Grupo de Investigación en Avaliación e Calidade Educativa (GIACE)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra. Eva María Espiñeira Bellón
Profesor/a Contratado/a Doutor/a
Data de alta 28/05/2012
Adscrición a deptos. Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Adscrición a centros Facultade de Ciencias da Educación
Código interno G000663

Contacto

Enderezo Facultade de Ciencias da Educación Campus de Elviña,s/n 15071 - A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1799
Fax  981167153
Correo

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO FORMACION PROFESIONAL (580207)
EDUCACION (ver 5802.03) (531204)
PEDAGOGIA EXPERIMENTAL (580105)
EVALUACION DE ALUMNOS (580106)
EDUCACION ESPECIAL;MINUSVALIDOS Y DEFICIENTES MENTALES (ver 6102.03 y 6103.05) (580205)
METODOS PEDAGOGICOS (ver 6104.02) (580107)
OTRAS (ESPECIFICAR) (580299)
ORIENTACION PROFESIONAL (610309)
ORGANIZACION Y DIRECCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (580202)
ASESORAMIENTO Y ORIENTACION EDUCACIONAL (610303)
PEDAGOGIA (580000)
Liñas de investigación

Atención á diversidade e inclusión socio-educativa

Avaliación, calidade e acreditación educativa

Xénero, igualdade e investigación en educación

Investigación na expresión musical

Orientación, titoría e desenvolvemento de competencias emocionais

Honestidade e integridade académica. Plaxio académico

Palabras chave Avaliación e calidade de institucións escolares e socieducativas; calidade de vida; acreditación de institucións educativas de educación; Xénero e igualdade; orientación laboral e profesional; Orientación e titoría; desenvolvemento e avaliación de competencias profesionais; Atención á diversidade, normalización, inclusión; expresión musical; Plaxio académico, honestidade e integridade académica

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

-Capacidades formativas evidenciadas específicamente polo número de teses de doutoramento dirixidas tanto de forma nacional como internacionalmente. -Capacidade de asesoramento a organizacións públicas no ámbito da Orientación Profesional,Formación e Orientación Laboral,Atención á Diversidade,Calidade,Sistemas de Xestión de Calidade,Sistemas de Garantía Interna de Calidade en Universidades,..e en ámbitos laborais específicos(Asociacións,Equipos Psicopedagóxicos,empresas de Recursos Humáns,consultorías..)

Elaboración de informes técnicos en plaxio académico en títulos de grao e máster a partir da opinión dos estudantes. Elaboración de informes externos sobre os recursos en integridade académica en institucións de educación superior

Recursos de equipamento Os propios do Departamento.Isto é: Infraestructuras: -Despachos de cada persoa integrante do grupo -Sala de Xuntas do departamento -Laboratorio do departamento. Recursos e equipamento: -Nos despachos cóntase con ordenador e conexión a Internet, teléfono, impresoras, escáner e mobiliario necesario.O despacho do coordinador dispón de material audiovisual(pantalla de proxección e proxector)que se pode empregar para pequenas reunións(en torno a 6 persoas) -A sala de xuntas é unha aula con mesa de reunións
Resultados transferíbeis O equipo desenvolveu ferramentas que permiten: - a formación en temas de integridade académica . A avaliación do plaxio en institucións de educación superior a partir da opinión dos seus estudantes a partir de ferramentas propias. Cóntase con aplicación informática de xestión de recollida, de análise de datos e elaboración de informes. - Avaliación dos recursos en integridade académica de institucións de educación superior. O grupo conta dos recursos informáticos que permiten a autoavaliación e de avaliación externa das institucións. -Resultádeos do grupo poden verse en plaxio.org

Membros do grupo

Dra./Dr. Eva María Espiñeira Bellón
Métodos de investigación e diagnóstico en educación
Coordinador/a
Dra./Dr. Jesús Miguel Muñoz Cantero
Métodos de investigación e diagnóstico en educación
PDI
Dra./Dr. Neves Arza Arza
Métodos de investigación e diagnóstico en educación
PDI
Dra./Dr. Aurelio Chao Fernández
Didáctica da expresión musical
PDI
Dra./Dr. Rocío Chao Fernández
Didáctica da expresión musical
PDI
Dra./Dr. Cristina Pérez Crego
Métodos de investigación e diagnóstico en educación
PDI
Dra./Dr. Vicente Castro Alonso
Didáctica da expresión musical
PDI
Dra./Dr. Estefanía Lema Moreira
Teoría e historia da educación
PDI
Alba Reirís Rodríguez
Doutorando/a
Spyridon Fakiolas
Doutorando/a
Elena Regueiro Álvarez
Doutorando/a
María Esperanza Iglesias Méndez
Doutorando/a
Abraham Felpeto Guerrero
Doutorando/a
Rubén Vázquez Sánchez
Doutorando/a
Nicolás López Jar
Métodos de investigación e diagnóstico en educación
Doutorando/a
Miguel Ángel Mateo Gijón
Didáctica da expresión musical
Doutorando/a
Patricia Pérez Ruano
Didáctica da expresión musical
Doutorando/a
Iris Gil Botana
Didáctica da expresión musical
Doutorando/a
Lucía García Expósito
Didáctica da expresión musical
Doutorando/a
Ana Isabel García Guimarey
Didáctica da expresión musical
Doutorando/a
Dra./Dr. Rubén Comas Forgas
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Beatriz Rial Gómez
C5 - Iniciación formación posdoutoral

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Integridade académica: visión do profesorado e estudantes das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia

Entidade financiadora de Galicia Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª. Espiñeira Bellón, M.ª Josefa Mosteiro García
Tipo Contrato
Datas Dende 04/03/2022 ata 04/11/2022

Análisis de las políticas institucionales ante las prácticas deshonestas en la realización de trabajos académicos en el sistema universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón y Mª Josefa Mosteiro García
Tipo Contrato
Datas Dende 18/03/2021 ata 18/10/2021

Análisis de las políticas institucionales ante las prácticas deshonestas en la realización de trabajos académicos en el Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª. Espiñeira Bellón, M.ª Josefa Mosteiro García
Tipo Contrato
Datas Dende 18/03/2021 ata 18/10/2021

ENTRANCES: Energy Transition from coal and carbon: effects on societies

Entidade financiadora programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea
Investigadores principáis Ricardo García Mira
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/05/2020 ata 31/10/2023

Estudo da percepción da comunidade educativa sobre as causas que producen plaxio académico en estudantes do Sistema Universitario de Galicia¿

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Universidades
Investigadores principáis Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª. Espiñeira Bellón
Tipo Contrato
Datas Dende 23/01/2020 ata 22/11/2020

Investigando no territorio para coñecer e recoñecer os centros educativos que traballan educación para o desenvolvemento e cidadanía global en Galicia (Fase II)

Entidade financiadora Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea)
Investigadores principáis Rosa María Méndez García e Alba Patricia Digón Regueiro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/07/2019 ata 30/11/2020

Resultados y analíticas de aprendizaje en la Educación Superior: un marco de acción desde la evaluación sostenible

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis María Soledad Ibarra Sáiz
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 26/04/2019 ata 26/04/2023

Estudo sobre op plaxio en estudantes do Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jesús Miguel Muñoz Cantero
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 28/03/2019 ata 28/10/2019

resultados y analíticas de aprendizaje en la educación superior: un marco de acción desde la evaluación sostenible

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Mª Soledad Ibarra Saiz, Gregorio Rodríguez Gómez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2019 ata 31/01/2022

Estudio sobre el plagio en estudiantes del Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jesús Miguel Muñoz Cantero
Tipo Contrato
Datas Dende 28/03/2019 ata 28/10/2019

Investigando no territorio para coñecer e recoñecer os centros educativos que traballan educación para o desenvolvemento e cidadanía global en Galicia (I)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Xunta de Galicia.
Investigadores principáis Alba Patricia Digón Regueiro; Rosa María Méndez García
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/11/2018 ata 01/11/2019

Investigando a dimensión global da educación para o desenvolvemento na educación secundaria obrigatoria e no ensino superior universitario de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Araceli Serantes Pazos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

Connecting (COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance)

Entidade financiadora Funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union Grant Agreement No 730222.
Investigadores principáis Trinity College Dublin
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2022

Investigando na Dimensión Global da EpD. Un proxecto piloto de investigación-acción colaborativa nun centro educativo de Galicia (Fase II)

Entidade financiadora Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea)
Investigadores principáis Renée DePalma Ungaro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/08/2016 ata 30/11/2017

Investigando a dimensión global da educación para o desenvolvemento. Un proxecto piloto de investigación-acción colaborativa nun centro educativo de Galicia. Fase I

Entidade financiadora Dirección Xeral de Relacións Exteriores (Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Renée DePalma Ungaro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2016

Explorando as posibilidades de extender a dimensión global da EpD en educación secundaria obligatoria. Unha investigación diagnóstica en centros educativos de Galicia

Entidade financiadora Dirección General de Relaciones Exteriores coa Unión Europea e Xunta de Galicia
Investigadores principáis Araceli Serantes Pazos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/09/2014 ata 30/11/2015

Green Lifestyles, Alternative Models and Upscaling Regional Sustainability (GLAMURS)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Ricardo Antonio García Mira/Adina Claudi
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Approche basée sur les droits dans l¿enseignement supérieur au Mahgreb (ABDEM)

Entidade financiadora Unión Europea (Agencia Ejecutiva de "Educación, audiovisual y cultura")
Investigadores principáis Ana Vega Gutierrez
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/12/2013 ata 30/11/2016

INVESTIGANDO EN LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO: UN ESTUDIO DE CASO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EL TESORO DE ACAHUALINCA

Entidade financiadora Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea
Investigadores principáis Mª del Mar Rodríguez Romero
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/09/2013 ata 30/11/2014

La primavera árabe: integración de los derechos fundamentales y las relaciones Iglesia-Estado en lso procesos constituyentes de las nuevas democracias

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Juan Ferreiro Galguera
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Mapa de los sistemas públicos de orientación y apoyo escolar en las CCAA (II): finalidades y funcionalidad. Comparación con los sistemas vigentes en la Unión Europea.

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación. VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011
Investigadores principáis Consuelo Vélaz de Medrano
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2015

Análisis del practicum en los planes de estudio de maestro y de profesorado de secundaria: hacia un modelo innovador de formación docente

Entidade financiadora Ministerio de Educación
Investigadores principáis Mercedes Gonzalez Sanmamed
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 29/12/2011 ata 31/10/2012

Low Carbon at Work: Modelling agents and organisations to achieve transition to a low carbon Europe (LOCAW)

Entidade financiadora 7º PROGRAMA MARCO - UNIÓN EUROPEA (Grant agreement 265155)
Investigadores principáis Ricardo García Mira
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Seguimiento de la evolución de los distintos modelos institucionales de orientación en las CCAA españolas. Análisis de sus fundamentos y evaluación de su eficiencia en el apoyo a la calidad y equidad. TIPO B

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Consuelo Vélaz de Medrano Ureta
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 30/12/2012

Análisis de los procesos de diseño, gestión y generalización de nuevos sistemas de orientación y apoyo escolar. Elaboración y contraste del modelo teórico en 6 Comunidades Autónomas

Entidade financiadora CIDE Ministerio de Educación
Investigadores principáis Dra. Consuelo Vélaz de Medrano
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

Contrato de traballo para obra ou servizo para a realización dun proxecto de investigación "Planificación e garantía de calidade e innovación docente para impulsar a adaptación ao EEES"

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Tipo Contrato
Datas Dende 10/05/2007 ata 30/11/2007

Evaluación y análisis de la situación y demandas familiares de las personas en edad escolar con autismo y trastornos generalizados del desarrollo e la Comunidad Autónoma de Galicia. La importancia de la elaboración de un censo

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 30/12/2006 ata 20/12/2008

Estudo e análise do imacto da utilización das TIC na atención ás persoas con discapacidade e as súas familias: calidade de vida e autoxestión

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 30/12/2006 ata 20/12/2008

Estudio e análise do impacto da utilización das TIC na atención ás persoas con discapacidade e ás súas familias: Calidade de vida e autoxestión

Entidade financiadora CESGA - S.A.X. CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
Investigadores principáis MANOEL BAÑA CASTRO
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 15/12/2006 ata 15/12/2010

Avaliación e análise da situación e demanda das persoas en idade escolar con trastornos de espectro autista en Galicia: A elaboración dun censo, demandas e necesidades das persoas con TEAAs/TXDse e as súas familias

Entidade financiadora Dirección xeral de Investigación,
Investigadores principáis Manuel Baña Castro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 12/10/2006 ata 12/10/2010

CONVENIO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN ENTRE A UDC E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA ( FUNDACIÓN CESGA )

Entidade financiadora FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CESGA)
Tipo Contrato
Datas Dende 13/12/2006 ata 31/12/2006

Calidade da educación e atención á diversidade

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/07/2002 ata 30/12/2004

Calidad educativa y atención a la diversidad

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jesús Miguel Muñoz Cantero
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 31/07/2002 ata 31/07/2004

Contrato de traballo de inserción para o Programa cooperación Xunta de Galicia-Universidade da Coruña "Asesoramento e información da UDC a través de novas tecnoloxías" (C 15 030 02 U H 38)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Contrato
Datas Dende 23/12/2002 ata 22/12/2003

A Investigación Educativa en Galicia

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Miguel Ángel Santos Rego
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 30/11/2001 ata 30/12/2002

Educación: Formación e novas tecnoloxías.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2003

Evaluación de la calidad en los centros educativos de E.S.O. en la CC.AA. de Galicia.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/08/1999 ata 25/08/2002

Redefinición de las prácticas y servicios de apoyo en la educación

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1999

La práctica evaluadora del profesorado universitario

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/1994 ata 24/10/1995

Sistema de indicadores para la evaluación de centros.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/01/1993 ata 13/01/1995

Redefinición de las prácticas y servicios de apoyo en educación

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1987 ata 01/01/1988

CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE PLAGIO ACADÉMICO ICAP-QCOVID-19_S, ICAP-QCOVID-19_T; ICAP-QDOC

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade
Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Maria Espiñeira Bellón, Porto Castro, Ana María, Mª Josefa Mosteiro García
Data de solicitude 20/04/2021
Data de concesión 20/04/2021

Percepciones sobre la evaluación de resultados de aprendizaje en títulos de máster

Autores/as Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Cristina Pérez Crego
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Vol. 1 Núm. 41 (páxs. 243 ata 261)
DOI https://doi.org/10.6018/rie.520831

RELACIÓN ENTRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN Y LA COMISIÓN DE PLAGIO ACADÉMICO

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Revista PROFESORADO. REVISTA DE CURRÍCULUM Y FORMACIÓN DE PROFESORADO Núm. 2 (páxs. 1 ata 23)
DOI https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i2.21194

Prácticas pedagógicas y competencia digital del docente de música de educación primaria durante la pandemia: un estudio comparativo entre Galicia (España) y Goiás (Brasil).

Autores/as Eliton Perpetuo Rosa Pereira, Carol Gillanders, Rocío Chao-Fernández
Revista Revista internacional Digilec Núm. 9 (páxs. 162 ata 179)
DOI https://doi.org/10.17979/digilec.2022.9.0.9397

Conceptualización del plagio académico desde la percepción de distintos agentes de la educación superior

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón, María Cristina Pérez Crego
Revista Innovaciones educativas Vol. 24 (páxs. 5 ata 20)
DOI https://doi.org/10.22458/ie.v24iespecial.4328

La Construcción de Ciudadanía con Conciencia Ética desde la Honestidad Académica

Autores/as Cristina Pérez Crego, Jesús Muñoz- Cantero, Eva Espiñeira Bellón
Revista Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación Vol. 3 Núm. 21 (páxs. 1 ata 1)
DOI https://doi.org/10.15366/reice2022.20.3.007

EL PROFESORADO FRENTE AL APRENDIZAJE AUTORREGULADO Y EL PLAGIO ACADÉMICO

Autores/as Eva María ESPIÑEIRA BELLÓN, Jesús-Miguel Muñoz-Cantero, Cristina Pérez Crego
Revista Psique Vol. XVIII Núm. 1 (páxs. 89 ata 193)
DOI https://doi.org/10.26619/2183-4806

Creación musical a través del tiempo: Revisión curricular en la educación secundaria obligatoria

Autores/as Vicente Castro-Alonso, Rocío Chao-Fernández
Revista International Technology Science and Society Review Vol. 11 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.37467/revtechno.v11.4410

El perfil profesional del docente de Música en Educación Secundaria. La creación musical desde una aproximación basada en competencias.

Autores/as Vicente Castro Alonso, Rocío Chao-Fernández
Revista Human Review, International Humanities Review Vol. 11 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.3934

El alumnado universitario ante la comisión de plagio por parte de sus compañeros/as

Autores/as M.ª Josefa Mosteiro García, Ana Porto Castro, Eva Maria Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 39 Núm. 2 (páxs. 391 ata 409)

Siguiendo las "reglas del juego": la aleatoriedad e indeterminación como casilla de salida de la composición en el aula

Autores/as Vicente Castro-Alonso, Aurelio Chao-Fernández, Cristina Pérez Crego
Revista Revista internacional Digilec (páxs. 1 ata 20)

Medidas para combatir el plagio en los procesos de aprendizaje

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Maria Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego
Revista Educación XXI Vol. 24 Núm. 2 (páxs. 97 ata 120)
DOI https://doi.org/10.5944/educxx1.28341

Valores cohesivos de la creación musical en el aula: estudio intercultural a través del gamelán indonesio

Autores/as Vicente Castro-Alonso, Rocío Chao-Fernández
Revista Arsteduca Vol. 29 (páxs. 182 ata 194)

El proceso formativo de citación y las necesidades del alumnado universitario

Autores/as Porto Castro, Ana María, Cristina Pérez Crego, Mª Josefa Mosteiro García, Álvaro Lorenzo Rey
Revista REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO (REIFOP) Vol. 24 Núm. 2 (páxs. 17 ata 33)
DOI https://doi.org/10.6018/reifop.453701

Ciberplagio como soporte digital en la realización de trabajos académicos

Autores/as EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Enelina María Gerpe Pérez, María Dolores Castro Pais
Revista Comunicar Núm. 68 (páxs. 1 ata 10)

Audacity como herramienta para la creación de materiales educativos. Una aproximación a través del MOOC ¿Música para el siglo XXI¿.

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Rubén Vázquez-Sánchez, Abraham Felpeto-Guerrero
Revista REVISTA LATINOAMERICANA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 121 ata 137)

La honestidad académica como criterio de evaluación de los trabajos del alumnado universitario.

Autores/as Eva María Espiñeira-Bellón, Mosteiro-García, Mª J.,, Jesús-Miguel Muñoz-Cantero, Porto Castro, Ana María
Revista Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa Vol. 1 Núm. 26 (páxs. 1 ata 19)

Análisis confirmatorio de la estructura factorial de la ansiedad hacia las matemáticas.

Autores/as Vicente López-Chao, Mato-Vázquez, D., Rocío Chao-Fernández
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA (páxs. 221 ata 237)

La grabación musical como herramienta de aprendizaje. Implicaciones educativas para el alumnado

Autores/as Aurelio Chao-Fernández, Cristina Pérez Crego, Rocío Chao-Fernández
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 71 ata 83)

Mapeando colaborativamente las experiencias de educación para el desarrollo y ciudadanía global

Autores/as Alba Patricia Digón Regueiro, Cristina Pérez Crego, Laura Cruz Lopez, Rosa Mª Mendez Garcia
Revista REVISTA DE FOMENTO SOCIAL Vol. 75 Núm. 2 (páxs. 217 ata 242)

Percepcións do alumnado sobre o plaxio académico no Sistema Universitario de Galicia

Autores/as María Cristina Pérez Crego, Enelina María Gerpe Pérez, Álvaro Lorenzo Rey, Lucía Lareo Pena
Revista EDUGA. REVISTA GALEGA DO ENSINO Vol. 79

Influence of Musical Learning in the Acquisition of Mathematical Skills in Primary School

Autores/as Aurelio Chao-Fernández, Dorinda Mato-Vázquez, Rocío Chao-Fernández
Revista Mathematics Vol. 8 Núm. 2003 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.3390/math8112003

Contribución a la conservación del patrimonio musical en educación Primaria. Estudio de caso en Galicia en 2003 y 2019

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Vicenta Gisbert-Caudeli, Aurelio Chao-Fernández
Revista Revista Electrónica de LEEME Núm. 45 (páxs. 111 ata 125)

Las grabaciones musicales como recurso digital promotor de la creatividad

Autores/as Aurelio Chao-Fernández, María Cristina Pérez Crego, Rocío Chao-Fernández
Revista Creatividad y Sociedad - Revista de la Asociación para la Creatividad (ASOCREA) Vol. 33 (páxs. 179 ata 202)

Sexism in Lyrics of Children¿s Songs in School and Family Environment

Autores/as Aurelio Chao-Fernández, Rocío Chao-Fernández, Carmen López-Chao
Revista Education Sciences Vol. 10 Núm. 300 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.3390/educsci10110300

Análisis de la percepción de las familias sobre la educación musical en la escuela

Autores/as Rocío Chao-Fernández, María Cristina Pérez Crego, Aurelio Chao-Fernández
Revista Revista internacional Digilec Vol. 6 (páxs. 75 ata 88)

Revista Internacional Digilec

Autores/as Aurelio Chao-Fernández
Revista Revista internacional Digilec

Tras la estela pedagógica de Schönberg: el dodecafonismo como medio de composición musical en el aula de secundaria

Autores/as Vicente Castro-Alonso
Revista Revista internacional Digilec Vol. 7 (páxs. 29 ata 48)

Emotional Training and Modification of Disruptive Behaviors through Computer-Game-Based Music Therapy in Secondary Education

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Vicenta Gisbert-Caudeli, Rubén Vázquez-Sánchez
Revista Applied Sciences (páxs. 1 ata 21)
DOI https://doi.org/10.3390/app10051796

Cuestionario para la detección del plagio académico en estudiantes de doctorado (CUDECO-DOU)

Autores/as Eva Espiñeira Bellón, Mª José Mosteiro García, Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Ana Mª Porto-Castro
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Núm. 2 (páxs. 156 ata 166)

Validación del cuestionario de atribuciones para la detección de coincidencias en trabajos académicos

Autores/as Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Nuria Rebollo-Quintela, Mosteiro-García, Mª J.,, Ocampo-Gómez, C.
Revista Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa (páxs. 1 ata 16)
DOI https://doi.org/10.7203/relieve.25.1.13599

Validación del constructo de autodeterminación a través de la escala ARC-INICO para adolescentes

Autores/as J. Miguel Muñoz Cantero, Luisa Losada-Puente
Revista Revista Española de Pedagogía. Vol. 77 Núm. 272 (páxs. 143 ata 162)

A systematic review of the assessment of quality of life in adolescents

Autores/as Luisa Losada-Puente, Alexandra M. Araújo, Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel
Revista SOCIAL INDICATORS RESEARCH Vol. 105 Núm. 3 (páxs. 461 ata 482)
DOI https://doi.org/10.1007/s11205-019-02171-3

Análise da situación actual da Educación Musical nos centros de educación primaria

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Eva Espiñeira Bellón, Rubén Calviño-Vázquez
Revista EDUGA. REVISTA GALEGA DO ENSINO Núm. 77 (páxs. 1 ata 6)

Fractions and Pythagorean Tuning¿An Interdisciplinary Study in Secondary Education

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Mato-Vázquez, D., Aurelio Chao-Fernández
Revista Mathematics Vol. 7 Núm. 12 (páxs. 1 ata 13)

Efectos de enseñar matemáticas a través de actividades musicales

Autores/as Dorinda Mato-Vázquez, Rocío Chao-Fernández, Aurelio Chao-Fernández
Revista Revista latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 163 ata 184)
DOI https://doi.org/10.12802/relime.19.2222

El alumnado universitario ante políticas institucionales y de aula sobre plagio

Autores/as Porto Castro, Ana María, Eva M Espiñeira Bellón, Luisa Losada-Puente, Enelina María Gerpe Pérez
Revista Bordón. Revista de Pedagogía Vol. 71 Núm. 2 (páxs. 139 ata 153)
DOI https://doi.org/10.13042/bordon.2019.69104

ELEMENTOS PREDICTORES DEL RENDIMIENTO MATEMÁTICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, María Alicia Arias Rodríguez, Mato-Vázquez, D.
Revista PROFESORADO. REVISTA DE CURRÍCULUM Y FORMACIÓN DE PROFESORADO Vol. 22 Núm. 3 (páxs. 391 ata 413)

Apoyos y autodeterminación en la escuela inclusiva: orientaciones para la obtención de resultados personales positivos

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada-Puente, Nuria Rebollo Quintela
Revista Revista española de orientación y psicopedagogía REOP

Adaptación del cuestionario de evaluación de la calidad de vida de alumnos adolescentes (CCVA, Gómez-Vela&Verdugo) en Galicia (España)

Autores/as Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 36 Núm. 2

Implicaciones de la actitud docente en la calidad de vida del alumnado con alteraciones del desarrollo intelectual

Autores/as Jesús-Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada-Puente
Revista Educación XXI Vol. 21 Núm. 2

Creatividad y Sociedad

Autores/as Aurelio Chao-Fernández
Revista Creatividad y Sociedad - Revista de la Asociación para la Creatividad (ASOCREA)

Creatividad en el aprendizaje instrumental: lenguaje metafórico, velocidad del procesamiento cognitivo y cinestesia

Autores/as Ruth Alonso-Jartín, Rocío Chao-Fernández
Revista Creatividad y Sociedad - Revista de la Asociación para la Creatividad (ASOCREA) Vol. 28 (páxs. 7 ata 30)

Estudio de las actitudes hacia las matemáticas en estudiantes universitarios

Autores/as Mato-Vázquez, D., Carlos Soneira, J. Miguel Muñoz Cantero
Revista Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas Vol. 97 (páxs. 7 ata 20)

SEXO, ACTITUD Y RENDIMIENTO EN MATEMÁTICAS. VARIABLES PREDICTORAS

Autores/as Mato-Vázquez, D., Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Alicia Arias Rodríguez
Revista Estudios sobre educación Vol. 35 (páxs. 429 ata 451)

La tutoría durante el proceso de desarrollo del TFG y TFM: análisis del grado de utilidad y satisfacción del alumnado

Autores/as Nuria Rebollo-Quintela, Eva María Espiñeira-Bellón
Revista EDUCATIO SIGLO XXI Vol. 35 Núm. 2 (páxs. 161 ata 180)

Análisis del desempeño profesional del agente evaluador en instituciones de diversidad funcional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Luisa Losada-Puente
Revista Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa Vol. 23 Núm. 1 (páxs. 1 ata 27)
DOI https://doi.org/10.7203/relieve.23.1.3920

Quality or life, adolescence ans inclusive schools: comparing regular ans special needs students

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada Puente
Revista BORDON Vol. 69 Núm. 1 (páxs. 139 ata 154)

"Mulleres colleiteiras¿ e alumnado de Educación Social: unha experiencia de aprendizaje e servizo

Autores/as Arza, N., Laura Cruz Lopez, Araceli Serantes Pazos
Revista AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE Vol. 23-24 (páxs. 393 ata 400)
DOI https://doi.org/10.17979/ams.2017.23-24.0.3392

Calidad de vida en adolescentes: Evaluación de necesidades basada en factores personales

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Luisa Losada Puente
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. extr. Núm. 11 (páxs. 6 ata 10)

Inseguridad, precariedad e inestabilidad: retrato de la inserción laboral femenina

Autores/as Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 122 ata 131)

A Presenza de estereotipos de xénero nunha mostra de estudantes de formación profesional da rama sanitaria

Autores/as Mª Josefa Mosteiro García, Porto Castro, Ana María, Jesús Muñoz- Cantero
Revista EDUGA. REVISTA GALEGA DO ENSINO Vol. 73 Núm. 2 (páxs. 1 ata 9)

Impacto del uso de estrategias metacognitivas en la enseñanza de las matemáticas

Autores/as Dorinda Mato-Vázquez, Eva Espiñeira Bellón, Vicente López-Chao
Revista Perfiles educativos Vol. 39 Núm. 158

Online Interactive Storytelling as a strategy for learning music and for integrating pupils with hearing disorders into Early Childhood Education (ECE).

