Grupo Jean Monnet de Competitividade e Desenvolvemento (C+D Group)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra. Emma María Iglesias Vázquez
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 21/09/2005
Adscrición a deptos. Economía
Adscrición a centros Facultade de Economía e Empresa
Código interno G000451

Contacto

Enderezo Emma María Iglesias Vázquez Departamento de Economía Aplicada II Facultad de Economía e Empresa Campus Elviña, s.n. 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 4421
Fax  981167070
Correo
Sitio web  http://www.gcd.udc.es

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Análise económica do desenvolvemento e a localización: Economía espacial e modelos de Economía Xeográfica.

Análise económica e empresarial da competencia e a estratexia de innovación: I+D+i e modelos de negocio.

Análise estratéxico do mercado e as organizacións (empresas, institucións internacionais e UE). Marketing e Responsabilidad Social

Crecemento Económico, Macroeconomía e Economía Pública. Econometría

Palabras chave Investigación. Innovación. Modelo Negocio. Crecemento endóxeno. Velocidade converxencia. Formación hábitos. Eficiencia. Políticas públicas. Econometría. Desenvolvemento rexional. Economía Xeográfica. Xeomárketing. Competencia e Innovación. Shocks Oferta e Monetarios, Economías Abertas. Mercados, Comportamento Consumidor. Teoría Organizacións. Responsabilidade Social, RSE. RSC

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Xestión da innovación e desenvolvemento de novos produtos -Deseño e avaliación de políticas de desenvolvemento rexional na UE -Análise de conxuntura e ciclo económico, modelización de economías nacionais e rexionais -Modelos de avaliación de impactos en economías abertas -Econometría espacial, datos de panel, series temporais, análise multivariante e modelos de ecuacións estructurais con variables latentes

Recursos de equipamento Equipos informáticos, software, bibliografía, documentación y acceso a bases de datos.
Resultados transferíbeis I. Transferencia de capacidades, valores e coñecemento en competencia e innovación Cátedra de Economía Industrial Europea (Acción Universitaria Jean Monet) especializada en Competencia e Innovación e Estudos de panorama competitivo (Euskadi, Galicia) e sectoriais (Distrib. alimentaria polo miúdo, fundacións) Avaliación de Política Rexional Europea (Expert Evaluation Network) e colaboración con centros internacionais (Harvard U., Real Colegio Complutense, LSE) II. Comportamento do Consumidor e Análise...

Membros do grupo

Dra./Dr. Emma María Iglesias Vázquez
Economía aplicada
Coordinador/a
Dra./Dr. Jesús López Rodríguez
Fundamentos da análise económica
PDI
Dra./Dr. José Andrés Faíña Medín
Fundamentos da análise económica
PDI
Dra./Dr. Antonio García Lorenzo
Fundamentos da análise económica
PDI
Dra./Dr. José López Rodríguez
Organización de empresas
PDI
Dra./Dr. Domingo Calvo Dopico
Comercialización e investigación de mercados
PDI
Dra./Dr. Juan Antonio García Cebro
Fundamentos da análise económica
PDI
Dra./Dr. Laura Varela Candamio
Fundamentos da análise económica
PDI
Dra./Dr. Cristina Calvo Porral
Comercialización e investigación de mercados
PDI
Dra./Dr. Fernando Bruna Quintas
Fundamentos da análise económica
PDI
Dra./Dr. Nuria Begoña Calvo Babío
Organización de empresas
PDI
Dra./Dr. José Antonio Seijas Macías
Métodos cuantitativos para a economía e a empresa
PDI
Dra./Dr. Paulino Montes Solla
Economía aplicada
PDI
Dra./Dr. Aitor Calo Blanco
Fundamentos da análise económica
PDI
Dra./Dr. Vanessa Mato Santiso
Organización de empresas
PDI
Dra./Dr. Noelia Salido Andrés
Comercialización e investigación de mercados
PDI
Dra./Dr. María Alló Pazos
Fundamentos da análise económica
PDI
Dra./Dr. Manuel Vicente Nieto Mengotti
Fundamentos da análise económica
PDI
Dra./Dr. Ariadna Monje Amor
Organización de empresas
PDI
Andrea Teira Fachado
Dereito internacional público e relacións internacionais
PDI
Dra./Dr. Beatriz Rodríguez Salvador
Contratado/a Posdoutoral
Brais Pociña Sánchez
Contratado/a Predoutoral
Marceliano Rodríguez Rodríguez
Comercialización e investigación de mercados
Doutorando/a
Antonio Francisco Erias Rodríguez
Doutorando/a
Sara Violeta Bouzada Novoa
Doutorando/a
Dra./Dr. Nadin Ozcelik
Contratado/a Proxecto

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

NUEVOS MODELOS DE VOLATILIDAD, MODELOS DINAMICOS Y APLICACIONES

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Emma María Iglesias Vázquez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2023 ata 31/08/2026

Revisión de los estudios técnicos de las Organizaciones de Productores de Pesca gallegas-OPPS 2023

Entidade financiadora CONSELLERÍA DO MAR - XUNTA DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 27/03/2023 ata 30/04/2023

Revisión de los estudios técnicos de las Organizaciones de Productores de Pesca gallegas-OPPS"

Entidade financiadora CONSELLERÍA DO MAR - XUNTA DE GALICIA
Investigadores principáis Cristina Calvo Porral
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2022 ata 30/06/2022

Estudio marco ético-normativo y adopción de la IA en Galicia

Entidade financiadora Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA)
Investigadores principáis Amparo Alonso Betanzos - Isabel Novo Corti - José Andrés Faíña Medín
Tipo Contrato
Datas Dende 17/02/2022 ata 30/11/2022

LA EDICIÓN LITERARIA EN GALICIA (1975-2000)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis M. do Carme Fernández-Perez Sanjulián
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

El papel de los fondos europeos en la existencia de una dotación mínima de infraestructuras de transporte para un crecimiento sostenible de las regiones periféricas europeas: el caso de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal

Entidade financiadora Cátedra Luis Fernández Somoza de internacionalización, Facultad de Economía e Empresa (FEE) de la UDC y Universidades extranjeras
Investigadores principáis Paulino Montes Solla
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/09/2021 ata 30/08/2022

Marketing, Product Valorization and Value Chain of Fish and Fisheries Products

Entidade financiadora CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR (CETMAR)
Investigadores principáis Cristina Calvo-Porral
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 10/02/2021 ata 10/07/2021

Fundamentos Normativos de Indicadores Socio-Económicos

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Juan D. Moreno-Ternero
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2021 ata 31/12/2023

Análise demoscópica sobre a demanda turística no Camiño Inglés

Entidade financiadora Asociación de Concellos do Camiño Inglés
Investigadores principáis Antonia Pérez García y Carlos Jaime Rodríguez Carro
Tipo Contrato
Datas Dende 15/09/2021 ata 15/12/2021

Economía del cambio climático: vulnerabilidad y políticas de adaptación y mitigación en España

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+i (GRC 2020): Grupo C+D (ED431C 2020/26)

Entidade financiadora Consellería de Innovación e Industria
Investigadores principáis Emma Mª Iglesias Vázquez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2023

Intergenerational social mobility and territory in Spain

Entidade financiadora Fundación "la Caixa"
Investigadores principáis Fernando Bruna Quintas
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2020 ata 01/06/2021

Nuevos modelos de volatilidad y análisis de los valores extremos y de su comportamiento en las colas

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Emma M. Iglesias Vázquez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2019 ata 31/12/2021

Apoio para a elaboración do Plan de Acción para o proxecto Mainstreaming Responsible lnnovation in European S3 (MARIE)

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Paulino Montes Solla, J. Andrés Faíña Medín, Jesús López Rodríguez, Antonio García Lorenzo, José María Losada-Lopez
Tipo Contrato
Datas Dende 03/11/2019 ata 30/11/2019

Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia

Entidade financiadora FUNDACIÓN JUANA DE VEGA
Investigadores principáis Edelmiro López Iglesias (USC)
Tipo Contrato
Datas Dende 30/09/2019 ata 31/07/2020

Diagnóstico socioeconómico e Plan Estratéxico da Denominación de Orixe Ribeiro

Entidade financiadora Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro
Investigadores principáis Edelmiro López Iglesias (USC)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2019 ata 31/12/2019

JUSTICIA ECONOMICA Y BIENESTAR SOCIAL EN UN CONTEXTO DE RECURSOS ESCASOS

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis uan D. Moreno Ternero
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Más allá de las fronteras económicas de las políticas de salud

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovavación y Universidades
Investigadores principáis Juan Oliva Moreno
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2021

Ayudas para la mejora, creación, reconocimiento y estructuración de agrupaciones estratégicas del Sistema Universitario de Galicia (S.U.G.): Red de Investigación Interuniversitaria (ECOBAS)

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Carlos Hervés Beloso
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Asesoramiento en el Plan de Innovación Balidea 2020: Golfcapp. Descubrimiento de clientes, definición del producto y estrategia de entrada al mercado del visualizador de imagenes golfcapp para mejorar la práctica del swing. Empresa Balidea Consulting and Programming S.L.

Entidade financiadora Programa Innova Peme, financiado con cargo al FEDER de la GAIN (Galician Innovation Agency)
Investigadores principáis J. Andres Faíña, Antonio Garcia-Lorenzo, Paulino Montes-Sollla, José María Losada Lopez, Sergio Ramirez Lopez
Tipo Contrato
Datas Dende 15/06/2018 ata 15/11/2018

Desenvolvemento do Global Entrepreneurship Monitor (Proxecto GEM) en España a nivel rexional (Ref:2018-CP041)

Entidade financiadora INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)
Tipo Contrato
Datas Dende 23/03/2018 ata 31/12/2018

Estudo de valoraçao do impacto dos incêndios florestais no Alto Miño

Entidade financiadora Comunidade Intermunicipal do Alto Minho
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Contrato
Datas Dende 23/02/2018 ata 22/11/2018

Identificación e selección de boas practicas de investigación e innovación responsable (Responsible Research and Innovation) en el Proyecto MARIE (Main Streaming Responsible Research and Innovation in Europe)

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovacion (Galician Innovation Agency, GAIN)
Investigadores principáis J. Andres Faíña, Antonio Garcia-Lorenzo, Jesus Lopez Rodriguez, Paulino Montes Solla, José María Losada López
Tipo Contrato
Datas Dende 02/01/2018 ata 21/12/2018

Aproximación á metodoloxía da Estratexia Metropolitana de Innovación (InnovaCM)

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principáis Jesús López Rodríguez y Domingo Calvo Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2018

Ayudas para Redes de investigación para la consolidacion y estructuración de unidades de investigacion competitiva

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Carlos Hervés Beloso
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

Recuperación da escombreira de Meirama: unha análise Coste- Beneficio

Entidade financiadora LIGNITOS DE MEIRAMA,S.A.
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2017 ata 31/07/2017

Desenvolvemento do Global Entrepreneurship Monitor (Proxecto GEM) en España a nivel rexional (Ref: 2017-CP077)

Entidade financiadora INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)
Investigadores principáis Loreto Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 19/06/2017 ata 31/12/2017

Revisión de los indicadores de I+D+i para la actualización del diagnóstico del plan de I+D de Galicia

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis J. Andres Faíña, Antonio Garcia-Lorenzo, Jesus Lopez Rodriguez, Paulino Montes Solla, José María Losada López
Tipo Contrato
Datas Dende 19/02/2017 ata 15/04/2017

Las consecuencias sociales de la financiarizacion: Acumulacion monetaria, escasez de empleo y desigualdad social

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Matilde Massó Lago
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

Factores protectores y de riesgo asociados a la resiliencia socioeducativa en estudiantes vulnerables de cuarto y octavo año de enseñanza básica: un modelo multidimensional explicativo de las trayectorias de evolución del rendimiento escolar en Chile

Entidade financiadora FONDECYT-Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Gobierno de Chile)
Investigadores principáis Sonia Salvo Garrido
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 01/04/2016 ata 31/03/2020

Anlyse de l'utilisation des services bancaires sur Internet

Entidade financiadora Universite du Quebec en Outaouais (Canada)
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 26/03/2016 ata 19/03/2020

NUEVA GEOGRAFIA ECONOMICA Y ECONOMETRIA ESPACIAL: ESTIMACION DE LA ECUACION DE SALARIOS

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Jesus Lopez-Rodriguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2019

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+i (GRC 2016): Grupo C+D (ED431C2016-007)

Entidade financiadora Consellería de Innovación e Industria
Investigadores principáis Emma Mª Iglesias Vázquez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2020

Estimación y contrastes en modelos de difusión en tiempo continuo

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Emma Iglesias Vázquez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Planificación integrada y gestión sostenible de infraestructuras de saneamiento a través de tecnología de precisión innovadora

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Cristina Calvo Porral
Tipo Contrato
Datas Dende 02/12/2016 ata 30/06/2018

Premio CISE/GEM a la colaboración con el Observatorio de Emprendimiento universitario (Ref. 2016-CL057)

Entidade financiadora Red GEM España
Investigadores principáis Isabel Neira
Tipo Contrato
Datas Dende 21/10/2016 ata 31/12/2017

Desenvolvemento del global entrepreneurship monitor (Proxecto GEM) en España a nivel rexional (Ref: 2016-CP111)

Entidade financiadora INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)
Investigadores principáis Loreto Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 23/09/2016 ata 31/12/2016

Economics of Prevention Measures Addressing Coastal Hazards (EcosHaz) (2015-PI002)

Entidade financiadora DG-Humanitarian Aid Civil Protection
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 26/12/2015 ata 10/10/2016

Consolidación e estruturación. GPC GI-2037 GRUPO DE ANALISIS XURÍDICO-ECONÓMICO (2014- PG043)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 05/05/2015 ata 25/12/2015

Developing and implementing financial instruments for the mobilisation of investments in renewable energy in the agrarian sector (RESFARM)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Marta Fernández Redondo
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/03/2015 ata 31/12/2017

An investigation of regional economic policy and well-being

Entidade financiadora Fukuoka Women's University Personal Research Project
Investigadores principáis Daisuke Nakamura
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/01/2015 ata 04/03/2016

JUSTICIA DISTRIBUTIVA, POLITICAS PUBLICAS Y BIENESTAR SOCIAL

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Juan D. Moreno Ternero
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2017

Bancos de marisqueo en Galicia. Prevención de riesgos producidos por eventos extremos sobre especies comercialmente importantes

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
Investigadores principáis Elsa Vazquez Otero
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2017

CREDITO, RIESGO Y PRESTACION DE SERVICIOS, EN EL NUEVO DERECHO MARITIMO ESPAÑOL: ANALISIS TRANSVERSAL Y MULTIDISCIPLINAR DE LEY DE NAVEGACION MARITIMO 2014 Y SU ENTORNO

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis José Luis García Pita-Lastres y María Rocío Quintáns Eiras
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2017

Ayudas para la mejora, creación, reconocimiento y estructuración de agrupaciones estratégicas del Sistema Universitario de Galicia (S.U.G.): Red de Investigación Interuniversitaria (ECOBAS)

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Carlos Hervés Beloso
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2017

Educación Superior y Emprendimiento: Informe GEM. (Ref: 2016-CP115)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Isabel Neira
Tipo Contrato
Datas Dende 10/10/2015 ata 30/10/2016

Contract for Services on environmental impact of the structural change (PO No. 40149254/ O)

Entidade financiadora International Labour Office
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Contrato
Datas Dende 15/08/2015 ata 30/10/2015

Marketing e innovación social. Consecuencias de los acuerdos de cooperación empresa-organización no lucrativa sobre el bienestar de la sociedad

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Luis Ignacio Álvarez González y María José Sanzo Pérez (Universidad de Oviedo)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2015 ata 31/05/2015

Collection of 200 questionnaires in Spain for the Cost-Benefit Analysis in the Research, Development and Innovation Sector

Entidade financiadora CSIL Milano
Investigadores principáis Paulino Montes Solla
Tipo Contrato
Datas Dende 09/02/2015 ata 28/02/2015

REDE DE INVESTIGACIÓN INTERUNIVERSITARIA (DOG.17/10/2014)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis CARLOS HERVÉS BELOSO
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 08/10/2014 ata 31/12/2017

Rede de investigación interunivesitaria

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Emma M. Iglesias
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 08/10/2014 ata 31/12/2017

Consolidación e estruturación. GPC GI-2037 GRUPO DE ANALISIS XURÍDICO-ECONÓMICO (2014- PG043)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/06/2014 ata 31/12/2016

Mejora del valor añadido de variedades tradicionales gallegas de pimiento y cebolla y análisis de su potencialidad estratégica y comercial como marca propia de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Cristina Silvar Pereiro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/05/2014 ata 30/11/2015

La dinámica espacial de la innovación: ¿Podrán las regiones periféricas mejorar su potencial innovador?

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Jesús López Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/05/2014 ata 14/05/2017

Análisis de la elección pública y preferencias por políticas de control del cambio climático: en el caso de la energía verde y los combustibles limpios en España

Entidade financiadora Fundación Ramón Areces
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/03/2014 ata 07/09/2014

Social Innovation and Civic Engagement (ITSSOIN)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Marta Rey García
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/03/2014 ata 28/02/2017

Justicia distributiva e interacciones sociales

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Juan D. Moreno Ternero
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 07/02/2014 ata 22/01/2015

AudienceLab

Entidade financiadora CLAG-Cluster Audiovisual de Galicia
Investigadores principáis Cristina Calvo Porral y Andrés Faíña
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2014 ata 31/03/2015

Report on the results of a Survey on Environmental Policy Tools and Firms Level Management Practices of a sample of enterprises in Spain

Entidade financiadora Organisation for Economic Cooperation and Development
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Contrato
Datas Dende 10/02/2014 ata 28/02/2014

Contract relative to carrying out a survey on Environmental Policy Tools and Firms Level Management Practices of a sample of enterprises in Spain

Entidade financiadora Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Contrato
Datas Dende 21/01/2014 ata 28/02/2014

Educación, emprendimiento y empoderamiento de los jóvenes

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Adela García Aracil
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 05/11/2013 ata 04/12/2016

An Investigation of Attractiveness of Cities Measured By Social Welfare Function

Entidade financiadora International Centre for the Study of East Asian Development
Investigadores principáis Daisuke Nakamura
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/04/2013 ata 01/03/2016

Gestión de incendios para el mantenimiento de la biodiversidad y mitigaci (Biodiversa Call2: FIREMAN) (ERA-NET) (2008-PI053)

Entidade financiadora ERA-NET-Unión Europea
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 09/02/2013 ata 30/06/2013

Preferencias ambientales, riesgo e incertidumbre en el análisis de políticas públicas ante el cambio global (2012-PN110)

Entidade financiadora 6 PN - Ciencias sociales
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2016

Educación, empleabilidad y empoderamiento de los jóvenes

Entidade financiadora MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Investigadores principáis ADELA GARCIA ARACIL
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2016

VALOR EN RIESGO DE LOS PRINCIPALES INDICES BURSATILES DE LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA EN RELACION A ESPAÑA DESDE EL AÑO 2000 HASTA HOY EN DIA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Emma Iglesias Vazquez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+i del año 2013: Grupo de investigación Jean Monnet de competencia y desarrollo en la UE: C+D Group

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Emma Iglesias Vazquez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

New Economic Geography and its implication for EU Regional Policy

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Jesus Lopez-Rodriguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2014

Delivering Policy Analysis on the Performance of Cohesion Policy 2011 (continuación)

Entidade financiadora Comisión Europea
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín y Jesús López-Rodríguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2013

Gestión de incendios para el mantenimiento de la biodiversidad y mitigaci (Biodiversa Call2: FIREMAN) (ERA-NET) (2008-PI053)

Entidade financiadora ERA-NET
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 10/07/2012 ata 07/10/2012

Pôle d'Excellence en Récréotourisme de l'Outaouais

Entidade financiadora Gobierno de Québec (Politica Nacional de Desarrollo Rural)
Investigadores principáis Normand Bourgault
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 26/06/2012 ata 31/08/2013

Externalidades, crecimiento económico y bienestar

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Manuel Alberto Gómez Suárez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 03/09/2015

El impacto de la geografía económica en la distribución del capital humano: modelización e implicaciones de política

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Jesús López Rodríguez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

European Research Study Group on the Political Economy of the E.M.U.

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Andrés Faiña Medín
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS: BASES PARA SU REFORMA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis María Rocío Quintáns Eiras
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

Informe Pericial dos Costes Ambientais e Económicos Sociais ocasionados polo Buque Prestige. Valoración de danos.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Xustiza- Xunta de Galicia
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Contrato
Datas Dende 08/10/2012 ata 08/02/2013

CREATINN. Creatividad aplicada a la innovación empresarial

Entidade financiadora Unión Europea y Fundación Paideia
Investigadores principáis Nuria Calvo Babío
Tipo Contrato
Datas Dende 16/04/2012 ata 30/10/2012

Modelos de xestión sostible da propiedade común en Galicia: unha perspectiva xurídico-económica. (2010-PG107)

Entidade financiadora PGIDT - Sociedade e cultura-Xunta de Galicia
Investigadores principáis Trigo, B; Loureiro, ML
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 08/11/2011 ata 07/07/2012

Partnership, healthy eating and innovative governance as tools to counteract obesity and overweight (OBESITY GOVERNANCE) (2008- PI049)

Entidade financiadora Health Programme 2008-2013
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 02/07/2011 ata 31/10/2011

Aplicación sostenible de residuos de construcción y demolición en ingeniería civil: capas bituminosas en frío en firmes flexbles de bajo/medio tráfico

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Ignacio Pérez Pérez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Evaluación del Progreso en un Mundo Cambiante

Entidade financiadora JUNTA DE ANDALUCÍA
Investigadores principáis Antonio Villar Notario
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2014

Asesoramento científico sobre la puesta en marcha de un máster de desarrollo local y economía local

Entidade financiadora Instituto de Formación Financiera y Empresarial
Investigadores principáis Jesus Lopez-Rodriguez
Tipo Contrato
Datas Dende 09/12/2011 ata 20/12/2011

Evaluation of the main achievements of Cohesion policy programmes and projects over the longer term in 15 selected regions

Entidade financiadora University of Strathclyde
Investigadores principáis Andres Faiña Medin
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2011 ata 03/07/2015

Evaluation of the main achievements of cohesion policy programmes and projects over the longer term in 15 selected regions from 1989-1993 programming period to the present

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Andrés Faíña y Jesús López-Rodríguez
Tipo Contrato
Datas Dende 31/03/2011 ata 31/10/2014

Delivering Policy Analysis on the Performance of Cohesion Policy 2011

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín y Jesús López-Rodríguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2011 ata 01/04/2012

Macadam bituminoso de residuos de construcción e demolición en camiños de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Ignacio Pérez Pérez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/12/2010 ata 24/12/2012

La evolución del capital social en Galicia: determinantes e implicaciones para el desarrollo socioeconómico regional y local

Entidade financiadora Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/12/2010 ata 31/12/2013

Functional Roles of Central and Non-Central places for a Sustainable Economic Development

Entidade financiadora International Centre for the Study of East Asian Development
Investigadores principáis Daisuke Nakamura
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2010 ata 01/03/2011

Modelos de xestión sostible da propiedade común en Galicia: unha perspectiva xurídico-económica. (2010-PG107)

Entidade financiadora PGIDT - Sociedade e cultura
Investigadores principáis Trigo, B; Loureiro, ML
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 08/08/2010 ata 30/09/2013

Gestión de incendios para el mantenimiento de la biodiversidad y mitigación (Biodiversa CAll1: FIREMAN) (ERA-NET) (2008-PI052)

Entidade financiadora ERA-NET
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 02/04/2010 ata 01/07/2011

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+i del año 2010: Grupo de investigación Jean Monnet de competencia y desarrollo en la UE: C+D Group

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2010

Barreras de acceso y promoción de la mujer a niveles superiores de dirección

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis María Bastida Domínguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 30/09/2010

Expert Evaluation Network Delivering Policy Analysis of Cohesion Policy 2007-2013

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín y Jesús López-Rodríguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2010 ata 01/02/2011

SINNDOTEC. Apoyo integral a actores clave del sistema dominicano de innovación para promover el desarrollo de la República Dominicana basado en la economía del conocimiento

Entidade financiadora Unión Europea y Xunta de Galicia
Investigadores principáis Nuria Calvo Babío
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2010 ata 01/12/2011

The inter-relationship between the structural fund and the provision of services of general interest and services of general economic interest, and the potential for cross-border service delivery

Entidade financiadora University of Milán
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín y Jesus Lopez-Rodriguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2010 ata 30/05/2010

Desarrollo y Bienestar: Salud, Educación y Renta

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Antonio Villar Notario
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 07/10/2009 ata 07/02/2010

Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment (CIRCE) (2007-PI004)

Entidade financiadora Integration and strengthening the ERA
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/08/2009 ata 01/04/2010

Análisis de comportamientos no lineales en series económicas de sector exterior. Relación con el ciclo económico

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Estefanía Mourelle Espasandín
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/07/2009 ata 01/07/2011

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+i del año 2009: Grupo de investigación Jean Monnet de competencia y desarrollo en la UE: C+D Group

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

Externalidades, eficiencia del equilibrio y crecimiento económico

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Manuel Alberto Gómez Suárez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Bases jurídicas del derecho marítimo español: análisis transversal y multidisciplinar para la reforma de la navegación marítima.

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis José Luís García-Pita Y Lastres
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

A inclusión sociolaboral da muller no ambito rural de Galicia a través da alfabetización dixital

Entidade financiadora SERVIZO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER
Investigadores principáis Isabel Novo Corti / Manoel Baña Castro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 30/09/2010

A inclusión sociolaboral da muller no ámbito rural de Galicia a través da alfabetización dixital

Entidade financiadora SERVIZO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER
Investigadores principáis Isabel Novo Corti, Manoel Baña Castro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 09/06/2012

Informe Pericial dos Costes Ambientais e Económicos Sociais ocasionados polo Buque Prestige. Valoración de danos.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Xustiza-
Investigadores principáis Loureiro, ML
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2009 ata 28/03/2014

Simulación de la estrategia de inversión en generación de las empresas eléctricas epañolas: análisis y resultados ante alternativas políticas de incentivos a la inversión

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 02/06/2008 ata 30/06/2009

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+I del año 2008: Grupo Jean Monnet de competencia y desarrollo regional en la UE: COMPET-REG

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

The Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-06 Co-Financed By the European Fund for Regional Development 2000-06 "Work Package 4 (WP4) Structural Change And Globalisation: Case Study of Basque country R&D Policy"

Entidade financiadora Centre for Industrial Studies (CSIL), Milano (Italia)
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín y Jesús López-Rodríguez
Tipo Contrato
Datas Dende 14/10/2008 ata 14/05/2009

Instruments of EU Regional Policy: an analysis of the European added value of structural and innovative funding carried out for the comitee on regional development of the European Parliament

Entidade financiadora Centre for Industrial Studies (CSIL), Milán
Investigadores principáis Jesús López Rodríguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2008 ata 30/04/2009

La gestión del conocimiento en la Industria de la Moda en Galicia

Entidade financiadora Consellería de Innovación e Industria
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/09/2007 ata 20/02/2008

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+I del año 2007: Grupo Jean Monnet de competencia y desarrollo: COMPET-REG

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 26/12/2007

Panorama de la Competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Entidade financiadora Gobierno Vasco, Servicio de Defensa de la Competencia
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín
Tipo Contrato
Datas Dende 27/06/2007 ata 27/06/2008

La Distribución Minorista de Base Alimentaria en Galicia desde la Perspectiva de la Competencia

Entidade financiadora TRIBUNAL GALEGO DE DEFENSA DA COMPETENCIA
Investigadores principáis Laurentino Bello Acebrón y José Andrés Faíña Medín
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2007 ata 30/11/2007

Análisis del valor de marca e investigación y desarrollo de nuevos productos en el sector lácteo

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Félix Blázquez Lozano
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/07/2006 ata 30/06/2008

SOSMER (Subproyecto NOCITO). Formulación de modelos de protocolos de actuación en caso de emergencia causada por vertidos marinos

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Marta García Pérez
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 25/02/2006 ata 26/08/2006

Campus universitario transfronterizo Galicia-Norte de Portugal (Red SP1.E.189/03)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 30/11/2007

Propuesta sobre modelos de evolución de la demanda de energía eléctrica

Entidade financiadora RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.
Investigadores principáis Antoni Espasa Terrades
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2006 ata 31/03/2007

Externalidades, eficiencia del equilibrio y política fiscal

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Manuel Alberto Gómez Suárez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/12/2005 ata 31/12/2008

Estructura espacial y convergencia regional en Europa.

