMIC PERFORMANCE OF A SPANISH STUDENT IN THE SUBJECT OF PHYSICS?

Autores/as L. Segade, E. Rilo Siso, S. García-Garabal, M. Domínguez-Pérez, O. Cabeza
Revista International Academy of Technology, Education and Development (IATED) (páxs. 9519 ata 9522)

Density Functional Study of Charge Transfer at the Graphene/Ionic Liquid Interface

Autores/as V. Gómez-González, A. García-Fuente, A. Vega, J. Carrete, Óscar Cabeza Gras, L.J. Gallego, L.M. Varela
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Vol. 122 (páxs. 15070 ata 15077)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b02795

IMIDAZOLIUM DECYL SULFATE: A VERY PROMISING SELFMADE IONIC HYDROGEL

Autores/as Oscar Cabeza, Esther Rilo, Luisa María Segade, Montserrat Domínguez-Pérez, Sandra García-Garabal, David Ausín, Elena López-Lago, Luis Miguel Varela, Miguel Vilas, P. Verdía, Emilia Tojo
Revista MATERIALS CHEMISTRY FRONTIERS Vol. 2 (páxs. 505 ata 513)
DOI https://doi.org/10.1039/c7qm00510e

Structural and physical properties of a new reversible and continuous thermochromic ionic liquid in a wide temperature interval: [BMIM]4[Ni(NCS)6]

Autores/as Elena López Lago, Julio A. Seijas, Imanol de Pedro, Jesús Rodríguez Fernández, M. Pilar Vázquez-Tato, Jesús Antonio González, Esther Rilo, Luisa Segade, Oscar Cabeza, Carlos Damián Rodríguez Fernández, Y. Arosa, Bilal S. Algnamat, Luis M. Varela, Jacobo Troncoso, Raúl de la Fuente
Revista NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Vol. 42 (páxs. 15561 ata 15571)
DOI https://doi.org/10.1039/c8nj03294g

The effect of alkyl chain length on the structure and thermodynamics of protic¿aprotic ionic liquid mixtures: a molecular dynamics study

Autores/as Borja Docampo-Álvares, Víctor Gómez-González, Trinidad Mendez-Morales, Julio R. Rodríguez, Oscar Cabeza, Mireille Turmine, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 20 (páxs. 9938 ata 9949)

Solvation of Al3+ cations in bulk and confined protic ionic liquids: a computational study

Autores/as Víctor Gómez-González, Borja Docampo-Álvares, Hadrián Montes-Campos, Juan Carlos Otero, Elena López-Lago, Oscar Cabeza, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 20 (páxs. 19071 ata 19081)
DOI https://doi.org/10.1039/c8cp02933d

Molecular dynamics simulations of the structure of mixtures of protic ionic liquids and monovalent and divalent salts at the electrochemical interface

Autores/as Víctor Gómez-González, Borja Docampo-Álvares, Jose Manuel Otero-Mato, Osca Cabeza, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 20 (páxs. 12767 ata 12776)

3D Structure of the Electric Double Layer of Ionic Liquid-Alcohol Mixtures at the Electrochemical Interface

Autores/as José M. Otero-Mato, Hadrián Montes-Campos, Oscar Cabeza, Diddo Diddens, Alina Ciach, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 20 (páxs. 30412 ata 30427)
DOI https://doi.org/10.1039/c8cp05632c

Mesostructure and physical properties of aqueous mixtures of the ionic liquid 1-ethyl-3-methyl imidazolium octyl sulfate doped with divalent sulfate salts in the liquid and the mesomorphic states

Autores/as Óscar Cabeza, Luisa Segade, Montserrat Domínguez-Pérez, Esther Rilo, David Ausín, Anna Martinelli, Negin Yaghini, Bernhard Gollas, Manfred Kriechbaum, Olga Russina, Alessandro Triolo, Elena López-Lago, Luis M. Varela
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 20 (páxs. 8724 ata 8736)
DOI https://doi.org/10.1039/c7cp07999k

Transport properties for 1-ethyl-3-methylimidazolium n-alkyl sulfates: possible evidence of Grotthuss mechanism

Autores/as S. García-Garabal, J. Vila, E. Rilo, M. Domínguez-Pérez, L. Segade, E. Tojo, P. Verdía, L. M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Revista ELECTROCHIMICA ACTA Vol. 231 (páxs. 94 ata 102)

Nanostructured solvation in mixtures of protic ionic liquids and long-chained alcohols

Autores/as H. Montes-Campos, J.M. Otero-Mato, T. Méndez-Morales, O. Russina, O. Cabeza, L.J. Gallego, L.M. Varela, Elena López Lago
Revista JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Vol. 146 Núm. 12 (páxs. 124503-1 ata 124503-9)
DOI https://doi.org/10.1063/1.4978943

Tuning physical properties and mesomorphic structures in aqueous 1-ethyl-3-methylimidazolium octylsulfate rigid-gel with univalent salt doping

Autores/as Oscar Cabeza, Luisa Segade, Montserrat Domínguez-Pérez, Esther Rilo, Sandra García-Garabal, David Ausín, Anna Martinelli, Elena López-Lago, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Vol. 112 (páxs. 267 ata 275)

Refractive index measurement of imidazolium based ionic liquids in the VIS-NIR

Autores/as Y. Arosa, Carlos Damián Rodríguez Fernández, Elena López Lago, A. Amigo, L.M. Varela, O. CABEZA, R. de la Fuente
Revista OPTICAL MATERIALS Vol. 73 (páxs. 647 ata 657)

Molecular dynamics simulation of the structure and interfacial free energy barriers of mixtures of ionic liquids and divalent salts near a graphene wall

Autores/as Víctor Gómez-González, Borja Docampo-Álvares, Trinidad Mendez-Morales, Oscar Cabeza, V.B. Ivanistsev, M. Fedorov, L.J. Gallego, L.M. Varela
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 19 (páxs. 846 ata 853)

Two-dimensional pattern formation in ionic liquids confined between graphene walls

Autores/as H. Montes-Campos, J.M. Otero-Mato, T. Méndez-Morales, O. Cabeza, L.J. Gallego, Alina Ciach, L.M. Varela
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 19 (páxs. 24505 ata 24512)

Molecular dynamics simulation of behaviour of water in nano-confined ionic liquid-water mixtures

Autores/as B. Docampo-Alvarez, V. Gómez-González, H. Montes-Campos, J.M. Otero-Mato, T. Méndez-Morales, O. Cabeza, L.J. Gallego, R.M. Lynden-Bell, V.B. Ivanistsev, M.V. Fedorov, L.M. Varela
Revista J.PHYS.: CONDENSED MATTER Vol. 28 Núm. 46 (páxs. 464001 ata 464001)
DOI https://doi.org/10.1088/0953-8984/28/46/464001

Surface and bulk characterisation of mixtures containing alkylammonium nitrates and water or ethanol: Experimental and simulated properties at 298.15 K

Autores/as Luisa Segade, Manuel Cabanas, Oscar Cabeza, Montserrat Domínguez-Pérez, Esther Rilo, Sandra García-Garabal, Mireille Turmine, Luis M. Varela, Víctor Gómez-González, Borja Docampo-Alvarez, Oscar Cabeza
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 222 (páxs. 663 ata 670)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2016.07.107

Molecular origin of high free energy barriers for alkali metal ion transfer through ionic liquid¿graphene electrode interfaces

Autores/as V. Ivanistsev, T. Mendez Morales, R.M. Lynden-Bell, O. Cabeza, L.J. Gallego, L.M. Varela, M.V. Fedorov
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 1302 ata 1310)
DOI https://doi.org/10.1039/c5cp05973a

Molecular dynamics simulations of mixtures of protic and aprotic ionic liquids

Autores/as Borja Docampo-Álvares, V. Gómez-González, T. Mendez Morales, J.R. Rodríguez, Elena López Lago, O. Cabeza, L.J. Gallego, L.M. Varela
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 18 Núm. 34 (páxs. 23932 ata 23943)
DOI https://doi.org/10.1039/c6cp03700c

Excess molar enthalpies of the binary systems: (Dibutyl ether + isomers of pentanol) at T = (298.15 and 308.15) K

Autores/as Sandra García-Garabal, Luisa Segade, Montserrat Domínguez-Pérez, Manuel Cabanas, Susana Yáñez-Vilar, Oscar Cabeza
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Vol. 87 (páxs. 52 ata 57)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jct.2015.03.021

Solvation of molecular cosolvents and inorganic salts in ionic liquids: A review of molecular dynamics simulations

Autores/as L.M. Varela, T. Mendez Morales, J. Carrete, V. Gómez-González, B. Docampo-Alvarez, L.J. Gallego, O. Cabeza, O. Russina
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 210 (páxs. 178 ata 188)
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2015.06.036

Molecular dynamics simulations of the structure and single-particle dynamics of mixtures of divalent salts and ionic liquids

Autores/as V. Gómez-González, B. Docampo-Alvarez, O. Cabeza, M.V. Fedorov, R.M. Lynden-Bell, L.J. Gallego, L.M. Varela
Revista JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Vol. 143 Núm. 12 (páxs. 1245071 ata 1245079)
DOI https://doi.org/10.1063/1.4931656

Nanostructure of mixtures of protic ionic liquids and lithium salts: effect of alkyl chain length

Autores/as T. Mendez Morales, J. Carrete, J.R. Rodríguez, O. Cabeza, L.J. Gallego, O. Russina, L.M. Varela
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 17 Núm. 7 (páxs. 5298 ata 5307)
DOI https://doi.org/10.1039/c4cp04668d

Solvation of Lithium Salts in Protic Ionic Liquids: A Molecular Dynamics Study

Autores/as Trinidad Méndez-Morales, J. Carrete, Óscar Cabeza, Olga Russina, Alessandro Triolo, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 118 Núm. 761 (páxs. 761 ata 770)
DOI https://doi.org/10.1021/jp410090fl

Mixtures of protic ionic liquids and molecular cosolvents: A molecular dynamics simulation

Autores/as Borja Docampo-Álvarez, Víctor Gómez-González, Trinidad Méndez-Morales, J. Carrete, Julio R. Rodríguez, Óscar Cabeza, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Vol. 140 Núm. 21 (páxs. 214502 ata 2145022)
DOI https://doi.org/10.1063/1.4879660

Physical properties of aqueous mixtures of the ionic 1-ethl-3-methyl imidazolium octyl sulfate: A new ionic rigid gel

Autores/as Óscar Cabeza Gras, J. Vila, E. Rilo, M. Domínguez-Pérez, L. Otero-Cernadas, Elena López Lago, T. Méndez-Morales, L.M. Varela
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Vol. 75 (páxs. 52 ata 57)

How does lithium nitrate dissolve in a protic ionic liquid?

Autores/as O. Russina, R. Cam in iti, T. Méndez-Morales, J. Carrete, Óscar Cabeza Gras, L.J. Gallego, L.M. Varela, A. Triolo
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS
DOI https://doi.org/10.1016/j.molliq.2014.08.007

Thermal refraction in ionic liquids induced by a train of fem tosecond laser pulses

Autores/as J.A. Nóvoa-López, E. López Lago, M. Domínguez-Pérez, J. Troncoso, L.M. Varela, R. de la Fuente, Óscar Cabeza Gras, H. Michinel, J.R. Rodríguez
Revista OPTICS AND LASER TECHNOLOGY Vol. 61 (páxs. 1 ata 7)

Molecular dynamics simulations of the structure of the graphene-ionic liquid/alkali salt mixtures interface

Autores/as Trinidad Méndez-Morales, J. Carrete, Martín Pérez-Rodríguez, Óscar Cabeza, Luis J. Gallego, Ruth M. Lynden-Bell, Luis M. Varela
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 16 Núm. 26 (páxs. 13271 ata 13278)
DOI https://doi.org/10.1039/c4cp00918e.

MD Simulations of the Formation of Stable Clusters in Mixtures of Alkaline Salts and Imidazolium-Based Ionic Liquids

Autores/as Trinidad Méndez-Morales, J. Carrete, Silvia Bouzón-Capelo, Martín Pérez-Rodríguez, Óscar Cabeza, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 117 (páxs. 3207 ata 3220)

Experimental and numerical simulation of a storage tank connected to a flat-plate solar collector

Autores/as A. Álvarez, M. Baz, O. Cabeza, J.L. Ferrín, M.C. Muñiz, L.M. Varela
Revista Renewable Energy and Power Quality Journal Vol. 1 Núm. 11 (páxs. 186 ata 191)

Electrical Conductivity of Seven Binary Systems Containing 1-Ethyl-3-methyl Imidazolium Alkyl Sulfate Ionic Liquids with Water or Ethanol at Four Temperatures

Autores/as E. Rilo, J. Vila, S. García-Garabal, L. M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 117 Núm. 5 (páxs. 1411 ata 1418)
DOI https://doi.org/10.1021/jp309891j

Surface tensions of binary mixtures of ionic liquids with bis(trifluoromethylsulfonyl)imide as the common anion

Autores/as M.B. Oliveira, M. Domínguez-Pérez, Óscar Cabeza Gras, J.A. Lopes-da-Silva, M.G. Freire, J.A.P. Coutinho
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Vol. 64 (páxs. 22 ata 27)

ChemInform Abstract: Physical Properties of Binary Mixtures of ILs with Water and Ethanol

Autores/as Oscar Cabeza, Sandra Garcia-Garabal, Luisa Segade, Montserrat Dominguez-Perez, Esther Rilo, Luis M. Varela
Revista ChemInform Vol. 44
DOI https://doi.org/10.1002/chin.201331264

Effect of Temperature and Cationic Chain Length on the Physical Properties of Ammonium Nitrate-Based Protic Ionic Liquids

Autores/as S. Bouzón Capelo, T. Méndez-Morales, J. Carrete, E. López Lago, J. Vila, O. Cabeza, J. R. Rodriguez, M. Turmine, L. M. Varela
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 116 (páxs. 11302 ata 11312)
DOI https://doi.org/10.1021/jp3066822

Density and Derived Thermodynamic Properties of 1-Ethyl-3-methylimidazolium Alkyl Sulfate Ionic Liquid Binary Mixtures with Water and with Ethanol from 288 K to 318 K

Autores/as Esther Rilo, Luis M. Varela, Oscar Cabeza
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 57 Núm. 8 (páxs. 2136 ata 2142)
DOI https://doi.org/10.1021/je2012633

Investigation of the Local Structure of Mixtures of an Ionic Liquid with Polar Molecular Species through Molecular Dynamics: Cluster Formation and Angular Distributions

Autores/as J. Carrete, Trinidad Méndez-Morales, Óscar Cabeza, Ruth M. Lynden-Bell, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 116 (páxs. 5941 ata 5950)
DOI https://doi.org/10.1021/jp301309s

Surface Tension of Binary Mixtures of 1-Alkyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide Ionic Liquids: Experimental Measurements and Soft-SAFT Modeling

Autores/as M. B. Oliveira, M. Domínguez-Pérez, M. G. Freire, F. Llovell, Óscar Cabeza Gras, J. A. Lopes-da-Silva, L. F. Vega, J. A. P. Coutinho
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 116 (páxs. 12133 ata 12141)

Thermal Conductivity of Ionic Liquids: A Pseudolattice Approach

Autores/as J. Carrete, Trinidad Méndez-Morales, Manuel García, Juan Vila, Óscar Cabeza, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Vol. 116 (páxs. 1265 ata 1273)
DOI https://doi.org/10.1021/jp208972t

Liquid-solid-liquid phase transition hysteresis loops in the ionic conductivity of ten imidazolium-based ionic liquids

Autores/as J. Vila, B. Fernandez-Castro, E. Rilo, J. Carrete, M. Domínguez-Pérez, J.R. Rodríguez, M. García, L.M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 320 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.1016/j.fluid.2012.02.006

Surface tension of four binary systems containing (1- ethyl-3-methyl imidazolium alkyl sulphate ionic liquid + water or + ethanol)

Autores/as E. Rilo, M. Domínguez-Pérez, J. Vila, L.M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Vol. 49 (páxs. 165 ata 171)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jct.2012.01.023

Experimental evidence of the validity of Bahe-Varela theory to describe the volumetric properties of ionic liquids

Autores/as E. Rilo, M. Domínguez-Pérez, L.M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Vol. 54 (páxs. 68 ata 75)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jct.2012.03.012

Easy prediction of the refractive index for binary mixtures of ionic liquids with water or ethanol

Autores/as E. Rilo, M. Domínguez-Pérez, J. Vila, L. Segade, M. García, L. M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Vol. 47 (páxs. 219 ata 222)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jct.2011.10.016

Molecular Dynamics Simulation of the Structure and Dynamics of Water-1-Alkyl-3-methylimidazolium Ionic Liquid Mixtures

Autores/as Trinidad Méndez-Morales, J. Carrete, Óscar Cabeza, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 115 Núm. 21 (páxs. 6995 ata 7008)
DOI https://doi.org/10.1021/jp202692g

Densities and Viscosities of Four Binary DiethylCarbonate+1-Alcohol Systems from (288.15 to 313.15) K

Autores/as José L. Trenzado, Esther Romano, Luisa Segade, M. Nieves Caro, E. González, S. Galván
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 56 Núm. 6 (páxs. 2841 ata 2848)
DOI https://doi.org/10.1021/je1013476

Surfactant Self-Assembly Nanostructures in Protic Ionic Liquids

Autores/as B. Fernández-Castro, T. Méndez-Morales, J. Carrete, E. Fazer, O. Cabeza, J. R. Rodríguez, M. Turmine, L. M. Varela
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 115 Núm. 25 (páxs. 8145 ata 8154)
DOI https://doi.org/10.1021/jp203204c

Dynamical Properties of Alcohol+1-Hexyl-3-methylimidazolium Ionic Liquid Mixtures: A Computer Simulation Study

Autores/as Trinidad Méndez-Morales, J. Carrete, Manuel García, Oscar Cabeza, Luis J. Gallego, Luis M. Varela
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 115 Núm. 51 (páxs. 15313 ata 15322)
DOI https://doi.org/10.1021/jp209563b

Molecular Dynamics Simulations of the Structural and Thermodynamic Properties of Imidazolium-Based Ionic Liquid Mixtures

Autores/as T. Méndez-Morales, J. Carrete, O. Cabeza, L. J. Gallego, L. M. Varela
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 115 Núm. 38 (páxs. 11170 ata 11182)
DOI https://doi.org/10.1021/jp206341z

Theoretical model for moisture adsorption on ionic liquids: A modified Brunauer-Emmet-Teller isotherm approach

Autores/as J. Carrete, M. García, J.R. Rodríguez, Óscar Cabeza Gras, L.M. Varela
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 301 Núm. 1 (páxs. 118 ata 122)

Natural Extracts as Potential Source of Antioxidants to Stabilize Polyolefins

Autores/as M.S. Dopico-García, M.M. Castro-López, J.M. López-Vilariño, María V. González-Rodríguez, P. Valentao, P.B. Andrade, S. García-Garabal, M.J. Abad
Revista JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Vol. 119 Núm. 6 (páxs. 3553 ata 3559)
DOI https://doi.org/10.1002/app.33022

Experimental and numerical investigation of a flat-plate solar collector

Autores/as A. Álvarez García, Óscar Cabeza Gras, M.C. Muñiz, L.M. Varela
Revista ENERGY Vol. 35 (páxs. 3707 ata 3716)

(Extraction of Biomolecules using) Aqueous Biphasic Systems formed by Ionic Liquids and Aminoacids

Autores/as Montserrat Domínguez-Pérez, Luciana I. N. Tomé, Mara G. Freire, Isabel M. Marrucho, Óscar Cabeza Gras, Joao A. P. Coutinho
Revista SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Vol. 72 (páxs. 85 ata 91)

Densities and Derived Thermodynamic Properties of Ternary Mixtures 1-Butyl-3-Methyl-Imidazolium Tetrafluoroborate + Ethanol + Water at Seven Pressures and Two Temperatures

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Esther Rilo Siso, Abel G.M. Ferreira, Isabel M.A. Fonseca
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 296 (páxs. 53 ata 59)

Pseudolattice theory of charge transport in ionic liquid mixtures: corresponding states law for the electric conductivity

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Esther Rilo Siso, Luis Miguel Varela, J. Carrete, Manolo García, L.J. Gallego, M. Turmine
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 298 (páxs. 280 ata 286)

Natural Extracts as Potential Source of Antioxidants to Stabilize Polyolefins

Autores/as Sonia Dopico García, MM Castro López, José Mmanuel López Vilariño, Mª Victoria González Rodríguez, P. Valentao, P.B. Andrade, Sandra Garcia-Garabal, Mª José Abad López
Revista JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Vol. 119 Núm. 6 (páxs. 3553 ata 3559)

Viscosity and electrical conductivity of binary mixtures of CnMIM-BF4 with ethanol at 288 K, 298 K, 308 K and 318 K

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Esther Rilo Siso, Juan Vila Pumariño, Manolo García, Luis Miguel Varela
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 55 (páxs. 5156 ata 5163)

Electrical Conductivity and Viscosity of Aqueous Binary Mixtures of 1-Alkyl-3-methyl Imidazolium Tetrafluoroborate at Four Temperatures

Autores/as Esther Rilo Siso, Juan Vila Pumariño, José Manuel Pico Meizoso, Sandra García-Garabal Mosquera, Luisa María Segade Zas, Luis M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 55 (páxs. 639 ata 644)
DOI https://doi.org/10.1021/je900600c

Surface tensión deviations and excess molar volumes on the ternary system propyl propanoate + hexane + p-xylene at 298.15 K

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Esther Rilo Siso, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Óscar Cabeza Gras
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 55 (páxs. 1317 ata 1321)
DOI https://doi.org/10.1021/je900643r

On the Interactions between Amino Acids and Ionic Liquids in Aqueous Media

Autores/as Lin Tomé, M. Domínguez-Pérez, AFM Claudio, Mara Freire, Isabel Marrucho, Óscar Cabeza Gras, JAP Coutinho
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 113 (páxs. 13971 ata 13979)

Barrier and physical properties of Polypropylene/High-Barrier Ethylene-Vinyl Alcohol Copolymer Blends compatibilized with a sodium ionomer

Autores/as Ana I. Ares-Pernas, Mª José Abad López, Luis Fernando Barral Losada, Sandra Garcia-Garabal
Revista E-POLYMERS Vol. 71 (páxs. 1 ata 13)

Pseudolattice Theory of the Surface Tension of Ionic Liquid-Water Mixtures

Autores/as Luis M. Varela, J. Carrete, Turmine Mireille, Esther Rilo Siso, Óscar Cabeza Gras
Revista JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Vol. 113 (páxs. 12500 ata 12505)

Density and surface tension in binary mixtures of CnMIM-BF4 ionic liquids with water and ethanol

Autores/as Esther Rilo Siso, José Manuel Pico Meizoso, Sandra Garcia-Garabal, Luis M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 285 (páxs. 83 ata 89)

Experimental measurement of the hygroscopic grade on eight imidazolium based ionic liquids

Autores/as Sara Cuadrado Prado, M. Domínguez-Pérez, Esther Rilo Siso, Sandra Garcia-Garabal, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Óscar Cabeza Gras
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 278 (páxs. 36 ata 40)
DOI https://doi.org/10.1016/j.fluid.2008.12.008

Experimental Study of the Dynamic Viscosity Deviations in the Binary System: Hexane + Ethylbencene, + o-xylene, + m-xylene, + p-xylene at 298,15 K

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Carlos Franjo Franjo, José Manuel Pico Meizoso, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Eulogio Jiménez Cuesta
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS Vol. 30 (páxs. 1197 ata 1201)
DOI https://doi.org/10.1007/s10765-009-0622-2

Crystal and magnetic structures of (La0.70Ca0.30)(CryMn1-y)O3: A neutron powder diffraction study

Autores/as Lucía Capogna, María Gracia Francesconi, Óscar Cabeza Gras
Revista PHYSICAL REVIEW B Vol. 77 (páxs. 1 ata 6)

Bose-Einstein-like statistics of amphiphilic self-assembly

Autores/as Luis M. Varela, Verónica Fuentes, Manuel García, Óscar Cabeza Gras, Julio Rodríguez
Revista COLLOIDS AND SURFACES. A, PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS Vol. 319 (páxs. 2 ata 7)

Organic/inorganic hybrid materials from an epoxy resin cured by an amine silsesquioxane

Autores/as Mª del Carmen Ramírez Gómez, Maite Rico Varela, Luis Fernando Barral Losada, Francisco Javier Díez Redondo, Sandra Garcia-Garabal, Mª Belén Montero Rodriguez
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 87 Núm. 1 (páxs. 69 ata 72)

Physical properties of (propyl propanoate+ hexane + toluene) at 298.15 K.

