Tecnoloxía Aplicada á Investigación en Ocupación, Igualdade e Saúde (TALIONIS)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Javier Pereira Loureiro
Titular de universidade
Data de alta 21/12/2018
Adscrición a centros Facultade de Ciencias da Saúde
Código interno G000766

Contacto

Enderezo Facultade de Ciencias da Saúde Campus de Oza As Xubias, s/n 15006 A Coruña
Teléfono  98167000 ext. 5870
Correo

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO SISTEMAS DE CONTROL MEDICO (120320)
BANCOS DE DATOS (120312)
DISPOSITIVOS DE TRANSMISION DE DATOS (330413)
SISTEMAS DE INFORMACION, DISEÑO COMPONENTES (120318)
OTRAS (ESPECIFICAR) (320199)
RADIOLOGIA (320111)
Códigos socioeconómicos I+D relativa ás Ciencias Médicas - financiada con outras fontes que non sexan FXU (13.3)
I+D relativa ás Ciencias Médicas - financiada con FXU (12.3)
I+D relativa ás Ciencias Sociais - financiada con FXU (12.5)
Saúde (07)
I+D relativa ás Ciencias Sociais - financiada con outras fontes que non sexan FXU (13.5)
Liñas de investigación

Informática médica. Desenvolvemento de solucións informáticas innovadoras para mellorar a prestación de servicios de saúde, na telemedicina e na intelixencia artificial en saúde. Dr. Javier Pereira Loureiro

Saúde participativa. Emprego das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, dispositivos de autocuantificación (wearables) e IoT para a promoción da saúde participativa e o empoderamento da cidadanía. Dr. Javier Pereira Loureiro

Envellecemento activo e participativo. Promoción do envellecemento activo e participativo, as ocupacións e a calidade de vida da poboación maior. Neste sentido, contémplase afondar nas posibilidades ofrecidas polas TIC, a terapia ocupacional e o modelo de atención integral e centrado na persoa. Dra. Laura Nieto Riveiro

Autonomía, saúde e participación para persoas con enfermidades raras e as súas familias. Mellorar a calidade de vida e a participación nas ocupacións das persoas con enfermidades raras é o obxectivo prioritario desta liña. Inclúese tamén a optimización nos coidados para o asesoramento xenético desde a perspectiva enfermeira. Dra. Thais Pousada García

Infancia, adolescencia, ocupacións e solucións tecnolóxicas. Investigacións vencelladas ao estudo das capacidades, necesidades e retos na vida diaria dos/as nenos/as e adolescentes. Asemade, inclúe accións destinadas ao desenvolvemento de solucións tecnolóxicas para apoiar a vida diaria dos menores e da súa contorna. Dra. Betania Groba González

Saúde, igualdade e diversidade. Promocionar a saúde e a participación en igualdade das persoas, que por diversos factores (xénero, discapacidade, pobreza, entre outros), se atopen nunha situación de vulnerabilidade que repercuta na súa cotidianidade. Dra. Betania Groba González

Creatividade, innovación e medida de resultados en produtos e tecnoloxías de apoio. Deseño, elaboración, prototipado e avaliación de resultados de produtos de apoio e recursos tecnolóxicos con materiais de baixo custo e impresoras 3D. Dra. Thais Pousada García

Palabras chave saúde, ocupación, innovación, tecnoloxías da información e as comunicacións, cidadanía, igualdade, participación, diversidade, saúde participativa, terapia ocupacional, infancia, adolescencia, etapa adulta, persoas maiores, envellecemento activo, enfermidades raras, trastornos do neurodesenvolvemento, saúde mental, informática, telemedicina, intelixencia artificial, impresión 3D, wearables, realidade virtual, produtos de apoio de baixo custo, autonomía persoal, asesoramento xenético.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Desenvolvemento de aplicacións software no ámbito da saúde.

Deseño de programas de intervención con emprego das TIC para o enllecemento activo e promoción da autonomía persoal

Creación de plataformas para a promoción da saúde participativa

Recursos de equipamento Laboratorio de accesibilidad dotado con diferentes productos de apoyo como adaptaciones alternativas al teclado y ratón, lectores de pantalla, adaptaciones software de las interfaces. Espazos e recursos tecnolóxicos do Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC). Dispositivos de sensorización de baixo coste como pulseras de autocuentificación, básculas, tensiómetros. Plataforma para a captura de datos médicos Redcap https://talionis.citic.udc.es/redcap/ Plataforma propia de teleformación https://talionis.citic.udc.es/formacion/
Resultados transferíbeis Proxecto TALENTOS INCLUSIVOS (https://talentosinclusivos.citic.udc.es/). Promoción das vocacións tecnolóxicas en institutos de forma cooperativa con persoas con parálise cerebral Proxecto Geria-TIC (https://www.geriatic.udc.es/): Aplicación da medicina participativa para favorecer o empoderamento das persoas maiores e o envellecemento activo: trastornos do sono, incontinencia urinaria e risco de caídas. Proxecto Cloudpatient (http://www.cloudpatient.udc.es): Integración de datos procedentes de dispositivos wearables con datos da historia clínica para traballar en tres ámbitos de aplicación moi específicos: saúde mental, trastornos do espectro do autismo e persoas maiores. Proxectos de accesibilidade a través das TIC: - In-TIC (http://www.proyectosfundacionorange.es/intic/) ­- PARTICIPA (talionis.citic.udc.es/participa) - ESTIMULA (talionis.citic.udc.es/estimula) ­- DINAMIZA (talionis.citic.udc.es/dinamiza)

Membros do grupo

Dra./Dr. Javier Pereira Loureiro
Radioloxía e medicina física
Coordinador
María del Carmen Miranda Duro
Radioloxía e medicina física
Contratado Predoctoral
Patricia Concheiro Moscoso
Radioloxía e medicina física
Contratado Predoctoral
Rebeca Montes Montes
Doctorando
Jessica Garabal Barbeira
Doctorando

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Evaluación y asesoramiento para la mejor eficiencia y efectividad de los productos de apoyo

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Thais Pousada García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/12/2022

Gestión de la Configuración Software en el framework Metrópolis - ABanca, scripting y traductor automático

Entidade financiadora ODEENE Ingeniería
Investigadores principáis José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz
Tipo Contrato
Datas Dende 01/08/2020 ata 30/04/2021

Contrato de colaboración para la prestación del servicio de "Evaluación de los proyectos presentados por el movimiento asociativo en la I convocatoria 2020 del fondo de emergencia covid19¿ entre la FCITICG y la Federación Española de Enfermedades Raras

Entidade financiadora Federación Española de Enfermedades Raras
Investigadores principáis Thais Pousada
Tipo Contrato
Datas Dende 15/07/2020 ata 31/12/2020

Generación automática de código seguro desde lenguajes de tercera generación a framework Metrópolis - ABanca. Plataforma de detección de vulnerabilidades y estandarización de código (Fase III)

Entidade financiadora ODEENE Ingeniería
Investigadores principáis José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz
Tipo Contrato
Datas Dende 15/06/2020 ata 15/03/2021

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN LA II CONVOCATORIA DE AYUDAS: PROGRAMA IMPULSO

Entidade financiadora Federación Española de Enfermedades Raras
Tipo Contrato
Datas Dende 01/05/2020 ata 31/12/2020

Axudas para acreditación, estructuración e mellora de Centros de Investigación Singulares do Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principáis M.G. Penedo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/12/2019 ata 30/11/2022

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN LA IV CONVOCATORIA DE AYUDAS: PROGRAMA IMPULSO

Entidade financiadora Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
Investigadores principáis Thais Pousada
Tipo Contrato
Datas Dende 15/05/2019 ata 15/11/2019

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la evaluación de un proyecto sobre redes sociales y personas mayores

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 13/08/2018 ata 23/08/2018

Diversidade infantil, sociedade e emigración maternal en Nicaragua: artellando redes

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Verónica Robles García
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 26/10/2017 ata 01/10/2018

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas: Rede Galega de Investigación sobre Cancro Colorrectal (REGICC) .

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/10/2017 ata 31/12/2019

Axudas para acreditación, estructuración e mellora de Centros de Investigación Singulares do Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis M. G. Penedo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2016 ata 30/11/2019

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la valoración de un proyecto sobre biomarcadores de imagen

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 26/04/2016 ata 06/05/2016

Tecnologías para la medicina participativa y promoción del envejecimiento. GERIA-TIC. (CITIC-Aldaba Servicios Profesionales)

Entidade financiadora ALDABA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 15/02/2016 ata 30/11/2018

Tecnologías para la medicina participativa y promoción del envejecimiento. GERIA-TIC. (Clínica Cobián-CITIC)

Entidade financiadora CLINICA COBIÁN
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2016 ata 31/12/2018

Tecnologías para la medicina participativa y promoción del envejecimiento. GERIA-TIC (INIBIC-GERIATROS)

Entidade financiadora GERIATROS
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2016 ata 31/12/2018

Asesoramiento en aplicaciones avanzadas en el ámbito de la informática biomédica, accesibilidad y productos de apoyo

Entidade financiadora NORCONSULT
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 18/01/2016 ata 17/01/2017

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y la empresa NortConsulting Soluciones S.L. para el asesoramiento en aplicaciones avanzadas en el ámbito de la informática médica, accesibilidad y productos de apoyo

Entidade financiadora NortConsulting Soluciones S.L.
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro, Betania Groba González, Laura Nieto Riveiro
Tipo Contrato
Datas Dende 18/01/2016 ata 17/01/2017

Adaptación del software ARDEC-INTIC, de una Librería de AAGG de propósito general para la resolución de problemas y del motor de diseño asistido basado en Morfogénesis Genética aplicada sobre nubes de puntos desarrollados todos ellos por investigadores de la UDC, del grupo RNASA-IMEDIR, al sistema informático de la empresa CONSIGA PROJECTS S.L.

Entidade financiadora CONSIGA PROJECTS S.L
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 30/12/2015 ata 30/06/2016

Gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el ámbito de las personas con patologías crónicas o de larga duración para la mejora de la calidad asistencial, personas mayores de cara al envejecimiento activo y personas con diversidad funcional para su integración socio-laboral. Proyecto GEST-TIC

Entidade financiadora NortConsulting Soluciones S.L.
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro, Thais Pousada García, Laura Nieto Riveiro, Betania Groba González
Tipo Contrato
Datas Dende 04/09/2015 ata 04/09/2017

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la supervisión del proceso de evaluación de un proyecto sobre tecnologías de construcción aditivas

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 09/03/2015 ata 19/03/2015

Consolidacion y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema universitario de Galicia.Grupo RNASA-IMEDIR

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 17/10/2014 ata 17/10/2017

Red Gallega de Investigacion sobre Cáncer Colorectal (REGICC)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES DE COMPAÑÍA (TAA), COMO APOYO EN LAS HABILIDADES PSICOSOCIALES EN COLECTIVOS CON/O EN RIESGO DE DISCAPACIDAD

Entidade financiadora FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
Investigadores principáis Adriana I. Ávila Álvarez
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2014 ata 31/10/2015

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la supervisión del proceso de evaluación de un proyecto sobre desarrollo de nuevas herramientas informáticas en salud

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 24/10/2014 ata 30/01/2015

Informe sobre la situación del profesorado del área de Radiología y Medicina Física de España (Ref INV 1914)

Entidade financiadora APURF (Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física de España)
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2014 ata 31/12/2014

Diseño de la arquitectura y middleware de la infraestructura orientada al desarrollo de nuevos servicios/negocios en el entorno del sector energético 2.0

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Juan Ramón Rabuñal Dopico
Tipo Contrato
Datas Dende 06/02/2014 ata 30/06/2015

Plataforma HPC-PLUS para aplicaciones biomédicas

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2015

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico de un proyecto de investigación en el ámbito de tecnología aplicada a personas con discapacidad hospitalizadas

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 10/07/2013 ata 10/10/2013

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la supervisión del proceso de evaluación de un proyecto del cambio de la informática médica centrada en el modelado del corazón

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 30/04/2013 ata 03/06/2013

Contrato de Colaboraciaon para el desarrollo del proyecto de investigacion "Cloud computing para servicios inteligentes de atencionn al paciente en tiempo real" financiado por la Empresa Innovaciones Tecnologicas en I MAS D SA

Entidade financiadora Innovaciones Tecnologicas en I MAS D SA
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 23/04/2013 ata 31/12/2014

Contrato de colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación "Cloud computing para servicios inteligentes de atención al paciente en tiempo real" financiado por la Empresa Sivsa Soluciones Informáticas, SA

Entidade financiadora SIVSA, Soluciones Informáticas, S.A.
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 23/04/2013 ata 31/12/2014

Contarto de colaboracion de desarrollo del proyecto de investigacion SIGAIM financiado por la empresa COREMAIN SLU

Entidade financiadora COREMAIN S.L.U.
Investigadores principáis Jul¡an Dorado de la Calle
Tipo Contrato
Datas Dende 03/04/2013 ata 31/12/2014

Contrato de Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación "SIGAIM" financiado por la empresa AYCO Internet SL

Entidade financiadora AYCO Internet SL
Investigadores principáis Daniel Rivero Cebrián
Tipo Contrato
Datas Dende 03/04/2013 ata 31/12/2014

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre desarrollo de herramientas de análisis de registros

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 26/03/2013 ata 26/06/2013

Contrato de Colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación "Cloud computing para servicios inteligentes de atención al paciente en tiempo real" financiado por la Empresa Aldaba Servicios Profesionales, SL

Entidade financiadora ALDABA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.
Investigadores principáis Marcos Gestal Pose
Tipo Contrato
Datas Dende 23/03/2013 ata 31/12/2014

Convenio de aplicación del convenio de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la UDC para proporcionarse mutuamente capacidades docentes.

Entidade financiadora Ministerio de Defensa
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 03/01/2013 ata 03/01/2015

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de agrupaciones estratégicas (CITIC)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2013

Red Gallega de Investigacion sobre Cáncer Colorectal (REGICC)

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2013

Sistema Experto para el diseño y creación de tecnologías de apoyo software de acceso al ordenador para personas con discapacidad

Entidade financiadora Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/03/2013

Contrato para actividades de supervisión y asesoramiento (TEP) sobre el proceso de evaluación de un proyecto de investigación en el ámbito reconstrucción virtual de modelos cardiovasculares entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 10/07/2012 ata 10/09/2012

Contrato para actividades de supervisión y asesoramiento (TEP) sobre el proceso de evaluación de un proyecto de investigación en el ámbito reconstrucción virtual de modelos cardiovasculares entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 25/05/2012 ata 25/06/2012

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UDC E A FUAC PARA A PROMOCIÓN DE COÑECEMENTO TECNOLÓXICO NA ÁREA DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS, A TRAVÉS DO "CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (CITIC)

Tipo Contrato
Datas Dende 22/03/2012 ata 22/03/2012

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre el seguimiento de un proyecto de investigación relacionado con el desarrollo tecnológico de una plataforma de entrenamiento de la capacidad funcional

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 12/03/2012 ata 12/06/2012

Entorno virtual para facilitar el acceso al ordenador y la participación social de las personas con lesión medular alta

Entidade financiadora Fundació Agrupació Mútua
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2011 ata 03/12/2012

Entorno virtual para facilitar el acceso al ordenador y la participación social de las personas con lesión medular alta

Entidade financiadora Fundació Agrupació Mútua
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2011 ata 03/12/2012

Consolidacion y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema universitario de Galicia.Grupo RNASA-IMEDIR

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 19/08/2011 ata 18/08/2014

Acuerdo de colaboración entre Sanatorio Quirúrgico Modelo, S.L. y la Universidad de A Coruña en el marco del programa FEDER-INNTERCONECTA GALICIA

Entidade financiadora Sanatorio Quirúrgico Modelo, S.L.
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 13/12/2011 ata 28/02/2015

Acuerdo de colaboración entre Aldaba Servicios Profesionales S.L. y la Universidad de A Coruña en el marco del programa FEDER-INNTERCONECTA GALICIA

Entidade financiadora ALDABA Servicios Profesionales, S.L.
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 09/12/2011 ata 28/02/2015

Estudio de Sistemas de control de apoyo para la corrección postural mediante técnicas y procedimientos de inteligencia artificial. TICE (Tiras de Control Ergonómico)

Entidade financiadora CAMI, Incorporated
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 24/11/2011 ata 24/12/2012

Desarrollo de un sistema de impresión DICOM de bajo coste utilizando impresoras convencionales

Entidade financiadora M3M Europa, SL
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 07/11/2011 ata 07/11/2013

Estudio y asesoramiento sobre la transferencia y comercialización de los resultados de investigación del grupo

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 28/10/2011 ata 31/12/2012

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre un proyecto de investigación relacionado con servicios la interoperabilidad de sistemas de información médicos

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 04/07/2011 ata 03/09/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la supervisión de la evaluación (TEP) de un proyecto de investigación sobre computación ubicua aplicada a modelos virtuales para el estudio de cardiopatías

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 28/06/2011 ata 28/08/2011

Convenio IV International Symposium on biomedical informatics in Europe

Entidade financiadora Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 06/06/2011 ata 08/06/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre un proyecto de investigación relacionado con el desarrollo de un sistema de información para centros y hospitales veterinarios

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 11/04/2011 ata 10/10/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre un proyecto de investigación relacionado con redes de datos inteligentes en el ámbito de la discapacidad

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 08/04/2011 ata 30/04/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre un proyecto de investigación relacionado con servicios de teleasistencia avanzados para personas dependientes

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 08/04/2011 ata 07/10/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre un proyecto de investigación relacionado con la gestión de conocimiento en un sistema de información de deportistas

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 13/01/2011 ata 12/03/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre un proyecto de investigación en el ámbito de la informática médica

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 10/01/2011 ata 09/02/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre un proyecto de investigación en el ámbito de los sistemas de información médicos

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 10/01/2011 ata 09/02/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la emisión de un informe técnico sobre cuatro proyectos de investigación

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 25/10/2010 ata 25/08/2011

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa/Escuela Antonio Escaño y la UDC

Entidade financiadora Ministerio de Defensa
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 29/09/2010 ata 29/09/2012

Determinación de propiedades terapéuticas de mezclas y peloides para su aplicación en balnearios y talasos

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Francisco Maraver Eizaguirre
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2010 ata 29/02/2012

Contrato para la realización de cursos, seminarios y jornadas técnicas Empresa/Administración: Aula CAMON de la Caja del Mediterráneo a través de RAFAEL PALAZÓN AZORÍN

Entidade financiadora Caja del Mediterraneo (CAM)
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2010 ata 31/12/2010

Benestar accesible

Entidade financiadora InfoJC SL
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 11/01/2010 ata 10/10/2010

Desarrollo del proyecto "G-TIC: Gestión de las TIC"

Entidade financiadora Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE)
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2011

PHR2.0: Registro Personal de Salud en web 2.0

Entidade financiadora Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2009 ata 30/09/2011

Desarrollo de un Programa de Asistencia Integral a la Insuficiencia Cardíaca en Atención Primaria, con la colaboración de Atención Especializada, gestionado a través de un Sistema Inteligente de Información

Entidade financiadora FUNDACIÓN MAPFRE
Investigadores principáis David Bouza Alvarez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 10/03/2009 ata 31/03/2010

Estimulación terapéutica integral computerizada en la promoción de la autonomía personal de la personas con daño cerebral. Proyecto ETIC

Entidade financiadora FUNDACIÓN MAPFRE
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 10/03/2009 ata 09/03/2010

Rede Galega de Investigación sobre Cancro Colorrectal (REGICC)

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2010

Red Iberoamericana de Tecnologí­as Convergentes NBIC en Salud (IBERO-NBIC)

Entidade financiadora Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologi­a para el desarrollo (CYTED)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2012

Elaboración de un sistema de información para la adquisición de datos de estudios médicos

Entidade financiadora FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2009 ata 31/12/2010

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la valoración de un proyecto de investigación

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 25/08/2009 ata 05/09/2009

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y A-Cero inmobiliaria Joaquín Torres Arquitectos S.L.

