Política Educativa, Historia e Sociedade (PEHS)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Narciso de Gabriel Fernández
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 30/04/2010
Adscrición a deptos. Pedagoxía e Didáctica
Adscrición a centros Facultade de Ciencias da Educación
Código interno G000625

Contacto

Enderezo Facultade de Ciencias da Educación Campus de Elviña, s/n 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1744
Fax  981167115
Correo
Sitio web  http://www.udc.es/dep/pdce/

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Historia da educación

Políticas locais, educación e deporte

Políticas de cambio en educación

Palabras chave Escolarización. Alfabetización. Profesión docente. Cultura escolar. Galeguismo e educación; Lecer. Educación física.Xogo.Avaliación. Animación e xestión cultural; Valores.Dereitos humanos.Profesionalización.Xustiza social.Reformas innovacións.Políticas educativas

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

-Asesoramento en deseño e desenvolvemento de proxectos educativos, socioeducativos e de innovación mediante metodoloxías participativas. -Organización e xestión de recursos socioculturais, educativos e ambientais. -Deseño e desenvolvemento de investigacións cualitativas e históricas en educación. -Deseño de programas de empoderamento social e profesional.

Recursos de equipamento Os propios do Departamento de Pedagoxía e Didáctica e da Facultade de Ciencias da Educación

Membros do grupo

Dra./Dr. Narciso de Gabriel Fernández
Teoría e historia da educación
Coordinador/a
Dra./Dr. Isabel Rivas Barros
Teoría e historia da educación
PDI
Dra./Dr. José Manuel Malheiro Gutiérrez
Teoría e historia da educación
PDI
María Dolores Cotelo Guerra
Teoría e historia da educación
PDI
José Luís Iglesias Salvado
Teoría e historia da educación
PDI
Dra./Dr. María Mar Rodríguez Romero
Didáctica e organización escolar
PDI
María Dolores F Candedo Gunturiz
Teoría e historia da educación
PDI
Dra./Dr. María Helena Zapico Barbeito
Teoría e historia da educación
PDI
Dra./Dr. Héctor Manuel Pose Porto
Teoría e historia da educación
PDI
Dra./Dr. Javier Francisco Rouco Ferreiro
Teoría e historia da educación
PDI
Dra./Dr. Ana María Iglesias Galdo
Teoría e historia da educación
PDI

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

INVESTIGANDO EN LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO: UN ESTUDIO DE CASO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EL TESORO DE ACAHUALINCA

Entidade financiadora Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea
Investigadores principáis Mª del Mar Rodríguez Romero
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/09/2013 ata 30/11/2014

La enseñanza y el aprendizaje de la diversidad en la ESO mediante libros de texto.

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Jurjo Torres Santomé
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2012

CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E A UDC PARA DESENVOLVER AS INICIATIVAS INTEREA 2007:REVISTA INTEREA VISUAL, CADERNO TEMÁTICO, EDICIÓN DE INFORME SOBRE ASOCIACIONISMO CULTURAL NA PROVINCIA, ACTAS INTEREA FORO 2007 E MODIFICACIÓN

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 23/05/2007 ata 23/05/2008

CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE E AS UNIVS. DE SANTIAGO, UNIV. VIGO E A UDC PARA A PREPARACIÓN DO MATERIAL AVALIATIVO DAS NECESIDADES E DEMANDAS FORMATIVAS DOS RESPONSABLES TÉCNICOS DA XESTIÓN E ACCIÓN CULTURAL EN GALICIA

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE
Tipo Contrato
Datas Dende 14/07/2006 ata 30/04/2007

Políticas públicas, estrategias educativas y desarrollo rural en Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/10/2003 ata 15/10/2006

Exclusión social y políticas públicas de igualdad en Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 17/08/2001 ata 31/12/2003

Formación y desarrollo profesional de los/as educadores/as de personas adultas:análisis de las prácticas educativas de los educadores/as de los centros públicos específicos EPA en Galicia.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/05/1999 ata 06/05/2000

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UDC Y ASFEDRO PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS DIPLOMADOS DE EDUCACIÓN SOCIAL

Entidade financiadora ASFEDRO
Tipo Contrato
Datas Dende 18/03/1998 ata 18/03/2000

Redefinición de las prácticas y servicios de apoyo en la educación

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1999

La incidencia de los procesos de socialización familiar escolar y comunitaria en la inserción socioprofesional y familiar de la mujer en el medio rural gallego

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1996 ata 01/01/1997

Conflicto y cambio en las instituciones escolares

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1995 ata 01/01/1997

Redefinición de las prácticas y servicios de apoyo en educación

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1987 ata 01/01/1988

Future teachers as agents of language revitalisation: The case of Galician Early Childhood Education

Autores/as Renée DePalma, Maria Helena Zapico Barbeito, Iria Sobrino-Freire
Revista Language, Culture and Curriculum (páxs. 303 ata 317)
DOI https://doi.org/10.1080/07908318.2018.1504402

DEMANDAS SOCIALES Y FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO: ¿UN CALLEJÓN SIN SALIDA?

Autores/as Maria Helena Zapico Barbeito, Esther Martínez Piñeiro, María Lourdes Montero Mesa
Revista Profesorado. Revista electrónica de la Universidad de Granada Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 80 ata 102)

O proceso de depuración do maxisterio na provincia da Coruña

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Vol. 21 (páxs. 119 ata 158)

Repensar las buenas prácticas en el mundo educativo y social

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto, Mª Jesús Monteagudo Sánchez
Revista Contextos Educativos. Revista de Educación Núm. 19

A protección ás infancias: Educación e Xustiza SOCIAL

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo, Laura Cruz Lopez
Revista REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Núm. 66 (páxs. 6 ata 7)

Tiempos escolares y lectura

Autores/as Raul Fraguela Vale, Héctor Manuel Pose Porto, Lara Varela Garrote
Revista Ocnos. Revista de estudios sobre lecturea Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 67 ata 76)
DOI https://doi.org/10.18239/ocnos_2016.15.2.1099

Hermenegildo Calvelo: un xornalista mestre

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Vol. 20 (páxs. 179 ata 201)

Educación universitaria y ciudadanía global: ¿puede la igualdad de género ser optativa?

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Revista Revista Educacao en Questiao. Brasil Vol. 54 Núm. 40 (páxs. 12 ata 41)
DOI https://doi.org/10.5935/1981-1802.20160002

O sistema (integral) de protección á infancia e á adolescencia: U-la educación?

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo, Laura Cruz López
Revista REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Vol. 66 (páxs. 10 ata 12)

El paisaje amenazante de la producción de conocimiento científico en Educación bajo el capitalismo cognitivo

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Vol. 29 Núm. 1 (páxs. 35 ata 48)

Aprendizaje-Servicio y rendimiento académico del alumnado universitario

Autores/as Ígor Mella Núñez, Miguel Anxo Santos Rego, José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Núm. 12 (páxs. 35 ata 39)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.12.569

Effective social education of exclusion: contributions from social pedagogy

Autores/as Miguel Melendro Estefanía, Carme Montserrat, Ana Mª Iglesias Galdo, Laura Cruz Lopez
Revista European Journal of Social Work Vol. 19 Núm. 6 (páxs. 931 ata 931)
DOI https://doi.org/10.1080/13691457.2015.1082982

La Educación Global en la Educación Secundaria Obligatoria: una investigación diagnóstica en centros educativos de Galicia

Autores/as Araceli Serantes Pazos, Renée DePalma, Mª Dolores Cotelo Guerra, José Luis Iglesias Salvado, Alba Patricia Digón Regueiro, Begoña Rivera, Carmen Becerra, María Caride, Ana Lampón
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Núm. 8 (páxs. 100 ata 105)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.08.561

A Universidade da Coruña: 25 anos de historia

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 18-19 (páxs. 59 ata 84)

DIARIO ESCOLAR DE XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ BLÁZQUEZ

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista REVISTA INTERUNIVERSITARIA, HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Vol. 33 (páxs. 361 ata 392)

Angola, entre o reto educativo do poder e a resposta política do querer

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Núm. 60 (páxs. 68 ata 71)

Official and popular culture in the schooling process

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista PAEDAGOGICA HISTORICA. INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HISTORY OF EDUCTION. Vol. 50 Núm. 4 (páxs. 514 ata 532)
DOI https://doi.org/10.1080/00309230.2014.899372

Xoán Carlos Garrido Couceiro, UxíoBreogán Diéguez Cequiel, Do piñeirismo ao Consello da Mocidade. Rexurdir do nacionalismo galego, Santiago, Fundación Moncho Reboiras, 2014, 180 pp.

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista Nazioni e Regioni Núm. 3 (páxs. 121 ata 123)

The entrance of women into the teachingprofession in Spain (1855-1940)

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista History of Education Journal of the History of Education Society Vol. 43 Núm. 3 (páxs. 334 ata 354)
DOI https://doi.org/10.1080/0046760x.2014.896050

A resposta das clases populares ás eivas educativas na Galiza de entreséculos

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista MURGUÍA. REVISTA GALEGA DE HISTORIA Núm. 27/28 (páxs. 107 ata 129)

O mito do ¿éxito¿ escolar das rapazas

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo, Pilar BALLARÍN DOMINGO
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Vol. 17 (páxs. 67 ata 82)

A educación das mulleres no século XIX: exclusión, dependencia e autonomía

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 17 (páxs. 7 ata 35)

Do "gobernar es poblar" ao "educar es argentinizar": Emigrantes y e educación na Arxentina finisecular

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 17 (páxs. 161 ata 184)

Iglesias Veiga, J. R. Arquitectura e Indianos na cidade de Vigo e bisbarra. Vigo, Instituto de Estudios Vigueses, 2013, pp. 319.

