Unidade De Investigación Saúde e Podoloxía (UDISAP)

 Unidade de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra./Dr. Daniel López López
Contratado doutor
Data de alta 29/04/2014
Adscrición a deptos. Ciencias da Saúde
Adscrición a centros Facultade de Enfermaría e Podoloxía
Código interno E000714

Contacto

Enderezo Universidade da Coruña Unidade de Investigación Saúde e Podoloxía (UDISAP) Daniel López López (despacho 3.22) Facultade de Enfermería e Podoloxía Campus Universitario de Esteiro, s/n 15403 Ferrol
Teléfono  981337400 ext. 3546
Fax  981337420
Correo

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO PSICOLOGIA (610000)
MEDICINA PREVENTIVA (321000)
SALUD PUBLICA (321200)
CIENCIAS MEDICAS (320000)
PSICOLOGIA SOCIAL (611400)
Códigos socioeconómicos Saúde (07)
Sistemas políticos e sociais, estruturas e procesos (11)
Avance xeral do coñecemento: I+D finaciado cos Fondos Xerais de Universidades (FXU) (12)
Liñas de investigación

Ciencias Podolóxicas

Podoloxía Clínica

Ortopodoloxía e Rehabilitación Funcional

Podoloxía Preventiva e Comunitaria

Psicoloxía da Saúde

Palabras chave Investigación, método científico, transferencia de resultados. Saúde do pé, patoloxías do pé, tratamentos podolóxicos. Técnica protésica, ortopodoloxía, calzadoterapia, innovación tecnolóxica. Epidemioloxía, prevención e saúde, calidade de vida. Actitudes, comportamento, percepción social, calidade de vida, benestar.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

- Consultores de actividades dirixidas ao estudo, a diagnose e o tratamento das afeccións e as deformidades do pé e da saúde en xeral.

- Deseñar e avaliar proxectos de investigación, actividades e programas orientados a promoción e a prevención da saúde para controlar ou mellorar a saúde das persoas.

- Desenrolar invencións enfocada a instrumentos i aparellos protexidos mediante patentes, modelos de utilidade, rexistro de software.

- Formar persoas en actividades de investigación, especialización profesional, formación académica, xestión, entre outras.

- Comunicar resultados en foros de Podoloxía e Saúde.

- Peritaxe xudicial en materia de saúde.

Recursos de equipamento Espazos, recursos, equipamentos da Universidade da Coruña a nivel xeral e de maneira especial os que dispón a facultade de Enfermería e Podoloxía e á Clínica Universitaria de Podoloxía.
Resultados transferíbeis - Charlas de divulgación científica, xornadas, simposiums, cursos de especialización, posgraos oficiais, expertos universitarios... -Consultores revisores por pares en revistas indexadas e non indexadas, comités científicos de congresos, xornadas, simposiums... -Directores de teses de doutoramento, traballos de fin de grao e máster, cursos de especialización. -Editores de revistas de saúde e podoloxía. - Evaluadores de teses de doutoramento, traballos de fin de grao e máster, comités científicos de congresos, xornadas, simposiums, cursos de especialización. - Organizadores de xornadas, simposiums, congresos, cursos de especialización - Patentes, modelos de utilidade, rexistro de software, propiedade intelectual e industrial. Know-how e segredos industrais. - Publicación de artigos en revistas indexadas e non indexadas, libros, capítulos de libros, comunicacións a texto completo.

Membros do grupo

Dra./Dr. Daniel López López
Enfermería
Coordinador
Carlos Javier Álvarez Castro
Enfermería
PDI
Dra./Dr. María Ángeles Bouza Prego
Medicina preventiva e saúde pública
PDI
Dra./Dr. Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
C1 - Doctores de otras instituciones
María Martínez Vázquez
Enfermería
PDI
Dra./Dr. Ana María Requeijo Constenla
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Patricia Palomo López
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Rubén Sánchez Gómez
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Pedro Vicente Munuera Martínez
C1 - Doctores de otras instituciones
Juan Luis Carballo Díaz
Enfermería
PDI
Dra./Dr. David Rodríguez Sanz
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. César Calvo Lobo
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Carlos Romero Morales
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Emmanuel Navarro Flores
C1 - Doctores de otras instituciones
Luis López López
Enfermería
PDI
Dra./Dr. Juan Manuel Brandariz Pereira
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Natalia Tovaruela Carrión
C1 - Doctores de otras instituciones
Saleta María Becerra Noal
Enfermería
PDI
Dra./Dr. Santiago Martínez Isasi
Enfermería
PDI
Dra./Dr. Jaime Almazán Polo
Doctorando
Roi Painceira Villar
Doctorando
Bibiana Trevissón Redondo
Doctorando
Fernando Santiago Nuño
Doctorando
Dra./Dr. Gonzalo Barros García
Doctorando
Xavier Garrido Castells
Doctorando
José Manuel Sánchez Sáez
Doctorando
Marta San Antolín San Antolín Gil
C2 - Colaboradores proyectos

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Estudio de la efectividad del ejercicio excéntrico y croterapia vs Ejercicio excéntrico y vibración en tendinosis aquílea en población deportista

Entidade financiadora Universidad Europea de Madrid (UEM)
Investigadores principáis David Rodríguez Sanz
Datas Dende 01/03/2016 ata 28/02/2017

Ortesiología (2ª Edición)

Entidade financiadora Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
Investigadores principáis Daniel López López
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2014

Ortesiología

Entidade financiadora Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
Investigadores principáis Daniel López López
Datas Dende 01/01/2013 ata 31/12/2013

"LA NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD MARITIMA INTERNACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LA GENTE DE MAR."

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Olga Fotinopoulos Basurko
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Medidor tridimensional corporal

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Sergio Pérez García, Francisco Alonso Tajes, Carolina Rosende Bautista, Mª Matilde García Sánchez, Daniel López López
Data de solicitude 18/03/2015
Data de concesión 05/04/2017

Calcetín para Plantalgias

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Daniel López López, Francisco Alonso Tajes, Carolina Rosende Bautista, Carlos Javier Alvarez Castro, Oscar Miguel Alvarez-Calderon Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Losa Iglesias
Data de solicitude 09/06/2014
Data de concesión 30/08/2016

Medidor del Arco del Pie

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Daniel López López, Francisco Alonso Tajes, Carolina Rosende Bautista, Sergio Pérez García
Data de solicitude 19/05/2014
Data de concesión 25/05/2016

Response to Letter to the Editor on ¿Inter-rater Reliability of Myofascial Trigger Points in 3 Ankle Muscles¿

Autores David Rodríguez Sanz, Carlos Romero Morales, Irene Sanz Corbalán, César Calvo Lobo, Daniel López López
Revista JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS

Impact of the Allergic Asthma on Foot Health-Related Quality of Life and Depression: A Novel Case-Control Research

Autores Daniel López López, Roi Painceira Villar, Vanesa García Paz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo
Revista Medicina (Kaunas, Lithuania)

Ultrasonography comparison of diaphragm thickness and excursion between athletes with and without lumbopelvic pain

Autores César Calvo Lobo, Jaime Almazán Polo, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Patricia Palomo López, David Rodríguez Sanz, Daniel López López
Revista Physical Therapy in Sport

Electromyographic Evaluation of the Impacts of Different Insoles in the Activity Patterns of the Lower Limb Muscles during Sport Motorcycling: A Cross-Over Trial.

Autores Israel Casado Hernández, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Eva María Martínez Jiménez, César Calvo Lobo
Revista SENSORS

Quality of life improvement in aged patients after toenail surgery.

Autores Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López, Patricia Palomo López, Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce, Marta Elena Losa Iglesias
Revista ZEITSCHRIFT FUR GERONTOLOGIE UND GERIATRIE

Ultrasound evaluation of extrinsic foot muscles in patients with chronic non-insertional Achilles tendinopathy: A case-control study

Autores Carlos Romero Morales, Pedro Javier Martín Llantino, César Calvo Lobo, Rubén Sánchez Gomez, Daniel López López, Helios Pareja Galeano, David Rodríguez Sanz
Revista Physical Therapy in Sport

Heel Height as an Etiology of Hallux Abductus Valgus Development: An electromagnetic Static and Dynamic First Metatarsophalangeal Joint Study

Autores Rubén Sánchez Gomez, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, César Calvo Lobo, Carlos Romero Morales, Eva María Martínez Jiménez, Patricia Palomo-López, Daniel López López
Revista SENSORS Vol. 19 Núm. 6

Sex Differences in the Footprint Analysis During the Entire Gait Cycle in a Functional Equinus Condition: Novel Cross Sectional Research

Autores Eva María Martínez Jiménez, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Jose Ignacio Díaz Velázquez, Israel Casado Hernández, César Calvo Lobo, Daniel López López, David Rodríguez Sanz
Revista Applied Science

The Usability of a Heartbeat Measuring Mobile Phone app: an Observational Study

Autores Marta Elena Losa Iglesias, Klark Becerro de Bengoa Losa, Daniel López López, Raquel Jiménez Fernández, Inmaculada Corral-Liria, Rocío Rodríguez Vázquez, Carmen Ecija Gallardo, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS

Falls rate increase and foot dorsal flexion limitations are exhibited in patients who suffer from asthma: A novel case-control study

Autores César Calvo Lobo, Roi Painceira Villar, Vanesa García Paz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Pedro Vicente Munuera Martínez, Daniel López López
Revista International Journal of Medical Sciences

Ultrasonography Features of the Plantar Fascia Complex in Patients with Chronic Non-Insertional Achilles Tendinopathy: A Case-Control Study

Autores Carlos Romero Morales, Pedro Javier Martín Llantino, César Calvo Lobo, Daniel López López, Rubén Sánchez Gomez, Blanca de la Cruz Torres, David Rodríguez Sanz
Revista SENSORS

Validation of the iHealth Track blood pressure monitor, for Self-Measurement, according to the European Society of Hypertension International Protocol Revision 2010 in the general population

Autores Victoria Mazoteras Pardo, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Daniel López López, Patricia Palomo López, David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo
Revista JMIR MHEALTH AND UHEALTH

Ultrasonography effectiveness of the vibration versus cryotherapy added to an eccentric exercise protocol in patients with chronic mid-portion Achilles Tendinopathy: A Randomized Clinical Trial

Autores Carlos Romero Morales, Pedro Javier Martín Llantino, César Calvo Lobo, Patricia Palomo López, Daniel López López, Josué Fernández Carnero, David Rodríguez Sanz
Revista International Wound Journal

Effectiveness of deep dry needling versus ischemic compression in the latent myofascial trigger points of the shortened triceps surae from triathletes on ankle dorsiflexion, dynamic and static plantar pressure distribution: A clinical trial

Autores María Benito de Pedro, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, Daniel López López, Patricia Palomo López, Victoria Mazoteras Pardo, César Calvo Lobo
Revista PAIN MEDICINE

Stability of Three Different Sanitary Shoes on Healthcare Workers: A Cross-Sectional Study

Autores Jose Manuel Sánchez Saez, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, César Calvo Lobo, Marta Elena Losa Iglesias, Andrés López del Amo Lorente, Daniel López López
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health

Association between sex differences on foot health related to the quality of life in a sample of sedentary people

Autores Daniel López López, José María Cancela Carral, Romeu Araujo, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo
Revista Revista da Associação Médica Brasileira Vol. 65

Effects of the visit prior to hospital admission on anxiety, depression and satisfaction of patients in an intensive care unit: a randomized clinical trial with implications for nursing management

Autores Sara González Martín, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, María Teresa Angulo Carrere, Marta Elena Losa Iglesias, Eva María Martínez Jiménez, Israel Casado Hernández, Daniel López López, César Calvo Lobo, David Rodríguez Sanz
Revista Intensive & Critical Care Nursing

Fibularis tertius muscle in women & men: A surface anatomy cross-sectional study across countries

Autores Patricia Palomo López, Marta Elena Losa Iglesias, César Calvo Lobo, David Rodríguez Sanz, Emmanuel Navarro Flores, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López
Revista PLOS ONE

Relationship Between Decreased Subcalcaneal Fat Pad Thickness and Plantar Heel Pain. A Case Control Study

Autores Daniel López López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Alfredo Soriano Medrano, Patricia Palomo López, Ángel Morales Ponce, David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo
Revista Pain Physician

Acute effects of intermittent versus continuous bilateral ankle plantar flexors static-stretching on postural sway and plantar pressures: A randomized 5 clinical trial

Autores Eva María Martínez Jiménez, Marta Elena Losa Iglesias, Jose Ignacio Díaz Velázquez, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Patricia Palomo López, César Calvo Lobo, Daniel López López, David Rodríguez Sanz
Revista Journal of Clinical Medicine

Effects of eccentric exercise in pressure pain threshold in subjects with functional ankle equinus condition

Autores David Rodríguez Sanz, Daniel López López, Daniel Muñoz García, Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce, César Calvo Lobo, Irene Sanz Corbalán
Revista Revista da Associação Médica Brasileira

Relationship of Depression Scores and Ranges in Women Who Suffer From Fibromyalgia by Age Distribution: A Case¿Control Study

Autores Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Macarena Cáceres León, César Calvo Lobo
Revista Worldviews on Evidence-Based Nursing

Development and Validation of the Overall Foot Health Questionnaire for Patients with Rheumatoid Arthritis: A Cross-Sectional Descriptive Analysis

Autores María Reino Bueno, Jose Rafael González López, Daniel López López, César Calvo Lobo, Marina Ballesteros Mora, Inmaculada Rodríguez Moreno, Pedro Vicente Munuera Martínez
Revista Medicina (Kaunas, Lithuania)

The influence of heel height related on quality on life on the foot in a sample of women

Autores Daniel López López, Javier Marañón Medina, Marta Elena Losa Iglesias, César Calvo Lobo, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro De Bengoa
Revista Revista da Associação Médica Brasileira Vol. 64 Núm. 4

Relationship between depression scores and degree of skin perspiration: A novel cross¿sectional study

Autores Daniel López López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, César Calvo Lobo
Revista International Wound Journal

Transcultural Adaptation and Validation of the Spanish Bristol Foot Score (BFS-S)

Autores Emmanuel Navarro Flores, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Patricia Palomo López, César Calvo Lobo
Revista Aging and Disease Vol. 9 Núm. 5 (páxs. 861 ata 868)

Specific foot health-related quality-of-life impairment in patients with type II versus type I diabetes.

