Fisioloxía e Aplicacións das Plantas (FISAPLANT)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra. María de los Ángeles Bernal Pita Da Veiga
Catedrático/a de Universidade
Data de alta 28/01/2015
Adscrición a deptos. Bioloxía
Adscrición a centros Facultade de Ciencias
Código interno G000722

Contacto

Enderezo Rúa da Fraga, 10 (Campus da Zapateira) 15008 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 2144
Fax  981167065
Correo

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO FISIOLOGIA VEGETAL (241719)
FITOPATOLOGIA (241709)
Códigos socioeconómicos Agricultura (08)
Liñas de investigación

Mecanismos fisiolóxicos da interacción planta-patóxeno e o estrés abiótico. Responsable: José Díaz Varela

Control das enfermidades das plantas: Resistencia inducida, produtos funxicidas de orixe vexetal, fitofortificantes e control biolóxico. Responsable: José Díaz Varela

Estudio do metabolismo dos alcaloides. Responsable: Ángeles Bernal Pita da Veiga

Metabolismo oxidativo: estudo dos mecanismos detoxificadores enzimáticos e non enzimáticos in vivo e in vitro. Responsable: Ángeles Bernal Pita dá Veiga

Palabras chave Patoloxía vexetal, Pemento, Tomate, Zinnia, Arabidopsis, Verticillium dahliae, Phytophthora capsici, Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Penicilio, Fitofortificantes, Control biolóxico, Resistencia inducida, Peroxidasas, Fenois, Alcaloides, Capsicinoides, Capsinoides, Cobre, Fitohormonas, https://www.udc.es/fisaplant

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Purificación e caracterización de proteínas. Detección, cuantificación, purificación e caracterización de compostos fenólicos. Estudos de expresión xénica. Detección, cuantificación e illamento de hongosy oomicetespatógenos en solo, auga e planta. Ensaio de posibles substancias funxicidas. Ensaio de compostos e organismos como posibles fitofortificantes ou axentes de control biolóxico de uso agrícola en control de enfermidades. Ensaios para comprobar a resistencia de material vexetal a enfermidades

Recursos de equipamento Autoclave, Cámaras de cultivo, Centrífuga refrixerada, HPLC, Espectrofotómetro, Equipo de análise para proteínas, Equipo de análise para ácidos nucleicos, Lupa con fluorescencia, Microscopio, Termocicladores, Cultivo in vitro
Resultados transferíbeis Detección de patóxenos de plantas Cultivo in vitro de plantas de interés científico e comercial Análise de compostos fenólicos e alcaloides en plantas

Membros do grupo

Dra./Dr. María de los Ángeles Bernal Pita Da Veiga
Fisioloxía vexetal
Coordinador/a
Dra./Dr. José Díaz Varela
Fisioloxía vexetal
PDI
Dra./Dr. Néstor Carrillo Barral
Fisioloxía vexetal
PDI
Dra./Dr. María Ángeles Freire Picos
Bioquímica e bioloxía molecular
PDI
Raquel Núñez Fernández
Fisioloxía vexetal
Doutorando/a
Dra./Dr. Javier Veloso Freire
Fisioloxía vexetal
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Alexander Moreno Herrera
Fisioloxía vexetal
C5 - Iniciación formación posdoutoral

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Estrategias alternativas de control integrado frente a enfermedades causadas por hongos en cultivos hortícolas: respuesta de la planta y eficacia en pimiento (PIMBIOCON)

Entidade financiadora Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
Investigadores principáis José Díaz Varela
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Valoración de la integración del plásmido vacunal pPAL-LACK en el ADN de diversos tejidos de perro beagle.

Entidade financiadora CZ Veterinaria
Investigadores principáis Mª Angeles Freire Picos
Tipo Contrato
Datas Dende 20/02/2016 ata 31/05/2016

Identificación de los mecanismos de biocontrol de Penicillium oxalicum y su aplicación en el control de enfermedades de plantas horícolas: Señalización, metabolismo fenólico y aplicación en pimiento.

Entidade financiadora Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria-Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis José Díaz Varela
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/09/2014 ata 15/03/2018

Análisis de los análogos no pungentes de los capsicinoides en cultivares de pimiento de Galicia y caracterización de sus propiedades para la protección vegetal.

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis José Díaz Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 29/07/2010 ata 30/10/2012

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Fisioloxía das plantas. FPL"

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Fuencisla Merino de Cáceres
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2010 ata 16/12/2010

CARACTERIZACION FUNCIONAL DE LA ULTIMA ETAPA DE LA BIOSINTESIS DE LIGNINAS MEDIANTE EL USO DE MUTANTES DE ARABIDOPSIS

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Alfonso Ros Barceló
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 27/07/2009 ata 27/07/2012

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Regulación da expresión xénica en levaduras e as súas aplicacións. EXPRELA"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis María Esperanza Cerdán Villanueva
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

Purificación y caracterización de peroxidasas en plantas basales.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/10/2011

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Fisioloxía das plantas. FPL"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Regulación da expresión xénica en levaduras e as súas aplicacións: EXPRELA"

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis María Esperanza Cerdán Villanueva
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 26/12/2007

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Fisioloxía das plantas: FPL"

Entidade financiadora Conselleria da Innovación, Industria e Comercio
Investigadores principáis Fuencisla Merino de Cáceres
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 26/12/2007

Caracterización y mejora de líneas de pimiento resistentes a especies de Phytophthora: Cuantificación de los patógenos y expresión del gen CASC1

Entidade financiadora INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA
Investigadores principáis José Diaz Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2010

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE MURCIA E A UDC PARA DESENVOLVER O PROXECTO DE INVESTIGACIÓN "REGULACIÓN HORMONAL DA LIGNIFICACIÓN NO XILEMA DA PLANTA MODELO ZINNIA ELEGANS"

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE MURCIA
Tipo Contrato
Datas Dende 26/03/2007 ata 31/12/2009

Mecanismos determinantes do procedemento alternativo de RNA en eucariotas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis M.A. Freire-Picos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 21/12/2006 ata 20/12/2009

Single Protein Production in Yeast Cells

Entidade financiadora National Institutes of Health (NIH, U.S.A.)
Investigadores principáis Nancy Woychic
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 09/01/2006 ata 31/08/2010

Procesamiento alternativo de la región 3' de RNAs en levaduras como modelo eucariota

Entidade financiadora UDC
Investigadores principáis María Angeles Freire Picos
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/11/2005 ata 01/11/2006

Aplicación y estudio de compuestos fenlólicos en la resistencia del pimiento de padrón A Verticillium dahliae.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/08/2005 ata 05/08/2007

Caracterización genómica y molecular de elementos reguladores de la transcripción en respuesta a Cadmio. Aplicaciones biotecnológicas

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Angeles Freire
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 21/10/2003 ata 20/10/2005

Estudio de la resistencia en Capsicum y Capsicum chinense frente a Verticilium dahliae y su cuantificación en planta

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/09/2003 ata 09/09/2005

Estudio de la virulencia de distintos aislados de Verticilium dahliae y su relación con la respuesta de la planta.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 28/11/2001 ata 28/11/2003

REGULACION TRANSCRIPCIONAL Y PROCESAMIENTO DE RNAS EN LEVADURAS

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Ana María Rodríguez Torres
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 20/12/2000 ata 20/12/2003

REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL E PROCESAMENTO DE RNAS EN LEVADURAS

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principáis Ana María Rodríguez Torres
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/07/2000 ata 31/07/2002

Avalación dos sistemas antioxidantes presentes en plantas de pemento de Padrón durante o estado vexetativo e a súa resposta fronte a diferentes patóxenos causantes da tristeza

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 19/05/2000 ata 19/05/2001

Evaluación de los patotipos presentes en Galicia causantes de la "Tristeza" en el pimiento de Padrón y estudio de la respuesta fisiológica asociada a la resistenacia.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/12/1999 ata 30/12/2002

Evaluación de los patotipos presentes en Galicia causantes de la "Tristeza" en el pimiento de Padrón y estudio de la respuesta fisiológica asociada a la resistencia.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 27/08/1999 ata 27/08/2001

Evaluación de los sistemas antioxidantes presentes en plantas de pimiento de Padrón durante el estado vegetativo y su respuesta frente a diferentes patógenos causantes de la" tristeza".

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/05/1999 ata 06/05/2000

Procesamiento de mRNAs en levaduras

Entidade financiadora Secretaría General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis María Angeles Freire Picos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/08/1998 ata 24/08/1999

FACTORES DE REGULACION TRANSCRIPCIONAL DE GENES AEROBIOS E HIPOXICOS EN LEVADURA. CARACTERIZACION E INTERACCIONES CON LA MAQUINARIA GENERAL DELA TRANSCRIPCION.

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis María Esperanza Cerdán Villanueva
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 21/12/1997 ata 21/12/2000

Estudio epidemiológico de la "Tristeza" en el pimiento de Padrón en Galicia y selección de variedades resistentes

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/1997 ata 01/10/1998

Evaluación del mecanismo de defensa del pimiento ante la infección por Verticillium dahliae y Phytophthora capsici mediante parámetros bioquímicos.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/1999

Señales de terminación y regulación post-transcripcional en levaduras

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis María Angeles Freire Picos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 24/03/1996 ata 24/03/1998

Metabolismo de la capsicina: productos de oxidación y efectos de distintos factores abióticos sobre su acumulación in vivo e in vitro

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/08/1995 ata 04/08/1997

Genetic Analysis of Transcription Initiation in Yeast

Entidade financiadora National Institutes of Health (U.S.A.)
Investigadores principáis Michael Hampsey
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/08/1993 ata 10/08/1995

GENES HIPOXICOS Y METABOLISMO RESPIRO-FERMENTATIVO EN LA LEVADURA KLUYVEROMYCES LACTIS.

Entidade financiadora Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Investigadores principáis María Esperanza Cerdán Villanueva
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 02/08/1991 ata 02/08/1993

Procedimiento para la detección de recombinación homóloga in vivo analizando formas de GFP recombinantes

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as B.M. Varela-Rodríguez, Tania, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Data de solicitude 29/10/2015
Data de concesión 13/09/2017

Micropropagation of plum (Prunus domestica L.) in bioreactors using photomixotrophic and photoautotrophic conditions.

Autores/as Gago, D, Sanchez, C, Aldrey, A, Christie, CB, Bernal. MA, Vidal, N
Revista SCIENTIA HORTICULTURAE

Effect of sucrose on growth and stress status of Castanea sativa x C. crenata shoots cultured in liquid medium.

Autores/as Gago, D, Bernal, MA, Sánchez, C, Aldrey, A, Cuenca, B, Christie, CB, Vidal, N
Revista Plants Vol. 12 Núm. 10
DOI https://doi.org/10.3390/f12101408

Prototipo de sistema de inmersión temporal en fase de multiplicación en la micropropagación de banano Clon Williams

Autores/as Ugarte-Barco, F, Bernal Pita da Veiga, M.A., Vidal, N, Moreno, A
Revista Revista Científica Agroecosistemas Vol. 1 (páxs. 18 ata 26)

Potencial antioxidante de hojas de guanábana (Annona muricata L.) para sistemas productivos de banano

Autores/as Zhapan Revilla, M, Lima Morales, K, Bernal A., Moreno, A
Revista Revista Científica Agroecosistemas Vol. 1 (páxs. 35 ata 40)

The Non-Pathogenic Fusarium oxysporum Fo47 Induces Distinct Responses in Two Closely Related Solanaceae Plants against the Pathogen Verticillium dahliae

Autores/as Javier Veloso Freire, José Díaz Varela
Revista JOURNAL OF FUNGI Vol. 7 Núm. 5
DOI https://doi.org/10.3390/jof7050344

The effect of sucrose supplementation on the micropropagation of Salix viminalis L. shoots in semisolid medium and temporary immersion bioreactors.

Autores/as Gago, D, Vilavert, S, Bernal, MA, Sanchez, C, Aldrey, A, Vidal, N
Revista Forests
DOI https://doi.org/10.3390/f12101408

Delay of Germination-1 (DOG1): A Key to Understanding Seed Dormancy

Autores/as Carrillo-Barral, N, Rodriguez-Gacio, M. C., Matilla, A. J.
Revista Plants Vol. 9 (páxs. 480 ata 480)

Reactive Oxygen Species (ROS) and Nucleic Acid Modifications during Seed Dormancy

Autores/as Katsuya-Gaviria, K., Caro, E., Carrillo-Barral, N, Iglesias-Fernandez, R.
Revista Plants Vol. 9 (páxs. 679 ata 679)
DOI https://doi.org/10.3390/plants9060679

Efectos antioxidantes de Moringa oleifera LAM en vitroplantas de banano clon Williams enraizadas en sistemas de inmersión temporal RITA

Autores/as Ordoñez Castillo, F, Bernal A, Vidal Gonzalez, N, Moreno, A
Revista Revista Científica Agroecosistemas Vol. 7 Núm. 3 (páxs. 57 ata 63)

Fitorremediación de aguas residuales porcícolas mediante el uso de semillas Moringa oleifera LAM

Autores/as Gonzaga Gonzalez, S, Fernández Romay, Y, Bernal. MA, Moreno, A
Revista Revista Científica Agroecosistemas Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 132 ata 139)

Properties of vanillyl nonanoate for protection of pepper plants against Phytophthora capsici and Botrytis cinerea

Autores/as Tania García, Javier Veloso, Díaz J.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Vol. 150 Núm. 4 (páxs. 1091 ata 1101)

Estudios preliminares del efecto fortificante de extractos de Moringa Oleifera Lam. en vitroplantas del clon Williams en aclimatación

Autores/as Ugarte-Barco, F, Lima Morales, K, Bernal, MA, Moreno, A
Revista Revista Científica Agroecosistemas Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 47 ata 55)

Vanillyl nonanoate induces systemic resistance and lignification in pepper plants

Autores/as Garcia, Tania, Javier Veloso Freire, José Díaz Varela
Revista JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Vol. 231 (páxs. 251 ata 260)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jplph.2018.10.002

Mannans and endo-ß-mannanase transcripts are located in different seed compartments during Brassicaceae germination