Autores/as Sonia Freire López, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Eulogio Jiménez Cuesta
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Vol. 39 (páxs. 621 ata 626)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jct.2006.08.011

Excess molar enthalpies of the ternary system mtbe+ ethanol + octane.

Autores/as Marta Mª Mato Corzón, M. Illobre, Pedro V. Verdes, José Luis Legido Soto, Eulogio Jiménez Cuesta, Mª Inmaculada Paz Andrade, Óscar Cabeza Gras
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 88 (páxs. 607 ata 611)

Temperature Behavior of the Electrical Conductivityof Emim-Based Ionic Liquids in Liquid and Solid States.

Autores/as Juan Vila Pumariño, Carlos Franjo Franjo, José Manuel Pico Meizoso, Luis M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Revista PORTUGALIAE ELECTROCHIMICA ACTA Vol. 25 (páxs. 163 ata 172)

Cation and anion sizes influence in the temperature dependence of the electrical conductivity in nine imidazolium based ionic liquids.

Autores/as Juan Vila Pumariño, Luis M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Revista ELECTROCHIMICA ACTA Vol. 52 (páxs. 7413 ata 7417)

Temperatura dependence of electrical conductivity in EMIM- based ionic liquids. Evidence of Vogel-Tamman-Fulcher behaviour.

Autores/as Juan Vila Pumariño, Pablo Ginés Mayor, José Manuel Pico Meizoso, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, Luis M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 242 (páxs. 141 ata 146)

Great Increase of the electrical conductivity of ionic liquids in aqueous solutions

Autores/as J. Vila, P. Ginés, E. Rilo, O. Cabeza, L.M. Varela
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 247 Núm. 1-2 (páxs. 32 ata 39)
DOI https://doi.org/10.1016/j.fluid.2006.05.028

Densities, Surface Tensions, and Refractive Indexes of Propyl Propanoate + Hexane + m-Xylene at 298.15 K.

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 51 (páxs. 294 ata 300)
DOI https://doi.org/10.1021/je0504111

Great increase of the electrical conductivity of ionic liquids in aqueous solutions.

Autores/as Juan Vila Pumariño, Pablo Ginés Mayor, Esther Rilo Siso, Óscar Cabeza Gras, Luis M. Varela
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 247 (páxs. 32 ata 39)

Influence of the stretching in the crystallinity of Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) Films

Autores/as Francisco Javier Díez Redondo, Carlos Alvariño Seco, Joaquín López Lago, Mª del Carmen Ramírez Gómez, Mª José Abad López, Jesús Cano Malagón, Sandra Garcia-Garabal, Luis Fernando Barral Losada
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 81 (páxs. 21 ata 25)

Electrical conductivity of aqueous solutions of aluminum salts.

Autores/as Juan Vila Pumariño, Esther Rilo Siso, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Luis M. Varela
Revista PHYSICAL REVIEW E Vol. 71 (páxs. 31201 ata 31208)
DOI https://doi.org/10.1103/physreve.71.031201

Excess molar enthalpy of binary mixtures of hexane + ethyl benzene, o-xylene, m-xylene and p-xylene at 298.15 K.

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Julieta Jiménez De Llano, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Óscar Cabeza Gras
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 80 (páxs. 289 ata 293)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-005-0649-y

Excess thermodynamics properties of propyl propanoate + hexane + cyclohexane at 298.15 K.

Autores/as Sonia Freire López, Herminio Casas Rodríguez, Esther Rilo Siso, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Eulogio Jiménez Cuesta
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 80 (páxs. 285 ata 288)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-005-0690-x

Thermodegradation kinetics of a hybrid inorganic-organic epoxy system

Autores/as Luis Fernando Barral Losada, Francisco Javier Díez Redondo, Sandra Garcia-Garabal, Joaquín López Lago, Mª Belén Montero Rodríguez, Rodrigo Montes Rodríguez, Mª del Carmen Ramírez Gómez, Maite Rico Varela
Revista European polymer journal Vol. 41 (páxs. 1662 ata 1666)

Experimental and theoretical surface tension deviations in the binary systems propyl propanoate + o-, m- and p-xylene at 298.15 K.

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Óscar Cabeza Gras, Eulogio Jiménez Cuesta
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 232 (páxs. 9 ata 15)
DOI https://doi.org/10.1016/j.fluid.2004.12.009

Selection of a precursor of a monofunctional polyhedral oligomeric silsesquioxane reacted with aromatic diamines

Autores/as Mª del Carmen Ramírez Gómez, José Manuel López Vilariño, Mª José Abad López, Luis Fernando Barral Losada, Rebeca Bouza Padín, Jesús Cano Malagón, Francisco Javier Díez Redondo, Sandra Garcia-Garabal, Joaquín López Lago
Revista JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Vol. 92 Núm. 3 (páxs. 1573 ata 1583)

A study of the effect of ABS on the mechanical properties of an epoxy system.

Autores/as Araceli Torres Miño, I. López-de-Ullibarri, Mª José Abad López, Luis Fernando Barral Losada, Jesús Cano Malagón, Sandra Garcia-Garabal, Francisco Javier Díez Redondo, Joaquín López Lago, Mª del Carmen Ramírez Gómez
Revista JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Vol. 92 Núm. 1 (páxs. 461 ata 467)

Study of the effect of Poly (acrylonitrile-co-butadiene-co-styrene) on the mechanical properties of an epoxy system.

Autores/as Araceli Torres Miño, I. López-de-Ullibarri, Mª José Abad López, Luis Fernando Barral Losada, Jesús Cano Malagón, Sandra Garcia-Garabal, Francisco Javier Díez Redondo, Joaquín López Lago, Mª del Carmen Ramírez Gómez
Revista JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Vol. 92 (páxs. 461 ata 467)

Effects of a mixture of stabilizers on the structure and mechanical properties of polyethylene during reprocessing

Autores/as Mª José Abad López, Ana I. Ares-Pernas, Luis Fernando Barral Losada, Jesús Cano Malagón, Francisco Javier Díez Redondo, Sandra Garcia-Garabal, Joaquín López Lago, Mª del Carmen Ramírez Gómez
Revista JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Vol. 92 Núm. 6 (páxs. 3910 ata 3916)

Use of a sodium ionomer as compatibilizer in polypropylene/high-barrier ethylene-vinyl alcohol copolymer blends: Processability of the blends and their physical properties

Autores/as Mª José Abad López, Ana I. Ares-Pernas, Luis Fernando Barral Losada, Jesús Cano Malagón, Francisco Javier Díez Redondo, Sandra Garcia-Garabal, Joaquín López Lago, Mª del Carmen Ramírez Gómez
Revista JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Vol. 94 Núm. 4 (páxs. 1763 ata 1770)

Propiedades acústicas de materiales obtenidos con productos ecológicos.

Autores/as Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, Luisa María Segade Zas, M. Dolores García Vidaurrazaga, Jose Antonio Álvarez Diaz, Julio González Suárez
Revista MONTAJES E INSTALACIONES Vol. 389 (páxs. 66 ata 72)

Excess molar volumes and enthalpies for the binary systems propyl propanoate + o-xylene, m-xylene,and p-xylene at 298,15 K.

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Julieta Jiménez de Llano García, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta
Revista THERMOCHIMICA ACTA Vol. 420 (páxs. 45 ata 49)
DOI https://doi.org/10.1016/j.tca.2003.11.056

Electrical conductivity data of alkanols from 273 to 333 K

Autores/as M. Prego, E. Rilo, E. Carballo, C. Franjo, E. Jiménez, Óscar Cabeza Gras
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 102 Núm. 1-3 (páxs. 83 ata 91)
DOI https://doi.org/10.1016/s0167-7322(02)00049-1

Density, Surface Tension, and Refractive Index of Octane + 1-Alkanol Mixtures at T=298.15 K.

Autores/as Luisa Segade, Julieta Jiménez De Llano, Montserrat Domínguez-Pérez, Óscar Cabeza, Manuel Cabanas, Eulogio Jiménez
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 48 (páxs. 1251 ata 1255)
DOI https://doi.org/10.1021/je034053i

Electrical conductivity data of alkanols from 273 to 333 K.

Autores/as Minia Prego, Esther Rilo Siso, Enrique Carballo, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, Óscar Cabeza Gras
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 102 (páxs. 83 ata 91)

Vapor-liquid equilibria of propan-1-ol + 1,1-dimethylethyl methyl ether (MTBE) mixtures. Experimental results and modeling.

Autores/as Luisa María Segade Zas, Julieta Jiménez de Llano García, Eulogio Jiménez Cuesta, Armando Del Río, Concepción Pando García-Pumarino, Juan Antonio Rodríguez Renuncio
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 5 (páxs. 2858 ata 2861)
DOI https://doi.org/10.1039/b303886f

Experimental and theoretical study of excess molar volumes and enthalpies for the ternary mixture butyl butyrate + 1-octanol + decane at 308.15 K.

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Eulogio Jiménez Cuesta, Luisa María Segade Zas, Herminio Casas Rodríguez, Carlos Franjo Franjo, José Luis Legido Soto, Mª Inmaculada Paz Andrade
Revista THERMOCHIMICA ACTA Vol. 405 (páxs. 147 ata 154)
DOI https://doi.org/10.1016/s0040-6031(03)00130-8

Accoustic impedance measurements as contribution to propagation patterns.

Autores/as Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, Óscar Cabeza Gras, Esther Rilo Siso
Revista ACTA ACÚSTICA Vol. 89 (páxs. 6 ata 6)

Experimental and theoretical study of excess molar enthalpies for the ternary mixture: butyl butyrate + 1-octanol + octane at 298.15 K.

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Eulogio Jiménez Cuesta, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Sonia Freire López, Julieta Jiménez de Llano García
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 212 (páxs. 341 ata 347)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(03)00276-0

Vapor-liquid equilibria for the binary system hexan-1-ol + tert-butyl methyl ether (MTBE)at 298.15, 318.15, and 338.15 K.

Autores/as Julieta Jiménez de Llano García, Luisa María Segade Zas, Eulogio Jiménez Cuesta, Armando Del Río, Juan Antonio Rodríguez Renuncio, Concepción Pando García-Pumarino
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 208 (páxs. 115 ata 121)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(03)00006-2

Densities, surface tensions and refractive indexes for propyl propanoate + hexane + ethylbenzene at 298.15 K.

Autores/as Montserrat Domínguez-Pérez, Sonia Freire, Julieta Jiménez De Llano, Esther Rilo, Luisa Segade, Oscar Cabeza, Eulogio Jiménez
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 212 (páxs. 331 ata 339)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(03)00275-9

Thermophysical properties of four binary dimethyl carbonate + 1-alcohol systems at 288.15-313.15 K.

Autores/as Esther Romano, José L. Trenzado, Emilio González, José Santiago Matos, Luisa María Segade Zas, Eulogio Jiménez Cuesta
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 211 (páxs. 219 ata 240)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(03)00203-6

Densities, viscosities, and refractive indexes for [C2H5CO2(CH2)2CH3 + C6H13OH + C6H6] at T=308.15 K.

Autores/as Herminio Casas Rodríguez, Sandra Garcia-Garabal, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Vol. 35 (páxs. 1129 ata 1137)
DOI https://doi.org/10.1016/s0021-9614(03)00081-8

Surface tensions, densities and refractive indexes of mixtures of dibutyl ether and 1-alkanol at T=298.15 K

Autores/as E. Rilo, S. Freire, L. Segade, O. Cabeza, C. Franjo, E. Jiménez
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Vol. 35 Núm. 5 (páxs. 839 ata 850)
DOI https://doi.org/10.1016/s0021-9614(03)00027-2

Surface tensions, densities and refractive indexes of mixtures of dibutyl ether and 1-alkanol at T=298.15 K.

Autores/as Esther Rilo Siso, Sonia Freire López, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Vol. 35 (páxs. 839 ata 850)
DOI https://doi.org/10.1016/s0021-9614(03)00027-2

Excess molar enthalpies of propyl propanoate + 1-hexanol + benzene at the temperatures 25ºC and 35ºC.

Autores/as Herminio Casas Rodríguez, Julieta Jiménez de Llano García, Sandra Garcia-Garabal, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, José Luis Legido Soto
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 48 (páxs. 763 ata 767)
DOI https://doi.org/10.1021/je0201370

Excess molar volumes and enthalpies of mixing for the ternary system (butyl butyrate + 1-octanol + dodecane) at the temperature 308.15 K.

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, Manuel Martínez Piñeiro, Mª Inmaculada Paz Andrade
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 48 (páxs. 768 ata 773)
DOI https://doi.org/10.1021/je020138s

THE TERNARY SYSTEM PROPYL PROPANOATE+ HEXANE+ CHLOROBENZENE AT 298,15K. Excess molar enthalpies.

Autores/as S. Freire, L. Segade, S. García-Garabal, J. Jiménez de Llano, M. Domínguez-Pérez, E. Jiménez
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 70 Núm. - (páxs. 243 ata 250)

Viscosities and Densities of Solutions of n-Decane, or n-Tetradecane with Several Esters at 25º C.

Autores/as Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, C. P. Menaut, José Manuel Pico Meizoso, Eulogio Jiménez Cuesta
Revista JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY Vol. 30 Núm. - (páxs. 995 ata 1006)

Densities, viscosities, and related properties of some (methyl ester + alkane) binary mixtures in the temperature range from 283.15 to 313.15 K.

Autores/as J. L. Trenzado, J. S. Matos, Luisa María Segade Zas, E. Carballo
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 46 Núm. 4 (páxs. 974 ata 983)
DOI https://doi.org/10.1021/je0100286

Excess volume, changes of refractive index and surface tensión of binary 1,2-ethanediol + 1-propanol or 1-butanol mixtures at several temperatures.

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, M. Cabanas, Luisa María Segade Zas, Sandra Garcia-Garabal, H. Casas
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 180 Núm. - (páxs. 151 ata 164)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(00)00519-7

Excess molar enthalpies for propyl propanoate + cyclohexane + benzene at 298.15 and 308.15K

Autores/as H. Casas, Luisa María Segade Zas, Sandra Garcia-Garabal, Manuel M. Piñeiro, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, M. Inmaculada Paz Andrade
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 182 Núm. - (páxs. 279 ata 288)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(01)00403-4

Experimental and predicted excess molar volumes and excess molar enthalpies for di-n-butyl ether + 1-propanol + n-octane at 298.15 and 308.15K

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Manuel M. Piñeiro, M.I. Paz Andrade
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 179 Núm. - (páxs. 363 ata 383)

Viscosities of di-n-butyl ether+ 1-propanol + n-decane mixture at 308.15K

Autores/as Luisa María Segade Zas, H. Casas, Óscar Cabeza Gras, Minia Prego, Sandra Garcia-Garabal, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 182 Núm. - (páxs. 353 ata 364)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(01)00393-4

Excess molar volumes and enthalpies and enthalipes for the ternary system [butyl butyrate + 1-octanol + octane] at the temperature 308.15K

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, H. Casas, J. L. Legido, M. Inmaculada Paz Andrade
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 182 Núm. - (páxs. 265 ata 277)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(01)00402-2

Densities, viscosities, and refractive indexes for propyl propanoate + 1-hexanol + benzene at 298,15K

Autores/as Herminio Casas Rodríguez, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 46 Núm. 3 (páxs. 651 ata 656)
DOI https://doi.org/10.1021/je0003593

Measurement and interpretation of the electrical conductivity of 1-alcohols from 273K to 333K

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, Minia Prego, Enrique Carballo
Revista JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Vol. 89 Núm. - (páxs. 233 ata 238)

Surface tensions, refractive indexes and excess molar volumes of hexane+1-alkanol mixtures at 298.15 K

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Herminio Casas Rodríguez, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 45 Núm. 5 (páxs. 862 ata 866)
DOI https://doi.org/10.1021/je000060k

Excess Molar Enthalpies of Propyl-Propanoate + Hexane + Benzene at 298.15 K and 308.15 K

Autores/as Herminio Casas Rodríguez, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, María Inmaculada Paz Andrade
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 45 Núm. 3 (páxs. 445 ata 449)
DOI https://doi.org/10.1021/je990265x

Magnetic and Electrical Properties of cr-dopped La0,7Ca0,3MnO3+d

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Óscar Barca Domínguez, G Francesconi, M. A. Bari, C. Severack, CM Muirhead, Fernanda Miguélez Pose
Revista JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Vol. 196 Núm. - (páxs. 504 ata 505)

Magnetisation and resistivity in Chromium Doped Manganites

Autores/as Óscar Cabeza Gras, M Long, C. Severack, M. A. Bari, CM Muirhead, G Francesconi, Greaves
Revista JOURNAL OF PHYSICS. CONDENSED MATTER Vol. 11 Núm. - (páxs. 2569 ata 2578)

Excess molar enthalpies for di-n-butylether + 1-propanol + n-decane at 298.15 and 308.15K

Autores/as Luisa María Segade Zas, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Jose L. Legido, M.I. Paz Andrade
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 156 Núm. - (páxs. 149 ata 159)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(99)00025-4

Excess molar volumes of ternary mixtures di-n-butyl ether + 1-pentanol + n-dodecane at 298.15 K

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, H. Casas, Sandra García-Garabal Mosquera, M. Cabanas, Manuel M. Piñeiro, M.I. Paz Andrade
Revista THERMOCHIMICA ACTA Vol. 328 Núm. - (páxs. 259 ata 263)
DOI https://doi.org/10.1016/s0040-6031(98)00651-0

Excess Molar Enthalpies of Propyl Propanoate + Hexane + Benzene at 298.15 K and 308.15 K

Autores/as Herminio Casas, Luisa Segade, Carlos Franjo, Eulogio Jiménez
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 45 Núm. 3 (páxs. 445 ata 449)

Excess properties for Propyl Propanoate+ n-Hexane+ Benzene at 298.15k

Autores/as H. Casas, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, M. Inmaculada Paz Andrade
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 43 Núm. 5 (páxs. 756 ata 762)
DOI https://doi.org/10.1021/je9800609

Viscosities and densities for the 1-propanol + n-Heptane System at Several temperatures

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, J. L. Legido, M. Inmaculada Paz Andrade
Revista JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY Vol. 27 Núm. 6 (páxs. 569 ata 579)

Excess Molar Volumes of Ternary Mixtures of 2-Butanone or 2-Pentanone with 1-Chloroctane + n-Octane at 25ºC

Autores/as Consolación P. Menaut, Jose M. Pico, Carlos Franjo, Eulogio Jiménez, Luisa Segade, María I. Paz Andrade
Revista JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY Vol. 27 Núm. 12 (páxs. 1139 ata 1148)

Excess molar volumes of (x1 Butyl Butanote +x2 1-Octanol+(1-x 1-x2) Octane at 298.15 K.