Entidade financiadora A-CERO Inmobiliaria Joaquín Torres Arquitectos S.L.
Investigadores principáis Julián Dorado De La Calle
Tipo Contrato
Datas Dende 31/07/2009 ata 31/12/2010

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para la valoración de un proyecto de investigación

Entidade financiadora AENOR
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 04/06/2009 ata 14/06/2009

Red de Dinamización de un nuevo sistema de apoyo para la accesibilidad, usabilidad y e-inclusión de las personas con diversidad funcional en la sociedad de la información: Proyecto HEAD-In-TIC

Entidade financiadora Fundación "La Caixa". Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 10/03/2009 ata 09/03/2010

Red temática de investigación cooperativa en Biomedicina Computacional (COMBIOMED)

Entidade financiadora Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2012

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON PARÁLISE CEREBRAL DA CORUÑA E A FUNDACIÓN LA CAIXA PARA DESENVOLVER UN PROXECTO HEAD-IN-TIC

Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2008 ata 01/01/2009

Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos-Imaxe Médica e Diagnóstico Radiolóxico (RNASA-IMEDIR)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/08/2007 ata 15/11/2010

Grupos de Referencia Competitiva

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 10/08/2007 ata 10/08/2010

Rede Galega de Bioinformática

Entidade financiadora Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/12/2009

Convenio "Nuevas tecnologías de apoyo para la integración y accesibilidad de las personas con diversidad funcional en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Proyecto In-TIC"

Entidade financiadora Fundación Orange
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 18/10/2007 ata 30/04/2014

NUEVAS TECNOLOGIAS DE APOYO PARA LA INTEGRACION Y ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. PROYECTO In-TIC. Desarrollo de una aplicación para la planificación temporal de personas con trastorno del espectro del autismo (AGENDA-TEA) (Convenio enmarcado dentro del proyecto In-TIC)

Entidade financiadora Fundación ORANGE
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Contrato
Datas Dende 11/02/2007 ata 30/04/2014

Desarrollo de un Sistema informático para el diseño y realización de estudios médicos basados en métrica radiológica

Entidade financiadora Stryker Corporation
Investigadores principáis Pernas Puente-Penas, Juan Antonio
Tipo Contrato
Datas Dende 03/01/2007 ata 03/01/2008

Rede galega de investigación sobre cancro colorrectal

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 14/12/2006 ata 13/12/2008

Adquisición y almacenamiento de datos procedentes de monitores de UCI para el desarrollo de un sistema experto de control supervisado de pacientes críticos mediante el control remoto de bombas de inyección de fármacos

Entidade financiadora IS Carlos III
Investigadores principáis Javier Pereira Loureiro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 17/10/2006 ata 30/12/2009

Red de Investigación sobre el cáncer colorrectal en Galicia (REGICC)

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2008

Herramientas avanzadas para la protección del litoral de Galicia y la Regíón Norte de Portugal frente a vertidos de hidrocarburos en alta mar. (PROLIT)

Entidade financiadora Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Investigadores principáis Gregorio Iglesias Rodríguez y Julián Dorado De La Calle
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2007

Desarrollo de un sistema de información para la recopilación de datos médicos y la realización de estudios epidemiológicos multicentro e internacionales

Entidade financiadora Consellería de Innovación, Industria e Comercio
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 05/08/2005 ata 04/08/2008

Aplicación de técnicas de inteligencia artificial al análisis automático de angiografía sobre PACS, para establecer un patrón de cuantificación (score) del efecto de la estenosis coronaria (IASTEN-CORONARIA) (INCENTIVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

INBIOMED: plataforma de almacenamiento, integración y análisis de datos clínicos, genéticos, epidemiológicos e imágenes orientada a la investigación sobre patologías (INCENTIVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

Convenio e anexo entre a UDC e Termalismo Saúde e Alimentación, S.L. (TESAL) para a realización dun proxecto de investigación: "Solución estratéxica integral para a xestión intelixente e información clínica segura de centros e de turismo de saúde"

Entidade financiadora Termalismo Saúde e Alimentación, S.L. (TESAL)
Investigadores principáis Rosa Meijide Failde
Tipo Contrato
Datas Dende 15/09/2004 ata 15/09/2007

Aplicación de técnicas de inteligencia artificial al análisis automático de angiografía sobre PACS, para establecer un patrón de cuantificación (score) del efecto de la estenosis coronaria (IASTEN-CORONARIA)

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/12/2003 ata 30/11/2006

INBIOMED: Plataforma de almacenamiento, integración y análisis de datos clínicos, genéticos, epidemiológicos e imágenes orientada a la investigación sobre patologías

Entidade financiadora Ministerio de Sanidad y Consumo - Instituto Carlos III
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2003 ata 01/01/2006

Convenio para el desarrollo de un programa de prácticas en empresas entre la UDC y el Instituto Médico-Quirúrgico San Rafael.

Entidade financiadora INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO S. RAFAEL
Tipo Contrato
Datas Dende 01/02/2002 ata 30/06/2002

Sistema global de adquisición, almacenamiento y reconstrucción tridimensional, a partir de imágenes radiológicas, para el desarrollo de métodos de visualización avanzada y navegación interactiva desde puntos remotos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 07/11/2001 ata 31/12/2004

Sistemas de información para la evaluación y planificación del alta de pacientes con incapacidad

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Sergio Eduardo Santos del Riego
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 23/05/2001 ata 23/05/2002

Valoración de la neoangiogénesis tumoral basado en la detección de CD-105 (endoglina): Desarrollo de un sistema de evaluación informatizada y análisis de su valor pronóstico en el cácer de cabeza y cuello

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 23/05/2001 ata 23/05/2002

CONTRATO ART. 11 LRU PARA PROYECTO "ESTUDIO Y DESARROLLO DE RED ALTA CAPACIDAD ENTRE CENTROS CIENTÍFICOS Y EMPRESAS ARCO ATLÁNTICO" Y DE MODO ESPECÍFICO INVESTIGACIONES SOBRE "ANÁLISIS DE RED DE C Y T DE GALICIA, CANARIAS, ANDALUCÍA Y NORTE PORTUGAL

Entidade financiadora FUNDACIÓN UDC
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2001 ata 01/08/2001

Desarrollo de redes de neuronas artificiales mediante algoritmos genéticos

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Julián Dorado De La Calle
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 19/05/2000 ata 19/05/2001

Sistema integrado para el telediagnóstico y seguimiento a distancia de pacientes con prótesis de cadera (SSAPRO98)

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/1998 ata 30/09/2000

Construcción dun sistema experto para a dixitalización da carreira a partir de filmaciones 2D.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 16/06/1997 ata 16/06/1998

Construcción de una Base de Datos individualizada de patrones cinemáticos en la carrera: Un sistema de ayuda al reconocimiento automático de patrones

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/12/1996

Buscador ontologico inteligente para la recuperacion de informacion medica de fuentes heterogeneas.

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Marcos Gestal, Alba Cabarcos Bermudez, Daniel Rivero Cebrián, José Antonio Seoane Fernández, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Ana Belen Porto Pazos, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Javier Pereira Loureiro
Data de solicitude 21/03/2012

Sistema de impresion DICOM de bajo coste utilizando impresoras convencionales

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Alejandro Pazos Sierra, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Javier Pereira Loureiro, Ana Belen Porto Pazos, Carlos Fernández Lozano, José Antonio Seoane Fernández, Alba Cabarcos Bermudez, Alberto Jose Alvarellos Gonzalez, Estefania Sande Castro
Data de solicitude 02/02/2012

Librería de AAGG de propósito general para la resolución de problemas

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Vanessa Aguiar Pulido, Carlos Fernández Lozano, José Antonio Seoane Fernández, Daniel Rivero Cebrián, Marcos Gestal, Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra
Data de solicitude 27/09/2011

DiSer - Exchange - Servidor DICOM para intercambiar datos medicos entre distintos hospitales

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro, Jorge Pintos Ruiz, Virginia Mato Abad, Manuel Cajaraville Martinez, Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Jose Manuel Vázquez Naya, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Marcos Martínez Romero, José Antonio Seoane Fernández
Data de solicitude 26/10/2011

ARDEC - INTIC. Aplicacion para el registro de conocimientos del proyecto In-TIC

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Javier Pereira Loureiro, Manuel Cajaraville Martinez, Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Virginia Mato Abad, Jose Manuel Vázquez Naya, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Marcos Martínez Romero, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Ana Belen Porto Pazos, José Antonio Seoane Fernández, Jorge Pintos Ruiz
Data de solicitude 26/10/2011

WorkListMg - Aplicacion para la gestion de la modalidad DICOM de listas de trabajo (WorkList) en un entorno real.

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro, Jorge Pintos Ruiz, Virginia Mato Abad, Manuel Cajaraville Martinez, Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, José M. Vázquez-Nava, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Marcos Martínez Romero, José Antonio Seoane Fernández
Data de solicitude 26/10/2011

Molecular Block-Matching Method for Gel Image Analysis

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Alejandro Pazos Sierra, Julián Dorado de la Calle, Francisco Blanco-Garcia, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Cristina Ruiz Romero, José Antonio Seoane Fernández, Ana María Freire Vega, Alvaro Rodriguez Tajes, Carlos Fernández Lozano, Enrique Fernández Blanco, Javier Pereira Loureiro, Cristian Munteanu, Ana Belén Porto Pazos
Data de solicitude 24/04/2011
Data de concesión 25/11/2014

DistClustPG: Sistema Distribuido de Programación Genética con Técnicas coevolutivas

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Alba Catoira Franco, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Juan Luis Pérez Ordoñez, Alejandro Pazos Sierra, Julián Dorado de la Calle, Fernando Martínez Abella, Javier Pereira Loureiro, Álvaro Rodríguez Tajes, Daniel Rivero Cebrián, Cristian Robert Munteanu, Javier Berrocal Benito
Data de solicitude 02/03/2011
Data de concesión 23/06/2011

Software para la identificación de proteínas mediante análisis de imágenes de geles 2D

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro, Juan Ramón Rabuñal Dopico, José Antonio Seoane Fernández, Ana María Freire Veiga, Álvaro Rodríguez Tajes, Enrique Fernández Blanco
Data de solicitude 11/12/2009

Método y sistema de visión artificial para medida de los movimientos de cuerpos flotantes en un líquido y de la superficie de éste.

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico, Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Óscar Ibáñez Panizo, José Gregorio Iglesias Rodríguez, Alberte Castro, Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro, Ana Belen Porto Pazos, Mª de las Nieves Pedreira Souto
Data de solicitude 08/05/2008
Data de concesión 24/05/2011

Librería de PG de Propósito General para la Resolución de Problemas

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Javier Pereira Loureiro, Ana Belen Porto Pazos, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Óscar Ibáñez Panizo, Francisco Javier Novoa de Manuel, Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra
Data de solicitude 05/09/2007
Data de concesión 05/09/2007

Gestión inteligente de Centros Termáis e de Turismo de Saúde Awa

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Rosa Meijide Failde, Jorge Teijeiro Vidal, Rodríguez-Villamil, J.L., Julián Dorado de la Calle, Javier Pereira Loureiro, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Eduardo Quintás Serantes, Santiago Pellit Ramil, Marcos Gestal Pose, José Manuel Vázquez Naya, Juan Luís Pérez Ordóñez, Ana Belén Moar Graña
Data de solicitude 28/09/2006

Entorno programable para la comunicación de personas con discapacidad locutiva utilizando síntesis de voz por software en entorno Windows

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal, García-Pinto, MC, Viana-Moldes, I, Ávila-Álvarez, AI, Canosa-Domínguez, NM, Santiago Pellit Ramil
Data de solicitude 02/11/2006
Data de concesión 02/04/2008

Servidor multithread para el almacenamiento e intercambio de ficheros en un entorno hospitalario.

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Alejandro Pazos Sierra, Juan Luís Pérez Ordóñez, Jorge Teijeiro Vidal, Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, Antonio Francisco Castro Blanco, José manuel Vázquez Naya, Santiago Pellit Ramil
Data de solicitude 15/03/2004
Data de concesión 29/07/2004

Visualizador multiplataforma de estudios DICOM locales y remotos a través de TCP/IP

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Antonio Francisco Castro Blanco, Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Data de solicitude 15/01/2002
Data de concesión 18/12/2002

Sistema de seguimiento a distancia de pacientes con prótesis de cadera (SSAPRO)

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal, Antonino Santos Del Riego, Julián Dorado de la Calle, Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Javier Pereira Loureiro
Data de solicitude 21/12/1998

Occupational Therapy and the Use of Technology on Older Adult Fall Prevention: A Scoping Review

Autores María del Carmen Miranda-Duro, Laura Nieto-Riveiro, Patricia Concheiro, Groba-González, MB, Thais Pousada Garcia, Canosa-Domínguez, NM, Javier Pereira
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 18 Núm. 2
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph18020702

Study Protocol on the Validation of the Quality of Sleep Data from Xiaomi Domestic Wristbands.

Autores Patricia Concheiro, Francisco José Martínez-Martínez, María del Carmen Miranda-Duro, Thais Pousada Garcia, Laura Nieto-Riveiro, Groba-González, MB, Francisco Javier Mejuto Muiño, Javier Pereira
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 18 Núm. 3 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph18031106

How Loan Bank of Assistive Technology Impacts on Life of Persons with Amyotrophic Lateral Sclerosis and Neuromuscular Diseases: A Collaborative Initiative

Autores Thais Pousada Garcia, Jessica Garabal Barbeira, Cristina Martínez, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Javier Pereira
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph18020763

Study for the Design of a Protocol to Assess the Impact of Stress in the Quality of Life of Workers

Autores Patricia Concheiro, Groba-González, MB, Francisco José Martínez-Martínez, María del Carmen Miranda-Duro, Laura Nieto-Riveiro, Thais Pousada Garcia, Cristina Queirós, Javier Pereira
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph18041413

An Occupational Therapy Approach to Sexuality in People with Acquired Brain Injury in a Subacute Setting

Autores Nuria Rico, María Isabel Francisco de Miguel, Pablo A, Cantero Garlito, Thais Pousada Garcia
Revista SEXUALITY AND DISABILITY (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.1007/s11195-021-09675-2

Revisiting the Twentieth Century Through the Lens of Generation X and Digital Games: A Scoping Review

Autores Hannah R. Marston, María del Carmen Miranda-Duro
Revista The Computer Games Journal Vol. 9 (páxs. 127 ata 161)
DOI https://doi.org/10.1007/s40869-020-00099-0

Approach to Sexuality from Occupational Therapy in People with Acquired Brain Injury in Subacute Stage: Study Protocol

Autores Nuria Rico, Pablo A, Cantero Garlito, Javier Pereira, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia
Revista International Journal of Qualitative Methods Vol. 19 (páxs. 1 ata 6)
DOI https://doi.org/10.1177/1609406919899221

Cross-Cultural Adaptation and Preliminary Validation of the European Spanish Version of the Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ¿ES)

Autores Rebeca Montes Montes, Laura Delgado Lobete, Javier Pereira, Thais Pousada Garcia
Revista AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY Vol. 74 Núm. 4 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.5014/ajot.2020.038315

Identifying Children with Developmental Coordination Disorder via Parental Questionnaires. Spanish Reference Norms for the DCDDaily-Q-ES and Correlation with the DCDQ-ES.

Autores Rebeca Montes Montes, Laura Delgado Lobete, Javier Pereira, Marina M. Schoemaker, Santos-del Riego SE, Thais Pousada Garcia
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 555 ata 555)
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph17020555

Prevalence of suspected developmental coordination disorder and associated factors in Spanish classrooms.

Autores Laura Delgado Lobete, Santos, A., Sonia Péertega Díaz, Rebeca Montes Montes
Revista RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES Vol. 86 (páxs. 31 ata 40)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ridd.2019.01.004

Assistive technology based on client-centered for occupational performance in neuromuscular conditions

Autores Thais Pousada Garcia, Javier Pereira, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L
Revista MEDICINE Vol. 98 Núm. 25 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.1097/md.0000000000015983

Mobile Self-Monitoring ECG Devices to Diagnose Arrhythmia that Coincide with Palpitations: A Scoping Review.

Autores Marston, Hannah Ramsden, Hadley, Robin, Banks, Duncan, Duro, Maria Del Carmen Miranda
Revista Healthcare (Basel, Switzerland) Vol. 7 Núm. 3
DOI https://doi.org/10.3390/healthcare7030096

Eficacia de las intervenciones de Terapia Ocupacional en personas con enfermedad obstructiva crónica: aproximación desde una revisión sistemática

Autores Lucía Fernández, Jessica Garabal Barbeira, Thais Pousada Garcia
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA Vol. 15 Núm. 28 (páxs. 284 ata 298)

Technologies for participatory medicine and health promotion in the elderly population (IF 1.803 (2016) Q2).

Autores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Carmen Miranda-Duro, Patricia Concheiro, Alejandro Pazos Sierra, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira
Revista MEDICINE Vol. 97 Núm. 20
DOI https://doi.org/10.1097/md.0000000000010791

Determining the burden of the family caregivers of people with neuromuscular diseases who use a wheelchair (IF 1.803 (2016) Q2).

Autores Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Alejandro Pazos Sierra, Emiliano Díez Villoria, Javier Pereira
Revista MEDICINE Vol. 97 Núm. 24 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.1097/md.0000000000011039

Parálisis cerebral. Principales manifestaciones bucodentales. ÍNDICE DE IMPACTO= 1.156 (2016). Categoría: Dentistry, Oral Surgery & Medicine. Puesto 63 de 90. Cuartil Q3

Autores Nieto Cabrera, L, M Cano Rosas, Diosdado Cano, JM, Thais Pousada Garcia
Revista Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia Bucal

Actualización en el abordaje ortoprotésico en las Enfermedades de Charcot-MarieTooth

Autores Thais Pousada Garcia, Jessica Garabal Barbeira, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Javier Pereira, Alejandro Pazos Sierra
Revista European Journal of Podiatry Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 17 ata 25)

Enabling appropriate personnel skill-mix for progressive realization of equitable access to assistive technology

Autores Thais Pousada Garcia, Emma M. Smith, Rosemary Joan Gowran, Hasheem Mannan, Brian Donnelly, Liliana Alvarez, Diane Bell, Silvana Contepomi, Liezel Ennion, Evert-Jan Hoogerwerf, Tracey Howe, Yih-Kuen Jan, Jeanne Kagwiza, Natasha Layton, Ritchard Ledgerd, Malcolm MacLachlan, Giulia Oggero, Cecilia Pettersson, Elsje Scheffler, Sam Wu
Revista Disability and Rehabilitation: Assistive Technology

Estudio sobre nivel de independencia y necesidad de recursos de apoyo en una población con enfermedades neuromusculares

Autores Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Alejandro Pazos Sierra
Revista Revista Española de Discapacidad Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 131 ata 147)
DOI https://doi.org/10.5569/2340-5104.06.02.07

Las actitudes como factor clave en la inclusión universitaria

Autores Jessica Garabal Barbeira, Thais Pousada Garcia, Pablo Espinosa Breen, Jesús Luis Saleta Canosa
Revista Revista Española de Discapacidad Vol. 6 Núm. I (páxs. 181 ata 198)

General Machine Learning Model, Review, and Experimental-Theoretic Study of Magnolol Activity in Enterotoxigenic Induced Oxidative Stress (IF: 2,561, Q2)

Autores Yanli Deng, Yong Liu, Shaoxun Tang, Chuanshe Zhou, Xuefeng Han, Wenjun Xiao, Lucas-Antón Pastur Romay, Jose Manuel Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, C. R. Munteanu, Zhiliang Tan
Revista CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY Vol. 17 (páxs. 2977 ata 2988)
DOI https://doi.org/10.2174/1568026617666170821130315

Estudio fenomenológico sobre la relación entre el envejecimiento activo y la terapia ocupacional en centros de día y residencias de la ciudad de A Coruña

Autores Marta Carracedo-Vázquez, Nieto-Riveiro, L, Carmen Miranda-Duro, Groba-González, MB, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira
Revista Revista Chilena de Terapia Ocupacional (páxs. 37 ata 48)
DOI https://doi.org/10.5354/0717-5346.2017.46376

Needs, Demands and Reality of People with Neuromuscular Disorders Users of Wheelchair

Autores Thais Pousada Garcia, Javier Pereira, Emiliano Díez Villoria, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Alejandro Pazos Sierra
Revista Examines Phy Med Rehab Vol. 1 Núm. 1

Vivencias ocupacionales de personas recientemente jubiladas en el entorno urbano de la provincia de A Coruña

Autores Carmen Miranda-Duro, Nieto-Riveiro, L, Marta Carracedo-Vázquez, Groba-González, MB, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira
Revista Revista Chilena de Terapia Ocupacional (páxs. 59 ata 71)
DOI https://doi.org/10.5354/0717-5346.2017.46378

Effect of Water T2 Shortening in the Quantification of in¿vitro Proton MR Spectroscopy (IF 1.664. Q3)

Autores Juan Antonio Hernández-Tamames, Virginia Mato Abad, Roberto García-Álvarez, Javier González-Zabaleta, Javier Pereira Loureiro, Juan Álvarez-Linera
Revista JOURNAL OF NEUROIMAGING Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 58 ata 61)
DOI https://doi.org/10.1111/jon.12258

¿Praxis desde la teoría, ¿es posible la transferencia desde la universidad a la realidad?¿

Autores Thais Pousada Garcia
Revista TOG. Revista de Terapia Ocupacional Galicia Núm. 7 (páxs. 4 ata 11)

Influence of Disability on Maternal Care. IF: 0,846 (Q3)

Autores Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Groba-González, MB, Encarnación Díaz, Paula Madrid
Revista SEXUALITY AND DISABILITY Vol. 33 Núm. 4 (páxs. 469 ata 481)
DOI https://doi.org/10.1007/s11195-015-9413-9

Exploring the Psychosocial Impact of wheelchair and Contextual Factors on quality of life of people with Neuromuscular Disorders. IF: 1,283 (Q2)

Autores Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Javier Pereira Loureiro, Emiliano Díez Villoria, Alejandro Pazos Sierra
Revista ASSISTIVE TECHNOLOGY Vol. 27 Núm. 4 (páxs. 246 ata 256)
DOI https://doi.org/10.1080/10400435.2015.1045996

Graph-based Processing of Macromolecular Information

Autores C. R. Munteanu, V. Aguiar, A. Freire, M. Martínez-Romero, Porto-Pazos A. B., Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle
Revista CURRENT BIOINFORMATICS Vol. 10 Núm. 5 (páxs. 606 ata 631)
DOI https://doi.org/10.2174/1574893610666151008012438

The partial volume effect in the quantification of 1H Magnetic Resonance Spectroscopy in Alzheimer and aging. IF: 3.612 (Q2)

Autores Virginia Mato Abad, Alicia Quirós, Roberto García Alvarez, Javier Pereira Loureiro, Juan Álvarez-Linera, Ana Frank, Juan Antonio Hernández Tamames
Revista Journal of Alzheimer's Disease Vol. 42 Núm. 3 (páxs. 801 ata 811)
DOI https://doi.org/10.3233/jad-140582

Assessing mouse alternatives to access to computer: A Case Study of a User with Cerebral Palsy. IF: 1.679 (Q1)

Autores Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Alejandro Pazos Sierra
Revista ASSISTIVE TECHNOLOGY Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 33 ata 44)
DOI https://doi.org/10.1080/10400435.2013.792880

BiOSS: A system for biomedical ontology selection. IF: 1.093 (Q2)

Autores Martinez-Romero, Marcos, Vazquez-Naya, Jose M., Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE Vol. 114 Núm. 1 (páxs. 125 ata 140)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2014.01.020

Conversations about self-identity in Alzheimer disease: Augmentative and alternative communication memory books as an aid

Autores Gómez Taibo María Luisa, Parga Amado Paula, Canosa-Domínguez, NM, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Teresa Juana García Real
Revista REVISTA DE LOGOPEDIA, FONIATRIA Y AUDIOLOGIA Núm. 34 (páxs. 60 ata 67)

Self-identity conversations in Alzheimer's disease: the aid of Augmentative and Alternative Communication memory books. (Ref. RLFA-D-13-00001R1).