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 17 (páxs. 284 ata 287)

DOMINGUEZ ALBERTE, X. C. (Ed.) (2013). Acta do IV Congreso Manuel Luis Acuña. A proba de Trives, Concello de Trives.

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 17 (páxs. 271 ata 273)

EL UMBRAL DE LA TOLERANCIA A LA PROSTITUCIÓN POR PARTE DE LA JUVENTUD

Autores/as Pilar Ballerin, Ana Mª Iglesias Galdo
Revista Con la A Núm. 26

A entrevista. Antón Costa Rico.

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista MURGUÍA. REVISTA GALEGA DE HISTORIA Núm. 27728 (páxs. 177 ata 187)

Para sabermos algo máis...

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez, Antón Costa Rico
Revista REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Núm. 53 (páxs. 69 ata 73)

¿A Luz que chegou de América¿

Autores/as Antón Costa Rico, José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Núm. 53 (páxs. 6 ata 6)

¿El fenómeno de la emigración en Galicia: del obrero emigrante al ciudadano acogedor. ¿Lecciones aprendidas?¿

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista MIGRACIONES Núm. 31 (páxs. 155 ata 178)

Entrevista. Dino Pacio

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Núm. 53 (páxs. 74 ata 81)

Emigrantes doutras nacións e educación na Arxentina

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Núm. 53 (páxs. 47 ata 53)

Cid Fernánndez, X. M. (2010): Educación e Ideoloxía en Ourense na II República. Ourense, Andavira Editora. 241, pp. (2ª edición revisada e ampliada)

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 16 (páxs. 228 ata 232)

¿En qué dirección(es) se orientará la investigación sobre cambio educativo en los próximos diez años? La opinión de los especialistas

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista Revista Mexicana de Investigación Educativa Núm. 47 (páxs. 1107 ata 1112)

La construcción colectiva de un portal web de centro. Una experiencia de innovación sostenible

Autores/as Maria Helena Zapico Barbeito, Adriana Gewerc Barujel, Lourdes Montero Mesa
Revista Profesorado. Revista electrónica de la Universidad de Granada Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 339 ata 353)

Castelao, educador da nación

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 14 (páxs. 13 ata 25)

Educación ambiental e novos movementos sociais: aportacións para o cambio educativo

Autores/as Rodríguez Romero, MM, Araceli Serantes Pazos
Revista AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE Vol. 1 Núm. 9 (páxs. 35 ata 60)

A cultura escolar popular e as escolas de ferrado

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista REVISTA GALEGA DE ENSINO Núm. 55 (páxs. 66 ata 72)

Cultura de cidade para Galicia

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 182 (páxs. 20 ata 29)

Os inicios oficiais das escolas ao aire libre en España: O Sanatorio Marítimo Nacional de Pedrosa (Santander, 1910)

Autores/as Mª Dolores Cotelo Guerra
Revista AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE Núm. 8 (páxs. 87 ata 119)

El asesoramiento, el poder del profesorado y la voz del alumnado

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista Profesorado. Revista electrónica de la Universidad de Granada Vol. 12 Núm. 2 (páxs. 0 ata 0)

Nova Escola Galega. Banco de experiencias de innovación y formación docente

Autores/as Maria Helena Zapico Barbeito, Mª Dolores Fátima Candedo Gunturiz
Revista CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Núm. 385 (páxs. 77 ata 78)

As escolas da emigración

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista REVISTA GALEGA DE ENSINO Núm. 52 (páxs. 50 ata 54)

A formación do maxisterio en Galicia. Perspectiva histórica.

Autores/as José Luis Iglesias Salvado, A. Serafín Porto Ucha
Revista REVISTA GALEGA DE ENSINO Núm. 54 (páxs. 66 ata 72)

Comunidades que educan

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto, José Antonio Caride Gómez
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 177 (páxs. 36 ata 41)

Consideraciones sobre municipio, arte y acción cultural

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Revista AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Núm. 172 (páxs. 75 ata 78)

Una nueva luz. La influencia de la escuela argentina en la intervención de los emigrantes gallegos en sus lugares de origen

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista REVISTA INTERUNIVERSITARIA, HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Núm. 26 (páxs. 341 ata 366)

Para saber más. Reflexiones en torno a la integración del educador social en el centro escolar

Autores/as Mª Montserrat Castro Rodríguez, José Manuel Malheiro Gutiérrez, Jesús Rodríguez Rodríguez, Maria Helena Zapico Barbeito
Revista AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Núm. 160 (páxs. 36 ata 41)

La educación social y la escuela: una apuesta de futuro en la formación universitaria

Autores/as Mª Dolores Fátima Candedo Gunturiz, José Antonio Caride Gómez, Xosé Manuel Cid Rodríguez
Revista AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Núm. 160 (páxs. 32 ata 35)

A acción cultural nas cidades: realidades e perspectivas das políticas culturais na Galicia urbana.

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Revista PEDAGOGÍA SOCIAL. REVISTA INTERUNIVERSITARIA Vol. 3 Núm. 14 (páxs. 171 ata 172)

O soño da escola pública

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista REVISTA GALEGA DE ENSINO Núm. 49 (páxs. 50 ata 56)

Interea. Un proyecto interuniversitario y de colaboración interinstitucional en Galicia.

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Revista PERIFÉRICA Núm. 8 (páxs. 202 ata 214)

Mestres de España IV

Autores/as José Luis Iglesias Salvado, Víctor Juan Borroy
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 11 (páxs. 133 ata 183)

Mestres de España (III)

Autores/as Víctor M. Juan Borroy, José Luis Iglesias Salvado
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 10 (páxs. 219 ata 270)

El asesoramiento comunitario y la reinvención del profesorado

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista Revista de educación Núm. 339 (páxs. 59 ata 75)

Asociacionismo de base e concellos: unha lectura diacrónica

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto, Manuel Pérez Rúa
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 10 (páxs. 193 ata 205)

Textos escolares desde la perspectiva de género: sospechando de lo evidente

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Revista EDUCAR (JALISCO) Núm. 36 (páxs. 53 ata 60)

Dous modelos educativos, duas escolas enfrontadas: a escola republicana e a escola nacional-católica.

Autores/as Porto Ucha Anxo Serafín, José Luis Iglesias Salvado
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 10 (páxs. 113 ata 146)

Mestres de España (II)

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández, Anxo S. Porto Ucha
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 9 (páxs. 131 ata 170)

Xustiza xuvenil e perigosidade social. Unha historia do presente

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Vol. 9 (páxs. 37 ata 49)

A historia da educación en tempos posmodernos

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 9 (páxs. 105 ata 127)

Por unha educación patrimonial dende o municipio

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto, María Salcines Martínez
Revista INTEREA VISUAL Núm. 4 (páxs. 48 ata 51)

Mestres de España (I)

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 8 (páxs. 173 ata 204)

Buscando a Nemo: un análisis desde la perspectiva de los educadores.

Autores/as María Salcines Martínez, Héctor Manuel Pose Porto
Revista Revista científica iberoamericana de comunicación y educación. Vol. 23 (páxs. 137 ata 142)

A `Escuela Americana¿ do Val Miñor: modernización e reforma pedagóxica na Galicia do primeiro tercio do s. XX

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 8 (páxs. 21 ata 41)

Creatividade e cidadanía: binomio fantástico

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Revista INTEREA VISUAL Vol. - Núm. 1 (páxs. 34 ata 36)

Patrimonio y acción municipal: el caso del Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños.

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto, Araceli Serantes Pazos
Revista PEDAGOGÍA SOCIAL. REVISTA INTERUNIVERSITARIA Núm. 8 (páxs. 81 ata 100)

Problematizando lo Social

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Revista ARCHIPIÉLAGO Núm. 52 (páxs. 52 ata 53)

O contacto do penal co educativo no ámbito da xustiza de menores

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Revista GALEDUSO Núm. 1 (páxs. 4 ata 8)

Aproximación histórica ao galego nas escolas (1900-1936). Un saber ausente e unha voz silenciada.

Autores/as Isabel Rivas Barros
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 167 ata 179)

Las representaciones del cambio educativo.

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista REVISTA DE EDUCACIÓN Núm. 326 (páxs. 167 ata 184)

Leer y escribir. Historia de dos prácticas culturales.

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista PAEDAGOGICA HISTORICA. INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HISTORY OF EDUCTION. Vol. 37 Núm. 3 (páxs. 692 ata 695)

A Escola, a Nación e o Estado.

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista TERRA E TEMPO Núm. 17 (páxs. 16 ata 19)

Asesoramiento. Tres escenarios en una época de cambio.

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Núm. 302 (páxs. 46 ata 49)

Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro reguladora da responsabilidade penal de menores (sobre do carácter educacionista da lei e dos seus efectos discriminatorios).

