Investigación Lingüística e Literaria Galega (ILLA)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra. María Teresa López Fernández
Profesor/a Titular de Universidade
Data de alta 22/05/2007
Adscrición a deptos. Letras
Adscrición a centros Facultade de Filoloxía
Código interno G000497

Contacto

Enderezo Campus da Zapateira,s/n 15008-A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1733
Fax  981167151
Correo
Sitio web  http://illa.udc.gal/

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO GEOGRAFIA LINGÜISTICA (ver 5703) (540303)
TEORIA, ANALISIS Y CRITICAS LITERARIAS (620200)
TEATRO (620310)
LENGUA Y LITERATURA (570107)
FILOLOGIA (ver 5702.01) (550510)
TEORIA LINGÜÍSTICA (570400)
LINGÜÍSTICA SINCRONICA (570500)
LINGÜÍSTICA DIACRONICA (570200)
HISTORIA DE LA LITERATURA (550613)
ANALISIS LITERARIO (620202)
Liñas de investigación

Gramática galega

Lingua literaria galega

Lingüística histórica

Sociolingüística galega

Ecdótica e crítica textual galega e portuguesa

Literatura medieval galego-portuguesa

Literatura contemporánea galega

Teatro galego

Lingua e literaturas portuguesas

Literatura e artes plásticas

Literatura e xénero

Estudos literario-culturais

Relacións entre a literatura medieval e a literatura contemporánea

Literatura e novas tecnoloxías

Palabras chave Gramática descritiva, Gramática prescritiva, Fonética e Fonoloxía, Morfoloxía, Sintaxe, Semántica; Gramática, Variacionismo, Lingua literaria, Estilística, Expresividade; Lingüística histórica, Gramática histórica, Historia da lingua; Sociolingüística, Diglosia, Conflito lingüístico, Interferencias lingüísticas, Socioloxía; Ecdótica, Crítica textual, Galego, Portugúes, Literatura; Literatura medieval, Galego-Portugués; Historia da literatura, Socioeconomía, Estética literaria; Historia teatral, Crítica literaria teatral, Dramaturxia; Lingüística portuguesa, Literatura portuguesa, Literatura brasileira; Literatura, Artes plásticas, Galego, Portugués; Literatura, Xénero, Sexo, Identidade, Alteridade, Análise crítica feminista; Poesía, Narrativa, Teatro, Teoría da literatura, Ideoloxía, Identidade, Etnicidade, Práctica cultural; Neotrobadorismo, Poesía trobadoresca, Poesía galega, Literatura galega, Idade Media, Identidade nacional; Sociedade da información, Literatura, Internet, Hipertexto, Bibliotecas dixitais, Edición dixital

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Asesoramento lingüístico (galego e portugúes) para todo tipo de empresas, institucións, asociacións e particulares. Correción de textos e asesoramento estilístico literario para todo tipo de empresas, institucións, asociacións e particulares. Estudos e análises sociolingüísticas. Tradución de galego e portugúes. Asesoramento toponímico e antroponímico. Asesoramento para a programación e a realización de actividades lingüístico-literarias e culturais(teatro, obradoiros literarios etc.).

Recursos de equipamento Computadores individuais e portátiles colectivos Impresoras individuais e colectiva Escáner
Resultados transferíbeis Manuais de correción e asesoramento lingüístico e estilístico. Informes sociolingüísticos. Publicacións de textos teatrais (teóricos, obras, traducións etc.) da Biblioteca-Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor". Biblioteca Virtual Galega (realización e deseño de contidos).

Membros do grupo

Dra./Dr. María Teresa López Fernández
Filoloxías galega e portuguesa
Coordinador/a
Dra./Dr. Laura Tato Fontaíña
Filoloxías galega e portuguesa
PDI
Dra./Dr. Manuel Ferreiro Fernández
Filoloxías galega e portuguesa
PDI
Dra./Dr. Mª do Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Filoloxías galega e portuguesa
PDI
Dra./Dr. Xosé Ramón Freixeiro Mato
Filoloxías galega e portuguesa
PDI
Dra./Dr. María Pilar García Negro
Filoloxías galega e portuguesa
PDI
Dra./Dr. Carlos Paulo Martínez Pereiro
Filoloxías galega e portuguesa
PDI
Dra./Dr. Xosé Manuel Sánchez Rei
Filoloxías galega e portuguesa
PDI
Dra./Dr. María Leticia Eirín García
Filoloxías galega e portuguesa
PDI
Dra./Dr. Xoán Luís López Viñas
Filoloxías galega e portuguesa
PDI
Dra./Dr. Carlos Cayetano Vizcaíno Fernández
Filoloxías galega e portuguesa
PDI
Dra./Dr. Cilla Lourenzo Modia
Filoloxías galega e portuguesa
PDI
Dra./Dr. Isaac Lourido Hermida
Filoloxías galega e portuguesa
PDI
Dra./Dr. Alexandre Peres Vigo
Filoloxías galega e portuguesa
PDI
Dra./Dr. Iria Sobrino Freire
Didáctica da lingua e a literatura
PDI
Dra./Dr. Diego Rivadulla Costa
Filoloxías galega e portuguesa
Contratado/a Posdoutoral
Dra./Dr. Ánxela Lema París
Filoloxías galega e portuguesa
Contratado/a Posdoutoral
María Inmaculada Doval Porto
Doutorando/a
Paulo Fernández Mirás
Doutorando/a
Alberto Paz Félix
Doutorando/a
Rebeca Castiñeiras Varela
Doutorando/a
Víctor Manuel Guiadás Sánchez
Filoloxías galega e portuguesa
Doutorando/a
Víctor Hugo da Silva Vasconcellos
Filoloxías galega e portuguesa
Doutorando/a
Dra./Dr. Goretti Sanmartín Rei
Filoloxías galega e portuguesa
M7 - Servizos especiais
Dra./Dr. Alva Martínez Teixeiro
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. María Filipowicz-Rudek
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Maria Aldina Marques
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Estefanía Mosquera Castro
Didáctica da lingua e a literatura
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Francisco Alberto Pombo Añón
C1 - Doutores outras institucións

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Glosario crítica da poesía medieval galego-portuguesa. V. Edición crítica dixital das cantigas de escarnio e maldizer

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovavación y Universidades
Investigadores principáis FERREIRO FERNANDEZ MANUEL (IP1) / ARBOR ALDEA MARINA (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2023 ata 31/08/2026

Campo Editorial y Cultura Autonómica: Institucionalización e Industialización del libro en Galicia (1978-2026)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis SAMARTÍN LÓPEZ-IGLESIAS, ROBERTO
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2023 ata 31/08/2027

AYUDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS. GPC 2023

Entidade financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principáis María Teresa López Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2023 ata 20/11/2025

Memory Novels LAB: Laboratorio Digital de Novelas sobre Memoria Histórica Española

Entidade financiadora Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana
Investigadores principáis Luz C. Souto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 16/05/2022 ata 31/12/2022

Recuperación do patrimonio teatral da Galiza 4 (1936-1973). Emigración, exilio e resistencia interior

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

LA EDICIÓN LITERARIA EN GALICIA (1975-2000)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis M. do Carme Fernández-Perez Sanjulián
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

Catalogación, digitalización y estudio del fondo uberto stabile de publicaciones periódicas: hacia una puesta en valor del patrimonio cultural de la Universidad de Huelva ( 1970-actualidad).

Entidade financiadora JUNTA DE ANDALUCÍA
Investigadores principáis Margarita García Candeira
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2021 ata 31/12/2022

Axuda para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - Modalidade B

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Investigadores principáis Teresa López Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/2020 ata 31/12/2023

Poesía actual y política II: Conflictos sociales y dialogismos poéticos

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Burghard Baltrusch
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GPC

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis López Fernández, Teresa
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2023

Glosario crítico da poesía medieval galego-portuguesa. IV. Edición crítica dixital das cantigas de amigo

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Manuel Ferreiro Fernández / Mariña Arbor Aldea
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2019 ata 31/12/2022

La historiografía literaria en la España de los siglos XIX y XX (castellano, catalán, euskera y gallego)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis José María Pozuelo Yvancos
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Poesía actual y política. Análisis de las relaciones contemporáneas entre producción cultural y contexto sociopolítico

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Burghard Baltrusch
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 15/02/2017 ata 30/09/2019

Investigando a dimensión global da educación para o desenvolvemento na educación secundaria obrigatoria e no ensino superior universitario de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Araceli Serantes Pazos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia. Rede de Estudos Medievais interdisciplinares

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis María Mercedes Brea López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

RECUPERACION DEL PATRIMONIO TEATRAL DE GALICIA 3 RELACIONES INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Laura Tato Fontaíña
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

Poesía actual y política: análisis de las relaciones contemporáneas entre producción cultural y contexto sociopolítico

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Burghard Baltrusch
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

Investigando na Dimensión Global da EpD. Un proxecto piloto de investigación-acción colaborativa nun centro educativo de Galicia (Fase II)

Entidade financiadora Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea)
Investigadores principáis Renée DePalma Ungaro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/08/2016 ata 30/11/2017

Glosario crítico da poesía medieval galego-portuguesa. III. Edición crítica dixital das cantigas de amor

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Manuel Ferreiro Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Investigando a dimensión global da educación para o desenvolvemento. Un proxecto piloto de investigación-acción colaborativa nun centro educativo de Galicia. Fase I

Entidade financiadora Dirección Xeral de Relacións Exteriores (Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Renée DePalma Ungaro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2016

Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario Galego. Rede de Estudos medievais interdisciplinares

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Xunta de Galicia
Investigadores principáis María Mercedes Brea López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/08/2014 ata 23/06/2016

Recuperación do patrimonio teatral de Galicia II (1923-1936)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Laura Tato Fontaíña
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Cronología de la literatura gallega contemporánea (1801-1900). CROLIGA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Teresa López Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Glosario crítico de la poesía medieval galego-portuguesa. II. Cantigas de escarnho e de mal dizer

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Manuel Ferreiro Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Axuda ao Programa de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas

Entidade financiadora XUNTA DE GALICIA
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2016

A produción editorial na Galiza durante a etapa franquista (1939-1975)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2014

La producción editorial en Galicia durante la etapa franquista (1939-1975)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2014

Produción e mercado editorial en Galicia durante a etapa franquista: a súa incidencia na industria editorial actual

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 14/12/2010 ata 13/12/2013

Axudas para a consolidación e a estruturación de unidades competitivas do sistema galego de I+D+i

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Manuel Ferreiro Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/12/2010 ata 31/12/2012

Recuperación del Patrimonio Teatral de Galicia 1880-1923.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Laura Tato Fontaíña
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Glosario crítico de la poesía medieval gallego-portuguesa. I. Cantigas de amor y cantigas de amigo.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Manuel Ferreiro Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Poesiagalega.org: Constitución e xestión dun repositorio dixital da poesía galega (séculos XIX-XXI) no campo cultural

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia
Investigadores principáis Arturo Casas Vales
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 06/08/2009 ata 04/12/2012

CONVENIO ADMINISTRATIVO ENTRE A UDC E A DEPUTACIÓN DA CORUÑA PARA FINANCIAR A CREACIÓN DUNHA WEB DE ROTEIROS CULTURAIS

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Contrato
Datas Dende 03/12/2008 ata 02/12/2009

Los procesos de emergencia lingüística y literaria en los espacios gallego y brasileño. Perspectiva comparada

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 27/12/2007 ata 27/12/2008

Narrativa discurso da historia e construción da identidade na Galiza.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Francisco Salinas Portugal
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/11/2007 ata 01/11/2010

Hacia una teoría de la historia comparada de las literaturas desde el dominio ibérico

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Fernando Cabo Aseguinolaza
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/09/2010

CONVENIO PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN "SOFTWARE DE CALIDADE PARA CENTROS EDUCATIVOS"ENTRE A UDC E ENXENIO S.L. E ANEXO E ADENDA

Entidade financiadora ENXENIO, S.L.
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Contrato
Datas Dende 15/10/2007 ata 31/10/2011

As cantigas do segundo cancioneiro aristocrático galego-portugués. Edición e estudo

Entidade financiadora Xunta de Galicia - Consellería de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Carlos Paulo Martínez Pereiro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 15/11/2006 ata 15/11/2009

Sistemas de código abierto para la creación, mantenimiento y aprovechamiento de bibliotecas digitales: Compresión e indexación

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/09/2009

Herramientas y plataformas GIS OPEN SOURCE.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 05/08/2005 ata 04/08/2008

CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E A UDC PARA O FINANCIAMENTO DA BIBLIOTECA VIRTUAL GALEGA

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa e Carme Frenández Pérez-Sanjulián
Tipo Contrato
Datas Dende 16/11/2005 ata 15/11/2006

El "cancionero" de Joan García de Guilhade. Edición crítica.

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D
Investigadores principáis Carlos Paulo Martínez Pereiro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 13/12/2004 ata 13/12/2007

Historia comparada de las literaturas: aplicaciones al dominio ibérico

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Fernando Cabo Aseguinolaza
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 13/12/2004 ata 13/12/2007

Herramientas Avanzadas para la implantación de bibliotecas digitales

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/12/2003 ata 30/11/2006

Ingeniería lingüística para el idioma gallego y problemas de traducción automática de lenguas próximas

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2003 ata 31/12/2003

Enxeñería lingüística pra o idioma galega e problemas de tradución automática de lingus próximas

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2003 ata 31/12/2003

CONVENIO ENTRE A UDC E A REAL ACADEMIA GALEGA PARA A REALIZACIÓN DA HEMEROTECA VIRTUAL DA REAL ACADEMIA GALEGA

Entidade financiadora REAL ACADEMIA GALEGA
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Contrato
Datas Dende 12/05/2003 ata 01/10/2004

CONVENIO ENTRE A UDC E A REAL ACADEMIA GALEGA PARA A CONSOLIDACIÓN DA BIBLIOTECA VIRTUAL GALEGA E A COLABORACIÓN NO ÁMBITO TECNOLÓXICO CULTURAL

Entidade financiadora REAL ACADEMIA GALEGA
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Contrato
Datas Dende 31/07/2002 ata 30/07/2006

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A UDC E O CONCELLO DE LARACHA

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE LARACHA
Investigadores principáis Manuel Ferreiro Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 15/04/2002 ata 15/05/2002

Bases metodológicas para una Historia comparada de las literaturas en la Península Ibérica

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Fernando Cabo Aseguinolaza
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 28/12/2001 ata 27/12/2004

A FORMACIÓN DA LINGUA LITERARIA GALEGA NO SÉCULO XIX

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 21/07/2001 ata 21/07/2003

La recepción del teatro español del Siglo de Oro en Portugal (época moderna y contemporánea)

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis María Josefa Martínez López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2002

CONTRATO ARTIGO 11 DA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA A TRES BANDAS ENTRE A UNIVERSIDADE, A FUNDACIÓN E A MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA RIA DE FERROL

Entidade financiadora MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA RÍA DE FERROL
Tipo Contrato
Datas Dende 11/01/2000 ata 28/02/2000

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DA CORUÑA E O INSTITUTO CAMOES

Entidade financiadora INSTITUTO CAMÕES
Investigadores principáis Carlos PauloMartínez Pereiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 01/01/2001

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UDC Y EL INSTITUTO CAMOES PARA FIJAR LOS TÉRMINOS DE LA COLABORACIÓN EN LA DOCENCIA DE LENGUA, LITERATURA Y CULTURA PORTUGUESAS

Entidade financiadora INSTITUTO CAMÕES
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 01/01/2001

Os textos galego-portugueses da "Materia de Bretaña". Edición crítica e estudio lingüistico-literario.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Carlos Paulo Martínez Pereiro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 07/04/1994 ata 07/04/1996

"Nunca o imos conseguir": representacións da resistencia antifranquista nas narrativas de Luís Rei Núñez e Carlos G. Reigosa

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Revista ESTUDIOS ROMÁNICOS Vol. 32 (páxs. 339 ata 355)
DOI https://doi.org/10.6018/er.543761

Miradas contemporáneas frente a represiones y olvidos: cultura, memoria y testimonio del siglo XX español

Autores/as Mariela Sánchez, Diego Rivadulla Costa
Revista Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo Vol. 67 (páxs. 4 ata 10)

"Gallego, con perdón": Un achegamento literario ao fenómeno do autoodio na Galiza seiscentista

Autores/as Alexandre Peres Vigo
Revista Moenia Núm. 28
DOI https://doi.org/10.15304/moenia.id8433

Presentación: Linguas minoritarias e futuro de Europa / Introduction: Minority Languages and the Future of Europe

Autores/as Maria Luz Suárez Castiñeira, Diego Rivadulla Costa
Revista CUADERNOS EUROPEOS DE DEUSTO Núm. Esp. 4 (páxs. 19 ata 33)
DOI https://doi.org/10.18543/ced.2471

A poesia oral improvisada como prática política antagonista. Notas sobre a reinscrição contemporânea da regueifa no campo cultural galego

Autores/as Isaac Lourido Hermida, Xián Naia
Revista Tropelías: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada Núm. 27 (páxs. 277 ata 296)
DOI https://doi.org/10.1344/452f.2022.27.15

O refrán das cantigas galego-portuguesas: variación e edición

Autores/as Manuel Ferreiro
Revista ESTUDIOS ROMÁNICOS Vol. 31 (páxs. 433 ata 446)
DOI https://doi.org/10.6018/er.502821

Galaicofobia e propaganda: Galiza e os galegos nas crónicas ao servizo dos Reis Católicos

Autores/as Alexandre Peres Vigo
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 25 (páxs. 203 ata 225)
DOI https://doi.org/10.5209/madr.90532

Iberê Camargo y el autorretrato: identidad expandida y alteridad

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro, Alva M. Teixeiro
Revista Arte, Individuo y Sociedad Vol. 34 Núm. 1 (páxs. 109 ata 128)
DOI https://doi.org/10.5209/aris.72754

A galaicofobia en tempos de Pardo de Cela

Autores/as Alexandre Peres Vigo
Revista SERMOS GALIZA Núm. 531 (páxs. 26 ata 30)

Para unha historia da memoria novelada: guerra civil e franquismo na narrativa galega do século XX

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Revista Revista Galega de Filoloxía Vol. 23 (páxs. 128 ata 143)
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9128

De trobadoresca a paródica: a lingua galega a través dos textos casteláns catrocentistas

Autores/as Alexandre Peres Vigo
Revista Revista Galega de Filoloxía Vol. 23 (páxs. 93 ata 108)
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9130

La querella de los novelistas. La lucha por la memoria en la literatura española (1990-2010), de Sara Santamaría, 2020

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Revista Kamchatka Vol. 19 (páxs. 422 ata 426)
DOI https://doi.org/10.7203/kam.19.24757

Lingua, identidade e sanción social: a ocultación da galeguidade na Idade Moderna

Autores/as Alexandre Peres Vigo
Revista LaborHistórico Vol. 8 Núm. 2 (páxs. 173 ata 196)
DOI https://doi.org/10.24206/lh.v8i2.51215

The Emancipatory Praxis of Women in Galician Emigration and Exile Theatre in Buenos Aires during the Mid-Decades of the Twentieth Century

Autores/as Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes
Revista Humanities Vol. 11(4) Núm. 85 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.3390/h11040085

A poesia oral improvisada como prática política antagonista. Notas sobre a reinscrição contemporânea da regueifa no campo cultural galego

Autores/as Xian Naia, Isaac Lourido
Revista 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (páxs. 277 ata 296)

"Xosé Ramón Freixeiro Mato (ed.), Memoria(s) de amizade e traballos compartidos", Grial. Revista Galega de Cultura, 231, 2021, pp. 120-121

Autores/as Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 231 (páxs. 120 ata 121)

"Se implumes aves volitant", passai lembranças (Alguns apontamentos, "in memoriam" de uma homenagem a quatro mãos

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista Signum. Revista da Associação Brasileira de Literatura Medieval Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 403 ata 412)

Pardo de Cela. Épica na historia galega

Autores/as Alexandre Peres Vigo
Revista SERMOS GALIZA Núm. 479

Memoria histórica y narrativa gallega. Factores, dimensiones, agentes y debates de un boom supraliterario en el contexto estatal

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Revista eHumanista IVITRA Vol. 19 (páxs. 190 ata 207)

Unha achega á aprendizaxe da lingua italiana polo estudantado universitario galego de nivel básico

Autores/as Tucci, E., Cilla Lourenzo Modia
Revista Revista internacional Digilec Núm. 8 (páxs. 137 ata 150)
DOI https://doi.org/10.17979/digilec.2021.8.0.7555

Notas sobre a segmentación textual dalgúns adverbios nas cantigas galego-portuguesas

Autores/as Manuel Ferreiro
Revista Signum. Revista da Associação Brasileira de Literatura Medieval Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 272 ata 292)

"Os pronomes pessoais e a expressão do objeto indireto no galego-português medieval e no galego contemporâneo: aproximação contrastiva"

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Revista ESTUDIOS ROMÁNICOS Vol. 29 (páxs. 359 ata 391)

La literatura actual de la memoria: señalar a los verdugos y crear imaginario a partir de la duda. Entrevista con Susana Sánchez Arins

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Revista Olivar. Revista de Literatura y Cultura Españolas Vol. 20 Núm. 31 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.24215/18524478e077

Las literaturas vasca y catalana en Galicia

Autores/as Isaac Lourido Hermida
Revista INSULA - Revista de letras y ciencias humanas (páxs. 2 ata 5)

"Galiza vista por Archer Milton Huntington: 'A Note-Book in Northern Spain' (1898)"

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 23 Núm. especial (páxs. 235 ata 250)
DOI https://doi.org/10.5209/madr.73610

Gramática de valências e sintaxe dialetal no âmbito galego-português: alguns exemplos práticos

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Núm. 23 (páxs. 315 ata 333)
DOI https://doi.org/10.5209/madr.73076

De mapas y viajes: un relato para dibujar la nación. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 23(Especial), 141-151.

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Núm. 23 (páxs. 141 ata 151)
DOI https://doi.org/10.5209/madr.73608

"Agora abriuse algunha porta e sae toda para fóra": a mímese da memoria na novela galega do século XXI

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 23 Núm. Esp. (páxs. 293 ata 306)
DOI https://doi.org/10.5209/madr.73622

Do supremacismo á xenofobia: o idioma galego no pensamento castelán (séculos XV-XVII)

Autores/as Alexandre Peres Vigo
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA (páxs. 139 ata 171)
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2020.21.0.7344

SÁNCHEZ, Mariela. Mala herencia la que nos ha tocado. Oralidad y narrativa en la literatura sobre la Guerra Civil y el franquismo. Santiago de Compostela: USC editora académica, 2018, 300 pp.

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Revista REVISTA DE LITERATURA Vol. 82 Núm. 163 (páxs. 330 ata 332)

O dramaturgo

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista Tempos Novos Núm. 276 (páxs. 94 ata 95)

A obra dramática de Ricardo Carvalho Calero

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista Revista Galega de Teatro Núm. 100 (páxs. 54 ata 58)

Galego e português no Cancioneiro inédito de Cipriano Torre Enciso

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Revista Estudos de Lingüística Galega Vol. 12 (páxs. 141 ata 177)
DOI https://doi.org/10.15304/elg.12.6078

Gallegas en La Habana: memorias en femenino de emigración y exilio transatlánticos en "Sol de Inverno" de Rosa Aneiros

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Revista Diablotexto Digital Vol. 8 (páxs. 203 ata 229)
DOI https://doi.org/10.7203/diablotexto.8.18303

Narrativa criminal escrita por mulleres: cinco novelas galegas

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Revista ESTUDIOS ROMÁNICOS Vol. 28 (páxs. 295 ata 306)

Leer otramente. Rompiendo con la concepción heteronormativa del sexo en la poesía gallega erótica contemporánea

Autores/as Ánxela Lema París
Revista L'Âge d'Or Vol. 12

"Os vellos non deben de namorarse", de Castelao: xestación e recepción

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Núm. 22 (páxs. 241 ata 258)

Elaboração da língua e binormativismo na Galiza

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Revista Acta Iassyensia Comparationis Vol. Especial (páxs. 35 ata 46)

Representación literaria da memoria e consecuencias da Transición na sociedade galega posfranquista: aproximación á novela "O tempo en ningunha parte" de Xosé Manuel Martínez Oca

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Revista Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica. Romanica Olomucensia Vol. 31 Núm. 2 (páxs. 269 ata 283)
DOI https://doi.org/10.5507/ro.2019.019

Sociosintaxe. Perspectivas históricas sobre a calidade da lingua no galego desde o ámbito sintáctico

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Revista Acta Iassyensia Comparationis Vol. Sp. Issue (páxs. 145 ata 165)
DOI https://doi.org/10.47743/aic-2019-3-0014

"A dramaturxia galega de autoría feminina no século XXI"

Autores/as Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes
Revista eHumanista IVITRA Vol. 15 Núm. III (páxs. 324 ata 341)

Pär Larson. La lingua delle cantigas. Grammatica del galego-portoghese. Roma: Carocci editore, 2018. 139 pp.

