Investigación en Marketing Aplicado (iMARKA)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Valentín Alejandro Martínez Fernández
Profesor/a Titular de Universidade
Data de alta 18/02/2014
Adscrición a deptos. Empresa
Adscrición a centros Facultade de Economía e Empresa
Código interno G000705

Contacto

Enderezo Dpto. de Análise Económica e Administración de Empresas Facultade de Economía e Empresa Campus de Elviña, s/n 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 2526
Fax  981167070
Correo

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Comunicación Empresarial e Institucional

Marketing Turístico

Marketing aplicado aos Medios de Comunicación Social

Comportamento do consumidor

Distribución Comercial

Neuromarketing e Neurocomunicación

Marketing público e non lucrativo e marketing político

Comunicación por acción e responsabilidade social corporativa

Marketing On Line

Palabras chave Internet, comercialización, publicidade, afiliación; Comunicación, identidade, imaxe, reputación, auditoría, crise, netcomunicación; Identidade, imaxe, comunicación, marcas, eventos, rutas, produtos e destinos turísticos.; Difusión, audiencia, promocións de vendas, marketing editorial; Necesidades, consumidor, motivacións, decisión, compra; Loxística, canles, intermediarias; Neurocomunicacón, percepción, empatía; Política, ONGs, enquisas electorais; RSC, patrocinio, mecenado, comunicación por acción

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Elaboración de análises sectoriais. Técnicas cualitativas e cuantitativas para análises económicas, empresariais e sociais

Recursos de equipamento Equipos informáticos, software, bibliografía, documentación e acceso a bases de datos
Resultados transferíbeis Publicacións en revistas de impacto. Elaboración de informes e plans de marketing, promoción e comunicación. Asesoramento a empresas, instituciones e asociacións

Membros do grupo

Dra./Dr. Valentín Alejandro Martínez Fernández
Comercialización e investigación de mercados
Coordinador/a
Dra./Dr. Óscar Juanatey Boga
Comercialización e investigación de mercados
PDI
Dra./Dr. María Magdalena Rodríguez Fernández
Comercialización e investigación de mercados
PDI
Antonio Ramos Pedreira
Comercialización e investigación de mercados
PDI
Dra./Dr. Clide Rodríguez Vázquez
Comercialización e investigación de mercados
PDI
Dra./Dr. Félix Blázquez Lozano
Comercialización e investigación de mercados
PDI
Dra./Dr. Eva Sánchez Amboage
Comercialización e investigación de mercados
PDI
Dra./Dr. Matías Enrique Membiela Pollán
Comercialización e investigación de mercados
PDI
Dra./Dr. Verónica Crespo Pereira
Comercialización e investigación de mercados
PDI
Dra./Dr. Manuel Escourido Calvo
Comercialización e investigación de mercados
PDI
Tara Suárez Cousillas
Doutorando/a
Dra./Dr. José Antonio Hyder Espiñeira
C1 - Doutores outras institucións

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

INDICADORES DE GOBERNANZA, FINANCIACION, RENDICION DE CUENTAS, INNOVACION, CALIDAD Y SERVICIO PUBLICO DE LAS RTV EUROPEAS APLICABLES A ESPAÑA EN EL CONTEXTO DIGITAL

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Francisco Manuel Campos Freire
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Investigación para configurar un modelo cluster turístico para Loja-Ecuador con base en la sostenibilidad, el emprendimiento social, la economía creativa y la inclusión

Entidade financiadora Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Presidencia de la República del Ecuador
Investigadores principáis Valoentín Alejandro Martínez Fernández
Tipo Proxecto Internacional
Datas Dende 06/07/2015 ata 05/09/2016

PROYECTO INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CASOS PRÁCTICOS DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL CON FINES DOCENTES

Entidade financiadora ASOCIACION EMPRESARIAL GALEGA DE CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO SEN ANIMO DE LUCRO, CEGASAL
Investigadores principáis Valentín Alejandro Martínez Fernández y Óscar Juanatey Boga
Tipo Contrato
Datas Dende 22/06/2015 ata 21/10/2015

La percepción, sensibilidad e inclinación de compra por parte del consumidor gallego hacia la marca EROSKI

Entidade financiadora VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.
Investigadores principáis Valentín Alejandro Martínez Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 09/01/2015 ata 08/03/2015

La percepción, sensibilidad e inclinación de compra por parte del consumidor gallego hacia la marca EROSKI

Entidade financiadora VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.
Investigadores principáis Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 09/01/2015 ata 08/03/2015

La percepción, sensibilidad e inclinación de compra por parte del consumidor gallego hacia la marca EROSKY

Entidade financiadora Vego Supermercados, SAU
Tipo Contrato
Datas Dende 09/01/2015 ata 08/03/2015

Red Internacional de Investigación de la Gestión de la Comunicación XESCOM

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2014

NEUROCOMUNICACION: GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL BASADA EN LAS NEUROCIENCIAS: EXPERIMENTO DE CREACION DE INTELIGENCIA CONECTIVA O A ESCAMAS

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Jesús Timoteo Álvarez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

ANEXO CONVENIO Nº 195/2007 PARA DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO NA HABANA POLO CETED DA UNIV. DA HABANA, O MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR E O MINISTERIO PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA E A COLABORACIÓN ECONÓMICA (MINVEC) E A UDC

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE LA HABANA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2008 ata 01/01/2009

Análisis del valor de marca en el sector vitivinícola

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2007

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E A UDC

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/12/2007

Análisis del valor de marca e investigación y dedarrollo de nuevos productos en el sector lácteo

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2006

Estructura de la propiedad e internacionalización de la empresa

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2005 ata 31/12/2006

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUAC E A SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN CESGA

Entidade financiadora CESGA - S.A.X. CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
Investigadores principáis Rafael García Rodríguez, Valentín Alejandro Martínez Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 09/12/2005 ata 09/04/2006

Factores que inflúen na formación da imaxe dos destinos turísticos despois da visita á Costa de Morte

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 18/11/2003 ata 17/11/2005

CONVENIO DE COLABORACIÓN CULTURAL ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO DA XUNTA DE GALICIA E A UDC PARA REALIZACIÓN PROXECTO SOBRE ANÁLISIS DOS HÁBITOS DE CONSUMO DE PRODUCTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Valentín Alejandro Martínez Fernández
Tipo Contrato
Datas Dende 12/12/2003 ata 30/11/2004

CONVENIO ENTRE A COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA (CRTVG) E A UDC PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN "COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE PRODUCTOS AUDIOVISUAIS EMITIDOS POR TELEVISIÓN"

Entidade financiadora COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA (RTVG) Y SUS SOCIEDADES TVG Y RTG
Tipo Contrato
Datas Dende 09/04/2003 ata 09/04/2005

Plan de comunicación de EMALCSA

Entidade financiadora EMALCSA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2003 ata 31/12/2003

Capital humano. La inserción laboral de los jóvenes gallegos

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 19/10/2002 ata 19/10/2005

Impacto de la marca y las denominaciones geográficas en los modos de gestión y comunicación ante situaciones de crisis alimentaria

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 19/10/2002 ata 19/10/2005

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA-UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

Entidade financiadora AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 06/02/2002 ata 06/11/2002

Factores determinantes da participación cidadá nos programas de tratamento e reciclaxe de residuos sólidos urbáns

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 23/05/2001 ata 23/05/2002

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE LA CORUÑA (EMALCSA) Y LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Entidade financiadora EMALCSA
Tipo Contrato
Datas Dende 16/10/2001 ata 01/01/2002

CONTRATO ART. 11 L.R.U. ENTRE LA EMPRESA CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN (CEEIS CASTILLA Y LEÓN), D. LAURENTINO BELLO Y LA FUNDACIÓN UDC

Entidade financiadora CEEIS CASTILLA Y LEÓN- CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
Tipo Contrato
Datas Dende 16/05/2001 ata 30/06/2002

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA UDC PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO PARA LA PROVINCIA DE A CORUÑA

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2001 ata 31/03/2002

Evaluación del mercado lácteo en Galicia y valoración de las marcas de leche desde la perspectiva del consumidor

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2001

Factores determinantes de la participación ciudadana en programas de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 19/05/2000 ata 19/05/2001

Interreg III A Campus REDE España-Portugal

Entidade financiadora Union Europea
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA Y LA UDC PARA MEDICIÓN DEL GRADO DE ACEPTACIÓN EN LOS CIUDADANOS DEL SISTEMA DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 14/01/2000 ata 01/01/2001

A influencia das denominacións de orixe na calidade percibida e na compra de productos agroalimentarios:unha aplicación os viños con denominacion de orixe.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/08/1999 ata 26/08/2000

Marcas y señales de calidad en productos agroalimenticios perecederos. El caso del mejillón de Galicia

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/1998

La actitud y la percepción del medio ambiente: un marco teórico y una investigación exploratoria desde la perspectiva del comportamiento del usuario de los servicios públicos.

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1997 ata 31/12/1997

Influencia de la credibilidad de la comunicación y de la calidad en el riesgo percibido.

Tipo Proxecto Outros Programas

The Inefficiency of the Neoclassical Paradigm in the Promotion of Subjective Well-Being and Socioeconomic, and Environmental Sustainability: An Empirical Test for the Spanish Case

Autores/as MEMBIELA-POLLÁN, MATÍAS, Alló, Maria, Pateiro-Rodríguez, Carlos, Blázquez-Lozano, Félix
Revista SUSTAINABILITY Vol. 11 Núm. 24 (páxs. 7102 ata 7116)
DOI https://doi.org/10.3390/su11247102

The use of ICT in Spanish Financial Sector: the case of Facebook

Autores/as Miguel Angel Peñarreta-Quezada, Teijeiro-Alvarez, Mercedes, Clide Rodríguez Vázquez, Félix Blázquez-Lozano
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 39 Núm. 16

A clustered-based segmentation of beer consumers: from "beer lovers" to "beer to fuddle"

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Jose Javier Orosa Gonzalez, Félix Blázquez-Lozano
Revista BRITISH FOOD JOURNAL Vol. 120 Núm. 6 (páxs. 110 ata 124)
DOI https://doi.org/10.1108/bfj-11-2017-0628

Modelos de Gestión de los Balnearios de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal

Autores/as Eva Sánchez-Amboage, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Óscar Juanatey-Boga, María-Magdalena Rodríguez-Fernández
Revista Revista Portuguesa de Estudos Regionais (RPER) Vol. 1 Núm. 44 (páxs. 5 ata 21)

Claves determinantes en la formalización de un modelo de gestión de impulso del desarrollo sostenible de empresas asociativas rurales: estudio de las sociedades agro-productivas en el Ecuador

Autores/as Mónica-Patricia-COSTA-Ruiz, Verónica-Alexandra ARMIJOS-Buitrón, Valentín-Alejandro MARTÏNEZ-Fernández, Félix Santiago LOAIZ Andrade, Gonzalo Iván AGUIRRE Valdivieso
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 38 Núm. 8 (páxs. 17 ata 27)

The emergent nature of wine tourism in Ecuador and the role of the Social medium Facebook in optimising its positioning

Autores/as María-Magdalena RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, Eva SÁNCHEZ-AMBOAGE, Valentín-Alejandro MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 38 Núm. 14 (páxs. 24 ata 37)

La Neurociencia para la innovación de contenidos en la televisión pública europea

Autores/as Verónica Crespo-Pereira, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Francisco Campos-Freire
Revista Comunicar Vol. XXV Núm. 52

EVALUATION OF THE FANPAGES OF THE SPANISH UNIVERSITIES: PUBLIC VS. PRIVATE INSTITUTIONS

Autores/as Rodriguez-Vazquez, C, Teijeiro-Alvarez, M, Blazquez-Lozano, F
Revista Universal Access in the Information Society. International Journal (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1007/s10209-017-0530-3

The emergent nature of wine tourism in Ecuador and the role of the Social medium Facebook in optimizing its positioning

Autores/as María-Magdalena RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, Eva SÁNCHEZ-AMBOAGE, Valentín-Alejandro MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 38 Núm. 14 (páxs. 24 ata 37)

Pobreza y desarrollo financiero: análisis panel de los países del continente africano

