Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa (GIPED)

 Research group

General data

Coordinator Dr. Antonio Valle Arias
Catedrático/a de Universidade
Register date 25/06/2013
Dept. assignment Psychology
Center assignment Faculty of Educational Studies
Internal code G000689

Contact

Address Facultade de Ciencias da Educación Campus de Elviña s/n 15071 A Coruña
Phone  981167000 ext. 4674
Email

Research scope

Research lines

Motivación académica e aprendizaxe

Deberes escolares, aprendizaxe e rendemento académico

Motivación dos estudantes e autoeficacia docente

Motivación e estratexias de estudo

Intervención motivacional e cognitiva na discapacidade

Keywords Intervención psicoeducativa, discapacidade, programas de intervención; Metas académicas, autoeficacia, autoconcepto, atribucións causais; Cantidade de deberes realizados, tempo dedicado aos deberes, xestión do tempo adicado aos deberes...; Autoeficacia docente, metas académicas, rendemento académico; Motivación, estratexias cognitivas, estratexias de xestión de recursos, estratexias metacognitivas

Technology offer

Services offered

Formación no desenvolvemento de proxectos de investigación no campo da psicoloxía educactiva Dirección de Traballos Fin de Grao e de Traballos Fin de Mestrado vinculadoss ás liñas de investigación do Grupo Dirección de Teses de Doutoramento vinculadas coas liñas de investigación Participación en proxectos de investigación relacionados con esas liñas de investigación

Infraestructure resources Programas estatísticos para a análise de datos Instrumentos para a avaliación de procesos psicoeducativa Programas de intervención motivacional Programas de intervención orientados á autorregulación da aprendizaxe Equipamento informático básico e material bibliográfico
Transferable results Deseño de instrumentos de avaliación psicoeducativa e aplicacións de programas de intervención na mellora dos procesos educativos.

Group members

Dr. Antonio Valle Arias
Educational and Developmental Psychology
Coordinador/a
Dr. Susana Rodríguez Martínez
Educational and Developmental Psychology
PDI
Dr. Isabel Piñeiro Aguín
Educational and Developmental Psychology
PDI
Dr. María Del Mar Ferradás Canedo
Educational and Developmental Psychology
PDI
Dr. Carlos Freire Rodríguez
Educational and Developmental Psychology
PDI
Dr. Tania Vieites Lestón
Contratado/a Postdoctoral
Carolina Rodríguez Llorente
Contratado/a Predoctoral
Fátima Díaz Freire
Contratado/a Predoctoral
Lucía Roldán Prego
Doctorando/a
Cristina Couto Pena
Doctorando/a
Zuleika del Rosario García Giner
Doctorando/a
Dr. Rocío González Suárez
Doctorando/a
Carlos Fernández Barral
Doctorando/a
Dr. José Muñiz Fernández
C1 - Doctores de otras instituciones
Dr. Juan Luis Castejón Costa
C1 - Doctores de otras instituciones
Dr. Miguel Ángel Santos Rego
C1 - Doctores de otras instituciones
Dr. María del Mar Lorenzo Moledo
C1 - Doctores de otras instituciones
Dr. José Carlos Núñez Pérez
C1 - Doctores de otras instituciones
Dr. Pedro Rosario
C1 - Doctores de otras instituciones
Dr. Irene Pan López
C1 - Doctores de otras instituciones
Dr. Benigno Sánchez Vales
C1 - Doctores de otras instituciones
Dr. Iván Manuel Jorrín Abellán
C1 - Doctores de otras instituciones
Dr. Iris Estévez Blanco
C1 - Doctores de otras instituciones
Dr. Bibiana Regueiro Fernández
C1 - Doctores de otras instituciones
Dr. Sofía-Eleftheria Gonida
C1 - Doctores de otras instituciones
Dr. Jianzhong Xu
C1 - Doctores de otras instituciones
Dr. María Adelina Guisande Couñago
C1 - Doctores de otras instituciones
Dr. Leticia López Castro
C3 - Investigadores visitantes

Research results

You can browse the catalog by selecting a merit type and year.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS. GPC

Funding entity CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Main researches ANTONIO VALLE ARIAS
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2019 to 20/11/2021

Calidad y equidad en la prescripción de deberes escolares: diseño e implementación de propuestas basadas en evidencias empíricas

Funding entity Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Main researches Antonio Valle Arias y Susana Rodríguez Martínez
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2018 to 31/12/2020

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema universitario de Galicia. Modalidad Redes de investigación

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Miguel Ángel Santos Rego
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2017 to 31/12/2018

Ayudas del programa de consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Antonio Valle Arias
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2015 to 30/11/2017

Evaluación e intervención en los procesos metacognitivos del aprendizaje en CBLEs en estudiantes de educación superior con y sin dificultades del aprendizaje

Funding entity Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Main researches José Carlos Núñez Pérez
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2015 to 31/12/2017

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema universitario de Galicia.( Modalidad Redes de Investigación)

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Miguel Ángel Santos Rego
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2014 to 31/12/2015

Relación entre deberes escolares y rendimiento académico: una perspectiva multinivel y longitudinal

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Main researches Antonio Valle Arias
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2014 to 31/12/2017

PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS DE AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE ACADÉMICO A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR (PROYECTO E-TRAL)

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches José Carlos Núñez
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2011 to 31/12/2013

Adaptación de los estudintes al nuevo marco del EES: Un estudio longitudinal sobre la autorregulación del aprendizaje en la Universidad

Funding entity Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Main researches Antonio Valle Arias
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 11/11/2010 to 10/11/2013

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema universitario de Galicia. Modalidad: Redes de Investigación

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Francisca Fariña Rivera
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2010 to 31/12/2011

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Psicoloxía da educación".

Funding entity Consellería de Economía e Industria
Main researches Ramón González Cabanach
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2009 to 16/12/2009

Análisis de los efectos de la autoeficacia docente sobre la motivación y el rendimiento de los estudiantes universitarios

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Main researches Antonio Valle Arias
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 29/05/2007 to 30/04/2008

Aplicación de un protocolo de estrategias instruccionales para mejorar la motivación y el aprendizaje en estudiantes universitarios.

Funding entity Dirección General de Investigación
Main researches Antonio Valle Arias
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/10/2006 to 30/09/2009

Diseño y aplicación de un programa de gestión de recursos motivadores y emocionales y evaluación de su incidencia sobre estrategias de autorregulación del estudio en Universitarios

Funding entity Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Main researches Ramón González Cabanach
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 20/11/2003 to 19/11/2006

Motivación, estilos de pensamiento y rendimiento académico en la educación secundaria obligatoria( E.S.O.): implicaciones para la orientación educativa y profesional de los estudiantes.

Funding entity Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 25/08/2000 to 25/08/2003

Metas académicas de los estudiantes universitarios: características diferenciales a nivel cognitivo-emocional y contextual y su relación con el rendimiento académico

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 15/08/1998 to 15/08/2000

Evaluación de las estrategias , enfoques de aprendizaje y contexto institucional en educación secundaria (2 Anualidades)

Type Proyecto Otros Programas
Dates From 30/06/1995 to 30/06/1997

Las destrezas de estudio en estudiantes universitarios de primer curso de carrera. Diseño de un programa basado en la potenciación de las habilidades metacognitivas para la mejora de estas destrezas.

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 13/01/1993 to 13/01/1995

Programa para evaluar el compromiso motivacional en los deberes escolares PEvCMDE

Type Patente
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C.
Application date 10/06/2019
Approval date 25/09/2019

Programa para evaluar la percepción de la implicación familiar en las tareas académicas (PEvPIFTA)

Type Patente
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C.
Application date 10/06/2019
Approval date 25/09/2019

Programa para Evaluar Estrategias Cognitivas de Aprendizaje y Estudio (PEvECAE)

Type Software Registrado
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I.
Application date 27/06/2017
Approval date 14/08/2017

Programa para Evaluar el Afrontamiento del Fracaso Académico (PEvAFA)

Type Software Registrado
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I.
Application date 27/06/2017
Approval date 14/08/2017

Coping Profiles and their Relationship with Self-compassion in Childhood

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Prada, L., Núñez, J.C., Rodríguez, S.
Journal Psicothema Vol. 34 Num. 1 (pages 41 to 48)

La consecución del funcionamiento psicológico pleno: la dimensión de crecimiento personal

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Núñez, J.C., Valle, A.
Journal PAPELES DEL PSICÓLOGO Vol. 43 Num. 1 (pages 63 to 73)

Perfiles motivacionales y su relación con la ansiedad ante los exámenes en estudiantes de Educación Primaria

Authors Freire, C., Ferradás, M., Seijo, S., Nuria Rebollo-Quintela
Journal Revista de Psicología y Educación Vol. 17 Num. 2 (pages 177 to 186)
DOI https://doi.org/10.23923/rpye2022.02.226

Estrategias de self-handicapping y pesimismo defensivo: análisis de su prevalencia en entornos universitarios y diferencias de género

Authors Ferradás, M.M., Freire, C.
Journal EDUCA. Revista Internacional para la Calidad Educativa Vol. 2 Num. 1 (pages 30 to 45)

Self-Regulation and Students Well-Being: A Systematic Review 2010¿2020

Authors Rodríguez, S., Gónzalez-Suárez, R., Vieites, T., Piñeiro, I., Díaz-Freire, F.M.
Journal SUSTAINABILITY Vol. 14 Num. 4 (pages 1 to 26)

Autoestima, metas de logro y estrategias de autoprotección: Un enfoque centrado en la persona

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Regueiro, B., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C.
Journal Revista Portuguesa de Educaçao. Vol. 34 Num. 1 (pages 264 to 284)

Performance of (instrumental) activities of daily living and physical capacity in spanish adults with intellectual disabilities: a cross-sectional pilot study

Authors Delgado, L., Montes, R., Freire, C., Ferradás, M.M.
Journal Healthcare (Basel, Switzerland) Vol. 9 Num. 435 (pages 1 to 11)
DOI https://doi.org/10.3390/healthcare9040435

Ecologías de aprendizaje y motivación del profesorado universitario de Ciencias de la Salud

Authors Estévez-Blanco, I., Souto-Seijo, A., González-Sanmamed, M., Valle, A.
Journal Educación XXI Vol. 24 Num. 2 (pages 19 to 42)
DOI https://doi.org/10.5944/educxx1.28660

Implicación en los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de Bachillerato

Authors Rodríguez, S., Regueiro, B., Falcón, J., Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T., Piñeiro, I.
Journal Bordón. Revista de Pedagogía Vol. 73 Num. 1 (pages 129 to 143)
DOI https://doi.org/10.13042/bordon.2021.80886

Perceived parental involvement and student engagement with homework in secondary school: The mediating role of self-handicapping

Authors Núñez, J.C., Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A., Xu, J.
Journal CURRENT PSYCHOLOGY
DOI https://doi.org/10.1007/s12144-021-01791-8

Diferencias en ansiedad ante los exámenes en función de los niveles de autoestima en estudiantes de Educación Primaria

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Suárez, M.
Journal European Journal of Child Development, Education and Psychopathology Vol. 9 Num. 1 (pages 1 to 11)
DOI https://doi.org/10.32457/ejpad.v9i1.1404

School Engagement, Academic Achievement, and Self-Regulated Learning

Authors Estévez-Blanco, I., Rodríguez-Llorente, C., Piñeiro, I., Gónzalez-Suárez, R., Valle, A.
Journal SUSTAINABILITY Vol. 13 Num. 6 (pages 1 to 15)

COVID-19 lockdown: key factors in citizens¿ stress. F

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Gónzalez-Suárez, R., Díaza, F.M., Vieites, T.
Journal Frontiers in psychology Vol. 12 (pages 1 to 9)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.666891

Flexibilidad en el afrontamiento del estrés y fortalezas personas en estudiantes universitarios

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., González, P.
Journal European Journal of Education and Psychology Vol. 14 Num. 1 (pages 1 to 14)
DOI https://doi.org/10.32457/ejep.v14i1.1400

Perceived competence and intrinsic motivation in mathematics: exploring latent profiles.

Authors Rodríguez, S., Estévez-Blanco, I., Piñeiro, I., Valle, A., Vieites, T., Regueiro, B.
Journal SUSTAINABILITY Vol. 13 Num. 8707 (pages 1 to 12)

Un estudio comparativo de los deberes escolares en el alumnado extranjero y no extranjero

Authors Valle, A., Rodríguez-Pardo, P., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Piñeiro, I., Rodríguez, S.
Journal Estudios Pedagógicos Vol. 47 Num. 2 (pages 53 to 78)
DOI https://doi.org/10.4067/s0718-07052021000200053

Perceived maternal behaviour and children¿s goal orientation

Authors Martins, L., Regueiro, B., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C., Roldán, L.
Journal REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA Vol. 18 Num. 3 (pages 523 to 548)

Sociodemographic Characteristics and Stress of People from Spain Confined by COVID-19

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez-Llorente, C., Guerrero, E., Martins, L.
Journal European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education Num. 4 (pages 1095 to 1105)
DOI https://doi.org/10.3390/ejihpe10040077

DIFFERENCES IN HOMEWORK INVOLVEMENT DEPENDING ON ACADEMIC ACHIEVEMENT

Authors Regueiro, B., Martínez, R., Estévez-Blanco, I., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Ferradás, M.
Journal PSICOLOGÍA ESCOLAR E EDUCACIONAL Num. 24 (pages 1 to 7)

Performance and well-being of native and immigrant students. Comparative analysis based on PISA 2018

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Martins, L., Guerrero, E., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I.
Journal JOURNAL OF ADOLESCENCE Vol. 85 (pages 96 to 105)

Predictive variables of sexual inactivity in the elderly

Authors Piñeiro, I., Ullauri, M., Rodríguez, S., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I.
Journal ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 36 Num. 3 (pages 512 to 520)

Sexual desire and activity among older men and women

Authors Piñeiro, I., Ullauri, M.G., Rodríguez, S., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I.
Journal European Journal of Health Research Vol. 6 Num. 2 (pages 227 to 242)
DOI https://doi.org/10.30552/ejhr.v6i2.219

Afrontamiento del estrés académico y autoeficacia en estudiantes universitarios: un enfoque basado en perfiles

Authors Freire, C., Ferradás, M.M.
Journal REVISTA INFAD Vol. 1 Num. 1 (pages 133 to 142)
DOI https://doi.org/10.17060/ijodaep.2020.n1.v1.1769

Intrinsic motivation and perceived utility as predictors of student homework engagement

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I.
Journal Revista de Psicodidáctica Vol. 25 Num. 2 (pages 93 to 99)

Psychological capital and burnout in teachers: the mediating role of flourishing

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., García-Bértoa, A., Núñez, J.C., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Journal International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 17 Num. 8403 (pages 1 to 14)
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph17228403

Perceived Stress and Indicators of Burnout in Teachers at Portuguese Higher Education Institutions (HEI)

Authors Teles, R., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B.
Journal International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 17 Num. 3248 (pages 1 to 11)
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph17093248

Tipos de motivación en relación a la ansiedad ante los exámenes en el alumnado de educación primaria

Authors Seijo, S., Freire, C., Ferradás, M.M.
Journal Publicaciones Vol. 50 Num. 1 (pages 265 to 274)
DOI https://doi.org/10.30827/publicaciones.v50i1.14101

Success in Mathematics and AcademicWellbeing in Primary-School Students

Authors Rodríguez, S., Regueiro, B., Piñeiro, I., Valle, A., Sánchez, B., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C.
Journal SUSTAINABILITY Vol. 12 Num. 3796 (pages 1 to 11)
DOI https://doi.org/10.3390/su12093796

Gender Differences in Mathematics Motivation: Differential Effects on Performance in Primary Education

Authors Rodríguez, S., Regueiro, B., Piñeiro, I., Estévez-Blanco, I., Valle, A.
Journal Frontiers in psychology (pages 1 to 8)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.03050

Burnout among teachers in higher education: a empirical study of higher education institutions in Portugal

Authors Teles, R., Valle, A., Rodríguez, S.
Journal International Journal of Management Science and Business Administration Vol. 6 Num. 5 (pages 7 to 15)
DOI https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.65.1001

The Relationship between Self-Esteem and Achievement Goals in University Students: The Mediating and Moderating Role of Defensive Pessimism

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Núñez, J.C., Regueiro, B.
Journal SUSTAINABILITY Vol. 12 Num. 7531 (pages 1 to 14)

Coping Strategies and Self-Efficacy in University Students: A Person-Centered Approach

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Regueiro, B., Rodríguez, S., Valle, A., Núñez, J.C.
Journal Frontiers in psychology Vol. 11 Num. 841 (pages 1 to 11)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00841

Relación entre percepción de dominio del ambiente y autoeficacia en estudiantes universitarios

Authors Freire, C., Ferradás, M.M.
Journal REVISTA INFAD Vol. 1 Num. 4 (pages 381 to 390)
DOI https://doi.org/10.17060/ijodaep.2019.n1.v5.1613

Individual precursors of student homework behavioral engagement: the role of intrinsic motivation, perceived homework utility and homework attitude

Authors Suárez, N., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Ferradás, M.M., Guisande, M.A., Rodríguez, S.
Journal Frontiers in psychology Vol. 10 (pages 1 to 10)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00941

Associations between profiles of self-esteem and achievement goals and the protection of self-worth in university students

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Núñez, J.C., Regueiro, B.
Journal International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 16 Num. 2218 (pages 1 to 20)
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph16122218

Mediating role of self-efficacy and usefulness between self-regulated learning strategy knowledge and its use

Authors Cerezo, R., Fernández, E., Amieiro, N., Valle, A., Rosário, P., Núñez, J.C.
Journal Revista de Psicodidáctica Vol. 24 Num. 1 (pages 1 to 8)
DOI https://doi.org/10.1016/j.psicod.2018.08.001

Eudaimonic Well-Being and Coping with Stress in University Students: The Mediating/Moderating Role of Self-Efficacy

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Núñez, J.C., Valle, A., Vallejo, G.
Journal International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 16 Num. 1 (pages 1 to 15)
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph16010048

Dificultades en atención y memoria en alumnado de Educación Primaria con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Authors Vieites, T.
Journal Revista de Psicología y Educación Vol. 14 Num. 2 (pages 136 to 143)
DOI https://doi.org/10.23923/rpye2019.02.178

Desarrollo profesional docente a través de las ecologías de aprendizaje: Perspectivas del profesorado.

Authors Sangrá-Morer, A., Estévez-Blanco, I., Iglesias-Fustes, V., Souto-Seijo, A.
Journal Edutec. Revista electrónica de tecnología educativa Num. 68 (pages 42 to 53)

Ansiedad ante los exámenes en estudiantes de educación primaria: diferencias en función del curso y del género

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Fernández-Cerviño, S., Eduardo Barca Enriquez
Journal Publicaciones Vol. 49 Num. 2 (pages 151 to 168)
DOI https://doi.org/10.30827/publicaciones.v49y2.8087

Time spent and time management in homework in elementary school students: A person-centered approach

Authors Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Regueiro, B., Freire, C., Rosário, P.
Journal Psicothema Vol. 31 Num. 4 (pages 422 to 428)

Rendimiento previo e implicación en los deberes escolares de los estudiantes en los últimos cursos de Educación Primaria

Authors Rodríguez-Pereiro, S., Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Estévez-Blanco, I., Valle, A.
Journal PSICOLOGÍA EDUCATIVA Vol. 25 Num. 2 (pages 109 to 116)

Aprendizaje Informal y Desarrollo Profesional: análisis de las ecologías de aprendizaje del profesorado de Educación Infantil

Authors González-Sanmamed, M., Souto-Seijo, A., González, I., Estévez-Blanco, I.
Journal Edutec. Revista electrónica de tecnología educativa Num. 68 (pages 70 to 81)

Relationship between students¿ prior academic achievement and homework behavioral engagement: the mediating/moderating role of learning motivation

Authors Rodríguez, S., Núñez, J.C., Valle, A., Freire, C., Ferradás, M.M., Rodríguez-Llorente, C.
Journal Frontiers in psychology Vol. 10 (pages 1 to 10)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01047

Teacher Profiles of Psychological Capital and Their Relationship with Burnout

Authors Ferradás, M., Freire, C., García-Bértoa, A., Núñez, J.C., Rodríguez, S.
Journal SUSTAINABILITY Vol. 11 Num. 18 (pages 1 to 18)
DOI https://doi.org/10.3390/su11185096

Student perception of teacher and parent involvement in homework and student engagement: the mediating role of motivation

Authors Núñez, J.C., Regueiro, B., Suárez, N., Piñeiro, I., Rodicio, M.L., Valle, A.
Journal Frontiers in psychology Vol. 10 Num. 1384 (pages 1 to 16)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01384

The Role of Prior Achievement as an Antecedent to Student Homework Engagement

Authors Piñeiro, I., Estévez-Blanco, I., Freire, C., de Caso, A., Souto, A., González-Sanmamed, M.
Journal Frontiers in psychology Vol. 10 (pages 1 to 8)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00140

Niveles de rendimiento académico e implicación en los deberes escolares en estudiantes españoles de Educación Secundaria

Authors Valle, A., Regueiro, B., Núñez, J.C., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Rosário, P.
Journal EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 11 Num. 1 (pages 19 to 31)

Why students of Secondary Education complete more homework?