Autores/as Xoán López Viñas
Revista Estudos de Lingüística Galega Vol. 11 (páxs. 357 ata 364)

A língua das relações epistolares entre a intelectualidade galega e portuguesa na segunda metade do século XX

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista Boletim da Academia Galega da Língua Portuguesa Vol. 10 (páxs. 49 ata 68)

Arredor de Rosalía: notas sobre as escritoras nas orixes do Rexurdimento

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Revista Follas Novas. Revista de Estudos Rosalianos Núm. 4 (páxs. 53 ata 79)

As voces dos recordos: memoria oral, pasado traumático e novela na Galiza actual

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Revista Estudios Hispánicos Vol. 27 (páxs. 129 ata 140)
DOI https://doi.org/10.19195/2084-2546.27.12

Dous loci critici nas cantigas de Estevan da Guarda

Autores/as Manuel Ferreiro
Revista ESTUDIOS ROMÁNICOS Núm. 27 (páxs. 171 ata 183)

Jaula e Janela. Uma análise da questão da sexualidade no conto José Matias

Autores/as Ánxela Lema París
Revista Queirosiana. Estudos sobre Eça de Queirós e a sua Geração Vol. 25/26 (páxs. 71 ata 83)

"Non hai noite tan longa": investigación, historia e memoria do tardofranquismo

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Núm. 21 (páxs. 205 ata 216)
DOI https://doi.org/10.5209/madr.62601

Noriega Varela e a lingua portuguesa a partir da súa correspondencia con Teixeira de Pascoaes

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 21 (páxs. 93 ata 108)

Recensión: Ramón Mariño Paz, Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega

Autores/as Xoán López Viñas
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 19 (páxs. 161 ata 166)

Notas sobre a derivación regresiva no galego medieval

Autores/as Xoán López Viñas
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 19 (páxs. 93 ata 105)

O tratamento da gramática nos libros de texto de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato LOMCE

Autores/as Cilla Lourenzo Modia, Xoán López Viñas
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 5 Núm. 1 (páxs. 42 ata 50)

As primeiras normas da Academia e a perda da súa auctoritas na codificación do galego

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista Verba. Anuario Galego de Filoloxía Vol. 45 (páxs. 299 ata 340)

Con abundancia de razóns: a literatura na Gramática de Saco Arce

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Revista Boletín da Real Academia Galega Núm. 379 (páxs. 351 ata 363)

Future teachers as agents of language revitalisation: The case of Galician Early Childhood Education

Autores/as Renée DePalma, Zapico, M. H., Iria Sobrino-Freire
Revista Language, Culture and Curriculum (páxs. 303 ata 317)
DOI https://doi.org/10.1080/07908318.2018.1504402

De memoria histórica y apariciones fantasmagóricas: el espectro en Non hai noite tan longa de Agustín Fernández Paz

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Revista Impossibilia Vol. 16 (páxs. 52 ata 75)

Novas achegas ao debate gramatical na Academia Galega na década de 60 da anterior centuria

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista Estudos de Lingüística Galega Núm. 10 (páxs. 55 ata 72)

Activismo, normalidade ou liturxia? A lingua da escena galega no século XXI

Autores/as Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes
Revista Galicia 21. Journal of Contemporary Galician Studies (Bangor University, United Kingdom / University College Cork, Ireland) [2009 / ...] Núm. H (páxs. 26 ata 44)

Toponimia menor e conservadorismo lingüístico: algúns exemplos contemporáneos da cidade da Coruña

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Revista LaborHistórico Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 135 ata 148)

O tratamento da gramática nos libros de texto de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato LOMCE

Autores/as Cilha Lourenço Módia, Xoán López Viñas
Revista Revista de estudios e investigación en psicología y educación Vol. 5 (páxs. 42 ata 50)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2018.5.1.3453

Fernando Osorio do Campo: historia dunha investigación

Autores/as Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 20 (páxs. 11 ata 19)

Teoría del campo literario y subalternidad. Perspectivas metodológicas para el estudio de la poesía en el espacio literario ibérico

Autores/as Isaac Lourido Hermida
Revista Journal of Iberian and Latin American Studies Vol. 23 Núm. 1 (páxs. 1 ata 19)
DOI https://doi.org/10.1080/14701847.2017.1283110

O meu tío Xakim, de Fermín Solís

Autores/as Iria Sobrino-Freire
Revista REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN (páxs. 99 ata 99)

Santiago de Compostela na narrativa de Ramón Otero Pedrayo

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Revista TERRA E TEMPO Núm. 173-174 (páxs. 74 ata 81)

Sobre a poesía e os poetas nas Irmandades da Fala

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Revista TERRA E TEMPO Núm. 173-74 (páxs. 88 ata 96)

Os coros e o teatro en Santiago de Compostela coas Irmandades da Fala

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista TERRA E TEMPO Núm. 173-174 (páxs. 82 ata 87)

"Reflexos /reflexión en verso". Un proxecto de intervención artístico-poética no campus

Autores/as Estefania Mosquera castro, M.ª Montserrat Muriano Rodríguez, Iria Sobrino-Freire, Roberto Suárez Brandariz, Patricia Carballal Miñan
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN Vol. 4 (páxs. 124 ata 128)

Memoria narrada en galego: una aproximación a la novela gallega de la guerra civil y el franquismo.

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Revista Contrapunto Núm. 36 (páxs. 49 ata 59)

Amizade, conexión epistolar e redes socioliterarias: Rosalía, Pondal (e Murguía)

Autores/as Manuel Ferreiro
Revista Follas Novas. Revista de Estudos Rosalianos Vol. 2 (páxs. 26 ata 49)

"Arredor de Dona Inés de Valverde: unha mostra de transvasamento xenérico na obra de Álvaro Cunqueiro"

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Revista ANTÍPODAS MONOGRAPHS, SERIE MONOGRÁFICA DA REVISTA ANTÍPODAS: JOURNAL OF HISPANIC AND GALICIAN STUDI Núm. XXVII (páxs. 1 ata 13)

"Sobre a recepción e fortuna crítica do chamado "Conto Gallego" de Rosalía de Castro"

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Revista Follas Novas. Revista de Estudos Rosalianos Núm. 1 (páxs. 15 ata 33)

As figuras femininas en Ramón Otero Pedrayo: obra dramática e guións

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Núm. 19 (páxs. 189 ata 201)

Unha variación inexistente nas cantigas profanas galego-portuguesas: as formas «perdon» / «pardon»

Autores/as Manuel Ferreiro
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Núm. 19 (páxs. 51 ata 59)

Rafael Dieste e Sebastián Martínez-Risco entre Bos Aires e a Academia Galega

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Núm. 19 (páxs. 61 ata 69)

Tipos de marcadores discursivos no galego oral e escrito

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 17 (páxs. 77 ata 118)

A forma «mais» na lírica profana galego-portuguesa: variación lingüística e estatus métrico

Autores/as Manuel Ferreiro
Revista Verba. Anuario Galego de Filoloxía Vol. 43 Núm. 43 (páxs. 361 ata 383)

"Andando a terra" ou a construción dun espazo simbólico

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Revista Boletín da Real Academia Galega Núm. 377 (páxs. 99 ata 112)

A lingua galega na vida, na obra e no pensamento de Manuel María

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Revista Boletín da Real Academia Galega Núm. 377 (páxs. 113 ata 131)

Fernando Osorio do Campo e o teatro das Irmandades da Fala

Autores/as Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes
Revista Revista Galega de Teatro Núm. 88

"A construção contra a norma: aproximação às personagens femininas na obra de Rosalia de Castro"

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Revista Diacrítica. Revista do Centro de Estudos Humanísticos (UMinho, Braga, Portugal) Vol. 30 Núm. 3 (páxs. 25 ata 41)

O "real/histórico" ao servizo da ficción. Usos da Historia e da realidade en Resistencia, de Rosa Aneiros

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Revista Impossibilia Núm. 11 (páxs. 125 ata 148)

A literatura galega nas gramáticas do século XIX

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Revista Estudos de Lingüística Galega Núm. 8 (páxs. 147 ata 166)
DOI https://doi.org/10.15304/elg.8.3197

Del alterorretrato (y/o del insidioso autorretrato) gallego-portugués «Nostro Senhor, com'eu ando coitado» de Martín Soárez

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista Medievalia (UNAM / México) Núm. 45 (páxs. 52 ata 61)

El cine de Manuel Gutiérrez Aragón

Autores/as Diego Rivadulla Costa, Sofía González Gómez
Revista Contrapunto Núm. 26 (páxs. 6 ata 11)

Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada

Autores/as Iria Sobrino-Freire
Revista Follas Novas. Revista de Estudos Rosalianos Núm. 1 (páxs. 165 ata 169)

Henrique Monteagudo, O fenómeno trobadoresco nas terras do Baixo Miño. A nobreza miñota e a lírica trobadoresca na Galicia da primeira metade do século XIII, Editorial Toxosoutos, 2014, 172 páxinas

Autores/as Leticia Eirín García
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 205 (páxs. 109 ata 110)

Roberto Vidal Bolaño na emerxencia e consolidación do teatro galego contemporáneo. Percurso en dez paraxes

Autores/as Carlos Caetano Biscainho Fernandes
Revista Boletín da Real Academia Galega (páxs. 13 ata 39)

Henrique Monteagudo, A nobreza miñota e a lírica trobadoresca na Galicia da primeira metade do século XIII. A personalidade histórica do trobador Johan Soayrez Somesso. Os trobadores Afonso Soares Sarraça e Estevan Fayan, Editorial Toxosoutos, 2014, 172 páxinas.

Autores/as Leticia Eirín García
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 205 (páxs. 109 ata 110)

Manuel Murguía e Rosalía de Castro nos inicios como escritora de Narcisa Pérez Reoyo

Autores/as Teresa López
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Núm. 18 (páxs. 45 ata 57)

Linguas en contacto na escrita electrónica galega: entre a Sociolingüística e a Pragmática

Autores/as Estefanía Mosquera Castro
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos (páxs. 73 ata 82)

Unha achega á historia da edición en Galiza: Lugo nos anos do franquismo

Autores/as Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 18 (páxs. 443 ata 456)

"Estranxeira na súa patria", de Rosalía de Castro: a identidade negada na propia terra

Autores/as María Pilar García Negro
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 18 (páxs. 349 ata 357)

Bases para unha cronoloxía da literatura galega (1801-1900)

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 18 (páxs. 211 ata 220)

Unha lectura de A orfa de San Lourenzo de Rogelio Civeira

Autores/as Leticia Eirín García
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Núm. 18 (páxs. 73 ata 79)

Reimóndez, María (2009): Pirata. Vigo: Xerais (Colección Narrativa), 339 pp.

Autores/as Ánxela Lema París
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos (páxs. 302 ata 303)

Belén López Meirama / María Álvarez de la Granja, Léxico dispoñible en galego , Anexo 71 de Verba, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, 2014, 201 páxinas

Autores/as Xoán López Viñas
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA (páxs. 211 ata 216)

"Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.), Modelos de lingua e compromiso . A Coruña, Baía Edicións. 2014, 211 páxinas"

Autores/as Estefanía Mosquera Castro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 16 (páxs. 205 ata 209)

A lingüística de Internet: máis un desafío para a gramática galega e a súa didáctica

Autores/as Estefanía Mosquera Castro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 16 (páxs. 123 ata 145)

Janet Davies, The Welsh Language. A History. Cardiff, Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press. 2014, 208 páxinas

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 16 (páxs. 217 ata 223)

A formación do profesorado de lingua galega: perspectivas pedagóxicas e modelo lingüístico

Autores/as Estefanía Mosquera Castro
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 6 (páxs. 12 ata 16)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.06.98

"Cantares antigos e vellas ermidas: a poesía de Filgueira Valverde"

Autores/as Teresa López
Revista Boletín da Real Academia Galega Núm. 376 (páxs. 59 ata 71)

Filgueira Valverde, unha voz precursora nos estudos trobadorescos desde a Galiza

Autores/as Leticia Eirín García
Revista Boletín da Real Academia Galega Núm. 376 (páxs. 29 ata 44)

De l'émergence à la crise : le théâtre galicien de 1980 à nos jours

Autores/as Carlos Caetano Biscainho Fernandes
Revista Les langues néo-latines. Revue des langues romanes : littérature et civilisation Vol. 1 Núm. 372 (páxs. 97 ata 110)

«I futuristi» e os futuristas de «Orpheu»: Santa-Rita Pintor e Almada Negreiros

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista Revista Desassossego (Universidade de São Paulo) Núm. 14 (páxs. 57 ata 73)

As personaxes femininas no teatro de Roberto Vidal Bolaño

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista Boletín da Real Academia Galega (páxs. 149 ata 165)

The Crisis of Literary History and Disciplinary Renovation: The Alternative of Systemic Theories

Autores/as Isaac Lourido Hermida
Revista PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES Núm. 26 (páxs. 60 ata 76)

Valentín Paz-Andrade, João Guimarães Rosa e o «achamento» de certo Brasil

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista Boletín da Real Academia Galega Núm. 373 (páxs. 245 ata 259)

De pormenores e de pigmentos letrados

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista Colóquio: Letras Núm. 185 (páxs. 22 ata 31)

Aproximación á prefixación no galego medieval

Autores/as Xoán López Viñas
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 17 (páxs. 55 ata 65)

Á volta do cosmopolitismo: unha lectura de Arredor de si como intervención

Autores/as Alberto Allegue Leira, Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 17 (páxs. 13 ata 25)

Jaume Corbera Pou: La Unió Europea, un mosaic lingüístic. Illes Balears, Edicions Documenta Balear. 2013, 313 páxinas

Autores/as Estefanía Mosquera Castro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 15 (páxs. 169 ata 172)

Gerardo Pérez Barcala, A tradución galega do Liber de medicina equorum de Giordano Rufo

Autores/as Xoán López Viñas
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 15 (páxs. 173 ata 176)

Lección manuscrita e crítica do texto: en torno á segmentación das cadeas gráficas na poesía profana galego-portuguesa

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Revista REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL Vol. 26 (páxs. 163 ata 190)

Iusfeminismo de Rosalía de Castro como refundición de la auctoritas: autor, autoría, autoridad

Autores/as María Pilar García Negro
Revista STUDI ISPANICI Vol. XXXIX (páxs. 91 ata 100)

Os nomes de lugar e a dialectoloxía: algunhas consideracións sobre as variantes locais do galego e a súa atestación nos topónimos

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Revista Verba. Anuario Galego de Filoloxía Vol. 40 (páxs. 389 ata 414)

A paradoxal asimilación de actividade teatral anterior á Guerra Civil no momento refundacional do teatro galego

Autores/as Carlos Caetano Biscainho Fernandes
Revista Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos (páxs. 89 ata 99)

Sobre falsificacións e traumas: do galego antigo ao contemporáneo

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Revista Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos Vol. 20/2014 (páxs. 101 ata 121)

Os dereitos das mulleres no teatro (de homes) das Irmandades da Fala

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos Vol. 20/2014 (páxs. 71 ata 88)

«É uma tradução de mim». De autorretratos figurados y de 'otrorretratos' letrados

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista RHA. Revista da História da Arte. Série W Núm. 2 (páxs. 36 ata 42)

Recursos para a clasificación da produción editorial na Galiza durante a etapa franquista: deseño e alimentación da base de datos

Autores/as Carme Fernández Pérez-Sanjulián, Mª Antonia Pérez Rodríguez, Eduardo Rodríguez López, Ángeles Saavedra Places
Revista Humanidades Digitales: desafíos, logros y perspectivas de futuro. Anexo I 2014 de la Revista Janus Núm. Anexo I (páxs. 161 ata 174)

Da escala de cinza da escrita «negra» brasileira

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro, Alva Martínez Teixeiro
Revista Abriu: Estudos de textualidade do Brasil, Galiza e Portugal Núm. 3 (páxs. 29 ata 49)

Elementos para unha revisión textual das cantigas trobadorescas: sobre a segmentación de «o» e «a»

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Revista Estudos de Lingüística Galega Núm. 6 (páxs. 81 ata 115)

A lingua tiveran por lingua d'escravos. O autoodio como concepto sociolingüístico

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Revista Estudos de Lingüística Galega Vol. 6 (páxs. 117 ata 137)

Os códigos lingüísticos de rede e a paisaxe lingüística galega e a paisaxe lingüística galega

Autores/as Estefania Mosquera castro, Matthew P. Wellings
Revista Estudos de Lingüística Galega Vol. 6 (páxs. 173 ata 197)

A concepción da Galiza en Dª Emilia Pardo Bazán

Autores/as María Pilar García Negro
Revista Ágora do Orcellón Núm. 27 (páxs. 25 ata 38)

A razón de Balbino

Autores/as Mª Pilar García Negro
Revista Ágora do Orcellón Núm. 28 (páxs. 123 ata 125)

Normalización del microtexto. Nuevos desafíos en PLN para el gallego

Autores/as Sandra Álvarez García, Estefania Mosquera castro
Revista Estudios Interlingüísticos Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 11 ata 26)

Literatura galega para lectores en lingua inglesa

Autores/as Iria Sobrino Freire
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 198 (páxs. 93 ata 94)

Uma anomalia na língua trovadoresca galego-portuguesa: sobre os casos de conservação de -L- intervocálico

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Revista Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 1 ata 20)

José António Souto Cabo, A xénese da lírica galego-portuguesa. Os cavaleiros que fizeram as cantigas. Aproximação às origens socioculturais da lírica galego-portuguesa, Editora da UFF, 2012, 350 páxinas

Autores/as Leticia Eirín García
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 199 (páxs. 92 ata 93)

Yara Frateschi Vieira / M. Isabel Morán Cabanas / José António Souto Cabo, Compostela trobadoresca. O amor que eu levei de Santiago. Roteiro da lírica medieval galego-portuguesa. Área de Santiago de Compostela, Editorial Toxosoutos, 2012, 102 páxinas

Autores/as Leticia Eirín García
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Vol. LI Núm. 197 (páxs. 100 ata 101)

Henrique Monteagudo (edición e estudo), O epílogo da lírica trobadoresca galego-portuguesa. "En cadea sen prijo". Cancioneiro de Afonso Paez. Poesía galega postrobadoresca (1380-1430 ca.), Xunta de Galicia, 2013, 208 páxinas

Autores/as Leticia Eirín García
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 198 (páxs. 95 ata 96)

A escrita SMS desde a perspectiva dos seus utentes. Unha achega sobre a lingua galega

Autores/as Estefania Mosquera castro
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 16 (páxs. 63 ata 71)

Xosé Ramón Freixeiro Mato, Estilística da lingua galega, 2013, Vigo, Xerais

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 14 (páxs. 243 ata 251)

Xosé Manuel Sánchez Rei, Lingua galega e variación dialectal. A Coruña, Laiovento, 2011, 662 páxinas

Autores/as Estefanía Mosquera Castro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 14 (páxs. 237 ata 242)

O discurso electrónico: a interacción comunicativa no contexto virtual

Autores/as Estefania Mosquera castro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 14 (páxs. 85 ata 115)

Políticas da norma e conflitos linguísticos, de Xoán Carlos Lagares e Marcos Bagno (orgs.)

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 14 (páxs. 229 ata 235)

Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística: algunhas fenomenoloxías para o caso do galego

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei, Estefanía Mosquera Castro
Revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca Vol. 18 (páxs. 179 ata 205)

Titiricircus

Autores/as Iria Sobrino Freire
Revista REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Núm. 55 (páxs. 93 ata 93)

Á procura dunha muller chamada Rosalía de Castro

Autores/as María Pilar García Negro
Revista REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Núm. 57 (páxs. 12 ata 16)

Simone Marcenaro, Pero Garcia Burgalés. Canzoniere: poesie d'amore, d'amico e di scherno. Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2012, 469 pp. / Osoiro Anes. Cantigas. Roma: Carocci editore, 2012, 154 pp.

Autores/as Leticia Eirín García
Revista Verba. Anuario Galego de Filoloxía Núm. 40 (páxs. 515 ata 520)

Sobre a posibilidade de elisión vocálica da conxunción «se» na lírica profana galego-portuguesa

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Revista Verba. Anuario Galego de Filoloxía Núm. 40 (páxs. 453 ata 470)

Reactions to Futurism in Galicia, 1916-1936

Autores/as Iria Sobrino Freire
Revista International Yearbook of Futurism Studies Vol. 3 (páxs. 317 ata 348)

O ceo visto desde a Terra na obra de Rosalía de Castro

Autores/as Mª Pilar García Negro
Revista MAREMAGNUM Núm. 16 (páxs. 93 ata 108)

Aproximación á sintaxe da prensa escrita en lingua galega

Autores/as Estefania Mosquera castro
Revista CADERNOS DE LINGUA Vol. 34 (páxs. 93 ata 143)

Sobre o dicionario de afixos do galego medieval

Autores/as Xoán López Viñas
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 13 (páxs. 63 ata 83)

María Jesús Lorenzo Modia / Anna Szczepaniak-Kozak (eds.), From life to text:building linguistic and cultural identity

Autores/as Estefania Mosquera castro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 13 (páxs. 187 ata 192)

Carme Fernández Pérez Sanjulián [ed.], Viaxes e construción do pensamento: viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña / Fundación Vicente Risco, 2011, 316 p.

Autores/as Leticia Eirín García
Revista Ianua. Revista Philologica Romanica Núm. 12 (páxs. 97 ata 100)

Lingua galega e variación dialectal, de Xosé Manuel Sánchez Rei

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Revista Máthesis (páxs. 175 ata 178)

Novos retos da Lingüística: as textualidades electrónicas. Consideracións sobre a escrita dos chats e das SMS

Autores/as Estefania Mosquera castro
Revista LLJournal Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Xosé Manuel Sánchez Rei, O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias

Autores/as Estefania Mosquera castro
Revista Arena Romanística. Literature and Philosophy in Romance Languages Vol. 10 (páxs. 330 ata 337)

A planificaçom historiográfica em sistemas literários dependentes: Consistência e alternativas no sistema literário galego contemporáneo

Autores/as Isaac Lourido Hermida
Revista Galicia 21. Journal of Contemporary Galician Studies (Bangor University, United Kingdom / University College Cork, Ireland) [2009 / ...] (páxs. 57 ata 77)

Novoneyra, nova xeira. A poesía como antídoto contra o ruído

Autores/as María Pilar García Negro
Revista Boletín da Real Academia Galega Núm. 371 (páxs. 115 ata 131)

Lingua e estilo na obra de Uxío Novoneyra

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Revista Boletín da Real Academia Galega Núm. 371 (páxs. 83 ata 114)

Entre Rosalía 21 y Labregos do tempo dos sputniks: la poesía gallega como espectáculo

Autores/as Isaac Lourido Hermida
Revista Tropelías: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada Núm. 18 (páxs. 90 ata 103)
DOI https://doi.org/10.26754/ojs_tropelias/tropelias.201218551

A palabra deseñada e «feita a man»

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista Boletín da Real Academia Galega Núm. 371 (páxs. 173 ata 187)

A obra de Castelao, óptimo instrumento didáctico interdisciplinar

Autores/as Mª Pilar García Negro
Revista Boletín do Museo Provincial de Lugo Vol. XIV (páxs. 261 ata 287)

Mulleres e teatro http://www.culturagalega.org/album/docs/doc_221_01.pdf

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista ALBUM DE MULLERES. http://www.culturagalega.org/album/docs/doc_221_01.pdf (páxs. 1 ata 19)

Darío Xohán Cabana, Primeiro era Occitania... Os trobadores de Occitania. Escolma, edición e traducións de Darío Xohán Cabana, Edicións da Curuxa, 2011, 638 páxinas

Autores/as Leticia Eirín García
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 191 (páxs. 92 ata 93)

O complemento preposicional en galego, de Xosé Manuel Sánchez Rei

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 14 (páxs. 229 ata 231)

Gramática práctica da lingua galega, de Xoán López Viñas, Cilha Lourenzo Módia e Marisa Moreda Leirado

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 12 (páxs. 263 ata 270)

Como desfacer as cousas coas palabras: alianzas entre a poesía e o manifesto no campo cultural galego actual

Autores/as Iria Sobrino Freire
Revista Boletín Galego de Literatura Núm. 45 (páxs. 79 ata 89)

Necesidade de reaxirmos contra a fabricación de novos proconceptos sobre o galego

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Revista Terra e Tempo. Dixital Galego de Pensamento Nacionalista

Les voies d'avenir de la langue galicienne à l'ère de la globalisation

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Revista DIACRÍTICA Núm. 24/1 (páxs. 491 ata 521)

Salvemos a cabo Seixas! Antroponimia, memoria histórica e dignidade

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Revista Terra e Tempo. Dixital Galego de Pensamento Nacionalista

O galego, unha lingua ameazada

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Revista Terra e Tempo. Dixital Galego de Pensamento Nacionalista

Galician as a Threatened Language: The Process of Linguistic Substitution in Galicia

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Revista Arena Romanística. Literature and Philosophy in Romance Languages Núm. 6 (páxs. 208 ata 231)

Xosé Ramón Freixeiro Mato, Lingua de Calidade

Autores/as Estefania Mosquera castro
Revista Arena Romanística. Literature and Philosophy in Romance Languages Vol. 7 (páxs. 148 ata 156)

Os camiños á Idade Media na poesía de Uxío Novoneyra

Autores/as Teresa López
Revista Boletín da Real Academia Galega Vol. 371 (páxs. 139 ata 157)

Cristina Martins, Línguas em contacto. "Saber sobre" o que as distingue. Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008.