Autores Patricia Palomo López, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Carlos Romero Morales, César Calvo Lobo
Revista International Wound Journal

Anatomic Association of the Proximal Fingernail Matrix to the Extensor Pollicis Longus Tendon: A Morphological and Histological Study

Autores Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López, César Calvo Lobo, Manuel Herrera Blanco, Jorge Alfonso Murillo González, Marta Elena Losa Iglesias
Revista Journal of Clinical Medicine

Effect of Generalized Ligamentous Hyperlaxity related of Quality of life in the Foot: a case controlled study

Autores Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Carlos Romero Morales, César Calvo Lobo
Revista Revista da Associação Médica Brasileira

Clinical Aspects of Foot Health in Individuals with Alzheimer's Disease

Autores Daniel López López, Marta Grela Fariña, Marta Elena Losa Iglesias, César Calvo Lobo, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health

The Relationship between Shoe Fitting and Foot Health of Persons with Down Syndrome: A Case Control Study

Autores César Calvo Lobo, Ana Ramos García, Marta Elena Losa Iglesias, Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Carlos Romero Morales, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health

Student perceptions of the education environment in a Spanish medical podiatry school

Autores Patricia Palomo-López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, César Calvo Lobo, Natalia Tovaruela Carrión, David Rodríguez Sanz, Marta Elena Losa Iglesias, Daniel López López
Revista Journal of Foot and Ankle Research Vol. 11

Translation and Test-Retest of the Spanish Podiatry Health Questionnaire (PHQ-S)

Autores Emmanuel Navarro Flores, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, César Calvo Lobo
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 15 Núm. 10

Foot health-related quality of life among elderly with and without lesser toes deformities: a case-control study

Autores Daniel López López, María Martínez Vázquez, Marta Elena Losa Iglesias, César Calvo Lobo, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Patient Peference and Adherence

How is cell proprioception related to cell growth and differentiation? Strong scientific evidence for future clinical activities

Autores David Rodríguez Sanz, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro De Bengoa, Patricia Palomo López, César Calvo Lobo, Daniel López López
Revista Revista da Associação Médica Brasileira Vol. 64 Núm. 11

Electromyography comparison of the effects of various footwear in the activity patterns of the peroneus longus and brevis muscles

Autores Andrea Roca Dols, Marta Elena Losa Iglesias, Rubén Sánchez Gomez, Daniel López López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, César Calvo Lobo
Revista Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials

Slow velocity of the center of pressure and high heel pressures may increase the risk of Sever¿s disease: a case-control study

Autores David Rodríguez Sanz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López, César Calvo Lobo, Eva María Martínez Jiménez, Eduardo Pérez Boal, María Luisa González Elena, Patricia Palomo López
Revista BMC PEDIATRICS Vol. 18

Health related comparison of the quality of life between patients with different metatarsalgia types and healthy matched controls: A cross-sectional analysis

Autores Natalia Tovaruela Carrión, Daniel López López, Marta Elena Losa Iglesias, Verónica Álvarez Ruiz, Gemma Melero González, César Calvo Lobo, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Sao Paulo Medical Journal Vol. 5

The QardioArm Blood Pressure App for Self-Measurement in an Obese Population: Validation Study Using the European Society of Hypertension International Protocol Revision 2010

Autores Victoria Mazoteras Pardo, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Daniel López López, Patricia Palomo López, David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo
Revista JMIR MHEALTH AND UHEALTH

Impact of plantar fasciitis on the quality of life of male and female patients according to the Foot Health Status Questionnaire

Autores Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo, Daniel López López
Revista Journal of Pain Research Vol. 11

Foot health and quality of life among university students: cross-sectional study

Autores David Rodríguez Sanz, Daniel Barbeito Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Jesús Luis Saleta Canosa, Daniel López López, Natalia Tovaruela Carrión, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Sao Paulo Medical Journal

Quantitative Ultrasound Imaging Pixel Analysis of the Intrinsic Plantar Muscles Tissue between Hemiparesis and Contralateral Feet in Post-Stroke Patients

Autores César Calvo Lobo, Ana Isabel Useros Olmo, Jaime Almazán Polo, Miriam Martín Sevilla, Carlos Romero Morales, Irene Sanz Corbalán, David Rodríguez Sanz, Daniel López López
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health

Ultrasonography features of abdominal perimuscular connective tissue in elite and amateur basketball players: an observational study

Autores Carlos Romero Morales, Jaime Almazán Polo, David Rodríguez Sanz, Daniel López López, Sergio Vázquez González, Jose Luis Arias Buría, César Calvo Lobo
Revista Revista da Associação Médica Brasileira Vol. 64 Núm. 10

Skin temperature in youth soccer players with functional equinus and non-equinus condition after running

Autores David Rodríguez Sanz, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Patricia Palomo López, Héctor Beltrán Alacreu, César Calvo Lobo, Emmanuel Navarro Flores, Daniel López López
Revista JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES ANTE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Autores Alejandro Montero Salinas, Santiago Martínez-Isasi, Eva Costa Fieira, A García Fernández, Diana Josefa Castro-Dios, Daniel Fernández García
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA Vol. 92 (páxs. e1 ata e8)

Prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders in Iranian Physical Therapists: A Cross-sectional Study

Autores Fatemeh Rahimi, Khadijeh Kazemi, Shahla Zahednejad, Daniel López López, César Calvo Lobo
Revista JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS

Aluminum foot insoles reduce plantar forefoot pressure and increase foot comfort for motorcyclists

Autores Israel Casado Hernández, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López, Antonio Gómez Bernal, Marta Elena Losa Iglesias
Revista PROSTHETICS AND ORTHOTICS INTERNATIONAL

Effectiveness of Eccentric Exercise and a Vibration or Cryotherapy Program in Enhancing Rectus Abdominis Muscle Thickness and Inter-Rectus Distance in Patients with Chronic Mid-Portion Achilles Tendinopathy: A Randomized Clinical Trial

Autores Carlos Romero Morales, Pedro Javier Martín Llantino, César Calvo Lobo, Héctor Beltrán Alacreu, Daniel López López, Rubén Sánchez Gomez, David Rodríguez Sanz
Revista International Journal of Medical Sciences

Rehabilitative Ultrasound Imaging Features of the Abdominal Wall Muscles in Elite and Amateur Basketball Players

Autores Carlos Romero Morales, Jaime Almazán Polo, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, Daniel López López, Sergio Vázquez González, César Calvo Lobo
Revista Applied Science

Comparison of the sonographic features of the Achilles Tendon complex in patients with and without achilles tendinopathy: A case-control study

Autores Carlos Romero Morales, Pedro Javier Martín Llantino, César Calvo Lobo, Patricia Palomo López, Daniel López López, Helios Pareja Galeano, David Rodríguez Sanz
Revista Physical Therapy in Sport

Coastal fishermen as lifesavers while sailing at high speed. A crossover study

Autores Ramón Fungueiriño-Suárez, Roberto Barcala Furelos, Marta González-Fermoso, Santiago Martínez-Isasi, F Fernández-Méndez, Violeta González-Salvado, Rubén Navarro Patón, Antonio Rodríguez-Núñez
Revista BioMed Research International Vol. 2018
DOI https://doi.org/10.1155/2018/2747046

Evaluation of foot health related quality of life in individuals with foot problems by gender: a cross-sectional comparative analysis study

Autores Daniel López López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Patricia Palomo López, David Rodríguez Sanz, Juan Manuel Brandariz Pereira, César Calvo Lobo
Revista BMJ open

Is pharmacologic treatment better than neural mobilization for cervicobrachial pain? A randomized clinical trial

Autores César Calvo Lobo, Francisco Unda Solano, Daniel López López, Irene Sanz Corbalán, Carlos Romero Morales, Patricia Palomo López, Jesús Seco Calvo, David Rodríguez Sanz
Revista International Journal of Medical Sciences Vol. 15 Núm. 5

Rehabilitative ultrasound imaging of the bilateral intrinsic plantar muscles and fascia in post-stroke survivors with hemiparesis: A case-control study.

Autores César Calvo Lobo, Ana Isabel Useros Olmo, Jaime Almazán Polo, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Patricia Palomo López, David Rodríguez Sanz, Daniel López López
Revista International Journal of Medical Sciences Vol. 15

Effectiveness of surgical hand antisepsis using chlorhexidine digluconate and parachlorometaxylenol hand scrub: Cross-over trial

Autores Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, David Sevillano Fernández, Luis Alou Cervera, Laura Martín Aragón, Marta Elena Losa Iglesias, Luis Rodolfo Collado Yurrita, Daniel López López
Revista MEDICINE Vol. 97 Núm. 42

Impact of the mechanical hyperkeratotic lesions and its association with quality of life: An observational case control study

Autores Daniel López López, Roi Painceira Villar, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, César Calvo Lobo
Revista JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

Relationships between social skills and self-esteem in nurses: A questionnaire study.

Autores Marta Elena Losa Iglesias, Daniel López López, Rocío Rodríguez Vázquez, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Contemporary Nurse

Subacute Clinical Features After Arthroscopy Surgical Reconstruction of Complete Anterior Cruciate Ligament Rupture: A Case-Control Study

Autores César Calvo Lobo, Jorge Velázquez Saornil, Beatriz Ruiz Ruiz, David Rodríguez Sanz, Raul Ferrer Peña, Daniel López López, Jesús Seco Calvo, Patricia Palomo López
Revista JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS

Foot Arch Height and Quality of Life in Adults: A Strobe Observational Study

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Gonzalo Barros García, Marta Elena Losa Iglesias, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, César Calvo Lobo
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 15

Depression Symptoms Among Older Adults With and Without Subacute Low Back Pain

Autores César Calvo Lobo, Juan Manuel Vilar Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Rehabilitation Nursing
DOI https://doi.org/10.1097/rnj.0000000000000137

Tarsal Tunnel Mechanosensitivity Is Increased in Patients with Asthma: A Case-Control Study

Autores César Calvo Lobo, Roi Painceira Villar, Daniel López López, Vanesa García Paz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Patricia Alonso Alonso
Revista Journal of Clinical Medicine Vol. 7

Electromyography activity of triceps surae and tibialis anterior muscles related to various sports shoes

Autores Andrea Roca Dols, Marta Elena Losa Iglesias, Rubén Sánchez Gomez, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López, Patricia Palomo López, David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo
Revista Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials

Quality of life related to foot health status in women with fibromyalgia: a case-control study

Autores Patricia Palomo López, César Calvo Lobo, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, Rubén Sánchez Gomez, Daniel López López
Revista Archives of Medical Science

Influence of custom foot orthoses on venous status: a quasi-experimental study

Autores Daniel López López, Romeu Araujo, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro De Bengoa, António Santos, David Rodríguez Sanz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials

Effects of compressive stockings and standard stockings in skin temperature and pressure pain threshold in runners with functional ankle equinus condition.

Autores David Rodríguez Sanz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Eva María Martínez Jiménez, Daniel Muñoz García, Eduardo Pérez Boal, César Calvo Lobo, Daniel López López
Revista Journal of Clinical Medicine

CONSUMO DE TABACO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD: ESTUDIO DE PREVALENCIA

Autores Beatriz Ordás, Santiago Martínez-Isasi, Inés Casado Verdejo, Carmen Bárcena Calvo, Daniel Fernández García, María José Álvarez Álvarez
Revista Tiempos de Enfermería y Salud Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 49 ata 57)

Un primer paso en la enseñanza del soporte vital básico en las escuelas: la formación de los profesores

Autores Pichel-Lopez, Santiago Martínez-Isasi, Roberto Barcala Furelos, F Fernández-Méndez, L Sánchez-Santos, Antonio Rodríguez-Núñez
Revista ANALES DE PEDIATRIA

Morbidity and medication consumption among users of home telecare services

Autores José Carlos Millán-Calenti, Santiago Martinez-Isasi, Laura Lorenzo-López, Ana Maseda
Revista HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY Vol. 25 Núm. 3 (páxs. 888 ata 900)
DOI https://doi.org/10.1111/hsc.12377

ACTUALIZACIÓN DEL SOPORTE VITAL BÁSICO EN ADULTOS: RECOMENDACIONES 2015

Autores Santiago Martínez-Isasi
Revista Tiempos de Enfermería y Salud Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 44 ata 48)

Basic life support training for blind people. An observational study

Autores Cristian Abelairas Gómez, Santiago Martínez-Isasi, Cristina Jorge-Soto, Roberto Barcala Furelos, Antonio Rodríguez-Núñez, Candela Gómez-González
Revista RESUSCITATION Vol. 118 Núm. sup1
DOI https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2017.08.041

Foot disorders in the elderly: A mini-review.

Autores David Rodríguez Sanz, Natalia Tovaruela Carrión, Daniel López López, Patricia Palomo López, Carlos Romero Morales, Emmanuel Navarro Flores, César Calvo Lobo
Revista DM DISEASE-A-MONTH

Comparison of Pressure Pain Thresholds in Upper Trapezius and Temporalis Muscles Trigger Points Between Tension Type Headache and Healthy Participants: A Case-Control Study.

Autores Carlos Romero Morales, Gonzalo Jaen Crespo, David Rodríguez Sanz, Irene Sanz Corbalán, Daniel López López, César Calvo Lobo
Revista JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS Vol. 40 Núm. 8

PERFIL DEL TÉCNICO DE EMERGENCIAS SANITARIAS EN ESPAÑA

Autores Santiago Martínez-Isasi, Rodríguez-Lorenzo, Vázquez-Santamariña, Abella-Lorenzo, DJ Castro-Dios, Daniel Fernández García
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA Vol. 11 (páxs. e1 ata e9)

La enfermera gestora en la consulta de miocardiopatías: identificación de factores predisponentes al sobrepeso y obesidad.

Autores Miriam Rossi López, Diana Josefa Castro-Dios, Santiago Martínez-Isasi, Gemma Barral Serafo, Roberto Barriales-Villa
Revista REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA Vol. 20 Núm. sup 1 (páxs. 437 ata 437)

Clinical aspects of foot health and their influence on quality of life among breast cancer survivors: a case-control study

Autores Patricia Palomo López, David Rodríguez Sanz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Jorge Guerrero Martín, César Calvo Lobo, Daniel López López
Revista Cancer Management and Research

Comparison of hand grip strength and upper limb pressure pain threshold between older adults with or without non-specific shoulder pain

Autores César Calvo Lobo, Carlos Romero Morales, David Rodríguez Sanz, Irene Sanz Corbalán, Eleuterio A. Sánchez Romero, Josué Fernández Carnero, Daniel López López
Revista PEERJ

Effects of Median Nerve Neural Mobilization in Treating Cervicobrachial Pain: A Randomized Waiting List-controlled Clinical Trial.

Autores David Rodríguez Sanz, Daniel López López, Francisco Unda Solano, Carlos Romero Morales, Irene Sanz Corbalán, Héctor Beltrán Alacreu, César Calvo Lobo
Revista Pain Practice
DOI https://doi.org/10.1111/papr.12614.

Accurately Determining Proper Shoe Size in Patients With Rheumatoid Arthritis.

Autores Natalia Tovaruela Carrión, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Patricia Palomo López, Pedro Vicente Munuera Martínez, Sergio Pérez García, Daniel López López
Revista Rehabilitation Nursing

The concurrent validity and reliability of the Leg Motion system for measuring ankle dorsiflexion range of motion in older adults

Autores Carlos Romero Morales, César Calvo Lobo, David Rodríguez Sanz, Irene Sanz Corbalán, Beatriz Ruiz Ruiz, Daniel López López
Revista PEERJ
DOI https://doi.org/10.7717/peerj.2820

Infrared thermography applied to lower limb muscles in elite soccer players with functional ankle equinus and non-equinus condition

Autores David Rodríguez Sanz, Marta Elena Losa Iglesias, Daniel López López, César Calvo Lobo, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista PEERJ

Footwear used by older people and a history of hyperkeratotic lesions on the foot: A prospective observational

Autores Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo, Daniel López López
Revista MEDICINE

Impact of the quality of life related to foot health in a sample of pregnant women: a case control study

Autores Daniel López López, Inés Rodríguez Vila, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo, Carlos Romero Morales, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista MEDICINE Vol. 19 Núm. 12

Attitude and knowledge about foot health: a spanish view

Autores Daniel López López, Ricardo García-Mira, Patricia Palomo-López, Ruben Sánchez Gómez, José Ramos Galván, Natalia Tovaruela Carrión, Mª Matilde García Sánchez
Revista Revista Latino-Americana de Enfermagem

Effectiveness of median nerve neural mobilization versus oral ibuprofen treatment in subjects who suffer from cervicobrachial pain: a randomized clinical trial

Autores David Rodríguez Sanz, Francisco Unda Solano, Daniel López López, Irene Sanz Corbalán, Carlos Romero Morales, César Calvo Lobo
Revista Archives of Medical Science
DOI https://doi.org/10.5114/aoms.2017.70328

Evaluation of Depression in Subacute Low Back Pain: A Case Control Study

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, César Calvo Lobo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Pain Physician Vol. 20 (páxs. 499 ata 505)

Cervical Lateral Glide Neural Mobilization Is Effective in Treating Cervicobrachial Pain: A Randomized Waiting List Controlled Clinical Trial

Autores David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo, Francisco Unda Solano, Irene Sanz Corbalán, Carlos Romero Morales, Daniel López López
Revista PAIN MEDICINE (páxs. 1 ata 12)

Efficacy of quadriceps vastus medialis dry needling in a rehabilitation protocol after surgical reconstruction of complete anterior cruciate ligament rupture

Autores Jorge Velázquez Saornil, Beatrriz Ruiz Ruiz, David Rodríguez Sanz, Carlos Romero Morales, Daniel López López, César Calvo Lobo
Revista MEDICINE Vol. 96 Núm. 17
DOI https://doi.org/10.1097/md.0000000000006726

Geometry of the Proximal Phalanx of Hallux and First Metatarsal Bone to Predict Hallux Abducto Valgus: A Radiological Study

Autores Eduardo Pérez Boal, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Miguel Fuentes Rodríguez, Daniel López López, Marta Elena Losa Iglesias
Revista PLOS ONE

Interrater Reliability in the Clinical Evaluation of Myofascial Trigger Points in Three Ankle Muscles