Autores/as Carrillo-Barral, N, Matilla, A. J., Rodriguez-Gacio, M. C., Iglesias-Fernandez, R.
Revista PLANTA Vol. 247 Núm. 3 (páxs. 649 ata 661)

Functional analysis of mating type genes and transcriptome analysis during fruiting body development of Botrytis cinerea

Autores/as Rodenburg S.Y.A., Terhem R.B., Veloso J., Stassen J.H.M., van Kan J.
Revista mBIO Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 1 ata 19)
DOI https://doi.org/10.1128/mbio.01939-17

Modes of action of the protective strain Fo47 in controlling Verticillium wilt of pepper

Autores/as Javier Veloso, Claude Alabouvette, Chantal Olivain, Flors, V, Victoria Pastor, Tania García, José Díaz
Revista PLANT PATHOLOGY Vol. 65 (páxs. 997 ata 1007)

Promoter-Terminator Gene Loops Affect Alternative 3 -End Processing in Yeast

Autores/as Lamas-Maceiras M., Badri Nath Sing, Michael Hampsey, María A. Freire-Picos
Revista THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY Vol. 291 Núm. 17 (páxs. 8960 ata 8968)

RNApolymerase II: reading in loops to get different tails

Autores/as María A. Freire-Picos
Revista Biochemistry & Molecular Biology Journal Vol. 2 (páxs. 1 ata 21)

An update on the role of NCED and CYP707A ABA metabolism genes in seed dormancy induction and the response to after-ripening and nitrate

Autores/as Matilla, A. J., Carrillo-Barral, N, Rodriguez-Gacio, M. C.
Revista JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION Vol. 34 Núm. 2 (páxs. 274 ata 293)
DOI https://doi.org/10.1007/s00344-014-9464-7

Wounding induces local resistance but systemic susceptibility to Botrytis cinerea in pepper plants

Autores/as Tania García, Jorge Gutiérrez, Javier Veloso, Raquel Gago-Fuentes, José Díaz
Revista JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Vol. 176 (páxs. 202 ata 209)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jplph.2014.12.013

ABA stimulated SoDOG1 expression is after ripening inhibited during early imbibition of germinating Sisymbrium officinale seeds

Autores/as Carrillo-Barral, N, Matilla, A. J., Garcia-Ramas, C., Rodriguez-Gacio, M. C.
Revista PHYSIOLOGIA PLANTARUM Vol. 155 Núm. 4 (páxs. 457 ata 471)
DOI https://doi.org/10.1111/ppl.12352

New bricks on the wall of induced resistance: Salicylic acid receptors and transgenerational priming

Autores/as J. Veloso, T. García, A. Bernal, J. Díaz
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Vol. 138 (páxs. 685 ata 693)
DOI https://doi.org/10.1007/s10658-013-0350-0

La microbiota de la raíz.

Autores/as Javier Veloso Freire, Claude Alabouvette, José Díaz Varela
Revista INVESTIGACIÓN Y CIENCIA Vol. 459 (páxs. 44 ata 45)

Nitrate affects sensu-stricto germination of after-ripened Sisymbrium officinale seeds by modifying expression of SoNCED5, SoCYP707A2 and SoGA3ox2 genes

Autores/as Carrillo-Barral, N, Matilla, A. J., Rodriguez-Gacio, M. C., Iglesias-Fernandez, R.
Revista PLANT SCIENCE Vol. 217-218 (páxs. 99 ata 108)

Properties of capsaicinoids for the control of fungi and oomycetes pathogenic to pepper

Autores/as J. Veloso, C. Prego, M.M. Varela, R. Carballeira, A. Bernal, F. Merino, J. Díaz
Revista PLANT BIOLOGY Vol. 16 (páxs. 177 ata 185)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.2012.00717.x

Structurally conserved and functionally divergent yeast Ssu72 phosphatases

Autores/as Ana M. Rodríguez-Torres, Lamas-Maceiras M., Rosa García-Díaz, María A. Freire-Picos
Revista FEBS LETTERS Vol. 587 (páxs. 2617 ata 2622)
DOI https://doi.org/10.1016/j.febslet.2013.06.044

Nitrate¿induced early transcriptional changes during imbibition in non¿after¿ripened Sisymbrium officinale seeds

Autores/as Carrillo-Barral, N, Matilla, A. J., Iglesias-Fernandez, R., Rodriguez-Gacio, M. C.
Revista PHYSIOLOGIA PLANTARUM Vol. 148 (páxs. 560 ata 573)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.2012.01720.x

From Zinnia to Arabidopsis: approaching the involvement of peroxidases in lignification

Autores/as María Ángeles Pederño, Esther Novo-Uzal, Francisco Fernández-Pérez, Joaquín Herrero, Jorge Gutiérrez, Laura V. Gómez-Ros, María Ángeles Bernal, José Díaz, Juan Cuello, Federico Pomar, María Ángeles Pedreño
Revista JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY Vol. 64 Núm. 12 (páxs. 3499 ata 3518)
DOI https://doi.org/10.1093/jxb/ert221

Induced resistance to Botrytis cinerea in Capsicum annuum by a Fusarium crude elicitor fraction, free of proteins

Autores/as J. Veloso, J. Díaz
Revista PLANT BIOLOGY Vol. 15 (páxs. 1040 ata 1044)
DOI https://doi.org/10.1111/plb.12079

Arabidopsis thaliana bZIP44: a transcription factor affecting seed germination and expression of the mannanase¿encoding gene AtMAN7

Autores/as Iglesias-Fernandez, R., Barrero-Sicilia, C., Carrillo-Barral, N, Oñate-Sanchez, L., Carbonero, P.
Revista PLANT JOURNAL Vol. 74 Núm. 5 (páxs. 767 ata 780)
DOI https://doi.org/10.1111/tpj.12162

Fusarium oxysporum Fo47 confers protection to pepper plants against Verticillium dahliae and Phytophthora capsici, and induces the expression of defense genes.

Autores/as J. Veloso, J. Díaz
Revista PLANT PATHOLOGY Vol. 61 (páxs. 281 ata 288)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2011.02516.x

A stress response related to the carbon source and the absence of KlHAP2 in Kluyveromyces lactis

Autores/as Lamas-Maceiras M., Ana M. Rodríguez-Torres, María A. Freire-Picos
Revista JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY Vol. 38 Núm. 1 (páxs. 43 ata 49)
DOI https://doi.org/10.1007/s10295-010-0827-1

Transcriptional repression by Kluyveromyces lactis Tup1 in Saccharomyces cerevisiae

Autores/as Lamas-Maceiras M., María Angeles Freire-Picos, Ana María Rodríguez Torres
Revista JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY Vol. 38 Núm. 1 (páxs. 79 ata 84)
DOI https://doi.org/10.1007/s10295-010-0832-4

LEGISLATIVE CHANGES RELATING TO THE POLLUTING ELEMENT BORON IN INDUSTRIAL WASTE WATER (GALICIA, NORTHWESTERN SPAIN)

Autores/as Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Ángel Fraguela-Formoso, Muñoz-Camacho, E.
Revista DYNA-COLOMBIA Vol. 78 Núm. 167 (páxs. 186 ata 192)

¿Existe contaminación industrial por Boro en la ría de Ferrol?

Autores/as Rodríguez Guerreiro, MJ, Muñoz Caamacho, E, Bernal Pita da Veiga, MA
Revista TECNOLOGÍA DEL AGUA Vol. 332 (páxs. 22 ata 29)

¿Puede la concha del mejillón adsorber el boro contenido en las aguas residuales contaminadas?

Autores/as Rodríguez Guerreiro, MJ, Muñoz Caamacho, E, Bernal Pita da Veiga, MA
Revista ALIMENTACIÓN, EQUIPOS Y TECNOLOGÍA Vol. 253 (páxs. 54 ata 59)

Cross-protection of pepper plants stressed by copper against a vascular pathogen is accompanied by the induction of a defence response

Autores/as Jagna Chmielowska, Javier Veloso Freire, Jorge Gutiérrez Novoa, Cristina Silvar Pereiro, José Díaz Varela
Revista PLANT SCIENCE Vol. 178 (páxs. 176 ata 182)

Involvement of Pta1, Pcf11 and a KlCYC1 Au-rich element in alternative RNA 3¿-end processing selection in yeast

Autores/as Silvia Seoane Rosende, Mónica Lamas Maceiras, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Revista FEBS LETTERS Vol. 583 (páxs. 2843 ata 2848)

Estudio comparativo de la tolerancia al boro de dos variedades de pimiento (Capsicum annum L.)

Autores/as Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Muñoz-Camacho, E., Ángeles Bernal Pita da Veiga
Revista REVISTA CIENTÍFICA UDO AGRÍCOLA Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 1 ata 1)

Resistance in pepper plants inducced by Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici involves different defence-related genes

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino, José Díaz Varela
Revista PLANT BIOLOGY Vol. 11 (páxs. 68 ata 74)

Hormonal regulation of the basic peroxidase isoenzyme from Zinnia elegans

Autores/as Jorge Gutiérrez Novoa, María Josefa López Núñez-Flores, Laura Vanesa Gómez Ros, Esther Novo Uzal, Alberto Esteban Carrasco, José Díaz Varela, Mariana Sottomayor, Juan Cuello Moreno, Alfonso Ros Barceló
Revista PLANTA Vol. 230 (páxs. 767 ata 778)

The presence of sinapyl lignin in Ginkgo biloba cell cultures changes our views of the evolution of lignin biosynthesis

Autores/as Esther Novo Uzal, Laura V. Gómez-Ros, Federico Pomar, María A. Bernal, Alberto Paradela, Juan P. Albar, Alfonso Ros Barceló
Revista PHYSIOLOGIA PLANTARUM Vol. 135 (páxs. 196 ata 213)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.2008.01185.x

The presence of sinapyl lignin in Gingko Biloba cell cultures changes our views of the evolution of lignin biosynthesis

Autores/as Esther Novo Uzal, Laura Vanesa Gómez Ros, Federico Pomar, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Alberto Paradela Elizalde, Juan Pablo Albar Ramírez, Alfonso Ros Barceló
Revista PHYSIOLOGIA PLANTARUM Vol. 135 (páxs. 196 ata 213)

Estudio de las aguas de riego de Galicia en cuanto a contenidos de boro en cultivos bajo invernadero de pimiento de Padrón

Autores/as Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Muñoz-Camacho, E., Ángeles Bernal Pita da Veiga
Revista RIEGOS Y DRENAJES XXI Vol. 25 Núm. 168 (páxs. 18 ata 22)

Estudio de viabilidad del proceso de absorción de boro de aguas residuales con carbonato cálcico

Autores/as Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Muñoz-Camacho, E., Ángeles Bernal Pita da Veiga
Revista TECNOLOGÍA DEL AGUA Vol. 29 Núm. 315 (páxs. 52 ata 55)

Activity of peroxidases and phenylalanine ammonia-lyase in Lupine and soybean seedling treated with copper and an ethylene inhibitor

Autores/as Jagna Chmielowska, Joanna Deckert, José Díaz Varela
Revista BIOLOGICAL LETTERS Vol. 45 (páxs. 59 ata 67)

Differential activation of defense-related genes in susceptible and resistant pepper cultivars infected with Phytophthora capsici.

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino, José Díaz Varela
Revista JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Vol. 165 (páxs. 1120 ata 1124)

Growth phase-dependent expression of Kluyveromyces lactis genes and involvement of 3¿-UTR elements

Autores/as S. Seoane Rosende, Manuel Becerra Fernández, M.T. Salgado, Mónica Lamas Maceiras, M. González, Freire, MA
Revista PROCESS BIOCHEMISTRY Vol. 43 Núm. 10 (páxs. 1153 ata 1157)

Structural motifs of syringyl peroxidases are conserved during Angiosperm evolution.

Autores/as Laura Vanesa Gómez Ros, Ginés J. Aznar Asensio, José A. Hernández Cortés, Ángeles Bernal Pita da Veiga, María J.L. Núñez Flores, Juan Cuello Moreno, Alfonso Ros Barceló
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 55 (páxs. 4131 ata 4138)

KlHIS4-modulated histidine auxotrophy in yeast and characterisation of a cadmium and copper biosensor.

Autores/as Freire, MA, Mónica Lamas Maceiras
Revista ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY Vol. 40 (páxs. 67 ata 70)

Diversity of Phytophthora capsici in northwest Spain: analysis of virulence, metalaxyl response, and molecular characterization

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino, José Díaz Varela
Revista PLANT DISEASE Vol. 90 (páxs. 1135 ata 1142)

Development of specific PCR primers for identification and detection of Phytophthora capsici Leon

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, J. M. Duncan, D.E.L. Cooke, N.A. Williams, José Díaz Varela, Fuencisla Merino
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Vol. 112 (páxs. 43 ata 52)

Fusarium confers protection against several mycelial pathogens of pepper plants

Autores/as José Díaz Varela, Cristina Silvar Pereiro, Marta Varela Rozados, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino
Revista PLANT PATHOLOGY Vol. 54 Núm. 6 (páxs. 773 ata 780)

Effects of splitting alternative KlCYCl 3¿-UTR regions on processing: Metabolic consequences and biotechnological applications

Autores/as Silvia Seoane Rosende, Bernard Guiard, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Revista JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY Vol. 118 (páxs. 149 ata 156)

Evidence that the Tfg1/Tfg2 dimer interface of TFIIF lies near the active center of the RNA polymerase II initiation complex

Autores/as Freire, MA, Shankarling Krishnamurthy, Zu-Wen Sun, Michael Hampsey
Revista NUCLEIC ACIDS RESEARCH Vol. 33 Núm. 16 (páxs. 5045 ata 5052)

Real-Time polymerase chain reaction quantification of Phytophthora capsici in different pepper genotypes

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, José Díaz Varela, Fuencisla Merino
Revista PHYTOPATHOLOGY Vol. 95 (páxs. 1423 ata 1429)

Peroxidases and the metabolism of capsaicin in Capsicum annuum L.

Autores/as José Díaz Varela, Federico Pomar, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino
Revista PHYTOCHEMISTRY REVIEWS Vol. 3 (páxs. 141 ata 157)

Changes in stem lignins (monomer composition and crosslinking) and peroxidase are related with the maintenance of leaf photosynthetic integrity during Verticillium wilt in Capsicum annuum.

