Sistemas Térmicos e Transferencia de Calor (SISTER)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Alberto Arce Ceinos
Profesor/a Titular de Universidade
Data de alta 04/03/2010
Adscrición a deptos. Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Adscrición a centros Escola Politécnica Superior
Código interno G000618

Contacto

Enderezo Alberto Arce Ceinos Calle Mendizabal s/n Esteiro 15403 Ferrol Coruña
Teléfono  981167000 ext. 3275
Fax  981337410
Correo

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Ebulición

Simulación de sistemas térmicos

Proxecto e simulación de intercambiadores de calor compactos

Transferencia de calor e mecánica de fluídos computacional

Palabras chave Ebulición nucleada, ebulición convectiva, evaporadores, xeradores de vapor; Sistemas térmicos, sistemas frigoríficos, modelado, simulación; Intercambiadores de calor, compactos, deseño, simulación, análise; CFD, convección, termocapilaridade, ebulición nucleada

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

(1)Análise enerxética e exerxética de sistemas térmicos (2)Deseño de equipos, compoñentes e sistemas térmicos (3)Investigación e desenvolvemento de sistemas avanzados de xeración e transformación de enerxía. (4)Análise e deseño de fluxos multifásicos líquido/gas (5)Anemometría a láser LDA(Laser Doppler Anemometry) e PIV(Particle Image Velocimeter)

Membros do grupo

Dra./Dr. Alberto Arce Ceinos
Máquinas e motores térmicos
Coordinador/a
Dra./Dr. María Luisa Sánchez Simón
Mecánica de fluídos
PDI
Dra./Dr. María Isabel Lamas Galdo
Máquinas e motores térmicos
PDI
José Ramón Calvo Díaz
Máquinas e motores térmicos
PDI
Dra./Dr. Pablo Fariñas Alvariño
Construcións navais
PDI
Dra./Dr. Francisco Javier García García
C1 - Doctores de otras instituciones

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Unidad Mixta de Investigación (UMI) UDC-Navantia "El astillero del futuro"

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Pablo Fariñas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 19/11/2018 ata 31/10/2021

Adaptation and implementation of floating wind energy conversion technology for the Atlantic region "ARCWIND"

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Laura Castro Santos
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/11/2017 ata 31/10/2021

Contrato de Colaboración para o desenvolvemento do proxecto "TACTIL" (EXP - 00091896 / ITC-20161197) no marco do programa Innterconecta

Entidade financiadora Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Investigadores principáis Alberto Arce Ceinos
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2016 ata 31/12/2018

Estudio numérico de flujos multifásicos con cambio de fase para su aplicación en válvulas - VALNUM

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Anne Marie Elisabeth Gosset
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 08/08/2013 ata 08/08/2016

ESTUDIO DEL EFECTO DEL ACABADO DE LA SUPERFICIE CALIENTE EN LA EBULLICION NUCLEADA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Pablo Fariñas Alvariño
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Nanofluídos de liquídos iónicos para o almacenamento e transferencia de calor en instalacións solares

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis José Mª Sáiz Jabardo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/12/2010 ata 13/12/2013

Diseño y producción de un módulo de arrecife artificial para la protección y rehabilitación de ecosistemas costeros en la comunidad autónoma de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Luis Carral Couce
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/2010 ata 30/09/2012

Laser texturation for drag reduction (Latexdred)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Fernando López Peña
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/2010 ata 31/12/2013

ESTUDO DA EBULICIÓN NUCLEADA MEDIANTE CFD

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Alberto Arce Ceinos
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 27/04/2010 ata 26/04/2011

Deseño dunha boia flotante para xeración de enerxía eólica offshore

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Fernando López Peña
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 30/09/2013

Detección y prevención inteligente de la resonancia paramétrica en buques.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Fernando López Peña
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Red temática en codificación y transmisión de contenidos multimedia

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Adriana Dapena (coordinadora UDC). Coordinador principal: Joán Serra Sagristá
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 06/03/2008 ata 05/03/2009

Grupo Integrado de Ingeniería (GII)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/08/2007 ata 15/11/2010

Shiper: sistema hiperespectral aplicado a sensorización ambiental

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Fernando López Peña
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 01/01/2010

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN ENTRE A UDC, CEDERVALL ESPAÑA, S.A. E FEUGA PARA O PROXECTO "ESTUDO E DEFINICIÓN DE NOVOS TIMÓNS DE ALTAS PRESTACIÓNS E BAIXO COSTE DE FABRICACIÓN E MANTEMENTO PARA BUQUES DE TAMAÑO MEDIO (PGIDIT06DPI165E)

Entidade financiadora CEDERVALL
Tipo Contrato
Datas Dende 17/01/2007 ata 30/09/2009

Láser como ferramenta de apoio á restauración do patrimonio cultural: estudo das necesidades empresariais e aplicación a espécimes reais

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Armando José Yáñez Casal
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2006 ata 01/10/2009

Sistema robótico avanzado para la eliminación de riesgos en las actividades de chorreado en la construcción naval

Entidade financiadora NAVANTIA
Investigadores principáis Richard Duro Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2008

Desenvolvemento dun sistema automático para a optimización do deseño de velas mediante técnicas evolucionistas

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO
Investigadores principáis Fernando López Peña
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2007

Desarrollo de un sistema automático para la optimización del diseño de velas mediante técnicas evolucionistas

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Fernando López Peña
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/12/2005 ata 31/12/2008

Diseño y aplicación de un sistema de estabilización para la flota pesquera

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Luis Carral Couce
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 29/07/2005 ata 31/12/2006

Desarrollo de un sistema de apoyo a la decisión para evaluación y gestión del riesgo de contaminación marina ante vertidos accidentales.

