Empresa, Consumo e Dereito (ECD)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. José Manuel Busto Lago
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 20/02/2014
Adscrición a deptos. Dereito Privado
Adscrición a centros Facultade de Dereito
Código interno G000708

Contacto

Enderezo José Manuel Busto Lago Facultade de Dereito Campus de Elviña, s/n 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1560
Fax  981290310
Correo
Sitio web  http://derechoconsumo.udc.es/

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO DERECHO MERCANTIL (560503)
DERECHO CIVIL (560502)
Códigos socioeconómicos I+D relativa ás Ciencias Sociais - financiada con outras fontes que non sexan FXU (13.5)
Liñas de investigación

Contratación de produtos bancarios e financeiros

Colaboración, conflito e competencia entre empresarios

Dereito concursal e sobreendebedamento de consumidores

Dereito de seguros

Dereito de sociedades

Dereito de danos e responsabilidade civil extracontractual

Dereito civil propio de Galicia

Dereito marítimo

Dereito inmobiliario e da construción

Palabras chave Dereito patrimonial, dereito inmobiliario, dereito da construción, contrato de obra, responsabilidad; Sistema financeiro, contratos bancarios, servizos financeiros, mercado de valores; Dereito antitrust, competencia desleal; Concurso de acredores, insolvencia, sobreendebedamento; Contrato de seguro, mediación, seguro privado, supervisión, concurso de aseguradoras; Sociedades mercantís; Danos, culpa extracontractual, culpa e risco; Comunidades de bens, servidumes, serventías, sucesións, sistema lexitimario, pactos sucesorios; Dereito marítimo

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Realización de estudos documentados Traballos de campo Análise da lexislación e da xurisprudencia Elaboración de informes

Recursos de equipamento Fondos bibliográficos das Áreas de Dereito Civil e de Dereito Mercantil da Facultade de Dereito. Equipos informáticos básicos. Bases de datos de xurisprudencia e lexislación
Resultados transferíbeis Publicacións e informes realizados sobre as materias que constitúen as liñas de investigación do grupo. Colaboración no asesoramento xurídico en materias de Dereito do consumo, Dereito bancario d do mercado de valores, Dereito de sociedades, Dereito de seguros, Dereito de danos e Dereito inmobiliario e da cosntrución.

Membros do grupo

Dra./Dr. José Manuel Busto Lago
Dereito civil
Coordinador/a
Dra./Dr. Manuel Areán Lalín
Dereito mercantil
PDI
Dra./Dr. Natalia Álvarez Lata
Dereito civil
PDI
Dra./Dr. Manuel José Vázquez Pena
Dereito mercantil
PDI
Dra./Dr. Angélica Díaz De La Rosa
Ciencias e técnicas da navegación
PDI
Dra./Dr. Rafael Colina Garea
Dereito civil
PDI
Dra./Dr. Carmen Pérez Dios
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Marta Cernadas Lázare
Dereito mercantil
PDI
Dra./Dr. Marcelo Lauar Leite
C1 - Doctores de otras instituciones

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Derecho de Marcas e Inteligencia Artificial

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Rafael García Pérez/ Rafael Colina Garea
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/09/2021 ata 31/08/2024

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GPC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis José MAnuel Busto Lago
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2021 ata 20/11/2023

Acción de Dinamización Redes de Investigación: Red temática Red Académica de Defensa de la Competencia

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Eugenio Olmedo Peralta
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2021

CONTRATO PARA ASESORAMIENTO Y ASISTENCIAS TÉCNICAS EN ASUNTOS RELATIVOS A LA RESOLUCIÓN DE LITIGIOS PRIVADOS (CONTRATACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. DERECHO DE LA CONSTRUCCIÓN. DERECHO INMOBILIARIO. PROTECCIÓN DEL CLIENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y ARBITRAJE)

Entidade financiadora Vales y Asociados. Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P.
Investigadores principáis Fernando Peña López
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2020 ata 01/11/2021

Observatorio hipotecario: Curso on-line y guía práctica para profesionales

Entidade financiadora ADICAE (ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORROS Y SEGUROS DE ESPAÑA)
Investigadores principáis José Manuel Busto Lago
Tipo Contrato
Datas Dende 25/10/2020 ata 05/11/2020

Estudio jurídico de seguimiento y análisis de los contratos tipo depositados en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación

Entidade financiadora ADICAE (ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORROS Y SEGUROS DE ESPAÑA)
Investigadores principáis José Manuel Busto Lago
Tipo Contrato
Datas Dende 20/10/2020 ata 30/10/2020

CONTRATO DE SERVICIOS CIENTÍFICOS, TÉCNICOS, ARTÍSTICOS O DOCENTES PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO JURÍDICO SOBRE LA FIGURA DEL CONSUMIDOR VULNERABLE

Entidade financiadora ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros)
Investigadores principáis Fernando Peña López
Tipo Contrato
Datas Dende 20/10/2020 ata 15/11/2020

Contrato para asesoramiento en materia de un arbitraje ante la CIMA

Entidade financiadora Integral Management Future Renewables, S.L.
Investigadores principáis Rafael García Pérez
Tipo Contrato
Datas Dende 22/09/2020 ata 31/12/2020

Asesoramiento jurídico, asistencias técnicas y estudios en materias propias de contratación privada (nacional e internacional) y Derecho inmobiliario y registral.

Entidade financiadora SOCIEDADE VALES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2020 ata 31/08/2022

Asesoramiento en Derecho patrimonial

Entidade financiadora ANDERSEN TAX&LEGAL
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2020 ata 01/02/2021

Avances en la regulación española sobre la gestación por sustitución conforme al Derecho comparado

Entidade financiadora IMIENS (Instituto Mixto de Investigación-Escuela Nacional de Sanidad)
Investigadores principáis María José Cabezudo Bajo y José María Antequera Vinagre
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 07/10/2019 ata 07/04/2022

O consumidor ante as novas realidades do mercado financeiro

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis Collado-Rodríguez, Noelia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/09/2019 ata 30/08/2020

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GPC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis José Manuel Busto Lago
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2019 ata 20/11/2020

¿Red Académica de Defensa de la Competencia¿

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Eugenio Olmeda Perarla
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2019 ata 31/12/2021

Contrato Art. 83 para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la FUAC y el despacho Vales y Asociados

Entidade financiadora Vales y Asociados. Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2019 ata 01/11/2020

Asesoramiento en Derecho patrimonial

Entidade financiadora ANDERSEN TAX&LEGAL
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2019 ata 01/02/2020

¿HACIA UN MERCADO FINANCIERO DE CONSUMO SOSTENIBLE? MECANISMOS JURIDICO-PRIVADOS DE CONTROL EN EL ESCENARIO POSTCRISIS

Entidade financiadora SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Gobierno de España
Investigadores principáis Fernando Peña López y Natalia Álvarez Lata
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2021

EL DERECHO DEL TRANSPORTE MARITIMO DEL S. XXI Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principáis José Luis García-Pita y Angélica Diaz de la Rosa
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Menores migrantes en el arco mediterráneo: movilidad, sistemas de acogida e integración

Entidade financiadora Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Francisco Javier Durán Ruíz, Raquel Martínez Chicón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2021

Ampliación contrato_Asesoramiento en materia de daños

Entidade financiadora CREMADES & CALVO-SOTELO
Investigadores principáis ALVAREZ LATA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2018 ata 01/10/2019

Asesoramiento, análisis y estudios en materias propias de ordenación sucesoria del patrimonio familiar y empresarial, contratación inmobiliaria y contratos financieros y de seguros.

Entidade financiadora SOCIEDADE VALES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L.
Investigadores principáis José Manuel Busto Lago
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2018 ata 31/08/2020

AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES 2017

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2018 ata 01/06/2022

Asesoramiento jurídico en materias relacionadas con el Derecho mercantil

Entidade financiadora CCS Abogados, SL
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2018

Red de investigación del Sistema Universitario de Galicia dirigida por

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis César García Novoa
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Consumo colaborativo y derecho de la competencia

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Fernando Cachafeiro Garcia y Rafael García Pérez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2020

Redes de investigación: Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Cesar García Novoa
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema universitario de Galicia 2017 (Modalidad Redes de Investigación)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Cesar García Novoa
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema universitario de Galicia 2017 (Modalidad Redes de Investigación): Red Empresa y Administración

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Cesar García Novoa
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

CONTRATO ART. 83 PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y LA EMPRESA VALES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L. ¿ASESORAMIENTO, ASISTENCIAS TÉCNICAS, ANALISIS Y ESTUDIOS EN MATERIAS PROPIAS DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL Y DERECHO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN¿

Entidade financiadora Vales y Asociados. Abogados y Asesores Tributarios
Investigadores principáis Fernando Peña López
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2017 ata 01/11/2018

Asesoramiento en materia de daños (II)

Entidade financiadora CREMADES & CALVO-SOTELO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2017 ata 01/10/2018

Asesoramiento, asistencias técnicas, análisis y estudios en materias propias de ordenación sucesoria del patrimonio familiar y empresarial, contratos bancarios, Derecho de seguros y Derecho inmobiliario

Entidade financiadora SOCIEDADE VALES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2017 ata 31/08/2018

Consumo colaborativo y Derecho de la competencia

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Rafael García Pérez y Fernando Cachafeiro García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2020

Enhancing the informed consent porcess: supported decision-making and capacity assessment in clinical dementia research (ENSURE)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis José Antonio Seoane
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

Asesoramiento en Derecho de daños

Entidade financiadora CREMADES & CALVO-SOTELO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2016 ata 30/09/2017

ASISTENCIAS TÉCNICAS EN MATERIAS PROPIAS DE CONTRATACIÓN PRIVADA, DERECHO INMOBILIARIO, PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUCESIONES

Entidade financiadora SOCIEDADE VALES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2016 ata 31/08/2017

Ayuda del Programa de Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis José Manuel Busto Lago
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/2015 ata 01/10/2017

CREDITO, RIESGO Y PRESTACION DE SERVICIOS, EN EL NUEVO DERECHO MARITIMO ESPAÑOL: ANALISIS TRANSVERSAL Y MULTIDISCIPLINAR DE LEY DE NAVEGACION MARITIMO 2014 Y SU ENTORNO

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis José Luis García Pita-Lastres y María Rocío Quintáns Eiras
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2017

Ayuda a la consolidadción y estructuración de unidades de investigación del Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Busto Lago, J.M.
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2015 ata 20/10/2017

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema universitario de Galicia 2015 (Modalidad Grupos con Potencial de Crecimiento)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis José Manuel Busto Lago
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2017

Asistencias técnicas en materias propias de contratación privada, Derecho inmobiliario, propiedad intelectual y sucesiones

Entidade financiadora SOCIEDADE VALES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L.
Investigadores principáis José Manuel Busto Lago
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2015 ata 31/08/2016

Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2014

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis José Manuel Busto Lago
Tipo Contrato
Datas Dende 07/04/2015 ata 06/04/2019

La intervención de las Administraciones Públicas para la protección de datos personales y otros derechos en riesgo de los menores de edad en la sociedad digital

Entidade financiadora Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía
Investigadores principáis Francisco Javier Durán Ruíz
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 06/02/2014 ata 30/09/2017

Reforma del modelo de Defensa de la competencia y de los consumidores

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Fernando Cachafeiro García y Marcos A. López Suárez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2016

La evaluación de la solvencia del consumidor de crédito: un nuevo modelo de protección en el Derecho de consumo europeo

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Busto Lago, José Manuel/ Peña López, Fernando
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2017

Defensa colectiva de los usuarios de servicios financieros en vía judicial (situación de la tutela judicial colectiva en España, normativa interna y europea, comparativa con otros Ordenamientos de Estados de la UE)

Entidade financiadora Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros de España (ADICAE)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2013 ata 12/12/2013

Contrato de investigación concertado por la Universidad de A Coruña con «Vales, Abogados y Asesores Tributarios, S.L.», al amparo de la previsión del art. 83 de la LOU, para «la realización de asistencias técnicas en materias propias de contratación privada, Derecho inmobiliario, propiedad intelectual y sucesiones».

Entidade financiadora VALES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2013 ata 30/08/2015

Acuerdo Marco de Colaboración entre el Colegio de Mediadores de Seguros de A Coruña y la Universidad de A Coruña

Entidade financiadora Colegio de Mediadores de Seguros de A Coruña
Tipo Contrato
Datas Dende 19/04/2013 ata 19/04/2017

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE A CORUÑA Y LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

Entidade financiadora COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE A CORUÑA
Tipo Contrato
Datas Dende 19/04/2013 ata 19/04/2015

Competencia y publicidad en el sector químico-farmacéutico

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Ángel García Vidal
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 20/09/2012 ata 20/09/2015

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS: BASES PARA SU REFORMA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis María Rocío Quintáns Eiras
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

MERCADO INTERIOR, LIBERTADES ECONÓMICAS Y MEDIO AMBIENTE

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Juan José Pernas García
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

Convenio Marco de Colaboración para Actividades de Asesoramiento y Asistencia Técnica

Entidade financiadora Bufete de Abogados RuizSoroa&Zabaleta
Tipo Contrato
Datas Dende 23/10/2012 ata 23/10/2015

Convenio marco de colaboración para actividades de asesoramiento y asistencia técnica con la firma de abogados Ruiz Soroa & Zabaleta

Entidade financiadora Bufete Ruiz Soroa & Zabaleta
Tipo Contrato
Datas Dende 23/10/2012 ata 23/10/2015

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Y LA FIRMA DE ABOGADOS RUIZ SOROA&ZABALETA

Entidade financiadora Despacho de Abogados Ruiz Soroa&Zabaleta
Investigadores principáis José Luis garcía-Pita y Lastres
Tipo Contrato
Datas Dende 23/10/2012 ata 08/10/2015

Apoyo a la ejecución de programas sobre igualdad en el ámbito universitario y de los organismos públicos de investigación

Entidade financiadora Secretaría Xeral da Igualdade
Investigadores principáis Domingo Bello Janeiro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/06/2011 ata 01/10/2011

Artifeces e patróns no monacato galego: Futuro, presente e pasado

Entidade financiadora PGIDT - PXI (Programa Xeral de Investigación)
Investigadores principáis Ana Goy Diz
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 04/02/2011 ata 31/12/2012

Crédito responsable y protección del consumidor (Nuevas propuestas en el marco de una economía sostenible)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis NATALIA ÁLVAREZ LATA
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Políticas públicas versus iniciativa privada en la protección de los derechos contractuales del arrendador inmobiliario urbano

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Rafael Colina Garea
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Derecho inmobiliario y de la construcción

Entidade financiadora Lumieira Gestión Urbanística, S.L.»,
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2011 ata 31/10/2014

Contrato para la ejecución del proyecto denominado "Estudio jurídico para la transferibilidad y sostenibilidad del proyecto de turismo en red Viajando por Besanas

Entidade financiadora FUNDACIÓN PAIDEIA
Investigadores principáis García Pérez, Marta
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2011 ata 30/09/2011

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y LA CORTE ARBITRAL DE GALICIA

Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2011 ata 01/01/2012

Guía de consumo para o comercio polo miúdo

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principáis Natalia Álvarez Lata
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2010 ata 30/01/2011

Convenio de colaboración para la organización de actividades de formación en materia de Derecho de consumo

Entidade financiadora INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2010 ata 31/12/2010

Jornadas "El consumidor ante la crisis financiera y económica: análisis de soluciones"

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis José Manuel Busto Lago
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/10/2009 ata 31/12/2010

Bases jurídicas del derecho marítimo español: análisis transversal y multidisciplinar para la reforma de la navegación marítima.

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis José Luís García-Pita Y Lastres
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

Nuevos instrumentos de protección de la competencia y de los consumidores.

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Fernando Cachafeiro García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Políticas jurídicas sobre el menor

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología. Convocatorias de I + D
Investigadores principáis María Belén Sainz-Cantero Caparrós
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 17/09/2008 ata 30/11/2010

La aplicación del patrimonio artístico a la sostenibilidad de la Ribera Sacra (Montederramo y Ribas de Sil)

Entidade financiadora Programa:5 PN - Humanidades
Investigadores principáis Enrique Fernández Castiñeiras
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 19/03/2008 ata 30/09/2010

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

Integración del concepto de desarrollo sostenible en las políticas de cooperación al desarrollo

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y Lumieira Gestión Urbanística

Entidade financiadora LUMIEIRA GESTIÓN URBANÍSTICA, S.L
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2008 ata 24/10/2013

Concordancia e violencia. Principios hermenéuticos para a resolución de conflictos ao servizo dunha cultura de paz

Entidade financiadora Xunta de Galicia, incentivos para proyectos de la CICYT
Investigadores principáis Marcelino Agís Villaverde
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 13/12/2007 ata 30/12/2010

La protección del consumidor sobreendeudado.

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis José Manuel Busto Lago
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2007 ata 30/11/2010

Mulleres Galegas na Marina Mercante

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Investigadors
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 28/09/2007 ata 30/11/2007

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral: Observatorio do litoral"

Entidade financiadora Consellería de Educación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 26/12/2007

Proyecto MARINE

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Marta García Pérez
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2007 ata 30/06/2008

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO E A UDC PARA REALIZACIÓN DUN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN "PLANTEXAMENTOS DA LEXISLACIÓN EXISTENTE NOS PAÍSES DA UNIÓN EUROPEA E COMUNIDADES AUTÓNOMAS DO ESTADO ESPAÑOL EN MATERIA DE VIVENDA

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
Tipo Contrato
Datas Dende 07/03/2007 ata 29/12/2007

SOSMER (Subproyecto NOCITO). Formulación de modelos de protocolos de actuación en caso de emergencia causada por vertidos marinos

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Marta García Pérez
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 25/02/2006 ata 26/08/2006

Contrato de Servicios para la elaboración de Briefing paper "Critical assesment of the Commission Green Paper"

Entidade financiadora Parlamento Europeo
Tipo Contrato
Datas Dende 01/06/2006 ata 30/06/2006

Twinning Covenant on Support for the elaboration and effective implementation of the consumer protection legislation and for the strengthening of the institutional structure in the field of consumer protection

Entidade financiadora COMISIÓN EUROPEA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/07/2005 ata 31/07/2005

Convenio Cooperación para la elaboración de un diccionario de términos jurídicos en lengua gallega

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Domingo Bello Janeiro
Tipo Contrato
Datas Dende 03/06/2005 ata 03/07/2007

Nueva Tendencias en la protección jurídica de los programas de ordenador

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Investigador
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/07/2004 ata 10/10/2006

Problemas jurídico-administrativos planteados por el Prestige

Entidade financiadora ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA (UNESA)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/02/2004 ata 31/10/2004

Seguridad marítima y protección del medio ambiente marino

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis José Luis Milán Gil
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/11/2003 ata 25/11/2006

Tendencias actuales de la Responsabilidad Civil

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/2003 ata 14/07/2006

CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROYECO DE INVESTIGACIÓN "PROBLEMAS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS PLANTEADOS POR EL PRESTIGE"

Entidade financiadora ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA (UNESA)
Tipo Contrato
Datas Dende 26/09/2003 ata 26/03/2004

La cultura empresarial como un recurso productivo en la industria de la moda en Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 19/10/2002 ata 19/10/2004

DERECHO DE LA CONTRATACIÓN Y DERECHO DE LA COMPETENCIA EN EL ÁMBITO DE LAS OPERACIONES BANCARIAS NEUTRAS

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 21/07/2001 ata 21/07/2004

Derecho de la contratación y Derecho de la competencia en el ámbito de las operaciones bancarias neutras

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2001 ata 31/12/2004

Elaboración de los resúmenes de las resoluciones y expedientes del Tribunal de Defensa de la Competencia para su incorporación a las Memorias Anuales del Tribunal.

Entidade financiadora Tribunal de Defensa de la Competencia
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2003

Aspectos jurídico-empresariales del sistema financiero

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/1999 ata 20/09/2000

La tutela civil de los bienes de la personalidad

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/08/1999 ata 26/08/2002

Libertad de empresa, responsabilidad empresarial y sistema financiero

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/2000

La responsabilidad civil por daños al consumidor

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1998

A Atividade Legislativa do Poder Executivo em Matéria Tributária

Entidade financiadora Banpesq
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/09/1995 ata 31/10/1995

Derecho del mercado y del sistema financiero

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Líneas actuais do dereito bancario e bursátil

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 07/04/1994 ata 07/04/1996

EL DEBER GENERAL DE INFORMACIÓN, DE EVALUACIÓ DE LA IDONEIDAD Y DE EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LAS ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y LAS CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 115

El requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio: ¿El fin de la dilución de la marca?

Autores/as Cernadas Lázare, M.
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 40 (páxs. 55 ata 78)

INTERPRETATION OF THE «COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO» RULE BY THE SPANISH CASE LAW

Autores/as Fernando Peña López
Revista EUROPEAN REVIEW OF PRIVATE LAW Vol. 3-2020 (páxs. 741 ata 748)

Reflexiones sobre el concurso de entidades aseguradoras

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Revista ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL Núm. 49 (páxs. 145 ata 190)

Legitimación de usufructuario del predio dominante para constituir una servidumbre voluntaria de paso (Comentario a la STS 704/2018, de 13 de diciembre [RJ 2018\5439])

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 112 (páxs. 119 ata 134)

Control de transparencia de cláusula de fijación de un tipo de interés mínimo en préstamo hipotecario a interés variable: suficiencia de la información precontractual e incompatibilidad de la transparencia con la abusividad. Comentario a la STS 9/2020, de 8 de enero (RJ 2019, 5390)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 114 (páxs. 213 ata 236)

Validez y eficacia del arrendamiento rústico con opción de compra concertado por uno solo de los cónyuges sobre inmuebles postgananciales: comentario a la STS 474/2019, de 17 de septiembre (RJ 2019\3662)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 113 (páxs. 139 ata 158)

La calificación de créditos derivados de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por el concursado

Autores/as Collado-Rodríguez, N.
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 114 (páxs. 27 ata 42)

COMENTARIO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL EN EL ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 112 (páxs. 99 ata 118)

¿El marco normativo de la investigación biomédica en personas con demencia¿

Autores/as Natalia Álvarez Lata, Seoane Rodríguez, JA
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN (páxs. 131 ata 177)

La competencia de las CCAA con Derecho civil propio para regular la atribución de la propiedad de los "bona vacantia": el caso de Galicia

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Núm. 36 (páxs. 11 ata 46)

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DERIVADOS DEL CONTAGIO DEL COVID-19 EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO

Autores/as Fernando Peña López
Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana Vol. EXTRA 12-2 (páxs. 512 ata 523)

Aproximaciones al pacto sucesorio de apartación en el Derecho civil propio de Galicia como instrumento de ordenación sucesoria del patrimonio familiar.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista Revista Jurídica de les Illes Balears Núm. 18 (páxs. 15 ata 50)

¿Es posible recurrir a la forma de sociedad cooperativa, para desarrollar actividades de inversión colectiva inmobiliaria¿

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista Revista de Derecho del Sistema Financiero: mercados, operadores y contratos (páxs. 47 ata 118)

Nueva normativa de distribución de seguros

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Sistema Financiero: mercados, operadores y contratos (páxs. 503 ata 512)

¿¿Está el consumidor obligado a aceptar una oferta alternativa razonable?¿

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista Revista CESCO de Derecho de Consumo

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NUEVA REGULACIÓN DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN EN ESPAÑA: RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y VALORACIÓN DEL DAÑO PERSONAL DERIVADO DE LA MISMA.