Autores/as Federico Pomar, Marta Novo Rincón, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino, Alfonso Ros Barceló
Revista NEW PHYTOLOGIST Vol. 163 (páxs. 111 ata 123)

Characterization of a gene similar to BIK1 in the yeast Kluyveromyces lactis

Autores/as Mónica Lamas Maceiras, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, A. Lloret, Freire, MA
Revista YEAST Vol. 21 (páxs. 1067 ata 1075)

Oxidative metabolism and phenolic compounds in Capsicum annuum L. var. annuum infected by Phytophthora capsici Leon.

Autores/as Mª Carmen Gayoso Babío, Federico Pomar, Fuencisla Merino, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Revista SCIENTIA HORTICULTURAE Vol. 102 (páxs. 1 ata 13)

Virulence of different isolates causing verticillium wilt of pepper in the Padron region

Autores/as Ana María Saavedra García, José Díaz Varela, Fuencisla Merino
Revista SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 53 ata 57)

Capsaicinoids in Vegetative Organs of Capsicum annuum L. in Relation to Fruiting

Autores/as BERTA ESTRADA, MARÍA A. BERNAL, Díaz, J, Federico Pomar, FUENCISLA MERINO
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 50 Núm. 5 (páxs. 1188 ata 1191)

The role of ethylene and would signaling in resistance of tomato to "Botrys Cinerea"

Autores/as José Díaz Varela, Arjen Ten Have, Jan A.L. Van Kan
Revista PLANT PHYSIOLOGY Vol. 129 Núm. - (páxs. 1341 ata 1351)

A survey of "tristeza" of pepper in Galicia and the fungal pathogens causing the disease.

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino, Federico Pomar Barbeito, J. Collar, José Díaz, Carlos Caramelo, Carmen Gayoso, Marta Novo Rincón, Carmen Prego, Ana Saavedra, Cristina Silvar
Revista CAPSICUM & EGGPLANT NEWSLETTER Vol. 20 Núm. - (páxs. 90 ata 93)

IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF SOME CAPSAICINOIDS IN PADRÓN PEPPER (CAPSICUM ANNUMM L. VAR. ANNUMM) FRUITS

Autores/as B. ESTRADA, Bernal Pita da Veiga, M.A., F. POMAR, F. MERINO
Revista ACTA ALIMENTARIA Vol. 30 Núm. 4 (páxs. 373 ata 380)

Induction of shikimate dehydrogenase and peroxidase in pepper (Capsicum annuum L. ) seedlings in response to copper stress and its relation to lignification.

Autores/as José Díaz, Bernal. MA, Federico Pomar, Fuencisla Merino
Revista PLANT SCIENCE Vol. 161 Núm. - (páxs. 179 ata 188)

Haem Regulation of the mitochondrial import of the Kluyveromyces lactis 5-aminolaevulinates synthase: an organelle approach.

Autores/as Mónica González Domínguez, Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista YEAST Vol. 18 Núm. - (páxs. 41 ata 48)

The KLCYC1 gene, a downstream region for two differentially regulated transcripts.

Autores/as Freire, MA, Luis José Lombardía Ferreira, Elvira Ramil Tojeiro, Mónica González Domínguez, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista YEAST Vol. 18 Núm. - (páxs. 1347 ata 1355)

Heme-mediated transcriptional control in Kluyveromyces lactis

Autores/as Mónica González Domínguez, Freire, MA, Elvira Ramil Tojeiro, B. Guiard, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista CURRENT GENETICS Vol. 38 Núm. - (páxs. 171 ata 177)

Respirofermentative metabolism in Kluyveromyces lactis: insights and perspectives

Autores/as Mª Isabel González Siso, Freire, MA, Elvira Ramil Tojeiro, Mónica González Domínguez, Ana María Rodríguez Torres, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY Vol. 26 Núm. - (páxs. 699 ata 705)

Fruit Development in Capsicum annuum: Changes in Capsaicin, Lignin, Free Phenolics, and Peroxidase Patterns

Autores/as Berta Estrada, María A. Bernal, José Díaz, Federico Pomar, Fuencisla Merino
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 48 Núm. 2 (páxs. 6234 ata 6239)

Transcript analysis of 203 novel genes from Saccharomyces cerevisiae in hap 1 and rox 1 mutant backgrounds

Autores/as Luis José Lombardía Ferreira, José Luís Cadahía Rodríguez, Freire, MA, Mª Isabel González Siso, Ana María Rodríguez Torres, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista GENOME Vol. 43 Núm. - (páxs. 881 ata 886)

The effect of seasonal changes on the pungency level of Padrón pepper fruits

Autores/as Berta Estrada, José Díaz Varela, Fuencisla Merino, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Revista CAPSICUM & EGGPLANT NEWSLETTER Vol. 18 Núm. - (páxs. 28 ata 31)

Kluyveromyces lactis HIS4 transcriptional regulation: similarities and differences to Saccharomyces cerevisiae HIS4 gene

Autores/as Mónica Lamas Maceiras, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Freire, MA
Revista FEBS LETTERS Vol. 458 Núm. - (páxs. 72 ata 76)

Pungency level in fruits of the Padrón pepper with different water supply

Autores/as B. Estrada, F. Pomar, J. Díaz, F. Merino, M. A. Bernal
Revista SCIENTIA HORTICULTURAE Vol. 81 Núm. - (páxs. 385 ata 396)

Phenolic metabolism in Capsicum fruits

Autores/as Díaz J., Bernal, M.A., Merino F, Ros Barceló, A
Revista RECENT. RES. DEVEL. IN PHYTOCHEM. (páxs. 155 ata 169)

Phenolic metabolism in Capsicum annuum L.

Autores/as José Díaz Varela, Mª Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino, Alfonso Ros Barceló
Revista RECENT. RES. DEVEL. IN PHYTOCHEM. Vol. 2 Núm. - (páxs. 155 ata 169)

The His4 Gene from the Yeast Kluyveromyces lactis.

Autores/as Freire, MA, M. Hampsey, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista YEAST Vol. 14 Núm. - (páxs. 687 ata 691)

Effects of mineral fertilizer supplementation on fruit development and pungency in "Padrón" peppers

Autores/as BERTA ESTRADA, F. POMAR, J. DÍAZ, F. MERINO, Bernal Pita da Veiga, M.A.
Revista JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE Vol. 73 Núm. 4 (páxs. 493 ata 497)

Wound-induced shikimate dehydrogenase and peroxidase related to lignification in pepper (Capsicum annuum L.) leaves

Autores/as José Díaz Varela, Fuencisla Merino
Revista JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Vol. 152 Núm. - (páxs. 51 ata 57)

Characterization of promoter regions involved in high expression of KICYCI

Autores/as Elvira Ramil Tojeiro, Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 253 ata 256)

EVOLUTION OF CAPSAICINOIDS IN Capsicum annuum L. var. annuum cv. PADRÓN FRUIT AT DIFFERENT GROWTH STAGES.

Autores/as B. Estrada, F. Pomar, J. Díaz, F. Merino, A. Bernal
Revista CAPSICUM & EGGPLANT NEWSLETTER Vol. 16 Núm. - (páxs. 60 ata 63)

Shikimate dehydrogenase from pepper (Capsicum annuum) seedlings. Purification and properties

Autores/as José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero
Revista PHYSIOLOGIA PLANTARUM Vol. 100 Núm. - (páxs. 147 ata 147)

PURIFICATION, CHARACTERIZATION AND KINETIC PROPERTIES OF PEPPER FRUITS ACIDIC PEROXIDASE

Autores/as Federico Pomar, M. ANGELES BERNAL, Díaz, J, FUENCISLA MERINO
Revista PHYTOCHEMISTRY Vol. 46 Núm. 8 (páxs. 1313 ata 1317)

Peroxidase isoenzymes in normal and habituated calli of sugar beet during transfer for light to darkness (II)

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, B. Bisbis, M.A. Pedreño, C. Kevers, C. Penel, T. Gaspar
Revista BIOLOGIA PLANTARUM Vol. 39 Núm. 2 (páxs. 161 ata 161)

Changes in shikimate dehydrogenase and the end products of the shikimate pathway, chlorogenic acid and lignins, during the early development of seedlings of Capsicum annuum

Autores/as José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero, Alfonso Ros Barceló
Revista NEW PHYTOLOGIST Vol. 136 Núm. - (páxs. 183 ata 188)

PICDI, a simple program for Codon Bias Calculation.

Autores/as Rodríguez-Belmonte E., Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, José Manuel Rodríguez Seijo
Revista MOLECULAR BIOTECHNOLOGY Vol. 5 Núm. 5 (páxs. 191 ata 195)

A role for the basic peroxidase isoenzyme of high pI from hot pepper in capsaicin metabolism.

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, Mª Josefa Pichel Guerrero
Revista PRX NEWSLETTER Vol. 8 Núm. 8 (páxs. 6 ata 10)

Calidad dela piña tropical (Ananas comosus L. Merr) presente en el mercado

Autores/as José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero, I. López Lago
Revista ALIMENTARIA Vol. - Núm. 272 (páxs. 59 ata 64)

Peroxidase isoenzymes in nomal and habituated calli of sugar beet during transfer from light to darkness

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, B. Bisbis, M.A. Pedreño, C. Kevers, C. Penel, T. Gaspar
Revista BIOLOGIA PLANTARUM Vol. - Núm. 39 (páxs. 24 ata 36)

La bromelina:una proteasa de interés comercial

Autores/as Mª Josefa Pichel Guerrero, José Díaz Varela, I. López Lago
Revista CIENCIA Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA Vol. - Núm. 2 (páxs. 17 ata 22)

Ethanol production in Kluyveromyces lactis discontinuous cultures and the Crabtree effect

Autores/as Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Freire, MA
Revista ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY Vol. - Núm. 18 (páxs. 585 ata 591)

Reoxidation of the NADPH pathway is necessary for the utilization of glucose by Kluyveromyces lactis rag2 mutants

Autores/as Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista FEBS LETTERS Vol. - Núm. 387 (páxs. 7 ata 10)

Discapsaicin, 4'-O-5 Dicapsaicin ether, and dehydrogenation polymers with high molecular weigts are the main products of the oxidationof capsaicin by peroxidase form hot pepper.

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, A. Ros Barceló
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. - Núm. 44 (páxs. 3085 ata 3089)

Oxidation of Capsaicin Phenolic by the Basic Peroxidase Isoenzime B6 from Hot Pepper

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, A. Calderón, M. Ferrer, Mª Josefa Pichel Guerrero, A. Ros Barceló
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. - Núm. 43 (páxs. 352 ata 355)

Yeast phylogenetic relationships based on cytochrome c sequences.

Autores/as Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Revista MICROBIOS Vol. - Núm. 81 (páxs. 23 ata 27)

Fragmentos Chorologica Occidentalia, Algae

Autores/as Ignacio Manuel Bárbara Criado, J. M. Gorostiaga, A. Secilla, José Díaz Varela, A. Santoriala
Revista ANALES DEL JARDIN BOTANICO DE MADRID Vol. - Núm. 53 (páxs. 235 ata 237)

Regulation of cytochrome c expression in the aerobic respiratory yeast Kluyveromyces lactis.

Autores/as Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, C.P. Hollenberg, K.D. Breuning
Revista FEBS LETTERS Vol. - Núm. 360 (páxs. 39 ata 42)

Histochemical localization of peroxidase in Capsicum fruits

Autores/as Bernal, M.A., Merino de Cáceres, F, Ros Barceló, A
Revista FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-LEBENSMITTEL-WISSENSCHAFT & TECHNOLOGIE Vol. 27 (páxs. 197 ata 198)

Capsaicin oxidation by peroxidase from Capsicum annuum (var. annuum) fruits

Autores/as Bernal A., Calderon, AA, Pedreño, MA, Muñoz, R, Ros Barceló, A, Merino de Cáceres, F
Revista JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Vol. 41 (páxs. 1041 ata 1044)

Localización subceluluar de cuatro sistemas enzimáticos en pimiento de Padrón (Capsicum annuum L. var. annuum)

Autores/as Bernal A., Díaz J., Merino F.
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA (BIOLOXÍA) (páxs. 3 ata 21)

The subcellular localization of isoperoxidases in Capsicum annuum leaves and their different expression in vegetative and flowering plants

Autores/as Bernal, M.A., Pedreño, MA, Calderon, AA, Muñoz, R, Ros Barceló, A, Merino de Cáceres, F
Revista ANNALS OF BOTANY Vol. 72 (páxs. 415 ata 421)

Dyhidrocapsaicin oxidation by Capsicum annuum (var. annuum) peroxidase

Autores/as Bernal A., Calderon, AA, Pedreño, MA, Muñoz, R, Ros Barceló, A, Merino de Cáceres, F
Revista Journal of Food Science Vol. 58 (páxs. 611 ata 613)

Purification of a basic peroxidase isoenzyme from Capsicum fruits and the inmunoinhibition of its capsaicin oxidation capacity by antibodies raised against horseradish peroxidase

Autores/as Bernal A, Calderon, AA, Pedreño, MA, Ferrer, MA, Ferrer, MA, Merino de Cáceres, F, Ros Barceló, A
Revista ZEITSCHRIFT FUR LEBENSMITTEL-UNTERSUCHUNG UND-FORSCHUNG A-FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY Vol. 199 (páxs. 240 ata 242)

Estudio de la variabilidad isoenzimática en distintas poblaciones de pimiento de Padrón Capsicum annuum L. var. annuum

Autores/as F. Merino, Bernal, M.A.
Revista NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA Vol. 3 (páxs. 77 ata 84)

Grundtvig Learning Partnership "Routes towards Europe" 2007-2009

Editorial Universidade Senior-Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-348-2

Maduración del pimiento de Padrón. Transformaciones bioquímicas

Autores/as Berta Estrada Arias, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino
Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-95322-50-1

O pemento de Padrón. Transformacións bioquímicas na maduración

Autores/as Berta Estrada Arias, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino
Editorial Xunta de Galicia, (España)
ISBN 84-453-2849-2

Biología Molecular: Avances y Técnicas Generales

Editorial Universidad de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-89694-20-6