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D
Investigadores principáis Alfonso Javier García Ascaso
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/03/2005 ata 31/03/2008

CONTRATO ART. 83 ENTRE TALLERES CARRAL, S.L., O PROF. ALFONSO GARCÍA ASCASO E A FUAC PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO "DESEÑO E APLICACIÓN DUN SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN PARA A FLOTA PESQUERA)"

Entidade financiadora TALLERES CARRAL
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2005 ata 01/09/2007

Diseño y Desarrollo de un Sistema de Doble Estibación destinado a Máquinas de Pesca de arrastre

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Alfonso García Ascaso
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2005 ata 30/12/2006

Modelización, monitorización y control de procesos de tratamiento de materiales metálicos con láser (INCENTIVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis Armando José Yáñez Casal
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/10/2004 ata 03/09/2007

Diseño evolutivo de velas para navegación.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 12/08/2004 ata 13/08/2007

Sistema hiperespecrtral multisensor para la detección, seguimiento y representación cartográfica de vertidos marinos: instrumentación, sistemas de clasificación supervisada y detección en tiempo real (INCENTIVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "SISTEMA INTELIGENTE Y DISTRIBUIDO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO" ENTRE LA EMPRESA PICOBELLO ANDALUCITA, S.L., FERNANDO LÓPEZ PEÑA, RICHARD J. DURO FERNÁNDEZ Y LA FUDC

Entidade financiadora PICOBELLO ANDALUCITA, S.L.
Investigadores principáis Fernando López Peña
Tipo Contrato
Datas Dende 20/09/2004 ata 20/09/2007

CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "SISTEMA DE APOYO A LA CONSULTORÍA" ENTRE CONDE Y NIETO DE ALMEIDA ASOCIADOS, S.L..,RICHARD J. DURO FERNÁNDEZ Y LA FUDC

Entidade financiadora CONDE Y NIETO DE ALMEIDA ASOCIADOS, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 20/09/2004 ata 20/09/2006

Sistema Hiperespectral Multisensor para la detección, seguimiento y representación cartográfica de vertidos marinos: Instrumentación, Sistemas de Clasificación Supervisada y Detección en Tiempo Real

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Richard José Duro Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 11/12/2003 ata 10/12/2006

Arquitectura de Agentes Autónomos para el modelado de usuarios y la gestión óptima de un centro de supercomputación

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Richard Duro Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/2003 ata 23/10/2006

Estudio y Diseño de cajas acústicas de alta calidad con resonadores acoplados

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/12/1999 ata 31/12/2001

Proyecto Tecnológico PROTECAS de embarcacion catamarán sumergible

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Cultura
Investigadores principáis ALFONSO GARCIA ASCASO
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 15/11/1999 ata 31/12/2001

Estudio experimental de la aerotermodinámica de los procesos de convección forzada

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 14/03/1997 ata 14/03/1998

ESTRUCTURA ABATIBLE DE SOPORTE, IZADO Y ESTIBA DE PROPULSOR FUERABORDA

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Couce Casanova, Antonio, González López, Primitivo, Lamas Galdo, María Isabel, Rodríguez García, Juan de Dios, Rodríguez Vidal, Carlos Gervasio
Data de solicitude 03/07/2013
Data de concesión 07/07/2015

Assessment of the materials employed in green artificial reefs for the Galician estuaries in terms of circular economy

Autores/as Luis Carral, Camba C., I. Lamas, Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Juan José Cartelle Barros
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph17238850

Optimization of a multiple injection system in a marine diesel engine through a multiple-criteria decision-making approach

Autores/as Lamas-Galdo M.I., Laura Castro-Santos, Carlos Gervasio Rodríguez-Vidal
Revista JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 8 (páxs. 946 ata 946)
DOI https://doi.org/10.3390/jmse8110946

An economic analysis of an innovative floating offshore wind platform built with concrete: the SATH platform

Autores/as Eugenio Baita-Saavedra, David Cordal-Iglesias, Almudena Filgueira-Vizoso, Morato, A., María Isabel Lamas Galdo, Carlos Álvarez-Feal, Luis Carral, Laura Castro-Santos
Revista Applied Sciences Vol. 10
DOI https://doi.org/10.3390/app10113678

Managing the oceans: site selection of a floating offshore wind farm based on GIS spatial analysis

Autores/as Laura Castro-Santos, María Isabel Lamas Galdo, Almudena Filgueira-Vizoso
Revista MARINE POLICY Vol. 113 (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103803

Selection of an appropriate pre-injection pattern in a marine diesel engine through a multiple-criteria decission making approach

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Laura Castro-Santos, Carlos Gervasio Rodriguez Vidal
Revista Applied Sciences
DOI https://doi.org/10.3390/app10072482

Numerical analysis of NOx reduction using ammonia injection and comparison with water injection

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Laura Castro-Santos, Carlos Gervasio Rodriguez Vidal
Revista JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 8
DOI https://doi.org/10.3390/jmse8020109

Hydrodynamics of biomimetic marine propulsion and trends in computational simulations

Autores/as Lamas Galdo, M.I., Rodríguez Vidal, Carlos Gervasio
Revista JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 8 (páxs. 479 ata 479)
DOI https://doi.org/10.3390/jmse8070479

CFD model to analyze SO2 absorption in a seawater droplet

Autores/as Lamas Galdo, M. I., Rodríguez Vidal, Carlos Gervasio
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME ENGINEERING Vol. 161 Núm. A4 (páxs. 335 ata 344)
DOI https://doi.org/10.3940/rina.ijme.2019.a4.525a

Experimental investigation of the CHF of HFE-7100 under pool boiling conditions on differently roughened surfaces

Autores/as Pablo Fariñas Alvariño, María L. Sánchez Simón, Matheus dos Santos Guzella, José Manuel Amado Paz, Jose Maria Saiz Jabardo, Luben Cabezas Gómez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER Vol. 139 (páxs. 269 ata 279)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.04.142

NOx reduction in diesel-hydrogen engines using different strategies of ammonia injection