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 13/07/2005 ata 29/09/2008

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUAC E A SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN CESGA

Entidade financiadora CESGA - S.A.X. CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
Investigadores principáis Rafael García Rodríguez, Valentín Alejandro Martínez Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 09/12/2005 ata 09/04/2006

Panorama competitivo da economía Galega

Entidade financiadora TRIBUNAL GALEGO DE DEFENSA DA COMPETENCIA
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2005 ata 01/12/2005

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la FUAC y la Comisión Europea

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2005 ata 30/09/2005

Evaluation of Policy Guideliness for the new regional competitiveness and employment objective for 2007-2013 in the fields of knowledge economy and environment

Entidade financiadora Centre for Industrial Studies (CSIL), Milán
Investigadores principáis Jesús López Rodríguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2005 ata 30/09/2005

Desarrollo de metodología para el control de la historia termica de merluza congelada

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia (Dirección General de Investigación)
Investigadores principáis Margarita Tejada
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2005 ata 01/01/2008

TREND II. Territorios y regiones asociadas para el desarrollo. Estrategias y técnicas para valorizar los partenariados incluidos en la programación regional

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Braulio Pérez Astray
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 10/04/2004 ata 30/09/2007

Desarrollo metodológico para la obtención del cuadro macroeconómico gallego a precios corrientes y constantes

Entidade financiadora Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
Investigadores principáis José Ramón Cancelo de la Torre
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2004 ata 31/12/2004

" A methodological proposal to create seafood products with more added value for consumers": subproyecto del Proyecto Integrado llamado SEAFOOD PLUS.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2004 ata 30/06/2008

Iniciativas estratégicas de las áreas dinámicas de la economía Regional

Entidade financiadora EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2004 ata 30/09/2004

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUNDACIÓN UDC E EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR

Entidade financiadora EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2004 ata 01/09/2004

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE), A UDC E A FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDADE (FEUGA)

Entidade financiadora Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
Tipo Contrato
Datas Dende 10/01/2004 ata 15/12/2004

Análisis de la estructura espacial y convergencia regional de Europa.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Jesús López Rodríguez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 07/07/2003 ata 07/07/2004

El análisis del crecimiento regional en Europa: Distribución de la población y formación de grupos de interés (PRÓRROGA).

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Antonio García Lorenzo
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 07/07/2003 ata 07/07/2004

Apoyo al proceso de cohesión y fortalecimiento del CODESUL mediante acciones de promoción de la cooperación en I+D e innovación tecnológica con Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Braulio Pérez Astray
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 11/06/2003 ata 30/12/2003

Actualización y análisis de las posibilidades de mejora de los modelos de previsión socioeconómica

Entidade financiadora Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
Investigadores principáis José Ramón Cancelo de la Torre
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/06/2003 ata 31/12/2003

CIEI. Economic intelligence and Innovation Centre

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Braulio Pérez
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/06/2003 ata 31/05/2005

Diagnóstico científico-tecnológico y definición de planes estratégicos de innovación en la comarca de Ferrolterra

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Braulio Pérez Astray
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/01/2003 ata 31/12/2003

Centro de Estudios Eurorregionales Galicia-Norte de Portugal

Entidade financiadora Union Europea
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2003 ata 31/12/2004

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA, A UNIVERSIDADE DA CORUÑA E A FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDADE GALEGA

Entidade financiadora INSTITUTO GALLEGO DE ESTADÍSTICA
Tipo Contrato
Datas Dende 06/06/2003 ata 15/12/2003

CONVENIO ENTRE A COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA (CRTVG) E A UDC PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN "COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE PRODUCTOS AUDIOVISUAIS EMITIDOS POR TELEVISIÓN"

Entidade financiadora COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA (RTVG) Y SUS SOCIEDADES TVG Y RTG
Tipo Contrato
Datas Dende 09/04/2003 ata 09/04/2005

Realización de un estudio sobre Galicia ante la ampliación de la Unión Europea

Entidade financiadora FUNDACIÓN GALICIA EUROPA
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2003 ata 01/05/2003

Impacto de la marca y las denominaciones geográficas en los modos de gestión y comunicación ante situaciones de crisis alimentaria

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 19/10/2002 ata 19/10/2005

Análisis econométrico de modelos microeconómicos y financieros

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Juan Mora López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2002 ata 30/09/2005

Política fiscal, capital humano y crecimiento económico (PFCHYCE)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/09/2002 ata 16/09/2005

Los Costes de Sustitución en el Sector Bancario

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia.
Investigadores principáis Jose Antonio Novo Peteiro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/09/2002 ata 31/08/2003

Desigualdades económicas y delincuencia: Una descomposición de los determinantes de la tasa de delincuencia en las regiones españolas. Especial referencia al caso gallego.

Entidade financiadora Conselleria de Presidencia e Administracion Publica
Investigadores principáis Berta Rivera Castiñeira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 14/08/2002 ata 04/08/2004

La política monetaria única en la UE. Desigualdades regionales y coordinación de políticas económicas

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 17/07/2002 ata 17/07/2003

El análisis del crecimiento regional en Europa: distribución de la población y formación de grupos de interés

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Antonio García Lorenzo
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/07/2002 ata 16/07/2003

Strenghten regional policy administration in Opole

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/02/2002 ata 13/08/2003

Econometría: teoría y aplicaciones

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Investigadores principáis Juan Mora López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2002 ata 31/12/2004

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA-UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

Entidade financiadora AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 06/02/2002 ata 06/11/2002

Galicia y los Fondos Estructurales de la UE: una valoración de la Convergencia de la Economía Gallega.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Planificacións Económica e Fondos Comunitarios. Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jesús López Rodríguez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2002 ata 30/06/2002

Elaboración de una nueva versión del plan de Marketing para Empresa nuevas y consolidadas

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Y CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS E INNOVACION DE CASTILLA Y LEON, S.A.
Investigadores principáis Laurentino Bello Acebrón
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/09/2001 ata 31/08/2002

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES Y LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Entidade financiadora UNIV. DE ALCALÁ DE HENARES
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2001 ata 01/10/2002

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y LA FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA PARA REALIZAR EL TRABAJO "ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA ECONOMÍA DE GALICIA DESDE UNA PERSPECTIVA MACROECONÓMICA"

Entidade financiadora FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
Tipo Contrato
Datas Dende 20/09/2001 ata 20/03/2003

CONTRATO ART. 11 L.R.U. ENTRE LA EMPRESA CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN (CEEIS CASTILLA Y LEÓN), D. LAURENTINO BELLO Y LA FUNDACIÓN UDC

Entidade financiadora CEEIS CASTILLA Y LEÓN- CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
Tipo Contrato
Datas Dende 16/05/2001 ata 30/06/2002

Evaluación del mercado lácteo en Galicia y valoración de las marcas de leche desde la perspectiva del consumidor

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2001

Peaje óptimo de congestión para autopistas: estudio de las grandes áreas urbanas de Galicia.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 28/03/2000 ata 28/03/2001

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA Y LA UDC PARA MEDICIÓN DEL GRADO DE ACEPTACIÓN EN LOS CIUDADANOS DEL SISTEMA DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 14/01/2000 ata 01/01/2001

CONTRATO ARTIGO 11 DA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA A TRES BANDAS ENTRE A UNIVERSIDADE, A FUNDACIÓN E A MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA RIA DE FERROL

Entidade financiadora MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA RÍA DE FERROL
Tipo Contrato
Datas Dende 11/01/2000 ata 28/02/2000

Incidencia de la especificidad factorial en el comportamiento diferencial de los precios en un contexto de integración monetaria.Implicaciones para la economia gallega.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/08/1999 ata 26/08/2001

A influencia das denominacións de orixe na calidade percibida e na compra de productos agroalimentarios:unha aplicación os viños con denominacion de orixe.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/08/1999 ata 26/08/2000

Inversión en sanidad, productividad y crecimiento regional ., Especial referencia al caso gallego

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/08/1999 ata 25/08/2001

El gasto sanitario y su influencia sobre el crecimiento económico.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Manuel Alberto Gómez Suárez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/05/1999 ata 06/05/2000

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA E A UDC PARA A EXECUCIÓN EN 1999 DO PROXECTO DE RELACIÓNS COMERCIAIS DA EURORREXIÓN GALICIA - NORTE DE PORTUGAL

Entidade financiadora INSTITUTO GALLEGO DE ESTADÍSTICA
Tipo Contrato
Datas Dende 30/04/1999 ata 31/01/2000

El comportamiento cíclico del mercado de trabajo en Galicia

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/08/1998 ata 15/08/2001

Cálculos de Índices de Población mediante GIS

Entidade financiadora CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA (XUNTA)
Investigadores principáis José Andrés Faíña Medín
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/1998 ata 31/10/1998

Marcas y señales de calidad en productos agroalimenticios perecederos. El caso del mejillón de Galicia

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/1998

Análisis de la competencia "vía no precios" en entidades financieras y su influencia en los procesos de concentración : su aplicación al caso gallego

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/1999

Sistema de indicadores cíclicos de la economía gallega

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/06/1997 ata 01/12/1997

Elaboración de series históricas de índices gallegos de precios percibidos y pagados por los agricultores

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/06/1997 ata 01/12/1997

Indicadores adelantados, coincidentes y retrasados del empleo en Andalucía

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/02/1997 ata 01/01/1998

La teoría del comportamiento de grupos de interés y el modelo Heckser-Ohlin-Samuelson

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1998

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATOS ENTRE LA UDC Y FEUGA PARA ELABORACIÓN DE SISTEMA DE INDICADORRES CÍCLICOS DE LA ECONOMÍA GALLEGA Y ELABORACIÓN DE SERIES HISTÓRICAS DE ÍNDICES GALLEGOS DE PRECIOS PERCIBIDOS Y PAGADOS POR LOS AGRICULTORES

Entidade financiadora Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1998

La influencia de la denominación de origen en la calidad percibida y en la intención de compra de productos agroalimentarios: una aplicación empírica a las denominaciones de origen gallegas.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/10/1996 ata 25/10/1997

El futuro del sistema de pensiones. Un análisis teórico de estructuras óptimas de financiación para afrontar el envejecimiento de la población

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

La sensibilidad cíclica del desempleo en España

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/09/1994 ata 30/09/1996

Influencia de la credibilidad de la comunicación y de la calidad en el riesgo percibido.

Tipo Proxecto Outros Programas

Los efectos de la política monetaria en un contexto de economías abiertas e intercambios de bienes intermedios y finales. El papel de la moneda de reserva.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas

Sin Titulo

Tipo Proxecto Outros Programas

Sistema de matching oferta-demanda de investigación para países del Sudoeste Europeo. CREATINN

Tipo Modelo de Utilidade
Entidade
Autores/as Braulio Pérez Astray, Manuel Pérez Astray, Nuria Calvo
Data de solicitude 01/12/2014

Is the Chinese crude oil spot price a good hedging tool for other crude oil prices, and in special for the main Russian oil benchmarks and during international sanctions?

Autores/as David Rivera-Alonso, Emma M. Iglesias
Revista RESOURCES POLICY Vol. 90 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104778

Influencia del tipo de evaluación en la calificación. Un análisis estadístico aplicado a la materia Matemáticas II de ADE

Autores/as J. Antonio Seijas-Macías
Revista Revista d'Innovació Docent Universitària Vol. 16 (páxs. 36 ata 48)
DOI https://doi.org/10.1344/ridu2024.16.4

Second-hand stores: An examination of consumers' purchase behaviour

Autores/as Calvo Porral, Cristina, Jose Javier Orosa Gonzalez, Nuria Viejo-Fernández
Revista The International Review of Retail Distribution and Consumer Research Vol. 34 Núm. 1 (páxs. 1 ata 22)
DOI https://doi.org/10.1080/09593969.2023.2301582

Clusters in foreign-born vs. native self-employment in Europe: Do we look alike?

Autores/as Mourelle, Estefanía, Cuestas, Juan Carlos, Cuadros, A.
Revista APPLIED ECONOMICS LETTERS Vol. 30 Núm. 1 (páxs. 92 ata 96)
DOI https://doi.org/10.1080/13504851.2022.2130861

Toward a cashless society. Cash and non-cash payments in Spain, 1989-2014 (Forthcoming)

Autores/as J. Carles Maixé-Altés, Mourelle, Estefanía
Revista Panoeconomicus

A New R-Function to Estimate the PDF of the Product of Two Uncorrelated Normal Variables

Autores/as Antonio Seijas-Macias, Amílcar Oliveira, Teresa A. Oliveira
Revista Mathematics Vol. 11 Núm. 16 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.3390/math11163515

The influence of social media celebrity endorsement on beer and wine purchase behaviour

Autores/as Cristina Calvo Porral, Sergio Rivaroli, Jose Javier Orosa Gonzalez
Revista International Journal of Wine Business Research (páxs. 1 ata 18)
DOI https://doi.org/10.1108/ijwbr-10-2022-0037

Identifying the impact of the business cycle on drug-related harms in European countries

Autores/as Bruno Casal, Emma Iglesias, Berta Rivera, Luis Currais, Claudia Costa Storti
Revista International Journal of Drug Policy Vol. 122
DOI https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.104240

Sensory Perception and Willingness to Pay for a Local Ancient Pear Variety: Evidence from In-Store Experiments in Italy

Autores/as Sergio Rivaroli, Massimiliano Calvia, Roberta Spadoni, Stefano Tartarini, Roberto Gregori, Cristina Calvo Porral, Maurizio Canavari
Revista Foods Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.3390/foods13010138

Barriers to online second-hand purchase behaviour

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jose Javier Orosa Gonzalez, Nuria Viejo-Fernández
Revista Marketing Intelligence & Planning (páxs. 1 ata 22)
DOI https://doi.org/10.1108/mip-03-2023-0093

Hot in Twitter: Assessing the emotional impacts of wildfires with sentiment analysis

Autores/as Loureiro, ML, Alló, Maria, Coello-Pulido, P
Revista ECOLOGICAL ECONOMICS

Early-life disease environment and adult height in historical populations

Autores/as Casal, Bruno, Rivera, Berta, Mourelle, Estefanía
Revista Journal of Developmental Origins of Health and Disease Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 330 ata 337)
DOI https://doi.org/10.1017/s2040174421000337

Brent and WTI oil prices volatility during major crises and Covid-19

Autores/as Emma Iglesias, David Rivera-Alonso
Revista JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 211 Núm. 110182 (páxs. 1 ata 8)

The influence of extreme events such as Brexit and Covid-19 on equity markets

Autores/as Emma M. Iglesias
Revista JOURNAL OF POLICY MODELING Vol. 44 Núm. 2 (páxs. 418 ata 430)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.10.005

The Tail Behavior due to the Presence of the Risk Premium in AR-GARCH-in-Mean, GARCH-AR, and Double-Autoregressive-in-Mean Models

Autores/as Christian M. Dahl, Emma M. Iglesias
Revista Journal of Financial Econometrics Vol. 20 Núm. 1 (páxs. 139 ata 159)
DOI https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbaa004

Fair income tax with endogenous productivities and a fresh start

Autores/as Aitor Calo Blanco
Revista The Journal of Economic Inequality Vol. 20 (páxs. 395 ata 420)
DOI https://doi.org/10.1007/s10888-021-09504-8

The daily price and income elasticity of natural gas demand in Europe

Autores/as Antonio F. Erias, Iglesias, Emma M.
Revista ENERGY REPORTS Vol. 8 (páxs. 14595 ata 14605)
DOI https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.10.404

Análisis de resultados de evaluación del alumnado de ADE y de ADE + Derecho en la asignatura de Matemáticas II

Autores/as J. Antonio Seijas Macías
Revista Pi-InnovaMath Vol. 5 (páxs. 1 ata 18)
DOI https://doi.org/10.5944/pim.5.2022.36636

Does the use of technology create technology engagement?: Comparing three structural models

Autores/as Calvo Porral, Cristina, Rogelio Pesqueira-Sánchez
Revista Spanish Journal of Marketing-Esic (páxs. 1 ata 20)
DOI https://doi.org/10.1108/sjme-03-2022-0033

Price and income elasticity of natural gas demand in Europe and the effects of lockdowns due to Covid-19

Autores/as Antonio F. Erias, Emma M. Iglesias
Revista Energy Strategy Reviews Vol. 44
DOI https://doi.org/10.1016/j.esr.2022.100945

Inversión privada, gasto público y presión tributaria en Ecuador

Autores/as Luis Felipe Brito Gaona, Emma Iglesias
Revista REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES Vol. 122 (páxs. 81 ata 118)

How has the COVID-19 pandemic affected the climate change debate on Twitter?

Autores/as Loureiro, ML, Alló, Maria
Revista Environmental Policy and Science

Capital humano, desigualdad y crecimiento económico en América Latina

Autores/as Luis Felipe Brito Gaona, Emma M. Iglesias
Revista REVISTA DE ECONOMÍA INSTITUCIONAL Vol. 23 Núm. 45 (páxs. 265 ata 283)

Impact of stock health on fish prices: Evaluation and implications for food accessibility

Autores/as Rodríguez, Marceliano, Calvo Dopico, D., Mourelle, Estefanía
Revista PLOS ONE Vol. 16 Núm. 12
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261580

The skewness and kurtosis of the product of two normally distributed random variables

Autores/as Antonio Seijas-Macias, Amílcar Oliveira, Teresa A. Oliveira
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS (páxs. 1 ata 14)

Using Food Choice Questionnaire to explain Millennials¿ attitudes towards craft beer

Autores/as Sergio Rivaroli, Cristina Calvo Porral, Roberta Spadoni
Revista FOOD QUALITY AND PREFERENCE
DOI https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2021.104408

Asymptotic normality of the MLE in the level-effect ARCH model

Autores/as Christian M. Dahl, Iglesias, E
Revista STATISTICAL PAPERS Vol. 62 (páxs. 117 ata 135)

Examining the Influence of Store Environment in Hedonic and Utilitarian Shopping

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean Pierre Lévy Mangin
Revista Administrative Sciences Vol. 11 Núm. 6 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.3390/admsci11010006

Sobrevivir al confinamiento. Matemáticas Online

Autores/as J. Antonio Seijas Macías
Revista Pi-InnovaMath Vol. 4

The influence of celebrity endorsement on food consumption behavior

Autores/as Cristina Calvo Porral, Sergio Rivaroli, Jose Javier Orosa Gonzalez
Revista Foods Vol. 10 Núm. 9 (páxs. 1 ata 16)
DOI https://doi.org/10.3390/foods10092224

The asymmetric emotional associations to beverages: An approach through the Theory of Positive Asymmetry

Autores/as Cristina Calvo Porral, Sergio Rivaroli, Jose Javier Orosa Gonzalez
Revista Foods Vol. 10 Núm. 4 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.3390/foods10040794

The emotional influence on satisfaction and complaint behavior in hedonic and utilitarian services

Autores/as Cristina Calvo Porral, Luis-Miguel Otero-Prada
Revista International Journal of Quality and Service Sciences Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 471 ata 488)
DOI https://doi.org/10.1108/ijqss-02-2020-0019

¿Importa la cultura durante una pandemia? Una aproximación a la crisis española de la COVID-19 / Does culture matter during a pandemic? An approach to the spanish crisis of the COVID-19

Autores/as Fernando Bruna, https://orcid.org/0000-0003-3163-7023, Isabel Neira
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA Vol. 29 Núm. 3 (páxs. 747 ata 758)
DOI https://doi.org/10.22325/fes/res.2020.48

Have the determinants of the sovereign spreads changed over time? A panel data analysis for the Eurozone

Autores/as Álvarez, Silvia María, Álvarez, Begoña, Boedo, Lucía, Mourelle, Estefanía
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 41 Núm. 25

Sensing climate change and energy issues: sentiment and emotion analysis with social media in the UK and Spain

Autores/as Loureiro, ML, Alló, Maria
Revista ENERGY POLICY Vol. 143

An emotion-based segmentation of bank service customers

Autores/as Cristina Calvo Porral, Jean - Pierre Levy Mangin
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING Vol. 38 Núm. 7
DOI https://doi.org/10.1108/ijbm-05-2020-0285

Generational differences in technology behaviour: Comparing Millennials and Generation X

Autores/as Cristina Calvo Porral, Rogelio Pesqueira Sanchez
Revista KYBERNETES Vol. 49 Núm. 1 (páxs. 1 ata 20)
DOI https://doi.org/10.1108/k-09-2019-0598

European Union regional policy and development in Spain: Capital Widening and Productivity Stagnation over 1989-2010

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesús López-Rodríguez, Paulino Montes-Solla
Revista Regional Studies Vol. 54 Núm. 1 (páxs. 106 ata 119)
DOI https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1542127

The importance of the business sector of activity in financialisation. A multilevel analysis of British and Spanish corporations

Autores/as https://orcid.org/0000-0003-3163-7023, Fernando Bruna
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA (RIS) Vol. 78 Núm. 4 (páxs. 1 ata 14)

Further Results on Pseudo-Maximum Likelihood Estimation and Testing in the Constant Elasticity of Variance Continuous Time Model

Autores/as Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS Vol. 41 (páxs. 357 ata 364)
DOI https://doi.org/10.1111/jtsa.12499

The Circular Economy Business Model: Examining consumers' acceptance of recycled goods

Autores/as Cristina Calvo Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista Adminitrative Sciences Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 1 ata 13)

Assessing preferences for wildfire prevention policies in Spain

Autores/as Alló, Maria, Loureiro, ML
Revista Forest Policy & Economics

How consumer involvement influences beer flavour preferences

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Sergio Rivaroli, Javier Orosa González
Revista International Journal of Wine Business Research Vol. 32 Núm. 2 (páxs. 1 ata 20)

Approximating the Distribution of the Product of Two Normally Distributed Random Variables

Autores/as J. Antonio Seijas-Macías, Amílcar Oliveira, Teresa A. Oliveira, Víctor Leiva
Revista Symmetry Vol. 12 Núm. 8

Matemáticas en los Estudios Universitarios de A.D.E.

Autores/as J. Antonio Seijas Macías
Revista Pi-InnovaMath Vol. 3

Real exchange rate misalignments in CEECs: Have they hindered growth?

Autores/as Cuestas, J. C., Mourelle, Estefanía, Regis, Paulo
Revista EMPIRICA. JOURNAL OF EUROPEAN ECONOMICS Vol. 47 Núm. 4 (páxs. 733 ata 756)

Self-employment by gender in the EU: Convergence and clusters

Autores/as Joao Ricardo Faria, Cuestas, Juan Carlos, Luis Alberiko Gil-Alana, Mourelle, Estefanía
Revista EMPIRICA. JOURNAL OF EUROPEAN ECONOMICS Vol. 48 Núm. 3 (páxs. 717 ata 741)
DOI https://doi.org/10.1007/s10663-020-09494-2

Human capital and export performance in the Spanish manufacturing firms

Autores/as J. López-Rodríguez, Serrano-Orellana, B.
Revista Baltic Journal of Management Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 99 ata 119)

A profile of mobile service users in a mature market: from "uninvolved pragmatics" to "potential switchers"

Autores/as Cristina Calvo Porral, Luis Otero Prada
Revista Spanish Journal of Marketing-Esic Vol. 24 Núm. 2 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.1108/sjme-03-2020-0046

La influencia de la confianza y satisfaccion del cliente en la intencion de uso de los servicios bancarios por internet: Un modelo estructural

Autores/as Jean-Pierre Lévy Mangin, Normand Bourgault, Cristina Calvo Porral, Mycalle Trudel
Revista CIENCIA, ERGO SUM

El proceso de endeudamiento de las empresas europeas: un análisis comparativo.

Autores/as Álvarez, Begoña, Boedo, Lucía, Mourelle, Estefanía
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 40 Núm. 11 (páxs. 20 ata 20)

Sorting Skills by Location in Romania

Autores/as Jesús López-Rodríguez, Cosmin G. Bolea, Paulino Montes-Solla
Revista European Research Studies Journal Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 3 ata 27)

The Long-term Role of EU Structural Funds in the Accessibility of Peripheral Regions: The Case of Galicia in the Period 1989-2013

Autores/as Jesús López-Rodríguez, Paulino Montes-Solla, José Andrés Faiña Medín
Revista European Research Studies Journal Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 125 ata 138)

What knowledge management approach do entrepreneurial universities need?

Autores/as Nuria Calvo, David Rodeiro-Pazos, Maria Jesús Rodríguez-Gulías, Sara Fernández-López
Revista INFORMATION SYSTEMS Vol. 85 Núm. 4 (páxs. 21 ata 29)
DOI https://doi.org/10.1016/j.is.2019.06.002

Wagner's law vs. Keynes' hypothesis in very different countries (Armenia and Spain)

Autores/as Gohar Samvel Sedrakyan, Varela-Candamio, Laura
Revista JOURNAL OF POLICY MODELING Vol. 41 Núm. 4 (páxs. 747 ata 762)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.02.011

Internationalization as process of value distribution through innovation: Polyhedral diagnosis of a `born global¿ firm

Autores/as Nuria Calvo, Oskar Villarreal
Revista JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING Vol. 34 Núm. 3 (páxs. 561 ata 574)
DOI https://doi.org/10.1108/jbim-03-2017-0060

Situational factors in acoholic beverage consumption: Examining the influence of the place of consumption

Autores/as Cristina Calvo Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista BRITISH FOOD JOURNAL Vol. 121 Núm. 9 (páxs. 2086 ata 2101)
DOI https://doi.org/10.1108/bfj-01-2019-0002

Education and economic growth: An empirical analysis of nonlinearities.

Autores/as Laura Márquez-Ramos, Mourelle, Estefanía
Revista Applied Economic Analysis (founded as "Revista de Economía Aplicada") Vol. 27 Núm. 79 (páxs. 21 ata 45)
DOI https://doi.org/10.1108/aea-06-2019-0005

Profiling shopping mall customers during hard times

Autores/as Cristina Calvo Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista Journal of Retailing and Consumer Services Vol. 48 (páxs. 238 ata 246)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.02.023

Collective social entrepreneurship for sustainable impact: a framework proposal

Autores/as Vanessa Mato-Santiso, Marta Rey-García
Revista World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development Vol. 15 Núm. 1-2 (páxs. 10 ata 28)

Nonprofit organizations at the crossroads of offline fundraising and social innovation: The influence of promoter behavior on the success of donationbased crowdfunding through digital platforms

Autores/as Noelia Salido-Andrés, Marta Rey-García, Luis Ignacio Álvarez-González, Rodolfo Vázquez Casielles
Revista Lecture Notes in Electrical Engineering Vol. 505 (páxs. 946 ata 952)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-91334-6_130

Is university-industry collaboration biased by sex criteria?

Autores/as Nuria Calvo, Sara Fernández-López, David Rodeiro-Pazos
Revista Knowledge Managment Research & Practice
DOI https://doi.org/10.1080/14778238.2018.1557024

The moderating influence of involvement with ICTs in mobile services

Autores/as Cristina Calvo Porral, Manuel Nieto Mengotti
Revista Spanish Journal of Marketing-Esic Vol. 3 (páxs. 1 ata 20)
DOI https://doi.org/10.1108/sjme-08-2018-0036

How consumer involvement influences consumption elicited emotions and satisfaction

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Agustin Ruiz Vega, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista International Journal of Market Research
DOI https://doi.org/10.1177/1470785319838747

Social interactions between non-profit organization and key stakeholders: using an omni-channel communication strategy influence on the loyalty of episodic volunteers?