Como salvar unha vida. A preservación das árbores nas actuacións urbanísticas no concello de Oleiros

Autores/as José Díaz Varela
Editorial Concello de Oleiros, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0545

Fusaria Strains as Biocontrol Agents: The Case of Strain Fo47 and Verticillium dahliae

Autores/as Marta Lois,Javier Veloso,José Díaz
Libro Plant Defence: Biological Control
Edita Springer Nature Switzerland AG .
ISBN: 978-3-030-51033-6
Páxinas Dende a 309 ata a 331

Co-teaching en Biología Molecular: expresión génica en la germinación de las semillas

Autores/as Bernal A.,Rodríguez, A,Carrillo, N,Freire, MA
Libro Perspectivas docentes en la educación superior
Edita Educacuón Editoria.
ISBN: En prensa
Páxinas Dende a xx ata a xx

Constitución de un grupo de innovación en la docencia de bioquímica, biología molecular y fisiología vegetal

Autores/as Bernal A,Rodríguez, A,Díaz, J,Carrillo, N,Veloso J.,García, T,Freire, MA
Libro Perspectivas docentes en la educación superior
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-45-8
Páxinas Dende a 617 ata a 621

The Big Plant Theory y otras metodologías dinamizadoras en grupos reducidos de dos materias de Fisiología Vegetal del grado en Biología

Autores/as Díaz, J,Carrillo-Barral, N,Bernal. MA
Libro Contextos universitarios transformadores: retos e ideas innovadoras.
Edita Universidade da Coruña - Servizo de Publicacións.
ISBN: 978-84-9749-678-0
Páxinas Dende a 377 ata a 388

Practicando en el Grado en Biología: nuevos desafíos en el EEES

Autores/as Silvar C.,Veloso J.,Gutiérrez J.,Novo E.,Pomar F.
Libro Panaroma Actual en la Docencia Universitaria
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-18-2
Páxinas Dende a 325 ata a 325

Estrategia para la evaluación de créditos académicos asociados a conferencias divulgativas

Autores/as Mª Ángeles Bernal Pita da Veiga,Ana Mª Rodríguez Torres,Mª Angeles Freire Picos
Libro Experiencias e innovacion docente en el contexto actual de la docencia universitaria.
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-14-4
Páxinas Dende a 413 ata a 416

Induction of resistance to Botrytis cinerea by ethylene is evolutionary conserved but ethylene inhibits vanillylnonanamide induced resistance.

Autores/as José Díaz Varela,Rafael Carballeira Coego,Javier Veloso Freire,García L.T.
Libro Working Group "Induced resistance in plants against insects and diseases". Proceedings of the joint meeting with the "PR-proteins workshop" at Neuchâtel, Switzerland. IOBC/WPRS Bulletin 88
Vol. 88 Edita IOBC/WPRS .
ISBN: 978-92-9067-266-1
Páxinas Dende a 113 ata a 117

Control of Verticillium wilt in pepper with two bacterial-based products and one fungal agent: a laboratory comparison.

Autores/as Rafael Carballeira Coego,Javier Veloso Freire,José Díaz Varela
Libro Working Group "Biological Control of Fungal and Bac terial Plant Pathogens". Proceedings of the meeting at Graz (Austria) IOBC/WPRS Bulletin 78
Vol. 78 Edita IOBC/WPRS .
ISBN: 978-92-9067-256-2
Páxinas Dende a 351 ata a 354

A Fusarium oxysporum extract induces resistance against Botrytis in pepper plants

Autores/as Javier Veloso Freire,José Díaz Varela
Libro Working Group "Induced resistance in plants against insects and diseases" Proceedings of the Meeting at Granada, Spain. IOBC/WPRS Bulletin 83
Vol. 83 Edita IOBC/WPRS .
ISBN: 978-92-9067-261-6
Páxinas Dende a 269 ata a 272

Fisiología vegetal: de la licenciatura al grado en la Universidade da Coruña

Autores/as Pomar F.,Bernal A.,Díaz J.,Silvar C.,Gutiérrez JJ.,Veloso J.,Novo E.,Merino F.
Libro El Espacio Europeo de Educación Superior y la Educación por Competencias
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-06-9
Páxinas Dende a 401 ata a 404

Enfermedades do pemento causadas por fungos e oomicetos.

Autores/as José Díaz Varela,García L.T.,Javier Veloso Freire
Libro 2ª Xornadas Técnicas sobre do pemento do Couto - 3ª Xornadas Técnicas sobre do pemento do Couto
Edita Deputación Provincial da Coruña.
ISBN: 978-84-9812-194-0
Páxinas Dende a 67 ata a 75

Perspectivas da indución de resistencia a enfermidades do pemento

Autores/as José Díaz Varela,Javier Veloso Freire
Libro 2ª Xornadas Técnicas sobre do pemento do Couto - 3ª Xornadas Técnicas sobre do pemento do Couto
Edita Deputación Provincial da Coruña.
ISBN: 978-84-9812-194-0
Páxinas Dende a 17 ata a 23

Capsicinoides y análogos no pungentes en el pimiento

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga,José Díaz Varela
Libro 2ª Xornadas Técnicas sobre do pemento do Couto - 3ª Xornadas Técnicas sobre do pemento do Couto
Edita Deputación Provincial da Coruña.
ISBN: 978-84-9812-194-0
Páxinas Dende a 29 ata a 43

Induced resistance in pepper by Fo47 is associated to changes in gene expression.

Autores/as Javier Veloso Freire,José Díaz Varela
Libro Working Group "Induced resistance in plants against insects and diseases" Proceedings of the Meeting at Granada, Spain. IOBC/WPRS Bulletin 83
Vol. 83 Edita IOBC/WPRS .
ISBN: 978-92-9067-261-6
Páxinas Dende a 171 ata a 174

Modulation of Gene expression by 3¿-UTR regions in yeasts: a promoter-independent alternative.

Autores/as Silvia Seoane Rosende,Ana María Rodríguez Torres,Freire, MA
Libro Modern Multidisciplinary Applied Microbiology
Vol. - Edita Wiley-VCH.
ISBN: 3-527-31611-6
Páxinas Dende a 649 ata a 653

La levadura como modelo de estudio en ecuariotas.

Autores/as Mª Isabel González Siso,Rodríguez-Belmonte E.,Freire, MA,Silvia Seoane,Silvia Díaz-Prado
Libro Ciencia & Tecnología del Siglo XXI (Vol. 2) y (Vol. 1).
Vol. - Edita Tibidabo Ed. S.A..
ISBN: 84-8033-145-3
Páxinas Dende a 93 ata a 96

Predicciones de función basadas en la estructura del gen. Análisis de ORFs de función desconocida

Autores/as Freire, MA,Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Libro Organización y Evolución del Genoma Eucariota. Marcadores moleculares. Colección de Cursos, Congresos y Simposios, Nº30
Vol. - Edita SPULC.
ISBN: 84-89694-26-5
Páxinas Dende a 59 ata a 83

A general pattern for peroxidase isoenzyme localization and function in Vitaceae, Solanaceae and Leguminosae

Autores/as Pedreño, MA,Bernal, M.A.,Calderon, AA,Ferrer, MA,López-Serrano, M,Merino F,Muñoz, R,Ros Barceló, A
Libro Plant Peroxidases. Biochemistry and Physiology
Edita Universite de Geneve.
ISBN: 2-88164-006-0
Páxinas Dende a 307 ata a 314

Estudio sobre el efecto como fortificante de extractos de diferentes partes de la planta Moringa oleífera en el crecimiento y desarrollo de plantas de banano (Musa AAA) var. Williams obtenidas in vitro

Autor/a Alexander Moreno Herrera
Director/es María de los Ángeles Bernal Pita Da Veiga; Nieves del Pilar Vidal González
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Micropropagación y análisis bioquímico de mimbrera, castaño y ciruelos cultivados en biorreactores con diferentes concentraciones de sacarosa

Autor/a Diego Gago Mesejo
Director/es María de los Ángeles Bernal Pita Da Veiga; Nieves del Pilar Vidal González
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Inducción de resistencia en pimiento frente a Verticillium dahliae por la aplicación de PO212

Autor/a Marta Lois Alvedro
Director/es José Díaz Varela; Javier Veloso Freire
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Analysis of capsinoids in Galician pepper cultivars and characterization of their properties for plant protection

Autor/a Tania García Lamas
Director/es José Díaz Varela; Javier Veloso Freire
Ámbito Facultad de Ciencias
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Implicación de la conexina43 en plasticidad celular y degeneración tisular en artrosis

Autor/a Marta Varela Eirín
Director/es María Ángeles Freire Picos; Maria Dolores Mayán Santos
Ámbito Universidade da Coruña (UDC)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Protective properties of Fusarium and capsaicinoids against pathogens of solanaceous plants

Autor/a Javier Veloso Freire
Director/es José Díaz Varela
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Daños producidos por Boro en plantas y su influencia como contaminante en el medio

Autor/a Maria Jesus Rodríguez Guerreiro
Director/es Eugenio Muñoz Camacho;Ángeles Bernal Pita da Veiga
Ámbito Ingeniería Industrial 2
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización de las ligninas de helechos y estudio de sus relaciones filogenéticas con otras plantas vasculares terrestres

Autor/a Jose Manuel Espiñeira Illobre
Director/es Ángeles Bernal Pita da Veiga;Federico Pomar Barbeito;Alfonso Ros Barceló
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Lignificación en cultivos celulares de gimnospermas basales

Autor/a Esther Novo Uzal
Director/es Ángeles Bernal Pita da Veiga;Federico Pomar Barbeito;Alfonso Ros Barceló
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Elementos cis y factores trans de procesamiento de RNA en levaduras

Autor/a Silvia Seoane Rosende
Director/es María Ángeles Freire Picos
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Interacción phytophthora capsici leon. - capsicum annuum l.: caracterización de diferentes aislados y respuesta de la planta ante la infección

Autor/a Cristina Silvar Pereiro
Director/es Fuencisla Merino de Cáceres;José Díaz Varela
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización y regulación de la expresión los genes HIS4 y BIK1 de la levadura Kluyveromyces lactis

Autor/a Mónica Lamas Maceiras
Director/es María Ángeles Freire Picos
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caracterización de la actividad peroxidasa implicada en los procesos de lignificación y su estudio en la interacción Capsicum annuum L. var. Annuum-Verticillium dahliae Kleb.

Autor/a Federico Pomar Barbeito
Director/es Fuencisla Merino de Cáceres;Ángeles Bernal Pita da Veiga;Alfonso Ros Barceló
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

The gene HEM1 of the yeast Kluyveromyces lactis

Autor/a Mónica González Domínguez
Director/es Mª Esperanza Cerdán Villanueva;María Ángeles Freire Picos
Ámbito Biología Celular y Molecular
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Transformaciones bioquímicas durante el proceso de maduración del pimiento de Padrón

Autor/a Berta María Estrada Arias
Director/es Fuencisla Merino de Cáceres;Ángeles Bernal Pita da Veiga
Ámbito Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Gene expression hands-on classes for undergraduate students with SGD and RSATools databases
Yeast Genetics Meeting 2022
Internacional

Autores/as María Angeles Freire-Picos
Lugar Los Angeles (Estados Unidos)

New finding of Stratiotes fossil seeds in the Oligocene lignite from As Pontes basin, NW Spain
1st Symposium of Paleontology from the northwest of Iberian Peninsula
Internacional

Autores/as Carrillo-Barral, N, Blanca Moncunill-Solé, Alejandro Blanco
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

The 'Tertiary' palaeontological heritage from Galicia (NW Spain)
1st Symposium of Paleontology from the northwest of Iberian Peninsula
Internacional

Autores/as Alejandro Blanco, Blanca Moncunill-Solé, Carrillo-Barral, N, Rafael Carballeira, Ramón Valle García
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Video Killed the Classroom Star
VI Xornadas de Innovación Docente na UDC. Contextos Universitarios Transformadores: a innovación como eixo vertebrador da docencia
Nacional

Autores/as José Díaz Varela, Carrillo-Barral, N, Javier Veloso, Núñez-Fernández, R.
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Un nuevo derivado de la piridina presenta actividad antifúngica contra Botrytis cinerea y regula positivamente las defensas de la planta
3ª Reunión del Grupo Especializado en Control Químico de Enfermedades y Desarrollo de Resistencias a Productos Fitosanitarios (FITORES)
Nacional

Autores/as Carrillo-Barral, N, Núñez-Fernández, R., Villar-Martínez, B., Lois, M, Ismael Marcos, Fernandez, Alberto, Jesús José Fernández Sánchez, José Díaz Varela
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

El rol de experto investigador en el aula: experiencia de co-Teaching en la docencia científica
VI Jornadas de Innovación Docente en la UDC - Contextos Universitarios Transformadores: la innovación como eje vertebrador de la docencia
Local

Autores/as María Angeles Freire-Picos, Carrillo-Barral, N
Organizador CENTRO UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA-UDC
Lugar Coruña, A (España)

Docencia en grupos reducidos: una experiencia de transformación de docencia presencial a docencia virtual
V Jornadas de Innovación Docente en la UDC
Autonómico

Autores/as MARÍA A. BERNAL
Organizador CENTRO UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA-UDC
Lugar Coruña, A (España)

Biotecnología aplicada a la producción y mejora de semillas
V Xornada Divulgativa sobre Biotecnoloxía Vexetal
Nacional

Autores/as Carrillo-Barral, N
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

The vertebrate faunal assemblage of As Pontes Basin (Oligocene-Miocene, A Coruña, Spain).
XVIII Conference of the European Association of Vertebrate Palaeontologists
Internacional

Autores/as Alejandro Blanco, Blanca Moncunill-Solé, Alberto Sáez, Lluis Cabrera, Carrillo-Barral, N
Organizador European Association of Vertebrate Palaeontologists
Lugar Karlsruhe (Alemania)

A new pyridine derivative has antifungical activity against Botrytis cinerea and positively regulates plant defense
XXIV Reunión de la Sociedad Española de Biología de Plantas - XVII Congreso hispano-luso de Biología de Plantas
Internacional

Autores/as Carrillo-Barral, N, Núñez-Fernández, R., Villar-Martínez, B., Lois, M, Ismael Marcos, Fernandez, A. A., Fernández, J.J., José Díaz Varela
Lugar Vigo (España)

