Grupo de enxeñaría e dirección de proxectos (GRIDP)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Alfredo del Caño Gochi
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 07/09/2005
Adscrición a deptos. Enxeñaría Civil
Adscrición a centros Escola Politécnica Superior
Código interno G000355

Contacto

Enderezo Alfredo del Caño Gochi Escuela Politécnica Superior Campus de Esteiro.C/ Mendizabal s/n 15403 Ferrol
Teléfono  881013291
Fax  981337410
Correo
Sitio web  http://www.udc.es/gridp/

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION (330500)
INGENIERIA CIVIL (330506)
INVESTIGACION OPERATIVA (120700)
INGENIERIA Y TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE (330800)
EDIFICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES (330517)
Códigos socioeconómicos I+D relativa ás Enxeñarías - financiada con outras fontes que non sexan FXU (13.2)
I+D relativa ás Enxeñarías - financiada con FXU (12.2)
Enerxía (05)
Medioambiente (02)
Liñas de investigación

Avaliación, xestión e optimización da sustentabilidade en proxectos. Deseño sustentable nas enxeñerías enerxética e da construción.

Planificación e enxeñería enerxética. Enerxías renovables.

Dirección de proxectos. Xestión da incerteza e o risco en proxectos.

Palabras chave Sustentabilidade. Construción. Edificación. Enerxía. Deseño. Enxeñería. Modelos cuantitativos. Dirección. Xestión. Proxectos. Incerteza. Risco.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Nos aspectos en que traballa o grupo (sustentabilidade, planificación e enxeñería enerxética, enxeñería da construción, dirección de proxectos, xestión do risco), asesoría á empresa e a Administración, baseada na experiencia profesional e académica dos membros do grupo. Deseño e implantación de sistemas novos nestes campos. Metodoloxía propia para a avaliación da sustentabilidade de sistemas ingenieriles e arquitectónicos. Ferramentas propias para a avaliación da sustentabilidade de sistemas estruturais. Metodoloxías propias para a xestión do risco en proxectos de construción e enerxéticos.

Recursos de equipamento Laboratorio de Enxeñaría da Construción. Maquinaria e equipos para elaborar morteiros e formigóns e para ensaios dos ditos materiais e de estruturas (vigas, placas, columnas). Software de avaliación da sostibilidade de estruturas de formigón. Software de análise cuantitativa da incerteza e os riscos. Software de axuda na xestión da contratacion de obras. Bases de datos de incerteza e risco en proxectos de construción e en proxectos de parques eólicos.
Resultados transferíbeis Metodoloxía para a avaliación da sostibilidade de sistemas construtivos. Metodoloxía para a avaliación da sustentabilidade de centrais de produción de enerxía. Ránkings de sustentabilidade ambiental, social, económica y global deste tipo de centrais, para axuda na planificación enerxética. Software de avaliación da sostibilidade de estruturas de formigón. Metodoloxías (para todo tipo de proxectos) e bases de datos (para proxectos de construción e enerxéticos) para a xestión do risco en proxectos, cuxo obxectivo é reducir a incerteza e mellorar a planificación do proxecto.

Membros do grupo

Dra./Dr. Alfredo del Caño Gochi
Enxeñaría da construcción
Coordinador/a
Dra./Dr. María del Pilar de la Cruz López
Enxeñaría da construcción
PDI
Dra./Dr. Alberto Castro Rascado
Enxeñaría da construcción
PDI
Dra./Dr. Manuel Lara Coira
Máquinas e motores térmicos
PDI
Dra./Dr. Juan José Cartelle Barros
Métodos cuantitativos para a economía e a empresa
PDI

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Seguridad en aplicaciones estructurales de hormigón reforzado con fibras ¿ SAES-HRF

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Antonio Aguado de Cea
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Valorización de la conchas de bivalvos gallegas en el ámbito de la construcción (Biovalvo). Subcontrato de GRIDP con la empresa Serumano.

