Grupo de Investigación en Experiencia Turística (Exper.Turs)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Jakson Renner Rodrigues Soares
Profesor/a Axudante/a Doutor/a
Rama de coñecemento científico
Data de alta 20/05/2022
Adscrición a deptos. Empresa
Adscrición a centros Facultade de Turismo
Código interno G000811

Contacto

Enderezo Facultade de Turismo Campus da Zapateira 15008, A Coruña
Teléfono  881014769 ext. 4769
Correo

Ámbito da investigación

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Membros do grupo

Dra./Dr. Jakson Renner Rodrigues Soares
Organización de empresas
Coordinador/a
Dra./Dr. Javier Luis Fernández Fernández
Comercialización e investigación de mercados
PDI
Dra./Dr. Ángel Rodríguez Pallas
Xeografía humana
PDI
Carlos Jaime Rodríguez Carro
Xeografía humana
PDI
Dra./Dr. Eduardo Guillén Solórzano
Organización de empresas
PDI
Dra./Dr. Manuel Martínez Carballo
Organización de empresas
PDI
Dra./Dr. Paula Remoaldo
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. José Ramón Cardona
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. André Riani Costa Perinotto
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Luzia Neide Coriolano
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Maione Rocha De Castro Cardoso
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Priscila Cembranel
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. María Francisca Casado Claro
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Daniela Fantoni Alvares
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Rocío del Carmen Serrano Barquín
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Alejandro Delgado Cruz
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Gabriele Manela
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Nick Naumov
C1 - Doutores outras institucións
Dra./Dr. Myriam Yolanda Sarabia Molina
C1 - Doutores outras institucións

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Nuevos conceptos para ventiladores de techo

Entidade financiadora LOREFAR, S.L.
Investigadores principáis José Ramón Méndez Salgueiro
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2021 ata 30/06/2022

Grupo Integrado de Ingeniería (GII)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/08/2007 ata 15/11/2010

Diseño de arquitectura y control inteligente en sistema robótico modular cooperativo para operaciones en entornos dinámicos y no estructurados

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Richard José Duro Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2006 ata 30/09/2009

Desarrollo de un sistema automático para la optimización del diseño de velas mediante técnicas evolucionistas

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Fernando López Peña
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/12/2005 ata 31/12/2008

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DOS PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUCTOS NA EMPRESA FECAMA S.L.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DOS PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUCTOS NA EMPRESA ICEBOX PLÁSTICO, S.A

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DOS PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUCTOS NA EMPRESA INDUSTRIAS FERRI S.A

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DOS PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUCTOS NA EMPRESA IPV S.A.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DOS PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUCTOS NA EMPRESA MADERÓ S.A.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NA EMPRESA PUMADE S.A

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NA EMPRESA RONÁUTICA S.A.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NA EMPRESA STILINEA COCINAS S.A.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NA EMPRESA VIDRIOMOSS S.L.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NA EMPRESA UNVI S.A.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NA EMPRESA FECAMA S.L..

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ART. 83 LOU ENTRE O CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA, D. EDUARDO GUILLÉN SOLÓRZANO E A FUAC PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NA EMPRESA INDUSTRIAS GONZÁLEZ S.

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

-

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

-

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

-

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

-

Entidade financiadora CIS DESEÑO E TECNOLOXÍA
Tipo Contrato
Datas Dende 02/06/2005 ata 02/12/2005

CONVENIO ENTRE A UDC E COLEXIO FERNÁNDEZ PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTO DE INVESTIGACIÓN

Entidade financiadora CPR FERNÁNDEZ, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2005 ata 01/06/2005

-

Entidade financiadora CPR FERNÁNDEZ, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2005 ata 01/06/2005

Diseño evolutivo de velas para navegación.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 12/08/2004 ata 13/08/2007

Sistema hiperespecrtral multisensor para la detección, seguimiento y representación cartográfica de vertidos marinos: instrumentación, sistemas de clasificación supervisada y detección en tiempo real (INCENTIVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE ADN DESIGN, FUDC E D. JOSÉ R. MÉNDEZ SALGUEIRO PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO "DESEÑO DE NOVAS PROPOSTAS CONCEPTUAIS PARA PLANCHAS"

