Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa (GIPED)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dr. Antonio Valle Arias
Catedrático de universidade
Data de alta 25/06/2013
Adscrición a deptos. Psicoloxía
Adscrición a centros Facultade de Ciencias da Educación
Código interno G000689

Contacto

Enderezo Facultade de Ciencias da Educación Campus de Elviña s/n 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 4674
Correo

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Motivación académica e aprendizaxe

Deberes escolares, aprendizaxe e rendemento académico

Motivación dos estudantes e autoeficacia docente

Motivación e estratexias de estudo

Intervención motivacional e cognitiva na discapacidade

Palabras chave Intervención psicoeducativa, discapacidade, programas de intervención; Metas académicas, autoeficacia, autoconcepto, atribucións causais; Cantidade de deberes realizados, tempo dedicado aos deberes, xestión do tempo adicado aos deberes...; Autoeficacia docente, metas académicas, rendemento académico; Motivación, estratexias cognitivas, estratexias de xestión de recursos, estratexias metacognitivas

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Formación no desenvolvemento de proxectos de investigación no campo da psicoloxía educactiva Dirección de Traballos Fin de Grao e de Traballos Fin de Mestrado vinculadoss ás liñas de investigación do Grupo Dirección de Teses de Doutoramento vinculadas coas liñas de investigación Participación en proxectos de investigación relacionados con esas liñas de investigación

Recursos de equipamento Programas estatísticos para a análise de datos Instrumentos para a avaliación de procesos psicoeducativa Programas de intervención motivacional Programas de intervención orientados á autorregulación da aprendizaxe Equipamento informático básico e material bibliográfico
Resultados transferíbeis Deseño de instrumentos de avaliación psicoeducativa e aplicacións de programas de intervención na mellora dos procesos educativos.

Membros do grupo

Dra./Dr. Antonio Valle Arias
Psicoloxía evolutiva e da educación
Coordinador
Dra./Dr. Susana Rodríguez Martínez
Psicoloxía evolutiva e da educación
PDI
Dra./Dr. Isabel Piñeiro Aguín
Psicoloxía evolutiva e da educación
PDI
Dra./Dr. María Del Mar Ferradás Canedo
Psicoloxía evolutiva e da educación
PDI
Dra./Dr. Carlos Freire Rodríguez
Psicoloxía evolutiva e da educación
PDI
Carolina Rodríguez Llorente
Contratado Predoctoral
Tania Vieites Lestón
Contratado Predoctoral
Dra./Dr. Marcia Galina Ullauri Carrión
Psicoloxía evolutiva e da educación
Doctorando
Lurdes Renata Teles Da Costa
Doctorando
Lucía Roldán Prego
Doctorando
Cristina Couto Pena
Doctorando
Fátima Díaz Freire
Doctorando
Zuleika del Rosario García Giner
Doctorando
Rocío González Suárez
Doctorando
Carlos Fernández Barral
Doctorando
Dra./Dr. José Muñiz Fernández
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Juan Luis Castejón Costa
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Leandro Silva Almeida
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Rosario Ortega Ruiz
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Miguel Ángel Santos Rego
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. María del Mar Lorenzo Moledo
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. José Carlos Núñez Pérez
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Pedro Rosario
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Irene Pan López
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Benigno Sánchez Vales
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Iván Manuel Jorrín Abellán
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Bibiana Regueiro Fernández
Psicoloxía evolutiva e da educación
C2 - Colaboradores proyectos

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS. GPC

Entidade financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principáis ANTONIO VALLE ARIAS
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2019 ata 20/11/2021

Calidad y equidad en la prescripción de deberes escolares: diseño e implementación de propuestas basadas en evidencias empíricas

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principáis Antonio Valle Arias y Susana Rodríguez Martínez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema universitario de Galicia. Modalidad Redes de investigación

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Miguel Ángel Santos Rego
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2017 ata 31/12/2018

Ayudas del programa de consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Antonio Valle Arias
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2015 ata 30/11/2017

Evaluación e intervención en los procesos metacognitivos del aprendizaje en CBLEs en estudiantes de educación superior con y sin dificultades del aprendizaje

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principáis José Carlos Núñez Pérez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2017

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema universitario de Galicia.( Modalidad Redes de Investigación)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Miguel Ángel Santos Rego
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015

Relación entre deberes escolares y rendimiento académico: una perspectiva multinivel y longitudinal

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Antonio Valle Arias
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2014 ata 31/12/2017

PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS DE AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE ACADÉMICO A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR (PROYECTO E-TRAL)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis José Carlos Núñez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2013

Adaptación de los estudintes al nuevo marco del EES: Un estudio longitudinal sobre la autorregulación del aprendizaje en la Universidad

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Antonio Valle Arias
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 11/11/2010 ata 10/11/2013

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema universitario de Galicia. Modalidad: Redes de Investigación

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Francisca Fariña Rivera
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2010 ata 31/12/2011

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Psicoloxía da educación".

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Ramón González Cabanach
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

Análisis de los efectos de la autoeficacia docente sobre la motivación y el rendimiento de los estudiantes universitarios

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis Antonio Valle Arias
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 29/05/2007 ata 30/04/2008

Diseño y aplicación de un programa de gestión de recursos motivadores y emocionales y evaluación de su incidencia sobre estrategias de autorregulación del estudio en Universitarios

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principáis Ramón González Cabanach
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/11/2003 ata 19/11/2006

Motivación, estilos de pensamiento y rendimiento académico en la educación secundaria obligatoria( E.S.O.): implicaciones para la orientación educativa y profesional de los estudiantes.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/08/2000 ata 25/08/2003

Metas académicas de los estudiantes universitarios: características diferenciales a nivel cognitivo-emocional y contextual y su relación con el rendimiento académico

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/08/1998 ata 15/08/2000

Evaluación de las estrategias , enfoques de aprendizaje y contexto institucional en educación secundaria (2 Anualidades)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 30/06/1995 ata 30/06/1997

Las destrezas de estudio en estudiantes universitarios de primer curso de carrera. Diseño de un programa basado en la potenciación de las habilidades metacognitivas para la mejora de estas destrezas.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/01/1993 ata 13/01/1995

Programa para evaluar el compromiso motivacional en los deberes escolares PEvCMDE

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C.
Data de solicitude 10/06/2019
Data de concesión 25/09/2019

Programa para evaluar la percepción de la implicación familiar en las tareas académicas (PEvPIFTA)

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C.
Data de solicitude 10/06/2019
Data de concesión 25/09/2019

Programa para Evaluar Estrategias Cognitivas de Aprendizaje y Estudio (PEvECAE)

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I.
Data de solicitude 27/06/2017
Data de concesión 14/08/2017

Programa para Evaluar el Afrontamiento del Fracaso Académico (PEvAFA)

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I.
Data de solicitude 27/06/2017
Data de concesión 14/08/2017

Perceived parental involvement and student engagement with homework in secondary school: The mediating role of self-handicapping

Autores Núñez, J.C., Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A., Xu, J.
Revista CURRENT PSYCHOLOGY
DOI https://doi.org/10.1007/s12144-021-01791-8

Implicación en los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de Bachillerato

Autores Rodríguez, S., Regueiro, B., Falcón, J., Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T., Piñeiro, I.
Revista Bordón. Revista de Pedagogía Vol. 73 Núm. 1 (páxs. 129 ata 143)
DOI https://doi.org/10.13042/bordon.2021.80886

Diferencias en ansiedad ante los exámenes en función de los niveles de autoestima en estudiantes de Educación Primaria

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Suárez, M.
Revista European Journal of Child Development, Education and Psychopathology Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.32457/ejpad.v9i1.1404

Performance of (instrumental) activities of daily living and physical capacity in spanish adults with intellectual disabilities: a cross-sectional pilot study

Autores Delgado, L., Montes, R., Freire, C., Ferradás, M.M.
Revista Healthcare (Basel, Switzerland) Vol. 9 Núm. 435 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.3390/healthcare9040435

Flexibilidad en el afrontamiento del estrés y fortalezas personas en estudiantes universitarios

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., González, P.
Revista European Journal of Education and Psychology Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.32457/ejep.v14i1.1400

School Engagement, Academic Achievement, and Self-Regulated Learning

Autores Estévez, I., Rodríguez-Llorente, C., Piñeiro, I., Gónzalez, R., Valle, A.
Revista Sustainability Vol. 13 Núm. 6 (páxs. 1 ata 15)

Predictive variables of sexual inactivity in the elderly

Autores Piñeiro, I., Ullauri, M., Rodríguez, S., Regueiro, B., Estévez, I.
Revista ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 36 Núm. 3 (páxs. 512 ata 520)

Perceived Stress and Indicators of Burnout in Teachers at Portuguese Higher Education Institutions (HEI)

Autores Teles, R., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B.
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 17 Núm. 3248 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph17093248

Perceived maternal behaviour and children¿s goal orientation

Autores Martins, L., Regueiro, B., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C., Roldán, L.
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA Vol. 18 Núm. 3 (páxs. 523 ata 548)

DIFFERENCES IN HOMEWORK INVOLVEMENT DEPENDING ON ACADEMIC ACHIEVEMENT

Autores Regueiro, B., Martínez, R., Estévez, I., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Ferradás, M.
Revista PSICOLOGÍA ESCOLAR E EDUCACIONAL Núm. 24 (páxs. 1 ata 7)

Afrontamiento del estrés académico y autoeficacia en estudiantes universitarios: un enfoque basado en perfiles

Autores Freire, C., Ferradás, M.M.
Revista REVISTA INFAD Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 133 ata 142)
DOI https://doi.org/10.17060/ijodaep.2020.n1.v1.1769

Performance and well-being of native and immigrant students. Comparative analysis based on PISA 2018

Autores Rodríguez, S., Valle, A., Martins, L., Guerrero, E., Regueiro, B., Estévez, I.
Revista JOURNAL OF ADOLESCENCE Vol. 85 (páxs. 96 ata 105)

Intrinsic motivation and perceived utility as predictors of student homework engagement

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I.
Revista Revista de Psicodidáctica Vol. 25 Núm. 2 (páxs. 93 ata 99)

Sexual desire and activity among older men and women

Autores Piñeiro, I., Ullauri, M.G., Rodríguez, S., Regueiro, B., Estévez, I.
Revista European Journal of Health Research Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 227 ata 242)
DOI https://doi.org/10.30552/ejhr.v6i2.219

Gender Differences in Mathematics Motivation: Differential Effects on Performance in Primary Education

Autores Rodríguez, S., Regueiro, B., Piñeiro, I., Estévez, I., Valle, A.
Revista FRONTIERS IN PSYCHOLOGY (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.03050

Coping Strategies and Self-Efficacy in University Students: A Person-Centered Approach

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Regueiro, B., Rodríguez, S., Valle, A., Núñez, J.C.
Revista FRONTIERS IN PSYCHOLOGY Vol. 11 Núm. 841 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00841

Sociodemographic Characteristics and Stress of People from Spain Confined by COVID-19

Autores Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez-Llorente, C., Guerrero, E., Martins, L.
Revista European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education Núm. 4 (páxs. 1095 ata 1105)
DOI https://doi.org/10.3390/ejihpe10040077

Tipos de motivación en relación a la ansiedad ante los exámenes en el alumnado de educación primaria

Autores Seijo, S., Freire, C., Ferradás, M.M.
Revista PUBLICACIONES Vol. 50 Núm. 1 (páxs. 265 ata 274)
DOI https://doi.org/10.30827/publicaciones.v50i1.14101

Burnout among teachers in higher education: a empirical study of higher education institutions in Portugal

Autores Teles, R., Valle, A., Rodríguez, S.
Revista International Journal of Management Science and Business Administration Vol. 6 Núm. 5 (páxs. 7 ata 15)
DOI https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.65.1001

Success in Mathematics and AcademicWellbeing in Primary-School Students

Autores Rodríguez, S., Regueiro, B., Piñeiro, I., Valle, A., Sánchez, B., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C.
Revista Sustainability Vol. 12 Núm. 3796 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.3390/su12093796

The Relationship between Self-Esteem and Achievement Goals in University Students: The Mediating and Moderating Role of Defensive Pessimism

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Núñez, J.C., Regueiro, B.
Revista Sustainability Vol. 12 Núm. 7531 (páxs. 1 ata 14)

Psychological capital and burnout in teachers: the mediating role of flourishing

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., García-Bértoa, A., Núñez, J.C., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 17 Núm. 8403 (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph17228403

Relación entre percepción de dominio del ambiente y autoeficacia en estudiantes universitarios

Autores Freire, C., Ferradás, M.M.
Revista REVISTA INFAD Vol. 1 Núm. 4 (páxs. 381 ata 390)
DOI https://doi.org/10.17060/ijodaep.2019.n1.v5.1613

Associations between profiles of self-esteem and achievement goals and the protection of self-worth in university students

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Núñez, J.C., Regueiro, B.
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 16 Núm. 2218 (páxs. 1 ata 20)
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph16122218

Time spent and time management in homework in elementary school students: A person-centered approach

Autores Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Regueiro, B., Freire, C., Rosário, P.
Revista PSICOTHEMA Vol. 31 Núm. 4 (páxs. 422 ata 428)

Rendimiento previo e implicación en los deberes escolares de los estudiantes en los últimos cursos de Educación Primaria

Autores Rodríguez-Pereiro, S., Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Estévez, I., Valle, A.
Revista PSICOLOGÍA EDUCATIVA Vol. 25 Núm. 2 (páxs. 109 ata 116)

Mediating role of self-efficacy and usefulness between self-regulated learning strategy knowledge and its use

Autores Cerezo, R., Fernández, E., Amieiro, N., Valle, A., Rosário, P., Núñez, J.C.
Revista Revista de Psicodidáctica Vol. 24 Núm. 1 (páxs. 1 ata 8)

Relationship between students¿ prior academic achievement and homework behavioral engagement: the mediating/moderating role of learning motivation

Autores Rodríguez, S., Núñez, J.C., Valle, A., Freire, C., Ferradás, M.M., Rodríguez-Llorente, C.
Revista FRONTIERS IN PSYCHOLOGY Vol. 10 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01047

The Role of Prior Achievement as an Antecedent to Student Homework Engagement

Autores Piñeiro, I., Estévez, I., Freire, C., de Caso, A., Souto, A., González-Sanmamed, M.
Revista FRONTIERS IN PSYCHOLOGY Vol. 10 (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00140

Student perception of teacher and parent involvement in homework and student engagement: the mediating role of motivation

Autores Núñez, J.C., Regueiro, B., Suárez, N., Piñeiro, I., Rodicio, M.L., Valle, A.
Revista FRONTIERS IN PSYCHOLOGY Vol. 10 Núm. 1384 (páxs. 1 ata 16)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01384

Individual precursors of student homework behavioral engagement: the role of intrinsic motivation, perceived homework utility and homework attitude

Autores Suárez, N., Regueiro, B., Estévez, I., Ferradás, M.M., Guisande, M.A., Rodríguez, S.
Revista FRONTIERS IN PSYCHOLOGY Vol. 10 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00941

Ansiedad ante los exámenes en estudiantes de educación primaria: diferencias en función del curso y del género

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Fernández-Cerviño, S., Eduardo Barca Enriquez
Revista PUBLICACIONES Vol. 49 Núm. 2 (páxs. 151 ata 168)
DOI https://doi.org/10.30827/publicaciones.v49y2.8087

Dificultades en atención y memoria en alumnado de Educación Primaria con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Autores Vieites, T.
Revista Revista de Psicología y Educación Vol. 14 Núm. 2 (páxs. 136 ata 143)
DOI https://doi.org/10.23923/rpye2019.02.178

Teacher Profiles of Psychological Capital and Their Relationship with Burnout

Autores Ferradás, M., Freire, C., García-Bértoa, A., Núñez, J.C., Rodríguez, S.
Revista Sustainability Vol. 11 Núm. 18 (páxs. 1 ata 18)
DOI https://doi.org/10.3390/su11185096

Eudaimonic Well-Being and Coping with Stress in University Students: The Mediating/Moderating Role of Self-Efficacy

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Núñez, J.C., Valle, A., Vallejo, G.
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 16 Núm. 1 (páxs. 1 ata 15)
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph16010048

Perfiles de self-handicapping y autoestima y su relación con las metas de logro

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Revista ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 34 Núm. 3 (páxs. 545 ata 554)

Deberes escolares y rendimiento académico: el papel de variables personales, familiares y contextuales

Autores Valle, A., Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Revista OGE Organización y gestión educativa. Revista del fórum europeo de administradores de la educación Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 29 ata 33)

Homework purposes, homework behaviors, and academic achievement: Examining the mediating role of students'perceived homework quality

Autores Rosário, P., Núñez, J.C., Vallejo, G., Nunes, T., Cunha, J., Fuentes, S., Valle, A.
Revista CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Vol. 53 (páxs. 168 ata 180)

Motivational profiles in high school students: Differences in behavioural and emotional homework engagement andacademic achievement

Autores Bibiana Regueiro, Núñez, J.C., Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Pedro Rosário
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 53 Núm. 6 (páxs. 449 ata 457)
DOI https://doi.org/10.1002/ijop.12399

Defensive pessimism, self-esteem, and achievement goals: A person-centered approach

Autores Ferradás, M., Freire, C., Regueiro, B., Valle, A.
Revista PSICOTHEMA Vol. 30 Núm. 1 (páxs. 53 ata 58)
DOI https://doi.org/10.7334/psicothema2017.199

Coping flexibility and eudaimonic well-being in university students

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Núñez, J.C., Valle, A.
Revista SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 48 Núm. 1
DOI https://doi.org/10.111/sjop.12458

Niveles de rendimiento académico e implicación en los deberes escolares en estudiantes españoles de Educación Secundaria

Autores Valle, A., Regueiro, B., Núñez, J.C., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Rosário, P.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 19 ata 31)

Why students of Secondary Education complete more homework?

