Grupo de Investigación en Xerontoloxía e Xeriatría (GIGG)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. José Carlos Millán Calenti
Catedrático de universidade
Data de alta 10/05/2005
Adscrición a deptos. Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Adscrición a centros Facultade de Ciencias da Saúde
Código interno G00083

Contacto

Enderezo Campus de Oza, s/n 15006 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 5865
Fax  981167120
Correo
Sitio web  http://gerontologia.udc.es

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO CIENCIAS MEDICAS (320000)
Liñas de investigación

TICs e persoas maiores

Patoloxías neurodexenerativas

Características sociodemográficas e sanitarias da poboación que envellece

Discapacidade intelectual e avellentamento

Dependencia e persoas maiores

Snoezelen: Estimulación multisensorial

Posturografía dinámica computarizada: equilibrio e marcha

Avellentamento activo, promoción da saúde e prevención da enfermidade

Coidadores de persoas maiores con dependencia

Potenciais evocados como marcadores obxectivos de intervención

Palabras chave Características sociodemográficas e sanitarias da poboación que envellece; Correlatos psicofisiolóxicos, EEG, PEs; Dependencia, carga asistencial, persoas maiores; Telexerontoloxía, persoas maiores, deterioro cognitivo; Neurodexeneración, Alzheimer, Párkinson, accidentes cerebro-vasculares, ictus, persoas maiores; Snoezelen, ambiente multisensorial, terapia multisensorial; Valoración funcional, equilibrio, marcha, caídas; Avellentamento activo, avellentamento saudable; Coidadores, sobrecarga, familiares

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Desenvolvemento de estudos de campo. Expertos en metodoloxía da investigación. Asesoramento de grupos de persoas maiores e capacidade para acceder a eles. Coñecementos para asesorar, dirixir e desenvolver estudos técnicos sobre a vellez.

Recursos de equipamento Laboratorio de investigación no edificio universitario de Oza. Medios informáticos e audiovisuais propios. Capacidade para a edición de vídeo mediante cámara dixital. Convenio co Centro Xerontolóxico "A Milagrosa" para asesoramento e intervención
Resultados transferíbeis Patente nºP200502326/4, "Sistema "online" interactivo para a visualización de contidos a través dun dispositivo". Rexistro de propiedade intelectual nºC-374-06.Programa de ordenador "Telecognitio". Aplicación de estimulación cognitiva. Rexistro de propiedade intelectual nºC-399-06.Programa de ordenador "Geroges" Rexistro de propiedade intelectual nº C-400-06. Programa de ordenador "Telegerontología" Aplicación Software Senior de recursos de accesibilidade online. Base de datos Discognitios

Membros do grupo

Dra./Dr. Laura Lorenzo López
Medicina
Contratado Postdoctoral
Nuria Cibeira Gónzález
Medicina
Doctorando
Julia Blanco Fandiño
Doctorando
Laura Regueiro Folgueira
Doctorando
Paula Pérez Queiruga
Doctorando
Dra./Dr. Rocío López López
Medicina
C1 - Doctores de otras instituciones

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-Proxectos de excelencia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Laura Lorenzo López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/10/2017 ata 31/12/2021

Identificación de marcadores psicofisiológicos de deterioro cognitivo leve en personas mayores: Seguimiento longitudinal, evolución y demencia, y relación con el síndrome de fragilidad

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Laura Lorenzo López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/2017 ata 31/12/2021

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis José Carlos Millán Calenti
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2020

Red Gallega de Investigación en Demencias

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis José C. Millán Calenti (UDC)
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2019

Red Gallega de Investigación de la Fragilidad (Frailnet)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Xunta de Galicia
Investigadores principáis José Carlos Millán Calenti
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2016 ata 31/12/2018

La estimulación multisensorial como puente de comunicación con el paciente con demencia

Entidade financiadora Colegio de Enfermería de Cantabria
Investigadores principáis Carmen Mª Sarabia Cobo
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 11/11/2015 ata 10/11/2016

Interinstitutional agreement 2015 2020 Polytechnic Institute of Braganza and the University of A Coruña

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Millán Calenti, José Carlos
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 22/09/2015 ata 30/09/2021

Evaluación de la influencia de la actividad física en el proceso de envejecimiento

Entidade financiadora FUNDACIÓN MAPFRE
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 13/02/2015 ata 31/12/2015

Intervención no farmacológica en demencias a través de las nuevas tecnologías (Telegerontología) y de la estimulación multisensorial (Sala Snoezelen)

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principáis José C. Millán Calenti
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2015

Premio a la Investigación en el ámbito de las personas mayores

Entidade financiadora Fundación Agrupació
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2015

Evaluación de la influencia de la actividad física en el proceso de envejecimiento mediante el empleo de biomarcadores genéticos e inmunológicos

Entidade financiadora Fundación Mapfre (Ayuda a la investigación Ignacio Hernando de Larramendi)
Investigadores principáis Vanessa Valdiglesias
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2015

Contribución a la detección precoz de fragilidad en personas mayores mediante el uso de biomarcadores celulares y moleculares

Entidade financiadora Fundació Agrupació
Investigadores principáis Blanca Laffon Lage
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2016

Acordo marco de colaboración entre a Universidade da Coruña (UDC) e o Instituto Politécnico de Braganza (Portugal)

Entidade financiadora Sin organismo financiador
Investigadores principáis Millán Calenti, José Carlos
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2015 ata 30/09/2019

Acordo marco de colaboración entre a Universidade da Coruña e a Unión Democrática de Pensionistas e Xubilados (UDP) da Coruña para a realización de actividades e proxectos conjuntos

Entidade financiadora Sen financiación
Investigadores principáis Millán Calenti, José carlos
Tipo Contrato
Datas Dende 26/03/2015 ata 25/03/2019

Acordo marco de colaboración entre a UDC e a Fundación Valdegodos para a realización de actividades e proxectos conjuntos

Entidade financiadora Sen entidade financiadora
Investigadores principáis Millán Calenti, José Carlos
Tipo Contrato
Datas Dende 09/03/2015 ata 08/03/2019

Programa de consolidación de unidades de investigación competitivas del SUG: Modalidad GPC

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis José Carlos Millán Calenti
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/02/2014 ata 21/05/2016

Programa de Consolidación de Unidades de Investigación Competitivas del SUG: Modalidad Redes

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principáis José Mª Chema Cancela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

Rede de investigación en Xerontoloxía, Exercicio Físico e TICs (XEFIT)

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Prof. Dr. Chema Cancela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

Acuerdo marco de colaboración entre la Universidade da Coruña (UDC) y la Federación de Asociaciones Gallegas de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias (FAGAL) para la realización de actividades y proyectos conjuntos

Entidade financiadora Sen financiación
Investigadores principáis Millán Calenti, José Carlos
Tipo Contrato
Datas Dende 11/11/2014 ata 10/11/2018

Acuerdo Marco de colaboración entre a UDC e a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ferrol terra (AFAL) para a realización de actividades e proxectos conjuntos

Entidade financiadora Sen financiación
Investigadores principáis Millán Calenti, José Carlos
Tipo Contrato
Datas Dende 28/03/2014 ata 27/03/2018

understAID. A platform that helps informal caregivers to understand and aid their demented relatives

Entidade financiadora Comisión Europea, Programa "Ambient Assisted Living"
Investigadores principáis Lars Kjeldsen
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 16/04/2013 ata 15/04/2016

Programa de Estimulación Multisensorial para personas mayores con Demencia institucionalizadas: Lembrando sensacións

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2013

Acuerdo marco de colaboración entre la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG) y la Universidade da Coruña (UDC) para la realización de actividades y proyectos conjuntos

Entidade financiadora Sen financiación
Investigadores principáis Millán Calenti, José Carlos
Tipo Contrato
Datas Dende 02/10/2013 ata 01/10/2017

AGAD-TIC: Apoyo Gerontológico A Domicilio (AGAD) a través de las nuevas tecnologías (TIC): Domótica y telemedicina

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Prof. Dr. José Carlos Millán Calenti
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 17/12/2012 ata 31/12/2015

Efectividad de la Valoración Gerontológica Integral y seguimiento longitudinal en la promoción del envejecimiento saludable (VERISAÚDE)

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Prof. Dra. Ana Maseda
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/12/2012 ata 31/05/2015

aLearn: Active Ageing Learning Community

Entidade financiadora Comisión Europea, Programa Grundtvig
Investigadores principáis Prof. Irena Rashkova
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/11/2012 ata 31/10/2014

Programa Socio-Psicológico de Apoyo A Domicilio: Support-at-home

Entidade financiadora Obra Social Fundación La Caixa
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2012

Nuevas prácticas institucionales, de base transfronteriza, sobre envejecimiento activo (Envejecimiento + Activo)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Xunta de Galicia (UDC: Prof. Dr. José C. Millán Calenti)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/12/2011 ata 31/12/2013

Lo irrelevante es importante: inhibición de retorno y efecto Simon. Electrofisiología de los sistemas de atención y de respuesta, sus relaciones y sus cambios con la vejez

Entidade financiadora Ministerio de Investigación, Ciencia e Innovación
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 01/01/2013

Electrofisioloxía da atención visual: manipulación atencional na detección de cambios e avellentamento

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Paula Pazo Álvarez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 10/08/2010 ata 10/09/2013

Programa online y semi-presencial de apoyo y formación a cuidadores informales de personas mayores con dependencia: A-Compaña

Entidade financiadora FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/07/2010 ata 30/06/2011

Convenio de colaboración entre lla Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia e o Grupo de Investigación en Gerontología de la Universidad de A Coruña para o desenvolvemento dunha experiencia piloto de aplicación de E-Learning dentro da oferta formativa do grupo

Entidade financiadora Sen financiamento
Investigadores principáis Millán Calenti, José Carlos
Tipo Contrato
Datas Dende 15/09/2010 ata 30/06/2011

Gero-Health - Programa de prevención y promoción de la salud dirigido a personas mayores

Entidade financiadora VI Plan Nacional de Investigación Científica Desarrollo e Innovación Tecnológica
Investigadores principáis Prof.Dr.José C.Millán Calenti
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Integrated Cognitive Assistive & Domotic Companion Robotic SYstems for Ability & Security (CompanionAble)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Prof.Dr.Atta Badii (UDC Prof. Dr. José C.Millán Calenti)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/2008 ata 30/06/2013

Stu-Ret Students-Retirees Intergenerational Learning Circles

Entidade financiadora Programa Sócrates (Comisión Europea)
Investigadores principáis Prof. Irena Rashkova (UDC: Prof. Dr. José C. Millán Calenti)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/11/2007 ata 31/10/2009

Correlatos neurofuncionales de la capacidad de detección de cambios en el entorno visual y envejecimiento

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis Mª Elena Amenedo Losada
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2007 ata 01/09/2010

Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos-Imaxe Médica e Diagnóstico Radiolóxico (RNASA-IMEDIR)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/08/2007 ata 15/11/2010

Condicións de aplicación de peloides para usos en termalismo

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principáis Rosa Meijide Faílde
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2007 ata 01/01/2010

ASISTENCIA Á REUNIÓN DE AVALIACIÓN DO PROXECTO COMPANIONABLE COA COMISIÓN EUROPEA UNHA VEZ SUPERADA A 1ª FASE DE AVALIACIÓN.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis José Carlos Millán Calenti
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 31/10/2007

Preparación propuesta Companionable-FP7

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principáis José Carlos Millán Calenti
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 01/09/2009

ADD-LIFE- Adding quality to life through intergenerational learning via universities.

Entidade financiadora Programa Sócrates (Comisión Europea)
Investigadores principáis Prof. Andrea Waxenegger (UDC: Prof. Dr. José C. Millán Calenti)
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/11/2006 ata 31/10/2008

Programa de estruturación de unidades de investigación en humanidades e ciencias sociais

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Prof. Dr. José C. Millán Calenti
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2008

Telexerontoloxía: deseño, elaboración e validación dun novo recurso asistencial a través da web dirixido a persoas idosas

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2007

Necesidades percibidas y propuesta de un modelo de intervención dirigido a personas mayores dependientes de acuerdo al género y hábitat rural/urbano (GERONED)

Entidade financiadora Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
Investigadores principáis Prof. Dr. José Carlos Millán Calenti
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2008

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR E A UDC PARA A REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES NO ÁMBITO DA DEPENDENCIA

Entidade financiadora VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR
Tipo Contrato
Datas Dende 25/10/2006 ata 31/12/2006

Telegerontología: Diseño, elaboración y validación de un nuevo recurso asistencial a través de la web, dirigido a personas mayores

Entidade financiadora Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
Investigadores principáis Prof. Dr. José Carlos Millán Calenti
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 15/10/2005 ata 09/11/2007

Desarrollo de un sistema de información para la recopilación de datos médicos y la realización de estudios epidemiológicos multicentro e internacionales

Entidade financiadora Consellería de Innovación, Industria e Comercio
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 05/08/2005 ata 04/08/2008

Incentivo al proyecto: Atención visual e avellentamento: correlatos psicofisiolóxicos e conductuais dos procesos de detección automática, de captura involuntaria e de detección voluntaria

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Mª Elena Amenedo Losada
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 12/07/2005 ata 11/07/2008

Atención visual y envejecimiento: correlatos psicofisiológicos y conductuales de los procesos de detección automática, de captura involuntaria y de detección voluntaria

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Mª Elena Amenedo Losada
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 13/12/2004 ata 10/12/2007

Discognitios: elaboración de una aplicación de estimulación cognitiva, en base a los recursos on-line y nuestra experiencia, adaptada a las caracteristicas de la población gallega con demencia.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis José Carlos Millán Calenti
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 11/08/2004 ata 10/08/2007

Aplicación de técnicas de inteligencia artificial al análisis automático de angiografía sobre PACS, para establecer un patrón de cuantificación (score) del efecto de la estenosis coronaria (IASTEN-CORONARIA) (INCENTIVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

INBIOMED: plataforma de almacenamiento, integración y análisis de datos clínicos, genéticos, epidemiológicos e imágenes orientada a la investigación sobre patologías (INCENTIVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

GERODISMENTAL: discapacidad intelectual y deterioro cognitivo en las personas en proceso de envejecimiento (INCENTIVO)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Investigadores principáis José Carlos Millán Calenti
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 04/06/2004 ata 03/06/2007

Convenio e anexo entre a UDC e Termalismo Saúde e Alimentación, S.L. (TESAL) para a realización dun proxecto de investigación: "Solución estratéxica integral para a xestión intelixente e información clínica segura de centros e de turismo de saúde"

Entidade financiadora Termalismo Saúde e Alimentación, S.L. (TESAL)
Investigadores principáis Rosa Meijide Failde
Tipo Contrato
Datas Dende 15/09/2004 ata 15/09/2007

Discapacidad mental (incentivo)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/07/2003 ata 15/07/2005

Discapacidad intelectual y deterioro cognitivo en las personas en proceso de envejecimiento (E-126 GERODISMENTAL)

Entidade financiadora Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Plan Nacional de Investigación Científica
Investigadores principáis José Carlos Millán Calenti
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2003 ata 31/12/2003

Software Senior: Base de datos on line de recursos de software destinados a personas mayores con discapacidad

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 19/10/2002 ata 19/10/2004

Discapacidad mental

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 18/10/2002 ata 18/10/2003

Creación, diseño y adaptación de programas informáticos para la rehabilitación de las alteraciones del lenguaje y trastornos asociados

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 17/07/2002 ata 17/07/2003

Servicio analítico sobre la composición y concentración de ácidos grasos insaturados en la musculatura de la merluza de Namibia

Entidade financiadora Pescanova Alimentación
Investigadores principáis Prof. Dr. Jaime Fábregas Casal
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2002 ata 30/10/2002

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS DA XUNTA DE GALICIA E A UDC PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE CALIDADE DOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIAIS PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS
Investigadores principáis Jose Carlos Millán Calenti
Tipo Contrato
Datas Dende 02/08/2002 ata 31/12/2002

CONTRATO PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE I+D+I (CONVOCATORIA DEL IMSERSO) ENTRE EL IMSERSO Y LA UDC

Entidade financiadora INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2002 ata 31/12/2002

Sistema global de adquisición, almacenamiento y reconstrucción tridimensional, a partir de imágenes radiológicas, para el desarrollo de métodos de visualización avanzada y navegación interactiva desde puntos remotos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 07/11/2001 ata 31/12/2004

Correlatos psicofisiológicos y neuropsicológicos de la orientación y de la atención visual: factores desencadenantes e interferencia intra-e intermodal

Entidade financiadora Ministerio de Investigación, Ciencia e Innovación
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 12/01/2001 ata 10/01/2004

CONVENIO MARCO ENTRE LA UDC Y EL INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO)

Entidade financiadora MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA FUNDACIÓN ONCE
Tipo Contrato
Datas Dende 11/01/2001 ata 11/01/2002

I Plan Gallego de Inclusión Social

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS
Investigadores principáis Prof. Dr. José Carlos Millán Calenti
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2001 ata 31/12/2006

Influencia de la modalidad comunicactiva y capacidad de memoria operativa en los procesos inferenciales: Un estudio evolutivo en el marco de la teoría maximalista Incentivo Proyecto PGC: PB98-0178

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/08/2000 ata 26/08/2002

Obtención de ácidos grasos y complementos nutritivos para piensos a partir de subproductos de la flota pesquera

Entidade financiadora Ministerio
Investigadores principáis Prof. Dr. Jaime Fábregas Casal
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2000 ata 31/12/2001

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES E PROXECTOS CONXUNTOS

Entidade financiadora CONSELLERIA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS/SERGAS
Tipo Contrato
Datas Dende 25/10/2000 ata 31/12/2000

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UDC Y LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA PRÁCTICAS DE ALUMNOS EN RELACIÓN CON LAS ÁREAS DE LA SALUD Y SOCIALES

Entidade financiadora ASAMBLEA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Tipo Contrato
Datas Dende 06/06/2000 ata 06/06/2001

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSELLERIA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS DA XUNTA DE GALICIA E A UDC PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE FIABILIDAD INTEROBSERVADOR DEL CMBD SS IMPLANTADO EN LAS RESIDENCIAS ASISTIDAS DEPENDIENTES DE LA CONSELLER

Entidade financiadora CONSELLERIA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS/SERGAS
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 01/01/2001

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSELLERIA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS DA XUNTA DE GALICIA E A UDC PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS SOCIO-SANITARIAS DE LA POBLACION MAYOR DE 65 AÑOS EN GALICIA

Entidade financiadora CONSELLERIA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS/SERGAS
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 01/01/2001

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA C SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS DA XUNTA DE GALICIA E A UDC PARA LA REALIZACIÓN DE UNE STUDIO DE FIABILIDAD INTEROBSERVADOR DEL CMBD SS IMPLANTADO EN LAS RESIDENCIAS ASISTIDAS DEPENDIENTES DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD

Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 01/01/2001

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS DA XUNTA DE GALICIA E A UDC PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-SANITARIAS DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS EN GALICIA

Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 01/01/2001

ACUERDO DE PRÓRROGA PARA EL AÑO 2001 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO ENTRE LA CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS Y LA UDC PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CONJUNTOS

Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/2000 ata 01/01/2001

Influencia de la modalidad comunicativa y capacidad de memoria operativa en los procesos inferenciales: Un estudio evolutivo en el marco de la teoría maximalista

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/12/1999 ata 30/12/2001

ACUERDO DE COLABORACION ENTRE LA UDC Y LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA PRACTICAS DE ALUMNOS EN RELACION CON LAS AREAS DE LA SALUD Y SOCIALES

Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1999 ata 01/01/2000

Sistema integrado para el telediagnóstico y seguimiento a distancia de pacientes con prótesis de cadera (SSAPRO98)

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Alejandro Pazos Sierra
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/1998 ata 30/09/2000

Identificación y evaluación del patrón inmunitario de los cuidadores de enfermos de Alzheimer en relación con la carga asistencial soportada

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 28/04/1998 ata 28/04/1999

Aspectos de crecimiento en la producción de microalga y rotífero

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Prof. Dr. Jaime Fábregas Casal
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/03/1998 ata 31/07/1998

Development of microalgal pigments for aquaculture

Entidade financiadora 5º Programa Marco (Unión Europea)
Investigadores principáis Prof. Dr. Jaime Fábregas Casal
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/01/1997 ata 31/12/2000

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATO ENTRE LA UDC Y FEUGA PARA CURSO DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

Entidade financiadora Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1997 ata 01/01/1998

Avaliación de riscos e control de calidade en instalacións de radio-diagnóstico

Entidade financiadora UDC
Investigadores principáis José Luis Rodríguez-Villamil Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1995 ata 01/01/1996

Evaluación y análisis de la situación y demandas de las personas con espectro autista de Galicia.

Tipo Proxecto Outros Programas

Programa individualizado de estimulación cognitiva asistida por computadora.

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis José Carlos Millán Calenti
Tipo Proxecto Outros Programas

Geroges

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores José Carlos Millán Calenti, Fernando Díaz Gestal, Matías Villanueva Sampayo
Data de solicitude 02/08/2006

TeleGerontología

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores José Carlos Millán Calenti, Fernando Díaz Gestal, Matías Villanueva Sampayo
Data de solicitude 02/08/2006

TeleCognitio

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores José Carlos Millán Calenti, Aranzazu Balo García, Fernando Díaz Gestal, Ana López Fraga, Isabel González-Abraldes Iglesias
Data de solicitude 13/07/2006

Gestión inteligente de Centros Termáis e de Turismo de Saúde Awa

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Rosa Meijide Failde, Jorge Teijeiro Vidal, Rodríguez-Villamil, J.L., Julián Dorado de la Calle, Javier Pereira Loureiro, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Eduardo Quintás Serantes, Santiago Pellit Ramil, Marcos Gestal Pose, José Manuel Vázquez Naya, Juan Luís Pérez Ordóñez, Ana Belén Moar Graña
Data de solicitude 28/09/2006

Sistema "on line" interactivo para la visualización de contenidos a través de un dispositivo, con capacidad para el registro de actividades y parámetros biomédicos, intervención cognitiva, control domótico y telealarma de gestión remota.

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores José Carlos Millán Calenti
Data de solicitude 20/09/2005
Data de concesión 07/04/2010

Dual and triple tasks performance in institutionalized prefrail and frail older adults

Autores Laura Lorenzo-López, María Campos-Magdaleno, López-López, R., Facal D, Arturo X. Pereiro, Maseda, Ana, Blanco-Fandiño J, José Carlos Millán Calenti
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1002/gps.5375

Is Sensory Loss an Understudied Risk Factor for Frailty? A Systematic Review and Meta-analysis.

Autores Benjamin Kye Jyn Tan, Ryan Eyn Kidd Man, Alfred Tau Liang Gan, Eva K. Fenwick, Varshini Varadaraj, Bonnielin K. Swenor, Preeti Gupta, Tien Yin Wong, Caterina Trevisan, Laura Lorenzo-López, José Carlos Millán Calenti, Carla Helena Augustin Schwanke, Anne Liljas, Soham Al Snih, Yasuharu Tokuda, Ecosse Luc Lamoureaux
Revista JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.1093/gerona/glaa171

Application of light therapy in older adults with cognitive impairment: A systematic review

Autores Cibeira N, Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Rodríguez-Villamil, J.L., López-López, R., José Carlos Millán Calenti
Revista Geriatric Nursing (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2020.07.005

Realidad virtual como herramienta de prevención, diagnóstico y tratamiento del deterioro cognitivo en personas mayores: Revisión sistemática

Autores Cibeira N, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, López-López, R., Patricia Moreno-Peral, Millán-Calenti, J.C.
Revista REVISTA DE NEUROLOGIA Vol. 71 Núm. 6 (páxs. 205 ata 212)

Sex-Differences in Health-Related Characteristics of senior center users: The Verisaúde Study

Autores Lorenzo-López, L., López-López, R., Maseda, A., Buján, A., Rodríguez-Villamil, J.L., Millán-Calenti, J.C.
Revista FRONTIERS IN PSYCHOLOGY Vol. 11 Núm. 964
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00964

Serum corticol but not oxidative biomarkers are related to Frailty: results of a cross-sectional study in Spanish older adults

Autores Marcos-Pérez, D., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Pásaro, E., Laffon, B., Valdiglesias, V.
Revista JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A Vol. 82 Núm. 14 (páxs. 815 ata 825)
DOI https://doi.org/10.1080/15287394.2019.1654639

Exploring genetic outcomes as frailty biomarkers

Autores Valdiglesias, V., Sánchez-Flores, M., Marcos-Pérez, D., Lorenzo-López, L., Maseda, A., Millán-Calenti, J.C., Pásaro, E., Laffon, B.
Revista JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES Vol. 74 Núm. 2 (páxs. 168 ata 175)
DOI https://doi.org/10.1093/gerona/gly085

Cognitive Frailty: A Conceptual systematic review and an operational proposal for future research

Autores David Facal, Ana Maseda, Arturo X. Pereiro, Manuel Gandoy Crego, Laura Lorenzo-López, Javier Yanguas Lezuán, José C. Millán-Calenti
Revista MATURITAS Vol. 121 (páxs. 48 ata 56)
DOI https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2018.12.006

Changes in frailty status in a community-dwelling cohort of older adults: The VERISAÚDE study

Autores Laura Lorenzo-López, Rocío López-López, Ana Maseda, Ana Buján Mera, Rodríguez-Villamil, J.L., José C. Millán-Calenti
Revista MATURITAS Vol. 119 (páxs. 54 ata 60)
DOI https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2018.11.006

Quality of life, functional impairment and social factors as determinants of nutritional status in older adults: The VERISAÚDE study

Autores Ana Maseda, Diego-Díez, C., Laura Lorenzo-López, Rocío López-López, Regueiro-Folgueira, Laura, José Carlos Millán Calenti
Revista CLINICAL NUTRITION Vol. 37 (páxs. 993 ata 999)
DOI https://doi.org/10.1016/j.clnu.2017.04.009

Social factors and quality of life aspects on frailty syndrome in community-dwelling older adults: The VERISAÚDE study

Autores de Labra, C., Maseda, A., Lorenzo-López, L., López-López, R., Buján, A., Rodríguez-Villamil, J.L., Millán-Calenti, J.C.
Revista BMC GERIATRICS Vol. 18 (páxs. 66 ata 66)
DOI https://doi.org/10.1186/s12877-018-0757-8

Frailty syndrome and genomic instability in older adults. Suitability of the Cytome Micronucleus Assay as a diagnostic tool

Autores Sánchez-Flores, M., Marcos-Pérez, D., Lorenzo-López, L., Maseda, A., Millán-Calenti, J.C., Bonassi, S., Pásaro, E., Laffon, B., Valdiglesias, V.
Revista JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES Vol. 73 Núm. 7 (páxs. 864 ata 872)
DOI https://doi.org/10.1093/gerona/glx258

Influencia del deterioro cognitivo en la congelación de la marcha en pacientes con enfermedad de Parkinson sin demencia

Autores jose m. cancela carral, C. Murta Nascimiento, Varela S, Manuel Seijo-Martínez, Lorenzo-López L, José Carlos Millán Calenti, Clara Domínguez-Vivero, Carlos Ayán
Revista REVISTA DE NEUROLOGIA Vol. 66 Núm. 9 (páxs. 289 ata 296)
DOI https://doi.org/10.33588/rn.6609.2017289

Influence of cognitive impairment on the freezng of gait in non demented people with Parkinson's disease

Autores José M. Cancela, Carla M. Nascimento, Silvia Varela, Manuel Seijo-Martínez, Laura Lorenzo-López, José C. Millán-Calenti, Clara Domínguez-Vivero, Carlos Ayán
Revista REVISTA DE NEUROLOGIA Vol. 66 Núm. 9 (páxs. 289 ata 296)

Frailty in older adults is associated with plasma concentrations of inflammatory mediators but not with lymphocyte subpopulations

Autores Marcos-Pérez, D., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Gostner, J.M., Fuchs, D., Pásaro, E., Laffon, B., Valdiglesias, V.
Revista Frontiers in Immunology Vol. 9 (páxs. 1056 ata 1056)
DOI https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.01056

Multisensory Stimulation and Individualized Music Sessions on Older Adults with Severe Dementia: Effects on Mood, Behavior, and Biomedical Parameters

Autores Maseda, A., Cibeira, N., Lorenzo-López, L., González-Abraldes, I., Buján, A., de Labra, C., Millán-Calenti, J.C.
Revista Journal of Alzheimer's Disease Vol. 63 Núm. 4 (páxs. 1415 ata 1425)
DOI https://doi.org/10.3233/jad-180109

Determinants of Quality of Life in Pre-Frail Older Adults According to Phenotypic Criteria: The VERISAUDE Study

Autores Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Trinidad Lorenzo, Diego-Díez, C., Begoña Alonso Búa, Rocío López-López, José Carlos Millán Calenti
Revista Applied Research in Quality of Life Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 119 ata 136)
DOI https://doi.org/10.1007/s11482-017-9510-2

Caregiver's distress related to the patient's neuropsychiatric symptoms as a function of the care-setting

Autores Laura Lorenzo-López, Carmen de Labra, Ana Maseda, Trinidad Lorenzo, Helena Agrafojo Nieto, Rodríguez-Villamil, J.L., Isabel González-Abraldes Iglesias, Millán-Calenti, J.C.
Revista GERIATRIC NURSING Vol. 38 Núm. 2 (páxs. 110 ata 118)
DOI https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2016.08.004

Nutritional determinants of frailty in older adults: A systematic review

Autores Lorenzo-López, L., Maseda, Ana, Carmen de Labra, Regueiro-Folgueira, Laura, Rodríguez-Villamil, J.L., José Carlos Millán Calenti
Revista BMC GERIATRICS Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 108 ata 120)
DOI https://doi.org/10.1186/s12877-017-0496-2

Morbidity and medication consumption among users of home telecare services

Autores José Carlos Millán-Calenti, Santiago Martinez-Isasi, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda
Revista HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 888 ata 900)
DOI https://doi.org/10.1111/hsc.12377

Immune biomarkers in older adults: Role of physical activity

Autores Valdiglesias, V., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Marcos-Pérez, D., López-Cortón, A., Strasser, B., Fuchs, D., Laffon, B., Millán-Calenti, J.C., Pásaro, E.
Revista JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES Vol. 80 Núm. 13-15 (páxs. 605 ata 620)
DOI https://doi.org/10.1080/15287394.2017.1286898

Spanish translation of the Kihon Checklist (frailty index)

Autores Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Rocío López-López, Arai Hidenori, Millán-Calenti, J.C.
Revista Geriatrics & Gerontology International Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 515 ata 517)
DOI https://doi.org/10.1111/ggi.12892

Is salivary chromogranin A a valid psychological stress biomarker during sensory stimulation in people with advanced dementia?