Authors Estévez-Blanco, I., Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Souto, A., González-Sanmamed, M.
Journal European Journal of Investigation in Health, Psycology and Education Vol. 8 Num. 1 (pages 15 to 21)
DOI https://doi.org/10.30552/ejihpe.v8i1.222

Deberes escolares y rendimiento académico: un estudio comparativo en el alumnado inmigrante y nativo

Authors Regueiro, B., Suárez, N., Estévez-Blanco, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Journal Revista de Psicología y Educación Vol. 13 Num. 2 (pages 92 to 98)
DOI https://doi.org/10.23923/rpye2018.01.160

Ecologías de aprendizaje en la Era Digital: desafíos para la Educación Superior

Authors González-Sanmamed, M., Sangrá-Morer, A., Souto-Seijo, A., Estévez-Blanco, I.
Journal Publicaciones Vol. 48 Num. 1 (pages 11 to 38)
DOI https://doi.org/10.30827/publicaciones.v48i1.7329

Deberes escolares y rendimiento académico: el papel de variables personales, familiares y contextuales

Authors Valle, A., Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Journal OGE Organización y gestión educativa. Revista del fórum europeo de administradores de la educación Vol. 26 Num. 1 (pages 29 to 33)

Defensive pessimism, self-esteem, and achievement goals: A person-centered approach

Authors Ferradás, M., Freire, C., Regueiro, B., Valle, A.
Journal Psicothema Vol. 30 Num. 1 (pages 53 to 58)
DOI https://doi.org/10.7334/psicothema2017.199

Perfiles de self-handicapping y autoestima y su relación con las metas de logro

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Journal ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 34 Num. 3 (pages 545 to 554)
DOI https://doi.org/10.6018/analesps.34.3.319781

Motivational profiles in high school students: Differences in behavioural and emotional homework engagement andacademic achievement

Authors Bibiana Regueiro, Núñez, J.C., Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Pedro Rosário
Journal INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 53 Num. 6 (pages 449 to 457)
DOI https://doi.org/10.1002/ijop.12399

Homework purposes, homework behaviors, and academic achievement: Examining the mediating role of students'perceived homework quality

Authors Rosário, P., Núñez, J.C., Vallejo, G., Nunes, T., Cunha, J., Fuentes, S., Valle, A.
Journal CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Vol. 53 (pages 168 to 180)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2018.04.001

Coping flexibility and eudaimonic well-being in university students

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Núñez, J.C., Valle, A.
Journal SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 48 Num. 1
DOI https://doi.org/10.111/sjop.12458

Bienestar emocional de los estudiantes universitarios: El papel de la orientación a metas y las percepciones de control

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Valle, A., Núñez, J.C.
Journal Publicaciones Vol. 48 Num. 1 (pages 211 to 224)
DOI https://doi.org/10.30827/publicaciones.v48i1.7324

Self-protection profiles of worth and academic goals in university students

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., J. C. Núñez Pérez
Journal EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION (pages 669 to 686)
DOI https://doi.org/10.1007/s10212-016-0318-5

El papel de los padres en la motivación académica de los hijos

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Gómez- Taibo, M.L., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Valle, A.
Journal Infocop

Propuesta didáctica de Educación Ambiental en Educación Infantil

Authors Souto-Seijo, A., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I.
Journal Revista de estudios e investigación en psicología y educación Num. 5
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.05.2134

Actividad sexual en personas mayores

Authors Piñeiro, I., Rodríguez, S., Rodriguez, S., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Ullauri, M.
Journal Revista de estudios e investigación en psicología y educación Num. 14
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.14.2292

Estructura factorial de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff en estudiantes universtiarios

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Núñez, J.C., Valle, A.
Journal EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejeps.2016.10.001

An explanatory model of maths achievement:Perceived parental involvement and academic motivation

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., MªLuisa Gómez Taibo, Bibiana Regueiro, Estévez-Blanco, I., Valle, A.
Journal Psicothema Vol. 29 Num. 2 (pages 184 to 190)

Motivational profiles university students. Its relationship with self-handicapping and defensive pessimism strategies

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Núñez, J.C., Piñeiro, I., Rosário, P.
Journal LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES (pages 128 to 135)
DOI https://doi.org/10.1013/j.lindif.2016.10.018

Rendimiento académico, enfoques de trabajo e implicación en los deberes escolares

Authors Valle, A., Regueiro, B., Suarez, N, Núñez, J.C., Pedro Rosário, Pan, I.
Journal Revista Internacional de Investigación en Educación -MAGIS- Vol. 10 Num. 20 (pages 123 to 142)

Estrategias cognitivas, etapa educativa y rendimiento académico

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro, Estévez-Blanco, I., Val, C.
Journal Revista de Psicología y Educación Vol. 12 Num. 1 (pages 19 to 34)

Sobrecarga y salud percibida en cuidadores informales de pacientes con enfermedad mental

Authors Piñeiro, I., Rodríguez, S., Albite, A., Freire, C., Ferradás, M.
Journal European Journal of Health Research Vol. 3 Num. 3 (pages 185 to 196)
DOI https://doi.org/10.30552/ejhr.v3i3

Cambios en la implicación en los deberes escolares a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria

Authors Bibiana Regueiro, Valle, A., Núñez, J.C., Pedro Rosário, Rodríguez, S., Suarez, N
Journal CULTURA Y EDUCACION Vol. 29 Num. 2 (pages 254 to 278)

Perfiles de múltiples metas y autoestima en estudiantes universitarios

Authors Ferradás, M., Freire, C., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I.
Journal REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Num. 1 (pages 77 to 81)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.01.2256

Promoting Gypsy children's behavioural engagement and school success: Evidence from a four-wave longitudinal study

Authors Pedro Rosário, Núñez, J.C., Vallejo, G, Azevedo, R., Pereira, R., Moreira, T., Fuentes, S., Valle, A.
Journal British Educational Research Journal Vol. 43 Num. 3 (pages 554 to 571)
DOI https://doi.org/10.1002/berj.3271

How do student prior achievement and homework behaviors relate to perceived parental involvement in homework?

Authors Núñez, J.C., Epstein, J.L., Suarez, N, Pedro Rosário, Vallejo, G., Valle, A.
Journal Frontiers in psychology Vol. 8 Num. 1217
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.0127

La autoestima como variable protectora del burnout en estudiantes de fisioterapia

Authors Ramón González Cabanach, Antonio José Souto Gestal, Freire, C., Ramón Fernández Cervantes, Luz González Doniz
Journal Estudios sobre educación Vol. 30 (pages 95 to 113)
DOI https://doi.org/10.15581/004.30.95-113

¿De qué depende la calidad del proceso de realización de los deberes escolares?

Authors Valle, A., Pan, I., Bibiana Regueiro, Suárez, N., Ellian Tuero, Rita, A.
Journal Infocop

Academic goals and self-handicapping strategies in university students

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A., Núñez, J.C.
Journal SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY

The relationship between self-esteem and self-worth protection strategies in university students

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A., Núñez, J.C., Regueiro, B., Vallejo, G.
Journal PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES Vol. 88 (pages 236 to 241)

Percepción de la implicación parental en los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de Secundaria

Authors Valle, A., Bibiana Regueiro, J. C. Núñez Pérez, Suarez, N, Carlos Freire Rodriguez, Ferradás, M.M.
Journal Revista Española de Pedagogía. Vol. 74 Num. 265 (pages 481 to 498)

Os deberes escolares son beneficiosos para o rendemento académico?

Authors Regueiro, B.
Journal EDUGA. REVISTA GALEGA DO ENSINO Num. 71

Incidencia de las metas académicas del alumnado de secundaria en su gestión motivacional

Authors Estévez-Blanco, I., Rodríguez, S., Valle, A., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I.
Journal Aula abierta Vol. 44 (pages 83 to 90)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aula.2016.03.001

Homework involvement and academic achievemet of native and immigrant students

Authors Suarez, N, Bibiana Regueiro, Epstein, J.L., Piñeiro, I., Díaz, S.M., Valle, A.
Journal Frontiers in psychology
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01517

Academic goals, student homework engagement, and academic achievement in elementary school

Authors Valle, A., Bibiana Regueiro, J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Pedro Rosário
Journal Frontiers in psychology
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00463

Profiles of psychological well-being and coping strategies among university students

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A., Núñez, J.C., Vallejo, G.
Journal Frontiers in psychology Vol. 7 Num. 1554 (pages 1 to 11)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01554

Actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de Educación Primaria:Diferencias en función del curso y del género

Authors Valle, A., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Sánchez, B., Freire, C., Ferradás, M.M.
Journal European Journal of Investigation in Health, Psycology and Education Vol. 6 Num. 2
DOI https://doi.org/10.1989/ejihpe.v6i2.161

La motivación e implicación en los deberes escolares a lo largo de la escolaridad obligatoria

Authors Bibiana Regueiro, Suárez, N., Valle, A., José C. Núñez, Pedro Rosário
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 20 (pages 47 to 63)
DOI https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.12641

Perfiles motivacionales, implicación y ansiedad ante los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria

Authors Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A.
Journal REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Num. 1 (pages 93 to 96)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.469

Propósitos vitales y afrontamiento del estrés académico en estudiantes universitarios

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Regueiro, B., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Valle, A.
Journal PSICOLOGÍA, EDUCAÇAO E CULTURA Vol. 19 Num. 2 (pages 42 to 54)

Perfiles de orientaciones de metas y autoconcepto de estudiantes de Educación Secundaria

Authors Cándido J. Inglés, Martínez-Monteagudo, M.C., García-Fernández, J.M., Valle, A., Castejón, J.L.
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 20 Num. 1 (pages 99 to 116)

Motivatiional profiles Spanish students of Compulsory Secondary Education: Differential analysis of academic self-attributions

Authors Cándido J. Inglés, Martínez-Monteagudo, M.C., García-Fernández, J.M., Valle, A., Núñez, J.C., Beatriz Delgado, María S. Torregrosa
Journal ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 31 Num. 2 (pages 579 to 588)

Teachers Feedback on Homework, Homework-Related Behaviors, and Academic Achievement

Authors José Carlos Nuñez, Suárez, N., Pedro Rosário, Vallejo, G., Cerezo, R., Valle, A.
Journal JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Vol. 108 Num. 3 (pages 204 to 216)

Predicting approach to homework in Primary school students

Authors Valle, A., Pan, I., Bibiana Regueiro, Suárez, N., Ellian Tuero, Rita, A.
Journal Psicothema Vol. 27 Num. 4 (pages 334 to 340)
DOI https://doi.org/10.7334/psicothema2015.118

¿Es diferente la implicación en los deberes escolares según el rendimiento académico de los estudiantes?

Authors Valle, A., Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ferradás, M.M., Freire, C.
Journal Revista de estudios e investigación en psicología y educación Vol. 2 Num. 2 (pages 12 to 17)

Homework and its relation to academic achievement across compulsory education

Authors J. C. Núñez Pérez, Suarez, N, Cerezo, R., J. A. González Pienda, Pedro Rosário, Rosa Mouräo, Valle, A.
Journal Educational Psychology Vol. 35 Num. 6 (pages 726 to 746)

Multiple goals and homework involvement in elementary school students

Authors Valle, A., Pan, I., José Carlos Núñez Pérez, Rodríguez, S., Pedro Rosário, Bibiana Regueiro
Journal SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 18 Num. e81 (pages 1 to 11)

Perfiles motivacionales como combinación de expectativas de autoeficacia y metas académicas en estudiantes universitarios

Authors Valle, A., Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Carlos Freire Rodríguez, Ferradás, M.M., Suarez, N
Journal EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 8 Num. 1 (pages 1 to 8)

Relationships between perceived parental involvement in homework, student homework behaviors, and academic achievement: differences among elementary, junior high, and high school students

Authors J. C. Núñez Pérez, Suarez, N, Pedro Rosário, Vallejo, G., Valle, A., Epstein, J.L.
Journal Metacognition and Learning Vol. 10 (pages 375 to 406)
DOI https://doi.org/10.1007/s11409-015-9135-5

Deberes escolares y rendimiento académico en Educación Primaria

Authors Valle, A., Pan, I., José C. Núñez, Pedro Rosário, Rodríguez, S., Bibiana Regueiro
Journal ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 31 Num. 2 (pages 562 to 569)
DOI https://doi.org/10.6018/analesps.31.2.171131

Implicación y motivación hacia los deberes escolares en los estudiantes de Primaria según el rendimiento académico y el curso

Authors Valle, A., Bibiana Regueiro, Estévez-Blanco, I., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Freire, C.
Journal European Journal of Investigation in Health, Psycology and Education Vol. 5 Num. 3 (pages 345 to 355)
DOI https://doi.org/10.1989/ejihpe.v5i3.137

Diferencias en la percepción de la implicación parental en los deberes escolares en función del nivel de motivación de los estudiantes

Authors Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Estévez-Blanco, I., Ferradás, M.M., Suárez, N.
Journal European Journal of Investigation in Health, Psycology and Education Vol. 5 Num. 3 (pages 313 to 323)
DOI https://doi.org/10.1989/ejihpe.v5i3.134

Estrategias de self-handicapping en estudiantes universitarios. Diferencias entre cursos

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Valle, A.
Journal REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr Num. 1 (pages 63 to 66)

Implicación familiar, autoconcepto del adolescente y rendimiento académico

Authors Ana Álvarez, Suárez, N., Ellian Tuero, José C. Núñez, Valle, A., Bibiana Regueiro
Journal European Journal of Investigation in Health, Psycology and Education Vol. 5 Num. 3 (pages 293 to 311)
DOI https://doi.org/10.1989/ejihpe.v5i3.133

La implicación familiar en el ámbito educativo como herramienta para trabajar el éxito académico

Authors Suárez, N., Bibiana Regueiro, Ellian Tuero, Cerezo, R., Rodríguez, C.
Journal Revista de Psicología y Educación Vol. 9 Num. 2 (pages 83 to 93)

Variables que predicen la implicación de los estudiantes en las tareas para casa en Educación Secundaria

Authors Bibiana Regueiro, Suárez, N., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Journal Revista de Psicología y Educación Vol. 9 Num. 2 (pages 45 to 55)

Motivación e Implicación en los deberes escolares: Diferencias en función del rendimiento académico y del curso Homework motivation and involvement throughout elementary school

Authors Bibiana Regueiro, Pan, I., Valle, A., José C. Núñez, Suárez, N., Pedro Rosário
Journal REVISTA INFAD Vol. 7 Num. 1 (pages 425 to 436)

Las "tareas para casa" a debate

Authors Valle, A., José Carlos Nuñez, Pedro Rosário
Journal Revista de Psicología y Educación Vol. 9 Num. 2

Are teachers' approaches to teaching responsive to individual student variation? A two-level sturctural equation modeling

Authors Pedro Rosário, José Carlos Núñez, Vallejo, G., María Olímpia Paiva, Valle, A., Fuentes, S., Ricardo Pinto
Journal EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION Vol. 29 Num. 4 (pages 577 to 601)
DOI https://doi.org/10.1007/s10212-014-0214-9

Teacher self-efficacy and its relationship with students' affective and motivational variables in higher education

Authors Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Blas, R., Valle, A., Piñeiro, I., Cerezo, R.
Journal EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 7 Num. 2 (pages 107 to 120)
DOI https://doi.org/10.1989/ejep.v7i2.183

Relaciones entre autoestima y estresores percibidos en estudiantes universitarios

Authors Ramón González Cabanach, Souto, A, Freire, C, Ferradás, M
Journal EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 7 (pages 43 to 57)
DOI https://doi.org/10.30552/ejep.v7i1.100

Diferencias en la implicación en los deberes escolares en función del rendimiento académico en estudiantes de primaria

Authors Bibiana Regueiro, Pan, I., Benigno Sánchez, Valle, A., José C. Núñez, Pedro Rosário
Journal REVISTA INFAD Vol. 7 Num. 1 (pages 437 to 448)

Metas académicas, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en educación secundaria

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro, E. Gayo, Valle, A.
Journal Magister (pages 1 to 9)

Variables del estudiante, del profesor y del contexto en la predicción del rendimiento académico en Biología: análisis desde una perspectiva multinivel

Authors José C. Núñez, Vallejo, G., Pedro Rosário, Ellian Tuero, Valle, A.
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 19 Num. 1 (pages 145 to 172)
DOI https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.7127

Motivación, implicacion en los deberes escolares y rendimiento académico

Authors Pan, I., Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Journal Aula abierta Vol. 41 Num. 3 (pages 13 to 22)

Diferencias en el afrontamiento del estrés entre estudiantes universitarios hombres y mujeres

Authors Ramón González Cabanach, Francisca Fariña Rivera, Freire, C., Patricia González Millán, Ferradás, M.M.
Journal EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 6 Num. 1 (pages 19 to 32)
DOI https://doi.org/10.1989/ejep.v6i1.100

Grade level, study time, and grade retention and their on motivation, self-regulated learning strategies, and mathematics achievement: a structural equation model

Authors Pedro Rosário, José Carlos Nuñez, Valle, A., Julio González-Pienda, Abílio LourenÇo
Journal EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION Vol. 28 Num. 4 (pages 1311 to 1331)
DOI https://doi.org/10.1007/s10212-012-0167-9

Motivational profiles as a combination of academic goals in higher education

Authors Valle, A., José Carlos Nuñez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosário, Cándido J. Inglés
Journal Educational Psychology (pages 0 to 0)
DOI https://doi.org/10.1080/01443410.2013.819072

The relationship between approaches to teaching and approaches to studyng: a two-level structural equation model for biology achievement in high school

Authors Pedro Rosário, José Carlos Núñez, Pere J. Ferrando, María Olímpia Paiva, Abílio LourenÇo, Cerezo, R., Valle, A.
Journal Metacognition and Learning Vol. 8 Num. 1 (pages 47 to 77)
DOI https://doi.org/10.1007/s11409-013-9095-6

Homework and academic achievement across Spanish Compulsory Education

Authors José Carlos Núñez, Suárez, N., Cerezo, R., Julio González-Pienda, Pedro Rosário, Rosa Mourao, Valle, A.
Journal Educational Psychology (pages 0 to 0)
DOI https://doi.org/10.1080/01443410.2013.817537

Enfoques de enseñanza en Bachillerato en función de variables contextuales y del docente

Authors Pedro Rosário, José C. Núñez, Valle, A., María Olímpia Paiva, Soely Polydoro
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 18 Num. 1 (pages 25 to 46)
DOI https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.6215

Predicción del rendimiento en matemáticas:efecto de variables personales, socioeducativas y del contexto escolar

Authors Pedro Rosário, Abílio LourenÇo, María Olímpia Paiva, Adriana Rodrigues, Valle, A., Tuero, E.
Journal Psicothema Vol. 24 Num. 2 (pages 289 to 295)

Validity Evidence based on Internal Structure of Scores on the Spanish Version of the Self-Description Questionnaire-II

Authors Cándido J. Inglés, María S. Torregrosa, María D. Hidalgo, José Carlos Nuñez, Juan L. Castejon, Jose M. Garcia Fernandez, Valle, A.
Journal SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 15 Num. 1 (pages 388 to 398)
DOI https://doi.org/10.5209

Relaciones entre la autoeficacia percibida y el bienestar psicológico en estudiantes universitarios

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Freire, C., Ferradás, M.M.
Journal REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA Vol. 29 Num. 1 (pages 40 to 48)

Autoeficacia y utilidad percibida como condiciones necesarias para un aprendizaje académico autorregulado

Authors Pedro Rosário, Abílio LourenÇo, María Olímpia Paiva, José Carlos Nuñez, Julio A. González Pienda, Valle, A.
Journal ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 28 Num. 1 (pages 37 to 44)

Relaciones entre donducta agresiva y metas académicas: estudio con una muestrra de estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria

Authors María S. Torregrosa, Cándido J. Inglés, Jose M. Garcia Fernandez, Valle, A., José C. Núñez
Journal UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA Vol. 11 Num. 4 (pages 1303 to 1315)

Implementation of training programs in self-regulated learning strategies in Moodle format: Results of a experience in higher education

Authors Jose Carlos Nunez, Cerezo, R., Ana Bernardo, Pedro Rosario, Valle, A., Fernández, E., Suárez-Fuentetaja N
Journal Psicothema Vol. 23 Num. 2 (pages 274 to 281)

Conducta prosocial y motivación académica en estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria

Authors Cándido J. Inglés, Agustin E. Martinez Gonzalez, Valle, A., Jose M. Garcia Fernandez, Cecilia Ruiz Esteban
Journal UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA (pages 0 to 0)

Regulación emocional y burnout académico en estudiantes universitarios de Fisioterapia

Authors Ramón González Cabanach, Antonio José Souto Gestal, Ramón Fernández Cervantes, Freire, C.
Journal REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (pages 7 to 18)

Multiple Goals Perspective in Adolescent Students With Learning Difficulties

Authors José Carlos Nuñez, Julio Antonio González-Pienda, Rodríguez, C., Valle, A., Ramón González Cabanach, Pedro Rosário
Journal LEARNING DISABILITY QUARTERLY (pages 273 to 286)
DOI https://doi.org/10.1177/0731948711421763

Múltiple Goals Perspective in Adolescent Students With Learning Difficulties

Authors José Carlos Nuñez, Julio Antonio González-Pienda, Rodríguez, C., Valle, A., Ramón González Cabanach, Pedro Rosário
Journal LEARNING DISABILITY QUARTERLY (pages 273 to 286)
DOI https://doi.org/10.1177/0731948711421763

Factorial invariance and latent mean differences of scores on the achievement goal tendencies questionnaire across gender and age in a sample of Spanish students

Authors Candido J. Ingles, Juan C. Marzo, Juan L. Castejon, Jose Carlos Nunez, Valle, A., Jose M. Garcia Fernandez, Beatriz Delgado
Journal LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES Vol. 21 Num. 1 (pages 138 to 143)

Motivación y aprendizaje autorregulado

Authors Valle, A., Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Julio González-Pienda García, Pedro Rosario
Journal REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 44 Num. 1 (pages 86 to 97)

Escala de afrontamiento del estrés académico (A-CEA)

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C.
Journal Revista Iberoamericana de Psicología y Salud Vol. 1 Num. 1 (pages 51 to 64)

Las creencias motivacionales como factor protector del estrés en estudiantes universitarios

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Patricia González Millán
Journal EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 3 Num. 1 (pages 75 to 87)

Diferencias de género y curso en metas académicas en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria

Authors Beatriz Delgado, Cándido J. Inglés, José Manuel García-Fernández, Juan Luis Castejón, Valle, A.
Journal Revista Española de Pedagogía. Vol. 245 (pages 67 to 83)

Enhancing self-regulation and approaches to learning in first-year college students: A narrative-based program assessed in the Iberian Peninsula

Authors Pedro Rosario, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda, Valle, A., L. Trigo, C. Guimaraes
Journal EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION Vol. 25 Num. 4 (pages 411 to 428)

Perfiles motivacionales y diferencias en variables afectivas, motivacionales y de logro

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio González-Pienda García, Pedro Rosario
Journal UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA Vol. 9 Num. 1 (pages 109 to 121)

New media for the promotion of self-regulate learning in higher education

Authors Cerezo, R., José Carlos Nuñez Pérez, Pedro Rosario, Valle, A., Rodríguez, S., Ana Bernardo
Journal Psicothema Vol. 22 Num. 2 (pages 306 to 315)