Induction of resistence in cell suspensions of pepper (Capsicum annuum L. var. annuum) by elicitation with extracts of Moringa oleifera leaves.
Congreso Nacional de Biotecnología BIOTEC2019
Nacional

Autores/as Bernal A, López, J, Veloso J., Díaz, J, Pacheco, M, Carrillo, N
Lugar Vigo (España)

Efecto de la sacarosa sobre el crecimiento, estrés y contenido en azúcares en brotes de Castanea sativa x C. crenata cultivados en sistemas de inmersión temporal y continua
XIII Reunión de la SECIVTV
Nacional

Autores/as Gago, D, Sánchez, C, Aldrey, A, Cuenca, B, Bernal A., Vidal, N
Lugar Vitoria-Gasteiz (España)

Elicitors derived from Moringa oleifera and olive will wastewater as resistance inducers in pepper
XXIII Reunión Nacional de la SEFV. XVI Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores/as Bernal A., López, J, Veloso J., Díaz, J, Pacheco, M, Carrillo, N
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Involvement of Ssu72 phosphatase in the synthesis of chitin
42nd Congress of The SEBBM
Nacional

Autores/as María Angeles Freire-Picos, /Marta mejuto, Ana María Rodríguez Torres
Lugar Madrid (España)

Penicillium rubens strain PO212 induces resistance in pepper: phenolic metabolism and transcriptomics
XXIII Reunión Nacional de la SEFV. XVI Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores/as Nuria Fernández, Lois, M, Javier Veloso Freire, Tania García, Carrillo-Barral, N, Larena, I, José Díaz Varela
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Constitución de un grupo de innovación en la docencia de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología Vegetal
IV Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias (SIEC 2018)
Internacional

Autores/as Bernal A, A. M. Rodriguez-Torres, José Díaz Varela, Carrillo-Barral, N, Veloso J., García L.T., MA Freire-Picos
Lugar Vigo (España)

BcCND1 as a mediator of resistance in Botrytis modulating Autophagy in tomato
EPS meeting of the experimental plant sciences (2018)
Nacional

Autores/as Veloso J., van Kan J.
Lugar Lunteren (Países Bajos)

sRNA analysis during Botrytis infection in tomato plants
ECFG14 - The 14th European Conference on Fungal Genetics
Internacional

Autores/as Veloso J., Baak M., Boogmans B., Smit S., van Kan J.
Lugar Haifa (Israel)

Genus wide analysis of the secondary metabolite clusters in Botrytis spp
ECFG14 - The 14th European Conference on Fungal Genetics
Internacional

Autores/as Valero C., Veloso J., Tapia P., Valdes J., van Kan J.
Lugar Haifa (Israel)

Effect of sucrose supplementation and culture system on growth and stress status of Prunus domestica and Castanea sativa x C. crenata shoots
5th International Conference on Clonal Trees in the Bioeconomy Age: Opportunities and Challenges
Internacional

Autores/as Gago, D, Bernal A., Sánchez, C, Aldrey, A, Cuenca, B, Vidal, N
Lugar Coimbra (Portugal)

Cultivo in vitro de banano y efecto fortificante de la Moringa
IV Congreso Internacional de Biotecnología y Biodiversidad
Internacional

Autores/as Moreno, A, Vidal, N, Ugarte, F, Lima, K, Bernal A
Lugar Guayaquil (Ecuador)

Use of liquid medium and biofortificants for improving micropropagation and acclimation of Musa AAA cv. Williams
5th 2.09.02 Working Party Conference - Clonal Trees in the Bioeconomy Age: Opportunities and Challenges
Internacional

Autores/as Moreno, A, Bernal A, Ugarte, F, Lima, K, Coig, M, Sanchez, C, Aldrey, A, Vidal, N
Lugar coimbra (Portugal)

Vanillylnonanoate induced resistance in Arabidopsis against Botrytis cinerea: a story of lignification and hormones
XIX Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Tania García, Victoria Pastor, Jan A.L. Van Kan, Flors V., Carrillo-Barral, N, Javier Veloso, José Díaz Varela
Lugar Toledo (España)

Estudio de la interacción tritrófica Penicillium rubens 212, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y plantas de tomate durante el proceso de biocontrol
XIX Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as María Carreras, Carrillo-Barral, N, María Villarino, Yolanda Herranz, José Díaz Varela, Eduardo A. Espeso, Larena, I
Lugar Toledo (España)

An update on the role of Delay of Germination 1 (DOG1) in plants
XIV Reunión de Biología Molecular de Plantas
Nacional

Autores/as Carrillo-Barral, N, Matilla, A. J., Rodriguez-Gacio, M. C.
Organizador INSTITUTO DE HORTOFRUTICULTURA SUBTROPICAL Y MEDITERRANEA LA MAYORA (IHSM)
Lugar Salamanca (España)

Effect of sucrose supplementation and culture system on growth and stress status of Prunus domestica and Castanea sativa x C. crenata shoots.
5th International Conference of the IUFRO Unit 2.09.02 on ¿Clonal Trees in the Bioeconomy Age: Opportunities and Challenges.
Internacional

Autores/as Gago, D, Bernal A., Sánchez, C, Aldrey, A, Cuenca, B, Vidal, N
Lugar coimbra (Portugal)

Exploring new derivatives of pyridine as potential fungicides against Botrytis cinerea and Phytophthora capsici
XIX Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Núñez-Fernández, R., Villar-Martínez, B., Carrillo-Barral, N, Lois, M, Ismael Marcos, Fernandez, A., J.J. Fernández, José Díaz Varela
Lugar Toledo (España)

PO212 induces resistance to Verticillium dahliae in pepper
Protecao das plantas 2017 2º Simpósio SCAP de Proteçao das Plantas; 8° Congresso da Sociedade Portuguesa de Fitopatologia e 11 º Encontro Nacional de Proteçao Integrada
Nacional

Autores/as Lois, M, Javier Veloso, Tania García, Larena, I, Díaz J
Lugar Santarem (Portugal)

PO212 induces changes in hormones and phenolic metabolism in tomato and causes resistance to Fusarium oxysporum
Protecao das plantas 2017 2º Simpósio SCAP de Proteçao das Plantas; 8° Congresso da Sociedade Portuguesa de Fitopatologia e 11 º Encontro Nacional de Proteçao Integrada
Nacional

Autores/as María Carreras, Yolanda Herranz, Lois, M, Flors, V, Victoria Pastor, Tania García, Díaz J, Larena, I
Lugar Santarem (Portugal)

The Big Plant Theory y otras metodologías dinamizadoras en grupos reducidos de dos materias de Fisiología vegetal del grado en Biología
II Xornadas de Innovación Docente
Autonómico

Autores/as J. DÍAZ, Carrillo-Barral, N, Bernal A.
Lugar Coruña, A (España)

Efecto del aporte de sacarosa sobre el crecimiento y el estado fisiológico de brotes de especies leñosas cultivadas in vitro
XII Reunión de la Sociedad Española de Cultivo in vitro de Tejidos Vegetales (SECIVt)
Nacional

Autores/as Gago, D, Aldrey, A, Cuenca, B, Sanchez, C, Bernal, MA, Vidal, N
Lugar Madrid (España)

Botrytis effectors, fencing off the plant immune response
EPS meeting of the experimental plant sciences (2017)
Nacional

Autores/as Veloso J., van Kan J.
Lugar Lunteren (Países Bajos)

Sístemas alternativos del cultivo in vitro para la multiplicación eficiente del banano (Musa AAA) variedad Williams
XII Reunión de la Sociedad Española de Cultivo in vitro de Tejidos Vegetales (SECIVt)
Nacional

Autores/as Moreno, A, Bernal, MA, Coig, m, Sanchez, C, Vidal, N
Lugar Madrid (España)

Arbuscular mycorrhizal fungi from greenhouse pepper crops as potential biocontrol agents of Verticillium dahliae
Protecao das plantas 2017 2º Simpósio SCAP de Proteçao das Plantas; 8° Congresso da Sociedade Portuguesa de Fitopatologia e 11 º Encontro Nacional de Proteçao Integrada
Nacional

Autores/as Lois, M, Díaz J, Teresa Lino-Neto
Lugar Santarem (Portugal)

Eliciting plant defences in Capsicum annuum cell cultures with PO212
Congreso Nacional de Biotecnología BIOTEC2017
Nacional

Autores/as Lois, M, Lorena Almagro, María A. Bernal, Javier Veloso, Tania García, Larena, I, Díaz J.
Lugar Murcia (España)

Estudio sobre el potencial biotecnológico in vivo e in vitro de diferentes órganos de Moringa oleifera lam
Biotech 2017
Nacional

Autores/as Iglesias, M, Gago, D, Castro, A, Verde, L, Gonzalez, B, Almagro, L, Vidal, N, Bernal, MA
Lugar Murcia (España)

Efecto fortificante de hojas de Moringa oleifera en plantas in vitro de Musa AAA variedad Willians en condiciones de aclimatación
11 Congreso Internacional de Biotecnología Vegetal y Agricultura
Internacional

Autores/as Moreno, A, Ugarte, F, Bernal, MA
Lugar Ciego de Avila (Cuba)

Co-teaching en Biología Molecular: expresión génica en la germinación de semillas
II Xornadas de innovación docente da UDC. Contextos universitarios transformadores: Retos e ideas innovadoras
Local

Autores/as Carrillo-Barral, N, Ana María Rodríguez Torres, M. A. Bernal, María Angeles Freire-Picos
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

An extract of Moringa oleifera induces resistance in bean against Botrytis cinerea and shows fungicide activity
XVIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Iglesias, M, Bernal A., Díaz J.
Lugar Palencia (España)

Vanillylnonanoate induces physiological changes in pepper that cause a systemic resistance in pepper against Botrytis cinerea
XVIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Tania García, Javier Veloso, Díaz J.
Lugar Palencia (España)

The dormancy-germination transition in Cruciferae after-ripened seeds
XIV Simposio sobre Metabolismo y Modo de Acción de Fitohormonas
Nacional

Autores/as Carrillo-Barral, N, Matilla, A. J., Iglesias-Fernandez, R., Rodriguez-Gacio, M. C.
Organizador Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Lugar Valencia (España)

Aplicación de novas estratexias de innovación educativa en clases maxistrales e grupos reducidos dunha materia optativa do Grao en Bioloxía
I Xornadas de Innovación Docente
Autonómico

Autores/as José Díaz Varela, Carrillo-Barral, N, Bernal, A
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Induced resistance against Phytophthora capsici in pepper by vanillylnonanoate, a Fo47 elicitor and a Bacillus product.
XVIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Tania García, Lois, M, Veloso J., Díaz J.
Lugar Palencia (España)

Changes in plant hormones, phenolics and lignin induced by PO212 lead to resistance to Fusarium oxysporum in tomato
XVIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Larena, I, Herranz, Y, Flors, V, Lois, M, García, T, Bernal A., Díaz, J
Lugar Palencia (España)

Benzylaminopurine protects plants against Botrytis cinerea and Phytophthora capsici and shows fungicide activity
XVIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Rey, C., Cotelo, M., Pardiño, C., Tania García, Lois, M, Veloso J, Díaz J.
Lugar Palencia (España)

Induced resistance against Phytophthora capsici in pepper by vanillyl nonanoate, a Fo47 elicitor and a Bacillus product (Palencia 2016)
XVIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as García L.T., Lois, M, Veloso J., Díaz J.
Lugar Palencia (España)

PO212 induces resistance in pepper against Verticillium dahliae
XVIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Lois, M, Veloso J., Tania García, Larena, I, Díaz J.
Lugar Palencia (España)

MORC members regulate gene silencing and resistance to Pseudomonas syringae
Tagung der DPG-Arbeitskreise Mykologie und Wirt-Parasit-Beziehungen
Nacional

Autores/as Veloso J., Zhang F., Langen G., Karl-Heinz K.
Lugar Giessen (Alemania)

ABA-induced expression of SoDOG1 is inhibited by after-ripening in Sisymbrium officinale seeds
XIV Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Matilla, A. J., Garcia-Ramas, C., Carrillo-Barral, N, Rodriguez-Gacio, M. C.
Organizador Sociedad Española de Fisiología Vegetal y Sociedade Portuguesa de Fisiologia Vegetal
Lugar Toledo (España)

Nuclear DNA content in the maerl-forming species Phymatolithon calcareum (Rhodophyta)
XX Simposio de Botánica Criptogámica
Internacional

Autores/as Cristina Pardo, Antonio Castro, Javier Veloso, Yáñez, J., Amelia Gómez Garreta, Viviana Peña, Ignacio Bárbara, Rodolfo Barreiro
Lugar Oporto (Portugal)

Mannans and endo-ß-mannanases (MAN) in germinating seeds: from Arabidopsis thaliana to Hordeum vulgare
XIV Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Iglesias-Fernandez, R., Carrillo-Barral, N, Matilla, A. J., Carbonero, P.
Organizador Sociedad Española de Fisiología Vegetal y Sociedade Portuguesa de Fisiologia Vegetal
Lugar Toledo (España)

Induced resistance in pepper against Phytophthora capsici by vanillyl nonanoate, a Fo47 crude elicitor and a Bacillus-based product
XXI Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal ¿ XIV Congreso Hispano-Luso de Fisiología vegetal
Nacional

Autores/as Tania García, Lois, M, Veloso J., Díaz J.
Lugar Toledo (España)

Two fungi inducing resistance to Verticillium dahliae in pepper: Fo47 and PO212
PR Proteins and Induced Resistance against Pathogens and Insects (Aachen-2015)
Internacional

Autores/as Veloso J., Tania García, Lois, M, Larena, I, Díaz J.
Lugar Aachen (Alemania)

Agentes de biocontrol y productos naturales en la protección de cultivos frente a hongos patógenos
Congreso internacional de agroecologia e agricultura ecologica
Internacional

Autores/as Díaz J., García L.T., Veloso J.
Lugar Vigo (España)

Interaction network of the MORC family in barley
Cereal Roots Meeting
Internacional

Autores/as Veloso J., Karl-Heinz K.
Lugar Kiel (Alemania)