Autores/as Estefania Mosquera castro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 11 (páxs. 161 ata 166)

Del combate singular al singular combate sexual en la sátira trovadoresca medieval gallego-portuguesa

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista FLOEMA. CADERNO DE TEORIA E HISTÓRIA LITERÁRIA Núm. 5 (páxs. 17 ata 32)

A derivación verbal no galego medieval

Autores/as Xoán López Viñas
Revista INTERLINGÜÍSTICA Vol. 20 (páxs. 1 ata 7)

A transmisión lexítima dos apelidos

Autores/as Xoán López Viñas
Revista Longa Lingua. Publicación galega sobre lingua e sociedade Núm. 24 (páxs. 26 ata 27)

Moreno Cabrera, J.C: De Babel a Pentecostés. Manifesto plurilingüísta. Barcelona, Horsori, 2006. 101 páxinas. Colección "Cuadernos para el análisis"

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA (páxs. 153 ata 159)

Lingua galega e preconcepto.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 10 (páxs. 115 ata 144)

Algunhas notas sobre o uso dos demostrativos compostos estoutro, esoutro e aqueloutro no ámbito galego-portugués.

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Revista REVISTA DE LETRAS Vol. 6 (páxs. 175 ata 194)

Manifiesto y memoria: reescribiendo la historia literaria

Autores/as Iria Sobrino Freire
Revista Hispanística XX Núm. 25 (páxs. 473 ata 483)

A Escola Dramática Galega (1978-1994) e o sistema literario

Autores/as Carlos Cayetano Vizcaíno Fernández
Revista Boletín Galego de Literatura Núm. 39 (páxs. 9 ata 35)

La (re)construcción de la Patria Gallega desde la poesía: Eduardo Pondal

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Revista Revolución y cultura (páxs. 18 ata 24)

La poesía gallega actual. Una visión panorámica

Autores/as Isaac Lourido Hermida
Revista Galerna Núm. VI (páxs. 29 ata 41)

Joining automatic query expansion based on thesaurus and word sense disambiguation using WordNet

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian, Antonio Fariña Martínez, Francisco João Pinto
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER APPLICATIONS IN TECHNOLOGY Vol. 33 Núm. 4 (páxs. 271 ata 279)

Algunhas observacións sobre a Gramática elemental del gallego común de Ricardo Carvalho Calero

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 11 (páxs. 101 ata 112)

Rosalía de Castro, a inauguradora da modernidade galega.

Autores/as Mª Pilar García Negro
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Núm. 11 (páxs. 133 ata 136)

O português popular europeu dos séculos XVI-XIX e a sua importância para o estudo do Galego Médio

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Revista REVUE ROMANE Vol. 43 Núm. 2 (páxs. 248 ata 272)

A forma verbal «éste» na lírica profana galego-portuguesa

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 9 (páxs. 57 ata 78)

Interferência entre sistemas e políticas de traduçom. Práticas paradoxais no sistema literário galego

Autores/as Isaac Lourido Hermida
Revista Agália. Revista de Estudos na Cultura (AGAL, Santiago de Compostela) [2011/...] (páxs. 45 ata 63)

A Idade Media, época de tebras ou de luz? Os estudos literarios medievais galego-portugueses no ano 2007.

Autores/as Leticia Eirín García
Revista Anuario de Estudos Literarios Galegos (páxs. 124 ata 131)

Sobre a edição dos textos trovadorescos galego-portugueses. Novamente Meendinho.

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Revista CRÍTICA DEL TESTO Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 47 ata 67)

Novas tecnoloxías, libros e bibliotecas dixitais

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 174 (páxs. 140 ata 147)

Enunciación e estilo na obra de Manuel María

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Núm. 10 (páxs. 67 ata 76)

Do racismo ao paternalismo: por unha óptica realista

Autores/as Mª Pilar García Negro
Revista Criterios, res publica fulget Núm. 8 (páxs. 59 ata 72)

Do cancioneiro anónimo á lírica culta. Consideracións lingüísticas sobre as cántigas recollidas por Marcial Valladares no "Diccionario gallego-castellano (1884)"

Autores/as Leticia Eirín García
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 7 (páxs. 67 ata 93)

Expresividade, estilística e deíxe: arredor dalgunhas construcións cos pronomes demostrativos en galego

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Revista DIACRÍTICA Vol. 20 Núm. 1 (páxs. 71 ata 104)

Manuel Vilanova. A esmeralda branca

Autores/as Iria Sobrino Freire
Revista Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos (páxs. 199 ata 200)

A investigación sobre Pondal e o achamento d¿Os Eoas. Memoria persoal dunha pesquisa

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Vol. 171 (páxs. 38 ata 49)

Os anos en Cuba de Manuel Lugrís Freire

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Revista RAIGAME Núm. 23 (páxs. 12 ata 19)

O tratamento da lingua no "Cancioneiro popular gallego" (1885-1886), de Pérez Ballesteros

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Revista GAROZA Vol. 6 (páxs. 173 ata 193)

"Unha summa artística. (Os estudos literarios medievais galego-portugueses no ano 2006)"

Autores/as Leticia Eirín García
Revista Anuario de Estudos Literarios Galegos (páxs. 134 ata 140)

Do Occidente peninsular até aos confíns da Romania. (Os estudos literarios medievais galego-portugueses no ano 2005)

Autores/as Leticia Eirín García
Revista Anuario de Estudos Literarios Galegos (páxs. 159 ata 167)

Os álbumes de guerra de Castelao: Galicia mártir (1937), Atila en Galicia (1937), Milicianos (1938), no contexto da súa obra

Autores/as Mª Pilar García Negro
Revista MURGUÍA. REVISTA GALEGA DE HISTORIA Núm. 10 (páxs. 59 ata 78)

Memórias não oficiais. A construção de identidades alternativas nos manifestos literários

Autores/as Iria Sobrino Freire
Revista Dedalus. Revista Portuguesa de Literatura Comparada (páxs. 351 ata 359)

"Língua galega e legislação: propostas da legalidade/propostas da necessidade. Sincronia do galego a respeito de espanhol, do catalão e do basco"

Autores/as Mª Pilar García Negro
Revista DIACRÍTICA Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 129 ata 138)

"Trazos xerais da tradición gramatical galega"

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 6 (páxs. 93 ata 121)

Mudanzas e interferencias no sistema de conectores concesivos do galego escrito moderno.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 6 (páxs. 169 ata 180)

Non obstante, sen embargo, nembargante(s) e outros adverbios conectores do galego escrito. Perspectiva diacrónica e uso actual.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista Verba. Anuario Galego de Filoloxía Vol. 32 (páxs. 247 ata 274)

Un catálogo de poetas consagrados

Autores/as Iria Sobrino Freire
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 168 (páxs. 78 ata 80)

En esta folha adeante se começan as cantigas... (Os estudos literarios medievais galego-portugueses nos anos 2003 e 2004)

Autores/as Leticia Eirín García
Revista Anuario de Estudos Literarios Galegos (páxs. 131 ata 143)

María do Cebreiro Rábade Villar (2004). As antoloxías de poesía en Galicia e Cataluña. Representación poética e ficción lóxica. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela

Autores/as Iria Sobrino Freire
Revista Boletín Galego de Literatura Núm. 31 (páxs. 180 ata 183)

"Epistolario inédito de Alexandre Bóveda"

Autores/as Mª Pilar García Negro
Revista TERRA E TEMPO Vol. - (páxs. 61 ata 70)

O manifesto e a antoloxía como textos de intervención no sistema literario galego: 1975-2000

Autores/as María do Cebreiro Rábade Villar, Iria Sobrino Freire
Revista Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos (páxs. 60 ata 65)

A história: o teatro até 1936

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista SETEPALCOS Vol. 1 Núm. 4 (páxs. 6 ata 15)

Helena González (ed. e sel.). A tribo das baleas. Poetas de arestora. Antología de la poesía gallega última. An Anthology of the Latest Galician Poetry

Autores/as Iria Sobrino Freire
Revista Anuario de Estudos Literarios Galegos Núm. 2001 (páxs. 326 ata 328)

(Recensión do libro de) Xoán Carlos Lagares (2000), E por esto fez este cantar. Sobre as rubricas explicativas nos cancioneiros profanos galego-portugueses.

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 3 (páxs. 237 ata 241)

Aspectos Teóricos e Prácticos da Traduçom Científico-Técnica (Inglés>Galego)

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 3 (páxs. 231 ata 236)

Sobre a deíxe e os pronomes demostrativos.

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 3 (páxs. 167 ata 198)

Agromar (1936) e a(s) lingua(s): un discurso exemplificador do combate contra a diglosia.

Autores/as Goretti Sanmartin Rei
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 3 (páxs. 199 ata 224)

Gramática da Lingua Galega, de Rosario Álvarez e Xosé Xove (2002).

Autores/as Goretti Sanmartin Rei
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 3 (páxs. 227 ata 229)

Híbridos, sucedáneos & demais inconveniencias. Nós, as inadaptadas, de María do Cebreiro

Autores/as Iria Sobrino Freire
Revista FESTA DA PALABRA SILENCIADA Núm. 17 (páxs. 86 ata 86)

Stemming Galician Texts

Autores/as Nieves Rodríguez Brisaboa, Juan Ramón Lopez Rodríguez, M. Angeles Saavedra Places, Francisco J. Rodríguez Martínez, Goretti Sanmartin Rei, Carlos Callón
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2476 Núm. - (páxs. 91 ata 97)

BVG: una biblioteca virtual de literatura gallega

Autores/as Nieves Rodríguez Brisaboa, Miguel Rodríguez Penabad, Julià, A., Laura Tato Fontaíña, M. Angeles Saavedra Places, Francisco J. Rodríguez Martínez, Cilha Lourenço Módia, Carlos Vizcaíno Fernández
Revista MERCATOR MEDIA FORUM Vol. 6 Núm. - (páxs. 62 ata 81)

Da poderosa (in)verdade dos mitos no teatro de Manuel Lourenzo.

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista CASAHAMLET Núm. 4 (páxs. 92 ata 101)

Interferencia e niveis de uso dalgunhas construcións con pronome posesivo en galego.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 2 (páxs. 69 ata 88)

O teatro galego na II República.

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista CASAHAMLET Núm. 3 (páxs. 10 ata 13)

Introdución ás Bibliotecas Dixitais.

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian, Nieves Rodríguez Brisaboa
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 27 ata 51)

Da visao como obsessao totalizadora.

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A PHALA Núm. 89 (páxs. 5 ata 8)

O teatro na Coruña coas Irmandades da Fala

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista CASAHAMLET Núm. 2 (páxs. 8 ata 13)

Os Cadernos da Compañía de Teatro Luis Seoane da Coruña

Autores/as Mª Pilar García Negro
Revista CASAHAMLET Núm. - (páxs. 52 ata 53)

Álvaro de las Casas, un dramaturgo esquecido

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista CASA DA GRAMÁTICA. REVISTA DE CREACIÓN LITERARIA E CULTURAL Núm. - (páxs. 0 ata 0)

O teatro social

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista R.G.T.REVISTA GALEGA DE TEATRO Núm. - (páxs. 7 ata 10)

Carvalho Calero poeta, narrador, dramaturgo

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Vol. 38 Núm. 147 (páxs. 442 ata 460)

Mário Vilela, Metáforas do Nosso Tempo, 2002,Coimbra, Livraria Almedina.

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 4 (páxs. 171 ata 176)

Arredor da Nova Narrativa

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Revista A TRABE DE OURO Vol. 1 Núm. 37 (páxs. 37 ata 58)

De lírica trovadoresca na Galiza decimonónica: Teófilo Braga e Antonio de la Iglesia.

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Revista NOVA RENASCENÇA Vol. 19 Núm. 72 (páxs. 281 ata 290)

Desencontros e polémicas

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista CASAHAMLET Núm. 1 (páxs. 4 ata 7)

Do "selvaggio brasiliano"

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A NOSA CULTURA Núm. 809 (páxs. 39 ata 40)

Sherlock Holmes no Rio de Janeiro imperial

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A NOSA CULTURA Núm. 775 (páxs. 23 ata 24)

La Lengua Gallega

Autores/as Mª Pilar García Negro
Revista DEBAT NACIONALISTA Núm. 32 (páxs. 76 ata 79)

A xénese do teatro galego

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Revista ENSAIO REVISTA DE TEATRO DE GALICIA E DE PORTUGAL Núm. 2 (páxs. 5 ata 16)

A deriva heterodoxa (das cantigas de amor aos sirventeses contra Deus)

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista ESTUDOS GALEGOS Vol. 2 Núm. - (páxs. 17 ata 62)

No curso do tempo.Manuel Murguía e a historia literaria galega

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Revista A NOSA CULTURA Núm. 19 (páxs. 53 ata 59)

A Costureira da aldea de Manuel Lugrís Freire

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Revista A NOSA CULTURA Núm. 838 (páxs. 0 ata 0)

Da escrita náufraga na terra e nos infernos

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A NOSA CULTURA Núm. 776 (páxs. 23 ata 24)

Da escrita do "desesperanto"

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A NOSA CULTURA Núm. 783 (páxs. 23 ata 24)

Unha viaxe dos séculos recuados en nós

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A NOSA CULTURA Núm. 25 (páxs. 14 ata 15)

Falando de aquí para outras terras

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A NOSA CULTURA Núm. 811 (páxs. 17 ata 18)

O poder faústico dun home contra as reticencias

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A NOSA CULTURA Núm. 806 (páxs. 5 ata 5)

Das Cantigas de amor aos sirventeses contra Deus.

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A NOSA CULTURA Núm. 18 (páxs. 39 ata 64)

"Da bibliografía virtual a bibliografía real"

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Revista A NOSA CULTURA Vol. 840 Núm. 840 (páxs. 27 ata 28)

Teatro, bulimia e anorexia

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A NOSA CULTURA Núm. 806 (páxs. 23 ata 24)

Tentando descorrer o pó dunha tabuleta

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A NOSA CULTURA Núm. 773 (páxs. 0 ata 0)

A Lingua do Reino de Galiza

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista A NOSA CULTURA Núm. 18 (páxs. 21 ata 37)

Da cópula entre o lírico e o dragón

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A NOSA CULTURA Núm. 770 (páxs. 23 ata 24)

Manual de descomposición

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A NOSA CULTURA Núm. 771 (páxs. 17 ata 18)

Mergullarse en Risco

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A NOSA CULTURA Núm. 780 (páxs. 23 ata 24)

So nos vastos espaços incriados a poesia serve

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Revista A NOSA CULTURA Núm. 791 (páxs. 23 ata 24)

Teoría da novela e poética da lectura en Se una notte d¿inverno un viaggiatore, de Italo Calvino

Autores/as Iria Sobrino Freire
Revista Boletín Galego de Literatura (páxs. 85 ata 101)

O galego na Idade Media

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Revista TERRA E TEMPO Vol. - Núm. 1 (páxs. 24 ata 35)

Do ódio à paródia: O estereótipo antigalego na literatura espanhola do século XVII

Autores/as Alexandre Peres Vigo
Editorial Através Editora, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-16545-86-5

Pedro Pardo de Cela. Vida, morte e memoria dun nobre galego

Autores/as Alexandre Peres Vigo
Editorial Sermos Galiza S.A., Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-09-53335-0

Os trobadores da terra de Betanzos

Autores/as Leticia Eirín García, Manuel Ferreiro, Mª Teresa López Fernández
Editorial Editorial Biblos. Clube de Lectores, Betanzos (España)
ISBN 978-84-15086-55-0

Elsinor no Finis Terrae. Estudos transversais sobre teatro galego

Editores Carlos Caetano Biscainho Fernandes
Editorial Peter Lang Publishing, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Wien (Reino Unido)
ISBN 9781800797123

Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego

Editores Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes, Lorenzo Pérez, Carlos, Oti Ríos, Francisco, Dolores Vilavedra
Editorial Consello da Cultura Galega / Academia Galega de Teatro, Santiago de Compostela (España)
ISBN 9788417802424

Cancioneiro da Ribeira de Piquín

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei, Noemí García Rodríguez
Editores Xose Manuel Sánchez Rei, Noemí García Rodríguez
Editorial Editorial Canela, Viveiro (España)
ISBN 978-84-09-39260-5

O portugués esquecido. O galego e os dialectos portugueses setentrionais

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Editores Xose Manuel Sánchez Rei
Editorial Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-561-1

Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas. Monografía 13 da Revista Galega de Filoloxía

Editores Xose Manuel Sánchez Rei
Editorial Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-819-7

Correspondencia entre Manuel María e Xosé Neira Vilas (1957-1997)

Autores/as Manuel Ferreiro, Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Casa-Museo Manuel María, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-945714-8-0

Manuel Lourenzo. Teatro. 6

Autores/as Manuel Lourenzo
Editores Cilla Lourenzo Modia
Editorial Federación Galiza Cultura, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-122959-8-6

Manuel Lourenzo. Teatro. 4

Autores/as Manuel Lourenzo
Editores Cilla Lourenzo Modia
Editorial Federación Galiza Cultura, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-122959-6-2

Manuel Lourenzo. Teatro. 7

Autores/as Manuel Lourenzo
Editores Cilla Lourenzo Modia
Editorial Federación Galiza Cultura, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-1229-59-9-3

Manuel Lourenzo. Teatro. 5

Autores/as Manuel Lourenzo
Editores Cilla Lourenzo Modia
Editorial Federación Galiza Cultura, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-122959-7-9

Tecermos redes, crearmos comunidade. Estudos sobre a obra de María Reimóndez

Autores/as Xoán López Viñas
Editores Ánxela Lema París, Andrea Nunes Brións
Editorial Edicións Xerais, Vigo (España)
ISBN 978-84-9121-676-6

Antonio Fraguas. Escolma

Editores Luís Alonso Girgado, Laura Piñeiro Pais, Raúl Costas Pereira, Ánxela Lema París
Editorial Xunta Galicia, (España)
ISBN 978-84-453-5351-6

Idioma e sociedade. Sobre a normalización e planificación da lingua galega

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editores Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-484-3

Manuel Lourenzo. Teatro. 1

Autores/as Manuel Lourenzo
Editores Cilla Lourenzo Modia
Editorial Federación Galiza Cultura, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-122959-3-1

Manuel Lourenzo. Teatro. 2

Autores/as Manuel Lourenzo
Editores Cilla Lourenzo Modia
Editorial Federación Galiza Cultura, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-122959-4-8

Manuel Lourenzo. Teatro. 3

Autores/as Manuel Lourenzo
Editores Cilla Lourenzo Modia
Editorial Federación Galiza Cultura, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-122959-5-5

Traditional Galician Cancioneiro Compiled by Cipriano Torre Enciso. 2 vols.

Editores Xose Manuel Sánchez Rei, Catalina T. Castillón
Editorial The Edwin Mellen Press, New York (Estados Unidos)
ISBN 978-1-4955-0743-4

Estudos atuais de linguística galego-portuguesa

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editores Maria Aldina Marques, Xose Manuel Sánchez Rei
Editorial Laiovento, (España)
ISBN 978-84-8487-438-6

Xosé Seivane. A Gaita con maiúscula

Editorial Editorial Canela, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-09-16650-3

Ramón Otero Pedrayo, Camino de Santiago. Guión para una película

Editorial Editorial Galaxia S.A., Vigo (España)
ISBN 978-84-9151-175-5

Eduardo Pondal, o cantor do eido noso

Autores/as Manuel Ferreiro
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-347-1

Estudos literarios e campo cultural galego. En honra do profesor Antón Figueroa

Editores Mª Teresa López Fernández, Laurence Malingret, Elias J. Torres Feijó
Editorial Servizo de Publicacións - Universidade de Santiago, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-16954-48-3

Repensar Galicia. As Irmandades da Fala

Autores/as Carme Fernández Pérez-Sanjulián (ed.)
Editores Justo Beramendi, Uxío-Breogán Diéguez Cequiel, Carme Fernández Perez-Sanjulian, Mª Pilar García Negro, Xosé Manuel González Reboredo
Editorial Xunta de Galicia. Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-88508-59-1

Eduardo Pondal: Os cantos eran da Patria... (120 poemas)

Autores/as Manuel Ferreiro
Editores Manuel Ferreiro
Editorial Real Academia Galega, (España)
ISBN 978-84-946005-7-9

Esta é a terra dos eidos amigos. Escolma xeográfica da poesía pondaliana

Autores/as Manuel Ferreiro
Editorial Deputación da Coruña, (España)
ISBN 978-84-9812-295-4

Sobre historiografía gramatical e codificación lingüística (1955-1971). O Epítome de gramática galega e outros textos

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-671-1

Fernando Osorio do Campo. Unha vida sen treguas

Editorial Edicións Embora, Ferrol (España)
ISBN 978-84-16456-62-8

Cantar na Coruña. Cancioneiro coruñés dos séculos XVIII-XIX

Editorial Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-382-2

Machado de Assis e a "mundana comédia". Cinco peças teatrais

Editores Alva Martínez Teixeiro, Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-652-0

O falar das fadas. Lingua, música e toponimia da Galiza

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9995-209-3

Onde ferve o amor por Galiza. Correspondencia do galeguismo do exterior con Sebastián Martínez-Risco (1942-1977)

Editorial Deputación da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-290-9

As ciências da linguagem no espaço galego-português. Diversidade e convergência

Editores Xosé Manuel Sánchez Rei, Maria Aldina Marques
Editorial Universidade de Minho, (Portugal)
ISBN 9789897552403

As Irmandades da Fala, cen anos despois

Autores/as Carme Fernández Pérez-Sanjulián (ed.)
Editores Carme Fernández Perez-Sanjulian
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-643-8

O teatro nas Irmandades da Fala. Antoloxía

Editores Laura Tato Fontaíña
Editorial Real Academia Galega, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-87987-97-7

Lingua Galega e Literatura. 4.º ESO

Autores/as Xoán López Viñas, María Vilariño Suárez, Cilha Lourenço Módia
Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9995-195-9

Lingua Galega e Literatura. 2.º ESO

Autores/as Xoán López Viñas, María Vilariño Suárez, Cilha Lourenço Módia
Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9995-194-2

La poesía actual en el espacio público

Autores/as Isaac Lourido Hermida, Alba Cid Fernández, Burghard Baltrusch, Antònia Cabanilles, Arturo Casas, Laura López-Fernández, Alethia Alfonso, David Muíño Barreiro, Pablo Aros Legrand, Alberto Valverde, Márcio-André de Sousa Haz, Xavier Farré, Ester Xargay
Editores Isaac Lourido Hermida, Alba Cid Fernández
Editorial Orbis Tertius, Dijon (Francia)
ISBN 978-2-36783-062-9

História literária e conflito cultural. Bases para umha história sistémica da literatura na Galiza

Autores/as Isaac Lourido Hermida
Editores Isaac Lourido Hermida
Editorial Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-250-4

Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-português (Monografía 10 da Revista Galega de Filoloxía)

Autores/as María Luz Varela Armas, Maria Aldina Marques, Xose Manuel Sánchez Rei, Cristina Flores, Esther Rinke, Xose Ramón Freixeiro Mato, Anabela Leal de Barros, Estefanía Mosquera Castro, Rui Ramos, Isabel Margarida Duarte, Jose Teixeira
Editores Maria Aldina Marques, Xosé Manuel Sánchez Rei
Editorial Área de Filoloxía Galega e Portuguesa da UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-620-9