Autores Estévez, I., Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Souto, A., González-Sanmamed, M.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INVESTIGATATION IN HEALTH, PSYCOLOGY AND EDUCATION Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 15 ata 21)

Bienestar emocional de los estudiantes universitarios: El papel de la orientación a metas y las percepciones de control

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Valle, A., Núñez, J.C.
Revista PUBLICACIONES Vol. 48 Núm. 1 (páxs. 211 ata 224)

Deberes escolares y rendimiento académico: un estudio comparativo en el alumnado inmigrante y nativo

Autores Regueiro, B., Suárez, N., Estévez, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Revista Revista de Psicología y Educación Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 92 ata 98)

Cambios en la implicación en los deberes escolares a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria

Autores Bibiana Regueiro, Valle, A., Núñez, J.C., Pedro Rosário, Rodríguez, S., Suarez, N
Revista CULTURA Y EDUCACION Vol. 29 Núm. 2 (páxs. 254 ata 278)

Actividad sexual en personas mayores

Autores Piñeiro, I., Rodríguez, S., Rodriguez, S., Regueiro, B., Estévez, I., Ullauri, M.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Núm. 14

Self-protection profiles of worth and academic goals in university students

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., J. C. Núñez Pérez
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION (páxs. 669 ata 686)
DOI https://doi.org/10.1007/s10212-016-0318-5

Motivational profiles university students. Its relationship with self-handicapping and defensive pessimism strategies

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Núñez, J.C., Piñeiro, I., Rosário, P.
Revista LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES (páxs. 128 ata 135)
DOI https://doi.org/10.1013/j.lindif.2016.10.018

An explanatory model of maths achievement:Perceived parental involvement and academic motivation

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., MªLuisa Gómez Taibo, Bibiana Regueiro, Estévez, I., Valle, A.
Revista PSICOTHEMA Vol. 29 Núm. 2 (páxs. 184 ata 190)

Perfiles de múltiples metas y autoestima en estudiantes universitarios

Autores Ferradás, M., Freire, C., Regueiro, B., Estévez, I.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Núm. 1 (páxs. 77 ata 81)

Estructura factorial de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff en estudiantes universtiarios

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Núñez, J.C., Valle, A.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejeps.2016.10.001

Sobrecarga y salud percibida en cuidadores informales de pacientes con enfermedad mental

Autores Piñeiro, I., Rodríguez, S., Albite, A., Freire, C., Ferradás, M.
Revista European Journal of Health Research Vol. 3 Núm. 3 (páxs. 185 ata 196)
DOI https://doi.org/10.30552/ejhr.v3i3

How do student prior achievement and homework behaviors relate to perceived parental involvement in homework?

Autores Núñez, J.C., Epstein, J.L., Suarez, N, Pedro Rosário, Vallejo, G., Valle, A.
Revista FRONTIERS IN PSYCHOLOGY Vol. 8 Núm. 1217
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.0127

Promoting Gypsy children's behavioural engagement and school success: Evidence from a four-wave longitudinal study

Autores Pedro Rosário, Núñez, J.C., Vallejo, G, Azevedo, R., Pereira, R., Moreira, T., Fuentes, S., Valle, A.
Revista British Educational Research Journal Vol. 43 Núm. 3 (páxs. 554 ata 571)
DOI https://doi.org/10.1002/berj.3271

El papel de los padres en la motivación académica de los hijos

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., Gómez- Taibo, M.L., Regueiro, B., Estévez, I., Valle, A.
Revista Infocop

Estrategias cognitivas, etapa educativa y rendimiento académico

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro, Estévez, I., Val, C.
Revista Revista de Psicología y Educación Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 19 ata 34)

Rendimiento académico, enfoques de trabajo e implicación en los deberes escolares

Autores Valle, A., Regueiro, B., Suarez, N, Núñez, J.C., Pedro Rosário, Pan, I.
Revista Revista Internacional de Investigación en Educación -MAGIS- Vol. 10 Núm. 20 (páxs. 123 ata 142)

Propuesta didáctica de Educación Ambiental en Educación Infantil

Autores Souto-Seijo, A., Regueiro, B., Estévez, I.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Núm. 5

Incidencia de las metas académicas del alumnado de secundaria en su gestión motivacional

Autores Estévez, I., Rodríguez, S., Valle, A., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I.
Revista AULA ABIERTA Vol. 44 (páxs. 83 ata 90)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aula.2016.03.001

¿De qué depende la calidad del proceso de realización de los deberes escolares?

Autores Valle, A., Pan, I., Bibiana Regueiro, Suárez, N., Ellian Tuero, Rita, A.
Revista Infocop

The relationship between self-esteem and self-worth protection strategies in university students

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A., Núñez, J.C., Regueiro, B., Vallejo, G.
Revista PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES Vol. 88 (páxs. 236 ata 241)

Percepción de la implicación parental en los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de Secundaria

Autores Valle, A., Bibiana Regueiro, J. C. Núñez Pérez, Suarez, N, Carlos Freire Rodriguez, Ferradás, M.M.
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA Vol. 74 Núm. 265 (páxs. 481 ata 498)

Academic goals and self-handicapping strategies in university students

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A., Núñez, J.C.
Revista SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Os deberes escolares son beneficiosos para o rendemento académico?

Autores Regueiro, B.
Revista EDUGA. REVISTA GALEGA DO ENSINO Núm. 71

Actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de Educación Primaria:Diferencias en función del curso y del género

Autores Valle, A., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Sánchez, B., Freire, C., Ferradás, M.M.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INVESTIGATATION IN HEALTH, PSYCOLOGY AND EDUCATION Vol. 6 Núm. 2
DOI https://doi.org/10.1989/ejihpe.v6i2.161

Homework involvement and academic achievemet of native and immigrant students

Autores Suarez, N, Bibiana Regueiro, Epstein, J.L., Piñeiro, I., Díaz, S.M., Valle, A.
Revista FRONTIERS IN PSYCHOLOGY
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01517

Academic goals, student homework engagement, and academic achievement in elementary school

Autores Valle, A., Bibiana Regueiro, J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Pedro Rosário
Revista FRONTIERS IN PSYCHOLOGY
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00463

Profiles of psychological well-being and coping strategies among university students

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A., Núñez, J.C., Vallejo, G.
Revista FRONTIERS IN PSYCHOLOGY Vol. 7 Núm. 1554 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01554

La autoestima como variable protectora del burnout en estudiantes de fisioterapia

Autores Ramón González Cabanach, Antonio José Souto Gestal, Freire, C., Ramón Fernández Cervantes, Luz González Doniz
Revista Estudios sobre educación Vol. 30 (páxs. 95 ata 113)
DOI https://doi.org/10.15581/004.30.95-113

Motivatiional profiles Spanish students of Compulsory Secondary Education: Differential analysis of academic self-attributions

Autores Cándido J. Inglés, Martínez-Monteagudo, M.C., García-Fernández, J.M., Valle, A., Núñez, J.C., Beatriz Delgado, María S. Torregrosa
Revista ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 31 Núm. 2 (páxs. 579 ata 588)

Deberes escolares y rendimiento académico en Educación Primaria

Autores Valle, A., Pan, I., José C. Núñez, Pedro Rosário, Rodríguez, S., Bibiana Regueiro
Revista ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 31 Núm. 2 (páxs. 562 ata 569)

Propósitos vitales y afrontamiento del estrés académico en estudiantes universitarios

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Regueiro, B., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Valle, A.
Revista PSICOLOGÍA, EDUCAÇAO E CULTURA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 42 ata 54)

Teachers Feedback on Homework, Homework-Related Behaviors, and Academic Achievement

Autores José Carlos Nuñez, Suárez, N., Pedro Rosário, Vallejo, G., Cerezo, R., Valle, A.
Revista JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Vol. 108 Núm. 3 (páxs. 204 ata 216)

Predicting approach to homework in Primary school students

Autores Valle, A., Pan, I., Bibiana Regueiro, Suárez, N., Ellian Tuero, Rita, A.
Revista PSICOTHEMA Vol. 27 Núm. 4 (páxs. 334 ata 340)
DOI https://doi.org/10.7334/psicothema2015.118

Estrategias de self-handicapping en estudiantes universitarios. Diferencias entre cursos

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Valle, A.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr Núm. 1 (páxs. 63 ata 66)

Perfiles motivacionales, implicación y ansiedad ante los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria

Autores Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 1 (páxs. 93 ata 96)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.469

Perfiles de orientaciones de metas y autoconcepto de estudiantes de Educación Secundaria

Autores Cándido J. Inglés, Martínez-Monteagudo, M.C., García-Fernández, J.M., Valle, A., Castejón, J.L.
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 20 Núm. 1 (páxs. 99 ata 116)

La motivación e implicación en los deberes escolares a lo largo de la escolaridad obligatoria

Autores Bibiana Regueiro, Suárez, N., Valle, A., José C. Núñez, Pedro Rosário
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 20 (páxs. 47 ata 63)
DOI https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.12641

Multiple goals and homework involvement in elementary school students

Autores Valle, A., Pan, I., José Carlos Núñez Pérez, Rodríguez, S., Pedro Rosário, Bibiana Regueiro
Revista SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 18 Núm. e81 (páxs. 1 ata 11)

Perfiles motivacionales como combinación de expectativas de autoeficacia y metas académicas en estudiantes universitarios

Autores Valle, A., Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Carlos Freire Rodríguez, Ferradás, M.M., Suarez, N
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 1 ata 8)

Implicación y motivación hacia los deberes escolares en los estudiantes de Primaria según el rendimiento académico y el curso

Autores Valle, A., Bibiana Regueiro, Estévez, I., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Freire, C.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INVESTIGATATION IN HEALTH, PSYCOLOGY AND EDUCATION Vol. 5 Núm. 3 (páxs. 345 ata 355)
DOI https://doi.org/10.1989/ejihpe.v5i3.137

Diferencias en la percepción de la implicación parental en los deberes escolares en función del nivel de motivación de los estudiantes

Autores Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Estévez, I., Ferradás, M.M., Suárez, N.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INVESTIGATATION IN HEALTH, PSYCOLOGY AND EDUCATION Vol. 5 Núm. 3 (páxs. 313 ata 323)
DOI https://doi.org/10.1989/ejihpe.v5i3.134

Implicación familiar, autoconcepto del adolescente y rendimiento académico

Autores Ana Álvarez, Suárez, N., Ellian Tuero, José C. Núñez, Valle, A., Bibiana Regueiro
Revista EUROPEAN JOURNAL OF INVESTIGATATION IN HEALTH, PSYCOLOGY AND EDUCATION Vol. 5 Núm. 3 (páxs. 293 ata 311)
DOI https://doi.org/10.1989/ejihpe.v5i3.133

Relationships between perceived parental involvement in homework, student homework behaviors, and academic achievement: differences among elementary, junior high, and high school students

Autores J. C. Núñez Pérez, Suarez, N, Pedro Rosário, Vallejo, G., Valle, A., Epstein, J.L.
Revista Metacognition and Learning Vol. 10 (páxs. 375 ata 406)
DOI https://doi.org/10.1007/s11409-015-9135-5

Homework and its relation to academic achievement across compulsory education

Autores J. C. Núñez Pérez, Suarez, N, Cerezo, R., J. A. González Pienda, Pedro Rosário, Rosa Mouräo, Valle, A.
Revista Educational Psychology Vol. 35 Núm. 6 (páxs. 726 ata 746)

¿Es diferente la implicación en los deberes escolares según el rendimiento académico de los estudiantes?