Autores Gómez Taibo María Luisa, Canosa-Domínguez, NM, García-Real Teresa, Parga Amado Paula, Mª del Pilar Vieiro Iglesias
Revista REVISTA DE LOGOPEDIA, FONIATRIA Y AUDIOLOGIA Vol. 34 Núm. 2 (páxs. 60 ata 67)
DOI https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2013.04.008

Ethical and legal issues in the clinical practice of primary health care

Autores Francisco Javier Maestro, Marcos Martínez Romero, José Manuel Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista FRONTIERS IN BIOSCIENCE Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 435 ata 445)

A Genetic Algorithms-Based Approach for Optimizing Similarity Aggregation in Ontology Matching

Autores Marcos Martínez-Romero, José Manuel Vázquez Naya, Guillermo Vázquez González, Javier Pereira Loureiro, Francisco Javier Nóvoa De Manuel
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (páxs. 435 ata 444)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-38679-4_43

Productos de apoyo: ¿Una solución o "falsa expectativa" hacia la vida independiente?

Autores Thais Pousada Garcia
Revista Hospital hostelero: equipamiento sociosanitario (páxs. 24 ata 26)

The iOSC3 System: Using Ontologies and SWRL Rules for Intelligent Supervision and Care of Patients with Acute Cardiac Disorders. IF: 1.018 (Q4)

Autores Martinez-Romero, Marcos, Vazquez-Naya, Jose M., Javier Pereira Loureiro, Pereira, Miguel, Alejandro Pazos Sierra, Banos, Gerardo
Revista COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS IN MEDICINE Vol. 2013 (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.1155/2013/650671

Developing a System for Advanced Monitoring and Intelligent Drug Administration in Critical Care Units using Ontologies

Autores Marcos Martínez Romero, José manuel Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, Miguel Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra, Gerardo Baños Rodríguez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT ENGINEERING SYSTEM Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 45 ata 53)
DOI https://doi.org/10.3233/kes-130254

Un servicio para la promoción de la autonomía de las personas con Enfermedades Neuromusculares en la Federación ASEM

Autores Thais Pousada Garcia, Lorena Gómez Serranillos, María Sánchez, Matilde pérez
Revista Revista Española de Discapacidad Vol. 1 (páxs. 215 ata 223)

Acceso a recursos educativos a través de la tecnología: In-TIC y Lim

Autores Jorge Pintos Ruiz, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Feliciano Couto Escanciano
Revista Tecnoloxías para a Atención á Diversidade na Educación

Hanneke Van Bruggen: medalla de oro de terapia ocupacional 2012. Una mirada caleidoscópica

Autores Viana-Moldes, I, Hanneke Bruggen van, Rivas-Quarneti, N, Canosa-Domínguez, NM, Santos-del Riego SE, Marta Pérez de heredia, Luaces-Gudin, D, Ávila-Álvarez, AI, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Bárbara Mansilla Barreiro, Ivan de Rosende Celeiro, María Isabel Francisco de Miguel, Gretel Antuña de la Paz, Sonsoles Mosteiro Sigüenza, Alba Vila Paz, Mc Grath, M, Hetty Jaïbi Fransen, Hofstede-Wessels S, Gaynor Sadlo, Liliya Todorova, Sarah Kantartzis, Barbara Pizkur, Ramon Daniels, Melissa Park, Elelwani Ramugondo, Frank Kronenberg, María Kapanadze, Simó-Algado, S, Dikaios Sakellariou, Talavera-Valverde, MA
Revista TOG. Revista de Terapia Ocupacional Galicia Vol. 9 Núm. 16

An Ontology-based Expert System for Decision Support in Cardiac Intensive Care Environments

Autores Marcos Martínez-Romero, Jose Manuel Vazquez-Naya, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra, Miguel Pereira Loureiro, Gerardo Baños Rodríguez
Revista Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Vol. 243 (páxs. 1360 ata 1369)
DOI https://doi.org/10.3233/978-1-61499-105-2-1360

New technologies and people with intellectual disabilities: An alternative to improve quality of life. IF: 1.81 (Q1)

Autores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Jorge Pintos Ruiz
Revista JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH Vol. 56 (páxs. 811 ata 811)

Development of a Knowledge Based System for an Intensive Care Environment using Ontologies

Autores Ana Torres, Marcos Martínez-Romero, Jose Manuel Vazquez-Naya, Miguel Pereira Loureiro, Angel Gonzalez, Javier Pereira Loureiro
Revista Journal of Information Technology Research Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 21 ata 33)
DOI https://doi.org/10.4018/jitr.2011010102

Indexación de la Revista TOG en bases de datos

Autores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA Vol. 8 Núm. 14

Extraction of Quantitative Anatomical Information from Coronary Angiographies. IF: 0.898 (Q4)

Autores Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Norberto Ezquerra, Lola Traba Martínez, Martin Villar, Javier Pereira Loureiro, Jose Manuel Vazquez Rodriguez, Nicolas Vazquez, Marcos Martínez Romero, Virginia Mato Abad
Revista CURRENT BIOINFORMATICS Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 233 ata 250)

The Use of Computers and Augmentative and Alternative Communication Devices by Children and Young With Cerebral Palsy. IF: 0.513 (Q4)

Autores Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Alejandro Pazos Sierra
Revista ASSISTIVE TECHNOLOGY Vol. 23 Núm. 3 (páxs. 135 ata 149)

Ocupia.com, la web del estudiante de terapia ocupacional

Autores Gretel Antuña de la Paz, Sonsoles Mosteiro Sigüenza, Nieto-Riveiro, L
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA Vol. 8 (páxs. 255 ata 267)

Investigación en terapia ocupacional: Proceso de búsqueda de conocimiento

Autores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Sonia Reboredo Taboada
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA Vol. 8 Núm. 13

An Approach for the Automatic Recommendation of Ontologies Using Collaborative Knowledge

Autores Marcos Martínez Romero, José M. Vázquez Naya, Cristian Robert Munteanu, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 6277 (páxs. 74 ata 81)

Artificial Intelligence Techniques for Colorectal Cancer Drug Metabolism: Ontologies and Complex Networks. IF: 3.9 (Q1)

Autores Marcos Martínez Romero, José M. Vázquez Naya, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Salvador Pita Fernández, Ramiro Macenlle García, Javier Castro Alvariño, Leopoldo López Roses, José Luis Ulla Rocha, Antonio Vicente Martínez Calvo, Santiago Vázquez López, Javier Pereira Loureiro, Ana Belen Porto Pazos, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Cristian Robert Munteanu
Revista Current Drug Metabolism Vol. 11 Núm. 4 (páxs. 347 ata 368)
DOI https://doi.org/10.2174/138920010791514289

Ontologies of Drug Discovery and Design for Neurology, Cardiology and Oncology. IF: 4.77 (Q1)

Autores José M. Vázquez Naya, Marcos Martínez Romero, Ana Belen Porto Pazos, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Manuel Valladares Ayerbes, Javier Pereira Loureiro, Cristian Robert Munteanu, Julián Dorado de la Calle
Revista Current Pharmaceutical Design Vol. 16 (páxs. 2724 ata 2736)

Efficiency in the Transmission of Information Through Digital Imaging and Communications in Medicine Using Security Mechanisms: Tests with DISCUS

Autores Juan Luis Pérez Ordóñez, Francisco Servia Fiuza, Virginia Mato Abad, José M. Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, J. Diaz, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Alejandro Pazos Sierra
Revista TELEMEDICINE JOURNAL AND E-HEALTH Vol. 16 Núm. 5 (páxs. 620 ata 626)

Reflexiones en la historia de las asociaciones

Autores Canosa-Domínguez, NM
Revista TOG. Revista de Terapia Ocupacional Galicia Vol. 6 Núm. 4

Proyecto In-TIC Integración de las personas con diversidad funcional en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Autores Groba-González, MB, Javier Pereira Loureiro, Thais Pousada Garcia
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA Vol. 10 (páxs. 1 ata 17)

PrevenTO: Un proyecto de TO en las personas afectadas por enfermedades neuromusculares

Autores Thais Pousada Garcia, Martín Torres, Sánchez-Ortíz Muñoz, Gómez-Serranillos Soria, Matilde Pérez
Revista Revista de la Asociación Profesional Española de Terapia Ocupacional. Vol. 50 (páxs. 4 ata 11)

Proyecto In-TIC. Facilitación del acceso y manejo de las TIC en personas con diversidad funcional

Autores Groba-González, MB, Thais Pousada Garcia, Nieto-Riveiro, L, Javier Pereira Loureiro, Rubén Grande González, Ivan Mourelos Sánchez, Cristina Díaz Busch, Alberto Moreiras Lorenzo
Revista MAREMAGNUM Núm. 13 (páxs. 35 ata 50)

Proyecto In-TIC. Integración de las personas con diversidad funcional en las tecnologías de la información y las comunicaciones

Autores Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Ivan Mourelos Sánchez, Alberto Moreiras
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA Vol. 6 Núm. 10 (páxs. 1 ata 17)

Organizaciones Profesionales de Terapia Ocupacional e Identidad Profesional

Autores Canosa-Domínguez, NM, Miguel Talavera Valverde
Revista TOG. Revista de Terapia Ocupacional Galicia Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 127 ata 160)

Identidad Profesional. Reflexiones

Autores Canosa-Domínguez, NM
Revista TOG. Revista de Terapia Ocupacional Galicia Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 22 ata 23)

Terapia ocupacional, investigación y nuevas tecnologías. Una combinación de futuro

Autores Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Rubén Grande González, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista Revista de la Asociación Profesional Española de Terapia Ocupacional. Vol. 47 (páxs. 18 ata 26)

Vida Autónoma. Necesidades de las personas afectadas por una enfermedad neuromuscular. Normalización de la vida de las personas con dependencia

Autores Thais Pousada Garcia
Revista Revista de la Asociación Profesional Española de Terapia Ocupacional. (páxs. 69 ata 77)

Proyecto IN-TIC para la accesibilidad y usabilidad de las TIC en personas con diversidad funcional

Autores Rubén Grande González, Javier Pereira Loureiro, Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Alejandro Pazos Sierra
Revista Revista de la Asociación Profesional Española de Terapia Ocupacional. Vol. 47 (páxs. 78 ata 85)

Spectra Image Registration And Metabolite mApping Software (SIRAMAS), a software for the incorporation of Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) into the radiotherapy planning of brain tumours

Autores Virginia Mato Abad, Javier Pereira Loureiro, Roberto García Alvarez, Juan Antonio Hernández Tamames, Juan Alvarez Linera Prado, Gary Liney, Alejandro Pazos Sierra
Revista MAGNETIC RESONANCE MATERIALS IN PHYSICS BIOLOGY AND MEDICINE Vol. 21 (páxs. 481 ata 482)

Annotation of Colorectal Cancer Data using the UMLS Metathesaurus

Autores Marcos Martínez Romero, José M. Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5178 Núm. 2 (páxs. 58 ata 65)

Expert System for remote monitoring and control of Intensive Care Units

Autores Javier Pereira Loureiro, Miguel Ángel Pereira Loureiro, Alberto Curra Durán, Celia Teijeiro, Gerardo Baños Rodríguez, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Revista TELEMEDICINE JOURNAL AND E-HEALTH Vol. 14 (páxs. 54 ata 55)

A tool for the fusion of Magnetic Resonance anatomic and spectroscopy

Autores Virginia Mato Abad, Roberto García Alvarez, Javier Pereira Loureiro, Gary Liney, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED RADIOLOGY AND SURGERY Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 353 ata 354)

Development and implementation of a secure, integrated management system for medical images and electronic clinical records for small hospitals

Autores Javier Pereira Loureiro, Antonio Francisco Castro Blanco, Juan Luis Pérrez Ordoñez, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Jose Manuel Vazquez Naya, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra, Norberto Ezquerra  
Revista TELEMEDICINE JOURNAL AND E-HEALTH Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 303 ata 312)

Tiempo de maestros

Autores Canosa-Domínguez, NM
Revista TOG. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA Núm. 6 (páxs. 0 ata 0)

Computer aided monitoring system of Intensive Care Unit patients

Autores Miguel Pereira Loureiro, Alberto Curra Durán, Raquel Rivas Fernández, Javier Pereira Loureiro, Gerardo Baños Rodríguez, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Revista WSEAS Transactions on Information Science & Applications Vol. 4 (páxs. 78 ata 85)

Artificial Neural Network Development by means of Genetic Programming with Graph Codification

Autores Daniel Rivero Cebrián, Julián Dorado de la Calle, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro
Revista Transactions on Engineering, Computing and Technology Vol. 15 (páxs. 209 ata 214)

Development and implementation of a secure DICOM PACS for a hemodynamics unit

Autores Javier Pereira Loureiro, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Juan Luis Pérez Ordóñez, José M. Vázquez Naya, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED RADIOLOGY AND SURGERY Vol. 1 Núm. 7 (páxs. 88 ata 90)

Desarrollo de un PACS DICOM seguro para su implantación en un centro hospitalario

Autores Jorge Teijeiro Vidal, Javier Pereira Loureiro, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Juan Luis Pérez Ordóñez, José M. Vázquez Naya
Revista RADIOLOGIA Vol. 48 Núm. 2 (páxs. 298 ata 299)

Development of a DICOM server for the reception and storage of medical images in digital format

Autores Francisco Javier Novoa de Manuel, Antonio Francisco Castro Blanco, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Revista WSEAS TRANSACTIONS ON COMPUTER Vol. 3 Núm. 6 (páxs. 2134 ata 2139)

Almacenamiento, procesado y análisis de imagen en un sistema de Informática Biomédica

Autores Mónica Miguélez Rico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Gloria Bueno García, José Crespo Del Arco, Juan Díaz, José Vicente Manjón Herrera, Javier Pereira Loureiro, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Juan Ramón Rabuñal Dopico
Revista I+S Informática y Salud Núm. 46 (páxs. 22 ata 24)

Remote follow-up system for patients with a hip-prosthesis

Autores Antonio Francisco Castro Blanco, Javier Pereira Loureiro, José Manuel Vázquez Naya, Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Revista TELEMEDICINE JOURNAL AND E-HEALTH Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 78 ata 78)

New Approach to the Extraction of Rules from ANN and their Generalization Capacity through GP. IF: 2.364 (Q1)

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro, Daniel Rivero Cebrián
Revista Neural Computation Vol. 16 Núm. 7 (páxs. 1483 ata 1524)

Construction of a system for the access, storage and exploitation of data and medical images generated in radiology information systems (RIS)

Autores Javier Pereira Loureiro, Antonio Francisco Castro Blanco, Alfonso Castro Martínez, Bernardino Arcay Varela, Alejandro Pazos Sierra
Revista MEDICAL INFORMATICS AND THE INTERNET IN MEDICINE Vol. 27 Núm. 3 (páxs. 203 ata 218)

Necessary security mechanisms in a PACS DICOM access system with web technology

Autores José manuel Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Revista JOURNAL OF DIGITAL IMAGING Vol. 15 Núm. - (páxs. 107 ata 111)

Information system integrated in a network for consulting and analysis of medical images

Autores Javier Pereira Loureiro, Alfonso Castro Beiras, Antonio Francisco Castro Blanco, Bernardino Arcay Varela, Alejandro Pazos Sierra
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 9 Núm. 6 (páxs. 492 ata 494)

Analysis of Medical Diagnostic Images via the Implementation and Access to a Safe DICOM PACS with a Web Interface: Analysis of Contrast CT Imaging of Oral and Oropharyngeal Carcinomas

Autores Javier Pereira Loureiro, Mario Marcos Fernández Fernandez, Julián Dorado de la Calle, Antonino Santos Del Riego, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra, Alejandro Lamelo Alfonsín, José manuel Vázquez Naya
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 27 Núm. - (páxs. 203 ata 218)

Nuevo método de métrica en la radiología digitalizada de las prótesis totales de cadera

Autores Alejandro Pazos Sierra, Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, Antonino Santos Del Riego
Revista I+S Informática y Salud Núm. 20 (páxs. 1028 ata 1031)

Digitalización de la radiología coxofemoral y aplicación de Software a la Coxometria:Presentación de una aplicación informática

Autores Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Javier Pereira Loureiro, Luis Prego Fajardo, César Dans Galán, Juan Sanpedro Costas, Héctor Fraga García
Revista BOLETÍN DE LA SOGACOT Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 2 ata 5)

Guía de productos de apoyo para la plena inclusión

Autores Aida Muiños Cánive, Alba Vila Paz, Ángela Méndez Míguez, Ana María García García, Gabriela Baño Pena, Lorena López Rodríguez, Macarena Sánchez Carnero, Mercedes Seoane Bouzas, Thais Pousada Garcia, Vanessa Hermida Carballeira
Editores Thais Pousada Garcia
Editorial Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-09-26878-8

El alumnado con TDAH en la Universidad. Guía de buenas prácticas

Autores Claudia Balado Alves, Canosa-Domínguez, NM, Ferradás, M.M., Elvira Ferrer Vázquez, Ana Fátima Gómez Suárez, David Fociños, Freire, C., Groba-González, MB, Paloma Martín Sánchez, Carla Mata Santos, Águstín Pérez Mosquera, Thais Pousada Garcia, Seijas Ramos, Sonia, Javier Vicente Alba
Editorial Universidade da Coruña/Fundaión INGADA/ Fundación María José Jove, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-09-15976-5

Conducir desde la Diversidad. Potenciando la autonomía en la comunidad

Autores Jessica Garabal Barbeira, Sara González, Cristina Martínez, Susana Portela, Gema Tacón
Editorial ASEM Galicia, Vigo (España)
ISBN 978-84-09-11407-8

XoveTIC 2018

Editores I. Fraga, Alberto Alvarellos González, Javier Pereira, M. Montero, M G Penedo
Editorial MDPI. Academic Open Access Publishing, Coruña, A (España)
ISBN 978-3-03897-301-0

UDC sin #etiquetas. Jornadas de sensibilización sobre diversidad funcional

Autores Jessica Antelo, David Fociños, Elena R. Profir, Thais Pousada Garcia, Sonia Seijas Ramos
Editores Thais Pousada Garcia
Editorial Lulu Press-Inc, Coruña, A (España)
ISBN 978-0-244-06898-1

O Valor das Palabras. A enfermidade como unha oportunidade

Autores Thais Pousada Garcia, Jessica Garabal Barbeira, Manuel Rego, Nelia Bruña
Editorial Asociación gallega contra las enfermedades neuromusculares, Vigo (España)
ISBN 978-84-697-5388-0