Entidade financiadora Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Investigadores principáis Alfredo Del Caño Gochi
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2013 ata 31/12/2014

Cuantificación de la sostenibilidad en ingeniería de la construcción con y sin incertidumbre

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Alfredo Del Caño Gochi
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Evaluación de la contribución a la sostenibilidad de las estructuras metálicas

Entidade financiadora Formoso Estructuras Metálicas, S.L.
Investigadores principáis Alfredo Del Caño Gochi
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/12/2010 ata 30/11/2013

Mives-eh-i. Ferramenta de apoio no proxecto sustentable de estruturas de formigón tendo en conta a incerteza.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 11/11/2008 ata 31/10/2011

Proyecto Risk PCF. "Procesos de decisiones en la dirección de proyectos de construciones de iniciativa pública: disminución del riesgo y uso de sistemas avanzados de apoyo en la decisión" (incentivo)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/2003 ata 14/07/2005

CONTRATO ART. 83 LOU PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO I+D DENOMINADO SISTEMA CORPORATIVO INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Entidade financiadora FUNDACIÓN UDC
Tipo Contrato
Datas Dende 14/04/2003 ata 01/01/2004

Proyecto RiskPCF: Procesos de toma de decisiones en la dirección de proyectos de construcción de iniciativa pública: disminución del riesgo y uso de sistemas avanzados de apoyo en la decisión

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 14/12/2002 ata 13/12/2005

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE MANUEL LARA COIRA Y JOSE A. FRAGUELA FORMOSO, EN EL CURSO DE TECNOLOGÍAS Y USOS DEL GAS, GESTIONADO POR FEUGA

Entidade financiadora Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 01/01/2001

BORRADOR DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE D. ALFREDO DEL CAÑO GOCHI Y EL C.I.S. DE FERROL PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA MEJORA DE LA EFICACIA EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE I+D PARA EL ÁREA DE DISEÑO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Entidade financiadora CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS (CIS) - FERROL
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/1999 ata 31/12/2000

Dirección de Proyectos de Inversión Pública. Análisis de los sistemas de contratación Pública y Privada en proyectos de inversión a nivel internacional a efectos del tratamiento del riesgo.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/08/1998 ata 15/08/2000

Una metodología integrada para la respuesta ante los riesgos y oportunidades en proyectos de inversión y análisis de la problemática del riesgo financiero y del racionamiento del crédito

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/06/1997 ata 10/06/1998

Plan de Ordenación Eólica de Galicia

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1995 ata 01/01/1995

Assessment of the materials employed in green artificial reefs for the Galician estuaries in terms of circular economy

Autores/as Luis Carral, Camba C., I. Lamas, Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Juan José Cartelle Barros
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph17238850

Sustainability optimisation of shell and tube heat exchanger, using a new integrated methodology

Autores/as Juan José Cartelle Barros, Manuel Lara Coira, Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo Del Caño Gochi
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

Importance of the changes in the teaching methodology with regard to the results obtained by the student

Autores/as Almudena Filgueira-Vizoso, Laura Castro-Santos, Isabel García, Carolina Camba Fabal, José Luis Mier Buenhombre, Juan José Cartelle Barros
Revista International Technology, Educatios and Development conference (páxs. 860 ata 866)
DOI https://doi.org/10.21125/inted.2018.1167

Aproveitamentos hidroeléctricos no termo municipal de As Pontes de García Rodríguez

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista Hume, revista de estudos históricos locais. Núm. 10 (páxs. 143 ata 165)

Comparative analysis of direct employment generated by renewable and non-renewable power plants.

Autores/as Juan José Cartelle Barros, Manuel Lara Coira, Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo del Caño Gochi
Revista ENERGY Núm. 139 (páxs. 542 ata 554)

Fuzzy method for analysing uncertainty in the sustainable design of concrete structures

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Gomez Lopez, Diego, Miguel Ángel Pérez Cid
Revista Journal of Civil Engineering and Management (páxs. 924 ata 935)
DOI https://doi.org/10.3846/13923730.2014.928361

Probabilistic life-cycle cost analysis for renewable and non-renewable power plants

Autores/as Juan José Cartelle Barros, Manuel Lara Coira, Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo del Caño Gochi
Revista ENERGY Vol. 112 (páxs. 774 ata 787)

Conceptual framework for an integrated method to optimise sustainability of engineering systems.

