Grupo de Arquitectura e Urbanismo Sostible (GAUS)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra. María Concepción Carreiro Otero
Profesor/a Contratado/a Doutor/a
Data de alta 28/05/2012
Adscrición a deptos. Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Adscrición a centros Escola Técnica Superior de Arquitectura
Código interno G000662

Contacto

Enderezo ETS de Arquitectura Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo Campus da Zapateira 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 5294
Fax  981167051
Correo
Sitio web  https://www.udc.gal/gausmaga

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

A construción da Galicia urbana

Os espazos cotiáns: a casa e o lugar

A ordenación e a planificación territorial e espacial a través do análise de equipamentos deportivos

A perspectiva de xénero nos estudios e no exercicio da Arquitectura

Restitución gráfica do patrimonio construído

Palabras chave Xénero e arquitectura; Levantamento gráfico, patrimonio monumental, patrimonio construído, patrimonio etnográfico...; Urbanismo; Planeamento; Galicia; Cidade; Urbano; Casa; Lugar; Planeamento; Habitabilidade; Xénero; Paisaxe; Ordenación; Territorio; Deporte; Equipamento; Planeamento; Paisaxe

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Traballo de campo sobre planeamento e ordenación do territorio e a paisaxe. Exame e análise de planeamento e normativa urbanística e arquitectónica. Traballo de campo sobre situacións dadas en áreas urbanas e rurais e en entornos naturais. Análise funcional de equipamentos e dotacións urbanísticas. Análise funcional de espazos públicos,o espazo colectivo e os ámbitos patrimoniais. Análise de elementos de ordenación urbanística e planificación de áreas urbanas e rurais. Diagnose de mobilidade...

Recursos de equipamento Material informático e de xestión do material audiovisual e de arquivos gráficos.
Resultados transferíbeis Redacción de informes e consultorías sobre planeamento e ordenación do territorio. Diagnose urbanística para a elaboración de traballos de ordenación territorial e planificación urbana, rural e paisaxística. Desenvolvemento e elaboración de normas urbanísticas e arquitectónicas e da paisaxe. Desenvolvemento e elaboración de propostas espaciais e prototípicas de equipamentos e dotacións urbanísticas. Desenvolvemento de propostas espaciais e prototípicas de intervencións no espazo colectivo.

Membros do grupo

Dra./Dr. María Concepción Carreiro Otero
Proxectos arquitectónicos
Coordinador/a
Dra./Dr. Cándido Jaime López González
Urbanística e ordenación do territorio
PDI
Eduardo Alfonso Caridad Yáñez
Expresión gráfica arquitectónica
PDI
Paula María Fernández-Gago Longueira
Expresión gráfica arquitectónica
PDI
Dra./Dr. José Luís Martínez Suárez
Urbanística e ordenación do territorio
PDI

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Integración paisaxistica de construcions sostibles en finca experimental

Entidade financiadora Universidade da Coruña
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2020 ata 31/12/2020

Programa Interreg España-Portugal 2014-2020 de la Unión Europea

Entidade financiadora Unión Europea
Investigadores principáis Pilar García de la Torre
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 19/06/2019 ata 03/04/2022

Servizo de recompilación de información para a fase 1 do estudo Tipos de programas de Centros de Acollida para vítimas de violencia de xénero.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Contrato
Datas Dende 17/06/2019 ata 25/11/2019

Colaboración en Proyecto CONECTA PEME: bioSPAce IN852A 2016/50, a través de Galopin Playgrounds S.L.

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Alvaro Baaliña Insua
Tipo Contrato
Datas Dende 15/12/2016 ata 15/12/2018

Presencia del exilio republicano español en la arquitectura mexicana. Proyecto PAPIIT

Entidade financiadora Universidad Nacional Autónoma de México *
Investigadores principáis Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/10/2012 ata 20/10/2014

Las mujeres arquitectas de Galicia: Su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género)

Entidade financiadora Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Investigadores principáis Maria Concepción Carreiro Otero
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 22/12/2011 ata 31/12/2013

Diseño y Diagnóstico de Organizaciones Viables: Plataforma para el análisis y gobierno de sistemas zonales en entornos complejos

Entidade financiadora Universidad de Valladolid (UVA)
Investigadores principáis José Pérez Rios
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Espacios innovadores para la excelencia universitaria: estudio de paradigmas de optimización docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior

Entidade financiadora Ministerio de Educación
Investigadores principáis Pablo Campos Calvo-Sotelo
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 16/09/2010 ata 30/09/2011

Evolución constructiva de determinados conxuntos de edificios no ámbito da Pescadería

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principáis josé Luis Martínez Suárez
Tipo Contrato
Datas Dende 30/12/2010 ata 30/03/2011

Avance del Plan Director Integral rúa de San Andrés

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 07/09/2010 ata 31/12/2010

GAUS. Grupo de Arquitectura y Urbanismo Sostenible

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 06/03/2015

Redacción del inventario de edificios, elementos y espacios urbanos sometidos a algún régimen de protección

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 13/11/2008 ata 29/05/2009

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA FINANCIAR UN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN URBANÍSTICA DE ÁREAS SUPRAMUNICIPAIS DA PROVINCIA DE CORUÑA. FASE II. A CORUÑA E FERROL.

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 29/04/2008 ata 29/04/2009

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA FINANCIAR UN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN URBANÍSTICA SOBRE O PATRIMONIO INMOBILIARIO DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 23/04/2008 ata 23/04/2009

CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE VIVENDA E A UDC PARA REALIZACIÓN DO DIAGNÓSTICO DO HÁBITAT DE GALICIA

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
Tipo Contrato
Datas Dende 25/12/2007 ata 30/12/2009

Los espacios cotidianos: la casa y el lugar (II)

Entidade financiadora Vicerrectorado de Investigacion
Investigadores principáis María Carreiro Otero
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/06/2005 ata 30/05/2006

CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A UDC PARA A REALIZACIÓN DA FASE V DA ENQUISA SOBRE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMIENTOS LOCAIS, E INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Carlos Nardíz Ortíz, Joaquín Suárez López, Xosé L. Martínez e Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Contrato
Datas Dende 03/12/2005 ata 03/07/2006

CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, A UDC E A FUNDACIÓN CAIXA GALICIA-CLAUDIO SAN MARTÍN PARA A COLABORACIÓN NA ELABORACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA O PERÍODO 2004/2013

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 14/06/2005 ata 31/12/2006

Los espacios cotidianos: la casa familiar y el lugar

Entidade financiadora Vicerrectorado de Investigacion
Investigadores principáis María Carreiro Otero
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/06/2004 ata 30/05/2005

CONVENIO Y MODIFICACIÓN ENTRE LA UDC Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA EL MANTENIMIENTO Y LA ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCALES. FASE IV.

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa, Carlos Nárdiz Ortíz, Joaquín Suárez López e Xosé L. Martínez Suárez
Tipo Contrato
Datas Dende 27/07/2004 ata 26/10/2004

CONVENIO ENTRE LA UDC Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCALES. FASE IV.

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 29/06/2004 ata 29/09/2004

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ E A UDC, PARA A REALIZACIÓN DO LEVANTAMENTO GRÁFICO DIXITALIZADO DO CENTRO HISTÓRICO DAS PONTES

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE AS PONTES
Tipo Contrato
Datas Dende 22/12/2003 ata 22/03/2004

CONVENIO ENTRE A UDC E O CONCELLO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ PARA REALIZAR A PRIMEIRA FASE DE REVISIÓN DAS NORMATIVAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO MUNICIPAL REFERENTE A INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE AS PONTES
Tipo Contrato
Datas Dende 10/12/2002 ata 10/09/2003

CONVENIO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE O CONCELLO DE VIMIANZO E A UDC

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO
Tipo Contrato
Datas Dende 26/11/2002 ata 26/08/2002

CONVENIO ENTRE PORTOS DE GALICIA E A UDC

Entidade financiadora ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 14/11/2002 ata 31/10/2003

CONVENIO ENTRE LA UDC Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA LA AMPLIACIÓN DEL CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCAL. FASE IV

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Carlos Nardíz Ortíz, Joaquín Suárez López, Xosé L. Martínez e Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Contrato
Datas Dende 22/01/2002 ata 22/01/2003

Sin título (equipo en formación: nueva línea de investigación en diseño industrial)

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2003

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN EUROEUME E A UDC , PARA A REALIZACIÓN DOS TRABALLOS CARTOGRÁFICOS E DIAGNÓSTICO DO PROXECTO "ANIMACIÓN PARA O DESENROLO DA ZONA DE ACTUACIÓN DE EUROEUME"

Entidade financiadora ASOCIACIÓN EUROEUME
Tipo Contrato
Datas Dende 15/06/2001 ata 30/06/2001

La construcción de la Galicia Urbana

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/08/2000 ata 25/08/2003

CONVENIO ENTRE LA UDC Y LA DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA LA REALIZACION DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCAL. FASE IV

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa, Carlos Nárdiz Ortíz, Joaquín Suárez López e Xosé L. Martínez Suárez
Tipo Contrato
Datas Dende 28/11/2000 ata 29/09/2002

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEDEUME E A UDC PARA A REALIZACIÓN DE CINCO PROXECTOS URBANOS NO CENTRO HISTÓRICO DA VILA DE PONTEDEUME

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE PONTEDEUME
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 15/11/2000

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PONTEDEUME Y LA UDC, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CARTOGRÁFICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE PONTEDEUME
Tipo Contrato
Datas Dende 08/06/1999 ata 01/10/1999

CONVENIO ENTRE LA UDC Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCAL. FASE IV

Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1999 ata 01/01/2000

La construcción de la Galicia urbana.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/2000

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UDC Y EL AYUNTAMIENTO DE ORENSE PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL NÚCLEO DE SEIXALVO

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE ORENSE
Tipo Contrato
Datas Dende 11/11/1997 ata 11/11/1998

Análise da estructura urbana das cidades medievais galegas

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/06/1996 ata 26/06/1997

Convenio USC y la Consellería de Cultura para elborar un Documento de bases para la confección del Plan Director de Aquis Querquernis

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Antonio Rodríguez Colmenero
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 30/04/1992 ata 30/04/1993

Cidades Medievais en Galicia

Tipo Proxecto Outros Programas

Recorrido histórico-arquitectónico por los centros de acogida para víctimas de violencia de género

Autores/as Selina Ugarte Fidalgo, Cándido López González
Revista Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia Núm. 17 (páxs. 253 ata 276)

Cuestiones de género en Física, Ingeniería y Tecnología

Autores/as Ana Jesús López Díaz, María Concepción Carreiro Otero
Revista Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia Núm. 17 (páxs. 1 ata 111)

Los centros de acogida para víctimas de violencia de género en Galicia y Asturias, ¿modelos arquitectónicos de hogar?