Autores/as Vanessa Mato-Santiso, Marta Rey-García, María José Sanzo-Pérez
Revista 13th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) (páxs. 1 ata 5)

Determinants of success of donation-based crowdfunding through digital platforms: The influence of offline factors

Autores/as Noelia Salido-Andrés, Marta Rey-García, Luis Ignacio Álvarez-González, Rodolfo Vázquez Casielles
Revista CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa Vol. 95 (páxs. 119 ata 141)

The Death Valley of the university-industry cooperation with universities: From intention to action

Autores/as Sara Fernández-López, David Rodeiro-Pazos, Nuria Calvo Bavío, Braulio Pérez
Revista International Journal of Entrepreneurship and Innovation Vol. 23 Núm. 2 (páxs. 142 ata 160)
DOI https://doi.org/10.1504/ijeim.2019.098143

Más allá de la movilidad. La internacionalización en la Universidade da Coruña.

Autores/as Antonio García Lorenzo, Rosa-María Mariz-Pérez, Mourelle, Estefanía
Revista Revista de Ciencias Sociales Vol. XXIV Núm. 1 (páxs. 41 ata 56)

Pull Factors of the Shopping Malls: An Empirical Study

Autores/as Calvo-Porral, Cristina, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista International Journal of Retail & Distribution Management Vol. 46 Núm. 2 (páxs. 1 ata 18)
DOI https://doi.org/10.1108/ijrdm-02-2017-0027

Firm characteristics, financial variables and types of innovation: Influence in Spanish firms survival

Autores/as Miguel Ángel Nogueira Pérez, Sara Fernández-López, Nuria Calvo, David Rodeiro-Pazos
Revista International Journal of Entrepreneurship and Innovation Vol. 22 Núm. 1/2 (páxs. 57 ata 79)
DOI https://doi.org/10.1504/ijeim.2018.089714

Researcher, I have heard of your innovation. Will you marry me?

Autores/as Nuria Calvo, Jacobo Feás, David Rodeiro-Pazos, Sara Fernández-López, Braulio Pérez-Astray
Revista International Journal of Entrepreneurship and Innovation Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 264 ata 283)
DOI https://doi.org/10.1108/jstpm-10-2017-0050

20 años de la energía eólica en Galicia: el papel de las barreras legislativas desde el auge al declive (1995-2015)

Autores/as Paulino Montes-Solla
Revista Tracería Vol. 4 Núm. 14 (páxs. 39 ata 47)

Determinantes de la inversión privada en los países de la Alianza del Pacífico

Autores/as Luis Felipe Brito Gaona, Emma María Iglesias Vázquez
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 39 Núm. 3 (páxs. 1 ata 24)

Percepciones e indicadores de satisfacción en el ámbito de la formación de postgrado en finanzas

Autores/as Begoña Álvarez-García, Joaquín Enríquez-Díaz, Longarela-Ares, Ángeles, Paulino Montes-Solla
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 39 Núm. 17

Interest groups incentives to cooperate in the Production of Information in the context if EU Policy-Making

Autores/as Antonio García Lorenzo, Jesús López-Rodríguez, José Manuel Barreiro Viñán
Revista European Research Studies Journal Vol. 21 Núm. 4 (páxs. 794 ata 804)

Is my professional future biased for gender perceptions? A study for the Spanish case with public policy proposals on education

Autores/as Isabel Novo-Corti, Nuria Calvo, Laura Varela-Candamio
Revista CUADERNOS DE GESTIÓN Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 59 ata 94)
DOI https://doi.org/10.5295/cdg.150578in

Banking, currency, stock market and debt crises in Spain, 1850-1995

Autores/as J. Carles Maixé-Altés, Emma Iglesias
Revista APPLIED ECONOMICS Vol. 50 Núm. 18 (páxs. 2056 ata 2069)

A Clustered-based Categorization of Millennials in their Technology Behavior

Autores/as Cristina Calvo Porral, Rogelio Pesqueira Sanchez, Faíña, Andrés
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION Vol. 34 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1451429

The influence of consumer involvement in wine consumption-elicited emotions

Autores/as Cristina Calvo Porral, Agustin Ruiz Vega, Jean - Pierre Levy Mangin
Revista Journal of International Food & Agribusiness Marketing Vol. 31 Núm. 2 (páxs. 128 ata 149)
DOI https://doi.org/10.1080/08974438.2018.1482587

The impact of illegal harvesting on time preferences and willingness to participate in shellfish resource management

Autores/as Alló, Maria, Loureiro, ML
Revista RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS Vol. 54 (páxs. 226 ata 236)

Os incendios forestais eo seu su impacto económico: Proposta para unha axenda investigadora

Autores/as Loureiro, ML, Alló, Maria
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 27 Núm. 3

Analysis of the growth of the e-learning industry through sustainable business model archetypes: A case study

Autores/as Nuria Calvo, Oskar Villarreal
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 191 (páxs. 26 ata 39)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.211

The role of public subsidies for efficiency and environmental adaptation of farming: A multi-layered business model based on functional foods and rural women

Autores/as Laura Varela Candamio, N. Calvo, María Isabel Novo Corti
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 183 (páxs. 555 ata 565)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.109

The importance of environmental education in the determinants of green behavior: A meta-analysis approach

Autores/as Varela-Candamio, Laura, Novo-Corti, Isabel, Teresa Garcia-Alvarez, Maria
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 170 (páxs. 1565 ata 1578)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.214

A clustered-based segmentation of beer consumers: from "beer lovers" to "beer to fuddle"

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jose Javier Orosa Gonzalez, Félix Blázquez-Lozano
Revista BRITISH FOOD JOURNAL Vol. 120 Núm. 6 (páxs. 110 ata 124)
DOI https://doi.org/10.1108/bfj-11-2017-0628

Inversión privada, gasto público e impuestos en la Unión Europea

Autores/as Luis Felipe Brito Gaona, Iglesias, Emma M.
Revista Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa Vol. 26 (páxs. 3 ata 24)

The funnel model of firms¿R&D cooperation with universities

Autores/as Sara Fernández-López, Nuria Calvo, David Rodeiro-Pazos
Revista Science and Public Policy Vol. 46 Núm. 1 (páxs. 45 ata 54)
DOI https://doi.org/10.1093/scipol/scy036

Corporate social responsibility and multiple agency theory: A case study of internal stakeholder engagement

Autores/as Nuria Calvo, Flora Calvo Babío
Revista Corporate social responsibility and Environmental Management Vol. 25 Núm. 6 (páxs. 1223 ata 12123023)
DOI https://doi.org/10.1002/csr.1633

Investment in environmental protection in the textile sector: Influence of legal, environmental and economic-financial factors

Autores/as Carregal-Castro, L, Alló, Maria, Longarela-Ares, Ángeles
Revista ECORFAN Vol. 9 Núm. 21 (páxs. 10 ata 26)

From "foodies" to "cherry-pickers": A clustered-based segmentation of specialty food retail customers

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista Journal of Retailing and Consumer Services Vol. 43 (páxs. 278 ata 284)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.04.010

Sharing the gains in forest management: Insights from the application of principles of collective action

Autores/as Alló, Maria, Loureiro, ML
Revista Forest Systems Vol. 27 Núm. 2

Analysis of the researcher's motivations to collaborate with firms as drivers of the triple helix dynamics

Autores/as Nuria Calvo, Sara Fernández-López, David Rodeiro-Pazos, Maria Jesús Rodríguez-Gulías
Revista Global Business and Economic Review Vol. 21 Núm. 3-4 (páxs. 304 ata 329)
DOI https://doi.org/10.1504/gber.2019.099389

Individual Well-Being, Geographical Heterogeneity and Social Capital

Autores/as Isabel Neira, Bruna, F., Marta Portela Maseda, Adela García-Aracil
Revista Journal of Happiness Studies Vol. 19 Núm. 4 (páxs. 1067 ata 1090)

Collective social enterprises for social innovation: Understanding the potential and limitations of cross-sector partnerships in the field of work integration

Autores/as Marta Rey-García, Nuria Calvo, Vanessa Mato-Santiso
Revista Management Decision Vol. 57 Núm. 6 (páxs. 1415 ata 1440)
DOI https://doi.org/10.1108/md-01-2017-009

On the relationship between society and higher education: What path should we take?,

Autores/as Laura Márquez-Ramos, Mourelle, Estefanía
Revista Distance Education (Online ISSN: 1475-0198) Vol. 39 Núm. 1 (páxs. 19 ata 36)

The effect of strategic knowledge management on the universities' performance: An empirical approach

Autores/as Sara Fernández-López, David Rodeiro-Pazos, Nuria Calvo, Maria Jesús Rodríguez-Gulías
Revista Journal of Knowledge Management Vol. 22 Núm. 3 (páxs. 567 ata 586)
DOI https://doi.org/10.1108/jkm-08-2017-0376

The effects of social networks on the assessment of virtual learning environments: A study for social sciences degrees

Autores/as García-Álvarez, María Teresa, Isabel Novo-Corti, Laura Varela-Candamio
Revista Telematics & Informatics Vol. 35 Núm. 4 (páxs. 1005 ata 1017)
DOI https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.09.013

Export performance in Spanish wineries: the role of human capital and quality management system

Autores/as López-Rodríguez, J., Calvo Dopico, D., Del Castillo Puente
Revista European Journal of International Management Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 311 ata 333)

Does product involvement influence how emotions drive satisfaction?: An approach through the Theory of Hedonic Asymmetry

Autores/as Calvo Porral, Cristina, Agustin Ruiz Vega, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista European Research on Management and Business Economics Vol. 24 Núm. 3 (páxs. 130 ata 136)
DOI https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2018.06.001

Nonprofit organizations at the crossroads of offline and online fundraising in the digital era: The influence of the volume of target beneficiaries on the success of donation-based crowdfunding through digital

Autores/as Noelia Salido-Andrés, Marta Rey-García, Luis Ignacio Álvarez-González, Rodolfo Vázquez Casielles
Revista 13th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) (páxs. 1 ata 5)
DOI https://doi.org/10.23919/cisti.2018.8399343

El impacto de las organizaciones del tercer sector como innovación social en España. Nuevas soluciones para la asistencia a dependientes, la inserción laboral de vulnerables, la educación financiera y la museología social.

Autores/as Marta Rey-García, Vanessa Mato-Santiso, Noelia Salido-Andrés
Revista REVISTA ESPAÑOLA DEL TERCER SECTOR

Los recursos de la Administración Pública para combatir la violencia de género la importancia de los centros de información a la mujer (CIM)

Autores/as M Isabel Novo-Corti, Varela-Candamio, Laura, María Antonia Cidoncha Gómez
Revista Atlantic Review of Economics Vol. 2

Natural disasters and indicators of social cohesion

Autores/as Aitor Calo Blanco, Jaromir Kovarik, Friederike Mengel, Gabriel Romero
Revista PLOS ONE

Exploring Technology Satisfaction: An Approach through the Flow Experience

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Andrés Faíña-Medín, Manuel Nieto-Mengotti
Revista COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR Vol. 66 (páxs. 400 ata 408)
DOI https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.10.008

The uniform distribution product: an approach to the (Q,r) inventory model using R

Autores/as Amílcar Oliveira, Teresa Oliveira, J. Antonio Seijas-Macías
Revista JOURNAL OF APPLIED STATISTICS Vol. 45 Núm. 2 (páxs. 284 ata 297)

The role of social norms on conservation programmes in shellfish fisheries

Autores/as Alló, Maria, Loureiro, ML
Revista MARINE POLICY Vol. 84 (páxs. 134 ata 141)

Stimulating creative entrepreneurial initiatives: a flow diagram for strategic planning

Autores/as N. Calvo, Pérez, B., L. Varela-Candamio, Isabel Novo-Corti
Revista TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT Vol. 29 Núm. 4 (páxs. 425 ata 441)
DOI https://doi.org/10.1080/09537325.2016.1215421

Las aglomeraciones urbanas y los impuestos: Algunas ideas derivadas de la aplicación de la curva de Laffer al impuesto sobre la renta español en diferentes escenarios espaciales

Autores/as Varela-Candamio, Laura, Fernando Rubiera Morollón
Revista TRIMESTRE ECONOMICO Vol. 84 Núm. 333 (páxs. 121 ata 136)
DOI https://doi.org/10.20430/ete.v84i333.264

Specialty Food Retailing: Examining the role of Products' Perceived Quality

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista BRITISH FOOD JOURNAL Vol. 119 Núm. 7 (páxs. 1 ata 16)
DOI https://doi.org/10.1108/bfj-11-2016-0567

Inversión privada, gasto publico y presión tributaria en América Latina

Autores/as Luis Felipe Brito Gaona, Emma M. Iglesias
Revista ESTUDIOS DE ECONOMÍA Vol. 44 Núm. 2 (páxs. 5 ata 30)

Education as absorptive capacity and its role for economic growth

Autores/as Mourelle, Estefanía, Laura Márquez-Ramos
Revista 3rd International Conference on Higher Education Advances, HEAd17 (Universitat Politècnica de València, 2017) -Proceedings (indexado en Conference Proceedings Citation Index) (páxs. 844 ata 853)

Science and technology parks as accelerators of knowledge-intensive business services (KIBS). A case study

Autores/as Nuria Calvo, David Rodeiro-Pazos, Sara Fernández-López
Revista International Journal of Business and Globalization Vol. 18 Núm. 1 (páxs. 42 ata 57)
DOI https://doi.org/10.1504/ijbg.2017.10001185

Exchange Rate Movements, Stock Prices and Volatility in the Caribbean and Latin America

Autores/as Andre Yone Haughton, E. M. Iglesias
Revista International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 437 ata 447)

Entrepreneur: Do social capital and culture matter?

Autores/as Isabel Neira, Nuria Calvo, Loreto Fernández, Marta Portela
Revista International Entrepreneurship and Management Journal Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 665 ata 683)
DOI https://doi.org/10.1007/s11365-016-0418-3

Analysis of monetary poverty measures in Slovakia, the Czech Republic and Spain

Autores/as Stankovicová, I., Mourelle, Estefanía
Revista The 11th International Days of Statistics and Economics (indexado en Conference Proceedings Citation Index) (páxs. 1521 ata 1536)

Education as absorptive capacity and its role for economic growth: an assessment of the ecological fallacy

Autores/as Laura Márquez-Ramos, Mourelle, Estefanía
Revista Actas de la XLIII Reunión de Estudios Regionales/International Conference on Regional Science (Sevilla, 2017)

Business-Led Social Innovation in the Work Integration Field: The Role of Large Firms and Corporate Foundations

Autores/as Marta Rey-García, Vanessa Mato-Santiso
Revista Business and Management Research Vol. 6 Núm. 1

Basel II And The Financing of R&D Investments in Malaysia

Autores/as Fathin Faizah Said, Emma M. Iglesias
Revista International Journal of Economics and Management Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 127 ata 152)

The use of bias correction versus the Jackknife when testing the mean reversion and long term mean parameters in continuous time models

Autores/as E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista Monte Carlo Methods and Applications (páxs. 159 ata 164)
DOI https://doi.org/10.1515/mcma-2017-0111

Satisfaction and Switching intention in Mobile Services: comparing Lock-in and Free contracts in the Spanish market

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Andrés Faíña-Medín, Manuel Nieto-Mengotti
Revista Telematics & Informatics Vol. 34 Núm. 5 (páxs. 717 ata 729)
DOI https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.08.022

Store Brands' Purchase Intention: Examining the Role of Perceived Quality

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista European Research on Management and Business Economics

Examining the Influence of Products' Quality Perception in Specialty Retailing

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista Documentos de trabajo de la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial. Oviedo: Universidad de Oviedo. DOCFRADIS 1206 Vol. 3 (páxs. 1 ata 119)

Sobre los dos procesos estocásticos más importantes, de Wiener y de Poisson, en la matemática financiero actuarial moderna

Autores/as Julio G. Villalón, Antonio Seijas Macías
Revista Actuarios Vol. 38 (páxs. 32 ata 44)

Ecosystem services and REDD: estimating the benefits of non-carbon services in worldwide forests

Autores/as Ojea, E, Loureiro, ML, Alló, Maria, Barrio, M
Revista WORLD DEVELOPMENT Vol. 78 (páxs. 246 ata 261)

Matemáticas electorales: Buscando la proporcionalidad

Autores/as F. Javier Palencia González, J. Antonio Seijas-Macías
Revista RECT@ Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 117 ata 148)

Museología para la Innovación Social: Una experiencia de regeneración territorial en la periferia europea

Autores/as Marta Rey-García, Noelia Salido-Andrés, Mª José Sanzo Pérez, Luis Ignacio Álvarez-González
Revista PERIFÉRICA

Can Marketing help in tackling Food Waste?: Proposals in Developed Countries

Autores/as Cristina Calvo-Porral, José Andrés Faiña Medín, Chema Losada Lopez
Revista JOURNAL OF FOOD PRODUCTS MARKETING
DOI https://doi.org/10.1080/10454446.2017.1244792

Relational, Functional Benefits and Customer Value in Large Retailing: A Cross-Format Comparative Analysis

Autores/as Cristina Calvo Porral, José Andrés Faiña Medín, Paulino Montes-Solla
Revista Journal of International Food & Agribusiness Marketing Vol. 28 Núm. 2 (páxs. 132 ata 148)

Market Potential, Spatial Dependences and Spillovers in European Regions

Autores/as Bruna, Fernando, Lopez-Rodriguez, Jesus, Faíña, Andrés
Revista Regional Studies Vol. 50 Núm. 9 (páxs. 1551 ata 1563)
DOI https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1048796

Stimulating creative entrepreneurial initiatives: A roadmap proposal

Autores/as Nuria Calvo, Braulio Pérez, Laura Varela-Candamio, Isabel Novo-Corti
Revista TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT
DOI https://doi.org/10.1080/09537325.2016.1215421

Skewness into the Product of Two Normally Distributed Variables and the Risk Consequences

Autores/as Amílcar Oliveira, Teresa A. Oliveira, J. Antonio Seijas-Macías
Revista REVSTAT-STATISTICAL JOURNAL Vol. 14 Núm. 2 (páxs. 119 ata 138)

Food Private Label Brands: the role of consumer Trust on Loyalty and Purchase intention

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista BRITISH FOOD JOURNAL Vol. 118 Núm. 3

Specialty Food Retailing: the role of Purchase Frequency and determinants of Customer Satisfaction and Loyalty

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista BRITISH FOOD JOURNAL Vol. 118 Núm. 11

Selecting a suitable approach to analyze the future of higher education

Autores/as Laura Márquez-Ramos, Estefanía Mourelle
Revista Procedia. Social and Behavioral Sciences Journal Vol. 228 (páxs. 86 ata 91)
DOI https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.013

Evaluating the fulfillment of the principles of collective action in practice: A case study from Galicia (NW Spain)

Autores/as Alló, Maria, Loureiro, ML
Revista Forest Policy & Economics Vol. 73 (páxs. 1 ata 9)

Does manufacturer matter?: The influence of manufacturer Signature on store brands' loyalty and purchase intention

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Óscar Juanatey-Boga
Revista Revista de Administração de Empresas Vol. 55 Núm. 5

Investigating the oil price-exchange rate nexus: evidence from Africa 1970-2004

Autores/as Simeon Coleman, Juan C Cuestas, Estefanía Mourelle
Revista Economic Issues Vol. 21-part 2 (páxs. 53 ata 79)

Simulation in software engineering education: a system dynamics proposal

Autores/as María Teresa García-Álvarez, Laura Varela-Candamio, Fernando Rubiera Morollón
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION Vol. 32 Núm. 4 (páxs. 1611 ata 1617)

Políticas públicas para evitar a exclusión social en España (Public Policies to Avoid Social Exclusion in Spain)

Autores/as Varela-Candamio, Laura, Judit González Mármol
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO Vol. 7 (páxs. 223 ata 257)

The behavior of the components of M3 in the Euro Area: 1999-2014

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Barros-Campello, Esther, Varela-Candamio, Laura, Pateiro-López, Carlos
Revista Open Journal of Business and Management Vol. 4 Núm. 4 (páxs. 606 ata 620)
DOI https://doi.org/10.4236/ojbm.2016.44062

Social Marketing, web 2.0 and donation-based crowdfunding in Spain:"Microdonaciones" and "haces falta" digital platforms as a case study

Autores/as Noelia Salido Andrés, Marta Rey-García
Revista Public and Nonprofit Marketing Cases Journal

Evaluación de temas de Economía Pública por medio de la metodología ApS

Autores/as Laura Varela-Candamio, Jesus Lopez-Rodriguez, Andres Faina
Revista e-publica Vol. 18 (páxs. 1 ata 30)

Looking beyond the R&D effects on innovation: The contribution of non-R&D activities to total factor productivity growth in the EU

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez, Diego Martínez
Revista Structural Change and Economic Dynamics

The influence of switching costs and satisfaction on loyalty toward smartphone service providers

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista International Journal of Mobile Communications

Is the Economic Crisis changing Marketing strategies?: Evidence from the food industry

Autores/as Cristina Calvo-Porral, John L. Stanton, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista Journal of Global Marketing Vol. 1

Measuring the relationship between inflation and economic growth: Evidence from selected European countries.

Autores/as Mourelle, Estefanía, Stankovicová, I.
Revista The 10th International Days of Statistics and Economics (indexado en Conference Proceedings Citation Index) (páxs. 1292 ata 1301)

Critical analysis of the sustainable consumption of bitumen in asphalt concrete mixtures made with recycled concrete aggregates from construction and demolition debris

Autores/as I. Pérez, Ana R. Pasandín, N. Calvo, J. Feás
Revista Polish Journal of environmental studies Vol. 24 Núm. 4 (páxs. 1757 ata 1763)

Waste management in civil engineering. A dynamic framework

Autores/as Nuria Calvo, Jacobo Feás, Ignacio Pérez, Ana R. Pasandín
Revista Environmental Engineering and Management Journal Vol. 14 Núm. 8 (páxs. 1941 ata 1952)

Waste managment in civil engineer: A dynamic framework

Autores/as Nuria Calvo, Jacobo Feás, Ignacio Pérez, Ana R. Pasandín
Revista Environmental Engineering and Management Journal Vol. 14 Núm. 8 (páxs. 1941 ata 1952)
DOI https://doi.org/10.30638/eemj.2015.208

Regional Income Disparities in Poland: Analysis of the impact of second nature geography variables

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez
Revista TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS (páxs. 210 ata 224)

Future teachers and their attitude towards the inclusion of people with disabilities. A gender-based perspective

Autores/as Nuria Calvo, M Isabel Novo-Corti, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Revista ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 31 Núm. 1 (páxs. 155 ata 171)
DOI https://doi.org/10.6018/analesps.31.1.163631

Los futuros docentes y su actitud hacia la inclusión de personas con discapacidad. Una perspectiva de género

Autores/as Isabel Novo-Corti, Jesús-Miguel Muñoz-Cantero, Nuria Calvo-Babío
Revista ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 31 Núm. 1 (páxs. 155 ata 171)

Smooth Operators?: Drivers of Customer Satisfaction and Switching Behavior in Virtual and Traditional Mobile Services

Autores/as Calvo-Porral, Cristina, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN EN MARKETING Vol. 18 Núm. 2

Switching Behavior and Customer Satisfaction in Mobile Services: Analyzing Virtual and Traditional Operators.

Autores/as Calvo-Porral, Cristina, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR Vol. 59 Núm. 1

Measuring the Influence of Customer-Based Store Brand Equity in the Purchase Intention

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Oscar Juanatey Boga, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista CUADERNOS DE GESTIÓN Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 93 ata 118)
DOI https://doi.org/10.5295/cdg.130408cc

Value at Risk and expected shortfall of firms in the main European Union stock market indexes: A detailed analysis by economic sectors and geographical situation

Autores/as Emma M. Iglesias
Revista ECONOMIC MODELLING Vol. 50 (páxs. 1 ata 8)

Política tecnológica y cooperación en I+D: una visión a través de un modelo formal

Autores/as Antonio García Lorenzo, López-Rodríguez, J.
Revista INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Vol. 74 Núm. 291 (páxs. 3 ata 20)

Farmers' Preferences and Social Capital Regarding Agri¿environmental Schemes to Protect Birds

Autores/as Alló, Maria, Loureiro, ML, Iglesias, E
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS

From the Triple Helix model to the Global Open Innovation Model: A case study based on international cooperation for innovation in Dominican Republic

Autores/as Oskar Villarreal, Nuria Calvo
Revista JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT Vol. 35 (páxs. 71 ata 92)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jengtecman2014.10.002

Value at Risk of the main stock market indexes in the European Union (2000-2012)

Autores/as Emma M. Iglesias
Revista JOURNAL OF POLICY MODELING Vol. 37 (páxs. 1 ata 13)

Does Store Image and Price Perception matter to Store Brand Equity?

