Grupo de Visualización Avanzada e Cartografía (Videalab/Cartolab)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Luís Antonio Hernández Ibáñez
Profesor/a Titular de Universidade
Data de alta 10/05/2005
Adscrición a deptos. Enxeñaría Civil
Adscrición a centros Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos,Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil
Código interno G00067

Contacto

Enderezo ETS de Enxeñeiros de Caminos, Canais e Portos Campus de Elviña 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 5444
Fax  981167170
Correo
Sitio web  http://videalab.udc.es

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Visualización Aplicada á Construción e ao Territorio. Sistemas de Información Xeográfica e Cartografía Simulación, Realidade Virtual. Arqueoloxía virtual

Simulación, Realidade Virtual. Arqueoloxía virtual

Palabras chave Visualización, CAD, SIX, Construción, Cartografía, Patrimonio

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Xeración de modelos digitais tridimensionais para a presentación e a análise. Elaboración de contidos audiovisuais infográficos. Desenvolvemento de aplicacións de simulación en tempo real. Desenvolvemento de aplicacións e instalacións de realidade virtual inmersiva.Desenvolvemento de aplicaciones GIS para o análise, xestión e representación do territorio.

Recursos de equipamento Sistemas de Realidade Virtual. Cascos HMD, sistemas de posicionamentos, equipos autónomos portátiles de inmersión en contornos de Realidad Virtual
Resultados transferíbeis Sistema Avanzado de Navegación sobre Terreos Interactivo (SANTI)

Membros do grupo

Dra./Dr. Luís Antonio Hernández Ibáñez
Enxeñaría cartográfica, xeodésica e fotogrametría
Coordinador/a
María Rocío Mihura López
Enxeñaría cartográfica, xeodésica e fotogrametría
PDI
Antonio José Seoane Nolasco
Enxeñaría cartográfica, xeodésica e fotogrametría
PDI
Dra./Dr. Francisco Alberto Varela García
Enxeñaría cartográfica, xeodésica e fotogrametría
PDI
Dra./Dr. Viviana Barneche Naya
Enxeñaría cartográfica, xeodésica e fotogrametría
PDI
Dra./Dr. Andrea Ciambra
Contratado/a Proxecto

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Herramientas predictivas para la toma de decisiones en la gestión portuaria basadas en Machine Learning. Inclusión de criterios de permanencia en atraque, onda larga y rebase

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Peña González, Enrique- Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

Monelos River Project

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Francisco Alberto Varela García
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/12/2018 ata 30/11/2020

BILATERAL AGREEMENT CONCERNING INDEPENDENT COLLABORATION BETWEEN UNIVERSITY DA CORUÑA & THE UNIVERSITY OF THE AEGEAN

Entidade financiadora UDC
Investigadores principáis Luis A. Hernández Ibáñez
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 30/11/2018 ata 30/11/2023

Sistema para la optimización de la operatividad portuaria mediante el análisis dinámico de buque amarrado y clima marítimo, con trabajo de campo y ensayos en modelo físico. Referencia: BIA2017-86738-R

Entidade financiadora Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Investigadores principáis Enrique Peña González y Juan R. Rabuñal Dopico
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Análisis de indicadores big geo-data sobre viarios urbanos para el diseño dinámico de caminos escolares seguros.

Entidade financiadora DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
Investigadores principáis Francisco Alberto Varela García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 11/12/2017 ata 11/12/2018

ADAPTACIÓN Y CESIÓN DE VISUALIZADOR Y MODELO 3D DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Entidade financiadora Fundación Catedral de Santiago de Compostela
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 26/09/2017 ata 31/12/2019

ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESERVAS DE EQUIPOS AUDIOVISUALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Viviana Barneche Naya, Luis A. Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 15/01/2016 ata 31/07/2016

ESTUDIO DINÁMICO DE LA MOVILIDAD ESCOLAR MEDIANTE TECNOLOGÍAS WEB DE GEOLOCALIZACIÓN

Entidade financiadora DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
Investigadores principáis Francisco-Alberto Varela-García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 15/12/2015 ata 15/12/2016

Implementación de un sistema de aprendizaje y servicio para el alumnado enfocado a habitabilidad integral. Referencia: 2015/ACDE/002970

Entidade financiadora Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Ministerio de Asuntos Exteriores
Investigadores principáis Juan José Gómez Romero; Plácido Llizancos
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2015 ata 31/05/2017

DESARROLLOS WEB PARA LA RED TLIX

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2014 ata 18/02/2015

DESARROLLOS WEB PARA LA RED TLIX

Entidade financiadora Universidade de Santiago de Compostela
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 18/02/2014 ata 18/05/2014

ELABORACIÓN DE WEBSITE CORPORATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 11/11/2013 ata 11/03/2014

ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE VISUALIZACIÓN WEB DE DATOS LIDAR MEDIANTE MODELIZACIÓN 3D

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez, Francisco alberto Varela García
Tipo Contrato
Datas Dende 13/06/2013 ata 13/12/2013

ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO ENSMAR

Entidade financiadora Ingeniería Insitu S.l.
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 08/06/2013 ata 08/07/2013

Analisis experimental de las variables ambientales y de diseño en vertidos hiperdensos. Optimizacion del tramo difusor

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D (2011-2014). Ministerio de Ciencia e Innovación - Referencia BIA2011-29031-C02-02
Investigadores principáis Enrique Peña González
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

DISEÑO Y REALIZACIÓN MUNDOS VIRTUALES PARA MUSEÍSTICA. RECONSTRUCCIÓN DE LA VILLA ROMANA DEL ALCAPARRAL

Entidade financiadora Ilux Visual Technologies S.L.
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 20/06/2012 ata 20/12/2012

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE VISUALIZACIÓN 3D INTERACTIVA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS ESPAÑOLAS

Entidade financiadora Ilux Visual Technologies S.L.
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 07/11/2011 ata 06/03/2012

DESARROLLO DE UN VISUALIZADOR 3D INTERACTIVO DEL PARCELARIO RURAL DE GALICIA

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2011 ata 30/09/2011

Novas ferramentas educativas: realidade aumentada e mobilidade

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis José Juan Videla Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 15/12/2010 ata 15/12/2013

DESEÑO, FABRICACIÓN, POSTA EN MARCHA E MANTEMENTO DUN EQUIPO INTERACTIVO MULTITÁCTIL QUE INCLÚA INFORMACIÓN CULTURAL E TURÍSTICA PARA A MUSEALIZACIÓN DA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA MEDIANTE O USO DAS TICS.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 30/11/2010 ata 30/12/2010

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE VISUALIZACIÓN DE GEOGRÁFICA 3D Y UN ENTORNO VIRTUAL MULTIUSUARIO DENTRO DEL PROYECTO MUNDO XACOBEO

Entidade financiadora SIGNO S.L.
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 20/10/2010 ata 20/12/2010

ASISTENCIA NA XESTIÓN DA INFORMACIÓN E A SÚA DIFUSIÓN NO MARCO DAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓXICAS DE A LANZADA E BESOMAÑO, PONTEVEDRA. DESENVOLVEMENTO DO MÓDULO DE VISUALIZACIÓN

Entidade financiadora DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2010 ata 29/10/2010

DISEÑO Y DESARROLLO DE ESPACIOS Y CONTENIDOS EN MUNDOS VIRTUALES

Entidade financiadora Ilux Visual Technologies S.L.
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 22/07/2010 ata 30/08/2010

DISEÑO Y DESARROLLOS OPEN SIM DENTRO DEL PROYECTO MUNDO E-DUKA - PLATAFORMA EDUCATIVA EN MUNDOS VIRTUAIS 3D

Entidade financiadora NETEX KNOWLEDGE FACTORY S.L.
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 22/07/2010 ata 08/11/2010

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SECRETARIA XERAL DE MEDIOS DA XUNTA DE GALICIA E A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A ORGANIZACIÓN CONXUNTA DOS TALLERES DIXITAIS E CONFERENCIAS DE PROMOCIÓN DO SECTOR MULTIMEDIA E AUDIOVISUAL GALEGO NO MARCO DA INICIATIVA MUNDOS DIXITAIS