Autores/as Rocio Chao-Fernandez, Sara Román-García, Aurelio Chao-Fernández
Revista Procedia. Social and Behavioral Sciences Journal Vol. 1 Núm. 237 (páxs. 17 ata 22)
DOI https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.005

Analysis of the use of ICT through music interactive games as educational strategy

Autores/as Rocio Chao-Fernandez, Sara Román-García, Aurelio Chao-Fernández
Revista Procedia. Social and Behavioral Sciences Journal Vol. 1 Núm. 237 (páxs. 576 ata 580)
DOI https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.109

Should the students be engaged in the higher education quality assurance? (perspectives of students and quality assurance department)

Autores/as Neli Merabishvili, Mzia Tsereteli, Eva Maria Espiñeira Bellón
Revista The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciencies Vol. 7 (páxs. 52 ata 62)

O piano matemático

Autores/as Dorinda Mato-Vázquez, Rocio Chao-Fernandez, Aurelio Chao-Fernández
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 6 (páxs. 1 ata 5)

Atribuciones causales en el plagio académico por parte de los estudiantes universitarios

Autores/as Nuria Rebollo-Quintela, Eva Espiñeira-Bellón, Jesús-Miguel Muñoz-Cantero
Revista Revista de estudios e investigación en psicología y educación Vol. Ext Núm. 6 (páxs. 192 ata 196)

Quality of life, adolescence and inclusive schools: Comparing regular and special needs students

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada-Puente, Leandro Almeida
Revista Bordón. Revista de Pedagogía Vol. 69 Núm. 1 (páxs. 139 ata 154)
DOI https://doi.org/10.13042/bordoon.2016.48977

Evaluación del impacto de políticas orientadas a la inserción sociolaboral mediante matching

Autores/as Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 34 Núm. 1 (páxs. 87 ata 102)

Differences mathematics and music teaching-learning process between A Coruna and Lisbon

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Dorinda Mato-Vazquez, Aurelio Chao-Fernández
Revista New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. Vol. 11 (páxs. 93 ata 98)
DOI https://doi.org/10.18844/prosoc.v2i11.1908

Evaluación del impacto de políticas orientadas a la inserción socio-laboral mediante matching

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo-Quintela
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 34 Núm. 1 (páxs. 87 ata 102)

El Practicum en Psicopedagogía: análisis comparativo entre áreas de conocimiento

Autores/as Nuria Rebollo Quintela, María Alicia Arias Rodríguez, Eva María Espiñeira Bellón
Revista Revista complutense de educación Vol. 27 Núm. 1 (páxs. 309 ata 327)

Las píldoras formativas: diseño y desarrollo de un modelo de evaluación en el Espacio Europeo de Educación Superior

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo-Quintela
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN Vol. 2 Núm. 14 (páxs. 156 ata 169)

ANXIETY TOWARDS MATHEMATICS IN THE STUDENTS OF THE CONALEP CAMPUS VERACRUZ-1: A COMPARATIVE STUDY OF THE MORNING AND AFTERNOON SHIFTS IN VERACRUZ, MÉXICO

Autores/as Arturo, García-Santillán, Mato-Vázquez, D., Jesús Miguel Muñoz Cantero, Daniel Rodríguez
Revista Revista Internacional de Investigación e Innovación en Didáctica de las Humanidades y las Ciencias Núm. 3 (páxs. 55 ata 75)

Ansiedad hacia las matemáticas en los estudiantes del CONALEP del Campus Veracruz-1: un estudio de los grupos de la mañana y de la tarde en Veracruz, México

Autores/as Arturo García-Santillán, Dorinda Mato Vázqeuz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Daniel Ortega Santillán
Revista Revista Internacional de Investigación e Innovación en Didáctica de las Humanidades y las Ciencias Vol. 3 (páxs. 55 ata 75)

Influence of Physical Learning Environment in Student¿s Behavior and Social Relations

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, García-Mira, R., Vicente A. López Chao
Revista The Anthropologist Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 249 ata 253)

Análisis descriptivo del impacto de Sistemas de Gestión de Calidad (EFQMe ISO) en centros de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma Gallega.

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón, Mato-Vázquez, D., M. del Carmen Mariño
Revista REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO (REIFOP) Vol. 19 Núm. 3 (páxs. 103 ata 113)

Strategies to prevent anxiety towards mathematics

Autores/as Dorinda Mato-Vázquez, Rocío Chao-Fernández, Aurelio Chao-Fernández
Revista New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. Vol. 11 (páxs. 99 ata 104)
DOI https://doi.org/10.18844/prosoc.v2i11.1909

Attraction factors into space as a required elmenet of psysical learning envirioment. A review

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, García-Mira, R., Vicente López-Chao
Revista New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. Vol. 11 (páxs. 130 ata 131360)

Concepciones del alumnado de Grado de Educación Infantil sobre las matemáticas

Autores/as Mª Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao, Miriam Carretero
Revista Revista de estudios e investigación en psicología y educación Vol. Ext Núm. 6 (páxs. 1 ata 5)

Análisis estadístico de los resultados de las pruebas de rendimiento académico del alumnado de la ESO, participante en los Premios Extraordinarios

Autores/as Mª Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao, Francisco Jesús Ferreiro
Revista Revista española de orientación y psicopedagogía REOP Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 25 ata 43)

Future teachers and their attitude towards the inclusion of people with disabilities. A gender-based perspective

Autores/as Nuria Calvo, M Isabel Novo-Corti, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Revista ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 31 Núm. 1 (páxs. 155 ata 171)
DOI https://doi.org/10.6018/analesps.31.1.163631

Los futuros docentes y su actitud hacia la inclusión de personas con discapacidad. Una perspectiva de género

Autores/as Isabel Novo-Corti, Jesús-Miguel Muñoz-Cantero, Nuria Calvo-Babío
Revista ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 31 Núm. 1 (páxs. 155 ata 171)

Calidad de vida en alumnado con discapacidad intelectual y del desarrollo: principales instrumentos de medida.

Autores/as Luisa Losada-Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista PSICOLOGÍA, EDUCAÇAO E CULTURA Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 93 ata 107)

La formación musical del profesorado especialista en los CEIP gallegos

Autores/as Rocío Chao, Mª Dorinda Mato Vázquez, Vicente López Pena
Revista REVISTA PORTUGUESA DE EDUCAÇAO Vol. 28 Núm. 2 (páxs. 111 ata 131)

Os servizos de orientación na educación infantil e primaria en Galicia: xénese, implantación e evolución

Autores/as Arza, N., Rodríguez-Romero, Mar
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Núm. 11
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.11.1159

Dimensión Global e Educación para o Desenvolvemento: perspectivas do profesorado de secundaria

Autores/as Araceli Serantes Pazos, Zapico, M. H., Cristina Pérez Crego, Vanessa Pazos Leis
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. extr Núm. 8 (páxs. 95 ata 99)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.08.561

Actividades interdisciplinares de Matemáticas y Música

Autores/as Mato-Vázquez, D., Rocío Chao-Fernández
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr Núm. 6 (páxs. 1 ata 5)

Influencia del diseño del espacio en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Revisión

Autores/as Jesús-Miguel Muñoz-Cantero, Ricardo García-Mira, Vicente López Chao
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 13 (páxs. 63 ata 67)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.13.321

Perfil y competencias del profesional como evaluador en instituciones de atención a personas con discapacidad intelectual

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada Puente, Eva M Espiñeira Bellón
Revista SIGLO CERO Vol. 46 Núm. 4 (páxs. 59 ata 74)

CONDICIONANTES PERSONALES Y AMBIENTALES DE LA CONDUCTA AUTODETERMINADA EN LA ADOLESCENCIA CON ALTERACIONES DEL DESARROLLO INTELECTUAL

Autores/as Manoel Baña Castro, Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista Revista Portuguesa de Educaçao. Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 283 ata 292)

Análisis de las diferencias de rendimiento del alumnado de centros urbanos y no urbanos a partir de los resultados de los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria

Autores/as Rocío Chao, Francisco Jesús Ferreiro, Mato Vázquez, Mª Dorinda
Revista Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal) Vol. 19 Núm. 3 (páxs. 1 ata 19)

Perfil, funciones y competencias del educador social a debate: análisis de la trayectoria de la formación de profesionales de la educación social

Autores/as Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Revista Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa Vol. 46 Núm. 4 (páxs. 59 ata 75)

¿Se trabajan de forma interdisciplinar música y matemáticas en educación infantil?

Autores/as Rocío Chao, Mª Dorinda Mato Vázquez, Andrea López-Chao
Revista Educaçao e pesquisa Vol. 41 Núm. 4 (páxs. 1009 ata 1022)

Beneficios de la Música en conductas disruptivas en la adolescencia

Autores/as Rocío Chao, Mª Dorinda Mato Vázquez, Vicente López Pena
Revista Revista Actualidades Investigativas en Educación Vol. 15 Núm. 3 (páxs. 1 ata 24)

Las iniciativas de consumo responsable como espacios de innovación comunitaria y aprendizaje social

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. ext Núm. 14 (páxs. 14 ata 28)

A atención á diversidade como eixo na construción do labor da Orientación en Educación Primaria

Autores/as María Cristina Pérez Crego
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 11 (páxs. 108 ata 112)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.11.1113

Actividades interdisciplinares de Matemáticas y Música para Educación Infantil

Autores/as Rocío Chao, Mª Dorinda Mato Vázquez, Aurelio Chao
Revista Revista de estudios e investigación en psicología y educación Vol. Ext Núm. 6 (páxs. 1 ata 5)

Evaluación de la formación mediante indicadores de calidad

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Nuria Rebollo Quintela
Revista Revista de estudios e investigación en psicología y educación Vol. Extr. Núm. 10 (páxs. 99 ata 103)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.10.471

Influencia del diseño del espacio en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Ricardo García-Mira, Vicente López-Chao
Revista Revista de estudios e investigación en psicología y educación Vol. 13 (páxs. 1 ata 5)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.13.321

Calidad de vida y autodeterminación en centros de educación ordinaria: Estudio de casos múltiples

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada Puente
Revista Revista de estudios e investigación en psicología y educación Vol. 11 (páxs. 1 ata 6)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.11.236

Calidad de vida y autodeterminación en alumnado con discapacidad incluido en aulas ordinarias

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada Puente, Nuria Rebollo Quintela
Revista Revista de estudios e investigación en psicología y educación Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 18 ata 26)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.2.2.383

O LEGADO DAS MULLERES NA ANTIGÜIDADE CLÁSICA

Autores/as Rocío Chao, Mª Dorinda Mato Vázquez
Revista Criterios, res publica fulget Vol. 13 (páxs. 146 ata 161)

Panorámica del Nacionalismo Musical en la Galicia del S. XIX: recopilación y difusión.

Autores/as Rocío Chao, Mª Dorinda Mato Vázquez, Vicente López Pena
Revista Criterios, res publica fulget Vol. 13 (páxs. 162 ata 174)

Análisis del rendimiento académico por género medido a través del premio extraordinario de la ESO

Autores/as Francisco Jesús Ferreiro, Mª Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao
Revista REVISTA DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS Y SOCIOLÓGICAS Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 53 ata 76)

Dimensión afectiva hacia la matemática: Resultados de un Análisis en Educación Primaria

Autores/as Mato Vázquez, Mª Dorinda, Eva María Espiñeira Bellón, Rocío Chao-Fernández
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 32 Núm. 1 (páxs. 57 ata 72)

Moderator effect of time orientation patterns in achieving self-regulated learning

Autores/as Calixto Gutiérrez Braojos, Honorio Salmerón Pérez, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 267 ata 287)

Influencia de la profesión de los padres en la ansiedad hacia la matemática y su relación con el rendimiento académico en alumnos de secundaria.

Autores/as Maria Dorinda Mato Vazquez, Rocío Chao-Fernández, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista Revista Portuguesa de Educaçao. Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 69 ata 77)

Music therapy in adolescent disruptive behaviour

Autores/as Rocío Chao-Fernández, María Dorinda Mato Vázquez, Francisco Jesús Ferreiro
Revista Procedia. Social and Behavioral Sciences Journal Vol. 1 Núm. 132 (páxs. 608 ata 614)

The education project in the spanish univesity according to the european higher education area

Autores/as Jesús Muñoz- Cantero
Revista Calidad en la Educación Núm. 40 (páxs. 319 ata 334)

El proyecto docente en la Universidad española según el Espacio Europeo de Educación Superior

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Dorinda Mato Vázquez
Revista Calidad en la Educación Núm. 40 (páxs. 319 ata 334)

Percepción de competencias en el EEES: análisis en el Grado de Educación Primaria

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Eva Mª Espiñeira Bellón
Revista REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO (REIFOP) Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 123 ata 139)

El escenario de la calidad en la Universidad Españla

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Carmen Pozo Muñoz
Revista REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO (REIFOP) Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 1 ata 16)

La función tutorial del profesorado: estudio evaluativo en tres universidades federales brasileñas

Autores/as Arza, N., José Javier de Salvador González, Suely Mascarenhas
Revista REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO (REIFOP) Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 105 ata 122)

A inclusión das persoas con discapacidade nas universidades presenciais desde o punto de vista dos seus pares: a perspectiva de xénero (Social Inclusion of Disabled People in Traditional Universities from the Point of View of their Peers: A Gender Perspective)

Autores/as María Isabel Novo Corti, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Patricia Mª Becerra-Amado
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO Vol. 4 (páxs. 365 ata 389)

O papel dos factores afectivos cara as matemáticas en Educación Primaria

Autores/as María Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao-Fernández, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 111 ata 123)

Idesarrollo, dominio y relevancia de competencias en el grado en educación social

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Eva Mª Espiñeira Bellón
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 227 ata 247)

Análisis de las actitudes, de los jóvenes trabajadores del sector textil hacia la discapacidad: Diferencias por razón de género

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Isabel Novo-Corti, Nuria Rebollo Quintela
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 31 Núm. 1 (páxs. 93 ata 115)
DOI https://doi.org/10.6018/rie.31.1.151811

Desarrollo, Dominio y Relevancia de competencias en el Grado de Educación Social

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Eva María Espiñeira Bellón
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 227 ata 247)

An active labour market policy evaluation: the Puesto a Puesto Programme

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela
Revista Journal of Educational Sciences Vol. 28 Núm. 2 (páxs. 92 ata 101)

La inclusión de los estudiantes universitarios con discapacidad en las universidades presenciales: actitudes e intención de apoyo por parte de sus compañeros

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Isabel Novo-Corti, Eva María Espiñeira-Bellón
Revista Estudios sobre educación Núm. 24 (páxs. 103 ata 124)

La autoevaluación y el diseño de planes de mejora en centros educativos como proceso de investigación e innovación en Educación Infantil y Primaria

Autores/as Eva María ESPIÑEIRA BELLÓN
Revista REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO (REIFOP) Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 145 ata 155)

Evaluación de centros, calidad de la enseñanza y atención a las necesidades educativas especiales. Propuesta de un mdodelo inclusivo de atención a la diversidad

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Revista Revista de Investigación Educativa. Conecta2 Núm. 6 (páxs. 36 ata 58)

Inclusión de los estudiantes universitarios con discapacidad en entornos normalizados: La importancia de las actitudes de los compañeros.

Autores/as Mª Isabel Novo Corti, Barreiro Gen, I, Ramil Díaz, M., Cristina Calvo Porral, Laura Varela Candamio, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Vites Pinte, C
Revista SIGLO CERO Vol. 241 Núm. 43 (páxs. 92 ata 148)

Los estudiantes universitarios ante la inclusión de sus compañeros con discapacidad: indicadores basados en la teoría de la acción razonada para los estudios de economía y empresa en la Universidad de A Coruña

Autores/as Mª Isabel Novo Corti, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista Revista española de orientación y psicopedagogía REOP Vol. 23 Núm. 2 (páxs. 105 ata 106)

La autoevaluación y el diseño de planes de mejora en centros educativos como proceso de investigación e innovación en Educación Infantil y Primaria

Autores/as Eva Mª Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Marcos Fernando Ziemer
Revista REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO (REIFOP) Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 145 ata 155)

Cambio de ruta del transporte escolar fruto de un trabajo cooperativo

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Núm. 19 (páxs. 217 ata 226)

Análisis de las actitudes de los jóvenes universitarios hacia la discapacidad: un enfoque desde la teoría de la acción razonada

Autores/as Novo-Corti, Isabel, Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Calvo-Porral, Cristina
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 1 ata 261)

Efectos generales de las variables Actitud y Ansiedad sobre el rendimiento en matemáticas en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. Implicaciones para la práctica educativa

Autores/as Maria Dorinda Mato Vazquez, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista Revista Portuguesa de Educaçao. Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 27 ata 40)

Plan de mejoras fruto de la evaluación de la calidad de la atención a la diversidad en un centro educativo

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 28 Núm. 2 (páxs. 245 ata 264)

Hacia la mejora del Plan Individual de Formación del Residente

Autores/as Eduardo Romero Sánchez, Pilar Martínez Clares, Miriam Martínez Juárez, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista Revista española de orientación y psicopedagogía Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 121 ata 136)

Hacia un cambio en la atención a los alumnos con parálisis cerebral

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Javier Martín Betanzos
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE LA EDUCACIÓN Vol. 54 Núm. 2 (páxs. 1 ata 12)

La integración de alumnos con parálisis cerebral en los centros ordinarios de Galicia

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Javier Martín Betanzos
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 107 ata 119)

La integración de alumnos con parálisis cerebral en los centros ordinarios de Galicia

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Javier Martín Betanzos
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 1 (páxs. 107 ata 119)

¿Es necesario profesionalizar la figura del tutor de especialistas en formación sanitaria?

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz, Miriam Martínez Juárez, Pilar Martínez Clares
Revista Revista Portuguesa de Educaçao. (páxs. 101 ata 114)

¿Es difícil ser Tutor Sanitario?

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Miriam Martínez Juárez, Pilar Martínez Clares
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 17 Núm. 12 (páxs. 263 ata 273)

Los Sistemas de Garantía de Calidad. Una Directriz Europea

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA FUENTES (ELECTRÓNICA) Núm. 9 (páxs. 118 ata 150)

Eduardo Diehl de Souza (A Coruña, 1910-1992): entre o popular e o culto

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Juan Pérez Berná
Revista ETNO-FOLK, REVISTA GALEGA DE ETNOMUSICOLOXÍA Núm. 13 (páxs. 49 ata 61)

Santos e Meigas, idilio campesino en un acto. Libreto de Manuel Linares Rivas. Música de José Baldomir Rodríguez

Autores/as Juan Pérez Berná, Margarita Soto Viso, Rocío Chao-Fernández, Carlos Blanco Dávila
Revista REVISTA DE MUSICOLOGÍA DEL SEDEM (páxs. 35 ata 51)

A orientaçâo e a titoria no sistema educativo español

Autores/as Arza, N.
Revista Revista Amazônica. Revista de Psicopedagogia, Psicologia Escolar e Educaçao Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 56 ata 77)

Rendimiento Académico y Enfoques de Aprendizaje: Una aproximación a la realidad de la Enseñanza Superior Brasileña en la Región Norte

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Marcos Fernando Ziemer
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 27 Núm. 2 (páxs. 303 ata 319)

Análisis de las actitudes respecto a las matemáticas en alumnos de ESO

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 16 (páxs. 195 ata 215)

Aprendizaje de competencias en educación superior

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Pilar Martínez Clares, Mirian Martínez Juárez
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 16 (páxs. 195 ata 215)

Diagnóstico de las necesidades educativas en alumnos con parálisis cerebral.

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Javier Martín Betanzos
Revista Revista española de orientación y psicopedagogía Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 186 ata 204)

Formación basada en competencias en educación sanitaria:aproximaciónes a enfoques y modelos de competencia.

Autores/as Pilar Martínez Calres, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mirian Martínez Juárez
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Vol. 14 Núm. 2 (páxs. 1 ata 23)

Formación basada en competencias en educación sanitaria: aproximaciones a enfoques y modelos de competencia

Autores/as Pilar Martínez Clares, Miriam Martínez Juárez, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Vol. 14 Núm. 2 (páxs. 1 ata 22)

El "contexto" y las "metas y objetivos" como elementos clave en la calidad de la atención a la diversidad en centros no universitarios.

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Sandra Casar Domínguez
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 0 ata 0)

Diseño y validación de un cuestionario para medir las actitudes hacia las matemáticas en alumnos de ESO

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 13 Núm. 11 (páxs. 413 ata 424)

Elaboración y estructura factorial de un cuestionario para medir la "ansiedad hacia las Matemáticas" en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 221 ata 234)

Elaboración y estructura factorial de un cuestionario para medir la ansiedad hacia las matemáticas en alumnos de ESO

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 221 ata 231)

Dalí Arte, Dalí Ciencia; Dalí Sueño; Dalí Realidad, Dalí

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Marina Fernández Bouza, María José Fernández Yáñez, Rosa Ana Fernández, María José Vergara Leonardo
Revista GAMMA- REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. (páxs. 0 ata 0)

Diseño y Validación de un cuestionario para medir las actitudes hascia las matemáticas en alumnos de ESO

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Dorinda Mato Vázquez
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 13 Núm. 11 (páxs. 413 ata 424)

La formación del profesorado en las tecnologías de la información y comunicación

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodríguez-Machado, E.
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 13 Núm. 11 (páxs. 339 ata 352)

Energías Renovables

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Marina Fernández Bouza, María José Fernández Yáñez, Rosa Ana Fernández, Aurora Ruíz Fernández
Revista IDEA. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE AULA. Núm. 11 (páxs. 43 ata 46)

Dalí Arte, Dalí Ciencia; Dalí Sueño; Dalí Realidad, Dalí

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Marina Fernández Bouza, María José Fernández Yáñez, Rosa Ana Fernández, María José Vergara Leonardo
Revista IDEA. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE AULA. Núm. 11 (páxs. 99 ata 109)

Calidad educativa y atención a la diversidad desde un marco legislativo en la comunidad autónoma de Galicia

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Rafael Rodriguez Machado
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 12 Núm. 10 (páxs. 71 ata 84)

Indicadores de calidad para evaluar el personal de administración y servicios de la Universidad de A Coruña

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Paula Rios de Deus
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 472 ata 496)

Atención a la diversidad de calidad

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Paula Rios de Deus, Eva Marìa Espiñeira Bellón
Revista Revista española de orientación y psicopedagogía Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 413 ata 424)

Análisis de la atención a la diversidad como aspecto de la calidad. Elaboración de un instrumento y estudio piloto

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Revista PARADIGMA Núm. 2 (páxs. 7 ata 32)

Musichao, Xogo educativo musical

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Revista IDEA. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE AULA. Núm. 10 (páxs. 63 ata 65)

Internet como herramienta socializadora para entornos educativas

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodríguez-Machado, E.
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 10 Núm. 8 (páxs. 2215 ata 2230)

La práctica de la orientación profesional en la tutoría de la enseñanza secundaria.

Autores/as Isabel Martínez Fontela, Arza, N., Eva María Meilán Lago
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 10 Núm. 8 (páxs. 2288 ata 2299)

Indicadores de evaluación de la investigación en educación superior

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 10 Núm. 8 (páxs. 93 ata 110)

Calidad de educación en la atención a la diversidad.

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 8 Núm. 6 (páxs. 291 ata 320)

Universitarios y profesionales, diagnóstico de estilos de aprendizaje.

Autores/as Carmen García-Fuentes de la Fuente, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 339 ata 356)

Los enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios españoles.

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz, Leonor Buendía, José Cajide Val y Colbs, Encarnación Soriano Ayala, Fuensanta Hernández Pina
Revista REVISTA DE INVESTIGACION CLINICA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 465 ata 489)

La orientación en Galicia.

Autores/as Rodicio-García, M.L., Arza, N., Luís Sobrado Fernández, Camilo I. Ocampo Gómez, Elisa Jato Seijas
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 545 ata 560)

Análisis de los cuestionarios de evaluación de la docencia del Profesorado de diferentes universidades.

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 7 Núm. 5 (páxs. 249 ata 259)

Estilos de aprendizaje en universitarios y profesionales.

