Xestión Sostible dos Recursos Hídricos e do Chan (AQUATERRA)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Francisco Javier Samper Calvete
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 06/06/2012
Adscrición a deptos. Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía,Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal
Adscrición a centros Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía,Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal
Código interno G000668

Contacto

Enderezo E.T.S. Enx. de Camiños, Canais e Portos Campus de Elviña, s/n 15071 - A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1433
Fax  981167170
Correo

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Modelos hidrolóxicos, de fluxo e transporte de contaminantes

Agricultura de precisión

Palabras chave Hidroloxía; modelos numéricos; recursos hídricos, contaminación de augas, transporte de solutos; Xeoestadística; sensores; sitio específico

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Modelaxe en enxeñaría hidráulica e do terreo. Aplicacións a túneles,minicentrais,lagos,ríos,balances hidrolóxicos en concas,extracción de augas subterráneas e augas termais,contaminación de augas.

Recursos de equipamento Equipamento informático para o cálculo dixital. Computadores persoais. Pequeno equipamento para traballos de campo en hidroloxía.
Resultados transferíbeis 1.Códigos para fluxo e transporte de contaminantes en medios porosos e fracturados (familia CORE:CORE, VISUAL-CORE, BIOCORE, INVERSE-FADES-CORE) 2.Códigos para modelaxe e planificación hidrolóxica (VISUAL BALAN; GIS-BALAN) 3.Códigos para modelaxe de hidrodinámica e calidade química de lagos e embalses (DYCD-CORE) 4.Códigos para análise xeoestadístico e estimación de variogramas (VISUAL-GEOS; VALIDA)

Membros do grupo

Dra./Dr. Francisco Javier Samper Calvete
Enxeñaría do terreo
Coordinador/a
Dra./Dr. Antonio Paz González
Edafoloxía e química agrícola
PDI
Dra./Dr. Luís Montenegro Pérez
Enxeñaría do terreo
PDI
Dra./Dr. Eva Vidal Vázquez
Edafoloxía e química agrícola
PDI
Dra./Dr. Marcos Lado Liñares
Edafoloxía e química agrícola
PDI
Dra./Dr. Acacia Naves García-Rendueles
Enxeñaría da construción
PDI
Dra./Dr. Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Enxeñaría de sistemas e automática
PDI
Dra./Dr. Gabriela Cristina Sarti
Contratado/a Posdoutoral
Dra./Dr. Manuel López Vicente
Edafoloxía e química agrícola
Contratado/a Posdoutoral
Dra./Dr. Douglas Enrique Bandeira
Edafoloxía e química agrícola
Contratado/a Posdoutoral
Dra./Dr. Vanessa Álvarez López
Edafoloxía e química agrícola
Contratado/a Posdoutoral
Brais Sobral Areán
Contratado/a Predoutoral
Aurora Core Samper Pilar
Doutorando/a
Ana Caroline Royer
Doutorando/a
Luciana Herber
Doutorando/a
Ana Clara Sokolowski
Doutorando/a
Dra./Dr. Deise Cristina Santos Nogueira
Edafoloxía e química agrícola
Doutorando/a
Tamires Bertocco
Edafoloxía e química agrícola
Doutorando/a
Alex Germán Gia Gadñay
Edafoloxía e química agrícola
Doutorando/a
Carme Santiago Andión
Edafoloxía e química agrícola
Doutorando/a
Joseph André Molina Ramírez
Edafoloxía e química agrícola
Doutorando/a
Renecleide Viana Dos Santos
Edafoloxía e química agrícola
Doutorando/a
Pedro Garzón Camacho
Doutorando/a
Mariela Seehaus
Edafoloxía e química agrícola
Doutorando/a
Dra./Dr. Rosane Da Silva Dias
Contratado/a Proxecto
Dra./Dr. Alba Mon López
Contratado/a Proxecto
Sara Martínez Picado
Contratado/a Proxecto
Dra./Dr. Aitor García Tomillo
Contratado/a Proxecto
Eliana Marcela Cárdenas Aguiar
C3 - Investigadores visitantes
Dra./Dr. Bruno Pisani Veiga
C4 - Contratados alleos

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Infraestructuras críticas ciberseguras mediante modelado inteligente de ataques, vulnerabilidades y aumento de seguridad de sus dispositivos IoT para el sector de abastecimiento de agua

Entidade financiadora Instituto Nacional de Ciberseguridad
Investigadores principáis José Luis Calvo Rolle ; Esteban Jove Pérez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/10/2023 ata 31/12/2025

Sistema inteligente para la gestión óptima de la red de aguas en ciudades (SIGORAC)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Calvo Rolle José Luis (IP1) Quintián Pardo Héctor (IP2))
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2023 ata 31/08/2026

Gestión sostenible del Agua y del Suelo en zonas rurales atlánticas bajo condiciones de cambio climático

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete (IP1) / Manuel López Vicente (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2022 ata 30/11/2024

Servicios de I+D para la modelización de flujo y transporte de solutos reactivos en los almacenamientos de residuos radiactivos (Expte: CO-SU-22-001)

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2022 ata 30/06/2025

Segunda fase de los estudios hidrológicos e hidrogeológicos de la zona del proyecto minero de Coto Tocayo en el término municipal de Beariz (Ourense)

Entidade financiadora Recursos Minerales de Galicia S.A.
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 20/04/2022 ata 19/04/2023

Actualización del plan hidrológico de Galicia-Costa

Entidade financiadora Aquática Ingeniería Civil S.L.
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2022 ata 30/11/2022

Estudio hidrogeológico y de alternativas para el terraplén de Aparral en la autovía AG-64 (As Pontes) 2ª Fase

Entidade financiadora INTACTA GESTION AMBIENTAL
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 05/01/2022 ata 30/06/2023

Tecnoloxía ao servizo do ben común, da cidadanía global e da inclusión nas escolas técnicas da universidade galega

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Francisco Alberto Varela García
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/12/2022

Galician Night of Researchers (G-NIGHT)

Entidade financiadora H2020-MSCA-NIGHT-2020bis del PROGRAMA HORIZONTE 2020 de la Unión Europea.
Investigadores principáis Cristina Naya Riveiro
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/05/2021 ata 30/11/2021

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. GRC 2021

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2021 ata 20/11/2024

Intervención como personal invitado en el ITW5 del proyecto LINDANET

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 23/11/2021 ata 31/12/2021

Contrato entre Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) e a Universidade da Coruña para a contratación do servicio de actualización do modelo de balance das concas da zona circundante os túneles de Pajares, (REF: TEC0005484)

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete / Juan José Gómez Romero
Tipo Contrato
Datas Dende 09/06/2021 ata 08/06/2022

Estudo recursos hídricos do Río Eume augas abaixo do embalse da ribeira e no lago de As Pontes (Expediente: 2021/G003/000927)

Entidade financiadora Concello de As Pontes de García Rodríguez
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 15/05/2021 ata 31/05/2023

Trabajos de modelación de las relaciones Río Aquífero en el entorno del embalse de Sabañánigo (Huesca) en relación con la problemática de contaminación por lindano asociada al vertedero de Sardás (Expte: 2021-PCV-1)

Entidade financiadora Confederación Hidrográfica del Ebro
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 11/05/2021 ata 11/09/2022

Servicio de seguimiento hidrogeológico Sardas, Sabañanigo (Huesca)

Entidade financiadora Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S.A., S.M.E., M.P. (Emgrisa)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete / Acacia Naves García-Rendueles
Tipo Contrato
Datas Dende 26/01/2021 ata 30/09/2021

Modelos de transporte de masa e interacciones geoquímicas en interfaces heterogéneas, irregulares y múltiples en medios porosos y fracturados con gradientes hidráulicos, térmicos y geoquímicos (MARINEDA)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete (IP1) / Luis Montenegro Pérez (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL "RED DE MUESTREOS"

Entidade financiadora CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Investigadores principáis José Luis Calvo Rolle
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2023

Estudios hidrológicos e hidrogeológicos de la zona del proyecto minero de Coto Tocayo en el término municipal de Beariz, municipio de Boade (Ourense)

Entidade financiadora Recursos Minerales de Galicia S.A.
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 22/06/2020 ata 21/03/2021

EJP-EURAD (Nº Expediente: 079-CO-IS-2019-0001) (Código Adjudicación: 0079E00267)

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2020 ata 31/01/2024

EURAD - European Joint Programme on Radioactive Waste Management

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/06/2019 ata 01/06/2023

Grupo interuniversitario de investigación en cooperación técnica para o desenvolvemento sustentable

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Investigadores principáis Francisco Alberto Varela García
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/03/2019 ata 30/11/2020

Estudio para la realización de la valoración preliminar de las presiones neutras y de las afecciones del túnel de Brión al puerto exterior de Ferrol: Segunda fase.

Entidade financiadora UTE FFCC AT FERROL
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 23/10/2019 ata 22/12/2021

Asesoramiento en hidrogeología y modelos de balance hidrológico y modelos de flujo subterráneo y transporte de contaminantes en los emplazamientos afectados por Inquinosa de Sardas. Segunda fase

Entidade financiadora Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S.A., S.M.E., M.P. (Emgrisa)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 17/06/2019 ata 31/05/2021

Servicio para a "ampliación da revisión do informe de estimación de niveis xenéricos de referencia de calidade das augas do entorno da mina de San Finx (Lousame) A Coruña"

Entidade financiadora Augas de Galicia - Xunta de Galicia
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 14/03/2019 ata 13/05/2019

Modelización de flujo y transporte de solutos reactivos en los almacenamientos de residuos radiactivos

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 04/02/2019 ata 03/03/2022

Ayuda para la mejora, creación, reconocimiento y estructuración de Agrupaciones Estratégicas del Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia - Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Investigadores principáis Jaime Rodríguez González
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/10/2018 ata 30/11/2020

Fortalecimiento de las capacidades municipales y de organizaciones de base para la planificación y gestión pública de calidad de la componente agua y saneamiento en los 7 municipios de la Mancomunidad Nasmar, Honduras

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Por ESF Laura López Rodríguez. Por UDC Benigno A. Rodríguez Gómez. Por NASMAR Víctor Manuel Flores Montalván. Por AHJASA Omar Esaú Núñez Vásquez.
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2018 ata 30/11/2019

Determinación de los perímetros de protección para las captaciones de agua subterránea en el marco del proyecto Life Water Way - Life 16 ENV/ES/000533 - Life Water Way - Contrato GA.18067

Entidade financiadora Augas de Galicia - Xunta de Galicia
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 26/11/2018 ata 30/06/2021

Estudio para la realización de la valoración preliminar de las presiones neutras y de las afecciones del túnel de Brión al puerto exterior de Ferrol

Entidade financiadora UTE FFCC AT FERROL
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 20/11/2018 ata 19/12/2018

Estudio hidrogeológico de los túneles del acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira

Entidade financiadora AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2018 ata 31/12/2019

Elaboración de informe de estimación de niveis xenéricos de referencia de calidade das augas do entorno da mina de San Finx. Clave GA.18048

Entidade financiadora Augas de Galicia - Xunta de Galicia
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 13/09/2018 ata 31/12/2018

Modelización numérica del balance de agua en el suelo mediante la aplicación del código GIS-BALAN en diversas cuencas/masas de agua subterránea del Pirineo (1ª fase)

Entidade financiadora INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/08/2018 ata 31/12/2018

Estudio hidrogeológico de los túneles del acceso ferroviario al puerto exterior de Coruña

Entidade financiadora Idom Ingeniería y Consultoría S.A.U - Novotec Consultores S.A. (UTE Ley 18/1982)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 18/07/2018 ata 31/12/2018

Revisión del informe del proyecto hidroeléctrico IVIRIZU - Estudio de diseño final. Informe - 03 Hidrología. Hidráulica fluvial y sedimentología. A03.01 Hidrología, A03.02 Hidráulica fluvial, A03.03 Sedimentología

Entidade financiadora Mustallar Enerxías S.L.
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 25/06/2018 ata 24/07/2018

Estudio hidrogeológico y de alternativas para el terraplén de Aparral en la autovía AG-64 (As Pontes)

Entidade financiadora INTACTA GESTION AMBIENTAL
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2018 ata 31/03/2021

Estudio de aportaciones de la cuenca del río Bernesga hasta La Pola de Gordon. Nº actuación: 3058019. Nº de contrato: 46103.

Entidade financiadora Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A (TRAGSA)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2018 ata 31/12/2018

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas y otras acciones de fomento en las universidades del Sistema universitario de Galicia, en los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras entidades del Sistema gallego de I+D+i. Modalidad: Grupos de referencia competitiva

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/10/2017 ata 31/12/2020

Manejo eficiente del suelo y de los recursos hídricos en viñedos para optimizar la fertilización y mitigar el impacto ambiental (Ayudas para la creación de grupos operativos de innovación de la Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y sustentabilidad agrícola)

Entidade financiadora Consellería do Medio Rural
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/02/2017 ata 30/10/2017

Producción de fertilizante líquido nitrógeno a partir de sandach (nitro-organic) (Ayudas para la creación de grupos operativos de innovación de la Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y sustentabilidad agrícola)

Entidade financiadora Consellería do Medio Rural
Investigadores principáis Sergio Horacio Quiroga Rivero
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/02/2017 ata 30/10/2017

Reutilización y reciclaje de sustratos en cultivos intensivos (Ayudas para la creación de grupos operativos de innovación de la Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y sustentabilidad agrícola)

Entidade financiadora Consellería do Medio Rural
Investigadores principáis Marcos Lado Liñares
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/02/2017 ata 30/10/2017

Asesoramiento en prospección geofísica del ámbito del Castro de Cálago (Vilanova de Arousa, Pontevedra)

Entidade financiadora Estela Aqueoloxía e Patrimonio S.L.
Investigadores principáis Marcos Lado Liñares
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2017 ata 31/12/2017

Determinación de Furosemida en tejidos vegetales

Entidade financiadora UNIVERSIDAD TÉCNICA DE LISBOA
Tipo Contrato
Datas Dende 30/10/2017 ata 30/04/2018

Cálculos adicionales del modelo numérico de flujo en dos dimensiones para el pre-­diseño de la cobertera multicapa de un almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad

Entidade financiadora Westinghouse
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2017 ata 31/07/2017

Hidrogeología y modelos de balance hidrológico, y modelos de flujo subterráneo y transporte de contaminantes en el emplazamiento de Sardas

Entidade financiadora Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S.A (EMGRISA)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2017 ata 31/01/2019

ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES ESPECÍFICAS DE MITIGACIÓN DE GAS RADÓN

Entidade financiadora Inteko sistemas, S.L.
Investigadores principáis José Luis Calvo Rolle
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2017 ata 31/12/2018

ASESORAMIENTO EN ANALISIS DE CONTAMINACION RADIACTIVA

Entidade financiadora NAVANTIA FENE-FERROL
Investigadores principáis Dr. José Luis Calvo Rolle
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2017 ata 28/02/2021

Análisis de propiedades de suelos dedicados a cacao y banano

Entidade financiadora Universidad Técnica de Machala
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2017 ata 31/05/2018

MODELOS DE TRANSPORTE REACTIVO EN MEDIOS POROSOS CON ACTUALIZACION DINAMICA DE LOS PARAMETROS EN INTERFACES REACTIVAS

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

El estudio hidrogeológico y el proyecto del abastecimiento con aguas subterráneas de Santa María de Oia (segunda fase)

Entidade financiadora Augas de Galicia
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2016 ata 30/09/2017

Prospección geofísica del ámbito de la variante de a estrada de la carretera n-640 a su paso por el Castro de Preguecido (A Estrada, Pontevedra).

Entidade financiadora INECO-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
Investigadores principáis Marcos Lado Liñares
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2016 ata 30/06/2016

Informe sobre los caudales y aportaciones naturales del río Arnoia (Ourense)

Entidade financiadora ECOENER
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2016 ata 31/08/2016

Modelización de flujo y transporte de solutos reactivos en los almacenamientos de residuos radiactivos (079-CO-SU-2015-0008) - Código de adjudicación: 0079000245

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2016 ata 28/02/2018

UMI UDC NAVANTIA O estaleiro do futuro

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principáis Daniel Pena
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/09/2015 ata 31/12/2018

Cement-based materials, properties, evolution, barrier functions (CEBAMA)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/06/2015 ata 31/05/2019

Axuda para a creación, recoñecemento e estruturacións de agrupacións estratéxicas do Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis Jaime Rodríguez González
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2017

Un modelo numérico de flujo en dos dimensiones para el prediseño de la cobertera multicapa de un almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad (2ª parte)

Entidade financiadora Westinghouse
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2015 ata 31/12/2015

Realización de trabajos adicionales de modelización del flujo y transporte uranio del acuifero de la FUA (056-co-ta-2015-0001)

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2015 ata 30/06/2016

Estudio de las presiones intersticiales externas en los túneles hidráulicos de Novo Castrelo y Ponte Olveira

Entidade financiadora AIN ACTIVE, S.L.
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2015 ata 31/08/2015

Un modelo numérico de flujo para el prediseño de la cobertera multicapa de un almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad (1ª parte)

Entidade financiadora Westinghouse
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2015 ata 31/03/2015

FEBEX-DP THC Pre-dismantling modelling. Grimsel Phase VI (Suiza)

Entidade financiadora National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste, NAGRA (Suiza)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2015 ata 30/06/2016

Uso del intervalo hídrico óptimo y la tomografía de resistividad eléctrica para caracterizar la estructura de suelos agrícolas y forestales

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Eva Vidal Vázquez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 14/05/2014 ata 14/05/2017

USO DE INDICADORES DE CALIDAD Y TECNICAS GEOFISICAS PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE SUELOS AGROFORESTALES

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

RETHINKE: Reform of Education Thru International Knowledge Exchange

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Fernando López Peña
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2017

Modelos de balance hidrológico y de transporte de solutos en el depósito de R.S.U. de Artigas (Bizkaia)

Entidade financiadora TELUR GEOTERMIA Y AGUA, S.A.
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2014 ata 30/04/2015

Realización de un estudio hidrogeológico en Abegondo

Entidade financiadora Augas de Galicia
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2014 ata 30/06/2016

Estudio y seguimiento hidrogeológico de integración del ferrocarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz

Entidade financiadora Lurgintza Ingeniería Geológica S.L.
Investigadores principáis Javier Samper
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2014 ata 30/11/2014

Estudio hidrogeológico de once (11) túneles - proyecto variante Mocoa-San Francisco. Colombia

Entidade financiadora AQUÁTICA INGENIERÍA, S.L.
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2014 ata 28/02/2015

Modelos de cálculo de transporte reactivo en medios porosos y fracturados de baja permeabilidad estructurados (CORAJE)

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Seguimiento y vigilancia en el emplazamiento restaurado de la FUA (2013-2015)

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2013 ata 31/12/2015

La elaboración del modelo matemático del flujo de agua subterránea en el emplazamiento del ATC (Clave 042-ES-SU-0017)

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Investigadores principáis Javier Samper
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2013 ata 01/11/2014

La evaluación del impacto ambiental de los pozos ENARA-1 y ENARA-2 mediante modelos de flujo y transporte de solutos

Entidade financiadora TELUR GEOTERMIA Y AGUA S.A.
Investigadores principáis Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/08/2013 ata 31/12/2013

Asesoramiento en estudio del papel de las aguas subterráneas en las inundaciones de Fuvahmulah (Maldivas)

Entidade financiadora AQUÁTICA INGENIERÍA, S.L.
Investigadores principáis Javier Samper
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2013 ata 31/08/2013

Ayuda del programa de consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema Universitario de Galicia. Modalidad: Grupos de referencia competitiva

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/2012 ata 31/10/2015

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE NARÓN

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE NARÓN
Investigadores principáis Jesús Manuel Castro Romero, José Luis Calvo Rolle
Tipo Contrato
Datas Dende 20/12/2012 ata 19/12/2016

Estudio hidrogeológico inicial y análisis preliminar de la viabilidad del abastecimiento con aguas subterráneas de Santa María de Oia

Entidade financiadora Augas de Galicia
Investigadores principáis Javier Samper
Tipo Contrato
Datas Dende 01/08/2012 ata 31/03/2013

Large Underground Concept Experiments (LUCOEX)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis 269905
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2015

Actividad de modelización de procesos geoquímicos, hidráulicos y mecánicos que controlan la capacidad de aislamiento, confinamiento de materiales arcillosos (Proyecto PEBS)

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Investigadores principáis Javier Samper
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2011 ata 31/05/2015

Seguimiento y vigilancia en el emplazamiento restaurado de la FUA (2011-2013)

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Investigadores principáis Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2011 ata 01/04/2013

La delimitación y diseño de los perímetros de protección dentro del proyecto AQUA PLANN del programa LIFE

Entidade financiadora Augas de Galicia
Investigadores principáis Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2011 ata 31/12/2011

Desenvolvemento de modelos acoplados termo-hidro-mecánico-xeoquímicos para barreiras de enxeñaría no almacenamento de residuos

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 14/12/2010 ata 13/12/2013

Desarrollo de modelos acoplados termo-hidro-mecánico-geoquímicos para barreras de ingeniería en el almacenamiento de residuos

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/12/2010 ata 31/12/2013

Impacto del abonado orgánico sobre la fertilidad del suelo y la calidad de las aguas

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Eva Vidal Vázquez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/2010 ata 30/09/2013

Long-term performance of Engineered Barrier Systems (EBS) PEBS - EURATOM research and training programme on nuclear energy. Propuesta FP7-­232632. Grant Agreement nº 249681

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/03/2010 ata 31/03/2014

Medida y modelación de la variabilidad espacial y temporal de la composición, el contenido hídrico y la compactación del suelo a diversas escalas.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2012

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+i del año 2010. Grupo "Ciencias do Solo e Medioambiente"

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2010

Formación de doctores para un desarrollo sostenible

Entidade financiadora AECI: Agencia Española de Cooperacion Internacional
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2010

Indicadores de calidad del suelo y del sistema de siembra directa para una producción agrícola sostenible

Entidade financiadora Ministerio de Educación
Investigadores principáis Antonio Paz González, Edson Eiji Matsura
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2011

Evaluación de detalle de los efectos previsibles del cambio climático y sus incertidumbres en la cuenca del río Jalón

Entidade financiadora Confederación Hidrográfica del Ebro
Investigadores principáis Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2010 ata 31/12/2012

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+i del año 2009. Grupo "Ciencias do Solo e Medioambiente"

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2009

Estudio de la hidrología del subsuelo de los túneles de Quinteiro y Outeiro del tramo Vilagarcía-Catoria del Tren de Alta Velocidad del Eje Atlántico

Entidade financiadora ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2009 ata 31/03/2010

Seguimiento y vigilancia en el emplazamiento restaurado de la FUA (2009-2011)

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Investigadores principáis Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2009 ata 01/02/2011

CLIMWAT - Assessing and managing the impact of climate change on coastal groundwater resources and dependent ecosystems

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 11/10/2008 ata 10/10/2010

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ciencias do solo e do medio ambiente. G000280"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

AQUA-SAHARA Fase III: Fortalecimiento técnico y formativo de la Unidad de Hidrogeología del Departamento de Hidráulica de la RASD y asistencia técnica para la protección de los recursos hídricos y gestión de residuos.

Entidade financiadora Xunta de Galicia. Presidencia. Convocatoria de Outros Axentes de Cooperación al Desarrollo.
Investigadores principáis Jose Anta Álvarez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2008

Performance assessment techniques to guide the safety case (Proyecto PAMINA)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/09/2009

Modelos y códigos de flujo y transporte reactivo en aguas superficiales y del subsuelo (CORE)

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/09/2009

Consolidation of European Education, training and knowledge Management (proyecto ENEM-II)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/09/2006 ata 30/09/2008

Red para el estudio del uso y manejo integrado del suelo y el agua

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2006 ata 13/12/2008

Erosión hídrica a escala de parcela y cuenca en el marco del Programa Araucaria

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/12/2005 ata 30/12/2008

Incentivo para el proyecto europeo: Fundamental Processes of Radionuclide Migration (FUNMIG)

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia.
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 13/07/2005 ata 12/07/2008

"Organización de la VII Jornadas de Investigación en la zona no saturada del suelo"

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2005 ata 31/12/2006

Fundamental Processes of Radionuclide Migration (FUNMIG)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Javier Samper
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2005 ata 31/12/2008

Incentivo al proyecto europeo: Understanding and physical and numerical modeling of the key processes in the near-field and their coupling for different host rocks and repository strategies (NF-PRO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

Understanding and physical and numerical modelling of the key processes in the near-field, and their coupling, for different host rocks and repository strategies (NF-PRO)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2004 ata 31/12/2007

Calidad del suelo: indicadores para el uso sostenible y la gestión ambiental

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
Investigadores principáis Antonio Paz González y Kléber Pereira Lanças
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2004 ata 31/12/2007

Influencia del tipo de laboreo, el sistema de rotación y la fertilización orgánica en la estabilidad de la estructura del suelo en la eficiencia de depuración de los residuos orgánicos líquidos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/12/2003 ata 30/11/2006

Desarrollo de instrumentación inteligente bajo el estándar Foudation Fieldbus y la herramienta sotfware de diagnóstico

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Ramón Ferreiro García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2003 ata 30/11/2006

Modelos hidrológicos distribuídos para la evaluación de los recursos hídricos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2003 ata 30/11/2006

Evaluation of Cultivation management system effects on soil quality0AApplications of geostatistics to precision agriculture (Incentivo)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/2003 ata 14/07/2003

CONTRATO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS (ENRESA), D. JAVIER SAMPER Y LA FUDC .-CÓDIGO DE ADJUDICACIÓN Nº. 0077000272

Entidade financiadora ENRESA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2003 ata 01/05/2004

ADDENDUM AL CONTRATO ENTRE ENRESA Y LA UDC

Entidade financiadora ENRESA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/07/2003 ata 31/12/2004

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA FUDC Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TALCOS

Entidade financiadora SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TALCOS
Tipo Contrato
Datas Dende 17/06/2003 ata 17/01/2004

CONTRATO ENTRE LA UDC Y LA AGENCIA SUECA DE RESIDUOS RADIACTIVOS, SKB PARA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TITULADO REDOX ZONE II:COUPLED MODELING OF GROUNDWATER FLOW, SOLUTE TRANSPORT, CHEMICAL REACTIONS AND MICROBIAL PROCESSES IN THE ÄSPÖ

Entidade financiadora AGENCIA SUECA DE RESIDUOS RADIACTIVOS, SKB
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2003 ata 01/01/2004

Intensidad y distribución espectral de la radiación solar y su aplicación a la evaluación de los recursos energéticos

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/09/2002 ata 25/09/2005

Estudio integrado de balance hídrico. Transporte sólido y calidad del agua a diferentes escalas (XUGA2001)

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 21/07/2002

Evaluación de la calidad del suelo y análisis de su variabilidad espacial.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 28/11/2001 ata 28/11/2004

Uso de compost urbano para la producción agrícola en la zona periurbana de A Coruña

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/01/2001 ata 16/01/2002

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA, PARA LA REALIZACIÓN DE UN MANUAL DE NORMAS DE ELABORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MODELOS NUMÉRICO EN HIDROGEOLOGÍA

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Contrato
Datas Dende 05/11/2001 ata 31/12/2001

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE O CONCELLO DAS PONTES E A UDC PARA O ESTUDIO DOS RECURSOS HÍDRICOS APROVEITABLES NO ENCORO DA RIBEIRA DO RÍO EUME NAS PONTES

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE AS PONTES
Tipo Contrato
Datas Dende 27/10/2001 ata 27/01/2002

CONTRATO UDC, LAGARES INGENIERÍA Y MANCOMUNIDAD DE AY. AREA METROPOLITANA DE CORUÑA PARA ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROYECTO DE MOTIVACIÓN SOCIAL Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RSU

Entidade financiadora Mancomunidade de concellos da área metropolitana de A Coruña e Lagares Ingeniería
Investigadores principáis Manuel Soto Castiñeira
Tipo Contrato
Datas Dende 29/06/2001 ata 31/12/2001

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LARACHA Y LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE LARACHA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2001 ata 01/07/2001

CONTRATO ART. 11 L.R.U. PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO " ESTUDIO DE UTILIZACIÓN CONJUNTA DE LOS RECUROS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEOS DEL RÍO GUADALHORCE. TÉRMINOS MUNICIPALES VARIOS (MÁLAGA)

Entidade financiadora FUNDACIÓN UDC
Tipo Contrato
Datas Dende 19/02/2001 ata 19/02/2003

Estudio integrado del balance hídrico, transporte sólido y calidad del agua a diferentes escalas

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 29/12/2000 ata 28/12/2003

Análisis de la variabilidad espacial y temporal: Aplicación de Ciencias Agrarias y Ambientales

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 02/10/2000 ata 02/10/2001

Comportamiento postclausura de la barrera bentonítica de un AGP en granito y arcilla. (Proyecto BENIPA) (Bentonite barriers in integrated performance assesment)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/09/2000 ata 30/09/2003

BENIPA: Bentonite barriers in integrated performance assessment0A

Entidade financiadora Union Europea
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/09/2000 ata 31/08/2003

Full-scale Engineered Barriers Experiment in Crystalline Host Rock. FEBEX Project phase II (FEBEX II)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/09/2000 ata 31/12/2004

Estudio de la contaminación de las aguas subterráneas mediante métodos experimentales y numéricos

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2002

ACUERDO ENTRE LA UDC Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA REALIZACIÓN DE UNA VALORACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Entidade financiadora MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2000 ata 15/11/2000

Protocolo de Actuación conjunta entre la UDC y el IGME para la realización de trabajos de investigación en materia de aguas subterráneas

Entidade financiadora INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
Investigadores principáis Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 26/07/2000 ata 31/12/2000

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE HIDROGEÓLOGOS - GRUPO ESPAÑOL Y LA UDC

Entidade financiadora Asociación Internacional de Hidrogeólogos - Grupo Español (AIH-GE)
Tipo Contrato
Datas Dende 10/01/2000 ata 10/01/2004

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA Y LA UDC

Entidade financiadora FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
Tipo Contrato
Datas Dende 10/01/2000 ata 10/01/2004

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS EN L'INGENYRIA Y LA UDC

Entidade financiadora CENTRE INTERNACIONAL DE MÉTODES NUMÉRICS EN L' ENGENYERIA
Tipo Contrato
Datas Dende 10/01/2000 ata 10/01/2004

CONTRATO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS (ENRESA) Y LA UDC (CÓDIGO DE ADJUDICACIÓN 0770045)

Entidade financiadora Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 01/01/2004

Estudio Hidrogeológico de la isla de Ons

Entidade financiadora Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/06/1999 ata 31/12/2000

Xestión dos recursos hídricos en areas con diferentes usos agroforestales:avaliaciòn das demandas e sistemas de apoio a toma de decisións

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1999 ata 31/12/2000

Gestión de los recursos hídricos en áreas con diferentes usos agroforestales: evaluación de las demandas y sistemas de apoyo para la toma de decisiones

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1999 ata 31/12/2000

Aplicación de los análogos naturales a la evaluación de la seguridad del almacenamiento geológico profundo de residuos de alta actividad y a la comunicación

Entidade financiadora ENRESA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Contrato
Datas Dende 16/11/1999 ata 16/11/2002

CONTRATO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CARBALLO Y EL PROFESOR D. ANTONIO PAZ GONZÁLEZ DE LA UDC PARA REALIZACIÓN INFORME EVALUANDO CAPACIDAD CONTAMINANTE DEL VERTIDO DE PURINES SOBRE LAS AGUAS

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE CARBALLO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/1999 ata 15/09/1999

CONVENIO MARCO ENTRE LA UDC Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR DE BAHÍA BLANCA (ARGENTINA)

Entidade financiadora UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Tipo Contrato
Datas Dende 29/04/1999 ata 29/04/2004

CONTRATO DE ASESORÍA SEGÚN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA, ENTRE LA UDC, LA FUNDACIÓN UDC, Y LA EMPRESA GRUPO TAU CORUÑA, S.L. PARA INVESTIGACIÓN TITULADA" VIABILIDAD Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL SUMINISTRO DEAGUA SUBTERRÁNEA

Entidade financiadora GRUPO TAU
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/1999 ata 01/06/1999

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE GRUPO TAU CORUÑA, S.L. Y LA FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA PARA LA REALIZACIÓN DE UN INFORME PERICIAL SOBRE LA VIABILIDAD DE MANTENER EL SUMINISTRO DE AGUA SUBTERRÁNEA A LA FUENTE DE BARREIRA EN PERILLO MEDIAN

Entidade financiadora FUNDACION DE LA INGENIERIA CIVIL DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1999 ata 01/01/2000

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UDC, FICGA Y EL GRUPO TAV PARA "REALIZACIÓN DE UN INFORME PERICIAL SOBRE EL EFECTO EN LA FUENTE DE BARREIRA DE PERILLO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA URBANIZACIÓN EN SU ENTORNO Y EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS"

Entidade financiadora GRUPO TAU
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1999 ata 01/01/2000

Caracterización isotópica e hidroquímica de bentonitas para barreras de ingeniería.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/08/1998 ata 15/08/2001

Desarrollo y aplicación de modelos numéricos para la cuantificación de procesos de flujo de agua, transporte de calor y transporte de solutos reactivos en acuíferos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/1998 ata 01/07/2001

Lavado de nutrientes de suelos de cultivo en relación con la degradación de la estructura y el riesgo de erosión

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/1999

Effective land management for surface runoff control

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Antonio Paz González
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/1996 ata 15/09/1999

Control de riesgo de erosión y escorrentia: importancia medioambiental y aplicaciones agrícolas

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1999

Influencia del manejo de los sistemas agrícolas y forestales en el régimen hídrico del suelo y en la composición de las aguas bajo clima húmedo.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 02/09/1996 ata 02/09/1999

Effective Land Management for Surface Runoff Control

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1996 ata 01/01/1999

CONTRATO "EFFECTIVE LAND MANAGEMENT FOR SURFACE RUNOFF CONTROL" ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA UDC

Entidade financiadora COMUNIDAD EUROPEA
Tipo Contrato
Datas Dende 15/03/1996 ata 01/01/1997

ACUERDO MARCO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIOACTIVOS (ENRESA), LA FUNDACION DE LA INGENIERIA CIVIL DE GALICIA Y LA UDC (ETSI DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS).