Dicionario de afixos e voces afixadas do galego medieval (Monografía 8 da Revista Galega de Filoloxía)

Autores/as Xoán López Viñas
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-592-9

Marxes e centros. Para unha socioloxía do campo cultural

Autores/as Antón Figueroa
Editores Alejandro Alonso Nogueira, Arturo Casas, Manuel Forcadela, Mª Teresa López Fernández, Laurence Malingret, Elias J. Torres Feijó
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-295-5

A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor

Autores/as Leticia Eirín García
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-275-7

A poesía oculta de Filgueira Valverde

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9995-161-4

No tempo de Follas novas. Unha viaxe pola literatura universal

Editores María Pilar García Negro
Editorial Alvarellos Editora, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-89323-97-1

A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n' O Gaiteiro de Lugo

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editores Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9995-161-4

Manuel María. A esencia máis nosa. Poemas sobre a Lingua Galega

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Casa-Museo Manuel María, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-942893-9-2

Lingua galega e literatura 1º ESO

Autores/as Xoán López Viñas, Cilha Lourenço Módia, María Vilariño Suárez
Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9995-167-6

Lingua galega e literatura 3º ESO

Autores/as Xoán López Viñas, Cilha Lourenço Módia, María Vilariño Suárez
Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9995-168-3

O Cancioneiro de Pero Mafaldo. Edición crítica

Autores/as Leticia Eirín García, Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-453-5167-3

Aspectos da toponimia menor coruñesa

Editores Estefanía Mosquera Castro, Xosé Manuel Sánchez Rei
Editorial Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda , Coruña, A (España)
ISBN 84-606-6061-3

Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica

Editores Leticia Eirín García, Xoán López Viñas
Editorial Monografías da Revista Galega de Filoloxía, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-609-4

Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario

Editores Manuel Forcadela, Teresa López, Dolores Vilavedra
Editorial Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela (España)
ISBN doi:10.17075/mucnoc.2014

Modelos de lingua e compromiso

Editores Xose Manuel Sánchez Rei
Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9995-149-2

Os contos de Joselín. Primeiros documentos sonoros do teatro galego (1929-1954)

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Editores Laura Tato Fontaíña
Editorial eCental Folque, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-940598-3-4

Lingua e Teatro. X Xornadas sobre Lingua e Usos

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editores Carlos Caetano Biscainho Fernandes, Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Servizo Publicacións UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-588-2

Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrayo (1951-1974)

Editores Xosé Manuel Sánchez Rei, Estefanía Mosquera Castro
Editorial Fundación Manuel María de Estudos Galegos & Deputación Provincial de Lugo, Lugo (España)
ISBN 978-84-942893-1-6

Livros que nom lê ninguém. Poesia, movimentos sociais e antagonismo político na Galiza

Autores/as Isaac Lourido Hermida
Editores Isaac Lourido Hermida
Editorial AIL& Através Editora, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-87305-85-6

Cantares gallegos, hoxe. Unha lectura actualizada de Rosalía de Castro

Autores/as Mª Pilar García Negro
Editorial Alvarellos Editora, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-89323-88-9

Do teatro ao cinema. Obras dramáticas e guións de Ramón Otero Pedrayo

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Editorial Sotelo Blanco Edicións, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-7824-635-9

Estilística da lingua galega

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Editorial Edicións Xerais de Galicia, Vigo (España)
ISBN 978-84-9914-498-6

O Teatro Circo na configuración do teatro independente galego (1967-1978)

Autores/as Cilla Lourenzo Modia
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-233-7

Didáctica da lingua e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS

Autores/as Estefania Mosquera castro
Editorial Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, Coruña, A (España)
ISBN 987-84-938747-1-1

Roberto Vidal Bolaño. Unha vida para o teatro

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Editorial Toxosoutos, Noia (España)
ISBN 978-84-15400-80-6

Non-Lyric Discourses in Contemporary Poetry

Autores/as Isaac Lourido Hermida, Pablo Carriedo Castro, Arturo Casas, Daniel F. Chamberlain, Marina Corrêa, Walfrido Dorta Sánchez, Gonzalo García Fortes, Cornelia Gräbner, María Cecilia Graña, Albert Jornet Somoza, Marlena Krupa, Rui Torres, Martín Veiga, Gisele Giandoni Wolkoff
Editores Isaac Lourido Hermida, Burghard Baltrusch
Editorial Martin Meidanbauer, Múnich (Alemania)
ISBN 978-3-89975-289-2

Outramente

Autores/as Mª Pilar García Negro
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-223-8

Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura, nación

Editores Carlos Caetano Biscainho Fernandes, Xose Manuel Sánchez Rei
Editorial Servizo Publicacións UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-475-5

Viaxes e construción do pensamento: Viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936

Autores/as Carme Fernández Pérez-Sanjulián (ed.)
Editores Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-506-6

Lingua galega e variación dialectal

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Editorial Edicións Laiovento, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-8487-208-5

Perspectivas sobre Bóveda

Editores Xosé Manuel Sánchez Rei
Editorial Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda , Coruña, A (España)
ISBN 978-84-615-5564-2

Teatro recuperado: O pago. O engano. Un caso compricado

Autores/as Leandro Carré Alvarellos
Editores Carlos Caetano Biscainho Fernandes
Editorial Biblioteca - Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor", Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-492-2

Lingua e futuro

Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-181-1

Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade

Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-394-9

Teatro Circo. Tres textos

Autores/as Cilla Lourenzo Modia
Editorial Deputación da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-136-0

O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Editorial Área de Filoloxía Galega e Portuguesa da UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-449-6

A man que caligrafando pensa (Do plástico-escritural e da manuscrita novoneyriana)

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial Servizo de Publicacións da UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-403-8

O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo

Autores/as Mª Pilar García Negro
Editorial Sotelo Blanco, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-7824-597-0

Gramática Práctica da Lingua Galega. Comunicación e Expresión

Autores/as Cilla Lourenzo Modia, Xoán López Viñas, Marisa Moreda Leirado
Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-92630-63-9

Ricardo Carvalho Calero: A ciencia ao servizo da nación

Autores/as Mª Pilar García Negro
Editorial Edicións Laiovento, (España)
ISBN 978-84-8487-195-8

Sobre o racismo lingüístico

Editores Mª Pilar García Negro
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-160-6

Relación de noticias sobre teatro nos fondos da Biblioteca-Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor" (1882-1975)

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Editorial Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor da UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-340-6

De fala a lingua: un proceso inacabado

Autores/as Mª Pilar García Negro
Editorial Edicións Laiovento, (España)
ISBN 978-84-8487-158-4

Lingua de calidade

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Edicións Xerais de Galicia, Vigo (España)
ISBN 978-84-9782-835-2

Actas do Congreso "Manuel María: literatura e nación"

Editorial Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-359-8

O frade das dúas almas

Editorial Galaxia, Vigo (España)
ISBN 978-84-9865-210-9

Congreso Lugrís Freire

Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-335-2

Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación.

Autores/as Goretti Sanmartin Rei
Editorial Xerais, Vigo (España)
ISBN 978-84-9782-949-6

Estudos Galego-Brasileiros 3. Lingua, Literatura, Identidade

Editorial De Letras. Servizo de Edicións da UERJ, Rio de Janeiro (Brasil)
ISBN 978-85-60559-08-4

Auto chamado dos Enfatriões

Editorial Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-270-6

Un país desde as táboas. 125 anos de teatro galego

Editorial Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-691-3547-1

O Morgado de Fafe em Lisboa / O Morgado de Fafe Amoroso

Editorial Biblioteca-Arquivo Teatral, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-324-6

Xosé María Álvarez Blázquez: Claro mencer do tempo... Unha vida entregada á cultura galega.

Autores/as Mª Pilar García Negro
Editorial Deputación Provincial da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-087-5

A edición da poesía trobadoresca en Galiza

Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-96893-65-8

Lingua e Comunicación: IV Xornadas sobre Lingua e Usos

Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-274-4

De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego [3ª ed. corrixida e acrecentada]

Autores/as Manuel Ferreiro
Editorial Libraría Couceiro, (España)
ISBN D.L.: C-2174-2007

Querer crer entrever. Expresións críticas de reflexión e lectura

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-127-4

A costureira d¿aldea de Manuel Lugrís Freire

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Editorial Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado, UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-193-9

Antonio Noriega Varela. Estudo e edición da obra completa. Tomo II (2ª edición)

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Deputación Provincial de Lugo, Lugo (España)
ISBN 978-84-8192-020-8

De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego (4ª ed. revisada)

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-132-0

Tenuis Pluvia. Sonetos

Autores/as Antonio Noriega Varela
Editorial Deputación Provincial de Lugo, Lugo (España)
ISBN 978-84-8192-361-2

Cucou o cuco cuqueiro. Lingua e estilo na obra de Manuel María

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Editorial FUNDACIÓN CAIXA GALICIA, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-96494-92-3

O cancioneiro de Pero Meendiz da Fonseca. Edición crítica.

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Editorial Dirección Xeral de Política Lingüística. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-453-4543-6

María Mariño no ronsel das escritoras galegas

Autores/as Mª Pilar García Negro
Editorial Edicións Laiovento, Ames (España)
ISBN 978-84-8487-119-3

A Escola Dramática Galega na configuración do sistema teatral

Autores/as Carlos Cayetano Vizcaíno Fernández
Editorial Edicións Laiovento, (España)
ISBN 978-84-8487-114-2

Antonio Noriega Varela. Estudo e edición da obra completa. Tomo I (2ª edición)

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Deputación Provincial de Lugo, Lugo (España)
ISBN 978-84-8192-019-2

O Himno Galego. Documentos Históricos (1890-1907)

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Editorial UDC-USC-UVIGO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-271-3

Normas de edición para a poesía trobadoresca galego-portuguesa / Guidelines for the Edition of Medieval Galician-Portuguese Troubadour Poetry

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro, Laura Tato Fontaíña
Editorial Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-247-8

Criterios para o uso da lingua

Autores/as Goretti Sanmartin Rei, Ana Isabel Martínez Fernández, Iván Méndez López, Mª Luisa Pita Rubido, Marisol Ríos Noia
Editorial Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-199-8

Sobre a calidade da nosa lingua

Autores/as Ana Isabel Martínez Fernández, Iván Méndez López
Editorial Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-201-3

Letras galegas 2006: Lugrís Freire

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Editores Mª Teresa López Fernández
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-197-1

A lingua galega no cancioneiro de Pérez Ballesteros

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8487-092-8

Gramática da Lingua Galega I. Fonética e fonoloxía (2ª ed.)

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-8341-060-5

Gramática da Lingua Galega IV. Gramática do Texto (2ª ed.)

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-8341-067-2

Gramática da Lingua Galega II. Morfosintaxe (2ª ed.)

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-8341-061-3

Gramática da Lingua Galega III. Semántica (2ª ed.)

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-8341-062-1

Nicomedes Pastor Díaz. Unha existencia exemplar. De Ramón Vilar Ponte.

Autores/as Mª Pilar García Negro, Xesús Blanco Echauri, Goretti Sanmartin Rei, Silvana Castro García
Editorial Fundación Caixa Galicia, Lugo (España)
ISBN 84-96494-54-3

Manual de gramática galega (2ª ed.)

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-8341-068-0

Lingua, nación e identidade

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8487-105-3

Memoria crítico-bibliográfica sobre el Teatro Regional Gallego

Autores/as Uxío Carré Aldao
Editorial Biblioteca-Arquivo Teatral, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-210-2

Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. Vol. IV. Os Eoas.

Autores/as Manuel Ferreiro
Editorial Sotelo Blanco, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-7824-477-8

Os marcadores discursivos. Conectores contraargumentativos no galego escrito.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Área de Filoloxías Galega e Portuguesa, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-178-5

Intres (1934-1935). Edición e estudo lingüístico de Manuel Ferreiro. Estudo literario de Laura Tato Fontaíña.

Editorial Edicións do Castro, (España)
ISBN 84-8485-213-X

Curso de Lingüística Xeral, de Ferdinad de Saussure. Tradución, estudo introdutorio e notas de Xosé Manuel Sánchez Rei.

Autores/as Ferdinand De Saussure
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8487-077-4

A lingua literaria galega no século XIX

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato, Xose Manuel Sánchez Rei, Goretti Sanmartin Rei
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-151-3

¡Mal ollo!... Comedia de ambente mariñeiro

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández, Laura Tato Fontaíña
Editorial Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-113-0

Rosalía Castro (edición, tradución e prólogo), de Augusto González Besada

Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-96203-73-5

Conformando o brinquedo. Reflexións á volta da preparación do actor

Autores/as Carlos Caetano Biscainho Fernandes
Editorial Deputación Provincial da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-86040-06-X

Gramática de Lingua Galega IV. Gramática do texto.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-96203-50-6

Fígados de Tigre de Francisco Gomes de Amorim.

Autores/as Carme Fernández Pérez-Sanjulián (ed.)
Editores Carme Fernández Perez-Sanjulian
Editorial Biblioteca Arquivo Teatral, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-068-1

Teatro Galego de Luís Manteiga

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Editorial Edicións do Castro, (España)
ISBN 84-8485-129-X

A construción nacional no discurso literario de Ramón Otero Pedrayo.

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-96203-45-X

As linguas minoritarias europeas no ámbito do ensino. Análise da situación en Galiza, País Basco e Bretaña.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato, Anxo Gómez Sánchez
Editorial Asoc. Socio-Pedagóxica Galega, (España)
ISBN 84-89679-69-X

Os pronomes demostrativos: do latín ao galego contemporáneo.

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Editorial Monografías da Revista Galega de Filoloxía, (España)
ISBN 84-9749-013-4

Ao pé de cada hora / Tempo de Compostela

Editores Iria Sobrino Freire
Editorial Edicións Xerais, Vigo (España)
ISBN 84-8302-835-2

Lendo nas marxes. Lingua e compromiso nos paratextos (1863-1936)

Autores/as Goretti Sanmartin Rei
Editorial Espiral Maior, (España)
ISBN 84-95625-50-4

Os (pre)textos galegos (1863-1936)

Autores/as Goretti Sanmartin Rei
Editorial Sotelo Blanco, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-7824-407-7

Eduardo Pondal: Poesía Glega Completa. Volume III: Poemas Manuscritos.

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Sotelo Blanco, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-7824-406-9

Lingua galega: normalidade e conflito, 5ª edición.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8487-007-3

Ramón Cabanillas: A Virxe do Cristal. Lenda de Curros Enríquez axeitada para ópera.

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández, Goretti Sanmartin Rei
Editorial Biblioteca - Arquivo "Francisco Pillado Mayor", (España)
ISBN 84-9749-035-5

Talía na Crónica de Nós. Dez anos de teatro galego (1990-1999)

Autores/as Carlos Caetano Biscainho Fernandes, Cilha Lourenço Módia
Editorial Abano, Ourense (España)
ISBN 84-930757-3-6

O teatro de Xan da Cova. La Galiciana e María Pita.

Autores/as Goretti Sanmartin Rei
Editorial Biblioteca - Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor", (España)
ISBN 84-9749-008-8

O ideario teatral das Irmandades da Fala: Estudio e Antoloxía

Autores/as Carlos Caetano Biscainho Fernandes, Cilha Lourenço Módia
Editorial Deputación Provincial da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95950-14-6

Manual de Gramática Galega.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-95350-24-6

Arredor de Castelao

Autores/as Mª Pilar García Negro
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-93350-50-X

Desbaratos (Lloreç Villalonga) Prólogo, traducción e notas de Xesús González Gómez.

Editorial Biblioteca Arquivo Teatral "Francisco Pillado" UDC, (España)
ISBN 84-95322-99-4

Nun pregue de veludo (fagamos comedia). (Alexandre Ballester). Prólogo, traducción e notas de Xesús González Gómez.

Editorial Biblioteca Arquivo Teatral "Francisco Pillado" UDC, (España)
ISBN 84-9749-004-5

Literatura galega século XX.

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-95350-33-5

Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. Vol. II. Poemas Impresos.

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Sotelo Blanco, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-7824-385-2

Gramática Histórica Galega. Vol. II. Lexicoloxía [2ª edición]

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8487-000-6

Direitos lingüísticos e control político

Autores/as Mª Pilar García Negro
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-89896-65-8

Lingua Galega: Normalidade e Conflito( 4ª Edición)

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-89896-79-8

Sementeira de Ronseis. Cinco poetas da vangarda

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Editorial Espiral Maior, Coruña, A (España)
ISBN 84-89814-94-5

Escritos sobre teatro

Editorial Biblioteca Arquivo Teatral "Francisco Pillado" UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-95322-57-9

JBIDI'2000 Primeras Jornadas de Bibliotecas Digitales

Editorial Universidad de Valladolid, Valladolid (España)
ISBN 84-8448-066-6

Literatura 4º ESO

Autores/as Goretti Sanmartin Rei, Manuel Amor Couto, Mercedes Espiño Amil, José María Fernández López
Editorial Promocións Culturais Galegas, Vigo (España)
ISBN 84-89138-46-X

O mesón dos ermos- Contos. Antoloxía de Ramón Otero Pedrayo

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-89679-28-2

Gramática da Lingua Galega II Morfosintaxe

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-95350-29-7

Razoes de fogo, versos fabricados( sonetos portugueses dos séculos XVI, XVII e XVIII)

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial Espiral Maior, Coruña, A (España)
ISBN 84-89814-65-1

Historia do teatro galego. das orixes a 1936

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-89976-98-8

Gramática da lingua galega III. Semántica

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-89976-57-0

Lingua e Literatura 1º Bacharelato

Autores/as Rebeca Guillén, Goretti Sanmartin Rei, Luciano Rodríguez Gómez, Manuel Amor Couto, Ramón Gutiérrez, Mercedes Espiño Amil, Gonzalo Navazo, José María Fernández López, X. Manuel Moo
Editorial Promocións Culturais Galegas, Vigo (España)
ISBN 84-89976-81-3

A indócil liberdade de nomear ( por volta da " interpretatio nominis" na literatura trovadoresca)

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial Espiral Maior, Coruña, A (España)
ISBN 84-89814-82-1

Castelao na Galiza do século XX

Editores Xosé Ramón Freixeiro Mato, Manuel Ferreiro
Editorial Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, Laracha, A (España)
ISBN 84-8969-61-4

Sempre en galego( 2ª Edición)

Autores/as Mª Pilar García Negro
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-89896-58-5

Cos pés na terra. Personalidade e obra inédita ou esquecida de Manuel García Barros

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Edicións Fouce, Estrada, A (España)
ISBN 84-922840-1-3

Lingua galega: normalidade e conflicto( 3ª Edición)

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-89896-54-2

Gramática Histórica Galega I. Fonética e Morfosintaxe( 4ª Edición)

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-89896-43-7

Gramática da Lingua Galega I.Fonética e Fonoloxia

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
ISBN 84-89976-32-5

Doce Canto em Terra Alheia (2ª Edição)

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro, Francisco Salinas Portugal
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-89896-37-2

Lingua Galega: Normalidade e Conflicto

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato, Anxo Gómez Sánchez
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-89976-31-7

Valentín Lamas Carvajal.Poesia Galega.Ed. Crítica e introducción

Autores/as Mª Pilar García Negro
Editorial Edicións do Castro, (España)
ISBN 84-7492-869-9

A gente da Barreira (Ricardo Carvalho Calero). Teatro (Jenaro Marinhas del Valle). Edición.

Autores/as Mª Pilar García Negro
Editorial A Nosa Terra, Vigo (España)
ISBN 84-89679-55-X

Edición de O Bufón d'el rei, de Vicente Risco. A Lagarada, de Otero Pedrayo

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN nodef-0130

Hospital das letras (Ensaios e intervencións literarias)

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial Espiral Maior, Coruña, A (España)
ISBN 8489814-07-4

Língua galega: normalidade e conflicto

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-87847-93-5

Introducción. Edición e notas en Xaime Quintanilla, Donosiña

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Editorial Biblioteca Arquivo Teatral "Francisco Pillado" UDC, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0028

Gramática histórica galega. Vol. II Lexicografía

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-89896-07-0

Grupo Nós: O Teatro (Fascículo nº 25 de Historia da Literatura Galega)

Autores/as Laura Tato Fontaíña, Xose Ramón Freixeiro Mato, Francisco Pillado Mayor, M. Lourenzo
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN nodef-0095

Teatro Galego 1915-1931

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN nodef-0120

O Neotrobadorismo

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN 84-89138-72-9

Historia da Literatura Galega

Autores/as Alberte Ansede Estraviz
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, ()
ISBN 84-89679-03-7

De Breogán aos pinos. O texto do Himno galego [2ª Edición]

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 94-87847-97-8

Cantigas de Santa Maria. [Antoloxía]

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN 84-921126-8-9

Antoloxía da Prosa Literaria Medieval

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN 84-921126-9-7

Cantiga de Escarnio e de mal dizer. Antoloxía

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN 84-921126-6-2

Os Séculos Escuros e a Ilustración Galega. Antoloxía

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN 84-89679-12-6

De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Edicións Laiovento, Noia (España)
ISBN C-432-1996

Campus nº 2

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN nodef-0411

Sebastián Martínez Risco, Ensaísta e poeta (obra inédita e esquecida)

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Edicións do Castro, Coruña, A (España)
ISBN 84-7492-827-3

Cantiga de Amor. Antoloxía

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN 84-921126-7-0

Os diminutivos en galego

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN 84-89138-34-6

Vento do Sul, nº 3

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN nodef-0410

Gramática Histórica Galega

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-87847-67-6

Cantiga de Amigo. Antoloxía

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN 84-921126-4-6

Cultura Clásica. Segundo ciclo de ESO

Autores/as Carlos Cayetano Vizcaíno Fernández, Isabel Martínez Pellicer
Editorial Editorial Penta, Coruña, A (España)
ISBN 84-88527-16-0

Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa, vol I : Queixumes dos pinos

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Sotelo Blanco, (España)
ISBN nodef-0464

Teatro e Nacionalismo

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN nodef-0462

Rafael Dieste, Cuaderno Didáctico

Autores/as Laura Tato Fontaíña, Pilar Pallarés
Editorial ASPG, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0463

Gramática Histórica Galega

Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-87847-67-6

Rafael Dieste

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-87847-50-1

Os rascunhos dramáticos inéditos de Johán Casal: pensamento, estética e desígnios

Autores/as Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes
Libro Mundos de lingua portuguesa. Olhares cruzados (II). Reflexões interartes sobre Cultura e Teoria literária
Vol. II Edita Imprensa da Universidade de Coimbra.
ISBN: 978-989-26-2531-7
Páxinas Dende a 339 ata a 358

La novela gallega sobre el franquismo. Un panorama de la ficción memorialística

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Libro 2022. Un año de narrativa sobre la Guerra Civil y el franquismo. Bibliografía comentada
Edita AMESDE.
ISBN: 978-84-09-51829-6
Páxinas Dende a 19 ata a 46

No universo das cantigas de amigo: algunhas reflexións textuais

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro ¿Qué se fizo aquel trobar? La poesía de cancionero ayer y hoy
Edita Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-878-4
Páxinas Dende a 19 ata a 39

O teatro galego da memoria: bases da investigación e catálogo de obras

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Libro Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego
Edita Consello da Cultura Galega / Academia Galega de Teatro.
ISBN: 9788417802424
Páxinas Dende a 827 ata a 845

Eduardo Pondal, dramaturgo. «María de Lebosende (Breve cuadro dramático)»

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro Elsinor no Finis Terrae. Estudos transversais sobre teatro galego
Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 9781800797123
Páxinas Dende a 13 ata a 29

En torno da segmentación do adverbio pronominal «i» nas cantigas

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro «Tenh¿eu que mi fez el i mui gram bem». Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer
Edita Sílex Ediciones.
ISBN: 978-84-19077-35-6
Páxinas Dende a 201 ata a 223

"Que fai un arqueólogo en escena? Unha relectura d'A Lagarada de Ramón Otero Pedrayo"

Autores/as Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Libro Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego
Edita Consello da Cultura Galega / Academia Galega de Teatro.
ISBN: 9788417802424
Páxinas Dende a 809 ata a 825

La Historia da literatura galega contemporánea de Carvalho Calero en sus coordenadas sistémicas e historiográficas

Autores/as Isaac Lourido Hermida
Libro Ensayos de historiografía literaria (castellana, catalana, gallega y vasca)
Edita Gredos.
ISBN: 9788424939960
Páxinas Dende a 339 ata a 374

A demolición da casa común da lingua: cantos de serea da modernidade e outras complicidades diglósicas no teatro galego

Autores/as Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes
Libro Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego
Edita Consello da Cultura Galega / Academia Galega de Teatro.
ISBN: 9788417802424
Páxinas Dende a 371 ata a 404