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Sandra Casar Domínguez
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 495 ata 496)

Pasado, presente y futuro de la evaluación en la universidade da Coruña

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 603 ata 611)

Indicadores en los Ámbitos de Enseñanza, Investigación y Servicios en la Evaluación de la Calidad de las Instituciones Universitarias

Autores/as María Paula Ríos de Deus, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Núm. 4 (páxs. 249 ata 278)

A Orientación Profesional para a Transición no Ensino Secundario

Autores/as Arza, N.
Revista REVISTA GALEGA DE ENSINO Núm. 26 (páxs. 183 ata 202)

El Practicum en las Titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación y su Evaluación

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Núm. 39 (páxs. 75 ata 117)

Diagnóstico de la interacción familia centro educativo y estrategias para optimizarla

Autores/as Eduardo Abalde Paz, María Alicia Arias Rodríguez, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista INNOVACIÓN EDUCATIVA Vol. 9 Núm. 9 (páxs. 235 ata 242)

A orientación profesional nos procesos de inserción/reinserción laboral: institucionalización, accións e recursos

Autores/as Arza, N., Elisa Jato Seijas
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 4 Núm. - (páxs. 171 ata 186)

El Practicum en las titulaciones universitarias de Psicopedagogía, Pedagogía y Educación Social: Indicadores para su evaluación

Autores/as María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 4 Núm. 3 (páxs. 197 ata 229)

Desarrollo de la comunicación y el lenguaje en los deficientes visuales

Autores/as María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 1 Núm. 1617 (páxs. 207 ata 225)

Orientaciones dirigidas al profesional del deficiente visual en la Educación infantil

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, María Alicia Arias Rodríguez
Revista Revista española de orientación y psicopedagogía Vol. 9 Núm. 6 (páxs. 231 ata 241)

Síndrome de Rett:Identificación de una patología en nuestras aulas

Autores/as Eduardo Abalde Paz, María Alicia Arias Rodríguez, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 317 ata 327)

Identificación de una población de bien dotados

Autores/as María Alicia Arias Rodríguez, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Eduardo Abalde Paz, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 343 ata 366)

Valoración psicológica del anciano desde el perfeccionamiento docente de profesionales de las Ciencias Humanas

Autores/as María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 305 ata 315)

El deficiente visual en la educación infantil

Autores/as María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 367 ata 377)

Diagnóstico de los trastornos del lenguaje en el niño autista

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Mª Josefa Iglesias Cortizas
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 1 Núm. 1617 (páxs. 173 ata 192)

Trastornos del lenguaje en los niños afectados con el Síndrome de Rett

Autores/as María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 1 Núm. 1617 (páxs. 193 ata 206)

La Práctica evaluadora del profesorado de la Universidad de A Coruña

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodicio-García, M.L.
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 231 ata 278)

Diagnóstico de intereses: Un procedimiento de apoyo para las elecciones académico-profesionales

Autores/as Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 317 ata 328)

La práctica evaluadora docente como modificador de la calidad universitaria

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 9 Núm. 13 (páxs. 0 ata 0)

A necesidade dun modelo de bo docente

Autores/as Ramón González Cabanach, Victoria Franco Taboada, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE ENSINO Vol. - Núm. 10 (páxs. 29 ata 54)

Orientación desde la dirección de centros educativos

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Elena Menéndez Martín, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 9 (páxs. 105 ata 116)

Sistemas de Indicadores para la evaluación de centros

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, José Javier de Salvador González, Rodicio-García, M.L.
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. - Núm. 6 (páxs. 217 ata 250)

El profesorado de E.G.B.: perfil, eficacia y calidad docente

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 7 Núm. 10 (páxs. 101 ata 122)

Calidad y Evaluación de centros

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, José Javier de Salvador González
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. - Núm. 6 (páxs. 250 ata 0)

Análisis de la correlación entre el diagnóstico del potencial natural de inteligencia y la elección de carrera orientada a la Investigación científica

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Carmen García-Fuentes de la Fuente
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. - Núm. 12 (páxs. 101 ata 122)

El profesorado de EGB: perfil, eficacia y calidad docente

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mary Luz Parrado Vñazquez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 7 (páxs. 101 ata 122)

Análisis de la correlación entre diagnóstico del potencial natura de inteligencia y la elección de carrera orientada a la

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 8 (páxs. 173 ata 182)

Influencia de variables socio-culturales en el rendimiento académico y comprensión lectora

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 6 (páxs. 219 ata 232)

El PM-56 Matrices progresivas -escala general- en la población escolar de la Cmunidad Autónoma de Galicia

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 6-7 (páxs. 205 ata 2218)

Un modelo de diseño y administración y análisis de programas. Revisión Crítica

Autores/as Mª del Carmen García Alvarez, Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista QURRICULUM (LA LAGUNA) Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 95 ata 102)

Plagio y honestidad académica en la Educación Superior

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Maria Espiñeira Bellón, Marcelino Agís Villaverde, Manuel Peralbo, Peralbo-Rubio, E.M., Beatriz Antonieta Moya, Sarah Elaine Eaton, Mercè Morey López, Carmen Touza Garma, Rubén Comas-Forgas, Jaume Sureda-Segre, Porto Castro, Ana María, Mª José Mosteiro García, Ocampo-Gómez, C., José Antonio Sarmiento Campos, María Cristina Pérez Crego
Editores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Porto Castro, Ana María
Editorial Peter Lang Publishing, Berlin (Alemania)
ISBN 978-3-631-86367-1

Innovación e investigación en conservatorios y escuelas de música

Editores Rocío Chao-Fernández, Francisco César Rosa-Napal, Aurelio Chao-Fernández
Editorial Peter Lang, (España)
ISBN 9783631872253

Didáctica de la Expresión Musical. Grado en Educación Infantil

Autores/as Aurelio Chao-Fernández, Rocío Chao-Fernández, Vicente Castro-Alonso
Editorial Servicio de Reprografía de la Universidad de La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN https://doi.org/10.17979/spudc

Diseño e validación da guía de avaliación de recursos sobre integridade académica en institucións de educación superior. . Vol.5

Editores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mosteiro-García, Mª J.,, Eva Maria Espiñeira Bellón, Porto Castro, Ana María, Camilo Camilo Ocampo
Editorial Reprografía del Noroeste, Coruña, A (España)
ISBN ISBN: 978-84-18291-55-2

Guía de avaliación de recursos sobre integridade académica en institucións de educación superior.

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª José Mosteiro García, Eva M Espiñeira Bellón, Ana Mª Porto-Castro, Camilo Camilo Ocampo
Editorial Reprografía del Noroeste, Coruña, A (España)
ISBN ISBN: 978-84-18291-55-5

V Xornadas. A Universidade que nos agarda. Orientación preuniversitaria Curso Cero. Material de orientación y docente

Autores/as Eva Espiñeira-Bellón, Elisa Lema Gómez, Cristina Martínez Rojas, Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Cristina Pérez Crego
Editores Muñoz Cantero, Jesús Miguel, Eva María ESPIÑEIRA BELLÓN, Cristina Pérez Crego
Editorial Reprografía Noroeste S. L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-18291-46-3

Educación artística para el cambio

Editores Carmen Franco Vázquez, Carol Gillanders, Rocío Chao-Fernández
Editorial Peter Lang Publishing, Berlin (Alemania)
ISBN 978-3-631-86986-4

ACTAS DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN

Editores Rocío Chao-Fernández, Francisco César Rosa-Napal, Aurelio Chao-Fernández, CAROL JEAN GILLANDERS, Rosa María Vicente Álvarez
Editorial Servicio de Publicaciones, Universidade da Coruña,, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-805-0

Plan de actuación para evitar conductas deshonestas no sistema universitario de Galicia (2021). Vol.5

Editores Eva Maria Espiñeira Bellón, Mª Josefa Mosteiro García, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Ana Mª Porto-Castro, Camilo Camilo Ocampo
Editorial GITIAES, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-19291-35-7

Investigación y Evaluación de la Calidad e proyectos educativos

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Editores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Editorial GITIAES, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-18291-20-3

Actas IV Conferencia Interuniversitaria Plaxio académico: políticas institucionales e medidas de actuación

Editores Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Porto Castro, Ana María, Ocampo-Gómez, C., Eva Maria Espiñeira Bellón, Mosteiro-García, Mª J.,
Editorial GITIAES, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-18291-36.4

Grupos de Investigación e Innovación en el Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) de las Universidades españolas (2021)

Editores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Maria Espiñeira Bellón, José Sánchez-Santamaría, Mª Cristina Pérez Prego
Editorial Reprografía del Noroeste, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-18291-26-5

Orientación para alumnado de novoingreso nauniversidade Material docente

Autores/as José Luis Añón Teijido, Elisa Lema Gómez, Cristina Martínez Rojas, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Cristina Pérez Prego, Eva Mª Espiñeira Bellón
Editores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Maria Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego
Editorial GITIAES, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-18291-23-4

Método de frauta doce sobre pezas de tradición oral

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Carme López Fernández
Editores Servicio de Publicaciones
Editorial Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-822-7

Gestión de calidad en centros docentes. Autonomía, transparencia y rendición de cuentas: Plan de mejora.

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Editores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Editorial GITIAES, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-18291-08-1

Vª Edición pílulas formativas de apoio para a elaboración e presentación do TFG/TFM

Editores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Eva María Espiñeira-Bellón, Cristina Pérez Crego
Editorial Reprografía Noroeste S. L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-18291-04-3

Modelos de gestión de calidad

Autores/as Eva Mª Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Editores Eva Mª Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Editorial GITIAES, Coruña, A (España)
ISBN 979-84-16294-88-6

Investigación y evaluación de proyectos educativos

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Editores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Editorial GITIAES, Coruña, A (España)
ISBN 979-84-16294-87-9

¿Quién hace qué y qué? Investigación en Innovación en el Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) de las Universidades españolas.

Editores Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Eva Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela, Losada-Puente, L.
Editorial GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16294-65-7

¿Quién hace qué y qué? Investigación e innovación del Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) de las universidades españolas

Autores/as Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Eva María ESPIÑEIRA BELLÓN, Nuria Rebollo-Quintela, Luisa Losada-Puente
Editores Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Eva María ESPIÑEIRA BELLÓN, Nuria Rebollo-Quintela, Luisa Losada-Puente
Editorial Grupo de Investigación en Avaliación e Calidade Educativa, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16294-70-1

Alfabetización digital e informacional

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 978-84-17690-06-9

La investigación actual y sus retos multidisciplinares

Editores Gregorio González Alcaide, Silvia García Mirón, Ana María Gayol González
Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 978-84-17690-36-6

La comunicación ante el ciudadano

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690045

La realidad audiovisual como nuevo vehículo de comunicación

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 978-84-17341-96-1

Cultura digital y las nuevas políticas educativas

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690205

Investigando en contenidos de vanguardia

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690342

Las TIC en las aulas de enseñanza superior

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690182

Nuevas aportaciones sociológicas: género, psicología y sociedad

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690267

Comunicación persuasiva en las aulas: nuevas tendencias

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417341879

El reto del EEES y su actualidad

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690144

La empresa comunica: protocolo y lenguaje organizacional

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690021

Comunicación periodística ante los nuevos retos

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 978-84-17690-00-7

Fórmulas docentes de vanguardia

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 978-84-17690-10-6

Los nuevos retos en Ciencias sociales, Artes y Humanidades

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690328

Nuevo paradigma comunicativo: Lo 2.0, 3.0 y 4.0.

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690304

Contenidos docentes de vanguardia

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 978-84-17690-08-3

Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690380

Nuevos lenguajes de lo audiovisual

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417341985

Reformulando la docencia actual

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690120

La cultura como herramienta de expresión humana

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690243

Contenidos docentes de vanguardia

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690083

Nueva enseñanza superior a partir de las TIC

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690168

Los contenidos de humanidades como lectura multidisciplinar

Editorial Gedisa, Barcelona (España)
ISBN 9788417690229

Contenidos universitarios innovadores

Editorial Gedisa, (España)
ISBN 978-84-17690-28-1

As mulleres nas Artes e nas Ciencias. Tecendo cultura

Autores/as Mato-Vázquez, D., Rocío Chao
Editorial Conservatorio Municipal de Música de Villalba. Servicio de Publicaciones, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-608-9928-0

Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego, Nuria Rebollo Quintela, Luisa Losada Puente, Teresa Juana García Real
Editores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego, Nuria Rebollo Quintela, Luisa Losada Puente, Teresa Juana García Real
Editorial GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-606-9166-2

Curso cero: Orientación básica para alumnado de nuevo ingreso en centros de Educación Superior

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Cristina Pérez Crego, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela, Luisa Losada Puente
Editores Nuria Rebollo Quintela, Eva María Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Cristina Pérez Crego
Editorial GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-608-4459-4

As mulleres nas artes e nas ciencias. O xerme da liberdade.

Autores/as Rocío Chao, Mª Dorinda Mato Vázquez
Editorial Servicio de publicacións da UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-598-1

Las mujeres en las artes y en las ciencias. Reflexiones y testimonios

Autores/as Mª Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao, Roberto Suárez Brandariz
Editorial Servicio Publicaciones UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-593-6

AS MULLERES NAS ARTES E NAS CIENCIAS. REFLEXIÓNS E TESTEMUÑAS

Autores/as Mª Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao-Fernández, Roberto Suárez Brandariz
Editorial Universidad, Servicio de Publicaciones, (España)
ISBN 978-84-9749-570-7

As mulleres nas artes e nas ciencias. Reflexións e testemuñas

Autores/as Mª Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao-Fernández, Roberto Suárez Brandariz
Editorial Servicio de Publicacións Univ. da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-570-7

Los procesos de cambio de las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela: análisis comparado de sistemas vigentes y emergentes. Estudio múltiple de casos en una muestra de comunidades autónomas

Autores/as Consuelo Vélaz de Medrano Ureta (Dir.), Nuria Manzano Soto, Ángeles Blanco Blanco
Editorial Secretaría General Técnica (Subdirección General de Documentación y Publicaciones), (España)
ISBN 978-84-369-5537-8

Las necesidades de formación de los orientadores/as laborales en Galicia

Autores/as Gustavo Pérea Vega, Xabier de Salvador González, Arza, N.
Editorial Editorial Académica Española , (España)
ISBN 978-3844347388

La enseñanza del folklore gallego en los colegios de educación primaria de Galicia

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Editorial Conservatorio Municipal de Música de Villalba, Vilalba (España)
ISBN 978-84-614-4477-4

Mulleres compositoras: talentos marxinados

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Editorial Consellería de Educación, Santiago de Compostela (España)
ISBN 97884-4534571-9

Exposición Virtual: Dali-Arte-Dalí-Ciencia-Dalí-Sueño-Dalí-Realidad-Dalí

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Marina Fernández Bouza, Marí José Fernández Yánez, Rosa Ana Fernández Rodríguez, María José Vergara Leonardo
Editorial Ministerio de Educación y Ciencias. Secretaría General de Información y Publicaciones, Madrid (España)
ISBN 978-84-369-4451-8

Quen fai qué?

Editores Manuel Peralbo Uzquiano, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Alberno Núñez Cardezo, AnaBeatriz Iglesias Galdo, Eva Marìa Espiñeira Bellón
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 2887-2006

Guía para la implantación de las cartas de servicios en la Universidad de A Coruña

Editores Manuel Peralbo Uzquiano, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Alberno Núñez Cardezo, AnaBeatriz Iglesias Galdo, Eva María Espiñeira Bellón
Editorial Universidade de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN D.L.985-2005

Fundamentos didácticos de los métodos pedagógicos del siglo XX a la actualidad

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Editorial Conservatorio Municipal de Música de Villalba, (España)
ISBN 84-689-3121-7

Aproximación a la situación del folklore musical gallego

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Editorial Conservatorio Municipal de Música de Villalba, (España)
ISBN 84-689-3122-5

La Filosofía y sus márgenes: Homenaje al Profesor Carlos Baliñas

Editorial Univ. Santiago, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8121-653-4

Influencia de la comprensión lectora en el rendimiento académico. Un estudio empírico en alumnos de 6º de EGB de la Provincia de La Coruña

Editores Universidad Santiago de Compostela
Editorial Servicio Publicaciones Universidad de Santiago, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8121-089-7

El Test P.M.S. de Raven y los escolares de Galicia

Editores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Editorial Servicio Publicaciones Univ. La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-88301-62-6

Música y creatividad en la educación generalista. Recuerdos del profesorado en formación

Autores/as Vicente Castro-Alonso,Sara Catalán Raposo
Libro Sinfonías del cambio: Música y arte en la transformación social
Edita Dykinson.
ISBN: 978-84-1170-474-8
Páxinas Dende a 63 ata a 70

Significados de la práctica instrumental para el profesorado de Música de Educación Primaria. Estudio de casos en Vilagarcía de Arousa

Autores/as Vicente Castro-Alonso,Miguel Abalo Gómez
Libro Sinfonías del cambio: Música y arte en la transformación social
Edita Dykinson.
ISBN: 978-84-1170-474-8
Páxinas Dende a 139 ata a 146

Enfoques de calidad en la atención a la diversidad

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón,Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Diversidad e inclusión. una mirada desde la educación
Edita Peter Lang.
ISBN: 978-3-631-88428-7
Páxinas Dende a 61 ata a 70

Enseñanza musical y TIC: competencia digital docente en la Educación Primaria

Autores/as Vicente Castro-Alonso,Aurelio Chao-Fernández
Libro Educación artística para el cambio
Edita Peter Lang.
ISBN: 978-3-631-86986-4
Páxinas Dende a 151 ata a 162

Pautas básicas para a elaboración de unidades didácticas

Autores/as
Libro 7ª edición pílulas formativas de apoio para a elaboración e presentación do TFG/TFM (2021-2022)
Edita Grupo de Innovación en titorización e atención ao estudantado (GITIAES).
ISBN: 978-84-18291-47-0
Páxinas Dende a 176 ata a 203

Evaluación de la oportunidad formativa de congresos de investigación e innovación educativa

Autores/as Eva Mª Espiñeira Bellón,Cristina Pérez Crego,Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Educación artística para el cambio
Edita Peter Lang.
ISBN: 978-3-631-86986-4
Páxinas Dende a 175 ata a 188

Implicaciones del plagio académico en el espacio Euroieo de Educación Superioor

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero,Eva Mª Espiñeira Bellón
Libro Plagio y honestidad académica en la Educación Superior
Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 978-3-631-86367-1
Páxinas Dende a 19 ata a 46

Las causas del plagio en el Sistema Universitario de Galicia

Autores/as Eva Mª Espiñeira Bellón,Mª Cristina Pérez Prego,Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Libro Plagio y honestidad académica en la Educación Superior
Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 978-3-631-86367-1
Páxinas Dende a 203 ata a 238

Evaluación de la oportunidad formativa de congresos de investigación e innovación educativa

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón,Cristina Pérez Crego,Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel
Libro Educación artística para el cambio
Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 978-3-631-86986-4
Páxinas Dende a 173 ata a 184

Instalaciones sonoras como recurso educativo desde la perspectiva docente

Autores/as Rubén Vázquez-Sánchez,Abraham Felpeto-Guerrero,Rocío Chao-Fernández
Libro Educación artística para el cambio
Vol. 1 Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 978-3-631-86986-4
Páxinas Dende a 165 ata a 175

A Universidade do século XXI

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro V Xornadas. A Universidade que nos agarda. Orientación preuniversitaria Curso Cero. Material de orientación y docente
Edita Reprografía Noroeste S. L..
ISBN: 978-84-18291-46-3
Páxinas Dende a 40 ata a 64

Evaluación de la satisfacción de jornadas formativas como oportunidad de mejora

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón,Cristina Pérez Crego
Libro Nuevos Formatos para la Oralidad en el Aula. Bases y Experincias II
Edita Servicio de Publicaciones, Universidade da Coruña,.
ISBN: C 1549_2022
Páxinas Dende a 2 ata a 227

Los contenidos de creación musical en el aula de secundaria. Una experiencia cooperativa basada en la interculturalidad

Autores/as
Libro Experiencias en contenidos curriculares docentes
Edita Tirant Humanidades .
ISBN: 978-84-18534-52-2
Páxinas Dende a 43 ata a 55

Análisis de las grabaciones de la Compañía de la Radio Televisión de Galicia (CRTVG) en el inicio del siglo XXI.

Autores/as Aurelio Chao-Fernández,Vicenta Gisbert-Caudeli,Rocío Chao-Fernández
Libro Educación patrimonial y ciudadanía en el siglo XXI: cómo comunicar-nos, 2022
Vol. 1 Edita Tirant Lo Blanch.
ISBN: 978-84-18155-27-7
Páxinas Dende a 563 ata a 580

Vence ao medo escénico na túa presentación do TFG/TFM

Autores/as
Libro 7ª edición pílulas formativas de apoio para a elaboración e presentación do TFG/TFM (2021-2022)
Edita Grupo de Innovación en titorización e atención ao estudantado (GITIAES).
ISBN: 978-84-18291-47-0
Páxinas Dende a 395 ata a 430

Las TIC como vehículo de creación artística en el aula: expresión personal, collages sonoros y Audacity

Autores/as Vicente Castro-Alonso
Libro NUEVOS FORMATOS PARA LA ORALIDAD EN EL AULA. BASES Y EXPERIENCIAS I
Edita Reprografía Noroeste.
ISBN: 978.84-18291-25-8
Páxinas Dende a 195 ata a 221

A universidade que nos agarda

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Orientación para alumnado de novoingreso nauniversidade Material docente
Edita GITIAES.
ISBN: 978-84-18291-23-4
Páxinas Dende a 70 ata a 94

Evaluación de la satisfacción de las jornadas de formación

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón,Cristina Pérez Crego
Libro NUEVOS FORMATOS PARA LA ORALIDAD EN EL AULA. BASES Y EXPERIENCIAS I
Edita Reprografía Noroeste.
ISBN: 978.84-18291-25-8
Páxinas Dende a 247 ata a 247

Prevalencia de la deshonestidad académica del alumnado universitario de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

Autores/as Eva Maria Espiñeira Bellón,Jesús Miguel Muñoz-Cantero,María Cristina Pérez Crego
Libro La educación en Red: realidades diversas, horizontes comunes
Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-18445-68-2
Páxinas Dende a 121 ata a 122

Medidas para combatir el plagio en los procesos de aprendizaje del alumnado universitario de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón,Jesús Miguel Muñoz Cantero,María Cristina Pérez Crego
Libro La educación en Red: realidades diversas, horizontes comunes
Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-18445-68-2
Páxinas Dende a 123 ata a 124

"Rompendo regras": proyecto curricular e interdisciplinar para una alfabetización menstrual crítica

Autores/as María del Mar Rodríguez Romero,Alicia Martínez-Rodríguez,Mª José Mosquera González,Arza, N.,Carmen Rodríguez-Rodríguez
Libro Género y educación: escuela, educación no formal, familia y medios de comunicación
Edita Dykinson S.L..
ISBN: 978-84-1377-638-5
Páxinas Dende a 264 ata a 269

O son da nosa aula: una experiencia orquestal en tiempos de confinamiento

Autores/as Rocío Chao-Fernández,Francisco César Rosa-Napal,Aurelio Chao-Fernández
Libro Contextos universitarios transformadores: a nova normalidade académica. Leccións aprendidas e retos de futuro. V Xornadas de Innovación Docente
Vol. 1 Edita Universidade da Coruña. Servizo de publicacións.
ISBN: 978-84-9749-818-0
Páxinas Dende a 81 ata a 93

Adaptación de estrategias formativas y de orientación ante la nueva normalidad académica

Autores/as Eva Mª Espiñeira Bellón,Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Contextos universitarios transformadores: a nova normalidade académica. Leccións aprendidas e retos de futuro. V Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña. Servizo de publicacións.
ISBN: 978-84-9749-818-0
Páxinas Dende a 155 ata a 168

IV Xornadas¿ A Universidade que nos agarda¿. Orientación para alumnado de novoingreso nauniversidade Material docente

Autores/as Jesús-Miguel Muñoz-Cantero
Libro Orientación para alumnado de novoingreso nauniversidade Material docente
Edita GITIAES.
ISBN: 978-84-18291-23-4
Páxinas Dende a 70 ata a 94

Análisis documental de "Lazarille de Tormes ou le loup et le chien. Comédie en 2 actes mêlée de chant".

Autores/as
Libro El Lazarillo de Tormes y sus continuadores
Edita Peter Lang.
ISBN: 978-3-631-81425-3
Páxinas Dende a 247 ata a 265

El desarrollo de actitudes interculturales a través de la creación musical: una experiencia inclusiva desde el gamelán indonesio.

Autores/as
Libro Inclusión e Innovación educativa. Música y cultura como herramientas docentes
Edita Editorial Tirant lo Blanch, S.L..
ISBN: 978-84-1853-474-4
Páxinas Dende a 159 ata a 175

Cómo hacer el resumen del TFG/TFM para entregar al tribunal

Autores/as Rocío Chao-Fernández,Aurelio Chao-Fernández
Libro Vª Edición pílulas formativas de apoio para a elaboración e presentación do TFG/TFM
Edita Reprografía Noroeste S. L..
ISBN: 978-84-18291-04-3
Páxinas Dende a 128 ata a 146

El desempeño docente como condición para evitar el plagio académico

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero,Eva María Espiñeira Bellón
Libro Contextos universitarios transformadores: boas prácticas no marco dos GID. IV Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-775-6
Páxinas Dende a 421 ata a 434

Comparativa de la lectura alfabética y la musical a través de movimientos oculares. Posibles mejoras aplicables a la competencia lectora

Autores/as Rocío Chao-Fernández,Rubén Vázquez-Sánchez
Libro Lectura y dificultades lectoras en el Siglo XXI
Edita Octaedro.
ISBN: 978-84-18348-54-9
Páxinas Dende a 642 ata a 655

El potencial educativo de la musique concrète: una experiencia significativa de creación musical mediante las TIC.

