Galicia Cidade e Territorio (GCeT)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Juan José Creus Andrade
Profesor/a Titular de Universidade
Data de alta 02/03/2011
Adscrición a deptos. Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Adscrición a centros Escola Técnica Superior de Arquitectura
Código interno G000636

Contacto

Enderezo Área de Urbanismo Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo Edificio de departamentos. ETS Arquitectura Zapateira s/n 15071
Teléfono  981167000 ext. 5255
Fax  981167051
Correo

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Realidade territorial e urbana de Galicia

Proxecto urbano e proxecto urbanístico. Proxecto residencial

Espazo público. Espazo urbano contemporáneo

Historia do urbanismo e das transformacións urbanas

Ordenación do territorio en Galicia

Paisaxe e Hábitat Sustentable

Planeamento xeral e de desenvolvemento

Sistemas de Información Xeográfica e Ordenación Territorial

A cidade que nos interesa. A Cidade que eles narran

Mecánica urbana na cultura popular

Estratexias de planificación vexetal

Palabras chave Ordenación do territorio, planificación; Territorio, Cidade Rural; Proxectos, urbanismo, desenvolvemento residencial, vivenda; Praza, parque, novas infraestruturas, bordos urbanos; Zonas históricas, ensanche, polígono, periferia; Planeamento ambiental, ecoloxía urbana e da paisaxe, paisaxe forma e enerxía; Planeamento, xeral, plan, desenvolvemento; GIS, Ordenación do Territorio, Modelos de crecemento urbano; Cartografías Urbanas / Participación Colectiva / Modelo; Mecanismos Urbanos / Cultura Popular / Hábitos non disciplinares; Planificación; Vexetación; Modelos Ambientais

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Coñecementos vinculados ás liñas de investigación relacionadas, avaliadas por publicacións, premios en concursos urbanísticos e traballos Profesionais

Recursos de equipamento Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo. Área de Urbanística e Ordenación do Territorio
Resultados transferíbeis Dirección de teses de natureza territorial e urbana, vinculadas ás liñas de investigación, en diferentes estados de desenvolvemento. Dúas destas de próxima lectura

Membros do grupo

Dra./Dr. Juan José Creus Andrade
Proxectos arquitectónicos
Coordinador/a
Dra./Dr. Martín Fernández Prado
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Dra./Dr. Jesús Llamazares Castro
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Dra./Dr. Enrique Seoane Prado
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Dra./Dr. Javier González Harguindey
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
José Ricardo Beltrán Pedreira
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Dra./Dr. Jesús Conde García
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Dra./Dr. José Manuel Vázquez Mosquera
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Dra./Dr. Pablo Gallego Picard
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Alfonso Díaz Revilla
Urbanística e ordenación do territorio
PDI

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Renaturalización, mejora de la biodiversidad e incremento de la resilencia urbana de Pontevedra

Entidade financiadora FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
Investigadores principáis Varela García, Francisco Alberto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/08/2022 ata 31/07/2025

CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A UDC PARA A REALIZACIÓN DA FASE V DA ENQUISA SOBRE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMIENTOS LOCAIS, E INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Carlos Nardíz Ortíz, Joaquín Suárez López, Xosé L. Martínez e Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Contrato
Datas Dende 03/12/2005 ata 03/07/2006

CONVENIO Y MODIFICACIÓN ENTRE LA UDC Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA EL MANTENIMIENTO Y LA ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCALES. FASE IV.

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa, Carlos Nárdiz Ortíz, Joaquín Suárez López e Xosé L. Martínez Suárez
Tipo Contrato
Datas Dende 27/07/2004 ata 26/10/2004

CONVENIO ENTRE LA UDC Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCALES. FASE IV.

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 29/06/2004 ata 29/09/2004

Construyendo ciudad, habitando entre redes, formulando proyectos de vida: un modelo de simulación basado en una aplicación informática vía web

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis José María Cardesín Díaz
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 08/10/2002 ata 08/10/2005

CONVENIO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE O CONCELLO DE VIMIANZO E A UDC

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO
Tipo Contrato
Datas Dende 26/11/2002 ata 26/08/2002

CONTRATO ART. 11 L.R.U ENTRE LA ASOCIACIÓN DE ENPRESARIOS DE LA GRELA, Dª. JULIA FDEZ. DE CALEYA Y LA FUNDACIÓN UDC PARA REALIZACIÓN PROYECTO DENOMINADO REALIZACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MEJORA DEL POLÍGONO DE LA GRELA

Entidade financiadora ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA GRELA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2001 ata 01/09/2001

La construcción de la Galicia Urbana

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/08/2000 ata 25/08/2003

CONVENIO ENTRE LA UDC Y LA DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA LA REALIZACION DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCAL. FASE IV