Entidade financiadora FUNDACION DE LA INGENIERIA CIVIL DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1996 ata 01/01/2000

Estudio estructural de medios biomiméticos y su influencia en reacciones de nitrosación

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Valoración integral de los recursos hídricos en cuencas de la zona húmeda española (ríos Sar, Mero y Mandeo)

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Javier Samper Calvete y Francisco Díaz Fierros
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/1995 ata 01/07/1998

Análisis de la variabilidad espacial del suelo a diferentes escalas mediante métodos geoestadísticos

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/06/1995 ata 30/06/1996

Estudio hidrológico integrado de cuencas piloto de Galicia-Costa

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 12/01/1995 ata 12/01/1997

Full-scale Engineered Barriers Experiment in Crystalline Host Rock (FEBEX)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/1995 ata 31/12/1998

Study of the heat effect and radiation on the near field of a HLW or spent fuel repository (CERBERUS TEST PHASE III)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/1995 ata 31/12/1997

Análisis del microclima en base a las transferencias de agua y calor. Aplicación al manejo de parcelas agrícolas y forestales.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 07/04/1994 ata 01/01/1996

CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA "PROGRAMA ATLANTIS" Y LOS PROFESORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LA MARINA CIVIL DE LA UDC PARA RECOGIDA DE DATOS DE LOS VTS DE ESPAÑA

Entidade financiadora AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
Tipo Contrato
Datas Dende 30/06/1994 ata 31/12/1994

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (ARGENTINA)

Tipo Contrato
Datas Dende 03/06/1994 ata 16/07/1999

CONVENIO ESPECÍFICO UNIÓN FENOSA Y UDC PARA REALIZACIÓN DEL "ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CERVES"

Entidade financiadora UNION ELECTRICA FENOSA
Tipo Contrato
Datas Dende 11/05/1993 ata 15/06/1993

Modelling and Validation of the Thermal-hydraulic-mechanical and Geochemical Behaviour of the Clay Barrier

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/10/1991 ata 31/10/1994

Evaluación del Efecto de la Heterogeneidad Espacial sobre la Contaminación de las Aguas

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/1991 ata 31/12/2003

Análisis espacio-temporal de la salinidad de los suelos y aguas en el Polígono de riego Monegros II e impacto ambiental del riego en la salinidad del río Ebro

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Ramón Aragües y Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/1989 ata 31/12/1991

Hidrología Superficial de la Marisma del Coto de Doñana y Adyacentes

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Emilio Custodio y Josp Doltz
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/1988 ata 31/12/1990

MULTIPIM, un programa para el cálculo del espectro multifractal de la distribución de tamaño de poro, medida por intrusión de mercurio

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Eva Vidal Vazquez, Jose García Vivas Miranda
Data de solicitude 14/10/2010

MULTIRUGO, un programa para el cálculo del espectro multifractal del microrrelieve del suelo, a partir de un modelo de elevación digital

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Eva Vidal Vazquez, Jose García Vivas Miranda
Data de solicitude 14/10/2010

TEXTURA, un programa para el cálculo del espectro multifractal de la distribución de partículas del suelo, obtenida por difracción láser

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Eva Vidal Vazquez, Jose García Vivas Miranda
Data de solicitude 14/10/2010

LD-LS, un programa para el cálculo de los índices de rugosidad de la superficie del suelo diferencia límite (LD) y pendiente límite (LS).

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Antonio Paz González, José García Vivas Miranda
Data de solicitude 06/08/2003
Data de concesión 23/09/2004

AVAR: un programa para el cálculo del semivariograma muestral, la validación del mismo y la interpolación mediante krigeado.

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Antonio Paz González, José García Vivas Miranda
Data de solicitude 06/08/2003
Data de concesión 16/01/2004

Software para la evaluación de la dimensión fractal mediante el método de la desviación standard local (RMS)

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Antonio Paz González, José García Vivas Miranda
Data de solicitude 23/05/2000

RETE: Un programa para calcular la retención de agua en las depresiones de microrrelieve

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Antonio Paz González, José García Vivas Miranda
Data de solicitude 23/05/2000

SISOT: Programa para el cálculo del semivariograma direccional y la Rosa de Hurst

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Antonio Paz González, José García Vivas Miranda
Data de solicitude 28/06/2000

Software para el cálculo del semivariograma muestral en lenguaje C

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Antonio Paz González, José García Vivas Miranda, Sidney Rosa Vieira
Data de solicitude 19/12/2000

2D model of groundwater flow and total dissolved HCH transport through the Gállego alluvial aquifer downstream the Sardas landfill (Huesca, Spain)

Autores/as Brais Sobral, Javier Samper, Luis Montenegro, Alba Mon, Joaquin Guadaño, Jorge Gómez, Javier San Román, Felipe Delgado, Jesús Fernández
Revista JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY Vol. 265 (páxs. 1 ata 19)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2024.104370

Identification of solute transport parameters in fractured granites with heterogeneous apertures

Autores/as Mingxu Cao, Zhenxue Dai, Sida Jia, Javier Samper, Hui Ling, Zhengyang Du, Chuanjun Zhan, Zhijie Yang, Hung Vo Thanh, Mohamad Reza Soltanian
Revista JOURNAL OF HYDROLOGY Vol. 633 (páxs. 1 ata 12)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.130938

A non-isothermal reactive transport model of the long-term geochemical evolution at the disposal cell scale in a HLW repository in granite

Autores/as Luis Montenegro, Javier Samper, Alba Mon, Laurent De Windt, Aurora-Core Samper, Enrique García
Revista APPLIED CLAY SCIENCE Vol. 242
DOI https://doi.org/10.1016/j.clay.2023.107018

Towards urban drainage sediment accumulation monitoring using temperature sensors

Autores/as Manuel Regueiro-Picallo, Jose Anta, Acacia Naves, Alejandro Figueroa, Jörg Rieckermann
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE-WATER RESEARCH & TECHNOLOGY
DOI https://doi.org/10.1039/d2ew00820c

Reactive transport models of the geochemical interactions at the iron/bentonite interface in laboratory corrosion tests

Autores/as Alba Mon, Javier Samper, Luis Montenegro, María Jesús Turrero, Elena Torres, Jaime Cuevas, Raúl Férnandez, Laurent De Windt
Revista APPLIED CLAY SCIENCE Vol. 240
DOI https://doi.org/10.1016/j.clay.2023.106981

Past sewage sludge application did not alter soil chemical properties or abundance of most abundant bacterial families in an agroforestry system

Autores/as Alvarez-Lopez, V, Marcos Lado Liñares, Lamas, A, Vazquez, V, Mosquera-Losada, M
Revista APPLIED SOIL ECOLOGY
DOI https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2023.104820

Shrub encroachment increases soil erosion risk in hillside alpine meadows of the Qinghai-Tibetan Plateau, NW China

Autores/as Yi-Fan Liu, Hui Fang, Ze Huang, Pedro A.M. Leite, Yu Liu, Manuel López-Vicente, Jingxue Zhao, Zhi-Hua Shi, Gao-Lin Wu
Revista CATENA Vol. 222
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106842

Impact of reactive mineral facies distributions on radionuclide sorption properties in multiscale heterogeneous granite rocks

Autores/as Wei Chen, Zhenxue Dai, Javier Samper, Hui Ling, Chuanjun Zhan, Funing Ma, Zhijie Yang, Xiaoying Zhang, Mohamad Reza Soltanian
Revista HYDROGEOLOGY JOURNAL Vol. 31 (páxs. 1581 ata 1597)
DOI https://doi.org/10.1007/s10040-023-02672-z

Digitalisation for nuclear waste management: predisposal and disposal

Autores/as Olaf Kolditz, Diederik Jacques, Francis Claret, Johan Bertrand, Sergey V. Churakov, Christophe Debayle, Daniela Diaconu, Kateryna Fuzik, David Garcia, Nico Graebling, Bernd Grambow, Erika Holt, Andrés Idiart, Petter Leira, Vanessa Montoya, Ernst Niederleithinger, Markus Olin, Wilfried Pfingsten, Nikolaos I. Prasianakis, Karsten Rink, Javier Samper, István Szöke, Réka Szöke, Louise Theodon, Jacques Wendling
Revista ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES Vol. 82
DOI https://doi.org/10.1007/s12665-022-10675-4

Intra-annual sediment dynamic assessment in the Wei River Basin, China, using the AIC functional-structural connectivity index

Autores/as Zhenni Wu, Jantiene E.M. Baartman, Joao Pedro Nunes, Manuel López-Vicente
Revista ECOLOGICAL INDICATORS Vol. 146
DOI https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109775

Groundwater Flow Model along a Vertical Profile of the Sardas Landfill in Sabiñánigo, Huesca, Spain

Autores/as Javier Samper, Brais Sobral, Bruno Pisani, Acacia Naves, Joaquin Guadaño, Jorge Gómez, Jesús Fernández
Revista WATER Vol. 15 Núm. 19 (páxs. 1 ata 22)
DOI https://doi.org/10.3390/w15193457

Biochar production from late-harvest grass ¿ Challenges and potential for farm-scale implementation

Autores/as Heinrich, T, Hyunjin, P, Orozco, R, Zhengqiu, D, Alvarez-Lopez, V, Mosquera-Losada, M, Steinbeis, L, Hoffman, T
Revista Sustainable Production and Consumption
DOI https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.02.019

Influence of geological faults on dissolved arsenic concentrations in an overexploited aquifer with shallow geothermal heat

Autores/as Viridiana Piña González, Raúl Miranda Avilés, Jesús Horacio Hernández Anguiano, Peter S.K. Knappett, Jorge Luis Morales Martinez, María de Jesús Puy Alquiza, Acacia Naves, Jianmin Bian, Jianli Liu, Lucía Magali Ramírez González, Juan Manuel Navarro Céspedes, Yanmei Li
Revista APPLIED GEOCHEMISTRY Vol. 144 (páxs. 1 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2022.105395

Modelling of the long-term evolution and performance of engineered barrier system

Autores/as Francis Claret, Alexandre Dauzeres, Diederik Jacques, Patrik Sellin, Benoit Cochepin, Laurent De Windt, Jaime Garibay-Rodriguez, Joan Govaerts, Olivier Leupin, Alba Mon Lopez, Luis Montenegro, Vanessa Montoya, Nikolaos I. Prasianakis, Javier Samper, Jean Talandier
Revista European Journal of Physics N Vol. 8 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.1051/epjn/2022038

Ice-covered soil significantly minimizes topsoil water loss in a semi-arid farmland

Autores/as Ze Huang, Zeng Cui, Yu-Bin Wang, Jia-Xin Qian, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista CATENA Vol. 212 (páxs. 1 ata 5)
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106079

Understory shading exacerbated grassland soil erosion by changing community composition

Autores/as Yi-Fan Liu, Ze Huang, Ling-Chao Meng, Yu-Bin Wang, Yu Liu, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista CATENA Vol. 208
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105771

Shrub encroachment in alpine meadows increases the potential risk of surface soil salinization by redistributing soil water

Autores/as Yi-Fan Liu, Zeng Cui, Ze Huang, Manuel López-Vicente, Jingxue Zhao, Luming Ding, Gao-Lin Wu
Revista CATENA Vol. 219 (páxs. 1 ata 7)
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106593

Restoration of a hillslope grassland with an ecological grass species (Elymus tangutorum) favors rainfall interception and water infiltration and reduces soil loss on the Qinghai-Tibetan Plateau

Autores/as Yu Liu, Lirong Zhao, Yifan Liu, Ze Huang, Jianjun Shi, Yanlong Wang, Yushou Ma, Manuel Esteban Lucas-Borja, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista CATENA Vol. 219 (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106632

Top-down degradation of alpine meadow in the Qinghai-Tibetan Plateau: Gravelization initiate hillside surface aridity and meadow community disappearance

Autores/as Zeng Cui, Wen-Shan Yang, Zheng Cheng, Zhenchao Zhang, Shixiong Li, Jingxue Zhao, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista CATENA Vol. 210 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105933

Effectiveness of mixed cultivated grasslands to reduce sediment concentration in runoff on hillslopes in the Qinghai-Tibetan Plateau

Autores/as Yu Liu, Shuyuan Li, Jianjun Shi, Yali Niu, Zeng Cui, Zhenchao Zhang, Yanlong Wang, Yushou Ma, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista GEODERMA Vol. 422 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.115933

Post-fire management effects on hillslope-stream sediment connectivity in a Mediterranean forest ecosystem

Autores/as J. González-Romero, M. López-Vicente, E. Gómez-Sánchez, E. Peña-Molina, E. Peña-Molina, P. Galletero, P. Plaza-Álvarez, A. Fajardo-Cantos, D. Moya, J. De las Heras, M.E. Lucas-Borja
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Vol. 316 (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115212

An integrated inversion framework for heterogeneous aquifer structure identification with single-sample generative adversarial network

Autores/as Chuanjun Zhan, Zhenxue Dai, Javier Samper, Shangxian Yin, Reza Ershadnia, Xiaoying Zhang, Yanwei Wang, Zhijie Yang, Xiaoyan Luan, Mohamad Reza Soltanian
Revista JOURNAL OF HYDROLOGY Vol. 610 (páxs. 1 ata 22)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.127844

Natural compensation mechanism of soil water infiltration through decayed roots in semi-arid vegetation species

Autores/as Zeng Cui, Ze Huang, Yu Liu, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 819 (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151985

Sustainability of groundwater resources of weathered and fractured schists in the rural areas of Galicia (Spain)

Autores/as Javier Samper, Acacia Naves, Bruno Pisani, Jorge Dafonte, Luis Montenegro, Aitor García-Tomillo
Revista ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES Vol. 81 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.1007/s12665-022-10264-5

Sustainability by Function (SbF): A Case Study in a Rainfed Vineyard to Reduce the Loss of Soil Nutrients

Autores/as Manuel López-Vicente, Sara Álvarez, Elena Calvo-Seas, Artemi Cerdà
Revista LAND Vol. 11 Núm. 7 (páxs. 1 ata 16)
DOI https://doi.org/10.3390/land11071033

Reactive Transport Model of Gypsum Karstification in Physically and Chemically Heterogeneous Fractured Media

Autores/as Jesús F. Águila, Javier Samper, Belén Buil, Paloma Gómez, Luis Montenegro
Revista ENERGIES Vol. 15 Núm. 3 (páxs. 1 ata 29)
DOI https://doi.org/10.3390/en15030761

The Effects of Rabbit Manure-Derived Biochar on Soil Health and Quality Attributes of Two Mine Tailings

Autores/as Eliana Cárdenas-Aguiar, Ana Méndez, Jorge Paz-Ferreiro, Gabriel Gascó
Revista Sustainability Vol. 14 Núm. 3
DOI https://doi.org/10.3390/su14031866

Multi-step-ahead soil temperature forecasting at multiple-depth based on meteorological data: Integrating resampling algorithms and machine learning models

Autores/as Khabat Khosravi, Ali Golkarian, Rahim Barzegar, Mohammad T. Aalami, Salim Hrddam, Ebrahim Omidvar, Saskia D. Keesstra, Manuel López-Vicente
Revista Pedosphere (páxs. 1 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pedsph.2022.06.056

Modeling cesium migration through Opalinus clay: a benchmark for single- and multi-species sorption-diffusion models

Autores/as Jesús F. Águila, Vanessa Montoya, Javier Samper, Luis Montenegro, Georg Kosakowski, Philipp Krejci, Wilfried Pfingsten
Revista COMPUTATIONAL GEOSCIENCES Vol. 25 (páxs. 1405 ata 1436)
DOI https://doi.org/10.1007/s10596-021-10050-5

SOC changes were more sensitive in alpine grasslands than in temperate grasslands during grassland transformation in China: A meta-analysis

Autores/as Wen-Shan Yang, Yu Liu, Jingxue Zhao, Xiaofeng Chang, Martin Wiesmeier, Jian Sun, Manuel López-Vicente, Roberto García-Ruiz, José Alfonso Gómez, Huankun Zhou, Jianjun Shi, Gao-Lin Wu
Revista JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 308 Núm. 25
DOI https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127430

THCM numerical simulations of the engineered barrier system for radioactive waste disposal

Autores/as Javier Samper, Alba Mon, Luis Montenegro, Acacia Naves
Revista Environmental Geotechnics Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 92 ata 112)
DOI https://doi.org/10.1680/jenge.19.00104

Multifractal and joint multifractal analysis of soil micronutrients extracted by two methods along a transect in a coarse textured soil

Autores/as Ênio Farias de França e Silva, Aitor García-Tomillo, Diego Henrique Silva de Souza, Eva Vidal-Vázquez, Glécio Machado Siqueira, Daniel da Costa Dantas, Antonio Paz-González
Revista European Journal of Soil Science Vol. 72 Núm. 2 (páxs. 608 ata 622)
DOI https://doi.org/10.1111/ejss.13052

Study, measurement and mitigation of radon activity concentration in the School of Computer Science of the Universidade da Coruña in the North West of Spain

Autores/as Goretti Arias-Ferreiro, A. Otero-Pazos, Ana Ares-Pernas, I. Fernández-Ibáñez, B. A. Rodríguez-Gómez, J. L. Calvo-Rolle
Revista Journal of Radiological Protection
DOI https://doi.org/10.1088/1361-6498/abe170

Rainfall and water yield in Macizo del Caroig, Eastern Iberian Peninsula. Event runoff at plot scale during a rare flash flood at the Barranco de Benacancil

Autores/as Artemi Cerdà, Agata Novara, Pavel Dlapa, Manuel López-Vicente, Xavier Úbeda, Zorica Popovic, Mulatie Mekonnen, Enric Terol, Saeid Janizadeh, Sonia Mbarki, Eduardo Saldanha-Vogelmann, Sajjad Hazrati, Srikanta Sannigrahi, Misagh Parhizkar, Antonio Giménez-Morera
Revista CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA Vol. 47 Núm. 1 (páxs. 95 ata 119)
DOI https://doi.org/10.18172/cig.4833

Hydrogeoethics in sustainable water resources management facing water scarcity in Mediterranean and surrounding regions

Autores/as Helder I. Chaminé, Manuel Abrunhosa, Maurizio Barbieri, Acacia Naves, Ezzoura Errami, Alexandra Aragão, Giuseppe di Capua
Revista Mediterranean Geoscience Reviews Vol. 3 (páxs. 289 ata 292)
DOI https://doi.org/10.1007/s42990-021-00069-2

Community-owned rural water supplies in Galicia (Spain): supporting role in the groundwater self-management

Autores/as Acacia Naves, Enrique José Varela-Álvarez
Revista Mediterranean Geoscience Reviews Vol. 3 (páxs. 379 ata 387)
DOI https://doi.org/10.1007/s42990-021-00068-3

Aggregation and dynamics of soil organic matter under different management systems in the Brazilian Cerrado

Autores/as José Luiz Rodrigues Torres, Venâncio Rodrigues e Silva, Danyllo Denner de Almeida Costa, Marcos Gervasio Pereira, Shirlei Almeida Assunção, Antonio Paz González, Luiz Alberto da Silva Rodrigues Pinto, Arcângelo Loss
Revista Soil Research Vol. 59 Núm. 7 (páxs. 715 ata 726)
DOI https://doi.org/10.1071/sr20230

Impact of forest-pasture conversion on soil physical and chemical properties

Autores/as Denilson Dortzbach, Marcos Gervasio Pereira, Antonio Paz González, Otavio Augusto Queiroz dos Santos, Marisa de Cássia Piccolo, Arcângelo Loss
Revista Revista Agrogeoambiental Vol. 13 Núm. 4 (páxs. 731 ata 735)
DOI https://doi.org/10.18406/2316-1817v13n420211655

Soil-water deficit in deep soil layers results from the planted forest in a semi-arid sandy land: Implications for sustainable agroforestry water management

Autores/as Ze Huang, Yu Liu, Kaiyang Qiu, Manuel López-Vicente, Weibo Shen, Gao-Lin Wu
Revista AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT Vol. 254 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.106985

Litter cover breaks soil water repellency of biocrusts, enhancing initial soil water infiltration and content in a semi-arid sandy land

Autores/as Zeng Cui, Ze Huang, Jia Luo, Kaiyang Qiu, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT Vol. 255 (páxs. 1 ata 6)
DOI https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107009

Comparing multifractal characteristics of soil particle size distributions calculated by Mie and Fraunhofer models from laser diffraction measurements

Autores/as María Liliana Darder, Antonio Paz-González, Aitor García-Tomillo, Marcos Lado, Marcelo Germán Wilson
Revista APPLIED MATHEMATICAL MODELLING Vol. 94 (páxs. 36 ata 48)
DOI https://doi.org/10.1016/j.apm.2020.12.044

Plant litter crust appear as a promising measure to combat desertification in sandy land ecosystem

Autores/as Gao-Lin Wu, Chao Jia, Ze Huang, Manuel López-Vicente, Yu Liu
Revista CATENA Vol. 206 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105573

Using environmental variables and Fourier Transform Infrared Spectroscopy to predict soil organic carbon

Autores/as Maryam Ghebleh Goydaragh, Ruhollah Taghizadeh-Mehrjardi, Ali Asghar Jafarzadeh, John Triantafilis, Marcos Lado
Revista CATENA Vol. 202 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105280

Freeze-thaw cycles aggravated the negative effects of moss-biocrusts on hydraulic conductivity in sandy land

Autores/as Yu-Bin Wang, Ze Huang, Jia-Xin Qian, Tong Li, Jia Guo, Zhigang Li, Kaiyang Qiu, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista CATENA Vol. 207 (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105638

Predicting weathering indices in soils using FTIR spectra and random forest models

Autores/as Maryam Ghebleh Goydaragh, Ruhollah Taghizadeh-Mehrjardi, Ahmad Golchin, Ali Asghar Jafarzadeh, Marcos Lado
Revista CATENA Vol. 204
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105437

Beneficial traits of root endophytes and rhizobacteria associated with plants growing in phytomanaged soils with mixed trace metal-polycyclic aromatic hydrocarbon contamination

Autores/as Petra S. Kidd, Analía Álvarez, Vanessa Álvarez-López, Andrea Cerdeira-Pérez, Beatriz Rodríguez-Garrido, Ángeles Prieto-Fernández, Michel Chalot
Revista CHEMOSPHERE Vol. 277
DOI https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130272

Post-fire management effects on sediment (dis)connectivity in Mediterranean forest ecosystems: Channel and catchment response

Autores/as Javier González-Romero, Manuel López-Vicente, Elena Gómez-Sánchez, Esther Peña-Molina, Pablo Galletero, Pedro Plaza-Alvarez, Daniel Moya, Jorge De las Heras, Manuel Esteban Lucas-Borja
Revista EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS Vol. 46 Núm. 13 (páxs. 2710 ata 2727)
DOI https://doi.org/10.1002/esp.5202

Soil erosion modelling: A bibliometric analysis

Autores/as Nejc Bezak, Matjaz Mikos, Pascuale Borrelli, Christine Alewell, Pablo Alvarez, Jamil Alexandre Ayach Anache, Jantiene Baartman, Cristiano Ballabio, Marcella Biddoccu, Artemi Cerdà, Devraj Chalise, Songchao Chen, Walter Chen, Anna Maria De Girolamo, Gizaw Desta Gessesse, Detlef Deumlich, Nazzareno Diodato, Nikolaos Efthimiou, Gunay Erpul, Peter Fiener, Michele Freppaz, Francesco Gentile, Andreas Gericke, Nigussie Haregeweyn, Bifeng Hu, Amelie Jeanneau, Konstantinos Kaffas, Mahboobeh Kiani-Harchegani, Ivan Lizaga Villuendas, Changjia Li, Luigi Lombardo, Manuel López-Vicente, Manuel Esteban Lucas-Borja, Michael Märker, Chiyuan Miao, Sirio Modugno, Markus Möller, Victoria Naipal, Mark Nearing, Stephen Owusu, Dinesh Panday, Edouard Patault, Cristian Valeriu Patriche, Laura Poggio, Raquel Portes, Laura Quijano, Mohammad Reza Rahdari, Mohammed Renima, Giovanni Francesco Ricci, Jesús Rodrigo-Comino, Sergio Saia, Aliakbar Nazari Samani, Calogero Schillaci, Vasileios Syrris, Hyuck Soo Kim, Diogo Noses Spinola, Paulo Tarso Oliveira, Hongfen Teng, Resham Thapa, Konstantinos Vantas, Diana Vieira, Jae E. Yang, Shuiqing Yin, Demetrio Antonio Zema, Guangju Zhao, Panos Panagos
Revista ENVIRONMENTAL RESEARCH Vol. 197 (páxs. 1 ata 16)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111087

Hydrogeology and groundwater management in a coastal granitic area with steep slopes in Galicia (Spain)

Autores/as Acacia Naves, Javier Samper, Bruno Pisani, Alba Mon, Jorge Dafonte, Luis Montenegro, Aitor García-Tomillo
Revista HYDROGEOLOGY JOURNAL Vol. 29 (páxs. 2655 ata 2669)
DOI https://doi.org/10.1007/s10040-021-02349-5

Effectiveness of soil erosion barriers to reduce sediment connectivity at small basin scale in a fire-affected forest

Autores/as Manuel López-Vicente, Henk Kramer, Saskia Keesstra
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Vol. 278 Núm. 1
DOI https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111510

Post-fire practices benefits on vegetation recovery and soil conservation in a Mediterranean area

Autores/as Manuel López-Vicente, Artemi Cerdà, Henk Kramer, Saskia Keesstra
Revista LAND USE POLICY Vol. 111
DOI https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105776

The role of soils in regulation and provision of blue and green water

Autores/as Saskia Keesstra, Srikanta Sannigrahi, Manuel López-Vicente, Manuel Pulido, Agata Novara, Saskia Visser, Zahra Kalantari
Revista PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES B-BIOLOGICAL SCIENCES Vol. 376 Núm. 1834 (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0175

Evidence for nickel mobilisation in rhizosphere soils of Ni hyperaccumulator Odontarrhena serpyllifolia

Autores/as V. Álvarez-López, M. Puschenreiter, J. Santner, N. Lehto, Á. Prieto-Fernández, W.W. Wenzel, C. Monterroso, P.S. Kidd
Revista PLANT AND SOIL Vol. 464 (páxs. 89 ata 107)
DOI https://doi.org/10.1007/s11104-021-04944-7

The role of cover crops in the loss of protected and non-protected soil organic carbon fractions due to water erosion in a Mediterranean olive grove

Autores/as M. López-Vicente, J.A. Gómez, G. Guzmán, J. Calero, R. García-Ruiz
Revista SOIL & TILLAGE RESEARCH Vol. 213 (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.1016/j.still.2021.105119

The effects of previous crop residue, sowing direction and slope length on phosphorus losses from eroded sediments under no-tillage

Autores/as Fabrício Tondello Barbosa, Ildegardis Bertol, Neuro Hilton Wolschick, Eva Vidal Vázquez
Revista SOIL & TILLAGE RESEARCH Vol. 206 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104780

The role of plant species on runoff and soil erosion in a Mediterranean shrubland

Autores/as Artemi Cerdà, Manuel Esteban Lucas-Borja, Ivan Franch-Pardo, Xavier Úbeda, Agata Novara, Manuel López-Vicente, Zorica Popovic, Manuel Pulido
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 799
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149218

Soil erosion modelling: A global review and statistical analysis

Autores/as Pascuale Borrelli, Christine Alewell, Pablo Alvarez, Jamil Alexandre Ayach Anache, Jantiene Baartman, Cristiano Ballabio, Nejc Bezak, Marcella Biddoccu, Artemi Cerdà, Devraj Chalise, Songchao Chen, Walter Chen, Anna Maria De Girolamo, Gizaw Desta Gessesse, Detlef Deumlich, Nazzareno Diodato, Nikolaos Efthimiou, Gunay Erpul, Peter Fiener, Michele Freppaz, Francesco Gentile, Andreas Gericke, Nigussie Haregeweyn, Bifeng Hu, Amelie Jeanneau, Konstantinos Kaffas, Mahboobeh Kiani-Harchegani, Ivan Lizaga Villuendas, Changjia Li, Luigi Lombardo, Manuel López-Vicente, Manuel Esteban Lucas-Borja, Michael Märker, Francis Matthews, Chiyuan Miao, Matjaz Mikos, Sirio Modugno, Markus Möller, Victoria Naipal, Mark Nearing, Stephen Owusu, Dinesh Panday, Edouard Patault, Cristian Valeriu Patriche, Laura Poggio, Raquel Portes, Laura Quijano, Mohammad Reza Rahdari, Mohammed Renima, Giovanni Francesco Ricci, Jesús Rodrigo-Comino, Sergio Saia, Aliakbar Nazari Samani, Calogero Schillaci, Vasileios Syrris, Hyuck Soo Kim, Diogo Noses Spinola, Paulo Tarso Oliveira, Hongfen Teng, Resham Thapa, Konstantinos Vantas, Diana Vieira, Jae E. Yang, Shuiqing Yin, Demetrio Antonio Zema, Guangju Zhao, Panos Panagos
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 780 (páxs. 1 ata 18)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146494

Drinking water provision and quality at the Sahrawi refugee camps in Tindouf (Algeria) from 2006 to 2016

Autores/as Roberto García, Acacia Naves, Jose Anta, Manuel Ron, Jorge Molinero
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 780 Núm. 1 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146504

Benchmarking of reactive transport codes for 2D simulations with mineral dissolution-precipitation reactions and feedback on transport parameters

Autores/as J. Poonoosamy, C. Wanner, P. Alt Epping, J.F. Águila, J. Samper, L. Montenegro, M. Xie, D. Su, K. U. Mayer, U. Mäder, L. R. Van Loon, G. Kosakowski
Revista COMPUTATIONAL GEOSCIENCES Vol. 25 (páxs. 1337 ata 1358)
DOI https://doi.org/10.1007/s10596-018-9793-x

Intrusion Detection with Unsupervised Techniques for Network Management Protocols over Smart Grids

Autores/as Rafael Alejandro Vega Vega, Pablo Chamoso-Santos, Alfonso González-Briones, José-Luis Casteleiro-Roca, Esteban Jove, María del Carmen Meizoso-López, Benigno Antonio Rodríguez-Gómez, Héctor Quintián, Álvaro Herrero, Kenji Matsui, Emilio Corchado, José Luis Calvo-Rolle
Revista Applied Sciences Vol. 10 Núm. 7
DOI https://doi.org/10.3390/app10072276

Trade-off between surface runoff and soil erosion during the implementation of ecological restoration programs in semiarid regions: A meta-analysis

Autores/as Yi-Fan Liu, David Dunkerley, Manuel López-Vicente, Zhi-Hua Shi, Gao-Lin Wu
Revista Science of the total environment Vol. 712
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136477

Dynamic update of flow and transport parameters in reactive transport simulations of radioactive waste repositories

Autores/as Jesús F. Águila, Javier Samper, Alba Mon, Luis Montenegro
Revista APPLIED GEOCHEMISTRY Vol. 117 Núm. 1045852
DOI https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2020.104585

Reactive transport modelling of a low-pH concrete / clay interface

Autores/as Andrés Idiart, Marcelo Laviña, Georg Kosakowski, Benoit Cochepin, Johannes C.L. Meeussen, Javier Samper, Alba Mon, Vanessa Montoya, Isabelle Munier, Jenna Poonoosamy, Luis Montenegro, Guido Deissmann, Stephan Rohmen, Leonardo Hax Damiani, Emilie Coene, Acacia Naves
Revista APPLIED GEOCHEMISTRY Vol. 104572
DOI https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2020.104562

A coupled THMC model of the geochemical interactions of concrete and bentonite after 13 years of FEBEX plug operation

Autores/as Javier Samper, Alba Mon, Luis Montenegro
Revista APPLIED GEOCHEMISTRY Vol. 121 Núm. 104687

Reactive transport model of lab tests of lime-mortar, compacted bentonite and magnetite geochemical interactions

Autores/as Javier Samper, Alba Mon, Luis Montenegro
Revista APPLIED GEOCHEMISTRY Vol. 119 Núm. 104633
DOI https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2020.104633

Trade-offs of dryland forage production and soil water consumption in a semi-arid area

Autores/as Ze Huang, David Dunkerley, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT Vol. 241 Núm. 106349
DOI https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106349

Root morphological characteristics and soil water infiltration capacity in semi-arid artificial grassland soils

Autores/as Yu Liu, Lei Guo, Ze Huang, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT Vol. 235 Núm. 106153
DOI https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106153

What is the impact of pasture reform on organic carbon compartments and CO2 emissions in the Brazilian Cerrado?