Autores/as Lamas M. I., Rodríguez C. G.
Revista Energies Vol. 12 (páxs. 1255 ata 1267)
DOI https://doi.org/10.3390/en12071255

On an analytical explanation of the phenomena observed in accelerated turbulent pipe fl ow

Autores/as F. Javier García García, Pablo Fariñas Alvariño
Revista JOURNAL OF FLUID MECHANICS Vol. 881 (páxs. 420 ata 461)
DOI https://doi.org/10.1017/jfm.2019.733

Thermal Performance of One-Pass Shell-and-Tube Heat Exchangers in Counter-Flow

Autores/as Felipe C. Magazoni, Luben Cabezas Gómez, Pablo Fariñas Alvariño, José María Sáiz jabardo
Revista Brazilian Journal of Chemical Engineering Vol. 36 Núm. 2 (páxs. 869 ata 883)
DOI https://doi.org/10.1590/0104-6632.20190362s20180424

Closed form relationships of temperature effectiveness of cross-flow heat exchangers

Autores/as Felipe Costa Magazoni, Luben Cabezas Gómez, Pablo Fariñas Alvariño, Jose Maria Saiz Jabardo
Revista Thermal Science and Engineering Progress Vol. 9 (páxs. 110 ata 120)
DOI https://doi.org/10.1016/j.tsep.2018.11.005

Effects of the Expanded Panama Canal on Vessel Size and Seaborne Transport

Autores/as Carral Couce L.M., J. Tarrío-Saavedra, Laura Castro-Santos, María Isabel Lamas Galdo, Rodolfo Sabonge
Revista PROMET - Traffic&Transportation Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 241 ata 251)
DOI https://doi.org/10.7307/ptt.v30i2.2442

Analytic and CFD Models for Transient Outburst Flow

Autores/as F. Javier García García, Pablo Fariñas Alvariño
Revista Journal of Hydraulic Engineering-ASCE Vol. 145 Núm. 3 (páxs. 1 ata 10)

On an analytic solution for general unsteady/transient turbulent pipe flow and starting turbulent flow

Autores/as F. Javier García García, Pablo Fariñas Alvariño
Revista EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS B-FLUIDS Vol. 74 (páxs. 200 ata 210)
DOI https://doi.org/10.1016/j.euromechflu.2018.11.014

Measurements of the density, refractive index, electrical conductivity, thermal conductivity and dynamic viscosity for tributylmethylphosphonium and methylsulfate based ionic liquids

Autores/as Eva Rodil, Alberto Arce Jr., Alberto Arce, Ana Soto
Revista THERMOCHIMICA ACTA Vol. 664 (páxs. 81 ata 90)

Methodology to calculate the installation costs of offshore wind farms located in deep waters

Autores/as Laura Castro-Santos, Almudena Filgueira, Luis Carral-Couce, María Isabel Lamas-Galdo
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 170 (páxs. 1124 ata 1135)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.219

Effect of multiple injection strategies on emissions and performance in the Wärtsilä 6L 46 marine engine. A numerical approach

Autores/as M. I. LAMAS, J. D. RODRÍGUEZ, Laura Castro-Santos, Carral Couce L.M.
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.165

Experimental and numerical study of slightly loaded water alumina nanofluids in the developing region of a 1.1 mm in diameter pipe and convective enhancement evaluation

Autores/as Tiago Augusta Moreira, Pablo Fariñas Alvariño, Luben Cabezas Gómez, Gherhardt Ribatski
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER Vol. 115 (páxs. 317 ata 335)

Numerical model to analyze NOx reduction by ammonia injection in diesel-hydrogen engines

Autores/as Lamas M. I., Rodriguez, C.G.
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY Vol. 42 (páxs. 26132 ata 26141)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.08.090

Efectos medioambientales del nuevo código internacional de seguridad para los buques que se propulsen quemando GNL

Autores/as Raúl Villa Caro, Luis Carral-Couce, Jose Joaquin de Troya Calatayud, María Isabel Lamas Galdo
Revista International Workshop on Economic Development and Social Sustainability. Proceedings Vol. 6 (páxs. 94 ata 94)

Pressure drop during flow boiling inside parallel microchannels

Autores/as Dário, Evandro R., Passos, Júlio C., María Luisa Sánchez Simón, Tadrist, Lounès
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID Vol. 72 (páxs. 111 ata 123)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2016.08.002

Numerical Model of SO2 Scrubbing with Seawater Applied to Marine Engines

Autores/as M. I. Lamas, C. G. Rodriguez, J. D. Rodríguez, J. Telmo
Revista POLISH MARITIME RESEARCH Vol. 23 Núm. 90 (páxs. 42 ata 47)
DOI https://doi.org/10.1515/pomr-2016-0019

Evaluation of the non-linearities of a potential axially symmetric model for computing the entrainment ratio of supersonic ejectors

Autores/as Javier García del Valle, José María Sáiz Jabardo, Pablo Fariñas Alvariño
Revista APPLIED THERMAL ENGINEERING Vol. 90 (páxs. 798 ata 808)
DOI https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2015.03.084

Numerical analysis of emissions from marine engines using alternative fuels

Autores/as Lamas, M.I., Rodriguez, C.G., Telmo, J., Rodríguez J.D.
Revista POLISH MARITIME RESEARCH Vol. 22 (páxs. 48 ata 52)
DOI https://doi.org/10.1515/pomr-2015-0070

NUMERICAL ANALYSIS OF EMISSIONS FROM MARINE ENGINES USING ALTERNATIVE FUELS

Autores/as Lamas, M.I., Rodriguez, C.G., Telmo, J., Rodríguez J.D.
Revista POLISH MARITIME RESEARCH Vol. 22 Núm. 4 (páxs. 48 ata 52)