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista JOURNAL OF FOOD PRODUCTS MARKETING Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 102 ata 122)

Private Labels: The role of Manufacturer Identification, Brand Loyalty and Image on Purchase intention

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Mark Lang
Revista BRITISH FOOD JOURNAL Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 506 ata 522)

Global Brands or Local Heroes?: Evidence from the Spanish Beer Market

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean Pierre Lévy Mangin
Revista BRITISH FOOD JOURNAL Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 565 ata 587)

Why do empirical tests tend to accept the NEG? - An alternative approach to the 'wage equation' in European regions

Autores/as Fernando Bruna
Revista Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales (AEEFI), Working Paper (DEFI) Vol. 15 Núm. 11 (páxs. 1 ata 27)
DOI https://doi.org/10.13140/rg.2.1.2136.9042

¿Moda exclusiva o moda democratica?: análisis del valor de marca en el mercado español

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean Pierre Lévy Mangin
Revista Revista Portuguesa de Marketing Vol. 17 Núm. 32 (páxs. 1 ata 18)

Índices de Poder. Como evaluar el poder de voto

Autores/as Seijas Macías, J. Antonio
Revista Anales de ASEPUMA Vol. 23 (páxs. 1 ata 21)

Are firms interested in collaborating with universities? An open-innovation perspective in countries of the South West European Space

Autores/as Sara Fernández-López, Braulio Pérez Astray, David Rodeiro-Pazos, Nuria Calvo
Revista SERVICE BUSINESS Vol. 9 Núm. 4 (páxs. 637 ata 662)
DOI https://doi.org/10.1007/s11628-014-0243-0

Public incentives and environmental taxation for a sustainable C&D waste management in Spain: an industrial ecology challenge

Autores/as Nuria Calvo, Laura Varela-Candamio, Isabel Novo-Corti
Revista Progress in Industrial Ecology Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 19 ata 32)

La disfunción institucional de la UE ante el desafío de la armonización fiscal

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Antonio García Lorenzo
Revista ADMINISTRACION & CIDADANIA, REVISTA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 29 ata 34)

Sobre la evolución de los métodos cuantitativos económico-financiero-actuariales

Autores/as Julio G.Villalón, Antonio Seijas Macías
Revista Actuarios Vol. 36 (páxs. 50 ata 58)

Non taxable income and necessary consumption: the Rousseau¿s paradox of fiscal egalitarianism

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus López Rodriguez, Laura Varela-Candamio
Revista APPLIED ECONOMICS Vol. 45 Núm. 30 (páxs. 4248 ata 4259)

Rhomolo and other metodologies to assess The European Cohesion Policy

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez, José Andrés Faiña Medín
Revista INVESTIGACIONES REGIONALES Núm. 29 (páxs. 5 ata 13)

Regional Impacts of non-R&D Innovation Expenditures across the EU Regions: Simulation Results Using the Rhomolo CGE Model

Autores/as Olga Diukanova, Jesus Lopez-Rodriguez
Revista INVESTIGACIONES REGIONALES Vol. 29 (páxs. 91 ata 111)

Credibilidad de los medios de comunicación: análisis de la prensa diaria desde el comportamiento del consumidor

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Óscar Juanatey-Boga
Revista EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN Vol. 23 Núm. 3 (páxs. 300 ata 310)
DOI https://doi.org/10.3145/epi.2014.may.10

Do studies level and age matter in learning and social relationship in the assessment of web 3.0? A case study for 'digital natives' in Spain

Autores/as Laura Varela-Candamio, Isabel Novo-Corti, María Barreiro-Gen
Revista COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR Vol. 30 (páxs. 595 ata 605)

Breaking the walls of social exclusion of women rural by means of ICTs: the case of digital divides in Galician

Autores/as Isabel Novo-Corti, Laura Varela-Candamio, María Teresa García-Álvarez
Revista COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR Vol. 30 (páxs. 497 ata 507)

Chat as a Tool for Social Knowledge Construction Using Asynchronous Discussion Groups in Economics Degree

Autores/as María Teresa García-Álvarez, Laura Varela-Candamio, Isabel Novo-Corti
Revista JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE Vol. 20 Núm. 10 (páxs. 1443 ata 1458)

Testing of the Mean Reversion Parameter in Continuous Time Models

Autores/as Emma M. Iglesias
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 122 Núm. 2 (páxs. 187 ata 189)

The role of social norms on preferences towards climate change policies: A meta-analysis

Autores/as Alló, Maria, Loureiro, ML
Revista ENERGY POLICY Vol. 73 (páxs. 563 ata 574)

Comparación entre los mínimos personales incrementados y el impuesto sobre la renta tradicional de las personas físicas. El caso de España

Autores/as Laura Varela Candamio, Jesus López Rodriguez, José Andrés Faiña Medín
Revista TRIMESTRE ECONOMICO Vol. 81 Núm. 3 (páxs. 687 ata 719)

On the welfare loss caused by inequality of opportunity

Autores/as Aitor Calo-Blanco, J. Ignacio García-Pérez
Revista The Journal of Economic Inequality Vol. 12 (páxs. 221 ata 237)
DOI https://doi.org/10.1007/s10888-013-9247-6

Private Label Brands: Mayor Perspective of two customer-based brand equity models

Autores/as Jean-Pierre Lévy Mangin, Cristina Calvo Porral
Revista The International Review of Retail Distribution and Consumer Research Vol. 24 Núm. 4 (páxs. 431 ata 452)

Private Label Brands: Major Perspective of two Customer-Based Brand Equity Models

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean Pierre Lévy Mangin
Revista The International Review of Retail Distribution and Consumer Research Vol. 24 Núm. 4 (páxs. 431 ata 452)

Using Game Theory in Computer Engineering Education through Case Study Methodology: Kodak vs. Polaroid in the Market for Instant Cameras

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus Lopez-Rodriguez, Laura Varela-Candamio
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION Vol. 30 Núm. 3 (páxs. 610 ata 617)

The moderating role of Risk, Security and Trust applied to the TAM model in the offer of Banking Financial Services in Canada

Autores/as Jean Pierre Lévy Mangin, Normand Bourgault, Cristina Calvo-Porral, Olivier Mesly, Issam Telahigue, Mycalle Trudel
Revista Journal of Internet Banking and Commerce Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 2 ata 21)

Diagnose da protección social en España no marco da Estratexia Europa 2020 (Diagnosis of Social Protection in Spain within the Framework of the Europe 2020 strategy)

Autores/as Varela-Candamio, Laura, María Isabel Novo Corti, Sara Avila Lopez
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO Vol. 5 (páxs. 403 ata 419)

Changing Market Potentials, Regional Growth and Income Disparities in Poland

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez, Malgorzata Runiewicz Wardyn
Revista Prague Economic Papers (páxs. 63 ata 83)

Mass Communication Media Credibility: An approach from the Credible Brand Model

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Oscar Juanatey Boga
Revista Revista Brasileira de Ciencias da Comunicaçao Vol. 37 Núm. 2 (páxs. 21 ata 49)
DOI https://doi.org/10.1590/1809-58440141

Análisis del grado del "Mal-apportionment" en los parlamentos autonómicos del Estado español

Autores/as J.Antonio Seijas Macías
Revista Revista Española de Ciencia Política Vol. 34 (páxs. 199 ata 221)

A Dynamic Model for Construction and Demolition (C&D) Waste Management in Spain: Driving Policies Based on Economic Incentives and Tax Penalties

Autores/as Nuria Calvo, Laura Varela-Candamio, Isabel Novo-Corti
Revista Sustainability Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 416 ata 435)
DOI https://doi.org/10.3390/su6010416

Influence of cultural conditions on the use of ICT for learning: differences among Erasmus and national students at Spanish university

Autores/as Varela-Candamio, Laura, Isabel Novo-Corti
Revista International Journal of Knowledge Society Research (IJKSR) Vol. 5 Núm. 4 (páxs. 35 ata 44)

Recent Evolution of Long Term Interest Rates in Spain in relation to other European Union Countries

Autores/as Emma M. Iglesias, Angel M. Loureiro
Revista The Empirical Economics Letters Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 227 ata 236)

Simulation of talent management: An opportunity for managers

Autores/as Nuria Calvo, Rafael García
Revista TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 207 ata 219)

Matemática en Economía: Una Visión en el Aula

Autores/as Antonio Sarmiento Escalona, José Antonio Seijas Macías
Revista REVISTA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS. UNO Vol. 62 (páxs. 31 ata 38)

Social and human capital as determining factors of entrepreneurship in the Spanish Regions

Autores/as Isabel Neira, Marta Portela, Maite Cancelo, Nuria Calvo
Revista INVESTIGACIONES REGIONALES Vol. 26 (páxs. 115 ata 141)

Social and human capital as determining factors of entrepreneurship in the Spanish Regions

Autores/as Isabel Neira, Marta Portela, Maite Cancelo, Nuria Calvo
Revista INVESTIGACIONES REGIONALES Vol. 26 (páxs. 115 ata 139)

Nontaxable income and necessary consumption: the Rousseau's paradox of fiscal egalitarianism

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus Lopez-Rodriguez, Laura Varela-Candamio
Revista APPLIED ECONOMICS Vol. 45 Núm. 30 (páxs. 4248 ata 4259)

Evolution over Time of the Determinants of Preferences for Redistribution and the Support for the Welfare State

Autores/as Emma M. Iglesias, José Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos
Revista APPLIED ECONOMICS Vol. 45 Núm. 30 (páxs. 4260 ata 4274)

Estudio exploratorio de los factores de atracción de centros comerciales: una aproximación al consumidor español

Autores/as Cristina Calvo-Porral, D. Calvo Dopico
Revista CIENCIA, ERGO SUM Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 107 ata 120)

Renewable energy, electricity market and employment: The case of Spain

Autores/as María Teresa García-Álvarez, Laura Varela-Candamio, Isabel Novo-Corti
Revista REGIONAL AND SECTORAL ECONOMIC STUDIES Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 131 ata 142)

Effects of a Simulated Increase in Unemployment on the Income Distribution of Spanish Families

Autores/as María José Lodeiro, Matilde Arranz, Emma M. Iglesias
Revista The Empirical Economics Letters Vol. 12 Núm. 4 (páxs. 363 ata 372)

Determinants of Store Brand's Success: A Cross-Store Format Comparative Analysis

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean Pierre Lévy Mangin
Revista International Journal of Retail & Distribution Management Vol. 42 Núm. 7 (páxs. 595 ata 612)

A simulation tool for talent management in knowledge-intense firms. An opportunity for HR managers?

Autores/as Nuria Calvo, María Bastida, Jacobo Feás
Revista Global Business Perspectives Vol. 1 (páxs. 261 ata 273)

Perceived quality in higher education: an empirical study

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin, Isabel Novo-Corti
Revista Marketing Intelligence & Planning Vol. 31 Núm. 6 (páxs. 601 ata 619)

Interaction between monetary policy and stock prices: A comparison between the Caribbean and the US

Autores/as Emma M. Iglesias, Andre Yone Haughton
Revista Applied Financial Economics Vol. 23 Núm. 6 (páxs. 515 ata 534)

e-Prisons and New Technologies: ICT as a Mechanism of Social Inclusion of Prisoners

Autores/as María Barreiro-Gen, Isabel Novo-Corti, Laura Varela-Candamio
Revista International Journal of Knowledge Society Research (IJKSR) Vol. 4 Núm. 3 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.4018/ijksr.2013070101

El acceso a los mercados y la disparidad del ingreso en los departamentos colombianos (Market Access and Income disparities in Colombian departments)

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez, M. C. Acevedo Villalobos
Revista TRIMESTRE ECONOMICO Núm. 320 (páxs. 869 ata 901)

Are USOs more supported to compete than spin-offs not linked to univiersities? A dynamic overview and proposal of model of USOs support

Autores/as Nuria Calvo, David Rodeiro, Isabel Soares
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING Vol. 14 Núm. 3/4 (páxs. 271 ata 288)

Evolution of Fuel Consumption and Emissions in Spain From the Analysis of Statistical Series

Autores/as Estefanía Mourelle Espasandín, Rosa María Regueiro Ferreira, Juan Varela Tembra
Revista ANGLISTICUM. International Journal of Literature, Linguistics & Interdisciplinary Studies Vol. 2 Núm. 4 (páxs. 52 ata 65)

Domestic or Imported Beer Brands?: Analysis and Assessment of Brand Equity in the Spanish Market

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean Pierre Lévy Mangin, Normand Bourgault
Revista Journal of International Food & Agribusiness Marketing Vol. 25 Núm. 4 (páxs. 324 ata 347)

Bienestar Subjetivo, Renta y Bienes Relacionales: Los determinantes de la felicidad en España

Autores/as Emma Iglesias Vázquez, José Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA (RIS) Vol. 71 Núm. 3 (páxs. 567 ata 592)

What matters to Store Brand Equity?: An approach to Spanish Large Retailing in a Downturn context

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Jean Pierre Lévy Mangin
Revista INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 19 Núm. 3 (páxs. 136 ata 146)
DOI https://doi.org/10.1016/j.iedee.2013.03.001

Análisis de dos modelos de ecuaciones estructurales alternativos para medir la intencion de compra

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Oscar Juanatey Boga
Revista INVESTIGACIÓN OPERACIONAL Vol. 34 Núm. 3 (páxs. 230 ata 243)

Partial Maximum Likelihood Estimation of Spatial Probit Models

Autores/as Honglin Wang, Emma M. Iglesias, Jeffrey M. Wooldridge
Revista JOURNAL OF ECONOMETRICS Vol. 172 Núm. 1 (páxs. 77 ata 89)

Capital-energy relationships: An analysis when disaggregating by industry and different types of capital

Autores/as Miguel A. Tovar, Emma M. Iglesias
Revista ENERGY JOURNAL Vol. 34 Núm. 4 (páxs. 129 ata 150)

Assessing Long-Run Money Neutrality in Monetary Unions

Autores/as Andre Yone Haughton, Emma M. Iglesias
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS Vol. 18 (páxs. 25 ata 50)
DOI https://doi.org/10.1002/ijfe.455

E-learning and face to face mixed methodology:Evaluating effectiveness of e-learning and perceived satisfaction for a microeconomic course using the Moodle platform

Autores/as Isabel Novo-Corti, Laura Varela-Candamio, María Ramil-Díaz
Revista COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR Vol. 29 (páxs. 410 ata 415)

Estimating a meta-damage regression model for large accidental oil spills

Autores/as Alló, Maria, Loureiro, ML
Revista ECOLOGICAL ECONOMICS Vol. 86 (páxs. 167 ata 175)

Reinterpreting the Frisch parameter in the field of personal taxation: A link between taxable capacity and social marginal utility in Optimal Taxation

Autores/as Andrés Faíña, Jesus Lopez-Rodriguez, Laura Varela-Candamio
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 118 Núm. 1 (páxs. 81 ata 83)

Brewing the Recipe for Beer Brand Equity

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Normand Bourgault, D. Calvo Dopico
Revista European Research Studies Journal Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 82 ata 97)

Drivers of Value in the Beer Market: Comparing and imported and a national brand

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Paulino Montes-Solla
Revista European Research Studies Journal Vol. 16 Núm. 3 (páxs. 19 ata 46)

Geographical Economics and Per Capita GDP Growth in Romania

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez, Bolea Cosmin Gabriel
Revista European Research Studies Journal Núm. 3 (páxs. 109 ata 134)

An Analysis of Extreme Movements of Exchange Rates of the Main Currencies Traded in the Foreign Exchange Market

Autores/as Emma M. Iglesias
Revista APPLIED ECONOMICS Vol. 44 Núm. 35 (páxs. 4631 ata 4637)
DOI https://doi.org/10.1080/00036846.2011.593501

Using Moodle Platform Online to Work out on Solving Multiple Options Questions on Microeconomics: Notes on Gender Differences

Autores/as Isabel Novo-Corti, Laura Varela-Candamio, María Ramil Díaz
Revista International Journal of Knowledge Society Research (IJKSR) Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 65 ata 74)
DOI https://doi.org/10.4018/jksr.2012040106

Estimation, Testing and Finite Sample Properties of Quasi-Maximum Likelihood Estimators in GARCH-M Models

Autores/as Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista Econometric Reviews Vol. 31 Núm. 5 (páxs. 532 ata 557)
DOI https://doi.org/10.1080/07474938.2011.608007

Innovation and development cooperation in Central America and Caribbean. Mission impossible?

Autores/as Nuria Calvo, Oskar Villarreal
Revista Emeral Emerging Markets Case Studies Collection Vol. 2 Núm. 8 (páxs. 1 ata 17)

Cyclical synchronization in the EMU along the financial crisis: An interpretation of the conflicting signals

Autores/as José Ramón Cancelo
Revista EUROPEAN JOURNAL OF GOVERNMENT AND ECONOMICS Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 86 ata 100)

Mahou y Coronita: análisis comparado del valor de marca para el consumidor español

Autores/as Cristina Calvo Porral, Paulino Montes-Solla
Revista Redmarka, Revista Académica de Marketing Aplicado Vol. 8 Núm. 15 (páxs. 3 ata 28)

El rol de los parques científico-tecnológicos en el emprendimiento universitario. Propuesta de un catálogo de indicadores de evaluación

Autores/as David Rodeiro-Pazos, Nuria Calvo
Revista Revista Globalización Competitividad y Gobernabilidad Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 95 ata 109)
DOI https://doi.org/10.3232/gcg.2012.v6.n2.06

Performance appraisal system in technology start-ups: Strategic implications for HR managers

Autores/as Nuria Calvo, María Bastida, Jacobo Feás
Revista China-USA Business Review Vol. 11 Núm. 7 (páxs. 969 ata 980)

Analysis of Information and Communication Technologies in higher education: A case study of Business Degree

Autores/as Laura Varela-Candamio, María Teresa García-Álvarez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION Vol. 28 Núm. 6 (páxs. 1301 ata 1308)

Sources of Equity in Fashion Markets

Autores/as D. Calvo Dopico, Cristina Calvo-Porral
Revista Journal of Product and Brand Management Vol. 21 Núm. 6 (páxs. 391 ata 403)

Critical analysis of the role of universities in the creation and survival of univiersity spin-offs. Proposal of an academic model of support

Autores/as Nuria Calvo, Laura Varela-Candamio, Isabel Soares, David Rodeiro
Revista Advances in Managment and Applied Economics Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 53 ata 82)

An Approach to Distribution of the Product of Two Normal Variables

Autores/as J. Antonio Seijas-Macías, Amílcar Oliveira
Revista Discussiones Mathematicae Probability and Statistics Vol. 32 Núm. 1-2 (páxs. 87 ata 99)

Extreme movements of the main stocks traded in the Eurozone: an analysis by sectors in the 2000's decade

Autores/as Emma M. Iglesias, María Dolores Lagoa Varela
Revista Applied Financial Economics Vol. 22 Núm. 24 (páxs. 2085 ata 2100)
DOI https://doi.org/10.1080/09603107.2012.697121

Opportunities for Managing Human Capital in University Spin-offs. A Dynamic Analysis

Autores/as David Rodeiro-Pazos, Nuria Calvo, Sara Fernández
Revista REVISTA DE UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 329 ata 345)
DOI https://doi.org/10.7238/rusc.v9i2.1397

Improved Instrumental Variables Estimation of Simultaneous Equations under Conditionally Heteroskedastic Disturbances

Autores/as Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS Vol. 27 (páxs. 474 ata 499)
DOI https://doi.org/10.1002/jae.1203

Almost Unbiased Estimation in Simultaneous Equation Models with Strong and/or Weak Instruments

Autores/as Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS Vol. 30 Núm. 4 (páxs. 505 ata 520)
DOI https://doi.org/10.1080/07350015.2012.715959

Semiparametric Inference in a GARCH-in-Mean Model

Autores/as Bent Jesper Christensen, Christian M. Dahl, Emma M. Iglesias
Revista JOURNAL OF ECONOMETRICS Vol. 167 Núm. 2 (páxs. 458 ata 472)

Voter Decisions on Eminent Domain and Police Power Reforms

Autores/as Adanu.K, Hoehn, JP, Norris,P, Iglesias, E
Revista JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 187 ata 197)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhe.2012.04.005

Importaciones, ciclo económico y competitividad: una aproximación no lineal

Autores/as Estefanía Mourelle, José Ramón Cancelo
Revista ECONOMÍA INDUSTRIAL Vol. 383 (páxs. 167 ata 178)

La gestión empresarial como factor clave de desarrollo de las spin-offs universitarias. Análisis organizativo y financiero

Autores/as David Rodeiro-Pazos, Nuria Calvo, Sara Fernández-López
Revista CUADERNOS DE GESTIÓN Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 59 ata 81)

Interest rate volatility, asymmetric interest rate pass through and the monetary transmission mechanism in the Caribbean compared to US and Asia

Autores/as Andre Yone Haughton, Emma M. Iglesias
Revista ECONOMIC MODELLING Vol. 29 Núm. 6 (páxs. 2071 ata 2089)
DOI https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.06.034

What¿s happening to the European Electricity Market?

Autores/as Isabel Soares, José Andrés Faiña Medín, López-Rodríguez, J., Laura Varela Candamio
Revista European Research Studies Journal Vol. 15 (páxs. 145 ata 156)

Análisis de las actitudes de los jóvenes universitarios hacia la discapacidad: un enfoque desde la teoría de la acción razonada

Autores/as Novo-Corti, Isabel, Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Calvo-Porral, Cristina
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 1 ata 261)

Analysis of the Interface Systems as Mediating Agents in University/Industry Relations. Proposal of the "Relationship Promoter" as a Strategic Role in the R&D Transference

Autores/as Braulio Pérez-Astray, Nuria Calvo
Revista European Research Studies Journal Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 55 ata 74)

Nonlinearities in real exchange rate determination: do African exchange rates follow a random walk?

Autores/as Juan Carlos Cuestas, Estefanía Mourelle
Revista APPLIED ECONOMICS Vol. 43 Núm. 2 (páxs. 243 ata 258)

Small Sample Estimation Bias in GARCH Models with Any Number of Exogenous Variables in the Mean Equation

Autores/as Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista Econometric Reviews Vol. 30 Núm. 3 (páxs. 303 ata 336)
DOI https://doi.org/10.1080/0747930903562551

Modelling the volatility-return trade-off when volatility may be nonstationary

Autores/as Christian M. Dahl, Emma Iglesias
Revista Journal of Time Series Econometrics Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 1 ata 30)
DOI https://doi.org/10.2202/1941-1928.1093

Las tic como instrumento de inclusión social a través de la formación académica y profesional en los centros penitenciarios: análisis de las percepciones de la población reclusa en la región de Galicia, España

Autores/as Isabel Novo-Corti, María Barreiro-Gen, Laura Varela-Candamio
Revista Inclusão Social Vol. 5 Núm. 1 (páxs. 58 ata 67)

Analysis of emerging barriers for e-learning models. A case of study

Autores/as Nuria Calvo, Paolo Rungo
Revista Documento de Trabajo. Fundación de las Cajas de Ahorros

Analysis of attitudes towards disability among university students: a focus on the theory of reasoned action

Autores/as Cristina Calvo Porral, Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Isabel Novo Corti
Revista Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 1 ata 26)

Efectos de la contracción de la demanda sobre la estrategia de recursos humanos en empresas intensivas en conocimiento

Autores/as Nuria Calvo, Rafael García Rodríguez
Revista Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social Vol. 335 (páxs. 229 ata 256)

The Effects of Economic Geography on Education in Romania

Autores/as Jesús López Rodríguez, José Andrés Faiña Medín, Bolea Cosmin Gabriel
Revista Theoretical and Applied Economics Vol. XVIII Núm. 2(555) (páxs. 101 ata 110)

Non taxable income and necessary consumption: the Rousseau's paradox of Fiscal Egalitarism

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus Lopez-Rodriguez, Laura Varela-Candamio
Revista Munich Personal RePEc Archive (MPRA)

Are Cross-provincial per capita GDP Disparities in Spain driven by Economic Remoteness?

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez, Miguel A. Marquez, José Andrés Faiña Medín
Revista TRIMESTRE ECONOMICO Núm. 311 (páxs. 583 ata 611)

Implicaciones de las energías renovables sobre el empleo en la UE

Autores/as María Teresa García-Álvarez, Laura Varela-Candamio
Revista REVISTA UNIVERSITARIA EUROPEA Vol. 14 (páxs. 129 ata 144)

Economic Remoteness and Wage Disparities in Romania

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez, José Andrés Faiña Medín, Bolea Cosmin Gabriel
Revista Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie Vol. 102 Núm. 5 (páxs. 594 ata 606)

Is the contraction of demand an excuse for the laissez-faire human resource practices at professional services companies?

Autores/as Nuria Calvo
Revista SYSTEM DYNAMICS REVIEW Vol. 27 Núm. 3 (páxs. 294 ata 312)
DOI https://doi.org/10.1002/sdr.461

La cooperación de las empresas gallegas como mecanismo de supervivencia. El caso CENOR

Autores/as Nuria Calvo, Raúl Davila Aparicio
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA (páxs. 221 ata 234)

IS THERE AN ASYMMETRIC BEHAVIOUR IN AFRICAN INFLATION? A NON-LINEAR APPROACH

Autores/as Estefanía Mourelle, Juan Carlos Cuestas, Luis Alberiko Gil-Alana
Revista SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ECONOMICS Vol. 79 Núm. 1 (páxs. 68 ata 90)

To what extent the Economic Peripherality is responsible for the differences in GDP per capita between the Spanish provinces?

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez, Miguel A. Marquez, José Andrés Faiña Medín
Revista TRIMESTRE ECONOMICO Vol. 78 Núm. 311 (páxs. 583 ata 611)

Interest rate setting at the ECB: Individual preferences and collective decision making

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre, Diego Varela, José Manuel Sánchez Santos
Revista JOURNAL OF POLICY MODELING Vol. 33 Núm. 6 (páxs. 804 ata 820)

Mind the Remoteness! Income disparities across Japanese Prefectures

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez, Daisuke Nakamura
Revista Estudios de Economía Vol. 38 Núm. 2 (páxs. 393 ata 417)

Carolina Herrera Internationalization Strategy: Democratic Luxury or Maximum Exclusiveness?

Autores/as Cristina Calvo-Porral, D. Calvo Dopico
Revista European Research Studies Journal Vol. 14 Núm. 2 (páxs. 3 ata 26)

Analysis of Value Chain and Sources of Differentiation in International Fashion Markets

Autores/as D. Calvo Dopico, Cristina Calvo Porral
Revista European Research Studies Journal Vol. XIV Núm. I (páxs. 15 ata 28)

Open Innovation: Organizational Challenges of a New Paradigm of Innovation Management

Autores/as López-Rodríguez, J., Antonio García Lorenzo
Revista European Research Studies Journal Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 75 ata 82)

Constrained k-class estimators in the presence of Weak instruments

Autores/as Emma M. Iglesias
Revista STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS Vol. 15 Núm. 4 (páxs. 1 ata 11)

The influence of test situation and satisfaction with preparation on evaluation and intention to consume a new seafood product

Autores/as Morten Heide, Svein Ottan Olsen, D. Calvo Dopico
Revista BRITISH FOOD JOURNAL Vol. 112 Núm. 7 (páxs. 763 ata 774)

Análisis dinámico de la gestión del talento en el sector de la consultoría

Autores/as Nuria Calvo
Revista ALTA DIRECCIÓN Vol. 269 (páxs. 11 ata 18)

International Economic Organizations and the Theory of Clubs

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus López Rodríguez, Antonio García Lorenzo
Revista Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 17 ata 27)

El mercado europeo de la electricidad reconsiderado: Liberación e integración "versus" concentración y dominancia

Autores/as Isabel Soares, José Andrés Faiña Medín, José López-Rodríguez, Laura Varela-Candamio
Revista REVISTA UNIVERSITARIA EUROPEA Núm. 13 (páxs. 123 ata 144)

Talent management in professional services firms: a HR issue?

Autores/as Nuria Calvo, Rafael Maria García Rodríguez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL ANALYSIS Vol. 18 Núm. 4 (páxs. 392 ata 411)

Novos principios para a política de Internacionalización empresarial

Autores/as Fernando Bruna
Revista We in the World Vol. 2010 (páxs. 10 ata 12)

Innovacion abierta: desafios organizacionales de este modelo de gestion de la innovacion para las empresas

Autores/as López-Rodríguez, J., Antonio García Lorenzo
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 19 (páxs. 131 ata 144)

Sistemas de Innovación Regionales: El caso del País Vasco

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus López Rodríguez, Guillermo Manso
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 19 (páxs. 1 ata 17)

The bias to order T-2 for the general k-class estimator in a simultaneous equation model

Autores/as Emma María Iglesias Vázquez, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 109 (páxs. 42 ata 45)

Competencia e incentivos a la cooperación en la interacción de grupos de interés que pretenden aumentar su influencia política directa: ¿Cuál es la importancia de la presión política?

Autores/as A. Javier Prado Domínguez, Antonio García Lorenzo
Revista HACIENDA PÚBLICA ESPAÑOLA Núm. 192 (páxs. 105 ata 125)

Entrepreneurship and unemployment: A nonlinear bidirectional causality?

Autores/as Estefanía Mourelle Espasandín, Juan Carlos Cuestas Olivares, Joao Ricardo Faria
Revista ECONOMIC MODELLING Vol. 27 Núm. 5 (páxs. 1282 ata 1291)

First and Second Order Asymptotic Bias Correction of Nonlinear Estimators in a Non-Parametric Setting and an Application to the Smoothed Maximum Score Estimator

Autores/as Emma María Iglesias Vázquez
Revista STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS Vol. 14 Núm. 3 (páxs. 1 ata 30)

Análisis del techo de cristal en la Administración Pública española: Una aproximación desde la dinámica de sistemas

Autores/as Nuria Calvo, María Bastida Domínguez
Revista ADMINISTRACIÓN & CIDADANÍA Vol. 5 (páxs. 91 ata 104)

Regional Policy and Convergence in Europe: The Case of Backward Regions

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez, José Andrés Faiña Medín
Revista ECONOMICS BULLETIN Vol. 29 Núm. 2 (páxs. 1046 ata 1053)

Análisis de las preferencias de un nuevo producto de conveniencia a base de pescado.