Autores/as Selina Ugarte Fidalgo, María Concepción Carreiro Otero, Cándido López González
Revista ACE: Architecture, City and Environment = Arquitectura, Ciudad y Entorno, 13 (39) Vol. 46 Núm. 16 (páxs. 1 ata 25)

A Coruña port area as a sustainable Campus ITC for the UDC

Autores/as Cándido López González, María Concepción Carreiro Otero, Iria lópez Carreiro
Revista IOSR Journal of Humanities and Social Science Vol. 25 Núm. 4 (páxs. 49 ata 59)
DOI https://doi.org/10.9790/0837-2504045967

La AMIT en España: asociación de mujeres científicas y tecnólogas para subrayar la importancia de la igualdad en el avance de la ciencia

Autores/as A. J. López, Eva Aguayo Lorenzo, María Concepción Carreiro Otero, Dolores Pereira
Revista Ciencia y más Vol. 2 (páxs. 6 ata 12)

Galician Female Architects. A critical approach to inequality in the architettural profession (1931-1986)

Autores/as María Novás Ferradas, María Concepción Carreiro Otero, Cándido López González
Revista Arts Vol. 9 Núm. 33 (páxs. 1 ata 18)
DOI https://doi.org/10.3390/arts9010033

La cocina moderna en la vivienda colectiva española a través de los concursos de arquitectura del período 1929-1956

Autores/as María Carreiro Otero, Cándido López González
Revista ACE: Architecture, City and Environment = Arquitectura, Ciudad y Entorno, 13 (39) (páxs. 183 ata 210)

El espacio portuario de A Coruña como un campus TIC sostenible para la UDC

Autores/as Cándido López González, María Concepción Carreiro Otero, Iria López Carreiro
Revista XIII CTV 2019 Proceedings. XIII International Conference on Virtual City and Territory: "Challenges and paardigms of the contemporany city" (páxs. 1 ata 15)

Reseña de Libro: "MoMoWo - 100 projects in 100 years. European Women in Architecture and Design, 1918-2018"

Autores/as Paula Fernandez-Gago Longueira
Revista Ábaco. Revista de Cultura y Ciencias Sociales Vol. 1/2 Núm. 95-96 (páxs. 214 ata 215)

Mujer y Arquitectura: el estado de la cuestión

Autores/as María Carreiro Otero, Cándido López González
Revista Ábaco. Revista de Cultura y Ciencias Sociales Vol. 1/2 Núm. 95-96 (páxs. 182 ata 186)

Rita Fernández Queimadelos. Los proyectos de reconstrucción en los Carabancheles, 1943-1945

Autores/as Cándido López González, Paula Fernandez-Gago Longueira, María Carreiro Otero
Revista Arenal Vol. 24 Núm. 1 (páxs. 169 ata 202)

A ánalise morfológica urbana: achegas da Escola Catalá

Autores/as Cándido López González, María Carreiro Otero
Revista Revista de Morfología Urbana. Revista da Rede Lusófona de Morfología Urbana Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 125 ata 127)

Análise urbana na ETSA da Coruña

Autores/as Xosé Lois Martínez Suárez, Cándido López González, Xosé M. Vázquez Mosquera, Alfonso Díaz Revilla, Cristina García Fontán
Revista Revista de Morfología Urbana. Revista da Rede Lusófona de Morfología Urbana Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 80 ata 82)

Génesis y período vital del Frontón Recoletos

Autores/as Cándido López González, María Carreiro Otero
Revista INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN Vol. 66 Núm. 536

Design and diagnosis for viable organizations in practice: university urban planning

Autores/as Perez Rios, Jose, Martinez Suarez, Xose Lois, Velasco Jimenez, Ivan
Revista KYBERNETES Vol. 41 Núm. 3-4 (páxs. 291 ata 317)
DOI https://doi.org/10.1108/03684921211229415

The staircase and the house: architecture of movement

Autores/as María Carreiro Otero
Revista BULLETIN OF PEOPLE-ENVIRONMENT STUDIES Vol. 31 (páxs. 24 ata 25)

A Cidade como espacio político. Mutacións Urbanas

Autores/as Lu Su
Revista GUIA DOS LIBROS NOVOS - REVISTA DE CULTURA E PENSAMENTO Núm. 6 (páxs. 3 ata 4)

A cidade das Rias (CDR): Unha grosstadt para Galicia

Autores/as Lu Su
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Vol. 40 Núm. 55 (páxs. 393 ata 412)

La Escalera ensimismada

Autores/as María Concepción Carreiro Otero
Revista Boletín Académico da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña Vol. 24 Núm. - (páxs. 88 ata 91)

Debuxo III

Autores/as José Antonio Franco Taboada, Evaristo Zas Gómez, Paula Fernandez-Gago Longueira
Revista Boletín Académico da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña Núm. 24 (páxs. 52 ata 53)

Vivienda Unifamiliar en Mera

Autores/as Lu Su
Revista OBRADOIRO Núm. 28 (páxs. 91 ata 96)

Urbanística II

Autores/as Cándido López González, Juan Luis Dalda Escudero
Revista Boletín Académico da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña Núm. 22 (páxs. 30 ata 37)

Proyectos I

Autores/as César Portela Fernández-Jardón, María Carreiro Otero, José Luis Rodríguez Etcheverría, Manuel Andrés Reboredo Santos, Jacobo Rodríguez-Losada Allende
Revista Boletín Académico da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña Vol. 23 (páxs. 2 ata 7)

o poblado industrial das minas de Fontao

Autores/as Lu Su
Revista OBRADOIRO Núm. 27 (páxs. 118 ata 129)

Urbanística I

Autores/as Cándido López González, Manuel Mosquera, Lu Su
Revista Boletín Académico da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña Núm. 22 (páxs. 6 ata 13)

Allariz: historia e cidade no urbanismo actual

Autores/as Lu Su
Revista FESTA DA PALABRA SILENCIADA Núm. 14 (páxs. 46 ata 50)

A Revisión do Plan Xeral de Ordenación Urbana da Coruña

Autores/as Lu Su
Revista OBRADOIRO Vol. - Núm. 26 (páxs. 14 ata 19)

Vivienda Unifamiliar de Protección Oficial

Autores/as María Concepción Carreiro Otero, Cándido López González
Revista OBRADOIRO Vol. - Núm. 26 (páxs. 114 ata 115)

A orixe da urbanística na cidade da Coruña (II):A nova relación Cidade-Mar

Autores/as Lu Su
Revista OBRADOIRO Vol. - Núm. 25 (páxs. 128 ata 137)

Edificio de viviendas de Protección Oficial en Ferrol

Autores/as María Concepción Carreiro Otero, Cándido López González
Revista OBRADOIRO Vol. - Núm. 25 (páxs. 70 ata 73)

A orixe da Urbanística na cidade da Coruña(I), A Arquitectura Instucional na construcción da cidade moderna.

Autores/as Lu Su
Revista OBRADOIRO Vol. - Núm. 24 (páxs. 126 ata 129)

Europan 2. Proxecto: A praza de árbore. Valencia

Autores/as María Carreiro Otero, Cándido López González, Alberto Forján Roibal
Revista OBRADOIRO Núm. 19 (páxs. 32 ata 33)

Concurso de Anteproyectos para el Palacio de la Cultura de Santiago de Compostela: Segundo premio

Autores/as Andrés Reboredo Santos, Cándido López González, María Carreiro Otero, Manuel Mosquera, Juan Mario Crecente Maseda, Rodolfo Rodríguez Guerra, Pedro Iglesias Pereira, Javier Fernández Fuertes, Amparo Casares Gallego, Mª del Rosario Fernández-Albalat Ruiz
Revista Boletín Académico da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña Núm. 4 (páxs. 12 ata 14)

La proyectación del Prato della Valle

Autores/as María Concepción Carreiro Otero, Carlos Fernández Coto, Cándido López González, Manuel Mosquera
Revista Boletín Académico da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña Núm. 2 (páxs. 14 ata 15)

ENTRE-LUGARES. Las fronteras domésticas.

