Estudos económicos: transporte, traballo e sostibilidade (MAJEFRE)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra. María Mercedes Teijeiro Álvarez
Profesor/a Contratado/a Doutor/a
Data de alta 07/07/2008
Adscrición a deptos. Instituto Universitario de Estudos Marítimos
Adscrición a centros Instituto Universitario de Estudos Marítimos
Código interno G000580

Contacto

Enderezo Edificio de Investigación Campus de Elviña 15071 - A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 2470
Correo
Sitio web  http://www.udc.es/iuem

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Inserción laboral

Educación Superior

Sostibilidade e deslocalización industrial

Globalización, converxencia e cohesión económica

Palabras chave Emprego; Educación; Desenvolvemento sostenible, deslocalización, desenvolvemento empresarial.; Globalización, integración económica, cohesión económica

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Amplas, ao estar integrado no Instituto Universitario de Estudios Marítimos.

Recursos de equipamento Grupo de traballo ad hoc para cada unha das liñas de investigación.
Resultados transferíbeis Publicacións en revistas especializadas. Asesoramento a institucións e asociacións. Elaboración de dictámenes para empresas.

Membros do grupo

Dra./Dr. María Mercedes Teijeiro Álvarez
Organización de empresas
Coordinador/a
Dra./Dr. Federico Guillermo Martín Palmero
Fundamentos da análise económica
PDI
Dra./Dr. Carlos Pateiro Rodríguez
Fundamentos da análise económica
PDI
Dra./Dr. Esther Alicia Barros Campello
Organización de empresas
PDI
Dra./Dr. Federico Martín Bermúdez
Economía aplicada
PDI
Antia Martínez Lourido
Economía aplicada
Doutorando/a

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Elaboración dunha nova RPT no Concello de Boiro

Entidade financiadora CONCELLO DE BOIRO
Investigadores principáis Francisco Jesús Ferreiro Seoane
Tipo Contrato
Datas Dende 15/12/2018 ata 15/12/2019

LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA FINANCIARIZACION: ACUMULACION MONETARIA, ESCASEZ DE EMPLEO Y DESIGUALDAD SOCIAL

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Matilde Massó Lago
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

Revisión de la metodología de elaboración de las Memorias de Sostenibilidad del sistema portuario español

Entidade financiadora ENTE PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
Investigadores principáis Federico Guillermo Martín Palmero
Tipo Contrato
Datas Dende 03/05/2013 ata 02/05/2014

PERFECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL ESTUDIO SOBRE INSERCIÓN LABORAL DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ- BOE 26-ENE-2011

Entidade financiadora MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Investigadores principáis María Jesús Freire Seoane
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/12/2011 ata 31/12/2011

EMIC European Marketing and Innovation Center (518185-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ECUE)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis María Jesús Freire Seoane
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 30/09/2011 ata 30/11/2013

Desarrollo e implantación de un índice sintético de sostenibilidad portuario en los puertos de titularidad estatal

Entidade financiadora ENTE PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
Investigadores principáis Federico Guillermo Martín Palmero
Tipo Contrato
Datas Dende 13/10/2011 ata 21/12/2012

PERFECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL ESTUDIO SOBRE INSERCIÓN LABORAL DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - BOE 16-ENE-2010

Entidade financiadora MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Investigadores principáis María Jesús Freire Seoane
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2010

FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TEMAS DE MERCADO DE TRABAJO - BOE 16-ENE-2010

Entidade financiadora MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Investigadores principáis María Jesús Freire Seoane
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2010

FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TEMAS DE MERCADO DE TRABAJO - BOE 7-ENE-2009

Entidade financiadora MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Investigadores principáis María Jesús Freire Seoane
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2009

A inclusión sociolaboral da muller no ambito rural de Galicia a través da alfabetización dixital

Entidade financiadora SERVIZO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER
Investigadores principáis Isabel Novo Corti / Manoel Baña Castro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 30/09/2010

CONVENIO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN ENTRE A UDC E A AUTORIDADE PORTUARIA DA CORUÑA

Entidade financiadora AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 05/05/2009 ata 05/05/2010

Educación, empleo y exclusión social: análisis comparativo y evolución de las políticas públicas en España y Panamá - BOE 15-ENE-2008

Entidade financiadora MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Investigadores principáis María Jesús Freire Seoane
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

Educación, empleo y exclusión social: análisis comparativo y evolución de las políticas públicas en España y Panamá - BOE 10-ENE-2007

Entidade financiadora MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Investigadores principáis María Jesús Freire Seoane
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2007

Educación, empleo y exclusión social: análisis comparativo y evolución de las políticas públicas en España y Costa Rica- BOE 10-ENE-2007

Entidade financiadora MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Investigadores principáis María Jesús Freire Seoane
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2007

Mujer, Universidad y Empleo

Entidade financiadora Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Investigadores principáis María Jesús Freire Seoane
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/02/2006 ata 01/02/2007

Desaxustes entre o stock de capital humano e a demanda de man de obra das empresas en Galicia. Modelizacións e análises da competitividade Galicia-España

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
Investigadores principáis María Jesús Freire Seoane
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2009

Educación, empleo y exclusión social: análisis comparativo y evolución de las políticas públicas en España y Costa Rica- BOE 5-ENE-2006

Entidade financiadora MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Investigadores principáis María Jesús Freire Seoane
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2006

Proyecto para la realización de experiencias piloto y fases previas para la creación de un Observatorio Permanente de Opinión Pública y Comunicación Social

Entidade financiadora RADIO CORUÑA, S.L.
Investigadores principáis Federico Guillermo Martín Palmero/Valentín Alejandro Martinez Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 12/07/2006 ata 01/07/2007

Plan Estrategico de necesidades de formación de las PYME en la provincia de A Coruña

Entidade financiadora Confederación de Empresarios de A Coruña
Investigadores principáis Federico Guillermo Martín Palmero
Tipo Contrato
Datas Dende 16/01/2006 ata 16/06/2006

Estudio sociológico y urbanístico dirigido a la revitalización integral del Barrio de las Flores

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principáis Federico Martín Palmero/ María Del Carmen Lamela Viera
Tipo Contrato
Datas Dende 28/12/2005 ata 30/10/2006

Convenio de colaboración entre a UDC e a excma. Deputación provincial da Coruña para a realización dun proxecto de investigación sobre Agricultura Ecolóxica no consorcio das Mariñas

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Federico Guillermo Martín Palmero
Tipo Contrato
Datas Dende 03/06/2005 ata 03/01/2006

Convenio para desenvolvemento de proxectos de investigación entre a UDC e o Concello de Abegondo

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO
Tipo Contrato
Datas Dende 24/02/2005 ata 31/03/2005

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUAC E A UNIÓN GENERAL DE TRABALLADORES ( UGT )

Entidade financiadora UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (U.G.T.)
Tipo Contrato
Datas Dende 10/01/2005 ata 15/04/2005

CONVENIO PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN ENTRE A UDC E A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE A CORUÑA

Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2005 ata 01/01/2006

CONVENIO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN ENTRE A UDC E A AUTORIDADE PORTUARIA DA CORUÑA

Entidade financiadora AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 28/10/2004 ata 28/12/2005

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 26/03/2004 ata 20/04/2004

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A UDC E A S.A. DE XESTIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA)

Entidade financiadora CESGA - S.A.X. CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 27/01/2004 ata 30/04/2004

Deseño do Plan Estratéxico de Desenvolvemento Sostible para Galiza

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/10/2003 ata 15/10/2005

CONVENIO PARA DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN ENTRE A UDC E O CONCELLO DE ABEGONDO

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO
Tipo Contrato
Datas Dende 04/12/2003 ata 15/12/2003

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A UDC E O CONCELLO DE CALDAS DE REIS

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE CALDAS DE REIS
Tipo Contrato
Datas Dende 12/02/2003 ata 12/08/2003

Sistemas de Tarificación del Transporte Marítimo-Terrestre ( SITATRAMATE)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/09/2002 ata 16/09/2005

La política monetaria única en la UE. Desigualdades regionales y coordinación de políticas económicas

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 17/07/2002 ata 17/07/2003

La política monetaria única y las desigualdades reginales de la unión económica y monetaria

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 23/05/2001 ata 23/05/2002

El futuro del sistema de pensiones. Un análisis teórico de estructuras óptimas de financiación para afrontar el envejecimiento de la población

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Polarización y riesgo de automatización del empleo en el mercado laboral español

Autores/as Francisco_Ferreiro, Mogo_Castro, Manuel Octavio Del Campo Villares, Adrían_ríos
Revista Revista Empresa y Humanismo Vol. XXVI Núm. 2 (páxs. 1 ata 42)

El Marketing Territorial para el fortalecimiento de la Comunicación Gubernamental

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Luciana_Panke, Eladio_Jardón
Revista Más Poder Local Núm. 51 (páxs. 7 ata 24)
DOI https://doi.org/10.56151/maspoderlocal.102

Análisis de la gestión de los residuos sólidos urbanos en Europa

Autores/as Héctor_Carvajal, Mercedes Teijeiro, Maria Teresa García Álvarez
Revista Universidad y Sociedad Vol. 1 Núm. 14 (páxs. 402 ata 415)

El Diagnóstico Territorial un instrumento en defensa de la provisión de los servicios públicos locales

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Vanessa_Miguens, Ana_Cid
Revista ADMINISTRACION & CIDADANIA, REVISTA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 361 ata 380)
DOI https://doi.org/10.36402/ac.v16i2.4774

Impacto microeconómico de la financiarización en las pequeñas empresas: el caso español

Autores/as Nazaret Abalde, Fernando González-Laxe, Federico Guillermo Martín Palmero, Matilde Masso
Revista Atlantic Review of Economics Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 1 ata 18)

Gestión del capital intelectual en tiempos de turbulencia: un análisis de la Banca en Ecuador

Autores/as Miguel Angel Peñarreta-Quezada, Mercedes Teijeiro, Reinaldo Armas Herrera
Revista Universidad y Sociedad Vol. 14 Núm. 6 (páxs. 77 ata 87)

Good Practices in Strategic Port Performance

Autores/as Fernando Ignacio González Laxe, Martin-Bermúdez, F, Federico Guillermo Martín Palmero
Revista Transactions on Maritime Science Vol. 11
DOI https://doi.org/10.7225/toms.v11.n01.015

El Diagnóstico territorial un instrumento en defensa de la provisión pública local el estudio de un caso

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco_Ferreiro, Ana_Cid
Revista Brazilian Journal of business Vol. 4 Núm. 4 (páxs. 1926 ata 1950)
DOI https://doi.org/10.34140/bjbv4n4-023

Políticas para la competencia en servicios de interés económico general. El caso del servicio postal en la UE.

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Rodríguez-García, Mauro, Esther Barros Campello, López-Bermúdez, Beatriz, Pateiro-López, Carlos
Revista ECONOMIAUNAM-MÉXICO Vol. 18 Núm. 52 (páxs. 216 ata 240)

Evolución de la política medioambiental en la gestión de residuos

Autores/as Héctor_Carvajal, Maria Teresa García Alvarez, Mercedes Teijeiro
Revista Universidad y Sociedad Vol. 2 Núm. 13 (páxs. 265 ata 275)

Los sectores mas atractivos del mercado laboral y su dimensión internacional

Autores/as Francisco_Ferreiro, Vanessa_Miguens, Manuel Octavio Del Campo Villares
Revista Revista Globalización Competitividad y Gobernabilidad Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 102 ata 113)
DOI https://doi.org/10.3232/gcg.2021.v15.n1.05

La (in)estabilidad de la demanda de dinero en Colombia: 2003-2020

Autores/as Esther Barros Campello, Carlos Pateiro Rodríguez, José Venancio Salcines Cristal
Revista INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Vol. 81 Núm. 319 (páxs. 141 ata 167)

El Plan de Marketing Territorial: un instrumento para la gestión pública provincial (Ourense, España)

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Eladio_Jardón, Vanessa_Miguens, Francisco_Ferreiro
Revista Terrra Revista de Desarrollo Local Núm. 9 (páxs. 28 ata 59)
DOI https://doi.org/10.7203/terra.9.21347

Análisis de la convergencia intrarregional Ourense vs Galicia, 2000-2018: una intervención pública local

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Eladio_Jardón, Francisco_Ferreiro
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 30 Núm. 2

Business Survival and the Influence of Innovation on Entrepreneurs in Business Incubators

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Vanessa_Miguens, Francisco_Ferreiro
Revista Sustainability Vol. 12 Núm. 15

Sustainable Development in the Economic, Environmental, and Social Fields of Ecuadorian Universities

Autores/as Bermeo Pacheco, Javier Alejandro, Mercedes Teijeiro, Teresa García Álvarez
Revista Sustainability Vol. 12 Núm. 18 (páxs. 1 ata 21)
DOI https://doi.org/10.3390/su12187384

Análisis de la tendencia a la liquidez del agregado monetario M3 en la eurozona: 1997-2018

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Freire Seoane, M.J., López-Bermúdez, Beatriz, Pateiro-López, Carlos
Revista TRIMESTRE ECONOMICO Vol. 87 Núm. 345 (páxs. 171 ata 204)
DOI https://doi.org/10.204307ete.v87i345.956

Port cities and new maritime strategies: European diversity | Las ciudades portuarias ante las nuevas estrategias marítimas: La diversidad Europea

Autores/as Fernando González Laxe, Federico Guillermo Martín Palmero
Revista CIUDAD Y TERRITORIO, ESTUDIOS TERRITORIALES Vol. 52 Núm. 205 (páxs. 493 ata 506)
DOI https://doi.org/10.37230/cytet.2020.205.04

Blue governance: Sustainable port governance

Autores/as López-Bermúdez, Beatriz, Mª Jesús Luisa Freire Seoane, Pateiro-Rodríguez, Carlos
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 29 Núm. 3 (páxs. 1 ata 17)
DOI https://doi.org/10.15304/rge.29.3.6956