Autores Valdiglesias, V., Ana Maseda, Lorenzo-López, L., Pásaro, E., Millán-Calenti, J.C., Laffon, B.
Revista Journal of Alzheimer's Disease Vol. 55 Núm. 4 (páxs. 1509 ata 1517)
DOI https://doi.org/10.3233/jad-160893

Effects of Degree of Urbanization and Lifetime Longest-Held Occupation on Cognitive Impairment Prevalence in an Older Spanish Population

Autores Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., López-López, R., Diego-Díez, C., Laffon, B., Pásaro, E., Valdiglesias, V., Maseda, A.
Revista FRONTIERS IN PSYCHOLOGY Vol. 8 (páxs. 162 ata 170)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00162

Timed Up and Go Test Performance as an Indicator of Fall History in Institutionalized Elderly: A Pilot Study

Autores José Carlos Millán Calenti, Laura Núñez Naveira, Laura Lorenzo-López, Rodríguez-Villamil, J.L., Carmen L. Munoz Mendoza, Maria José Cabañero-Martínez, Julio Cabrero Garcia, Ana Maseda
Revista Topics in Geriatric Rehabilitation Vol. 33 Núm. 4 (páxs. 273 ata 279)
DOI https://doi.org/10.1097/tgr.0000000000000164

Frailty status in older adults is related to alterations in indoleamine 2,3-dioxygenase 1 and guanosine triphosphate cyclohydrolase I enzymatic pathways

Autores Marcos-Pérez, D., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Strasser, B., Gostner, J., Fuchs, D., Pásaro, E., Valdiglesias, V., Laffon, B.
Revista Journal of the American Medical Directors Association Vol. 18 Núm. 12 (páxs. 1049 ata 1057)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jamda.2017.06.021

Health determinants of nutritional status in community-dwelling older population: the VERISAÚDE study

Autores Ana Maseda, Sarai Gómez-Caamaño, Laura Lorenzo-López, Rocío López-López, Diego-Díez, C., Verónica Sanluis-Martínez, Valdiglesias, V., Millán-Calenti, J.C.
Revista PUBLIC HEALTH NUTRITION Vol. 19 Núm. 12 (páxs. 2220 ata 2228)
DOI https://doi.org/10.1017/s1368980016000434

UnderstAID, an ICT platform to help informal caregivers of people with dementia: A pilot randomized controlled study

Autores Laura Núñez Naveira, Begoña Alonso Búa, Carmen de Labra, Gregersen, R, Malbom Kirsten, Ewa Mojs, Krawczysk-Wasielewska A, José Carlos Millán Calenti
Revista BioMed Research International
DOI https://doi.org/10.1155/2016/5726465

Prevalence and clinical characteristics of pre-frailty in elderly population: differences by degree of urbanization

Autores Lorenzo-López, L., Rocío López-López, Ana Maseda, Diego-Díez, C., Sarai Gómez-Caamaño, Millán-Calenti, J.C.
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY Vol. 64 (páxs. 221 ata 223)
DOI https://doi.org/10.1111/jgs.13908

Cortical Neural Synchronization Underlies Primary Visual Consciousness of Qualia: Evidence from Event-Related Potentials

Autores Babiloni, C., Marzano, N., Soricelli, A., Cordone, S, Millán-Calenti, JC, Del Percio, C, Buján, A.
Revista Frontiers in Human Neuroscience Vol. 10 Núm. 310
DOI https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00310

Comparing the effects of multisensory stimulation and individualized music sessions on elderly people with severe dementia: a randomized controlled trial

Autores Alba Sanchez, Ana Maseda, Mª Pilar Marante Moar, Carmen de Labra, Laura Lorenzo-López, José Carlos Millán Calenti
Revista Journal of Alzheimer's Disease Vol. 52 (páxs. 303 ata 315)
DOI https://doi.org/10.3233/jad-151150

Preserved suppression of salient irrelevant stimuli during visual search in Age-Associated Memory Impairment

Autores Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, Ana Buján Mera, Carmen de Labra, Elena Amenedo, José Carlos Millán Calenti
Revista FRONTIERS IN PSYCHOLOGY Vol. 6 (páxs. 2033 ata 2033)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.02033

The opinión of profesional caregivers about the platform UnderstAID for patients with dementia

Autores Rosana Malak, Agnieszka K. Wasielewska, Ewa Mojs, Bartosz Grobelny, Katarzyna B. Gtodowska, José Carlos Millán-Calenti, Laura Núñez-Naveira, Wtodzimiers Samborski
Revista Medical Science Monitor Vol. 22 (páxs. 22 ata 22)
DOI https://doi.org/10.12659/msm.900444

Multisensory stimulation as an intervention strategy for elderly with severe dementia: a pilot randomized controlled trial

Autores Sanchez, Alba, Mª Pilar Marante Moar, Carmen Sarabia, Carmen de Labra, Trinidad Lorenzo, Ana Maseda, José Carlos Millán-Calenti
Revista American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias Vol. 31 Núm. 4 (páxs. 341 ata 350)
DOI https://doi.org/10.1177/1533317515618801

Optimal non-pharmacological management of agitation in Alzheimer's disease: challenges and solutions

Autores José Carlos Millán Calenti, Laura Lorenzo-López, Begoña Alonso Búa, Carmen de Labra, Isabel González-Abraldes, Ana Maseda
Revista Clinical Interventions in Aging Vol. 11 (páxs. 175 ata 184)
DOI https://doi.org/10.2147/cia.s69484

Correlation between depression and burden observed in informal caregivers of people suffering from dementia with time spent on caregiving and dementia severity

Autores Bednarek, A, Mojs, E., Krawczyk-Wasielewska, A, Glodowska, K, Samborski, W, Lisinski, P., Kopczynski, P, Gregersen, R, Millán-Calenti, JC
Revista European Review for Medical and Pharmacological Sciences Vol. 20 (páxs. 59 ata 63)

Classification of single normal and Alzheimer¿s disease individuals from cortical sources of resting state EEG rhythms

Autores Babiloni, C., Triggiani, A.I, Lizio, R, Tattoli, G., Bevilacqua, V., Soricelli, A., Ferri, R, Nobili, F, Gesualdo, L, Cordone, S, Millán-Calenti, JC, Buján, A., Tortelli, R, Cardinali, V, Barulli, O, Giannini, A, Spagnolo, P, Armenise, S, Buenza, G, Scianatico, G, Logroscino, G, Frisoni, G.B, Del Percio, C
Revista Frontiers in Neuroscience Vol. 10 Núm. 47
DOI https://doi.org/10.3389/fnins.2016.00047

Efficacy of a computerized cognitive training application on cognition and depressive symptomatology in a group of healthy older adults: a randomized controlled trial

Autores José Carlos Millán-Calenti, Trinidad Lorenzo, Laura Núñez Naveira, Ana Buján Mera, Rodríguez-Villamil, J.L., Ana Maseda
Revista ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS Vol. 61 Núm. 3 (páxs. 337 ata 343)
DOI https://doi.org/10.016/j.archger.2015.08.015

Effects of physical exercise interventions in frail older adults: A systematic review of randomized controlled trials

Autores Carmen de Labra, Christyanne Guimaraes-Pinheiro, Ana Maseda, Trinidad Lorenzo, Millán-Calenti, J.C.
Revista BMC GERIATRICS Vol. 15 (páxs. 154 ata 154)
DOI https://doi.org/10.1186/s12877-015-0155-4

Predictors of caregiving satisfaction in informal caregivers of people with dementia

Autores Carmen de Labra, José Carlos Millán Calenti, Ana Buján Mera, Laura Núñez Naveira, Jensen, AM., Meret Charlotte Peersen, Mojs, E., Samborski Wfodzimiers, Ana Maseda
Revista ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS Vol. 60 (páxs. 380 ata 388)
DOI https://doi.org/10.1016/j.archger.2015.03.002

Risk Factors of High Burden Caregivers of Dementia Patients Institutionalized at Day-Care Centres.

Autores Ana Maseda, Isabel González-Abraldes Iglesias, Carmen de Labra, José Marey López, Sanchez A, José Carlos Millán Calenti
Revista COMMUNITY MENTAL HEALTH JOURNAL Vol. 51 Núm. 6 (páxs. 753 ata 759)
DOI https://doi.org/10.1007/s10597-014-9795-7

Lymphocyte subsets in a population of non-frail elder individuals

Autores Valdiglesias V, Sánchez-Flores M, Maseda A, Marcos-Pérez D, José Carlos Millán Calenti, Pasaro E, Lorenzo-Lopez L, B Laffon
Revista JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A Vol. 78 Núm. 13-14 (páxs. 790 ata 804)
DOI https://doi.org/10.1080/15287394.2015.1051170

Estudio exploratorio sobre el uso de instrumentos de evaluación cognitiva y neuropsicológica en centros de personas mayores

Autores David Facal, Romina Mouriz-Corbelle, Aranzazu Balo García, Isabel González-Abraldes, Xose Caamaño-Ponte, Carlos Dosil-Díaz, José Carlos Millán-Calenti
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA Vol. 50 Núm. 2 (páxs. 62 ata 70)
DOI https://doi.org/10.1016/j.regg.2014.09.004

Lymphocyte Subsets in a Population of Nonfrail Elderly Individuals

Autores Valdiglesias, V., María Sánchez-Flores, Ana Maseda, Diego Marcos-Pérez, Millán-Calenti, J.C., Pásaro, E., Lorenzo-López, L., Laffon, B.
Revista JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES Vol. 78 Núm. 13-14 (páxs. 790 ata 804)
DOI https://doi.org/10.1080/15287394.2015.1051170

Factors Related to Primary Health Care Provision: A Cross-Sectional Study in an Elderly Rural Population

Autores Ana Maseda, José Carlos Millán-Calenti, Julia Carpente, Rodríguez-Villamil, J.L., Carmen de Labra
Revista Clinical Gerontologist Vol. 38 Núm. 5 (páxs. 343 ata 356)
DOI https://doi.org/10.1080/07317115.2015.1067269

The impact of hearing loss on language performance in older adults with different stages of cognitive function

Autores Leire Lodeiro Fernández, Lorenzo-López, L., Ana Maseda, Laura Núñez Naveira, Rodríguez-Villamil, J.L., José Carlos Millán-Calenti
Revista Clinical Interventions in Aging Vol. 10 (páxs. 695 ata 702)
DOI https://doi.org/10.2147/cia.s81260

What causes grief in dementia caregivers?

Autores Katarzyna Warchol-Biedermann, Ewa Mojs, Rikke Gregersen, Kirsten Maiborn, José Carlos Millán Calenti, Ana Maseda
Revista ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS Vol. 59 (páxs. 462 ata 467)
DOI https://doi.org/10.1016/j.archger.2014.05.013

Cognitive and affective assessment in day-care versus institutionalized elderly patients: A one-year longitudinal study

Autores Ana Maseda, Aranzazu Balo García, Lorenzo-López, L., Leire Lodeiro Fernández, Rodríguez-Villamil, J.L., José Carlos Millán-Calenti
Revista Clinical Interventions in Aging Vol. 9 (páxs. 887 ata 894)
DOI https://doi.org/10.2147/cia.s63084

Caracterización de un colectivo de cuidadores informales de acuerdo a su percepción de la salud

Autores Trinidad Lorenzo Otero, José Carlos Millán Calenti, Lorenzo-López, L., Maseda, A.
Revista APOSTA, REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Vol. 62 (páxs. 1 ata 20)

Enfermedad tromboembólica venosa en personas mayores: revisión de la literatura. Venous thromboembolism in elderly people: a literature review

Autores Miriam García Prieto, Maseda, A., Sánchez, A., Lorenzo-López, L., Laura Núñez Naveira, José Carlos Millán Calenti
Revista GEROKOMOS. REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 93 ata 97)
DOI https://doi.org/10.4321/s1134-928x2014000300002

Vertical asymmetries and inhibition of return: Effects of spatial and non-spatial cueing on behavior and visual ERPs

Autores Gutiérrez-Domínguez FJ, Pazo-Álvarez, P., Doallo, S., L.J. Fuentes, Lorenzo-López, L., Amenedo, E.
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY Vol. 91 Núm. 2 (páxs. 121 ata 131)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2013.12.004

Verbal fluency, naming and verbal comprenhension: Three aspects of language as predictors of cognitive impairment

Autores Ana Maseda, Leire Lodeiro-Fernández, Laura Lorenzo-López, Laura Núñez-Naveira, Aranzazu Balo García, Millán-Calenti, J.C.
Revista AGING & MENTAL HEALTH Vol. 18 Núm. 8 (páxs. 1037 ata 1045)

The project "UnderstAid"-a platform thats helps informal caregivers to understand and aid their demented relatives

Autores Elzbieta Skorupska, Ewa Mojs, Wlodzimierz Samborski, Millán-Calenti, J.C., Ana Maseda, Rikke Gregersen, Kirsten Maibom
Revista Journal of Medical Sciences Vol. 83 Núm. 2 (páxs. 182 ata 188)

Effects of multisensory stimulation on a sample of institutionalized elderly people with dementia diagnosis: a controlled longitudinal trial

Autores Ana Maseda, Alba Sanchez, Mª Pilar Marante Moar, Isabel González-Abraldes, Ana Buján Mera, Millán-Calenti, J.C.
Revista American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias Vol. 29 (páxs. 463 ata 473)
DOI https://doi.org/10.1177/1533317514522540

Multisensory Stimulation on mood, behavior and biomedical parameters in people with dementia: it is more effective than conventional one-to-one stimulation?

Autores Ana Maseda, Alba Sanchez, Mª Pilar Marante Moar, Isabel González-Abraldes, Carmen de Labra, Millán-Calenti, J.C.
Revista American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias Vol. 29 (páxs. 637 ata 647)
DOI https://doi.org/10.1177/1533317514532823

Early prefrontal activation as a mechanism to prevent forgetting in the context of interference

Autores García-Pacios J, Gutiérrez R, Solesio E, Moratti S, Ruiz-Vargas JM, López-Frutos JM, Lorenzo-López L, del Pozo F, Maestú F
Revista AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY Vol. 21 Núm. 6 (páxs. 580 ata 588)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jagp.2012.12.021

Multisensory stimulation for people with dementia: a review of the literature

Autores Sánchez, A., José Carlos Millán Calenti, Lorenzo-López, L., Ana Maseda
Revista American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias Vol. 28 Núm. 1 (páxs. 7 ata 14)
DOI https://doi.org/10.1177/1533317512466693

The influence of neuroticism and extraversion on the perceived burden of dementia caregivers: An exploratory study

Autores González-Abraldes I, Millán-Calenti, JC, Lorenzo Lopez, L., Ana Maseda
Revista ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS Vol. 56 Núm. 1 (páxs. 91 ata 95)
DOI https://doi.org/10.1016/j.archger.2012.07.011

Influence of social support on older adults with cognitive impairment, depressive symptoms, or both coexisting

Autores Millan-Calenti, Jose C., Sanchez, Alba, Lorenzo-López, L., R. Cao, Maseda, Ana
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & HUMAN DEVELOPMENT Vol. 76 Núm. 3 (páxs. 199 ata 214)
DOI https://doi.org/10.2190/ag.76.3.b

Efficacy of a computerized cognitive raining application for older adults with and without memory impairments

Autores Maseda, A., José Carlos Millán Calenti, Lorenzo-López, L., Laura Núñez Naveira
Revista AGING-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH Vol. 25 Núm. 4 (páxs. 411 ata 419)
DOI https://doi.org/10.1007/s40520-013-0070-5

Efectos del programa educativo Gero-Health sobre el nivel de interiorización de conocimientos de prevención y promoción de la salud en personas mayores

Autores Trinidad Lorenzo, Millán-Calenti, J.C., Lorenzo-López, L., Ana Maseda
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 31 (páxs. 501 ata 516)
DOI https://doi.org/10.6018/rie.31.2.163391

Predictores de mala salud autopercibida en una población de personas mayores

Autores Trinidad Lorenzo Otero, José Carlos Millán Calenti, Lorenzo-López, L., Sánchez, A., Maseda, A.
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA Vol. 48 Núm. 6 (páxs. 272 ata 275)

Cognitive impairment as predictor of functional dependence in an elderly sample.

Autores José Carlos Millán Calenti, J TUBIO, Salvador Pita Fernández, Sophie Rochette, T LORENZO, Maseda, A.
Revista ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS Vol. 54 Núm. 1 (páxs. 197 ata 201)
DOI https://doi.org/10.1016/j.archger.2011.02.010

Depressive symptoms and other factors associated with poor self-rated health in the elderly: gender differences.

Autores Millán-Calenti, JC, Sanchez A, Trinidad Lorenzo, Ana Maseda
Revista Geriatrics & Gerontology International Vol. 12 Núm. 2 (páxs. 198 ata 206)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1447-0594.2011.00745.x

Response processing during visual search in normal aging: the need for more time to prevent cross talk between spatial attention and manual response selection

Autores Amenedo E, Lorenzo-López L, Pazo-Álvarez P
Revista BIOLOGICAL PSYCHOLOGY Vol. 91 Núm. 2 (páxs. 201 ata 211)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2012.06.004

Age-related effects in working memory recognition modulated by retroactive interference

Autores Lorenzo-López L, Solesio-Jofre E, Gutiérrez R, López-Frutos JM, Ruiz-Vargas JM, Maestú F
Revista JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES Vol. 67 Núm. 6 (páxs. 565 ata 572)
DOI https://doi.org/10.1093/gerona/glr199

Laboratory values in a Spanish population of older adults: A comparison with reference values from younger adults.

Autores José Carlos Millán Calenti, Sánchez, A., Lorenzo-López, L., Maseda, A.
Revista MATURITAS Vol. 71 (páxs. 396 ata 401)

Reliability of 4-m and 6-m walking speed tests in elderly people with cognitive impairment

Autores Carmen L. Munoz Mendoza, M. Jose Cabanero Martinez, José Carlos Millán Calenti, Julio Cabrero Garcia, Rosalía López Sánchez, Ana Belén Maseda Rodríguez
Revista ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS Vol. 52 Núm. 2 (páxs. 0 ata 0)

Quality of life and aging

Autores José Carlos Millán Calenti
Revista Revista Galega de Economía Vol. 20 (páxs. 109 ata 120)

Age effects on retroactive interference during working memory maintenance

Autores Solesio-Jofre E, Lorenzo-López L, Gutiérrez R, López-Frutos JM, Ruiz-Vargas JM, Maestú F
Revista BIOLOGICAL PSYCHOLOGY Vol. 88 Núm. 1 (páxs. 72 ata 82)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2011.06.011

Mental and psychological conditions, medical comorbidity and functional limitation: differential associations in older adults with cognitive impairment, depressive symptoms and co-existence of both

Autores José Carlos Millán Calenti, Ana Belén Maseda Rodríguez, Sophie Rochette, Gustavo A. Vazquez, Alba Sanchez, Trinidad Lorenzo Otero
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY Vol. 26 Núm. 10 (páxs. 1071 ata 1079)

Age-related occipito-temporal hypoactivation during visual search: mN2pc neural sources and performance

Autores Lorenzo-López L, Gutiérrez R, Moratti S, Maestú F, Cadaveira F, Amenedo E
Revista NEUROPSYCHOLOGIA Vol. 49 Núm. 5 (páxs. 858 ata 865)
DOI https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2011.01.015

Neural effects of acute nicotinic treatment on visual spatial attention in non-smokers

Autores Shah, D., Impey, D., Chique-Alfonzo, M., Fisher, D., Lorenzo-López, L., Knott, V.
Revista PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR Vol. 100 Núm. 2 (páxs. 228 ata 236)
DOI https://doi.org/10.1016/j.pbb.2011.08.018

Relación entre el déficit sensorial auditivo y depresión en personas mayores: revisión de la literatura

Autores José Carlos Millán Calenti, Maseda, A., Sophie Rochette, Isabel García-Monasterio
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA Vol. 46 Núm. 1 (páxs. 30 ata 35)

Prevalence of functional disability in activities of daily living ( ADL),instrumental activities of daily living ( IADL) and associated factors, as predictors of morbidity and mortality.

Autores Millán-Calenti, J.C., J TUBIO, Salvador Pita Fernández, Isabel González-Abraldes, T LORENZO, T. Fernández Arruty, Ana Maseda
Revista ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS Vol. 50 Núm. 3 (páxs. 306 ata 310)

Accesibilidad y usabilidad de las aplicaciones computerizadas de estimulación cognitiva: Telecognitio®

Autores Isabel Gonzalez-Abraldes Iglesias, José Carlos Millán Calenti, Aranzazu Balo García, Javier Tubio Ordoñez, Trinidad Lorenzo Otero, Ana Maseda Rodríguez
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA Vol. 45 Núm. 1 (páxs. 26 ata 29)

Assistive technologies for supporting elderly people at home: Telegerontology®

Autores Pilar Suarez Lopez, José Carlos Millán Calenti, Alejandro López Vilarín, González-Abraldes, I., Matías Villanueva Sampayo, Ana Maseda Rodríguez
Revista KOREAN JOURNAL OF RESEARCH IN GERONTOLOGY Vol. 19 (páxs. 15 ata 28)

Prevalence of functional disability in activities of daily living (IADL) and associated factors, as predictors of morbidity and mortality.

Autores José Carlos Millán Calenti, J. Túbío, Salvador Pita Fernández, I. González Abraldes, T. Lorenzo, T. Fernández Arruty, Maseda, A.
Revista ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS Vol. 38 Núm. 5 (páxs. 455 ata 460)

Prevalence of cognitive impairment: effects of level of education, age, sex and associated factors

Autores José Carlos Millán Calenti, Javier Tubío, Salvador Pita Fernández, González-Abraldes, I., Trinidad Lorenzo, Ana Maseda
Revista DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS Vol. 28 Núm. 5 (páxs. 455 ata 460)

Retroactive interference in normal aging: A magnetoencephalography study

Autores Solesio, E., Lorenzo-López, L., Campo, P., López-Frutos, JM, Ruiz-Vargas, JM, Maestú, F.
Revista NEUROSCIENCE LETTERS Vol. 456 Núm. 2 (páxs. 85 ata 88)
DOI https://doi.org/10.1016/j.neulet.2009.03.087

Telegerontology and mobile robot companion

Autores José Carlos Millán Calenti, Ana Maseda, Trinidad Lorenzo
Revista KOREAN JOURNAL OF RESEARCH IN GERONTOLOGY Vol. 18 (páxs. 15 ata 35)

Feature processing during visual search in normal aging: Electrophysiological evidence

Autores Lorenzo-Lopez, L., Amenedo, E., Cadaveira, F.
Revista NEUROBIOLOGY OF AGING Vol. 29 Núm. 7 (páxs. 1101 ata 1110)
DOI https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2007.02.007

Neural correlates of age-related visual search decline: A combined ERP and sLORETA study

Autores Lorenzo-Lopez, L., Amenedo, E., Pascual-Marqui, R., Cadaveira, F.
Revista NEUROIMAGE Vol. 41 Núm. 2 (páxs. 511 ata 524)
DOI https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.02.041

Evaluación de los instrumentos WAIS-III vs. WISC-R en una muestra de personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento: Estudio preliminar

Autores José Carlos Millán Calenti, Ana Maseda Rodríguez, Ana Buján Mera, Beatriz Nespereira Rodríguez, González-Abraldes, I., Pilar Marante Moar
Revista REVISTA MULTIDISCIPLINAR DE GERONTOLOGÍA Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 58 ata 62)

Enriching rotifers with premium¿ microalgae. Isochrysis aff. galbana clone T-ISO

Autores Martiña Ferreira, Ana Maseda, Jaime Fábregas Casal, Ana Maria Otero Casal
Revista AQUACULTURE Vol. 279 (páxs. 126 ata 130)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2008.03.044

Visual target processing in high- and low-performing older subjects indexed by P3 component

Autores Lorenzo-Lopez, L., Amenedo, E., Pazo-Álvarez, P., Cadaveira, F.
Revista NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE-CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Vol. 37 Núm. 2 (páxs. 53 ata 61)
DOI https://doi.org/10.1016/j.neucli.2007.01.008

Relación enfermera paciente/familia en una unidad de ciudados paliativos

Autores Ines Fernández Fraga, Francisco Gómez Gómez, Rosa Pita Vizoso, Carmen Maria García Martínez, Mª Carmen Méndez Pazos
Revista REVISTA CIENTÍFICA DA UNIDADE DE INVESTIGACAO EM CIENCIAS DA SAÚDE SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HEALTH Vol. 2 Núm. 4 (páxs. 85 ata 85)

Percepción de la salud en personas mayores dependientes: influencia de la red social

Autores T. Lorenzo Otero, Ana Belén Maseda Rodríguez, A. Fernández Agulló, Beatriz Nespereira Rodríguez, A. Buján Mera, José Carlos Millán Calenti
Revista MAPFRE MEDICINA Vol. 18 Núm. 11 (páxs. 98 ata 107)

Envejecimiento y características sociosanitarias de las personas con discapacidad intelectual

Autores José Carlos Millán Calenti, S. Seijas, L. Lodeiro, H. Mariana, J. Quintana, L. Meleiro
Revista REVISTA MULTIDISCIPLINAR DE GERONTOLOGÍA Vol. 16 Núm. 2 (páxs. 79 ata 86)

Efecto del consumo de aguas bicarbonatada sódica con diferentes concentraciones de minerales en pacientes hipertensos.

Autores Rosa Meijide Failde, C. López Silva, M. Sánchez de Enciso, C. Rodríguez Fernández, A. Freire Magariños, Rodríguez-Villamil, J.L., Jorge Teijeiro Vidal
Revista MEDICINA NATURISTA Núm. 9 (páxs. 450 ata 459)

Personas mayores con discapacidad intelectual: propuesta para la puesta en marcha de un programa de intervención y resultados preliminares

Autores José Carlos Millán Calenti, S. Seijas, MP Marante, Maseda, A., J. Quintana, L. Meleiro
Revista SIGLO CERO Vol. 37 Núm. 2 (páxs. 49 ata 62)

Enfermedad de Alzheimer y degeneración macular asociada a la edad

Autores H.M. Roca Santiago, JR Lago Bouza, José Carlos Millán Calenti, F. Gómez Ulla Irazazábal
Revista ARCHIVOS DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA Vol. 81 Núm. 2 (páxs. 73 ata 78)

TeleGerontología: Un nuevo recurso de apoyo gerontológico a domicilio

Autores F. Díaz, María Villanueva, A. Balo, A. López, A.I. Pedreira, José Carlos Millán Calenti
Revista TÉKHNE. REVISTA DE ESTUDIOS POLITÉCNICOS (páxs. 57 ata 71)

Sodio, hipertensión arterial y aguas minerales. Una revisión de la bibliografía.

Autores Rosa Meijide Failde, Mª Carmen López Silva, Concepción Rodríguez Rodríguez, Rodríguez-Villamil, J.L.
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIDROLOGÍA MÉDICA Núm. 1 (páxs. 51 ata 51)

Modulations of the visual N1 component of event-related potentials by central and peripheral cueing

Autores Doallo, S., Lorenzo-Lopez, L., Vizoso, C., Rodríguez-Holguín, S., Amenedo, E., Bará, S., Cadaveira, F.
Revista CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Vol. 116 Núm. 4 (páxs. 807 ata 820)
DOI https://doi.org/10.1016/j.clinph.2004.11.013

Factores de riesgo y patologías neurodegenerativas: Enfermedad de Alzheimer y degeneración macular asociada a la edad

Autores José Carlos Millán Calenti, HM Roca, JR Lago, F. Gómez Ulla, Marta Vila, A. Maseda Rodríguez
Revista GERIÁTRIKA. REVISTA IBEROAMERICANA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA Vol. 21 Núm. 6 (páxs. 10 ata 14)

Pre-attentive detection of motion direction changes in normal aging

Autores Lorenzo-López, L., Amenedo, E., Pazo-Álvarez, P., Cadaveira, F.
Revista NEUROREPORT Vol. 15 Núm. 17 (páxs. 2633 ata 2636)
DOI https://doi.org/10.1097/00001756-200412030-00015

The time course of the effects of central and peripheral cues on visual processing: an event-related potentials study

Autores Doallo, S., Lorenzo-Lopez, L., Vizoso, C., Rodríguez-Holguín, S., Amenedo, E., Bará, S., Cadaveira, F.
Revista CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Vol. 115 Núm. 1 (páxs. 199 ata 210)
DOI https://doi.org/10.1016/s1388-2457(03)00317-1

Effects of stimulus location on automatic detection of changes in motion direction in the human brain

Autores Pazo-Álvarez, P., Amenedo, E., Lorenzo Lopez, L., Cadaveira, F.
Revista NEUROSCIENCE LETTERS Vol. 37 Núm. 2-3 (páxs. 111 ata 116)
DOI https://doi.org/10.1016/j.neulet.2004.08.073

The cell composition of Nannochloropsis sp. changes under different irradiances in semicontinuous culture

Autores Fábregas, Jaime, Ana Maseda, Adolfo Dominguez, Ana Otero Casal
Revista WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY Vol. 20 Núm. 1 (páxs. 31 ata 35)
DOI https://doi.org/10.1023/b:wibi.0000013288.67536.ed

Os centros para persoas con discapacidade en Galicia

Autores María José López Rey, José Carlos Millán Calenti
Revista REVISTA GALEGA DE CIENCIAS SOCIAIS Vol. 3 (páxs. 57 ata 74)

Opinión de las enfermeras de Atención Primaria en el área sanitaria de A Coruña sobre la utilización de los diagnósticos de Enfermería.