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Revista A REOCA SOCIAL Núm. 2 (páxs. 5 ata 8)

La cultura escolar de Europa. Tendencias históricas emergentes.

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 5 (páxs. 245 ata 248)

Historiografía educativa de Galicia (1750-2000).

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández, Isabel Rivas Barros, Antón Costa Rico
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 5 (páxs. 147 ata 202)

Memoria de Santiago Pastoriza Taboada y Martínez sobre a necesidade de crear escolas de primeiras letras en Galicia (1816)

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Vol. 4 Núm. - (páxs. 253 ata 263)

Recensión del libro de Michael W. Apple ' Teoría Crítica y Educación'( publicado en Madrid. Editorial Miño y Dávila)

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Núm. 294 (páxs. 95 ata 95)

María Luisa Navarro de Luzuriaga. Una vida anónima en el exilio europeo (1936-1939)

Autores/as Mª Dolores Cotelo Guerra
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 4 (páxs. 49 ata 81)

A acción municipal sobre as artes plásticas

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Revista SINAL (páxs. 54 ata 57)

Vida e Morte dun mestre republicano.

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 4 (páxs. 9 ata 38)

Las representaciones del cambio educativo

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 0 ata 0)

L'enseignement en Espagne (Reseña)

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista PAEDAGOGICA HISTORICA. INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HISTORY OF EDUCTION. Vol. 35 Núm. 3 (páxs. 825 ata 828)

Centros de reeducación e curriulo. Dos hábitos ós transversais

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Revista FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE Núm. 22 (páxs. 77 ata 80)

Escolantes e escolas de ferrado

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 3 (páxs. 93 ata 132)

La atención socioeducativa a los marginados asturianos (1900-1939).

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 3 (páxs. 0 ata 0)

Las labores de apoyo a la Escuela en tiempos de postmodernidad

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista KIKIRIKI. COOPERACIÓN EDUCATIVA Núm. 49 (páxs. 36 ata 43)

Cambio educativo y comunidades discusivaa: representando el cambio en tiempos de postmodernidad

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista REVISTA DE EDUCACIÓN Núm. 317 (páxs. 157 ata 184)

A situación da lingua galega no ensino no primeiro tercio do século XX

Autores/as Isabel Rivas Barros
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Núm. 2 (páxs. 203 ata 215)

Literacy, age, period and cohort in Spain (1900-1950)

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista PAEDAGOGICA HISTORICA. INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HISTORY OF EDUCTION. Vol. 34 Núm. 1 (páxs. 29 ata 62)

Educational change and dicourse communities. Representing change in postmodern times

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista CURRICULUM STUDIES Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 47 ata 67)

Michel Lepeletier y la educación común

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista REVISTA INTERUNIVERSITARIA, HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Vol. - Núm. 16 (páxs. 342 ata 364)

O ensino primario en Ourense. Memoria anual do inspector de ensino primario Salvador de Juan y Ponsoda (1904)

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández, Antón Costa Rico
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Vol. - Núm. 1 (páxs. 215 ata 229)

Alfabetización semialfabetización y analfabetismo y analfabetismo en España (1860-1911)

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista Revista complutense de educación Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 199 ata 231)

La confluencia del asesoramiento y la orientación como prácticas de apoyo

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista CONCEPTOS DE EDUCACIÓN Vol. - Núm. 1 (páxs. 75 ata 92)

Modos de enseñar y aprender

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista VELA MAYOR Vol. - Núm. 11 (páxs. 52 ata 60)

Alfabetización y escolarización en España (1887-1950)

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista REVISTA DE EDUCACIÓN Vol. - Núm. 314 (páxs. 143 ata 143)

As Escolas de Insiño Galego da Coruña (1924-1930)

Autores/as Isabel Rivas Barros
Revista REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Núm. 30 (páxs. 80 ata 85)

Las comunidades discursivas y el cambio educativo

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista HEURESIS (CÁDIZ) Vol. - Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

A educación e a galeguización da sociedade (1900-1936)

Autores/as Isabel Rivas Barros
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 169 ata 181)

O proceso de alfabetización en Galicia(1860-1991)

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández, Mª del Salvador González Raposo, Isabel Rivas Barros
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Vol. 198 Núm. 1 (páxs. 11 ata 40)

Guías e libros do mestre en España(1850-1936)

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández, José Luis Iglesias Salvado
Revista SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Vol. - Núm. 1 (páxs. 111 ata 125)

Os estilos de Educación Social na Universidade da Coruña

Autores/as Mª Dolores Fátima Candedo Gunturiz
Revista REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Vol. - Núm. 27 (páxs. 21 ata 24)

El currículum. historia deuna mediación social y cultural.

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista EL PROCESO DE ALFABETIZACIÓN EN ESPAÑA(1860-1991) Vol. 2 Núm. - (páxs. 473 ata 481)

El asesoramiento y la capacitación del profesorado

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Vol. - Núm. 246 (páxs. 79 ata 83)

Oficio de mestre e de mestra en Galicia/El oficio de maestro y maestra en Galicia

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Revista VELA MAYOR Vol. - Núm. 9 (páxs. 81 ata 95)

Breve aproximación ao asociacionismo

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Revista REVISTA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Vol. - Núm. 12 (páxs. 125 ata 132)

El papel de asesor. Un papel controvertido

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Revista KIKIRIKI. COOPERACIÓN EDUCATIVA Vol. - Núm. 36 (páxs. 11 ata 15)

EDUCACIÓN SOCIAL Y ALFABETIZACIÓN LECTORA

Editorial Sintésis, (España)
ISBN 978-84-9077-442-7

25 anos de UDC. A Universidade na Coruña e Ferrol

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Editorial Universidade de A Coruña, (España)
ISBN 978-84-9749-635-3

Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con adolescentes en riesgo de exclusión

Autores/as Miguel Melendro Estefanía, Ana Mª Iglesias Galdo, Laura Cruz López, Carme Montserrat
Editores Miguel Melendro Estefanía
Editorial UNED, (España)
ISBN 978-84-362-6737-2

Los procesos de cambio de las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela: análisis comparado de sistemas vigentes y emergentes. Estudio múltiple de casos en una muestra de comunidades autónomas

Autores/as Consuelo Vélaz de Medrano Ureta (Dir.), Nuria Manzano Soto, Ángeles Blanco Blanco
Editorial Secretaría General Técnica (Subdirección General de Documentación y Publicaciones), (España)
ISBN 978-84-369-5537-8

Materiais didácticos e experiencias educativas innovadoras

Editorial Toxosoutos, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-15400-79-0

Guía para practicar unha educación antisexista. I Itinerario de prevención integral da violencia de xénero

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Editorial Concello da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN DL: C-2943-2010

O Eixo Atlántico: un territorio educador, unha comunidade educativa

Autores/as José Antonio Caride Gómez, Belén Caballo Villar, Joao Paulo Ferreira Delgado, Américo Péres, Ana Paula Marques, Pablo Montero Souto, Héctor Manuel Pose Porto
Editorial Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, Vigo, Vigo (España)
ISBN 978-84-613-3264-9

Los derechos humanos en la educación y la cultura

Autores/as José Antonio Caride Gómez, Liliana Sanjurjo, Rosario Ortega, Américo Péres, Héctor Manuel Pose Porto
Editorial Homosapiens, Rosario (Argentina)
ISBN 978-950-808-595-5

O Alzheimer e outras demencias en Galicia. Unha visión interdisciplinaria

Editorial Toxosoutos - USC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-92792-03-0

A Viaxe de Ulo (3º Educación Primaria)

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez, Maria Helena Zapico Barbeito
Editorial COAG, (España)
ISBN 978-84-96712-24-9

Tratamento da violencia de xénero dende as políticas de igualdade

Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-295-9

Cadernos de Arte interea 1

Autores/as Chus Martínez Domínguez
Editorial Deputación da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-083-7

Educación Social e Escola

Editorial Nova Escola Galega - Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8408-479-2

Elisa e Marcela. Alén dos homes.

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Editorial NIGRATREA S.L., Vigo (España)
ISBN 978-84-95364-75-3

Educar e castigar. Unha historia do presenta da xustiza de menores en Galicia.

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Editorial Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-294-2

As necesidades e demandas formativas dos profesionais da acción cultural pública en Galicia. Informe.

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto, Xan Bouzada, José Antonio Caride Gómez, Xosé Manuel Cid Fernández, Manuel Pérez Rúa
Editorial Xunta de Galicia, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-453-4568-9

Das funcións e dos novos espazos profesionais para as artes escénicas en Galicia

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto, José Antonio Caride Gómez, Rita Gradaílle Pernas, Manuel F. Vieites García
Editorial IGAEM - Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-690-9922-3

A investigación-acción participativa no quefacer municipal

Autores/as Mª Dolores Fátima Candedo Gunturiz, Gumersindo Alonso Bernández, Rita Gradaílle Pernas, Emilio Lucio-Villegas Ramos, Pablo Montero Souto, Germán Vargas Callejas
Editorial Deputación Provincial da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-9812-062-4

La escuela en la comunidad. La comunidad en la escuela

Autores/as Mª Montserrat Castro Rodríguez, Gerard Ferrer Esteban, M.F. Majado Freile, Jesús Rodríguez Rodríguez, Julio Vera Vila, Manuel Zafra Jiménez, Maria Helena Zapico Barbeito
ISBN 978-84-7827-518-2

Ler e escribir en Galicia.