LA FORMACION Y LA GESTION DEL TALENTO EN LAS EMPRESAS MAS VALORADAS EN RECURSOS HUMANOS EN ESPAÑA

Autores/as Francisco_Ferreiro, Manuel Octavio Del Campo Villares, Marta_Camino
Revista Contaduría y Administración Vol. 64 Núm. 3 (páxs. 1 ata 21)

Sustainability at Spanish ports specialized in liquid bulk: evolution in times of crisis (2010¿2015)

Autores/as Fermnando González-Laxe, Federico Martín Bermudez, Federico Martín-Palmero, María Isabel Novo Corti
Revista MARITIME POLICY AND MANAGEMENT Vol. 46 Núm. 4 (páxs. 491 ata 507)
DOI https://doi.org/10.180/03088839.2019.1569766

Factor Analysis of Organizational Justice: The Case of Ecuador

Autores/as Cesar Quezada Abad, Mercedes Teijeiro, Luis Felipe Brito Gaona, Mª Jesús Luisa Freire Seoane
Revista European Research Studies Journal Vol. XXII Núm. 3 (páxs. 22 ata 50)

The Inefficiency of the Neoclassical Paradigm in the Promotion of Subjective Well-Being and Socioeconomic, and Environmental Sustainability: An Empirical Test for the Spanish Case

Autores/as MEMBIELA-POLLÁN, MATÍAS, Alló, Maria, Pateiro-Rodríguez, Carlos, Blázquez-Lozano, Félix
Revista Sustainability Vol. 11 Núm. 24 (páxs. 7102 ata 7116)
DOI https://doi.org/10.3390/su11247102

The role of the enhanced carry to risk on currency policy: the Mexican Peso

Autores/as Carlos Fernández Herraiz, Prado-Domínguez, A. Javier, Pateiro-Rodríguez, Carlos, García-Iglesias, Jesús M.
Revista APPLIED ECONOMICS Vol. 51 Núm. 17 (páxs. 1808 ata 1816)
DOI https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1529395

ANALYSIS OF THE TLIQUIDITY OF MONETARY AGGREGATE M3 IN THE EUROZONE: 1997-2018

Autores/as Pateiro Rodríguez, Carlos, Freire Seoane, M.J., López-Bermúdez, Beatriz, Pateiro-López, Carlos
Revista TRIMESTRE ECONOMICO Vol. LXXXVII Núm. 345 PREVIS (páxs. ¿ ata ¿)

Evolución de la rentabilidad de la educación superior en Panamá

Autores/as Mª Jesús Freire, Maura Núñez Flores, Teijeiro-Alvarez, Mercedes, Carlos Pais Montes
Revista Revista Iberoamericana de Educación Superior Vol. 9 Núm. 24 (páxs. 17 ata 41)

Las TIC y su mediación en el fortalecimiento de la Educación Superior

Autores/as Cesar Quezada Abad, Mercedes Teijeiro, Oscar Riofrío-Orozco, Luis Felipe Brito Gaona
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 39 Núm. 35 (páxs. 1 ata 21)

O AEDL COMO INSTRUMENTO DO DESENVOLVEMENTO LOCAL EN GALICIA. ANALISE DO SEU PERFIL

Autores/as Marta_Camino, Francisco_Ferreiro, Manuel Octavio Del Campo Villares
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 27 Núm. 1 (páxs. 173 ata 186)

Explorando las claves del éxito de las campañas de crowdfunding en Ecuador.

Autores/as M Peñarreta, Mercedes Teijeiro, Reinaldo A.
Revista REVISTA IBÉRICA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Núm. e16 (páxs. 247 ata 256)

Path. Dependence and European Fisheries Management

Autores/as Federico Martín-Palmero, Fernando I. González Laxe
Revista EUROPEAN JOURNAL OF GOVERNMENT AND ECONOMICS Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 138 ata 153)
DOI https://doi.org/10.17979/ejge.2018.7i2.4411

The use of ICT in Spanish Financial Sector: the case of Facebook

Autores/as Miguel Angel Peñarreta-Quezada, Teijeiro-Alvarez, Mercedes, Clide Rodríguez Vázquez, Félix Blázquez-Lozano
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 39 Núm. 16

Exchange policy credibility through the lens of the carry trade: The Mexican peso and the Brazilian real Article Oct 2018

Autores/as Carlos Fernández Herraiz, Javier Prado Domínguez, Pateiro-Rodríguez, Carlos, García-Iglesias, Jesús M.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF GOVERNMENT AND ECONOMICS Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 123 ata 137)

La dimensión social de la economía: status quaestionis

Autores/as Matías E. Membiela Pollán, J.A. Pena López, Pateiro Rodríguez, Carlos
Revista Ciencia Económica Vol. 6 Núm. 11 (páxs. 92 ata 113)

Governance of the fishery industry: A new global context

Autores/as Fernando González-Laxe, Federico Martín Bermudez, Federico Guillermo Martín Palmero, Isabel Novo-Corti
Revista OCEAN & COASTAL MANAGEMENT Vol. 153 (páxs. 33 ata 45)

ANALYSIS OF THE MOST VALUED ORGANIZATION TO WORK FOR IN SPAIN, ACCORDING TO NATIONALITY AND LOCATION

Autores/as Francisco_Ferreiro, Manuel Octavio Del Campo Villares
Revista TECHNOLOGY TRANSFER AND ENTREPRENEURSHIP Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 83 ata 99)
DOI https://doi.org/10.2174/221380990666618121414125420

ANALISIS MULTIVARIANTE DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DEL ALUMNADO MAS SOBRESALIENTE DE LA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA EN GALCIA, ESPAÑA

Autores/as Francisco_Ferreiro, Marta_Camino, Manuel Octavio Del Campo Villares
Revista REVISTA DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS Y SOCIOLÓGICAS Vol. 16 Núm. 1 (páxs. 117 ata 146)

EL EFECTO POBLACION EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA LOCAL. UNA REFLEXION A TRAVES DEL ANALISIS AUTONOMICO COMPARADO GALICIA VS EXTREMADURA

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco_Ferreiro, Marta_Camino
Revista Revista de Estudios Económicos y Empresariales Núm. 29 (páxs. 15 ata 41)

La función redistributiva en los servicios de interés económico general

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Rodríguez-García, Mauro
Revista ECONOMIAUNAM-MÉXICO Vol. 14 Núm. 40 (páxs. 101 ata 120)

El esquema de objetivos de inflación: Evidencia para América Latina (1999-2015)

Autores/as Esther Barros Campello, Pateiro-Rodríguez, Carlos, José Venancio Salcines Cristal, Carlos Pateiro-Lopez
Revista Estudios de Economía Vol. 44 Núm. 2 (páxs. 223 ata 250)

ANALISIS FINANCIERO-PRESUPUESTARIO EN LA PROVISION LOCAL, UN CASO PRACTICO: CERDEDO Y COTOBADE

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco_Ferreiro, Marta_Camino
Revista REVISTA DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS Y SOCIOLÓGICAS Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 203 ata 228)

Assessment of port sustainability through synthetic indexes. Application to the Spanish case

Autores/as Fernando González-Laxe, Federico Martín Bermudez, Federico Guillermo Martín Palmero, Isabel Novo-Corti
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 1 Núm. 119 (páxs. 220 ata 225)

El esquema de objetivos de inflación: Evidencia para América Latina (1999-2015)

Autores/as Barros-Campello, Esther, Pateiro-Rodríguez, Carlos, Salcines-Cristal, J.V., Pateiro-López, Carlos
Revista ESTUDIOS DE ECONOMÍA Vol. 44 Núm. 2 (páxs. 97 ata 124)

EVALUATION OF THE FANPAGES OF THE SPANISH UNIVERSITIES: PUBLIC VS. PRIVATE INSTITUTIONS

Autores/as Rodriguez-Vazquez, C, Teijeiro-Alvarez, M, Blazquez-Lozano, F
Revista Universal Access in the Information Society. International Journal (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1007/s10209-017-0530-3

THE IMPLEMENTATION OF THE LIST OF JOB POSTS (RPT) ON A GALICIAN LOCAL ADMINISTRATION

Autores/as Francisco_Ferreiro, MANUEL_OCTAVIO, Marta_Camino
Revista A & C. REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL Núm. 67 (páxs. 11 ata 40)
DOI https://doi.org/10.21056

Reduction of switching costs: Some solutions for Access to vital elements of the postal network

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, José Manuel Barreiro Viñán, Rodríguez-García, Mauro, Pateiro-López, Carlos
Revista Ciencia Económica Núm. 5 (páxs. 3 ata 24)

The behavior of the components of M3 in the Euro Area: 1999-2014

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Barros-Campello, Esther, Varela-Candamio, Laura, Pateiro-López, Carlos
Revista Open Journal of Business and Management Vol. 4 Núm. 4 (páxs. 606 ata 620)
DOI https://doi.org/10.4236/ojbm.2016.44062

Liberalization and tariff dismantling: Effects on the competitiveness of mussel cultivation industry in Spain.

Autores/as Fernando I. González Laxe, Federico Guillermo Martín Palmero, D. Calvo Dopico
Revista BRITISH FOOD JOURNAL Vol. 118 Núm. 2 (páxs. 250 ata 271)
DOI https://doi.org/10.1108/bfj-03-2015-0087

The switching costs in the european postal service. Are there any solutions?

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Prado-Domínguez, A. Javier, García-Iglesias, Jesús M., Barreiro Viñán, J. Manuel
Revista EUROPEAN JOURNAL OF GOVERNMENT AND ECONOMICS Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 104 ata 119)

Servicio Universal y Discapacidad en los servicios de interés económico general en España

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Rodríguez-García, Mauro, Barreiro Viñán, J. Manuel, Pateiro-López, Carlos
Revista Ciencia Económica Vol. 5 Núm. 9 (páxs. 20 ata 42)

¿Existe evidencia de asimetrías en la gestión de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo: 1999-2014?

Autores/as Barros-Campello, Esther, Pateiro-Rodríguez, Carlos, Salcines-Cristal, J.V.
Revista TRIMESTRE ECONOMICO Núm. 331 (páxs. 1 ata 33)

Los productos financieros derivados y la política monetaria: evidencia para la Reserva Federal (2000-2015).

Autores/as Esther Barros Campello, Carlos Pateiro Rodríguez, José Venancio Salcines Cristal
Revista CUADERNOS DE ECONOMÍA Vol. 39 Núm. 109

A INCIDENCIA DA EVOLUCION DAS CONDICIONS SOCIOLABORAIS DO SECTOR FINANCEIRO NA MOTIVACION INTERNA PARA A FORMACION DOS TRABALLADORES

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco_Ferreiro
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO Núm. 7 (páxs. 29 ata 63)

Sustainability and the Spanish port system. Analysis of the relationship between economic and environmental indicators

Autores/as Fernando Ignacio González Laxe, Federico Martín Bermúdez, Federico Guillermo Martín Palmero, Isabel Novo-Corti
Revista MARINE POLLUTION BULLETIN Vol. 113 Núm. 1 (páxs. 232 ata 239)

Analysis of business incubators in Galicia through the "integral model of economic profitability"

Autores/as Manuel_Octavio, Marta_Camino, Francisco_Ferreiro
Revista INVESTIGACIONES REGIONALES Vol. 1 Núm. 33 (páxs. 7 ata 31)

Duopolio con costos de cambio y de retención. Efectos sobre el excedente del consumidor y el bienestar social

Autores/as Carlos Pateiro-Rodríguez, Prado-Domínguez, A. Javier, García-Iglesias, Jesús M, Barreiro Viñán, J. Manuel
Revista INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Vol. 74 Núm. 292 (páxs. 159 ata 184)

SUPPORTING INNOVATION THROUGH A MECHANISM OF ACCELERATED DEPRECIATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco Jesús Ferreiro
Revista Journal of Economics World (páxs. 1 ata 16)

Buscando simetrías y asimetrías en la política monetaria de la Reserva Federal: 1966-2012

Autores/as Esther Barros Campello, Carlos Pateiro Rodríguez, Jesús Manuel García Iglesias
Revista INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Vol. LXXIV Núm. 291 (páxs. 21 ata 52)

Buscando simetrías y asimetrías en la política monetaria de la Reserva Federal, 1966-2012

Autores/as Barros-Campello, Esther, Pateiro-Rodríguez, Carlos, García-Iglesias, Jesús M
Revista INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Vol. LXXIV Núm. 291 (páxs. 21 ata 52)

El mercado de mejillón en España. Efectos de la competitividad, el desarme arancelario y la deslocalización

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe
Revista DISTRIBUCION Y CONSUMO Vol. 3 (páxs. 102 ata 111)

Sustainable development and structural changes in the Spanish Economy (1955-2000): an econometric approach to the model of development and its environmental consequences

Autores/as Fernando I. González Laxe, Federico Guillermo Martín Palmero, Carlos Pateiro Rodríguez
Revista ARTHUSE SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT Núm. 2/2 2014 (páxs. 19 ata 32)
DOI https://doi.org/10.15651/arethuse

MERCADO LABORAL, FORMACION Y TEJIDO EMPRESARIAL EN ESPAÑA: ¿HACIA DONDE VAMOS?

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares
Revista Criterios, res publica fulget Vol. 13 (páxs. 120 ata 145)

Sustainable development and structural changes in the Spanish Economy (1950-2000): an econometric approach to the model of development and its environmental consequences

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Revista ARTHUSE SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT Vol. 2 (páxs. 19 ata 32)

LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION LOCAL: UNA APROXIMACION PRACTICA AL CASO ESPAÑOL.