O teatro ignorado de Daniel Cortezón: O cego e O renarte Ciprián

Autores/as López, Teresa
Libro Elsinor no Finis Terrae. Estudos transversais sobre teatro galego
Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 9781800797123
Páxinas Dende a 31 ata a 53

Teatro e lingua en Otero Pedrayo: unha aproximación

Autores/as
Libro Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego
Edita Consello da Cultura Galega / Academia Galega de Teatro.
ISBN: 9788417802424
Páxinas Dende a 774 ata a 807

O(s) imagotipo(s) do galego no teatro popular portugués desde 1755 aos comezos do século XX

Autores/as Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes
Libro Elsinor no Finis Terrae. Estudos transversais sobre teatro galego
Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 9781800797123
Páxinas Dende a 349 ata a 382

Cantar a «nazón de Breogán»: o himno galego

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro Símbolos nacionais de Galiza. O himno e a bandeira
Edita Deputación de Lugo.
ISBN: 978-84-09-43070-3
Páxinas Dende a 9 ata a 24

Detrás das palavras e das imagens: Cruzamentos entre poesia e teatro na trajetória de Alfonso Pexegueiro

Autores/as Isaac Lourido
Libro Elsinor no Finis Terrae. Estudos transversais sobre teatro galego
Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 9781800797123
Páxinas Dende a 411 ata a 433

Afijación latina vs. gallego-portuguesa: una escisión necesaria para la productividad y la evolución afijal

Autores/as Xoán López Viñas
Libro Repensar las humanidades en el siglo XXI
Edita Thomson Reuters Aranzadi.
ISBN: 978-84-1124-304-9
Páxinas Dende a 235 ata a 242

A materia de Bretaña no teatro galego

Autores/as Leticia Eirín García
Libro Elsinor no Finis Terrae. Estudos transversais sobre teatro galego
Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 9781800797123
Páxinas Dende a 203 ata a 225

Sobre un trobador "menor": Nuno Treez

Autores/as
Libro «Tenh¿eu que mi fez el i mui gram bem». Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer
Edita Sílex Ediciones.
ISBN: 978-84-19077-35-6
Páxinas Dende a 151 ata a 181

"Actitudes e aptitudes en relación á lingua galega do profesorado novo do ensino secundario: contributos desde unha experiencia no mestrado profesionalizante (2013-2021)"

Autores/as Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes
Libro Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas. Monografía 13 da Revista Galega de Filoloxía
Edita Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-819-7
Páxinas Dende a 27 ata a 48

O sufixo -az no galego-portugués medieval

Autores/as Xoán López Viñas
Libro Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas. Monografía 13 da Revista Galega de Filoloxía
Edita Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-819-7
Páxinas Dende a 157 ata a 178

Da pintura como cuestión nos imaxinarios 'hispanicos' lourencianos

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro A raia na água. Eduardo Lourenço e o mundo hispânico
Edita Sistema Solar.
ISBN: 978-989-8833-78-5
Páxinas Dende a 73 ata a 89

Entre a fonética e a sintaxe: crase, combinación de unidades lingüísticas e segmentación copulativa nas secuencias rimáticas das cantigas

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas. Monografía 13 da Revista Galega de Filoloxía
Edita Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-819-7
Páxinas Dende a 87 ata a 105

Metafísicas da verdade: um machadiano capítulo inédito do pomadista Fernão Mendes Pinto

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Caminhos Cruzados: os portugueses e Portugal na ficção brasileira
Edita Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias (CLEPUL) / Universidade de Lisboa.
ISBN: 978-989-8577-39-9
Páxinas Dende a 149 ata a 156

Algúns aspectos da sintaxe dialectal portuguesa dos inicios do século XX e a súa correspondencia co galego

Autores/as
Libro Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas. Monografía 13 da Revista Galega de Filoloxía
Edita Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-819-7
Páxinas Dende a 351 ata a 368

Agências, práticas e repertórios poéticos nos movimentos sociais galegos: Entre o Nunca Mais e o 15M

Autores/as Isaac Lourido Hermida
Libro Poesia e política na actualidade: Aproximações teóricas e práticas
Edita Edições Afrontamento.
ISBN: 978-972-6-1781-8
Páxinas Dende a 177 ata a 196

A Esmorga y Parranda: homosexualidad, ocultación y violencia

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Libro Mucho más que cine:historia, literatura y arte en el cine en español y portugués
Edita Dykinson.
ISBN: 978-84-1377-815-0
Páxinas Dende a 149 ata a 161

Between Recognition and Co-Optation: Translations of Present-Day Galician Poetry in the Spanish Literary System

Autores/as Isaac Lourido Hermida
Libro Introducing Iberian Translation Studies as a Literary Contact Zone
Edita Liverpool University Press.
ISBN: 978-1-80085-690-5
Páxinas Dende a 117 ata a 134

O herdo do Grupo Nós: algúns aspectos da narrativa de Camilo Gonsar

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Libro Dentro de Nós mesmo e a rente ou ao redor
Edita Xunta de Galicia. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
ISBN: 978-84-453-5367-7
Páxinas Dende a 483 ata a 493

De ora e ora bem a ahora e ahora bien: especificidades dos marcadores discursivos e ensino da língua

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei,Maria Aldina Marques
Libro Aportaciones desde el español y el portugués a los marcadores discursivos. Treinta años después de Martín Zorraquino y Portolés
Vol. 1 Edita Editorial Universidad de Sevilla.
ISBN: 978-84-472-2912-3
Páxinas Dende a 443 ata a 465

«E nos duros traballos escelente». Carvalho Calero e os estudos pondalianos

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso
Edita Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-17595-86-9
Páxinas Dende a 207 ata a 233

Um fértil e excelente "vade-mécum" de pastoras e cavaleiros

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro A pastora e a alegoria: a invenção da pastorela alegórica no Trovadorismo e nos «Carmina Burana»
Edita EdUFF.
ISBN: 978-85-228-1352-0
Páxinas Dende a 13 ata a 22

Errer dans les brouillards malsains tisés par mes désirs (Do surrealismo heterodoxo de Maria Martins)

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Como el camino empieza. Palabra e imagen para Perfecto E. Cuadrado
Edita José J. de Olañeta Editor.
ISBN: 978-84-9716-221-0
Páxinas Dende a 179 ata a 196

A Farsa das Zocas: un elo teatral entre dous tempos distantes

Autores/as Carlos Cayetano Vizcaíno Fernández
Libro Ricardo Carballo Calero: Farsa das Zocas
Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: 978-84-17802-14-1
Páxinas Dende a 17 ata a 83

Unha aproximación á lectura de Usha e Volvo! O regreso de Usha

Autores/as Xoán López Viñas
Libro Tecermos redes, crearmos comunidade. Estudos sobre a obra de María Reimóndez
Edita Edicións Xerais.
ISBN: 978-84-9121-676-6
Páxinas Dende a 175 ata a 197

"The Cancioneiro by Torre Enciso: A Cultural and Linguistic Approach"

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Libro Traditional Galician Cancioneiro Compiled by Cipriano Torre Enciso. 2 vols.
Vol. I Edita The Edwin Mellen Press.
ISBN: 978-1-4955-0743-4
Páxinas Dende a 41 ata a 340

O espaço literário ibérico na última década. Hipóteses para o estudo das fronteiras e das relações entre sistemas

Autores/as Isaac Lourido Hermida
Libro Perspetivas críticas sobre os estudos ibéricos
Edita Edizioni Ca' Foscari.
ISBN: 978-88-6969-324-3
Páxinas Dende a 203 ata a 221

«Relâmpagos (Dizer o ver)» como crítica de arte (Ejercicios de admiración de Ferreira Gullar, entre "savoir-faire" y "savoir-défaire")

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Ferreira Gullar: poesía, arte, pensamiento
Edita Edusal (Universidad de Salamanca).
ISBN: 978-84-1311-029-5
Páxinas Dende a 143 ata a 164

Un falso epílogo interesantísimo y "por extenso"

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Manifestos
Edita La Umbría y la Solana.
ISBN: 978-84-948327-4-1
Páxinas Dende a 77 ata a 105

De um segredo distorcido e maravilhosamente absurdo / On a distressed and wonderfully absurd secret

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Cruzeiro Seixas: ao longo do longo caminho (Catálogo) / Cruzeiro Seixas: along the long way (Catalogue)
Edita Centro Português do Surrealismo / Fundação Cupertino de Miranda.
ISBN: 978-989-54283-1-1
Páxinas Dende a 239 ata a 247

Un nuevo recurso lexicográfico: Afixario, el primer diccionario de sufijos en línea del gallego medieval

Autores/as Xoán López Viñas
Libro La cultura como herramienta de expresión humana
Edita Gedisa.
ISBN: 978-84-17690-24-3
Páxinas Dende a 315 ata a 322

As motivacións da sintaxe na docencia

Autores/as
Libro Estudos atuais de linguística galego-portuguesa
Edita Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-438-6
Páxinas Dende a 117 ata a 147

A voz velada dos outros. Achegamento ao papel dos amigos na cantiga de amor

Autores/as Leticia Eirín García
Libro Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico
Vol. I Edita Cilengua.
ISBN: 978-84-17107-88-8
Páxinas Dende a 355 ata a 368

O portal Universo Cantigas: antecedentes, desenvolvemento, dificultades

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico
Vol. II Edita Cilengua.
ISBN: 978-84-17107-88-8
Páxinas Dende a 1633 ata a 1644

Concorrencia, rivalidade e alotropía dos sufixos nominais no galego medieval

Autores/as Xoán López Viñas
Libro Estudos atuais de linguística galego-portuguesa
Edita Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-438-6
Páxinas Dende a 15 ata a 28

Unha aproximación á lingua das relacións epistolares entre a intelectualidade galega e portuguesa na primeira parte do século XX

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Estudos atuais de linguística galego-portuguesa
Edita Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-438-6
Páxinas Dende a 89 ata a 116

Fernando Osorio do Campo: O discreto colaborador de Bernardino Machado no seu exílio corunhês de 1927

Autores/as Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes
Libro De Oriente a Occidente: estudos da Associação Internacional de Lusitanistas
Edita Angelus Novus.
ISBN: 978-972-8827-93-9
Páxinas Dende a 91 ata a 112

Os coros e o teatro

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Son de Galicia. Os coros galegos
Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: 978-84-17802-02-8
Páxinas Dende a 45 ata a 62

Arredor da segmentación intraversal da copulativa "e" nas cantigas trobadorescas galego-portuguesas

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro Estudos atuais de linguística galego-portuguesa
Edita Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-438-6
Páxinas Dende a 29 ata a 55

Os modos de memoria transnacionais e o estudo da novela galega da memoria

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Libro Perspetivas críticas sobre os estudos ibéricos
Edita Edizioni Ca' Foscari.
ISBN: 978-88-6969-324-3
Páxinas Dende a 275 ata a 293

(Des)memoria cultural e ficción literaria: o caso da narrativa galega actual sobre o franquismo

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Libro Iberian Studies: Reflections across Borders and Disciplines
Edita Peter Lang.
ISBN: 9783631794357
Páxinas Dende a 233 ata a 253

O estereotipo antigalego cincocentista a través da obra paremiolóxica de Hernán Núñez de Toledo «Los Refranes o Proverbios en Romance» (1555)

Autores/as Alexandre Peres Vigo
Libro Estudos atuais de linguística galego-portuguesa
Edita Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-438-6
Páxinas Dende a 57 ata a 87

Curros Enríquez, Manuel

Autores/as Teresa López
Libro Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe
Vol. 1 Edita Amsterdam University Press.
ISBN: 978 94 6298 118 8
Páxinas Dende a 272 ata a 273

A lingua de Martin Codax, entre a tradición e o xénero

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax: The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval
Edita John Benjamins Publishing Company.
ISBN: 9789027201393
Páxinas Dende a 167 ata a 184

Commemorations, festivals: Galician

Autores/as Teresa López
Libro Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe
Vol. 2 Edita Amsterdam University Press.
ISBN: 978 94 6298 118 8
Páxinas Dende a 973 ata a 974

Galician Independent Theatre. A breach in Franco's dictatorship

Autores/as Cilha Lourenço Módia
Libro Theatre and Dictatorship in the Luso-Hispanic World
Edita Routledge.
ISBN: 9781138223301
Páxinas Dende a 86 ata a 98

Coa faz á terra volta. Toponimia e poesía en Eduardo Pondal

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro Estudos de Onomástica Galega III. Os alcumes.
Edita Real Academia Galega.
ISBN: 978-84-947823-4-3
Páxinas Dende a 171 ata a 182

Protagonismo do alumnado e relevancia social: unha experiencia de aprendizaxe baseada en proxectos

Autores/as Patricia Carballal Miñan,Iria Sobrino-Freire
Libro Contextos universitarios transformadores: retos e ideas innovadoras.
Edita Universidade da Coruña - Servizo de Publicacións.
ISBN: 978-84-9749-678-0
Páxinas Dende a 155 ata a 168

"Jean R. Longland e a cultura galega alén mar"

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Libro Identidade(s) e xénero(s) na cultura galega: unha achega interdisciplinaria
Edita Instituto de Estudos Ibéricos e Iberoamericanos da Universidade de Varsovia.
ISBN: ISBN 978-83-65911-15-5
Páxinas Dende a 387 ata a 412

Universo Cantigas: work in progress

Autores/as Manuel Ferreiro,Mariña Arbor Aldea
Libro Literatura Medieval (Hispánica): nuevos enfoques metodológicos y críticos
Edita Cilengua.
ISBN: 978-84-17107-77-2
Páxinas Dende a 23 ata a 41

Editar poesía profana galego-portuguesa no século XXI

Autores/as Leticia Eirín García
Libro Literatura Medieval (Hispánica): nuevos enfoques metodológicos y críticos
Edita Cilengua.
ISBN: 978-84-17107-77-2
Páxinas Dende a 177 ata a 189

«Aunar» y «tragediar» lo singular plural: un cierto teatro de Almada

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Almada Negreiros en Madrid
Edita Universidad Autónoma de Madrid.
ISBN: 978-84-8344-563-1
Páxinas Dende a 73 ata a 100

"Las literatas de Rosalía de Castro: la construcción ficcional como escritora o el autorretrato como representación de la posición autorial "

Autores/as Carme Fernández Pérez-Sanjulián,Pilar García Negro
Libro Escrituras autobiográficas y canon literario
Edita Benilde Ediciones.
ISBN: 978-84-16390-53-3
Páxinas Dende a 147 ata a 171

Una transacción de ojos y retratos la 'sobermissimice' y 'esta estória' de «Os chapéus transeuntes»

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro João Guimarães Rosa (Un exiliado del lenguaje común)
Edita Ediciones Universidad de Salamanca.
ISBN: 978-84-9012-765-0
Páxinas Dende a 327 ata a 349

As Irmandades e o teatro: un proxecto de renovación

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Repensar Galicia. As Irmandades da Fala
Vol. 1 Edita Xunta de Galicia. Museo do Pobo Galego.
ISBN: 978-84-88508-59-1
Páxinas Dende a 441 ata a 454

Relações teatrais das Irmandades com Portugal e com Irlanda

Autores/as Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes
Libro Repensar Galicia. As Irmandades da Fala
Edita Xunta de Galicia. Museo do Pobo Galego.
ISBN: 978-84-88508-59-1
Páxinas Dende a 455 ata a 469

Fernando Osorio do Campo no programa teatral irmandiño

Autores/as Carlos Caetano Biscainho Fernandes
Libro No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos
Edita Real Academia Galega.
ISBN: 978-84-946005-9-3
Páxinas Dende a 153 ata a 165

O proxecto das Irmandades da Fala para a modernización do teatro

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos
Edita Real Academia Galega.
ISBN: 978-84-946005-9-3
Páxinas Dende a 119 ata a 143

Un dramaturgo esquecido, Luís Manteiga

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Sobre letras e signos. Estudos en homenaxe a Anxo Tarrío Varela
Edita Xunta de Galicia. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
ISBN: 978-84-453-5251-9
Páxinas Dende a 745 ata a 757

No tempo das Irmandades: ideas e debates sobre literatura na prosa non ficcional

Autores/as
Libro No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos
Edita Real Academia Galega.
ISBN: 978-84-946005-9-3
Páxinas Dende a 61 ata a 74

Entre a memoria e a confrontación histórica: sobre o modo de reconstrución do pasado recente en tres novelas galegas actuais

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Libro Nuevas perspectivas literarias y culturales II (II CIJIELC)
Edita MACC-ELICIN.
ISBN: 978-84-697-4315-7
Páxinas Dende a 275 ata a 284

"Polonia no horizonte das Irmandades da Fala"

Autores/as Julià, A.
Libro Repensar Galicia. As Irmandades da Fala
Edita Xunta de Galicia. Museo do Pobo Galego.
ISBN: 978-84-88508-59-1
Páxinas Dende a 169 ata a 184

Introdución

Autores/as Uxío-Breogán Diéguez Cequiel,Carme Fernández Perez-Sanjulian,Mª Pilar García Negro
Libro Repensar Galicia. As Irmandades da Fala
Edita Xunta de Galicia. Museo do Pobo Galego.
ISBN: 978-84-88508-59-1
Páxinas Dende a 13 ata a 21

Actualizar as cantigas? Sobre as versións modernas das cantigas medievais galego-portuguesas

Autores/as Leticia Eirín García
Libro Ler a Idade Média hoje: fontes, texto y tradução
Edita Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho (CEHUM) / Edições Humus.
ISBN: 978-989-755-323-3
Páxinas Dende a 169 ata a 181

Identidade e planificación da lingua na colectividade galega da Arxentina (1950-1970)

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Encuestas, discursos y estudios glotopolíticos. La lengua gallega y otras lenguas minorizadas
Edita Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
ISBN: 978-987-4019-57-8
Páxinas Dende a 203 ata a 235

"Presentación"

Autores/as Mª Teresa López Fernández,Laurence Malingret,Elias J. Torres Feijó
Libro Estudos literarios e campo cultural galego. En honra do profesor Antón Figueroa
Edita Servizo de Publicacións - Universidade de Santiago.
ISBN: 978-84-16954-48-3
Páxinas Dende a 7 ata a 14

"Em volta do neotrovadorismo na poesia galega do pós-guerra"

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Libro Ler a Idade Média hoje: fontes, texto y tradução
Edita Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho (CEHUM) / Edições Humus.
ISBN: 978-989-755-323-3
Páxinas Dende a 155 ata a 168

As Irmandades da Fala e Noriega Varela. Dous modelos de lingua en confronto

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Repensar Galicia. As Irmandades da Fala
Edita Xunta de Galicia. Museo do Pobo Galego.
ISBN: 978-84-88508-59-1
Páxinas Dende a 409 ata a 424

Notas sobre variación lingüística dalgunhas formas verbais de pretérito nas cantigas galego-portuguesas (aver, fazer, põer, querer)

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico
Edita Universidade de Vigo.
ISBN: 978-84-8158-728-9
Páxinas Dende a 119 ata a 137

A "Canción para cando se escoita falar castrapo": crítica da deslealdade lingüística

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Libro Cadernos Ramón Piñeiro (XXXV). Manuel María. Cecais hai unha luz
Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-453-5216-8
Páxinas Dende a 93 ata a 103

Algunhas notas sobre "Muiñeiro de Brétemas" (1950): o léxico da flora

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Libro Cadernos Ramón Piñeiro (XXXV). Manuel María. Cecais hai unha luz
Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-453-5216-8
Páxinas Dende a 253 ata a 261

As Irmandades da Fala e a masonaría

Autores/as
Libro As Irmandades da Fala, cen anos despois
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-643-8
Páxinas Dende a 73 ata a 97

Intérpretes del teatro gallego del exilio. La figura de Fernando Iglesias "Tacholas"

Autores/as
Libro El teatro gallego en el exilio republicano de 1939
Edita Editorial Renacimiento.
ISBN: 9788416246977
Páxinas Dende a 154 ata a 174

Polémicas e desencontros arredor do teatro

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro As Irmandades da Fala, cen anos despois
Vol. 1 Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-643-8
Páxinas Dende a 217 ata a 234

O teimoso ecoar das ondas codaxianas (Da mímese pasadista á apropiación actualizadora do «poeta menor» et alia

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Do canto à escrita: Novas questões em torno da Lírica Galego-Portuguesa ¿ Nos cem anos do pergaminho Vindel
Edita Instituto de Estudos Medievais (IEM) / Centro de Estudos de Socilogia e Estética Musical (CESEM).
ISBN: 978-989-99567-0-4 / 97732-5-7
Páxinas Dende a 109 ata a 131

Mujeres y teatro en el exilio

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro El teatro gallego en el exilio republicano de 1939
Edita Editorial Renacimiento.
ISBN: 9788416246977
Páxinas Dende a 175 ata a 186

Andando a Terra con Manuel María

Autores/as Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Libro Cadernos Ramón Piñeiro (XXXV). Manuel María. Cecais hai unha luz
Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-453-5216-8
Páxinas Dende a 51 ata a 59

Nos cen anos das Irmandades

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Libro As Irmandades da Fala, cen anos despois
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-643-8
Páxinas Dende a 7 ata a 12

Unha poética ao servizo da lingua

Autores/as Mª Pilar García Negro
Libro Cadernos Ramón Piñeiro (XXXV). Manuel María. Cecais hai unha luz
Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-453-5216-8
Páxinas Dende a 111 ata a 119

"A Lagarada de Ramón Otero Pedrayo ou a tragédia clássica como instrumento renovador da visão da Galiza", en Maria de Fátima Silva, Maria do Céu Fialho & José Luís Brandão (coords.) : O Livro do Tempo: Escritas e reescritas.Teatro Greco-Latino e sua recepção II, Coimbra (Portugal), Imprensa da Universidade de Coimbra / Annablume (São Paulo), 2016, pp. 117-128 [ISBN 978-989-26-1297-3 ] [DOI https://doi.org/10.14195/978-989-26-1298-0_8].