Tipo Contrato
Datas Dende 01/12/2004 ata 31/03/2005

CONVENIO ENTRE A UDC E COLEXIO FERNÁNDEZ PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTO DE INVESTIGACIÓN

Entidade financiadora CPR FERNÁNDEZ, S.L.
Tipo Contrato
Datas Dende 01/11/2004 ata 01/03/2004

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE RONÁUTICA, FUDC E D. JOSÉ R. MÉNDEZ SALGUEIRO PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO "DESEÑO DE NOVAS PROPOSTAS PARA SISTEMAS MODULARES DE PANTALÁNS PARA PORTOS DEPORTIVOS"

Entidade financiadora RONÁUTICA, S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 04/10/2004 ata 03/02/2005

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE RONÁUTICA, FUDC E D. JOSÉ R. MÉNDEZ SALGUEIRO PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO "DESEÑO DE NOVAS PROPOSTAS DE FLOTADORES E SISTEMAS PARA MUELLES FLOTANTES AUTOESTABLES"

Entidade financiadora RONÁUTICA, S.A.
Tipo Contrato
Datas Dende 04/10/2004 ata 03/02/2005

Sistema de control inteligente y dinámico de transporte por carretera de mercancías especiales y peligrosas

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 14/12/2002 ata 13/12/2005

CONVENIO PARA DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA UDC Y LA EMPRESA SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTING DE EMPRESAS, S.L.

Entidade financiadora SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTING DE EMPRESAS
Tipo Contrato
Datas Dende 01/03/2002 ata 01/07/2002

CONVENIO PARA DESENVOLVEMENTO DE PROXECTO DE INVESTIGACIÓN ENTRE A EMPRESA SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTING DE EMPRESAS, S.L. Y LA UDC

Entidade financiadora SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTING DE EMPRESAS
Tipo Contrato
Datas Dende 02/01/2002 ata 02/03/2002

Sin título (equipo en formación: nueva línea de investigación en diseño industrial)

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2003

CONTRATO PARA DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA UDC Y LA EMPRESA SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTING DE EMPRESAS, S.L.

Entidade financiadora SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTING DE EMPRESAS
Tipo Contrato
Datas Dende 31/10/2001 ata 31/12/2001

Optimización de rutas de transporte para el reparto de mercancías.

Entidade financiadora Ministerio de Industria
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/09/2000 ata 31/03/2001

SOLVER ELOCONS IMPROVED - Software de optimización de cálculo en la obtención de rutas de transporte en el VRPTW

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Guillén, A., Diego Crespo Pereira, Manuel Martínez Carballo, Alejandro García del Valle, Nieto de Almeida, Arturo
Data de solicitude 24/02/2012

SOLVER ELOCONS - Software de planificación de rutas para empresas de transporte

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Nieto de Almeida, Arturo, Diego Crespo Pereira, Alejandro García del Valle, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Data de solicitude 14/10/2011

Propuesta de diseño para el museo del agua

Tipo Patente
Entidade
Autores/as
Data de solicitude 30/06/2011

Expressing the Experience: An Analysis of Airbnb Customer Sentiments

Autores/as Anna Isabelle Gomes Pereira Santos, André Riani Costa Perinotto, Jakson Renner Rodrigues Soares, Tiago Savi Mondo, Priscila Cembranel
Revista Tourism and Hospitality Vol. 3 Núm. 3 (páxs. 685 ata 705)
DOI https://doi.org/10.3390/tourhosp3030042

Residents' Perceptions Regarding the Implementation of a Tourist Tax at a UNESCO World Heritage Site: A Cluster Analysis of Santiago de Compostela (Spain)

Autores/as Jakson Renner Rodrigues Soares, Paula Remoaldo, André Riani Costa Perinotto, Larissa Paola Macedo Castro Gabriel, María Elvira Lezcano González, María Dolores Sánchez-Fernández
Revista LAND Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 1 ata 18)
DOI https://doi.org/10.3390/land11020189

Estudio sobre el desarrollo de protocolos familiares en Galicia

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Diego Crespo Pereira, Manuel Martínez Carballo, Guillén, A.
Revista ESTUDIOS DE ECONOMÍA APLICADA Vol. 26 (páxs. 1 ata 22)