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 10/05/2010 ata 30/09/2010

ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS INTERACTIVOS BASADOS EN GENERACIÓN DE IMÁGENES POR COMPUTADOR E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA

Entidade financiadora Ilux Visual Technologies S.L.
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 18/01/2010 ata 30/07/2010

Demostrador de xeración sintética de canles de televisión usando clusters de GPUs para a definición de novos servizos interactivos

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 04/12/2009 ata 31/12/2011

ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BASES DE DATOS SOBRE UN MOTOR DE VISUALIZACIÓN DE TERRENO 3D

Entidade financiadora Ilux Visual Technologies S.L.
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 16/11/2009 ata 30/12/2009

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS PARA GENERACIÓN DE CONTENIDO DINÁMICO. PROYECTO XIGALICIA. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Entidade financiadora Ilux Visual Technologies S.L.
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 20/09/2009 ata 20/12/2009

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SECRETARIA XERAL DE MEDIOS DA XUNTA DE GALICIA E A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A ORGANIZACIÓN DOS TALLERES DIXITAIS E CONFERENCIAS DE PROMOCIÓN DO SECTOR MULTIMEDIA E AUDIOVISUAL GALEGO NO MARCO DA INICIATIVA MUNDOS DIXITAIS

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2009 ata 20/12/2009

IMPLEMENTACIÓN DE UN VISUALIZADOR DE DATOS GIS 3D DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE A CORUÑA

Entidade financiadora Ilux Visual Technologies S.L.
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2009 ata 01/06/2009

DESARROLLO DE UN INTERFAZ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL DE PANELES DE MENSAJE VARIABLE PARA GESTIÓN DE TRÁFICO

Entidade financiadora Ilux Visual Technologies S.L.
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/04/2009 ata 30/12/2009

DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS PARA CAPTURA, PROCESO Y VISUALIZACIÓN DE IMAGENES GIGAPIXEL

Entidade financiadora Ilux Visual Technologies S.L.
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 19/11/2008 ata 19/12/2008

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECREACIÓN VIRTUAL DE LA TORRE DE HÉRCULES EN EL METAVERSO SECOND LIFE

Entidade financiadora Ilux Visual Technologies S.L.
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 19/11/2008 ata 18/12/2008

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SECRETARIA XERAL DE COMUNICACIÓN DA XUNTA DE GALICIA E A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A ORGANIZACIÓN DOS TALLERES DIXITAIS E CONFERENCIAS DE PROMOCIÓN DO SECTOR AUDIOVISUAL GALEGO NO MARCO DA INICIATIVA.MUNDOS DIXITAIS 2008

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2008 ata 01/12/2008

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS SOBRE UN VISUALIZADOR 3D DEL TERRITORIO EN TIEMPO REAL

Entidade financiadora Ilux Visual Technologies S.L.
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez, Francisco Alberto Varela García
Tipo Contrato
Datas Dende 10/06/2008 ata 30/12/2008

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN CAIXA GALICIA-CLAUDIO SAN MARTÍN E A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A ORGANIZACIÓN DOS TALLERES DIXITAIS E CONFERENCIAS PARA A PROMOCIÓN DO SECTOR AUDIOVISUAL GALEGO MUNDOS DIXITAIS

Entidade financiadora FUNDACIÓN CAIXA GALICIA CLAUCIO SAN MARTÍN
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2008 ata 31/07/2008

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A UDC PARA FINANCIAR A AMPLIACIÓN DA BASE DE DATOS DA EIEL COMO APOIO Á EXECUCIÓN DOS PROXECTOS FEDER 2007-2010

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 24/04/2008 ata 24/04/2009

Sistema distribuido para a síntese masiva de canles de TV interactiva usando codificación tempo real en GPUS

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Víctor Manuel Gulias Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 01/01/2010

DESENVOLVEMENTO E UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN E ANÁLISE POR COMPUTADOR DE IMPACTO AMBIENTAL APLICADOS A PROXECTOS DE ACUICULTURA

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 20/12/2007 ata 31/12/2007

TEXTO REFUNDIDO DO CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E A UDC PARA PREPARAR A DOCUMENTACIÓN NECESARIA E DESENVOLVER TAREAS DE SEGUIMIENTO EN RELACIÓN COA CONVOCATORIA 2007 DE AXUDAS DO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL PARA CONFINANCIAR PR

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 10/12/2007 ata 31/12/2012

Convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e a UDC para preparar a documentación e desenvolver tarefas da convocatoria 2007 de axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para cofinanciar proxectos de desenvolvemento local e urbano durante o periodo de interención 2007-2013 - Proyecto Mandeo: El río como eje dinamizador

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Joaquín Suárez López / Jerónimo Puertas Agudo
Tipo Contrato
Datas Dende 10/12/2007 ata 31/12/2012

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y S.A. DE ACTIVIDADES PISCÍCOLAS Y ACUICULTURA, PYAC

Entidade financiadora S.A DE ACTIVIDADES PISCÍCOLAS Y AUCICULTURA PYAC
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2007 ata 01/10/2007

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN CAIXA GALICIA-CLAUDIO SAN MARTÍN E A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A ORGANIZACIÓN DOS TALLERES DIXITAIS E CONFERENCIAS DE PROMOCIÓN DO SECTOR AUDIOVISUAL GALEGO MUNDOS DIXITAIS

Entidade financiadora FUNDACIÓN CAIXA GALICIA CLAUCIO SAN MARTÍN
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 03/06/2007 ata 04/03/2018

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SECRETARIA XERAL DE COMUNICACIÓN DA XUNTA DE GALICIA E A FUNDACIÓN ¿UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A ORGANIZACIÓN DOS TALLERES DIXITAIS E CONFERENCIAS DE PROMOCIÓN DO SECTOR AUDIOVISUAL GALEGO NO MARCO DA INICIATIVA.MUNDOS DIXITAIS

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2007 ata 01/12/2007

CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A UDC PARA FINANCIAR A ACTUALIZACIÓN E AMPLIACIÓN DA ENQUISA SOBRE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS LOCAIS, V FASE DA FICHA MUNICIPAL

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 24/05/2007 ata 24/05/2008

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A CONSELLERIA DE CULTURA E DEPORTE DA XUNTA DE GALICIA E A FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A ORGANIZACION DO I SIMPOSIO DE INFORMATICA GRAFICA E PATRIMONIO HISTORICO

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Contrato
Datas Dende 14/05/2007 ata 30/07/2007

DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA CON NAVEGACIÓN 3D SOBRE O CAMIÑO DE SANTIAGO EN GALICIA (CAMIÑO FRANCÉS)

Entidade financiadora S.A. de Xestión do Plan Xacobeo
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 25/04/2007 ata 25/12/2007

CONVENIO ENTRE A UDC E A ASOCIACIÓN TERRA DAS MARIÑAS PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN E ADDENDA

Entidade financiadora ASOCIACIÓN TERRA DAS MARIÑAS
Tipo Contrato
Datas Dende 20/07/2006 ata 20/11/2006

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTREA FUAC, A FUNDACIÓN CAIXA GALICIA - CLAUDIO SAN MARTÍN E D. LUIS A. HERNÁNDEZ IBÁÑEZ

Entidade financiadora FUNDACIÓN CAIXA GALICIA CLAUCIO SAN MARTÍN
Tipo Contrato
Datas Dende 22/05/2006 ata 07/09/2006

VISUALIZACIÓN POR COMPUTADOR DO ESTUDIOS INFORMATIVO DO PROYEXTO DE TRAZADO "VÍA ARTABRA"

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Luis Antonio Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 26/02/2006 ata 26/05/2006

CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A UDC PARA A REALIZACIÓN DA FASE V DA ENQUISA SOBRE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMIENTOS LOCAIS, E INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Carlos Nardíz Ortíz, Joaquín Suárez López, Xosé L. Martínez e Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Contrato
Datas Dende 03/12/2005 ata 03/07/2006

CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, A UDC E A FUNDACIÓN CAIXA GALICIA-CLAUDIO SAN MARTÍN PARA A COLABORACIÓN NA ELABORACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA O PERÍODO 2004/2013

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 14/06/2005 ata 31/12/2006

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE CAIXA GALICIA, D. LUIS A. HERNÁNDEZ IBÁÑEZ E FUAC PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO "DESEÑO, PROGRAMACIÓN E ELABORACIÓN DE CONTIDOS PARA EXPOSICIONES DE ANIMACIÓN DIXITAL"

Entidade financiadora CAIXA GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2005 ata 01/12/2005

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EMALCSA E A FICGA PARA OPTIMIZACIÓN DOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN E TRATAMENTO DOS DATOS GEOESPACIAIS DAS REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DO CONCELLO DE CARRAL

Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2005 ata 01/01/2006

A comunicación audiovisual e os interfaces culturais: sistematización de recursos para o análise de efectividade na resposta do usuario ante o interface cultural (AXUDA GRUPO NOVO)

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación, Industria e Comercio
Investigadores principáis Antonio Sanjuán Peréz
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2004 ata 03/06/2015

CONVENIO Y MODIFICACIÓN ENTRE LA UDC Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA EL MANTENIMIENTO Y LA ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCALES. FASE IV.