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Juan José Cartelle Barros, Manuel Lara Coira
Revista Journal of Energy and Power Engineering Núm. 9 (páxs. 608 ata 615)

Assessing the global sustainability of different electricity generation systems

Autores/as Juan José Cartelle Barros, Manuel Lara Coira, Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo del Caño Gochi
Revista ENERGY Núm. 89 (páxs. 473 ata 489)

Análisis de sensibilidad y estudio crítico del modelo de evaluación de la sostenibilidad de la Instrucción Española de Hormigón Estructural

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Gomez Lopez, Diego, José Mel
Revista INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN Vol. 67 Núm. 539
DOI https://doi.org/10.3989/ic.14.126

Fortaleza de Pambre: o derradeiro vixiante do camiño

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista Estudos de Lingüística Galega Núm. 20 (páxs. 94 ata 101)

Estimación temprana del nivel de sostenibilidad de estructuras de hormigón, en el marco de la instrucción española EHE-08

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Diego Gómez López
Revista INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN Vol. 65 Núm. 529 (páxs. 65 ata 76)
DOI https://doi.org/10.3989/ic.11.123

Análisis del consumo energético y de las emisiones de CO2 en la construcción de estructuras de hormigón en España

Autores/as José Mel, Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Revista DYNA Vol. 88 Núm. 1 (páxs. 59 ata 67)
DOI https://doi.org/10.6036/5078

Pazo Faramello: de muíño papeleiro a Balmoral do Sar

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista Galegos Núm. 19 (páxs. 90 ata 99)

Uncertainty analysis in the sustainable design of concrete structures: a probabilistic method

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Diego Gómez López
Revista CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Vol. 37 (páxs. 865 ata 873)
DOI https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.04.020

Sustainability assessment of concrete structures within the Spanish structural concrete code

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Diego Gómez López, Alejandro Josa García -Tornel, Antonio Aguado de Cea
Revista JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT-ASCE Vol. 138 Núm. 2 (páxs. 268 ata 276)

Herramienta de cálculo para la evaluación de la sostenibilidad de estructuras de hormigón según la instrucción Española EHE-08

Autores/as Diego Gómez López, Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo Del Caño Gochi, Ignacio Arroyo Cunha
Revista DYNA Vol. 87 Núm. 2 (páxs. 180 ata 189)
DOI https://doi.org/10.6036/4391

Gestión de riesgo en proyectos: herramienta de ayuda para la implantación del registro de riesgos en proyectos complejos

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Revista INGENIERIA QUIMICA Núm. 38 (páxs. 14 ata 26)

Selección multicriterio de contratistas de obras. Enfoque basado en redes neuronales

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Ricardo Bendaña Jácome, Alberto Castro Rascado
Revista DYNA Núm. 1 (páxs. 73 ata 84)

El derecho al sol: titubeos hacia un urbanismo sostenible

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista DYNA Vol. 84 Núm. 1 (páxs. 25 ata 32)

El régimen especial y el precio de la electricidad

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista DYNA Vol. 84 Núm. 9 (páxs. 753 ata 760)

Bases y criterios para el establecimiento de un modelo de evaluación de la sostenibilidad en estructuras de hormigón

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Revista CEMENTO Y HORMIGÓN Vol. 913 (páxs. 8 ata 16)

New paradigms for public procurement of construction projects in the United Kingdom - potencial applicability in Spain

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Elisa De la Cruz López
Revista CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING Vol. 35 Núm. 5 (páxs. 276 ata 286)

Contractor selection: fuzzy control approach

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Ricardo Bendaña Jácome
Revista CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING Vol. 35 Núm. 5 (páxs. 473 ata 486)

Potencialidades de la realidad virtual con VRML/X3D en proyectos de construcción

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Luis Solano Diaz del Rio
Revista DYNA Vol. 82 Núm. 3 (páxs. 15 ata 25)

Diseño, ingeniería, fabricación y ejecución asistido por ordenador en la construcción: evolución y desafíos a futuro

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Luis Solano Diaz del Rio
Revista INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN Vol. 59 Núm. 505 (páxs. 53 ata 71)

Escenario energético mundial

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista DYNA Vol. 82 Núm. 9 (páxs. 471 ata 478)

Down-side risks in construction projects developed by the civil service: the case of Spain

Autores/as Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo del Caño Gochi, Elisa Cruz López
Revista JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT-ASCE Vol. 132 Núm. 8 (páxs. 844 ata 852)