Efecto de ácido salicílico y ácido jasmónico sobre la resistencia a Botrytis cinerea y la lignificación en Zinnia elegans
XVII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Díaz J., Miranda J., Veloso J.
Lugar Lleida (España)

Las heridas inducen una respuesta sistémica en pimiento diferente a la respuesta local relacionada con la resistencia a Botrytis cinerea
XVII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Díaz J., Tania García, Jorge Gutiérrez, Gago-Fuentes R., Veloso J.
Lugar Lleida (España)

El vanillilnonanoato induce resistencia sistémica en pimiento frente a Phytophtora capsici
XVII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Tania García, Veloso J., Díaz J.
Lugar Lleida (España)

Aplicaciones de las algas marinas como fitofortificantes: un remedio natural para combatir infecciones de hongos en plantas de cultivo
Congreso internacional de agroecologia e agricultura ecologica
Internacional

Autores/as Pardo C., Veloso J., Díaz J.
Lugar Vigo (España)

The vanillylnonanoate induces systemic resistance in pepper and Arabidopsis thaliana against Botrytis cinerea
XVII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Tania García, Jan A. L. Van Kan, Veloso J., Díaz J.
Lugar Lleida (España)

El nitrato altera la expresión de SoNCED5 y SoCYP707A en semillas de Sisymbrium officinale
XIII Simposio sobre Fitohormonas: Metabolismo y Modo de Acción
Nacional

Autores/as Carrillo-Barral, N, Matilla, A. J., Rodriguez-Gacio, M. C.
Organizador Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Lugar Murcia (España)

Papel de los coordinadores de curso y grado en la detección y resolución de problemas en el Grado en Biología de la Universidade da Coruña
INVESTIGACIONES EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO ACTUAL
Nacional

Autores/as Pimentel M, Estévez-Pérez G, Freire, MA, Federico Pomar, Rodríguez-Belmonte E., María J. Servia
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Practicando en el Grado en Biología: nuevos desafíos en el EEES
III Congreso Internacional de Docencia Universitaria
Internacional

Autores/as Cristina Silvar, Javier Veloso, Jorge Gutiérrez, Esther Novo, Federico Pomar
Lugar Vigo (España)

The nitrate-afterripening crosstalk is involved in the testa rupture of Sisymbrium officinale seeds
XIII Congresso Luso-Espanhol de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Carrillo-Barral, N, Matilla, A. J., Iglesias-Fernandez, R., Lueiro, B, Rodriguez-Gacio, M. C.
Organizador Sociedad Española de Fisiología Vegetal y Sociedade Portuguesa de Fisiologia Vegetal
Lugar Lisboa (Portugal)

The bZIP transcription factor AtbZIP44 during seed germination: Regulation of the mannanase encoding gene AtMAN7
4th International Society for Seed Science (ISSS) Workshop on Molecular Aspects of Seed Dormancy and Germination
Internacional

Autores/as Iglesias-Fernandez, R., Barrero-Sicilia, C., Carrillo-Barral, N, Carbonero, P.
Organizador Society for Seed Science
Lugar París (Francia)

Transcription factors of the bZIP family affecting Arabidopsis thaliana seed germination sensu sticto
XIII Congresso Luso-Espanhol de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Iglesias-Fernandez, R., Barrero-Sicilia, C., Carrillo-Barral, N, Oñate-Sanchez, L., Carbonero, P.
Organizador Sociedad Española de Fisiología Vegetal y Sociedade Portuguesa de Fisiologia Vegetal
Lugar Lisboa (Portugal)

Induced resistance for pepper protection: experiences gained in NW Spain
International Conference NewEnviro
Internacional

Autores/as Silvar C, Veloso J, Merino F, Díaz J
Lugar Novi Sad (Serbia y Montenegro)

Fo47 induce respuestas defensivas en Capsicum annuum y reduce la verticilosis
XVI Congreso nacional de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Veloso J., Chantal Olivain, Christelle Cordier, Victoria Pastor, Claude Alabouvette, Flors V., Díaz J.
Lugar Málaga (España)

Adaptación de la asignatura de Fisiología Vegetal al Grado: primeros resultados en la Universidade de A Coruña
XIX Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores/as Pomar F, Bernal A, Díaz J, Silvar C, Veloso J, Gutiérrez JJ, Novo-Uzal E, Martínez-Cortés T, Merino F
Organizador Universidad Jaume I
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

RNA regulador en plantas
II Jornada Científica e Divulgativa sobre RNA
Local

Autores/as Bernal, A
Organizador Facultad de Ciencias. Universidad de A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Induction of resistance to Botrytis cinerea by ethylene is evolutionary conserved but ethylene inhibits vanillylnonanamide induced resistance
PR-Proteins and Induced Resistance, Against Pathogens and Insects (Neuchâtel - 2011)
Internacional

Autores/as Díaz J., Rafael Carballeira, Veloso J., García L.T.
Lugar Neuchâtel (Suazilandia)

Fisiología vegetal: de la licenciatura al grado en la Universidade da Coruña
II Congreso Internacional de DOcencia Universitaria-El Espacio Europeo de Educación Superior y la Educación por Competencias
Internacional

Autores/as Federico Pomar, A. Bernal, José Díaz, Cristina Silvar, Jorge José Gutiérrez, Javier Veloso, Esther Novo, Fuencisla Merino
Lugar Vigo (España)

Ejemplo de adecuación de una asignatura troncal práctica al EEES: Técnicas de Experimentación en Fisiología Vegetal
XIX Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores/as Pomar F, Bernal A, Díaz J, Silvar C, Novo-Uzal E, Merino F
Organizador Universidad Jaume I
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Prospección de suelos y aguas de riego de Galicia y detección de Phytophthora capsici y P. nicotianae por PCR
XV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Veloso J., Rafael Carballeira, Andrés-Ares J.L., Rivera M.A., Taboada A.A., Pomar F., Ascasíbar E.J., Díaz J.
Lugar Vitoria-Gasteiz (España)

Expresión de una sesquiterpeno ciclasa (CASC1) en plantas de pimiento obtenidas en un programa de mejora genética de la resistencia frente a Phytophthora
XV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Veloso J., Rafael Carballeira, Rivera M.A., Taboada A.A., Moreno G.J., Andrés-Ares J.L., Ascasíbar E.J., Díaz J.
Lugar Vitoria-Gasteiz (España)

Chemical water quality on the ria de Ferrol in regard to the element Boron
VII ANQUE INTERNATIONAL CONGRESS "Integral Water Cycle: Present and Future"
Nacional

Autores/as Rodríguez Guerreiro, MJ, Bernal, M.A., Muñoz, E.
Lugar Oviedo (España)

Effect of plant hormones on resistance against Botrytis cinerea in pepper and expression of CASC1
IPGSA: 20th International Conference on Plant Growth Substances
Internacional

Autores/as Rafael Carballeira, Veloso J., Díaz J.
Lugar Tarragona (España)

Biocontrol de la verticilosis del pimiento con dos productos comerciales bacterianos y un agente fúngico: un estudio comparativo
XV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Rafael Carballeira, Veloso J., Díaz J.
Lugar Vitoria-Gasteiz (España)

Efecto de las fitohormonas en la resistencia de pimiento frente a Botrytis cinerea y en la expresión del gen CASC1
XV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Rafael Carballeira, Veloso J., Díaz J.
Lugar Vitoria-Gasteiz (España)

Supresión de agentes patógenos a través de hongos beneficiosos
Congreso Internacional sobre Producción Orgánica
Internacional

Autores/as Delgado S.P., Rojas-Velazquez A.N., Veloso J.
Lugar Celaya (México)

Control of Verticillium wilt in pepper with two bacterial-based products and one fungal agent: a laboratory comparison
IOBC/WPRS working group; Biological control of fungal and bacterial plant pathogens
Internacional

Autores/as Rafael Carballeira, Veloso J., Díaz J.
Organizador Université de Lyon-2
Lugar Graz (Austria)

Boron in water legislation
VII ANQUE INTERNATIONAL CONGRESS "Integral Water Cycle: Present and Future"
Nacional

Autores/as Rodríguez Guerreiro, MJ, Bernal, M.A., Muñoz, E.
Lugar Oviedo (España)

Efecto de fusarium oxysporum Fo47 sobre la resistencia del pimiento contra patógenos.
X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal - XVII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Javier Veloso Freire, José Díaz Varela
Lugar Alcalá de Henares (España)

Insights on the cell wall proteome in plant cell cultures
X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal - XVII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Laura Vanesa Gómez Ros, Esther Novo Uzal, Ángeles Bernal Pita da Veiga, M. Ángeles Pedreño García, Alfonso Ros Barceló
Lugar Alcalá de Henares (España)

Lignificación in plant cell cultures
X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal - XVII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Ester Novo Uzal, Laura Vanesa Gómez Ros, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino, Federico Pomar, Alfonso Ros Barceló
Lugar Alcalá de Henares (España)

Regulación por etileno de la respuesta de defensa inducida por heridas en Capsicum annuum L.
X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal - XVII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Jorge Gutiérrez Novoa, José Díaz Varela
Lugar Alcalá de Henares (España)

Regulation by ethylene of the pepper response to copper stress and mechanisms of plant defense.
X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal - XVII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Jagna Chmielowska, Javier Veloso Freire, Jorge Gutiérrez, Cristina Silvar Pereiro, José Díaz Varela
Lugar Alcalá de Henares (España)

A Fusarium oxysporum extract induces resistance against Botrytis in pepper plants
5th Meeting of the IOBC Working Group: Induced Resistance in Plants against Insects and Diseases
Internacional

Autores/as Veloso J., Díaz J.
Lugar Granada (España)

Induced resistance in pepper by Fo47 is associated to changes in gene expression
5th Meeting of the IOBC Working Group: Induced Resistance in Plants against Insects and Diseases
Internacional

Autores/as Veloso J., Díaz J.
Lugar Granada (España)

Induced resistance in Capsicum annuum by a non pathogenic Fusarium isolate and plant hormones: is CaSC1 a good marker
XVIII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal y XI Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Veloso J., Rafael Carballeira, Díaz J.
Lugar Zaragoza (España)

Técnicas de experimentación en Fisiología vegetal- una asignatura troncal práctica en el Espacio Europeo de Educación Superior
I Congreso Internacional de Docencia Universitaria
Internacional

Autores/as Federico Pomar, A. Bernal, José Díaz, Esther Novo, Fuencisla Merino
Lugar Vigo (España)

Fo47 protege al pimiento frente a Verticillium dahliae
XIV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Veloso J., Díaz J.
Lugar Lugo (España)

The non-pathogenic Fusarium isolate Fo47 protects pepper plants against Verticillium dahliae
Xth Meeting of the Working Group Biological control of fungal and bacterial plant pathogens - IOBC
Internacional

Autores/as Veloso J., Díaz J.
Lugar Interlaken (Suazilandia)

Evaluación de la resistencia de tres tipos de pimiento a Botrytis cinerea
XIV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Porca-Belio E., Rafael Carballeira, Veloso J., Díaz J.
Lugar Lugo (España)

Efecto de la nutrición supraóptima con metales sobre la verticilosis en pimiento
XIV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Beade, FJ, Rodríguez Guerreiro, MJ, Bernal, M.A., Díaz J.
Lugar Lugo (España)

The induction of phenylpropanoid pathway and involvement of ethylene in plant exposed to coppers stress.
3rd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology
Nacional

Autores/as Jagna Chmielowska, J. Deckert, José Díaz Varela
Lugar Varsovia (Polonia)

Induced resistance by Fusarium oxysporum in pepper plants: gene expression and search for derived elicitors.
Joint International Workshop on: PR-Proteins and induced resistance against pathogens and insects.
Internacional

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, Javier Veloso Freire, Fuencisla Merino, José Díaz Varela
Lugar Doorn (Países Bajos)

Mutations in KlCYC1 3¿-UTR altering post-transcriptional steps and causing changes in protein levels
13th European Congress on Biotechnology. Symbiosis: Science, Industry and Society
Internacional

Autores/as Silvia Seoane Rosende, Mónica Lamas Maceiras, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Lugar Barcelona (España)

Replacement of Ssu72 CTD-Phosphatase from Saccharomyces cerevisiae by KlSsu72.
32nd FEBS Congress
Internacional

Autores/as R. García Díaz, Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA
Lugar Viena (Austria)

The Kluyveromyces lactis Hap-complex acting as repressors of carbon-source-dependent binding activity on KlHIS4.
32nd FEBS Congress
Internacional

Autores/as Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA
Lugar Viena (Austria)

Analysis of the two KlCYC1 mRNAs stability by elements located at the proximal 3¿-UTR
BioMicroWorld-2007. II International Conference on Enviromental, Industrial and Applied Microbiology.
Internacional

Autores/as Silvia Seoane Rosende, Teresa Salgado Somoza, Marcos Poncelas Nozal, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Lugar Sevilla (España)

Characterization of KlHIS4 transcriptional regulation by growth media nutrients
BioMicroWorld-2007. II International Conference on Enviromental, Industrial and Applied Microbiology.
Internacional

Autores/as Mónica Lamas Maceiras, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Lugar Sevilla (España)

Expression of Kluyveromyces lactis genes depending on the growth phase. Involvement of 3¿ -UTR elements
BioMicroWorld-2007. II International Conference on Enviromental, Industrial and Applied Microbiology.
Internacional

Autores/as Silvia Seoane Rosende, Manuel Becerra Fernández, M. González, Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA
Lugar Sevilla (España)

Analysis of stability by elements at the proximal 3¿-UTR of two KlCYCl mRNAs
BioMicroWorld-2007. II International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology
Internacional

Autores/as Silvia Seoane Rosende, Teresa Salgado Somoza, Marcos Poncelas Nozal, Freire, MA
Lugar Sevilla (España)

Mutaciones en las regiones 3¿-UTR de KlCYC1 que afectan a regulación postranscripcional. Posible implicación de estructuras secundarias.
Congreso XXIX de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
Nacional

Autores/as Silvia Seoane, Ana María Rodríguez Torres, Silvia Remeseiro, Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA
Lugar España

Factors involved in alternative RNA 3¿-end processing in yeasts.
Yeast genetics and Molecular Biology Meeting
Internacional