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Nieves Rodríguez Brisaboa, Carlos Nárdiz Ortíz, Joaquín Suárez López e Xosé L. Martínez Suárez
Tipo Contrato
Datas Dende 27/07/2004 ata 26/10/2004

CONVENIO ENTRE LA UDC Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCALES. FASE IV.

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 29/06/2004 ata 29/09/2004

CONVENIO ENTRE A CONS. CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO E FUAC, PARA DESENVOLVEMENTO DO SOFTWARE ESPECÍFICO PARA A EXPOSICIÓN "GALICIADIXITAL" COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

Tipo Contrato
Datas Dende 14/04/2004 ata 30/12/2004

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA Y FICGA PARA REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN QUE PERMITA REALIZAR UN SISTEMA DE VISUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELO VIRTUAL DEL CASTRO DE ELVIÑA

Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2004 ata 01/01/2005

CONV. ENTRE A CONS. CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO E FICGA, PARA DESENVOLVEMENTO DO SISTEMA SANTI DE ALTA RESOLUCIÓN DE TODA GALICIA E ENLACE DO SISTEMA SANTI CON SERVIDORES DE DATOS GIS PARA A EXPOSICIÓN "GALICIADIXITAL"

Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2004 ata 30/12/2003

Modelos hidrológicos distribuídos para la evaluación de los recursos hídricos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Francisco Javier Samper Calvete
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2003 ata 30/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO E A FUDC PARA O DESENVOLVEMENTO DA APLICACIÓN "MUSEO VACÍO" PARA A EXPOSICIÓN "GALICIADIXITAL"

Tipo Contrato
Datas Dende 02/01/2003 ata 30/12/2003

CONV. ENTRE A CONS. CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO E FICGA, PARA SUSTITUCIÓN SISTEMA SANTI BASEADO EN ONYX POR OUTRO BASEADO EN PC DE BAIXO MANTEMENTO E MELLORES PRESTACIÓNS E DESENVOLVEMENTO DE SISTEMA SANTI ALTA RESOLUCIÓN DE TODA GALICIA

Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2003 ata 30/12/2003

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO E A FUNDACIÓN UDC PARA O DESENVOLVEMENTO DE NOVOS CONTIDOS PARA O SISTEMA DE VISUALIZACIÓN VIRTUAL DE CIDADES PARA A EXPOSICIÓN "GALICIADIXITAL"

Tipo Contrato
Datas Dende 26/06/2002 ata 30/12/2002

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA FUNDACIÓN CAJA MADRID Y FICGA, SEGÚN CONVENIO MARCO CON LA UDC PARA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO "CATEDRAL VIRTUAL DE TUY", ENGLOBADO EN EL PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO CATEDRALICIO DE TUY

Entidade financiadora FUNDACION DE LA INGENIERIA CIVIL DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2002 ata 01/01/2003

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE BALPIA, S.A. Y LA FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA PARA VISUALIZACIÓN POR COMPUTADOR DEL PROYECTO DE DEFENSA CONTRA AVENIDAS DEL ARROYO ALBARREGAS

Entidade financiadora BALPIA S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2001 ata 01/01/2002

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO Y LA FUNDACIÓN UDC PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA INTEGRADA EN EL SISTEMA SANTI

Entidade financiadora FUNDACIÓN UDC
Tipo Contrato
Datas Dende 22/09/2000 ata 30/12/2000

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO Y FICGA, PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE VISUALIZACIÓN VIRTUAL DE CIUDADES

Entidade financiadora FUNDACION DE LA INGENIERIA CIVIL DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 30/12/2000

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE ADIVINA PRODUCCIONES,S.L. Y FICGA PARA REPRESENTACIÓN INFOGRÁFICA 3D Y ANIMACIÓN DE LA PRESA DE CALDAS DE REI

Entidade financiadora ADIVINA PRODUCCIONES, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 01/01/2001

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLEÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN Y TURISMO Y LA FUNDACIÓN UDC, EN MATERIA DE APLICACIONES MULTIMEDIA PARA LAS REDES DE COMUNICACIONES

Entidade financiadora FUNDACIÓN UDC
Tipo Contrato
Datas Dende 16/10/1999 ata 30/12/1999

Convenio de Colaboración entre la Diputación provincial de A Coruña y la UDC para trabajos en proyectos de visualización avanzada en ingeniería civil, arquitectura y urbanismo

Entidade financiadora Desconocido
Tipo Contrato
Datas Dende 27/07/1999 ata 01/01/2000

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE MACLA INGENIERÍAS Y FICGA PARA LA VISUALIZACIÓN POR COMPUTADOR DEL ESTUDIO DE ACCESOS A GALICIA MEDIANTE UNA LÍNEA FERROVIARIA DE ALTAS PRESTACIONES

Entidade financiadora FUNDACION DE LA INGENIERIA CIVIL DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1999 ata 01/01/2000

CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL IGAPE Y LA UDC- FUNDACIÓN UDC PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS POR LOS ALUMNOS DEL MÁSTER EN CREACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITAL

Entidade financiadora INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1999 ata 01/01/2000

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO E A FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE GALICA, PARA A AMPLIACIÓN DO PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO DUNHA SIMULACIÓN INTERACTIVA DA XEOGRAFÍA DE GALICIA

Entidade financiadora FUNDACION DE LA INGENIERIA CIVIL DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1999 ata 30/12/1999

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE PARCBIT DESENVOLUPAMENT, S.A. Y LA FICGA PARA LA VISUALIZACIÓN TRIDIMENSIONAL POR COMPUTADOR DEL PROYECTO DEL PARQUE TECNOLÓGICO PARC BIT.

Entidade financiadora FUNDACION DE LA INGENIERIA CIVIL DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1999 ata 10/07/1999

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE MACLA INGENIERÍAS Y LA FICGA PARA LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA E. 1/50.000 RELATIVA AL ESTUDIO DE VIABILIDAD SOBRE LOS FUTUROS ACCESOS A GALICIA PARA UN FERROCARRIL DE ALTAS PRESTACIONES

Entidade financiadora FUNDACION DE LA INGENIERIA CIVIL DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1999 ata 01/01/2000

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE DISEÑO Y SERVICIOS GRÁFICOS (DYGRA) Y LA FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA PARA LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN POR RADIANCIA PARA LA CREACIÓN AUDIOVISUAL EN ANIMACIÓN 3D

Entidade financiadora DYGRA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1999 ata 01/07/2000

Auscultación automática y comprobación de la seguridad de presas bóveda frente a riesgos naturales

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Santiago Hernández Ibáñez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/11/1998 ata 31/10/2001

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA PARA LA REALIZACIÓN DE UN MÁSTER EN TELEMÁTICA

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 25/11/1998 ata 15/12/1999

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA UDC GRUPO DE VISUALIZACIÓN AVANZADA EN PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 25/11/1998 ata 15/12/1999

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO E A FUNDACIÓN DA INXEÑIERÍA CIVIL DE GALICIA, PARA O DESENVOVEMENTO DUNHA SIMULACIÓN INTERACTIVA EN TEMPO REAL DE IMAXESES DE XEOGRAFÍA DE GALICIA