Autores Valle, A., Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ferradás, M.M., Freire, C.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 12 ata 17)

Teacher self-efficacy and its relationship with students' affective and motivational variables in higher education

Autores Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Blas, R., Valle, A., Piñeiro, I., Cerezo, R.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 107 ata 120)
DOI https://doi.org/10.1989/ejep.v7i2.183

Are teachers' approaches to teaching responsive to individual student variation? A two-level sturctural equation modeling

Autores Pedro Rosário, José Carlos Núñez, Vallejo, G., María Olímpia Paiva, Valle, A., Fuentes, S., Ricardo Pinto
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION Vol. 29 Núm. 4 (páxs. 577 ata 601)
DOI https://doi.org/10.1007/s10212-014-0214-9

Relaciones entre autoestima y estresores percibidos en estudiantes universitarios

Autores Ramón González Cabanach, Souto, A, Freire, C, Ferradás, M
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 7 (páxs. 43 ata 57)
DOI https://doi.org/10.30552/ejep.v7i1.100

Metas académicas, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en educación secundaria

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro, E. Gayo, Valle, A.
Revista MAGISTER (páxs. 1 ata 9)

Las "tareas para casa" a debate

Autores Valle, A., José Carlos Nuñez, Pedro Rosário
Revista Revista de Psicología y Educación Vol. 9 Núm. 2

Variables que predicen la implicación de los estudiantes en las tareas para casa en Educación Secundaria

Autores Bibiana Regueiro, Suárez, N., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Revista Revista de Psicología y Educación Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 45 ata 55)

La implicación familiar en el ámbito educativo como herramienta para trabajar el éxito académico

Autores Suárez, N., Bibiana Regueiro, Ellian Tuero, Cerezo, R., Rodríguez, C.
Revista Revista de Psicología y Educación Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 83 ata 93)

Variables del estudiante, del profesor y del contexto en la predicción del rendimiento académico en Biología: análisis desde una perspectiva multinivel

Autores José C. Núñez, Vallejo, G., Pedro Rosário, Ellian Tuero, Valle, A.
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 145 ata 172)
DOI https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.7127

Diferencias en la implicación en los deberes escolares en función del rendimiento académico en estudiantes de primaria

Autores Bibiana Regueiro, Pan, I., Benigno Sánchez, Valle, A., José C. Núñez, Pedro Rosário
Revista REVISTA INFAD Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 437 ata 448)

Motivación e Implicación en los deberes escolares: Diferencias en función del rendimiento académico y del curso Homework motivation and involvement throughout elementary school

Autores Bibiana Regueiro, Pan, I., Valle, A., José C. Núñez, Suárez, N., Pedro Rosário
Revista REVISTA INFAD Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 425 ata 436)

Diferencias en el afrontamiento del estrés entre estudiantes universitarios hombres y mujeres

Autores Ramón González Cabanach, Francisca Fariña Rivera, Freire, C., Patricia González Millán, Ferradás, M.M.
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 19 ata 32)
DOI https://doi.org/10.1989/ejep.v6i1.100

Grade level, study time, and grade retention and their on motivation, self-regulated learning strategies, and mathematics achievement: a structural equation model

Autores Pedro Rosário, José Carlos Nuñez, Valle, A., Julio González-Pienda, Abílio LourenÇo
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION Vol. 28 Núm. 4 (páxs. 1311 ata 1331)
DOI https://doi.org/10.1007/s10212-012-0167-9

The relationship between approaches to teaching and approaches to studyng: a two-level structural equation model for biology achievement in high school

Autores Pedro Rosário, José Carlos Núñez, Pere J. Ferrando, María Olímpia Paiva, Abílio LourenÇo, Cerezo, R., Valle, A.
Revista Metacognition and Learning Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 47 ata 77)
DOI https://doi.org/10.1007/s11409-013-9095-6

Homework and academic achievement across Spanish Compulsory Education

Autores José Carlos Núñez, Suárez, N., Cerezo, R., Julio González-Pienda, Pedro Rosário, Rosa Mourao, Valle, A.
Revista Educational Psychology (páxs. 0 ata 0)
DOI https://doi.org/10.1080/01443410.2013.817537

Motivational profiles as a combination of academic goals in higher education

Autores Valle, A., José Carlos Nuñez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosário, Cándido J. Inglés
Revista Educational Psychology (páxs. 0 ata 0)
DOI https://doi.org/10.1080/01443410.2013.819072

Enfoques de enseñanza en Bachillerato en función de variables contextuales y del docente

Autores Pedro Rosário, José C. Núñez, Valle, A., María Olímpia Paiva, Soely Polydoro
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 18 Núm. 1 (páxs. 25 ata 46)
DOI https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.6215

Motivación, implicacion en los deberes escolares y rendimiento académico

Autores Pan, I., Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Revista AULA ABIERTA Vol. 41 Núm. 3 (páxs. 13 ata 22)

Relaciones entre la autoeficacia percibida y el bienestar psicológico en estudiantes universitarios

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Freire, C., Ferradás, M.M.
Revista REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA Vol. 29 Núm. 1 (páxs. 40 ata 48)

Autoeficacia y utilidad percibida como condiciones necesarias para un aprendizaje académico autorregulado

Autores Pedro Rosário, Abílio LourenÇo, María Olímpia Paiva, José Carlos Nuñez, Julio A. González Pienda, Valle, A.
Revista ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 28 Núm. 1 (páxs. 37 ata 44)

Validity Evidence based on Internal Structure of Scores on the Spanish Version of the Self-Description Questionnaire-II

Autores Cándido J. Inglés, María S. Torregrosa, María D. Hidalgo, José Carlos Nuñez, Juan L. Castejon, Jose M. Garcia Fernandez, Valle, A.
Revista SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 388 ata 398)
DOI https://doi.org/10.5209

Relaciones entre donducta agresiva y metas académicas: estudio con una muestrra de estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria

Autores María S. Torregrosa, Cándido J. Inglés, Jose M. Garcia Fernandez, Valle, A., José C. Núñez
Revista UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA Vol. 11 Núm. 4 (páxs. 1303 ata 1315)

Predicción del rendimiento en matemáticas:efecto de variables personales, socioeducativas y del contexto escolar

Autores Pedro Rosário, Abílio LourenÇo, María Olímpia Paiva, Adriana Rodrigues, Valle, A., Tuero, E.
Revista PSICOTHEMA Vol. 24 Núm. 2 (páxs. 289 ata 295)

Regulación emocional y burnout académico en estudiantes universitarios de Fisioterapia

Autores Ramón González Cabanach, Antonio José Souto Gestal, Ramón Fernández Cervantes, Freire, C.
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (páxs. 7 ata 18)

Implementation of training programs in self-regulated learning strategies in Moodle format: Results of a experience in higher education

Autores Jose Carlos Nunez, Cerezo, R., Ana Bernardo, Pedro Rosario, Valle, A., Fernández, E., Suárez-Fuentetaja N
Revista PSICOTHEMA Vol. 23 Núm. 2 (páxs. 274 ata 281)

Conducta prosocial y motivación académica en estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria

Autores Cándido J. Inglés, Agustin E. Martinez Gonzalez, Valle, A., Jose M. Garcia Fernandez, Cecilia Ruiz Esteban
Revista UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA (páxs. 0 ata 0)

Factorial invariance and latent mean differences of scores on the achievement goal tendencies questionnaire across gender and age in a sample of Spanish students

Autores Candido J. Ingles, Juan C. Marzo, Juan L. Castejon, Jose Carlos Nunez, Valle, A., Jose M. Garcia Fernandez, Beatriz Delgado
Revista LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 138 ata 143)

Multiple Goals Perspective in Adolescent Students With Learning Difficulties

Autores José Carlos Nuñez, Julio Antonio González-Pienda, Rodríguez, C., Valle, A., Ramón González Cabanach, Pedro Rosário
Revista LEARNING DISABILITY QUARTERLY (páxs. 273 ata 286)
DOI https://doi.org/10.1177/0731948711421763

Múltiple Goals Perspective in Adolescent Students With Learning Difficulties

Autores José Carlos Nuñez, Julio Antonio González-Pienda, Rodríguez, C., Valle, A., Ramón González Cabanach, Pedro Rosário
Revista LEARNING DISABILITY QUARTERLY (páxs. 273 ata 286)
DOI https://doi.org/10.1177/0731948711421763

Las creencias motivacionales como factor protector del estrés en estudiantes universitarios

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Patricia González Millán
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 75 ata 87)

Enhancing self-regulation and approaches to learning in first-year college students: A narrative-based program assessed in the Iberian Peninsula

Autores Pedro Rosario, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda, Valle, A., L. Trigo, C. Guimaraes
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION Vol. 25 Núm. 4 (páxs. 411 ata 428)

Escala de afrontamiento del estrés académico (A-CEA)

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C.
Revista Revista Iberoamericana de Psicología y Salud Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 51 ata 64)

Motivación y aprendizaje autorregulado

Autores Valle, A., Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Julio González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 44 Núm. 1 (páxs. 86 ata 97)

Diferencias de género y curso en metas académicas en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria

Autores Beatriz Delgado, Cándido J. Inglés, José Manuel García-Fernández, Juan Luis Castejón, Valle, A.
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA Vol. 245 (páxs. 67 ata 83)

Perfiles motivacionales y diferencias en variables afectivas, motivacionales y de logro

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 109 ata 121)

Estresores académicos percibidos por estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud

Autores Ramón González Cabanach, Ramón Fernández Cervantes, Luz González Doniz, Carlos Freire Rodríguez
Revista FISIOTERAPIA Vol. 32 Núm. 4 (páxs. 151 ata 158)

New media for the promotion of self-regulate learning in higher education

Autores Cerezo, R., José Carlos Nuñez Pérez, Pedro Rosario, Valle, A., Rodríguez, S., Ana Bernardo
Revista PSICOTHEMA Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 306 ata 315)

Perfiles motivacionales en estudiantes de secundaria: Análisis diferencial en estrategias cognitivas, estrategias de autorregulación y rendimiento académico

Autores Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio Antonio González-Pienda García, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Revista REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 113 ata 124)

Tareas para casa, autorregulación del aprendizaje y rendimiento en matemáticas

Autores Pedro José Sales Rosário Da Fonseca, Rosario Mourao, M. Baldaque, Nunes, T., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Cerezo, R., Valle, A.
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 14 Núm. 2 (páxs. 179 ata 192)

Diseño y validación de un Cuestionario de Gestión Motivacional

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., María García Gerpe, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 29 ata 47)

Academica procastination: Associations with personal, school anda family variables

Autores Pedro José Sales Rosário Da Fonseca, Marta Daniela Silva Costa, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Paula Solano Pizarro, Valle, A.
Revista SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 118 ata 127)

Academic goals and learning quality in higher education students

Autores Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio Antonio González-Pienda García, María Amalia Muñoz Cadavid, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Revista SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 96 ata 105)

Auto-eficacia docente, motivación del profesor y estrategias de enseñanza

Autores Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Valle, A., Rebeca Blas Pena, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Revista ESCRITOS DE PSICOLOGÍA Vol. 2 Núm. 4 (páxs. 1 ata 7)

Reliability and validity evidence of scores on the Achievement Goal Tendencies Questionnaire in a sample of Spanish students of compulsory secondary education

Autores Cándido J. Inglés Saura, José Manuel García Fernández, Valle, A., Beatriz Delgado, J.C. Marzo
Revista PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS Vol. 46 Núm. 10 (páxs. 1048 ata 1060)

Estilos intelectuales y rendimiento académico: Una perspectiva evolutiva

Autores Ana Bernardo, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca, Luis Alvarez Pérez, Paloma González Castro, Valle, A., Rodríguez, S., Cerezo, R., David Alvarez, Rodríguez, C.
Revista PSICOTHEMA Vol. 21 Núm. 4 (páxs. 555 ata 561)

El afrontamiento del estrés en estudiantes de ciencias de la salud. Diferencias entre mujeres y hombres

Autores Ramón González Cabanach, Patricia Gonzalez Millan, Freire, C.
Revista AULA ABIERTA Vol. 37 Núm. 2 (páxs. 3 ata 9)

Metas académicas: Perspectiva histórica y conceptual e implicaciones educativas

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA Vol. 19 (páxs. 1073 ata 1106)

Math homework and achievement: Teachers¿role

Autores Pedro José Sales Rosario Da Fonseca, Rosa María Ferreira Mourao, Margarida María Alves Rodrigues Baldaque, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Valle, A.
Revista ACADEMIC EXCHANGE QUARTERLY Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 217 ata 222)

Self-regulated profiles anda academic achievement

Autores Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Julio Antonio González-Pienda, Rodríguez, S., Pedro Rosário, Cerezo, R., Maria Amalia Muñoz Cadavid
Revista PSICOTHEMA Vol. 20 Núm. 4 (páxs. 724 ata 731)

Capacidad predictiva de las metas académicas sobre el rendimiento en diferentes áreas curriculares

Autores Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio Antonio González-Pienda, Pedro Rosario
Revista REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 40 Núm. 1 (páxs. 111 ata 122)

Ansiedad ante los exámenes: Relación con variables personales y familiares

Autores Pedro Rosário, José Carlos Núñez Pérez, Ana Salgado, Julio Antonio González-Pienda, Valle, A., Maria Cristina Rodriges Azevedo Joly, Ana Bernardo
Revista PSICOTHEMA Vol. 20 Núm. 4 (páxs. 563 ata 570)

Metas académicas y vulnerabilidad al estrés en contextos académicos

Autores Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Patricia González Millán
Revista AULA ABIERTA Vol. 36 (páxs. 3 ata 16)

Trabalho de casa, auto-eficácia e rendimiento en Matemática

Autores Pedro Rosário, Margarida Baldaque, Rosa Mourao, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda, Valle, A., María Cristina Rodriges Azevedo Joly
Revista PSICOLOGÍA ESCOLAR E EDUCACIONAL Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 23 ata 55)

Metas académicas y rendimiento en estudiantes de secundaria

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA Vol. 60 (páxs. 181 ata 192)

Metas académicas y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista PSICOLOGÍA ESCOLAR E EDUCACIONAL Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 31 ata 40)

Programa de intervención para mejorar la gestión de los recursos motivacionales en estudiantes universitarios

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., María García Gerpe, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA Vol. 237 (páxs. 237 ata 256)

Programa de intervención para mejorar la gestión de los recursos motivacionales en estudiantes universitarios.

Autores Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S.
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA (páxs. 237 ata 256)

Eficacia de un programa intruccional para la mejora de procesos y estrategias de aprendizaje en la enseñanza superior

Autores Pedro Rosario, Rosa Mouräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Solano, Valle, A.
Revista PSICOTHEMA Vol. 19 Núm. 3 (páxs. 422 ata 427)

Metas académicas y estrategias motivacionales de autoprotección

Autores Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA Vol. 13 (páxs. 617 ata 632)

Procrastination, self-regulated learning and math

Autores Pedro Rosário, Marta Costa, Rosa Mouräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Valle, A.
Revista ACADEMIC EXCHANGE QUARTERLY Vol. 11 Núm. 4 (páxs. 23 ata 27)

Olhares de género face á matemática: Uma investigaÇao no ensino obrigatorio espanhol

Autores Julio Antonio González Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Paula Solano Pizarro, Elza Helena Da Silva, Rosário, P., Rosa Mourao, Valle, A.
Revista ESTUDOS DE PSICOLOGÍA Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 135 ata 141)

Reflexiones sobre la motivación y el aprendizaje a partir de la Ley Orgánica de Educación (LOE): "Del dicho al hecho..."a

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Revista PAPELES DEL PSICÓLOGO Vol. 27 Núm. 3 (páxs. 135 ata 138)

Metas académicas, estrategias cognitivas y estrategias de autorregulación del estudio

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 165 ata 170)

Subgroups of attributional profiles in students with learning difficulties and their relation to self-concept and academic goals

Autores José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Luis Álvarez, Paloma González, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S.
Revista LEARNING DISABILITIES RESEARCH & PRACTICE Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 86 ata 97)

Estilos de pensamiento: Análisis de su validez estructural a través de las respuestas de adolescentes al Thinking Styles Inventory

Autores Julio Antonio González-Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Soledad González-Pumariega, Luis Alvarez, Cristina Roces, Paloma González, Ana Bernardo, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro R. Sales
Revista PSICOTHEMA Vol. 16 Núm. 1 (páxs. 139 ata 148)

Diferencias en el uso del self-handicapping y pesimismo defensivo y sus relaciones con las metas de logro,la autoestima y las estrategias de autorregulación del aprendizaje.

Autores Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 16 Núm. 4 (páxs. 625 ata 631)

Cognitive, motivational and volitional dimensions of learning: An empirical test of a hypothetical model

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio González-Pienda, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Revista RESEARCH IN HIGHER EDUCATION Vol. 44 Núm. 5 (páxs. 557 ata 580)

Adaptabilidad y cohesión familiar, implicación parental en conductas autorregulatorias, autoconcepto del estudiante y rendimiento académico

Autores Julio González-Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Luis Álvarez, Cristina Roces, Soledad González-Pumariega, Paloma González, Roberto Muñiz, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Ana Bernardo
Revista PSICOTHEMA Vol. 15 Núm. 3 (páxs. 471 ata 477)

Multiple goals, motivation and academic learning

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez, Julio González-Pienda, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Revista BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Vol. 73 (páxs. 71 ata 87)

Diferencias en la utilización de estrategias de aprendizaje según el nivel motivacional de los estudiantes.