Autores/as Renan Francisco Rimoldi Tavanti, Rafael Montanari, Alan Rodrigo Panosso, Newton La Scala Jr., Marcos Chiquitelli Neto, Onã da Silva Freddi, Antonio Paz González, Marco Antonio Camillo de Carvalho, Matheus Bortolanza Soares, Tauan Rimoldi Tavanti, Fernando Shintate Galindo
Revista CATENA Vol. 194 Núm. 104702
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104702

Belowground soil water response in the afforestation-cropland interface under semi-arid conditions

Autores/as Ze Huang, Wen-Jin Yang, Yu Liu, Weibo Shen, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista CATENA Vol. 193 Núm. 104660
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104660

Effectiveness of re-vegetated forest and grassland on soil erosion control in the semi-arid Loess Plateau

Autores/as Yi-Fan Liu, Yu Liu, Zhi-Hua Shi, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista CATENA Vol. 195 Núm. 104787
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104787

Remediation of mining soils by combining Brassica napus growth and amendment with chars from manure waste

Autores/as E. Cárdenas-Aguiar, G. Suárez, J. Paz-Ferreiro, M.P.J. Askeland, A. Méndez, G. Gascó
Revista CHEMOSPHERE Vol. 261
DOI https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127798

Ecosystem Services and Economic Assessment of Land Uses in Urban and Periurban Areas

Autores/as Gabriela Civeira, Marcos Lado Liñares, Eva Vidal Vázquez, Antonio Paz González
Revista ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Vol. 65 (páxs. 355 ata 368)
DOI https://doi.org/10.1007/s00267-020-01257-w

Litter cover promotes biocrust decomposition and surface soil functions in sandy ecosystem

Autores/as Gao-Lin Wu, Meng-Qi Zhang, Yu Liu, Manuel López-Vicente
Revista GEODERMA Vol. 374 Núm. 114429
DOI https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114429

Five-year soil moisture response of typical cultivated grasslands in a semiarid area: Implications for vegetation restoration

Autores/as Zhi-Qiang Dang, Ze Huang, Fu-Ping Tian, Yu Liu, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT Vol. 31 Núm. 9 (páxs. 1078 ata 1085)
DOI https://doi.org/10.1002/ldr.3537

Pioneer trees of Betula pendula at a red gypsum landfill harbour specific structure and composition of root-associated microbial communities

Autores/as Vanessa Álvarez-López, Cyril Zappelini, Alexis Durand, Michel Chalot
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 726
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138530

Forest fire effects on sediment connectivity in headwater sub-catchments: Evaluation of indices performance

Autores/as M. López-Vicente, J. González-Romero, M.E. Lucas-Borja
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 732
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139206

Missing data imputation over academic records of electrical engineering students

Autores/as Esteban Jove, Patricia Blanco-Rodríguez, José-Luis Casteleiro-Roca, Héctor Quintián, Francisco Javier Moreno Arboleda, José Antonio López-Vázquez, Benigno Antonio Rodríguez-Gómez, María del Carmen Meizoso-Lopez, Andrés Piñón-Pazos, Francisco Javier de Cos Juez, Sung-Bae Cho, José Luis Calvo-Rolle
Revista LOGIC JOURNAL OF THE IGPL Vol. 28 Núm. 4 (páxs. 487 ata 501)
DOI https://doi.org/10.1093/jigpal/jzz056

Effectiveness of Cover Crops to Reduce Loss of Soil Organic Matter in a Rainfed Vineyard

Autores/as Manuel López-Vicente, Elena Calvo-Seas, Sara Álvarez, Artemi Cerdà
Revista LAND Vol. 9 Núm. 7
DOI https://doi.org/10.3390/land9070230

Yeso agrícola y roturación como prácticas de acondicionamiento físico de suelos bananeros

Autores/as Julio Chabla Carrillo, Salomón Barrezueta Unda, Antonio Paz González, Edison Iván Cueva Rivera
Revista Revista Científica Agroecosistemas Vol. 8 Núm. 3 (páxs. 103 ata 108)

Pedotransfer function to estimate the soil structural S index and spatial variability in an Oxisol within a livestock farming system

Autores/as Renan F. R. Tavanti, Rafael Montanari, Alan R. Panosso, Onã da S. Freddi, Antonio Paz-González
Revista Engenharia Agrícola Vol. 40 Núm. 1 (páxs. 34 ata 44)
DOI https://doi.org/10.1590/1809-4430-eng.agric.v40n1p34-44/2020

Improving Mining Soil Phytoremediation with Sinapis alba by Addition of Hydrochars and Biochar from Manure Wastes

Autores/as E. Cárdenas-Aguiar, B. Ruiz, E. Fuente, G. Gascó, A. Méndez
Revista Waste and Biomass Valorization Vol. 11 (páxs. 5197 ata 5210)
DOI https://doi.org/10.1007/s12649-020-00999-2

Multifractal and joint multifractal description of available nutrients concentrations extracted by two methods along short transects

Autores/as Aitor García-Tomillo, Rosane da Silva Dias, Eva Vidal-Vázquez, Irene Varela Vila, Montserrat Valcárcel Armesto, Jorge Dafonte Dafonte, Antonio Paz-González
Revista Archives of Agronomy and Soil Science Vol. 66 Núm. 2 (páxs. 236 ata 249)
DOI https://doi.org/10.1080/03650340.2019.1608954

Soil Science Challenges in a New Era: A Transdisciplinary Overview of Relevant Topics

Autores/as Jesús Rodrigo-Comino, Manuel López-Vicente, Vinod Kumar, Andrés Rodríguez-Seijo, Orsolya Valkó, Claudia Rojas, Hamid Reza Pourghasemi, Luca Salvati, Noura Bakr, Emmanuelle Vaudour, Eric C Brevik, Maja Radziemska, Manuel Pulido, Simone Di Prima, Marta Dondini, Wim de Vries, Erika S Santos, Maria de Lourdes Mendonça-Santos, Yang Yu, Panos Panagos
Revista Air, Soil and Water Research Vol. 13 (páxs. 1 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1177/1178622120977491

Electromyogram prediction during anesthesia by using a hybrid intelligent model

Autores/as José-Luis Casteleiro-Roca, Marco Gomes, Juan Albino Méndez-Pérez, Héctor Alaiz-Moretón, María del Carmen Meizoso-López, Benigno Antonio Rodríguez-Gómez, José Luis Calvo-Rolle
Revista Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing Vol. 11 Núm. 11 (páxs. 4467 ata 4476)
DOI https://doi.org/10.1007/s12652-019-01426-8

Impact of pig slurry application on soil and water losses: Comparison with a historical series

Autores/as Douglas H. Bandeira, Ildegardis Bertol, Eva Vidal Vázquez, Júlio C. Ramos, Camilo Bertol
Revista REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL Vol. 23 Núm. 6 (páxs. 425 ata 431)
DOI https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v23n6p425-431

Computing structural and functional flow and sediment connectivity with a new aggregated index: A case study in a large Mediterranean catchment

Autores/as Manuel López-Vicente, Nahed Ben-Salem
Revista Science of the total environment Vol. 651 Núm. 1 (páxs. 179 ata 191)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.170

Reforested soil under drip irrigation with treated wastewater from poultry slaughterhouse

Autores/as Izabela R. C. Araujo, Silvio C. Sampaio, Antonio Paz-González, Márcio A. Vilas-Boas, Affonso C. Gonçalves Junior, Flávio D. Szekut
Revista REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL Vol. 23 Núm. 6 (páxs. 439 ata 445)
DOI https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v23n6p439-445

Estimation of elemental composition of agricultural soils from West Azerbaijan, Iran, using mid-infrared spectral models

Autores/as Maryam Ghebleh Goydaragh, Ali Asghar Jafarzadeh, Farzin Shahbazi, Shahin Oustan, Ruhollah Taghizadeh-Mehrjardi, Marcos Lado
Revista REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL Vol. 23 Núm. 6 (páxs. 460 ata 466)
DOI https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v23n6p460-466

Exportación de nitrato soluble de la cuenca agroforestal del río Valiñas en A Coruña, España

Autores/as Rosane da Silva Dias, Bruno Pisani Veiga, Acacia Naves García-Rendueles, Aitor García Tomillo, Marcos Lado Liñares, Antonio Paz González
Revista REVISTA CIENTÍFICA AGROPECUARIA Vol. 23 Núm. 1 (páxs. 49 ata 62)

Influence of soil moisture and plant roots on the soil infiltration capacity at different stages in arid grasslands of China

Autores/as Yu Liu, Zeng Cui, Ze Huang, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista CATENA Vol. 182
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104147

Niveles de Cd, Cr, Ni y Pb extraídos mediante mehilich-3 y dtpa en un suelo agrícola sobre sedimentos cuaternarios

Autores/as A. García-Tomillo, J. Dafonte Dafonte, A. Paz-González
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 41 (páxs. 47 ata 58)
DOI https://doi.org/10.17979/cadlaxe.2019.41.1.5812

Determinación de campos arenales de precipitación y evapotranspiración en la margen izquierda de la cuenca del paraná en territorio de Argentina. I: polígonos de thiessen y kriging

Autores/as R.C. Hämmerly, R.C. Paris, A. Paz-González
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 41 (páxs. 78 ata 98)
DOI https://doi.org/10.17979/cadlaxe.2019.41.1.5818

Parametric and numerical analysis of the estimation of groundwater recharge from water-table fluctuations in heterogeneous unconfined aquifers

Autores/as Jesús F. Águila, Javier Samper, Bruno Pisani
Revista HYDROGEOLOGY JOURNAL Vol. 27 (páxs. 1309 ata 1328)
DOI https://doi.org/10.1007/s10040-018-1908-x

Thermogravimetric analysis and carbon stability of chars produced from slow pyrolysis and hydrothermal carbonization of manure waste

Autores/as E. Cárdenas-Aguiar, G. Gascó, J. Paz-Ferreiro, A. Méndez
Revista JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS Vol. 140 (páxs. 434 ata 443)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jaap.2019.04.026

Solar photovoltaic panels significantly promote vegetation recovery by modifying the soil surface microhabitats in an arid sandy ecosystem

Autores/as Yu Liu, Rui-Qi Zhang, Ze Huang, Zheng Cheng, Manuel López-Vicente, Xiao-Rong Ma, Gao-Lin Wu
Revista LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT Vol. 30 Núm. 18 (páxs. 2177 ata 2186)
DOI https://doi.org/10.1002/ldr.3408

Soil water response of plant functional groups along an artificial legume grassland succession under semi-arid conditions

Autores/as Gao-Lin Wu, Ze Huang, Yi-Fan Liu, Zeng Cui, Yu Liu, Xiaofeng Chang, Fu-Ping Tian, Manuel López-Vicente, Zhi-Hua Shi
Revista AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY Vol. 278
DOI https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2019.107670

Alfalfa planting significantly improved alpine soil water infiltrability in the Qinghai-Tibetan Plateau

Autores/as Ze Huang, Lei Sun, Yu Liu, Yi-Fan Liu, Manuel López-Vicente, Xue-Hong Wei, Gao-Lin Wu
Revista AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT Vol. 285
DOI https://doi.org/10.1016/j.agee.2019.106606

Grapevine yield and wine quality in ancient Spanish Pyrenean vineyards: Influence of climatic and physiographic parameters

Autores/as Y. Gorgocena, M. Sánchez-Monfort, M. López-Vicente
Revista VITIS - Journal of Grapevine Research Vol. 58 (páxs. 103 ata 110)
DOI https://doi.org/10.5073/vitis.2019.58.special-issue.103-110

Variabilidad de ¿13C y ¿15N en suelo y hojarasca de cacao en El Oro, Ecuador

Autores/as Salomón Barrezueta Unda, Antonio Paz González, Ángel Eduardo Luna Romero, Edwin Jaramillo Aguilar
Revista Terra Latinoamericana Vol. 37 Núm. 2 (páxs. 131 ata 140)
DOI https://doi.org/10.28940/terra.v37i2.202

Control del Par en Motores de Corriente Directa por Control de Modelo Interno (IMC)

Autores/as Fernando Serrano, Benigno A. Rodríguez-Gómez, Marco A. Flores Barahona
Revista 3C Tecnología Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 42 ata 63)
DOI https://doi.org/10.17993/3ctecno/2019.v8n1e29/42-63

Determinación del Intervalo Hídrico Óptimo en un suelo Inceptisol bananero, bajo sistemas de riego

Autores/as Julio Chabla Carrillo, Eva Vidal Vázquez, Salomón Barrezueta Unda, Miguel Bustamante León
Revista Revista Científica Agroecosistemas Vol. 7 Núm. 3 (páxs. 38 ata 44)

Soil and Water Conservation in Agricultural and Forestry Systems

Autores/as Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista WATER Vol. 11 Núm. 9
DOI https://doi.org/10.3390/w11091937

Demonstrative actions of spring restoration and groundwater protection in rural areas of Abegondo (Galicia, Spain)

Autores/as A. Naves, J. Samper, A. Mon, B. Pisani, L. Montenegro, J. M. Carvalho
Revista Sustainable Water Resources Management Vol. 5 (páxs. 175 ata 186)
DOI https://doi.org/10.1007/s40899-017-0169-5

Climate change impact on groundwater resources of a hard rock mountain region (Serra da Estrela, Central Portugal)

Autores/as Bruno Pisani, Javier Samper, Jorge Espinha Marques
Revista Sustainable Water Resources Management Vol. 5 (páxs. 289 ata 304)
DOI https://doi.org/10.1007/s40899-017-0129-0

A revisited thermal, hydrodynamic, chemical and mechanical model of compacted bentonite for the entire duration of the FEBEX in situ test

Autores/as Javier Samper, Alba Mon, Luis Montenegro
Revista APPLIED CLAY SCIENCE Vol. 160 (páxs. 58 ata 70)
DOI https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.02.019

Soil water content and temporal stability in an arid area with natural and planted grasslands

Autores/as Ze Huang, Hai-Tao Miao, Yu Liu, Fu-Ping Tian, Honghua He, Weibo Shen, Manuel López-Vicente, Gao-Lin Wu
Revista Hydrological Processes Vol. 32 Núm. 25 (páxs. 3784 ata 3792)
DOI https://doi.org/10.1002/hyp.13289

Coupled THCM model of a heating and hydration concrete-bentonite column test

Autores/as J. Samper, A. Mon, L. Montenegro, J. Cuevas, M.J. Turrero, A. Naves, R. Fernández, E. Torres
Revista APPLIED GEOCHEMISTRY Vol. 94 (páxs. 67 ata 81)
DOI https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2018.05.007

Stability and patterns of topsoil water content in rainfed vineyards, olive groves, and cereal fields under different soil and tillage conditions

Autores/as Manuel López-Vicente, Sara Álvarez
Revista AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT Vol. 201 (páxs. 167 ata 176)
DOI https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.02.004

Influence of DEM resolution on modelling hydrological connectivity in a complex agricultural catchment with woody crops

Autores/as M. López-Vicente, S. Álvarez
Revista EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS Vol. 43 Núm. 7 (páxs. 1403 ata 1415)
DOI https://doi.org/10.1002/esp.4321

Radiocesium concentrations in soil and leaf after decontamination practices in a forest plantation highly polluted by the Fukushima accident

Autores/as Manuel López-Vicente, Yuichi Onda, Junko Takahashi, Hiroaki Kato, Shinya Chayama, Keigo Hisadome
Revista ENVIRONMENTAL POLLUTION Vol. 239 (páxs. 448 ata 456)
DOI https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.04.045

Edaphic forms of phosphorus in no-tillage cropping sequences in the Argentine southern central Pampas

Autores/as Liliana Suñer, Ramiro García, Juan A. Galantini, Horacio Forján, Antonio Paz González
Revista GEODERMA Vol. 323 (páxs. 107 ata 115)
DOI https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2018.02.027

Plan de seguridad del agua en los Campos de Refugiados Saharauis en Tindouf (Argelia)

Autores/as R. Garcia, R. Blanco, Jose Anta Álvarez, Acacia Naves, J. Molinero
Revista INGENIERIA DEL AGUA Vol. 22 Núm. 1 (páxs. 37 ata 52)
DOI https://doi.org/10.4995/ia.2018.7998

Combining global and local scaling methods to detect soil pore space

Autores/as J.J. Martín-Sotoca, A. Saa-Requejo, J.B. Grau, A. Paz-González, A.M. Tarquis
Revista JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION Vol. 189 (páxs. 72 ata 84)
DOI https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2017.06.017

Effect of Salvage Logging and Check Dams on Simulated Hydrological Connectivity in a Burned Area

Autores/as Juan F. Martínez-Murillo, Manuel López-Vicente
Revista LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT Vol. 29 Núm. 3 (páxs. 701 ata 712)
DOI https://doi.org/10.1002/ldr.2735

Mapping Soil Texture Using Geostatistical Interpolation Combined With Electromagnetic Induction Measurements

Autores/as Aitor García-Tomillo, José Manuel Mirás-Avalos, Jorge Dafonte Dafonte, Antonio Paz-González
Revista SOIL SCIENCE Vol. 182 Núm. 8 (páxs. 278 ata 284)
DOI https://doi.org/10.1097/ss.0000000000000213

Sugar cane crop management by N-fertilizer application affects the aromaticity of humic acid structures in the superficial layer in soil

Autores/as S.A. Assunção, L.H.C. dos Anjos, M.G. Pereira, E. Lima, A. Paz González, A.P.P. de Oliveira, A.C. García
Revista SOIL USE AND MANAGEMENT Vol. 34 Núm. 4 (páxs. 510 ata 514)
DOI https://doi.org/10.1111/sum.12454

Bacterial diversity associated with poplar trees grown on a Hg-contaminated site: Community characterization and isolation of Hg-resistant plant growth-promoting bacteria

Autores/as Alexis Durand, François Maillard, Vanessa Álvarez-López, Sarah Guinchard, Coralie Bertheau, Benoit Valot, Damien Blaudez, Michel Chalot
Revista SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 622-623 (páxs. 1165 ata 1177)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.069

Obtención de un Modelo Dinámico para un Robot 3RRR Basado en Teoría de Screws

Autores/as Fernando E. Serrano, Benigno A. Rodríguez-Gómez, Manuel Cardona
Revista Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial Vol. 15 Núm. 4 (páxs. 384 ata 390)
DOI https://doi.org/10.4995/riai.2018.8725

Effects of machinery trafficking in an agricultural soil assessed by Electrical Resistivity Tomography (ERT)

Autores/as Aitor García-Tomillo, Tomás de Figueiredo, Jorge Dafonte Dafonte, Arlindo Almeida, Antonio Paz-González
Revista Open Agriculture Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 378 ata 385)
DOI https://doi.org/10.1515/opag-2018-0042

Streptomyces Dominate the Soil Under Betula Trees That Have Naturally Colonized a Red Gypsum Landfill

Autores/as Cyril Zappelini, Vanessa Álvarez-López, Nicolas Capelli, Christophe Guyeux, Michel Chalot
Revista FRONTIERS IN MICROBIOLOGY Vol. 9
DOI https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01772

Soil texture effects on multifractal behaviour of nitrogen adsorption and desorption isotherms

Autores/as Jorge Paz-Ferreiro, Mara de A. Marinho, Cleide A. de Abreu, Eva Vidal-Vázquez
Revista BIOSYSTEMS ENGINEERING Vol. 168 (páxs. 121 ata 132)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2018.01.009

Multifractal and joint multifractal analysis of general soil properties and altitude along a transect

Autores/as Glécio M. Siqueira, Ênio F.F. Silva, Eva Vidal-Vázquez, Antonio Paz-González
Revista BIOSYSTEMS ENGINEERING Vol. 168 (páxs. 105 ata 120)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2017.08.024

Soil and Water Conservation in Rainfed Vineyards with Common Sainfoin and Spontaneous Vegetation under Different Ground Conditions

Autores/as Nahed Ben-Salem, Sara Álvarez, Manuel López-Vicente
Revista WATER Vol. 10 Núm. 8
DOI https://doi.org/10.3390/w10081058

Soil Water Depletion in Planted Alfalfa Pastures in an Alpine Pastoral Area

Autores/as Lei Sun, Ze Huang, Zeng Cui, Rong Lu, Rui-Qi Zhang, Yu Liu, Manuel López-Vicente, Jitendra Ahirwal, Xue-Hong Wei, Gao-Lin Wu
Revista WATER Vol. 10 Núm. 11
DOI https://doi.org/10.3390/w10111538

Catchment based hydrology under post farmland abandonment scenarios

Autores/as N. Lana-Renault, M. López-Vicente, E. Nadal-Romero, R. Ojanguren, J.A. Llorente, P. Errea, D. Regués, P. Ruiz-Flaño, M. Khorchani, J. Arnáez, N. Pascual
Revista CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA Vol. 44 Núm. 2 (páxs. 503 ata 534)
DOI https://doi.org/10.18172/cig.3475

The effect of sewage sludge biochar on peat-based growing media

Autores/as A. Méndez, E. Cárdenas-Aguiar, J. Paz-Ferreiro, C. Plaza, G. Gascó
Revista BIOLOGICAL AGRICULTURE & HORTICULTURE Vol. 33 Núm. 1 (páxs. 40 ata 51)
DOI https://doi.org/10.1080/01448765.2016.1185645

Soil fauna: Bioindicator of soil recovery in Brazilian Savannah

Autores/as Rômulo Guimarães Giácomo, Rodrigo Camara de Souza, Marlene Cristina Alves, Marcos Gervasio Pereira, Otton Garcia de Arruda, Antonio Paz González
Revista Agrária - Revista Brasileira de Ciências Agrárias Vol. 12 Núm. 2 (páxs. 236 ata 243)
DOI https://doi.org/10.5039/agraria.v12i2a5443

Evaluation of soil degradation produced by rice crop systems in a Vertisol, using a soil quality index

Autores/as Silvana María José Sione, Marcelo Germán Wilson, Marcos Lado, Antonio Paz González
Revista CATENA Vol. 150 (páxs. 79 ata 86)
DOI https://doi.org/10.1016/j.catena.2016.11.011

Long-Term Uptake of Phenol-Water Vapor Follows Similar Sigmoid Kinetics on Prehydrated Organic Matter- and Clay-Rich Soil Sorbents

Autores/as Mikhail Borisover, Nadezhda Bukhanovsky, Marcos Lado
Revista ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY Vol. 51 Núm. 18 (páxs. 10403 ata 10412)
DOI https://doi.org/10.1021/acs.est.7b01558

Relation between soil forming factors and scaling properties of particle size distributions derived from multifractal analysis in topsoils from Galicia (NW Spain) (NW Spain)

Autores/as L. Rodríguez-Lado, M. Lado
Revista GEODERMA Vol. 287 (páxs. 147 ata 156)
DOI https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.08.005

Depth distribution of soil organic carbon in an Oxisol under different land uses: Stratification indices and multifractal analysis

Autores/as Mara A. Marinho, Michender W.M. Pereira, Eva Vidal Vazquez, Marcos Lado, Antonio Paz González
Revista GEODERMA Vol. 287 (páxs. 126 ata 134)
DOI https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.09.021

Soil structure and function in a changing world: Characterization and scaling

Autores/as Miguel Ángel Martín, Fernando San José Martínez, Edmund Perfect, Marcos Lado, Yakov Pachepsky
Revista GEODERMA Vol. 287 (páxs. 1 ata 3)
DOI https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.08.015

Multifractal and joint multifractal analysis of water and soil losses from erosion plots: A case study under subtropical conditions in Santa Catarina highlands, Brazil

Autores/as Ildegardis Bertol, Jefferson Schick, Douglas H. Bandeira, Jorge Paz-Ferreiro, Eva Vidal Vázquez
Revista GEODERMA Vol. 287 (páxs. 116 ata 125)
DOI https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.08.008

The effect of biochar and compost from urban organic waste on plant biomass and properties of an artificially copper polluted soil

Autores/as Eliana Cárdenas-Aguiar, Gabriel Gascó, Jorge Paz-Ferreiro, Ana Méndez
Revista INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION Vol. 124 (páxs. 223 ata 232)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2017.05.014

Long-term non-isothermal reactive transport model of compacted bentonite, concrete and corrosion products in a HLW repository in clay

Autores/as Alba Mon, Javier Samper, Luis Montenegro, Acacia Naves, Jesús Fernández
Revista JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY Vol. 197 (páxs. 1 ata 16)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2016.12.006

Determination of Sr-90 in milk samples from the study of statistical results

Autores/as Alberto Otero-Pazos, Alfonso Calleja-García, María Isabel Fernández-Ibáñez, Benigno Antonio Rodríguez-Gómez, Andrés José Piñón-Pazos, José Luis Calvo-Rolle
Revista Nuclear Technology and Radiation Protection Vol. 32 Núm. 2 (páxs. 185 ata 191)
DOI https://doi.org/10.2298/ntrp1702185o

Comparing effects of tillage treatments performed with animal traction on soil physical properties and soil electrical resistivity: preliminary experimental results

Autores/as Aitor García-Tomillo, Tomás de Figueiredo, Arlindo Almeida, João Rodrigues, Jorge Dafonte Dafonte, Antonio Paz-González, João Nunes, Zulimar Hernandez
Revista Open Agriculture Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 317 ata 328)
DOI https://doi.org/10.1515/opag-2017-0036

Estimating soil organic matter using interpolation methods with a electromagnetic induction sensor and topographic parameters: a case study in a humid region

Autores/as Aitor García-Tomillo, José Manuel Mirás-Avalos, Jorge Dafonte Dafonte, Antonio Paz-González
Revista Precision Agriculture Vol. 18 Núm. 5 (páxs. 882 ata 897)
DOI https://doi.org/10.1007/s11119-016-9481-6

Reactive transport modelling of the long-term interactions of corrosion products and compacted bentonite in a HLW repository in granite: Uncertainties and relevance for performance assessment

Autores/as Javier Samper, Acacia Naves, Luis Montenegro, Alba Mon
Revista APPLIED GEOCHEMISTRY Vol. 67 (páxs. 42 ata 51)
DOI https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2016.02.001

Produção e deposição de sedimentos em uma sub-bacia hidrográfica com solos suscetíveis à erosão (Production and deposition sediment in a sub-basin river with susceptible soils to erosion)

Autores/as Carla Deisiane de Oliveira Costa, Marlene Cristina Alves, Antônio de Pádua Sousa, Hélio Ricardo Silva, Antonio Paz González, José Manuel Mirás Avalos
Revista Irriga - Brazilian Journal of Irrigation and Drainage Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 284 ata 299)
DOI https://doi.org/10.15809/irriga.2016v21n2p284-299

Spatial soil sampling design using apparent soil electrical conductivity measurements