Entidade financiadora FUNDACION DE LA INGENIERIA CIVIL DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/1998 ata 30/12/1998

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO E A FUNDACIÓN UDC, EN MATERIA DE APLICACIÓNS MULTIMEDIA PARA AS REDES DE COMUNICACIÓNS

Tipo Contrato
Datas Dende 18/09/1998 ata 30/12/1998

CONVENIO ENTRE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA CORUÑA Y LA FUNDACIÓN INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA PARA REALIZACIÓN DEL MODELADO 3D Y VISUALIZACIÓN POR COMPUTADOR DE LA NUEVA DÁRSENA DEPORTIVA DE LA MARINA

Entidade financiadora FUNDACION DE LA INGENIERIA CIVIL DE GALICIA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1998 ata 01/01/1999

Diseño óptimo de estructuras en régimen aeroelástico

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Santiago Hernández Ibañez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/10/1996 ata 25/10/1999

Optimización multiobjetivo en ingenieria de estructuras

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Santiago Hernández Ibáñez
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 12/01/1995 ata 12/01/1997

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE INGENIERÍA DEL ATLANTICO, S.A. (IDASA) Y LA UDC PARA LA REALIZACIÓN DE "VIDEOANIMACIÓN DEL ENLACE RONDA DE OUTEIRO-AVDA. EJERCITO"

Entidade financiadora INGENIERIA DEL ATLANTICO (IDASA)
Investigadores principáis Santiago Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Dende 10/12/1993 ata 31/08/1994

Navegador de tablas GVSIG - Navtable

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Francisco Puga Alonso, Pablo Jose Sangiao Roca, Javier Estevez Valiñas
Data de solicitude 11/12/2012
Data de concesión 31/07/2013

Escuadra truncada para el trazado y la medición en dibujo técnico.

Tipo Modelo de Utilidade
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Data de solicitude 29/12/2011
Data de concesión 30/04/2012

Identifying and understanding determinants of regional differences in light-rail patronage and performance

Autores/as Luis Enrique Ramos-Santiago, Margarita Novales, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Case Studies on Transport Policy (páxs. 1 ata 19)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cstp.2022.04.005

Analysis of the Relationship between the Characteristics of the Areas of Influence of Bus Stops and the Decrease in Ridership during COVID-19 Lockdowns

Autores/as Yaiza Montero-Lamas, Alfonso Orro, Margarita Novales, Francisco-Alberto Varela-García
Revista SUSTAINABILITY Vol. 14 Núm. 7 (páxs. 4248 ata -)
DOI https://doi.org/10.3390/su14074248

An Augmented Reality Facility to Run Hybrid Physical-Numerical Flood Models

Autores/as Puertas, J., Luis Antonio Hernández Ibáñez, Cea, L., Regueiro-Picallo, M., Viviana Barneche Naya, Francisco-Alberto Varela-García
Revista WATER Vol. 12 Núm. 3290

UX Aspects of Kinect-Based Movement Schemes Inside Virtual Environments for Museum Installations

Autores/as Viviana Barneche Naya, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 11591 Núm. 1 (páxs. 133 ata 150)

Diseño y usabilidad de interfaces para entornos educativos de realidad aumentada

Autores/as Jose Juan Videla Rodríguez, Antonio Sanjuán Pérez, Sandra Martínez Costa, Antonio Seoane Nolasco
Revista Digital Education Review Vol. 31 (páxs. 61 ata 79)

Natural Interaction and Movement Paradigms. A Comparison of Usability for a Kinect Enabled Museum Installation

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya, Rocío Mihura López
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 9753 (páxs. 145 ata 155)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-39483-1_14

Assisted navigation and natural interaction for virtual archaeological heritage. Implementation of an attractor-based approach using a game engine.

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya
Revista Mediterranean Archaeology & Archaeometry Vol. 16 Núm. 5 (páxs. 43 ata 51)
DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.204965

Visibilidad y recuerdo del product placement en videojuegos

Autores/as Sanjuán Pérez, Antonio, Antonio Seoane Nolasco, Martínez Costa, Sandra
Revista AdComunica Vol. 9 (páxs. 63 ata 75)

Contextualization of Archaeological Findings using Virtual Worlds. Issues on Design and Implementation of a Multiuser Enabled Virtual Museum

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 9192 (páxs. 384 ata 394)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-20609-7

An Interactive Installation for the Architectural Analysis of Space and Form in Historical Buildings

Autores/as Viviana Barneche Naya, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (páxs. 43 ata 52)

Evaluating User Experience in Joint Activities between Schools and Museums in Virtual Worlds

Autores/as Viviana Barneche Naya, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Revista Universal Access in the Information Society Vol. 14 Núm. 3 (páxs. 389 ata 398)
DOI https://doi.org/10.1007/s10209-014-0367-y

The Building as the Interface. Architectural Design for Education in Virtual Worlds

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 8022 (páxs. 152 ata 161)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-39420-1_17

Vitruvius in Cyberspace

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya
Revista International Journal of Arts, Culture and Design Technologies Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 36 ata 47)

Anthropometric measures of central abdominal fat and discriminant capacity for metabolic syndrome in a Spanish population

Autores/as Diego Bellido Guerrero, López de la Torre, Martín, Juan José Quintela Carreira, de Luis, Daniel, Bellido, Virginia, Soto, Alfonso, Luengo, Luis M, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Vidal, Josep, Jose Antonio Becerra Permuy, Ballesteros, María
Revista CLÍNICA E INVESTIGACIÓN EN ARTERIOESCLEROSIS Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 105 ata 109)
DOI https://doi.org/10.1016/j.arteri.2013.05.007

Diseño de un sistema interactivo orientado al usuario del museo

Autores/as M. Rocio López Mihura, Viviana Barneche Naya, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Revista Estudios Sobre el Mensaje Periodistico Vol. 19 Núm. E (páxs. 879 ata 885)
DOI https://doi.org/10.5209/rev-esmp.2013.v19.42171

Aplicación para la inspección espacial, volumétrica y seccional interactiva de la Catedral de Santiago de Compostela

Autores/as Viviana Barneche Naya, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Alberto Jaspe Villanueva, Gustavo Fariña Fernández
Revista Virtual Archaeology Review / VAR Journal Vol. 3 Núm. 6 (páxs. 78 ata 82)

Los museos y los sistemas multimedia digitales interactivos en los museos

Autores/as M. Rocio López Mihura, Viviana Barneche Naya, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Revista Vivat Academia Vol. 117 Núm. E (páxs. 1479 ata 1485)

Integración de SIG con visualización 3D interactiva para la gestión y seguimiento de excavaciones arqueológicas

Autores/as Antonio Jose Seoane Nolasco, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Revista Virtual Archaeology Review / VAR Journal Vol. 3 Núm. 5 (páxs. 58 ata 62)

Metaversos formativos. Tecnologías y estudios de caso

Autores/as Viviana Barneche Naya, M. Rocio López Mihura, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Revista Vivat Academia Vol. 11 Núm. 7E (páxs. 368 ata 386)

Mundos virtuales como canal de comunicación entre escuelas y museos

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya, M. Rocio López Mihura
Revista Estudios Sobre el Mensaje Periodistico Vol. 18 Núm. E (páxs. 509 ata 518)
DOI https://doi.org/10.5209/rev_esmp.2012.v18.40930

La Percepción del Espacio en la Visualización de Arquitectura mediante Realidad Virtual Inmersiva. EGA

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Fco. Javier Taibo, Antonio Jose Seoane Nolasco, Alberto Jaspe
Revista EGA: REVISTA DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Vol. 16 Núm. 18 (páxs. 252 ata 261)
DOI https://doi.org/10.4995/ega.2011.1110

Galicia Dixital. Una exposición de patrimonio e-tangible. El Museo Vacío

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez
Revista Virtual Archaeology Review / VAR Journal Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 35 ata 39)

Patrimonio histórico y metaversos. Estudio de caso de la recreación interactiva de la Torre de Hércules en Second Life

Autores/as Viviana Barneche Naya, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Belén Torrente Torrente
Revista Virtual Archaeology Review / VAR Journal Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 59 ata 62)

Recursos educativos en Internet

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Carol Puig Polo
Revista CUADERNOS INTERNACIONALES DE TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO Vol. 8 (páxs. 124 ata 125)

Busqueda de información geográfica en proyectos de cooperación al desarrollo

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Carol Puig Polo
Revista CUADERNOS INTERNACIONALES DE TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO Vol. 8 (páxs. 126 ata 128)

Dynamic Virtual Textures

Autores/as Francisco Javier Taibo Pena, Antonio Jose Seoane Nolasco, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Revista JOURNAL OF WSCG Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 25 ata 32)

Firmitas, Utilitas, Venustas..., Virtualitas. Vitruvius en Second Life.