Editorial Recolectores Urbanos Editorial, Málaga (España)
ISBN 978-84-949663-2-3

Congreso Arcadia 4. Libro de Actas

Editores Amparo Casares Gallego, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, Maria Emma Lopez Bahut, Antonio Santiago Río Vázquez
Editorial Universidade da Coruña; Oficina de Cooperación e voluntariado y Escola Técnica Superior de Arquitectura, (España)
ISBN 978-84-9749-656-8

Congreso Arcadia 4. Libro de resúmenes

Editores Amparo Casares Gallego, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, Maria Emma Lopez Bahut, Antonio Santiago Río Vázquez
Editorial Universidade da Coruña; Oficina de Cooperación e voluntariado y Escola Técnica Superior de Arquitectura, (España)
ISBN 978-84-9749-647-6

La casa. Piezas, ensambles y estrategias

Autores/as Mª Josefa Martínez López, Cándido López González, María Carreiro Otero, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, María Inés Pernas Alonso, Maria Jesus Dios Vieitez, Paula Fernandez-Gago Longueira, Mónica Mesejo Conde
Editores María Carreiro Otero, Cándido López González
Editorial Recolectores Urbanos Editorial, Málaga (España)
ISBN 978-84-944936-0-7

Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas

Autores/as María Carreiro Otero, Cándido López González, María Inés Pernas Alonso, Paula Fernandez-Gago Longueira, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, Mónica Mesejo Conde
Editores Cándido López González, María Carreiro Otero
Editorial Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-649-0

La arquitectura de la esencia. L. Barragán (1902-88) A. de la Sota (1913-96)

Autores/as María Inés Pernas Alonso, Cándido López González, María Carreiro Otero, José Benito Rodríguez Cheda, Pedro de Llano Cabado, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, Paula Fernandez-Gago Longueira
Editores María Carreiro Otero, Cándido López González
Editorial Recolectores Urbanos Editorial, Sevilla (España)
ISBN 978-84-941684-7-5

Jornadas Mujer y Arquitectura. Experiencia docente, investigadora y profesional

Editorial Grupo de Investigación MAGA / ETSA A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-541-7

ARQUITECTAS Y OTRAS PROFESIONALES: PERSPECTIVAS TRANSDISCIPLINARES. JORNADAS LA MUJER EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-564-6

Jornadas Mujer y Arquitectura. Experiencia docente, investigadora y profesional

Editores Cándido López González et alt. (MAGA)
Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-541-7

Arquitectas y Otras Profesionales: Perspectivas Transdisciplinares. Jornadas la Mujer en el Ámbito de la Educación Superior

Editores Cándido López et alt. (MAGA)
Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-564-6

Proyecto + Investigación 2. La lógica del proyecto: 6 elementos + 1 acción

Editores Cándido López González, María Carreiro Otero
Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-507-3

El espacio deportivo a cubierto. Forma y lugar

Autores/as Cándido López González
Editorial ECU Editorial Club Universitario, San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (España)
ISBN 978-84-9948-642-0

Proyectos 1. Diez lecciones

Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-495-3

Siete escaleras, siete casas

Autores/as María Concepción Carreiro Otero
Editorial Netbiblo, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-264-9

As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística

Autores/as Lu Su, Cristina García Fontán, Beltrán, E., Jesús Conde García, José Antonio Eirín Nemiña, Roberto Pardo Barro
Editorial Deputación da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-317-8

El pliegue complejo. La escalera

Autores/as María Concepción Carreiro Otero
Editorial Netbiblo, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-192-5

MEMORIA DE PRÁCTICAS DE URBANISMO I. 2004/2005 Y 2005/2006

Editorial Dpto. Prox. Arquitectónicos e Urbanismo, ETSAC - UDC, Coruña, A (España)
ISBN 003

Los espacios cotidianos: la casa y el lugar

Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-96474-25-9

Catálogo de puestos de feria. Proyectos 1. 2005-2006

Editorial Servicio de Reprografía de la Universidad de La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 010

MEMORIA DE PRÁCTICAS DE URBANISMO I. 2003/2004

Editorial Dpto. Prox. Arquitectónicos e Urbanismo, ETSAC - UDC, Coruña, A (España)
ISBN 002

Proyectos 1. 2003-2004

Editorial Servicio de Reprografía de la Universidad de La Coruña, (España)
ISBN 84-96474-07-0

MEMORIA DE PRÁCTICAS DE URBANISMO I. 2002/2003

Editorial Dpto. Prox. Arquitectónicos e Urbanismo, ETSAC - UDC, (España)
ISBN 001

INFORME-DIÁGNÓSTICO DA VILA DE PORTONOVO

Autores/as José Antonio Franco Taboada, Pablo Costa Buján, Paula Fernandez-Gago Longueira, Evaristo Zas Gómez
Editorial UDC, Sanxenxo (España)
ISBN C-588-2001

El emplazamiento de un equipamiento metropolitano: el caso de la ampliación del complejo hospitalario de A Coruña

Autores/as Cándido López González,María Concepción Carreiro Otero
Libro Identidades e dinámicas de reconfiguraçao na Era Digital. Book of Abstracts
Edita Universidade de Lisboa.
ISBN: 000_PNUM 2021
Páxinas Dende a 141 ata a 143

A localizaçao de uma infraestrutura metropolitana: o caso da ampliaçao do Complejo Hospitalario de A Coruña

Autores/as Cándido López González,María Concepción Carreiro Otero
Libro Identidades e dnámicas de reconfiguraçao urbana na Era Digital. Proceedings
Edita Universidade de Lisboa.
ISBN: 978-989-99522-1-8
Páxinas Dende a 253 ata a 270

Hacia una docencia universitaria sin sesgoa androcéntricos: una experiencia formativa en la Universidad de A Coruña

Autores/as María Concepción Carreiro Otero,Eva Aguayo Lorenzo,Cristina López Villar,Ana Jesús López Díaz
Libro Hacia una docencia sensible al género en la Educación Superior
Edita DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1377-641-5
Páxinas Dende a 214 ata a 240

"Lugar-Hogar", revisión del entorno de un Centro de acogida para víctimas de violencia de género

Autores/as Selina Ugarte Fidalgo,María Concepción Carreiro Otero,Cándido López González
Libro Estudios Universidad, Innovación e investigación ante el horizonte 2030
Edita Ediciones Egregius.
ISBN: 978-84-18167-39-3
Páxinas Dende a 1694 ata a 1694

La incorporación de la perspectiva de género en los TFM de Arquitectura: la experiencia trianual de una estartegia

Autores/as María Concepción Carreiro Otero,Cándido López González
Libro Hacia una docencia sensible al género en la Educación Superior
Edita DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1377-641-5
Páxinas Dende a 508 ata a 531

Los archivos de Rita Fernández Queimadelos, Elena Arregui Cruz-López y Milagros Rey Hombre: tras las huellas de tres arquitectas pioneras

Autores/as María Concepción Carreiro Otero,Cándido López González
Libro I Congreso nacional de Mujeres y Arquitecturas. Hacia una profesión igualitaria
Edita Universidad de Zaragoza.
ISBN: PGQ2018-095905-A-100
Páxinas Dende a 87 ata a 88

"Lugar-Hogar"

Autores/as Selina Ugarte Fidalgo,María Concepción Carreiro Otero,Cándido López González
Libro Estudios de Género en tiempos de amenaza
Edita Dykinson S.L..
ISBN: 978-84-1377-327-8
Páxinas Dende a 1169 ata a 1196

El portal. Un lugar de intermediación

Autores/as María Concepción Carreiro Otero,Cándido López González
Libro ENTRE-LUGARES. Las fronteras domésticas.
Edita Recolectores Urbanos Editorial.
ISBN: 978-84-949663-2-3
Páxinas Dende a 122 ata a 163

Notas al cierre

Autores/as María Concepción Carreiro Otero,Cándido López González
Libro ENTRE-LUGARES. Las fronteras domésticas.
Edita Recolectores Urbanos Editorial.
ISBN: 978-84-949663-2-3
Páxinas Dende a 223 ata a 228

Marco inicial

Autores/as María Concepción Carreiro Otero,Cándido López González
Libro ENTRE-LUGARES. Las fronteras domésticas.
Edita Recolectores Urbanos Editorial.
ISBN: 978-84-949663-2-3
Páxinas Dende a 11 ata a 15

Edificando desde el género. Centro de acogida para mujeres que sufren violencia de género

Autores/as Lucía Caso Onzain,Cándido López González,María Concepción Carreiro Otero
Libro (Re) Construíndo o coñecemento
Edita Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-757-2
Páxinas Dende a 451 ata a 460

La cocina-moderna en la vivienda colectiva española de la primera mitad del siglo XX

Autores/as María Carreiro Otero,Cándido López González
Libro La casa. Espacios domésticos. Modos de habitar
Vol. 1 Edita Abada Editores.
ISBN: 978-84-17301-24-8
Páxinas Dende a 1236 ata a 1247

Unidades residenciales en los Centros de acogida para víctimas de violencia de género

Autores/as Selina Ugarte Fidalgo,Paula Vázquez García,Isora Pérez Rodríguez,María Concepción Carreiro Otero,Cándido López González
Libro Violencias de Género. Persistencia y Nuevas formas
Edita Los Libros de la Catarata.
ISBN: 9788490978368
Páxinas Dende a 96 ata a 110

Glosario de términos

Autores/as Selina Ugarte Fidalgo,María Concepción Carreiro Otero,Cándido López González
Libro ENTRE-LUGARES. Las fronteras domésticas.
Edita Recolectores Urbanos Editorial.
ISBN: 978-84-949663-2-3
Páxinas Dende a 231 ata a 269

Una aproximación al archivo de la figura de Milagros Rey Hombre, arquitecta

Autores/as Cándido López González,María Carreiro Otero
Libro Investigación y Género. Reflexiones desde la investigación para avanzar en igualdad
Edita SIEMUS, Universidad de Sevilla.
ISBN: 978-84-948975-3-5
Páxinas Dende a 447 ata a 458

Forma urbana y tipos arquitectónicos en los albores de la Modernidad. Las huellas del régimen absolutista español en la Galicia Atlántica: el caso de Sada

Autores/as Lu Su,Cándido López González
Libro Ciudad y formas urbanas, perspectivas transversales. Vol 1: Teoría, historia urbana y metodologías urbanísticas
Vol. 1 Edita Prensas de la Universidad de Zaragoza e Institución Fernando el Católico.
ISBN: 978-84-17358-80-8
Páxinas Dende a 177 ata a 188