Autores/as Fernando Peña López
Revista La jurídica: revista boliviana de Derecho nacional e internacional Vol. 29 (páxs. 98 ata 117)

En los límites del Derecho Societario y del Derecho Laboral comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm 126/2020 de 26 de febrero de 2020

Autores/as angélica diaz de la rosa
Revista Revista de Derecho laboral VLex Núm. 1 (páxs. 142 ata 149)

Operaciones bursátiles y operaciones de los mercados secundarios regulados de instrumentos financieros: algunas consideraciones a propósito de la desaparición formal de su definición jurídico positiva

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista E-dictum (páxs. 1 ata 112)

La sociedad cooperativa mixta como fórmula societaria anticrisis

Autores/as angélica diaz de la rosa
Revista E-dictum Núm. 103 (páxs. 1 ata 1)

Bases para una revisión del régimen jurídico de la comisión mercantil

Autores/as MARIA ROCÍO QUINTÁNS EIRAS
Revista REVISTA DE DERECHO MERCANTIL Núm. 312 (páxs. 139 ata 200)

Los menores de edad en el pacto de estado contra la violencia de género

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista Revista Internacional Consinter de Direito Vol. VIII (páxs. 97 ata 108)

¿Las Microcooperativas de las Illes Balears¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Núm. 41 (páxs. 299 ata 305)

Accesoriedad de aval a primer requerimiento vinculado al contrato subyacente. Comentario a la STS de 5 de abril de 2019 (RJ 2019\1281)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 111 (páxs. 287 ata 308)

La demanda de la Abogacía del Estado sobre el Pazo de Meirás: fundamentos y consecuencias jurídicas

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista GRIAL Revista Galega de Cultura Vol. LVII Núm. 224 (páxs. 50 ata 59)

Los signos distintivos y la evocación: especial referencia al Derecho de marcas y a las indicaciones geográficas

Autores/as Cernadas Lázare, M.
Revista Diario La Ley (estudios doctrinales) Núm. 9488

Der expansive Charakter der markenrechtlichen Funktionenlehre in der Rechtsprechung des EuGH

Autores/as Rafael García Pérez
Revista Wettbewerb in Recht und Praxis (páxs. 1523 ata 1528)

¿La identificación de la acción directa, en el contexto del seguro de responsabilidad del Convenio CLC-/1992¿

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista E-dictum (páxs. 1 ata 14)

¿Socimis: ¿un nuevo tipo societario o el sujeto pasivo de una política fiscal de fomento?¿

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista E-dictum (páxs. 1 ata 26)

Acuerdos restrictivos de la competencia en el transporte marítimo regular

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 38 (páxs. 55 ata 77)

¿The Enforcement of Foreign Decisions Concerning Punitive Damages¿

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista EUROPEAN REVIEW OF PRIVATE LAW Vol. 5 (páxs. 661 ata 702)

¿La modificación de la Ley de Cooperativas de Crédito a través del Real Decreto-Ley 11/2007, de Medidas Urgentes en Materia Financiera¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Núm. 40 (páxs. 365 ata 371)

El Tribunal Supremo insiste : No hay desistimiento en los arrendamientos para uso distinto de vivienda: Comentario a la STS de 3 octubre 2017 (RJ 2017, 4871)

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 106 (páxs. 257 ata 2277)

¿Cuestiones sobre la validez y eficacia de un arrendamiento de vivienda que era ganancial y, a su vez objeto de un legado por el cónyuge premuerto. Comentario a la STS de 17 enero 2018 (RJ 2018, 36)

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 107 (páxs. 265 ata 286)

Daños al honor. Intromisión ilegítima por inclusión indebida de datos en un fichero de morosos. Criterios de determinación del daño resarcible. Indemnizaciones simbólicasComentario a la STS de 21 septiembre 2017 (RJ 2017, 4056)

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 106 (páxs. 225 ata 238)

La limitación temporal sobrevenida de la pensión compensatoria indefinida. Comentario a la STS de 10 de enero de 2018

Autores/as María E. Rovira-Sueiro
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL

Carta de patrocinio otorgada por un alcalde para garantizar una póliza de crédito de una sociedad municipal: el incumplimiento de las normas administrativas para su otorgamiento no es oponible a la entidad acreedora. Comentario a la STS de 20 de diciembre de 2017 [RJ 2017\6031]

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 107 (páxs. 159 ata 180)

El seguro colectivo en la jurisprudencia española

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista REVISTA DE RESPONSABLILIDAD CIVIL Y SEGUROS DE LA LEY ARGENTINA

Titulización y cesión de créditos hipotecarios: consecuencias en la legitimación activa en el proceso de ejecución hipotecaria

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 151 (páxs. 139 ata 189)

Recensión a "La nulidad de la cláusula de gastos en los préstamos hipotecarios" de M.J. Marín López (Ed. Reus, Madrid, 2018)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 151 (páxs. 391 ata 399)

Información como motor de la protección del asegurado en la comercialización de seguros

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Vol. 175 (páxs. 373 ata 419)

Filiación derivada de técnicas de reproducción humana asistida: bebés medicamento

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana Vol. 9 (páxs. 358 ata 375)

El nuevo tratamiento jurídico de los animales de compañía en los divorcios

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana Vol. 8 (páxs. 124 ata 139)

¿Si el cliente no se hubiese rajado¿ Reclamación de daños y perjuicios y reembolso por ejecución de orden de transferencia falsificada. Responsabilidad del banco de la cuenta de destino¿

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista E-dictum (páxs. 1 ata 18)

Recensión de "La responsabilidad civil" de Y. López Casal (Ed. Investigaciones Jurídicas, San José de Costa Rica, 2014)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 21 (páxs. 398 ata 400)

A new european market in insurance distribution

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Revista Lexonomica. Journal of Law and Economics Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 1 ata 20)

YURI LÓPEZ CASAL, La responsabilidad civil, Investigaciones Jurídicas, S.A., San José de Costa Rica, 2014 (1ª edición), 244 págs.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 21 (páxs. 398 ata 400)
DOI https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3287

Híbridos de capital-deuda subordinada, prestación bancaria de servicios de inversión y vicios del consentimiento De nuevo sobre la libertad contractual y el consentimiento informado, en la adquisición de productos financieros complejos : comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo [1.ª] de 1 de diciembre de 2016

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA DE DERECHO MERCANTIL Núm. 304 (páxs. 399 ata 451)

Los pactos sucesorios como instrumentos para la adecuada ordenación sucesoria del patrimonio familiar conforme a su regulación en el Derecho civil propio de Galicia

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista FORO GALEGO Núm. 203 (páxs. 33 ata 86)

¿La Ley de la Economía Social de Galicia: Especial referencia a la Modificación de la Ley Gallega de Cooperativas¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. 39 (páxs. 433 ata 441)

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA ENTREGA DE FONDOS QUE EFECTÚA EL SOCIO A LA COOPERATIVA AGRARIA: UN ANÁLISIS A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BURGOS (SECCIÓN 2º), Nº 141/2016 DE 31 DE MARZO.

Autores/as Angélica Díaz de la Rosa
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. 39 (páxs. 1 ata 22)

Aplicación del régimen jurídico de las cantidades anticipadas a cuenta del precio de vivienda de construcción futura a la promoción en régimen de cooperativa. Responsabilidad exclusiva de la entidad gestora frente a la cooperativista y desvinculación de ésta de la cooperativa de conformidad con las previsiones estatutarias. Comentario de la STS de 12 de julio de 2016 (RJ 2016, 3562).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 103 (páxs. 385 ata 412)

Comercialización de participaciones preferentes: la no realización de los test de idoneidad o de coveniencia no determina el incumplimiento de las obligaciones precontractuales de información (Comentario de la STS 245/2017, de 20 de abril)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 105 (páxs. 417 ata 444)

Interpretación del concepto de jubilación como causa de extinción del arrendamiento de local de negocio de la DT 3ª LAU. Comentario a la STS de 15 de junio de 2016 (RJ 2016, 2776)

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 104 (páxs. 33 ata 48)

¿Es razonable que el arrendador de local de negocio pueda exigir siempre todo el cumplimiento en caso de terminación unilateral del arrendatario?. Comentario a la STS, de 16 de mayo de 2017 (RJ 2017, 2308)

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 105 (páxs. 461 ata 467)

"Actual configuración de las cláusulas de subrogación en el préstamo hipotecario. Comentario a la STS de 30 de diciembre 2015 (RJ 2015, 5874)"

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 103

Sobre los efectos de la STJUE que declara contraria al Derecho de la UE la limitación de la eficacia retroactiva de la nulidad de las cláusulas contractuales nulas por defectos de transparencia.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 145 (páxs. 43 ata 90)

La adopción tras la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO (páxs. 3 ata 26)

Seguro de hogar

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Revista Big Data Iuris (páxs. 1 ata 114)

Seguro de obligatorio de viajeros. Responsabilidad extracontractual; Seguro obligatorio de viajeros. Riesgos cubiertos. Culpa extracontractual; Transporte terrestre por carretera. Seguro; Contrato de transporte terrestre de mercancías: cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados y cláusulas delimitadoras del riesgo objeto de la cobertura del seguro. Principio de transparencia en el contrato de seguro; Contrato de transporte. Seguro. Dolo del asegurado; Seguro. Transporte terrestre. Tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Responsabilidad extracontractual

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 19,20 (páxs. 293 ata 316)

Reseña Sentencia:Seguro. Transporte marítimo de mercancías. Prescripción.Cláusula de exclusión de almacenaje. Sublímite indemnizatorio,Seguro. Responsabilidad extracontractual. Agravación del riesgo,Seguro de responsabilidad civil: acción directa del perjudicado. Transporte Terrestre de mercancías,Contrato de seguro. Responsabilidad civil empresarial,Seguro. Accidente de circulación. Daños y perjuicios. Daño emergente.

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 17,18 (páxs. 288 ata 304)

Las Sentencias `Prestige¿: Último Acto (¿Una gloriosa primavera, un breve estío o el invierno de nuestro descontento?)

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres, José Luís García-Pita y Lastres
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 17 (páxs. 11 ata 57)

La disposición final primera de la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista Revista Internacional Consinter de Direito

De la mediación a la distribución de seguros : la nueva Directiva 2016/1997

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO EUROPEO Núm. 39 (páxs. 1 ata 22)

¿La obligación del propietario no contaminador de reparar los terrenos contaminados : La regulación del Derecho español a propósito de la Sentencia del TJUE de 4 de marzo de 2015"

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO EUROPEO Núm. 39

Por las buenas o por las malas: ¿en qué casos puede la autoridad de competencia acordar la terminación convencional del expediente sancionador?

Autores/as Fernando Cachafeiro
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (páxs. 331 ata 339)

Los efectos civiles del matrimonio en forma religiosa

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista ACTUALIDAD CIVIL (páxs. 22 ata 29)

"El crédito responsable"

Autores/as Collado-Rodríguez, N.
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (páxs. 526 ata 531)

Las formas de intervención pública sobre el sector naval y la Ley 4/2010, de 23 de junio, de fomento del sector naval de Galicia su papel institucional en el marco del derecho

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista ANUARIO DE DERECHO MARÍTIMO Núm. 33 (páxs. 95 ata 156)

Seguro de asistencia sanitaria. Responsabilidad solidaria del aseguradory del facultativo por cuya negligencia se produjo el daño. Alcance y naturaleza del derecho del asegurador a repetir frente al facultativo. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 13 de abril 2016.

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 102 (páxs. 515 ata 530)

El retraso moderado en la fecha de entrega permite fundar la resolución de la compraventa inmobiliaria. Validez y eficacia de la condición resolutoria expresa inserta en compraventa entre empresario para supuestos de incumplimientos leves. Exclusión del ámbito del control de contenido de las cláusulas de condiciones generales en contratos B2B (Comentario de la STS, Sala 1ª, 364/2015, de 28 de junio [RJ 2015, 3884]).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 100 (páxs. 487 ata 514)

Inscripción en el Registro de la Propiedad de transferencias de aprovechamiento urbanístico, autorización administrativa y determinación del aprovechamiento en las fincas de origen y destino (Comentario de la RDGRN de 13 de abril de 2016)

Autores/as Busto Lago, José Manuel
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 102 (páxs. 489 ata 514)

Seguro de asistencia sanitaria. Responsabilidad solidaria del aseguradory del facultativo por cuya negligencia se produjo el daño. Alcance y naturaleza del derecho del asegurador a repetir frente al facultativo. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 13 de abril 2016 (ECLI:ES:Ts:2016:1642) (RJ 2016, 1492)

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 102 (páxs. 515 ata 530)

"Intereses moratorios abusivos en el contrato de financiación a comprador de bien mueble: adición de más de quince puntos porcentuales al interés remuneratorio. Efectos de la abusividad

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 100

Sentencia de 17 de septiembre de 2015. No se interrumpe la prescripción frente al corresponsable solidario cuando la solidaridad es impropia.

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 100 (páxs. 633 ata 642)

Bases para una revisión del régimen de los depósitos bancarios de efectivo

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 143 (páxs. 13 ata 77)

El divorcio en Portugal y España. Últimas reformas

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista SCIENTIA IURIDICA. REVISTA DE DIREITO COMPARADO PORTUGUÉS E BRASILEIRO (páxs. 383 ata 402)

La doble regulación de la venta a pérdida en el Derecho español: la necesaria interpretación conjunta y conforme al Derecho de la UE de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y de la Ley de Competencia Desleal

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista Aranzadi Civil-Mercantil Núm. 4 (páxs. 29 ata 49)

The New Spanish Patents Act: An Overview

Autores/as Rafael García Pérez
Revista GRUR Int Núm. 7 (páxs. 621 ata 633)

Por las buenas o por las malas: ¿en qué casos puede la autoridad de competencia acordar la terminación convencional del expediente sancionador?

Autores/as Fernando Cachafeiro García
Revista Actas de Derecho Industrial Vol. 36 (páxs. 331 ata 339)

¿Puede prevalerse el consumidor de la negativa del banco a subrogarle y salirse de esta forma de una compra imposible o indeseada?

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista Revista CESCO de Derecho de Consumo Núm. 17

CONSIDERACIONES SOBRE LOS SUJETOS DE LA NAVEGACIÓN EN LA LEY Nº 14/2014 DE 24 DE JULIO DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA. SEGUNDA PARTE

Autores/as Angélica Díaz de la Rosa, José Luís García-Pita y Lastres
Revista Il Dirito Maritimo Vol. 2 (páxs. 246 ata 272)

CONSIDERACIONES SOBRE LOS SUJETOS DE LA NAVEGACIÓN EN LA LEY Nº 14/2014 DE 24 DE JULIO DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA. PRIMERA PARTE

Autores/as angélica diaz de la rosa, JOSE LUIS GARCIA-PITA Y LASTRES
Revista Il Dirito Maritimo Vol. 1 (páxs. 30 ata 73)

Injunctions in intellectual property cases: what is the power of the courts?

Autores/as Rafael García Pérez
Revista Intellectual Property Quarterly Vol. 2016 Núm. 1 (páxs. 87 ata 101)

Acciones personales del ¿verus dominus¿ frente al ¿tradens a non domino¿ en supuestos de irreivindicabilidad.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista ARANZADI CIVIL Núm. 11 (páxs. 11 ata 32)

¿The Remediation of Contaminated Sites and the Problem of Assessing the Liability of the Innocent Landowner: A Comparative Law Perspective¿

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista EUROPEAN REVIEW OF PRIVATE LAW

Más de treinta años de vigencia de la LO 1/1982, de 5 de mayo ¿sigue siendo la protección civil de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen una asignatura pendiente?

Autores/as María E. Rovira-Sueiro
Revista BOLETÍN ARAZANDI CIVIL-MERCANTIL Núm. 9

¿Las microcooperativas navarras de trabajo asociado¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. 37 (páxs. 407 ata 414)

Sentencia de 29 de octubre de 2014. Colisión recíproca de vehículos de motor. Criterios para la imputación del daño. Relevancia de la culpa de los intervinientes

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 99 (páxs. 133 ata 148)

Comentario a la STS de 18 de noviembre de 2014. Legitimación activa de asociación de afectados perjudicados por el retraso en la entrega de las viviendas adquiridas individualmente mediante compraventa: El retraso en la entrega de los inmuebles provoca un perjuicio evidente que debe ser indemnizado conforme a la regla res ipsa loquitur

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 99 (páxs. 183 ata 220)

Comentario de la S.T.S. (Sala 1ª) 296/2014, de 10 de junio [RJ 2014, 4365] (Efectos de la nulidad, por dolo, del contrato que integra la relación de valuta sobre el aval a primer requerimiento cedido, junto con el crédito, por el acreedor a un tercero. Eficacia de la «exceptio doli» en las garantías a primer requerimiento)

Autores/as Busto Lago, José Manuel
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 97 (páxs. 313 ata 334)

LEGITIMACION ACTIVA DE ASOCIACION DE AFECTADOS PERJUDICADOS POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DE VIVIENDAS

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 99 (páxs. 183 ata 220)

Recensión al Libro «Tratado de los derechos de garantía» de Á. CARRASCO, E. CORDERO y M. J. MARÍN (Ed. Thomson - Reuters - Aranzadi, Cizur Menor, 2015 [3ª edic.])

Autores/as Busto Lago, José Manuel
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 140 (páxs. 371 ata 385)

Formación, perfeccionamiento y eficacia del contrato de seguro, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 163-164 (páxs. 373 ata 494)

El derecho mercantil como predecesor histórico del derecho laboral, y su recíproca influencia

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. 7 (páxs. 61 ata 116)

¿Notas a la STJUE de 18 de diciembre 2014 (asunto C-449/13, CA Consumer Finance SA Vs I. Bakkaus; Mr.&Mrs. Bonato). Obligaciones derivadas del principio de crédito responsable: primeras interpretaciones del TJUE¿

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista Revista CESCO de Derecho de Consumo Núm. 13

Der Allgemeine Teil des Rechts des gewerblichen Eigentums im Vorentwurf des neuen spanischen Handelsgesetzbuchs", GRUR Int, 3/2015, 205-210.

Autores/as Rafael García Pérez
Revista GRUR Int Vol. 2015 Núm. 3 (páxs. 205 ata 210)

Behinderung, Diskriminierung, Anschwärzung und Klagebefugnis bei verbraucherschützender Norm - Flugvermittlung im Internet

Autores/as Rafael García Pérez
Revista GRUR Int Vol. 2015 Núm. 11 (páxs. 1049 ata 1051)

Reseña Sentencias: Seguro de actividades empresariales, seguro de transporte terrestre. Cláusulas limitativas, Seguro. Transporte de mercancias. Determinación de la indemnización, Seguro de Responsabilidad civil. Delimitación del riesgo cubierto,Seguro de responsabilidad civil: acción directa del perjudicado contra el asegurador, Seguro Responsabilidad civil, Seguro Responsabilidad extracontractual, Seguro de viaje, Seguro Transporte terrestre. Responsabilidad contractual, Seguro Transporte terrestre, Responsabilidad extracontractual. Responsabilidad contractual. Seguro, Responsabilidad extracontractual. Seguro obligatorio de viajeros.

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 15,16 (páxs. 292 ata 421)

La responsabilidad civil de los terceros de confianza y la teoría de los flood gates

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI Núm. 881 (páxs. 6 ata 6)

Reseñas Sentencias: Transporte marítimo internacional. Conocimiento de embarque. Responsabilidad por deterioro de carga;Seguro de transportes terrestres. Riesgo cubierto; Seguro de transporte terrestre de mercancías; Seguro. Teoría general de las obligaciones y contratos; Seguro de responsabilidad civil. Seguro obligatorio de viajeros.

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 13 (páxs. 251 ata 268)

Expectativas insatisfechas, interrogantes y aporías en la política de la UE sobre la educación y formación: el Reglamento (UE) 1288/2013, por el que se crea el programa Erasmus+ y su desarrollo

Autores/as Fernando Peña López
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO EUROPEO Vol. 34 (páxs. 1 ata 14)

Las invenciones laborales en el marco de la reforma de la Ley de Patentes

Autores/as Mª del Pilar Fátima Lois Bastida
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 34 (páxs. 357 ata 376)

El volumen de negocios como criterio para graduar las sanciones en el Derecho de la competencia

Autores/as Fernando Cachafeiro
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 34 (páxs. 153 ata 176)

La modificación del Sistema de marcas de la Unión Europea. Breve análisis de la Propuesta de modificación del Reglamento de marca comunitaria y de la Directiva de marcas

Autores/as Cernadas Lázare, M.
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 34 (páxs. 311 ata 324)

Materiales para la construcción de la responsabilidad civil de los terceros de confianza: perspectiva desde la responsabilidad civil de auditores y de las agencias de rating y la teoría de las flood gates.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 18 (páxs. 31 ata 63)

¿Anotación a la Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Núm. 36 (páxs. 341 ata 349)

Sentencia de 21 de noviembre de 2013. Crédito documentario: pago al banco confirmador al beneficiario pese a conocer la existencia de orden judicial de retención de crédito dirigida al banco emisor

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 95 (páxs. 517 ata 530)

Comentario de la STS (Sala 1ª) de 17 de enero de 2013 [RJ 2013, 1819] (Acción de resolución de compraventa inmobiliaria fundada en las dificultades de obtención de financiación del precio. Inexistencia de imposibilidad sobrevenida e inaplicación de la regla «rebus sic stantibus»)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 94 (páxs. 99 ata 120)

Imperatividad de la indemnización por clientela. Comentario a la Sentencia de 27 de junio de 2013

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 94 (páxs. 391 ata 406)

Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2013 (resolución de contratos en el concurso)

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL (páxs. 479 ata 490)

Comentario de la STS (Sala 1ª) de 29 de octubre de 2013 [RJ 2013, 8053] (Contrato de permuta financiera de tipos de interés: ausencia de error e inaplicación de la cláusula «rebus sic stantibus»)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 95 (páxs. 415 ata 448)

Contrato de permuta financiera con entidad mercantil. Servicio de asesoramiento financiero. Error en el consentimiento; incumplimiento de las obligaciones de información y del test de idoneidad por la entidad financiera

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 95 (páxs. 631 ata 656)

Comentario de la STS (Sala 1ª) de 8 de noviembre de 2012 [RJ 2012, 10425] (Acción de resolución de compraventa inmobiliaria fundada en el incumplimiento del término esencial de la obligación de entrega. La licencia de primera ocupación integra la obligación de entrega. Inaplicación de la regla «rebus sic stantibus»)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 94 (páxs. 53 ata 70)

Comentario de la STS (Sala 1ª) de 10 de febrero de 2014 [RJ 2014, 1006] (Resolución de compraventa inmobiliaria en virtud de condición resolutoria expresa. Determinación de la indemnización a cargo del comprador deudor de buena fe en supuestos de pérdida de valor de la cosa venida por circunstancias del mercado)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 96 (páxs. 241 ata 256)

Los créditos derivados de justiprecios expropiatorios en el concurso de la concesionaria beneficiaria de la expropiación y la tutela constitucional del derecho de propiedad

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Núm. 28 (páxs. 355 ata 399)

Consentimiento informado y responsabilidad civil

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista Julgar Núm. Especial (páxs. 157 ata 182)

La responsabilidad civil de las entidades financieras: el consentimiento en la venta de productos financieros

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CIRCULACIÓN Y SEGURO Núm. 8 (páxs. 6 ata 37)

Reseñas Sentencias: Contrato de seguro de transporte. Accidente de circulación. Carga y descarga de mercancías; Contrato de seguro de buque de pesca. Desvío de ruta. Riesgo de la navegación; Contrato de seguro de buque de pesca. Desvío de ruta. Riesgo de la navegación; Riesgos excluidos del seguro de transporte de mercancías

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 12 (páxs. 376 ata 380)

Definición del mercado relevante por el Tribunal Supremo: a propósito de la Sentencia Excursiones Puerto de Sóller

Autores/as Fernando Cachafeiro
Revista GACETA JURÍDICA DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LA COMPETENCIA Vol. 31 (páxs. 55 ata 64)

¿La Comisión Autonómica de Publicidad Institucional de Castilla y León¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 33 (páxs. 447 ata 454)

¿VI. Bibliografía. B. Noticias de libros¿ 2012-2013

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (páxs. 635 ata 647)

Visión comparativa del Derecho de Sucesiones entre la normativa gallega y la estatal

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista ACTUALIDAD CIVIL (páxs. 295 ata 317)

El acceso al trabajo de las personas discapacitadas

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (páxs. 299 ata 318)

El contrato de seguro en el proyecto de armonización del derecho contractual europeo

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO MERCANTIL Núm. 290 (páxs. 293 ata 326)

ESTATUTO JURÍDICO DEL SOCIO CAPITALISTA DE LAS COOPERATIVAS MIXTAS

Autores/as Angélica Díaz de la Rosa
Revista CIRIEC ESPAÑA-REVISTA JURÍDICA DE ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVA, (páxs. 157 ata 198)

¿Reseñas de Jurisprudencia sobre competencia desleal y publicidad¿ 2013-1

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA DISTRIBUCIÓN (RCD) Núm. 12 (páxs. 293 ata 316)

Comentario de la STS (Sala 1ª) de 21 de noviembre de de 2012 [RJ 2012, 11052] (Acción de nulidad de contrato de permuta financiera de tipos de interés (swap) fundada en error en el consentimiento derivado de pretendidos defectos en la información precontractual. Inexistencia. La incertidumbre de la ganancia y el riesgo de pérdida es propio de los contratos con componentes aleatorios).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 92 (páxs. 561 ata 588)

Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2013 (denegatio actionis por ilicitud de la causa)

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 93 (páxs. 401 ata 415)

Comentario de la STS (Sala 1ª) de 26 de abril de 2013 [RJ 2013, 3286] (Acción de resolución de compraventa inmobiliaria fundada en el incumplimiento del plazo de entrega y en la negativa de la entidad acreedora del préstamo con garantía hipotecaria de permitir la subrogación del comprador. Aplicación de la regla «rebus sic stantibus», frustración de las expectativas del comprador).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 93 (páxs. 579 ata 595)

SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 123.3º DE LA LEY DE DERECHO CIVIL DE GALICIA. UN ANÁLISIS DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL AL PROPÓSITO DE LA STC 171/2012, DE 4 DE OCTUBRE

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Núm. 27 (páxs. 77 ata 122)

Los derechos de los acreedores frente a los bienes objeto de los pactos sucesorios (Pactos sucesorios y protección de los acreedores)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 202 (páxs. 7 ata 53)

LOS COLABORADORES DE LOS MEDIADORES DE SEGUROS

Autores/as Angélica Díaz de la Rosa
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS (páxs. 527 ata 562)

Issues and problems regarding EU Competition Law private enforcement: damages and nullity actions

Autores/as Fernando Peña López
Revista The USV Annals of Economics and Public Administration Vol. 13 Núm. 17 (páxs. 230 ata 236)