Autores Camilo Raña Lama, Rosa Pita Vizoso, Amalia Couceiro Rua, Inés Fernández Fraga, Carmen Maria García Martínez
Revista ENFERMERÍA CLÍNICA Vol. 14 Núm. 2 (páxs. 77 ata 82)

A xerontoloxía, o envellecemento e a discapacidade intelectual

Autores José Carlos Millán Calenti, Luís Meleiro Rodríguez, Jorge Quintana Mirón, Marta Vila Taboada, Mª Pilar Marante Moar, Susana Lodeiro Fernández, Sonia Seijas Ramos
Revista MAREMAGNUM Vol. 5 Núm. 8 (páxs. 57 ata 68)

Discapacidade Intelectual y Avellentamento

Autores José Carlos Millán Calenti, Jorge Quintana Mirón
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA Vol. 38 Núm. 5 (páxs. 21 ata 28)

Discapacidade Intelectual e avellentamento

Autores José Carlos Millán Calenti, MJ López Rey, Jorge Quintana Mirón, Luis Meleiro Rodríguez
Revista MAREMAGNUM Vol. 7 (páxs. 21 ata 29)

Discapacidad intelectual y envejecimiento: un nuevo reto para el Siglo XXI

Autores Luís Meleiro Rodríguez, José Carlos Millán Calenti
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA Vol. 38 Núm. 5 (páxs. 266 ata 274)

Los Mayores y las Nuevas Tecnologías

Autores Luz Aguilar Vale, José Carlos Millán Calenti
Revista REVISTA MULTIDISCIPLINAR DE GERONTOLOGÍA Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 37 ata 42)

Interactions between irradiance and nutrient availability during astaxanthin accumulation and degradation in Haematococcus pluvialis

Autores Fábregas, Jaime, Adolfo Dominguez, Ana Maseda, Ana Otero Casal
Revista APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Vol. 61 Núm. 5-6 (páxs. 545 ata 551)
DOI https://doi.org/10.1007/s00253-002-1204-4

Covert orienting of visuospatial attention in the early stages of aging

Autores Lorenzo-Lopez, L., Doallo, S., Vizoso, C., Amenedo, E., Holguín, S.R., Cadaveira, F.
Revista NEUROREPORT Vol. 13 Núm. 11 (páxs. 1459 ata 1462)
DOI https://doi.org/10.1097/00001756-200208070-00022

Papel del Logopeda en un Centro Gerontológico de Estancias Diurnas

Autores José Carlos Millán Calenti, Leire Lodeiro Fernández, Natalia Varela González, Alma López Sande, M. Gandoy
Revista REVISTA DE LOGOPEDIA, FONIATRIA Y AUDIOLOGIA Vol. 22 Núm. 1 (páxs. 42 ata 48)

Changes in the cell composition of the marine microalga Nannochloropsis gaditana during a light: dark cycle

Autores Fábregas, Jaime, Ana Maseda, Adolfo Dominguez, Martinha Ferreira, Ana Otero Casal
Revista BIOTECHNOLOGY LETTERS Vol. 24 Núm. 20 (páxs. 1699 ata 1703)
DOI https://doi.org/10.1023/a:1020661719272

Valoración del Patrón de Sueño en un Centro Gerontológico de Estancias Diurnas

Autores José Carlos Millán Calenti, Natalia Varela González, Leire Lodeiro Fernández, Alma López Sande, Manuel Gandoy Crego
Revista METAS DE ENFERMERÍA Vol. 5 Núm. 46 (páxs. 55 ata 58)

Intervención conductual en el insomnio el anciano

Autores Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti, Mónica Antelo Martelo, Manuela Jarret Mouris, José M. Mayán Santos
Revista REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA Vol. 54 Núm. 1 (páxs. 113 ata 118)

Manejo del síndrome post-caída en el anciano

Autores Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti
Revista CLÍNICA Y SALUD Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 113 ata 119)

Two-stage cultures for the production of Astaxanthin from Haematococcus pluvialis

Autores Fábregas, Jaime, Ana Otero Casal, Ana Maseda, Adolfo Dominguez
Revista JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY Vol. 89 Núm. 1 (páxs. 65 ata 71)
DOI https://doi.org/10.1016/s0168-1656(01)00289-9

Apoyo a los usuarios y familias en un centro gerontológico de estancias diurnas

Autores M. Sieiro Vázquez, José Carlos Millán Calenti, Leire Lodeiro Fernández, L. Pereira Díaz, Manuel Gandoy Crego
Revista Trabajo Social y Salud Vol. 38 (páxs. 137 ata 146)

Supervisión nocturna, diurna y comunicación. Tres nuevos Items para valorar la carga asistencial del paciente con deterioro cognitivo.

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Mónica Antelo Martelo, José M. Mayán Santos
Revista REVISTA MULTIDISCIPLINAR DE GERONTOLOGÍA Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 20 ata 25)

Optimization of culture medium for the continuos cultivation of the microalga Haematococcus pluvialis

Autores Fábregas, Jaime, Adolfo Dominguez, María Regueiro, Ana Maseda, Ana Maria Otero Casal
Revista APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Vol. 53 Núm. 5 (páxs. 530 ata 535)
DOI https://doi.org/10.1007/s002530051652

Papel del profesional de enfermería en un Centro de Día Gerontológico

Autores Ana Mª Buide Illobre, E.Mª Fernández Romero, J. A. Varela González, José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, José Manuel Mayán Santos
Revista GEROKOMOS. REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA Vol. 11 Núm. 3 (páxs. 133 ata 137)

Helping the family carers of Alzheimer's patients: from Theory... to practice.

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Mónica Antelo Martelo, Mario López Martínez, M.P. Riveiro López, J.M. Mayán Santos
Revista ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 131 ata 138)

Recursos sociales en la ciudad de A Coruña para personas ancianas

Autores Carmen Maria Garcia Martinez, Natalia Sobrido Prieto, Mª Matilde García Sánchez
Revista CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 45 ata 47)

Effects of amphetamine on development of oral candidiasis in rats

Autores Manuel Freire Garabal, Mª Jesús Núñez, José Balboa, A. Rodríguez Cobo, J.M. López Paz, Manuel Rey Méndez, Juan Antonio Suárez Quintanilla, José Carlos Millán Calenti, José Manuel Mayán Santos
Revista CLINICAL AND DIAGNOSTIC LABORATORY IMMUNOLOGY Vol. 6 Núm. 4 (páxs. 530 ata 533)

La ancianidad: el futuro que nos aguarda

Autores Carmen Maria Garcia Martinez, Natalia Sobrido Prieto, Mª Matilde García Sánchez, Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz
Revista GEROKOMOS. REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 59 ata 63)

El papel del psicólogo en un centro de día psicogeriátrico

Autores M. Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti, Mónica Antelo Martelo, Judith Cambeiro Vázquez, José Manuel Mayán Santos
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA Vol. 34 Núm. 1 (páxs. 44 ata 48)

Papel del trabajador social en un centro de día para mayores

Autores Belén Seijas Rosende, Rocío Carbón Sueiro, José Carlos Millán Calenti
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA Vol. 34 Núm. 4 (páxs. 242 ata 242)

Evaluación y resultados de la instauración de un programa de terapia de grupo dirigido a un colectivo de cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer

Autores M. Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti, Braulio García Zamorano, Ana Mª Buide Illobre, Mª Pilar López Ribeiro, José Manuel Mayán Santos
Revista INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 109 ata 116)

El síndrome de Burnout en profesionales de enfermería

Autores Mª Matilde García Sánchez, Natalia Sobrido Prieto, Carmen Maria Garcia Martinez, Camilo Raña Lama, Jesús Luis Saleta Canosa
Revista ENFERMERÍA CIENTÍFICA Núm. 202 (páxs. 61 ata 64)

Coste asistencial del paciente con deterioro cognitivo: paciente institucionalizado versus paciente en domicilio

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Elvira Sineiro Galiñanes, Marina Iglesias, Mª Ángeles Lado Canosa, José Manuel Mayán Santos
Revista GERIÁTRIKA. REVISTA IBEROAMERICANA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA Vol. 15 Núm. 6 (páxs. 13 ata 18)

Programa de intervención apoyo dirigido a los cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Mª I. Fuentes Suárez, Braulio García Zamorano, Ana Mª Buide Illobre, José Manuel Mayán Santos
Revista SALUD RURAL Vol. 16 Núm. 6 (páxs. 71 ata 78)

Evaluación con el cuestionario OARS modificado de los beneficios obetnidos mediante la interacción con animales de compañía de un colectivo de ancianos

Autores M. Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti, Judith Cambeiro Vázquez, Mª Carmen Villar Rodríguez, José Manuel Mayán Santos
Revista GEROKOMOS. REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 53 ata 59)

Exploración neuropsicológica en la enfermedad de Alzheimer.Propuesta de bateria de evaluación

Autores M. Gandoy Creco, José Carlos Millán Calenti, Judith Cambeiro Vázquez, Mónica Antelo Martelo, José M. Mayán Santos
Revista REVISTA MULTIDISCIPLINAR DE GERONTOLOGÍA Núm. 8 (páxs. 150 ata 155)

Perfíl del cuidador familiar del enfermo de Alzheimer

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Creco, Judith Cambeiro Vázquez, Mónica Antelo Martelo, José M. Mayán Santos
Revista GERIÁTRIKA. REVISTA IBEROAMERICANA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA Vol. 14 Núm. 9 (páxs. 33 ata 37)

Alteraciones del lenguaje:las afasias

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Núm. 17 (páxs. 131 ata 164)

Evaluación de la afasia

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Núm. 17 (páxs. 165 ata 172)

Estudio de pacientes afásicos bilingües gallego-castellano

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, José María Prieto González, Alfredo Robles, Manuela Lema Bouzas, Manuel Noya García
Revista REVISTA DE NEUROLOGIA Vol. 25 Núm. 144 (páxs. 1165 ata 1167)

Afasia progresiva degenerativa: Observaciones clínicas y neurorradiológicas en 18 casos

Autores Alfredo Robles, Mª Isabel Vilariño Vilariño, Angel Sesar, Hermelinda Pardellas, Purificación Cacabelos, Manuel Noya García
Revista REVISTA DE NEUROLOGIA Vol. 25 Núm. 140 (páxs. 505 ata 512)

Síndrome depresivo y resultados terapeúticos del tratamiento termal

Autores Rosa Meijide Failde, Rodríguez-Villamil, J.L., Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Jorge Teijeiro Vidal
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIDROLOGÍA MÉDICA Vol. 12 Núm. 2 (páxs. 96 ata 97)

Docencia de la Hidrología médica en la Universidad española

Autores Rosa Meijide Failde, Dolores Esther Fernández Fernández, Rodríguez-Villamil, J.L., Jorge Teijeiro Vidal
Revista BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIDROLOGÍA MÉDICA Vol. 12 Núm. 2 (páxs. 99 ata 100)

Estudio de hábitos y pautas de comportamiento en salud buco-dental de una muestra de población geriátrica de la provincia de Lugo

Autores JM Fernandez, José Manuel Mayán Santos, José Carlos Millán Calenti, MJ. Núñez, J.Mª Suárez Quintanilla
Revista GEROKOMOS. REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA Vol. VIII Núm. 22 (páxs. 155 ata 160)

Tendencia depresiva y aplicación de un programa de terapia ocupacional en un grupo de ancianos institucionalizados.

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Fuertes de Castro, A. Jara López, J.M. Mayán Santos, M. Gandoy Creco
Revista GEROKOMOS. REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA Vol. 8 Núm. 21 (páxs. 139 ata 139)

Manual sobre desarrollo de protocolos

Autores José Carlos Millán Calenti, J.M. Mayán Santos, J.M. Fernández Varela, Mª J. Núñez Iglesias, J.Mª Suárez Quintanilla
Revista GEROKOMOS. REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA Vol. 8 Núm. 22 (páxs. 155 ata 160)

Eficacia y tolerancia de Cilazapril y Nitrendipino

Autores Carlos Calvo Gómez, Emilio Barrio Gómez, Rodríguez-Villamil, J.L.
Revista HIPERTENSIÓN CLÍNICA (ORENSE) Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 25 ata 34)

Concepto, epidemiología y semiología de ls depresiones en ancianos.

Autores José Carlos Millán Calenti
Revista SOCIEDAD DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Vol. - Núm. - (páxs. 12 ata 12)

Effects of Buspirone on delayed type hypersensitivity (DTH) response in stressed mice.

Autores M. Freire-Garabal, M. J. Núñez, C. Losada, D. Pereiro, M.P. Riveiro López, A. Blanco Carrión, José Carlos Millán Calenti, J. M. Mayán, M. Rey-Méndez, C. Castro-Bolaño
Revista RESEARCH COMMUNICATIONS IN BIOLOGICAL PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY Vol. 20 Núm. 1 (páxs. 49 ata 57)

Eutanasia: Conceptos y opiniones

Autores José Carlos Millán Calenti, José Manuel Mayán Santos, Mary Carmen Fernández, L. Domínguez, M. Fuertes de Castro
Revista GEROKOMOS. REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA Vol. VI Núm. 15 (páxs. 125 ata 130)

La musicoterapia como técnica de desarrollo psicomotríz en la tercera edad

Autores José Carlos Millán Calenti, Pilar Guillén, José Manuel Mayán Santos
Revista GEROKOMOS. REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA Vol. 5 Núm. 11 (páxs. 59 ata 64)

Animales de compañía y tercera edad

Autores José Carlos Millán Calenti, José M. Mayán Santos, Elisardo Becoña Iglesias
Revista REVISTA MULTIDISCIPLINAR DE GERONTOLOGÍA Vol. 3 (páxs. 161 ata 166)

Valoración del estado nutricional en el anciano

Autores José Carlos Millán Calenti, José M. Mayán Santos
Revista GEROKOMOS. REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA Vol. IV Núm. 8 (páxs. 74 ata 79)

Health Self-Management

Autores Isabel González-Abraldes Iglesias, Leire Lodeiro Fernández, Trinidad Lorenzo Otero, Mª Pilar Marante Moar, Ana Maseda, José Carlos Millán-Calenti, Laura Núñez Naveira, Alba Sanchez Fernandez, Laura Lorenzo-López, de Labra, C., Ana Buján Mera, Silviya Koleva
Editores University of Gabrovo, Bulgaria
Editorial Kredo-3M, Gabrovo (Bulgaria)
ISBN 978-619-7100-06-8

Auto-gestión de la salud

Autores Isabel González-Abraldes Iglesias, Leire Lodeiro Fernández, Trinidad de Lorenzo Otero, Mª Pilar Marante Moar, Ana Maseda, José Carlos Millán Calenti, Laura Núñez Naveira, Alba Sanchez Fernandez, Laura Lorenzo-López, de Labra, C., Ana Buján Mera, Silviya Koleva
Editores University of Gabrovo, Bulgaria
Editorial Kredo-3M, Gabrovo (Bulgaria)
ISBN ISBN 978-619-7100-06-8

Investigación, Desarrollo e Innovación en Gerontología y Geriatría

Editores José Carlos Millán-Calenti, Ana Maseda, Laura Lorenzo-López
Editorial Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-616-4426-3

Cuidar y acompañar a la persona con demencia

Autores José Carlos Millán-Calenti, Ana Maseda, Aranzazu Balo García, Isabel González-Abraldes Iglesias
Editorial Editorial Médica Panamericana, Madrid (España)
ISBN 978-84-9835-339-6

Gerontología y Geriatría. Valoración e Intervención

Editorial Ed. Médica panamericana, Madrid (España)
ISBN 978-84-9835-266-5

Physical activities and health issues

Autores Rashko Tomov, José Carlos Millán-Calenti, Ana Maseda, Isabel González-Abraldes, Mirjami Kuukka
Editorial Eks-Press, Gabrovo (Bulgaria)
ISBN 978-954-490-039-7

Envejecimiento, Dependencia, Demencias y Nuevas Tecnologías

Autores Helena Agrafojo Nieto, Aranzazu Balo García, F.Javier Cudeiro Mazaira, Mónica de la Fuente del Rey, Jorge Garcés Ferrer, González-Abraldes, I., Gerardo Hernández Rodríguez, Trinidad Lorenzo Otero, José Antonio Marín León, Juan Martín Perucha, Ana Maseda Rodríguez, José Carlos Millán Calenti, Ricardo Moragas Moragas, Alberto Rábano Gutiérrez del Arroyo, Antonio Remartínez Lagranja, José Manuel Ribera Casado, Pilar Suárez López, Javier Tubío Ordóñez, Fernando Veiga Fernández
ISBN 84-934208-1-9

Actividades físicas y temas de salud

Autores Rashko Tomov, José Carlos Millán-Calenti, Ana Maseda, Isabel González-Abraldes Iglesias, Mirjami Kuukka
Editorial Eks-Press-2009, Gabrovo (Bulgaria)
ISBN 978-954-490-041-0

La dependencia en las personas mayores: Necesidades percibidas y modelo de intervención de acuerdo al género y al hábitat.

Autores Trinidad Lorenzo Otero, Maseda Rodríguez, José Carlos Millán Calenti
Editorial Instituto Gallego de Iniciativas Sociales y Sanitarias, Coruña, A (España)
ISBN 84-934208-4-0

Psicofisiología de la atención visual y envejecimiento, su estudio mediante potenciales evocados

Autores Lorenzo-López L
Editorial Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, D.L., Santa Comba (España)
ISBN 978-84-9750-886-5

Principios de Geriatría y Gerontología

Editorial Mcgraw Hill interamericana de España, S.A.U., Madrid (España)
ISBN 84-481-4539-9

Discapacidad intelectual y envejecimiento

Autores B. Lodeiro Fernández, M.P. Marante Moar, L. Meleiro Rodríguez, José Carlos Millán Calenti, Jorge Quintana Mirón, S. Seijas Ramos
Editorial Servizo de Publicacións da UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-185-8

Valoración socio-sanitaria de la población mayor de 65 años del municipio de Abegondo

Autores Salvador Pita Fernández, Rocío Seijo Bestilleiro, Mª Carmen Méndez Pazos, Carmen Maria García Martínez
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-190-4

Mayores, accesibilidad y nuevas tecnologías de la información y comunicación

Autores Aránzazu Balo García, Javier García Tobío, Isabel González Abraldes-Iglesias, Manuel Gromaz Campos, Mª José López Rey, José Carlos Millán Calenti, Mª José Rodríguez Malmierca, Bruno Rubio Gayo
Editorial Servizo Publicacións UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-133-5

Políticas sociales, Modelos de Intervención y Estado de Bienestar

Autores Juan Caballero Gómez, Gerardo Hernández Rodríguez, Daniel Jover Torregrosa, Mª Luisa López García, Ana Martínez Vázquez, José Carlos Millán Calenti, Josep Miralles Massanés, Mª Elena Mugüerza Martínez, Natividad de la Red Vega, Antonio Ripoll Spiteri, José M. Rodríguez Durán, Eduarda Varela Castro, Juan Villarejo Gil
Editorial Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Xunta de Galicia, Coruña, A (España)
ISBN 84-934208-1-6

Colectivos de riesgo de exclusión: inmigrantes, minorías étnicas y perspectiva de género

Autores Irene Claro Quintáns, Mª Pilar Lainez Arribas, Miguel A. Alegre Canosa, Mercedes Montero Bartolomé, Rosa Torrado Carreño, Gerardo Hernández Rodríguez, José Carlos Millán Calenti
Editorial Instituto Gallego de Iniciativas Sociales y Sanitarias, Coruña, A (España)
ISBN 84-932482-9-0

La protección social como instrumento para promover la inclusión

Autores José Carlos Millán Calenti
Editorial IGISS, Coruña, A (España)
ISBN 84-932482-6-6

Mayores e Internet

Autores José Carlos Millán Calenti
Editorial Instituto Galego de Iniciativas Sociais e Sanitarias., Coruña, A (España)
ISBN 84-932482-5-8

Inclusión socio-laboral y envejecimiento en las personas con discapacidad Intelectual

Editorial Instituto Galego de Iniciativas Sociais e Sanitarias., Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-932482-4-X

Manual Operativo. Plan Galego de Inclusión Social

Editorial Instituto Galego de Iniciativas Sociais e Sanitarias., Coruña, A (España)
ISBN 84-932482-2-3

Voluntariado social

Autores José Carlos Millán Calenti
Editorial Instituto Galego de Iniciativas Sociais e Sanitarias., Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-932482-0-7/2

Exclusión y Políticas Sociales

Editorial Instituto Galego de Iniciativas Sociais e Sanitarias., Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-932482-3-1

I Plan Galego de Inclusión Social, 2001-2006

Editorial Inst. Galego de Iniciativas Sociais e Sanitarias, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-932482-1-5

Voluntariado Social

Autores Enrique Peña González
Editorial Gráficas Garabal, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-932482-0-7

Auxiliares de Enfermería Geriátrica

Autores José Carlos Millán Calenti
Editorial Sega, (España)
ISBN 84-921989-3-1

Cuidador@s de Ancian@s

Autores José Carlos Millán Calenti
Editorial Sega, (España)
ISBN 84-921989-4-X

Ancianidad, Familia y Enfermedad de Alzheimer

Autores Gerardo Hernández Rodríguez, José Carlos Millán Calenti
Editorial UDC, (España)
ISBN 84-95322-53-6

Triceldumbre

Autores Vicente Beceiro Veiga, Ramón José Yzquierdo Perrín, Carlos Lema Añón, José Carlos Millán Calenti, Carral Couce L.M., Álvaro Baaliña Ínsua, José Manuel Martínez Mayán, Isabel Serrano Gat, Jesús Benajes Calvo, Senén Fernández Hermida, Enrique García Rodríguez
Editorial Universidad de León, León (España)
ISBN 84-7522-845-4

Primeros auxilios y actuaciones de urgencia. Acondicionamiento del medio. Cuidado de los órganos de la vista y el oído

Autores José Carlos Millán Calenti
Editorial Instituto Gerontológico Gallego, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-60434419-D

Introducción a la Gerontología y Geriatría. Alteraciones de la salud. Valoración general del anciano. Necesidades y cuidados básicos

Autores José Carlos Millán Calenti, José Manuel Mayán Santos
Editorial Instituto Gerontológico Gallego, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-60434419-C

LENGUAJE Y ENVEJECIMIENTO:Bases para la intervención.

Autores Helena López Palma
ISBN 84-458-0616-5

El Estado de Bienestar Social.Estrategias para el siglo XXI

Autores José Manuel Mayán Santos, José Carlos Millán Calenti, M. Freire-Garabal, Montserrat Iglesias Pérez, María Jesús Nuñez Iglesias, Pilar Riveiro López
Editorial SALNËS S.L., Pontevedra (España)
ISBN 84-922216-3-1

El paciente anciano terminal.La comunicación y relación con el anciano.Necesidad de reposo y sueño

Autores José Manuel Mayán Santos, José Carlos Millán Calenti
Editorial GARABAL, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84604-34419-5

Actuación en la incontinecia urinaria y en el estreñimiento de la persona anciana

Autores José Carlos Millán Calenti, Francisco Camiña Fernández, Montserrat Iglesias Pérez, J.L. Mari Solera, José Manuel Mayán Santos, María Jesús Nuñez Iglesias, Rosa Real Ruíz, Mªdel Pilar Sánchez Sebio
Editorial GARABAL, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-921989-1-5-4

Actividad física y recuperación en la Tercera Edad

Autores José Carlos Millán Calenti, Francisco Camiña Fernández, Montserrat Iglesias Pérez, J.L. Mari Solera, José Manuel Mayán Santos, María Jesús Nuñez Iglesias, Rosa Real Ruíz, Mªdel Pilar Sánchez Sebio
Editorial GARABAL, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-921989-1-5-3

La asistencia geronto-geriátrica en Europa.Niveles asistenciales gerontológicos.Legislación sanitaria para auxiliares de enfermeria.

Autores José Manuel Mayán Santos, José Carlos Millán Calenti
Editorial GARABAL, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84604-34419-6

Fórmulas de organización empresarial

Autores José Carlos Millán Calenti, Francisco Camiña Fernández, Montserrat Iglesias Pérez, J.L. Mari Solera, José Manuel Mayán Santos, María Jesús Nuñez Iglesias, Rosa Real Ruíz, Mªdel Pilar Sánchez Sebio
Editorial GARABAL, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-921989-1-5-6

La Enfermedad de Alzheimer y su entorno

Autores José Carlos Millán Calenti, Francisco Camiña Fernández, Montserrat Iglesias Pérez, J.L. Mari Solera, José Manuel Mayán Santos, María Jesús Nuñez Iglesias, Rosa Real Ruíz, Mªdel Pilar Sánchez Sebio
Editorial GARABAL, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-921989-1-5-5

Limpieza y Desinfección.Enfermedades infecciosas.Toma de muestras en el anciano.

Autores José Manuel Mayán Santos, José Carlos Millán Calenti
Editorial GARABAL, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84604-34419-4

Comunicación Estrés y Accidentabilidad(Tres factores de actualidad)

Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-89694-75-3

La asistencia geronto-geriátrica. Principales alteraciones vasculares periféricas en el anciano

Autores José Carlos Millán Calenti, J.M. Mayán Santos
Editorial Gráficas Garabal, (España)
ISBN 8460434419A

Legislación sanitaria. Terminología. Geriatría y Gerontología

Autores José Carlos Millán Calenti, J.M. Mayán Santos
Editorial Gráficas Garabal, (España)
ISBN 8460434419B

Actividad física y recuperación en la tercera edad

Autores José Carlos Millán Calenti, Francisco Camiña Fernández, M. Iglesias Pérez, J.L. Mari Solera, J.M. Mayán Santos
Editorial Gráficas Garabal, (España)
ISBN 84-921989-1-5C

La salud en el anciano: introducción a la gerontología y geriatría

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Iglesias Pérez, J.L. Mari Solera, J.M. Mayán Santos
Editorial Gráficas Garabal, (España)
ISBN 84-921989-1-5A

Introducción a la Gerontología y Geriatría. Alteraciones de la salud y valoración general del anciano

Editorial Gráficas Garabal, (España)
ISBN 8460434419C

Higiene en el anciano.

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Iglesias Pérez, J.L. Mari Solera, J.M. Mayán Santos
Editorial Gráficas Garabal, (España)
ISBN 84-921989-1-5B

Síndrome de inmovilización.Cuidados en los procesos vasculares

Autores José Carlos Millán Calenti, J.M. Mayán Santos
Editorial Gráficas Garabal, (España)
ISBN 8460434419E

Infecciones más frecuentes en el paciente anciano. Necesidad de reposo y sueño

Autores José Carlos Millán Calenti, J.M. Mayán Santos
Editorial Gráficas Garabal, Santiago de Compostela (España)
ISBN 8460434419

Procedimientos especiales de atención a los ancianos. Higiene y primeros auxilios

Autores José Carlos Millán Calenti, J.M. Mayán Santos
Editorial Gráficas Garabal, (España)
ISBN 8460434419D

Necesidad de reposo y sueño en la tercera edad. Principales alteraciones

Autores José Carlos Millán Calenti
Editorial Gráficas Garabal, (España)
ISBN nodef-0113

El anciano terminal

Autores José Carlos Millán Calenti
Editorial Gráficas Garabal, (España)
ISBN nodef-0114

Información, comunicación y relación con el paciente anciano

Autores José Carlos Millán Calenti
Editorial Gráficas Garabal, (España)
ISBN nodef-0115

Alteraciones vasculares periféricas en el paciente anciano: Prevención y cuidados

Autores José Carlos Millán Calenti, Cols
Editorial Gráficas Garabal, (España)
ISBN nodef-0117

Infecciones más frecuentes en el paciente anciano.Toma de muestras

Autores José Carlos Millán Calenti
Editorial Gráficas Garabal, (Dinamarca)
ISBN nodef-0112

La asistencia geronto-geriátrica

Autores José Carlos Millán Calenti
Editorial Gráficas Coruñesas, (España)
ISBN nodef-0116

Legislación Sanitaria

Autores José Carlos Millán Calenti, Cols
Editorial Gráficas Coruñesas, (España)
ISBN nodef-0118

Estudio de pacientes afásicos bilingües gallego-castellano

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Editorial ETD, S.A. Barcelona, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8121-232-6

Gestión en Enfermería Geriátrica

Autores José Carlos Millán Calenti
Libro Gestión de Enfermería Geriátrica
Edita Enfo Ediciones.
ISBN: 978 84 16191 06 2
Páxinas Dende a 21 ata a 31

Recursos Didácticos de apoyo al estudio de la Gestión de Enfermería Geriátrica

Autores José Carlos Millán Calenti
Libro Gestión en Enfermería Geriátrica
Edita Enfo Ediciones.
ISBN: 978-84-16191-06-2
Páxinas Dende a 1 ata a 10

Investigación interdisciplinar en envejecimiento: el modelo del GIG

Autores Ana Maseda
Libro Investigación, Desarrollo e Innovación en Gerontología y Geriatría
Edita Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría.
ISBN: 978-84-616-4426-3
Páxinas Dende a 82 ata a 106

Coordinación Sociosanitaria: necesidad ineludible dentro de la atención a las personas mayores

Autores José Carlos Millán Calenti
Libro Envejecimiento Poblacional y el reto de la dependencia
Edita Nau Libres.
ISBN: 7642-8375
Páxinas Dende a 167 ata a 185

Age-related changes in visual search mechanisms: A perspective from Cognitive Neuroscience

Autores Lorenzo-López L,Amenedo E,Cadaveira F,Maestú F
Libro Handbook of Cognitive Aging: Causes, Processes and Effects
Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60876-028-2
Páxinas Dende a 261 ata a 284

Elderly people, disability, dependence and new technologies

Autores José Carlos Millán-Calenti,Ana Maseda
Libro Handbook of research and personal autonomy Technologies and disability informatics
Edita IGI-Global.
ISBN: 9781605662060
Páxinas Dende a 36 ata a 45

El dolor en los mayores

Autores
Libro Atención Enfermera en los Grandes Síndromes Geriátricos
Vol. 4 Edita Enfo Ediciones.
ISBN: 978-84-15345-01-5
Páxinas Dende a 215 ata a 255

el dolor en los mayores

Autores
Libro Recursos didacticos de apoyo al estudio del dolor en los mayores
Edita Enfo Ediciones.
ISBN: 978-84-15345-08-4
Páxinas Dende a 1 ata a 1

Telegerontology®: a new technological resource for elderly support

Autores José Carlos Millán Calenti,Maseda, A.
Libro Handbook of research and personal autonomy Technologies and disability informatics
Edita IGI-Global.
ISBN: 9781605662060
Páxinas Dende a 331 ata a 345

Alteraciones de la comunicación en la enfermedad de Parkinson

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Libro Estudios de Lingüística Clínica Vol.5. "Aplicaciones Clínicas"
Vol. - Edita Universidad de Valencia.
ISBN: 978-84-370-7692-8
Páxinas Dende a 222 ata a 238

AFASIAS INFANTILES

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Libro CONTEXTOS DA AUDIOFONOLOXIA
Vol. - Edita EDIÇOES UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA.
ISBN: 978-989-643-051-1
Páxinas Dende a 161 ata a 171

Intervención sociocultural y tiempo libre

Autores Trinidad Lorenzo,Ana Maseda
Libro Gerontología y Geriatría. Valoración e Intervención
Edita Ed. Médica panamericana.
ISBN: 978-84-9835-266-5
Páxinas Dende a 529 ata a 548

Intervención no farmacológica y con cuidadores

Autores Isabel González Abrales-Iglesias,Aranzazu Balo García
Libro Gerontología y Geriatría. Valoración e Intervención
Edita Ed. Médica panamericana.
ISBN: 978-84-9835-266-5
Páxinas Dende a 303 ata a 319

Envejecimiento.