Autores/as Vicente Castro-Alonso
Libro Inclusión e Innovación educativa. Música y cultura como herramientas docentes
Edita Editorial Tirant lo Blanch, S.L..
ISBN: 978-84-1853-474-4
Páxinas Dende a 61 ata a 76

La musicoterapia en la escolarización combinada. Aplicaciones y beneficios

Autores/as Rubén Vázquez-Sánchez,Aurelio Chao-Fernández,Rocío Chao-Fernández
Libro Inclusión e Innovación educativa. Música y cultura como herramientas docentes
Edita Editorial Tirant lo Blanch, S.L..
ISBN: 978-84-1853-474-4
Páxinas Dende a 93 ata a 109

Interpretación de partituras del archivo Canuto Berea en bandas de música. Estudio de caso: muiñeira Alfonsina

Autores/as Nilo Jesús García Armas
Libro Inclusión, tecnología y sociedad. Investigación e Innovación en educación.
Edita DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1324-491-4
Páxinas Dende a 585 ata a 594

El mapa sonoro como herramienta para conocer nuestro entorno. Estudio de caso de la ciudad milenaria de Lugo

Autores/as Abraham Felpeto-Guerrero,Rocío Chao-Fernández
Libro Creatividad Musical en Educación. Estudios científicos y propuestas.
Vol. 1 Edita ADD Editorial (Alfa Delta Digital Editorial).
ISBN: 978-84-9075-978-3
Páxinas Dende a 71 ata a 96

Metodologías activas en el aula de secundaria: la creación musical como recurso hacia la creatividad

Autores/as Vicente Castro-Alonso
Libro Investigación, innovación docente y TIC. Nuevos horizontes educativos
Edita DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1324-492-1
Páxinas Dende a 179 ata a 191

Impacto de una experiencia piloto de mentoría entre iguales

Autores/as Rocio Chao-Fernandez,Rubén Vázquez-Sánchez,Abraham Felpeto-Guerrero
Libro Inclusión, tecnología y sociedad. Investigación e Innovación en educación.
Edita DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1324-491-4
Páxinas Dende a 2159 ata a 2172

La didáctica del canto al servicio de la educación patrimonial: Um repoludo gaiteiro

Autores/as Rocío Chao-Fernández,Esperanza Iglesias-Méndez,Aurelio Chao-Fernández
Libro Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas
Edita Ediciones Pirámide.
ISBN: 978-84-368-4265-4
Páxinas Dende a 113 ata a 126

Análisis y comparativa de las grabaciones de la Compañía de la Radio Televisión de Galicia (CRTVG) en los años 2001/2018

Autores/as Aurelio Chao-Fernández,Esperanza Iglesias-Méndez
Libro La comunicación como relato
Vol. 1 Edita Ediciones Pirámide.
ISBN: 978-84-368-4253-1
Páxinas Dende a 65 ata a 65

Las bandas de música como herramienta educativa promotora de la inclusión y el cambio social

Autores/as Vicenta Gisbert-Caudeli,Rocío Chao-Fernández
Libro Nuevos enfoques para la docencia universitaria
Vol. 1 Edita Ediciones Pirámide.
ISBN: 978-84-368-4257-9
Páxinas Dende a 187 ata a 196

Colección de Cantos Populares Gallegos armonizados por José Antonio Moreno Fuentes. Recuperación, análisis y edición

Autores/as Rocío Chao-Fernández,Esperanza Iglesias-Méndez,Aurelio Chao-Fernández
Libro Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas
Edita Ediciones Pirámide.
ISBN: 978-84-368-4265-4
Páxinas Dende a 113 ata a 125

Posibles factores condicionantes de la integración de la educación para el desarrollo en educación secundaria: percepción del profesorado

Autores/as Zapico, M. H.,Araceli Serantes Pazos,Cristina Pérez Crego,Vanessa Pazos Leis
Libro La educación para el desarrollo y la ciudadanía global.Una experiencia de investigación-acción participativa
Edita GRAÓ.
ISBN: 9788499809519
Páxinas Dende a 103 ata a 121

Retos y ventajas de la colaboración interinstitucional

Autores/as Mª Dolores Cotelo Guerra,Cristina Pérez Crego,José Luis Iglesias Salvado
Libro La educación para el desarrollo y la ciudadanía global.Una experiencia de investigación-acción participativa
Edita GRAÓ.
ISBN: 9788499809519
Páxinas Dende a 247 ata a 264

Experiencia de creación del MOOC "Música para le siglo XXI: aportaciones del sotfware libre a la educación musical"

Autores/as Rocío Chao-Fernández,Abraham Felpeto-Guerrero,Rubén Vázquez-Sánchez
Libro Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-712-1
Páxinas Dende a 25 ata a 40

Mentoría entre iguales. Experiencia piloto entre alumnos de Música de Máster y Doctorado en la Universidade da Coruña

Autores/as Rocío Chao-Fernández,Rubén Vázquez-Sánchez,Abraham Felpeto-Guerrero
Libro Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-712-1
Páxinas Dende a 441 ata a 450

Percepción del profesorado de los conservatorios de Galicia sobre las grabaciones de la compañía de la Radio Televisión de Galicia (CRTVG),

Autores/as Aurelio Chao-Fernández,María Cristina Pérez Crego,Nilo Jesús García Armas
Libro Innovación educativa en la sociedad actual.
Vol. 1 Edita Dykinson S.L..
ISBN: 978-84-1324-493-8
Páxinas Dende a 2003 ata a 2014

El rendimiento académico y su relación con la tipología de asiento en la educación superior

Autores/as Vicente López Chao,Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel
Libro La investigación actual y sus retos multidisciplinares
Edita Gedisa.
ISBN: 978-84-17690-36-6
Páxinas Dende a 199 ata a 212

La educación emocional a través de la música en el aula de educación infantil en la CCAA de Galicia

Autores/as Rubén Vázquez-Sánchez,Rocío Chao-Fernández
Libro Creatividad Musical en Educación. Estudios científicos y propuestas.
Vol. 1 Edita ADD Editorial (Alfa Delta Digital Editorial).
ISBN: 978-84-9075-978-3
Páxinas Dende a 203 ata a 230

La PDI como facilitadora del aprendizaje de Música y Matemáticas en Educación Infantil

Autores/as Sara Román-García,Rocío Chao-Fernández,Mato-Vázquez, D.
Libro Aportaciones de vanguardia en la investigación actual
Vol. 1 Edita TECNOS.
ISBN: 978-84-309-7389-7
Páxinas Dende a 363 ata a 376

Análisis de las consideraciones del profesorado sobre la lectura musical a primera vista en el sistema educativo

Autores/as Rubén Vázquez-Sánchez,Rocío Chao-Fernández
Libro Contenidos universitarios innovadores
Vol. 1 Edita Gedisa.
ISBN: 978-84-17690-28-1
Páxinas Dende a 479 ata a 490

Diferencias y similitudes en la enseñanza musical en Educación Infantil en España, Francia y Portugal

Autores/as Aurelio Chao-Fernández,Esperanza Iglesias-Méndez
Libro Aportaciones de vanguardia en la investigación actual
Vol. 1 Edita TECNOS.
ISBN: 978-84-309-7389-7
Páxinas Dende a 119 ata a 133

MOOC Música para el siglo XXI: dificultades y evaluación de la experiencia

Autores/as Rocío Chao-Fernández,Abraham Felpeto-Guerrero,Rubén Vázquez-Sánchez
Libro Campus digitales en la Educación Superior. Experiencias e investigaciones
Edita Univeridad de Extremadura.
ISBN: 978-84-09-07198-2
Páxinas Dende a 509 ata a 519

La relación entre compañeros como variable de influencia en el resultado académico en educación superior

Autores/as Vicente López Chao,Jesús Miguel Muñoz Cantero,García-Mira, R.
Libro Investigando en comunicación e investigando en docencia
Edita Editorial Tecnos.
ISBN: 978-84-309-7391-0
Páxinas Dende a 201 ata a 212

Aprendiendo a enseñar un instrumento musical en edades tempranas

Autores/as Ruth Alonso-Jartín,Rocío Chao-Fernández
Libro Fórmulas docentes de vanguardia
Vol. 1 Edita Gedisa.
ISBN: 978-84-17690-10-6
Páxinas Dende a 27 ata a 35

Las relaciones y los beneficios de la conexión entre Música y Lógica-matemática en Educación Infantil

Autores/as Rocío Chao-Fernández,Dorinda Mato-Vázquez
Libro Conociendo el aprender a aprender y su metamorfosis en Educación Infantil
Vol. 1 Edita Arco Libros.
ISBN: 978-84-7133-826-6
Páxinas Dende a 225 ata a 245

El aprendizaje del inglés a través de la canción popular tradicional de Galicia

Autores/as Aurelio Chao-Fernández,Esperanza Iglesias-Méndez
Libro FORMULACIÓN DE LOS NUEVOS ESPACIOS DOCENTES
Edita TECNOS.
ISBN: 978-84-309-7379-8
Páxinas Dende a 93 ata a 105

ITC in the Music Classroom. Achieving Musical Literacy in the 21st. Century

Autores/as Rocio Chao-Fernandez,Sara Román-García,Aurelio Chao-Fernández
Libro 9th International Conference on Education and New Learning Technologies.
Edita International Association of Technology, Education and Development (IATED).
ISBN: 978-84-697-3777-4
Páxinas Dende a 5742 ata a 5748

La flexibilidad para desarrollar confianza, mejorar las actitudes y prevenir la ansiedad hacia las matemáticas

Autores/as Dorinda Mato-Vazquez,Rocio Chao-Fernandez,Vicente López-Chao
Libro FECIES 2015
Vol. 1 Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-617-6293-4
Páxinas Dende a 1497 ata a 1502

DIFFERENCES IN THE INTERDISCIPLINARY TEACHING OF MUSIC AND MATHEMATICS BETWEEN GALICIA (SPAIN) AND LISBON (PORTUGAL)

Autores/as Rocío Chao-Fernández,Sara Román-García,Aurelio Chao-Fernández
Libro EDULEARN17 Proceedings
Edita IATED Academy.
ISBN: 978-84-697-3777-4.
Páxinas Dende a 6198 ata a 6204

ICT IN THE MUSIC CLASSROOM. ACHIEVING MUSICAL LITERACY IN THE 21ST CENTURY

Autores/as Sara Román-García,Rocío Chao-Fernández,Aurelio Chao-Fernández
Libro EDULEARN17 Proceedings
Edita IATED Academy.
ISBN: 978-84-697-3777-4.
Páxinas Dende a 6205 ata a 6213

Enfoque innovador para el desarrollo de la destreza investigadora en el aula de música de Secundaria

Autores/as Rubén Vázquez-Sánchez,Rocío Chao-Fernández
Libro Perspectivas formativas universitarias
Vol. 1 Edita Editorial Tecnos.
ISBN: 9788430973804
Páxinas Dende a 437 ata a 449

Art, Science and Magic: Music and Math the classroom

Autores/as Rocío Chao-Fernández,Sara Román-García,Aurelio Chao-Fernández
Libro Fifth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality
Vol. 1 Edita ACM Digital Library.
ISBN: 978-1-4503-5386-1
Páxinas Dende a 1 ata a 5

Free software in music education: an interdisciplinary practical approach in Primary School

Autores/as Elena Carrera-Pérez,Sara Román-García,Rocío Chao-Fernández
Libro Fifth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality
Vol. 1 Edita ACM Digital Library.
ISBN: 978-1-4503-5386-1
Páxinas Dende a 1 ata a 7

Gestión de la calidad de la atención a la diversidad mediante planes de mejora

Autores/as Eva Maria Espiñeira Bellón,Nuria Rebollo Quintela
Libro Perspectivas Psicológica y Educativa de las Necesidades Educativas Especiales
Edita SCINFOPER.
ISBN: 978-84-697-71263-5
Páxinas Dende a 187 ata a 193

La evaluación inicial de música y matemáticas en futuros maestros de educación infantil

Autores/as Dorinda Mato-Vázquez,Rocío Chao-Fernández,Aurelio Chao-Fernández
Libro Interdisciplinariedad y transferencia. AIDIPE2017
Vol. 1 Edita AIDIPE2017, XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa y AIDIPE Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica.
ISBN: 978-84-697-4106-1
Páxinas Dende a 709 ata a 717

O desafío de ser muller

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón,Nuria Rebollo-Quintela
Libro As mulleres nas Artes e nas Ciencias. Tecendo cultura
Edita Conservatorio Municipal de Música de Villalba. Servicio de Publicaciones.
ISBN: 978-84-608-9928-0
Páxinas Dende a 27 ata a 39

Deseño e implementación dun proxecto sobre as mulleres nas artes enas ciencias cunha metodoloxía virtual

Autores/as Rocio Chao-Fernandez,Dorinda Mato-Vázquez,Aurelio Chao-Fernández,Ana Pérez Mato
Libro Perspectivas de Xénero na docencia Universitaria
Vol. 1 Edita Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-16954-17-9
Páxinas Dende a 231 ata a 239

As mulleres na composición musical

Autores/as Rocio Chao-Fernandez,Sara Román-García,Aurelio Chao-Fernández
Libro As mulleres nas Artes e nas Ciencias. Tecendo cultura
Vol. 1 Edita Conservatorio Municipal de Música de Villalba. Servicio de Publicaciones.
ISBN: 978-84-608-9928-0
Páxinas Dende a 101 ata a 112

ICT as an interdisciplinary learning platform of Mathematics, Music and Arts in Secondary Education

Autores/as Rocio Chao-Fernandez,Dorinda Mato-Vázquez,Vicente López Chao
Libro TEEM 16
Vol. 1 Edita The Association for Computing Machinery (ACM).
ISBN: 978-1-4503-4747-1
Páxinas Dende a 919 ata a 923

Incidence of Hearing Training in Musical Reading at First Sight. An exploratory research

Autores/as Rubén Vázquez-Sánchez,Rocío Chao-Fernández,Aurelio Chao-Fernández
Libro TEEM 16
Vol. 1 Edita The Association for Computing Machinery (ACM).
ISBN: 978-1-4503-4747-1
Páxinas Dende a 919 ata a 923

Planificación del período de adaptación en la Comunidad Autónoma de Galicia: Revisión bibliográfica y legislativa.

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero,Eva María Espiñeira Bellón,Luisa Losada-Puente
Libro IV Seminário Internacional Cognição, Aprendizagem e Desempenho. Livro de atas
Vol. 1 Edita Centro de Investigação em Educação (CIEd).
ISBN: 978-989-8525-47-5
Páxinas Dende a 200 ata a 211

LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO QUE IMPARTE MATEMÁTICAS DESPUES DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD

Autores/as Carmen Mariño,Eva María Espiñeira Bellón,Mato-Vázquez, D.
Libro AVANCES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO, 2016
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)..
ISBN: 978-84-617-6294-1
Páxinas Dende a 493 ata a 498

La escuela infantil del siglo XX1: ¿Interdisciplinariedad en el aula?

Autores/as Sara Román-García,Dorinda Mato-Vázquez,Rocio Chao-Fernandez
Libro Retos docentes universitarios como desafío curricular
Edita McGraw-Hill Interamericana.
ISBN: 9788448612696
Páxinas Dende a 689 ata a 706

¿Se trabaja plástica en Educación Infantil a través de la música?

Autores/as Aurelio Chao-Fernández,Sara Román-García,Elena Carrera-Pérez
Libro Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2016
Edita Universidad de Granada.
ISBN: 978-84-617-6294-1
Páxinas Dende a 534 ata a 534

Organiza los datos de un cuestionario

Autores/as Luisa Losada-Puente,Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente
Vol. 1 Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-606-9166-2
Páxinas Dende a 70 ata a 85

Preventing anxiety towards mathematics

Autores/as Mª Dorinda Mato Vázquez,Rocío Chao,Francisco Jesús Ferreiro
Libro Los nuevos desafíos de la Educación y la Salud Transcultural
Edita Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería.
ISBN: 978-84-16027-77-4
Páxinas Dende a 260 ata a 277

El TFG/TFM y el proceso de investigación

Autores/as Eva Maria Espiñeira Bellón
Libro Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente
Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-606-9166-2
Páxinas Dende a 6 ata a 25

Eficacia de la música en el comportamiento y rendimiento en adolescentes con conductas disruptivas

Autores/as Rocío Chao,Aurelio Chao
Libro Investigar con y para la sociedad
Vol. 2 Edita Bubok Publishing S.L.
ISBN: 978-84-686-6905-2
Páxinas Dende a 657 ata a 668

Análisis sobre el empleo de la música en le enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa

Autores/as Rocío Chao,Aurelio Chao
Libro Investigar con y para la sociedad
Vol. 2 Edita Bubok Publishing S.L.
ISBN: 978-84-686-6905-2
Páxinas Dende a 669 ata a 678

Metodologías de estudio en la enseñanza presencial en la universidad

Autores/as Eva Maria Espiñeira Bellón
Libro Curso cero: Orientación básica para alumnado de nuevo ingreso en centros de Educación Superior
Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-608-4459-4
Páxinas Dende a 52 ata a 91

Representa tus datos mediante gráficos/tablas

Autores/as Luisa Losada-Puente,Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente
Vol. 1 Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-606-9166-2
Páxinas Dende a 105 ata a 119

Cómo hacer la presentación del TFG/TFM

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero,Luisa Losada Puente
Libro Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente
Vol. 1 Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-606-9166-2
Páxinas Dende a 151 ata a 177

A difícil inclusión das mulleres nas chamadas «profesións liberais».

Autores/as Rocío Chao-Fernández,María Dorinda Mato Vázquez,Vicente A. López Chao,Ana Pérez Mato
Libro III Xornada de Innovación en Xénero: Docencia e Investigación
Edita Unidade de igualdade.
ISBN: 978-84-8158-630-5
Páxinas Dende a 219 ata a 229

ANÁLISIS DE LAS ACTITUDES HACIA LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Autores/as Eliseo Lorenzo García,Mato-Vázquez, D.,Rocio Chao-Fernandez
Libro Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2013
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-697-2103-2
Páxinas Dende a 595 ata a 600

Científicas na Antigüidade

Autores/as Mª Dorinda Mato Vázquez,Rocío Chao,Ana Pérez Mato,Vicente A. López Chao
Libro II XORNADA UNIVERSITARIA GALEGA EN XÉNERO
Vol. 1 Edita UNIVERSIDAD DE A CORUÑA, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, UNIVERSIDAD DE VIGO.
ISBN: 978-849-9749-599-8
Páxinas Dende a 127 ata a 134

Los grupos de investigación sobre orientación educativa en la coyuntura actual: dificultades, posibilidades y prospectiva

Autores/as Pilar Figuera Gazo,Angel Boza Carreño,Arza, N.,Consuelo Vélaz de Medrano
Libro Investigación educativa en escenarios diversos, plurales y globales
Edita Editorial EOS .
ISBN: 978-84-9727-524-8
Páxinas Dende a 241 ata a 248

Inserción laboral en mujeres: motivando para el empleo

Autores/as Nuria Rebollo Quintela,Eva María Espiñeira Bellón
Libro Experiencias y propuestas para educar en igualdad
Edita Servicio Publicaciones UDC.
ISBN: 978-84-9749-604-9
Páxinas Dende a 117 ata a 126

Experiencias y propuestas para educar en igualdad

Autores/as Rocío Chao
Libro Experiencias y propuestas para educar en igualdad
Edita Servicio Publicaciones UDC.
ISBN: 978-84-9749-604-9
Páxinas Dende a 35 ata a 46

Análisis comparativo entre la pecepción del desarrollo de las competencias específicas y el dominio adquirido en alumnado de 4º curso de grado de educación infantil de la Universidad de A Coruña

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero,Eva Mª Espiñeira Bellón
Libro FECIES 2013
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)..
ISBN: 13:978-84-697-0237-6
Páxinas Dende a 1072 ata a 1077

El caso de Galicia

Autores/as Rodríguez-Romero, Mar,Arza, N.,Mª José Caride Delgado,Mª Montserrat Castro Rodríguez,Belén García Cabeza,Iglesias-Amorín, F.
Libro Estudio de casos sobre las políticas públicas de orientación educativa en una muestra de seis comunidades autónomas (1990-2010): Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco
Edita UNED.
ISBN: 978-84-695-7238-2
Páxinas Dende a 323 ata a 461

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA PERCEPCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y EL DOMINIO ADQUIRIDO EN ALUMNADO DE 4º CURSO DE GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero,María Paula Ríos de Deus,Eva María Espiñeira Bellón
Libro FECIES 2013
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)..
ISBN: 13:978-84-697-0237-6
Páxinas Dende a 1072 ata a 1077

Brecha digital e inclusión educativa y social

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero,Eva María Espiñeira Bellón
Libro Investigación y Educación en un mundo en red
Vol. 1 Edita McCraw-Hill.
ISBN: 978-84-481-8307-3
Páxinas Dende a 121 ata a 150

El caso de Galicia

Autores/as Rodríguez-Romero, Mar,Arza, N.
Libro Estudio de casos sobre las políticas públicas de orientación educativa en una muestra de seis comunidades autónomas (1990-2010). Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco
Edita Editorial UNED.
ISBN: ISBN: 978-84-695-7238-2
Páxinas Dende a 327 ata a 461

Unha sipnosis das dificultades e achegas das mulleres no mundo formativo e laboral ó longo da historia.

Autores/as Rocío Chao-Fernández,María Dorinda Mato Vázquez,Roberto Suárez Brandariz,Jose Maria Mesias Lema
Libro I Xornada Universitaria galega en Xénero
Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-15876-62-5
Páxinas Dende a 179 ata a 187

ANÁLISIS DEL PROGRAMA DOCENTIA EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Autores/as Mª Paula Ríos de Deus,Jesús Miguel Muñoz Cantero,Eva María Espiñeira Bellón
Libro FECIES 2012
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)..
ISBN: 978-84-695-6734-0
Páxinas Dende a 1512 ata a 1516

Brecha digital e inclusión educativa y social

Autores/as Pilar Colás Bravo,Antonio Pantoja Vallejo,Natividad Orellana Alonso,Jesús Miguel Muñoz Cantero,Eva María Espiñeira Bellón
Libro Investigación y Educación en un mundo en red
Vol. 1 Edita McCraw-Hill.
ISBN: 978-84-481-8307-3
Páxinas Dende a 121 ata a 150

El uso de las tecnologías de la información como herramienta para el seguimiento de títulos oficiales

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Libro FECIES
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-695-6734-0
Páxinas Dende a 1522 ata a 1526

La mejora continua de las guias docentes a través dela evaluacón de las competencias. Una herramienta on-line

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero,Nuria Rebollo-Quintela
Libro FECIES 2012
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-695-6734-0
Páxinas Dende a 1517 ata a 1521

El uso de las tecnologías de la información como herramienta para el seguimiento de títulos oficiales

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero,Mª Paula Ríos de Deus,José Eduardo López Pereira
Libro FECIES
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-695-6734-0
Páxinas Dende a 1522 ata a 1526

Evaluación de la percepción de la adquisición de las competencias on-line. Una herramienta para la mejora continua de las guías docentes

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero,María Paula Ríos de Deus,Nuria Rebollo Quintela
Libro FECIES
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-695-6734-0
Páxinas Dende a 1517 ata a 1521

Autoevaluación de competencias en el máster de innovación, orientación y evaluación educativa de la Universidad de A Coruña

Autores/as Nuria Rebollo Quintela,Jesús Miguel Muñoz Cantero,Eva María Espiñeira Bellón
Libro Ensino Superior: innovaçao e qualidade na docencia
Edita CIIE.
ISBN: 978-989-8471-05-5
Páxinas Dende a 4027 ata a 4041

Evaluación de la percepción de la adquisición de las competencias on-line. Una herramienta para la mejora continua de las guías docentes

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón,Jesús Miguel Muñoz Cantero,Nuria Rebollo Quintela
Libro Xornada de Innovación Educativa 2012
Edita Andavira.
ISBN: 978-84-8158-4
Páxinas Dende a 91 ata a 104

Análisis comparado del diseño, implantación y valoración de las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la educación en primaria y secundaria en seis comunidades autónomas

Autores/as Consuelo Vélaz de Medrano,María Asunción Manzanares Moya,Arza, N.,Rodríguez-Romero, Mar,Montserrat Castelló Badía,Elena Martin Ortega,Rakel del Frago Arbizu,Nuria Manzano Soto
Libro Los procesos de cambio de las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela: análisis comparado de sistemas vigentes y emergentes
Edita Insitituto de Formación del Profesorado, Innovación e Investigación Educativa (IFPIIE) Ministerio de Educación .
ISBN: ISBN 978-84-369-5205-6
Páxinas Dende a 114 ata a 177

A marxinación da muller na historia da composición musical

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Libro Respostas socieoeducativas para a igualdade na escola
Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-9887 ¿ 709-0
Páxinas Dende a 9 ata a 25

Garantía de calidad en el espacio europeo de educación superior.

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Convivencia,equidad,calidad
Vol. - Edita EREIN.
ISBN: 978-84-9746-454-3
Páxinas Dende a 45 ata a 70

Situación y retos de la orientación en el sistema educativo español

Autores/as Arza, N.
Libro Retos Educativos para el Siglo XXI
Edita Cenzontle Grupo Editorial .
ISBN: 978-970-9929-16-4
Páxinas Dende a 75 ata a 92

La mejora de las prácticas del CAP desde la perspectiva del profesor tutor

Autores/as Arza, N.,González-Sanmamed, M.,Santos-González, M.C.
Libro El Practicum en el nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación Superior
Vol. - Edita Imprenta Universitaria.
ISBN: 978-84-690-6862-5
Páxinas Dende a 171 ata a 188

Aproximación virtual a la ciencia y la música a través de la pintura

Autores/as Rocío Chao-Fernández,Marina Fernández Bouza,María José Fernández Yáñez,Rosa Ana Fernández,María José Vergara Leonardo
Libro A fenda dixital e as súas implicacións educativas
Edita Tórculo Ares Gráficas, SAL.
ISBN: 978-84-611-6458-5.
Páxinas Dende a 503 ata a 55153

A fenda dixital conxugando elementos educativos e lúdicos

Autores/as Rocío Chao-Fernández,Vicente López Pena
Libro A fenda dixital e as súas implicacións educativas
Edita Tórculo Ares Gráficas, SAL.
ISBN: 978-84-611-6458-5.
Páxinas Dende a 419 ata a 431

Exposición virtual: Dalí-Arte-Dalí-Ciencia-Dalí-Sueño-Dalí-Realidad-Dalí

Autores/as Marina Fernández Bouza,Rocío Chao-Fernández,María José Fernández,Rosa Ana Fernández Rodríguez,María José Vergara Leonardo
Libro Premios Nacionales de Innovación Educativa 2006
Edita Ministerio de Educación y Ciencia.
ISBN: 978-84-369-45-24-9
Páxinas Dende a 9 ata a 31

Las prácticas del CAP desde la perspectiva del alumnado

Autores/as González-Sanmamed, M.,Eduardo Fuentes Abeledo,Arza, N.
Libro El Practicum en el nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación Superior
Vol. - Edita Imprenta Universitaria.
ISBN: 978-84-690-6862-5
Páxinas Dende a 489 ata a 500

Cápitulo 1

Autores/as Arza, N.
Libro Orientación escolar e acción titorial en Galicia. Informe sobre o estado e a situación do sistema educativo en Galicia. Cursos: 2000-2001, 2001-2002
Vol. - Edita Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
ISBN: 84-456-3739-4
Páxinas Dende a 0 ata a 0

La Evaluación de Centros y Calidad Educativa

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro A educación en perspectiva: Homenaxe ó profesor Lisardo Doval Salgado
Vol. - Edita Universidad de Santiago.
ISBN: 84-8121-824-3
Páxinas Dende a 605 ata a 633

A Orientación para a Transición Escola-Traballo nos Programas de Garantía Social: Análise da Proposta Galega

Autores/as Arza, N.
Libro Calidad Educativa y Empleo en Contextos Multiculturales
Vol. - Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-847-2
Páxinas Dende a 357 ata a 367

Un sistema de indicadores para analizar la calidad del servicio del PAS de la Universidad de A Coruña

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero,María Paula Ríos de Deus
Libro Calidad Educativa y Empleo en Contextos Multiculturales
Vol. - Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-847-2
Páxinas Dende a 255 ata a 263

Evaluación y Gestión de la Calidad de Centros Educativos

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Evaluación y Gestión de la Calidad Educativa. Un enfoque metodológico
Vol. - Edita Ajibe.
ISBN: 84-95212-83-8
Páxinas Dende a 159 ata a 201

Indicadores sobre la calidad del servicio de personal de administración y servicios de la universidade da Coruña

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero,P. Ríos de Deus
Libro Indicadores en la Universidad: información y decisiones
Vol. - Edita Ministerio de Educación y Cultura/Consejo de Unviersidades.
ISBN: 84-369-3281-1
Páxinas Dende a 467 ata a 479

Los tutores en el practicum de Psicopedagogía: un análisis desde el punto de vista de alumnado

Autores/as González-Sanmamed, M.,Rodicio-García, M.L.,Arza, N.
Libro Los tutores en el practicum. Tomo II
Vol. - Edita Diputación de Pontevedra.
ISBN: 84-89690-42-1
Páxinas Dende a 261 ata a 275

Los modelos de las Comunidades Autónomas.

Autores/as Luís Sobrado Fernández,Camilo Camilo Ocampo,Rodicio-García, M.L.,Arza, N.
Libro Modelos de Orientación e intervención psicopedagógica
Vol. - Edita Praxis.
ISBN: 84-7197-469-x
Páxinas Dende a 209 ata a 209

Aspectos organizativos e funcionais da Orientación no Ensino Secundario en Galicia.