Causalidad, eficiencia causal, imputacion objetiva y reparto de responsabilidades aplicando el régimen de la LRCSCVM: notas a la STS de 10 de noviembre de 2012

Autores/as Fernando Peña López
Revista Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro Núm. 46 (páxs. 9 ata 22)

Reseñas Sentencias: Contrato de transporte de mercancías en régimen de conocimiento de embarque. Seguro de transporte marítimo¿; Seguro de transporte. Responsabilidad contractual; Seguro de transportes terrestres. Pérdida de la mercancía por sustracción del remolque. Subrogación de la aseguradora¿;Seguro de responsabilidad civil

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 11 (páxs. 246 ata 257)

FUNDAMENTOS Y CARACTERIZACION JURISPRUDENCIAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EX ART. 1905 CC

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista Diario La Ley Núm. 106 (páxs. 24 ata 40)

The impact of terminology of the European directives on consumer rigts on the Spanish Law: the construction of a new legal language

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista EUROPEAN REVIEW OF PRIVATE LAW Vol. 5-6 (páxs. 1305 ata 13241305)

"Programa de Clemencia y coautoría de la Asociación Patronal en la infracción sancionada. Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 24 de junio de 2011. Expediente S/0185/09 Bombas de fluidos. Fuente: www.cncompetencia.es¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 32 (páxs. 725 ata 727)

¿VIII. Bibliografía. B. Noticias de libros¿ 2011-2012

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (páxs. 831 ata 842)

¿Publicidad y promoción de los productos del tabaco y «product placement» [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª.) núm. 797/2011, de 18 de noviembre (Ponente: Excmo. Sr. José Ramón Ferrándiz Gabriel. RJ/2012/1631)]¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 32 (páxs. 551 ata 569)

UN FACTOR DETERMINANTE Y UN EJEMPLO PARA LA INTEGRACION DEL DERECHO CONTRACTUAL DE CONSUMO EUROPEO EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista ACTUALIDAD CIVIL Núm. 7 (páxs. 686 ata 718)

(RESEÑA) Liquidación y concurso de una aseguradora. Cien años de normativa

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL Vol. 22 (páxs. 689 ata 701)

¿Reseñas de Jurisprudencia sobre competencia desleal y publicidad¿ 2012-1

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA DISTRIBUCIÓN (RCD) Núm. 10 (páxs. 314 ata 331)

Comentario a sentencia: "Falseamiento de la libre competencia por actos desleales e información de normas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial (A propósito de la Resolución del Consejo de la CNC de 24 de febrero de 2012, IBERDROLA SUR")

Autores/as Rafael García Pérez
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA DISTRIBUCIÓN (RCD) (páxs. 229 ata 252)

¿Reseñas de Jurisprudencia sobre competencia desleal y publicidad¿ 2012-2

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA DISTRIBUCIÓN (RCD) Núm. 11 (páxs. 365 ata 390)

¿Aprobación da Lei 14/2011, pola que se modifica a Lei de Cooperativas de Galicia"

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Núm. 34 (páxs. 79 ata 80)

Comentario de la STS (Sala 1ª) de 2 de abril de 2012 [RJ 2012, 5271] (Requisitos para el reconocimiento del derecho a las ¿litis expensas¿ cuando un cónyuge litiga contra otro: exigencia de previa solicitud del beneficio de justicia gratuita).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 90

Opción de compra inscrita: acción de resolución ejercitada por el adquirente de la finca gravada frente al optante (Comentario a la SAP Ourense, Sección 1ª, de 27 de 6 de junio de 2012).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 74 (páxs. 83 ata 90)

Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal

Autores/as Rafael García Pérez
Revista Aranzadi Civil-Mercantil

Acciones colectivas, declaración del carácter abusivo de una cláusula de condiciones generales de la contratación y eficacia ¿ultra partes¿: apreciación ¿ex officium¿ de su nulidad (a propósito de la STJUE de 26 de abril de 2012 [asunto C-472/10])

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista Revista CESCO de Derecho de Consumo Núm. 2 (páxs. 186 ata 203)

La denegación a la compradora de la subrogación en el préstamo hipotecario: ¿constituye causa de resolución del contrato de compraventa?

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista Revista CESCO de Derecho de Consumo Vol. 4 (páxs. 99 ata 117)

Reseñas Sentencias: Seguro de transporte terrestre de mercancías. Cláusula limitativa de los derechos del asegurado, y Seguro de transporte terrestre de mercancías. Cláusula delimitadora del riesgo. Exclusión de cobertura.

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 9 (páxs. 391 ata 392)

Reseñas Sentencias: Seguro de transporte de mercancías. Cobertura de los daños producidos en fase de descarga de las mercancías; Seguro de transporte terrestre. Clausulas limitativas y delimitadoras, Seguro de transportes de mercancías. Prescripción. Responsabilidad del transportista por robo de las mercancías. ¿Culpa in eligendo¿ del transportista; Seguro de transportes terrestres. Nexo causal entre el accidente de circulación del camión que transportaba los animales y la consecuencia del sacrificio de los animales; Seguro de transportes terrestres. Robo de mercancía transportada, inexistencia de negligencia conductor que estacionó el vehículo en un polígono industrial no vigilado

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 10 (páxs. 290 ata 297)

La guarda y custodia de los hijos tras la crisis matrimonial en el Derecho Español

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista Lex Familiae. Revista Portuguesa de Direito da Família (páxs. 37 ata 46)

Legitimación activa del promisario para instar el cumplimiento del contrato a favor de un tercero, siempre que se haga constar de manera expresa (Comentario a la SAP Lugo, Sección 1ª, de 19 de octubre de 2011).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 71 (páxs. 105 ata 110)

Compañía familiar gallega: constitución tácita (Comentario a la STSJ de Galicia, Sala de lo Civil y Penal, de 22 de diciembre de 2011).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 72 (páxs. 47 ata 54)

El dies a quo y el plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad por daños en el CC: criterios procedentes de algunos textos europeos de soft law y del Derecho estadounidense que podrían servir para su reforma e interpretación

Autores/as Fernando Peña López
Revista INDRET. REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO Núm. 4 (páxs. 1 ata 26)

El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea

Autores/as Rafael García Pérez
Revista Aranzadi Civil-Mercantil

Remarks about some rules on enviromental liability

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DE'LL AMBIENTE Vol. 2 (páxs. 66 ata 87)

El testamento vital y el derecho a la vida en España

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista Revista de Derechos fundamentales. Universidad Viña del Mar Núm. 6 (páxs. 171 ata 197)

Reseña Bibliografíca: González, B.: La posición de los aseguradores de la carga¿, Anuario de Derecho marítimo, nº 27, 2010, 253-256

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 7 (páxs. 329 ata 329)

Reseñas Sentencias: Seguro de Transporte Terrestres de mercancías. Delimitación del riesgo. Exclusión de cobertura, y Comentario Sentencia: Contrato de Transporte de mercancías. Determinación de la indemnización. Convenio CMR.

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 7 (páxs. 323 ata 326)

1. Reseñas Sentencias: Responsabilidad contractual. Seguro. Contratos mercantiles. Transporte Terrestre, Seguro de Transporte. Pago de la indemnización por siniestro. Corredor de seguros, y Seguro de transporte terrestre. Carta de porte.

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 8 (páxs. 292 ata 294)

nside Job: crisis del sistema financiero

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Proyecto DeCine Núm. 8 (páxs. 1 ata 8)

¿La enseñanza práctico-expositiva de la regulación de los signos distintivos en el Grado en Derecho¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista Libro de Actas do XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía (páxs. 3275 ata 3282)

Inmuebles y responsabilidad civil extracontractual (Informe español presentado en las Jornadas Trilaterales ¿Bélgica, España y Québec- de la «Association Henri Capitant»

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista Práctica de Derecho de Daños (Revista especializada en responsabilidad civil y seguros) Núm. 93 (páxs. 6 ata 26)

Los acuerdos por escrito de los socios: especial referencia al Derecho alemán y británico

Autores/as Rafael García Pérez
Revista REVISTA DE DERECHO DE SOCIEDADES

Prácticas comerciales con los consumidores en el Derecho español: claves de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA Vol. 12 (páxs. 213 ata 243)

Precisando algunas reglas de la responsabilidad medioambiental (Análisis de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 marzo de 2010)

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO EUROPEO Vol. 24 (páxs. 1 ata 12)

Perspectivas futuras del Derecho de Patentes Europeo

Autores/as Fernando Cachafeiro, Carlos Devesa
Revista DERECHO DE LOS NEGOCIOS (páxs. 7 ata 15)

Naturaleza jurídica de los contratos de distribución de carburantes y derecho de la competenciauna ecuación que es necesario resolver (comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de noviembre de 2010 (RJ 2010/7978), Caso Repsol Productos Petrolíferos, S.A. y Repsol YPF, S.A.).

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 31 (páxs. 613 ata 639)

¿IX. Bibliografía. B. Noticias de libros¿ 2010-2011

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 31 (páxs. 1020 ata 1035)

¿La Ley Gallega de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad: especial referencia a la regulación de la publicidad, la promoción y el patrocinio¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 31 (páxs. 401 ata 421)

La emancipación de hecho desde el artículo 319 del Código Civil

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (páxs. 179 ata 196)

REFLEXIONES A PROPÓSITO DEL ART. 129.2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Autores/as Angélica Díaz de la Rosa
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (páxs. 311 ata 324)

RECENSIÓN AL LIBRO "IL LAVORO NELE COOPERATIVE OLTRE RAPPORTO MUTUALISTICO"

Autores/as Angélica Díaz de la Rosa
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (páxs. 971 ata 976)

¿Reseñas de Jurisprudencia sobre competencia desleal y publicidad¿ 2011-2

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA DISTRIBUCIÓN (RCD) Núm. 9 (páxs. 271 ata 288)

¿Reseñas de Jurisprudencia sobre competencia desleal y publicidad 2011-1¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA DISTRIBUCIÓN (RCD) Núm. 8 (páxs. 315 ata 334)

¿Aprobación da Lei 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social"

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Núm. 33 (páxs. 79 ata 84)

Comentario de la STS (Sala 1ª) de 6 de septiembre de 2010 [RJ 2010, 6953] (Resolución de compraventa inmobiliaria por impago del precio. Irrelevancia de incumplimientos parciales imputables a la promotora vendedora. Eficacia del requerimiento resolutorio ex art. 1504 del CC).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 87 (páxs. 1433 ata 1449)

Requisitos legales para la subrogación de los gastos de asistencia sanitaria. Análisis del tercero responsable del art. 82 LCS

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 85 (páxs. 11 ata 66)

Comentario de la RDGRN de 12 de mayo de 2011 [BOE núm. 133, de 4 de junio de 2011; RJ 2011\5826] (La ampliación de una hipoteca inmobiliaria de tráfico, que implica incremento de la responsabilidad hipotecaria, funciona, respecto de la ampliación y frente a terceros, como una nueva hipoteca, manteniendo la originaria su rango. El hecho de que la cuota establecida para la amortización del préstamo originario y del ampliado sea única, no impide la existencia de dos hipotecas, cada una con su rango. Aplicación de las normas de imputación de pagos a los pagos o amortizaciones parciales)»

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 87 (páxs. 1873 ata 1897)

Resolución contractual e incumplimiento recíproco. Comentario a la Sentencia de 8 de octubre de 2010

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 87 (páxs. 1551 ata 1565)

Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2010 (daños derivados de incendio de caravanas)

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 87 (páxs. 1385 ata 1404)

Límites constitucionales y sistemáticos de los baremos para la valoración de daños a los bienes de la personalidad en los regímenes de responsabilidad civil (a partir de la doctrina del TC y del TS sobre el baremo de la LRCSCVM)

Autores/as Fernando Peña López
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Núm. 25 (páxs. 55 ata 96)

Prescripción acción derivada de compraventa para consumo empresarial (Comentario a la SAP Pontevedra, Sección 1ª, de 23 de junio de 2011).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 70 (páxs. 94 ata 100)

Pacto sucesorio de mejora: exigencia de la plena capacidad de obrar de las partes (Comentario a la SAP Pontevedra, Sección 1ª, de 27 de abril de 2012).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 73 (páxs. 83 ata 90)

Retraso "leve" en la entrega de vivienda de nueva construcción: la falta de calificación como esencial determina que carezca de efectos resolutorios (Comentario a la SAP Lugo, Sección 1ª, de 22 de septiembre de 2010).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 68 (páxs. 71 ata 79)

Las arras en la compraventa inmobiliaria: Carácter excepcional de las arras penitenciales. Las arras penales no permiten el desistimiento unilateral (Comentario a la SAP Pontevedra, Sección 6ª - Vigo, de 25 de enero de 2010).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 66 (páxs. 61 ata 67)

Reclamación de gastos realizados derivados de la copropiedad de la vivienda por un miembro de una pareja de hecho, tras la ruptura de la convivencia. Irretroactividad de la DA 3ª de la LDCG/2006 (Comentario a la SAP A Coruña, Sección 4ª, de 8 de julio de 2010).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 67 (páxs. 109 ata 117)

O apoio a familia dende a lei

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista Tempos Novos (páxs. 54 ata 54)

El artículo 24 de la constitución y el arbitraje: cómo la voluntad paccionada puede reproducir en el seno de una institución privada, principios de Derecho público

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho.

Reseña Sentencias: Seguro de transporte Terrestre. Cláusula delimitadora del riesgo. Exclusión de cobertura, y Seguro. Transporte de Mercancías Terrestres. Contratos atípicos, Seguro de transporte Terrestre. Cláusula delimitadora del riesgo. Exclusión de cobertura

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 5 (páxs. 327 ata 331)

Reseñas Sentencias: Seguro de transporte Terrestre. Indemnización: desestimación, hurto excluido de cobertura. Cláusula limitativa aceptada expresamente y Contrato de seguro de transportes terrestres. Siniestro cubierto por la póliza

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 4 (páxs. 371 ata 372)

La afección real de las parcelas de resultado de un proceso de urbanización al pago de los costes de éste: naturaleza jurídica de la afección y calificación del crédito de la urbanizadora en el caso de concurso del propietario

Autores/as José Manuel Busto Lago, Fernando Peña López
Revista Revista Aranzadi Doctrinal Núm. 3 (páxs. 145 ata 168)

La repercusión de la declaración del concurso sobre la actividad empresarial o profesional del deudor

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista Revista Aranzadi Doctrinal Vol. XXV Núm. 54 (páxs. 115 ata 140)

El fomento de las sociedades cooperativas

Autores/as Angélica Díaz de la Rosa
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA (páxs. 395 ata 415)

¿IX. Bibliografía. B. Noticias de libros¿ 2009-2010

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 30 (páxs. 1167 ata 1184)

Revisión de las normas de competencia sobre acuerdos verticales y prácticas concertadas

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 30 (páxs. 539 ata 552)

La Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 30 (páxs. 569 ata 582)

La diligencia profesional: un concepto clave del nuevo Derecho contra la competencia desleal

Autores/as Rafael García Pérez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 14 (páxs. 23 ata 37)

Historia de la familia contemporánea. Principales cambios en los siglos XIX y XX. Vázquez de Prada, M. Instituto de Ciencias para la Familia. Ediciones Rialp, Madrid, 2008

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO (páxs. 996 ata 997)

El control judicial del laudo arbitral de consumo en el proceso de ejecución

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista ARANZADI CIVIL Núm. 7 (páxs. 45 ata 104)

¿Reseñas de Jurisprudencia sobre competencia desleal y publicidad¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA DISTRIBUCIÓN (RCD) Núm. 6 (páxs. 280 ata 289)

¿Reseñas de Jurisprudencia sobre competencia desleal y publicidad¿ 2010-2

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA DISTRIBUCIÓN (RCD) Núm. 7 (páxs. 389 ata 406)

Crónica: "Disposicións da Lei de economía sostible que inciden no dereito de cooperativas"

Autores/as Rafael García Pérez
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL

Comentario a sentencia:"Nota á sentenza da Audiencia Provincial de Burgos de 6 de novembro de 2009:Dereito de información na adopción de acordos de contido económico"

Autores/as Rafael García Pérez
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL

Comisión do Cooperativismo Agrario Valenciano: Estructura, funcionamento e composición

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Núm. 32 (páxs. 143 ata 146)

Comentario a la STS de 16 de julio de 2009. Interés casacional. Propiedad horizontal. Elementos comunes, obras y alteraciones: consentimiento tácito

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 83 (páxs. 985 ata 1015)

Sentencia 1/06/2009, Cláusula penal establecida para el caso de infracción de prohibición de competencia incorporada a un contrato de transmisión de las acciones de una sociedad anónima

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL (páxs. 1285 ata 1297)

El proceso de toma de decisiones de la persona con discapacidad. Una revisión de los modelos de representación y guarda a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Autores/as Natalia Álvarez Lata, Seoane Rodríguez, JA
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Núm. 24 (páxs. 11 ata 66)

Sobreendeudamiento del consumidor: Análisis del marco actual del problema y apuntes sobre su previsible reforma

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Vol. 200 (páxs. 7 ata 48)

Reglas procedimentales para la práctica de la partición promovida notarialmente por la mayoría económica en la herencia según la Ley de Derecho Civil de Galicia.

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 200 (páxs. 111 ata 204)

La "política de clemencia" en la Ley 17/2007 de Defensa de la Competencia

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 300 (páxs. 93 ata 106)

Autoridades administrativas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 300 (páxs. 75 ata 92)

Posesión, registro contable y valores negociables tabulares

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 29 (páxs. 7 ata 52)

Acción directa del subcontratista frente al dueño de la obra en el caso de contratista en concurso (Comentario a la SAP A Coruña, Sección 3ª, de 11 de marzo de 2011).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 69 (páxs. 92 ata 99)

Nuevo texto de la Ley de competencia desleal alemana (UWG): traducción con anotaciones

Autores/as Rafael García Pérez
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 29 (páxs. 699 ata 726)

El agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual

Autores/as Rafael García Pérez
Revista Anuario Andino de Derechos Intelectuales Vol. 2009 Núm. 5 (páxs. 311 ata 323)

La nueva autoridad catalana de la competencia

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 29 (páxs. 743 ata 756)

"El nuevo Código Deontológico de Farmaindustria: un sistema de autorregulación en materia de promoción de medicamentos"

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 29 (páxs. 773 ata 792)

El procedimiento de la mediación familiar

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista ACTUALIDAD CIVIL (páxs. 891 ata 915)

Disposiciones generales sobre discapacidad y dependencia. La delegación de la mejora en el código civil

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 13 (páxs. 229 ata 247)

Algunos deberes que el deudor tiene a su cargo como consecuencia de la declaración de concurso (análisis de los arts. 42 y 45 de la ley concursal)

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista ARANZADI CIVIL Núm. 14 (páxs. 15 ata 38)

Notas sobre el sistema concursal peruano (con especial referencia a las deudas de la masa)

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL Núm. 18 (páxs. 287 ata 340)

El asegurado ante las crisis de la entidad aseguradora

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL Núm. 17 (páxs. 139 ata 192)

Sentencia de 2 de marzo de 2009: Responsabilidad civil del registrador como consecuencia de la práctica irregular de una anotación preventiva de demanda derivada de un negocio de fiducia cum creditore

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 81 (páxs. 1301 ata 1326)

Responsabilidad civil de las entidades de tasación en el mercado hipotecario. Daños causados a la entidad prestamista por negligente peritación de bienes inmuebles realizada por una entidad de tasació

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 79 (páxs. 93 ata 108)

Eficacia de la cesión de créditos frente a los acreedores del cedente. Contrato de factoring a través del que se ceden créditos de contratista derivados de varios contratos de obra. Consignación del

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 80 (páxs. 889 ata 903)

Comunidad hereditaria y acción de partición: caracterización frente a la comunidad ordinaria y a la acción de división. Ejercicio de la actio communi dividundo por los coherederos frente a otro coher

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 79 (páxs. 333 ata 350)

Carta de patrocinio fuerte. Asunción de compromisos claros e inequívocos por la patrocinante en caso de impago de la prestataria. Comentario a la STS 18 marzo 2009

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 81 (páxs. 1447 ata 1468)

La ruptura familiar y el menor

Autores/as INmaculada García Presas
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Vol. 23 (páxs. 125 ata 147)

Las directrices de la unión europea en materia de mediación. Su proyección en España

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista DEREITO. REVISTA XURÍDICA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Vol. 18 Núm. 1 (páxs. 239 ata 263)

Las nuevas calificaciones técnicas de la propiedad como posición jurídica intersubjetiva

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista REVISTA DE DERECHO AGRARIO Y ALIMENTARIO Núm. 54 (páxs. 55 ata 70)

La disposición final 3ª de la Ley 15/2005, de 8 de julio

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO Vol. 3 (páxs. 57 ata 80)

Responsabilidad civil del arrendatario por los daños ocasionados por filtraciones de aguas provenientes de la vivienda arrendada (Comentario a la SAP Ourense, Sección 1ª, de 24 de noviembre de 2009).

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 65 (páxs. 92 ata 97)

Los deberes con relación al menor de las partes y de la persona mediadora, en España, en el ejercicio de la mediación familiar

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista ANUARIO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA

Dois modelos de implantaçao da mediaçao familiar -Portugal e Brasil"

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista SCIENTIA IURIDICA. REVISTA DE DIREITO COMPARADO PORTUGUÉS E BRASILEIRO Núm. 316 (páxs. 711 ata 740)

Consideraciones preliminares sobre la incidencia en la Ley de Competencia Desleal del Anteproyecto de Ley que incorpora la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales

Autores/as Rafael García Pérez
Revista LA LEY. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BLIBLIOGRAFÍA Núm. 7051 (páxs. 1 ata 12)

La nueva regulación de la publicidad en la Directiva de servicios de la Comunicación Audiovisual

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Núm. 28 (páxs. 639 ata 654)

Intervención de los órganos autonómicos de competencia en los procedimientos previsto por la nueva Ley española de Defensa de la Competencia

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras, Ana Tobío Rivas
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Núm. 28 (páxs. 443 ata 474)

Análisis desde el Derecho de la competencia de la oferta de productos y servicios de seguros a empresas en la Unión Europea

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Núm. 28 (páxs. 397 ata 413)

: RÉGIMEN JURÍDICO DEL SOCIO A PRUEBA EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Revista: ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE A CORUÑA

Autores/as angélica diaz de la rosa
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 12 (páxs. 269 ata 282)

Incidencia de la reforma del derecho del mercado de valores, sobre el régimen del contrato de comisión bursatil.

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 12 (páxs. 367 ata 416)

A la espera de la reforma del derecho marítimo: ¿siguen vigentes, en el ámbito laboral, las normas del código de comercio sobre dependientes del naviero?¿. Anuario de Derecho Marítimo, Vol. 25, 2008, . pág. 139 a 138.

Autores/as angélica diaz de la rosa
Revista ANUARIO DE DERECHO MARÍTIMO Vol. 25 (páxs. 139 ata 158)

Inserción Laboral de las Mujeres Gallegas en la Marina Mercante

Autores/as Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, María José Rodríguez Docampo, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, Francisco Blanco Filgueira
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 24 ata 25)

O anteproxecto de Lei de Vivenda de Galicia e a modificación da regulación das Cooperativas de Vivendas na Lei 5/1998

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Núm. 30 (páxs. 17 ata 32)

Comentario a la STS de 20 de diciembre de 2007. Arrendamiento de obra: responsabilidad por vicios ruinosos. Legitimación activa del promotor: equiparación con loa figura del contratista

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 77 (páxs. 977 ata 1004)

Comentario a la STS 4 diciembre 2007. Daño causado por la caída de objeto desde una vivienda arrendada. Alcance de la responsabilidad al propietario-arrendador

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 77 (páxs. 947 ata 961)

Arrendamiento de obra: Responsabilidad por vicios ruinosos

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 77 (páxs. 977 ata 1004)

Las asociaciones de consumidores ante el abuso de posición dominante en la Unión Europea

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista CUADERNOS EUROPEOS DE DEUSTO Núm. 38 (páxs. 155 ata 175)

Sobre la eventual inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia. Juicio crítico a la luz de los principios del Derecho civil gallego (y de ...