Autores José Carlos Millán Calenti,Maseda, A.
Libro Gerontología y Geriatría. Valoración e Intervención
Edita Ed. Médica panamericana.
ISBN: 978-84-9835-266-5
Páxinas Dende a 1 ata a 19

Recursos asistenciales y Profesionales en gerontología y Geriatría

Autores José Carlos Millán Calenti
Libro Gerontología y Geriatría. Valoración e Intervención
Edita Ed. Médica panamericana.
ISBN: 978-84-9835-266-5
Páxinas Dende a 37 ata a 55

Epidemiología y Prevención en Geriatría

Autores José Carlos Millán Calenti
Libro Gerontología y Geriatría. Valoración e Intervención
Edita Ed. Médica panamericana.
ISBN: 978-84-9835-266-5
Páxinas Dende a 57 ata a 76

Tecnología y personas mayores

Autores Ana Maseda,Trinidad Lorenzo
Libro Envejecimiento, Dependencia, Demencias y Nuevas Tecnologías
ISBN: 84-934208-1-9
Páxinas Dende a 275 ata a 286

Hábitat y dependencia

Autores Trinidad Lorenzo,Ana Maseda
Libro Envejecimiento, Dependencia, Demencias y Nuevas Tecnologías
ISBN: 84-934208-1-9
Páxinas Dende a 157 ata a 170

How to build and sustain social partnerships. The ADD LIFE Inter-generational Learning in Higher Education

Autores Isabel González-Abraldes,José Carlos Millán-Calenti,Ana Maseda
Libro ADD LIFE, Tool Kit europeo para el desarrollo del aprendizaje intergeneracional en la educación superior
Edita Universidad de Graz.
ISBN: 978-3-9502601-5-1
Páxinas Dende a 9 ata a 10

Alteraciones cognitivas en la enfermedad de Parkinson

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Libro Reeducación funcional en la enfermedad de Parkinson. Una introducción a las terapias de apoyo
Vol. - Edita Elsevier.
ISBN: 978-84-8086-289-9
Páxinas Dende a 203 ata a 221

Cómo aprovechar las relaciones de colaboración social para fomentar la inclusión

Autores González-Abraldes, I.,José Carlos Millán Calenti,Ana Maseda Rodríguez
Libro ADD LIFE, Tool Kit europeo para el desarrollo del aprendizaje intergeneracional en la educación superior
Vol. - Edita Universidad de Graz.
ISBN: 978-3-9502601-5-1
Páxinas Dende a 4 ata a 4

ALTERACIONES COGNITIVAS EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON. EN REEDUCACIÓN FUNCIONAL DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

Autores
Libro Reeducación funcional en la enfermedad de Parkinson. Una introducción a las terapias de apoyo
Edita Elsevier.
ISBN: 978-84-8086-289-9
Páxinas Dende a 159 ata a 168

ALTERACIONES DE LA COMUNICACIÓN Y LA DEGLUCIÓN EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON. EN REEDUCACIÓN FUNCIONAL EN LA ENFERMEDAD DE PRKINSON

Autores
Libro Reeducación funcional en la enfermedad de Parkinson. Una introducción a las terapias de apoyo
Vol. 1 Edita Elsevier.
ISBN: 978-84-8086-289-9
Páxinas Dende a 133 ata a 142

Alteraciones de la comunicación y la deglución en la enfermedad de Parkinson. Intervención Logopédica.

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Libro Reeducación funcional en la enfermedad de Parkinson. Una introducción a las terapias de apoyo
Vol. - Edita Elsevier.
ISBN: 978-84-8086-289-9
Páxinas Dende a 161 ata a 178

Investigación en Gerontología

Autores José Carlos Millán-Calenti,Ana Maseda
Libro Principios de Geriatría y Gerontología
Edita Mcgraw Hill interamericana de España, S.A.U..
ISBN: 84-481-4539-9
Páxinas Dende a 265 ata a 280

Psicología del envejecimiento

Autores Isabel González-Abraldes Iglesias,Aranzazu Balo García
Libro Principios de Geriatría y Gerontología
Edita Mcgraw Hill interamericana de España, S.A.U..
ISBN: 84-481-4539-9
Páxinas Dende a 113 ata a 140

TRASTORNOS DEL LENGUAJE

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Libro Principios de Geriatría y Gerontología
Vol. - Edita Mcgraw Hill interamericana de España, S.A.U..
ISBN: 84-481-4539-9
Páxinas Dende a 605 ata a 627

Sociología de la Vejez

Autores Gerardo Hernández Rodríguez,José Leira López,José Carlos Millán Calenti,María José López Rey,Benjamín García Sanz,Obdulia Taboadela,María Teresa Bazo Rollo
Libro Principios de Geriatría y Gerontología
Vol. - Edita Mcgraw Hill interamericana de España, S.A.U..
ISBN: 84-481-4539-9
Páxinas Dende a 43 ata a 112

DIFICULTADES DEL LENGUAJE: AFASIA INFANTIL

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Libro ENCICLOPEDIA TEMÁTICA DE LOGOPEDIA
Vol. - Edita ALJIBE.
ISBN: 84-9700-361-6
Páxinas Dende a 45 ata a 60

Programa de estimulación cognitiva: orientación y ocio terapéutico

Autores José Carlos Millán Calenti,María Varela Martínez,Mª José López Rey,Isabel González Abraldes-Iglesias,Aránzazu Balo García,Alma López Sande
Libro Ocio, Inclusión y Discapacidad
Vol. - Edita Universidad de Deusto.
ISBN: 84-7485-945-X
Páxinas Dende a 451 ata a 456

Enseñanza en Terapia Ocupacional

Autores José Carlos Millán Calenti,Blanca Moro Peralta
Libro Terapia Ocupacional: Teoría y Técnicas.
Vol. - ISBN: 84-458-1278-5
Páxinas Dende a 493 ata a 503

Criterios de Calidad en la atención a pacientes con demencia

Autores José Carlos Millán Calenti
Libro IV Jornada sobre la Enfermedad de Alzheimer. Buscando un futuro.
Vol. - Edita AFAL Ferrolterra y Grupo de investigación en Gerontología.
ISBN: nodef-0230
Páxinas Dende a 59 ata a 68

Las Afasias: Delimitación nosológica, diagnóstico diferencial y clasificación

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Libro I Curso de Neurología de la conducta y demencias
Vol. - Edita Sanidad y Ediciones 1999.
ISBN: SANED 1999
Páxinas Dende a 73 ata a 92

CORRIENTE GALVÁNICA

Autores Rosa Meijide Failde,Rodríguez-Villamil, J.L.,Jorge Teijeiro Vidal
Libro Manual de Medicina Física
Vol. - Edita Harcourt Brace.
ISBN: 84-8174-183-3
Páxinas Dende a 150 ata a 168

La comunicación:Bases Biológicas

Autores Rodríguez-Villamil, J.L.,Rosa Meijide Failde,Jorge Teijeiro Vidal
Libro Comunicación Estrés y Accidentabilidad(Tres factores de actualidad)
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-75-3
Páxinas Dende a 9 ata a 18

La comunicación en el medio sanitario

Autores José Carlos Millán Calenti,Jorge Teijeiro Vidal,Esther Del Carmen Fernández Fernández
Libro Comunicación Estrés y Accidentabilidad(Tres factores de actualidad)
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-75-3
Páxinas Dende a 35 ata a 42

Internet y las Ciencias de la Salud

Autores José Carlos Millán Calenti,Jorge Teijeiro Vidal
Libro Comunicación Estrés y Accidentabilidad(Tres factores de actualidad)
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-75-3
Páxinas Dende a 43 ata a 49

El medio y la salud

Autores José Carlos Millán Calenti,Esther Del Carmen Fernández Fernández
Libro Comunicación Estrés y Accidentabilidad(Tres factores de actualidad)
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-75-3
Páxinas Dende a 51 ata a 54

El cuidador familiar del enfermo de Alzheimer

Autores Ana Mª Buide Illobre,José Carlos Millán Calenti,M. Gandoy Crego
Libro Demencias
Vol. - Edita Complejo H. Univ. Santiago.
ISBN: 84-922293-7-3
Páxinas Dende a 57 ata a 67

Parte I

Autores José Manuel Mayán Santos,José Carlos Millán Calenti
Libro Gerontología y Geriatria para Auxiliares de Enfermeria
Vol. - Edita GARABAL.
ISBN: 84-60434419
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Parte II

Autores José Manuel Mayán Santos,José Carlos Millán Calenti
Libro Gerontología y Geriatria para Auxiliares de Enfermeria
Vol. - Edita GARABAL.
ISBN: 84-60434419
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Comunicación,lenguaje y contexto social.Logopedia en el ámbito familiar y social.

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño,Onésimo Juncos Rabadán
Libro LENGUAJE Y ENVEJECIMIENTO:Bases para la intervención.
Vol. - ISBN: 84-458-0616-5
Páxinas Dende a 99 ata a 122

Trastornos del lenguaje en las demencias

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño,Alfredo Robles
Libro LENGUAJE Y ENVEJECIMIENTO:Bases para la intervención.
Vol. - ISBN: 84-458-0616-5
Páxinas Dende a 73 ata a 98

TÉCNICAS HIDROTERÁPICAS

Autores Rosa Meijide Failde,Rodríguez-Villamil, J.L.,Jorge Teijeiro Vidal
Libro Manual de Medicina Física
Vol. - Edita Harcourt Brace.
ISBN: 84-8174-183-3
Páxinas Dende a 358 ata a 376

HIDROTERAPIA

Autores Rosa Meijide Failde,Rodríguez-Villamil, J.L.,Jorge Teijeiro Vidal
Libro Manual de Medicina Física
Vol. - Edita Harcourt Brace.
ISBN: 84-8174-183-3
Páxinas Dende a 335 ata a 357

Las afasias

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño,Josep M. Vendrell
Libro Ponencias y Comunicaciones. 19º Congreso Nacional A.E.L.F.A. Asociación Nacional de Logopedia, Foniatría y Audiología
Vol. - ISBN: nodef-0316
Páxinas Dende a 37 ata a 55

Valoración quirúrgica del paciente anciano

Autores José Carlos Millán Calenti
Libro Máster de Gerontología Social. Temas de Gerontología
Vol. - ISBN: nodef-0119
Páxinas Dende a 411 ata a 423

Recuperación de pacientes afásicos bilingües gallego-castellanos

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño,José Mª Prieto González,Manuela Lema Bouzas,Manuel Noya García
Libro Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, eusquera y gallego
Vol. - ISBN: 84-8121-468-X
Páxinas Dende a 787 ata a 787

Radiología del hombro

Autores Rosa Meijide Failde,Rodríguez-Villamil, J.L.,Jorge Teijeiro Vidal
Libro Aspectos morfológicos, funcionales y clínicos del hombro
Vol. - Edita Escuela Universitaria de Fisioterapia.
ISBN: 84 921803 0 7a
Páxinas Dende a 49 ata a 54

Radiología y técnicas de imagen para fisioterapeutas

Autores Jorge Teijeiro Vidal,Rosa Meijide Failde,Rodríguez-Villamil, J.L.
Libro Monografía Universitarios de Radiología
Vol. - ISBN: nodef-0361
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Musicoterapia y tercera edad

Autores José Carlos Millán Calenti,J.M. Mayán
Libro Máster de Gerontología Social. Temas de Gerontología
Vol. - ISBN: nodef-0119
Páxinas Dende a 165 ata a 171

Materiales de evaluación de la afasia

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Libro Logopedia: Prevención, Evaluación, Intervención
Vol. - ISBN: nodef-0315
Páxinas Dende a 133 ata a 143

Relación del fenotipo de fragilidad y del estado nutricional con aspectos sociales y de calidad de vida en personas mayores

Autor Rocío López López
Director/es Laura Lorenzo López; José Carlos Jesús Millán Calenti
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Epidemiología de la tuberculosis infantil en Galicia, años 1996-2011

Autor María Isabel Ursúa Díaz
Director/es Mª Isabel Otero Gonzalez; José Luís Rodríguez Villamil Fernández
Ámbito Universidade da Coruña (UDC)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caídas, factores asociados e de risco nunha poboación de persoas maiores fráxiles. Estudo transversal con validación do diagnóstico de enfermaría

Autor García Martínez, Carmen María
Director/es Lorenzo López, Laura Millán Calenti, José Carlos Jesús
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Caídas, factores asociados y de riesgo en una población de personas mayores frágiles. Estudio transversal con validacion del diagnóstico de enfermería

Autor Carmen María García Martínez
Director/es José Carlos Millán Calenti; Laura Lorenzo López
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Efecto de la actividad física aeróbica sobre el deterioro cognitivo leve y estadíos tempranos de demencia en personas mayores

Autor Andrés Javier Ledezma Dames
Director/es José Carlos Millán Calenti; Ana Maseda Rodríguez
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresainte

Estudio del perfil de ingreso y de la mortalidad en una muestra de personas mayores que utilizan recursos sociosanitarios

Autor Thais Río Díaz
Director/es José Carlos Millán Calenti; Ana Maseda Rodríguez
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresainte

Aspectos Sociales y de Salud como determinantes del estado nutricional y calidad de vida en personas mayores

Autor Clara Emilia Diego Díez
Director/es José Carlos Millán Calenti; Ana Maseda Rodríguez
Ámbito Ciencias Biomédicas, Medicina y Fisioterapia
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análises posturográfico e clínico do equilibrio en unha mostra de persoas maiores institucionalizadas

Autor Rosalía López Sánchez
Director/es Prof. Dr. José Carlos Millán Calenti
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Intervención non farmacolóxica a través da estimulación multisensorial en persoas maiores con deterioro cognitivo

Autor María Pilar Marante Moar
Director/es Prof. Dr. José C. Millán Calenti
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Atitudes de futuros profissionais de saúde e servizo social face ao trabalho com a populasao idosa. Escala de Kogan e relacios intergeneracionais

Autor Stella Margarida de Oliveira António Bettencourt da Cámara
Director/es José Carlos Millán Calenti
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Prevalencia dos síntomas psicolóxicos e condutuais asociados ao envellecemento centro de día vs. residencia

Autor Helena Agrafojo Nieto
Director/es Prof. Dr. José Carlos Millán Calenti Prof. Dra. Ana Maseda Rodríguez
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresainte

Características sociosanitarias asociadas al envejecimiento: Factores predictores y de riesgo

Autor Alba Cristina Sánchez Fernández
Director/es Prof. Dr. José Carlos Millán Calenti Prof. Dra. Ana Maseda Rodríguez
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Evaluación y Seguimiento del estado Cognitivo y Afectivo de una Muestra de personas mayores Institucionalizadas

Autor Aranzazu Balo García
Director/es Prof. Dr. José Carlos Millán Calenti Prof. Dra. Ana Maseda
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresainte

Estudio de las Condiciones Sociosanitarias de una población de personas mayores usuarias de un servicio de Teleasistencia

Autor Santiago Martínez Isasi
Director/es Prof. Dr. José Carlos Millán Calenti Prof. Dra. Ana Maseda Rodríguez
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresainte

El neuroticismo y la extraversión de los cuidadores de personas con demencia como factores moduladores de la sobrecarga asistencial

Autor Isabel González-Abraldes Iglesias
Director/es Prof. Dr. José Carlos Millán Calenti Prof. Dra. Ana Maseda
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio comparativo y relacional del lenguaje y la audición de acuerdo al estado cognitivo en una muestra de personas mayores de 65 años

Autor Leire Lodeiro Fernandez
Director/es José Carlos Millán Calenti
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Envejecimiento, deterioro cognitivo, dependencia funcional y variables asociadas: estudio sobre una población española

Autor Francisco Javier Tubio Ordóñez
Director/es Salvador Pita Fernández; José Carlos Millán Calenti
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Desarrollo, elaboración y validación de la eficacia terapéutica de una aplicación informática de estimulación cognitiva dirigida a pacientes con pérdida de memoria asociada a la edad y pacientes con deterioro cognitivo leve

Autor Pilar Suarez Lopez
Director/es José Carlos Millán Calenti
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Predictores de la percepción de salud en una población mayor de 65 años en España: Influencias socio-demográficas y de la percepción social

Autor Trinidad Lorenzo Otero
Director/es Prof. José Carlos Millán Calenti Prof. Dra. Ana Maseda
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio comparativo de la demanda sanitaria consulta vs domicilio en una población mayor de 65 años en un centro de salud rural

Autor Julia Carpente Montero
Director/es José Carlos Millán Calenti
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Influencia de los trastornos psicológicos y de conducta en la evolución cognitiva de una población con demencia tipo alzheimer

Autor José Luis Caamaño Ponte
Director/es José Carlos Millán Calenti
Ámbito Medicina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Programa de ayuda al cuidador familiar del enfermo de Alzheimer

Autor Manuel Gandoy Crego
Director/es José Manuel Mayán Santos;José Carlos Millán Calenti
Ámbito
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Eficacia del ejercicio físico multicomponente a través de cicloergómetros sobre la fragilidad en personas mayores institucionalizadas
61º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 26º Congreso de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Censi KC, Carballeira E, López-López R, Lorenzo-López L, Maseda A, Millán-Calenti JC
Lugar Zaragoza (España)

Consumo de fármacos en personas mayores sanas en relación a la edad
61º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 26º Congreso de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores López-López R, Maseda A, Cibeira N, López-Villar L, Lorenzo-López L, Millán-Calenti JC
Lugar Zaragoza (España)

Importancia de ajustar las puntuaciones de la evaluación cognitiva montreal (MoCA) teniedo en cuenta la edad y el nivel educativo
61º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 26º Congreso de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Blanco-Fandiño J, Lorenzo-López L, Buján A, González-Abraldes I, Maseda A, Millán-Calenti JC
Lugar Zaragoza (España)

Fármacos del sistema nervioso en una muestra de personas mayores institucionalizadas: Prescripción y aplicación de los criterios Stopp-Start
61º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 26º Congreso de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Millán-Calenti JC, Ramilo AH, Rodríguez-Villamil JL, López-López R, Lorenzo-López L, Maseda A
Lugar Zaragoza (España)

Estudio de la relación entre la fragilidad física y el deterioro cognitivo mediante biomarcadores psicofisiológicos y moleculares/celulares: Estudio MaPE-DeF
61º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 26º Congreso de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Lorenzo-López L, Buján A, Blanco-Fandiño J, Cibeira N, Maseda A, Millán-Calenti JC
Lugar Zaragoza (España)

Efectos de la pre-fragilidad en la memoria asociativa de caras-nombres: Resultados preliminares del estudio MaPE-DeF
61º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 26º Congreso de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Blanco-Fandiño J, Laura Lorenzo-López, Buján, A., Cibeira, N., Maseda, Ana, José Carlos Millán Calenti
Lugar Zaragoza (España)

Eficacia del ejercicio físico multicomponente a través de cicloergómetros sobre la capacidad funcional en personas mayores institucionalizadas
61º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 26º Congreso de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Censi KC, López-López R, Carballeira E, Maseda A, Lorenzo-Lopez L, Millán-Calenti JC
Lugar Zaragoza (España)

Immune activation in older-aged individuals is associated with genetic instability (or vice versa)
38th International Winter-Workshop on Clinical, Chemical and Biochemical Aspects of Pteridines and Related Topics
Internacional

Autores Gostner,J.M., Sánchez-Flores, M., Marcos-Pérez, D., Lorenzo-López, L., Maseda, A., Millán-Calenti, J.C., Fuchs, D., Bonassi, S., Pásaro, E., Laffon, B., Valdiglesias, V.
Lugar Innsbruck (Austria)
DOI https://doi.org/10.1515/pteridines-2019-0010

Are immune activation and inflammaging involved in the physiopathology of frailty in older adults?
38th International Winter-Workshop on Clinical, Chemical and Biochemical Aspects of Pteridines and Related Topics
Internacional

Autores Laffon, B., Marcos-Pérez, D., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Gostner, J.M., Fuchs, D., Pásaro, E., Valdiglesias, V.
Lugar Innsbruck (Austria)
DOI https://doi.org/10.1515/pteridines-2019-0010

Envejecimiento activo y saludabe
I Encuentro Mundial de Médicos Gallegos
Internacional

Autores Millán-Calenti, J.C.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Efectos positivos en la composición corporal, el rendimiento neuromuscular y la presión arterial de un programa de entrenamiento en cicloergómetro en personas mayores institucionalizadas
61º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 26º Congreso de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Millán-Calenti JC, Carballeira E, López López R, Censi KC, Lorenzo-Lopez L, Maseda A
Lugar Zaragoza (España)

Perfil de consumo farmacológico de una muestra comunitaria de adultos mayores: Robustos versus no robustos
61º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 26º Congreso de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores López-López R, Maseda A, Rodríguez-Villamil JL, Regueiro-Folgueira L, Lorenzo-López L, Millán-Calenti JC
Lugar Zaragoza (España)

Comparación del rendimiento neuropsicológico en personas mayores no frágiles y pre-frágiles: Resultados preliminares del estudio MaPE-DeF
61º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 26º Congreso de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Lorenzo-Lopez L, Buján A, Blanco-Fandiño J, Cibeira N, Maseda A, Millán-Calenti JC
Lugar Zaragoza (España)

De la fragilidad a la rehabilitación. Escenarios posibles con propuestas especializadas
31 Congreso Internacional de Geritaria y Gerontología
Internacional

Autores Millán-Calenti JC
Lugar Pontevedra (España)

Links between immunological biomarkers and frailty in the elderly
3rd International DiMoPEx Conference
Internacional

Autores Laffon, B., Marcos-Pérez, D., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Costa, S., Teixeira-Gomes, A., Gostner, J., Fuchs, D., Pásaro, E., Valdiglesias, V.
Lugar Oporto (Portugal)

Comprehensive geriatric assessment: Differences between frail and prefrail institutionalized older adults
XI Congreso Internacional y XVI Nacional de Psicología Clínica
Internacional

Autores Rocío López-López, Cibeira, N., Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, Rivas Neira S, José Carlos Millán Calenti
Lugar Granada (España)

Light therapy for the management of BPSD and cognitive impairment in people with dementia: A Systematic review
XI Congreso Internacional y XVI Nacional de Psicología Clínica
Internacional

Autores Cibeira, N., Rocío López-López, Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Regueiro-Folgueira, Laura, Julia Blanco, José Carlos Millán Calenti
Lugar Granada (España)

Effect of light therapy on sleep in severe dementia: Objective and subjective measures
XI Congreso Internacional y XVI Nacional de Psicología Clínica
Internacional

Autores Cibeira, N., Rocío López-López, Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Ana Buján Mera, José Carlos Millán Calenti
Lugar Granada (España)

Effect of lifetime occupation and degree of urbanization on cognitive impairment in older adults
XI Congreso Internacional y XVI Nacional de Psicología Clínica
Internacional

Autores Rocío López-López, Cibeira, N., Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, Regueiro-Folgueira, Laura, José Carlos Millán Calenti
Lugar Granada (España)

Effectiveness of light therapy on the management of anxiety in people with moderate to severe dementia
XI Congreso Internacional y XVI Nacional de Psicología Clínica
Internacional

Autores Cibeira N, López-López R, Maseda A, Lorenzo-López L, Blanco-Fandiño J, Millán-Calenti JC
Lugar Granada (España)

Searching for neuroimmune biomarkers of frailty in older adults
4th International Congress on Occupational & Environmental Toxicology
Internacional

Autores Laffon, B., Marcos-Pérez, D., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Pásaro, E., Valdiglesias, V.
Lugar Oporto (Portugal)

Promoción de la vida saludable en personas mayores: Estudios poblacionales y de fragilidad
Jornada "Estilos de vida activa e saudable: Contextos que promovan o benestar"
Local

Autores Ana Maseda
Lugar Coruña, A (España)

Políticas y estrategias para la promoción de la salud en la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidade da Coruña
I Congreso de Universidades Promotoras de Salud
Nacional

Autores Ávila-Álvarez, AI, Lucía Ramos-Guerreiro, Canosa-Domínguez, NM, Silvia Díaz-Prado, Ana Maseda, Montserrat Reigosa-Martínez
Lugar Palma (España)

Evaluación de la comorbilidad en una muestra de personas mayores frágiles y prefrágiles institucionalizadas
II Congreso Internacional y IV Nacional de Enfermería y Salud: A New World Care
Internacional

Autores Rocío López-López, Ana Maseda, Cibeira, N., Julia Blanco, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santander (España)

Perfil del consumo farmacológico de una muestra comunitaria de adultos mayores en función del estado de fragilidad
II Congreso Internacional y IV Nacional de Enfermería y Salud: A New World Care
Internacional

Autores Rocío López-López, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, Ana Buján Mera, Rivas Neira S, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santander (España)

Multisensory stimulation and individualized music sessions on people with severe demetia: Inmediate, short-term and long-term effects on behavior and mood
5th International Conference on Evidence-Based Policy in Long-Term care
Internacional

Autores Cibeira, N., López-López, R., Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Ana Buján Mera, José Carlos Millán Calenti
Lugar Viena (Austria)

Cognitive and affective trajectories of Day-Care versus institutionalized older patients through a 1-year period
5th International Conference on Evidence-Based Policy in Long-Term care
Internacional

Autores Rocío López-López, Cibeira, N., Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, Rivas Neira S, José Carlos Millán Calenti
Lugar Viena (Austria)

Fragilidade e demencias en idosos
IX Congreso Internacional ASPESM "Saude Mental Para Todos"
Internacional

Autores José C. Millán-Calenti
Organizador Instituto Politécnico de Braganza
Lugar Braganza (Portugal)

Grupo de Investigación en Gerontología y vinculación con la Rede Galega de Investigación en Demencias
29 Foro da Rede Galega de Investigación en Demencias
Autonómico

Autores Ana Maseda
Lugar Vigo (España)

Evaluación mediante actigrafía de la efectividad de la luminoterapia sobre el sueño en personas mayores con demencia institucionalizadas
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Cibeira, N., Ana Maseda, Rodríguez-Villamil, J.L., Laura Lorenzo-López, Arturo X. Pereiro, José Carlos Millán Calenti
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Fragilidad y deterioro cognitivo asociados al estado nutricional en personas mayores institucionalizadas
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Regueiro-Folgueira, Laura, Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Diego-Díez, C., David Facal, José C. Millán-Calenti
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Relación entre los recursos sociales y la percepción de calidad de vida en personas mayores con participación social regular
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores López-López, R., Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Carmen M. García Martínez, Diego-Díez, C., José Carlos Millán Calenti
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Efectos del entrenamiento en velocidad de procesamiento sobre el sistema atencional en personas mayores: Resultados Preliminares
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Buján, A., Laura Lorenzo-López, Julia Blanco, Ana Maseda, Isabel González-Abraldes, Millán-Calenti, J.C.
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Fármacos más consumidos en personas mayores con estado nutricional deteriorado
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Regueiro-Folgueira L, Maseda A, Lorenzo-López L, Buján A, González-Abraldes I, Millán-Calenti JC
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Fragilidad cognitiva: Revisión de las definiciones empleadas en estudios empíricos
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Facal D, Maseda A, Pereiro AX, Gandoy M, Lorenzo-López L, Millán-Calenti JC
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Parámetros biomédicos en personas con demencia institucionalizadas: Estimulación multisensorial Vs. Luminoterapia
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Cibeira, N., Maseda, Ana, Rodríguez-Villamil, J.L., Eduarado Pásaro, Laffon, Blanca, José Carlos Millán Calenti
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Valor predictivo de los factores de riesgo propuestos para el diagnóstico de enfermería "Riesgo de Caídas" en población geriátrica institucionalizada
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores López-López, R., Laura Lorenzo-López, Carmen M. García Martínez, Ana Maseda, José M. Cancela, José Carlos Millán Calenti
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Estudio longitudinal de las transiciones a un año entre estados de fragilidad en personas mayores que viven en la comunidad
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Laura Lorenzo-López, Rocío López-López, Ana Maseda, Ana Buján Mera, Cibeira, N., José Carlos Millán Calenti
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Aplicabilidad de paradigmas duales cognitivo-motrices a una muestra de personas mayores institucionalizadas
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores David Facal, Laura Lorenzo-López, Rocío López-López, Millán-Calenti, J.C., Arturo X. Pereiro, José M. Cancela
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Intervención no farmacológica a través de la estimulación sensorial en personas mayores
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Ana Maseda
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Principales factores implicados en el empeoramiento del estado fenotípico de fragilidad: Seguimiento a un año
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Laura Lorenzo-López, Rocío López-López, Ana Maseda, Ana Buján Mera, Vanessa Valdiglesias, José C. Millán-Calenti
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Calidad de vida y aspectos sociales como determinantes de fragilidad
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Ana Maseda, Carmen de Labra, Laura Lorenzo-López, Cibeira, N., Regueiro-Folgueira, Laura, José C. Millán-Calenti
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Efectos neurofisiológicos del entrenamiento cognitivo computarizado durante el envejecimiento normal y patológico: Bases metodológicas y limitaciones en el reclutamiento
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Ana Buján Mera, Julián Blasco, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, David Facal, José Carlos Millán Calenti
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Fármacos más consumidos en personas mayores con estado nutricional deteriorado
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Regueiro-Folgueira, Laura, Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Isabel Gonzalez-Abraldes Iglesias, José Carlos Millán Calenti
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Diferencias de género en el perfil de salud de una muestra representativa de personas mayores
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores José C. Millán-Calenti, Ana Maseda, López-López, R., Cibeira, N., Regueiro-Folgueira, Laura, Laura Lorenzo-López
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Usuarios de Teleasistencia domiciliaria: Enfermedades y medicación
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 31 Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Ana Maseda, Santiago Martínez-Isasi, Laura Lorenzo-López, Ana Buján Mera, Regueiro-Folgueira, Laura, José C. Millán-Calenti
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Psychoinmunological depletion in frailty status in older adults is related to alterations in neopterin and tryptophan breakdown
2nd. International Congress of Psychobiology
Internacional