Autores David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo, Daniel López López, Carlos Romero Morales, Carlos Sosa Marín, Irene Sanz Corbalán
Revista JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS

The influence of depression in a sample of people with hallux valgus

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Carlos Javier Alvarez Castro, César Calvo Lobo, José Ramos Galván, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista International Journal of Mental Health Nursing Vol. 25 Núm. 6 (páxs. 574 ata 578)
DOI https://doi.org/10.1111/inm.12196

Safety and effectiveness of cantharidin-podophylotoxin-salicylic acid in the treatment of recalcitrant plantar warts

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Carlos Javier Alvarez Castro, Carlos Romero Morales, Mª Matilde García Sánchez, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Dermatologic Therapy Vol. 29 (páxs. 269 ata 273)

Ultrasound evaluation of intrinsic plantar muscles and fascia in hallux valgus: A case-control study

Autores César Calvo Lobo, Alejandro Garrido Marín, David Rodríguez Sanz, Daniel López López, Carlos Romero Morales, Irene Sanz Corbalán
Revista MEDICINE Vol. 95 Núm. 45
DOI https://doi.org/10.1097/md.0000000000005243

Quality of life impact related to foot health in a sample of menopausal women

Autores Daniel López López, Noemia Zeltia López Martínez, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo-López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Climateric
DOI https://doi.org/10.1080/13697137.2016.1198314

Approach to the history of bioethics in the professional education of podiatry in Spain

Autores Daniel López López, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, José Ramos Galván, María Ángeles Bouza Prego, Pedro Vicente Munuera Martínez
Revista Revista da Associação Médica Brasileira Vol. 62 Núm. 1 (páxs. 26 ata 28)

Impact of shoe size in a sample of elderly individuals

Autores DANIEL LÓPEZ-LÓPEZ, YÉSICA EXPÓSITO-CASABELLA, MARTA LOSA-IGLESIAS, RICARDO BECERRO DE BENGOA-VALLEJO, JESÚS LUIS SALETA-CANOSA, FRANCISCO ALONSO-TAJES
Revista Revista da Associação Médica Brasileira Vol. 62 Núm. 8 (páxs. 788 ata 793)
DOI https://doi.org/10.1590/1806-9282.62.08.789

CONSCIENTIOUS OBJECTION IN SPANISH PODIATRISTS STUDENTS: A QUESTIONNAIRE SURVEY

Autores Daniel López López, Rosa Mary de la Campa Portela, Marta Elena Losa Iglesias, Pedro Vicente Munuera Martínez, Mª Matilde García Sánchez, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista ACTA BIOETHICA Vol. 22 (páxs. 341 ata 345)

Periungual and subungual congenital melanocytic nevus on the foot: A rare case report

Autores Daniel López López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Adolfo Laureano Bautistas Casasnovas
Revista Journal of Tissue Viability

Impact of Hallux Valgus related of quality of life in Women.

Autores Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo, Daniel López López
Revista International Wound Journal
DOI https://doi.org/10.1111/iwj.12695

An unusual presentation of postaxial polydactyly of the foot.

Autores Daniel López López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, Adolfo Laureano Bautistas Casasnovas
Revista International Wound Journal

Impact on quality of life related to foot health in a sample of menopausal women: a case-control observational study.

Autores Daniel López López, Noemia Zeltia López Martínez, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Climateric
DOI https://doi.org/10.1080/13697137.2016.1198314

Dry Needling on the Infraspinatus Latent and Active Myofascial Trigger Points in Older Adults With Nonspecific Shoulder Pain: A Randomized Clinical Trial.

Autores César Calvo Lobo, Soraya Pacheco da Costa, Jorge Martínez Martínez, David Rodríguez Sanz, Pedro Cuesta Álvaro, Daniel López López
Revista Journal of Geriatric Physical Therapy (páxs. 1 ata 13)
DOI https://doi.org/10.1519/jpt.0000000000000079

Ultrasonography Comparison of Peroneus Muscle Cross-sectional Area in Subjects With or Without Lateral Ankle Sprains

Autores César Calvo Lobo, Carlos Romero Morales, David Rodríguez Sanz, Irene Sanz Corbalán, Alejandro Garrido Marín, Daniel López López
Revista JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS

Sinovitis de la segunda articulación metatarsofalángica: actualización

Autores Rubén Sánchez Gómez, Ruth González Gutiérrez, Daniel López López, Marta Elena Losa Iglesias, Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 95 ata 105)

Gift-Giving in the Podiatric Medical Student-Patient Relationship

Autores Daniel López López, Paula Torreiro Pazo, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATION Vol. 106 Núm. 5 (páxs. 361 ata 363)

History of professional education on podiatry emergencies and disasters: a Spanish point of view

Autores Daniel López López, Rosa Mary de la Campa Portela, Marta Elena Losa Iglesias, Mª Matilde García Sánchez, José Ramos Galván, Carlos María Agrasar Cruz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista SIGNA VITAE Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 25 ata 32)

Quality of life impact related to foot health in a sample of older people with Hallux Valgus

Autores Daniel López López, Lucía Callejo González, Marta Elena Losa Iglesias, Jesús Luis Saleta Canosa, David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Aging and Disease

Aplicación de cantaridina-podofilotoxina-ácido salicílico en las verrugas plantares recalcitrantes. Un estudio preliminar

Autores Daniel López López, Carlos María Agrasar Cruz, Adolfo Bautista Casasnovas, Carlos Javier Alvarez Castro
Revista Gaceta Médica de México Vol. 151 Núm. 1 (páxs. 14 ata 19)

Quality of life impact related to foot health in a sample of sea workers

Autores Daniel López López, Marta Rivas López , María Ángeles Bouza Prego, Leida Maria Monaco, Marta Elena Losa Iglesias, Jesús Luis Saleta Canosa, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Journal of Tissue Viability
DOI https://doi.org/10.1016/j.jtv.2015.07.003

Prevalencia de patologías podológica en trabjadores del mar y trabajadores de tierra que utilizan calzado laboral

Autores Marta Rivas López , María Ángeles Bouza Prego, Saleta JL, Ana Requeijo Constenla
Revista Eur J Pod Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 14 ata 20)

Aproximación al manejo de la patología micótica en el pie

Autores Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Ángel Morales Ponce, Alfredo Soriano Medrano
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 24 ata 36)

Lesión muscular en podología. Actualización en patofisiología y terapéutica

Autores David Rodríguez Sanz, Daniel López López, Patricia Palomo López, Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 99 ata 105)

Evolution of tobacco use, knowledge, beliefs and attitudes among nursing and physiotherapy students: analysis of ten years

Autores Beatriz Ordás, Daniel Fernández, Cesar Ordoñez, Pilar Marqués-Sánchez, Maria José Álvarez, Santiago Martínez-Isasi, Arrate Pinto
Revista JOURNAL OF ADVANCED NURSING

Patología Interfalángica distal de los dedos medios del pie: Tratamiento quirúrgico

Autores Daniel López López
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 74 ata 74)

Optimal choice of footwear in the elderly population

Autores Daniel López López, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Patricia Palomo López, Ángel Morales Ponce, Alfredo Soriano Medrano, Francisco Alonso Tajes
Revista GERIATRIC NURSING

Anatomic relationship of the proximal nail matrix to the extensor hallucis longus tendon insertion

Autores Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López, Juan Carlos Prados Frutos, Jose Álfonso Murillo González, Marta Elena Losa Iglesias
Revista JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

Determinación de la presión plantar en personas que utilizan ortesis a medida en el pie

Autores Daniel López López, Lara Marta Ortiz González, Jesús Luis Saleta Canosa, María Ángeles Bouza Prego, Mª Matilde García Sánchez, Francisco Alonso Tajes
Revista Gaceta Médica de México Vol. 151 Núm. 3 (páxs. 318 ata 322)

Estrategias para promocionar la salud podológica, después de 10 años

Autores José Ramos Galván, Natalia Tovaruela Carrión, Daniel López López, María Luisa González Elena
Revista ATENCIÓN PRIMARIA Vol. 47 Núm. 6 (páxs. 1 ata 2)

Violencia sufrida y percibida por el personal de enfermería del Área Sanitaria Integrada de A Coruña

Autores Santiago Martínez-Isasi, DJ Castro-Dios, A García-Zurita, Iria Felipez Agrelo
Revista Enfermeria Global Vol. 39 (páxs. 219 ata 229)

Aproximación al manejo de la psoriasis en el pie

Autores Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Alfredo Soriano Medrano, Noemia Zeltia López Martínez
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 0 ata 9)
DOI https://doi.org/10.5209/rev_ricp.2014.v8.n1.43252

Effects of tourniquet ischaemia and time safety in toe surgery

Autores Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López, Marta Losa Iglesias, Rubén Sánchez Gómez, Patricia Palomo López, Ángel Morales Ponce, Alfredo Soriano Medrano, David Rodríguez Sanz
Revista JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (páxs. 0 ata 0)
DOI https://doi.org/10.1111/jdv.12487

The impact of foot arch height on quality of life in 6-12 year olds

Autores Daniel López López, María Ángeles Bouza Prego, Ana Requeijo Constenla, Jesús Luis Saleta Canosa, Adolfo Bautista Casasnovas, Francisco Alonso Tajes
Revista Colombia Médica Vol. 45 Núm. 4 (páxs. 168 ata 172)

Enfoque multidimensional de la percepción de la salud del pie en una población adulta

Autores Daniel López López, Francisco Alonso Tajes, Ricardo García Mira, Carlos María Agrasar Cruz, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López
Revista Salud (i) Ciencia Vol. 21 (páxs. 35 ata 39)

Análisis multidimensional de la percepción de la salud del pie en una población adulta

Autores Daniel López López, Francisco Alonso Tajes, Ricardo García Mira, Carlos María Agrasar Cruz, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López
Revista Salud (i) Ciencia Vol. 20 Núm. 7

Aproximación al manejo de la hiperhidrosis en el pie

Autores Daniel López López, Patricia Palomo López, Ángel Morales Ponce, Rubén Sánchez Gómez
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 89 ata 97)
DOI https://doi.org/10.5209/rev_ricp.2013.v7.n2.41740

Consideraciones en el estudio anatómico sobre el músculo peroneo tercero, peroneo anterior, tercer peroneo, peroneo tertius, fibularis tertius

Autores Patricia Palomo López, Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Juan Carlos Prados Frutos
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 41 ata 47)
DOI https://doi.org/10.5209/rev_ricp.2013.v7.n1.41119

Carcinoma verrucoso plantar. A propósito de un caso poco frecuente

Autores Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Ángel Morales Ponce, Alfredo Soriano Medrano
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 83 ata 88)
DOI https://doi.org/10.5209/rev_ricp.2013.v7.n2.41739

Uso de la microtenotomía por radiofrecuencia con el dispositivo Topaz® para el tratamiento de la tendinopatía aquílea no insercional

Autores Rubén Sánchez Gómez, David López Capapé, Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 57 ata 66)
DOI https://doi.org/10.5209/rev_ricp.2013.v7.n1.41121

Effects of digital tourniquet ischemia: a single center study

Autores Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Losa Iglesias, Daniel López López, Paloma Posada Moreno, Patricia Palomo López, Miguel Fuentes Rodríguez, Antonio Saez Crespo
Revista DERMATOLOGIC SURGERY Vol. 39 Núm. 4 (páxs. 584 ata 592)
DOI https://doi.org/10.1111/dsu.12115.

Aproximación al manejo de la enfermedad de Freiberg

Autores Daniel López López, Patricia Palomo López, Sergio Pérez García, Rubén Sánchez Gómez
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 33 ata 40)
DOI https://doi.org/10.5209/rev_ricp.2013.v7.n1.41118

Análisis de la Prevención Podológica. Un estudio a través de Internet

Autores Daniel López López, Ricardo García Mira, Francisco Alonso Tajes, Luis López Lopez
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 63 ata 72)
DOI https://doi.org/10.5209/rev_ricp.2012.v6.n2.39315

Repaso de la normativa europea en relación a las condiciones de vida y de trabajo a bordo

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, Julio Louro Rodríguez, María Ángeles Bouza Prego
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 161 ata 171)

La gestión del mantenimiento preventivo como herramienta para la mejora de la seguridad laboral a bordo

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Julio Louro Rodríguez, Paula Vázquez Carrera
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 155 ata 160)

Síndrome de Apert: tratamiento ortopédico

Autores Daniel López López, Francisco Alonso Tajes, Carolina Rosende Bautista, Luis López Lopez
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 5 Núm. 1 (páxs. 29 ata 35)
DOI https://doi.org/10.5209/rev_ricp.2011.v5.n1.19429

Salud a bordo en la legislación española

Autores Paula Vázquez Carrera, Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Julio Louro Rodríguez
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 181 ata 187)

Estudio de verrugas plantares tratadas con cantaridina

Autores FE López Díez, OB García Mata, B. Fornos Vieitez, Daniel López López, Julia Cosín Matamoros, Luis López Lopez
Revista SALUD RURAL Vol. 27 Núm. 15 (páxs. 13 ata 17)

Estudio descriptivo del tratamiento de verrugas plantares en la Clínica Universitaria de Podología de Ferrol

Autores Oscar Miguel Alvarez-Calderon Iglesias, Daniel López López, Noelia Pereira Parga, Carmen García García, Ana Requeijo Constenla
Revista REVISTA DE PODOLOGÍA PODOSCOPIO Vol. 46 Núm. 1 (páxs. 758 ata 769)

Diagnosis delay and follow-up strategies in colorectal cancer. Prognosis implications: a study protocol.

Autores Salvador Pita Fernández, Sonia Pértega Díaz, Beatriz López Calviño, Paloma González Santamaría, Teresa Seoane Pillado, F. Arnal Monreal, F. Macia, MA Sánchez Calavera, A. Espi Macias, M. Valladares Ayerbes, Pazos, A., M. Reboredo López, Luis González Saez, M. Ramos Mosquerrat, JM Segura Noguera, I. Monreal Aliaga, M. Martín Rabadán, C. Murta Nascimiento, María Ángeles Bouza Prego, O. Pueyo, MM Bosca Watts, E. Cabeza Irigoren, M. Casamintjana Abella, M. Pinilla, A. Costa Alcaraz, A. Ruiz Torrejón, A. Buron Pust, C. García Aranda, M. De Lluc Bennasar, S. Lafita Mainz, M. Novella, H. Manzano, C. Vadell, E. Falco, M. Esteva
Revista BMC CANCER Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 528 ata 528)

Prevalencia de factores de riesgo cardiovasvular y de síndrome metabólico en una población de trabajadores del mar con sobrepeso y obesidad

Autores María Ángeles Bouza Prego, Jesús Luis Saleta Canosa, Mª del Pilar Castro Rodríguez, Diego Bellido Guerrero, Salvador Pita Fernández
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 31 ata 37)

Normas y reglamentos existentes sobre la fatiga en el marino y su prevención (Normes et règlementation concernant la fatigue chez les marins et sa prévention)

Autores Alsira Salgado Don, María Ángeles Bouza Prego, Rosa Mary de la Campa Portela
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 70 ata 76)

Jornada Internacional sobre la Incorporación de la Mujer en el sector marítimo

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Julio Louro Rodríguez, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, Alsira Salgado Don
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 186 ata 191)

La fatiga del marino. Exigencias físicas, sociales y profesionales en el medio marino

Autores Alsira Salgado Don, María Ángeles Bouza Prego, Rosa Mary de la Campa Portela
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 169 ata 177)

Íncidencia de pie diabético en la Clínica Universitaria de Podología de la Universidade da Coruña

Autores Sara Touceda Rey, Sergio Pérez García, Diego Barreiro López, María García Puñal, Raquel Vázquez Meleiro, Daniel López López
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 9 ata 19)

Análisis del perfil y estilo de vida de las personas con patologías en los pies. Profile analysis and lifestyle of people with foot pathologies

Autores Daniel López López, Ricardo García Mira, Francisco Alonso Tajes, Luis López Lopez
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 49 ata 58)

Mujeres en los estudios náuticos de la Universidad de A Coruña. Una investigación mediante encuestas

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 98 ata 105)

Mujeres gallegas en la marina mercante

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 44 ata 51)

Estrategia española en prevención de riesgos laborales 2007-2010: sus orígenes e implicaciones en buques

Autores Jose Antonio Orosa García, María Ángeles Bouza Prego, Rosa Mary de la Campa Portela
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 14 ata 15)

Prevalencia de síndrome metabólico en una población de trabajadores del mar con sobrepeso y obesidad

Autores María Ángeles Bouza Prego, Jesús Luis Saleta Canosa, Diego Bellido Guerrero
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 27 ata 28)

Técnica de Winograd. A propósito de un caso

Autores Oscar Miguel Alvarez-Calderon Iglesias, Ricardo Becerro De Bengoa, Marta Losa Iglesias, Ruben Sánchez Gómez, Daniel López López
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 49 ata 56)

Abordaje podológico de la úlcera neuropática en el pie diabético

Autores Daniel López López, Benedicto Fornos Vietez
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 19 ata 23)

Síndrome de Sudeck (Distrofia simpático refleja)

Autores Benedicto Fornos Vieitez, A. Ciriza Lasheras, Daniel López López
Revista REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (SEMERGEN) Vol. 34 Núm. 9 (páxs. 455 ata 458)

Estimación de la Grasa Abdominal Visceral y Subcutanea en Pacientes Obesos a través de Ecuaciones de Regresión Antropométricas

Autores María Ángeles Bouza Prego, Diego Bellido Guerrero, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, Salvador Pita Fernández, José Carreira Arias
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE OBESIDAD Vol. 6 Núm. 3 (páxs. 153 ata 162)

Informe de las I Jornadas Gallegas en la Integración Laboral y Social de las Mujeres en la Marina Mercante

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 8 Núm. 2 (páxs. 163 ata 170)

Informe de las I Jornadas gallegas en la integración laboral y social de las mujeres de la marina mercante

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 8 Núm. 2 (páxs. 163 ata 170)

Estudio para la valoración y cuantificación de hábitos de vida y de consumo alimentario en trabajadores del mar con sobrepeso y obesidad

Autores María Ángeles Bouza Prego, Jesús Luis Saleta Canosa, Mª del Pilar Castro Rodríguez, Diego Bellido Guerrero, Salvador Pita Fernández
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 29 ata 37)

Análisis del calzado en una población mayor de 60 años

Autores Oscar Miguel Alvarez-Calderon Iglesias, Francisco Alonso Tajes, Daniel López López, Beatriz Gómez Martin, Ruben Sánchez Gómez
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 19 ata 27)

Informe sobre las I Jornadas gallegas en la integración laboral Y social de las mujeres de la marina mercante.