Figuras ocultas en el proyecto de la cocina moderna

Autores/as María Carreiro Otero,Cándido López González
Libro Transformando dende a Universidade
Edita Universidade de Vigo,Servizo de Publicacións.
ISBN: 978-84-8158-766-1
Páxinas Dende a 267 ata a 278

Reseña "De Hábitat II a Hábitat III, construyendo con recursos escasos en Latinoamérica"

Autores/as Eduardo Alfonso Caridad Yáñez
Libro Congreso Arcadia 4. Libro de Actas
Vol. 1 Edita Universidade da Coruña; Oficina de Cooperación e voluntariado y Escola Técnica Superior de Arquitectura.
ISBN: 978-84-9749-656-8
Páxinas Dende a 212 ata a 213

A cidade como paisagem. As galerías da Marinha. A Corunha

Autores/as Xosé Lois Martínez Suárez,Cándido López González,Xosé Manuel Vázquez Mosquera,Cristina García Fontán,Alfonso Díaz Revilla
Libro Estudos de paisagem
Vol. IV Edita Instituto de Historia Contemporánea da Facultade de Ciencias Socias e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
ISBN: 978-972-96844-8-7
Páxinas Dende a 313 ata a 332

Sada e as revolucións industriáis: 1850-1936

Autores/as Lu Su,Cándido López González
Libro Proxecto Sada. Paisaxe, lugar e arquitectura
Edita Concello de Sada.
ISBN: 9788409007172
Páxinas Dende a 69 ata a 84

Introducción

Autores/as Cándido López González,María Carreiro Otero
Libro La casa. Piezas, ensambles y estrategias
Edita Recolectores Urbanos Editorial.
ISBN: 978-84-944936-0-7
Páxinas Dende a 11 ata a 15

"María Jesús Blanco Piñeiro", en Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas.

Autores/as María Concepción Carreiro Otero,Paula Fernandez-Gago Longueira,Eduardo Alfonso Caridad Yáñez,Cándido López González,Mónica Mesejo Conde,María Inés Pernas Alonso
Libro Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas
Vol. 1 Edita Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-649-0
Páxinas Dende a 145 ata a 177

"Milagros Rey Hombre". En Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas

Autores/as Paula Fernandez-Gago Longueira,María Inés Pernas Alonso
Libro Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas
Edita Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-649-0
Páxinas Dende a 89 ata a 117

Epílogo. La Casa. Piezas, Ensamblers y Estrategias

Autores/as Paula Fernandez-Gago Longueira,Mónica Mesejo Conde
Libro La casa. Piezas, ensambles y estrategias
Edita Recolectores Urbanos Editorial.
ISBN: 978-84-944936-0-7
Páxinas Dende a 207 ata a 211

Introducción

Autores/as Cándido López González,María Carreiro Otero
Libro La casa. Piezas, ensambles y estrategias
Edita Recolectores Urbanos Editorial.
ISBN: 978-84-944936-0-7
Páxinas Dende a 11 ata a 15

Una transgresión docente: Integración de la perspectiva de género en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC

Autores/as María Carreiro Otero,Cándido López González
Libro Perspectivas de Xénero na docencia Universitaria
Edita Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-16954-17-9
Páxinas Dende a 77 ata a 87

Los atributos del pasillo en la casa contemporánea

Autores/as Cándido López González,Eduardo Alfonso Caridad Yáñez
Libro La casa. Piezas, ensambles y estrategias
Edita Recolectores Urbanos Editorial.
ISBN: 978-84-944936-0-7
Páxinas Dende a 32 ata a 79

"Myriam Goluboff Scheps". En Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas.

Autores/as María Carreiro Otero,Paula Fernandez-Gago Longueira,Mónica Mesejo Conde
Libro Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas
Vol. 1 Edita Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-649-0
Páxinas Dende a 119 ata a 119

La cocina

Autores/as María Carreiro Otero,María Inés Pernas Alonso
Libro La casa. Piezas, ensambles y estrategias
Edita Recolectores Urbanos Editorial.
ISBN: 978-84-944936-0-7
Páxinas Dende a 80 ata a 125

A abordagem tipo-morfológica da Escola Muratoriana

Autores/as Lu Su
Libro Diferentes abordagens no estudo da forma urbana
Edita Feup ediçôes.
ISBN: 978-972-752-197-5
Páxinas Dende a 59 ata a 72

Parametrizar y sistematizar o como incorporar la perspectiva de género en el diseño urbano

Autores/as María Carreiro Otero,Cándido López González
Libro TRAZOS DE XÉNERO NO SÉCULO XXI
Edita Universidade de Vigo,Servizo de Publicacións.
ISBN: 978-84-8158-694-7
Páxinas Dende a 43 ata a 58

A construcción da Galicia urbana

Autores/as Lu Su
Libro A Galicia Urbana
Edita Xerais.
ISBN: 978-84-9914-930-1
Páxinas Dende a 137 ata a 184

La construcción de la Galicia urbana: los campos como "fringe-belt"

Autores/as Lu Su
Libro Urbanismo y arquitectura militar en Iberoamérica
Edita Instituto Nacional de Antropología e Historia.
ISBN: 978-607-28-0355-8
Páxinas Dende a 5 ata a 33

Epílogo

Autores/as Eduardo Alfonso Caridad Yáñez,Paula Fernandez-Gago Longueira,María Carreiro Otero
Libro La arquitectura de la esencia. L. Barragán (1902-88) A. de la Sota (1913-96)
Edita Recolectores Urbanos Editorial.
ISBN: 978-84-941684-7-5
Páxinas Dende a 130 ata a 134

El Gimnasio Maravillas: la arquitectura del deporte

Autores/as Cándido López González,María Carreiro Otero
Libro La arquitectura de la esencia. L. Barragán (1902-88) A. de la Sota (1913-96)
Edita Recolectores Urbanos Editorial.
ISBN: 978-84-941684-7-5
Páxinas Dende a 14 ata a 39

An Organizational Cybernetics Approach to University Planning in an Urban Context: Four Intervention Experiences

Autores/as Jose Pérez Ríos,Lu Su
Libro Understanding Complex Urban Systems: Multidisciplinary Approaches to Modeling
Edita Springer International Publishing.
ISBN: 978-3-319-02995-5
Páxinas Dende a 102 ata a 120

La escalera, elemento de esencialidad: casa-estudio de Tacubaya, L. Barragán y casa Arvesú, A. de la Sota

Autores/as María Carreiro Otero,Cándido López González
Libro La arquitectura de la esencia. L. Barragán (1902-88) A. de la Sota (1913-96)
Edita Recolectores Urbanos Editorial.
ISBN: 978-84-941684-7-5
Páxinas Dende a 84 ata a 105

Epílogo

Autores/as María Concepción Carreiro Otero,Cándido López González,Eduardo Alfonso Caridad Yáñez,Paula Fernandez-Gago Longueira,Mónica Mesejo Conde,María Inés Pernas Alonso
Libro Arquitectas y Otras Profesionales: Perspectivas Transdisciplinares. Jornadas la Mujer en el Ámbito de la Educación Superior
Edita UDC.
ISBN: 978-84-9749-564-6
Páxinas Dende a 143 ata a 145

Un paradigma alternativo en torno a la sostenibilidad. La traslación de los principios generales de la sostenibilidad al urbanismo

Autores/as Lu Su,Cristina García Fontán
Libro Hacia un nuevo paradigma para la planificación futura de ciudades latinoamericanas. Experiencias de Latinoamérica y España
Edita Universidad Nacional Autónoma México.
ISBN: 978-607-02-4043-0
Páxinas Dende a 41 ata a 72

Las arquitectas gallegas ante el inicio de la carrera universitaria. Etapa docente e investigadora

Autores/as Paula Fernandez-Gago Longueira,María Inés Pernas Alonso,Eduardo Alfonso Caridad Yáñez,María Concepción Carreiro Otero,Cándido López González,Mónica Mesejo Conde
Libro Arquitectas y Otras Profesionales: Perspectivas Transdisciplinares. Jornadas la Mujer en el Ámbito de la Educación Superior
Edita UDC.
ISBN: 978-84-9749-564-6
Páxinas Dende a 62 ata a 77

Periferias e Identidades: O caso de Elviña na Coruña

Autores/as Lu Su,Flavia Piñeiro
Libro Miscelánea Urbanística: Experiencias, retos e instrumentos
Edita Universidade de A Coruña.
ISBN: 978-84-9749-458-8
Páxinas Dende a 27 ata a 43

Arquitectas de la ETSAC. Experiencia en investigación.