Autores/as García Garabal, S., Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, Manuel M. Piñeiro, J. L. Legido, M. Inmaculada Paz Andrade
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS Vol. 52 Núm. - (páxs. 815 ata 822)

Application of different group contribution models and empirical methods to excess enthalpies of ternary mixtures

Autores/as Manuel M. Piñeiro, Beatriz E. De Cominges, J. L. Legido, García Garabal, S., M. López, M. Inmaculada Paz Andrade
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS Vol. 52 Núm. 3 (páxs. 799 ata 814)

Development of needle-shaped grains from Bi2 Sr2 Ca Cu2 O8 +x with higs critical current density suitable for making superconducting wires

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Óscar Barca Domínguez, Fernanda Miguélez Pose
Revista APPLIED SUPERCONDUCTIVITY Vol. 6 Núm. 6 (páxs. 267 ata 278)

Obtención y propiedades superconductoras de granos tipo aguja basadas en el Bi (2212).

Autores/as Óscar Barca Domínguez, Óscar Cabeza Gras, Fernanda Miguélez Pose
Revista BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO Núm. 37 (páxs. 205 ata 208)

Measurement of the anisotropic magnetoresistance in films of La 0,7 Cao,3 MnO3.

Autores/as Óscar Cabeza Gras, M. A. Bari, Óscar Barca Domínguez, Fernanda Miguélez Pose, CM Muirhead
Revista BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO Vol. 37 Núm. 2 (páxs. 213 ata 216)

Viscosity deviations of ternary mixtures di-n-butyl ether+1- propanol +n-octane at several temperatures.

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, H. Casas, J. L. Legido, M. Inmaculada Paz Andrade
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 149 (páxs. 339 ata 358)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(98)00372-0

Excess molar volumes of ternary mixtures {cyclohexane + n-hexane + 1-chlorohexane} and {cyclohexane + n-hexane + 1-hexanol} at the temperature of 298.15 K

Autores/as Mª Consolación Pereira Menaut, José Manuel Pico Meizoso, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, M. Inmaculada Paz Andrade
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 142 (páxs. 185 ata 191)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(97)00226-4

Excess molar enthalpies of the ternary system (propyl propanoate + 1-hexanol + n-hexane)at 298.15 K

Autores/as García Garabal, S., Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, Manuel M. Piñeiro, J. L. Legido, M. Inmaculada Paz Andrade
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 148 Núm. - (páxs. 201 ata 208)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(98)00197-6

Estimation of parameters of Nitta-Chao model for ester+1-alkanol mixtures

Autores/as J. L. Legido, J. Vijande, Beatriz E. De Cominges, J. García, Teresa P. Iglesias, García Garabal, S., J. Fernández
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 148 Núm. - (páxs. 49 ata 68)

Neddle-like Microstructure in Bi2Sr2CaCu2O8+x

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Fernanda Miguélez Pose, Óscar Barca Domínguez
Revista JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS Vol. 107 Núm. - (páxs. 503 ata 509)

Excess molar volumes of ternary mixtures of {x1 CH3CH2COOCH2CH3+x2 CH3(CH2)4CH3 + (1-x1-x2) CH3(CH2)6OH or CH3(CH2)7OH} at the temperature 298.15K

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, Jose L. Legido, M. Inmaculada Paz Andrade
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 42 (páxs. 262 ata 265)
DOI https://doi.org/10.1021/je960221d

Critical current density on Bi(2212) Samples with a Needle-like Grain Microstructure

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Fernanda Miguélez Pose, Óscar Barca Domínguez
Revista PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS Vol. 282 Núm. - (páxs. 2583 ata 2584)

Excess molar volumes of {x1CH3CH2COOCH2CH3 + x2 CH3(CH2)4CH3 + (1 - x1 - x2) CH3(CH2)2OH or CH3(CH2)3 OH} at the temperature 298.15K

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Mª Consolación Pereira Menaut, Luisa María Segade Zas, Jose L. Legido, M. Inmaculada Paz Andrade
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Vol. 29 (páxs. 117 ata 124)
DOI https://doi.org/10.1006/jcht.1996.0136

Conduction mechanisms in c-axis oriented ybco trilayer junctions with ferromagnetic a 07,b0.3mno3 manganite barriers

Autores/as M. A. Bari, Óscar Cabeza Gras, L. Capogna, P. Woodall, CM Muirhead
Revista IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 2304 ata 2307)

Excess molar enthalpies for di - n - butyl ether + 1 - propanol + n - octane at 298.15K

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, Jose L. Legido, M. Inmaculada Paz Andrade
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 113 (páxs. 179 ata 185)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(97)00021-6

Excess molar volumes of ternary mixtures of di-n-butylether + 1-heptanol + n-octane at the temperature of 298.15 K

Autores/as Jose L. Legido, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, María Inmaculada Paz Andrade
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 136 (páxs. 315 ata 321)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(97)00122-2

Excess molar volumes of ternary mixtures di - n - butyl ether + 1 - pentanol + n - octane at 298.15K

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, Jose L. Legido, M. Inmaculada Paz Andrade
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 133 (páxs. 173 ata 177)

Microstructural evolution through a athermal treatment to obtain needle-shaped grains of Bi2Sr2CaCu2O8+x

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Fernanda Miguélez Pose, Óscar Barca Domínguez
Revista CRYOGENICS Vol. 37 Núm. - (páxs. 589 ata 591)

Influence of the surface melting of Y1 Ba2 Cu3 O7-polycrystalline samples on their resistivity and critical currrents

Autores/as S.R. Currás, G. Domarco, Óscar Cabeza Gras, J. A. Veira, F. Vidal
Revista CRYOGENICS Vol. 37 Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Densities and excess volumes of the ternary system butyl ethanoate + n-decane + 1-chlorobutane at 298.15 K

Autores/as Fernando Rodríguez, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, M. Cabanas, T. P. Iglesias, M. I. Paz Andrade
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 126 (páxs. 233 ata 239)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(96)03096-8

Excess molar volumes at 298.15 K of the ternary mixture: propyl propanoate + 2-hexanone + 1-chlorohexane

Autores/as M. J. Souza, J. Vijande, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, J. L. Legido, M. I. Paz Andrade
Revista FLUID PHASE EQUILIBRIA Vol. 126 (páxs. 225 ata 231)
DOI https://doi.org/10.1016/s0378-3812(96)03095-6

Estructura, Composición y Magnitudes de transporte en cerámicas superconductoras basadas en el bismuto fundido-texturadas

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Fernanda Miguélez Pose, F. Avecilla, G. Domarco, F. Vidal
Revista BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO Vol. - Núm. 34 (páxs. 436 ata 442)

New aspects of the thermopower peak anomaly near the superconducting transition in Y1Ba2Cu3O7 compounds : thermal fluctuations versus oxygen content inhomogeneities

Autores/as Óscar Cabeza Gras, J. A. Veira, J. Maza, F. Vidal, J. Mosqueira
Revista PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS Vol. - Núm. 253 (páxs. 1 ata 15)

Excess molar volumes of {x1CH3CH2COO(CH2)2CH3 + x2CH3(CH2)5OH + (1 - x1 - x2)Cl(CH2)5CH3} at the temperature 298.15 K

Autores/as Carlos Franjo Franjo, Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, Luisa María Segade Zas, Eulogio Jiménez Cuesta, J. L. Legido, M. I. Paz Andrade
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Vol. - Núm. 27 (páxs. 1197 ata 1204)
DOI https://doi.org/10.1006/jcht.1995.0124

Thermodynamic velocity and dispersion of first sound in liquid helium near the lambda transition

Autores/as Fernanda Miguélez Pose, Óscar Cabeza Gras, Carolina Torrón, Luisa María Segade Zas, Alberto Pomar
Revista CRYOGENICS Vol. 34 (páxs. 337 ata 340)

La Investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y Química

Autores/as Luisa María Segade Zas, David Ausín, Óscar Cabeza Gras
Editorial Real Sociedad Española de Física, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-734-3

ILMAT IV. 4. International Conference on Ionic Liquid-based Materials. Book of Abstracts

Editores Hadrián Montes-Campos, Óscar Cabeza Gras, Elena López Lago, Luisa María Segade Zas, Luis M. Varela
Editorial Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-676-6

2nd IMIL Book of Abstracts

Editores Luis M. Varela, Oscar Cabeza, J. Carrete, Trinidad Méndez-Morales
Editorial Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da USC, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-9887-716-8

Formando ingenieros socialmente responsables: aprendizaje-servicio para personas sin hogar antes y durante la COVID

Autores/as A. Ares,Sandra Garcia-Garabal,Goretti Arias-Ferreiro
Libro Desafíos de la docencia universitaria actual
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-11524-49-6
Páxinas Dende a 39 ata a 44

Agua y líquidos iónicos: un problema soluble

Autores/as Luisa Segade,Juan J. Parajó,Pablo Vallet,Esther Rilo,Montserrat Domínguez-Pérez,Sandra García-Garabal,Oscar Cabeza,Luis M. Varela
Libro Bioauga
Edita Red Gallega de Biorremediación y Energía del Agua.
ISBN: 978-84-8158-816-3
Páxinas Dende a 67 ata a 83

Evidencias experimentales de la validez de la teoría pseudorreticular en mezclas de líquidos iónicos+disolvente

Autores/as O. Cabeza,E. Rilo,M. Domínguez-Pérez,L. Segade,J. Vila,L.M. Varela
Libro La Investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y Química
Vol. 9 Edita Real Sociedad Española de Física.
ISBN: 978-84-9749-734-3
Páxinas Dende a 33 ata a 45

Propiedades físicas de mezclas de nitrato de etilamonio + tetrafluoruro de 1-etil-3-metilimidazolio

Autores/as David Ausín,Esther Rilo,Montserrat Domínguez-Pérez,Oscar Cabeza,Sandra García-Garabal,Borja Docampo-Álvarez,Julio R. Rodríguez,Luis M. Varela,Luisa Segade
Libro La Investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química
Vol. 8 Edita Real Sociedad Española de Física.
ISBN: 978-84-17776-74-9
Páxinas Dende a 103 ata a 111

Medida de la tensión superficial de mezclas de líquidos moleculares: dietil carbonato + isómeros del pentanol

Autores/as S. García-Garabal,M. Domínguez-Pérez,M. Cabanas,D. Ausín,E. Rilo,O. Cabeza,J. L. Trenzado,L. Segade
Libro La Investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y Química
Vol. 9 Edita Real Sociedad Española de Física.
ISBN: 978-84-9749-734-3
Páxinas Dende a 111 ata a 116

Ion Solvation and Transport in Ionic Liquids and Ionogels

Autores/as L. M. Varela,Elena López Lago,O. Cabeza Gras
Libro Ionic Liquid Divices
Edita Royal Society of Chemistry.
ISBN: 978-1-78801-181-5
Páxinas Dende a 103 ata a 135

Evolution in the assesment criteria of lab work in physics subjects for the degree of chemistry

Autores/as Sandra García-Garabal,E. R. Siso,L. M. Segade,Montserrat Dominguez-Perez,Óscar Cabeza
Libro Proceedings of 10th International Technology, Education and Development Conference
Edita INTED2016.
ISBN: 978-84-608-5617-7
Páxinas Dende a 1491 ata a 1495

Estudio experimental de la microestructura en la transición líquido-gel de las mezclas de octil sulfato de 1-etil-3-metil imidazolio con agua

Autores/as Oscar Cabeza,Esther Rilo,M. Domínguez-Pérez,Luisa Segade,Sandra García-Garabal,Elena López-Lago,Luis M. Varela Cabo
Libro LA INVESTIGACIÓN DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TERMODINÁMICA DE LAS REALES SOCIEDADES ESPAÑOLAS DE FÍSICA Y QUÍMICA. 2015
Vol. 7 Edita Tórculo Comunicaciones Gráficas, S. A..
ISBN: 978-84-8158-677-0
Páxinas Dende a 143 ata a 155

Bachelors final project evaluation using rubric

Autores/as M. Domínguez-Pérez,Esther Rilo Siso,Sandra Garcia-Garabal,O. C. Gras
Libro 8th Inernational Conference of education research and innovation. ICERI 2015
Edita IATED Academy.
ISBN: 978-84-608-2657-6
Páxinas Dende a 3395 ata a 3400

TEACHING EXPERIMENTAL PHYSICS THROUGH ACADEMIC EXPERIENCES

Autores/as E. Rilo,M. Domínguez-Pérez,S. García-Garabal,Óscar Cabeza Gras
Libro 8th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2014
Edita IATED Academy.
ISBN: 978-84-616-8412-0
Páxinas Dende a 1349 ata a 1353

Properties and Green Aspects of Ionic Liquids

Autores/as Oscar Cabeza
Libro Ionic Liquids in Separation Technology
Edita Elsevier.
ISBN: 978-0-444-63257-9
Páxinas Dende a 1 ata a 2

GRADOS BILINGÜES. VENTAJAS E INCONVENIENTES

Autores/as M. DOMÍNGUEZ PÉREZ,E. Rilo,Sandra Garcia-Garabal,O. CABEZA
Libro INNODOCT/14 "Strategies for education in a new context"
Edita UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA.
ISBN: 978-84-9048-272-8
Páxinas Dende a 548 ata a 552

Physical Properties of Mixtures

Autores/as Luisa María Segade Zas,Óscar Cabeza Gras
Libro Ionic Liquids in Separation Technology
Edita Elsevier.
ISBN: 978-0-444-63257-9
Páxinas Dende a 34 ata a 69

VIRTUAL PRACTICAL TEACHING VERSUS REAL ONE IN THE SUBJECT OF PHYSICS

Autores/as E. Rilo,S. García-Garabal,M. Domínguez-Pérez,Óscar Cabeza Gras
Libro 8th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2014
Edita IATED Academy.
ISBN: 978-84-616-8412-0
Páxinas Dende a 2848 ata a 2850

MEDIDA EXPERIMENTAL DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN LÍQUIDOS IÓNICOS PUROS Y EN MEZCLAS CON AGUA Y ETANOL

Autores/as J. Vila,M. Domínguez-Pérez,J. Carrete,L.M. Varela,Óscar Cabeza Gras,E. Jiménez
Libro La investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química. Año 2012
Vol. 6 Edita Real Sociedad Española de Física.
ISBN: 978-84-616-7831-0
Páxinas Dende a 23 ata a 27

EFECTOS TÉRMICOS EN LÍQUIDOS IÓNICOS DETECTADOS MEDIANTE Z-SCAN CON PULSOS LÁSER ULTRACORTOS

Autores/as E. López Lago,J. A. Nóvoa,D. Nóvoa,H. Michinel,Óscar Cabeza Gras,J. R. Rodriguez,L. M. Varela
Libro La investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química. Año 2012
Vol. 6 Edita Real Sociedad Española de Física.
ISBN: 978-84-616-7831-0
Páxinas Dende a 193 ata a 202

ANALYSIS OF SELF-LEARNING IN THE SUBJECT OF PHYSICS

Autores/as Sandra García-Garabal,Esther Rilo,M. Domínguez-Pérez,Óscar Cabeza
Libro 4th International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN 12
Edita International Association of Technology, Education and Development (IATED).
ISBN: 978-84-695-3491-5
Páxinas Dende a 2139 ata a 2141

DESIGN OF PRACTICAL TEACHING OF THE SUBJECT PHYSICS 2 FOR THE CHEMISTRY DEGREE

Autores/as Esther Rilo,Montserrat Domínguez-Pérez,Sandra García-Garabal,Oscar Cabeza
Libro 4th International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN 12
Edita International Association of Technology, Education and Development (IATED).
ISBN: 978-84-695-3491-5
Páxinas Dende a 2007 ata a 2011

Analysis of the results in the subject of physics of the biology degree

Autores/as Montserrat Domínguez-Pérez,Sandra García-Garabal,Esther Rilo,Oscar Cabeza
Libro 5th International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2012
Edita International Association of Technology, Education and Development (IATED).
ISBN: 978-84-616-0763-1
Páxinas Dende a 920 ata a 922

DENSIDAD Y TENSIÓN SUPERFICIAL DE MEZCLAS BINARIAS DE LÍQUIDOS IÓNICOS EMIM-CnS + ETANOL A 25,0 ºC

Autores/as E. Rilo,L. Segade,S. García-Garabal,M. Domínguez-Pérez,J. M. Pico,Óscar Cabeza Gras
Libro La investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química. Año 2010
Vol. 5 Edita Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
ISBN: 978-84-15424-24-6
Páxinas Dende a 139 ata a 144

Physical Properties of Binary Mixtures of ILs with Water and Ethanol. A Review.

Autores/as Oscar Cabeza,Sandra García-Garabal,Luisa Segade,Montserrat Domínguez-Pérez,Esther Rilo,Luis M. Varela
Libro Ionic Liquids: Theory, Properties, New Approaches
Edita InTech.
ISBN: 978-953-307-349-1
Páxinas Dende a 111 ata a 136

ENTALPÍAS MOLARES DE EXCESO DE LOS SISTEMAS BINARIOS DIBUTIL ÉTER + ISÓMEROS DEL PENTANOL A 35ºC

Autores/as M. Domínguez-Pérez,M. Cabanas,E. Rilo,S. García-Garabal,L. Segade,J. Pico,O. Cabeza
Libro La investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química. Año 2010
Vol. 5 Edita Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
ISBN: 978-84-15424-24-6
Páxinas Dende a 145 ata a 152

Pseudolattice Theory of Ionic Liquids

Autores/as L.M. Varela,J. Carrete,M. García-Fernáandez,J. R. Rodriguez,L.J. Gallego,M. Turmine,O. Cabeza
Libro Ionic Liquids: Theory, Properties, New Approaches
Edita InTech.
ISBN: 978-953-307-349-1
Páxinas Dende a 347 ata a 366

ESTUDIO EXPERIMENTAL Y TEÓRICO DE LA DESVIACIÓN DE LA VISCOSIDAD DINÁMICA DE LOS SISTEMAS BINARIOS: HEXANO + ETILBENCENO, + o-XILENO, + m-XILENO, + p-XILENO A 298,15 K

Autores/as Montserrat Domínguez-Pérez,Carlos Franjo,José Pico,Luisa Segade,Óscar Cabeza,Eulogio Jiménez
Libro La investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química. Año 2008
Vol. 4 Edita Real Sociedad Española de Física.
ISBN: 978-84-613-1085-2
Páxinas Dende a 141 ata a 146

DENSIDADES Y TENSIONES SUPERFICIALES EN MEZCLAS DE LÍQUIDOS IÓNICOS CON ETANOL

Autores/as Esther Rilo,Montserrat Domínguez-Pérez,Juan Vila,Luis M. Varela,Julio Rodríguez,Óscar Cabeza
Libro La investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química. Año 2008
Vol. 4 Edita Real Sociedad Española de Física.
ISBN: 978-84-613-1085-2
Páxinas Dende a 159 ata a 167

MEDIDA EXPERIMENTAL DEL GRADO DE HIGROSCOPICIDAD EN SEIS LIQUIDOS IÓNICOS BASADOS EN EL IMIDAZOLIO

Autores/as S. Cuadrado-Prado,M. Domínguez-Pérez,E. Rilo,S. García-Garabal,L. Segade,C. Franjo,O. Cabeza
Libro La Investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y Química. Año 2008
Vol. 4 Edita Real Sociedad Española de Física.
ISBN: 978-84-613-1085-2
Páxinas Dende a 127 ata a 135

MEDIDA EXPERIMENTAL DE DENSIDADES Y TENSIONES SUPERFICIALES DE MEZCLAS ACUOSAS DE LÍQUIDOS IÓNICOS

Autores/as Esther Rilo,José Pico,Sandra García-Garabal,Luis M. Varela,Julio Rodríguez,Óscar Cabeza
Libro La Investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y Química. Año 2008
Vol. 4 Edita Real Sociedad Española de Física.
ISBN: 978-84-613-1085-2
Páxinas Dende a 169 ata a 177

Estudio experimental y teórico de la variación de la viscosidad de mezcla del sistema ternario propanoato de propilo + hexano + etibenceno a 25 ºC.

Autores/as M. Domínguez-Pérez,Sonia Freire López,Juan Vila Pumariño,Luisa María Segade Zas,Óscar Cabeza Gras,Carlos Franjo Franjo,Eulogio Jiménez Cuesta
Libro La investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y Química. Año 2006.
Vol. - Edita Real Sociedad Española de Física.
ISBN: 84-934738-3-9
Páxinas Dende a 206 ata a 214

Conductividad eléctrica de disoluciones acuosas de sales halogenadas de aluminio.

Autores/as Juan Vila Pumariño,Esther Rilo Siso,Sonia Fernández López,Luis M. Varela,Carlos Franjo Franjo,Óscar Cabeza Gras,Eulogio Jiménez Cuesta
Libro La investigación del grupo especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química.Año 2004.
Vol. - Edita Universidad de Murcia.
ISBN: 84-688-9705-1
Páxinas Dende a 155 ata a 163

Electrical conductivity and density of EMIM-Br and EPYR-Br+AlBr3 Ionic Liquids and their precursors in aqueous solutions

Autores/as E. Rilo,J. Vila,P. Ginés,M. Domínguez-Pérez,L. Segade,C. Franjo,Óscar Cabeza Gras
Libro Official Publication of EUCHEM 2004 Molten Salts Conference
Edita Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego.
ISBN: 83-229-2557-3
Páxinas Dende a 325 ata a 330

Densidades y volumenes de exceso de las mezclas butanoato de butilo + 1-octanol + dodecano a 298,15 K.

