Lingua, Discurso e Sociedade (LiDeS)

 Unidade de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Celso María Álvarez Cáccamo
Profesor/a Titular de Universidade
Data de alta 19/08/2013
Adscrición a deptos. Letras
Adscrición a centros Facultade de Filoloxía
Código interno E000694

Contacto

Enderezo Celso Álvarez Cáccamo Facultade de Filoloxía Universidade da Coruña 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1888
Correo

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Análise do discurso público

Discurso e cognición

O discurso da Responsabilidade Social Corporativa

Lingua e Sociedade

Palabras chave discurso, pragmática, poder, persuasión, ideoloxía; discurso, cognición, representación, sociopragmática; discurso, responsabilidade social corporativa, persuasión, ideoloxía; cambio sociolingüístico, identidade, interacción

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Recursos de equipamento Equipamento da UDC a disposición dos investigadores

Membros do grupo

Dra./Dr. Celso María Álvarez Cáccamo
Lingüística xeral
Coordinador/a
Dra./Dr. Manuel Fernández Ferreiro
Lingüística xeral
PDI

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Comunicación y nuevas tecnologías: Empresa, Organización e Instituciones

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Esperanza Morales López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/09/2000 ata 31/12/2002

Análise de discurso público actual: elaboración dun corpus

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis José David Pujante Sánchez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/1998 ata 31/12/1999

Análisis del discurso público actual : Elaboración de un corpus

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis José David Pujante Sánchez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/10/1996 ata 31/12/1997

Formación dun corpus de lingua falada na Coruña

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1991 ata 01/01/1991

Formación dun corpus de lingua falada na Coruña

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1991 ata 01/01/1995

Mapa Sociolingüístico de Galicia

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1991 ata 01/01/1997

Political cross-discourse: Conversationalization, imaginary networks, and social fields in Galiza

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo, Gabriela Prego Vázquez
Revista PRAGMATICS. QUARTERLY PUBLICATION OF THE INTERNATIONAL PRAGMATICS ASSOC. Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 145 ata 162)

Contra a normalización: Reconhecimento cultural e redistribuiÇao económica sob a dominaçao linguística

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Revista AGÁLIA Vol. - (páxs. 9 ata 24)

Sociolinguistics in Galicia: Views on diversity, a diversity of views.

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro, Fernando Ramallo
Revista ESTUDIOS DE SOCIOLINGÜÍSTICA. LINGUAS, SOCIEDADES E CULTURAS Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 1 ata 6)

Manual de sociolingüística.(review)

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Revista ESTUDIOS DE SOCIOLINGÜÍSTICA. LINGUAS, SOCIEDADES E CULTURAS Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 415 ata 418)

Recensión: Juan Carlos Moreno Cabrera. La dignidad e igualdad de las lenguas: crítica de la discriminación lingüística

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 215 ata 218)

Para um modelo do 'code-switching' e alternância de variedades como fenómenos distintos. Dados do discurso galego-portugués/espanhol na Galiza

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Revista ESTUDIOS DE SOCIOLINGÜÍSTICA. LINGUAS, SOCIEDADES E CULTURAS Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 111 ata 128)

Recensión: Christina Bratt Paulston & G. Richard Tucker( Eds.). The Early Days of Sociolingüisticis: Memories and Reflections

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Revista ESTUDIOS DE SOCIOLINGÜÍSTICA. LINGUAS, SOCIEDADES E CULTURAS Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 116 ata 121)

Codes

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Revista JOURNAL OF LINGUISTIC ANTHROPOLOGY Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 28 ata 31)

Review: Lenore A. Grenoble & Lindsay J.Whaley( eds.). Endangered Languages, Language loss and Community response

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Revista LANGUAGE PROBLEMS AND LANGUAGE PLANNING Vol. 23 Núm. 3 (páxs. 288 ata 292)

Construíndo a Língua no discurso público:Prácticas e ideologías linguísticas

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Revista AGÁLIA Núm. 50 (páxs. 131 ata 150)

Review: K. Myntti. The protection of persons bekinging to national mimotities in Finland

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Revista LANGUAGE PROBLEMS AND LANGUAGE PLANNING Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Review: C. Baker. foundations of bilingual. Education and bilingualism

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Revista LANGUAGE PROBLEMS AND LANGUAGE PLANNING Vol. 21 Núm. 3 (páxs. 274 ata 275)

Review: Didier de Robillard et alii (1989). AmÈnagement linguistique et dÈveloppement dans l'espace francophone: bibliographie selective/Daniel Baggioni et alii (1992). Multilinguisme et dÉveloppement dans l'espace francophone.