Estresores académicos percibidos por estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud

Authors Ramón González Cabanach, Ramón Fernández Cervantes, Luz González Doniz, Carlos Freire Rodríguez
Journal FISIOTERAPIA Vol. 32 Num. 4 (pages 151 to 158)

Diseño y validación de un Cuestionario de Gestión Motivacional

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., María García Gerpe, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 14 Num. 1 (pages 29 to 47)

Reliability and validity evidence of scores on the Achievement Goal Tendencies Questionnaire in a sample of Spanish students of compulsory secondary education

Authors Cándido J. Inglés Saura, José Manuel García Fernández, Valle, A., Beatriz Delgado, J.C. Marzo
Journal PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS Vol. 46 Num. 10 (pages 1048 to 1060)

Metas académicas: Perspectiva histórica y conceptual e implicaciones educativas

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Journal REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA Vol. 19 (pages 1073 to 1106)

Math homework and achievement: Teachers¿role

Authors Pedro José Sales Rosario Da Fonseca, Rosa María Ferreira Mourao, Margarida María Alves Rodrigues Baldaque, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Valle, A.
Journal ACADEMIC EXCHANGE QUARTERLY Vol. 13 Num. 1 (pages 217 to 222)

Perfiles motivacionales en estudiantes de secundaria: Análisis diferencial en estrategias cognitivas, estrategias de autorregulación y rendimiento académico

Authors Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio Antonio González-Pienda García, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Journal REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA Vol. 26 Num. 1 (pages 113 to 124)

Academica procastination: Associations with personal, school anda family variables

Authors Pedro José Sales Rosário Da Fonseca, Marta Daniela Silva Costa, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Paula Solano Pizarro, Valle, A.
Journal SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 12 Num. 1 (pages 118 to 127)

Academic goals and learning quality in higher education students

Authors Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio Antonio González-Pienda García, María Amalia Muñoz Cadavid, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Journal SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 12 Num. 1 (pages 96 to 105)

Tareas para casa, autorregulación del aprendizaje y rendimiento en matemáticas

Authors Pedro José Sales Rosário Da Fonseca, Rosario Mourao, M. Baldaque, Nunes, T., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Cerezo, R., Valle, A.
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 14 Num. 2 (pages 179 to 192)

El afrontamiento del estrés en estudiantes de ciencias de la salud. Diferencias entre mujeres y hombres

Authors Ramón González Cabanach, Patricia Gonzalez Millan, Freire, C.
Journal Aula abierta Vol. 37 Num. 2 (pages 3 to 9)

Auto-eficacia docente, motivación del profesor y estrategias de enseñanza

Authors Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Valle, A., Rebeca Blas Pena, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Journal ESCRITOS DE PSICOLOGÍA Vol. 2 Num. 4 (pages 1 to 7)

Estilos intelectuales y rendimiento académico: Una perspectiva evolutiva

Authors Ana Bernardo, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca, Luis Alvarez Pérez, Paloma González Castro, Valle, A., Rodríguez, S., Cerezo, R., David Alvarez, Rodríguez, C.
Journal Psicothema Vol. 21 Num. 4 (pages 555 to 561)

Capacidad predictiva de las metas académicas sobre el rendimiento en diferentes áreas curriculares

Authors Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio Antonio González-Pienda, Pedro Rosario
Journal REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 40 Num. 1 (pages 111 to 122)

Ansiedad ante los exámenes: Relación con variables personales y familiares

Authors Pedro Rosário, José Carlos Núñez Pérez, Ana Salgado, Julio Antonio González-Pienda, Valle, A., Maria Cristina Rodriges Azevedo Joly, Ana Bernardo
Journal Psicothema Vol. 20 Num. 4 (pages 563 to 570)

Trabalho de casa, auto-eficácia e rendimiento en Matemática

Authors Pedro Rosário, Margarida Baldaque, Rosa Mourao, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda, Valle, A., María Cristina Rodriges Azevedo Joly
Journal PSICOLOGÍA ESCOLAR E EDUCACIONAL Vol. 12 Num. 1 (pages 23 to 55)

Metas académicas y vulnerabilidad al estrés en contextos académicos

Authors Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Patricia González Millán
Journal Aula abierta Vol. 36 (pages 3 to 16)

Self-regulated profiles anda academic achievement

Authors Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Julio Antonio González-Pienda, Rodríguez, S., Pedro Rosário, Cerezo, R., Maria Amalia Muñoz Cadavid
Journal Psicothema Vol. 20 Num. 4 (pages 724 to 731)

Eficacia de un programa intruccional para la mejora de procesos y estrategias de aprendizaje en la enseñanza superior

Authors Pedro Rosario, Rosa Mouräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Solano, Valle, A.
Journal Psicothema Vol. 19 Num. 3 (pages 422 to 427)

Metas académicas y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Journal PSICOLOGÍA ESCOLAR E EDUCACIONAL Vol. 11 Num. 1 (pages 31 to 40)

Procrastination, self-regulated learning and math

Authors Pedro Rosário, Marta Costa, Rosa Mouräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Valle, A.
Journal ACADEMIC EXCHANGE QUARTERLY Vol. 11 Num. 4 (pages 23 to 27)

Metas académicas y rendimiento en estudiantes de secundaria

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Journal REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA Vol. 60 (pages 181 to 192)

Metas académicas y estrategias motivacionales de autoprotección

Authors Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Journal REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA Vol. 13 (pages 617 to 632)

Programa de intervención para mejorar la gestión de los recursos motivacionales en estudiantes universitarios

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., María García Gerpe, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Journal Revista Española de Pedagogía. Vol. 237 (pages 237 to 256)

Programa de intervención para mejorar la gestión de los recursos motivacionales en estudiantes universitarios.

Authors Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S.
Journal Revista Española de Pedagogía. (pages 237 to 256)

Reflexiones sobre la motivación y el aprendizaje a partir de la Ley Orgánica de Educación (LOE): "Del dicho al hecho..."a

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Journal PAPELES DEL PSICÓLOGO Vol. 27 Num. 3 (pages 135 to 138)

Metas académicas, estrategias cognitivas y estrategias de autorregulación del estudio

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Journal Psicothema Vol. 18 Num. 2 (pages 165 to 170)

Olhares de género face á matemática: Uma investigaÇao no ensino obrigatorio espanhol

Authors Julio Antonio González Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Paula Solano Pizarro, Elza Helena Da Silva, Rosário, P., Rosa Mourao, Valle, A.
Journal ESTUDOS DE PSICOLOGÍA Vol. 11 Num. 2 (pages 135 to 141)

Subgroups of attributional profiles in students with learning difficulties and their relation to self-concept and academic goals

Authors José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Luis Álvarez, Paloma González, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S.
Journal LEARNING DISABILITIES RESEARCH & PRACTICE Vol. 20 Num. 2 (pages 86 to 97)

Estilos de pensamiento: Análisis de su validez estructural a través de las respuestas de adolescentes al Thinking Styles Inventory

Authors Julio Antonio González-Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Soledad González-Pumariega, Luis Alvarez, Cristina Roces, Paloma González, Ana Bernardo, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro R. Sales
Journal Psicothema Vol. 16 Num. 1 (pages 139 to 148)

Diferencias en el uso del self-handicapping y pesimismo defensivo y sus relaciones con las metas de logro,la autoestima y las estrategias de autorregulación del aprendizaje.

Authors Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Journal Psicothema Vol. 16 Num. 4 (pages 625 to 631)

Cognitive, motivational and volitional dimensions of learning: An empirical test of a hypothetical model

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio González-Pienda, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Journal RESEARCH IN HIGHER EDUCATION Vol. 44 Num. 5 (pages 557 to 580)

Adaptabilidad y cohesión familiar, implicación parental en conductas autorregulatorias, autoconcepto del estudiante y rendimiento académico

Authors Julio González-Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Luis Álvarez, Cristina Roces, Soledad González-Pumariega, Paloma González, Roberto Muñiz, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Ana Bernardo
Journal Psicothema Vol. 15 Num. 3 (pages 471 to 477)

Multiple goals, motivation and academic learning

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez, Julio González-Pienda, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Journal BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Vol. 73 (pages 71 to 87)

Un modelo explicativo de las influencias de las orientaciones de meta sobre la autorregulación del aprendizaje.

Authors Eduardo Abalde Paz, Valle, A., Ramón González Cabanach, J.M. Suarez Riveiro
Journal REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Num. 1 (pages 249 to 262)

Metas de aproximación, metas de evitación y múltiples metas.

Authors Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda
Journal Psicothema Num. 13 (pages 546 to 550)

La adopción de multiples metas y utilización de estrategias cognitivas y autorreguladoras.

Authors Eduardo Abalde Paz, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., J.M. Suarez Riveiro
Journal BORDON Vol. 53 Num. 1 (pages 129 to 139)

Múltiple-goal pursuit and its relation to cognitive self-regulatory and motivational strategies.

Authors Ramón González Cabanach, Eduardo Abalde Paz, Valle, A., J.M. Suarez Riveiro
Journal BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Num. 71 (pages 561 to 572)

Diferencias en la utilización de estrategias de aprendizaje según el nivel motivacional de los estudiantes.

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Núñez, J.C.
Journal REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Num. 1 (pages 105 to 126)

Diferencias en los componentes cognitivo y afectivo-motivacional entre distintos niveles de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios.

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, J.M. Suarez Riveiro
Journal BORDON Num. 52 (pages 537 to 553)

Autoconcepto, proceso de atribución causal y metas académicas en niños con y sin dificultades de aprendizaje

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Paloma González, Marta García, Cristina Roces, Luis Álvarez Pérez, Soledad González Pumariega, Núñez, J.C., Julio Antonio González Pienda
Journal Psicothema Vol. 12 Num. 4 (pages 548 to 556)

Enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Núñez, J.C., José Manuel Suárez Riveiro
Journal Psicothema Vol. 12 Num. 3 (pages 368 to 375)

La planificación de la enseñanza

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Num. - (pages 57 to 74)

Atribuciones causales, autoconcepto y motivación en estudiantes con alto y bajo rendimiento académico

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro
Journal Revista Española de Pedagogía. Vol. 214 Num. - (pages 525 to 546)

Problemática actual de la enseñanza universitaria

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Num. - (pages 5 to 16)

El ajuste de los estudiantes con múltiples metas a variables significativas del contexto académico

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez, S., J. C. Núñez Pérez
Journal Psicothema Vol. 11 Num. 2 (pages 313 to 323)

Las estrategias de aprendizaje. Revisión teórica y conceptual

Authors Valle, A., Eliseo Alfonso Barca Lozano, Ramón González Cabanach, J. C. Núñez Pérez
Journal REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 31 Num. 3 (pages 425 to 461)

La evaluación inicial

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Num. - (pages 17 to 55)

La metodología de la enseñanza

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Num. - (pages 75 to 99)

La evaluación del profesorado

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Num. - (pages 101 to 118)

Funcionamiento cognitivo-motivacional de los estudiantes universitarios según sus orientaciones motivacionales

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro
Journal EVOLUTION PSYCHIATRIQUE Vol. 2 Num. - (pages 9 to 37)

Un modelo integrador explicativo de las relaciones enre metas académicas, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 17 Num. 1 (pages 47 to 70)

Un modelo cognitivo-motivacional explicativo del rendimiento académico en la Universidad

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Carlos Núñez, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo, Rodríguez, S.
Journal ESTUDIOS DE PSICOLOGIA Vol. 62 Num. - (pages 77 to 100)

Influencia de las atribuciones causales internas y externas sobre las metas académicas

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, MªLuisa Gómez Taibo, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Journal BORDON Vol. 50 Num. 4 (pages 405 to 413)

Las estrategias de aprendizaje.Características básicas y su relevancia en el contexto escolar

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Num. 6 (pages 53 to 68)

Las relaciones entre el lenguaje oral y escrito

Authors Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Ramón González Cabanach, Victoria Franco Taboada, Isabel Gómez Veiga, Rodríguez, S.
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Num. 1617 (pages 37 to 56)

Atribuciones causales internas y externas, autoconcepto y rendimiento académico

Authors Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., J.M. Suarez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal Aula abierta Num. 72 (pages 249 to 265)

Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico

Authors Valle, A., Rodríguez, S.
Journal BOLETÍN DE PSICOLOGÍA (VALENCIA) Num. 60 (pages 27 to 53)

El cuestionario de metas académicas.Un instrumento para la evaluación de la orientación motivacional de los alumnos de educación secundaria.

Authors Marta García, Julio A. González Pienda, José Carlos Nuñez, Soledad González Pumariega, Luís Álvarez, Cristina Roces, Ramón González Cabanach, Valle, A.
Journal Aula abierta Num. 71 (pages 175 to 199)

Pautas generales para la evaluación e intervención educativa en las dificultades de comprensión y aprendizaje de textos

Authors Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Rosa María González Seijas, Valle, A., Eva Meilán Blanco
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Num. 1617 (pages 115 to 130)

Las estrategias de aprendizaje :Características básicas y su relevancia en el contexto escolar

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., Inmaculada M. Baspino Fernández
Journal REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Num. 175 (pages 319 to 332)

Variables cognitivo-emocionales,enfoques de aprendizaje y rendimiento académico

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Nuñez, Julio A. González Pienda
Journal Psicothema Vol. 10 Num. 2 (pages 393 to 412)

Motivación y estrategias de aprendizaje significativo

Authors Valle, A., MªLuisa Gómez Taibo
Journal BOLETÍN DE PSICOLOGÍA (VALENCIA) Vol. - Num. 56 (pages 37 to 51)

Características diferenciales de los enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., M. Baspino
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. - Num. 4 (pages 41 to 58)

Patrones motivacionales en estudiantes universitarios: características diferenciales

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Núñez, J.C.
Journal REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. - Num. 15 (pages 125 to 146)

Una aproximación histórica a las dificultades del aprendizaje

Authors Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., MªLuisa Gómez Taibo
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 10 Num. 14 (pages 9 to 27)

Dificultades en el aprendizaje de la escritura e intervención educativa

Authors Rodríguez, S.
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 10 Num. 14 (pages 207 to 232)

Dificultades en el aprendizaje de la lectura e intervencion educativa

Authors Mª Amparo Vázquez Grobas, Piñeiro, I.
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 10 Num. 14 (pages 155 to 188)

Características afectivas y motivacionales de los estudiantes con dificultades en el aprendizaje

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Núñez, J.C.
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. - Num. 14 (pages 53 to 74)

Características de las metas académicas que persiguen los estudiantes y sus consecuencias motivacionales

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Journal INNOVACIÓN EDUCATIVA Vol. - Num. 7 (pages 123 to 134)

Motivación cognición y aprendizaje autorregulado

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Journal Revista Española de Pedagogía. Vol. - Num. 206 (pages 137 to 164)

Metas académicas de los estudiantes universitarios y su relación con otras variables cognitivo-motivacionales

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Journal BOLETÍN DE PSICOLOGÍA (VALENCIA) Vol. - Num. 53 (pages 49 to 68)

Variables cognitivo-motivacionales y aprendizaje escolar: algunas reflexiones desde una visión constructivista del proceso de aprendizaje

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Journal BORDON Vol. - Num. 3 (pages 337 to 344)

Una perspectiva cognitivo-motivacional sobre el aprendizaje escolar

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Journal REVISTA DE EDUCACIÓN Vol. - Num. 311 (pages 159 to 182)

Una aproximación teórica al concepto de metas académicas y su relación con la motivación escolar

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, J. A. González Pienda
Journal Psicothema Vol. 8 Num. 1 (pages 45 to 81)

Dimensiones cognitivo-motivacionales y aprendizaje autorregulado

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Journal REVISTA DE PSICOLOGÍA Vol. 14 Num. 1 (pages 3 to 34)

Handbook of homework: theoretical principles and practical applications.

Editors Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Regueiro, B.
Publishing Nova Science Publishers, Inc., New York, ()
ISBN 978-1-68507-380-0

Manual de psicogerontología

Authors Piñeiro, I., Rodríguez, S., Estévez-Blanco, I.
Publishing Pirámide, (España)
ISBN 9788436845440

MITCA: Método de Implementación de Tareas para Casa

Authors Valle, A., Rodríguez, S.
Publishing Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-793-0

Homework, learning and academic success: the role of family and contextual variables

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Rosário, P., Lorenzo, M.
Publishing Frontiers Media S.A., Lausanne (Suiza)
ISBN 978-2-88963-492-7

El alumnado con TDAH en la Universidad. Guía de buenas prácticas

Authors Claudia Balado Alves, Canosa-Domínguez, NM, Ferradás, M.M., Elvira Ferrer Vázquez, Ana Fátima Gómez Suárez, David Fociños, Freire, C., Groba-González, MB, Paloma Martín Sánchez, Carla Mata Santos, Águstín Pérez Mosquera, Thais Pousada Garcia, Seijas Ramos, Sonia, Javier Vicente Alba
Publishing Universidade da Coruña/Fundaión INGADA/ Fundación María José Jove, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-09-15976-5

Éxito educativo. Claves de construcción y desarrollo

Editors Santos, M.A., Valle, A., Lorenzo, M.
Publishing Tirant Humanidades , (España)
ISBN 978-84-17508-80-7

Emocionarte para Motivarte. Programa Emociones

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Freire, C., Ferradás, M.
Publishing ASUNIVEP, Almería (España)
ISBN 978-84-697-6560-9

Conocerte para Motivarte. Programa Creencias

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Freire, C., Ferradás, M.
Publishing ASUNIVEP, Almería (España)
ISBN 978-84697-6559-3

Motivos para Motivarte. Programa de Metas

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Freire, C., Ferradás, M.
Publishing ASUNIVEP, Almería (España)
ISBN 978-84-697-6561-6

Programa de Técnicas de Estudio

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Freire, C., Ferradás, M.
Publishing ASUNIVEP, Almería (España)
ISBN 978-84-697-6562-3

Calidad de vida y bienestar en la vejez

Authors Carlos Freire Rodríguez, María del Mar Ferradás Canedo
Publishing Ediciones Pirámide, Madrid (España)
ISBN 978-84-368-3624-0

Manual de estrategias y técnicas de estudio. Vol. 3. Tipos de estrategias y técnicas de estudio

Authors Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Estévez-Blanco, I.
Publishing Editorial Académica Española , Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3-8417-6859-9

Manual de estrategias y técnicas de etudio. Vol. 1.Habilidades intelectuales y procesos cognitivos

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Publishing Editorial Académica Española , Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3-8417-6031-9

Manual de estrategias y técnicas de estudio. Vol.2. La dimensión afectivo-motivacional del aprendizaje

Authors Valle, A., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I.
Publishing Editorial Académica Española , Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3841767547

Manual de estrategias y técnicas de estudio. Vol. 5. La enseñanza de estrategias en el currículo escolar

Authors Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Ferradás, M.M.
Publishing Editorial Académica Española , Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3639760729

Manual de estrategias y técnicas de estudio. Vol.4. Dificultades de aprendizaje en ámbitos específicos

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C.
Publishing Editorial Académica Española , Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3841769237

(Des)venturas do Testas. Testas para sempre

Authors Pedro Rosário, Núñez, J.C., Valle, A.
Publishing Adonis, Americana,SP (Brasil) (Brasil)
ISBN 978-8579132957

Motivación y aprendizaje escolar. Aprendiendo a gestionar la motivación y las emociones

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Bibiana Regueiro
Publishing CCS, Madrid (España)
ISBN 978-8490232460

La comunicación educativa: Estrategias instruccionales para la mejorar la comunicación en el aula

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro
Publishing Editorial Académica Española, Saarbrücken (Alemania) (Alemania)
ISBN 978-3-659-00368-4

Enseñar a aprender. Estrategias, actividades y recursos instruccionales

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Núñez, J.C.
Publishing Ediciones Pirámide, Madrid (España)
ISBN 978-84-368-3262-4

Psicología y Salud I. Educación, aprendizaje y salud

Authors Ramón González Cabanach, Ramón Fernández Cervantes, F.Fariña, M.Vilariño, C.Freire
Publishing GEU editorial, (España)
ISBN 978-84-15953-45-6

Psicología y Salud II. Salud física y mental

Authors Ramón González Cabanach, Ramón Fernández Cervantes, Ramón Arce, Ferradás, M.M., Freire, C.
Publishing GEU editorial, (España)
ISBN 978-84-15953-46-3

Libro de Actas IV Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Antonio Souto Gestal, Carla Míguez
Publishing Reprogalicia, (España)
ISBN ISBN 978-84-938642-6-2

II Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud. Bienestar físico y psicológico en personas mayores. Libro de Actas

Editors Mª José Vázquez, Ferradás, M.M., Antonio Souto Gestal, Jorge Viaño
Publishing Nino. Centro de impresión digital, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-939257-1-0

Atención socio-sanitaria a personas dependientes en el domicilio

Authors Ramón González Cabanach, Patricia González Millán, Freire, C.
Publishing Psicoeduca, (España)
ISBN 978-84-938674-0-9

Motivar enseñando. La integración de estrategis motivadoras en el currículo escolar

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez
Publishing CCS, Madrid (España)
ISBN 978-84-9842-618-2

Guia de estrategias instruccionales para mejorar la motivación de los estudiantes

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Piñeiro, I., Pedro Rosario, Rebeca Blas, Carlos Freire Rodríguez, Ferradás, M.M.
Publishing Education and Psychology, Almería (España)
ISBN 978-84-614-1235-8

La psicología aplicada a la atención sociosanitaria

Authors Ramón González Cabanach, Patricia Gonzalez Millan, Piñeiro, I., Rodríguez, S.
Publishing Psicoeduca, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-613-6432-6

Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom

Publishing Nova Science Publishers, Inc., Nueva York (Estados Unidos)
ISBN 978-1-60456-104-3

Los recurso motivacionales.Programa para mejorar su gestión

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., María García Gerpe
Publishing CEPE, Madrid (España)
ISBN 84-7869-546-X

El estudiante eficaz.Aprendizaje y enseñanza de habilidades de estudio

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Publishing CCS, Madrid (España)
ISBN 978-84-9842-099-9

El estrés del cuidador de personas mayores con demencia

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Victoria Franco Taboada
ISBN 84-9749-045-2

Manual de Psicologia de la Educación

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Julio Antonio González Pienda, Núñez, J.C.
Publishing Pirámide, Madrid (España)
ISBN 84-368-1638-2