Las empresas de ingeniería en la construcción industrial: evolución y futuro

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Revista INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN Vol. 58 Núm. 501 (páxs. 57 ata 70)

Contratación pública en construcción en Francia. Un ejemplo de introducción de nuevas tendencias en un entorno tradicional

Autores/as Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo del Caño Gochi, Elisa Cruz López
Revista REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS Núm. 3470 (páxs. 37 ata 54)

Contratación pública en construcción en el ámbito internacional. Análisis de tres entornos clave: Estados Unidos, Reino Unido y Japón

Autores/as Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo del Caño Gochi, Elisa Cruz López
Revista ESTUDIOS DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES Núm. 105 (páxs. 61 ata 134)

Herramientas informáticas para la implantación del modelo del PMI para la gestión de riesgos de un proyecto

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Revista CUADERNOS DE GESTION-LINE Vol. 13 (páxs. 0 ata 0)

El régimen Especial de producción de Electricidad en España.

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista ASINEC Núm. 40 (páxs. 39 ata 49)

Dirección de proyectos de construcción de iniciativa pública: Análisis del Sistema francés y posible aplicación de alguno de sus aspectos en España.

Autores/as Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo del Caño Gochi
Revista ESTUDIOS DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES Núm. 93 (páxs. 39 ata 68)

Integrated methodology for project risk management

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Revista JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT-ASCE Vol. 128 Núm. 6 (páxs. 473 ata 485)

Prevención integral en la construcción de plantas industriales de gran tamaño y complejidad

Autores/as Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo del Caño Gochi, Manuel López Filgueira
Revista MAPFRE MEDICINA Vol. 58 Núm. 22 (páxs. 3 ata 15)

Gestión de riesgos en la dirección de proyectos: el modelo del Project Management Institute

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Revista GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS. FUNDACIÓN MAPFRE. Núm. 80 (páxs. 29 ata 47)

Cien años de Energía en España ( I )

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista ASINEC Núm. 42 (páxs. 43 ata 49)

El régimen especial de producción de electricidad en España I.

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista ASINEC Núm. 39 (páxs. 33 ata 38)

El régimen especial de producción de electricidad en España II.

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista DYNA Núm. 9 (páxs. 19 ata 24)

Construcción y arquitectura industrial para el siglo XXI: un análisis preliminar.

Autores/as Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo Del Caño Gochi
Revista INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN Vol. 53 Núm. 473 (páxs. 39 ata 53)

El régimen especial de producción e electricidad en España I.

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista DYNA Núm. 6 (páxs. 27 ata 31)

Acciones de apoyo al sector eólico.

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista DYNA Núm. 1 (páxs. 12 ata 20)

Plan de fomento de las energías renovables en España.

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista ASINEC Núm. 38 (páxs. 29 ata 34)

El balance eléctrico español por Comunidades Autónomas.

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista ASINEC Núm. 37 (páxs. 27 ata 30)

Las Comunidades Autónomas y la producción de energía eléctrica en Régimen Especial

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LOS INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA Núm. 36 (páxs. 21 ata 26)

La producción de energía eléctrica en Régimen Especial

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LOS INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA Núm. 35 (páxs. 21 ata 26)

Acciones de apoyo al sector eólico

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LOS INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA Núm. 34 (páxs. 29 ata 38)

El consumo de energía primaria y el parque de generación eléctrica en la Unión Europea

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LOS INDUSTRIALES ELECTRECISTAS DE LA CORUÑA. Núm. 31 (páxs. 31 ata 35)

El consumo de electricidad en la Unión Europea y en España

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LOS INDUSTRIALES ELECTRECISTAS DE LA CORUÑA. Núm. 32 (páxs. 21 ata 27)

Aspectos ambientales del consumo de energía en la Unión Europea

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LOS INDUSTRIALES ELECTRECISTAS DE LA CORUÑA. Núm. 33 (páxs. 27 ata 31)

El Consumo de la electricidad en la Unión Europea y en España

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Vol. 105 Núm. - (páxs. 30 ata 32)

On the management of risks in construction projects.Small and medium sized projects with low and medium complexity levels and "zero" situations.