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Libro O Livro do Tempo: Escritas e reescritas.Teatro Greco-Latino e sua recepção
Vol. II Edita Universidade de Coimbra.
ISBN: O Livro do Tempo: Escritas e
Páxinas Dende a 117 ata a 128

As cantigas do Pergamiño Sharrer. Motivos fundamentais

Autores/as Leticia Eirín García
Libro Do canto à escrita: Novas questões em torno da Lírica Galego-Portuguesa - Nos cem anos do pergaminho Vindel
Edita Instituto de Estudos Medievais (IEM) / Centro de Estudos de Socilogia e Estética Musical (CESEM).
ISBN: 978-989-99567-0-4
Páxinas Dende a 93 ata a 107

A lingua galega na época das Irmandades

Autores/as
Libro As Irmandades da Fala, cen anos despois
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-643-8
Páxinas Dende a 123 ata a 138

Sobre identidades e modelos de lingua na Galiza

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro As Ciências da Linguagem no Espaço Galego-Português. Diversidade e Convergência
Edita Universidade de Minho.
ISBN: 978-989-755-240-3
Páxinas Dende a 15 ata a 38

Do espazo e do tempo históricos en Resistencia, de Rosa Aneiros

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Libro Nuevas perspectivas literarias y culturales (I CIJIELC)
Edita MACC-ELICIN.
ISBN: 978-84-608-6759-3
Páxinas Dende a 65 ata a 77

Aproximaçao geral aos marcadores discursivos de controlo de contato

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Libro As Ciências da Linguagem no Espaço Galego-Português. Diversidade e Convergência
Edita Universidade de Minho.
ISBN: 978-989-755-240-3
Páxinas Dende a 99 ata a 128

Descrición e prescrición na "Gramática do idioma galego" de Lugrís Freire (1922-1931)

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Libro As Irmandades da Fala, cen anos despois
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-643-8
Páxinas Dende a 141 ata a 155

A interpolación pronominal no tránsito go galego medieval ao galego moderno

Autores/as
Libro A lingua galega no solpor medieval
Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: 978-84-92923-77-9
Páxinas Dende a 147 ata a 178

Aproveitamento da lingua medieval na época das Irmandades da Fala

Autores/as Xoán López Viñas
Libro As Irmandades da Fala, cen anos despois
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-643-8
Páxinas Dende a 157 ata a 173

Materiais para unha revisión crítica da segmentación de "é" no texto das cantigas profanas galego-portuguesas

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro As Ciências da Linguagem no Espaço Galego-Português. Diversidade e Convergência
Edita Universidade de Minho.
ISBN: 978-989-755-240-3
Páxinas Dende a 39 ata a 64

"Para ler A Nosa Terra"

Autores/as Teresa López
Libro Edición facsímile d'A Nosa Terra
Edita Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-650-6
Páxinas Dende a 9 ata a 12

D'O crime do padre Amaro

Autores/as Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Libro No tempo de Follas novas. Unha viaxe pola literatura universal
Edita Alvarellos Editora.
ISBN: 978-84-89323-97-1
Páxinas Dende a 187 ata a 194

O suxeito poético performativo como alternativa ás lecturas biografistas e/ou sexualizantes

Autores/as
Libro Novo espazo público: a emerxencia cultural. Cadernos CIPPCE sobre emerxencia cultural
Edita Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago.
ISBN: 978-84-16533-85-5
Páxinas Dende a 57 ata a 68

Achegamento ás implicacións sintácticas da escrita electrónica en lingua galega

Autores/as Estefanía Mosquera
Libro Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-português (Monografía 10 da Revista Galega de Filoloxía)
Edita Área de Filoloxía Galega e Portuguesa da UDC.
ISBN: 978-84-9749-620-9
Páxinas Dende a 111 ata a 131

A estilística no ámbito galego, portugués e brasileiro

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Libro Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-português (Monografía 10 da Revista Galega de Filoloxía)
Edita Área de Filoloxía Galega e Portuguesa da UDC.
ISBN: 978-84-9749-620-9
Páxinas Dende a 35 ata a 65

Fragmentos. Emilia Pardo Bazán

Autores/as María Pilar García Negro
Libro No tempo de Follas novas. Unha viaxe pola literatura universal
Edita Alvarellos Editora.
ISBN: 978-84-89323-97-1
Páxinas Dende a 215 ata a 227

Os inicios da investigación sobre a variación lingüística no galego

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Libro Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-português (Monografía 10 da Revista Galega de Filoloxía)
Edita Área de Filoloxía Galega e Portuguesa da UDC.
ISBN: 978-84-9749-620-9
Páxinas Dende a 151 ata a 173

Presentación

Autores/as María Pilar García Negro
Libro No tempo de Follas novas. Unha viaxe pola literatura universal
Edita Alvarellos Editora.
ISBN: 978-84-89323-97-1
Páxinas Dende a 7 ata a 15

De La Regenta (1885). Leopoldo Alas, Calrín

Autores/as María Pilar García Negro
Libro No tempo de Follas novas. Unha viaxe pola literatura universal
Edita Alvarellos Editora.
ISBN: 978-84-89323-97-1
Páxinas Dende a 195 ata a 201

Escolma e comentario dos textos escollidos de Follas novas (1880)

Autores/as María Pilar García Negro
Libro No tempo de Follas novas. Unha viaxe pola literatura universal
Edita Alvarellos Editora.
ISBN: 978-84-89323-97-1
Páxinas Dende a 17 ata a 80

25 anos de política lingüística na Universidade da Coruña: balance e perspectivas

Autores/as Carlos Alberto Amoedo Souto,Xosé Ramón Freixeiro Mato
Libro Lingua e Universidade. XI Xornadas sobre Lingua e Usos
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-622-3
Páxinas Dende a 43 ata a 76

Edición crítica e léxico: sobre algunhas cuestións de vocabulario na poesía profana galego-portuguesa (Anexo 73 de Verba)

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais
Edita Servizo de Publicacións - Universidade de Santiago.
ISBN: 978-84-16533-65-7
Páxinas Dende a 259 ata a 275

Obra plástica e narrativa almadiana

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro História Crítica da Literatura Portuguesa. O Modernismo
Vol. VIII Edita Editorial Verbo.
ISBN: 978-97-22231-59-6
Páxinas Dende a 282 ata a 284

«Quiçá amiúde alhures 'bonheur lyrique'» (De la «interpretatio nominis» en la poesía de Manuel Bandeira)

Autores/as
Libro Manuel Bandeira en Pasárgada
Edita Centro de Estudios Brasileños-Universidad de Salamanca / Academia Brasileira de Letras (Brasil).
ISBN: 978-84-9012-553-3 / 555-7
Páxinas Dende a 71 ata a 89

Novas perspetivas sobre o papel do português na revitalização do galego nos primórdios do século XXI

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Libro Estudos da AIL em Ciências da Linguagem: Língua, Linguística, Didática
Edita Associação Internacional de Lusitanistas (AIL) EDITORA.
ISBN: 978-84-15166-55-9
Páxinas Dende a 217 ata a 226

25 anos de normalización lingüística na Universidade da Coruña: balance e perspectivas

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato,Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro Lingua e Universidade. XI Xornadas sobre Lingua e Usos
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-622-3
Páxinas Dende a 43 ata a 76

Um ambíguo referente de reintegração: as transferências desde Portugal e o mundo de expressão portuguesa ao campo teatral galego

Autores/as Carlos Caetano Biscainho Fernandes
Libro Estudos da AIL em Teoria e Metodologia Relacionamento nas Lusofonias I
Vol. I Edita Associação Internacional de Lusitanistas (AIL) EDITORA.
ISBN: 978-84-15166-56-6
Páxinas Dende a 61 ata a 74

As sucesivas descubertas do portugués na Galiza moderna e contemporánea na procura da utopía normalizadora

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Lusofone SprachWissenschafstsGeschichte II
Edita Calepinus Verlag.
ISBN: 978-3-9810911-5-1
Páxinas Dende a 77 ata a 102

A didáctica da lingua e da literatura no marco das TIC: novos códigos e novas aproximacións

Autores/as Estefanía Mosquera Castro
Libro Horizontes Científicos y Planificación Académica en la Didáctica de Lenguas y Literaturas
Edita Edições Húmus, Famalicão.
ISBN: 978-989-755-116-1
Páxinas Dende a 393 ata a 407

Un caso compricado: tensións repertoriais no teatro de Leandro Carré

Autores/as Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes
Libro Trama e Urda. Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos
Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: 10.17075/tucmeg.2015
Páxinas Dende a 253 ata a 262

Vós sodes mui fraqueliña molher. Sobre a sufixación apreciativa na poesía trobadoresca profana

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Libro Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Vol. 9 Edita Monografías da Revista Galega de Filoloxía.
ISBN: 978-84-9749-609-4
Páxinas Dende a 197 ata a 225

Au sujet des chevaux in-existants dans la Poésie Satirique Galicienne-Portugaise du Moyen-Âge

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Le cheval dans le monde médiéval
Edita Presses universitaires de Provence.
ISBN: 9782821836068
Páxinas Dende a 369 ata a 384

Ficção e/ou memória: Aí é que está o x do problema!

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Releitura de Lygia Fagundes Telles
Edita Editora Mackenzie.
ISBN: 978-85-7732-186-9
Páxinas Dende a 49 ata a 69

As textualidades electrónicas e a onomástica galega. Novos escenarios e novas formas para a toponimia coruñesa

Autores/as Estefanía Mosquera Castro
Libro Aspectos da toponimia menor coruñesa
Edita Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda .
ISBN: 84-606-6061-3
Páxinas Dende a 59 ata a 73

Aproximación á microtoponimia da cidade da Coruña: entre o esquecemento e a reivindicación

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Libro Aspectos da toponimia menor coruñesa
Edita Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda .
ISBN: 84-606-6061-3
Páxinas Dende a 75 ata a 100

Aproximación aos pronomes demostrativos nos primordios da Idade Moderna

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Libro Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Edita Monografías da Revista Galega de Filoloxía.
ISBN: 978-84-9749-609-4
Páxinas Dende a 351 ata a 368

Dissent, Novelty and Power: An Approach to the Manifesto as a "Facilitator of Emergence"

Autores/as Iria Sobrino Freire
Libro Contemporary Developments in Emergent Literatures and the New Europe
Edita Universidade de Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-15876-87-8
Páxinas Dende a 167 ata a 184

Apostilas ao texto da cantiga «Don Beeito, ome duro» [B 1464, V 1074] de Joan Airas de Santiago

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro El texto infinito. Tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento
Edita SEMYR.
ISBN: 978-84-941708-3-6
Páxinas Dende a 511 ata a 527

Arredor da calidade da lingua no teatro da primeira metade do século XX

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Modelos de lingua e compromiso
Edita Baía Edicións.
ISBN: 978-84-9995-149-2
Páxinas Dende a 151 ata a 161

Eduardo Pondal á procura do «verbo sublimado». Arredor das re-escrituras pondalianas

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro Modelos de lingua e compromiso
Edita Baía Edicións.
ISBN: 978-84-9995-149-2
Páxinas Dende a 163 ata a 184

«Mudam-s'os tempos e muda-se'o al». A varia actualización da poesía trobadoresca no Brasil e na Galiza

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Da Idade Média aos nossos dias
Edita IEM.
ISBN: 978-989-98749-0-9
Páxinas Dende a 77 ata a 121

Lingua oral, calidade da lingua e futuro do galego

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Libro Modelos de lingua e compromiso
Edita Baía Edicións.
ISBN: 978-84-9995-149-2
Páxinas Dende a 13 ata a 84

Por volta de topónimos e textos afonsinos. A cantiga «Ansur Moniz, muit'ouve gran pesar» [B 482, V 65]

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Edita Monografías da Revista Galega de Filoloxía.
ISBN: 978-84-9749-609-4
Páxinas Dende a 177 ata a 196

Esta sede de lus...

Autores/as María Pilar García Negro
Libro Nimbos: cáliz fervendo! (Cadernos Ramón Piñeiro)
Vol. XXIX Edita Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro.
ISBN: 978-84-453-5140-6
Páxinas Dende a 151 ata a 161

Estudo preliminar

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei,Estefanía Mosquera Castro
Libro Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrayo (1951-1974)
Edita Fundación Manuel María de Estudos Galegos & Deputación Provincial de Lugo.
ISBN: 978-84-942893-1-6
Páxinas Dende a 3 ata a 59

Toponimia coruñesa e bergantiñá: relevancia, preservación, restauración

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Libro Aspectos da toponimia menor coruñesa
Edita Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda .
ISBN: 84-606-6061-3
Páxinas Dende a 13 ata a 33

Unha ferramenta para o estudo do léxico medieval: o GLOSSA

Autores/as Xoán López Viñas
Libro Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Edita Monografías da Revista Galega de Filoloxía.
ISBN: 978-84-9749-609-4
Páxinas Dende a 239 ata a 256

As variações camonianas na escrita experimental de Ana Hatherly-Das neoglosas verbo-voco-visuais de "Leonorana"

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Camões e os contemporâneos
Edita CIEC/DLLM/CEFH.
ISBN: 978-989-9892-3-9
Páxinas Dende a 697 ata a 712

Presentación

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Libro Modelos de lingua e compromiso
Edita Baía Edicións.
ISBN: 978-84-9995-149-2
Páxinas Dende a 7 ata a 11

A preocupación por unha lingua de calidade: aproximación histórica ao caso do galego nos anos finais do século XIX e nos inicios do XX

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Libro Modelos de lingua e compromiso
Edita Baía Edicións.
ISBN: 978-84-9995-149-2
Páxinas Dende a 85 ata a 149

O léxico do proceso amoroso nas cantigas de amor de Don Denis

Autores/as Leticia Eirín García
Libro Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Edita Monografías da Revista Galega de Filoloxía.
ISBN: 978-84-9749-609-4
Páxinas Dende a 161 ata a 175

O proxecto Recuperación, análise e divulgación da toponimia menor da Coruña e da súa comarca: unha sucesosa experiencia para a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda

Autores/as Estefanía Mosquera Castro,Xosé Manuel Sánchez Rei
Libro Aspectos da toponimia menor coruñesa
Edita Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda .
ISBN: 84-606-6061-3
Páxinas Dende a 5 ata a 10

Onomástica e literatura

Autores/as María Pilar García Negro
Libro Aspectos da toponimia menor coruñesa
Edita Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda .
ISBN: 84-606-6061-3
Páxinas Dende a 101 ata a 110

Notas marxinais á poesía de Álvaro Cunqueiro

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Libro Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario
Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: doi:10.17075/mucnoc.2014
Páxinas Dende a 465 ata a 478

O paradigma autorial de Rosalía de Castro: unha denominación de orixe

Autores/as María Pilar García Negro
Libro Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: doi:10.17075/rcsxxi.2014
Páxinas Dende a 263 ata a 282

Sobre a intertextualidade e o entrecruzamento de xéneros na obra de Álvaro Cunqueiro

Autores/as Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Libro Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario
Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: doi:10.17075/mucnoc.2014
Páxinas Dende a 343 ata a 353

Álvaro Cunqueiro na historia do teatro galego

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario
Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: doi:10.17075/mucnoc.2014
Páxinas Dende a 725 ata a 735

'Percival' na obra de Roberto Vidal Bolaño

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Roberto Vidal Bolaño
Edita Servizo de Publicacións USC.
ISBN: 978-84-15876-03-8
Páxinas Dende a 11 ata a 88

La construcción de un cancionero tradicional en la red para la formación del profesorado

Autores/as
Libro Aportaciones para una educación lingüística y literaria en el siglo XXI
Edita Grupo Editorial Universitario.
ISBN: 978-84-15953-50-0
Páxinas Dende a 1 ata a 10

Que, 'ao lado dos meticulosos historiadores, se danem os meticulosos críticos e analistas!': De heterodoxias amadianas: louvação, realismo-anárquico, fábula

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Jorge Amado. Relectura en su Centenario
Edita Centro de Estudios Brasileños-Universidad de Salamanca / Academia Brasileira de Letras (Brasil).
ISBN: 978-84-940214-9-7
Páxinas Dende a 165 ata a 179

El papel del reino de Galicia en la conformación y difusión del romance y de la literatura gallego-portuguesa medieval

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Libro Aproximaciones y revisiones medievales: historia, lengua y literatura
Edita El Colegio de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad Autónoma Metropolitana.
ISBN: 978-607-462-451-9
Páxinas Dende a 179 ata a 192

Arredor de Negra Sombra

Autores/as María Pilar García Negro
Libro Rosalía na cobiza do lonxe (Cadernos Ramón Piñeiro)
Vol. XXVI Edita Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro.
ISBN: 978-84-453-5101-7
Páxinas Dende a 54 ata a 64

A fala das persoas de idade e a súa importancia para o estudo da variación lingüística

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Libro Portugiesisch als Diasystem/O Português como Diassistema
Vol. 17 Edita Peter Lang.
ISBN: 978-3-631-64109-5
Páxinas Dende a 143 ata a 162

Aproximación a los pronombres demostrativos en el gallego-portugués medieval

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Libro Aproximaciones y revisiones medievales: historia, lengua y literatura
Edita El Colegio de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad Autónoma Metropolitana.
ISBN: 978-607-462-451-9
Páxinas Dende a 139 ata a 177

Oralidad, patrimonio y territorio: un proyecto transdisciplinar en el ámbito de la formación del profesorado.

Autores/as Bas López, Begoña,Patricia Carballal Miñan,Iria Sobrino Freire
Libro Oralidad y Educación
Edita Monema.
ISBN: 978-84-939825-6-0
Páxinas Dende a 15 ata a 26

La figura del Rey como referente en la lírica medieval profana gallego-portuguesa

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Aproximaciones y revisiones medievales: historia, lengua y literatura
Edita El Colegio de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad Autónoma Metropolitana.
ISBN: 978-607-462-451-9
Páxinas Dende a 355 ata a 372

Contra a subsidiariedade: Roberto Vidal Bolaño e o compromiso na consecución dun teatro de noso

Autores/as Carlos Caetano Biscainho Fernandes
Libro Roberto Vidal Bolaño na Biblioteca-Arquivo Francisco Pillado Mayor
Edita Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-550-9
Páxinas Dende a 3 ata a 5

Consciencia da marxinalidade: marcas da ideoloxía libertaria na poesía galega última

Autores/as Isaac Lourido Hermida
Libro Non-Lyric Discourses in Contemporary Poetry
Edita Martin Meidanbauer.
ISBN: 978-3-89975-289-2
Páxinas Dende a 129 ata a 147

Estudo introdutorio

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Textos recuperados. De Galo Salinas a Castelao
Edita Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor da UDC.
ISBN: 978-84-9749-533-2
Páxinas Dende a 7 ata a 34

As estruturas pleonásticas en galego na lingua medieval. O caso dos pronomes clíticos

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Libro Avanços em Ciências da Linguagem
Edita Associação Internacional de Lusitanistas & Através Editora.
ISBN: 978-84-87305-65-8
Páxinas Dende a 133 ata a 144

Manuel García Blanco e a calidade da lingua: o contexto social e filolóxico nos inicios do século XX

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Libro Consideracións sobre a decadencia e a rehabilitación da língua galega. Homenaxe a Manuel García Blanco
Edita Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-527-1
Páxinas Dende a 183 ata a 205

Jenaro Marinhas del Valle e o papel do público no estabelecemento dun teatro nacional

Autores/as Carlos Caetano Biscainho Fernandes
Libro Novas achegas ao estudo da cultura galega II. Enfoques socio-históricos e lingüístico-literarios
Edita Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-517-2
Páxinas Dende a 243 ata a 252

Refacción de mitos clásicos en el teatro gallego contemporáneo

Autores/as María Pilar García Negro
Libro De ayer a hoy: influencias clásicas en la literatura
Vol. I Edita Centro de Estudos Clássicos.
ISBN: 978-989-721-037-2
Páxinas Dende a 227 ata a 235

Manuel García Blanco, heraldo das Irmandades da Fala

Autores/as María Pilar García Negro
Libro Consideracións sobre a decadencia e a rehabilitación da língua galega. Homenaxe a Manuel García Blanco
Vol. 7 Edita Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-527-1
Páxinas Dende a 83 ata a 94

1983 O galego, obxección de conciéncia

Autores/as María Pilar García Negro
Libro Carvalho Calero Atual
Edita Associação Internacional de Lusitanistas & Através Editora.
ISBN: 978-84-87305-47-4
Páxinas Dende a 113 ata a 119

Erros dos copistas, lapsos dos editores (O pronome «che» e a cantiga B 1584 / V 1116 de Afonso Eanes do Coton

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro Literatura Medieval y Renacentista en España. Líneas y Pautas
Edita SEMYR.
ISBN: 978-84-937765-4-1
Páxinas Dende a 543 ata a 559

O subcorpus das cantigas de «cavaleiros» no cancioneiro profano galego-português. Notas linguístico-editoriais

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro E fizerom taes maravilhas... Histórias de cavaleiros e cavalarias
Edita Ateliê Editorial.
ISBN: 978-85-7480-629-7
Páxinas Dende a 305 ata a 323

Ficção, biografia e cavalaria nas reconstruções escriturais llullianas ("Raimon o el seny fantàstic" de Lluis Racionero e "Vida de Ramón" de Luísa Costa Gomes)

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro De cavaleiros e cavalarias por terras de Europa e Américas
Edita Editorial Humanitas / FFLCH - USP.
ISBN: 978-85-7732-186-5
Páxinas Dende a 157 ata a 167

Do manuscrito á edición: consideracións sobre a segmentación textual na poesía profana galego-portuguesa

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro (anexo 68 de Verba) El texto medieval: De la edición a la interpretación
Edita Verba..
ISBN: 978-84-9887-917-9
Páxinas Dende a 135 ata a 158

O obradoiro de contacontos na titulación de Educación Infantil

Autores/as Iria Sobrino Freire
Libro Didàctica de la llengua i la literatura. Experiències d'innovació docent a la universitat / Didáctica de la lengua y la literatura. Experiencias de innovación docente en la universidad
Edita Institut de Ciències de l'Educació. Universitat de Barcelona.
ISBN: 978¿84¿695¿4108¿1
Páxinas Dende a 237 ata a 243

Sobre a partícula «ca» no corpus da lírica profana galego-portuguesa: integridade formal vs. elisión

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro Avanços em Ciências da Linguagem
Edita Associação Internacional de Lusitanistas & Através Editora.
ISBN: 978-84-87305-65-8
Páxinas Dende a 391 ata a 410

Locucións conectoras consecutivas de carácter perentético no galego moderno e contemporáneo

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Libro Avanços em Ciências da Linguagem
Edita Associação Internacional de Lusitanistas & Através Editora.
ISBN: 978-84-87305-65-8
Páxinas Dende a 411 ata a 428

1983 Umha história clínica

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Libro Carvalho Calero Atual
Edita Associação Internacional de Lusitanistas & Através Editora.
ISBN: 978-84-87305-47-4
Páxinas Dende a 101 ata a 112

O refrán intercalar no cancioneiro dionisíaco

Autores/as Leticia Eirín García
Libro Novas achegas ao estudo da cultura galega II. Enfoques socio-históricos e lingüístico-literarios
Edita Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-517-2
Páxinas Dende a 279 ata a 290

A cantiga de amor galego-portuguesa no contexto lírico da Europa occidental medieval

Autores/as Leticia Eirín García
Libro Literatures ibèriques medievals comparades / Literaturas ibéricas medievales comparadas
Edita universitat de Alacant, SELGYC.
ISBN: 978-84-608-1238-8
Páxinas Dende a 203 ata a 212

A propósito do centenario da morte de Manuel Curros Henríquez

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Libro Lusofonia. Tempo de reciprocidades
Vol. 2 Edita Edições Afrontamento.
ISBN: 978-972-36-1150-2
Páxinas Dende a 301 ata a 311

Soutelo and Potocky, or the Fraternity of the Enslaved Nations

Autores/as Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Libro Peripheral Identities. Iberia and Easten Europe between the Dictatorial Past and the European Present
Edita Pearlbooks.
ISBN: 978-98-9973-280-3
Páxinas Dende a 213 ata a 224

Auto do prisioneiro nas Mostras de Ribadávia: a recepçom cénica da obra dramática de Carvalho Calero no período refundacional do teatro galego

Autores/as Carlos Caetano Biscainho Fernandes
Libro Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura, nación
Edita Servizo Publicacións UDC.
ISBN: 978-84-9749-475-5
Páxinas Dende a 31 ata a 48

A centralidade da Galiza en Alexandre Bóveda: lección e exemplo

Autores/as María Pilar García Negro
Libro Perspectivas sobre Bóveda
Edita Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda .
ISBN: 978-84-615-5564-2
Páxinas Dende a 21 ata a 26

Pensamento, intervención e ciencia

Autores/as María Pilar García Negro
Libro Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura, nación
Edita Servizo Publicacións UDC.
ISBN: 978-84-9749-475-5
Páxinas Dende a 87 ata a 90

Carvalho Calero e lingua galega: coherencia, compromiso e visión de futuro

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Libro Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura, nación
Edita Servizo Publicacións UDC.
ISBN: 978-84-9749-475-5
Páxinas Dende a 69 ata a 85

Lingua, sociedade, nación: normalización ou substitución

Autores/as María Pilar García Negro
Libro Á beira de Beiras
Edita Editorial Galaxia S.A..
ISBN: 978-84-9865-408-0
Páxinas Dende a 166 ata a 171

Alexandre Bóveda, unha figura poliédrica

Autores/as Xosé Manuel Sánchez Rei
Libro Perspectivas sobre Bóveda
Edita Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda .
ISBN: 978-84-615-5564-2
Páxinas Dende a 11 ata a 17

Dos figures borgeanas edificadas por Blanchot y Cioran... "et alia"

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Borges / Francia
Edita Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Letras, Centro de Estudios de Literatura Comparada ¿María Teresa Maiorana¿ / Ediciones Selectas SRL.
ISBN: 978-987-26952-3-1
Páxinas Dende a 131 ata a 139

Como resistir? Algunhas reflexións ao fío da Modesta proposición de Lois Pereiro

Autores/as Iria Sobrino Freire
Libro Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011
Edita Universidade de Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-9887-697-0
Páxinas Dende a 63 ata a 71

E cada gesto seria um texto (O carácter compósito de "Ó" de Nuno Ramos, paradigma de literatura híbrida)

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Pensar a Liter@tura no Séc. XXI
Edita Publicações da Faculdade de Filosofia, Universidade Católica Portuguesa / Aletheia. Associação Científica e Cultural.
ISBN: 978-972-697-200-6
Páxinas Dende a 455 ata a 464

Introdución

Autores/as Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Libro Viaxes e construción do pensamento: Viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-506-6
Páxinas Dende a 7 ata a 13

Dialectoloxía e lingüística. Sobre a aplicación dalgúns marcos teóricos á pesquisa dialectolóxica

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Libro Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-394-9
Páxinas Dende a 471 ata a 491

Lingua e poder político na Galiza e en Portugal durante a Baixa Idade Media

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-394-9
Páxinas Dende a 151 ata a 181

O cancioneiro de Don Denís como intertexto poético

Autores/as Leticia Eirín García
Libro Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-394-9
Páxinas Dende a 109 ata a 132

Uma entressafra literáia perigosa (Lorde de João Gilberto Noll e a sombra beckettiana)

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-394-9
Páxinas Dende a 339 ata a 359

Resistir en prosa: vida e fugas do manifesto moderno

Autores/as Iria Sobrino Freire
Libro Non conciliados. Argumentos para a resistencia cultural
Vol. - Edita Cineclube de Compostela.
ISBN: 978-84-614-0937-2
Páxinas Dende a 105 ata a 109

Aproximación ao léxico do século XIX perspectivado a través do cancioneiro tradicional.