Psicología de la Vejez

Authors Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Publishing Univ. La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95322-68-4

Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar

Publishing UDC, (España)
ISBN 84-89694-61-3

Psicología de la Educación. Volumen 1. Variables personales y aprendizaje escolar

Publishing Univ. de La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0521

Lecturas de psicología de la instrucción. Planificación y Aprendizaje

Authors Ramón González Cabanach, C. Núñez Pérez, Valle, A., Manuel Baña Castro, Lino Manuel Cuevas González, Mª Amparo Vázquez Grobas, Victoria Franco Taboada, Rodríguez, S., M. Baspino Fernández
Publishing Planificación y aprendizaje, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0517

Epilogue: tasks for teachers and parents

Authors Regueiro, B.,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.,Valle, A.
Book Handbook of homework: theoretical principles and practical applications.
Publishing: Nova Science Publishers, Inc., New York.
ISBN: 978-1-68507-380-0
Pages From 181 to 185

Coping strategies and self-efficacy in university students: a person-centered approach

Authors Freire, C.,Ferradás, M.M.,Regueiro, B.,Rodríguez, S.,Valle, A.,Núñez, J.C.
Book Achievement emotions in university teaching and learning, students¿ stress and well-being
Publishing: FRONTIERS MEDIA SA.
ISBN: 978-2-88976-192-0
Pages From 80 to 90

Setting quality homework: the design and development of an intervention proposal

Authors Rodríguez, S.,Vieites, T.,Piñeiro, I.,Valle, A.,Gonida, E.
Book Handbook of homework: theoretical principles and practical applications.
Publishing: Nova Science Publishers, Inc., New York.
ISBN: 978-1-68507-380-0
Pages From 157 to 180

Homework and self-regulated learning

Authors Rodríguez, S.,Gónzalez-Suárez, R.,Rodríguez-Llorente,C.,Estévez-Blanco, I.,Xu, J.
Book Handbook of homework: theoretical principles and practical applications.
Publishing: Nova Science Publishers, Inc., New York.
ISBN: 978-1-68507-380-0
Pages From 39 to 61

Homework conceptual aspects and variables involved

Authors Rodríguez-Llorente, C.,Vieites, T.,Gónzalez-Suárez, R.,Díaz-Freire, F.M.,Regueiro, B.
Book Handbook of homework: theoretical principles and practical applications.
Publishing: Nova Science Publishers, Inc., New York.
ISBN: 978-1-68507-380-0
Pages From 1 to 37

Actividad sexual, frecuencia y satisfacción de hombres y mujeres mayores

Authors Piñeiro, I.,Rodríguez, S.,Estévez-Blanco, I.,Regueiro, B.,Ullauri, M.G.
Book Ciências Humanas: estudos para uma visâo holística da sociedade
Vol. I Publishing: Editorial Artemis.
ISBN: 978-65-87396-37-8
Pages From 67 to 77

Influencia de la severidad del burnout sobre el capital psicológico docente

Authors Ferradás, M.M.,Freire, C.,García-Bértoa, A.,Laura Delgado-Lobete,Rebeca Montes-Montes
Book Intervención para la mejora de la salud desde una perspectiva integradora. Nuevos contextos y necesidades.
Publishing: ASUNIVEP.
ISBN: 978-84-09-27605-9
Pages From 139 to 146

Motivación de perdón y acoso en estudiantes de Secundaria: El papel mediador del florecimiento

Authors Ferradás, M.M.,Freire, C.,Portela-Rego, C.
Book Investigación educativa en tiempos de pandemia
Publishing: Dykinson S.L..
ISBN: 978-84-1122-020-0
Pages From 1221 to 1234

Capacidad predictiva de las estrategias de afrontamiento del estrés sobre las fortalezas personales en estudiantes universitarios

Authors Freire, C.,Ferradás, M.M.,González-Rico, P.
Book Innovación en la docente e investigación en Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas
Publishing: DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1377-568-5
Pages From 875 to 884

Does self-worth protection matter? The mediating and moderating role of self-handicapping in the relationship between self-esteem and performance goals.

Authors Ferradás, M.M.,Freire, C.,Regueiro, B.,Rodríguez, S.
Book Academic achievements. Perspectives, gender differences and outcomes
Publishing: Nova Science Publishers Inc..
ISBN: 978-1-53619-709-1
Pages From 57 to 83

Perfiles de recursos personales y su relación con el dominio del entorno en estudiantes universitarios

Authors Freire, C.,Ferradás, M.M.,Laura Delgado-Lobete,Rebeca Montes-Montes
Book Estudios sobre innovación e investigación educativa
Publishing: Dykinson S.L..
ISBN: 978-84-1377-303-2
Pages From 786 to 798

El capital psicológico como predictor del Flourishing en el profesorado

Authors Freire, C.,Ferradás, M.M.,García-Bértoa, A.
Book Cuidados, aspectos psicológicos y actividad física en relación con la salud: Afrontamiento y cambio en hábitos
Publishing: ASUNIVEP.
ISBN: 978-84-09-23647-3
Pages From 85 to 92

Los deberes escolares. Un tema objeto de polémica

Authors Suárez, N.,Núñez, J.C.,Regueiro, B.,Valle, A.
Book La psicología en el día al día del aula
Publishing: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
ISBN: 978-84-17445-81-2
Pages From 30 to 35

Relación entre flourishing y burnout en el profesorado no universitario

Authors Ferradás, M.M.,Carlos Freire Rodríguez,García-Bértoa, A.
Book Intervención e investigación en contextos clínicos y de la salud. Volumen V
Publishing: ASUNIVEP.
ISBN: 978-84-09-18752-2
Pages From 77 to 82

Autoaceptación, autoeficacia y estrategias de planificación frente al estrés en el alumnado universitario: un análisis mediacional

Authors Ferradás, M.M.,Freire, C.
Book Reflexiones para la sociedad del siglo XXI: Aportaciones desde la Academia
Publishing: Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-18534-64-5
Pages From 153 to 162

Capacidad predictiva de la autocompasión sobre el afrontamiento del estrés en la etapa de Educación Primaria

Authors Ferradás, M.M.,Freire, C.,Prada, L.
Book Variables Psicológicas y Educativas para la Intervención en el ámbito escolar. Nuevas realidades de análisis
Publishing: DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1377-227-1
Pages From 35 to 45

Capacidad predictiva del Síndrome de Burnout sobre el Flourishing en el profesorado

Authors Freire, C.,Ferradás, M.M.,García-Bértoa, A.
Book Intervención para la mejora de la salud desde una perspectiva integradora y multidisciplinar
Publishing: ASUNIVEP.
ISBN: 978-84-09-23220-8
Pages From 67 to 74

The importance of personal autonomy in university students

Authors Freire, C.,Ferradás, M.M.
Book Global perspectives on university students
Publishing: Nova Science Publishers Inc..
ISBN: 978-1-53615-746-8
Pages From 155 to 199

Involvement in homework throughout the grade levels in secondary education

Authors Regueiro, B.,Valle, A.,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.,Estévez-Blanco, I.,Suárez, N.
Book Education and new developments 2019
Vol. 2 Publishing: Science Press.
ISBN: 978-989-54312-6-7
Pages From 159 to 162

Perfiles de autoprotección de la valía y metas de logro en estudiantes universitarios: una perspectiva de género

Authors Ferradás, M.M.,Freire, C.,Rodríguez, S.,Regueiro, B.
Book Inclusión, tecnología y sociedad. Investigación e Innovación en educación.
Publishing: DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1324-491-4
Pages From 243 to 255

La motivación como clave del éxito educativo del estudiante

Authors Rodríguez, S.,Freire, C.,Ferradás, M.M.,Valle, A.
Book Éxito educativo. Claves de construcción y desarrollo
Publishing: Tirant Humanidades .
ISBN: 978-84-17508-80-7
Pages From 25 to 42

Autoeficacia, atribuciones causales y afrontamiento del estrés en estudiantes universitarios: un enfoque centrado en la persona

Authors Freire, C.,Ferradás, M.M.,Regueiro, B.,Rodríguez, S.
Book Inclusión, tecnología y sociedad. Investigación e Innovación en educación.
Publishing: DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1324-491-4
Pages From 2304 to 2317

Las estrategias de estudio y la mejora del aprendizaje. Evidencias disponibles

Authors Rodríguez, S.,Piñeiro, I.,Regueiro, B.,Estévez-Blanco, I.
Book Éxito educativo. Claves de construcción y desarrollo
Publishing: Tirant Humanidades .
ISBN: 978-84-17508-80-7
Pages From 85 to 104

Ecologías de Aprendizaje a través de las TIC: Perspectivas del profesorado

Authors Sangrà-Morer, A.,Estévez-Blanco, I.,Iglesias-Fustes, V.,Souto-Seijo, A.
Book Educación con Tecnología. Un compromiso social: Aproximaciones desde la investigación y la innovación.
Publishing: Edicions de la Universitat de Lleida.
ISBN: 978-84-9144-126-7
Pages From 469 to 473

Contribuciones de la Tecnología al Desarrollo Profesional Docente: Una perspectiva ecológica.

Authors González-Sanmamed, M.,Souto-Seijo, A.,González, I.,Estévez-Blanco, I.
Book Educación con Tecnología. Un compromiso social: Aproximaciones desde la investigación y la innovación.
Publishing: Edicions de la Universitat de Lleida.
ISBN: 978-84-9144-126-7
Pages From 474 to 479

Self-Worth

Authors Ferradás, M.,Freire, C.,Valle, A.
Book The SAGE Encyclopedia of Lifespan Human Development
Publishing: SAGE Publications, Inc.
ISBN: 9781506307657
Pages From 1944 to 1945

homework and academic achievement: Student, teacher and parent involvement

Authors Bibiana Regueiro,Suarez, N,Núñez, J.C.,Valle, A.,Epstein, J.L.
Book Factors affecting academic performance
Publishing: Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-53610-865-1
Pages From 141 to 156

Student achievement, motivation and academic engagement

Authors Rodríguez, S.,Valle, A.,Piñeiro, I.,Regueiro, B.,Estévez-Blanco, I.
Book Factors affecting academic performance
Publishing: Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-53610-865-1
Pages From 3 to 24

Promoting self-regulatory skills in writing using a story-toll

Authors Högemann,J.,Rosário, P.,Núñez, J.C.,Rodríguez, C.,Valle, A.
Book Studies in Writing: Vol.34, Design principles for teaching effective writing
Vol. 34 Publishing: Brill Editions.
ISBN: 9789004270473
Pages From 190 to 222

Psicoloxía e educación

Authors Valle, A.,Godás, A.,Buceta, M.J.,Outón, P.
Book A investigación educativa en Galicia 2002-2014
Publishing: Galaxia.
ISBN: 9788498656978
Pages From 111 to 144

Coping with Stress and Psychological Well-Being in University Students

Authors Freire, C.,Ferradás, M.M.,Valle, A.
Book Higher Education: Global Perspectives, Emerging Challenges and Opportunities
Publishing: Nova Science Pub Inc.
ISBN: 978-1-63485-216-6
Pages From 1 to 29

Niveles de autoestima y metas de logro en estudiantes de ciencias de la educación

Authors Ferradás, M.M.,Freire, C.,Valle, A.,Regueiro, B.
Book Variables Psicológicas y Educativas para la Intervención en el Ámbito Escolar. Vol. II.
Publishing: ASUNIVEP.
ISBN: 978-84-617-5569-1
Pages From 373 to 380

Self-worth protection in academic contexts: Self-handicapping and defensive pessimism

Authors Ferradás, M.M.,Freire, C.,Bibiana Regueiro,Núñez, J.C.,Valle, A.
Book Academic achievement: student attitudes, social influences and gender differences
Publishing: Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-63483-986-0
Pages From 85 to 112

Teachers' goal orientation, instructional practice and student's beliefs.

Authors Rodríguez, S.,Valle, A.,Núñez, J.C.,Piñeiro, I.,Bibiana Regueiro
Book Goal setting and personal development: Teachers' perspectives, behavioral strategies and impact on performance
Publishing: Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-63482-748-5
Pages From 61 to 76

La familia como agente motivador del aprendizaje de los estudiantes

Authors Valle, A.,Rodríguez, S.,Bibiana Regueiro,Piñeiro, I.
Book El poder de la familia en la educación
Publishing: Síntesis.
ISBN: 978-84-9077-175-4
Pages From 57 to 84

Hacia una gestión más educativa de la diversidad étnico-cultural en los centros penitenciarios

Authors Lorenzo, M.
Book Educación, desarrollo y cohesión social
Publishing: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
ISBN: 978-84-9044-172-5
Pages From 379 to 386

Recursos de afrontamiento del estrés y autoeficacia en estudiantes universitarios

Authors Ramón González Cabanach,Ferradás, M.M.,Freire, C.
Book Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2013
Publishing: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-697-2103-2
Pages From 245 to 250

Burnout académico

Authors Ramón González Cabanach,Freire, C.,Ferradás, M.M.,Antonio Souto Gestal
Book Psicología y Salud II. Salud física y mental
Publishing: Geu.
ISBN: 978-84-15953-46-3)
Pages From 221 to 240

El bienestar psicológico como predictor de las creencias de autoeficacia en estudiantes universitariosen estudiantes universitarios

Authors Ramón González Cabanach,Ferradás, M.M.,C.Freire
Book Psicología y Salud I. Educación, aprendizaje y salud
Publishing: GEU editorial.
ISBN: 978-84-15953-45-6
Pages From 19 to 31

El bienestar psicológico de las personas mayores: las actividades cotidianas

Authors Ramón González Cabanach,Freire, C.,Ferradás, M.M.,Piñeiro, I.
Book Salud y envejecimiento. Un enfoque multidisciplinar de la demencia
Publishing: GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-692-7
Pages From 605 to 609

El bienestar psicológico de las personas mayores. La participación social

Authors Freire, C.,Ferradás, M.M.,Ramón González Cabanach,Patricia Gonzalez Millan
Book Salud y envejecimiento. Un enfoque multidisciplinar de la demencia
Publishing: GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-692-7
Pages From 583 to 589

Programa para la promoción de un envejecimiento saludable: la dimensión social

Authors Ramón González Cabanach,Ferradás, M.M.,Freire, C.,Piñeiro, I.,Antonio Souto Gestal
Book Salud y envejecimiento. Un enfoque multidisciplinar de la demencia
Publishing: GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-692-7
Pages From 597 to 604

Perfiles motivacionales y ansiedad estado

Authors Rodríguez, S.,Valle, A.,Ramón González Cabanach,Ferradás, M.M.
Book Aportaciones recientes al estudio de la motivación y las emociones
Publishing: Fénix Editora.
ISBN: 978-84-940056-0-2
Pages From 69 to 74

Incidencia de las metas académicas en los enfoques de aprendizaje del estudiante universitario

Authors Rodríguez, S.,Valle, A.,Piñeiro, I.,Freire, C.
Book Aportaciones recientes al estudio de la motivación y las emociones
Publishing: Fénix Editora.
ISBN: 978-84-940056-0-2
Pages From 41 to 46

Autoaceptación y bienestar psicológico de las personas mayores

Authors Ferradás, M.M.,Freire, C.,Piñeiro, I.,Ramón González Cabanach
Book Salud y envejecimiento. Un enfoque multidisciplinar de la demencia
Publishing: GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-692-7
Pages From 573 to 577

Sentido de la vida y bienestar psicológico de las personas mayores

Authors Ramón González Cabanach,Ferradás, M.M.,Freire, C.,Patricia González Millán
Book Salud y envejecimiento. Un enfoque multidisciplinar de la demencia
Publishing: GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-692-7
Pages From 591 to 596

Psicología y Salud

Authors Ramón González Cabanach,Piñeiro, I.,Freire, C.,Ferradás, M.M.
Book Psicología y Salud
Publishing: Psicoeduca.
ISBN: 978-84-938674-1-6
Pages From 11 to 40

La consecución de las metas personales y propósitos vitales en las personas mayores

Authors Freire, C.,Piñeiro, I.,Ferradás, M.M.,Antonio Souto Gestal
Book Envejecimiento y demencia. Un enfoque multidisciplinar
Publishing: GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-452-7.
Pages From 371 to 376

La gestión y el control del entorno físico y social en las personas mayores

Authors Piñeiro, I.,Ferradás, M.M.,Freire, C.,Antonio Souto Gestal
Book Envejecimiento y demencia. Un enfoque multidisciplinar
Publishing: GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-452-7.
Pages From 495 to 502

El funcionamiento afectivo-motivacional de las personas mayores

Authors Ramón González Cabanach,Piñeiro, I.,Freire, C.,Ferradás, M.M.
Book Envejecimiento y demencia. Un enfoque multidisciplinar
Publishing: GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-452-7.
Pages From 383 to 394

Inventario de Processos de Auto-RegulaÇao da Aprendizagem (IPAA)

Authors Pedro Rosário,Abílio Afonso LourenÇo,María Olímpia Paiva,José Carlos Nuñez,Julio González-Pienda,Valle, A.
Book Instrumentos e contextos de AvaliazÇao Psicológica
Publishing: EdiÇoes Almedina, SA.
ISBN: 978-972-40-4295-4
Pages From 159 to 174

Estrategias para la mejora de la autoaceptación de las personas mayores

Authors Ferradás, M.M.,Freire, C.,Piñeiro, I.,Ramón González Cabanach
Book Envejecimiento y demencia. Un enfoque multidisciplinar
Publishing: GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-452-7.
Pages From 363 to 369

Goals and strtegies in self-regulated learning: A hypothetical model

Authors José Carlos Pérez Núñez,Rodríguez, S.,Valle, A.,Ramón González Cabanach,Pedro Rosario
Book Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Vol. - Publishing: Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Pages From 51 to 68

Enhancing primary school students self-regulated learning: Yello's trials and tribulations project

Authors Pedro Rosário,José Carlos Núñez,González-Pienda, J.A.,Valle, A.
Book Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Publishing: Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Pages From 139 to 156

Análisis diferencial del bienestar psicológico en función del tipo de estudios universitarios

Authors C.Freire,Ramón González Cabanach
Book Calidad de vida, bienestar y salud
Publishing: Psicoeduca, S.L..
ISBN: 9788461434411
Pages From 80 to 83

Las relaciones sociales en las personas mayores. El sentimiento de soledad

Authors Freire, C.,Piñeiro, I.,Ferradás, M.M.,Antonio Souto Gestal
Book Calidad de vida, bienestar y salud
Publishing: Psicoeduca, S.L..
ISBN: 9788461434411
Pages From 107 to 124

Yellow¿s trials and tribulations-a training program to enhance young learnes¿ self-regulatory competences

Authors Pedro Rosario,José Carlos Pérez Núñez,Julio Antonio González-Pienda García,Valle, A.
Book Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Vol. - Publishing: Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Pages From 139 to 156

Goals and strategies in self-regulated learning: A hypothetical model

Authors Núñez, J.C.
Book Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Publishing: Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Pages From 51 to 68

El bienestar psicológico de los estudiantes universitarios. Diferencias entre mujeres y hombres

Authors Ramón González Cabanach
Book Calidad de vida, bienestar y salud
Publishing: Psicoeduca, S.L..
ISBN: 9788461434411
Pages From 77 to 80

Calidad de vida, bienestar y salud

Authors Ramón González Cabanach,Freire, C.,Piñeiro, I.,Patricia González Millán
Book Calidad de vida, bienestar y salud
Publishing: Psicoeduca, S.L..
ISBN: 9788461434411
Pages From 8 to 25

Self-handicapping, pesimismo defensivo y autoafirmación: estrategias motivacionales de autoprotección de la autoestima

Authors Ferradás, M.M.,Rodríguez, S.,Freire, C.
Book Calidad de vida, bienestar y salud
Publishing: Psicoeduca, S.L..
ISBN: 9788461434411
Pages From 88 to 105

First year students¿ learning strategies through instructional narratives

Authors Pedro José Sales Rosario Da Fonseca,Rosa Mourao,José Carlos Núñez Pérez,Julio Antonio González-Pienda García,Valle, A.
Book International Perspectives on the First Year Experience in Higher Education
Vol. - Publishing: National Resource Centre for the First Year Experience & Students in Transition.
ISBN: 978-1-889-27166-8
Pages From 87 to 93

Intellectual abilities, thinking styles, and academic achievement

Authors José Carlos Núñez Pérez,Julio Antonio González-Pienda,Luis Alvarez Pérez,Ana Bernardo,Pedro Rosário,Valle, A.,Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,Juan Luis Castejón Costa
Book Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Publishing: Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Pages From 45 to 66

An intervention programme for the improvement of self-perceptions and self-beliefs

Authors Ramón González Cabanach,Valle, A.,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.,María García Gerpe,Ingrid Mosquera
Book Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Publishing: Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Pages From 251 to 265

An intervention programme for the improvemnt or students¿ academic goals

Authors Valle, A.,Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.,María García Gerpe,Ingrid Mosquera
Book Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Publishing: Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Pages From 239 to 250

Stress in university students. The subjective experience of stress and copin

Authors Ramón González Cabanach,Valle, A.,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.,María García Gerpe,Ingrid Mosquera
Book Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Publishing: Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Pages From 311 to 323

Self-worth protection strategies in higher educational students: Exploring a model of predictors and consequences

Authors Valle, A.,Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,José Carlos Núñez,Julio A. González Pienda
Book Nata, R.(Ed.):New directions in higher education
Vol. - Publishing: Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 1-59454-333-X
Pages From 99 to 126

El estudiante estratégico

Authors Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,José Carlos Núñez Pérez,Valle, A.
Book Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Publishing: Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Pages From 181 to 205

La elaboración de apuntes

Authors Valle, A.,Rodríguez, S.,José Carlos Núñez Pérez,Piñeiro, I.,Pedro Rosário
Book Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Publishing: Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Pages From 33 to 72

La toma de notas en el aula

Authors Rodríguez, S.,Ramón González Cabanach,Valle, A.,María García Gerpe,Pedro Rosário
Book Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Publishing: Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Pages From 1 to 32

El lector estratégico

Authors Julio Antonio González Pienda,Valle, A.,Paula Solano Pizarro,Paloma González Castro
Book Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Publishing: Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Pages From 99 to 126

El escritor estratégico

Authors Rodríguez, S.,Julio Antonio González Pienda,Ramón González Cabanach,Luis Alvarez Pérez
Book Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Publishing: Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Pages From 149 to 179

Autoregulación del aprendizaje y estrategias de estudio.

