GRUPO DE INVESTIGACIÓN PERSONA-AMBIENTE (GRIPA)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra. Cristina García Fontán
Profesor/a Contratado/a Doutor/a
Data de alta 10/05/2005
Adscrición a deptos. Psicoloxía
Adscrición a centros Facultade de Ciencias da Educación
Código interno G00069

Contacto

Enderezo Escola Superior de Arquitectura Campus da Zapateira, s/n 15008 - A Coruña
Teléfono  881015210 ext. 5210
Fax  981167153
Correo
Sitio web  http://people-environment-udc.org

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Modelos de predición de comportamento ambiental

Análise de espazos colectivos - Agrupacións alternativas de vivendas

Avaliación de impacto social

Educación ambiental e desenvolvento sustentable

Espazos cotiáns: a casa familiar e o lugar

Sostenibilidad ambiental

Innovación social: Aspectos teóricos

Transición Enerxética: Aspectos sociais

Cooperación

Paisaxe

Palabras chave predición, valores, actitudes ambientais, conduta ecolóxica responsable; Espazos colectivos, espazos alternativos, vivendas alternativas; Percepción social, desastres, impacto social, avaliación social; Educación ambiental, desenvolvemento sustentable, competencia para a acción; casa, espazo doméstico, lugar, planeamento, habitabilidade; Telemática, comunicación, informática, teletraballo

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

- Deseño de material formativo para a elaboración de campañas que se orientan á promoción de comportamento ecolóxico. - Realización de talleres sobre publicidade e consumo. - Realización de análise de avaliación de impacto social e ambiental. - Redacción de normativa urbanística, de edificación e de habitabilidade. - Redacción de proxectos de arquitectura e de urbanismo. - Análise de funcionamiento espacial. - Elaboración de programas funcionais que se relacionan coa habitabilidade e a organización

Recursos de equipamento - Laboratorio de Psicoloxía Social. Equipamento informático con software especializado de análise de datos. - Laboratorio de Ciencias Experimentais (utilización en prácticas de educación ambiental). Equipamento para tratamento augas, residuos, plásticos etc.
Resultados transferíbeis - Programación de actuacións en favor do medio no ámbito dos residuos, da contaminación e outros. - Avaliación de impacto social e ambiental. - Análise de percepción pública de proxectos de transformación ambiental urbana. - Deseño de programas formativos para profesorado, en materia ambiental e de sustentabilidade. - Elaboración de guías para a revisión de normativa sobre vivendas. - Elaboración de información urbanística para planeamento xeral, específico e especial no medio rural e urbano. - As

Membros do grupo

Dra./Dr. Cristina García Fontán
Urbanística e ordenación do territorio
Coordinador/a
Dra./Dr. Ricardo Antonio García Mira
Psicoloxía social
PDI
Dra./Dr. Patricia Muñiz Núñez
Composición arquitectónica
PDI
Dra./Dr. Yolanda Pérez Sánchez
Composición arquitectónica
PDI
Dra./Dr. María Amelia Fraga Mosquera
PAS
Francisco José Rey Vizoso
Doutorando/a
Dra./Dr. Nachatter Singh Kaur
Contratado/a Proxecto
Dra./Dr. David Uzzell
C1 - Doutores outras institucións
Roberto Lage Regal
C2 - Colaboradores proxectos
Dra./Dr. Isabel Lema Blanco
C2 - Colaboradores proxectos

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Dinero en transformación: actitudes monetarias, comportamientos y procesos de exclusión financiera

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis MASSÓ LAGO, MATILDE (IP1) / MAIXE ALTES CARLOS (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2023 ata 31/08/2026

SOLUTIONS FOR MITIGATING CLIMATE-INDUCED HEALTH THREATS (TRIGGER)

Entidade financiadora Union Europea
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/09/2022 ata 31/12/2027

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GPC 2022

Entidade financiadora Consellería de Educación
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2022 ata 20/11/2024

Paisajes y Arquitecturas del error. Contra-historia del paisaje en la Europa latina (1945-2020)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

PAISAJES QUE CONECTAN. ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE EN LA GESTIÓN CREATIVA DEL PATRIMONIO Y EL PAISAJE RURAL SOSTENIBLES (CREAHLANDS)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA. ERASMUS+ Asociaciones para la Creatividad (SEPIE)
Investigadores principáis MANUEL DOCAMPO GARCÍA
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/03/2021 ata 28/02/2023

Expert evaluator contract

Entidade financiadora European Commission
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2021 ata 01/06/2022

Money in transformation: actors, processes and social effects of finanacial Innovation

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 01/06/2023

Memoria del patrimonio arquitectónico desaparecido en Galicia. El siglo XX

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovavación y Universidades
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

Memoria del patrimonio arquitectónico desaparecido en Galicia. El siglo XX

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Jesús Ángel Sánchez García y Alfredo Vigo Trasanc
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

Energy Transitions from Coal and Carbon: Effects on Societies (ENTRANCES)

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Ricardo García Mira
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/05/2020 ata 30/04/2023

SERVIZO DE REDACCIÓN DE PROXECTO DE ACONDICIONAMENTO DO ESPAZO O VIXÍA DE MONTE ALTO.

Entidade financiadora Concello da Coruña
Investigadores principáis Cristina García fontán
Tipo Contrato
Datas Dende 29/06/2020 ata 29/10/2020

Social innovation Modelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability (SMARTEES)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Christian A. Klöckner
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/05/2018 ata 31/10/2021

Coproduction with Nature for rol city transitioning, innovation and governance (CONNECTING)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Adina Claudia Dumitru
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/06/2017 ata 31/05/2022

Políticas públicas de vivienda y actitudes sociales de la población en España: Una visión a largo plazo (1900 - 1990)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Daniel Lanero Táboas
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Políticas públicas de vivienda y actitudes sociales de la población en España: Una visión a largo plazo (1900-1990)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Políticas públicas de vivienda y actitudes sociales de la población en España: Una visión a largo plazo (1900 ¿ 1990)

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Guía de Cor e materiais de Galicia

Entidade financiadora Instituto de Estudos do Territorio - Xunta de Galicia
Investigadores principáis Cristina García Fontán
Tipo Contrato
Datas Dende 20/07/2016 ata 30/12/2016

SURVEY ON PUBLIC PERCEPTION OF ENVIRONMENTAL RISK

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis PAULA ORR - COORD. ESPAÑA: RICARDO GARCIA MIRA
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/12/2014 ata 31/12/2015

Transformative Social Innovation Theory project (TRANSIT)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Ricardo Antonio García Mira/Adina Claudia Dumitru
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2017

Green Lifestyles, Alternative Models and Upscaling Regional Sustainability (GLAMURS)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Ricardo Antonio García Mira/Adina Claudi
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

Tranformative Social Innovation Theory (TRANSIT)

Entidade financiadora Comisión Europea
Investigadores principáis Flor Avelino (DRIFT, NL)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2017

Survey on public perception of environmental risk

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Investigadores principáis Paula Orr
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

RECICLAJE DE MATERIAL PLÁSTICO DE DESECHO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN USOS COMUNITARIOS

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Cristina García Fontán
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/03/2011 ata 10/01/2012

Desarrollo de un servicio de análisis espacial y su aplicación en la implementación de un sistema de gestión de hábitats humanos

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis José Ramón Paramá Gabia
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Low Carbon at Work: Modelling agents and organisations to achieve transition to a low carbon Europe (LOCAW)

Entidade financiadora 7º PROGRAMA MARCO - UNIÓN EUROPEA (Grant agreement 265155)
Investigadores principáis Ricardo García Mira
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Canais Alternativos de Creación Experimental. O Eixo Atlántico (1975-2010)

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Programa Xeral de Investigación (PGIDT-PXI)
Investigadores principáis Mª Luisa Sobrino Manzanares
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 10/08/2010 ata 30/09/2013

Arte marginal en Galicia

Entidade financiadora Programa Xeral de Investigación (PGIDT-PXI), Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Luisa Sobrino Manzanares
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 31/10/2006 ata 31/10/2009

Arte marginal en Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Programa Xeral de Investigación (PGIDT-PXI)
Investigadores principáis Mª Luisa Sobrino Manzanares
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 31/10/2006 ata 31/10/2009

Paisaje urbano e industria cultural en el Eje Atlántico 1993-2005

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Mª Luisa Sobrino Manzanares
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/09/2009

Paisaje urbano e industria cultural en el Eje Atlántico 1993-2005

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Mª Luisa Sobrino Manzanares
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/09/2009

Percepción del paisaje urbano en Santiago de Compostela y en Lugo

Entidade financiadora S.A de Xestión do Plan Xacobeo (Dirección Xeral de Turismo, Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Federico López Silvestre
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 21/03/2006 ata 20/05/2007

Modelos de comportamento ecolóxico responsable en Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ricardo García Mira
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2007

Catalogación y evaluación de los paisajes del Camino Francés

Entidade financiadora S.A de Xestión do Plan Xacobeo (Dirección Xeral de Turismo, Xunta de Galicia)
Investigadores principáis Federico López Silvestre
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/10/2005 ata 28/02/2006

AGENDAS 21 LOCALES EN 16 MUNICIPIOS DE GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL

Entidade financiadora EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR
Tipo Contrato
Datas Dende 12/07/2004 ata 19/12/2005

CONVENIO E ADDENDA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON REPSOL-YPF SOBRE EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA REFINERÍA DE A CORUÑA: DISCURSO SOSTENIBLE Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE"

Entidade financiadora REPSOL-YPF
Tipo Contrato
Datas Dende 20/04/2004 ata 20/04/2005

Encuesta sobre innovaciones o mejoras en empresas gallegas

Entidade financiadora FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 05/05/2003 ata 16/07/2003

La cultura empresarial como un recurso productivo en la industria de la moda en Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 19/10/2002 ata 19/10/2004

Evaluación de la cultura corporativa de las empresas del sector textil y de la confección en Galicia.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 28/03/2000 ata 28/03/2001

Análisis de los procesos de creación escultórica: un programa de innovación tecnológica aplicado a la historia del arte. Escultura gallega contemporánea

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Mª Luisa Sobrino Manzanares.
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 07/10/1999 ata 31/12/2001

Análisis de los procesos de creación escultórica: un programa de innovación tecnológica aplicado a la historia del arte. Escultura gallega contemporánea

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia (CICETGA)
Investigadores principáis Mª Luisa Sobrino Manzanares
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 07/10/1999 ata 31/12/2001

Desarrollo económico y cambio cultural en Galicia.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/08/1999 ata 06/08/2001

El cuerpo en la sociedad de consumo.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/05/1999 ata 06/05/2000

Incorporación del programa 21 a la vida diaria: Identidades múltiples e intervención ambiental. El papel de las grandes organizaciones

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1999 ata 31/12/2000

Programa 21: Identidades múltiples e intervención ambiental. El papel de las grandes organizaciones.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/08/1998 ata 15/08/2000

Análisis diferencial del efecto asociativo del estímulo condicionado sobre la modulación de la amplitud de la respuesta incondicionada en el condicionamiento electrodérmico humano

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/08/1998 ata 15/08/2000

Arte del siglo XX en Galicia. Escultura: Fuentes y Documentación

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Luisa Sobrino Manzanares
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 22/07/1997 ata 22/07/1999

Arte del siglo XX en Galicia. La Escultura: Fuentes y Documentación

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Luisa Sobrino Manzanares
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 22/07/1997 ata 22/07/1999

La incorporación de la agenda 21 a la vida diaria: Identidades múltiples y acción ambiental

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1998

A incorporación da axenda 21 á vida diaria: as identidades múltiples e a acción ambiental. O papel das grandes organizacións

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/06/1996 ata 26/06/1997

ESTILOS DE VIDA URBANA EN GALICIA

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/02/1990 ata 30/11/1990

Medio Ambiente y desarrollo local sostenible. Evaluación de la percepción social de la gestión de residuos sólidos para apoyo a la toma de decisiones

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas

Metodología para la investigación y docencia de la educación mediante diferencial semántico aplicado a sus factores principales

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Coordinador
Data de solicitude 16/10/2020
Data de concesión 27/04/2021

Animal idea. Homo sapiens. Nuestra identidad evolutiva como especie e individuos

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade Xunta de Galicia
Autores/as Coordinador
Data de solicitude 18/02/2019
Data de concesión 28/05/2019

Teoría del ON. Constitución integral del Ser: genes, memes y ones

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade Xunta de Galicia
Autores/as Coordinador
Data de solicitude 18/02/2019
Data de concesión 28/05/2019

GUIÓN del PROGRAMA DE TELEVISIÓN: "CÓMO SOMOS"

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade
Autores/as Coordinador
Data de solicitude 10/03/2009
Data de concesión 23/10/2009

Home habitability, perceived stress and antisocial behaviour (Habitabilidad de la vivienda, estrés percibido y conducta antiso-cial)

Autores/as Torres-Soto, N.Y., Rascón-Arriaga, F.G., Medina-Fernández, J.A., García-Mira, R., Poblete-Trujillo, E., García-Vargas, G.R.
Revista International Journal of Social Psychology Vol. 2158592
DOI https://doi.org/10.1080/02134748.2022.2158592

Rituales de distinción del artista moderno: flânerie, dandismo y bohemia

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Revista Arte, Individuo y Sociedad (páxs. 1051 ata 1067)
DOI https://doi.org/10.5209/aris.76590

Civilizados, corteses y distinguidos. Ritual social y distinción en la modernidad

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Revista La Torre del Virrey. Revista de Estudios Culturales (páxs. 40 ata 55)

Energy Transition Narratives in Spain: A case Study of As Pontes

Autores/as Nachatter Singh Garha, García-Mira, R., Fernando González-Laxe
Revista Sustainability
DOI https://doi.org/10.3390/su141811177

METODOLOGÍA PARA LA DIDÁCTICA E INVESTIGACIÓN DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

Autores/as Coordinador
Revista EDU REVIEW Vol. 10 Núm. 1

Percepción ciudadana y expectativas de cambio en la ciudad post-Covid-19: un análisis comparado

Autores/as Luciano G. Alfaya, Alberto Rodríguez Barcón, Patricia Muñiz, Clara Bobillo
Revista Revista Ambiente, Comportamiento y Sociedad Vol. 4 (páxs. 114 ata 125)
DOI https://doi.org/10.51343/racs.v4i1.822

Mental imagery rotation and graph comprehension of IS-LM macroeconomic models

Autores/as González, M. A., Dopico, J.A., Campos, A.
Revista PsyCh Journal Vol. 10 Núm. 6 (páxs. 851 ata 857)
DOI https://doi.org/10.1002/pchj.494

Keyword mnemonics: Effects of inmediate recall on delayed recall

Autores/as González, M. A., Goñi-Artola, A., A. Campos
Revista IMAGINATION, COGNITION AND PERSONALITY
DOI https://doi.org/10.1177/0276236620976103

Members of environmental grassroots initiatives reconcile lower carbon emissions with higher well-being

Autores/as Gibran Vita, Diana Ivanova, A. Dumitru, García-Mira, R., Giuseppe Carrus, Konstantin Stadler, Karen Krause, Richard Wood, Edgar Hertwich
Revista Energy Research and Social Science Vol. 60 Núm. 101329

Aprendizaje de palabras en euskera, altas y bajas en imagen, mediante la mnemotecnia de la palabra clave

Autores/as Goñi-Artola, A., González, M. A., A. Campos
Revista Revista de estudios e investigación en psicología y educación Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 37 ata 47)

Planning Mobility on Transboundary Shrinking Towns

Autores/as Luciano G. Alfaya, Patricia Muñiz, David Wilkes, Antía Martínez, Camilo Fernández
Revista International Journal of E-Planning Research Vol. 9 Núm. 4
DOI https://doi.org/10.4018/ijepr.2020100104

The Effect of the Concordance of Peer-generated Keywords on Language Acquisition

Autores/as González, M. A., Goñi-Artola, A., A. Campos
Revista NORTH AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 423 ata 440)

R. del Castillo, El jardín de los delirios. Las ilusiones del naturalismo

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Revista QUINTANA. REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE Núm. 18 (páxs. 405 ata 408)

Obesidad, sobrepeso e insatisfacción corporal en estudiantes universitarios

Autores/as Salamea, R. M., Fernández, J. C., González, M. A.
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 40 Núm. 36

Transmission of pro-environmental norms in large organizations

Autores/as Tony Craig, Gary Polhill, Kathryn Colley, Giuseppe Carrus, Fridanna Maricchiolo, Marino Bonaiuto, Mirilia Bonnes, A. Dumitru, García-Mira, R.
Revista Sustainable Production and Consumption Vol. 19 (páxs. 25 ata 32)

Declaración de buenas prácticas del grupo de Urbanismo Universitario y Sostenibilidad

Autores/as Lu Su, Cristina García Fontán
Revista CIUDAD Y TERRITORIO, ESTUDIOS TERRITORIALES Vol. 49 Núm. 192 (páxs. 367 ata 369)

Validez y confiabilidad de la Escala de Percepción de Riesgo de Deslave en la Ciudad de México [Validation and reliability of the Scale of Landslide Risk Perception in Mexico City

Autores/as Salvador-Ginez, O., Ortega-Andeane, P., Rivera-Aragón, S., García-Mira, R.
Revista Acta de Investigación Psicológica Vol. 7 (páxs. 2618 ata 2626)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aipprr.2016.11.006

Evaluación del dibujo del mapa cognitivo de un edificio

Autores/as Campos-Juanatey, D., González, M. A., Dopico, J.A.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 1 (páxs. 32 ata 35)

Habilidades de imagen y valoración de los métodos explicativos en Economía

Autores/as Dopico, J.A., González, M. A., Campos-Juanatey, D.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 1 (páxs. 88 ata 92)

Evaluación del dibujo del mapa cognitivo de una ciudad

Autores/as Campos-Juanatey, D., Dopico, J.A., González, M. A.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. extr. Núm. 1 (páxs. 28 ata 31)

Eficacia de la mnemotecnia de la palabra clave en el recuerdo a largo plazo de palabras de un segundo idioma

Autores/as Goñi-Artola, A., González, M. A.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 1 (páxs. 254 ata 258)

Recuerdo inmediato inverso de palabras en euskera altas y bajas en imagen, mediante la mnemotecnia de la palabra clave

Autores/as Goñi-Artola, A., González, M. A.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 1 (páxs. 250 ata 253)

Importancia de las imágenes espaciales en el rendimiento académico en Economía

Autores/as Dopico, J.A., González, M. A., Campos-Juanatey, D.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 1 (páxs. 93 ata 96)

La vivienda prefabricada en procesos de alojamiento de transición para un desplazamiento sin precedentes