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares
Revista Criterios, res publica fulget Vol. 13 (páxs. 89 ata 119)

A Reforma da Administración Local en España: unha alternativa financeira á crise

Autores/as Manuel_Octavio, Francisco_Ferreiro, Venancio_Salcines
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Núm. 48 (páxs. 75 ata 100)

Efectos de los costes de cambio y de retención sobre el bienestar social en el servicio postal europeo

Autores/as Prado Domínguez, A. Javier, Pateiro-Rodríguez, Carlos, Barreiro Viñán, J. Manuel
Revista Revista de Ciencias Sociales Vol. XX Núm. 2 (páxs. 384 ata 396)

Deficiencias estruturais, emigración interrexional e fuga de cerebros: o caso de Galicia

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando González-Laxe
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 9 ata 30)

Deficiencias estruturais, emigración interrexional e fuga de cerebros: O caso de Galicia

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 9 ata 9)

THE REFORM OF THE LOCAL ADMINISTRATION IN SPAIN IN TERMS OF POPULATION.

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco Jesús Ferreiro
Revista Journal of US-China Public Administration Vol. 10 Núm. 10 (páxs. 945 ata 957)

Graduate competencies and employability: The impact of matching firms' needs and personal attainments

Autores/as Mercedes Teijeiro, Paolo Rungo, Mª Jesús Freire
Revista ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW Núm. 34 (páxs. 286 ata 295)

¿Son asimétricas las reacciones de política monetaria de un banco central? El caso del BCE

Autores/as Jesús Manuell García-Iglesias, Carlos Pateiro-Rodríguez, J. Venancio Salcines Cristal
Revista INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Vol. LXXII Núm. 284 (páxs. 3 ata 22)

Crisis y Consumo de productos pesqueros

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe
Revista DISTRIBUCION Y CONSUMO Vol. 4 (páxs. 32 ata 40)

La adecuación de las competencias adquiridas por los graduados y las requeridas por los empresarios

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, Carlos Pais Montes, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista REVISTA DE EDUCACIÓN (páxs. 0 ata 0)

Corporate Social Responsibility and Sustainable Development

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista International Journal of Economics& Business Administration Vol. 1 Núm. 3 (páxs. 79 ata 92)

Efectos de los costes de cambio y retención sobre el bienestar social en el proceso de apertura del servicio postal europeo

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, José Manuel Barreiro Viñán, Jesús Manuel García Iglesias
Revista Anales de Economía Aplicada Vol. XXVII Núm. 27 (páxs. 209 ata 230)

La prestación del servicio universal ¿conlleva un riesgo inexorable de quiebra?

Autores/as Prado-Domínguez, A. Javier, Pateiro-Rodríguez, Carlos, García-Iglesias, Jesús M.
Revista Revista de Ciencias Sociales Vol. XVIII Núm. 1 (páxs. 9 ata 23)

Human capital management as a source of competitive advantage

Autores/as Rosa Mariz Pérez, Mercedes Teijeiro Álvarez, Teresa García Álvarez
Revista Journal of US-China Public Administration Vol. 9 (páxs. 929 ata 942)

O ICO: O FINANCIAMENTO CON FONDOS PUBLICOS EN TEMPOS DE CRISE.

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco Jesús Ferreiro
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 21 (páxs. 267 ata 294)

La educación en Panamá. Estado de la cuestión

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, Maura Núñez Flores, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista Perfiles educativos (páxs. 0 ata 0)

Las dimensiones territoriales urbana e interurbana de la liberalización del sector postal y cuestiones de ineficiencia de acceso a la red

Autores/as Carlos Pateiro-Rodríguez, Jesús Manuel García-Iglesias, Jesús Manuel Barreiro-Viñán
Revista URBAN PUBLIC ECONOMICS REVIEW Núm. 17 (páxs. 79 ata 105)

The relevance of human capital as a driver for innovation

Autores/as R.M. Mariz-Pérez, M.M. Teijeiro-Álvarez, M.T. García-Álvarez
Revista CUADERNOS DE ECONOMÍA Vol. 35 Núm. 98 (páxs. 68 ata 78)

Structural Capital Management: A Guide for Indicators

Autores/as María Teresa García-Álvarez, Rosa Mª Mariz-Pérez, Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista International Journal of Management & Information Systems Vol. 15 Núm. 3 (páxs. 41 ata 52)

O ICO: AXENTE MEDIADOR NA CONQUISTA DOS MERCADOS INTERNACIONAIS. UNHA ALTERNATIVA A CRISE.

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco Jesús Ferreiro
Revista ADMINISTRACION & CIDADANIA, REVISTA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 75 ata 101)

Políticas educativas y empleabilidad: ¿cuáles son las competencias más influyentes?

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez, Carlos Pais Montes
Revista EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES (páxs. 0 ata 0)

EL ICO: AGENTE MEDIADOR EN LA CONQUISTA DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES. UNA ALTERNATIVA A LA CRISIS.

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco Jesús Ferreiro
Revista ADMINISTRACIÓN & CIDADANÍA Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 75 ata 101)

Sobre el papel del saldo presupuestario en las decisiones del Banco Central Europeo

Autores/as Jesús M. García Iglesias, Carlos Pateiro-Rodríguez, J. Venancio Salcines
Revista INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Vol. LXX Núm. 275 (páxs. 39 ata 61)

La responsabilidad social en el ámbito de la teoría del capital intelectual

Autores/as Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista Atlantic Review of Economics Vol. 2 (páxs. 1 ata 30)

La gestión de la liquidez del Banco Central Europeo durante la crisis financiera: 2008-2009

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Jesús M. García Iglesias, Ramón José Núñez Gamallo
Revista ECONOMIC ANALYSIS WORKING PAPERS Vol. 9 (páxs. 1 ata 17)

Revisión histórica de la garantía de calidad externa en las instituciones de educación superior

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista REVISTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Vol. 33 Núm. 3 (páxs. 123 ata 135)

La inversión en capital humano de los jóvenes gallegos: ¿sigue siendo rentable la educación?

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista CUADERNOS DE ECONOMÍA Vol. 33 Núm. 92 (páxs. 45 ata 69)

La gestión del capital humano en el marco de la teoría del capital intelectual. Una guía de indicadores

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, María Mercedes Teijeiro Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Revista ECONOMÍA INDUSTRIAL Vol. 378 (páxs. 45 ata 57)

Cálculo del patrimonio neto empresarial en el caso de oferta de compra de acciones. Un ajuste ente la normativa mercantil y contable

Autores/as Emilia Luisa García Arthus, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN Núm. 323 (páxs. 165 ata 186)

Competences of graduates as an indicator of external quality assurance universities

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista REGIONAL AND SECTORAL ECONOMIC STUDIES Vol. 10 Núm. 3 (páxs. 77 ata 92)

Un análisis de la transformación del servicio universal y el ámbito reservado en las políticas de competencia del sector postal en la Unión Europea

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, A. Javier Prado Domínguez
Revista GESTION Y POLITICA PUBLICA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 187 ata 238)

El patrimonio neto de la empresa en el caso de continuidad de la actividad

Autores/as Emilia Luisa García Arthus, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista TÉCNICA CONTABLE Núm. 729 (páxs. 36 ata 43)

Mobilidade e desenvolvemento sustentable: Unha aproximación aos cambios nos hábitos de transporte das persoas en Galicia (2001-2007)

Autores/as Fernando I. González Laxe, Federico Guillermo Martín Palmero, Fernanda Miguélez Pose
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 195 ata 200)

Atractividad y competitividad económica de los territorios

Autores/as Fernando I. González Laxe, Federico Guillermo Martín Palmero
Revista BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Núm. 2966 (páxs. 45 ata 57)

Análisis de la estrategia de política monetaria del Banco Central Europeo (1999-2005)

Autores/as Jesús Manuel García Iglesias, Carlos Pateiro Rodríguez
Revista TRIMESTRE ECONOMICO Vol. LXXVI (1) Núm. 301 (páxs. 181 ata 214)

LA SOCIALIZACIÓN PARA EL TRABAJO DE LOS JÓVENES GALLEGOS

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez, Mª Jesús Luisa Freire Seoane
Revista Revista de Estudos Euro Rexionais (páxs. 0 ata 0)

Efecto sobre o patrimonio neto das empresas galegas da nova contabilización dos gastos amortizables

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 149 ata 164)

Análisis de los factores que afectan a la decisión de ser emprendedor

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista CUADERNOS DE ECONOMÍA Vol. 32 Núm. 90 (páxs. 5 ata 27)

Regional Analysis and sustainable development: application of a synthetic sustainability indicator to Galicia and the European Union

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe
Revista CHINESE BUSINESS REVIEW Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 1 ata 16)

Sustainable Development and Regional Convergence: The Spanish Case

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, Fernanda Miguélez Pose
Revista STUDIES IN REGIONAL SCIENCE Vol. 14 (páxs. 31 ata 34)

Relationship between Quantification Systems of National Accounting and Indicators of Sustainable Development

Autores/as Fernando I. González Laxe, Federico Guillermo Martín Palmero, Fernanda Miguélez Pose
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGICAL ECONOMICS & STATISTICS Vol. 14 (páxs. 31 ata 44)

¿Existe una relación de equilibrio a largo plazo entre dinero y precios en la eurozona:1999-2006?

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Ramón José Núñez Gamallo, Jesús Manuel García Iglesias
Revista REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Vol. XXIII Núm. 52 (páxs. 41 ata 62)

EL VALOR ECONÓMICO DE LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO DEL SIGLO XX

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, José Venancio Salcines Cristal
Revista REVISTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Vol. 37 Núm. 3 (páxs. 45 ata 61)

El valor económico de la educación a través del pensamiento económico en el S.XX

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, José Venancio Salcines Cristal
Revista REVISTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Vol. 37 Núm. 147 (páxs. 45 ata 61)

¿Unha Galiza insustentable?

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 169 (páxs. 16 ata 21)

How have European Union regulation tools on maritime safety development after the Prestige catastrophe? A special reference to Spain

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, A. Javier Prado Domínguez, Jesús Ángel Dopico Castro
Revista ECONOMIC ANALYSIS WORKING PAPERS Vol. 4 Núm. 10 (páxs. 1 ata 18)

Medio ambiente y bienestar social. El caso de las regiones españolas.

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, Marcos Fernández Francos
Revista BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Vol. 2883 (páxs. 25 ata 34)

La inserción de los jóvenes en Galicia. Una estimación Minceriana de la rentabilidad de la educación

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Revista CUADERNOS DE ECONOMÍA (páxs. 0 ata 0)

Medioambiente y bienestar social. El caso de las regiones españolas

Autores/as Fernando I. González Laxe, Federico Guillermo Martín Palmero, Marcos Fernández Francos
Revista BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Vol. 2833 (páxs. 25 ata 34)

Democracias de Mercado y Desarrollo Sostenible

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Revista Criterios, res publica fulget Núm. 3 (páxs. 113 ata 120)

Medición del desarrollo sostenible y análisis regional. Diseño y aplicación a las comunidades autónomas españolas

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, Marcos Fernández Francos
Revista INVESTIGACIONES REGIONALES Núm. 5 (páxs. 91 ata 112)

Las ciudades sumideros de energía

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernanda Miguélez Pose
Revista ARCHIPIÉLAGO Vol. 61 (páxs. 19 ata 25)

Diseño de un índice sintético de desarrollo sostenible y aplicación a la Unión Europea

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe
Revista ECONOMÍA AGRARIA Y RECURSOS NATURALES (páxs. 3 ata 26)

Las ciudades sumideros de energía. Consumir el mundo: Hacia un uso responsable de la energía.

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernanda Miguélez Pose
Revista ARCHIPIÉLAGO Vol. 61 (páxs. 19 ata 25)

Medición del desarrollo sostenible y análisis regional: diseño y aplicación de un índice sintético global a las comunidades autónomas españolas

Autores/as Fernando I. González Laxe, Federico Guillermo Martín Palmero, Marcos Fernández Francos
Revista INVESTIGACIONES REGIONALES Núm. 5 (páxs. 91 ata 112)

La transición al desarrollo sostenible en la Unión Europea

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Revista REVISTA DE ESTUDIOS EUROPEOS Vol. 33 (páxs. 85 ata 96)

Aproximación ó deseño dun indice sintético de equidade e a súa aplicación ó caso de Galicia e as Comunidades Autónomas españolas

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Revista REVISTA GALEGA DE CIENCIAS SOCIAIS Vol. 2 (páxs. 3 ata 19)

Dimensiones del desarrollo sostenible y planificación tradicional de la economía gallega

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Revista GALICIA EN CLAVE ECONÓMICA Vol. 6 (páxs. 47 ata 56)

El proceso y el modelo liberalizador del sector postal en la Unión Europea. Referencia al caso de ESpaña

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez
Revista INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. REVISTA DE ECONOMÍA Vol. - Núm. 808 (páxs. 141 ata 160)

Asimetrías internacionales y comportamiento de la inversión directa extranjera

Autores/as Esther Barros Campello
Revista GALICIA EN CLAVE ECONÓMICA (páxs. 115 ata 133)

La estrategia de política monetaria: Efectividad y comunicación. El caso del BCE.

Autores/as José Venancio Salcines Cristal, Javier Orosa González, Carlos Pateiro Rodríguez
Revista MOMENTO ECONÓMICO Núm. 121 (páxs. 2 ata 32)

La estrategia de política monetaria del Banco Central Europeo como vehículo de comunicación

Autores/as Antonio García Lorenzo, Carlos Pateiro Rodríguez
Revista ANÁLISIS FINANCIERO INTERNACIONAL Núm. 107 (páxs. 23 ata 37)

Estructura Económico-Contable de las empresas y capacidad exportadora: un análisis de la industria manufacturera española, 1994-1999

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Revista INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. REVISTA DE ECONOMÍA Núm. 802 (páxs. 43 ata 55)

Dos años de política monetaria común en un marco macroeconómico estable. Una interpretación a través de la regla de Taylor: España 1999-2000

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez
Revista ANÁLISIS FINANCIERO INTERNACIONAL Núm. 104 (páxs. 29 ata 42)

Adaptación de los tipos de interés de intervención a la regla de Taylor. Un análisis econométrico

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez
Revista INVESTIGACIÓN OPERACIONAL Vol. 3 Núm. - (páxs. 0 ata 0)

La Universidad Española ante el proceso de reforma

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, José Venancio Salcines Cristal
Revista RISEU (RED DE INVESTIGACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR) Núm. - (páxs. 1 ata 7)

El desempleo en la economía española

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, José Venancio Salcines Cristal
Revista ECONOMÍA INFORMA Núm. 300 (páxs. 17 ata 32)

El ahorro financiero en un marco macroeconómico estable

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez
Revista BOLSA DE MADRID Núm. 96 (páxs. 24 ata 31)

La estrategia de la política monetaria. Efectividad y comunicación. El caso del Banco Central Europeo

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, José Venancio Salcines Cristal
Revista MOMENTO ECONÓMICO Núm. - (páxs. 0 ata 0)

El papel del euro como moneda internacional.