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Revista PROJECT MANAGEMENT.THE PROFESSIONAL MAGAZINE OF THE PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION FINLAND Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 54 ata 61)

The past, present and future of project risk management

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Revista RISK MANAGEMENT.THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT & BUSSINES Vol. 2 Núm. 4 (páxs. 361 ata 387)

El sector energético gallego

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA. ECONOMÍA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Vol. - Núm. 16 (páxs. 207 ata 218)

La optimización energética municipal

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LOS INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA Vol. - Núm. 25 (páxs. 19 ata 28)

O sector eléctrico en Galicia

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista INFORME DE CONXUNTURA DA ECONOMÍA GALEGA Vol. - Núm. - (páxs. 326 ata 342)

Las energías renovables: Situación actual y perspectivas en la planificación energética de Galicia.

Autores/as Manuel Lara Coira
Revista REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LOS INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA Vol. 2 Núm. 21 (páxs. 22 ata 23)

Contratación pública en la construcción. España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Análisis comparativo

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Elisa De la Cruz López
Editorial Cie-Dossat, Madrid (España)
ISBN 978-84-96437-78-4

Bases para la competencia en dirección de proyectos-National Competence Baseline V.2.0.

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, Francisco Pérez Polo, Javier Caamaño, Joaquin Ordieres, José Luis Velasco, Juan Luis Cano
Editorial Asociación Española de Ingeniería de proyectos-IPMA, Zaragoza (España)
ISBN 84-95475-13-8

Comprehensive methods for dealing with uncertainty in assessing sustainability. Part I: the MIVES- Monte Carlo method

Autores/as Mª Pilar de la Cruz López,Alberto Castro Rascado,Alfredo Del Caño Gochi,Diego Gómez López,Manuel Lara Coira,Juan José Cartelle Barros
Libro Soft Computing Applications for Renewable Energy and Energy Efficiency
Edita IGI-Global.
ISBN: 2326-9162
Páxinas Dende a 69 ata a 106

Comprehensive methods for dealing with uncertainty in assessing sustainability. Part II: the Fuzzy-MIVES method

Autores/as Mª Pilar de la Cruz López,Alberto Castro Rascado,Alfredo Del Caño Gochi,Diego Gómez López,Manuel Lara Coira,Guillermo Gradaílle Montero
Libro Soft Computing Applications for Renewable Energy and Energy Efficiency
Edita IGI-Global.
ISBN: 2326-9162
Páxinas Dende a 107 ata a 140

Evaluación de la sostenibilidad en estructuras de hormigón y metálicas. La EHE y la EAE

Autores/as Diego Gómez López,Alfredo Del Caño Gochi,Mª Pilar de la Cruz López,Alejandro Josa García -Tornel
Libro Sostenibilidad y Construcción
Edita ACHE (Asocicación Científico-Técnica del Hormigón Estructural).
ISBN: 84-89670-75-7
Páxinas Dende a 413 ata a 439

Metodología genérica para la evaluación de la sostenibilidad de sistemas constructivos. El método MIVES

Autores/as Diego Gómez López,Alfredo Del Caño Gochi,Mª Pilar de la Cruz López,Alejandro Josa García -Tornel
Libro Sostenibilidad y Construcción
Edita ACHE (Asocicación Científico-Técnica del Hormigón Estructural).
ISBN: 84-89670-75-7
Páxinas Dende a 385 ata a 411

El aprovechamiento de la energía del mar

Autores/as Manuel Lara Coira
Libro La energía que viene del mar
Vol. - ISBN: 978-84-9745-265-6
Páxinas Dende a 29 ata a 61

Improvement of risk identification in project management

Autores/as Alfredo del Caño Gochi,Mª Pilar de la Cruz López
Libro Project Management: methodologies and case studies in construction and engineering
Vol. - Edita INSISOC (Ingenieros Industriales Valladolid).
ISBN: 978-84-612-5349-4
Páxinas Dende a 25 ata a 38

Constrution public procurement in advanced countries: the United States, the United Kingdom, Japan, France and Spain

Autores/as Alfredo del Caño Gochi,Mª Pilar de la Cruz López,Elisa De la Cruz López
Libro Project Management: methodologies and case studies in construction and engineering
Vol. - Edita INSISOC (Ingenieros Industriales Valladolid).
ISBN: 978-84-612-5349-4
Páxinas Dende a 69 ata a 82