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Revista LANGUAGE PROBLEMS AND LANGUAGE PLANNING Vol. - Núm. - (páxs. 0 ata 0)

Review: P.draig o Riag.in (1992: Language maintenance an language shift as strategies of social reproduction: Irish in the Casca Dhuibhue. Gaeltacht 1926-1986

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Revista LANGUAGE PROBLEMS AND LANGUAGE PLANNING Vol. - Núm. 19 (páxs. 94 ata 95)

Los criollos de base ibérica

Editorial Iberoamericana - Vervuert, (España)
ISBN 84-8489-162-3

Cognición, contexto e poder( soporte CD- ROM)

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Editorial Univ. de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8121-743-3

Arquitecturas da Provincia da Coruña Vol VIII. Ares, Fene, Mugardos, Narón e Neda

Autores/as Santiago Muñiz Gómez, José Ramón Soraluce Blond, C. Garrido Villarino, José Fernández Fernández, Lidia Álvarez Romero, Fernando Malo García
Editorial Diputación A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95335-07-7

O mantemento e o cambio de lingua coma campo de investigación

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Editorial Univ. de Valencia, Valencia (España)
ISBN nodef-0490

As actitudes lingüísticas en Galicia

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro, Mauro Andrés Fernández Rodríguez
Editorial R.A.G., Coruña, A (España)
ISBN 84-87987-13-3

Actitudes lingüisticas en Galicia, volumen III del Mapa Socilingüistico de Galicia

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Editorial Real Academia Gallega, (España)
ISBN nodef-0144

Traducción de Joshua A. Fishman. O mantemento e o cambio de lingua coma campo de investigación: unha definición deste campo e alguhas propostas para oseu desenvolvemento (=LynX.Documentos de tranbajo)

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Editorial Departament de Teoria de Llenguatges. Universitat de Valencia., Valencia (España)
ISBN nodef-0145

Actitudes lingüísticas en Galicia.

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro, Mauro Andrés Fernández Rodríguez
ISBN nodef-0043

Usos lingüísticos en Galicia (Vol.I)

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro, F. Fernández Ramallo, Mauro Andrés Fernández Rodríguez, M. Recalde Fernández, G. Rey Doval, M. Rodríguez Neira
ISBN nodef-0042

Usos lingüísticos en Galicia (vol. II)

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro, L. Domínguez Seco, Mauro Andrés Fernández Rodríguez, F. Fernández Ramallo, M. Recalde Fernández, G. Rey Doval, M. Rodríguez Neira
ISBN nodef-0044

Marcadores do discurso e cognición: o caso de pero.

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Libro Vir bonus docendi peritus: homenaxe a José Pérez Riesco
Vol. - Edita Servicio Publicaciones UDC.
ISBN: 84-9749-043-6
Páxinas Dende a 65 ata a 83

Codes/Codici

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Libro Culture e discorso: un lessico per le scienze umane
Vol. - Edita Melterni.
ISBN: 88-8353-107-8
Páxinas Dende a 46 ata a 51

Codes

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Libro Key Terms in Language and Culture.
Vol. - Edita Blackwell.
ISBN: 0-631-22665-6
Páxinas Dende a 23 ata a 26

O galego frente ao portugués, ou a lóxica social da diferencia

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Libro La Llengua i la literatura gallegues als inicis del Tercer Ressorgiment( 1976-2000)
Vol. - Edita Amics de les Arts e Uned.
ISBN: D.L. B-27224-99
Páxinas Dende a 43 ata a 49

From " switching code " to " codeswitching": Toward a reconceptualization of comunicative codes.