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Editorial Universidade da Coruña / Servizo de Publicacións, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-189-0

La cultura en las ciudades. Un quehacer cívico-social.

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Editorial Grao, Barcelona (España)
ISBN 84-7827-468-0

Seminario itinerante Recursos e equipamentos de educación ambiental

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Editorial Universidade da Coruña e Ineco SL, Coruña, A (España)
ISBN 84-688-2107-1

La metamorfosis del cambio educativo

Autores/as Rodríguez Romero, MM
ISBN 84-460-2017-3

A acción municipal en cultura, deportes e xuventude na provincia da Coruña

Autores/as Mª Dolores Fátima Candedo Gunturiz, Raul Fraguela Vale, Héctor Manuel Pose Porto, Araceli Serantes Pazos, Manuel García Fernández
Editorial Deputación Provincial de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95950-30-8

A realidade da acción cultural, xuvenil e deportiva dos concellos da provincia da Coruña. Informe preliminar

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto, Araceli Serantes Pazos, Mª Dolores Fátima Candedo Gunturiz
Editorial Deputación, Coruña, A (España)
ISBN 84-95950-24-4

O Ideario educativo do Galeguísmo. Escola de textos e fontes bibliográficas

Autores/as Isabel Rivas Barros
Editorial Ediccións do Castro, Coruña, A (España)
ISBN 84-8485-052-8

A realidade da acción cultural, xuvenil e deportiva dos concellos da provincia da Coruña. Informe preliminar

Autores/as Mª Dolores Fátima Candedo Gunturiz, Raul Fraguela Vale, Héctor Manuel Pose Porto, Araceli Serantes Pazos, Manuel García Fernández
Editorial Deputación Provincial da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95950-29-4

Escolantes e escolas de ferrado.

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Editorial Xerais, Vigo (España)
ISBN 84-8302-713-5

Malpica de Bergantiños: crónica do século XX en Imaxes.

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto, Xoan Fraga Rodríguez
Editorial Espiral Maior, (España)
ISBN 84-95625-20-2

Arximiro Rico, luz dos humildes.

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Editorial Gesto Dentro, Santiago de Compostela (España)
ISBN DL C-2-02

A derradeira leccíon dos mestres.

Autores/as Isabel Rivas Barros
Editorial Edicións Xerais, Vigo (España)
ISBN 84-8302-663-5

Atención educativa a la diversidad en el nuevo milenio. XVIII Jornadas de Universidades y Educación Especial.

Autores/as Juan Aguilar, Mª Teresa Núñez Mayán, Ana Mª Iglesias Galdo
Editorial Servicio de Publicacións Univ. da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95622-82-X

Camiños por Concello de Malpica de Bergantiños

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Editorial Concello de Malpica, (España)
ISBN 84-606-2987-2

Animación Teatral. Teorías, Experiencias, Materiales.

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Editorial Concello da Cultura Galega, (España)
ISBN 84-95415-14-3

Olería de Buño

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto, Xosé Manuel Varela Varela
ISBN C-496-1998

A Costa da Morte de José Mas. Novela e guia de viaxe para un tempo ido

ISBN 84-89947-34-1

La investigación histórico-educativa. Tendencias actuales

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández, Antonio Viñao Frago
Editorial Ronsel, Barcelona (España)
ISBN 84-884133-31-9

Novela e guía de viaxe a un tempo ido. A Costa da morte de José Mas

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto, X. Varela, M. Vilar
Editorial Ediciones Lea, Santiago de Compostela (España)
ISBN nodef-0299

El asesoramiento en educación

Autores/as Rodríguez Romero, MM
ISBN nodef-0332

The Role of Early Childhood Education in Revitalizing a Minoritized Language in an Unsupportive Policy Context: The Galician Case

Autores/as Renee Depalma Ungaro,Maria Helena Zapico Barbeito
Libro Preschool Bilingual Education. Multilingual Education
Edita Spriger.
ISBN: 978-3-319-77227-1
Páxinas Dende a 191 ata a 218

De pretextos, textos y contextosen la lectura y la escritura

Autores/as José Antonio Caride,Héctor Manuel Pose Porto
Libro La vida como centro: arte y educaciónambiental
Edita Editorial Universitaria-Universidad de Guadalajara.
ISBN: 978-607-742-744-5
Páxinas Dende a 231 ata a 242

Lectura y desarrollo social en pequeñas comunidades. Tres experiencias desde la pedagogía social

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Libro EDUCACIÓN SOCIAL Y ALFABETIZACIÓN LECTORA
Edita Sintésis.
ISBN: 978-84-9077-442-7
Páxinas Dende a 125 ata a 137

Cambio educativo

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Libro Diccionario Iberoamericano de Filosofía de la Educación
Edita Fondo de Cultura Económica, FFyL, UNAM.
ISBN: 978-607-16-4882-2
Páxinas Dende a 1 ata a 1

Patrimonio, educación cultural y desarrollo local. Un proyecto sociocultural en Buño, pueblo alfarero

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Libro Educação, Desenvolvimento e Ação Local Comunitaria
Edita Setubal-Instituto das Cominidades Educativas.
ISBN: 978-989-95386-8-9
Páxinas Dende a 207 ata a 226

Adapting to a New European Philosophy of (University) Education: Conscious Cooking (with Science) and Transversal Competences for Chemistry Majors

Autores/as Carlos Estevez Valcárcel,Renee Depalma Ungaro,Maria Helena Zapico Barbeito
Libro Educational Internationalisation. Academic Voices and Public Policy
Edita Sense Publishers.
ISBN: 978-94-6300-332-2
Páxinas Dende a 77 ata a 93

Hacia una gestión más educativa de la diversidad étnico-cultural en los centros penitenciarios

Autores/as Lorenzo, M.
Libro Educación, desarrollo y cohesión social
Edita Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
ISBN: 978-84-9044-172-5
Páxinas Dende a 379 ata a 386

El valor de las buenas prácticas en la investigación en red

Autores/as Ahedo, Ruth,Valdemoros, MA,Camino, M,Melendro, M,Serrat, N,Héctor Manuel Pose Porto
Libro EDUCACIÓN Y JÓVENES EN TIEMPOS DE CAMBIO
Edita UNED.
ISBN: 978-84-362-6960-4
Páxinas Dende a 219 ata a 226

FRANQUISMO, Entrada Gran Enciclopedia galega. Anexo Volume 48

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez,Uxío-Breogán Diéguez Cequiel
Libro 'GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA'
Vol. 48 Edita Gran Enciclopedia Galega (novos Vieiros).
ISBN: 978-84-938241-2-9
Páxinas Dende a 189 ata a 223

"FRANQUISMO"

Autores/as Uxío-Breogán Diéguez Cequiel,José Manuel Malheiro Gutiérrez
Libro 'GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA'
Edita Gran Enciclopedia Galega (novos Vieiros).
ISBN: 978-84-938241-2-9
Páxinas Dende a 189 ata a 189223

La memoria como fermento o el libro-álbum como acta de una labor sociodeportiva del fútbol aficionado

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Libro Crisis, cambio social y deporte
Edita Nau Libres.
ISBN: 978-84-7642-951-8
Páxinas Dende a 195 ata a 201

El caso de Galicia

Autores/as Rodríguez Romero, MM,Arza, N.
Libro Estudio de casos sobre las políticas públicas de orientación educativa en una muestra de seis comunidades autónomas (1990-2010). Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco
Edita Editorial UNED.
ISBN: ISBN: 978-84-695-7238-2
Páxinas Dende a 327 ata a 461

De lo analógico a lo digital. La innovación con TIC en un centro rural agrupado

Autores/as Mª Lourdes Montero,Adriana Gewerc Barujel,Maria Helena Zapico Barbeito
Libro Una historia, cuatro historias. Acompañar proyectos de innovación educativa con las TIC
Edita Graó.
ISBN: 9788499805221
Páxinas Dende a 29 ata a 47

De ayer para hoy. las redes sociales en la vida comunitaria de los emigrantes

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Libro Sociedad del Conocimiento y Educación
Edita UNED.
ISBN: 978-84-362-6573-6
Páxinas Dende a 173 ata a 179

Análisis comparado del diseño, implantación y valoración de las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la educación en primaria y secundaria en seis comunidades autónomas

Autores/as Consuelo Vélaz de Medrano,María Asunción Manzanares Moya,Arza, N.,Rodríguez Romero, MM,Montserrat Castelló Badía,Elena Martin Ortega,Rakel del Frago Arbizu,Nuria Manzano Soto
Libro Los procesos de cambio de las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela: análisis comparado de sistemas vigentes y emergentes
Edita Insitituto de Formación del Profesorado, Innovación e Investigación Educativa (IFPIIE) Ministerio de Educación .
ISBN: ISBN 978-84-369-5205-6
Páxinas Dende a 114 ata a 177

¿Mutualismo, recreo, instrución¿ e política¿

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Libro Historia da emigración pontevedresa en Buenos Aires
Edita Servicio de Publicaciones de la Diputación de Pontevedra.
ISBN: 978-84-8457-386-9
Páxinas Dende a 7 ata a 60