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 8 Núm. 2 (páxs. 163 ata 170)

Inserción Laboral de las Mujeres Gallegas en la Marina Mercante

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, María José Rodríguez Docampo, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, Francisco Blanco Filgueira
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 24 ata 25)

Prevalencia de síndrome metabólico en una población de trabajadores del mar con sobrepeso y obesidad

Autores Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Jesús Luis Saleta Canosa, Salvador Pita Fernández, Alfonso Soto González
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE OBESIDAD Vol. 5 Núm. 4 (páxs. 282 ata 282)

Fibroqueratoma periungueal adquirido: tratamiento quirúrgico

Autores Daniel López López, Luis López Lopez, Mónica Barriusco Cao, Oscar Miguel Alvarez-Calderon Iglesias, Benedicto Fornos Vieites
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS PODOLÓGICAS Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 47 ata 53)

Exóstosis subungueal

Autores Daniel López López, Roberto Vara Villatoro, Julia Cosín Matamoros, Eva Cosín Matamoros, Luis López Lopez
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PODOLOGÍA Vol. 18 Núm. 5 (páxs. 224 ata 228)

El vendaje funcional en Podología

Autores Daniel López López, Xiana Sánchez Pita, Mónica Barriuso Cao, Julia Cosín Matamoros, Eva Cosín Matamoros, Luis López Lopez
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PODOLOGÍA Vol. 18 Núm. 3 (páxs. 128 ata 132)

Frecuencias de consumo de alimentos en una población de trabajadores del mar con sobrepeso y obesidad

Autores María Ángeles Bouza Prego, Jesús Luis Saleta Canosa, Mª del Pilar Castro Rodríguez, Diego Bellido Guerrero, Salvador Pita Fernández, Rosa Elena Caramés Balo
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 28 ata 37)

Xenical reduce el peso en función de la medición de triglicéridos basal

Autores María Ángeles Bouza Prego, Diego Bellido Guerrero, Alfonso Soto González
Revista ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN Vol. 53 (páxs. 93 ata 94)

Xenical, reduce el peso en función de la medición de triglicéridos basal

Autores María Ángeles Bouza Prego, Diego Bellido Guerrero, Alfonso Soto González
Revista ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN Vol. 53 (páxs. 93 ata 94)

Estimación de la grasa visceral por antropometría en obesos

Autores Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE OBESIDAD Vol. 3 Núm. 5 (páxs. 274 ata 274)

Evolución intrauterina de la embriología del miembro inferior

Autores Luis López Lopez, Xiana Sánchez Pita, Daniel López López, Mónica Barriuso Cao, Carolina Abal Gómez
Revista REVISTA DE PODOLOGÍA PODOSCOPIO Núm. 31 (páxs. 212 ata 217)

Estimación de la grasa abdominal a través de ecuaciones basadas en parámetros antropométricos.

Autores Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Salvador Pita Fernández, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA Vol. 20 Núm. 1 (páxs. 40 ata 40)

Estudio sobre hábitos nutricionales e higiénicos en una población de estudiantes de la Marina Civil

Autores María Ángeles Bouza Prego, Pedro Nogueroles Alonso de la Sierra, Rosa Mary de la Campa Portela, Diego Bellido Guerrero
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 5 Núm. 1 (páxs. 29 ata 34)

Research on nutritional and hygienic habits in a nautical students sample

Autores María Ángeles Bouza Prego, P.G. Nogueroles, Rosa Mary de la Campa Portela, Diego Bellido Guerrero
Revista MEDICINA MARÍTIMA Vol. 5 Núm. 1 (páxs. 29 ata 34)

Orlistat reduce grasa visceral en pacientes obesos

Autores Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, Alfonso Soto González, Miguel Martínez Olmos
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE OBESIDAD Vol. 3 Núm. 5 (páxs. 285 ata 285)

Estimación de la grasa visceral a partir de ecuaciones basadas en datos antropométricos

Autores Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Salvador Pita Fernández, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA Vol. 20 (páxs. 40 ata 40)

Síndrome compartimental del miembro inferior

Autores Julia Cosín Matamoros, Eva Cosín Matamoros, Daniel López López
Revista REVISTA DE PODOLOGÍA PODOSCOPIO Vol. 1 Núm. 30 (páxs. 188 ata 190)

Tratamiento ortopodológico del espolón calcáneo

Autores Isabel Cortizas Díaz, Luis López Lopez, Carolina Abal Gómez, Daniel López López, Xiana Sánchez Pita, Mónica Barriuso Cao
Revista PODOMORFOS. BOLETÍN DEL COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE CANARIAS Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Programa OBESUM.Una herramienta para el clínico

Autores Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE OBESIDAD Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 33 ata 33)

La publicidad y promoción de la clínica podológica

Autores Luis López Lopez, Isabel Cortizas Díaz, Carolina Abal Gómez, Daniel López López, Xiana Sánchez Pita, Mónica Barriuso Cao
Revista SALUD DEL PIE Vol. 2 Núm. 30 (páxs. 34 ata 37)

Estimación de la grasa visceral mediante ecuaciones antropométricas.

Autores Jose Angel Carreira Montes, Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Salvador Pita Fernández, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE OBESIDAD Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 39 ata 40)

Abordaje fisioterápeutico del pie plano funcional

Autores Míriam Barcia Seoane, Isabel Raposo Vidal, Luis Lopez Lopez, Sergio Patiño Nuñez
Revista SALUD DEL PIE Núm. 27 (páxs. 6 ata 10)

Cirugía Unguenal. Técnica de Winograf

Autores Francisco Alonso Tajes, Jesus Calleja Sanz, Maria del Carmen Bouza Vivero, Julia Maria Janeiro Arocas, Luis Lopez Lopez
Revista EL PEU Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 72 ata 76)

Origenes de las siliconas

Autores Francisco Alonso Tajes, Jesus Calleja Sanz, Maria del Carmen Bouza Vivero, Julia Maria Janeiro Arocas, Luis Lopez Lopez
Revista EL PEU Vol. 22 Núm. 1 (páxs. 32 ata 35)

Márketing aplicado en podología

Autores Francisco Alonso Tajes, Jesus Calleja Sanz, Maria del Carmen Bouza Vivero, Julia Maria Janeiro Arocas, Luis Lopez Lopez
Revista EL PEU Vol. 22 Núm. 3 (páxs. 120 ata 126)

El espolón calcáneo: una alternativa de tratamiento.

Autores Luis Lopez Lopez, Míriam Barcia Seoane, Isabel Raposo Vidal, Daniel López López
Revista SALUD DEL PIE Núm. 28 (páxs. 6 ata 10)

Como obtener fidelidad de los pacientes

Autores Luis López Lopez
Revista PODOMORFO Vol. 2 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

¿Cómo obtener fidelidad con los pacientes? (Boletín Colegio Oficial de Podólogos de Canarias.)

Autores Luis Lopez Lopez
Revista PODOMORFO Núm. 1 (páxs. 22 ata 26)

Development of anthropometic ecuation to estimate visceral fat in obese patients

Autores María Ángeles Bouza Prego, Diego Bellido Guerrero, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, Luis de Beccerrea
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY Vol. 24 Núm. 1 (páxs. 543 ata 543)

Desarrollo de na ecuación antropométrica para estimar la grasa Visceral en obesos

Autores Diego Bellido Guerrero, Jose Angel Carreira Montes, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, Luis de Beccerrea
Revista ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN Vol. 47 Núm. 1 (páxs. 17 ata 17)

Meningiomas múltiples intracraneales: Desarrollo, manejo y expectativas de tratamiento alternativo. A propósito de tres casos

Autores Juan Dios Seoane, M. García Fantani, S. Amaro, Luis López Lopez, Vicente J. Goyanes Villaescusa
Revista NEUROCIRUGIA Núm. 10 (páxs. 217 ata 226)

Foot Disorders in the Elderly: A Mini-Review

Autores David Rodríguez Sanz, Natalia Tovaruela Carrión, Daniel López López, Patricia Palomo López, Carlos Romero Morales, Emmanuel Navarro Flores, César Calvo Lobo
Editores David Rodríguez Sanz, Natalia Tovaruela Carrión, Daniel López López, Patricia Palomo López, Carlos Romero Morales, Emmanuel Navarro Flores, César Calvo Lobo
Editorial Mosby-Elsevier, Maryland Heights (Estados Unidos)
ISBN 0011-5029

Dotación Sanitaria

Autores Santiago Martínez-Isasi, Diego Abeijón Martínez
Editorial Editorial Síntesis, S. A., Madrid (España)
ISBN 978-84-9171-020-2

ACTUALIZACIONES CIENTÍFICAS EN PODOLOGÍA. 2014-2015

Autores Ruben Sánchez Gómez, Roberto Rico Teixeira, Ruth González Gutiérrez, Daniel López López, Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias
Editores Ruben Sánchez Gómez, Roberto Rico Teixeira, Ruth González Gutiérrez, Daniel López López, Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias
Editorial Compañía Española de Reprografía y Servicios, Madrid (España)
ISBN 978-84-944729-3-0

Asistencia integral urgente del anciano

Autores Daniel Fernández García, Santiago Martínez-Isasi, Beatriz Ordás, Adelina Carballo Rodríguez
Editorial Universidad de León, León (España)
ISBN 978-84-9773-826-2

Actualizaciones Científicas en Podología 2013-2014

Autores Rubén Sánchez Gomez, Ruth González Gutiérrez, Daniel López López, Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce, Roberto Rico Teixeira, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias
Editores Rubén Sánchez Gómez, Ruth González Gutiérrez, Daniel López López, Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce, Roberto Rico Teixeira, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Losa Iglesias
Editorial Compañía Española de Reprografía y Servicios, Madrid (España)
ISBN 978-84-943293-4-0

Actualizaciones Científicas en Podología: 2012-2013

Autores Rubén Sánchez Gomez, Ruth González Gutiérrez, Daniel López López, Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce, David Rodríguez Sanz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias
Editores Ruben Sánchez Gómez, Ruth González Gutiérrez, Daniel López López, Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce, David Rodríguez Sanz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Losa Iglesias
Editorial Compañía Española de Reprografía y Servicios, Madrid (España)
ISBN 978-84-942049-1-3

Manual de podología: conceptos, aspectos psicológicos y práctica clínica

Editores Daniel López López, José Ramos Galván, Francisco Alonso Tajes, Ricardo García Mira
Editorial Compañía Española de Reprografía y Servicios, Madrid (España)
ISBN 978-84-15341-68-0

Podología y salud: un análisis de las representaciones sociales de las enfermedades del pié desde una perspectiva psicosocial

Autores Daniel López López
Editorial Servicio de Publicaciones de la Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-694-4961-5

Podología Preventiva y Comunitaria

Autores José Ramos Galván,Natalia Tovaruela Carrión,Verónica Álvarez Ruiz,Ramón Mahillo Durán,Daniel López López
Libro Manual de Epidemiología y Salud Pública para Grados en Ciencias de la Salud
Edita Médica Panamericana.
ISBN: 9788491101734
Páxinas Dende a 273 ata a 273

DIFERENCIA ENTRE SEXOS EN LAS PRESIONES PLANTARES

Autores Rebeca Senovilla Serrano,Ruben Sánchez Gómez,Ángel Morales Ponce,Alfredo Soriano Medrano,Daniel López López
Libro Los Servicios de Salud Escolar en el siglo XXI
Edita SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA Y SALUD ESCOLAR Y UNIVERSITARIA.
ISBN: 978-84-608-8655-6
Páxinas Dende a 309 ata a 336

LA ULTRASONOGRAFÍA COMO MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA GRASA PLANTAR DEL CALCÁNEO: ESTUDIO CADAVÉRICO

Autores Alfredo Soriano Medrano,Ángel Morales Ponce,Ruben Sánchez Gómez,Daniel López López,Eva María Martínez Jiménez,Rebeca Senovilla Serrano
Libro Los Servicios de Salud Escolar en el siglo XXI
Edita SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA Y SALUD ESCOLAR Y UNIVERSITARIA.
ISBN: 978-84-608-8655-6
Páxinas Dende a 277 ata a 291

ESTUDIO BIOMECÁNICO DE LA MARCHA DURANTE EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PASO

Autores Eva María Martínez Jiménez,Rubén Sánchez Gomez,Daniel López López,Alfredo Soriano Medrano,Rebeca Senovilla Serrano
Libro Los Servicios de Salud Escolar en el siglo XXI
Edita SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA Y SALUD ESCOLAR Y UNIVERSITARIA.
ISBN: 978-84-608-8655-6
Páxinas Dende a 337 ata a 360

ENFERMEDAD DE SEVER Y VALORACION DINAMICA MEDIANTE PLATAFORMA DE PRESIONES

Autores David Rodríguez Sanz,Daniel López López,Alfredo Soriano Medrano,Ángel Morales Ponce
Libro Los Servicios de Salud Escolar en el siglo XXI
Edita SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA Y SALUD ESCOLAR Y UNIVERSITARIA.
ISBN: 978-84-608-8655-6
Páxinas Dende a 292 ata a 295

HIPERLAXITUD: ETIOLOGÍA MULTIFACTORIAL DE LAS ALTERACIONES DEL PIE EN EL NIÑO

Autores Ruben Sánchez Gómez,Ángel Morales Ponce,Alfredo Soriano Medrano,Eva María Martínez Jiménez,Daniel López López,Rebeca Senovilla Serrano
Libro Los Servicios de Salud Escolar en el siglo XXI
Edita SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA Y SALUD ESCOLAR Y UNIVERSITARIA.
ISBN: 978-84-608-8655-6
Páxinas Dende a 304 ata a 308

PODOLOGÍA PREVENTIVA DE LA SALUD DEL PIE DEL ESCOLAR

Autores Daniel López López
Libro Los Servicios de Salud Escolar en el siglo XXI
Edita SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA Y SALUD ESCOLAR Y UNIVERSITARIA.
ISBN: 978-84-608-8655-6
Páxinas Dende a 296 ata a 303