Autores/as Patricia Muñiz
Revista BOLETÍN ACADÉMICO. REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA Vol. 7 (páxs. 115 ata 134)

Importancia de las imágenes mentales en el pensamiento

Autores/as Alfredo Campos, González, M. A.
Revista Revista Mexicana de Investigación en Psicología Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 113 ata 119)

Attitude and knowledge about foot health: a spanish view

Autores/as Daniel López López, Ricardo García-Mira, Patricia Palomo-López, Ruben Sánchez Gómez, José Ramos Galván, Natalia Tovaruela Carrión, María Matilde García Sánchez
Revista Revista Latino-Americana de Enfermagem

Testing scenarios to achieve worplace sustainability goals using Backcasting and Agent-based Modeling,

Autores/as García-Mira, R., Dumitru, A., A. Alonso-Betanzos, Noelia Sánchez-Maroño, Óscar Fontenla-Romero, Tony Craig, Gary Polhill
Revista ENVIRONMENT AND BEHAVIOR Vol. 49 Núm. 9 (páxs. 1007 ata 1037)
DOI https://doi.org/10.1177/0013916516673869

Linguistic diversity and Communication rights: the role of community media in the promotion of regional or minority languages in Europe

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Miriam Meda González
Revista Radio, Sound & Society Journal Vol. 1 (páxs. 26 ata 41)

Elucidating the changing roles of civil society in urban sustainability transitions

Autores/as Frantzeskaki, N., Dumitru, A., Anguelovski, I., Avelino, F., Bach, M., Best, B., Binder, C., Barnes, J., Carrus, G., Egermann, M., Haxeltine, A., Moore, M.L., García-Mira, R., Loorbach, D., Uzzell, D., Omman, I., Olsson, P, Silvestri, G., Stedman, R., Wittmayer, J., Durrant, D., Rauschmayer, F.
Revista Current Opinion in Environmental Sustainability Vol. 22 (páxs. 41 ata 50)

Low carbón energy behaviors in the workplace: A qualitative study in Italy and Spain

Autores/as Dumitru, A., Gregorio, E. de, Bonnes, M., Bonaiuto, M., Carrus, G., García-Mira, R., Maricchiolo, F.
Revista Energy Research and Social Science Vol. 13 (páxs. 49 ata 59)

Environmental considerations in the organizational context: A pathway to pro-environmental behavior at work

Autores/as Ruepert, A., Keizer, K., Steg, L., Marichiolo, F., Carrus, G., Dumitru, A., García-Mira, R., Stancu, A., Moza, D.
Revista Energy Research and Social Science Vol. 17 (páxs. 59 ata 70)

Influence of Physical Learning Environment in Student¿s Behavior and Social Relations

Autores/as Jesús Miguel Muñoz Cantero, García-Mira, R., Vicente A. López Chao
Revista The Anthropologist Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 249 ata 253)

Jóvenes y tercer sector de medios en España: Formación en comunicación y cambio social

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Rodríguez-Gómez, Barranquero-Carretero
Revista Comunicar Vol. 48 (páxs. 91 ata 99)

Youth and the Third Sector Media in Spain: Communication and Social Change Training

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Rodríguez-Gómez, Barranquero-Carretero
Revista Comunicar Vol. 48 (páxs. 91 ata 99)

An agent-based model for simulating environmental behavior in a educational organization

Autores/as Noelia Sánchez-Maroño, Amparo Alonso-Betanzos, Oscar Fontenla-Romero, Carlota Brinquis-Nuñez, G. Polhil, T. Craig, Dumitru, A., García-Mira, R.
Revista NEURAL PROCESSING LETTERS Vol. 42 (páxs. 89 ata 118)
DOI https://doi.org/10.1007/s11063-014-9390-5

Las iniciativas de consumo responsable como espacios de innovación comunitaria y aprendizaje social

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. ext Núm. 14 (páxs. 14 ata 28)

Diferencias en la imagen pública de la ciudad de A Coruña en función del tiempo de permanencia en la ciudad.

Autores/as González, M. A., Jesús Ángel Dopico Castro, Campos-Juanatey, D.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 1 (páxs. 187 ata 191)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.1111

La imagen pública de la ciudad de A Coruña

Autores/as González, M.A., Jesús Ángel Dopico Castro, Campos-Juanatey, D.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 1 (páxs. 182 ata 186)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.1110

¿Influye la habilidad de rotar imágenes en el conocimiento de una ciudad?

Autores/as Dopico, J. A., González, M. A., Campos-Juanatey, D.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 1 (páxs. 178 ata 181)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.945

Los medios de comunicación comunitarios como espacios de educación no formal para los/las jóvenes

Autores/as Isabel Lema-Blanco
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 14 (páxs. 14 ata 28)

Valoración de la mnemotecnia de la palabra clave para el aprendizaje de vocabulario en euskera: listas largas de palabras.

Autores/as Goñi-Artola, A., González, M. A.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 1 (páxs. 105 ata 108)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.537

Influencia de la familiaridad con una ciudad en su conocimiento

Autores/as Jesús Ángel Dopico Castro, González, M. A., Campos-Juanatey, D.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 1 (páxs. 174 ata 177)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.944

Valoración de la mnemotecnia de la palabra clave para el aprendizaje de vocabulario en euskera: listas cortas de palabras

Autores/as Goñi-Artola, A., González, M. A.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 1 (páxs. 97 ata 100)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.522

An Agent-Based Model for Simulating Environmental Behavior in an Educational Organization

Autores/as Noelia Sánchez-Maroño, Amparo Alonso-Betanzos, Óscar Fontenla-Romero, Carlota Brinquis-Nuñez, Gary Polhill, Tony Craig, Adina Dumitru, García-Mira, R.
Revista NEURAL PROCESSING LETTERS (páxs. 89 ata 118)
DOI https://doi.org/10.1007/s11063-014-9390-5

Análisis multidimensional de la percepción de la salud del pie en una población adulta

Autores/as Daniel López López, Francisco Alonso Tajes, García-Mira, R., Carlos María Agrasar Cruz, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López
Revista Salud (i) Ciencia Vol. 20 Núm. 7

Explorando cognitivamente el espacio urbano. Un estudio empírico sobre la integración del conocimiento espacial

Autores/as García-Mira, R., Dumitru, A.
Revista Revista EDUCAmazônia - Educaçao, Sociedade e Meio ambiente, Humaitá. Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 285 ata 304)

Consumo sostenible en organizaciones: Enfoques multimétodo para estudiar la conducta proambiental en lugares de trabajo

Autores/as Ricardo García-Mira, Adina Dumitru, Pedro Vega-Marcote
Revista PSICO Vol. 45 Núm. 3 (páxs. 350 ata 358)

Consumo sostenible en organizaciones: Enfoques multiméto-do para estudiar la conducta proambiental en lugares de tra-bajo

Autores/as García-Mira, R., Dumitru, A., Pedro Vega-Marcote
Revista PSICO Vol. 45 Núm. 3 (páxs. 350 ata 358)

Experiencing the Urban Space. A Cognitive Mapping Approach

Autores/as García-Mira, R., Adina Dumitru
Revista Journal of the Korean Housing Association Vol. 25 Núm. 2 (páxs. 63 ata 70)
DOI https://doi.org/10.6107/jkha.2014.25.2.063

Evaluating the Relationship between Place Attachment, Residential Evaluations and Satisfaction in a Medium-sized Romanian City

Autores/as Adina Dumitru, García-Mira, R., Laurentiu Maricutoiu, Corina Ilin
Revista Journal of the Korean Housing Association Vol. 25 Núm. 4 (páxs. 31 ata 38)
DOI https://doi.org/10.6107/jkha.2014.25.4.031

Enfoque multidimensional de la percepción de la salud del pie en una población adulta

Autores/as Daniel López López, Francisco Alonso Tajes, García-Mira, R., Carlos María Agrasar Cruz, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López
Revista Salud (i) Ciencia Vol. 21 (páxs. 35 ata 39)

Claves interpretativas del Termalismo decimonónico

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Revista ABRENTE. BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA DE BELLAS ARTES Nª SRA. DEL ROSARIO Núm. 45 (páxs. 217 ata 245)

Equipamientos públicos como elementos de cohesión territorial. Un estudio de caso en las Universidades y redes hospitalarias de Galicia

Autores/as Cristina García Fontán
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Vol. 8 (páxs. 25 ata 37)

Participación pública na xestión da auga. Unha análise dos procesos participativos desenvolvidos sobre os plans hidrolóxicos das concas galegas

Autores/as Isabel Lema, Ricardo García-Mira
Revista ADMINISTRACION & CIDADANIA, REVISTA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA Vol. 8 Núm. 2 (páxs. 9 ata 24)

Participación pública en la gestión del agua. Un análisis de los procesos participativos desarrollados sobre los planes hidrológicos de las cuencas gallegas

Autores/as Isabel Lema, Ricardo García-Mira
Revista ADMINISTRACION & CIDADANIA, REVISTA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA Vol. 8 Núm. 2 (páxs. 9 ata 24)

Análisis de la Prevención Podológica. Un estudio a través de Internet

Autores/as Daniel López López, García-Mira, R., Francisco Alonso Tajes, Luis López Lopez
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 63 ata 72)
DOI https://doi.org/10.5209/rev_ricp.2012.v6.n2.39315

Versión española del cuestionario-revisado de imagen del movimiento (MIQ-R): Validación y propiedades psicométricas

Autores/as Alfredo Campos García, González, M. A.
Revista REVISTA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 265 ata 275)

Análisis del perfil y estilo de vida de las personas con patologías en los pies. Profile analysis and lifestyle of people with foot pathologies

Autores/as Daniel López López, García-Mira, R., Francisco Alonso Tajes, Luis López Lopez
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 49 ata 58)

Dezvoltarea durabil¿ ¿i cultura pro-enviromental¿: o abordare psihosocial¿

Autores/as García-Mira, R.
Revista Revista de Psihologie Sociala Vol. 26 Núm. 2 (páxs. 7 ata 24)

Análisis del perfil y estilo de vida de las personas con patologías en los pies

Autores/as Daniel López-López, Ricardo García-Mira, Francisco Alonso-Tajes, Luis López López
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 49 ata 58)

Temporal pessimism and spatial optimism in environmental assessments: An 18-nation study

Autores/as Robert Gifford, Leila Scannell, Christine Kormos, Lidia Smolova, Anders Biel, Stefan Boncu, Victor Corral, Hartmut Gu Ntherf, Kazunori Hanyu, Donald Hine, Florian G. Kaiser, Kalevi Korpela, Luisa Marie Lima, Angela G. Mertig, García-Mira, R., Gabriel Moser, Paola Passafaro, José Q. Pinheiro, Sunil Saini, Toshihiko Sako, Elena Sautkina, Yannick Savina, Peter Schmuck, Wesley Schultz, Karin Sobeck, Eva-Lotta Sundblad, David Uzzell
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY Vol. 29 (páxs. 1 ata 12)

Taller de análisis territorial. Curso 2008/2009. Ría de Ares

Autores/as Lu Su, Juan Luis Dalda Escudero, Beltrán, E., Manuel Borobio Sanchiz, Cristina García Fontán, Cándido López González
Revista DRU. Docuementos de Reflexión Urbanística (páxs. 17 ata 17)

Taller de Análisis Territorial. Curso 2006/2008. Bergantiños

Autores/as Lu Su, Carlos Nardiz Ortiz, Beltrán, E., Martín Fernández Prado, Cándido López González, Cristina García Fontán
Revista DRU. Docuementos de Reflexión Urbanística (páxs. 16 ata 16)

Environmental psychology in Europe

Autores/as García-Mira, R.
Revista BULLETIN OF PEOPLE-ENVIRONMENT STUDIES Núm. 34 (páxs. 12 ata 19)

Forrest culture and fires

Autores/as García-Mira, R., Xosé Luis Barreiro Rivas, Carmela García González
Revista BULLETIN OF PEOPLE-ENVIRONMENT STUDIES Núm. 33 (páxs. 2 ata 5)

Forest culture and fires

Autores/as María del Mar De Santiago Pérez, García-Mira, R., Xosé Luis Barreiro Rivas, Carmela García González
Revista BULLETIN OF PEOPLE-ENVIRONMENT STUDIES Núm. 33 (páxs. 2 ata 4)

Psychology, participation, and environmental policymaking: The case of the prestige disaster

Autores/as García-Mira, R., David Stea, Eulogio Real Deus, Víctor Coreno, Silvia Elguea
Revista 21ST CENTURY SOCIETY. JOURNAL OF THE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES Vol. 2 Núm. 3 (páxs. 275 ata 286)

The social and spatial perception of Granada (Spain)

Autores/as García-Mira, R., Andrés Rodríguez Fernández, Victoria Zarco, José María González, Isabel Belda
Revista BULLETIN OF PEOPLE-ENVIRONMENT STUDIES Núm. 31 (páxs. 3 ata 5)

Social participation and environmental policy. A psychosocial approach

Autores/as García-Mira, R., David Stea
Revista JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY / REVISTA DE PSIHOLOGIE APLICATA (páxs. 33 ata 40)

A PARTICIPACIÓN SOCIAL NA POLÍTICA AMBIENTAL. UNHA APROXIMACIÓN PSICOSOCIAL

Autores/as García-Mira, R.
Revista INTEREA VISUAL (páxs. 0 ata 0)

La escritora en el balneario. Emilia Pardo Bazán Y Mondariz

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Revista LA TRIBUNA. CADERNOS DE ESTUDOS DA CASA MUSEO EMILIA PARDO BAZÁN Núm. 4 (páxs. 271 ata 290)

COPING WITH A THREAT TO QUALITY OF LIFE: THE CASE OF THE PRESTIGE DISASTER

Autores/as García-Mira, R., Eulogio Real Deus, David Uzzell, Cesar San Juan, Enric Pol Urrutia
Revista REVUE EUROPÉENNE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE Vol. 56 (páxs. 53 ata 60)

Expertos y no expertos deportistas: Diferencias en imagen mental del movimiento

Autores/as González, M. A., Jorge Dopico Calvo, Eliseo Iglesias-Soler, Alfredo Campos García
Revista CUADERNOS DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 5 ata 10)

Dimensoes Espaço-Temporais na Percepçao Dos Problemas Ambientais: Uma Aproximaçao ao Conceito de Hipermetropia Ambiental

Autores/as García-Mira, R.
Revista PSICOLOGÍA REVISTA Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 29 ata 40)

Psicología Ambiental e Política Ambiental: Questôes Teóricas e Práticas

Autores/as García-Mira, R., David Stea, Silvia Elguea
Revista PSICOLOGÍA USP Vol. 16 Núm. 1 (páxs. 249 ata 259)

BRUSSELS CAPITAL OF EUROPE, URBAN FORM, REPRESENTATION, ARCHITECTURE

Autores/as Cristina García Fontán
Revista BERLAGE INSTITUTE RESEARCH REPORT Vol. 2 (páxs. 227 ata 247)

Temporal and Spatial Dimensions in the Perception of Environmental Problems: an Investigation of the Concept of Environmental Hyperopia

Autores/as García-Mira, R., Eulogio Real Deus, José Romay Martínez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 40 Núm. 1 (páxs. 5 ata 10)

Environmental Perception and Cognitive Maps

Autores/as García-Mira, R., Eulogio Real Deus
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 40 Núm. 1 (páxs. 1 ata 4)

ASPECTOS PSICOSOCIALES Y SOCIOPOLÍTICOS EN TORNO AL DESASTRE DEL "PRESTIGE"

Autores/as García-Mira, R.
Revista CICLOS. CUADERNOS DE COMUNICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Vol. 15 (páxs. 26 ata 30)

Estructura multidimensional del comportamiento proambiental

Autores/as J. Eulogio Real Deus, García-Mira, R., José Romay Martínez
Revista METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO (páxs. 513 ata 516)

LA EXPERIENCIA PERCEPTIVA DE LA CIUDAD: DIFERENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN COGNITIVA DE PEATONES Y PASAJEROS

Autores/as García-Mira, R., Myriam Goluboff Scheps, Cristina García Fontán, José Romay Martínez
Revista ENCUENTROS DE PSICOLOGÍA SOCIAL Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 253 ata 256)

Drawing-assisted strategies in keyword mnemonics.

Autores/as Alfredo Campos, Ángeles Amor, González, M. A.
Revista STUDIA PSYCHOLOGICA Vol. 46 Núm. 3 (páxs. 211 ata 218)

The importance of the keyword-generation method in keyword mnemonics.

Autores/as Alfredo Campos, Ángeles Amor, González, M. A.
Revista EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY Vol. 51 Núm. 2 (páxs. 125 ata 131)

Different strategies for keyword generation.

Autores/as Alfredo Campos, González, M. A., Angeles Amor
Revista JOURNAL OF MENTAL IMAGERY Vol. 24 Núm. 4 (páxs. 51 ata 58)

Imagery factors in the Spanish version of the verbalizer-visualizer questionnaire

Autores/as Alfredo Campos, Antonio López, González, M. A., Ángeles Amor
Revista PSYCHOLOGICAL REPORTS Vol. 94 Núm. 3 (páxs. 1149 ata 1154)

La aportación de los programas de salud a la calidad de vida laboral en las organizaciones

Autores/as José Romay Martínez, García-Mira, R., Mª Dolores Losada Otero
Revista ENCUENTROS DE PSICOLOGÍA SOCIAL Vol. 1 Núm. 5 (páxs. 334 ata 338)

PEOPLE-ENVIRONMENT RELATIONS AND ARCHITECTURE

Autores/as García-Mira, R., Myriam Goluboff Scheps
Revista MEDIO AMBIENTE Y COMPORTAMIENTO HUMANO. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 81 ata 83)

La experiencia perceptiva de la ciudad: diferencias en la estructuración cognitiva de peatones y pasajeros

Autores/as García-Mira, R., Myriam Goluboff Scheps, Cristina García-Fontan, José Romay Martínez
Revista ENCUENTROS DE PSICOLOGÍA SOCIAL Vol. 1 Núm. 3 (páxs. 145 ata 149)

GALICIA: "NUNCA MAIS" (CADA 500 AÑOS)

Autores/as Coordinador
Revista INVESTIGACIÓN Y MARKETING AEDEMO Núm. 78 (páxs. 56 ata 59)

Limitations of the mnemonic-keyword method

Autores/as Alfredo Campos, González, M. A., Ángeles Amor García
Revista JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY Vol. 130 Núm. 4 (páxs. 399 ata 413)

¿Es eficaz la mnemotecnia de la palabra clave en el recuerdo inverso?