Autores/as María Inés Pernas Alonso
Libro Jornadas Mujer y Arquitectura. Experiencia docente, investigadora y profesional
Edita UDC.
ISBN: 978-84-9749-541-7
Páxinas Dende a 72 ata a 77

Presentación

Autores/as
Libro ARQUITECTAS Y OTRAS PROFESIONALES: PERSPECTIVAS TRANSDISCIPLINARES. JORNADAS LA MUJER EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Edita UDC.
ISBN: 978-84-9749-564-6
Páxinas Dende a 7 ata a 10

Epílogo

Autores/as
Libro Arquitectas y Otras Profesionales: Perspectivas Transdisciplinares. Jornadas la Mujer en el Ámbito de la Educación Superior
Edita UDC.
ISBN: 978-84-9749-564-6
Páxinas Dende a 143 ata a 145

Presentación

Autores/as Cándido López González,María Carreiro Otero,Eduardo Alfonso Caridad Yáñez,Paula Fernandez-Gago Longueira,Mónica Mesejo Conde,María Inés Pernas Alonso
Libro Arquitectas y Otras Profesionales: Perspectivas Transdisciplinares. Jornadas la Mujer en el Ámbito de la Educación Superior
Edita UDC.
ISBN: 978-84-9749-564-6
Páxinas Dende a 7 ata a 10

Área urbana de Santiago. Centro sociocultural en Agrón

Autores/as Cándido López González,María Carreiro Otero,Nela Prieto,Diego Vaquero
Libro Guía de Arquitectura Contemporánea de Galicia
Edita Santos y Mera sip.
ISBN: 9788461665662
Páxinas Dende a 75 ata a 75

Introducción

Autores/as María Concepción Carreiro Otero,Cándido López González
Libro Proyecto + Investigación 2. La lógica del proyecto: 6 elementos + 1 acción
Edita UDC.
ISBN: 978-84-9749-507-3
Páxinas Dende a 11 ata a 18

Organizational Cybernetics and Urban Planning: The case of University of A Coruña

Autores/as Lu Su
Libro Systemic Management for Intelligents Organization. Concepts, Models- Based Approaches and Applications
Edita Springer Berlin Heidelberg.
ISBN: 978-3-642-29243-9
Páxinas Dende a 211 ata a 225

Dibujo y Proyecto

Autores/as
Libro Proyectos 1. Diez lecciones
Edita UDC.
ISBN: 978-84-9749-495-3
Páxinas Dende a 23 ata a 33

Urbanística 1

Autores/as Lu Su
Libro TU10 Trabajos Académicos: Área de Urbanismo
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-392-5
Páxinas Dende a 11 ata a 42

Caracterización dos campus no ordenamento territorial

Autores/as Lu Su
Libro Guía para a Sustentabilidade Ambiental na UDC
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-484-7
Páxinas Dende a 35 ata a 40

4.1 ANNA

Autores/as Cándido López González,María Concepción Carreiro Otero,Marta Gutiérrez Mosquera
Libro Catálogo de obras y edificaciones sostenibles en Galicia
Edita COAG.
ISBN: 978-84-96712-40-9
Páxinas Dende a 28 ata a 31

Composición

Autores/as
Libro Proyectos 1. Diez lecciones
Edita UDC.
ISBN: 978-84-9749-495-3
Páxinas Dende a 35 ata a 49

Arquitectura y Urbanismo Militar. El caso de Galicia

Autores/as Lu Su
Libro Arquitectura y Urbanismo Militar en Iberoamerica
Edita Universidad Autonoma Metropolitana-Iztapalapa.
ISBN: 978-607-477-692-8
Páxinas Dende a 55 ata a 78

Acto in memoriam. Juan Luis Dalda. 40 años de urbanismo en Galicia

Autores/as Cándido López González
Libro DRU 6. Juan Luis Dalda Escudero. Urbanista
Edita UDC.
ISBN: 978-84-9749-457-1
Páxinas Dende a 222 ata a 224

Urbanística 1

Autores/as Lu Su,Cándido López González,Cristina García Fontán,Javier González Harguindey,Martín Fernández Prado,Beltrán, E.
Libro TU10 Trabajos Académicos: Área de Urbanismo
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-392-5
Páxinas Dende a 11 ata a 42

Urbanismo universitario

Autores/as Lu Su
Libro Guía para a Sustentabilidade Ambiental na UDC
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-484-7
Páxinas Dende a 113 ata a 119

Prólogo

Autores/as Cándido López González
Libro Proyectos 1. Diez lecciones
Edita UDC.
ISBN: 978-84-9749-495-3
Páxinas Dende a 7 ata a 12

Presentación

Autores/as Lu Su
Libro Guía para a Sustentabilidade Ambiental na UDC
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-484-7
Páxinas Dende a 7 ata a 15

Introducción

Autores/as
Libro Proyectos 1. Diez lecciones
Edita UDC.
ISBN: 978-84-9749-495-3
Páxinas Dende a 13 ata a 14

La escalera

Autores/as
Libro Proyectos 1. Diez lecciones
Edita UDC.
ISBN: 978-84-9749-495-3
Páxinas Dende a 75 ata a 89

Estratexia de aloxamento universitario na UDC

Autores/as Lu Su
Libro Areas residenciais universitarias
Vol. - Edita Alva Gráfica.
ISBN: 978-84-95600-8-13
Páxinas Dende a 119 ata a 138

Proyectos I. Curso 2006/07

Autores/as María Carreiro Otero,Luis W Muñoz Fontenla,Manuel Andrés Reboredo Santos,Jacobo Rodríguez-Losada Allende
Libro TP10 Trabajos Académicos: Área de Proyectos
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-393-2
Páxinas Dende a 9 ata a 43

Teses recentes

Autores/as Fernando Agrasar Quiroga,María Carreiro Otero,Amparo Casares Gallego,Mª Esther Díaz López,Esteban Fernández Cobian,Luis Hermida González,Plácido Lizancos Mora,Emilio Martín Gutiérrez,José Felipe Peña Pereda,Antonia Mª Pérez Naya
Libro I.doc (Documentos da escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña)
Edita Escola Técnica Superior de Arquitectura.
ISBN: 978-84-9749-342-0
Páxinas Dende a 101 ata a 120

Taller de Análisis Territorial. Curso 2006/2008. Bergantiños

Autores/as Lu Su,Carlos Nardiz Ortiz,Beltrán, E.,Martín Fernández Prado,Cándido López González
Libro DRU1. Muestra de los trabajos de Taller. Cursos 2006-08 y 2009-09
Edita Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo ETSAC.
ISBN: 9788497493680
Páxinas Dende a 16 ata a 16

Presentación Taller de análisis territorial

Autores/as Lu Su
Libro DRU 1. Muestra de los trabajos de taller
Vol. 1 Edita Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo ETSAC.
ISBN: 978-84-9749-368-0
Páxinas Dende a 14 ata a 18

Arquitectura y república en Galicia. José Caridad Mateo. Arquitecto hispano-mexicano

Autores/as Lu Su
Libro Presencia de las migraciones europeas en la arquitectura lationoamericana del siglo XX
Vol. - Edita Universidad Nacional Autonoma de México.
ISBN: 978-607-02-0857-7
Páxinas Dende a 307 ata a 324

A Coruña: Política Urbanística e Centro Histórico

Autores/as Lu Su
Libro Xornadas de rehabilitación. Os cascos históricos a debate
Vol. - Edita Concello da Coruña. Concellería de Rehabilitación Urbanística.
ISBN: 978-84-95600-73-8
Páxinas Dende a 7 ata a 71

Taller de análisis territorial. Curso 2008/2009. Ría de Ares

Autores/as Lu Su,Juan Luis Dalda Escudero,Manuel Borobio Sanchiz,Beltrán, E.,Cristina García Fontán,Cándido López González
Libro DRU1. Muestra de los trabajos de Taller. Cursos 2006-08 y 2009-09
Edita Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo ETSAC.
ISBN: 9788497493680
Páxinas Dende a 17 ata a 17

proxectos fin de carreira

Autores/as María Carreiro Otero
Libro I.doc (Documentos da escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña)
Edita Escola Técnica Superior de Arquitectura.
ISBN: 978-84-9749-342-0
Páxinas Dende a 64 ata a 64

Vivendas no polígono de Esteiro. M24. Ferrol

Autores/as Cándido López González,María Concepción Carreiro Otero
Libro Vivenda colectiva vivenda protexida. Social housing in Galicia
Vol. - Edita IGVS, Xunta de Galicia-Ediciós espontáneas.
ISBN: 978-84-934604-1-9
Páxinas Dende a 78 ata a 79

Visión ártabra

Autores/as Lu Su
Libro As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística
Vol. - Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-317-8
Páxinas Dende a 240 ata a 251

Analise dos asentamentos urbanos na provincia

Autores/as Lu Su,Cristina García Fontán,Jose Antonio Eirin Nemiña,Roberto Pardo
Libro As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística
Vol. - Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-317-8
Páxinas Dende a 175 ata a 229

Diagnose e determinación das areas

Autores/as Lu Su,Cristina García Fontán,Jose Antonio Eirin Nemiña,Roberto Pardo
Libro As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística
Vol. - Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-317-8
Páxinas Dende a 230 ata a 239

Introdución áreas supraminicipais

Autores/as Lu Su,Cristina García Fontán,Jose Antonio Eirin Nemiña,Roberto Pardo
Libro As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística
Vol. - Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-317-8
Páxinas Dende a 14 ata a 63

Unha reflexión sobre o futuro da cultura en Galiza desde a óptica do urbanismo

Autores/as Lu Su
Libro Culturas posíbeis e imposibeis. Cultura e vangarda na Galiza do seculo XXI
Vol. - Edita Universidade de Vigo. Vicerreitoria de Extensión Cultural.
ISBN: 84-8158-396-0
Páxinas Dende a 83 ata a 93

A provincia no contexto global

Autores/as Lu Su,Cristina García Fontán,Jose Antonio Garcia Nemiña,Roberto Pardo
Libro As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística
Vol. - Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-317-8
Páxinas Dende a 74 ata a 81

Applying VSM in the strategic Management of a University in Galicia, Spain

Autores/as Lu Su
Libro Holistic Management. Managing what matters for Company Sucess
Vol. - Edita Wiley InterScience.
ISBN: 978-0-471-74063-6
Páxinas Dende a 124 ata a 133

RAC 21. Polígono de Esteiro. Ferrol. Edificio de viviendas.