El cumplimiento de la ley de protección de datos en Galicia

Autores/as Manuel Martínez Carballo, Guillén, A., Susana María Barbeito Roibal
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 1 ata 15)

Visión Europea del Proceso de Sucesión en la Empresa Familiar

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo, Gerardo Domínguez Feijoo
Revista BOLETÍN ECONÓMICO DE INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA Vol. 2822 (páxs. 27 ata 37)

Promoting Social and Cultural Equity in the Tourism Sector

Editores Priscila Cembranel, Jakson Renner Rodrigues Soares, André Riani Costa Perinotto
Editorial IGI Global, Hershey (Estados Unidos)
ISBN 9781668441947

Turismo y desarrollo: Contextos diversos

Editores Borges Vicente de Paula Censi, Jakson Renner Rodrigues Soares
Editorial Aranzadi - Thomson, Cizur (España)
ISBN 978-84-1390-054-4

En Innovation and Entrepreneurial Opportunities in Community Tourism

Editores Jakson Renner Rodrigues Soares
Editorial IGI Global. Editorial Discovery. , (Estados Unidos)
ISBN 9781799848561

Rebuilding and Restructuring the Tourism Industry: Infusion of Happiness and Quality of Life

Editores André Riani Costa Perinotto, Veronica Feder Mayer, Jakson Renner Rodrigues Soares
Editorial IGI Global, Hershey (Estados Unidos)
ISBN 9781799872399

Impacto do Covid-19 no Comportamento do Turista Brasileiro

Editores Jakson Renner Rodrigues Soares, Larissa Paola Macedo Castro Gabriel, Santiago Romo. Raquel
Editorial EdUECE, Fortaleza (Brasil)
ISBN 9786586445046

Impatto del COVID-19 sul comportamento del turista italiano

Editores Jakson Renner Rodrigues Soares, Larissa Paola Macedo Castro Gabriel, Santiago Romo. Raquel
Editorial EdUECE, Fortaleza (Brasil)
ISBN 9786586445275

Impacto del COVID-19 en el comportamiento del turista español

Editores Jakson Renner Rodrigues Soares, Larissa Paola Macedo Castro Gabriel, Santiago Romo. Raquel
Editorial EdUECE, Fortaleza (Brasil)
ISBN 9786586445060

Impacto del COVID-19 en el comportamiento del turista mexicano

Editores Jakson Renner Rodrigues Soares, Macedo Castro Gabriel, Larissa Paola, Santiago Romo. Raquel
Editorial EdUECE, Fortaleza (Brasil)
ISBN 9786586445268

GESTIÓN, TURISMO Y GÉNERO

Editores Jakson Renner Rodrigues Soares, Santiago Romo. Raquel, Macedo Castro Gabriel, Larissa Paola
Editorial Thompson Reuters-Aranzadi, Pamplona/Iruña (España)
ISBN 978-84-1309-499-1

Las fuentes de información turística en foco

Editores Jakson Renner Rodrigues Soares, Maria Luisa Cardinale Baptista
Editorial Thompson Reuters-Aranzadi, Cizur (España)
ISBN 978-84-9099-192-3

La Calidad y su Gestión: Análisis y Revisión teórica

Editorial Editorial Académica Española, Madrid (España)
ISBN La Calidad y su Gestión: Análi

Sociedad, Territorios e Organizaçoes: Inclusoes e Competitividade

Editorial Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real-Portugal (Portugal)
ISBN 978-989-704-063-4

Soft Computing in Management and business Economics

Editorial Springer, Berlin (Alemania)
ISBN 978-3-642-30456-9

La protección de datos de caracter personal en los ayutamientos de la provincia de A Coruña

Editorial Diputación Provincial A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN PAÍS: España AÑO: 2011 ISBN: 9

Marketing Techniques for Educational Programs

Autores/as Guillén, A., Manuel Martínez Carballo, Mª de las Nieves Pedreira Souto
Editorial Lambert Academic Publishing, SAARBRUCKEN (Alemania)
ISBN 978-3-8383-8563-1