Educación popular e institucionismo; posibilismo e redención social

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Libro Historia da emigración pontevedresa en Buenos Aires
Edita Servicio de Publicaciones de la Diputación de Pontevedra.
ISBN: 978-84-8457-386-9
Páxinas Dende a 149 ata a 194

Una experiencia de coeducación en Nicaragua: la igualdad de género como condición para el desarrollo

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Libro Cooperar en femenino: Políticas y prácticas de cooperación con perspectiva de género
Vol. - ISBN: 978-84-9876-995-1
Páxinas Dende a 227 ata a 249

Justice juvenil et socialisation familiale: la marque de la vulnerabilité

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Libro La transgression a l¿adolescence: un chemin vers la loi?
Vol. - Edita Faculté de psychologie et des sciences de l¿education. Université de Genève.
ISBN: 2-940195-61-7
Páxinas Dende a 33 ata a 46

Terra a Nosa!.com. A ideoloxía da imposición e a imposición da ideoloxía

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Libro Lingua e futuro
Vol. - Edita Edicións Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-181-1
Páxinas Dende a 111 ata a 132

La elaboración y utilización de materiales didácticos por y con las personas mayores. Experiencia

Autores/as Maria Helena Zapico Barbeito,Jesus Rodriguez Rodriguez
Libro Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios
Vol. - ISBN: 978-84-7827-930-2
Páxinas Dende a 137 ata a 144

Políticas culturais locais. A importancia das mediacións

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Libro Informe Galicia 2010
Vol. - Edita ATLÁNTICA edicións.
ISBN: 978-84-614-1707-0
Páxinas Dende a 305 ata a 308

Los materiales didácticos en el campo de las educación de personas adultas. Una visión del estado de la cuestión.

Autores/as Maria Helena Zapico Barbeito
Libro Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios
Vol. - ISBN: 978-84-7827-930-2
Páxinas Dende a 117 ata a 125

A participación cultural e social nos municipios e deputacións provinciais.

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Libro Asociacionismo e cidadanía. Unha análise do movemento asociativo-cultural na provincia da Coruña
Vol. - Edita Deputación provincial da Coruña (Imprenta provincial).
ISBN: 978-84-9812-084-4
Páxinas Dende a 209 ata a 219

Educational change, cultural politics and social reinvention

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Libro Transnational Perspectives on Culture, Policy and Education. Redirecting Cultural Studies in Neoliberal Times
Vol. - Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 978-0-8204-9731-0
Páxinas Dende a 219 ata a 240

La acción cultural pública en Galicia: entre la definición y la precariedad

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto,Manuel Pérez Rúa
Libro Planificación estratégica de la cultura en España
Vol. - Edita DATAUTOR.
ISBN: 978-84-8048-771-9
Páxinas Dende a 605 ata a 627

Situated Pedagogies, Curricular Justice and Democratic Teaching

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Libro Innovating to Learn, Learning to Innovate
Vol. - Edita OECD.
ISBN: 978-9-2640-4797-6
Páxinas Dende a 113 ata a 136

Los avatares del cambio educativo: Buscando alternativas al persistente "consenso" tecnológico

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Libro Concepciones y representaciones del cambio educativo.
Vol. - Edita Fac. de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León.
ISBN: 978-607-433-056-4
Páxinas Dende a 53 ata a 107

Socialización profesional e violencia de xénero

Autores/as Ana Sánchez Bello,Ana Mª Iglesias Galdo
Libro Tratamento da violencia de xénero dende as políticas de igualdade
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-295-9
Páxinas Dende a 7 ata a 22

A Animaçao Sociocultural e a gestao cultural: opçoes necessarias e complementares na acçao local

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Libro A Animaçao Sociocultural e os Desafios do Século XXI
Vol. - Edita Intervençao-Associçao para a Promoçao e Divulgaçao Cultural.
ISBN: 978-972-99851-4-0
Páxinas Dende a 53 ata a 61

Curriculum oculto en el aula: estereotipos en acción

Autores/as Ana Sánchez Bello,Ana Mª Iglesias Galdo
Libro Educar en la ciudadanía. Perspectivas feministas
Vol. - Edita Los Libros de la Catarata.
ISBN: 978-84-8319-346-4
Páxinas Dende a 123 ata a 150

Posibilidades de traballo comunitario e iniciativas asistenciais dirixidas ó colectivo dos maiores no medio rural galego. Un exiguo repaso ó panorama actual

Autores/as Maria Helena Zapico Barbeito
Libro Educación Social, Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario. Educación Social, Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario. VOL. I
Vol. - Edita Universidad de Vigo.
ISBN: 978-84-8158-349-6
Páxinas Dende a 549 ata a 564

Por unha política cultural de promoción da creatividade e de apoio á creación no ámbito local

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto,Manuel Pérez Rúa
Libro Caderno Temático 4. Políticas culturais e creación artística a nivel local
Vol. - Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 84-9812-052-7
Páxinas Dende a 9 ata a 34

Clases populares y culturas escolares

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Libro La escuela y sus escenarios
Vol. - Edita Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
ISBN: 978-84-89141-94-0
Páxinas Dende a 243 ata a 267

Los efectos de la escolaridad en la configuración de las identidades: la justicia juvenil

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Libro Jóvenes y adultos. El difícil vínculo social
Vol. - ISBN: 978-84-7658-833-8
Páxinas Dende a 43 ata a 62

Experiencias de trabajo entre escuela y comunidad en el contexto gallego

Autores/as Mª Montserrat Castro Rodríguez,Jesús Rodríguez Rodríguez,Maria Helena Zapico Barbeito
Libro La escuela en la comunidad. La comunidad en la escuela
Vol. - ISBN: 978-84-7827-518-2
Páxinas Dende a 139 ata a 176

Perfil formativo y desarrollo profesional en animación teatral

Autores/as Manuel Francisco Vieites García,Héctor Manuel Pose Porto
Libro De la educación social a la animación teatral
Vol. - Edita Trea.
ISBN: 84-9704-221-2
Páxinas Dende a 305 ata a 338

Diseño y desarrollo de proyectos de animación teatral

Autores/as José Antonio Caride Gómez,Héctor Manuel Pose Porto
Libro De la educación social a la animación teatral
Vol. - Edita Trea.
ISBN: 84-9704-221-2
Páxinas Dende a 253 ata a 274

Reflexións a propósito do marco competencial en cultura

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Libro Planificación estratéxica en cultura
Vol. - Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 84-9812-031-4
Páxinas Dende a 65 ata a 76

Formas de enseñar y modos de aprender en la escuela tradicional.

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Libro Historia Ilustrada de la Escuela en España. Dos siglos de perspectiva histórica.
Vol. - Edita Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
ISBN: 84-89384-64-9
Páxinas Dende a 171 ata a 195

La historiografía educativa regional en España.

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Libro Repensar la historia de la educación. Nuevos desafíos, nuevas propuestas
Vol. - Edita Biblioteca Nueva-.
ISBN: 84-9742-365-8
Páxinas Dende a 399 ata a 422

La alfabetización en Galicia (1900-1940): Incidencia de los factores relacionados con el período, la edad y la cohorte.

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Libro Modernidade, Educaçâo e Estatísticas na Ibero-América dos séculos XIX e XX. Estudos sobre Portugal, Brasil e Galiza
Vol. - Edita EDUCA.
ISBN: 972-8036-73-6
Páxinas Dende a 115 ata a 156

Recursos e equipamentos de educación ambiental. Unha aproximación á realidad galega.

Autores/as Araceli Serantes Pazos,Héctor Manuel Pose Porto
Libro Seminario itinerante Recursos e equipamentos de educación ambiental
Vol. - Edita Universidade da Coruña e Ineco SL.
ISBN: 84-688-2107-1
Páxinas Dende a 7 ata a 24

O CEIDA: un proxecto en marcha

Autores/as Araceli Serantes Pazos,Héctor Manuel Pose Porto
Libro Seminario itinerante Recursos e equipamentos de educación ambiental
Vol. - Edita Universidade da Coruña e Ineco SL.
ISBN: 84-688-2107-1
Páxinas Dende a 25 ata a 32

Ilustradas y Maestras. Proyección Social, cultural y profesional del magisterio femenino en los primeros años del siglo XX

Autores/as José Luis Iglesias Salvado,Mª Dolores Cotelo Guerra
Libro Santiago Hernández Ruiz y la educación de su tiempo (1901-1988). Miradas desde un centenario.
Vol. - Edita Diputación de Zaragoza - UNED.
ISBN: 84-9703-032-X
Páxinas Dende a 61 ata a 106

La autonomía escolar en el escenario de la restructuración

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Libro Desarrollo de las instituciones educativas
Vol. - Edita U.N.E.D..
ISBN: 84-362-4806-6
Páxinas Dende a 99 ata a 117

A educación Patrimonial como instrumento da política cultural

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Libro Educación ambiental nas cidades, nas vilas e nas aldeas
Vol. - Edita Deputación.
ISBN: 84-95950-06-5
Páxinas Dende a 37 ata a 49

A escolarización popular na GAlicia rural: escolantes e escolas de ferrado

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Libro Unha mostra da etnografía cotidiá de Galicia dende principios de século ata 1975
Vol. - Edita Fundación Maestro Mateo.
ISBN: 84-688-0123-2
Páxinas Dende a 23 ata a 25

Reflexiones entorno a la intervención socioeducativa sobre las personas mayores

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto,Araceli Serantes Pazos
Libro Gerontología educativa y social.
Vol. - Edita Universitat Illes Balears.
ISBN: 84-7632-665-3
Páxinas Dende a 123 ata a 133

La revolución francesa, Condorcet y la educación española.