Autores/as Silvia Seoane Rosende, Ana María Rodríguez Torres, Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA
Lugar Princeton, N.J. (Estados Unidos)

KlSSU72: defects in restoring viability of a Saccharomyces cerevisiae plasmid shuffling-ssu72 mutant strain.
Yeast genetics and Molecular Biology Meeting
Internacional

Autores/as Freire, MA, Rosa García Díaz
Lugar Princeton, N.J. (Estados Unidos)

Estudio de la actividad peroxidasa de suspensiones celulares de Capsicum chinense en la respuesta frente a Verticillium dahliae
XIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as María Belén Salleres Neira, Ester Novo Uzal, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino
Lugar Murcia (España)

Inducción de resistencia a patógenos por la vanillilnonamida en pimiento
XIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Javier Veloso Freire, Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino, José Díaz Varela
Lugar Murcia (España)

Inducción de resistencia a Phytophthora capsici en pimiento por Fusarium oxysporum y estudio de la expresión génica asociada
XIII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino, José Díaz Varela
Lugar Murcia (España)

Boron-Related Chemicalquality of irrigation water used tocultivate greenhouse peppers in Galicia, Northwestern Spain
6th ANQUE International Congress of Chemistry
Internacional

Autores/as Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Muñoz-Camacho, E.
Lugar España

Efecto de mutantes de la maquinaria de procesamiento 3¿ en la expresión de RNAs con múltiples transcritos
XXVII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
Nacional

Autores/as Silvia Seoane Rosende, Freire, MA
Lugar Lleida (España)

Efectos del cadmio y el cobre sobre la expresión de KlHIS4 en levaduras
XXVII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
Nacional

Autores/as Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA
Lugar Lleida (España)

Cuantificación de Phytophothora capsici en distintos genotipos de pimiento y respuesta de la planta ante la infección
IX Congreso Luso-Espanhol de Fisiología Vegetal- XVI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino, José Díaz Varela
Lugar Évora (Portugal)

Efecto de diferentes niveles de Boro sobre la actividad peroxidasa presente en hojas de pimiento
IX Congreso Luso-Espanhol de Fisiología Vegetal- XVI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Belén Salleres, Eugenio Muñoz, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Évora (Portugal)

Estudio de la actividad oxidasa-peroxidasa en líneas celulares de Capsicum chinense Jacq.
IX Congreso Luso-Espanhol de Fisiología Vegetal- XVI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Belén Salleres, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino
Lugar Évora (Portugal)

Respuesta de dos variedades de plantas de pimiento a la irrigación con diferentes niveles de Boro
XXX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Internacional

Autores/as Maria Jesus Rodríguez-Guerreiro, Ester Novo, Eugenio Muñoz, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Lugo (España)

La fisiología vegetal en el suplemento semanal de un periódico
III Congreso sobre comunicación social de la ciencia Sin ciencia no hay cultura
Nacional

Autores/as José Díaz Varela
Lugar Coruña, A (España)

Caracterización de la peroxidasa básica en callos de Ginkgo biloba
IX Congreso Luso-Espanhol de Fisiología Vegetal- XVI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Ester Novo Uzal, Laura Gómez Ros, Carlos Gabaldón, Mª Ángeles Pedreño, Alfonso Ros Barceló, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Évora (Portugal)

Gene expression modulation by 3¿-UTR regions in yeast: A promoter independent alternative
BioMicroWorld-2005. 1st International Conference on Environmental Industrial and Applied Microbiology
Internacional

Autores/as Silvia Seoane Rosende, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Lugar Badajoz (España)

KlHlS4 Modulated histidine auxotrophy in Saccharomyces cerevisiae. Molecular Characterisation for a cadmium and copper biosensor
BioMicroWorld-2005. 1st International Conference on Environmental Industrial and Applied Microbiology
Internacional

Autores/as Freire, MA, Mónica Lamas Maceiras
Lugar Badajoz (España)

Elements involved in cadmium sensitivity at KlHlS4 promoter
Yeast Genetics and Moleclar Biology Meeting
Internacional

Autores/as Mónica Lamas Maceiras, Manuel Becerra Fernández, Silvia Seoane Rosende, Freire, MA
Lugar Seattle (Estados Unidos)

Detección de Phytophthora capsici Leon. en plantas de pimiento, suelo y agua de riego mediante PCR anidada.
XII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, José Díaz Varela, Fuencisla Merino
Lugar España

Inducción de resistencia parcial a patógenos por la capsicina en pimiento.
XII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Nacional

Autores/as José Díaz Varela, Cristina Silvar Pereiro, Fuencisla Merino
Lugar España

The role of ethylene and wound signaling in resitance of tomato to Botrytis cinerea
8th International Congress of Plant Pathology
Nacional

Autores/as José Díaz Varela, Arjen Ten Have, Jan A. L. Van Kan
Lugar Christchurch (Nueva Zelanda)

Determinación de la naturaleza química de la actividad oxidasa-peroxidasa presente en el fluido extracelular de suspensiones celulares de pimiento
XV Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal & VIII Congreso Hispano-Luso
Nacional

Autores/as José Manuel Espiñeira Illobre, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Alfonso Ros Barceló, Federico Pomar
Lugar España

La Fisiología Vegetal en la Universidad Senior
XV Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal & VIII Congreso Hispano-Luso
Nacional

Autores/as José Díaz Varela, Fuencisla Merino, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar España

La actividad beta-1,3-glucanasa y peroxidasa en plantas de pimiento inducidas con ácido salicílico, ácido jasmónico o Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Schlecht.
XXVI Congreso de la sociedad española de bioquímica y biología molecular (SEBBM)
Internacional

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, José Díaz Varela, Fuencisla Merino
Lugar Coruña, A (España)

Alteraciones en la actividad peroxidasa y en el metabolismo fenólico producidas por conidios de Verticillium dahliae en suspensiones celulares de pimiento
XXVI Congreso de la sociedad española de bioquímica y biología molecular (SEBBM)
Internacional

Autores/as José Manuel Espiñeira Illobre, Raquel Antón Segurado, Federico Pomar, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Coruña, A (España)

Molecular detection and quantification of Phytophthora Capsici Leon. in pepper plants
Joint Workshop on Molecular Diagnostics of Plant Pathogens
Internacional

Autores/as Cristina Silvar Pereiro, J. M. Duncan, D. E. L. Cooke, N. Williams, José Díaz Varela, Fuencisla Merino
Lugar Lametia Terme (Italia)

Transcriptional regulation of heme biosynthesis in Kluyveromyces lactis: the HEM1, HEM12 and HEM13 genes
XXI International conference on yeast genetics and molecular biology
Internacional

Autores/as Manuel Becerra Fernández, Freire, MA, Mª Isabel González Siso, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Laura Núñez Naveira, Moisés Blanco Calvo
Lugar Gothenburg (Suecia)

Análisis mediante la técnica de microarrays de genes de K. lactis cuya expresión se ve afectada por la fase de crecimiento
XXVI Congreso de la sociedad española de bioquímica y biología molecular (SEBBM)
Internacional

Autores/as Manuel Becerra Fernández, Freire, MA, Silvia Seoane Rosende, L. Lombardia
Lugar Coruña, A (España)

Efecto de los mutantes hap de Kluyveromyces lactis en la regulación de KLHIS4 por fuente de carbono
XXVI Congreso de la sociedad española de bioquímica y biología molecular (SEBBM)
Internacional

Autores/as Mónica Lamas Maceiras, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Lugar Coruña, A (España)

Mutations in G154 and S204 of Ssu72 factor are suppressed by the TFIIB transcriptional factor: effects and possible implications in TFIIB-Ssu72 interactions
I Luso-Spanish worshop on the structure and function of proteins
Internacional

Autores/as Silvia Seoane Rosende, M. Hampsey, Freire, MA
Lugar Coruña, A (España)

TFIIF structure-function relationships: a role for the Glycine-363 residue in cell viability and interaction with TFIIB
I Luso-Spanish worshop on the structure and function of proteins
Internacional

Autores/as Freire, MA, M. Hampsey
Lugar Coruña, A (España)

Análisis mediante microarrays de la expresión de genes de la levadura Kluyveromyces lactis en mutantes hap
XIX Congreso nacional de microbiología
Nacional

Autores/as Freire, MA, Manuel Becerra Fernández, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Mónica Lamas Maceiras, Silvia Seoane Rosende
Lugar Santiago de Compostela (España)

Mejora en la producción de biomasa de la levadura Kluyveromices lactis en fuentes de carbono no fermentables mediante ingeniería genéntica
XIX Congreso nacional de microbiología
Nacional

Autores/as Silvia Seoane Rosende, Freire, MA
Lugar Santiago de Compostela (España)

Time course of the peroxidase-mediated incorporation of O-4-linkead cinnamyl aldheides in lignifying cell walls as revealed by the Wiesner reaction.
VI International Plant Peroxidase Symposium
Internacional

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino, Federico Pomar Barbeito, Alfonso Ros Barceló
Lugar Murcia (España)

Time-course of the peroxidse-mediated incorporation of O-4-Linked conyfryl aldehyde in lignifying cell as revealed by the Wiesner (Phloroglucinol/HCL) reaction
VI International Plant Peroxidase Symposium
Internacional

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino, Federico Pomar Barbeito, M.A. Pedreño, Alfonso Ros Barceló
Lugar Murcia (España)

Obtención y caracterización de mutaciones en la región 3¿del gen KlCYC1 que afectan al procesamiento de sus dos transcritos en "Saccharomyces cerevisae".
XXV Congreso SEBBM.
Nacional

Autores/as Silvia Seoane Rosende, Freire, MA
Lugar León (España)

The role of ethylene, Ja and Sa in the resistance and tolerance of tomato against fungal necrotroph Botrytis cinerea.
6 International Workshop on PR-proteins.
Internacional

Autores/as José Díaz Varela, Arjen Ten Have, Jan A.L. Van Kan
Lugar Spa (Bélgica)

The role of ethylene, ja and sa in the resistance and tolerance of tomato against fungal necrotroph Botrytis cinerea
10 International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions.
Internacional

Autores/as Arjen Ten Have, Jan A.L. Van Kan, José Díaz Varela
Lugar Wisconsin (Estados Unidos)

Presencia de capsicionoides en los órganos vegetativos de plantas de Capsicum annuum L. var. annuum cv. Padrón.
14 Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal y VII Congreso Hispano-Luso.
Internacional

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino, Berta Estrada Arias, Federico Pomar Barbeito
Lugar Badajoz (España)

Acumulación de compuestos fenólicos en las paredes de plantas de pimiento inoculadas con aislados de Verticillium dahliae Kleb.
14 Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal y VII Congreso Hispano-Luso.
Internacional

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino, Marta Novo Rincón, Federico Pomar Barbeito
Lugar Badajoz (España)

Induction of resistence to Verticillium dahliae Kleb. in pepper by Fusarium oxysporum f. sp. lycopoersici Schlecht.
8 International Verticillium Symposium
Internacional

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino, José Díaz Varela, Marta Varela Rozados, Cristina Silvar Pereiro, Federico Pomar Barbeito
Lugar Córdoba (España)

Efecto de la región 3¿no traducida del gen KlCYC1 sobre los niveles de citocromo c en la levadura Kluyveromyces lactis.
XXIV Congreso de la Sociedad Española de bioquímica y Biología Molecular.
Internacional

Autores/as Freire, MA, Elvira Ramil Tojeiro, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Ana María Rodríguez Torres, Silvia Seoane Rosende
Lugar Valencia (España)

El Cadmio y el estrés oxidativo provocan respuestas diferentes sobre el promotor de KLHIS4.
XXIV Congreso de la Sociedad Española de bioquímica y Biología Molecular.
Internacional

Autores/as Mónica Lamas Maceiras, Ana María Rodríguez Torres, Freire, MA
Lugar Valencia (España)

Expresión de los genes aeróbicos a bajas concentraciones de Oxígeno en la levadura Kluyveromyces lactis.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA, Silvia Seoane Rosende
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Efecto del Cadmio sobre reuladores transcripcionales del gen KLHIS4.
3 Reunión de la RED Española de Levaduras
Nacional

Autores/as Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA, Silvia Seoane Rosende
Lugar España

Certificación según la norma UNE-EN-ISO 9002 y su repercusión en la estrategia de un Servicio de Farmacia
46 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Internacional

Autores/as Freire, MA, Pablo García Dacosta, Angel Facio Villanueva
Lugar Valencia (España)

Characterization of the gene homologous to BIK1 in the yeast Kluyveromyces lactis
International Summer School Spetses 2000
Internacional

Autores/as Mónica Lamas Maceiras, Freire, MA
Lugar Spetses (Grecia)

Sistemas antioxidantes en la interacción Capsicum annuum L. var. annuum con los agentes causantes de la tristeza Phytophthora capsici y Verticillium dahliae.
VI Reunión del Grupo Español de Radicales Libres y II Reunión Iberoamericana
Internacional

Autores/as Fuencisla Merino, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Federico Pomar Barbeito, Carmen Gayoso Babío
Lugar Cádiz (España)

Detoxificación de H2O2 mediante catalasa extracelular de Phytophthora capsici durante la interacción con Capsicum annuum L. var. annuum
VI Reunión del Grupo Español de Radicales Libres y II Reunión Iberoamericana
Internacional

Autores/as Fuencisla Merino, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Carmen Gayoso Babío, Federico Pomar Barbeito
Lugar Cádiz (España)

Sistemas antioxidantes en la interacción Capsicum annuum L. var. annuum - Verticillium dahliae Kleb
VI Reunión del Grupo Español de Radicales Libres y II Reunión Iberoamericana
Internacional

Autores/as Fuencisla Merino, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Carmen Gayoso Babío, Federico Pomar Barbeito
Lugar Cádiz (España)

Estudio epidemiológico de la "tristeza" en el pimiento de Padrón en Galicia
X Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Internacional

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, J. Collar, José Díaz, Carlos Caramelo, Carmen Gayoso Babío, Fuencisla Merino, Federico Pomar, Carmen Prego, Ana Saavedra, Cristina Silvar
Lugar Valencia (España)

Efecto de la inoculaci¿n con Verticillium dahliae Kleb. sobre el sistema peroxidasa y los procesos de lignificación en el pimiento de Padrón (Capsicum anuum L. var. annuum)
X Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología
Internacional