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya
Revista REVISTA DEL CENTRO E INVESTIGACIÓN.UNIVERSIDAD LA SALLE Vol. 8 Núm. 29 (páxs. 19 ata 24)

Interfaces naturales para contenidos digitales interactivos en museos. La experiencia de Galicia dixital.

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Francisco Javier Taibo Pena, Antonio Jose Seoane Nolasco, Alberto Jaspe Villanueva, M. Rocio López Mihura
Revista REVISTA DEL CENTRO E INVESTIGACIÓN.UNIVERSIDAD LA SALLE Vol. 8 Núm. 29 (páxs. 37 ata 42)

A experiencia audiovisual dentro do metaverso Second Life

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya
Revista Papeis da Academia Galega do Audiovisual Vol. 8 Núm. 29 (páxs. 80 ata 89)

Physically Walking in Digital Spaces - A Virtual Reality Installlation for Exploration of Historical Heritage.

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Francisco Javier Taibo Pena, Juan David Blanco Miguez, Antonio Jose Seoane Nolasco, M. Rocio López Mihura, Alberto Jaspe Villanueva, José A. Iglesias
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL COMPUTING Vol. 5 Núm. 3 (páxs. 487 ata 506)

Aplicaciones de los SIG al Análisis Territorial de las infraestructura viarias de la provincia de La Coruña

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Revista IG+ MÁS QUE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Núm. 4 (páxs. 5 ata 6)

Potencial de la Realidad Virtual en el Ámbito del Patrimonio

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez
Revista PH. BOLETÍN DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Vol. - Núm. 46 (páxs. 50 ata 59)

Representación digital del paisaje

Autores/as Santiago Hernández Ibáñez, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Revista INGENIERÍA Y TERRITORIO Vol. 2 Núm. 55 (páxs. 22 ata 29)

¿Como se cuelga un cuadro virtual?

Editorial Ediciones Trea, S.L., Gijón (España)
ISBN 978-84-9704-431-8

CEIG 2003. Real y Virtual., Mundos en Contacto Libro de Actas del Congreso Español de Informática Gráfica

ISBN 84-9749-072-X

El inventario cartográfico de la red viaria municipal de la provincia de A Coruña. Tomo III

Autores/as Carlos Nardiz Ortiz, Juan José Creus Andrade, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Diputación Provincial de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95950-49-9

El inventario cartográfico de la red viaria municipal de la provincia de A Coruña. Tomo II

Autores/as Carlos Nardiz Ortiz, Juan José Creus Andrade, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Diputación Provincial de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95950-48-0

El inventario cartográfico de la red viaria municipal de la provincia de A Coruña. Tomo I

Autores/as Carlos Nardiz Ortiz, Juan José Creus Andrade, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Diputación Provincial de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95950-47-2

Identificación estructural de la Presa de Belesar

Autores/as Santiago Hernández Ibáñez, Luis Esteban Romera Rodríguez, Ignasi Colominas Ezponda, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Editorial Univ. de A Coruña, (España)
ISBN nodef-0171

Gamificación en el entorno comercial

Autores/as Seoane Nolasco, Antonio
Libro Comunicación Corporativa audiovisual y online. Innovación y tendencias
Edita UOC.
ISBN: 978-84-9180-187-0
Páxinas Dende a 211 ata a 225

A Vitruvian-inspired theoretical framework for architecture in virtual worlds

Autores/as Viviana Barneche Naya,Luis Antonio Hernández Ibáñez
Libro Enhancing Art, Culture, and Design With Technological Integration
Edita IGI-Global.
ISBN: 9781522550235
Páxinas Dende a 152 ata a 168

Museología virtual: interactividad y experimentación en la exposición

Autores/as Viviana Barneche Naya,Luis Antonio Hernández Ibáñez
Libro Arqueología computacional: Nuevos enfoques para el análisis y la difusión del patrimonio cultural.
Edita INAH-CONACYT.
ISBN: 9-786075-390277
Páxinas Dende a 249 ata a 263

Criterios para el diseño de instalaciones museísticas basadas en interfaces naturales

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez,Viviana Barneche Naya
Libro Arqueología computacional: Nuevos enfoques para el análisis y la difusión del patrimonio cultural.
Edita INAH-CONACYT.
ISBN: 9-786075-390277
Páxinas Dende a 225 ata a 247

Comunicación Interactiva en los museos:un usuario singular

Autores/as M. Rocio López Mihura,Viviana Barneche Naya,Luis Antonio Hernández Ibáñez
Libro Nuevas tendencias en investigaciones sobre comunicación en el EEES
Edita Visión Libros.
ISBN: 9788490115893
Páxinas Dende a 55 ata a 64

La experiencia de usuario en actividades escolares de grupo en mundos virtuales

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez,Viviana Barneche Naya,M. Rocio López Mihura
Libro El EEES como plataforma de innovación universitaria
Edita Visión Libros.
ISBN: 978-8-4901-1631-9
Páxinas Dende a 195 ata a 210

Espacios educativos en Mundos Virtuales 3D

Autores/as Viviana Barneche Naya,M. Rocio López Mihura,Luis Antonio Hernández Ibáñez
Libro Nuevos contenidos en comunicación a apartir del EEES
Edita Visión Libros.
ISBN: 978-8-4900-8118-1
Páxinas Dende a 9 ata a 24

Los museos y los sistemas multimedia digital interactivos

Autores/as M. Rocio López Mihura,Viviana Barneche Naya,Luis Antonio Hernández Ibáñez
Libro Nuevos contenidos en comunicación a apartir del EEES
Edita Visión Libros.
ISBN: 978-8-4900-8118-1
Páxinas Dende a 217 ata a 230

Nuevas Tecnologías en los museos: de la contemplación a la experiencia.

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez,M. Rocio López Mihura,Viviana Barneche Naya
Libro ¿Como se cuelga un cuadro virtual?
Vol. - Edita Ediciones Trea, S.L..
ISBN: 978-84-9704-431-8
Páxinas Dende a 19 ata a 100

Mapping Large Textures for Outodoor Terrain Rendering.

Autores/as Antonio Jose Seoane Nolasco,Francisco Javier Taibo Pena,Luis Antonio Hernández Ibáñez,Alberto Jaspe Villanueva
Libro Game Programming Gems 7.
Vol. - Edita Charles River Media/Coruse Technology.
ISBN: 978-1-58450-527-3
Páxinas Dende a 435 ata a 446

Rede viaria

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García,Gonzalo Martínez Crespo
Libro A enquisa sobre infraestrutura e equipamentos locais - fase V.
Vol. - ISBN: 978-84-9812-059-2
Páxinas Dende a 161 ata a 168

IA Algorithm Acceleration Using GPU¿s

Autores/as Antonio Jose Seoane Nolasco,Alberto Jaspe Villanueva
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 873 ata a 878

Outros servicios.

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García,Gonzalo Martínez Crespo
Libro A enquisa sobre infraestrutura e equipamentos locais - fase V.
Vol. - ISBN: 978-84-9812-059-2
Páxinas Dende a 169 ata a 174

San Felipe y Santiago de Montevideo - Virtual. (Facultad de Arquitectura. Uruguay)

Autores/as Marcelo Payssé,Juan Pablo Portillo,Viviana Barneche Naya,Liliana Carmona,Julio Cardozo,Fernán Luna,Alejandra Sánchez,Virginia Agriela
Libro Premio Arquisur de Investigación 2007
Edita Arquisur.
ISBN: 978-9974-0-0410-8
Páxinas Dende a 13 ata a 18

Realidad Virtual en el Patrimonio. Experiencias prácticas.