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Libro En Condorcet, Cinco memorias sobre la instrucción pública y otros escritos.
Vol. - Edita Morata.
ISBN: 84-7112-443-2
Páxinas Dende a 11 ata a 46

Entrar con buen pie en el nuevo milenio.

Autores/as Mª Teresa Núñez Mayán,Ana Mª Iglesias Galdo,Juan Aguilar
Libro Atención educativa a la diversidad en el nuevo milenio. XVIII Jornadas de Universidades y Educación Especial.
Vol. - Edita Servicio de Publicacións Univ. da Coruña.
ISBN: 84-95622-82-X
Páxinas Dende a 13 ata a 19

Asesoramiento en educación. Identidad y construcción de una práctica controvertida.

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Libro Asesoramiento al centro educativo. Colaboración y mejora de la institución educativa.
Vol. - Edita Octaedro-EUB.
ISBN: 84-8063-511-8
Páxinas Dende a 69 ata a 88

Republicanismo e educación.

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Libro El republicanismo coruñés en la historia.
Vol. - Edita Ayuntamiento de A Coruña.
ISBN: 84-95600-02-1
Páxinas Dende a 257 ata a 266

Contribución do prácticum ó perfeccionamiento profesional do profesorado da universidade

Autores/as Xosefa Eva Espido Bello,Ana Mª Iglesias Galdo
Libro Innovación en la Universidad
Vol. - ISBN: 84-699-2790-6
Páxinas Dende a 39 ata a 49

Espacios, ámbitos e técnicas de intervención en Animación Teatral en Vieites

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Libro Animación Teatral. Teorías, Experiencias, Materiales.
Vol. - Edita Concello da Cultura Galega.
ISBN: 84-95415-14-3
Páxinas Dende a 201 ata a 236

Educación social y políticas culturales

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Libro El Dpto. Educación y Cultura de un pequeño municipio: balance crítico - descriptivo (y algo terapéutico) de una intervención.
Vol. - Edita Fac. de CC. da Educación.
ISBN: 84-8408-147-8
Páxinas Dende a 119 ata a 142

EducaÇao nao formal e teatro: propostas de espacios para o desenvolvimento profesional de animaçao teatral.

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Libro AnimaÇao teatral : teoría e práctica
Vol. - Edita Campo das Letras.
ISBN: 972-610-240-5
Páxinas Dende a 143 ata a 189

Obradoiro de Teatro Lido: unha proposta práctica en Vieites

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Libro Animación Teatral. Teorías, Experiencias, Materiales.
Vol. - Edita Concello da Cultura Galega.
ISBN: 84-95415-14-3
Páxinas Dende a 461 ata a 476

"Para intervenir en el tiempo libre"

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Libro Políticas Culturales y Sociedad Democrática
Vol. - Edita AESCA.
ISBN: 84-930426-0-9
Páxinas Dende a 67 ata a 75

Los libros y guías para el maestro

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández,José Luis Iglesias Salvado
Libro Historia ilustrada del libro escolar en España. De la posguerra a la reforma educativa
Vol. - Edita Fundaciión Germán Sánchez Ruipérez.
ISBN: 84-89384-16-9
Páxinas Dende a 439 ata a 468

Maestros, programas y materiales: aproximación a la determinación de los contenidos de la enseñanza primaria (1901-1965)

Autores/as José Luis Iglesias Salvado,A.S. Porto Ucha,Narciso de Gabriel Fernández
Libro La educación en España a examen
Vol. - Edita Ministerio de Educación y Cultura.
ISBN: 84-7820-532-0
Páxinas Dende a 447 ata a 457

El currículum. historia de una mediación social y cultural

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Libro El proceso de alfabetización en España (1860-1991)
Vol. - Edita Universidad de Granada.
ISBN: nodef-0063
Páxinas Dende a 473 ata a 481

Interactuando no tempo libre

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Libro Apuntamentos de intervención sociocultural: análisis das accións cara a xuventude
Vol. - Edita Xunta de Galicia.
ISBN: nodef-0064
Páxinas Dende a 27 ata a 35

El currículum. historia de una mediación social y cultural

Autores/as Isabel Rivas Barros
Libro El proyecto educativo del galleguismo
Vol. - Edita Universidad de Granada.
ISBN: nodef-0065
Páxinas Dende a 493 ata a 500

Estudio comparativo de metodologías de resolución de problemas en la mejora del rendimiento en matemáticas en estudiantes del último ciclo de educación primaria

Autor/a Milagros del Pilar Ramos Lopez
Director/es María Mar Rodríguez Romero; Enrique Juan De La Torre Fernández
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Cidade e infancia. Análise multidisciplinar das políticas do goberno municipal da cidade da Coruña e a súa influencia na calidade de vida infantil. [2015 - 2018]

Autor/a Marcos Sampedro Vidal
Director/es Raul Fraguela Vale; Héctor Manuel Pose Porto
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A aprendizaxe da música a través da relación da música culta da tradición Occidental e da música popular moderna e contemporánea. Unha investigación etnográfica na educación secundaria post-obrigatoria

Autor/a Luis Roman Suarez Canedo
Director/es María Mar Rodríguez Romero; Jurjo Torres Santomé
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A práctica da orientación profesional na universidade: un estudo nunha universidade portuguesa

Autor/a Natalia da Conceiçao Oliveira Pereira
Director/es María Mar Rodríguez Romero; Neves Arza Arza; José Javier De Salvador González
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A construcción biográfica do labor de orientación en educación infantil e primaria en Galicia

Autor/a María Cristina Pérez Crego
Director/es Neves Arza Arza; María Mar Rodríguez Romero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Escuelas Municipales de música en la provincia de A Coruña: aproximación a su realidad y propuestas de mejora

Autor/a Gonzalo Sánchez García
Director/es Raúl Fraguela Vale; Héctor Pose Porto
Ámbito Pedagogía y Didáctica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Xogo popular e educación física. Unha investigación etnográfica no Concello de Malpica de Bergantiños

Autor/a Apolinar Graña Varela
Director/es María Mar Rodríguez Romero; Raul Fraguela Vale
Ámbito Didácticas Específicas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Los Equipamientos Para la Educacion Ambiental En Galicia: Análisis De la Realidad Y Propuestas De Mejora De la Calidad.

Autor/a Araceli Serantes Pazos
Director/es Narciso De Gabriel Fernández; Pablo A. Meria Cartea
Ámbito Pedagogía y Didáctica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aprendizgem, valores e significados: un estudo sobre a aplicaçâo da metodologia lipmaniana em crianças de cuarta série

Autor/a Vania Tanús Pereira
Director/es Narciso de Gabriel Fernández
Ámbito Pedagogía y Didáctica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La justicia de menores en Galicia. Historia de su presente

Autor/a Ana Maria Iglesias Galdo
Director/es Narciso de Gabriel Fernández
Ámbito Pedagogía y Didáctica
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Participaçao para o desenvolvimento Cultural
Encontro da Cultura da Regiao de Setúbal
Internacional

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Lugar Setúbal (Portugal)

O deseño do patio escolar como medio para educar na participación: a experiencia do CEIP San Jurjo de Carrricarte-A Coruña
XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía
Internacional

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto, María Barba Núñez
Organizador Sociedad Española de Pedagogía
Lugar Santiago de Compostela (España)

Occupation based on human and social rights as a curricular challenge.
Occupational Science Europe Conference 2019. Europe in Transition: Impact on Occupation and Health
Internacional

Autores/as Viana-Moldes, I, Rodríguez Romero, MM, Seoane Rodríguez, JA
Lugar Ámsterdam (Países Bajos)

Cidade e infancia. Análise multidisciplinar das políticas do goberno municipal da cidade da Coruña e a súa influencia na calidade de vida infantil
II Congreso mundial sobre infancia y adolescencia
Internacional

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Organizador El Consejo Independiente de Protección de la Infancia
Lugar Tetuán (Marruecos)

Derechos Humanos en el Currículo de Terapia Ocupacional: resultados preliminares.
V Reunión Científica de Jóvenes Investigadores/as. Programa de Doctorado Interuniversitario en Equidad e Innovación en Educación.
Nacional

Autores/as Viana-Moldes, I, Rodríguez Romero, MM, Seoane Rodríguez, JA
Lugar Coruña, A (España)

Occupational Therapy programmes: Human Rights as a curriculum axis (worksho, 90 minutes)
XXIV European Network of Occupational Therapy in Higher Education
Internacional

Autores/as Viana-Moldes, I, Rodríguez Romero, MM, Seoane Rodríguez, JA
Lugar Cascais (Portugal)

Agua de mar
I CONGRESO IBEROAMERICANO DE MEMORIAS DEL AGUA
Internacional

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Lugar Sevilla (España)