Autores/as Alfredo Campos, Ángeles Amor García, González, M. A.
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 9 Núm. 7 (páxs. 47 ata 57)

People-Environment Interaction and Environmental Action. An Introduction

Autores/as García-Mira, R., José Eulogio Real Deus
Revista MEDIO AMBIENTE Y COMPORTAMIENTO HUMANO. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 1 ata 4)

Social and Spatial Segregation of The Moinantes in Carballo (A Coruña).

Autores/as Julia Regueiro Sande, García-Mira, R.
Revista MEDIO AMBIENTE Y COMPORTAMIENTO HUMANO. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 33 ata 48)

Mental imagery, body image, and performance in judo

Autores/as González, M. A., Jorge Dopico Calvo, Eliseo Iglesias-Soler, Alfredo Campos García
Revista IMAGINATION, COGNITION AND PERSONALITY Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 47 ata 54)

Interest value, meaningfulness, and familiartiy of words: Relation with other word properties

Autores/as González, M. A., Alfredo Campos García, José Luis Marcos Malmierca
Revista PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS Núm. 95 (páxs. 769 ata 774)

Presentation of keywords by means of interactive drawings

Autores/as González, M. A., Alfredo Campos García, Angeles Amor
Revista SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 102 ata 109)

The Spanish version of the Vividness of Visual Imagery Questionnaire: Factor structure and internal consistency reliability.

Autores/as González, M. A., Alfredo Campos García, Angeles Amor
Revista PSYCHOLOGICAL REPORTS Vol. 90 Núm. - (páxs. 503 ata 506)

Dimensiones de preocupación ambiental; una aproximación a la hipermetropía ambiental.

Autores/as García-Mira, R., José Eulogio Real Deus
Revista ESTUDIOS DE PSICOLOGIA Vol. 22 Núm. 1 (páxs. 87 ata 96)

CARA Y CRUZ DEL TRABAJO DE CAMPO

Autores/as Coordinador
Revista INVESTIGACIÓN Y MARKETING AEDEMO Núm. 72 (páxs. 42 ata 43)

Valores, actitudes y creencias: hacia un modelo predictivo del ambientalismo. Medio ambiente y comportamiento humano.

Autores/as García-Mira, R., José Eulogio Real Deus
Revista MEDIO AMBIENTE Y COMPORTAMIENTO HUMANO. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 21 ata 43)

Propiedades de las palabras que influyen en su emotividad

Autores/as Alfredo Campos García, María José Pérez-Fabello, González, M. A.
Revista REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA Vol. 54 Núm. 2 (páxs. 179 ata 191)

Características de la imagen mental y rendimiento académico

Autores/as Alfredo Campos García, González, M. A., María José Pérez-Fabello
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 5 Núm. 7 (páxs. 149 ata 154)

INTERNET, INVESTIGACIÓN Y CAPITAL SOCIAL

Autores/as Javier Noya, Coordinador
Revista INVESTIGACIÓN Y MARKETING AEDEMO Núm. 69 (páxs. 44 ata 48)

Aspects of creativity affected by imaging capacity

Autores/as Alfredo Campos García, Antonio López, González, M. A., Maria Jose Perez Fabello
Revista NORTH AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 2 Núm. - (páxs. 313 ata 322)

Capacidad de imagen y conocimiento léxico

Autores/as Alfredo Campos García, González, M. A., Angeles Amor García, Angeles Amor
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 4 Núm. - (páxs. 207 ata 213)

Imágenes mentales y creatividad; su relación con el redimiento académico

Autores/as Alfredo Campos García, González, M. A., María Luisa Calderón
Revista REVISTA DE EDUCACIÓN Núm. 321 (páxs. 343 ata 350)

Relationship between properties of words and elicitation of skin conductance response

Autores/as Alfredo Campos García, José Luis Marcos Malmierca, González, M. A.
Revista PSYCHOLOGICAL REPORTS Vol. 85 Núm. - (páxs. 1025 ata 1030)

Capacity for mental imagery and its spontaneous use

Autores/as Alfredo Campos García, María José Pérez-Fabello, González, M. A.
Revista PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS Vol. 88 Núm. - (páxs. 856 ata 858)

Facing the Lagoon. Urban mobility and a new use for the old shipyard

Autores/as Cristina García Fontán
Revista ILAUD (L¿INCONTRO DELL¿ARSENALE) Vol. 24 (páxs. 130 ata 135)

Identidad etnolingüística y vitalidad etnolingüística en las Comunidades autónomas bilingües de España

Autores/as José Romay Martínez, García-Mira, R., M.J. Azurmendi
Revista REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 87 ata 106)

Effect of eyes open/closed and order of rating on VVIQ scores

Autores/as Alfredo Campos García, Antonio López, González, M. A.
Revista JOURNAL OF MENTAL IMAGERY Vol. 23 Núm. 1 (páxs. 35 ata 44)

Emotionality of words as related to vividness of imagery and concreteness

Autores/as Alfredo Campos García, José Luis Marcos Malmierca, González, M. A.
Revista PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS Vol. 88 Núm. - (páxs. 1135 ata 1140)

Evaluación de las actitudes proambientales en trabajadores de grandes organizaciones

Autores/as Bernardo José Gómez Durán, García-Mira, R., Santos-González, M.C., J. Romay, M. Fernandes
Revista REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 435 ata 444)

Estimación de la respuesta de los "no sabe/no contesta"en los estudios de intención de voto

Autores/as Jesús Varela Mallou, Teresa Braña Tobío, Alberto García Carreira, Antonio Rial Boubeta, Coordinador
Revista REIS Vol. 1 Núm. 83 (páxs. 269 ata 287)

Recensión del libro: Barca, A. et al. (1997). Procesos de aprendizaje en ambientes educativos. Madrid: Centro de estudios Ramon Areces

Autores/as González, M. A.
Revista REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 30 Núm. 3 (páxs. 513 ata 514)

Vigovidín, Plano de Cualidades

Autores/as Cristina García Fontán
Revista BOLETÍN ACADÉMICO ETSA A CORUÑA Vol. 22 (páxs. 29 ata 30)

Evaluación de la preferencia ambiental mediante escalamiento multidimensional

Autores/as García-Mira, R., Constantino Arce Fernández, José Manuel Sabucedo Cameselle
Revista REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 53 ata 75)

Perceived neighbourhood quality in a city of Northwest Spain: an individual differences scaling approach

Autores/as García-Mira, R., Constantino Arce Fernández, José Manuel Sabucedo Cameselle
Revista JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 243 ata 252)

Evaluación ambiental y psicología

Autores/as García-Mira, R.
Revista PAPELES DEL PSICÓLOGO Vol. 67 Núm. - (páxs. 53 ata 75)

Datos de estímulo único vs datos de preferencia en estudios de calidad ambiental

Autores/as E. Real, García-Mira, R., Rodríguez, S., C. Arce
Revista Psicothema Vol. 8 Núm. 3 (páxs. 533 ata 541)

Evaluación de la calidad ambiental urbana

Autores/as García-Mira, R., J.M. Sabucedo, C. Arce
Revista REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 235 ata 252)

Eficacia de la imagen mnemónica en el aprendizaje

Autores/as A. Campos, González, M. A.
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. - Núm. 10 (páxs. 143 ata 150)

Effects of mental imagery on creative perception

Autores/as A. Campos, González, M. A.
Revista JOURNAL OF MENTAL IMAGERY Vol. - Núm. 19 (páxs. 67 ata 76)

SAPIENS TOP MODEL. Modelo Existencial Integral para nuestro equilibrio vital

Autores/as Xosé Gabriel Vázquez
Editorial Independently Published, Oleiros (España)
ISBN 9798843249731

Balance Sociológico de nuestra era

Autores/as Coordinador
Editorial Independently Published, Oleiros (España)
ISBN 979-8680192399

Homo Sapiens. Animal de realidades. Nuestra identidad evolutiva como especie e individuos

Autores/as Coordinador
Editorial Editorial Letrame, Ejido, El (España)
ISBN 9788417864422

Guía existencial para (el) ser humano

Autores/as Coordinador
Editorial Editorial Ápeiron, Madrid (España)
ISBN 9788417898670

Ludantia. I Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para a infancia e a mocidade.

Autores/as Luis W Muñoz Fontenla, Óscar Pedrós Fernández
Editores Virginia Navarro Martínez, Jorge Raedó Álvarez, José Manuel Rosales Noves
Editorial Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia , Coruña, A (España)
ISBN 978-84-96712-61-4

XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Más habitar, más humanizar

Editorial Ministerio de Fomento, (España)
ISBN 9788409036141

Proyecto Mi Casita para los sin techo

Autores/as Óscar Pedrós Fernández
Editores Fernando Agrasar Quiroga
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-661-2

REFUGIADOS Y DESPLAZADOS INTERNOS. SOLUCIONES DE ALOJAMIENTO

Editores Servicio de publicaciones UDC
Editorial Universidade da Coruña, (España)
ISBN 978-84-9749-651-3

La juventud española y los medios del Tercer Sector de la Comunicación

Autores/as Barranquero-Carretero, Isabel Lema-Blanco
Editorial Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud,, Madrid (España)
ISBN 978-84-92454-87-7

Survey on public perceptions of environmental risks

Autores/as Ricardo García-Mira, Helena Martínez-Cabrera, Adina Dumitru, Isabel Lema-Blanco
Editores European Commission¿s Environment Directorate-General.
Editorial European Commission¿s Environment Directorate-General. , Bruselas (Bélgica)
ISBN 978-92-79-54020-2

Urban Sustainability: Innovative Spaces, Vulnerabilities, and Opportunities

Editores García-Mira, R.
Editorial Deputación da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-981-243-5

Low carbon at work: modeling agents and organizations to achieve transitions to a low carbon Europe

Editores García-Mira, R.
Editorial Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira", Coruña, A (España)
ISBN 978-84-932694-6-3

A desertización poboacional na provincia de Lugo

Autores/as Coordinador, Vicente González Radío
Editorial Museo Provincial de Lugo/Deputación Provincial de Lugo, Lugo (España)
ISBN 978-84-697-2207-7

Readings on the Prestige Disaster: Contributions from the Social Sciences

Editores García-Mira, R.
Editorial Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira", Coruña, A (España)
ISBN 978-84-932694-4-9

Lecturas sobre el desastre del Prestige: Contribuciones desde las Ciencias Sociales

Editores García-Mira, R.
Editorial Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira", Coruña, A (España)
ISBN 978-84-932694-5-6

Una temporada en Mondariz. La vida en un gran balneario gallego a finales del siglo XIX

Editorial Servizo Publicacións UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-552-3

Manual de podología: conceptos, aspectos psicológicos y práctica clínica

Editores Daniel López López, José Ramos Galván, Francisco Alonso Tajes, García-Mira, R.
Editorial Compañía Española de Reprografía y Servicios, Madrid (España)
ISBN 978-84-15341-68-0

DEFINICIÓN DE IMAGEN DE LA REALIDAD SOCIAL

Editorial Editorial Académica Española, (España)
ISBN 978-3-8454-8308-5

LUGO REACCIONA: Debate con propuestas de futuro contra el despoblamiento demográfico

Editorial DIPUTACIÓN DE LUGO, Lugo (España)
ISBN 84-8192-667-1

LAS IMÁGENES CONFORMANTES DE LA REALIDAD SOCIAL

Editorial Editorial Académica Española, Oleiros (España)
ISBN 978-3-8454-9063-2

A Cidade dos barrios. Unha mirada complementaria da Coruña.

Editorial Deputación da Coruña, (España)
ISBN 9788498121438

DRU-5. Documentos de Reflexión Urbanística:Vilagarcía

Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-456-4

PERFIL Y TIPOLOGÍAS SOCIALES EN GALICIA

Editorial Editorial Académica Española, (España)
ISBN 978-3-8465-7474-4

Habitares. Los lugares de los ciudadanos

Editores Patricia Muñiz
Editorial COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA, Coruña, A (España)
ISBN 9788493692414

Sostenibilidad, valores y cultura ambiental

Autores/as García-Mira, R., Pedro Vega-Marcote
Editorial Pirámide, Madrid (España)
ISBN 978-84-368-2304-2

ANÁLISE DA SOCIEDADE GALEGA

Editorial Orbigraf, (España)
ISBN 978-84-613-7950-7

DRU 1. Muestra de los trabajos de taller

Editorial Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo ETSAC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-368-0

As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística

Autores/as Lu Su, Cristina García Fontán, Beltrán, E., Jesús Conde García, José Antonio Eirín Nemiña, Roberto Pardo Barro
Editorial Deputación da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-317-8

Bordes de mar en Galicia

Editorial Col. Oficial Arquitectos de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-96712-01-0

Housing, Space and Quality of Life

Editorial Ashgate Publishing, Aldershot (Reino Unido)
ISBN 0-7546-4255-0

Espacios de Creación Contemporánea

Editores Yolanda Pérez Sanchez, M. Anxo Rodríguez González, Emanuela Saladini
Editorial Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-88484-44-5

Psicología Social y Problemas Sociales, Vol. 1 "Epistemología, Procesos Grupales y Procesos Psicosociales Básicos"

Editorial Biblioteca Nueva, Madrid (España)
ISBN 84-9742-450-6

Psicología Social y Problemas Sociales, Vol. 5 "Psicología Ambiental, Comunitaria y de la Educación"

Editorial Biblioteca Nueva, Madrid (España)
ISBN 84-9742-454-9

Psicología Social y Problemas Sociales, Vol. 4 "Psicología de las Organizaciones, del Trabajo y Recursos Humanos y de la Salud"

Editorial Biblioteca Nueva, Madrid (España)
ISBN 84-9742-453-0

Psicología Social y Problemas Sociales, Vol. 2 "Psicología Política, Cultura, Inmigración y Comunicación Social"

Editorial Biblioteca Nueva, Madrid (España)
ISBN 84-9742-451-4

Psicología Social y Problemas Sociales, Vol. 3 "Psicología Jurídica, de la Violencia y de Género"

Editorial Biblioteca Nueva, Madrid (España)
ISBN 84-9742-452-2

El balneario de Mondariz. La creación de un lugar (1873-1931)

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Editores Yolanda Pérez Sanchez
Editorial Servizo de Publicacións USC, (España)
ISBN 84-9750-601-4

Inexterioridades

Editores Yolanda Pérez Sanchez, X. Lois Gutiérrez Faílde
Editorial Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-88484-43-7

Escultura contemporánea en Galicia: fuentes orales y nuevas tecnologías. Jorge Barbi (DVD)

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez, Federico López Silvestre, Pedro de Llano Neira, M. Anxo Rodríguez González, Emanuela Saladini, Manuel Segade Lodeiro, Mª Luisa Sobrino Manzanares
Editorial SERVIMAV, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN DL: C2637-2003

Escultura contemporánea en Galicia: fuentes orales y nuevas tecnologías: Salvador Cidrás (DVD)

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez, Federico López Silvestre, Pedro de Llano Neira, M. Anxo Rodríguez González, Emanuela Saladini, Manuel Segade, Mª Luisa Sobrino Manzanares
Editorial SERVIMAV, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN DL: C2641-2003

Escultura contemporánea en Galicia: fuentes orales y nuevas tecnologías. Xavier Toubes (DVD)

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez, Federico López Silvestre, Pedro de LLano Neira, M. Anxo Rodríguez González, Emanuela Saladini, Manuel Segade Lodeiro, Mª Luisa Sobrino Manzanares
Editorial SERVIMAV, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN DL: C2640-2003

Escultura contemporánea en Galicia: fuentes orales y nuevas tecnologías. Xoan Anleo (DVD)

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez, Federico López Silvestre, Pedro de Llano Neira, M. Anxo Rodríguez González, Emanuela Saladini, Manuel Segade Lodeiro, Mª Luisa Sobrino Manzanares
Editorial SERVIMAV, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN DL: C2638-2003

La mnemotecnia de la palabra clave

Autores/as Ángeles Amor García, Alfredo Campos, González, M. A.
Editorial Servicio de Publicaciones de la Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-067-3

Culture, environmental, action and sustainability

Editorial Hogrefe & Huber, Gottingen (Alemania)
ISBN 0-88937-282-9

Escultura contemporánea en Galicia: fuentes orales y nuevas tecnologías. Ignacio Basallo (DVD)

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez, Federico López Silvestre, Pedro de Llano Neira, M. Anxo Rodríguez González, Emanuela Saladini, Manuel Segade Lodeiro, Mª Luisa Sobrino Manzanares
Editorial SERVIMAV, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN DL: C2639-2003

Índice documental de escultores galegos do século XX (CD-ROM)

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez, Juan Corral Varela, Federico López Silvestre, M. Anxo Rodríguez González, Mª Luisa Sobrino Manzanares
Editorial Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-95415-50-X

Psicología y medio ambiente. Aspectos psicosociales, educativos y metodológicos

Editorial AGEIP-IAPS, Coruña, A (España)
ISBN 932694-2-5

Culture, Quality of life and globalization. Problems and challenges for the new millennium CD-ROM

Editorial AGEIP-IAPS, Coruña, A (España)
ISBN 932694-3-3

Environment-Behaviour studies in Spain. A review of environmental psychology

Autores/as García-Mira, R.
Editorial AGEIP-IAPS, Coruña, A (España)
ISBN 932694-0-9

Culture, Quality of life and globalization. Problems and challenges for the new millennium

Editorial AGEIP-IAPS, Coruña, A (España)
ISBN 932694-1-7

Sistema Agroalimentario de los Pequeños Frutos

Autores/as Enrique Carcelén López, Coordinador, José Luís López García, Martín Barrasa Rioja, Margarita Gómez Folgueira, José Manuel Pereira González
Editorial EPSUS, Lugo (España)
ISBN 84-89189-46-3

Medioambiente y responsabilidad humana.- Aspectos sociales y ecológicos

ISBN 84-89694-88-5

La ciudad percibida. Una Psicología ambiental de los barrios de A Coruña.