Authors Ramón González Cabanach,Valle, A.,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.
Book Estrategias de aprendizaje. Concepto, evaluación e intervención.
Vol. - Publishing: Pirámide.
ISBN: 84-368-1660-9
Pages From 17 to 38

El envejecimiento satisfactorio

Authors Valle, A.,Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.
Book Psicología de la Vejez
Vol. - Publishing: Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-68-4
Pages From 117 to 134

Los procesos cognitivos: inteligencia, sabiduría, memoria y atención.

Authors Ramón González Cabanach,Valle, A.,Rodríguez, S.,Victoria Franco Taboada
Book Psicología de la Vejez
Vol. - Publishing: Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-68-4
Pages From 37 to 82

Características afectivo-motivacionales de los estudiantes con dificultades de aprendizaje

Authors Ramón González Cabanach,Valle, A.
Book Dificultades de aprendizaje
Vol. - Publishing: Síntesis.
ISBN: 84-7738-498-3
Pages From 261 to 261

Las atribuciones causales

Authors Ramón González Cabanach,Valle, A.
Book Dificultades del aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: Pirámide.
ISBN: 84-368-1289-1
Pages From 179 to 196

Orígenes y desarrollo de la psicología de la educación

Authors Valle, A.,Lino Manuel Cuevas González,Rodríguez, S.,Ana Patricia Fernández Suárez
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 11 to 11

Los métodos de investigación en psicología de la educación

Authors Valle, A.,Lino Manuel Cuevas González,Piñeiro, I.,Mª Amparo Vázquez Grobas
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 57 to 57

Origen y desarrollo de las funciones del lenguaje

Authors Inmaculada María Baspino Fernández,Rodríguez, S.
Book Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Publishing: Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Pages From 45 to 45

La adquisición del lenguaje

Authors Inmaculada María Baspino Fernández,Rodríguez, S.
Book Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Publishing: Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Pages From 54 to 54

Inteligencia, aptitudes y aprendizaje escolar.

Authors Valle, A.,MªLuisa Gómez Taibo,Inmaculada María Baspino Fernández,Victoria Franco Taboada
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 249 to 277

Características del lenguaje y su desarrollo en la etapa de la educación infantil (de 0 a 6 años)

Authors María Baspino Fernández,Rodríguez, S.
Book Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Publishing: Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Pages From 70 to 70

Psicologia de la educación: una mirada hacia el futuro.

Authors Valle, A.,Ramón González Cabanach,J. C. Núñez Pérez,José Manuel Suárez Riveiro
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 279 to 279

Características del lenguaje y su desarrollo en la etapa de la educación primaria (de 6 a 12 años).

Authors María Baspino Fernández,Rodríguez, S.
Book Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Publishing: Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Pages From 78 to 78

El centro de educación especial:características diferenciales.

Authors Ana Patricia Fernández Suárez,Piñeiro, I.,José Manuel Suárez Riveiro
Book Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Publishing: Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Pages From 32 to 32

Las estrategias de aprendizaje

Authors Valle, A.,Ramón González Cabanach,Mª del Pilar Vieiro Iglesias
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 183 to 183

Autoconcepto y aprendizaje escolar

Authors Valle, A.,Rodríguez, S.,M. Baspino Fernández,Rosa María González Seijas
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 119 to 119

La evolución de la educación especial:la institucionalización , la normalización de servicios, la integración.

Authors Ana Patricia Fernández Suárez,Piñeiro, I.,José Manuel Suárez Riveiro
Book Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Publishing: Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Pages From 11 to 11

El aprendizaje escolar desde una perspectiva psicoeducativa

Authors Valle, A.,Rodríguez, S.,MªLuisa Gómez Taibo,Victoria Franco Taboada
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 91 to 118

Evolución de la comprensión y de la expresión

Authors María Baspino Fernández,Rodríguez, S.
Book Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Publishing: Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Pages From 62 to 62

Concepto ,objeto de estudio y contenidos de la psicología de la educación

Authors Valle, A.,Rosa María González Seijas,Lino Manuel Cuevas González,Mª Amparo Vázquez Grobas
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 27 to 27

Factores motivacionales y aprendizaje escolar

Authors Valle, A.,Ramón González Cabanach,MªLuisa Gómez Taibo,Piñeiro, I.
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 145 to 182

Los enfoques de aprendizaje y estudio

Authors Valle, A.,MªLuisa Gómez Taibo,Mª del Pilar Vieiro Iglesias,Ana Patricia Fernández Suárez
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 221 to 247

Orientaciones motivacionales.Las metas académicas.

Authors Valle, A.,Ramón González Cabanach
Book Dificultades del aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: Pirámide.
ISBN: 84-368-1289-1
Pages From 197 to 213

Recursos personales y materiales para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales.

Authors Ana Patricia Fernández Suárez,Piñeiro, I.,José Manuel Suárez Riveiro
Book Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Publishing: Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Pages From 36 to 36

El Proceso de valoración de las necesidades educativas especiales.Decisiones de escolarización

Authors Ana Patricia Fernández Suárez,Piñeiro, I.,José Manuel Suárez Riveiro
Book Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Publishing: Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Pages From 22 to 22

Motivación y aprendizaje escolar

Authors Valle, A.,Mª del Pilar Vieiro Iglesias,María Baspino,MªLuisa Gómez Taibo
Book Psicología de la Educación. Volumen 1. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: Univ. de La Coruña.
ISBN: nodef-0521
Pages From 0 to 0

Enfoques de aprendizaje

Authors Valle, A.,Mª del Pilar Vieiro Iglesias,María Baspino,MªLuisa Gómez Taibo
Book Psicología de la Educación. Volumen 1. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: Univ. de La Coruña.
ISBN: nodef-0521
Pages From 0 to 0

Una revisión de las concepciones de aprendizaje de los estudiantes universitarios

Authors Ramón González Cabanach,Germán Bou,Valle, A.,Victoria Franco Taboada,Lino Manuel Cuevas González
Book Psicología del desarrollo y de la educación. La intervención psicoeducativa
Vol. - Publishing: Eudema.
ISBN: nodef-0509
Pages From 427 to 434

Modelos y teorías de aprendizaje e instrucción en situaciones educativas (I). Los enfoques experimentales (clásico y conductual) e interaccionistas/cognitivistas

Authors Eliseo Alfonso Barca Lozano,Valle, A.,Ana María Porto Rioboo,Núñez J
Book Psicología de la instrucción. Aspectos I
Vol. - Publishing: Universitarias de Barcelona.
ISBN: nodef-0510
Pages From 61 to 123

Una revisión de las concepciones sobre la enseñanza universitaria

Authors Ramón González Cabanach,Valle, A.,Manuel Baña Castro,Germán Bou,Lino Manuel Cuevas González
Book Actas del II Congreso Internacional de Psicología y Educación
Vol. 1 Publishing: Eudema.
ISBN: 84-7754-213-9
Pages From 66 to 72

Diseño e implementación de propuestas de prescripción de deberes escolares que mejoren el compromiso y la autorregulación del estudiante

Author Tania Vieites Lestón
Director/s Susana Rodríguez Martínez; Antonio Valle Arias
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Autorregulación del aprendizaje y motivación académica: Un estudio mixto secuencial explicativo en Educación Primaria

Author Rocío González Suárez
Director/s Iris Estévez Blanco; Susana Rodríguez Martínez
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

A formación dos inspectores e inspectoras de educación e o desenvolvemento das súas competencias como profesionais do ensino: un estudo desde as ecoloxías de aprendizaxe

Author Andrea Carme Doural García
Director/s Iris Estévez Blanco; Mercedes González Sanmamed
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Síndrome de Burnout e Stress Percebido em docentes do ensino superior de Portugal

Author Lurdes Renata Teles Costa
Director/s Susana Rodríguez Martínez; Antonio Valle Arias
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente

Análisis de los factores socio-demográficos y personales asociados a las actitudes y comportamientos sexuales del adulto mayor en la población de Santa Rosa

Author Marcia Galina Ullauri Carrión
Director/s Isabel Piñeiro Aguín; Susana Rodríguez Martínez
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Análisis del desarrollo profesional del docente universitario de ciencias de la salud a través de las ecologías de aprendizaje

Author Iris Estévez Blanco
Director/s Mercedes González Sanmamed; Antonio Valle Arias
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Metas académicas, deberes escolares y aprendizaje en estudiantes de secundaria

Author Bibiana Regueiro Fernández
Director/s José Carlos Nuñez Pérez; Antonio Valle Arias
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Deberes escolares, aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de Educación Primaria

Author Irene Pan López
Director/s Antonio Valle Arias
Scope Psicología Evolutiva y de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Deberes escolares, motivación e rendemento na área de Matemáticas

Author Benigno Sánchez Vales
Director/s Antonio Valle Arias
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Self.handicapping y pesimismo defensivo en estudiantes universitarios: su relación con la autoestima y las metas de logro

Author María del Mar Ferradás Canedo
Director/s Ramón González Cabanach Susana Rodríguez Martínez
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente

Diferencias individuales en metas académicas: Un estudio desde la perspectiva de las múltiples metas.

Author Rebeca Blas Pena
Director/s Antonio Valle Arias Susana Rodríguez Martínez
Scope Facultade Ciencias da Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Motivacion, Estratexias De Aprendizaxe E Rendimento Academico En Estudiantes De E.S.O.

Author Gustavo Rodríguez Fuentes
Director/s Ramón González Cabanach;Susana Rodríguez Martínez
Scope Psicología Evolutiva y de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Implicaciones de la respuesta de estrés sobre el proceso de estudio en estudiantes de Ciencias de la Salud

Author Manuel Romero Martin
Director/s Ramón González Cabanach;Isabel Piñeiro Aguín;Susana Rodríguez Martínez
Scope Ciencias de la Salud
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Estudio de las metas académicas y estrés en estudiantes de ciencias de la salud

Author Maria Luz Gonzalez Doniz
Director/s Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Scope Ciencias de la Salud
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Creencias motivacionales y estrés en estudiantes de ciencias de la salud

Author Ramon Fernandez Cervantes
Director/s Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Scope Ciencias de la Salud
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Eficacia de un programa de instrucción en estrategias cognitivas en niños con dificultades en el aprendizaje de la escritura

Author Rosa María González Seijas
Director/s Antonio Valle Arias;Ramón González Cabanach
Scope Psicología Evolutiva y de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Características diferenciais das metas académicas que perseguen os estudiantes universitarios.

Author Isabel Piñeiro Aguín
Director/s Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Scope Psicología Evolutiva y de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Autorregulación motivacional del aprendizaje. Características diferenciales e implicaciones congnitivo-motivacionales

Author Susana Rodríguez Martínez
Director/s Antonio Valle Arias;Ramón González Cabanach
Scope Psicología
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Autocompasión y afrontamiento del estrés en docentes de Educación Infantil y Primaria: El papel mediador del capital psicológico
V Congreso Internacional de Intervención e Investigación en la Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., López-Suárez, I.
Organization Grupo de Investigación SEJ-473 (Universidad de Almería) y Sociedad Científica Española para la Investigación y la Formación en Ciencias de la Salud
Place Murcia (España)

El acoso escolar en la adolescencia: Diferencias en función del género
V Congreso Internacional de Intervención e Investigación en la Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Portela-Rego, C.
Organization Grupo de Investigación SEJ-473 (Universidad de Almería) y Sociedad Científica Española para la Investigación y la Formación en Ciencias de la Salud
Place Murcia (España)

Relación entre autocompasión y acoso en estudiantes de educación secundaria
I International Congress: Education and Knowledge (ICON-edu 2022)
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Laranjo, M.
Organization Universidad de Alicante (UA)
Place Alicante/Alacant (España)

Capacidad predictiva de las conductas adictivas sobre el acoso y ciberacoso en la adolescencia
V Congreso Internacional de Intervención e Investigación en la Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Cañas, S.
Organization Grupo de Investigación SEJ-473 (Universidad de Almería) y Sociedad Científica Española para la Investigación y la Formación en Ciencias de la Salud
Place Murcia (España)

Capacidad predictiva de la autocompasión sobre el burnout en docentes de Educación Infantil
5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022
International

Authors Ferradás, M.M., Rouco, N., Freire, C.
Place Santiago de Compostela (España)

Capacidad predictiva de la autocompasión sobre la motivación de perdón es estudiantes de secundaria
I International Congress: Education and Knowledge (ICON-edu 2022)
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Laranjo, M.
Organization Universidad de Alicante (UA)
Place Alicante/Alacant (España)

Edad de inicio y frecuencia en la realización de conductas adictivas en una muestra de adolescentes españoles
V Congreso Internacional de Intervención e Investigación en la Salud
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Cañas, S.
Organization Grupo de Investigación SEJ-473 (Universidad de Almería) y Sociedad Científica Española para la Investigación y la Formación en Ciencias de la Salud
Place Murcia (España)

Autocompasión y burnout en el profesorado de Educación Infantil: el papel mediador del capital psicológico
5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022
International

Authors Freire, C., Rouco, N., Ferradás, M.M.
Place Santiago de Compostela (España)

Influencia de la autocompasión sobre el capital psicológico docente
V Congreso Internacional de Intervención e Investigación en la Salud
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., López-Suárez, I.
Organization Grupo de Investigación SEJ-473 (Universidad de Almería) y Sociedad Científica Española para la Investigación y la Formación en Ciencias de la Salud
Place Murcia (España)

El bullying en estudiantes de Secundaria: Implicaciones para el bienestar
V Congreso Internacional de Intervención e Investigación en la Salud
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Portela-Rego, C.
Organization Grupo de Investigación SEJ-473 (Universidad de Almería) y Sociedad Científica Española para la Investigación y la Formación en Ciencias de la Salud
Place Murcia (España)

Inteligencia emocional y florecimiento psicológico en población inmigrante: el papel mediador de las estrategias de afrontamiento
VIII Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Pita, U.
Organization Sociedad Científica Española para la Investigación y la Formación en Ciencias de la Salud
Place Murcia (España)

Felicidad subjetiva en cuidadores formales: el papel de la autocompasión
VIII Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Calderón, P.
Organization Sociedad Científica Española para la Investigación y la Formación en Ciencias de la Salud
Place Murcia (España)

Promoviendo el florecimiento en personas inmigrantes: el papel de las estrategias de afrontamiento del estrés
VIII Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Pita, U.
Organization Sociedad Científica Española para la Investigación y la Formación en Ciencias de la Salud
Place Murcia (España)

Influencia de la inteligencia emocional en el afrontamiento del estrés en personas inmigrantes
VIII Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Pita, U.
Organization Sociedad Científica Española para la Investigación y la Formación en Ciencias de la Salud
Place Murcia (España)

Relación entre autocompasión y resiliencia en cuidadores profesionales
VIII Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Calderón, P.
Organization Sociedad Científica Española para la Investigación y la Formación en Ciencias de la Salud
Place Murcia (España)

Resiliencia y felicidad subjetiva en cuidadores formales
VIII Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Calderón, P.
Organization Sociedad Científica Española para la Investigación y la Formación en Ciencias de la Salud
Place Murcia (España)

Cambios en los profesores que implementaron MITCA
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
International

Authors Rodríguez-Llorente,C., Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Vieites, T.
Organization ACIPE
Place Córdoba (España)

Síntomas del burnout que suponen una amenaza para el capital psicológico del profesorado de Educación Secundaria
IV Congreso Internacional en Intervención e Investigación en Salud
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., García-Bértoa, A., Rebeca Montes-Montes, Laura Delgado-Lobete
Place Murcia (España)

Capacidad predictiva de la autoeficacia específica sobre la atención plena en la infancia mediotardía
14th International Congress of Clinical Psychology
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Pérez-Rey, M.
Place Santiago de Compostela (España)

Influencia de la severidad del burnout sobre el capital psicológico docente
IV Congreso Internacional en Intervención e Investigación en Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., García-Bértoa, A., Laura Delgado-Lobete, Rebeca Montes-Montes
Place Murcia (España)

El interés parental en el progreso escolar de niños/as y motivación hacia los deberes
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
International

Authors Guerrero, E., Martins, L., Gónzalez-Suárez, R., Roldán, L., Díaz-Freire, F.M.
Organization ACIPE
Place Córdoba (España)

Motivación Académica y Comportamiento Autorregulado en Estudiantes de Educación Primaria
VIII Encontro da Mocidade Investigadora
International

Authors Gónzalez-Suárez, R.
Place Santiago de Compostela (España)

Influencia de la autocompasión en el afrontamiento del estrés docente
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., López-Suárez, I.
Organization ACIPE
Place Córdoba (España)

Los deberes en Educación Primaria: La implicación de madres y padres
III Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia
International

Authors Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T., Gónzalez-Suárez, R., Piñeiro, I.
Place Zaragoza (España)

La implicación de los estudiantes con los deberes: propuestas para aumentar su calidad
XVI Congresso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Vieites, T., Díaz-Freire, F., Piñeiro, I., Roldán, L., Gónzalez-Suárez, R.
Place Braga (Portugal)

La orientación a metas en Educación Secundaria: Diferencias entre repetidores y no repetidores
9th International Congress of Educational Sciences and Development
International

Authors Gónzalez-Suárez, R., Roldán, L., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Place VIRTUAL (Portugal)

Influencia del engagement académico sobre el sentido de la vida en estudiantes universitarios
9th International Congress of Educational Sciences and Development
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Vázquez-Varela, A.
Place VIRTUAL (Portugal)

Academic Motivation and previous academic achievement in higher education
3rd World Symposium on Sustainability Science and Research
International

Authors Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T., Gónzalez-Suárez, R., Piñeiro, I.
Place Hamburgo (Alemania)

Diseño y presentación de la herramienta MITCA (Método de Implementación de Tareas para Casa): Bases de la propuesta y principales resultados
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
International

Authors Rodríguez, S., Rodríguez-Llorente,C., Piñeiro, I., Vieites, T., Estévez-Blanco, I., Regueiro, B., Valle, A.
Organization ACIPE
Place Córdoba (España)

Atribución del éxito en educación infantil y rendimiento académico en educación primaria
III Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia
International

Authors Gónzalez-Suárez, R., Vieites, T., Rodríguez-Llorente,C., Rodríguez, S.
Place Zaragoza (España)

Estratexias educativas e procedementos de avaliación na universidade
V xornadas de Innovación Docente da Universidade da Coruña
International

Authors Vieites, T., Valle, A., Estévez-Blanco, I., Rodríguez, S.
Place Coruña, A (España)

Motivación de perdón y acoso en estudiantes de Secundaria: El papel mediador del florecimiento
XV Congreso Internacional de Innovación y Educación
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Portela-Rego, C.
Place Florencia (Italia)

Relación entre mindfulness y autoeficacia en estudiantes de Educación Primaria
14th International Congress of Clinical Psychology
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Pérez-Rey, M.
Place Santiago de Compostela (España)

Querer(me) es poder: relación entre autoestima y autoeficacia en el alumnado de Educación Primaria
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Suárez-Fernández, M.
Organization ACIPE
Place Córdoba (España)

Covid-19:¿Están estresados los ciudadanos confinados con hijos?
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
International

Authors Guerrero, E., Martins, L., Gónzalez-Suárez, R., Díaz-Freire, F., Rodríguez, S.
Organization ACIPE
Place Córdoba (España)

Deseño dun método de implementación de deberes escolares
VIII Encontro da Mocidade Investigadora
International

Authors Vieites, T.
Place Santiago de Compostela (España)

Autorregulación en educación infantil y rendimiento en Educación Primaria
XVI Congresso Galego-Português de Psicopedagogia
International

Authors Gónzalez-Suárez, R., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C., Rodríguez, S., Regueiro, B.
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

La motivación hacia los deberes y el interés familiar en educación primaria: una perspectiva longitudinal
XVI Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogía
International

Authors Rodríguez-Llorente,C., Díaz-Freire, F., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Valle, A.
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Recursos psicológicos adaptativos en el profesorado: relación entre autocompasión y capital psicológico
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., López-Suárez, I.
Organization ACIPE
Place Córdoba (España)

Proceso de implementación del método MITCA
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
International

Authors Piñeiro, I., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C., Rodríguez, S., Valle, A.
Organization ACIPE
Place Córdoba (España)

Perfiles de autocompasión y estrategias de afrontamiento del estrés en estudiantes de Educación Primaria
9th International Congress of Educational Sciences and Development
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Prada, L.
Place VIRTUAL (Portugal)

Compromiso con los deberes escolares y rendimiento académico: cambios y efectos en educación primaria
VIII Encontro da Mocidade Investigadora
International

Authors Rodríguez-Llorente,C., Valle, A., Rodríguez, S.
Place Santiago de Compostela (España)

El compromiso escolar de los alumnos que participaron en MITCA
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Vieites, T., Rodríguez-Llorente,C., Valle, A.
Organization ACIPE
Place Córdoba (España)

¿Por qué hacen los deberes las niñas y los niños en Educación Primaria?
9th International Congress of Educational Sciences and Development
International

Authors Vieites, T., Rodríguez-Llorente,C., Gónzalez-Suárez, R., Rodríguez, S.
Place VIRTUAL (Portugal)

Riesgo de Trastorno del Desarrollo de la Coordinación en niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
IV Congreso Internacional en Intervención e Investigación en Salud
International

Authors Laura Delgado-Lobete, Rebeca Montes-Montes, Freire, C., Ferradás, M.M.
Place Murcia (España)

Mindfulness y autoeficacia en estudiantes de educación primaria: diferencias en función del curso y del género
XXIX Congreso Internacional INFAD
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Pérez-Rey, M.
Place Coimbra (Portugal)

El efecto del compromiso motivacional en la gestión del tiempo de deberes: Una perspectiva longitudinal
9th International Congress of Educational Sciences and Development
International

Authors Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T., Piñeiro, I., Valle, A.
Place VIRTUAL (Portugal)

Diferencias en el engagement académico del estudiantado universitario en función de su nivel de propósito vital autopercibido
XXIX Congreso Internacional INFAD
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Vázquez-Varela, A.
Place Coimbra (Portugal)

La motivación del alumnado y el valor atribuido a los instrumentos de evaluación
V xornadas de Innovación Docente da Universidade da Coruña
International

Authors Rodríguez-Llorente, C., Martins, L., Piñeiro, I., Gónzalez-Suárez, R.
Place Coruña, A (España)

Cambios en la dedicación a los deberes de los alumnos que participaron en MITCA
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
International

Authors Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C., Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Organization ACIPE
Place Córdoba (España)