Productos, aparatos y artilugios para la autonomía de las personas con enfermedades neuromusculares y sus familias

Autores Jessica Garabal Barbeira, Thais Pousada Garcia
Editorial Federación ASEM, Santander (España)
ISBN 978-84-617-5897-5

Formación Curricular en Diseño para todas las personas. Terapia ocupacional

Autores Mª Luisa Delgado, Estíbaliz jimenez, Elena Leal, Ricardo Moreno, Thais Pousada Garcia
Editores Emiliano Díez Villoria
Editorial CRUE, Madrid (España)
ISBN 978-84-617-6434-1

Guía de recursos educativos para personas con enfermedades neuromusculares

Autores Thais Pousada Garcia, Raquel Cruces
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-586-8

Mapa de recursos sanitarios para personas con enfermedades neuromusculares

Autores Thais Pousada Garcia
Editorial Real Patronato Discapacidad, (España)
ISBN 689-12-006-8

Actividades de Innovación en la educación universitaria española (APURF)

Autores Javier Pereira Loureiro, Alberto Nájera, Enrique Arribas, Meritxell Arenas
Editores Javier Pereira Loureiro, Alberto Nájera, Enrique Arribas, Meritxell Arenas
Editorial Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF), Coruña, A (España)
ISBN 978-12-9138-912-8

Aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la vida diaria de las personas con discapacidad

Editores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro
Editorial Servicio de Publicaciones de la Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-518-9

Nuevas Fronteras Tecnológicas. Redes NANOROADMAP e IBERO-NBIC

Autores Albert Figueiras, Bartira Rossi Bergmann, Raul Isea, Cristian Robert Munteanu, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Javier Pereira Loureiro, Joel Arrais, Sergio Matos, José Luis Oliveira, Cristina Ruiz Romero, Francisco J. Blanco, Alejandro Pazos Sierra, Ana María Freire Veiga, José Antonio Seoane Fernández, Julián Dorado de la Calle, Fernan Bernaldo, Daniel Luna, Paula Otero, Sonia Benitez, Carlos Otero, Álvaro Margolis, Antonio López, José M. Vázquez Naya, Fernando Martín, Marcos Martínez Romero, Francisco Javier Nóvoa De Manuel
Editorial Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-96023-82-6

Report of the Fifteenth Annual ENOTHE Meeting

Autores Viana-Moldes, I, Santos-del Riego SE, Ávila-Álvarez, AI, Canosa-Domínguez, NM, Javier Pereira Loureiro, María Ares Sanmartín, Rivas-Quarneti, N, Groba-González, MB, Nuria Vázquez Temprano, Nieto-Riveiro, L
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-90-78379-10-2

Guía de las Enfermedades Neuromusculares. Información y apoyo a las Familias

Editores Thais Pousada Garcia
Editorial Formación Alcalá, (España)
ISBN 978-84-96804-93-7

La Terapia Ocupacional en el Sistema Educativo Gallego

Autores Thais Pousada Garcia
Editorial Asociación gallega contra las enfermedades neuromusculares, Vigo (España)
ISBN 978-84-691-2489-5

Las ayudas Técnicas. Esas grandes desconocidas

Autores Thais Pousada Garcia
Editorial Asociación gallega contra las enfermedades neuromusculares, Vigo (España)
ISBN Depósito legal: Vg 1499-2008

Las personas con discapacidad al volante. Un derecho al alcance

Autores Thais Pousada Garcia
Editorial Asociación gallega contra las enfermedades neuromusculares, Vigo (España)
ISBN 978-84-691-2490-1

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad

Editorial Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-9749-322-2

Inteligencia Artificial y Computación Avanzada

Autores Alejandro Pazos Sierra, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Javier Pereira Loureiro, Jesús Hernández Riveros, Julián Dorado de la Calle, Marcos Gestal, Ana Belen Porto Pazos
Editorial Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-934497-0-9

Normalización de la vida de las personas con dependencia. Estudio V.A.V.I. Agentes y Funciones

Autores Thais Pousada Garcia, Trinidad Viña, Vilaboa de la Rosa C
Editorial Asociación gallega contra las enfermedades neuromusculares, Vigo (España)
ISBN Depósito Legal: VG 26/2007

El Futuro de Internet. Acceso y Teleservicios.

Autores Alejandro Pazos Sierra, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Seijo, Javier Pereira Loureiro, Antonio Francisco Castro Blanco, José Carlos Dafonte Vázquez, Bernardino Arcay Varela, Julián Dorado de la Calle, Antonino Santos Del Riego, Juan Jesus Romero Cardalda, Javier Andrade Garda, Javier Rodeiro, Alberto Jaspe, Alejandro Lamelo, José manuel Vázquez Naya, Mario Marcos Fernández Fernández, Jorge Teijeiro Vidal, José Crespo, Javier Azpiazu, Juan Pazos Sierra, Andrés Silva Vázquez, Félix Montañés, Ana Belén Rodríguez Díaz, Justo A. Álvarez Prieto, Ana Belen Porto Pazos, Alfonso Castro Martínez, Angel Gómez García, V. Maojo García, Estanislao Sanmartin Rejo, Eduardo Quintás Serantes, Eduardo Quintás
Editorial Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-88051-99-9

Realidad Virtual y Visualización Avanzada

Autores Ángel Santiago Fernández Castro, Domingo Bello Janeiro, Mercedes González Sanmamed, José Manuel Yáñez Rodríguez, Antonino Santos Del Riego, Pablo Costa Buján, Julián Dorado de la Calle, Arturo Franco Taboada, Javier Pereira Loureiro, Evaristo Zas Gómez, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Antonia Mª Pérez Naya, Juan Jesús Romero Cardalda, Carlos Mantiñán Campos, Ana Belén Porto Pazos, José María Nicolás Ventura Real, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Francisco Javier Vizcaíno Monti, Carlos Fernández-Gago Varela, Delia Josefina Álvarez López, Justo A. Álvarez Prieto
Editorial Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-88051-69-1

Tejiendo puentes entre universidad y recursos sociosanitarios: recursos tecnológicos audiovisuales para la elección contextualizada de las prácticas en el Grado en Terapia Ocupacional

Autores Rivas-Quarneti, N,Groba-González, MB
Libro Contextos universitarios transformadores: boas prácticas no marco dos GID. IV Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-775-6
Páxinas Dende a 223 ata a 238

Terapia ocupacional en la Esclerosis Múltiple

Autores Mercedes Seoane Bouzas,Thais Pousada Garcia
Libro Guía de Esclerosis Múltiple. Intervenciones Profesionales
Edita FEGADEM.
ISBN: 978-84-09-10086-6
Páxinas Dende a 129 ata a 151

ENKI: O deporte inclusivo como experiencia de APS en Terapia Ocupacional

Autores Thais Pousada Garcia
Libro Guía de Boas prácticas de APS na Universidade da Coruña
Edita Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-722-0
Páxinas Dende a 145 ata a 149

Diseño y puesta en marcha de un proyecto de Aprendizaje y Servicio en Análisis Económico de las Organizaciones

Autores María Teresa García Álvarez,Mercedes Teijeiro
Libro Contextos universitarios transformadores: retos e ideas innovadoras. II Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña - Servizo de Publicacións.
ISBN: 978-84-9749-678-0
Páxinas Dende a 169 ata a 181

Posibilidades de las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje en el contexto universitario de las Ciencias de la Salud

Autores Thais Pousada Garcia,Javier Pereira Loureiro,Groba-González, MB,Nieto-Riveiro, L
Libro Innovación educativa del área de Radiología y Medicina Física
Edita Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF).
ISBN: 978-0-244-30066-1
Páxinas Dende a 199 ata a 224

Los recursos de apoyo para la creación de un entorno inclusivo

Autores Thais Pousada Garcia
Libro VENTANAS A LA DIVERSIDAD: Guía de actuación y buenas prácticas en materia de diversidad de la UDC
Edita Lulu.
ISBN: 978-1-365-87080-4
Páxinas Dende a 45 ata a 76

Mujeres en situación de violencia de género y medio rural

Autores Canosa-Domínguez, NM,Estefanía Calvelo Muñiz
Libro TRAZOS DE XÉNERO NO SÉCULO XXI
Edita Universidade de Vigo,Servizo de Publicacións.
ISBN: 978-84-8158-694-7
Páxinas Dende a 313 ata a 318

La apertura del proceso de Bolonia para diplomados en las Ciencias de la Salud

Autores Thais Pousada Garcia,Groba-González, MB,Nieto-Riveiro, L,Javier Pereira Loureiro
Libro Actuaciones de Innovación Educativa en la Docencia Universitaria de Radiología y Medicina Física
Edita Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF).
ISBN: 978-1-326-31332-6
Páxinas Dende a 163 ata a 170

Herramientas Bioinformáticas para la Investigación en Cáncer Colorrectal

Autores Virginia Mato Abad,Alejandro Pazos Sierra,Javier Pereira Loureiro,Cristian R. Munteanu,Mª de las Nieves Pedreira Souto,Marcos Martínez Romero,Jose Manuel Vázquez Naya,Jorge Amigo Lechuga
Libro Abordaje multidisciplinar de cáncer colorrectal
Edita Andavira.
ISBN: 978-84-8408-795-3
Páxinas Dende a 515 ata a 532

Assistive Technologies and Computers: How to Find a Perfect Match to Help People with Disabilities

Autores Alejandro Pazos Sierra,Thais Pousada Garcia,Javier Pereira Loureiro,Groba-González, MB,Nieto-Riveiro, L
Libro Handbook of Research on Trends in the Diagnosis and Treatment of Chronic Conditions
Edita Medical Information Science Reference.
ISBN: 978-1-4666-8828-5
Páxinas Dende a 444 ata a 465

Assistive Technologies, Tools and Resources for the Access and Use of Information and Communication Technologies by People with Disabilities

Autores Groba-González, MB,Thais Pousada Garcia,Nieto-Riveiro, L
Libro Assistive Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Edita IGI-Global.
ISBN: 9781466644229
Páxinas Dende a 246 ata a 260

Productos y Tecnologías de Apoyo

Autores Emiliano Díez Villoria,Thais Pousada Garcia,Javier Pereira Loureiro
Libro Discapacidad e inclusión. Manual para la docencia
Edita Amaru Ediciones.
ISBN: 978-84-8196-350-X
Páxinas Dende a 423 ata a 442

Docencia en la nube. Herramientas gratuitas

Autores Groba-González, MB,Nieto-Riveiro, L,Thais Pousada Garcia,Jorge Pintos Ruiz
Libro ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA (APURF)
Edita Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF).
ISBN: 978-1-291-38912-8
Páxinas Dende a 201 ata a 212

Las tecnologías de la información y las comunicaciones como instrumento para la promoción de la autonomía y participación de personas con Lesión Medular

Autores Alejandra Morán Tenreiro,Groba-González, MB,Nieto-Riveiro, L,Thais Pousada Garcia,Jorge Pintos Ruiz,Javier Pereira Loureiro
Libro Líneas estratégicas de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Salud
Edita Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED.
ISBN: 978-84-15413-18-9
Páxinas Dende a 83 ata a 93

Integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Experiencia en el Centro de Día de Mayores de Cruz Roja de A Coruña

Autores Groba-González, MB,Nieto-Riveiro, L
Libro Aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la vida diaria de las personas con discapacidad
Edita Servicio de Publicaciones de la Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-518-9
Páxinas Dende a 43 ata a 56

Evaluación del efecto de la silla de ruedas sobre la calidad de vida de las personas con una Enfermedad Neuromuscular

Autores Thais Pousada Garcia,Javier Pereira Loureiro
Libro III Jornadas científicas de investigación sobre personas con discapacidad: Simposios, Comunicaciones y Posters. Cambio organizacional y apoyo a las graves afectaciones: Dos prioridades.
Edita Amarú.
ISBN: 978-84-695-2846-4
Páxinas Dende a 1 ata a 1

A Multi-criteria Approach for Automatic Ontology Recommendation Using Collective Knowledge

Autores Marcos Martínez Romero,Jose Manuel Vazquez-Naya,Javier Pereira Loureiro,Alejandro Pazos Sierra
Libro Intelligent Systems Reference Library
Vol. 32 Edita Springer.
ISBN: 978-3-642-25694-3
Páxinas Dende a 89 ata a 103

Tecnologías de la información y de las comunicaciones en salud mental

Autores Groba-González, MB,Canosa-Domínguez, NM,Nieto-Riveiro, L
Libro Terapia Ocupacional en Salud Mental
Edita Elsevier España, SL.
ISBN: 978-84-458-2101-5
Páxinas Dende a 371 ata a 391

Nuevas Técnicas de Gestión del Conocimiento en Salud. Un Sistema para la Administración Inteligente de Fármacos en Unidades de Cuidados Intensivos

Autores Marcos Martínez Romero,José M. Vázquez Naya,Javier Pereira Loureiro,M. Pereira,Porto-Pazos A. B.,G. Baños
Libro Tecnologías NBIC en Salud. El papel protagonista de la nanociencia. Aplicación de especial interés al cáncer colorrectal
Edita Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED.
ISBN: 978-84-15413-15-8
Páxinas Dende a 51 ata a 59

Integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los colectivos de personas con diversidad funcional. Proyecto In-TIC PC

Autores Thais Pousada Garcia,Jorge Pintos Ruiz
Libro III Jornadas científicas de investigación sobre personas con discapacidad: Simposios, Comunicaciones y Posters. Cambio organizacional y apoyo a las graves afectaciones: Dos prioridades.
Edita Amarú.
ISBN: 978-84-695-2846-4
Páxinas Dende a 88 ata a 88

Recursos multimedia: Imágenes, vídeos y sonidos

Autores Virginia Mato Abad,Manuel Cajaraville Martinez,Jorge Pintos Ruiz,José Manuel Vázquez Naya,Nieto-Riveiro, L
Libro Innovación docente en Radiología y Medicina Física en las Universidades Españolas
Vol. I Edita Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF).
ISBN: 978-1-4709-6422-1
Páxinas Dende a 249 ata a 259

INTIC for mobile devices: Support system for communication with mobile devices for the disabled

Autores Cristina Díaz Busch,Alberto Moreiras Lorenzo,Ivan Mourelos Sánchez,Groba-González, MB,Thais Pousada Garcia,Nieto-Riveiro, L,Javier Pereira Loureiro
Libro Handbook of Research on Mobility and Computing: Evolving Technologies and Ubiquitous Impacts
Edita IGI Global - Information Science Reference.
ISBN: 978-1-60960-042-6
Páxinas Dende a 1169 ata a 1181

Web 2.0: Redes sociales y otras vías de comunicación con el alumno

Autores Nieto-Riveiro, L,Carlos Pérez Ponce,Groba-González, MB,Thais Pousada Garcia,Javier Pereira Loureiro
Libro Innovación docente en Radiología y Medicina Física en las Universidades Españolas
Edita Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF).
ISBN: 978-1-4709-6422-1
Páxinas Dende a 259 ata a 270

La plataforma de teleformación Moodle

Autores Groba-González, MB,Thais Pousada Garcia,Canosa-Domínguez, NM,Virginia Mato Abad,Marcos Martínez Romero
Libro Innovación docente en Radiología y Medicina Física en las Universidades Españolas
Edita Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF).
ISBN: 978-1-4709-6422-1
Páxinas Dende a 219 ata a 293

Accesibilidad a la plataforma Linux: Ubuntu. Aplicaciones y opciones de configuración

Autores Jorge Pintos Ruiz,Nieto-Riveiro, L
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad. 2ª edición
Edita Servicio de Publicaciones UDC .
ISBN: 978-84-9749-322-2
Páxinas Dende a 333 ata a 340

Assistive technologies, Tools and Resources for the Access and Use of Information and Communication Technologies by People with Disabilities

Autores Groba-González, MB,Thais Pousada Garcia,Nieto-Riveiro, L
Libro Handbook of research and personal autonomy Technologies and disability informatics
Edita IGI-Global.
ISBN: 9781605662060
Páxinas Dende a 1 ata a 15

Experiences using Information and Communication Technologies with elderly people

Autores Nieto-Riveiro, L,Groba-González, MB,Francisco Servia Fiuza
Libro Handbook of research and personal autonomy Technologies and disability informatics
Edita IGI-Global.
ISBN: 9781605662060
Páxinas Dende a 346 ata a 357

Experiences using In-TIC Project with children affected by cerebral palsy

Autores Thais Pousada Garcia,Miriam Piñeiro,Yolanda Vizcaya Perez
Libro Handbook of research and personal autonomy Technologies and disability informatics
Edita IGI-Global.
ISBN: 9781605662060
Páxinas Dende a 358 ata a 370

Information and Communication Techonology: Making/Breaking a gap

Autores Rivas-Quarneti, N,Gómez-Sánchez, T,Río-Díaz, T,Canosa-Domínguez, NM,Ávila-Álvarez, AI,Luaces-Gudin, D,Movilla-Fernández, MJ,Viana-Moldes, I
Libro Competences for Poverty Reduction
Edita ENOTHE.
ISBN: 978-90-78379-13-3
Páxinas Dende a 138 ata a 149

Improving Ontology Alignment through Genetic Algorithms

Autores José M. Vázquez Naya,Marcos Martínez Romero,Javier Pereira Loureiro,Cristian Robert Munteanu,Alejandro Pazos Sierra
Libro Soft Computing Methods for Practical Environment Solutions: Techniques and Studies
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-61520-893-7
Páxinas Dende a 241 ata a 259

Prediccion del Cancer colorrectal y de mama con grafos

Autores Cristian Munteanu,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Javier Pereira Loureiro
Libro Nuevas Fronteras Tecnológicas. Redes NANOROADMAP e IBERO-NBIC
Vol. - Edita Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED.
ISBN: 978-84-96023-82-6
Páxinas Dende a 70 ata a 89

Prediccion del cancer colorrectal y de mama con grafos

Autores Cristian Robert Munteanu,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Javier Pereira Loureiro
Libro Nuevas Fronteras Tecnológicas. Redes NANOROADMAP e IBERO-NBIC
Vol. - Edita Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED.
ISBN: 978-84-96023-82-6
Páxinas Dende a 70 ata a 89

Componentes Fundamentales de la Terapia Ocupacional Aplicada a la Infancia

Autores Canosa-Domínguez, NM,Viana-Moldes, I,Ávila-Álvarez, AI,García-Pinto, MC
Libro Terapia Ocupacional en la Infancia. Colección Terapia Ocupacional
Vol. - Edita Médica Panamericana S.A..
ISBN: 978-84-9835-027-2
Páxinas Dende a 177 ata a 186

Apéndice 1: Sumario de términos y técnicas.

Autores Canosa-Domínguez, NM
Libro Terapia Ocupacional en la Infancia. Colección Terapia Ocupacional
Vol. - Edita Médica Panamericana S.A..
ISBN: 978-84-9835-027-2
Páxinas Dende a 333 ata a 348

Simulation of the action potential in the neuron's membrane in Artificial Neural Networks

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico,Javier Pereira Loureiro,Mónica Miguélez Rico
Libro Advancing Artificial Intelligence Through Biological Process Applications
Vol. - Edita Medical Information Science Reference-ISR.
ISBN: 978-1-59904-996-0
Páxinas Dende a 74 ata a 93

Ontology Aligment Overview

Autores José M. Vázquez Naya,Marcos Martínez Romero,Javier Pereira Loureiro,Alejandro Pazos Sierra
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 1283 ata a 1289

Ontology Alignment Techniques

Autores Marcos Martínez Romero,José M. Vázquez Naya,Javier Pereira Loureiro,Norberto Ezquerra
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 1290 ata a 1295

Ayudas Técnicas de acceso al ordenador: visión general del terapeuta ocupacional

Autores García-Pinto, MC,Canosa-Domínguez, NM,Viana-Moldes, I,Ávila-Álvarez, AI
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 978-84-9749-322-2
Páxinas Dende a 47 ata a 58

Las tecnologías de la información y las comunicaciones como recursos educativos de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales

Autores Thais Pousada Garcia,Groba-González, MB,Mª de las Nieves Pedreira Souto,José Ignacio Benito García
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 978-84-9749-322-2
Páxinas Dende a 399 ata a 418

Interaccion hombre-máquina y usabilidad:Diseño centrado en el usuario

Autores Norberto Ezquerra,Javier Pereira Loureiro,Francisco Javier Nóvoa De Manuel,Alejandro Pazos Sierra
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 978-84-9749-322-2
Páxinas Dende a 179 ata a 185

Accesibilidad al entorno Windows XP. Aplicaciones y opciones de configuracion

Autores Javier Pereira Loureiro,Rubén Grande González,Juan Luis Pérez Ordóñez,Juan Ramón Rabuñal Dopico
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 978-84-9749-322-2
Páxinas Dende a 307 ata a 336

Ayudas técnicas de acceso al ordenador: visión general del terapeuta ocupacional.