NUMERICAL ANALYSIS OF SEVERAL PORT CONFIGURATIONS IN THE FAIRBANKS-MORSE 38D8-1/8 OPPOSED PISTON MARINE ENGINE

Autores/as Lamas M. I., Rodríguez C. G., Rodríguez J. D., Telmo J.
Revista BRODOGRADNJA Vol. 66 Núm. 1 (páxs. 1 ata 11)

Self-diffusion assessment in laminar developed flow of nanofluids in microchannels

Autores/as Pablo Fariñas Alvariño, José María Sáiz Jabardo, José Daniel Pena Agras, Javier García del Valle
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES Vol. 98 Núm. 1 (páxs. 113 ata 123)

A numerical evaluation of the contribution of different heat transfer mechanisms in nucleate boiling

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Pablo Fariñas Alvariño, Alberto Arce Ceinos, María Luisa Sánchez Simón
Revista JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING Vol. 37 Núm. 5 (páxs. 1543 ata 1553)
DOI https://doi.org/10.1007/s40430-015-0321-9

MARINE SAFETY: ASBESTOS IN THE MARITIME INDUSTRY

Autores/as José Ángel Fraguela-Formoso, Jose Luis Fernández Soto, Pablo Fariñas Alvariño, Luis Carral Couce
Revista DYNA-COLOMBIA Núm. 83 (páxs. 206 ata 213)

A Simple Methodology Based on the Pittsburgh Coal Method for Assessing Specific Explosion Risks in Dust-Generated Explosive Atmospheres: A Case Study from Galicia (NW Spain)

Autores/as Telmo Miranda, J., Eugenio Muñoz Camacho, Herrero Latorre, C., Lamas Galdo, M.I.
Revista DRYING TECHNOLOGY (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.1080/07373937.2014.949346

Optimization of the efficiency of a biomimetic marine propulsor using CFD

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Carlos Gervasio Rodriguez Vidal, Juan de Dios Rodríguez García
Revista Ingenieria e Investigación Vol. 34 Núm. 1 (páxs. 17 ata 21)

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS ANALYSIS OF NOx REDUCTION BY AMMONIA INJECTION IN THE MAN B&W 7S50MC MARINE ENGINE

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Carlos Gervasio Rodriguez Vidal, Juan de Dios Rodríguez Garcia, Javier Telmo Miranda
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME ENGINEERING Vol. 156 Núm. A3 (páxs. 213 ata 220)
DOI https://doi.org/10.3940/rina.ijme.2014.a3.286

Numerical model to study the combustion process and emissions in the Wärtsilä 6L 46 four-stroke marine engine

Autores/as Lamas, M.I., Rodriguez, C.G.
Revista POLISH MARITIME RESEARCH Vol. 20 (páxs. 61 ata 66)
DOI https://doi.org/10.2478/pomr-2013-0017

Absorption of Carbon Dioxide in Two Binary Mixtures of Ionic Liquids

Autores/as Pinto, Alicia M., Rodriguez, Hector, Colon, Yamil J., Alberto Arce Ceinos, Soto, Ana
Revista INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Vol. 52 (páxs. 5975 ata 5984)
DOI https://doi.org/10.1021/ie4001629

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS MODEL TO STUDY THE COMBUSTION PROCESS IN A FOUR-STROKE DIESEL ENGINE

Autores/as María Isabel Lamas-Galdo, Carlos Gervasio Rodríguez-Vidal, Juan de Dios Rodríguez-García
Revista DYNA Vol. 88 Núm. 1 (páxs. 91 ata 98)
DOI https://doi.org/10.6036/5026

Aplicación del método level set para modelar el proceso de combustión premezclada en un motor Otto de dos tiempos

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Carlos Gervasio Rodriguez Vidal, Juan de Dios Rodríguez Garcia
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CÁLCULO Y DISEÑO EN INGENIERÍA Vol. 29 Núm. 4 (páxs. 234 ata 240)
DOI https://doi.org/10.1016/j.rimni.2012.06.003

A numerical investigation of laminar flow of a water/alumina nanofluid

Autores/as Fariñas Alvariño, P., Saiz Jabardo, J.M., Arce, A., Lamas Galdo, M.I.
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER Vol. 59 (páxs. 423 ata 432)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.12.033

Thermocapillary and no thermocapillary convection around non-condensable gas bubbles

Autores/as Lamas Galdo, María Isabel, Jose Maria Saiz Jabardo, Alberto Arce Ceinos
Revista JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING Vol. 35 (páxs. 493 ata 503)
DOI https://doi.org/10.1007/s40430-013-0046-6

Computational fluid dynamics analysis of NOx and other pollutants in the MAN B&W 7S50MC marine engine and effect of EGR and water addition

Autores/as Lamas, M.I., Rodriguez, C.G., Aas, H.P.
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME ENGINEERING Vol. 155 (páxs. 81 ata 88)

Internal modifications to reduce pollutant emissions from marine engines. A numerical approach

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Carlos Gervasio Rodriguez Vidal, Juan de Dios Rodríguez Garcia, Javier Telmo Miranda
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING Vol. 5 (páxs. 493 ata 501)
DOI https://doi.org/10.2478/ijnaoe-2013-0148

Synthesis and characterization of highly concentrated AgI-[P6,6,6,14]Cl ionanofluids

Autores/as Rodríguez-Palmeiro I., Rodríguez-Cabo B., Rodil, E., Alberto Arce Ceinos, Jose Maria Saiz Jabardo, Soto, A.
Revista Journal of Nanoparticle Research Vol. 15 Núm. 1881
DOI https://doi.org/10.1007/s11051-013-1881-1

Heat flux effect in laminar flow of a water/alumina nanofluid

Autores/as Pablo Fariñas Alvariño, Jose Maria Saiz Jabardo, José Daniel Pena Agras, María Luisa Sánchez Simón
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER Vol. 66 (páxs. 376 ata 381)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.07.035

Numerical analysis of the bubble detachment diameter in nucleate boiling

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Jose Maria Saiz Jabardo, Alberto Arce Ceinos, Pablo Fariñas Alvariño
Revista Journal of Physics Conference Series Vol. 395 (páxs. 012174 ata 012174)
DOI https://doi.org/10.1088/1742-6596/395/1/012174

Emissions from marine engines and NOx reduction methods

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Carlos Gervasio Rodriguez Vidal
Revista JOURNAL OF MARITIME RESEARCH Vol. 9 (páxs. 77 ata 82)

Heat transfer enhancement in nanofluids: A numerical approach.