Autores/as D. Calvo Dopico, Alina Tudoran, Svein Ottar Olsen
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS AGROSOCIALES Y PESQUEROS Vol. 225 (páxs. 71 ata 108)

Impactos socioeconómicos de la Red de Parques Nacionales: Una aproximación al Parque Nacional de Islas Atlánticas

Autores/as Alló, Maria, Loureiro, ML, Barrio, M
Revista ECOSISTEMAS. REVISTA CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 112 ata 124)

La Reforma Fiscal Verde en España: Un Nuevo Impulso Fiscal

Autores/as Laura Varela Candamio, Maria Teresa García Álvarez
Revista BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Núm. 3002 (páxs. 27 ata 38)

Analysis of emerging barriers for e-learning models: an empirical study

Autores/as Nuria Calvo, Paolo Rungo
Revista European Research Studies Journal Vol. XIII Núm. 4 (páxs. 32 ata 43)

Elegibilidad y cuantía de lso Fondos Estructurales en Galicia

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesús López Rodríguez, Laura Varela Candamio
Revista Ultreia: Revista de Política Rexional Europea (páxs. 42 ata 46)

Measuring the Permanent Impact of European Structural Funds on Peripheral Objectiva 1 Regions: The Case of Galicia

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre, José Andrés Faiña Medín, Jesus López Rodríguez
Revista EUROPEAN PLANNING STUDIES Vol. 17 Núm. 10 (páxs. 1535 ata 1558)

Análisis de la simulación dinámica como herramienta de apoyo directivo a la gestión del talento en las organizaciones de consultoria

Autores/as Nuria Calvo
Revista REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 4 Núm. 3 (páxs. 135 ata 154)

Análisis de la simulación dinámica como herramienta de apoyo directivo a la gestión del talento en organizaciones de consultoría

Autores/as Nuria Calvo
Revista REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 18 Núm. 1 (páxs. 135 ata 154)

Domestic monetary transfers and the inland bill of exchange markets in Spain, 1775-1885

Autores/as Joan Carles Maixe Altes, Emma María Iglesias Vázquez
Revista JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE Vol. 28 Núm. 3 (páxs. 496 ata 521)

The NAO index and the long-term variability of Nephrops norvegicus population and fishery off West of Ireland

Autores/as I. González Herráiz, M.A. Torres, A.C. Fariña, Freire, M., José Ramón Cancelo de la Torre
Revista FISHERIES RESEARCH Vol. 98 Núm. 1 (páxs. 1 ata 7)

Gasto público en salud, crecimiento económico y elasticidad de sustitución: resultados para la economía española 1985-2003

Autores/as Jesus López Rodríguez, Miguel Muñoz Carril, Muñoz-Carril, P.C.
Revista Lecturas de Economía Vol. 70 (páxs. 63 ata 84)

Volatility Spill-overs in Commodity Spot Prices: New Empirical Results

Autores/as Emma María Iglesias Vázquez, Christian Dahl
Revista ECONOMIC MODELLING Vol. 26 Núm. 2 (páxs. 601 ata 607)

Finite Sample Theory of QMLEs in ARCH Models with an Exogenous Variable in the Conditional Variance Equation

Autores/as Emma María Iglesias Vázquez
Revista STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 1 ata 30)

Aportaciones al currículum de matemáticas para Economía y Empresa

Autores/as Antonio Sarmiento Escalona, José Antonio Seijas Macías
Revista RECT@ Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 1 ata 16)

The effect of health benefit information on consumer health value, attitude and intentions

Autores/as Ana Alina Tudoran, Svein Ottar Olsen, D. Calvo Dopico
Revista APPETITE Vol. 52 Núm. 2009 (páxs. 568 ata 579)

Nonlinearities and the Business Cycle in Spanish Imports: A Smooth Transition Regression Approach

Autores/as Estefanía Mourelle Espasandín, José Ramón Cancelo de la Torre
Revista INTERNATIONAL ADVANCES IN ECONOMIC RESEARCH Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 245 ata 259)

Coaching del directivo: la voz de su conciencia

Autores/as Nuria Calvo
Revista ALTA DIRECCIÓN Vol. 263 (páxs. 17 ata 23)

Análisis de la evolución de las relaciones laborales en las organizaciones del conocimiento. Una visión crítica del panorama español y europeo.

Autores/as Nuria Calvo
Revista Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo Vol. 1 (páxs. 248 ata 263)

Regional convergence in the European Union: Results from a Panel Data Model

Autores/as Jesus López Rodríguez
Revista ECONOMICS BULLETIN Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 1 ata 7)

Finite Sample Theory of QMLEs in ARCH Models with Dynamics in the Mean Equation

Autores/as Emma María Iglesias Vázquez, Garry Phillips
Revista JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS Vol. 29 Núm. 4 (páxs. 719 ata 737)

Comercio internacional: crece pero abanea

Autores/as Fernando Bruna
Revista IGADI Annual Report Vol. 2008 (páxs. 26 ata 27)

Review of: The Refinement of Econometric Estimation and Test Procedures: Finite Sample and Asymptotic Analysis

Autores/as Emma María Iglesias Vázquez
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION Vol. 103 Núm. 483 (páxs. 1329 ata 1329)

La importancia de la marca en la comercialización de productos perecederos: una aplicación empírica al sector vacuno

Autores/as D. Calvo Dopico, Alina Tudoran
Revista REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 151 ata 165)

O valor da xetión do capital intelectual nos parques científicos-tecnolóxicos. Proposta dun novo modelo organizativo para Galicia

Autores/as Nuria Calvo
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 177 ata 196)

Bootstrap Refinements for QML Estimators of the GARCH(1,1) Parameters

Autores/as Emma María Iglesias Vázquez, Valentina Corradi
Revista JOURNAL OF ECONOMETRICS Vol. 144 Núm. 2 (páxs. 500 ata 510)

Asymptotic Bias of GMM and GEL under Possible Nonstationary Spatial Dependence

Autores/as Emma María Iglesias Vázquez, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 99 (páxs. 393 ata 397)

Explaining intention to consume a new fisch product: a cross-generational and cross-cultural comparison

Autores/as D. Calvo Dopico, Svein Ottar Olsen, Morten Heide, Hjell Toften
Revista FOOD QUALITY AND PREFERENCE Vol. 19 Núm. 7 (páxs. 618 ata 627)

Forecasting the electricity load from one day to one week ahead for the Spanish system operator

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre, Antoni Espasa Terrades, Rosmarie Grafe Arias
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING Vol. 24 Núm. 4 (páxs. 588 ata 602)

O comercio exterior de Galicia en 2007 e a política de internacionalización empresarial

Autores/as Fernando Bruna
Revista TEMPO EXTERIOR. REVISTA DE ANÁLISE E ESTUDOS INTERNACIONAIS Vol. 16 (páxs. 99 ata 113)

Nonlinearities in real exchange rate determination: do African exchange rates follow a random walk?

Autores/as Juan Carlos Cuestas Olivares, Estefanía Mourelle Espasandín
Revista APPLIED ECONOMICS (páxs. 1 ata 16)

Nueva Geografía Económica: Evidencia Empírica de Estimación de la Ecuación Nominal de Salarios

Autores/as Jesus López Rodríguez, José Andrés Faiña Medín
Revista Lecturas de Economía Vol. 69 (páxs. 41 ata 62)

La visión que tienen del Cálculo los Diplomados en Ciencias Empresariales: Un Test Final

Autores/as Antonio Sarmiento Escalona, José Antonio Seijas Macías
Revista RECT@ Vol. 16 (páxs. 1 ata 12)

A Switching Regime VAR Model for the Components of the Spanish GDP

Autores/as Matilde Arranz, Emma M. Iglesias
Revista The Empirical Economics Letters Vol. 6 Núm. 3 (páxs. 205 ata 216)

Is market potential robust in explaining regional educational levels in Europe?

Autores/as Jesus López Rodríguez
Revista APPLIED ECONOMICS LETTERS Vol. 14 Núm. 7 (páxs. 489 ata 492)

Del Uso Individual al Efecto Social: Evidencias detectadas en el empleo del SMS

Autores/as Noelia Salido Andrés, David Fernández-Quijada
Revista Observatorio (OBS*)

La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal y las prioridades de los Fondos Estructurales Europeos en el nuevo período 2007-2013

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus Lopez-Rodriguez, Laura Varela-Candamio
Revista Revista da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal Vol. 12 (páxs. 9 ata 29)

Matemáticas e Economía na Matemática Empresarial

Autores/as Sarmiento Escalona, Antonio, Seijas Macías, J. Antonio
Revista GAMMA- REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. Vol. 7 (páxs. 19 ata 23)

La empresa gallega en el mundo: de emigrantes a empresarios

Autores/as Nuria Calvo
Revista e-Deusto Vol. 3 (páxs. 15 ata 19)

Human Capital Accumulation and Geography: Empirical Evidence in the European Union

Autores/as Jesus López Rodríguez, José Andrés Faiña Medín, López-Rodríguez, J.
Revista Regional Studies Vol. 41 Núm. 2 (páxs. 217 ata 234)

El papel de la estructura productiva en la transmisión de un shock monetario y de oferta en una pequeña economía abierta

Autores/as Juan Antonio García Cebro, Ramón Varela Santamaría
Revista INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Vol. 31 Núm. 2 (páxs. 297 ata 322)

Raw materials world price changes and exchanges rates in a small open economy

Autores/as Juan Antonio García Cebro, Ramón Varela Santamaría
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 91 Núm. 1 (páxs. 132 ata 139)

Higher-order Asymptotic Theory When a Parameter is on a Boundary with an Application to GARCH Models

Autores/as Emma M. Iglesias, Oliver B. Linton
Revista ECONOMETRIC THEORY Vol. 23 Núm. 6 (páxs. 1136 ata 1161)

Cyclical Asymmetries in Unemployment Rates: International Evidence

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre
Revista INTERNATIONAL ADVANCES IN ECONOMIC RESEARCH Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 334 ata 346)

Interacción cálculo y economía. Un test previo.

Autores/as Antonio Sarmiento Escalona, José Antonio Seijas Macías
Revista RECT@ (páxs. 1 ata 11)

The Geographic Concentration of Population and Income in Europe: Results for the Period 1984-1999

Autores/as Jesus López Rodríguez, José Andrés Faiña Medín, Antonio García Lorenzo
Revista ECONOMICS BULLETIN Vol. 18 Núm. 7 (páxs. 1 ata 7)

Regional Wage Disparities in the European Union: What role for Market Access

Autores/as Jesus López Rodríguez, José Andrés Faiña Medín
Revista INVESTIGACIONES REGIONALES Vol. 11 (páxs. 5 ata 23)

Population weighted growth, convergence clubs and Objective 1 Regions performance: Delors I and II packages

Autores/as Jesus López Rodríguez
Revista APPLIED ECONOMICS LETTERS Vol. 14 Núm. 4 (páxs. 451 ata 455)

Dos visiones organizativas de la evaluación del desempeño

Autores/as Nuria Calvo
Revista e-Deusto Vol. 46 (páxs. 62 ata 67)

Does distance matter for determining regional income in the European Union? an approach through the market potential concept

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus López Rodríguez
Revista APPLIED ECONOMICS LETTERS Vol. 13 (páxs. 385 ata 390)

Renta per Capita, Potencial de Mercado y Proximidad: El Caso de España

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus López Rodríguez
Revista PAPELES DE ECONOMIA ESPAÑOLA Vol. 13 (páxs. 268 ata 276)

Higher-order Asymptotic Properties of QML in ß-ARCH and ¿-ARCH Models

Autores/as Emma M. Iglesias
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 93 (páxs. 261 ata 266)

La participación de los grupos de interés directamente influyentes en el proceso político: ¿una posibilidad para avivar el rol e los gobiernos?

Autores/as A. Javier Prado Domínguez, Antonio García Lorenzo
Revista HACIENDA PÚBLICA ESPAÑOLA Vol. 176 Núm. 1 (páxs. 73 ata 86)

La participación de los grupos de interés directamente influyentes en el proceso político: ¿una posibilidad para avivar el rol de los gobiernos?

Autores/as Antonio García Lorenzo, Javier Prado Domínguez
Revista HACIENDA PÚBLICA ESPAÑOLA Vol. 176 (páxs. 73 ata 86)

Matemáticas y Economía en las clases de matemáticas

Autores/as Antonio Sarmiento Escalona, José Antonio Seijas Macías
Revista RECT@ Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 281 ata 2813)

European Integration From the Agency Theory Perspective

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Antonio García Lorenzo, Jesus López Rodríguez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS Vol. 21 (páxs. 5 ata 12)

European Union enlargement, European Spatial Development Perspective and Regional Policy: Lessons from Population Potentials

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus Lopez-Rodriguez
Revista INVESTIGACIONES REGIONALES Vol. 9 (páxs. 3 ata 21)

EU Enlargement, European Spatial Develoment Perspective and Regional Policy: Lessons from Population Potentials

Autores/as José Andrés Faiña Medín, López-Rodríguez, J.
Revista INVESTIGACIONES REGIONALES Núm. 9 (páxs. 5 ata 22)

Calidad objetiva del pescado y métodos para su evaluación. Conexión con la calidad percibida por el consumidor

Autores/as D. Calvo Dopico, Mercedes Careche Rebecoecha, Arantxa Rodríguez Casado, Pedro Carmona Hernández
Revista ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 74 ata 80)

Market access and human capital accumulation: The European Union case

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus López Rodríguez
Revista APPLIED ECONOMICS LETTERS Vol. 13 (páxs. 563 ata 567)

Objective 1 regions versus non-objective 1 regions. What does the Theil Index tell us?

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus Lopez-Rodriguez
Revista APPLIED ECONOMICS LETTERS Vol. 13 Núm. 12 (páxs. 815 ata 820)

Analysing 1-month Euro-market interest rates by fractionally integrated models

Autores/as Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista Applied Financial Economics Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 95 ata 106)

Modeling cyclical asymmetries in GDP: international evidence

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre, Estefanía Mourelle Espasandín
Revista ATLANTIC ECONOMIC JOURNAL Vol. 33 Núm. 3 (páxs. 297 ata 309)

Economic Integration, Non tariff Barriers and Social Welfare.

Autores/as Aitor Calo-Blanco, José Méndez Naya
Revista JOURNAL OF ECONOMIC INTEGRATION Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 318 ata 328)

Análisis de los tipos de cambio en la economía mexicana y comparación con otros países: un enfoque de volatilidad estocástica

Autores/as Matilde Arranz, Emma M. Iglesias
Revista INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Vol. LXIV Núm. 253 (páxs. 159 ata 169)

Amartya Sen, "O desenvolvemento como liberdade"

Autores/as Fernando Bruna
Revista TEMPO EXTERIOR. REVISTA DE ANÁLISE E ESTUDOS INTERNACIONAIS (páxs. 171 ata 173)

¿Cómo hacer que la evaluación del desempeño funcione en una organización?. Dos visiones organizativas

Autores/as Nuria Calvo
Revista CAPITAL HUMANO Vol. 187 (páxs. 80 ata 90)

Bivariate ARCH models: finite-sample properties of QML estimators and an application to an LM-type test

Autores/as Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMETRIC THEORY Vol. 21 Núm. 6 (páxs. 1058 ata 1086)
DOI https://doi.org/10.1017/s026646660505053x

New economic geography and educational attainment levels in the European Union

Autores/as López-Rodríguez, J., José Andrés Faiña Medín, Jesus López Rodríguez
Revista INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL Vol. 4 Núm. 8 (páxs. 63 ata 73)

Technological resources and export intensity: A microview

Autores/as López-Rodríguez, J., Jesus López Rodríguez
Revista INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 55 ata 64)

Counterpoint vs. Disharmony in the Constitutional Treaty: a European Paradox

Autores/as José Andrés Faiña Medín
Revista INTERECONOMICS Vol. 40 Núm. 4 (páxs. 190 ata 195)

Technology and export behaviour: A resource-based view approach

Autores/as Rafael Maria García Rodríguez, López-Rodríguez, J.
Revista INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW Vol. 14 Núm. 5 (páxs. 539 ata 557)

The Powers of the Central Governments and the Problems of Enlarging and Deepening the European Union: An Essay of Constitutional Political Economy

Autores/as Jesus López Rodríguez, José Andrés Faiña Medín, Antonio García Lorenzo
Revista CONSTITUTIONAL POLITICAL ECONOMY Vol. 16 Núm. 4 (páxs. 369 ata 386)

Modeling cyclical asymmetries in European imports

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre, Estefanía Mourelle Espasandín
Revista INTERNATIONAL ADVANCES IN ECONOMIC RESEARCH Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 135 ata 147)

La gestión de las fundaciones con el nuevo marco legal

Autores/as Nuria Calvo
Revista Iuris Vol. 86 (páxs. 42 ata 46)

Optimal fiscal policy in the Uzawa-Lucas model with CES production

Autores/as Manuel Alberto Gómez Suárez, Antonio Sarmiento Escalona, José Antonio Seijas Macías
Revista INTERNATIONAL ADVANCES IN ECONOMIC RESEARCH Vol. 10 Núm. 3 (páxs. 202 ata 214)

La gestión de las fundaciones con el nuevo marco legal

Autores/as Nuria Calvo
Revista Iuris Vol. 86 (páxs. 42 ata 46)

The keystone advantage. La propuesta de valor

Autores/as Nuria Calvo
Revista Enfoques. Manager Focus (páxs. 16 ata 16)

Integración Económica, Barreras no Arancelarias y Bienestar Social

Autores/as José Méndez Naya, Aitor Calo Blanco
Revista INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. REVISTA DE ECONOMÍA Núm. 814 (páxs. 91 ata 96)

La importancia de detectar la temperatura del aire. Análisis del clima organizacional como instrumento de mejora empresarial

Autores/as Nuria Calvo
Revista CAPITAL HUMANO Vol. 180 (páxs. 44 ata 54)

European Regional Policy and Backward Regions: Implications Towards EU Enlargement

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus López Rodríguez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS Vol. 18 Núm. 1 (páxs. 5 ata 32)

Análisis de los factores determinantes de la percepción de riesgo en el proceso de compra: Una aplicación empírica a la crisis de la EEB

Autores/as D. Calvo Dopico
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN EN MARKETING Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 2 ata 20)

Decision making in a Deepening European Union

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Antonio García Lorenzo, Jesus Lopez-Rodriguez
Revista The European Union Review Vol. 8 Núm. 1-2 (páxs. 53 ata 64)

Information Exchanges in Cournot duopolies

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus López Rodríguez, López-Rodríguez, J.
Revista REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMÍA Vol. 57 Núm. 1 (páxs. 191 ata 208)

La liberalización del mercado del gas

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Antonio García Lorenzo, Jesus López Rodríguez
Revista INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. REVISTA DE ECONOMÍA Núm. 808 (páxs. 35 ata 54)

Information exchanges in Cournot Oligopolies

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus Lopez-Rodriguez
Revista INVESTIGACIÓN OPERACIONAL Vol. 24 Núm. 1 (páxs. 21 ata 27)

A survey on the uncertainty about demand in oligopolistic markets

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez
Revista INVESTIGACIÓN OPERACIONAL (páxs. 9 ata 20)

Mil obxectivos a desenvolver

Autores/as Fernando Bruna
Revista TEMPO EXTERIOR. REVISTA DE ANÁLISE E ESTUDOS INTERNACIONAIS Vol. 7 (páxs. 57 ata 65)

The role of interest groups in the European Union decision-making process

Autores/as Antonio García Lorenzo
Revista EUROPEAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS Vol. 15 Núm. 3 (páxs. 251 ata 261)

European constitutional political economy: enlargement and the crisis of institutional system

Autores/as Jesus López Rodríguez, José Andrés Faiña Medín, Antonio García Lorenzo
Revista European Research Studies Journal Vol. 5 (páxs. 45 ata 48)

La estrategia de política monetaria del Banco Central Europeo como vehículo de comunicación

Autores/as Antonio García Lorenzo, Carlos Pateiro Rodríguez
Revista ANÁLISIS FINANCIERO INTERNACIONAL Núm. 107 (páxs. 23 ata 37)

European Constitutional Political Economy: Enlargemet and the Crisis of Institutional System

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Antonio García Lorenzo, Jesus López Rodríguez
Revista EUROPEAN RESEARCH STUDIES Vol. 5 Núm. 3 (páxs. 45 ata 58)

Analysis of Brand Equity Supplied by Appellations of Origin: An Empirical Application for Beef

Autores/as D. Calvo Dopico
Revista Journal of International Food & Agribusiness Marketing Vol. 14 Núm. 3 (páxs. 21 ata 34)

Riesgo empresarial y retribución de directivos: Una revisión de la literatura más relevante desde la teoría de la agencia

Autores/as López-Rodríguez, J.
Revista REVISTA DE ECONOMÍA Y EMPRESA Vol. XVII (páxs. 123 ata 134)

Galicia ante o futuro da política rexional europea

Autores/as Jesus López Rodriguez, José Andrés Faiña Medín, José Lirón Lago, J. Fernández Munin, Aurora Doval Patiño, Juan Conde Fontao
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 259 ata 290)

Los acuerdos de intercambio de información en oligopolio

Autores/as Jesus López Rodriguez
Revista INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. REVISTA DE ECONOMÍA Núm. 796 (páxs. 41 ata 47)

Efectos dinámicos de los shocks monetarios y reales en una pequeña economía abierta

Autores/as Juan Antonio García Cebro, Ramón Varela Santamaría
Revista INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. REVISTA DE ECONOMÍA Núm. 796 (páxs. 173 ata 182)

Estrategias de marca en vinos con denomonación de origen: Un análisis desde la óptica de la percepción de los directivos

Autores/as D. Calvo Dopico
Revista INVESTIGACIÓN Y MARKETING AEDEMO Vol. 3 Núm. 75 (páxs. 47 ata 52)

Oligopolio e Incertidumbre sobre la demanda: una revisión

Autores/as Jesus López Rodriguez
Revista Estudios de Economía Vol. 29 Núm. 2 (páxs. 269 ata 297)

Los peajes en el sistema de infraestructuras de transporte por carretera

Autores/as Luis P. Pedreira Andrade, J.Antonio Seijas Macías
Revista GALICIA EN CLAVE ECONÓMICA Vol. 5 (páxs. 22 ata 34)

La Regionalización, ¿oportunidad o riesgo para Eupopa?

Autores/as Jesus López Rodriguez, José Andrés Faiña Medín, Antonio García Lorenzo
Revista GALICIA EN CLAVE ECONÓMICA Núm. 5 (páxs. 9 ata 12)

Another look about the evolution of the risk premium: a VAR-GARCH-M model

Autores/as Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMIC MODELLING Vol. 20 (páxs. 777 ata 789)

The Regional Policy of the European Union and the Enlargement Process to Central and Eastern Eurpean Countries

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Jesus Lopez-Rodriguez
Revista Exeter Universtitu Discussion Papaers

The regional policy of the european union and the enlargement process to central and eastern european countruies

Autores/as José Andrés Faiña Medín
Revista DISCUSSION PAPERS IN ECONOMICS Vol. 1 Núm. 7 (páxs. 1 ata 23)

Using high-frequency data and time series models to improve yield management.

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre, A. Espasa
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICES AND TECHNOLOGY MANAGEMENT Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 59 ata 70)

Prioridad y jerarquía en Carl Menger

Autores/as José Venancio Salcines Cristal, José Andrés Faiña Medín
Revista INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Núm. 238 (páxs. 37 ata 68)

Reconsidering the gains in efficiency from ML estimation versus OLS in ARCH models

Autores/as Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 74 (páxs. 21 ata 24)

¿Cómo recuperar la confianza del consumidor en el sector de vacuno?.

Autores/as D. Calvo Dopico
Revista EUROCARNE Núm. 93 (páxs. 47 ata 56)

Analisis de las relaciones entre el tipo de interés a corto plazo y su incertidumbre en Alemania, España y Suiza.

Autores/as Emma María Iglesias Vázquez, Arranz, LI.
Revista ESTUDIOS DE ECONOMIA APLICADA Vol. 19 Núm. - (páxs. 37 ata 47)

A proposal for the buying model for fresh food products: The case of fresh mussels

Autores/as Laurentino Bello Acebrón, D. Calvo Dopico, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista Journal of International Food & Agribusiness Marketing Vol. 11 Núm. 3 (páxs. 75 ata 96)

Os índices de valor unitario (IVUs) do comercio exterior de Galicia: II. Principais resultados

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre, Julio Gaspar Sequeiros Tizón
Revista BOLETÍN DE SERIES ESTATÍSTICAS DE GALICIA Núm. 51 (páxs. 17 ata 28)

Propuesta de un modelo positivo del proceso de compra de carne de ternera y evaluación de las preferencias de los consumidores

Autores/as Laurentino Bello Acebrón, D. Calvo Dopico
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA AGRARIA Vol. 5 Núm. 183 (páxs. 49 ata 49)

O Marco Comunitario de Apoio 2000-2006 e a Estratexia de Desenvolvemento Económico de Galicia no novo Período de Programación dos Fondos Estructurais da Unión Europea

Autores/as José Andrés Faiña Medín, José Lirón Lago, Francisco Ramos Mulero
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 89 ata 103)

Indices mensuales de valor unitario del comercio exterior de Galicia: metodología y principales resultados

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre, Julio Gaspar Sequeiros Tizón
Revista INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. REVISTA DE ECONOMÍA Núm. 788 (páxs. 103 ata 118)

La técnica de los potenciales de población y la estructura espacial de la Unión Europea

Autores/as José Andrés Faiña Medín, J. Fernández Munin, Francisco Landeira Vega, Jesus Lopez-Rodriguez
Revista INVESTIGACIÓN OPERACIONAL Vol. 3 Núm. - (páxs. 163 ata 172)

The importance of intrinsic and extrinsic cues to expected and experienced quality: an empirical application for beef

Autores/as Laurentino Bello Acebrón, D. Calvo Dopico
Revista FOOD QUALITY AND PREFERENCE Vol. 11 Núm. 3 (páxs. 229 ata 238)

Reforma fiscal y bienestar: el caso de Chile.

Autores/as Manuel Alberto Gómez Suárez, José Antonio Seijas Macías
Revista CUADERNOS DE ECONOMÍA Vol. 37 Núm. 111 (páxs. 273 ata 298)

El ciclo del empleo en Andalucía: caracterización, relaciones intersectoriales y correspondencia con los principales indicadores de coyuntura

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre, Pilar Uriz Tomé
Revista BOLETÍN ECONÓMICO DE ANDALUCÍA Núm. 26 (páxs. 81 ata 101)

Attitudes towards buying fresh mussels

Autores/as Laurentino Bello Acebrón, D. Calvo Dopico
Revista JOURNAL OF FOOD PRODUCTS MARKETING Vol. 5 Núm. 3 (páxs. 49 ata 61)

Aplicación del método del conjunto activo al equilibrio estático del usuario en redes

Autores/as Pedreira Andrade, Luís Pedro, José Antonio Seijas Macías
Revista ESTUDIOS DE ECONOMIA APLICADA Vol. 11 Núm. - (páxs. 143 ata 160)

Modificacións no tratamento do sector primario na Contabilidade Trimestral de Galicia

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre, J.A. Campo, Esteban Andión
Revista BOLETÍN DE SERIES ESTATÍSTICAS DE GALICIA Núm. 48 (páxs. 19 ata 22)

Unilateral commitment in the finitely repeated prisoners dilemma

Autores/as José Andrés Faiña Medín, I. García Jurado, José Méndez Naya, Luciano Méndez Naya
Revista ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH Vol. 84 Núm. - (páxs. 187 ata 194)

La meta-ordenación de preferencias como un sistema procedimental economizador:la aportación de Carl Menger.

Autores/as José Andrés Faiña Medín, José Venancio Salcines Cristal
Revista TÉLOS. REVISTA IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS UTILITARISTAS Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 119 ata 129)

Teorías económicas da peaxe de conxestión.

Autores/as Pedreira Andrade, Luís Pedro, José Antonio Seijas Macías
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 185 ata 208)

Propuesta de un modelo positivo del proceso de compra de carne de ternera y evaluación de las preferencias de los consumidores

Autores/as Laurentino Bello Acebrón, D. Calvo Dopico
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA Vol. 5 Núm. 183 (páxs. 49 ata 61)

Una aproximación al mecanismo de propagación espacial del ciclo del empleo en España.