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Núm. 22 (páxs. 57 ata 94)

La inscripción de las sociedades profesionales en el Registro mercantil y en el de Sociedades Profesionales

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista DEREITO. REVISTA XURÍDICA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 25 ata 36)

Protección del asegurado en situaciones de crisis de las entidades aseguradoras

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 198 (páxs. 239 ata 301)

El derecho público del seguro privado

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 198 (páxs. 7 ata 185)

Los pactos sucesorios en la Ley 2/2006. de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO Núm. 705 (páxs. 517 ata 578)

La sucesión testada en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO Núm. 705 (páxs. 11 ata 118)

El contrato de vitalicio en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia (Aproximaciones jurisprudenciales)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO (páxs. 3 ata 30)

Revisión del coaseguro y del reaseguro desde el Derecho de la competencia

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 136 (páxs. 626 ata 641)

Mediación en conflictos familiares. Una construcción desde el Derecho de Familia. García Villaluenga, L. Editorial Reus, Madrid 2006

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO (páxs. 115 ata 118)

Las cooperativas de seguros

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres, Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 129 (páxs. 51 ata 64)

Formación de los mediadores de seguros y reaseguros

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS (páxs. 163 ata 170)

La mediación: una solución a los conflictos de ruptura de pareja

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista ANUARIO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA (páxs. 219 ata 221)

MEDIACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. HABILIDADES PARA UNA NECESIDAD EMERGENTE. SOLETO MUÑOZ, H. Y OTERO PARGA, M. (COORDINADORAS)TECNOS MADRID 2007

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela Vol. XVI (páxs. 252 ata 254)

La Ley de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid Núm. 16 (páxs. 241 ata 259)

Elementos para una interpretacvión no pertubadora de la equiparación al matrimonio de las relaciones more uxorio realizada por la Disposición Adicional 3ª de la LDCG/2006

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI Núm. 726 (páxs. 1 ata 9)

La oferta pública de contratos financieros Over-The Counter

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA Vol. 8 (páxs. 119 ata 178)

El ámbito objetivo de aplicación de la Ley contra la Competencia Desleal

Autores/as Rafael García Pérez
Revista DERECHO DE LOS NEGOCIOS Vol. 200 (páxs. 7 ata 17)

La distribución multimarca y servicios de reparación de automóviles: investigación de la comisión en los casos BMW y General Motors

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 27 (páxs. 555 ata 572)

La regulación de la publicidad, la promoción y el patrocinio de las bebidas alcohólicas en el Anteproyecto de Ley «del alcohol»

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 27 (páxs. 599 ata 617)

La autotutela y la situación de ausencia no declarada en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista ACTUALIDAD CIVIL Núm. 9 (páxs. 994 ata 1020)

LA NORMATIVA SOBRE MEDIACIÓN FAMILIAR EN ESPAÑA

Autores/as Inmaculada García Presas
Revista ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Vol. XXIII (páxs. 295 ata 335)

Título: COOPERATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL Revista: ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE A CORUÑA Volume: 11 Ano: 2007 Páxinas: 201 a 210

Autores/as angélica diaz de la rosa
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Vol. 11 (páxs. 201 ata 210)

Las restricciones a las facultades patrimoniales del deudor declarado en concurso (en torno a la aplicación del Art. 40 de la Ley Concursal).

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista ARANZADI CIVIL (páxs. 15 ata 56)

(RESEÑA) La facultad de exclusión de socios en la teoría general de sociedades

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO MERCANTIL Núm. 264-265

La regulación de la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA DE DERECHO MERCANTIL (páxs. 445 ata 488)

La aplicación del apartado quinto del artículo 262 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas a las Sociedades Cooperativas

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista CIRIEC ESPAÑA-REVISTA JURÍDICA DE ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVA, Núm. 18 (páxs. 89 ata 92)

Publicidad de los productos del tabaco. Real Decreto-Ley 1/2007, de 12 de enero, por el que se deroga la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias...

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA DISTRIBUCIÓN (RCD) Núm. 1 (páxs. 384 ata 385)

Publicidad de los alimentos. Reglamento (CE) núm. 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables...

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA DISTRIBUCIÓN (RCD) Núm. 1 (páxs. 385 ata 386)

Notas sobre a segunda modificación da Lei 4/1993, de 24 de xuño, de Cooperativas de Euskadi

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Núm. 29 (páxs. 37 ata 52)

Daños corporales derivados de la avería de un ascensor. Falta de prueba del mal funcionamiento de los mecanismos del ascensor...

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 73 (páxs. 391 ata 407)

Los pactos sucesorios en la Ley 2/2006, de 14 de junio de Derecho Civil de Galicia

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica (páxs. 191 ata 266)

DE nuevo sobre la diferencia entre agentes mercantiles y representantes de comercio

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica (páxs. 125 ata 187)

Arbitraje y derecho marítimo (con especial referencia a la práctica de los formularios y a la reforma del Derecho marítimo español)

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica (páxs. 1 ata 124)

Los pactos sucesorios en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica (páxs. 191 ata 266)

Las funciones del Banco de España en materi de comsiones y publicidad:la nueva regulación de las comisiones en el sector hipotecario

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 107 (páxs. 45 ata 162)

Las disposiciones generales y la cláusula general de la Ley de Competencia Desleal a la luz de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales

Autores/as Rafael García Pérez
Revista GACETA JURÍDICA DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LA COMPETENCIA Vol. 242 (páxs. 60 ata 73)

Tiempo de cambios para el Derecho contra la competencia desleal: La Directiva sobre prácticas comerciales desleales

Autores/as Rafael García Pérez
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 26 (páxs. 475 ata 484)

Los retos de la política de clemencia europea ante el incremento de ls reclamaciones de daños y perjuicios por la infracción del Derecho de la Competencia

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 26 (páxs. 171 ata 185)

La Ley Estatal de Publicidad y Comunicación Institucional

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (páxs. 585 ata 598)

La gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (páxs. 517 ata 531)

Las cooperativas de transportistas

Autores/as Fernando Cachafeiro
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña

Las formas personificadas de integración cooperativa

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 10 (páxs. 1209 ata 1219)

Las cooperativas sanitarias

Autores/as Rafael García Pérez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 10 (páxs. 453 ata 461)

Defensa del Derecho Mercantil

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 10 (páxs. 1317 ata 1345)

El contrato de vitalicio de la LDCG como solución asistencial privada para las personas dependientes

Autores/as María Esther Rovira Sueiro, Víctor Peón Rama
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 10 (páxs. 833 ata 848)

Algunas consideraciones sobre la defensa de la centralidad de la persona y la autonomía privada en el moderno concepto de derecho civil

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 10 (páxs. 217 ata 250)

La responsabilidad civil de los responsables de ficheros de datos personales y de los encargados de su tratamiento

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista ARANZADI CIVIL Vol. 5 Núm. 5 (páxs. 15 ata 53)

Título: LA IMPLICACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS Y EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EUROPEAS (LEY 31/2006, DE 18 DE OCTUBRE) Revista: COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Volume: 29 Ano: 2006 Páxinas: 105 a 110

Autores/as angélica diaz de la rosa
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. 29 (páxs. 105 ata 105110)

Aplicación do artigo 262.5 da Lei de Sociedades Anónimas a un suposto de responsabilidade dos membros do Consello Rector por falta de disolución e liquidación na Cooperativa

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Núm. 28 (páxs. 193 ata 198)

A regulación das cooperativas de crédito na Comunidade Valenciana

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Núm. 28 (páxs. 153 ata 156)

¿Revocación del crédito irrevocable confirmado?

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 102 (páxs. 213 ata 262)

Evolución del derecho del seguro privado en España 1960-2005

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres, Fernando Sánchez Calero
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 125 (páxs. 7 ata 40)

El régimen del seguro marítimo en la propuesta del anteproyecto de ley general de navegación marítima

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 12 (páxs. 105 ata 132)

Trasposición al Derecho francés de la Directiva sobre Mediación en los Seguros

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 126 (páxs. 325 ata 333)

Principales novedades de la ley 26/2006 de mediación de seguros y reaseguros privados

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 127 (páxs. 543 ata 560)

Accidentes de circulación en los que están implicados especies cinegéticas. Criterios de imputación del daño.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 53 (páxs. 13 ata 28)

Comentario a la STS de 28 de marzo de 2005 sobre seguro Marítimo

Autores/as María José Rodríguez Docampo
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS (páxs. 311 ata 314)

Notas al reglam. CE núm. 2006/2004 del Parl. Europeo y del Consejo, de 27/10/04, sobre la cooper. entre las autoridades nac. encargadas de la aplicación de la legisl. de protecc. de los consumidores.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO EUROPEO Vol. 8 (páxs. 1 ata 21)

Seguro contra incendio: rescisión contractual e interés asegurable. Anotación a la ST del TS núm. 10/2005(Sala de lo civil, Sección 1ª) de 31/01/2005

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 122 (páxs. 314 ata 318)

Proyecto de Ley de mediación de seguros y reaseguros privados

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 122 (páxs. 287 ata 296)

Protección a los asegurados en contratos intermediados por mediador de seguros

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS (páxs. 445 ata 464)

Obligaciones asumidas por el manager en virtud de un contrato de gestión empresarial

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ Vol. 55 (páxs. 59 ata 73)

Sociedades de Responsabilidade Limitada. Actuación dun socio como membro da Xunta Xeral e como Administrador solidario da sociedade. (Anotación da ST a Audiencia Prov. da Coruña Sección 6ª do 14-01-05

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 46 (páxs. 149 ata 153)

¿Se pueden expropiar las viviendas desocupadas?

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista La tribuna del Derecho Núm. 4 (páxs. 8 ata 9)

Precisiones constitucionales sobre la investigación de la paternidad. La valoración de la prueba biológica (A propósito de la STC 29/2005, de 14 de febrero. La doctrina jurisprud. y constit. ortodoxa)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Vol. 19 (páxs. 7 ata 54)

El crédito de las personas especialmente relacionadas con el deudor en la Ley Concursal

Autores/as Fernando Peña López
Revista REVISTA DEL PODER JUDICIAL Vol. 79 (páxs. 163 ata 194)

El derecho de consumo: un nuevo estado de la materia jurídica.

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 194 (páxs. 7 ata 72)

Los créditos salariales contra la masa

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL Núm. 6 (páxs. 7 ata 63)

La nueva ley alemana contra la competencia desleal

Autores/as Rafael García Pérez
Revista REVISTA DE DERECHO MERCANTIL Núm. 258 (páxs. 1659 ata 1673)

El giro norteamericano del Derecho antitrust comunitario: el artículo 81 del Tratado CE y el artículo 1 de la Sherman Act

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista REVISTA DE DERECHO MERCANTIL Vol. 256 (páxs. 597 ata 642)

Título: IMPUGNACIÓN DE ACUERDO DE LA ASAMBLEA POR VULNERACIÓN DEL DERECHO DE INFORMACIÓN

Autores/as angélica diaz de la rosa
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. 28 (páxs. 211 ata 215)

Notas sobre a modificación da Lei 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas da Comunidade Valenciana

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Núm. 27 (páxs. 201 ata 205)

El responsable civil en el proceso penal en la perspectiva de la reforma de la justicia penal: Modelos comparados y problemas del vigente modelo de acumulación potestativa.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista ARANZADI CIVIL Vol. 17 (páxs. 15 ata 52)

Ejercicio de la acción directa frente a la entidad aseguradora de la Administración Pública (Penúltimas consideraciones doctrinales y jurisprudenciales)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista ARANZADI CIVIL Vol. 12 (páxs. 15 ata 55)

Las sociedades de gestión de derechos de autor en la Unión Europea

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 25 (páxs. 465 ata 475)

La aplicación del Derecho de la competencia comunitario en España y mecanismos de colaboración entre autoridades: algunas consideraciones sobre el RD 2295/2004

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 25 (páxs. 391 ata 405)

El Proyecto de Ley reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 25 (páxs. 525 ata 537)

Naturaleza jurídica de la relación de subagencia de seguros (a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2002-RJ.5286-)

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 118 (páxs. 251 ata 272)

No sujeción a autorización previa de la prestación de servicios de la sociedad de la información (Comentario al art. 6 de la LSSICE)

Autores/as Fernando Cachafeiro, Rafael García Pérez
Revista REVISTA DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

La reforma del Derecho Europeo sobre Conductas Anticompetitivas (Prohibición de Cárteles)

Autores/as Fernando Cachafeiro
Revista Revista de Direito Internacional e Econômico

Ámbito de la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia en materia de Dº civil: especialidades en la regulación autonómica del recurso de casación en materia de Dº civil propio de Galicia.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Núm. 18 (páxs. 89 ata 142)

Entrada en vigor del Reglamento sobre la sociedad Anónima Europea

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 193 (páxs. 141 ata 263)

Dictámen acerca de la calificación de crédito garantizado con hipoteca de máximo, etc.

Autores/as José Manuel Busto Lago, Fernando Peña López
Revista REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO Núm. 686 (páxs. 2847 ata 2858)

Ley de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados.

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 93 (páxs. 287 ata 293)

La libertad de prestar servicios en internet (comentario al artículo 7 de la ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico)

Autores/as Fernando García Cachafeiro, Rafael García Pérez
Revista REVISTA DE DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Vol. 2 (páxs. 199 ata 213)

La responsabilidad civil de los Interne Service Providers (ISPs) por la infracción en la red de los derechos de propiedad intelectual.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA DE DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Núm. 5 (páxs. 39 ata 73)

Sobre el origen de algunas instituciones mercantiles

Autores/as Rafael García Pérez
Revista REVISTA NORMAS LEGALES Vol. 2 Núm. 343 (páxs. 31 ata 38)

La autotutela

Autores/as María Esther Rovira Sueiro
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 743 ata 762)

LA DELIMITACIÓN ENTRE INSOLVENCIA CONCURSAL E INSOLVENCIA LABORAL, A LA LUZ DE LA LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL

Autores/as angélica diaz de la rosa
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Vol. 8 (páxs. 281 ata 297)

No sujeción a autorización previa de la prestación de servicios de la sociedad de la información (comentario al artículo 6 de la LSSI)

Autores/as Rafael García Pérez, Fernando Cachafeiro García
Revista REVISTA DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Vol. 2004 Núm. 45 (páxs. 39 ata 56)

No sujeción a autorización previa de la prestación de servicios de la sociedad de la información (Comentario al art. 6 de la LSSICE)

Autores/as Fernando Cachafeiro, Rafael García Pérez
Revista REVISTA DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Propuesta de directiva sobre prácticas comerciales desleales. Consideraciones críticas.

Autores/as Rafael García Pérez
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 24 (páxs. 1207 ata 1224)

Novedades en la legislación española de defensa de la competencia: una adaptación de urgencia al nuevo sistema de aplicación de las normas comunitarias

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 24 (páxs. 1195 ata 1206)

La utilización de los contratos de agencia como mecanismo para evitar la aplicación del Derecho de la competencia.

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 24 (páxs. 409 ata 434)

La nueva directiva sobre publicidad y patrocinio de los productos del tabaco

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 24 (páxs. 1357 ata 1366)

Últimas modificaciones para adaptar la legislación española de seguros privados a la normativa comunitaria.

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO EUROPEO Núm. 4 (páxs. 1 ata 9)

La responsabilidad en materia de prevención y reparación de daños medioambientales material y régimen de responsabilidad. Comentario a la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidad medioambiental.

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO EUROPEO Núm. 5 (páxs. 1 ata 15)

La determinación del daño resarcible en la Ley de Ordenación de la Edificación. Delimitación de su ámbito objetivo de aplicación.

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO Vol. 5 (páxs. 565 ata 629)

Consideraciones sobre la nueva Ley española de Marcas

Autores/as Rafael García Pérez
Revista UNIVERSITAS (BOGOTÁ) Vol. 2003 Núm. 105 (páxs. 161 ata 182)

La tensión entre las restricciones a la libre prestación de servicios de la sociedad de la información y los derechos fundamentales y libertades públicas

Autores/as Fernando Cachafeiro, Rafael García Pérez
Revista Revista Derecho y Tecnología

La tensión entre las restricciones a la libre prestación de servicios de la sociedad de la información y los derechos fundamentales y libertades públicas

Autores/as Rafael García Pérez, Fernando Cachafeiro García
Revista Revista Derecho y Tecnología Vol. 2003 Núm. 3 (páxs. 151 ata 165)

La sucesión testada en el Derecho civil propio de Galicia: El testamento abierto notarial, el testamento mancomunado y la delegación de la facultad de mejorar.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO Vol. 3 Núm. 677 (páxs. 1537 ata 1618)

Título: EXPULSIÓN DEL SOCIO TRABAJADOR(COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO: EXPULSIÓN DE SOCIO. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA DE 22 DE ABRIL DE 2003)

Autores/as Angélica Díaz de la Rosa
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. 26 (páxs. 199 ata 205)

Notas sobre a Lei 3/2002, de 16 de decembro, pola que se modifica a Lei 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. - Núm. 25 (páxs. 153 ata 159)

Apuntes sobre a nova Lei de Cooperativas das Illas Baleares

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. - Núm. 25 (páxs. 173 ata 176)

Anotación á Lei 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas da Comunidade Valenciana.

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. - Núm. 25 (páxs. 161 ata 167)

Achegas de bens para a xestión cooperativa: comentario a STS 529/2002, de 28 de maio.

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. - Núm. 25 (páxs. 169 ata 172)

Comentario a la STS de 1 de julio de 2005. Contrato de compraventa. Resolución por incumplimiento. Retroactividad de los efectos derivados de la resolución. Restitución de las prestaciones recíprocas. Delimitación del alcance de la restitución: intereses legales

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 71 (páxs. 917 ata 933)

Orden jurisdiccional civil: Jurisdicción competente para conocer de la acción de responsabilidad civil por incumplimineto de un contrato privado celebrado por una Administración Pública con un particu

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 1 Núm. 61 (páxs. 295 ata 320)

Reflexiones sobre las restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la información

Autores/as Rafael García Pérez, Fernando Cachafeiro García
Revista REVISTA DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Vol. 2003 Núm. 42 (páxs. 31 ata 57)

Reflexiones sobre las restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la información

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista REVISTA DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Vol. 10 Núm. 42 (páxs. 31 ata 42)

Nuevas tendencias para la regulación de la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos del tabaco.

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 23 (páxs. 1259 ata 1269)

Dos cuestiones acerca del proceso de incapacitación. A propósito de la STC 174/2002, de 9 de octubre

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI Vol. 6 Núm. 580 (páxs. 3 ata 6)

Incumplimiento de la prestación de servicios financiada a través de un contrato de préstamo al consumo. Algunas precisiones a propósito del caso Opening English Scholl.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI Vol. 13 Núm. 564 (páxs. 1 ata 5)

El sistema financiero peruano, ante la reforma constitucional: Modelo constitucional económico y sistema financiero.

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA Vol. 3 (páxs. 169 ata 228)

Cómputo del plazo para el ejercicio del derecho de retracto de graciosa en el Derecho civil propio de Galicia

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista LA LEY (GALICIA) Vol. 4 Núm. 5778 (páxs. 1 ata 4)

La nueva regulación de la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco: especial referencia a la Directiva 2003/33/CE

Autores/as Manuel José Vázquez Pena, Manuel Areán Lalín
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO EUROPEO Vol. - Núm. 2 (páxs. 1 ata 8)

Las restricciones accesorias a una operación de concentración: a propósito de la Resolución del TDC Pacto Foodservice-Mercat

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista LA CORUÑA, HISTORIA Y TURISMO Vol. - Núm. 15 (páxs. 8 ata 10)

El contrato de aparcamiento de vehículos. Notas a la Ley 42/2002, de 14 de noviembre

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista LA CORUÑA, HISTORIA Y TURISMO Vol. - Núm. 2 (páxs. 1 ata 16)

Violencia doméstica: algunas respuestas desde el Derecho civil II

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA DE DERECHO DE FAMILIA Vol. - Núm. 20 (páxs. 47 ata 85)

Violencia doméstica: algunas respuestas desde el Derecho civil I

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA DE DERECHO DE FAMILIA Vol. - Núm. 19 (páxs. 57 ata 81)

Demoras en los aeropuertos: daños patrimoniales y daños morales por retraso en el transporte aéreo de viajeros y de sus equipajes

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista Diario La Ley Vol. 9 Núm. 8 (páxs. 5 ata 25)

Bases doctrinales y jurisprudenciales para la configuración del contrato autónomo de garantía en el Ordenamiento jurídico español: Las relaciones entre los sujetos del contrato

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista Diario La Ley Vol. 24 Núm. 5778 (páxs. 1 ata 12)

Aspectos procesales y sustantivos de la responsabilidad civil de los Magistrados del Tribunal Constitucional

Autores/as José Manuel Busto Lago, Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín
Revista EL DERECHO - DIARIO DE JURISPRUDENCIA Vol. 11 Núm. 1972 (páxs. 1 ata 14)

La responsabilidad civil por productos defectuosos en los Estados Unidos: principales diferencias con el sistema español.

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista DERECHO DE LOS NEGOCIOS Vol. 14 Núm. 148 (páxs. 13 ata 26)

Hacia una política de clemencia en el Derecho de la competencia español

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista GACETA JURÍDICA DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LA COMPETENCIA Vol. - Núm. 227 (páxs. 16 ata 35)

El Sistema Financiero peruano, ante la reforma constitucional: modelo constitucional económico y sistema financiero

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA Vol. 3 Núm. - (páxs. 169 ata 227)

El daño ambiental. Presente y Futuro de su reparación (II)

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO Núm. 12 (páxs. 865 ata 888)

El daño ambiental. Presente y Futuro de su reparación (I)

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO Núm. 11 (páxs. 773 ata 840)

Las competencias legislativas de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de Derecho civil.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Núm. 35 (páxs. 13 ata 64)

Recensión de "La usupación de la titularidad de la servidumbre de paso" de J.M. Busto Lago

Autores/as Fernando Peña López
Revista REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO Núm. 670 (páxs. 767 ata 774)

Título: NOTAS SOBRE LA LEY DE COOPERATIVAS DE CASTILLA Y LEÓN.

Autores/as angélica diaz de la rosa
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. 25 (páxs. 181 ata 188)

Reclamación de cantidade de constructora a Cooperativa de vivendas. Responsabilidade dos socios polas débedas da sociedade. Breve nota sobre a sentencia do Tribunal Supremo 716/2002, de 28 de outubro

Autores/as Rafael García Pérez
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. 2002 Núm. 25 (páxs. 177 ata 180)

Proposta modificada de regulamento sobre o Estatuto da sociedade cooperativa Europea: Proposta transaccional da Presidencia española de 12 de abril de 2002.

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Núm. 24 (páxs. 145 ata 151)

Tutela ambiental y acción negatoria de inmisiones: un ejemplo de su operatividad.

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista ACTUALIDAD CIVIL Núm. 37 (páxs. 1195 ata 1211)

Algunas reflexiones sobre los procesos matrimoniales en la LEC (Cuestiones generales, procedimiento contencioso y procedimiento de mutuo acuerdo).

Autores/as Fernando Peña López
Revista ACTUALIDAD CIVIL Núm. 9 (páxs. 313 ata 342)

Constitución y funcionamiento de registros de morosos entre las entidades de crédito: un análisis desde el Derecho de la competencia.

Autores/as Fernando Garcia Cachafeiro
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 397 ata 418)

La fijación de precios en la distribución minorista de carburantes "algunas observaciones sobre la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia 493 (expte. 493/00, CEPSA) de 30 de mayo de 2001"

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 927 ata 951)

Algunas reflexiones básicas en torno a la comunidad hereditaria.

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 237 ata 261)

La protección jurisdiccional civil de los derechos fundamentales de la persona en la nueva LEC.

Autores/as María Esther Rovira Sueiro
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 6 Núm. - (páxs. 643 ata 661)

Algunas cuestiones sobre el contenido atípico del testamento.

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 6 Núm. - (páxs. 113 ata 131)

Breves consideraciones sobre las cooperativas gallegas en el sector marítimo-pesquero¿

Autores/as angélica diaz de la rosa
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Vol. 6 (páxs. 321 ata 339)

El seguro de responsabilidad civil de las administraciones públicas: la acción directa contra la compañía aseguradora.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista ARANZADI CIVIL Núm. 22 (páxs. 15 ata 38)

Las directrices comunitarias sobre dispensa del pago de las multas y reducción de su importe en los casos de cárteles

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 23 (páxs. 1205 ata 1217)

Propuesta de "nueva" Directiva sobre publicidad y patrocinio de los productos del tabaco.

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 22 Núm. - (páxs. 1545 ata 1554)

Proyecto de Reglamento para la reforma del derecho de la competencia en el sector de vehículos de motor.

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 22 Núm. - (páxs. 1515 ata 1535)

La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de intermediación en la sociedad de la información.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI Vol. 12 Núm. 542 (páxs. 1 ata 6)

Una alternativa a la responsabilidad civil en la contención del daño ambiental: la acción negatoria de inmisiones.

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL Vol. 2 Núm. - (páxs. 129 ata 146)

Compatibilidad de Legislaciones aplicables al contrato de transporte Marítimo de mercancías en régimen de conocimiento de embarque (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 2000

Autores/as María José Rodríguez Docampo
Revista Revista Cuadernos de Derecho y Comercio (páxs. 293 ata 316)

La extinción del contrato mercantil de concesión en el derecho peruano

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA Vol. 2 Núm. - (páxs. 33 ata 71)

Acuerdos de agencia y Derecho de la competencia: nuevo régimen de las restricciones verticales.

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO Núm. 34 (páxs. 67 ata 115)

El ejercicio de acciones y derechos personalísimos de la persona incapacitada (Comentario y alcance de la STC 311/2000, de 18 de diciembre)

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Núm. 15 (páxs. 7 ata 39)

¿Puede incurrir en responsabilidad civil el procurador cuyo domicilio es designado por el abogado de parte, sin mediar consentimiento de aquél, a efectos de notificaciones de resoluciones judiciales dictadas en procedimientos en los que su intervenci

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO Vol. 668 Núm. - (páxs. 2515 ata 2534)

El control registral de las condiciones generales de los contratos.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO Vol. 667 Núm. - (páxs. 1939 ata 2004)

Directiva 2000/46/CEE sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y a su ejercicio así como a la supervisión cautelar de dichas entidades.