Autores/as Arza, N.
Libro Estratexias de orientaciòn psicopedagóxica no Ensino Secundario.
Vol. - Edita Edicións Laiovento.
ISBN: 84-89896-35-6
Páxinas Dende a 37 ata a 96

Una aproximación al estudio de la docencia de calidad: el buen docente universitario

Autores/as Ramón González Cabanach,Rosa María González Seijas,Victoria Franco Taboada,Eduardo Abalde Paz,Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Documentos Didácticos
Edita Universidad de Salamanca.
ISBN: 84-7800-091-7
Páxinas Dende a 159 ata a 172

Una aproximación al estudio de la docencia de calidad: El buen docente universitario

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Evaluación educativa universitaria II. Evaluación Institucional
Vol. - Edita IUCE.
ISBN: nodef-0261
Páxinas Dende a 159 ata a 159

Interacción, equilibrio personal y potencial natural de inteligencia en la inserción laboral de los universitarios

Autores/as Eduardo Abalde Paz,Jesús Miguel Muñoz Cantero,Carmen García-Fuentes de la Fuente
Libro VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa. AIDIPE
Vol. - Edita Torsán.
ISBN: nodef-0422
Páxinas Dende a 101 ata a 103

Una aproximación al estudio de la docencia de calidad: El buen docente universitario

Autores/as Eduardo Abalde Paz,Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Evaluación Educativa U. II "Evaluación Institucional"
Vol. - Edita IUCE. Univ. Salamanca.
ISBN: nodef-0425
Páxinas Dende a 159 ata a 172

Análisis de la evaluación de la docencia universitaria por los alumnos en la Universidad de La Coruña

Autores/as Eduardo Abalde Paz,Jesús Miguel Muñoz Cantero,José Javier de Salvador González,Ramón González Cabanach
Libro VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa. AIDIPE
Vol. - Edita Torsán.
ISBN: nodef-0422
Páxinas Dende a 289 ata a 293

La evaluación del estudiante

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero,Ramón González Cabanach,Eduardo Abalde Paz
Libro Psicología de la instrucción. El profesor y el estudiante
Edita Servicio de Publicacions Universidade da Coruña.
ISBN: 84-88301-83-9
Páxinas Dende a 243 ata a 264

Metodología cuantitativa vs cualitativa

Autores/as Eduardo Abalde Paz,Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Metodoloxía da investigación educativa I
Edita Servicio Publicaciones Univ. La Coruña.
ISBN: 84-600-8006-4
Páxinas Dende a 89 ata a 8999

Factores de riesgo y protección asociados al consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes de Secundaria

Autor/a Beatríz Rial Gómez
Director/es Eva María Espiñeira Bellón
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Diagnóstico de la creación musical en el aula de educación secundaria. Percepción técnica y planteamiento pedagógico del profesorado en la Comunidad Autónoma de Galicia

Autor/a Vicente Castro Alonso
Director/es Rocío Chao Fernández; Manuel Peralbo Uzquiano
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Compilación, análise e uso didáctico do repertorio vocal acompañado de percusión de man como parte do patrimonio inmaterial galego. Estudo dun caso representativo

Autor/a Carme López Fernández
Director/es Rocío Chao Fernández
Ámbito Facultad de Humanidades y Documentación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Obras gallegas en el Archivo Berea. La aportación a la vida musical coruñesa desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX y el patrimonio musical gallego de la saga Berea

Autor/a Nilo Jesús García Armas
Director/es Rocío Chao Fernández; Rosa Consolación Martín Vaquero
Ámbito Facultad de Humanidades y Documentación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Educación ambiental y participación pública. Análisis de los procesos participativos "bottom-up" como instrumentos de aprendizaje para la transformación social

Autor/a Isabel Lema Blanco
Director/es Ricardo Antonio García Mira; Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de la metodología contrabajística de los siglos XIX y XX: adecuación a la actual enseñanza-aprendizaje del contrabajo a edades tempranas

Autor/a Ruth Alonso Jartin
Director/es Rocío Chao Fernández
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis del enfoque AICLE en Educación Infantil: la educación musical y auditiva en el aprendizaje de la lengua extranjera

Autor/a Sara Cancela Pose
Director/es María Bobadilla Pérez; Rocío Chao Fernández
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Impacto de Sistemas de Gestión de Calidad en Centros Educativos de Galicia

Autor/a María del Carmen Mariño Barral
Director/es Eva María Espiñeira Bellón; María Dorinda Mato Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A práctica da orientación profesional na universidade: un estudo nunha universidade portuguesa

Autor/a Natalia da Conceiçao Oliveira Pereira
Director/es María Mar Rodríguez Romero; Neves Arza Arza; José Javier De Salvador González
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Autodeterminación y calidad de vida en adolescentes con discapacidad intelectual y otras alteraciones del desarrollo

Autor/a Luisa Losada Puente
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Didácticas Específicas y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Calidad y actitudes frente a la atención a la diversidad: propuesta de mejora

Autor/a Marcia Fonseca de Melo
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero; Eva María Espiñeira Bellón
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A construcción biográfica do labor de orientación en educación infantil e primaria en Galicia

Autor/a María Cristina Pérez Crego
Director/es Neves Arza Arza; María Mar Rodríguez Romero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El impacto del diseño del espacio y otras variables socio-físicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Autor/a Vicente Adrián López Chao
Director/es Ricardo Antonio García Mira; Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio caractereológico y diferenciado de adolescentes con trastornos del espectro del autismo. otras discapacidades y desarrollo típico

Autor/a Ignacio Aurelio Navarrete Antola
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero Manoel Baña Castro
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de situaciones de acoso escolar o bullying en centros de educación secundaria de La Coruña

Autor/a Mª Estrella Monelos Muñiz
Director/es Carmen Delia García_Fuentes de la Fuente Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Programa de inserción laboral "Puesto a Puesto VII". Evaluación de la eficacia

Autor/a Nuria Rebollo Quintela
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Necesidades de Orientaçao profissional de estudantes da Universidade Federal de Rondônia

Autor/a Luiz Carlos Cavalcanti De Albuquerque
Director/es Neves Arza Arza
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Diagnóstico de las necesidades educativas de los alumnos con parálisis cerebral

Autor/a Francisco Javier Martín Betanzos
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de las necesidades de formación de los/as orientadores/as laborales. Análisis en Galicia.

Autor/a Gustavo Perea Vega
Director/es Neves Arza Arza;José Javier de Salvador González
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de la calidad de la atención a la diversidad en un centro educativo de Galicia. Plan de mejoras

Autor/a Eva María Espiñeira Bellón
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Atención a la diversidad. Un estudio de su calidad en centros de la provincia de A Coruña

Autor/a Luz Sandra Casar Domínguez
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Informatización en red de centros educativos no universitarios: nuevos retos para una enseñanza de calidad

Autor/a Eduardo R. Rodriguez Machado
Director/es Eduardo Abalde Paz;Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de la calidad y de gestión frente a satisfacción de la comunidad académica y desempeño institucional de ULBRA en JI-Paraná en el Estado de Rondonia-Brasil

Autor/a Erivaldo Diniz de Brito
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Avaliaçao do Programa Nacional de Informatica na Educaçao - PROINFO- no estado de Rondõnia (Brasil)

Autor/a Gener Aparecida Rassen Nunes
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Educação rural do municipio de Ariquemes no estado de Rondônia (Brasil)

Autor/a Rosa Ali Mariot
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero;Eduardo Abalde Paz
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de la calidad del pas en la Universidade da Coruña

Autor/a María Paula Ríos de Deus
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Grabación de canciones para las rutinas en Educación Infantil
Jornadas de formación en línea Nuevos formatos para la oralidad en el aula. Bases y experiencias III
Nacional

Autores/as Vicente Castro Alonso
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Copiar y pegar te aleja de triunfar: principios éticos en centros educativos
I Xornada Interuniversitaria Galega de Innovación Docente (XIGAID)
Autonómico

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Cristina Pérez Crego, Vicente Castro-Alonso
Organizador Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo
Lugar Coruña, A (España)

Las competencias musicales del profesorado en educación secundaria. Estudio diagnóstico en la Comunidad Autónoma de Galicia
XVII Congreso Interncional Galego Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso, Rocío Chao-Fernández
Lugar Coruña, A (España)

El proyecto Melisa para la inclusión sociocultural y la innovación docente
I Xornada Interuniversitaria Galega de Innovación Docente (XIGAID)
Autonómico

Autores/as Eva María Espiñeira-Bellón, Pilar Couto-Cantero, Rocío Chao-Fernández, Roberto Suárez Brandariz
Organizador Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo
Lugar Coruña, A (España)

Transform+Arte: ApS para la sensibilización ante el acoso escolar
I Xornada Interuniversitaria Galega de Innovación Docente (XIGAID)
Autonómico

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Vicente Castro Alonso, Francisco César Rosa-Napal, Eva María Espiñeira-Bellón, Aurelio Chao-Fernández, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Organizador Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo
Lugar Coruña, A (España)

El proceso de evaluación como oportunidad de aprendizaje a través de tareas favorecedoras de la integridad académica
XVII Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Mª Cristina Pérez Prego, Vicente Castro-Alonso
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/spudc.000026

¿Cuán creativa es la enseñanza musical en la educación generalista? Vivencias del profesorado en formación
V Congreso Internacional de Música y Cultura para la Inclusión y la Innovación
Internacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso, Sara Catalán Raposo
Organizador UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Lugar Toledo (España)

La práctica instrumental en el aula de Educación Primaria. Estudio cualitativo sobre el planteamiento pedagógico del profesorado en Vilagarcía de Arousa.
V Congreso Internacional de Música y Cultura para la Inclusión y la Innovación
Internacional

Autores/as Vicente Castro Alonso, Miguel Abalo Gómez
Organizador UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Lugar Toledo (España)

Creatividad y Metodologías Activas: Retos en la Enseñanza Musical
6º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2023
Internacional

Autores/as Vicente Castro Alonso
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La Investigación en Educación Musical: oportunidades, dificultades y desafíos
I Jornadas de Pedagogía y Musicología 2021-22
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Lugar Valencia (España)

Perfil competencial del docente de Música de educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Galicia
XX Congreso Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso
Organizador USC
Lugar Santiago de Compostela (España)

Proyecto Soka. Música y teatro para la toma de conciencia sobre la violencia escolar
VI Xornadas de Innovación Docente na UDC
Local

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Vicente Castro-Alonso, Francisco César Rosa-Napal, Aurelio Chao-Fernández
Lugar Coruña, A (España)

Cantos de Amor: desarrollo de un proyecto interdisciplinar basado en la poética y la música contemporánea gallega
Nuevos formatos para la oralidad en el aula, bases y experiencias II
Internacional

Autores/as Vicente Castro Alonso
Lugar Coruña, A (España)

Perfil profesional del profesroado de música en Galicia: estado de la creación musical en la enseñanza secundaria
Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia 2022 (CUICIID 2022)
Internacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso, Rocío Chao-Fernández
Lugar Madrid (España)

Indicadores para el análisis de la integridad académica en las instituciones de la Educación Superior
Integridad Académica en Iberoamérica: retos y posibilidades
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Maria Espiñeira Bellón
Lugar Granada (España)

Interacción entre el centro y oros agentes comunitarios
Formación Continua de Secretaría
Autonómico

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Lugar Santiago de Compostela (España)

La importancia de la interacción entre el centro y otros agentes comunitarios
Gestión de recursos en el entorno en colaboración con otras entidades para actividades físco-saludables
Autonómico

Autores/as Eva Maria Espiñeira Bellón
Organizador Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Lugar Santiago de Compostela (España)

Creación musical y Educación Secundaria: evaluación del curriculum de la Comunidad Autónoma de Galicia
Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia 2022 (CUICIID 2022)
Internacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso, Rocío Chao-Fernández
Lugar Madrid (España)

INTEGRIDAD ACADÉMICA. Comportamiento ético y responsable ante las malas conductas
Seminario sobre Ética en la Investigación educativa
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Granada (España)

El plagio en las revistas científicas. Una visión desde los editores/as de revistas científicas de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
V Conferencia Interuniversitaria: "Integridad académica entre profesorado y alumnado"
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

La integridad académica, investigadora y de gestión desde el punto de vista del profesorado
V Conferencia Interuniversitaria: integridad académica entre profesorado y alumnado
Internacional

Autores/as Eva Maria Espiñeira Bellón
Organizador Grupo GIACE. Universidade da Coruña. Grupo IDEA Universidade de Santiago de Compostela, Gripo GIE Universidad de Vigo
Lugar Coruña, A (España)

Reflexos da música na educación
III XORNADAS DIDÁCTICAS DAS ARTES NA GALICIA DE HOXE: CREAR PARA ENSINAR
Autonómico

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Lugar Pontevedra (España)

A Universidade do século XXI
V Xornadas: "A Universidade que nos agarda"
Local

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Corcubión (España)

Autoevaluación, coevaluación y evaluación entre iguales como herramientas paraevaluar los resultados de aprendizaje.
Seminario: Enfoques y experiencias en el diseño y evaluación de resultados de aprendizaje
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Mª Cristina Pérez Prego
Lugar Coruña, A (España)

O Son da nosa aula
V Xornadas de Innovación Docente
Autonómico

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Rosa-Napal, F.C., Aurelio Chao-Fernández
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Rompendo Regras: un proxecto colaborativo con metodoloxía Fotovoz por unha alfabetización menstrual crítica. Vídeo Comunicación
V Xornadas de Innovación Docente que se realizaronen formato virtual na Universidade da Coruña
Local

Autores/as María del Mar Rodriguez Romero, Martínez-Rodríguez Alicia, Mª José Mosquera González, Arza, N.
Organizador CUFIE Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

¿Es posible componer música jugando? La indeterminación como propuesta inclusiva en el aula de secundaria
XVI Congresso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso, Aurelio Chao-Fernández, Rocío Chao-Fernández
Lugar Braga (Portugal)

Emilia Pardo Bazán y su relación con la música gallega: de los Juegos Florales de 1861 a Cantigas da Terra en 1917
Congreso Internacional EMILIA PARDO BAZÁN EN SU CENTENARIO. Literatura y vida en los siglos XIX, XX Y XXI
Internacional

Autores/as Nilo Jesús García Armas, Rocío Chao-Fernández
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

El plagio académico en educación superior durante el confinamiento debido a la COVID-19
Experiencias Educativas durante la Pandemia del Covid 19
Internacional

Autores/as Eva Maria Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador AIDIPE
Lugar Guadalajara (México)

Percepción del profesorado sobre las implicaciones del uso de las TIC en la enseñanza musical
XVI Congresso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Aurelio Chao-Fernández, Vicente Castro-Alonso, Rocío Chao-Fernández
Lugar Braga (Portugal)

Procesos de aprendizaje en las iniciativas de consumo sostenible. Un estudio cualitativo de la Red Gallega de Consumo Consciente y Responsable
Congreso Internacional SIPS 2021
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, García-Mira, R., Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel
Lugar Lugo (España)

Planificación estratégica de los procesos en la gestión del centro
Formación Continua de Dirección
Autonómico

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Lugar Santiago de Compostela (España)

Vence ao medo escénico na túa presentación do TFG/TFM
VII EDICIÓN PÍLULAS FORMATIVAS de apoio para a elaboración e presentación do TFG/TFM (2021-2022)
Local

Autores/as Vicente Castro-Alonso
Lugar Coruña, A (España)

Análisis de las políticas institucionales ante las prácticas deshonestas en las universidades
IV CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA: Plagio académico: políticas institucionales y medidas de actuación
Internacional

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Grupo GIACE. Universidade da Coruña. Grupo IDEA Universidade de Santiago de Compostela, Gripo GIE Universidad de Vigo
Lugar Coruña, A (España)

La enseñanza del contrabajo en edades tempranas: procedimientos y enfoques didácticos
CUICIID 21
Internacional

Autores/as Ruth Alonso-Jartín, Rocío Chao-Fernández
Lugar Madrid (España)

La universidad como puente en la configuración de profesionales con principios éticos
XVI Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Cristina Pérez Crego, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira-Bellón
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar braga (Portugal)

La importancia de los resultados de aprendizaje de un máster universitario: análisis documental
XVI Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Eva Maria Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Cristina Pérez Crego
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar braga (Portugal)

El papel de las cooperativas de consumo como espacios informales de educación socioambiental
XVI Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, García-Mira, R., Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar braga (Portugal)

Prevalencia de la deshonestidad académica del alumnado universitario de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
La educación en Red. Realidades diversas, horizontes comunes. Libro de resúimenes
Internacional

Autores/as Eva Mª Espiñeira Bellón, Muñoz Cantero, Jesús Miguel, Cristina Pérez Crego
Organizador Sociedad Española de Pedagogía
Lugar Santiago de Compostela (España)
DOI https://doi.org/10.15304/cc.2021.1393

Medidas para combatir el plagio en los procesos de aprendizaje del alumnado universitario de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía
Internacional

Autores/as Eva Mª Espiñeira Bellón, Muñoz Cantero, Jesús Miguel, Cristina Pérez Crego
Organizador Sociedad Española de Pedagogía
Lugar Santiago de Compostela (España)

Competencia digital en docentes de educación musical en la etapa de la educación primaria
III CONGRESO INTERNACIONAL DE MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN
Internacional

Autores/as Aurelio Chao-Fernández, Vicente Castro-Alonso
Lugar Coruña, A (España)

Naipes, dados, monedas y una botella. La aleatoriedad como estímulo creativo en el aula de música
III CONGRESO INTERNACIONAL DE MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN
Internacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso, Aurelio Chao-Fernández, Cristina Pérez Crego
Lugar Coruña, A (España)

INSTALACIONES ARTÍSTICAS COMO MEDIO PARA LA INTERACCIÓN CON LA EXPERIENCIA MUSICAL: LAS ESCALERAS MUSICALES
III CONGRESO INTERNACIONAL DE MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN
Internacional

Autores/as Rubén Vázquez-Sánchez, Abraham Felpeto-Guerrero, Rocío Chao-Fernández
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

O ensino da Análise Musical dende a creación: unha proposta práctica dende o dodecafonsimo
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Internacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso
Lugar Coruña, A (España)

Use of Arduino Microcontroller in Education: Creation of "The Musical Stairs"
III XoveTIC 2020
Internacional

Autores/as Abraham Felpeto-Guerrero, Rubén Vázquez-Sánchez, Rocío Chao-Fernández, Aurelio Chao-Fernández
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)

ACTITUDES DOCENTES A FAVOR DE LA AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LA AUTORREGULACIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Internacional

Autores/as Eva Mª Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Cristina Pérez Prego
Lugar Coruña, A (España)

ESTRATEGIAS DE AUTORREGULACIÓN DEL ALUMNADO ANTE EL PLAGIO ACADÉMICO: PERCEPCIONES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Internacional

Autores/as María Cristina Pérez Crego, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Lugar Coruña, A (España)

Los contenidos de creación musical como recurso hacia la interculturalidad
Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia (CUICIID 2020)
Internacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso
Organizador Concilium, UCM, Fórum
Lugar Madrid (España)

Las TIC como herramienta creativa: la composición musical a través del collage sonoro
III Congreso Mundial de Educación. EDUCA 2020
Internacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso
Lugar Santiago de Compostela (España)

A Universidade do século XXI
III XORNADAS ¿A Universidade que nos agarda¿
Local

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña_Concello de Corcubión
Lugar Coruña, A (España)

MOTIVACIÓN Y PLAGIO ACADÉMICO. UN ESTUDIO EN SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO MOTIVADO POR LA COVID-19"
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Internacional

Autores/as Eva Mª Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Cristina Pérez Prego
Lugar Coruña, A (España)

Aproximación a las técnicas de musicoterapia en la inclusión educativa a través del estudio de caso
II Congreso Internacional de Música y Cultura para la Inclusión e Innovación
Internacional

Autores/as Aurelio Chao-Fernández, Rubén Vázquez-Sánchez, Rocío Chao-Fernández
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

El plagio académico en el confinamiento producido por la COVID-19 y su difusión de resultados a través de la web: plagio académico
III Conferencia Interuniversitaria. O Plaxio académico no SUG: estudo da percepción da comunidade educativa sobre as causas que producen plaxio académico
Nacional

Autores/as Eva Maria Espiñeira Bellón
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

De Pierre Schaeffer a Audacity: una experiencia significativa basada en las TIC
II Congreso Internacional de Música y Cultura para la Inclusión y la Innovación
Internacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

Abriendo fronteras, abriendo oídos. El gamelán como recurso hacia una creación musical inclusiva
II Congreso Internacional de Música y Cultura para la Inclusión y la Innovación
Internacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

MOOC as didactic material in the music classroom
I International Symposium of Music Education and Didactic Materials
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Abraham Felpeto-Guerrero, Rubén Vázquez-Sánchez, Elena Carrera-Pérez, Fernando Barreda-Ramídez, Sara Román-García
Organizador UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Lugar Santiago de Compostela (España)

O desempeño docente como condición para evitar o plaxio académico
IV Xornadas de Innovación Docente da UDC
Nacional

Autores/as Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Eva Mª Espiñeira Bellón
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Oído creativo en Educación Secundaria
International Conference CIPEM "Challenges in Music Education"
Internacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso
Lugar Porto (Portugal)

Música concreta: collages de experimentación sonora
V Reunión Científica de Jóvenes Investigadores/as. Programa de Doctorado Interuniversitario en Equidad e Innovación en Educación.
Nacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso
Lugar Coruña, A (España)

Integración de tabletas en un aula de Educación Primaria: un estudio de caso sobre el uso de las TIC bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos, la educación para el desarrollo y la ciudadanía global y la colaboración universidad-escuela
XXVIII JORNADAS UNIVERSITARIAS DE TECONOLOGÍA EDUCATIVA. ACTIVISMO Y TECNOLOGÍA: HACIA UNA UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON LA EDUCACIÓN CRÍTICA Y EMANCIPADORA
Nacional

Autores/as Iglesias-Amorín, F., Cristina Pérez Crego
Organizador Universidad de Cantabria
Lugar Santander (España)

Metodologías activas en el aula de secundaria: la creación musical como recurso hacia la creatividad
XIII Congreso International de Educación e Innovación
Internacional

Autores/as Vicente Castro-Alonso
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

La educación musical y su influencia en el desarrollo de capacidades
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOXÍA
Internacional

Autores/as Ruth Alonso-Jartín, Rocío Chao-Fernández
Organizador Asociación Científica Internacional de Psicopedagogía (ACIP) Universidade da Coruña, Universidade do Minho
Lugar Coruña, A (España)

PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO SOBRE EL USO DE LAS CITAS EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS
XV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Espiñeira Bellón
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Percepción del profesorado de los conservatorios de Galicia sobre las grabaciones de la Compañía de la Radio Televisión de Galicia (CRTVG)
XIII Congreso International de Educación e Innovación
Internacional

Autores/as Aurelio Chao-Fernández, María Cristina Pérez Crego, Nilo Jesús García Armas
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Análisis de la importancia del área de Música de la etapa de Educación Primaria en el plan de introducción de las tecnologías de la información y la comunicación
II Congreso Mundial de Educación EDUCA 2019
Internacional

Autores/as Eva Espiñeira-Bellón, Rocío Chao-Fernández, Rubén Calviño-Vázquez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Análisis del papel del profesorado de educación musical en el aula de Educación Infantil: el maestro especialista y el profesor Tutor
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
Internacional

Autores/as Sara Cancela-Pose, Rocío Chao-Fernández
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Impacto de una experiencia piloto de mentoría entre iguales.
XIII Congreso International de Educación e Innovación
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Rubén Vázquez-Sánchez, Abraham Felpeto-Guerrero
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

El plagio académico en la Universidade da Coruña
II Conferencia Interuniversitaria: O plaxio no sistema universitario de Galicia"
Nacional

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Diseño y puesta en funcionamiento de la "escalera musical" como medio saludable de relacionar áreas de conocimiento
IV Jornadas de innovación docente de la UDC
Autonómico

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Abraham Felpeto-Guerrero, Rubén Vázquez-Sánchez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Interpretación de partituras del archivo Canuto Berea en bandas de música. Estudio de caso: Muiñeira Alfonsina
XIII Congreso International de Educación e Innovación
Internacional

Autores/as Nilo Jesús García Armas, Aurelio Chao-Fernández
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Las bandas de Música como herramienta educativa de inclusión y cambio social
CUICIID 19
Internacional

Autores/as Vicenta Gisbert-Caudeli, Rocío Chao-Fernández
Lugar Madrid (España)

Análisis y comparativa de las grabaciones de la Compañía de la Radio Televisión de Galicia (CRTVG) en los años 2001/2018
CUICIID 19
Internacional

Autores/as Aurelio Chao-Fernández, Esperanza Iglesias-Méndez
Lugar Madrid (España)

Juan Antonio Moreno fuentes: recuperación y estudio de sus ¿Cantos populares gallegos"
CUICIID 19
Internacional

Autores/as Rocio Chao-Fernandez, Esperanza Iglesias-Méndez, Aurelio Chao-Fernández
Lugar Madrid (España)

A aprendizagem do contrabaixo a idade precoce: uma nova linguagem
IC CIPEM 2019
Internacional

Autores/as Ruth Alonso-Jartín, Rocío Chao-Fernández
Organizador Universidade do Porto
Lugar Porto (Portugal)

Concepciones sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la música por el profesorado de Educación Primaria
XV Congreso Internacional Galego-portugués
Internacional

Autores/as Aurelio Chao-Fernández, Eva Espiñeira Bellón, Rubén Calviño-Vázquez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Plagio académico: atribuciones al grupo de iguales
XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Nuria Rebollo-Quintela, Luisa Losada-Puente, J. Miguel Muñoz Cantero, Eva Espiñeira Bellón
Lugar Madrid (España)

La actividad docente como atribución causal del plagio académico universitario
XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva M Espiñeira Bellón, Luisa Losada-Puente, Nuria Rebollo-Quintela
Lugar Madrid (España)

Movimientos oculares en lectura alfabética y lectura musical. Comparación y posibles mejoras aplicables en el ámbito educativo
XIX Congreso Internacional de la SEDLL
Internacional

Autores/as Rubén Vázquez-Sánchez, Rocío Chao-Fernández
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

La enseñanza de la música en educación infantil y primaria
I Xornadas de didáctica das Artes da Galiza de hoxe: crear para ensinar.
Autonómico

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador REAL ACADEMIA GALLEGA DE BELLAS ARTES
Lugar Coruña, A (España)

Del acceso a Cátedras en los conservatorios superiores: dudas acerca de la acreditación en investigación del profesorado
III Encuentro Nacional de Docentes de Educación Musical
Nacional

Autores/as Carolina Pérez-Vázquez, Ruth Alonso-Jartín, Rocío Chao-Fernández
Lugar Cádiz (España)

Mentoría entre iguales.Experiencia piloto entre alumnos de Música de Máster y Doctorado en la Universidade da Coruña
III Encuentro Nacional de Docentes de Educación Musical
Nacional

Autores/as Rubén Vázquez-Sánchez, Abraham Felpeto-Guerrero, Rocío Chao-Fernández
Lugar Cádiz (España)

Música y Poesía al servicio de la Educación Patrimonial. Um Repoludo Gaiteiro, De Moreno Fuentes.
I Congreso Internacional sobre Educación Artística y ciudadanía: Retos de la Constitución Española en su 40 aniversario
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Aurelio Chao-Fernández, Esperanza Iglesias-Méndez
Organizador Universidad de Málaga (UMA)
Lugar Málaga (España)