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre, Pilar Uriz Tomé
Revista REVISTA ASTURIANA DE ECONOMÍA Núm. 11 (páxs. 93 ata 108)

The factor epecificity and the exchange rate theory of purchasing power parity:an extension of the Jones-Purvis model

Autores/as Juan Antonio García Cebro
Revista JOURNAL OF ECONOMIC INTEGRATION Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 499 ata 521)

Una propuesta de algoritmo del conjunto activo aplicada al análisis de redes con interacción asimétrica

Autores/as José Antonio Seijas Macías, Pedreira Andrade, Luís Pedro
Revista INVESTIGACIÓN OPERACIONAL Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 164 ata 175)

El papel de las denominaciones y otros atributos en la calidad percibida y la comercialización de la carne de ternera

Autores/as Laurentino Bello Acebrón, José Tomás Gómez Arias, D. Calvo Dopico
Revista EUROCARNE Vol. 8 Núm. 63 (páxs. 75 ata 86)

Equilibrio a largo plazo y composición de la demanda: Un análisis del modelo Pasinetti-Morishima

Autores/as Luis Claudio Currais Nunes, José Antonio Seijas Macías
Revista CUADERNOS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Vol. 8 Núm. - (páxs. 81 ata 94)

La imperfecta movilidad intersectorial de factores en sus efectos sobre la distribución de la renta y el patrón de comercio

Autores/as Juan Antonio García Cebro
Revista Estudios de Economía Vol. 25 Núm. 1 (páxs. 25 ata 49)

Extracción de componentes no observables y errores de revisión en la Contabilidad Nacional Trimestral

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA Vol. 14 Núm. 2 (páxs. 129 ata 152)

Selección de indicadores de valor engadido a partir da Táboa Input-Output de Galicia de 1990

Autores/as Pilar Uriz Tomé, J.A. Campo, José Ramón Cancelo de la Torre
Revista BOLETÍN DE SERIES ESTATÍSTICAS DE GALICIA Vol. - Núm. - (páxs. 11 ata 28)

El análisis de la inflación en un informe de coyuntura: metodología, estimació y diagnóstico

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre
Revista BOLETÍN ECONÓMICO DE ANDALUCÍA Vol. - Núm. 21 (páxs. 217 ata 230)

Método del conjunto activo: Una primera aproximación a su aplicación al estudio del peaje óptimo

Autores/as Pedreira Andrade, Luís Pedro, José Antonio Seijas Macías
Revista DOCUMENTOS DE TRABAJO DE LA F. DE CC.EE DE LA ULC Vol. - Núm. 6 (páxs. 23 ata 0)

Modelling and forecasting daily series of electricity demand

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre, A. Espasa
Revista INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Vol. - Núm. - (páxs. 359 ata 376)

O núcleo cuantitativo dun informe de coxuntura: I. Modelización e predicción

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre, J.A. Campo
Revista BOLETÍN DE SERIES ESTATÍSTICAS DE GALICIA Vol. - Núm. 35 (páxs. 13 ata 32)

La "desigualdad económica internacional" en la aldea global

Autores/as Fernando Bruna
Revista SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Vol. 127-128 (páxs. 23 ata 43)

Fundamentos Económicos y de la Hacienda Pública (2ª edición)

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Paulino Montes-Solla
Editorial Reprografía Noroeste S.L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-18291-42-5

Analisis de la invarianza factorial y causal con AMOS

Autores/as Cristina Calvo-Porral
Editores Jean-Pierre Lévy Mangin, Beatriz Larraz Iribas
Editorial ADD Editorial (Alfa Delta Digital Editorial), Valencia (España)
ISBN 987-84-9075-962-2

El papel de las Infraestructuras en las Regiones Periféricas Españolas. El caso de las infraestructuras de transporte terrestre en el crecimiento económico de Andalucía y Galicia

Autores/as Paulino Montes-Solla, Jesus Lopez-Rodriguez, José Andrés Faiña Medín
Editorial Editorial Académica Española - LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, (España)
ISBN 978-6202231169

Principles of Marketing

Autores/as Cristina Calvo-Porral, John Leighton Stanton
Editores ESIC Editorial
Editorial ESIC EDITORIAL, Pozuelo de Alarcón (España)
ISBN 978-84-1702-435-2

MACROECONOMÍA. LIBRO DE EJERCICIOS RESUELTOS. TEST, PROBLEMAS Y EXÁMENES

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, María Jesús Freire Seoane, Luis Ángel Veiga Fernández, Laura Varela Candamio, Fernando Bruna Quintas
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16294-32-9

¿Qué esperan los estudiantes de las universidades socialmente responsables? Propuesta de un cuadro de mando orientado a sus expectativas

Autores/as Marta Rey García, Ana Felgueiras, Noelia Salido Andrés
Editorial Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), (España)
ISBN 000-00-000-0000-0

MACROECONOMÍA. TEMAS

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, María Jesús Freire Seoane, Luis Ángel Veiga Fernández, Laura Varela Candamio, Fernando Bruna Quintas, María Barreiro Gen
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16294-13-8

PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA. LIBRO DE PROBLEMAS, TEST Y EXÁMENES RESUELTOS

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, María Jesús Freire Seoane, Luis Ángel Veiga Fernández, Laura Varela Candamio, Fernando Bruna Quintas, María Barreiro-Gen
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16294-12-1

MACROECONOMÍA. PROBLEMAS Y TEST RESUELTOS

Autores/as C. Pateiro Rodríguez, M. Jesús Freire Seoane, F. Bruna Quintas, M. Barreiro Gen
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-92794-94-2

MACROECONOMÍA

Autores/as C. Pateiro Rodríguez, M. Jesús Freire Seoane, F. Bruna Quintas
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-92794-93-5

PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Luis A. Veiga Fernández, Laura Varela Candamio, Fernando Bruna Quintas
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-92794-91-1

La innovación como motor de desarrollo regional. El papel de las grandes compañías y las PYMES en la capitalización de mercado y el desarrollo regional

Autores/as Laura Varela Candamio, Jesus Lopez-Rodriguez
Editores EDITORIAL ACADEMICA ESPAÑOLA
Editorial Editorial Académica Española , (España)
ISBN 978-3-659-05856-1

La Innovacion como motor del desarrollo regional: El papel de las grandes compañías y las PYMES en la capitalización de mercado y el desarrollo regional

Autores/as Laura Varela-Candamio, Jesus Lopez-Rodriguez
Editorial Editorial Académica Española, Madrid (España)
ISBN 978-3659058561

Capacidad de pago, progresividad y bienestar. Un análisis del IRPF en base a los valores y prioridades de consumo en los hogares españoles.

Autores/as Laura Varela Candamio, José Andrés Faiña Medín, Jesus López Rodriguez
Editores EDITORIAL ACADEMICA ESPAÑOLA
Editorial Editorial Académica Española , (España)
ISBN 978-3-659-03798-6

Imposición Optima, Clusters y Redes de Conocimiento

Editores José Andrés Faiña Medín, El Thalassinos, Jesus Lopez-Rodriguez, María Isabel Novo Corti
Editorial Instituto de Estudios Económicos de Galicia, Coruña, A (España)
ISBN C 1-2012

¿Es posible la transferencia del talento científico en el mercado? De los modelos lineales a los modelos interactivos

Autores/as Braulio Pérez Astray, Nuria Calvo
Editorial Editorial Académica Española, (España)
ISBN 978-3-659-03724-5

Emprendiendo un proyecto de empresa. Planificación y gestión emprendedora

Autores/as Fernando Bruna Quintas
Editorial Ediciones de la U-Ideaspropias Editorial, Bogotá (Colombia)
ISBN 978-958-867-505-3

Las importaciones y el ciclo económico en España. Un enfoque no lineal basado en modelos con transición suave

Autores/as Estefanía Mourelle Espasandín
Editorial Departamento de Publicaciones del Consejo Económico y Social España, Madrid (España)
ISBN 978-84-8188-318-3

Creación de empresas de economía social: planificación de un proyecto de cooperativa o sociedad laboral (e-book)

Autores/as Fernando Bruna Quintas
Editorial Ideaspropias Editorial, Vigo (España)
ISBN 978-84-9839-251-7

Matemática Financiera. Manual Básico

Autores/as Rogerio Matias, J.Antonio Seijas Macías
Editorial Escolar Editora, Lisboa (Portugal)
ISBN 978-972-592-251-4

Creación de empresas de economía social

Autores/as Fernando Bruna Quintas
Editorial Ideaspropias Editorial, Vigo (España)
ISBN 978-84-9839-016-2

La economía de Galicia. Un análisis cuantitativo

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre, Pilar Uriz Tomé, Ignacio Casal Lino
ISBN 84-95892-40-5

Emprendiendo un proyecto de empresa

Autores/as Fernando Bruna
Editorial Ideaspropias Editorial, Vigo (España)
ISBN 84-9839-015-X

El diálogo entre los pueblos y las culturas en el marco de las relaciones latinoamericanas

Editorial DIJUSA, Madrid (España)
ISBN 84-95748-65-7

Galicia ante la ampliación de la Unión Europea

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Antonio García Lorenzo, Jesus López Rodríguez, Isabel Novo-Corti
Editorial Europa, (España)
ISBN C-1643/03

Fundusze Struktural UE

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Ignacio Mª García de los Huerto Vidal, Kamila Skrzeszewska
Editorial UE proyecto Phare. K&K Poligrafía, Opole (Polonia)
ISBN 83-917091-0-8

Plan estratéxico de desenvolvemento económico de Galicia 2000-2006. Pedega

Autores/as José Andrés Faiña Medín, José Lirón Lago, Pilar García Quince, Juan Conde Fontao, Julia Ribao López, Jesús Fernando Fernández Munín
Editorial Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-453-3200-7

As accións estructurais 2000-2006. Comentarios e Regulamentos

Autores/as José Andrés Faiña Medín, José Lirón Lago, Pilar Morgade Saavedra, José Luis Tato Castiñeira
Editorial Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-453-3139-6

El comercio exterior de Galicia, 1980- 97

Autores/as Julio Gaspar Sequeiros Tizón, José Ramón Cancelo de la Torre, Carlos Ricoy Riego, Ramón José Núñez Gamallo, Iván López Martínez, Marta Fernández Redondo
Editorial Instituto de Estudios Económicos, Coruña, A (España)
ISBN 84-89748-29-2

A Mengerian approach to the need meta-ranking concept:Priority and hierarchy in Carl Menger.

Autores/as José Andrés Faiña Medín, José Venancio Salcines Cristal
Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-604-8716-4-2

La encrucijada del Desarrollo Humano

Autores/as Fernando Bruna
Editorial Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) - Universidad Complutense de Madrid, Madrid (España)
ISBN 978-84-8198-194-X

The New Business Management of Innovation and Human Capital: European vs. American Model

Autores/as Paulino Montes-Solla
Libro People Management - Highlighting Futures
Edita IntechOpen Limited.
ISBN: 978-1-80355-043-5
Páxinas Dende a 1 ata a 11

Free online spaces for learning and awareness in the sustainability field: the Universidade da Coruña (Spain) project.

Autores/as Alló, Maria,Gago-Cortés, Carmen,Longarela-Ares, Ángeles,Mourelle, Estefanía
Libro Handbook on Teaching and Learning for Sustainable Development.
Edita Edward Elgar Publishing.
ISBN: 978 1 83910 464 0
Páxinas Dende a 445 ata a 461

The Confluence of Sustainability and Governance at the Universidade da Coruña (Spain): A Case Study.

Autores/as Longarela-Ares, Ángeles,Estefanía Mourelle,Gago-Cortés, Carmen
Libro Financial Management and Risk Analysis Strategies for Business Sustainability
Edita IGI Global.
ISBN: 9781799876342
Páxinas Dende a 83 ata a 104

A barnacle-flavored beer?: Consumer acceptance of flamboyant tastes in the brewery industry

Autores/as Cristina Calvo Porral
Libro Case Studies on the Beer Sector (Series: Consumer Science and Marketing Strategies)
Vol. 1 Edita ELSEVIER.
ISBN: 978-0-12-817734-1
Páxinas Dende a 147 ata a 162

Creating Value From Garbage: A Marketing and Circular Economy Strategy for Sustainability

Autores/as Cristina Calvo Porral
Libro Dynamic Strategic Thinking for Improved Competitiveness and Performance
Vol. 1 Edita IGI Global.
ISBN: 9781799845522
Páxinas Dende a 114 ata a 136

Product of two normal variables. an historical review

Autores/as J. Antonio Seijas-Macías,Amílcar Oliveira,Teresa Oliveira
Libro International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2019
Edita American Institute of Physics - AIP.
ISBN: 978-0-7354-4025-8
Páxinas Dende a 420103(1) ata a 420103(5)

Marketing Challenges in Economic Downturns: From the Lipstick to the Smoothie-Bar Effect

Autores/as Cristina Calvo Porral
Libro Progress in Economics Research
Vol. 44 Edita Nova Science Publishers Inc..
ISBN: 978-1-53618-248-4
Páxinas Dende a 1 ata a 25

Ambient encounters in retail "discounters": How store environment drives customer satisfaction

Autores/as Cristina Calvo Porral
Libro Emotional, Sensory, and Social Dimensions of Consumer Buying Behavior
Vol. 1 Edita IGI Global.
ISBN: 9781799822202
Páxinas Dende a 1 ata a 24

Precarious Work and Sustainable Development

Autores/as Carmen Gago Cortés,Alló, Maria
Libro Decent work and economic growth
Edita Springer Nature Switzerland .
ISBN: 978-3-319-71058-7
Páxinas Dende a 1 ata a 12

Power Index of Finnish Parties: Evolution of the Parliament System

Autores/as J. Antonio Seijas-Macías
Libro Finnish-German Yearbook of Political Economy, Volume 2/2019
Edita Accedo Verlag Holler.
ISBN: 978-3-88278-306-3
Páxinas Dende a 41 ata a 62

Profiling Beer consumers for Brewery Management

Autores/as Cristina Calvo Porral
Libro Profiling Beer consumers for Brewery Management. Vol 1: Production & Management of Beverages
Vol. 1 Edita ELSEVIER.
ISBN: B978-0-12-815260-7.00010-9
Páxinas Dende a 1 ata a 25

The Role of Marketing in Reducing Climate Change: An approach to the Sustainable Marketing Orientation

Autores/as Cristina Calvo Porral
Libro Global Development & Climate Change
Vol. 1 Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-030-02662-2
Páxinas Dende a 261 ata a 283

Los proyectos prácticos de la Cátedra Inditex-UDC de Sostenibilidad como experiencia innovadora en el ámbito de la educación para la sostenibilidad

Autores/as Vanessa Mato-Santiso,Marta Rey-García,Noelia Salido-Andrés,Obdulia Taboadela
Libro Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-712-1
Páxinas Dende a 359 ata a 374

The Role of Civil Society Organizations in Social Innovation as an Example of the New Social Marketing

Autores/as Begoña Álvarez-García,Luis Ignacio Álvarez-González,Marta Rey-García,Noelia Salido-Andrés,María José Sanzo-Pérez
Libro Case Studies on Social Marketing: a global perspective
Edita Springer.
ISBN: 978-3-030-04842-6
Páxinas Dende a 171 ata a 181

Cross-Sector Partnerships: A Social Innovation in the European Work Integration Sector

Autores/as Leca, B.,Sandford, S.,Aurélie Sara Cognat,Anne-Claire Pache,Vanessa Mato-Santiso,Hyánek, V.,Krlev, G.
Libro Social innovation: comparative perspectives
Edita Routledge. Taylor & Francis Group.
ISBN: 978-1-138-06836-0
Páxinas Dende a 201 ata a 223

Social Marketing for Social Innovation: the employment plan of the Spanish Red Cross as a case study

Autores/as Marta Rey-García,Vanessa Mato-Santiso
Libro Case Studies on Social Marketing: a global perspective
Edita Springer.
ISBN: 978-3-030-04842-6
Páxinas Dende a 161 ata a 170

Place-Regeneration initiatives driven by Arts and Culture to achieve Social Cohesion

Autores/as G. Cancellieri,A. Turrini,María José Sanzo-Pérez,Noelia Salido-Andrés,J. Kullberg,Cognat, A.
Libro Social innovation: comparative perspectives
Edita Routledge (Taylor & Francis Group).
ISBN: 978-1-138-06836-0
Páxinas Dende a 79 ata a 103

Empty Coruña? Un dispositivo académico transdisciplinar sobre a problemática urbana. Como explicar os fallos de mercado e a intervención pública no sector da vivenda

Autores/as Anxo Calvo-Silvosa,Longarela-Ares, Ángeles,Fernando DeLlano-Paz,Fernando Bruna
Libro Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-712-1
Páxinas Dende a 525 ata a 528

Empty Coruña? Un dispositivo académico transdisciplinar sobre a problemática urbana. Reflexións desde os estudos de Economía e Administración de Empresas

Autores/as Fernando Bruna,Fernando DeLlano-Paz,Longarela-Ares, Ángeles,Anxo Calvo-Silvosa
Libro Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-712-1
Páxinas Dende a 319 ata a 332

Profiling Mobile Service Customers in the Spanish Market

Autores/as Cristina Calvo Porral
Libro Impact of Mobile Services on Business Development and E-Commerce
Vol. 1 Edita IGI GLOBAL.
ISBN: 9781799800507
Páxinas Dende a 1 ata a 25

The challenges of digital transformation for fast-fashion brands: a proposal for an operational tool to measure omni-channel integration

Autores/as Marta Rey-García,Ana Regueiro Otero,Vanessa Mato-Santiso
Libro Advances in National Brand and Private Label Marketing
Edita Springer.
ISBN: 978-3-319-92084-9
Páxinas Dende a 95 ata a 103

Gamification in Service Learning: An Innovative Experience

Autores/as Varela-Candamio, Laura,Joaquín Enríquez-Díaz,Marcos Rouco-Couzo
Libro Learning Strategies and Constructionism in Modern Education Settings
Edita IGI Global.
ISBN: 1522554300
Páxinas Dende a 152 ata a 175

Designing documentary videos in online courses

Autores/as Varela-Candamio, Laura,Fernando Rubiera Morollón,María Teresa García Álvarez
Libro Trends and Advances in Information Systems and Technologies. Advances in Intelligent Systems and Computing
Vol. 746 Edita Springer International Publishing AG.
ISBN: 978-3-319-77712-2
Páxinas Dende a 1287 ata a 1295

Proposal of knowledge management model and virtual educational environment in the degree of Law-Business

Autores/as María Teresa García Álvarez,Gustavo Piñeiro Villaverde,Laura Varela Candamio
Libro Trends and Advances in Information Systems and Technologies. Advances in Intelligent Systems and Computing
Vol. 746 Edita Springer International Publishing AG.
ISBN: 978-3-319-77712-2
Páxinas Dende a 1275 ata a 1286

La Omnicanalidad en las Organizaciones no lucrativas: estado de la cuestión

Autores/as Vanessa Mato-Santiso,Marta Rey-García,María José Sanzo-Pérez
Libro Nuevos horizontes del marketing y de la distribución comercial
Edita Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial, Universidad de Oviedo.
ISBN: 978-84-8367-622-6
Páxinas Dende a 57 ata a 78

Regional Development and Structural Change: The Productivity Paradox of Spanish Peripheral Regions

Autores/as José Andrés Faiña Medín,Jesus Lopez-Rodriguez,Paulino Montes-Solla,Isidoro Romero Luna,Laura Varela-Candamio
Libro Regional Upgrading in Southern Europe: Spatial Disparities and Human Capital
Edita Springer International Publishing AG.
ISBN: 978-3-319-49817-1
Páxinas Dende a 1 ata a 1

The Spatial Structure of Ecuador: Analysis Using Market Potentials

Autores/as Jorge Guido Sotomayor-Pereira,Jesús López-Rodríguez,Varela-Candamio, Laura
Libro Management of Cities and Regions
Edita IntechOpen Limited.
ISBN: 978-953-51-3604-0
Páxinas Dende a 115 ata a 136

Assessment of Academic Digital Platform through Social Networks in Economics Degree

Autores/as Laura Varela Candamio,Isabel Novo Corti,María Teresa García Álvarez
Libro Recent Advances in Information Systems and Technologies. Advances in Intelligent Systems and Computing
Vol. 569 Edita Springer International Publishing AG.
ISBN: 978-3-319-56535-4
Páxinas Dende a 38 ata a 47

La transformación digital de la distribución comercial: la tienda física, de caja brick and mortar a nodo omnicanal

Autores/as Marta Rey-García,Elena Lirola-Walton,Vanessa Mato-Santiso
Libro Marketing Insights: la respuesta del comercio a las tendencias de comportamiento social del consumidor
Edita KRK Ediciones.
ISBN: 978-84-8367-582-3
Páxinas Dende a 297 ata a 320

Could women ex-offenders reinvent their future? An entrepreneurial approach

Autores/as Isabel Novo-Corti,María Ramil-Díaz,Nuria Calvo Bavío,María Barreiro-Gen
Libro Gender and Family Entrepreneurship
Edita Routledge.
ISBN: 9781315391410
Páxinas Dende a 106 ata a 123

Is gender equality a reality after a change in the political agenda?

Autores/as Nuria Calvo,María Bastida,Jacobo Feás
Libro Handbook of research on race, gender and the fight for equality
Edita Information Science Reference.
ISBN: 978-1522500476
Páxinas Dende a 512 ata a 530

Evaluation of Kurtosis into the product of two normally distributed variables

Autores/as Amílcar Oliveira,Teresa Oliveira,J. Antonio Seijas-Macías
Libro Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015)
Edita American Institute of Physics - AIP.
ISBN: 978-0-7354-1392-4
Páxinas Dende a 4700004 ata a 4700004

Cohesion Policy and Transportation

Autores/as José Andrés Faiña Medín,Jesus Lopez-Rodriguez,Paulino Montes-Solla
Libro Handbook on Cohesion Policy in the EU
Edita Edward Elgar Publishing.
ISBN: 978 1 78471 567 0
Páxinas Dende a 1 ata a 1

Is the Economic Crisis Changing Marketing Strategies?: From Offering What Customers Need to Offering What Customers can Afford

Autores/as Cristina Calvo-Porral
Libro Economic Crises: Risk Factors, Management Practices and Social Impacts
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-53610-339-7
Páxinas Dende a 1 ata a 28

Is Gender Equality a Reality after a Change in the Political Agenda?: Dynamic Analysis for Higher Management Levels

Autores/as Nuria Calvo,Jacobo Feás,María Bastida
Libro Handbook of research on race, gender and the fight for equality
Edita Information Science Reference.
ISBN: 978-1522500476
Páxinas Dende a 539 ata a 558

From Chestnuts to Luxurious Marrón Glacé: A Successful Marketing and Positioning Experience

Autores/as Calvo-Porral, Cristina,Normand Bourgault
Libro The Meaning of Local Foods: A Food Marketing Management Perspective
Vol. 5 Edita Institute of Food Products Marketing.
ISBN: 1540-4102
Páxinas Dende a 1 ata a 110

A generalized NEG wage-type equation

Autores/as Fernando Bruna
Libro Advances on International Economics
Edita Cambridge Scholars Publishing.
ISBN: 978-1-4438-7828-9
Páxinas Dende a 63 ata a 82

Distribution function for the ratio of two normal random variables

Autores/as Amílcar Oliveira,Teresa Oliveira,J. Antonio Seijas-Macías
Libro PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014)
Edita American Institute of Physics - AIP.
ISBN: 978-0-7354-1287-3
Páxinas Dende a 1 ata a 4

Food for thougth: the food waste global issue

Autores/as Cristina Calvo-Porral,Valentín-Alejandro Martínez-Fernández,Mª Magdalena Rodríguez-Fernández
Libro Experiencias en la modelización de la toma de decisiones en la salud humana, medio ambiente y desarrollo humano
Vol. 1 Edita Universidad de Granada.
ISBN: 978-84-606-5638-8
Páxinas Dende a 1 ata a 23

Prólogo

Autores/as José Andrés Faiña Medín
Libro Costo y desempeño institucional. La tragedia de decidir.
Edita Universidad Rafael Urdaneta.
ISBN: 978-980-7131-16-2
Páxinas Dende a 11 ata a 26

Neuroeconomics and Neuromarketing: What¿s up in Neuroscience?

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández,Oscar Juanatey Boga,Cristina Calvo Porral
Libro Social Neurocommunication: Applying the findings from Neursciences and Network Theory to the Science and Communication Industr
Edita Media XXI. Formalpress LDA.
ISBN: 978-989-729-134-0
Páxinas Dende a 181 ata a 194

El análisis estratégico de un grupo de investigación en el contexto de la educación multidisciplinar

Autores/as Esther Barros Campello,Nuria Calvo,Laura Varela Candamio
Libro Investigaciones en el contexto universitario actual
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-16-8
Páxinas Dende a 451 ata a 455

Innovación docente en el marco de la colaboración Empresa - Universidad: La Cátedra Inditex de Responsabilidad Social de la Universidad de A Coruña

Autores/as Noelia Salido-Andrés,Ana Isabel Do Rego Felgueiras,Marta Rey-García
Libro Haciendo balance de los cambios docentes en el ámbito de la empresa y la estrategia empresarial. ACEDE
Edita Ediciones de la Universidad de Oviedo.
ISBN: 978-84-16046-29-4
Páxinas Dende a 34 ata a 34

What's up in Neuroscience?: Review and update of relationships among Neuroscience, Marketing and Economics

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández,Óscar Juanatey-Boga,Cristina Calvo-Porral
Libro Social Neurocommunication: Applying the findings from Neursciences and Network Theory to the Science and Communication Industr
Vol. 1 Edita Media XXI. Formalpress LDA.
ISBN: 978-989-729-134-0
Páxinas Dende a 1 ata a 16

Emprender vs opositar: Claves de la decisión

Autores/as Nuria Calvo
Libro Emprender. Una Perspectiva de Género.
Edita Servicio de Publicaciones, Universidade da Coruña,.
ISBN: 978-84-9749-538-7
Páxinas Dende a 85 ata a 95

Spin-offs y universidad: un impulso a la innovación clave para el desarrollo regional y la convergencia de los países europeos

Autores/as Laura Varela Candamio,Jesus Lopez-Rodriguez
Libro La inovación a través del prisma del emprendimiento. Del individuo a la geografía emprendedora
Edita Galebooks.
ISBN: 978-84-940735-1-9
Páxinas Dende a 35 ata a 57

Geographical Economics and Income Disparities: Evidence from Europe, Spain and Romania

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez,José Andrés Faiña Medín
Libro Wages and Employment: Economics, Structure and Gender Differences
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-62618-422-0
Páxinas Dende a 129 ata a 146

Factores determinantes de la intención de cooperar entre la industria y la universidad. El caso español

Autores/as David Rodeiro-Pazos,Sara Fernández-López,Braulio Pérez Astray,Nuria Calvo
Libro Investigaciones de Economía de la Educación
Edita Asociación de Economía de la Educación.
ISBN: 987-84-695-9677-7
Páxinas Dende a 209 ata a 226

Posibilidades de distribución del ahorro de los contribuyentes en los contratos de seguro. Especial referencia a la tributación de los mediadores de seguro

Autores/as Varela-Candamio, Laura,Andrés Faiña Medín
Libro Estudios sobre Mediación de Seguros Privados
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9014-988-1
Páxinas Dende a 59 ata a 92

Wiener Process in Mathematica

Autores/as José Antonio Seijas Macías
Libro Metodos Cuantitativos e Informatica
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-481-6
Páxinas Dende a 177 ata a 196

Cultura y capital social: Análisis de la intención emprendedora en Europa

Autores/as Isabel Neira Gómez,Marta Portela Maseda,Nuria Calvo,Fernández, L
Libro Investigaciones de Economía de la Educación
Edita Asociación de Economía de la Educación.
ISBN: 987-84-695-9677-7
Páxinas Dende a 227 ata a 252

El estímulo al emprendimiento creativo: una asignatura pendiente

Autores/as Nuria Calvo
Libro La inovación a través del prisma del emprendimiento. Del individuo a la geografía emprendedora
Edita Galebooks.
ISBN: 978-84-940735-1-9
Páxinas Dende a 21 ata a 34

Posibilidades de distribución del ahorro de los contribuyentes en los contratos de seguro. Especial referencia a la tributación de los mediadores de seguro.