ESTUDIO DESCRIPTIVO ULTRASONOGRÁFICO SOBRE LA INFLUENCIA DEL GROSOR DE LA GRASA SUBCALCÁNEA EN LA PRESENCIA O AUSENCIA DE DOLOR EN EL TALÓN

Autores Alfredo Soriano Medrano,Ángel Morales Ponce,Rubén Sánchez Gomez,Daniel López López,Eva María Martínez Jiménez,Rebeca Senovilla Serrano
Libro Los Servicios de Salud Escolar en el siglo XXI
Edita SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA Y SALUD ESCOLAR Y UNIVERSITARIA.
ISBN: 978-84-608-8655-6
Páxinas Dende a 235 ata a 246

Anatomía de la musculatura extensora de la zona dorsal del pie

Autores Patricia Palomo López,Alfredo Soriano Medrano,Daniel López López
Libro Estructura relacionadas con la matriz germinativa de la uña de interés en onicocriptosis
Edita Compañía Española de Reprografía y Servicios.
ISBN: 978-84-944276-1-9
Páxinas Dende a 23 ata a 44

Efectividad del índice del arco vs clasificación del pie en la edad escolar

Autores Ana Requeijo Constenla,Lara Marta Ortiz González,Daniel López López,María Ángeles Bouza Prego,Francisco Alonso Tajes,Adolfo Bautista Casasnovas
Libro Actas de las Jornadas Monográficas "Patologías de partes blandas de origen mecánico en el pie"
Edita Ediciones Especialziadas Europeas S.L.
ISBN: 978-84-941739-8-1
Páxinas Dende a 21 ata a 27

Los daños derivados del trabajo a bordo de buques: el accidente de trabajo marítimo

Autores María Ángeles Bouza Prego,Xosé Manuel Carril Vázquez
Libro La seguridad marítima y los derechos laborales de la gente de mar
Edita Gomylex s. l.
ISBN: 978-84-15176-29-9
Páxinas Dende a 93 ata a 126

Determinación de la modificación de la presión plantar con y sin taloneras

Autores Lara Marta Ortiz González,Ana Requeijo Constenla,Daniel López López,Jesús Luis Saleta Canosa,Francisco Alonso Tajes
Libro Actas de las Jornadas Monográficas "Patologías de partes blandas de origen mecánico en el pie"
Edita Ediciones Especialziadas Europeas S.L.
ISBN: 978-84-941739-8-1
Páxinas Dende a 2 ata a 6

Cambios biomecánicos en la IAMTF consecuentes al uso de tacón alto en la dinámica de la marcha: estudio electromagnético

Autores Rubén Sánchez Gómez,Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo,Ruth González Gutiérrez,Marta Losa Iglesias,Daniel López López
Libro III Simposium Internacional Biomecánica y Podología Deportiva
Edita Sebior-Apode.
ISBN: 978-84-940305-7-4
Páxinas Dende a 88 ata a 95

Fisiopatología de la primera articulación metatarsofalángica

Autores Ángel Morales Ponce,Daniel López López,Alfredo Soriano Medrano
Libro Estudio mediante campos electromagnéticos de la influencia del tacón en la etiología del Hallux Abductus Valgus
Edita SILENTE ACADÉMICA.
ISBN: 978-84-96862-57-9
Páxinas Dende a 83 ata a 102

Anatomía de las Articulaciones Metatarsofalángicas.

Autores Ángel Morales Ponce,Alfredo Soriano Medrano,Daniel López López,Rubén Sánchez Gómez
Libro La ultrasonografía en el diagnóstico de las metatarsalgias a través de la medición del tejido graso plantar metatarsal
Edita SILENTE ACADÉMICA.
ISBN: 978-84-96862-56-2
Páxinas Dende a 19 ata a 28

Estres y enfermedad

Autores Carlos Javier Alvarez Castro
Libro Manual de podología: conceptos, aspectos psicológicos y práctica clínica
Edita Compañía Española de Reprografía y Servicios.
ISBN: 978-84-15341-68-0
Páxinas Dende a 94 ata a 108

Patomecánica de la enfermedad de Sever

Autores David Rodríguez Sanz,Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo,Marta Losa Iglesias,Daniel López López
Libro Análisis de las presiones plantares durante la marcha en la enfermedad de Sever
Edita SILENTE ACADÉMICA.
ISBN: 978-84-96862-52-4
Páxinas Dende a 61 ata a 69

Anatomía del tarso

Autores Alfredo Soriano Medrano,Ángel Morales Ponce,Daniel López López,Rubén Sánchez Gómez
Libro Medición de la grasa plantar del calcáneo mediante ultrasonografía
Edita SILENTE ACADÉMICA.
ISBN: 978-84-96862-53-1
Páxinas Dende a 13 ata a 88

Biomecánica del tarso

Autores Ángel Morales Ponce,Rubén Sánchez Gómez,Marta Losa Iglesias,Daniel López López
Libro Medición de la grasa plantar del calcáneo mediante ultrasonografía
Edita SILENTE ACADÉMICA.
ISBN: 978-84-96862-53-1
Páxinas Dende a 99 ata a 136

El pie como indicador de un estilo de vida saludable

Autores Daniel López López,Pedro Lago Cascallar,Carolina Rosende Bautista
Libro Manual de podología: conceptos, aspectos psicológicos y práctica clínica
Edita Compañía Española de Reprografía y Servicios.
ISBN: 978-84-15341-68-0
Páxinas Dende a 173 ata a 179

Definición de Podología

Autores Daniel López López,Alfonso Alonso González,Ángel Domínguez Pérez,Borja Pérez Serrano,Lucía Pazos Rivera,Montserrat Martínez Espiño,Mª de los Ángeles Fernández Trigo
Libro Manual de podología: conceptos, aspectos psicológicos y práctica clínica
Edita Compañía Española de Reprografía y Servicios.
ISBN: 978-84-15341-68-0
Páxinas Dende a 39 ata a 47

Historia de la Podología

Autores Daniel López López,Ángel Domínguez Pérez,Alfonso Alonso González,Borja Pérez Serrano,Lucía Pazos Rivera,Montserrat Martínez Espiño,Mª de los Ángeles Fernández Trigo
Libro Manual de podología: conceptos, aspectos psicológicos y práctica clínica
Edita Compañía Española de Reprografía y Servicios.
ISBN: 978-84-15341-68-0
Páxinas Dende a 28 ata a 38

Aspectos psicosociales de la salud

Autores Daniel López López,Ricardo García Mira
Libro Manual de podología: conceptos, aspectos psicológicos y práctica clínica
Edita Compañía Española de Reprografía y Servicios.
ISBN: 978-84-15341-68-0
Páxinas Dende a 85 ata a 93

Comportamiento y salud del pie

Autores Daniel López López,Ricardo García Mira,Francisco Pita Galdo
Libro Manual de podología: conceptos, aspectos psicológicos y práctica clínica
Edita Compañía Española de Reprografía y Servicios.
ISBN: 978-84-15341-68-0
Páxinas Dende a 76 ata a 84

Presentación clínica de la enfermedad de Sever

Autores David Rodríguez Sanz,Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo,Daniel López López
Libro Análisis de las presiones plantares durante la marcha en la enfermedad de Sever
Edita SILENTE ACADÉMICA.
ISBN: 978-84-96862-52-4
Páxinas Dende a 39 ata a 44

La incorporación de la mujer en los ámbitos docentes y profesional de la Marina Mercante Española: metas alcanzadas y retos pendientes

Autores Rosa Mary de la Campa Portela,María Ángeles Bouza Prego,Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Libro Aspectos laborales y de seguridad social de las mujeres en el sector marítimo
Vol. - Edita Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
ISBN: 978-84-457-3093-5
Páxinas Dende a 121 ata a 195

Exploración del paciente obeso: Estimación de la grasa corporal y de su distribución regional

Autores Diego Bellido Guerrero,Miguel Martínez Olmos,José Carreira Arias,María Ángeles Bouza Prego
Libro Síndrome Metabólico. Obesidad, diabetes, resistencia insulínica y riesgo cardiovascular
Vol. - Edita Linea de Comunicación.
ISBN: 84-933399-7-0
Páxinas Dende a 103 ata a 121

Evaluación ecográfica del tejido blando de la región abdominal y diafragmática en sujetos deportistas

Autor Jaime Almazán Polo
Director/es César Calvo Lobo; Daniel López López
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Impacto de la altura del arco del pie en la calidad de vida en adultos

Autor Gonzalo Barros García
Director/es Daniel López López; Juan Manuel Vilar Fernández
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

BASES ANATOMO-QUIRÚRGICAS DE LA TRANSFERENCIA INTRAMEDULAR DEL TENDÓN DEL MÚSCULO FLEXOR DIGITORUM BREVIS PARA LA CORRECCIÓN DE LA DEFORMIDAD DIGITAL

Autor Julia María Cosín Matamoros
Ámbito Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Valoración de la eficacia de la punción seca profunda en pacientes con acortamiento de triceps sural causado por el sindrome de dolor miosfacial SDM

Autor María Benito de Pedro
Director/es Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo César Calvo Lobo Daniel López López
Ámbito Universidad Complutense de Madrid
Cualificación Sobresaliente Cum laude

EJERCICIO EXCÉNTRICO Y CRIOTERAPIA VERSUS EJERCICIO EXCÉNTRICO Y VIBRACIÓN EN TENDINOSIS AQUÍLEA

Autor PEDRO JAVIER MARTIN LLANTINO
Director/es DAVID RODRÍGUEZ SANZ CARLOS ROMERO MORALES DANIEL LÓPEZ LÓPEZ
Ámbito Universidad Europea de Madrid
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Eficacia de las mascarillas utilizadas habitualmente por podólogos en el servicio de quiropodia

Autor Borja de Yñigo Mojado
Director/es Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo Javier Madera García Daniel López López
Ámbito Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Reproducibilidad y Validación de la aplicación móvil Qardioarm para la valoración de la Presión arterial y la Frecuencia cardíaca

Autor Victoria Mazoteras Pardo
Director/es Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo Davinia Vicente Campos Daniel López López
Ámbito Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

EVOLUCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS MUSCULOESQUELÉTICAS EN ESCOLARES CON Y SIN DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Autor LAURA CALA PÉREZ
Director/es DANIEL LÓPEZ LÓPEZ MARTA ELENA LOSA IGLESIAS
Ámbito Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de la calidad de vida de los pacientes con presencia de hallux valgus

Autor Juan Manuel Brandariz Pereira
Director/es Daniel López López; Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Efectividad de la movilización neural del nervio mediano, el deslizamiento lateral cervical y el tratamiento farmacológico con ibuprofeno en sujetos con dolor cervicobraquial, ensayo controlado doble ciego

Autor Francisco Unda Solano
Director/es David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo, Daniel López López
Ámbito Universidad Europea de Madrid
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Terapia compresiva en úlceras varicosas en la práctica clínica

Autor Camilo Daniel Raña Lama
Director/es Jesús Luís Saleta Canosa; María Ángeles Bouza Prego
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Verrugas Plantares Recalcitates: Estudio de la respuesta al tratamiento con cantaridina -Podofilotoxina -Ácido Salicílico

Autor Carlos Javier Álvarez Castro
Director/es Adolfo Laureano Bautista Casasnovas Daniel López López
Ámbito Universidade da Coruña (UDC)
Cualificación Notable

Estudio epidemiológico de la patología podológica en la edad escolar

Autor Ana María Requeijo Constenla
Director/es Adolfo Laureano Bautista Casasnovas Daniel López López
Ámbito Universidade da Coruña (UDC)
Cualificación Sobresainte

CLINICAL SIMULATION: CURRENT AND FUTURE PERSPECTIVES IN THE AREA OF THE HEALTH SCIENCES
III INTERNATIONAL MENTORING WORKSHOP APPLIED ON CLINICAL TRAINING AND SIMULATION IN HEALTH SCIENCES: PRACTICAL APPROACHES IN HOSPITALIZED PATIENTS CARE
Internacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidad de Extremadura (UNEX)
Lugar Badajoz (España)

Efecto de la formación de RCP en la eficacia de la compresión torácica en estudiantes de posgrado de Enfermería
29 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
Nacional

Autores Daniel Fernández García, Santiago Martínez-Isasi, Mario Garcia Suarez, Carlos Méndez Garcia
Organizador Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
Lugar Alicante/Alacant (España)

TEACHING METHODOLOGY APPLIED TO THE EVALUATION OF A CLINICAL PRACTICUM IN THE UNIVERSITY CLINIC OF PODIATRY OF THE UEX
II INTERNATIONAL MENTHORSHIP WORKSHOP APPLIED ON CLINICAL TRAINING ANO SIMULATION IN HEALTH SCIENCES: CHALLENGES IN INNOVATION TEACHING
Internacional

Autores Patricia Palomo López, Daniel López López, David Rodríguez Sanz, César Calvo Lobo
Organizador Universidad de Extremadura (UNEX)
Lugar Badajoz (España)

CLINICAL PRACTICES EVALUATION OF PHYSICAL THERAPY UNIVERSITY STUDENTS IN A CLINICAL CENTER
II INTERNATIONAL MENTHORSHIP WORKSHOP APPLIED ON CLINICAL TRAINING ANO SIMULATION IN HEALTH SCIENCES: CHALLENGES IN INNOVATION TEACHING
Internacional

Autores Patricia Palomo López, David Rodríguez Sanz, Daniel López López
Organizador Universidad de Extremadura (UNEX)
Lugar Badajoz (España)

El cuento como recurso metodológico en la enseñanza de la RCP en niños
III congreso nacional y I congreso Internacional de Seguridad, Emergencias y Socorrismo: La calidad desde la prevención y la pirmera intervención
Internacional

Autores Santiago Martínez-Isasi
Lugar Barcelona (España)

Efectos respiratorios de la posición prona en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Revisión sistémica
XIV Jornadas de Enfermería y Salud: Imagen, Liderazgo y Humanización
Nacional

Autores Beatriz Ordás, Sara Álvarez Vázquez, Enedina Quiroga Sánchez, Teresa Criado González, Santiago Martínez-Isasi, Daniel Fernández García
Organizador Asociación Española de Enfermería Y Salud
Lugar Burgos (España)

Tabaquismo en estudiantes de enfermería: Estudio Longitudinal
XIV Jornadas de Enfermería y Salud: Imagen, Liderazgo y Humanización
Nacional

Autores Beatriz Ordás, Santiago Martínez-Isasi, Cesar Ordoñez, Juan Gómez Salgado, Daniel Fernández García
Organizador Asociación Española de Enfermería Y Salud
Lugar Burgos (España)

Conocimientos de canalización intraósea en el peronal sanitario de urgencias de Atención Primaria
XIV Jornadas de Enfermería y Salud: Imagen, Liderazgo y Humanización
Nacional

Autores TAmara Painceira Villar, Santiago Martínez-Isasi, A García-Zurita, Miriam Rossi López
Organizador Asociación Española de Enfermería Y Salud
Lugar Burgos (España)

La presencia de familiares durante la resucitación cardiopulmonar. Considereciones de los profesionales
XIV Jornadas de Enfermería y Salud: Imagen, Liderazgo y Humanización
Nacional

Autores Santiago Martínez-Isasi, Teresa Criado González, Miriam Rossi López, Beatriz Ordás, Diana Josefa Castro-Dios, Daniel Fernández
Organizador Asociación Española de Enfermería Y Salud
Lugar Burgos (España)

Introducción de la simulación como metodología didáctica en el Grado de enfermería
II Xornadas de innovación docente da UDC. Contextos universitarios transformadores: Retos e ideas innovadoras
Local

Autores Santiago Martínez-Isasi, Natalia Sobrido Prieto, María Sobrido Prieto
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Presentación de los programas de movilidad para los estudiantes de grado
XI Jornadas de acogida para estudiantes de primero de grado
Autonómico

Autores Santiago Martínez-Isasi
Lugar Ferrol (España)

Actualización de las recomendaciones en Soporte Vital Básico
XIII Jornadas de Enfermería y Salud: Nuevos retos asistenciasles
Autonómico

Autores Santiago Martínez-Isasi
Lugar León (España)

La enfermera gestora en la consulta de miocardiopatías: identificación de factores predisponentes al sobrepeso y obesidad
El Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares - SEC 2017
Nacional

Autores Miriam Rossi López, Diana Josefa Castro-Dios, Santiago Martínez-Isasi, Gemma Barral Serafo, Roberto Barriales-Villa
Organizador Sociedad Española de Cardiología
Lugar Madrid (España)