Autores/as Valentín Alejandro Martínez Fernández, Reinaldo Armas Herrera, Miguel Angel Peñarreta-Quezada, Viviana del Cisne Espinoza Loaiza, Pablo Ramiro Armijos Valdivieso
Revista INVESTIGACIÓN OPERACIONAL Vol. 37 Núm. 2 (páxs. 184 ata 192)

Does manufacturer matter?: The influence of manufacturer Signature on store brands' loyalty and purchase intention

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Óscar Juanatey-Boga
Revista Revista de Administração de Empresas Vol. 55 Núm. 5

Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito empresarial: el valor del marketing de afiliación. Application of technology of information and communication in the business world: the value of affiliate marketing

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez, María-Magdalena Rodríguez Fernández, Valentín-Alejandro Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 37 Núm. 4 (páxs. 27 ata 42)

El profesional del Neuromarketing en el sector audiovisual español

Autores/as Verónica Crespo-Pereira, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Pilar García-Soidán
Revista El Profesional de la Información Vol. 25 Núm. 2 (páxs. 209 ata 216)
DOI https://doi.org/10.3145/epi.2016.mar.07

The effects of the apllication of the Internet and Information and Comunication Technologies in the field of Tourism Intermediation

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez, Lorena Rodríguez Campo, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Mª Magdalena Rodríguez Fernández
Revista The International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT) (páxs. 1 ata 20)

Influence of manufacturer signature on store brands¿ loyalty and purchase intention

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Oscar Juanatey-Boga
Revista Revista de Administração de Empresas Vol. 56 Núm. 1 (páxs. 29 ata 42)
DOI https://doi.org/10.1590/s0034-75902016104

Impacto de las redes sociales en el periodismo

Autores/as Francisco Campos-Freire, José Rúas-Araujo, Xosé López-García, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Revista El Profesional de la Información Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 449 ata 457)

Del papel a los metamedios: la prensa ante el fin del ciclo impreso

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Pablo Castellanos-García, Óscar Juanatey-Boga
Revista El Profesional de la Información Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 331 ata 340)

Measuring the Influence of Customer-Based Store Brand Equity in the Purchase Intention

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Oscar Juanatey Boga, Jean-Pierre Lévy Mangin
Revista CUADERNOS DE GESTIÓN Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 93 ata 118)
DOI https://doi.org/10.5295/cdg.130408cc

Prensa nativa digital y redes sociales: Cibermedios en Facebook y Twitter

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Óscar Juanatey-Boga, Verónica Crespo-Pereira, María-Dolores Mahauad-Burneo
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING FOR BIG COMPANIES Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 42 ata 50)

La intermediación turística en España y su vinculación con el marketing de afiliación: una aproximación a la realidad de las agencias de viajes

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez, Mª Magdalena Rodríguez Fernández, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga
Revista PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural Vol. 13 Núm. 4 (páxs. 805 ata 827)

Estudio empírico sobre el estado y tendencias de la Responsabilidad Social Corporativa en Ecuador mediante el análisis de caso: cantón de Loja

Autores/as Mónica-Patricia Costa-Ruiz, Verónica-Alexandra Armijos-Buitrón, Jhoana-Elizabeth Paladines-Benitez, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Revista REDMARKA Vol. 1 Núm. 15 (páxs. 43 ata 67)

La gestión de los medios sociales en la dinamización de destinos turísticos termales: análisis crosscultural de modelos aplicados en España, Portugal y Ecuador

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Eva Sánchez-Amboage, María-Dolores Mahauad-Burneo, Verónica Altamirano-Benitez
Revista HOLOGRAMÁTICA Vol. 2 Núm. 23 (páxs. 47 ata 60)

Credibilidad de los medios de comunicación: análisis de la prensa diaria desde el comportamiento del consumidor

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Óscar Juanatey-Boga
Revista EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN Vol. 23 Núm. 3 (páxs. 300 ata 310)
DOI https://doi.org/10.3145/epi.2014.may.10

El marketing de afiliación como herramienta de comunicación y gestión de las agencias de viaje en el mercado virutal. Estudio del caso español

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Oscar Juanatey-Boga, Magdalena Rodríguez Fernández
Revista Estudios y Perspectivas en Turismo Vol. 23 Núm. 1 (páxs. 60 ata 80)

Impacto da responsabilidade social sob a óptica empresarial do norte de Portugal

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Oscar Juanatey Boga, María José da Silva Faria
Revista Contaduría y Administración Vol. 59 Núm. 3 (páxs. 89 ata 135)

ADVERTISING INVESTMENT AS A TOOL FOR BOOSTING CONSUMPTION: TESTING GALBRAITH¿S HYPOTHESIS FOR SPAIN

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Pablo Castellanos-García, Óscar Juanatey-Boga
Revista Revista de Economía Contemporânea Vol. 18 Núm. 3 (páxs. 435 ata 452)

Applicazioni delle scoperte neuroscientifiche alle scienze e all¿industria della comunicazione

Autores/as Magdalena Rodríguez Fernández
Revista REDMARKA Vol. 1 Núm. 12 (páxs. 113 ata 115)

Mass Communication Media Credibility: An approach from the Credible Brand Model

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Oscar Juanatey Boga
Revista Revista Brasileira de Ciencias da Comunicaçao Vol. 37 Núm. 2 (páxs. 21 ata 49)
DOI https://doi.org/10.1590/1809-58440141

Nueva orientación del mercado de la prensa de referencia en España: Análisis de los diarios impresos y digitales

Autores/as Valentín Alejandro Martínez Fernández, Óscar Juantey Boga, Magdalena Rodríguez-Fernández, Clide Rodríguez Vázquez
Revista HOLOGRAMÁTICA Vol. 19 Núm. 19 (páxs. 3 ata 15)

What matters to Store Brand Equity?: An approach to Spanish Large Retailing in a Downturn context

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Jean Pierre Lévy Mangin
Revista INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 19 Núm. 3 (páxs. 136 ata 146)
DOI https://doi.org/10.1016/j.iedee.2013.03.001

Análisis de dos modelos de ecuaciones estructurales alternativos para medir la intencion de compra

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Oscar Juanatey Boga
Revista INVESTIGACIÓN OPERACIONAL Vol. 34 Núm. 3 (páxs. 230 ata 243)

Análisis de la evolución de la prensa de información general y digusión nacional en el mercado español

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Óscar Juanatey-Boga
Revista AMBITOS. REVISTA INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN Núm. 23 (páxs. 1 ata 12)

Agenda setting y crisis económica: influencia de la prensa en el comportamiento de consumo y ahorro

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Oscar Juanatey Boga, Carmen Costa Sanchez
Revista Estudios Sobre el Mensaje Periodistico Vol. 18 Núm. 1 (páxs. 147 ata 156)

La inteligencia en la empresa y el marketing de afiliación

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez, Magdalena Rodríguez Fernández
Revista Redmarka, Revista Académica de Marketing Aplicado Vol. 2 Núm. 8 (páxs. 53 ata 87)

Difusión de la prensa diaria en España 1998-2008: papel vs digital

Autores/as Óscar Juanatey-Boga, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Revista EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 154 ata 159)

El marketing de afiliación en el contexto de las agencias de viajes

Autores/as Magdalena Rodríguez Fernández
Revista REDMARKA Vol. 3 Núm. 8 (páxs. 5 ata 12)

Las agencias de viajes y el marketing de afiliación en el entorno virtual del Siglo XXI

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez, Magdalena Rodríguez Fernández, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga
Revista HOLOGRAMÁTICA Vol. 2 Núm. 16 (páxs. 143 ata 168)

Análisis de la comunicación en la promoción del Camino de Santiago como producto turístico

Autores/as Silvia Mondelo López, Magdalena Rodríguez Fernández
Revista REDMARKA Vol. 3 Núm. 6 (páxs. 59 ata 83)

Nuevas tecnologías aplicadas a la promoción institucional de un destino turístico

Autores/as Oscar Juanatey Boga
Revista Redmarka, Revista Académica de Marketing Aplicado Vol. III Núm. 6 (páxs. 141 ata 146)

Función de la comunicación en la promoción y desarrollo del evento Xacobeo y su influencia en el posicionamiento de Galicia como destino turístico

Autores/as Magdalena Rodríguez Fernández, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga
Revista HOLOGRAMÁTICA Vol. 7 Núm. 14 (páxs. 93 ata 115)

Percepciones del concepto de la responsabilidad social corporativa: un estudio exploratorio

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, María José Da Silva Faria
Revista HOLOGRAMÁTICA Vol. 3 Núm. 13 (páxs. 3 ata 34)

El papel de las estrategias de comunicación en la generación del valor de una marca turística: el caso del evento Xacobeo

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, María Magdalena Rodríguez Fernández
Revista FISEC-ESTRATEGIAS Vol. 1 Núm. 13 (páxs. 151 ata 176)

La comunicación de la responsabilidad social corporativa en el etiquetado de los productos

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, María Jose Da Silva Faria
Revista REDMARKA Vol. 1 Núm. 4 (páxs. 95 ata 104)

El reto de la estrategia en su adaptación al fenómeno emergente de la Netcomunicación

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga
Revista FISEC-ESTRATEGIAS Vol. 3 Núm. 14 (páxs. 37 ata 55)

Aplicación de las herramientas de comunicación a un evento turístico: el caso Xacobeo

Autores/as Magdalena Rodríguez Fernández
Revista REDMARKA Vol. 2 Núm. 4 (páxs. 27 ata 67)

El Marketing de Afiliación

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez
Revista REDMARKA (páxs. 151 ata 203)

Incidencia de los diarios digitales en la reordenación del mercado de la prensa diaria: El comportamiento de los jóvenes en relación al consumo de publicaciones periódicas

Autores/as Valentín Alejandro Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Jose Javier Orosa Gonzalez
Revista COMUNICACIÓN E CIDADANÍA Núm. 2 (páxs. 77 ata 88)

Creación de valor a través de activos intangibles:la responsabilidad social corporativa como generadora de imagen, reputación y posicionamiento

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Jose Javier Orosa Gonzalez
Revista ESTUDIOS DE PERIODISMOS Y RELACIONES PÚBLICAS Vol. 7 Núm. 7 (páxs. 23 ata 33)

Las nuevas tecnologías de la información en la definición de estratégias de comunicación ante situaciones de crisis

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Revista HOLOGRAMÁTICA Núm. 9 (páxs. 25 ata 56)

Hacia un nuevo marco estratégico de cominicación para la Salud: el fracaso de los programas de prevención

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Revista FISEC-ESTRATEGIAS Vol. 3 Núm. 6 (páxs. 3 ata 17)

Concepción estratégica de la comunicación en la resolución De crisis alimentarias con incidencia en la salud: el paradigma De la encefalopatía espongiforme bovina o "mal de las vacas locas"

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Revista FISEC-ESTRATEGIAS Vol. 3 Núm. 7 (páxs. 23 ata 38)

El ánalisis de las audiencias de la "telebasura" desde la teoría De la "espiral del silencio"

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Jose Javier Orosa Gonzalez
Revista HOLOGRAMÁTICA Vol. 2 Núm. 7 (páxs. 39 ata 55)

Una aplicación de la metodología VAR al ámbito del marketing periodístico: el caso de la promoción de ventas

Autores/as Pedreira Andrade, Luís Pedro, Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez
Revista RECT@ Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 151 ata 162)

Efectos de la promoción de ventas en la difusión de la prensa diaria gallega: una aproximación econométrica

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Jose Javier Orosa Gonzalez, Carlos Bouza Herrera
Revista INVESTIGACIÓN OPERACIONAL Vol. 27 Núm. 2 (páxs. 137 ata 149)

Modelización econométrica de la difusión de la prensa diaria gallega en el periodo 1991-2000

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Jose Javier Orosa Gonzalez, Carlos Bouza Herrera
Revista INVESTIGACIÓN OPERACIONAL Vol. 27 Núm. 2 (páxs. 129 ata 136)

Las Nuevas Estrategias de Comunicación en el Sector Turístico

Autores/as Mª Magdalena Rodríguez Fernández, Valentín A. Martínez Fernández, Lorena Rodríguez Campo
Revista FISEC-ESTRATEGIAS Vol. 5 Núm. 5 (páxs. 3 ata 27)

El papel estratégico de la comunicación en los programas organizacionales de marketing interno