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa, Carlos Nárdiz Ortíz, Joaquín Suárez López e Xosé L. Martínez Suárez
Tipo Contrato
Datas Dende 28/11/2000 ata 29/09/2002

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEDEUME E A UDC PARA A REALIZACIÓN DE CINCO PROXECTOS URBANOS NO CENTRO HISTÓRICO DA VILA DE PONTEDEUME

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE PONTEDEUME
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 15/11/2000

La construcción de la Galicia urbana.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/2000

Inventario cartográfico de la red viaria municipal en la provincia de La Coruña. II Fase

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1997

Ribera Aterrazada-Playa Fluvial -Goian

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista ARQUITECTURA VIVA Núm. 184 (páxs. 24 ata 25)

Fortaleza y playa fluvial de Goian. Proyecto de recuperación ambiental y puesta en valor del entorno

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista planur-e Núm. 06 (páxs. 1 ata 13)

De vilas e viláns - fotografias

Autores/as Xavier P. Docampo, Pablo Gallego Picard
Revista Luzes Vol. 1 Núm. 8-9 (páxs. 56 ata 61)

Tercer rolos, tanzas e redes: patchinko

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista OBRADOIRO Núm. 34 (páxs. 200 ata 201)

Poetic Translations

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista CLOG Vol. 1 (páxs. 16 ata 17)

Centro de Arte Neandertal-PiloNa, Asturias. Neandertal Arts Center - Spain

Autores/as Pablo Gallego Picard, Francisco Mangado, Fabrizzio Barozzi, zigzag arquitectura, darro18 arquitectos, Jose Maria Sánchez García , cocoarquitectos
Revista Future Arquitecturas. Madrid, España Vol. 1 Núm. 31 (páxs. 34 ata 49)

Breves-El Museo del sidron para Pablo Gallego

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista ARQUITECTURA VIVA Núm. 133 (páxs. 15 ata 15)

Editorial Ciudad Ii-Cidade II-City II

Autores/as Pablo Gallego Picard, Juan José Creus Andrade, Fernando Quesada
Revista O MONOGRAFÍAS. Vol. 1 Núm. 6 (páxs. 4 ata 5)

A non cidade no N.O. da península . E-conversas em territorios transgénicos con Álvaro Domíngues / La no ciudad en el N.O. de la península. E-conversaciones en territorios transgénicos con Álvaro Domíngues / The non-city in the N.W. of the peninsula. E-conversations in transgenic territories with Älvaro Domíngues.

Autores/as Pablo Gallego Picard, Álvaro Domíngues
Revista O MONOGRAFÍAS. Vol. 1 Núm. 6 (páxs. 37 ata 73)

Centro de arte del Neandertal Center of Neandertal Art, Piloña

Autores/as Pablo Gallego Picard, Francisco Mangado, Barozzi &Veiga
Revista AV PROYECTOS Vol. 1 Núm. 41 (páxs. 52 ata 53)

Caseta de pescadores en Quilmas

Autores/as Juan José Creus Andrade, Covadonga Carrasco López
Revista OBRADOIRO Núm. 33 (páxs. 102 ata 105)

Fundación Pedro Barrie de la Maza Vigo

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista OBRADOIRO Núm. 2 (páxs. 1 ata 34)

Un aspecto de

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista ARQUITECTOS Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 63 ata 63)

ÚLTIMA CLASE

Autores/as Juan José Creus Andrade
Revista OBRADOIRO Núm. 33 (páxs. 236 ata 237)

Recipiente

Autores/as Juan José Creus Andrade, Covadonga Carrasco Lopez
Revista OBRADOIRO Núm. 33 (páxs. 242 ata 242)

Minutos de Fuego. Zonas de Riesgo

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista UHF-Asociación para la Investigación y Divulgación Contemporánea Núm. 5 (páxs. 256 ata 259)

Editorial-Ciudad I-Cidade I-City I

Autores/as Pablo Gallego Picard, Juan José Creus Andrade, Fernando Quesada
Revista O MONOGRAFÍAS. Vol. 1 Núm. 5 (páxs. 4 ata 5)

El viaje a venecia de Hugo von Ferschengelder-fotografía

Autores/as Maria Teresa Muñoz, Pablo Gallego Picard, Carlos Quintáns Eiras
Revista O MONOGRAFÍAS. Vol. 1 Núm. 5 (páxs. 378 ata 441)

casas de sonhos , coimbra, portugal, 1 preis

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista BAUWELT Vol. 1 Núm. 15-16 (páxs. 34 ata 35)

Renovar, ¿para quién ? Coimbra

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista AV PROYECTOS Vol. 1 Núm. 13 (páxs. 34 ata 35)

Editorial Casa-House

Autores/as Pablo Gallego Picard, Juan José Creus Andrade, Fernando Quesada
Revista O MONOGRAFÍAS. Vol. 1 Núm. 4 (páxs. 4 ata 5)

Concurso Europan 8- Coimbra

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista PASAJES DE ARQUITECTURA Y CRÍTICA Núm. 76

Como unha árbore ou unha roca na paisaxe. Unha conversa con Manuel Gallego / Como un árbol o una roca en el paisaje. Una conversación con Manuel Gallego / Like a treeor a rock in the landscape- A conversation with Manuel Gallego.