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez,Diego Gutiérrez
Libro Patrimonio Cultural y Tecnologías de la Información y la Comunicación
Vol. - Edita Ayuntamiento de Cartagena.
ISBN: 84-87529-92-5
Páxinas Dende a 115 ata a 140

El museo vacío: caminando en mundos digitales

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez
Libro La Difícil Supervivencia de los Museos
Vol. - Edita Trea.
ISBN: 84-9704-091-0
Páxinas Dende a 307 ata a 315

Navegación 3D en Internet - VRML

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez,Santiago Hernández Ibáñez
Libro Realidad virtual. Visualización Avanzada
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-68-9
Páxinas Dende a 89 ata a 126

Architectura ex Ludo: aplicación de tecnologías lúdicas digitales para la visualización interactiva de modelos de arquitectura

Autor/a Viviana Barneche Naya
Director/es Luís Antonio Hernández Ibáñez
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aplicación de sistemas GNSS y SIG a infraestructuras de transporte. Estudio sobre conducción naturalista

Autor/a José Balsa Barreiro
Director/es Francisco Alberto Varela García; Rubén Lois González; Pedro M. Valero Mora
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresainte

Análisis geoespacial y caracterización funcional de las infraestructuras viarias en modelos de accesibilidad territorial utilizando sistemas de información geográfica

Autor/a Francisco Alberto Varela García
Director/es Luís Antonio Hernández Ibáñez
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresainte

Geotextura. Una arquitectura software para la visualización en tiempo real de información bidimensional dinámica georreferenciada sobre modelos digitales 3D de terreno basada en una técnica de mapeado de texturas virtuales

Autor/a Francisco Javier Taibo Pena
Director/es Luis Antonio Hernández Ibáñez
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Emulation of Human Attention for Exploration of Virtual Architectural Environments. Application to Le Corbusier's Promenade Architecturale of a Virtual Ville Savoye
IHCI 2019 : 13th International Conference Interfaces and Human Computer Interaction
Internacional

Autores/as Viviana Barneche Naya, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Organizador International Association for Development of the Information Society
Lugar Porto (Portugal)

Grupo interuniversitario de investigación en cooperación técnica para o desenvolvemento sustentable do Sistema Universitario Galego
VIII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Cristina López Bravo, Plácido Lizancos Mora, Enrique Peña González, María José Piñeira Mantiñán, Jerónimo Puertas Agudo, J.J. Cendán, Santiago López Piñeiro, Acacia Naves García-Rendueles, Vanessa Míguez Martín, Hilda Cuba-Cabana
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

GEOMOVE, UN PROYECTO BASADO EN GEODATA PARA EL ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS
XIII Congreso de Ingeniería del Transporte
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Fernández-Arango, D., Margarita Novales, Alfonso Orro Arcay, Gutiérrez Puebla, Javier
Lugar Gijón (España)

Tu acción nos une. Un ejemplo de Aprendizaje-Servicio en Comunicación Audiovisual
VII Congreso Nacional y II Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario
Internacional

Autores/as Sandra Martínez Costa, Sanjuan Perez, Antonio, Antonio Jose Seoane Nolasco
Lugar Santiago de Compostela (España)

A comparative study of walkthrough paradigms for virtual environments using Kinect based interaction
VSMM 2016 - 22 International Conference on Virtual Systems and Multimedia
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya, Rocío Mihura López
Organizador International Society for Virtual Systems and Multimedia
Lugar Kuala Lumpur (Malasia)

A comparative study of walkthrough paradigms for virtual environments using Kinect based natural interaction
VSMM 2016 - 22 International Conference on Virtual Systems and Multimedia
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya, Rocío Mihura López
Organizador International Society for Virtual Systems and Multimedia
Lugar Kuala Lumpur (Malasia)
DOI https://doi.org/10.1109/vsmm.2016.7863168

Natural interaction and movement paradigms. A comparison of usability for a Kinect enabled museum installation
International Conference on Human-Computer Interaction 2016
Internacional

Autores/as Viviana Barneche Naya, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Rocío Mihura López
Lugar Toronto (Canadá)

ESTUDIO DINÁMICO DE LA MOVILIDAD ESCOLAR MEDIANTE TECNOLOGÍAS WEB DE GEOLOCALIZACIÓN
XII Congreso de Ingeniería del Transporte
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Margarita Novales
Organizador Foro de Ingeniería de los Transportes
Lugar Valencia (España)

From the Dig to Cyberspace. A case study of virtual worlds as a tool for interpretation centers.
Virtual Archaeology 2015
Internacional

Autores/as Viviana Barneche Naya, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Organizador Hermitage Museum
Lugar San Petersburgo (Rusia)

Enhanced navigation and natural interaction for virtual heritage using a 3D game engine
VAMCT 2015. 2nd International Workshop on Virtual Archaeology: Museums & Cultural Tourism
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya
Organizador University of the Aegean
Lugar Delfos (Grecia)

An enhanced navigation kit for virtual heritage exploration using a game engine
Digital Heritage 2015
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya
Lugar Granada (España)

Practical Line rasterization for multi-resolution textures
Smart Tools and Apps for Graphics
Internacional

Autores/as Fco. Javier Taibo, Alberto Jaspe, Antonio Jose Seoane Nolasco, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Marco Agus
Organizador EUROGRAPHICS
Lugar Cagliari (Italia)

Joint Spaces Between Schools and Museums via Virtual Worlds: A Case Study
ACM workshop on User experience in e-learning and augmented technologies in education UXELATE '12
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya
Organizador ACM - Association for Computer Machinery
Lugar Nara (Japón)
DOI https://doi.org/10.1145/2390895.2390901

Cyberarchitecture: A Vitruvian approach
International Conference on Cyberworlds, 2012
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya
Lugar Darmstadt (Alemania)

La experiencia de usuario en actividades escolares de grupo en mundos virtuales.
Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia (CUICIID 2012)
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya, M. Rocio López Mihura
Organizador Universidad Complutense de Madrid
Lugar Madrid (España)

Comunicación interactiva en los museos: un usuario singular.
Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia (CUICIID 2012)
Internacional

Autores/as M. Rocio López Mihura, Viviana Barneche Naya, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Organizador Universidad Complutense de Madrid
Lugar Madrid (España)

Depict, envision, experience. Visual narratives for virtual heritage
VAMCT 2012 International Workshop on Virtual Archaeology: Museums & Cultural Tourism
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez
Organizador University of the Aegean
Lugar Delfos (Grecia)

Contenidos y herramientas educativas en Mundos Virtuales 3D para estudiantes de la E.S.O.
Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia (CUICIID 2011)
Internacional

Autores/as Viviana Barneche Naya, M. Rocio López Mihura, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Organizador Universidad Complutense de Madrid
Lugar Madrid (España)

Museos, Educación y los sistemas multimedia digitales interactivos
Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia (CUICIID 2011)
Internacional

Autores/as M. Rocio López Mihura, Viviana Barneche Naya, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Organizador Universidad Complutense de Madrid
Lugar Madrid (España)

SDIAnalyzer: una aplicación para el estudio de IDE.
III Jornadas de SIG libre
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Juan Ignacio Varela García, Javier Estévez Valiñas, Daniel Díaz Grandío
Lugar Girona (España)

Adaptación de SIG Libre para la mejora de rendimiento de tareas.
III Jornadas de SIG libre
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Juan Ignacio Varela García, Gonzalo Martínez Crespo, Adrián Eirís Torres
Lugar Girona (España)

VideaLAB: experiencias en diseño de instalaciones de Realidad Virtual en museos.
Segundas Jornadas sobre Realidad Virtual y Entornos Virtuales.
Nacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Antonio Jose Seoane Nolasco, Francisco Javier Taibo Pena, Alberto Jaspe Villanueva
Lugar Albacete (España)