Autores/as Sandra Garcia-Garabal,Sonia Freire López,M. Domínguez-Pérez,Julieta Jiménez de Llano García,Luisa María Segade Zas,Eulogio Jiménez Cuesta
Libro La investigación del grupo especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química.Año 2004.
Vol. - Edita Universidad de Murcia.
ISBN: 84-688-9705-1
Páxinas Dende a 147 ata a 154

Dependence of the electromagnetic properties of ceramic La07Ca03MnO3+d on the synthesis process

Autores/as Óscar Cabeza Gras,Óscar Barca Domínguez,G Francesconi,Fernanda Miguélez Pose
Libro Ceramics: Getting into the 2000's
Vol. - Edita TECHNA.
ISBN: 88-86538-18-9
Páxinas Dende a 451 ata a 458

Dependence of the electromagnetic properties of ceramic La0,7Ca0,3Mn03+d on the synthesis process

Autores/as Óscar Cabeza Gras,Óscar Barca Domínguez,G Francesconi,Fernanda Miguélez Pose
Libro Ceramics: Getting into the 2000's
Vol. - Edita TECHNA.
ISBN: 88-86538-18-9
Páxinas Dende a 451 ata a 458

Generación distribuida con fuentes de energía renovable: fotovoltaica, termosolar y eólica, en El Oro (Ecuador)

Autor/a Fernando Vladimir Jaramillo García
Director/es Óscar Cabeza Gras; José Luis Calvo Rolle
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Medida de propiedades de electrolitos basados en Líquidos Iónicos para dispositivos electroquímicos

Autor/a David Ausín Neira
Director/es Luísa María Segade Zas
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Edificios de consumo de energía casi nulo en Galicia

Autor/a Guillermo José Ferreiro Acuña
Director/es José Luís Calvo Rolle; Óscar Cabeza Gras
Ámbito Física
Cualificación Sobresainte

Medida de propiedades de transporte en líquidos iónicos en función de la temperatura

Autor/a Juan Manuel Vila Pumariño
Director/es Óscar Cabeza Gras
Ámbito Física
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Medida de propiedades físicas de líquidos iónicos y de sus mezclas con agua y etanol

Autor/a Esther Rilo Siso
Director/es Óscar Cabeza Gras
Ámbito Física
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Determinación experimental de propiedades físicas a 298,15 de los sistemas ternarios: propanoato de propilo+ hexano+hidrocarburo aromático, propanoato de propilo + hexano+ alcano cíclico

Autor/a Sonia Freire Lopez
Director/es Eulogio Jiménez Cuesta;Óscar Cabeza Gras;Luisa María Segade Zas
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Determinación de propiedades físicas a 25º c para los sistemas: propanoato de propilo + hexano + etilbenceno, +o-xileno, +m-xileno, +p-xileno

Autor/a Montserrat Dominguez Pérez
Director/es Carlos Franjo Franjo;Óscar Cabeza Gras;Luisa María Segade Zas
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

¿Por qué involucrar a l@s futur@s diseñador@s industriales en una experiencia de aprendizaje-servicio?
XI Congreso Nacional y V Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario
Internacional

Autores/as Ana Ares-Pernas, María-José Abad López, Sandra García-Garabal Mosquera, M. V. Gonzalez-Rodríguez, Silvia Lage-Rivera
Lugar Barcelona (España)

Distributed generation: Urban planning using a heat map prepared in geographical information systems
10th European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES'22)
Internacional

Autores/as F.V. Jaramillo, Oscar Cabeza
Lugar Estambul (Turquía)

Ionic transport in nanoconfined ionic fluids
28th EUCHEM Conference on Molten Salts & Ionic Liquids. EUCHEMSIL 22
Internacional

Autores/as Luis M. Varela, Hadrián Montes-Campos, Jose Manuel Otero-Mato, J.J. Parajó, Pablo Vallet, Josefa Salgado-Carballo, Svyatoslav Kondrat, Esther Rilo, Oscar Cabeza
Lugar Patras (Grecia)

Thermodynamic modelling of the power cycle: Solar Thermal Generation in the canton of Arenillas-Ecuador
ICREPQ22. International Conference on Renewable Energy and Power Quality
Internacional

Autores/as F.V. Jaramillo, Oscar Cabeza
Organizador European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality
Lugar Vigo (España)

Monitoring of water contamination with a toxic ionic liquid through its physical properties
ESAT¿22. 32nd European Symposium for Applied Thermodynamics
Internacional

Autores/as Elba Iglesias-Cambón, Oscar Cabeza, Luisa Segade
Organizador Universidad de Graz
Lugar Graz (Austria)

EDUCANDO PARA LA DIVERSIDAD A FUTUROS DISEÑADORES INDUSTRIALES A TRAVÉS DE LA FÍSICA
4º CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN EDUCA 2021
Internacional

Autores/as Ana I. Ares-Pernas, Goretti Arias-Ferreiro, Sandra Garcia-Garabal
Lugar Coruña, A (España)

Formando ingenieros socialmente responsables: aprendizaje-servicio para personas sin hogar antes y durante la COVID
VII Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU 2021
Internacional

Autores/as Ana I. Ares-Pernas, Sandra Garcia-Garabal, Goretti Arias-Ferreiro
Lugar Vigo (España)

Theory of ion transport in nanoconfined ionic liquids
6th Iberoamerican Meeting Ionic Liquids (IMIL 2021)
Internacional

Autores/as Luis M. Varela, Hadrián Montes-Campos, S. Kondrat, Oscar Cabeza
Organizador UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Lugar Santiago de Chile (Chile)

Experimental Device to Measure the Ionic Conductivity Anisotropy in Ionic Liquid hydrogels
6th Iberoamerican Meeting Ionic Liquids (IMIL 2021)
Internacional

Autores/as D. Portela, Manuel Cabanas Vázquez, Y. Arosa, Elena López Lago, Luis M. Varela, Emilia Tojo, Luisa Segade, Oscar Cabeza
Organizador UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Lugar Santiago de Chile (Chile)

Wind energy system in Ambocas-Ecuador: distributed generation and energy quality
19th International Conference on Renewable Energy and Power Quality (ICREPQ¿21)
Internacional

Autores/as Oscar Cabeza, F.V. Jaramillo
Lugar Almería (España)

Structure and transport in ternary protic ionic liquid/salt/polymer mixtures
ILMAT VI
Internacional

Autores/as Luis M. Varela, J.M. Otero-Mato, Alejandro Rivera-Pousa, Hadrián Montes-Campos, Oscar Cabeza, Diddo Diddens, A. Heuer
Lugar Overnai (Francia)

Analysis about the interest of academic leveling course for physics subject in the degree of chemistry and biology
13th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 21)
Internacional

Autores/as Montserrat Dominguez Pérez, Esther Rilo, Luisa Segade, Oscar Cabeza, Sandra Garcia-Garabal
Lugar Valencia (España)

VIRTUAL PRACTICAL TEACHING VERSUS REAL ONE IN THE SUBJECT OF PHYSICS
14th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2020)
Internacional

Autores/as E. Rilo, S. García-Garabal, M. Domínguez-Pérez, Óscar Cabeza Gras
Lugar Valencia (España)

TEACHING EXPERIMENTAL PHYSICS THROUGH ACADEMIC EXPERIENCES
14th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2020)
Internacional

Autores/as E. Rilo, M. Domínguez-Pérez, S. García-Garabal, Óscar Cabeza Gras
Lugar Valencia (España)

NUEVOS ELECTROLITOS BASADOS EN EL LÍQUIDO IÓNICO MPPyrr-TFSI
TERMO 2020. XVII Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica (GET), I Encuentro del Grupo Especializado de Calorimetría y Análisis Térmico (GECAT)
Nacional

Autores/as D. Portela, Sandra García-Garabal, Montserrat Domínguez-Pérez, Luisa Segade, Esther Rilo, Luis M. Varela, Oscar Cabeza
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Teguise (España)

Dispositivo Experimental para la Medida de la Anisotropía en Conductividad Iónica para Cristales Líquidos
TERMO 2020. XVII Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica (GET), I Encuentro del Grupo Especializado de Calorimetría y Análisis Térmico (GECAT)
Nacional

Autores/as D. Portela, Manuel Cabanas, Y. Arosa, Elena López-Lago, Luis M. Varela, Emilia Tojo, Luisa Segade, Oscar Cabeza
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Teguise (España)

DETECCIÓN DE LÍQUIDOS IÓNICOS EN AGUA MEDIANTE LA MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y LA TENSIÓN SUPERFICIAL
TERMO 2020. XVII Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica (GET), I Encuentro del Grupo Especializado de Calorimetría y Análisis Térmico (GECAT)
Nacional

Autores/as D. Portela, Esther Rilo, Manuel Cabanas, Montserrat Domínguez-Pérez, Sandra García-Garabal, José L. Trenzado, Oscar Cabeza, Luisa Segade
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Teguise (España)

Diffusion of Li+ cation in mixtures of dMSO+Li-TFSI with and without an ionic liquid
ILMAT V. International Conference on Ionic Liquid-Based Materials
Internacional

Autores/as O. Cabeza, L. Segade, S. García-Garabal, M. Domínguez-Pérez, D. Ausín, E. Rilo, L.M. Varela
Lugar París (Francia)

DIFFUSION OF Li+ IN NOVEL ELECTROLYTES COMPOSED BY dMSO, Li-TFSI AND/OR MPPyrr-TFSI IN FUNCTION OF TEMPERATURE
XXXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Oscar Cabeza, Luisa Segade, Sandra García-Garabal, David Ausín, Montserrat Domínguez-Pérez, Manuel Cabanas, Esther Rilo, Luis M. Varela
Organizador Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Lugar Zaragoza (España)

Doping effects on physical-chemical properties of several ionic liquids and their mixtures with water and salts
XXXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as David Ausín Neira, Luis Miguel Varela Cabo, Óscar Cabeza Gras, Luisa Mª Segade Zas, Elisa González Romero
Organizador Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Lugar Zaragoza (España)

Physical Characterization of a novel electrolyte based in ionic liquid MPPyrr-TFSI + dMSO + Li-TFSI
RCCT-2019. XXII International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia
Internacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, L. Segade, S. García-Garabal, M. Domínguez-Pérez, D. Ausín, E. Rilo, L. M. Varela
Lugar San Petersburgo (Rusia)

DIFFUSION OF Li+ IN NOVEL ELECTROLYTES COMPOSED BY dMSO, Li-TFSI AND/OR MOOyrr-TFSI IN FUNCTION OF TEMPERATURE
XXXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Oscar Cabeza, L.M. Segade, Sandra García-Garabal, David Ausín, Montserrat Domínguez-Pérez, M. Cabanas, Esther Rilo, Luis M. Varela
Organizador Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Lugar Zaragoza (España)

IMPLANTACIÓN DE MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA PARA APROVECHAR EL RECURSO ENERGÉTICO DEL EMBALSE TAHUÍN (ECUADOR)
XXXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as F.V. Jaramillo, O. Cabeza
Organizador Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Lugar Zaragoza (España)

EXPERIMENTAL EVIDENCES OF PSEUDOLATTICE THEORY IN ELECTROLYTES, INCLUDING IONIC LIQUID + SOLVENT MIXTURES
SOLVING THE ELECTROLYTE PROBLEM
Internacional

Autores/as Oscar Cabeza, Esther Rilo, Montserrat Dominguez-Perez, Juan Vila, Luis M. Varela
Organizador STATISTICAL MECHANICS & THERMODYNAMICS GROUP. ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY
Lugar MANCHESTER (Reino Unido)

Planificación y diseño de un sistema fotovoltaico en Chacras: microgeneración de 6 kw de potencia
TECDES 2019. 3º Congreso Internacional de Tecnologías para el Desarrollo
Internacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, F.V. Jaramillo
Organizador Universidad Técnica de Machala
Lugar Machala (Ecuador)

The electrochemical properties of ILs: how far will they go!
ILMAT V. International Conference on Ionic Liquid-Based Materials
Internacional

Autores/as David Ausín, Luis M. Varela, Oscar Cabeza, Luisa Segade, Turmine Mireille, Elisa González-Romero
Lugar París (Francia)

Ion transport in ionic liquids
EUCHEMSIL 2018. 27th EuChemS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids
Internacional

Autores/as L.M. Varela, H. Montes-Campos, S. Kondrat, E. Rilo, Óscar Cabeza Gras
Organizador Universidade de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

Estudio de densidad, viscosidad, y conductividad eléctrica de nanofluido: PAN+2% ETANOL+NANOPARTICULAS DE ORO
TERMO 2018. XVI ENCUENTRO INTER-BIENAL DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TERMODINÁMICA (GET)
Nacional

Autores/as Sandra García-Garabal, Montserrat Dominguez Pérez, Óscar Cabeza, Luisa Segade, Esther Rilo, David Ausín, Isabel Pastoriza-Santos, Pablo Hervés, Jorge Pérez-Juste, Elena López-Lago, Raúl de la Fuente, Y. Arosa, Luis Miguel Varela
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Oleiros (España)

ESTUDIO DE DENSIDAD, VISCOSIDAD, Y CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL NANOFLUIDO: PAN + 2% ETANOL+ NANOPARTÍCULAS DE ORO
TERMO 2018. XVI ENCUENTRO INTER-BIENAL DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TERMODINÁMICA (GET)
Nacional

Autores/as Sandra García-Garabal, Montserrat Domínguez-Pérez, Oscar Cabeza, Luisa Segade, Esther Rilo, David Ausín, Isabel Pastoriza-Santos, Pablo Hervés, Jorge Pérez-Juste, Elena López-Lago, Raúl de la Fuente, Y. Arosa, Luis Miguel Varela
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Oleiros (España)

Efecto Bactericida de agentes fisicos en el crecimiento bacteriano en el marco de la red bioauga
TERMO 2018. XVI ENCUENTRO INTER-BIENAL DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TERMODINÁMICA (GET)
Nacional

Autores/as Cristina Vázquez, Teresa P. Iglesias, Sandra Garcia-Garabal, M. M. Mato, Luis Romani, Josefa Salgado, Jose L. Legido
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Oleiros (España)

Comportamiento temporal del número de incendios forestales en España peninsular
TERMO 2018. XVI ENCUENTRO INTER-BIENAL DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TERMODINÁMICA (GET)
Nacional

Autores/as Marta M. Mato, Sandra Garcia-Garabal, Jose L. Legido, Tarsy Carballas, Mª Inmaculada Paz Andrade
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Oleiros (España)

ESTUDIO DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL EN MEZCLAS DE DIETILCARBONATO + ISÓMEROS DEL PENTANOL A 25ºC
TERMO 2018. XVI ENCUENTRO INTER-BIENAL DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TERMODINÁMICA (GET)
Nacional

Autores/as Sandra García-Garabal, Montserrat Domínguez-Pérez, Manuel Cabanas, José L. Trenzado, Luisa Segade
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Oleiros (España)

Preparaction, characterization and study of the stability of ionanofluids
EUCHEMSIL 2018. 27th EuChemS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids
Internacional

Autores/as E. Rilo, M. Martínez-Carmona, F. Purcell-Milton, N. Garcia-Domenech, O. Cabeza, Y.K. Gun ko
Organizador Universidade de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

Physical properties of imidazolium based ionic liquids with graphene
EUCHEMSIL 2018. 27th EuChemS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids
Internacional

Autores/as E. Rilo, S. García-Garabal, O. Cabeza, L.M. Varela, Y.K. Gun ko
Organizador Universidade de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

New quasi-solid electrolytes based in ionic liquids
EUCHEMSIL 2018. 27th EuChemS Conference on Molten Salts and Ionic Liquids
Internacional

Autores/as O. Cabeza, L. Segade, M. Domínguez-Pérez, S. García-Garabal, E. Rilo, D. Ausín, P. Verdía, E. Tojo, E. López Lago, L. M. Varela
Organizador Universidade de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

EVIDENCIAS EXPERIMENTALES DE LA VALIDEZ DE LA TEORÍA PSEUDORRETICULAR EN MEZCLAS DE LÍQUIDOS IÓNICOS + DISOLVENTE
TERMO 2018. XVI ENCUENTRO INTER-BIENAL DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TERMODINÁMICA (GET)
Nacional

Autores/as Óscar Cabeza, Esther Rilo, Montserrat Domínguez-Pérez, Juan Vila, Luis M. Varela
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Oleiros (España)

VOLTAMMETRY WITH SCREEN-PRINTED ELECTRODES AND REDOX PROBES APPLIED IN TANDEM TO IONIC LIQUIDS CHARACTERIZATION
ReGaLIs Autumn School
Internacional

Autores/as D. Ausín, Luis M. Varela, O. Cabeza, L. Segade, Elisa González Romero
Organizador Rede Galega de Líquidos Iónicos (ReGaLIs)
Lugar Santiago de Compostela (España)

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE PEQUEÑAS CANTIDADES DE AGUA EN PROPIEDADES FÍSICAS DE NITRATO DE ETILAMONIO
TERMO 2018. XVI ENCUENTRO INTER-BIENAL DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TERMODINÁMICA (GET)
Nacional

Autores/as David Ausín, Juan J. Parajó, M. Domínguez-Pérez, Luis M. Varela, Oscar Cabeza, Luisa Segade
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Oleiros (España)

APLICACIÓN DE LA LEY DE WALDEN EN LA MEZCLA IÓNICA NITRATO DE ETILAMONIO CON NITRATO DE LITIO
TERMO 2018. XVI ENCUENTRO INTER-BIENAL DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TERMODINÁMICA (GET)
Nacional

Autores/as David Ausín, Marcos Domínguez-Codesal, Luis M. Varela, Oscar Cabeza, Luisa Segade
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Oleiros (España)

CYCLIC VOLTAMMETRY STUDY OF AQUEOUS MIXTURE OF 1-ETHYL-3- METHYL IMIDAZOLIUM OCTYLSULFATE WITH MAGNESIUM SULFATE
ILMAT IV 4. International Conference on Ionic Liquid-based Materials
Internacional

Autores/as D. Ausín, M. Domínguez-Pérez, E. Rilo, S. García-Garabal, M. Turmine, L. M. Varela, Óscar Cabeza Gras, L. Segade
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

TRANSPORT PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE RELATIONSHIP IN METAL THIOCYANATES BASED IONIC LIQUIDS
ILMAT IV. 4 International Conference on Ionic Liquids-Based Materials
Internacional

Autores/as Oscar Cabeza, Esther Rilo, Luisa Segade, David Ausín, Imanol de Pedro, Jesús Rodríguez Fernández, Jesús González, Julio A. Seijas, M. Pilar Vázquez-Tato, Y. Arosa, Elena López-Lago, Raúl de la Fuente, Luis M. Varela
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

STUDY OF THE HYGROSCOPY OF THREE IONIC LIQUIDS BASED ON DECYL SULFATE ANION
ILMAT IV 4. International Conference on Ionic Liquid-based Materials
Internacional

Autores/as L. Segade, Manuel Cabanas, M. Domínguez-Pérez, S. García-Garabal, J. L. Trenzado, P. Verdía, E. Tojo, L. M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estudio de mezclas carbonato + isopentanol: funciones termodinámicas a presión atmosférica y 25ºC
XXXVI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física, 27 Encuentro Ibérico de Enseñanza de la Física
Nacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, S. García-Garabal, D. Ausín, E. Rilo, M. Cabanas, J. L. Trenzado, L. Segade
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Santiago de Compostela (España)

Transport properties for 1-ethyl-3-methylimidazolium n-alkyl sulfates
5th Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids. IMIL 2017
Internacional

Autores/as Sandra García-Garabal, Juan Vila, Esther Rilo, Montserrat Domínguez-Pérez, Luisa Segade, Emilia Tojo, Luis M. Varela, Oscar Cabeza
Organizador Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Lugar Santos (Brasil)

Propiedades físicas de mezclas acuosas de 1-ethyl-3-methyl imidazolium octyl sulfato dopadas con sulfato de magnesio
XXXVI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física, 27 Encuentro Ibérico de Enseñanza de la Física
Nacional

Autores/as Esther Rilo, Luisa Segade, Montserrat Domínguez-Pérez, Sandra García-Garabal, David Ausín, Luis M. Varela, Oscar Cabeza
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Santiago de Compostela (España)

Transport properties of Ionic Liquids with gold nanoparticles
29th European Symposium on Applied Thermodynamics. ESAT 2017
Internacional

Autores/as Oscar Cabeza, Montserrat Domínguez-Pérez, Luisa Segade, Sandra García-Garabal, Esther Rilo, David Ausín, Isabel Pastoriza-Santos, Pablo Hervés, Jorge Pérez-Juste, Elena López Lago, Raúl de la Fuente, Y. Arosa, Luis Miguel Varela
Organizador University Politehnica of Bucarest
Lugar Bucarest (Rumania)

STRATEGIES TO ENCOURAGE STUDENT PARTICIPATION IN SMALL GROUP SESSIONS
EDULEARN17. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies
Internacional

Autores/as E. Rilo Siso, S. García-Garabal, L. Segade, M. Domínguez-Pérez, O. Cabeza
Organizador IATED Academy
Lugar Barcelona (España)

HOW DOES ENGLISH LANGUAGE AFFECT TO THE ACADEMIC PERFORMANCE OF A SPANISH STUDENT IN THE SUBJECT OF PHYSICS?
EDULEARN17. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies
Internacional

Autores/as L. Segade, E. Rilo Siso, S. García-Garabal, M. Domínguez-Pérez, O. Cabeza
Organizador IATED Academy
Lugar Barcelona (España)

STRUCTURE OF THE ELECTRIC DOUBLE LAYER IN IONIC LIQUID MIXTURES
ILMAT IV. 4 International Conference on Ionic Liquids-Based Materials
Internacional

Autores/as Hadrián Montes-Campos, José M. Otero-Mato, Trinidad Mendez-Morales, Alina Ciach, Oscar Cabeza, Luis J. Gallego, Ruth M. Lynden-Bell, Luis M. Varela
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