Autores/as Pablo Gallego Picard, José Manuel Gallego Jorreto
Revista O MONOGRAFÍAS. Vol. 1 Núm. 4 (páxs. 128 ata 134)

Editorial -Cuerpo-Corpo-Body

Autores/as Pablo Gallego Picard, Juan José Creus Andrade, Fernando Quesada
Revista O MONOGRAFÍAS. Núm. 2 (páxs. 4 ata 5)

comunidades verde+azul

Autores/as Pablo Gallego Picard, Carlos Quintáns Eiras, Mónica Alonso
Revista Menhir. arquitectura, construccion, diseño Núm. 11 (páxs. 50 ata 50)

A non definición do obxecto, ou como ir de acampada a un bosque. Unha conversa cos irmáns Bouroullec / La no definición del objeto o cómo ir de acampada a un bosque. Una conversación con los hermanos Bouroullec / The non definition of the object or how to go camping in a wood. A conversation with the Bouroullec Brothers

Autores/as Pablo Gallego Picard, R.Bouroullec
Revista O MONOGRAFÍAS. Vol. 1 Núm. 3 (páxs. 28 ata 76)

36 Intencións sobre arte

Autores/as Juan José Creus Andrade
Revista INTERESARTE Vol. 12 Núm. - (páxs. 30 ata 31)

300m2 de cuerpo - Body

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista MONOGRAFÍAS. REVISTA DE ARTE Y ARQUITECTURA. Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 276 ata 289)

Nad por aquí, nada por allá. El ralismo mágico de Joan Fontcuberta

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista A REVISTA DO CGAC Vol. 2 Núm. 4 (páxs. 148 ata 153)

Concurso Museo y Sede de la Fundación Luís Seoane (A Coruña)

Autores/as Juan José Creus Andrade
Revista OBRADOIRO Vol. 29 Núm. - (páxs. 78 ata 78)

Proyecto de Centro de Fisioterapia en Melide

Autores/as Jesús Conde García
Revista OBRADOIRO Vol. 28 Núm. - (páxs. 204 ata 209)

Espacio Público y Edificios Dotacionales en Lamas de Prado (Lugo)

Autores/as Juan José Creus Andrade
Revista OBRADOIRO Vol. 29 Núm. - (páxs. 70 ata 70)

UNHA IMAXE E UNHA IMAXE... / UNA IMAGEN ES UNA IMAGEN ES....una entrevista con John Coplans/ AN IMAGE IS AN IMAGE IS... an interview with John Coplans

Autores/as Pablo Gallego Picard, John Coplans
Revista O MONOGRAFÍAS. Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 93 ata 116)

El cuerpo, o corpo, the body

Autores/as Pablo Gallego Picard, Juan José Creus Andrade, Fernando Quesada
Revista MONOGRAFÍAS. REVISTA DE ARTE Y ARQUITECTURA. Núm. - (páxs. 0 ata 0)

The eyes of the sea

Autores/as Jesús Conde García, Davide Francesca, Schimdt Franz, David Sodergren, Joel Van Hassel, Matthew Wadlund
Revista ILAUD (L¿INCONTRO DELL¿ARSENALE) Núm. - (páxs. 136 ata 139)

La Mirona- The Watcher- Fotografías

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista MONOGRAFÍAS. REVISTA DE ARTE Y ARQUITECTURA. Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 311 ata 326)

Ferrol¿s Arsenal edge. Galicia, Spain.

Autores/as Jesús Conde García, Arturo Rodríguez Blanco, Iván Pazos Pérez
Revista ILAUD (L¿INCONTRO DELL¿ARSENALE) Núm. - (páxs. 184 ata 185)

Editorial -Cuerpo-Corpo-Body

Autores/as Pablo Gallego Picard, Juan José Creus Andrade, Fernando Quesada
Revista O MONOGRAFÍAS. Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 4 ata 5)

EDITORIAL OBJETO-OBXETO-OBJECT

Autores/as Pablo Gallego Picard, Juan José Creus Andrade, Fernando Quesada
Revista O MONOGRAFÍAS. Vol. 1 (páxs. 4 ata 45)

Vida e memoria das cadeiras/ Vida y memoria de las sillas/ The lives ans times of chairs-fotografías

Autores/as Pablo Gallego Picard, Robert Willson
Revista O MONOGRAFÍAS. Vol. 1 (páxs. 252 ata 289)

Box

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista O MONOGRAFÍAS. Vol. 1 (páxs. 108 ata 131)

HARWARE STORE-FERRETERÍA

Autores/as Pablo Gallego Picard
Revista O MONOGRAFÍAS. Vol. 1 (páxs. 67 ata 81)

Conversas arredor dunha bandexa/ Conversaciones alrededor de una bandeja. Entrevista con Jasper Morrison/ Conversations Around a tray. An interview with Jasper Morrison

Autores/as Pablo Gallego Picard, Japser Morrison
Revista O MONOGRAFÍAS. Vol. 1 (páxs. 35 ata 65)

Un novo pensamento orgánico.