Project Risk Management

Autores/as Alfredo del Caño Gochi,Mª Pilar de la Cruz López
Libro A Guide to the Project Management Body of Knowledge
Vol. - Edita Project Management Institute.
ISBN: 1-930699-45-X
Páxinas Dende a 237 ata a 268

Project risk management

Autores/as David Hullet,Alfredo Del Caño Gochi,Roger Graves,David Hillson,Sam Lane,Stephen Reed,Ed Smith
Libro A Guide to the Project Management Body of Knowledge
Vol. - Edita PMI.
ISBN: 1-880410-23-0
Páxinas Dende a 127 ata a 146

Addendum to Management Techniques

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi
Libro Managing and Modelling Complex Projects
Vol. - Edita Kluwer Academic Publishers.
ISBN: 0-7923-4844-3
Páxinas Dende a 235 ata a 236

Risk in Projects and Project Oriented Small and Medium Companies

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi,Mª Pilar de la Cruz López,M. Domínguez,M. M. Espinosa
Libro Managing Risks in Projects
Vol. - Edita E&F.
ISBN: 0-419-22990-6
Páxinas Dende a 243 ata a 243

O séctor eléctrico en Galicia.

Autores/as Manuel Lara Coira
Libro A Economía Galega. Informe 1993-1994. (VV.AA)
Vol. - Edita Fundación Caixa Galicia.
ISBN: nodef-0372
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Modelos no deterministas de evaluación de la sostenibilidad de instalaciones energéticas edificatorias

Autor/a Alberto Castro Rascado
Director/es Juan José Cartelle Barros; María del Pilar De la Cruz López
Ámbito Escuela Politécnica Superior
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Avaliación e optimización do obxectivo de sostibilidade en centrais de produción de electricidade, e en sistemas enerxéticos de especial interese para Galicia

Autor/a Juan José Cartelle Barros
Director/es Alfredo Del Caño Gochi; Manuel Lara Coira
Ámbito Escuela Politécnica Superior
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nuevo modelo de evaluación de la sostenibilidad de estructuras de hormigón

Autor/a Jose Mel Fraga
Director/es Alfredo Del Caño Gochi; María Pilar de la Cruz López
Ámbito Escuela Politécnica Superior
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Proyecto sostenible de estructuras de Hormigón. Evaluación de la sostenibilidad teniendo en cuenta la incertidumbre

Autor/a Diego Gómez López
Director/es Alfredo del Caño Gochi Pilar de la Cruz López
Ámbito Escuela Politécnica Superior
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Proyecto sostenible de estructuras de hormigon. Evaluacion de la sostenibilidad teniendo en cuenta la incertidumbre

Autor/a Diego Gomez Lopez
Director/es Alfredo del Caño Gochi Pilar de la Cruz Lopez
Ámbito Escuela Politecnica Superior
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Reducción del riesgo en la dirección de proyectos de aprovechamiento de recursos eólicos

Autor/a Manuel Lara Coira
Director/es Alfredo Del Caño Gochi;Mª Pilar de la Cruz López
Ámbito Ingeniería Industrial 2
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Gestión de riesgos en proyectos de infraestructuras públicas

Autor/a Elisa de la Cruz López
Director/es Alfredo Del Caño Gochi;Mª Pilar de la Cruz López
Ámbito Ingeniería Industrial 2
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Sistema de apoyo a la decisión para la selección de contratistas basado en la técnica del control borroso

Autor/a Ricardo Javier Bendaña Jacome
Director/es M. Pilar De la Cruz López;Alfredo Del Caño Gochi
Ámbito Ingeniería Industrial 2
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Probabilistic assessment of the life-cycle cost of renowable and non-renowable power plants
XIX Congreso internacional de dirección e ingeniería de proyectos
Internacional

Autores/as Juan José Cartelle Barros, Manuel Lara Coira, Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo Del Caño Gochi
Organizador Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO)
Lugar Granada (España)

Conceptual framework for an integrated method to optimise sustainability of engineering systems
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'15)
Internacional

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Juan José Cartelle Barros, Manuel Lara Coira
Organizador European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ)
Lugar Coruña, A (España)