Autores/as Valentín Martínez Fernández, María Isabel Sánchez Hernández, Lorena Rodríguez Campo
Revista FISEC-ESTRATEGIAS Núm. 2 (páxs. 1 ata 10)

Un caso de modelización arima en el ámbito del marketing periodístico: el diario "El Progreso"

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez
Revista INTEGRA Núm. 9 (páxs. 35 ata 44)

La responsabilidad social de las empresas en España: Estrategias de Comunicación

Autores/as Valentín A. Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Lorena Rodríguez Camp, Jose Javier Orosa Gonzalez
Revista FOLLETOS GERENCIALES Vol. IX Núm. 2 (páxs. 3 ata 12)

O impacto das promocións de vendas na difusión e a cota de mercado da prensa diaria en Galicia

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Juna Carlos Rodríguez Sánchez
Revista ESTUDOS DE COMUNICACIÓN (páxs. 129 ata 146)

Evolución en las preferencias de los consumidores de productos audiovisuales

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Lorena Rodríguez Campo
Revista Revista científica iberoamericana de comunicación y educación. Núm. 25 (páxs. 0 ata 0)

Estrategias de Comunicación en la Gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Jose Javier Orosa Gonzalez, Lorena Rodríguez Campo
Revista FISEC-ESTRATEGIAS Núm. 1 (páxs. 1 ata 12)

Análisis del Patrocinio y Mecenazgo desde la perspectiva de la comunicación estratégica

Autores/as Valentín Martínez Fernández, María Isabel Sánchez Hernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Lorena Rodríguez Campo
Revista FISEC-ESTRATEGIAS Núm. 2 (páxs. 1 ata 13)

Efectos de la corrupción en la imagen percibida de las empresas

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Félix Blázquez-Lozano
Revista ZER: REVISTA DE ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN Núm. 17 (páxs. 45 ata 66)

Retos da comunicación empresarial ante situacións de crise

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga
Revista ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN. CONSELLO DA CULTURA GALEGA Vol. - Núm. 2 (páxs. 137 ata 149)

El problema de la ausencia de normas reguladoras del mercado de la comercialización de prensa diaria. Incidencias en la defensa de la competencia

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Revista DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Núm. 22 (páxs. 149 ata 164)

Media and Metamedia Management

Editores Francisco Campos Freire, Xosé Rúas Araujo, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Xosé López García
Editorial SPRINGER, (España)
ISBN 978-3-319-46068-0

Economía Social y Creación de Valor: Casos Prácticos de Empresas

Autores/as Valentín Alejandro Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, María Barreiro Gen, Isabel Novo Corti, María Magdalena Rodríguez Fernández, Clide Rodríguez Vázquez, Mercedes Teijeiro Álvarez, Félix Blázquez-Lozano
Editores Valentín Alejandro Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Mayte Gutiérrez Roselló
Editorial Galega de Economía Social, S.L., Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-608-5447-0

Comunicación, Política y Redes en Europa

Editores Xosé Rúas Araujo, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Editorial Media XXI, Porto (Portugal)
ISBN 978-989-7290-24-4

Economía de la Cultura y la Comunicación en la Era Digital

Editores Juan Fernando Salgado García, Valentín Alejandro Martínez
Editorial Media XXI, Porto (Portugal)
ISBN 978-989-729-028-2

El área metropolitana de A Coruña: una metrópoli Euroatlántica. Estudio de posicionamiento, constitución y marketing

Autores/as Carlos Nardiz Ortiz, Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Andrés Precedo Ledo
Editorial Deputación da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-9812-063-2

La inserción laboral de las mujeres en Galicia

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, Antonio Ramos Pedreira, Mª del Pilar Martínez Seijas, Eduardo Méndez Silvosa, Mercedes Teijeiro Alvarez
Editorial Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-111-4

Economía, empresa e sociedade: Homenaxe a Eduardo Barreiros

Editores Rafael María García Rodríguez, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Editorial Edicións Lea, S.L, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-95444-39-9

Economía, Empresa y Sociedad. Homenaje a Eduardo Barreiros

Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-60097-64-1

Historia de la Distribución de la Prensa

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Editorial Diputación Provincial de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95335-52-2

O menos na lexilación e códigos éticos sobre publicidade e marketing

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Susana Vázquez Couceiro
Editorial Ediciones Lea, S.L., (España)
ISBN 84-95444-09-7

La información de y sobre la empresa

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Editorial Concello da Cultura Galega, (España)
ISBN 16-032004-XX

Distribución da Prensa Diaria en Galicia

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Editorial Edicións Lea, S.L, (España)
ISBN 84-88553-44-7

Galician Spas in Facebook

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández,Eva Sánchez-Amboage,Clide Rodríguez-Vázquez,María-Dolores Mahauad-Burneo
Libro Media and Metamedia Management
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-46068-0
Páxinas Dende a 329 ata a 334

Análisis de la huella ecológica del Ecuador: una comparación con América Latina impacto en la biodiversidad y la incidencia del desarrollo turístico sostenible

Autores/as Jackeline Jiménez,Ma. Paula Iñiguez,Diana Cajamarca,Priscilla Massa-Sánchez,Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Libro Modelos Matemáticos para el Estudio del Medio Ambiente, Salud y Desarrollo Humano
Vol. 3 Edita Universidad de La Habana.
ISBN: 978-84-617-8721-0
Páxinas Dende a 179 ata a 187

SOCIAL NETWORKS AND THEIR ROLE IN THE PROMOTION OF EMERGING TOURISTIC DESTINATIONS: THE CASE OF THE AREA 7 OF ECUADOR

Autores/as Clide Rodríguez-Vázquez,Valentín-Alejandro Martínez-Fernández,María-Dolores Mahauad-Burneo,Ramiro Armijos-Valdivieso
Libro Media and Metamedia Management
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-46068-0
Páxinas Dende a 309 ata a 309315

Spanish Tv Series on Twitter: What Social Media Audiences Say

Autores/as Verónica Crespo-Pereira,Óscar Juanatey-Boga
Libro Media and Metamedia Management
Vol. 503 Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-46068-0
Páxinas Dende a 435 ata a 440

Immediacy and Metamedia. Time Dimension on Networks

Autores/as Valentín Alejandro Martínez Fernández
Libro Media and Meta media Management
Edita Springer International Publishing .
ISBN: 978-3-319-46066-6
Páxinas Dende a 19 ata a 24

Galician spas in Facebook

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández,Eva Sánchez-Amboage,Clide Rodríguez-Vázquez,María-Dolores Mahauad-Burneo
Libro Media and Meta media Management
Edita Springer International Publishing .
ISBN: 978-3-319-46066-6
Páxinas Dende a 329 ata a 334

The Situation of Digital Strategic Communication in Ecuador and Other Countries in Latin America: The Management of the Community Manager

Autores/as Fanny Paladines,Carlos Granda Tandazo,Valentín Alejandro Martínez Fernández
Libro Media and Meta media Management
Edita Springer International Publishing .
ISBN: 978-3-319-46066-6
Páxinas Dende a 213 ata a 220

Visibility and Impact of the Microcredit and the Digital Social Media: A Case Study of Financial Institutions in Ecuador

Autores/as Viviana Espinoza-Loaiza,Rosario Puertas Hidalgo,Valentín Alejandro Martínez Fernández,Aurora Samaniego-Namicela,Eulalia-Elizabeth Salas-Tenesaca
Libro Media and Meta media Management
Edita Springer International Publishing .
ISBN: 978-3-319-46066-6
Páxinas Dende a 413 ata a 418

Gastronomy as a part of the ecuadorian identity: positioning on the Internet and social networks

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández,Patricio-Mauricio Artieda-Ponce,Patricia-Marisol Chango-Cañaveral,Fabián-Mauricio Gaibort-Monart
Libro Media and Meta media Management
Edita Springer International Publishing .
ISBN: 978-3-319-46066-6
Páxinas Dende a 335 ata a 341

Social Media Communication as a Corporate Positioning Strategy: The Galician Winemaking Sector in Spain

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández,Eva Sánchez-Amboage,Valentín-Alejandro Martínez-Fernández,Oscar Juanatey Boga
Libro Recent Advances in Information Systems and Technologies
Vol. 3 Edita Springer, Cham.
ISBN: 978-3-319-56540-8
Páxinas Dende a 141 ata a 150

A prensa galega en papel: sen luz ao final do túnel

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández,Óscar Juanatey-Boga
Libro A comunicación en Galicia 2015
Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: --------
Páxinas Dende a 45 ata a 54

Estrategia empresarial: caso Trameve

Autores/as María Mercedes Teijeiro Álvarez,Félix Blázquez-Lozano
Libro Economía Social y Creación de Valor: Casos Prácticos de Empresas
Edita Galega de Economía Social, S.L..
ISBN: 978-84-608-5447-0
Páxinas Dende a 83 ata a 110

Pianificazione e creazione dell`evento Xacobeo: Analisi di identità e immagine

Autores/as María Magdalena Rodríguez Fernández
Libro Xacobeo a Santiago di Compostela. Genesi ed evoluzione di un evento di sucesso
Edita Franco Angeli.
ISBN: 978-88-917-2979-8
Páxinas Dende a 66 ata a 84

Inclusión financiera a través del crédito de desarrollo humano como herramienta para el fomento de capacidades y emprendimiento

Autores/as Eulalia-Elizabeth Salas,Viviana del Cisne Espinoza,Aurora Samaniego,Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Libro Experiencias en la modelación de la toma de decisiones en la salud humana, medio ambiente y desarrollo humano
Vol. 22 Edita Universidad de Granada.
ISBN: 978-84-608-4246-0
Páxinas Dende a 89 ata a 103

Comparative Perspectives on CSR 2.0 in the Contexts of Galicia and North of Portugal

Autores/as Sánchez-Fernández, María Dolores,Cardona, José Ramón,Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Libro CSR 2.0 and the New Era of Corporate Citizenship
Edita IGI-Global.
ISBN: 9781522518426
Páxinas Dende a 165 ata a 186

Competing Tourist Destinations and their Positioning on the Social Medium Facebook: Ecuador, Colombia and Peru

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández,Clide Rodríguez-Vázquez,Christian-Stalin Viñán-Merecí,Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Libro New Advances in Information Systems and Technologies
Vol. 2 Edita Springer International Publishing .
ISBN: 978-3-319-31307-8
Páxinas Dende a 449 ata a 459

The Importance of Social Capital in Higher Education. A Study of the Facebook Fan Pages

Autores/as Mercedes Teijeiro Álvarez,Clide Rodríguez-Vázquez,Félix Blázquez-Lozano
Libro New Advances in Information Systems and Technologies
Vol. 2 Edita Springer International Publishing .
ISBN: 978-3-319-31307-8
Páxinas Dende a 461 ata a 469

Leading Ecuadorian Companies in the Wine Tourism Sector and Their Positioning on the Social Medium Facebook

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández,Eva Sánchez-Amboage,Ronald-Kleiner Toledo-Macas,Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Libro New Advances in Information Systems and Technologies
Vol. 2 Edita Springer International Publishing .
ISBN: 978-3-319-31307-8
Páxinas Dende a 479 ata a 488

Televisiones Públicas Autonómicas en España con lengua propia y su posicionamiento en la Red Social Facebook

Autores/as Clide Rodríguez-Vázquez,Valentín-Alejandro Martínez-Fernández,María-Magdalena Rodríguez-Fernández,Oscar Juanatey-Boga
Libro Del verbo al bit
Edita Sociedad Latina de Comunicación Social.
ISBN: 978-84-16458-41-7
Páxinas Dende a 587 ata a 612

Hornos de Lamastelle: Una Panificadora Artesanal

Autores/as María Magdalena Rodríguez Fernández,Clide Rodríguez Vázquez
Libro Economía Social y Creación de Valor: Casos Prácticos de Empresas
Edita Galega de Economía Social, S.L..
ISBN: 978-84-608-5447-0
Páxinas Dende a 57 ata a 79

Coregal

Autores/as Valentín Alejandro Martínez Fernández,Oscar Juanatey Boga
Libro Economía Social y Creación de Valor: Casos Prácticos de Empresas
Edita Galega de Economía Social, S.L..
ISBN: 978-84-608-5447-0
Páxinas Dende a 9 ata a 34

Food for thougth: the food waste global issue

Autores/as Cristina Calvo-Porral,Valentín-Alejandro Martínez-Fernández,Mª Magdalena Rodríguez-Fernández
Libro Experiencias en la modelización de la toma de decisiones en la salud humana, medio ambiente y desarrollo humano
Vol. 1 Edita Universidad de Granada.
ISBN: 978-84-606-5638-8
Páxinas Dende a 1 ata a 23

Medios sociales y turismo

Autores/as Eva Sánchez-Amboage,María-Magdalena Rodríguez-Fernández,Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Libro Las Redes Sociales Digitales en el Ecosistema Mediático
Edita Sociedad Latina de Comunicación Social.
ISBN: 13: 978-84-16458-23-3
Páxinas Dende a 195 ata a 216

El impacto de las TICs en la gestión de las agencias de viajes

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez,Oscar Juanatey Boga,Jaime Álvarez de la Torre
Libro Las Redes Sociales Digitales en el Ecosistema Mediático
Edita Sociedad Latina de Comunicación Social.
ISBN: 13: 978-84-16458-23-3
Páxinas Dende a 174 ata a 194

Neuroeconomía. Relazioni tra neuroscienze ed economia

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández,Óscar Juanatey-Boga
Libro Neurocomunicazione. Applicazioni delle scoperte neuroscientifiche alle Scienze a allíndustria della comunizazione
Edita ARACNE.
ISBN: 978-88-548-6797-0
Páxinas Dende a 221 ata a 236

Neuroeconomics and Neuromarketing: What¿s up in Neuroscience?

