Vasallo Rapela, Alejandro Manuel

 Investigador individual

Datos xerais

Investigador/a Dr. Alejandro Manuel Vasallo Rapela
Profesor/a Contratado/a Doutor/a
Data de alta 19/02/2014
Adscrición a deptos. Economía
Adscrición a centros Facultade de Economía e Empresa
Código interno I000706

Contacto

Enderezo E.T.S. de Enxeñeiros de Camiños Canais e Portos Campus de Elviña 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 5349
Fax  981167170
Correo

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Sectores Económicos, Inmobiliario e Construción

Administración de empresas construtoras e xestión organizacional

Administración e xestión de proxectos

O financiamento de proxectos relacionados co sector turismo na conxuntura actual...

Palabras chave Singularidades do sector, achega ao PIB, efecto arrastre/multiplicador sobre outras ramas de activid; Cambios na estrutura empresarial. Concentración. Pequenas e medianas empresas nacionais e rexionais.; Estratexias na administración de empresas e xestión de proxectos. Innovación financeira. Ciclo ...; Impacto de turismo, Innovación de produtos, modificacións na xestión, financiamento de proxectos...

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Experiencia docente e profesional. Coñecementos dos sectores a través da aplicación práctica. Desenvolvemento profesional, nos sectores financeiro construción, consultoría, Internacional.

Recursos de equipamento Infraestrutura da ETSICCIP, e da Facultade de Economía e Empresa. Biblioteca, aula de Informática
Resultados transferíbeis Lograr unha maior especialización e estudo das materias impartidas, con sinerxías para os alumnos. E uns obxectivos específicos centrados nos traballos que pretendo desenvolver; abrir o abano de posibilidades das liñas de investigación expostas sen dúbida cun futuro importante, neste sentido, se trata ademais, de que na Escola se organice un grupo permanente, ou forme parte como núcleo estable, cunha estratexia activa e orixinal, en materia de investigación no ámbito da Economía Aplicada á Construción...

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

El comportamiento del sector de construcción a nivel provincial y autonómico utilizando modelos econométricos

Autores/as Alejandro Manuel Vasallo Rapela, J.M. Vilar
Revista Documento de Trabajo. Fundación de las Cajas de Ahorros Núm. 766 (páxs. 1 ata 38)

Bancos y Cajas de Ahorro: modelización del margen de beneficio por regresión múltiple. Análisis comparativo.

Autores/as Alejandro Manuel Vasallo Rapela, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista Revista Galega de Economía Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 203 ata 226)

Bancos e caixas de aforros: modelización da marxe de beneficio por regresión múltiple. Análise comparativa

Autores/as Alejandro Manuel Vasallo Rapela, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista Revista Galega de Economía Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 203 ata 226)