Recursos de apoyo a la investigación: las buenas prácticas en ocio juvenil
Simposio Construir futuros en tiempos de crisis: Nuevas perspectivas en la formación de los jóvenes
Nacional

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Madrid (España)

Una investigacion cualitativa sobre los proyectos de educacion para el desarrollo de la ONGD Solidaridade Internacional de Galicia
CIMIE 14 3rd Multidiciplinary International Conference on Educational Research
Internacional

Autores/as Mª Dolores Cotelo Guerra
Organizador AMIE Asociación Interdisciplinar de Investigación Educativa
Lugar Segovia (España)

Investigando en Educación para el Desarrollo II. Un estudio de caso del proyecto "O Tesouro de Acahualinca" de Solidaridade Internacional de Galicia
IV Congreso de Educacion para el Desarrollo.
Nacional

Autores/as Mª Dolores Cotelo Guerra
Organizador HEGOA
Lugar Vitoria-Gasteiz (España)

Tiempos educativos y sociales en la investigación en red. Valor y función de las buenas prácticas
Simposio Construir futuros en tiempos de crisis: Nuevas perspectivas en la formación de los jóvenes
Nacional

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Madrid (España)

La implicación del alumnado y las bibliotecas escolares. Un estudio sobre blogs de los clubs de lectura pertenecientes a centros educativos que participan en el PLAN de mellora de las Bibliotecas Escolares de Galicia¿.
I Congreso Internacinal Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspectivas da Psicologia e Educaçao
Internacional

Autores/as Mª Dolores Cotelo Guerra, José Luis Iglesias Salvado, Araceli Serantes Pazos, María del Mar Rodriguez Romero
Organizador Instituto de Educação-Universidade de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

La implantación de la Ley Moyano en Galicia el caso de la comarca del Baixo Miño en el siglo XIX
La Constitución de Cádiz: genealogía y desarrollo del sistema educativo liberal / XVII Coloquio Nacional de Historia de la Educación, Cádiz, 9-11 de Julio de 2013
Internacional

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Lugar Cádiz (España)

Liberalismo, institucionalización educativa y construcción nacional. Encuentros y desencuentros entre identidades
La Constitución de Cádiz: genealogía y desarrollo del sistema educativo liberal / XVII Coloquio Nacional de Historia de la Educación, Cádiz, 9-11 de Julio de 2013
Internacional

Autores/as Uxío-Breogán Diéguez Cequiel, José Manuel Malheiro Gutiérrez
Lugar Bosque, El (España)

Aproximación histórica a las iniciativas legislativas en España a favor de las bibliotecas escolares (siglos XIX-XX)
Congreso Iberoamericano de las lenguas en la educación y la cultura. Las lenguas en la educación: cine, literatura, redes sociales y nuevas tecnologías.
Internacional

Autores/as Mª Dolores Cotelo Guerra, José Luis Iglesias Salvado, Araceli Serantes PAzos
Lugar Salamanca (España)

Nicolás Gutiérrez Campo un maestro republicano que Galicia ganó para sí
Arte y oficio de enseñar: dos siglos de perspectiva histórica / XVI Coloquio Nacional de Historia de la Educación
Internacional

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Organizador CEINCE
Lugar Burgo de Osma-Ciudad de Osma (España)

Aprediendo a ser con (in)dependencia de género
XXVII Jornadas Nacionales de Universidades y Educación especial. La educacion inclusiva hoy: escenarios y protagonistas
Internacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Organizador Universidad de Cantabria
Lugar España

La construcción de un portal web de centro: ¿un catalizador para la innovación en las organizaciones educativas?
XI Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas
Nacional

Autores/as Maria Helena Zapico Barbeito, Adriana Gewerc Barujel, Montero-Mesa, M.L.
Organizador Universidad de Castilla-La Mancha
Lugar Cuenca (España)

A intervención pedagóxica con familias inmigrantes: Estrutura e Axentes implicados
X Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez, Diana Priegue Caamaño
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

La gestión del fenómeno migratorio en Galicia: aproximación al Plan Gallego de Ciudadanía, Convivencia e Integración 2008-2011
VI Congreso sobre las migraciones en España
Internacional

Autores/as Diana Priegue Caamaño, José Manuel Malheiro Gutiérrez, Julia Crespo Comesaña
Lugar Coruña, A (España)

Fogares vulnerables: cambios de forma e de fondo
X Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Os servizos de orientación en Galicia: un estudo sobre a súa xestación, implantación e modelo resultante
X Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Arza, N., Rodríguez Romero, MM, Mª José Caride Delgado, Belén García Cabeza, Fernando Iglesias Amorin
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

La pequeña librería como espacio profesional del educador social: una práctica
Sociedad educadora, sociedad lectora
Internacional

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Lugar Cuenca (España)

La JAE y la renovación de la educación de sordomudo: viajes y experiencias de María Luisa Navarro
100 JAE. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su Centenario. (II Congreso Internacional)
Internacional

Autores/as Mª Dolores Cotelo Guerra
Lugar Madrid (España)

La JAE y la Formación del magisterio gallego: profesores de Escuelas Normales, Inspectores y Maestros becados (1907-1936)
100 JAE. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su Centenario. (II Congreso Internacional)
Internacional

Autores/as José Luis Iglesias Salvado
Lugar Madrid (España)

La elaboración del portal de centro: cuando las tic dan en la diana de las preocupaciones de profesores y profesoras
XVI Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa (JUTE 2008)
Nacional

Autores/as Montero-Mesa, M.L., Adriana Gewerc Barujel, Maria Helena Zapico Barbeito
Lugar Madrid (España)

Case study of a collaborative research project regarding icts. Brief story of the first steps of the inquiry.
International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2008)
Internacional

Autores/as Maria Helena Zapico Barbeito, Montero-Mesa, M.L., Adriana Gewerc Barujel, Mª Pilar Vidal Puga
Lugar Madrid (España)

Percepción social de la vejez e imagen del mayor en los materiales curriculares: potencial vinculación objeto de análisis
XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía
Nacional

Autores/as Maria Helena Zapico Barbeito
Lugar Zaragoza (España)

O binomio persoas maiores e libros de texto. A imaxe e concepto de vellez no curriculum escolar
Foro Internacional sobre Comunicación e Persoas Maiores
Internacional

Autores/as Maria Helena Zapico Barbeito
Lugar Ourense (España)

Cuando alguien tira del carro. Estudio de caso de un proceso de investigación colaborativa sobre las TIC
IV Congreso Internacional sobre Investigación-Acción Participativa
Internacional

Autores/as Montero-Mesa, M.L., Mª Pilar Vidal Puga, Maria Helena Zapico Barbeito
Lugar Valladolid (España)

Como denominar ós nosos maiores? A cuestión terminolóxica como interrogante ó que non escapan os medios
Foro Internacional sobre Comunicación e Persoas Maiores
Internacional

Autores/as Maria Helena Zapico Barbeito
Lugar Ourense (España)

Materiais curriculares e percepción social da vellez. Dúas realidades estreitamente vencelladas
Foro Internacional sobre Comunicación e Persoas Maiores
Internacional

Autores/as Maria Helena Zapico Barbeito
Lugar Ourense (España)

Cando a vida puntúa en negativo. Cineforo.
2ª Escola de Primavera "Educación Social e Servizos Sociais"
Nacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Santiago de Compostela (España)

Curricular materials and older people: approaches to the concept of old age in school textbooks
Ninth International Conference on Textbooks and Educational Media: Peace, Democratization and Reconciliation in Textbooks and Educational Media
Internacional

Autores/as Maria Helena Zapico Barbeito
Lugar Tonsberg (Noruega)

Animaçâo Sociocultural e o teatro e as súas potencialidades pedagogicos-sociais para a prevençâo no municipio
I Congreso Internacional de Animaçâo, Artes e Terapias
Internacional

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Lugar Ponte de Lima (Portugal)

Descripción y reflexiones al hilo de un Proyecto de Investigación Interuniversitario
II Congreso Iberoamericano de Pedagoxía Social e XXI seminario Interuniversitario de Pedagoxía Social Eduación Social, Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario
Internacional

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Lugar Allariz-Chaves (Portugal)

Comunicación e maiores. Unha reflexión calidoscópica para un universo calidoscópico
Foro Internacional sobre Comunicación e Persoas Maiores
Internacional

Autores/as Maria Helena Zapico Barbeito
Lugar Ourense (España)

Enseñanza situada en Psicopedagogía: los estudiantes investigan el absentismo en la carrera
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Rocío Agulla Fervenza, Paula Filgueiras Espasandín, Carmela Ramil Díaz, Rodríguez Romero, MM
Lugar Coruña, A (España)

Modos de socializaçâo e justiça de género
Educadores e educadoras pola paz
Internacional

Autores/as Ana Sánchez Bello, Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Chaves (Portugal)

Posibles efectos injustos de la justicia juvenil
I Congreso Europeo sobre medidas judiciales para menores
Internacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Sevilla (España)

Unha experencia pedagóxica galeguista no ámbito da educación formal: a Escola de Insiño Galego da Coruña
III Congreso Manuel Luís Acuña
Nacional

Autores/as Isabel Rivas Barros
Lugar Ourense (España)