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández,Oscar Juanatey Boga,Cristina Calvo Porral
Libro Social Neurocommunication: Applying the findings from Neursciences and Network Theory to the Science and Communication Industr
Edita Media XXI. Formalpress LDA.
ISBN: 978-989-729-134-0
Páxinas Dende a 181 ata a 194

A prensa diaria no seu labirinto

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández,Óscar Juanatey-Boga
Libro A Comunicación en Galicia 2013
Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: 978-84-92923-47-2
Páxinas Dende a 47 ata a 56

Neurociencia y Neuromarketing. estado de la cuestión de las relaciones entre neurociencias, Marketing y Economía

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández,Óscar Juanatey-Boga
Libro Neurocomunicación: Gestión de la Comunicación Social basada en las Neurociencias
Edita Fragua.
ISBN: 978-84-7074-576-8
Páxinas Dende a 117 ata a 126

La función estratégica de la comunicación en la promoción de un evento turístico en el ámbito europeo: análisis del caso Xacobeo

Autores/as María Magdalena Rodríguez Fernández,Clide Rodríguez Vázquez
Libro Política, entretenimiento y comunicación en Europa
Edita Media XXI. Formalpress LDA.
ISBN: 978-989-729-024-5
Páxinas Dende a 456 ata a 456

El marketing de Afiliación en el entorno virtual del siglo XXI

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez,María Magdalena Rodríguez Fernández
Libro Comunicación, Política y Redes en Europa
Edita Media XXI. Formalpress LDA.
ISBN: 978-989-729-024-4
Páxinas Dende a 443 ata a 461

La planificación`y creación del evento xacobeo. Análisis de la identidad e imagen

Autores/as Mª Magdalena Rodríguez Fernández
Libro Xacobeo. De un recurso a un evento turístico global.
Edita Andavira Editora S.L.
ISBN: 978-84-8408-711-3
Páxinas Dende a 65 ata a 87

Consideraciones sobre los impactos socioculturales en la población ante los mega-eventos deportivos en Brasil

Autores/as Jaime Álvarez de la Torre,Diego Rodríguez-Toubes,Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Libro Turismo: Mobilidade e Territórios
Edita Universidade do Algarve.
ISBN: 978-989-8472-39-7
Páxinas Dende a 339 ata a 350

El reto de los medios de comunicación social en su adaptación a la netcomunicación

Autores/as Valentín Alejandro Martínez,Oscar Juanatey Boga
Libro Economía de la Cultura y la Comunicación en la Era Digital
Edita Media XXI.
ISBN: 978-989-729-028-2
Páxinas Dende a 101 ata a 118

Audiencia combinada impresa y digital: Tendencias y modelos. Impacto en la generación de negocio

Autores/as Valentín Alejandro Martínez,Óscar Juanatey
Libro Comunicación, Política y Redes en Europa
Edita Media XXI.
ISBN: 978-989-7290-24-4
Páxinas Dende a 417 ata a 428

Gestión de crisis: el impacto de las nuevas tecnologías de la información en la implementación de estrategias de comunicación

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández,Oscar Juanatey Boga
Libro Las tic: avances y perspectivas
Edita Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
ISBN: 978-987-9455-94-4
Páxinas Dende a 173 ata a 204

Hacia la necesaria complementariedad entre "analógico" y "digital": difusión, audiencia y modelo de negocio

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández,Óscar Juanatey-Boga
Libro El Libro Blanco de la Prensa Diaria 2013
Edita AEDE-IESE.
ISBN: 1996-683X
Páxinas Dende a 379 ata a 390

Credibility of collective brand as a source of equity: An empirical application for Spanish Wine market

Autores/as D. Calvo Dopico,Félix Blázquez-Lozano,Alina Tudoran
Libro A resilient European Food Industry in a challenging world
Edita Nova Science Publisher, Inc..
ISBN: 978-1-61122-380-4
Páxinas Dende a 103 ata a 124

Relaciones Públicas, Patrocinio y Mecenazgo

Autores/as Valentín Alejandro Martínez
Libro Máster en Marketing
Edita Universidad del País Vasco.
ISBN: 978-84-693-9411-3
Páxinas Dende a 115 ata a 134

Relaciones Públicas, Patrocinio y Mecenazgo

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Libro Máster en Marketing
Edita Universidad del País Vasco.
ISBN: 978-84-693-9411-3
Páxinas Dende a 115 ata a 134

Marketing del Vino

Autores/as D. Calvo Dopico,Félix Blázquez-Lozano
Libro Marketing Sectorial
Vol. - Edita ESIC EDITORIAL.
ISBN: 978-84-7356-566-0
Páxinas Dende a 223 ata a 254

La promoción de Ventas: ¿fin de un ciclo?

Autores/as Valentín Martínez Fernández,Oscar Juanatey Boga,Jose Javier Orosa Gonzalez
Libro Libro Blanco de la Prensa Diaria 2008
Vol. - Edita AEDE.
ISBN: 84-611-9712-7
Páxinas Dende a 385 ata a 395

Las promociones de ventas: del éxito al cautiverio

Autores/as Valentín Martínez Fernández,Oscar Juanatey Boga,Jose Javier Orosa Gonzalez
Libro Libro Blanco de la Prensa Diaria
Vol. - Edita AEDE-IESE.
ISBN: 84-609-7354-9
Páxinas Dende a 319 ata a 329

Comunicación por acción: Patrocinio y Mecenazgo

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Libro Comunicar para crear valor: La dirección de comunicaciones en las organizaciones
Vol. - Edita EUNSA.
ISBN: 84-313-2166-0
Páxinas Dende a 245 ata a 258

La distribución en el sistema de comercialización de las publicaciones periódica

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Libro Libro blanco de la prensa diaria 2003
Vol. - ISBN: 84-607-6880-5
Páxinas Dende a 299 ata a 304

Diferencias conceptuais entre distribución, difusión e comercialización da prensa diaria

Autores/as Valentín Alejandro Martínez Fernández,Oscar Juanatey Boga
Libro Economía, empresa e sociedade: Homenaxe a Eduardo Barreiros
Edita Edicións Lea, S.L.
ISBN: 84-95444-39-9
Páxinas Dende a 295 ata a 304

Estratexias de mercadotecnia na comercialización da prensa diaria: grandes tendencias

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Libro Informe. A Comunicación en Galicia.
Vol. - Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: 84-95415-57-7
Páxinas Dende a 177 ata a 184

Diferencias conceptuales entre distribución, difusión y comercialización de la prensa diaria

Autores/as Valentín Martínez Fernández,Oscar Juanatey Boga
Libro Economía, Empresa y Sociedad. Homenaje a Eduardo Barreiros
Vol. - Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 84-60097-64-1
Páxinas Dende a 295 ata a 304

Comunicación para la crisis: O Euro roza as 1º,05 unidades debido á debilidade do dólar.

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Libro Obradoiro de Redacción.
Vol. - Edita Consello da Cultura Galega..
ISBN: 84-95415-24-0
Páxinas Dende a 13 ata a 21

Comunicación para la crisis: El Mar Egeo.

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Libro Comunicación Comercial: casos prácticos.
Vol. - ISBN: 84-470-1685-4
Páxinas Dende a 169 ata a 182

Colaboración ciudadana en los programas de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos: Una aplicación empírica a la introducción del Ecocubo en A Coruña

Autores/as Laurentino Bello Acebrón,Valentín Martínez Fernández,D. Calvo Dopico
Libro Documento de Trabajo de la Universidade da Coruña: La intervención Psicodepagógia: experiencias prácticas.
Vol. - Edita JB Castro.
ISBN: 84-607-0930-2
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Concentrar, para evitar malvivir y morir.

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Libro De la peseta al euro:reflexiones conceptuales y estratégicas.
Vol. - Edita IGAPE.
ISBN: 84-453-2136-6
Páxinas Dende a 263 ata a 268

La creación de experiencias en dispositivos móviles: el diseño como herramienta para la generación de valor

Autor/a Manuel Cortés Cuns
Director/es Óscar Juanatey Boga; Valentín Alejandro Martínez Fernández
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresainte

Aplicaciones de neuromarketing para generar confianza: Análisis del turismo en Ecuador

Autor/a Raquel Miroslava Tinoco Egas
Director/es Óscar Juanatey Boga; Valentín Alejandro Martínez Fernández
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modelos y técnicas de Relaciones Públicas aplicables a las Agencias de Empleo y Desarrollo Local en el marco de la gestión y promoción turística en la provincia de A Coruña

Autor/a Antonia Pérez García
Director/es Valentín Alejandro Martínez Fernández; Rosa Mª Torres Valdes
Ámbito Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La identidad, imagen y reputación de un destino turístico urbano a través de la gestión de la comunicación online: El caso de la ciudad de Buenos Aires

Autor/a Juan Pablo Falcón
Director/es Valentín Alejandro Martínez Fernández; María Magdalena Rodríguez Fernández
Ámbito Sociología y Ciencia Política de la Administración
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Seguridad y percepción de riesgo en la formación de imagen turística. Brasil a través de los agentes autónomos formadores de imagen ante los Juegos Olímpicos

Autor/a Jaime Álvarez De La Torre
Director/es Valentín Alejandro Martínez Fernández; Diego Rodríguez-Toubes Muñiz
Ámbito Sociología y Ciencia Política de la Administración
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Determinantes da comunicaçao na gestao da responsabilidade social empresarial: análise do ámbito empresarial portugués sob a ótica da nova estratégica

Autor/a Maria José Da Silva Faria
Director/es Valentín Alejandro Martínez Fernández; Óscar Juanatey Boga
Ámbito Economía Aplicada 2
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La promoción de destinos turísticos termales a través de los medios sociales. Análisis del caso de los balnearios de Galicia y Norte de Portugal

Autor/a Eva Sanchez Amboage
Director/es Valentín Alejandro Martínez Fernández; Óscar Juanatey Boga
Ámbito Sociología y Ciencia Política de la Administración
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de la influencia de la gestión municipal en la identidad territorial y su repercusión en el ámbito turístico. El municipio de Oleiros como propuesta de estudio

Autor/a Irene Gil Ruiz
Director/es Valentín Alejandro Martínez Fernández
Ámbito Sociología y Ciencia Política de la Administración
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El turismo sostenible en España: Análisis de los planes estratégicos de sostenibilidad en el ámbito local

Autor/a Javier Luis Fernandez Fernandez
Director/es Antonio Erias Rey; Valentín Alejandro Martínez Fernández
Ámbito Economía Aplicada 2
Cualificación Sobresainte

Márketing de afiliación en el contexto de las agencias de viajes

Autor/a Clide Rodríguez Vázquez
Director/es Valentín Alejandro Martínez Fernández
Ámbito Sociología y Ciencia Política de la Administración
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nuevas tecnologías aplicadas a la promoción institucional de un destino turístico