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Libro Code Switching in conversation:Language,Interaction and Identity.
Vol. - Edita Routledge.
ISBN: nodef-0161
Páxinas Dende a 29 ata a 48

The assumption of prospective responsibility in Corporate Social Responsibility discourse from the garment industry: a methodological proposal and discourse analysis of mechanisms for expressing responsibility assumption in CSR reports of some transnational clothing companies

Autor/a Catharina Müller
Director/es Celso Álvarez Cáccamo; Manuel Fernández Ferreiro
Ámbito Gallego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aproximación interaccional a la conceptualización del habla: las ideologías lingüísticas en Galicia como índice de la diferencia social

Autor/a Lucía Domínguez Seco
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Prácticas discursivas, redes sociais e identidades en Bergantiños (Galicia): A interacción comunicativa nunha situación de cambio sociolingüístico

Autor/a Gabriela Prego Vázquez
Director/es Celso María Álvarez Caccamo
Ámbito Filología Española y Latina
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La (re-)interpretación de métáforas en sociolingüística
VI Congreso de Lingüística General
Nacional

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

El "Proxecto ACSUG-ECTS Lingüística": descripción de una experiencia da adaptación al ECTS y reflexiones.
Jornadas de Innovación Universitaria: el reto de la convergencia europea
Nacional

Autores/as Manuel Fernández Ferreiro
Organizador Universidad Europea de Madrid
Lugar Madrid (España)

Political cross-discourse: Conversationalization, imaginary networks, and social fields in political rallies in Galiza.
Sociolinguistics Symposium 14
Internacional

Autores/as Gabriela Prego Vázquez, Celso María Álvarez Caccamo
Lugar Gante (Bélgica)

La normativització del galleo
La configuració social de la norma lingüísitca a l'Europa Ilatina: 7é Col-loqui internacional de Problemas i Métodes d'Històrica de la Llengua
Internacional

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Lugar Valencia (España)

Introducción:The class discourse of code-switching research"
II Simposio Internacional sobre o Bilingüismo: Bilingüismo e educación, da familia á escola
Internacional

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Lugar Vigo (España)

Introduction: Class and ideology in code-switching research
II University of Vigo International Symposium on Bilingualism.
Internacional

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Lugar Vigo (España)

Transdiscurso político en Galiza: Conversacionalización, redes imaginarias y campos sociales en el habla política
Encuentro Internacional de Análisis Crítica del Discurso Univesitat Pompeu Fabra.
Internacional

Autores/as Gabriela Prego Vázquez, Celso María Álvarez Caccamo
Lugar Barcelona (España)

La investigación en el Área de Lingüística Xeral de la Universidad de A Coruña
IV Congreso de Lingüística General
Nacional

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Lugar Cádiz (España)

Identidad, Clase e Ideologías Lingüísticas en el discurso público gallego
IV Congreso de Lingüística General
Nacional

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Lugar Cádiz (España)

"Codes", Comunicaçao convidada
97th Annual Meeting of the American Antthropological Association
Internacional

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Lugar Philadelphia (Estados Unidos)

Communicative codes and speech varieties in Galizan-Portuguese /Spanish conversation.
I Congreso Internacional sobre o Bilingüismo( SIB97): Comunidades e individuos bilingües
Internacional

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Lugar Vigo (España)

Sobre sociolongüistica, poder e ideología: uma resposta a duas bandas.
Congreso Internacional de Literaturas Lusófonas
Internacional

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo

Code displacement in reported speech
Colloquy on Code-Switching
Internacional

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Lugar Hamburgo (Alemania)

El mercado lingüístico en Galiza.
VII Colloqui Internacional de Problemes i Mètodes d¿Història de la Llengua: La configuració social de la norma lingüística a l¿Europa llatina.
Internacional

Autores/as Celso María Álvarez Caccamo
Lugar Valencia (España)