Reflections on risk management in defense projects
18th International Congress on Project Management and Engineering
Internacional

Autores/as Gabriel Braña Estevez, Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Lugar Alcañiz (España)

¿Es posible un urbanismo sostenible?
18th International Congress on Project Management and Engineering
Internacional

Autores/as Alfredo del Caño Gochi
Lugar Alcañiz (España)

Sostenibilidad en la fabricación de cemento en España: análisis del consumo energético y de las emisiones de CO2
18th International Congress on Project Management and Engineering
Internacional

Autores/as José Mel Fraga, Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Lugar Alcañiz (España)

SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE ÁRIDO GRANÍTICO EN EL NOROESTE DE ESPAÑA: CONSUMO ENERGÉTICO Y EMISIONES DE CO2
18th International Congress on Project Management and Engineering
Internacional

Autores/as José Mel Fraga, Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Lugar Alcañiz (España)

SOSTENIBILIDAD EN LA PREPARACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN ESPAÑA: ANÁLISIS DE CONSUMO ENERGÉTICO Y EMISIONES DE CO2
18th International Congress on Project Management and Engineering
Internacional

Autores/as José Mel Fraga, Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Lugar Alcañiz (España)

SOSTENIBILIDAD EN LA FABRICACIÓN DE ARMADURAS DE ACERO EN ESPAÑA: ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y DE LAS EMISIONES DE CO2
18th International Congress on Project Management and Engineering
Internacional

Autores/as José Mel Fraga, Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Lugar Alcañiz (España)

Reflections on risk management in defense project
18th International Congress on Project Management and Engineering
Internacional

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Gabriel Braña Estevez
Lugar Alcañiz (España)

Managing uncertainty in the sustainable desing of concrete structures
XIV International Congress On Project Engineering
Nacional

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Diego Gómez López, Roberto Purriños Prieto, Ricardo Bendaña Jácome
Lugar Madrid (España)

Managing uncertainty in the sustainable design of concrete structures
XIV International Congress On Project Engineering
Nacional

Autores/as Diego Gómez López, Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Roberto Purriños Prieto
Lugar Madrid (España)

Assessing sustainability of concrete structures using the Spanish Code EHE-2008. A case study
XIII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. 13th International Conference on Project Engineering
Nacional

Autores/as Diego Gómez López, Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Lugar Badajoz (España)

Sustainability assessment of concrete structures using the Spanish Code EHE-2008. Reflections and recommendations
XIII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. 13th International Conference on Project Engineering
Nacional

Autores/as Diego Gómez López, Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Lugar Badajoz (España)

Assessing sustainability of concrete structures using the Spanish Code EHE-2008. A case study.
XIII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. 13th International Conference on Project Engineering
Nacional

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Diego Gómez López
Lugar Badajoz (España)

La gestión del conocimiento como herramienta para optimizar la gestión de riesgos en un proyecto
X International Congress on Project Management
Internacional

Autores/as José Ignacio Muñoz Hernández, Javier Caamaño Eraso, Alfredo del Caño Gochi, Javier Contreras Sanz
Lugar Valencia (España)

Risk register for Spanish public sector constrution projects
X International Congress on Project Management
Internacional

Autores/as Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo del Caño Gochi, Elisa Cruz López
Lugar Valencia (España)

Potential strategies for improving the efficiency in the management of construction projects developede by the Spanish civi service. A risk-oriented approach
X International Congress on Project Management
Internacional

Autores/as Mª Pilar de la Cruz López, Alfredo del Caño Gochi, Elisa Cruz López
Lugar Valencia (España)

Contractors selection: using fuzzy-control tools to help in decision making
VIII Congreso Internacional de ingeniería de Proyectos
Internacional

Autores/as Ricardo Bendaña Jácome, Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Lugar Bilbao (España)

The new framework for university education in Europe, the Spanish studies of Ingeniero Industrial
VII Internacional Congress on Project Engineering (AEIPRO)
Internacional

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Lugar España

Trends in management of public infrastructure projects
VI International congress on Project Engineering
Internacional

Autores/as Alfredo del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Lugar Barcelona (España)

Las energías renovables y la evolución del régimen especial de produción de electricidad en España
VI Congreso Nacional del Medio Ambiente
Internacional