Comparación y posibles mejoras aplicables en el ámbito educativo.
XIX Congreso Internacional de la SEDLL
Internacional

Autores/as Rubén Vázquez-Sánchez, Rocío Chao-Fernández
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

El desarrollo auditivo en estudiantes de música y su aplicación al aprendizaje de otra lengua
III Encuentro Nacional de Docentes de Educación Musical
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Ruth Alonso-Jartín, Carolina Pérez-Vázquez
Lugar Cádiz (España)

Aproximación a una experiencia de Aprendizaje-Servicio en el Grado de Educación social. Posibilidades y límites en el desarrollo de la conciencia crítica
II Jornadas. Universidad Otra. Otros sujetos, otros conocimientos, otras alianzas para una Universidad que transforma
Autonómico

Autores/as Silvana Longueira Matos, Raquel Mariño Fernández, María Cristina Pérez Crego
Lugar Bilbao (España)

O espazo europeo de educación superior como marco xeral de ensinanza na universidade
I Xornadas "A universidade que nos agarda"
Local

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Corcubión (España)

Tutoría entre iguales: Experiencia piloto entre estudiantes de Música de Máster y Doctorado en la Universidade de A Coruña
III Xornadas de Innovación Docente. Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe (ISSN: 2605-1222)
Local

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Rubén Vázquez-Sánchez, Abraham Felpeto-Guerrero
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La música como herramienta comunicativa.
I Congreso Internacional sobre Educación Artística y ciudadanía: Retos de la Constitución Española en su 40 aniversario
Internacional

Autores/as Vicenta Gisbert-Caudeli, Rocío Chao-Fernández, Óscar Costa-Román
Organizador Universidad de Málaga (UMA)
Lugar Málaga (España)

La relación entre la tipología de asiento y el resultado académico en la Universidad
Congreso universitario internacional sobre la comunicación en la profesión y en la universidad de hoy: contenidos, investigación, innovación y docencia (CUICIID 2018)
Internacional

Autores/as Vicente López-Chao, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Lugar Madrid (España)

Las grabaciones de la Compañía de la Radio Televisión de Galicia (CRTVG). Estudio del año 2001
I Congreso Internacional sobre Educación Artística y ciudadanía: Retos de la Constitución Española en su 40 aniversario
Internacional

Autores/as Aurelio Chao-Fernández, Vicenta Gisbert-Caudeli, Rocío Chao-Fernández
Organizador Universidad de Málaga (UMA)
Lugar Málaga (España)

Análisis de la programación curricular en los conservatorios de música: legislación versus realidad
III Congreso Internacional de Conservatorios Superiores de Música
Internacional

Autores/as Ruth Alonso-Jartín, Vicenta Gisbert-Caudeli, Rocío Chao-Fernández
Lugar Navascués/Nabaskoze (España)

Importance of auditory development in conservatory students and its repercussion in the learning of another language. Case study.
TEEM18
Internacional

Autores/as Rocio Chao-Fernandez, Ruth Alonso-Jartín, Aurelio Chao-Fernández
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Salamanca (España)

Opiniones y valoraciones del profesorado de música sobre la lectura musical a primera vista en el sistema educativo actual.
CUICIID !8
Internacional

Autores/as Rubén Vázquez-Sánchez, Rocio Chao-Fernandez
Lugar Madrid (España)

La importancia del aprendizaje de un instrumento musical a edades tempranas.
CUICIID !8
Internacional

Autores/as Ruth Alonso-Jartín, Rocio Chao-Fernandez
Lugar Madrid (España)

MOOC Música para el siglo XXI: dificultades y evaluación de la experiencia
I Congreso Internacional Campus digitales en Educación Superior
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Abraham Felpeto-Guerrero, Rubén Vázquez-Sánchez
Organizador Universidad de Extremadura (UNEX)
Lugar Cáceres (España)

Grupos de Investigación e innovación educativa en el área MIDE de la Universidad de la Coruña
XIV reunion área MIDE
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela, Luisa Losada-Puente
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE). Área MIDE
Lugar Coruña, A (España)

Los obstáculos de la enseñanza de un instrumento musical con alumnado de asperger en conservatorio
1º Congreso Mundial de Educación , Innovación e Investigación Educativa. Educa 2018
Internacional

Autores/as Ruth Alonso-Jartín, Rocío Chao-Fernández
Lugar Coruña, A (España)

La incidencia de la formación musical en el cerebro
1º Congreso Mundial de Educación , Innovación e Investigación Educativa. Educa 2018
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Lugar Coruña, A (España)

La afinación a través de los número. Una experiencia con alumnado de sexto de Educación Primaria
1º Congreso Mundial de Educación , Innovación e Investigación Educativa. Educa 2018
Internacional

Autores/as Rubén Vázquez-Sánchez, Dorinda Mato-Vázquez, Rocío Chao-Fernández
Lugar Coruña, A (España)

Psicomotricidad, pensamiento lógico-matemático y rítmica dalcroziana en Educación Infantil
XIV Congresso Internacional Galego Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Dorinda Mato-Vazquez, Rocío Chao-Fernández, Aurelio Chao-Fernández
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

The impact of learning envirionment on academic performance
ICEP 2017 - International Conference on Environmental Psychology: Theories of change and social innovation in transitions towards sustainability
Internacional

Autores/as Vicente López Chao, García-Mira, R., Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Atribuciones causales en el plagio académico por parte de los estudiantes universitarios
XIV Congreso Internacional galego-portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Nuria Rebollo Quintela, Eva Maria Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Orientación a las familias en el período de adaptación
XIV Congreso Internacional galego-portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Eva Maria Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

The role of responsible consumption initiatives in promoting sustainable lifestyles
ICEP 2017 - International Conference on Environmental Psychology: Theories of change and social innovation in transitions towards sustainability
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Calidad de vida en la escuela inclusiva: barreras y oportunidades para el alumnado con NEAE
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
Internacional

Autores/as Luisa Losada Puente, Jesús-Miguel Muñoz-Cantero
Organizador Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Lugar Oviedo (España)

Actividades encaminadas a la mejor orientación del alumnado en el período de adaptación
V Seminario Internacional Cogniçao Aprendizagem e Desempenho
Internacional

Autores/as EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Nuria Rebollo-Quintela, Luisa Losada-Puente
Lugar Braga (Portugal)

EL TRABAJO DE FIN DE GRADO COMO OPORTUNIDAD PARA EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS
XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa y AIDIPE Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Internacional

Autores/as Nuria Rebollo-Quintela, Eva María Espiñeira Bellón
Lugar Salamanca (España)

Caracterización da praxe dos orientadores e orientadoras da educación infantil e primaria
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
Internacional

Autores/as Arza, N., Rodríguez-Romero, Mar
Organizador Universidade do Minho. Braga. Portugal
Lugar Braga (Portugal)

A integración da perspectiva de xénero no módulo de FOL: proposta didáctica sobre o acoso sexual no traballo
XIX Congreso Internacional de Galicia e Norte de Protural de Formación para o Traballo. A formación profesional dual: dúos ou duetos?
Internacional

Autores/as Arza, N.
Lugar Lugo (España)

Análise da presenza da perspetiva de xénero no grao de Mestre/a de Eduacación Primaria
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
Internacional

Autores/as Arza, N., María Alicia Arias Rodríguez, Perea, A.
Organizador Universidade do Minho. Braga. Portugal
Lugar Braga (Portugal)

The impact of learning envirionment on academic performance
International Conference on Envirionmental Psychology. Theories of Change and social innovation in transitions towards sustainability.
Internacional

Autores/as Vicente López-Chao, García-Mira, R., J. Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Influencia de los factores de atracción al espacio de aprendizaje en el rendimiento académico
XVIII Congreso Internacional de Investigación educativa. Interdisciplinaridad y transferencia
Internacional

Autores/as Vicente A. López Chao, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Salamanca (España)

Validación de la escala ARC-INICO mediante un análisis factorial confirmatorio con adolescentes de la comunidad autónoma de Galicia
XVIII Congreso Internacional de Investigación educativa. Interdisciplinaridad y transferencia
Internacional

Autores/as Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Luisa Losada-Puente, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN
Lugar Salamanca (España)

DIFFERENCES IN THE INTERDISCIPLINARY TEACHING OF MUSIC AND MATHEMATICS BETWEEN GALICIA (SPAIN) AND LISBON (PORTUGAL)
9th International Conference on Education and New Learning Technologies
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Sara Román-García, Aurelio Chao-Fernández
Lugar Barcelona (España)

Gestión de la calidad de la atención a la diversidad mediante planes de mejora
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
Internacional

Autores/as Eva Mª Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Lugar Oviedo (España)

Does classroom seating location mean a barrier in the process of learning in higher education?
10 Th Internactional Conference of Education, Research and Innovation
Internacional

Autores/as Vicente López-Chao, Jesús-Miguel Muñoz-Cantero, Ricardo García-Mira
Lugar Sevilla (España)

A Titorización do TFG: experiencia de traballo colaborativo entre docentes
II Xornadas de Innovación docente
Nacional

Autores/as Nuria Rebollo Quintela, Eva María Espiñeira Bellón, Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La evaluación inicial de Música y matemáticas en futuros maestros de Educación Infantil
Aidipe 2017. XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Dorinda Mato-Vázquez, Rocío Chao-Fernández, Aurelio Chao-Fernández
Organizador Universidad de Salamanca (USAL)
Lugar Salamanca (España)

O piano matemático
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Maria Dorinda Mato Vazquez, Rocío Chao-Fernández, Aurelio Chao-Fernández
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

A orientación profesional no módulo de FOL. Importancia e aprendizaxes adquiridas
XIX Congreso Internacional de Galicia e Norte de Protural de Formación para o Traballo. A formación profesional dual: dúos ou duetos?
Internacional

Autores/as Arza, N., Cristina Calvo Porral
Lugar Lugo (España)

The role of grassroots innovations in promoting local sustainable consumption. Motivations, values and learning outcomes within the Galician network of conscious and responsible consumption
International Conference on Envirionmental Psychology. Theories of Change and social innovation in transitions towards sustainability.
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, J. Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

ICT IN THE MUSIC CLASSROOM. ACHIEVING MUSICAL LITERACY IN THE 21ST CENTURY
9th International Conference on Education and New Learning Technologies
Internacional

Autores/as Sara Román-García, Rocío Chao-Fernández, Aurelio Chao-Fernández
Lugar Barcelona (España)

Actitudes y expectativas del alumnado con NEAE en Educación Secundaria Obligatoria: la perspectiva del profesorado
V Seminario Internacional Cogniçao Aprendizagem e Desempenho
Internacional

Autores/as Luisa Losada-Puente, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Nuria Rebollo-Quintela
Lugar Braga (Portugal)

Propuesta didáctica para favorecer la interdisciplinariedad en el aula: aprendizaje de música e idiomas a través del repertorio tradicional de Galicia
CUICID 2017
Internacional

Autores/as Aurelio Chao-Fernández, Esperanza Iglesias-Méndez
Organizador Universidad Complutense de Madrid
Lugar Madrid (España)

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES INVESTIGADORAS EN LA MATERIA DE MÚSICA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
CUICID 2017
Internacional

Autores/as Rubén Vázquez-Sánchez, Rocío Chao-Fernández
Organizador Universidad Complutense de Madrid
Lugar Madrid (España)

Prácticas innovadoras para favorecer la interdisciplinariedad en Infantil: Aprendizaje de Música y Matemática mediante PDI
CUICID 2017
Internacional

Autores/as Sara Román-García, Rocío Chao-Fernández, Dorinda Mato-Vázquez
Organizador Universidad Complutense de Madrid
Lugar Madrid (España)

La múysica en Educación Infantil: estudio comparativo entre España, Francia y Portugal
CUICID 2017
Internacional

Autores/as Aurelio Chao-Fernández, Esperanza Iglesias-Méndez
Organizador Universidad Complutense de Madrid
Lugar Madrid (España)

Analysis of the relation between IT school desing and the lack of teaching method based on digital competence
5th International Conference Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality 2017
Internacional

Autores/as Vicente López-Chao, Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Vicente López Pena
Organizador Universidad de Cádiz (UCA)
Lugar Cádiz (España)

Art, Science and Magic: Music and Math the classroom
5th International Conference Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality 2017
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Sara Román-García, Aurelio Chao-Fernández
Organizador Universidad de Cádiz (UCA)
Lugar Cádiz (España)

Free software in music education: an interdisciplinary practical approach in Primary School
5th International Conference Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality 2017
Internacional

Autores/as Elena Carrera-Pérez, Sara Román-García, Rocío Chao-Fernández
Organizador Universidad de Cádiz (UCA)
Lugar Cádiz (España)

Investigando colaborativamente en Educación para el desarrollo. Crónica de una experiencia
III Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo. ¿Qué desarrollo queremos?. La Agenda post 2015 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible
Internacional

Autores/as Cristina Pérez Crego, Renée De Palma, Araceli Serantes Pazos, Rodríguez-Romero, Mar, Zapico, M. H., Vanessa Pazos Leis, Mª Dolores Cotelo Guerra, José Luis Iglesias Salvado, Ana Lampón
Organizador Red Española de Estudios del Desarrollo-REEDES
Lugar Zaragoza (España)

Educação de adultos em uma prisão de segurança máxima. Um estudo de caso
V INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL SUSTAINABILITY (EDaSS)
Internacional

Autores/as ESTEVES, Marilise Doege, CANTERO, Jesús Miguel Muñoz
Lugar Coruña, A (España)

Incidence of Hearing Training in Musical Reading at First Sight. An exploratory research.
Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality
Internacional

Autores/as Rubén Vázquez-Sánchez, Rocio Chao-Fernandez, Aurelio Chao-Fernández
Organizador Universidad de Salamanca
Lugar Salamanca (España)

Analysis of the use of ICT through music interactive games as educational strategy
7th INTERNACIONAL CONFERENCE ON INTERCULTURAL EDUCATION "Education, Health and ICTs from a Transcultural Perspective"
Internacional

Autores/as Rocio Chao-Fernandez, Sara Román-García, Aurelio Chao-Fernández
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

The role of grassroots social innovations in enhancing responsible (green) production and consumption practices in the local context
V INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL SUSTAINABILITY (EDaSS)
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Una inquietud de décadas: el empleo juvenil
XVIII Congreso Internacional de formaçao para o trabalho Norte de Portugal Galiza
Internacional

Autores/as Nuria Rebollo-Quintela, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Lugar Viana do Castelo (Portugal)

Mesa debate: Educación musical en contextos de cambio
II JEM Jornadas de Educación Musical
Nacional

Autores/as Rocio Chao-Fernandez
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Aula Magna 2.0, weblog de Revistas Generalistas de Educación. Avances de una experiencia
XVI Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Pedagogía. Democracia y Educación en el s. XXI
Nacional

Autores/as Marta Ruiz Corbella, Arturo Galán, Alfonso Diestro, Francisco Aliaga, Juan Luis Fuentes, Covadonga Ruiz De Miguel, José Luis Alfonso Diestro, Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel
Organizador UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Lugar Madrid (España)

Impacto de sistemas de gestión de calidad en centros de Educación Primaria
IV Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria
Internacional

Autores/as Eva Mª Espiñeira Bellón, Mato-Vázquez, D., Carmen Mariño, Carmen Mariño
Organizador UNIVERSIDAD DE MURCIA
Lugar Murcia (España)

Estrategias de evaluación en matemáticas y su relación con las metodologías de enseñanza-aprendizaje
4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL SCIENCES AND DEVELOPMENT
Internacional

Autores/as M. del Carmen Mariño, Eva Maria Espiñeira Bellón, Maria Dorinda Mato Vazquez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

La importancia del período de adaptación en los centros educativos: análisis legislativo y documental
V INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL SUSTAINABILITY (EDaSS)
Internacional

Autores/as Eva Maria Espiñeira Bellón, Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Online Interactive Storytelling as a strategy for learning music and for integrating pupils with hearing disorders into Early Childhook Education (ECE)
7th INTERNACIONAL CONFERENCE ON INTERCULTURAL EDUCATION "Education, Health and ICTs from a Transcultural Perspective"
Internacional

Autores/as Rocio Chao-Fernandez, Sara Román-García, Aurelio Chao-Fernández
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

ICT as an interdisciplinary learning platform of Mathematics, Music and Arts in Secondary Education
Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality
Internacional

Autores/as Rocio Chao-Fernandez, Dorinda Mato-Vázquez, Vicente López Chao
Organizador Universidad de Salamanca
Lugar Salamanca (España)

O programa de acción socioeducativa: unha experiencia de simulación e de integración interdisciplinaria en Educación Social
I Xornadas de Innovación Docente da Universidade da Coruña
Local

Autores/as Arza, N., Laura Cruz Lopez
Organizador Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente da UDC / Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa
Lugar Coruña, A (España)

Planificación del período de adaptación en la Comunidad Autónoma de Galicia: Revisión bibliográfica y legislativa.
IV Seminário Internacional cognição, aprendizagem y educação
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Luisa Losada-Puente
Organizador Instituto de Educação, Universidade do Minho (Braga, Portugal)
Lugar Braga (Portugal)

Investigación sobre la globalización y el tratamiento interdisciplinar en el aula de infantil
Congreso universitario Internacional sobre la comunicación en la profesión y en la Universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia
Internacional

Autores/as Sara Román-García, Dorinda Mato-Vázquez, Rocio Chao-Fernandez
Organizador Universidad Complutense de Madrid
Lugar Madrid (España)

Proyecto para educar desde y para la igualdad
I Congreso Ciencia, Género y Conocimiento
Nacional

Autores/as Dorinda Mato-Vázquez, Rocio Chao-Fernandez
Organizador Universidad de Cádiz
Lugar Cádiz (España)

A confirmatory Factor Analysis of the ARC-INICO Self-Determination Scale with Galician Teenagers
V INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL SUSTAINABILITY (EDaSS)
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada Puente, Eva Marìa Espiñeira Bellón
Lugar Coruña, A (España)

Innovación docente en la educación superior a través de las píldoras formativas
III Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación
Internacional

Autores/as EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Luisa Losada-Puente, María Cristina Pérez Crego
Organizador Universidad de Jaén (UJAEN)
Lugar Jaén (España)

Obstáculos para asesorar. Reflexionando sobre las percepciones de las y los profesionales de la orientación en Educación Secundaria Obligatoria de Galicia
International Converence of the IAEVG 2016. Promoting Equity through Guidance: Reflection, Action and Impact
Internacional

Autores/as Rodríguez-Romero, Mar, Arza, N., Mª Montserrat Castro Rodríguez, Mª Cristina Pérez Prego
Lugar Madrid (España)

Estrategias metodológicas y de evaluación en la práctica docente del Grado en Educación Infantil
XVII Congreso Nacional y III Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Lugar Cádiz (España)

Factores individuales que predicen la adquisición y desarrollo de la autodeterminación en personas con discapacidad intelectual.
The 4th Workshop on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS 2015). University of A Coruna. A Coruña, April 16-17, 2015.
Internacional

Autores/as Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Comparativa del trabajo interdisciplinar entre Matemáticas y Música en Educación Infantil
3º International Congress of Educational Sciencies and Development
Internacional

Autores/as Mato Vázquez, Mª Dorinda, Rocío Chao, Aurelio Chao
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Perfil metodológico-evaluativo en el título de Grado en Educación Primaria
XVII Congreso Nacional y III Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Nuria Rebollo Quintela, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Lugar Cádiz (España)

Análisis comparativo de metodologías de enseñanza-evaluación en el Grado en Educación Social
XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa (AIDIPE 2015)
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Luisa Losada Puente
Organizador AIDIPE. Universidad de Cádiz
Lugar Cádiz (España)

Mediación del ambiente en la adquisición y desarrollo de la conducta autodeterminada en personas con discapacidad.
The 4th Workshop on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS 2015). University of A Coruna. A Coruña, April 16-17, 2015.
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Luisa Losada Puente
Lugar Coruña, A (España)

Concepciones del alumnado de Grado de Educación Infantil sobre las Matemáticas
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Mato Vázquez, Mª Dorinda, Rocío Chao
Lugar Coruña, A (España)

Actividades Interdisciplinares de Matemáticas y Música
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Rocío Chao, Mato Vázquez, Mª Dorinda, Aurelio Chao
Lugar Coruña, A (España)

O Espazo Europeo de Educación Superior como marco xeral da Ensinanza na Universidade
II Universidad Abierta de Cervo. Jornadas de Verano "La Universidad que nos espera"
Local

Autores/as Luisa Losada Puente
Lugar Cervo (España)

Metodologías de estudio en la enseñanza presencial en la universidad
II Universidad Abierta de Cervo. Jornadas de Verano "La Universidad que nos espera"
Local

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón
Lugar Cervo (España)

Eficacia de la música en el comportamiento y rendimiento en adolescentes con conductas disruptivas
XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa (AIDIPE 2015)
Nacional

Autores/as Rocío Chao, Aurelio Chao
Organizador AIDIPE. Universidad de Cádiz
Lugar Cádiz (España)

La flexibilidad para desarrollar confianza, mejorar las acatitudes y prevenir la ansiedad hacia las matemáticas
XII Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior
Internacional

Autores/as Mato Vázquez, Mª Dorinda, Vicente A. López Chao, Rocío Chao
Lugar Sevilla (España)

Evaluación de la formación mediante indicadores de calidad
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Eva María Espiñeira-Bellón, Nuria Rebollo-Quintela
Lugar Coruña, A (España)

Una alternativa complementaria a la formación: las píldoras
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Nuria Rebollo-Quintela, Eva María Espiñeira-Bellón
Lugar Coruña, A (España)

Complex determinants of sustanibility behaviour in the work-place: the case of universities
Sustainable Environments in a Changing Global Context
Internacional

Autores/as Adina Dumitru, García-Mira, R., Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador International Network Symposium (iaps)
Lugar Coruña, A (España)

Differences Mathematics and Music teaching-learning process between A Coruña and Lisbon
5th World Conference on Educational Technology Researches
Internacional

Autores/as Rocio Chao-Fernandez, Dorinda Mato-Vázquez, Aurelio Chao-Fernández
Lugar Kyrenia (Chipre)

La peculiaridad de los servicios de orientación en la educación infantil y obligatoria en Galicia: Contextualización y razones de la propuesta
3º International Congress of Educational Sciencies and Development
Internacional

Autores/as Arza, N., Mª Montserrat Castro Rodríguez, María Mar Rodríguez Romero, Cristina Pérez Crego
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Evolución de las titulaciones universitarias: 1º, 2º y 3º ciclo, grados y máster ¿nuevo 3+2?
II encuentro de refelxión y debate sobre la gestión y el gobierno de las Universidades
Nacional

Autores/as Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Organizador Asociación Amigos de la Calidad
Lugar Baeza (España)

Os servizos de orientación na educación infantil e primaria en Galicia: xénese, implantación e evolución
XIII Congreso Internacional Galego_Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Arza, N., Rodríguez-Romero, Mar
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Estrategias metodológicas y de evaluación en la práctica docente del grado de educación infantil
XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa (AIDIPE 2015)
Nacional

Autores/as Muñoz Cantero, Jesús Miguel, Eva Mª Espiñeira Bellón
Organizador AIDIPE. Universidad de Cádiz
Lugar Cádiz (España)

La psicomotricidad en situaciones interdisciplinarias de Matemáticas y Educación Física
V Congreso Mundial del Deporte Escolar, Educación Física y Psicomotricidad
Internacional

Autores/as Mª Dorinda Mato Vázquez, Miriam Carretero, Rocío Chao, Eva Espiñeira-Bellón
Lugar Coruña, A (España)

Attraction factors into space as a required element of physical learning environment. A review
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences.
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, García-Mira, R., Vicente López-Chao
Lugar Nicosia, North Cyprus (Chipre)

Análisis sobre el empleo de la música en la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa.
XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa (AIDIPE 2015)
Nacional

Autores/as Rocío Chao, Aurelio Chao
Organizador AIDIPE. Universidad de Cádiz
Lugar Cádiz (España)

Strategies to Prevent Anxiety Towards Mathematics
5th World Conference on Educational Technology Researches
Internacional

Autores/as Dorinda Mato-Vázquez, Rocio Chao-Fernandez, Aurelio Chao-Fernández
Lugar Kyrenia (Chipre)

Enseñanza aprendizaje de los alumnos de alta capacidad cognitiva
XII Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior
Internacional

Autores/as Mato Vázquez, Mª Dorinda, Rocío Chao, Vicente A. López Chao
Lugar Sevilla (España)

Lugares de trabalho - Espaços de aprendizagem; a relevância da formaçâo para o trabalho"
XIV Congresso Internacional de Formaçâo para o trabalho-norte de Portugal/Galiza
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador UNIVERSIDADE DO PORTO
Lugar Porto (Portugal)

Eficacia de la Música en el rendimiento académico de adolescentes con conductas disruptivas.
II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y Desarrollo.
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, María Dorinda Mato Vázquez, Vicente López Pena
Organizador Universidad de Granada (UGR)
Lugar Granada (España)

A orientación proporcionada ao alumnado dos Programas de Cualificación Profesional Inicial en Galicia: valoración dunha mostra de profesorado titor, orientadores e directores.
XVI Congresso Internacional de Formaçao para o Trabalho Norte de Portugal - Galiza
Internacional

Autores/as Arza, N., Rodríguez-Romero, Mar
Organizador Instituto de Emprego e Formaçao Profissional
Lugar Porto (Portugal)

Análisis de las actitudes de los alumnos de 2º de educación Secundaria obligatoria hacia las matemáticas antes y después de la puesta en práctica de actividades constructivistas
II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y Desarrollo.
Internacional

Autores/as María Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao-Fernández, Vicente López Pena
Organizador Universidad de Granada (UGR)
Lugar Granada (España)

A orientación profesional ao alumnado dos Programas de Cualificación Profesional Inicial en Galicia: valoración dunha mostra de profesorado titor, orientadores e directores
XVI Congreso Internacional de Formaçao para o Trabalho Norte de Portugal-Galiza
Internacional

Autores/as Arza, N., Rodríguez-Romero, Mar, Maria Montserrat Castro Rodríguez
Lugar Oporto (Portugal)

A importancia da lingua da primeira escolarización
X Curso de Verán sobre dinamización lingüística. A transmisión interxeneracional do galego
Autonómico

Autores/as Arza, N.
Lugar Carballo (España)

Alta capacidad cognitiva
II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y Desarrollo.
Internacional

Autores/as Eliseo Lorenzo García, María Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao-Fernández
Organizador Universidad de Granada (UGR)
Lugar Granada (España)

Análisis de as actitudes del alumnado de Educación Primaria hacia las matemáticas
II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y Desarrollo.
Internacional

Autores/as Eliseo Lorenzo García, María Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao-Fernández
Organizador Universidad de Granada (UGR)
Lugar Granada (España)

El cuento como medio de aprendizaje interdisciplinar en alumnado con discapacidad auditiva (hipoacusia).
al III Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Rocío Chao, Mª Dorinda Mato Vázquez, Vicente López Pena
Organizador al III Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa
Lugar Segovia (España)