REFRACTIVE INDEX OF IONIC LIQUIDS IN A WIDE SPECTRAL RANGE FOR OPTOFLUIDICS
ILMAT IV. 4 International Conference on Ionic Liquids-Based Materials
Internacional

Autores/as Y. Arosa, Carlos Damián Rodríguez Fernández, Elena López Lago, A. Amigo, Luis Miguel Varela Cabo, Oscar Cabeza, Raúl de la Fuente
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF THE STRUCTURE OF MIXTURES OF PROTIC IONIC LIQUIDS AND MONOVALENT AND DIVALENT SALTS NEAR A GRAPHENE INTERFACE
ILMAT IV. 4 International Conference on Ionic Liquids-Based Materials
Internacional

Autores/as Víctor Gómez-González, Borja Docampo-Álvares, J.M. Otero-Mato, Trinidad Mendez-Morales, Óscar Cabeza, L.J. Gallego, Luis Miguel Varela
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Influencia da lonxitude da cadea alquílica nas propiedades físicas dos alquil sulfatos de 1-etil-3-metil imidazolio
XXIII ENCONTRO GALEGO-PORTUGUÉS DE QUÍMICA
Internacional

Autores/as Oscar Cabeza, Sandra García-Garabal, David Ausín, Esther Rilo, Montserrat Domínguez-Pérez, Luisa Segade, Emilia Tojo, Luis M. Varela
Lugar Ferrol (España)

Caracterización física de nitrato de etilamonio dopado con nitrato de plata
XXIII ENCONTRO GALEGO-PORTUGUÉS DE QUÍMICA
Internacional

Autores/as D. Ausín, M. Cabanas, M. Domínguez-Pérez, M. Turmine, L. M. Varela, Óscar Cabeza Gras, L. Segade
Lugar Ferrol (España)

EVOLUTION IN THE ASSESSMENT CRITERIA OF LAB WORK IN PHYSICS SUBJECTS FOR THE DEGREE OF CHEMISTRY
INTED 2016. 10th International Technology, Education and Development Conference
Internacional

Autores/as S. García-Garabal, E. Rilo, L. Segade, M. Domínguez-Pérez, Óscar Cabeza Gras
Organizador International Academy of Technology, Education and Development (IATED)
Lugar Valencia (España)

Estudio temporal de los incendios forestales en diversoso países de Europa
IX Simposio nacional sobre incendios forestales
Nacional

Autores/as J. L. Legido, M. M. Mato, E. Miguez, V. Caselles, S. García-Garabal, T. Carballas, M.I. Paz Andrade
Lugar Alicante/Alacant (España)

Propiedades físicas de mezclas EAN+EMIM-BF4
XV Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica. GET'2016
Nacional

Autores/as David Ausín, Esther Rilo, Montserrat Domínguez-Pérez, Luisa Segade, Sandra García-Garabal, Borja Docampo-Álvarez, Julio R. Rodríguez, Luis Miguel Varela, Oscar Cabeza
Organizador Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
Lugar Huelva (España)

Physical properties of solutions of 1-ethyl-3-methyl imidazolium ethyl sulfate with monovalent salts
International Conference on Ionic Liquids for Electrochemical Devices (ILED 2016)
Internacional

Autores/as Esther Rilo, M. Domínguez-Pérez, Luisa Segade, Sandra García-Garabal, Luis Miguel Varela, Oscar Cabeza
Organizador Società Chimica Italiana
Lugar Roma (Italia)

Del fuego al LED: Una historia de la luz
I Jornadas de Innovación Docente
Local

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Luisa Segade Zas, Esther Rilo Siso, Sandra García-Garabal, Óscar Cabeza Gras
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Physical properties of magnesium doped ionic hydrogel
26th EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids
Internacional

Autores/as Oscar Cabeza, Esther Rilo, Luisa Segade, M. Domínguez-Pérez, Sandra García-Garabal, Juan Vila, Elena López-Lago, Luis Miguel Varela
Organizador TU Wien - Technische Universität Wien
Lugar Viena (Austria)

Mesomorphic structure and properties of alkyl sulfate based IL hydrogels
3 International Conference on Ionic Liquid-based Materials. ILMAT III
Internacional

Autores/as Oscar Cabeza, Esther Rilo, Luisa Segade, Elena López Lago, Luis Miguel Varela, Emilia Tojo
Organizador Universität Potsdam
Lugar Berlín (Alemania)

Interfacial behaviour of mixtures of ionic liquids with water and inorganic salts
COST CM1206 meeting. Workshop of WG 2 and 3: "Ionic liquids at interfaces"
Internacional

Autores/as L. M. Varela, V. Gómez-González, B. Docampo-Alvarez, V. Ivanistsev, T. Méndez-Morales, Óscar Cabeza Gras, M. Fedorov, L. J. Gallego, R. M. Lynden-Bell
Organizador EXIL (Chemistry and Molecular Sciences and Technologies COST Action CM1206)
Lugar Belek (Turquía)

Physical properties of mixtures of ionic liquids with water and inorganic salts
3 International Conference on Ionic Liquid-based Materials. ILMAT III
Internacional

Autores/as L. M. Varela, V. Gómez-González, B. Docampo-Alvarez, V. Ivanistsev, T. Méndez-Morales, Óscar Cabeza Gras, M. Fedorov, L. J. Gallego, R. M. Lynden-Bell
Organizador Universität Potsdam
Lugar Berlín (Alemania)

Synthesis and Properties of a New Ionic Liquid Which Jellyfies at Room Conditions
19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC 19)
Internacional

Autores/as Oscar Cabeza, Esther Rilo, Juan Vila, Luisa Segade, Elena López-Lago, Luis M. Varela, Miguel Vilas, Emilia Tojo
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estudio sobre la contribución protónica o electrónica a la conductividad eléctrica de líquidos iónicos
XXXV Bienal de la Real Sociedad Española de Física y 25º Encuentro Ibérico de la Enseñanza de la Física
Nacional

Autores/as L. Segade, M. Cabanas, S. García-Garabal, M. Vilas, E. Tojo, L. M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Gijón (España)

Self organization in alkyl sulfate based IL hydrogels
COST CM1206 meeting. Workshop of WG 2 and 3: "Ionic liquids at interfaces"
Internacional

Autores/as Oscar Cabeza, Esther Rilo, Luisa Segade, Luis Miguel Varela, Emilia Tojo
Organizador EXIL (Chemistry and Molecular Sciences and Technologies COST Action CM1206)
Lugar Belek (Turquía)

BACHELORS FINAL PROJECT EVALUATION USING RUBRIC
ICERI 2015. 8th International Conference of Education, Research and Innovation
Internacional

Autores/as Domínguez-Pérez M., E. Rilo, S. García-Garabal, Óscar Cabeza Gras
Lugar Sevilla (España)

Líquidos iónicos como electrolitos para dispositivos electroquímicos
2nd Summer School on Ionic Liquids
Nacional

Autores/as Luisa Segade
Lugar Coruña, A (España)

Charge transport mechanism in ionic liquids
Iberoamerican meeting on ionic liquids 2015 (IMIL 2015)
Internacional

Autores/as Luisa Segade, Montserrat Domínguez-Pérez, Esther Rilo, Luis Miguel Varela, Miguel Vilas, Emilia Tojo, Óscar Cabeza
Organizador Universidad Autónoma de Madrid
Lugar Madrid (España)

Design of a photovoltaic solar plant: Distributed generation in medium tension to a bar of the electricity substation
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ.2014). Javier Tarrío Saavedra fue miembro del Comité Organizador.
Internacional

Autores/as Oscar Cabeza, F.V. Jaramillo
Organizador European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality
Lugar Coruña, A (España)

CHARGE TRANSPORT IN IONIC LIQUIDS: FINDINGS FROM "MESTURAS" RESEARCH GROUP
WILS 2015 4th International Workshop on Ionic Liquids: Advanced Energy Applications
Internacional

Autores/as Oscar Cabeza
Organizador Universitat Rovira i Virgili (URV)
Lugar Tarragona (España)

COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL MICROSTRUCTURE STUDY OF THE LIQUID-GEL TRANSITION IN MIXTURES OF EMIM-OS + WATER
EUCHEM 2014
Internacional

Autores/as Oscar Cabeza, Esther Rilo, Montserrat Domínguez-Pérez, Elena López-Lago, Trinidad Méndez-Morales, Luis M. Varela Cabo
Organizador Tallinn University
Lugar Tallinn (Estonia)

ENTALPÍAS MOLARES DE EXCESO DE LOS SISTEMAS BINARIOS: DIBUTILETER + ISÓMEROS DE PENTANOL A 298.15 K Y 308.15K.
Termo 2014. XIV Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica (GET)
Nacional

Autores/as S. García-Garabal, L. Segade, M. Domínguez-Pérez, M. Cabanas, S. Yañez, Óscar Cabeza Gras
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA MICROESTRUCTURA EN LA TRANSICIÓN LÍQUIDO-GEL DE LAS MEZCLAS DE EMIM-OS+AGUA
Termo 2014. XIV Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica (GET)
Nacional

Autores/as Oscar Cabeza, Esther Rilo, Montserrat Domínguez-Pérez, Luisa Segade, Sandra García-Garabal, Elena López-Lago, Luis M. Varela Cabo
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Physical properties for mixtures of 1-ethyl-3-methyl imidazolium octyl sulfate with heavy water at temperatures between 273-298 K
7th Green Solvents Conference
Internacional

Autores/as Esther Rilo, Oscar Cabeza, Patricia Gaudino, Montserrat Domínguez-Pérez, Borja Docampo-Álvarez, Luis M. Varela
Organizador DECHEMA
Lugar Dresden (Alemania)

GRADOS BILINGÜES. VENTAJAS E INCONVENIENTES
INNODOCT/14 "STRATEGIES FOR EDUCATION IN A NEW CONTEXT"
Internacional

Autores/as M. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. Rilo, Sandra Garcia-Garabal, O. CABEZA
Organizador Universitat Politécnica de Valencia (UPV)
Lugar Valencia (España)

Molecular dynamics simulations of the structure of the graphene-ionic liquid/alkali salt mixtures interface
EUCHEM 2014
Internacional

Autores/as L.M. Varela, T. Mendez Morales, J. Carrete, Óscar Cabeza Gras, L.J. Gallego, R.M. Lynden-Bell, M. Pérez-Rodríguez
Organizador Tallinn University
Lugar Tallinn (Estonia)

Ionic rigid gel formation from FTIR spectra for aqueous mixtures of 1-ethyl-3-methyl imidazolium octyl sulfate
20th European Conference on Thermophysical Properties (ECTP 2014)
Internacional

Autores/as Oscar Cabeza, Esther Rilo, Montserrat Domínguez-Pérez, L.M. Segade, Elena López-Lago, Luis M. Varela
Organizador Universidade de Porto
Lugar Oporto (Portugal)

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL DECIL SULFATO DE 1-ETIL-3-METIL IMIDAZOLIO HIDRATADO: UN NUEVO GEL RÍGIDO CONDUCTOR
Termo 2014. XIV Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica (GET)
Nacional

Autores/as Oscar Cabeza, Juan Vila, Luisa Segade, Rosa M. Bellas, Esther Rilo, Luis M. Varela, Elena López-Lago, Miguel Vilas, Emilia Tojo
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Molecular dynamics simulations of mixtures of protic ionic liquids and molecular cosolvents
20th European Conference on Thermophysical Properties (ECTP 2014)
Internacional

Autores/as L.M. Varela, T. Mendez Morales, Óscar Cabeza Gras, J. Carrete, L.J. Gallego, V. Gómez-González, J.R. Rodríguez, B. Docampo-Alvarez
Organizador Universidade de Porto
Lugar Oporto (Portugal)

Effect of temperature and hydrogen bonding degree on several properties of ammonium nitrate-based Ionic Liquids and their mixtures with lithium salts
5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5)
Internacional

Autores/as J. R. R. González, S. B. Capelo, T. M. Morales, J. C. Montaña, O. C. Gras, J. V. Pumariño, E. L. Lago, M. Turmine, L. M. V. Cabo
Organizador Universidade Nova de Lisboa
Lugar Vilamoura (Portugal)

Relationship between ionic conductivity and viscosity in protic and aprotic ionic liquids
XIX Encontro Galego-Portugués de Quimica
Internacional

Autores/as E. Rilo, J. Vila, M. Domínguez-Pérez, S. García-Garabal, L.M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Vigo (España)

Surface Tension of Binary Mixtures of Ionic Liquids with the Common Bistriflamide Anion: Experimental Measurements and Modeling with the soft-SAFT EoS
5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5)
Internacional

Autores/as M. B. Oliveira, M. Domínguez-Pérez, M.G. Freire, F. Llovell, Óscar Cabeza Gras, J. A. Lopes da Silva, L. F. Vega, J.A.P. Coutinho
Organizador Universidade Nova de Lisboa
Lugar Vilamoura (Portugal)

Peudolattice theory of the electrical conductivity of mixtures of Ionic Liquids and molecular solvents
5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5)
Internacional

Autores/as L. M. V. Cabo, T. M. Morales, J. C. Montaña, O. C. Gras, L. J. G. del Hoyo
Organizador Universidade Nova de Lisboa
Lugar Vilamoura (Portugal)

Liquid-Jelly-Crystal phase diagram of EMIM-OS+water and physical properties of three selected mixtures
XIX Encontro Galego-Portugués de Quimica
Internacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, J. Vila, E. Rilo, M. Cabanas, M. Domínguez-Pérez, L. Segade, L.M. Varela
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Vigo (España)

Ionic Liquids in solid state: glasses or crystals?
5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5)
Internacional

Autores/as O. C. Gras, J. V. Pumariño, E. R. Siso, S. Y. Villar, M. A. S. Rodríguez, L. M. V. Cabo
Organizador Universidade Nova de Lisboa
Lugar Vilamoura (Portugal)

Computational Study of the Formation of Stable Clusters in Mixtures of Lithium/Sodium Salts with Ionic Liquids
5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5)
Internacional

Autores/as T. M. Morales, J. C. Montaña, M. P. Rodríguez, O. C. Gras, L. J. G. del Hoyo, L. M. V. Cabo
Organizador Universidade Nova de Lisboa
Lugar Vilamoura (Portugal)

SurfaceTension of Binary Mixtures of Ionic Liquids with the Common Bistriflamide Anion: Experimental Measurements and Modeling with the soft-SAFT EoS
5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5)
Internacional

Autores/as M. B. Oliveira, M. Domínguez-Pérez, M.G. Freire, F. Llovell, O. Cabeza, J. A. Lopes da Silva, L.F. Vega, J. A. P. Coutinho
Organizador Universidade Nova de Lisboa
Lugar Vilamoura (Portugal)

Lithium solvation in protic ionic liquids
XIX Encontro Galego-Portugués de Quimica
Internacional

Autores/as T. Mendez Morales, J. Carrete, Óscar Cabeza Gras, L.J. Gallego, L.M. Varela
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Vigo (España)

Ionic liquids microstructure: from glass formers to pseudocristals
JMC 13 (13eme Journée de la Materie Condensée)
Internacional

Autores/as Oscar Cabeza
Lugar Montpellier (Francia)

Study of a thermal collector and validation by comparison with analytical and experimental techniques
International Conference on Renewable Energies and Power Quality
Internacional

Autores/as A. Alvarez, O. Cabeza, M.C. Muñiz, L.M. Varela
Organizador European Association for the Development of Renewable Energies, Environment and Power Quality (EA4EPQ)
Lugar Santiago de Compostela (España)

CRISTALINIDAD DE LOS LÍQUIDOS IÓNICOS
XIII Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica. Termo 2012
Nacional

Autores/as J. Vila, E. Rilo, S. Yañez Vilar, M.A. Señarís-Rodríguez, L.M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Ourense (España)

DESIGN OF PRACTICAL TEACHING OF THE SUBJECT PHYSICS 2 FOR THE CHEMISTRY DEGREE
EDULEARN 12. 4th International Conference on Education and New Learning Technologies
Internacional

Autores/as Esther Rilo, Montserrat Domínguez-Pérez, Sandra García-Garabal, Oscar Cabeza
Organizador International Academy of Technology, Education and Development
Lugar Barcelona (España)

EFECTOS TÉRMICOS EN LIQUIDOS IONICOS DETECTADOS MEDIANTE Z-SCAN CON PULSOS LÁSER ULTRACORTOS
XIII Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica. Termo 2012
Nacional

Autores/as E. López Lago, J. A. Nóvoa, D. Nóvoa, H. Michinel, Óscar Cabeza Gras, J. R. Rodríguez, L. M. Varela
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Ourense (España)

ANALYSIS OF SELF-LEARNING IN THE SUBJECT OF PHYSICS
EDULEARN 12. 4th International Conference on Education and New Learning Technologies
Internacional

Autores/as Sandra García-Garabal, Esther Rilo, M. Domínguez-Pérez, Óscar Cabeza
Organizador International Academy of Technology, Education and Development
Lugar Barcelona (España)

Electrical conductivity and viscosity of EMIM-CnS ionic liquids and their mixtures with water at four temperatures
EUCHEM 2012
Internacional

Autores/as E. Rilo, J. Vila, M. Domínguez-Pérez, S. García-Garabal, Óscar Cabeza Gras
Organizador Queen¿s University Belfast
Lugar Newport (Gales) (Reino Unido)

PROPIEDADES FÍSICAS DE MEZCLAS LÍQUIDAS EAN + AGUA Y PAN + AGUA A 25ºC
XIII Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica. Termo 2012
Nacional

Autores/as L. Segade, M. Cabanas, S. García-Garabal, M. Domínguez-Pérez, E. Jiménez, Óscar Cabeza Gras
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Ourense (España)

ANALYSIS OF THE RESULTS IN THE SUBJECT OF PHYSICS OF THE BIOLOGY DEGREE
5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2012)
Internacional

Autores/as Montserrat Domínguez-Pérez, Sandra García-Garabal, Esther Rilo, Oscar Cabeza
Organizador International Association of Technology, Education and Development
Lugar Madrid (España)

MEDIDA EXPERIMENTAL DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN LÍQUIDOS IÓNICOS PUROS Y EN MEZCLAS CON AGUA Y ETANOL
XIII Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica. Termo 2012
Nacional

Autores/as J. Vila, M. Domínguez-Pérez, E. Rilo, J. Carrete, L.M. Varela, Óscar Cabeza Gras, E. Jiménez
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Ourense (España)

TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY IN THE TERNARY MIXTURE GAMMA-BUTYROLACTONE + EMIM-I + I2 TO BE USED IN DYE-SINTETIZED SOLAR CELLS
ILED 3
Internacional

Autores/as S. García-Garabal, L. M. Segade, M. Domínguez-Pérez, E. Rilo, M. Cabanas, Óscar Cabeza Gras
Organizador Department of Chemistry, University of Sapienza
Lugar Roma (Italia)

Relationship between refractive index and density of mixtures containing imidazolium ionic liquids with water and ethanol
25th European Symposium on Applied Thermodynamics. ESAT 2011
Internacional

Autores/as Esther Rilo Siso, Domínguez-Pérez M., Luisa Segade Zas, Vila J., Varela L. M. , O. Cabeza
Organizador Saint Petersburg State University
Lugar San Petersburgo (Rusia)

DENSITIES OF AQUEOUS BINARY MIXTURES OF EMIM-CNS IONIC LIQUIDS AT SEVERAL TEMPERATURES
2ndIMIL. 2nd Iberian Meeting on Ionic Liquids
Internacional

Autores/as E. Rilo, J. Vila, M. Domínguez-Pérez, S. García-Garabal, L. Segade, Óscar Cabeza Gras
Organizador Universidade de Santiago de Compostela y Universidade da Coruña
Lugar Santiago de Compostela (España)

Densities of EMIM-CnS binary mixtures with ethanol at four temperatures
8th Liquid Matter Conference
Internacional

Autores/as Esther Rilo Siso, Montserrat Dominguez-Perez, Juan Vila, Luisa Segade, Sandra García-Garabal, Oscar Cabeza
Organizador Universität Wien
Lugar Viena (Austria)

A PSEUDOLATTICE THEORY OF THE THERMAL CONDUCTIVITY OF IONIC LIQUIDS
2ndIMIL. 2nd Iberian Meeting on Ionic Liquids
Internacional

Autores/as J. Carrete, T. Méndez-Morales, L. M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Organizador Universidade de Santiago de Compostela y Universidade da Coruña
Lugar Santiago de Compostela (España)

EXCESS MOLAR ENTHALPIES FOR THE BINARY MIXTURES: DIBUTHYL ETHER WITH ISOMERS OF PENTHANOL AT 25ºC
Calcon 2011. The 66th Calorimetry Conference
Internacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Manolo Cabanas, Esther Rilo, Sandra García-Garabal, Luisa Segade, Jose Pico, Osca Cabeza
Lugar Oahu (Estados Unidos)

Surface tension of binary mixtures of ionic liquids with the common bistriflamide anion
19th European Conference on Thermophysical Properties
Internacional

Autores/as J. Coutinho, M. Perez, M. Freire, Óscar Cabeza Gras
Organizador University of Thessaloniki
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Nuevos electrolitos basados en líquidos iónicos apropiados para células solares DSSC
XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as J. Vila, S. García-Garabal, M. Domínguez-Pérez, E. Rilo, L. M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Organizador Universidad de Cantabria
Lugar Santander (España)

Physical properties of four 1-alkyl-3-methyl imidazolium iodide based electrolytes suitable for Dye-Sensitized Solar Cells
9th ESSE 2011. European Symposium on Electrochemical Engineering
Internacional