Autor/a Montserrat Penelas-Cortés Bellas
Director/es José Antonio Fraiz Brea; Valentín Alejandro Martínez Fernández
Ámbito Sociología y Ciencia Política de la Administración
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de la identidad, imagen y comunicación del Xacobeo como evento y marca y su influencia en la promoción de Galicia como destino turístico

Autor/a Magdalena Rodríguez Fernández
Director/es Valentín Martínez Fernández
Ámbito Economía Aplicada 2
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Marketing político en España: análisis de los gastos e ingresos de las distintas formaciones políticas en las campañas para elecciones a Cortes Generales

Autor/a Jose Javier Orosa Gonzalez
Director/es Valentín Martínez Fernández
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de las promociones de ventas en el sector de la prensa diaria en Galicia: Efectos sobre la difusión

Autor/a Oscar Juanatey Boga
Director/es Valentín Martínez Fernández
Ámbito Economía Aplicada 1
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La comunicación como herramienta de posicionamiento de destinos turísticos sostenibles
III simposio internacional sobre gestión de la comunicación. La innovación de la innovación. Del medio al contenido predictivo
Internacional

Autores/as Rodríguez-Vázquez, Clide, Blázquez-Lozano, Félix
Organizador Facultad de Economía y Empresa
Lugar Coruña, A (España)

Modelo para la categorización de los establecimientos turísticos termales en Ecuador
I Congreso Iberoamericano de Turismo y Responsabilidad Social (CITuRS 2016)
Internacional

Autores/as Sánchez Amboage, Eva, Rodríguez Fernández, María Magdalena, Martínez Fernández, Valentín Alejandro, Rodríguez Vázquez, Clide, Sánchez Cevallos, Rosario Estefanía
Lugar Coruña, A (España)

Impacto del premio Andesco de Responsabilidad Social Empresarial 2016
I Congreso Iberoamericano de Turismo y Responsabilidad Social (CITuRS 2016)
Internacional

Autores/as Sánchez Fernández, María Dolores, Juanatey Boga, Oscar, Tinoco-Egas, Raquel Miroslava, Rodríguez Vázquez, Clide, Rodríguez Fernández, María Magdalena
Lugar Coruña, A (España)

IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN ECUADOR: DEL ÁMBITO ANALÓGICO AL DIGITAL
XIX Congreso AECIT: Tiempos de cambios en el turismo
Internacional

Autores/as Clide Rodríguez-Vázquez, María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Sánchez-Fernández, María Dolores, María-Dolores Mahauad-Burneo, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Organizador AECIT: Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo
Lugar Adeje (España)

Impacto de las tecnologías en la transformación del modelo de negocio de las Agencias de Viajes en Ecuador: del ámbito analógico al digital
XIX Congreso AECIT: Tiempos de cambios en el turismo
Internacional

Autores/as Clide Rodríguez-Vázquez, María-Magdalena Rodríguez-Fernández, María-Dolores Sánchez-Fernández, María-Dolores Mahauad-Burneo, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Organizador AECIT: Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo
Lugar Adeje (España)

Catástrofe, empatía y solidaridad
II Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación
Internacional

Autores/as Raquel Tinoco-Egas, Óscar Juanatey-Boga, María-Dolores Sánchez-Fernández, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Organizador Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) y Red Xescom
Lugar Quito (Ecuador)

Búsqueda de empleo mediante las redes sociales: Generación digital
DE LOS MEDIOS Y LA COMUNICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES A LAS REDES DE VALOR. Actas del II Simposio de la Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación.
Internacional

Autores/as Sánchez-Fernández, María Dolores, Clide Rodríguez-Vázquez, María-Magdalena Rodríguez-Fernández
Lugar Quito (Ecuador)

Análisis retrospectivo del posicionamiento del turismo cultural en sudamérica a través de herramientas online
DE LOS MEDIOS Y LA COMUNICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES A LAS REDES DE VALOR. Actas del II Simposio de la Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación.
Internacional

Autores/as Ana Patricia Armijos Maurad, Alexandra Moncayo Vega, Jesica Ordóñez Cuenca, Priscila Valdiviezo Díaz, Clide Rodríguez Vázquez, María Magdalena Rodríguez Fernández
Lugar Quito (Ecuador)

EL CAFÉ DE ALTURA ECUATORIANO Y SU PROYECCIÓN COMERCIAL EN LOS MEDIOS SOCIALES
DE LOS MEDIOS Y LA COMUNICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES A LAS REDES DE VALOR. Actas del II Simposio de la Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación.
Internacional

Autores/as Clide Rodríguez-Vázquez, María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Ronald-Kleiner Toledo-Macas
Lugar Quito (Ecuador)

Emprendimiento en los Medios Sociales Digitales. Una aproximación experimental en un país en vías de desarrollo
11 Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2016)
Internacional

Autores/as Óscar Juanatey-Boga, Raquel Tinoco-Egas
Organizador Associaçâo Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informaçâo (AISTI)
Lugar San Bartolomé (España)

The Importance of Social Capital in Higher Education. A Study of the Facebook Fan Pages
The 4th Word Conference on Information Systems and Thecnologies
Internacional

Autores/as Mercedes Teijeiro-Álvarez, Clide Rodríguez-Vázquez, Félix Blázquez-Lozano
Organizador Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (AISTI)
Lugar Pernanbuco (Brasil)

Leading Ecuadorian companies in the wine tourism sector and their positioning on the social medium Facebook
The 4th Word Conference on Information Systems and Thecnologies
Internacional

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Eva Sánchez-Amboage, Ronald-Kleiner Toledo-Macas, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Organizador Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (AISTI)
Lugar Pernanbuco (Brasil)

El uso de facebook en las bibliotecas universitarias
II Simposio Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación
Internacional

Autores/as Teijeiro-Alvarez, M, Rodriguez-Vazquez, C, Blazquez-Lozano, F
Lugar Quito (Ecuador)

El cacao como identidad de marca país en Ecuador y su posicionamiento en Facebook
II Simposio Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación
Internacional

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Clide Rodríguez-Vázquez, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Christian-Stalin Viñán-Merecí
Lugar Quito (Ecuador)

La alfarería tradicional andina como elemento singular para la promoción de un destino turístico: el caso del Cantón de Loja en Ecuador
I Congreso Iberoamericano de Turismo y Responsabilidad Social (CITuRS 2016)
Internacional

Autores/as Rodríguez Fernández, María Magdalena, Sánchez Amboage, Eva, Ramón Jaramillo, Sandra Elizabeth , Sarango Lalangui, Paul Oswaldo, Martínez Fernández, Valentín Alejandro
Lugar Coruña, A (España)

Contexto Institucional de la Responsabilidad Social: Futuros Empresarios
II Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación
Internacional

Autores/as María Dolores Sánchez-Fernández, Óscar Juanatey-Boga, Raquel Tinoco-Egas
Organizador Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) y Red Xescom
Lugar Quito (Ecuador)

La música como elemento determinante en la percepción de las ciudades creativas: Estudio de Cuenca y Loja, como paradigmas de las urbes medias ecuatorianas, a través del impacto de sus orquestas sinfónicas en las redes sociales
DE LOS MEDIOS Y LA COMUNICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES A LAS REDES DE VALOR. Actas del II Simposio de la Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación.
Internacional

Autores/as Valentín Alejandro Martínez Fernández, María Magdalena Rodríguez Fernández, Clide Rodríguez Vázquez, María Dolores Mahauad Burneo
Lugar Quito (Ecuador)

La Educación Superior en España y las Redes Sociales: instituciones públicas versus privadas
11ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información
Internacional

Autores/as Clide Rodríguez-Vázquez, Mercedes Teijeiro-Álvarez, Félix Blázquez-Lozano
Organizador Asociación Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información, AISTI
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Vilcabamba un paraíso en el sur de Ecuador
V INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL SUSTAINABILITY (EDaSS)
Internacional

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Eva Sánchez-Amboage, Natalia-Soledad Bustamante-Sánchez, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Lugar Coruña, A (España)

The Higher Education in Spain and Social Networks: public versus private institutions
11th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2016)
Internacional

Autores/as Rodriguez-Vazquez, C, Teijeiro-Alvarez, M, Blazquez-Lozano, F
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Posicionamiento en Google y YouTube de centros históricos y ciudades patrimonio de Colombia, Ecuador y Perú
11th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2016)
Internacional

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Eva Sánchez-Amboage, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Ana-Patricia Armijos-Maurad
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

El café de altura ecuatoriano y su proyección comercial en los medios sociales
II Simposio Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación
Internacional

Autores/as Clide Rodríguez-Vázquez, María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Ronald-Kleiner Toledo-Macas
Lugar Quito (Ecuador)

Un análisis online del turismo comunitario en Ecuador
II Simposio Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación
Internacional

Autores/as Ana-Patricia Armijos-Maurad, Priscila-Marisela Valdivieso-Díaz, Jesica Andrea Ordóñez Cuenca, Alexandra del Rosario Moncayo Vega, Valentín Alejandro Martínez Fernández, María Magdalena Rodríguez Fernández, Clide Rodríguez Vázquez
Lugar Quito (Ecuador)

El turismo religioso como dinamizador económico y social: formulación de dos rutas de peregrinación al Santuario de la Virgen de El Cisne en Ecuador
I Congreso Iberoamericano de Turismo y Responsabilidad Social (CITuRS 2016)
Internacional

Autores/as Rodríguez Fernández, María Magdalena, Martínez Fernández, Valentín Alejandro, Sánchez Amboage, Eva, Sarango Lalangui, Paul Oswaldo, Ramón Jaramillo, Sandra Elizabeth
Lugar Coruña, A (España)

Parques Nacionales de Ecuador y su promoción en las Redes Sociales
11ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información
Internacional

Autores/as Clide Rodríguez-Vázquez, María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Ana-Patricia Armijos-Maurad
Organizador Asociación Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información, AISTI
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Competing Tourist Destinations and their Positioning on the Social Medium Facebook: Ecuador, Colombia and Peru
The 4th Word Conference on Information Systems and Thecnologies
Internacional

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Clide Rodríguez-Vázquez, Christian-Stalin Viñán-Merecí, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Organizador Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (AISTI)
Lugar Pernanbuco (Brasil)

Televisiones públicas autonómicas en España con lengua propia y su posicionamiento en la Red Social Facebook a través de los rasgos identitarios
VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social "Del verbo al bit"
Internacional

Autores/as Clide Rodríguez-Vázquez, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Oscar Juanatey-Boga
Organizador Universidad de la Laguna (ULL)
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

Parques Nacionales de Ecuador y su promoción en las Redes Sociales
11th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2016)
Internacional

Autores/as Clide Rodríguez-Vázquez, María-Magdalena Rodríguez Fernández, Valentín-Alejandro Martínez Fernández, Ana-Patricia Armijos-Maurad
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Incidencia de las tecnologías en el comportamiento del consumidor de productos turísticos y su relación con las agencias de viajes
I Congreso Iberoamericano de Turismo y Responsabilidad Social (CITuRS 2016)
Internacional

Autores/as Rodríguez Vázquez, Clide, Rodríguez Fernández, María Magdalena, Sánchez Amboage, Eva, Mora Jacomé, Verónica Lucía, Martínez Fernández, Valentín Alejandro
Lugar Coruña, A (España)

EL CACAO COMO IDENTIDAD DE MARCA PAÍS EN ECUADOR Y SU POSICIONAMIENTO EN FACEBOOK
DE LOS MEDIOS Y LA COMUNICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES A LAS REDES DE VALOR. Actas del II Simposio de la Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación.
Internacional

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Clide Rodríguez-Vázquez, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Christian-Stalin Viñán-Merecí
Lugar Quito (Ecuador)

Microemprendimiento Turístico y Tejido Empresarial. Bases para una modelización: El caso de Ecuador
11 Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2016)
Internacional

Autores/as Óscar Juanatey-Boga, Zulema Malo, Mayra Ortega, Dolores Rojas, Lupe Espejo
Organizador Associaçâo Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informaçâo (AISTI)
Lugar San Bartolomé (España)

Competing tourist destinations and their positioning on the Social Medium Facebook: Ecuador, Comombia and Peru
The 4th Word Conference on Information Systems and Thecnologies
Internacional