Autores/as Laura Varela Candamio,José Andrés Faiña Medín
Libro Estudios sobre Mediación de Seguros privados
Edita Thomson - Reuters Aranzadi.
ISBN: 9788490149881
Páxinas Dende a 59 ata a 59

The influence of ratios and combined ratios on the distribution of the product of two independent Gaussian random variables

Autores/as Amílcar Oliveira,Teresa A. Oliveira,José A. Seijas-Macías
Libro Proceedings of the 59th World Statistics Congress of the International Statistical Institute, 2013
Edita International Statistics Institute.
ISBN: 978-90-73592-34-6
Páxinas Dende a 1 ata a 6

The virtual environments and social networks from an adolescent's point of view: Reliability as a key issue

Autores/as Isabel Novo-Corti,María Barreiro-Gen,Laura Varela-Candamio
Libro Virtual Environments: Developments, Applications and Challenges
Edita Nova Publishers.
ISBN: 978-1-62618-090-1
Páxinas Dende a 143 ata a 156

Regional Dynamics in Romanian Counties: Convergence and Trade

Autores/as Jesús López Rodríguez,Bolea Cosmin Gabriel
Libro International Trade from Economic and Policy Perspective
Edita InTech.
ISBN: 978-953-51-0708-8
Páxinas Dende a 67 ata a 96

Innovación regional y crecimiento desde una perspectiva europea: clusters y redes de conocimiento

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez,El Thalassinos,José Andrés Faiña Medín,María Isabel Novo Corti,Laura Varela-Candamio
Libro International Conference on Applied Business and Economics
Edita FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA.
ISBN: ------------------------
Páxinas Dende a 14 ata a 20

Analysis of Gender Equality in Higher Management Levels: A Study Model

Autores/as Nuria Calvo,María Bastida,Jacobo Feás
Libro Human Resource Management in the Digital Economy: Creating synergy between competency models and information
Edita IGI Global - Information Science Reference.
ISBN: 978-1-61350-207-5
Páxinas Dende a 335 ata a 351

Strategic and Organizational Considerations Related to an E-Learning Model: A Case of Study

Autores/as Nuria Calvo,Paolo Rungo,Ignacio Moreno
Libro Human Resource Management in the Digital Economy: Creating synergy between competency models and information
Edita IGI Global - Information Science Reference.
ISBN: 978-1-61350-207-5
Páxinas Dende a 125 ata a 137

El fin de la exención de las Conferencias Marítimas en el Derecho de la competencia en la UE: acuerdos horizontales en el transporte marítimo

Autores/as Andrés Faíña,Laura Varela Candamio
Libro Estudios de Derecho Marítimo
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-949-7
Páxinas Dende a 141 ata a 175

Imposición óptima sobre la renta: un tema clave en el estudio del bienestar en nuestros días.

Autores/as Andrés Faíña,Jesús López-Rodríguez,El Thalassinos,Isabel Novo-Corti,Laura Varela-Candamio
Libro International Conference on Applied Business and Economics
Edita FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA.
ISBN: ------------------------
Páxinas Dende a 7 ata a 13

Galicia y la política industrial

Autores/as Jesus Lopez-Rodriguez,José Andrés Faiña Medín
Libro Proyecto Galicia-Economía-Tomo LXIII-Galicia y su inserción exterior
Edita Grupo Hércules.
ISBN: 978-84-92715-41-1
Páxinas Dende a 217 ata a 279

La mujer rural en Galicia: La importancia de la mujer rural en el sector textil-confección gallego

Autores/as Calvo-Porral, Cristina,D. Calvo Dopico
Libro Muller rural galega. Tecendo redes para o novo milenio
Vol. 1 Edita GESBIBLO.
ISBN: 978-84-96667983
Páxinas Dende a 58 ata a 77

SMS: De les promeses a les reallitats

Autores/as Noelia Salido
Libro MEDI@TIC. Análisi de casos de Tecnologia i Mitjans
Edita UOC.
ISBN: 978-84-9788-448-8
Páxinas Dende a 171 ata a 195

Implementing business intelligence in electricity markets

Autores/as José Ramón Cancelo de la Torre,Antoni Espasa Terrades
Libro Business Intelligence in Economic Forecasting: technologies and techniques
Vol. - Edita Information Science Reference.
ISBN: 978-1-61520-629-2
Páxinas Dende a 283 ata a 295

Economía, Derecho y Competencia: las reglas de un juego en busca de la cooperación eficiente

Autores/as José Andrés Faiña Medín,López-Rodríguez, J.
Libro Economía y defensa de la competencia
Vol. - Edita Tórculo Edicións.
ISBN: 978-84-614-6426-5
Páxinas Dende a 29 ata a 73

Contrapunto vs Disonancia en el Tratado Constitucional: Una paradoja Europea

Autores/as José Andrés Faiña Medín,Antonio García Lorenzo,Jesus Lopez-Rodriguez
Libro Treinta Años de Integración Europea
Edita Juruá Editorial.
ISBN: 978-89-88312-02-5
Páxinas Dende a 203 ata a 215

La Unión Europea y la Paradoja de la Autoridad: Armonías y Disonancias de la Cooperación en Paz y Democracia

Autores/as José Andrés Faiña Medín,Antonio García Lorenzo,Jesus López Rodríguez
Libro Decidir en Sociedad: Homenaje a Julia Barragan
Vol. - Edita Ediciones chiryme-K, C.A..
ISBN: 978-980-7051-04-0
Páxinas Dende a 137 ata a 164

La Visión que tienen del Cálculo los Diplomados en Empresariales: Un Test Final

Autores/as Sarmiento Escalona, Antonio,Seijas Macías, J. Antonio
Libro Aspectos Matemáticos, Estadísticos e Informáticos aplicados a la Economía y a la Empresa
Edita Universidad pol. de Cartagena.
ISBN: 978-84-96997-13-4
Páxinas Dende a 437 ata a 446

Higher Energy World Prices and its impact on an Importer Small Open Economy: The Role of Domestic Structural Variables. A Theoretical View

Autores/as Juan Antonio García Cebro,Ramón Varela Santamaría
Libro OPEC. Oil Prices and LNG
Vol. - Edita Nova Science Publisher, Inc..
ISBN: 978-1-60692-897-4
Páxinas Dende a 185 ata a 208

Perificidad, desarrollo y capital humano en Europa: ¿Qué cuenta la Nueva Geografía Económica?

Autores/as José Andrés Faiña Medín,Jesus López Rodríguez
Libro Claves de la Economía Mundial
Vol. - Edita Instituto Español de Comercio Exterior.
ISBN: 978-84-7811-637-9
Páxinas Dende a 1 ata a 13

Consumer evaluation of tailor-made seafood products

Autores/as Svein Olsen,Kjell Toften,D. Calvo Dopico,Alina Tudoran
Libro Improving Seafood Products for the Consumer
Vol. - Edita Woodhead Publishing Limited.
ISBN: 978-1-84569-019-9
Páxinas Dende a 85 ata a 110

Marketing del Vino

Autores/as D. Calvo Dopico,Félix Blázquez-Lozano
Libro Marketing Sectorial
Vol. - Edita ESIC EDITORIAL.
ISBN: 978-84-7356-566-0
Páxinas Dende a 223 ata a 254

¿TVE somos todos?: La regulación del discurso televisivo en las cadenas públicas a debate

Autores/as Noelia Salido-Andrés
Libro Los Desafíos de la Televisión Pública en Europa
Edita Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA).
ISBN: 978-84-313-2458-2
Páxinas Dende a 289 ata a 299

Del 11-M al 14-M: jornadas de movil-ización social

Autores/as Noelia Salido-Andrés
Libro LA COMUNICACION EN SITUACIONES DE CRISIS: DEL 11-M AL 14-M
Edita Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA).
ISBN: 84-313-2374-4
Páxinas Dende a 271 ata a 284

Estrategias de reducción del riesgo en la cadena alimentaria: el caso de la EEB

Autores/as D. Calvo Dopico
Libro COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. CASOS PRACTICOS
Vol. - Edita ESIC.
ISBN: 84-7356-443-X
Páxinas Dende a 103 ata a 113

The Economic Geography of EU Income: Evolution since the Eighties

Autores/as José Andrés Faiña Medín,Jesús López Rodríguez
Libro Contributions in Spatial Econometrics
Edita Copy Center Digital.
ISBN: 0-7530-1826-8
Páxinas Dende a 227 ata a 250

Aportaciones a la comprensión del proceso de acoso moral en el trabajo. Estudio empírico

Autores/as Diana Robla Santos,José Romay Martínez,Nuria Calvo,Gemma Blanco
Libro Psicología Social y Problemas Sociales, Vol. 4 "Psicología de las Organizaciones, del Trabajo y Recursos Humanos y de la Salud"
Vol. - Edita Biblioteca Nueva.
ISBN: 84-9742-453-0
Páxinas Dende a 369 ata a 376

Constitución y orden jurídico-político de la economía europea: ¿qué y para qué?

Autores/as José Andrés Faiña Medín,Isabel Novo-Corti
Libro El diálogo entre los pueblos y las culturas en el marco de las relaciones latinoamericanas
Vol. - Edita DIJUSA.
ISBN: 84-95748-65-7
Páxinas Dende a 111 ata a 141

Análisis de las políticas de gestión del conocimiento en las empresas de consultoría. El caso español

Autores/as Nuria Calvo,Diana Robla,José Romay Martínez,María Romaní
Libro Psicología Social y Problemas Sociales, Vol. 4 "Psicología de las Organizaciones, del Trabajo y Recursos Humanos y de la Salud"
Vol. - Edita Biblioteca Nueva.
ISBN: 84-9742-453-0
Páxinas Dende a 333 ata a 339

The Economic Geography of EU Income: Evolution since the Eighties

Autores/as José Andrés Faiña Medín,Jesus Lopez-Rodriguez
Libro Research Papers in Environmental and Spatial Analysis
Edita London School of Economics.
ISBN: 84-95475-63-4
Páxinas Dende a 1 ata a 19

La Euroregión Galicia-Norte de Portugal: Estrategias y Posibilidades de Desarrollo desde la Política Regional Europea

Autores/as José Andrés Faiña Medín,Jesus López Rodríguez
Libro As Euro-regioes e o futuro de Europa: O modelo da Euro-regiao Galiza-Norte de Portugal
Vol. - Edita Porto.
ISBN: 972-9071-44-6
Páxinas Dende a 115 ata a 153

Labeling, price and packaging as value indicators in acquaculture: an empirical application for fresh mussels

Autores/as D. Calvo Dopico
Libro Quality of fish: From catch to consumer
Vol. - Edita Wageningen Academic Publishers.
ISBN: 9076998140
Páxinas Dende a 429 ata a 440

El plan Galicia, un plan estratégico

Autores/as José Andrés Faiña Medín
Libro La huella del fuel. Ensayos sobre el "Prestige"
Vol. - Edita Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre.
ISBN: 84-9757-116-9
Páxinas Dende a 174 ata a 201

La brecha digital en el contexto norte-sur.

Autores/as Juan Antonio García Cebro,Ramón Varela Santamaría
Libro Economía, Empresa y Sociedad. Homenaje a Eduardo Barreiros
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 84-60097-64-1
Páxinas Dende a 169 ata a 179

La política regional de la UE: cohesión económica y social y el proceso de ampliación a los países del centro y este de Europa

Autores/as José Andrés Faiña Medín,Jesus López Rodríguez
Libro Novos escenarios para a economía galega
Vol. - Edita Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, IDEGA.
ISBN: 84-9759-118-7
Páxinas Dende a 157 ata a 166

Approach to congestion optimum toll in traffic networks.

Autores/as Manuel Alberto Gómez Suárez,Pedreira Andrade, Luís Pedro,José Antonio Seijas Macías
Libro Mathematical Methods on Optimization in Transportation Systems.
Vol. - Edita Kluwer Academic Publishers.
ISBN: 0-7923-6774-X
Páxinas Dende a 175 ata a 186

Colaboración ciudadana en los programas de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos: Una aplicación empírica a la introducción del Ecocubo en A Coruña

Autores/as Laurentino Bello Acebrón,Valentín Martínez Fernández,D. Calvo Dopico
Libro Documento de Trabajo de la Universidade da Coruña: La intervención Psicodepagógia: experiencias prácticas.
Vol. - Edita JB Castro.
ISBN: 84-607-0930-2
Páxinas Dende a 0 ata a 0

-

Autores/as Josefina Martínez Barbeito,José Andrés Faiña Medín
Libro El razonamiento marginal como técnica de jurisprudencia
Vol. - Edita Facultad de Derecho.
ISBN: nodef-0546
Páxinas Dende a 221 ata a 235

Método del conjunto activo: Una primera aproximación a su aplicación al estudio del peaje optimo

Autores/as Pedreira Andrade, Luís Pedro,José Antonio Seijas Macías
Libro Documento de trabajo
Vol. - Edita Facultad de Ciencias Económicas. UDC.
ISBN: nodef-0348
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Tres ensayos en Economía Regional

Autor/a Jhonny Moncada Mesa
Director/es Jesús López Rodríguez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Salarios, capital humano y experiencia en España: análisis para el período 2006-2020

Autor/a Mabel Haydee Villasenin Ramos
Director/es José Andrés Faíña Medín; Jesús López Rodríguez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Internacionalización de los mercados agroalimentarios y países en vías de desarrollo: Análisis de las estrategias de marcas globales y locales

Autor/a Salomon Roberto Arias Montero
Director/es Domingo Javier Calvo Dopico
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Psychological factors conditioning the acceptance of new agri-food products

Autor/a José María Losada López
Director/es Domingo Javier Calvo Dopico; José Andrés Faíña Medín
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Fuentes de valor en el mercado agroalimentario. Aplicación empírica a productos de bajo precio relativo

Autor/a Jonathan Neptalí Herrera Peña
Director/es Domingo Javier Calvo Dopico; José López Rodríguez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Capital intelectual y actividad exportadora de la empresa

Autor/a Bill Jonathan Serrano Orellana
Director/es José López Rodríguez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Quality signalling and assurance of fish products from a consumer point of view

Autor/a Beatriz Rodríguez Salvador
Director/es Domingo Javier Calvo Dopico
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresainte

Análisis de las emociones en el comportamiento de los usuarios de servicios

Autor/a Luis Miguel Otero Prada
Director/es Cristina Calvo Porral
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Three essays in Regional Economics: The case of Colombia

Autor/a Julian Santiago Vásquez Roldán
Director/es Jesús López Rodríguez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

The influence of structural and psychological empowerment on work engagement in service organisations

Autor/a Ariadna Monje Amor
Director/es José Pablo Abeal Vázquez; Nuria Begoña Calvo Babío
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Tres ensayos sobre economía regional: El impacto de la geografía económica en Ecuador

Autor/a Jorge Guido Sotomayor Pereira
Director/es Jesús López Rodríguez; Laura Varela Candamio
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Technology Behavior of Millennials: An approach through the Uses and Gratifications Theory

Autor/a Rogelio Pesqueira Sánchez
Director/es Cristina Calvo Porral; José Andrés Faíña Medín
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Inversión privada, gasto público y presión tributaria

Autor/a Luis Felipe Brito Gaona
Director/es Emma María Iglesias Vázquez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Potencial de Mercado, Desarrollo y Capital Humano: Modelos de Nueva Geografía Económica y sus implicaciones para el caso de Galicia

Autor/a Guillermo Manso Fernández
Director/es Jesús López Rodríguez
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de las barreras para la consolidación de un mercado de servicios basado en el conocimiento : un enfoque empresarial. Evidencias basadas en el Panel de Innovación Tecnológica, PITEC

Autor/a Juan Luis Sobreira Seoane
Director/es José Andrés Faíña Medín; José López Rodríguez
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Three essays on peripherality and economic development

Autor/a Paulino Montes Solla
Director/es Jesús López Rodríguez
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El comportamiento de los consumidores ante los cambios en las industrias de red: el caso de las telecomunicaciones y servicios móviles

Autor/a Manuel Vicente Nieto Mengotti
Director/es Cristina Calvo Porral Andrés Faíña Medín
Ámbito Facultad Economia y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Three essays on economic development prospects for secondary CEE regions

Autor/a Teodora Dogaru
Director/es Jesús López Rodríguez; José Andrés Faíña Medín
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Economic geography and development in the European Space

Autor/a Fernando Bruna Quintas
Director/es Jesús López Rodríguez; José Andrés Faíña Medín
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La organización del mercado de conocimiento científico y tecnológico: nuevos indicadores para una conexión eficaz entre oferta y demanda para la transferencia de tecnología en Galicia; un modelo de estímulo a la cooperación a través de la figura del Promotor de Relaciones Universidad-Empresa

Autor/a Braulio Pérez Astray
Director/es Nuria Begoña Calvo Babío; Fernando I. González Laxe
Ámbito Economía Aplicada 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Energy and Capital Relationships in the United Kingdom

Autor/a Miguel Angel Tovar
Director/es Emma Iglesias Vázquez
Ámbito University of Essex, Department of Economics
Cualificación Apto Cum Laude

Capacidad de pago y tipos efectivos. Un análisis con arreglo a los valores y pautas de consumo de las familias. Una aproximación para Galicia y España

Autor/a Laura Varela Candamio
Director/es Jesús López Rodríguez; José Andrés Faíña Medín
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Analysis of Value Chain in the Textile-Clothing Sector, Sou7rces of Equity and Brand Strategy in International Fashion Markets

Autor/a Cristina Calvo Porral
Director/es Domingo Calvo Dopico
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de actitudes y tendencias en el ámbito de la gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y medioambiente en la industria auxiliar naval de Ferrolterra.

Autor/a Maria Sonia Bouza Fernandez
Director/es Antonio García Lorenzo; José Ángel Fraguela Formoso
Ámbito Construcciones Navales
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Effects of Currency Unions

Autor/a Andre Haughton
Director/es Emma Iglesias Vazquez
Ámbito University of Essex, Department of Economics
Cualificación Apto Cum Laude

Basel II and Financial of Consumer or Corporate Loans

Autor/a Fathin Faizah Said
Director/es Emma Iglesias Vazquez
Ámbito University of Essex, Department of Economics
Cualificación Apto Cum Laude

Factores determinantes para la inserción y distintas formas de participación en el mercado laboral gallego

Autor/a Maria del Carmen Sánchez Sellero
Director/es José Ramón Cancelo de la Torre
Ámbito Economía Aplicada 2
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Three Essays in Econometrics

Autor/a Wei Siang Wang
Director/es Emma Iglesias Vazquez y Peter Schmidt
Ámbito Michigan State University
Cualificación Apto Cum Laude

Three Essays on Econometrics

Autor/a Panutat Satchachai
Director/es Emma Iglesias Vazquez y Peter Schmidt
Ámbito Michigan State University
Cualificación Apto Cum Laude

The relationships among consumers¿values, attitudes, intentions and behaviour: Moderating effects and nonlinear dynamics

Autor/a Ana Alina Tudoran
Director/es Domingo Javier Calvo Dopico;Svein Ottar Olsen
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Control vertical con mercado intermedio

Autor/a Elena Sánchez De Paz
Director/es José Andrés Faiña Medín
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Essays in Eminent Domain Takings, Compensations and Public Choice

Autor/a Dziwornu Adanu
Director/es John Hoehn y Emma Iglesias Vazquez
Ámbito Michigan State University
Cualificación Apto Cum Laude

Essays In Econometrics and Agricultural Economics

Autor/a Honglin Wang
Director/es Emma Iglesias Vazquez y Jeffrey Wooldridge
Ámbito Michigan State University
Cualificación Apto Cum Laude

Las importaciones y el ciclo económico en España: un enfoque no lineal basado en modelos con transición suave

Autor/a Estefania Mourelle Espasandin
Director/es José Ramón Cancelo de la Torre
Ámbito Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estimating Panel Data Models with Endogeneity and Selection

Autor/a Anastasia Semykina
Director/es Emma Iglesias Vazquez y Jeffrey Wooldridge
Ámbito Michigan State University
Cualificación Apto Cum Laude

Señalización de la calidad y valor de marca: Importancia de la marca de origen en el mercado vitivinícola

Autor/a Felix Sergio Blazquez Lozano
Director/es Domingo Javier Calvo Dopico
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio económico-sanitario de las necesidades de equipamiento de alta tecnología médica en Galicia. Planificación

Autor/a Francisco Reyes Santias
Director/es José Andrés Faiña Medín
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Flujos migratorios y delincuencia en España: teoría y evidencia

Autor/a José Manuel Barreiro Viñán
Director/es José Andrés Faiña Medín
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Integración vertical en el Mercado Nacional de los Productos Pesqueros frescos: Una Propuesta Metodológica

Autor/a Indalecio Cruz Ferreiro
Director/es José Ramón Cancelo de la Torre
Ámbito Economía Aplicada 2
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estructura espacial y crecimiento regional en la Unión Europea

Autor/a Jesus Lopez Rodriguez
Director/es José Andrés Faiña Medín
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación MH

Licitación oficial y competencia imperfecta

Autor/a MªIsabel Novo Corti
Director/es José Andrés Faiña Medín
Ámbito Análisis Económico
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La participación de los grupos de interés en el proceso politico de decisión: el caso de la Unión Europea

Autor/a Antonio García Lorenzo
Director/es José Andrés Faiña Medín
Ámbito Análisis Económico
Cualificación Sobresaliente Cum laude

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES COMPUESTOS PARA EL ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DE LOS CICLOS SECTORIALES DE LA ECONOMÍA GALLEGA

Autor/a Beatriz García-Carro Peña
Director/es José Ramón Cancelo de la Torre
Ámbito Economía Aplicada 2
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modelización de series temporales múltiples en espacio de estados. Análisis de procesos no estacionarios y cointegración

Autor/a Manuel Vargas Vargas
Director/es José Ramón Cancelo de la Torre
Ámbito Economía Aplicada 2
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Economic growth and health: A theoretical and empirical analysis in the neoclassical framework.

Autor/a Luis Claudio Currais Nunes
Director/es José Andrés Faiña Medín
Ámbito Economía Aplicada 2
Cualificación MH

Un modelo mengeriano de asignación de gasto de consumo: las prioridades de gasto en los hogares españoles

Autor/a Jose Venancio Salcines Cristal
Director/es José Andrés Faiña Medín
Ámbito Análisis Económico
Cualificación Apto

Three Essays in Regional Economics: The case of Romania

Autor/a Cosmin Gabriel Bolea
Director/es Jesús López Rodríguez
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Apto

Are social media celebrities influencing purchase behavior?: An approach to alcoholic beverages
XXXIV Congreso Internacional de Marketing (AEMARK)
Internacional

Autores/as Jose Javier Orosa Gonzalez, Sergio Rivaroli, Calvo-Porral, Cristina
Lugar Pozuelo de Alarcón (España)

Consumer behavior in the circular economy: An examination of the acceptance of recycled products
XXXIV Congreso Internacional de Marketing (AEMARK)
Internacional

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin
Lugar Pozuelo de Alarcón (España)

Asymptotic inference for new double autoregressive models
25th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2023)
Internacional

Autores/as Emma Iglesias
Lugar London (Reino Unido)

¿Existe un exceso de estudiantes en la Universidad? Verdades y Falacias de la Burbuja Universitaria.
Séptimas Jornadas de Experiencias e Innovación Docente en Estadística y Matemáticas
Internacional

Autores/as José Antonio Seijas Macías
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Úbeda (España)

Preferencias y necesidades de los consumidores
I Congreso Internacional de Consumo
Internacional

Autores/as Cristina Calvo Porral
Lugar Santiago de Compostela (España)

The `Insta¿ effect on the intention to visit a destination: a case for conspicuous consumption?
GMC-Global Marketing Conference
Internacional

Autores/as Ana Maria Soares, Beatriz Casais, Cristina Calvo-Porral
Lugar Seul (Corea del Sur)

Capital deepening y estancamiento de la PTF en España: Análisis del período 1989-2017
XXII Reunión de Economía Mundial
Internacional

Autores/as Paulino Montes-Solla, Jesus Lopez-Rodriguez
Organizador Sociedad de Economía Mundial (World Economy Society)
Lugar Madrid (España)

The `insta¿ effect in the choice of a holiday destination: a case for conspicuous consumption?
1st International Workshop in Marketing
Internacional

Autores/as Ana Maria Soares, Cristina Calvo Porral, Beatriz Casais
Lugar Oporto (Portugal)

Capital deepening y estancamiento de la PTF en España. Análisis del período 1989¿2017
XLVII Reunión de Estudios Regionales - International Conference on Regional Science
Internacional

Autores/as Paulino Montes-Solla, Jesús López-Rodríguez
Organizador Spanish Regional Science Association (AECR)
Lugar Granada (España)

XXX Fairness with unequal productive skills among other-regarding individuals
47º Simposio de la Asociación Española de Economía (SAEe)
Nacional

Autores/as Aitor Calo-Blanco
Lugar Valencia (España)

A new approach to measure divergence using STATIS. An application to Malapportionment
International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat-2022)
Internacional

Autores/as Seijas-Macias, José Antonio, Amílcar Oliveira, Teresa A. Oliveira
Organizador Instituto Politécnico de Tomar
Lugar Tomar (Portugal)

Análisis de resultados de evaluación del alumnado de ADE y de ADE + Derecho en la asignatura de Matemáticas II
Sextas Jornadas de Experiencias e Innovación Docente en Estadística y Matemáticas
Internacional

Autores/as J.Antonio Seijas Macías
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Úbeda (España)

Computing the distribution of two uncorrelated normally distributed variables
ICRA9 (9TH International Conference on Risk Analysis)
Internacional

Autores/as Antonio Seijas-Macias, Amílcar Oliveira, Teresa Oliveira
Organizador University of Perugia
Lugar Perugia (Italia)

Asymptotic inference for a sign-double autoregressive (SDAR) model
24th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2022)
Internacional

Autores/as Emma M. Iglesias
Lugar Bologna (Italia)

An emotion-based profile of bank service customers
XXXIII International Marketing Conference Aemark
Internacional

Autores/as Calvo-Porral, Cristina, Jean-Pierre Lévy Mangin
Lugar Valencia (España)

The influence of celebrity endorsement on food purchase intention
XXXIII International Marketing Conference Aemark
Internacional

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Sergio Rivaroli, Javier Orosa González
Lugar Valencia (España)

Value creation processes and non-economic benefits of seafood eco-certification: a qualitative approach
XXXIII International Marketing Conference Aemark
Internacional

Autores/as Rodríguez, Marceliano, Calvo Dopico, D., Mourelle, Estefanía
Lugar Valencia (España)

XVA for American options with two stochastic factors: modelling, mathematical analysis and numerical methods
CEDYA/CMA 2020 - XXVI CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XVI CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Internacional

Autores/as I. Arregui, B. Salvador, D. Sevcovic, Carlos Vázquez
Lugar Gijón (España)

Generation of Mathematics Exercises in LaTeX: sagetex & latexalpha2.
13th International Workshop on Mathematical e-Learning (e-math 2021)
Internacional

Autores/as Antonio S. Macias
Organizador Universidade Aberta
Lugar Lisboa (Portugal)

Diferencias en las calificaciones según el tipo de evaluación : Presencial, Semipresencial , Online. Un análisis de su impacto en el rendimiento académico.
Quintas Jornadas de Experiencias e Innovación Docente en Estadística y Matemáticas (Nueva Edición)
Internacional

Autores/as J. Antonio Seijas Macías
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Úbeda (España)

An application of Rohatgi's Theorem to the Product of two normally distributed variables
International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2021 (ICCMSE 2021)
Internacional

Autores/as J. A. Seijas-Macias, Amílcar Oliveira, Teresa A. Oliveira
Lugar Crete (Grecia)

Medida del Mal-apportionment. Aproximación mediante la Curva de Lorenz y el Índice de Gini
XXIX Jornadas ASEPUMA - XVII Encuentro Internacional
Internacional

Autores/as J. Antonio Seijas-Macías, F. Javier Palencia González
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Madrid (España)

The extended Skew-Normal Distribution Applied to the Product of two Normal Variables
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2021 (ICNAAM 2021)
Internacional

Autores/as José António Seijas-Macias, Amílcar Oliveira, Teresa A. Oliveira
Lugar Rhodes (Grecia)