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Núñez, J.C.
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 105 ata 126)

Múltiple-goal pursuit and its relation to cognitive self-regulatory and motivational strategies.

Autores Ramón González Cabanach, Eduardo Abalde Paz, Valle, A., J.M. Suarez Riveiro
Revista BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Núm. 71 (páxs. 561 ata 572)

Un modelo explicativo de las influencias de las orientaciones de meta sobre la autorregulación del aprendizaje.

Autores Eduardo Abalde Paz, Valle, A., Ramón González Cabanach, J.M. Suarez Riveiro
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 249 ata 262)

Metas de aproximación, metas de evitación y múltiples metas.

Autores Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda
Revista PSICOTHEMA Núm. 13 (páxs. 546 ata 550)

Diferencias en los componentes cognitivo y afectivo-motivacional entre distintos niveles de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios.

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, J.M. Suarez Riveiro
Revista BORDON Núm. 52 (páxs. 537 ata 553)

La adopción de multiples metas y utilización de estrategias cognitivas y autorreguladoras.

Autores Eduardo Abalde Paz, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., J.M. Suarez Riveiro
Revista BORDON Vol. 53 Núm. 1 (páxs. 129 ata 139)

Enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Núñez, J.C., José Manuel Suárez Riveiro
Revista PSICOTHEMA Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 368 ata 375)

Autoconcepto, proceso de atribución causal y metas académicas en niños con y sin dificultades de aprendizaje

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Paloma González, Marta García, Cristina Roces, Luis Álvarez Pérez, Soledad González Pumariega, Núñez, J.C., Julio Antonio González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 12 Núm. 4 (páxs. 548 ata 556)

Atribuciones causales, autoconcepto y motivación en estudiantes con alto y bajo rendimiento académico

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA Vol. 214 Núm. - (páxs. 525 ata 546)

La evaluación del profesorado

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 101 ata 118)

La metodología de la enseñanza

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 75 ata 99)

La planificación de la enseñanza

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 57 ata 74)

La evaluación inicial

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 17 ata 55)

Problemática actual de la enseñanza universitaria

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 5 ata 16)

Funcionamiento cognitivo-motivacional de los estudiantes universitarios según sus orientaciones motivacionales

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro
Revista EVOLUTION PSYCHIATRIQUE Vol. 2 Núm. - (páxs. 9 ata 37)

Un modelo cognitivo-motivacional explicativo del rendimiento académico en la Universidad

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Carlos Núñez, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo, Rodríguez, S.
Revista ESTUDIOS DE PSICOLOGIA Vol. 62 Núm. - (páxs. 77 ata 100)

El ajuste de los estudiantes con múltiples metas a variables significativas del contexto académico

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez, S., J. C. Núñez Pérez
Revista PSICOTHEMA Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 313 ata 323)

Las estrategias de aprendizaje. Revisión teórica y conceptual

Autores Valle, A., Eliseo Alfonso Barca Lozano, Ramón González Cabanach, J. C. Núñez Pérez
Revista REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 31 Núm. 3 (páxs. 425 ata 461)

Un modelo integrador explicativo de las relaciones enre metas académicas, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 47 ata 70)

Las relaciones entre el lenguaje oral y escrito

Autores Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Ramón González Cabanach, Victoria Franco Taboada, Isabel Gómez Veiga, Rodríguez, S.
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Núm. 1617 (páxs. 37 ata 56)

Las estrategias de aprendizaje.Características básicas y su relevancia en el contexto escolar

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Núm. 6 (páxs. 53 ata 68)

Pautas generales para la evaluación e intervención educativa en las dificultades de comprensión y aprendizaje de textos

Autores Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Rosa María González Seijas, Valle, A., Eva Meilán Blanco
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Núm. 1617 (páxs. 115 ata 130)

Atribuciones causales internas y externas, autoconcepto y rendimiento académico

Autores Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., J.M. Suarez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista AULA ABIERTA Núm. 72 (páxs. 249 ata 265)

El cuestionario de metas académicas.Un instrumento para la evaluación de la orientación motivacional de los alumnos de educación secundaria.

Autores Marta García, Julio A. González Pienda, José Carlos Nuñez, Soledad González Pumariega, Luís Álvarez, Cristina Roces, Ramón González Cabanach, Valle, A.
Revista AULA ABIERTA Núm. 71 (páxs. 175 ata 199)

Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico

Autores Valle, A., Rodríguez, S.
Revista BOLETÍN DE PSICOLOGÍA (VALENCIA) Núm. 60 (páxs. 27 ata 53)

Influencia de las atribuciones causales internas y externas sobre las metas académicas

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, MªLuisa Gómez Taibo, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Revista BORDON Vol. 50 Núm. 4 (páxs. 405 ata 413)

Variables cognitivo-emocionales,enfoques de aprendizaje y rendimiento académico

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Nuñez, Julio A. González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 393 ata 412)

Las estrategias de aprendizaje :Características básicas y su relevancia en el contexto escolar

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., Inmaculada M. Baspino Fernández
Revista REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Núm. 175 (páxs. 319 ata 332)

Motivación cognición y aprendizaje autorregulado

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA Vol. - Núm. 206 (páxs. 137 ata 164)

Características diferenciales de los enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., M. Baspino
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. - Núm. 4 (páxs. 41 ata 58)

Características afectivas y motivacionales de los estudiantes con dificultades en el aprendizaje

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Núñez, J.C.
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. - Núm. 14 (páxs. 53 ata 74)

Una aproximación histórica a las dificultades del aprendizaje

Autores Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., MªLuisa Gómez Taibo
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 10 Núm. 14 (páxs. 9 ata 27)

Dificultades en el aprendizaje de la escritura e intervención educativa

Autores Rodríguez, S.
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 10 Núm. 14 (páxs. 207 ata 232)

Dificultades en el aprendizaje de la lectura e intervencion educativa

Autores Mª Amparo Vázquez Grobas, Piñeiro, I.
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 10 Núm. 14 (páxs. 155 ata 188)

Motivación y estrategias de aprendizaje significativo

Autores Valle, A., MªLuisa Gómez Taibo
Revista BOLETÍN DE PSICOLOGÍA (VALENCIA) Vol. - Núm. 56 (páxs. 37 ata 51)

Características de las metas académicas que persiguen los estudiantes y sus consecuencias motivacionales

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Revista INNOVACIÓN EDUCATIVA Vol. - Núm. 7 (páxs. 123 ata 134)

Patrones motivacionales en estudiantes universitarios: características diferenciales

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Núñez, J.C.
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. - Núm. 15 (páxs. 125 ata 146)

Metas académicas de los estudiantes universitarios y su relación con otras variables cognitivo-motivacionales

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Revista BOLETÍN DE PSICOLOGÍA (VALENCIA) Vol. - Núm. 53 (páxs. 49 ata 68)

Dimensiones cognitivo-motivacionales y aprendizaje autorregulado

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Revista REVISTA DE PSICOLOGÍA Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 3 ata 34)

Variables cognitivo-motivacionales y aprendizaje escolar: algunas reflexiones desde una visión constructivista del proceso de aprendizaje

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Revista BORDON Vol. - Núm. 3 (páxs. 337 ata 344)

Una aproximación teórica al concepto de metas académicas y su relación con la motivación escolar

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, J. A. González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 45 ata 81)

Una perspectiva cognitivo-motivacional sobre el aprendizaje escolar

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Revista REVISTA DE EDUCACIÓN Vol. - Núm. 311 (páxs. 159 ata 182)

Homework, learning and academic success: the role of family and contextual variables

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Rosário, P., Lorenzo, M.
Editorial Frontiers Media S.A., Lausanne (Suiza)
ISBN 978-2-88963-492-7

MITCA: Método de Implementación de Tareas para Casa

Autores Valle, A., Rodríguez, S.
Editorial Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-793-0

El alumnado con TDAH en la Universidad. Guía de buenas prácticas

Autores Claudia Balado Alves, Canosa-Domínguez, NM, Ferradás, M.M., Elvira Ferrer Vázquez, Ana Fátima Gómez Suárez, David Fociños, Freire, C., Groba-González, MB, Paloma Martín Sánchez, Carla Mata Santos, Águstín Pérez Mosquera, Thais Pousada Garcia, Seijas Ramos, Sonia, Javier Vicente Alba
Editorial Universidade da Coruña/Fundaión INGADA/ Fundación María José Jove, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-09-15976-5

Éxito educativo. Claves de construcción y desarrollo

Editores Santos, M.A., Valle, A., Lorenzo, M.
Editorial Tirant Humanidades , (España)
ISBN 978-84-17508-80-7

Motivos para Motivarte. Programa de Metas

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Freire, C., Ferradás, M.
Editorial ASUNIVEP, Almería (España)
ISBN 978-84-697-6561-6

Conocerte para Motivarte. Programa Creencias

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Freire, C., Ferradás, M.
Editorial ASUNIVEP, Almería (España)
ISBN 978-84697-6559-3

Programa de Técnicas de Estudio

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Freire, C., Ferradás, M.
Editorial ASUNIVEP, Almería (España)
ISBN 978-84-697-6562-3

Emocionarte para Motivarte. Programa Emociones

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Freire, C., Ferradás, M.
Editorial ASUNIVEP, Almería (España)
ISBN 978-84-697-6560-9

Calidad de vida y bienestar en la vejez

Autores Carlos Freire Rodríguez, María del Mar Ferradás Canedo
Editorial Ediciones Pirámide, Madrid (España)
ISBN 978-84-368-3624-0

Manual de estrategias y técnicas de estudio. Vol.2. La dimensión afectivo-motivacional del aprendizaje

Autores Valle, A., Regueiro, B., Estévez, I.
Editorial Editorial Académica Española , Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3841767547

Manual de estrategias y técnicas de estudio. Vol. 3. Tipos de estrategias y técnicas de estudio

Autores Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Estévez, I.
Editorial Editorial Académica Española , Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3-8417-6859-9

Manual de estrategias y técnicas de etudio. Vol. 1.Habilidades intelectuales y procesos cognitivos

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Editorial Editorial Académica Española , Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3-8417-6031-9

Manual de estrategias y técnicas de estudio. Vol. 5. La enseñanza de estrategias en el currículo escolar

Autores Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Ferradás, M.M.
Editorial Editorial Académica Española , Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3639760729

Manual de estrategias y técnicas de estudio. Vol.4. Dificultades de aprendizaje en ámbitos específicos

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C.
Editorial Editorial Académica Española , Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3841769237

Motivación y aprendizaje escolar. Aprendiendo a gestionar la motivación y las emociones

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Bibiana Regueiro
Editorial CCS, Madrid (España)
ISBN 978-8490232460

(Des)venturas do Testas. Testas para sempre

Autores Pedro Rosário, Núñez, J.C., Valle, A.
Editorial Adonis, Americana,SP (Brasil) (Brasil)
ISBN 978-8579132957

Enseñar a aprender. Estrategias, actividades y recursos instruccionales

Autores Rodríguez, S., Valle, A., Núñez, J.C.
Editorial Ediciones Pirámide, Madrid (España)
ISBN 978-84-368-3262-4

La comunicación educativa: Estrategias instruccionales para la mejorar la comunicación en el aula

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro
Editorial Editorial Académica Española, Saarbrücken (Alemania) (Alemania)
ISBN 978-3-659-00368-4

Libro de Actas IV Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Antonio Souto Gestal, Carla Míguez
Editorial Reprogalicia, (España)
ISBN ISBN 978-84-938642-6-2

Psicología y Salud I. Educación, aprendizaje y salud

Autores Ramón González Cabanach, Ramón Fernández Cervantes, F.Fariña, M.Vilariño, C.Freire
Editorial GEU editorial, (España)
ISBN 978-84-15953-45-6

Psicología y Salud II. Salud física y mental

Autores Ramón González Cabanach, Ramón Fernández Cervantes, Ramón Arce, Ferradás, M.M., Freire, C.
Editorial GEU editorial, (España)
ISBN 978-84-15953-46-3

Atención socio-sanitaria a personas dependientes en el domicilio

Autores Ramón González Cabanach, Patricia González Millán, Freire, C.
Editorial Psicoeduca, (España)
ISBN 978-84-938674-0-9

II Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud. Bienestar físico y psicológico en personas mayores. Libro de Actas

Editores Mª José Vázquez, Ferradás, M.M., Antonio Souto Gestal, Jorge Viaño
Editorial Nino. Centro de impresión digital, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-939257-1-0

Guia de estrategias instruccionales para mejorar la motivación de los estudiantes

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Piñeiro, I., Pedro Rosario, Rebeca Blas, Carlos Freire Rodríguez, Ferradás, M.M.
Editorial Education and Psychology, Almería (España)
ISBN 978-84-614-1235-8

Motivar enseñando. La integración de estrategis motivadoras en el currículo escolar

Autores Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez
Editorial CCS, Madrid (España)
ISBN 978-84-9842-618-2

La psicología aplicada a la atención sociosanitaria

Autores Ramón González Cabanach, Patricia Gonzalez Millan, Piñeiro, I., Rodríguez, S.
Editorial Psicoeduca, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-613-6432-6

Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom

Editorial Nova Science Publishers, Inc., Nueva York (Estados Unidos)
ISBN 978-1-60456-104-3

Los recurso motivacionales.Programa para mejorar su gestión

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., María García Gerpe
Editorial CEPE, Madrid (España)
ISBN 84-7869-546-X

El estudiante eficaz.Aprendizaje y enseñanza de habilidades de estudio

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Editorial CCS, Madrid (España)
ISBN 978-84-9842-099-9

Manual de Psicologia de la Educación

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Julio Antonio González Pienda, Núñez, J.C.
Editorial Pirámide, Madrid (España)
ISBN 84-368-1638-2

El estrés del cuidador de personas mayores con demencia

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Victoria Franco Taboada
ISBN 84-9749-045-2

Psicología de la Vejez

Autores Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Editorial Univ. La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-95322-68-4

Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar

Editorial UDC, (España)
ISBN 84-89694-61-3

Psicología de la Educación. Volumen 1. Variables personales y aprendizaje escolar

Editorial Univ. de La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0521

Lecturas de psicología de la instrucción. Planificación y Aprendizaje

Autores Ramón González Cabanach, C. Núñez Pérez, Valle, A., Manuel Baña Castro, Lino Manuel Cuevas González, Mª Amparo Vázquez Grobas, Victoria Franco Taboada, Rodríguez, S., M. Baspino Fernández
Editorial Planificación y aprendizaje, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0517

Capacidad predictiva de la autocompasión sobre el afrontamiento del estrés en la etapa de Educación Primaria

Autores Ferradás, M.M.,Freire, C.,Prada, L.
Libro Variables Psicológicas y Educativas para la Intervención en el ámbito escolar. Nuevas realidades de análisis
Edita DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1377-227-1
Páxinas Dende a 35 ata a 45

Capacidad predictiva del Síndrome de Burnout sobre el Flourishing en el profesorado

Autores Freire, C.,Ferradás, M.M.,García-Bértoa, A.
Libro Intervención para la mejora de la salud desde una perspectiva integradora y multidisciplinar
Edita ASUNIVEP.
ISBN: 978-84-09-23220-8
Páxinas Dende a 67 ata a 74

Relación entre flourishing y burnout en el profesorado no universitario

Autores Ferradás, M.M.,Carlos Freire Rodríguez,García-Bértoa, A.
Libro Intervención e investigación en contextos clínicos y de la salud. Volumen V
Edita ASUNIVEP.
ISBN: 978-84-09-18752-2
Páxinas Dende a 77 ata a 82