Autores Canosa-Domínguez, NM
Libro Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 978-84-9749-322-2
Páxinas Dende a 47 ata a 58

Sistemas de métrica de Imagen Médica Diagnóstica

Autores Francisco Javier Nóvoa De Manuel,Javier Pereira Loureiro,Alejandro Pazos Sierra
Libro Gestión, Procesado y Análisis de Imagen Médica
Vol. - Edita Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
ISBN: 978-84-8427-498-8
Páxinas Dende a 119 ata a 133

Sistemas de Métrica de la Imagen Biomédica Diagnóstica

Autores Francisco Javier Nóvoa De Manuel,Javier Pereira Loureiro,Alejandro Pazos Sierra
Libro Gestión, Procesado y Análisis de Imagen Médica
Vol. - Edita Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
ISBN: 978-84-8427-498-8
Páxinas Dende a 119 ata a 133

Sistemas de comunicación y gestión de imágenes médicas PACS y estándar DICOM

Autores Juan Luis Pérez Ordóñez,Jorge Teijeiro Vidal,Javier Pereira Loureiro,Mª de las Nieves Pedreira Souto
Libro Gestión, Procesado y Análisis de Imagen Médica
Vol. - Edita Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
ISBN: 978-84-8427-498-8
Páxinas Dende a 13 ata a 32

Planificación e intervención en las URI: principios básicos para el manejo del niño

Autores Canosa-Domínguez, NM,Viana-Moldes, I
Libro Terapeutas Ocupacionales. Servicio Andaluz de Salud. Temario parte específica. Volumen 3.
Vol. 3 Edita MAD.
ISBN: 978-84-665-8041-0
Páxinas Dende a 363 ata a 383

Planificación e intervención en las URI: alteraciones genéticas y malformaciones congénitas. Test 74.

Autores Canosa-Domínguez, NM,Viana-Moldes, I
Libro Terapeutas Ocupacionales. Servicio Andaluz de Salud. Tests de la Parte Específica y supuestos prácticos.
Edita MAD.
ISBN: 978-84-665-8688-7
Páxinas Dende a 445 ata a 450

Inteligencia Artificial y Computación Avanzada

Autores Alejandro Pazos Sierra,Mª de las Nieves Pedreira Souto,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Javier Pereira Loureiro
Libro Inteligencia Artificial y Computación Avanzada
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-934497-0-9
Páxinas Dende a 9 ata a 34

Planificación e intervención en las URI: principios básicos para el manejo del niño. Test 73

Autores Viana-Moldes, I,Canosa-Domínguez, NM
Libro Terapeutas Ocupacionales. Servicio Andaluz de Salud. Tests de la Parte Específica y supuestos prácticos.
Edita MAD.
ISBN: 978-84-665-8688-7
Páxinas Dende a 439 ata a 444

Planificación e intervención en las URI: alteraciones genéticas y malformaciones congénitas

Autores Viana-Moldes, I,Canosa-Domínguez, NM
Libro Terapeutas Ocupacionales. Servicio Andaluz de Salud. Temario parte específica. Volumen 3.
Vol. 3 Edita MAD.
ISBN: 978-84-665-8041-0
Páxinas Dende a 385 ata a 402

Using Genetic Programming to Extract Knowledge from Artificial Neural Networks

Autores Daniel Rivero Cebrián,Miguel Varela Pérez,Javier Pereira Loureiro
Libro Artificial Neural Networks in Real-life applications
Vol. - Edita Idea Group Publishing.
ISBN: 1-59140-903-9
Páxinas Dende a 116 ata a 140

Calidad en Terapia Ocupacional Asistencial

Autores Canosa-Domínguez, NM
Libro Calidad y Convergencia Europea en Terapia Ocupacional.
Edita Terapia Ocupacional Internacional.
ISBN: 84-9749-159-9
Páxinas Dende a 6 ata a 10

Reconstrucción 3D de estructuras anatómicas

Autores Antonio Francisco Castro Blanco,Javier Pereira Loureiro
Libro Bioinformática
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-49-2
Páxinas Dende a 35 ata a 52

Sistemas digitales de imágenes médicas dignósticas

Autores Javier Pereira Loureiro,Mario Marcos Fernández Fernández,Jorge Teijeiro Vidal,Antonio Francisco Castro Blanco,Alejandro Lamelo Alfonsín,José manuel Vázquez Naya
Libro El Futuro de Internet. Acceso y Teleservicios.
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-99-9
Páxinas Dende a 71 ata a 88

Radiological teleeducation: access to the Picture Archiving and Communication System (PACS) of a hospital for educational use

Autores Javier Pereira Loureiro,Francisco Novoa De Manuel,Julián Dorado de la Calle,Antonino Santos Del Riego,Mª de las Nieves Pedreira Souto,Alejandro Pazos Sierra
Libro Computer& e-business
Vol. - Edita Scola superiore G. Reiss Romoli.
ISBN: 88-85280-61-7
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Captura de datos e imágenes médicas generadas por equipos de diagnóstico por imagen. Diseño del interface

Autores Javier Pereira Loureiro,Mario Marcos Fernández Fernandez,Jorge Teijeiro Vidal
Libro Avances en Informática Biomédica
Vol. - Edita Serv. Publicaciones Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-84-6
Páxinas Dende a 69 ata a 89

Sistema de validación de un método para el seguimiento de las migraciones en prótesis de cadera

Autores Juan Antonio Pernas Puente-Penas,Jorge Teijeiro Vidal,Javier Pereira Loureiro,Antonino Santos Del Riego,Julián Dorado de la Calle,Alejandro Pazos Sierra
Libro Radiología Digital
Vol. - Edita APURF.
ISBN: 84-7496-754-6
Páxinas Dende a 225 ata a 236

Laboratorio de Imagen Médica y Diagnóstico por Imagen del Inst. CC. Salud de la Univ. A Coruña

Autores Jorge Teijeiro Vidal,Javier Pereira Loureiro,Eduardo Quintás Serantes,Mª de las Nieves Pedreira Souto,Juan Ramón Rabuñal Dopico,Ana Belén Rodríguez Díaz,Jesús Arias Fernández
Libro Radiología Digital
Vol. - Edita APURF.
ISBN: 84-7496-754-6
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Aplicaciones de la Realidad Virtual

Autores Julián Dorado de la Calle,Javier Pereira Loureiro,J.M. Barreiro Sorribas
Libro Realidad Virtual y Visualización Avanzada
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-69-1
Páxinas Dende a 37 ata a 66

Aplicaciones de la realidad Virtual

Autores Juan Antonio Pernas Puente-Penas,Jorge Teijeiro Vidal,Javier Pereira Loureiro,Antonino Santos Del Riego,Julián Dorado de la Calle,Alejandro Pazos Sierra
Libro Realidad Virtual y Visualización Avanzada
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-69-1
Páxinas Dende a 67 ata a 78

Ssapro- Sistema de Seguimiento a distancia de Pacientes con Prótesis de cadera

Autores Juan Antonio Pernas Puente-Penas,Jorge Teijeiro Vidal,Javier Pereira Loureiro,Antonino Santos Del Riego,Julián Dorado de la Calle,Alejandro Pazos Sierra
Libro Aplicaciones avanzadas en Internet
Vol. - Edita Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-72-7
Páxinas Dende a 67 ata a 78

Redes de retropropagacion

Autores Antonio Rivas Feal,Javier Pereira Loureiro
Libro Redes de Neuronas Artificiales y Algoritmos Genéticos
Vol. - Edita Univ. La Coruña.
ISBN: 84-88301-33-2
Páxinas Dende a 199 ata a 240

Impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el funcionamiento en la vida diaria de niños con trastorno del espectro del autismo

Autor Betania Groba González
Director/es Javier Pereira Loureiro; Cristian Robert Munteanu
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio sobre el impacto de un programa de envejecimiento activo a través de herramientas tecnológicas

Autor Laura Nieto Riveiro
Director/es Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Impacto psicosocial de la silla de ruedas en la vida de las personas afectadas por una enfermedad neuromuscular

Autor Thais Pousada García
Director/es Javier Pereira Loureiro; Emiliano Diez Villoria
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Integración multimodal de biomarcadores de resonancia magnética para ayuda al diagnóstico en enfermedades neurodegenerativas y neurológicas

Autor Virginia Mato Abad
Director/es Juan Antonio Hernández Tamames; Javier Pereira Loureiro
Ámbito Tecnologias de la Información y las Comunicaciones
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Integración automática de datos epidemiológicos distribuidos basada en ontologías

Autor José Manuel Vázquez Naya
Director/es Alejandro Pazos Sierra;Javier Pereira Loureiro
Ámbito Tecnologias de la Información y las Comunicaciones
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Metodología para el análisis y desarrollo de un sistema de infomación basado en imagen. Un caso práctico de implementación en un servicio de hemodinámica

Autor Francisco Javier Novoa de Manuel
Director/es Alejandro Pazos Sierra;Javier Pereira Loureiro
Ámbito Tecnologias de la Información y las Comunicaciones
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Educación e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Declaración Medioambiental/Programa Green Campus de la FCS_UDC
IV Congreso Internacional educacion Ambiental
Internacional

Autores Ávila-Álvarez, AI, Juan Casto Rivadulla Fernández, Isaac Fuentes-Boquete, Thais Pousada Garcia, Ivan de Rosende Celeiro, Javier Uranga, Laura Delagado-Lobete
Organizador ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Lugar Alcalá de Henares (España)

Virtual Reality Game Analysis for People with Functional Diversity: An Inclusive Perspective
III XoveTIC 2020
Internacional

Autores María del Carmen Miranda-Duro, Patricia Concheiro, Javier Lagares Viqueira, Nieto-Riveiro, L, Canosa-Domínguez, NM, Thais Pousada Garcia
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)

Outcomes or Impact? When the difficult to measure results appears: The experience in Spain
2020 Annual Conference of Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Estíbaliz jimenez, Emiliano Díez Villoria, Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB
Organizador Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America
Lugar Virtual (Estados Unidos)

Development of Recreational Content with Micro:Bit for Intervention with People with Cerebral Palsy
III Congreso XoveTIC
Autonómico

Autores Alejandro López-Fernández, R. Carneiro-Medin, Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Adriana Dapena
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.3390/proceedings2020054058

Proyecto Geria-TIC: Tecnologías para la salud participativa y la promoción del envejecimiento activo en la población mayor
Encuentro de Investigadores "Investigación y envejecimiento: Respuestas para dar calidad de vida"
Internacional

Autores Nieto-Riveiro, L, María del Carmen Miranda-Duro, Patricia Concheiro, Groba-González, MB, Thais Pousada Garcia, Canosa-Domínguez, NM, Javier Pereira Loureiro
Organizador Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE)
Lugar Salamanca (España)

Internationalization of the ClepiTO web platform
The 2nd XoveTIC Conference (XoveTIC 2019)
Autonómico

Autores Eloy Naveira Carro, María del Carmen Miranda-Duro, Patricia Concheiro, Alejandro Puente-Castro, Paula Cristina Costa Portugal Cardoso, Tiago Filipe Mota Coelho
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.3390/proceedings2019021030

Sleep disturbances in nursing home residents: Links to quality of life and daily functioning
The 2nd XoveTIC Conference (XoveTIC 2019)
Autonómico

Autores Patricia Concheiro, Groba-González, MB, Canosa-Domínguez, NM
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.3390/proceedings2019021012

Las alteraciones del sueño en la vida diaria de las personas mayores mediante el uso de dispositivos wearables
31 Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Patricia Concheiro, Groba-González, MB, Javier Pereira Loureiro, María del Carmen Miranda-Duro, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia
Lugar Pontevedra (España)

Impacto de un programa de envejecimiento activo en personas jubiladas a través de dispositivos tecnológicos. Estudio mixto
31 Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores María del Carmen Miranda-Duro, Marta Carracedo-Vázquez, Nieto-Riveiro, L, Patricia Concheiro, Groba-González, MB, Canosa-Domínguez, NM
Lugar Pontevedra (España)

Mesa Redonda sobre las Enfermedades Neuromusculares
II Jornadas Gallegas sobre Enfermedades Neuromusculares
Autonómico

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador ASOCIACIÓN GALEGA CONTRA AS ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES-ASEM GALICIA
Lugar Vigo (España)

Terapia acuática y desempeño ocupacional: proceso de recuperación tras el Daño Cerebral Adquirido
I Congreso Estatal de Terapia Ocupacional
Nacional

Autores Daniel Iglesia Pernas, Rosa Meijide Failde, Thais Pousada Garcia
Organizador Consejo General Nacional de Colegios de Terapia Ocupacional
Lugar Alcorcón (España)

Experiencia de creación y dinamización del MOOC Tecnologías para la Participación activa en la Diversidad
IV Xornadas de Innovación Docente da UDC
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Javier P. Loureiro
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Tejiendo puentes entre universidad y recursos sociosanitarios: recursos tecnológicos audiovisuales para la elección contextualizada de las prácticas en el Grado en Terapia Ocupacional
IV Xornadas de Innovación Docente da UDC
Nacional

Autores Rivas-Quarneti, N, Groba-González, MB
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Comparativa de ferramentas interactivas para preguntas, votacións e tormentas de ideas na aula
IV Xornadas de Innovación Docente da UDC
Nacional

Autores María del Carmen Miranda-Duro, Patricia Concheiro, Nieto-Riveiro, L, JP Loureiro
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Igualdad de oportunidades para el ocio y el juego en la infancia a través del diseño de espacios inclusivos y participativos: un proyecto de aprendizaje servicio
IV Xornadas de Innovación Docente da UDC
Nacional

Autores Sara González, Mª Jose Darriba Fraga, Thais Pousada Garcia
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Perspectiva de género en Ciencias de la Salud: igualdad y Terapia Ocupacional
IV Xornadas de Innovación Docente da UDC
Nacional

Autores Canosa-Domínguez, NM, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Participación, igualdad e inclusión para la infancia en situación de vulnerabilidad a través de la terapia ocupacional
II Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Canosa-Domínguez, NM
Organizador Consejo Independiente de Protección de la Infancia
Lugar Huelva (España)

Sleep disturbances in nursing home residents in Spain: links to quality of life and daily functioning
2019 IPA International Congress
Internacional

Autores Patricia Concheiro, Groba-González, MB, Javier Pereira, María del Carmen Miranda-Duro, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia
Organizador International Psychogeriatric Association and Spanish Psychogeriatric Society
Lugar Santiago de Compostela (España)

Pilot study about a multifactorial intervention programme in older adults with technological devices based on GeriaTIC project
XoveTIC 2019
Internacional

Autores María del Carmen Miranda-Duro, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.3390/proceedings2019021010

Comunicación fácil en la clínica. ¿Cómo utilizar los SAAC?
I Jornada de salud bocudental en parálisis cerebral y otras discapacidades neurológicas afines.
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Confederación ASPACE
Lugar Valladolid (España)

El papel de las familias en la diversidad funcional en la infancia
Jornada Diseminando
Autonómico

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Oficina de Voluntariado y Cooperación. UDC
Lugar Coruña, A (España)

LA UTOPÍA DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. LOS RECURSOS DE APOYO TAMBIÉN EXISTEN
II Congreso Mundial de Educación EDUCA 2019
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia
Lugar Santiago de Compostela (España)

ADAPTACIÓN DEL DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER QUESTIONNAIRE A POBLACIÓN ESCOLAR ESPAÑOLA
II Congreso Mundial de Educación EDUCA 2019
Internacional

Autores Rebeca Montes Montes, Laura Delgado Lobete, Thais Pousada Garcia
Lugar Santiago de Compostela (España)

Assistive Technology in the University, Is there still a person-technology match?
15th AAATE Conference. GLOBAL CHALLENGES IN ASSISTIVE TECHNOLOGY
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Estíbaliz jimenez, Natividad Rodríguez, Emiliano Díez Villoria
Organizador Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE)
Lugar Bolonia (Italia)

Sillas de ruedas e impacto psicosocial
IV Semana Internacional Ceapat. Con Ce de Capacidad
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO)
Lugar Madrid (España)

Oferta formativa para personas con discapacidad cognitiva en las universidades
IV Jornadas sobre diversidade da UDC: ¿Cogito, ergo sum¿
Autonómico

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Vicerrectorado (Campus de Ferrol)
Lugar Coruña, A (España)

Improving AT services through outcome measures and global knowledge sharing in order to make the best match of person and technology
Global Report on Assistive Technology Consultation
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Marcia Scherer, Emiliano Díez Villoria, Estíbaliz jimenez, Natividad Rodríguez
Organizador Organización Mundial de la Salud
Lugar Ginebra (Suiza)

Oportunidades para la participación en el ocio y deporte inclusivos: Aportaciones de la Terapia Ocupacional
I Jornadas RIADIS Tejiendo la red. Investigar desde el Aprendizaje-Servicio en actividad física y deporte para la inclusión social
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Canosa-Domínguez, NM
Lugar Granada (España)

Transformación y justicia social para personas migrantes: ONG-Mestura
XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores Nerea Díez-Ríos, Thais Pousada Garcia, Liliana Rodrigues
Lugar Madrid (España)

Salud, funcionamiento y ocupaciones: estudio fenomenológico sobre la vida diaria de las familias con niños con Trastorno del Espectro del Autismo
XIX Congreso AETAPI-. AutismoS, entendiendo la diversidad
Internacional

Autores Groba-González, MB, Laura Nieto-Riveiro, Thais Pousada Garcia, Canosa-Domínguez, NM, Javier Pereira, Alejandro Pazos Sierra
Organizador Asociación Española de Profesionales del Autismo-AETAPI
Lugar Cartagena (España)

Valorando la efectividad e impacto de los productos de apoyo
X Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Javier Pereira, Alejandro Pazos Sierra
Organizador Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. INICO
Lugar Salamanca (España)

Ocupaciones y niños con autismo: investigando sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como apoyos en el día a día
I Encuentro AETAPI de investigación sobre Trastornos del Espectro del Autismo
Nacional

Autores Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Organizador AETAPI
Lugar Sevilla (España)

Challenges and opportunities of the European Higher Education Area for occupational therapy after 10 years: a participatory process of transformation at University of A Coruña, Spain
XXIV European Network of Occupational Therapy in Higher Education
Internacional

Autores Viana-Moldes, I, Rivas-Quarneti, N, Nereida Canosa, Ávila-Álvarez, AI
Lugar Cascais (Portugal)

Productos de apoyo para actividades escolares y juguetes adaptados. Posibilidades del bajo coste y del DIY
III Jornadas de Diversidad Funcional
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Facultad de Educación. Universidad Complutense
Lugar Madrid (España)

Guidelines to support graphical user interface design for children with Autism Spectrum Disorder: an interdisciplinary approach
XoveTIC 2018
Autonómico

Autores Groba-González, MB, Canosa-Domínguez, NM, Patricia Concheiro
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.3390/proceedings2181177

Las alteraciones del sueño en la calidad de vida y funcionamiento diario de las personas mayores en una institución residencial:medición a través de dispositivos wearables
VI Workshop Internacional en Imagen Médica Captura e Integración de Datos Clínicos 2018
Internacional

Autores Nieto-Riveiro, L, Patricia Concheiro
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Prevención de caídas en personas mayores institucionalizadas a través de dispositivos tecnológicos
VI Workshop Internacional en Imagen Médica Captura e Integración de Datos Clínicos 2018
Internacional

Autores María del Carmen Miranda-Duro, Groba-González, MB
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Herramientas TIC para promover una docencia activa
XXXV Seminario de la Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF)
Nacional

Autores Javier P. Loureiro, Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Canosa-Domínguez, NM, Thais Pousada Garcia
Lugar Ronda (España)

Productos y tecnologías de apoyo para la vida diaria
XIV Jornada de familias y especialistas de FUNDAME 2018
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Fundación Atrofia Muscular Espinal
Lugar Coruña, A (España)

Productos de apoyo para mejorar nuestra vida
Xornada Actívate
Autonómico

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Fademga. Plena Inclusión
Lugar Santiago de Compostela (España)

Tecnologías para la medicina participativa y la promoción de la salud en la población mayor. Geria-TIC
Ageing Congress 2018: Congresso Internacional sobre Envelhecimiento
Internacional

Autores María del Carmen Miranda-Duro, Nieto-Riveiro, L, Eloy Naveira Carro
Organizador Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES) y Interdisciplinary modeling group (InterTech)
Lugar Coimbra (Portugal)

Estudio observacional de las alteraciones del sueño en la calidad de vida y el funcionamiento diario de las personas mayores institucionalizadas
Ageing Congress 2018: Congresso Internacional sobre Envelhecimiento
Internacional

Autores Patricia Concheiro, Groba-González, MB, Javier Pereira Loureiro
Organizador Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES) y Interdisciplinary modeling group (InterTech)
Lugar Coimbra (Portugal)