Investigación sobre Música y Matemáticas en Educación Infantil.
II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y Desarrollo.
Internacional

Autores/as María Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao-Fernández, Vicente López Pena
Organizador Universidad de Granada (UGR)
Lugar Granada (España)

La figura del evaluador en instituciones de atención a personas con discapacidad intelectual
IX Simposio: Lengua, Educación e Inmigración. Evaluación: herramienta de selección o herramienta de equidad
Nacional

Autores/as Luisa Losada Puente, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Instituto de Ciencias de la Educación de la UdG
Lugar Girona (España)

Factor Analysis of the ARC-INICO Self-determination Scale with Galicia teenagers
EDaSS - International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada-Puente, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Investigando en Educación para el Desarrollo II: Un estudio de caso del proyecto ¿O Tesouro da Acahualinca¿ de Solidaridad internacional de Galicia¿
IV Congreso de Educacion para el Desarrollo.
Nacional

Autores/as Rodríguez-Romero, Mar, Zapico, M. H., Apolinar Graña Varela, Alba Patricia Digón Regueiro, Silvana Longueira Matos, Mª Dolores Cotelo Guerra, Cristina Pérez Crego
Organizador HEGOA
Lugar Vitoria-Gasteiz (España)

Presentación dos resultados da investigación "Investigando na educación para o desenvolvemento: un estudo de caso sobre a implementación do proxecto o Tesouro da Acahualinca
Xornadas de Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global
Autonómico

Autores/as Araceli Serantes Pazos, Rodríguez-Romero, Mar, Zapico, M. H., Cristina Pérez Crego
Organizador Facultad de Ciencias de la Educación
Lugar Coruña, A (España)

Nuevas metodologías docentes en el Espacio Europeo de Educación Superior
Universidad Abierta de Cervo. Jornadas de Verano "La Universidad que nos espera"
Local

Autores/as Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Ayuntamiento de Cervo
Lugar Cervo (España)

La autoevaluación como instrumento de mejora en proyectos de innovación centrados en la atención a la diversidad
IX Simposio: Lengua, Educación e Inmigración. Evaluación: herramienta de selección o herramienta de equidad
Nacional

Autores/as Luisa Losada Puente, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Instituto de Ciencias de la Educación de la UdG
Lugar Girona (España)

Catálogo de recursos de internet para a orientación profesional
XVI Congreso Internacional de Formaçao para o Trabalho Norte de Portugal-Galiza
Internacional

Autores/as Arza, N., Beatriz Soledad Reimundez Rodríguez
Lugar Oporto (Portugal)

La satisfacción como un indicador de impacto de políticas públicas de empleo en el ámbito local
XVI Congresso Internacional de Formaçao para o Trabalho Norte de Portugal/Galiza
Internacional

Autores/as Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Centro de empleo y Formación Profesional de Porto
Lugar Porto (Portugal)

Análisis de la relación interdisciplinar entre Música y matemáticas en las aulas de Educación Infantil
V Congreso de Educación Infantil y Formación de Educadores
Nacional

Autores/as María Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao-Fernández, Patricia Díaz González
Organizador UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Lugar Málaga (España)

Desenvolvimento profissional e integraçao laboral em colectivos vulneráveis
XII Congreso INternacional Galego-Português de Psicopedagogia
Internacional

Autores/as Arza, N.
Lugar Braga (Portugal)

Análisis de domino y relevancia de las competencias transversales-profesionales en estudiantes de último curso de grado
X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Ángel Nóvoa Blasco
Organizador Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)
Lugar Granada (España)

A difícil inclusión das mulleres nas chamadas «profesións liberais»
III Xornada de Innovación en Xenero. Docencia e Investigación
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, María Dorinda Mato Vázquez, Ana Pérez Mato, Vicente A. López Chao
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

¿Ofrecen más apoyo a los estudiantes universitarios con discapacidad sus compañeras o sus compañeros?
II Taller Internacional sobre Desarrollo Económico y Sostenibilidad Social (II EDaSS)
Internacional

Autores/as Isabel Novo Corti, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Patricia María Becerra Amado
Organizador Universidad de A Coruña; Universidad Santo Tomás de Bogotá, Instituto Universitario de Estudios Marítimos e Iniciativa Íntegra
Lugar Coruña, A (España)

Análisis del dominio y relevancia de las competencias profesionales del Grado de Educación Social
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
Internacional

Autores/as Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón, Ángel Nóvoa Blasco
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

A COLABORACIÓN COS SERVIZOS PÚBLICOS NOS CENTROS DO ENSINO OBRIGATORIO DE GALICIA E O PAPEL DOS SERVIZOS DE ORIENTACIÓN
XII ACTAS DO CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOXÍA
Internacional

Autores/as Mª Montserrat Castro Rodríguez, Rodríguez-Romero, Mar, Mª Cristina Pérez Prego
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar BRAGA (Portugal)

"A cidade galega dos músicos"
VI Xornadas de Materiais Didácticos: Recursos e materiais didácticos para o ensino en Galego
Nacional

Autores/as Juan Pérez Berná, Rocío Chao-Fernández
Organizador Nova Escola Galega
Lugar Santiago de Compostela (España)

EL PRACTICUM EN LA FORMACIÓN DE PSICOPEDAGOGOS/AS: ANÁLISIS DE LAS MATERIAS DEL ÁREA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
Internacional

Autores/as Eva M Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Mª Alicia Arias Rodríguez
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Revisión teórico-práctica de la atención a la diversidad e inclusión socio educativa en la Universidad de A Coruña
XVI Congreso Nacional / II Internacional de Modelos de Investigación Educativa: Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y Diversas.
Internacional

Autores/as Eva M Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Universidad de Alicante
Lugar Alicante/Alacant (España)

Identificación y valoración de competencia para la atención a la diversidad en el Grado de Educación Primaria
XVI Congreso Nacional / II Internacional de Modelos de Investigación Educativa: Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y Diversas.
Internacional

Autores/as Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Organizador Universidad de Alicante
Lugar Alicante/Alacant (España)

Los grupos deinvestigación sobre orientacio educativa en la coyuntura actual: dificultades, posibilidades y prospectiva
XVI Congreso Nacional /II Internacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Pilar Figuera Gazo, Angel Boza Carreño, Arza, N., Consuelo Vélaz de Medrano
Organizador AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Lugar Alicante/Alacant (España)

El grado de afecto entre compañeros como variable de influencia en el resultado académico
II Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la profesión y en la universidad de hoy: contenidos, investigación, innovación y docencia (CUICID).
Internacional

Autores/as Vicente López-Chao, Jesús Miguel Muñoz-Cantero, García-Mira, R.
Organizador Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Lugar Madrid (España)

Satisfacción con la orientación que se proporciona al alumnado de los programas de diversificación curricular: valoración del profesorado tutor, orientadores/as y directores/as
XVI Congreso Nacional /II Internacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Arza, N., Rodríguez-Romero, Mar, Maria Montserrat Castro Rodríguez
Organizador AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Lugar Alicante/Alacant (España)

Colaboración de los servicios de orientación en la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatotria:valoración y grado de satisfacción de tutores/as orientadores/as y directores/as
XVI Congreso Nacional /II Internacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Arza, N., Maria Montserrat Castro Rodríguez, María Mar Rodríguez Romero
Organizador AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Lugar Alicante/Alacant (España)

Unha sipnosis das dificultades e achegas das mulleres no mundo formativo e laboral ó longo da historia
I Xornada Universitaria Galega en Xénero
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, María Dorinda Mato Vázquez, Roberto Suárez Brandariz, Jose Maria Mesias Lema
Organizador Secretaría Xeral da Igualdade
Lugar Santiago de Compostela (España)

Análisis comparativo entre la percepción del desarrollo de las competencias específicas y el dominio adquirido en alumnos de 4º curso de grado de Educación Infantil de la Universidad de A Coruña
X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)
Lugar Granada (España)

Propuesta didáctica: situaciones de aprendizaje que contribuyen al desarrollo de las competencias musicales en el alumnado de E. Infantil con discapacidad auditiva
V Congreso de Educación Infantil y Formación de Educadores
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, María Dorinda Mato Vázquez, Fátima López Freire
Organizador UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Lugar Málaga (España)

La construcción del rol de asesor en orientación usando historias de vida
XVI Congreso Nacional / II Internacional de Modelos de Investigación Educativa: Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y Diversas.
Internacional

Autores/as María Cristina Pérez Crego
Organizador Universidad de Alicante
Lugar Alicante/Alacant (España)

O asesoramento para a innovación e para a mellora dos procesos de ensino e parendizaxe no ensino obrigatorio en Galicia
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
Internacional

Autores/as Arza, N., Rodríguez-Romero, Mar, Mª Montserrat Castro Rodríguez
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Los grupos de investigación en Orientación:dificultades posibilidades y perspectivas (mesa redonda)
IV Seminario de la Red Interuniversitaria de Profesorado de Orientación
Nacional

Autores/as Arza, N., Angel Boza Carreño, Pilar Figuera Gazo, Consuelo Vélaz de Medrano
Organizador Universidad de la Laguna (ULL)
Lugar San Cristóbal de La Laguna (España)

Revisión teórico-práctica de la atención a la diversidad e inclusión socioeducativa en la Universidad de A Coruña
XVI Congreso Nacional / II Internacional de Modelos de Investigación Educativa: Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y Diversas.
Internacional

Autores/as Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Universidad de Alicante
Lugar Alicante/Alacant (España)

Análisis comparativo entre la percepción del desarrollo de las competencias específicas y el dominio adquirido en alumnos de 4º curso del grado de Educación Infantil de la Universidad de A Coruña
X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores/as Muñoz Cantero, Jesús Miguel, María Paula Ríos de Deus, Eva Maria Espiñeira Bellón
Organizador Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)
Lugar Granada (España)

Educación emocional, derecho e inclusión social
Educación emocional, derecho e inclusión social
Nacional

Autores/as Juan Ferreiro-Galguera, María Barreiro Gen, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Viveiro (España)

La colaboración de los servicios de orientación en la planificación de medidas de atención a la diversidad en Galicia:valoración de tutores, orientadores y directores de Educación Primaria
I Congreso Internacional e Interuniversitario de Orientación
Internacional

Autores/as Arza, N., Rodríguez-Romero, Mar, Mª Montserrat Castro Rodríguez
Organizador Universidad de Málaga (UMA)
Lugar Málaga (España)

Análisis de la inclusión de estudiantes universitarios con discapacidad en las universidades presenciales
EDaSS 2012 - I International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores/as Eva Espiñeira-Bellón, Isabel Novo-Corti, Miguel Muñoz -Cantero
Organizador Dpto. Análise Económica e Admón. Empresas UDC coa Universidad de Santo Tomás - Bogotá - Colombia
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación de la percepción de la adquisición de las competencias on-line. Una herramienta para la mejora continua de las guías docentes
Xornada de Innovación Educativa 2012
Nacional

Autores/as Eva Maria Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Autoevaluación de competencias en el máster de Innovación, Orientación y Evaluación Educativa de la Universidad de A Coruña
VII Congresso Iberoamericano de Docência Universitária
Internacional

Autores/as J. Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Eva Maria Espiñeira Bellón
Organizador UNIVERSIDADE DO PORTO
Lugar Porto (Portugal)

El papel de la educación en la inclusión sociolaboral
EDaSS 2012 - I International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores/as Isabel Novo-Corti, José Reyes Bernal Bellón, Eva María Espiñeira-Bellón
Organizador Dpto. Análise Económica e Admón. Empresas UDC coa Universidad de Santo Tomás - Bogotá - Colombia
Lugar Coruña, A (España)

Deseos de participación en organismos de apoyo a la discapacidad entre los estudiantes universitarios de ciencias de la educación: el caso de la Universidad de A Coruña
ICSD - International Congress on Social Diversity
Internacional

Autores/as Isabel Novo-Corti, Cristina Calvo-Porral, Miguel Muñoz -Cantero
Lugar Santiago de Compostela (España)

Desarrollo de competencias y practicum
XI Reunión del Área de MIDE. Buenas prácticas en la enseñanza de los ;Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación: propuestas innovadoras en un contexto de crisis.
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Área MIDE Universidad de Málaga
Lugar Málaga (España)

El uso de las tecnologías de la información como herramienta para el seguimiento de títulos oficiales
IX Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, José Eduardo López Pereira
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

Análisis de los valores y actitudes de los jóvenes universitarios hacia la discapacidad
XXII Jornadas Luso-Espanholas de Gestao Científica
Internacional

Autores/as Isabel Novo-Corti, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Cristina Calvo Porral
Organizador UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (UTAD)
Lugar Vila Real (Portugal)

Inclusión de los estudiantes universitarios con discapacidad en entornos normalizdos: la importancia de las actitudes de los compañeros
VIII Jornadas Científicas Internacional de Investigación sobre discapacidad
Internacional

Autores/as Novo-Corti, Isabel, Barreiro Gen, I, Ramil Díaz, M., Cristina Calvo Porral, Laura Varela Candamio, Muñoz Cantero, Jesús Miguel, Vieites Ponte, Carlos
Organizador Instituto Universitario de Integración en la Comunidad/Universidad de Salamanca
Lugar Salamanca (España)

La inclusión en el mercado de trabajo de personas con discapacidad en entornos laborales normalizados
I Taller Internacional sobre Desarrollo Económico y Sostenibilidad Social (EDaSS)
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Calvo
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La importancia del género en los docentes en las primeras etapas educativas: Análisis de las actitudes hacia la discapacidad
EDaSS 2012 - I International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores/as Isabel Novo-Corti, Miguel Muñoz -Cantero, Nuria Calvo
Organizador Dpto. Análise Económica e Admón. Empresas UDC coa Universidad de Santo Tomás - Bogotá - Colombia
Lugar Coruña, A (España)

Musical learning for hearing impaired students
30 Conferencia Mundial del ISME
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador ISME
Lugar Thesalonica (Grecia)

Inclusión de los estudiantes universitarios con discapacidad en entornos normalizados: la importancia de las actitudes de los compañeros
VIII Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Discapacidad
Internacional

Autores/as Novo-Corti, Isabel, Barreiro-Gen, María, Ramil Díaz, María, Calvo Porral, Cristina, Varela Candamio, Laura, Muñoz Cantero, Jesús Miguel, Vieites Ponte, Carlos
Lugar Salamanca (España)

Cobertura de necesidades de orientación profesional en la ESO en Galicia: valoración de una muestra de orientadores, tutores y directores de centros
I Congreso Internacional e Interuniversitario de Orientación
Internacional

Autores/as Arza, N.
Organizador Universidad de Málaga (UMA)
Lugar Málaga (España)

Análisis del programa docentia en las universidades españolas
IX Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior
Internacional

Autores/as María Paula Ríos de Deus, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

Evaluación de la percepción de la adquisición de competencias On-line. Una herramienta para la mejora continua de las guías docentes.
IX Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

"Music therapy in adolescent disruptive behaviour".
6th International Conference on Intercultural Education ¿Education and Health: From a transcultural perspective¿
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, María Dorinda Mato Vázquez, Francisco Jesús Ferreiro
Organizador Universidad de Almería
Lugar Almería (España)

EStudio exploratorio sobre as expectatias de emprego dun grupo de titulados superiores en Galicia
XIII Congreso Internacional de Galicia e norte de Portugal de formación para o traballo "Movilidade, formación, orientación e emprego no ámbito transfronteirizo"
Internacional

Autores/as Arza, N., González-Sanmamed, M.
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

¿Preventing Anxiety Towards Mathematics¿.
6th International Conference on Intercultural Education ¿Education and Health: From a transcultural perspective¿
Internacional

Autores/as Mª Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao-Fernández, Francisco Jesús Ferreiro
Organizador Universidad de Almería
Lugar Almería (España)

Intención de apoyo a la diversidad funcional en alumnado universitario
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón, Mª Dorinda Mato Vázquez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Iniciativas y mecanismos para la búsqueda de empleo
XIII Congreso Internacional de Galicia e norte de Portugal de formación para o traballo "Movilidade, formación, orientación e emprego no ámbito transfronteirizo"
Internacional

Autores/as Fuentes-Abeledo, E.J., Arza, N., Muñoz-Carril, P.C.
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Os servizos de orientación en Galicia: o modelo, a estructura e as funcions dende a perspectiva dos profesionais.
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Arza, N., Rodríguez-Romero, Mar, Mª Montserrat Castro Rodríguez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Colectivos con especiales dificultades en el mercado laboral: evaluación de un programa tutorizado de inserción
XV Congreso Nacional y I Internacional de Modelos de Investigación Educativa. Investigación y Educación en un mundo en red
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Eva Maria Espiñeira Bellón
Organizador UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.)
Lugar Madrid (España)

Intención de apoyo a la inclusión de estudiantes universitarios con discapacidad por parte de sus compañeros en el aula
XV Congreso Nacional y I Internacional de Modelos de Investigación Educativa. Investigación y Educación en un mundo en red
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Marìa Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela, Mª Isabel Novo Corti, Carlos Pateiro Rodríguez
Organizador UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.)
Lugar Madrid (España)

Good Practice for Monitoring Recognised Qualificactions ans the Use of ICTS as a Tool
International Network for Quality Assurance Ageniees in Higher Education (INQAAHE Conference)
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador International Network for Quality Assurance Ageniees in Higher Education
Lugar Madrid (España)

Mesa redonda: Brecha digital e inclusión educativa y social
XV Congreso Nacional y I Internacional de Modelos de Investigación Educativa. Investigación y Educación en un mundo en red
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.)
Lugar Madrid (España)

Diagnóstico de represtantaçoes de estudantes da UFAM acerca da funçao orientadora da Universidade: desafios para a qualidade da aprendizagem
I SEMINARIO ORIENTAÇAO EDUCATIVA NA EDUCAÇAO BÁSICA E SUPERIOR
Nacional

Autores/as Arza, N., Suely Do Nascimento Mascarenhas, Iolete Ribeiro Da Silva, Aristonildo Nascimento
Lugar Humaitá (Brasil)

Análisis de las herramientas de Recogida de Datos sobre la satisfacción del Alumnado con la actividad docente
XII Foro de Almagro: el papel de los indicadores en el seguimiento y en los sistemas de garantía interna de calidad
Nacional

Autores/as J. Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Lugar Almagro (España)

Educación Infantil, Música e Inclusión Educativa
VII Jornadas sobre Educación Infantil: Investigación-Acción e Innovación Educativa
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador Facultad de Ciencias de la Educación
Lugar Coruña, A (España)

La página web: una herramienta para el seguimiento
XII Foro de Almagro: el papel de los indicadores en el seguimiento y en los sistemas de garantía interna de calidad
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Lugar Almagro (España)

Avaliación da satisfacción dos usuarios do programa "POSTO A POSTO" de A Coruña
XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE FORMAÇAO PARA O TRABALHO NORTE DE PORTUGAL E GALIZA
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela
Lugar Guimaraes (Portugal)

Incidencia del folklore musical gallego en los CEIP de Galicia
Seminario Internacional de Investigación en Educación Musical
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Lugar Madrid (España)

Looking for the harmony between music and science through paintings
29 Conferencia Mundial del ISME
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador ISME
Lugar Beijing (China)

A orientaçao e a titoría no sistema Educativo Español
I Seminario Orientaçao Educativa na Educaçao Básica e Superior
Autonómico

Autores/as Arza, N.
Organizador Universidade Federal do Amazonas. Campus Vale do Rio Madeira
Lugar Humaitá (Brasil)

Igualdad de oportunidades en el ámbito escolar para la mujer compositora
Novas fronteiras na igualdade de oportunidades: Escola para a igualdade
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Lugar Lalín (España)

Educación Infantil, Música e inclusión educativa
VII Jornadas sobre Educación Infantil: Investigación-Acción e Innovación Educativa
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

A orientaçao e a tutoría no sistema educativo espanhol
I SEMINARIO ORIENTAÇAO EDUCATIVA NA EDUCAÇAO BÁSICA E SUPERIOR
Nacional

Autores/as Arza, N.
Lugar Humaitá (Brasil)

La educación de calidad y como servicio público
Política Social Europea e Inclusión Social
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Curso de verano. Universidad de A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Using computing as teaching support for music
29 Conferencia Mundial del ISME
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador ISME
Lugar Beijing (China)

¿Qué significa para un estudiante universitario el EEES?
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La universidad que nos espera
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Lugar Coruña, A (España)

Avaluación da satisfacción dos usuarios do programa posto a posto de A Coruña
XII Congreso Internacional de formaçao para o trabalho
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Instituto de emprego e formación profesinal Portugal/Xunta de Galicia
Lugar Guimaraes (Portugal)

Aproximación de la Música al alumnado con discapacidad auditiva
X Congreso Nacional de FEPAL
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador Federación Española de Asociaciones de Profesores de Audición y Lenguaje
Lugar Coruña, A (España)

Los Master Erasmus Mundus en la encrucijada de la acreditación.
X Congreso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Iñaki Periañez Cañadillas, J. Iñaki de la Peña Esteban, Nuria Rebollo Quintela
Lugar Braga (Portugal)

Panorámica del Nacionalismo Musical en la Galicia del S. XIX
F.J. Haydn e I. Albéniz: Clasicismo y Nacionalismo en la Música española
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador UNIVERSIDAD DE GRANADA
Lugar Cádiz (España)

Análisis del programa Docentia en las Universidades Españolas en la dimensión estratégica de la evaluación docente
XIV Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Educación, investigación y desarrollo social
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Paula Rios de Deus, Eva María Espiñeira Bellón, Luz Sandra Casar Dominguez, Nuria Rebollo Quintela
Lugar Huelva (España)

Influencia de la profesión y estudios de los padres en la ansiedad hacia las matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria
X Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Maria Dorinda Mato Vazquez, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Enrique de la Torre Fernández
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Calidad y atención a la diversidad en Centros no Universitarios.
X Congreso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Paula Rios de Deus, Eva Maria Espiñeira Bellón, Luz Sandra Casar Dominguez, Nuria Rebollo Quintela
Lugar Braga (Portugal)

El autoinforme como método de recogida de información en la evaluación docente en el espacio europeo de educación superior
XI Foro de Almagro: La elaboración y seguimiento de los planes de estudio
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Eva María Espiñeira Bellón, Luz Sandra Casar Domínguez, Nuria Rebollo Quintela
Lugar Almagro (España)

Os servizos de orientación en Galicia: un estudo sobre a súa xestación, implantación e modelo resultante
X Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Arza, N., Rodríguez-Romero, Mar, Mª José Caride Delgado, Belén García Cabeza, Fernando Iglesias Amorin
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

El Contexto Escolar y el cambio de las estrategias en la atención educativa de los alumnos con parálisis cerebral a través del diagnóstico
XIV Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Educación, investigación y desarrollo social
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Javier Martín Betanzos
Lugar Huelva (España)

O desenvolvemento de aspectos persoais para a inserción na formación dos/as orientadores/as laborais en Galicia.
X Congreso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia
Nacional

Autores/as Arza, N., José Javier de Salvador González, Perea, A.
Lugar Braga (Portugal)

La interculturallidad en el Espacio Europeo de Educación Superior
III Congreso Internacional de Educación Intercultural: la formación para el desarrollo de una sociedad intercultural
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

Santos e Meigas, idilio campesino en un acto. Libreto de Manuel Linares Rivas. Música de José Baldomir Rodríguez
VII Congreso de Musicología
Internacional

Autores/as Juan Pérez Berná, Margarita Soto Viso, Rocío Chao-Fernández, Carlos Bánco Dávila
Organizador Sociedad Española de Musicología
Lugar Cáceres (España)

La verificación un camino para la acreditación: títulos de grado
Jornada "Activa 2009" Programa AVANZA hacia el Espacio Europeo de educación Superior :
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Musical education through folklore
28 Conferencia Mundial del ISME
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador ISME
Lugar Bolonia (Italia)

Cóntamo con Música
Encontros de seminarios permanentes e grupos de traballo 2008
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador Consellería de Educación
Lugar Cabana de Bergantiños (España)

Las guías docentes: una visión desde el progrma VERIFICA de la ANECA
IX Reunión del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en educación: Las guías docentes
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Valladolid (España)

Las competencias como elemento clave de la enseñanza adaptada al espacio europeo: metodologí
Las nuevas titulaciones y el papel del estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Escuela Universitaria de Estudio Empresariales de Vitoria
Lugar Vitoria-Gasteiz (España)

La verificación un camino para la acreditación: títulos máster
Jornada "Activa 2009" Programa AVANZA hacia el Espacio Europeo de educación Superior :
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Women composers: isolated talents
28 Conferencia Mundial del ISME
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador ISME
Lugar Bolonia (Italia)

La enseñanza del folklore gallego en los colegios de educación primaria de Galicia
VII Congreso de Musicología
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador Sociedad Española de Musicología
Lugar Cáceres (España)

Nuevos títulos unviersiatrios de grado en Educación
Jornadas sobre Nuevos títulos unviersiatrios de grado en Educación
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Facultad de Ciencias de la Educación de la UDC
Lugar Coruña, A (España)

Situación y retos de la orientación en el Sistema Educativo Español
Primer Coloquio Iberoamericano de Orientación Educativa y Tutoría. Retos educativos para el siglo XXI.
Internacional

Autores/as Arza, N.
Lugar Méjico DF (México)

Las competencias como elemento clave de la enseñanza adaptada al ámbito europeo: metodología
Jornada "Activa 2009" Programa AVANZA hacia el Espacio Europeo de educación Superior :
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Enseñanza no sexista en la composición
III Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Vicente López Pena
Organizador UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.)
Lugar Cáceres (España)

La Verificación, un camino para la acreditación: títulos de máster
La Verificación, un camino para la acreditación: títulos de máster
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Vicerrectoría de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidad de Vigo
Lugar Vigo (España)

Un estilo alternativo de educación y energía.
III Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Vicente López Pena
Organizador UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.)
Lugar Cáceres (España)

las cartas de servicio en la Universidad. El camino andado y pendiente
II Jornadas de Excelencia en la Gestión Universitari
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Club de Excelcnia-Universidad de Cádiz
Lugar Cádiz (España)

Sistemas de calidad en la acreditación de títulos: la visión de la ANECA, de la ACECAU y de la Universidad
Reunión Estatal del Área de Didáctica y Organización Escolar (DIOE)
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Área de Didáctica y Organización Escolar (DIOE) de la Unviersidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

La Verificación un camino para la acreditación: títulos de grado
La Verificación un camino para la acreditación: títulos de grado
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Vicerrectoría de Titulacións e Converxencia Europea de la Universidad de Vigo
Lugar Vigo (España)

Dimensiones de la Calidad en Atención a la Diversidad. Un instrumento fiable para su medición.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Luz Sandra Casar Domínguez, Eva Espiñeira Bellón, Paula Rios De Deus
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Dalí: Ciencia, Arte, Sueño
El centro educativo y su entorno social. Entre el cambio y la permanencia
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador Consejo General de los Ilustres Colegios Oficiales de Doctores, y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
Lugar Almagro (España)

Relación entre la actitud y el rendimiento en matemáticas en alumnos de educación secundaria obligatoria.
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez, Enrique de la Torre Fernández
Lugar Coruña, A (España)