Autores/as Juan José Creus Andrade
Revista O MONOGRAFÍAS. Núm. - (páxs. 16 ata 31)

Premios COAG. Areas de Ocio y Piscina Descubierta en Padrón.

Autores/as Martín Fernández Prado, Rubén Fernández Prado, Cristóbal Crespo González, Antonio Raya de Blas, Carlos Quintáns Eiras
Revista OBRADOIRO Núm. 29 (páxs. 57 ata 66)

Centro de Fisioterapia en Melide

Autores/as Jesús Conde García, Beltrán, E.
Revista OBRADOIRO Núm. 28 (páxs. 205 ata 211)

Rehabilitación Casa en Tapia de Casariego

Autores/as Juan José Creus Andrade, Manuel Mosquera, Covadonga Carrasco
Revista OBRADOIRO Núm. 28 (páxs. 217 ata 222)

Vivienda Unifamiliar

Autores/as Enrique Seoane Prado, Amparo Casares Gallego
Revista OBRADOIRO Vol. 28 Núm. - (páxs. 211 ata 216)

Urbanística I

Autores/as Cándido López González, Manuel Mosquera, Lu Su
Revista Boletín Académico da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña Núm. 22 (páxs. 6 ata 13)

Galicia Central: Concellos Eficientes. Axenda Estratéxica.

ISBN 978-84-692-8495-7

As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística

Autores/as Lu Su, Cristina García Fontán, Beltrán, E., Jesús Conde García, José Antonio Eirín Nemiña, Roberto Pardo Barro
Editorial Deputación da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-317-8

Chaves - Verín. A Eurocidade da Auga

Autores/as Martín Fernández Prado, Artur Costa, Antonio Figueiredo, Pedro Figueroa Dorrego, Carla Melo, Xulio Pardellas De Blas
Editorial Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, Vigo (España)
ISBN 978-84-691-6458-1

Sete ideas para sete anos decisivos

Autores/as Martín Fernández Prado, Xan Bouzada, Luis Braga da Cruz, Arlindo Cunha, Antonio Figueirido, Fernando I. González Laxe, Xosé Manuel Souto, Luis Valente de Oliveira
Editorial Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, Vigo (España)
ISBN 978-989-95035-2-6

Cidade I, Ciudad I City I

Autores/as Juan José Creus Andrade, Pablo Gallego Picard
ISBN 978-84-96712-04-1

ANOTACIONES AL MARGEN-MANUEL GALLEGO

Autores/as Pablo Gallego Picard
Editorial GUSTAVO GILI, Barcelona (España)
ISBN 978-84-252-2116-3

Los espacios cotidianos: la casa y el lugar

Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-96474-25-9

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA DE LA CORUÑA

Autores/as Juan José Creus Andrade, Covadonga Carrasco López
Editorial Concello da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95600-29-3

El inventario cartográfico de la red viaria municipal de la provincia de A Coruña. Tomo I

Autores/as Carlos Nardiz Ortiz, Juan José Creus Andrade, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Diputación Provincial de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95950-47-2

El inventario cartográfico de la red viaria municipal de la provincia de A Coruña. Tomo III

Autores/as Carlos Nardiz Ortiz, Juan José Creus Andrade, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Diputación Provincial de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95950-49-9

El inventario cartográfico de la red viaria municipal de la provincia de A Coruña. Tomo II

Autores/as Carlos Nardiz Ortiz, Juan José Creus Andrade, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Diputación Provincial de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95950-48-0

Cartografía histórica: los caminos de Santiago en la provincia de A Coruña

Autores/as Carlos Nardiz Ortiz, Juan José Creus Andrade, Alberto Varela
Editorial Diputación A Coruña, (España)
ISBN 84-95335-29-8

TERRA

Autores/as Juan José Creus Andrade, José Manuel Gallego Jorreto
Editorial C.O.A.G., (España)
ISBN nodef-0185

Viaxe á fin da terra

Autores/as Juan José Creus Andrade
Editorial COAG, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0176

O Cinema Pode

Autores/as Pablo Gallego Picard
Libro Pelerinaxes
Edita Editorial Galaxia S.A..
ISBN: 978-84-9151-008-6
Páxinas Dende a 23 ata a 26