Autores Laffon, B., Marcos-Pérez, D., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Strasser, B., Gostner, J., Fuchs, D., Valdiglesias, V., Pásaro, E.
Lugar Ávila (España)

Changes in Psychoneuroendocrine system in frail spanish older adults in association with phenylalanina, tyrosine and nitric oxide serum concentrations
2nd. International Congress of Psychobiology
Internacional

Autores Valdiglesias, V., Marcos-Pérez, D., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Strasser, B., Gostner, J., Fuchs, D., Laffon, B., Pásaro, E.
Lugar Ávila (España)

Efectividad de la valoración gerontológica integral y seguimiento longitudinal en la promoción del envejecimiento saludable (VERISAÚDE)
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Maseda A, Lorenzo-López L, González-Abraldes I, López-López R, Millán-Calenti JC
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Marcadores electroencefalográficos en estado de reposo en las demencias: Una revisión
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Ana Buján Mera, Claudio Babiloni, Del Percio, C, Roberta Lizio, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Importancia de la transición entre los niveles de fragilidad en una muestra representativa de la CC.AA. Gallega
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Rocío López-López, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, Vanessa Villar, Regueiro-Folgueira, Laura, Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Comorbilidad y riesgo de mortalidad: Diferencias entre población rural y urbana según los criterios de fragilidad
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Rocío López-López, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, Vanessa Villar, Regueiro-Folgueira, Laura, Isabel González-Abraldes Iglesias, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Comparativa de género y predictibilidad entre pruebas clínicas y posturografía computarizada en personas mayores institucionalizadas
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Carmen de Labra, Rosalía López Sánchez, Isabel González-Abraldes Iglesias, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Pre-fragilidad, sintomatología depresiva y calidad de vida en las personas mayores
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Diego-Díez, C., Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Cibeira, N., Isabel González-Abraldes Iglesias, David Facal, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Efectividad de las terapias no farmacológicas en el manejo de la agitación en personas con deterioro cognitivo y demencia
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Isabel González-Abraldes Iglesias, Carmen de Labra, Ana Maseda, Ana Buján Mera, Diego-Díez, C., Cibeira, N., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Estado de Ánimo, Conducta y Parámetros Biomédicos en Personas con Demencia: Intervención Multisensorial Vs. Música Individualizada
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Maseda, A., Lorenzo-López, L., Laffon, B., José Carlos Millán Calenti, N Cibeira, I González-Abraldes, C Diego-Diez
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Prefragilidad, sintomatología depresiva y calidad de vida en las personas mayores
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Diego C, Maseda A, Lorenzo-López L, Cibeira N, González-Abraldes I, Facal D, Millán-Calenti JC
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Patología Oral en el Envejecimiento
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Julia Blanco, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, Leire Lodeiro Fernández, Regueiro-Folgueira, Laura, Carmen de Labra, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

El estado nutricional y sus factores determinantes en una muestra representativa de pesonas mayores
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Diego-Díez, C., Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Cibeira, N., Regueiro-Folgueira, Laura, Rocío López-López, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Personalidad, estrategias de afrontamiento y distrés psicológico en cuidadores informales de personas con demencia
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Isabel González-Abraldes Iglesias, Ana Buján Mera, Laura Lorenzo-López, Carmen de Labra, Cibeira, N., Ana Maseda, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Valoración del diagnóstico de enfermería "Riesgo de Caídas" en mayores frágiles institucionalizados
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Laura Lorenzo-López, Carmen Maria Garcia Martinez, Ana Maseda, Ana Buján Mera, Carmen de Labra, Rocío López-López, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Factores de riesgo de caídas en una población e personas mayores frágiles institucionalizadas
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Laura Lorenzo-López, María García-Martínez, Carmen de Labra, Ana Buján Mera, José Mª Cancela Carral, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Fragilidad: Aunemos conocimienos
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Fragi-Less: Prevalencia del síndrome de fragilidad y factores asociados en adultos mayores institucionalizados
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, Isabel González-Abraldes Iglesias, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Luminoterapia como intervención en síntomas psicologicos y conductuales y deterioro cognitivo en personas con demencia
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Cibeira, N., Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Diego-Díez, C., Isabel González-Abraldes Iglesias, Julia Blanco, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Red gallega de investigación en fragilidad (FRAILNET)
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Carmen de Labra, Ana Maseda, David Facal, José Mª Cancela Carral, Pásaro, E., Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Valoración de la Fragilidad-Kihon Checklist
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Rocío López-López, Ana Buján Mera, Carmen de Labra, Vanessa Villar, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Clasificación de pacientes con enfermedad de Alzheimer a través de marcadores electroencefalográficos
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Ana Buján Mera, Claudio Babiloni, Del Percio, C, R. Licio, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Fragilidad y disfagia asociadas al estado nutricional en personas mayores institucionalizadas
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Regueiro-Folgueira, Laura, Ana Maseda, Isabel González-Abraldes Iglesias, Julia Blanco, Carmen de Labra, Laura Lorenzo-López, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

¿Existe asociación entre el estado nutricional y el síndrome de fragilidad en las personas mayores de 65 años?: Revisión sistemática
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Regueiro-Folgueira, Laura, Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Julia Blanco, Rocío López-López, Vanessa Villar, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Calidad de Vida y Estado Nutricional en Personas Mayores
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Diego-Díez, C., Carmen de Labra, Rocío López-López, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Revisión sistemática de la asociación del estado de fragilidad en la vejez con biomarcadores de estrés oxidativo, daño genómico y reparación celular
59º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - 29º Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Joselyn Cortés-Cortés, María Sánchez-Flores, Marcos-Pérez, D., Natalia Fernández-Bertólez, Ana Maseda, Stefano Bonassi, Vanessa Valdiglesias
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Lugar Coruña, A (España)

Cognitive frailty: A conceptual review
Alzheimer's Association International Conference
Internacional

Autores David Facal, Arturo X. Pereiro, Ana Maseda, Manuel Gandoy Crego, Onésimo Juncos Rabadán
Lugar Londres (Reino Unido)

Is micronucleus frecuency in peripherical lymphocytes and buccal cells related to Frailty Syndrome in older adults?
XXIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental
Nacional

Autores Sánchez-Flores, M., Marcos-Pérez, D., Maseda, Ana, Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Bonassi, S., Pasaro, E., Valdiglesias, V., Laffon, B.
Lugar Oviedo (España)

Prescribed medication ans malnourishment at risk of malnutrition
IAGG 2017 World Congress
Internacional

Autores Maseda, A., Buján, A., Lorenzo-López, L., López-López, R., Valdiglesias, V., Laffon, B., Millán-Calenti, J.C.
Lugar San Francisco (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1093/geroni/igx004.2900

Reference ranges of lymphocyte subsets in non-frail older adults
IAGG 2017 World Congress
Internacional

Autores Laffon, B., Sánchez-Flores, M., Marcos-Pérez, D., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Pásaro, E.
Lugar San Francisco (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1093/geroni/igx004.792

Selective attention in age-associated memory impairment: an ERP study in visual search
IAGG 2017 World Congress
Internacional

Autores Ana Buján Mera, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, Rocío López-López, Valdiglesias, V., José Carlos Millán Calenti
Lugar San Francisco (Estados Unidos)

Importance of progression between frailty levels among community-dwelling elderly
IAGG 2017 World Congress
Internacional

Autores Rocío López-López, José Carlos Millán Calenti, Laura Lorenzo-López, Ana Buján Mera, Diego-Díez, C., Pásaro, E., Ana Maseda
Lugar San Francisco (Estados Unidos)

Association between frailty syndrome and micronucleus frequency in an older adult population. Influence on cognitive impairment
2nd International Congress of Psychobiology
Internacional

Autores Pásaro, E., Sánchez-Flores, M., Marcos-Pérez, D., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Bonassi, S., Valdiglesias, V., Laffon, B.
Lugar Ávila (España)

Proportion of single frailty criteria in frail and pre-frail older adults
10th International Conference on Cachesia, Sarcopenia & Muscle Wasting
Internacional

Autores Rocío López-López, José Carlos Millán-Calenti, Ana Buján Mera, José María Cancela Carral, Ana Maseda, Lorenzo Lopez, L.
Lugar Roma (Italia)

Gender differences in general health condition of older adults: the VERISAUDE study
10th International Conference on Cachesia, Sarcopenia & Muscle Wasting
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Rocío López-López, Lorenzo Lopez, L., Carmen de Labra Pinedo, David Facal, Ana Maseda
Lugar Roma (Italia)

Indicadores de fragilidad en una muestra comunitaria: Estudio VERISAÚDE
BioIntegraSaúde 2017
Autonómico

Autores López-López, R., Maseda, A., de Labra, C., Lorenzo Lopez, L., Buján, A., Millán-Calenti, J.C.
Organizador Instituto de Investigación Biomédica (INIBIC)
Lugar Coruña, A (España)

Red gallega de investigación en fragilidad
BioIntegraSaúde 2017
Autonómico

Autores de Labra, C., Maseda, A., Lorenzo Lopez, L., Buján, A., López-López, R., Millán-Calenti, J.C.
Organizador Instituto de Investigación Biomédica (INIBIC)
Lugar Coruña, A (España)

Perfil de salud de las personas mayores de Galicia en función del género: Resultados del estudio VERISAÚDE
III Congreso Nacional de Psicología
Nacional

Autores Lorenzo-López L, Maseda A, López-López R, Regueiro-Folgueira L, Cibeira N, Millán-Calenti JC
Lugar Oviedo (España)

Development of biomarkers for identification of frailty in the elderly
2nd International Conference DiMoPEx working groups meeting: Pollution in living and working environments and health
Internacional

Autores Valdiglesias, V., Sánchez-Flores, M., Marcos-Pérez, D., Maseda, A., Millán-Calenti, J.C., Lorenzo-López, L., Pásaro, E., Laffon, B.
Lugar Bentivoglio (Italia)
DOI https://doi.org/10.5696/2156-9614.8.17.1

Frailty status is not associated with increase in DNA damage or repair alterations in older adults
12th International Comet Assay Workshop (ICAW 2017)
Internacional

Autores Marcos-Pérez, D., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Laffon, B., Valdiglesias, V.
Lugar Pamplona/Iruña (España)
DOI https://doi.org/10.1093/mutage/gex037

Fragilidad e investigación: VERISAÚDE y FRAGI-LESS
XXXII Congreso de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Castilla y León
Nacional

Autores Ana Maseda
Lugar Valladolid (España)

Differences between frail and prefrail older nursing home residents
International Conference on Frailty & Sarcopenia Research
Internacional

Autores Rocío López-López, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, Carmen Maria Garcia Martinez, Ana Buján Mera, José Carlos Millán Calenti
Lugar Barcelona (España)

Frailty Index - Spanish Version of the Kihon Checklist
International Conference on Frailty & Sarcopenia Research
Internacional

Autores Rocío López-López, Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Carmen Maria Garcia Martinez, José Carlos Millán Calenti
Lugar Barcelona (España)

Aplicación de una Terapia no Farmacológica: EMS en una Sala Snoezelen
XXVIII Congreso da Sociedade Gallega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Isabel González-Abraldes Iglesias, Pilar Marante Moar
Lugar Lugo (España)

Immnunological biomonitoring of elderly adults- Influence of physical activity
3rd International Conference on Occupational & Environmental Toxicology/ 3rd Ibero American Meeting on Toxicology and Environmental Health
Internacional

Autores Valdiglesias, V., Maseda, A., Sánchez-Flores, M., Lorenzo-López, L., Marcos-Pérez, D., Fuchs, D., Pásaro, E., Millán-Calenti, J.C., Laffon, B.
Lugar Porto (Portugal)

Frailty and Immunology in Older Adults
I Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Biomedicina
Nacional

Autores Marcos-Pérez, D., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Millán-Calenti, J.C., Lorenzo-López, L., Strasser, B., Gostner, J., Fuchs, D., Pásaro, E., Laffon, B., Valdiglesias, V.
Lugar Valencia (España)

Visual selective attention in age-associated memory impairment: an ERP study
5th European Conference on Clinical NeuroImaging
Internacional

Autores Ana Buján Mera, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, Carmen de Labra, Elena Amenedo, José Carlos Millán-Calenti
Lugar Roma (Italia)

Investigación en Xerontoloxía: I+D+i en Fraxilidade
GALISENIOR. X Salón Internacional de las Personas Mayores
Internacional

Autores Ana Maseda
Lugar Ourense (España)

Association between muscle strength and immune system biomarkers in older adults
International Sport + Exercise Nutrition Conference
Internacional

Autores Strasser, B., Marcos-Pérez, D., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Gostner, J., Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Fuchs, D., Valdiglesias, V., Laffon, B.
Lugar Newcastle upon Tyne (Reino Unido)
DOI https://doi.org/10.1123/ijsnem.27.s1

Factors associated with satisfaction in informal caregivers of dementia patients
25th Alzheimer Conference "Dementia: putting strategies and research into practice"
Internacional

Autores Jensen, AM., Carmen de Labra, A. Buján Mera, Laura Núñez Naveira, José Carlos Millán Calenti, Ewa Mojs, Wlodzimierz Samborski, Rikke Gregersen
Organizador Alzheimer Europa
Lugar Ljubljana (Eslovenia)

Cross-national differences in the psychological profile of caregivers of people with dementia in Europe
25th Alzheimer Conference "Dementia: putting strategies and research into practice"
Internacional

Autores Gregersen Rikke, A. Buján Mera, Carmen de Labra, Laura Núñez Naveira, José Carlos Millán Calenti, Ewa Mojs, Wlodzimierz Samborski, Jensen, AM.
Organizador Alzheimer Europa
Lugar Ljubljana (Eslovenia)

Serum neopterin production and tryptophan breakdown rates correlate with decline of grip strength and physical activity in the elderly
8th International Conference on Cachexia, Sarcopenia and Muscle Wasting
Internacional

Autores Fuchs, D., Gostner, J., Sánchez-Flores, M., Millán-Calenti, J.C., Marcos-Pérez, D., Maseda, A., Pásaro, E., Strasser, B., Lorenzo-López, L., Laffon, B., Valdiglesias, V.
Organizador Society of Sarcopenia, Cachesia and Wasting Disorders
Lugar París (Francia)
DOI https://doi.org/10.1002/jcsm.12087

Frailty in the elderly: biomarkers for early detection
1st International Congress of Psychobiology
Internacional

Autores Laffon, B., José Carlos Millán-Calenti, Valdiglesias, V., Ana Maseda, María Sánchez-Flores, Lorenzo-López, L., Diego Marcos-Pérez, Pásaro, E.
Lugar Oviedo (España)

Neopterin concentrations and tryptophan breakdown rates in the elderly are influenced by life style and dietary habits
34th International Winter Workshop. Clinical, Chemical and Biochemical Aspects of Pteridines and Related Topics
Internacional

Autores Fuchs, D., Gostner, J., Sánchez-Flores, M., Millán-Calenti, J.C., Marcos-Pérez, D., Maseda, A., Pásaro, E., Strasser, B., Lorenzo-López, L., Laffon, B., Valdiglesias, V.
Lugar Innsbruck (Austria)
DOI https://doi.org/10.1515/pterid-2015-0007

Increased neopterin production and tryptophan breakdown in the frail elderly, potential pathophysiologic consequences
34th International Winter Workshop. Clinical, Chemical and Biochemical Aspects of Pteridines and Related Topics
Internacional

Autores Gostner, J., Marcos-Pérez, D., Millán-Calenti, J.C., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Valdiglesias, V., Lorenzo-López, L., Strasser, B., Pásaro, E., Fuchs, D., Laffon, B.
Lugar Innsbruck (Austria)
DOI https://doi.org/10.1515/pterid-2015-0007

Influence of alcohol intake and smoking on neopterin production and tryptophan breakdown rates in frail elderly
International Academy Nutrition and Aging (IANA 2015)
Internacional

Autores Fuchs, D., Gotsner, JM, Snachez-Flores, M, Millan-Calenti, Jose C., Marcos-Pérez, D., Maseda, Ana, Pasaro, E., Strasser, B., Lorenzo-López, L., Laffon, B., Valdiglesias, V.
Organizador International Academy Nutrition and Aging (IANA 2015)
Lugar Barcelona (España)

Expectativas de los profesionales de la Geriatría y la Gerontología en relación a las nuevas tecnologías
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Río-Díaz, T, Trinidad Lorenzo Otero, Laura Núñez Naveira, Carmen de Labra, Laura Lorenzo-López, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Estudio longitudinal de la disfagia orofaríngea en una muestra de personas mayores institucionalizadas
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Leire Lodeiro Fernández, Aranzazu Balo García, Río-Díaz, T, Trinidad Lorenzo Otero, Rodríguez-Villamil, J.L., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Un modelo de atención basado en las nuevas tecnologías: Perfil del usuario actual en la práctica comunitaria
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Trinidad Lorenzo Otero, Ana Buján Mera, Isabel González-Abraldes Iglesias, Carmen de Labra, Alba Sanchez Fernandez, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Evolución del rendimiento d aun grupo de personas mayores institucionalizadas que reciben entrenamiento cognitiva computarizado.
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Río-Díaz, T, Ana Buján Mera, Isabel González-Abraldes Iglesias, Leire Lodeiro Fernández, Aranzazu Balo García, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Necesidades Gerontológicas en relación con las Nuevas Tecnologías: Demótica Telemedicina
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Trinidad Lorenzo Otero, Río-Díaz, T, Ana Buján Mera, Mª Pilar Marante Moar, Leire Lodeiro Fernández, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

El rol del cuidador en la valoración de ingreso y la sobrecarga autopercibida: Estudio preliminar
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Isabel González-Abraldes Iglesias, Mª Pilar Marante Moar, Trinidad Lorenzo Otero, Diego-Díez, C., Aranzazu Balo García, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Prevalencia de los trastornos de conducta en una muestra de personas mayores institucionalizadas
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Aranzazu Balo García, Leire Lodeiro Fernández, Isabel González-Abraldes Iglesias, Alba Sanchez Fernandez, Río-Díaz, T, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Factors predicting caregiving satisfaction in informal caregivers of people with dementia
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Carmen de Labra, Ana Buján Mera, Laura Núñez Naveira, Jensen, AM., Meret Charlotte Peersen, Ewa Mojs, Wlodzimierz Samborski, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Evaluación de aspectos técnicos de una aplicación para cuidadores de personas con demencia: Proyecto Understaid
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Ana Buján Mera, Laura Núñez Naveira, Carmen de Labra, Raquel Toja Gómez, María José Rodríguez Malmierca, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

A technical tool to help informal caregivers of people with dementia
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Laura Núñez Naveira, Carmen de Labra, A. Buján Mera, Raquel Toja Gómez, Mª José Rodríguez Malmierca, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Sinergia entre profesión y nivel educativo como factores protectores de reserva cognitiva en mayores
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Lorenzo-López, L., Ana Buján Mera, Alba Sanchez, Rocío López-López, Ana Maseda, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

La importancia de la familia en el proceso de atención a las personas mayores en un centro residencial
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Diego-Díez, C., Verónica Sanluis-Martínez, Rocío López-López, Rodríguez-Villamil, J.L., Laura Lorenzo-López, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Results from an online platform to promote the active ageing in young and elderly people
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores José Carlos Millán-Calenti, Laura Núñez Naveira, Isabel González-Abraldes, Mª Pilar Marante Moar, Leire Lodeiro Fernández, Ana Maseda
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Nuevas tecnologías en el hogar: evaluación in situ de su utilidad por personas mayores
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Ana Buján Mera, Trinidad Lorenzo, Río-Díaz, T, Laura Núñez Naveira, Ana Maseda, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Reproducibility of three performance tests to assess the walking speed in the elderly
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Laura Núñez Naveira, Trinidad Lorenzo, Río-Díaz, T, Rodríguez-Villamil, J.L., Ana Maseda, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Consumo de medicamentos potencialmente inapropiados en una población gallega mayor de 65 años
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Verónica Sanluis-Martínez, Laura Núñez Naveira, Rocío López-López, Ana Maseda, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Rasgos de personalidad como variables moduladoras de la sobrecarga: El papel de la inteligencia emocional
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Isabel González-Abraldes Iglesias, Mª Pilar Marante Moar, Trinidad Lorenzo Otero, Aranzazu Balo García, Leire Lodeiro Fernández, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Papel del gabinete psicosocial en el control de los riesgos psicosociales del personal asistencial adscrito a un Complejo Gerontológico
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Aranzazu Balo García, Diego-Díez, C., Isabel González-Abraldes Iglesias, Leire Lodeiro Fernández, Rodríguez-Villamil, J.L., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

La importancia de la familia en el proceso de atención las personas mayores en un centro residencial
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Diego-Díez, C., Verónica Sanluis-Martínez, Rocío López-López, Rodríguez-Villamil, J.L., Laura Lorenzo-López, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Evaluación preliminar, por parte de una muestra de cuidadores informales de personas con demencia, de los aspectos técnicos de una aplicación móvil pisco-educativa: Proyecto Understaid
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Ana Buján Mera, Laura Núñez Naveira, Carmen de Labra, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Estudio descriptivo d ela disfagia orofaríngea en una muestra de personas mayores institucionalizadas
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Leire Lodeiro Fernández, Aranzazu Balo García, Isabel González-Abraldes Iglesias, Alba Sanchez Fernandez, Rodríguez-Villamil, J.L., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Eficacia de la EMS en una mujer con demencia severa: A propósito de un caso
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Mª Pilar Marante Moar, Alba Sanchez Fernandez, Carmen de Labra, Laura Lorenzo-López, Aranzazu Balo García, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

La Institucionalización: ¿Integración o abandono?
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Verónica Sanluis-Martínez, Diego-Díez, C., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Eficacia de la estimulación multisensorial frente a la actividad individualizada en las personas con demencia severa
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Alba Sanchez Fernandez, Mª P. Marante Moar, Laura Lorenzo-López, Carmen de Labra, Isabel González-Abraldes Iglesias, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Factores de riesgo extrínsecos de caídas: peligros potenciales existentes en los domicilios de las personas mayores que viven en la comunidad
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Ana López Fraga, Ana Maseda, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Efecto del ejercicio aeróbico sobre el deterioro cognitivo leve y etapas tempranas de demencia en personas mayores
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Andrés Ledezma Dames, Ana Maseda, Amaya Fernández Fernández, Rosalía Fernández González, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Terapia Ocupacional en Unidades Residenciales
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Pilar Marante Moar
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Importancia del asociacionismo en el fomento del envejecimiento activo
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Lorenzo-López, L., Clara Diego, Verónica Sanluis-Martínez, Rocío López-López, Ana Maseda, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Factores socio-sanitarios asociados a la calidad de vida en mayores frágiles: una revisión sistemática
XXVII Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Diego-Díez, C., Trinidad Lorenzo, Verónica Sanluis-Martínez, Lorenzo-López, L., Ana Maseda, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Lugar Ourense (España)

Apoyo gerontológico a domicilio a través de las nuevas tecnologías: domótica y telemedicina (AGAD-TIC)
II Encuentro de Investigadores "Investigación y Envejecimiento: respuestas para dar calidad a la vida"
Nacional

Autores María José Fares, Río-Díaz, T, Ana Maseda, Matías Villanueva Sampayo, Concepción Pérez, José Carlos Millán-Calenti
Lugar Salamanca (España)

Telegerontología, un proyecto desarrollado y patentado por la Universidad de A Coruña
Gran Canaria Accesible
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Investigación y nuevas tecnologías de soporte dirigidas a las personas mayores y/o sus cuidadores
Gran Canaria Accesible
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Buena praxis en la atención de las personas mayores institucionalizadas
I Congreso Internacional Maltrato y Personas Mayores en el Siglo XXI
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

Investigación y tecnología como apoyo a la vida independiente de las personas mayores: presente y futuro. Premio "Dr. Fernando Jiménez Herrero" en su edición 2013
Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia
Nacional

Autores Ana Maseda
Organizador Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

El estudio Frailty Assess
GALISENIOR. IX Salón Internacional de las Personas Mayores
Internacional

Autores Ana Maseda
Organizador Expourense. Feria de Muestras. Xunta de Galicia
Lugar Ourense (España)

AFASIAS EN EDAD ONFANTIL Y EN EDAD ADULTA
JORNADAS DE LINGÜÍSTICA APLICADA
Internacional

Autores María Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Santiago de Compostela (España)

Envejecimiento neuropsicológico: bases para la valoración e intervención
Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia (RAMCGA) y Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)
Local

Autores Leire Lodeiro Fernández, José Carlos Millán Calenti
Organizador REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE GALICIA
Lugar Coruña, A (España)

Lymphocyte subsets in a population of non-frail elder individuals
3rd International Congress on Environmental Health ICEH2014
Internacional

Autores Laffon, B., Maseda, A., Pasaro, E., Millán-Calenti, J.C., Lorenzo Lopez, L., Sánchez-Flores, M., Valdiglesias, V.
Lugar O Porto (Portugal)

Frailty in the elderly: current identification and alternative markers
3rd International Congress on Environmental Health ICEH2014
Internacional

Autores Valdiglesias, V., Millán-Calenti, JC, Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Marcos-Pérez, D., Pasaro,E., Lorenzo-López, L., Laffon, B.
Lugar O Porto (Portugal)

A cross-sectional study:Resources, health and psychological distress of dementia caregivers
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Carmen de Labra, A. Buján Mera, Jensen, AM., Mojs, E., Laura Núñez Naveira, Maseda, A., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

¿Son las pruebas de lenguaje útiles en la predicción y/o seguimiento del deterioro cognitivo?
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Leire Lodeiro Fernández, Lorenzo Lopez, L., Isabel González-Abraldes Iglesias, A. Balo García, Maseda, A., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Apoyo Gerontológico a Domicilio a través de las nuevas tecnologías: Factores de calidad y aceptación
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Río-Díaz, T, Trinidad Lorenzo Otero, Clara Diego, Laura Núñez Naveira, Maseda, A., Millán-Calenti, J.C.
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Use of an E-Learning application to support and aid informal caregivers of dementia patients
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Laura Núñez Naveira, Ana Buján Mera, Carmen de Labra, Jensen, AM., Mojs, E., Maseda, A., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Factors to predict the use of primary health care: Health care center versus eldelr's home
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Maseda, A., A. Balo García, Rodríguez-Villamil, J.L., Carpente, J., Carmen de Labra
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Efectos del grado de urbanización y ocupación en el deterioro cognitivo, proyecto VeriSaúde
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Lorenzo Lopez, L., Maseda, A., A. Buján Mera, C. De Labra, Lopez, R., Lorenzo-López, L., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Active ageing promotion in the community through the use of new technologies
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Lorenzo Lopez, L., Laura Núñez Naveira, Trinidad de Lorenzo Otero, Pilar Marante Moar, Maseda, A., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Investigación en Gerontología: de la Universidad a la sociedad
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Ana Maseda
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Factores que pueden afectar al apoyo social percibido en personas mayores: proyecto Verisaúde
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Diego-Díez, C., Ana Maseda, Sarai Gómez-Caamaño, Rocío López-López, Isabel Lamas, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Estudio exploratorio sobre el uso de Instrumentos de evaluación cognitiva y neuropsicológica en centros de personas mayores de Galicia. Datos cualitativos
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Isabel González-Abraldes Iglesias
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

El cuidado informal a las personas mayores desde una perspectiva de género: Revisión sistemática
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Gretel Antuña de la Paz, Ana Maseda, Isabel González-Abraldes, Ana Buján Mera, Sarai Gómez-Caamaño, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Estado afectivo en función del recurso de apoyo utilizado (centro de día versus residencia)
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Aranzazu Balo García, Lorenzo-López, L., Trinidad Lorenzo, Río-Díaz, T, Ana Maseda, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Pérdida auditiva: Demencia versus envejecimiento normal
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Leire Lodeiro Fernández, Lorenzo Lopez, L., Carmen de Labra, Isabel González-Abraldes Iglesias, Maseda, A., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Predictors for a day care centre use in high burden caregivers of dementia patients
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Isabel González-Abraldes Iglesias, Diego, C., Antuña de la Paz, G., Pinheiro, C., Maseda, A., Millán-Calenti, JC
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Multisensory stimulation vs. conventional one-to-one stimulation in dementia
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Pilar Marante Moar, Rios, E., Sarabia, C., Carmen de Labra, Maseda, A., Millán-Calenti, J.C.
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Evaluación y seguimiento del estado cognitivo de una población de usuarios de un centro gerontológico
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores A. Balo García, Lorenzo-López, L., Leire Lodeiro Fernández, Isabel González-Abraldes Iglesias, Maseda, A., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Telegerontología: Recurso comunitario basado en las nuevas tecnologías para un envejecimiento activo
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Trinidad de Lorenzo Otero, Río-Díaz, T, Leire Lodeiro Fernández, Antuña de la Paz, G., Maseda, A., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Development od an online platform to promote the active ageing in young and elderly people
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Laura Núñez Naveira, T. Lorenzo Otero, Rodríguez-Villamil, J.L., Pilar Marante Moar, Maseda, A., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

Entrenamiento cognitivo computarizado: evolución del rendimiento de los usuarios de centros comunitarios
XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Río-Díaz, T, A. Buján Mera, A. Balo García, Leire Lodeiro Fernández, Maseda, A., Millán-Calenti, J.C.
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Pontevedra (España)

NECESIDADE DA INTERACCIÓN HOSPITAL CON CENTROS SOCIOSANITARIOS PARA MELLORAR A ATENCIÓN AO PACIENTE CRÓNICO INSTITUCIONALIZADO. XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
II XORNADA DE XESTIÓN DA ATENCIÓN SANITARIA DO PACIENTE CRÓNICO. XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Autonómico

Autores María Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Santiago de Compostela (España)

Recommendations of the Alzheimer's Disease International Concerning the care of patient with dementia and the situation en Poland
Annual International Interdisciplinary Conference
Internacional

Autores Krawcizyk, A., Malak, R., Mojz, E., Samborsky, W., Millán-Calenti, JC, Maseda, A., Gregersen, K., Maibom, K.
Lugar Azores (Portugal)