Problematizando la práctica. Género, curriculum y educación social
XX Seminario interuniversitario de Pedagogía social. Educación social e igualdad de género
Nacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Málaga (España)

"Emerging Models for Learning and Innovation"
OECD/México Internacional Conference. "Emerging Models for Learning and Innovation"
Internacional

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Lugar Mérida, Yucatán (México)

Origen y expansión de la red escolar pública en la provincia de A Coruña. Edificios escolares y maestros.
XIII Coloquio de Historia de la Educación. La infancia en la historia: espacios y representaciones. Tomo II.
Nacional

Autores/as José Luis Iglesias Salvado, Mª Dolores Cotelo Guerra
Lugar España

Minoría de edad y responsabilidad penal en el siglo XIX
XIII Coloquio de Historia de la Educación: La infancia en la historia: espacios y representaciones
Nacional

Autores/as Isabel Rivas Barros, Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar España

El papel de la justicia de menores en la definición de la delincuencia
I Congreso Internacional e Interdisciplinar sobre Participación, Animación e Intervención
Internacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Barcelona (España)

Interea: Iniciativas en el territorio y recursos para la acción local
I Congreso Internacional e Interdisciplinar sobre Participación, Animación e Intervención
Internacional

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto, María Salcines Martínez, Rita Gradaílle Pernas
Lugar Barcelona (España)

Un Estat plurinacional i plurilingüe: la inserció des llengües vernacles en el sistema educatiu espanyol.
III Jornadas de Historia de la Educación Valenciana
Nacional

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Lugar Gandia (España)

A metodoloxía de traballo entre técnicos e políticos.
IV Congreso Estatal do/a Educador/a Social.
Nacional

Autores/as Alfonso Filgueira López, Héctor Manuel Pose Porto
Lugar Santiago de Compostela (España)

Deseño e propostas de actuación no Plano formativo na Área de Cultura, Educación e Patrimonio Histórico-Artístico
Interea 2004. A formación na acción cultural local
Internacional

Autores/as Mª Dolores Fátima Candedo Gunturiz, Héctor Manuel Pose Porto, José Antonio Caride, Carmen Morán, Belén Caballo, Raul Fraguela Vale, Rita Gradaille, Manuel Rúa, María Salcines
Lugar Coruña, A (España)

"Escolas obradoiro, Casas de oficios e Obradoiros de emprego: instrumentos de apoio para a orientación, a formación e a inserción laboral"
Aprender (par)a trabalhar. A importância do contexto de trabalho na aprendizagem e na construçao de competências para a competitividade e para a coesao social
Internacional

Autores/as José Manuel Malheiro Gutiérrez
Organizador Instituto do Emprego e Formaçao Profissional
Lugar Porto (Portugal)

Cuando el fracaso escolar es más que un suspenso. Menores en desadaptación social.
XIX Jornadas de Universidades y Educación Especial
Nacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar España

Curriculum, sexismo y coeduación
I Foro de Educación para la Igualdad Familiar y Escolar en el Siglo XXI en Castilla y León.
Nacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar León (España)

Escola mixta: escola sexista. O currículo oculto na construcción de identidades sexuadas.
15 Encontro Galego e VIII Galego-Portugués de Educadores/as pola Paz.
Internacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Pontevedra (España)

Las representaciones del cambio educativo en movimiento.
Itinerarios de Cambio en Educación.
Nacional

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Lugar Barcelona (España)

Planteamientos éticos de la ley reguladora de la responsabilidad penal de menores.
Ética i Quilitat en l¿Acció Socioeducativa. 15 Aieji Concres Mondial. III Estatal Concres de L¿Educador Social.
Internacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo, Ana Sánchez Bello
Lugar Barcelona (España)

El gallego en las escuelas: un saber ausente y una voz silenciada.
11 Coloquio Nacional de Historia de la Educación.
Nacional

Autores/as Isabel Rivas Barros, Ana Sánchez Bello
Lugar Oviedo (España)

Educación y sociedad en la construcción de la feminidad.
11 Coloquio Nacional de Historia de la Educación.
Nacional

Autores/as Isabel Rivas Barros, Ana Sánchez Bello
Lugar Oviedo (España)

Temas transversais do currículo: Educaçao sexual.
4 Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía.
Internacional

Autores/as Mª Dolores Fátima Candedo Gunturiz
Lugar Braga (Portugal)

Entrar con buen pie enel nuevo milenio.
Atención Educativa a la Diversidad en el Nuevo Milenio. 18 Jornadas de Universidades y Educación Especial.
Nacional

Autores/as Mª Teresa Núñez Mayán, Ana Mª Iglesias Galdo, Juan Aguilar
Lugar Coruña, A (España)

A política cultural municipal como clave estratéxica do desenvolvemento local .
1º Jornadas Internacionais de Animaçao Sociocultural
Internacional

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Lugar Chaves (Portugal)

Xoves: Socialmente desiguais. Unha aposta educativa
VII Jornadas de Educación Especial
Nacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Coruña, A (España)

Desigualdade social e violencia xuvenil
XXIV Xornadas do Ensino
Nacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Coruña, A (España)

A política cultural municipal como clave estratéxica do desenvolvemento local( pp. 47-52)
I Jornadas Internacionais de Animaçao Sociocultural
Internacional

Autores/as Héctor Manuel Pose Porto
Lugar Chaves (Portugal)

Necesidades Educativas Especiales e Adaptacións curriculares
V Congreso Galego - Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Narciso de Gabriel Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Exclusión e integración social. O papel da escola na definición da desadaptación social.
V Congreso Galego - Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Santiago de Compostela (España)

Xoves: socialmente desiguais. Unha aposta educativa
VIII Xornadas de Educación Especial
Nacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Coruña, A (España)

Dereitos ¿de que infancia?
XIV Encontro Galego e VII Galego - Portugués de Educadores pola Paz
Internacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Mirandela (Portugal)

Contribución do practicum ó perfeccionamento profesional do profesorado da universidade
III Congreso de Innovación Educativa
Nacional

Autores/as Xosefa Eva Espido Bello, Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Santiago de Compostela (España)

Violencia estructural nos xoves en conflicto social
XII Encontro Galego-VI Galego Portugués de Educadores pola Paz
Internacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Coruña, A (España)

Proxecto educativo do galeguismo como factor de cambvio no medio rural 1900-1936
Actores sociais e factores de cambio no medio rural
Nacional

Autores/as Isabel Rivas Barros
Lugar Lugo (España)

Dereitos "de qué infancia?
Primeira xornada universitaria sobre os dereitos das nenas e dos nenos
Nacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Ourense (España)

Problematizando el Prácticum: un espacio para la investigación-acción
XIV Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social
Nacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo, Xosefa Eva Espido Bello
Organizador Universidad de Burgos
Lugar Burgos (España)

Informe sobre la situación de las materias histórico-educativas en las titulaciones de Pedagoxía, Psicopedagoxía, Educación Social y Magisterio
X Coloquio de Historia de la Educación
Nacional

Autores/as Aida Terrón Bañuelos, Narciso de Gabriel Fernández
Lugar Murcia (España)

Incidencia del galeguismo en el movimiento reivindicativo a favor de la creación de una cátedra de Lengua y Literatura Gallega para la Universidad de Santiago (1888-1936)
X Coloquio de Historia de la Educación
Nacional

Autores/as Isabel Rivas Barros
Lugar Murcia (España)

Centros de reeducación y curriculum. Se los hábitos a los transversales
II Congreso Estatal de Educación Social
Nacional

Autores/as Ana Mª Iglesias Galdo
Lugar Madrid (España)

El rol de agente de apoyo. Un estudio de caso.
Congreso de Organización Escolar.
Nacional

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Lugar Barcelona (España)

Los manuales utilizados en los Institutos gallegos en la segunda mitad del siglo XIX
Seminario Manes (2 Encuentro Internacional)
Internacional

Autores/as Isabel Rivas Barros, Carmen Benso Calvo
Lugar Sevilla (España)

Intervención Socioeducativa y Educación Multicultural. Cultura, Racismo y Medios.
3 Congreso Galego/Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Juan Aguilar, Mª Dolores Fátima Candedo Gunturiz
Lugar Coruña, A (España)

O proxecto educativo do galeguismo como factor de cambio no medio rural galego (1900-1936)
Xornadas sobre Axentes Raciais e Factores de Cambio no Medio Rural
Nacional

Autores/as Isabel Rivas Barros
Lugar Monforte de Lemos (España)

El rol de agente de apoyo. Un estudio de caso
III Congreso Interuniversitario de Organización Escolar: Reforma educativa y organización escolar
Nacional

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Lugar Santiago de Compostela (España)

La reestructuraciónj y la capacitación del profesorado
IV Congreso Interuniversitario de Organización Escolar0D0A
Nacional

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Lugar Tarragona (España)

"Posibilidades e limitación na educación intercultural"
Xornadas sobre Comunidades solidarias: do pensamento global á acción local
Nacional

Autores/as Mª Dolores Fátima Candedo Gunturiz
Lugar Coruña, A (España)

"Una experiencia de innovación en relaciones comunicativas y medios audiovisuales"
IV Congreso Internacional de Pedagoxía de Imaxe e Son
Internacional

Autores/as Rodríguez Romero, MM
Lugar Coruña, A (España)