Autores/as Glécio Machado Siqueira, Jorge Dafonte Dafonte, Antonio Paz González, Eva Vidal Vázquez, Montserrat Valcarcel Armesto, Osvaldo Guedes Filho
Revista BRAGANTIA Vol. 75 Núm. 4 (páxs. 459 ata 473)
DOI https://doi.org/10.1590/1678-4499.445

Multifractal Analysis of Vertical Profiles of Soil Penetration Resistance at Varying Water Contents

Autores/as Marcelo G. Wilson, José Manuel Mirás-Avalos, Marcos Lado, Antonio Paz-González
Revista VADOSE ZONE JOURNAL Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.2136/vzj2015.04.0063

Spatial Variability of Soil Organic Matter and Cation Exchange Capacity in an Oxisol under Different Land Uses

Autores/as Jorge Paz Ferreiro, Vicente Pereira de Almeida, Marlene Cristina Alves, Cleide Aparecida de Abreu, Sidney R. Vieira, Eva Vidal Vázquez
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 47 Núm. 1 (páxs. 75 ata 89)
DOI https://doi.org/10.1080/00103624.2016.1232099

Effectiveness of Granular Polyacrylamide to Reduce Soil Erosion During Consecutive Rainstorms in a Calcic Regosol Exposed to Different Fire Conditions

Autores/as Marcos Lado, Assaf Inbar, Marcelo Sternberg, Meni Ben-Hur
Revista LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT Vol. 27 (páxs. 1453 ata 1462)
DOI https://doi.org/10.1002/ldr.2448

Effects on the composition and structural properties of the humified organic matter of soil in sugarcane strawburning: A chronosequence study in the Brazilian Cerrado of Goiás State

Autores/as Celeste Queiroz Rossi, Marcos Gervasio Pereira, Andrés Calderín García, Ricardo Luis Louro Berbara, Paulo Roberto Gazolla, Adriano Perin, Antonio Paz González
Revista AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT Vol. 216 (páxs. 34 ata 43)
DOI https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.09.022

Horizontes diagnósticos superficiais de Cambissolos e uso de ¿13C como atributo complementar na classificação de solos

Autores/as Denilson Dortzbach, Marcos Gervasio Pereira, Luiz Fernando Novaes Vianna, Antonio Paz González
Revista PESQUISA AGROPECUARIA BRASILEIRA Vol. 51 Núm. 9 (páxs. 1339 ata 1348)
DOI https://doi.org/10.1590/s0100-204x2016000900033

Organic phosphorus fractions in the soil in chronosequences of sugarcane crops managed with pre-­¿ harvest burning in the Cerrado biome of the State of Goiás, Brazil

Autores/as Celeste Queiroz Rossi, Marcos Gervasio Pereira, Paulo Roberto Gazolla, Adriano Perin, Antonio Paz González
Revista Bioscience Journal Vol. 32 Núm. 2 (páxs. 436 ata 445)

Estoque de C e Abundância Natural de 13C em Razão da Conversão de Áreas de Floresta e Pastagem em Bioma Mata Atlântica (Carbon stock and natural abundance of 13C as a function of conversion of forest and grassland areas in southern Brazil)

Autores/as Denilson Dortzbach, Marcos Gervasio Pereira, Éverton Blainski, Antonio Paz González
Revista Revista Brasileira de Ciência do Solo Vol. 39 Núm. 6 (páxs. 1643 ata 1660)
DOI https://doi.org/10.1590/01000683rbcs20140531

Morfología de la caña de azúcar en la preparación profunda del suelo en canteros (Morphology of sugar cane in preparation and deep bed soil)

Autores/as Indiamara Marasca, Reginaldo Barbosa Da Silva, Maria Márcia Pereira Sartori, Antonio Paz Gonçalvez, Kléber Pereira Lanças
Revista Idesia Vol. 33 Núm. 4 (páxs. 23 ata 29)
DOI https://doi.org/10.4067/s0718-34292015000400004

Statistical Methods for Evaluating Results from Soil Micronutrient Analyses in Interlaboratory Programs

Autores/as Rosane da Silva Dias, Cleide Aparecida de Abreu, Monica Ferreira De Abreu, Antonio Paz González
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 46 (páxs. 57 ata 71)
DOI https://doi.org/10.1080/00103624.2014.988091

Temporal Oscillation and Losses of Three Carbon Forms in a Microcatchment of NW Spain

Autores/as José Manuel Mirás-Avalos, Montserrat Valcarcel Armesto, Cleide Aparecida de Abreu, Rosane da Silva Dias, Eva Vidal Vázquez
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 46 Núm. 1 (páxs. 296 ata 308)
DOI https://doi.org/10.1080/00103624.2014.989049

Crop Residue Effects on Total and Dissolved Losses of Fe, Mn, Cu, and Zn by Runoff

Autores/as José Manuel Mirás-Avalos, Ildegardis Bertol, Cleide A. de Abreu, Eva Vidal Vazquez, Antonio Paz González
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 46 Núm. 1 (páxs. 272 ata 282)
DOI https://doi.org/10.1080/00103624.2014.989040

Micronutrient Contents of a Revegetated Saprolite Exposed by Excavation of an Oxisol

Autores/as Carolina dos Santos Batista Bonini, Rosane da Silva Dias, Marlene Cristina Alves, Cleide Aparecida de Abreu, Eva Vidal Vazquez, Jorge Paz-Ferreiro
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 46 Núm. 1 (páxs. 283 ata 295)
DOI https://doi.org/10.1080/00103624.2014.989045

Assessment of the spatial variability of soil chemical properties along a transect using multifractal analysis

Autores/as J. Dafonte Dafonte, M. Valcárcel Armesto, R. da Silva Dias, E. Vidal Vázquez, A. Paz González
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 38 (páxs. 11 ata 24)

Using polyacrylamide to mitigate post-fire soil erosion

Autores/as Assaf Inbar, Meni Ben-Hur, Marcelo Sternberg, Marcos Lado Liñares
Revista GEODERMA Vol. 239-240 (páxs. 107 ata 114)
DOI https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2014.09.026

Bio-inspired model of ground temperature behavior on the horizontal geothermal exchanger of an installation based on a heat pump

Autores/as J.L. Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle, M.C. Meizoso-López, A.J. Piñón-Pazos, B.A. Rodríguez-Gómez
Revista Neurocomputing Vol. 150 (páxs. 90 ata 98)
DOI https://doi.org/10.1016/j.neucom.2014.02.075

Dual-continuum multicomponent reactive transport with nth-order solute transfer terms for structured porous media

Autores/as Liange Zheng, Javier Samper
Revista COMPUTATIONAL GEOSCIENCES Vol. 19 Núm. 4 (páxs. 709 ata 726)
DOI https://doi.org/10.1007/s10596-015-9477-8

Hydrological models of interflow in three Iberian mountain basins

Autores/as Javier Samper, Bruno Pisani, Jorge Espinha Marques
Revista ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES Vol. 73 Núm. 6 (páxs. 2645 ata 2656)
DOI https://doi.org/10.1007/s12665-014-3676-9

A single-site reactive transport model of Cs+ for the in situ diffusion and retention (DR) experiment

Autores/as Shuping Yi, Javier Samper, Acacia Naves, Josep M. Soler
Revista ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES Vol. 74 Núm. 4 (páxs. 3589 ata 3601)
DOI https://doi.org/10.1007/s12665-015-4419-2

An evaluation of climate change impacts on groundwater flow in the Plana de La Galera and Tortosa alluvial aquifers (Spain)

Autores/as Javier Samper, Yanmei Li, Bruno Pisani
Revista ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES Vol. 73 Núm. 6 (páxs. 2595 ata 2608)
DOI https://doi.org/10.1007/s12665-014-3734-3

Erodibilidade de um Cambissolo Húmico sob chuva natural (Erodibility of an inceptisol under natural rainfall)

Autores/as Jefferson Schick, Ildegardis Bertol, Neroli Pedro Cogo, Antonio Paz González
Revista REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO Vol. 38 Núm. 6 (páxs. 1906 ata 1917)
DOI https://doi.org/10.1590/s0100-06832014000600025

Impacts of Land Use Changes on Soil Properties and Processes

Autores/as Antonio Paz González, Cleide Aparecida de Abreu, Ana María Tarquis, Eduardo Medina-Roldán
Revista The Scientific World Journal Vol. 2014
DOI https://doi.org/10.1155/2014/831975

Erosividade das chuvas de Lages, Santa Catarina (Erosivity of rainfall in Lages, Santa Catarina, Brazil)

Autores/as Jefferson Schick, Ildegardis Bertol, Neroli Pedro Cogo, Antonio Paz González
Revista REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO Vol. 38 Núm. 6 (páxs. 1890 ata 1905)
DOI https://doi.org/10.1590/s0100-06832014000600024

Pore size distribution patterns in tropical soils obtained by Mercury Intrusion Porosimetry: the multifractal approach

Autores/as Jorge Paz-Ferreiro, Eva Vidal Vázquez
Revista VADOSE ZONE JOURNAL Vol. 13 Núm. 6
DOI https://doi.org/10.2136/vzj2014.01.0003

Forest fire effects on soil chemical and physicochemical properties, infiltration, runoff, and erosion in a semiarid Mediterranean region

Autores/as Assaf Inbar, Marcos Lado, Marcelo Sternberg, Haim Tenau, Meni Ben-Hur
Revista GEODERMA Vol. 221-222 (páxs. 131 ata 138)
DOI https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2014.01.015

New approach for the QCM sensors characterization

Autores/as J.L. Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle, M.C. Meizoso-Lopez, A. Piñón-Pazos, B.A. Rodríguez-Gómez
Revista SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL Vol. 207 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1016/j.sna.2013.12.002

Missing Data Imputation of Solar Radiation Data under Different Atmospheric Conditions

Autores/as Concepción Crespo Turrado, Mª del Carmen Meizoso López, Fernando Sánchez Lasheras, Gómez, Antonio, Jose Luis Calvo Rolle, Francisco Javier de Cos Juez
Revista Sensors Vol. 14 (páxs. 20382 ata 20399)
DOI https://doi.org/10.3390/s141120382

Comparative assessment of climate change and its impacts on three coastal aquifers in the Mediterranean

Autores/as T. Y. Stigter, J. P. Nunes, B. Pisani, Y. Fakir, R. Hugman, Y. Li, S. Tomé, L. Ribeiro, J. Samper, R. Oliveira, J. P. Monteiro, A. Silva, P. C. F. Tavares, M. Shapouri, L. Cancela da Fonseca, H. El Himer
Revista Regional Environmental Change Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 41 ata 56)
DOI https://doi.org/10.1007/s10113-012-0377-3

Spatial Distribution and Temporal Variability of Ammonium-Nitrogen, Phosphorus, and Potassium in a Rice Field in Corrientes, Argentina

Autores/as Luis Alberto Morales, Eva Vidal Vazquez, Jorge Paz-Ferreiro
Revista The Scientific World Journal Vol. 2014 (páxs. 1 ata 12)
DOI https://doi.org/10.1155/2014/135906

Estimación de los efectos del cambio climático en la recarga de los acuíferos de la Plana de La Galera y del aluvial del Ebro en Tortosa mediante modelos hidrológicos de balance de agua

Autores/as Bruno Pisani Veiga, F. Javier Samper Calvete, Yanmei Li
Revista BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO Vol. 124 Núm. 4 (páxs. 535 ata 549)

Conceptualizing a mountain hydrogeologic system by using an integrated groundwater assessment (Serra da Estrela, Central Portugal): a review

Autores/as Jorge Espinha Marques, José M. Marques, Helder I. Chaminé, Paula M. Carreira, Paulo E. Fonseca, Fernando A. Monteiro Santos, Rui Moura, Javier Samper, Bruno Pisani, Jose Teixeira, Jose Martins Carvalho, Fernando Rocha, Federico S. Borges
Revista Geosciences Journal Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 371 ata 386)
DOI https://doi.org/10.1007/s12303-013-0019-x

Water erosion in no-tillage monoculture and intercropped systems along contour lines

Autores/as Ildegardis Bertol, Roger Robert Ramos, Fabrício Tondello Barbosa, Antonio Paz González, Julio César Ramos, Douglas Henrique Bandeira
Revista REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO Vol. 37 Núm. 2 (páxs. 521 ata 528)
DOI https://doi.org/10.1590/s0100-06832013000200023

Multifractal analysis of vertical profiles of soil penetration resistance at the field scale

Autores/as G.M. Siqueira, E.F.F. Silva, A.A.A. Montenegro, E. Vidal Vázquez, J. Paz-Ferreiro
Revista NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS Vol. 20 (páxs. 529 ata 541)
DOI https://doi.org/10.5194/npg-20-529-2013

Assessment of Solar Irradiation Models in A Coruña by Multifractal Analysis

Autores/as Benigno Antonio Rodríguez-Gómez, María del Carmen Meizoso-López, José Manuel Mirás-Avalos, Aitor García-Tomillo, Antonio Paz-González
Revista VADOSE ZONE JOURNAL Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.2136/vzj2012.0183

Specific Surface Area and Multifractal Parameters of Associated Nitrogen Adsorption and Desorption Isotherms in Soils from Santa Catarina, Brazil

Autores/as J. Paz-Ferreiro, L.R.Q.P. da Luz, M. Lado, E. Vidal Vázquez
Revista VADOSE ZONE JOURNAL Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 0 ata 0)
DOI https://doi.org/10.2136/vzj2012.0203

Characterizing Weathering of Granite Buildings by Multifractal Analysis of Mercury Intrusion Porosimetry

Autores/as J. Sanjurjo-Sánchez, E. Vidal Vázquez
Revista VADOSE ZONE JOURNAL Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 0 ata 0)
DOI https://doi.org/10.2136/vzj2012.0204

Multifractal Analysis of Nitrogen Adsorption Isotherms Obtained from Organoclays Exposed to Different Temperatures

Autores/as M. Lado, M. Borisover , A. Paz González
Revista VADOSE ZONE JOURNAL Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 0 ata 0)
DOI https://doi.org/10.2136/vzj2012.0206

Multifractal Analysis of Soil Properties along Two Perpendicular Transects

Autores/as E. Vidal-Vázquez, O.A. Camargo, S.R. Vieira, J.G.V. Miranda, J.R.F. Menk, G.M. Siqueira, J.M. Mirás-Avalos, A. Paz González
Revista VADOSE ZONE JOURNAL Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 0 ata 0)
DOI https://doi.org/10.2136/vzj2012.0188

Concentrations of Three Different Carbon Forms in Surface Waters from an Agroforestry Catchment in Northwest Spain

Autores/as Patricia Sande-Fouz, José Manuel Mirás-Avalos, Rosane da Silva Dias, Eva Vidal-Vázquez
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 44 Núm. 1-4 (páxs. 404 ata 414)
DOI https://doi.org/10.1080/00103624.2013.742329

Comparison of Methods to Quantify Organic Carbon in Soil Samples from São Paulo State, Brazil

Autores/as Rosane da Silva Dias, Cleide Aparecida de Abreu, Monica Ferreira De Abreu, Jorge Paz-Ferreiro, Edson Eiji Matsura, Antonio Paz González
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 44 Núm. 1-4 (páxs. 429 ata 439)
DOI https://doi.org/10.1080/00103624.2013.742345

Assessing the soil physical characteristics of the gallery woods area at the hydrographic Mariana sub-catchment for environmental conservation

Autores/as M.F. Camargo, C.G. Roque, R.K. Umetsu, T. R. Cardoso, R. Montanari, A. Paz González
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 37 (páxs. 125 ata 138)

Efficacy of dry granular anionic polyacrylamide (PAM) on infiltration, runoff and erosion

Autores/as Vikas Abrol, Isaac Shainberg, Marcos Lado Liñares, Meni Ben-Hur
Revista EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE Vol. 64 Núm. 5 (páxs. 699 ata 705)
DOI https://doi.org/10.1111/ejss.12076

Fósforo em cronossequência de cana-de-açúcar queimada no cerrado goiano - análise de ácidos húmicos por RMN de 31P

Autores/as Celeste Q. Rossi, Marcos G. Pereira, Andrés C. García, Adriano Perin, Paulo R. Gazolla, Antonio P. González
Revista QUIMICA NOVA Vol. 36 Núm. 8 (páxs. 1126 ata 1130)
DOI https://doi.org/10.1590/s0100-40422013000800009

Relations between the yield of bean (Phaseolus vulgaris L.) and chemical attributes of an Acrustox under no-tillage

Autores/as R. Montanari, M. de Passos e Carvalho, C.A. da Silva Junior, A. Rodrigues Corrêa, F. C. Dalchiavon, A. Paz González
Revista Journal of Soil Science and Plant Nutrition Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 367 ata 379)
DOI https://doi.org/10.4067/s0718-95162013005000030

Atributos químicos de um Latossolo espacialmente relacionados com a produtividade e componentes de produção do feijão em Selvíria (MS)

Autores/as Rafael Montanari, Gleice Gomes Rodrigues, Morel De Passos e Carvalho, Flávio Carlos Dalchiavon, Flávia Cristina Machado, Antonio Paz González
Revista Revista de Ciências Agroveterinárias Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 271 ata 281)

Correlação entre produção de feijão e atributos físicos de um Latossolo em Mato Grosso do Sul

Autores/as Rafael Montanari, Douglas Martins Pereira Pellin, Carlos Antonio da Silva Júnior , Morel de Passos e Carvalho, Máila Terra Gioia, Flávio Carlos Dalchiavon, Antonio Paz González
Revista Revista Ceres Vol. 60 Núm. 6 (páxs. 772 ata 784)
DOI https://doi.org/10.1590/s0034-737x2013000600005

Analysis of geostatistics through roughness data sampling of soil at different scales

Autores/as Glécio Machado Siqueira, Joel Medeiros Bezerra, Jorge Dafonte Dafonte, Eva Vidal Vazquez, Montserrat Valcárcel Armesto
Revista Journal of Hyperspectral Remote Sensing Vol. 2 (páxs. 19 ata 31)

Reavaliação dos critérios constantes na legislação brasileira para análises de substratos (Reassessment of the Brazilian regulation criteria for analyzing substrates)

Autores/as Monica Ferreira De Abreu, Rosane da Silva Dias, Cleide Aparecida de Abreu, Antonio Paz González
Revista BRAGANTIA Vol. 71 Núm. 1 (páxs. 106 ata 111)
DOI https://doi.org/10.1590/s0006-87052012000100016

Determination of Organochlorine Compounds in Sediments from the Upper Middle São Francisco River (Bahia, Brazil)

Autores/as Alexsandro Fiscina de Santana, Eva Vidal Vázquez, Jorge Paz-Ferreiro, Magda Beretta
Revista JOURNAL OF EARTH SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 2 Núm. 7 (páxs. 401 ata 411)

Reactive transport model and apparent Kd of Ni in the near field of a HLW repository in granite

Autores/as Chuanhe Lu, Javier Samper, José Luis Cormenzana, Hongyun Ma, Luis Montenegro, Miguel Angel Cuñado
Revista COMPUTERS & GEOSCIENCES Vol. 49 (páxs. 256 ata 266)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cageo.2012.06.003

Crop Residue Effects on Calcium, Magnesium, Potassium, and Sodium Runoff Losses from a Soil Prone to Crusting

Autores/as José Manuel Mirás Avalos, Patricia Sande Fouz, Ildegardis Bertol, Antonio Paz González
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 43 Núm. 1-2 (páxs. 315 ata 323)
DOI https://doi.org/10.1080/00103624.2011.638602

Oscillation of Three Phosphorus Forms and Suspended Solids Content from 1999 to 2007 in a Spanish Agroforestry Catchment under Atlantic Climate

Autores/as Patricia Sande Fouz, Eva Vidal Vázquez, José Manuel Mirás Avalos
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 43 (páxs. 288 ata 298)
DOI https://doi.org/10.1080/00103624.2011.638596

Temporal Oscillations of Calcium, Magnesium, Potassium, and Sodium Dissolved Contents in an Agroforestry Catchment from the Atlantic Galicia

Autores/as Patricia Sande Fouz, José Manuel Mirás Avalos, Eva Vidal Vázquez
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 43 (páxs. 280 ata 287)
DOI https://doi.org/10.1080/00103624.2011.638593

Phosphorus Determination after Mehlich 3 Extraction and Anion Exchange Resin in an Agricultural Soil of Northwestern Spain

Autores/as Jorge Paz-Ferreiro, E. Vidal Vázquez, Cleide Aparecida de Abreu
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 43 (páxs. 102 ata 111)
DOI https://doi.org/10.1080/00103624.2012.634688

Identifiability of diffusion and sorption parameters from in situ diffusion experiments by using simultaneously tracer dilution and claystone data

Autores/as Acacia Naves, Javier Samper, Thomas Gimmi
Revista JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY Vol. 142-143 (páxs. 63 ata 74)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2012.09.005

Identifiability of diffusion and retention parameters of anionic tracers from the diffusion and retention (DR) experiment

Autores/as Shuping Yi, Javier Samper, Acacia Naves, Josep M. Soler
Revista JOURNAL OF HYDROLOGY Vol. 446-447 (páxs. 70 ata 76)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.04.032

Multifractal characteristics of nitrogen adsorption isothersm from tropical soils

Autores/as Eva Vidal-Vázquez, Jorge Paz-Ferreiro
Revista SOIL SCIENCE Vol. 177 Núm. 2 (páxs. 120 ata 130)
DOI https://doi.org/10.1097/ss.0b013e3182411359

Fractal Description of the Spatial and Temporal Variability of Soil Water Content Across an Agricultural Field

Autores/as Eva Vidal-Vázquez, Jorge Paz-Ferreiro, Sidney Vieira, George Topp, José Miranda, Antonio Paz González
Revista SOIL SCIENCE Vol. 177 Núm. 2 (páxs. 131 ata 138)
DOI https://doi.org/10.1097/ss.0b013e318241119a

Data quality assessment and monthly stability of ground solar radiation in Galicia (NW Spain)

Autores/as José M. Mirás-Avalos, Benigno Antonio Rodríguez-Gómez, María del Carmen Meizoso-López, Patricia Sande-Fouz, Miguel Ángel González-García, Antonio Paz-González
Revista SOLAR ENERGY Vol. 86 Núm. 12 (páxs. 3499 ata 3511)
DOI https://doi.org/10.1016/j.solener.2011.09.017

Inverse Estimation of the Effective Diffusion of the Filter in the In Situ Diffusion and Retention (DR) Experiment

Autores/as Shuping Yi, Javier Samper, Acacia Naves, Josep M. Soler
Revista TRANSPORT IN POROUS MEDIA Vol. 93 Núm. 3 (páxs. 415 ata 429)
DOI https://doi.org/10.1007/s11242-012-9960-9

Estimation of the daily water consumption by maize under Atlantic climatic conditions (A Coruña, NW Spain) using Frequency Domain Reflectometry, a case study

Autores/as R. M. Mestas-Valero, J. M. Mirás-Avalos, E. Vidal-Vázquez
Revista NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES Vol. 12 (páxs. 709 ata 714)
DOI https://doi.org/10.5194/nhess-12-709-2012

Changes in Chemical Properties of Semiarid Soils under Long-Term Secondary Treated Wastewater Irrigation

Autores/as M. Lado, A. Bar-Tal, A. Azenkot, S. Assouline, I. Ravina, Y. Erner, P. Fine, S. Dasberg, M. Ben-Hur
Revista SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL Vol. 76 Núm. 4 (páxs. 1358 ata 1369)
DOI https://doi.org/10.2136/sssaj2011.0230

ECOMARS: SPEECH DATABASE FOR EXTERNAL COMMUNICATIONS IN MARITIME SETTINGS

Autores/as Rosa Mary de la Campa Portela, Gómez, Antonio
Revista JOURNAL OF MARITIME RESEARCH Vol. 8 Núm. 2 (páxs. 13 ata 28)

Modeling Geochemically Caused Permanent Stratification in Lake Waldsee (Germany)

Autores/as Santiago Moreira, Bertram Boehrer, Martin Schultze, Severine Dietz, Javier Samper
Revista AQUATIC GEOCHEMISTRY Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 265 ata 280)
DOI https://doi.org/10.1007/s10498-011-9133-4

A methodology for assessing the impact of the use of road salt on groundwater resources in a mountain environment (Serra da Estrela, Central Portugal)

Autores/as J. Espinha Marques, A. Carvalho, J. M. Marques, H. I. Chaminé, A. Guerner, R. Moura, P. Carreira, O. Neves, J. Samper, F. T. Rocha
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 36 (páxs. 79 ata 98)

Análise da fertilidade natural do solo da área ciliar da sub-bacia hidrográfica Mariana, para fins de conservação ambiental

Autores/as M.F. Camargo, M. Garcia Roque, R. Montanari, C. Marques dos Santos, E. Vidal Vázquez
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 36 (páxs. 61 ata 78)

Interactions of corrosion products and bentonite: An extended multicomponent reactive transport model

Autores/as Chuanhe Lu, Javier Samper, Bertrand Fritz, Alain Clement, Luis Montenegro
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 36 Núm. 17-18 (páxs. 1661 ata 1668)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2011.07.013

Conceptual and numerical models of solute diffusion around a HLW repository in clay

Autores/as Javier Samper, Acacia Naves, Chuanhe Lu, Yanmei Li, Bertrand Fritz, Alain Clement
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 36 Núm. 17-18 (páxs. 1714 ata 1720)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2011.07.014

A coupled THC model of the FEBEX in situ test with bentonite swelling and chemical and thermal osmosis

Autores/as Liange Zheng, Javier Samper, Luis Montenegro
Revista JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY Vol. 126 Núm. 1-2 (páxs. 45 ata 60)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2011.06.003

Influence of liming on the spatial and temporal variability of Mehlich-1 extractable Fe in a rice field

Autores/as L. A. Morales, Eva Vidal Vázquez, J. Paz-Ferreiro
Revista JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION Vol. 109 (páxs. 78 ata 85)
DOI https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2010.11.005

Tracing Organic Footprints from Industrial Effluent Discharge in Recalcitrant Riverine Chromophoric Dissolved Organic Matter

Autores/as Mikhail Borisover, Yael Laor, Ibrahim Saadi, Marcos Lado
Revista WATER, AIR, & SOIL POLLUTION Vol. 222 (páxs. 255 ata 269)
DOI https://doi.org/10.1007/s11270-011-0821-x

Spatial and temporal variability of Mehlich-1 extractable Fe, Mn and Zn over a rice field as a function of lime amendment

Autores/as Luis Alberto Morales, Eva Vidal Vazquez, Jorge Paz-Ferreiro
Revista STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT Vol. 25 Núm. 8 (páxs. 1039 ata 1048)
DOI https://doi.org/10.1007/s00477-011-0490-8

Evaluation of water resources in a high-mountain basin in Serra da Estrela, Central Portugal, using a semi-distributed hydrological model

Autores/as J. Espinha Marques, J. Samper, B. Pisani, D. Alvares, J. M. Carvalho, H. I. Chaminé, J. M. Marques, G. T. Vieira, C. Mora, F. Sodré Borges
Revista ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES Vol. 62 Núm. 6 (páxs. 1219 ata 1234)
DOI https://doi.org/10.1007/s12665-010-0610-7

Effects of Irrigation with Different Effluents on Saturated Hydraulic Conductivity of Arid and semiarid Soils

Autores/as Marcos Lado, Meni Ben-Hur
Revista SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL Vol. 74 Núm. 1 (páxs. 23 ata 32)
DOI https://doi.org/10.2136/sssaj2009.0114

Shadow analysis of soil surface roughness compared to the chain method and direct measurement of micro-relief

Autores/as Rosario García Moreno, María Cruz Díaz Álvarez, Ana María Tarquis, Antonio Paz González, Antonio Saa Requejo
Revista BIOGEOSCIENCES Vol. 7 (páxs. 2477 ata 2487)
DOI https://doi.org/10.5194/bg-7-2477-2010

A multifractal approach to characterize cumulative rainfall and tillage effects on soil surface micro-topography and to predict depression storage

Autores/as E. Vidal Vázquez, J.G.V. Miranda, J. Paz-Ferreiro
Revista BIOGEOSCIENCES Vol. 7 (páxs. 2989 ata 3004)
DOI https://doi.org/10.5194/bg-7-2989-2010

Shadow analysis of soil surface roughness compared to the chain set method and direct measurement of micro-relief

Autores/as R. García Moreno, M. C. Diaz Alvarez, A. M. Tarquis, A. Paz González, A. Saa Requejo
Revista BIOGEOSCIENCES Vol. 7 (páxs. 2477 ata 2487)
DOI https://doi.org/10.5194/bg-7-2477-2010

Variabilidad espacial de los atributos físico-hídricos del suelo y de la productividad del cultivo de fréjol (Phaseolus vulgaris L) irrigado bajo un sistema de siembra directa

Autores/as R. M. Mestas, M. W.Roque, E. E. Matsura, D. R.Bizary, A. Paz
Revista REVISTA DE CIENCIAS AGRARIAS Vol. 33 Núm. 1 (páxs. 307 ata 313)

Spatial variability of soil penetration resistance influenced by season of sampling

Autores/as Juan José Bonnin, José Manuel Mirás Avalos, Kléber Pereira Lanças, Antonio Paz González, Sidney Rosa Vieira
Revista BRAGANTIA Vol. 69 (páxs. 163 ata 173)
DOI https://doi.org/10.1590/s0006-87052010000500017

Mapping of soil micronutrients in an european atlantic agricultural landscape using ordinary kriging and indicator approach

Autores/as Jorge Dafonte Dafonte, Montserrat Ulloa Guitián, Jorge Paz-Ferreiro, Glécio Machado Siqueira, Eva Vidal Vázquez
Revista BRAGANTIA Vol. 69 (páxs. 175 ata 186)
DOI https://doi.org/10.1590/s0006-87052010000500018

Detrending non stationary data for geostatistical applications

Autores/as Sidney Rosa Vieira, José Ruy Porto de Carvalho, Marcos Baccis Cedia, Antonio Paz González
Revista BRAGANTIA Vol. 69 (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.1590/s0006-87052010000500002

Using geoestatistics for assessing biodiversity of forest reserve areas

Autores/as Débora Andreia Neves, Fábio Lemos, Antonio Paz González, Sidney Rosa Vieira, Glécio Machado Siqueira
Revista BRAGANTIA Vol. 69 (páxs. 131 ata 140)
DOI https://doi.org/10.1590/s0006-87052010000500014

Evolution of the soil surface roughness using geostatistical analysis

Autores/as Eva Vidal Vázquez, Ildegardis Bertol, Glécio Machado Siqueira, Jorge Paz-Ferreiro, Jorge Dafonte Dafonte
Revista BRAGANTIA Vol. 69 (páxs. 141 ata 152)

Variabilidade espacial e temporal do teor de água do solo sob duas formas de uso (Spatial and temporal variability of soil water content in two land uses)

Autores/as Sidney Rosa Vieira, Miguel Ángel González García, Antonio Paz González, Glécio Machado Siqueira
Revista BRAGANTIA Vol. 69 Núm. 1 (páxs. 181 ata 190)
DOI https://doi.org/10.1590/s0006-87052010000100023

Spatial and temporal variability of Eh and pH over a rice field as related to lime addition

Autores/as Luis Alberto Morales, Jorge Paz Ferreiro, Sidney Rosa Vieira, Eva Vidal Vazquez
Revista BRAGANTIA Vol. 69 (páxs. 67 ata 76)
DOI https://doi.org/10.1590/s0006-87052010000500008

Alterations and spatial variability of soil fertility in successive years under no tillage system

Autores/as Marcio Koiti Chiba, Sidney Rosa Vieira, Antonio Paz González, Sonia Carmela Facci Dechen, Isabella Clerici De María
Revista BRAGANTIA Vol. 69 (páxs. 29 ata 38)
DOI https://doi.org/10.1590/s0006-87052010000500005

Jornada Internacional sobre la Incorporación de la Mujer en el sector marítimo

Autores/as Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Julio Louro Rodríguez, Gómez, Antonio, Alsira Salgado Don
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 186 ata 191)

Sedimentos transportados pela enxurrada em eventos de erosão hídrica em um Nitossolo Háplico

Autores/as Ildegardis Bertol, Eva Vidal Vázquez, Antonio Paz González, Neroli Pedro Cogo, Rodrigo Vieira Luciano, Evandro Luis Fabian
Revista REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO Vol. 34 (páxs. 245 ata 252)

Fractal dimension an geostatistical parameters for soil microrelief as a function of cumulative precipitation.