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES EN CENTROS DE LA TERCERA EDAD DE GALICIA
XII JORNADA DE ENFERMERIA SOBRE RIESGO VASCULAR
Internacional

Autores María Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Santiago de Compostela (España)

Captura atencional en personas con pérdida de memoria asociada a la edad: evidencia
XXV Congreso Internacional Sociedade de Xerontoloxía e Xeriatría.
Internacional

Autores A. Buján Mera, Lorenzo Lopez, L., Maseda, A., Carmen de Labra, Leire Lodeiro Fernández, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedade galega de Xerontoloxía e Xeriatría e a Universidade de A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Telegerontología: presente y futuro de la teleasistencia avanzada
Xornadas BIOINTEGRASAÚDE 2013
Autonómico

Autores Ana Maseda, Trinidad Lorenzo, Carmen de Labra, Ana Buján Mera, Alberto Alvarellos González, José Carlos Millán-Calenti
Organizador INIBIC; IDIS; IBIV
Lugar Santiago de Compostela (España)

Prevalencia y factores de riesgo vinculados a la salud de las personas mayores en Galicia
Xornadas BIOINTEGRASAÚDE 2013
Autonómico

Autores Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Laura Núñez Naveira, Alba Sanchez Fernandez, Vanessa Aguiar Pulido, José Carlos Millán-Calenti
Organizador INIBIC; IDIS; IBIV
Lugar Santiago de Compostela (España)

Selección y validez de de instrumentos de evaluación cognitiva en personas mayores
XXV congreso internacional da sociedade gallega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Aranzazu Balo García, Isabel González Abrales-Iglesias
Lugar Coruña, A (España)

Selección y validez de instrumentos de evaluación física y funcional en personas mayores
XXV congreso internacional da sociedade gallega de Xerontoloxía e Xeriatría
Internacional

Autores Pilar Marante Moar, Rosalía López
Lugar Coruña, A (España)

Estrategias metodológicas en Enfermería Gerontológica
XXI taller para Docentes en Enfermería Geriátrica
Nacional

Autores Carmen Maria Garcia Martinez
Lugar Sigüenza (España)

Telegerontología: Servicio de apoyo a domicilio basado en las nuevas tecnologías
XX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Valladolid (España)

Papel de las Nuevas Tecnologías en el Entorno del Paciente/Cuidador
XX Reunión de la Sociedad Española de Psicogeriatría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Zamora (España)

Efectos a largo plazo de la estimulación multisensorial en personas con demencia institucionalizadas
55 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Alba Sanchez Fernandez, Maseda, A., A. Buján Mera, Pilar Marante Moar, José Carlos Millán Calenti
Lugar Valencia (España)

Accesibilidad y usabilidad en aplicaciones computarizadas de estimulación cognitiva: el modelo Telecognitio
55 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Ana Buján Mera, Ana Maseda, Alba Sanchez, Laura Núñez Naveira, Aranzazu Balo García, José Carlos Millán-Calenti
Lugar Valencia (España)

El apoyo social como factor de riesgo de deterioro cognitivo y sintomas depresivos en personas mayores
55 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Alba Sanchez Fernandez, Maseda, A., Lorenzo Lopez, L., Laura Núñez Naveira, Trinidad de Lorenzo Otero, José Carlos Millán Calenti
Lugar Valencia (España)

Efectos del estado cognitivo sobre la captura automática de la atención por parte de estímulos irrelevantes en personas mayores
55 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores A. Buján Mera, Maseda, A., Lorenzo Lopez, L., Carmen de Labra, José Carlos Millán Calenti, Alvarellos, A.
Lugar Valencia (España)

Servicio de apoyo a la Comunidad a través de las nuevas tecnologías: Resultados preliminares en una muestra de sujetos mayores
55 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Maseda, A., Laura Núñez Naveira, Lorenzo Lopez, L., Vanessa Aguiar Pulido, Leire Lodeiro Fernández
Lugar Valencia (España)

Factores de personalidad asociados a la sobrecarga asistencial en cuidadores de personas con demencia
55 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Maseda, A., Trinidad de Lorenzo Otero, Isabel González-Abraldes Iglesias, Leire Lodeiro Fernández, Carmen de Labra
Lugar Valencia (España)

Estilos de vida saludables
Jornadas Envejecimiento Activo y Autonomía Económica
Nacional

Autores Rocío López-López
Organizador UNIATE - Fundación Unión para la Asistencia e Integración de la Tercera Edad y UGT- Pensionistas Jubilados y Prejubilados
Lugar Coruña, A (España)

Investigación y envejecimiento activo en personas mayores
Jornadas Envejecimiento Activo y Autonomía Económica
Nacional

Autores Ana Maseda
Organizador UNIATE - Fundación Unión para la Asistencia e Integración de la Tercera Edad y UGT- Pensionistas Jubilados y Prejubilados
Lugar Coruña, A (España)

Percepción de las relaciones intergeneracionales de las personas mayores
XXV Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Diego, C., Zamarreño, P., Maseda, A., José Carlos Millán Calenti, Carmen de Labra
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Coruña, A (España)

Aprendizaje de envejecimiento activo:aLearn- active aging learning community project
XXV Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores T. Lorenzo Otero, Maseda, A., Vanessa Aguiar Pulido, Pilar Marante Moar, Isabel González-Abraldes Iglesias, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Coruña, A (España)

Pérdida auditiva en personas mayores con y sin demencia: un estudio en Galicia
XXV Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Leire Lodeiro Fernández, Maseda, A., Alba Sanchez Fernandez, A. Buján Mera, Aranzazu Balo García, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Coruña, A (España)

Eficacia de la estimulación multisensorial en las personas con demencia
XXV Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Alba Sanchez Fernandez, Maseda, A., Pilar Marante Moar, A. Balo García, Isabel González-Abraldes Iglesias, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Coruña, A (España)

Utilidad clínica de la posturografía computarizada
XXV Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Rosalía López Sánchez, Fernandez, M., Maseda, A., Pilar Marante Moar, Río-Díaz, T, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Coruña, A (España)

La personalidad y afectividad del cuidador como factores moduladores de la sobrecarga asistencial
XXV Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Isabel González-Abraldes Iglesias, Carmen de Labra, Maseda, A., A. Balo García, Alba Sanchez Fernandez, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Coruña, A (España)

I+D+i en universidades: Líneas de trabajo en gerontología y geriatría
XXV Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Ana Maseda
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Coruña, A (España)

Perfil de usuarios de un complejo gerontológico: residencia vs centro de día
XXV Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores A. Balo García, Maseda, A., Leire Lodeiro Fernández, Trinidad de Lorenzo Otero, Lopez, R., José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Coruña, A (España)

Estimulación cognitiva a través de las nuevas tecnologías: resultados preliminares en una muestra de personas de edad avanzada
XXV Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Carmen de Labra, Maseda, A., Lorenzo Lopez, L., Laura Núñez Naveira, Mº José Fares Varela, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Coruña, A (España)

understAID: plataforma de apoyo a cuidadores informales de personas con demencia
XXV Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Maseda, A., Laura Núñez Naveira, Isabel González-Abraldes Iglesias, Ana Buján Mera, T. Lorenzo Otero, José Carlos Millán Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Coruña, A (España)

CompanionAble, un robot de compañía y casa inteligente para personas con deterioro
XXV Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Internacional

Autores Laura Núñez Naveira, Ana Maseda, Alberto Alvarellos González, Leire Lodeiro Fernández, Alba Sanchez, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Lugar Coruña, A (España)

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES EN CENTROS DE LA TERCERA EDAD DE GALICIA
XII JORNADA DE ENFERMERIA SOBRE RIESGO VASCULAR
Internacional

Autores María Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Santiago de Compostela (España)

Promoviendo el envejecimiento activo
Jornadas de Envejecimiento Activo
Nacional

Autores Ana Maseda
Organizador Grupo Mayores Telefónica
Lugar Coruña, A (España)

Apoyo gerontológico a domicilio a través de las nuevas tecnologías: domótica y telemedicina (AGAD-TIC)
XXV Congreso Internacional Sociedade Galega de Xerontología e Xeriatría
Internacional

Autores Mº José Fares Varela, Río-Díaz, T, Maseda, A., Matías Villanueva Sampayo, Perez, C., José Carlos Millán Calenti
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Apoyo a la comunidad a través de las nuevas tecnologías
XXV Congreso Internacional Sociedade Galega de Xerontología e Xeriatría
Internacional

Autores Laura Núñez Naveira, Maseda, A., Lorenzo Lopez, L., T. Lorenzo Otero, A. Buján Mera, José Carlos Millán Calenti
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Apoyo a la comunidad a través de las nuevas tecnologías para un envejecimiento activo
XXV Congreso Internacional Sociedade Galega de Xerontología e Xeriatría
Internacional

Autores Laura Núñez-Naveira, Ana Maseda, Laura Lorenzo-López, Trinidad Lorenzo, Ana Buján Mera, José Carlos Millán-Calenti
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Captura atencional en personas con pérdida de memoria asociada a la edad: evidencia electrofisiológica
XXV Congreso Internacional Sociedade Galega de Xerontología e Xeriatría
Internacional

Autores Ana Buján Mera, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda, Carmen de Labra, Leire Lodeiro-Fernández, José Carlos Millán-Calenti
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Nuevas Tecnologías y Cognición
GaliSenior-VIII Salón Galego das Persoas Maiores
Autonómico

Autores Leire Lodeiro Fernández, Isabel González-Abraldes Iglesias
Organizador Expourense
Lugar Ourense (España)

Los mayores en Galicia: el estudio Narón
GaliSenior-VIII Salón Galego das Persoas Maiores
Autonómico

Autores Ana Maseda
Organizador Expourense
Lugar Ourense (España)

La posturografia computarizada como elemento de mejora del equilibrio y de prevención de caídas en las personas mayores
54 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Alba Sanchez Fernandez, Trinidad de Lorenzo Otero, Lorenzo Lopez, L., Carmen de Labra, Maseda, A.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Eficacia de un programa de entrenamiento cognitivo informatizado en sujetos mayores sin presencia de alteraciones de memoria, con presencia de pérdida de memoria asociada a la edad a la edad, y con deterioro cognitivo leve
54 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Lorenzo-López, L., A. Buján Mera, Alba Sanchez Fernandez, de Labra, C., Maseda, A.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Prevención y promoción de la salud dirigida a personas mayores de 65 años. Programa Gero-Health
54 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Alba Sanchez Fernandez, Trinidad Lorenzo Otero, Maseda, A., Lorenzo Lopez, L., Ana Buján Mera, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Curso de Enfermería Geriátrica.
54 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Carmen Maria Garcia Martinez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Prevalencia del deterioro cognitivo: importancia de la edad, género y nivel educativo
Sesión científica "Factores de riesgo y predictores en las personas mayores: Evidencias científicas"
Autonómico

Autores Ana Maseda
Lugar Coruña, A (España)

Telexerontoloxía
I Congreso Internacional sobre Envellecemento Activo "Preparando o noso futuro"
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Organizador CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DA XUNTA DE GALICIA
Lugar Coruña, A (España)

Depression and cognitive impairment in older people: Comorbidity and functional dependence
VII European CongressInternational Association Gerontology and geriatrics
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Maseda, A., Isabel González-Abraldes Iglesias, Suárez, MP, Pilar Marante Moar, Rochette, S.
Lugar Bologna (Italia)

Pilot study on therapeutic efficacy of Telecognition
VII European CongressInternational Association Gerontology and geriatrics
Internacional

Autores Suarez, MP, Maseda, A., Lopez, A., Isabel González-Abraldes Iglesias, Pilar Marante Moar, José Carlos Millán Calenti
Lugar Bologna (Italia)

Teaching model of postgraduate courses in Gerontology: Challenges and opportunities of new technologies
VII European CongressInternational Association Gerontology and geriatrics
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Bologna (Italia)

A mobile robot to offer cognitive intervention in elderly with memory problems
VII European CongressInternational Association Gerontology and geriatrics
Internacional

Autores Maseda, A., Nadrag, P., Suárez, MP, Delarue, S., Hoppenete, P., José Carlos Millán Calenti
Lugar Bologna (Italia)

Gero-Health: Prevention and health promotion program addressed to the elderly
VII European CongressInternational Association Gerontology and geriatrics
Internacional

Autores Isabel González-Abraldes Iglesias, Trinidad de Lorenzo Otero, Maseda, A., Pilar Marante Moar, Alba Sanchez Fernandez, José Carlos Millán Calenti
Lugar Bologna (Italia)

Pilot study on accessibility of Telecognitio®: A tool for cognitive stimulation and computerized assessment
VII European CongressInternational Association Gerontology and geriatrics
Internacional

Autores Suárez, MP, Maseda, A., López, A., Pilar Marante Moar, Isabel González-Abraldes Iglesias, José Carlos Millán Calenti
Lugar Bologna (Italia)

Pharmacological intervention in cognitive impairment and emotional disorders
VII European CongressInternational Association Gerontology and geriatrics
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Bologna (Italia)

Designing a gerontology garden of sensory stimulation: Criteria to be considered
VII European CongressInternational Association Gerontology and geriatrics
Internacional

Autores Pilar Marante Moar, Maseda, A., Isabel González-Abraldes Iglesias, Suárez, MP, A. Balo García, José Carlos Millán Calenti
Lugar Bologna (Italia)

Caregivers personality and affectivity as modulating factors in burden
VII European CongressInternational Association Gerontology and geriatrics
Internacional

Autores Isabel González-Abraldes Iglesias, Maseda, A., Pilar Marante Moar, Suarez, MP, Vázquez, G., José Carlos Millán Calenti
Lugar Bologna (Italia)

ICT combating cognitive impairment
VII European CongressInternational Association Gerontology and geriatrics
Internacional

Autores Isabel González-Abraldes, Ana Maseda, José Carlos Millán-Calenti
Lugar Bologna (Italia)

Education and Training for an ageing wiorld
VII European CongressInternational Association Gerontology and geriatrics
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Bologna (Italia)

Nuevas Tecnologías
III Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Organizador Fundación Edad&Vida
Lugar Madrid (España)

Estudio comparativo de la demanda sanitaria consulta vs. domicilio, de acuerdo al estado cognitivo, en una muestra de personas mayores de 65 años
IV Congreso Nacional de Alzheimer. IV Conferencia Iberoamericana sobre la enfermedad de Alzheimer
Internacional

Autores Amaya Fernández Fernández, Rosalía Fernández González, Ana Maseda, Alba Sanchez, Andrés Ledezma Dames, José Carlos Millán-Calenti
Lugar Sevilla (España)

Impacto del estado cognitivo sobre el estado funcional en personas mayores
IV Congreso Nacional de Alzheimer. IV Conferencia Iberoamericana sobre la enfermedad de Alzheimer
Internacional

Autores Rosalía Fernández González, Amaya Fernández Fernández, Ana Maseda, Alba Sanchez, Andrés Ledezma Dames, José Carlos Millán-Calenti
Lugar Sevilla (España)

El lenguaje como marcador precoz de la demencia
Galisenior. VII Salón das persoas maiores
Autonómico

Autores L. Lodeiro Fernández
Lugar Ourense (España)

Descripción del estado cognitivo y afectivo una muestra gallega rural en función de la edad
52 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Helena Agrafojo Nieto, Ana Maseda, Trinidad Lorenzo, Isabel González-Abraldes, Sophie Rochette, José Carlos Millán-Calenti
Lugar Valladolid (España)

Diferencias en función del género en diferentes patologías en una muestra rural gallega
52 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Helena Agrafojo Nieto, Ana Maseda, Trinidad Lorenzo, Isabel González-Abraldes, Gustavo A. Vazquez, José Carlos Millán-Calenti
Lugar Valladolid (España)

Apoyo social estructural y funcional: distintas percepciones según el género
52 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Trinidad Lorenzo, Ana Maseda, Gustavo A. Vazquez, Sophie Rochette, Isabel González-Abraldes, José Carlos Millán-Calenti
Lugar Valladolid (España)

Factores objetivos y subjetivos en la salud de los cuidadores informales
52 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Trinidad Lorenzo, Ana Maseda, Gustavo A. Vazquez, Sophie Rochette, Helena Agrafojo Nieto, José Carlos Millán-Calenti
Lugar Valladolid (España)

Remote control of a real robot taking into account transmission delays
11th IFAC/IFIP/IFORS/IEA Symposium on Analysis, Design and Evaluation of Hyman-Machine Systems
Internacional

Autores Nadrag, P., Maseda, A., Grosdemouge,S., Delarue, M., Matías Villanueva Sampayo, José Carlos Millán Calenti
Lugar Valenciennes (Francia)

La comprensión verbal en una muestra de personas mayores con y sin demencia
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Internacional

Autores Leire Lodeiro Fernández
Organizador Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud
Lugar Coruña, A (España)

Risk factors for cognitive impairment and depressive symptoms in community-dwelling elderly people
International Psychogeriatric Association (IPA). 2010. Intenational Meeting
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Maseda, A., T. Lorenzo Otero, Isabel González-Abraldes Iglesias, Vázquez, G., Rochette, S.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Caregiver burden and personality traits
International Psychogeriatric Association (IPA). 2010. Intenational Meeting
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Isabel González-Abraldes Iglesias, A. Balo García, Leire Lodeiro Fernández, Helena Agrafojo Nieto, Maseda, A.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Screening afectivo-conductual de personas mayores de 60 años de la ciudad de La Coruña
I Congreso Gallego de Psicología Clínica
Autonómico

Autores I. González-Abraldes Iglesias
Lugar Vigo (España)

Stu-Ret ILC: Intergenerational Learning Circles of Retirees and Students
19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics
Internacional

Autores Ana Maseda, Trinidad Lorenzo, Isabel González-Abraldes, Javier Tubío, Mª Pilar Marante, José Carlos Millán-Calenti
Lugar París (Francia)

Behaviour cognitive profile corresponding a simple of users from a gerontological center
19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics
Internacional

Autores Isabel González-Abraldes, Ana Maseda, Trinidad Lorenzo, Javier Tubío, Aranzazu Balo García, José Carlos Millán-Calenti
Lugar París (Francia)

CompanionAble: Graceful integration of mobile robot companion with a smart home environment
19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics
Internacional

Autores Atta Badii, Igone Etxeberria, Claire Huijnen, Ana Maseda, Sandra Dittenberger, Andreas Hochgatterer, Daniel Thiemert, Anne-Sophie Rigaud
Lugar París (Francia)

Effectiveness of a home program intervention for caregivers and dependent older people
19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics
Internacional

Autores Trinidad Lorenzo, Ana Maseda, Isabel González-Abraldes, Javier Tubío, Montserrat Fernández, José Carlos Millán-Calenti
Lugar París (Francia)

CompanionAble- Mobile robot companion and smart home system for people with mild cognitive impairment
19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics
Internacional

Autores Ana Maseda
Lugar París (Francia)

Prevalence of cognitive impairment adjusted by age and educational level: sex and pathology effects
19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics
Internacional

Autores José Carlos Millán-Calenti, Javier Tubío, Isabel González-Abraldes, Trinidad Lorenzo, Rosalía López, Ana Maseda
Lugar París (Francia)

What is inter-generational learning in a Higher Education setting?
European Symposium Inter-generational learning in Europe: Partnerships, Policies and Good Practice
Internacional

Autores Ana Maseda
Lugar Graz (Austria)

Proyecto Stu-Ret ILC. Relaciones Intergeneracionales Estudiantes-Jubilados
50º Congreso Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 29º Congreso Sdad. Andaluza de Geriatría y Gerentología.
Nacional

Autores Isabel González-Abraldes, Ana Maseda, Javier Tubío, Mª Pilar Marante, Trinidad Lorenzo, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Lugar Granada (España)

Participación social, necesidades percibidas y trastornos cardiovasculares en las personas mayores dependientes de acuerdo a su hábitat
50º Congreso Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 29º Congreso Sdad. Andaluza de Geriatría y Gerentología.
Nacional

Autores Trinidad Lorenzo Otero, Ana Maseda, Aranzazu Balo García, Isabel González-Abraldes, Javier Tubío Ordóñez, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Lugar Granada (España)

Valoración integral de una muestra representativa de personas mayores de 65 años del municipio de Narón (A Coruña)PUBLICACIÓN: Publicación Oficial de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; Volumen 43. Monografico 1; Junio de 2008
50º Congreso Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 29º Congreso Sdad. Andaluza de Geriatría y Gerentología.
Nacional

Autores Javier Tubío Ordóñez, Salvador Pita Fernández, Maseda, A., T. Lorenzo, I. González-Abraldes, J.C. Millán
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Lugar Granada (España)

CompanionAble: Sistema robótico para el apoyo en la seguridad y en las actividades de la vida diaria de las personas mayores con deterioro cognitivo leve
50º Congreso Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 29º Congreso Sdad. Andaluza de Geriatría y Gerentología.
Nacional

Autores Igone Etxeberria, José Javier Yanguas, A. García, Ana Maseda, Trinidad Lorenzo, José Carlos Millán-Calenti
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Lugar Granada (España)

CompanionAble: Tecnología asistida adaptada a las necesidades de personas con deterioro cognitivo leve
50º Congreso Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 29º Congreso Sdad. Andaluza de Geriatría y Gerentología.
Nacional

Autores Isabel González-Abraldes, José Carlos Millán-Calenti, Ana Maseda, José Javier Yanguas, Igone Etxeberria, A. García
Organizador Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Lugar Granada (España)

Home robotic companion to assistance living for mild cognitive impairment elderly
IEEE/RSJ 2008 International conference on intelligent robots and systems
Internacional

Autores Paul Nadrag, Ana Maseda, Igone Etxeberria, Sébastien Delarue, Matías Villanueva Sampayo, José Javier Yanguas, Etienne Colle, José Carlos Millán-Calenti, Philippe Hoppenot
Lugar Niza (Francia)

Experiencias no traballo co Alzheimer: Atención especializada
I Congreso Galego: O Alzheimer e outras demencias na sociedade de hoxe
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Lugo (España)

Telegerontología: Un nuevo concepto en la atención "on line" a las personas mayores
I Congreso Internacional sobre Envejecimiento y Dependencia
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Coruña, A (España)

Relation of plasma lipids and blood pressure to cognitive impairment
I Congreso Internacional sobre Envejecimiento y Dependencia
Internacional

Autores Beatriz Nespereira Rodríguez, Ana Belén Maseda Rodríguez, G. Leira García, González-Abraldes, I., Aránzazu Balo García, José Carlos Millán Calenti
Lugar Coruña, A (España)

Primary social networks, healing social networks
I Congreso Internacional sobre Envejecimiento y Dependencia
Internacional

Autores Trinidad de Lorenzo Otero, L. Fernández Agulló, Ana Belén Maseda Rodríguez, González-Abraldes, I., José Carlos Millán Calenti
Lugar Coruña, A (España)

Example of a gerontology base in the principles of Desing for all
I Congreso Internacional sobre Envejecimiento y Dependencia
Internacional

Autores Mª Pilar Marante Moar, Ana López Fraga, Ana Isabel Pedreira Salgado, González-Abraldes, I., Natalia Varela González, José Carlos Millán Calenti
Lugar Coruña, A (España)

Computerized stimulation of the cognitive functions: "Telecognitio"
I Congreso Internacional sobre Envejecimiento y Dependencia
Internacional

Autores González-Abraldes, I., Ana López Fraga, Mª Pilar Marante Moar, Ana Buján Mera, José Carlos Millán Calenti
Lugar Coruña, A (España)

Can social resources determine depressive symptoms in elderly?
I Congreso Internacional sobre Envejecimiento y Dependencia
Internacional

Autores Ana Buján Mera, Ana Belén Maseda Rodríguez, Trinidad de Lorenzo Otero, González-Abraldes, I., Beatriz Nespereira Rodríguez, José Carlos Millán Calenti
Lugar Coruña, A (España)

Análisis Dafo. Los mayores con dependencia en Galicia
I Congreso Internacional sobre Envejecimiento y Dependencia
Internacional

Autores Trinidad de Lorenzo Otero, L. Fernández Agulló, Ana Belén Maseda Rodríguez, Mª Pilar Marante Moar, José Carlos Millán Calenti
Lugar Coruña, A (España)

Diagnóstico de Enfermería más prevalentes en una población de mayores de 65 años
I Congreso Internacional sobre Envejecimiento y Dependencia
Internacional

Autores Carmen Maria García Martínez, Rosa Pita Vizoso, Mª Carmen Méndez Pazos, Ines Fernández Fraga, Salvador Pita Fernández, Rocío Seijo Bestilleiro
Lugar Coruña, A (España)

I+D+i en Xerontoloxía
XIX Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría "Coidados á dependencia: novos retos"
Nacional

Autores Ana Maseda
Lugar Ferrol (España)

Planificación de coidados
XIX Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría "Coidados á dependencia: novos retos"
Nacional

Autores Carmen Maria García Martínez
Lugar Ferrol (España)

Una visión de la calidad de vida tras la jubilación
49º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Trinidad de Lorenzo Otero, L. Liz Fernández, L. Lodeiro Fernández, R. López Sánchez, Mª Pilar Marante Moar, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Telecognitio, un programa de rehabilitación cognitiva a través del ordenador para personas mayores
49º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores González-Abraldes, I., Ana Belén Maseda Rodríguez, Aránzazu Balo García, Ana López Fraga, M. Villanueva Sampayo, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Redes sociales primarias rurales vs. urbanas: su influencia en la calidad de vida
49º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores Trinidad de Lorenzo Otero, Ana Belén Maseda Rodríguez, L. Fernández Agulló, Ana Isabel Pedreira Salgado, Beatriz Nespereira Rodríguez, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Capacidad funcional y deterioro cognitivo como marcadores de la carga asistencial
49º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Internacional

Autores González-Abraldes, I., Ana Belén Maseda Rodríguez, Natalia Varela González, Ana Buján Mera, Beatriz Nespereira Rodríguez, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Telegerontology
Congreso Conjunto Internacional. XXXV Congreso de la Asociación Europea de Psiquiatría Geriátrica (EAGP). XV Reunión de la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG). VIII Congreso de la Asociación Po
Nacional

Autores Ana Buján Mera, Ana Belén Maseda Rodríguez, Beatriz Nespereira Rodríguez, González-Abraldes, I., Aránzazu Balo García, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Informal care of elderly
Congreso Conjunto Internacional. XXXV Congreso de la Asociación Europea de Psiquiatría Geriátrica (EAGP). XV Reunión de la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG). VIII Congreso de la Asociación Po
Nacional

Autores Ana Buján Mera, Ana Belén Maseda Rodríguez, Ana Isabel Pedreira Salgado, L. Lodeiro Fernández, Beatriz Nespereira Rodríguez, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Afasia Infantil
III Simposio Luso-Brasileiro de Terapia da Fala "Contextos da Audiofonoloxía"
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Oporto (Portugal)

Training on drugs self-administration in the elderly
VI European Congress Healthy and Active ageing for all europeans
Internacional

Autores Natalia Varela González, Ana Belén Maseda Rodríguez, Beatriz Nespereira Rodríguez, Mª Pilar Marante Moar, L. Lodeiro Fernández, José Carlos Millán Calenti
Lugar San Petersburgo (Rusia)

Telecognitio, an on-line computer-based cognitive rehabilitation program for old adults
VI European Congress Healthy and Active ageing for all europeans
Internacional

Autores González-Abraldes, I., Ana Belén Maseda Rodríguez, Aránzazu Balo García, Ana López Fraga, M. Villanueva Sampayo, José Carlos Millán Calenti
Lugar San Petersburgo (Rusia)

Social networks as indicators of life quality on dependent elders
VI European Congress Healthy and Active ageing for all europeans
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Trinidad de Lorenzo Otero, L. Fernández Agulló, Beatriz Nespereira Rodríguez, González-Abraldes, I., Ana Belén Maseda Rodríguez
Lugar San Petersburgo (Rusia)

Intervention programme for caregivers of dependent elders
VI European Congress Healthy and Active ageing for all europeans
Internacional

Autores González-Abraldes, I., Ana Isabel Pedreira Salgado, L. Lodeiro Fernández, M.C. Sieiro López, Mª Pilar Marante Moar, José Carlos Millán Calenti
Lugar San Petersburgo (Rusia)

How should we mobilice an old person?
VI European Congress Healthy and Active ageing for all europeans
Internacional

Autores Ana Belén Maseda Rodríguez, Natalia Varela González, D. Alvariño Hermida, Ana López Fraga, Beatriz Nespereira Rodríguez, José Carlos Millán Calenti
Lugar San Petersburgo (Rusia)

Falls in institutionalized old people: need of register
VI European Congress Healthy and Active ageing for all europeans
Internacional

Autores Natalia Varela González, Ana Belén Maseda Rodríguez, González-Abraldes, I., Mª Pilar Marante Moar, Ana Buján Mera, José Carlos Millán Calenti
Lugar San Petersburgo (Rusia)

Effectiveness of an intervention program for adults with intellectual disability
VI European Congress Healthy and Active ageing for all europeans
Internacional

Autores Mª Pilar Marante Moar, Ana Belén Maseda Rodríguez, Beatriz Nespereira Rodríguez, R. López Sánchez, P. Seijo Anca, José Carlos Millán Calenti
Lugar San Petersburgo (Rusia)

Does The retirement reduce the perceived quality of life?
VI European Congress Healthy and Active ageing for all europeans
Internacional

Autores Ana Belén Maseda Rodríguez, Trinidad de Lorenzo Otero, L. Fernández Agulló, Ana Buján Mera, González-Abraldes, I., José Carlos Millán Calenti
Lugar San Petersburgo (Rusia)

Care load les correlated to functional capacity and cognitive impairment
VI European Congress Healthy and Active ageing for all europeans
Internacional

Autores Beatriz Nespereira Rodríguez, Natalia Varela González, Ana Isabel Pedreira Salgado, Aránzazu Balo García, Trinidad de Lorenzo Otero, José Carlos Millán Calenti
Lugar San Petersburgo (Rusia)

Assessment of intellectual disability among aging adults: Wais-III vs. Wisc-R
VI European Congress Healthy and Active ageing for all europeans
Internacional

Autores Mª Pilar Marante Moar, Ana Belén Maseda Rodríguez, Ana Buján Mera, R. López Sánchez, L. Lodeiro Fernández, José Carlos Millán Calenti
Lugar San Petersburgo (Rusia)

Adult day care center users¿ profile
VI European Congress Healthy and Active ageing for all europeans
Internacional