Autores/as García-Mira, R.
Editorial Servicio Publicaciones Univ. La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-89694-39-7

Responsabilidad ecológica y gestión de los recursos ambientales: aspectos metodológicos

Editorial Diputación Provincial, Publicaciones, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0262

"Documentación gráfica y escrita necesaria que debe contener un proyecto Arquitectónico que necesite las instalaciones de fontanería, saneamiento y ventilación"

Autores/as García-Mira, R., Cristóbal Crespo González, Constantino Arce Fernández, Antonio Raya de Blas, José Manuel Sabucedo Cameselle, Carlos Quintáns Eiras
Editorial Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, (España)
ISBN nodef-0334

Evaluación del Medio Urbano: Un estudio de satisfacción y preferencia ambiental

Autores/as García-Mira, R.
Editorial Univ. Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8121-215-6

Resilience

Autores/as García-Mira, R.
Libro 100 key concepts of environmental psychology
Edita Taylor & Francis Ltd.
ISBN: 9781032466965
Páxinas Dende a 111 ata a 112

Topophilia

Autores/as Cristina García Fontán
Libro 100 key concepts of environmental psychology
Edita Taylor & Francis Ltd.
ISBN: 9781032466965
Páxinas Dende a 147 ata a 148

Résilience

Autores/as García-Mira, R.
Libro Psychologie environnementale: 100 notions clés
Edita Dunod.
ISBN: 2100828282 / 978-2-10-0
Páxinas Dende a 215 ata a 216

Educacion natural

Autores/as Xosé Gabriel Vázquez
Libro EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS MIRADAS SOBRE LA PEDAGOGÍA EN AMÉRICA LATINA (artículos pedagógicos)
Edita AURISEDUCA.
ISBN: 978-612-4446-17-7
Páxinas Dende a 85 ata a 98

Gender and humanitarian iussues in transitional shelter processes: the cases of Syrian refugees and displaced communities by the earthquake in Haiti

Autores/as Patricia Muñiz,Luciano G. Alfaya
Libro The Elgar Companion to Gender and Global Migration. Beyond Western Research
Edita Edward Elgar Publishing.
ISBN: 978102201253
Páxinas Dende a 300 ata a 309

Topohilia

Autores/as Cristina García Fontán
Libro Psychologie environnementale: 100 notions clés
Edita Dunod.
ISBN: 2100828282 / 978-2-10-0
Páxinas Dende a 145 ata a 146

Balance sociológico actual de la educación

Autores/as Xosé Gabriel Vázquez
Libro DIÁLOGO PEDAGÓGICO: PERSPECTIVAS DE EDUCADORES DE IBEROAMÉRICA
Edita AURISEDUCA.
ISBN: 978-612-4446-19-1
Páxinas Dende a 211 ata a 218

La flâneuse en el cine. De Agnès Varda a Chantal Akerman

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Libro El género se abre paso en la sociedad
Edita Thomson - Reuters Aranzadi.
ISBN: 978-84-1124-309-4
Páxinas Dende a 415 ata a 427

La construcción del espacio fílmico a través del caminar en Eric Rohmer

Autores/as
Libro Arquitectura y paisaje: transferencias históricas, retos contemporáneos
Vol. 2 Edita Abada Editores.
ISBN: 978-84-19008-07-7
Páxinas Dende a 1635 ata a 1647

Imagen propagandística en medios impresos de las políticas de vivienda social en la España de posguerra (1939 ¿ 1954): la mano oferente de la Obra Sindical del Hogar

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Libro De la chabola al barrio social. Arquitecturas, políticas de vivienda y actitudes de la población en la Europa del sur (1920-1980)
Edita Comares.
ISBN: 978-84-9045-849-5
Páxinas Dende a 139 ata a 160

Antonio Palacios y el proyecto de los Peinador en Mondariz

Autores/as
Libro Antonio Palacios. Sueños de modernidad
Edita Xunta Galicia.
ISBN: 978-84-09-25134-6
Páxinas Dende a 231 ata a 281

Mujeres pesadas e irritantes en el salón. La serie de litografías Les Bas-Bleus de Honoré Daumier

Autores/as
Libro Las bellas artes hoy
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-1853460-7
Páxinas Dende a 315 ata a 327

El rol de los medios de comunicación comunitarios como herramientas de inclusión social. El caso de la emisora CUAC FM en A Coruña

Autores/as Isabel Lema Blanco
Libro Educación social e escola. Unha análise da última década (2006-2016)
Edita Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG).
ISBN: 987-84-697-7024-5
Páxinas Dende a 693 ata a 708

Foreword - Urban Transformations: Sustainable Urban Development Through Resource Efficiency, Quality of Life and Resilience

Autores/as García-Mira, R.
Libro Urban Transformations: Sustainable Urban Development Through Resource Efficiency, Quality of Life and Resilience
Edita Springer.
ISBN: ISBN: 978-3-319-59323-4
Páxinas Dende a 5 ata a 8

The Perception of Urban Space from Two different Viewpoints: Pedestrians and Automobile Passengers

Autores/as García-Mira, R.,Goluboff, M.
Libro Housing, Space, and Quality of Life
Edita Routledge.
ISBN: 9781138355965
Páxinas Dende a 17 ata a 26

Interactions matter: modelling everyday pro-environmental norm transmission and difussion in workplace networks

Autores/as G. Polhil,T. Craig,A. Alonso-Betanzos,Noelia Sánchez-Maroño,Óscar Fontenla-Romero,A. Dumitru,García-Mira, R.,Mirilia Bonnes,Marino Bonaiuto,Giuseppe Carrus,Fridanna Maricchiolo,Ferdinando Fornara,Corina Ilin,Linda Steg,Angela Ruepert,Kees Keizer
Libro Agent-Based Modeling of Sustainable Behaviors
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-46330-8
Páxinas Dende a 27 ata a 52

Global Challenges for Environmental Psychology: The Place of Labor and Production

Autores/as David Uzzell,Räthzel, N.,García-Mira, R.,Dumitru, A.
Libro Handbook of Enviromental Psychology and Quality of Life Research
Edita Springer.
ISBN: 978-3-319-31414-3
Páxinas Dende a 559 ata a 570

Sada no territorio

Autores/as Lu Su,Cristina García Fontán
Libro Proxecto Sada. Paisaxe, lugar e arquitectura
Edita Concello de Sada.
ISBN: 9788409007172
Páxinas Dende a 59 ata a 68

Rotulador, típex, tijera

Autores/as
Libro La Producción: Cuatro estrategias menores
Edita Bartlebooth.
ISBN: 978-84-608-1559-4
Páxinas Dende a 245 ata a 251

La clave está en los proyectos vitales de las mujeres

Autores/as Coordinador
Libro Galicia en clave económica : más de treinta autores analizan los retos de la economía gallega y aportan sus propuestas frente a la crisis
Vol. 1 Edita Economía Digital.
ISBN: C 731-2015
Páxinas Dende a 80 ata a 84

A Complexidade Urbana da Ría de Arousa

Autores/as Cristina García Fontán
Libro Policentrismos Urbanos en Galicia. Cidades Subxacentes. Ría de Arousa
Edita Colectivo 1AUN.
ISBN: 978-84-9749-525-7
Páxinas Dende a 10 ata a 10

Healthy workers and healthy workplaces: psychosocial evalu-ation in organizational environments

Autores/as Fraga, A.,Díaz-Ayude, A.,García-Mira, R.
Libro Urban Sustainability. Innovative spaces, vulnerabilities and opportunities
Edita Institute of Psichosocial Studies and Research ¿Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-9812-243-5
Páxinas Dende a 99 ata a 113

Healthy workers and healthy workplaces: Psychosocial evaluation in organizational environments

Autores/as Fraga, A.,Díaz-Ayude, A.,R. García Mira
Libro Urban Sustainability. Innovative spaces, vulnerabilities and opportunities
Edita Institute of Psichosocial Studies and Research ¿Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-9812-243-5
Páxinas Dende a 99 ata a 113

Urban sustainability: Innovative spaces, vulnerabilities and opportunities

Autores/as García-Mira, R.,Adina Dumitru
Libro Urban Sustainability. Innovative spaces, vulnerabilities and opportunities
Edita Institute of Psichosocial Studies and Research ¿Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-9812-243-5
Páxinas Dende a 3 ata a 8

Public participation in water management. The implementation of the water framework directive in Galician river basins management plans

Autores/as Isabel Lema-Blanco,García-Mira, R.
Libro Urban Sustainability. Innovative spaces, vulnerabilities and opportunities
Edita Institute of Psichosocial Studies and Research ¿Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-9812-243-5
Páxinas Dende a 189 ata a 201

El Prestige: una aproximación desde las ciencias sociales

Autores/as García-Mira, R.
Libro Lecturas sobre el desastre del Prestige: Contribuciones desde las Ciencias Sociales
Edita Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-932694-5-6
Páxinas Dende a 17 ata a 28

Psychology, participation, and environmental policy-making

Autores/as García-Mira, R.,David Stea,José E. Real,Victor Creno,Silvia Elguea
Libro Readings on the Prestige Disaster: Contributions from the Social Sciences
Edita Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-932694-4-9
Páxinas Dende a 133 ata a 147

Explorando las representaciones cognitivas de los ciudadanos en las áreas afectadas por el desastre

Autores/as García-Mira, R.,José E. Real,David Uzzell,Gemma Blanco,Dolores Losada-Otero
Libro Lecturas sobre el desastre del Prestige: Contribuciones desde las Ciencias Sociales
Edita Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-932694-5-6
Páxinas Dende a 103 ata a 114

Psicología, participación y adopción de decisiones ambientales

Autores/as García-Mira, R.,David Stea,José E. Real,Victor Coreno,Silvia Elguea
Libro Lecturas sobre el desastre del Prestige: Contribuciones desde las Ciencias Sociales
Edita Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-932694-5-6
Páxinas Dende a 133 ata a 149

Differing attitudes and attributions between victims and volunteers

Autores/as José E. Real,García-Mira, R.,Carmen Voces
Libro Readings on the Prestige Disaster: Contributions from the Social Sciences
Edita Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-932694-4-9
Páxinas Dende a 95 ata a 101

Coping with a threat to quality of life

Autores/as García-Mira, R.,José E. Real,David Uzzell,César San Juan,Enric Pol
Libro Readings on the Prestige Disaster: Contributions from the Social Sciences
Edita Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-932694-4-9
Páxinas Dende a 115 ata a 131

Ensinar, investigar, comisariar arte contemporánea. Entrevistas a Mª Luisa Sobrino e a Chus Martínez

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Libro As mulleres nas artes e nas ciencias. Reflexións e testemuñas
Edita Universidad, Servicio de Publicaciones.
ISBN: 2013
Páxinas Dende a 167 ata a 177

Un paradigma alternativo en torno a la sostenibilidad. La traslación de los principios generales de la sostenibilidad al urbanismo

Autores/as Lu Su,Cristina García Fontán
Libro Hacia un nuevo paradigma para la planificación futura de ciudades latinoamericanas. Experiencias de Latinoamérica y España
Edita Universidad Nacional Autónoma México.
ISBN: 978-607-02-4043-0
Páxinas Dende a 41 ata a 72

Communication and management strategies during the Prestige crisis

Autores/as García-Mira, R.,Isabel Lema
Libro Readings on the Prestige Disaster: Contributions from the Social Sciences
Edita Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-932694-4-9
Páxinas Dende a 83 ata a 93

Diferencias en actitudes y atribuciones entre afectados y voluntarios

Autores/as José E. Real,García-Mira, R.,Carmen Voces
Libro Lecturas sobre el desastre del Prestige: Contribuciones desde las Ciencias Sociales
Edita Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-932694-5-6
Páxinas Dende a 95 ata a 102

The Prestige: an approach from the social sciences

Autores/as García-Mira, R.
Libro Readings on the Prestige Disaster: Contributions from the Social Sciences
Edita Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-932694-4-9
Páxinas Dende a 17 ata a 28

Estrategias de comunicación y gestión durante la crisis

Autores/as García-Mira, R.,Isabel Lema
Libro Lecturas sobre el desastre del Prestige: Contribuciones desde las Ciencias Sociales
Edita Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-932694-5-6
Páxinas Dende a 83 ata a 93

Afontando la amenaza a la calidad de vida

Autores/as García-Mira, R.,José E. Real,David Uzzell,César San Juan,Enric Pol
Libro Lecturas sobre el desastre del Prestige: Contribuciones desde las Ciencias Sociales
Edita Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-932694-5-6
Páxinas Dende a 115 ata a 132

Exploring cognitive rpresentations of citizens in areas affected by the disaster

Autores/as García-Mira, R.,José E. Real,David Uzzell,Gemma Blanco,Dolores Losada-Otero
Libro Readings on the Prestige Disaster: Contributions from the Social Sciences
Edita Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial "Xoan Vicente Viqueira".
ISBN: 978-84-932694-4-9
Páxinas Dende a 103 ata a 113

Aspectos psicosociales de la salud

Autores/as Daniel López López,García-Mira, R.
Libro Manual de podología: conceptos, aspectos psicológicos y práctica clínica
Edita Compañía Española de Reprografía y Servicios.
ISBN: 978-84-15341-68-0
Páxinas Dende a 85 ata a 93

Comportamiento y salud del pie

Autores/as Daniel López López,García-Mira, R.,Francisco Pita Galdo
Libro Manual de podología: conceptos, aspectos psicológicos y práctica clínica
Edita Compañía Española de Reprografía y Servicios.
ISBN: 978-84-15341-68-0
Páxinas Dende a 76 ata a 84

An agent-based prototype for enhancing sustainability behavior at an academic environment (DOI: 10.1007/978-3-642-28762-6)

Autores/as Noelia Sánchez-Maroño,Amparo Alonso-Betanzos,Oscar Fontenla-Romero,Verónica Bolón-Canedo,Nick Gotts,Gary Polhill,Tony Craig,Ricardo García-Mira
Libro Higlights on Practical Applications of Agents and Multi-agent Systems. Advances in Intelligent and Soft Computing
Vol. 156 Edita Springer.
ISBN: 978-3-642-28761-9
Páxinas Dende a 257 ata a 264

The social dimension of forest fires: Risk, responsibility, and participation.

Autores/as Ricardo García-Mira,Carmen García-González,Adina Dumitru,Xosé Luis Barreiro-Rivas
Libro Vulnerability, Risks, and Complexity Impacts of Global Change on Human Habitats
Edita Hogrefe & Huber.
ISBN: 978-1-61676-435-7
Páxinas Dende a 103 ata a 119

Urbanística 1

Autores/as Lu Su
Libro TU10 Trabajos Académicos: Área de Urbanismo
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-392-5
Páxinas Dende a 11 ata a 42

Urbanismo universitario

Autores/as Lu Su
Libro Guía para a Sustentabilidade Ambiental na UDC
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-484-7
Páxinas Dende a 113 ata a 119

Caracterización dos campus no ordenamento territorial

Autores/as Lu Su
Libro Guía para a Sustentabilidade Ambiental na UDC
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-484-7
Páxinas Dende a 35 ata a 40

Vulnerabilidades socio-ambientales: obstáculos y caminos hacia la sostenibilidad

Autores/as García-Mira, R.,Zulmira Aurea Cruz Bomfim,Adina Dumitru,Susana Alves,Fraga, A.
Libro Psicología Ambiental 2011: Entre los estudios urbanos y el análisis de la sostenibilidad
Edita Artes Gráficas Gutenberg.
ISBN: 978-84-693-9260-7
Páxinas Dende a 91 ata a 104

SOSTENIBILIDAD, Y CULTURA AMBIENTAL: ASPECTOS PSICOSOCIALES, EDUCATIVOS Y DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Autores/as García-Mira, R.
Libro Sostenibilidad, valores y cultura ambiental
Vol. - Edita Pirámide.
ISBN: 978-84-368-2304-2
Páxinas Dende a 31 ata a 55

REPREZENTAREA SI INTEGRAREA COGNITIVA A SPATIULUI URBAN

Autores/as García-Mira, R.,Adina Dumitru
Libro DIVERSITATE & CONSISTENTA
Vol. - Edita ALMA MATER.
ISBN: 978-973-632-575-5
Páxinas Dende a 24 ata a 44

LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL DE LOS PERIODISTAS QUE INFORMAN SOBRE MEDIO AMBIENTE. UN ENFOQUE SOCIOEDUCATIVO

Autores/as García-Mira, R.,Isabel Lema Blanco
Libro Sostenibilidad, valores y cultura ambiental
Vol. - Edita Pirámide.
ISBN: 978-84-368-2304-2
Páxinas Dende a 273 ata a 287

SOSTENIBILIDAD, VALORES Y CULTURA AMBIENTAL: INTRODUCCIÓN

Autores/as García-Mira, R.,Pedro Vega Marcote
Libro Sostenibilidad, valores y cultura ambiental
Vol. - Edita Pirámide.
ISBN: 978-84-368-2304-2
Páxinas Dende a 23 ata a 27

PLANIFICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DISEÑO AMBIENTAL

Autores/as García-Mira, R.,David Stea,Víctor Coreno Rodríguez
Libro Sostenibilidad, valores y cultura ambiental
Vol. - Edita Pirámide.
ISBN: 978-84-368-2304-2
Páxinas Dende a 225 ata a 235

Sostenibilidad, valores y cultura ambiental

Autores/as García-Mira, R.,Pedro Vega Marcote
Libro Sostenibilidad, valores y cultura ambiental
Vol. - Edita Pirámide.
ISBN: 978-84-368-2304-2
Páxinas Dende a 23 ata a 57

Perceptia si Reprezentarea Sociala a Incendiilor. O integrare a criteriilor obiective si subiective

Autores/as García-Mira, R.,Carmela García González,Xosé Luis Barreiro Rivas
Libro Psychology In A Positive World
Vol. - Edita Editura Universitatii Din Bucuresti.
ISBN: 978-973-737-554-4
Páxinas Dende a 270 ata a 295

Analise dos asentamentos urbanos na provincia

Autores/as Lu Su,Cristina García Fontán,Jose Antonio Eirin Nemiña,Roberto Pardo
Libro As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística
Vol. - Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-317-8
Páxinas Dende a 175 ata a 229

A provincia no contexto global

Autores/as Lu Su,Cristina García Fontán,Jose Antonio Garcia Nemiña,Roberto Pardo
Libro As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística
Vol. - Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-317-8
Páxinas Dende a 74 ata a 81

Introdución áreas supraminicipais

Autores/as Lu Su,Cristina García Fontán,Jose Antonio Eirin Nemiña,Roberto Pardo
Libro As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística
Vol. - Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-317-8
Páxinas Dende a 14 ata a 63

Diagnose e determinación das areas

Autores/as Lu Su,Cristina García Fontán,Jose Antonio Eirin Nemiña,Roberto Pardo
Libro As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña. Investigación Urbanística
Vol. - Edita Deputación da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-317-8
Páxinas Dende a 230 ata a 239

The social perception of the 2006 forest fires in the Northwest Region of Spain. Information, trust, education and participation

Autores/as García-Mira, R.,Carmela García González,Xosé Luis Barreiro Rivas
Libro Applied psychology research trends
Vol. - Edita Nova Science Publisher, Inc..
ISBN: 978-1-60456-372-6
Páxinas Dende a 55 ata a 82

The role of information and trust in the process of risk perception

Autores/as García-Mira, R.,Isabel Lema Blanco
Libro Enviromental psychology. Putting research into practice
Vol. - Edita Cambridge Scholars Publishing.
ISBN: 1-84718-218-6
Páxinas Dende a 74 ata a 90

A percepción social dos incendios de 2006 en Galicia. Unha análise do risco en relación coa información, a confianza, a educación e a participación

Autores/as García-Mira, R.,Carmela García González
Libro Por unha nova cultura forestal fronte aos incendios
Vol. - Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: 978-84-96530-42-3
Páxinas Dende a 141 ata a 170

¿Ley de vida o debida?