A Construcción da Galicia Urbana na Segunda Metade do Século XX a Partir dos Polígonos de Vivenda Pública

Autores/as Martín Fernández Prado
Libro A Galicia Urbana
Edita Xerais.
ISBN: 978-84-9914-930-1
Páxinas Dende a 185 ata a 207

Proyecto de recuperación del entorno de la fortaleza y playa fluvial de Goián

Autores/as Pablo Gallego Picard
Libro VI Premio de Arquitectura Ascensores Enor
Edita Grupo Ascensores Enor, S.A..
ISBN: 978-84-617-2173-3
Páxinas Dende a 149 ata a 168

El polígono de Fingoi, una ocasión para compensar el recinto histórico

Autores/as Martín Fernández Prado
Libro RECINTO. Lugo: historia y ciudad
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-574-5
Páxinas Dende a 136 ata a 144

Proyecto de recuperación ambiental y puesta en valor del entorno de la fortaleza y playa fluvial de Goián

Autores/as Pablo Gallego Picard
Libro Inflexion/Turning Point. Catálogo XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo
Edita Fundación Caja de Arquitectos.
ISBN: 978-84-695-8307-4
Páxinas Dende a 210 ata a 219

Proyectos

Autores/as Pablo Gallego Picard
Libro Estratexias cidadans para os tempos da crise. Traballos e reflexions
Edita Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo ETSAC.
ISBN: 978-84-9749-451-9
Páxinas Dende a 66 ata a 73

Urbanistica 3

Autores/as Pablo Gallego Picard,Xosé Manuel Vázquez Mosquera,Martín Fernández Prado
Libro TU10 Trabajos Académicos: Área de Urbanismo
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-392-5
Páxinas Dende a 79 ata a 79

Planeamento Urbanístico 2

Autores/as Pablo Gallego Picard,José Juan González-Cebrián Tello,Jesús Conde García
Libro TU10 Trabajos Académicos: Área de Urbanismo
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-392-5
Páxinas Dende a 143 ata a 171

Viaxe, paisaxe e memoria: Unha viaxe por...1929-2009

Autores/as Pablo Gallego Picard
Libro Viaxes e construción do pensamento: Viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-506-6
Páxinas Dende a 77 ata a 91

Territorio e mobilidade na Galiza e Regiao do Norte

Autores/as Martín Fernández Prado,Pedro Silva
Libro Estratégia dos transportes do Eixo Atlántico. Vertebrando a Euro-Regiao Galiza-Norte de Portugal
Vol. - Edita Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular.
ISBN: 978-84-692-9983-8
Páxinas Dende a 19 ata a 52

Viviendas en una serrería. Intervención en el nucleo rural de Portanxil. Ames. A Coruña

Autores/as Juan José Creus Andrade
Libro DRU3 Intervención sobre el Medio Rural en Galicia
Vol. - Edita Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo ETSAC.
ISBN: 978-84-9749-370-3
Páxinas Dende a 201 ata a 211

Cap. 7. Cambios Territoriales en Galicia y la Gestión del Territorio. Administración y planificación territorial en Galicia.

Autores/as Martín Fernández Prado
Libro Reformar la Administración Territorial. Municipios eficientes y viables
Vol. - Edita Netbiblo SL.
ISBN: 978-84-9745-271-7
Páxinas Dende a 155 ata a 165

Artistas España-¿Cómo aprernder a pertenecer a mi lugar?

Autores/as Pablo Gallego Picard
Libro Sen Fronteiras. Converxencias artísticas hispanomagrebies / Without borders.Hispano-maghreb artistics convergences. 30 bienal Pontevedra.Catalogo intro
Edita Servizo de Publicacións da Depputación de Pontevedra.
ISBN: 978-84-95632-38-8
Páxinas Dende a 140 ata a 145

Area Urbana de Santiago de Compostela

Autores/as Jesús Conde García
Libro As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística
Vol. - Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-317-8
Páxinas Dende a 256 ata a 258

O todo acompasado

Autores/as Juan José Creus Andrade
Libro Culturas posíbeis e imposibeis. Cultura e vangarda na Galiza do seculo XXI
Vol. - Edita Universidade de Vigo. Vicerreitoria de Extensión Cultural.
ISBN: 84-8158-396-0
Páxinas Dende a 73 ata a 82

Estudio Tinajas 22

Autores/as Juan José Creus Andrade,Covadonga Carrasco López
Libro Casas recuperadas II
Vol. - Edita Caleidoscopio Edicao e Artes Graficas SA.
ISBN: 978-989-8129-46-8
Páxinas Dende a 10 ata a 19