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Libro Lexicografía galega e portuguesa
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-397-0
Páxinas Dende a 185 ata a 213

Os álbumes de guerra de Castelao: Galicia mártir (1937), Atila en Galicia (1937), Milicianos (1938), no contexto da súa obra

Autores/as María Pilar García Negro
Libro Castelao. A derradeira lección do mestre
Edita Museo Provincial de Lugo/Deputación Provincial de Lugo.
ISBN: 978-84-8192-431-2
Páxinas Dende a 25 ata a 39

Euloxio R. Ruibal, dramaturgo

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Azos de esguello
Edita Toxosoutos.
ISBN: 978-84-92792-50-4
Páxinas Dende a 5 ata a 19

Disertación sobre Tenuis Pluvia

Autores/as Xosé Ramón Freixeiro Mato
Libro Noriega Varela. Memoria dunha homenaxe
Edita Deputación Provincial de Lugo.
ISBN: 978-84-8192-443-5
Páxinas Dende a 17 ata a 23

Arqueoloxía de palabras calcinadas (Posfacio cinicamente desinteresante)

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Cínicas
Edita Biblioteca - Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor".
ISBN: 978-84-9749-427-4
Páxinas Dende a 63 ata a 74

Da «autonominatio» á «anamorfose» (Presenzas oblicuas do «eu» e do «nós» na poesía amorosa medieval galego-portuguesa)

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (AHLM)
Edita AHLM / Universidad de Valladolid.
ISBN: 978-84-693-8468-8
Páxinas Dende a 1315 ata a 1334

O castelanismo bueno en galego

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Lexicografía galega e portuguesa
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-397-0
Páxinas Dende a 143 ata a 159

A sociedade reproduzida no espelho fotográfico da forma dramática: Machado de Assis y el teatro.

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Un clásico fuera de casa. Nuevas miradas sobre Machado de Assis
Vol. - Edita Editorial Massangana (Fundação Joaquim Nabuco) / USAL.
ISBN: 978-85-7019-464-0
Páxinas Dende a 111 ata a 124

Ramón Otero Pedrayo, a construción nacional desde o xornalismo

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Libro Xornalistas con opinión II
Vol. - Edita Consello da Cultura Galega / Editorial Galaxia.
ISBN: 978-84-9865-338-0
Páxinas Dende a 159 ata a 175

Sobre o proxecto Glosario Crítico da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro Aproximación ao estudo do Vocabulario trobadoresco
Vol. - Edita Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
ISBN: 978-84-453-4961-8
Páxinas Dende a 239 ata a 252

Os hapax como problema e como solución. Sobre a cantiga 493/18,11 [B 495/V 78] de Afonso X

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro Estudos de edición crítica e lírica galego-portuguesa
Vol. - Edita Anexo 67 de Verba (USC).
ISBN: 978-84-9887-302-3
Páxinas Dende a 239 ata a 261

Perigos, incertezas e perspectivas de futuro para a lingua galega

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Lingua e futuro
Vol. - Edita Edicións Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-181-1
Páxinas Dende a 13 ata a 53

En que consiste a normalización dunha lingua

Autores/as Mª Pilar García Negro
Libro Lingua e futuro
Vol. - Edita Edicións Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-181-1
Páxinas Dende a 161 ata a 194

Unha (re)visitación á planificación lingüística actual no ámbito educativo desde a perspectiva da Ecolingüística. As posibilidades de construcións alternativas desde a diversidade

Autores/as Goretti Sanmartin Rei
Libro Lingua e futuro
Vol. - Edita Edicións Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-181-1
Páxinas Dende a 79 ata a 110

Algoritmos de conversão grafema-fonema em galego para sistemas de conversão texto-fala.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato,Daniela Braga
Libro Soldando Sal - Galician Studies in Translation & Paratranslation
Vol. - Edita Martin Meindenbauer Verlagsbuchhandlung.
ISBN: 978-3-89975-211-3
Páxinas Dende a 359 ata a 374

A disgregación do discurso ficcional (Clarice Lispector e Lois Pereiro)

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Soldando Sal - Galician Studies in Translation & Paratranslation
Vol. - Edita Martin Meindenbauer Verlagsbuchhandlung.
ISBN: 978-3-89975-211-3
Páxinas Dende a 177 ata a 197

O movimento de consecução dum espaço público de participação cidadã como motor da refundação do sistema teatral galego na década de setenta

Autores/as Carlos Cayetano Vizcaíno Fernández
Libro Transformacions. Literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà
Vol. - Edita Universitat de València.
ISBN: 974-84-370-7838-0
Páxinas Dende a 157 ata a 168

A identidade gramatical da prefixación nas gramáticas históricas do portugués e do galego

Autores/as Xoán López Viñas
Libro Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-394-9
Páxinas Dende a 231 ata a 253

A renovación dos Coros Populares: unha cuestión identitaria

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-394-9
Páxinas Dende a 519 ata a 539

A xénese do Teatro Independente Galego: a conquista da identidade

Autores/as Cilla Lourenzo Modia
Libro Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-394-9
Páxinas Dende a 277 ata a 292

De (in)útiles identidades ou sobre novos camiños da planificación sobre a lingua galega a través da interpretación das tendencias sociolingüísticas

Autores/as Goretti Sanmartin Rei
Libro Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-394-9
Páxinas Dende a 493 ata a 501

Sobre a suposta crase de «que» no trobadorismo profano galego-português

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro Anais VII EIEM - Encontro Internacional de Estudos Medievais. Idade Média: permanência, atualização, residualidade
Edita Associação Brasileira de Estudos Medievais / Universidade Federal do Ceará.
ISBN: 978-85-7564-449-2
Páxinas Dende a 487 ata a 495

A literatura dramática luso-brasileira no sistema teatral galego desde 1973

Autores/as Carlos Caetano Biscainho Fernandes
Libro Anais do XXII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa
Edita Universidade Federal da Bahia.
ISBN: 978-85-60667-69-7
Páxinas Dende a 237 ata a 250

Sobre algúns sufixos e a súa rendibilidade na Crónica Troiana

Autores/as Xoán López Viñas
Libro A lingüística galega desde alén mar
Edita Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC.
ISBN: 978-84-9887-145-6
Páxinas Dende a 329 ata a 349

O modelo de lingua como factor do progresivo distanciamento do público a respecto da produción teatral galega

Autores/as
Libro A lingüística galega desde alén mar
Edita Servicio de Publicaciones Universidade Santiago.
ISBN: 9788498871456
Páxinas Dende a 31 ata a 57

Eduardo Pondal: poesiia i rodina / Eduardo Pondal: Poesía e Patria

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro Antologuiia galisiiskoy literaturi / Antoloxía da Literatura Galega. Tomo XIV. Eduardo Pondal
Vol. - Edita Universidade de San Petersburgo..
ISBN: 978-5-288-05006-0
Páxinas Dende a 6 ata a 31

El personaje del portugués en el teatro gallego de los siglos XVI-XVIII

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro A Construção do Outro: Espanha e Portugal frente a frente.
Vol. - Edita Calepinus Verlag.
ISBN: 978-3-9810911-4-4
Páxinas Dende a 145 ata a 159

A renovación dramática na Galiza e no Brasil: a muller como problema.

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Estudos Galego-Brasileiros 3. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Edita De Letras. Servizo de Edicións da UERJ.
ISBN: 978-85-60559-08-4
Páxinas Dende a 301 ata a 323

A emerxencia da lingüística galega na segunda metade do século XX: a Gramática de Ricardo Carvalho Calero.

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Libro Estudos Galego-Brasileiros 3. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Edita De Letras. Servizo de Edicións da UERJ.
ISBN: 978-85-60559-08-4
Páxinas Dende a 265 ata a 284

Consideracións sobre as orixes galegas da lingua do Brasil

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Estudos Galego-Brasileiros 3. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Edita De Letras. Servizo de Edicións da UERJ.
ISBN: 978-85-60559-08-4
Páxinas Dende a 217 ata a 243

Identidade nacional e tradición medieval: arredor do/s neotrobadorismos/s

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Libro Estudos Galego-Brasileiros 3. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Edita De Letras. Servizo de Edicións da UERJ.
ISBN: 978-85-60559-08-4
Páxinas Dende a 153 ata a 171

Narrativa e construción da identidade: "Os camiños da vida" de Ramón Otero Pedrayo.

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Libro Estudos Galego-Brasileiros 3. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Edita De Letras. Servizo de Edicións da UERJ.
ISBN: 978-85-60559-08-4
Páxinas Dende a 137 ata a 151

A manuscrita caligráfica de Uxío Novoneyra

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Estudos Galego-Brasileiros 3. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Edita De Letras. Servizo de Edicións da UERJ.
ISBN: 978-85-60559-08-4
Páxinas Dende a 61 ata a 101

A atribución da cantiga ¿Suer Fernandiz, si vej¿a plazer¿ (B1613/V1146)

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Medievalismo en Extremadura. Estudios sobre Literatura y Cultura Hispánicas de la Edad Media
Vol. - Edita Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura.
ISBN: 978-84-7723-879-9
Páxinas Dende a 709 ata a 714

Discurso ensaístico e discurso narrativo na prosa galega do século XIX.

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Libro Novas achegas ao estudo da cultura galega. Enfoques literarios e socio-históricos (contén CD-ROM)
Vol. - Edita Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-347-5
Páxinas Dende a 73 ata a 84

"U non vir vós, que eu por meu mal vi" (aproximación á dicotomía "veer" vs "non veer" no cancioneiro de amor de Don Dinís)

Autores/as Leticia Eirín García
Libro Novas achegas ao estudo da cultura galega. Enfoques literarios e socio-históricos (contén CD-ROM)
Vol. - Edita Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-347-5
Páxinas Dende a 11 ata a 29

Frustracións paralelas: Teatro Modernista Brasileiro e Teatro de Arte Galego

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Novas achegas ao estudo da cultura galega. Enfoques literarios e socio-históricos (contén CD-ROM)
Vol. - Edita Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-347-5
Páxinas Dende a 179 ata a 188

A historia e a dignidade do galego. De lingua enxalzada a lingua mortificada

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Sobre o racismo lingüístico
Vol. - Edita Edicións Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-160-6
Páxinas Dende a 31 ata a 66

A lóxica do racismo lingüístico. A súa funcionalidade.

Autores/as Mª Pilar García Negro
Libro Sobre o racismo lingüístico
Vol. - Edita Edicións Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-160-6
Páxinas Dende a 11 ata a 30

(Re)lexitimando a seguranza lingüística. Sobre a necesidade de afianzarnos un modelo culto para o galego.

Autores/as Goretti Sanmartin Rei
Libro Sobre o racismo lingüístico
Vol. - Edita Edicións Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-160-6
Páxinas Dende a 123 ata a 133

Ás voltas co significado da estandarización

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Libro Sobre o racismo lingüístico
Vol. - Edita Edicións Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-160-6
Páxinas Dende a 95 ata a 121

Os prólogos a Cantares Gallegos e Follas Novas, manifestos por unha cultura da resistencia

Autores/as Iria Sobrino Freire
Libro Rosalía 21
Vol. - Edita Edicións Xerais de Galicia e Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-9782-880-2
Páxinas Dende a 37 ata a 42

Edición e historia da lingua: Sobre a representación da nasalidade no trobadorismo profano galego-portugués e as formas «irmana» e afins

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro A edición da poesía trobadoresca en Galiza
Edita Baía Edicións.
ISBN: 978-84-96893-65-8
Páxinas Dende a 77 ata a 96

Edición e interpretación

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro A edición da poesía trobadoresca en Galiza
Vol. - Edita Baía Edicións.
ISBN: 978-84-96893-65-8
Páxinas Dende a 177 ata a 195

Introdución: os sonetos na produción poética de Noriega Varela

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Tenuis Pluvia. Sonetos
Edita Deputación Provincial de Lugo.
ISBN: 978-84-8192-361-2
Páxinas Dende a 21 ata a 71

Sufixos nominais na lírica profana galego-portuguesa

Autores/as Xoán López Viñas
Libro El futuro de las Humanidades
Vol. - Edita Imprenta Lugami.
ISBN: 84-9749-229-3
Páxinas Dende a 23 ata a 29

A literatura dramática galega na segunda metade do século XX

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Literatura dramática. Unha introdución histórica.
Vol. - Edita Galaxia.
ISBN: 978-84-9865-048-8
Páxinas Dende a 587 ata a 620

A literatura dramática galega. Primeira xeira. Diáspora e exilio.

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Literatura dramática. Unha introdución histórica.
Vol. - Edita Galaxia.
ISBN: 978-84-9865-048-8
Páxinas Dende a 561 ata a 586

Os Marcadores Discursivos en Galego desde a Teoría de Argumentación na Lingua.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Pelas Oito Partidas da Língua Portuguesa. Professor João Malaca Casteleiro. Homenagem.
Vol. - Edita Universidade de Macau.
ISBN: 978-99937-922-9-1
Páxinas Dende a 307 ata a 329

Algunhas cuestións sobre os usos como demostrativo do pronome identificador o.

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Libro Pelas Oito Partidas da Língua Portuguesa. Professor João Malaca Casteleiro. Homenagem.
Vol. - Edita Universidade de Macau.
ISBN: 978-99937-922-9-1
Páxinas Dende a 286 ata a 306

O Himno. Historia, texto e música

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández,Fernando López Acuña
Libro Símbolos de Galicia
Edita Consello da Cultura Galega / Real Academia Galega.
ISBN: 978-84-96530-46-I
Páxinas Dende a 105 ata a 192

¡Guau... Guau!, unha interesante publicación sempre envolta na polémica

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro ¡Guau... Guau! Periódico editado en Foz en 1906. Edición facsimilar
Vol. - Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-4335-1
Páxinas Dende a 7 ata a 16

No labirinto de Manuel Lourenzo

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Palabra e acción
Vol. - Edita Tris-Tram.
ISBN: 84-89377-72-3
Páxinas Dende a 17 ata a 26

A contribución do discurso xornalístico de Ramón Vilar Ponte ao proceso de emerxencia do Segundo Renacemento

Autores/as Goretti Sanmartin Rei
Libro Estudos galego-brasileiros II
Vol. - Edita Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
ISBN: 84-9749-180-7
Páxinas Dende a 297 ata a 324

A emerxencia da conciencia lingüística (galego-portuguesa-brasileira) en Murguía e Castelao

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Estudos galego-brasileiros II
Vol. - Edita Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
ISBN: 84-9749-180-7
Páxinas Dende a 271 ata a 296

A emerxencia da lingüística galega no século XIX

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Libro Estudos galego-brasileiros II
Vol. - Edita Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
ISBN: 84-9749-180-7
Páxinas Dende a 249 ata a 269

A literatura de viaxes nos contextos de emerxencia literaria: o caso galego

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Libro Estudos galego-brasileiros II
Vol. - Edita Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
ISBN: 84-9749-180-7
Páxinas Dende a 365 ata a 387

Da palabra á (cali)grafía en Uxío Novoneyra: Influencias interculturais e afluencias plástico-escriturais

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Estudos galego-brasileiros II
Vol. - Edita Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
ISBN: 84-9749-180-7
Páxinas Dende a 405 ata a 428

Ensino e realidade: de Sarmiento a Castelao.

Autores/as Mª Pilar García Negro
Libro Estudos galego-brasileiros II
Vol. - Edita Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
ISBN: 84-9749-180-7
Páxinas Dende a 325 ata a 348

Unha novela de formación: Intres, de Luís Manteiga

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Estudos galego-brasileiros II
Vol. - Edita Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
ISBN: 84-9749-180-7
Páxinas Dende a 389 ata a 404

A poesía bélica de Noriega Varela e tres poemas apócrifos

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Guerra Civil e Literatura Galega (1936-1939)
Vol. - Edita Edicións Xerais.
ISBN: 84-9782-467-9
Páxinas Dende a 71 ata a 105

A proxección da literatura tradicional na prensa escrita do século XIX

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Libro Literatura y prensa. Estudios de Literatura Española Contemporánea
Vol. - Edita Deputación Provincial da Coruña.
ISBN: 84-9812-021-7
Páxinas Dende a 375 ata a 381

Literatura e ideoloxía na prensa do primeiro terzo do século XX

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Literatura y prensa. Estudios de Literatura Española Contemporánea
Vol. - Edita Deputación Provincial da Coruña.
ISBN: 84-9812-021-7
Páxinas Dende a 99 ata a 106

O ensaio

Autores/as Iria Sobrino Freire
Libro Elementos de crítica literaria
Edita Edicións Xerais.
ISBN: 978-84-9782-253-4
Páxinas Dende a 471 ata a 490

Estudo linguístico de Intres

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro Intres (1934-1935). Edición e estudo lingüístico de Manuel Ferreiro. Estudo literario de Laura Tato Fontaíña.
Vol. - Edita Edicións do Castro.
ISBN: 84-8485-213-X
Páxinas Dende a 59 ata a 210

O uso dos conectores contraargumentativos mais, pero, pro e porén no galego escrito actual en confronto co galego-portugués medieval.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Mário Vilela.
Vol. - Edita Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
ISBN: 972-8932-06-5
Páxinas Dende a 901 ata a 913

O complemento preposicional perspectivado desde o marco teórico da gramática de valencias

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Libro Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Mário Vilela.
Vol. - Edita Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
ISBN: 972-8932-06-5
Páxinas Dende a 889 ata a 900

A recuperación de Luís Manteiga na configuración da narrativa galega

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Intres (1934-1935). Edición e estudo lingüístico de Manuel Ferreiro. Estudo literario de Laura Tato Fontaíña.
Vol. - Edita Edicións do Castro.
ISBN: 84-8485-213-X
Páxinas Dende a 9 ata a 58

De Pondal para Curros: apostilas a tres poemas éditos e un poema inédito de 1914

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro Actas do I Congreso Internacional «Curros Enríquez e o seu Tempo»
Vol. II Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: 84-95415-79-8
Páxinas Dende a 66 ata a 83

A narrativa galega contemporánea

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Ler Ferrín; ler Galiza: estudos literarios
Vol. - Edita Edições Dialogars.
ISBN: 85-86837-05-9
Páxinas Dende a 9 ata a 33

Manifesto, identidade e planificación do repertorio: unha perspectiva intercultural

Autores/as Iria Sobrino Freire
Libro Bases metodolóxicas para una historia comparada das literaturas da península ibérica
Edita Universidade de Santiago de Compostela.
ISBN: 84-9750-399-6
Páxinas Dende a 297 ata a 311

"De Rosalía de Castro ás escritoras actuais: seguimento e contradición"

Autores/as Mª Pilar García Negro
Libro Textos de Mulher/Muller/Mujer
Vol. - Edita Universidade de Extramadura.
ISBN: 84-7723-628-3
Páxinas Dende a 33 ata a 55

Las bibliotecas digitales y la sociedad de la información

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian,Nieves Rodríguez Brisaboa
Libro Del Texto al Hipertexto: las Bibliotecas Universitarias ante el reto de la Digitalización
Vol. - Edita Ediciones de la Univ. De Castilla -La Mancha.
ISBN: 84-8427-341-5
Páxinas Dende a 103 ata a 139

"Á maneira de limiar: Da poderosa (in) verdade dos mitos no teatro de Manuel Lourenzo"

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Insomnes (de Manuel Lourenzo)
Vol. - Edita Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor.
ISBN: 84-9749-106-8
Páxinas Dende a 7 ata a 31

Rafael Dieste

Autores/as Iria Sobrino Freire
Libro Galicia. Literatura. Escritores gallegos en la literatura española, Tomo XXXV, coord. Darío Villanueva Prieto
Edita Hércules de Ediciones S.A..
ISBN: 84-89468-97-4
Páxinas Dende a 220 ata a 231

Limiar

Autores/as Mª Pilar García Negro
Libro Amor ao mar
Vol. - Edita O Castro.
ISBN: 84-8485-136-2
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Reflexións a respeito da situación da lingua galega

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Xornadas de coordinación de políticas lingüísticas
Vol. - Edita Fundación Enclave Galiza.
ISBN: 84-607-7708-1
Páxinas Dende a 14 ata a 21

"Os heroes da narrativa de Ramón Otero Pedrayo ou o necesario compromiso co proxecto de construción nacional".

Autores/as Julià, A.
Libro Estudos galego-brasileiros
Vol. - Edita H.P. Comunicação.
ISBN: 85-7576-033-5
Páxinas Dende a 219 ata a 240

Lírica trobadoresca e poesía contemporánea. Se o noso mar e os peixes Sar arriba andasen de Bernardino Graña

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Libro Estudos galego-brasileiros
Vol. - Edita H.P. Comunicação.
ISBN: 85-7576-033-5
Páxinas Dende a 257 ata a 280

Para a historia d`Os Eoas. Un poema épico fundacional no labirinto das indecisións

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro Estudos galego-brasileiros
Edita H.P. Comunicação.
ISBN: 85-7576-033-5
Páxinas Dende a 161 ata a 192

A lingua literaria decimonónica (I): o contexto sociolingüístico

Autores/as Goretti Sanmartin Rei
Libro Estudos galego-brasileiros
Vol. - Edita H.P. Comunicação.
ISBN: 85-7576-033-5
Páxinas Dende a 49 ata a 79

A lingua literaria decimonónica (III): Aspectos do léxico

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Libro Estudos galego-brasileiros
Vol. - Edita H.P. Comunicação.
ISBN: 85-7576-033-5
Páxinas Dende a 113 ata a 160

"Do carácter transitivo da literatura e da plástica"

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Estudos galego-brasileiros
Vol. - Edita H.P. Comunicação.
ISBN: 85-7576-033-5
Páxinas Dende a 295 ata a 326

"Rosalía de Castro: o valor dunha pioneira"

Autores/as Mª Pilar García Negro
Libro Escrita e mulleres. Doce ensaios arredor do Virxinia Woolf
Vol. - Edita Sotelo Blanco.
ISBN: 84-7824-430-1
Páxinas Dende a 127 ata a 131

"O sol do verán: as afinidades electivas"

Autores/as Mª Pilar García Negro
Libro Carlos Casares. A semente aquecida da palabra
Vol. - Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: 84-95415-68-2
Páxinas Dende a 155 ata a 156

"Limiar"

Autores/as Mª Pilar García Negro
Libro Moncho Valcarce: O cura das Encrobas
Vol. - Edita Novos Vieiros.
ISBN: 84-932970-2-X
Páxinas Dende a 11 ata a 13

A emerxencia do discurso narrativo: da novela ao romance.

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Estudos galego-brasileiros
Vol. - Edita H.P. Comunicação.
ISBN: 85-7576-033-5
Páxinas Dende a 193 ata a 218

O agoiro profético dos novos tempos: reflexións sociolingüíticas nos prefacios de Ribalta.

Autores/as Goretti Sanmartin Rei
Libro Vir bonus docendi peritus: homenaxe a José Pérez Riesco
Vol. - Edita Servicio Publicaciones UDC.
ISBN: 84-9749-043-6
Páxinas Dende a 419 ata a 432

Ricardo Carvalho Calero escribe a Xosé Filgueira Valverde.

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Libro Actas do simposio Carvalho Calero, Memoria do século.
Vol. - Edita ASPG/Dpto. Galego-Portugués, Francés e Lingüística.
ISBN: 84-89679-66-5
Páxinas Dende a 349 ata a 365

Andrés Martínez Salazar, os xograis galegos e as fanadas edicións galegas dos cancioneiros medievais.

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Libro Vir bonus docendi peritus: homenaxe a José Pérez Riesco
Vol. - Edita Servicio Publicaciones UDC.
ISBN: 84-9749-043-6
Páxinas Dende a 227 ata a 239

En ilustre compaña. Os trobadores galego-portugueses na poesía de Ernesto Guerra da Cal.

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Libro Ernesto Guerra da Cal. Lonxe da súa terra matricial.
Vol. - Edita Concello de Ferrol.
ISBN: 1576-4540
Páxinas Dende a 117 ata a 128

"Mulleres e políticas públicas"

Autores/as Mª Pilar García Negro
Libro Mulleres e políticas públicas
Vol. - Edita Fundación Galiza Sempre.
ISBN: C-2121-2002
Páxinas Dende a 109 ata a 112

"Carta-prólogo a Rafael Lluís Ninyoles"

Autores/as Mª Pilar García Negro
Libro Nai España. Aproximación ó nacionalismo español
Vol. - Edita Edicións Laiovento.
ISBN: 84-8487-017-0
Páxinas Dende a 9 ata a 16

Enesto Guerra da Cal, In Memoriam

Autores/as Mª Pilar García Negro
Libro Ferrol en tempo de historia. Recuperación da nosa memoria histórica
Vol. - Edita Concello de Ferrol.
ISBN: C-2508-02-D.L.
Páxinas Dende a 0 ata a 0

O motivo do mapa na narrativa de Ramón Otero Pedrayo.