El propósito en la vida en el alumnado universitario: Diferencias en función del nivel de engagement académico
4ª Congreso Mundial de Educación
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Vázquez-Varela, A.
Place Santiago de Compostela (España)

Diseño e implementación de propuestas de prescripción de deberes escolares que mejoren el compromiso y la autorregulación del estudiante
I Congreso Anual de Estudiantes de Doctorado
International

Authors Vieites, T.
Place Alicante/Alacant (España)

Academic motivation and classroom behavioural self-regulation in primary education students
I Congreso Anual de Estudiantes de Doctorado
International

Authors Gónzalez-Suárez, R.
Place Alicante/Alacant (España)

Relaciones entre autoeficacia y ansiedad ante los exámenes en estudiantes de Educación Primaria
XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Suárez-Fernández, M.
Organization Sociedad Española de Pedagogía
Place Santiago de Compostela (España)

Tiempo y gestión del tiempo en la realización de los deberes escolares
XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía
International

Authors Díaz-Freire, F., Piñeiro, I., Rodríguez, S.
Organization Sociedad Española de Pedagogía
Place Santiago de Compostela (España)

Deberes escolares: Una realidad que no entiende de extremos
XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía
International

Authors Rodríguez, S., Rodríguez-Llorente, C., Piñeiro, I., Vieites, T., Díaz-Freire, F., Suárez, N., Regueiro, B., Valle, A.
Organization Sociedad Española de Pedagogía
Place Santiago de Compostela (España)

Recompensas parentales y ansiedad con los deberes
XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía
International

Authors Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C., Valle, A.
Organization Sociedad Española de Pedagogía
Place Santiago de Compostela (España)

Las estrategias de afrontamiento como predictores de la autocompasión en estudiantes de Educación Primaria
XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Prada, L.
Organization Sociedad Española de Pedagogía
Place Santiago de Compostela (España)

Enfoques de trabajo con los deberes y calificaciones académicas
XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía
International

Authors Rodríguez-Llorente,C., Regueiro, B., Vieites, T.
Organization Sociedad Española de Pedagogía
Place Santiago de Compostela (España)

Tipos de implicación parental en os deberes y rendimiento
XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía
International

Authors Suárez, N., Regueiro, B.
Organization Sociedad Española de Pedagogía
Place Santiago de Compostela (España)

El propósito en la vida en estudiantes de Educación Social: Diferencias en función del género
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Vázquez-Varela, A.
Place Coruña, A (España)

Capacidad predictiva del síndrome de burnout sobre el flourishing en el profesorado
III CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., García-Bértoa, A.
Organization Grupo de Investigación SEJ-473 (Universidad de Almería)
Place Murcia (España)

El capital psicológico como predictor del flourishing en el profesorado
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y ENVEJECIMIENTO & V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., García-Bértoa, A.
Place Madrid (España)

Perfiles de recursos personales y su relación con el dominio del entorno en estudiantes universitarios
XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Laura Delgado Lobete, Rebeca Montes Montes
Place Coimbra (Portugal)

Autoeficacia académica, social y autorregulatoria en estudiantes de Educación Primaria: Diferencias de género y curso
13th INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL PSYCHOLOGY
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Suárez-Fernández, M.
Place Santiago de Compostela (España)

Relaciones entre resiliencia y burnout en el profesorado no universitario
III CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., García-Bértoa, A.
Organization Grupo de Investigación SEJ-473 (Universidad de Almería)
Place Murcia (España)

Relaciones positivas con otras personas y autoeficacia en estudiantes universitarios
XXVIII Congreso Internacional INFAD ¿Positive Psychology throughout Life: Proporsals for intervention. Childhood, Adolescence, Maturity and Aging
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C.
Organization INFAD
Place Brasov (Rumania)

Relación entre flourishing y burnout en el profesorado no universitario
VI CONGRESO INTERNACIONAL EN CONTEXTOS CLÍNICOS Y DE LA SALUD
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., García-Bértoa, A.
Place Almería (España)

Niveles de resiliencia y estados de flourishing en el profesorado de etapas preuniversitarias
13th INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL PSYCHOLOGY
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., García-Bértoa, A.
Place Santiago de Compostela (España)

Autocompasión en el alumnado de Educación Primaria: Análisis en función del género y curso
VI CONGRESO INTERNACIONAL EN CONTEXTOS PSICOLÓGICOS, EDUCATIVOS Y DE LA SALUD
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Prada, L.
Place Madrid (España)

Incidencia del comportamiento parental percibido y el compromiso escolar en la ESO
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
International

Authors Martins, L., Roldán, L., Guerrero, E.
Place Coruña, A (España)

Diferencias en autorregulación en tareas de estudio según el género en Educación Primaria
XIV Congreso Internacional de Educaçao e Inovaçao
International

Authors Rodríguez-Llorente, C., Regueiro, B., Piñeiro, I., Vieites, T.
Place Coimbra (Portugal)

Tipos de motivación en relación a la ansiedad ante los exámenes en el alumnado de Educación Primaria
III Congreso Mundial de Educación. EDUCA 2020
International

Authors Seijo, S., Freire, C., Ferradás, M.M.
Place Santiago de Compostela (España)

Capacidad predictiva de la autoeficacia sobre la autoestima en estudiantes de Educación Primaria
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Suárez-Fernández, M.
Place Coruña, A (España)

Orientación a metas, autoeficacia y bienestar psicológico en estudiantes de educación secundaria
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
International

Authors Guerrero, E., Gónzalez-Suárez, R., Vieites, T.
Place Coruña, A (España)

Relaciones entre perfiles de afrontamiento del estrés y fortalezas del carácter en estudiantes universitarios
II Congreso Internacional de INNOVACIÓN DOCENTE e Investigación en Educación Superior: Avanzando en las ÁREAS DE CONOCIMIENTO
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., González-Rico, P.
Place Madrid (España)

Diferencias de género en el uso de estrategias volitivas en estudiantes de educación secundaria
VI CONGRESO INTERNACIONAL EN CONTEXTOS PSICOLÓGICOS, EDUCATIVOS Y DE LA SALUD
International

Authors Martins, L., Gónzalez-Suárez, R., Piñeiro, I.
Place Madrid (España)

Incidencia del compromiso conductual con los deberes sobre la autoeficaciia percibida de los estudiantes de Primaria
VI CONGRESO INTERNACIONAL EN CONTEXTOS PSICOLÓGICOS, EDUCATIVOS Y DE LA SALUD
International

Authors Vieites, T., Rodríguez-Llorente,C., Díaz-Freire, F., Guerrero, E.
Place Madrid (España)

Prescripción semanal de deberes: una propuesta para Primaria
VI CONGRESO INTERNACIONAL EN CONTEXTOS PSICOLÓGICOS, EDUCATIVOS Y DE LA SALUD
International

Authors Vieites, T., Díaz-Freire, F., Regueiro, B., Rodríguez, S.
Place Madrid (España)

Estrategias de autorregulación según el rendimiento en educación infantil
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
International

Authors Gónzalez-Suárez, R., Martins, L., Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Las razones de los niños y las niñas para hacer los deberes: diferencias y cambios.
III Congreso Mundial de Educación. EDUCA 2020
International

Authors Vieites, T., Regueiro, B., Rodríguez-Llorente, C.
Place Santiago de Compostela (España)

Autoaceptación, autoeficacia y estrategias de planificación frente al estrés en el alumnado universitario: un análisis mediacional
Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia 2020
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C.
Place Pontevedra (España)

Higher education teachers with burnout
52nd International Scientific Conference on Economic and Social Development
International

Authors Teles, R., Valle, A., Rodríguez, S.
Place Oporto (Portugal)

Autocompasión y afrontamiento del estrés en estudiantes de Educación Primaria
VI CONGRESO INTERNACIONAL EN CONTEXTOS PSICOLÓGICOS, EDUCATIVOS Y DE LA SALUD
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Prada, L.
Place Madrid (España)

Diferencias en el flourishing docente en función de los niveles de optimismo y esperanza
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y ENVEJECIMIENTO & V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., García-Bértoa, A.
Place Madrid (España)

Tareas escolares y gestión del tiempo: Una propuesta en época de pandemia
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
International

Authors Vieites, T., Díaz-Freire, F., Piñeiro, I., Rodríguez-Llorente,C.
Place Coruña, A (España)

Autoeficacia percibida, autorregulación y rendimiento académico en Educación Infantil
XIV Congreso Internacional de Educaçao e Inovaçao
International

Authors Gónzalez-Suárez, R., Martins, L., Guerrero, E., Rodríguez, S.
Place Coimbra (Portugal)

Autoestima, metas de logro y estrategias de autoprotección: un enfoque centrado en la persona
8th INTERNATIONAL CONGRESS of EDUCATIONAL SCIENCES and DEVELOPMENT
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Regueiro, B., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C.
Place Pontevedra (España)

Perfiles de afrontamiento del estrés académico universitario: una perspectiva de género
8th INTERNATIONAL CONGRESS of EDUCATIONAL SCIENCES and DEVELOPMENT
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., González-Rico, P.
Place Pontevedra (España)

Diferencias en ansiedad ante los exámenes en función de los niveles de autoestima en estudiantes de Educación Primaria
II Congreso Internacional de INNOVACIÓN DOCENTE e Investigación en Educación Superior: Avanzando en las ÁREAS DE CONOCIMIENTO
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Suárez-Fernández, M.
Place Madrid (España)

Afrontamiento del estrés académico y autoeficacia en estudiantes universitarios: Un enfoque basado en perfiles
XXVIII Congreso Internacional INFAD ¿Positive Psychology throughout Life: Proporsals for intervention. Childhood, Adolescence, Maturity and Aging
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M.
Organization INFAD
Place Brasov (Rumania)

Predictores personales y perfil motivacional del Abandono Escolar Temprano
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
International

Authors Roldán, L., Díaz-Freire, F.M., Rodríguez, S., Rodríguez-Llorente, C.
Place Coruña, A (España)

Motivación hacia los deberes y aprovechamiento del tiempo: un análisis longitudinal.
III Congreso Mundial de Educación. EDUCA 2020
International

Authors Rodríguez-Llorente, C., Regueiro, B., Vieites, T.
Place Santiago de Compostela (España)

Condicionantes sociodemográficos de la actividad sexual en la vejez
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
International

Authors Ullauri, M.G., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Vieites, T., Estévez-Blanco, I., Regueiro, B.
Place Coruña, A (España)

Involvement in Homework Throughout the Grade Levels in Secondary Education
International Conference on Education and New Developments 2019
International

Authors Regueiro, B., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Estévez-Blanco, I., Suárez, N.
Place Porto (Portugal)

Technological resources for lifelong learning of teachers in the digital era: an analysis from the learning ecologies
European Distance and E-Learning Network 2019 Annual Conference
International

Authors Souto-Seijo, A., Estévez-Blanco, I., González-Sanmamed, M., Romero, P.
Place Brujas (Bélgica)

Diferencias en los niveles de burnout docente en función de la etapa educativa
III Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., García-Bértoa, A.
Place Madrid (España)

Estrategias de self-handicapping y pesimismo defensivo: análisis de su prevalencia en entornos universitarios y diferencias de género
II Congreso Mundial de Educación EDUCA 2019
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C.
Place Santiago de Compostela (España)

Estrategias autoprotectoras y autoestima en una muestra de estudiantes universitarios
XXVI Congreso Internacional de Psicología INFAD
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C.
Organization INFAD
Place Salamanca (España)

Implicación en los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de bachillerato.
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
International

Authors Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Vieites, T., Ferradás, M.M., Valle, A.
Organization Universidade da Coruña
Place Coruña, A (España)

Relación entre percepción de dominio del ambiente y autoeficacia en estudiantes universitarios
XXVI Congreso Internacional de Psicología INFAD
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M.
Organization INFAD
Place Salamanca (España)

Perfiles de afrontamiento y respuesta de estrés en estudiantes universitarios
XV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Rodríguez, S., Regueiro, B., Rodríguez-Llorente, C.
Place Coruña, A (España)

Diferencias en orientación a metas entre los repetidores y no repetidores de ESO
I Congresso Internacional PPSINFAD y XXVII Congresso Internacional INFAD
International

Authors Roldán, L., Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T.
Place Braga (Portugal)

Formación Continua del Profesorado: ¿Cómo conocen los docentes la oferta formativa disponible?
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
International

Authors Estévez-Blanco, I., Iglesias-Fustes, V., López, S.
Organization Universidade da Coruña
Place Coruña, A (España)

Implicación en los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de bachillerato
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
International

Authors Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Vieites, T., Ferradás, M.M., Valle, A.
Organization Universidade da Coruña
Place Coruña, A (España)

Feedback docente percibido y deberes: Diferencias entre alumnado nativo e inmigrante
I Congresso Internacional PPSINFAD y XXVII Congresso Internacional INFAD
International

Authors Vieites, T., Roldán, L., Rodríguez-Llorente, C.
Place Braga (Portugal)

Implicación parental con los deberes en 5º y 6º de Educación Primaria
I Congresso Internacional PPSINFAD y XXVII Congresso Internacional INFAD
International

Authors Vieites, T., Roldán, L., Rodríguez-Llorente, C.
Place Braga (Portugal)

Prevalencia del síndrome de burnout en una muestra de docentes de Educación Secundaria Obligatoria
III Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., García-Bértoa, A.
Place Madrid (España)

Prácticas Sexuales, Frecuencia Y Satisfacción De Hombres Y Mujeres Mayores
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
International

Authors Piñeiro, I., Ullauri, M., Rodríguez, S., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I.
Organization Universidade da Coruña
Place Coruña, A (España)

Propiedades psicométricas de la Escala CapPsi de capital psicológico en una muestra de docentes de Educación Secundaria
III Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud
International

Authors García-Bértoa, A., Ferradás, M.M., Freire, C.
Place Madrid (España)

Claves para mejorar la dedicación con los deberes
I Congresso Internacional PPSINFAD y XXVII Congresso Internacional INFAD
International

Authors Rodríguez-Llorente, C., Roldán, L., Vieites, T.
Place Braga (Portugal)

Homework: variables predicting academic achievement in secondary students
The 18th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction
National

Authors Regueiro, B., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Estévez-Blanco, I.
Place Aquisgrán (Alemania)

Autoeficacia, atribuciones causales y afrontamiento del estrés en estudiantes universitarios: un enfoque centrado en la persona
XIII Congreso International de Educación e Innovación
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Regueiro, B., Rodríguez, S.
Organization Universidad de Granada
Place Granada (España)

Variables sociodemográficas implicadas en la respuesta del estrés académico en los estudiantes universitarios
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Piñeiro, I., Estévez-Blanco, I., Vieites, T.
Organization Universidade da Coruña
Place Coruña, A (España)

Motivación hacia los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de bachillerato
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
International

Authors Regueiro, B., Falcón, J., Rodríguez-Llorente, C., Freire, C., Estévez-Blanco, I.
Organization Universidade da Coruña
Place Coruña, A (España)

Relación entre el conocimiento de estrategias de autorregulación del aprendizaje y su uso: el rol mediador de las expectativas de autoeficacia y la utilidad percibida
XV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Cerezo, R., E. Fernández, Amieiro, N., Valle, A., Núñez, J.C.
Organization Universidade da Coruña
Place Coruña, A (España)

Autoeficacia percibida y burnout en profesores de Educación Secundaria
XII Congreso Internacional y XVII Nacional de Psicología Clínica
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., García-Bértoa, A.
Place Santander (España)

Fortalezas personales y afrontamiento del estrés en la Educación Superior
I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Un reto para las áreas de conocimiento (I CIDICO)
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., González-Rico, P.
Place Madrid (España)

Informal Learning: Contributions of Technology in a Digital Society
European Distance and E-Learning Network 2019 Annual Conference
International

Authors Estévez-Blanco, I., Souto-Seijo, A., González-Sanmamed, M., Iglesias-Fustes, V.
Place Brujas (Bélgica)

Formación Continua y transferencia de Aprendizajes al Aula
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
International

Authors Estévez-Blanco, I., Olalla Sande, López, S.
Organization Universidade da Coruña
Place Coruña, A (España)

Involvement of attention and working memory of children with ADHD in school-age.
International Conference on Education and New Developments 2019
International

Authors Regueiro, B., Vieites, T., Estévez-Blanco, I., Rodríguez-Llorente, C., Rodríguez, S., Valle, A.
Place Porto (Portugal)

Síndrome de burnout docente: diferencias en función del género
XII Congreso Internacional y XVII Nacional de Psicología Clínica
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., García-Bértoa, A.
Place Santander (España)

Capacidad predictiva de las estrategias de afrontamiento del estrés sobre las fortalezas personales en estudiantes universitarios
I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Un reto para las áreas de conocimiento (I CIDICO)
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., González-Rico, P.
Place Madrid (España)

Perfiles de autoprotección de la valía y metas de logro en estudiantes universitarios: una perspectiva de género
XIII Congreso International de Educación e Innovación
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Rodríguez, S., Regueiro, B.
Organization Universidad de Granada
Place Granada (España)

El papel d la repetición y el rendimiento académico en el abandono escolar temprano
I Congresso Internacional PPSINFAD y XXVII Congresso Internacional INFAD
International

Authors Roldán, L., Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T.
Place Braga (Portugal)

Motivación hacia los Deberes: el papel de los Refuerzos y el Feedback.
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Rodríguez-Llorente, C.
Organization Universidade da Coruña
Place Coruña, A (España)

El papel del profesor en los deberes: la percepción de feedback y el rendimiento académico de los alumnos
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Suárez, N., Regueiro, B., Núñez, J.C., Valle, A., Rosário, P.
Place Logroño (España)

Gestión del tiempo invertido en la realización de los deberes escolares: Análisis de su rol mediador entre tiempo invertido y rendimiento académico.
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Núñez, J.C., Suárez, N., Regueiro, B., Tuero, E.
Place Madrid (España)

Enfoques de trabajo e implicación en las tareas para casa en estudiantes de Educación Primaria
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Estévez-Blanco, I., Regueiro, B., Piñeiro, I., Souto-Seijo, A., De Caso, A.M.
Place Logroño (España)

Ecologías de Aprendizaje a través de las TIC: Perspectivas del profesorado.
XXI Congreso Internacional de Educación y Tecnología
International

Authors Sangrá-Morer, A., Estévez-Blanco, I., Iglesias-Fustes, V., Souto-Seijo, A.
Place Lleida (España)

Capacidad predictiva de las metas de logro sobre las estrategias de protección de la autovalía
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Rodríguez, S., Valle, A.
Place Madrid (España)

El desarrollo profesional docente a través de la formación formal y no formal: un análisis desde las ecologías de aprendizaje
II Congreso Virtual Internacional y IV Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores
National

Authors Souto-Seijo, A., González-Sanmamed, M., Estévez-Blanco, I., González, I.
Place Madrid (España)

Bienestar psicológico y autoeficacia en estudiantes de Ciencias de la Educación
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Piñeiro, I., Regueiro, B.
Place Madrid (España)

Incidencia de la implicación parental en la motivación hacia las matemáticas
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Rodríguez, S., Estévez-Blanco, I., Piñeiro, I., Freire, C., Souto-Seijo, A.
Place Logroño (España)

Implicación en los deberes y enfoques de trabajo en estudiantes de Educación Secundaria
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Suárez, N., Freire, C., Souto, A., De Caso, A.M.
Place Madrid (España)

La implicación en los deberes escolares ylos cambios a medida que se avanza de curso
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Regueiro, B., Suárez, N., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ferradás, M.M.
Place Logroño (España)

Metas de logro en estudiantes universitarios pesimistas defensivos
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Ferradás, M., Freire, C., Rodríguez, S., Regueiro, B.
Place Logroño (España)

Deberes escolares y motivaciones de logro en estudiantes de Educación Secundaria
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Freire, C., Ferradás, M., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Guisande, A.
Place Madrid (España)

Aprendizajes Informales y Desarrollo Profesional Docente
20º Congresso Internacional de Formaçao para o Trabalho
International

Authors Estévez-Blanco, I., González, I., Santos, F., González-Sanmamed, M.
Place Oporto (Portugal)

Learning Ecologies Oriented to the Professional Development of University Teachers.
10th EDEN Research Workshop 2018
International

Authors González-Sanmamed, M., Sangrá-Morer, A., Souto-Seijo, A., Santos, F., Estévez-Blanco, I.
Place Barcelona (España)

Implicación parental y compromiso de los estudiantes con los deberes escolares
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Rodríguez, S., Regueiro, B., Valle, A., Núñez, J.C., Rodicio, M.L.
Place Madrid (España)

Nuevas Oportunidades de Desarrollo Profesionla: Análisis de las Ecologías de Aprendizaje
20º Congresso Internacional de Formaçao para o Trabalho
International

Authors Estévez-Blanco, I., Iglesias, V., Santos, F., Regueiro, B.
Place Oporto (Portugal)

Estrategias aproximativas de afrontamiento y bienestar psicológico en estudiantes universitarios.
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Piñeiro, I., Estévez-Blanco, I.
Place Logroño (España)

Implicación en los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de Educación Primaria
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Souto-Seijo, A., Estévez-Blanco, I., Rodicio, M.L., Guisande, M.A.
Place Logroño (España)

La biografía como referente en las ecologías de aprendizaje profesional
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Estévez-Blanco, I., Sande, O., Regueiro, B., González-Sanmamed, M.
Place Madrid (España)

Ecologías de Aprendizaje y Actualización Docente: Concepciones sobre el Aprendizaje Permanente
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Santos, F., Patricia Romero, Estévez-Blanco, I., López, S.
Place Madrid (España)

Contribuciones de la Tecnología al Desarrollo Profesional Docente: Una perspectiva ecológica
XXI Congreso Internacional de Educación y Tecnología
International

Authors González-Sanmamed, M., Souto-Seijo, A., González, I., Estévez-Blanco, I.
Place Lleida (España)

Diferencias en el rendimiento académico en función de la motivación y la implicación en los deberes escolares
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Regueiro, B., Valle, A., Rosário, P., Estévez-Blanco, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Place Logroño (España)

Diferencias en el enfoque de trabajo y la implicación en los deberes escolares en matemáticas según el rendimiento acadêmico
4º Congresso Ordem dos Psicólogos Portugueses
International

Authors Rodríguez-Llorente,C., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ferradás, M.
Place Braga (Portugal)