Autores/as María José Rodríguez Docampo
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 82 (páxs. 233 ata 238)

Reforma de la Ley 1/1991, de 4 de enero, de las Cajas de Ahorro de Aragón.

Autores/as María José Rodríguez Docampo
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 82 (páxs. 216 ata 221)

Propuesta de Directiva sobre mediación de seguros privados.

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 82 (páxs. 204 ata 210)

Omisión por el banco descontante de los actos conservativos del créditos (Comentario a la Sentencia de la A.P. de las Palmas de Gran Canaria de 15 de octubre de 1999

Autores/as Mª del Pilar Fátima Lois Bastida
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 81 (páxs. 129 ata 140)

Comentario de la STS de 21 de mayo de 2001

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 57 Núm. - (páxs. 859 ata 879)

Comentario de la STS de 20-12-2000 (Seguro de Vida).

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 56 Núm. - (páxs. 669 ata 681)

La venta de herencia en el código civil español.

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 243 ata 268)

Contratación electrónica y telefónica con condiciones generales.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 183 ata 228)

Dictámen sobre la trascendencia jurídica de un contrato, por el que la proponente de una OPA voluntaria se obliga a limitar el porcentaje de capital social a adquirir.

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 1015 ata 1070)

La aplicación del principio de proporcionalidad en la jurisprudencia sobre libre circulación de mercancías del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

Autores/as Rafael García Pérez
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Vol. 2001 Núm. 5 (páxs. 933 ata 946)

El concepto de consumidor en la jurisprudencia alemana sobre publicidad engañosa (Comentario a la Sentencia del Bundesgerichtshof de 20 de octubre de 1999, caso <Orient-Teppichmuster>)

Autores/as Rafael García Pérez
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 2001 Núm. 22 (páxs. 619 ata 634)

La colaboración entre competidores en el nuevo Derecho de la competencia comunitario.

Autores/as Fernando Garcia Cachafeiro
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 22 Núm. - (páxs. 255 ata 274)

Las Directrices sobre restricciones verticales, complementarias del Reglamento 2790/99.

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 21 Núm. - (páxs. 1297 ata 1317)

Las fundaciones y la realización de actividades mercantiles

Autores/as Manuel Areán Lalín
Revista UNIVERSITAS JURÍDICA Núm. 1 (páxs. 183 ata 194)

Negativa unilateral a conceder licencias sobre derechos de propiedad intelectuales en el Derecho Antitrust norteamericano( Comentario a las resoluciones de la Federal Trade Comission y a las sentencias recaídas en el caso Intel)

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 20 Núm. - (páxs. 547 ata 566)

Usufructo con facultad de disponer inter vivos en caso de necesidad. Comentario a la STS 9 de Marzo de 2000

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 53 Núm. - (páxs. 791 ata 803)

Reflexiones sobre el concepto de sociedad y el derecho de sociedades.

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO Núm. 33 (páxs. 73 ata 214)

Contribución al estudio del contrato mercantil de suministro de energía eléctrica

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO Núm. 31 (páxs. 59 ata 126)

Notas sobre el conflicto de intereses en una sociedad limitada unipersonal atípica

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO Núm. 3 (páxs. 11 ata 58)

Vigencia de los Convenios Internacionales sobre limitación de la responsabilidad civil de los navieros y propietarios de buques. Coexistencia de sus disposiciones con el régimen del Código de Comercio

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista CUADERNOS DE DERECHO PESQUERO Núm. 1 (páxs. 185 ata 233)

La protección del inventor asalariado en el Derecho Brasileño

Autores/as Mª del Pilar Fátima Lois Bastida
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 20 Núm. - (páxs. 1553 ata 1569)

La partición de la herencia en la Ley de Derecho Civil de Galicia. Especial referencia a los Artículos 165 y 166 LDCG

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 109 ata 134)

La concentración empresarial en el Derecho del seguro privado ( notas preliminares)

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 257 ata 302)

El proceso de incapacitación en la nueva LEC

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista BOLETÍN ARAZANDI CIVIL-MERCANTIL Vol. 21 Núm. - (páxs. 1 ata 7)

Obstáculos a la libre circulación de mercancías generados por las normas sobre competencia desleal de los Estados miembros. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de enero de 2000, Estée Lauder/Lancaster, C-220/98

Autores/as Rafael García Pérez
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 2000 Núm. 21 (páxs. 451 ata 468)

Problemática antitrust de las comisiones aplicables a los pagos con tarjeta (Comentario a la resolución del TDC de 26 de Abril de 2000, caso "Tasas de Pago con Tarjetas").

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 21 Núm. - (páxs. 319 ata 338)

Retracto de graciosa y principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Vol. 22 Núm. - (páxs. 223 ata 242)

Comentario a la Resolución de la Dirección de Registros y de Notariado de 6 de Marzo de 1999

Autores/as María Esther Rovira Sueiro
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 717 ata 729)

El sistema arbitral de consumo: la experiencia española

Autores/as María Esther Rovira Sueiro
Revista RIVISTA DELL' ARBITRATO Núm. 3 (páxs. 589 ata 611)

Competencia legislativa de las Comunidades Autónomas sobre las necesarias especialidades procesales que se derivan de su Derecho Substantivo propio

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Vol. 13 Núm. - (páxs. 81 ata 116)

Competencia legislativa de las Comunidades Autónomas sobre las necesarias especialidades procesales que se derivan de su Derecho sustantivo propio...

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Vol. 13 Núm. - (páxs. 81 ata 116)

Las relaciones de intermediación en la colocación de valores

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. 75 Núm. - (páxs. 197 ata 249)

Los títulos- valores, como objeto de derechos reales y el contrato de descuento

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. 74 Núm. - (páxs. 167 ata 223)

Naturaleza jurídica de los valores tabulares

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. 74 Núm. - (páxs. 7 ata 64)

Actuación errónea de la entidad bancaria y forma de la orden de transferencia

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 73 (páxs. 201 ata 239)

Fianza general con renuncia del beneficio de excusión. Beneficio de excusión y fianza solidaria...

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 49 Núm. - (páxs. 337 ata 351)

¿Está facultado el tutor para instar la acción de separación legal de su pupilo? (Comentario a la STS de 27 de febrero de 1999)

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 663 ata 673)

El Derecho Bancario: consideraciones generales

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 243 ata 306)

Recención del libro de J.M. Busto Lago:La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual.

Autores/as Fernando Peña López
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 2 Núm. - (páxs. 777 ata 780)

El honor de la persona jurídica:una cuestión de hermenéutica constitucional.

Autores/as María Esther Rovira Sueiro
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 463 ata 481)

Comentarios a la STS de 27 de Enero de 1997

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO Núm. 12 (páxs. 922 ata 934)

La situación jurídica del cónyuge del arrendatario a raìz de la atribución judicial del uso de la vivienda arrendada en los supuesto de nulidad, separación y divorcio.

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO Núm. 4 (páxs. 286 ata 317)

Alcance y significado de la indemnización debida en el supuesto de incumplimiento de la promesa de matrimonio

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO Núm. 4 (páxs. 259 ata 285)

El derecho a la propia imagen:configuración legal y límites .Comentario a la STS de 7 de Octubre de 1996

Autores/as María Esther Rovira Sueiro
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO Núm. 2 (páxs. 152 ata 164)

El enjuiciamiento antitrust de las licencias sobre derechos de Propiedad Industrial en el Derecho Comunitario Europeo

Autores/as Fernando Cachafeiro
Revista UNIVERSITAS (BOGOTÁ)

Las parejas de hecho:perspectiva jurisprudencial

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Núm. 12 (páxs. 7 ata 68)

La familia de hecho en Italia:estado actual de la cuestión

Autores/as María Esther Rovira Sueiro
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Núm. 12 (páxs. 269 ata 311)

Derecho intertemporal y modificación de las normas reguladoras de la usucapión: la usucapión extraordinaria veintenal de la servidumbre de paso ex art 25 de la Ley de Derecho Civil de Galicia.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista LA LEY.GALICIA. Núm. 4491 (páxs. 1 ata 2)

Responsabilidad y exclusión de la responsabilidad en los viajes combinados.(Un análisis de la aplicación práctica del art 11 de la LVC).

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista ARANZADI CIVIL Vol. 7 Núm. 7 (páxs. 13 ata 31)

Responsabilidad sanitaria y responsabilidad médica:contagio del VIH a través de transfusión sanguínea:no vinculación obligatoria de los Tribunales a las indemnizaciones qu establece el RD 9/1993 sobre ayudas públicas a los afectados de VIH

Autores/as Fernando Peña López
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 47 (páxs. 777 ata 780)

Comentarios a la STS de 23 de Enero de 1997

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Núm. 44 (páxs. 545 ata 559)

Las fronteras del Derecho Mercantil:¿Existe el credito civil al consumo?.

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO Núm. 24 (páxs. 11 ata 140)

Reflexiones en torno a la manifestación publicitaria o comercial de la cuenta corriente bancaria del empresario.

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista Diario La Ley Vol. 19 Núm. 4648 (páxs. 1 ata 5)

Noticia de la obra, Maeste Casas,"Aplicabilidad del Derecho de la competencia a la banca".Eurolex

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 17 Núm. - (páxs. 1135 ata 1135)

Nueva comunicación de la Comisión europea sobre los acuerdos de menor importancia

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 17 Núm. - (páxs. 1023 ata 1031)

El control abstracto de las condiciones generales de los contratos

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista ACTUALIDAD JURÍDICA Núm. 360 (páxs. 1 ata 12)

Recensión a la obra,VV AA, "Le secteur bancaire et la concurrence/de Banksector en de mededinging" Bruylant,Bruselas

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 755 ata 758)

Los acuerdos de menor importancia en el Derecho antitrust (Comentario a la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 24-9-97 en el caso HULS Española).

Autores/as Fernando García Cachafeiro
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 665 ata 674)

La escritura de transformación de sociedades de responsabilidad limitada.

Autores/as Manuel Areán Lalín, Eduardo Álvarez Sánchez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 123 ata 135)

Recensión del libro de P.Cane:The anatomy of tort law,Oxford,1997

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 747 ata 751)

Recensión del libro de R.Colina Garea.El arrendamiento de vivienda por temporada académica.

Autores/as Fernando Peña López
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 781 ata 785)

Intermediación bursátil y ámbito de aplicación de la L.C.A.

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. - Núm. 65 (páxs. 9 ata 74)

Comunicación interpretativa de la comisión europea sobre los problemas de la libre prestación de servicios y el interés general en la segunda directiva bancaria (Noticia)

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. - Núm. 67 (páxs. 1011 ata 1019)

Causa de la orden de transferencia y cobro de lo indebido

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. - Núm. 67 (páxs. 905 ata 963)

Directiva europea relativa a las transferencias transfronterizas (Noticia)

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. - Núm. 65 (páxs. 359 ata 366)

La indemnización debida por los daños causados en estado de necesidad.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO Vol. 97 Núm. - (páxs. 457 ata 485)

El seguro de embarcaciones de recreo y la protección del asegurado consumidor (A propósito de la sentencia del juzgado de primera instancia Nº8 de A Coruña, de 18 de abril de 1994

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO Vol. - Núm. 23 (páxs. 229 ata 303)

El cargo en cuenta cotra disposición expresa del cuentacorrentista

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 665 ata 687)

Comentario a la STS 22 de octubre de 1996

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 559 ata 569)

La antijuridicidad del daño resarcible en la R.C. extracontractual (Extracto)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 749 ata 753)

Derecho al honor y prestigio profesional. Comentario a la STS 16-12-198

Autores/as María Esther Rovira Sueiro
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 635 ata 647)

La función social de la propiedad privada en la Constitución española de 1978

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Núm. 1 (páxs. 763 ata 765)

La delimitación del concepto de cultivador personal en la jurisprudencia civil del Tribunal Supremo.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista ARANZADI CIVIL Vol. 2 Núm. 5 (páxs. 9 ata 36)

Acceso a la propiedad de finca rústica. Comentario a la STS de 23-I-1997

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. - Núm. 44 (páxs. 545 ata 558)

Litigiosidad en materia de invenciones laborales

Autores/as Mª del Pilar Fátima Lois Bastida
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 17 Núm. - (páxs. 1049 ata 1053)

La comisión y el comité económico y social de la Unión Europea impulsan una nueva propuesta de directiva sobre invenciones biotecnológicas (Crónica)

Autores/as Manuel Areán Lalín
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 17 Núm. - (páxs. 1097 ata 1109)

La tutela aquiliana de la situación posesoria.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista ACTUALIDAD CIVIL Vol. 2 Núm. 17 (páxs. 369 ata 407)

El contrato mercantil de servicios

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 291 ata 0)

Enriquecimiento injusto y responsabilidad extracontractual

Autores/as José Manuel Busto Lago, Fernando Peña López
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 141 ata 166)

La resolución unilateral de los contratos de concesión mercantil de duración indefinida y sus consecuencias jurídicas (A propósito de ka sentencia de la AP de Madrid de 4 de noviembre de 1996)

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 595 ata 625)

El préstamo con garantía hipotecaria

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. - Núm. - (páxs. 721 ata 789)

Nuevas perspectivas de la protección aduanera de la propiedad Industrial e Intelectual en la Unión Europea

Autores/as Manuel Areán Lalín
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 16 Núm. - (páxs. 935 ata 941)

La propiedad industrial

Autores/as Manuel Areán Lalín
Revista REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLITICAS. (VENEZUELA) Núm. 96 (páxs. 413 ata 428)

Doctrina de nuestro tribunal Supremo en materia de liimtación de la responsabilidad por abordaje

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Vol. - Núm. 87 (páxs. 1 ata 55)

A marca comunitaria

Autores/as Manuel Areán Lalín
Revista Revista Galega de Economía Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 229 ata 236)

La marca comunitaria

Autores/as Manuel Areán Lalín
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO (VALENCIA) Vol. - Núm. 61 (páxs. 6903 ata 6916)

Os pactos sucesorios no Dereito Civil propio de Galicia

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA Vol. - Núm. - (páxs. 423 ata 441)

Modelos de utilidad, libertad de empresa y libre circulación de mercancias en la unión Europea (comentario de la Sentecia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1994: caso NANAS)

Autores/as Manuel Areán Lalín
Revista CUADERNOS DE JURISPRUDENCIA SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Núm. 15 (páxs. 43 ata 62)

Constucción jurisprudencial del contrato de aparcamiento de vehículos

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Revista ARANZADI CIVIL Vol. - Núm. 11 (páxs. 11 ata 45)

Comentario de la S.T.S. de 28 de Junio de 1996

Autores/as José Manuel Busto Lago
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. - Núm. 42 (páxs. 0 ata 0)

Problemas suscitados en la dogmática del contrato de corretaje, con ocasión de la promulgación de la Ley 12/1992, de 27 de nayo, sobre contrato de agencia.

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO Vol. - Núm. 20 (páxs. 89 ata 145)

O dereito á intimidade

Autores/as María Esther Rovira Sueiro
Revista REVISTA GALEGA DE ENSINO Vol. - Núm. 8 (páxs. 71 ata 79)

La lucha de las Aduanas contra la piratería de marcas

Autores/as Manuel Areán Lalín
Revista CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO Vol. - Núm. 17 (páxs. 55 ata 65)

Crónica de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (1990-1995)

Autores/as José Manuel Busto Lago, Rafael Colina Garea
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Vol. - Núm. 7 (páxs. 375 ata 400)

El pago mediante transferencia bancaria de crédito

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Vol. - Núm. 188 (páxs. 75 ata 95)

El denominado "servicio de caja" en la cuenta corriente bancaria

Autores/as José Manuel Busto Lago, Manuel José Vázquez Pena
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Vol. - Núm. 188 (páxs. 57 ata 74)

La propiedad Industrial

Autores/as Manuel Areán Lalín
Revista REVISTA ANDI DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIALES Vol. - Núm. 133 (páxs. 55 ata 65)

Las recomendaciones colectivas de precios en el Derecho bursátil y en el Derecho de la competencia

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. - Núm. 58 (páxs. 487 ata 532)

La difusión de información por las sociedades bancarias cotizadas

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. - Núm. 58 (páxs. 299 ata 389)

Comentario a la STC 89/1994, de 17 de marzo.

Autores/as Rafael Colina Garea
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL (páxs. 737 ata 737)

Fixación legal das competencias estatutarias en materia

Autores/as Pablo Sande García
Revista DEREITO CIVIL DE GALICIA E FUNDACIÓNS DE INTERESE GALEGO Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Reflexiones sobre el denominado "descuento" de certificaciones de obra emitidas por la Admon.Pública

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO Vol. 4 Núm. 93 (páxs. 0 ata 0)

Transf serv correspond as competencias asumidas no Estatuto Autonomía Galicia. Estudio das suas disposicions transitorias 4ª e 7ª

Autores/as Pablo Sande García
Revista ESTUD ESTATUTO GALEGO Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Oferta pública de adquisición y procesos de fusión de sociedades en la jurisprudencia del Tribunal Supremo

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. 41 Núm. - (páxs. 147 ata 195)

Las remesas en la cuenta corriente y su dimensión probatoria: entre el instrumento contable y el contrato bancario

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. 36 Núm. - (páxs. 849 ata 864)

Reflexiones sobre la relación entre el contrato de descuento y la apertura de crédito en cuenta corriente

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. 33 Núm. - (páxs. 59 ata 105)

Comentario a art.27.4, 27.26 y a disposiciones transitorias cuarta y séptima

Autores/as Pablo Sande García
Revista COMENTARIOS ESTATUTO AUTON COMUNIDAD AUTÓN GALICIA Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Comentario al artículo 30.1.5 del Estatuto de Autonomía de Galicia

Autores/as Manuel Areán Lalín
Revista COMENTARIOS ESTATUTO AUTON COMUNIDAD AUTÓN GALICIA Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Los depósitos bancarios a plazo y su representación contable

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Revista CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO Vol. 9 Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Tratado de Contratos. T. IV (3ª edición)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Editores Universidad Autónoma de Madrid
Editorial Editorial Tirant lo Blanch, S.L., Valencia (España)
ISBN 978-84-1355-184-5

Alimentos debidos a los hijos

Editorial Juruá Editorial, (España)
ISBN 978-989-712-706-9

La distribución de seguros privados

Editorial Marcial Pons.Esiciones Jurídicas y Sociales S.A., (España)
ISBN 978-84-9123-652-8

La obligación del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor de crédito (Adaptado a la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario)

Autores/as Collado-Rodríguez, N.
Editorial Aranzadi - Thomson, (España)
ISBN 978-84-1309-782-4

Matrimonio. Especial consideración a los forzosos, precoces e infantiles

Editorial Juruá Editorial, ()
ISBN 978-989-712-613-0

Reclamaciones de consumo. Materiales para la construcción de un Tratado de Derecho del consumo

Autores/as José Manuel Busto Lago, Natalia Álvarez Lata, Fernando Peña López, Collado-Rodríguez, N.
Editores José Manuel Busto Lago
Editorial Thomson Reuters - Aranzadi, Cizur (España)
ISBN 978-84-1308-695-8

Economía colaborativa y Derecho: Aspectos civiles, mercantiles y laborales

Editorial Thomson - Aranzadi, Cizur (España)
ISBN 978-84-1309-466-3

La dilución de la marca de renombre

Autores/as Cernadas Lázare, M.
Editorial Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, (España)
ISBN 978-84-9123-730-3

Los criterios de atribución del uso de la vivienda familiar tras la crisis de pareja

Autores/as Inmaculada García Presas
Editorial Editorial Reus, S.A., Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-290-2165-3

El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

Autores/as Rafael García Pérez
Editorial Editorial La Ley, (España)
ISBN 978-84-9020-785-7

Regulación del contrato de seguro en Portugal y en España: análisis comparado

Autores/as Fernando Peña López, MARGARIDA LIMA
Editorial Editorial Fundación INADE, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-09-07095-4

¿Adscripción ordinamental y régimen jurídico aplicable a la Relación de servicios de los agentes de la propiedad industrial. Entre el Derecho estatutario y el Derecho de contratos¿

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España)
ISBN ISBN: 978-84-9143-932-5

El contrato de gestión naval, concepto y naturaleza jurídica

Autores/as María José Rodríguez Docampo
Editorial THOMSON REUTERS ARANZADI, Cizur (España)
ISBN 978-84-9177-326-9

La responsabilidad civil por daños a la libre competencia

Autores/as Fernando Peña López
Editorial Editorial Tirant lo Blanch, S.L., Valencia (España)
ISBN 978-84-9169-055-9

Acogimiento de menores

Editores Inmaculada García Presas
Editorial Juruá Editorial, (España)
ISBN 978-989-712-464-8

El contrato de permuta financiera como instrumento de cobertura del riesgo del tipo de interés (Una revisión crítica de los equívocos de la jurisprudencia)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Editores José Manuel Busto Lago
Editorial Thompson Reuters-Aranzadi, Cizur (España)
ISBN 978-84-9177-732-8

El nuevo paradigma de la solvencia del consumidor de crédito en la UE

Autores/as José Manuel Busto Lago, Fernando Peña López, Natalia Álvarez Lata, Collado-Rodríguez, N.
Editores José Manuel Busto Lago
Editorial Atelier Libros Jurídicos, Barcelona (España)
ISBN 978-84-17466-35-0

El derecho marítimo de los nuevos tiempos

Editores José Luís García-Pita y Lastres, Mª Rocío Quintáns Eiras, angélica diaz de la rosa
Editorial Thomson Reuters - Civitas, (España)
ISBN 9788491526612

Régimen Jurídico de los deshaucios y lanzamientos

Editores Inmaculada García Presas
Editorial Juruá Editorial, (España)
ISBN 978-989-712-405-1

Honor, intimidad y propia imagen

Editores Inmaculada García Presas
Editorial Juruá Editorial, (España)
ISBN 978-989-712-426-6

Estudios sobre el contrato de seguro

Editores Mª Rocío Quintáns Eiras, Lorena Cecilia Ramírez Otero
Editorial Universidad de Piura, Lima (Perú)
ISBN 978-612-322-034-1

Responsabilidad civil y Derecho de daños

Editores Inmaculada García Presas
Editorial Juruá Editorial, (España)
ISBN 978-989-712-396-2

Derecho de obligaciones y contratos

Autores/as Carlos Rogel Vide, Rafael Colina Garea
Editores Carlos Rogel Vide
Editorial Editorial Reus, S.A., Madrid (España)
ISBN 978-84-290-1929-2

Partición de la herencia

Editores Inmaculada García Presas
Editorial Juruá Editorial, (España)
ISBN 978-989-712-357-3

Las crisis matrimoniales: nulidad, separación y divorcio

Editores Inmaculada García Presas
Editorial Juruá Editorial, (España)
ISBN 978-989-712-392-4

Derecho de la competencia y gran distribución

Editores Fernando Cachafeiro García, Rafael García Pérez, Marcos Antonio López Suárez
Editorial Thompson Reuters-Aranzadi, Cizur (España)
ISBN 9788491352914

La Personalidad Jurídica en el Derecho español. De la personificación de la Administración Pública a la personificación de las sociedades mercantiles

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Andavira Editora S.L, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8408-916-2

Derechos y obligaciones del empresario en el contrato de seguro

Autores/as Fernando Peña López, Álvarez Lata, Natalia, José Manuel Busto Lago
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-617-4176-2

Derecho de la competencia y gran distribución

Editorial Thomson - Aranzadi, Cizur (España)
ISBN 978-84-9135-291-4

Plataformas de financiación participativa y `Financial Crowdfunding¿

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editores TIRANT LO BLANCH
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España)
ISBN 978-84-9119-507-8

PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL. LIBROS QUINTO Y SEXTO

Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España)
ISBN 978-84-8119-776-8

Guarda y custodia de los hijos

Editores Inmaculada García Presas
Editorial Juruá Editorial, Madrid (España)
ISBN 978-853-625-221-6

Curso de Derecho Civil de Galicia

Autores/as José Manuel Busto Lago, Natalia Álvarez Lata, Fernando Peña López
Editorial Atelier Libros Jurídicos, Barcelona (España)
ISBN 978-84-15690-68-9

La reforma del Derecho de seguro

Editores Juan Bataller Grau, María Rocío Quintáns Eiras, Abel Veiga Copo
Editorial Aranzadi - Thomson, (España)
ISBN 978-84-9059-801-6

Las crisis matrimoniales: nulidad, separación y divorcio

Autores/as Blanca Sillero Crovetto
Editores Inmaculada García Presas
Editorial Juruá Editorial, (España)
ISBN 978-989-712-254-5

LA PROTECCION DEL ARRENDADOR COMO INSTRUMENTO PARA DINAMIZAR EL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS. PERSPECTIVA DESDE LA REFORMA

Autores/as Arturo Álvarez Alarcón, Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín
Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur (España)
ISBN 978-84-9059-291-5

El sistema arbitral de consumo

Editores Inmaculada García Presas
Editorial Juruá Editorial, (España)
ISBN 978-989-712-236-1