Autores/as Eva Vidal Vazquez, Sidney Rosa Vieira, Isabella Clerici De Maria, Antonio Paz González
Revista SCIENTIA AGRICOLA Vol. 67 Núm. 1 (páxs. 78 ata 83)
DOI https://doi.org/10.1590/s0103-90162010000100011

Sediment transport in runoff on rugous soil surface submitted to simulated rainfall

Autores/as Ildegardis Bertol, Wilson Antonio Zoldan Junior, Antonio Paz González, Fabrício Tondello Barbosa, Romeu de Suza Werner
Revista SCIENTIA AGRICOLA Vol. 67 Núm. 5 (páxs. 591 ata 597)
DOI https://doi.org/10.1590/s0103-90162010000500013

Multifractal Analysis of Soil Porosity Based on Mercury Injection and Nitrogen Adsorption

Autores/as J. Paz Ferreiro, J.G.V. Miranda, E. Vidal Vázquez
Revista VADOSE ZONE JOURNAL Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 325 ata 335)
DOI https://doi.org/10.2136/vzj2009.0090

Analysis of the parameter identifiability of the in situ diffusion and retention (DR) experiments

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete, Shuping Yi, Acacia Naves
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 35 Núm. 6-8 (páxs. 207 ata 216)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2010.04.012

Testing Kd models of Cs+ in the near field of a HLW repository in granite with a reactive transport model

Autores/as Javier Samper, Hongyun Ma, José Luis Cormenzana, Chuanhe Lu, Luis Montenegro, Miguel Angel Cuñado
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 35 Núm. 6-8 (páxs. 278 ata 283)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2010.04.002

In situ diffusion experiments: Effect of water sampling on tracer concentrations and parameters

Autores/as A. Naves, S. Dewonck, J. Samper
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 35 (páxs. 242 ata 247)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2010.04.009

Assessing soil particle size distribution on experimental plots with similar texture under different management systems using multifractal parameters

Autores/as J. Paz-Ferreiro, E. Vidal Vázquez, J.G.V. Miranda
Revista GEODERMA Vol. 160 (páxs. 47 ata 56)
DOI https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2010.02.002

Multifractal analysis of Hg pore size distributions in soils with contrasting structural stability

Autores/as J. Paz Ferreiro, E. Vidal Vázquez
Revista GEODERMA Vol. 160 Núm. 1 (páxs. 64 ata 73)
DOI https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.11.019

A coupled THMC model of a heating and hydration laboratory experiment in unsaturated compacted FEBEX bentonite

Autores/as Liange Zheng, Javier Samper, Luis Montenegro, Ana María Fernández
Revista JOURNAL OF HYDROLOGY Vol. 386 Núm. 1-4 (páxs. 80 ata 84)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.03.009

Fractal dimension and anisotropy of soil CO2 emission in an agricultural field during fallow

Autores/as N. La Scala Jr., A.R. Panosso, G.T. Pereira, Antonio Paz González, J.G.V. Miranda
Revista INTERNATIONAL AGROPHYSICS Vol. 23 (páxs. 353 ata 358)

A sequential partly iterative approach for multicomponent reactive transport with CORE2D

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete, Tianfu Xu, Changbing Yang
Revista COMPUTATIONAL GEOSCIENCES Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 301 ata 316)
DOI https://doi.org/10.1007/s10596-008-9119-5

Numerical evaluation of multicomponent cation exchange reactive transport in physically and geochemically heterogeneous porous media

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete, Changbing Yang
Revista COMPUTATIONAL GEOSCIENCES Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 391 ata 404)
DOI https://doi.org/10.1007/s10596-009-9127-0

Consistency analysis of pluviometric information in Galicia (NW Spain)

Autores/as José Manuel Mirás Avalos, Roger Manuel Mestas-Valero, Patricia Sande Fouz, Antonio Paz González
Revista ATMOSPHERIC RESEARCH Vol. 94 (páxs. 629 ata 640)

Soil structure changes: aggregate size and soil texture effects on hydraulic conductivity under different saline and sodic conditions

Autores/as Menachem Ben-Hur, G. Yolcu, H. Uysal, Marcos Lado Liñares, Antonio Paz González
Revista AUSTRALIAN JOURNAL OF SOIL RESEARCH Vol. 47 (páxs. 688 ata 696)

Mujeres gallegas en la marina mercante

Autores/as Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Gómez, Antonio
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 44 ata 51)

Mujeres en los estudios náuticos de la Universidad de A Coruña. Una investigación mediante encuestas

Autores/as Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Gómez, Antonio
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 98 ata 105)

Perdas de água e solo por erosão hídrica em duas direçoes de semeadura de aveia e ervilhaca

Autores/as Rodrigo Vieira Luciano, Ildegardis Bertol, Fabricio Tondello Barbosa, Eva Vidal Vázquez, Eandro Luis Fabian
Revista REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO Vol. 33 (páxs. 669 ata 676)

Teor de Nitrôgenio soluble na agua de erosão hídrica em cultura de aveia e ervilhaca em tres formas de semeadura

Autores/as Fabricio Tondello Barbosa, Ildegardis Bertol, Rodrigo Vieira Luciano, Antonio Paz González, Eva Vidal Vázquez
Revista REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO Vol. 33 (páxs. 439 ata 446)

Geostatistical analysis of microrelief of an Oxisol as a function of tillage and cumulative rainfall

Autores/as Eva Vidal Vázquez, Sidney R. Vieria, Isabella C. De María, Antonio Paz González
Revista SCIENTIA AGRICOLA Vol. 66 Núm. 2 (páxs. 225 ata 232)

Multifractal description of nitrogen adsoption isotherms

Autores/as Jorge Paz Ferreiro, Marcelo Wilson, Eva Vidal Vázquez
Revista VADOSE ZONE JOURNAL Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 209 ata 219)

Phosphorus contents and loads at the outlet of an agroforestry catchment in Northwest Spain

Autores/as Patricia Sande Fouz, José Manuel Mirás Avalos, Eva Vidal Vázquez, Antonio Paz González
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 40 (páxs. 660 ata 671)

Crop residue effects on organic carbon, nitrogen and phosphorus concentrations and loads in runoff water

Autores/as José Manuel Mirás Avalos, Patricia Sande Fouz, Eva Vidal Vázquez, Antonio Paz González, Ildegardis Bertol
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 40 (páxs. 200 ata 213)

In situ measurement of hydraulic conductivity of mountain soils: a case study in Serra da Estrela mountain (Central Portugal)

Autores/as J. Espinha Marques, J. M. Duarte, A. T. Constantino, C. Aguiar, F. T. Rocha, J. M. Marques, J. Samper, F. S. Borges, J. M. Carvalho, H. I. Chaminé
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 34 (páxs. 143 ata 164)

Estudio de la compactación de un Ferralsol manejado con un sistema de no laboreo en Selviría (MS, Brasil)

Autores/as Rafael Montanari, Morel Carvalho, Marlene Cristina Alves, Antonio Paz González, Jorge Dafonte Dafonte, Glécio Machado Siqueira
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 34 (páxs. 191 ata 202)

Concentrated flow erosion as a main source of sediments in Galicia, Spain

Autores/as José Manuel Mirás Avalos, Antonio Paz González, Jorge Dafonte Dafonte, Eva Vidal Vázquez, Montserrat Valcárcel Armesto
Revista EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS Vol. 34 Núm. 15 (páxs. 2087 ata 2095)

Treated domestic sewage irrigation effects on soil hydraulic properties in arid and semiarid zones: a review

Autores/as Marcos Lado Liñares, Menachem Ben-Hur
Revista SOIL & TILLAGE RESEARCH Vol. 106 (páxs. 152 ata 163)

Phosphorus losses in water and sediments in runoff of the water erosion in oats and wetch crops seed in conour and downhill

Autores/as Fabricio Barbosa, Ildegardis Bertol, Rodrigo Luciano, Antonio Paz González
Revista SOIL & TILLAGE RESEARCH Vol. 106 (páxs. 22 ata 28)

Soil erosion under simulated rainfall in relation to phenologicla stages of soybeans and tillage methods in Lages, SC, Brazil

Autores/as F.L. Engel, Ildegardis Bertol, S.R. Ritter, Antonio Paz González, Jorge Paz Ferreiro, Eva Vidal Vázquez
Revista SOIL & TILLAGE RESEARCH Vol. 103 (páxs. 216 ata 221)

The effects of applied crop residues on losses of Fe, Mn, Cu and Zn in run-off from a soil prone to crusting

Autores/as José Manuel Mirás Avalos, Ildegardis Bertol, Patricia Sande Fouz, Carlos Carballeira Díaz, Eva Vidal Vázquez, Antonio Paz González
Revista SOIL USE AND MANAGEMENT Vol. 25 Núm. 2 (páxs. 193 ata 200)

A Subgrid-Scale Stabilized Finite Element Method for Multicomponent Reactive Transport through Porous Media

Autores/as Changbing Yang, Javier Samper
Revista TRANSPORT IN POROUS MEDIA Vol. 78 Núm. 1 (páxs. 101 ata 126)
DOI https://doi.org/10.1007/s11242-008-9288-7

Spatial and seasonal patterns of fluorescent organic matter in Lake Kinneret (Sea of Galilee) and its catchment basin

Autores/as Mikhail Borisover, Yael Laor, Arcadi Paparov, Nadezhda Bukhanovsky, Marcos Lado Liñares
Revista Water Research Vol. 43 (páxs. 3104 ata 3116)

Graph theory defining non-local dependency of rainfall in Northeast Brazil

Autores/as C.N. de Santana, A.S. Fontes, M.A. dos S. Cidreira, R.B. Almeida, Antonio Paz González, R.F.S. Andrade, J.G.V. Miranda
Revista ECOLOGICAL COMPLEXITY Vol. 6 (páxs. 272 ata 277)

Directional wavelets and a wavelet variogram

Autores/as E.H. Bosch, Antonio Paz González, J.G. Vivas, G.R. Easley
Revista MATHEMATICAL GEOSCIENCES Vol. 41 (páxs. 611 ata 641)

The DI-B in-situ diffusion experiment at Mont Terri: results and modeling

Autores/as J. M. Soler, J. Samper, A. Yllera, A. Hernández, A. Quejido, Fernández, M., A. Naves, P. Hernán, P. Wersin
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 33 Núm. 1 (páxs. 196 ata 207)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2008.10.010

Inverse hydrochemical models of aqueous extracts tests

Autores/as Liange Zheng, Javier Samper, Luis Montenegro
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 33 Núm. 14-16 (páxs. 1009 ata 1018)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2008.05.012

Identification of relative conductivity models for water flow and solute transport in unsaturated bentonite

Autores/as Zhenxue Dai, Javier Samper, Andrew Wolfsberg, Daniel Levitt
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 33 Núm. 1 (páxs. 177 ata 185)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2008.10.012

Multiphase flow and multicomponent reactive transport model of the ventilation experiment in Opalinus clay

Autores/as L. Zheng, J. Samper, L. Montenegro, J.C. Mayor
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 33 Núm. S1 (páxs. 186 ata 195)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2008.10.058

A coupled non-isothermal reactive transport model for long-term geochemical evolution of a HLW repository in clay

Autores/as Changbing Yang, Javier Samper, Luis Montenegro
Revista ENVIRONMENTAL GEOLOGY Vol. 53 Núm. 8 (páxs. 1627 ata 1638)
DOI https://doi.org/10.1007/s00254-007-0770-2

Numerical modeling of the development of a preferentially leached layer on feldspar surfaces

Autores/as Changbing Yang, Javier Samper, Chen Zhu, Scott B. Jones
Revista ENVIRONMENTAL GEOLOGY Vol. 57 (páxs. 1639 ata 1647)
DOI https://doi.org/10.1007/s00254-008-1445-3

Inverse modeling of multicomponent reactive transport through single and dual porosity media

Autores/as Javier Samper, Liange Zheng, Ana María Fernández, Luis Montenegro
Revista JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY Vol. 98 Núm. 3-4 (páxs. 115 ata 127)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2008.03.008

Detecting water stress in trees using electrical conductivity measurements

Autores/as Aire Madler, Eran Raveh, Uri Yermiyahu, Marcos Lado Liñares, Ahmed Nasser, Mordechai Barak, Steve Green
Revista SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL Vol. 72 (páxs. 1014 ata 1024)

Modelação conceptual em Hidrogeologia: um caso de estudo no Parque Natural da Serra da Estrela

Autores/as Jorge Espinha Marques, José Martins Carvalho, Javier Samper, Paula M. Carreira, Paulo Emmanuel Fonseca, Fernando Monteiro Santos, Hélder Chaminé, Pedro Gabriel Almeida, Rui Marques Moura, Frederico Sodré Borges, Ary Pinto de Jesus
Revista GEONOVAS Vol. 21 (páxs. 41 ata 51)

Coupled thermo-hydro-bio-geochemical reactive transport model of the CERBERUS heating and radiation experiment in Boom clay

Autores/as Guoxiang Zhang, Javier Samper, Luis Montenegro
Revista APPLIED GEOCHEMISTRY Vol. 23 Núm. 4 (páxs. 932 ata 949)
DOI https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2007.09.010

Coupled thermo-hydro-chemical models of compacted bentonite after FEBEX in situ test

Autores/as Javier Samper, Liange Zheng, Luis Montenegro, Ana María Fernández, Pedro Rivas
Revista APPLIED GEOCHEMISTRY Vol. 23 Núm. 5 (páxs. 1186 ata 1201)
DOI https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2007.11.010

Estimación de la Grasa Abdominal Visceral y Subcutanea en Pacientes Obesos a través de Ecuaciones de Regresión Antropométricas

Autores/as María Ángeles Bouza Prego, Diego Bellido Guerrero, Gómez, Antonio, Salvador Pita Fernández, José Carreira Arias
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE OBESIDAD Vol. 6 Núm. 3 (páxs. 153 ata 162)

Effect of wetting conditions on seal formation, runoff and soil loss in arid and semiarid soil: a review.

Autores/as Menachem Ben-Hur, Marcos Lado Liñares
Revista AUSTRALIAN JOURNAL OF SOIL RESEARCH Vol. 46 Núm. 3 (páxs. 191 ata 202)

Escoamento superficial em diferentes sistemas de manejo em um Nitossolo Háplico típico

Autores/as Ildegardis Bertol, Fernando T. Barbosa, Evandro Luiz Fabian, Rafael Pegoraro, Eduardo Zavaschi, Antonio Paz González, Eva Vidal Vázquez
Revista REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 243 ata 250)

Informe sobre las I Jornadas gallegas en la integración laboral Y social de las mujeres de la marina mercante.

Autores/as Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Gómez, Antonio
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 8 Núm. 2 (páxs. 163 ata 170)

Informe de las I Jornadas gallegas en la integración laboral y social de las mujeres de la marina mercante

Autores/as Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Gómez, Antonio
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 8 Núm. 2 (páxs. 163 ata 170)

Informe de las I Jornadas Gallegas en la Integración Laboral y Social de las Mujeres en la Marina Mercante

Autores/as Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Gómez, Antonio
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 8 Núm. 2 (páxs. 163 ata 170)

Inserción Laboral de las Mujeres Gallegas en la Marina Mercante

Autores/as Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, María José Rodríguez Docampo, Gómez, Antonio, Francisco Blanco Filgueira
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 24 ata 25)

Efeito da escarificação e da erosividade de chuvas sobre algumas variáveis de valores de erosão hídrica em sistemas de manejo de um Nitossolo háplico

Autores/as Ildegardis Bertol, Wilson Antonio Zoldan Junior, Evandro Luiz Fabian, Eduardo Zavaschi, Rafael Pegoraro, Antonio Paz González
Revista REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO Vol. 32 (páxs. 747 ata 757)

Recuperação de um solo degradado com a aplicação de adubos verdes e lodo de esgoto

Autores/as Aline Emy Kitamura, Marlene Cristina Alves, Luis Gustavo A. Sanches Suzuki, Antonio Paz González
Revista REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO Vol. 32 (páxs. 405 ata 416)

Rugosidade superficial do solo formada por escarificação e influenciada pela erosividade da chuva

Autores/as Wilson Antonio Zoldan Junior, Ildegardis Bertol, Rafael Pegoraro, Evandro Luiz Fabian, Eduardo Zavaschi, Eva Vidal Vázquez
Revista REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO Vol. 32 (páxs. 353 ata 362)

Assessing soil surface roughness decay during simulated rainfall by multifractal analysis

Autores/as Eva Vidal Vázquez, Rosario Moreno García, José García Vivas Miranda, María Cruz Díaz Álvarez, Antonio Saá Requejo, Jorge Paz Ferreiro, Ana María Tarquis Alfonso
Revista NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS Vol. 15 (páxs. 457 ata 468)

Quantification of tillage, plant cover, and cumulative rainfall effects on soil surface microrelief by statistical, geostatistical and fractal indices

Autores/as Jorge Paz Ferreiro, Ildegardis Bertol, Eva Vidal Vázquez
Revista NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS Vol. 15 (páxs. 575 ata 590)

Multifractal analysis of pore size distributions as affected by simulated rainfall

Autores/as Eva Vidal Vázquez, Jorge Paz Ferreiro, José García Vivas Miranda, Antonio Paz González
Revista VADOSE ZONE JOURNAL Vol. 7 (páxs. 500 ata 511)

Variabilidad espacial de propiedades físicas de un ferrasol en Selvíria (MS, Brasil)

Autores/as Rafael Montanari, Morel de Passos e Carvalho, Marlene Cristina Alves, Jorge Dafonte Dafonte, Antonio Paz González, Glécio Machado Siqueira
Revista REVISTA CIENTÍFICA AGROPECUARIA Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 15 ata 23)

Numerical modeling of large-scale solid-source diffusion experiments in Callovo-Oxfordian clay

Autores/as J. Samper, Q. Yang, S. Yi, M. García-Gutiérrez, T. Missana, M. Mingarro, Ú. Alonso, J.L. Cormenzana
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 33 Núm. 1 (páxs. 208 ata 215)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2008.10.011

Reactive transport model of interactions of corrosion products and bentonite

Autores/as Javier Samper, Chuanhe Lu, Luis Montenegro
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 33 Núm. 1 (páxs. 306 ata 316)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2008.10.009

Diffusion experiments in Callovo-Oxfordian clay from the Meuse/Haute-Marne URL, France. Experimental setup and data analyses

Autores/as M. García-Gutiérrez, J.L. Cormenzana, T. Missana, M. Mingarro, U. Alonso, J. Samper, Q. Yang, S. Yi
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 33 Núm. 1 (páxs. 125 ata 130)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2008.10.019

Inverse microbial and geochemical reactive transport models in porous media

Autores/as Changbing Yang, Javier Samper, Jorge Molinero
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 33 Núm. 14-16 (páxs. 1026 ata 1034)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2008.05.016

Normalized sensitivities and parameter identifiability of in situ DIR diffusion experiments on Callovo-Oxfordian clay at Bure site

Autores/as J. Samper, S. Dewonck, L. Zheng, Q. Yang, A. Naves
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 33 Núm. 14-16 (páxs. 1000 ata 1008)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2008.05.017

Erodibilidade de um Nitossolo Háplico Alumínico determinada em condiçoes de campo

Autores/as Ildegardis Bertol, Luiz Dirceu, Flavio L. Engel, N. Pedro Cogo, Antonio Paz González
Revista REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO Vol. 31 Núm. 3 (páxs. 541 ata 549)

Pb Phytoextraction by maize in a Pb-EDTA treated soil

Autores/as Berto F.F. Pereira, Cleide A. Abreu, Solange Romeiro, Aparecida M.M. Lagôa, Antonio Paz González
Revista SCIENTIA AGRICOLA Vol. 64 Núm. 1 (páxs. 52 ata 60)

Describing soil surface roughness by crossover length and fractal dimension

Autores/as Eva Vidal Vázquez, José G.V Miranda, Antonio Paz González
Revista NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS Vol. 14 (páxs. 223 ata 235)

Mapping monthly rainfall data in Galicia (NW Spain) using inverse distances and geostatistical methods

Autores/as José Manuel Mirás Avalos, Antonio Paz González, Eva Vidal Vázquez, Patricia Sande Fouz
Revista ADVANCES IN GEOSCIENCES Vol. 10 (páxs. 51 ata 57)

Respiración basal en las zonas superior e inferior de una ladera cultivada con laboreo convencional

Autores/as José Manuel Mirás Avalos, Patricia Sande Fouz, Eva Vidal Vázquez
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 32 (páxs. 139 ata 150)

Caracterización de las propiedades generales del suelo en una parcela experimental con distintos sistemas de laboreo

Autores/as Octavio Ingaramo, Jorge Paz Ferreiro, José Manuel Mirás Avalos, Eva Vidal Vázquez
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 32 (páxs. 127 ata 137)

Actividad deshidrogenasa en dos posiciones topográficas de un suelo de cultivo

Autores/as José Manuel Mirás Avalos, Patricia Sande Fouz, Eva Vidal Vázquez
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 32 (páxs. 151 ata 163)

Elementos minoritarios extraídos con DTPA y Mehlich-3 en suelos dedicados a cultivo, pradera y monte

Autores/as Patricia Sande Fouz, José Manuel Mirás Avalos, Cleide A. Abreu, Antonio Paz González
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 32 (páxs. 237 ata 248)

Propiedades generales y elementos mayoritarios en horizontes superficiales con distinto uso

Autores/as Patricia Sande Fouz, José Manuel Mirás Avalos, Eva Vidal Vázquez
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 32 (páxs. 179 ata 193)

Balance de sólidos en suspensión en la cuenca agroforestal del Río Valiñas

Autores/as Patricia Sande Fouz, José Manuel Mirás Avalos, Antonio Paz González
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 32 (páxs. 165 ata 167)

Variabilidad espacial del contenido en metales pesados extraídos con Mehlich-3 y DTPA en un suelo con distintos usos

Autores/as Glecio Siqueira, Eva Vidal Vázquez, Cleide A. Abreu, Jorge Dafonte Dafonte
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 32 (páxs. 25 ata 34)

Variabilidad espacial del microrrelieve de suelos de cultivo en A Coruña (España) y Campinas (Brasil)

Autores/as Eva Vidal Vázquez
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 32 (páxs. 195 ata 206)

Distribución de poros en un suelo vertisólico de uso arrocero

Autores/as Marcelo Wilson, Jorge Paz Ferreiro, César Quintero, Eva Vidal Vázquez, Eduardo Díaz, J. Cerana
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 32 (páxs. 207 ata 220)

Modelling geochemical and microbial consumption of dissolved oxygen after backfilling a high level radiactive waste repository

Autores/as Changbing Yang, Javier Samper, Jorge Molinero, Mercedes Bonilla
Revista JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY Vol. 93 Núm. 1-4 (páxs. 130 ata 148)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2007.01.008

Rugosidade superficial do solo sob diferentes doses de resíduo de milho submetido à chuva simulada

Autores/as Ildegardis Bertol, Eva Vidal Vázquez, Antonio Paz González
Revista PESQUISA AGROPECUARIA BRASILEIRA Vol. 42 Núm. 1 (páxs. 103 ata 110)

Clay mineralogy, ionic composition and pH effects on hydraulic properties of depositional seals

Autores/as Marcos Lado Liñares, Menahem Ben-Hur
Revista SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL Vol. 71 (páxs. 314 ata 321)

A semi-analytical solution for linearized multicomponent cation exchange reactive transport in groundwater

Autores/as Javier Samper-Calvete, Changbing Yang
Revista TRANSPORT IN POROUS MEDIA Vol. 69 Núm. 1 (páxs. 67 ata 88)
DOI https://doi.org/10.1007/s11242-006-9065-4

Spatial variability of soil water content and mechanical resistance of a Brazilian ferralsol

Autores/as V. Veronese Junior, Morel De Passos e Carvalho, Jorge Dafonte Dafonte, Eva Vidal Vázquez, Octavio E. Ingaramo
Revista SOIL & TILLAGE RESEARCH Vol. 85 (páxs. 166 ata 177)

Parâmetros relacionados com a erosaão hídrica sob taxa constante de enxurrada em diferentes métodos de preparo do solo

Autores/as I. Bertol, E.L. Mello, N.P. Cogo, Eva Vidal Vázquez, Antonio Paz González
Revista REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO Vol. 30 Núm. 4 (páxs. 715 ata 722)

Identifying geochemical processes by inverse modeling of multicomponent reactive transport in the Aquia aquifer

Autores/as Zhenxue Dai, Javier Samper, Robert Ritzi Jr
Revista GEOSPHERE Vol. 2 Núm. 4 (páxs. 210 ata 219)
DOI https://doi.org/10.1130/ges00021.1

Stochastic analysis of transport and multicomponent competitive monovalent cation exchange in aquifers

Autores/as Javier Samper, Changbing Yang
Revista GEOSPHERE Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 102 ata 112)
DOI https://doi.org/10.1130/ges00030.1

Hydrogeochemical model of a low temperature geothermal system in a mountainous terrain, Serra da Estrela, Central Portugal

Autores/as Jorge M. Espinha Marques, J. M. Marques, H. I. Chaminé, P. M. Carreira, P. E. Fonseca, J. Samper, Gonçalo Vieira, Carla Mora, João Paulo Teixeira, Jose Martins Carvalho, Federico Borges, F. Rocha
Revista Transactions - Geothermal Resources Council Vol. 30 (páxs. 913 ata 918)

Simulating concrete degradation processes by reactive transport models

Autores/as J.M. Galíndez, J. Molinero, J. Samper, C.B. Yang
Revista JOURNAL DE PHYSIQUE IV Vol. 136 (páxs. 177 ata 188)

Large-scale modeling of reactive solute transport in fracture zones of granitic bedrocks

Autores/as Jorge Molinero, Javier Samper
Revista JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY Vol. 82 Núm. 3-4 (páxs. 293 ata 318)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2005.10.008

Inverse modeling of water flow and multicomponent reactive transport in coastal aquifer systems

Autores/as Zhenxue Dai, Javier Samper
Revista JOURNAL OF HYDROLOGY Vol. 327 Núm. 3-4 (páxs. 447 ata 461)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.11.052

Conductividade hidráulica e resistência à penetração influenciada por diferentes sistemas de manejo

Autores/as Dolorice Moreti, Marlene C. Alves, A.C. Perozini, Antonio Paz González, A.C. Silva
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 31 (páxs. 29 ata 42)

Avaliação de recursos hídricos através de modelação hidrológica: aplicação do programa VISUAL BALAN v2.0 a uma bacia hidrográfica na Serra da Estrela (Centro de Portugal)

Autores/as J. Espinha Marques, J. Samper, B. Pisani, D. Alvares, G. T. Vieira, C. Mora, J. M. Carvalho, H. I. Chaminé, J. M. Marques, F. Sodré Borges
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 31 (páxs. 43 ata 65)

Inverse modeling of tracer experiments in FEBEX compacted Ca-bentonite

Autores/as J. Samper, Z. Dai, J. Molinero, M. García-Gutiérrez, T. Missana, M. Mingarro
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 31 Núm. 10-14 (páxs. 640 ata 648)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2006.04.013

A fully 3-D anisotropic numerical model of the DI-B in situ diffusion experiment in the Opalinus clay formation

Autores/as J. Samper, C. Yang, A. Naves, A. Yllera, A. Hernández, J. Molinero, J.M. Soler, P. Hernán, J. C. Mayor, J. Astudillo
Revista PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Vol. 31 Núm. 10-14 (páxs. 531 ata 540)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pce.2006.04.017

Effect of tillage on fractal indices describing soil surface microrelief of a Brazilian Alfisol

Autores/as Eva Vidal Vázquez, José García Vivas Miranda, M.C. Alves, Antonio Paz González
Revista GEODERMA Vol. 134 (páxs. 428 ata 439)

Multifractal characterization of particle-size distribution in saprolite material after soil excavation

Autores/as José García V. Vivas Miranda, E. Montero, M.C. Alves, Antonio Paz González, Eva Vidal Vázquez
Revista GEODERMA Vol. 134 (páxs. 373 ata 385)

Coupled microbial and geochemical reactive transport models in porous media: Formulation and Application to Synthetic an In Situ Experiments

Autores/as J. Samper, G. Zhang, L. Montenegro
Revista JOURNAL OF IBERIAN GEOLOGY Vol. 32 Núm. 2 (páxs. 215 ata 231)

Heavy metal losses from an agroforestry catchment

Autores/as Patricia Sande Fouz, Eva Vidal Vázquez, Antonio Paz González
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 37 (páxs. 2745 ata 2750)

Quest of water extract analysis of micronutrients in soilless organic substrates

Autores/as C.A. Abreu, A.M.C. Furlani, P.R. Furlani, M.F. Abreu, O.C. Bataglia, Antonio Paz González
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 37 (páxs. 2327 ata 2338)

Influence of biosolids rate on chemical properties of an oxisol in São Paulo, Brazil

Autores/as M.C. Alves, Antonio Paz González, G. Colodro, H. Perecin Jr, Eva Vidal Vázquez
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 37 (páxs. 2481 ata 2493)

Study in application of natural language processing in Maritime communications

Autores/as Rosa Mary de la Campa Portela, Gómez, Antonio, Mª del Carmen Meizoso López, Begoña Rivero Martínez
Revista JOURNAL OF MARITIME RESEARCH Núm. 3 (páxs. 19 ata 36)

Relaçoes da rugosidade superficial do solo com o volume da chuva e com a estabilidade de agregados em auga

Autores/as I. Bertol, J.E. do Amaral, Eva Vidal Vázquez, Antonio Paz González, F. Barbosa, L.F. Brignoni
Revista REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO Vol. 303 (páxs. 543 ata 543)

Effects of Effluent Irrigation on Seal Formation, Infiltration, and Soil Loss during Rainfall

Autores/as Marcos Lado Liñares, Menahem Ben-hur, Sholomo Assouline
Revista SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL Vol. 69 (páxs. 1432 ata 1439)

CORE: A general purpose code for groundwater flow, heat and solute transport, chemical reactions and biological processes in porous and fractured media

Autores/as J. Samper, C. Yang, L. Zheng, L. Montenegro, Z. Dai, G. Zhang
Revista Geophysical Research Abstracts Vol. 7

Estimación de la grasa visceral a partir de ecuaciones basadas en datos antropométricos

Autores/as Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Salvador Pita Fernández, Gómez, Antonio
Revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA Vol. 20 (páxs. 40 ata 40)

Estimación de la grasa abdominal a través de ecuaciones basadas en parámetros antropométricos.