La protección de datos de carácter personal - Nivel o grado de cumplimiento en los Ayuntamientos de la provincia de Lugo

Autores/as Fernando García Cachafeiro, Manuel Martínez Carballo, Guillén, A., Susana María Barbeito Roibal, Marcos Antonio López Suárez, Eva Souto García
Editorial Diputación de Lugo, Lugo (España)
ISBN 978-84-9767-924-4

A protección de datos de carácter persoal-nivel ou grao de cumprimento nos ceoncellos da provincia de Lugo

Editorial Deputación de Lugo, Lugo (España)
ISBN 84-8192-6612

E-Learning in New technologies

Autores/as Mª de las Nieves Pedreira Souto,Jose R. Méndez Salgueiro,Manuel Martínez Carballo
Libro Encyclopedia of Artificial Intelligence
Vol. - Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-59904-849-9
Páxinas Dende a 532 ata a 535

Turismo comunitario y responsabilidad social: aspectos determinantes de la sostenibilidad en las comunidades turísticas de Ecuador

Autor/a Myriam Yolanda Sarabia Molina
Director/es Jakson Renner Rodrigues Soares Rubén Camilo Lois González
Ámbito Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Planificacion de rutas de transporte en sistemas de distribucion multinivel. El problema del VRPTW

Autor/a Arturo J. Nieto Uria Ribeiro de Almeida
Director/es Alejandro García del Valle;Eduardo Guillén Solórzano
Ámbito Análisis Económico y Administración de Empresas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

ENSEÑAR Y APRENDER MEDIANTE COACHING EDUCATIVO
IV CONGRESO INTERNACIONAL UNIVEST¿13 "ESTRATEGIAS HACIA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO"
Nacional

Autores/as Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar Girona (España)

APLICACIÓN DEL COACHING EN LA EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA
V Jornada de Docencia en Economía
Nacional

Autores/as Manuel Martínez Carballo, Guillén, A.
Lugar Toledo (España)

COACHING DE EQUIPOS. EL PROCESO Y LAS HERRAMIENTAS
XXII JORNADAS HISPANO-LUSAS DE GESTIÓN CIENTÍFICA
Nacional

Autores/as Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar Málaga (España)

LA GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL Y EL LIDERAZGO
XXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA APLICADA- ASEPELT 2012
Nacional

Autores/as Manuel Martínez Carballo, Guillén, A.
Lugar Madrid (España)

Evaluation of excellence in Galician companies
XVIII Luso-Spanish Conference on Management. XVIII Jornadas Luso-Espanholas de Gestao
Internacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar Oporto (Portugal)

El papel de la mujer en la empresa familiar gallega. Un Estudio preliminar
Anales de Economía Aplicada 2007
Nacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar Valladolid (España)

Mejora de la calidad total en las entidades gallegas
Anales de Economía Aplicada 2007
Nacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar Valladolid (España)

Diagnostico de la excelencia en la comunidad autónoma gallega a través del modelo EFQM
Conocimiento, Innovación y Emprendedores. Camino al futuro
Nacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Organizador Universidad de La Rioja
Lugar España

New construction heuristics to solve the vehicle routing problem with time windows. New software and methodology
The 11th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics
Internacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar Orlando,Florida (Estados Unidos)

El posicionamiento de las empresas españolas ante la LOPD
Mundo Internet 2007
Nacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar Málaga (España)

Análisis del estado de las relaciones familia empresa en las empresas familiares gallegas
XXI CONGRESO ANUAL AEDEM
Nacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Manuel Martínez Carballo, Guillén, A.
Lugar Madrid (España)

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA EMPRESA FAMILIAR GALLEGA. UN ESTUDIO PRELIMINAR
XXI REUNIÓN ASEPELT-ESPAÑA
Nacional

Autores/as Guillén, A., Manuel Martínez Carballo, Susana María Barbeito Roibal
Lugar Valladolid (España)

Getting closer to metaheuristics: new improvements on the ALADIN algorithm for the VRPTW
Puerto Rico 07. INFORMS International
Internacional

Autores/as Guillén, A., Manuel Martínez Carballo, Susana María Barbeito Roibal
Lugar Rio Grande (Puerto Rico)