Autores/as Cándido López González,María Concepción Carreiro Otero
Libro Guía de Arquitectura de Ferrol y su comarca
Vol. 1 Edita COAG Delegacion Ferrol.
ISBN: 978-84-96712-07-2
Páxinas Dende a 238 ata a 239

Crítica

Autores/as
Libro Catálogo de puestos de feria. Proyectos 1. 2005-2006
Edita Servicio de Reprografía de la Universidad de La Coruña.
ISBN: 010
Páxinas Dende a 7 ata a 9

Mirando desde lejos

Autores/as Cándido López González
Libro Catálogo de puestos de feria. Proyectos 1. 2005-2006
Edita Servicio de Reprografía de la Universidad de La Coruña.
ISBN: 010
Páxinas Dende a 4 ata a 6

URBANISMO, ARQUITECTURA E PAISAXE

Autores/as Lu Su
Libro "FEISMO?.Destruir un país"
Vol. - Edita Difusora de Letras, Artes e Ideas.
ISBN: 84-935223-0-9
Páxinas Dende a 201 ata a 205

Casa para un psicólogo

Autores/as María Concepción Carreiro Otero,Cándido López González
Libro LC17 25 casas de Galicia 1994-2004, arquitecturas da urbanización difusa
Vol. - Edita Ediciones espontáneas.
ISBN: 84-934604-0-0
Páxinas Dende a 174 ata a 179

Presentación

Autores/as
Libro Proyectos 1. 2003-2004
Edita Servicio de Reprografía de la Universidad de La Coruña.
ISBN: 84-96474-07-0
Páxinas Dende a 1 ata a 1

The Building of the Urban Galicia

Autores/as Lu Su
Libro The Planned City?
Vol. - Edita Uniongrafica corcelli editrice.
ISBN: 88-7329-043-4
Páxinas Dende a 945 ata a 951

José Caridad Mateo

Autores/as Lu Su
Libro Tomo II: Artistas Galegos. Arquitectos. Do Racionalismo á Modernidade.
Vol. - Edita Nova Galicia.
ISBN: 84-96070-30-1
Páxinas Dende a 214 ata a 235

Casco Histórico de Pontedeume

Autores/as Lu Su
Libro Euroeume. Unha proposta de actuación no patrimonio
Vol. - Edita Asoc. Euroeume.
ISBN: C-762-2002
Páxinas Dende a 47 ata a 49

Santiago Rey Pedreira

Autores/as Lu Su,Xoan M. Mosquera Muíños
Libro Tomo II: Artistas Galegos. Arquitectos. Do Racionalismo á Modernidade.
Vol. - Edita Nova Galicia.
ISBN: 84-96070-30-1
Páxinas Dende a 84 ata a 111

Prólogo.

Autores/as Lu Su
Libro Arquitectura Ecológica. 29 Ejemplos Europeos.
Vol. - ISBN: 84-252-1918-3
Páxinas Dende a 1 ata a 8

La modificación de la relación campo-ciudad. La modificación del límite de la ciudad cerrada a la ciudad abierta.

Autores/as Lu Su
Libro Ciudad, territorio y Patrimonio.
Vol. - Edita Instituto de Urbanística.
ISBN: 84-8448-102-6
Páxinas Dende a 99 ata a 114

Transformacións urbanísticas na Coruña (1868-1936).

Autores/as Lu Su
Libro El republicanismo coruñés en la historia.
Vol. - Edita Ayuntamiento de A Coruña.
ISBN: 84-95600-02-1
Páxinas Dende a 13 ata a 22

Arquitectura e Paisaxe.

Autores/as Lu Su
Libro As Paisaxes de Galicia.
Vol. - Edita Arcana-Veri Ed..
ISBN: 84-88908-17-2
Páxinas Dende a 124 ata a 154

El poblado industrial de las minas de Fontao

Autores/as Lu Su
Libro Arquitectura e industria modernas, 1900-1965, Actas del Segundo Seminario Docomomo Ibérico celebrado en Sevilla del 11 al 13 de noviembre, 1999 (2000)
Vol. - Edita do.co.mo.mo Ibérico.
ISBN: 84-920495-1-0
Páxinas Dende a 149 ata a 158

Edificio de Viviendas en San Andrés

Autores/as Lu Su
Libro Arqutiectura moderna en Asturias, Galicia, Castilla y León. Ortodoxia, márgenes y transgresiones
Vol. - Edita Col. Oficial Arquitectos de Galicia.
ISBN: 84-85665-31-7
Páxinas Dende a 116 ata a 117

Prácticas Urbanística II

Autores/as Cándido López González
Libro URBANÍSTICA II. CURSO ACADÉMICO 1995/96
Edita Dpto. Prox. Arquitectónicos e Urbanismo, ETSAC - UDC.
ISBN: 000
Páxinas Dende a 10 ata a 43

ÁVILA: REMODELACIÓN DE SEDE COLEGIAL

Autores/as Cándido López González,María Concepción Carreiro Otero
Libro La arquitectura de los concursos (catálogo de la exposicion)
Vol. 0 Edita COA de Castilla y León.
ISBN: ---
Páxinas Dende a 67 ata a 68

MCCL

Autores/as Cándido López González,María Concepción Carreiro Otero
Libro Concurso de Ideas Sede del COAA en Gijon. Catálogo
Edita Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.
ISBN: ---
Páxinas Dende a 103 ata a 103

Litoral de las Rías Altas (modalidad vpo. Modalidad libre)

Autores/as Cándido López González,María Concepción Carreiro Otero,Alberto Forján Roibal
Libro Catálogo ejecutivo de Modelos Arquitectónicos
Vol. 1 Edita IGVS, Xunta de Galicia.
ISBN: ----
Páxinas Dende a 119 ata a 124

Tipología Litoral das Rías Altas. Vivienda de protección oficial y vivienda libre

Autores/as Cándido López González,María Concepción Carreiro Otero,Alberto Forján Roibal
Libro 17 MODELOS ARQUITECTÓNICOS DE VIVENDAS NO MEDIO RURAL
Edita IGVS (Xunta de Galicia) y COAG.
ISBN: 2910007791246
Páxinas Dende a 1 ata a 2

VALENCIA JI 190

Autores/as Cándido López González,María Concepción Carreiro Otero,Alberto Forján Roibal
Libro CATÁLOGO DEL CONCURSO EUROPEO PARA JÓVENES ARQUITECTOS: EUROPAN 2
Edita Consejo Superio de los Colegios de Arquitectos de España.
ISBN: ---
Páxinas Dende a 79 ata a 79

Pratto della Valle

Autores/as María Concepción Carreiro Otero,Carlos Fernández Coto,Cándido López González,Vicente López Pena,Manuel Mosquera
Libro Terza Mostra Internazionale di Architettura Biennale di Venezia
Edita Edizioni la Biennale di Venezia.
ISBN: 88-435-1198-X
Páxinas Dende a 302 ata a 302

Arquitectura redonda no século XX

Autor/a Juan José Casabella López
Director/es José Luís Martínez Suárez
Ámbito Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La experiencia de la arquitectura de Marcel Breuer. Presencias, Materia, Estructura y Composicion

Autor/a Miguel Ángel Calvo Salve
Director/es María Concepción Carreiro Otero
Ámbito Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El juego como mecanismo de composición

Autor/a Federico Jose Carro Gil
Director/es Fernando Agrasar Quiroga; María Concepción Carreiro Otero
Ámbito Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
Cualificación Sobresainte

O legado morfolóxico da arquitectura vernácula. Contribución para o estudo dunha identidade arquitectónica no noroeste peninsular

Autor/a Gilberto Jorge Carreira Duarte Carlos
Director/es María Carreiro Otero
Ámbito UDC
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La construcción del territorio urbanizado 1956-2006. Tráfico y movilidad en la ciudad de A Coruña y su área de influencia en el período actual

Autor/a Roberto Pardo Barro
Director/es José Luís Martínez Suárez
Ámbito Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El espacio deportivo. Forma y lugar

Autor/a Cándido López González
Director/es María Carreiro Otero y Justo García Navarro
Ámbito UDC
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Los archivos de Rita Fernández Queimadelos, Elena Arregui Cruz-López y Milagros Rey Hombre: tras las huellas de tres arquitectas pioneras
I Congreso Nacional de Mujeres y arquitecturas. Hacia una profesión igualitaria
Nacional

Autores/as María Carreiro Otero, Cándido López González
Lugar Zaragoza (España)

La perspectiva de género como una sólida herramienta en los TFM de Arquitectura: el caso de un taller en la ETSA de A Coruña
II Congreso Internacional de Innovación y Terndencias Educativas. INNTED 2021
Internacional

Autores/as María Carreiro Otero, Cándido López González
Lugar Sevilla (España)

El emplazamiento de un equipamiento metropolitano: el caso de la ampliación del complejo de A Coruña
Congreso da Rede Lusofona de Morfolgía Urbana, PNUM 2021
Internacional

Autores/as Cándido López González, María Concepción Carreiro Otero
Lugar Lisboa (Portugal)

Una experiencia truncada: el caso de la incorporación de la perspectiva de género en los TFM de Arquitectura
VII Xornada Universitaria Galega en Xénero
Autonómico

Autores/as María Carreiro Otero, Cándido López González
Lugar Coruña, A (España)

Hacia una docencia universitaria de sesgos androcéntricos: una experiencia formativa en la Universidade da Coruña
II Congreso Internacional de Innovación y Terndencias Educativas. INNTED 2021
Internacional

Autores/as María Concepción Carreiro Otero, Eva Aguayo Lorenzo, Cristina López Villar, Ana Jesús López Díaz
Lugar Sevilla (España)

Edificando desde el género. Centro de acogida para mujeres que sufren violencia de género
VI Xornada Universitaria Galega en Xénero. Reconstruindo o coñecemento
Nacional

Autores/as Lucía Caso Onzain, María Carreiro Otero, Cándido López González
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Unidades residenciales en los centros de acogida para víctimas de violencia de género
VI Xornada Universitaria Galega en Xénero. Reconstruindo o coñecemento
Nacional

Autores/as Selina Ugarte Fidalgo, Paula Vázquez García, Isora Pérez Rodríguez, María Carreiro Otero, Cándido López González
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Rita Fernández Queimadelos. Los proyectos de Viviendas realizados en la DGRD (1943-1946)
II Congreso Internacional Cultura y ciudad. La casa. Espacios domésticos. Modos de habitar.
Internacional