Autores Beatriz Nespereira Rodríguez, Ana Belén Maseda Rodríguez, Natalia Varela González, Ana Isabel Pedreira Salgado, Aránzazu Balo García, José Carlos Millán Calenti
Lugar San Petersburgo (Rusia)

"Walking" program in an adult day care center
VI European Congress Healthy and Active ageing for all europeans
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, R. López Sánchez, Natalia Varela González, González-Abraldes, I., Ana López Fraga, Beatriz Nespereira Rodríguez
Lugar San Petersburgo (Rusia)

Utilización del Ordenador en Estimulación Cognitiva
VII Simposium de la asociación de Logopedas de España. I Congreso del Colegio Profesional de Castilla-La Mancha
Nacional

Autores Jose M. Vendrell Brucet, Mª Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Toledo (España)

Programa de Educación para la salud: Autoadministración de la prescripción farmacológica en personas maiores con deterioro cognitivo leve
XIV Congreso Nacional SEEGG. I Simposium transfronterizo hispano-luso
Nacional

Autores Natalia Varela González, Ana Belén Maseda Rodríguez, Beatriz Nespereira Rodríguez, González-Abraldes, I., L. Lodeiro Fernández, José Carlos Millán Calenti
Lugar Cáceres (España)

Gerospa: Beneficios del baño terapéutico en personas con enfermedad de Alzheimer
XIV Congreso Nacional SEEGG. I Simposium transfronterizo hispano-luso
Nacional

Autores Natalia Varela González, Ana Isabel Pedreira Salgado, Ana López Fraga, Aránzazu Balo García, P. Seijo Anca, José Carlos Millán Calenti
Lugar Cáceres (España)

Relación enfermera paciente/familia en una unidad de cuidados paliativos
Congreso de Investigacao em Enfermagem Ibero-Americano e de Paises de Lingua Oficial Portuguesa
Internacional

Autores Ines Fernández Fraga, Francisco Gómez Gómez, Rosa Pita Vizoso, Carmen Maria García Martínez, Mª Carmen Méndez Pazos
Lugar Coimbra (Portugal)

TeleGerontología: Un nuevo recurso de Apoyo Gerontológico a Domicilio
1st Iberic Conference on Information Systems and Technologies
Internacional

Autores A. López Fraga, A. Balo García, F. Díaz Gestal, José Carlos Millán Calenti, M. Villanueva Sampayo
Lugar Esposende (Portugal)

SÍNDROMES NEUROLÓGICOS INFANTILES: DESCRIPCIÓN E INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA
25 CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA 2º ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE LOGOPEDIA
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Granada (España)

Introducción a la intervención logopédica en síndromes neurológicos infantiles
25 CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA 2º ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE LOGOPEDIA
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Granada (España)

"PREVENCIÓN DE TRASTORNOS OROFACIALES EN LA POBLACIÓN INFANTIL"
25 CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA 2º ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE LOGOPEDIA
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela, Noelia López López, María Veiga Rodríguez
Lugar Granada (España)

"PRAGMÁTICA: AVANCES EN LA ACTUACIÓN LOGOPÉDICA"
25 CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA 2º ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE LOGOPEDIA
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela, Ana González Dios, Noelia López López
Lugar Granada (España)

"LEUCODISTROFIAS. UN ENFOQUE LOGOPÉDICO"
25 CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA 2º ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE LOGOPEDIA
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela, Noelia López López, María Veiga Rodríguez
Lugar Granada (España)

"DISTROFIA MUSCULAR. PAUTAS DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA"
25 CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA 2º ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE LOGOPEDIA
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela, Ana González Dios, Noelia López López
Lugar Granada (España)

"ACTUACIÓN LOGOPÉDICA EN LA ESCLEROSIS TUBEROSA"
25 CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA 2º ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE LOGOPEDIA
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela, Noelia López López, Ana González Dios
Lugar Granada (España)

Fomento de la autonomía personal: un proceso integrador
Congreso de servicios sociales municipais
Nacional

Autores MV García Crespo, MC Blanco Lamas, JL López Astray, P. Paris Padilla, M. Sarmiento Picos, José Carlos Millán Calenti
Lugar Coruña, A (España)

El Plan Gallego de Inclusión Social y su implicación en la inserción laboral de perceptores RISGA
Congreso de servicios sociales municipais
Nacional

Autores P. Paris Padilla, MC Blanco Lamas, MV García Crespo, JL López Astray, M. Sarmiento Picos, José Carlos Millán Calenti
Lugar Coruña, A (España)

Perspectivas da dependencia dende a xerontoloxía
I Foro Internacional de Xerontoloxía. XVIII Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría. Galisenior
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Ourense (España)

¿Qué sabemos de Alzheimer? Actualidad y futuro
I Simposio Gallego sobre la enfermedad y el enfermo de Alzheimer y otras demencias
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Pontevedra (España)

Degeneración macular asociada con la edad y enfermedad de Alzheimer
Sesión científica sobre nuevas perspectivas en el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Coruña, A (España)

Terapia ocupacional en un programa de inclusión social
X Jornadas Nacionales de Terapia Ocupacional
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Burgos (España)

El teatro como elemento de intervención en personas mayores con demencia: una experiencia desde el centro gerontológico de estancias diurnas La Milagrosa
XIII Congreso Nacional Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
Nacional

Autores N. Varela González, P. Seijo Anca, A. López Fraga, M. Villanueva Sampayo, A. Balo García, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

La Ley de Dependencia: análisis por un médico gerontólogo
XXVIII Congreso Nacional SEMERGEN
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Coruña, A (España)

Valoración sociosanitaria de la población mayor o igual de 65 años del municipio de Abegondo (A Coruña)
I Congreso de Estadística e Investigaçao Operacional de Galiza e Norte de Portugal VI Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Salvador Pita Fernández, Rocío Seijo Bestilleiro, Sonia Pertegaz Díaz, Mª Carmen Méndez Pazos, Carmen Maria García Martínez
Lugar Guimaraes (Portugal)

Valoración sociosanitaria de la población maor o igual de 65 años del municipio de Abegondo ( A Coruña)
X Conferencia Española de Biometría
Nacional

Autores Salvador Pita Fernández, Rocío Seijo Bestilleiro, Sonia Pertegaz Díaz, Mª Carmen Méndez Pazos, Carmen Maria García Martínez
Organizador Universidad de Oviedo
Lugar Oviedo (España)

Telegerontology: desing of a new distance assitance resource addressed to the elderly
18th Word Congress of Gerontology
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, N. Varela González, J. García, M. Gromaz, MJ Malmierca
Lugar Rio Janeiro (Brasil)

Improving the quality of life of individuals with intellectual disability during their aging process
18th Word Congress of Gerontology
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Viana-Moldes, I, N. Varela González, A. Balo García, Isabel González-Abraldes Iglesias, AI Pedreira Salgado
Lugar Rio Janeiro (Brasil)

Improving caregiving: a new teaching program for caregivers who assist dependant patients
18th Word Congress of Gerontology
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Isabel González-Abraldes Iglesias, P. Marante Moar, N. Varela González
Lugar Rio Janeiro (Brasil)

Education at the old age: active university for the elderly
18th Word Congress of Gerontology
Internacional

Autores Isabel González-Abraldes Iglesias, P. Marante Moar, L. Lodeiro Fernández, N. Varela González, C. Brito, José Carlos Millán Calenti
Lugar Rio Janeiro (Brasil)

Caregiver burden and healthy families: a new model of integral intervention
18th Word Congress of Gerontology
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Rio Janeiro (Brasil)

"LOS TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN Y LA DEGLUCIÓN EN LA DISTROFIA MUSCULAR. INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA"
6º SIMPOSIUM NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE LOGOPEDAS DE ESPAÑA, "ALE"
Nacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela, Noelia López, Ana González Dios
Lugar Valencia (España)

"ESCLEROSIS TUBEROSA. UN ENFOQUE LOGOPÉDICO"
6º SIMPOSIUM NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE LOGOPEDAS DE ESPAÑA, "ALE"
Nacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela, Noelia López, Ana González Dios
Lugar Valencia (España)

"ALTERACIONES PRAGMÁTICAS DEL LENGUAJE. INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA"
6º SIMPOSIUM NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE LOGOPEDAS DE ESPAÑA, "ALE"
Nacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela, Noelia López, Ana González Dios
Lugar Valencia (España)

Por uma sociedade com soluçoes especializadas e humanizadas: a experiência do Centro Gerontológico La Milagrosa
I Forum social. Os desafíos do Nosso Tempo
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Famalicao (Portugal)

PERTURBAÇÓES PRAGMÁTICAS NO AUTISMO
II SIMPOSIUM LUSO-BRASILEIRO DE TERAPIA DA FALA "A AUDIOFOLOGÍA APÓS BOLONHA"
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela, Noelia López López, Ana González Dios
Lugar Oporto (Portugal)

Cogniçao e Linguagem na Velhice
II SIMPOSIUM LUSO-BRASILEIRO DE TERAPIA DA FALA "A AUDIOFOLOGÍA APÓS BOLONHA"
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Oporto (Portugal)

"TERAPIA AUDIOFONOLÓGICA NUMA UNIDADE HOSPITALAR DE NEONATOLOGIA"
II SIMPOSIUM LUSO-BRASILEIRO DE TERAPIA DA FALA "A AUDIOFOLOGÍA APÓS BOLONHA"
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela, Noelia López, Ana González Dios
Lugar Oporto (Portugal)

"AUDIOPHOLOGICAL AND COGNITIVE" INTERVENTION IN DEMENTIA
II SIMPOSIUM LUSO-BRASILEIRO DE TERAPIA DA FALA "A AUDIOFOLOGÍA APÓS BOLONHA"
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela, Noelia López, Ana González Dios
Lugar Oporto (Portugal)

Nivel de conocimento de la Terapia Ocupacional por parte de la población gallega: Estudio piloto
IX Jornadas Nacionales de Terapia Ocupacional
Nacional

Autores Viana-Moldes, I, I. Calvo Torres, V. García Crespo, R. Rodríguez Campo, M. Roo Tubío, P. Marante Moar, José Carlos Millán Calenti
Lugar Madrid (España)

Valoración y evolución de los niveles de satisfacción de los familiares de un centro gerontológico de estancias diurnas
XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología
Nacional

Autores L. Marino Dicenta, R. Rodríguez Rodríguez, I. Cora Martínez, M. Lamas García, N. Varela González, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Sobrecarga del cuidador al ingreso de su familiar en un centro gerontológico de estancias diurnas
XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología
Nacional

Autores B. Astray Espantoso, Y. Cora Martínez, M. Lamas García, R. Rodríguez Rodríguez, N. Varela González, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Programa de deambulación en personas con riesgo de caídas y alteraciones músculo-esqueléticas de un centro gerontológico de estancias diurnas
XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología
Nacional

Autores I. Cora Martínez, B. Astray Espantoso, M. Piñeiro López, P. Zas Becerra, N. Varela González, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Síndrome de Burnout en el personal de un centro gerontológico de estancias diúrnas, atendiendo al perfil profesional
XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología
Nacional

Autores M. Lamas García, B. Astray Espantoso, M. Piñeiro López, P. Zas Becerra, N. Varela González, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Reeducación vesical y deterioro cognitivo: La experiencia en un centro de estancias diurnas
XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología
Nacional

Autores R. Rodríguez Rodríguez, Y. Cora Martínez, M. Lamas García, L. Marino Dicenta, N. Varela González, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Necesidad de un nuevo modelo de valoración del lenguaje en personas mayores
XLVII Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. XXVI Congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores J. Acuña Sarmiento, L. Lodeiro Fernández, A. Balo García, A. López Fraga, Isabel González-Abraldes Iglesias, José Carlos Millán Calenti
Lugar Málaga (España)

Telegerontología: un nuevo recurso de apoyo gerontológico a domicilio
XLVII Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. XXVI Congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, JC García Tobío, Isabel González-Abraldes Iglesias, Fernando Díaz Gestal, J. Penide Quintela, JM Penide
Lugar Málaga (España)

Un programa de animación socioterapéutica en un centro gerontológico de estancias diurnas
XVI Congreso Mundial de educadores sociales
Internacional

Autores PM Seijo Anca, José Carlos Millán Calenti, Isabel González-Abraldes Iglesias, R. López Sánchez, L. Lodeiro Fernández, A. López Fraga
Lugar Montevideo (Uruguay)

Evaluación de una experiencia de intercambio generacional ¿modificando estereotipos?
XVI Congreso Mundial de educadores sociales
Internacional

Autores PM Seijo Anca, José Carlos Millán Calenti, Isabel González-Abraldes Iglesias, A. Balo García, AI Pedreira Salgado, N. Varela González
Lugar Montevideo (Uruguay)

Perfil del usuario de un centro gerontológico de estancias diúrnas al ingreso: El modelo de La Milagrosa
XVII Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores N. Varela González, R. López Sánchez, AI Pedreira Salgado, M. Sieiro Vázquez, L. Lodeiro Fernández, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Evaluación de una experiencia de intercambio generacional ¿modificando estereotipos?
XVII Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores PM Seijo Anca, A. Balo García, L. Lodeiro Fernández, R. López Sánchez, A. López Fraga, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

El bipedestador como prevención en gerontología
XVII Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores AI Pedreira Salgado, R. López Sánchez, N. Varela González, A. López Fraga, P. Marante Moar, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Con ojos de niño
XVII Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores PM Seijo Anca, N. Varela González, AI Pedreira Salgado, Isabel González-Abraldes Iglesias, M. Sieiro Vázquez, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Aplicación de las nuevas tecnologías a las personas mayores: Elaboración de un dispositivo de navegación adaptado
XVII Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores Fernando Díaz Gestal, A. López Fraga, A. Balo García, Isabel González-Abraldes Iglesias, M. Villanueva Sampayo, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Aplicabilidad de los dispositivos informáticos de navegación en una población de personas mayores
XVII Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores A. López Fraga, Fernando Díaz Gestal, M. Villanueva Sampayo, AI Pedreira Salgado, R. López Sánchez, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Píe geriátrico: diabético, neurológico
XXXV Xuntanza da Sociedade Galega de Reumatoloxía, XXX Aniversario do servicio de reumatoloxía do CHU Juan Canalejo
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Coruña, A (España)

La Enfermera y la formación en Cuidados Paliativos
Las enfermeras ante la nueva realidad social y educacional
Nacional

Autores Inés Fernández Fraga, Rosa Mª Pita Vizoso, Mª Carmen Méndez Pazos, Carmen Maria García Martínez
Lugar Coruña, A (España)

Diagnósticos de Enfermería asociados a procesos quirúrgicos y no quirúrgicos
Las enfermeras ante la nueva realidad social y educacional
Nacional

Autores Mª Carmen Méndez Pazos, Carmen Maria García Martínez, Rosa Mª Pita Vizoso, Inés Fernández Fraga
Lugar Coruña, A (España)

Cambios en la práctica asistencial tras la adopción del modelo de Virginia Henderson
Las enfermeras ante la nueva realidad social y educacional
Nacional

Autores Rosa Mª Pita Vizoso, Inés Fernández Fraga, Mª Carmen Méndez Pazos, Carmen Maria García Martínez
Lugar Coruña, A (España)

Intervención en trastornos de memoria
Expourense. I Foro Europeo Sobre Envejecimiento
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Ourense (España)

Avaliaçao das Necessidades dos Idosos e Programas de Intervençao para Idosos
I Congreso Ibérico
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Braga (Portugal)

La formación del terapeuta ocupacional en el espacio europeo de la enseñanza superior
I Congreso Internacional de Terapia Ocupacional. La formación del terapeuta ocupacional en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Burgos (España)

Tratamiento no farmacológico de la funciones cognitivas superiores y de los trastornos de la deglución en la esclerosis múltiple
LVI Reunión Anual De La Sociedad Española De Neurología
Nacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela, Noelia López López
Lugar Barcelona (España)

Servicios de atención ós maiores
Salón Internacional familia, escola e sociedade
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Software Sénior. Sofware accesible para personas mayores con discapacidad
VII Congreso Español de Sociología
Nacional

Autores Mª José López Rey, José Carlos Millán Calenti, Mª José Rodríguez Malmierca, Manuel Gromaz Campos
Lugar España

La afectividad en un centro de estancias diurnas para personas con deterioro cognitivo: un cuidado más de enfermería
XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
Nacional

Autores Natalia Varela González, L. Pérez, Rosalía López, Ana López, Ana I. Pedreira, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Programa de intervención para la prevención del deterioro cognitivo en personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento: estudio piloto. Proyecto E/126 (2003) aprobado por IMSERSO
XLVI Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Jorge Quintana, Luís Meleiro, Bibiana S. Lodeiro, Sonia Seijas, Mª Pilar Marante, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Teleestimulación cognitiva: un recurso actual de aplicación de las TIC a las personas mayores
XVI Congreso de la Sociedad gallega de gerontología y geriatría
Nacional

Autores Isabel González Abrales-Iglesias, Ana López Fraga, Natalia Varela González, Matías Villanueva Sampayo, Fernando Díaz Gestal, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Relación entre la escala Tinetti y la capacidad de deambulación según la escala de Barthel: aplicación práctica de los resultados obtenidos
XVI Congreso de la Sociedad gallega de gerontología y geriatría
Nacional

Autores Rosalía López Sánchez, Ana López Fraga, Ana I. Pedreira Salgado, Aránzazu Balo García, Paloma M. Seijo Anca, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Relación entre la enfermedad de Alzheimer y la degeneración macular asociada a la edad
XVI Congreso de la Sociedad gallega de gerontología y geriatría
Nacional

Autores Hebe M. Roca Santiago, José R. Lago Bouza, José Carlos Millán Calenti, Francisco Gómez Ulla, Marta Vila Taboada, Matías Villanueva Sampayo
Lugar Santiago de Compostela (España)

Posibilidades de la intervención grupal en un centro de personas mayores: principales técnicas de aplicación
XVI Congreso de la Sociedad gallega de gerontología y geriatría
Nacional

Autores Aránzazu Balo García, Isabel González Abraldes-Iglesias, Ana López Fraga, Ana I. Salgado Pedreira, Leire Lodeiro Fernández, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Patologías neurodegenerativas y afectación oral del lenguaje: análisis de una muestra de pacientes mayores que acuden a un centro de estancias diurnas
XVI Congreso de la Sociedad gallega de gerontología y geriatría
Nacional

Autores Leire Lodeiro Fernández, Paloma M. Seijo Anca, Bibiana S. Loderio Fernández, Natalia Varela González, Rosalía López Sánchez, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Envejecimiento y retraso mental: resultados de aplicación de un programa de intervención multidisciplinar
XVI Congreso de la Sociedad gallega de gerontología y geriatría
Nacional

Autores Sonia Seijas Ramos, Bibiana S. Lodeiro Fernández, Jorge Quintana Mirón, Luís Meleiro Rodríguez, Mª Pilar Marante Moar, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Caídas y personas mayores: ¿se pueden o deben evitar en su totalidad?
XVI Congreso de la Sociedad gallega de gerontología y geriatría
Nacional

Autores Natalia Varela González, Rosalía López Sánchez, Leire Lodeiro Fernández, Mariana Hebe Roca, Mª Pilar Marante Moar, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Intervención Logopédica en un Servicio hospitalario de neionatología
XXIV Congreso Internacional de Logopedia, Audiología, Foniatría y Psicología del Lenguaje
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela, Noelia López López, Silvia Abella Miguel, Michelle L. De Recende López
Lugar Madrid (España)

Intervención Logopédica en la Escuela
XXIV Congreso Internacional de Logopedia, Audiología, Foniatría y Psicología del Lenguaje
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela, Noelia López López, Silvia Abella Miguel, Michelle L. De Recende López
Lugar Madrid (España)

Alexia sin agrafía en un paciente con leucoencefalopatía multifocal progresiva secundaria a VIH
XXIV Congreso Internacional de Logopedia, Audiología, Foniatría y Psicología del Lenguaje
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Ana González Dios
Lugar Madrid (España)

Sodio e hipertejnsión arterial. ¿Sabemos que aguas minerales deben desaconsejarse? Una revisión bibliográfica
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hidrología Médica
Nacional

Autores Rosa Meijide Failde, MC López, C. Rodríguez, Rodríguez-Villamil, J.L.
Lugar España

Universidade da Coruña y terapia ocupacional: evolución de la titulación
I Congreso internacional de TO (terapia ocupacional): La formación del terapeuta ocupacional en el espacio europeo de la enseñanza superior
Internacional

Autores Jorge Teijeiro Vidal, José Carlos Millán Calenti, Santos-del Riego SE, Viana-Moldes, I, García-Pinto, MC, Ávila-Álvarez, AI
Organizador UNIVERSIDAD DE BURGOS
Lugar Burgos (España)

Muerte digna: un reto para la Enfermería
XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología
Nacional

Autores María Souto Sanmartín, Isabel Vázquez Castelos, Javier Vázquez Castelos, Carmen Maria García Martínez
Lugar España

O desenvolvemento social como motor de arranque a unha sociedade xusta
VI Xornadas Galegas sobre Inclusión Social
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

LOTCA G: An example of Cognitive Battery in Occupational Therapy
Vth European Congress of GerontologyXLVth Congress of the Spanish Society of Geriatrics and Gerontology12th Congress os the Catalanobalear Society of Geriatrics and Gerontology
Internacional

Autores Mª P. Marante Moar, Viana-Moldes, I, José Carlos Millán Calenti
Lugar Barcelona (España)

Mujer, Discapacidad y recursos. Una vía para la integración.
1ºCongreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Mª José López Rey
Lugar Valencia (España)

Mujer, Discapacidad y Nuevas Tecnologías
1ºCongreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Isabel González-Abraldes Iglesias
Lugar Valencia (España)

La Institucionalización de la mujer con Discapacidad 0AIntelectual
1ºCongreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Luz Aguilar Vale
Lugar Valencia (España)

Valoración de la Accesibilidad en Centros para personas con 0ADiscapacidad
V Jornadas científicas de investigación sobre personas con 0ADiscapacidad Investigación, Innovación y Cambio
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Paloma Vázquez de la Parra
Lugar Salamanca (España)

Opinión de las familias de usuarios de centros para personas 0ACon Discapacidad de Galicia
V Jornadas científicas de investigación sobre personas con 0ADiscapacidad Investigación, Innovación y Cambio
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Paloma Vázquez de la Parra
Lugar Salamanca (España)

Estudio de la Calidad en Centros para personas con 0ADiscapacidad de la Comunidad Autónoma Gallega
V Jornadas científicas de investigación sobre personas con 0ADiscapacidad Investigación, Innovación y Cambio
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Paloma Vázquez de la Parra
Lugar Salamanca (España)

Nuevas Tecnologías y Discapacidad
V Jornadas científicas de investigación sobre personas con 0ADiscapacidad Investigación, Innovación y Cambio
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Aránzazu Balo García
Lugar Salamanca (España)

Análisis de la metodología en centros para personas con 0Adiscapacidad
V Jornadas científicas de investigación sobre personas con 0ADiscapacidad Investigación, Innovación y Cambio
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Paloma Vázquez de la Parra
Lugar Salamanca (España)

Recursos físicos: políticas, gestión y tipologías
III Congreso Panamericano de Gerontología
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Mar de la Plata (Argentina)

La Gerontología del siglo XXI
III Congreso Panamericano de Gerontología
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Alma López Sande
Lugar Mar de la Plata (Argentina)

Valoración e Intervención en el ambiente domiciliario del 0AUsuario de un Centro Gerontológico de Estancias Diurnas
VIII Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Alma Pedreira Salgado
Lugar Foz do Iguacu (Brasil)

A Terapia Ocupacional na Capacitaçao do Familiar Cuidador0APrincipal do Idoso com Doença de Alzheimer
VIII Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Ana Pedreira Salgado, Viana-Moldes, I
Lugar Foz do Iguacu (Brasil)

Lotca-G: an example of cognitive battery in occupational 0Atherapy
V European Congreso of Gerontology
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, María Varela Martínez, Viana-Moldes, I
Lugar Barcelona (España)

Software & Neurodegenerative Disease
V European Congreso of Gerontology
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, María Varela Martínez
Lugar Barcelona (España)

Discapacidad Intelectual y deterioro cognitivo en las personas0AEn proceso de envejecimiento
II Congreso Internacional sobre Discapacidad y0AEnvejecimiento
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Oviedo (España)

Programa de estimulación cognitiva a través de 0AGeroflexiboard (tablero gerontológico)
XV Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Alma López Sande
Lugar Vigo (España)

Métodos computerizados de Intervención Cognitiva
XV Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Alma López Sande
Lugar Vigo (España)

Software Senior. Recursos de software para personas mayores
XV Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Mª José López Rey
Lugar Vigo (España)

Programa de intervención en la disfagia de un grupo de 0APacientes con enfermedad de Alzheimer
XV Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Rosalía López Sánchez
Lugar Vigo (España)

Programa de refuerzo sobre el papel de los fármacos 0AConsumidos dirigido a una población de personas con deterioro
XV Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Alma López Sande
Lugar Vigo (España)

Terapias de Grupo y Grupos de Apoyo a familiares de 0AEnfermos de Alzheimer en un centro de estancias diurnas
XV Congreso da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Alma López Sande
Lugar Vigo (España)

Evaluación del estado nutricional de un grupo de personas0AMayores residentes en centros gerontológico de C.A. Galicia
X Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería0AGeriátrica y Gerontológico
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Elena Collado Pérez
Lugar Madrid (España)

Orientación vocacional
VIII Jornadas Nacionales de Terapia Ocupacional
Nacional

Autores Viana-Moldes, I, José Carlos Millán Calenti
Lugar Madrid (España)

Estudio de pacientes afasicos bilingües gallego castellano.
I simposium luso brasileiro de terapia da fala
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Oporto (Portugal)

Diseño del medio nutritivo para el cultivo heterotrófico de microalgas
XIX Congreso Nacional de Microbiología
Nacional

Autores Susana Bello, Ana Otero Casal, Ana Maseda, Martiña Ferreira, Jaime Fábregas Casal
Organizador Sociedad Española de Microbiología (SEM)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Comparación del cultivo discontinuo y semicontinuo de Nannochloropsis gaditana
XIX Congreso Nacional de Microbiología
Nacional

Autores Ana Maseda, Ana Otero Casal, Martiña Ferreira, Susana Bello, Jaime Fábregas Casal
Organizador Sociedad Española de Microbiología (SEM)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Nannochloropsis gaditana cultivada en régimen semicontinuo y el tiempo de alimentación modifican la composición bioquímica del rotífero Brachionus plicatilis
XIX Congreso Nacional de Microbiología
Nacional

Autores Martiña Ferreira, Ana Otero Casal, Ana Maseda, Susana Bello, Paula Coutinho, Adolfo Dominguez, Jaime Fábregas Casal
Organizador Sociedad Española de Microbiología (SEM)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Semicontinuous culture modifies the eicosapentaenoic acid production of Nannochloropsis gaditana
Marine Biotechnology: Basics and Applications
Internacional

Autores Ana Maseda, Ana Otero Casal, Adolfo Dominguez, Jaime Fábregas Casal
Lugar Almonte (España)

Nannochloropsis gaditana cultured with different nutrient concentrations and renewal rates modifies the biochemical composition of the rotifer Brachionus plicatilis
5th European Workshop Biotechnology of Microalgae
Internacional

Autores Martiña Ferreira, Ana Otero Casal, Adolfo Dominguez, Ana Maseda, Paula Coutinho, Jaime Fábregas Casal
Lugar Bergholz (Alemania)

Effect of light intensity and light/ dark cycle on the accumulation of astaxanthin in the microalga Haematococcus pluvialis
1st. Congress of the International Society for Applied Phycology/ 9th. International Conference on Applied Algology
Internacional

Autores Adolfo Dominguez, Ana Otero Casal, Ana Maseda, Martiña Ferreira, Jaime Fábregas Casal
Lugar Roquetas de Mar (España)

Changes in the biochemical composition of semicontinuous cultures of the marine microalga Nannochloropsis gaditana during a light: dark cycle
1st. Congress of the International Society for Applied Phycology/ 9th. International Conference on Applied Algology
Internacional

Autores Ana Maseda, Adolfo Dominguez, Martiña Ferreira, Ana Otero Casal, Jaime Fábregas Casal
Lugar Roquetas de Mar (España)

The biochemical variability of the microalga Nannochloropsis gaditana cultured semicontinuously modifies the food chain microalga- rotifer- fish larvae
1st. Congress of the International Society for Applied Phycology/ 9th. International Conference on Applied Algology
Internacional

Autores Martiña Ferreira, Ana Otero Casal, Ana Maseda, Adolfo Dominguez, Jaime Fábregas Casal
Lugar Roquetas de Mar (España)

Estrategias futuras en la difusión de contenidos de Radiología y Medicina Física
XX Seminario de la Asociación de Profesores Universitarios de Radiología
Nacional

Autores Rodríguez-Villamil, J.L.
Lugar Málaga (España)

Intervención Grupal en la comunicación en un Centro Geronlológico de Estancias Diurnas
Congreso International de Foniatría, Audiología, Logopedia y Psicología del Lenguaje
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Leire Lodeiro Fernández, Alma López Sande, Natalia Varela González
Lugar Salamanca (España)

Estudio de la prevalencia de alteraciones de la salud en personas con discapacidad intelectual enproceso de envejecimiento
VII Reunión da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeratría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Luis Meleiro Rodríguez, Jorge Quintana Mirón, M. Alcalá Sánchez, Mº Xosé Barreira Goas
Lugar España

Programa de Actividades Terapeúticas
VII Reunión da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeratría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Olga Rodríguez Soto, Noelía Lastra Calvín, Gemma Campelo Seoane, Pilar Marante Moar, María Varela Martínez
Lugar España

Musicoterapia: algo más que sonido
VII Reunión da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeratría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Alma López Sande, Isabel González-Abraldes Iglesias, Aranzazu Balo García, Olga Rodríguez Soto, Jorge Quintana Mirón
Lugar España

Evaluación de la disfagia en un centro Gerontológico de Estancias Diurnas
VII Reunión da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeratría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Leire Lodeiro Fernández, María Varela Martínez, Ana Pedreira Salgado, Rosalía López Sánchez, Alexandre Suárez Freire
Lugar España

Importancia del apoyo domiciliario desde un Centro Gerontológico de Estancias Diurnas
VII Reunión da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeratría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Natalia Varela González, María Varela Martínez, Alma López Sande, Leire Lodeiro Fernández
Lugar España