Autores/as Coordinador
Libro La Muerte Digna (10 Reflexiones Sobre La Eutanasia).
Vol. - Edita Espiral Maior.
ISBN: 84-96475-53-0
Páxinas Dende a 19 ata a 40

Brussels Capital Of Europe

Autores/as Cristina García Fontán
Libro 2006 Hunch Mediators
Vol. - Edita Berlage Institute.
ISBN: 90-78525-01-0
Páxinas Dende a 63 ata a 114

The social perception of the 2006 forest fires in the northwest region of spain: information, trust, education and participation

Autores/as García-Mira, R.,Carmela García González,Xosé Luis Barreiro Rivas
Libro Applied psychology research trends
Vol. - Edita Nova Science Publisher, Inc..
ISBN: 978-1-60456-372-6
Páxinas Dende a 183 ata a 210

Arquitectura de la salud. De la machine a guerir al evidence-based design

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Libro AVANCE PARA UNA CONTINGENCIA, ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN GALICIA
Vol. - Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-453-4464-4
Páxinas Dende a 93 ata a 102

Lugar/Espacio Público

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Libro Estruturas na paisaxe. A polémica entre a desterritorialización e reterritorialización arquitectónica.
Vol. - Edita CGAC Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-453-4508-5
Páxinas Dende a 65 ata a 73

La creación de una ciudad moderna: arquitectura burguesa (1875-1939)

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Libro HISTORIA DE VIGO. La consolidación de una gran ciudad gallega: de la Restauración a la Guerra Civil (1876-1939). Fascículo nº 27
Vol. 27 Edita Nobel.
ISBN: Depósito Legal NA-494/2007
Páxinas Dende a 313 ata a 324

Cuando la arquitectura deviene paisaje

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Libro Nuevas visiones del paisaje. La vertiente atlántica
Vol. - Edita Centro Galega de Arte Contemporánea - Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-4266-5
Páxinas Dende a 221 ata a 235

La casa de Música de Oporto (1999-2005), de OMA/Rem Koolhaas

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Libro Nuevas visiones del paisaje. La vertiente atlántica
Vol. - Edita Centro Galega de Arte Contemporánea - Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-4266-5
Páxinas Dende a 235 ata a 267

PSYCHOLOGIE ET POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE. ÉLÉMENTS PSYCHOSOCIAUX ET POLITIQUES LIÉS À LA CATASTROPHE DU "PRESSTIGE"

Autores/as García-Mira, R.,Eulogio Real Deus
Libro PSYCHOLOGIE SOCIALE DE L¿ENVIRONNEMENT. Collection Didact - Psychologie sociale. Karine Weiss & Dorothée Marchand (dir.)
Vol. - Edita Presses Universitaires de Rennes.
ISBN: 2-7535-0312-5
Páxinas Dende a 133 ata a 143

El Complejo Residencial de Monte Pio (Santiago de Compostela, 2000-2002), de Manuel Gallego.

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Libro Nuevas visiones del paisaje. La vertiente atlántica
Vol. - Edita Centro Galega de Arte Contemporánea - Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-4266-5
Páxinas Dende a 269 ata a 282

Diferencias en Actitudes y Atribuciones en el Desastre del Prestige por Parte de Afectados y Voluntarios

Autores/as Eulogio Real Deus,García-Mira, R.,Carmen Voces López
Libro Psicología Social y Problemas Sociales, Vol. 5 "Psicología Ambiental, Comunitaria y de la Educación"
Vol. - Edita Biblioteca Nueva.
ISBN: 84-9742-454-9
Páxinas Dende a 133 ata a 137

Información y Confianza en el Proceso de Amplificación del Riesgo

Autores/as García-Mira, R.,Isabel Lema Blanco
Libro Psicología Social y Problemas Sociales, Vol. 5 "Psicología Ambiental, Comunitaria y de la Educación"
Vol. - Edita Biblioteca Nueva.
ISBN: 84-9742-454-9
Páxinas Dende a 153 ata a 162

Estrategias de Comunicación y Gestión Durante el Desastre del Prestige

Autores/as García-Mira, R.,Isabel Lema Blanco
Libro Psicología Social y Problemas Sociales, Vol. 5 "Psicología Ambiental, Comunitaria y de la Educación"
Vol. - Edita Biblioteca Nueva.
ISBN: 84-9742-454-9
Páxinas Dende a 171 ata a 177

Perception of Urban Space from Two Experiences: Pedestrian and Automobile Passengers

Autores/as García-Mira, R.,Myriam Goluboff Scheps
Libro Housing, Space and Quality of Life
Vol. - Edita Ashgate Publishing.
ISBN: 0-7546-4255-0
Páxinas Dende a 7 ata a 16

Housing, Space and Quality of Life - An Introduction

Autores/as García-Mira, R.,David Uzzell,J. Eulogio Real Deus,José Romay Martínez
Libro Housing, Space and Quality of Life
Vol. - Edita Ashgate Publishing.
ISBN: 0-7546-4255-0
Páxinas Dende a 1 ata a 6

Introducción

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez,M. Anxo Rodríguez González,Emanuela Saladini
Libro Espacios de Creación Contemporánea
Edita Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Auditorio de Galicia.
ISBN: 84-88484-44-5
Páxinas Dende a 15 ata a 22

¿Imposibilidad de lugar para el arte actual? Coordenadas

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Libro Inexterioridades
Edita Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Auditorio de Galicia.
ISBN: 84-88484-43-7
Páxinas Dende a 15 ata a 22

Cambios políticos y económicos en la identidad etnolingüística y cultural en Galicia (España)

Autores/as José Romay Martínez,Susana Iglesias Antelo,García-Mira, R.
Libro Actes del 2n Congrés Europeu sobre Planificacio Linguistica
Vol. - Edita Institut de Sociolingüística Catalana.
ISBN: 84-393-6124-6
Páxinas Dende a 0 ata a 0

La mnemotecnia de la palabra clave en poblaciones con necesidades educativas especiales

Autores/as González, M. A.,Ángeles Amor García,Alfredo Campos
Libro Atención a la diversidad y educación
Vol. - Edita Tórculo.
ISBN: 84-8408-249-0
Páxinas Dende a 207 ata a 223

Medio ambiente y comportamiento humano

Autores/as José Manuel Sabucedo Cameselle,José Eulogio Real Deus,García-Mira, R.
Libro Reflexiones sobre el medio ambiente en Galicia
Vol. - Edita Consellería de Medio Ambiente- Centro de Desenvolvemento Sostible- Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-3652-5
Páxinas Dende a 419 ata a 439

Culture, quality of life and globalization

Autores/as García-Mira, R.,José M. Sabucedo Cameselle,José Romay Martínez
Libro Culture, environmental, action and sustainability
Vol. - Edita Hogrefe & Huber.
ISBN: 0-88937-282-9
Páxinas Dende a 11 ata a 19

Culture, environmental action and sustainability

Autores/as García-Mira, R.,José M Sabucedo Cameselle,José Romay Martínez
Libro Culture, environmental, action and sustainability
Vol. - Edita Hogrefe & Huber.
ISBN: 0-88937-282-9
Páxinas Dende a 3 ata a 8

Action competence in environmental education

Autores/as Mª Dolores Losada Otero,García-Mira, R.
Libro Culture, environmental, action and sustainability
Vol. - Edita Hogrefe & Huber.
ISBN: 0-88937-282-9
Páxinas Dende a 71 ata a 83

El país del nunca máis y "máis que nunca"

Autores/as Coordinador,María del Carmen Lamela Viera,Obdulia Taboadela
Libro La huella del fuel. Ensayos sobre el "Prestige"
Vol. - Edita Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre.
ISBN: 84-9757-116-9
Páxinas Dende a 224 ata a 278

Predicting environmental attitudes and behavior

Autores/as García-Mira, R.,José Eulogio Real Deus,Mar Durán Rodríguez,José Romay Martínez
Libro People, Places and Sustainability
Vol. - Edita Hogrefe & Huber.
ISBN: 0-88937-263-2
Páxinas Dende a 302 ata a 311

Identidad cultural y lingüística de Galicia

Autores/as José Romay Martínez,García-Mira, R.
Libro Bilingual communities and individuals
Vol. - Edita Universidade de Vigo.
ISBN: 84-8158-259-x
Páxinas Dende a 146 ata a 160

Evaluación actual y futura de la vitalidad etnolingüística del grupo de gallego-hablantes

Autores/as José Romay Martínez,García-Mira, R.
Libro Políticas lingüísticas e Educativas na Europa cominitaria - Linguistic and educational policies in the European Community
Vol. - Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-3465-4
Páxinas Dende a 599 ata a 607

Valores e intención de conducta ambientalmente responsable

Autores/as García-Mira, R.,Maria del Mar Durán Rodríguez,José Eulogio Real Deus
Libro Psicología y medio ambiente. Aspectos psicosociales, educativos y metodológicos
Vol. - Edita AGEIP-IAPS.
ISBN: 932694-2-5
Páxinas Dende a 307 ata a 314

Análisis de diferencias sociodemográficas en la evaluación de actitudes ambientales

Autores/as García-Mira, R.,José Eulogio Real Deus,Jorge Guerrero Pascual,Maria del Mar Durán Rodríguez
Libro Psicología y medio ambiente. Aspectos psicosociales, educativos y metodológicos
Vol. - Edita AGEIP-IAPS.
ISBN: 932694-2-5
Páxinas Dende a 299 ata a 306

Predicción de intención de conducta proambiental: un estudio transcultural de la influencia de los valores

Autores/as García-Mira, R.,Toomas Niit,Maria del Mar Durán Rodríguez
Libro Psicología y medio ambiente. Aspectos psicosociales, educativos y metodológicos
Vol. - Edita AGEIP-IAPS.
ISBN: 932694-2-5
Páxinas Dende a 289 ata a 298

La educación ambiental en el sistema educativo español: una experiencia evaluativa del profesorado

Autores/as María Dolores Losada Otero,García-Mira, R.
Libro Psicología y medio ambiente. Aspectos psicosociales, educativos y metodológicos
Vol. - Edita AGEIP-IAPS.
ISBN: 932694-2-5
Páxinas Dende a 205 ata a 213

Percepción del espacio urbano desde la perspectiva de peatones y pasajeros

Autores/as Myriam Goluboff Scheps,García-Mira, R.,Cristina García Fontán
Libro Psicología y medio ambiente. Aspectos psicosociales, educativos y metodológicos
Vol. - Edita AGEIP-IAPS.
ISBN: 932694-2-5
Páxinas Dende a 149 ata a 157

Medio ambiente y comportamiento humano

Autores/as García-Mira, R.,José Manuel Sabucedo Cameselle,José Eulogio Real Deus
Libro Psicología y medio ambiente. Aspectos psicosociales, educativos y metodológicos
Vol. - Edita AGEIP-IAPS.
ISBN: 932694-2-5
Páxinas Dende a 29 ata a 53

Un análisis de la preocupación ambiental dentro de la transversalidad: una referencia al sistema educativo

Autores/as María Dolores Losada Otero,García-Mira, R.
Libro Psicología y medio ambiente. Aspectos psicosociales, educativos y metodológicos
Vol. - Edita AGEIP-IAPS.
ISBN: 932694-2-5
Páxinas Dende a 215 ata a 223

Rendimiento Académico en Tecnología: el valor de las imágenes mentales

Autores/as González, M. A.,Alfredo Campos García,Angeles Amor García,Angeles Amor
Libro A educación en perspectiva: Homenaxe ó profesor Lisardo Doval Salgado
Vol. - Edita Universidad de Santiago.
ISBN: 84-8121-824-3
Páxinas Dende a 379 ata a 388

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO ELECTORAL

Autores/as Coordinador,IGNACIO LAGO PEÑAS
Libro LA INVESTIGACIÓN EN MARKETING
Vol. 2 Edita AEDEMO.
ISBN: 84-8211-280-5
Páxinas Dende a 653 ata a 683

Comportamiento ambiental y valores: el papel de la escuela

Autores/as Maria del Mar Durán Rodríguez,García-Mira, R.,José Eulogio Real Deus
Libro Aplicaciones en Psicologia Social
Vol. - Edita Biblioteca Nueva España.
ISBN: 84-7030-834-3
Páxinas Dende a 400 ata a 406

Valores, normas personales y ambientalismo

Autores/as Carlos Manuel Abella Vázquez,García-Mira, R.,José Eulogio Real Deus
Libro Aplicaciones en Psicologia Social
Vol. - Edita Biblioteca Nueva España.
ISBN: 84-7030-834-3
Páxinas Dende a 347 ata a 353

La Psicologia Ambiental en España

Autores/as García-Mira, R.
Libro La Psicologia Social en España al filo del año 2000: balance y perspectivas
Vol. - Edita Biblioteca Nueva España.
ISBN: 84-7030-835-1
Páxinas Dende a 215 ata a 239

Predicción de actitudes y comportamiento ambiental

Autores/as José Romay Martínez,García-Mira, R.,José Eulogio Real Deus
Libro Aplicaciones en Psicologia Social
Vol. - Edita Biblioteca Nueva España.
ISBN: 84-7030-834-3
Páxinas Dende a 354 ata a 361

HISTORIA DA DEMOSCOPIA EN GALICIA

Autores/as
Libro Realidad social gallega( Homenaje a J.L. Sequeiros Tizón)
Edita Ir indo Ediciones.
ISBN: 84-7680-321-4
Páxinas Dende a 113 ata a 142

USO, PERCEPCIÓN E VALORACIÓN DAS DISTINTAS CANLES DE TV

Autores/as
Libro Televisión e Sociedade
ISBN: 84-89947-61-9
Páxinas Dende a 111 ata a 142

Medioambiente y responsabilidad humana.- Aspectos sociales y ecológicos. Introducción

Autores/as José Manuel Sabucedo Cameselle,García-Mira, R.
Libro Medioambiente y responsabilidad humana.- Aspectos sociales y ecológicos
Vol. - ISBN: 84-89694-88-5
Páxinas Dende a 21 ata a 25

Imágenes mentales y creatividad

Autores/as González, M. A.,Alfredo Campos García
Libro Imágenes mentales
Vol. - Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-736-2
Páxinas Dende a 61 ata a 86

COMBINACIÓN DEL ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIONAL Y EL ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS PARA EL ESTUDIO DE LAS REPRESENTACIONES MENTALES DEL

Autores/as Jesús Varela Mallou,Coordinador,Antonio Rial Boubeta
Libro INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO: INNOVACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATÉGICAS DE DOCENCIA
Edita Instituto Psicosociológico Andaluz de Investigaciones.
ISBN: 84-930-2470-8
Páxinas Dende a 113 ata a 122

Imaxes mentais, creatividade e asimetría hemisférica

Autores/as A. Campos,González, M. A.
Libro Educación y neurociencia
Vol. - Edita Consellería de Educación.
ISBN: 84-605-8247-7
Páxinas Dende a 51 ata a 67

Impacto psicosocial del trabajo a turnos en la calidad de vida laboral

Autor/a María Amelia Fraga Mosquera
Director/es Ricardo Antonio García Mira
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Educación ambiental y participación pública. Análisis de los procesos participativos "bottom-up" como instrumentos de aprendizaje para la transformación social

Autor/a Isabel Lema Blanco
Director/es Ricardo Antonio García Mira; Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Eficacia de un programa de Mindfulness y compasión para la reducción del sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios ecuatorianos

Autor/a Rosa Marianela de los Dolores Salamea Nieto
Director/es Juan Carlos Fernández Méndez; María Ángeles González Fernández
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresainte

Eficacia de la mnemotecnia de la palabra clave en la adquisición de vocabulario en euskera

Autor/a Aitziber Goñi Artola
Director/es María Ángeles González Fernández
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El impacto del diseño del espacio y otras variables socio-físicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Autor/a Vicente Adrián López Chao
Director/es Ricardo Antonio García Mira; Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Sustainable behaviour in the workplace

Autor/a Adina Claudia Dumitru
Director/es David Uzzell; Ricardo Antonio García Mira
Ámbito Psicología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A análise do comportamento rodoviario de risco a partir da teoría do comportamento planeado. O papel das crenzas atitudinais e normativas no exercicio da influencia do alcohol

Autor/a Cristina Adelaida Pimentao Marcelino
Director/es Ricardo García Mira
Ámbito Facultade de Ciencias da Educación - A Coruña
Cualificación Apto Cum Laude

Podoloxía e saúde. Unha análise das representacións sociais das enfermidades do pe desde unha perspectiva psicosocial.