Extracción y aprovechamiento de la información geográfica puntual de un catálogo visual de carreteras.
II Jornadas de SIG libre.
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Manuel Borobio Sanchiz, Juan Ignacio Varela García, Sabela Lorenzo Tarrío
Lugar España

Análisis y utilización de la información meteorológica en un centro de gestión de tráfico mediante sistemas integrados de información geográfica (SIG) y sistemas de navegación 3D
VIII Congreso de Ingeniería del Transporte.
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Francisco Javier Taibo Pena, Antonio Jose Seoane Nolasco, Ramiro Martínez Rodríguez, Alberto Jaspe Villanueva, Juan Ignacio Varela García
Lugar Coruña, A (España)

Interfaces naturales y realidad virtual para instalaciones interactivas en museos.
Jornadas sobre entretenimiento audiovisual interactivo.
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez
Organizador Universidad Autónoma de Barcelona
Lugar Barcelona (España)

Ciberarquitectura Educativa. La experiencia de Isla Videa en Second Life
14 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura - XII Congreso Iberoamericano de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital (SiGraDi 2008).
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya
Lugar La Habana (Cuba)

Fortalecimiento técnico y formativo del Departamento de Hidráulica de la República Árabe Saharaui Democrática. Proyecto AQUA-SAHARA III
IV Congreso Universidad y Cooperación
Nacional

Autores/as Jose Anta Álvarez, Francisco-Alberto Varela-García, Acacia Naves García-Rendueles, Nuria Garrido Rejo, Jorge Maceiras Gómez, Carmen Molejón Quintana
Organizador Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Lugar Barcelona (España)

Aplicación de técnicas de iluminación para obtención de cuencas visuales en estudios de impacto ambiental.
14 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura - XII Congreso Iberoamericano de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital (SiGraDi 2008).
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Antonio Jose Seoane Nolasco, Alberto Jaspe Villanueva, Francisco Javier Taibo Pena
Lugar La Habana (Cuba)

Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica para la gestión de las infraestructuras territoriales mediante la Encuesta sobre Infraestructuras y Equipamiento local (ELIEL)
V Congreso Nacional de la Ingeniería Civil
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Gonzalo Martínez Crespo, Daniel Díaz Grandío, Adrian Eirís Torres, Juan Ignacio Varela García
Lugar Sevilla (España)

El museo Vacío y el Camino de Santiago. Una instalación de Realidad Virtual para la exploración del patrimonio cultural
I Simposium de Informática Gráfica y Patrimonio Histórico
Nacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Francisco Javier Taibo Pena, Juan David Blanco Miguez, Antonio Jose Seoane Nolasco, M. Rocio López Mihura, Alberto Jaspe Villanueva
Lugar Coruña, A (España)

Hardware-Independent Clipmapping
The 15th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2007 (WSCG 2007)
Internacional

Autores/as Antonio Jose Seoane Nolasco, Francisco Javier Taibo Pena, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Rubén López Gómez, Alberto Jaspe Villanueva
Lugar Plzen (República Checa)

The Empty Museum. Walking inside the virtual exhibit
Museums and the Web 2007
Internacional

Autores/as Juan David Blanco Miguez, Luis Antonio Hernández Ibáñez, M. Rocio López Mihura, Antonio Jose Seoane Nolasco, Francisco Javier Taibo Pena
Lugar San Francisco (Estados Unidos)

Videalab. Grupo de Visualización Avanzada en Arquitectua, Ingeniería Civil y Urbanismo
I Simposium de Informática Gráfica y Patrimonio Histórico
Nacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Francisco Javier Taibo Pena, Juan David Blanco Miguez, Antonio Jose Seoane Nolasco, M. Rocio López Mihura, Alberto Jaspe Villanueva, Manuel Meijide Ferreiro, Juan Nieto Boga, Natalia Carregal
Lugar Coruña, A (España)

Utilización de los sistemas de Información Geográfica para optimizar la localización de señales turísticas en los municipios de las Mariñas Coruñesas
V Congreso Nacional de la Ingeniería Civil
Nacional

Autores/as Juan Ignacio Varela García, Francisco-Alberto Varela-García, Adrian Eirís Torres, Lorena Martín Oreiro
Lugar Sevilla (España)

Firmitas, Utilitas, Venustas..., Virtualitas. Vitruvius en Second Life
SIGRADI 07. Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Viviana Barneche Naya
Lugar México D.F. (México)

Ampliación de las capacidades de visualización de un SIG libre mediante la comunicación con un navegad or 3D
I Jormadas de SIG Libre
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Francisco Javier Taibo Pena, Antonio Jose Seoane Nolasco, Juan Ignacio Varela García
Lugar Girona (España)

Interfaces naturales para contenidos digitales interactivos en museos. La experiencia de Galicia Dixital
SIGRADI 07. Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Francisco Javier Taibo Pena, Antonio Jose Seoane Nolasco, Alberto Jaspe Villanueva, M. Rocio López Mihura
Lugar México D.F. (México)

Vulnerable urban Area in Galicia (Spain)
42nd Internacional Planning Congress
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Adela Oyonarte Castro, Gonzalo Martínez Crespo
Lugar Estambul (Turquía)

The Empty Museum. Using a Virtual Reality room to experience a pilgrimage route and a pre-Roman housing unit.
3rd Internacional Conference of Museology & ICOM-AVICOM Annual Conference
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Juan David Blanco Miguez, M. Rocio López Mihura
Lugar Mitilene (Grecia)

Evaluación de la calidad en las oficinas técnicas de cooperación al desarrollo de las universidades. La experiencia de la Universidad de A Coruña
III Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo
Nacional

Autores/as Vanessa Míguez Martín, Lorena Rilo Pérez, Enrique Peña González, Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Madrid (España)

From Computer animation to virtual reality. Virtual Reality installations in the Galicia Dixital Exhibition
3rd Internacional Conference of Museology & ICOM-AVICOM Annual Conference
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Juan David Blanco Miguez, M. Rocio López Mihura
Lugar Mitilene (Grecia)

Del video inmersivo a la realidad virtual. El audiovisual en la exposición en la era digital
XIV Jornadas Estatales DEAC
Nacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez
Lugar España

El Museo Vacío. Uso de una instalación transitable de Realidad Virtual para la experimentación espacial de una unidad habitacional en un asentamiento prerromano.
SIGRADI 2006 X congreso Iberoamericano de Gráfica Digital
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Juan David Blanco Miguez, José A. Iglesias Guitian, Francisco Javier Taibo Pena, Antonio Seoane Nolasco, Alberto Jaspe Villanueva, M. Rocio López Mihura
Lugar Santiago de Chile (Chile)

Aplicación de los SIG y servidores de mapas en el análisis de la accesibilidad territorial en áreas metropolitanas. Experiencia en los campus de la Universidad de A Coruña
XII Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Juan Ignacio Varela García, Gonzalo Martínez Crespo
Lugar Granada (España)

Mejora en la gestión del agua en un ámbito periurbano mediante la utilización de sistemas de información geográfica. Una experiencia práctica en el municipio de carral del área metropolitana de A Coruña
III Congreso Internacional de Ingenieria Civil, Territorio y Medio Ambiente
Internacional

Autores/as Jose Anta Álvarez, Francisco-Alberto Varela-García, Daniel Díaz Grandío, Enrique Peña González, José Manuel Orejón Guillén
Organizador Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Lugar Zaragoza (España)

Los sistemas de información geográfica en el análisis de la siniestralidad en carretera. Estudio particular para la provincia de La Coruña
XII Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Gonzalo Martínez Crespo, Juan Ignacio Varela García, Daniel Díaz Grandio
Lugar Granada (España)

The Creativity Space. An Immersive VR Framework for 3D Creation
Digital Engineering Workshop. 5th Japan-Korea CAD/CAM Workshop
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Francisco Javier Taibo Pena, Juan David Blanco Miguez, M. Rocio López Mihura, Antonio Seoane Nolasco, Alberto Jaspe Villanueva
Lugar Tokio (Japón)