Percepción de la implicación parental y motivación acadêmica
4º Congresso Ordem dos Psicólogos Portugueses
International

Authors Rodríguez-Llorente,C., Regueiro, B., Rodríguez, S., Estévez-Blanco, I., Piñeiro, I., Valle, A.
Place Braga (Portugal)

Práctica sexual y salud percibida en personas mayores
4º Congresso Ordem dos Psicólogos Portugueses
International

Authors Rodríguez-Llorente,C., Regueiro, B., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Estévez-Blanco, I., Freire, C.
Place Braga (Portugal)

Relación entre autoeficacia percibida y crecimiento personal en estudiantes universitarios
5th International Congress of Educational Sciences and Development.
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Place Santander (España)

Perfiles motivacionales en estudiantes de secundaria. Diferencias en la implicación y en la ansiedad ante los deberes escolares y en el redimiento académico
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
International

Authors Regueiro, B., Suárez, N., Estévez-Blanco, I., Ferradás, M.M., Freire, C., Rodicio, M.L., Souto, A.
Organization Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Place Oviedo (España)

Capacidad predictiva de las estrategias de afrontamiento sobre las creencias de autoeficacia de los estudiantes universitarios
5th International Congress of Educational Sciences and Development.
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Regueiro, B., Valle, A.
Place Santander (España)

Diferencias en la implicación en los deberes escolares en función del rendimiento académico en estudiantes de secundaria
5th International Congress of Educational Sciences and Development.
International

Authors Estévez-Blanco, I., Regueiro, B., Souto, A., Rodicio, M.L., Sánchez, B., Pan, I.
Place Santander (España)

Diferencias en la implicación en los deberes escolares a lo largo de la educación secundaria obligatoria
5th International Congress of Educational Sciences and Development.
International

Authors Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Ferradás, M., Freire, C., Souto, A., Suárez, N.
Place Santander (España)

Estrategias de self-handicapping activo y alegado en estudiantes universitarios. Una perspectiva de género
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A., Regueiro, B.
Organization Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Place Oviedo (España)

Ecologías de aprendizaje para el desarrollo profesional docente: un estudio con profesorado de la etapa de educación infantil de la ciudad de A Coruña
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
International

Authors González, I.M., Iglesias, V., Souto-Seijo, A., Romero, P., Regueiro, B.
Organization Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Place Oviedo (España)

La prescripción de los deberes escolares: Un análisis a partir de la experiencia de prácticum
XIV Symposium Internacional sobre el Practicum y las Practicas Externas
International

Authors Estévez-Blanco, I., Regueiro, B., Souto, A., Valle, A., Rodríguez, S.
Place Poio (España)

¿Por qué razones los estudiantes de Secundaria realizan más deberes escolares?
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
International

Authors Estévez-Blanco, I., Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Souto, A., González-Sanmamed, M.
Organization Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Place Oviedo (España)

Perfiles de múltiples metas y autoestima en estudiantes universitarios
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I.
Organization Universidade do Minho. Braga. Portugal
Place Braga (Portugal)

Diferencias en la implicación en los deberes escolares, la ansiedad y el rendimiento académico en distintos tipos de perfiles motivacionales
5th International Congress of Educational Sciences and Development.
International

Authors Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Gayo, E., Pan, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Place Santander (España)

Perfiles de afrontamiento del estrés académico y creencias de autoeficacia en estudiantes universitarios
VIII Congreso iberoamericano de universidades promotoras de salud
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M.
Organization UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Place Alicante/Alacant (España)

Diferencias en la implicación en los deberes escolares según se avanza de curso
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
International

Authors Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Ferradás, M.M., Freire, C., Rodicio, M.L., Sánchez, B., Souto, A.
Organization Universidade do Minho. Braga. Portugal
Place Braga (Portugal)

Niveles de rendimiento académico y percepciones de la implicación parental ante los deberes escolares del alumnado de secundaria
XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa
International

Authors Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Valle, A., González-Sanmamed, M.
Place Salamanca (España)

Diferencias en la predicción del enfoque de trabajo en la realización de los deberes escolares en estudiantes de Educación Primaria
5th International Congress of Educational Sciences and Development.
International

Authors Estévez-Blanco, I., Regueiro, B., Souto, A., González-Sanmamed, M., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Place Santander (España)

Deberes escolares y rendimiento académico: un estudio comparativo en el alumnado inmigrante y nativo
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
International

Authors Regueiro, B., Suárez, N., Estévez-Blanco, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Organization Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Place Oviedo (España)

Relación entre dominio del entorno y afrontamiento del estrés en estudiantes universitarios
VIII Congreso iberoamericano de universidades promotoras de salud
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M.
Organization UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Place Alicante/Alacant (España)

Deberes escolares y rendimiento en alumnos nativos y extranjeros
III Congreso Nacional de Psicología
National

Authors Fernández-Alba, E., Suárez, N., Regueiro, B., Tuero-Herrero, E., Núñez, J.C.
Place Oviedo (España)

Propuesta de educación ambiental en Educación Infantil
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
International

Authors Souto, A., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I.
Organization Universidade do Minho. Braga. Portugal
Place Braga (Portugal)

Diferencias de género en el afrontamiento del estrés académico en estudiantes de Ciencias de la Salud
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Organization Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Place Oviedo (España)

Beneficios de los deberes escolares: La perspectiva del estudiante de prácticum
XIV Symposium Internacional sobre el Practicum y las Practicas Externas
International

Authors Souto, A., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., González-Sanmamed, M., Piñeiro, I.
Place Poio (España)

Actividad sexual en personas mayores
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
International

Authors Piñeiro, I., Rodríguez, S., Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Ullauri, M.
Organization Universidade do Minho. Braga. Portugal
Place Braga (Portugal)

Relación entre rendimiento académico e implicación en los deberes escolares en estudiantes de secundaria
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
International

Authors Estévez-Blanco, I., Regueiro, B., Souto, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Suárez, N.
Organization Universidade do Minho. Braga. Portugal
Place Braga (Portugal)

Análisis de las actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de educación primaria
XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa
International

Authors Estévez-Blanco, I., Regueiro, B., Souto, A., Valle, A., González-Sanmamed, M.
Place Salamanca (España)

Sobrecarga y salud percibida en cuidadores informales de pacientes con enfermedad mental
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
International

Authors Piñeiro, I., Rodríguez, S., Freire, C., Ferradás, M.M.
Organization Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Place Oviedo (España)

Implicación en los deberes escolares, ansiedad y rendimiento académico según los distintos perfiles motivacionales
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
International

Authors Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Pan, I., Gayo, E., Valle, A.
Organization Universidade do Minho. Braga. Portugal
Place Braga (Portugal)

Algunas razones por las que los estudiantes de secundaria realizan más deberes escolares
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
International

Authors Estévez-Blanco, I., Regueiro, B., Souto, A., Gayo, E., Valle, A.
Organization Universidade do Minho. Braga. Portugal
Place Braga (Portugal)

Rendimiento académico y velocidad lectora
XIV Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia
International

Authors Souto-Seijo, A., Barca, E., Estévez-Blanco, I., Regueiro, B.
Place Braga (Portugal)

Deberes escolares, implicación parental y rendimiento académico
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Suarez, N, J. C. Núñez Pérez, Vallejo, G, Regueiro, B.
Organization ACIPE- Asociación Científica de Psicología y Educación
Place Alicante/Alacant (España)

Perfiles de afrontamiento y bienestar psicológico en estudiantes de ciencias de la educación
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Estévez-Blanco, I., Regueiro, B.
Organization ACIPE- Asociación Científica de Psicología y Educación
Place Alicante/Alacant (España)

¿Hay diferencias en el enfoque de trabajo y en la implicación en los deberes escolares en función del rendimiento académico en el área de matemáticas?
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Suarez, N, Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A.
Organization ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Place Almería (España)

Diferencias en las actitudes hacia las matemáticas en función del curso y del género
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Suarez, N, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Rolo-Chaleta, M.R.
Organization ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Place Almería (España)

Implicación parental en los deberes escolares y rendimiento académico
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Suárez, N., Núñez, J.C., Regueiro, B., Tuero, E.
Organization ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Place Almería (España)

El papel de la orientación a metas y las creencias autorreferidas en la ansiedad estado entre los universitarios
IX Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
International

Authors Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Freire, C., Estévez-Blanco, I.
Place Madrid (España)

Perfiles motivacionales en estudiantes de secundaria: Un estudio sobre las diferencias en la ansiedad e implicación en los deberes escolares y el rendimiento académico
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Piñeiro, I., Suárez, N., Rodicio, M.L., Gayo, E., Valle, A.
Organization ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Place Almería (España)

Niveles de autoestima y metas académicas en estudiantes de ciencias de la educación
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A., Regueiro, B.
Organization ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Place Almería (España)

Parental involvement in homework and students' homework behavior and academic achievements
8th World Conference on Educational Sciences
National

Authors Suárez, N., Núñez, J.C., Esteban, M., Regueiro, B.
Place Madrid (España)

¿Hay diferencias en la implicación en los deberes escolares, la ansiedad y el rendimiento académico según los distintos perfiles motivacionales de los estudiantes?
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Regueiro, B., Suarez, N, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M.
Organization ACIPE- Asociación Científica de Psicología y Educación
Place Alicante/Alacant (España)

Estrategias volitivas en la universidad: Incidencia sobre el rendimiento académico
IV Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
International

Authors Rodríguez, S., Estévez-Blanco, I., Regueiro, B., Piñeiro, I.
Place Santiago de Compostela (España)

El proceso de realización de los deberes escolares en estudiantes de Educación Primaria
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Estévez-Blanco, I., Regueiro, B., Rodríguez, S., Suárez, N., Gayo, E., Pan, I., Valle, A.
Organization ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Place Almería (España)

¿Es diferente la actitud hacia las matemáticas en función del rendimiento académico?
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Bibiana Regueiro, Estévez-Blanco, I., Suarez, N, Sánchez, B., Pan, I., E. Gayo, Valle, A.
Organization ACIPE- Asociación Científica de Psicología y Educación
Place Alicante/Alacant (España)

Proceso de realización de los deberes escolares: El rol de variables motivacionales y contextuales
IV Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
International

Authors Rodríguez, S., Regueiro, B., Valle, A., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M., Estévez-Blanco, I.
Place Santiago de Compostela (España)

El papel de los padres en los deberes y su relación con el rendimiento académico
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Suarez, N, J. C. Núñez Pérez, Regueiro, B., Menéndez, P
Organization ACIPE- Asociación Científica de Psicología y Educación
Place Alicante/Alacant (España)

Estrategias volitivas en educación secundaria: adaptación de un cuestionario de gestión motivacional
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Regueiro, B., Estévez-Blanco, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M.
Organization ACIPE- Asociación Científica de Psicología y Educación
Place Alicante/Alacant (España)

Un estudio sobre las diferencias en el enfoque de trabajo en los deberes escolares según el curso y el género
VII Congresso Mundial estilos de Aprendizagem
National

Authors Regueiro, B., Valle, A., Estévez-Blanco, I.
Place Bragança (Portugal)

El bienestar psicológico como predictor de las estrategias de afrontamiento del estrés académico
IV Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Regueiro, B.
Place Santiago de Compostela (España)

La motivación hacia los deberes escolares: ¿varía de un curso a otro?
IX Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
International

Authors Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Valle, A., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M., Estévez-Blanco, I.
Place Madrid (España)

¿Qué relación existe entre el rendimiento académico y la implicación y enfoque de trabajo en los deberes escolares?
VII Congresso Mundial estilos de Aprendizagem
National

Authors Regueiro, B., Valle, A., Estévez-Blanco, I.
Place Bragança (Portugal)

Perfiles motivacionales, implicación y ansiedad ante los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M., E. Gayo, Valle, A.
Place Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.469

Predicción del rendimiento académico: Efecto de las variables vinculadas con la percepción del estudiante de la implicación familiar y feedback de los padres en los deberes escolares
IV Congreso Internacional de atención Temprana y Educación Familiar
Autonomous

Authors Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Ferradás, M.M.
Place Santiago de Compostela (España)

Diseño de un programa de actividades de juego para promover la satisfacción escolar
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Marcos, P, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Estudio comparativo sobre la percepción de padres e hijos de la implicación en los deberes escolares
IV Congreso Internacional de atención Temprana y Educación Familiar
Autonomous

Authors Bibiana Regueiro, Freire, C., Rodicio-García, M.L.
Place Santiago de Compostela (España)

Propósitos vitales y afrontamiento del estrés académico en estudiantes universitarios
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Valle, A.
Organization ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Place Oporto (Portugal)

Involvement in homework and academic achievement in Primary Education
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
International

Authors Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A.
Organization ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Place Oporto (Portugal)

Algunas razones por las cuales los estudiantes hacen, o no, los deberes escolares
III Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
International

Authors Ferradás, M.M., Bibiana Regueiro, Benigno Sánchez, E. Gayo, Rodicio-García, M.L.
Place Donostia-San Sebastián (España)

Orientación a metas y autoeficacia docente
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro, Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A.
Organization ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Place Oporto (Portugal)

Capacidad predictiva de la implicación en los deberes escolares sobre el rendimiento académico
III Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
International

Authors Freire, C., Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Pan, I.
Place Donostia-San Sebastián (España)

Estrategias de protección de la autovalía en estudiantes universitarios. Diferencias entre Ciencas de la Educación y Ciencias de la Salud
III Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Place Donostia-San Sebastián (España)

Motivación de los alumnos de Educación Primaria en aulas con metodología basada en proyectos
XIII CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA
International

Authors Martín, A., Rodríguez, S.
Place Coruña, A (España)

Enfoques de trabajo e implicación en los deberes escolares en estudiantes de Educación Primaria
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía .
International

Authors Rodríguez-Pereiro, S, Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Pan, I., Benigno Sánchez, Valle, A.
Organization UDC
Place Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.468

Influencia de la autoeficacia sobre la autoaceptación de los estudiantes universitarios
XXII Congreso Internacional sobre Educación y Aprendizaje
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C.
Place Madrid (España)

Variables predictoras del modelo de bienestar psicológico de Ryff en estudiantes universitarios
III Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
International

Authors Carlos Freire Rodriguez, Ferradás, M.M., Bibiana Regueiro, Valle, A.
Place Donostia-San Sebastián (España)

Involvement in homework and academic achievement in Primary Education
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
International

Authors Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A.
Organization ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Place Oporto (Portugal)

Metas de logro y práctica instruccional
XIII CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro, Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Estrategias de self-handicapping en estudiantes universitarios: Diferencias en función de la variable curso
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Valle, A.
Place Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.345

Diferencias en la implicación en los deberes escolares en función del rendimiento académico en estudiantes de Primaria
VII Congreso Internacional de Psicología y Educación
National

Authors Bibiana Regueiro, Pan, I., Benigno Sánchez, Valle, A., José Carlos Nuñez, Pedro Rosário
Place Badajoz (España)

Use of self-regulated learning strategies in university context
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
International

Authors Cerezo, R., Amieiro, N., Valle, A., C. Rodríguez
Place Lisboa (Portugal)

Tareas para casa, rendimiento académico e implicación de padres y profesores
VII Congreso Internacional de Psicología y Educación
National

Authors Regueiro, B.
Place Badajoz (España)

Diferencias en la motivación e implicación en los deberes escolares en función del curso y del rendimiento académico en estudiantes de Primaria
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
International

Authors Regueiro, B., Rodríguez, S., Suarez, N, Cerezo, R.
Place Lisboa (Portugal)

Rendimiento académico e implicación en los deberes escolares en educación primaria
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
International

Authors Regueiro, B., Valle, A., Núñez, J.C., Pan, I.
Place Lisboa (Portugal)

Influencia de la autoeficacia en el afrontamiento del estrés académico en la etapa universitaria
II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y Desarrollo.
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Ramón González Cabanach
Organization Universidad de Granada (UGR)
Place Granada (España)

Deberes escolares y rendimiento académico: El papel de estudiantes, padres y profesores
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
International

Authors Suarez, N, Núñez, J.C., Cerezo, R., Regueiro, B.
Place Lisboa (Portugal)

Motivación e implicación en los deberes escolares: Diferencias en función del rendimiento académico y del curso
VII Congreso Internacional de Psicología y Educación
National

Authors Bibiana Regueiro, Pan, I., Valle, A., Núñez, J.C., Suárez, N., Pedro Rosário
Place Badajoz (España)

Promoción de estrategias de autorregulación del aprendizaje en Educación Secundaria Obligatoria
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
International

Authors González-Pienda, J.A., Bernardo, A., Regueiro, B.
Place Lisboa (Portugal)

El bienestar psicológico de los estudiantes universitarios. Diferencias entre mujeres y hombres
II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y Desarrollo.
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Ramón González Cabanach
Organization Universidad de Granada (UGR)
Place Granada (España)

Combinaciones de metas y perfiles motivacionales en estudiantes universitarios
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
International

Authors Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Place Lisboa (Portugal)

Perfiles de autoeficacia docente y motivación de los estudiantes en la Universidad
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
International

Authors Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, Valle, A., Piñeiro, I., José Carlos Nuñez, Pedro Rosário
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Deberes escolares y su relación con el rendimiento académico a lo largo de la escolaridad obligatoria en función del curso y del género
XII CONGRESSO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÊS DE PSICOPEDAGOGIA
International

Authors Suárez, N., Cerezo, R., José Carlos Nuñez, Pedro Rosário, Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Valle, A.
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place BRAGA (Portugal)

Creencias de autoeficacia y metas de logro: Un estudio sobre perfiles motivacionales en la Universidad
III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
International

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, Pan, I.
Organization Universidad de Almería (UAL)
Place Almería (España)

Inteligencia emocional y convivencia escolar: Análisis de la relación en diferentes etapas y contextos
III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
International

Authors Valle, A.
Organization Universidad de Almería (UAL)
Place Almería (España)

Rendimiento académico y deberes escolares
III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
International

Authors Valle, A., Pan, I., Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Beatriz Ponte
Organization Universidad de Almería (UAL)
Place Almería (España)

Estrategias de aprendizaje y metas académicas: Incidencia sobre el rendimiento académico en educación secundaria
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
International

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, José Carlos Núñez, Pedro Rosário
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Bienestar psicológico y estrés: ¿sentirnos bien nos ayuda a afrontar mejor el estrés?
I International Congress of Educational Sciences and Development
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Ramón González Cabanach
Place Santander (España)

Aplicación de análisis multinivel al estudio de la predicción del rendimiento académico
VI Congreso Internacional y XI Nacional de Psicología Clínica
National

Authors José Carlos Nuñez, Vallejo, G., Ellian Tuero, Pedro Rosário, Valle, A.
Place Santiago de Compostela (España)

Metas académicas, deberes escolares y aprendizaje en estudiantes de secundaria
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
International

Authors Bibiana Regueiro, Valle, A., José Carlos Nuñez
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Recursos de afrontamiento del estrés y autoeficacia en estudiantes universitarios.
I International Congress of Educational Sciences and Development
International

Authors Ramón González Cabanach, Ferradás, M.M., Freire, C.
Place Santander (España)

Perfiles motivacionales y ansiedad estado
VII Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
National

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, Ferradás, M.M.
Organization Universidad de Cádiz (UCA)
Place Cádiz (España)

Incidencia en las metas académicas en los enfoques de aprendizaje del estudiante universitario
VII Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
National

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Freire, C.
Organization Universidad de Cádiz (UCA)
Place Cádiz (España)

Múltiples metas y perfiles motivacionales en una muestra de estudiantes universitarios
XIX Congreso Internacional de Psicología INFAD
International

Authors Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Pedro Rosário
Place Lisboa (Portugal)

Autoaceptación y bienestar psicológico de las personas mayores
II CONGRESO NACIONAL DE DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
National

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach
Place Almería (España)

DIMENSION SOCIAL DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
II CONGRESO NACIONAL DE DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
National

Authors Freire, C.
Place Almería (España)

Combinaciones de metas y perfiles motivacionales: Un estudio sobre las diferencias individuales en metas académicas
21 st Annual World Congress On Learning Disabilities
National

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Pedro Rosário, Ramón González Cabanach, Piñeiro, I.
Place Oviedo (España)

El bienestar psicológico de las personas mayores. La participación social
II CONGRESO NACIONAL DE DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
National

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Ramón González Cabanach, Patricia Gonzalez Millan
Place Almería (España)

Sentido de vida y bienestar psicológico de las personas mayores
II CONGRESO NACIONAL DE DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
National

Authors Ramón González Cabanach, Ferradás, M.M., Freire, C., Patricia Gonzalez Millan
Place Almería (España)

El bienestar psicológico de las personas mayores
II CONGRESO NACIONAL DE DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
National

Authors Freire, C.
Place Almería (España)

Dimensión psicológica del envejecimiento saludable
II CONGRESO NACIONAL DE DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
National

Authors Ferradás, M.M.
Place Almería (España)

Disminución de la respuesta de estrés en estudiantes universitarios a través del mindfulness
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Freire, C., Carmen Pardo Carballido, Ramón González Cabanach
Place Valladolid (España)

Eficacia de un programa de intervención de mindfulness en la reducción de la percepción de estresores académicos
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Ramón González Cabanach, Freire, C., Carmen Pardo Carballido
Place Valladolid (España)

Eficacia de un programa de intervención en Fisioterapia en el bienestar psicológico de cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Beatriz Alonso Fradejas, Ferradás, M.M., Jesús Seco Calvo
Place Valladolid (España)

El funcionamiento afectivo-motivacional de las personas mayores
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
National

Authors Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M.
Place Almería (España)

AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA EN LA TERCERA EDAD: PAUTAS PARA SU PROMOCION
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
National

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach
Place Almería (España)

Estrategias de afrontamiento del estrés académico: diferencias entre hombres y mujeres
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Rodríguez, S.
Organization Universidade da Coruña (UDC)
Place Coruña, A (España)

Estrategias de self-handicapping en estudiantes universitarios: diferencias entre hombres y mujeres
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Ramón González Cabanach
Organization Universidade da Coruña (UDC)
Place Coruña, A (España)

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DEL ENTORNO EN LA VEJEZ
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
National

Authors Piñeiro, I., Ferradás, M.M., Freire, C., Antonio Souto Gestal
Place Almería (España)

Condición y actividad física autoinformada en población escolar que realiza el camino de Santiago
II Congreso Iberoamericano de psicología y salud
International

Authors Seijo, D., Ramón González Cabanach, Freire, C.
Organization Universidad de Vigo (UV)
Place Pontevedra (España)