Autores/as Julià, A.
Libro Vir bonus docendi peritus: homenaxe a José Pérez Riesco
Vol. - Edita Servicio Publicaciones UDC.
ISBN: 84-9749-043-6
Páxinas Dende a 85 ata a 92

Castelao e a lingua galega: teoría e praxe.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Vir bonus docendi peritus: homenaxe a José Pérez Riesco
Vol. - Edita Servicio Publicaciones UDC.
ISBN: 84-9749-043-6
Páxinas Dende a 149 ata a 169

Arredor dos elementos deícticos adverbiasis apresentativos.

Autores/as Xose Manuel Sánchez Rei
Libro Vir bonus docendi peritus: homenaxe a José Pérez Riesco
Vol. - Edita Servicio Publicaciones UDC.
ISBN: 84-9749-043-6
Páxinas Dende a 407 ata a 417

O imposible (contra)discurso da anterioridade. A representación da infancia en Baleas e baleas, de Luisa Castro

Autores/as Iria Sobrino Freire
Libro Homenaje a Benito Varela Jácome
Edita Universidade de Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-8121-898-5
Páxinas Dende a 553 ata a 563

A obra dramática de Euloxio R. Ruibal.

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Teatro, cerimonia e xogo. A traxectoria teatral, literaria e cinematográfica de Euloxio R. Ruibal.
Vol. - Edita Tris-Tram.
ISBN: 84-89377-30-8
Páxinas Dende a 27 ata a 40

Introducción.

Autores/as Goretti Sanmartin Rei,Mª Pilar García Negro
Libro O feito lingüístico galego. Ramón Vilar Ponte.
Vol. - Edita Sutega.
ISBN: 84-89679-64-9
Páxinas Dende a 1 ata a 13

O teatro desde o 36.

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Galicia. Literatura. Vol. XXXIII.
Vol. - Edita Hércules de Ediciones.
ISBN: 84-89468-77-X
Páxinas Dende a 442 ata a 510

O Contexto: Da (est)ética dunha síntese artística ( Contributos para a avaliación dunha peza 'retreatalizada')

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Os Vellos non deben de namorarse( de Castelao). Dirección de Manuel Areoso
Vol. - Edita CDG-IGAEM.
ISBN: 84-453-2681-3
Páxinas Dende a 0 ata a 0

A casamenteira: contextualización e análise

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro A Casamenteira
Vol. - Edita Linteo.
ISBN: 84-930058-6-X
Páxinas Dende a 37 ata a 84

Unha homenaxe

Autores/as Mª Pilar García Negro
Libro Homenaxe D.Jenaro Marinhas del Valle
Vol. - ISBN: nodef-0188
Páxinas Dende a 6 ata a 7

A transmisión da Literatura Galega

Autores/as Mª Pilar García Negro
Libro Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero
Vol. - Edita Parlamento de Galicia.
ISBN: 84-8121-826-X
Páxinas Dende a 301 ata a 310

De Anacreonte a Pondal. Un novo poema

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro Profesor Basilio Losada. Ensinar a pensar con liberdade e risco
Edita Universitat de Barcelona.
ISBN: 84-475-2486-8
Páxinas Dende a 376 ata a 386

Os Carballos Pondalianos( sobre 'Fillo cativo da gandra')

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero
Vol. - Edita Parlamento de Galicia.
ISBN: 84-8121-826-X
Páxinas Dende a 235 ata a 254

O estilo de Ramón Otero Pedrayo

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian,Goretti Sanmartin Rei
Libro Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero
Vol. - Edita Parlamento de Galicia.
ISBN: 84-8121-826-X
Páxinas Dende a 213 ata a 233

Noriega Varela, poeta lusófilo

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero
Vol. 2 Edita Parlamento de Galicia.
ISBN: 84-8121-826-X
Páxinas Dende a 275 ata a 299

Poesía galega do (pre)Rexurdimento. Tres poemas ignorados e esquecidos en homenaxe ao actor Julián Romea

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Libro Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero
Vol. - Edita Parlamento de Galicia.
ISBN: 84-8121-826-X
Páxinas Dende a 349 ata a 361

Algunhas cuestións arredor da Transitividade

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Profesor Basilio Losada. Ensinar a pensar con liberdade e risco
Vol. - Edita Universitat de Barcelona.
ISBN: 84-475-2486-8
Páxinas Dende a 387 ata a 395

Deus é un fenómeno local que varia conforme ò clima. Da tradición (im)prescindibel

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Profesor Basilio Losada. Ensinar a pensar con liberdade e risco
Vol. - Edita Universitat de Barcelona.
ISBN: 84-475-2486-8
Páxinas Dende a 515 ata a 522

Da interpretatio e da damnatio nominis. El vira/ Elvira

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero
Vol. - Edita Parlamento de Galicia.
ISBN: 84-8121-826-X
Páxinas Dende a 445 ata a 477

Lingua 2º ESO

Autores/as Goretti Sanmartin Rei,Manuel Amor Couto,Mercedes Espiño Amil,José María Fernández López
Libro Lingua e Literatura 2ºESO
Vol. - Edita Promocións Culturais Galegas.
ISBN: 84-89138-79-G
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Prosa didáctica( 1916-1936). Antoloxía e fascículo de análise

Autores/as Goretti Sanmartin Rei
Libro Historia da Literatura Galega. 50 tomos formados por Antoloxías de texto e o correspondente fascículo de análise
Vol. - Edita Promocións Culturais Galegas.
ISBN: 84-89679-31-2
Páxinas Dende a 802 ata a 822

Varela Buxán no teatro galego

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Manuel Daniel Varela Buxán. O patriarca do teatro galego
Vol. - Edita Seminario Estudios de Deza.
ISBN: 84-607-1538-8
Páxinas Dende a 31 ata a 38

Tierra Verde: un poema inédito de Eduardo Pondal

Autores/as Manuel Ferreiro Fernández
Libro Cinguidos por unha arela común. Homenaxe a Xesús Alonso Montero
Vol. - Edita Univ. Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-807-3
Páxinas Dende a 489 ata a 527

Sobre os usos do infinitivo flexionado e do futuro de subxuntivo no galego moderno

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Tomo I
Vol. - Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-806-5
Páxinas Dende a 389 ata a 416

O idioma galego na encrucillada: presente e futuro

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro La Llengua i la literatura gallegues als inicis del Tercer Ressorgiment( 1976-2000)
Vol. - Edita Amics de les Arts e Uned.
ISBN: D.L. B-27224-99
Páxinas Dende a 38 ata a 42

unha viaxe dos séculos recuados en nós. Da lírica medieval galego- portuguesa e da súa vixencia

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro La Llengua i la literatura gallegues als inicis del Tercer Ressorgiment( 1976-2000)
Vol. - Edita Amics de les Arts e Uned.
ISBN: D.L. B-27224-99
Páxinas Dende a 97 ata a 100

María Balteira, señora do tempo pasado

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Libro Cinguidos por unha arela común. Homenaxe a Xesús Alonso Montero
Vol. - Edita Univ. Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-807-3
Páxinas Dende a 795 ata a 811

Incitación aos canibais( ao que xulgo: arredor da crítica na literatura galega)

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Cinguidos por unha arela común. Homenaxe a Xesús Alonso Montero
Vol. - Edita Univ. Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-807-3
Páxinas Dende a 917 ata a 934

Grupo Nós: Ramón Otero Pedrayo

Autores/as Carme Fernández Perez-Sanjulian
Libro Historia da Literatura Galega
Vol. - Edita A Nosa Terra.
ISBN: 84-89679-00-2
Páxinas Dende a 707 ata a 736

Mendinho, Martín Codax e Joan de Cangas

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro E miraremo-las ondas (Once cantigas no mar de Vigo.Mendinho.Martín Codax.Joan de Cangas)
Vol. - Edita Espiral Maior.
ISBN: 84-89814-41-4
Páxinas Dende a 33 ata a 56

O Teatro Actual

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Historia da Literatura Galega
Vol. - Edita A Nosa Terra.
ISBN: 84-89679-00-2
Páxinas Dende a 1410 ata a 1440

Eduardo Pondal «ao estilo» de Joan Zorro (A primeira cantiga neotrobadoresca galega)

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro Congreso O Mar das Cantigas
Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-2310-5
Páxinas Dende a 213 ata a 234

A poesía e o teatro interseculares

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato,Francisco Pillado Mayor
Libro Historia da Literatura Galega
Vol. 2 Edita ASPG-A NOSA TERRA.
ISBN: 84-89679-03-7
Páxinas Dende a 513 ata a 544

O Neotrobadorismo. Fermín Bouza Brey. No volume: Historia da Literatura Galega

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Libro A nosa Terra
Vol. - Edita ASPG-A NOSA TERRA.
ISBN: 84-89679-04-5
Páxinas Dende a 898 ata a 928

Os séculos escuros e a ilustración galega, in AA.VV.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato,Laura Tato Fontaiña
Libro Historia da Literatura Galega
Vol. 1 Edita ASPG-A NOSA TERRA.
ISBN: 84-89679-02-9
Páxinas Dende a 194 ata a 224

Prosa Literaria Medieval, en AA.VV.

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Historia da Literatura Galega
Vol. 1 Edita ASPG-A NOSA TERRA.
ISBN: 84-89679-02-9
Páxinas Dende a 130 ata a 160

Os diminutivos na poesía en galego de Rosalía de Castro

Autores/as Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Scripta Philologica in memoriam Manuel Taboada Cid II
Vol. 2 Edita Univ. de A Coruña.
ISBN: 84-88301-24-3
Páxinas Dende a 837 ata a 862

Características xerais. Cantigas de escarnio e maldicer

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Historia da Literatura Galega
Vol. - Edita ASPG-A NOSA TERRA.
ISBN: 84-89679-02-9
Páxinas Dende a 34 ata a 64

Cantigas de Amor. Cantigas de Amigo

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Historia da Literatura Galega
Vol. - Edita ASPG-A NOSA TERRA.
ISBN: 84-89679-02-9
Páxinas Dende a 66 ata a 96

A Xeración dos Restauradores e o seu contexto Histórico: a prosa e o teatro

Autores/as Laura Tato Fontaíña,M. Lourenzo,L. Obelleiro
Libro Historia da Literatura Galega
Vol. - Edita ASPG-A NOSA TERRA.
ISBN: 84-89679-02-9
Páxinas Dende a 290 ata a 320

Cantigas de Santa María. Prolongación da escola trobadoresca

Autores/as Laura Tato Fontaíña
Libro Historia da Literatura Galega
Vol. - Edita ASPG-A NOSA TERRA.
ISBN: 84-89679-02-9
Páxinas Dende a 98 ata a 128

DistorÇao e estranheza em "A Engomadeira" de Almada Negreiros

Autores/as Carlos Paulo Martínez Pereiro
Libro Scripta Philologica in memoriam Manuel Taboada Cid II
Vol. - Edita Univ. de A Coruña.
ISBN: 84-88301-24-3
Páxinas Dende a 947 ata a 978

O portugués como ficción dramática (A fronteira lingüística no entremés «A contenda dos Labradores de Caldelas» [1671])

Autores/as Manuel Ferreiro
Libro Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera
Vol. II Edita Univeridad de Extremadura.
ISBN: 84-7723-237-7
Páxinas Dende a 9 ata a 32

Celso E. Ferreiro, poeta do maldizer

Autores/as Mª Teresa López Fernández
Libro Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro
Edita Servicio de Publicacións e Intercambio Científico.
ISBN: 87-7191-825-0
Páxinas Dende a 317 ata a 325

A trajetória de Caetano Veloso no campo cultural brasileiro da segunda metade do século XX

Autor/a María Jesús Leira Lugrís
Director/es María do Carme Fernández Pérez-Sanjulián; María Carmen Villarino Pardo
Ámbito Facultade de Filoloxía
Cualificación Sobresainte

Verso e acorde: Relacións entre literatura galega e música (1960-2000)

Autor/a Francisco Alberto Pombo Añón
Director/es Xosé María Dobarro Paz; María Teresa López Fernández
Ámbito Facultade de Filoloxía
Cualificación Sobresaliente Cum laude

O estereotipo antigalego na literatura española moderna: xénese, desenvolvemento e consolidación

Autor/a Alexandre Pérez Vigo
Director/es Manuel Ferreiro Fernández
Ámbito Facultade de Filoloxía
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Exercícios do olhar: Leituras das poéticas experimentais portuguesas da segunda metade do século XX

Autor/a Sara Lacerda Canpino
Director/es Carlos Paulo Martínez Pereiro, Golgona Anghel e Abel Barros Baptista
Ámbito Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A crise identitaria no sistema teatral galego do século XXI: tensións entre o valor económico e o compromiso cunha identidade cultural diferenciada

Autor/a Luís Miguel Antelo Lema
Director/es Laura Tato Fontaíña; Carlos Cayetano Vizcaíno Fernández
Ámbito Facultade de Filoloxía
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Deconstruír o erotismo poético desde as non-monogamias. Estudo e relectura da poesía erótica galega e da súa recepción crítica na primeira década do século XXI

Autor/a Ánxela Lema París
Director/es María do Carme Fernández Pérez-Sanjulián; Marta Segarra Montaner
Ámbito Facultade de Filoloxía
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Novela e memoria cultural: a ficcionalización do franquismo na narrativa galega (2000-2015)

Autor/a Diego Rivadulla Costa
Director/es Carlos Paulo Martínez Pereiro
Ámbito Facultade de Filoloxía
Cualificación Sobresaliente Cum laude

O muralismo no conxunto da obra artística e literaria de Luís Seoane

Autor/a María Micaela Rei Castro
Director/es Carlos Paulo Martínez Pereiro
Ámbito Facultade de Filoloxía
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Las TIC y la normalización lingüística en la sociedad gallega actual. Una aproximación a su realidad educativa.

Autor/a María Luz Varela Armas
Director/es Goretti Sanmartín Rei
Ámbito Gallego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

As relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no trobadorismo galego

Autor/a Carlos Manuel Callón Torres
Director/es María Pilar García Negro; Manuel Ferreiro Fernández
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

«Postilhão de Apolo»: Edição e Estudo

Autor/a Filipe Antonio Fernández Diez
Director/es Carlos Paulo Martínez Pereiro
Ámbito Facultade de Filoloxía
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A obra poética de Miguel Anxo Fernán Vello

Autor/a María Teresa Seara Domínguez
Director/es Teresa López Fernández & Xosé María Dobarro Paz
Ámbito Facultade de Filoloxía
Cualificación Sobresainte

Sociolingüística e tradução de português do Brasil: problemas de norma e repercussões didáticas

Autor/a Sandra María Pérez López
Director/es Xosé Ramón Freixeiro Mato; Xosé Manuel Sánchez Rei
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Lingua galega e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS

Autor/a Estefanía Mosquera Castro
Director/es Manuel Ferreiro Fernández; Xosé Manuel Sánchez Rei
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

O Teatro Circo na configuración do Teatro Independente galego (1967-1978)

Autor/a Cilla Lourenzo Módia
Director/es Laura Tato Fontaíña
Ámbito Facultade de Filoloxía da UDC
Cualificación Apto Cum Laude

A formación de palabras no galego medieval: a afixación

Autor/a Xoán Luís López Viñas
Director/es Manuel Ferreiro Fernández
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Apto Cum Laude

A tópica da visión e o amor trobadoresco no cancioneiro de Don Denis. (Estudo retórico-literario e edición crítica de 33 cantigas de amor)

Autor/a Leticia Eirín García
Director/es Carlos Paulo Martínez Pereiro
Ámbito Departamento Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

O debate sobre a identidade feminina na obra de Rosalía de Castro

Autor/a Diego Pardo Amado
Director/es María Pilar García Negro
Ámbito Universidade da Coruña (UDC)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

As viaxes pola nosa terra e as razóns da súa escrita no primeiro terzo do século XX

Autor/a Alberto Allegue Leira
Director/es Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Ámbito Universidade da Coruña (UDC)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A aula literaria. Análise crítica de seis textos galegos do novecentos

Autor/a Manuel Castelao Mexuto
Director/es Mª Pilar García Negro
Ámbito Gallego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Problemática sobre el impacto de la expansión automática de consultas y desambiguación semántica en la evaluación de los sistemas de recuperación de información

Autor/a Francisco Joao Pinto
Director/es Carme Fernández Perez-Sanjulian;Antonio Fariña Martínez
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aproximación a la estilística a través de la obra narrativa de X. C. Caneiro. La rendabilidad de la lengua, el juego de palabras y otras artes en la creación del estilo literario

Autor/a Olivia Pena Arijón
Director/es Xose Ramón Freixeiro Mato
Ámbito Gallego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Algoritmos de proceso del lenguaje natural para sistemas de conversión texto-habla en portugués

Autor/a Daniela Filipa Macedo Braga Moreira da Silva
Director/es Xose Ramón Freixeiro Mato;Maria Aldina Marques;Fernando Gil Vianna Resende jr
Ámbito Gallego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Edición crítica y estudio de los textos anónimos da lírica profana medieval gallego-portuguesa

Autor/a Dulce Maria Fernandez Graña
Director/es Carlos Paulo Martínez Pereiro
Ámbito Gallego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El léxico de los romances de la tradición oral moderna portuguesa editados entre 1828 y 1960

Autor/a Natália de Jesus Albino Pires
Director/es Xose Ramón Freixeiro Mato
Ámbito Gallego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La "Escola Dramática Galega" en la configuración del sistema gallego de producción teatral (1978-1994)

Autor/a Carlos Caetano Vizcaíno Fernández
Director/es Laura Tato Fontaíña
Ámbito Gallego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Ramón Otero Pedrayo: una narrativa fundacional

Autor/a Carme Fernández Perez-Sanjulian
Director/es José Mª Dobarro Paz;Mª Pilar García Negro
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Os paratextos galegos (1916-1936). Análise sociolingüística dos prólogos

Autor/a Goretti Sanmartin Rei
Director/es Manuel Ferreiro Fernández;Francisco Fernández Rei
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Los demostrativos en gallego

Autor/a Xosé Manuel Sánchez Rei
Director/es Xose Ramón Freixeiro Mato
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Las rimas de la poesía trovadoresca gallego-portuguesa. Catálogo y análisis

Autor/a José Martin Montero Santalla
Director/es Carlos Paulo Martínez Pereiro
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Cultura y literatura italianas en la obra de Álvaro Cunqueiro

Autor/a Dorinda Rivera Pedredo
Director/es Carlos Paulo Martínez Pereiro
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

O xénero en galego

Autor/a Xoan Carlos Lagares Diez
Director/es Xose Ramón Freixeiro Mato
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación MH

Manuel María: Poesía, traballo lingüístico e traballo cultural

Autor/a Camilo Gómez Torres
Director/es Mª Pilar García Negro
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

O Teatro Galego e os Coros Populares (1915-1931)

Autor/a Laura Tato Fontaiña
Director/es Manuel Ferreiro Fernández
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Apto

A alusión á identidade da dama: unha ruptura do tópico?
XIV Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Horizontes dos Estudos Galegos e/na Lusofonía
Internacional

Autores/as Leticia Eirín García
Lugar Braga/ Guimarães (Portugal)

A reapropiación do noso patrimonio literario: Universo Cantigas. De 2010 a 2026: avances, fitos e retos
XIV Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Horizontes dos Estudos Galegos e/na Lusofonía
Internacional

Autores/as Manuel Ferreiro, Mariña Arbor Aldea
Lugar Braga/ Guimarães (Portugal)

Base de datos do teatro galego (1936-1973): presentación dun repositorio da actividade dramática galega no período franquista
XIV Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Horizontes dos Estudos Galegos e/na Lusofonía
Internacional

Autores/as Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes
Lugar Braga/ Guimarães (Portugal)

Painel "Teatro galego 1936-1973 (I)"
XIV Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Horizontes dos Estudos Galegos e/na Lusofonía
Internacional

Autores/as Carlos-Caetano, Biscainho-Fernandes
Lugar Braga/ Guimarães (Portugal)

Preguntas e silencios: o segredo amoroso
XIX Congresso da Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Internacional

Autores/as Leticia Eirín García
Lugar Alcobaça (Portugal)

Estereótipos e parêmias: os galegos e sua língua nos "Refranes" de Hernán Núñez de Toledo (1555)"
XVI Semana de Filologia na USP
Internacional

Autores/as Alexandre Peres Vigo
Lugar São Paulo (Brasil)

Galicians and their Language in Gonzalo de Korreas's "Vokabulario de rrefranes" (1627)
68th Annual Conference of the Association of Hispanists of Great Britain and Ireland
Internacional

Autores/as Alexandre Peres Vigo
Organizador Association of Hispanists of Great Britain and Ireland - Trinity College Dublin - University College Dublin
Lugar Dublín (Irlanda)

Prácticas de la memoria en la producción dramática gallega durante el franquismo
III Congreso Internacional Literatura y Franquismo: Ortodoxias y Heterodoxias
Internacional

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Organizador Universidad de Alcalá (UAH)
Lugar Alcalá de Henares (España)

De Marianella Morena a Ernesto Is: la memoria de María Casares como símbolo del exilio republicano español en el teatro actual
XIV Jornadas Nacionales y IX Jornadas Latinoamericanas de Investigación y Crítica Teatral
Internacional

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Organizador Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT)
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Da memoria tácita: pegadas da guerra civil no teatro galego da época franquista
44rth Annual Conference ACIS
Internacional

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Organizador Association for Contemporary Iberian Studies
Lugar Porto (Portugal)

Para una aproximación al universo femenino en la poesía medieval gallego-portuguesa: oralidad, concepto de autoría y escriptocentrismo
XV Jornadas Internacionales de Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres "Des-velando el género: trayectorias, tensiones y desafíos"
Internacional

Autores/as Leticia Eirín García
Lugar Mendoza (Argentina)

Unha memoria oculta(da)? Notas arredor d'O dragón de Tomás Barros
Workshop Investigación no teatro galego (1936-1973): propostas e resultados
Nacional

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Organizador Proxecto "Recuperación do patrimonio teatral de Galiza 4 (1936-1973). Emigración, exilio e resistencia interior" / Grupo ILLA
Lugar Coruña, A (España)

As donas e as voces da lírica profana galego-portuguesa
III Ciclo de webinarios divulgativos del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento: Vidas medievales en Galicia
Nacional

Autores/as Leticia Eirín García
Organizador INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS PADRE SARMIENTO (IEGPS)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Lírica galego-portuguesa, a poesía dun Reino
A lingua e o reino, entre Compostela e Braga
Internacional

Autores/as Leticia Eirín García
Organizador DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Lugar Santiago de Compostela (España)

Facelas visibles: mulleres no mundo da edición
XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos
Internacional

Autores/as Ánxela Lema París
Organizador ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDOS GALEGOS
Lugar Varsovia (Polonia)

O sufixo -il no galego-português medieval: estudo e causas da pouca produtividade
Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia 2022 (CUICIID 2022)
Internacional

Autores/as Xoán López Viñas
Lugar Madrid (España)

As cantigas de amigo de Pero Gonçalvez de Portocarreiro
Coloquio Internacional de la AHLM. Editar textos medievales en el siglo XXI
Internacional

Autores/as Leticia Eirín García
Lugar Madrid (España)

No universo das cantigas galego-portuguesas: sobre algúns erros ou intervencións dos copistas
Coloquio Internacional de la AHLM. Editar textos medievales en el siglo XXI
Internacional

Autores/as Manuel Ferreiro
Lugar Madrid (España)

Publicar a sua historia: mulheres editoras na Galiza
Colóquio internacional Ibéricas-Mulheres e mediação cultural no espaço peninsular
Internacional

Autores/as Ánxela Lema París
Lugar Lisboa (Portugal)

Memoria(s) periférica(s) del franquismo en el teatro gallego actual
Congreso Internacional Memorias Periféricas de la Guerra Civil y el Franquismo: Literaturas, Culturas, Ideologías
Internacional

Autores/as Diego Rivadulla Costa
Organizador Universitat de Valencia (UV)
Lugar Valencia (España)

Galegos e polacos no s. XIX: estereotipos paralelos á sombra da xenofobia
XIII Congresso da Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG). Abrindo rutas. Expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos
Internacional

Autores/as Alexandre Peres Vigo
Organizador