La gestión de tráfico mediante la integración de un GIS con un sistema de navegación realistaen 3D sobre el territorio
V Congreso Español y I Congreso Iberoamericano de Sistemas Inteligentes de Transporte
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Francisco Javier Taibo Pena, Rubén López Gómez, Antonio Seoane Nolasco, Alberto Jaspe Villanueva
Lugar Málaga (España)

Real-time visualization of geospatial features through integration of GID with a realistic 3D terrain dynamic visualization system.
ICC 2005 XII Internacional Cartographic Conference
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Francisco Javier Taibo Pena, Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Coruña, A (España)

El empleo de los Sistemas de Información Geográfica en el cálculo de la accesibilidad territorial. Análisis para la provincia de La Coruña
II Congreso Internacional de Ingenieria Civil, Territorio y Medio Ambiente
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Santiago de Compostela (España)

Arquitecturas Digitales, el espacio cyber
Mundos Digitales 2004 - Arquitectura Digital
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez
Lugar Coruña, A (España)

Virtual and augmented reality applied to culture, art and virtual museums
Cartoon Master 2004 - Cartoon Future
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez
Lugar Coruña, A (España)

Experiencias formativas en los nuevos media. El Master en Creación y Comunicación Digital
II Congreso Galego do Audiovisual
Nacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, M. Rocio López Mihura
Lugar España

Experiencia docente y transversalidad en la Ingeniería Civil. Asignatura de libre elección Introducción a la Cooperación para el Desarrollo. Universidad de A Coruña. Periodo 2000-2003
II Congreso Nacional Universidad y Cooperación al Desarrollo
Internacional

Autores/as Enrique Peña González, Francisco-Alberto Varela-García, Montserrat Villalba López, Vanessa Míguez Martín
Lugar Murcia (España)

The experience of the Empty Museum. Displaying cultural contents on an immersive, walkable VR room
Computer Graphics International CGI 2004
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Francisco Javier Taibo Pena, Antonio Seoane Nolasco, Rubén López Gómez, M. Rocio López Mihura
Lugar Heraklion (Grecia)

Experiencias sobre los cálculos de accesibilidad mediante SIG
XI Congreso de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Murcia (España)

Las nuevas tecnologías en la representación del Patrimonio. Del estudio arqueológico a las nuevas formas de entretenimiento audiovisual.
II Congreso Galego do Audiovisual
Nacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Juan David Blanco Miguez
Lugar España

Importancia de las redes de alumnos y profesores en las propuestas de Educación para el Desarrollo. Particularidades de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña
II Congreso Nacional Universidad y Cooperación al Desarrollo
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García, Enrique Peña González, Montserrat Villalba López, Vanessa Miguez Martín
Lugar Murcia (España)

Catedral Virtual de Tui: un conjunto de aplicaciones gráficas para el estudio y conservación del patrimonio
CEIG2003. XIII Congreso español de informática gráfica
Nacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Javier Taibo Pena, Antonio Seoane Nolasco, Rubén López Gómez, M. Rocio López Mihura
Lugar Coruña, A (España)

The Empty Museum. Multi-user Interaction in a Immersive and Physically Walkable VR Space
International Conference on CYBERWORLS 2003
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Javier Taibo Pena, Antonio Seoane Nolasco, Rubén López Gómez, M. Rocio López Mihura
Lugar Singapur (Singapur)

La potencialidad de los sistemas de información geográfica en la formación del ingeniero civil
I Encuentro Internacional de la Enseñanza de la Ingeniería Civil
Nacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Ciudad Real (España)

Los sistemas de información geográfica aplicados a la gestión de las infraestructuras territoriales
IV Congreso Internacional de Ordenación del Territorio
Internacional

Autores/as Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Zaragoza (España)

La Muy Fiel y Reconquistadora Ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo
VII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital. SIGRADI 2003
Internacional

Autores/as Marcelo Payssé, Juan Pablo Portillo, Viviana Barneche Naya, Liliana Carmona, Julio Cardozo, Fernán Luna, Alejandra Sánchez, Virginia Agriela
Lugar Rosario (Argentina)

Empty Museum. An Inmersive, Walkable VR Framework for Multiuser Interaction and Telepresence
ACM - ITP 2002 International Workshop on Inmersive Telepresence
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Javier Taibo Pena, Antonio Seoane
Lugar San Juan les Pins (Francia)

Catedral Virtual de Tuy - Aplicación de fotografía inmersiva a la descripción y reconstrucción del patrimonio
CULTURTEC 2002
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Javier Taibo Pena, Antonio Seoane, Rubén López Gómez, Rocío López Mihura
Organizador Universidad Complutense de Madrid
Lugar Madrid (España)

Empty Museum. An inquiry on autonomous VR systems and Hibrid Spaces
SIACG 2002 - 1st Iberoamerican Simposium in Computer Graphics
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Javier Taibo Pena, Antonio Seoane, Rubén López Gómez, Rocío López Mihura
Lugar Guimaraes (Portugal)

Virtual Visualization of Aeroelastic Behaviour of Suspension Bridges
Conference on Cable Supported Bridges. Challenging Technical Limits.
Internacional

Autores/as Santiago Hernández Ibáñez, Luis Antonio Hernández Ibáñez, José Jurado Albarracín-Martinón
Lugar Seul (Corea del Sur)

VideaVR- Un Sistema de Video Inmersivo de 360º
CEIG 2001 (11 Congreso Español de Informática Gráfica).
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Javier Taibo Pena, Antonio Seoane
Lugar Girona (España)

Inmersive Video for Virtual Tourism.
SPIE 2001: The International Society for Optical Engineering.
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Javier Taibo Pena, Antonio Seoane
Lugar Denver (Estados Unidos)

Advanced Visualization of Aeroelastic Behaviour of Long Span Bridges
14th Mecanical Engineering Conference of the American Society of Civil Engineers
Internacional

Autores/as Santiago Hernández Ibáñez, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Arturo Antón Casado
Lugar Austin (Estados Unidos)

Navegación Dixital en 3D- O Turismo Virtual
CULTURTEC 2000
Internacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez
Organizador Universidad Politécnica de Madrid
Lugar Madrid (España)

Advanced visualization of aeroelastic behaviour of long spar bridges
14th Engineering Mechanics Conference. EM-2000
Internacional

Autores/as Santiago Hernández Ibáñez, Jose Augusto Anton Nacimiento, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Lugar Austin, Texas (Estados Unidos)

Virtual laboratories for analysis and design of civil engineering structures.
14th Engineering Mechanics Conference. EM-2000
Internacional

Autores/as Santiago Hernández Ibáñez, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Jose Augusto Anton Nacimiento
Lugar Austin, Texas (Estados Unidos)

VRML, Programación en 3D
2 Congreso Nacional de Usuarios de Internet e Infovia: Mundo Internet 97
Nacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez
Lugar Madrid (España)

Application of digital 3D models on urban planning and highway design
Urban Transport and the Environment for the 21st Century 3
Internacional

Autores/as Santiago Hernández Ibáñez, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Lugar Acquasparta (Italia)

Cálculo avanzado y diseño asistido por ordenador de puestas a tierra para instalaciones eléctricas
Foro Tecnológico de Galicia -Oferta Tecnológica de la Universidad de La Coruña
Autonómico

Autores/as Ignasi Colominas Ezponda, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Ferrol (España)

Estado del arte y perspectivas
1º Congreso Nacional de Usuarios de Internet. Internet World'96
Nacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez
Lugar Madrid (España)

Advanced visualization and computer animation in engineering and architectural desing. ICCE 96
Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications, Research and Practice
Internacional

Autores/as Santiago Hernández Ibáñez, Luis Antonio Hernández Ibáñez
Lugar Bahrain (Bahréin)

Visualización de modelos extensos. Aplicación a un campus universitario
III Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería, SEMNI 96
Nacional

Autores/as Luis Antonio Hernández Ibáñez, Santiago Hernández Ibáñez, R. Sánchez
Lugar Zaragoza (España)

Virtual Laboratories for analysis and design of civil engineering estructures
VI International Conference on Applications of High Performance Computing in Engineering
Internacional

Autores/as Santiago Hernández Ibáñez, Luis Antonio Hernández Ibáñez, Arturo Antón Casado
Lugar Maui (Estados Unidos)