Autores/as Pablo Fariñas Alvariño, Jose Maria Saiz Jabardo, Alberto Arce Ceinos, María Isabel Lamas Galdo
Revista Journal of Physics Conference Series Vol. 395 (páxs. 012116 ata 012116)
DOI https://doi.org/10.1088/1742-6596/395/1/012116

CFD Analysis of Biologically-Inspired Marine Propulsors

Autores/as M. I. LAMAS, J. D. RODRÍGUEZ, C. G. RODRÍGUEZ
Revista BRODOGRADNJA Vol. 63 Núm. 2 (páxs. 125 ata 133)

Computational fluid dynamics analysis of the scavenging process in the MAN B&W 7S50MC two-stroke marine diesel engine

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Carlos Gervasio Rodriguez Vidal
Revista JOURNAL OF SHIP RESEARCH Vol. 56 (páxs. 154 ata 161)
DOI https://doi.org/10.5957/josr.56.3.120001

Three-dimensional cfd analysis to study the thrust and efficiency of a biologically-inspired marine propulsor

Autores/as Lamas M. I., Rodríguez J. D., Rodríguez C. G., González P. B.
Revista POLISH MARITIME RESEARCH Vol. 18 Núm. 1 (páxs. 10 ata 16)

Computacional fluid dynamics model to study the scavenging process in a two stroke Otto engine

Autores/as María Isabel Lamas-Galdo, Carlos Gervasio Rodríguez-Vidal, Juan de Dios Rodríguez-García, Manuel Vicente Fernández-Quintás
Revista DYNA Vol. 86 Núm. 2 (páxs. 165 ata 172)

Design aspects and two-dimensional CFD simulation of a marine propulsor based on a biologically-inspired undulating movement

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Juan de Dios Rodríguez García, Carlos Rodríguez Vidal, Primitivo González López
Revista JOURNAL OF MARITIME RESEARCH Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 73 ata 88)

Effect of the reference solution in the measurement of ion activity coefficients using cells with transference at T= 298.15 K

Autores/as Alberto Arce Ceinos, Estela LLadosa, Grazyna Wilczek-Vera, Juan H. Vera
Revista JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS (páxs. 244 ata 250)

Answer to "Comment on individual ion activities of Na+ and Cl- by Arce, Wilczek-Vera and Vera" by F. Malatesta

Autores/as Wilczek-Vera, G., Vera, Juan H., Alberto Arce Ceinos
Revista CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE Vol. 65 (páxs. 2263 ata 2264)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ces.2009.12.007

Experimental and simulation studies on laser conduction welding of AA5083 aluminium alloys

Autores/as María José Tobar Vidal, María Isabel Lamas Galdo, Armando José Yáñez Casal, J. M. Sánchez Amaya, Z. Boukha, F. Javier Botana
Revista PHYSICS PROCEDIA Vol. 5 (páxs. 299 ata 308)

Measurement of ion activity coefficients in aqueous solutions of mixed electrolyte with a common ion:NaNO3+KNO3, NaCl+KCl, and NaBr-NaCl

Autores/as Rodil Eva, Alberto Arce Ceinos, Grazyna Wilczek-Vera, Juan H. Vera
Revista JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Vol. 54 Núm. 2 (páxs. 345 ata 350)

Using adaptive artificial neural networks for reconstructing irregularly sampled laser Doppler velocimetry signals

Autores/as Fernando López Peña, Francisco Bellas Bouza, Richard José Duro Fernández, María Luisa Sánchez Simón
Revista IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT Vol. 55 Núm. 3 (páxs. 916 ata 922)
DOI https://doi.org/10.1109/tim.2006.873773

Detecting coherent structures in a turbulent wake by using delay based networks.

Autores/as Richard José Duro Fernández, Fernando López Peña, María Luisa Sánchez Simón
Revista COMPUTER STANDARDS & INTERFACES Vol. 24 Núm. - (páxs. 171 ata 184)

Considerations on the gas-phase velocity field in a non evaporation diesel spray

Autores/as María Luisa Sánchez Simón, Francisco Castro Ruíz, F.V. Tinaut, Andrés Melgar Bachiller
Revista ATOMIZATION AND SPRAYS Vol. 10 Núm. 6 (páxs. 529 ata 543)

A method to determine liquid concentration in non-stationary axisymmetric

Autores/as María Luisa Sánchez Simón, F.V. Tinaut, A. Melgar, F. Castro, B. Giménez
Revista EXPERIMENTS IN FLUIDS Vol. - Núm. - (páxs. 299 ata 305)

Estudio de la correlación entre las fluctuaciones de la vlocidad y el tamaño de la gota en un chorro tipo diesel no evaporativo.