Autor/a Daniel López López
Director/es Ricardo García Mira
Ámbito Facultade de Ciencias da Educación - A Coruña
Cualificación Apto Cum Laude

La educación ambiental en el currículum de la Enseñanza Secundaria Obligatoria

Autor/a Maria Dolores Losada Otero
Director/es Ricardo Antonio García Mira;Concepción San Luis Costas
Ámbito Psicología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Educación en valores y actitudes responsables con el entorno: una propuesta de intervención psicopedagógica

Autor/a Maria del Mar Durán Rodríguez
Director/es Manuel Baña Castro;Ricardo Antonio García Mira
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Mnemotecnia de la palabra clave con palabras altas y bajas en imagen: eficacia del modo de generar la palabra clave

Autor/a Angeles Amor García
Director/es Alfredo Campos García;Mª Ángeles González Fernández
Ámbito Psicología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Pro-environmental behaviour in the workplace

Autor/a Adina Claudia Dumitru
Director/es Ricardo Antonio García Mira David Uzzell
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Apto Cum Laude

La construcción del espacio fílmico a través del caminar en Eric Rohmer
III Congreso Internacional Cultura y Ciudad. Arquitectura y paisaje. Transferencias históricas, retos contemporáneos
Internacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Organizador Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada
Lugar Granada (España)

Metodología para la didáctica y la investigación de Sociología de la Educación
SEMINARIO STEM MIAMI 2022
Internacional

Autores/as Xosé Gabriel Vázquez
Organizador Broward International University
Lugar Miami (Estados Unidos)

Louder than images
Soundscapes: Cartografías sensoriais e paisaxes sonoras
Nacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Organizador UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Lugar Santiago de Compostela (España)

Nueva identidad de nuestra especie: De animales racionales a animales de realidades
Twentieth International Conference on New Directions in the Humanities
Internacional

Autores/as Xosé Gabriel Vázquez
Organizador Department of Mediterranean Studies, School of Humanities, University of the Aegean
Lugar Rodas (Grecia)

La flâneuse en el cine. De Agnès Varda a Chantal Akerman
XI Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia (CUICIID)
Internacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Organizador Universidad Complutense de Madrid y Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana (SEECI)
Lugar Madrid (España)

Natural Economy
SUSTAINABILITY IN THE POST-COVID ERA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE AND THE ENERGY TRANSITION
Internacional

Autores/as Xosé Gabriel Vázquez
Organizador International Association for People-Environment Studies (IAPS)
Lugar Coruña, A (España)

Agrado en el uso de la mnemotecnia de la palabra clave
XVI Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia
Internacional

Autores/as Goñi-Artola, A., González, M. A., Campos, A.
Lugar Braga (Portugal)

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EDUCACIÓN MEDIANTE DIFERENCIAL SEMÁNTICO APLICADO A SUS FACTORES PRINCIPALES
8th INTERNATIONAL CONGRESS of EDUCATIONAL SCIENCES and DEVELOPMENT
Internacional

Autores/as Coordinador
Organizador International Conference on Environmental Science and Development-ICESD (Conferencia Internacional sobre Ciencia Ambiental y Desarrollo ICESD)
Lugar Pontevedra (España)

Mujeres pesadas e irritantes en el salón: la serie de litografías Les bas-bleus de Honoré Daumier
X Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la profesión y en la Universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia (CUICIID)
Nacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Lugar Madrid (España)

Paisajes-tiempo. Los trazos del caminar en el arte
Creación e territorios
Nacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Organizador FUNDACIÓN LUÍS SEOANE
Lugar Coruña, A (España)

Más allá de la emergencia. Vivienda prefabricada de transición para el desplazamiento involuntario de la población
V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo. Desafíos al desarrollo: procesos de cambio hacia la justicia global
Internacional

Autores/as Patricia Muñiz
Organizador Red Española de Estudios del Desarrollo
Lugar Bilbao (España)

La prefabricación de vivienda como proceso sostenible para la recuperación tras una emergencia
VIII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo
Nacional

Autores/as Patricia Muñiz
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Las políticas de vivienda bajo el franquismo a través de la imagen publicitaria
Seminario Vivienda, Políticas públicas y Actitudes sociales en la Europa del Sur (s. XX)
Nacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Organizador Grupo de Investigación de la Universidad de Santiago de Compostela HISTAGRA (Historia Agraria e Política do Mundo Rural. Séculos XIX e XX)
Lugar Santiago de Compostela (España)

La espiritualidad en el arte. Los orígenes de Bauhaus
VI Jornadas de arquitectura Modernidad y Contemporaneidad. Bauhaus. Arte y arquitectura: una nueva tradición
Nacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

The beneficts of green infraestructure and the urban landscape
EFPSA CONFERENCE. Environmental psychology. Humans in their surrounding world
Internacional

Autores/as Cristina García Fontán
Organizador EFPSA
Lugar Praga (República Checa)

Co-creating contexts for collective action: the role of psychological needs and motivations in transformative social innovations
XXV IAPS Conference: Transitions to sustainability, lifestyles changes and human wellbeing: cultural, environmental and political challenges
Internacional

Autores/as Dumitru, Isabel Lema-Blanco, García-Mira, R.
Lugar Roma (Italia)

The role of grassroots innovations in promoting local sustainable consumption. Motivations, values and learning outcomes within the Galician network of conscious and responsible consumption
ICEP 2017 - International Conference on Environmental Psychology: Theories of change and social innovation in transitions towards sustainability
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Lugar Coruña, A (España)

The role of responsible consumption initiatives in promoting sustainable lifestyles
ICEP 2017 - International Conference on Environmental Psychology: Theories of change and social innovation in transitions towards sustainability
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Lugar Coruña, A (España)

A review to the willigness to pay (WTP) - willigness to accept (WTA) disparities in en vironmental evaluation: Experimenttal results of the endowment effect
ICEP 2017 - International Conference on Environmental Psychology: Theories of change and social innovation in transitions towards sustainability
Internacional

Autores/as Dopico, J.A., González, M. A.
Lugar Coruña, A (España)

The role of responsible consumption initiatives in promoting sustainable lifestyles
XIV Congresso de Psicologia Ambiental (PSICAMB)- Espaços e Comportamento Humano: do local ao global
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Lugar Evora (Portugal)

The role of grassroots social innovations in enhancing responsible (green) production and consumption practices in the local context. The case study of Galician network for conscious and responsible consumption
EDASS 2017- 6th International Conference on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS)
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Lugar Coruña, A (España)

How new social movements foster pro-environmental behaviours. The case of Slow Food Movement
ICEP 2017 - International Conference on Environmental Psychology: Theories of change and social innovation in transitions towards sustainability
Internacional

Autores/as Adina Dumitru, Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira
Lugar Coruña, A (España)

The role of grassroots innovations in promoting local sustainable consumption. Motivations, values and learning outcomes within the Galician network of conscious and responsible consumption
International Conference on Envirionmental Psychology. Theories of Change and social innovation in transitions towards sustainability.
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, J. Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

La fuerza del agua. Las arquitecturas de la energía y las huellas en el paisaje.
VII Congreso Ticcih-España sobre Conservación del Patrimonio Industrial y de la Obra Pública en España. El Patrimonio Industrial en el Contexto de la Sostenibilidad. Repercusiones Medioambientales, Paisajes de la Industrialización, Estrategias de Regeneración y Turismo Industrial
Nacional

Autores/as Cristina García Fontán
Lugar Pontes de García Rodríguez, As (España)

Redes de medios de comunicación social: la participación de la ciudadanía en la propiedad de los medios. Una aproximación al contexto europeo.
I Congreso Internacional da Asociación Galega de Investigadoras e Investigadores en Comunicación (AGACOM): ALÉN DAS FRONTEIRAS: REDES NA DIVERSIDADE
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Fábio Ribeiro
Lugar Santiago de Compostela (España)

¿Noticiar o ningunear? Discursos mediáticos sobre las radios comunitarias en España y Portugal
I Congreso Internacional da Asociación Galega de Investigadoras e Investigadores en Comunicación (AGACOM): ALÉN DAS FRONTEIRAS: REDES NA DIVERSIDADE
Internacional

Autores/as Fábio Ribeiro, Isabel Lema-Blanco
Lugar Santiago de Compostela (España)

Intervenciones paisajísticas en el entorno del lago de As Pontes. Propuestas del MAPVJ. Máster en Arquitectura del Paisaje Juana de Vega.
VII Congreso Ticcih-España sobre Conservación del Patrimonio Industrial y de la Obra Pública en España. El Patrimonio Industrial en el Contexto de la Sostenibilidad. Repercusiones Medioambientales, Paisajes de la Industrialización, Estrategias de Regeneración y Turismo Industrial
Nacional

Autores/as Cristina García Fontán
Lugar Pontes de García Rodríguez, As (España)

The power of the water
Landscape Futures. Uniscape Conference 2017
Internacional

Autores/as Cristina García Fontán
Organizador UNISCAPE
Lugar Copenhague (Dinamarca)

Social innovation in sustainable transitions. The role of social learning and empowerment in grassroots social innovations: the case of Slow Food Movement.
24th IAPS conference. The human being at home, work and leisure. Sustainable use and development of indoor and outdoor spaces in late modern everyday life.
Internacional

Autores/as Adina Dumitru, Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira
Lugar Lund (Suecia)

Análisis multidimensional del equipamiento social urbano en la ciudad de A Coruña: Distribución y equidad espacial
IV Congreso sobre Arquitectura y Cooperación al Desarrollo (Arcadia4)
Nacional

Autores/as Dopico, J.A., Campos-Juanatey, D., González, M. A.
Organizador ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA A CORUÑA
Lugar Coruña, A (España)

Mapas peatonales como estrategia de humanización del espacio urbano
IV Congreso sobre Arquitectura y Cooperación al Desarrollo (Arcadia4)
Nacional

Autores/as Campos-Juanatey, D., González, M. A., Jesús Ángel Dopico Castro
Organizador ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA A CORUÑA
Lugar Coruña, A (España)

Diferencias de género en la ubicación de las calles en el centro o en la periferia de A Coruña
IV Congreso sobre Arquitectura y Cooperación al Desarrollo (Arcadia4)
Nacional

Autores/as González, M. A., Campos-Juanatey, D., Dopico, J.A.
Organizador ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA A CORUÑA
Lugar Coruña, A (España)

Percepción de la imagen pública de la ciudad de A Coruña por sus ciudadanos
IV Congreso sobre Arquitectura y Cooperación al Desarrollo (Arcadia4)
Nacional

Autores/as González, M. A., Campos-Juanatey, D., Dopico, J.A.
Organizador ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA A CORUÑA
Lugar Coruña, A (España)

El rol de los medios de comunicación comunitarios como herramientas de inclusión social y educación mediática. El caso de la emisora CUAC FM en A Coruña.
I Congreso Internacional e III Xornadas de Educación Social e Escola. Unha análise da última década.
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco
Lugar Ourense (España)

La fuerza del agua
III Seminario Internacional sobre Patrimonio de la Arquitectura y la Industria
Internacional

Autores/as Cristina García Fontán
Organizador Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Lugar Madrid (España)

Environmental education and public Participation. Analysis of bottom-up participatory processes as learning instruments for social transformation
24th IAPS conference- Young Researchers Workshop
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Arnalp (Suecia)

Estrategias de participación ambiental en la gestión de los recursos naturales en el ámbito urbano. Aplicaciones prácticas desde la psicología y la educación ambiental.
EDASS 2015- IV International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco
Lugar Coruña, A (España)

Public participation and environmental education for sustainable transitions Grass-roots experiences on responsible consumption developed in Galicia (Spain).
International Sustainability Transitions Conference- IS 2015
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, Adina Dumitru
Lugar Brighton (Reino Unido)

The role of Credit Unions and ethical finances in the transition towards sustainable and solidarity economies
International Sustainability Transitions Conference- IS 2015
Internacional

Autores/as Adina Dumitru, Isabel Lema Blanco, Ricardo García-Mira
Lugar Brighton (Reino Unido)

Cúpulas de conocimiento. Proyecto para un centro comunitario
ALCA 2015. X ENCUENTRO ANUAL. Impulsando la innovación en el aprendizaje con casos: Experiencias desde América Latina
Internacional

Autores/as Patricia Muñiz
Lugar Guadalajara (México)

Public participation and environmental education for sustainable transitions Grass-roots experiences on responsible consumption developed in Galicia (Spain)
The 4th Workshop on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS 2015). University of A Coruna. A Coruña, April 16-17, 2015.
Internacional

Autores/as Isabel Lema Blanco, García-Mira, R., Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Factores individuales que predicen la adquisición y desarrollo de la autodeterminación en personas con discapacidad intelectual.
The 4th Workshop on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS 2015). University of A Coruna. A Coruña, April 16-17, 2015.
Internacional

Autores/as Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Be yourself in your language. Promoting minority languages through community media.
Radio Research Conference. Radio: Diversity, Innovation & Policies
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Miriam Meda González
Lugar Getafe (España)

Las iniciativas de consumo responsable como espacios de innovación comunitaria y aprendizaje social
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Ricardo García-Mira, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Community Radio as social learning instruments for social empowerment and community building. An analysis of youth participation on the Spanish third media sector.
Radio Research Conference. Radio: Diversity, Innovation & Policies
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco, Rodríguez-Gómez
Lugar Getafe (España)

Los medios de comunicación comunitarios como espacios de educación no formal para los/las jóvenes.
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Isabel Lema-Blanco
Lugar Coruña, A (España)

Environmental Education, Public Participation and Bottom-Up processes
23rd IAPS International Conference "Transitons to sustainable societies: Designing research and policies for changing lifestyles and communities"
Internacional

Autores/as Isabel Lema Blanco, García-Mira, R., Adina Dumitru
Organizador IAPS (International Association People-Environment Studies)
Lugar Timisoara (Rumania)

Environmental education, public participation and bottom-up processes
23rd IAPS International Conference "Transitons to sustainable societies: Designing research and policies for changing lifestyles and communities"
Internacional

Autores/as Isabel Lema, García-Mira, R., Adina Dumitru
Organizador International Association for People-environment Studies
Lugar Timisoara (Rumania)

Symposium on "Supporting transitions to sustainable lifestyles and workpalces: a new research agenda
23rd IAPS International Conference "Transitons to sustainable societies: Designing research and policies for changing lifestyles and communities"
Internacional

Autores/as García-Mira, R., Adina Dumitru
Organizador International Association for People-environment Studies
Lugar Timisoara (Rumania)

Psychosocial evaluation in organizational environments
23rd IAPS International Conference "Transitons to sustainable societies: Designing research and policies for changing lifestyles and communities"
Internacional

Autores/as Fraga, A., García-Mira, R.
Organizador IAPS (International Association People-Environment Studies)
Lugar Timisoara (Rumania)

Temporal and spatial dimensions of sustainable lifestyles: a new research agend
23rd IAPS International Conference "Transitons to sustainable societies: Designing research and policies for changing lifestyles and communities"
Internacional

Autores/as Adina Dumitru, García-Mira, R.
Organizador International Association for People-environment Studies
Lugar Timisoara (Rumania)

Cúpulas del conocimiento
I Congreso internacional de innovación educativa
Nacional

Autores/as Patricia Muñiz
Organizador INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (MEXICO)
Lugar Ciudad de México (México)

Educación Ambiental, Participación Pública y procesos participativos ¿de abajo-arriba¿. Una revisión de la participación ambiental en España y Galicia
1º Congresso Internacional de Educação, Ambiente e Desenvolvimento
Internacional

Autores/as Isabel Lema Blanco, García-Mira, R.
Organizador Escola Superior de Educação e Ciencias Sociais
Lugar Leiria (Portugal)

Empirical Agent-based modelling of everyday pro-environmental behaviours at work
7th International Congress on Environmental Modelling and Software, June 15-19, San Diego, CA, USA. http://www.iemss.org/society/index.php/iemss-2014-proceedings
Internacional

Autores/as Gary Polhill, Amparo Alonso-Betanzos, Noelia Sánchez-Maroño, Oscar Fontenla-Romero, Adina Dumitru, Mirilia Bonnes, Marino Bonaiuto, Giuseppe Carrus, Ferdinando Fornara, Fridanna Maricchiolo, Linda Steg , Angela Ruepert, Kees Kaizer, García-Mira, R.
Organizador The International Environmental Modelling & Software Society
Lugar San Diego, CA (Estados Unidos)

Políticas de conservación aplicadas a conjuntos históricos en España: Impactos de los últimos quince años
Segundo seminario internacional de estudios sobre centros históricos: prácticas y políticas de conservación
Internacional

Autores/as Cristina García Fontán
Organizador Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "M. del Castillo Negrete". U.A. Metropolitana
Lugar México D.F. (México)

Predicting sustainable behavior in the workplace: a causal model of recycling practices in four organizations
28th International Congress of Applied Psychology
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Organizador INTERNATIONAL ASSOCIATION OF APPLIED PSYCHOLOGY
Lugar París (Francia)

Situación y convivencia de los grandes equipamientos en el centro histórico: Universidades y Hospitales en ciudades gallegas
Segundo seminario internacional de estudios sobre centros históricos: prácticas y políticas de conservación
Internacional

Autores/as Cristina García Fontán
Organizador Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "M. del Castillo Negrete". U.A. Metropolitana
Lugar México D.F. (México)

Research and policy for sustainability transitions in Europe: The role of environmental psychology
23rd IAPS International Conference "Transitons to sustainable societies: Designing research and policies for changing lifestyles and communities"
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Organizador International Association for People-environment Studies
Lugar Timisoara (Rumania)

Ciudad y sostenibilidad: vulnerabilidad y oportunidades para la innovación y el bienestar.
IX Congreso Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Organizador Universidad de Guadalajara
Lugar Guadalajara (México)

Proyectos de recuperación paisajística y ambiental del Castillo de San Felipe y su entorno
IV Foro Internacional. Arquitectura y Urbanismo Militar
Internacional

Autores/as Cristina García Fontán
Organizador Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
Lugar México D. F. (México)

Tipoloxías sociais en España en base a estilos de vida
Universidades en transición cara a sustentabilidade: da investigación á política práctica. Diálogo aberto entre a investigación e as universidades para reforzar a eficacia das políticas ambientais
Nacional

Autores/as Coordinador
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Estrategias de participación ambiental en la gestión de los recursos naturales en el ámbito urbano. Aplicaciones prácticas desde la psicología y la educación ambiental.
Curso de Verano UIMP: ¿Gestión de los Residuos: marco socioeconómico y ambiental¿
Autonómico

Autores/as Isabel Lema-Blanco
Lugar Coruña, A (España)

Public participation in water management. The implementation of the water framework directive in the river basin management plans in Galicia
IAPS 2013 Sustainable environments in a changing global context. Identifying opportunities for innovative spaces and practices in contexts of crisis
Internacional

Autores/as Isabel Lema Blanco, García-Mira, R.
Organizador IAPS (International Association People-Environment Studies)
Lugar Coruña, A (España)

Public Facilities as elements of Territorial cohesion. Case Study University and Hospital Networks in Galicia
IAPS 2013 Sustainable environments in a changing global context. Identifying opportunities for innovative spaces and practices in contexts of crisis
Internacional

Autores/as Cristina García Fontán
Organizador IAPS (International Association People-Environment Studies)
Lugar Coruña, A (España)

UNEXPECTED CHANGES AS A PRINCIPAL FACTOR OF URBAN DISORGANIZATION
IAPS 2013 Sustainable environments in a changing global context. Identifying opportunities for innovative spaces and practices in contexts of crisis
Internacional

Autores/as Amparo Casares Gallego, Myriam Goluboff Scheps, Cristina García Fontán
Organizador IAPS (International Association People-Environment Studies)
Lugar Coruña, A (España)

Huellas militares en la ciudad histórica y el paisaje: estudios de caso en España
3º Foro de Investigación sobre Arquitectura y Urbanismo Militar en Iberoamérica
Internacional

Autores/as Cristina García Fontán
Organizador Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "M. del Castillo Negrete". U.A. Metropolitana
Lugar México D.F. (México)

Psychosocial evaluation in organizational environments to achieve healthy workplaces
IAPS 2013 Sustainable environments in a changing global context. Identifying opportunities for innovative spaces and practices in contexts of crisis
Internacional