Basic life support training for blind people. An observational study
ERC Congress 2017
Internacional

Autores Cristian Abelairas, Santiago Martínez-Isasi, Cristina Jorge-Soto, Candela Gómez-González, Roberto Barcala Furelos, Antonio Rodríguez-Núñez
Organizador European resuscitation council
Lugar Freiburg (Alemania)
DOI https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2017.08.041

Actitudes frente a la canalización intraósea en el personal saniatrio de urgencias de atención primaria
28 Congreso Nacional de la Sociedad Espaloa de Medicina de Urgencias y Emergencias
Nacional

Autores Santiago Martínez-Isasi, Diana Josefa Castro-Dios, F Martínez-González, ME Martínez Moreira, I Expósito-Freijomil, B Remuiñan-Mosquera
Organizador Sociedad Española de medicna de urgencias y emergencias
Lugar Burgos (España)

Protcolozación e homoxeineización do material de Emerxencias nos puntos de Atención COntinuada da EOXI da Coruña
III Xornadas de Calidade e Suguridade do Paciente da XXIAC
Autonómico

Autores I Expósito-Freijomil, ME Martínez Moreira, F Martínez-González, Santiago Martínez-Isasi, Alfredo Silva Tojo
Organizador Xerencia de Atención Integrada A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Consumo de tabaco en Estudiantes de Enferme¿ria: Estudio MUlticéntrico Comparativo.
I Congreso Internacional y III Nacional de Enfermería y Salud: Tiempo de Enfermería
Internacional

Autores Beatriz Ordás, Daniel Fernández García, Cesar Ordoñez, Santiago Martínez-Isasi, Manuela Ramos Barbosa, Adelina Carballo Rodríguez
Organizador Asociación Española de Enfermería y Salud
Lugar León (España)

Análisis de la calidad de las compresiones en soporte vital básico de estudiantes de enfermería
I Congreso Internacional y III Nacional de Enfermería y Salud: Tiempo de Enfermería
Internacional

Autores Santiago Martínez-Isasi, Santiago Suárez Fernández, Uxue Basagoiti Fontalba, Rita Lago Casal, Iria Orjales Otero, Daniel Fernández García
Organizador Asociación Española de Enfermería y Salud
Lugar León (España)

¿Son suficientes 10 minutos de práctica de soporte vital básico para mejorar las habilidades?
I Congreso Internacional y III Nacional de Enfermería y Salud: Tiempo de Enfermería
Internacional

Autores Santiago Martínez-Isasi, Daniel Fernández García, JA Fernández-Fernández, R Martínez-Gutierrez, Diana Josefa Castro-Dios, Marta Pérez Valle
Organizador Asociación Española de Enfermería y Salud
Lugar León (España)

A Unidade de Investigación en Saúde e Podoloxía
II Xornada de Investigación en Ciencias da Saúde
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Estudio podobarográfico estático y dinámico de la enfermedad de sever. Un estudios de casos control.
XI Congreso Internacional de Medicina y Salud Escolar
Internacional

Autores David Rodríguez Sanz, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López
Lugar Cuenca (España)

Técnica abierta de plasma rico en plaquetas para lesiones por sobreuso (osteocondrosisi) en jugadores de fútbol en la infancia y en la adolescencia.
XI Congreso Internacional de Medicina y Salud Escolar
Internacional

Autores Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce, Ruben Sánchez Gómez, Daniel López López, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Lugar Cuenca (España)

Estudio descriptivo neuropodológico en un equipo de futbol universitario.
XI Congreso Internacional de Medicina y Salud Escolar
Internacional

Autores David Rodríguez Sanz, Irene Sanz Corbalán, Carlos Romero Morales, César Calvo Lobo, Daniel López López
Lugar Cuenca (España)

Deficit de marinos en España ¿pèrdida de vocación o condiciones laborales inadecuadas?
6th International Conference on Maritime Transport. Maritime Transport`14
Internacional

Autores María Ángeles Bouza Prego, Rosa Mary de la Campa Portela, Julio Louro Rodríguez, Ramón Freire Piñeiro, Mª Matilde García Sánchez
Organizador Universitat Politécnica de Catalunya. Barcelonatech. Departament de Ciencia i Enginyeria Nâutiques
Lugar Barcelona (España)

On board labour conditions and spanish seafareres shortfall: the galician seafarers experience
6th International Conference on Maritime Transport. Maritime Transport`14
Internacional

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, Julio Louro Rodríguez, María Ángeles Bouza Prego, Mª Matilde García Sánchez, Ramón Freire Piñeiro
Organizador Universitat Politécnica de Catalunya. Barcelonatech. Departament de Ciencia i Enginyeria Nâutiques
Lugar Barcelona (España)

Bases conceptuales de la Gestión e Investigación en Podología
I Jornada Internacional de Transmisión y Conocimiento en Investigación
Internacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidad de Extremadura (UNEX)
Lugar Plasencia (España)

Aproximación a la Investigación y Transferencia en Podología
III Congreso Gallego de Estudiantes de Podoloxía
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

Podoloxía Escolar: A Prevención como unha estratexia clave
Día da Podoloxía
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

Alternativas Profesionales en Podología: Investigación y Gestión
XVIII Jornadas de Orientación Profesional
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

Bloque práctico del curso
Curso de Especialización en Ortesiología Ungueal, Digital y Metatarsal para la Patología de Antepie (2º Edición)
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

¿Qué Materiales son Necesarios para la Elaboración de las Ortesis Digitales y Metatarsales a Medida?
Curso de Especialización en Ortesiología Ungueal, Digital y Metatarsal para la Patología de Antepie (2º Edición)
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

Avances en la Elaboración de las Ortesis a medida.
Curso de Especialización en Ortesiología Ungueal, Digital y Metatarsal para la Patología de Antepie (2º Edición)
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

Elementos Terapéuticos de las Ortesis de Silicona Digital y Metatarsal.
Curso de Especialización en Ortesiología Ungueal, Digital y Metatarsal para la Patología de Antepie (2º Edición)
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

Fundamentos y Marco Actual de la Ortesiología Ungueal, Digital y Metatarsal
Curso de Especialización en Ortesiología Ungueal, Digital y Metatarsal para la Patología de Antepie (2º Edición)
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

The role of spanish women in the merchant marine in XXI Century
2013 International Conference Proudly Empowering Women in Maritime
Internacional

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Helena Estopá Pujol, Rosa María Alcolea
Organizador Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona. Departament de Ciéncia i Enginyerìa Nàutiques
Lugar Barcelona (España)

Verrugas plantares: características y diagnóstico diferencial
II Congreso Gallego de estudiantes de Podología
Autonómico

Autores Ana Mª Alvariño Rodríguez, Pedro Gil Manso, Fátima Santalla Borreiros, Juan Luis Carballo Díaz, Benigno Monteagudo Sánchez, Victoriano Souto Rey
Organizador A. Estudiantes de Podología de la E.U. de Podología Universidade de A Coruña
Lugar Ferrol (España)

Sindactilia simple: hallazgos en la consulta de podología
II Congreso Gallego de estudiantes de Podología
Autonómico

Autores Ana Mª Alvariño Rodríguez, Pedro Gil Manso, Fátima Santalla Borreiros, Juan Luis Carballo Díaz, Benigno Monteagudo Sánchez, Victoriano Souto Rey
Organizador A. Estudiantes de Podología de la E.U. de Podología Universidade de A Coruña
Lugar Ferrol (España)

La Percepción Social de la Podología
I Promoción de Graduados en Podología por la Universidade da Coruña
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

Avances en la Elaboración de las Ortesis a medida.
I Curso de Especialización en Ortesiología Ungueal, Digital, Metatarsal para la Patología del Antepie
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

Bloque práctico del curso
I Curso de Especialización en Ortesiología Ungueal, Digital, Metatarsal para la Patología del Antepie
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

Elementos Terapéuticos de las Ortesis de Silicona Digital y Metatarsal.
I Curso de Especialización en Ortesiología Ungueal, Digital, Metatarsal para la Patología del Antepie
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

¿Qué Materiales son Necesarios para la Elaboración de las Ortesis Digitales y Metatarsales a Medida?
I Curso de Especialización en Ortesiología Ungueal, Digital, Metatarsal para la Patología del Antepie
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

Fundamentos y Marco Actual de la Ortesiología Ungueal, Digital y Metatarsal
I Curso de Especialización en Ortesiología Ungueal, Digital, Metatarsal para la Patología del Antepie
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

La trayectoria profesional de las mujeres gallegas en la marina mercante: una carrera de obstáculos
I Xornada Universitaria Galega en Xénero
Nacional

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Julio Louro Rodríguez, Mª Matilde García Sánchez
Organizador Secretaría Xeral da Igualdade
Lugar Santiago de Compostela (España)

La doble presencia como riesgo psicosocial en las docentes
I Xornada Universitaria Galega en Xénero
Nacional

Autores Mª Matilde García Sánchez, María Ángeles Bouza Prego, Rosa Mary de la Campa Portela, Jesús Luis Saleta Canosa
Organizador Secretaría Xeral da Igualdade
Lugar Santiago de Compostela (España)

Aplicación de cantaridina - podofilotoxina - ácido salicílico en las verrugas plantares recalcitrantes. Un estudio preliminar
I Jornada Gallega de Podología: Casos Clínicos
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Colegio Oficial de Podólogos de Galicia
Lugar Santiago de Compostela (España)

Protocolo de tratamiento en verrugas plantares
44 Congreso Nacional de Podología
Nacional

Autores Ana Mª Alvariño Rodríguez, Pedro Gil Manso, Rocío Cristina Heres Lavilla, Juan Luis Carballo Díaz, Benigno Monteagudo Sánchez, Esther Chicharro Luna
Organizador Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos
Lugar Logroño (España)

Principales sistema de clasificación de lesiones en pie diabético
44 Congreso Nacional de Podología
Nacional

Autores Ana Mª Alvariño Rodríguez, Pedro Gil Manso, Rocío Cristina Heres Lavilla, Esther Chicharro Luna, Juan Luis Carballo Díaz, Abian Mosquera-Fernandez
Organizador Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos
Lugar Logroño (España)

Dealing with seafarers shortfall in Spain: motivations and expectations of youth choose maritime career
5th International Conference on Maritime Transport. Maritime Transport`12
Internacional

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Julio Louro Rodríguez, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Organizador Universitat Politècnica de Catalunya
Lugar Barcelona (España)

La ultrasonografía como método de medición de la grasa plantar del calcáneo: estudio cadavérico
X CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA ESCOLAR - III CONGRESO ANDALUZ DE MEDICINA ESCOLAR
Internacional

Autores Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce, Rubén Sánchez Gómez, Daniel López López, Eva María Martínez Jiménez, Rebeca Senovilla Serrano
Organizador FAME - AIMSEU - AEMSEU
Lugar Cádiz (España)

Termografía y diagnóstico precoz en la enfermedad de Sever
X CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA ESCOLAR - III CONGRESO ANDALUZ DE MEDICINA ESCOLAR
Internacional

Autores David Rodríguez Sanz, Daniel López López, Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce
Organizador FAME - AIMSEU - AEMSEU
Lugar Cádiz (España)

Enfermedad de Sever y valoración dinámica mediante plataforma de presiones
X CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA ESCOLAR - III CONGRESO ANDALUZ DE MEDICINA ESCOLAR
Internacional

Autores David Rodríguez Sanz, Daniel López López, Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce
Organizador FAME - AIMSEU - AEMSEU
Lugar Cádiz (España)

Diferencia entre sexos en las presiones plantares
X CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA ESCOLAR - III CONGRESO ANDALUZ DE MEDICINA ESCOLAR
Internacional

Autores Rebeca Senovilla Serrano, Ruben Sánchez Gómez, Ángel Morales Ponce, Alfredo Soriano Medrano, Daniel López López
Organizador FAME - AIMSEU - AEMSEU
Lugar Cádiz (España)

Podología Preventiva de la salud del pie del escolar
X CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA ESCOLAR - III CONGRESO ANDALUZ DE MEDICINA ESCOLAR
Internacional

Autores Daniel López López
Organizador FAME - AIMSEU - AEMSEU
Lugar Cádiz (España)

Hiperlaxitud: etiología multifactorial de las alteraciones del pie en el niño
X CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA ESCOLAR - III CONGRESO ANDALUZ DE MEDICINA ESCOLAR
Internacional

Autores Ruben Sánchez Gómez, Ángel Morales Ponce, Alfredo Soriano Medrano, Eva María Martínez Jiménez, Daniel López López
Organizador FAME - AIMSEU - AEMSEU
Lugar Cádiz (España)

Estudio biomecánico de la marcha durante el 1er, 2º y tercer paso
X CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA ESCOLAR - III CONGRESO ANDALUZ DE MEDICINA ESCOLAR
Internacional

Autores Eva María Martínez Jiménez, Ruben Sánchez Gómez, Daniel López López, Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce
Organizador FAME - AIMSEU - AEMSEU
Lugar Cádiz (España)

Estudio descriptivo ultrasonográfico sobre la influencia del grosor de la grasa subcalcánea en la presencia o ausencia de dolor en el talón
X CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA ESCOLAR - III CONGRESO ANDALUZ DE MEDICINA ESCOLAR
Internacional

Autores Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce, Ruben Sánchez Gómez, Daniel López López, Eva María Martínez Jiménez, Rebeca Senovilla Serrano
Organizador FAME - AIMSEU - AEMSEU
Lugar Cádiz (España)

Enfermedad de Freiberg vs Fracturas
Jornadas de Diagnóstico Diferencial de Patologías del ANTEPIE
Local

Autores Daniel López López
Organizador Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Lugar Alcorcón (España)

Vendaje para la fascitis plantar
Jornada internacional de actualización en cirugía digital del pie
Internacional

Autores Ruben Sánchez Gómez, Ángel Morales Ponce, Alfredo Soriano Medrano, Daniel López López
Organizador Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Lugar Alcorcón (España)

Validación de la sonda BodyMetrix como herramienta para medir el grosor de la almohadilla grasa subcapital: estudio cadavérico
Jornada internacional de actualización en cirugía digital del pie
Internacional

Autores Alfredo Soriano Medrano, Ángel Morales Ponce, Daniel López López, Ruben Sánchez Gómez
Organizador Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Lugar Alcorcón (España)

La ultrasonografia en el diagnóstico de las metatarsalgias a través de la medición de la grasa subcapital en el primer metatarsiano: pilotaje in vivo
Jornada internacional de actualización en cirugía digital del pie
Internacional

Autores Ángel Morales Ponce, Alfredo Soriano Medrano, Daniel López López, Ruben Sánchez Gómez
Organizador Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Lugar Alcorcón (España)

Ortesiología digital en la patología de antepie
Jornada internacional de actualización en cirugía digital del pie
Internacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Lugar Alcorcón (España)

Estudios náuticos en la Universidade da Coruña: una perspectiva de género
II Xornadas de Innovación en Xénero, Docencia e Investigación.
Nacional

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Julio Louro Rodríguez, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Organizador Universidad de Vigo
Lugar Vigo (España)

Representaciones sociales de las enfermedades del pie
VIII Congreso Hispano-Luso de Estudiantes de Podología
Internacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

Análisis del perfil epidemiológico del paciente diabético
VII Congreso Hispano-Luso de Estudiantes de Podología
Internacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

Análisis de las representaciones sociales de las enfermedades del pie desde una perspectiva psicosocial
41 Congreso Nacional de Podología
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Consejo General de Colegios de Podólogos
Lugar Gijón (España)

A virtual meeting point for spanish female seafarers
4th International Conference on Maritime Transport
Internacional

Autores Rosa Mary de la Campa Portela, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, Paula Vázquez Carrera, Alsira Salgado Don
Lugar Barcelona (España)

Patología micótica en el pie
VI Congreso Hispano-Luso de Estudiantes de Podología
Internacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

Vendajes funcionales en podología
I Jornada universitaria de ortopodología aplicada, kinesiotaping y vendaje funcional
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Indicaciones y utilización del padding en podología
I Jornada universitaria de ortopodología aplicada, kinesiotaping y vendaje funcional
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Formación en red de las enseñanzas nauticas de la UDC
I Congreso de Docencia Universitaria
Internacional