El capital psicológico como predictor del Flourishing en el profesorado

Autores Freire, C.,Ferradás, M.M.,García-Bértoa, A.
Libro Cuidados, aspectos psicológicos y actividad física en relación con la salud: Afrontamiento y cambio en hábitos
Edita ASUNIVEP.
ISBN: 978-84-09-23647-3
Páxinas Dende a 85 ata a 92

The importance of personal autonomy in university students

Autores Freire, C.,Ferradás, M.M.
Libro Global perspectives on university students
Edita Nova Science Publishers Inc..
ISBN: 978-1-53615-746-8
Páxinas Dende a 155 ata a 199

La motivación como clave del éxito educativo del estudiante

Autores Rodríguez, S.,Freire, C.,Ferradás, M.M.,Valle, A.
Libro Éxito educativo. Claves de construcción y desarrollo
Edita Tirant Humanidades .
ISBN: 978-84-17508-80-7
Páxinas Dende a 25 ata a 42

Capacidad predictiva de las estrategias de afrontamiento del estrés sobre las fortalezas personales en estudiantes universitarios

Autores Freire, C.,Ferradás, M.M.,González-Rico, P.
Libro Innovación docente e investigación en Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas
Edita DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1324-561-4
Páxinas Dende a 875 ata a 884

Autoeficacia, atribuciones causales y afrontamiento del estrés en estudiantes universitarios: un enfoque centrado en la persona

Autores Freire, C.,Ferradás, M.M.,Regueiro, B.,Rodríguez, S.
Libro Inclusión, tecnología y sociedad. Investigación e Innovación en educación.
Edita DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1324-491-4
Páxinas Dende a 2304 ata a 2317

Perfiles de autoprotección de la valía y metas de logro en estudiantes universitarios: una perspectiva de género

Autores Ferradás, M.M.,Freire, C.,Rodríguez, S.,Regueiro, B.
Libro Inclusión, tecnología y sociedad. Investigación e Innovación en educación.
Edita DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1324-491-4
Páxinas Dende a 243 ata a 255

Involvement in homework throughout the grade levels in secondary education

Autores Regueiro, B.,Valle, A.,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.,Estévez, I.,Suárez, N.
Libro Education and new developments 2019
Vol. 2 Edita Science Press.
ISBN: 978-989-54312-6-7
Páxinas Dende a 159 ata a 162

Las estrategias de estudio y la mejora del aprendizaje. Evidencias disponibles

Autores Rodríguez, S.,Piñeiro, I.,Regueiro, B.,Estévez, I.
Libro Éxito educativo. Claves de construcción y desarrollo
Edita Tirant Humanidades .
ISBN: 978-84-17508-80-7
Páxinas Dende a 85 ata a 104

Self-Worth

Autores Ferradás, M.,Freire, C.,Valle, A.
Libro The SAGE Encyclopedia of Lifespan Human Development
Edita SAGE Publications, Inc.
ISBN: 9781506307657
Páxinas Dende a 1944 ata a 1945

Promoting self-regulatory skills in writing using a story-toll

Autores Högemann,J.,Rosário, P.,Núñez, J.C.,Rodríguez, C.,Valle, A.
Libro Studies in Writing: Vol.34, Design principles for teaching effective writing
Vol. 34 Edita Brill Editions.
ISBN: 9789004270473
Páxinas Dende a 190 ata a 222

homework and academic achievement: Student, teacher and parent involvement

Autores Bibiana Regueiro,Suarez, N,Núñez, J.C.,Valle, A.,Epstein, J.L.
Libro Factors affecting academic performance
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-53610-865-1
Páxinas Dende a 141 ata a 156

Student achievement, motivation and academic engagement

Autores Rodríguez, S.,Valle, A.,Piñeiro, I.,Regueiro, B.,Estévez, I.
Libro Factors affecting academic performance
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-53610-865-1
Páxinas Dende a 3 ata a 24

Psicoloxía e educación

Autores Valle, A.,Godás, A.,Buceta, M.J.,Outón, P.
Libro A investigación educativa en Galicia 2002-2014
Edita Galaxia.
ISBN: 9788498656978
Páxinas Dende a 111 ata a 144

Niveles de autoestima y metas de logro en estudiantes de ciencias de la educación

Autores Ferradás, M.M.,Freire, C.,Valle, A.,Regueiro, B.
Libro Variables Psicológicas y Educativas para la Intervención en el Ámbito Escolar. Vol. II.
Edita ASUNIVEP.
ISBN: 978-84-617-5569-1
Páxinas Dende a 373 ata a 380

Coping with Stress and Psychological Well-Being in University Students

Autores Freire, C.,Ferradás, M.M.,Valle, A.
Libro Higher Education: Global Perspectives, Emerging Challenges and Opportunities
Edita Nova Science Pub Inc.
ISBN: 978-1-63485-216-6
Páxinas Dende a 1 ata a 29

Self-worth protection in academic contexts: Self-handicapping and defensive pessimism

Autores Ferradás, M.M.,Freire, C.,Bibiana Regueiro,Núñez, J.C.,Valle, A.
Libro Academic achievement: student attitudes, social influences and gender differences
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-63483-986-0
Páxinas Dende a 85 ata a 112

Teachers' goal orientation, instructional practice and student's beliefs.

Autores Rodríguez, S.,Valle, A.,Núñez, J.C.,Piñeiro, I.,Bibiana Regueiro
Libro Goal setting and personal development: Teachers' perspectives, behavioral strategies and impact on performance
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-63482-748-5
Páxinas Dende a 61 ata a 76

Hacia una gestión más educativa de la diversidad étnico-cultural en los centros penitenciarios

Autores Lorenzo, M.
Libro Educación, desarrollo y cohesión social
Edita Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
ISBN: 978-84-9044-172-5
Páxinas Dende a 379 ata a 386

La familia como agente motivador del aprendizaje de los estudiantes

Autores Valle, A.,Rodríguez, S.,Bibiana Regueiro,Piñeiro, I.
Libro El poder de la familia en la educación
Edita Síntesis.
ISBN: 978-84-9077-175-4
Páxinas Dende a 57 ata a 84

Recursos de afrontamiento del estrés y autoeficacia en estudiantes universitarios

Autores Ramón González Cabanach,Ferradás, M.M.,Freire, C.
Libro Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2013
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-697-2103-2
Páxinas Dende a 245 ata a 250

Burnout académico

Autores Ramón González Cabanach,Freire, C.,Ferradás, M.M.,Antonio Souto Gestal
Libro Psicología y Salud II. Salud física y mental
Edita Geu.
ISBN: 978-84-15953-46-3)
Páxinas Dende a 221 ata a 240

El bienestar psicológico como predictor de las creencias de autoeficacia en estudiantes universitariosen estudiantes universitarios

Autores Ramón González Cabanach,Ferradás, M.M.,C.Freire
Libro Psicología y Salud I. Educación, aprendizaje y salud
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-15953-45-6
Páxinas Dende a 19 ata a 31

Perfiles motivacionales y ansiedad estado

Autores Rodríguez, S.,Valle, A.,Ramón González Cabanach,Ferradás, M.M.
Libro Aportaciones recientes al estudio de la motivación y las emociones
Edita Fénix Editora.
ISBN: 978-84-940056-0-2
Páxinas Dende a 69 ata a 74

El bienestar psicológico de las personas mayores. La participación social

Autores Freire, C.,Ferradás, M.M.,Ramón González Cabanach,Patricia Gonzalez Millan
Libro Salud y envejecimiento. Un enfoque multidisciplinar de la demencia
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-692-7
Páxinas Dende a 583 ata a 589

Autoaceptación y bienestar psicológico de las personas mayores

Autores Ferradás, M.M.,Freire, C.,Piñeiro, I.,Ramón González Cabanach
Libro Salud y envejecimiento. Un enfoque multidisciplinar de la demencia
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-692-7
Páxinas Dende a 573 ata a 577

Programa para la promoción de un envejecimiento saludable: la dimensión social

Autores Ramón González Cabanach,Ferradás, M.M.,Freire, C.,Piñeiro, I.,Antonio Souto Gestal
Libro Salud y envejecimiento. Un enfoque multidisciplinar de la demencia
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-692-7
Páxinas Dende a 597 ata a 604

Sentido de la vida y bienestar psicológico de las personas mayores

Autores Ramón González Cabanach,Ferradás, M.M.,Freire, C.,Patricia González Millán
Libro Salud y envejecimiento. Un enfoque multidisciplinar de la demencia
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-692-7
Páxinas Dende a 591 ata a 596

El bienestar psicológico de las personas mayores: las actividades cotidianas

Autores Ramón González Cabanach,Freire, C.,Ferradás, M.M.,Piñeiro, I.
Libro Salud y envejecimiento. Un enfoque multidisciplinar de la demencia
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-692-7
Páxinas Dende a 605 ata a 609

Incidencia de las metas académicas en los enfoques de aprendizaje del estudiante universitario

Autores Rodríguez, S.,Valle, A.,Piñeiro, I.,Freire, C.
Libro Aportaciones recientes al estudio de la motivación y las emociones
Edita Fénix Editora.
ISBN: 978-84-940056-0-2
Páxinas Dende a 41 ata a 46

Inventario de Processos de Auto-RegulaÇao da Aprendizagem (IPAA)

Autores Pedro Rosário,Abílio Afonso LourenÇo,María Olímpia Paiva,José Carlos Nuñez,Julio González-Pienda,Valle, A.
Libro Instrumentos e contextos de AvaliazÇao Psicológica
Edita EdiÇoes Almedina, SA.
ISBN: 978-972-40-4295-4
Páxinas Dende a 159 ata a 174

El funcionamiento afectivo-motivacional de las personas mayores

Autores Ramón González Cabanach,Piñeiro, I.,Freire, C.,Ferradás, M.M.
Libro Envejecimiento y demencia. Un enfoque multidisciplinar
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-452-7.
Páxinas Dende a 383 ata a 394

Psicología y Salud

Autores Ramón González Cabanach,Piñeiro, I.,Freire, C.,Ferradás, M.M.
Libro Psicología y Salud
Edita Psicoeduca.
ISBN: 978-84-938674-1-6
Páxinas Dende a 11 ata a 40

La gestión y el control del entorno físico y social en las personas mayores

Autores Piñeiro, I.,Ferradás, M.M.,Freire, C.,Antonio Souto Gestal
Libro Envejecimiento y demencia. Un enfoque multidisciplinar
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-452-7.
Páxinas Dende a 495 ata a 502

La consecución de las metas personales y propósitos vitales en las personas mayores

Autores Freire, C.,Piñeiro, I.,Ferradás, M.M.,Antonio Souto Gestal
Libro Envejecimiento y demencia. Un enfoque multidisciplinar
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-452-7.
Páxinas Dende a 371 ata a 376

Estrategias para la mejora de la autoaceptación de las personas mayores

Autores Ferradás, M.M.,Freire, C.,Piñeiro, I.,Ramón González Cabanach
Libro Envejecimiento y demencia. Un enfoque multidisciplinar
Edita GEU editorial.
ISBN: 978-84-9915-452-7.
Páxinas Dende a 363 ata a 369

Enhancing primary school students self-regulated learning: Yello's trials and tribulations project

Autores Pedro Rosário,José Carlos Núñez,González-Pienda, J.A.,Valle, A.
Libro Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Edita Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Páxinas Dende a 139 ata a 156

Calidad de vida, bienestar y salud

Autores Ramón González Cabanach,Freire, C.,Piñeiro, I.,Patricia González Millán
Libro Calidad de vida, bienestar y salud
Edita Psicoeduca, S.L..
ISBN: 9788461434411
Páxinas Dende a 8 ata a 25

Goals and strategies in self-regulated learning: A hypothetical model

Autores Núñez, J.C.
Libro Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Edita Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Páxinas Dende a 51 ata a 68

Yellow¿s trials and tribulations-a training program to enhance young learnes¿ self-regulatory competences

Autores Pedro Rosario,José Carlos Pérez Núñez,Julio Antonio González-Pienda García,Valle, A.
Libro Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Vol. - Edita Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Páxinas Dende a 139 ata a 156

Goals and strtegies in self-regulated learning: A hypothetical model

Autores José Carlos Pérez Núñez,Rodríguez, S.,Valle, A.,Ramón González Cabanach,Pedro Rosario
Libro Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Vol. - Edita Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Páxinas Dende a 51 ata a 68

Las relaciones sociales en las personas mayores. El sentimiento de soledad

Autores Freire, C.,Piñeiro, I.,Ferradás, M.M.,Antonio Souto Gestal
Libro Calidad de vida, bienestar y salud
Edita Psicoeduca, S.L..
ISBN: 9788461434411
Páxinas Dende a 107 ata a 124

Self-handicapping, pesimismo defensivo y autoafirmación: estrategias motivacionales de autoprotección de la autoestima

Autores Ferradás, M.M.,Rodríguez, S.,Freire, C.
Libro Calidad de vida, bienestar y salud
Edita Psicoeduca, S.L..
ISBN: 9788461434411
Páxinas Dende a 88 ata a 105

El bienestar psicológico de los estudiantes universitarios. Diferencias entre mujeres y hombres

Autores Ramón González Cabanach
Libro Calidad de vida, bienestar y salud
Edita Psicoeduca, S.L..
ISBN: 9788461434411
Páxinas Dende a 77 ata a 80

First year students¿ learning strategies through instructional narratives

Autores Pedro José Sales Rosario Da Fonseca,Rosa Mourao,José Carlos Núñez Pérez,Julio Antonio González-Pienda García,Valle, A.
Libro International Perspectives on the First Year Experience in Higher Education
Vol. - Edita National Resource Centre for the First Year Experience & Students in Transition.
ISBN: 978-1-889-27166-8
Páxinas Dende a 87 ata a 93

An intervention programme for the improvemnt or students¿ academic goals

Autores Valle, A.,Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.,María García Gerpe,Ingrid Mosquera
Libro Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Páxinas Dende a 239 ata a 250

An intervention programme for the improvement of self-perceptions and self-beliefs

Autores Ramón González Cabanach,Valle, A.,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.,María García Gerpe,Ingrid Mosquera
Libro Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Páxinas Dende a 251 ata a 265

Intellectual abilities, thinking styles, and academic achievement

Autores José Carlos Núñez Pérez,Julio Antonio González-Pienda,Luis Alvarez Pérez,Ana Bernardo,Pedro Rosário,Valle, A.,Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,Juan Luis Castejón Costa
Libro Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Páxinas Dende a 45 ata a 66

Stress in university students. The subjective experience of stress and copin

Autores Ramón González Cabanach,Valle, A.,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.,María García Gerpe,Ingrid Mosquera
Libro Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Páxinas Dende a 311 ata a 323

Self-worth protection strategies in higher educational students: Exploring a model of predictors and consequences

Autores Valle, A.,Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,José Carlos Núñez,Julio A. González Pienda
Libro Nata, R.(Ed.):New directions in higher education
Vol. - Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 1-59454-333-X
Páxinas Dende a 99 ata a 126

La elaboración de apuntes

Autores Valle, A.,Rodríguez, S.,José Carlos Núñez Pérez,Piñeiro, I.,Pedro Rosário
Libro Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Edita Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Páxinas Dende a 33 ata a 72

El lector estratégico

Autores Julio Antonio González Pienda,Valle, A.,Paula Solano Pizarro,Paloma González Castro
Libro Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Edita Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Páxinas Dende a 99 ata a 126

El escritor estratégico

Autores Rodríguez, S.,Julio Antonio González Pienda,Ramón González Cabanach,Luis Alvarez Pérez
Libro Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Edita Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Páxinas Dende a 149 ata a 179

El estudiante estratégico

Autores Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,José Carlos Núñez Pérez,Valle, A.
Libro Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Edita Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Páxinas Dende a 181 ata a 205

La toma de notas en el aula

Autores Rodríguez, S.,Ramón González Cabanach,Valle, A.,María García Gerpe,Pedro Rosário
Libro Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Edita Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Páxinas Dende a 1 ata a 32

Autoregulación del aprendizaje y estrategias de estudio.