Autores/as Eugenio Muñoz Camacho, Manuel Lara Coira, Almudena Filgueira-Vizoso
Organizador Xunta de Galicia
Lugar Madrid (España)

Líneas metodológicas a tner en cuenta en la prevención integral en la construcción de plantas industriales de gran tamaño y complejidad.
16 Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos.
Nacional

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Manuel López Filgueira
Lugar Murcia (España)

Construcción, mantenimiento, modernización y ampliación de plantas industriales de gran tamaño y complejidad: experiencias en materia de riesgo laboral.
16 Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos.
Nacional

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López, Manuel López Filgueira
Lugar Murcia (España)

Management of Public Infrastructure Projects: The Case of Spain and Comparison With Other Developed Countries
Project Management Institute Connections 2000
Internacional

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Lugar Houston (Estados Unidos)

The Project Risk Management Process: Different Approaches
V International Congress of Project Engineering
Internacional

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Lugar España

Mejora de la eficacia de las técnicas de identificación de riesgos en la dirección de proyectos
XV Congreso nacional de Ingeniería de proyectos
Nacional

Autores/as M. Pilar De la Cruz López, Alfredo Del Caño Gochi
Lugar León (España)

The grid integration of a large scale wind energy plan
Wind Energy for the Next Millenium, 1999 European Wind Energy Conference and Exhibition
Internacional

Autores/as Manuel Lara Coira
Lugar Niza (Francia)

¿Hacia una dirección estratégica de royectos orientada a la gestión del riesgo? Aspectos de investigación y desarrollo a abordar en este campo
XV Congreso nacional de Ingeniería de proyectos
Nacional

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, M. Pilar De la Cruz López
Lugar León (España)

Risk in Projects and Projects Oriented Small and Medium Companies
PRM'97 International Symposium on Risk in Proyects and in Project Oriented Companies
Internacional

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi, Mª Pilar de la Cruz López
Lugar Helsinki (Finlandia)

Análisis de riesgos en ingeniería de construcción
Foro Tecnológico de Galicia -Oferta Tecnológica de la Universidad de La Coruña
Autonómico

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi
Lugar Ferrol (España)

The development of the wind industry.
Conferencia sobre la Energía Eólica en la Unión Europea
Internacional

Autores/as Manuel Lara Coira
Lugar Gûteborg (Suecia)

Managing Risks in Small and Medium Turn-Key Facilities Construction Pojects. A Case Study.
Wordl Congress on Project Management.
Internacional

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi
Lugar Paris (Francia)

Project Management Education and Training in Spain
Wordl Congress on Project Management.
Internacional

Autores/as Alfredo Del Caño Gochi
Lugar Paris (Francia)

Status and Markets for Wind Energy in Spain.
Conferencia Anual de la Asociación Americana de Energía Eólica Eindpower¿96
Internacional

Autores/as Manuel Lara Coira
Lugar Denver - Colorado (Estados Unidos)

Evolución de los costes en las instalaciones eólicas.
Jornadas de Energía Eólica en España
Nacional

Autores/as Manuel Lara Coira
Lugar Zaragoza (España)

"Los proyectos Eólicos"
Jornadas de energía especiales.
Nacional

Autores/as Manuel Lara Coira
Lugar Madrid (España)

La financemment des projects des énergies rénouvelables en Espagne.
Réunion sur la Progammation Énergétique Réqionale.
Internacional

Autores/as Manuel Lara Coira
Lugar Francia

La Energía eólica y su aprovechamiento en Galicia
I Seminario sobre Gestión del Medioambiente.
Nacional

Autores/as Manuel Lara Coira
Lugar Vigo (España)

La programmation énergétique en Galice.
Réunion sur la Progammation Énergétique Réqionale.
Internacional

Autores/as Manuel Lara Coira
Lugar Francia

Renewable Energy Projects in Galicia
Development of energy Resources in Atlantic Regions.
Internacional

Autores/as Manuel Lara Coira
Lugar Galway (Irlanda)

Wind Industry in Galicia.
Second Anual Conference (IWEA).
Internacional

Autores/as Manuel Lara Coira
Lugar Iralanda (Irlanda)

The grid integratrion of a large scale wind energy plan
1999 European Wind Energy Conference
Internacional

Autores/as Manuel Lara Coira
Lugar Munich (Alemania)