Autores/as Paula Fernandez-Gago Longueira, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez
Lugar Granada (España)

La cocina moderna en la vivienda colectiva española de la primera mitad del siglo XX
II Congreso Internacional Cultura y ciudad. La casa. Espacios domésticos. Modos de habitar.
Internacional

Autores/as María Carreiro Otero, Cándido López González
Lugar Granada (España)

Una aproximación al archivo de la figura de Milagros Rey Hombre, Arquitecta
VII Congreso Universitario Internacional "Investigación y Género"
Internacional

Autores/as Cándido López González, María Carreiro Otero
Organizador Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres (SIEMUS) de la Universidad de Sevilla
Lugar Sevilla (España)

AMIT: una asociación de mujeres científicas y tecnólogas para visibilizar la importancia de la igualdad en el avance de la Ciencia
I Seminario "Mujeres investigadoras e investigación sobre mujeres en las universidades ibéricas"
Nacional

Autores/as María Carreiro Otero
Lugar Salamanca (España)

Una experiencia de flipped classroom aplicada a la docencia del Dibujo de Arquitectura.
III Xornadas de Innovación Docente. Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe (ISSN: 2605-1222)
Local

Autores/as Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, Paula Fernandez-Gago Longueira, Carlos Mantiñán Campos
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Figuras ocultas en el proyecto de la cocina moderna
V Xornada Universitaria Galega en Xénero. Transformando dende a Universidade
Nacional

Autores/as María Carreiro Otero, Cándido López González
Lugar Vigo (España)

Paisagem e Património Arquitectónico. A cidade como paisagem: as galerias da Marinha na Coruña
I Colóquio Ibérico de Paisagem - O estudo e a construçao da Paisagem como problema metodológico
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Instituto de Historia Comtemporânea
Lugar Lisboa (Portugal)

Paisagem e Património Arquitectónico. A cidade como paisagem: as galerías da Marinha na Coruña
I Colóquio Ibérico de Paisagem ¿ O estudo e a construção da Paisagem como problema metodológico
Internacional

Autores/as Cándido López González
Lugar Lisboa (Portugal)

Un modelo de investigación proyectual. Arquitectas en la cocina
5th Engendering Habitat III International Conference
Internacional

Autores/as María Carreiro Otero, Cándido López González
Lugar Madrid (España)

Un modelo de investigación proyectual. Arquitectas en la cocina
5th Engendering Habitat III International Conference
Internacional

Autores/as María Carreiro Otero, Cándido López González
Lugar Madrid (España)

As Formas do urbano na cidade histórica em Galicia
PNUM 2016. Os espaços da Morfologia Urbana
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Rede Lusófona de Morfologia Urbana
Lugar Guimarães (Portugal)

A abordagem tipo-morfológica da Escola Muratoriana
PNUM 2016. Os espaços da Morfologia Urbana
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Rede Lusófona de Morfologia Urbana
Lugar Guimarães (Portugal)

Unha transgresión docente: Integración da perspectiva de xénero na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña
I Xornadas de Innovación Docente
Autonómico

Autores/as María Carreiro Otero, Cándido López González
Organizador CUFIE - UDC
Lugar Coruña, A (España)

Una transgresión docente: integración de la perspectiva de género en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC
XUGeX. IV Jornada Universitaria Gallega en Género: Perspectiva de género en la docencia universitaria
Nacional

Autores/as María Carreiro Otero, Cándido López González
Organizador Oficinas de Igualdad de Género de la UDC, USC y UVIGO.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Una transgresión docente: integración de la perspectiva de género en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC
XUGeX. IV Jornada Universitaria Gallega en Género: Perspectiva de género en la docencia universitaria
Nacional

Autores/as María Carreiro Otero, Cándido López González
Organizador Oficinas de Igualdad de Género de la UDC, USC y UVIGO.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Rita Fernández Queimadelos, una arquitecta pionera española: etapa profesional inicial en Regiones Devastadas, 1941-1952
2nd International Congress on Architetture and Gender: Matrices
Internacional

Autores/as Paula Fernandez-Gago Longueira, María Carreiro Otero, Cándido López González
Lugar Lisboa (Portugal)

María Pita y el urbanismo inclusivo
III Xornada Universitaria Galega en Xénero. Trazos de xénero no século XXI
Autonómico

Autores/as María Carreiro Otero
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Pontevedra (España)

Análisis urbano desde la perspectiva inclusiva: el caso del parque infantil Puga y Parga de A Coruña
III Xornada Universitaria Galega en Xénero. Trazos de xénero no século XXI
Autonómico

Autores/as María Carreiro Otero
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Pontevedra (España)

Planeamento e Sustentabnilidade
4º Seminario TERRITORIO E CIDADES DO NORTE ATLÂNTICO IBÉRICO
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Escola Superior Gallaecia
Lugar Viana do Castelo (Portugal)

Rita Fernández Queimadelos, una arquitecta pionera española: etapa profesional inicial en Regiones Devastadas, 1941-1952
2nd International Congress on Architetture and Gender: Matrices
Internacional

Autores/as Paula Fernandez-Gago Longueira, María Carreiro Otero, Cándido López González
Lugar Lisboa (Portugal)

Saliendo del eclipse. Anne Tyng y Louis I. Kahn
2nd International Congress on Architetture and Gender: Matrices
Internacional

Autores/as Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, María Carreiro Otero, María Inés Pernas Alonso
Lugar Lisboa (Portugal)

Xénero e desenvolvemento sostible
III Xornada Universitaria Galega en Xénero. Trazos de xénero no século XXI
Autonómico

Autores/as María Carreiro Otero
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Pontevedra (España)

nd
IV Foro Internacional. Arquitectura y Urbanismo Militar
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
Lugar México D. F. (México)

Arquitectas de Galicia en las revistas de arquitectura
II International Conference Gender and Communication
Internacional

Autores/as Cándido López González, María Concepción Carreiro Otero, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, Paula Fernandez-Gago Longueira, Mónica Mesejo Conde, María Inés Pernas Alonso
Organizador Facultad de Comunicación. Universidad de Sevilla (US)
Lugar Sevilla (España)

Arquitectas de Galicia en las revistas de arquitectura
II International Conference "GENDER AND COMUNICATION"
Internacional

Autores/as María Concepción Carreiro Otero, Paula Fernandez-Gago Longueira, Cándido López González, María Inés Pernas Alonso, monica mesejo conde
Organizador Universidad de Sevilla (US)
Lugar Sevilla (España)

La presencia de la mujer en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC
II Xornada Universitaria Galega en Xenero
Nacional

Autores/as María Concepción Carreiro Otero, Paula Fernandez-Gago Longueira, Cándido López González, María Inés Pernas Alonso, monica mesejo conde, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez
Lugar Ferrol (España)

The visibility of womwn in architecture in Galicia: womwn in architectural journals
8th international interdisciplinary conference. Gender, work and organitation.
Internacional

Autores/as María Concepción Carreiro Otero, Paula Fernandez-Gago Longueira, Cándido López González, María Inés Pernas Alonso, monica mesejo conde
Organizador Keele University, England.
Lugar Keele (Reino Unido)

Los centros históricos como centralidades de la ciudad del siglo XXI
Segundo seminario internacional de estudios sobre centros históricos: prácticas y políticas de conservación
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "M. del Castillo Negrete". U.A. Metropolitana
Lugar México D.F. (México)

Evolución cuantitativa de la presencia de la mujer en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña
II International Conference "GENDER AND COMUNICATION"
Internacional

Autores/as María Concepción Carreiro Otero, Paula Fernandez-Gago Longueira, Cándido López González, María Inés Pernas Alonso, monica mesejo conde
Organizador Universidad de Sevilla (US)
Lugar Sevilla (España)

The visibility of women in architecture in Galicia: Women in architectural journals
8th Biennial International Interdisciplinary Conference
Internacional

Autores/as Cándido López González, María Concepción Carreiro Otero, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, Paula Fernandez-Gago Longueira, Mónica Mesejo Conde, María Inés Pernas Alonso
Organizador Keele University. UK
Lugar Keele (Reino Unido)

Evolución cuantitativa de la presencia de la mujer en la ETS de Arquitectura de A Coruña
II International Conference Gender and Communication
Internacional

Autores/as Paula Fernandez-Gago Longueira, María Inés Pernas Alonso, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, María Concepción Carreiro Otero, Cándido López González, Mónica Mesejo Conde
Organizador Facultad de Comunicación. Universidad de Sevilla (US)
Lugar Sevilla (España)

Mujeres arquitectas de Galicia. Perspectivas para el futuro de una práctica profesional inclusiva
V Congreso Universitario Internacional "INVESTIGACIÓN Y GÉNERO"
Internacional

Autores/as Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, Paula Fernandez-Gago Longueira, María Concepción Carreiro Otero, Cándido López González, Mónica Mesejo Conde, María Inés Pernas Alonso
Organizador Universidad de Sevilla (US)
Lugar Sevilla (España)

Mujeres arquitectas de Galicia. Perspectivas para el futuro de una práctica profesional inclusiva.
V Congreso universitario internacional "Investigación y Género"
Internacional

Autores/as Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, Paula Fernandez-Gago Longueira, María Concepción Carreiro Otero, Cándido López González, Mónica Mesejo Conde, María Inés Pernas Alonso
Organizador Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEMUS) de la Universidad de Sevilla
Lugar Sevilla (España)

La presencia de la mujer en la ETS Arquitectura de A Coruña
II Xornada Universitaria Galega en Xénero
Nacional

Autores/as Paula Fernandez-Gago Longueira, María Inés Pernas Alonso, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, María Concepción Carreiro Otero, Cándido López González, Mónica Mesejo Conde
Organizador Oficina de Igualdade. Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