The positive asymmetry of emotions experienced in service consumption
XXXII Congreso Internacional de Marketing-AEMARK
Internacional

Autores/as Cristina Calvo Porral, Luis-Miguel Otero-Prada
Lugar Baeza (España)

Ensuring food accessibility: the impact of stock health on fish prices
XXIII Applied Economics Meeting
Internacional

Autores/as Rodríguez, Marceliano, Calvo Dopico, D., Mourelle, Estefanía
Lugar Madrid (España)

The influence of emotions on satisfaction and complaint behavior in hedonic and utilitarian services
XXXIV Congreso Internacional Economía Aplicada (ASEPELT)
Internacional

Autores/as Cristina Calvo Porral, Luis-Miguel Otero-Prada
Lugar Baeza (España)

Profiling shopping mall customers in times of hardship
XXXII Congreso Internacional de Marketing-AEMARK
Internacional

Autores/as Cristina Calvo Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin
Lugar Baeza (España)

The Influence of Extreme Events such as Brexit and COVID 19 on Global Equity Market
2021 World Finance Conference
Internacional

Autores/as Emma M. Iglesias
Lugar Kristiansand (Noruega)

Climate change and human values in the European Union
SUSTAINABILITY IN THE POST-COVID ERA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE AND THE ENERGY TRANSITION
Internacional

Autores/as Fernando Bruna, Alló, Maria
Organizador International Association for People-Environment Studies (IAPS)
Lugar Coruña, A (España)

Fairness with unequal productive skills among other-regarding individuals
Seminario de Economía Universidad de Guanajuato (Online)
Internacional

Autores/as Aitor Calo Blanco
Organizador Universidad de Guanajuato, Mexico
Lugar Guanajuato (México)

¿¡Dona sangre!: Una propuesta de Aprendizaje-Servicio para la docencia universitaria en Marketing
XI Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria
Internacional

Autores/as Cristina Calvo-Porral
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

E-learning en la educación superior: herramientas para la docencia universitaria en un contexto de confinamiento
XI Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria
Internacional

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Nieto-Mengotti, Manuel
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

Sensibilización, formación académica e investigación sobre el cambio climático y la economía: una exposición de libros y documentales
XII Jornadas de Docencia en Economia
Nacional

Autores/as Bruna, Fernando, Alló, Maria, Longarela-Ares, Ángeles, Mourelle, Estefanía
Lugar Ourense (España)

Una propuesta de docencia universitaria en Economia mediante aprendizaje por proyectos
XII Jornadas de Docencia en Economia
Nacional

Autores/as Cristina Calvo Porral, Nieto-Mengotti, Manuel
Lugar Ourense (España)

Las plataformas tecnológicas como herramienta docente en Economía: Análisis de la aceptación de Moodle
XII Jornadas de Docencia en Economia
Nacional

Autores/as Cristina Calvo Porral, Nieto-Mengotti, Manuel
Lugar Ourense (España)

La simulacion virtual como metodología innovadora en la docencia universitaria: Una experiencia de gamificación
XII Jornadas de Docencia en Economia
Nacional

Autores/as Nieto-Mengotti, Manuel, Cristina Calvo Porral
Lugar Ourense (España)

An emotion-based typology of mobile service users
XXX Jornadas Luso-Españolas de Gestión Científica
Internacional

Autores/as Cristina Calvo Porral, Luis Otero Prada
Lugar Bragança (Portugal)

La satisfacción de los estudiantes universitarios con la plataforma Moodle como herramienta de enseñanza-aprendizaje
III Congreso Mundial de Educación. EDUCA 2020
Internacional

Autores/as Cristina Calvo Porral
Lugar Santiago de Compostela (España)

Sobrevivir al confinamiento. Matemáticas Online
12th International Workshop on Mathematical e-Learning (e-math 2020)
Internacional

Autores/as J. Antonio Seijas-Macías
Organizador Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Lugar Barcelona (España)

NEW APPROACHES TO TEACHING AND LEARNING ON SUSTAINABILITY:¿ The experience from a MOOC (Massive Online Open Course) in Spain ¿ ¿
World Sustainable Development Teach-In Day / HAW / FTZ-NK
Internacional

Autores/as Carmen Gago Cortés, Alló, Maria, Longarela-Ares, Ángeles, Estefanía Mourelle
Lugar Hamburg (Alemania)

Self-employment by gender in the EU: Convergence and clusters
XXI Jornadas de Economía Internacional / XXI Conference on International Economics
Internacional

Autores/as Joao Ricardo Faria, Cuestas, Juan Carlos, Luis Alberiko Gil-Alana, Mourelle, Estefanía
Lugar Toledo (España)

Markstrat: Una propuesta de gamificación en la docencia universitaria de Marketing
V Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC
Internacional

Autores/as Cristina Calvo Porral
Organizador REDINE -Red de Investigación e Innovación Educativa
Lugar Alicante/Alacant (España)

Propuesta ApS para la docencia en Marketing: desarrollo de una campaña de comunicación para la donación de sangre
V Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC
Internacional

Autores/as Cristina Calvo Porral
Organizador REDINE -Red de Investigación e Innovación Educativa
Lugar Alicante/Alacant (España)

Producers of electricity from photovoltaic energy in Spain: A structural and financial analysis
PLEA 2020 Planning Post Carbon Cities. 35th PLEA Conference on Passive and Low Energy Architecture
Internacional

Autores/as Paulino Montes-Solla, David Peón
Organizador PLEA
Lugar Coruña, A (España)

The Extended Skew-Normal Distribution and the Product of two Normal Variables
13th International Conference on Statistics, Mathematics and Computation (WSMC13)
Internacional

Autores/as J. Antonio Seijas-Macías, Amílcar Oliveira, Teresa Oliveira
Organizador University of Alberta
Lugar Lisboa (Portugal)

Product of Two Normally Distributed Variables. Extended Skew-Normal Approach
8th International Conference on Risk Analysis and Design of Experiments (ICRA8)
Internacional

Autores/as José A. Seijas-Macías, Amílcar Oliveira, Teresa Oliveira
Lugar Viena (Austria)

Niveles de Democracia en la Unión Europea. Análisis Comparado de los Parlamentos Nacionales
XXVII Jornadas ASEPUMA - XV Encuentro Internacional
Internacional

Autores/as Seijas Macías, J. Antonio, F. Javier Palencia González
Organizador UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Lugar Santander (España)

Exploring Statistical Models: Human Response Time Distributions on Psychological Experiments Theory
5th International Conference on Advances in Statistics (ICAS)
Internacional

Autores/as José Antonio Seijas Macías
Lugar Athens (Grecia)

Risk of overexploitation of red tuna: Implications for value chain management
XXXIII Congreso Internacional de Economía Aplicada ASEPELT 2019: Economía Azul
Internacional

Autores/as Rodríguez, Marceliano, Calvo Dopico, D., Mourelle, Estefanía
Lugar Vigo (España)

Social interactions between non-profit organization and key stakeholders: using an omni-channel communication strategy influence on the loyalty of episodic volunteers?
CISTI'2019 - 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies
Internacional

Autores/as Vanessa Mato-Santiso, Marta Rey-García, María José Sanzo-Pérez
Lugar Coimbra (Portugal)

A case study in the internationalization of a born global firm in the e-learning industry
7th Annual Winter Global Business Conference 2019
Internacional

Autores/as Nuria Calvo, Oskar Villarreal
Lugar Tignes (Francia)

Systematic review of omni-channel strategies in non-profit organizations
XXIX Congreso de ACEDE
Nacional

Autores/as Vanessa Mato-Santiso, Marta Rey-García, María José Sanzo-Pérez
Lugar Coruña, A (España)

Metodologías activas en la enseñanza a distancia:el contrato de aprendizaje autónomo como método de tutorización de la asignatura de Introducción a la Microeconomía de la UNED
XI Jornadas de Docencia en Economía
Nacional

Autores/as Paulino Montes-Solla, Jesús López-Rodríguez
Lugar Zaragoza (España)

Innovation in the Teaching-Learning Process through a MOOC: Sustainability in the Era of Big Data
IV Xornadas de Innovación Docente da UDC
Nacional

Autores/as Gago-Cortés, Carmen, Alló, Maria, Longarela-Ares, Ángeles, Mourelle, Estefanía
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497756.107

Risk of overexploitation of red tuna: Implications for value chain management
XXXI Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2019
Internacional

Autores/as Rodríguez, Marceliano, Calvo Dopico, D., Estefanía Mourelle
Lugar Cáceres (España)

Growing like Spain: European Regional Policy, Capital Widening and Produc-tivity Stagnation over 1989-2010
10th Annual Global Business Conference 2019 (GBC)
Internacional

Autores/as Andres Faina, Jesús López-Rodríguez, Paulino Montes-Solla
Lugar Sibenik (Croacia)

Market potential and income disparities across Colombian regions
EcoMod 2019
Internacional

Autores/as Jesús López-Rodríguez, Julián S. Vásquez-Roldan
Lugar Ponta Delgada (Açores) (Portugal)

EU regional policy and development in Spain: Capital widening and productivity stagnation over 1989 2010
EcoMod 2019
Internacional

Autores/as Andres Faina, Jesús López-Rodríguez, Paulino Montes-Solla
Lugar Ponta Delgada (Açores) (Portugal)

Omni-channel strategies used by non-profit organizations to contact with key stakeholders: A systematic review
9th International European Research Network on Philanthropy (ERNOP)
Internacional

Autores/as Vanessa Mato-Santiso, Marta Rey-García, María José Sanzo-Pérez
Lugar Basilea (Suiza)

EU regional policy and development in Spain: Capital widening and productivity stagnation over 1989 2010
2019 Regional Science Association Annual Conference
Internacional

Autores/as Andres Faina, Jesús López-Rodríguez, Paulino Montes-Solla
Lugar Santiago de Compostela (España)

CAMPAIGN FACTORS DETERMINING THE SUCCESS OF DONATION-BASED CROWDFUNDING FOR CHARITABLE CAUSES VIA DIGITAL PLATFORMS
XXXI Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2019
Internacional

Autores/as Noelia Salido-Andrés, Marta Rey-García, Luis Ignacio Álvarez-González, Rodolfo Vázquez Casielles
Lugar Cáceres (España)

EU regional policy and development in Spain: Capital widening and productivity stagnation over 1989 2010
26th APDR Congress
Internacional

Autores/as Paulino Montes-Solla, Jesús López-Rodríguez, Andres Faina
Organizador Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
Lugar Aveiro (Portugal)

EU regional policy and development in Spain: Capital widening and productivity stagnation over 1989 2010
12th Annual International Conference on Mediterranean Studies
Internacional

Autores/as Paulino Montes-Solla, Jesús López-Rodríguez, Andres Faina
Lugar Athens (Grecia)

Market potential and income disparities across Colombian regions
XX Jornadas de Economía Internacional 2019 (AEEFI) / XX Conference on International Economics 2019 (AEEFI)
Internacional

Autores/as Jesús López-Rodríguez, Julián S. Vásquez-Roldan
Lugar Granada (España)

Metodologías activas en la enseñanza a distancia: el contrato de aprendizaje autónomo como método de tutorización de la asignatura de Introducción a la Microeconomía de la UNED
VI Congreso Internacional de Docencia Universitaria (CINDU 2019). El futuro de la docencia en la Universidad
Internacional

Autores/as Paulino Montes-Solla, Jesús López-Rodríguez
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Real exchange rate misalignments in CEECs: Have they hindered growth?
XX Jornadas de Economía Internacional 2019 (AEEFI) / XX Conference on International Economics 2019 (AEEFI)
Internacional

Autores/as Cuestas, J. C., Mourelle, Estefanía, Regis, Paulo
Lugar Granada (España)

How can the use of an omnichannel communication strategy influence the loyalty of episodic volunteers?
XXXI International Marketing Conference AEMARK 2019
Internacional

Autores/as Vanessa Mato-Santiso, Marta Rey-García, María José Sanzo-Pérez
Lugar Cáceres (España)

Can omni-channel management be used by non-profits to increase the loyalty of episodic volunteers?
9th International European Research Network on Philanthropy (ERNOP)
Internacional

Autores/as Vanessa Mato-Santiso, Marta Rey-García, María José Sanzo-Pérez
Lugar Basilea (Suiza)

Donation-based crowdfunding for charitable causes via digital platforms: campaign factors explaining their success
9th International European Research Network on Philanthropy (ERNOP)
Internacional

Autores/as Noelia Salido-Andrés, Marta Rey-García, Luis Ignacio Álvarez-González, Rodolfo Vázquez Casielles
Lugar Basilea (Suiza)

Income disparities in Ecuador over 2007-2014: A Geographical Economics approach
10th Annual Global Business Conference 2019 (GBC)
Internacional

Autores/as Jesús López-Rodríguez, Jorge G. Sotomayor-Pereira
Lugar Sibenik (Croacia)

Consumers' quality evaluation of a new food product: evedence from seaweeds in Spanish market
XXXI International Marketing Conference AEMARK 2019
Internacional

Autores/as Chema Losada-Lopez, Andres Faina, Paulino Montes-Solla
Lugar Cáceres (España)

Innovando en el aprendizaje a través de un MOOC: Sostenibilidad en la era del Big Data
IV Jornadas de innovación docente de la UDC
Autonómico

Autores/as Carmen Gago-Cortés, Alló, Maria, Longarela-Ares, Ángeles, Mourelle, Estefanía
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Survival dynamic of strategic alliances for work integration
XXIX CONGRESO DE ACEDE
Internacional

Autores/as N. Calvo, Rey García, M., Vanessa Mato-Santiso
Lugar Coruña, A (España)

Cooperative Strategy for Work Integration from a System Dynamis Perspective
7th Annual Winter Global Business Conference 2019
Internacional

Autores/as Nuria Calvo-Babío
Lugar Tignes (Francia)

Pseudo-maximum likelihood estimation and testing in the constant elasticity of variance continuous time model
3rd International Conference on Computational Finance
Internacional

Autores/as Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Coruña, A (España)

Endeudamiento local y ciclo político-presupuestario: aplicación a los municipios gallegos
XXVI Encuentro de Economía Púbilca
Internacional

Autores/as Varela-Candamio, Laura, Patricia García Menéndez
Organizador Universidad de Oviedo
Lugar Oviedo (España)

Factors inherent to the design of DCF campaigns via digital platforms determining their sucess
4th REGIONAL HELIX CONFERENCE: REGIONAL ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS AND SUSTAINABILITY: RETHINKING THE HELIX
Internacional

Autores/as Noelia Salido-Andrés, Marta Rey-García, Luis Ignacio Álvarez-González, Rodolfo Vázquez Casielles
Lugar Porto (Portugal)

Donation-based crowdfunding for charitable causes via digital platforms: campaign factors explaining their success
WG4 REJIES-COST International PhD Seminar
Internacional

Autores/as Noelia Salido-Andrés, Marta Rey-García, Luis Ignacio Álvarez-González, Rodolfo Vázquez Casielles
Lugar Sevilla (España)

Empleo sostenible vs. precariedad laboral. Un análisis de las causas del trabajo precario en Europa
XXIX Congreso de ACEDE
Nacional

Autores/as Gago-Cortés, Carmen, Alló, Maria
Lugar Coruña, A (España)

El papel de los bienes rrelacionales en la medición del bienestar subjetivo. El caso de España
XXI International Congress of the World Economy Society
Internacional

Autores/as MEMBIELA-POLLÁN, MATÍAS, Alló, Maria, Carlos Pateiro Rodríguez, Carlos Pateiro-López
Lugar Covilha (Portugal)

Comparing sentiment analysis results from Twitter conversations across countries
Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists
Internacional

Autores/as Loureiro, ML, Alló, Maria
Lugar Manchester (Reino Unido)

Geographical economics, Economic Growth and EU Regional Policy
Staff Mobility Teaching Scholarship (Erasmus+) for a course in the West University of Timisoara
Internacional

Autores/as Jesús López-Rodríguez
Lugar Timisoara (Rumania)

Geographical economic and EU Cohesion policy
Luis Fernández Somoza Chair Scholarship for Staff Mobility Teaching in the Babe¿-Bolyai University
Internacional

Autores/as Jesús López-Rodríguez
Lugar Cluj Napoca (Rumania)

Aceptación de la plataforma Moodle por parte del alumnado universitario como herramienta de enseñanza-aprendizaje
IV Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC (EDUNOVATIC)
Internacional

Autores/as Cristina Calvo Porral
Organizador Red de Investigación e Innovación Educativa (REDINE)
Lugar Alicante/Alacant (España)

Una propuesta de Aprendizaje por Proyectos (ApP) para la docencia universitaria de Marketing
IV Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC (EDUNOVATIC)
Internacional

Autores/as Cristina Calvo Porral
Organizador Red de Investigación e Innovación Educativa (REDINE)
Lugar Alicante/Alacant (España)

Análisis de las preferencias de los estudiantes universitarios acerca de los diferentes sistemas de evaluación
XVI Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Alló, Maria, Barrio, M
Organizador Universidad de Granada (UGR)
Lugar Santiago de Compostela (España)

La gamificación al servicio del aprendizaje en las aulas
XVI Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Varela-Candamio, Laura, Joaquín Enríquez-Díaz, Marcos Rouco-Couzo
Organizador Universidad de Granada (UGR)
Lugar Santiago de Compostela (España)

The influence of consumer involvement with ICTs in mobile service behavior
XXIX Jornadas Hispano-Lusas de Gestion Científica
Internacional

Autores/as Manuel Nieto Mengotti, Cristina Calvo Porral
Lugar Osuna (España)

Empty Coruña? Un dispositivo académico transdisciplinar sobre a problemática urbana. Reflexións desde os estudos de Economía e Administración de Empresas
III Jornadas de Innovación Docente
Nacional

Autores/as Bruna Quintas, F., Fernando DeLlano-Paz, Longarela-Ares, Ángeles, Anxo Calvo-Silvosa
Organizador UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Sustainability and fishery market: Literature review and empirical evidence (presentación póster-TFG)
XIV Jornadas sobre Docencia de Economía Aplicada
Nacional

Autores/as Rodríguez, Marceliano, Calvo Dopico, D., Mourelle, Estefanía
Lugar Madrid (España)

nalysis of the Skewness and Kurtosis for the Product of Two Normally Distributed Variables
12th Workshop on Mathematics, Statistics and Computation
Internacional

Autores/as J. Antonio Seijas-Macías, Amílcar Oliveira, Teresa Oliveira
Organizador Universidade da Beira Interior
Lugar Covilhã (Portugal)

Nonprofit organizations at the crossroads of offline fundraising and social innovation: The influence of promoter behavior on the success of donation-based crowdfunding through digital platforms
Regional HELIX 2018 Conference
Internacional

Autores/as Noelia Salido-Andrés, Marta Rey-García, Luis Ignacio Álvarez-González, Rodolfo Vázquez Casielles
Lugar Guimaraes (Portugal)

Influence of the implication of mobile users with ICTs in the sustainable development of the media industry
VII International Workshop on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS 2018)
Internacional

Autores/as Manuel Nieto Mengotti
Organizador EDaSS
Lugar Madrid (España)

The impact of fiscal decentralization on social inequality: the regional tax schedules
EEP 2018- XXV Encuentro de Economía Pública
Internacional

Autores/as Varela-Candamio, Laura
Lugar Valencia (España)

Analysing the risk of overexploitation in the fishery sector and implications for sustainability
XXX Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2018
Internacional

Autores/as Rodríguez, Marceliano, Calvo Dopico, D., Mourelle, Estefanía
Lugar Barcelona (España)

Growing like Spain: Effects of EU Regional Policy on Productivity (1989-2010)
43rd Simposio de la Asociación Española de Economía - Spanish Economic Association (SAEe 2018)
Nacional

Autores/as Andres Faina, Jesús López-Rodríguez, Paulino Montes-Solla
Lugar Madrid (España)

Los proyectos prácticos de la Cátedra Inditex-UDC de Sostenibilidad como experiencia innovadora en el ámbito de la educación para la sostenibilidad
III Jornadas de Innovación Docente
Nacional

Autores/as Vanessa Mato-Santiso, Marta Rey-García, Noelia Salido-Andrés, Obdulia Taboadela
Organizador UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Las TIC como herramienta de gestión del conocimiento en educación
I Congreso Mundial de Educación.
Internacional

Autores/as María Teresa García Álvarez, Gustavo Piñeiro Villaverde, Laura Varela Candamio
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Managing multi-level tensions in cross-sector collaborations for social services innovation: a dynamic perspective on telecare
6th Biennial International Symposium on Cross-Sector Social Interactions (CSSI 2018)
Internacional

Autores/as Marta Rey-García, Ana Felgueiras, Vanessa Mato-Santiso
Lugar Copenhague (Dinamarca)

The role of generational cohort in technology behavior: Comparing Millennials and Generation X
XXX Congreso Internacional de Marketing-AEMARK
Internacional

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Rogelio Pesqueira Sanchez
Organizador UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
Lugar Barcelona (España)

Omnichannel management of episodic volunteering by Nonprofit Organizations: achieving an efficient two-way communication
13th International Conference of the International Society for Third-Sector Research (ISTR)
Internacional

Autores/as Vanessa Mato-Santiso, Marta Rey-García
Lugar Ámsterdam (Países Bajos)

The challenges of digital transformation for fast-fashion brands: a proposal for an operational tool to measure omni-channel integration
V Research on National Brand & Private Label Marketing International Conference (NB&PL)
Internacional

Autores/as Marta Rey-García, Ana Regueiro Otero, Vanessa Mato-Santiso
Organizador Universidad Oberta de Catalunya
Lugar Barcelona (España)

La comunicación persuasiva en los nuevos productos de alimentación: el uso de la digura de los chefs en la credibilidad de la información
III simposio internacional sobre gestión de la comunicación. La innovación de la innovación. Del medio al contenido predictivo
Internacional

Autores/as Chema Losada-Lopez, Paulino Montes-Solla, José Andrés Faiña Medín
Organizador Facultad de Economía y Empresa
Lugar Coruña, A (España)

Análisis de la satisfacción de la demanda educativa en la formación de postgrado
1º Congreso Mundial de Educación. EDUCA 2018
Internacional

Autores/as Begoña Alvarez García, Joaquín Enríquez-Díaz, Longarela-Ares, Ángeles, Paulino Montes-Solla
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Economía geográfica y disparidades en los niveles de renta en los departamentos colombianos: Análisis para el periodo 1990¿2015
XX Reunión de economía mundial (REM)
Internacional

Autores/as Jesús López-Rodríguez, Julián S. Vásquez-Roldan
Lugar Almería (España)

Geographical economics and income Disparities across Colombian Departamentos: Analysis for the period 1990-2015
15th EU-Real workshop
Internacional

Autores/as Jesús López-Rodríguez, Julián S. Vásquez-Roldan
Lugar Palermo (Italia)

Systematic Review of Omnichannel Strategies in Nonprofit Organizations: Antecedents, Organizational Drivers and Consequences on Stakeholders
13th International Conference of the International Society for Third-Sector Research (ISTR)
Internacional

Autores/as Vanessa Mato-Santiso, Marta Rey-García, María Jose Sanzo
Lugar Ámsterdam (Países Bajos)

Real exchange rate misalignments in CEECs: Have they hindered growth?
XXI Encuentro de Economía Aplicada
Internacional

Autores/as Cuestas, Juan Carlos, Mourelle, Estefanía, Regis, Paulo
Lugar Madrid (España)

Growing like Spain: Effects of EU Regional Policy on Productivity (1989-2010)
XLIV International Conference on Regional Science
Internacional

Autores/as Andres Faina, Jesús López-Rodríguez, Paulino Montes-Solla
Lugar Valencia (España)

A clustered-based segmentation of specialty food retail customers: From "cherry-pickers" to "foodies"
XXX Congreso Internacional de Marketing-AEMARK
Internacional

Autores/as Cristina Calvo Porral, Jean-Pierre Lévy Mangin
Organizador UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
Lugar Barcelona (España)

Game Theory and Edible Seaweed: Improving Information and overcome Neophobia in Western Countries
International Food Marketing Research Symposium (IFMRS) 2018
Internacional

Autores/as José Andrés Faiña Medín, Chema Losada-Lopez, Paulino Montes-Solla
Organizador Institute of Food Products Marketing, University of Tampa (USA)
Lugar Bournemouth (Reino Unido)

Designing Documentary Videos in Online Courses
6TH WORLD CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES (WORLDCIST)
Internacional

Autores/as Laura Varela Candamio, Fernando Rubiera Morollón, María Teresa García Álvarez
Lugar Nápoles (Italia)

Geographical economics and income Disparities across Colombian Departamentos: Analysis for the period 1990-2015
9th Annual Global Business Conference
Internacional

Autores/as Jesús López-Rodríguez, Julián S. Vásquez-Roldan
Lugar Dubrovnik (Croacia)

Breaking Dogmas abaut Cooperation at Organizations: An Evolutionary Approach
6th Annual Winter Global Business Conference 2018
Internacional

Autores/as Nuria Calvo-Babío
Lugar Tignes (Francia)

Health and fairness with other-regarding preferences
Workshop in Quantitative Economics
Nacional

Autores/as Aitor Calo Blanco
Lugar Alicante/Alacant (España)

Optimal taxation with endogenous productivities and a fresh start
43rd Simposio de la Asociación Española de Economía - Spanish Economic Association (SAEe 2018)
Nacional

Autores/as Aitor Calo Blanco
Lugar Madrid (España)

Exámenes Tipo Test con Moodle en Matemáticas para ADE
Terceras Jornadas de Experiencias e Innovación Docente en Estadística y Matemática - Exido 2018
Nacional

Autores/as J.Antonio Seijas Macías
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Úbeda (España)

Fiscal sustainability in the Spanish cities
EDaSS 2018
Internacional

Autores/as Varela-Candamio, Laura
Organizador Universidad Autónoma de Madrid
Lugar Madrid (España)

Product of Two Normal Distributions. A State of the Art.
48th International Biometrical Colloquium
Internacional

Autores/as Antonio Seijas Macías, Amílcar Oliveira, Teresa Oliveira
Organizador Polish Biometric Society
Lugar Szamotuly (Polonia)

Approximating aggregated MEBs under major tax reforms in Spain
15th EUREAL Workshop
Internacional

Autores/as Ana-Isabel Guerra, Varela-Candamio, Laura, Lopez-Rodriguez, Jesus
Organizador Università degli Studi di Palermo
Lugar Palermo (Italia)

Product of Two Normal Variables. An Historical Review
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018 - ICNAAM 2018
Internacional

Autores/as J. Antonio Seijas Macías, Amílcar Oliveira, Teresa Oliveira
Lugar Rhodes (Grecia)

Analysing public expenditure in the Spanish tax system
EDaSS 2018
Internacional

Autores/as Varela-Candamio, Laura
Organizador Universidad Autónoma de Madrid
Lugar Madrid (España)

Matemáticas Electorales: El caso catalán
XXVI Jornadas ASEPUMA - XIV Encuentro Internacional
Internacional

Autores/as F. Javier Palencia González, Seijas Macías
Organizador ASEPUMA - Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa
Lugar Sevilla (España)

Approximating aggregated MEBs and their distributional patterns before and after major tax reforms in Spain
ECOMOD 2018
Internacional

Autores/as Ana-Isabel Guerra, Varela-Candamio, Laura, Lopez-Rodriguez, Jesus
Organizador Università Ca' Foscari Venezia
Lugar Venecia (Italia)

Importance of environmental education in determinants of green behavior
ECOTREND 2018
Internacional

Autores/as Varela-Candamio, Laura, M Isabel Novo-Corti, García-Álvarez, María Teresa
Organizador Universidad Constatin Brancusi
Lugar Targu-Jiu (Rumania)

Donation-based Crowdfunding campaigns for charitable causes: an emerging tool for the sustainability of Third Sector Organizations
13th International Conference of the International Society for Third-Sector Research (ISTR)
Internacional

Autores/as Noelia Salido-Andrés, Marta Rey-García, Luis Ignacio Álvarez-González, Rodolfo Vázquez Casielles
Lugar Ámsterdam (Países Bajos)