Autores Ramón González Cabanach,Valle, A.,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.
Libro Estrategias de aprendizaje. Concepto, evaluación e intervención.
Vol. - Edita Pirámide.
ISBN: 84-368-1660-9
Páxinas Dende a 17 ata a 38

El envejecimiento satisfactorio

Autores Valle, A.,Ramón González Cabanach,Rodríguez, S.,Piñeiro, I.
Libro Psicología de la Vejez
Vol. - Edita Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-68-4
Páxinas Dende a 117 ata a 134

Los procesos cognitivos: inteligencia, sabiduría, memoria y atención.

Autores Ramón González Cabanach,Valle, A.,Rodríguez, S.,Victoria Franco Taboada
Libro Psicología de la Vejez
Vol. - Edita Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-68-4
Páxinas Dende a 37 ata a 82

Características afectivo-motivacionales de los estudiantes con dificultades de aprendizaje

Autores Ramón González Cabanach,Valle, A.
Libro Dificultades de aprendizaje
Vol. - Edita Síntesis.
ISBN: 84-7738-498-3
Páxinas Dende a 261 ata a 261

Orientaciones motivacionales.Las metas académicas.

Autores Valle, A.,Ramón González Cabanach
Libro Dificultades del aprendizaje escolar
Vol. - Edita Pirámide.
ISBN: 84-368-1289-1
Páxinas Dende a 197 ata a 213

Las atribuciones causales

Autores Ramón González Cabanach,Valle, A.
Libro Dificultades del aprendizaje escolar
Vol. - Edita Pirámide.
ISBN: 84-368-1289-1
Páxinas Dende a 179 ata a 196

Características del lenguaje y su desarrollo en la etapa de la educación primaria (de 6 a 12 años).

Autores María Baspino Fernández,Rodríguez, S.
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 78 ata a 78

Características del lenguaje y su desarrollo en la etapa de la educación infantil (de 0 a 6 años)

Autores María Baspino Fernández,Rodríguez, S.
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 70 ata a 70

Evolución de la comprensión y de la expresión

Autores María Baspino Fernández,Rodríguez, S.
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 62 ata a 62

La adquisición del lenguaje

Autores Inmaculada María Baspino Fernández,Rodríguez, S.
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 54 ata a 54

Recursos personales y materiales para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales.

Autores Ana Patricia Fernández Suárez,Piñeiro, I.,José Manuel Suárez Riveiro
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 36 ata a 36

El centro de educación especial:características diferenciales.

Autores Ana Patricia Fernández Suárez,Piñeiro, I.,José Manuel Suárez Riveiro
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 32 ata a 32

El Proceso de valoración de las necesidades educativas especiales.Decisiones de escolarización

Autores Ana Patricia Fernández Suárez,Piñeiro, I.,José Manuel Suárez Riveiro
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 22 ata a 22

La evolución de la educación especial:la institucionalización , la normalización de servicios, la integración.

Autores Ana Patricia Fernández Suárez,Piñeiro, I.,José Manuel Suárez Riveiro
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 11 ata a 11

Origen y desarrollo de las funciones del lenguaje

Autores Inmaculada María Baspino Fernández,Rodríguez, S.
Libro Manual de alteraciones en la audición y el lenguaje.
Vol. - Edita Dpto.Psicologia Evolutiva e da educación.
ISBN: 84-89694-54-0
Páxinas Dende a 45 ata a 45

Psicologia de la educación: una mirada hacia el futuro.

Autores Valle, A.,Ramón González Cabanach,J. C. Núñez Pérez,José Manuel Suárez Riveiro
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 279 ata a 279

Inteligencia, aptitudes y aprendizaje escolar.

Autores Valle, A.,MªLuisa Gómez Taibo,Inmaculada María Baspino Fernández,Victoria Franco Taboada
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 249 ata a 277

Los enfoques de aprendizaje y estudio

Autores Valle, A.,MªLuisa Gómez Taibo,Mª del Pilar Vieiro Iglesias,Ana Patricia Fernández Suárez
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 221 ata a 247

Las estrategias de aprendizaje

Autores Valle, A.,Ramón González Cabanach,Mª del Pilar Vieiro Iglesias
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 183 ata a 183

Factores motivacionales y aprendizaje escolar

Autores Valle, A.,Ramón González Cabanach,MªLuisa Gómez Taibo,Piñeiro, I.
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 145 ata a 182

Autoconcepto y aprendizaje escolar

Autores Valle, A.,Rodríguez, S.,M. Baspino Fernández,Rosa María González Seijas
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 119 ata a 119

El aprendizaje escolar desde una perspectiva psicoeducativa

Autores Valle, A.,Rodríguez, S.,MªLuisa Gómez Taibo,Victoria Franco Taboada
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 91 ata a 118

Los métodos de investigación en psicología de la educación

Autores Valle, A.,Lino Manuel Cuevas González,Piñeiro, I.,Mª Amparo Vázquez Grobas
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 57 ata a 57

Concepto ,objeto de estudio y contenidos de la psicología de la educación

Autores Valle, A.,Rosa María González Seijas,Lino Manuel Cuevas González,Mª Amparo Vázquez Grobas
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 27 ata a 27

Orígenes y desarrollo de la psicología de la educación

Autores Valle, A.,Lino Manuel Cuevas González,Rodríguez, S.,Ana Patricia Fernández Suárez
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Dende a 11 ata a 11

Motivación y aprendizaje escolar

Autores Valle, A.,Mª del Pilar Vieiro Iglesias,María Baspino,MªLuisa Gómez Taibo
Libro Psicología de la Educación. Volumen 1. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita Univ. de La Coruña.
ISBN: nodef-0521
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Enfoques de aprendizaje

Autores Valle, A.,Mª del Pilar Vieiro Iglesias,María Baspino,MªLuisa Gómez Taibo
Libro Psicología de la Educación. Volumen 1. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Edita Univ. de La Coruña.
ISBN: nodef-0521
Páxinas Dende a 0 ata a 0

Una revisión de las concepciones sobre la enseñanza universitaria

Autores Ramón González Cabanach,Valle, A.,Manuel Baña Castro,Germán Bou,Lino Manuel Cuevas González
Libro Actas del II Congreso Internacional de Psicología y Educación
Vol. 1 Edita Eudema.
ISBN: 84-7754-213-9
Páxinas Dende a 66 ata a 72

Una revisión de las concepciones de aprendizaje de los estudiantes universitarios

Autores Ramón González Cabanach,Germán Bou,Valle, A.,Victoria Franco Taboada,Lino Manuel Cuevas González
Libro Psicología del desarrollo y de la educación. La intervención psicoeducativa
Vol. - Edita Eudema.
ISBN: nodef-0509
Páxinas Dende a 427 ata a 434

Modelos y teorías de aprendizaje e instrucción en situaciones educativas (I). Los enfoques experimentales (clásico y conductual) e interaccionistas/cognitivistas

Autores Eliseo Alfonso Barca Lozano,Valle, A.,Ana María Porto Rioboo,J. Núñez
Libro Psicología de la instrucción. Aspectos I
Vol. - Edita Universitarias de Barcelona.
ISBN: nodef-0510
Páxinas Dende a 61 ata a 123

Análisis de los factores socio-demográficos y personales asociados a las actitudes y comportamientos sexuales del adulto mayor en la población de Santa Rosa

Autor Marcia Galina Ullauri Carrión
Director/es Isabel Piñeiro Aguín; Susana Rodríguez Martínez
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis del desarrollo profesional del docente universitario de ciencias de la salud a través de las ecologías de aprendizaje

Autor Iris Estévez Blanco
Director/es Mercedes González Sanmamed; Antonio Valle Arias
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Metas académicas, deberes escolares y aprendizaje en estudiantes de secundaria

Autor Bibiana Regueiro Fernández
Director/es José Carlos Nuñez Pérez; Antonio Valle Arias
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Deberes escolares, aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de Educación Primaria

Autor Irene Pan López
Director/es Antonio Valle Arias
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Deberes escolares, motivación e rendemento na área de Matemáticas

Autor Benigno Sánchez Vales
Director/es Antonio Valle Arias
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Self.handicapping y pesimismo defensivo en estudiantes universitarios: su relación con la autoestima y las metas de logro

Autor María del Mar Ferradás Canedo
Director/es Ramón González Cabanach Susana Rodríguez Martínez
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresainte

Diferencias individuales en metas académicas: Un estudio desde la perspectiva de las múltiples metas.

Autor Rebeca Blas Pena
Director/es Antonio Valle Arias Susana Rodríguez Martínez
Ámbito Facultade Ciencias da Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Motivacion, Estratexias De Aprendizaxe E Rendimento Academico En Estudiantes De E.S.O.

Autor Gustavo Rodríguez Fuentes
Director/es Ramón González Cabanach;Susana Rodríguez Martínez
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Implicaciones de la respuesta de estrés sobre el proceso de estudio en estudiantes de Ciencias de la Salud

Autor Manuel Romero Martin
Director/es Ramón González Cabanach;Isabel Piñeiro Aguín;Susana Rodríguez Martínez
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de las metas académicas y estrés en estudiantes de ciencias de la salud

Autor Maria Luz Gonzalez Doniz
Director/es Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Creencias motivacionales y estrés en estudiantes de ciencias de la salud

Autor Ramon Fernandez Cervantes
Director/es Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Eficacia de un programa de instrucción en estrategias cognitivas en niños con dificultades en el aprendizaje de la escritura

Autor Rosa María González Seijas
Director/es Antonio Valle Arias;Ramón González Cabanach
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Características diferenciais das metas académicas que perseguen os estudiantes universitarios.

Autor Isabel Piñeiro Aguín
Director/es Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Autorregulación motivacional del aprendizaje. Características diferenciales e implicaciones congnitivo-motivacionales

Autor Susana Rodríguez Martínez
Director/es Antonio Valle Arias;Ramón González Cabanach
Ámbito Psicología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Diferencias en ansiedad ante los exámenes en función de los niveles de autoestima en estudiantes de Educación Primaria
II Congreso Internacional de INNOVACIÓN DOCENTE e Investigación en Educación Superior: Avanzando en las ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Suárez-Fernández, M.
Lugar Madrid (España)

Relaciones entre perfiles de afrontamiento del estrés y fortalezas del carácter en estudiantes universitarios
II Congreso Internacional de INNOVACIÓN DOCENTE e Investigación en Educación Superior: Avanzando en las ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., González-Rico, P.
Lugar Madrid (España)

Relación entre flourishing y burnout en el profesorado no universitario
VI CONGRESO INTERNACIONAL EN CONTEXTOS CLÍNICOS Y DE LA SALUD
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., García-Bértoa, A.
Lugar Almería (España)

Diferencias en el flourishing docente en función de los niveles de optimismo y esperanza
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y ENVEJECIMIENTO & V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., García-Bértoa, A.
Lugar Madrid (España)

El capital psicológico como predictor del flourishing en el profesorado
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y ENVEJECIMIENTO & V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., García-Bértoa, A.
Lugar Madrid (España)

Higher education teachers with burnout
52nd International Scientific Conference on Economic and Social Development
Internacional

Autores Teles, R., Valle, A., Rodríguez, S.
Lugar Oporto (Portugal)

Afrontamiento del estrés académico y autoeficacia en estudiantes universitarios: Un enfoque basado en perfiles
XXVIII Congreso Internacional INFAD ¿Positive Psychology throughout Life: Proporsals for intervention. Childhood, Adolescence, Maturity and Aging
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M.
Organizador INFAD
Lugar Brasov (Rumania)

Relaciones positivas con otras personas y autoeficacia en estudiantes universitarios
XXVIII Congreso Internacional INFAD ¿Positive Psychology throughout Life: Proporsals for intervention. Childhood, Adolescence, Maturity and Aging
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C.
Organizador INFAD
Lugar Brasov (Rumania)

Autocompasión en el alumnado de Educación Primaria: Análisis en función del género y curso
VI CONGRESO INTERNACIONAL EN CONTEXTOS PSICOLÓGICOS, EDUCATIVOS Y DE LA SALUD
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Prada, L.
Lugar Madrid (España)

Autocompasión y afrontamiento del estrés en estudiantes de Educación Primaria
VI CONGRESO INTERNACIONAL EN CONTEXTOS PSICOLÓGICOS, EDUCATIVOS Y DE LA SALUD
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Prada, L.
Lugar Madrid (España)

Motivación hacia los deberes y aprovechamiento del tiempo: un análisis longitudinal.
III Congreso Mundial de Educación. EDUCA 2020
Internacional

Autores Rodríguez-Llorente, C., Regueiro, B., Vieites, T.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Tipos de motivación en relación a la ansiedad ante los exámenes en el alumnado de Educación Primaria
III Congreso Mundial de Educación. EDUCA 2020
Internacional

Autores Seijo, S., Freire, C., Ferradás, M.M.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Las razones de los niños y las niñas para hacer los deberes: diferencias y cambios.
III Congreso Mundial de Educación. EDUCA 2020
Internacional

Autores Vieites, T., Regueiro, B., Rodríguez-Llorente, C.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Perfiles de recursos personales y su relación con el dominio del entorno en estudiantes universitarios
XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Laura Delgado Lobete, Rebeca Montes Montes
Lugar Coimbra (Portugal)

Capacidad predictiva de la autoeficacia sobre la autoestima en estudiantes de Educación Primaria
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Suárez-Fernández, M.
Lugar Coruña, A (España)

El propósito en la vida en estudiantes de Educación Social: Diferencias en función del género
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Vázquez-Varela, A.
Lugar Coruña, A (España)

Autoeficacia académica, social y autorregulatoria en estudiantes de Educación Primaria: Diferencias de género y curso
13th INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL PSYCHOLOGY
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Suárez-Fernández, M.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Niveles de resiliencia y estados de flourishing en el profesorado de etapas preuniversitarias
13th INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL PSYCHOLOGY
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., García-Bértoa, A.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Capacidad predictiva del síndrome de burnout sobre el flourishing en el profesorado
III CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., García-Bértoa, A.
Organizador Grupo de Investigación SEJ-473 (Universidad de Almería)
Lugar Murcia (España)

Relaciones entre resiliencia y burnout en el profesorado no universitario
III CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., García-Bértoa, A.
Organizador Grupo de Investigación SEJ-473 (Universidad de Almería)
Lugar Murcia (España)

Autoaceptación, autoeficacia y estrategias de planificación frente al estrés en el alumnado universitario: un análisis mediacional
Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia 2020
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C.
Lugar Pontevedra (España)

Perfiles de afrontamiento del estrés académico universitario: una perspectiva de género
8th INTERNATIONAL CONGRESS of EDUCATIONAL SCIENCES and DEVELOPMENT
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., González-Rico, P.
Lugar Pontevedra (España)

Autoestima, metas de logro y estrategias de autoprotección: un enfoque centrado en la persona
8th INTERNATIONAL CONGRESS of EDUCATIONAL SCIENCES and DEVELOPMENT
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Regueiro, B., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C.
Lugar Pontevedra (España)

Relación entre percepción de dominio del ambiente y autoeficacia en estudiantes universitarios
XXVI Congreso Internacional de Psicología INFAD
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M.
Organizador INFAD
Lugar Salamanca (España)

Estrategias autoprotectoras y autoestima en una muestra de estudiantes universitarios
XXVI Congreso Internacional de Psicología INFAD
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C.
Organizador INFAD
Lugar Salamanca (España)