Autores Benigno Antonio Rodríguez Gómez, María Ángeles Bouza Prego, Jose Antonio Orosa García, Rosa Mary De la Campa
Lugar Vigo (España)

Prevención de la enfermedad de Sever
I Congreso Universitario de Póster Científico en Podología
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidad de Extremadura (UNEX)
Lugar Plasencia (España)

Abordaje terapeutico de la enfermedad de Kholer I
I Congreso Universitario de Póster Científico en Podología
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidad de Extremadura (UNEX)
Lugar Plasencia (España)

Manifestaciones clínicas de las onicomicosis en el pie
I Congreso Universitario de Póster Científico en Podología
Nacional

Autores Daniel López López
Organizador Universidad de Extremadura (UNEX)
Lugar Plasencia (España)

Hábitos de vida relacionados con el sobrepeso y la obesidad en trabajadores del mar
XIV Congreso Nacional y III Internacional de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene
Internacional

Autores María Ángeles Bouza Prego, Jesús Luis Saleta Canosa, Diego Bellido Guerrero, Mª del Pilar Castro Rodríguez, Salvador Pita Fernández
Lugar Coruña, A (España)

Fibroqueratoma digital adquirido. A propósito de un caso
IV Congreso Hispano-Luso de Estudiantes de Podología
Internacional

Autores Daniel López López, Oscar Miguel Alvarez-Calderon Iglesias, Luis López Lopez, Mónica Barriuso Cao, Julia Cosín Matamoros, Benedicto Fornos Vieitez
Lugar Ferrol (España)

Xenical reduce el peso en función de la medición de triglicéridos basal
49 Congreso Nacional de la SEEN
Nacional

Autores María Ángeles Bouza Prego, Diego Bellido Guerrero, Fernando Malo García
Lugar Murcia (España)

Prevalencia del síndrome metabólico en una población de trabajadores del mar.
VIII Congreso Nacional de la SEEDO
Nacional

Autores Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Jesús Luis Saleta Canosa, Salvador Pita Fernández, Alfonso Soto González
Lugar Zaragoza (España)

Surgical treatment of isolated periungeal fibroma, a case report
FIP World Congress of Podiatry
Internacional

Autores Daniel López López, Oscar Miguel Alvarez-Calderon Iglesias, Luis López Lopez, Mónica Barriuso Cao, Julia Cosín Matamoros, Benedicto Fornos Vieitez
Lugar Copenague (Dinamarca)

Quantitative study of onychocryptosis managed by winograd technique
FIP World Congress of Podiatry
Internacional

Autores Daniel López López, Oscar Miguel Alvarez-Calderon Iglesias, Luis López Lopez, Mónica Barriusco Cao, Julia Cosín Matamoros, Benedicto Fornos Vieitez
Lugar Copenague (Dinamarca)

Interrater reliability of measurement with semmes-weinstein monofilaments in individuals with diabetes
FIP World Congress of Podiatry
Internacional

Autores Oscar Miguel Alvarez-Calderon Iglesias, Daniel López López, Francisco Alonso Tajes, Carolina Rosende Bautista, Luis López Lopez
Lugar Copenague (Dinamarca)

Tratamientos Ortopédicos en el pie diabético
Congreso XII de la Federación Española de Asociaciones de educadores en diabetes
Nacional

Autores Julia Cosín Matamoros, Daniel López López, Mónica Barriuso Cao, Luis López Lopez, Eva Cosín Matamoros
Lugar Coruña, A (España)

Atención Primaria del Pie Diabético
Congreso XII de la Federación Española de Asociaciones de educadores en diabetes
Nacional

Autores Luis López Lopez, Mónica Barriuso Cao, Daniel López López, Julia Cosín Matamoros, Eva Cosín Matamoros
Lugar Coruña, A (España)

Abordaje podológico de la úlcera neuropática en el pie diabético
XII Congreso de la FEAED
Nacional

Autores Daniel López López, Mónica Barriuso Cao, Julia Cosín Matamoros, Luis López Lopez, Eva Cosín Matamoros
Lugar Coruña, A (España)

Pie Infantil: Prevención y Cuidados
IV Encuentro Internacional de expertos en salud escolar y universitaria
Internacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Logroño (España)

Incidencia de las verrugas plantares en la población infantil
IV Encuentro Internacional de expertos en salud escolar y universitaria
Internacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Logroño (España)

Secuelas de la Poliomielitis
IV Encuentro Internacional de Expertos en Salud Escolar y Universitaria
Internacional

Autores Daniel López López
Lugar Logroño (España)

Artrogriposis múltiple congénita
IV Encuentro Internacional de Expertos en Salud Escolar y Universitaria
Internacional

Autores Daniel López López
Lugar Logroño (España)

Frecuencia de consumo en alimentos en una población de trabajadores del mar con sobrepeso y obesidad.
II Congreso Internacional de la Dieta Atlántica. IV Congreso Internacional de Alimentación y Nutrición en el Siglo XXI
Internacional

Autores Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Jesús Luis Saleta Canosa, Mª del Pilar Castro Rodríguez, Salvador Pita Fernández, Rosa Caramés Balo, Mª del Carmen Castañeda Cuevas
Lugar Baiona (España)

Frecuencias de consumo de alimentos en una población de trabajadores del mar con sobrepeso y obesidad
VII Congreso Nacional de Medicina del Mar
Nacional

Autores María Ángeles Bouza Prego, Jesús Luis Saleta Canosa, Mª del Pilar Castro Rodríguez, Diego Bellido Guerrero, Salvador Pita Fernández, Rosa Caramés Balo
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

Frecuencias de consumo de alimentos en un población de trabajadores del mar con sobrepeso y obesidad
VII Congreso de Medicina del Mar
Nacional

Autores María Ángeles Bouza Prego, Jesús Luis Saleta Canosa, Mª del Pilar Castro Rodríguez, Diego Bellido Guerrero, Salvador Pita Fernández, Rosa Elena Caramés Balo
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

Xenical reduce el peso en función de la medición de triglicéridos basal
48º Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
Nacional

Autores María Ángeles Bouza Prego, Diego Bellido Guerrero, Alfonso Soto González
Lugar Sevilla (España)

Frecuencia de consumo de alimentos en una población de trabajadores del mar con sobrepeso y obesidad
II Congreso de Dieta Atlántica
Internacional

Autores Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Jesús Luis Saleta Canosa, Mª del Pilar Castro Rodríguez, Salvador Pita Fernández, Rosa Caramés Balo
Lugar España

El pie en el síndrome de Proteus
III Jornadas de Actualización Podológica
Nacional

Autores Carolina Rosende Bautista, Francisco Alonso Tajes, Sonia Hidalgo Ruiz, Raquel Sánchez Rodríguez, Alfonso Martínez Nova, Carlos Javier Alvarez Castro
Lugar Plasencia (España)

Actuación Podológica en el Corredor
III Jornadas de Actualización Podológica
Nacional

Autores Francisco Alonso Tajes, Carolina Rosende Bautista, Sonia Hidalgo Ruiz, Raquel Sánchez Rodríguez, Alfonso Martínez Nova, Carlos Javier Alvarez Castro
Lugar Plasencia (España)

Actuación Podológica en el pie del adulto
XXXV Xuntanza da Sociedade Galega de Reumatoloxía, XXX Aniversario do servicio de reumatoloxía do CHU Juan Canalejo
Nacional

Autores Carlos Javier Alvarez Castro, Francisco Alonso Tajes, Carolina Rosende Bautista, Julia Maria Janeiro Arocas
Lugar Coruña, A (España)

Reflexiones y propuestas de innovación pedagógica en la formación de postgrado en ciencias de la salud
XXVI Sesiones de Trabajo de la Asociación Española de Enfermería Docente
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Coruña, A (España)

Actuación ética y profesional del profesorado universitario
XXVI Sesiones de Trabajo de la Asociación Española de Enfermería Docente
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Coruña, A (España)

Efectividad de la cuña compensatoria de antepié sobre el posicionamiento de la articulación subastragalina
XXXVI Congreso Nacional de Podología: " Un camino hacia el futuro"
Nacional

Autores Carolina Rosende Bautista, Carlos Javier Alvarez Castro, Francisco Pita Galdo, Jesús Morente Herrador
Lugar Coruña, A (España)

Desarrollo del pie cavo como consecuencia de primer radio plantarflexionado congénito
XXXVI Congreso Nacional de Podología: " Un camino hacia el futuro"
Nacional

Autores Carolina Rosende Bautista, Rocío Sanpedro Díaz, Carlos Javier Alvarez Castro
Lugar Coruña, A (España)

Pautas de cuidados básicos en el pie geriátrico
XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología
Nacional

Autores Daniel López López, Mónica Barriuso Cao, Oscar Miguel Alvarez-Calderon Iglesias, Luis López Lopez, Xiana Sánchez Pita
Lugar Santiago de Compostela (España)

Patomecánica del envejecimiento de los pies
XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología
Nacional

Autores Daniel López López, Mónica Barriuso Cao, Oscar Miguel Alvarez-Calderon Iglesias, Luis López Lopez, Xiana Sánchez Pita
Lugar Santiago de Compostela (España)

El calzado deportivo en la población geriátrica
XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología
Nacional

Autores Daniel López López, Mónica Barriuso Cao, Oscar Miguel Alvarez-Calderon Iglesias, Luis López Lopez, Xiana Sánchez Pita
Lugar Santiago de Compostela (España)

Caminar fuente de vida
XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología
Nacional

Autores Daniel López López, Monica Barriuso Cao, Oscar Miguel Alvarez-Calderon Iglesias, Luis López Lopez, Xiana Sánchez Pita
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estudio sobre hábitos nutricionales en una población de Marina Civil
XV Congreso de la Sociedad de Nutrición y Dietética de Galicia. SONUDIGA
Nacional

Autores Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Rosa Mary de la Campa Portela, P. Nogueroles, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estudio sobre los sistemas de aprovisionamiento del buque y la preparación de los alimentos a bordo
X Jornadas Nacionales de Medicina Marítima
Nacional

Autores María Ángeles Bouza Prego, Rosa Mary de la Campa Portela, Esther Fontenla Cotelo, Beatriz Romero Barciela, MJ Martínez García, José Medal Cabezas
Lugar Madrid (España)

Fiabilidad de las pruebas de cribaje neurológico en el pie diabético
II Congreso Nacional Multidisciplinar de Pie Diabético
Nacional

Autores Carolina Rosende Bautista, Francisco Alonso Tajes, Sonia Hidalgo Ruiz, Carlos Javier Alvarez Castro
Lugar Sevilla (España)

La pulxiosimetría
III Jornada Nacional de Estudiantes de Podología
Nacional

Autores Daniel López López, Luis López Lopez, Mónica Barriuso Cao, Xiana Sánchez Pita
Lugar España

El bipedismo: huellas de nuestro pasado
III Jornada Nacional de Estudiantes de Podología
Nacional

Autores Daniel López López, Luis López Lopez, Mónica Barriuso Cao, Xiana Sánchez Pita
Lugar España

Alteraciones morfológicas del pie de origen embriológico
IV Jornadas Gallegas de Podología
Nacional

Autores Carolina Rosende Bautista, Francisco Alonso Tajes, Carlos Javier Alvarez Castro
Lugar España

Trabajar cómodo, trabajar bien
I Congreso Hispano Luso de Estudiantes de Podología
Internacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Ferrol (España)

Relación podólogo-paciente
I Congreso Hispano Luso de Estudiantes de Podología
Internacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Ferrol (España)

Marketing aplicado a podología y potenciación de una clínica podológica
I Congreso Hispano Luso de Estudiantes de Podología
Internacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Ferrol (España)

La importancia de la imagen en la clínica podológica
I Congreso Hispano Luso de Estudiantes de Podología
Internacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Ferrol (España)

Dismorfogénesis en la extremidad inferior. A propósito de un caso.
Día del podólogo en la ciudad de Madrid
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Madrid (España)

Orlistat reduce la grasa corporal en pacientes obesos
XVII Congreso Sociedade Galega de Endocrinoloxía, Nutrición e Metabolismo.
Nacional

Autores Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego
Lugar Pontevedra (España)

Obesidad Visceral. Una aproximación diagnóstica para el clínico.
XVII Congreso Sociedade Galega de Endocrinoloxía, Nutrición e Metabolismo.
Nacional

Autores Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Salvador Pita Fernández, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Lugar Pontevedra (España)

Cintura, CT y DXA como técnicas de estimación de la distribución de la masa grasa en obesos.
XVII Congreso Sociedade Galega de Endocrinoloxía, Nutrición e Metabolismo.
Nacional

Autores Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Salvador Pita Fernández, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, Antonio Soto, Miguel Martínez Olmos
Lugar Pontevedra (España)

Unidad gallega del pie. Estudio estadístico
XXXV Congreso nacional de podología
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Santander (España)

Seguridad y eficacia en la exploración radiológica
XXXV Congreso nacional de podología
Nacional

Autores Pedro Gil Manso, Matilde Maceira Castiñeira, Abian Mosquera-Fernandez, Julia Maria Janeiro Arocas, Carlos Javier Alvarez Castro, Francisco Alonso Tajes
Lugar Santander (España)

Compensación ortopodológica del pie zambo
XXXV Congreso nacional de podología
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Santander (España)

Ortesiología: A propósito de un caso
XXXIV Congreso Nacional de Podología
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Cáceres (España)

La evolución del calzado
XXXIV Congreso Nacional de Podología
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Cáceres (España)

Cirugía del tumor de KOËNEN
XXXIV Congreso Nacional de Podología
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Cáceres (España)

Neuroma de Morton, alternativa terapéutica con un soporte plantar
XXXIV Congreso Nacional de Podología
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Cáceres (España)

Nueve meses en la vida de un pie
XXXIV Congreso Nacional de Podología
Nacional

Autores Luis López Lopez, Daniel López López, Xiana Sánchez Pita, Carolina Abal Gómez
Lugar Cáceres (España)

Programa Obesum. Una herramienta para el clínico.
VI Congreso de la Sociedad Española para el estudio de la Obesidad
Nacional

Autores Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Lugar Cádiz (España)

Estimación de la grasa visceral mediante ecuaciones antropométricas.
VI Congreso de la Sociedad Española para el estudio de la Obesidad
Nacional

Autores Jose Angel Carreira Montes, Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Salvador Pita Fernández, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Lugar Cádiz (España)

Obesidad ¿Determinación, estimación, clasificación?.
IX Conferencia Española de Biometría
Nacional

Autores Jose Angel Carreira Montes, Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Lugar Coruña, A (España)

Teorías de la Morfología del pie
II Jornada Gallega de Podología
Nacional

Autores Luis López Lopez, Daniel López López, Isabel Cortizas Díaz, Carolina Abal Gómez, Xiana Sánchez Pita, Mónica Barriuso Cao
Lugar Santiago de Compostela (España)

Morfología del estudio de la marcha
II Jornada Gallega de Podología
Nacional

Autores Luis López Lopez, Daniel López López, Isabel Cortizas Díaz, Carolina Abal Gómez, Xiana Sánchez Pita, A. Lodeiro Ferreiroa
Lugar Santiago de Compostela (España)

Cirugía Ungeal, técnica de Winograf. A propósito de un caso
II Jornada Gallega de Podología
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Soporte plantar para el tratamiento del espolón calcáneo
II Jornada Gallega de Podología
Nacional

Autores Carolina Abal Gómez, Mónica Barriuso Cao, Daniel López López, Luis López Lopez, Isabel Cortizas Díaz
Lugar Santiago de Compostela (España)

Nuevos avances en la investigación de la procedencia de las siliconas
II Jornada Gallega de Podología
Nacional

Autores Isabel Cortizas Díaz, Carolina Abal Gómez, Mónica Barriuso Cao, Daniel López López, Luis López Lopez, Xiana Sánchez Pita
Lugar Santiago de Compostela (España)

El calzado en el pie diabético
I Congreso Nacional Multidisciplinar de Pie Diabético
Nacional

Autores Luis López Lopez, Isabel Cortizas Díaz, Daniel López López, Carolina Abal Gómez, Xiana Sánchez Pita, Mónica Barriuso Cao
Lugar Madrid (España)

Pautas de actuación para el cuidado del pie diabético
I Congreso Nacional Multidisciplinar de Pie Diabético
Nacional

Autores Luis López Lopez, Daniel López López, Carolina Abal Gómez, Isabel Cortizas Díaz, Xiana Sánchez Pita, Mónica Barriuso Cao
Lugar Madrid (España)

Tratamientos ortopodológicos para el pie diabético
I Congreso Nacional Multidisciplinar de Pie Diabético
Nacional

Autores Luis López Lopez, Mónica Barriuso Cao, Daniel López López, Carolina Abal Gómez, Isabel Cortizas Díaz, Xiana Sánchez Pita
Lugar Madrid (España)

Area grasa visceral media y su relación con los factores de riesgo.
XIII Congreso Sociedad de Nutrición y Dietética de Galicia.
Nacional

Autores Jose Angel Carreira Montes, Diego Bellido Guerrero, María Ángeles Bouza Prego, Salvador Pita Fernández, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Lugar Pontevedra (España)

Educación diabetológica: Alimentación
X Jornadas Científicas de Podología Canaria
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar España

Valoración podológica del paciente diabético
X Jornadas Científicas de Podología Canaria
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar España

Protocolo prequirúrgico en el pie diabético
X Jornadas Científicas de Podología Canaria
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar España

Pie diabético Prevención y cuidados
X Jornadas Científicas de Podología Canaria
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar España

Valoración dinámica del pie: sistemas piezoelectricos vs. Sistemas ópticos
VIII Jornadas Científicas de Podología
Internacional

Autores Luis Lopez Lopez
Lugar Barcelona (España)

Abordaje terapéutico de las talalgias
VIII Jornadas Científicas de Podología
Internacional

Autores Luis Lopez Lopez
Lugar Barcelona (España)

Exploración clínica podológica del paciente diabético.
VIII Jornadas Científicas de Podología
Internacional

Autores Luis Lopez Lopez
Lugar Barcelona (España)

Alteraciones postulares del aparato locomotor
VIII Jornadas Científicas de Podología
Internacional

Autores Luis Lopez Lopez
Lugar Barcelona (España)

Técnicas complementarias de diagnóstico en podología
VIII Jornadas Científicas de Podología
Internacional

Autores Luis Lopez Lopez
Lugar Barcelona (España)

Filogenia del aparato locomotor
VIII Jornadas Científicas de Podología
Internacional

Autores Luis Lopez Lopez
Lugar Barcelona (España)

El estudio de casos clínicos como modelo de práctica de laboratorio.
Segundo Encuentro de Profesores de Ciencias de la Salud
Nacional

Autores Míriam Barcia Seoane, Luis Lopez Lopez, Sandra Martínez Bustelo, Gustavo Paseiro Ares, Sergio Patiño Nuñez
Organizador Universidad de Barcelona
Lugar Barcelona (España)

El fisioterapeuta en la docencia de la diplomatura de podología
Segundo Encuentro de Profesores de Ciencias de la Salud
Nacional

Autores Míriam Barcia Seoane, Mª Luz González Doniz, Sonia Souto Camba, Isabel Raposo Vidal, Luis Lopez Lopez
Organizador Universidad de Barcelona
Lugar Barcelona (España)

Huella Plantar: posibilidades diagnósticas
XXXIII Congreso Nacional de Podología
Internacional

Autores Luis Lopez Lopez
Lugar Cádiz (España)

La patología ungueal
XXXIII Congreso Nacional de Podología
Internacional

Autores Luis Lopez Lopez
Lugar Cádiz (España)

Deformidades digitales adquiridas
XXXIII Congreso Nacional de Podología
Internacional

Autores Luis Lopez Lopez, Pedro Gil Manso
Lugar Cádiz (España)

Talalgias, alternativas de tratamiento.
VII Jornada Andaluza de Podología
Internacional

Autores Luis Lopez Lopez
Lugar Córdoba (España)

Pautas explorativas del paciente diabético
VII Jornada Andaluza de Podología
Internacional

Autores Luis Lopez Lopez
Lugar Córdoba (España)

Aparato locomotor, incidencias patológicas.
VII Jornada Andaluza de Podología
Internacional

Autores Luis Lopez Lopez
Lugar Córdoba (España)

Correlación entre la cintura del pie y la cintura en decúbito supino
XV Congreso de la Sociedad Gallega de Endocrinología, Nutrición y Metabolismo.
Nacional

Autores María Ángeles Bouza Prego, Salvador Pita Fernández, Diego Bellido Guerrero, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, José Carreira
Lugar Ferrol (España)

Correlación CT/DXA como métodos de estimación de la grasa visceral en pacientes obesos
XV Congreso de la Sociedad Gallega de Endocrinología, Nutrición y Metabolismo.
Nacional

Autores María Ángeles Bouza Prego, Salvador Pita Fernández, Diego Bellido Guerrero, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, José Carreira
Lugar Ferrol (España)

Relación entre la grasa abdominal estimada por DEXA y factores de riesgo en pacientes obesos
XV Congreso de la Sociedad Gallega de Endocrinología, Nutrición y Metabolismo.
Nacional

Autores María Ángeles Bouza Prego, Salvador Pita Fernández, Diego Bellido Guerrero, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, José Carreira
Lugar Ferrol (España)

Obesum, una aplicación para la compilación de datos en el estudio de la obesidad
XV Congreso de la Sociedad Gallega de Endocrinología, Nutrición y Metabolismo.
Nacional

Autores María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, Diego Bellido Guerrero, José Carreira
Lugar Ferrol (España)

Educación diabetólica
Seminario de Actualización en los Conceptos Biomecánicos en la Ortopedia del Miembro Inferior
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Madrid (España)

Sistemas de análisis de la marcha
Seminario de Actualización en los Conceptos Biomecánicos en la Ortopedia del Miembro Inferior
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Madrid (España)

Generalidades de la explotación en el pie diabético
Seminario de Actualización en los Conceptos Biomecánicos en la Ortopedia del Miembro Inferior
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Madrid (España)

Teorias del apoyo plantar
Seminario de Actualización en los Conceptos Biomecánicos en la Ortopedia del Miembro Inferior
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Madrid (España)

La historia de la podología
Convención Nacional de Estudiantes de Enfermería : "El reto de cuidar"
Nacional

Autores Luis Lopez Lopez, Míriam Barcia Seoane, Pedro Gil Manso, Isabel Cortizas Díaz, Daniel López López, A. Justo Paz
Lugar España

Proyecciones radiológicas en el pie
Convención Nacional de Estudiantes de Enfermería : "El reto de cuidar"
Nacional

Autores Luis Lopez Lopez, Míriam Barcia Seoane, Pedro Gil Manso, Isabel Cortizas Díaz, Daniel López López, A. Justo Paz
Lugar España

Generalidades de la exploración en el pie
Convención Nacional de Estudiantes de Enfermería : "El reto de cuidar"
Nacional

Autores Luis Lopez Lopez, Míriam Barcia Seoane, Pedro Gil Manso, Isabel Cortizas Díaz, Daniel López López, A. Justo Paz
Lugar España

La marcha humana
Convención Nacional de Estudiantes de Enfermería : "El reto de cuidar"
Nacional

Autores Luis Lopez Lopez, Míriam Barcia Seoane, Pedro Gil Manso, Isabel Cortizas Díaz, Daniel López López, A. Justo Paz
Lugar España

Importancia profesional de un equipo multidisciplinar de salud en la diplomatura de podología
Convención Nacional de Estudiantes de Enfermería : "El reto de cuidar"
Nacional

Autores Luis Lopez Lopez, Míriam Barcia Seoane, Isabel Cortizas Díaz, R. Rodríguez Piña, Daniel López López, A. Lodeiro Ferreiroa
Lugar España

Formas de interpretar la arquitectura estructural del pie
Convención Nacional de Estudiantes de Enfermería : "El reto de cuidar"
Nacional

Autores Luis Lopez Lopez, Míriam Barcia Seoane, Pedro Gil Manso, Isabel Cortizas Díaz, Daniel López López, A. Justo Paz
Lugar España

Podología y deporte: El camino de Santiago peregrinación y deporte.
7 Jornadas Científicas de Podología/VI Congreso Europeo de Podología
Internacional

Autores Manuel Romero Martín, Julia Maria Janeiro Arocas, Francisco Alonso Tajes, Luis López Lopez, M. Cristina Gonzalez Martin
Lugar Barcelona (España)

Revisión de la normativa actual de la instalación de quirófanos en las clínicas podológicas
7 Jornadas Científicas de Podología/VI Congreso Europeo de Podología
Internacional

Autores Francisco Alonso Tajes, Julia Maria Janeiro Arocas, Luis López Lopez, Manuel Romero Martín, María-Jesús Movilla-Fernández, Emma Rodríguez Maseda
Lugar Barcelona (España)

La bota de fútbol
1 Congreso Nacional de Especialistas en el Fútbol . La Preparación Física desde Todos sus Ámbitos
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Cáceres (España)

Repercursion del calzado en el pie del futbolista
1 Congreso Nacional de Especialistas en el Fútbol . La Preparación Física desde Todos sus Ámbitos
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Cáceres (España)

Pautas higiénico-podológicas en el pie del futbolista
1 Congreso Nacional de Especialistas en el Fútbol . La Preparación Física desde Todos sus Ámbitos
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Cáceres (España)

Características de la bota de fútbol
1 Congreso Nacional de Especialistas en el Fútbol . La Preparación Física desde Todos sus Ámbitos
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Cáceres (España)

Autoexploración del pie del futbolista
1 Congreso Nacional de Especialistas en el Fútbol . La Preparación Física desde Todos sus Ámbitos
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Cáceres (España)

Cuidados paliativos en afecciones dérmicas en el pie
5 Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Coruña, A (España)

Patología del primer radio en atención primaria
Congreso Nacional de Estudiantes de Enfermería: un Milenio de Cuidados
Nacional

Autores Luis López Lopez, Pedro Gil Manso
Lugar Ferrol (España)

La salud del pie en el enfermo de Alzheimer
4 Jornada sobre la Enfermedad de Alzheimer
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Ferrol (España)

El Pie en el Futbol Sala
1 Jornada Nacional de Podología del Deporte
Nacional

Autores Carolina Rosende Bautista, Julia Maria Janeiro Arocas, Luis López Lopez
Lugar Madrid (España)

Patologías más habituales en el pie del anciano
2 Congreso Internacional de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
Internacional

Autores Luis López Lopez, Pedro Gil Manso, María-Jesús Movilla-Fernández
Lugar Gijón (España)

Cuidados preventivos en el pie geriátrico
2 Congreso Internacional de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
Internacional

Autores Angel Facio Villanueva, Pedro Gil Manso, María-Jesús Movilla-Fernández, Luis López Lopez
Lugar Gijón (España)

Prevención de lesiones dérmicas en la práctica deportiva
2 European Federation on Sports Medicine Congress 9 Greso Femede Icongreso Iberoamericano de Medicina del Deporte
Internacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Oviedo (España)

Características del calzado en el deporte
2 European Federation on Sports Medicine Congress 9 Greso Femede Icongreso Iberoamericano de Medicina del Deporte
Internacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Oviedo (España)

Cuidados básicos para el pie del deportista
2 European Federation on Sports Medicine Congress 9 Greso Femede Icongreso Iberoamericano de Medicina del Deporte
Internacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Oviedo (España)

Alternativas para el tratamiento del Espolón calcáneo
6 Jornadas Andaluzas de Podología
Nacional

Autores Luis López Lopez
Lugar Sevilla (España)

Nueva alternativa ortopodológica para el tratamiento de Espolón calcáneo
6 Jornadas Andaluzas de Podología
Nacional

Autores Julia Maria Janeiro Arocas, Luis López Lopez
Lugar Sevilla (España)

Esterilización en la clínica podológica: descripción de procesos
6 Jornadas Andaluzas de Podología
Nacional

Autores María-Jesús Movilla-Fernández, Manuel Romero Martín, Julia Maria Janeiro Arocas, Carolina Rosende Bautista, Luis López Lopez, Pedro Gil Manso
Lugar Sevilla (España)

Esterilización en la clínica podológica: control de calidad
6 Jornadas Andaluzas de Podología
Nacional

Autores María-Jesús Movilla-Fernández, Manuel Romero Martín, Carolina Rosende Bautista, Pedro Gil Manso, Luis López Lopez, Julia Maria Janeiro Arocas
Lugar Sevilla (España)

El calzado de protección y seguridad
1 Congreso Nacional de Enfermería del Trabajo y Salud Laboral
Nacional

Autores María-Jesús Movilla-Fernández, Francisco Bernabeu Piñeiro, Julia Maria Janeiro Arocas, Francisco Alonso Tajes, Luis López Lopez
Lugar Tarragona (España)

El calzado laboral sanitario
1 Congreso Nacional de Enfermería del Trabajo y Salud Laboral
Nacional

Autores María-Jesús Movilla-Fernández, Francisco Alonso Tajes, Francisco Bernabeu Piñeiro, Julia Maria Janeiro Arocas, Luis López Lopez
Lugar Tarragona (España)

Relación entre grasa visceral estimada por CT y factores de Riesgo en pacientes obesos
5 Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO)
Nacional

Autores Benigno Antonio Rodríguez Gómez, María Ángeles Bouza Prego, Diego Bellido Guerrero, Jose Angel Carreira Montes, V. Blay
Lugar España

Estimation of visceral fat in obese patients with DeXA Compare with CT scan
11Congreso European Congress on Obesity
Internacional

Autores Benigno Antonio Rodríguez Gómez, Diego Bellido Guerrero, Jose Angel Carreira Montes, María Ángeles Bouza Prego, V. Blay
Lugar Viena (Austria)

Cirugía: Prevención de la Infección en la Cirugía Podológica
6 Jornadas Científicas de Podología
Nacional

Autores Manuel Romero Martín, Julia Maria Janeiro Arocas, Francisco Alonso Tajes, María-Jesús Movilla-Fernández, Luis López Lopez
Lugar Barcelona (España)

¿De quién es el pie diabético?
II Congreso hispano-luso de Estudiantes de Enfermeria
Internacional

Autores Luis López Lopez, Francisco Alonso Tajes, Julia Maria Janeiro Arocas, María-Jesús Movilla-Fernández, Elvira Cobas Couto
Lugar Ferrol (España)

Hábitos y cuidados básicos de nuestros pies
I Congreso de Promoción de la Salud
Nacional

Autores Francisco Bernabeu Piñeiro, Francisco Alonso Tajes, Julia Maria Janeiro Arocas, Luis López Lopez, María-Jesús Movilla-Fernández
Lugar Ferrol (España)

Calzado para preandantes y calzado para principiantes
V Jornadas Gallegas de Enfermería Pediátrica
Nacional

Autores Francisco Alonso Tajes, Luis López Lopez, Julia Maria Janeiro Arocas, María-Jesús Movilla-Fernández
Lugar Lugo (España)

Correlación CT/DEXA como método de estimación de la grasa visceral en pacientes obesos
XIII Congreso de la Sociedad Gallega de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición.
Nacional

Autores Diego Bellido Guerrero, J. Carreira, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Lugar Madrid (España)

Controles de calidad en la prevención de la infeccion en la cirugía podológica
I Encuentro Internacional de cirugía del pie
Internacional

Autores Manuel Romero Martín, María-Jesús Movilla-Fernández, Francisco Alonso Tajes, Luis López Lopez, Julia Maria Janeiro Arocas
Lugar Salamanca (España)

Related factor with a lower mortality in smokers after an acute myocardial infarction: a subanalysis of the TIM study
XXIst Congress of the European Society of Cardiology
Internacional

Autores José Mª Cruz Fernández, Luis López Lopez, Lorenzo López Bescós, Adolfo Cabadés, L. Martín Jadraque, J. Velasco, D. García-Dorado, Alfonso Castro Beiras, C. Navas, F. Torres
Lugar Barcelona (España)

Estimación de grasa visceral de obesos. Validación de una ecuación de valoración de grasa visceral en obesos
XII Congreso de la Sociedad Gallega de Endocrinología, Nutrición y Metabolismo
Nacional

Autores Diego Bellido Guerrero, J. Carreira, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez
Lugar Vigo (España)

Estimación de grasa visceral por antroponomía en pacientes obesos
IV Congreso Nacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
Nacional

Autores Diego Bellido Guerrero, J. Carreire, María Ángeles Bouza Prego, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, D. De Luis, A. Becerra, L. Isidro
Lugar Sevilla (España)