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Pablo Castellanos Garcia
Revista CUADERNOS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Núm. 10 (páxs. 273 ata 303)

Fundamentos Económicos y de la Hacienda Pública (2ª edición)

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Paulino Montes-Solla
Editorial Reprografía Noroeste S.L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-18291-42-5

PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA: LIBRO DE EJERCICIOS, TESTS Y EXÁMENES RESUELTOS

Autores/as PATEIRO-RODRÍGUEZ, CARLOS, Luis Ángel Veiga Fernández, Varela-Candamio, Laura, Bruna Quintas, F.
Editores reprografia noroeste
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-18291-07-4

PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA: TEMAS

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Luis Ángel Veiga Fernández, Varela-Candamio, Laura, Bruna Quintas, F.
Editores reprografia noroeste
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-18291-06-7

Fundamentos Económicos y de la Hacienda Pública

Autores/as Manuel_Octavio, María_Barreiro
Editorial Reprografía Noroeste, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16294-81-7

Principios de Economía y de la Hacienda Pública: Fundamentos, Gastos e Ingresos Públicos

Editores María Barreiro Gen, Manuel Octavio Del Campo Villares
Editorial Reprografía Noroeste S.L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16294-41-1

MACROECONOMÍA. LIBRO DE EJERCICIOS RESUELTOS. TEST, PROBLEMAS Y EXÁMENES

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, María Jesús Freire Seoane, Luis Ángel Veiga Fernández, Laura Varela Candamio, Fernando Bruna Quintas
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16294-32-9

PRINCIPIOS DE LA HACIENDA PUBLICA: FUNDAMENTOS, GASTOS E INGRESOS PUBLICOS (2ª EDICION)

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares
Editores reprografia noroeste
Editorial Reprografía Noroeste, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16294-08-4

PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA. LIBRO DE PROBLEMAS, TEST Y EXÁMENES RESUELTOS

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, María Jesús Freire Seoane, Luis Ángel Veiga Fernández, Laura Varela Candamio, Fernando Bruna Quintas, María Barreiro-Gen
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16294-12-1

MACROECONOMÍA. TEMAS

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, María Jesús Freire Seoane, Luis Ángel Veiga Fernández, Laura Varela Candamio, Fernando Bruna Quintas, María Barreiro Gen
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16294-13-8

MACROECONOMÍA. DEMANDA VS. CRECIMIENTO

Autores/as María Jesús Freire Seoane, Carlos Pateiro Rodríguez
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16294-05-3

Global Entrepreneurship Monitor. Informe Ejecutivo Galicia 2013

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez
Editorial Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-697-1937-4

MACROECONOMÍA

Autores/as C. Pateiro Rodríguez, M. Jesús Freire Seoane, F. Bruna Quintas
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-92794-93-5

PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Luis A. Veiga Fernández, Laura Varela Candamio, Fernando Bruna Quintas
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-92794-91-1

PRINCIPIOS DE LA HACIENDA PUBLICA: FUNDAMENTOS, GASTOS E INGRESOS PUBLICOS

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares
Editores reprografia noroeste
Editorial Reprografía Noroeste, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-92794-89-8

MACROECONOMÍA. PROBLEMAS Y TEST RESUELTOS

Autores/as C. Pateiro Rodríguez, M. Jesús Freire Seoane, F. Bruna Quintas, M. Barreiro Gen
Editorial Reprografía Noroeste, SL, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-92794-94-2

Investigaciones de Economía de la Educación, Volume 8

Editores Mercedes Teijeiro Álvarez
Editorial Asociación de Economía de la Educación, Coruña, A (España)
ISBN 987-84-695-9677-7

DE LA ADMINISTRACION A LA GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco Jesús Ferreiro
Editorial XUNTA DE GALICIA CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA Y ADMINISTRACION PUBLICA, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-453-5102-4

Global Entrepreneurship Monitor. Informe Ejecutivo Galicia 2012

Autores/as Mercedes Teijeiro Álvarez
Editorial Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-695-9073-1

EL ICO ALTERNATIVA PREFERENTE A LA FINANCIACION PRODUCTIVA PRIVADA

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco Jesús Ferreiro
Editorial Escuela de Finanzas, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-695-4790-8

Global Entrepreneurship Monitor. Informe Ejecutivo Galicia 2011

Autores/as Mercedes Teijeiro Álvarez
Editorial Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-695-6179-9

ANALISIS SOCIOECONOMICO DEL LITORAL GALLEGO

Autores/as Francisco Jesús Ferreiro, Alberto Vaquero García, Francisco Javier Sanz Larruga, Manuel Octavio Del Campo Villares
Editores Xunta de Galicia
Editorial Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-693-9147-1

Historia del pensamiento económico: de Grecia al Marginalismo

Autores/as José Venancio Salcines Cristal, Esther Barros Campello
Editorial Escuela de Finanzas, S.L., Oleiros (España)
ISBN 978-84-614-9263-3

Global Entrepreneurship Monitor. Informe Ejecutivo Galicia 2010

Autores/as Mercedes Teijeiro Álvarez
Editorial Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-694-7306-1

NOTAS PRACTICAS DE LA IMPOSICION SOBRE LA RENTA

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares
Editorial Escuela de Finanzas, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-614-1143-6

Evaluación económica de las catástrofes marítimas

ISBN 978-84-9745-164-2

Sostenibilidad, valores y cultura ambiental

Autores/as García-Mira, R., Pedro Vega-Marcote
Editorial Pirámide, Madrid (España)
ISBN 978-84-368-2304-2

Estudio del impacto económico del puerto de A Coruña

Autores/as Fernando I. González Laxe, José Ignacio Castillo Manzano, Lourdes López Valpuesta, Antonio Javier Grandío Dopico, Federico Guillermo Martín Palmero, Isabel Novo-Corti
Editorial Puerto de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-691-5211-9

Guia Práctica del nuevo Plan General de Contabilidad

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez
Editorial D Vinci Formación S.L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-612-4509-3

El canon de saneamiento y su aplicación en la acuicultura continental española

Autores/as Fernando I. González Laxe, A. Javier Prado Domínguez, Jesús Ángel Dopico Castro, Federico Guillermo Martín Palmero, Manuel Escourido Calvo
ISBN 978-84-9745-262-5

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL EMPLEO

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez, Félix Blázquez-Lozano
Editorial Ediciones Tórculo, (España)
ISBN 9789461184705

LOS JÓVENES GALLEGOS Y SU RELACIÓN CON EL EMPLEO

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez, Mª Jesús Luisa Freire Seoane, Félix Blázquez-Lozano
Editorial Ediciones Tórculo, (España)
ISBN 9788461184682

La inserción laboral de las mujeres en Galicia

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, Antonio Ramos Pedreira, Mª del Pilar Martínez Seijas, Eduardo Méndez Silvosa, Mercedes Teijeiro Alvarez
Editorial Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-111-4

Desarrollo sostenible y huella ecológica

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, Jesús Ángel Dopico Castro, Fernanda Miguélez Pose
ISBN 84-9745-080-9

Galicia y su proyección exterior. Homenaje a Manuel Guitián.

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, A. Javier Prado Domínguez
Editorial C. Economistas España, (España)
ISBN C-1.115/2001

La docencia y la investigación en la etapa post-COVID en economía y derecho

Autores/as Asunción López-Arranz,Xose Picatoste,Mercedes Teijeiro
Libro International Handbook of Innovation and Assessment of the Quality of Higher Education and Research (1st ed., Vol. 1)
Edita Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-1390-873-1
Páxinas Dende a 1 ata a 5

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN MATERIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y EMPRESARIALES: EL KAHOOT COMO HERRAMIENTA DE MOTIVACIÓN

Autores/as Asunción,Xose Picatoste,María Mercedes Teijeiro Álvarez
Libro Innovación en la docente e investigación en Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas
Vol. II Edita DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1377-568-5
Páxinas Dende a 280 ata a 295

La financiación en el sector pesquero: Galicia como caso de estudio

Autores/as Fernando I. González Laxe,Federico Guillermo Martín Palmero
Libro Derecho y dinamización e innovación rural
Edita Editorial Tirant lo Blanch, S.L..
ISBN: 978-84-1397-215-2
Páxinas Dende a 560 ata a 560

Aprendizaje y Servicio con una ONG: el caso de Cruz Roja en Análisis Económico de las Organizaciones

Autores/as J. López-Rodríguez,Mercedes Teijeiro_Álvarez,Maria Teresa García Álvarez
Libro Contextos universitarios transformadores: boas prácticas no marco dos GID. IV Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-775-6
Páxinas Dende a 329 ata a 344

LAS TIC, UNA ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA JUSTICIA ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD

Autores/as
Libro MÁS ALLÁ DE LA INNOVACIÓN. EL ECOSISTEMA DE LA COMUNICACIÓN DESDE LA INICIATIVA PRIVADA Y EL SERVICIO AUDIOVISUAL PÚBLICO
Edita Media XXI.
ISBN: 978-989-729-204-0
Páxinas Dende a 339 ata a 350

Aprendizaje y Servicio en Análisis Económico de las Organizaciones: el caso de una cooperativa de consumo responsable

Autores/as María Teresa García-Álvarez,Teijeiro-Alvarez, Mercedes,José López-Rodríguez
Libro Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-712-1
Páxinas Dende a 425 ata a 439

Diseño y puesta en marcha de un proyecto de Aprendizaje y Servicio en Análisis Económico de las Organizaciones

Autores/as María Teresa García Álvarez,Mercedes Teijeiro
Libro Contextos universitarios transformadores: retos e ideas innovadoras.
Edita Universidade da Coruña - Servizo de Publicacións.
ISBN: 978-84-9749-678-0
Páxinas Dende a 169 ata a 181

Higher Education and Facebook: Faculties Versus Academic Libraries. A Case Study

Autores/as Teijeiro-Alvarez, Mercedes,Clide Rodríguez-Vázquez,Félix Blázquez-Lozano
Libro Recent Advances in Information Systems and Technologies
Vol. 571 Edita Springer, Cham.
ISBN: 978-3-319-56540-8
Páxinas Dende a 151 ata a 161

El etiquetado de los productos pesqueros: un análisis de sus ventajas y de las controversias en su aplicación.

Autores/as Fernando I. González Laxe,Federico Guillermo Martín Palmero,María Isabel Novo Corti
Libro La reforma de la gobernanza pesquera internacional y europea
Edita Thompson Reuters-Aranzadi.
ISBN: 978-84-9152-114-3
Páxinas Dende a 255 ata a 292

La complejidad de la gobernanza de la pesca en aguas profundas

Autores/as Fernando Ignacio González Laxe,María Isabel Novo Corti,Federico Guillermo Martín Palmero
Libro La gobernanza marítima europea. Retos planteados por la reforma de la política pesquera común
Edita Thomnson-Aranzadi.
ISBN: 9788491350132
Páxinas Dende a 107 ata a 131

The Importance of Social Capital in Higher Education. A Study of the Facebook Fan Pages

Autores/as Mercedes Teijeiro Álvarez,Clide Rodríguez-Vázquez,Félix Blázquez-Lozano
Libro New Advances in Information Systems and Technologies
Vol. 2 Edita Springer International Publishing .
ISBN: 978-3-319-31307-8
Páxinas Dende a 461 ata a 469

Estrategia empresarial: caso Trameve

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez,Félix Blázquez-Lozano
Libro Economía Social y Creación de Valor: Casos Prácticos de Empresas
Edita Galega de Economía Social, S.L..
ISBN: 978-84-608-5447-0
Páxinas Dende a 83 ata a 110

Propuesta de Racionalización en la Provisión de los Servicios Locales a través de la Gestión y el Conocimiento del Medio

Autores/as Manuel_Octavio
Libro Actividad Economica y Vida Rural en los Concejos de Alava: pasado y futuro
Edita Juntas Generales de Alava.
ISBN: VI 573/15
Páxinas Dende a 87 ata a 104

El sistema financiero español

Autores/as Esther Barros Campello,José Venancio Salcines Cristal
Libro Economía española: estructura y regulación
Edita Ediciones Paraninfo, SA.
ISBN: 978-84-283-3538-6
Páxinas Dende a 227 ata a 256

Movilidad y transporte

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero,Fernando I. González Laxe
Libro Dinámicas Territoriales en España. Problemas y tendencias en la estructura y ordenación del territorio
Edita Biblioteca Nueva S.L..
ISBN: 978
Páxinas Dende a 201 ata a 229

El análisis estratégico de un grupo de investigación en el contexto de la educación multidisciplinar

Autores/as Esther Barros Campello,Nuria Calvo,Laura Varela Candamio
Libro Investigaciones en el contexto universitario actual
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-16-8
Páxinas Dende a 451 ata a 455

Políticas de fomento de la sostenibilidad en el sistema portuario español

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Libro Los Puertos de España y México
Edita NETBIBLO.
ISBN: 9788415562290
Páxinas Dende a 273 ata a 288

La financiación de los proyectos emprendedores

Autores/as Esther Barros Campello
Libro La inovación a través del prisma del emprendimiento. Del individuo a la geografía emprendedora
Edita Galebooks.
ISBN: 978-84-940735-1-9
Páxinas Dende a 67 ata a 76