Aplicación das TIC nunha materia da Universidade Sénior para apoiar a saúde e a autonomía persoal
VII Encontro Galego de Programas Universitarios para maiores
Autonómico

Autores Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Javier Pereira Loureiro, Thais Pousada Garcia
Lugar Coruña, A (España)

Práctica e investigación desde Terapia Ocupacional en la infancia: las Tecnologías de la Información y las Comunicación como apoyos para la participación activa en la vida diaria
Jornadas infancia y adolescencia: aproximaciones para hacer, transformar y crecer desde la Terapia Ocupacional
Autonómico

Autores Groba-González, MB
Organizador Facultad de Ciencias de la Salud
Lugar Coruña, A (España)

Experiencias de visitas a centros educativos desde Terapia Ocupacional
Jornadas infancia y adolescencia: aproximaciones para hacer, transformar y crecer desde la Terapia Ocupacional
Autonómico

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Facultad de Ciencias de la Salud
Lugar Coruña, A (España)

ONG-Mestura como proveedora de justicia ocupacional para personas migrantes
XX Congresso Internacional De Formação Para O Trabalho Norte De Portugal/Galiza
Internacional

Autores María Paula Ríos de Deus, Thais Pousada Garcia, Liliana Rodrigues, Nerea Díez-Ríos
Organizador Instituto do Emprego e Formação Profissional, Delegação Regional do Norte
Lugar Oporto (Portugal)

Technologies for Participatory Medicine and Health Promotion in the Elderly Population
I Congreso XoveTIC
Autonómico

Autores Eloy Naveira Carro, Patricia Concheiro, María del Carmen Miranda-Duro
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.3390/proceedings2181198

Promoting active aging and quality of life through technological devices
I Congreso XoveTIC
Autonómico

Autores Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia, María del Carmen Miranda-Duro
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.3390/proceedings2181188

Gamificación e interactividad en las aulas de la UDC
III Xornadas de Innovación Docente. Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe (ISSN: 2605-1222)
Local

Autores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Javier Pereira Loureiro, Thais Pousada Garcia
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Ponte en mi lugar. Deporte y ocio inclusivo
VII Congreso de la Sociedad Española de Fisioterapia Pediátrica
Nacional

Autores Carmen Touza, Ángel López, Raquel Sanduende, Mª Jesús Trasancos, Ismael Gende, Thais Pousada Garcia
Organizador Sociedad española de fisioterapia pediátrica
Lugar Alcobendas (España)

Participación activa en la vida escolar de niños y niñas con Enfermedades Neuromusculares en zonas rurales de Galicia
V Congreso Educativo sobre Enfermedades Raras
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Federación Española de Enfermedades Raras
Lugar Villanueva de la Serena (España)

La actitud hacia el trabajo en equipo en estudiantes universitarios
IV Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (INRED)
Nacional

Autores Yolanda Gonzalez Alonso, M Cano Rosas, Estíbaliz jimenez, Thais Pousada Garcia
Organizador Universitat Politécnica de Valencia (UPV)
Lugar Valencia (España)

Experiencia Green Campus en una Facultad de Ciencias de la Salud. VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de Salud, Universidad de Alicante, 26-29 de Junio, 2017.
VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de Salud
Internacional

Autores Santos-del Riego SE, Canosa-Domínguez, NM, Thais Pousada Garcia
Organizador Red Iberoamericana de Universidades Saludables y Red Española de Universidades Saludables (REUS)
Lugar Alicante/Alacant (España)

Influencia de la desconexión moral y el prejuicio sobre la percepción de términos asociados a la discapacidad
XIV Congreso Internacional galego-portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Jessica Garabal Barbeira, Pablo Espinosa Breen, Thais Pousada Garcia
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Scratch-EA: Un proyecto dirigido a la promoción del envejecimiento activo y la creatividad a través del programa Scratch
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Estudio sobre el impacto de un programa de envejecimiento activo a través de herramientas tecnológicas
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Nieto-Riveiro, L
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Influencia da desconexión moral e o prexuízo sobre a percepción de termos asociados á discapacidade
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Jessica Garabal Barbeira, Pablo Espinosa Breen, Thais Pousada Garcia
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Uso de la tecnología en la intervención con niños con trastorno del espectro del autismo
V Workshop International en Imagen Médica Captura e Integración de Datos Clínicos 2017
Internacional

Autores Groba-González, MB
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Empowering personal autonomy through AT with Low Cost
Global Research, Innovation, and Education in Assistive Technology. GREAT Summit. http://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/great_summit/e-proceedings/en/index3.html.
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Alejandro Pazos Sierra
Organizador Organización Mundial de la Salud (OMS) / World Health Organization (OMS)
Lugar Ginebra (Suiza)

El paciente con enfermedad neuromuscular: Rol del terapeuta ocupacional y la importancia de los productos de apoyo
IV Conferencia nacional del paciente activo. IX Congreso Nacional de atención sanitaria al paciente crónico
Nacional

Autores Jessica Garabal Barbeira, Javier Pereira Loureiro, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L
Organizador Sociedad Española de Medicina de Familia y comunitaria
Lugar Oviedo (España)

Taller: Productos de Apoyo de Bajo Coste
II Jornadas de Estudiantes de Terapia Ocupacional
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Asociación de Estudiantes de Terapia Ocupacional de Málaga
Lugar Málaga (España)

Terapia Ocupacional en Escuelas
II Jornadas de Estudiantes de Terapia Ocupacional
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Asociación de Estudiantes de Terapia Ocupacional de Málaga
Lugar Málaga (España)

Experiencia de aprendizaxe interdisciplinar entre estudantes de terapia ocupacional e odontoloxía, no deseño de sistemas de comunicación alternativos
II Xornadas de Innovación docente
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia, Emiliano Díez Villoria, Estíbaliz jimenez, M Cano Rosas
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

A promoción do deporte inclusivo como experiencia de Aprendizaxe-Servizo en Terapia Ocupacional. Tipo de participación: Póster
II Xornadas de Innovación docente
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

El Terapeuta ocupacional en las escuelas
II Jornadas de Terapia Ocupacional
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Asociación de Estudiantes de Terapia Ocupacional de Málaga
Lugar Málaga (España)

Elaboración y validación de un protocolo de intervención con recursos y tecnologías de apoyo para la educación inclusiva de niños/as con Enfermedades Raras
V Workshop Internacional en Imagen Médica Captura e Integración de Datos Clínicos 2017
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Introducción a la programación con el entorno Scratch con personas mayores. Experiencia piloto en la Residencia Geriatros Coruña
V Workshop Internacional en Imagen Médica Captura e Integración de Datos Clínicos 2017
Internacional

Autores Nieto-Riveiro, L
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

El proyecto GERIA-TIC. La tecnología wearable para promover el envejecimiento activo: riesgo de caídas, incontinencia urinaria y mejorar la calidad del sueño
V Workshop Internacional en Imagen Médica Captura e Integración de Datos Clínicos 2017
Internacional

Autores Marta Carracedo-Vázquez, Patricia Concheiro, María del Carmen Miranda-Duro
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Herramientas de evaluación de productos de apoyo
X Encuentro de tecnologías libres, diseño abierto y adaptaciones elaboradas por usuarios
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia, Estíbaliz jimenez
Organizador Centro De recuperación de Minusválidos físicos - Albacete - IMSERSO
Lugar Albacete (España)

Diseño y desarrollo del Proyecto In-TIC: Tecnología de apoyo para la participación social y el acceso a los dispositivos tecnológicos para personas con discapacidad
X Congreso Internacional - XV Congreso Nacional de Psicología Clínica
Internacional

Autores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, J. Pereira, Thais Pousada Garcia, Alejandro Pazos Sierra
Organizador Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC), Grupo de Investigación CTS-261 (Universidad de Granada)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Parálisis cerebral: Principales manifestaciones bucodentales
XIII Congreso de la Sociedad Española de Odontoestomatología para pacientes con necesidades especiales
Nacional

Autores L Nieto Cabrera, M Cano Rosas, JM Diosdado Cano, Thais Pousada Garcia
Organizador Sociedad Española de Odontoestomatología
Lugar Salamanca (España)

"Profesorado contra o patriarcado. A incorporación da perspectiva de xénero e feminista na práctica docente"
I Feminario do Centro de Estudos de Xénero e Feministas (Universidad de A Coruña)
Nacional

Autores María José Mosquera-González, Nereida Canosa
Organizador Centro de Estudos de Xénero e Feministas, Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Do-It-Yourself y bajo coste como herramienta de Terapia Ocupacional para la promoción de la autonomía
9º Encuentro Internacional de Tecnologías Libres, Diseño Abierto y Adaptaciones Elaboradas por Usuarios
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L
Organizador INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO)
Lugar Albacete (España)

Makey Makey: Una nueva herramienta para el acceso funcional y lúdico a las nuevas tecnologías
9º Encuentro Internacional de Tecnologías Libres, Diseño Abierto y Adaptaciones Elaboradas por Usuarios
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Laura Nieto-Riveiro, Javier Pereira Loureiro
Organizador INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO)
Lugar Albacete (España)

CloudPatient Mental Health: tecnología para la promoción de la salud y de la participación en ocupaciones en personas con trastorno mental
BioIntegraSaúde 2016
Autonómico

Autores Groba-González, MB, Sandra Pereira Rodríguez, Nuria García Gonzalo, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia, María José Ramil Fraga, Germán Bou, Juan Carlos Díaz del Valle, García-Pinto, MC, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Organizador Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

CloudPatient Active Aging: Tecnología para la promoción del envejecimiento activo en la población mayor
BioIntegraSaúde 2016
Autonómico

Autores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Susana Falcón Abal, Thais Pousada Garcia, Jorge Pintos Ruiz, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Organizador Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

El funcionamiento en la vida diaria de los niños con Trastorno del Espectro del Autismo: Aproximación a través del uso de un cuestionario basado en la CIF(-IA)
XVIII Congreso Nacional de AETAPI
Nacional

Autores Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia, C. R. Munteanu, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Lugar León (España)

Tecnologias da Informaçao e Comunicaçao nas Perturbações do Espectro do Autismo
Conferência 2016: Dia Mundial da Consciencializaçao do Autismo
Nacional

Autores Groba-González, MB
Organizador Laboratório de Reabilitação Psicossocial, Universidade do Porto e Politécnico do Porto
Lugar Porto (Portugal)

Automonitorización ciudadana de los datos de salud. Gestión e intercambio de datos para medicina participativa
IV Workshop Internacional en Imagen Médica Captura e integración de Datos Clínicos 2016
Internacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación para el uso de productos de apoyo. Herramientas de evaluación
9 Encuentro Internacional de Tecnologías Libres, Diseño Abierto y Adaptaciones elaboradas por usuarios
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Emiliano Díez Villoria, Estíbaliz jimenez
Organizador INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO)
Lugar Albacete (España)

Estudio fenomenológico sobre el funcionamiento en la vida diaria de las familias con niños con trastorno del espectro del autismo
II Jornada de Investigación en Terapia Ocupacional en Galicia
Autonómico

Autores Groba-González, MB, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Organizador ASOCIACIÓN PROFESIONAL GALEGA DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS
Lugar Coruña, A (España)

Impacto de un programa de envejecimiento activo desarrollado a través de herramientas tecnológicas
XXVIII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Javier Pereira Loureiro, Thais Pousada Garcia, Susana Falcón Abal, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Pintos Ruiz
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Lugo (España)

Exploración de las funciones, responsabilidad y protocolo del profesional de enfermería en el consejo genético
I Congreso Internacional y III Nacional de Enfermería y Salud: Tiempo de Enfermería
Internacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Luis Alvarez, Mª Jesús Sobrido, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia
Organizador Asociación Española de Enfermería y Salud
Lugar León (España)

CloudPatient: Plataforma para el control de la actividad ocupacional de pacientes con trastorno mental
Jornadas Internacionales de Investigación en Informática Biomédica: GIB (Grupo de Investigación Biomédica) 25 Años de Historia
Internacional

Autores Nereida Canosa, Sandra Pereira Rodríguez
Lugar Coruña, A (España)

Estudio mixto sobre el impacto del Proyecto EA-TIC
I Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia: Una nueva mirada a la evidencia
Internacional

Autores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Canosa-Domínguez, NM
Lugar Jaén (España)

CloudPatient Active Aging: Plataforma tecnológica para la promoción de la salud y el envejecimiento activo
I Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia: Una nueva mirada a la evidencia
Internacional

Autores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Canosa-Domínguez, NM
Lugar Jaén (España)

Deseño e posta en marcha dunha unidade didáctica sobre ¿avaliación para o uso de produtos de apoio para o acceso ó ordenador en terapia ocupacional¿.
I Xornadas de Innovación Docente
Autonómico

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador CUFIE - UDC
Lugar Coruña, A (España)

Aplicación de las TIC en una materia de la Universidade Sénior para apoyar la salud y la vida activa
I Xornadas de Innovación Docente
Autonómico

Autores Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Javier Pereira Loureiro, Thais Pousada Garcia
Organizador CUFIE - UDC
Lugar Coruña, A (España)

Promoción de la autonomía personal y la participación activa a través del diseño y aplicación del software ¿Fagamos+¿ desde Terapia Ocupacional
VI Jornadas Castellano Leonesas de Terapia ocupacional: Evaluando la evolución
Nacional

Autores Nerea Darriba, Cristina Novo
Organizador Colegio profesional de Terapeutas ocupacionales de Castilla y León
Lugar Ávila (España)

DIY Aplicada a los productos de apoyo
I Xornadasobre diversidade funcional
Autonómico

Autores Thais Pousada Garcia, Aranzazu
Lugar Coruña, A (España)

Experiencia de tres años en la implantación del programa de doctorado de Ciencias de la salud de la Universidade da Coruña según el RD 99/2011
XXXIII Seminario de la Asociación de Profesores Universitario de Radiología y Medicina Física (APURF)
Nacional

Autores Javier Pereira, Javier Muñiz García
Organizador Asociación de Profesores Universitario de Radiología y Medicina Física (APURF)
Lugar Reus (España)

Datos preliminares de la situación del profesorado del Área de Radiología y Medicina física en las Universidades Españolas
XXXIII Seminario de la Asociación de Profesores Universitario de Radiología y Medicina Física (APURF)
Nacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Rodríguez-Villamil, J.L., Rosa Meijide Failde, Santos-del Riego SE, Jorge Teijeiro Vidal
Organizador Asociación de Profesores Universitario de Radiología y Medicina Física (APURF)
Lugar Reus (España)

Aplicando el modelo "Matching Person and Technology" como instrumento de medida de resultados
IX Jornadas Científicas internacionales de investigación sobre discapacidad
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Emiliano Díez Villoria
Organizador Inico. Universidad de Salamanca
Lugar Salamanca (España)

Supporting the personal autonomy of children with autism spectrum disorder: a software system design and development
II International Health Congress Gaia-Porto. Promoting health technologies: from diagnosis to intervention
Internacional

Autores Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia, C. R. Munteanu, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra, Cristina Queirós, Antonio Marques
Lugar Gaia-Porto (Portugal)

El equilibrio ocupacional: de la asistencia a la investigación tecnológica en salud mental
I Jornada de Investigación en Terapia Ocupacional
Autonómico

Autores Nuria García Gonzalo, Sandra Pereira Rodríguez, Javier Pereira Loureiro, Groba-González, MB, Susana Falcón Abal
Organizador ASOCIACIÓN PROFESIONAL GALEGA DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS
Lugar Coruña, A (España)

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como apoyos para la autonomía en la vida diaria de los niños con trastorno del espectro del autismo: una investigación del grupo RNASA-IMEDIR
I Jornada de Investigación en Terapia Ocupacional
Autonómico

Autores Groba-González, MB
Organizador ASOCIACIÓN PROFESIONAL GALEGA DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS
Lugar Coruña, A (España)

Violencia de Xénero no rural
III Xornada Universitaria Galega en Xénero. Trazos de xénero no século XXI
Autonómico

Autores Nereida Canosa
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Pontevedra (España)

Desconocimiento de la Terapia Ocupacional: Identificación del problema y posibles estrategias
Terapia Ocupacional na Promoción da Saúde
Autonómico

Autores Nereida Canosa
Lugar Coruña, A (España)

Recursos educativos para niños y niñas con enfermedades neuromusculares
XXX Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia, Raquel Cruces
Organizador Federación Española de Enfermedades neuromusculares
Lugar Vigo (España)

Proceso de búsqueda y gestión bibliográfica
I Jornada de Investigación en Terapia Ocupacional en Galicia
Nacional

Autores Nieto-Riveiro, L
Organizador Asociación Profesional Gallega de Terapeutas Ocupacionales
Lugar Coruña, A (España)

Aplicando los números en Terapia Ocupacional
I Jornada de Investigación en Terapia Ocupacional en Galicia
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Asociación Profesional Gallega de Terapeutas Ocupacionales
Lugar Coruña, A (España)

CloudPatient: Plataforma en la nube para la intervención con personas mayores. Experiencia en la Residencia de Geriatros
Jornadas Internacionales de Investigación Biomédica en Galicia, GIB (Grupo de Investigación Biomédica) 25 años de Historia
Internacional

Autores Nieto-Riveiro, L
Organizador Grupo de investigación RNASA-IMEDIR de la Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

ASD Module: a software to support the personal autonomy in the daily life of children with autism spectrum disorder
MOL2NET, International Conference on Multidisciplinary Sciences, 25 December 2016¿25 January 2017
Internacional

Autores Groba-González, MB, Javier Pereira Loureiro, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia, Susana Falcón Abal, C. R. Munteanu, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Bilbao (España)
DOI https://doi.org/10.3390/mol2net-1-f014

Mesa de Experiencias: Asociación Gallega contra las Enfermedades Neuromusculares
XIV Xornadas Galegas de Fisioterapia. Neurorrehabilitación: comprometidos con las capacidades
Autonómico

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE GALICIA
Lugar Mondariz-Balneario (España)

In-TIC Agenda: software de apoyo para la estructuración y anticipación de las actividades de la vida diaria
III Congreso Internacional de Autismo
Internacional

Autores Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia, Jorge Pintos Ruiz, Canosa-Domínguez, NM, Javier Pereira Loureiro
Lugar Murcia (España)

Evaluating the Psychosocial Impact of Wheelchair in People with Neuromuscular Disorders
RESNA 2014 Annual Conference
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Javier Pereira Loureiro, Emiliano Díez Villoria
Lugar Indianapolis (Estados Unidos)

Investigación en tecnologías de la información y las comunicaciones orientadas a favorecer la autonomía de personas con trastornos del espectro del autismo
XVII Congreso Nacional de AETAPI
Nacional

Autores Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia, Susana Falcón Abal, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Organizador Asociación Española de Profesionales del Autismo
Lugar Barcelona (España)

Mesa de Terapia Ocupacional en personas con Trastorno del Espectro del Autismo
XVII Congreso Nacional de AETAPI
Nacional

Autores Groba-González, MB, Irene López Pinilla
Organizador Asociación Española de Profesionales del Autismo
Lugar Barcelona (España)

In-TIC, un facilitador para el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria
II Congreso Internacional Universidad y Discapacidad
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Jorge Pintos Ruiz, Susana Falcón Abal, Javier Pereira Loureiro
Organizador FUNDACIÓN ONCE
Lugar Madrid (España)

Las claves para la autonomía de las personas con enfermedades raras
VII Congreso Nacional de Enfermedades Raras. VII Encuentro Nacional de Familiares y Afectados por una enfermedad rara
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Asociación española de leucodistrofia y Federación de enfermedades raras.
Lugar Totana (España)

Knowledge Management for chronic patient control and monitoring
11th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering
Internacional

Autores Mª de las Nieves Pedreira Souto, Vanessa Aguiar-Pulido, Julián Dorado, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Atenas (Grecia)

In-TIC, un facilitador para el uso de las Nuevas Tecnologías en la enseñanza universitaria
II Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Susana Falcón Abal, Groba-González, MB, Jorge Pintos Ruiz, Nieto-Riveiro, L
Lugar Madrid (España)

Doctorado internacional y estancias de investigación
I Xornada de Investigación en Ciencias da Saúde
Autonómico

Autores Thais Pousada Garcia
Lugar Coruña, A (España)

Aplicación das TIC no eido da discapacidade
I Xornada de Investigación en Ciencias da Saúde
Autonómico

Autores Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L
Lugar Coruña, A (España)

Ayudas técnicas de bajo coste para personas con enfermedad neuromuscular
XXIX Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Federación Española de Enfermedades neuromusculares
Lugar Oviedo (España)

La importancia de la terapia ocupacional en el desarrollo de la autonomía personal de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo
Xornadas Ferramentas para a inclusión
Nacional