Régimen jurídico de los desahucios y lanzamientos

Editores Inmaculada García Presas
Editorial Juruá Editorial, (España)
ISBN 978-989-712-242-2

Tratado de responsabilidad civil

Autores/as José Manuel Busto Lago, Natalia Álvarez Lata, Fernando Peña López
Editores José Manuel Busto Lago
Editorial Editorial Thomson - Aranzadi, Cizur (España)
ISBN 978-84-9059-194-9

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS DUEÑOS, POSEEDORES Y USUARIOS DE ANIMALES

Autores/as Rafael Colina Garea
Editorial Editorial Reus, S.A., Madrid (España)
ISBN 978-84-290-1765-6

Riesgo empresarial y responsabilidad civil

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Editorial Editorial Reus, S.A., Madrid (España)
ISBN 978-84-290-1827-1

LA PROTECCION DEL ARRENDADOR COMO INSTRUMENTO PARA DINAMIZAR EL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS. PERSPECTIVA DESDE LA REFORMA

Autores/as Rafael Colina Garea
Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur (España)
ISBN 978-84-9059-291-5

Responsabilidad civil y Derecho de daños

Editores Inmaculada García Presas
Editorial Juruá Editorial, (España)
ISBN 978-889-712-234-7

Estudios sobre Mediación de Seguros Privados

Editores Mª Rocío Quintáns Eiras
Editorial Aranzadi - Thomson, Cizur (España)
ISBN 978-84-9014-988-1

El derecho de la libre competencia como instrumento de progreso económico a favor de las empresas y de los consumidores

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España)
ISBN 978-84-9004-959-4

COOPERATIVA MIXTA DE TRABAJO ASOCIADO

Editorial NETBIBLO, (España)
ISBN 978-84-15562-72-6

Lecciones de responsabildiad civil

Autores/as José Manuel Busto Lago, Natalia Álvarez Lata, Fernando Peña López, Esther Gómez Calle, María Ángeles Parra Lucán, María Esther Rovira Sueiro, Elena Vicente Domingo, Fernando L. Reglero Campos
Editores José Manuel Busto Lago
Editorial Editorial Thomson - Aranzadi, Cizur (España)
ISBN 978-84-9014-081-9

Patria potestad

Editores Inmaculada García Presas
Editorial DYKINSON, S.L., Madrid (España)
ISBN 978-84-9031-604-7

TRATADO DE LA COMPRAVENTA. HOMENAJE AL PROFESOR RODRIGO BERCOVITZ. TOMO II

Autores/as Rafael Colina Garea
Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur (España)
ISBN 978-84- 9014-911-9

LEGISLACIÓN DE REGISTRO CIVIL. SEGUNDA EDICION

Editorial TECNOS, Madrid (España)
ISBN 978-84-309-5444-5

Estudios de Derecho Marítimo

Editores Mª Rocío Quintáns Eiras
Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur (España)
ISBN 978-84-9903-949-7

Dogma y realidad del derecho de daños: imputación objetiva, causalidad y culpa en el sistema español y en los PETL

Autores/as Fernando Peña López
Editorial Thomson - Aranzadi, Cizur (España)
ISBN 978-84-9903-010-4

El reaseguro marítimo, entre el derecho español y el "common law": Una visión armonizadora

Editorial Aranzadi, (España)
ISBN 978-8499039206

LOS CONTRATOS DE GESTIÓN DE TRIPULACIONES DE BUQUES: CREW MANAGEMENT AGREEMENTS

Editorial LA LEY, (España)
ISBN 978-84-8126-890-4

Diccionario Xurídico Galego

Editorial Edicións Xerais, Vigo (España)
ISBN 978-84-9914-304-0

Clases de testamentos

Editores Inmaculada García Presas
Editorial DYKINSON, S.L., Madrid (España)
ISBN 978-84-9982-213-6

Fundaciones laborales. Herramienta para canalizar la responsabilidad social empresarial

Autores/as José Manuel Busto Lago, Fernando Peña López, Jesús R. Mercader Uguina, Francisco Javier Gómez Abelleira, Patricia Nieto Rojas
ISBN 978-84-9876-724-7

Derecho Mercantil de obligaciones. Parte especial. Contratos comerciales

Editorial Andavira Editora, (España)
ISBN 978-84-8408-606-2

La mediación familiar desde el ámbito jurídico

Editores Inmaculada García Presas
Editorial Juruá Editorial, Lisboa (Portugal)
ISBN 978-989-8312-03-7

El control del cumplimiento de la legalidad urbanística en los contratos sobre vivienda: la compraventa de "vivienda" sin licencia

Autores/as José Manuel Busto Lago
Editorial Thomson Reuters - Aranzadi, (España)
ISBN 978-84-9903-698-4

Los riesgos del desarrollo en una visión comparada. Derecho argentino y Derecho español.

Autores/as José Manuel Busto Lago, Lidia María Garrido Cordobera
Editorial Reus, Madrid (España)
ISBN 978-84-290-1597-3

La protección de datos de carácter personal - Nivel o grado de cumplimiento en los Ayuntamientos de la provincia de Lugo

Autores/as Fernando García Cachafeiro, Manuel Martínez Carballo, Eduardo Guillén Solórzano, Susana María Barbeito Roibal, Marcos Antonio López Suárez, Eva Souto García
Editorial Diputación de Lugo, Lugo (España)
ISBN 978-84-9767-924-4

Derecho mercantil de obligaciones, Tomo II

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Bosch, Barcelona (España)
ISBN 978-84-9790-563-3

Derecho mercantil de obligaciones, Tomo I

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Bosch, Barcelona (España)
ISBN 978-84-9790-562-6

Derecho Mercantil de obligaciones

Editorial Bosch, (España)
ISBN 978-84-9790-563-3

EL NAVIERO COOPERATIVO

Editorial Aranzadi Thomson Reuters, (España)
ISBN 978-84-9903-324-2

Reclamaciones de consumo. Derecho de consumo desde la perspectiva del consumidor

Autores/as José Manuel Busto Lago, Natalia Álvarez Lata, Fernando Peña López
Editores José Manuel Busto Lago
Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur (España)
ISBN 978-84-9903-694-6

Legislación de Registro Civil (Anotada y concordada)

Autores/as Natalia Álvarez Lata, José Manuel Busto Lago, Rafael Colina Garea, Fernando Peña López, María Esther Rovira Sueiro
ISBN 978-84-309-4834-5

Riesgos e intereses del naviero y cobertura asegurativa

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Aranzadi, (España)
ISBN 978-84-9903-163-7

Código bancario

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres, José Ricardo Pardo Gato
ISBN 978-84-9903-197-2

Operaciones bancarias neutras

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Marcial Pons, Madrid (España)
ISBN 978-84-9768-524-5

La mediación familiar. Una alternativa en el proceso judicial de separación y divorcio

Autores/as Inmaculada García Presas
Editorial La ley. Grupo wolters kluwer, (España)
ISBN 978-84-8126-241-4

El arbitraje en España. Ventajas y desventajas

Autores/as Rafael Colina Garea
Editorial Difusión jurídica, Madrid (España)
ISBN 978-84-92656-49-3

El contrato de compraventa de marca. Consideraciones generales

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
ISBN 978-84-9836-407-1

Reclamaciones de consumo. Derecho de consumo desde la perspectiva del consumidor.

Autores/as Natalia Álvarez Lata, José Manuel Busto Lago, Fernando Peña López
Editorial Thomson-Aranzadi, (España)
ISBN 978-84-8355-704-4

Ley de competencia desleal

Autores/as Rafael García Pérez
Editorial Thomson Aranzadi, (España)
ISBN 978-84-8355-842-3

Novos retos para a propiedade intelectual. II Xornadas sobre a propiedade intelectual e o dereito de autor/a

Editorial Servizo de Publicacións da UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-319-2

SOCIEDAD COOPERATIVA, PRESTACIÓN DE TRABAJO Y CONDICIÓN DE SOCIO. Editorial: CECOOP

Autores/as angélica diaz de la rosa
Editorial CECOOP, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-691-6398-6

Acciones de protección de la posesión. Régimen jurídico, sustantivo y procesal, de las acciones de tutela de la posesión.

Autores/as José Manuel Busto Lago, Fernando Peña López, Natalia Álvarez Lata
Editorial Thomson-Aranzadi, (España)
ISBN 978-84-8355-098-4

Derecho de sucesiones. Legislación, comentarios y jurisprudencia (Aspectos civiles, procesales y fiscales)

Autores/as José Manuel Busto Lago, Fernando Peña López, Natalia Álvarez Lata, Pilar Álvarez Barbeito
Editorial Thomson-Aranzadi, (España)
ISBN 978-84-8355-425-8

Las garantías personales atìpicas en el Ordenamiento jurídico español: Configuración jurídica de las garantías a primer requerimiento y autónomas

Editorial Aranzadi, (España)
ISBN 9788497676601

Las entidades de crédito y sus operaciones. T. XXXIX, vol. 4, Operaciones bancarias neutras.

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Marcial Pons, Madrid (España)
ISBN 84-9768-327-2

Arrendamientos de buques y derecho marítimo (con especial referencia al "Derecho de Formularios")

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
ISBN 84-8456-356-1

Colección Jurisprudencia: Contratos Civiles. Formularios

Autores/as Miguel Ángel Pérez Álvarez, Natalia Álvarez Lata, Rafael Colina Garea, José Manuel Lete del Río, Roberto Alonso Viso, Isabel Espín Alba, Silvia Gaspar Lera, Julio Iglesias Redondo, Carlos Lalana del Castillo, Javier Lete Achirica, Ignacio Martínez Lasierra, Isaac Tena Piazuelo
Editorial Thomson-Aranzadi, (España)
ISBN 84-9767-677-7

Estudios sobre el régimen jurídico de los vertidos de buques en el medio marino (Meilán Gil, J.L. coord.)

Editorial Thomnson-Aranzadi, (España)
ISBN 84-9767-608-4

Las cooperativas gallegas: Reflexiones sobre su régimen jurídico en la Ley 5/1998 de Cooperativas de Galicia

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Centro de Estudios Cooperativos., Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8408-363-2

Liquidación administrativa de entidades aseguradoras

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Editorial Fundación Mapfre Estudios, Madrid (España)
ISBN 84-7100-719-3

Problemas jurídico-administrativos planteados por el Prestige

Autores/as Fernando García Cachafeiro, Rafael García Pérez, Marta Mª García Pérez, José Luis Meilán Gil, Francisco Javier Sanz Larruga, Pablo González Mariñas, Juan José Pernas García
Editorial Aranzadi, (España)
ISBN 84-9767-924-5

Reclamaciones de consumo (Derecho de consumo desde la perspectiva del consumidor)

Autores/as José Manuel Busto Lago, Natalia Álvarez Lata, Fernando Peña López
Editorial Thomson-Aranzadi. Instituto Nacional de Consumo, (España)
ISBN 84-9767-852-4

Relevancia de la voluntad de la persona para afrontar su propia discapacidad.

Autores/as María Esther Rovira Sueiro
Editorial Ramón Areces, Madrid (España)
ISBN 84-8004-707-0

Libre circulación de mercancías y competencia desleal en la Comunidad Europea

Autores/as Rafael García Pérez
Editorial Marcial Pons, Madrid (España)
ISBN 84-9768-216-5

Invalidez e ineficacia en el Derecho contractual de consumo español. Análisis de los supuestos típicos de ineficacia en los contratos con consumidores.

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Editorial Thomson-Aranzadi, (España)
ISBN 84-9767-784-6

Código de arrendamientos urbanos

Autores/as Rafael Colina Garea
Editorial Biblioteca Nueva, Madrid (España)
ISBN 84-9742-181-7

Derecho Mercantil de Obligaciones

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid (España)
ISBN 84-9768-073-1

Código de responsabilidad civil.

Autores/as Natalia Álvarez Lata, Fernando Peña López, Luis Fernando Reglero Campos, Pilar Domínguez Martínez, Ana I. Mendoza Losana
Editorial Aranzadi, (España)
ISBN 84-9767-298-4

Derecho de la competencia y actividad bancaria

Autores/as Fernando García Cachafeiro
ISBN 84-9725-448-1

La obligación de indemnizar del propietario del buque-tanque

Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España)
ISBN 8484427862

Jurisprudencia sobre personas con discapacidad (constitucional, civil, penal, adminsitrativo, social)

Autores/as Seoane Rodríguez, JA, Fernando Peña López
Editorial Paideia, Coruña, A (España)
ISBN 84-88871-21-X

La culpabilidad en la responsabilidad civil extracontractual.

Autores/as Fernando Peña López
Editorial Comares, S.L., Granada (España)
ISBN 84-8444-496-1

La ley de dereito civil de Galicia: balance de un lustro y análisis de su revisión.

Autores/as Ramón Perfecto Rodríguez Montero, Domingo Bello Janeiro, Miguel Ángel Cadenas Sobreira, José Manuel Busto Lago, Juan José Reigosa González
Editorial Edicións do Castro/Publicacións do Seminario de Estudos Galegos, (España)
ISBN 84-8485-085-4

Código de sucesiones. Derecho territorial común y foral.

Autores/as José Manuel Busto Lago, Rafael Colina Garea, María Esther Rovira Sueiro, Fernando Peña López, Natalia Alvarez Lata
Editorial Aranzadi, (España)
ISBN 84-8410-889-9

Las Cooperativas de segundo grado: peculiaridades societarias.

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
ISBN 84-8442-566-5

Introducción al Derecho de los títulos-valores y de las obligaciones mercantiles. Tomo II. Obligaciones mercantiles. El contrato mercantil. Las condiciones generales de los contratos.

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Tórculo Edicións, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8408-202-4

Los procesos especiales en la Lec 1/2000 (Filiación, menores y liquidación del régimen económico matrimonial)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Editorial Marcial Pons, (España)
ISBN 84-7248-948-5

Régimen jurídico estatutario del personal facultativo al servicio del Sergas. Análisis de su responsabilidad civil y disciplinaria.

Autores/as José Manuel Busto Lago
Editorial EGAP, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-453-3106-X

Las obligaciones fundamentales del agente.

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
ISBN 84-470-1566-1

Delimitación de la agencia mercantil en los contratos de colaboración

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Editorial EDERSA, Madrid (España)
ISBN 84-7130-993-9

La partija entre coherederos que representen la mayoría económica en la herencia

Autores/as Rafael Colina Garea
Editorial Tórculo, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8408-167-3

La usucapión de la titularidad de la servidumbre predial de paso

Autores/as José Manuel Busto Lago
Editorial EDERSA, Madrid (España)
ISBN 84-7130-984-X

El buque como objeto de garantía( Consideraciones sobre la Hipoteca Naval)

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial EDERSA, Madrid (España)
ISBN 84-7130-983-1

La protección del inventor asalariado

Autores/as Mª del Pilar Fátima Lois Bastida
Editorial Cívitas, Madrid (España)
ISBN 84-470-1397-9

El derecho a la propia imagen( Especialidades de la Responsabilidad Civil en este ámbito)

Autores/as María Esther Rovira Sueiro
Editorial Comares, Granada (España)
ISBN 84-8444-012-5

La Responsabilidad Civil y la nulidad derivadas de la realización de un ilícito antitrust

Autores/as Fernando Peña López
Editorial Comares, Granada (España)
ISBN 84-8408-167-1

L.E.A. Derecho de Sucesiones

Autores/as José Manuel Busto Lago, Rafael Colina Garea, María Esther Rovira Sueiro, Natalia Alvarez Lata
Editorial Aranzadi, (España)
ISBN 1576-9682

Derecho de los títulos-valores.Parte general

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Tórculo, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8408-055-2

La responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

Autores/as María Esther Rovira Sueiro
Editorial CEDEC'S, Barcelona (España)
ISBN 84-95027-64-X

Obligaciones mercantiles. El contrato mercantil. Las condiciones generales de los contratos.

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Tórculo, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8408-076-5

Trincaje de cargas sobre cubierta

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres, Vicente Beceiro Veiga, José Manuel Martínez Mayán, Senén Fernández Hermida, Alfonso Arbolí González
Editorial E.S. Marina Civil Univ. da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN DL: C-1515-99

La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual

Autores/as José Manuel Busto Lago
ISBN 84-309-3120-1

El arrendamiento de vivienda por temporada académica.

Autores/as Rafael Colina Garea
Editorial CEDEC'S, Barcelona (España)
ISBN 84-95027-23-2

Normas reguladoras de la responsabilidad civil extracontractual.

Autores/as José Manuel Busto Lago, Natalia Álvarez Lata, María Esther Rovira Sueiro, Fernando Peña López
Editorial Comares, Granada (España)
ISBN 84-8151-715-1

El nuevo Código Penal y los delitos societarios.

Editorial Fundación Caixa Galicia, Coruña, A (España)
ISBN 84-89231-67-2

La función social de la propiedad privada en la Constitución española.

Autores/as Rafael Colina Garea
Editorial J.M. Bosch, Barcelona (España)
ISBN 84-7698-428-6

Introducción al Derecho de los títulos-valores y de las obligaciones mercantiles,T.I. Derecho de los títulos-valores.Parte General

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Tórculo, Coruña, A (España)
ISBN 84-89641-90-0

Introducción al derecho de los títulos-valores y de las obligaciones mercantiles. Tomo II. (Obligaciones mercantiles. El contrato mercantil. Condiciones generales de los contratos)

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Tórculo Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 84-89641-03-X

La limitación de la responsabilidad civil del naviero (Análisis sistemático del Derecho comparado y perspectivas de reforma del Derecho español)

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Editorial Sevicio central de Publicaciones del Gobierno Vasco, (España)
ISBN nodef-0142

La transformación de la S.A. en S.L.

Autores/as Manuel Areán Lalín
ISBN DP5

La aceptación de la letra de cambio en la nueva Ley

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
ISBN DP2

Las funciones notariales y registrales y el control de transparencia del préstamo hipotecario

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Mecanismos de protección del consumidor de productos y servicios financieros (Actas del Congreso Internacional sobre la protección del consumidor en el mercado financiero postcrisis, celebrado en la Universidad de A Coruña, 16 de diciembre de 2020)
Edita Thomson Reuters - Aranzadi.
ISBN: 978-84-1390-459-7
Páxinas Dende a 263 ata a 306

La responsabilidad civil del notario y su aseguramiento: una lectura desde la jurisprudencia

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Cuestiones clásicas y actuales del Derecho de daños (Estudios en Homenaje al Profesor Dr. Roca Guillamón)
Vol. 1 Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-1346-259-2
Páxinas Dende a 845 ata a 887

El impacto de la introducción de la obligación de evaluar la solvencia del consumidor en los procesos de gestión del riesgo de crédito

Autores/as Collado-Rodríguez, N.
Libro Mecanismos de protección del consumidor de productos y servicios financieros (Actas del Congreso Internacional sobre la protección del consumidor en el mercado financiero postcrisis, celebrado en la Universidad de A Coruña, 16 de diciembre de 2020)
Edita Thomson Reuters - Aranzadi.
ISBN: 978-84-1390-459-7
Páxinas Dende a 249 ata a 262

Les entreprises

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Droit de l'Espagne (Bibliothéque de l'Association Henri Capitant)
Edita L.G.D.J..
ISBN: 978-2-275-05617-3
Páxinas Dende a 97 ata a 108

La responsabilidad civil por daños a la competencia y su nivel de cobertura en las pólizas actuales

Autores/as Fernando Peña López
Libro Retos y desafíos del contrato de seguro: del necesario aggiornamento a la metamorfosis del contrato
Edita Thomson-Aranzadi.
ISBN: 978-84-1308-596-8
Páxinas Dende a 727 ata a 740

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas Sanitarias en situaciones de pandemia

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro COVID-19: Conflictos jurídicos actuales y otros desafíos
Edita Bosch.
ISBN: 978-84-9090-470-1
Páxinas Dende a 77 ata a 99

Contrato de arrendamiento de servicios (T. III, §.15.I)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Tratado de Contratos. T. IV (3ª edición)
Vol. III Edita Editorial Tirant lo Blanch, S.L..
ISBN: 978-84-1355-184-5
Páxinas Dende a 3655 ata a 3712

el contrato de edificación

Autores/as
Libro TRATADO DE CONTRATOS. TERCERA EDICIÓN
Vol. III Edita Editorial Tirant lo Blanch, S.L..
ISBN: 9788413551838
Páxinas Dende a 4283 ata a 4379

La protección jurídica de los menores de edad ante la violencia de género: presente y futuro en España

Autores/as Inmaculada García Presas
Libro Estudio interdisciplinar de los desafíos planteados por la agenda 2030
Edita Thomson - Reuters Aranzadi.
ISBN: 978-84-1308-809-9
Páxinas Dende a 315 ata a 335

15. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE OBRAS. SERVICIOS DE GUARDIA Y CUSTODIA. B) DEPÓSITO MERCANTIL

Autores/as Fernando Peña López
Libro TRATADO DE CONTRATOS. TERCERA EDICIÓN
Vol. 3 Edita Editorial Tirant lo Blanch, S.L..
ISBN: 9788413551838
Páxinas Dende a 3740 ata a 3760

La información durante la vigencia de los préstamos inmobiliarios (Arts. 6 a 10 del Real Decreto 309/2019, de 26 de abril) [Capítulo 8]

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Los contratos de préstamo inmobiliario (Actualizado a los RD-Ley para la protección de deudores en situaciones de vulnerabilidad)
Edita Bosch.
ISBN: 978-84-9090-444-2
Páxinas Dende a 449 ata a 474

Cession de contrat, de créances et de dettes en Droit espagnol

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro La réfome duDroit des obligations en France: regard de l'autre côte des Pyrénées
Edita Société de Législation Comparée.
ISBN: 978-2-36517-103-8
Páxinas Dende a 133 ata a 149

Lección 18: ¿El Contrato de Transporte y otros contratos mercantiles¿

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro Lecciones de Derecho empresarial
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-1355-559-1
Páxinas Dende a 473 ata a 518

La custodia compartida: principio dispositivo versus favor filii en la aplicación del art. 92.8 CC

Autores/as Rafael Colina Garea
Libro Los conflictos de Derecho de Familia desde la justicia terapéutica
Edita BOSCH WOLTERS KLUWER.
ISBN: 978-84-9090-446-6
Páxinas Dende a 89 ata a 145

El procedimiento de adopción de menores en España tras la Ley 26/2015

Autores/as Inmaculada García Presas
Libro Igualdade e responsabilidade nas relaçoes familiares
Edita Escola de Direito da Universidade do Minho.
ISBN: 978-989-54587-2-1
Páxinas Dende a 331 ata a 342

Contratos de servicios de gestión e intermediación (T. III, §.15.3)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Tratado de Contratos. T. IV (3ª edición)
Vol. III Edita Editorial Tirant lo Blanch, S.L..
ISBN: 978-84-1355-184-5
Páxinas Dende a 3833 ata a 4001

Cartas de patrocinio y contratos de garantía a primer requerimiento (T. IV, §19.II y III)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Tratado de Contratos. T. IV (3ª edición)
Vol. IV Edita Editorial Tirant lo Blanch, S.L..
ISBN: 978-84-1355-184-5
Páxinas Dende a 5159 ata a 5280

El contrato de compraventa y los contratos de distribución

Autores/as angélica diaz de la rosa
Libro Lecciones de Derecho empresarial
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-1355-559-1
Páxinas Dende a 442 ata a 470

16. CONTRATOS ALEATORIOS. I. JUEGO Y APUESTA. PEÑAS Y PARTICIPACIONES DE LOTERÍA

Autores/as Fernando Peña López
Libro TRATADO DE CONTRATOS. TERCERA EDICIÓN
Vol. 3 Edita Editorial Tirant lo Blanch, S.L..
ISBN: 9788413551838
Páxinas Dende a 4665 ata a 4705

"Depósito civil"

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro TRATADO DE CONTRATOS. TERCERA EDICIÓN
Vol. III Edita Editorial Tirant lo Blanch, S.L..
ISBN: 9788413551838
Páxinas Dende a 3713 ata a 3740

Protección de datos personales y responsabilidad civil

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Derecho de Daños 2020
Edita Lefebvre - El Derecho.
ISBN: 978-84-18190-03-2
Páxinas Dende a 443 ata a 512

Lección 19: ¿El Sistema financiero. Operaciones bancarias y del Mercado de valores¿

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro Lecciones de Derecho Empresarial
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-1336-258-8
Páxinas Dende a 440 ata a 452

AGENTE DE SEGUROS VINCULADO

Autores/as
Libro La distribución de seguros privados
Vol. 1 Edita Marcial Pons.Esiciones Jurídicas y Sociales S.A..
ISBN: 978-84-9123-652-8
Páxinas Dende a 289 ata a 307

Las personas transexuales en España. Su regulación jurídica en proceso de cambio

Autores/as Inmaculada García Presas
Libro La persona en el S.XXI. Una visión desde el Derecho
Edita Thompson-Aranzadi.
ISBN: 978-84-1309-897-5
Páxinas Dende a 229 ata a 239

El deber de evaluar la solvencia del consumidor de crédito como mecanismo de prevención del sobreendeudamiento y su regulación en España