The importance of Human Capital in innovation: A system of indicators

Autores/as Rosa Mª Mariz-Pérez,Mª Mercedes Teijeiro-Álvarez,Mª Teresa García-Álvarez
Libro Soft Computing in Management and Business Economics
Vol. 2 Edita Springer.
ISBN: 1434-9922
Páxinas Dende a 31 ata a 44

LA CALIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR: EL MODELO EFQM, UNA EXPERIENCIA APLICADA

Autores/as
Libro XORNADA DE INNOVACION EDUCATIVA 2012
Vol. 1 Edita Área de Innovación Educativa. Vicerrectoría de alumnado, Docencia e Calidade.
ISBN: 978-84-8158-567-4
Páxinas Dende a 483 ata a 496

Comercio y distribución comercial minorista

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Libro Galicia. Economía Tomo LX I. Os sectores e actividades produtivas
Vol. - Edita Hércules de Ediciones.
ISBN: 978-84-92715-16-9
Páxinas Dende a 199 ata a 215

El mar sumidero de residuos

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero,Fernanda Miguélez Pose,María Macarena Seoane Seara
Libro Los otros usos del mar
Vol. - Edita Netbiblo.
ISBN: 978-84-9745-460-5
Páxinas Dende a 135 ata a 147

La expulsión de capital humano y su repercusión en la economía de Galicia: Consecuencias sobre el mercado de trabajo

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Libro Envejecimiento laboral y prejubilación: dilemas y problemas socioeconómicos
Vol. - Edita Servicio de Publicaciones. Universidad de A Coruña.
ISBN: 978-84-9749-407-6
Páxinas Dende a 53 ata a 63

El mar, sumidero de residuos

Autores/as Fernanda Miguélez Pose,Federico Guillermo Martín Palmero,María Macarena Seoane Seara
Libro Los otros usos del mar
Vol. - Edita Netbiblo.
ISBN: 978-84-9745-460-5
Páxinas Dende a 133 ata a 147

El mar, sumidero de residuos

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Libro Los otros usos del mar
Edita Netbiblo.
ISBN: 978-84-9745-460-5
Páxinas Dende a 135 ata a 146

La sostenibilidad y la huella ecológica

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Libro Galicia. Economía Tomo LX I. La economía regulatoria
Vol. - Edita Hércules de Ediciones.
ISBN: 978-84-92715-15-2
Páxinas Dende a 307 ata a 333

ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE PUEDEN IMPULSAR LA DECISIÓN INDIVIDUAL DE SER EMPRENDEDOR

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane,María Mercedes Teijeiro Álvarez
Libro Investigaciones de Economia de la Educación, número 4
Edita ISAG - AEDE - Asociación Española de Economía de la Educación.
ISBN: Investigaciones de Economia de
Páxinas Dende a 519 ata a 527

Los factores que afectan a la decisión de ser emprendedor

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane,María Mercedes Teijeiro Álvarez
Libro Investigaciones de Economía de la Educación
Vol. - Edita Fundación Universidad-empresa de Valencia.
ISBN: 978-84-96221-37-6
Páxinas Dende a 519 ata a 528

Desarrollo sostenible y movilidad de las personas en distancias cortas: una análisis comparado entre Galicia y Europa

Autores/as Fernando I. González Laxe,Federico Guillermo Martín Palmero,Fernanda Miguélez Pose
Libro Sostenibilidad, valores y cultura ambiental
Vol. - Edita Pirámide.
ISBN: 978-84-368-2304-2
Páxinas Dende a 255 ata a 270

Valores laborales y actitudes de los jóvenes de las comarcas gallegas hacia el empleo

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez,Mª Jesús Luisa Freire Seoane
Libro Investigaciones de Economía de la Educación
Vol. - Edita Asociación de Economía de la Educación.
ISBN: 978-84-691-6511-9
Páxinas Dende a 375 ata a 382

Aproximación a la relación entre las magnitudes económicas y los indicadores de desarrollo sostenible

Autores/as Fernando I. González Laxe,Federico Guillermo Martín Palmero
Libro Gestao de negocios 2008
Vol. - Edita Editoria Universitaria Leopoldlanum.
ISBN: 978-85-60360-12-3
Páxinas Dende a 49 ata a 66

Dotaciones y produción (Cap.2)

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Libro Comercio Internacional. Especificidad de factores y especialización productiva.
Vol. - Edita Universidad de Valladolid. Servicio de Publicaciones.
ISBN: 978-84-8448-407-3
Páxinas Dende a 19 ata a 106

Contenido factorial del comercio (cap.3)

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Libro Comercio Internacional. Especificidad de factores y especialización productiva.
Vol. - Edita Universidad de Valladolid. Servicio de Publicaciones.
ISBN: 978-84-8448-407-3
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Dotación factorial y especialización (cap.4)

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Libro Comercio Internacional. Especificidad de factores y especialización productiva.
Vol. - Edita Universidad de Valladolid. Servicio de Publicaciones.
ISBN: 978-84-8448-407-3
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Análisis de rentabilidad y riesgo en los índices Ibex Mediom y Small Cap

Autores/as Javier López Fernández,Carlos Pateiro Rodríguez
Libro Medium & Small Caps en la Bolsa Española
Edita Netbiblo.
ISBN: 13:978-84-9745-138-3
Páxinas Dende a 357 ata a 368

Productos derivados

Autores/as Esther Barros Campello,Patricia Bello Goti,Lorena Lema Carril,Manuel Sanmartín Rial
Libro La inversión mobiliaria en España. Productos y Mercados
Edita Netbiblo.
ISBN: 84-9745-126-0
Páxinas Dende a 123 ata a 150

La inserción laboral de los jóvenes en Galicia

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez,Mª Jesús Luisa Freire Seoane
Libro La economía regional ante la globalización
Edita Publicaciones de la Universidad de Alicante.
ISBN: 84-7908-875-3
Páxinas Dende a 375 ata a 383

La política monetaria orientada a la estabilidad de precios y la inflación en España

Autores/as Jesús Manuel García Iglesias,Carlos Pateiro Rodríguez,Luis Ángel Veiga Fernández
Libro La inversión mobiliaria en España. Productos y Mercados
Edita Netbiblo.
ISBN: 84-9745-126-0
Páxinas Dende a 282 ata a 318

El uso energético en la vida cotidiana.

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero,Fernanda Miguélez Pose
Libro Las plataformas petrolíferas. Un caso sobre energía combustibles fósiles y sostenibilidad
Vol. - Edita Papeles Iberoamericanos. Editorial Grupo Norte.MEC Y Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, ciencia.
ISBN: 84-7666-171-1
Páxinas Dende a 93 ata a 94

Cinco años de política monetaria del Banco Central Europeo. ¿Es necesario una revisión de su estrategia?

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez
Libro Mercado de capitales Europeo. El camino de la Integración
Vol. - ISBN: 84-9745-086-8
Páxinas Dende a 347 ata a 358

La evolución de los componentes del agregado monetario M3 del BCE: 1997-2003

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez
Libro Mercado de capitales. Estudio sobre la bolsa, fondos de inversión y política monetaria del BCE
Vol. - Edita NETBIBLO S.L..
ISBN: 84-9745-044-2
Páxinas Dende a 197 ata a 209

Globalización, Pobreza e Igualdad en América Latina

Autores/as Fernando I. González Laxe,José Venancio Salcines Cristal,Esther Barros Campello
Libro Orden económico y mundial
Vol. - ISBN: 84-9745-046-9
Páxinas Dende a 35 ata a 56

Estructura económico contable de las empresas y capacidad exportadora

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Libro Orden económico y mundial
Vol. - ISBN: 84-9745-046-9
Páxinas Dende a 957 ata a 970

Estrategias de desarrollo sostenible. Hábitos de consumo y producción

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Libro Energía y sostenibilidad. Incidencia en el medio marino
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 84-9745-054-X
Páxinas Dende a 41 ata a 57

La regla de Taylor y los tipos de interés de intervención en España: 1993-2000.

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez
Libro Análisis sectorial del mercado de valores.
Vol. - ISBN: 84-9745-016-7
Páxinas Dende a 49 ata a 76

La política monetaria única y la economía española en un marco macroeconómico estable. Evaluación a través de la regla de Taylor

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez
Libro Galicia y su proyección exterior. Homenaje a Manuel Guitián.
Vol. - Edita C. Economistas España.
ISBN: C-1.115/2001
Páxinas Dende a 133 ata a 158

La gestión del capital intelectual como enfoque de valoración financiera dinámica en la banca privada de Ecuador

Autor/a Miguel Angel Peñarreta Quezada
Director/es María Mercedes Teijeiro Álvarez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Las empresas públicas de gestión de residuos sólidos urbanos: modelo para desarrollo sustentable

Autor/a Héctor Carvajal Romero
Director/es María Teresa García Álvarez; María Mercedes Teijeiro Álvarez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El desarrollo sostenible y la Responsabilidad Social Universitaria en el Ecuador

Autor/a Javier Alejandro Bermeo Pacheco
Director/es María Teresa García Álvarez; María Mercedes Teijeiro Álvarez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO: UNA IDENTIDAD COMPETITIVA GLOCAL

Autor/a Eladio Jardón Ferreiro
Director/es Germán Llorca Abad y Manuel Octavio del Campo Villares
Ámbito Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Justicia organizacional, gestión administrativa y TIC

Autor/a César Javier Quezada Abad
Director/es María Jesús Luísa Freire Seoane; María Mercedes Teijeiro Álvarez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Planificación y gestión sostenible del turismo en espacios Naturales Protegidos: Formulación de una propuesta para la laguna y el Arenal de Valdoviño (Galicia, España)

Autor/a Teba Felix Massa
Director/es Federico Guillermo Martín Palmero; María José Andrade Suárez
Ámbito Sociología y Ciencia Política de la Administración
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Megaproyectos y comunidad. Impacto de un proyecto minero-eléctrico a gran escala desde una perspectiva sociológica

Autor/a Xaquin Perez Sindin Lopez
Director/es Gerardo Hernández Rodríguez; Federico Guillermo Martín Palmero
Ámbito Sociología y Ciencia Política de la Administración
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio comparativo dos jovens con educação superior na União Europeia em articulaçao com os indicadores de inserçao laboral (1989-2009)

Autor/a Carla Sofia Pires de Carvalho Oliveira Silva
Director/es María Jesús Luísa Freire Seoane; María Mercedes Teijeiro Álvarez
Ámbito Economía Aplicada 2
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis comparativo del comportamiento del BCE y la Fed. Estudio de posibles asimetrías

Autor/a Esther A. Barros Campello
Director/es Carlos Pateiro Rodríguez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El desarrollo sostenible desde una perspectiva regional.Una propuesta metodológica.

Autor/a Dionisio Rodríguez Álvarez
Ámbito Universidade da Coruña (UDC)
Cualificación Apto Cum Laude

La estrategia de política monetaria del Banco Central Europeo: Estabilidad de precios y tasa de interés

Autor/a Luis Angel Veiga Fernandez
Director/es Carlos Pateiro Rodríguez
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La revisión de la estrategia de política monetaria del BCE de julio de 2021: ¿Genera expectativas inflacionarias?
XXXV CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA APLICADA (ASEPELT)
Internacional

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Jose Picatoste, Esther Barros Campello, Pateiro-López, Carlos
Lugar Madrid (España)

Strategy of digitalization to face disruption embedded in regional institutions
XXXI ACEDE
Internacional

Autores/as Nuria Calvo, Thomas Schott, Ana Fernández Laviada, Mahsa Samsami, Esther Barros Campello
Organizador Universidad Ramon Llull
Lugar Barcelona (España)

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN MATERIAS JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES: EL KAHOOT COMO HERRAMIENTA DE MOTIVACIÓN
I Congreso Internacional de innovación en la Docencia e investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas
Internacional

Autores/as Asunción, Xose Picatoste, Mercedes Teijeiro
Organizador Grupo de Investigación Didáctica de la Universidad de Sevilla y la asociación para la Docencia e innovación en Derecho de la UNiversidad de Almería
Lugar Sevilla (España)

lLa comunicación interna como herramienta de Gestión Pública
IX CONGRESO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA. NUEVA ERA, NUEVOS RETOS (ALICE)
Internacional

Autores/as Eladio_Jardón, Manuel Octavio Del Campo Villares
Lugar Málaga (España)

Motivar el emprendimiento universitario a través del aprendizaje servicio
VI Xornadas de Innovación Docente na UDC
Local

Autores/as María del Carmen Gago Cortés, Esther Barros Campello, Nuria Calvo
Lugar Coruña, A (España)

El Diagnóstico territorial socio-demográfico, como medida para evaluar la actividad política local. Información, percepción y comunicación para una reforma de la Administración Local
IX CONGRESO DE COMUNCACION POLITICA, NUEVA ERA, NUEVOS RESTOS (ALICE)
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Eladio_Jardón
Lugar Málaga (España)

Eficiencia del Capital Intelectual en la Banca Privada Ecuatoriana Bajo Perspectiva del Modelo VAIC
17th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI¿2022)
Internacional

Autores/as Miguel Angel Peñarreta-Quezada, Reinaldo Armas Herrera, Mercedes Teijeiro
Lugar Madrid (España)

La diferente relación entre oferta monetaria e inflación en las crisis de 2008 y 2020
XXXIV Congreso Internacional Economía Aplicada (ASEPELT)
Internacional

Autores/as Xose Picatoste, Esther Barros Campello, Carlos Pateiro Rodríguez
Lugar Baeza (España)

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACCESO A LA RED EN SERVICIOS DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL. EL ACCESO A LA RED POSTAL EN ESPAÑA
XXXIV Congreso Internacional Economía Aplicada (ASEPELT)
Internacional

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, José Manuel Barreiro Viñán, Barros-Campello, Esther, López-Bermúdez, Beatriz, Pateiro-López, Carlos
Lugar Baeza (España)

La docencia y la investigación en la etapa post-COVID en materias de Economía y Derecho
XVIII FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES)
Internacional

Autores/as Asunción López-Arranz, Xose Picatoste, Mercedes Teijeiro
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