Autores/as J. Vila, M. Domínguez-Pérez, E. Rilo, S. García-Garabal, L. M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Organizador The Working Party on Electrochemical Engineering. Federation of Chemical Engineering
Lugar Chania (Grecia)

EXPERIMENTAL DENSITIES AND DERIVED THERMODYNAMIC PROPERTIES OF AQUEOUS BINARY MIXTURES OF (EMIM)(CNS) IONIC LIQUIDS AT SEVEN PRESSURES
2ndIMIL. 2nd Iberian Meeting on Ionic Liquids
Internacional

Autores/as E. Rilo, A. G. M. Ferreira, I. M. A. Fonseca, Óscar Cabeza Gras
Organizador Universidade de Santiago de Compostela y Universidade da Coruña
Lugar Santiago de Compostela (España)

Experimental measurement of thermal conductivity in pure ILs and their mixtures with water and ethanol
8th European Congress on Chemical Engineering (ECCE)
Internacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, E. Rilo, J. Vila, J. Pico, L.M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Organizador DECHEMA, European Federation of Biotechnology
Lugar Berlín (Alemania)

Una experiencia de coordinación en el primer curso del Grado de Química de la Universidade da Coruña
VI REUNIÓN DE INNOVACIÓN DOCENTE EN QUÍMICA INDOQUIM 2011
Nacional

Autores/as Fernández López, A., Beceiro González, M.E., Carlosena Zubieta, A., Canle López, M., Castro Castro, A.M., Castro García, S., Domínguez Pérez, M., Fernández Pérez, M.I., García Dopico, M.V., García Romero, M.D., González Castro, M.J., Lamas Criado, I., López Torres, M., Miguélez Pose, F., Montero Rodríguez, M.B., Otero Verez, J.L., Rodriguez Castro, A., Sanz López, J., Sarandeses da Costa, L., Soto Ferreiro, R., Suárez Bueres, A., Vilariño Fernández, S.
Organizador UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Lugar Alicante/Alacant (España)

SURFACE TENSION OF BINARY MIXTURES OF IONIC LIQUIDS WITH THE COMMON BISTRIFLAMIDE ANION
2ndIMIL. 2nd Iberian Meeting on Ionic Liquids
Internacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Óscar Cabeza Gras, M. G. Freire, J. A. Lopes da Silva, J. A. P. Coutinho
Organizador Universidade de Santiago de Compostela y Universidade da Coruña
Lugar Santiago de Compostela (España)

Entalpías molares de exceso de los sistemas binarios dibutil éter + isómeros del pentanol a 25ºC
XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, J. Vila, M. Cabanas, L. Segade, Óscar Cabeza Gras, E. Jiménez
Organizador Universidad de Cantabria
Lugar Santander (España)

WATER CLUSTERIZATION INSIDE IONIC LIQUIDS: A MOLECULAR DYNAMICS STUDY
2ndIMIL. 2nd Iberian Meeting on Ionic Liquids
Internacional

Autores/as T. Méndez-Morales, J. Carrete, M. García, J. R. Rodriguez, L. J. Gallego, Óscar Cabeza Gras, L. M. Varela
Organizador Universidade de Santiago de Compostela y Universidade da Coruña
Lugar Santiago de Compostela (España)

SURFACTANT SELF-ASSEMBLY STRUCTURES IN IONIC LIQUIDS
2ndIMIL. 2nd Iberian Meeting on Ionic Liquids
Internacional

Autores/as B. Fernández-Castro, T. Méndez-Morales, J. Carrete, E. Fazer, Óscar Cabeza Gras, J. R. Rodríguez, M. Turmine, L. M. Varela
Organizador Universidade de Santiago de Compostela y Universidade da Coruña
Lugar Santiago de Compostela (España)

Finite Element Modelling of a Solar Collector
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ 10)
Nacional

Autores/as A. Álvarez García, María del Carmen Muñiz Castiñeira, Luis Miguel Varela Cabo, Óscar Cabeza Gras
Lugar Granada (España)

PSEUDOLATTICE THEORY OF TRANSPORT PHENOMENA IN IONIC LIQUIDS. A CORRESPONDING STATES LAW OF CHARGE TRANSPORT
2nd International Conference on Ionic Liquids for Electrochemical Devices (ILED-2)
Internacional

Autores/as L.M. Varela, J. Carrete, M. García-Fernáandez, L.J. Gallego, M. Turmine, E. Rilo, Óscar Cabeza Gras
Organizador Università degli Studi di Roma La Sapienza
Lugar Roma (Italia)

Comparison between experimental conductivity data for aqueous binary mixtures of CnMIM-BF4 ionic liquids and those with ethanol
The 61st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
Internacional

Autores/as Sandra García-Garabal, Juan Vila, Montserrat Dominguez-Perez, Oscar Cabeza, Esther Rilo Siso
Organizador Society of electrochemistry international
Lugar Nice (Francia)

ELECTRICAL CONDUCTIVITY HYSTERESIS IN THE SOLID-LIQUID TRANSITION FOR THE IONIC LIQUID 1-ALKYL-3-METHYL IMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE FAMILY
2nd International Conference on Ionic Liquids for Electrochemical Devices (ILED-2)
Internacional

Autores/as J. Vila, E. Rilo, M. Domínguez-Pérez, C. Franjo, L.M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Organizador Università degli Studi di Roma La Sapienza
Lugar Roma (Italia)

ENTALPÍAS MOLARES DE EXCESO DE LOS SISTEMAS BINARIOS DIBUTIL ÉTER + ISÓMEROS DEL PENTANOL A 35ºC
TERMO 2010. XII Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica
Nacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, M. Cabanas, E. Rilo, S. García-Garabal, L. Segade, J. Pico, Óscar Cabeza Gras
Organizador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Experimental measurements of electrical conductivity and viscosity of EMIM-CnS ionic liquids and their mixtures with ethanol at four temperatures
Green Solvents Conference
Internacional

Autores/as E. Rilo, J. Vila, L. Segade, L.M. Varela, Óscar Cabeza Gras
Organizador DECHEMA. Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie E.V.
Lugar Berchtesgaden (Alemania)

DENSIDAD Y TENSIÓN SUPERFICIAL DE MEZCLAS BINARIAS DE LÍQUIDOS IÓNICOS EMIM-CnS + ETANOL A 25,0ºC
TERMO 2010. XII Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica
Nacional

Autores/as E. Rilo, L. Segade, S. García-Garabal, M. Domínguez-Pérez, J. Pico, Óscar Cabeza Gras
Organizador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Experimental measurements of density and speed of sound on four binary mixtures of 1-alkyl-3-methyl imidazolium tetrafluoroborate + ethanol at 15ºC, 35ºC and 45ºC
24TH EUROPEAN SYMPOSIUM ON APPLIED THERMODYNAMICS (ESAT 2009)
Internacional

Autores/as Esther Rilo Siso, Luis M. Varela, Julio Rodríguez, Óscar Cabeza Gras
Lugar Santiago de Compostela (España)

Experimental measurements of electrical conductivity and viscosity of CnMIM-BF4 + ethanol at four temperatures
24TH EUROPEAN SYMPOSIUM ON APPLIED THERMODYNAMICS (ESAT 2009)
Internacional

Autores/as Esther Rilo Siso, M. Domínguez-Pérez, Luis M. Varela, Manuel García, Pedro Vázquez Verdes, Óscar Cabeza Gras
Lugar Santiago de Compostela (España)

Análisis de la implantación del Posgrado de Física Aplicada de las Universidades de Vigo y A Coruña
XXXII Bienal de la Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física y 19º Encuentro Ibérico para Enseñanza de la Física
Internacional

Autores/as J. L. Legido, L. Segade, J. Lago, M. M. Piñeiro
Lugar Ciudad Real (España)

Novel fitting equation for binary mixtures excess thermodynamic magnitudes.
ESAT 2008. Proceedings of the 23rd European Symposium on Applied Thermodynamics.
Internacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, José Manuel Pico Meizoso, M. Domínguez-Pérez, Esther Rilo Siso, Sonia Freire López, Luis M. Varela
Lugar Cannes (Francia)

Densidades y tensiones superficiales en mezclas de líquidos iónicos con etanol
Termo-2008. XI Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química
Nacional

Autores/as Esther Rilo Siso, M. Domínguez-Pérez, Juan Vila Puñariño, Luis M. Varela, Julio Rodríguez, Óscar Cabeza Gras
Lugar Jaca (España)

Medida experimental de densidades y tensiones superficiales de mezclas acuosas de líquidos iónicos
Termo-2008. XI Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química
Nacional

Autores/as Esther Rilo Siso, José Manuel Pico Meizoso, Sandra Garcia-Garabal, Luis M. Varela, Julio Rodríguez, Óscar Cabeza Gras
Lugar Jaca (España)

Medida experimental del grado de higroscopicidad en seis líquidos iónicos basados en el imidazolio
Termo-2008. XI Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química
Nacional

Autores/as Sara Cuadrado Prado, M. Domínguez-Pérez, Esther Rilo Siso, Sandra Garcia-Garabal, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo
Lugar Jaca (España)

Medida experimental de la tensión superficial del sistema (propanoato de propilo + hexano + p-xileno) a 25¿0ºC.
XXXI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física. 17º Encuentro Ibérico para la Enseñanza de la Física
Nacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Luisa María Segade Zas, Sonia Freire López, Carlos Franjo Franjo, Óscar Cabeza Gras
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Granada (España)

Nueva ecuación de ajuste de las magnitudes físicas de exceso de mezclas binarias
XXXI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física. 17º Encuentro Ibérico para la Enseñanza de la Física
Nacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Sonia Freire López, M. Domínguez-Pérez, Luisa María Segade Zas, Eulogio Jiménez Cuesta
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Granada (España)

Dynamomechanical properties of polypropylene/woodflour composites compatibilized with an organosilane
ICSAM-2007, International Conference on Structural Analysis of Advanced Materials
Internacional

Autores/as Rebeca Bouza Padín, Mª José Abad López, Luis Fernando Barral Losada, Sandra Garcia-Garabal
Lugar Patras (Grecia)

Análisis térmico de dos sistemas PP/POE
X Reunión del Grupo Especializado de Polímeros (RSEQ y RSEF)
Nacional

Autores/as Jesús Cano Malagón, Sandra Garcia-Garabal, Marcelino Eulogio Ladra González, Mª del Carmen Ramírez Gómez, Araceli Torres Miño
Lugar Sevilla (España)

Proyecto piloto de implantación de un posgrado de Física Aplicada de las Universidades de Vigo y A Coruña
XXXI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física. 17º Encuentro Ibérico para la Enseñanza de la Física
Nacional

Autores/as L. Segade, J.L. Legido, J. Lago, T.P. Iglesias, J. García, I. Álvarez, M.M. Piñeiro, A. Ulla, J. Torres, L. Fariña, L. Gimeno
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Granada (España)

Excess molar enthalpy of propyl propanoate + cycled hydrocarbons with chloride or methyl groups at 308.15 K.
22nd European Symposium of Applied Thermodynamics (ESAT 2006)
Internacional

Autores/as Sonia Freire López, M. Domínguez-Pérez, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Eulogio Jiménez Cuesta
Organizador IVC-SEP Center for Phase Equilibria and Separation Processes
Lugar Elsinore (Dinamarca)

Thermal hysteresis cycle in the electrical conductivity of HEMIM-BF4 not observed in EMIM-Ethyl sulfate.
22nd European Symposium of Applied Thermodynamics (ESAT 2006).
Internacional

Autores/as Juan Vila Pumariño, Sonia Freire López, Carlos Franjo Franjo, José Manuel Pico Meizoso, Óscar Cabeza Gras
Lugar Elsinore (Dinamarca)

Experimental measurements and theoretical interpretation of the excess molar enthalpy of the binary mixtures dibutyl-ether+ 1-alkanol form propanol to octanol at 25ºC.
37émes Journees de Calorimetrie et d'Analyse Thermique
Internacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Óscar Cabeza Gras, Luisa María Segade Zas, Eulogio Jiménez Cuesta, Mª Inmaculada Paz Andrade
Organizador Association Francaise de Calorimetrie et D'Analiyse Thermique
Lugar Pau (Francia)

Thermal hysteresis in EMIM-Br anda EMIM-CI from the termperature behaviour of the electrical conductivity.
Euchem Conference on Molten Salts and Ionic Liquids.
Internacional

Autores/as Juan Vila Pumariño, José Manuel Pico Meizoso, Eulogio Jiménez Cuesta, Mª Consolación Pereira Menaut, Óscar Cabeza Gras
Lugar Hammamet (Túnez)

Entalpías molares de exceso de los sistemas binarios hexano + hidrocarburo aromático o cíclico a 35ºC.
X Reunión del Grupo Especializado de Termodinámica de las RSEF y RSEQ
Nacional

Autores/as Sonia Freire López, M. Domínguez-Pérez, Juan Vila Pumariño, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Eulogio Jiménez Cuesta, María Inmaculada Paz Andrade
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Escorial, El (España)

Estudio experimental y teórico de la variación de la viscosidad de mezcla del sistema ternario propanoato de propilo + hexano + etilbenceno a 25ºC.
X Reunión del Grupo Especializado de Termodinámica de las RSEF y RSEQ
Nacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Sonia Freire López, Juan Vila Pumariño, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Escorial, El (España)

Medidas experimentales e interpretación teórica de la entalpía molar de exceso de los sistemas binarios dibutil eter + 1-alcanol desde propanol a octanol a 35ºC.
X Reunión del Grupo Especializado de Termodinámica de las RSEF y RSEQ
Nacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Sonia Freire López, Juan Vila Pumariño, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, María Inmaculada Paz Andrade
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Escorial, El (España)

Medidas temporales de la conductividad eléctrica del EMIM-Br para distintos intervalos de temperatura.
X Reunión del Grupo Especializado de Termodinámica de las RSEF y RSEQ
Nacional

Autores/as Juan Vila Pumariño, Luis M. Varela, José Manuel Pico Meizoso, M. Domínguez-Pérez, Sonia Freire López, Óscar Cabeza Gras
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Escorial, El (España)

Histéresis térmica en la conductividad eléctrica de líquidos iónicos.
XXVIII Reunión del Grupo de Electroquimica de la RSEQ. IX Iberic Meeting on Electrochemistry
Internacional

Autores/as Juan Vila Pumariño, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, José Manuel Pico Meizoso, Eulogio Jiménez Cuesta
Lugar Coruña, A (España)

Morfología y propiedades barrera de los filmes de polipropileno (PP)/copolímero de etileno y alcohol vinílico (EVOH). Efecto de la humedad
3er Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Polímeros
Nacional

Autores/as Ana I. Ares-Pernas, Mª José Abad López, Luis Fernando Barral Losada, Sandra Garcia-Garabal
Lugar Ferrol (España)

Crystalline structure and mechanical properties of the polypropylene-wood composite
9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC 9)
Internacional

Autores/as Rebeca Bouza Padín, Mª José Abad López, Luis Fernando Barral Losada, Sandra Garcia-Garabal
Lugar Cracovia (Polonia)

Giant increase of the electrical conductivity in aqueous solutions of ionic liquids.
1st International Congress on Ionic Liquids (COIL)
Internacional

Autores/as Juan Vila Pumariño, Pablo Ginés Mayor, Eulogio Jiménez Cuesta, Óscar Cabeza Gras
Lugar Salzburgo (Austria)

Experimental measurement of the density, excess molar volume and refractive index in the ternary system propyl propanoate + hexane + m-xylene at 298.15 K.
21th European Symposium on Applied Thermodynamics (ESAT 2005)
Internacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Pablo Ginés Mayor, José Manuel Pico Meizoso, Sonia Freire López, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Eulogio Jiménez Cuesta
Organizador Warsaw University of Technology
Lugar Jurata (Polonia)

Temperature behaviour of the electrical conductivity of 1-ethyl-3-methyl imidazolium based ionic liquids
21th European Symposium on Applied Thermodynamics (ESAT 2005)
Internacional

Autores/as José Manuel Pico Meizoso, Mª Consolación Pereira Menaut, Esther Rilo Siso, Juan Vila Pumariño, Pablo Ginés Mayor, Óscar Cabeza Gras
Lugar Jurata (Polonia)

Excess molar enthalpies for the ternary system propyl propanoate + hexane + cyclohexyl chloride at the temperature 298,15 K.
7th Mediterranean conferencia on calorimetry an termal analisys (MEDICTA 2005)
Internacional

Autores/as Sonia Freire López, M. Domínguez-Pérez, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Eulogio Jiménez Cuesta
Organizador University of Thessaloniki
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Experimental and theoretical study of densities and refractive indexes for the ternary mixture: Propyl propanoate + Hexane + m-Xylene.
7th Mediterranean conferencia on calorimetry an termal analisys (MEDICTA 2005)
Internacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Sonia Freire López, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo
Organizador University of Thessaloniki
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Electrical conductivity of aqueous solutions of ionic liquids: Experimental measurements and theoretical models
7th Molten Salts Conference (MS7)
Internacional

Autores/as Luis Miguel Varela, Esther Rilo Siso, Juan Vila Pumariño, Pablo Ginés Mayor, Carlos Franjo Franjo, Óscar Cabeza Gras
Lugar Toulouse (Francia)

Measurements of the electrical conductivity and density of aqueous solutions of aluminium salts in all range of concentrations
7th Molten Salts Conference (MS7)
Internacional

Autores/as Juan Vila Pumariño, Esther Rilo Siso, Luisa María Segade Zas, Luis Miguel Varela, Óscar Cabeza Gras
Lugar Toulouse (Francia)

Experimental and theoretical study of densities and refractive indexes for the ternary mixture propyl propanoate+hexane+toluene at 298.15 K.
Thermodynamics 2005
Internacional

Autores/as Sonia Freire López, M. Domínguez-Pérez, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta
Organizador Instituto Superior Técnico, Lisboa
Lugar Sesimbra (Portugal)

Surface tension deviations on the ternary system propyl propanoate + hexane + m-xylene at 298.15 K.
Thermodynamics 2005
Internacional

Autores/as Montserrat Dominguez Pérez, Sonia Freire López, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo
Organizador Instituto Superior Técnico, Lisboa
Lugar Sesimbra (Portugal)

Entalpías molares de exceso del sistema ternario hexano + clorohexano + hexanol a 298,15 K.
XXX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as José Manuel Pico Meizoso, Mª Consolación Pereira Menaut, Luisa María Segade Zas, M. Domínguez-Pérez, Sonia Freire López, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, María Inmaculada Paz Andrade
Organizador Departamento de Física Aplicada, Universidade de Vigo
Lugar Ourense (España)

Estudio de la conductividad eléctrica del 1-etil-3-metil imidazol etilsulfato en disoluciones acuosas y en función de la temperatura
XXX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Juan Vila Pumariño, Pablo Ginés Mayor, Carlos Franjo Franjo, M. Domínguez-Pérez, Sonia Freire López, Mª Consolación Pereira Menaut, Luisa María Segade Zas, Esther Rilo Siso, Eulogio Jiménez Cuesta, José Manuel Pico Meizoso, Óscar Cabeza Gras
Organizador Departamento de Física Aplicada, Universidade de Vigo
Lugar Ourense (España)

Propiedades físicas de exceso del sistema ternario propanoato de propilo + hexano + clorociclohexano a 298.15 K.
XXX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Sonia Freire López, M. Domínguez-Pérez, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta
Organizador Departamento de Física Aplicada, Universidade de Vigo
Lugar Ourense (España)

Propiedades físicas del sistema propanoato de etilo + 1-alcanol a 298,15 K.
XXX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Luisa María Segade Zas, Manuel Cabanas, M.A. Calviño, Sonia Freire López, M. Domínguez-Pérez, Juan Vila Pumariño, Eulogio Jiménez Cuesta
Organizador Departamento de Física Aplicada, Universidade de Vigo
Lugar Ourense (España)

Análisis dinamomecánico de un sistema epoxídico modificado con un silsesquioxano oligomérico poliédrico
XXX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Rodrigo Montes Rodríguez, Mª del Carmen Ramírez Gómez, Sandra Garcia-Garabal, Mª Belén Montero Rodríguez, Luis Carlos Pena Bustabad
Lugar Ourense (España)

Excess molar enthalpy of binary mixtures of hexane + ethyl benzene, o-xylene, m-xylene and p-xylene at 298.15 K.
13th International Congress of Thermal Analysis and Calorimetry(ICTAC 13)
Internacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Julieta Jiménez de Llano García, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Óscar Cabeza Gras
Organizador AICAT
Lugar Chia Laguna (Italia)

Excess thermodynamics properties of propyl propanoate + hexane + cyclohexane at 298,15 K.
Congreso 13th International Congress of Thermal Analysis and Calorimetry(ICTAC 13).
Internacional

Autores/as Sonia Freire López, Esther Rilo Siso, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Eulogio Jiménez Cuesta
Lugar Chia Laguna (Italia)

Physical properties of mixtures containing propyl propanoate, hexane and chlorobenzene at 298,15 K.
Congreso 18th IUPAC International Conference on Chemical Thermodynamics.
Internacional

Autores/as Sonia Freire López, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Sandra Garcia-Garabal, Eulogio Jiménez Cuesta
Lugar Beijing (China)

Surface tension, density and refractive index of propyl propanoate + hexane + o-xylene at 298,15 K.
18th IUPAC International Conference on Chemical Thermodynamics
Internacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, Julieta Jiménez de Llano García, Sandra Garcia-Garabal, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Óscar Cabeza Gras
Organizador The Chinese Chemical Society Institute of Chemistry, CAS
Lugar Beijing (China)

Electrical conductivity and viscosity of EMIM-Br and EPYR-Br ionic liquids and their precursors in aqueous solutions.
Euchem 2004. Molten Salts Conference.
Internacional