Autores/as María Luisa Sánchez Simón, F. Castro, A. Melgar, Ana Garicano
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Movimiento del aire en torno a un chorro diesel

Autores/as María Luisa Sánchez Simón, Francisco Castro Ruíz, Cesar Chamorro, Andrés Melgar Bachiller
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 359 ata 364)

Medida de tamaños y velocidades en chorros atomizados

Autores/as María Luisa Sánchez Simón, Francisco Castro Ruíz, Andrés Melgar Bachiller
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Núm. 2 (páxs. 249 ata 253)

Estudio experimental de chorros bifásicos mediante métodos ópticos

Autores/as María Luisa Sánchez Simón, Francisco Castro Ruíz, Francisco Tinaut Fluixá, Andrés Melgar Bachiller
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 9 Núm. 4 (páxs. 49 ata 54)

Introducción a la termodinámica

Autores/as Jose Maria Saiz Jabardo, Luben Cabezas Gómez, Pablo Fariñas Alvariño
Editorial Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-630-8

Estudio CFD de la transferencia de calor asociada a ebullición. Análisis de los principales mecanismos de transferencia de calor utilizando mecánica de fluidos computacional

Autores/as Lamas, M.I.
Editorial Editorial Académica Española - LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, (España)
ISBN ISBN 978-3-659-01119-1

Estudio CFD de la transferencia de calor por termocapilaridad. Mecánica de fluidos computacional aplicada al caso de burbujas adheridas a superficies calientes

Autores/as Lamas, M.I.
Editorial Editorial Académica Española - LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, (España)
ISBN 978-3-659-01611-0

Estudio CFD de la transferencia de calor asociada a fusión. Análisis de los principales mecanismos de transferencia de calor utilizando mecánica de fluidos computacional

Autores/as Lamas, M.I.
Editorial Editorial Académica Española - LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, (España)
ISBN 978-3-659-02077-3

Transferencia de calor

Autores/as Jose Maria Saiz Jabardo, Alberto Arce Ceinos, María Isabel Lamas Galdo
Editorial Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-514-1

Numerical Model to Analyze a SNCR System to Reduce NOx

Autores/as María Isabel Lamas Galdo,Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro,Almudena Filgueira-Vizoso,Jose Joaquin de Troya Calatayud,Raúl Villa Caro
Libro Proceedings of the 25th Pan-American Conference of Naval Engineering COPINAVAL - PANAMÁ october 2017
Edita Springer International Publishing.
ISBN: 978-3-319-89811-7
Páxinas Dende a 27 ata a 33

Planning a floating offshore wind farm in Galicia (NW Spain) using a Geographic Information System

Autores/as Laura Castro-Santos,M. I. LAMAS,Mª Asunción López-Arranz,José Ángel Fraguela-Formoso
Libro VI EDaSS Proceedings. Cities in the Knowledge Society.
Vol. 6 Edita EDaSS - INTERNATIONAL WORKSHOP ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL SUSTAINABILITY.
ISBN: 2340-3640
Páxinas Dende a 56 ata a 56

Influence of the electric tariff on a floating offshore wind farm

Autores/as Laura Castro-Santos,Luis Carral-Couce,Almudena Filgueira,M. I. Lamas,José Ángel Fraguela-Formoso
Libro Proceedings of MARTECH 2016, 3rd International Conference on Marítime Technology and Engineering
Vol. 1 Edita A.A. Balkema Publishers Leiden, The Netherlands.
ISBN: 978-1-138-03000-8
Páxinas Dende a 1097 ata a 1101

Diseño y anásilis de procedimiento de generación de agua nebulizada a baja presión

Autor/a Roberto Santos García
Director/es Alberto Arce Ceinos; Ángel Eduardo Varela Lafuente
Ámbito Ingeniería Industrial 2
Cualificación Aprobado

Transient discharge of a pressurised incompressible fluid through a pipe and analytical solution for unsteady turbulent pipe flow

Autor/a Francisco Javier García García
Director/es Pablo Fariñas Alvariño
Ámbito Ingeniería Industrial 2
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Influence of the discount rate in the Economic analysis of a floating offshore wind farm in the Galician region of the european atlantic area
37th International Conference on Ocean, Offshore and Artic Engineering
Internacional

Autores/as Laura Castro-Santos, Almudena Filgueira-Vizoso, María Isabel Lamas-Galdo, José Carlos Álvarez Feal, Luis Carral
Lugar Madrid (España)
DOI https://doi.org/10.1115/omae2018-78727

Las competencias adquiridas en el marco del EEES: Objetivos y realidades desde el punto de vista del estudiantado
5 th International Congress of Educational Sciences and Development
Internacional

Autores/as Almudena Filgueira, I. Lamas, Mª Jesús Rodríguez Guerreiro, Jose Joaquin de Troya Calatayud, Javier Tarrío, Maria Asuncion López Arranz
Lugar Santander (España)

Planning a floating offshore wind farm in Galicia (NW Spain) using a Geographic Information System
VI International Conference on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores/as Laura Castro-Santos, María Isabel Lamas Galdo, Maria Asuncion López Arranz, José Ángel Fraguela-Formoso
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Efectos medioambientales del nuevo código internacional de seguridad para los buques que se propulsen quemando GNL
EDASS 2017- 6th International Conference on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS)
Internacional

Autores/as Raúl Villa Caro, Luis Carral-Couce, Jose Joaquin de Troya Calatayud, María Isabel Lamas-Galdo
Lugar Coruña, A (España)

Gestión de la prevención de riesgos laborales en astilleros de construcción y reparación
XXV Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria del INSTITUTO PANAMERICANO DE INGENIERÍA NAVAL
Internacional

Autores/as José Ángel Fraguela-Formoso, Mª Asunción López Arranz, Mª Jesús Rodríguez Guerreiro, Lamas M. I.
Lugar Panamá (Panamá)

Numerical model to analyze a sncr system to reduce nox
XXV Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria del INSTITUTO PANAMERICANO DE INGENIERÍA NAVAL
Internacional

Autores/as Lamas M. I., Mª Jesús Rodríguez Guerreiro, Almudena Filgueira, Jose Joaquin de Troya Calatayud, Raúl Villa Caro
Lugar Panamá (Panamá)

Planing a floating offshore wind farm in Galicia (NW Spain)usig a Geographic information systen
VI INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL SUSTAINABILITY (RDaSS)
Internacional