El Diagnóstico Territorial un instrumento en defensa de la provisión de los Servicios Públicos en el ámbito local
XXVIII Encuentro de Economía Pública
Nacional

Autores/as Manuel_Octavio, Francisco_Ferreiro, Ana_Cid
Lugar Coruña, A (España)

La diferente relación entre la oferta monetaria e inflación en las crisis de 2008 y de 2020
XXXIV Congreso Internacional Economía Aplicada (ASEPELT)
Internacional

Autores/as Esther Barros Campello, Carlos Pateiro Rodríguez, Xose Picatoste
Lugar Baeza (España)

LA EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL AGREGADO MONETARIO M3 EN COLOMBIA:2003-2019
XXXIV Congreso Internacional Economía Aplicada (ASEPELT)
Internacional

Autores/as Barros-Campello, Esther, Pateiro-Rodríguez, Carlos
Lugar Baeza (España)

Emprendimiento social y educación superior. Una experiencia con ONGs
VII CONFERENCE ON ENTREPRENEURSHIP EDUCATION
Internacional

Autores/as Esther Barros Campello, Nuria Calvo, Carmen Gago-Cortés
Organizador Federal University of Sao Carlos (UFSCar)
Lugar Sao Carlos (Brasil)

La (in)estabilidad de la demanda de dinero en Colombia 2003-2021.
XXXIV Congreso Internacional Economía Aplicada (ASEPELT)
Internacional

Autores/as Esther Barros Campello, Pateiro-Rodríguez, Carlos
Lugar Baeza (España)

THE DIFFERENT RELATIONSHIP BETWEEN MONETARY SUPPLY AND INFLATION EN THE 2008 AND 2020 CRISIS
XXXIV Congreso Internacional Economía Aplicada (ASEPELT)
Internacional

Autores/as Xose Picatoste, Barros-Campello, Esther, Pateiro-Rodríguez, Carlos
Lugar Baeza (España)

El Plan de Marketing Territorial: un instrumento para la Gestión Pública Provincial
XLVI Reunión de Estudios Regionales - International Conference on Regional Science Madrid
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Vanessa_Miguens, Eladio_Jardón
Lugar Madrid (España)

Las RPTs en las Administraciones Públicas Gallegas: municipios que se pueblan versus despoblados
XLVI Reunión de Estudios Regionales - International Conference on Regional Science Madrid
Internacional

Autores/as Francisco_Ferreiro, Manuel Octavio Del Campo Villares, Ana_Cid
Lugar Madrid (España)

Los RPTS en la Administración Pública de Galicia desde una perspectiva poblacional
28 APDR CONGRESS - Asociación Portuguesa para o desenvolvimento Regional - Vila Real
Internacional

Autores/as Francisco_Ferreiro, Manuel Octavio Del Campo Villares, Ana_Cid
Lugar Vila Real (Portugal)

POLÍTICAS DE REDISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE IMPUESTOS. LA PROGRESIVIDAD LEGAL Y LA PROGRESIVIDAD REAL
XXVI Encuentro de Economía Púbilca
Internacional

Autores/as Pateiro-López, Carlos, Pateiro-Rodríguez, Carlos, Carlos Fernández Herraiz, Barreiro Viñan, José Manuel
Organizador Universidad de Oviedo
Lugar Oviedo (España)

Racionalización en la provisión pública local, desde la gestión y conocimiento del medio: Comarca de Meira
XXVII Encuentro de Economía Pública
Nacional

Autores/as Manuel_Octavio, Catalina_Novo, Francisco_Ferreiro
Lugar Barcelona (España)

Gestión y Gobernanza pública en las Haciendas locales
Seminar in Management and Public Communication: "Xornadas de Xestión e Comunicación Pública"
Internacional

Autores/as Manuel_Octavio
Organizador University George Washington
Lugar Washington (Estados Unidos)

EXPOSICION INTERACTIVA ALUMNO-PROFESOR, EN EL ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR PUBLICO DESDE UNA COMBINACION PRACTICA EJERCICIOS VS REALIDAD SOCIAL
XI Jornadas de Docencia en Economía
Nacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco_Ferreiro
Lugar Zaragoza (España)

LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA LOCAL EN ESPAÑA POR TRAMO DE POBLACION: UN ANALISIS ECONOMICO MEDIANTE EL EMPLEO DE INDICADORES DE GESTION
XXVI Encuentro de Economía Púbilca
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco_Ferreiro
Organizador Universidad de Oviedo
Lugar Oviedo (España)

El papel de los bienes rrelacionales en la medición del bienestar subjetivo. El caso de España
XXI International Congress of the World Economy Society
Internacional

Autores/as MEMBIELA-POLLÁN, MATÍAS, Alló, Maria, Carlos Pateiro Rodríguez, Carlos Pateiro-López
Lugar Covilha (Portugal)

¿ES MALO DEJAR COPIAR EN LOS EXAMENES?
XI Jornadas de Docencia en Economía
Nacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco_Ferreiro
Lugar Zaragoza (España)

Análisis de la tendencia a la liquidez del agregado monetario M3 en la eurozona: 1997-2018
XXXIII Congreso Internacional de Economía Aplicada ASEPELT 2019: Economía Azul
Internacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Mª Jesús Luisa Freire Seoane, López-Bermúdez, Beatriz, Carlos Pateiro-López
Lugar Vigo (España)

La sostenibilidad fiscal en México y Brasil
XXXIII Congreso Internacional de Economía Aplicada ASEPELT 2019: Economía Azul
Internacional

Autores/as Esther Barros Campello
Lugar Vigo (España)

Blue Governance: Sustainible Port Governance
XXXIII Congreso Internacional de Economía Aplicada (ASEPELT 2019)
Internacional

Autores/as López-Bermúdez, Beatriz, Freire-Seoane, M. J., Pateiro-Rodríguez, Carlos
Lugar Vigo (España)

Aprendizaje-servicio aplicado a la dirección estratégica de asociaciones sin fin de lucro
IV Xornadas de Innovación Docente da UDC
Nacional

Autores/as Nuria Calvo, Esther Barros Campello, Carmen Gago Cortés
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Políticas económicas en la liberalización de servicios de interés económico general. El caso del servicio postal en la UE
XX Reunión de economía mundial (REM)
Internacional

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Barros-Campello, Esther, López-Bermúdez, Beatriz, Rodríguez-García, Mauro, Pateiro-López, Carlos
Lugar Almería (España)

La Economía del transporte marítimo en la costa oeste de Latinoamérica: 2008-2015
XXXII CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA APLICADA ASEPELT 2018
Internacional

Autores/as López-Bermúdez, Beatriz, Freire-Seoane, M. J., Pateiro-Rodríguez, Carlos
Lugar Huelva (España)

Aplicación do método do caso ao aprendizaxe de Dirección Estratéxica
III Xornadas de Innovación Docente
Autonómico

Autores/as Nuria Calvo, Esther Barros Campello, Rodríguez, David
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Las posibilidades de las TICs en la mejora de la justicia organizacional en la universidad
III simposio internacional sobre gestión de la comunicación. La innovación de la innovación. Del medio al contenido predictivo
Internacional

Autores/as Cesar Quezada Abad, Teijeiro-Alvarez, Mercedes, Oscar Riofrío-Orozco
Organizador Facultad de Economía y Empresa
Lugar Coruña, A (España)

El régimen de Inflation Targeting en Brasil
XXXII CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA APLICADA ASEPELT 2018
Internacional

Autores/as Barros-Campello, Esther, Pateiro-Rodríguez, Carlos, García-Iglesias, Jesús M., Pateiro-López, Carlos
Lugar Huelva (España)

EL DEBATE COMO UNA ESTRATEGIA EN LA SELECCION DEL TIPO DE EMPRESA MAS ADECUADO PARA UNA ESTRATEGIA EMPRENDEDORA: UNA EXPERIENCIA COLABORATIVA
X Jornadas de Docencia en Economía
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Marta_Camino, Francisco_Ferreiro
Lugar Badajoz (España)

Como Gestionar un Presupuesto Local
Escuela Internacional de Gobierno - Instituto Internacional de Marketing y Comunicación
Internacional

Autores/as Manuel_Octavio
Lugar Santiago de Compostela (España)

LA INNOVACION COMO ELEMENTO DE MOTIVACION DEL ALUMNADO
X Jornadas de Docencia en Economía
Internacional

Autores/as Francisco_Ferreiro, Marta_Camino, Manuel Octavio Del Campo Villares
Organizador Asociación Española de Economía
Lugar Badajoz (España)

El cálculo del complemento específico en las Administraciones Públicas locales: la aplicación de un modelo económico
XLIV International Conference on Regional Science
Internacional

Autores/as Francisco_Ferreiro, Manuel_Octavio, Vanessa_Miguens
Lugar Valencia (España)

Estudio sobre el perfil y las características del Agente de Empleo y Desarrollo Local en Galicia
XLIII International Conference on Regional Science
Internacional

Autores/as Marta_Camino, Francisco_Ferreiro, Manuel_Octavio
Lugar Sevilla (España)

Diseño y puesta en marcha de un proyecto de Aprendizaje y Servicio en Análisis Económico de las Organizaciones
II Xornadas de Innovación docente
Nacional

Autores/as Teijeiro-Alvarez, Mercedes, Maria Teresa García Alvarez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

ANÁLISIS DE LA CRECIENTE PARTICIPACIÓN DE LOS COMPONENTES MÁS LÍQUIDOS DE M3 EN LA EUROZONA: 1999-2016
XXXI Asepelt 2017
Internacional

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Esther Barros Campello, Carlos Pateiro-López, Jesús Manuell García-Iglesias
Lugar Lisboa (Portugal)

¿Cuáles son las funciones de la técnica de servicio universal en los servicios de interés económico general en la unión europea?
XIX Reunión de Economía Mundial (REM)
Internacional

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Rodríguez-García, Mauro, Pateiro-López, Carlos, García-Iglesias, Jesús M.
Lugar Huelva (España)

El efecto de la variable Tamaño Poblacional en el Presupuesto Local: estudio comparado Galicia vs Extremadura
XLIII International Conference on Regional Science
Internacional

Autores/as Manuel_Octavio, Francisco_Ferreiro, Marta_Camino
Lugar Sevilla (España)

Access to electronic money and regional human capital in Ecuador.
VI International Conference on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores/as Miguel Angel Peñarreta-Quezada, Rafael_Alvarado, Teijeiro-Alvarez, Mercedes
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La evolución de los componentes del agregado monetario M3 en la eurozona: 1997-2016. El impacto de la crisis
XIII Jornadas Internacionales de Política Económica
Internacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Jesús Manuel García Iglesias, Carlos Pateiro-López
Lugar Madrid (España)

Social networks and their incidence in the customer-bank relationship
12th Iberian Conference on Information Systems and Technologies
Internacional

Autores/as Miguel Angel Peñarreta-Quezada, Rosario Puertas Hidalgo, Mercedes Teijeiro
Organizador Iberian Association for Information Systems and Technologies (AISTI), ISCTE-IUL and IEEE SMC
Lugar Lisboa (Portugal)

Social networks and their incidence in the customer-bank relationship
12th Iberian Conference on Information Systems and Technologies
Internacional

Autores/as Miguel Angel Peñarreta-Quezada, Teijeiro-Alvarez, Mercedes
Organizador Iberian Association for Information Systems and Technologies (AISTI), ISCTE-IUL and IEEE SMC
Lugar Lisboa (Portugal)
DOI https://doi.org/10.23919/cisti.2017.7976021

Higher Education and Facebook: Faculties Versus Academic Libraries. A Case Study
V World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST17)
Internacional

Autores/as Teijeiro-Alvarez, Mercedes, Rodríguez-Vázquez, Clide, Félix Blázquez-Lozano
Organizador Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (AISTI)
Lugar Porto Santo Island, Madeira (Portugal)

Análisis Autonómico comparado de los efectos de la variable Población en la estructura Presupuestaria: Galicia vs Extremadura
I CONGRESO RED LOCALIS
Nacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco_Ferreiro, Marta_Camino
Lugar Ourense (España)

EL PAPEL DE LOS AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
I CONGRESO RED LOCALIS
Nacional

Autores/as Francisco_Ferreiro, Manuel Octavio Del Campo Villares, Marta_Camino
Lugar Ourense (España)

CORPORATE ONLINE NETWORKS AND CHANNELS: COMMUNICATION STRATEGIES OF MAIN EUROPEAN PUBLIC BROADCASTERS
12th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2017)
Internacional

Autores/as Miguel Túñez López, Carmen Costa Sanchez
Lugar Lisboa (Portugal)

La evolución de los componentes del agregado monetario M3 en la eurozona: 1997-2016. El impacto de la crisis
XIII JORNADAS INTERNACIONALES DE POLITICA ECONOMICA - XIII ECONOMIC POLICY INTERNATIONAL CONFERENCE
Internacional

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Barros-Campello, Esther, García-Iglesias, Jesús M., Pateiro-López, Carlos
Lugar Madrid (España)

RACIONALIDAD PRESUPUESTARIA EN LA PROVISION PUBLICA LOCAL
XIII JORNADAS INTERNACIONALES DE POLITICA ECONOMICA - XIII ECONOMIC POLICY INTERNATIONAL CONFERENCE
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco_Ferreiro, Marta_Camino
Lugar Madrid (España)

LAS POLITICAS DEL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO Y SU IMPORTANCIA EN EL MUNDO EMPRESARIAL
XIII JORNADAS INTERNACIONALES DE POLITICA ECONOMICA - XIII ECONOMIC POLICY INTERNATIONAL CONFERENCE
Internacional

Autores/as Francisco_Ferreiro, Manuel Octavio Del Campo Villares, BEATRIZ_CORCHUELO
Lugar Madrid (España)

Servicio Universal y discapacidad en los servicios de interés económico general liberalizados
XXIII Encuentro de Economía Pública
Nacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, José Manuel Barreiro Viñán
Lugar Ourense (España)