Autores/as Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Salvador Pita Fernández, Gómez, Antonio
Revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA Vol. 20 Núm. 1 (páxs. 40 ata 40)

Descripción de la evolución del microrrelieve en función de la precipitación acumulativa mediante cuatro índices

Autores/as Eva Vidal Vázquez, Antonio Paz González, Isabella C. de María
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 30 (páxs. 181 ata 192)

Hydrogeological study of A High Mountain Area (Serra da Estrela, Central Portugal):a multidisciplinary approach

Autores/as J. Espinha Marques, J. M. Marques, H. I. Chaminé, M. J. Afonso, P. M. Carreira, P. E. Fonseca, J. Cabral, F. A. Monteiro Santos, G. T. Vieira, C. Mora, A. Gomes, J. Teixeira, J. Samper, B. Pisani, C. Aguiar, J. A. Gonçalves, P. G. Almeida, V. Cavaleiro, J. M. Carvalho, F. Sodré Borges, L. Aires-Barros, F. T. Rocha
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 30 (páxs. 145 ata 166)

Characterizing anisotropy and heterogeneity of soil surface. Microtopography using fractal models

Autores/as Eva Vidal Vázquez, José G. Vivas Miranda, Antonio Paz González
Revista ECOLOGICAL MODELLING Vol. 182 (páxs. 337 ata 353)

Soil tillage, water erosion, and calcium, magnesium and organic carbon losses

Autores/as Ildegardis Bertol, Jean Cláudio Guadagnin, Antonio Paz González, André Julio do Amaral, Leonardo Felipe Brignoni
Revista SCIENTIA AGRICOLA Vol. 62 (páxs. 578 ata 584)

Routine soil testing to monitor heavy metals and boron

Autores/as Cleide A. De Abreu, Bernardo Van Raij, Monica Ferreira De Abreu, Antonio Paz González
Revista SCIENTIA AGRICOLA Vol. 62 (páxs. 564 ata 571)

Total and extractable nickel and cadmium contents in natural soils

Autores/as Raquel Caridad Cancela, Antonio Paz González, Cleide A. De Abreu
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 36 (páxs. 241 ata 252)

Assessing the spatial uncertainty of mapping trace elements in cultivated fields

Autores/as Raquel Caridad Cancela, Eva Vidal Vázquez, Sidney R. Vieira, Cleide A. De Abreu, Antonio Paz González
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 36 (páxs. 253 ata 274)

Trace elements extacted by DTPA and Mehlich-3 from agricultural soils with and without compost additions

Autores/as Eva Vidal Vázquez, Raquel Caridad Cancela, M.M. Taboada-Castro, Antonio Paz González, Cleide A. De Abreu
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 36 (páxs. 717 ata 727)

Trace elements extracted by DTPA and Mehlich-3 from Agricultural soils with and without compost additions

Autores/as M.M. Taboada-Castro, Eva Vidal Vázquez, Raquel Caridad Cancela, Antonio Paz González
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Núm. 36 (páxs. 717 ata 727)

Estimación de la grasa visceral por antropometría en obesos

Autores/as Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Gómez, Antonio
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE OBESIDAD Vol. 3 Núm. 5 (páxs. 274 ata 274)

Orlistat reduce grasa visceral en pacientes obesos

Autores/as Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Gómez, Antonio, Alfonso Soto González, Miguel Martínez Olmos
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE OBESIDAD Vol. 3 Núm. 5 (páxs. 285 ata 285)

Armazenamento de água e densidade do solo sob três condiçoes de superfície, em um Camissol gelico de Lugo, Espanha

Autores/as Antonio Paz González, Marlene C. Alves
Revista REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 45 ata 50)

Organic matter and aggregate size interactions in infiltration, seal formation and soil loss

Autores/as Marcos Lado Liñares
Revista SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL Vol. 68 Núm. 3 (páxs. 935 ata 942)

Avaliaçao da disponibilidade de manganes e ferro em solos pelo uso do método modificado da resina e troca iónica.

Autores/as Antonio Paz González
Revista REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO Vol. 28 Núm. 3 (páxs. 579 ata 584)

Soil wetting and texture effects on aggregate stability, seal formation and soil erosion

Autores/as Marcos Lado Liñares
Revista SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL Vol. 68 Núm. 6 (páxs. 1992 ata 1999)

Organic matter and aggregate size interactions in saturated hydraulic conductivity

Autores/as Marcos Lado Liñares
Revista SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL Vol. 68 Núm. 1 (páxs. 234 ata 242)

Temporal and spatial persistence in rainfall records from Northeats Brazil and Galicia (Spain)

Autores/as Antonio Paz González
Revista THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY Vol. 77 Núm. 1 (páxs. 113 ata 121)

Inverse problem of multicomponent reactive chemical transport in porous media: Formulation and applications

Autores/as Zhenxue Dai, Javier Samper
Revista WATER RESOURCES RESEARCH Vol. 40 Núm. 7
DOI https://doi.org/10.1029/2004wr003248

Uncertainties in groundwater flow and mass transport models

Autores/as J. Molinero, J. Samper
Revista Geophysical Research Abstracts

Groundwater flow and solute transport in fracture zones: an improved model for a large-scale field experiment at Äspö (Sweden)

Autores/as Jorge Molinero, Javier Samper
Revista JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH Vol. 42 Núm. 1 (páxs. 157 ata 172)
DOI https://doi.org/10.1080/00221680409500059

Biogeochemical Reactive Transport Model of the Redox Zone Experiment of the Äspö Hard Rock Laboratory in Sweden

Autores/as Jorge Molinero Huguet, F. Javier Samper Calvete, Guoxinag Zhang, Changbing Yang
Revista NUCLEAR TECHNOLOGY Vol. 148 Núm. 2 (páxs. 151 ata 165)
DOI https://doi.org/10.13182/nt04-a3555

DI-B experiment: planning, design and performance of an in situ diffusion experiment in the Opalinus Clay formation

Autores/as A. Yllera, A. Hernández, M. Mingarro, A. Quejido, L.A. Sedano, J.M. Soler, J. Samper, J. Molinero, J.M. Barcala, P.L. Martín, M. Fernández, P. Wersin, P. Rivas, P. Hernán
Revista APPLIED CLAY SCIENCE Vol. 26 Núm. 1-4 (páxs. 181 ata 196)
DOI https://doi.org/10.1016/j.clay.2003.12.007

Soil mineralogy effects on seal formation, runoff and soil loss

Autores/as Marcos Lado Liñares
Revista APPLIED CLAY SCIENCE Vol. 24 Núm. 3 (páxs. 209 ata 224)

Modelización Numérica Tridimensional de Difusión Anisotrópica en Rocas Arcillosas Consolidadas: El Ensayo DI-B del Laboratorio Subterráneo de Mont Terri (Suiza)

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete, Jorge Molinero Huguet, Changbing Yang, Acacia Naves García-Rendueles, Abel Yllera de Llano, Josep Soler, Pedro Hernán, Juan Carlos Mayor, Julio Astudillo Pastor
Revista HIDROPRES Vol. 45 (páxs. 18 ata 22)

Modelos Acoplados Termo-Hidro-Bio-Geoquímicos en Medios Porosos

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete
Revista HIDROPRES Vol. 45 (páxs. 23 ata 27)

Modelos de flujo multifásico no isotérmico y transporte reactivo multicomponente en medios porosos: 2 Aplicación a bentonitas compactas

Autores/as Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Francisco Javier Samper Calvete, Luis Montenegro Pérez, Ana Vázquez González
Revista INGENIERIA DEL AGUA Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 37 ata 47)

Analysis of the spatial variability of crop yield and soil properties in small agricultural plots

Autores/as Sydney Rosa Vieira, Antonio Paz González
Revista BRAGANTIA Vol. 62 (páxs. 127 ata 138)

Caracterización micromorfológica de costras sedimentarias desarrolladas en suelos agrícolas en Galicia(NW España)

Autores/as M.M. Taboada-Castro, Antonio Paz González, Yves Le Bissonnais
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 28 (páxs. 311 ata 328)

Caracterización micromorfológica de costras sedimentarias desarrolladas en suelos agrícolas en Galicia (NW España)

Autores/as Mª Mercedes Taboada Castro, Yves Le Bissonnais, Isabelle Coussin, Antonio Paz González
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 28 (páxs. 311 ata 328)

Ephemeral gully erosion in northwestern Spain

Autores/as Montserrat Valcárcel, Taboada-Castro, MT, Antonio Paz González, Jorge Dafonte
Revista CATENA Vol. 50 (páxs. 199 ata 216)

Estimación de la grasa visceral mediante ecuaciones antropométricas.

Autores/as Jose Angel Carreira Montes, Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Salvador Pita Fernández, Gómez, Antonio
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE OBESIDAD Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 39 ata 40)

Programa OBESUM.Una herramienta para el clínico

Autores/as Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Gómez, Antonio
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE OBESIDAD Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 33 ata 33)

Modelo de transporte reactivo de un experimento con calor y radiación en la arcilla de Boom (Bélgica)

Autores/as Luis Montenegro Pérez, Francisco Javier Samper Calvete, Jorge Delgado Martín
Revista BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO Vol. 114 Núm. 3 (páxs. 265 ata 277)

Modelos conceptuales y numéricos de flujo y transporte de solutos en zonas de fractura: aplicación a la isla de Äspö (Suecia)

Autores/as Huguet, R, Francisco Javier Samper Calvete
Revista BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO Vol. 114 Núm. 3 (páxs. 333 ata 358)

Coupled microbial reactive transport model of the redox zone experiment of the Äspö hard rock laboratory (Sweden)

Autores/as Huguet, R, Francisco Javier Samper Calvete, C.B. Yang, G. Zhang
Revista JOURNAL CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY Vol. - (páxs. 0 ata 0)

A general and efficient formulation of fractures and boundary conditions in the finite element method

Autores/as Rubén Juanes, Javier Samper, J. Molinero
Revista INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 54 Núm. 12 (páxs. 1571 ata 1774)
DOI https://doi.org/10.1002/nme.491

Nutrient status on an acid soil as affected by lime amnedments after flooding

Autores/as Antonio Paz González, Luis Alberto Morales
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 33 Núm. 15 (páxs. 3007 ata 3014)

Formulación numérica en elementos finitos de problemas de flujo multifásico no isotermo y transporte de solutos reactivos en medios porosos

Autores/as Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Francisco Javier Samper Calvete, Vicente Navarro Gamir, Jorge Delgado Martín
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CÁLCULO Y DISEÑO EN INGENIERÍA Vol. 18 Núm. 3 (páxs. 415 ata 432)

Efeitos de sistema de preparo do solo no potencial matricial de ub Lotossolo Vermehlo (Oxisol)

Autores/as Antonio Paz González, Marlene Cristina Alves, V.P. Almeida, S. A. oliveira
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 27 Núm. - (páxs. 77 ata 88)

Numerical modelling of the transient hydrogeological response produced by tunnel construction in the fractured bendrocks

Autores/as Jorge Molinero, Javier Samper, Rubén Juanes
Revista ENGINEERING GEOLOGY Vol. 64 (páxs. 369 ata 386)

Modelos de flujo multifásico no isotermo y transporte reactivo multicomponente en medios porosos: 1 Formulación Físico-matemática.

Autores/as Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Francisco Javier Samper Calvete, Vicente Navarro Gamir, Jorge Delgado Martín
Revista INGENIERIA DEL AGUA Vol. 9 Núm. 4 (páxs. 423 ata 436)

DTPA and mehlich-3 micronutrient extractability in natural soil

Autores/as Antonio Paz González, Raquel Caridad Cancela
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 33 Núm. 15 (páxs. 2879 ata 2893)

Effeciency of multinutrient extractants for the determining of Avaliable zinc in soils

Autores/as Antonio Paz González, M.F. Abreu, Bernardo Van Raij, U. Gabe
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 33 Núm. 15 (páxs. 3313 ata 3324)

Determination of total and dissolved phosphorus in agricultural runoff samples by inductively coupled plasma mass spectrometry

Autores/as Antonio Paz González, Alicia Cantarero Roldán, Mº Belén López, José Mahia, Miguel Maestro
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 33 Núm. 15 (páxs. 3431 ata 3436)

Solute transport properties of compacted Ca-bentonite used in FEBEX project

Autores/as M. García Gutierrez, T. Missana, M. Mingarro, J. Samper, Z. Dai, J. Molinero
Revista JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY Vol. 47 Núm. 2-4 (páxs. 127 ata 137)
DOI https://doi.org/10.1016/s0169-7722(00)00143-1

Eficacia de cuatro extractantes en la evaluación de la disponibilidad de cobre para maíz y soja.

Autores/as Cleide Aparecida de Abreu, Antonio Paz González, José García Vivas Miranda, Albens Atman P.F.
Revista BRAGANTIA Vol. 60 Núm. 3 (páxs. 205 ata 212)

An Experimental Study on the Ion-Exchange Behavior of the Smectite of Cabo de Gata (Almería, Spain): FEBEX Bentonite

Autores/as F. Javier Huertas, Pablo Carretero Seijas, Jorge Delgado Martín, José Liñares-Blanco, Javier Samper
Revista JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Vol. 239 Núm. 2 (páxs. 409 ata 416)
DOI https://doi.org/10.1006/jcis.2001.7605

Ion exchange behavior of the Febex bentonite: 2. Bach Experiments and Geochemical Modeling

Autores/as Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Francisco Javier Samper Calvete, P. Carretero, F. Javier Huertas, C. Jimenez De Cisneros, José Liñares-Blanco
Revista MATERIALS RESEARCH SOCIETY. SYMP. PROC. SOLID STATE IONICS Vol. 663 Núm. - (páxs. 597 ata 604)

Lattice model for approximate self-affine soil profiles.

Autores/as José García Vivas Miranda, Antonio Paz González, Albens Atman P.F., J. Guillerme Moreira
Revista PHYSICA A: Statistical Mechanics and its Applications Vol. 295 Núm. - (páxs. 64 ata 70)

Una formulación general y eficiente de fracturas y condiciones de contorno en el MEF:II. Aplicación a casos sintéticos

Autores/as Rubén Juanes Silva, Francisco Javier Samper Calvete
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CÁLCULO Y DISEÑO EN INGENIERÍA Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 67 ata 82)

Una formulación general y eficiente de fracturas y condiciones de contorno en el M.E.F.: II. Aplicación a casos sintéticos

Autores/as Rubén Juanes Silva, Francisco Javier Samper Calvete
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CÁLCULO Y DISEÑO EN INGENIERÍA Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 67 ata 82)

Análisis geoestadístico de la microtopografía de la superficie en un suelo de cultivo

Autores/as Antonio Paz González, Zigomar Menezes da Souza, Eva Vidal Vázquez
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 26 Núm. - (páxs. 221 ata 230)

Efectos del encalado sobre los cambios físico-químicos y químicos en suelos inundados.

Autores/as Antonio Paz González, Sara Vázquez, Luis Alberto Morales
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 26 Núm. - (páxs. 255 ata 265)

Disponibilidad de macro y micronutrientes en un suelo de cultivo de Mabegondo (A Coruña)

Autores/as Antonio Paz González, Cleide Aparecida de Abreu, Montserrat Ulloa Guitián
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 26 Núm. - (páxs. 243 ata 254)

Geostatistical analysis of heavy metals in a one-hectare plot under natural vegetation in a serpentine area.

Autores/as Antonio Paz González, Taboada-Castro, MT, Sidney Rosa Vieira
Revista CANADIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE Vol. 81 Núm. 11 (páxs. 469 ata 479)

Dependencia espacial de datos topográficos a escala de ladera y pequeña cuenca.

Autores/as Antonio Paz González
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 26 Núm. - (páxs. 191 ata 210)

Técnicas e instrumentación para un manejo racional de la irrigación

Autores/as Antonio Paz González, X. Neira, Jorge Dafonte Dafonte, Montserrat Valcarcel Armesto
Revista CIENCIAS TÉCNICAS AGROPECUARIAS Vol. 10 Núm. 4 (páxs. 65 ata 69)

Predicting depressional storage from soil surface roughness

Autores/as Eva Kamphorst, Víctor G. Jetten, J. Guerif, Jirky Pitkänen, Bo V. Iversen, Jim T. Douglas, Antonio Paz González
Revista SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL Vol. 64 Núm. 5 (páxs. 1749 ata 1758)

Variabilidade espacial da rugosidade superficial do solo medida com rugosímetros de agulhas e laser

Autores/as Fernando César Bertolani, Antonio Paz González, Marcos Lado Liñares, Eva Vidal Vázquez, José García Vivas Miranda
Revista BRAGANTIA Vol. 59 Núm. 2 (páxs. 227 ata 234)

Development of anthropometic ecuation to estimate visceral fat in obese patients

Autores/as María Ángeles Bouza Prego, Diego Bellido Guerrero, Gómez, Antonio, Luis de Beccerrea
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY Vol. 24 Núm. 1 (páxs. 543 ata 543)

An Experimental Study on the Exchange Behavior of the Smectite of Cabo de Gata (Almería, Spain): FEBEX Bentonite

Autores/as Pablo Carretero Seijas, F. Javier Huertas, Jorge Delgado Martín, Francisco Javier Samper Calvete, José Liñares-Blanco
Revista JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Filtración hacia túneles en medios fracturados: Simulación dinámica del avance de la excavación

Autores/as Huguet, R, Francisco Javier Samper Calvete, Rubén Juanes Silva
Revista REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS Núm. 3397 (páxs. 33 ata 49)

Filtración hacia túneles en medios fracturados: Simulación dinámica del avance de la excavación

Autores/as Huguet, R, Francisco Javier Samper Calvete, Rubén Juanes Silva
Revista REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS Vol. 3397 Núm. 4 (páxs. 33 ata 49)

Una formulación general y eficiente de fracturas y condiciones de contorno en el M.E.F.: I. Aspectos teóricos

Autores/as Rubén Juanes Silva, Francisco Javier Samper Calvete
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CÁLCULO Y DISEÑO EN INGENIERÍA Vol. 16 Núm. 4 (páxs. 471 ata 491)

Simulación de procesos geoquímicos inducidos por el calor y la radiación en la arcilla de Boom (Bélgica)

Autores/as Luis Montenegro, Ana Vázquez, Jordi Delgado, Javier Samper
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 25 (páxs. 235 ata 238)

Procesos geoquímicos inducidos por el efecto combinado del calor y la hidratación de bentonitas compactadas

Autores/as Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Francisco Javier Samper Calvete, Luis Montenegro Pérez, Jorge Delgado Martín, Ana Vázquez
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 25 Núm. - (páxs. 239 ata 242)

Desarrollo de una ecuación antropométrica para estimar la grasa visceral en obesos

Autores/as Gómez, Antonio
Revista ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN Vol. 47 Núm. 1 (páxs. 17 ata 17)

Desarrollo de na ecuación antropométrica para estimar la grasa Visceral en obesos

Autores/as Diego Bellido Guerrero, Jose Angel Carreira Montes, María Ángeles Bouza Prego, Gómez, Antonio, Luis de Beccerrea
Revista ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN Vol. 47 Núm. 1 (páxs. 17 ata 17)

The effect of cultivation on the spatial variability of selected Properties of an umbric horizon

Autores/as Antonio Paz González, S. Vieira, Taboada-Castro, MT
Revista GEODERMA Vol. 97 Núm. - (páxs. 273 ata 292)

Levels of heavy metals (Co, Cu, Cr, Ni, Pb and Zn) in agricultural Soils of northwest Spain

Autores/as Antonio Paz González, Taboada-Castro, MT
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 31 Núm. - (páxs. 1773 ata 1783)

Nutrient variability from point sampling on 2 meter grid cultivated and adjacent forest land

Autores/as Taboada-Castro, MT, Diéguez, A, Belén López, Antonio Paz González
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 31 Núm. 11 (páxs. 2135 ata 2146)

Comparison of conventional water testing methods with Ion-Selective Electrodes Technique for NO3-, Cl-, Ca2+, k+ and Na+

Autores/as Taboada-Castro, MT, Diéguez, A, Mª Belén Lòpez Mosquera, Antonio Paz González
Revista COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS Vol. 31 Núm. 11 (páxs. 1993 ata 2005)

CORE2D A Code for non-isothermal water flow and reactive solute transport users manual version 2.

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín, Luis Montenegro Pérez
Revista ENRESA. PUBLICACIÓN TÉCNICA 01/2001 Núm. - (páxs. 134 ata 134)

Coherencia de los modelos de flujo subterráneo y los modelos hidroquímicos de mezcla de aguas: aplicación a la isla de Äspö (Suecia)

Autores/as Huguet, R, Francisco Javier Samper Calvete
Revista BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO Vol. III Núm. 4 (páxs. 27 ata 47)

Kinetic vestigations of the interactions between sodium dodecyl sulfate and the nonionic surfactants CmEn. Electrical conductivity and fluorescence probe measurements

Autores/as Emilia Iglesias Martínez, Luis Montenegro Pérez
Revista Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 1 Núm. 8 (páxs. 4865 ata 4874)

Modeling of non-isothermal multi-component reactive transport in field scale porous media flow systems

Autores/as Tianfu Xu, Javier Samper, Carlos Ayora, Marisol Manzano, Emilio Custodio
Revista JOURNAL OF HYDROLOGY Vol. 214 Núm. 1-4 (páxs. 144 ata 164)
DOI https://doi.org/10.1016/s0022-1694(98)00283-2

Relación entre índices de rugosidad: resultados de dos años de experiencias

Autores/as Marcos Lado Liñares, Diéguez, A, Taboada-Castro, MT
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Núm. 24 (páxs. 141 ata 155)

Índices de rugosidad y estimación del almacenamiento temporal de agua en un terreno de cultivo

Autores/as Eva Vidal Vázquez, Mª Mercedes Taboada Castro
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Núm. 24 (páxs. 89 ata 98)

Teoría fractal y efecto de cambio de escala: aplicación al estudio de la porosidad del suelo

Autores/as José García Vivas Miranda, Silvia Chomiczak, Antonio Paz González
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. - Núm. 24 (páxs. 99 ata 119)

Relación entre índices de rugosidad:tortuosidad,pendiente límite, distancia límite y rugosidad aleatoria.

Autores/as Marcos Lado Liñares, Mª Mercedes Taboada Castro, Diéguez, A
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Núm. 23 (páxs. 151 ata 164)

Conclusiones de la Mesa Redonda sobre las Aguas Subterráneas en el Borrador de la Reforma de la Ley de Aguas

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete, Fermín Villarroya Gil
Revista REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS Núm. 3373 (páxs. 79 ata 80)

Influencia de las características iniciales de la superficie y la precipitación en la dimensión fractal de la superficie del suelo.

Autores/as José Garcia-Vivas Miranda, Antonio Paz González
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Núm. 23 (páxs. 121 ata 136)

Groundwater flow modeling in semiarid evaporitic closed basins

Autores/as J. Samper, M.A. García Vera
Revista HYDROLOGICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 14 Núm. 1-4 (páxs. 69 ata 77)

Predictive numerical modeling of artificial tracers migration in the large-scale (in situ and mock-up) heating and hydration experiments of the FEBEX project

Autores/as Samper, J., Delgado, J., Molinero, J., Juncosa, R.
Revista HYDROLOGICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 14 Núm. 1-4 (páxs. 79 ata 84)

Inverse modeling of groundwater flow in the semiarid evaporitic closed basin of Los Monegros, Spain

Autores/as F.J. Samper-Calvete, M.A. García-Vera
Revista HYDROGEOLOGY JOURNAL Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 33 ata 49)
DOI https://doi.org/10.1007/s100400050132

Applications of numerical models of coupled groundwater flow and reactive solute transport in groundwater sytems

Autores/as J. Samper, C. Ayora
Revista HYDROLOGICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 14 Núm. 1-4 (páxs. 61 ata 67)

Influencia del contenido en materia orgánica sobre las propiedades físicas del suelo.

Autores/as Mª J. Fernández Rueda, Antonio Paz González
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 23 Núm. - (páxs. 101 ata 119)

Evaluación de la recarga por la lluvia mediante balances de agua: Utilización, Calibración e Incertidumbres

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete
Revista BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO Vol. 109 Núm. 4 (páxs. 31 ata 54)

Determination of critical micelle concentration of some surfactants: using three different techniques

Autores/as Emilia Iglesias Martínez, Aurora Fernández López, Ana Domínguez López, Luis Montenegro Pérez
Revista JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Study of microclimatic conditions inside the Dombate Dolmen

Autores/as Benita Silva Hermo, Teresa Rivas Brea, Beatríz Prieto Lamas, Antonio Paz González
Revista MONTAJES E INSTALACIONES Vol. 10 Núm. - (páxs. 112 ata 115)

Incorporación de Procesos Radiactivos en Códigos Numéricos de Transporte reactivo para su Aplicación a la Evaluación del Comportamiento de un Almacenamiento Geológico Profundo.

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Rubén Juanes Silva, Luis Montenegro Pérez, Pablo Carretero Seijas, Jorge Delgado Martín, J. Molinero
Revista NUCLEAR ESPAÑA Vol. - Núm. 168 (páxs. 36 ata 36)

Modelización del Efecto de la Radiación y el Calentamiento en Arcillas: Aplicación al Experimento CERBERUS de la Arcilla de Mol

Autores/as Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Luis Montenegro Pérez, Vicente Navarro Gamir, Francisco Javier Samper Calvete, J- Molinero, Jorge Delgado Martín
Revista NUCLEAR ESPAÑA Vol. - Núm. 168 (páxs. 36 ata 36)

Un Modelo Numérico Tridimensional de Flujo de Agua y Transporte de Solutos y de Calor en Medios Porosos Fracturados.

Autores/as Rubén Juanes Silva, Francisco Javier Samper Calvete, J. Molinero
Revista NUCLEAR ESPAÑA Vol. - Núm. 168 (páxs. 36 ata 36)

Modelización Numérica del Flujo y Transporte Reactivo a Través de Bentonitas Compactadas: Aplicación al Proyecto FEBEX

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete, Jorge Delgado Martín, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, J. Molinero
Revista NUCLEAR ESPAÑA Vol. - Núm. 168 (páxs. 36 ata 36)

Analisi statistiche multivariate di parametri idrochimici del bacino del T. Stirone

Autores/as L. Guadagnini, J. Samper
Revista Quaderni di Geologia Applicata Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 59 ata 74)

Compacidad de los suelos desarrollados sobre sedimentos terciario-cuaternarios en Terra Cha (Lugo)

Autores/as Antonio Paz González, X. Neira Seijo, E. Benito Rueda
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 22 Núm. - (páxs. 15 ata 25)

Relación entre textura, pH, materia orgánica y complejo de cambio en el horizonte superior de un suelo sobre serpentinas

Autores/as Antonio Paz González, Taboada-Castro, MT, Mª José Gómez Suarez
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. 22 Núm. - (páxs. 5 ata 14)

Basicity of amides in aqueous micellar solutions of sds. Their influence on micellar structure.