Autores/as Asunción López-Arranz , Laura Castro-Santos, Isabel Lamas-Galdo, José Ángel Fraguela Formoso
Organizador ed rESEARCH gROUP
Lugar Coruña, A (España)

Boiling Heat Transfer Inside Parallel Microchannels
12th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics
Internacional

Autores/as Dário, Evandro R., Passos, Júlio, María Luisa Sánchez Simón, Tadrist, Lounès
Lugar Málaga (España)

Influence of the electric tariff on a floating offshore wind farm
3rd International Conference on Maritime Technology and Engineering (MARTECH 2016)
Internacional

Autores/as Laura Castro-Santos, Luis Carral Couce, Almudena Filgueira-Vizoso, María Isabel Lamas Galdo, José Ángel Fraguela-Formoso
Organizador Centre for Marine Technology and Ocean Engineering (CENTEC)
Lugar Lisboa (Portugal)

Resultados de la evaluación de competencias con la entrada del EEES en la titulación de grado en tecnologías industriales de la Universidad de A Coruña
4TH INTERTIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL SCIENCES AND DEVELOPMENT
Internacional

Autores/as Almudena Filgueira-Vizoso, Laura Castro-Santos, Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Carral Couce L.M., María Isabel Lamas Galdo
Organizador UNIVERSIDAD DE GRANADA
Lugar Santiago de Compostela (España)

PRESSURE DROP DURING FLOW BOILING INSIDE PARALLEL MICROCHANNELS
9th International Conference on Boiling and Condensation Heat Transfer
Internacional

Autores/as Dário, Evandro R, Passos, Júlio, María Luisa Sánchez Simón, Tadrist, Lounès
Lugar Boulder (Estados Unidos)

Thermal performance of a propylene glycol/alumina nanofluid unde internal developing laminar flow
15th international heat transfer conference
Internacional

Autores/as Pablo Fariñas Alvariño, Jose Maria Saiz Jabardo, Javier García del Valle, Ana Soto
Lugar kyoto (Japón)
DOI https://doi.org/10.1615/ihtc15.nmm.008569

Modelado numérico de nanofluidos. Aplicación a un nanofluido en base a propilenglicol y alúmina
VIII Congreso nacional de ingeniería termodinámica
Nacional

Autores/as Pablo Fariñas Alvariño, Jose Maria Saiz Jabardo, María Isabel Lamas Galdo, José Daniel Pena Agras
Lugar Burgos (España)

Disgregación de los mecanismos de transferencia de calor que tienen lugar durante la ebullición nucleada de agua
VIII Congreso nacional de ingeniería termodinámica
Nacional

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Jose Maria Saiz Jabardo, Pablo Fariñas Alvariño, Alberto Arce Ceinos
Lugar Burgos (España)

Heat flux influence on laminar flow heat transfer of a water/alumina nonofluid
22nd International congress of mechanical engineering
Internacional

Autores/as Pablo Fariñas Alvariño, Jose Maria Saiz Jabardo, José Daniel Pena Agras, M.L. Sánchez Simón
Organizador Universidade de São Paulo *
Lugar Ribeirao Preto (Brasil)

Computational simulation of a buoy behaviour for automation and power generation in acquaculture facilities
XIV IMAM conference
Internacional

Autores/as Sara Ferreño, Alicia Munín Doce, Vicente Díaz Casás, Pablo Fariñas Alvariño, Fernando López Peña
Lugar Genova (Italia)

Nozzle-diffuser effects on marine current turbines
XIV IMAM conference
Internacional

Autores/as Vicente Díaz Casás, Pablo Fariñas Alvariño, Fernando López Peña
Lugar Genova (Italia)

Estimación de las prestaciones de un propulsor ondulatorio marino mediante CFD y comprobación experimental
XIV International Congress On Project Engineering
Nacional

Autores/as Primitivo González López, María Isabel Lamas Galdo, Carlos Gervasio Rodríguez, Juan de Dios Rodríguez García, Manuel Vicente Fernández
Lugar Madrid (España)

Modelización tridimensional de soldadura por conducción en aleaciones de aluminio de aplicación en automoción.
PHOTONICS VALENCIA 2010. VI Taller Nacional de Procesado de Materiales con Láser
Internacional

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Armando José Yáñez Casal, María José Tobar Vidal, José Sánchez Amaya, Z. Boukha, F. Javier Botana
Lugar España

Modelización tridimensional de soldadura por conducción en aleaciones de aluminio de aplicación en automoción
PHOTONICS VALENCIA 2010. VI Taller Nacional de Procesado de Materiales con Láser
Internacional

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Armando José Yáñez Casal, María José Tobar Vidal, J.M. Sánchez Amaya, Z. Boukha, F.J. Botana
Lugar España

Numerical modeling and experimental investigation of a biologically-inspired undulating marine propeller
7th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2010)
Internacional

Autores/as Juan de Dios Rodríguez García, Primitivo González López, María Isabel Lamas Galdo
Lugar Antalya (Turquía)

Numerical modeling and experimental investigation of heat transfer and fluid flow during laser welding of AA 5083 aluminium
7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEAT TRANSFER,FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS (HEFAT2010)
Internacional

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Armando José Yáñez Casal, María José Tobar Vidal, J.M. Sánchez Amaya, Z. Boukha, F.J. Botana
Lugar ANTALYA (Turquía)

Numerical analysis of transient heat transfer by thermocapillary flow around a non-condensable gas bubble on a heated wall
7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEAT TRANSFER,FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS (HEFAT2010)
Internacional

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Jose Maria Saiz Jabardo, Alberto Arce Ceinos
Lugar ANTALYA (Turquía)

Software libre de simulación numérica fluidodinámica aplicaddo al sector naval - OpenFOAM
48º congreso de ingeniería nval e industria marítima
Nacional

Autores/as Vicente Díaz Casás, Pablo Fariñas Alvariño, Alba Martinez Lopez, Marcos Míguez González
Lugar Vigo (España)