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino, Federico Pomar
Lugar Valencia (España)

Others capsaicinoids in Capsicum annum L. var. annuum along the development
1st International Conference on Alternative and Traditional Use Of Paprika
Internacional

Autores/as Fuencisla Merino, Berta Estrada, Federico Pomar, José Díaz Varela, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Széged (Hungría)

Induction of resistance in pepper to Verticillium dahliae Kleb. By treatments with capsaicin, salicylic acid and Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Schlecht.
Seventh International Fungal Biology Conference
Internacional

Autores/as Carmen Varela, Mª del Carmen Prego, Federico Pomar, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Angeles Merino
Lugar Groningen (Países Bajos)

Efecto de la fertilización en el nivel de capsicinoides en los frutos de pimiento de Padrón durante el desarrollo
XIII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Berta Estrada, Federico Pomar, Fuencisla Merino, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Sevilla (España)

Respuesta del metabolismo fenólico a la infección con Verticillium dahliae Kleb. Asociado al estado de plántula en pimiento,
XIII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as Federico Pomar, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Fuencisla Merino
Lugar Sevilla (España)

Evolución de diferentes parámetros fisico- químicos durante el desarrollo del fruto del pimiento de Padrón
XIII Encontro Galego Portugués de Química
Internacional

Autores/as Berta Estrada, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Vigo (España)

Respuesta del sistema peroxidasa ante la inoculación con Phytophthora capsici en planta de Capsicum annuum L. var. annuum
XIII Encontro Galego Portugués de Química
Internacional

Autores/as Carmen Gayoso, Federico Pomar, Fuencisla Merino, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Vigo (España)

Regulation under amino acid starvation of KlHIS4 and promoter analysis
XIX International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology
Internacional

Autores/as Mónica Lamas Maceiras, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Freire, MA
Lugar Rimini (Italia)

Comparison of Kluyveromyces lactis and Saccharomyces cerevisiae HlS4 promoters: differences in their regulation
12 th Meeting on " Biology of Kluyveromyces"
Internacional

Autores/as Mónica Lamas Maceiras, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Freire, MA
Lugar Rimini (Italia)

Characterization and functional analysis of KlCYC1 transcripts
Molecular Biology of RNA Processing of Eukaryotic pre- mRNA and Nucleo- Cytoplasmic Transport
Internacional

Autores/as Freire, MA, Elvira Ramil Tojeiro, Luis José Lombardía Ferreira, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar Castelvecchio (Italia)

Expresión de KlHIS4 en diferentes cepas de la levadura Kluyveromyces lactis
II Congreso de la Sociedad Española de Genética
Internacional

Autores/as Mónica Lamas Maceiras, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Freire, MA
Lugar Coruña, A (España)

Respiro-fermentative matbolism in Kluyveromyces lactis. Insights and perspectives.
EC Framework IV Symposium: YEAST as a cell factory.
Internacional

Autores/as Mª Isabel González Siso, Freire, MA, E. Ramil, Mónica González Domínguez, Ana María Rodríguez Torres, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar Unilever Resaarch Vlaardi ()

Determination of several physiological parameters of pepper plant status under copper stress conditions.
V International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field
Nacional

Autores/as José Díaz Varela, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Federico Pomar, Mª Josefa Pichel Guerrero
Organizador Instituto Universitario de Medio Ambiente
Lugar Coruña, A (España)

Phenylpropanoid compounds in Padrón pepper fruits at different growth stages.
Polyphenols Communitcations 98. XIXth International Conference on Polyphenols.
Internacional

Autores/as Berta Estrada, Federico Pomar, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Lille (Francia)

Effects of nutrient and irrigation levels on phenylpropanoid metabolites of Padrón pepper fruits.
Xth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum & Eggplant.
Internacional

Autores/as Mª Josefa Pichel Guerrero, Berta Estrada, Federico Pomar, José Díaz Varela, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Avignon (Francia)

The water stress produces a significant effect on pungency of "Padrón" pepper fruits.
BIOTEC 98. IV Iberiam Congress on Biotechnology. I Ibero-American Meeting on Biotechnology.
Nacional

Autores/as Berta Estrada, Federico Pomar, José Díaz Varela, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar Guimaraes (Portugal)

Influencia de la edad de la planta en el desarrollo de la "tristeza" del pimiento causada por Verticillium dahliae.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores/as Marta Varela Rozados, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Coruña, A (España)

Propiedades antifúngicas in vitro de la capsicina contra hongos causantes de la "tristeza" del pimiento.
IX Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología.
Nacional

Autores/as Mª del Carmen Prego, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Salamanca (España)

¿ Por qué ingresa el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica ?
XV Reunión de la Sociedad Gallega de Medicina Interna
Nacional

Autores/as Fernando De la Iglesia Martinez, A Veres, José Díaz Varela, Carlos Pellicer Vázquez, Salvador Pita Fernández
Lugar Coruña, A (España)

Composición corporal en la anorexia nerviosa.
VIII Congreso de la Sociedad de Nutrición y Dietética de Galicia.
Nacional

Autores/as Diego Bellido Guerrero, J. Carreira, Roberto Herranz, José Díaz Varela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Respuesta del sistema peroxidasa ante la inoculación por Verticillium dahliae en raíces de plantas de Capsicum annuum L. var. annuum.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores/as Federico Pomar, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Coruña, A (España)

Respuesta de las distintas cepas de Phytophthora capsici Leon a tratamientos que inducen la esporulación.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores/as Mª del Carmen Prego, Marta Varela Rozados, José Díaz Varela
Lugar Coruña, A (España)

Respuesta de las peroxidasas a la infección con Verticillium dahliae en plantas de Capsicum annuum L. var. annuum.
IX Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología.
Nacional

Autores/as Federico Pomar, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Salamanca (España)

Estudio cinético de la peroxidasa ácida del fruto del pimiento de Padrón (Capsicum annuum L. var. annuum)
XI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores/as Federico Pomar, Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Ferrol (España)

Efecto de compuestos fenólicos sobre el crecimiento de hongos patógenos del pimiento (Capsicum annuum L.)
5 Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero, Mª del Carmen Prego
Lugar Córdoba (España)

Purificación y caracterización de la peroxidasa ácida en frutos de pimiento (Capsicum annuum L.)
5 Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero, Federico Pomar
Lugar Córdoba (España)

La regulación de genes de Kluyveromyces lactis relacionados con el metabolismo respiratorio
1 Reunión Nacional de Levadurólogos Españoles
Nacional

Autores/as Freire, MA, Rodríguez-Belmonte E., Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar Madrid (España)

Análisis del contenido en capsicinoides en el pimiento de Padrón durante el desarrollo
5 Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, Mª Josefa Pichel Guerrero, José Díaz Varela, Federico Pomar, Berta Estrada
Lugar Córdoba (España)

Efecto del metanol sobre el crecimiento de los hongos fitopatógenos
XI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores/as José Díaz Varela, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Mª Josefa Pichel Guerrero, Mª del Carmen Prego
Lugar Ferrol (España)

Características de la peroxidasa ácida marcadora del estadío inicial del fruto del pimiento
3 Simposio de Biología Celular y Molecular : Evolución de los Genomas Eucariotas : el Papel de los Marcadores Moleculares
Nacional

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, Mª Josefa Pichel Guerrero, B. Estrada, F. Pomar
Lugar Coruña, A (España)

Saccharomyces cerevisiae DNA fragment containing the SRB10/ UME5 gene complements the rox6 mutation
European Research Conferences. Gene Transcription in Yeast.
Internacional

Autores/as José Luís Cadahía Rodríguez, Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar Acquafredda di Maratea (Italia)

3' end forming signals and stability analysis of KICYC1 mRNAs
24 Meeting FEBS (Federación Europea de Sociedades de Bioquímica)
Internacional

Autores/as Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar Barcelona (España)

Clonación y caracterización del gen HIS4 de la levadura Kluyveromyces lactis (KIHIS4)
3 Simposio de Biología Celular y Molecular : Evolución de los Genomas Eucariotas : el Papel de los Marcadores Moleculares
Nacional

Autores/as Freire, MA, M. Hampsey, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar Coruña, A (España)

Stability and transcriptional termination of Kluyveromyces lactis KICYC1 mRNAs
Work-Shop from Transcript to Protein: mRNA Processing, Transport and Translation
Internacional

Autores/as Freire, MA, Mª Esperanza Cerdán Villanueva
Lugar Madrid (España)

Predicciones de función basadas en ORFs de Función desconocida
3 Simposio de Biología Celular y Molecular : Evolución de los Genomas Eucariotas : el Papel de los Marcadores Moleculares
Nacional

Autores/as Mª Esperanza Cerdán Villanueva, Freire, MA
Lugar Coruña, A (España)

Analysis of mRNA termination signals in the K1CYC1 gene.
17th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology.
Internacional

Autores/as Freire, MA, E. Cerdán
Lugar Lisboa (Portugal)

Ethanol production and the crabtree effect in Kluyveromyces lactis.
8th Meeting on "Biology of Kluyveromyces"
Internacional

Autores/as Freire, MA, M.I. González-Siso, Mª Esperanza Cerdán Villanueva, E. Ramil
Lugar Lisboa (Portugal)

Capsaicin oxidation metabolites produced by Capsicum peroxidase
International Symposium. Phytochemistry Fruit and Vegetables
Internacional

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Díaz Varela, A. Calderón, Mª Josefa Pichel Guerrero, A. Ros Barceló
Lugar Murcia (España)

Estudio histoquímico de la actividad peroxidasa en frutos de pimiento
IX Encontro Galego-Portugués de Química.
Nacional

Autores/as Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Díaz Varela, A. Ros Barceló, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Lugo (España)

Estudio de calidad de piña tropical presente en el mercado
IX Encontro Galego-Portugués de Química.
Nacional

Autores/as Joaquín López Lago, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Lugo (España)

Cambios en el contenido de ácidos fenólicos en plántulas de pimiento
IV Congreso Luso Español de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as José Díaz Varela, Ángeles Bernal Pita da Veiga, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Estoril (Portugal)

Actividad peroxidasa a lo largo del desarrollo del fruto del pimiento
IV Congreso Luso Español de Fisiología Vegetal
Internacional

Autores/as B. Estrada, Ángeles Bernal Pita da Veiga, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Estoril (Portugal)

Regulation of cytochrome c gene expression by oxygen in Kluyveromyces lactis.
Symposium on Biochemistry, Molecular Biology and Biotechnology of non-conventional yeasts.
Internacional

Autores/as Freire, MA, E. Cerdán
Lugar España

Extracción y purificación de la bromelina del fruto de la piña
IX Encontro Galego-Portugués de Química.
Nacional

Autores/as Joaquín López Lago, José Díaz Varela, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Lugo (España)

Partial purification and several characteristics of shikimate dehydrogenase in Capsicum annuum L
9th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology
Internacional

Autores/as Díaz J., Bernal, M.A., Merino F.
Lugar Brno (República Checa)

A general pattern for peroxidase isoenzyme localization and function in Vitaceae, Solanaceae and Leguminosae
III International Symposium Plant Peroxidases Biochemistry and Physiology
Internacional

Autores/as Pedreño, MA, Bernal, M.A., Calderon, AA, Ferrer, MA, Morales, M, López-Serrano, M, Zapata, JM, Merino F., Muñoz, R, Ros Barceló, A
Lugar Elsinore (Dinamarca)

Inducción de las actividades sikímico deshidrogenasa y peroxidasa por heridas en plantas de pimiento de Padrón (Capsicum annuumL)
X Reunión Nacional de la SEFV. III Congreso Hispano-Portugués de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores/as Merino F., Díaz J., Bernal, M.A.
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Efecto del cobre en las actividades sikimico deshidrogenasa y peroxidasa en plántulas de pimiento (Capsicum annuum L.)
X Reunión Nacional de la SEFV. III Congreso Hispano-Portugués de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores/as Díaz J., Bernal, M.A., Merino F
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Distribución de la actividad peroxidasa a lo largo del eje de plantas de pimiento
X Reunión Nacional de la SEFV. III Congreso Hispano-Portugués de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores/as Bernal, M.A., Díaz J., Merino de Cáceres, F
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Peroxidase isoforms in relation with growth in Capsicum annuum L. var. annuum
5th International Congress on Cell Biolgy
Internacional

Autores/as Bernal, M.A., Díaz J., Merino F
Lugar Madrid (España)

Metabolismo oxidativo de capsicina y dihidrocapsicina por peroxidasas de pimiento
IV Congreso Nacional y I Congreso Hispano-Luso de Biotecnología
Nacional

Autores/as Bernal, M.A., Calderon, AA, Pedreño, MA, Muñoz, R, Ros Barceló, A, Díaz J., Merino F
Lugar Santiago de Compostela (España)

Shikimate dehydrogenase activity levels along development of Padrón pepper (Capsicum annuum L. var. annuum) seedling
8th FESPP Congress
Internacional

Autores/as Díaz J., Merino F, Bernal, M.A.
Lugar Antwerpen (Bélgica)

Subcellular localization of shikimate dehydrogenase in Padrón pepper( Capsicum annuum L. var annuum)
International Conference Biochemistry & Molecular Biology
Nacional

Autores/as Fuencisla Merino, Ángeles Bernal Pita da Veiga, J. Díaz
Lugar Berlin (Alemania)

Aislamiento de cloroplastos a partir de frutos verdes de Capsicum annum L.
IX Reunión Nacional de la SEFV
Internacional

Autores/as Fuencisla Merino, Ángeles Bernal Pita da Veiga
Lugar España

Actividad sikímico deshidrogenasa en cloroplastos aislados de hojas de pimientos de Padrón Capsicum annum L.var. annuum
IX Reunión Nacional de la SEFV
Internacional

Autores/as Fuencisla Merino, Ángeles Bernal Pita da Veiga, J. Díaz
Lugar España

Estudio de la variabilidad en el pimiento de Padrón Capsicum annuum L. var. annuum a lo largo del desarrollo
VIII Reunión Nacional de la SEFV. I Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal
Nacional

Autores/as Merino F., Bernal, M.A.
Lugar Barcelona (España)