Autores/as Luis Montenegro Pérez, E. Iglesias
Revista JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS II Vol. 92 Núm. 7 (páxs. 1205 ata 1212)

Análisis geoestadístico de las propiedades generales de un suelo de cultivo

Autores/as Antonio Paz González, Taboada-Castro, MT, Mª José Gómez Suarez
Revista INVESTIGACIÓN AGRARIA. PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN VEGETALES Vol. - Núm. 11 (páxs. 143 ata 172)

Extracción selectiva de Pb, Ni y Cd en un suelo no contaminado en relación con la heterogeneidad del mismo

Autores/as Taboada-Castro, MT, Antonio Paz González
Revista GEOGACETA Vol. - Núm. 20 (páxs. 1120 ata 1122)

Medida del microrrelieve del suelo y estimación de la retención hídrica en depresiones de la superficie

Autores/as Antonio Paz González, Taboada-Castro, MT
Revista Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe Vol. - Núm. 21 (páxs. 829 ata 841)

Geología e hidrogeología de la zona endorreica de Bujaraloz-Sástago (Monegros, provincias de Zaragoza y Huesca)

Autores/as M. Salvany, M.A. García Vera, J. Samper
Revista ACTA GEOLOGICA HISPANICA Vol. 30 Núm. 4

Eficacia del riego valorado a partir de técnicas "in situ": humidimetría de neutrones, gravimetrías y tensiometría

Autores/as X. Neira Seijo, Antonio Paz González
Revista RIEGOS Y DRENAJES XXI Vol. - Núm. 88 (páxs. 31 ata 37)

Modelización del transporte reactivo: aplicación a la dedolomitización

Autores/as C. Ayora, C. Taberner, J. Samper
Revista ESTUDIOS GEOLÓGICOS Vol. 50 (páxs. 397 ata 410)

Acoplamiento de modelos de transporte de solutos y modelos de reacciones químicas

Autores/as J. Samper, C. Ayora
Revista ESTUDIOS GEOLÓGICOS Vol. 49 Núm. 3-4 (páxs. 233 ata 251)

Analysis of Steady-State Flow To Multiscreened Wells Under Natural Vertical Flow Conditions

Autores/as F.J. Samper, M.R. Llamas, G. Galarza, J. Cruces de Abia
Revista HYDROGEOLOGY JOURNAL Vol. 1 Núm. 3 (páxs. 47 ata 55)

Estimación de la descarga subterránea en zonas salinas mediante balance de masas: Aplicación al Arroyo de La Valcuerna (Huesca)

Autores/as M.A. García Vera, J. Samper, R. Poncela
Revista HIDROGEOLOGÍA Vol. 7 (páxs. 31 ata 51)

Interpretación de niveles piezométicos en zonas sobreexplotadas poco permeables

Autores/as F.J. Samper, G. Galarza, J. Carrera, J. Cruces de Abia, R. Llamas
Revista HIDROGEOLOGÍA Vol. 6 (páxs. 75 ata 89)

Estimation of Spatial Covariance Structures by Adjoint State Maximum Likelihood Cross Validation: 3. Application to Hydrochemical and Isotopic Data

Autores/as F. Javier Samper, Shlomo P. Neuman
Revista WATER RESOURCES RESEARCH Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 373 ata 384)
DOI https://doi.org/10.1029/wr025i003p00373

Estimation of Spatial Covariance Structures by Adjoint State Maximum Likelihood Cross Validation: 2. Synthetic Experiments

Autores/as F. Javier Samper, Shlomo P. Neuman
Revista WATER RESOURCES RESEARCH Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 363 ata 371)
DOI https://doi.org/10.1029/wr025i003p00363

Estimation of Spatial Covariance Structures by Adjoint State Maximum Likelihood Cross Validation: 1. Theory

Autores/as F. Javier Samper, Shlomo P. Neuman
Revista WATER RESOURCES RESEARCH Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 351 ata 362)
DOI https://doi.org/10.1029/wr025i003p00351

Reply to comments by G. Gambolati and G. Galeati on "Analysis of Noninstrinsic Spatial Variability by Residual Kriging with Applications to Groundwater Levels"

Autores/as S.P. Neuman, F.J. Samper, M. Hernández
Revista MATHEMATICAL GEOLOGY Vol. 19 (páxs. 259 ata 266)

Diagnóstico de la gestión de los residuos en los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia)

Autores/as Jose Anta Álvarez, Jorge Maceiras Gómez, Acacia Naves García-Rendueles
Editorial Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-836-4

Estudios en la Zona No Saturada. Vol. XV

Editores Francisco Javier Samper Calvete, Antonio Paz González, Jorge Dafonte Dafonte, Eva Vidal Vazquez
Editorial Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-821-0

An Introduction to Sewer Network Design Using SWMM

Autores/as Anta, J., Naves, J., A. Naves
Editorial Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-790-9

X CONGRESO SOBRE USO Y MANEJO DEL SUELO

Editores Aitor García Tomillo, Marcos Lado Liñares, Eva Vidal Vázquez, Antonio Paz González
Editorial servicio de publicaciones universidad de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-791-6

Introducción al cálculo de redes de saneamiento con SWMM

Autores/as Jose Anta Álvarez, Acacia Naves García-Rendueles, Juan Naves García-Rendueles
Editorial Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-733-6

XL Jornadas de Automática: libro de actas: Ferrol, 4-6 de septiembre de 2019

Editores Calvo-Rolle, José Luis, Casteleiro-Roca, José-Luis, Fernández-Ibáñez, Isabel, Fontenla-Romero, Óscar, Jove, Esteban, Leira-Rejas, Alberto J., López Vázquez, José Antonio, Loureiro, Vanesa, Meizoso-López, María-Carmen, Pérez Castelo, Francisco Javier, Piñón-Pazos, A., Quintián, Héctor, Rivas Rodríguez, Juan Manuel, Rodríguez Gómez, Benigno Antonio, Vega-Vega, Rafael
Editorial Universidade da Coruña - Servizo de Publicacións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-716-9

VIII Congreso sobre Uso y Manejo del Suelo (UMS 2018). Gestión Sostenible de Suelos y Aguas

Editores Aitor García Tomillo, Eva Vidal Vázquez, Marcos Lado Liñares, Rosane da Silva Dias, José Manuel Mirás Avalos, Antonio Paz González
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-684-1

Subsurface Environmental Simulation Benchmarking Workshop V. A Coruña (Spain) October 13th-15th, 2016

Editores J. Samper, L. Montenegro, A. Naves
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-617-5468-7

PEDOFRACT VIII - International Workshop on Soil Structure and Function at the Changing Planet: Scaling and Modelling

Editores Miguel Ángel Martín Martín, Fernando San José Martínez, Antonio Paz González, Marcos Lado Liñares, Eva Vidal Vázquez
Editorial Universidad Politécnica de Madrid, ()
ISBN 978-84-9749-623-0

O Uso da Agricultura de Precisão para a Sustentabilidade e Qualidade Ambiental. UMS 2014 - VI Congresso sobre Uso e Manejo do Solo

Editores Glecio Machado Siqueira, Ênio Farias França e Silva, Antonio Paz González, Abelardo Antônio de Assunção Montenegro
Editorial Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife (Brasil)
ISBN 978-84-9749-584-4

Bases para la conservación de suelos aguas en la cuenca del Río Paraná

Editorial Impresos S.A., Santa Fé (Argentina)
ISBN 987-05-1102-3

VII Jornadas de Investigación en la Zona no Saturada del Suelo ZNS'05

Editores F. Javier Samper Calvete, Antonio Paz González
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-171-8

II Jornadas sobre Agricultura de Precisión-Resumen de Congreso

Editorial Tórculo, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-119-X

I Jornadas sobre agricultura de precisión. Resúmenes

Autores/as Taboada-Castro, MT, Antonio Paz González, Raquel Caridad Cancela, Eva Vidal Vázquez, Montserrat Ulloa Guitián, José Manuel Mirás Avalos, Octavio Enrique Ingaramo, Mª Mercedes Taboada Castro
Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-034-7

Avances sobre el estudio de la Erosión Hídrica II.

Editorial UDC, (España)
ISBN 84-95322-87-0

Resúmenes del III Congreso sobre Erosión Hídrica.

Editorial UDC, (España)
ISBN 84-95322-98-6

Las Aguas Subterráneas en el Noroeste de la Península Ibérica. Textos de las jornadas, mesa redonda y comunicaciones, A Coruña, 3-6 de julio de 2000

Editores J. Samper, T. Leitao, L. Ribeiro, L. Fernández
Editorial Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Madrid (España)
ISBN 84-7840-418-X

Resúmenes del II Congreso sobre Erosión Hidríca

Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-95322-60-9

CORED2D: A Code for non-isothemal water flow and reactive solute transport. User Manual Version 2

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete, Ricardo Antonio Juncosa Rivera, Jorge Delgado Martín, Luis Montenegro Pérez
Editorial Enresa, Madrid (España)
ISBN 1134-380X

La contaminación de las aguas subterráneas: un problema pendiente (Textos de las Jornadas celebradas en Valencia en junio 1998)

Editores J. Samper, Sahuquillo-Martínez A, J.E. Capilla, J.J. Gómez Hernández
Editorial Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Madrid (España)
ISBN 84-7840-364-7

Las Aguas Subterráneas en el Libro Blanco del Agua en España (Actas de las Jornadas celebradas en Madrid. Mayo 1999)

Editores J. Samper, M.R. Llamas
Editorial Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Grupo Español), Madrid (España)
ISBN 84-920529-5-3

Libro de resúmenes del Primer Congreso sobre Erosión Hídrica

Editorial Servicio Publicaciones Univ. La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95322-23-4

Avances sobre el estudio de la erosión hídrica

Editorial Serv. Publicaciones Univ. La Coruña, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-89694-34-6-1

Numerical Modelling of Hydrodynamic Systems

Editorial Universidad de Zaragoza, Zaragoza (España)
ISBN 84-699-0974-6

La Evaluación de la Recarga a los Acuíferos en la Planificación Hidrológica

Editores E. Custodio, M.R. Llamas, J. Samper
Editorial Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Madrid (España)
ISBN 84-7840-292-6

Geoestadística: Aplicaciones a la Hidrología Subterránea

Autores/as F. Javier Samper Calvete, Jesús Carrera Ramírez
Editorial Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE), Barcelona (España)
ISBN 84-404-6045-7

Galicia-As traídas ao carón da ría

Autores/as Acacia Naves García-Rendueles,Eva Álvarez Expósito
Libro Hidrogeodía: Una experiencia de divulgación de las aguas subterráneas en España
Edita Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Grupo Español).
ISBN: 2952-0568
Páxinas Dende a 77 ata a 83

3D relative differences of soil water content over a crop cycle in a rainfed vineyard with two varieties and homogeneous ground conditions

Autores/as M. López-Vicente,L. Pereira-Rodríguez,A. García-Tomillo,C.E. Corredoira-López,A. Paz-González
Libro Extreme viticulture: from a cultural landscape to an economic and environmental sustainability (Book of Proceedings of the VII International Congress of Mountain and Steep Slopes Viticulture)
Edita Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).
ISBN: 978-989-704-471-7
Páxinas Dende a 213 ata a 218

Rural Water Supplies in Galicia

Autores/as Acacia Naves,Javier Samper,Bruno Pisani
Libro Advances in Geoethics and Groundwater Management : Theory and Practice for a Sustainable Development
Edita Spriger.
ISBN: 978-3-030-59319-3
Páxinas Dende a 137 ata a 140

Estudios hidrológicos y modelos de mezcla de aguas para el estudio del drenaje ácido del terraplén del Aparral en la autovía AG-64

Autores/as J. Samper,A. Naves,L. Montenegro,B. Pisani,H. Dopico,M. Arias,J. Dafonte
Libro Estudios en la Zona No Saturada. Vol. XV
Edita Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-821-0
Páxinas Dende a 131 ata a 138

Chapter 13 - Measuring soil erosion and sediment connectivity at distinct scales

Autores/as Manuel López-Vicente,Gema Guzmán
Libro Precipitation: Earth Surface Responses and Processes
Edita Elsevier.
ISBN: 978-0-12-822699-5
Páxinas Dende a 287 ata a 326

Continuous and discrete adjoint state formulations of conservative and reactive solute transport in porous media

Autores/as A.C. Samper,J. Samper,A. Mon,C. Yang,F. Lentijo
Libro Estudios en la Zona No Saturada. Vol. XV
Edita Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-821-0
Páxinas Dende a 237 ata a 245

Numerical models of laboratory steel corrosion tests in contact with compacted bentonite

Autores/as F.J. Samper,L. Montenegro,A. Mon,E. García
Libro Estudios en la Zona No Saturada. Vol. XV
Edita Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-821-0
Páxinas Dende a 247 ata a 254

Modelos de flujo y transporte de solutos en las gravas del aluvial del río Gállego en el entorno del vertedero de Sardas (Sabiñánigo, Huesca)

Autores/as J. Samper,B. Sobral,A. Mon,B. Pisani,L. Montenegro,J. Guadaño,J. Gómez
Libro Estudios en la Zona No Saturada. Vol. XV
Edita Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-821-0
Páxinas Dende a 103 ata a 111

O hidroxeodía en Galicia

Autores/as Acacia Naves García-Rendueles,Javier Samper Calvete
Libro Contextos universitarios transformadores: boas prácticas no marco dos GID. IV Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-775-6
Páxinas Dende a 359 ata a 372

Biochar Application for Mine Land Reclamation: Metal Mining

Autores/as Gabriel Gascó,Eliana Cárdenas-Aguiar,Jorge Paz-Ferreiro,Ana Méndez
Libro Biochar as a Renewable-Based Material
Edita World Scientific Publishing Co Pte Ltd.
ISBN: 978-1-78634-896-8
Páxinas Dende a 105 ata a 129

Aptitud enológica de variedades de vid cultivadas en zonas de montaña

Autores/as María Sánchez-Monfort,Pilar Gracia,Ernest Guasch,Manuel López-Vicente,Juan José Irigoyen,Yolanda Gogorcena
Libro 34ª Reunión del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología
Edita Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
ISBN: M-5822-2020
Páxinas Dende a 167 ata a 174

Uso das rúbricas de avaliación, a avaliación entre pares e a autoavaliación para mellorar as competencias do alumno

Autores/as Acacia Naves García-Rendueles
Libro Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-712-1
Páxinas Dende a 291 ata a 300

Coordinación entre docencia e investigación, para la mejora de la comprensión de procesos y la motivación de los estudiantes de ingeniería, y la colaboración entre docentes, para reducir el esfuerzo en innovación

Autores/as Juan Naves García-Rendueles,Acacia Naves García-Rendueles,Jose Anta Álvarez
Libro Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-712-1
Páxinas Dende a 469 ata a 478

Réplica adaptada dunha metodoloxía activa desenvolvida na UDC noutras titulacións e Universidades mediante a colaboración entre docentes

Autores/as Acacia Naves García-Rendueles,Isabel Margarida Antunes,Javier Samper Calvete
Libro Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-712-1
Páxinas Dende a 548 ata a 551

Dificultades observadas en la adaptación de las titulaciones Náuticas al EEES

Autores/as Rosa Mary de la Campa Portela,Gómez, Antonio,Rebeca Bouzón Otero,Alsira Salgado Don
Libro INVESTIGACIONES EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO ACTUAL
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-16-8
Páxinas Dende a 691 ata a 696

Water Erosion from Agricultural Land under Atlantic Climate

Autores/as Montserrat Valcárcel,Antonio Paz González,Jorge Dafonte,José Manuel Mirás-Avalos,Jorge Paz-Ferreiro,Ildegardis Bertol,Eva Vidal Vázquez
Libro Soil Erosion Issues in Agriculture
Edita InTech.
ISBN: 978-953-307-435-1
Páxinas Dende a 41 ata a 58

CORE2D V4: A Code for Water Flow, Heat and Solute Transport, Geochemical Reactions, and Microbial Processes

Autores/as J. Samper,L. Zheng,L. Montenegro,T. Xu,Z. Dai,G. Zhang,C. Lu,S. Moreira
Libro Groundwater Reactive Transport Models
Edita Bentham Science Publishers.
ISBN: 978-1-60805-525-8
Páxinas Dende a 161 ata a 186

Avances en la estimación de la recarga a los acuíferos

Autores/as Javier Samper Calvete
Libro Cuatro décadas de investigación y formación en aguas subterráneas. Libro homenaje al Profesor Emilio Custodio
Edita Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Grupo Español).
ISBN: 978-84-938046-1-9
Páxinas Dende a 361 ata a 372

La incorporación de la mujer en los ámbitos docentes y profesional de la Marina Mercante Española: metas alcanzadas y retos pendientes

Autores/as Rosa Mary de la Campa Portela,María Ángeles Bouza Prego,Gómez, Antonio
Libro Aspectos laborales y de seguridad social de las mujeres en el sector marítimo
Vol. - Edita Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
ISBN: 978-84-457-3093-5
Páxinas Dende a 121 ata a 195

On Geostatistical Analysis of Rainfall Using Data from Boundary Sites

Autores/as José Manuel Mirás Avalos,Patricia Sande Fouz,Eva Vidal Vázquez
Libro geoENV VII- Geostatistics for Environmental Applications
Edita springer.
ISBN: 978-90-481-2321-6
Páxinas Dende a 53 ata a 63

Temporal geostatistical analysis of N2O fluxes from differently treated soils

Autores/as José Manuel Mirás Avalos,A. Furon,C. Wagner-Riddle,Antonio Paz González
Libro geoENV VI - GEOSTATISTICS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS
Vol. - Edita Springer.
ISBN: 978-1-4020-6447-0
Páxinas Dende a 361 ata a 371

Improving the areal estimation of rainfall in Galicia (NW Spain) using digital elevation information

Autores/as José Manuel Mirás Avalos,Antonio Paz González
Libro geoENV VI - GEOSTATISTICS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS
Vol. - Edita Springer.
ISBN: 978-1-4020-6447-0
Páxinas Dende a 263 ata a 273

Contenido en Cu y Zn de los horizontes superficiales de suelos dedicados a monte y cultivo en la cuenca del Río Valiñas

Autores/as Patricia Sande Fouz,José Manuel Mirás Avalos,Antonio Paz González
Libro Tendencias Actuales de la Ciencia del Suelo.
Vol. - Edita Universidad de Sevilla.
ISBN: 978-84-690-4129-1
Páxinas Dende a 729 ata a 737

Using hydrological models and Geographic Information Systems for water resources evaluation: GIS-VISUAL-BALAN and its application to Atlantic basins in Spain (Valiñas) and Portugal (Serra da Estrela)

Autores/as Javier Samper,Miguel Ángel García Vera,Bruno Pisani,Diego Alvares,Jorge Espinha Marques,Alberto Varela,José Ángel Losada
Libro Water in Celtic Countries: Quantity, Quality and Climate Variability
Edita International Association of Hydrological Sciences (IAHS).
ISBN: 978-1-901502-88-6
Páxinas Dende a 259 ata a 266

Efecto de la adición de purín sobre el fósforo disponible determinado mediante tres métodos

Autores/as Eva Vidal Vázquez,Cleide A. de Abreu,Fernando Souto Jorge,Jorge Dafonte Dafonte
Libro Tendencias Actuales de la Ciencia del Suelo.
Vol. - Edita Universidad de Sevilla.
ISBN: 978-84-690-4129-1
Páxinas Dende a 482 ata a 489

Efecto de los restos vegetales sobre el comportamiento hidrológico y la pérdida de suelo en un horizonte de laboreo susceptible al encostrado

Autores/as José Manuel Mirás Avalos,Antonio Paz González,Patricia Sande Fouz,Eva Vidal Vázquez,Ildegardis Bertol
Libro Tendencias Actuales de la Ciencia del Suelo.
Vol. - Edita Universidad de Sevilla.
ISBN: 978-84-690-4129-1
Páxinas Dende a 66 ata a 73

Estabilidad de los agregados de un suelo de cultivo con dosis crecientes de residuos orgánicos líquidos

Autores/as Eva Vidal Vázquez,José Manuel Mirás Avalos,Ildegardis Bertol,Fernando Souto Jorge
Libro Tendencias Actuales de la Ciencia del Suelo.
Vol. - Edita Universidad de Sevilla.
ISBN: 978-84-690-4129-1
Páxinas Dende a 88 ata a 96

Teores de fósforo e potásssio nos diferentes tamanhos de sedimentos transportados pela enxurrada influenciada pelo cultivo e manejo do solo

Autores/as Ildegardis Bertol,Antonio Paz González,Eva Vidal Vázquez
Libro Tendencias Actuales de la Ciencia del Suelo.
Vol. - Edita Universidad de Sevilla.
ISBN: 978-84-690-4129-1
Páxinas Dende a 402 ata a 408

Xestión e Usos das Augas Subterráneas: Situación e Perspectivas en Galiza

Autores/as Javier Samper
Libro O tempo dos ríos
Edita Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
ISBN: 84-9749-207-2
Páxinas Dende a 46 ata a 65

Testing coupled thermo-hydro-geochemical models with geochemical data from FEBEX in situ test

Autores/as J. Samper,L. Zheng,L. Montenegro,A. Vázquez,A.M. Fernández,P. Rivas
Libro Advances in Understanding Engineered Clay Barriers
Edita Balkema.
ISBN: 04-1536-544-9
Páxinas Dende a 565 ata a 576

Direct and inverse modelling of multicomponent reactive transport in single and dual porosity media

Autores/as J. Samper,L. Zheng,L. Montenegro,A.M. Fernández,P. Rivas,Z. Dai
Libro Advances in Understanding Engineered Clay Barriers
Edita Balkema.
ISBN: 04-1536-544-9
Páxinas Dende a 493 ata a 503

Inverse hydrochemical modelling of aqueous extract experiments for the estimation of bentonite pore water chemistry

Autores/as J. Samper,A. Vázquez,L. Montenegro
Libro Advances in Understanding Engineered Clay Barriers
Edita Balkema.
ISBN: 04-1536-544-9
Páxinas Dende a 553 ata a 563

Intensive use of groundwater in the European Union Water Framework Directive

Autores/as J. Samper
Libro Groundwater Intensive Use: IAH Selected Papers on Hydrogeology 7
Edita A.A. Balkema Publishers.
ISBN: 04-1536-444-2
Páxinas Dende a 93 ata a 104

Reactive solute transport mechanisms in nonisothermal unsaturated compacted clays

Autores/as J. Samper,L. Zheng,J. Molinero,L. Montenegro,A.M. Fernández,P. Rivas
Libro Advances in Understanding Engineered Clay Barriers
Edita Balkema.
ISBN: 04-1536-544-9
Páxinas Dende a 525 ata a 533

Modelos de transporte reactivo

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete,Huguet, R,Luis Montenegro Pérez
Libro Geoestadística y modelos matemáticos en hidrología
Vol. - Edita Jorge Mateu e I.M..
ISBN: 84-8021-417-1
Páxinas Dende a 213 ata a 261

Aguas subterráneas e medio ambiente en Galicia

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete
Libro Reflexiones sobre el medio ambiente en Galicia
Vol. - Edita Consellería de Medio Ambiente- Centro de Desenvolvemento Sostible- Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-3652-5
Páxinas Dende a 253 ata a 274

Mapping crop yield in small agricultural plots

Autores/as Sidney Rosa Vieira,S.C. Falci Dechen,Isabella Clerici De María,Eva vidal Vázquez,Antonio Paz González
Libro I Jornadas sobre agricultura de precisión. Resúmenes
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-9749-034-7
Páxinas Dende a 22 ata a 28

Predicción espacial de elementos geoquímicos en un suelo del noroeste de la provincia de A Coruña

Autores/as Antonio Paz González,Antonio Orozco González
Libro I Jornadas sobre agricultura de precisión. Resúmenes
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-9749-034-7
Páxinas Dende a 89 ata a 89

Caracterización de la variabilidad espacial del contenido en elementos nutritivos mediante el método de la distancia inversa y técnicas geoestadísticas.

Autores/as Raquel Caridad Cancela,Cleide Aparecida de Abreu,Antonio Paz González
Libro I Jornadas sobre agricultura de precisión. Resúmenes
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-9749-034-7
Páxinas Dende a 41 ata a 41

Interpolación mediante krigeado puntual, krigeado por bloques y simulación de algunas propiedades del suelo a escala de pequeña cuenca agrícula.

Autores/as Montserrat Ulloa Guntían,Antonio Paz González
Libro I Jornadas sobre agricultura de precisión. Resúmenes
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-9749-034-7
Páxinas Dende a 42 ata a 47

Influence of long-term cultivation on soil physical propierties and compactión of an umbric horizon

Autores/as Antonio Paz González
Libro Sustainable Land Management Enviromental Protection. A Soil Physical Approach.
Vol. - Edita Catena Verlag.
ISBN: 3-923381-48-4
Páxinas Dende a 387 ata a 396

Notes for soil conservation history in Sao Paulo (Brasil)

Autores/as Sidney Rosa Vieira,Antonio Paz González,Mónica Cacheiro Pose
Libro Man and soil at the Third Millenium
Vol. - Edita Geoforma Edicciones.
ISBN: 84-87779-45-X
Páxinas Dende a 353 ata a 365

Taking into account the effect of tillage runoff direction and its importance for erosión modeling

Autores/as Antonio Paz González,Montserrat Valcarcel Armesto,Mónica Cacheiro Pose,Jorge Dafonte Dafonte
Libro Man and soil at the Third Millenium
Vol. - Edita Geoforma Edicciones.
ISBN: 84-87779-45-X
Páxinas Dende a 1207 ata a 1218

Fractal models for the description of soil surface roughness

Autores/as Antonio Paz González,José García Vivas Miranda
Libro Man and soil at the Third Millenium
Vol. - Edita Geoforma Edicciones.
ISBN: 84-87779-45-X
Páxinas Dende a 2099 ata a 2112

Phosphorus expot mediterranean catchments

Autores/as Antonio Paz González
Libro Difuse phosphorus losses at the catchment scale
Vol. - Edita Alterra.
ISBN: nodef-0223
Páxinas Dende a 32 ata a 34

Variabilidad espacial de la resistencia mecánica del suelo a dos profundidades

Autores/as Mª J. Fernández Rueda,Antonio Paz González
Libro I Jornadas sobre agricultura de precisión. Resúmenes
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-9749-034-7
Páxinas Dende a 58 ata a 0

Dependencia espacial de la resistencia mecánica medida con penetrómetro a escala de cuenca.

Autores/as Mª J. Fernández Rueda,Marlene Cristina Alves,Antonio Paz González
Libro I Jornadas sobre agricultura de precisión. Resúmenes
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-9749-034-7
Páxinas Dende a 65 ata a 65

Dependencia espacial de datos de microrrelieve medidos en un ferralsol bajo seis tipos de laboreo diferentes

Autores/as Eva vidal Vázquez,Antonio Paz González,Isabella Clerici De María
Libro I Jornadas sobre agricultura de precisión. Resúmenes
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-9749-034-7
Páxinas Dende a 73 ata a 74

Simulación condicional aplicada al estudio de la variabilidad Espacial de metales pesados

Autores/as Alberto López Candia,Antonio Paz González
Libro I Jornadas sobre agricultura de precisión. Resúmenes
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-9749-034-7
Páxinas Dende a 87 ata a 0

Variabilidad espacial de la radiación solar en Galicia

Autores/as Antonio Paz González,Antonio Orozco González
Libro I Jornadas sobre agricultura de precisión. Resúmenes
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-9749-034-7
Páxinas Dende a 88 ata a 88

Multimedia System Proposal to Support Maritime-Technical English Teaching

Autores/as Gómez, Antonio
Libro Maritime Transport
Vol. - ISBN: 84-7653-769-4
Páxinas Dende a 465 ata a 474

¿por qué es reprobable el plan hidrológico nacional?

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete
Libro El plan hidrológico nacional a debate
Vol. - Edita Bakeaz.
ISBN: 84-88949-44-8
Páxinas Dende a 165 ata a 168

El plan hidrológico nacional: la calidad y la contaminación de las aguas subterráneas

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete
Libro Las aguas subterráneas en el plan hidrológico nacional
Vol. - Edita V.Iribar, J.Grima,X.Sánchez.
ISBN: 84-7114-972-9
Páxinas Dende a 79 ata a 87

Efectos térmicos en el transporte reactivo: Verificación del código CORE2D y aplicación al experimento CERBERUS

Autores/as Luis Montenegro Pérez,Guoxinag Zhang,Jorge Delgado Martín,Francisco Javier Samper Calvete
Libro Las caras del agua subterránea
Vol. - Edita Edicicones UPC.
ISBN: 84-7840-427-9
Páxinas Dende a 145 ata a 152

Ion exchange behavior of the FEBEX bentonite. 1. Na/K, Na/Mg and Na/Ca experimental exchange isotherms

Autores/as F. Javier Huertas,Pablo Carretero Seijas,Jorge Delgado Martín,José Liñares-Blanco,Francisco Javier Samper Calvete
Libro Materials research society sumposium proceedings volume 663
Vol. - Edita Materials Research Society.
ISBN: 1-55899-598-6
Páxinas Dende a 1 ata a 8

Coupled thermo-hydro-geochemical models of engineered barried systems. The FEBEX project

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Jorge Delgado Martín
Libro Materials research society sumposium proceedings volume 663
Vol. - Edita Materials Research Society.
ISBN: 1-55899-598-6
Páxinas Dende a 1 ata a 0

Modelos acoplados termo-hidro-geoquímicos: códigos de la serie core (CORE2D, VISUAL-CORE, FADES-CORE.INVERSE-CORE, BIO-CORE)

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Jorge Delgado Martín,Luis Montenegro Pérez,Vicente Navarro Gamir,Huguet, R,Z. Dai,Guoxinag Zhang
Libro Testing and validation of numerical models of groundwater flow, solute transport and chemical reactions in fractured granites: a quantitative study of the hydrogeological and hydrochemical impact produced by the construction of the ÄSPÖ underground
Vol. - Edita Enresa.
ISBN: 1134-380-X
Páxinas Dende a 175 ata a 193

Relación entre la facies de la superficie de los suelos agrícolas y la formación de escorrentía en la zona del Complejo de Órdenes.

Autores/as Antonio Paz González,Mª Mercedes Taboada Castro
Libro Avances sobre el estudio de la Erosión Hídrica II.
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-95322-87-0
Páxinas Dende a 51 ata a 73

Medidas de microrrelieve e índices de rugosidad: resultados de la Campaña 1998-1999.

Autores/as Antonio Paz González,Eva Vidal Vázquez,Mª Mercedes Taboada Castro
Libro Avances sobre el estudio de la Erosión Hídrica II.
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-95322-87-0
Páxinas Dende a 75 ata a 98

Análisis de la variabilidad espacio-temporal de la erosión en una ladera mediante modelos numéricos del terreno.

Autores/as Antonio Paz González,Taboada-Castro, MT,Montserrat Valcarcel Armesto,Mª Mercedes Taboada Castro,Mónica Cacheiro Pose
Libro Avances sobre el estudio de la Erosión Hídrica II.
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-95322-87-0
Páxinas Dende a 99 ata a 126

CD-Rom para almacenar información de la evolución de la superficie de suelos de cultivo.

Autores/as Mª Mercedes Taboada Castro,José García Vivas Miranda,Antonio Paz González
Libro Avances sobre el estudio de la Erosión Hídrica II.
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-95322-87-0
Páxinas Dende a 127 ata a 141

Variaciones en los niveles de nitrógeno en aguas superficiales como consecuencia de los cambios de uso del suelo.

Autores/as Taboada-Castro, MT,Diéguez, A,Antonio Paz González,Mª Belén Lòpez Mosquera,Mª Mercedes Taboada Castro,Jorge Dafonte Dafonte
Libro Avances sobre el estudio de la Erosión Hídrica II.
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-95322-87-0
Páxinas Dende a 163 ata a 176

Spatial variability of heavy metals in an agricultural catchment In Galicia, Spain.

Autores/as Antonio Paz González,Cleide Aparecida de Abreu,S. Vieira,Montserrat Ulloa Guitián
Libro Geoenv3. Geostatistics For Environmental Applications.
Vol. - Edita Kluwer Academic Plublishers.
ISBN: 0-7923-7106-2
Páxinas Dende a 531 ata a 532

La sostenibilidad en los análisis de agroecosistemas irrigados.

Autores/as Antonio Paz González,Luis Pena,Jorge Dafonte Dafonte,Montserrat Valcarcel Armesto,Xan Xosé Neira Seijo
Libro Los regadíos españoles. II Simposio Nacional.
Vol. - Edita Agrícola Española.
ISBN: 84-85441-61-3
Páxinas Dende a 430 ata a 434

Ion exchange behavior of the FEBEX bentonite.2.Batch experiments and geochemical modeling

Autores/as Jorge Delgado Martín,Jimenez De Cisneros,Pablo Carretero Seijas,F. Javier Huertas,Francisco Javier Samper Calvete
Libro Materials research society sumposium proceedings volume 663
Vol. - Edita Materials Research Society.
ISBN: 1-55899-598-6
Páxinas Dende a 1 ata a 8

Modelización hidrogeoquímica de la arcilla FEBEX

Autores/as Ana María Vázquez González,A.M. Fernández,J. Samper,L. Montenegro,P. Rivas,Z.Dai
Libro Las caras del agua subterránea
Vol. - Edita Edicicones UPC.
ISBN: 84-7840-427-9
Páxinas Dende a 183 ata a 189

Chapter 6: Termo-higro-geochemical analyses

Autores/as Pablo Carretero Seijas,Z. Dai,Jorge Delgado Martín,Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Huguet, R,Francisco Javier Samper Calvete
Libro Full-scale engineered barriers experiment for a deep geological repository for high level radiactive waste in cristalline host rock (febex project)
Vol. - Edita European Commission.
ISBN: 92-828-9285-9
Páxinas Dende a 277 ata a 339

Consideraciones Finales.