El papel redistributivo del servicio universal en los servicios de interés económico general liberalizados
XVIII Reunión de Economía Mundial
Internacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Esther Barros Campello, Rodríguez-García, Mauro, Jesús Manuel García Iglesias, José Manuel Barreiro Viñán
Lugar Alcalá de Henares (España)

La Educación Superior en España y las Redes Sociales: instituciones públicas versus privadas
11ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información
Internacional

Autores/as Clide Rodríguez-Vázquez, Mercedes Teijeiro-Álvarez, Félix Blázquez-Lozano
Organizador Asociación Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información, AISTI
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Redistribución regional en los servicios de interés económico general en red con obligaciones de servicio universal
XLII Reunión de Estudios Regionales ¿ AECR. International Conference on Regional Science
Internacional

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Barros-Campello, Esther, Barreiro Viñán, J. Manuel, Pateiro-López, Carlos
Lugar Santiago de Compostela (España)

La aplicación del esquema de inflation targeting en América Latina
XXX Congreso Internacional de Economía Aplicada ASEPELT
Internacional

Autores/as Barros-Campello, Esther, Pateiro-Rodríguez, Carlos, Salcines-Cristal, J.V.
Lugar Valencia (España)

El comportamiento del agregado monetario M3 en la eurozona: 1999-2014
ASEPELT 2015 - XXIX Congreso Internacional de Economía Aplicada
Nacional

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, Barreiro Viñán, J. Manuel, García-Iglesias, Jesús M., Varela-Candamio, Laura
Lugar Cuenca (España)

The Importance of Social Capital in Higher Education. A Study of the Facebook Fan Pages
The 4th Word Conference on Information Systems and Thecnologies
Internacional

Autores/as Mercedes Teijeiro-Álvarez, Clide Rodríguez-Vázquez, Félix Blázquez-Lozano
Organizador Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (AISTI)
Lugar Pernanbuco (Brasil)

Racionalidad presupuestaria en la provisión pública local desde la gestión del medio socioeconómico
V International Conference on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS)
Internacional

Autores/as Manuel_Octavio, Marta_Camino
Lugar Coruña, A (España)

ANALISIS REGIONAL Y SECTORIAL DE LAS ORGANIZACIONES MAS VALORADAS EN EL MUNDO LABORAL EN ESPAÑA
CONFERENCE ON REGIONAL SCIENCE: TREINTA AÑOS DE INTEGRACION EN EUROPA DESDE LA PERSPECTIVA REGIONAL, BALANCE Y NUEVOS RETOS
Internacional

Autores/as Francisco_Ferreiro, Manuel Octavio Del Campo Villares, Marta_Camino
Lugar Santiago de Compostela (España)

PROPUESTA DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVO-FINANCIERA DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES EN ESPAÑA
INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED BUSINESS AND MANAGEMENT (ICABM)
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco_Ferreiro, Marta_Camino
Lugar OPORTO (Portugal)

LA IMPLANTACION DE UNA RPT (RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO) EN UNA ADMINISTRACION LOCAL GALLEGA
INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED BUSINESS AND MANAGEMENT (ICABM)
Internacional

Autores/as Francisco_Ferreiro, Manuel Octavio Del Campo Villares, Marta_Camino
Lugar OPORTO (Portugal)

La contribución al empleo a través de los viveros de empresas: el caso gallego
XI Jornadas de Economía Laboral
Internacional

Autores/as Francisco_Ferreiro, Manuel_Octavio, Marta_Camino
Lugar Barcelona (España)

Contraste de validez del EFQM en la Gestión-Docente Universitaria: una perspectiva de demanda
Primer Congreso Internacional de Calidad y Excelencia Educativa: los retos de la educación en el siglo XXI
Internacional

Autores/as Manuel_Octavio, Francisco_Ferreiro
Organizador Fundación Familias Mundi
Lugar Santiago de Compostela (España)

¿Existe evidencia de asimetrías en la gestión de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo: 1999-2014
XVII Reunión de Economía Mundial
Internacional

Autores/as Esther Barros Campello, Carlos Pateiro Rodríguez, J. Venancio Salcines Cristal
Lugar Oviedo (España)

Los viveros de empresas como una alternativa a la creación de empleo en Galicia
IV Congreso Internacional CIMIPYME 2015
Internacional

Autores/as Francisco_Ferreiro, Manuel_Octavio, Felipe_Ojeda
Organizador universidad del Valle de ATEMAJAC
Lugar Puerto Vallarta (México)

La evolución de la política monetaria en América Latina en los últimos veinticinco años
XII Jornadas Internacionales de Política Monetaria
Nacional

Autores/as García-Iglesias, Jesús M., Pateiro-Rodríguez, Carlos
Organizador UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Lugar Toledo (España)

La motivación para la formación en el sector financiero en base a la reciente evolución de sus condiciones socio-laborales
XI Jornadas de Economía Laboral
Internacional

Autores/as Manuel_Octavio, Francisco_Ferreiro, Jose_Luis_del_Campo
Organizador universidad autonoma de Barcelona y Diputación de Barcelona
Lugar Barcelona (España)

Los productos financieros derivados y la política monetaria
XVII Reunión de Economía Mundial
Internacional

Autores/as Esther Barros Campello, Carlos Pateiro Rodríguez, José Venancio Salcines Cristal
Lugar Oviedo (España)

la adecuación en la provisión de los servicios locales a través de la gestión y conocimiento del Medio
JORNADAS SOBRE RURALIDADE E POBREZA NA EURO-REXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL: EFECTOS DA CRISE ECONOMICA
Internacional

Autores/as Manuel_Octavio, Marta_Camino
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

El papel de servicio universal en los servicios de interés económico general liberalizados en la Unión Europea
XVII Reunión de Economía Mundial
Internacional

Autores/as Pateiro-Rodríguez, Carlos, García-Iglesias, Jesús M, Barreiro Viñán, J. Manuel
Lugar Oviedo (España)

Una medida de la variación de las condiciones socio-laborles en un sector en transformación: el sector financiero en España 2008 - 2013
XXIX Annual Conference of the European Academy of Management and Business Economics
Internacional

Autores/as Manuel_Octavio, Francisco_Ferreiro, Marta_Camino
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

¿Ha sido asimétrica la política monetaria de la Reserva Federal: 1966-2013?
XVI Reunión de Economía Mundial
Internacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Esther Barros Campello, Jesús Manuel García Iglesias, José Venancio Salcines Cristal, José Manuel Barreiro Viñán
Organizador Sociedad de Economía Mundial
Lugar Cádiz (España)

¿Ha sido asimétrica la política monetaria de la Reserva Federal: 1966-2013?
XVI World Economy Meeting
Internacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Esther Barros Campello, Jesús Manuel García Iglesias, José Venancio Salcines Cristal, José Manuel Barreiro Viñán
Organizador World Economy Society
Lugar Cádiz (España)

LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS EN LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA: UN ANÁLISIS FACTORIAL
XXIII Meeting of the economics of education
Internacional

Autores/as Carlos Pais Montes, Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Organizador Asociación Española de Economía de la Educación
Lugar Valencia (España)

LA RENTABILIDAD ECONOMICA DE LOS VIVEROS EN GALICIA A PARTIR DE UN MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES
XL REUNION DE ESTUDIOS REGIONALES - AECR
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Alberto Vaquero García, Francisco Jesús Ferreiro
Lugar Zaragoza (España)

LOS VIVEROS DE EMPRESA EN GALICIA (ESPAÑA). UN ANALISIS CUANTITATIVO
DIECISÉIS AÑOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICO-EMPRESARIAL EN LA RAIA. CAMINANDO HACIA UNA ECONOMÍA MÁS EMPRENDEDORA Y PRÓSPERA A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN, LA INVESTIGACIÓN, Y LAS SINERGIAS UNIVERSIDAD-EMPRESA ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco Jesús Ferreiro
Lugar Trujillo (España)

SISTEMA AUTOMATICO DE DIAGNOSTICO Y RACIONALIZACION FINANCIERA DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES
XL REUNION DE ESTUDIOS REGIONALES - AECR
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco Jesús Ferreiro
Lugar Zaragoza (España)

Competencias específicas en las enseñanzas universitarias tecnológicas
XXII Meeting of the Economics of Education Association
Internacional

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez, Mª Jesús Luisa Freire Seoane, Carlos Pais Montes
Lugar Coruña, A (España)

Taller sobre la Introducción a los Derivados
Taller sobre Derivados
Nacional

Autores/as Esther Barros Campello
Organizador Fundación Universitaria Monserrate
Lugar Bogotá (Colombia)

UNA APLICACION DEL MODELO EFQM A LA EDUCACION SUPERIOR
XXII Meeting of the Economics of Education Association
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco Jesús Ferreiro
Lugar Coruña, A (España)

"La red postal pública y los modelos de acceso. El caso de España"
XXXIX Reunión de Estudios Regionales: Smart Regions for a Smarter Growth Strategy
Internacional

Autores/as Pateiro Rodríguez, Carlos, García Iglesias, Jesús Manuel, Barreiro Viñan, José Manuel
Organizador ERSA
Lugar Oviedo (España)

Efecto de los costes de cambio y de retención sobre el bienestar social en el proceso de apertura del servicio postal europeo
Congreso Internacional de Economía Aplicada Asepelt 2013
Internacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, José Manuel Barreiro Viñán, Jesús Manuel García Iglesias
Lugar Zaragoza (España)

Evolución de la rentabilidad de la educación en Panamá
XXII Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación
Internacional

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez, Maura Núñez Flores
Organizador Asociación Española de Economía de la Educación
Lugar Coruña, A (España)

La red postal pública y los modelos de acceso. El caso de España
XXXIX Reunión de Estudios Regionales: Smart Regions for a Smarter Growth Strategy
Internacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Jesús Manuel García Iglesias, José Manuel Barreiro Viñán
Organizador ERSA
Lugar Oviedo (España)

LOS SISTEMAS EDUCATIVOS GALLEGOS COMPARADOS A TRAVES DEL PREMIO EXTRAORDINARIO DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)
I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS, VII ENCUENTRO DE INVESTIGACION 2013 ORGANIZACIONES, INNOVACION Y CONOCIMIENTO
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco Jesús Ferreiro
Organizador UNIVERSIAD LA SALLE PACHUCA
Lugar PACHUCA (México)

Reglas de política monetaria asimétricas. El caso del BCE
XXVII Congreso internacional de Economía Aplicada ASEPELT 2013
Internacional

Autores/as Esther Barros Campello, Carlos Pateiro Rodríguez, José Venancio Salcines Cristal
Lugar Zaragoza (España)

El análisis estratégico de un grupo de investigación en el contexto de la educación multidisciplinar
III Congreso Internacional de Docencia Universitaria
Internacional

Autores/as Esther Barros Campello, Nuria Calvo, Laura Varela Candamio
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Reglas de política monetaria asimétricas. El caso del BCE.
Congreso Internacional de Economía Aplicada Asepelt 2013
Internacional

Autores/as Esther Barros Campello, Carlos Pateiro Rodríguez, José Venancio Salcines Cristal
Lugar Zaragoza (España)

FINANCIACION PUBLICA Y DESARROLLO REGIONAL, UN CASO PRACTICO: EL IGAPE
XIX ENCUENTRO DE ECONOMIA PUBLICA
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares
Lugar Santiago de Compostela (España)

Las políticas de liquidez aplicadas por el BCE y la Fed durante la crisis actual
I Talller Internacional sobre Desarrollo Económico y Sostenibilidad Social (II EDaSS)
Internacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Esther Barros Campello
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La preocupación por el desarrollo sostenible en las CC.AA. españolas, con especial referencia a Galicia: indicadores institucionales (adhesión a la agenda 21 local y gastos medioambientales).
XXXVIII Reunión de Estudios Regionales "The challenge of Regional Development in a world of changing hegemonies: knowledge, competitiveness and austerity"
Internacional

Autores/as Fernando I. González Laxe, Federico Guillermo Martín Palmero
Lugar Bilbao (España)

Cambio de Régimen de Política Monetaria: Desde un esquema de tipo de cambio a inflation targeting. El caso de Méjico
XV Encuentro de Economía Aplicada
Nacional

Autores/as Jesús Manuel García Iglesias, Carlos Pateiro Rodríguez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

O processo de Bolonha e a sustentabilidade da economia baseada em conhecimento
IX Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Organizador Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Investigación y estudio sobre competencias profesionales: el caso de la Universidad de A Coruña
XXI Meeting of the economics of education association
Internacional

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez, Carlos Pais Montes
Lugar O Porto (Portugal)

La utilización de opciones exóticas en la construcción de productos estructurados
Primer Encuentro Nacional e Internacional de Investigadores en Mercados Financieros
Internacional

Autores/as Esther Barros Campello
Lugar Bogotá (Colombia)

The importance of human capital in innovation: A system of indicators
XXVI Congreso de la Asociación Europea de Economia de la Empresa (AEDEM)
Internacional

Autores/as Rosa María Mariz-Pérez, Mª Mercedes Teijeiro Alvarez, Teresa García Álvarez
Organizador AEDEM
Lugar Barcelona (España)

Análisis dinámico de las políticas de liquidez bancaria
Obradoiro de Investigación
Local

Autores/as Esther Barros Campello
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

INTERPRETACION COMPARADA DEL MODELO EFQM: UNA EXPERENCIA PRACTICA
VIII FORO SOBRE LA EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACION Y DE LA EDUCACION SUPERIOR (FECIES)
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Esther Barros Campello
Lugar Santander (España)

Investigación y estudio sobre competencias profesionales: el caso de la Universidad de A Coruña
XX Jornadas de la Asociación de la Economía de la Educación
Internacional

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez, Félix Blázquez-Lozano
Organizador Asociación de Economía de la Educación (AEDE)
Lugar Málaga (España)