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Clide Rodríguez-Vázquez, Christian-Stalin Viñán-Merecí, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Organizador Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (AISTI)
Lugar Pernanbuco (Brasil)

Eficiencia en la promoción de destinos turísticos emergentes a través de las Redes Sociales: el caso del sur de Ecuador
I Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación: De los medios a los metamedios
Internacional

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Ramiro Armijos-Valdivieso, Clide Rodríguez-Vázquez, María-Dolores Mahauad-Burneo
Organizador Red Internacional de Gestión de la Comunicación (XESCOM 2014/026)
Lugar Pontevedra (España)

La gastronomia como rasgo de identidad de Ecuador: posicionamiento en Internet y Redes Sociales
I Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación: De los medios a los metamedios
Internacional

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Patricio-Mauricio Artieda-Ponce, Patricia-Marisol Chango-Cañaveral, Fabián-Mauricio Gaibort-Monart, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Organizador Red Internacional de Gestión de la Comunicación (XESCOM 2014/026)
Lugar Pontevedra (España)

Situación actual de la comunicación estratégica digital en Ecuador y otros países de Latinoamérica: la gestión del community manager
I Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación: De los medios a los metamedios
Internacional

Autores/as Fanny Paladines, Carlos Granda, Valentín Martínez
Organizador Red Internacional de Gestión de la Comunicación (XESCOM 2014/026)
Lugar Pontevedra (España)

Análisis de la audiencia social de El Ministerio del Tiempo
I Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación: De los medios a los metamedios
Internacional

Autores/as Verónica Crespo-Pereira, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Óscar Juanatey-Boga
Organizador Red Internacional de Gestión de la Comunicación (XESCOM 2014/026)
Lugar Pontevedra (España)

Repercusión de la aplicación de Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito de la intermediación turística
XXV JORNADAS HISPANOLUSAS DE GESTIÓN CIENTÍFICA
Nacional

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez, Lorena Rodríguez Campo, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, María Magdalena Rodríguez Fernández
Lugar Ourense (España)

¿Qué hace creíbles a los medios de comunicación?: Análisis desde su valor de marca
XXV JORNADAS HISPANOLUSAS DE GESTIÓN CIENTÍFICA
Nacional

Autores/as Cristina Calvo-Porral, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Oscar Juanatey Boga
Lugar Ourense (España)

Impacto en los medios del turismo religioso en Ecuador: el caso de la peregrinación de la Virgen de El Cisne y la Feria Comercial de Loja
I Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación: De los medios a los metamedios
Internacional

Autores/as Eva Sánchez Amboage, Alex-Paul Ludeña-Reyes, Christian Viñán-Mereci, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Organizador Red Internacional de Gestión de la Comunicación (XESCOM 2014/026)
Lugar Pontevedra (España)

Cibermedios nativos digitales y redes sociales: Presencia y actividad de medios españoles en Facebook y Twitter
10 Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2015)
Internacional

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Oscar Juanatey Boga, Verónica Crespo-Pereira
Organizador UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Lugar Aveiro (Portugal)

REPERCUSIONES DE LA APLICACIÓN DE INTERNET Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL AMBITO DE LA INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA
XXV JORNADAS HISPANOLUSAS DE GESTIÓN CIENTÍFICA
Nacional

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez, Lorena Rodríguez Campo, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Mª Magdalena Rodríguez Fernández
Lugar Ourense (España)

Posicionamiento de la Región Sur del Ecuador a través del desarrollo de eventos y su difusión en medios sociales
I Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación: De los medios a los metamedios
Internacional

Autores/as Eva Sánchez-Amboage, Verónica Mora-Jácome, Estefanía Sánchez-Cevallos, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Organizador Red Internacional de Gestión de la Comunicación (XESCOM 2014/026)
Lugar Pontevedra (España)

Microcrédito y redes sociales: visibilidad e impacto, una aproximación al caso de Ecuador
I Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación: De los medios a los metamedios
Internacional

Autores/as Viviana Espinoza-Loaiza, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Rosario Puertas Hidalgo, Aurora Samaniego-Namicela, Eulalia-Elizabeth Salas Tenesaca
Organizador Red Internacional de Gestión de la Comunicación (XESCOM 2014/026)
Lugar Pontevedra (España)

La opinión de los balnearios del Norte de Portugal sobre los Medios Sociales como herramienta de promoción del Turismo Termal
I Congeso Internacional del Agua "Termalismo y Calidad de Vida"
Internacional

Autores/as Martínez-Fernández, V. A., Sánchez-Amboage, E., Juanatey-Boga, O.
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Ourense (España)

La imagen turística de Brasil y su tratamiento en la prensa española durante Carnaval
I Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación: De los medios a los metamedios
Internacional

Autores/as Jaime Álvarez de la Torre, Diego Rodríguez-Toubes Muñiz, Valentín Alejandro Martínez Fernández
Organizador Red Internacional de Gestión de la Comunicación (XESCOM 2014/026)
Lugar Pontevedra (España)

El Patrocinio y Mecenazgo como herramientas emergentes en la gestión de la comunicación corporativa y comercial de las empresas de Ecuador
I Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación: De los medios a los metamedios
Internacional

Autores/as Mónica-Patricia Costa-Ruiz, Verónica-Alexandra Armijos-Buitrón, Jhoana-Elizabeth Paladines-Benitez, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Organizador Red Internacional de Gestión de la Comunicación (XESCOM 2014/026)
Lugar Pontevedra (España)

Análisis de los modelos de gestión de Turismo Termal de Galicia, Norte de Portugal y Ecuador, en los Medios Sociales
I Congeso Internacional del Agua "Termalismo y Calidad de Vida"
Internacional

Autores/as Eva Sánchez-Amboage, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, María-Dolores Mahauad-Burneo, Verónica Altamirano-Benitez
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Ourense (España)

La Comunicación del Camino de Santiago y los Medios Sociales. Social Media Communication and the way of Santiago
10 Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2015)
Internacional

Autores/as María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Clide Rodríguez-Vázquez, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Organizador UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Lugar Aveiro (Portugal)

Los medios sociales, un nuevo escenario de promoción turística: Un análisis de los balnearios de Galicia más representativos en Facebook
10 Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2015)
Internacional

Autores/as Eva Sánchez Amboage, Óscar Juanatey-Boga, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Organizador UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Lugar Aveiro (Portugal)

Efectos de crisis en la demanda turística: los casos de España y Egipto
XXV JORNADAS HISPANOLUSAS DE GESTIÓN CIENTÍFICA
Nacional

Autores/as Jaime Álvarez de la Torre, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Diego Rodríguez-Toubes
Lugar Ourense (España)

Comunicación en redes sociales de travel adrices públicas
10th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2015
Internacional

Autores/as Jaime Álvarez de la Torre, Diego Rodríguez-Toubes Muñiz, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Organizador UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Lugar AVEIRO (Portugal)

Proyección de la medicina ancestral como estrategia de fortalecimiento de identidad cultural en Ecuador: Consejo de Sanadores de Saraguro
I Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación: De los medios a los metamedios
Internacional

Autores/as Ronald Toledo Macas, Sandra Ramón Jaramillo, Paúl Sarango Lalangui, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Verónica Crespo Pereira
Organizador Red Internacional de Gestión de la Comunicación (XESCOM 2014/026)
Lugar Pontevedra (España)

Influencia de los medios sociales Facebook y Twitter en la sostenibilidad económica de los medios termales del Norte de Portugal: Pedras Salgadas Spa & Nature Park y Vidago Palace
EDaSS - International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores/as Eva Sánchez Amboage, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Balnearios de Galicia en el Medio Social Facebook
I Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación: De los medios a los metamedios
Internacional

Autores/as Eva Sánchez-Amboage, María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Clide Rodríguez-Vázquez, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Organizador Red Internacional de Gestión de la Comunicación (XESCOM 2014/026)
Lugar Pontevedra (España)

La situación del sector turístico de la salud y el bienestar de la Región Norte de Portugal en Facebook y Google Trends
XXIV Jornadas hispanolusas de gestión cientifica
Internacional

Autores/as Eva Sánchez Amboage, Mª Magdalena Rodríguez Fernández, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Juan Pablo Falcón
Lugar Leiria (Portugal)

La promoción de los establecimientos termales de la región Norte de Portugal en Facebook
VI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social
Internacional

Autores/as Eva Sánchez Amboage, Mª Magdalena Rodríguez Fernández, Valentín Alejandro Martínez Fernández
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

La situación del sector de la salud y el bienestar de la Región Norte de Portugal en Facebook y Google Trends
XXIV Jornadas hispanolusas de gestión cientifica
Internacional

Autores/as Eva Sánchez Amboage, Mª Magdalena Rodríguez Fernández, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Juan Pablo Falcón
Lugar Leiria (Portugal)

El uso de los medios sociales en Facebook y Twitter en los balnearios de Galicia
XVIII Congreso AECIT Turismo: liderazgo, innovación y emprendimiento
Internacional

Autores/as Eva Sánchez Amboage, Mª Magdalena Rodríguez Fernández, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Clide Rodríguez Vázquez, Jaime Álvarez de la Torre
Lugar Benidorm (España)

Adaptación del Modelo de Negocio de las Agencias de Viajes a las TICs
VI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social "La democracia no es un editorial"
Internacional

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez, Oscar Juanatey Boga, Jaime Álvarez de la Torre
Organizador La Facultad y el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la Laguna y la Sociedad Latina de Comunicación Social, SLCS
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

La identidad de una ciudad como factor de atracción turística en un marco de desarrollo sostenible y sustentable. Análisis de la ciudad de La Plata Argentina
XXIV Jornadas hispanolusas de gestión cientifica
Internacional

Autores/as Juan Pablo Falcón, Mª Magdalena Rodríguez Fernández, Clide Rodríguez Vázquez, Eva Sánchez Amboage
Lugar Leiria (Portugal)

Las carreras populares como medio para promocionar la imagen de un destino: el caso de A Coruña
XVIII Congreso AECIT Turismo: liderazgo, innovación y emprendimiento
Internacional

Autores/as Jaime Álvarez de la Torre, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Mª Magdalena Rodríguez Fernández, Eva Sánchez Amboage
Lugar Benidorm (España)

El hotel balneario río Pambre, un ejemplo de turismo termal sostenible en Galicia
III Taller Internacional sobre Desarrollo Económico Y Sostenibilidad Social (III EDaSS)
Internacional

Autores/as Eva Sánchez-Amboage, Mª Magdalena Rodríguez-Fernández, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Lugar Coruña, A (España)

Aproximación al déficit de atención visual y su incidencia en la recepción del mensaje publicitario desde la perspectiva de las neurociencias y el neuromarketing
XIII Congreso Internacional IBERCOM. Comunicación, Cultura y Esferas de Poder
Internacional

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Óscar Juanatey-Boga
Organizador AssIbercom
Lugar Santiago de Compostela (España)

Consideraciones sobre los impactos socioculturales en la población ante los mega-eventos deportivos en Brasil
TMS Algarve 2013 Tourism and Management Studies. International Conference
Internacional

Autores/as Jaime Álvarez de la Torre, Diego Rodríguez-Toubes, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández
Lugar Faro (Portugal)

Análisis de la evolución del contenido de algunas de las principales páginas webs de promoción y comunicación del Camino de Santiago (2010-2013)
XIII CONGRESO INTERNACIONAL IBERCOM
Internacional

Autores/as Mondelo López, Silvia, Rodríguez Fernández, Mª Magdalena
Organizador ASSIBERCOM
Lugar Santiago de Compostela (España)

Función de la Comunicación en la generación de la imagen de una ciudad: Análisis de las herramientas de comunicación utilizadas en la promoción de la ciudad de la Plata en Argentina
XIII Congreso Internacional IBERCOM. Comunicación, Cultura y Esferas de Poder
Internacional

Autores/as Falcón, Juan Pablo, Rodríguez Fernández, Mª Magdalena, Rodríguez Vázquez, Clide
Organizador AssIbercom
Lugar Santiago de Compostela (España)

Análisis de un modelo singular de gestión y estrategia de comunicación social para el posicionamiento de un producto turístico: El Camino de Santiago
XIII Congreso Internacional IBERCOM. Comunicación, Cultura y Esferas de Poder
Internacional