Autores/as Fraga, A., García-Mira, R.
Organizador IAPS (International Association People-Environment Studies)
Lugar Coruña, A (España)

Pathways to sustainable change in organizations: the role of participatory backcasting in ensuring workers' autonomy and control as well as transference of practices between life domains
SCORAI Europe & InContext Workshop, 7-8 Octubre 2013, Rotterdam, Tehe Netherlands.
Internacional

Autores/as Adina Dumitru, Ricardo García-Mira, Pedro Vega-Marcote, Jesús Muñoz-Cantero, Ildi Erdei, Corina Ilin, Giuseppe Carrus, Fridana Maricchiolo, S. Dominis, S. Mura, Linda Steg, Angela Ruepert
Organizador SCORAI Europe & InContext FP7 project.
Lugar Rotterdam (Países Bajos)

Elaboando propuestas FP7 desde la psicología ambiental: aspectos clave. El proyecto LOCAW: Reduciendo emisiones en el t rabajo
Congreso Internacional de Psicología ambiental 2013: Espacios Híbridos, espacios humanos, para un futuro "viable": revisitando la Psicología Ambiental
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Organizador Asociación de Psicología Ambiental
Lugar Barcelona (España)

s public Space sufficient to change a city?
6th Congress. European Symposium on Research in Architecture and Urban Design
Internacional

Autores/as Patricia Muñiz
Lugar Oporto (Portugal)

Workers perception of work environment characteristics and quality of life in the context of shift-work: The role of participation
22 IAPS. Human Experience in the Natural and Built Environment: Implications for Research, Policy, and Practice
Internacional

Autores/as Fraga, A., García-Mira, R.
Lugar Glasgow (Reino Unido)

Patterns of sustainable production and consumption in large-scale organizations: Multi-method approaches to the study of workplace practices.
15th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production
Internacional

Autores/as Ricardo García-Mira, Adina Dumitru, Pedro Vega-Marcote, Amparo Alonso-Betanzos
Lugar Bregenz (Austria)

Vulnerabilidades socio-ambientales: obstáculos y caminos hacia la sostenibilidad
XI Congreso de Psicología Ambiental
Nacional

Autores/as García-Mira, R., Zulmira Aurea Cruz Bomfim, Adina Dumitru, Susana Alves, Fraga, A.
Organizador psicamb (asociación de psicología ambiental)
Lugar Illar (España)

Imagen espacial, imaginación creativa e inteligencia creativa en estudiantes de educación primaria
XI Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores/as Pan, I., González, M. A.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

REFLEXIONES SOBRE LA EUTANASIA
REFLEXIONES SOBRE LA EUTANASIA
Nacional

Autores/as Coordinador
Organizador Facultad de Sociología
Lugar Coruña, A (España)

Regeneracion urbana en el entorno de Ulica Wilenska
II European Conference on energy efficiency and sustainability in architecture and planing
Internacional

Autores/as Patricia Muñiz
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

La surconsommation et la non-durabilité. Analyse d¿une expérience éducative à l¿Université pour une consommation responsable et solidaire
2ª Conférence Internationale Éducation, Économie et Societé-Paris
Internacional

Autores/as Pedro Vega Marcote, Pedro Álvarez Suárez, García-Mira, R.
Lugar París (Francia)

Lo cotidiano como método
Sustainable Building Conference. SB10MAD
Internacional

Autores/as Patricia Muñiz
Organizador Green Building Council España
Lugar Madrid (España)

La surconsommation et la non-durabilité. Analyse d'une expérience educative à l¿université pour une consommation responsible et solidaire
2ème CONFÉRENCE INTERNATIONALE ÉDUCATION, ECONIMIE ET SOCIETÉ G. TCHIBOZO (ED.)
Internacional

Autores/as Pedro Vega-Marcote, Pedro Alvarez, Ricardo García-Mira
Organizador Analytrics Association
Lugar Strasbourg (Francia)

Un paradigma alternativo en torno a la sostenibilidad. La traslación de los principios generales de la sostenibilidad al urbanismo.
2º Coloquio Internacional en Planeación Urbana y Regional. Hacia un nuevo paradigma para la planificacionde ciudades latinoamericanas
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Lugar México D.F. (México)

La Región Urbana de A Coruña- Ferrol
2º Coloquio Internacional en Planeación Urbana y Regional. Hacia un nuevo paradigma para la planificacionde ciudades latinoamericanas
Internacional

Autores/as Lu Su
Organizador Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Lugar México D.F. (México)

SOSTENIBILIDAD Y CULTURA AMBIENTAL
XI CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA SOCIAL
Nacional

Autores/as García-Mira, R., Pedro Vega Marcote, Adina Dumitru
Lugar Tarragona (España)

DESIGNING SUSTAINABLE CITIES: REQUALIFYING OLD MINDS FOR NEW SPACES
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON "REVITALISING BUILT ENVIRONMENTS: REQUALIFYING OLD PLACES FOR NEW USES"
Internacional

Autores/as García-Mira, R., Adina Dumitru, Myriam Goluboff Scheps
Lugar Estambul (Turquía)

El cine como recurso didáctico para la docencia universitaria en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior: una propuesta desde el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas.
I Congreso de Docencia Universitaria
Internacional

Autores/as Jesús Ángel Dopico Castro, González, M. A.
Lugar Vigo (España)

Mondariz, the construction of a site, or how to turn a rural space into a ville d¿eaux
LANDSCAPES, IDENTITIES AND DEVELOPMENT, PECSRL (The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape) 23rd Session
Internacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Organizador PECSRL (The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape)
Lugar Lisboa (Portugal)

Tejer una red de lugares. Oficialidades y subjetividades. Un proyecto de investigación en el marco de los Estudios Visuales
XVII Congreso Nacional de Historia del Arte (CEHA 2008) Art I Memoria
Nacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Organizador Comité Español de Historia del Arte. Universidad de Barcelona
Lugar Barcelona (España)

10º ANIVERSARIO RAMÓN SAMPEDRO
10º ANIVERSARIO RAMÓN SAMPEDRO
Nacional

Autores/as Coordinador
Organizador ASOCIACIÓN DERECHO A MORIR DIGNAMENTE
Lugar Porto do Son (España)

La percepción pública de los incendios de 2006 en Galicia: información, confianza, educación y participación Poster
X Congreso Nacional de Psicología Social
Nacional

Autores/as García-Mira, R., Carmela García González
Lugar Cádiz (España)

Algunos aspectos característicos del desarrollo de la psicología ambiental europea
XXXI Interamerican Congress of Psychology
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar México DF (México)

La pintura y el cine. El cine documental sobre arte en los años 40 y 50.
Congreso Interdisciplinar Eugenio Granell.
Internacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Sustainability, culture and social participation
7th Biennial Conference on Enviromental Psychology
Internacional

Autores/as García-Mira, R., Eulogio Real Deus
Lugar Bayreuth (Alemania)

Imagen corporal en estudiantes universitarias con diferente relación con el tabaco
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as González, M. A., Alfredo Campos
Lugar Coruña, A (España)

Defining dimensions in social perception of risk. A multidimensional aproach
X European Congress of Psychology
Internacional

Autores/as García-Mira, R., Isabel Lema Blanco, Eulogio Real Deus
Lugar Praga (República Checa)

Predicting residential satisfaction and neighgbourhood preferences from social and physical dimensions
X European Congress of Psychology
Internacional

Autores/as García-Mira, R., Eulogio Real Deus
Lugar Praga (República Checa)

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 2007
ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 2007
Nacional

Autores/as Coordinador
Organizador COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA
Lugar Santiago de Compostela (España)

Arquitectura contemporánea en Santiago: la atracción del espacio público
Jornadas Cultura, arquitectura e identidade. A Arquitectura desde Santiago organizadas por el Consello da Cultura Galega y el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG)
Autonómico

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Organizador CONSELLO DA CULTURA GALEGA
Lugar Santiago de Compostela (España)

OS NOVOS RISCOS DA SOCIEDADE LABORAL DO SÉCULO XXI
III XORNADAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Nacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar Coruña, A (España)

CONTRIBUCIONES DE LA PSICOLOGÍA A LA POLÍTICA AMBIENTAL. LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
IX CONGRESO DE PSICOLOGÍA AMBIENTAL
Internacional

Autores/as García-Mira, R., Eulogio Real Deus, David Stea
Organizador UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Lugar Madrid (España)

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA
III JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE SEGURIDAD MARÍTIMA Y MEDIO AMBIENTE - UNA APROXIMACIÓN INTEGRADA
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar Coruña, A (España)

Body image and smoking in undergratuate females: A preliminary study
20th Annual Conference of the European Health Psychology Society
Internacional

Autores/as González, M. A., Alfredo Campos García
Lugar Varsovia (Polonia)

Análisis de la calidad paisajística del Camino de Santiago en Galicia (el Camino Francés)
II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al Desarrollo.
Internacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Lugar Valencia (España)

PSICOLOGÍA Y POLÍTICA AMBIENTAL. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DURANTE EL DESASTRE DEL PRESTIGE.
IX CONGRESO DE PSICOLOGÍA AMBIENTAL
Internacional

Autores/as García-Mira, R., David Stea, Eugenio Real
Organizador UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Lugar Madrid (España)

An aesthetic evaluation of the landscapes in the Camino de Santiago
Comunicación presentada en el 22nd Conference of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape: EUROPEAN RURAL FUTURE: LANDSCAPE AS AN INTERFACE. Free University of Berlin
Internacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez, Rubén Lois González, Federico López Silvestre
Organizador Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape. Free University of Berlin
Lugar Berlín (Alemania)

Arquitectura y paisaje urbano. La atracción del espacio público
Jornadas "Nuevas Estéticas del Paisaje. El eje atlántico" Organizadas por la Universidad de Santiago de Compostela y el Centro Galego de Arte Contemporánea
Nacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Arquitectura contemporánea y lugar
Conferencia presentada en las Jornadas Estructuras en el paisaje, organizadas por la USC y el Centro Galego de Arte Contemporánea
Autonómico

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Communication and Environmental Policy: an Environmental Psychology Approach
International Symposium of Applied Psychology "Exigencies and Standards of Applied Psychology"
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar Campulung-Moldovenesc (Rumania)

Impacto Psicosocial del Desastre del Prestige: Gestión de la Comunicación y la Información
III Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar La Habana (Cuba)

Psychology of Emergencies and Disasters
International Conference on "Reflections upon a Common Future: Young Researchers"
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar Timisoara (Rumania)

Configuración de un lugar: el balneario de Mondariz (1873-1931)
II Coloquio de Historia del Pensamiento Geográfico. HISTORIAS, GEOGRAFÍAS, CULTURAS
Internacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Organizador Asociación de Geógrafos Españoles, Grupo de Trabajo de Historia del Pensamiento Geográfico
Lugar Santiago de Compostela (España)

Ontología del balneario decimonónico. El balneario de Mondariz: manifestación de un modo de vida (1873-1931)
I Congresso Internacional de História: Territórios, culturas e poderes
Internacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez
Organizador Núcleo de Estudos Históricos da Universidade do Minho. Instituto de Ciencias Sociais, Campus de Gualtar, Braga
Lugar Minho (Portugal)

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CIUDADANA
FORO UNIVERSIDAD EMPRESA-PROYECTO SURTEC-DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN
Nacional

Autores/as García-Mira, R.
Organizador FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Lugar Coruña, A (España)

PARTICIPACIÓN CIDADÁ NA RECOLLIDA SELECTIVA: O CASO DE A CORUÑA E O CONSORCIO DAS MARIÑAS
XORNADAS SOBRE A XESTIÓN DOS RESIDUOS NA GALIZA E NA UE
Nacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar España

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA POLÍTICA AMBIENTAL
ECOPLANETA 2004 "EL FUTURO ES HOY"
Nacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar Ferrol (España)

INTERACCIONES PERSONA-AMBIENTE DURANTE EL DESASTRE DEL PRESTIGE
Medio Ambiente e Interacción Humana. Avances en la Investigación e Intervención
Nacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar Toledo (España)

COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL: EL PAPEL DE LA EFICACIA Y LA RESPONSABILIDAD PERCIBIDA
VIII CONGRESO DE PSICOLOGÍA AMBIENTAL
Nacional

Autores/as García-Mira, R., J. Eulogio Real Deus, Gemma Blanco Martínez, José Blanco Martínez
Lugar Toledo (España)

INTERACCIONES PERSONA-AMBIENTE DURANTE EL DESASTRE DEL PRESTIGE
VIII CONGRESO DE PSICOLOGÍA AMBIENTAL
Nacional

Autores/as García-Mira, R., J. Eulogio Real Deus, David Uzzell, Cesar San Juan, Enric Pol Urrutia
Lugar Toledo (España)

COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL: EL PAPEL DE LA EFICACIA Y LA RESPONSABILIDAD PERCIBIDA
Medio Ambiente e Interacción Humana. Avances en la Investigación e Intervención
Nacional

Autores/as García-Mira, R., José Romay Martínez
Lugar Toledo (España)

EVALUACIÓN DEL IMPACTO PSICOSOCIAL DEL DESASTRE DEL PRESTIGE. PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA TRAGEDIA EN LAS AREAS AFECTADAS
IV Conferencia internacional de psicología de la salud
Internacional

Autores/as García-Mira, R., J. Eulogio Real Deus, María Dolores Losada Otero, Gemma Blanco Martínez
Lugar La Habana (Cuba)

PROENVIRONMENTAL BEHAVIOR: THE ROLE OF SELF-PERCEIVED EFFICACY AND RESPONSIBILITY
18TH IAPS CONFERENCE "EVALUATION IN PROGRESS"
Internacional

Autores/as García-Mira, R., J. Eulogio Real Deus, Gemma Blanco Martínez, José Blanco Martínez, Julia Regueiro Sande
Lugar Viena (Austria)

HEALTHY WORK ENVIRONMENTS: EVALUATION OF HEALTH PROGRAMMES IN A WORKSPLACES
18TH IAPS CONFERENCE "EVALUATION IN PROGRESS"
Internacional

Autores/as José Romay Martínez, García-Mira, R., J. Eulogio Real Deus, Gemma Blanco Martínez
Lugar Viena (Austria)

EXPLORING COGNITIVE REPRESENTATIONS OF CITIZENS IN AFFECTED AREAS BY "PRESTIGE" DISASTER
18TH IAPS CONFERENCE "EVALUATION IN PROGRESS"
Internacional

Autores/as García-Mira, R., J. Eulogio Real Deus, Gemma Blanco Martínez, María Dolores Losada Otero
Lugar Viena (Austria)

ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN MODERN EUROPE: ENVIRONMENTAL HYPEROPIA FENOMENUM
CONFERENCE ON "THE ANALYSIS OF PRO-ENVIRONMENTAL AND ANTI-CORRUPTION POLICIES: A YOUNG ROMANIANS RESEARCHERS¿ PERSPECTIVE IN THE INTEGRATION INTO THE EUROPEAN UNION".
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar Timisoara (Rumania)

PSYCHOLOGY AND PRO-ENVIRONMENTAL POLICY: DIRECTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
CONFERENCE ON "THE ANALYSIS OF PRO-ENVIRONMENTAL AND ANTI-CORRUPTION POLICIES: A YOUNG ROMANIANS RESEARCHERS¿ PERSPECTIVE IN THE INTEGRATION INTO THE EUROPEAN UNION".
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar Timisoara (Rumania)

LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN GALICIA
LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN GALICIA
Nacional

Autores/as Coordinador
Organizador UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Lugar Santiago de Compostela (España)

La aportación de los programas de salud a la calidad de vida laboral en las organizaciones
8º Congreso Nacional de Psicología Social
Nacional

Autores/as José Romay Martínez, García-Mira, R., Mª Dolores Losada Otero
Lugar España

La experiencia perceptiva de la ciudad: diferencias en la estructura cognitiva de peatones y pasajeros
8º Congreso Nacional de Psicología Social
Nacional

Autores/as García-Mira, R., Myriam Goluboff Scheps, Cristina García-Fontán, José Romay Martínez
Lugar España

Estructura multidimensional del comportamiento proambiental
VIII Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud
Nacional

Autores/as José Eulogio Real Deus, García-Mira, R., José Romay Martínez
Lugar Valencia (España)

Cambios políticos y económicos en la identidad social y la vitalidad etnolingüística y cultural en Galicia (España)
2n Congrés Europeu sobre Planificacio Linguistica
Internacional

Autores/as José Romay Martínez, García-Mira, R., Susana Iglesias Antelo
Lugar Andorra la Vella (Andorra)

Future research and policy directions for sustainable development
Symposium on "Human behavior and environmental sustainability"
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar París (Francia)

People-enviroment interactions during Prestige disaster
Symposium on "People-Environment Relations and Quality of Life"
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar París (Francia)

Identidad cultural y lingüística de Galicia
Bilingual communities and individuals
Internacional

Autores/as José Romay Martínez, García-Mira, R.
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Potencial de la mnemotecnia de la palabra clave reforzada con dibujos: Efecto en el aprendizaje a largo plazo invertido.
VII Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Ángeles Amor García, Alfredo Campos, González, M. A.
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Estilo cognitivo e imagen: ¿Afectan a la mnemotecnia de la palabra clave?
VII Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores/as Alfredo Campos, Ángeles Amor García, González, M. A.
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

La mnemotecnia de la palabra clave en poblaciones con necesidades educativas especiales
Jornadas de Educación Especial
Nacional

Autores/as González, M. A., Angeles Amor, Alfredo Campos García
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Análisis de actitudes y comportamietnos de afectados y agentes políticos en la creación y gestión del parque natural de Corrubedo y lagoas de Carregal y Vixán
17th Conference of the international association for people-environment studies
Internacional

Autores/as José Romay Martínez, García-Mira, R., J.A. Novoa
Lugar Coruña, A (España)

Key elements of healthy work environments
17th Conference of the international association for people-environment studies
Internacional

Autores/as José Romay Martínez, García-Mira, R.
Lugar Coruña, A (España)

Perception of the urban space from two experiences: walkers and passengers an interruption of the spatial continuum of the city
17th Conference of the international association for people-environment studies
Internacional

Autores/as García-Mira, R., Myriam Goluboff Scheps, Cristina García Fontán
Lugar Coruña, A (España)

Action competence in environmental education
17th Conference of the international association for people-environment studies
Internacional

Autores/as María Dolores Losada Otero, García-Mira, R.
Lugar Coruña, A (España)

Space and temporal dimensions in the perception of environmental problems
17th Conference of the international association for people-environment studies
Internacional