Autores/as Esther Rilo Siso, Juan Vila Pumariño, Pablo Ginés Mayor, M. Domínguez-Pérez, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Óscar Cabeza Gras
Lugar Piechowice (Polonia)

Conductividad eléctrica de disoluciones acuosas de sales halogenadas de aluminio.
IX Encuentro del grupo especializado de termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y Química
Nacional

Autores/as Juan Vila Pumariño, Esther Rilo Siso, Sonia Freire López, Carlos Franjo Franjo, Óscar Cabeza Gras, Luis M. Varela
Lugar Orihuela (España)

Densidades y volumenes de exceso de las mezclas butanoato de butilo + 1-octanol + dodecano a 298,15 K.
IX Encuentro del grupo especializado de termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y Química
Nacional

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Sonia Freire López, M. Domínguez-Pérez, Julieta Jiménez de Llano García, Luisa María Segade Zas, Eulogio Jiménez Cuesta
Organizador Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades de Física y Química
Lugar Orihuela (España)

Mechanical and dynamomechanical properties of polypropylene with natural antioxidants
13th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, ICTAC 13. XXVI Conference AICAT-GICAT
Internacional

Autores/as Marcelino Eulogio Ladra González, Jesús Cano Malagón, Araceli Torres Miño, Santiago García Pardo, Luis Fernando Barral Losada, Sandra Garcia-Garabal
Lugar Chia Laguna (Italia)

Análisis termodinámico de la separación de fases de un precursor epoxi modificado con un termoplástico: efecto de la polidispersidad del modificador
2º Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Polímeros (JIP 2004)
Nacional

Autores/as Maite Rico Varela, Joaquín Navasquillo, Sandra Garcia-Garabal, Mª del Carmen Ramírez Gómez, Joaquín López Lago
Lugar Zarautz (España)

Caracterización de silsesquioxanos oligoméricos poliédricos como modificadores de resinas epoxídicas
2º Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Polímeros (JIP 2004)
Nacional

Autores/as Belén Montero Rodríguez, Luis Fernando Barral Losada, Francisco Javier Díez Redondo, Sandra Garcia-Garabal, Mª del Carmen Ramírez Gómez
Lugar Zarautz (España)

Estudio del proceso de producción de film de polipropileno biorientado (BOPP)
IX Simposio Latinoamericano de Polímeros y VII Congreso Iberoamericano de Polímeros
Internacional

Autores/as Luis Fernando Barral Losada, Francisco Javier Díez Redondo, Carlos Alvariño Seco, Joaquín López Lago, Mª del Carmen Ramírez Gómez, Mª José Abad López, Jesús Cano Malagón, Sandra Garcia-Garabal
Lugar Valencia (España)

Electrical conductivity and density of EMIM-Br and EPYR-Br+AlBr3 Ionic Liquids and their precursors in aqueous solutions.
Euchem 2004
Internacional

Autores/as Esther Rilo Siso, Juan Vila Pumariño, Pablo Ginés Mayor, Montserrat Domínguez Pérez, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Óscar Cabeza Gras
Lugar Wroclaw (Polonia)

A study of surface tension and excess volumes of binary mixtures 1-butanol + n-heptane at several temperatures
18th IUPAC International Conference on Chemical Thermodynamics
Internacional

Autores/as B. E. de Cominges, M. M. Piñeiro, J. Vijande, J. García, J. L. Legido, M. Domínguez-Pérez
Organizador The Chinese Chemical Society Institute of Chemistry, CAS
Lugar Beijing (China)

Acoustic Impedance measurements as contribution to propagation patterns.
5th Europen Conference on Noise Control. Euronoise 2003.
Internacional

Autores/as Esther Rilo Siso, Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, Óscar Cabeza Gras
Lugar Nápoles (Italia)

Análisis de los procesos constructivos y su influencia en el Aislamiento medido in situ.
XXXIV Congreso Nacional de Acústica. Técniacustica 2003. Encuentro Ibérico de Acústica y EAA Symposium.
Nacional

Autores/as Jose Antonio Álvarez Diaz, M. Dolores García Vidaurrazaga, Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, Esther Rilo Siso, Adolfo Montero Fernández
Lugar Bilbao (España)

Lifetime of an epoxy/diamine system with a polyhedral oligomeric silsesquioxane.
6th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 2003)
Internacional

Autores/as Mª del Carmen Ramírez Gómez, Luis Fernando Barral Losada, Francisco Javier Díez Redondo, Sandra Garcia-Garabal, J. López, R. Monte
Lugar Porto (Portugal)

-
3rd International Micro-Thermal Analysis Symposium and Short Course.
Internacional

Autores/as Sandra Garcia-Garabal
Lugar Ansbach (Alemania)

Aplicación de la microscopía térmica de barrido al análisis térmico de polímeros.
XXI Reunión Bienal de la Sociedad de Microscopía de España.
Nacional

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Mª José Abad López, Ana I. Ares-Pernas, Luis Fernando Barral Losada
Lugar Cádiz (España)

Determination of surface composition in binary mixtures from the parachor parameter.
Thermodinamics and statistical mechanics with industrial applications. Thermodinamics 2003.
Internacional

Autores/as Esther Rilo Siso, Montserrat Dominguez Pérez, Julieta Jiménez de Llano García, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Óscar Cabeza Gras
Lugar Cambridge (Reino Unido)

Estudio del bienestar climático en la ciudad de A Coruña.
XXIX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Esther Rilo Siso, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo
Lugar Madrid (España)

Climatología turística: Fiestas del Rosario de A Coruña.
XXIX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Carlos Franjo Franjo, Esther Rilo Siso, Julieta Jiménez de Llano García, Luisa María Segade Zas
Lugar Madrid (España)

Medida de la tensión superficial en mezclas de decano + 1-alcoholes a T= 298,15 K.
XXIX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Manuel Cabanas Vázquez, Luisa María Segade Zas, Julieta Jiménez de Llano García, Montserrat Dominguez Pérez, Carlos Franjo Franjo, Óscar Cabeza Gras
Lugar Madrid (España)

Medida, interpretación y comparación de la conductividad eléctrica en Dioles y 1-Alcoholes.
XXIX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Esther Rilo Siso, Minia Prego, Óscar Cabeza Gras
Lugar Madrid (España)

Densities and surface tensions of aqueous solutions of 1-pentanol, 1-hexanol, 1-heptanol and 1-octanol at various compositions and several temperatures.
6th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 2003)
Internacional

Autores/as Andrés Felipe Suárez, Carmen Mª Romero, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Eulogio Jiménez Cuesta
Lugar Porto (Portugal)

Phisycal properties of the mixtures MTBE + ethanol, propanol, butanol, penthanol and hexanol at 298.15 K.
6th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 2003)
Internacional

Autores/as Julieta Jiménez de Llano García, Montserrat Dominguez Pérez, Manuel Cabanas Vázquez, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo
Lugar Porto (Portugal)

Excess molar volumes and enthalpies for the binary systems propyl propanoate + o-xylene, m-xylene, and p-xylene at 298.15 K.
6th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 2003)
Internacional

Autores/as Montserrat Dominguez Pérez, Julieta Jiménez de Llano García, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta
Lugar Porto (Portugal)

Physical properties of the mixtures MTBE + ethanol, propanol, butanol, pentanol and hexanol at 298.15 K
6th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 2003)
Internacional

Autores/as Julieta Jiménez De Llano, Montse Domínguez-Pérez, Manolo Cabanas, Luisa Segade, Carlos Franjo Franjo
Organizador Deparment of Chemistry, Faculty of Science, Porto
Lugar Porto (Portugal)

Excess molar volumes and enthalpies for the binary systems propyl propanoate + o-xylene, m-xylene and p-xylene at 298.15 K
6th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 2003)
Internacional

Autores/as Montserrat Domínguez-Pérez, Julieta Jiménez De Llano, Luisa Segade, Oscar Cabeza, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez
Organizador Deparment of Chemistry, Faculty of Science, Porto
Lugar Porto (Portugal)

Determination of surface composition in binary mixtures from the parachor parameter
thermodynamics 2003
Internacional

Autores/as E. Rilo, M. Domínguez-Pérez, J. Jiménez de Llano, L. Segade, C. Franjo, O. Cabeza
Organizador University of Cambridge
Lugar Cambridge (Reino Unido)

Medida de la tensión superficial en mezclas de decano + 1-alcoholes a T = 298,15 K
XXIX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as L. Segade, J. Jiménez de Llano, M. Domínguez-Pérez, M. Cabanas, C. Franjo, O. Cabeza
Organizador Rea Sociedad Española de Física
Lugar Madrid (España)

Densities, surface tensions, and refractive indexes for propyl propanoate+hexane+ethylbenzene at 298.15 K.
The Sixteenth European Conference on Thermophysical Properties
Internacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, S. Freire, J. García de Llano, E. Rilo, L. Segade, Óscar Cabeza Gras, E. Jiménez
Organizador Imperial College, London
Lugar Londres (Reino Unido)

Absorbent charecteristics of materials obtained from industrial wastes.
3rd European Congress on Acoustics. Forum Acusticum 2002
Internacional

Autores/as Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, Óscar Cabeza Gras, Ester Rilo Siso, J. González Suárez, Pablo Dafonte
Lugar Sevilla (España)

Acoustic characteristics of different materials used in construction
3rd European Congress on Acoustics. Forum Acusticum 2002
Internacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, Ester Rilo Siso, Pablo Dafonte
Lugar Sevilla (España)

Desarrollo de un sistema experto para predecir el peligro de los incendios forestales en Galicia y el NO de Castilla y León.
VIII Encuentro del Grupo Espacializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y Química.
Nacional

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Luisa María Segade Zas, T. Carballas, José Luis Legido, J.A. Vega, J.L. Casanova, Juan Canda, Alejandro V. Galiñanes, M. M. Mato, S. Muñiz, A. Alonso, Enrique carballo González, S. Kolev, Cristina Paz Andrade, Manuel M. Piñeiro, Vicente Moret Bonillo, C. Paz Andrade
Lugar España

Densities, viscosities and refractive indexes for propyl propanoate+1-hexanol+benzene at 308,15 K.
17th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics.
Internacional

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, Herminio Casas Rodríguez
Lugar Rostock (Alemania)

Physical properties of methyl tert-butyl ether+alcane mixtures at 298,15 K.
17th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics.
Internacional

Autores/as Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Eulogio Jiménez Cuesta, Julieta Jiménez De Llano, Sandra Garcia-Garabal
Lugar Rostock (Alemania)

Surface tensions, densities and refrative index of dibutyl ether+1-alkanol mixtieres at 298.15 K.
17th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics.
Internacional

Autores/as Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, Ester Rilo Siso, Sonia Freire
Lugar Rostock (Alemania)

Surface tensions, refractive idexes and densities of octane or decane+1-Alcanol mixtures at 298.15 K.
17th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics
Internacional

Autores/as Julieta Jiménez De Llano, Luisa Segade, Sandra M. García-Garabal, Manuel Cabanas, Montse Domínguez-Pérez, Oscar Cabeza
Organizador University of Rostock
Lugar Rostock (Alemania)

Experimental and theoretical study of excess molar volumes and enthalpies for ternary mixture: Butyl buttrate+1-octanol+decane at 308.15 K.
17th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics.
Internacional

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Herminio Casas Rodríguez
Lugar Rostock (Alemania)

Densities, viscosities and refractive indexes for propyl propanoate+hexane+benzene at 308.15 K.
The Sixteenth European Conference on Thermophysical Properties
Internacional

Autores/as H. Casas, M. Domínguez-Pérez, J. García de Llano, O. Cabeza, C. Franjo, E. Jiménez
Organizador Imperial College, London
Lugar Londres (Reino Unido)

Excess molar entalpies for ternary system propyl propanoate+hexane+touene at the temperature 298.15 K.
The Sixteenth European Conference on Thermophysical Properties
Internacional

Autores/as S. Freire, M. Domínguez-Pérez, H. Casas, L. Segade, O. Cabeza, C. Franjo
Organizador Imperial College, London
Lugar Londres (Reino Unido)

Experimental and theoretical study of excess molar enthalpies for ternary mixture: butyl butrate+1-octanol+octane at 298.15 K.
The sixteenth European Conference on Thermophysical propieties- ECTP 2002
Internacional

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Sandra Garcia-Garabal, Sonia Freire, Julieta Jiménez De Llano
Lugar London (Reino Unido)

Excess molar volumnes and enthalpies for the ternary system [buty1 butyrate + 1-octanol + dodecane] at the temperature 308.15 K
9th APCChE Congress and CHEMECA 2002.
Internacional

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta
Lugar Christchurch (Nueva Zelanda)

Escess molar enthalpies of propyl propanoate+1-hexanol+ benzene at the temperatures of 25ºC and 35ºC.
9th APCChE Congress and CHEMECA 2002.
Internacional

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, Herminio Casas Rodríguez, Julieta Jiménez De Llano
Lugar Christchurch (Nueva Zelanda)

Experimental and theoretical study of excess molar volumes for ternary mixture: Butyl butyrate+1-octanol+decane at 298.15 K.
VI Iberoamerican Conference on Phase Equilibria and Fluid Propiesties for Procces Desing.
Internacional

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Luisa María Segade Zas, Ester Rilo Siso, Sonia Freire, Montserrat Domínguez Pérez, Julieta Jiménez De Llano, C. P. Menaut
Lugar Foz do Iguaçu (Brasil)

Experimental study of excess molar volumes for the ternary mixture: METHYL tert-BUTYL ETHER + ETHANOL + HEXANE at 298.15 K.
VI Iberoamerican Conference on Phase Equilibria and Fluid Propiesties for Procces Desing.
Internacional

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Luisa María Segade Zas, José Manuel Pico Meizoso, Julieta Jiménez De Llano, Ester Rilo Siso, Sonia Freire, Montserrat Domínguez Pérez
Lugar Foz do Iguaçu (Brasil)

Densities, viscosities and refractive indexes for propyl propanoate + cyclohexane+ benzene at 308.15 K.
19th European Seminar on Applied Thermodynamics
Internacional

Autores/as Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, Herminio Casas Rodríguez, Sonia Freire, Montserrat Domínguez Pérez, Julieta Jiménez De Llano, Ester Rilo Siso
Lugar Santorine (Grecia)

Experimental study of excess molar volumes for the ternary mixture: methyl tert-butyl ether + ethanol + hexane at 298.15 K
VI Iberoamerican Conference on Phase Equilibria and Fluid Propiesties for Procces Desing
Internacional

Autores/as J. Jiménez de Llano, S. García-Garabal, L. Segade, E. Rilo, S. Freire, M. Domínguez-Pérez, J. M. Pico
Organizador Escola de Química Universidade Federal do Río de Janeiro / PLAPIQUI Univ. Nacional del Sur Argentina
Lugar Foz do IguaÇu (Brasil)

Densities, viscosities and refractive indexes for propyl propanoate+cyclohexane+benzene at 308.15 K
19th European Conference on Applied Thermodynamics
Internacional

Autores/as H. Casas, L. Segade, S. Freire, M. Domínguez-Pérez, J. Jiménez de Llano, E. Rilo, O. Cabeza, C. Franjo, E. Jiménez
Organizador National Technical University of Athens
Lugar Santorini (Grecia)

Experimental and theoretical study of excess molar volumes for ternary mixture: butyl butyrate + 1-octanol + decane at 298.15 K
VI Iberoamerican Conference on Phase Equilibria and Fluid Propiesties for Procces Desing
Internacional

Autores/as S. García-Garabal, L. Segade, E. Rilo, S. Freire, M. Domínguez-Pérez, J. Jiménez de Llano, C. P. Menaut
Organizador Escola de Química Universidade Federal do Río de Janeiro / PLAPIQUI Univ. Nacional del Sur Argentina
Lugar Foz do IguaÇu (Brasil)

Excess molar enthalpies for the ternary system propyl propionate + hexane+ chlorobenzene at the temperature 298.15K.
The International Society for Biological Calorimetry ISBC XII
Internacional

Autores/as S. Freire, L. Segade, S. García-Garabal, J. Jiménez de Llano, M. Domínguez-Pérez
Organizador International Society for Biological Calorimetry
Lugar Santiago de Compostela (España)

Propiedades físicas de exceso del sistema binario propanoato de propilo+ etilbenceno a 25,00º C
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as M. Domínguez-Pérez, S. García-Garabal, J. Jiménez de Llano, S. Freire, M. T. Montes-Lorenzo, E. Rilo, L. Segade, Óscar Cabeza Gras
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

La enseñanza de la Física en las carreras de ciencias de la vida (Biológicas, Medicina y Veterinaria)
1 Encuentro Internacional de Didáctica de la Educación Superior. I Encuentro Internacional de Profesores de Física
Internacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Eulogio Jiménez Cuesta
Lugar Pinar del Río (Cuba)

Prácticas de laboratorio asequibles a nivel universitario
1 Encuentro Internacional de Didáctica de la Educación Superior. I Encuentro Internacional de Profesores de Física
Internacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Eulogio Jiménez Cuesta
Lugar Pinar del Río (Cuba)

Volúmenes molares de exceso y variación de la viscosidad de mezcla del sistema ternario metil tert-butil eter+etanol+hexano A 298.15K
XXVIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as J. Jiménez de Llano, L. Segade, S. Freire, M. Domínguez, M. T. Montes, C. Franjo
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Sevilla (España)

Tensiones superficiales, índices de refracción y volúmenes molares de exceso de mezclas binarias {octano+1-alcanol} 298.15K
XXVIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as M. Cabanas, L. Segade, J. Jiménez de Llano, M. Domínguez-Pérez, S. Freire, Óscar Cabeza Gras
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Sevilla (España)

Viscosidades de exceso en el sistema Propanoato de Propilo+Ciclohexano+Benceno a 25,00ºC.
XXVIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as H. Casas, S. Freire, M. Domínguez-Pérez, J. Jiménez de Llano, L. Segade, Óscar Cabeza Gras
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Sevilla (España)

Entalpías molares de exceso del sistema ternario propanoato de propilo+hexano+tolueno a 298.15K
XXVIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as S. Freire, M. Domínguez-Pérez, J. Jiménez de Llano, L. Segade, E. Jiménez, M. I. Paz Andrade
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Sevilla (España)

Entalpías molares de exceso del sistema ternario butanoato de butilo+1-octanol+decano a 298,15K
XXVIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as S. García-Garabal, S. Freire, M. Domínguez-Pérez, J. Jiménez de Llano, L. Segade, E. Jiménez, M.I. Paz Andrade
Organizador UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Lugar Sevilla (España)

Estudio de los niveles de tropopausa sobre la ciudad de A Coruña en el período 1993-1997
XXVIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo
Organizador UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Lugar Sevilla (España)

Volúmenes molares de exceso de mezclas binarias {Metil tert-butil eter + alcano} a 25,00ºC
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as M. T. Montes-Lorenzo, J. Jiménez de Llano, S. García-Garabal, M. Domínguez-Pérez, S. Freire, E. Rilo, L. Segade, O. Cabeza
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Excess molar enthalpies for the ternary system butyl butyrate + 1-octanol + dodecane at the temperature 298.15 K
The International Society for Biological Calorimetry ISBC XII
Internacional

Autores/as S. García-Garabal, L. Segade, J. Jiménez de Llano, S. Freire, M. Domínguez
Organizador The International Society for Biological Calorimetry
Lugar Santiago de Compostela (España)

Thermophysical properties of aqueous solutions of NaCl, MgCl2, MgSO4 and Na2SO4
XVII Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Química
Internacional

Autores/as Luisa María Segade Zas, Sandra Garcia-Garabal
Lugar Lisboa (Portugal)

Excess volumes and surface tensions of binary 1-propanol+3-pentanone mixtures at temperatures between 293.15 and 308.15 K
XVII Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Química
Internacional

Autores/as Luisa María Segade Zas, Sandra Garcia-Garabal
Lugar Lisboa (Portugal)

Excess volumes, changes of refractive indexes and surface tensions of 1,2-ethanediol+1-propanol mixtures at several temperatures
XVII Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Química
Internacional

Autores/as Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, Sandra Garcia-Garabal, Eulogio Jiménez Cuesta, Herminio Casas Rodríguez
Lugar Lisboa (Portugal)

Excess molar enthalpies of di-n-butyl ether+1-propanol+dodecane at 308.15 K
18th European Seminar on Applied Thermodynamics
Internacional

Autores/as Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Sandra Garcia-Garabal, Eulogio Jiménez Cuesta, Herminio Casas Rodríguez
Lugar Kutná Hora (República Checa)

Anomalous electrical conductivity of pentanol isomers
18th European Seminar on Applied Thermodynamics
Internacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, Minia Prego
Lugar Kutná Hora (República Checa)

Volumes molares de exceso do sistema ternario: propanoato de propilo+1-hexanol+benceno a 298.15 K
XIV Encontro Luso Galego de Química
Internacional

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Julieta Jiménez De Llano, M. Cabanas
Lugar Braga (Portugal)

Excess molar enthalpies for propyl propanoate+cyclohexane+benzene at 298.15 K and 308
16th IUPAC Conference on Chemical Tehrmodynamics
Internacional

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, Herminio Casas Rodríguez
Lugar Halifax, Nueva Escocia (Canadá)

Viscosity deviations of dibutyl ether+1-propanol+decane mixture at 308.15 K
16th IUPAC Conference on Chemical Tehrmodynamics
Internacional

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, Óscar Cabeza Gras, Herminio Casas Rodríguez, Minia Prego
Lugar Halifax, Nueva Escocia (Canadá)

Excess molar volumes and enthalpies for ternary mixtures butyl butyrate+1-octanol+octane at the temperature 308.15 K
16th IUPAC Conference on Chemical Tehrmodynamics
Internacional

Autores/as Sandra Garcia-Garabal, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, Herminio Casas Rodríguez
Lugar Halifax, Nueva Escocia (Canadá)