Autores/as Rodríguez Fernández, Mª Magdalena, Rodríguez Vázquez, Clide, Martínez Fernández, Valentín Alejandro, Juanatey Boga, Oscar
Organizador AssIbercom
Lugar Santiago de Compostela (España)

Las agencias de viajes en el entorno virtual del siglo XXI y su relación con el marketing de afiliación
XVII Congreso Internacional AECIT 2012. Creación e desenvolvemento de productos turísticos: innovación e enfoque experiencial
Internacional

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Magdalena Rodríguez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Montserrat Penelas-Cortés Bellas
Organizador Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo
Lugar Carballiño, O (España)

Analysis of the image of the Xacobeo as an event and tourist trademark
1 st EJTHR International Conference on Destination Branding, Heritage and Authenticity
Internacional

Autores/as Mª Magdalena Rodríguez Fernández, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Oscar Juanatey Boga, Clide Rodríguez Vázquez
Lugar Santiago de Compostela (España)

EL Camino de Santiago como producto turístico: implicaciones medioambientales, económicas y acciones de comunicación social
I Taller Internacional sobre Desarrollo Económico y Sostenibilidad Social (EDaSS)
Internacional

Autores/as Magdalena Rodríguez Fernández, Clide Rodríguez Vázquez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Las agencias de viaje españolas en el entorno virttual del Siglo XXI y su relación con el marketing de afiliación
XVII Congreso Internacional AECIT 2012. Creación e desenvolvemento de productos turísticos: innovación e enfoque experiencial
Internacional

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Mª Magdalena Rodríguez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Montserrat Penelas-Cortés Bellas
Organizador Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo
Lugar Carballiño, O (España)

Analysis of the image of Xacobeo as an event and tourist trademark
1º EJTHR International Conference on Destination Branding, Heritage and Authenticity
Internacional

Autores/as Mª Magdalena Rodríguez Fernández, Clide Rodríguez Vázquez, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga
Organizador Facultad de Geografía e Historia de la USC
Lugar Santiago de Compostela (España)

Análisis y balance de un nuevo paradigma de comunicación y comercialización aplicado a destinos turísticos
TURITEC. IX Congreso Nacional Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Internacional

Autores/as Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Montserrrat Penelas-Cortés Bellas, Clide Rodríguez Vázquez
Organizador Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga
Lugar Málaga (España)

ANÁLISIS DE LOS ATRIBUTOS WEB QUE CONFIEREN MAYOR ATRACTIVIDAD E IMAGEN FAVORABLE A UN DESTINO TURÍSTICO
XVII Congreso Internacional AECIT 2012. Creación e desenvolvemento de productos turísticos: innovación e enfoque experiencial
Internacional

Autores/as Monserrat Penallas-Cortés Bellas, José Antonio Fraiz Brea, Clide Rodríguez Vázquez
Organizador Facultad de Empresariales y Turismo de la Universidad de Vigo y AECIT
Lugar Carballiño, O (España)

La importancia del marketing de afiliación en la comunicación
Encuentro Científico sobre temas de investigación en comunicación
Internacional

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez
Organizador Universidad de A Coruña y la Universidad Nacional de La Matanza
Lugar Coruña, A (España)

La importancia del marketing de afiliación en las agencias de viajes como herramienta de desarrollo
I Taller Internacional sobre Desarrollo Económico y Sostenibilidad Social (EDaSS)
Internacional

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez, Magdalena Rodríguez Fernández
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Brecha digital y de genero
Encuentro Científico Bilateral España-Brasil. Proyecto SICEB
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga
Organizador AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS (AGADIC)
Lugar Redondela (España)

Investigación y estudio sobre competencias profesionales: el caso de la Universidad de A Coruña
XX Jornadas de la Asociación de la Economía de la Educación
Internacional

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, María Mercedes Teijeiro Álvarez, Félix Blázquez-Lozano
Organizador Asociación de Economía de la Educación (AEDE)
Lugar Málaga (España)

Proyecto Indcrea
Congreso Internacional Galicia y las Industrias Culturales y creativas frente a la Agenda 2020
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga
Organizador Consello da Cultura Galega
Lugar Redondela (España)

Ponente-Relator Invitado
Foro Internacional sobre Comunicación Social
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga
Organizador Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia-Fundación Illa de San Simón
Lugar Redondela (España)

Análisis de la identidad de un evento: el caso Xacobeo
IV International Tourism Congress of Leiria and Oeste, "The Image and Sustainability of Tourist Destinations
Internacional

Autores/as María Magdalena Rodríguez Fernández
Lugar Peniche (Portugal)

El reto de la estrategia en su adaptación al fenómeno emergente de la netcomunicación
VIII Encuentro Iberoamericano Fisec sobre Estrategias de Comunicación
Internacional

Autores/as Valentín Alejandro Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga
Organizador Universidad de Cádiz
Lugar Cádiz (España)

Análisis de la identidad, imagen y comunicación del Xacobeo como evento y marca y su posicionamiento en la promoción de Galicia como destino turístico
XXII Congreso Nacional de Marketing - AEMARK
Nacional

Autores/as Mª Magdalena Rodríguez Fernández
Lugar Oviedo (España)

Evolución de la prensa digital y su impacto en la difusión de diarios en soporte papel
XXV Congreso Internacional de Comunicación
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, María Magdalena Rodríguez Fernández
Organizador Universidad de Navarra
Lugar España

Divulgación financeira da responsabilidade social empresarial en Portugal: Unha perspectiva de análise económica
XII Seminario Hispano-Luso de Economía Empresarial
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, María José Da Silva Faria
Lugar Ourense (España)

Estrategar
Encuentro Internacional Estrategar
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga
Organizador Foro Internacional sobre Estrategias de Comunicación-FISEC
Lugar Redondela (España)

Importancia de la marca de origen en la evaluación de la calidad y el riesgo percibido en los vinos de calidad
VII Congreso de Economía Agraria
Internacional

Autores/as D. Calvo Dopico, Félix Blázquez-Lozano
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

El sector textil-confección gallego ante la liberalización del mercado: análisis estratégico y perspectivas futuras
XVIII JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE GESTAO
Internacional

Autores/as Calvo-Porral, Cristina, D. Calvo Dopico, Blázquez-Lozano, Félix
Lugar Porto (Portugal)

Capacidad de producción y marcas. Importancia en la comercialización de vinos de calidad
XVIII Luso-Spanish Conference on Management
Internacional

Autores/as D. Calvo Dopico, Félix Blázquez-Lozano, Cristina Calvo Porral
Lugar Porto (Portugal)

El sector textil-confección gallego ante la liberalización del mercado: Análisis estratégico y perspectivas futuras
XXI Reunión Anual ASEPELT 2007
Nacional

Autores/as D. Calvo Dopico, Cristina Calvo Porral, Félix Blázquez-Lozano, Laurentino Bello Acebrón
Lugar Valladolid (España)

Calidad e Imagen del territorio como fuentes del valor de marca en el mercado vitivinícola
CONCLIVIT: CLIMA Y VITICULTRURA
Internacional

Autores/as D. Calvo Dopico, Félix Blázquez-Lozano
Lugar Zaragoza (España)

La Ética cómo generadora de imagen, reputación y posicionamiento en la empresa del siglo XXI y la creación de valor a través de los activos intangibles
Congreso Internacional de Comunicación Corporativa
Internacional

Autores/as Valentín Alejandro Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Javier Orosa González
Organizador Universidad Pontificia de Salamanca
Lugar Salamanca (España)

Valor de marca en el sector vitivinícola
III Foro hispano-mexicano de Análisis Económico
Internacional

Autores/as Blázquez-Lozano, Félix
Lugar Coruña, A (España)

Incidencia de los diarios digitales en la reordenación del mercado de la prensa diaria
Foro Internacional sobre Comunicación e Xuventude
Internacional

Autores/as Valentín Alejandro Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Javier Orosa González
Organizador Observatorio Galego dos Medios
Lugar Santiago de Compostela (España)

Importancia de la notoriedad, calidad percibida e imagen en el mercado vitivinicola
XXI Reunión Anual ASEPELT 2007
Nacional

Autores/as D. Calvo Dopico, Félix Blázquez-Lozano, Cristina Calvo Porral
Lugar Valladolid (España)

Concepción estratégica de la comunicación en la resolución De crisis alimentarias con incidencia en la salud: el paradigma de la encefalopatía espongiforme bovina o "mal de las vacas locas"
V Encontro do Forum Iberoamericano Sobre estrategias de Comunicación
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Lugar Faro (Portugal)

Delimitación desde un punto de vista conceptual del Marketing Político y el Marketing Electoral
VI International Congress on Public and Non Profit Marketing
Internacional

Autores/as Jose Javier Orosa Gonzalez, Valentín Martínez Fernández
Lugar Braga (Portugal)

Implicaciones medioambientales en la gestión del turismo cultural: análisis del Camino de Santiago
XI Congreso AECIT: "Las Administraciones Públicas y Empresas Turísticas ante el Reto de la Sostenibilidad"
Nacional

Autores/as María Magdalena Rodríguez Fernández, Marion Sparrer
Lugar Murcia (España)

Análisis del valor proporcionado por la marca de origen en los vinos de calidad
XXI CONGRESO ANUAL AEDEM
Nacional

Autores/as D. Calvo Dopico, Félix Blázquez-Lozano
Lugar Madrid (España)

Análisis del Valor de marca en el sector vitivinícola
VI CONGRESO DE ECONOMÌA AGRARIA
Nacional

Autores/as D. Calvo Dopico, Félix Blázquez-Lozano
Lugar Albacete (España)

Marketing periodístico en el muevo milenio: de la promoción de ventas al diario gratuito y digital
IX Encuentro Iberoamericano de MArketing, Publicidad y Propaganda, Diálogo 2007
Internacional

Autores/as Valentín Alejandro Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Jose Javier Orosa Gonzalez, Antonio Ramos Pedreira
Organizador Asociación Cubana de Comunicadores Sociales
Lugar La Habana (Cuba)

Aproximación a los hábitos de compra, percepciones y aptitudes de los consumidores hacia la prensa diaria y sus promociones de venta
LOGMARK 2006
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez
Lugar Camagüey (Cuba)

IMPORTANCIA DE LA MARCA DE ORIGEN EN EL MERCADO VITIVINICOLA (BIS)
XVIII Encuentro de profesores universitarios de marketing
Nacional

Autores/as D. Calvo Dopico, Félix Blázquez-Lozano
Lugar Almería (España)

Señalización de calidad y valor de marca: importancia de la marca de origen en el mercado vitivinícola
XVIII Encuentro de profesores universitarios de marketing
Nacional

Autores/as Félix Blázquez-Lozano
Lugar Almería (España)

Función de la comunicación en la generación del valor de marca: análisis del caso Xacobeo
IV Coloquio España-Brasil de Ciencias de la Comunicación
Internacional

Autores/as Mª Magdalena Rodríguez Fernández, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Mª Lorena Rodríguez Campo
Organizador Sociedad Brasileña Estudios Interdisciplinarios de Comunicación (Intercom) y Universidad de Málaga
Lugar Málaga (España)

Las Claves para Gestionar nuevas Formas de Publicidad: El product Placement en los Productos de Ficción Audiovisuales
IX Congreso Ibercom
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, María Victoria Carrillo Durán, Lorena Rodríguez Campo
Organizador Universidad de Sevilla
Lugar Sevilla (España)

Nuevas formas de comunicación audiovisual ante las nuevas tecnologías
IV Coloquio España-Brasil de Ciencias de la Comunicación
Internacional

Autores/as Mª Lorena Rodríguez Campo, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Mª Magdalena Rodríguez Fernández
Organizador Sociedad Brasileña Estudios Interdisciplinarios de Comunicación (Intercom) y Universidad de Málaga
Lugar Málaga (España)

IMPORTANCIA DE LA MARCA DE ORIGEN EN EL MERCADO VITIVINICOLA
XVI JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS GESTAO CIENTIFICA
Internacional

Autores/as Félix Blázquez-Lozano, D. Calvo Dopico
Lugar Evora (Portugal)

An Arima approximation apply to marketing: analysis the diffusion of a spanish newspaper
7th International Workshop on Operations Research
Internacional