¿Es asimétrica la función de reacción de política monetaria del Banco Central Europeo?
XIII Reunión de Economía Mundial
Internacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, José A. Núñez Gamallo, Jesús Manuel García Iglesias
Organizador Asociación de Economía Mundial
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Interpretación comparada del modelo EFQM: una experiencia práctica
VIII Foro sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior
Nacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Esther Barros Campello
Organizador Universidad de Cantabria
Lugar Santander (España)

EL EFQM, UNA APLICACION PARA EVALUAR LA CALIDAD DOCENTE
VIII FORO DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACION Y DE LA EDUCACION SUPERIOR
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Esther Barros Campello
Lugar Santander (España)

Structural capital management within intellectual capital theory
The 2011 International Academic conference
Internacional

Autores/as Mercedes Teijeiro Álvarez
Organizador The Clute Institute
Lugar Maui, Hawaii (Estados Unidos)

Interregional Mobility of the Productive Factors and the Structural Deficiencies in the Economy. The expulsion of Manpower from Galicia
51º Congreso de la Asociación Europea de Ciencia Regional
Nacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Lugar Barcelona (España)

Estudio de la importancia del capital humano como factor generador del proceso de innovación
XXV Congreso anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)
Internacional

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez, María Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Valencia (España)

EL ICO: AGENTE MEDIADOR EN LA CONQUISTA DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES
XIII SEMINARIO LUSO-ESPANHOL DE ECOMOMIA EMPRESARIAL
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, Francisco Jesús Ferreiro
Organizador UNIVERSIDADE DE EVORA
Lugar EVORA (Portugal)

LA ADAPTACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS DE LOS GRADUADOS Y LAS REQUERIDAS POR LOS EMPRESARIOS. UNA FORMA DE MEJORAR LA CALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES
Congreso internacional de Economistas de la Educación
Internacional

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Organizador Organización de Economistas de la Educación
Lugar Santiago de Compostela (España)

Human capital management as a source of competitive
International Conference on Applied Business & Economics (ICABE-2010)
Internacional

Autores/as Mercedes Teijeiro Álvarez
Lugar Coruña, A (España)

Corporate Social Responsability in the framework of the theory of Intellectal Capital
International Conference on exploring the link between competitiveness and Corporate Social Responsibility
Internacional

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez, Emilia Luisa García Arthus
Organizador Sant¿Anna School of Advanced Studies
Lugar Pisa (Italia)

Las ecuaciones de Mincer y las tasas de rendimiento de la educación en Galicia
XIX Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación. Investigaciones de Economía de la Educación (AEDE)
Internacional

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Lugar Zaragoza (España)

Los problemas financieros del proveedor del servicio postal universal con libre entrada y descremado del mercado
XXXVI International Meeting on Regional Science: The future of the cohesion policy
Internacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Jesús Manuel García Iglesias
Lugar Badajoz (España)

Corporate Social Responsibility and sustainable development
International Conference on Applied Business & Economics (ICABE-2010)
Internacional

Autores/as Mercedes Teijeiro Álvarez
Lugar Coruña, A (España)

Cambio Ocupacional y Movilidad Laboral en Galicia 1995-2009
XIX Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación. Investigaciones de Economía de la Educación (AEDE)
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, José Venancio Salcines Cristal
Lugar Zaragoza (España)

La gestión de la liquidez del Banco Central Europeo durante la crisis financiera: 2008-2009
XII Reunión de Economía Mundial
Internacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Ramón José Núñez Gamallo, Jesús Manuel García Iglesias
Lugar Santiago de Compostela (España)

Aportaciones de la teoría del capital humano al capital intelectual. Un sistema de indicadores
XXIV Congreso anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)
Nacional

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez, Maria Teresa García Alvarez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Santiago de Compostela (España)

La responsabilidad social corporativa en el ámbito de la teoría del capital intelectual
XIV Encuentro ASEPUC. Información Financiera de Calidad: Señalando el Camino de la Recuperación
Nacional

Autores/as Emilia Luisa García Arthus, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Organizador Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC)
Lugar Coruña, A (España)

Medición de la sostenibilidad en el sistema portuario español: propuesta metodológica a través de indicadores sintéticos de desarrollo sostenible
XII Reunión de Economía Mundial
Internacional

Autores/as Fernando I. González Laxe, Andres Guerra Sierra, Federico Guillermo Martín Palmero, Juan Jose Novoa Gomez, Carlos Otero Couto, Jorge Penela Nuñez
Lugar Santiago de Compostela (España)

The Accreditation and the Systems of Indicators in the European Space for Higher Education
Canada International Conference on Education
Internacional

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Lugar Toronto (Canadá)

Efectos contables de las expectativas sobre el tratamiento fiscal del fondo de comercio tras la reforma contable
XV Congreso AECA. Decidir en época de crisis: transparencia y responsabilidad
Nacional

Autores/as Fernando Ruiz Lamas, María Dolores Salvador Montiel, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Lugar Valladolid (España)

El Papel del Sector Público de Galicia como dinamizador de su estructura sociolaboral
XVIII Jornadas de la Asociación Económica de la Educación
Internacional

Autores/as José Venancio Salcines Cristal, Manuel Octavio Del Campo Villares
Lugar Valencia (España)

Liquidación del canon de saneamiento en la acuicultura continental
XII Congreso Nacional de Acuicultura
Nacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, A. Javier Prado Domínguez
Lugar Madrid (España)

Modelos de cánones de saneamiento de las Comunidades Autónomas españolas en la acuicultura continental
XII Congreso Nacional de Acuicultura
Nacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, A. Javier Prado Domínguez
Lugar Madrid (España)

Cambio ocupacional y necesidad formativa en Galicia: una aproximación al caso regional
XVII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares, José Venancio Salcines Cristal
Lugar Santiago de Compostela (España)

Crisis financiera y crisis económica
IV Seminario Hispano-Mexicano de Desarrollo
Internacional

Autores/as Esther Barros Campello
Lugar Yucatán (México)

Valores laborales y actitudes de los jóvenes de las comarcas gallegas hacia el empleo
XVII Jornadas de la Asociación de la Economía de la Educación (AEDE)
Internacional

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez, Mª Jesús Luisa Freire Seoane
Lugar Santiago de Compostela (España)

El proceso de búsqueda de empleo y sus características
III Foro hispano-mexicano de Análisis Económico
Internacional

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez, Mª Jesús Luisa Freire Seoane
Lugar Coruña, A (España)

PLANTEAMIENTOS ACTUALES DE POLITICA MONETARIA. LA INCIDENCIA DE LAS ASIMETRIAS
IX SEMINARIO LUSO ESPAÑOL DE ECONOMIA EMPRESARIAL
Internacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Jesús Manuel García Iglesias
Lugar Covilha (Portugal)

Indicadores de desarrollo sostenible y macromagnitudes tradicionales: aproximación a la realción entre ambos sistemas de cuantificación del desarrollo mediante métodos econométricos.
XXXIII Reunión de Estudios Regionales
Nacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, Fernanda Miguélez Pose
Lugar León (España)

La liberalización de los servicios postales en la Unión Europea. El caso de España
XXI Reunión Anual ASEPELT 2007
Nacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Jesús Manuel García Iglesias
Lugar Valladolid (España)

Relationship between the quantification systems of nacional accounting and indicators of sustainable development.
47th Congress of the European Regional Science Association (ERSA 2007)
Internacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, Fernanda Miguélez Pose
Lugar Paris (Francia)

Relationship between the quantification systems of national accounting and indicators of sustainable development
47th Congress of the European Regional Science Association (ERSA 2007)
Internacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, Fernanda Miguélez Pose
Lugar Paris (Francia)

UN ESTUDIO DE COINTEGRACIÓN ENTRE LOS PRECIOS Y LA CANTIDAD DE DINERO. EL CASO DEL BCE
IX Reunión de Economía Mundial
Internacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, Ramón José Núñez Gamallo, Jesús Manuel García Iglesias
Lugar Madrid (España)

Indicadores de desarrollo sostenible y macromagnitudes tradicionales: aproximación a la relación entre ambos sistemas de cuantificación del desarrollo mediante métodos econométricos
XXXIII Reunión de Estudios Regionales
Nacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, Fernanda Miguélez Pose
Lugar León (España)

Indicadores de desarrollo sostenible y macromagnitudes tradicionales. Aproximación a la relación entre ambos sistemas de cuantificación del desarrollo mediante métodos econométricos.
XXXIII Reunión de Estudios Regionales
Nacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, Fernanda Miguélez Pose
Lugar León (España)

Desarrollo sostenible y movilidad de las personas en distancias cortas: un análisis comparativo entre Galicia y Europa.
XXXII Reunión de Estudios Regionales. Desarrollo de Regiones y Eurorregiones. El desafío del cambio rural.
Nacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, Fernanda Miguélez Pose
Lugar Ourense (España)

Desarrollo sostenible y movilidad de las personas en distancias cortas: un análisis comparado entre Galicia y la Unión Europea
XXXII Reunión de Estudios Regionales
Nacional

Autores/as Fernando I. González Laxe, Federico Guillermo Martín Palmero, Fernanda Miguélez Pose
Lugar Ourense (España)

Desarrollo sostenible y movilidad en distancias cortas. Un análisis comparado entre Galicia y la Unión Europea
XXXII Reunión de Estudios Regionales
Nacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, Fernanda Miguélez Pose
Lugar Ourense (España)

Regional analysis and sustainable development: application of a synthetic suatainability index of Galicia and the European Union.
XLI Conference of the ASRDLF
Internacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe
Lugar Dijon (Francia)

La transición de los jóvenes desde la educación al mercado de trabajo
VII Congreso Nacional de Economía. Europa en una economía global
Nacional

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez
Organizador Ilustre Colegio de Economistas de A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

How have European Union regulation tools of maritime safety development after the Prestige catastrophe? A special Reference to Spain.
IAME 2005
Internacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, A. Javier Prado Domínguez, Jesús Ángel Dopico Castro, Fernando I. González Laxe
Lugar Chipre (Chipre)

La disyuntiva crecimiento - desarrollo en ámbitos regionales
VII Reunión de Economía Mundial
Internacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe
Lugar Madrid (España)

Transport and sustainable development: Impact of the systems of population mobility and goods on the ecological footprintin Galicia(Spain).
45th Congress of the European Regional Science Association
Internacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, Fernanda Miguélez Pose
Lugar Amsterdam (Países Bajos)

Un modelo de desarrollo insostenible: la aportación al cambio climático global del sector del transporte en Galicia(análisis y estrategias).
VII Congreso Nacional de Economía
Nacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, Fernanda Miguélez Pose
Lugar Coruña, A (España)

Un modelo de desarrollo insostenible: la aportación al cambio climático global del sector del transporte en Galicia (análisis y estrategias)
VII Congreso nacional de economía. Europa en una economía global. Estrategias para el siglo XXI
Nacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernanda Miguélez Pose, Fernando I. González Laxe
Lugar Coruña, A (España)

La inserción laboral de los jóvenes en Galicia. Una estimación minceriana de la rentabilidad de la educación
III Jornadas Valencianas de Estudios Regionales
Nacional

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez, María Jesús Freire Seoane
Lugar Alicante/Alacant (España)

Análisis de la relación entre indicadores sociales y Medioambientales en las comunidades autónomas españolas
VII Congreso Español de Sociología
Nacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Marcos Fernández Francos, Fernando I. González Laxe
Lugar España

Spanish regions and sustainable development: measurement of advances from Rio to Johannesburg through multidimensional synthetic indexes
ERSA 2004 Congress
Internacional

Autores/as Fernando I. González Laxe, Federico Guillermo Martín Palmero
Lugar Oporto (Portugal)

Medición del desarrollo sostenible a través de índices sintéticos. Diseño y aplicación a la Unión Europea.
XVII reunión Annual ASEPEL-España
Internacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Lugar Almería (España)

Asimetrías y desigualdades. Velocidades y ritmos del proceso de globalización
V Reunión de Economía Mundial
Nacional

Autores/as Esther Barros Campello, Fernando I. González Laxe
Lugar Sevilla (España)

Evaluación de las políticas de desarrollo sostenible a través de índices sintéticos globales: diseño y aplicación a las comunidades autónomas españolas.
III Conferencia "Los retos teóricos y metodológicos de la evaluación en los sectores del empleo, la eduación y el desarrollo"
Nacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero, Fernando I. González Laxe, Marcos Fernández Francos
Lugar Jerez de la Frontera (España)

Evaluación de las políticas de desarrollo sostenible a través de índices sintéticos globales: Diseño y aplicación a las Comunidades Autónomas Españolas
III Congreso de la sociedad española de evaluación
Nacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Lugar España

Estructura económico-contable de las empresas y capacidad exportadora
IV Reunión de Economía Mundial
Internacional

Autores/as Federico Guillermo Martín Palmero
Lugar Coruña, A (España)

Globalización, pobreza e igualdad en América Latina
V Jornadas de Política Económica (La política económica en un mundo de incertidumbre)
Nacional

Autores/as Fernando I. González Laxe, José Venancio Salcines Cristal, Esther Barros Campello
Lugar Bilbao (España)

Las desviaciones del indicador tayloriano en España: ¿Es suficiente con la coordinación de las políticas monetaria y fiscal?
XV Reunión de ASEPELT-ESPAÑA
Internacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez, A. Javier Prado Domínguez
Lugar Coruña, A (España)

Adaptación de los tipos de interés de intervención a la regla de Taylor. Un análisis econométrico
IV International Workshop on Operations Research.
Nacional

Autores/as Carlos Pateiro Rodríguez
Lugar La Habana (Cuba)

Condiciones de eficiencia en el empleo de los medios de transporte para desplazamientos obligados de carácter urbano y semiurbano
II Congreso Ibérico La bicicleta y la Ciudad
Internacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares
Lugar Coruña, A (España)

El mercado de trabajo en su relación con el sistema educativo: análisis comparado Galicia/España
VI Jornadas de la Asociación de la Economía de la Educación
Nacional

Autores/as Manuel Octavio Del Campo Villares
Lugar Vigo (España)