Autoeficacia, atribuciones causales y afrontamiento del estrés en estudiantes universitarios: un enfoque centrado en la persona
XIII Congreso International de Educación e Innovación
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Regueiro, B., Rodríguez, S.
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Perfiles de autoprotección de la valía y metas de logro en estudiantes universitarios: una perspectiva de género
XIII Congreso International de Educación e Innovación
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Rodríguez, S., Regueiro, B.
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Perfiles de afrontamiento y respuesta de estrés en estudiantes universitarios
XV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Rodríguez, S., Regueiro, B., Rodríguez-Llorente, C.
Lugar Coruña, A (España)

Propiedades psicométricas de la Escala CapPsi de capital psicológico en una muestra de docentes de Educación Secundaria
III Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud
Internacional

Autores García-Bértoa, A., Ferradás, M.M., Freire, C.
Lugar Madrid (España)

Diferencias en los niveles de burnout docente en función de la etapa educativa
III Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., García-Bértoa, A.
Lugar Madrid (España)

Prevalencia del síndrome de burnout en una muestra de docentes de Educación Secundaria Obligatoria
III Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., García-Bértoa, A.
Lugar Madrid (España)

Homework: variables predicting academic achievement in secondary students
The 18th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction
Nacional

Autores Regueiro, B., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Estévez, I.
Lugar Aquisgrán (Alemania)

Estrategias de self-handicapping y pesimismo defensivo: análisis de su prevalencia en entornos universitarios y diferencias de género
II Congreso Mundial de Educación EDUCA 2019
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Feedback docente percibido y deberes: Diferencias entre alumnado nativo e inmigrante
I Congresso Internacional PPSINFAD y XXVII Congresso Internacional INFAD
Internacional

Autores Vieites, T., Roldán, L., Rodríguez-Llorente, C.
Lugar Braga (Portugal)

Diferencias en orientación a metas entre los repetidores y no repetidores de ESO
I Congresso Internacional PPSINFAD y XXVII Congresso Internacional INFAD
Internacional

Autores Roldán, L., Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T.
Lugar Braga (Portugal)

El papel d la repetición y el rendimiento académico en el abandono escolar temprano
I Congresso Internacional PPSINFAD y XXVII Congresso Internacional INFAD
Internacional

Autores Roldán, L., Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T.
Lugar Braga (Portugal)

Claves para mejorar la dedicación con los deberes
I Congresso Internacional PPSINFAD y XXVII Congresso Internacional INFAD
Internacional

Autores Rodríguez-Llorente, C., Roldán, L., Vieites, T.
Lugar Braga (Portugal)

Implicación parental con los deberes en 5º y 6º de Educación Primaria
I Congresso Internacional PPSINFAD y XXVII Congresso Internacional INFAD
Internacional

Autores Vieites, T., Roldán, L., Rodríguez-Llorente, C.
Lugar Braga (Portugal)

Fortalezas personales y afrontamiento del estrés en la Educación Superior
I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Un reto para las áreas de conocimiento (I CIDICO)
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., González-Rico, P.
Lugar Madrid (España)

Capacidad predictiva de las estrategias de afrontamiento del estrés sobre las fortalezas personales en estudiantes universitarios
I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Un reto para las áreas de conocimiento (I CIDICO)
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., González-Rico, P.
Lugar Madrid (España)

Involvement in Homework Throughout the Grade Levels in Secondary Education
International Conference on Education and New Developments 2019
Internacional

Autores Regueiro, B., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Estévez, I., Suárez, N.
Lugar Porto (Portugal)

Autoeficacia percibida y burnout en profesores de Educación Secundaria
XII Congreso Internacional y XVII Nacional de Psicología Clínica
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., García-Bértoa, A.
Lugar Santander (España)

Síndrome de burnout docente: diferencias en función del género
XII Congreso Internacional y XVII Nacional de Psicología Clínica
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., García-Bértoa, A.
Lugar Santander (España)

Relación entre el conocimiento de estrategias de autorregulación del aprendizaje y su uso: el rol mediador de las expectativas de autoeficacia y la utilidad percibida
XV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Cerezo, R., E. Fernández, Amieiro, N., Valle, A., Núñez, J.C.
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Implicación en los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de bachillerato
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
Internacional

Autores Regueiro, B., Estévez, I., Vieites, T., Ferradás, M.M., Valle, A.
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Prácticas Sexuales, Frecuencia Y Satisfacción De Hombres Y Mujeres Mayores
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
Internacional

Autores Piñeiro, I., Ullauri, M., Rodríguez, S., Regueiro, B., Estévez, I.
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Variables sociodemográficas implicadas en la respuesta del estrés académico en los estudiantes universitarios
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Piñeiro, I., Estévez, I., Vieites, T.
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Motivación hacia los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de bachillerato
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
Internacional

Autores Regueiro, B., Falcón, J., Rodríguez-Llorente, C., Freire, C., Estévez, I.
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Motivación hacia los Deberes: el papel de los Refuerzos y el Feedback.
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
Internacional

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Rodríguez-Llorente, C.
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Implicación en los deberes y enfoques de trabajo en estudiantes de Educación Secundaria
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Regueiro, B., Estévez, I., Suárez, N., Freire, C., Souto, A., De Caso, A.M.
Lugar Madrid (España)

Gestión del tiempo invertido en la realización de los deberes escolares: Análisis de su rol mediador entre tiempo invertido y rendimiento académico.
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Núñez, J.C., Suárez, N., Regueiro, B., Tuero, E.
Lugar Madrid (España)

Implicación parental y compromiso de los estudiantes con los deberes escolares
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Rodríguez, S., Regueiro, B., Valle, A., Núñez, J.C., Rodicio, M.L.
Lugar Madrid (España)

Deberes escolares y motivaciones de logro en estudiantes de Educación Secundaria
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Guisande, A.
Lugar Madrid (España)

Bienestar psicológico y autoeficacia en estudiantes de Ciencias de la Educación
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Piñeiro, I., Regueiro, B.
Lugar Madrid (España)

La biografía como referente en las ecologías de aprendizaje profesional
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Estévez, I., Sande, O., Regueiro, B., Mercedes González-Sanmamed
Lugar Madrid (España)

Capacidad predictiva de las metas de logro sobre las estrategias de protección de la autovalía
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Rodríguez, S., Valle, A.
Lugar Madrid (España)

Nuevas Oportunidades de Desarrollo Profesionla: Análisis de las Ecologías de Aprendizaje
20º Congresso Internacional de Formaçao para o Trabalho
Internacional

Autores Estévez, I., Iglesias, V., F. Santos, Regueiro, B.
Lugar Oporto (Portugal)

Práctica sexual y salud percibida en personas mayores
4º Congresso Ordem dos Psicólogos Portugueses
Internacional

Autores Rodríguez,C., Regueiro, B., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Estévez, I., Freire, C.
Lugar Braga (Portugal)

Percepción de la implicación parental y motivación acadêmica
4º Congresso Ordem dos Psicólogos Portugueses
Internacional

Autores Rodríguez,C., Regueiro, B., Rodríguez, S., Estévez, I., Piñeiro, I., Valle, A.
Lugar Braga (Portugal)

Diferencias en el enfoque de trabajo y la implicación en los deberes escolares en matemáticas según el rendimiento acadêmico
4º Congresso Ordem dos Psicólogos Portugueses
Internacional

Autores Rodríguez,C., Regueiro, B., Estévez, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ferradás, M.
Lugar Braga (Portugal)

Metas de logro en estudiantes universitarios pesimistas defensivos
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Ferradás, M., Freire, C., Rodríguez, S., Regueiro, B.
Lugar Logroño (España)

La implicación en los deberes escolares ylos cambios a medida que se avanza de curso
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Regueiro, B., Suárez, N., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ferradás, M.M.
Lugar Logroño (España)

El papel del profesor en los deberes: la percepción de feedback y el rendimiento académico de los alumnos
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Suárez, N., Regueiro, B., Núñez, J.C., Valle, A., Rosário, P.
Lugar Logroño (España)

Enfoques de trabajo e implicación en las tareas para casa en estudiantes de Educación Primaria
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Estévez, I., Regueiro, B., Piñeiro, I., Souto-Seijo, A., De Caso, A.M.
Lugar Logroño (España)

Incidencia de la implicación parental en la motivación hacia las matemáticas
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Rodríguez, S., Estévez, I., Piñeiro, I., Freire, C., Souto-Seijo, A.
Lugar Logroño (España)

Diferencias en el rendimiento académico en función de la motivación y la implicación en los deberes escolares
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Regueiro, B., Valle, A., Rosário, P., Estévez, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Lugar Logroño (España)

Análisis de las actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de educación primaria
XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores Estévez, I., Regueiro, B., Souto, A., Valle, A., González-Sanmamed, M.
Lugar Salamanca (España)

Niveles de rendimiento académico y percepciones de la implicación parental ante los deberes escolares del alumnado de secundaria
XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores Regueiro, B., Estévez, I., Valle, A., González-Sanmamed, M.
Lugar Salamanca (España)

Propuesta de educación ambiental en Educación Infantil
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
Internacional

Autores Souto, A., Regueiro, B., Estévez, I.
Organizador Universidade do Minho. Braga. Portugal
Lugar Braga (Portugal)

Relación entre rendimiento académico e implicación en los deberes escolares en estudiantes de secundaria
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
Internacional

Autores Estévez, I., Regueiro, B., Souto, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Suárez, N.
Organizador Universidade do Minho. Braga. Portugal
Lugar Braga (Portugal)

Implicación en los deberes escolares, ansiedad y rendimiento académico según los distintos perfiles motivacionales
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
Internacional

Autores Regueiro, B., Estévez, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Pan, I., Gayo, E., Valle, A.
Organizador Universidade do Minho. Braga. Portugal
Lugar Braga (Portugal)

Perfiles de múltiples metas y autoestima en estudiantes universitarios
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Regueiro, B., Estévez, I.
Organizador Universidade do Minho. Braga. Portugal
Lugar Braga (Portugal)

Algunas razones por las que los estudiantes de secundaria realizan más deberes escolares
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
Internacional

Autores Estévez, I., Regueiro, B., Souto, A., Gayo, E., Valle, A.
Organizador Universidade do Minho. Braga. Portugal
Lugar Braga (Portugal)

Diferencias en la implicación en los deberes escolares según se avanza de curso
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
Internacional

Autores Regueiro, B., Estévez, I., Ferradás, M.M., Freire, C., Rodicio, M.L., Sánchez, B., Souto, A.
Organizador Universidade do Minho. Braga. Portugal
Lugar Braga (Portugal)

Actividad sexual en personas mayores
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
Internacional

Autores Piñeiro, I., Rodríguez, S., Regueiro, B., Estévez, I., Ullauri, M.
Organizador Universidade do Minho. Braga. Portugal
Lugar Braga (Portugal)

Deberes escolares y rendimiento académico: un estudio comparativo en el alumnado inmigrante y nativo
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
Internacional

Autores Regueiro, B., Suárez, N., Estévez, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Organizador Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Lugar Oviedo (España)

¿Por qué razones los estudiantes de Secundaria realizan más deberes escolares?
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
Internacional

Autores Estévez, I., Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Souto, A., González-Sanmamed, M.
Organizador Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Lugar Oviedo (España)

Sobrecarga y salud percibida en cuidadores informales de pacientes con enfermedad mental
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
Internacional

Autores Piñeiro, I., Rodríguez, S., Freire, C., Ferradás, M.M.
Organizador Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Lugar Oviedo (España)

Perfiles motivacionales en estudiantes de secundaria. Diferencias en la implicación y en la ansiedad ante los deberes escolares y en el redimiento académico
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
Internacional

Autores Regueiro, B., Suárez, N., Estévez, I., Ferradás, M.M., Freire, C., Rodicio, M.L., Souto, A.
Organizador Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Lugar Oviedo (España)

Estrategias de self-handicapping activo y alegado en estudiantes universitarios. Una perspectiva de género
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A., Regueiro, B.
Organizador Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Lugar Oviedo (España)

Ecologías de aprendizaje para el desarrollo profesional docente: un estudio con profesorado de la etapa de educación infantil de la ciudad de A Coruña
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
Internacional

Autores González, I.M., Iglesias, V., Souto-Seijo, A., Romero, P., Regueiro, B.
Organizador Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Lugar Oviedo (España)

Diferencias de género en el afrontamiento del estrés académico en estudiantes de Ciencias de la Salud
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Organizador Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Lugar Oviedo (España)

Perfiles de afrontamiento del estrés académico y creencias de autoeficacia en estudiantes universitarios
VIII Congreso iberoamericano de universidades promotoras de salud
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M.
Organizador UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Lugar Alicante/Alacant (España)

Relación entre dominio del entorno y afrontamiento del estrés en estudiantes universitarios
VIII Congreso iberoamericano de universidades promotoras de salud
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M.
Organizador UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Lugar Alicante/Alacant (España)

Diferencias en la implicación en los deberes escolares a lo largo de la educación secundaria obligatoria
5th International Congress of Educational Sciences and Development.
Internacional

Autores Regueiro, B., Estévez, I., Ferradás, M., Freire, C., Souto, A., Suárez, N.
Lugar Santander (España)

Capacidad predictiva de las estrategias de afrontamiento sobre las creencias de autoeficacia de los estudiantes universitarios
5th International Congress of Educational Sciences and Development.
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Regueiro, B., Valle, A.
Lugar Santander (España)

Diferencias en la predicción del enfoque de trabajo en la realización de los deberes escolares en estudiantes de Educación Primaria
5th International Congress of Educational Sciences and Development.
Internacional

Autores Estévez, I., Regueiro, B., Souto, A., González-Sanmamed, M., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Lugar Santander (España)

Diferencias en la implicación en los deberes escolares, la ansiedad y el rendimiento académico en distintos tipos de perfiles motivacionales
5th International Congress of Educational Sciences and Development.
Internacional

Autores Regueiro, B., Estévez, I., Gayo, E., Pan, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Lugar Santander (España)

Diferencias en la implicación en los deberes escolares en función del rendimiento académico en estudiantes de secundaria
5th International Congress of Educational Sciences and Development.
Internacional

Autores Estévez, I., Regueiro, B., Souto, A., Rodicio, M.L., Sánchez, B., Pan, I.
Lugar Santander (España)

Relación entre autoeficacia percibida y crecimiento personal en estudiantes universitarios
5th International Congress of Educational Sciences and Development.
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Lugar Santander (España)

Deberes escolares y rendimiento en alumnos nativos y extranjeros
III Congreso Nacional de Psicología
Nacional

Autores Fernández-Alba, E., Suárez, N., Regueiro, B., Tuero-Herrero, E., Núñez, J.C.
Lugar Oviedo (España)

Beneficios de los deberes escolares: La perspectiva del estudiante de prácticum
XIV Symposium Internacional sobre el Practicum y las Practicas Externas
Internacional

Autores Souto, A., Regueiro, B., Estévez, I., González-Sanmamed, M., Piñeiro, I.
Lugar Poio (España)

La prescripción de los deberes escolares: Un análisis a partir de la experiencia de prácticum
XIV Symposium Internacional sobre el Practicum y las Practicas Externas
Internacional

Autores Estévez, I., Regueiro, B., Souto, A., Valle, A., Rodríguez, S.
Lugar Poio (España)

Rendimiento académico y velocidad lectora
XIV Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia
Internacional

Autores Souto-Seijo, A., Barca, E., Estévez, I., Regueiro, B.
Lugar Braga (Portugal)

¿Qué relación existe entre el rendimiento académico y la implicación y enfoque de trabajo en los deberes escolares?
VII Congresso Mundial estilos de Aprendizagem
Nacional