Autores/as Laurentino Bello Acebrón, Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Carlos Bouza Herrera
Lugar La Habana (Cuba)

Factores Determinantes de la Imagen de los Destinos Turísticos: Evidencias Empíricas de la Incidencia de una Catástrofe Ecológica
III Jornadas de Marketing de Ciudades
Internacional

Autores/as Jose Javier Orosa Gonzalez, Oscar Juanatey Boga
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La Nueva Orientación del Mercado del Entretenimiento en el Transito de la Sociedad Moderna a la Posmoderna
IV Congreso Internacioanl de Etica y Derecho de la Información
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Lugar Valencia (España)

ANALISIS DE LAS FUENTES DEL VALOR DE MARCA EN EL SECTOR VITIVINICOLA
XXIX CONGRESO MUNIDAL DE LA VIÑA Y EL VINO
Internacional

Autores/as Félix Blázquez-Lozano, D. Calvo Dopico
Lugar Logroño (España)

Hacia una Nueva Estrategia de Comunicación para la Salud: El Fracaso de la Prevención
IV Encuentro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Lugar Granada (España)

DETERMINANTES DEL VALOR DE MARCA EN EL MERCADO VITINICOLA
5 FORO MUNDIAL DEL VINO
Internacional

Autores/as D. Calvo Dopico, Félix Blázquez-Lozano
Lugar Logroño (España)

El Reto de los Periódicos ante los Nuevos Habitos de los Jóvenes Consumidores: De la Prensa Escrita al Diario Digital
XXI Congreso Internacional de Comunicación
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez
Lugar España

Aproximación a la tipología de las promociones de ventas en la prensa diaria desde la perspectiva del comercio minorista
XV Jornadas hispano-lusas de gestión científica
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Lorena Rodríguez Campo
Lugar Sevilla (España)

Un modelo Arima de la difusión de un diario de la prensa española: el caso del Faro de Vigo
I Taller latino iberoamericano de investigación de operaciones. La I.O. aplicada a la solución de problemas regionales
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Carlos Bouza Herrera
Lugar Acapulco (México)

Filosofía e funcións da cultura organizaciónal: unha aplicación as organizacións portuguesas
Convención de la Universidad de Granma
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Orlando Petiz Pereira
Lugar Bayamo (Cuba)

Retos de la Comunicación Empresarial ante situaciones de Crisis
Convención de la Universidad de Granma
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Lugar Bayamo (Cuba)

Técnicas de Marketing mix en el lanzamiento de un producto audiovisual: aplicación a largometrajes cinematográficos
Convención de la Universidad de Granma
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Lorena Rodríguez Campo
Lugar Bayamo (Cuba)

El Impacto Sobre la Fidelidad y Lealtad a las Marcas de las Promociones de Ventas: Análisis del Mercado de la Prensa Diaria En España
XIX Congreso Anual y XV Congreso Hispano-Francés de AEDEM
Nacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez
Organizador Universidad del País Vasco
Lugar Vitoria-Gasteiz (España)

Análisis de las estrategias de comunicación en la gestión de crisis alimentaria: el caso español de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o "mal de las vacas locas"
IV CISCI 2005
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Luis Angel Sanz de la Tajada, Julio Cerviño Fernández
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Evolución de las preferencias de los consumidores y de los programadores de productos de ficción en el siglo XXI
XX CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Lorena Rodríguez Campo
Lugar España

El Xacobeo desde una perspectiva del marketing
VIII Reunión Internacional de Periodistas en el Camino de Santiago
Internacional

Autores/as Mª Magdalena Rodríguez Fernández
Lugar Pobra do Caramiñal, A (España)

CONDICIONANTES E IMPLICACIONES EN LA APARICION DE UN NUEVO AGENTE EN LA COMERCIALIZACION DE VINOS DE CALIDAD
XV Jornadas hispano-lusas de gestión científica
Internacional

Autores/as Félix Blázquez-Lozano, D. Calvo Dopico
Lugar Sevilla (España)

Metodologías de valoración de marcas: Análisis Compartivo y casos prácticos
VI INTERNATIONAL WORKSHOP ON OPERATIONS RESEARCH
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Luis Angel Sanz de la Tajada, Julio Cerviño Fernández
Organizador Universidad de Navarra
Lugar La Habana (Cuba)

Modelización Econométrica de la prensa diaria: una aproximación desde la metodología VAR
XIII JORNADAS DE ASEPUMA
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Elías Rebuge
Lugar Coruña, A (España)

El crecimiento dispar del sector audiovisual: el ejemplo de Galicia frente a Extremadura
XIX Reunión ASEPELT
Nacional

Autores/as Maria Teresa García Álvarez, Rosa Mariz Pérez, Oscar Juanatey Boga, Lorena Rodríguez Campos
Lugar Badajoz (España)

Un análisis exploratorio de las características diferenciadoras de las cadenas de franquicia: aplicación al caso español
Convención de la Universidad de Granma
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Rosa Mariz Pérez
Lugar Bayamo (Cuba)

Aproximación a la formación de la imagen de destinos turísticos e influencia de las catástrofes ecológicas: Análisis de "A Costa da Morte" y el impacto del naufragio del buque Prestige
IV CISCI 2005
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Auditoría de comunicación corporativa y rentabilidad empresarial
IV CISCI 2005
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Luis Angel Sanz de la Tajada, Julio Cerviño Fernández
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Función de las estrategias de comunicación en la generación del valor de marca de un evento: Análisis del caso Xacobeo
II Congreso Luso-Brasileiro de Estudos Jornalísticos/IV Congreso Luso-Galego de Estudos Jornalísticos
Internacional

Autores/as Valentín Alejandro Martínez Fernández, Mª Magdalena Rodríguez Fernández, Javier Orosa González, Oscar Juanatey Boga
Lugar Porto (Portugal)

Función de las estrategias de comunicación en la generación de valor de marca de un evento: análisis del caso Xacobeo
II CONGRESO LUSO-BRASILEIRO DE ESTUDOS JORNALISTICOS
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Mª Magdalena Rodríguez Fernández
Lugar Oporto (Portugal)

Análisis de las estrategias de comunicación en la gestión de crisis alimentaria: el caso español de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o "mal de las vacas locas"
IV CISCI 2005
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Luis Angel Sanz de la Tajada, Julio Cerviño Fernández
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Modelización de la prensa diaria gallega en el periodo 1990-2000
VI INTERNATIONAL WORKSHOP ON OPERATIONS RESEARCH
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Jose Javier Orosa Gonzalez, Carlos Bouza Herrera
Organizador Universidad de Navarra
Lugar La Habana (Cuba)

Una aplicación de la metodología Box-Jenkins al marketing periodístico: el caso de el diario El Progreso
IV CISCI 2005
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Elías Rebuje
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Aproximación al efecto de las promociones de ventas sobre la fidelidad y la lealtad a las marca: el caso del sector de la prensa diaria en España
XIX REUNIÓN ANUAL ASEPELT
Internacional

Autores/as Jose Javier Orosa Gonzalez, Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga
Lugar Badajoz (España)

Técnicas para el estudio de la Cantidad Total en el Análisis conjunto: modelos decisionales
IV CISCI 2005
Internacional

Autores/as Carlos Bouza Herrera, Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Sira Allende
Lugar Orlando (Estados Unidos)

La Teoría de Noelle-Neumann sobre la "Espiral del Silencio"
3º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Lorena Rodríguez Campo, Jose Javier Orosa Gonzalez
Lugar Valencia (España)

Estrategias de Marketing en el lanzamiento de un largometraje cinematográfico
II Congreso Galego do Audiovisual
Nacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Lorena Rodríguez Campo, Jose Javier Orosa Gonzalez
Lugar España

Estrategias de comunicación en la gestión de la responsabilidad social de la empresa
II Encuentro Iberoamericano sobre estrategias de comunicación
Nacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez, Lorena Rodríguez Campo
Lugar Sevilla (España)

Análisis econométrico de la relación entre las promociones de ventas y la difusión de la prensa diaria
XII Congreso Latino-Iberoamericano de Investigación de Operaciones
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Lorena Rodríguez Campo, Jose Javier Orosa Gonzalez
Lugar La Habana (Cuba)

Influencia de la percepción de la imagen de una empresa de servicios en la imagen de la ciudad
XVIII Reunión Anual de la Asociación de Economía Aplicada (ASEPELT)
Nacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Félix Blázquez-Lozano
Lugar León (España)

Mercado de trabajo y flexibilidad laboral en España
XII Congreso Iberoamericano de Investigación de Operaciones y Sistemas(CLAIO)
Internacional

Autores/as Mª Jesús Luisa Freire Seoane, Antonio Ramos Pedreira
Lugar La Habana (Cuba)

Incidencia y evolución de las promociones de ventas en la prensa diaria: análisis de los diarios gallegos en la década de los 90
III Congreso Luso-Galego de Estudos Xornalísticos
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Lorena Rodríguez Campo, Jose Javier Orosa Gonzalez
Organizador Consello da Cultura Galega
Lugar España

Análisis de la evolución de las promociones de ventas y su efecto en la difusión en el sector de la prensa diaria en Galicia
XVIII Reunión Anual de la Asociación de Economía Aplicada (ASEPELT)
Nacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Félix Blázquez-Lozano
Lugar León (España)

Comercialización de vinos de calidad: Marca de fabricante vs marca de distribuidor
XXXVI Jornadas ITEA. De la viña a la copa.
Nacional

Autores/as D. Calvo Dopico, Félix Blázquez-Lozano
Lugar Zaragoza (España)

Tipología y evolución de las promociones de ventas en el sector de la prensa diaria: Análisis del mercado gallego
XVIII congreso anual AEDEM XIV congreso hispano-francés.La empresa y su entorno
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Félix Blázquez-Lozano
Lugar Ourense (España)

Análisis del mapa televisivo en Galicia y Portugal: Principais operadores, contenidos y públicos
III Congreso Luso-Galego de Estudos Xornalísticos
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Lorena Rodríguez Campo, Jose Javier Orosa Gonzalez
Organizador Consello da Cultura Galega
Lugar España

La importancia de la marca y la denominación de origen en la comercialización de vinos de calidad
V Congreso de Economía Agraria
Nacional

Autores/as D. Calvo Dopico, Félix Blázquez-Lozano
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estrategias de marca en vinos con denominación de origen
XVIII Reunión Anual de la Asociación de Economía Aplicada (ASEPELT)
Nacional

Autores/as D. Calvo Dopico, Félix Blázquez-Lozano, Laurentino Bello Acebrón
Lugar León (España)

Ética Publicitaria en los Medios de Comunicación
3º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información
Internacional

Autores/as Oscar Juanatey Boga, Valentín Martínez Fernández, Javier Fernández, Jose Javier Orosa Gonzalez
Lugar Valencia (España)

The impact of sales promotion on difusion and market share of daily press in Galicia
International Conference on Computer Communication and Control Technologies (CCCT 2003)
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Oscar Juanatey Boga, Félix Blázquez-Lozano
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Análisis de la evolución de las marcas de leche de consumo en la economía gallega en los últimos cinco años. Estudio metodológico de la elección de marca.
II Congreso de Economía de Galicia
Internacional

Autores/as Félix Blázquez-Lozano
Lugar Santiago de Compostela (España)

La corrupción como causa de crisis generadoras de la pérdida de reputación en las empresas: Incidencia en la imagen proyectada y percibida.
I Encuentro Internacional sobre el Derecho y sus Retos Frente a la Corrupción.
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Lugar La Habana (Cuba)

La información sobre la información
XIV Reunión ASEPELT-España. Anales de Economía Aplicada
Internacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Organizador Universidad de Oviedo
Lugar Oviedo (España)

Valoración de la imagen corporativa de un ayuntamiento o ciudad.
15 Reunión Anales de Economía Aplicada.
Nacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Guillén, A.
Lugar Coruña, A (España)

Os xogos como instrumento de markéting na empresa xornalística
As fronteiras do novo xornalismo
Nacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández
Lugar Coruña, A (España)

Proyecto de aprovechamiento de los márgenes del río Xallas
I Congreso Galego de Desenvolvemento e Planificación Municipal do Turismo
Nacional

Autores/as Clide Rodríguez Vázquez
Lugar Coruña, A (España)