Deriva 1929-2008

Autores/as
Libro Sen Fronteiras. Converxencias artísticas hispanomagrebies / Without borders.Hispano-maghreb artistics convergences. Catalogo 30 bienal Pontevedra.
Edita Diputación Provincial de Pontevedra.
ISBN: 978-84-95632-39-5
Páxinas Dende a 324 ata a 329

A colonización da periferia urbana na costa das Mariñas

Autores/as Enrique Seoane Prado
Libro As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística
Vol. - Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-317-8
Páxinas Dende a 252 ata a 255

La fotografía y la arquitectura o la arquitectura de la fotografía

Autores/as Pablo Gallego Picard
Libro AVANCE PARA UNA CONTINGENCIA, ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN GALICIA
Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-453-4464-4
Páxinas Dende a 213 ata a 218

Zona de Inclusion

Autores/as Pablo Gallego Picard
Libro Laisser Faire. Os incendios en Galiza. Testemuños 2004-2006
Vol. 1 Edita Difusora de Letras, artes e ideas, SL.
ISBN: 978-84-935223-9-1
Páxinas Dende a 369 ata a 377

Biblioteca do Campus Universitario de Ourense

Autores/as Jesus Llamazares Castro
Libro Avance dunha continxencia. Arquitectura contemporánea en Galicia
Vol. - Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-453-4519-1
Páxinas Dende a 10 ata a 15

comunidad azul-habitación azul...

Autores/as Pablo Gallego Picard,Carlos Quintáns Eiras,Mónica Alonso
Libro AVANCE PARA UNA CONTINGENCIA, ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN GALICIA
Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-453-4464-4
Páxinas Dende a 410 ata a 410

What sort of urbanity for the inhabitants? -Coimbra (Portugal)

Autores/as Pablo Gallego Picard
Libro Europan 8 . European Results. European Urbanity
Edita Europan Europe.
ISBN: 2-914296-07-x
Páxinas Dende a 221 ata a 223

15 EXAMPLES OF UGLINESS, 16 PICTURES AND 1 LANDSCAPE

Autores/as Pablo Gallego Picard
Libro UGLINESS? DESTROYING A COUNTRY
Edita Difusora de Letras, artes e ideas, SL.
ISBN: 849352235-X
Páxinas Dende a 32 ata a 36

Coimbra -Vilafranca-premio-winner-Casas de Sonhos

Autores/as Pablo Gallego Picard
Libro Urbanidade Europeia e Projectos Estratégicos
Edita Associaçao Europan Portugal.
ISBN: 972-88202-4-4
Páxinas Dende a 50 ata a 51

15 FEÍSMOS,16 IMÁGENES E 1 PAISAXE

Autores/as Pablo Gallego Picard
Libro "FEISMO?.Destruir un país"
Edita Difusora de Letras, Artes e Ideas.
ISBN: 84-935223-0-9
Páxinas Dende a 143 ata a 148

"A beleza da máscara"

Autores/as Juan José Creus Andrade
Libro "FEISMO?.Destruir un país"
Vol. - Edita Difusora de Letras, Artes e Ideas.
ISBN: 84-935223-0-9
Páxinas Dende a 133 ata a 137

Primer premio-Coimbra,Portugal, TEO11

Autores/as Pablo Gallego Picard
Libro Europan 8 España. Urbanidad europea y proyectos estratégicos.
Edita MINISTERIO DE VIVIENDA.
ISBN: 84-934051-4-0
Páxinas Dende a 62 ata a 65

FUNDACIÓN LUIS SEOANE - A Coruña

Autores/as Juan José Creus Andrade,Covadonga Carrasco López
Libro Primer preio de Arquitectura ascensores enor 2005
Vol. - Edita C/A Galicia.
ISBN: 84-689-4308-8
Páxinas Dende a 296 ata a 297

FONDATION LUIS SEOANE Á LA COROGNE

Autores/as Juan José Creus Andrade,Covadonga Carrasco López
Libro 25 MUSÈES
Vol. - Edita LE MONITEUR.
ISBN: 2-281-19224-5
Páxinas Dende a 54 ata a 57

Comunidades Verde + Azul

Autores/as Carlos Quintáns Eiras,Pablo Gallego Picard,Mónica Alonso
Libro Bienal de Venecia. Próxima casa, próximo lugar, próxima obra, próxima generación.
Vol. - Edita Rueda, S.L..
ISBN: 84-7207-133-2
Páxinas Dende a 67 ata a 77

Piscina cubierta en Laracha (A Coruña)

Autores/as Carlos Quintáns Eiras,Pablo Gallego Picard,Mónica Alonso
Libro V Premio de Arquitectura Julio Galán Carvajal
Vol. - Edita Colegios de Arquitectos de Galicia, Asturias, León y Castilla y León Este.
ISBN: OU-67-2002
Páxinas Dende a 12 ata a 103