El caso de las arquitectas de Galicia. Metodología aplicada al estudio de una profesión
I Congreso de Xénero, Museos y Arte
Nacional

Autores/as María Concepción Carreiro Otero, Cándido López González, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, Paula Fernandez-Gago Longueira, Mónica Mesejo Conde, María Inés Pernas Alonso
Organizador Rede Museística Provincial de Lugo
Lugar Lugo (España)

Experiencias de planeamiento urbanístico y proyecto arquitectónico y urbano en Galicia, España
Estudios internacionales sobre centros históricos en México y España: prácticas y políticas de conservación
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "M. del Castillo Negrete". U.A. Metropolitana
Lugar México D.F. (México)

Universidad, Urbanismo y Territorio
Universidad y Urbanismo: el papel urbano de los campus universitarios
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Universidad de Cantabria
Lugar Santander (España)

La cuidad y los límites
3º Foro de Investigación sobre Arquitectura y Urbanismo Militar en Iberoamérica
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "M. del Castillo Negrete". U.A. Metropolitana
Lugar México D.F. (México)

Los concursos para la Casa de la Ópera de Sidney y para la Ciudad de la Cultura de Santiago. Coincidencias con medio siglo de diferencia.
XIV Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. Concursos de Arquitectura
Internacional

Autores/as Paula Fernandez-Gago Longueira, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez
Organizador E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de Valladolid y la Escuela de Arquitectura de la Universidade Lusíada de Portugal
Lugar Oporto (Portugal)

La identidad del lugar. La manzana del deporte en Riazor
International Workshop COAC Barcelona 2012 - Jornadas Cientificas COAC Barcelona 2012
Internacional

Autores/as Cándido López González, María Concepción Carreiro Otero
Organizador Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)
Lugar Barcelona (España)

Liberalismo y Ciudad en Galicia: la crisis de la Ciudad Fortaleza
2º Foro de Investigación: Arquitectura y Urbanismo Militar en Iberoamérica
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Universidad Autónoma Metropolitana
Lugar México D.F. (México)

Professional Systemics in Urban Planning: The case of the University of A Coruña
7º National & International Conference: Professional Systemics in Action
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Hellenic Society for Systemics Studies. University of Piraeus. Panteio University
Lugar Atenas (Grecia)

La Universidad de A Coruña y la moderna dinámica urbana
Las estrategias de la ciudad en el siglo XXI
Autonómico

Autores/as Lu Su
Organizador AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Lugar Coruña, A (España)

Le stazioni del Camino di Santiago e il Finisterrae. Alloggio e cittá
Convegno: Turismo e religioni: memoria, percorsi ed emozioni
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Universitá di Milano Bicocca
Lugar Milan (Italia)

Mesa Redonda
Congreso Internacional: Innovación metodológica y docente en Historia, Arte y Geografía
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Grupo IDHAX Universidad de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Un paradigma alternativo en torno a la sostenibilidad. La traslación de los principios generales de la sostenibilidad al urbanismo.
2º Coloquio Internacional en Planeación Urbana y Regional. Hacia un nuevo paradigma para la planificacionde ciudades latinoamericanas
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Lugar México D.F. (México)

Obra en Galicia de José Caridad Mateo
Xornadas internacionais: Observatorios de vivenda
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Concello da Coruña. Universidade da Coruña. Universidad Autónoma Metropolitana
Lugar Coruña, A (España)

De la citta al albergui in el camino al Finisterre
Innovazione nell'ospitalitá urbana right budget. Lo scenario di Expo 2015
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Politecnico di Milano. Dipartimento di Architettura e Planificazione
Lugar Milan (Italia)

La Coruña: Ciudad sobre Ciudad
Simposium internacional Ciudad sobre Ciudad. Interferencias entre pasado y presente urbano en Europa
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Mesa redonda: Modelos educativos - modelos espaciales y el Espacio Europeo de Educación Superior
9º Encuentro: El Campus didáctico. Universidad, arquitectura y utopía ante el EEES
Internacional

Autores/as Lu Su, Pablo Campos Calvo-Sotelo, Francisco Michavila Pitarch
Organizador UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO (UIMP)
Lugar Madrid (España)

Mesa redonda: Ollando para o futuro: novas funcións para os campus universitarios
Campus universitarios e sua integración na cidade. O campus histórico da USC
Internacional

Autores/as Lu Su, Manuel R. Bermejo, José Antonio Aldrey Vázquez, Fernando Agrasar Quiroga, Ruth Varela Rodríguez
Organizador Universidade de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Arquitectura y República en Galicia: José Caridad Mateo, arquitecto hispano-mexicano
53º Congreso Internacional de Americanistas ICA. Presencia de las migraciones europeas en la arquitectura latinoamericana del siglo XX.
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Universidad Latinoamericana Ciudad de México
Lugar México D.F. (México)

Identidades
II Foro Internacional do Feísmo. Construír un país: a rehumanización do territorio
Nacional

Autores/as Lu Su
Lugar Ourense (España)

La casa: objeto habitable
Segundas Jornadas sobre investigación en Arquitectura y Urbanismo
Nacional

Autores/as María Concepción Carreiro Otero
Lugar España

Viable System Model Application on Regional and Urban Planning in a University Context.
21 st European Conference on Operational Research. EUROXXI 2006. OR for better Management of Sustenaible Developement
Internacional

Autores/as Lu Su, José Pérez Rios
Lugar Reykjavik (Islandia)

Area medioambiental: Universidade da Coruña: Universidade e Sostenibilidade
I ENCONTRO INTERNACIONAL REDE UNIVERSALE: UNIVERSIDADES E RESPONSABILIDADE SOCIAL EN AMERICA LATINA, ASIA E EUROPA
Internacional

Autores/as Lu Su
Lugar España

Urbanismo e Sostenibilidade
V Seminario de Medio Ambiente Industrial en Galiza
Nacional

Autores/as Lu Su
Lugar Coruña, A (España)

"A construcción da Galiza Urbana"
V Congresso Ibérico de Urbanismo
Internacional

Autores/as Lu Su
Lugar Viseu (Portugal)

Diseño Gráfico
VII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. En los límites del reflejo arquitectónico.
Internacional

Autores/as Paula Fernandez-Gago Longueira, María Inés Pernas Alonso, José Antonio Franco Taboada
Organizador Departamento de Arquitectura de la Universidad del Pais Vasco
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Arquitectura y diseño Industrial. Tangencias
IX Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. Re-Visión: Enfoques en Docencia e Investigación
Internacional

Autores/as Eduardo Alfonso Caridad Yáñez
Organizador E.T.S. de Arquitectura de A Coruña. Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Desvertebración Territorial y descoflexión social en la construcción de la galicia urbana
X Congreso Iberoamericano de Urbanismo
Internacional

Autores/as Lu Su
Lugar Zaragoza (España)

Los libros en el Jardín
Cultura: Orixe e destino do movemento moderno. Equipamientos e infraestructuras culturais 1925-1965
Internacional

Autores/as Lu Su
Lugar Oporto (Portugal)

Os ensanchez de poboación en Galicia.
Actualidade dos Ensanches. A Vixencia da Cidade Compacta.
Nacional

Autores/as Lu Su
Lugar Coruña, A (España)

A área metropolitana coruñesa.
2 Xornadas de Desenvolvemento Local en Espacios Rurais.
Nacional

Autores/as Lu Su
Lugar Coruña, A (España)

Mesa Redonda.
Ferrol: Arsenal y Ciudad. El Sistema Defensivo Histórico y la forma del Territorio.
Nacional

Autores/as Lu Su
Lugar Ferrol (España)

Os libros no parque.
Cultura: Origen y Destino del Movimiento Moderno.
Internacional

Autores/as Lu Su, Xoan M. Mosquera Muíños
Lugar Porto (Portugal)

Mesa Redonda: La experiencia de A Coruña, Vigo y Santiago.
Áreas Metropolitanas en Galicia.
Nacional

Autores/as Lu Su, Juan Luis Dalda Escudero
Lugar Coruña, A (España)

La Ciudad Medieval en Galicia.. Origen, Tipos y Forma Urbana
Congreso Internacional: El Futur de L'Arquitecte
Internacional

Autores/as Lu Su
Lugar Barcelona (España)

El Poblado de Fontao
Congreso Internacional Los Años 50: La arquitectura española y su compromiso con la historia
Internacional

Autores/as Lu Su
Lugar España

A Coruña: La Transformación de la Forma Urbana en la Segunda Mitad del siglo XIX. La Plaza de María Pita
SIXTH INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM: TRANSFORMATIONS OF URBAN FORM from interpretations to methodologies in practice
Internacional

Autores/as Lu Su
Lugar Firenze (Italia)

El poblado industrial de las minas de Fontao
II Seminario DOCOMOMO IBERICO. Arquitectura e Industria Modernas
Internacional

Autores/as Lu Su
Lugar Sevilla (España)

A construcción da Galicia Urbana: As vangar-das
As Vangardas Artísticas: A súa presencia en Galicia.
Nacional

Autores/as Lu Su
Lugar Santiago de Compostela (España)

Cidade Ideal - Cidade Real
Arquitectura como Resposta Cultural
Nacional

Autores/as Lu Su
Lugar Coruña, A (España)

Política Urbanística e Centro Histórico
I Xornadas Municipais de Urbanismo
Nacional

Autores/as Lu Su
Lugar Pontedeume (España)

Elementos paisajísticos en los espacios urbanos
I Jornadas Internacionales sobre paisajismo
Internacional

Autores/as Cándido López González, Teresa Banet
Organizador CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E OBRAS PÚBLICAS
Lugar Santiago de Compostela (España)

A paisaxe e a súa irrealidade
I CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL
Internacional

Autores/as María Concepción Carreiro Otero, Cándido López González
Organizador CONSELLO DA CULTURA GALEGA
Lugar Santiago de Compostela (España)