Investigaçao numérica da termocapilaridade ao redor de uma bolha de gas nao-condensável
II JORNADAS LUSO BRASILEIRAS DE ENSINO E TECNOLOGIA EM ENGENHARIA - JLBE 2009
Internacional

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Jose Maria Saiz Jabardo, Alberto Arce Ceinos
Lugar Porto (Portugal)

Análisis numérico transitorio de termocapilaridad alrededor de una burbuja de gas no condensable
VI Jornadas nacionales de ingeniería termodinámica
Nacional

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, Jose Maria Saiz Jabardo, Alberto Arce Ceinos
Organizador UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Lugar Córdoba (España)

Estudio númerico de la influencia de la termocapilaridad en soldadura láser por condución
VI Jornadas nacionales de ingeniería termodinámica
Nacional

Autores/as María Isabel Lamas Galdo, María José Tobar Vidal
Organizador UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Lugar Córdoba (España)

On the analysis of turbulent flow signals by artificial neural networks and adaptive techniques
5th Joint ASME/JSME Fluids Engineering Conference
Internacional

Autores/as Fernando López Peña, Francisco Bellas, Richard José Duro Fernández, Pablo Fariñas Alvariño
Lugar San Diego (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1115/fedsm2007-37403

Numerical and experimental study on a submesible catamaran hydrodynamics
International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering 2006
Internacional

Autores/as Pablo Fariñas Alvariño, Fernando López Peña
Lugar Chania (Grecia)

Analysis of Hot-Wire Anemometer Turbulent Signals by Means of Delay Based Network
IDAACS¿2005
Internacional

Autores/as Francisco Javier Bellas Bouza, Fernando López Peña, Richard José Duro Fernández, María Luisa Sánchez Simón
Lugar Sofía (Bulgaria)

On the use of Delay Based Networks in the Analysis of Turbulent Signals
CIMSA 2005
Internacional

Autores/as Fernando López Peña, Francisco Javier Bellas Bouza, Richard José Duro Fernández, María Luisa Sánchez Simón
Lugar Giardini Naxos (Italia)

Calibración de un modelo K-E para hidrodinámica Naval
Congresso de Métodos Computacionais em Engenharia
Internacional

Autores/as Pablo Fariñas Alvariño, Fernando López Peña
Lugar Lisboa (Portugal)

KE turbulence model calibration for ship hidrodynamics purposes
XXV Cilamce
Internacional

Autores/as Pablo Fariñas Alvariño, Fernando López Peña
Lugar Recife (Brasil)

Turbulence mode calibration for ship hidroynamics purposes
XXV CILAMCE, Iberian Latin-American Congreso on Computacional Methods in Engineering
Internacional

Autores/as Pablo Fariñas Alvariño, Fernando López Peña, María Luisa Sánchez Simón
Lugar Recife (Brasil)

Reconstructing irregularly sampled laser doppler velocimetry signals by using artificial neural networks.
Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS2003
Internacional

Autores/as Fernando López Peña, Francisco Bellas Permuy, Richard José Duro Fernández, M. Sánchez Simón
Lugar Lviv (Ucrania)

Using Delay Based Networks for Detecting Coherent Structures in Turbulence form Hot Wire Anemometer Signals
International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems
Internacional

Autores/as Fernando López Peña, María Luisa Sánchez Simón, Richard José Duro Fernández, David Vilaboy Rego
Lugar Foros (Ucrania)

Smoking Cessation Intervention with a multiple component program for the general population in Gran Canaria (Spain)
Tobaco: The Growing Epidemic 10 World Conference on Tobacco or Health
Internacional

Autores/as Mª del Pilar García de la Torre, José Ramón Calvo Díaz, Milagros Torres, José María Segura
Lugar Beijing (China)

A smoking cessation intervention with a multiple component program for the general population
Smoke Free Europe. Conference on Tobacco or Health
Internacional

Autores/as A. López, José Ramón Calvo Díaz, M. Torres, M. López, Mª del Carmen Navarro Carro, J. M. Segura, J. Calvo, Mª del Pilar García de la Torre
Lugar Helsinki (Finlandia)

Pharmacists as health agents for implementing smoking cessation programmes
Smoke Free Europe. Conference on Tobacco or Health
Internacional

Autores/as M. López, Mª del Pilar García de la Torre, A. López, J. M. Segura, M. Torres, J. Calvo, Mª del Carmen Navarro Carro, José Ramón Calvo Díaz
Lugar Helsinki (Finlandia)

Comparative results of a behavioural smoking cessation program applied in different contexts
Smoke Free Europe. Conference on Tobacco or Health
Internacional

Autores/as Mª del Pilar García de la Torre, A. López, M. López, José Ramón Calvo Díaz, M. Torres
Lugar Helsinki (Finlandia)

A smoking cessation program in the work place using a multicomponent method
Smoke Free Europe. Conference on Tobacco or Health
Internacional

Autores/as M. León, José Ramón Calvo Díaz, M. Torres, A. López, M. López, Mª del Carmen Navarro Carro, J. M. Segura, Mª del Pilar García de la Torre
Lugar Helsinki (Finlandia)

Strategies from the tobacco industrie to addict youth people: The Canary Island experience
Smoke Free Europe. Conference on Tobacco or Health
Internacional

Autores/as M. Torres, Mª del Carmen Navarro Carro, A. López, J. M. Segura, M. López, J. Calvo, Mª del Pilar García de la Torre, José Ramón Calvo Díaz
Lugar Helsinki (Finlandia)

Unconventional application of phase Doppler anemometry for coherent structure reconstruction of two phase unsteady flow
1993 ASME Winter Meeting
Internacional

Autores/as Coghe, Aldo, Cossali, Gianpietro E., Crespi, Gian M.
Organizador American Society of Mechanical Engineers
Lugar New Orleans, LA, USA (Estados Unidos)