Autores Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Canosa-Domínguez, NM
Organizador Asociación Por Dereito
Lugar Pontevedra (España)

iOSC3: Un sistema basado en ontologías para la supervision inteligente de pacientes en unidades de recuperacion cardíaca
Biointegrasaúde 2013
Autonómico

Autores Marcos Martínez-Romero, Jose Manuel Vazquez-Naya, Javier Pereira Loureiro, Miguel Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra, Gerardo Baños Rodríguez
Organizador Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS),
Lugar Santiago de Compostela (España)

How water T2 shortening affects 1H Magnetic Resonance Spectroscopy quantification.
ISMRM2012 . Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine
Internacional

Autores Virginia Mato Abad, Juan Antonio Hernández Tamames, Roberto García Álvarez, Javier González, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra, Juan Alvarez Linera Prado
Organizador International Society for Magnetic Resonance in Medicine
Lugar Melbourne (Australia)

In-TIC: Accesibilidad al escritorio
I Congreso Internacional de Tecnologías para el Autismo: herramientas, tendencias y testimonios
Internacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Groba-González, MB
Lugar Valencia (España)

Intervención a través de las TIC en el Centro de Día de Mayores de Cruz Roja de A Coruña
Congreso Internacional sobre Envejecimiento Activo: "Preparando nuestro futuro"
Internacional

Autores Patricia Varela Sande, Nieto-Riveiro, L
Lugar Coruña, A (España)

Proyecto In-TIC Móvil: adaptación, simplificación y comunicación
VIII Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Discapacidad
Internacional

Autores Nieto-Riveiro, L, Javier Pereira Loureiro
Lugar Salamanca (España)

Módulo TEA. El ordenador como apoyo para el desempeño en las ocupaciones diarias de las personas con Trastornos del Espectro del Autismo
VIII Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Discapacidad
Internacional

Autores Groba-González, MB, Virginia Mato Abad
Lugar Salamanca (España)

Acceso a recursos educativos a través de la tecnología: In-TIC y LIM
I Congreso Nacional de Dificultades Específicas de Aprendizaje y VII Congreso Nacional de Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad
Nacional

Autores Jorge Pintos Ruiz, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Feliciano Couto Escanciano
Lugar Murcia (España)

Trastorno del Espectro del Autismo y nuevas tecnologías
II Workshop Internacional en imagen medica y nuevas tecnologías
Internacional

Autores Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Javier Pereira Loureiro
Lugar Coruña, A (España)

Proyecto In-TIC: tecnología para favorecer la autonomía de las personas con discapacidad
VII Congreso Nacional del Síndrome de Cornelia de Lange
Nacional

Autores Alejandro Pazos Sierra, Groba-González, MB
Lugar Coruña, A (España)

New technologies and people with intellectual disabilities: An alternative to improve quality of life
IASSID World Congress (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities)
Internacional

Autores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Jorge Pintos Ruiz
Organizador International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities
Lugar Halilax (Canadá)

An ontology-based expert system for decision support in cardiac intensive care environments. CORE B
International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES'12)
Internacional

Autores Marcos Martínez-Romero, Jose Manuel Vazquez-Naya, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra, Miguel Pereira Loureiro, Gerardo Baños Rodriguez
Organizador KES International
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Tecnologias de la informacion y las comunicaciones y personas con discapacidad: una alternativa para la comunicacion y para el acceso y uso del ordenador y el telefono movil
VIII Jornadas Científicas Internacional de Investigación sobre discapacidad
Internacional

Autores Javier P. Loureiro, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia
Organizador Instituto Universitario de Integración en la Comunidad/Universidad de Salamanca
Lugar Salamanca (España)

In-TIC 2.0: Novedades para ordenador, dispositivos móviles y módulo para personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA)
5º Encuentro Internacional sobre Tecnología de bajo coste, adaptaciones elaboradas por usuarios y recursos de libre acceso
Nacional

Autores Groba-González, MB
Organizador Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Lugar Albacete (España)

A collective perspective of education and life Fr228:2 (PED)
9th COTEC Congress of Occupational Therapy
Internacional

Autores Viana-Moldes, I, Ávila-Álvarez, AI, Canosa-Domínguez, NM, Santos-del Riego SE
Organizador Council of Occupational Therapy for the European Countries
Lugar Estocolmo (Suecia)

El programa de innovación educativa en la Facultad de Ciencias de la Salud
XXVIII Seminario de la Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física
Nacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Santos-del Riego SE, Viana-Moldes, I, Ávila-Álvarez, AI, Virginia Mato Abad, Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Albacete (España)

Sistema experto para la monitorización de pacientes de la unidad de cuidados críticos utilizando ontologías
IV JORNADA DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE VIGO
Nacional

Autores Miguel Pereira Loureiro, Jose Manuel Vázquez Naya, Marcos Martínez-Romero, Virginia Mato Abad, Jorge Pintos Ruiz, Javier Pereira Loureiro, Gerardo Baños Rodríguez
Organizador INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE VIGO (IBIV)
Lugar Vigo (España)

Módulo TEA: bloques de teclados virtuales, horarios y actividades para personas con TEA
II Congreso Internacional de Autismo
Internacional

Autores Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Thais Pousada Garcia, Javier Pereira Loureiro, Jorge Pintos Ruiz
Lugar Murcia (España)

Proyecto In-TIC: Integración de las personas con diversidad funcional en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
XI Congreso nacional de estudiantes de terapia ocupacional
Nacional

Autores Groba-González, MB, Thais Pousada Garcia
Lugar Coruña, A (España)

Acceso a la comunicación escrita a través de tecnología de apoyo en lesión medular alta
VI Congreso Internacional de Rehabilitación 2011 y III Encuentro Internacional de Gestión de la Información e Investigación en Rehabilitación
Internacional

Autores Gómez Taibo María Luisa, Canosa-Domínguez, NM, Mª del Pilar Vieiro Iglesias
Organizador INFOMED. RED CUBANA DE SALUD.
Lugar Cienfuegos (Cuba)

Valoración del acceso y uso del ordenador en Daño Cerebral Adquirido
VI Congreso Internacional de Rehabilitación 2011 y III Encuentro Internacional de Gestión de la Información e Investigación en Rehabilitación
Internacional

Autores Gómez Taibo María Luisa, Canosa-Domínguez, NM, Mª del Pilar Vieiro Iglesias
Organizador INFOMED. RED CUBANA DE SALUD.
Lugar Cienfuegos (Cuba)

Observatorio de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña, España, 1998 - 2009. (Póster)
XII Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional e IX Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional.
Internacional

Autores Viana-Moldes I, Ávila-Álvarez, AI, Canosa-Domínguez, NM, Santos-del Riego SE, Rivas-Quarneti, N
Organizador Confederación Latinoamericana de Terapeutas Ocupacionales/ Rede Nacional de Ensino de Terapia Ocupacional
Lugar São Paulo (Brasil)

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en personas con diversidad funcional
VII Jornadas sobre trastornos del lenguaje oral y escrito
Autonómico

Autores Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L
Lugar Coruña, A (España)

Information anda Comunication Tecnology: Making/breaking a gap (proyectos: comunicación oral)
Competences for Poverty Reduction Conference (COPORE Conferencia)
Internacional

Autores Natalia Rivas-Quarneti, Tania Gómez Sánchez, Río-Díaz, T, Canosa-Domínguez, NM, Ávila-Álvarez, AI, Luaces-Gudin, D, Maria Jesus Movilla Fernández, Viana-Moldes, I
Lugar Amsterdam (Países Bajos)

La Terapia Ocupacional para la promoción de la autonomía personal de las personas con enfermedades neuromusculares
II Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia, Nelia Bruña, Vilaboa de la Rosa C, Jean Louis Bouvy
Organizador Consellería de Sanidade (SERGAS)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Ayudas Técnicas para las personas con Enfermedades Neuromusculares
XXVII Congreso Anual de Enfermedades Neuromusculares
Nacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Federación Española de Enfermedades Neuromusculares
Lugar Madrid (España)

In-TIC Experience. Intervention in people suffering from Autistic Spectrum Disorder
IV Jornadas Internacionales de Divulgación de la Actividad Investigadora
Internacional

Autores Groba-González, MB
Lugar Coruña, A (España)

Education of the battery LOTCA, expiring with criteria of the System of the Guarantee of the Quality of the Faculty of Science of the Health University of Corunna Spain
15th World Congress of the World Federation of Occupational Therapists _ WFOT 2010
Internacional

Autores Ávila-Álvarez, AI, Viana-Moldes, I, Santos-del Riego SE, Canosa-Domínguez, NM, Groba-González, MB, Rivas-Quarneti, N, Javier Pereira Loureiro, Thais Pousada Garcia
Organizador World Federation of Ocupational Therapists
Lugar Santiago de Chile (Chile)

Occupational Therapy in the community: The recreation like Strategy of Qualification and Integration in persons with dissability in Bogota. Colombia. Project in collaboration with the University of Coruña. Spain
15th World Congress of the World Federation of Occupational Therapists _ WFOT 2010
Internacional

Autores Amparo Wiswell Arévalo, Ávila-Álvarez, AI, Sandra Gachancipá, Ennith Franco,, Viana-Moldes, I, Nelson Carreño,, Alfonso Peña, Gabriel Torres Tobío, Santos-del Riego SE, Canosa-Domínguez, NM
Organizador World Federation of Ocupational Therapists
Lugar Santiago de Chile (Chile)

The In-TIC Project. New software to support AAC
25th Annual International Technology & Persons with Disabilities Conference
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Nieto-Riveiro, L, Javier Pereira Loureiro, Groba-González, MB, Alberto Moreiras Lorenzo, Ivan Mourelos Sánchez, Alejandro Pazos Sierra
Lugar San Diego (Estados Unidos)

Proyecto In-TIC: Un sistema de apoyo a la comunicación
3er Encuentro Internacional sobre Tecnología de bajo coste, adaptaciones elaboradas por usuarios y recursos de libre acceso
Nacional

Autores Groba-González, MB
Organizador Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Lugar Albacete (España)

EGANET. Tecnologías gallegas accesibles. Proyecto In-TIC
IV Jornadas TADEGa (Tecnologías de Atención a la Diversidad en la Educación Gallega)
Autonómico

Autores Groba-González, MB
Organizador ASOCIACIÓN ADEGA
Lugar Pontevedra (España)

In-TIC Project: a new free tool to improve communication of people with Cerebral Palsy
14th Biennial Conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication
Internacional

Autores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB, Thais Pousada Garcia, Miriam Piñeiro Escudero, María José Pérez Rodríguez, Yolanda Vizcaya Pérez, Eulogio López Río, Javier Pereira Loureiro
Organizador International Society for Augmentative and Alternative Communication
Lugar Barcelona (España)

Proyecto In-TIC: Integración de las personas con diversidad funcional en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
II Jornadas sobre tecnologías de apoyo aplicadas a la comunicación aumentativa
Nacional

Autores Nieto-Riveiro, L, Groba-González, MB
Organizador Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Lugar Logroño (España)

Experiencia en el desarrollo de un sistema de acceso al his y al pacs en el I.M.Q. San Rafael de A Coruña
INFORSALUD 2009
Nacional

Autores Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Madrid (España)

Integración y accesibilidad de las personas con discapacidad en el uso de las Tecnologías y la Comunicación
IV Jornadas Iberoamericanas de Tecnologías de Apoyo a Discapacidad: "LAS TECNOLOGÍAS DE APOYO EN PARÁLISIS CEREBRAL Y ALTERACIONES AFINES"
Internacional

Autores Yolanda Vizcaya Perez, Javier Pereira Loureiro, Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB
Lugar Madrid (España)

IN-TIC Project. A new assistive technology for children with cerebral palsy to computer access
The Fourth IASTED International Conference on Human-Computer Interaction. IASTED-HCI 2009
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Lugar St. Thomas, US Virgin Isl (Estados Unidos)

ENOTHE. European Network of Occupational Therapy in Higher Education
IX Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional
Nacional

Autores Rivas-Quarneti, N, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Nuria Vázquez Temprano
Lugar Talavera de la Reina (España)

: PrevenTO: Intervención de la Terapia Ocupacional en las Enfermedades Neuromusculares
I Congreso Internacional sobre Atención Integral a la Discapacidad y la Dependencia
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, JL Martin Torres, M Sanchez-Muñoz Ortiz, L Gómez Serranillos Soria, Matilde Pérez
Lugar Córdoba (España)

Proyecto In-TIC. Una herramienta para la integración de las personas con discapacidad funcional
I Congreso Internacional sobre Atención Integral a la Discapacidad y la Dependencia
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Ivan Mourelos Sánchez, Alberto Moreiras Lorenzo, Javier Pereira Loureiro
Lugar Córdoba (España)

Proyecto In-TIC. Una herramienta para la integración en las TIC de las personas con diversidad funcional
I Congreso Internacional sobre Atención Integral a la Discapacidad y la Dependencia
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Groba-González, MB, Nieto-Riveiro, L, Iván Mourelos Sánchez, Alberto Moreiras Lorenzo, Javier Pereira Loureiro
Lugar Córdoba (España)

Nuevos productos de apoyo de acceso a las TIC
III Jornadas Internacionales de divulgación de la Actividad Investigadora: Actividades de Investigación del grupo RNASA-IMEDIR
Internacional

Autores Canosa-Domínguez, NM
Organizador Laboratorio RNASA-IMEDIR
Lugar Coruña, A (España)

Experiencia del INTIC en niños con parálisis cerebral
III Jornadas Internacionales de divulgación de la Actividad Investigadora: Actividades de Investigación del grupo RNASA-IMEDIR
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia
Organizador Laboratorio RNASA-IMEDIR
Lugar Coruña, A (España)

Ayudas Técnicas: avances y realidades de la tecnología
Congreso Internacional de Ayudas Técnicas y Nuevas Tecnologías para personas con discapacidad
Internacional

Autores Canosa-Domínguez, NM
Organizador EXPONOR
Lugar Oporto (Portugal)

An Ontology-based Information System for Multicenter Epidemiologic Studies on Cancer
1st International Conference on Health Informatics 2008 (HEALTHINF2008)
Internacional

Autores Jose Manuel Vázquez Naya, Marcos Martínez Romero, Mª Gloria López Cabana, Francisco Manuel Arnal Monreal, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Funchal (Portugal)

Nuevo Sistema de acceso para la accesibilidad, la usabilidad y la e-Inclusión de las personas con diversidad funcional en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Séptima Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática: CISCI 2008
Internacional

Autores Rubén Grande González, Javier Pereira Loureiro, José Manuel Prada Sierra, Virginia Mato Abad, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Development of an Information System for Multicenter Epidemiologig Studies on Cancer
ITAB 2007. Information Technology Applications in Biomedicine 2007 - IEEE - EMB2007
Internacional

Autores José Manuel Vázquez Naya, Marcos Martínez Romero, María Gloria López Cabana, Benito González Conde, Francisco Manuel Arnal Monreal, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Tokio (Japón)

A tool for the fusion of magnetic resonance anatomic and spectroscopy
Biomedical Engineering. BioMED 2008
Internacional

Autores Virginia Mato Abad, Roberto García Álvarez, Javier Pereira Loureiro, Gary Liney, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Innsbruck (Austria)

AAC, quality of life and dependence
8th European and 53rd German Congress of Occupational Therapy. COTEC2008
Internacional

Autores Rubén Grande Gonzélez, Thais Pousada Garcia, Pereira, J., Virginia Mato Abad, Alejandro Pazos Sierra
Organizador Council of Occupational Therapists for European Countries
Lugar Hamburg (Alemania)

Occupational therapy. Accesibility and dependency
5th International Rehabilitation Conference in Neuromuscular Disease
Internacional

Autores Thais Pousada Garcia, Eva Cousillas Ramos, Ávila-Álvarez, AI, Viana-Moldes, I, Vilaboa de la Rosa C, Bouvy Sidaine JL.
Lugar Marselle (Francia)

Programa Informático de Terapia Ocupacional: Aplicado a Usuarios con discapacidad. Fase preliminar
I Congreso Internacional sobre Envejecimiento y Dependencia
Internacional

Autores Ávila-Álvarez, AI, G. Torres, Viana-Moldes, I, García-Pinto, MC, Javier Pereira Loureiro
Lugar Coruña, A (España)

La recreación: Estrategia de habilitación e integración en personas con discapacidad en Bogotá
I Congreso Internacional sobre Envejecimiento y Dependencia
Internacional

Autores Ávila-Álvarez, AI, A. Arévalo, N. Carreño, S. Gachancipa, A. Peña, E. Franco, G. Torres, Viana-Moldes, I, García-Pinto, MC, Javier Pereira Loureiro
Lugar Coruña, A (España)

Programa informático de Terapia Ocupacional: Aplicado a usuarios con discapacidad. Fase Preliminal
I Congreso Internacional sobre Envejecimiento y Dependencia
Internacional

Autores Ávila-Álvarez, AI, Gabriel Torres Tobío, Viana-Moldes, I, García-Pinto, MC, Javier Pereira Loureiro, Miguel Ángel Saavedra García
Lugar Coruña, A (España)

Programa informático de terapia ocupacional aplicado a usuarios con discapacidad.
I Congreso Internacional sobre Envejecimiento y Dependencia
Internacional

Autores Gabriel Torres Tobío, Ávila-Álvarez, AI, Viana-Moldes, I, García-Pinto, MC, Javier Pereira Loureiro, Miguel Ángel Saavedra García
Lugar Coruña, A (España)

La recreación: estrategia de habilitación e integración en personas con discapacidad en Bogota.
I Congreso Internacional sobre Envejecimiento y Dependencia
Internacional

Autores Gabriel Torres Tobío, Ávila-Álvarez, AI, Viana-Moldes, I, García-Pinto, MC, Javier Pereira Loureiro, Amparo W. Árevalo, N.A. Carreño, S. Gachancipa
Lugar Coruña, A (España)

A System for Monitoring and Controlling at a Distance The Treatment of Intensive Care Unit Patients
11th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2007)
Internacional

Autores Raquel Rivas Fernández, Alberto Curra Durán, Miguel Pereira Loureiro, Javier Pereira Loureiro, Gerardo Baños Rodriguez, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Orlando (Estados Unidos)

E-Evaluation System of Occupational Therapy internships in the context of Health Sciences Degrees
6th WSEAS Int.Conf. on E-ACTIVITIES (E-Learning, E-Communities, E-Commerce, E-Management, E-Marketing, E-Governance, Tele-Working) (E-ACTIVITIES ¿07)
Internacional

Autores Rubén Grande González, Javier Pereira Loureiro, Santiago Pellit Ramil, Virginia Mato Abad, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Puerto de la Cruz (España)

E-Health application: Development of a Web Framework for the creation and application of metric systems to the digital medical image
6th WSEAS Int.Conf. on E-ACTIVITIES (E-Learning, E-Communities, E-Commerce, E-Management, E-Marketing, E-Governance, Tele-Working) (E-ACTIVITIES ¿07)
Internacional

Autores Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Santiago Pellit Ramil, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, José M. Vázquez Naya, Rubén Grande González, Javier Pereira Loureiro, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Puerto de la Cruz (España)

E- Evaluation System of Occupational Therapy internships in the context of Health Sciences Degrees
6th WSEAS Int.Conf. on E-ACTIVITIES (E-Learning, E-Communities, E-Commerce, E-Management, E-Marketing, E-Governance, Tele-Working) (E-ACTIVITIES ¿07)
Internacional

Autores Rubén Grande González, Javier Pereira Loureiro, Santiago Pellit Ramil, Virginia Mato Abad, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Puerto de la Cruz (España)

Sistema automatizado para la vigilancia de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos
6ª Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática (CISCI 2007)
Internacional

Autores Miguel Pereira Loureiro, Javier Pereira Loureiro, Alberto Curra Durán, Raquel Rivas Fernández, Gerardo Baños Rodriguez, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Nueva herramienta de evaluación e intervención cognoscitiva en gerontología: Gerontodigitalboard
6ª Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática (CISCI 2007)
Internacional

Autores Rubén Grande Gonzélez, Javier Pereira Loureiro, Miguel Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Informatización del sistema de evaluación de Estancias Clínicas en una titulación de Ciencias de la Salud
6ª Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática (CISCI 2007)
Internacional

Autores Rubén Grande González, Javier Pereira Loureiro, Cristobal Sánchez Campos, García-Pinto, MC, Viana-Moldes, I, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Distributed Architecture System for Monitoring Intensive Care Patients
IASTED International Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications (IMSA 2007)
Internacional

Autores Miguel Pereira Loureiro, Javier Pereira Loureiro, Alberto Curra Durán, Raquel Rivas Fernández, Gerardo Baños Rodriguez, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Honolulu (Estados Unidos)

Development of an Information System for Multicenter Epidemiologic Studies on Cancer
6th International Special Topic Conference on Information Technology Applications in Biomedicine 2007 (ITAB2007)
Internacional