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete
Libro La contaminación de las aguas subterráneas: un problema pendiente (Textos de las Jornadas celebradas en Valencia en junio 1998)
Vol. - Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-364-7
Páxinas Dende a 617 ata a 621

Prólogo

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete
Libro Las Aguas Subterráneas en el Libro Blanco del Agua en España (Actas de las Jornadas celebradas en Madrid. Mayo 1999)
Vol. - Edita Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Grupo Español).
ISBN: 84-920529-5-3
Páxinas Dende a 7 ata a 9

Numerical Modelling of Hydrodynamic Systems

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete,Tianfu Xu
Libro O Cristo da Tahona
Vol. - Edita Concello de Ferrol.
ISBN: Dep. L.:C-86199
Páxinas Dende a 321 ata a 342

Numerical Models of solute and Heat Transport in Porous Media

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete,Tianfu Xu
Libro Numerical Modelling of Hydrodynamic Systems
Vol. - Edita Universidad de Zaragoza.
ISBN: 84-699-0974-6
Páxinas Dende a 343 ata a 377

Evaluación de las extracciones de aguas subterráneas mediante balances hídricos

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete
Libro Medida y evaluación de las extracciones de agua subterránea
Vol. - Edita Instituto Tecnológico Geominero de España.
ISBN: 84-7840-361-2
Páxinas Dende a 175 ata a 197

Reactive solute transport modeling of thermally- perturbed and irradiated Boom Clay

Autores/as Jorge Delgado Martín,Luis Montenegro Pérez,Francisco Javier Samper Calvete,Ana Vázquez,Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Libro Geochemistry of the Earth's Surface
Vol. - Edita A.A. Balkema Publishers.
ISBN: 90-5809-073-6
Páxinas Dende a 445 ata a 448

Importancia de las prácticas agrícolas en el control de los procesos erosivos y evaluación mediante modelos de la incidencia de las mismas

Autores/as Montserrat Valcarcel Armesto,Antonio Paz González,Jorge Dafonte Dafonte,Taboada-Castro, MT
Libro Avances sobre el estudio de la erosión hídrica
Vol. - Edita Serv. Publicaciones Univ. La Coruña.
ISBN: 84-89694-34-6-1
Páxinas Dende a 7 ata a 41

Condiciones de formación de la escorrentía en suelos de cultivo

Autores/as Mª Mercedes Taboada Castro,Antonio Paz González,Montserrat Valcarcel Armesto
Libro Avances sobre el estudio de la erosión hídrica
Vol. - Edita Serv. Publicaciones Univ. La Coruña.
ISBN: 84-89694-34-6-1
Páxinas Dende a 69 ata a 99

Evolución temporal de la infiltración superficial a escala de parcela

Autores/as Mª Mercedes Taboada Castro,Marcos Lado Liñares,Diéguez, A,Antonio Paz González
Libro Avances sobre el estudio de la erosión hídrica
Vol. - Edita Serv. Publicaciones Univ. La Coruña.
ISBN: 84-89694-34-6-1
Páxinas Dende a 101 ata a 127

Influencia del procedimiento empleado para separar el efecto de la topografía sobre el cálculo de los índices de rugosidad a partir de perfiles de microrrelieve

Autores/as Marcos Lado Liñares
Libro Avances sobre el estudio de la erosión hídrica
Vol. - Edita Serv. Publicaciones Univ. La Coruña.
ISBN: 84-89694-34-6-1
Páxinas Dende a 151 ata a 165

Software para el cálculo del semivariograma experimental de series grandes de datos

Autores/as José García Vivas Miranda,Antonio Paz González
Libro Avances sobre el estudio de la erosión hídrica
Vol. - Edita Serv. Publicaciones Univ. La Coruña.
ISBN: 84-89694-34-6-1
Páxinas Dende a 197 ata a 225

Medida automática de caudal y sedimentos en una pequeña cuenca experimental de Mabegondo

Autores/as Mónica Cacheiro Pose,Montserrat Valcarcel Armesto,Antonio Paz González
Libro Avances sobre el estudio de la erosión hídrica
Vol. - Edita Serv. Publicaciones Univ. La Coruña.
ISBN: 84-89694-34-6-1
Páxinas Dende a 239 ata a 260

Modelos digitales del terreno de dos cuencas agrícolas

Autores/as Jorge Dafonte Dafonte,M.A. González García,Antonio Paz González,Taboada-Castro, MT
Libro Avances sobre el estudio de la erosión hídrica
Vol. - Edita Serv. Publicaciones Univ. La Coruña.
ISBN: 84-89694-34-6-1
Páxinas Dende a 261 ata a 268

Variabilidad espacial de las propiedades generales del suelo en una cuenca agrícola

Autores/as Jorge Dafonte Dafonte,M.A. González García,Taboada-Castro, MT,Antonio Paz González
Libro Avances sobre el estudio de la erosión hídrica
Vol. - Edita Serv. Publicaciones Univ. La Coruña.
ISBN: 84-89694-34-6-1
Páxinas Dende a 269 ata a 278

Numerical models for groundwater flow.

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete,Tianfu Xu
Libro Numerical Modelling of Hydrodynamic Systems
Vol. - Edita Universidad de Zaragoza.
ISBN: 84-699-0974-6
Páxinas Dende a 321 ata a 342

Preámbulo

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete
Libro La contaminación de las aguas subterráneas: un problema pendiente (Textos de las Jornadas celebradas en Valencia en junio 1998)
Vol. - Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-364-7
Páxinas Dende a 7 ata a 10

El fenómeno meteorológico "El Niño".

Autores/as Antonio Paz González
Libro XVI Semana de Estudios del Mar.
Vol. - Edita Diputación Provincial Coruña.
ISBN: 84-89652-80-5
Páxinas Dende a 263 ata a 282

pH y complejo de cambio en parcelas adyacentes dedicadas a monte y cultivo

Autores/as Antonio Paz González,Mª José Gómez Suarez,Taboada-Castro, MT,M.A. González García
Libro Montes del futuro: Respuestas ante un mundo en cambio
Vol. - Edita Gobierno de Navarra.
ISBN: 84-235-1591-5
Páxinas Dende a 479 ata a 479

Applications of Geostatistics to Subsurface Hydrology

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete
Libro Subsurface Flow and Transport: A Stochastic Approach
Vol. - Edita Cambridge University Press.
ISBN: 0-521-57257-6
Páxinas Dende a 46 ata a 46

Set-aside and land-use regulations with reltion to surface runoff in Spain

Autores/as José Carlos Dafonte Vázquez,Antonio Paz González
Libro Set-aside and land-use regulations with relation to surface runoff in Finland, Denmark, Scotland, Netherlands, Belgium, France and Spain (S report, nº 14)
Vol. - Edita DIPS.
ISBN: 0908-2518
Páxinas Dende a 42 ata a 42

Propiedades generales de un suelo de monte sobre serpentinas

Autores/as Mª José Gómez Suarez,Antonio Paz González,Taboada-Castro, MT
Libro Montes del futuro: Respuestas ante un mundo en cambio
Vol. - Edita Gobierno de Navarra.
ISBN: 84-235-1591-5
Páxinas Dende a 485 ata a 489

Extractabilidad de metales pesados en un suelo de monte sobre serpentinas

Autores/as Mª José Gómez Suarez,Antonio Paz González,Taboada-Castro, MT
Libro Montes del futuro: Respuestas ante un mundo en cambio
Vol. - Edita Gobierno de Navarra.
ISBN: 84-235-1591-5
Páxinas Dende a 629 ata a 633

Resistencia mecánica de un suelo bajo pradera y cultivo en una cuenca agrícola

Autores/as Taboada-Castro, MT,M.A. González García,Antonio Paz González,Mª J. Fernández Rueda,J. Dafonte Dafonte
Libro Los pastos extensivos: Producir conservando
Vol. - Edita Junta de Andalucía.
ISBN: 84-89802-08-4
Páxinas Dende a 139 ata a 146

Métodos de evaluación de la recarga por la lluvia por balance de agua: Utilización, calibración y errores

Autores/as J. Samper
Libro La Evaluación de la Recarga a los Acuíferos en la Planificación Hidrológica
Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-292-6
Páxinas Dende a 41 ata a 81

Evaluación de la recarga a partir de modelos numéricos de flujo en acuíferos

Autores/as J. Samper
Libro La Evaluación de la Recarga a los Acuíferos en la Planificación Hidrológica
Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-292-6
Páxinas Dende a 153 ata a 180

Estimación de la recarga producida por la lluvia y los excedentes de riego mediante balances diarios de agua en el suelo: Experiencias en diferentes zonas climáticas

Autores/as J. Samper,M.A. García Vera
Libro La Evaluación de la Recarga a los Acuíferos en la Planificación Hidrológica
Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-292-6
Páxinas Dende a 367 ata a 379

Las Aguas Subterráneas en Galicia: Resultados en la Cuenca Piloto del Río Valiñas

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete,Gemma Soriano,Jorge Molinero
Libro Hydrogeology of Hard Rocks. Some Experiences from Iberian Península and Bohemian Massif
Vol. - Edita Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Grupo Español).
ISBN: 84-920529-4-5
Páxinas Dende a 149 ata a 157

Tratamiento matemático de la superficie freática en perfiles verticales: comparación de alternativas

Autores/as J. Samper,M.A. Vallecillo,M.A. García Vera
Libro Avances en Geofísica y Geodesia
Vol. 1 Edita Instituto Geográfico Nacional.
ISBN: 84-7819-073-2
Páxinas Dende a 367 ata a 379

Tratamiento matemático de la superficie freática en perfiles verticales: comparación de alternativas

Autores/as J. Samper,M.A. Vallecillo,M.A. García Vera
Libro Hidrogeologia y Recursos Hidráulicos
Vol. XIX Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-240-3
Páxinas Dende a 713 ata a 728

Modelación Hidrogeológica de Acuíferos Aluviales a Escala Local: 2. Modelo Numérico

Autores/as L. Vives,J. Samper,M.A. García Vera,G. Soriano
Libro Hidrogeologia y Recursos Hidráulicos
Vol. XIX Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-240-3
Páxinas Dende a 627 ata a 638

Interpretación automática de ensayos de pulso

Autores/as Ricardo Antonio Juncosa Rivera,Francisco Javier Samper Calvete
Libro Hidrogeologia y Recursos Hidráulicos
Vol. XIX Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-240-3
Páxinas Dende a 177 ata a 190

Las aguas subterráneas en Galicia: Estado actual, necesidades y perspectivas

Autores/as Francisco Javier Samper Calvete,Mª Gemma Soriano Hoyuelos,Ricardo Antonio Juncosa Rivera
Libro Las Aguas Subterráneas en la Ley de Aguas Española: Un Decenio de Experiencia
Vol. 2 Edita Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Grupo Español).
ISBN: 84-920529-0-2
Páxinas Dende a 119 ata a 127

Reactive Solute Transport Modelling: Problem statement and hydrochemical models

Autores/as C. Ayora,T. Xu,J. Samper
Libro Hidrogeologia y Recursos Hidráulicos
Vol. XIX Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-240-3
Páxinas Dende a 769 ata a 784

Modelación Hidrogeológica de Acuíferos Aluviales a Escala Local: 1. Modelo Conceptual

Autores/as J. Samper,G. Soriano,M.A. García Vera,L. Vives
Libro Hidrogeologia y Recursos Hidráulicos
Vol. XIX Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-240-3
Páxinas Dende a 613 ata a 625

Reactive Solute Transport Modelling: One Dimensional Examples

Autores/as T. Xu,C. Ayora,J. Samper
Libro Hidrogeologia y Recursos Hidráulicos
Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-240-3
Páxinas Dende a 801 ata a 812

Numerical modelling of remedial actions for an uranium mill tailings in Spain: from model construction to prediction uncertainty

Autores/as J. Samper,J. Carrera
Libro Groundwater Quality: Remediation and Protection (GQ '95)
Edita International Association of Hydrological Sciences (IAHS).
ISBN: 978-09-47571-29-0
Páxinas Dende a 299 ata a 310

Reactive Solute Transport Modelling: Numerical Formulation and Computer Codes

Autores/as J. Samper,T. Xu,C. Ayora,N. Cuéllar
Libro Hidrogeologia y Recursos Hidráulicos
Vol. XIX Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-240-3
Páxinas Dende a 785 ata a 799

Reactive Solute Transport Modelling: Two Dimensional Simulations

Autores/as T. Xu,C. Ayora,J. Samper
Libro Hidrogeologia y Recursos Hidráulicos
Vol. XIX Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-240-3
Páxinas Dende a 813 ata a 827

Las redes de observación y control de las aguas subterráneas en España: Estado actual, necesidades y perspectivas

Autores/as J. Samper
Libro Las Aguas Subterráneas en la Ley de Aguas Española: Un Decenio de Experiencia
Vol. 1 Edita Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Grupo Español).
ISBN: 84-920529-0-2
Páxinas Dende a 363 ata a 385

Las aguas subterráneas en Galicia

Autores/as G. Soriano,J. Samper
Libro Hidrogeologia y Recursos Hidráulicos
Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
ISBN: 84-7840-240-3
Páxinas Dende a 349 ata a 362

Supervisión of classical PID adpative regulators using fuzzy logic, 3 (1994)

Autores/as Ramón Ferreiro García,Gómez, Antonio
Libro Mathware & Soft Computing
Vol. - ISBN: nodef-0038
Páxinas Dende a 231 ata a 238

Métodos estadísticos y geoestadísticos

Autores/as J. Samper
Libro Temas Actuales de Hidrología Subterránea
Edita E. Bocanegra y A. Rapaccini.
ISBN: _
Páxinas Dende a 37 ata a 60

Modeling groundwater chemical evolution in a closed-basin evaporitic environment

Autores/as J. Samper,C. Ayora
Libro Groundwater Quality Management (GQM93)
Edita International Association of Hydrological Sciences (IAHS).
ISBN: 0-0947571-98-1
Páxinas Dende a 173 ata a 182

Procesos de contaminación en la zona no saturada

Autores/as J. Samper
Libro Temas Actuales de Hidrología Subterránea
Edita E. Bocanegra y A. Rapaccini.
ISBN: _
Páxinas Dende a 119 ata a 138

Modelos de acuíferos

Autores/as J. Samper
Libro Temas Actuales de Hidrología Subterránea
Edita E. Bocanegra y A. Rapaccini.
ISBN: _
Páxinas Dende a 79 ata a 101

Preliminar isotopic study of groundwater salinity variations in the closed-basin semiarid area of Los Monegros, Spain

Autores/as J. Samper,E. Custodio,M.A. García Vera
Libro Isotope Techniques in the Study of Past and Current Environmental Changes in the Hydrophere and Atmosphere
Edita International Atomic Energy Agency.
ISBN: 92-0-103293-5
Páxinas Dende a 213 ata a 228

Variabilidade espacial da emissão de CO2 e atributos do solo em áreas de cerrado na região de Mato Grosso do Sul

Autor/a Deise Cristina Santos Nogueira
Director/es Alan Rodrigo Panosso; Eva Vidal Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Atributos físico-químicos de um LATOSSOLO VERMELHO Distrófico sob uso florestal e agrícola no Cerrado Brasileiro

Autor/a Diego dos Santos Pereira
Director/es Manuel López Vicente; Rafael Montanari
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Valoración energética de los residuos sólidos orgánicos urbanos de la ciudad de Guayaquil para la generación de biogás a través de un biodigestor

Autor/a Silvia Magdalena Coello Pisco
Director/es Yomar González Cañizales; Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Ámbito Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Desarrollo de un nuevo modelo geoedafológico sobre la génesis, propiedades y taxonomía de los Vertisoles y suelos vérticos de la Región Pampeana de Argentina

Autor/a Emiliano Miguel Bressan
Director/es Marcos Lado Liñares; Héctor José María Morrás
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización morfológica y molecular de "Pelargonium graveolens" y determinación del perfil fitoquímico de su aceite esencial en El Salvador, Centroamérica

Autor/a Felipe Alfredo Cerón Martí
Director/es Vianney Castañeda Monroy; Eva Vidal Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Metodologias de recomendação de uso de gesso agrícola em diferentes sistemas de produção

Autor/a Isabela Malaquías Dalto de Souza
Director/es Marcelo Andreotti; Eva Vidal Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Manejo sustentable del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) para reducir las emisiones de gases efecto invernadero en la provincia de Corrientes, Argentina

Autor/a Susana Noemí Maciel
Director/es Antonio Paz González
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresainte

Distribuição espacial de variáveis do clima e do solo: um estudo geoestatístico

Autor/a Rayner Sversut Barbieri
Director/es Rafael Montanari; Eva Vidal Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Indicadores de qualidade microbiológica do solo e espectroscopia infravermelha na produtividade de sorgo sob diferentes sistemas de manejo no Cerrado brasileiro

Autor/a Maria Julia Betiolo Troleis
Director/es Rafael Montanari; Eva Vidal Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Indicadores de qualidade física e química do solo e espectrometria infravermelha em um Latossolo sob sistemas de pecuária extensiva no Cerrado Brasileiro

Autor/a Renan Francisco Rimoldi Tavanti
Director/es Marcos Lado Liñares; Rafael Montanari
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresainte

Respuesta del Ecualiptus Nitens a la fertilización con dosis creciente de N-P-K en los terrenos graníticos forestales, Penas Agudas

Autor/a María Olga Candia Bouso
Director/es Marcos Lado Liñares; Antonio Paz González
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresainte

Impacto del cultivo de la vid en la variabilidad espacial de las propiedades químicas de un suelo de la Denominación de Origen Ribeiro

Autor/a Irene Varela Vila
Director/es Marcos Lado Liñares; Eva Vidal Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación de Tierras: Elaboración de un modelo de aptitud de uso agrícola para Kernza (Thinopyrum intermedium) en agroecosistemas con distinto grado de artificialización en el Partido de Azul, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Autor/a Mariano Tomás Cassani
Director/es Eva Vidal Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresainte

Evaluación de la capacidad fitoremediadora de una especie nativa sudamericana (discaria americana) en un suelo enmendado con lodos de depuradora

Autor/a Silvana Irene Torri
Director/es Marcos Lado Liñares
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresainte

Sistema integrado de gestión como herramienta de competitividad y sustentabilidad de la cadena de valor del maní en Córdoba, Argentina

Autor/a María Andrea Marín
Director/es Eva Vidal Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de la capacidad de retención de fósforo de suelos representativos de la región Pampa Ondulada (Buenos Aires), frente al agregado de altas cargas de estiércol bovino

Autor/a Ileana Cecilia Ciapparelli
Director/es Ana Rosa García; Marcos Lado Liñares
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nuevas perspectivas para la horticultura urbana: evaluación de un biofilm microbiano como promotor del crecimiento vegetal

Autor/a Gabriela Cristina Sarti
Director/es Silvana Arreghini; Antonio Paz González
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nueva metodología para la interpretación de la distribución espacial de Rhizoctonia solani Kühn en el cultivo de Vigna unguiculata L. Walp (fríjol caupí), mediante la aplicación de técnicas geoestadísticas, en la provincia de Holguín, Cuba

Autor/a Vilma Anastasia López Cruz
Director/es Jorge Paz Ferreiro; Eva Vidal Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresainte

Seguridad hídrica y gobernanza en el abastecimiento de agua en la provincia de Santa Fe (Argentina)

Autor/a Luis Antonio Traba
Director/es Marta del Carmen Paris; Antonio Paz González
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Concentración y pérdidas de cationes y aniones en dos cuencas agroforestales con diferente extensión

Autor/a Rosane Da Silva Dias
Director/es Antonio Paz González
Ámbito Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudo da rugosidade superficial do solo para diferentes tipos de coberturas e sistemas de manejo do solo

Autor/a Douglas Henrique Bandeira
Director/es Ildegardis Bertol; Marcos Lado Liñares
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Relações da erosão hídrica com sistemas de manejo do solo e com comprimentos de declive

Autor/a Bárbara Bagio
Director/es Ildegardis Bertol (Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC) Antonio Paz González (Universidade da Coruña - UDC)
Ámbito UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Cualificación Sobresainte

Construcción de indicadores agrarios para medir la sostenibilidad de la producción de cacao en El Oro, Ecuador

Autor/a Salomon Alejandro Barrezueta Unda
Director/es Rosa Mosquera Losada; Antonio Paz González
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresainte

Efecto de mejoradores físicos, químicos y biológicos de la compactación de suelos bananeros, bajo sistemas de riego

Autor/a Julio Chabla Carrillo
Director/es Marcos Lado Liñares; Eva Vidal Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresainte

Reactive transport models of low permeability structured porous and fractured media

Autor/a Jesús Fernández Águila
Director/es Francisco Javier Samper Calvete
Ámbito Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Cualificación Sobresainte

Atributos químicos de un Ferralsol tratado con lodo de depuradora y con plantas nativas introducidas

Autor/a Talles Eduardo Borges dos Santos
Director/es Eva Vidal Vázquez; Marcos Lado Liñares
Ámbito Física y Ciencias de la Tierra
Cualificación Sobresainte

Coupled thermo-hydro-chemical-mechanical models for the bentonite barrier in a radioactive waste repository

Autor/a Alba Mon López
Director/es Francisco Javier Samper Calvete
Ámbito Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Regionalización hidrológica con métodos estadísticos multivariados

Autor/a Graciela Viviana Zucarelli
Director/es Marta del Carmen Paris; Óscar Duarte; Antonio Paz González
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Variabilidad regional de los componentes del balance hídrico

Autor/a Rosana del Carmen Hämmerly
Director/es Óscar Duarte; Antonio Paz González
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Variabilidad espacial de la temperatura en Galicia a escala mensual

Autor/a Glecio Machado Siqueira
Director/es Eva Vidal Vázquez; Montserrat Valcarcel Armesto
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresainte

Variabilidad de la mineralización de nitrógeno a escala intra-parcela y sus consecuencias sobre la fertilización de cultivos

Autor/a María de las Mercedes Zubillaga
Director/es Miguel L. Cabrera; Antonio Paz González
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Servicos ecosistémicos en ambientes urbanos: su relación con la estructura, la planificación y el diseño del paisaje

Autor/a Gabriela Civeira
Director/es Marcos Lado Liñares; Eva Vidal Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Superficie específica e parámetros multifractales obtenidos a partir de isotermas de absorción y desorción de suelos de la región serrana del sur de Brasil

Autor/a Lucía Raquel Queiroz Pereira da Luz
Director/es Eva Vidal Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Formas geoquímicas, biodisponibilidad potencial y enriquecimiento de metales en sedimentos del río Matanza-Riachuelo en ambientes agropecuarios, urbanos e industriales de la cuenca

Autor/a Alicia Elena Rendina
Director/es Marcos Lado Liñares; Alicia Rosa Fabrizio de Iorio
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Efecto de la fertilización y tecnología aplicada sobre la productividad y calidad de Viola wittrockiana

Autor/a Jaime Motos Ramos
Director/es Cleide Aparecida de Abreu; Eva Vidal Vázquez; Jorge Paz Ferreiro
Ámbito Instituto Universitario de Geología Isidro Parga Pondal
Cualificación Apto

Flujos de agua y de solutos disueltos en suelos de corrales de engorde de ganado vacuno. Implicaciones potenciales en la calidad de los recursos hídricos locales

Autor/a Ana Rosa García
Director/es Marcos Lado Liñares; Alicia Fernández Cirelli; Alicia Rosa Fabrizio de Iorio
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresainte

Modelos Probabilisticos y Estimación de la Incertidumbre en Procesos Hidrológicos

Autor/a Rafael Santiago Seoane Moretón
Director/es Antonio Paz González; Francisco Diaz-Fierros Viqueira
Ámbito Instituto Universitario de Geología Isidro Parga Pondal
Cualificación Apto Cum Laude

Evaluación del estado nutricional del cultivo de soja en Argentina utilizando análisis foliares

Autor/a Edgardo Santiago Arévalo
Director/es Eva Vidal Vázquez Jorge Paz Ferreiro Cesar Eugenio Quintero
Ámbito Instituto Universitario de Geología Isidro Parga Pondal
Cualificación Apto Cum Laude

Avaliaçao dos sistemas de certificação ambiental dum município brasileiro no marco da agenda 21

Autor/a Juliano Piovezan Pereira
Director/es Antonio Paz González
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresainte

Dinâmica da paisagem e alterações dos atributos do solo em uma bacia hidrografica na regiâo sul do Brasil

Autor/a Denilson Dortzbach
Director/es Marcos Lado Liñares
Ámbito Química Física e Ingeniería Química 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aplicación de métodos xeofísicos ó estudo do solo

Autor/a Aitor García Tomillo
Director/es Jorge Dafonte Dafonte, Antonio Paz González
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Gestión integrada de los recursos hídricos y bosques nativos de la cuenca del Arroyo Feliciano, Entre Ríos, Argentina

Autor/a Emilia Corina Romero
Director/es Eduardo Díaz Ucha, Eva Vidal Vázquez, Jorge Paz Ferreiro
Ámbito Instituto Universitario de Geología Isidro Parga Pondal
Cualificación Apto Cum Laude

El agua, excesos y déficits en la producción agrícola de secano y pecuaria dentro de la cuenca inferior del Río Salado

Autor/a Dora Cecilia Sosa
Director/es Eduardo Díaz Ucha, Eva Vidal Vázquez, José Manuel Mirás Avalos
Ámbito Instituto Universitario de Geología Isidro Parga Pondal
Cualificación Apto Cum Laude

Remediación de suelos forrajeros contaminados con metales pesados. Impacto de la aplicación de resíduos orgánicos y fitoextracción

Autor/a Marta Susana Zubillaga
Director/es Antonio Paz González, Alicia Fernández Cirelli
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Avaliação ambiental do município de Salinas da Margarida, Bahia, Brasil

Autor/a María Loreto Nazar Ramos
Director/es Eva Vidal Vázquez, Magda Beretta, Jorge Paz Ferreiro
Ámbito Instituto Universitario de Geología Isidro Parga Pondal
Cualificación Apto Cum Laude

Evaluacion del impacto del sistema de produccion de arroz sobre el suelo

Autor/a Silvana María José Sione
Director/es Óscar Carlos Duarte, Eva Vidal Vázquez, Jorge Paz Ferreiro
Ámbito Instituto Universitario de Geología Isidro Parga Pondal
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Hydrodynamic and geoghemical models for environmental applications in civil and mining engineering.

Autor/a Yanmei Li
Director/es Francisco Javier Samper Calvete
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Distribución de la irradiación solar global, directa y difusa, en la ciudad de A Coruña

Autor/a María del Carmen Meizoso López
Director/es Antonio Paz González Benigno Antonio Rodríguez Gómez Miguel Ángel González García
Ámbito Instituto Universitario de Geología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Produtividade da soja em função de algumas propriedades do solo sob plantio direto em um Ferralsol do cerrado brasileiro

Autor/a Rafael Montanari
Director/es Eva Vidal Vázquez, Jorge Paz Ferreiro, Marlene Cristina Alves
Ámbito Instituto Universitario de Geología Isidro Parga Pondal
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Régimen hídrico del suelo y evapotranspiración en áreas agrícolas y forestales

Autor/a Roger Manuel Mestas Valero
Director/es Antonio Paz González, Eva Vidal Vázquez, José Manuel Mirás Avalos
Ámbito Instituto Universitario de Geología Isidro Parga Pondal
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Numerical models of diffusion through the Opallinus and Callovo-Oxfordian Clays

Autor/a Acacia Naves Garcia-Rendueles
Director/es Francisco Javier Samper Calvete
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Acoplamiento de modelos hidrológicos semidistribuídos y GIS: aplicación a la evaluación de los efectos del cambio climático

Autor/a Diego Álvares
Director/es Fco. Javier Samper Calvete
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de la irradiación global en Galicia basado en medidas recogidas en estaciones meteorológicas

Autor/a Benigno Antón Rodríguez Gómez
Director/es Antonio Paz González;José Manuel Mirás Avalos;Miguel Angel González García
Ámbito Instituto Universitario de Geología Isidro Parga Pondal
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La calidad ambiental frente al cambio climático y el uso del suelo a escala de cuenca hídrica

Autor/a Oscar Carlos Duarte
Director/es Antonio Paz González;Jorge Dafonte Dafonte;Eduardo Díaz Ucha
Ámbito Instituto Universitario de Geología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Multicomponent reactive transport models for acid mine drainage and radioactive waste disposal

Autor/a Hongyun Ma
Director/es Fco. Javier Samper Calvete
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Coupled hydrodynamic and geochemical models for open pit lakes: application to the As Pontes pit lake

Autor/a Santiago Moreira Martínez
Director/es Fco. Javier Samper Calvete
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Diffusive and reactive transport models in clays

Autor/a Shuping Yi
Director/es Fco. Javier Samper Calvete
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Reactive transport models in nuclear waste disposal and acid mine drainage

Autor/a Chuanhe Lu
Director/es Fco. Javier Samper Calvete
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Predicción temporal y espacial de las precipitaciones mensuales en Galicia

Autor/a Laura Itatí Giménez
Director/es Eva Vidal Vázquez, Silvia Matilde Mazza, Jorge Paz Ferreiro
Ámbito Instituto Universitario de Geología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aplicación de las cartas de suelos de Entre Ríos, Argentina, para evaluar ínices de productividad específico para los principales cultivos agrícolas

Autor/a Hugo Armando Alberto Tasi
Director/es Antonio Paz González;Francisco Díaz-Fierros Viqueira;Pedro Barbagelata
Ámbito Instituto Universitario de Geología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Factores limitantes para el crecimiento y productividad del arroz en Entre Ríos-Argentina

Autor/a César Eugenio Quintero
Director/es Antonio Paz González;Marcos Lado Liñares;Eduardo Luis Diaz Ucha
Ámbito Instituto Universitario de Geología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Numerical models of in situ diffusion experiments in clay formations

Autor/a Qingchun Yang
Director/es Fco. Javier Samper Calvete
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Determinación de contaminantes orgánicos persistentes (COPS) en sedimentos del tramo submedio del Río São Francisco, Estado de Bahía, Brasil

Autor/a Alexsandro Fiscina de Santana
Director/es Magda Beretta, Eva Vidal Vázquez, Miguel Anxo Maestro Saavedra
Ámbito Instituto Universitario de Geología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Variabilidade espacial de atributos do solo e da cultura do milho (Zea mays L.) em dois sistemas de manejo

Autor/a Mariléia Barros Furtado
Director/es Silvio José Bicudo ;Antonio Paz González
Ámbito Instituto Universitario de Geología
Cualificación MH

Acoplamiento de modelos hidrológicos semidistribuidos y GIS

Autor/a Bruno Pisani Veiga
Director/es Fco. Javier Samper Calvete
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Hidrogeología do Estado da Bahia: qualidade, potencialidade, disponibilidade, vulnerabilidade e grau de poluição

Autor/a Francisco Inácio Negrão
Director/es Antonio Paz González, Eva Vidal Vázquez, Iara Brandão de Oliveira
Ámbito Instituto Universitario de Geología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Ampliación del perfil de suelos erosionados y compactados mediante subsolado con enmienda cálcica profunda

Autor/a Rodolfo Mon
Director/es Antonio Paz González;Roberto Santamaría ;Marcos Lado Liñares
Ámbito Instituto Universitario de Geología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Uso de la tierra en el área de bosques nativos de Entre Ríos, Argentina

Autor/a Marcelo German Wilson
Director/es Eduardo Díaz, Antonio Paz González, Eva Vidal Vázquez
Ámbito Instituto Universitario de Geología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Variabilidade espacial de propriedades do solo com diferentes usos agrícolas, em uma microbacia de Ilha Solteira, São Paulo, Brasil

Autor/a Vicente Pereira de Almeida
Director/es Antonio Paz González, Eva Vidal Vázquez, Marlene Cristina Alves
Ámbito Instituto Universitario de Geología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modelos acoplados termo-hidro-mecanico-geoquimicos para medios porosos estructurados deformables

Autor/a Liange Zheng
Director/es Fco. Javier Samper Calvete
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modelos conceptuales y numéricos acoplados termo-hidro-bio-geoquímicos para medios porosos y fracturados tridimensionales

Autor/a Changbing Yang
Director/es Fco. Javier Samper Calvete
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Transporte de sólidos en suspensión y elementos químicos asociados desde una cuenca agroforestal

Autor/a Patricia Sande Fouz
Director/es Antonio Paz González
Ámbito Instituto Universitario de Geolog&