Combinations of Goals and Motivational Profiles: A Study from the Perspective of Multiple Goals
XII European Congress of Psychology
International

Authors Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Pedro Rosário, Cándido J. Inglés, Cerezo, R.
Place Estambul (Turquía)

La consecución de las metas personales y propósitos vitales en las personas mayores
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
National

Authors Freire, C., Piñeiro, I., Ferradás, M.M., Antonio Souto Gestal
Place Almería (España)

Estrategias para la mejora de la autoaceptación de las personas mayores
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
National

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach
Place Almería (España)

ICT role in the classroom: improve maths success at elemantary school with interactive white boards
XII European Congress of Psychology
International

Authors Pedro Rosário, J. C. Núñez Pérez, Valle, A.
Place Estambul (Turquía)

Validez factorial de un cuestionario de motivaciones para realizar el camino de Santiago
II Congreso Iberoamericano de psicología y salud
International

Authors Ramón González Cabanach, Freire, C., Novo, M.
Organization Universidad de Vigo (UV)
Place Pontevedra (España)

Enfoques al aprendizaje y enfoques de enseñanza en bachillerato: Datos y desafíos para alumnos, profesores y directivos de los centros educativos
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Valle, A.
Organization Universidade da Coruña (UDC)
Place Coruña, A (España)

Técnicas e claves motivacionales para a aprendizaxe na Universidade
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Valle, A.
Organization Universidade da Coruña (UDC)
Place Coruña, A (España)

Rendimiento académico y estrategias de gestión motivacional
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Rodríguez, S., Ferradás, M.M., Rebeca Blas Pena, Ramón González Cabanach
Place Valladolid (España)

EL PROPOSITO EN LA VIDA EN LAS PERSONAS MAYORES: PLANIFICACION Y GESTION DE LAS METAS PERSONALES
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
National

Authors Freire, C., Piñeiro, I., Ferradás, M.M., Antonio Souto Gestal
Place Almería (España)

Autoeficacia y bienestar psicológico en estudiantes universitarios
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Freire, C., Ramón González Cabanach, Francisca Fariña Rivera
Place Valladolid (España)

Goals and strategies role in self-regulated learning
XII European Congress of Psychology
International

Authors J. C. Núñez Pérez, Valle, A., Rodríguez, S., Pedro Rosário, Cerezo, R., Cándido J. Inglés
Place Estambul (Turquía)

La ansiedad en estudiantes pesimistas defensivos: implicaciones educativas y para la salud
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Place Valladolid (España)

La gestión y el control del entorno físico y social en las personas mayores
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
National

Authors Piñeiro, I., Ferradás, M.M., Freire, C., Antonio Souto Gestal
Place Almería (España)

Disminución de la sobrecarga en cuidadores principales de personas con discapacidad. Eficacia de un programa de fisioterapia
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Beatriz Alonso Fradejas, Freire, C., Jesús Seco Calvo
Place Valladolid (España)

Burnout y rendimiento académico en estudiantes de Fisioterapia
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Antonio Souto Gestal, Freire, C.
Place Valladolid (España)

El propósito en la vida de los estudiantes universitarios: análisis en función de la variable curso
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Freire, C., Valle, A., Antonio Souto Gestal
Place Valladolid (España)

Escalas de Bienestar Psicológico: análisis de su consistencia interna y validez de contenido
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Freire, C., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Ferradás, M.M.
Place Valladolid (España)

Las Metas académicas como predictores del rendimiento escolar en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
International

Authors Valle, A.
Organization COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Place Valladolid (España)

Aprendizaje de las matemáticas en la Educación Obligatoria: Análisis de las condiciones motivacionales
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
International

Authors Valle, A.
Organization COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Place Valladolid (España)

Motivación, emociones y afectos en las personas mayores
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
National

Authors Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M.
Place Almería (España)

Relaciones entre metas académcias y conducta prosocial en Educación Secundaria
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
International

Authors Valle, A.
Organization COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Place Valladolid (España)

El propósito en la vida de los estudiantes universitarios: análisis en función de la variable curso
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
International

Authors Valle, A.
Organization COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Place Valladolid (España)

ANALISIS DIFERENCIAL DE LA ANSIEDAD EN FUNCION DEL TIPO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS REALIZADOS
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Freire, C.
Organization Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud
Place Coruña, A (España)

Calidad de vida, bienestar y salud.
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
National

Authors Ramón González Cabanach, Carlos Freire Rodriguez, Piñeiro, I., Patricia Gonzalez Millan
Place Coruña, A (España)

LA ANSIEDAD ACADEMICA EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. DIFERENCIAS ENTRE SEXOS
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Freire, C.
Organization Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud
Place Coruña, A (España)

ANALISIS DIFERENCIAL DEL BIENESTAR PSICOLOGICO EN FUNCION DEL TIPO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS REALIZADOS
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
International

Authors Freire, C., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Ferradás, M.M.
Organization Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud
Place Coruña, A (España)

Perfiles motivacionales y rendimiento académico en estudiantes de secundaria
II Congreso Internacional de Convivencia Escolar
National

Authors Valle, A., Núñez, J.C., Rodríguez, S.
Place Almería (España)

EL SENTIMIENTO DE SOLEDAD EN PERSONAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
International

Authors Freire, C., Piñeiro, I., Patricia González Millán, Ferradás, M.M.
Organization Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud
Place Coruña, A (España)

Las relaciones sociales en las personas mayores. El sentimiento de soledad.
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
National

Authors Carlos Freire Rodriguez, Piñeiro, I., Ferradás, M.M., Antonio Souto Gestal
Place Coruña, A (España)

PREVALENCIA DE LAS ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES DE AUTOPROTECCION DE LA VALIA EN UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Freire, C.
Organization Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud
Place Coruña, A (España)

Self-handicapping, pesimismo defensivo y autoafirmación: estrategias motivacionales de autoprotección de la autoestima.
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
National

Authors Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Carlos Freire Rodriguez
Place Coruña, A (España)

EL BIENESTAR PSICOLOGICO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. DIFERENCIAS ENTRE MUJERES Y HOMBRES
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
International

Authors Freire, C., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Ferradás, M.M.
Organization Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud
Place Coruña, A (España)

DISEÑO Y VALIDACION DE LA ESCALA DE RESPUESTA DEL CUESTIONARIO DE ESTRES ACADEMICO (R-CEA)
X Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogia
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Ferradás, M.M., Freire, C.
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Diferencias en estrategias de gestión motivacional en función de los niveles de rendimiento académico
X Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogia
International

Authors Rodríguez, S., Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Julio Antonio González-Pienda, Rebeca Blas Pena, Ferradás, M.M.
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

EL ESTRES EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD
X Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogia
International

Authors Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Freire, C., Patricia González Millán
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Estrategias de gestión motivacional y bienestar emocional
X Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogia
International

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Piñeiro, I., Rebeca Blas Pena, Ferradás, M.M.
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Comprometer-se com. O estudar na universidade: Projecto CUME
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Sólano, M.E. Chaleta, M.L. Gracio, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

"Self-handicapping y pesimismo defensivo: análisis diferencial y relaciones con las metas de logro y las estrategias de autorregulación"
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
National

Authors Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García
Place España

Programa de capacitación en competencias de autorregulación para estudiantes universitarios
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
National

Authors José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario, Paula Solano, Luis Alvarez, Paloma González-Castro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Place Pontevedra (España)

Estórias-ferramentas para ensinar a estudar: O projecto (Des.) Venturas do testas
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Solano, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Percepción de autoeficacia y experiencia de estres académico en universitarios
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors María García Gerpe, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Place Coruña, A (España)

Perfiles motivacionales, autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Place Coruña, A (España)

Promoción de la autorregulación en estudiantes de primer curso de universidad
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario, Paula Solano, Luís Alvarez, Paloma González-Castro, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Variábeis sóciocognitivas e rendemento escolar: O papel da auto-eficacia na matemática
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Rosario Pedro, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Perfiles motivacionales en educación secundaria obligatoria y su relación con las estrategias de aprendizaje
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
National

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Place España

Análisis diferencial de los perfiles motivacionales en una muestra de estudiantes universitarios
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
National

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Place Pontevedra (España)

Promoting "freshmen¿s SRL through narratives
2and European First Year Experience Conference
International

Authors Pedro Rosario, Rosa Mouräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Valle, A.
Place Gothenburg (Suecia)

Capacitando para un aprendizaje autónomo en la universidad: Proyecto CAPA
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
National

Authors Paula Solano, José Carlos Núñez Pérez, Pedro Rosario, Julio A. González-Pienda García, Luis Alvarez, Paloma González-Castro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Place Pontevedra (España)

Proyecto CAPA: de la Universidad de la enseñanza a la universidad del aprendizaje
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors José Carlos Núñez Pérez, Pedro Rosario, Julio A. González-Pienda García, Paula Solano, Luís Alvarez, Paloma González-Castro, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Metas académicos e indicadores de calidad del proceso de aprendizaje
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Rodríguez, S., Piñeiro, I., María García Gerpe, Pedro Rosario
Place Coruña, A (España)

O que dizem os pais e os seus filhos sobre o aprender. Uma análise fenomenográfica
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors M.L. Gracio, Pedro Rosario, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, M.E. Chaleta, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Promover as competências de autonomía no pr-escolar
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Sólano, M.E. Chaleta, M.L. Gracio, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Self-handicapping y pesimismo defensivo: Análisis diferencial y relaciones con las metas de logro, la autoestima y las estrategias de autorregulación
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
National

Authors Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Place España

Aplicación y Validación de la Subescala de Estresores Académicos en Estudiantes Universitarios.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
International

Authors María Alicia Arias Rodríguez, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Ramón González Cabanach, Piñeiro, I.
Place Donostia-San Sebastián (España)

"Perfiles motivacionales en E.S.O. y su relación con las estrategias de aprendizaje"
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
National

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda
Place España

Trabalho de casa e rendemento escolar
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Sólano, M.E. Chaleta, M.L. Gracio, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

An analysis of relation between academic goals and achievement in secondary education students
10th International Conference on Motivation
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Place Landau (Alemania)

Are our secondary school students ready to face Bologn¿s process?
10th International Conference on Motivation
International

Authors Rosário, P., Rosa Mourao, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda, Paula Solano Pizarro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Place Landau (Alemania)

Homework, self-regulated learning and parent involvement
10th International Conference on Motivation
International

Authors Rosário, P., Rosa Mourao, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda, Paula Solano Pizarro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Place Landau (Alemania)

Self-affirmation and performance orientation goals: is self-affirmation guided by approach or avoidance motives?
10th International Conference on Motivation
International

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Place Landau (Alemania)

Differences in cognitive and self-regulation strategies according academia goals level
10th International Conference on Motivation
International

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Place Landau (Alemania)

Efecto del incremento de la conciencia de los procesos de autorregulación del aprendizaje sobre la medida de los mismos a través de instrumentos de autoinforme
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors Paula Solano, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Ana Bernardo, Luis Castejón, Pedro Rosario, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Estilos intelectuales y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Alvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Estilos intelectuales, aptitudes intelectuales y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Estudios de la teoría del autogobierno mental a través del Thinking Styes Questionnaire para estudiantes y profesores
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors Julio A. González Pienda, José Carlos Núñez, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma Gónzalez, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Análisis de la fiabilidad y validez de la escala ARATEX
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors Paula Solano, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Alvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Ana Bernardo, Luis Castejón, Pedro Rosario, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Convergencia de los estilos intelectuales en alumnos y profesores y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors Julio A. González Pienda, José Carlos Núñez, Ana Bernardo, Soledad González Pumariega, Luis Álvarez, Paloma González, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Estilos intelectuales, simples o compuestos?
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors Ana Bernardo, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Diferencias en estrategias cognitivas según los niveles de las metas académicas en una muestra de estudiantes de la E.S.O.
XII Congreso de Psicología de la Infancia y de al Adolescencia
National

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda
Place Santander (España)

Teoría del autogobierno mental: análisis de los supuestos teóricos en relación al aprendizaje y a la enseñanza
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Caracterización de los estudiantes en función del uso de self-handicapping y pesimismo defensivo y diferencias en estrategias de autorregulación del aprendizaje.
XII Congreso de Psicología de la Infancia y de al Adolescencia
National

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José C. Núñez, Julio A. González Pienda
Place Santander (España)

Attitudinal components in adolescents' involvement in learning mathematics
VIII International Conference on Motivation: Workshop on Achievement and Task Motivation
International

Authors Julio Antonio González Pienda, Núñez, J.C., Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Luís Álvarez, Paloma González, Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach
Place Moscú (Rusia)

Do all the students with larning disabilities show the same atributinal profile?
VIII International Conference on Motivation: Workshop on Achievement and Task Motivation
International

Authors Núñez, J.C., Julio Antonio González Pienda, Cristina Roces, Soledad González Pumariega, Luís Álvarez, Paloma González, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S.
Place Moscú (Rusia)

Academic motivation and adolescence:results obtained with the CEMA-II
VIII International Conference on Motivation: Workshop on Achievement and Task Motivation
International

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Julio Antonio González Pienda, Núñez, J.C., Cristina Roces, Soledad González Pumariega, Paloma González, Luís Álvarez
Place Moscú (Rusia)

Efectos de las atribuciones causales ante el fracaso sobre las estrategias motivacionales
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Valle, A., Núñez, J.C.
Place Santiago de Compostela (España)

Diferencias en la utilización de estrategias de aprendizaje según el rendimiento académico de los estudiantes
IX Congreso INFAD 2000
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Núñez, J.C.
Place Cádiz (España)

Las variables motivacionales como predictoras del aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Interfaces da Psicología
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Place Évora (Portugal)

Differences in cognitive-motivational variables
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors Piñeiro, I., Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Manuel Suárez Riveiro, Núñez, J.C.
Place Leuven (Bélgica)

Model of goal influences on the use of cognitive and self-regulatory strategies
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro
Place Leuven (Bélgica)

Orientaciones motivacionales y tendencias atribucionales ante el fracaso
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Valle, A., Núñez, J.C.
Place Santiago de Compostela (España)

Causal attributions and academic goals
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Núñez, J.C.
Place Leuven (Bélgica)

¿Querer aprender y obtener buenas notas son metas incompatibles?
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Núñez, J.C., Julio Antonio González Pienda, Soledad González Pumariega, Luis Álvarez Pérez, Cristina Roces, Marta García, Paloma González
Place Santiago de Compostela (España)

Differences in motivational profile depending on degree course and academic year
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors Piñeiro, I., Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Ana Patricia Fernández Suárez, Núñez, J.C.
Place Leuven (Bélgica)

Características psicométricas de la Escala de Orientación a Metas
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Valle, A.
Place Santiago de Compostela (España)

Análisis de las estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales en estudiantes universitarios con alto y bajo rendimiento académico
IX Congreso INFAD 2000
International

Authors Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Isabel Gómez Veiga, Eva Meilán Blanco
Place Cádiz (España)

Orientaciones motivacionales y estrategias de aprendizaje
IX Congreso INFAD 2000
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro
Place Cádiz (España)

Traducción y adaptación de las Escalas de Orientación de Meta de Skaalvik
IX Congreso INFAD 2000
International

Authors Ramón González Cabanach, Eduardo Abalde Paz, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Place Cádiz (España)

Self Description Questionnaire (SDQ-III). Descripción y adaptación a la población española
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Núñez, J.C., Julio Antonio González Pienda, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Marta García, Paloma González
Place Santiago de Compostela (España)

Caracterización cognitiva y motivacional de los niveles de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Interfaces da Psicología
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Place Évora (Portugal)

Orientaciones motivacionales y percepción del contexto académico por parte de los alumnos
XXVII Congreso Interamericano de Psicología
National

Authors Piñeiro, I., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez
Place Caracas (Venezuela)

El papel de las metas académicas como determinantes de la autorregulación del aprendizaje
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., José Manuel Suárez Riveiro, Rodríguez, S.
Place Santiago de Compostela (España)

Motivation, learning strategies and academic achievement in the university students
VI European Congress of Psychology
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, J. C. Núñez Pérez, Piñeiro, I., Rodríguez, S.
Place Roma (Italia)

Determinantes cognitivo-motivacionales del rendimiento académico
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Place Santiago de Compostela (España)

Un análisis de las diferencias en las orientaciones motivacionales de los alumnos universitarios según el curso y el tipo de carrera
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A., Ramón González Cabanach, Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Place Santiago de Compostela (España)

Incidencia de las metas de aprendizaje y de las metas de rendimiento sobre las estrategias de aprendizaje y estudio
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Rodríguez, S., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Place Santiago de Compostela (España)

Las variables motivacionales como predictoras del aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Congreso Internacional "Interfaces da Psicología"
International

Authors José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez
Place Évora (Portugal)

Causal attributions influence's on self-concept and academic achievement
VI European Congress of Psychology
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez, S., José Manuel Suárez Riveiro
Place Roma (Italia)

Estrategias motivacionales en estudiantes universitarios
XXVII Congreso Interamericano de Psicología
National

Authors Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Valle, A., José Manuel Suárez Riveiro
Place Caracas (Venezuela)

Características diferenciales en la autorregulación motivacional del aprendizaje
XXVII Congreso Interamericano de Psicología
National

Authors Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Valle, A., José Manuel Suárez Riveiro
Place Caracas (Venezuela)

Academic goals influence's on learning strategies
VI European Congress of Psychology
International

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Place Roma (Italia)

Caracterización cognitiva y motivacional de los niveles de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Congreso Internacional "Interfaces da Psicología"
International

Authors José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez
Place Évora (Portugal)

Múltiples metas y su relación con el componente cognitivo en estudiantes universitarios
Congreso Internacional "Interfaces da Psicología"
International

Authors José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez
Place Évora (Portugal)

Propuesta de un modelo cognitivo-motivacional del aprendizaje autorregulado
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, Rodríguez, S.
Place Santiago de Compostela (España)

Casual relationship between the self-concept and the academic achievement
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Ramón González Cabanach, Valle, A.
Place Thessaloniki (Grecia)

Learning approaches in university students.A differential analysis.
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors Valle, A., MªLuisa Gómez Taibo, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., Inmaculada María Baspino Fernández
Place Thessaloniki (Grecia)

Evaluación de las capacidades metacognitivas en alumnos de primer ciclo de ESO
II Congreso Iberoamericano de Psicologia.
National

Authors J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Luís Álvarez, Valle, A., Ramón González Cabanach
Place Madrid (España)

Internal and external causal attributions influences on learning approaches.
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, MªLuisa Gómez Taibo, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Rosa María González Seijas
Place Thessaloniki (Grecia)

Cognitive-motivational variables and academic achievement in university students.
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo, Rodríguez, S., Inmaculada María Baspino Fernández
Place Thessaloniki (Grecia)

Evaluación de la motivaciòn académica a través de las metas y los estilos motivacionales.
V Congreso de Evaluación Psicológica
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, J. A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Marta García
Place España

Examen de la validez estructural del ITPA mediante el análisis factorial confirmatorio.
V Congreso de Evaluación Psicológica
International

Authors Lino Manuel Cuevas González, Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda
Place España

Interacción entre autoconcepto, procesos de atribución causal y motivación en niños con dificultades de aprendizaje: Análisis de la hipótesis del desamparo aprendido
Congreso Luso Español de Psicología de la Educación
International

Authors Núñez, J.C., Ramón González Cabanach, J. A. González Pienda, A. Mesonero, Valle, A., Lino Manuel Cuevas González
Place Coimbra (Portugal)

Orientaciones motivacionales en estudiantes universitarios
Congreso Luso Español de Psicología de la Educación
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., Inmaculada María Baspino Fernández, Núñez, J.C.
Place Coimbra (Portugal)

Educative interaction in its social nature in learning processes at shool
7 European Conference on the Quality for Early Chilhood Education. Chilhood in a Changing Society
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo
Place Munich (Alemania)

El C.M.A. (Cuestionario de Metas Académicas): Un instrumento para la evaluación de las metas de estudio de los estudiantes universitarios
Congreso Luso Español de Psicología de la Educación
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., Inmaculada M. Baspino Fernández, Núñez, J.C.
Place Coimbra (Portugal)

Learning approaches in university students
International Conference on Project Work in University Students
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., M. Baspino
Place Roskilde (Dinamarca)

Visual motor skills and their improvement through a planification intervention
7 European Conference on the Quality for Early Chilhood Education. Chilhood in a Changing Society
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Núñez, J.C.
Place Munich (Alemania)

Motivación and performance- an explanatory model about the relationships between motivational and academic archivement
7 European Conference on the Quality for Early Chilhood Education. Chilhood in a Changing Society
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo
Place Munich (Alemania)

Diseño de un programa de intervención en habilidades psicolinguísticas desde el modelo de los procesos.
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Lino Manuel Cuevas González, Ramón González Cabanach, Valle, A., Germán Bou
Place Braga (Portugal)

Patrones motivacionales académicos: ¿Se puede hablar de múltiples metas en un mismo alumno?
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
National

Authors Germán Bou, González-Pienda, J.A., Ramón González Cabanach, Valle, A., S. González Pumariega
Place Coruña, A (España)

El aprendizaje como proceso cognitivo y motivacional.
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
National

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Germán Bou, Manuel Baña Castro, Lino Manuel Cuevas González
Place Coruña, A (España)

Variables cognitivo-motivacionales y aprendizaje.
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
National

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Germán Bou, Victoria Franco Taboada
Place Coruña, A (España)

Las concepciones de la enseñanza universitaria.
VI Congreso INFAD
National

Authors Ramón González Cabanach, Germán Bou, Valle, A., Lino Manuel Cuevas González
Place Sevilla (España)

Motivación y estrategias de aprendizaje: Hacia una integración de los componentes cognitivo-motivacionales implicados en el aprendizaje escolar
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S.
Place Braga (Portugal)

Evaluación de las metas académicas de los estudiantes universitarios y su relación con el rendimiento.
VI Congreso INFAD
National

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Germán Bou
Place Sevilla (España)

¿Escucha o lectura? Un estudio comparativo de la información elaborada a partir de la recepción de mensajes orales y escritos.
Congreso Nacional sobre Dificultades de Aprendizaje
National

Authors Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Rodríguez, S., M. Baspino Fernández, MªLuisa Gómez Taibo
Place Coruña, A (España)