Relevant issues when deciding on the next candidate to deal with the management of the family firm
Puerto Rico 07. INFORMS International
Internacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar Rio Grande (Puerto Rico)

The Search for excellence in Spanish companies: a study based on the EFQM
Puerto Rico 07. INFORMS International
Internacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar Rio Grande (Puerto Rico)

Evolución y tendencias de la inversión socialmente responsable
Anales de Economía Aplicada 2007
Nacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar Valladolid (España)

EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
XXI REUNIÓN ASEPELT-ESPAÑA
Nacional

Autores/as Guillén, A., Manuel Martínez Carballo, Susana María Barbeito Roibal
Lugar Valladolid (España)

La calidad como una variable imprescindible en el entorno actual
VII Congreso nacional de economía. Europa en una economía global. Estrategias para el siglo XXI
Nacional

Autores/as Manuel Martínez Carballo, Guillén, A., Susana María Barbeito Roibal
Lugar Coruña, A (España)

¿Las empresas gallegas incorporan en su gestión el cumplimiento de la protección de datos?
VII Congreso nacional de economía. Europa en una economía global. Estrategias para el siglo XXI
Nacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo, Maricruz Del Río Rama
Lugar Coruña, A (España)

Revisión y tipificación de las certificaciones de calidad en la comunidad autónoma de Galicia
XIX Reunión ASEPELT
Nacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar Badajoz (España)

La trazabilidad como elemento clave de calidad y control. El caso del sector de la carne de vacuno mediante el análisis de la Indicación Geográfica Protegida
XV Jornadas hispano-lusas de gestión científica
Internacional

Autores/as Maricruz Del Río Rama, Manuel Martínez Carballo
Lugar Sevilla (España)

Desarrollo de un nuevo algoritmo heurístico par la solución del problema de planificación de rutas con ventanas de tiempo
XIII Jornadas ASEPUMA
Nacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar Coruña, A (España)

Aladín algoritmo de adición e inserción para la planificación de rutas de transporte en entornos de tiempos restringidos
XV Jornadas hispano-lusas de gestión científica
Internacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Manuel Martínez Carballo, Guillén, A.
Lugar Sevilla (España)

Developing product design audit procedures
IFORS 2005
Internacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Manuel Martínez Carballo, Guillén, A.
Lugar Honolulu, Hawai (Estados Unidos)

Análisis del estado de las relaciones familia empresa en las empresas familiares gallegas
XV Jornadas hispano-lusas de gestión científica
Internacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Manuel Martínez Carballo, Gerardo Dominguez Feijó, Guillén, A.
Lugar Sevilla (España)

New decision rules in construction models for vehicle routing porblems with time windows
IFORS 2005
Internacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar Honolulu, Hawai (Estados Unidos)

Análisis y evaluación de las metodologías para el desarrollo de productos industriales en algunos sectores de Galicia
XIX Reunión ASEPELT
Nacional

Autores/as Guillén, A., Manuel Martínez Carballo, Susana María Barbeito Roibal
Lugar Badajoz (España)

New product development models applied in different industries in north west spain
IFORS 2005
Internacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Manuel Martínez Carballo, Guillén, A.
Lugar Honolulu, Hawai (Estados Unidos)

Análisis del estado de las relaciones familia-empresa en las empresas familiares gallegas
VII Congreso nacional de economía. Europa en una economía global. Estrategias para el siglo XXI
Nacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo, Maricruz Del Río Rama
Lugar Coruña, A (España)

Desarrollo de una aplicación informática par la resolución del problema de planificación de rutas de transporte en entornos dinámicos.
XIX Congreso anual AEDEM
Nacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar España

Criterio tradicional de elección del sucesor y planes de sucesión en la empresa familiar gallega
XV Congreso anual ACEDE
Nacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Manuel Martínez Carballo, Gerardo Dominguez Feijó, Guillén, A.
Lugar España

La planificación del proceso de sucesión en la empresa familiar gallega
XIX Reunión ASEPELT
Nacional

Autores/as Guillén, A., Susana María Barbeito Roibal, Manuel Martínez Carballo
Lugar Badajoz (España)