Autores/as García-Mira, R., José Romay Martínez, José Eulogio Real Deus
Lugar Coruña, A (España)

Spatial and social segregation towards "moinantes" in Carballo (A Coruña)
17th Conference of the international association for people-environment studies
Internacional

Autores/as García-Mira, R., Julia Regueiro Sande
Lugar Coruña, A (España)

DEL ECIM (ESTÁNDARES DE CALIDAD EN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS) A LA NORMA UNE 161
2º CONGRESO INTERNACIONAL DE METODOLOGIA DE ENCUESTAS
Internacional

Autores/as Jesús Varela Mallou, Coordinador, Antonio Rial Boubeta
Organizador FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Lugar Santiago de Compostela (España)

Predicción de la conducta proambiental: Un modelo transcultural.
VII Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud
Nacional

Autores/as García-Mira, R., José Eulogio Real Deus, Toomas Niit, María Soledad Rodríguez González, Constantino Arce Fernández
Lugar Madrid (España)

Diferencias sociodemográficas en la evaluación de actitudes y comportamientos proambientales en estudiantes y trabajadores.
7 Congreso de Psicología Ambiental Human Habitats XXI.
Nacional

Autores/as Jorge Guerrero Pascual, Eulogio Real, García-Mira, R., Maria del Mar Durán Rodríguez
Lugar España

Los valores claves en la intención de conducta responsable con el entorno. Un estudio comparativo entre estudiantes y trabajadores.
7 Congreso de Psicología Ambiental Human Habitats XXI.
Nacional

Autores/as García-Mira, R., Maria del Mar Durán Rodríguez, José Eulogio Real Deus
Lugar España

Viveza y rotación de imágenes mentales: incidencia de la educación física
10 Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa.
Nacional

Autores/as González, M. A., Alfredo Campos García, María Luisa Calderón
Lugar Coruña, A (España)

Dimensiones de preocupación ambiental en una muestra de trabajadores: Hipermetropia ambiental, educación y voto.
7 Congreso de Psicología Ambiental Human Habitats XXI.
Nacional

Autores/as García-Mira, R., José Romay Martínez, José Eulogio Real Deus, Maria del Mar Durán Rodríguez, Jorge Guerrero Pascual
Lugar España

La educación ambiental en el sistema educativo español.
7 Congreso de Psicología Ambiental Human Habitats XXI.
Nacional

Autores/as García-Mira, R., María Dolores Losada Otero
Lugar España

Los valores como predictores de intención de conducta pro-ambiental un estudio transcultura.
7 Congreso de Psicología Ambiental Human Habitats XXI.
Nacional

Autores/as García-Mira, R., Toomas Niit, Maria del Mar Durán Rodríguez
Lugar España

Dimensiones ambientales del profesorado y alumnado de la educación secundaria.
7 Congreso de Psicología Ambiental Human Habitats XXI.
Nacional

Autores/as García-Mira, R., María Dolores Losada Otero
Lugar España

Cambios políticos y económicos en la identidad etnolingüística y cultural en Galicia (España)
2 Congreso Europeo sobre planificación lingüística.
Internacional

Autores/as José Romay Martínez, Susana Iglesias Antelo, García-Mira, R.
Lugar Andorra (Andorra)

The work as a value: changes and perspectives.
10 European Congress on Work and Organizational Psychology "Globalization: oportunities and threats".
Internacional

Autores/as José Romay Martínez, García-Mira, R., Susana Iglesias Antelo, Jorge Guerrero Pascual, Maria del Mar Durán Rodríguez, C. Muñoz, Ramón Canosa
Lugar Praga (República Checa)

Cambios políticos y económicos en la identidad social y en la vitalidad etnolingüística en Galicia.
2 Congreso Europeo sobre planificación lingüística.
Internacional

Autores/as García-Mira, R., José Romay Martínez
Lugar Andorra (Andorra)

School buses, influence on perception of Urban Space.
32nd Conference of EDRA "Old World, New Ideas. Environmental and Cultural Change and Tradition in a Srinking world.
Internacional

Autores/as Myriam Goluboff Scheps, García-Mira, R.
Lugar Edimburgo (Reino Unido)

Perception and attitudes towards the environmental problemas in the workplace.
10 European Congress on Work and Organizational Psychology "Globalization: oportunities and threats".
Internacional

Autores/as García-Mira, R., José Romay Martínez, Maria del Mar Durán Rodríguez, Jorge Guerrero
Lugar Praga (República Checa)

Temporal and space dimensions in the perception of environmental problems: an approach to the concepto of environmental hyperopia.
32nd Conference of EDRA "Old World, New Ideas. Environmental and Cultural Change and Tradition in a Srinking world.
Internacional

Autores/as García-Mira, R., Jorge Guerrero, Maria del Mar Durán Rodríguez, José Eulogio Real Deus
Lugar Edimburgo (Reino Unido)

Responsible ecological behaviour in the school context.
32nd Conference of EDRA "Old World, New Ideas. Environmental and Cultural Change and Tradition in a Srinking world.
Internacional

Autores/as García-Mira, R., María Dolores Losada Rodríguez
Lugar Edimburgo (Reino Unido)

Multidimensional approaches to the prediction of environmental behavior.
32nd Conference of EDRA "Old World, New Ideas. Environmental and Cultural Change and Tradition in a Srinking world.
Internacional

Autores/as García-Mira, R., José Romay Martínez, José Eulogio Real Deus
Lugar Edimburgo (Reino Unido)

LOS ESTUDIOS CUANTITATIVOS DE LA REALIDAD GALLEGA: TIPOLOGIAS SOCIALES DE GALICIA
GALICIA A DEBATE: ANALISIS DE LA REALIDAD SOCIAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Nacional

Autores/as Coordinador
Organizador Facultad de Sociología
Lugar Coruña, A (España)

ANALISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DEL 21-O
ANALISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DEL 21-O
Nacional

Autores/as Coordinador
Organizador COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA
Lugar Coruña, A (España)

ANALISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DEL 21-O
ANALISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DEL 21-O
Nacional

Autores/as Coordinador
Organizador COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA
Lugar Pontevedra (España)

Global versus local problems.Dimensions of environmental concern
16 th Conference del¿IAPS (Association Internationale pour l¿Etude des Relations Homme-Environment)
Internacional

Autores/as Daniel Carro Lemos, García-Mira, R., José Romay Martínez
Lugar Paris (Francia)

La participación ambiental como dimensión de análisis de la conducta ecológica responsable
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores/as García-Mira, R., Maria del Mar Durán Rodríguez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Variables Influencing the self-perceived creativity of university students
XXVII International Congress of Psychology
Internacional

Autores/as González, M. A., Alfredo Campos García
Lugar Estocolmo (Suecia)

La Psicologia Ambiental en España
VII Congreso Nacional de Psicologia Social
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar Oviedo (España)

Relations between values and environmental behavior in the school context
16 th Conference del¿IAPS (Association Internationale pour l¿Etude des Relations Homme-Environment)
Internacional

Autores/as Maria del Mar Durán Rodríguez, García-Mira, R., José Eulogio Real Deus
Lugar Paris (Francia)

Comportamiento ambiental y valores: el papel de la escuela
VII Congreso Nacional de Psicologia Social
Internacional

Autores/as Maria del Mar Durán Rodríguez, García-Mira, R., Eulogio Real
Lugar Oviedo (España)

Imágenes mentales y creatividad
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores/as González, M. A.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Predicción de actitudes y comportamieto ambiental
VII Congreso Nacional de Psicologia Social
Internacional

Autores/as García-Mira, R., José Romay Martínez, Eulogio Real
Lugar Oviedo (España)

Problemas globales versus locales: Dimensiones de preocupación ambiental
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores/as García-Mira, R., Jorge Guerrero Pascual
Lugar Santiago de Compostela (España)

Mnemotécnia de la palabra clave
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores/as González, M. A., Angeles Amor García, Alfredo Campos García
Lugar Santiago de Compostela (España)

Valores, Normas Personales y Ambientalismo
VII Congreso Nacional de Psicologia Social
Internacional

Autores/as Carlos Abella, García-Mira, R., Eulogio Real
Lugar Oviedo (España)

Identidad social y vitalidad etnolinguística en Galicia
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores/as José Romay Martínez, García-Mira, R.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Predicting enviromental concern and behaviour
16 th Conference del¿IAPS (Association Internationale pour l¿Etude des Relations Homme-Environment)
Internacional

Autores/as García-Mira, R., José Romay Martínez, Eulogio Real
Lugar Paris (Francia)

Proenvironmental Behavior: The role of values and constraints
16 th Conference del¿IAPS (Association Internationale pour l¿Etude des Relations Homme-Environment)
Internacional

Autores/as Carlos Manuel Abella Vázquez, García-Mira, R., Eulogio Real
Lugar Paris (Francia)

Levels of rootedness: Comparative study in Galicia and North East of England
16 th Conference del¿IAPS (Association Internationale pour l¿Etude des Relations Homme-Environment)
Internacional

Autores/as García-Mira, R., Jeanne Moore
Lugar Paris (Francia)

Influencia de la imagen mental del movimiento y la conciencia del cuerpo en el deporte
XXVII Congreso Interamericano de Psicología
Nacional

Autores/as González, M. A., Alfredo Campos García, Jorge Dopico Calvo, Eliseo Iglesias-Soler
Lugar Caracas (Venezuela)

Elecciones al Parlamento de Galicia 19/10/97.Análisis Postelectoral.
VI Congreso Español de Sociologia (Sociología y Sociedad)
Nacional

Autores/as Coordinador, Jaime Miquel Adrada
Lugar Coruña, A (España)

Importancia de las imágenes mentales en el aprendizaje y el razonamiento: influencia de las imágenes espontáneas
I Jornadas de Psicologia del pensamiento.
Nacional

Autores/as González, M. A.
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Aplicación del análisis de correspondencias al estudio de la imagen y posicionamiento de marcas comerciales.
VI Congreso Español de Sociologia (Sociología y Sociedad)
Nacional

Autores/as Coordinador, Alberto García Carreira, Oscar Garrido del Canto, Jesús Varela Mallou
Lugar Coruña, A (España)

Environmental and behaviour: analysis and evaluation methods
V International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field
Nacional

Autores/as Santos-González, M.C., García-Mira, R., Mª Angeles Fernández Martínez
Organizador Instituto Universitario de Medio Ambiente
Lugar Coruña, A (España)

COMBINACIÓN DEL ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIONAL Y EL ANALISIS DE CONGLOMERADOS PARA EL ESTUDIO DE LAS REPRESENTACIONES MENTALES DEL CONSUMIDOR: UN CASO PRÁCTICO
1º CONGRESO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
Nacional

Autores/as Jesús Varela Mallou, Coordinador, Antonio Rial Boubeta
Organizador INSTITUTO PSICOSOCIOLOGICO ANDALUZ DE INVESTIGACIONES
Lugar Sevilla (España)

Environmental behaviour evaluation in state organizations
15th IAPS Conference (International Association of People-Environmental Studies)
Internacional

Autores/as García-Mira, R., Santos-González, M.C., Bernardo José Gómez Durán, María de los Ángeles Fernández García
Lugar Eindhoven (Países Bajos)

Relación de las variables locus de control y autoestima con las actitudes hacia el medio ambiente
VI Congreso de Psicología Ambiental
Internacional

Autores/as Santos-González, M.C., García-Mira, R., María Dolores Losada Otero
Lugar España

El papel de las actitudes sociales en la facilitación de actitudes
VI Congreso de Psicología Ambiental
Internacional

Autores/as García-Mira, R., Santos-González, M.C.
Lugar España

Relevancia de las imágenes mentales espontáneas en diferentes estudios universitarios
IV Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogia.
Internacional

Autores/as González, M. A., Alfredo Campos García, María José Pérez
Lugar Braga (Portugal)

Imágenes mentales espontáneas y rendimiento académico en la educación secundaria
IV Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogia.
Internacional

Autores/as González, M. A., Alfredo Campos García
Lugar Braga (Portugal)

Evaluación de preferencia ambiental en entornos urbanos. Grupo de discusión "Metodología y Psicología Ambiental" coordinado por la Prof. Teresa Anguera
VI Congreso de Psicología Ambiental
Internacional

Autores/as García-Mira, R.
Lugar España

Las actitudes proambientales enescolares de E.S.O.: estudio siferencial en los distintos niveles educativos
VI Congreso de Psicología Ambiental
Internacional

Autores/as María Dolores Losada Otero, García-Mira, R., Santos-González, M.C.
Lugar España

Identidad etnolingüística en las Comunidades Autónomas Bilingües de España
6 Congreso Nacional de Psicología Social
Nacional

Autores/as García-Mira, R., Santos-González, M.C., Bernardo José Gómez Durán, Mª Angeles Fernández Martínez
Lugar España

Evaluación de las actitudes proambientales en trabajadores de grandes organizaciones
6 Congreso Nacional de Psicología Social
Nacional

Autores/as García-Mira, R., Santos-González, M.C., Bernardo José Gómez Durán, M. A. Fernández
Lugar España

Uso de las lenguas en contacto en las distintas Comunidades Autónomas Bilingües (CAB)
6 Congreso Nacional de Psicología Social
Nacional

Autores/as García-Mira, R., José Romay Martínez
Lugar España

Identidad cultural y lingüística en Galicia
I Congreso Internacional sobre o Bilingüismo( SIB97): Comunidades e individuos bilingües
Internacional

Autores/as José Romay Martínez, García-Mira, R.
Lugar Vigo (España)

Approach to systems of communication in Galician Companies.
8 European Congress on Work and Organizational Psychology
Internacional

Autores/as Laura Oso, Mario Otero Díaz, José Romay Martínez, Tomás Riádigos Lalín, García-Mira, R.
Lugar Verona-Bussolengo (Italia)

LOS GASTOS EN SONDEOS ELECTORALES
LOS GASTOS EN SONDEOS ELECTORALES
Nacional

Autores/as Coordinador
Organizador CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Lugar Valencia (España)

La presentación de estímulos en la evaluación de entornos urbanos desde un enfoque de escalamiento multidimensional.
V Congreso Nacional de Psicología Ambiental
Nacional

Autores/as García-Mira, R., José Romay Martínez, C. Arce, J.M. Sabucedo
Lugar Barcelona (España)

Ciudad y medio ambiente desde la experiencia humana. La presentación de estímulos en la evaluación de entornos urbanos desde un enfoque de escalamiento multidimensional
V Congreso Nacional de Psicología Ambiental
Nacional

Autores/as García-Mira, R., José Romay Martínez, J.M. Sabucedo, C. Arce
Lugar Barcelona (España)

An aproximation to the types of ethnosocial identity in bilingual communities.
XIIIth Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology.
Internacional

Autores/as José Romay Martínez, García-Mira, R., M.J. Azurmendi
Lugar Montreal (Canadá)

Changement de valeurs: La représentation sociale du travail
V Congrës International de Psychologie en langue francáise.
Internacional

Autores/as García-Mira, R., José Romay Martínez, Tomás Riádigos Lalín
Lugar Montreal (Canadá)

El desaparecido Museo de Pías en el Balneario de Mondariz
III Congreso de Historia da Antropología e Antropología Aplicada
Nacional

Autores/as Yolanda Pérez Sanchez, Nuria Serrano Téllez, Manuel Villar
Organizador Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento y el Instituto de Antropología de Barcelona
Lugar Santiago de Compostela (España)

El diagnóstico de la imagen mental como recurso en la orientación escolar y profesional
V Congreso de Psicología "INFAD" (Infancia y adolescencia)
Nacional

Autores/as González, M. A., A. Campos
Lugar Santiago de Compostela (España)

Satisfacción y Preferencia Ambiental : Un Modelo de Diferencias Individuales
IV Symposium Nacional de Metodología de las Ciencias del Comportamiento
Nacional

Autores/as García-Mira, R., C. Arce, J. M. Sabucedo
Lugar Murcia (España)

Estudio comparativo de los distintos tipos de identificación etnosocial en los contextos gallego y vasco
V Congreso Nacional de Psicología Social
Nacional

Autores/as José Romay Martínez, García-Mira, R., N. Arratibel, M. J. Azurmendi, M. J. Espi, I. García, R. González
Lugar España

Importancia de las imágenes mentales en la educación
Congreso Nacional sobre Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores/as González, M. A., A. Campos
Lugar Coruña, A (España)

Las imágenes extrañas como estrategia de aprendizaje
I Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Nacional

Autores/as A. Campos, González, M. A., M.J. Pérez
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Aprovechamiento en la educación de la capacidad imaginativa de los niños
I Congreso de Innovación Educativa
Nacional

Autores/as González, M. A., A. Campos
Lugar Santiago de Compostela (España)

La imagen mental y el aprendizaje de la habilidad artística
I Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Nacional

Autores/as González, M. A., M.J. Pérez, A. Campos
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Valoración de la capacidad creadora y su papel en el rendimiento académico
Congreso Nacional sobre Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores/as González, M. A., A. Campos
Lugar Coruña, A (España)

Urban Environment Evaluation and Multidimensional Scaling
9th European Meeting of the Psychometric Society
Internacional

Autores/as García-Mira, R., C. Arce
Lugar Leiden (Países Bajos)

ANALISIS SOCIOLOGICO DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
JORNADAS GALLEGAS SOBRE ALCOHOLISMO
Nacional

Autores/as Coordinador
Organizador COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE GALICIA
Lugar Coruña, A (España)

A INVESTIGACION DE OPERACIONS E A ESTATISTICA NA EMPRESA
1º CONGRESO GALEGO DE ESTATISTICA E INVESTIGACION DE OPERACIONS
Nacional

Autores/as Coordinador
Organizador SOCIEDADE GALEGA PARA A PROMOCION DA ESTATISTICA E DA INVESTIGACION OPERATIVA
Lugar Coruña, A (España)

EL SUICIDIO EN GALICIA
2º CONGRESO ASTUR-GALAICO DE SOCIOLOGÍA
Nacional

Autores/as Coordinador
Organizador ASOCIACIÓN GALEGA DE SOCIOLOXÍA
Lugar Santiago de Compostela (España)

ESTILOS DE VIDA URBANA EN GALICIA
1º CONGRESO ASTUR-GALAICO DE SOCIOLOGIA
Nacional

Autores/as José Pérez Vilariño, Coordinador
Organizador ASOCIACIÓN GALEGA DE SOCIOLOXÍA
Lugar Santiago de Compostela (España)

INFLUENCIA DE LAS CREENCIAS EN EL PROCESO HISTORICO
6 SEMANA GALEGA DE FILOSOFIA
Internacional

Autores/as Coordinador
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Pontevedra (España)