Autores José M. Vázquez Naya, Marcos Martínez Romero, María Gloria López Cabana, B. González Conde, F.M. Arnal, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Tokyo (Japón)

Resultados de un Proyecto Piloto de cáncer colorrectal en Galicia, España
XXIII Reunión de la Sociedad Gallega de Patología Digestiva
Nacional

Autores M.L. De Castro, B. González Conde, R. Macenlle, C. Ruíz Ponte, Alejandro Pazos Sierra, J. Clofent, F. Arnal, A. Carracedo, J. Rego, Jose Manuel Vázquez Naya, A. Tardío, M.J. Lorenzo, M. Fernández Montenegro, B. Graña, G. López, A. Alonso, María Teresa Rodríguez, M. Rui, M. Martínez, M. Fernández Campos, S. Iravedra, Javier Pereira Loureiro, M. Rionda, C. De la Fuente, C. Navarro, F. Blanco, M. Gago, R. Hayle, E. Castelao
Lugar Lugo (España)

Informatization of the evaluation system of clinical and communitary internships in the context of Health Sciences Degrees
The 3rd WSEAS/IASME International Conference on EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (EDUTE'07)
Internacional

Autores Rubén Grande González, Javier Pereira Loureiro, García-Pinto, MC, Viana-Moldes, I, Ávila-Álvarez, AI, Juan Ramón Rabuñal Dopico
Lugar Arcachon (Francia)

Development of a Centralized Information System for Angiograph Images
11th World Congress on Internet in Medicine
Internacional

Autores Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Juan Luis Pérez Ordóñez, José M. Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Toronto, Ontario (Canadá)

Description of RANNs and their Generalisation Capabilities by Means of Rule Extraction by Genetic Programming
IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ASC 2006)
Internacional

Autores Marcos Gestal, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Javier Pereira Loureiro
Lugar España

An acquisition and management system for clinical data From Intensive Care Units for remotely controlling drug pumps
WSEAS Internacional Multiconference" (MMACTEE ¿06, NOLASC ¿06, WAMUS ¿06,EDUTE¿06, DNCOCO¿06, CONTROL¿06)
Internacional

Autores Alberto Curra Duran, Miguel Pereira Loureiro, Raquel Rivas Fernández, Javier Pereira Loureiro, Gerardo Baños Rodríguez, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Bucarest (Rumania)

Revista TOG
X Jornadas Nacionales de Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional trascendiendo fronteras.
Nacional

Autores MA Talavera Valverde, Canosa-Domínguez, NM
Organizador UNIVERSIDAD DE BURGOS
Lugar Burgos (España)

The Application of Artificial Intelligence Techniques to Automatic Angiography Analysis using PACS to establish a Score for the effect of Coronary Stenosis
I Congreso Español de Informática, CEDI 2005. IV Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados, MAEB 2005
Internacional

Autores Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, Alfonso Castro Martínez, Bernardino Arcay Varela
Lugar Granada (España)

La formación en nuevas tecnologías en Terapia Ocupacional
Congreso Iberoamericano de Terapia Ocupacional
Internacional

Autores García-Pinto, MC, Ávila-Álvarez, AI, Viana-Moldes, I, Javier Pereira Loureiro
Lugar Cali (Colombia)

Experiences in the Development of a Secure DICOM PACS for a Hemodynamics Unit
EEE Computers in Cardiology. CinC2005
Internacional

Autores Javier Pereira Loureiro, FJ Novoa, N. Vázquez, Jorge Teijeiro Vidal, A. Pazos
Lugar Lyon (Francia)

Mecanismos de seguridad para el almacenamiento de las imágenes digitales de Medicina Nuclear
XI Jornadas de la Sociedad Gallega de Medicina Nuclear: Neuroimagen Funcional (SOGAMN)
Internacional

Autores Jorge Teijeiro Vidal, FJ Novoa, Jl Pérez, JM Vázquez, Javier Pereira Loureiro
Lugar España

Terapia Ocupacional y Nuevas Tecnologías
I Congreso Internacional de Terapia Ocupacional. La formación del terapeuta ocupacional en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
Internacional

Autores García-Pinto, MC, Ávila-Álvarez, AI, Viana-Moldes, I, Javier Pereira Loureiro
Lugar Burgos (España)

Development of a DICOM server for the reception and storage of medical images in digital format
4 WSEAS International Conference on Applied Informatics and communications
Internacional

Autores Francisco Javier Novoa de Manuel, Antonio Francisco Castro Blanco, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra
Lugar España

The impact of design on the implementation of medical imaging information systems
CARS 2004. 18th International Congress and Exhibition Computer Assisted Radiology and Surgery
Internacional

Autores José Manuel Vázquez Naya, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal, Javier Pereira Loureiro
Lugar Chicago (Estados Unidos)

The impact of design on the implementation of medical imaging information systems
CARS 2004. 18th International Congress and Exhibition Computer Assisted Radiology and Surgery
Internacional

Autores José Manuel Vázquez Naya, Antonio F. Castro Blanco, Javier Pereira Loureiro, Juan Luís Pérez Ordóñez, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Chicago (Estados Unidos)

Network Analysis and Design: a Customized Methodology for a DICOM PACS
MEDINFO 2004. 11th World Congress on Medical Informatics
Internacional

Autores Francisco Javier Novoa de Manuel, Javier Pereira Loureiro, José Manuel Vázquez Naya, Antonio Francisco Castro Blanco, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar España

Application of the DICOM standard to Galicias Hospital environment
The 8th Worl Multi-conference on systemics, cybernetics and informatics. SCI2004
Internacional

Autores José Manuel Vázquez Naya, Antonio Francisco Castro Blanco, Javier Pereira Loureiro, Francisco Javier Novoa de Manuel, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Application of the DICOM standard to Galicia¿s Hospital environment
The 8th Worl Multi-conference on systemics, cybernetics and informatics. CISCI2004
Internacional

Autores José M. Vázquez Naya, Antonio Francisco Castro Blanco, Javier Pereira Loureiro, Francisco Javier Novoa De Manuel, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Orlando (FL) (Estados Unidos)

Client type system architecture: Server on Web for the search, obtaining and visualization of medical images
RSNA 2003. 89th Scientific Assembly and Annual Meeting
Internacional

Autores Ronda Dismer, Javier Pereira Loureiro, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Chicago (Estados Unidos)

Desarrollo de un Servidor Web para Adquisición de Datos en Tiempo Real
URSI 2003. XVIII Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Nacional

Autores Juan Ramón Rabuñal Dopico, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro
Lugar Coruña, A (España)

Viaje por el cuerpo humano
CEIG 2003. XIII Congreso Español de Informática Gráfica
Internacional

Autores Martín Vazquez Soto, Julián Dorado de la Calle, Javier Pereira Loureiro, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra, Antonio Fco. Castro Blanco
Lugar Coruña, A (España)

Las Caras del Ser Humano
III Concurso Internacional de Animación 3D Ciudad de Arnedo
Internacional

Autores Martín Vázquez Soto, Julián Dorado de la Calle, Javier Pereira Loureiro, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Arnedo (España)

Terapia Ocupacional
Foro Vida Independente
Nacional

Autores Ávila-Álvarez, AI, García-Pinto, MC, Javier Pereira Loureiro, Viana-Moldes, I
Lugar Vigo (España)

Real-time 3D monitoring for telemedicine in critical units
2nd European Medical & Biological Engineering Conference EMBEC¿02
Internacional

Autores Angel Gómez García, José Carlos Dafonte Vázquez, Bernardino Arcay Varela, Alfonso Castro Martínez, Javier Pereira Loureiro
Lugar Viena (Austria)

Medical Information System
2nd European Medical & Biological Engineering Conference EMBEC¿02
Internacional

Autores Alfonso Castro Martínez, Javier Pereira Loureiro, Dismer Ronda, Jose Manuel López Gestal, Bernardino Arcay Varela, Alejandro Pazos Sierra, Angel Gómez García
Lugar Viena (Austria)

Distribution System of Radiological Images via the Hospital¿s Intranet: mini-PACS DICOM Prototype
21st Congress pof the Society of Hungarian Radiologists (CSHR 2002)
Internacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Antonio Francisco Castro Blanco, Jorge Teijeiro Vidal, José manuel Vázquez Naya, Alejandro Lamelo Alfonsín
Lugar Szeged (Hungría)

Sistema Gestor de imágenes Médicas Dianósticas DICOM con acceso a través de Internet
Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática (CISCI 2002)
Internacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Alfonso Castro Beiras, Jorge Teijeiro Vidal, Bernardino Arcay Varela, Alejandro Pazos Sierra, Jose Manuel López Gestal, José manuel Vázquez Naya
Lugar Orlando (Florida) (Estados Unidos)

Development of a system for acces to and exploitation of medical images
The 15th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS 2002)
Internacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Alfonso Castro Martínez, Bernardino Arcay Varela, Alejandro Pazos Sierra, Dismer Ronda
Lugar Maribor (Eslovenia)

3D Visualization module in a telemedicine project
The 15th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS 2002)
Internacional

Autores José Carlos Dafonte Vázquez, Angel Gómez García, Bernardino Arcay Varela, Alfonso Castro Martínez, Javier Pereira Loureiro
Lugar Maribor (Eslovenia)

Necessary Security Mechanisms in a PACs DICOM access System with Web Technology
The19th Symposium for Computer Applications in Radiology (SCARS 2002)
Internacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Julián Dorado de la Calle, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra, José manuel Vázquez Naya
Lugar Cleveland (Estados Unidos)

Integración de una herramienta de reconstrucción 3D en un PACs Dicom con Tecnología Web.
V Congreso Nacional de Informática de la Salud, INFORSALUD 2002
Nacional

Autores Antonio Francisco Castro Blanco, Javier Pereira Loureiro, Mario Marcos Fernández Fernández, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra, José manuel Vázquez Naya
Lugar Madrid (España)

Desarrollo e implementación de un sistema de acceso a Documentación Clínica Digitalizada
V Congreso Nacional de Informática de la Salud, INFORSALUD 2002
Nacional

Autores Javier Pereira Loureiro, P. Roas, Jose Manuel López Gestal, M. Sánchez, José manuel Vázquez Naya
Lugar Madrid (España)

Telenseñanza: Formación en el área de radiología a través de Internet
I Jornada Universitaria sobre Multimedia y Teleenseñanza en Radiología
Nacional

Autores Rosa Meijide Failde, Javier Pereira Loureiro, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Lamelo Alfonsín, José manuel Vázquez Naya, Santiago Pellit Ramil, Francisco Novoa De Manuel
Lugar Málaga (España)

SSapro. Sistema de seguimiento a distancia de pacientes con Prótesis de cadera
VIDEOMED 2002 - XIII Certamen Internacional de Cone Médico Salud y Telemedicina
Internacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Cáceres (España)

Integrated system to access medical images in the intranet and the extranet
24th Annual International Conference of the EMBS and Annual Fall Meeting of the BMES (2 joint EMBS/BMES Conference) (AI¿02)
Internacional

Autores Bernardino Arcay Varela, Javier Pereira Loureiro, Alfonso Castro Beiras, José Carlos Dafonte Vázquez, Alejandro Pazos Sierra, Dismer Ronda
Lugar Houston-Texas (Estados Unidos)

El tratamiento de imágenes en la investigación médica
Informática Biomédica
Nacional

Autores Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal, Javier Pereira Loureiro
Lugar Madrid (España)

Almacemaniento de imágenes médicas
Informática Biomédica
Nacional

Autores Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal, Javier Pereira Loureiro
Lugar Madrid (España)

Information System integrated in a network for the consulting and analysis of medical images
6 Annual World Congress on the Internet in Medicine (MEDNET 2001)
Internacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Antonio Francisco Castro Blanco, Bernardino Arcay Varela, Alejandro Pazos Sierra, Alfonso Castro Martínez
Lugar Udine (Italia)

Design and Implementation of a Dicom Pacs with Secure Access via Internet
23 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2001)
Internacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra, Alejandro Lamelo Alfonsín, José manuel Vázquez Naya, Mario Marcos Fernández Fernández
Lugar Estambul (Turquía)

Aplicaciones de la realidad virtual a la cirugía
2 Jornadas Universitarias de Radiología Digital
Nacional

Autores Mario Marcos Fernández Fernandez, Javier Pereira Loureiro, Rosa Meijide Failde, Rodríguez-Villamil, J.L., Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Málaga (España)

Visualización de imágenes DICOM: desarrollo de herramienta de visualización y preprocesado en Java
2 Jornadas Universitarias de Radiología Digital
Nacional

Autores Antonio Francisco Castro Blanco, Mario Marcos Fernández Fernandez, Javier Pereira Loureiro, Rodríguez-Villamil, J.L., Rosa Meijide Failde, Julián Dorado de la Calle, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Málaga (España)

Segmentación de la imagen radiológica digital
2 Jornadas Universitarias de Radiología Digital
Nacional

Autores Mario Marcos Fernández Fernandez, Alfonso Castro Martínez, Rodríguez-Villamil, J.L., Rosa Meijide Failde, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro
Lugar Málaga (España)

Prototipo de MiniPACS DICOM con tecnología Web
2 Jornadas Universitarias de Radiología Digital
Nacional

Autores Javier Pereira Loureiro, A. Castro Martínez, Francisco Novoa De Manuel, Mario Marcos Fernández Fernandez, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Málaga (España)

Protección de la información en la transmisión de imágenes médicas digitales
2 Jornadas Universitarias de Radiología Digital
Nacional

Autores José manuel Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, Mario Marcos Fernández Fernández, Alejandro Lamelo Alfonsín, Santiago Pellit Ramil, Rodríguez-Villamil, J.L., Rosa Meijide Failde, Julián Dorado de la Calle, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Málaga (España)

Arquitectura de un sistema de información de imágenes médicas diagnósticas
2 Jornadas Universitarias de Radiología Digital
Nacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Alfonso Castro Martínez, Mario Marcos Fernández Fernandez, Rosa Meijide Failde, Rodríguez-Villamil, J.L., Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Bernardino Arcay Varela
Lugar Málaga (España)

Protección y Seguridad de la Información en Radiología Digital
4 Congreso de la Filial Gallega de la Sociedad Española de Radiología Médica
Internacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Mario Marcos Fernández Fernandez, Francisco Novoa De Manuel
Lugar Coruña, A (España)

Analysis of Medical Diagnostic Images via the Implementation and Access to a Safe DICOM PACS with a Web Interface: Analysis of Contrast-enhanced CT Imaging of Oral and Oropharyngeal Carcinomas
2 International Symposium on Medical Data Analysis (ISMDA-2001)
Internacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Mario Marcos Fernández Fernandez, Julián Dorado de la Calle, Antonino Santos Del Riego, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra, Alejandro Lamelo Alfonsín, José manuel Vázquez Naya
Lugar Madrid (España)

Radiological Teleeducation: access to the picture archiving and communication system (PACS) of a hospital for educational use
Internacional Conference on Advances in Infrastructure for Electronic Business, Science and Education on Internet SSGRR 2001
Internacional

Autores Francisco Novoa De Manuel, Javier Pereira Loureiro, Alejandro Lamelo Alfonsín, Julián Dorado de la Calle, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Antonino Santos Del Riego, Alejandro Pazos Sierra
Lugar L¿Aquila (Italia)

Visualizador multiplataforma de estudios DICOM locales y remotos a través de TCP-IP
4 Congreso Nacional de Informática de la Salud. INFORSALUD 2001
Nacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Antonio Francisco Castro Blanco, Alfonso Castro Martínez, Antonino Santos Del Riego, Julián Dorado de la Calle, Mario Marcos Fernández Fernandez, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Organizador INFORSALUD
Lugar Madrid (España)

Correlación con anatomía patológica e implicaciones pronósticas de las características radiológicas de la TAC de carcinomas epidermoides de cavidad oral y orofaringe. Análisis computerizado de las imágenes.
LI Congreso de la Sociedad Española de Otorrinolaringologia y Patología Cervico-Facial
Nacional

Autores Mario Marcos Fernández Fernandez, Javier Pereira Loureiro, Eduardo Quintás Serantes, Jesús Herranz, R Suárez, B. García, A. Martínez, Carlos Prada, Adolfo Sarandeses García, JC Vázquez, M. López, José Martínez Vidal
Lugar Madrid (España)

Balnearios españoles. Recursos en Internet.
Congreso de la Sociedad Española de Hidrología Médica (2000)
Nacional

Autores Rosa Meijide Failde, Javier Pereira Loureiro, Francisco Novoa De Manuel, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar España

Recursos bibliográficos actualizados y en Internet sobre hidrología médica
Jornadas Universitarias de Hidrología Médica
Nacional

Autores Rosa Meijide Failde, Javier Pereira Loureiro, Francisco Novoa De Manuel, D. López Seijo, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Málaga (España)

Topología de un Sistema Global de adquisición, almacenamiento y reconstrucción para el desarrollo de métodos de visualización avanzada y navegación interactiva desde puntos remotos.
VIII Congreso Nacional de Informática Médica. INFORMED 2000
Nacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Mario Marcos Fernández Fernandez, Jorge Teijeiro Vidal, Jesús Arias Fernández, Jose Rey Aneiros, Jorge Cordeiro, Leopoldo Domínguez Lamela, Carmen Martínez Isla
Lugar Toledo (España)

Sistema de tele-seguimiento de pacientes con prótesis de cadera a través de Internet
INFORSALUD-NET 2000. II Jornadas Nacionales de Internet en Salud.
Nacional

Autores Alejandro Pazos Sierra, Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Javier Pereira Loureiro, Ana Belén Porto Pazos, Manuel Linares Franco, Jorge Teijeiro Vidal, Antonino Santos Del Riego, Julián Dorado de la Calle
Lugar Madrid (España)

Telemedicine and Teleeducation System for the Diagnostic of Patients with Hip Total Proshesis
World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics
Internacional

Autores Antonino Santos Del Riego, Manuel Linares Franco, Julián Dorado de la Calle, Ana Belén Porto Pazos, Javier Pereira Loureiro, Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Orlando (Estados Unidos)

Base de Datos individualizada de patrones cinemáticos en la carrera: Un sistema de ayuda al reconocimiento automático de patrones.
La I+D en el Deporte Español
Nacional

Autores Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro, Antonio Rivas Feal
Lugar Madrid (España)

Diseño de una base de datos y un sistema experto para la toma de precauciones y cálculo de riesgos ante la exposición a radiaciones no ionizantes
I Jornadas Universitarias sobre Protección Radiológica
Nacional

Autores Jorge Teijeiro Vidal, F.J. Arias Fernández, Javier Pereira Loureiro
Lugar Málaga (España)

Transmisión de datos e imágene médicas mediante el protocolo DICOM
Workshop Internacional. Avances en Informática Biomédica
Internacional

Autores Javier Pereira Loureiro
Lugar Coruña, A (España)

Sistema de validación de un método de métrica para la evaluación de la evolución de implantes de PTC
INFORSALUD 98: Congreso de Informática y Salud
Nacional

Autores Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro, Juan Antonio Pernas Puente-Penas
Lugar Madrid (España)

Sistemas de seguimiento a distancia de pacientes con prótesis de cadera
I Jornadas nacionales de Internet en la Salud
Nacional

Autores Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Jorge Teijeiro Vidal, Javier Pereira Loureiro, Antonino Santos Del Riego, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Madrid (España)

Sistema de la validación de un método para seguimiento de las migraciones en prótesis de cadera
1er Seminario sobre Radiología digital de la APURF.
Nacional

Autores Jorge Teijeiro Vidal, Javier Pereira Loureiro, Antonino Santos Del Riego, Julián Dorado de la Calle, Alejandro Pazos Sierra, Juan Antonio Pernas Puente-Penas
Lugar Málaga (España)

Metodología de demarcación tumoral en los TAC de carcinoma de Cavidad Oral y Orofaringe mediante análisis computerizado.
XVII Reunión de la Sociedad Gallega de Otorrinolaringologia
Nacional

Autores Mario Fernández Fernández, Javier Pereira Loureiro, Pablo Parente Arias, Alejandro Pazos Sierra, Jorge Teijeiro Vidal, José Martínez Vidal
Lugar Vigo (España)

Anatomía 3D del hueso temporal : animación por ordenador
33 Reunión Anual de la SEORL
Nacional

Autores Mario Marcos Fernández Fernandez, R. García Lamoso, J. C. Vázquez Barro, Javier Pereira Loureiro, A. Eiroa Breijo, P. Parente Arias, José Martínez Vidal
Lugar Madrid (España)

Estudios de los factores pronósticos en el carcinoma de suelo de boca
33 Reunión Anual de la SEORL
Nacional

Autores Mario Marcos Fernández Fernandez, R. García Lamoso, A. Eiroa Breijo, P. Parente Arias, Javier Pereira Loureiro, J. C. Vázquez Barro, José Martínez Vidal
Lugar Madrid (España)