Heuristic Optimization Techniques for Solving the Vehicle Routing Problem with Time Windows
EURO XX, the European Conference on Operational Research, OR and the Management of Electronic Services
Internacional

Autores/as Guillén, A., Alejandro García del Valle, Javier Faulin Fajardo
Lugar Rodas (Grecia)

Nuevas Técnicas de Construcción de Rutas para el caso del Vehicle Routing Problem with Time Windows
XIV Jornadas Luso Espanholas de Gestión Científica
Internacional

Autores/as Guillén, A., Susana María Barbeito Roibal, Manuel Martínez Carballo
Lugar Azores (Portugal)

¿Directivos no familiares en la empresa familiar gallega?
XVIII congreso anual AEDEM XIV congreso hispano-francés.La empresa y su entorno
Internacional

Autores/as Guillén, A., Susana María Barbeito Roibal, Manuel Martínez Carballo
Lugar Ourense (España)

La planificación del Proceso de Sucesión en la Empresa Familiar Gallega. Breve Comparación con la Empresa Familiar Portuguesa
XIV Jornadas Luso Espanholas de Gestión Científica
Internacional

Autores/as Guillén, A., Susana María Barbeito Roibal, Manuel Martínez Carballo
Lugar Azores (Portugal)

Sistemas de gestión de rutas de transportes: nuevas técnicas de solución
XVIII congreso anual AEDEM XIV congreso hispano-francés.La empresa y su entorno
Internacional

Autores/as Guillén, A., Susana María Barbeito Roibal
Lugar Ourense (España)

Criterios que regulan las relaciones familia-empresa en las empresas familiares gallegas
XVIII Reunión Anual de la Asociación de Economía Aplicada (ASEPELT)
Nacional

Autores/as Guillén, A., Susana María Barbeito Roibal, Manuel Martínez Carballo
Lugar León (España)

El diseño industrial como elemento clave de productividad y competitividad. Análisis en la comunidad autónoma de Galicia
XVIII Reunión Anual de la Asociación de Economía Aplicada (ASEPELT)
Nacional

Autores/as Guillén, A., Susana María Barbeito Roibal, Manuel Martínez Carballo
Lugar León (España)

New Decision Based Models for Route Construction in the VRPTW
INFORMS Annual Meeting, Denver 2004
Internacional

Autores/as Guillén, A., Alejandro García del Valle, Javier Faulin Fajardo
Lugar Denver (Estados Unidos)

La planificación del proceso de sucesión en la empresa familiar gallega. Breve comparación con la empresa familiar portuguesa
XIV Jornadas luso espanholas de gestao científica
Internacional

Autores/as Susana María Barbeito Roibal, Guillén, A., Manuel Martínez Carballo
Lugar Azores (Portugal)

Nuevas Técnicas de construcción de rutas para el caso del vehicle routing problem with time windows
XIV Jornadas luso espanholas de gestao científica
Internacional

Autores/as Guillén, A., Susana María Barbeito Roibal, Manuel Martínez Carballo
Lugar Azores (Portugal)

ALADIN:Algorithm of addition an Insertion to solve the Vehicle routing problem with time windows
Informs
Internacional

Autores/as Alejandro García del Valle, Guillén, A.
Lugar Atlanta (Estados Unidos)

Metaheurístico de atracción de cargas para la resolución del CVRP.
5 Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións.
Nacional

Autores/as Alejandro García del Valle, Guillén, A., Arturo Nieto de Almeida
Lugar Ferrol (España)

Valoración de la imagen corporativa de un ayuntamiento o ciudad
XV Reunión de ASEPELT-ESPAÑA
Internacional

Autores/as Guillén, A.
Lugar Coruña, A (España)

La Planificación Estratégica en empresas que deseen implantar un sistema de comercio electrónico basado en Internet.
12 Jornadas Luso-Espanholas de Gestao Científica.
Internacional

Autores/as Manuel Martínez Carballo, Guillén, A.
Lugar España

Valoración de la imagen corporativa de un ayuntamiento o ciudad.
15 Reunión Anales de Economía Aplicada.
Nacional

Autores/as Valentín Martínez Fernández, Guillén, A.
Lugar Coruña, A (España)