Experimental and estimated excess molar enthalpy for the ternary mixture ethyl propanoate+1-hexanol at 298.15 K
16th IUPAC Conference on Chemical Tehrmodynamics
Internacional

Autores/as Sandra Garcia-Garabal
Lugar Halifax, Nueva Escocia (Canadá)

Estimation of chen model parameters for the correlation of densities of NaBr Aqueous solutions
16th IUPAC Conference on Chemical Tehrmodynamics
Internacional

Autores/as Luisa María Segade Zas
Lugar Halifax, Nueva Escocia (Canadá)

Mixture volumetric properties theoretical prediction: Application to the mixtures ethyl propanoate + n-hexane+1-propanol or 1-Butanol
EQUIFASE 99. V Conferencia Iberoamericana sobre equilibrio entre fases para el diseño de procesos
Internacional

Autores/as Manuel M. Piñeiro, Beatriz E. De Cominges, Luisa María Segade Zas, Sandra García-Garabal Mosquera, J. L. Legido
Lugar España

Excess molar volumes temperature dependence for the mixture n-Hexane + 1- Hexanol
EQUIFASE 99. V Conferencia Iberoamericana sobre equilibrio entre fases para el diseño de procesos
Internacional

Autores/as B.E. de Cominges, Manuel M. Piñeiro, J. Vijande, Teresa P. Iglesias, Sandra García-Garabal Mosquera, J. L. Legido
Lugar España

Study of speed of sound and isentropic compressibility with temperature for the binary mixture n-Octane + 1-Hexanol
EQUIFASE 99. V Conferencia Iberoamericana sobre equilibrio entre fases para el diseño de procesos
Internacional

Autores/as Beatriz E. De Cominges, Manuel M. Piñeiro, Teresa P. Iglesias, Luisa María Segade Zas, J. L. Legido
Lugar España

Changes of refractive indexes on mixing of binary mixtures of Propyl Propanoate, Hexane and Benzene at 308,15K
EQUIFASE 99. V Conferencia Iberoamericana sobre equilibrio entre fases para el diseño de procesos
Internacional

Autores/as H. Casas, Sandra García-Garabal Mosquera, M. Cabanas, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta
Lugar España

Viscosity deviations and densities of binary mixtures at 298.15 And 308.15K
EQUIFASE 99. V Conferencia Iberoamericana sobre equilibrio entre fases para el diseño de procesos
Internacional

Autores/as Luisa María Segade Zas, H. Casas, Sandra García-Garabal Mosquera, Manuel M. Piñeiro, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta
Lugar España

Analysis of predictive methods applied to estimate excess Enthalpies of ternary mixtures
Conference on Chemical and Process Engineering
Internacional

Autores/as Manuel M. Piñeiro, Beatriz E. De Cominges, J. Vijande, J. L. Legido, Sandra Garcia-Garabal
Lugar Florencia (Italia)

Viscosity deviations of ternary mixtures di-n-Butyleher + 1-Propal+n- Decane at 298.15K
4th Liquid Matter Conference
Nacional

Autores/as Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, H. Casas, Manuel M. Piñeiro, J. L. Legido, M.I. Paz Andrade
Lugar Granada (España)

Compared results of he prediction for the mixture di-n-butyl ether + l-propanol + n- decane, at 298,15K and 308.15K
15 th European Conference on Thermophisical Properties
Internacional

Autores/as Manuel M. Piñeiro, Beatriz E. De Cominges, L. Mosteiro, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo
Lugar Würzburg (Alemania)

Medida de la conductividad eléctrica en l- Alcoholes en función de la temperatura
XXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Españóla de Física
Nacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, M. Prego, T.P. Iglesias, Eulogio Jiménez Cuesta, Sandra García-Garabal Mosquera
Lugar Valencia (España)

Dependence of the resistivity peak temperature in La 07 Ca 03 Mn O3.Samples with the synthesis time
1st International Conference on Inorganic Materials
Nacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Óscar Barca Domínguez, Fernanda Miguélez Pose
Lugar Versalles (Francia)

Dependence of the electromagnetic properties of La 0,7 Ca 03 MnO3 .on the synthesis process.
CIMTEC' 98 9th Interntional Conference on Modern Materials & Technologies.
Internacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Óscar Barca Domínguez, Fernanda Miguélez Pose
Lugar Florencia (Italia)

Excess molar volumes of ternary mixtures of di-n-butyl ether+1-heptanol+ n-dodecane at the temperature of 298.15k.
CHEMPOR 98.7th International Chemical Engineering conference.
Internacional

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, M. Cabanas, Luisa María Segade Zas, H. Casas
Lugar Lisboa (Portugal)

Excess molar enthalpies for di-n-butyl ether+1-propanol+n-decane at 298.15 and 308.15 k.
15th International Conference on Chemical Thermodynamics.
Internacional

Autores/as Luisa María Segade Zas, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, J. L. Legido
Lugar Oporto (Portugal)

Theoretical study of excess molar volumes for di-n-butyl ether+ 1propanol + n-octane,at 298.15 k and 308.15 k.
15th International Conference on Chemical Thermodynamics.
Internacional

Autores/as Manuel M. Piñeiro, Luisa María Segade Zas, H. Casas, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta
Lugar Oporto (Portugal)

Prediction of excess molar enthalpy for the ternary mixture di-n-butyl ether +1-propanol+ n-octane at 298.15 k using group contribution models and empirical equations.
International simposium on calorimetric and chemical thermodynamics.
Nacional

Autores/as Manuel M. Piñeiro, Beatriz E. De Cominges, Clara A. Tovar, Luisa María Segade Zas, Eulogio Jiménez Cuesta, M. Inmaculada Paz Andrade
Lugar Sao Paulo (Brasil)

Excess molar volumes of ternary mixtures di-n-butyl ether +1-pentanol +n-dodecane at 298.15 k.
International simposium on calorimetric and chemical thermodynamics.
Nacional

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, H. Casas, García Garabal, S., M. Cabanas, Manuel M. Piñeiro, M. Inmaculada Paz Andrade
Lugar Sao Paulo (Brasil)

Procesos de sinterizado que modifican la resistividad del La o,7 Ca,3 Mn O3+.
VII Encuentro del Grupo especializado de termodinámica.
Nacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, O. Barca, Fernanda Miguélez Pose
Lugar Tarragona (España)

Magnetic and electrical properties of Cr doped La,o7 Cao3 MnO3.
7th European magnetic materials and applications conference.
Internacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, G Francesconi, Óscar Barca Domínguez, M. A. Bari, CM Muirhead, C. Severack, Fernanda Miguélez Pose
Lugar Zaragoza (España)

Volúmenes molares de exceso de los sistemas ternarios propanoato de etilo+ n-Hexano+1-alcanol a 298.15k.
VII Encuentro del Grupo especializado de termodinámica.
Nacional

Autores/as M. Calviño, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, C. P. Menaut, Luisa María Segade Zas, H. Casas, J. L. Legido, M. Inmaculada Paz Andrade
Lugar Tarragona (España)

The fabrication of Spin Injecction Devices Usin Epitaxial Thin Films of Collosal Magnetoresistance (CMR manganites)
2 Joint UK Magnetics. Workshop.
Internacional

Autores/as C. E. Gough, M. Bari, L. Capogna, C. M. Miirhead, F. Wellhöfer, Óscar Cabeza Gras
Lugar Belfast (Irlanda)

Medida de la anisotropía magnetoresistiva en filmes de LCMO
III Reunión Nacional de Electrocerámica
Nacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Óscar Barca Domínguez, Fernanda Miguélez Pose
Lugar España

Excess molar volumes of {x1CH3(CH2)2COO(CH2)3 CH3+x2 CH3(CH2)7OH + x3 CH3(CH2)6CH3} at 298.15K
J. MED. C.A.T. 97
Internacional

Autores/as Joaquín García Garabal, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, J. Vijande, Manuel M. Piñeiro
Lugar España

Excess molar volumes of {x1 CH3(CH2)2COO(CH2)3 + x2CH3(CH2)7OH + x3 CH3(CH2)6 CH3} at 298.15K
J. MED. C.A.T. 97
Internacional

Autores/as Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, J. Vijande, García Garabal, S., Manuel M. Piñeiro
Lugar España

Excess molar enthalpies of the ternary system (Propyl propaonate + 1 - Hexanol + n - Hexane ) at 298.15K
16 European Seminar of Applied Thermodynamics
Internacional

Autores/as Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, J. L. Legido, M. Inmaculada Paz Andrade, García Garabal, S.
Lugar Metz (Francia)

Entalpías molares de exceso del sistema ternario: Butanoato de butilo + 1 octanol + n - Octano, a la temperatura de 298.15K
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Sandra García-Garabal Mosquera, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, H. Casas Rodríguez, José Manuel Pico Meizoso, M. Inmaculada Paz Andrade
Lugar España

Volúmenes molares de exceso del sistema ternario Di - n - butil - éter + 1 - heptanol + n - Decano a la temperatura de 298.15K
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Mª Consolación Pereira Menaut, M. Cabanas, M. Inmaculada Paz Andrade
Lugar España

Estudio de volúmenes de exceso de mezclas ternarias éster + alcano + alcan 298.15K
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, Luisa María Segade Zas, Manuel M. Piñeiro, Beatriz E. De Cominges, M. Inmaculada Paz Andrade
Lugar España

Entalpías molares de exceso del sistema ternario propanoato de propilo + hexano + benceno, a la temperatura de 298.15K
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Honorio Casas Rodríguez, Sandra García-Garabal Mosquera, Luisa María Segade Zas, J. Vijande, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, M. Inmaculada Paz Andrade
Lugar España

Entalpías molares de exceso a 298.15K Sistemas 1 - clorepentano + n - alco (n = 4,5,6,7,8)
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as P. Santana, Carlos Franjo Franjo, Sandra García-Garabal Mosquera, M. M. Mato, C. Medina, Eulogio Jiménez Cuesta, Jose L. Legido, M. Inmaculada Paz Andrade
Lugar Cádiz (España)

Volúmenes molares de exceso del sistema 1 - clorooctano + 1 - alcanol a 25º
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as P. Santana, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, Eulogio Jiménez Cuesta, Jose L. Legido, M. Inmaculada Paz Andrade
Lugar Cádiz (España)

Volúmenes molares de exceso del sistema ternario di - n - butil éter + 1 - pentanol + n - decano a 298.15K
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, M. Cabanas, Mª Consolación Pereira Menaut, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, Sandra García-Garabal Mosquera, M. Inmaculada Paz Andrade
Lugar Cádiz (España)

Estudio de densidades de disoluciones acuosas de NaCl a distintas concentraciones, temperaturas y presiones
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as J. L. Legido, J. Vijande, S. M. Pereira, Luisa María Segade Zas, L. Rodríguez, Beatriz E. De Cominges
Lugar Cádiz (España)

Análisis de volúmenes de exceso de mezclas ternarias de compuestos orgánicos del mismo número de átomos de carbono
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Luisa María Segade Zas, Manuel M. Piñeiro, M. Inmaculada Paz Andrade, Beatriz E. De Cominges
Lugar Cádiz (España)

Fabrication and Transport Properties of C-Axis Oriented YBCO/rx B1-xMn O3 /YBCO Trilayer Junctions.
5th International Conference on Materials &Mechanisms of Superconductivity. High Temperature Superconductors.
Internacional

Autores/as C. E. Gough, M. Bari, Óscar Cabeza Gras, F Capogna, F. Wellhofer, CM Muirhead
Lugar Beijing (China)

Critical current density on Bi(2212) Samples with a Needle-like Grain Microstructure
Materials and Mechanism of Superconductivity-Hight Temperature Super Conductivity
Internacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Óscar Barca Domínguez, Fernanda Miguélez Pose
Lugar Beijing (China)

Fabrication and Transport Properties of C-Axis Oriented YBCO/RxB1-xMn O3/YBCO Trilayer Junctions
Materials and Mechanism of Superconductivity-Hight Temperature Super Conductivity
Internacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, C. E. Gough, M. Bari, L. Capogna, C. M. Miirhead, F. Wellhöfer
Lugar Beijing (China)

Volúmenes molares de exceso del sistema ternario Di - n - butil - éter + 1 - propanol + n - dodecano a 298.15K
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Luisa María Segade Zas, Sandra García-Garabal Mosquera, Carlos Franjo Franjo, Herminio Casas Rodríguez, Eulogio Jiménez Cuesta, M. Inmaculada Paz Andrade
Lugar España

Volúmenes molares de exceso del sistema 1 - Cloropentano + 1 - alcanol a 25º C y presión atmosférica
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as P. Santana, Luisa María Segade Zas, Eulogio Jiménez Cuesta, Herminio Casas Rodríguez, Sandra García-Garabal Mosquera, Manuel M. Piñeiro, M. Inmaculada Paz Andrade
Lugar España

Estudio teórico experimental de sistemas binarios 1 - cloroalcano + n + alco ( N=4,5,6,7,8), utilizando los modelos UNIFAC C.I y II
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as P. Santana, J. García, Eulogio Jiménez Cuesta, C. Medina, J. Salgado, Luisa María Segade Zas, M. Inmaculada Paz Andrade
Lugar España

Volúmenes molares de exceso del sistema: propanoato de propilo + n - hexano + benceno a 298.15K
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as H. Casas Rodríguez, M. C. Baluja, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, José Manuel Pico Meizoso, Eulogio Jiménez Cuesta, Jose L. Legido, M. Inmaculada Paz Andrade
Lugar Cádiz (España)

Obtención y propiedades de granos tipo aguja de Bi( 2212)
III Reunión Nacional de Electrocerámica
Nacional

Autores/as Óscar Barca Domínguez, Fernanda Miguélez Pose, Óscar Cabeza Gras
Lugar España

Estudio de las contribuciones cuasiquímicas y dispersivas del modelo Nitta-Chao para mezclas ester + alcohol.
26 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores/as J. L. Legido, J. Vijande, T. P. Iglesias, J. García, S. García-Garabal, M. I. Paz Andrade
Lugar Cádiz (España)

Volúmenes molares de exceso del sistema 1-cloropentano + 1-alcanol a 25 ºc y presión atmosférica.
26 REUNIÓN BIENAL R.S.E. FÍSICA.
Nacional

Autores/as P. Santana, L. Segade, E. Jiménez, H. Casas, S. García-Garabal, M. M. Piñeiro, M. I. Paz Andrade
Organizador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Estimation of parameters of Nitta-Chao model ester + 1-alkanol mixtures.
16 European Seminar of Applied Thermodynamics
Internacional

Autores/as J. L. Legido, J. Vijande, B. E. de Cominges, J. García, Teresa P. Iglesias, J. Fernández, S. García-Garabal
Lugar Metz (Francia)

Volúmenes molares de exceso del sistema ternario di-n-butil éter + 1-propanol + n-dodecano a 298,15 K.
26 REUNIÓN BIENAL R.S.E. FÍSICA.
Nacional

Autores/as L. Segade, S. García-Garabal, C. Franjo, H. Casas, L. Rodríguez, E. Jiménez, M. I. Paz Andrade
Organizador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Excess molar enthalpies of the ternary system (propyl propanoate + 1-hexanol + n-hexane) at 298.15 K.
16 European Seminar of Applied Thermodynamics
Internacional

Autores/as S. García-Garabal, L. Segade, C. Franjo, E. Jimenez, M. I. Paz Andrade, M. M. Piñeiro, J. L. Legido
Lugar Metz (Francia)

Application of different group contribution models and empirical methods for the HE of ternary mixtures.
J. MED. C.A.T. 97
Internacional

Autores/as M. M Piñeiro, B. E de Cominges, J. L Legido, M. López, S. García-Garabal, M. I. Paz Andrade
Lugar España

Entalpías molares de exceso del sistema ternario: propanoato de propilo + n-hexano + benceno, a la temperatura de 298.15 K.
26 REUNIÓN BIENAL R.S.E. FÍSICA.
Nacional

Autores/as H. Casas, S. García-Garabal, L. Segade, J. Vijande, C. Franjo, E. Jiménez, M. I. Paz Andrade
Organizador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Entalpías molares de exceso del sistema ternario: butanoato de de butilo + 1-octanol + n-octano, a la temperatura de 298.15 K.
26 REUNIÓN BIENAL R.S.E. FÍSICA.
Nacional

Autores/as S. García-Garabal, J. L. Legido, L. Segade, C. Franjo, H. Casas, J. M. Pico, M. I. Paz Andrade
Organizador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Estructura, Composición y Magnitudes de transporte en cerámicas superconductoras basadas en el bismuto fundido-texturadas
European Conference on Applied Superconductivity
Internacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Fernanda Miguélez Pose, F. Avecilla, G. Domarco, F. Vidal
Lugar Edimburgo ()

Estructura y Composición de cerámicas superconductoras basadas en el bismuto fundido-texturadas
XXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Fernanda Miguélez Pose
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Santiago de Compostela (España)

Densities and excess volumes of the ternary system butyl-ethenoate + n - decane + 1 - clorobutane at 298.15 K
XVII Conference AICAT. VI Meeting Gecat
Internacional

Autores/as F. Rodríguez, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, M. Cabanas
Lugar Calgari (Italia)

Excess molar volumes at the temperature 298.15 K of the ternary mixture: propylpropanote + 2 hexanone + 1-C
XVII Conference AICAT. VI Meeting Gecat
Internacional

Autores/as M. J. Souza, J. Vijante, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, J. L. Legido
Lugar Calgari (Italia)

Entalpías molares de exceso del sistema ternario: Etanoato de butilo + n - decano + 1 - clorotutano, a la temperatura de 298.15 K
XXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as F. Rodríguez, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Mª Consolación Pereira Menaut, Luisa María Segade Zas, L. Regueiro
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Santiago de Compostela (España)

Volúmenes molares de exceso del sistema ternario: dibutil éter + 1 - propanol + n - decano, a la temperatura de 298.15 K
XXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Luisa María Segade Zas, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, M. Cabanas, Mª Consolación Pereira Menaut, J. L. Legido
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Santiago de Compostela (España)

Excess molar volumes of ternary mixtures 2-Pentatone+ 1-Chloropentane+ n-Decane AT 298.15 K
XXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Mª Consolación Pereira Menaut, José Manuel Pico Meizoso, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, M.I. Paz Andrade
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Santiago de Compostela (España)

Viscosidades y volúmenes molares de exceso del sistema 1-propanol+ n-Heptano a 293,15;303,15;308,15 K
XXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, José Manuel Pico Meizoso, Luisa María Segade Zas, Mª Consolación Pereira Menaut, Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, M.I. Paz Andrade
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Santiago de Compostela (España)

Volúmenes molares de exceso del sistema ternario: Propanoato de Etilo+ n-Hexano+ 1-propanol, a la temperatura de 298.15 K
XXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, M. Cabanas, Mª Consolación Pereira Menaut, José Manuel Pico Meizoso, M. López, M.I. Paz Andrade
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Santiago de Compostela (España)

Volúmenes molares de exceso de mezcla ternaria 2-Butanona+ 1-Clorooctano+ n-dodecano a 298,15 K
XXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as Mª Consolación Pereira Menaut, José Manuel Pico Meizoso, Luisa María Segade Zas, Carlos Franjo Franjo, M. Cabanas, M.I. Paz Andrade
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Santiago de Compostela (España)

Volúmenes molares de exceso de mezclas binarias y ternarias de compuestos orgánicos de seis átomos de carbono a 298,15 K
XXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as J. Vijande, Carlos Franjo Franjo, Mª Teresa Lorenzana Lorenzana, Luisa María Segade Zas, M.I. Paz Andrade
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estructura Composición y Magnitudes de transportes en cerámicas superconductoras basadas en el bismuto fundido-texturadas
II Reunión Nacional de Electrocerámica
Nacional

Autores/as Óscar Cabeza Gras, Fernanda Miguélez Pose, F. Avecilla, G. Domarco, F. Vidal
Lugar Aranjuez (España)

Viscosidades de exceso de las mezclas binarias dibutil éter + 1 - propanol, dibutil éter + n - octano, 1- propanol + n - octano a 298.15 K y presión atmosféricas
IV Simposio Latinoamericano sobre propiedades de fluidos y equilibrio de fases para el diseño de procesos químicos EQ62.1-EQ62.8.
Internacional

Autores/as Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Mª Consolación Pereira Menaut, Luisa María Segade Zas, J. L. Legido
Lugar Caracas (Venezuela)

Excess molar volumes of ternary mixtures 2-Pentatone+ 1-Chloropentane+ n-Dodecane At 298.15 K
XXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Nacional

Autores/as José Manuel Pico Meizoso, Mª Consolación Pereira Menaut, Eulogio Jiménez Cuesta, Carlos Franjo Franjo, Luisa María Segade Zas, M.I. Paz Andrade
Organizador Real Sociedad Española de Física
Lugar Santiago de Compostela (España)

Excess molar volumes of the ternary mixtures dibutyl ether + n-octane + 1-propanol at 298.15 K
13TH IUPAC CONFERENCE ON CHEMICAL THERMODYNAMICS
Internacional

Autores/as L. M. Segade, T. Lorenzana, C. Franjo, E. Jiménez, J. L. Legido, M. I. Paz Andrade
Organizador Université Blaise Pascal
Lugar Clermont-Ferrand (Francia)

Excess volumes of propyl ethanoate or propyl butanoate + 1-chloroalkane at 298.15 K.
13TH IUPAC CONFERENCE ON CHEMICAL THERMODYNAMICS
Internacional

Autores/as M. T. Lorenzana, L. Segade, C. Franjo, E. Jiménez, J. Fernández, M. I. Paz Andrade
Organizador Université Blaise Pascal
Lugar Clermont-Ferrand (Francia)