A Integración da orientación profesional profesional na materia de orientación e políticas de emprego.
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Arza, N., Carlos Cavalcanti De Alburquerque
Lugar Coruña, A (España)

As necesidades de orientación profesional do alumnado da Universidade Federal de Rondonia.
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Arza, N., Carlos Cavalcanti De Alburquerque
Lugar Coruña, A (España)

Metaevaluación de enfoques y prácticas en calidad universitaria
I Jornadas de excelencia en la Gestión Universitaria
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Cádiz. Club de Excelcnia en la Gestión
Lugar Cádiz (España)

Sistema de Garantía de Calidad de las titulaciones universitarias
Seminario de Unidades Técnicas de Calidad: Sistemas de Garantía de calidad de las enseñanzas uni
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Valencia. ANECA
Lugar Valencia (España)

El Inventario de Comportamientos Antisociales como Medida de los Diferentes Aspectos de la Conducta Antinormativa en Menores
X Congreso Nacional de Psicología Social
Nacional

Autores/as Pablo Espinosa Breen, Miguel Clemente Díaz, Diana Sánchez López, Cristina Pérez Crego
Lugar Cádiz (España)

Relación entre la actitud y el rendimiento en matemáticas en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Enrique de la Torre Fernández, Maria Dorinda Mato Vazquez
Lugar Coruña, A (España)

La influencia de la profesión de los padres en las actitudes hacia las matemáticas en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Enrique de la Torre Fernández, Maria Dorinda Mato Vazquez
Lugar Coruña, A (España)

Autoevaluación de la Calidad de la Atención a la Diversidad en un centro educativo partiendo del modelo CIPP.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Espiñeira Bellón, Luz Sandra Casar Domínguez
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Dalí: Ciencia, Arte, Sueño.
El centro educativo y su entorno social. Entre el cambio y la permanencia
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador Consejo General de los Ilustres Colegios Oficiales de Doctores, y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
Lugar Almagro (España)

Las actitudes y expectativas del Profesorado hacia el uso de las tics e internet.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Rodríguez Paz
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

La influencia de la profesión de los padres en las actividades hacia las matemáticas en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez, Enrique de la Torre Fernández
Lugar Coruña, A (España)

Las cartas de servicio en la universidad: un camino andado y pendiente
II Jornadas de Excelecnia en la Gestión universitaria
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Valencia/ANECA
Lugar Valencia (España)

Determinantes del Comportamiento Antisocial en Menores: Tendencias Prosociales y Valores Motivacionales
X Congreso Nacional de Psicología Social
Nacional

Autores/as Miguel Clemente Díaz, Pablo Espinosa Breen, Cristina Pérez Crego, Diana Sánchez López
Lugar Cádiz (España)

Convivencia, Equidad Calidad.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Necesidades y formación de los centros orientadores laborales en Galicia
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as José Javier de Salvador González, Santos-González, M.C., Arza, N., Gustavo Perea Vega
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Implicaciones Educativas de la Introducción de las TICS en la Educación: Repercusiones en el proceso de enseñanza aprendizaje en la red educativa de A Coruña.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Natividad Orellana, Avelardo Sáez García, Isabel Díaz García, Pilar Colás Bravo, Javier Tejedor Tejedor, Angel Boza Carreño, Manuel Monescillo Palomo, Juan Manuel Méndez Garrido, Mariola Toscano Cruz
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Garantía de la calidad de los servicios.
10 años de evlaución de la calidad en las unviersidadesespañolas. Resultados y objetivos
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar España

Mejorar las prácticas del CAP: análisis de las sesiones de seguimiento
VIII Symposium Internacional sobre el Practicum y las Practicas en Empresas en la Formación Universitaria
Internacional

Autores/as Eduardo Fuentes Abeledo, Arza, N., Emilio Veiga Martinez
Lugar España

Diseño y validación de un cuestionario para medir las actitudes hacia las matemáticas de los alumnos de la ESO
XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Dorinda Mato Vázquez
Lugar España

Cuestionarios para valorar la calidad educativa y atención a la diversidad en la Comunidad Autónoma de Galicia
XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Paula Rios de Deus, Eva María Espiñeira Bellón
Lugar España

A fenda dixital conxugando elementos educativos e lúdicos
I Congreso Iberico. "A Fenda Dixital"
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Lugar Silleda (España)

Diseño y validación de un cuestionario para medir la ansiedad hacia las matemáticas de los alumnos de ESO
XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez
Organizador Universidad de La Laguna
Lugar España

Diseño y validación de un cuestionario para medir las actitudes hacia las matemáticas de los alumnos de ESO
XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Dorinda Mato Vazquez
Organizador Universidad de La Laguna
Lugar España

"A enerxía no noso entorno: unha alternativa diferente"
IX Jornadas de la Curie
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Lugar España

Aproximación virtual a la ciencia y la música a través de la pintura
I Congreso Iberico. "A Fenda Dixital"
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Lugar Silleda (España)

La evaluación de la calidad de los servicios de la Universidad de A Coruña. Retos y dificultades
VII Foro de Almagro. Criterios y directrices para la garantía de la Calidad de las Universidades en el EEES
Nacional

Autores/as Manuel Peralbo Uzquiano, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Alberno Núñez Cardezo
Organizador UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Lugar Almagro (España)

Formación del Comité de Autoevaluación de la Oficina de Relaciones Internacionales
Jornada de Formación del Comité de Autoevaluación de la Oficina de Relaciones Internacionales
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Lugar Coruña, A (España)

Exposición Dalí-Arte-Ciencia-Soño
IX Jornadas de la Curie
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Lugar España

Acciones de evaluación de la calidad de la atención a la diversidad en un centro piloto: propuestas de mejora
XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Paula Rios de Deus, Eva Maria Espiñeira Bellón
Lugar España

Diseño y validación de un cuestionario para medir la ansiedad hacia las matemáticas de los alumnos de ESO
XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Dorinda Mato Vázquez
Lugar España

A formación práctica no curso de Aptitude Pedagóxica na Universidade da Coruña.
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as González-Sanmamed, M., Arza, N., Eduardo Fuentes Abeledo
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Ciencia, música, cultura, una propuesta diferente de enseñanza.
III Congreso sobre comunicación social de la ciencia Sin ciencia no hay cultura
Nacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Marina Fernández Bouza, Mª. José Fernández Yáñez, Rosa Ana Fernández, Mª. José Vergara
Lugar Coruña, A (España)

Diseño y validación de un cuestionario para mdir las actitudes ante las matemáticas delos alumnos de ESO
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

La introducción de las Tic en el aula de música a través del juego educativo
Congreso Internacional Virtual y Presencial sobre El Profesorado ante el Reto de la Nuevas Tecnologías en la Sociedad del Concocimiento
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Lugar Granada (España)

La mejora de las prácticas del CAP desde la perspectiva del profesorado tutor
VIII Symposium Internacional sobre el Practicum
Internacional

Autores/as González-Sanmamed, M., Eduardo José Fuentes, Arza, N.
Lugar España

Las prácticas del CAP desde la perspectiva del alumnado
VIII Symposium Internacional sobre el Practicum
Internacional

Autores/as Arza, N., González-Sanmamed, M., Mª Carmen Santos
Lugar España

El uso de la nuevas tencologías como complemento educativo.
II Jornadas Nacionales "Tic y Educación 2005". TICEMUR. COMUNICACIONES.
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Lugar Lorca (España)

A formación práctica no Curso de Aptitude Pedagóxica na Universidade da Coruña
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as González-Sanmamed, M., Arza, N.
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Inclusión, calidad y atención en los trastornos del espectro autista /generales del desarrollo
Congreso Internacional de orientación, Inclusión social y desarrollo de la carrera
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Manuel Baña Castro
Lugar Coruña, A (España)

Musichao: Juego educativo musical
IX Congreso Internacional de Informática Educativa
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia
Lugar Madrid (España)

La Introducción de las TIC en el aula a través del juego educativo
Edutec 2004
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández, Vicente López Pena
Organizador Universidad de Barcelona
Lugar Barcelona (España)

Los orientadores y la atención a la diversidad en los centros escolares.
Congreso Internacional de orientación, Inclusión social y desarrollo de la carrera
Internacional

Autores/as Fuentes-Abeledo, E.J., Arza, N., González-Sanmamed, M., Santos-González, M.C., Veiga-Río, E.J.
Lugar Coruña, A (España)

La convivencia en los institutos
Conferencia Internacional: Orientación, Inclusión Social y Desarrollo de la Carrera
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Paula Ríos De Deus, Oscar Luis Alonso Ramos
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Adaptación del EEES al sistema Europeo de Trasferencia de Créditos
I reunión de grupos de referencia y departamentales de calidad de la UDC
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Autoconcepto y género
Conferencia Internacional: Orientación, Inclusión Social y Desarrollo de la Carrera
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Paula Ríos De Deus, Sandra Casar Dominguez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La convivencia en los Institutos
Conferencia Internacional Orientación, Inclusión Social y Desarrollo de la Carrera
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Oscar Luis Alonso Ramos
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

El juego educativo informático como estilo de aprender y como estilo de enseñar
I Congreso Internacional de Estilos de Aprendizaje
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia
Lugar Madrid (España)

Evaluación de entornos educativos Online. Hacia una plataforma de calidad
Conferencia Internacional: Orientación, Inclusión Social y Desarrollo de la Carrera
Internacional

Autores/as Abraham Domínguez Cuña, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Iría García de la Fuente
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

El folclore musical gallego: un enfoque multidisciplinar
Encontros de seminarios permanentes e grupos de traballo.
Nacional

Autores/as Rocío Chao
Organizador Consellería de Educación
Lugar Ferrol (España)

El impacto de Internet como recurso educativo en las aulas NET
Conferencia Internacional: Orientación, Inclusión Social y Desarrollo de la Carrera
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodríguez-Machado, E., Muñoz-Carril, P.C.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

LMS (Learnig Management System) y LCMS (Learning Content Management System): nuevas potencialidades academicas y empresariales en el campo del e-learning
Conferencia Internacional: Orientación, Inclusión Social y Desarrollo de la Carrera
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Rodriguez Machado, Cesar Muñoz Carril
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Algunas reflexiones en torno al Plan de Prácticas del CAP de la UDC
VII Symposium Internacional sobre el Practicum
Internacional

Autores/as Arza, N., González-Sanmamed, M.
Lugar España

Análisis de la evaluación docente en las Universidades españolas y elaboración de una propuesta
XI Congreso nacional de modelos de investigación educativa: "Investigación y Sociedad"
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Eduardo Abalde Paz
Lugar Granada (España)

A práctica da orientación profesional na titoría do ensino secundario
VII Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Arza, N.
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Aprender de la práctica: una reflexión desde el análisis de las memorias de prácticas del CAP
VII Symposium Internacional sobre el Practicum
Internacional

Autores/as González-Sanmamed, M., Arza, N., Ana Sanchez Bello
Lugar España

Calidad educativa y atención a la diversidad
XI Congreso nacional de modelos de investigación educativa: "Investigación y Sociedad"
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Eva María Espiñeira Bellón
Lugar Granada (España)

Jugando con la música
II Congreso "La Educación en Internet e Internet en la Educación"
Internacional

Autores/as Rocío Chao-Fernández
Lugar Madrid (España)

Repensando la práctica a partir de las prácticas del CAP
VII Symposium Internacional sobre el Practicum
Internacional

Autores/as Arza, N.
Lugar España

Indicadores de qualidade na práctica de ensino
Conferência Internacional de Educaçao
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Instituto de Engenharia. Casa do Psicólogo
Lugar Sao Paulo (Brasil)

Avaliaçao de escolas do ensino médio e o modelo EFQM
Conferência Internacional de Educaçao
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Instituto de Engenharia. Casa do Psicólogo
Lugar Sao Paulo (Brasil)

Taller sobre aplicación de las guías de evaluación: guía de evaluación de la titulación
Jornada de Formación de Comités de Autoevaluación
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Indicadores de qualidade na práctica de ensino
Conferência Internacional de Educaçao
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Casa do psicólogo
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

Avaliaçao de escolas do ensino médio e o modelo EFQM
Conferência Internacional de Educaçao
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Casa do psicólogo
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

Familia, adopción y procedimientos legales en la comunidad gallega.
Jornadas de Orientación y Educación Familiar.
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Madrid (España)

Autoconcepto global y género.
X Congreso Nacional de Modelos de Investigación educativa: Investigación y evaluación educativas en la sociedad del conocimiento
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Sandra Casar Domínguez
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Coruña, A (España)

El practicum de Psicopedagogía: actividades realizadas y aprendizajes adquiridos.
Symposium Internacional sobre el Practicum.
Internacional

Autores/as González-Sanmamed, M., Arza, N., Iglesias-Amorín, F.
Lugar España

Indicadores de Calidad en la Institución Universitaria
V Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as María Paula Ríos de Deus, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación de la calidad en los centros educativos
Evaluación de la calidad en los centros educativos
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

Propuesta de un modelo para el diseño y el desarrollo curiicular en el área MIDE
IV Seminario Nacional del Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

Evaluación ce centros: tipología y procesos
Calidad educativa y evaluación de centros
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

Calidad en la Universidad
Jornadas sobre la Calidad en la Universidad
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Cantabria
Lugar Santander (España)

Modelos de evaluación de centros
Evaluación de la calidad en los centros educativos
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

A orientación para a transición escola-traballo nos programas de Garantía Social: Análise da proposta galega
Congreso Internacional de Calidad Educativa, Empleo e Interculturalismo en el Camino de Santiago
Internacional

Autores/as Arza, N.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Un sistema de indicadores para analizar la calidad del servicio del PAS de la Universidad de A Coruña
Congreso Internacional de calidad educativa, empleo e interculturalismo en el Camino de Santiago
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador ICE. Universidad de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Un sistema de inidicadores para analilzar la calidad del Servicio PAS de la Universidade da Coruña
Congreso Internacional de calidad educativa, empleo e interculturalismo en el Camino de Santiago
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus
Organizador ICE. Universidad de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estudio exploratorio de la licenciatura de Psicopedagogía en algunas universidades españolas
IX Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Nuevas realidades educativas, nuevas necesidades metodológicas
Nacional

Autores/as María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Natalia González Fernández
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Málaga (España)

Potenciar la autoestima de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación para un correcto aprendizaje de las asignaturas del área MIDE. Potenciar la autoestima en los profesores del área MIDE para favorecer el aprendizaje de sus alumnos
IX Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Nuevas realidades educativas, nuevas necesidades metodológicas
Nacional

Autores/as María Alicia Arias Rodríguez, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Málaga (España)

n instrumento para analizar la calidad del servicio del PAS según las opiniones del profesorado y alumnado
Congreso Internacional de calidad educativa, empleo e interculturalismo en el Camino de Santiago
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus
Organizador ICE. Universidad de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Un instrumento para analizar la calidad del Servicio del PAS según las opiniones del profesorado y alumnado
Congreso Internacional de Calidad Educativa, Empleo e Interculturalismo en el Camino de Santiago
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Santiago de Compostela (España)

La función de los orientadores/as con el alumnado de educación secundaria
IX Congreso Nacional de Modelos de Investiación Educativa. Nuevas Realidades Educativas. Nuevas Necesidades Metodológicas
Nacional

Autores/as Arza, N.
Lugar Málaga (España)

Evaluación y Universidad
IX Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Nuevas realidades educativas, nuevas necesidades metodológicas
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Málaga (España)

Estudio Exploratorio del Practicum de Educación Social en algunas Universidades Españolas
IX Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Nuevas realidades educativas, nuevas necesidades metodológicas
Nacional

Autores/as María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Natalia González Fernández
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Málaga (España)

Un instrumento para analizar la calidad del servicio del PAS según las opiniones del propio PAS
Congreso Internacional de calidad educativa, empleo e interculturalismo en el Camino de Santiago
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus
Organizador ICE. Universidad de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

"Capacidad intelectual y toma de decisiones en un grupo de ESO"
Simposiium sobre a Orientación ¿Para onde camiña a Orientación?
Nacional

Autores/as Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

O labor asesor das/os orientadoras/es no ensino medio secundario:Alguns datos sobre a prace.
IV Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogia.
Internacional

Autores/as Arza, N.
Lugar Braga (Portugal)

Identificaciòn de una poblaciòn de bien dotados
IV Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogia.
Internacional

Autores/as Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Eduardo Abalde Paz, María Alicia Arias Rodríguez
Lugar Braga (Portugal)

capacidad intelectual y toma de decisiones en un grupo de ESO
Simposium sobre orientación ¿Hacia dónde se orienta la Orientación?
Nacional

Autores/as Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña. Facultad de Ciencias da Educación
Lugar Coruña, A (España)

Síndrome de Rett:Identificación de una patologia en nuestras aulas
IV Congreso Galaico-Português de Psicopedagogia
Internacional

Autores/as Mª Josefa Iglesias Cortizas, Eduardo Abalde Paz, María Alicia Arias Rodríguez, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña/univesidade de Minho
Lugar Braga (Portugal)

Orientación e Emprego:Servicios e accións de orientaciòn
I Xornadas de Inserción Socio-laboral
Nacional

Autores/as Arza, N.
Lugar España

"Terapia de intervención logopédica paralela. Diseño para implementar en trastornos dislálicos"
Simposiium sobre a Orientación ¿Para onde camiña a Orientación?
Nacional

Autores/as Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

El deficiente visual en la Educación infantil
IV Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogia.
Internacional

Autores/as Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, María Alicia Arias Rodríguez, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Eduardo Abalde Paz, Mª Josefa Iglesias Cortizas
Lugar Braga (Portugal)

Valores personales-valores interpersonales:perspectiva desde la educación formal.
VI Congreso Español de Sociologia (Sociología y Sociedad)
Nacional

Autores/as María Alicia Arias Rodríguez, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Eduardo Abalde Paz, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Orientación e intervenciòn Sociolaboral
I Congreso de Orientación e Diversidade .Santiago de Compostela.
Nacional

Autores/as Arza, N., Elisa Jato Seijas
Lugar España

Estudio valorativo de la Casa de las Ciencias y de la Casa del Hombre de la ciudad de La Coruña.
VI Congreso Español de Sociologia (Sociología y Sociedad)
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Lugar Coruña, A (España)

El Área de MIDE en los Practicum dePsicopedagogía y Pedagogía
III reunión estatal del área MIDE
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Centro Superior de Educación. Universidad de La Laguna. Área MIDE
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

Evaluación y calidad social de la Casa del Hombre (DOMUS) de la Ciudad de La Coruña.
VI Congreso Español de Sociologia (Sociología y Sociedad)
Nacional

Autores/as María Alicia Arias Rodríguez, Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

A orientación profesional no ensino secundario:da teoria a prace.
IV Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogia.
Internacional

Autores/as Arza, N.
Lugar Braga (Portugal)

Orientación acerca de la evaluación de alumnos en la Unviersidad
Simposium sobre orientación ¿Hacia dónde se orienta la Orientación?
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Cruz Rodríguez Suárez, Rodicio-García, M.L.
Organizador Universidade da Coruña. Facultad de Ciencias da Educación
Lugar Coruña, A (España)

Identificaciòn de los problemas de lenguaje en sujetos con parálisis cerebral en la provincia de La Coruña
IV Congreso Galaico-Português de Psicopedagogia
Internacional

Autores/as Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Alicia Arias Rodríguez, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Eduardo Abalde Paz
Organizador Universidade da Coruña/univesidade de Minho
Lugar Braga (Portugal)

Valoraciòn psicológica del anciano desde el perfeccionamiento docente de profesionales de las Ciencias Humanas
IV Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogia.
Internacional

Autores/as Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Josefa Iglesias Cortizas, María Alicia Arias Rodríguez
Lugar Braga (Portugal)

"Orientación acerca de la evaluación de alumnos en la Universidad"
Simposiium sobre a Orientación ¿Para onde camiña a Orientación?
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodicio-García, M.L., Mª Cruz Rodríguez Suárez
Lugar Coruña, A (España)

Identificación de los trastornos del lenguaje de una población autista de la Comunidad de Galicia
3 Jornadas de Orientación y Diagnóstico en Educación
Nacional

Autores/as Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

¿Cómo evalua el profesorado universitario? Valoración del trabajo del alumno y técnicas empleadas
8 Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodicio-García, M.L.
Lugar Sevilla (España)

El profesorado tutor y la acción tutorial tal y como son percibidos por los orientadores
8 Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores/as Arza, N.
Lugar Sevilla (España)

Prevalencia de trastornos del lenguaje y otras patologías en la zona comarcal de Bergantiños (La Coruña) durante el curso 1995-96
8 Jornadas Nacionales de la A.E.O.P.: "La Orientación educativa y la intervención psicopedagógica integradas en el curriculum"
Nacional

Autores/as Mª Josefa Iglesias Cortizas, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz
Lugar Valencia (España)

La orientación en Secundaria: Las funciones del orientador
2 Congreso Nacional de Orientación educativa
Nacional

Autores/as Arza, N.
Lugar Mexico D.F. (México)

Optimización de la inteligencia. Punto de vista de un grupo de estudiantes de ESO en la C.A. de Galicia
VIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores/as Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Sevilla (España)

La práctica evaluadora del profesorado de la Universidad de A Coruña: Un estudio empírico
3 Congreso Galego/Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodicio-García, M.L.
Lugar Coruña, A (España)

A orientación en Galicia no ensino secundario: A praxe dos orientadores
3 Congreso Galaico Portugués de Psicopedagoxía
Nacional

Autores/as Arza, N.
Lugar Coruña, A (España)

Aspectos organizativos e funcionais da orientación no ensino secundario
Simposio de Orientación no Ensino Secundario
Nacional

Autores/as Arza, N.
Lugar Santiago de Compostela (España)

La opinión del profesorado acerca de la orientación que dan a sus alumnos de cara a la evaluación
VIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodicio-García, M.L.
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Sevilla (España)

Euroorientación y euroinformación. Bases para su desarrollo
2 Congreso Nacional de Orientación educativa
Nacional

Autores/as María Luisa Rodríguez Moreno, Arza, N.
Lugar Mexico D.F. (México)

Diagnóstico de intereses: Un procedimiento de apoyo para las elecciones académico-profesionales
3 Congreso Galego/Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Programas de Orientación para la transición Escuela-Trabajo
2 Congreso Nacional de Orientación educativa
Nacional

Autores/as Arza, N.
Lugar Mexico D.F. (México)

Perfil personal, perfil profesional en diplomaturas de Ciencias de la Salud
8 Jornadas Nacionales de la A.E.O.P.: "La Orientación educativa y la intervención psicopedagógica integradas en el curriculum"
Nacional

Autores/as Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz
Lugar Valencia (España)

Análisis del PM-56 Escala General de Raven en la C.A. Gallega.
8 Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores/as Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz
Lugar Sevilla (España)

La práctica evaluadora del profesorado de la Universidad de la Coruña
VIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodicio-García, M.L.
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Sevilla (España)

Los niños biendotados en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Galicia
8 Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Eduardo Abalde Paz
Lugar Sevilla (España)

El practicum en Educación Social y en planes de Magisterio
II Jornadas área de M.I.D.E.
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Incidencia del factor de Razonamiento Lógico en la toma de decisiones vocacional
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as C. D. García Fuentes, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Braga (Portugal)

Análisis valorativo de la orientación desde la dirección de centros educativos
XI Congreso Nacional de Pedagogía
Nacional

Autores/as Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, E. Menéndez Martín, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar España

Algunos componentes curriculares de la capacitación docente: investigación educativa y diagnóstico
II Congreso Galaico-Português de Psicopedagogia
Internacional

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Elena Menéndez Martín, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade de Minho (Braga)
Lugar Braga (Portugal)

Análisis valorativo de la orientación desde la dirección de centros educativos
XI Congreso Nacional de Pedagogía
Nacional

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Elena Menéndez Martín, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Sociedad española de Pedagogía
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Coordenadas contextuais e praxe dos orientadores no ensino medio e secundario
Congreso Internacional de la Evaluación de la Calidad
Internacional

Autores/as Arza, N., Rodicio-García, M.L.
Lugar Madrid (España)

Los tutores del practicum de psicopedagogía
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Arza, N., Rodicio-García, M.L.
Lugar Braga (Portugal)

Los tutores en el Practicum de Psicopedagogia :un análisis desde el punto de vista del alumnado.
IV Symposium Internacional sobre el Prácticum.
Internacional

Autores/as Rodicio-García, M.L., Arza, N., González-Sanmamed, M.
Lugar España

Algunos componentes curriculares de la capacitación docente: investigación educativa y diagnóstico
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Braga (Portugal)

Incidencia del factor en la toma de decisionesr de razonamiento lógico
II Congreso Galaico-Português de Psicopedagogia
Internacional

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Elena Menéndez Martín, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade de Minho (Braga)
Lugar Braga (Portugal)

La organización de la Orientación en Galicia: aproximación al modelo propuesto
XI Congreso Nacional de Pedagogía
Nacional

Autores/as Arza, N., Rodicio-García, M.L.
Lugar España

As funcións do orientador/a da Educación Secundaria: modelos e ámbitos
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores/as Arza, N.
Lugar Braga (Portugal)

Aproximación al diagnóstico de los estilos de aprendizaje en alumnos de 1º de carrera
Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Ramón González Cabanach, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

La integración de las estrategias y técnicas de aprendizaje en el currículo gallego para la Educación Secundaria Obligatoria
V Jornadas sobre la LOGSE: Tutoría y Orientación
Nacional

Autores/as Arza, N., Rodicio-García, M.L.
Lugar Granada (España)

Análisis de la evaluación de la docencia universitaria por los alumnos en la Universidad de La Coruña
VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eduardo Abalde Paz, José Javier de Salvador González, Ramón González Cabanach
Organizador Área MIDE de la Universidad de Valencia. ASociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (ADIPE)
Lugar Valencia (España)

Hacia una concreción del término calidad
Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Interacción, equilibrio personal y potencial natural de inteligencia en la inserción laboral de los unviersitarios
VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Avances de la Investigación Educativa en la intervención Psicopedagógica. Aportaciones teórico-prácticas
Nacional

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Carmen García-Fuentes de la Fuente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Valencia (España)

Valoración de la comprensión lectora discriminando la metacoginición
I Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Nacional

Autores/as Carmen García-Fuentes de la Fuente, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Los exámenes externos ¿un instrumento al servicio de la calidad de los centros?
Congreso Nacional de Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores/as Rodicio-García, M.L., Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Departamento de Fisolofía y Métodos de Investigación en Educación. Universidad de A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Interacción, equilibrio personal y potencial natural de inteligencia en la inserción laboral de los universitarios
VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores/as Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Carmen García-Fuentes de la Fuente
Organizador Área MIDE de la Universidad de Valencia. ASociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (ADIPE)
Lugar Valencia (España)

A formación en exercicio dos orientadores de ensino secundario en Galicia (1988-1995)
I Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Nacional

Autores/as Rodicio-García, M.L., Arza, N.
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

La formación en ejercicio de los orientadores de Secundaria en Galicia (1988-1995)
VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional <