Lingua, Discurso e Sociedade (LiDeS)

 Research unit

General data

Coordinator Dr. Celso María Álvarez Cáccamo
Profesor/a Titular de Universidade
Register date 19/08/2013
Dept. assignment Languages and Literatures
Center assignment Faculty of Philology
Internal code E000694

Contact

Address Celso Álvarez Cáccamo Facultade de Filoloxía Universidade da Coruña 15071 A Coruña
Phone  981167000 ext. 1888
Email

Research scope

Research lines

Análise do discurso público

Discurso e cognición

O discurso da Responsabilidade Social Corporativa

Lingua e Sociedade

Keywords discurso, pragmática, poder, persuasión, ideoloxía; discurso, cognición, representación, sociopragmática; discurso, responsabilidade social corporativa, persuasión, ideoloxía; cambio sociolingüístico, identidade, interacción

Technology offer

Services offered
Infraestructure resources Equipamento da UDC a disposición dos investigadores

Group members

Dr. Celso María Álvarez Cáccamo
General Linguistics
Coordinador/a
Dr. Manuel Fernández Ferreiro
General Linguistics
PDI

Research results

You can browse the catalog by selecting a merit type and year.

Comunicación y nuevas tecnologías: Empresa, Organización e Instituciones

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Esperanza Morales López
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/09/2000 to 31/12/2002

Análise de discurso público actual: elaboración dun corpus

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Main researches José David Pujante Sánchez
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/1998 to 31/12/1999

Análisis del discurso público actual : Elaboración de un corpus

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Main researches José David Pujante Sánchez
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/10/1996 to 31/12/1997

Formación dun corpus de lingua falada na Coruña

Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/1991 to 01/01/1991

Mapa Sociolingüístico de Galicia

Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/1991 to 01/01/1997

Formación dun corpus de lingua falada na Coruña

Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/1991 to 01/01/1995

Political cross-discourse: Conversationalization, imaginary networks, and social fields in Galiza

Authors Celso María Álvarez Caccamo, Gabriela Prego Vázquez
Journal PRAGMATICS. QUARTERLY PUBLICATION OF THE INTERNATIONAL PRAGMATICS ASSOC. Vol. 13 Num. 1 (pages 145 to 162)

Contra a normalización: Reconhecimento cultural e redistribuiÇao económica sob a dominaçao linguística

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Journal AGÁLIA Vol. - (pages 9 to 24)

Sociolinguistics in Galicia: Views on diversity, a diversity of views.

Authors Manuel Fernández Ferreiro, Fernando Ramallo
Journal ESTUDIOS DE SOCIOLINGÜÍSTICA. LINGUAS, SOCIEDADES E CULTURAS Vol. 3 Num. 2 (pages 1 to 6)

Manual de sociolingüística.(review)

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Journal ESTUDIOS DE SOCIOLINGÜÍSTICA. LINGUAS, SOCIEDADES E CULTURAS Vol. 3 Num. 2 (pages 415 to 418)

Recensión: Christina Bratt Paulston & G. Richard Tucker( Eds.). The Early Days of Sociolingüisticis: Memories and Reflections

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Journal ESTUDIOS DE SOCIOLINGÜÍSTICA. LINGUAS, SOCIEDADES E CULTURAS Vol. 1 Num. 2 (pages 116 to 121)

Recensión: Juan Carlos Moreno Cabrera. La dignidad e igualdad de las lenguas: crítica de la discriminación lingüística

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 1 Num. 1 (pages 215 to 218)

Codes

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Journal JOURNAL OF LINGUISTIC ANTHROPOLOGY Vol. 9 Num. 1 (pages 28 to 31)

Para um modelo do 'code-switching' e alternância de variedades como fenómenos distintos. Dados do discurso galego-portugués/espanhol na Galiza

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Journal ESTUDIOS DE SOCIOLINGÜÍSTICA. LINGUAS, SOCIEDADES E CULTURAS Vol. 1 Num. 1 (pages 111 to 128)

Review: Lenore A. Grenoble & Lindsay J.Whaley( eds.). Endangered Languages, Language loss and Community response

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Journal LANGUAGE PROBLEMS AND LANGUAGE PLANNING Vol. 23 Num. 3 (pages 288 to 292)

Construíndo a Língua no discurso público:Prácticas e ideologías linguísticas

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Journal AGÁLIA Num. 50 (pages 131 to 150)

Review: K. Myntti. The protection of persons bekinging to national mimotities in Finland

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Journal LANGUAGE PROBLEMS AND LANGUAGE PLANNING Vol. - Num. - (pages 0 to 0)

Review: C. Baker. foundations of bilingual. Education and bilingualism

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Journal LANGUAGE PROBLEMS AND LANGUAGE PLANNING Vol. 21 Num. 3 (pages 274 to 275)

Review: P.draig o Riag.in (1992: Language maintenance an language shift as strategies of social reproduction: Irish in the Casca Dhuibhue. Gaeltacht 1926-1986

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Journal LANGUAGE PROBLEMS AND LANGUAGE PLANNING Vol. - Num. 19 (pages 94 to 95)

Review: Didier de Robillard et alii (1989). AmÈnagement linguistique et dÈveloppement dans l'espace francophone: bibliographie selective/Daniel Baggioni et alii (1992). Multilinguisme et dÉveloppement dans l'espace francophone.

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Journal LANGUAGE PROBLEMS AND LANGUAGE PLANNING Vol. - Num. - (pages 0 to 0)

Los criollos de base ibérica

Publishing Iberoamericana - Vervuert, (España)
ISBN 84-8489-162-3

Arquitecturas da Provincia da Coruña Vol VIII. Ares, Fene, Mugardos, Narón e Neda

Authors Santiago Muñiz Gómez, José Ramón Soraluce Blond, C. Garrido Villarino, José Fernández Fernández, Lidia Álvarez Romero, Fernando Malo García
Publishing Diputación A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95335-07-7

Cognición, contexto e poder( soporte CD- ROM)

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Publishing Univ. de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8121-743-3

As actitudes lingüísticas en Galicia

Authors Manuel Fernández Ferreiro, Mauro Andrés Fernández Rodríguez
Publishing R.A.G., Coruña, A (España)
ISBN 84-87987-13-3

O mantemento e o cambio de lingua coma campo de investigación

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Publishing Univ. de Valencia, Valencia (España)
ISBN nodef-0490

Actitudes lingüisticas en Galicia, volumen III del Mapa Socilingüistico de Galicia

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Publishing Real Academia Gallega, (España)
ISBN nodef-0144

Traducción de Joshua A. Fishman. O mantemento e o cambio de lingua coma campo de investigación: unha definición deste campo e alguhas propostas para oseu desenvolvemento (=LynX.Documentos de tranbajo)

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Publishing Departament de Teoria de Llenguatges. Universitat de Valencia., Valencia (España)
ISBN nodef-0145

Usos lingüísticos en Galicia (Vol.I)

Authors Manuel Fernández Ferreiro, F. Fernández Ramallo, Mauro Andrés Fernández Rodríguez, M. Recalde Fernández, G. Rey Doval, M. Rodríguez Neira
ISBN nodef-0042

Usos lingüísticos en Galicia (vol. II)

Authors Manuel Fernández Ferreiro, L. Domínguez Seco, Mauro Andrés Fernández Rodríguez, F. Fernández Ramallo, M. Recalde Fernández, G. Rey Doval, M. Rodríguez Neira
ISBN nodef-0044

Actitudes lingüísticas en Galicia.

Authors Manuel Fernández Ferreiro, Mauro Andrés Fernández Rodríguez
ISBN nodef-0043

Marcadores do discurso e cognición: o caso de pero.

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Book Vir bonus docendi peritus: homenaxe a José Pérez Riesco
Vol. - Publishing: Servicio Publicaciones UDC.
ISBN: 84-9749-043-6
Pages From 65 to 83

Codes/Codici

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Book Culture e discorso: un lessico per le scienze umane
Vol. - Publishing: Melterni.
ISBN: 88-8353-107-8
Pages From 46 to 51

Codes

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Book Key Terms in Language and Culture.
Vol. - Publishing: Blackwell.
ISBN: 0-631-22665-6
Pages From 23 to 26

O galego frente ao portugués, ou a lóxica social da diferencia

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Book La Llengua i la literatura gallegues als inicis del Tercer Ressorgiment( 1976-2000)
Vol. - Publishing: Amics de les Arts e Uned.
ISBN: D.L. B-27224-99
Pages From 43 to 49

From " switching code " to " codeswitching": Toward a reconceptualization of comunicative codes.

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Book Code Switching in conversation:Language,Interaction and Identity.
Vol. - Publishing: Routledge.
ISBN: nodef-0161
Pages From 29 to 48

The assumption of prospective responsibility in Corporate Social Responsibility discourse from the garment industry: a methodological proposal and discourse analysis of mechanisms for expressing responsibility assumption in CSR reports of some transnational clothing companies

Author Catharina Müller
Director/s Celso Álvarez Cáccamo; Manuel Fernández Ferreiro
Scope Gallego-Portugués, Francés e Lingüística
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Aproximación interaccional a la conceptualización del habla: las ideologías lingüísticas en Galicia como índice de la diferencia social

Author Lucía Domínguez Seco
Scope Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Prácticas discursivas, redes sociais e identidades en Bergantiños (Galicia): A interacción comunicativa nunha situación de cambio sociolingüístico

Author Gabriela Prego Vázquez
Director/s Celso María Álvarez Caccamo
Scope Filología Española y Latina
Qualification Sobresaliente Cum Laude

La (re-)interpretación de métáforas en sociolingüística
VI Congreso de Lingüística General
National

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Organization Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Place Santiago de Compostela (España)

El "Proxecto ACSUG-ECTS Lingüística": descripción de una experiencia da adaptación al ECTS y reflexiones.
Jornadas de Innovación Universitaria: el reto de la convergencia europea
National

Authors Manuel Fernández Ferreiro
Organization Universidad Europea de Madrid
Place Madrid (España)

Political cross-discourse: Conversationalization, imaginary networks, and social fields in political rallies in Galiza.
Sociolinguistics Symposium 14
International

Authors Gabriela Prego Vázquez, Celso María Álvarez Caccamo
Place Gante (Bélgica)

La normativització del galleo
La configuració social de la norma lingüísitca a l'Europa Ilatina: 7é Col-loqui internacional de Problemas i Métodes d'Històrica de la Llengua
International

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Place Valencia (España)

Introducción:The class discourse of code-switching research"
II Simposio Internacional sobre o Bilingüismo: Bilingüismo e educación, da familia á escola
International

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Place Vigo (España)

Introduction: Class and ideology in code-switching research
II University of Vigo International Symposium on Bilingualism.
International

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Place Vigo (España)

Transdiscurso político en Galiza: Conversacionalización, redes imaginarias y campos sociales en el habla política
Encuentro Internacional de Análisis Crítica del Discurso Univesitat Pompeu Fabra.
International

Authors Gabriela Prego Vázquez, Celso María Álvarez Caccamo
Place Barcelona (España)

La investigación en el Área de Lingüística Xeral de la Universidad de A Coruña
IV Congreso de Lingüística General
National

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Place Cádiz (España)

Identidad, Clase e Ideologías Lingüísticas en el discurso público gallego
IV Congreso de Lingüística General
National

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Place Cádiz (España)

"Codes", Comunicaçao convidada
97th Annual Meeting of the American Antthropological Association
International

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Place Philadelphia (Estados Unidos)

Communicative codes and speech varieties in Galizan-Portuguese /Spanish conversation.
I Congreso Internacional sobre o Bilingüismo( SIB97): Comunidades e individuos bilingües
International

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Place Vigo (España)

Sobre sociolongüistica, poder e ideología: uma resposta a duas bandas.
Congreso Internacional de Literaturas Lusófonas
International

Authors Celso María Álvarez Caccamo

Code displacement in reported speech
Colloquy on Code-Switching
International

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Place Hamburgo (Alemania)

El mercado lingüístico en Galiza.
VII Colloqui Internacional de Problemes i Mètodes d¿Història de la Llengua: La configuració social de la norma lingüística a l¿Europa llatina.
International

Authors Celso María Álvarez Caccamo
Place Valencia (España)