Influencia sobre la capacidad de fijación de información degún el tipo de presentación del material
VII Reunión da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeratría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Isabel González-Abraldes Iglesias, Aranzazu Balo García, Mº José Fares Varela, Alma López Sande, Leire Lodeiro Fernández
Lugar España

Cuidados de enfermería en un paciente con riesgo de formación de úlceras por presión en un Centro Gerontológico de estancias diurnas
IV Simposio Nacional sobre úlceras por presión
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Natalia Varela González, Alma López Sande, Leire Lodeiro Fernández, Ana Pedreira Salgado, Rosalía López Sánchez
Lugar Granada (España)

Intervención cognitiva en la pérdida de memoria benigna
V Congreso de la Asociación Gallega de Salud Mental
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Alma López Sande, Leire Lodeiro Fernández, Natalia Varela González
Lugar Coruña, A (España)

Programas de intervención logopédica y cognitiva en un centro asistencial de día para mayores
Congreso Internacional de Foniatría, Audiología, Logopedia y Psicología del lenguaje. Aportaciones al comienzo de un nuevo siglo.
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Irma Cabo Varela
Lugar Salamanca (España)

Congnición y lenguaje en la vejez
Congreso Internacional de Foniatría, Audiología, Logopedia y Psicología del lenguaje. Aportaciones al comienzo de un nuevo siglo.
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Salamanca (España)

O papel do sistema nervoso central no desenvolvemento da linguagen
II Jornadas Luso-Espanholas de Limguagem Infantil
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Oporto (Portugal)

Síndromes neurológicos-Infantis que producen alteraçoes de fala e limguagem
II Jornadas Luso-Espanholas de Limguagem Infantil
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Oporto (Portugal)

Muerte y cuidados: una reflexión antropológica.
VII Jornadas Internacionales de Enfermería y VIII Jornadas Nacionales de Alumnos (Calidad de vida: Perspectivas del cuidado enfermero en el paciente terminal).
Internacional

Autores Mª Carmen Méndez Pazos, Carmen Maria García Martínez
Lugar Lugo (España)

Cuidados paliativos, una asignatura en el curriculum de enfermería
VII Jornadas Internacionales de Enfermería y VIII Jornadas Nacionales de Alumnos (Calidad de vida: Perspectivas del cuidado enfermero en el paciente terminal).
Internacional

Autores Jesús Luis Saleta Canosa, Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Natalia Sobrido Prieto, Mª Matilde García Sánchez, Carmen Maria García Martínez
Lugar Lugo (España)

Número necesario de sujetos a tratar para evitar un evento
VII Jornadas Internacionales de Enfermería y VIII Jornadas Nacionales de Alumnos (Calidad de vida: Perspectivas del cuidado enfermero en el paciente terminal).
Internacional

Autores Jesús Luis Saleta Canosa, Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Natalia Sobrido Prieto, Mª Matilde García Sánchez, Carmen Maria García Martínez
Lugar Lugo (España)

Comprensión de la vejez a través de la enseñanza
Calidad de Vida en la Vejez
Nacional

Autores Carmen Maria García Martínez, Mª Matilde García Sánchez, Mª Carmen Méndez Pazos, Natalia Sobrido Prieto
Lugar Burgos (España)

Enfermería: contribuyendo a la calidad de vida de la vejez
Calidad de Vida en la Vejez
Nacional

Autores Mª Matilde García Sánchez, Natalia Sobrido Prieto, Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Carmen Maria García Martínez
Lugar Burgos (España)

La opinión de las enfermeras/os de atención primaria sobre la utilización de los diagnósticos de enfermería.
IV Simposium Internacional de Diagnosticos de Enfermería.
Internacional

Autores Carmen Maria García Martínez
Lugar Coruña, A (España)

Animales de Compañía
2 Congreso Internacional de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Gijón (España)

Importancia del patrón del sueño en un Centro Gerontológico de Estancias Diurnas (CGED)
2 Congreso Internacional de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
Internacional

Autores Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti
Lugar Gijón (España)

Biología del envejecimiento: teorías y factores antienvejecimiento
1 Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Española y Gerodontología
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Efectos de los anestésicos con vasocontrictor en las exodoncias de los ancianos
1 Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Española y Gerodontología
Internacional

Autores B. Rodríguez, J. Jiménez, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

La educación sanitaria en la salud bucal
1 Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Española y Gerodontología
Internacional

Autores J. Jiménez, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Importancia de la rehabilitación del habla y de la deglución tras el tratamiento invasivo del cáncer en la cavidad oral
1 Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Española y Gerodontología
Internacional

Autores Mª Ángeles Lado Canosa, Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Influencia de los factores socio-económicos en la atención de la salud buco-dental
1 Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Española y Gerodontología
Internacional

Autores Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Detección y manifestaciones tumorales periodontales en el anciano: prevención
1 Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Española y Gerodontología
Internacional

Autores Mª Ángeles Lado Canosa, M Lopez, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Estrés y Bruxismo: Terapia e modificación de Conducta
1 Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Española y Gerodontología
Internacional

Autores Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Programa de cuidados de los dientes en personas mayores o retraso mental
1 Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Española y Gerodontología
Internacional

Autores Rodríguez, S., Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Envejecimiento de la población en Galicia. Algunos datos de interés en atención primaria
4 Congreso de la Sociedad Española e Medicina Rural y Generalista-Galicia
Nacional

Autores Mª Ángeles Lado Canosa, José Carlos Millán Calenti
Lugar Pontevedra (España)

Actuación del familiar/cuidador sobre la incontinencia urinaria de un paciente institucionalizado en un Centro Gerontológico de Estancias Diurnas.
7 Congreso da Sociedade de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti
Lugar Ourense (España)

Estudio comparativo de la población mayor con retraso mental en función del recurso asistencial utilizado
7 Congreso da Sociedade de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti
Lugar Ourense (España)

Intervención sobre la capacidad de comunicación dentro de un programa de estimulación cognoscitiva
7 Congreso da Sociedade de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti
Lugar Ourense (España)

Pérdida de memoria asociada a la edad: necesidad de evaluación e intervención
7 Congreso da Sociedade de Xerontoloxía e Xeriatría
Nacional

Autores Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti
Lugar Ourense (España)

Recursos Asistenciales y Necesidades para personas con retraso mental en proceso de envejecimiento en la comunidad autónoma gallega
20 Reunión de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Estudio de un grupo de personas mayores con retraso mental en Galicia
Congreso Internacional sobre Discapacidad y Envejecimiento
Internacional

Autores Manuel Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti
Lugar Oviedo (España)

Afasia, apraxia, agnosia y otras alteraciones asociadas postraumáticas en un niño de 11 años
22 Congreso Internacional Extraordinario de AELFA
Internacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Barcelona (España)

Trastornos cognitivos que dificultan la Comunicación: Afasias y demencias
Jornadas Nacionales de Logopedia. Los Trastornos de la Comunicación en las Personas Mayores: Intervención Logopédica
Nacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño
Lugar Valencia (España)

La actividad física en el Contexto de los Mayores
1 Congreso de Actividad Física y Deporte para Personas Mayores
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar España

Papel de la Gerontología en las enfermedades discapacitantes
18 Jornada Científica de la Sociedad Española de Paraplejía
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Organizador COMPLEJO HOSPITALARIO ""JUAN CANALEJO-MARÍTIMO DE OZA""
Lugar Coruña, A (España)

Aplicaciones de la realidad virtual a la cirugía
2 Jornadas Universitarias de Radiología Digital
Nacional

Autores Mario Marcos Fernández Fernandez, Javier Pereira Loureiro, Rosa Meijide Failde, Rodríguez-Villamil, J.L., Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra
Lugar Málaga (España)

Visualización de imágenes DICOM: desarrollo de herramienta de visualización y preprocesado en Java
2 Jornadas Universitarias de Radiología Digital
Nacional

Autores Antonio Francisco Castro Blanco, Mario Marcos Fernández Fernandez, Javier Pereira Loureiro, Rodríguez-Villamil, J.L., Rosa Meijide Failde, Julián Dorado de la Calle, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Málaga (España)

Segmentación de la imagen radiológica digital
2 Jornadas Universitarias de Radiología Digital
Nacional

Autores Mario Marcos Fernández Fernandez, Alfonso Castro Martínez, Rodríguez-Villamil, J.L., Rosa Meijide Failde, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro Pazos Sierra, Javier Pereira Loureiro
Lugar Málaga (España)

Protección de la información en la transmisión de imágenes médicas digitales
2 Jornadas Universitarias de Radiología Digital
Nacional

Autores José manuel Vázquez Naya, Javier Pereira Loureiro, Mario Marcos Fernández Fernández, Alejandro Lamelo Alfonsín, Santiago Pellit Ramil, Rodríguez-Villamil, J.L., Rosa Meijide Failde, Julián Dorado de la Calle, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Málaga (España)

Arquitectura de un sistema de información de imágenes médicas diagnósticas
2 Jornadas Universitarias de Radiología Digital
Nacional

Autores Javier Pereira Loureiro, Alfonso Castro Martínez, Mario Marcos Fernández Fernandez, Rosa Meijide Failde, Rodríguez-Villamil, J.L., Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Bernardino Arcay Varela
Lugar Málaga (España)

Laboratorio de Imagen Médica y Diagnóstica Radiológica
4 Congreso de la Filial Gallega de la Sociedad Española de Radiología Médica
Internacional

Autores Antonio Francisco Castro Blanco, Juan Antonio Pernas Puente-Penas, Rosa Meijide Failde, Rodríguez-Villamil, J.L., Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Coruña, A (España)

Diagnósticos de enfermería asociados a problemas de malabsorción (en adultos)
6 Jornadas Internacionales de Enfermería Cuidado Enfermero en Pacientes con Disfunciones Digestivas
Internacional

Autores Carmen Maria Garcia Martinez, Mª Carmen Méndez Pazos, Natalia Sobrido Prieto, Amelia Prieto Díaz
Lugar Lugo (España)

Atención de enfermeria a la persona con cirrosis hepática
6 Jornadas Internacionales de Enfermería Cuidado Enfermero en Pacientes con Disfunciones Digestivas
Internacional

Autores Carmen Maria Garcia Martinez, Mª Matilde García Sánchez, Mª Carmen Méndez Pazos, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar Lugo (España)

Soporte Vital Básico, cambios más significativos en las últimas recomendaciones internacionales
6 Jornadas Internacionales de Enfermería Cuidado Enfermero en Pacientes con Disfunciones Digestivas
Internacional

Autores Jesús Luis Saleta Canosa, Inés Fernández Fraga, Carmen Maria Garcia Martinez, Mª Matilde García Sánchez, Natalia Sobrido Prieto, Amelia Prieto Díaz
Lugar Lugo (España)

Atención a la familia en proceso de duelo
5 Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos
Nacional

Autores Carmen Maria Garcia Martinez, Mª Josefa Pichel Guerrero, Mª Carmen Méndez Pazos
Lugar Coruña, A (España)

Developing the biotechnology of astaxanthin production from Haematococcus pluvialis
10 European Congress on Biotechnology.
Nacional

Autores Adolfo Dominguez, Ana Otero Casal, Ana Maseda, Jaime Fábregas Casal
Lugar Madrid (España)

A multivariant experimental design to maximize the growth rate and final cell density in batch cultures of the marine microalga Nannochloropsis salina
Marine Microbial Biotechnology International Workshop
Internacional

Autores Ana Maseda, Adolfo Dominguez, Martiña Ferreira, Ana Otero Casal, Jaime Fábregas Casal
Lugar Edimburgo, Escocia (Reino Unido)

Batch and semicontinuous cultures of Nannochloropsis salina in flat- panel photobioreactors. Growth, productivity and biochemical composition
Marine Microbial Biotechnology International Workshop
Internacional

Autores Ana Maseda, Adolfo Dominguez, Martiña Ferreira, Ana Otero Casal, Jaime Fábregas Casal
Lugar Edimburgo, Escocia (Reino Unido)

Strategies for the control of nutritional value of microalgal biomass for aquaculture
Marine Microbial Biotechnology International Workshop
Internacional

Autores Ana Otero Casal, Manuel Patiño, Ana Maseda, Adolfo Dominguez, Jaime Fábregas Casal
Lugar Edimburgo, Escocia (Reino Unido)

Educando a los cuidadores en la incontinencia
VI Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
Nacional

Autores Carmen Maria Garcia Martinez
Lugar Logroño (España)

Atragantamientos en ancianos
V Jornadas Internacionales de Enfermería "Enfermería de urgenicas, una forma de cuidar"
Internacional

Autores Carmen Maria Garcia Martinez, Natalia Sobrido Prieto, Mª Josefa Pichel Guerrero, Jesús Luis Saleta Canosa
Lugar Lugo (España)

Principales modificaciones en R.C.P. Básica
V Jornadas Internacionales de Enfermería "Enfermería de urgenicas, una forma de cuidar"
Internacional

Autores Amelia Prieto Díaz, Carmen Maria Garcia Martinez, Natalia Sobrido Prieto, Mª Matilde García Sánchez, Jesús Luis Saleta Canosa
Lugar Lugo (España)

Diagnóstico e intervención precoz en los trastornos del lenguaje de la Enfermedad de Alzheimer
XXI Congreso Internacional AELFA (Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología).
Nacional

Autores Leire Lodeiro Fernández, José Carlos Millán Calenti
Lugar Coruña, A (España)

Indicadores neurofisiológicos en los síndromes disléxicos disfonéticos.
XXI Congreso Internacional AELFA (Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología).
Nacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Maria Pilar Fernandez Fernandez
Lugar Coruña, A (España)

Funciones cognitivas y esclerosis múltiple rehabilitación.
XXI Congreso Internacional AELFA (Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología).
Nacional

Autores Mª Isabel Vilariño Vilariño, Josep M. Vendrell
Lugar Coruña, A (España)

Alteraciones del lenguaje en las demencias: Papel del logopeda
Congreso Iberoamericano de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
Internacional

Autores Leire Lodeiro Fernández, José Carlos Millán Calenti
Lugar Logroño (España)

El ejercicio físico como tratamiento de los síntomas climatéricos de la mujer menopáusica
XI jornadas de AGAMEDE y I Jornada de IGG La Actividad física y envejecimiento
Autonómico

Autores Leire Lodeiro Fernández, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Depresión y ejercicio físico en el anciano. Programa de intervención
XI jornadas de AGAMEDE y I Jornada de IGG La Actividad física y envejecimiento
Autonómico

Autores Leire Lodeiro Fernández, José Carlos Millán Calenti
Lugar Santiago de Compostela (España)

Marine microalgae as source of antiviral substances
2nd Euroconference on Marine Natural Products
Internacional

Autores Digna García, Ana Maseda, María Regueiro, Adolfo Dominguez, J.M. Coll, Ana Otero Casal, Jaime Fábregas Casal
Lugar Santiago de Compostela (España)

Manipulation of the degree of unsatured fatty acids of the marine microalga Nannochloropsis sp. by light in semicontinuous culture
2nd Euroconference on Marine Natural Products
Internacional

Autores Ana Maseda, Digna García, María Regueiro, Adolfo Dominguez, Ana Otero Casal, Jaime Fábregas Casal
Lugar Santiago de Compostela (España)

Marine microalgae used as astaxanthin resource
2nd Euroconference on Marine Natural Products
Internacional

Autores Adolfo Dominguez, Ana Maseda, Digna García, María Regueiro, Jaime Fábregas Casal, Ana Otero Casal
Lugar Santiago de Compostela (España)

Marine microalgae as source of Polyunsatured fatty acids
2nd Euroconference on Marine Natural Products
Internacional

Autores Ana Maria Otero Casal, Digna García, Antonio Casal, Adolfo Dominguez, Ana Maseda, María Regueiro, Jaime Fábregas Casal
Lugar Santiago de Compostela (España)

Maximización de la producción de ficoeritrina y ácidos grasos poliinsaturados con la microalga Porphyridium cruentum
XVII Congreso de la Sociedad Española de Microbiología
Nacional

Autores Digna García, Ana Maseda, Adolfo Dominguez, María Regueiro, Ana Otero Casal, Jaime Fábregas Casal
Lugar Granada (España)

Producción de astaxantina por H. pluvialis en cultivo difásico
XVII Congreso de la Sociedad Española de Microbiología
Nacional

Autores María Regueiro, Adolfo Dominguez, Ana Maseda, Digna García, Ana Otero Casal, Jaime Fábregas Casal
Lugar Granada (España)

Crecimiento de Nannochloropsis salina en régimen de cultivo semicontinuo con luz continua
XVII Congreso de la Sociedad Española de Microbiología
Nacional

Autores Ana Maseda, Digna García, Adolfo Dominguez, María Regueiro, Jaime Fábregas Casal, Ana Maria Otero Casal
Lugar Granada (España)

Psicología de la salud e intervención gerontológica: Programa de entrenamiento de memoria
I Congreso Nacional de Psicología Clínica y de la Salud
Nacional

Autores M. Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti, Mónica Antelo Martelo, Rocío Carbón Sueiro, José Manuel Mayán Santos
Lugar España

Psicogerontología: Estimulación cognitiva en la demencia
I Congreso Nacional de Psicología Clínica y de la Salud
Nacional

Autores M. Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti, Mónica Antelo Martelo, Belén Seijas Rosende, José Manuel Mayán Santos
Lugar España

Psicogerontología: Orientación a la realidad
I Congreso Nacional de Psicología Clínica y de la Salud
Nacional

Autores Mónica Antelo Martelo, José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Rocío Carbón Sueiro, José Manuel Mayán Santos
Lugar España

Psicología de la salud e intervención gerontológica: Apoyo a cuidadores de enfermos con demencia
I Congreso Nacional de Psicología Clínica y de la Salud
Nacional

Autores Mónica Antelo Martelo, José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Belén Seijas Rosende, José Manuel Mayán Santos
Lugar España

Sistema de información socio-sanitaria en la comunidad Autónoma de Galicia
VIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
Nacional

Autores Carmen Maria Garcia Martinez, Inés Fernández Fraga, Mª Carmen Méndez Pazos, Rosa Pita Vizoso, Mª Matilde García Sánchez
Lugar Bilbao (España)

Conjunto mínimo básico de datos (CMBD). Sistema de valoración socio-sanitaria en la comunidad autónoma de Galicia
VIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
Nacional

Autores Carmen Maria Garcia Martinez, Inés Fernández Fraga, Rosa Pita Vizoso, Mª Carmen Méndez Pazos, Natalia Sobrido Prieto
Lugar Bilbao (España)

Descripción de los recursos sociosanitarios de la ciudad de A Coruña para las personas ancianas
I Jornadas de Actualización en cuidados de Enfermería
Nacional

Autores Carmen Maria Garcia Martinez, Rosa Pita Vizoso, Inés Fernández Fraga, Mª Carmen Méndez Pazos, Natalia Sobrido Prieto, Mª Matilde García Sánchez
Lugar Ferrol (España)

La enfermería ante la muerte
I Jornadas de Actualización en cuidados de Enfermería
Nacional

Autores Natalia Sobrido Prieto, Mª Matilde García Sánchez, Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Inés Fernández Fraga, Carmen Maria Garcia Martinez
Lugar Ferrol (España)

La ética de los cuiados
I Jornadas de Actualización en cuidados de Enfermería
Nacional

Autores Mª Matilde García Sánchez, Natalia Sobrido Prieto, Amelia Prieto Díaz, Mª Josefa Pichel Guerrero, Carmen Maria Garcia Martinez, Inés Fernández Fraga
Lugar Ferrol (España)

Evaluación prácticas clínicas
IV Jornadas Gallegas de Escuelas Universitarias de Enfermería
Nacional

Autores Carmen Maria Garcia Martinez, Mª Carmen Méndez Pazos, Inés Fernández Fraga, Amelia Prieto Díaz
Lugar Vigo (España)

Enfermería comunitaria y formación
IV Jornadas Gallegas de Escuelas Universitarias de Enfermería
Nacional

Autores Mª Matilde García Sánchez, Amelia Prieto Díaz, Mª Josefa Pichel Guerrero, Carmen Maria Garcia Martinez, Inés Fernández Fraga
Lugar Vigo (España)

Docencia-Asistencia. Estrategias de relación y encuentro.
XX Sesiones de trabajo de la Asociación Española de Enfermería Docente
Nacional

Autores Rosa Pita Vizoso, Inés Fernández Fraga, Carmen Maria Garcia Martinez, Mª Carmen Méndez Pazos, Mª Josefa Pichel Guerrero
Lugar España

Formación en educación para la salud desde el área de Enfermería
XX Sesiones de trabajo de la Asociación Española de Enfermería Docente
Nacional

Autores Mª Josefa Pichel Guerrero, Carmen Maria Garcia Martinez, Inés Fernández Fraga, Natalia Sobrido Prieto, Amelia Prieto Díaz
Lugar España

Repercusiones psicosociales de la incontinencia urinaria
IV Jornadas de Enfermería "Urología: Responsabilidad en el cuidado enfermero"
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Lugo (España)

El anciano incontinente con deterioro cognitivo
IV Jornadas de Enfermería "Urología: Responsabilidad en el cuidado enfermero"
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Lugo (España)

Valoración de enfermería al paciente con problemas nefro-urológicos
IV Jornadas de Enfermería "Urología: Responsabilidad en el cuidado enfermero"
Nacional

Autores Rosa Pita Vizoso, Carmen Maria Garcia Martinez, Inés Fernández Fraga, Mª Carmen Méndez Pazos, Mª Matilde García Sánchez
Lugar Lugo (España)

Importancia de la interrelación asistencia-docencia
IV Jornadas de Enfermería "Urología: Responsabilidad en el cuidado enfermero"
Nacional

Autores Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Natalia Sobrido Prieto, Carmen Maria Garcia Martinez
Lugar Lugo (España)

Los estudiantes de Enfermería evalúan sus prácticas clínicas
IV Jornadas de Enfermería "Urología: Responsabilidad en el cuidado enfermero"
Nacional

Autores Mª Josefa Pichel Guerrero, Amelia Prieto Díaz, Natalia Sobrido Prieto, Carmen Maria Garcia Martinez
Lugar Lugo (España)

¿Vivimos bien nuestra vida profesional?
XX Congreso de la Asociación Nacional de Enfermería de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales
Nacional

Autores Consuelo López Galán, Natalia Dopico López, Isabel Domínguez Castiñeiras, Carmen Maria Garcia Martinez
Lugar Barcelona (España)

Functional assesment of patients with cognitive impairment
4th European Congress of Gerontology
Internacional

Autores M. Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti, Mónica Antelo Martelo, Ana Mª Buide Illobre, Manuela Jarret Mouris, José Manuel Mayán Santos
Lugar Berlin (Alemania)

La convivencia intergeneracional como laternativa a la soledad de los mayores
XIX Reunión de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores M. Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti, Manuela Jarret Mouris, E.Mª Fernández Romero, José Manuel Mayán Santos
Lugar Cádiz (España)

Papel del voluntariado universitario en un programa de apoyo a los cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer
XIX Reunión de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Nacional

Autores Elvira Sineiro Galiñanes, José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Mónica Antelo Martelo, Ana Mª Buide Illobre, José Manuel Mayán Santos
Lugar Cádiz (España)

Servicios sociales para cuidadores de ancianos con dependencia
VI Congreso de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Nacional

Autores Rocío Carbón Sueiro, Belén Seijas Rosende, José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, José Manuel Mayán Santos
Lugar Coruña, A (España)

La convivencia intergeneracional como ayuda en la depresión de los ancianos solitarios
VI Congreso de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Nacional

Autores M. Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti, Mónica Antelo Martelo, José Manuel Mayán Santos
Lugar Coruña, A (España)

Centros de Día Gerontológicos y Centros de Día
VI Congreso de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Mónica Antelo Martelo, José Manuel Mayán Santos
Lugar Coruña, A (España)

Telemática en medicina
VI Congreso Nacional de las Reales Academias de Medicina
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Cádiz (España)

Avances Tecnológicos en el Campo de la Teleasistencia
VI Congreso Nacional de las Reales Academias de Medicina
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, Jorge Teijeiro Vidal
Lugar Cádiz (España)

Inserción sociolaboral de las mujeres trabajadoras
II Conferencia Nacional de Alzheimer
Nacional

Autores M. Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti, Mónica Antelo Martelo, E.Mª Fernández Romero, José Manuel Mayán Santos
Lugar Bilbao (España)

El voluntariado universitario y la enfermedad de Alzheimer
I Congreso Iberoamericano del Voluntariado
Internacional

Autores M. Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti, Mónica Antelo Martelo, Rocío Carbón Sueiro, José Manuel Mayán Santos
Lugar Santiago de Compostela (España)

La familia ante el desafío del envejecimiento
Congreso del Comité Latinoamericano de la Asociación Internacional de Gerontología
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar La Habana (Cuba)

El envejecimiento de las poblaciones ¿estamos preparados?
Congreso del Comité Latinoamericano de la Asociación Internacional de Gerontología
Internacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar La Habana (Cuba)

Tasa de renovación y concentración de nutrientes como herramienta para modificar la composición bioquímica en cultivo semicontinuo de la microalga marina Nannochloropsis salina.
Acuicultura Brasil'98
Internacional

Autores Ana Maseda, Manuel Regueiro, Digna García, Ana Maria Otero Casal, Jaime Fábregas Casal
Lugar Recife (Brasil)

Cambios en la composición bioquímica de Ellipsoidon sp. cultivada en régimen semicontínuo con diferentes tasas de revovación.
Acuicultura Brasil'98
Internacional

Autores Antonio Casal, Digna García, Ana Maseda, Ana Maria Otero Casal, J. Fábregas
Lugar Recife (Brasil)

Influencia de la tasa de renovación en la productividad de un cultivo de rotífero.
Acuicultura Brasil'98
Internacional

Autores María Regueiro, Ana Maseda, Adolfo Dominguez, Ana Maria Otero Casal, Jaime Fábregas Casal
Lugar Recife (Brasil)

Producción mixotrófica de ficoeritrina con la microalga marina Porphyridium cruentum.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores Ana Maria Otero Casal
Lugar Coruña, A (España)

Cultivo semicontinuo de Haematocuccus pluvialis e inducción a la carotenogénesis.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores Ana Maseda, A. E. Domínguez, Guadalupe Bendamio, Ana Maria Otero Casal, J. Fábregas
Lugar Coruña, A (España)

Producción de pigmentos en microalgas marinas.
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnología y aplicaciones de microorganismos pigmentados.
Nacional

Autores María Regueiro, Ana Maseda, Digna García, Ana Maria Otero Casal, J. Fábregas
Lugar Coruña, A (España)

Cuidados de enfermeria y atención en el domicilio del paciente con Alzheimer
III Jornadas de Enfermería. Trabajo enfermero ante el paciente neurológico
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Lugo (España)

Las úlceras por presión en el paciente anciano inmovilizado y con deterioro cognitivo
III Jornadas de Enfermería. Trabajo enfermero ante el paciente neurológico
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Lugo (España)

Atención psicológica al paciente con demencia
III Jornadas de Enfermería. Trabajo enfermero ante el paciente neurológico
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti
Lugar Lugo (España)

Puesta en marcha de un programa de interacción de enfermos de Alzheimer con animales.Problemas detectados y resultados provisionales.
4º Congreso Internacional:Animales de Compañia,Fuente de Salud
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Mónica Antelo Martelo, Judith Cambeiro Vázquez, Mª Carmen Villar Rodríguez, José Manuel Mayán Santos
Lugar Barcelona (España)

Evaluación de la intervención con animales de compañia con un colectivo de ancianos
4º Congreso Internacional:Animales de Compañia,Fuente de Salud
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Mónica Antelo Martelo, Judith Cambeiro Vázquez, Mª Carmen Villar Rodríguez, José Manuel Mayán Santos
Lugar Barcelona (España)

Programa de formación de cuidadores de ancianos con dependencia
XIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatria y Gerontologia
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Creco, María Jesús Nuñez Iglesias, Pilar Riveiro López, José Manuel Mayán Santos
Lugar Almería (España)

Programa de apoyo a los cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer
XIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatria y Gerontologia
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Mónica Antelo Martelo, Judith Cambeiro Vázquez, José Manuel Mayán Santos
Lugar Almería (España)

Identificación y evaluación del patrón inmunitario de los cuidadores de enfermos de Alzheimer en relación a la carga asistencial soportada.
XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatria y Gerontologia
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, M.P. Riveiro López, Ana Mª Buide Illobre, José Manuel Mayán Santos
Lugar Madrid (España)

Evaluación del coste del paciente institucionalizado con deterioro cognitivo con relación a la carga asistencial:Comparación con el anciano en su domicilio
XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatria y Gerontologia
Nacional

Autores Elvira Sineiro Galiñanes, José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Mario López Martínez, María Jesús Nuñez Iglesias, José Manuel Mayán Santos
Lugar Madrid (España)

Evaluación y resultados de la instauración de un programa de terapia de grupo en cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer.
XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatria y Gerontologia
Nacional

Autores M. Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti, Braulio García Zamorano, Judith Cambeiro Vázquez, Mª D. Lajos Castaño, José Manuel Mayán Santos
Lugar Madrid (España)

Balance del calcio en el control de la osteoporosis:factores implicados
V Reunión de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Nacional

Autores José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Ana Mª Buide Illobre, Mónica Antelo Martelo, Pilar Riveiro López, J.M. Mayán Santos
Lugar Pontevedra (España)

Valoración neuropsicológica del paciente anciano
V Reunión de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Nacional

Autores M. Gandoy Crego, José Carlos Millán Calenti, Ana Mª Buide Illobre, Mónica Antelo Martelo, M.P. Riveiro López, J.M. Mayán Santos
Lugar Pontevedra (España)

De la inmovilidad a la movilidad con ayuda
V Reunión de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Nacional

Autores Ana Mª Buide Illobre, José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Mónica Antelo Martelo, Pilar Riveiro López, José Manuel Mayán Santos
Lugar Pontevedra (España)

Rehabilitación en el paciente con incontinencia urinaria
V Reunión de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Nacional

Autores Ana Mª Buide Illobre, José Carlos Millán Calenti, M. Gandoy Crego, Mónica Antelo Martelo, Pilar Riveiro López, José Manuel Mayán Santos
Lugar Pontevedra (España)

Supervisión nocturna ,diurna y comunicación.Tres nuevos items para valorar la carga asistencial.
V Reunión de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría
Nacional