Aparicións y desaparicións

Autores/as Juan José Creus Andrade
Libro O Corpo/ El Cuerpo/ The Body
Vol. - Edita C.O.A.G..
ISBN: 1577-968
Páxinas Dende a 6 ata a 19

O litoral: un territorio para vivir

Autores/as Juan José Creus Andrade
Libro Andar ao mar
Vol. - Edita Asociación Canle.
ISBN: 84-607-4974-6
Páxinas Dende a 91 ata a 98

Wagamama- Restaurants

Autores/as David Chipperfield,Victoria Pike,Pablo Gallego Picard
Libro The world of contemporary architecture
Vol. 1 Edita Konemann Verlagsgesellschaft mbH.
ISBN: 9783829035644
Páxinas Dende a 570 ata a 571

Advance Architecture Studio: City Patterns, Studio 5; Looking forward&looking back:Nostalgia/Shafter ghost town, Studio 6

Autores/as Pablo Gallego Picard
Libro Abstract 98-99
Edita Columbia Architecture Planning Preservation.
ISBN: 1-883584-16-7
Páxinas Dende a 52 ata a 65

Master Plan 1: Continuación del sistema de parques de la ciudad. Nuevo frente urbano.

Autores/as Martín Fernández Prado
Libro Buenos Aires Metrópolis.
Vol. - Edita Harvard University. GSD Universidad de Palermo. Universidad de Buenos Aires..
ISBN: 950-9575-73-9
Páxinas Dende a 156 ata a 163

Viviendas prefabricadas en procesos de alojamiento de transición para refugiados y desplazados internos Haití, Japón, Siria 2010-2016

Autor/a Patricia Muñiz Núñez
Director/es Juan José Creus Andrade; Elisa Valero Ramos
Ámbito Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Arquitectura e ilusión: Las nueve categorías mágicas del espacio

Autor/a Óscar Pedros Fernández
Director/es Juan José Creus Andrade; Xabier Monteys I Roig
Ámbito Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
Cualificación Apto

Poetic Translations: A Walk Along Mies van der Rohe 's 1921 Friedrichstr, Architecture, Photography and Cinema
Collage / Montage - Ludwig Mies van der Rohe und die Bildlichkeit der Architektur
Internacional

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador Ludwig Forum für Internationale Kunst
Lugar Aachen (Alemania)

PAISAXES E LUGARES
ARTE + ESPAZO PÚBLICO
Internacional

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador Consello da Cultura Galega
Lugar Santiago de Compostela (España)

Construir Cidade: arquitectura, cultura e desenvolvimento, ou como aprender a pertencer o meu lugar
ALCULTUR. ENCONTROS DE CULTURAS. GUIMARAES 2008
Internacional

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador ALCULTUR ENCONTROS
Lugar Guimaraes (Portugal)

Identidades artísticas : o espazo peninsular. Cómo apredenr a pertenecer ó meu lugar?
Sen fronterias
Internacional

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
Lugar Pontevedra (España)

A Sense of Place ou o Sentido de lugar
ALBERTO SAMPAIO , ONTEM E HOJE. Congresso comemorativo do Centenário de Alberto Sampaio
Internacional

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador Comissão Organizadora do Centenário de Alberto Sampaio
Lugar Guimaraes (Portugal)

Mesa Redonda arquitectos nova xeración
Cultura, arquitectura e identidade. A arquitectura desde Galicia
Nacional

Autores/as Juan José Creus Andrade
Lugar Coruña, A (España)

A ARQUITECTURA DESDE GALICIA - ARQUITECTOS DA NOVA XERACION: A Xeracion Radar
Cultura, arquitectura e identidade. A arquitectura dese Galicia
Autonómico

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador CONSELLO DA CULTURA GALEGA
Lugar Santiago de Compostela (España)

COMO DOMINAR A INCERTEZA E GERIR OS CONFLICTOS -CASA DE SONHOS- COIMBRA
GESTAO INOVADORA DE PROJECTOS URBANOS
Internacional

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador DIRECÇAO-GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Lugar LISBOA (Portugal)

Creus e Carrasco Arquitectos Fundación Luis Seoane
Quintos Encontros Internacionais de Arquitectura - Busquedas
Internacional

Autores/as Juan José Creus Andrade, Covadonga Carrasco López
Lugar Santiago de Compostela (España)

Por una Filosofía de la Imagen en la Arquitectura
FOTOGRAFIA, ARTE E ARQUITECTURA
Internacional

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
Lugar Vigo (España)

A ALDEA TERREMOTA
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE ACERTOS E DESASTRES ANRQUITECTÓNICOS EN LA PROVINCIA DE LUGO
Local

Autores/as Pablo Gallego Picard, Xurxo Souto
Organizador DELEGACIÓN EN LUGO DO COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA
Lugar Lugo (España)