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Sobreendeudamiento de consumidores: estrategias para garantizar una segunda oportunidad
Edita Jose Maria Bosch.
ISBN: 978-84-121260-8-2
Páxinas Dende a 21 ata a 64

Las cooperativas de inicitiva social

Autores/as angélica diaz de la rosa
Libro Tratado de Derecho de sociedades cooperativas
Vol. II Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-841-31-3008-1
Páxinas Dende a 1449 ata a 1459

Ampliación y reformulación del ámbito de aplicación en el proyecto de ley de distribución de seguros

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Libro La distribución de seguros privados
Edita Marcial Pons.Esiciones Jurídicas y Sociales S.A..
ISBN: 978-84-9123-652-8
Páxinas Dende a 35 ata a 72

Los colaboradores de los distribuidores de seguros en el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros Privados

Autores/as angélica diaz de la rosa
Libro La distribución de seguros privados
Edita Marcial Pons.Esiciones Jurídicas y Sociales S.A..
ISBN: 978-84-9123-652-8
Páxinas Dende a 149 ata a 185

El contrato de compraventa . Los contratos de colaboración y de distribución

Autores/as Angélica Díaz de la Rosa
Libro Lecciones de Derecho Empresarial
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-1336-258-8
Páxinas Dende a 439 ata a 470

¿La distribución de reaseguros en el Proyecto nº 121/000022, de Ley de Distribución de seguros y reaseguros privados¿

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro La distribución de seguros privados
Edita Marcial Pons.Esiciones Jurídicas y Sociales S.A..
ISBN: 978-84-9123-652-8
Páxinas Dende a 425 ata a 4278

La violación de normas como acto de competencia desleal: contraposición de dos modelos de Derecho comparado y lecciones para el caso español

Autores/as Rafael García Pérez
Libro Economía colaborativa y Derecho: Aspectos civiles, mercantiles y laborales
Edita Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-1309-466-3
Páxinas Dende a 145 ata a 193

Relaciones públicas y privadas: dimensiones políticas y jurídicas

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro V SEMINÁRIO INTERNACIONAL HISPANO-LUSO-BRASILEIRO SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
Edita EDUNISC.
ISBN: 978-85-7578-507-2
Páxinas Dende a 59 ata a 87

Lección 23: ¿El Derecho Marítimo. El Derecho Aeronáutico¿

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro Lecciones de Derecho Empresarial
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-1336-258-8
Páxinas Dende a 651 ata a 690

Lección 24: ¿Accidentes de la Navegación. El Seguro marítimo y Aéreo¿

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro Lecciones de Derecho Empresarial
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-1336-258-8
Páxinas Dende a 691 ata a 720

Reflexiones sobre innovación docencte en los estudios de grado en Derecho. Especial consideración en Derecho civil

Autores/as Collado-Rodríguez, N.
Libro Investigación y Docencia en Derecho: Nuevas Perspectivas
Edita Colex.
ISBN: 978-84-18025-03-7
Páxinas Dende a 153 ata a 156

La adquisición de bienes y productos por el consumidor

Autores/as Fernando Peña López,Collado-Rodríguez, N.
Libro Reclamaciones de consumo. Materiales para la construcción de un Tratado de Derecho del consumo
Edita Thomson Reuters - Aranzadi.
ISBN: 978-84-1308-695-8
Páxinas Dende a 789 ata a 974

Actividades de promoción de ventas y modalidades de venta

Autores/as Fernando Peña López,Collado-Rodríguez, N.
Libro Reclamaciones de consumo. Materiales para la construcción de un Tratado de Derecho del consumo
Edita Thomson Reuters - Aranzadi.
ISBN: 978-84-1308-695-8
Páxinas Dende a 627 ata a 787

Seguros

Autores/as Natalia Álvarez Lata,Collado-Rodríguez, N.
Libro Reclamaciones de consumo. Materiales para la construcción de un Tratado de Derecho del consumo
Edita Thomson Reuters - Aranzadi.
ISBN: 978-84-1308-695-8
Páxinas Dende a 1807 ata a 1856

El nuevo régimen de la Hipoteca Naval, en la Jurisprudencia y en la Doctrina Registral

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro La Ley de Navegación Marítima: balance de su aplicación práctica
Edita Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales.
ISBN: 978-84-9123-766-2
Páxinas Dende a 143 ata a 264

Innovación Docente en el Ámbito del Derecho Civil

Autores/as Collado-Rodríguez, N.,E. Vázquez Rey
Libro Investigación y Docencia en Derecho: Nuevas Perspectivas
Edita Colex.
ISBN: 978-84-18025-03-7
Páxinas Dende a 147 ata a 152

Las sanciones administrativas en materia de consumo: Derecho de consumo desde la perspectiva del consumidor

Autores/as Fernando Peña López,Collado-Rodríguez, N.
Libro Reclamaciones de consumo. Materiales para la construcción de un Tratado de Derecho del consumo
Edita Thomson Reuters - Aranzadi.
ISBN: 978-84-1308-695-8
Páxinas Dende a 591 ata a 623

"Grupos cooperativos. Formas personificadas de integración: cooperativas de segundo grado¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Libro Tratado de Derecho de sociedades cooperativas
Vol. 2 Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-841-31-3008-1
Páxinas Dende a 1218 ata a 1228

Uber y el denominado transporte colaborativo en España. Revisión de un problema pendiente de solución y regulación

Autores/as Rafael Colina Garea
Libro Economía colaborativa y Derecho: Aspectos civiles, mercantiles y laborales
Edita Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-1309-466-3
Páxinas Dende a 61 ata a 141

El contrato de fletamento con fines de transporte: referencia al fletamento por viaje consecutivo

Autores/as angélica diaz de la rosa
Libro El derecho marítimo de los nuevos tiempos
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 9788491526612
Páxinas Dende a 603 ata a 634

¿Título VII. De las medidas de protección de la persona¿

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Propuesta de Código Civil (Asociación de Profesores de Derecho Civil)
Edita Editorial Tecnos.
ISBN: 978-84-309-7439-9
Páxinas Dende a 284 ata a 302

¿La responsabilidad del Armador-fletante y del Armador-porteador, por falta de navegabilidad¿

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro ¿El Derecho marítimo de los nuevos tiempos¿
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9152-661-2
Páxinas Dende a 357 ata a 455

La televisión y la protección jurídica del menor de edad en la normativa actual

Autores/as Inmaculada García Presas
Libro Desafíos de la protección de menores en la sociedad digital. Internet, redes sociales y comunicación
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9169-753-4
Páxinas Dende a 311 ata a 340

El funcionamiento de la SAGEP bajo el punto de mira de la Unión Europea

Autores/as angélica diaz de la rosa
Libro IVas Jornadas de Lisboa de Direito maritimo. 15 e 16 de Outubro de 2015. O Porto
Edita Edições Almedina, SA.
ISBN: 978-972-40-7336-1
Páxinas Dende a 155 ata a 202

El Contrato de Manipulación Portuaria de mercancías y la responsabilidad de los estibadores y de los operadores portuarios o empresarios de terminales de transporte [ETTs.]

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro IVas Jornadas de Lisboa de Direito maritimo. 15 e 16 de Outubro de 2015. O Porto
Edita Edições Almedina, SA.
ISBN: 978-972-40-7336-1
Páxinas Dende a 295 ata a 513

¿El Contrato de Manipulación Portuaria de mercancías y la responsabilidad de los estibadores y de los operadores portuarios o empresarios de terminales de transporte [ETTs.] ¿

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro IVas Jornadas de Lisboa de Direito maritimo. 15 e 16 de Outubro de 2015. O Porto
Edita Edições Almedina, SA.
ISBN: 978-972-40-7336-1
Páxinas Dende a 295 ata a 513

Expedientes marítimos voluntarios de competencia notarial

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro El derecho marítimo de los nuevos tiempos
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 9788491526612
Páxinas Dende a 1375 ata a 1419

Las relaciones entre el Derecho de marcas y el Derecho contra la competencia desleal en Internet

Autores/as
Libro Problemas actuales del Derecho de la Propiedad Industrial (VIII Jornada de Barcelona; en prensa)
Edita Editorial Tecnos.
ISBN: 000000000000
Páxinas Dende a 65 ata a 115

Efectos de la aceptación

Autores/as
Libro Manual de Derecho Civil. Sucesiones
Edita Bercal, SA.
ISBN: 978-84-89118-31-7
Páxinas Dende a 81 ata a 100

La protección de la propiedad intelectual en Internet

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL HISPANO-LUSO-BRASILEIRO SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
Edita Bubok Publishing S.L.
ISBN: 978-84-685-3374-2
Páxinas Dende a 227 ata a 253

Información y conflicto de intereses en la comercialización de seguros

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Libro El contrato de seguro y su distribución en la encrucijada
Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-9177-704-5
Páxinas Dende a 193 ata a 241

Contrato de gestión naval: concepto y características principales

Autores/as María José Rodríguez Docampo
Libro El derecho marítimo de los nuevos tiempos
Vol. 1 Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 9788491526612
Páxinas Dende a 279 ata a 310

Propuesta de los Título VIII a X (Derecho de superficie, derecho de vuelo y servidumbres) del Libro Tercero (De los bienes) de Código Civil

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Propuesta de Código Civil (Asociación de Profesores de Derecho Civil)
Edita Editorial Tecnos.
ISBN: 978-84-309-7439-9
Páxinas Dende a 476 ata a 488

Disposiciones transitorias en materia de censos

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Propuesta de Código Civil (Asociación de Profesores de Derecho Civil)
Edita Editorial Tecnos.
ISBN: 978-84-309-7439-9
Páxinas Dende a 513 ata a 516

Tema IX: Legítimas y reservas

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Manual de Derecho Civil. Sucesiones
Edita Bercal, SA.
ISBN: 978-84-89118-31-7
Páxinas Dende a 211 ata a 252

Inexistencia de responsabilidad cuando se pruebe que el daño se hubiera producido igualmente con un comportamiento correcto (el argumento de la conducta alternativa lícita).

Autores/as Fernando Peña López
Libro Responsabilidad civil y seguro: cuestiones actuales
Edita Francis Lefrebvre.
ISBN: 978-84-17317-15-7
Páxinas Dende a 241 ata a 278

Titulo XIX. De la responsabilidad civil extracontractual.

Autores/as
Libro Propuesta de Código Civil (Asociación de Profesores de Derecho Civil)
Edita Editorial Tecnos.
ISBN: 978-84-309-7439-9
Páxinas Dende a 862 ata a 877

Contrato de compraventa. Contratos de colaboración y distrubición

Autores/as angélica diaz de la rosa
Libro Lecciones de Derecho Empresarial
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9190-441-0
Páxinas Dende a 438 ata a 469

Aceptación y repudiación de la herencia.

Autores/as
Libro Manual de Derecho Civil. Sucesiones
Edita Bercal, SA.
ISBN: 978-84-89118-31-7
Páxinas Dende a 53 ata a 80

Cuestionario sobre la obligación de evaluar la solvencia del consumidor de crédito en el Derecho español (Capítulo IV)

Autores/as Natalia Álvarez Lata,José Manuel Busto Lago,Fernando Peña López
Libro El nuevo paradigma de la solvencia del consumidor de crédito en la UE
Edita Atelier Libros Jurídicos.
ISBN: 978-84-17466-35-0
Páxinas Dende a 155 ata a 180

Concepts, intérêts et valeurs dans l¿interprétation du droit privé en Espagne

Autores/as José Manuel Busto Lago,Fernando Peña López
Libro Concepts, intérêts et valeurs dans l'interpretation du droit positif. Journées italiennes. Travaux de l'Association Henri Capitant
Vol. LXVII Edita Editions Juridiques Bruylant.
ISBN: 978-2-8027-6355-0
Páxinas Dende a 117 ata a 132

Reforma de la distribución de seguros en la UE

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Libro L¿influenza del Diritto Europeo sugli ordinamenti nazionalli
Edita Roma: Aracne Editrice.
ISBN: 978-88-548-9881-3
Páxinas Dende a 215 ata a 237

Forma y documentación del contrato de seguro

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro Estudios sobre el contrato de seguro
Edita Universidad de Piura.
ISBN: 978-612-322-034-1
Páxinas Dende a 157 ata a 250

Formas "fallidas" de personificación del empresario asegurador (tontinas y chatelusianas, en el nuevo derecho del seguro privado)

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro Un derecho del seguro más social y transparente
Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-9152-839-5
Páxinas Dende a 989 ata a 1126

Deterioro financiero y crisis de las entidades aseguradoras

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Libro Un derecho del seguro más social y transparente
Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-9152-839-5
Páxinas Dende a 821 ata a 870

"Comentario a los arts. 80-99"

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Ley de Contrato de Seguro: Jurisprudencia Comentada
Edita Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-91-52-132-7
Páxinas Dende a 1451 ata a 1583

Seguros de personas. Disposiciones generales

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Estudios sobre el contrato de seguro
Edita Universidad de Piura.
ISBN: 978-612-322-034-1
Páxinas Dende a 647 ata a 676

La protección de la marca de renombre tras la modificación del Sistema de marcas de la Unión Europea

Autores/as Cernadas Lázare, M.
Libro Nuevas Tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial
Edita Editorial Comares.
ISBN: 9788490455951
Páxinas Dende a 265 ata a 283

La nulidad del "derecho" del obtentor

Autores/as Rafael García Pérez
Libro Derecho de las obtenciones vegetales
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 9788491438441
Páxinas Dende a 951 ata a 987

LA MEDIACIÓN DE SEGUROS: HACIA UN NUEVO MARCO NORMATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS EN ESPAÑA

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Libro Los mercados financieros, 2º edición
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 9788491694755
Páxinas Dende a 639 ata a 681

Comentario de los artículos 45 a 49 de la LCS: seguro de incendio

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Ley de Contrato de Seguro: Jurisprudencia Comentada
Edita Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-91-52-132-7
Páxinas Dende a 902 ata a 963

Comentario de los artículos 34 a 37 de la LCS: la transmisión del objeto asegurado

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Ley de Contrato de Seguro: Jurisprudencia Comentada
Edita Aránzadi, S.A..
ISBN: 978-84-9152-132-7
Páxinas Dende a 755 ata a 783

Pluralidad de Seguros

Autores/as María José Rodríguez Docampo
Libro Estudios sobre el contrato de seguro
Edita Universidad de Piura.
ISBN: 978-612-322-034-1
Páxinas Dende a 489 ata a 524

Comentario de las Disposiciones Adicionales, Transitoria y Final de la Ley de Contrato de Seguro

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Ley de Contrato de Seguro: Jurisprudencia Comentada
Edita Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-91-52-132-7
Páxinas Dende a 1735 ata a 1762

Contratos de Colaboración y Distribución

Autores/as angélica diaz de la rosa
Libro Lecciones de Derecho Empresarial
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9169-402-1
Páxinas Dende a 437 ata a 452

Comentario de los artículos 77 a 79 (Reaseguro)

Autores/as
Libro Ley de Contrato de Seguro: Jurisprudencia Comentada
Edita Aránzadi, S.A..
ISBN: 978-84-9152-132-7
Páxinas Dende a 1426 ata a 1450

La distribución de seguros a través de intermediarios

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Estudios sobre el contrato de seguro
Edita Universidad de Piura.
ISBN: 978-612-322-034-1
Páxinas Dende a 263 ata a 289

Comentario de los artículos 68 a 72 de la Ley de Contrato de Seguro

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Ley de Contrato de Seguro: Jurisprudencia Comentada
Edita Aránzadi, S.A..
ISBN: 978-84-9152-132-7
Páxinas Dende a 1144 ata a 1242

Comentario a los arts. 22 a 31 Ley de Contrato de Seguro

Autores/as
Libro Ley de Contrato de Seguro: Jurisprudencia Comentada
Edita Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-91-52-132-7
Páxinas Dende a 568 ata a 740

Terminación convencional de los expedientes sancionadores por la infracción del Derecho de la competencia

Autores/as
Libro Lucha contra las restricciones de la competencia: sanciones y remedios en el ordenamiento español,
Edita Comares.
ISBN: 978-84-9045-594-4
Páxinas Dende a 185 ata a 221

La innavegabilidad del buque, como supuesto paradigmático de la responsabilidad del armador y del naviero

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro Estudios sobre la Responsabilidad de los operadores de transporte en la Ley de Navegación Marítima
Edita THOMSON REUTERS ARANZADI.
ISBN: 978-84-9177-485-3
Páxinas Dende a 37 ata a 258

Las liberalidades en los protocolos familiares y en los pactos de socios

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Tratado de las liberalidades (Homenaje al Prof. E. Rubio Torrano)
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9177-414-3
Páxinas Dende a 1745 ata a 1781

El Código Civil español. Últimas reformas en Derecho de Familia

Autores/as Inmaculada García Presas
Libro Código Civil de 1966. Novos desafíos. Comemoraçoes dos 50 anos do Código Civil
Edita Escola de Direito da Universidade do Minho.
ISBN: 978-989-99766-4-1
Páxinas Dende a 139 ata a 150

Comentario de los artículos 32 y 33

Autores/as
Libro Ley de Contrato de Seguro: Jurisprudencia Comentada
Edita Aránzadi, S.A..
ISBN: 978-84-9152-132-7
Páxinas Dende a 721 ata a 755

Sujetos responsables por contaminación marítima en la Ley de Navegación Marítima

Autores/as María José Rodríguez Docampo
Libro Estudios sobre la Responsabilidad de los operadores de transporte en la Ley de Navegación Marítima
Vol. 1 Edita THOMSON REUTERS ARANZADI.
ISBN: 978-84-9177-485-3
Páxinas Dende a 403 ata a 445

La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad: su impacto en el ordenamiento jurídico español

Autores/as
Libro Instrumentos de protección de la discapacidad a la luz de la Convención de Naciones Unidas
Edita Thomson Reuters Aranzadi.
ISBN: 978-84-9098-913-5
Páxinas Dende a 15 ata a 62

Capítulo 4: ¿Qué derechos y obligaciones tengo después de contratar el seguro?

Autores/as Busto Lago, José Manuel
Libro Derechos y obligaciones del empresario en el contrato de seguro
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-617-4176-2
Páxinas Dende a 87 ata a 140

Propuesta de Código Civil de la Asociación de Profesores de Derecho Civil. Título XIX. De la responsabilidad civil extracontractual

Autores/as José Manuel Busto Lago,Natalia Álvarez Lata,Rafael Colina Garea,Fernando Peña López,María Luisa Arcos Vieira
Libro PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL. LIBROS QUINTO Y SEXTO
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-8119-776-8
Páxinas Dende a 319 ata a 333

El derecho de fundaciones de Galicia

Autores/as
Libro Nuevo Tratado de Fundaciones
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9014-436-7
Páxinas Dende a 589 ata a 616

Los sujetos de la Navegación en la Ley de Navegación Marítima

Autores/as angélica diaz de la rosa,José Luís García-Pita y Lastres
Libro Comentarios a la Ley de Navegación Marítima
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9119-817-8
Páxinas Dende a 154 ata a 233

¿Doctrina del riesgo en la jurisprudencia: riesgos anormales o cualificados"

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Daño, Responsabilidad y Seguro
Edita Francis Lefrebvre.
ISBN: 978-84-16612-32-1.
Páxinas Dende a 365 ata a 400

La protección jurídica del menor de edad en la televisión desde la normativa actual

Autores/as Inmaculada García Presas
Libro TIC y Sociedad Digital: Educación, Infancia y Derecho
Edita Editorial Comares.
ISBN: 978-84-9045-339-1
Páxinas Dende a 1 ata a 10

Comentario de los artículos 102 a 105. Título III. Capítulo III. Derecho de desistimiento

Autores/as
Libro Comentario del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007)
Edita Thompson Reuters-Aranzadi.
ISBN: 9788490981412
Páxinas Dende a 1531 ata a 1579

La patria potestad

Autores/as María E. Rovira-Sueiro
Libro Manual de Derecho de Familia 4ª Edición
Edita Bercal, SA.
ISBN: 978-84-89118-22-5
Páxinas Dende a 227 ata a 239

Comentario de los artículos 8 a 10 (Capítulo II. Derechos básicos de los consumidores y usuarios)

Autores/as
Libro Comentario del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007)
Edita Thompson Reuters-Aranzadi.
ISBN: 9788490981412
Páxinas Dende a 82 ata a 115

Los instrumentos contractuales de la mediación en reaseguros privadosel llamado contrato de corretaje de reaseguros

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro La reforma del Derecho de seguro
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9059-801-6
Páxinas Dende a 593 ata a 664

LA HIPOTECA NAVAL

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro Comentarios sobre la Ley de Navegación Marítima
Edita Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A..
ISBN: 9788416402441
Páxinas Dende a 197 ata a 248

"Comentario a los arts. 17-18; 99-100; 106-108; 113"

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Comentario del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007)
Edita Thompson Reuters-Aranzadi.
ISBN: 9788490981412
Páxinas Dende a 67 ata a 67

La naturaleza jurídica y el régimen de las participaciones hipotecarias

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro Estudios jurídicos en memoria del profesor Emilio Beltránliber amicorum
Vol. 2 Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9119-269-5
Páxinas Dende a 2387 ata a 2458

Reforma de la distribución de seguros en la Unión Europea

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro La reforma del Derecho de seguro
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9059-801-6
Páxinas Dende a 557 ata a 574

El contrato de comisión en el Anteproyecto del Código Mercantil

Autores/as María Rocío Quintáns Eiras
Libro Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz
Edita Universidad Carlos III.
ISBN: 978-84-89315-79-2,
Páxinas Dende a 1783 ata a 1800

Protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios (Comentario de los artículos 19 a 21 del TRLGDCU)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Comentario del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007)
Edita Thompson Reuters-Aranzadi.
ISBN: 9788490981412
Páxinas Dende a 223 ata a 305

Protecting the European medical tourist: A new challenge for the EU Law?