Arquitectura y Cine: traslaciones poéticas entorno a 1920
ESPACIO, CINE, ARQUITECTURA. CURSOS DE VERANO DE RONDA
Internacional

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador Universidad de Málaga (UMA)
Lugar Ronda (España)

A ARTE EXISTE PARA INQUIETAR; A CIENCIA TRANQUILIZA
II SIMPOSIO INTERNACIONAL- LETRAS NA RAIA
Internacional

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LINGUA GALEGA
Lugar Tomiño (España)

O contraste: ou a experiencia da actuación no mundo rural dende unha postura
RURALMENTE. 2ªS XORNADAS DE ARQUITECTURA E DESEÑO
Internacional

Autores/as Jose Angel Carreira Montes, Pablo Gallego Picard
Organizador DELEGACIÓN EN LUGO DO COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA
Lugar Lugo (España)

COIMBRA-LIGANDO REALIDADES DIFERENTES- APRESENTACAO DO PREMIO- CASA DE SONHOS
URBANIDADE EUROPEIA E PROJECTOS ESTRATÉGICOS-EUROPAN 08
Internacional

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador ASSOCIACAO EUROPAN PORTUGAL
Lugar PALMELA (Portugal)

Feismos y otras imágenes, por un modelo crítico: Galicia X-Y-Z
Laboratorio de creación colectiva multidisciplinar INJERTABLES
Autonómico

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Imaxina a Cidade Pública
DIÁLOGO, 25 ANOS DO PARLAMENTO DE GALICIA
Autonómico

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador PARLAMENTO DE GALICIA
Lugar Pontevedra (España)

SOBRE ... MIES VAN DE ROHE Y EL RASCACIELOS DE LA FRIEDRICHSTRASSE
Sistemas de Lanzamiento del Proyecto Arquitectónico
Internacional

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Lugar Coruña, A (España)

Urban renewal politics from a modern city state: A Coruña metropolitan area
Seventh international conference in urban history: european cities in comparative perspective
Internacional

Autores/as José María Cardesín Díaz, Beltrán, E., Marisa López Schmidt
Lugar Atenas (Grecia)

Quince feísmos, dezaseis imaxes e unha paisaxe
I Foro do Feismo
Internacional

Autores/as Pablo Gallego Picard
Organizador CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
Lugar Ourense (España)

La ordenación del espacio urbano y metropolitano
II Congreso Internacional de Ingenieria Civil, Territorio y Medio Ambiente
Internacional

Autores/as Martín Fernández Prado
Lugar Santiago de Compostela (España)

A Aldea Terremota
Acto de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrie de la Maza por los afectados por el Prestige
Local

Autores/as Pablo Gallego Picard, Xurxo Souto
Organizador FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
Lugar Coruña, A (España)

O Litoral: un Territorio para vivir.
2 Xornadas Internacionais de Cultura Tradicional, Andar no Mar.
Internacional

Autores/as Juan José Creus Andrade
Lugar España

New aims in Urban Design Discipline: The ecological and environmental paradigms
CITIES of tomorrow
Internacional

Autores/as Martín Fernández Prado
Lugar DELHI (India)

A Cobara unha figura - Desnudo Azul
Workshop Internacional de Arquitectura "Coimbra - Um novo Mapa"
Internacional

Autores/as Manuel Mosquera
Lugar Coimbra (Portugal)

Concentración parcelaria e transformación do territorio
A concentración parcelaria
Nacional

Autores/as Juan José Creus Andrade
Organizador Consello da Cultura Galega
Lugar Santiago de Compostela (España)

El inventario cartográfico de la red viaria municipal de la provincia de A Coruña
V Simposium Nacional de Vías y Obras de la Admón.Local
Nacional

Autores/as Juan José Creus Andrade
Lugar Madrid (España)

A Aldea Terremota
Comisión de Cultura Curso 1997/1998
Local

Autores/as Pablo Gallego Picard, Xurxo Souto
Lugar Coruña, A (España)

A Aldea Terremota
Xornadas no Museo do Pobo Galego
Autonómico

Autores/as Pablo Gallego Picard, Xurxo Souto
Organizador MUSEO DO POBO GALEGO
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estanques de retención de aguas de tormenta para escorrentías urbanas. Una propuesta de actuación en Santiago de Compostela
II Congreso de Ingeniería del Paisaje
Nacional

Autores/as José Manuel Gallego Jorreto, Juan José Creus Andrade, Suárez, J., Jerónimo Puertas Agudo
Lugar Coruña, A (España)

Sección: Foro - Mutaciones, la nueva situación Metropolitana. Comunicación: El mundo como ciudad.
XIX Congreso de la unión internacional de Arquitectos - UIA Barcelona 96
Internacional

Autores/as Juan José Creus Andrade
Lugar Barcelona (España)