Autores/as Fernando Peña López
Libro Touring consumption
Edita Springer VS.
ISBN: 978-3-658-10018-6
Páxinas Dende a 185 ata a 200

Acciones de cesación (Comentario de los artículos 53 a 56 del TRLGDCU)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Comentario del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007)
Edita Thompson Reuters-Aranzadi.
ISBN: 9788490981412
Páxinas Dende a 639 ata a 723

Partes del contrato de crédito. El intermediario de crédito (comentario del art. 2.3)

Autores/as
Libro Comentarios a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9059-038-6
Páxinas Dende a 121 ata a 135

Responsabilidad civil en el ámbito del transporte y la navegación aérea

Autores/as Natalia Álvarez Lata,Yolanda Bustos Moreno
Libro Tratado de responsabilidad civil
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9014-961-4
Páxinas Dende a 996 ata a 1099

Reembolso anticipado (comentario del artículo 30)

Autores/as Fernando Peña López
Libro Comentarios a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9059-038-6
Páxinas Dende a 1088 ata a 1106

Capítulo 6. Disolución, liquidación y extinción¿

Autores/as
Libro Agrupaciones de Interes Económico
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9059-605-0
Páxinas Dende a 193 ata a 244

Comentario al art. 15. Acceso a ficheros

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Comentarios a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9059-038-6
Páxinas Dende a 617 ata a 643

Responsabilidad civil por daños al medio ambiente

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Tratado de responsabilidad civil
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9014-961-4
Páxinas Dende a 1100 ata a 1197

La responsabilidad civil de las Administraciones Públicas

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Tratado de responsabilidad civil
Vol. II Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9014-961-4
Páxinas Dende a 1937 ata a 2140

La separación de los administradores concursales por prolongación indebida de la liquidación

Autores/as
Libro La Liquidación de la Masa Activa (VIº Congreso Español de Derecho de la Insolvencia. `In memoriam¿ Emilio Beltrán)
Edita Thomson Reuters - Aranzadi.
ISBN: 978-84-470-4970-7
Páxinas Dende a 345 ata a 417

LOS SEGUROS DE PROTECCION DE ALQUILERES O DE ALQUILER DE VIVIENDAS

Autores/as Rafael Colina Garea
Libro LA PROTECCION DEL ARRENDADOR COMO INSTRUMENTO PARA DINAMIZAR EL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS. PERSPECTIVA DESDE LA REFORMA
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9059-291-5
Páxinas Dende a 425 ata a 551

La protección del menor de edad desamparado

Autores/as Inmaculada García Presas
Libro La Sociedad Digital: Oportunidades y retos para menores y jóvenes
Edita Editorial Comares.
ISBN: 978-84-8151-186-4
Páxinas Dende a 168 ata a 179

Mecanismos para mejorar la protección de la víctima de violencia de género

Autores/as Inmaculada García Presas
Libro Justicia restaurativa y violencia de género. Más allá de la Ley Orgánica 1/2004
Edita UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
ISBN: 978-84-16183-16-6
Páxinas Dende a 135 ata a 138

La proteccion legal de los derechos del arrendador antes y después de la reforma de la Ley de arrendamientos urbanos (Ley 4/2013, de 4 de junio)

Autores/as Inmaculada García Presas
Libro LA PROTECCION DEL ARRENDADOR COMO INSTRUMENTO PARA DINAMIZAR EL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS. PERSPECTIVA DESDE LA REFORMA
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9059-291-5
Páxinas Dende a 677 ata a 717

Fletamento, Transporte marítimo y responsabilidad contractual (Influencia de las ¿Reglas de Rotterdam sobre la tipología de los contratos de utilización del Buque, en el Derecho español¿)

Autores/as
Libro IIIas Jornadas de Lisboa de Direito maritimo. 23 e 24 de maio de 2013. Das Regras da Haia às Regras de Rotterdão. As perspetivas para o Transporte Marítimo e o Transporte Multimodal no século XXI
Edita ALMEDINA,S.A., Coimbra.
ISBN: 978-972-40-5761-3
Páxinas Dende a 249 ata a 643

Responsabilidad civil por actividades empresariales en sectores de riesgo

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Tratado de responsabilidad civil
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9014-961-4
Páxinas Dende a 943 ata a 995

Intermediarios de crédito (comentario del artículo 33)

Autores/as Fernando Peña López
Libro Comentarios a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9059-038-6
Páxinas Dende a 1147 ata a 1169

Principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma: Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2010

Autores/as Inmaculada García Presas
Libro MUJERES, CONTRATOS Y EMPRESA DESDE LA IGUALDAD DE GÉNERO
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-007-4
Páxinas Dende a 737 ata a 754

Comentario al art. 14. Obligación de evaluar la solvencia del consumidor

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Comentarios a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9059-038-6
Páxinas Dende a 578 ata a 617

El caso Prestige: la limitación de responsabilidad del propietario y su asegurador según en CLC/92

Autores/as María José Rodríguez Docampo
Libro Nuevos escenarios de la seguridad marítima en Europa. Reflexiones tras los casos de el Erika y el Prestige
Edita Bubok.
ISBN: 9788468660486
Páxinas Dende a 263 ata a 294

La protección del asegurado en la ley de mediación de seguros y reaseguros privados

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro La protección del cliente en el mercado asegurador
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-470-4052-0
Páxinas Dende a 351 ata a 395

La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (ISPs)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Tratado de responsabilidad civil
Vol. II Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9014-961-4
Páxinas Dende a 597 ata a 747

Conceptos generales y elementos de delimitación

Autores/as Fernando Peña López,Luis Fernando Reglero Campos
Libro Tratado de responsabilidad civil
Vol. I Edita Editorial Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-9059-194-9
Páxinas Dende a 65 ata a 263

Comentario al art. 11. Asistencia al consumidor previa al contrato

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Comentarios a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9059-038-6
Páxinas Dende a 522 ata a 550

Damages Claims for the Breach of Competition Law in Spain

Autores/as Fernando Cachafeiro
Libro Competition Regime: Raising Issues and Lessons from Germany
Edita Nomos Verlag.
ISBN: 978-3-8487-1540-4
Páxinas Dende a 171 ata a 195

Damages Claims for the Breach of Competition Law in Spain

Autores/as Fernando Cachafeiro
Libro Competition Regime: Raising Issues and Lessons from Germany
Edita Nomos Verlag.
ISBN: 978-3-8487-1540-4
Páxinas Dende a 171 ata a 195

Comentario a la Disposición Transitoria. Contratos preexistentes

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Comentarios a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9059-038-6
Páxinas Dende a 1285 ata a 1291

Comentario de los artículos 7, 10, 12, 13 y Anexos II y III de la LCCC

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Comentarios a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9059-038-6
Páxinas Dende a 353 ata a 577

Los sistemas de responsabilidad civil

Autores/as Fernando Peña López,Luis Fernando Reglero Campos
Libro Tratado de responsabilidad civil
Vol. I Edita Editorial Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-9059-194-9
Páxinas Dende a 265 ata a 315

Modificación del coste total del crédito (comentario del artículo 22)

Autores/as Fernando Peña López
Libro Comentarios a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9059-038-6
Páxinas Dende a 830 ata a 850

"Del testamento hecho en país extranjero (arts.732 a 736 CC)

Autores/as
Libro Comentarios al Código Civil
Vol. IV Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-414-0
Páxinas Dende a 5471 ata a 55512

Enquistamiento de la jurisprudencia sobre competencia desleal

Autores/as
Libro Estudios de derecho mercantil. Libro homenaje al prof. José Antonio Gómez Segade
Edita Marcial Pons.
ISBN: 978-84-15664-96-3
Páxinas Dende a 355 ata a 367

Cláusulas de repercusión de IVA, plusvalía y otros costes del contrato

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Tratado de la compraventa
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9014-911-9
Páxinas Dende a 987 ata a 998

"De la revocación e ineficacia de los testamentos (arts.737 a 743)"

Autores/as
Libro Comentarios al Código Civil
Vol. IV Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-740-0
Páxinas Dende a 5513 ata a 5588

¿El Proyecto de Ley de Fomento de la Integración de Cooperativas y de otras Entidades Asociativas de carácter agroalimentario¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Libro Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr., Dr. H. C. José Antonio Gómez Segade
Edita Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A..
ISBN: 978-84-15664-96-3
Páxinas Dende a 309 ata a 321

La aceptación expresa a pagos adicionales en la compraventa de

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Tratado de la compraventa
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9014-911-9
Páxinas Dende a 999 ata a 1008

Disposiciones comunes a las herencias por testamento o sin él

Autores/as Natalia Álvarez Lata,José Manuel Busto Lago
Libro Comentarios al Código Civil. T. V.
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-742-4
Páxinas Dende a 6978 ata a 7004

Comentario de los artículos 530 a 604 del Código Civil (Título VII del Libro II, «De las servidumbres»)

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Comentarios al Código Civil
Vol. III-IV Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-738-7
Páxinas Dende a 41 ata a 4621

Las servidumbres y las serventías en el Derecho gallego

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Tratado de servidumbres
Vol. II Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9014-913-3
Páxinas Dende a 401 ata a 708

Cooperativas de seguros. Régimen jurídico

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Tratado de Derecho de Cooperativas (tomo II)
Vol. 2 Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 9788490334669
Páxinas Dende a 1365 ata a 1380

De los bienes sujetos a reserva

Autores/as Natalia Álvarez Lata,José Manuel Busto Lago
Libro Comentarios al Código Civil. T. V.
Vol. V Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-742-4
Páxinas Dende a 7005 ata a 7073

Cuestiones actuales en materia de salud y derechos de propiedad intelectual

Autores/as Mª del Pilar Fátima Lois Bastida
Libro Estudios de derecho mercantil. Libro homenaje al prof. José Antonio Gómez Segade
Edita Marcial Pons.
ISBN: 978-84-15664-96-3
Páxinas Dende a 713 ata a 726

Saneamiento por cargas ocultas y gravámenes urbanísticos

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Tratado de la compraventa
Vol. II Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9014-911-9
Páxinas Dende a 1723 ata a 1733

Capítulo XVII. La mediación en el Reaseguro privado. Aspectos institucionales (i)Cap. 10. Normas éticas y normas técnicas en el Derecho marítimo: Derecho de la navegación y Mora

Autores/as
Libro Estudios sobre Mediación de Seguros privados
Edita Thomson - Reuters Aranzadi.
ISBN: 9788490149881
Páxinas Dende a 521 ata a 582

Daños a los derechos a la personalidad (honor, intimidad y propia imagen)

Autores/as
Libro Lecciones de responsabildiad civil
Vol. 1 Edita Editorial Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-9014-081-9
Páxinas Dende a 537 ata a 562

De la tutela. Disposiciones generales

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Comentarios al Código Civil
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5-4
Páxinas Dende a 401 ata a 408

Spain

Autores/as
Libro International Handbook on Unfair Competition (ed. Henning Bodewig)
Edita Beck, Hart, Nomos.
ISBN: 9781849463683
Páxinas Dende a 481 ata a 510

De la incapacitación

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Comentarios al Código Civil
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5-4
Páxinas Dende a 396 ata a 401

De la curatela

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Comentarios al Código Civil
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5-4
Páxinas Dende a 518 ata a 526

De la capacidad para comprar y vender. Efectos del contrato de compra y venta cuando se ha perdido la cosa vendida. De las obligaciones del vendedor. Comentario de los artículos 1457 a 1499

Autores/as Fernando Peña López
Libro Comentarios al Código Civil
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5-4
Páxinas Dende a 1955 ata a 2014

Cartas de patrocinio y garantías a primer requerimiento

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Tratado de contratos (civiles, mercantiles y administrativos)
Vol. IV Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-530-7
Páxinas Dende a 4066 ata a 4156

PUBLICIDAD, DEROGACIÓN, RETROACTIVIDAD E IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES

Autores/as
Libro Comentarios al Código Civil T. I.
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-734-9
Páxinas Dende a 100 ata a 105

La mediación de seguros: hacia una nueva regulación de la distribución de seguros

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Los mercados financieros
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-591-8
Páxinas Dende a 553 ata a 588

De los testamentos en general

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Comentarios al Código Civil
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5-4
Páxinas Dende a 952 ata a 961

Cooperativas de iniciativa social

Autores/as Angélica Díaz de la Rosa
Libro Tratado de Derecho de Cooperativas (tomo II)
Vol. 2 Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 9788490334669
Páxinas Dende a 1443 ata a 1451

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Autores/as Rafael Colina Garea
Libro COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL T. IX
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-750-9
Páxinas Dende a 13383 ata a 13469

EL CONTRATO DE EDIFICACION

Autores/as Rafael Colina Garea
Libro TRATADO DE CONTRATOS T. III. SEGUNDA EDICION
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-529-1
Páxinas Dende a 3882 ata a 3970

LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR DE INMUEBLES EN LA LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Autores/as Rafael Colina Garea
Libro TRATADO DE LA COMPRAVENTA. HOMENAJE AL PROFESOR RODRIGO BERCOVITZ. TOMO II
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84- 9014-911-9
Páxinas Dende a 1449 ata a 1458

Del usufructo, del uso y de la habitación (Comentario a los arts.467 a 529)

Autores/as
Libro Comentarios al Código Civil
Vol. 1 Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5-4
Páxinas Dende a 722 ata a 769

Identificación de la finca por el catastro

Autores/as
Libro Tratado de Compraventa
Vol. 2 Edita Thomnson-Aranzadi.
ISBN: 978-84-904-925-6
Páxinas Dende a 1021 ata a 1029

Los límites materiales a la acumulabilidad de las facultades propias del derecho de autor y las propias del derecho de marca [Posible problemática suscitada por usos promocionales y marcarios de catálogos comerciales no reivindicados como creaciones industriales o marcarias]

Autores/as
Libro Estudios de Derecho Mercantil. Liber amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-038-2
Páxinas Dende a 905 ata a 953

Capítulo XVIII. La mediación en el Reaseguro privado. Aspectos institucionales (ii)

Autores/as
Libro Estudios sobre Mediación de Seguros privados
Edita Thomson - Reuters Aranzadi.
ISBN: 9788490149881
Páxinas Dende a 583 ata a 650

De las obligaciones a plazo. Comentario de los artículos 1125 a 1130

Autores/as Fernando Peña López
Libro Comentarios al Código Civil
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5-4
Páxinas Dende a 1549 ata a 1554

Contratos náuticos y estructura fractal de las normas jurídicas (Fletamento Vs. Transporte marítimo de mercancías. Del Contrato, a la Institución)

Autores/as
Libro La Nueva Ordenación del Mercado de Transporte
Edita Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A..
ISBN: 978-8415664-76-5
Páxinas Dende a 305 ata a 363

Comentario de los artículos 959 a 980 del Código Civil (Capítulo V del Título III del Libro III, «Disposiciones comunes a las herencias por testamento o sin él»)

Autores/as José Manuel Busto Lago,Natalia Álvarez Lata
Libro Comentarios al Código Civil. T. V.
Vol. V Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-742-4
Páxinas Dende a 6978 ata a 7073

Liquidación y concurso de entidades aseguradoras en el Proyecto de Ley de Supervisión de los Seguros Privados

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Supervisión en seguros privados: Hacia solvencia II
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-202-3
Páxinas Dende a 357 ata a 398

Comentario de los artículos 549 a 570, 806 a 822, 834 a 857 y 959 a 980 del Código Civil

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Comentarios al Código Civil
Vol. 1 Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5-4
Páxinas Dende a 785 ata a 1322

EL DERECHO DE ACRECER

Autores/as
Libro Comentarios al Código Civil. T. V.
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-742-4
Páxinas Dende a 7074 ata a 7131

Evicción parcial vs defecto de cabida en la compraventa de inmuebles

Autores/as Fernando Peña López
Libro TRATADO DE LA COMPRAVENTA. HOMENAJE AL PROFESOR RODRIGO BERCOVITZ. TOMO II
Vol. 2 Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84- 9014-911-9
Páxinas Dende a 1363 ata a 1372

El aseguramiento de la responsabilidad civil de los administradores concursales

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Estudios de derecho mercantil. Libro homenaje al prof. José Antonio Gómez Segade
Edita Marcial Pons.
ISBN: 978-84-15664-96-3
Páxinas Dende a 1049 ata a 1066

De la guarda de hecho

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Comentarios al Código Civil
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5-4
Páxinas Dende a 530 ata a 534

La Mediación de seguros en el contrato de Gestión Naval

Autores/as
Libro Estudios sobre Mediación de Seguros Privados
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9014-988-1
Páxinas Dende a 651 ata a 674

De la capacidad para disponer po testamento

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Comentarios al Código Civil
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5-4
Páxinas Dende a 948 ata a 952

De las obligaciones que nacen de la culpa o negligencia (comentario de los artículos 1902 a 1910)

Autores/as Fernando Peña López
Libro COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL T. IX
Vol. 9 Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-750-9
Páxinas Dende a 12960 ata a 13056

¿Cabe aplicar «rebus sic stantibus» en un contrato de compraventa como contrato de tracto único?

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Tratado de la compraventa
Vol. II Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9014-911-9
Páxinas Dende a 1399 ata a 1409

Confidencialidad de los documentos del programa de clemencia

Autores/as Fernando Cachafeiro
Libro Competencia y acciones de daños
Edita Marcial Pons.
ISBN: 978-84-15948-51-3
Páxinas Dende a 143 ata a 155

El enquistamiento de la jurisprudencia sobre competencia desleal

Autores/as Manuel Areán Lalín,Rafael García Pérez
Libro Estudios de derecho mercantil. Libro homenaje al prof. José Antonio Gómez Segade
Edita Marcial Pons.
ISBN: 978-84-15664-96-3
Páxinas Dende a 355 ata a 368

§.16.1. Juego y apuesta. Peñas y participaciones de loterías

Autores/as Fernando Peña López
Libro Tratado de contratos (civiles, mercantiles y administrativos)
Vol. III Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-133-0
Páxinas Dende a 4225 ata a 4261

LES DOMAGES INDEMNISABLES ET LEUR DÉDOMMAGEMENT EN DROIT ESPAGNOL

Autores/as Rafael Colina Garea
Libro LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX
Edita IRJS EDITIONS.
ISBN: 978-2-919211-22-7
Páxinas Dende a 139 ata a 144

Cooperativas sanitarias

Autores/as Rafael García Pérez
Libro Tratado de Derecho de Cooperativas (tomo II)
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 9788490334669
Páxinas Dende a 1381 ata a 1391

Reflexiones en torno a las sociedades anónimas de seguros `en formación¿

Autores/as
Libro Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr., Dr. H. C. José Antonio Gómez Segade
Edita Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A..
ISBN: 978-84-15664-96-3
Páxinas Dende a 189 ata a 203

Contrato de arrendamiento de servicios», «Servicios de gestión e intermediación

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Tratado de contratos (civiles, mercantiles y administrativos)
Vol. III Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-133-0
Páxinas Dende a 2873 ata a 3131

Tarjetas de pago y Derecho de la competencia

Autores/as Fernando Cachafeiro
Libro Estudios de derecho mercantil. Libro homenaje al prof. José Antonio Gómez Segade
Edita Marcial Pons.
ISBN: 978-84-15664-96-3
Páxinas Dende a 437 ata a 452

Daños a la propiedad industrial e intelectual

Autores/as
Libro Lecciones de responsabildiad civil
Vol. 1 Edita Editorial Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-9014-081-9
Páxinas Dende a 563 ata a 590

LOS COLABORADORES DE LOS AGENTES DE SEGUROS A TRAVÉS DE SUS SUCESIVAS NORMAS REGULADORAS

Autores/as Angélica Díaz de la Rosa
Libro Estudios sobre Mediación de Seguros Privados
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9014-988-1
Páxinas Dende a 441 ata a 466

Depósito civil

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Tratado de contratos, T. III
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-529-1
Páxinas Dende a 3371 ata a 3395

La patria potestad

Autores/as
Libro Manual de Derecho Civil. Derecho de familia (3ª Edición)
Vol. 1 Edita Bercal, SA.
ISBN: 978-84-89118-18-8
Páxinas Dende a 241 ata a 252

De las obligaciones que nacen de la culpa o negligencia. Comentarios a los artículos 1902 a 1910

Autores/as Fernando Peña López
Libro Comentarios al Código Civil
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5-4
Páxinas Dende a 2462 ata a 2481

Del defensor judicial

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Comentarios al Código Civil
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5-4
Páxinas Dende a 526 ata a 530

EMPRESARIO MERCANTIL Y TRABAJO AUTÓNOMO

Autores/as Angélica Díaz de la Rosa
Libro Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr., Dr. H. C. José Antonio Gómez Segade
Vol. 1 Edita Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A..
ISBN: 978-84-15664-96-3
Páxinas Dende a 35 ata a 50

§.15.2.B. El depósito mercantil

Autores/as Fernando Peña López
Libro Tratado de contratos (civiles, mercantiles y administrativos)
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-133-0
Páxinas Dende a 3397 ata a 3415

COMENTARIO A LOS ARTÍCULOS 988 A 1034 DEL CÓDIGO CIVIL

Autores/as
Libro COMENTARIOS AL CODIGO CIVIL 4ª EDICION
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5
Páxinas Dende a 1329 ata a 1400

La Responsabilidad de las Sociedades de Clasificación en los sinietros del Erika y Prestige

Autores/as
Libro Estudios de derecho mercantil. Libro homenaje al prof. José Antonio Gómez Segade
Edita Marcial Pons.
ISBN: 978-84-15664-96-3
Páxinas Dende a 1245 ata a 1257

"Grupos cooperativos. Formas personificadas de integración: cooperativas de segundo grado¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Libro Tratado de Derecho de Cooperativas (tomo II)
Vol. 2 Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 9788490334669
Páxinas Dende a 1004 ata a 1014

De las sucesiones. Disposiciones generales

Autores/as Natalia Álvarez Lata
Libro Comentarios al Código Civil
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5-4
Páxinas Dende a 942 ata a 948

Prólogo

Autores/as Fernando Cachafeiro
Libro El régimen especial de integraciones empresariales para el sistema financiero y asegurador
Edita Ibáñez.
ISBN: 978-958-749-198-2
Páxinas Dende a 17 ata a 22

Autonomía privada y libertad contractual, en la contratación mercantil

Autores/as
Libro Autonomía de la Voluntad en el Derecho privado. Estudios en conmemoración del 150 aniversario de la Ley del Notariado
Edita Wolters Kluwer.
ISBN: 978-84-9020-100-8
Páxinas Dende a 277 ata a 557

¿A constituição das cooperativas de segundo grau¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Libro Jurisprudência Cooperativa Comentada. Obra coletiva de comentários a acórdãos da jurisprudência portuguesa, brasileira e espanhola
Edita Imprensa Nacional¿Casa da Moeda.
ISBN: 978-972-27-2118-9
Páxinas Dende a 153 ata a 165

La personalidad jurídica en el Derecho español

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras,José Luís García-Pita y Lastres
Libro VII CONGRESO DE ACADEMIS JURÍDICAS Y SOCIALES DE IBEROAMÉRICA Y FILIPINAS
Edita REAL ACADEMICA GALLEGA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION.
ISBN: 978-84-9812-185-8
Páxinas Dende a 263 ata a 344

Legítimas y reservas

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Manual de Derecho civil. Sucesiones
Edita Bercal, SA.
ISBN: 978-84-89118-16-4
Páxinas Dende a 201 ata a 241

El Buque como eje del Derecho de la navegación marítima, del Código de comercio al Proy.LGNM./2008

Autores/as
Libro Estudios de derecho marítimo
Edita Aranzadi.
ISBN: 9788499039497
Páxinas Dende a 110 ata a 138

La formación universitaria en España. Nuevas metodologías en la enseñanza del derecho

Autores/as Inmaculada García Presas
Libro Anuario de Derecho a la Educación
Edita Dykinson.
ISBN: 978-84-9982-997-5
Páxinas Dende a 93 ata a 105

La protección de la patente en la OEPM

Autores/as Fernando Cachafeiro
Libro Compendio práctico sobre la protección de la Propiedad industrial: una visión renovada en España
Edita Lex Nova.
ISBN: 978-84-9898-392-0
Páxinas Dende a 117 ata a 131

La marca

Autores/as
Libro Compendio práctico sobre la protección de la Propiedad industrial: una visión renovada en España
Edita Lex Nova.
ISBN: 978-84-9898-392-0
Páxinas Dende a 39 ata a 63

El contrato de seguro en el marco común de referencia: algunas reflexiones a la luz de la reforma del derecho español

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro El régimen jurídico de los seguros terrestres y marítimos y su reforma legislativa
Edita Comares, S.L..
ISBN: 978-84-9836-993-9
Páxinas Dende a 29 ata a 67

Naturaleza jurídica del contrato de gestión naval

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Estudios de derecho marítimo
Edita Aranzadi.
ISBN: 9788499039497
Páxinas Dende a 445 ata a 468

Alcance de la canalización de la responsabilidad y de los daños ambientales en el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por contaminación de Hidrocarburos: CLC/92

Autores/as
Libro Estudios de derecho marítimo
Edita Aranzadi.
ISBN: 9788499039497
Páxinas Dende a 911 ata a 933

las ventajas del procedimiento arbitral por contraposición al proceso juidicla

Autores/as Rafael Colina Garea
Libro VII CONGRESO DE ACADEMIS JURÍDICAS Y SOCIALES DE IBEROAMÉRICA Y FILIPINAS
Edita REAL ACADEMICA GALLEGA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION.
ISBN: 978-84-9812-185-8
Páxinas Dende a 445 ata a 456

La propiedad y el uso actual de antiguos bienes monacales

Autores/as Inmaculada García Presas
Libro Entre el agua y el cielo. El patrimonio monástico de la Ribeira Sacra
Edita Universidade de Santiago.
ISBN: 978-84-9033-008-1
Páxinas Dende a 381 ata a 394

EL CONTRATO DE GESTIÓN DE TRIPULACIONES. ESPECIAL REFERENCIA A LAS PÓLIZAS CREWMAN

Autores/as Angélica Díaz de la Rosa
Libro Estudios de Derecho Marítimo
Vol. 1 Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-949-7
Páxinas Dende a 403 ata a 444

El plan de acción tutorial como herramienta para la adecuada planificación de los estudios de Grado y Postgrado

Autores/as Carmen Garcimartin,Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Coordinación y planificación en los estudios de Derecho [Recurso electrónico]: 15 al 16 de septiembre 2012 : Universidad de Valladolid / Joseba Aitor Echebarría Sáenz (dir.)
Edita AHLM / Universidad de Valladolid.
ISBN: 978-84-694-8683- 2
Páxinas Dende a 233 ata a 251

¿Préstamo mercantil¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Libro Diccionario Xurídico Galego
Edita Edicións Xerais.
ISBN: 978-84-9914-304-0
Páxinas Dende a 973 ata a 974

Comentario al art. 1 de la ley de Comercialización a distancia de servicios financieros

Autores/as José Luís García-Pita y Lastres
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Dende a 1833 ata a 1842

¿Letra en blanco¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Libro Diccionario Xurídico Galego
Edita Edicións Xerais.
ISBN: 978-84-9914-304-0
Páxinas Dende a 738 ata a 738

Fletamento y transporte en el marco del proceso de reforma del Derecho marítimo español [¿Es acertado regular `more anglico¿ los contratos de utilización del Buque?]

Autores/as
Libro Estudios de Derecho mercantil en homenaje al Profesor José María Muñoz Planas
Edita Thomson Reuters Aranzai.
ISBN: 978-84-4703-808-4
Páxinas Dende a 297 ata a 367

Comentario a los arts. 83 a 93

Autores/as Natalia Álvarez Lata,Luis Fernando Reglero Campos
Libro Ley de Contrato de Seguro: Jurisprudencia comentada
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-042-5-2
Páxinas Dende a 1479 ata a 1550

Comentario al art. 1 de la Ley de Crédito al Consumo

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Dende a 1495 ata a 1510

Comentario al art. 16 de la Ley de Crédito al Consumo

Autores/as Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Dende a 1572 ata a 1573

¿Contrato de transporte mercantil¿

Autores/as Manuel José Vázquez Pena
Libro Diccionario Xurídico Galego
Edita Edicións Xerais.
ISBN: 978-84-9914-304-0
Páxinas Dende a 314 ata a 315

Comentario de los artículos 34 a 37 (transmisión del objeto asegurado), 68 a 72 (seguro de crédito y seguro de caución) y disposiciones adicionales, transitoria y final de la Ley de Contrato de Seguro

Autores/as José Manuel Busto Lago
Libro Ley de Contrato de Seguro: Jurisprudencia comentada
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-042-5-2
Páxinas