Autores Regueiro, B., Valle, A., Estévez, I.
Lugar Bragança (Portugal)

Un estudio sobre las diferencias en el enfoque de trabajo en los deberes escolares según el curso y el género
VII Congresso Mundial estilos de Aprendizagem
Nacional

Autores Regueiro, B., Valle, A., Estévez, I.
Lugar Bragança (Portugal)

La motivación hacia los deberes escolares: ¿varía de un curso a otro?
IX Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Internacional

Autores Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Valle, A., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M., Estévez, I.
Lugar Madrid (España)

El papel de la orientación a metas y las creencias autorreferidas en la ansiedad estado entre los universitarios
IX Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Internacional

Autores Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Freire, C., Estévez, I.
Lugar Madrid (España)

Implicación parental en los deberes escolares y rendimiento académico
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Suárez, N., Núñez, J.C., Regueiro, B., Tuero, E.
Organizador ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Lugar Almería (España)

Diferencias en las actitudes hacia las matemáticas en función del curso y del género
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Regueiro, B., Estévez, I., Suarez, N, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Rolo-Chaleta, M.R.
Organizador ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Lugar Almería (España)

Niveles de autoestima y metas académicas en estudiantes de ciencias de la educación
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A., Regueiro, B.
Organizador ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Lugar Almería (España)

¿Hay diferencias en el enfoque de trabajo y en la implicación en los deberes escolares en función del rendimiento académico en el área de matemáticas?
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Regueiro, B., Estévez, I., Suarez, N, Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A.
Organizador ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Lugar Almería (España)

Perfiles motivacionales en estudiantes de secundaria: Un estudio sobre las diferencias en la ansiedad e implicación en los deberes escolares y el rendimiento académico
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Regueiro, B., Estévez, I., Piñeiro, I., Suárez, N., Rodicio, M.L., Gayo, E., Valle, A.
Organizador ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Lugar Almería (España)

El proceso de realización de los deberes escolares en estudiantes de Educación Primaria
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Estévez, I., Regueiro, B., Rodríguez, S., Suárez, N., Gayo, E., Pan, I., Valle, A.
Organizador ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Lugar Almería (España)

Proceso de realización de los deberes escolares: El rol de variables motivacionales y contextuales
IV Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
Internacional

Autores Rodríguez, S., Regueiro, B., Valle, A., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M., Estévez, I.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estrategias volitivas en la universidad: Incidencia sobre el rendimiento académico
IV Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
Internacional

Autores Rodríguez, S., Estévez, I., Regueiro, B., Piñeiro, I.
Lugar Santiago de Compostela (España)

El bienestar psicológico como predictor de las estrategias de afrontamiento del estrés académico
IV Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Regueiro, B.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Parental involvement in homework and students' homework behavior and academic achievements
8th World Conference on Educational Sciences
Nacional

Autores Suárez, N., Núñez, J.C., Esteban, M., Regueiro, B.
Lugar Madrid (España)

Estrategias volitivas en educación secundaria: adaptación de un cuestionario de gestión motivacional
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Regueiro, B., Estévez, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M.
Organizador ACIPE- Asociación Científica de Psicología y Educación
Lugar Alicante/Alacant (España)

Deberes escolares, implicación parental y rendimiento académico
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Suarez, N, J. C. Núñez Pérez, Vallejo, G, Regueiro, B.
Organizador ACIPE- Asociación Científica de Psicología y Educación
Lugar Alicante/Alacant (España)

¿Hay diferencias en la implicación en los deberes escolares, la ansiedad y el rendimiento académico según los distintos perfiles motivacionales de los estudiantes?
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Regueiro, B., Suarez, N, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M.
Organizador ACIPE- Asociación Científica de Psicología y Educación
Lugar Alicante/Alacant (España)

¿Es diferente la actitud hacia las matemáticas en función del rendimiento académico?
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Bibiana Regueiro, Estévez, I., Suarez, N, Sánchez, B., Pan, I., E. Gayo, Valle, A.
Organizador ACIPE- Asociación Científica de Psicología y Educación
Lugar Alicante/Alacant (España)

El papel de los padres en los deberes y su relación con el rendimiento académico
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Suarez, N, J. C. Núñez Pérez, Regueiro, B., Menéndez, P
Organizador ACIPE- Asociación Científica de Psicología y Educación
Lugar Alicante/Alacant (España)

Perfiles de afrontamiento y bienestar psicológico en estudiantes de ciencias de la educación
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Estévez, I., Regueiro, B.
Organizador ACIPE- Asociación Científica de Psicología y Educación
Lugar Alicante/Alacant (España)

Perfiles motivacionales, implicación y ansiedad ante los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M., E. Gayo, Valle, A.
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.469

Estrategias de self-handicapping en estudiantes universitarios: Diferencias en función de la variable curso
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Valle, A.
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.345

Influencia de la autoeficacia sobre la autoaceptación de los estudiantes universitarios
XXII Congreso Internacional sobre Educación y Aprendizaje
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C.
Lugar Madrid (España)

Estudio comparativo sobre la percepción de padres e hijos de la implicación en los deberes escolares
IV Congreso Internacional de atención Temprana y Educación Familiar
Autonómico

Autores Bibiana Regueiro, Freire, C., Mª Luisa Rodicio García
Lugar Santiago de Compostela (España)

Predicción del rendimiento académico: Efecto de las variables vinculadas con la percepción del estudiante de la implicación familiar y feedback de los padres en los deberes escolares
IV Congreso Internacional de atención Temprana y Educación Familiar
Autonómico

Autores Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Ferradás, M.M.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Motivación de los alumnos de Educación Primaria en aulas con metodología basada en proyectos
XIII CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA
Internacional

Autores Martín, A., Rodríguez, S.
Lugar Coruña, A (España)

Enfoques de trabajo e implicación en los deberes escolares en estudiantes de Educación Primaria
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía .
Internacional

Autores Rodríguez-Pereiro, S, Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Pan, I., Benigno Sánchez, Valle, A.
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.468

Capacidad predictiva de la implicación en los deberes escolares sobre el rendimiento académico
III Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
Internacional

Autores Freire, C., Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Pan, I.
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Variables predictoras del modelo de bienestar psicológico de Ryff en estudiantes universitarios
III Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
Internacional

Autores Carlos Freire Rodriguez, Ferradás, M.M., Bibiana Regueiro, Valle, A.
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Algunas razones por las cuales los estudiantes hacen, o no, los deberes escolares
III Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Bibiana Regueiro, Benigno Sánchez, E. Gayo, Mª Luisa Rodicio García
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Estrategias de protección de la autovalía en estudiantes universitarios. Diferencias entre Ciencas de la Educación y Ciencias de la Salud
III Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Involvement in homework and academic achievement in Primary Education
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
Internacional

Autores Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A.
Organizador ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Lugar Oporto (Portugal)

Involvement in homework and academic achievement in Primary Education
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
Internacional

Autores Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A.
Organizador ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Lugar Oporto (Portugal)

Propósitos vitales y afrontamiento del estrés académico en estudiantes universitarios
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Valle, A.
Organizador ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Lugar Oporto (Portugal)

Orientación a metas y autoeficacia docente
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
Internacional

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro, Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A.
Organizador ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Lugar Oporto (Portugal)

Diseño de un programa de actividades de juego para promover la satisfacción escolar
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Marcos, P, Valle, A.
Lugar Coruña, A (España)

Metas de logro y práctica instruccional
XIII CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA
Internacional

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro, Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A.
Lugar Coruña, A (España)

Diferencias en la implicación en los deberes escolares en función del rendimiento académico en estudiantes de Primaria
VII Congreso Internacional de Psicología y Educación
Nacional

Autores Bibiana Regueiro, Pan, I., Benigno Sánchez, Valle, A., José Carlos Nuñez, Pedro Rosário
Lugar Badajoz (España)

Motivación e implicación en los deberes escolares: Diferencias en función del rendimiento académico y del curso
VII Congreso Internacional de Psicología y Educación
Nacional

Autores Bibiana Regueiro, Pan, I., Valle, A., Núñez, J.C., Suárez, N., Pedro Rosário
Lugar Badajoz (España)

Tareas para casa, rendimiento académico e implicación de padres y profesores
VII Congreso Internacional de Psicología y Educación
Nacional

Autores Regueiro, B.
Lugar Badajoz (España)

Influencia de la autoeficacia en el afrontamiento del estrés académico en la etapa universitaria
II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y Desarrollo.
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Ramón González Cabanach
Organizador Universidad de Granada (UGR)
Lugar Granada (España)

El bienestar psicológico de los estudiantes universitarios. Diferencias entre mujeres y hombres
II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y Desarrollo.
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Ramón González Cabanach
Organizador Universidad de Granada (UGR)
Lugar Granada (España)

Rendimiento académico e implicación en los deberes escolares en educación primaria
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
Internacional

Autores Regueiro, B., Valle, A., Núñez, J.C., Pan, I.
Lugar Lisboa (Portugal)

Promoción de estrategias de autorregulación del aprendizaje en Educación Secundaria Obligatoria
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
Internacional

Autores González-Pienda, J.A., Bernardo, A., Regueiro, B.
Lugar Lisboa (Portugal)

Combinaciones de metas y perfiles motivacionales en estudiantes universitarios
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
Internacional

Autores Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Lugar Lisboa (Portugal)

Deberes escolares y rendimiento académico: El papel de estudiantes, padres y profesores
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
Internacional

Autores Suarez, N, Núñez, J.C., Cerezo, R., Regueiro, B.
Lugar Lisboa (Portugal)

Diferencias en la motivación e implicación en los deberes escolares en función del curso y del rendimiento académico en estudiantes de Primaria
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
Internacional

Autores Regueiro, B., Rodríguez, S., Suarez, N, Cerezo, R.
Lugar Lisboa (Portugal)

Use of self-regulated learning strategies in university context
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
Internacional

Autores Cerezo, R., Amieiro, N., Valle, A., C. Rodríguez
Lugar Lisboa (Portugal)

Rendimiento académico y deberes escolares
III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Internacional

Autores Valle, A., Pan, I., Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Beatriz Ponte
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

Inteligencia emocional y convivencia escolar: Análisis de la relación en diferentes etapas y contextos
III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Internacional

Autores Valle, A.
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

Creencias de autoeficacia y metas de logro: Un estudio sobre perfiles motivacionales en la Universidad
III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Internacional

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, Pan, I.
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

Aplicación de análisis multinivel al estudio de la predicción del rendimiento académico
VI Congreso Internacional y XI Nacional de Psicología Clínica
Nacional

Autores José Carlos Nuñez, Vallejo, G., Ellian Tuero, Pedro Rosário, Valle, A.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Recursos de afrontamiento del estrés y autoeficacia en estudiantes universitarios.
I International Congress of Educational Sciences and Development
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Ferradás, M.M., Freire, C.
Lugar Santander (España)

Bienestar psicológico y estrés: ¿sentirnos bien nos ayuda a afrontar mejor el estrés?
I International Congress of Educational Sciences and Development
Internacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Ramón González Cabanach
Lugar Santander (España)

Estrategias de aprendizaje y metas académicas: Incidencia sobre el rendimiento académico en educación secundaria
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
Internacional

Autores Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, José Carlos Núñez, Pedro Rosário
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Perfiles de autoeficacia docente y motivación de los estudiantes en la Universidad
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
Internacional

Autores Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, Valle, A., Piñeiro, I., José Carlos Nuñez, Pedro Rosário
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Metas académicas, deberes escolares y aprendizaje en estudiantes de secundaria
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
Internacional

Autores Bibiana Regueiro, Valle, A., José Carlos Nuñez
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Deberes escolares y su relación con el rendimiento académico a lo largo de la escolaridad obligatoria en función del curso y del género
XII CONGRESSO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÊS DE PSICOPEDAGOGIA
Internacional

Autores Suárez, N., Cerezo, R., José Carlos Nuñez, Pedro Rosário, Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Valle, A.
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar BRAGA (Portugal)

Combinaciones de metas y perfiles motivacionales: Un estudio sobre las diferencias individuales en metas académicas
21 st Annual World Congress On Learning Disabilities
Nacional

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Pedro Rosário, Ramón González Cabanach, Piñeiro, I.
Lugar Oviedo (España)

Múltiples metas y perfiles motivacionales en una muestra de estudiantes universitarios
XIX Congreso Internacional de Psicología INFAD
Internacional

Autores Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Pedro Rosário
Lugar Lisboa (Portugal)

Dimensión psicológica del envejecimiento saludable
II CONGRESO NACIONAL DE DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Nacional

Autores Ferradás, M.M.
Lugar Almería (España)

DIMENSION SOCIAL DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
II CONGRESO NACIONAL DE DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Nacional

Autores Freire, C.
Lugar Almería (España)

Sentido de vida y bienestar psicológico de las personas mayores
II CONGRESO NACIONAL DE DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Nacional

Autores Ramón González Cabanach, Ferradás, M.M., Freire, C., Patricia Gonzalez Millan
Lugar Almería (España)

El bienestar psicológico de las personas mayores
II CONGRESO NACIONAL DE DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Nacional

Autores Freire, C.
Lugar Almería (España)

Autoaceptación y bienestar psicológico de las personas mayores
II CONGRESO NACIONAL DE DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Nacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach
Lugar Almería (España)

El bienestar psicológico de las personas mayores. La participación social
II CONGRESO NACIONAL DE DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Nacional

Autores Freire, C., Ferradás, M.M., Ramón González Cabanach, Patricia Gonzalez Millan
Lugar Almería (España)

Incidencia en las metas académicas en los enfoques de aprendizaje del estudiante universitario
VII Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Nacional

Autores Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Freire, C.
Organizador Universidad de Cádiz (UCA)
Lugar Cádiz (España)

Perfiles motivacionales y ansiedad estado
VII Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Nacional

Autores Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, Ferradás, M.M.
Organizador Universidad de Cádiz (UCA)
Lugar Cádiz (España)

ICT role in the classroom: improve maths success at elemantary school with interactive white boards
XII European Congress of Psychology
Internacional

Autores Pedro Rosário, J. C. Núñez Pérez, Valle, A.
Lugar Estambul (Turquía)

Combinations of Goals and Motivational Profiles: A Study from the Perspective of Multiple Goals
XII European Congress of Psychology
Internacional

Autores Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Pedro Rosário, Cándido J. Inglés, Cerezo, R.
Lugar Estambul (Turquía)

Goals and strategies role in self-regulated learning
XII European Congress of Psychology
Internacional

Autores J. C. Núñez Pérez, Valle, A., Rodríguez, S., Pedro Rosário, Cerezo, R., Cándido J. Inglés
Lugar Estambul (Turquía)

Estrategias para la mejora de la autoaceptación de las personas mayores
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
Nacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach
Lugar Almería (España)

EL PROPOSITO EN LA VIDA EN LAS PERSONAS MAYORES: PLANIFICACION Y GESTION DE LAS METAS PERSONALES
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
Nacional

Autores Freire, C., Piñeiro, I., Ferradás, M.M., Antonio Souto Gestal
Lugar Almería (España)

AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA EN LA TERCERA EDAD: PAUTAS PARA SU PROMOCION
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
Nacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach
Lugar Almería (España)

La gestión y el control del entorno físico y social en las personas mayores
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
Nacional

Autores Piñeiro, I., Ferradás, M.M., Freire, C., Antonio Souto Gestal
Lugar Almería (España)

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DEL ENTORNO EN LA VEJEZ
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
Nacional

Autores Piñeiro, I., Ferradás, M.M., Freire, C., Antonio Souto Gestal
Lugar Almería (España)

El funcionamiento afectivo-motivacional de las personas mayores
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
Nacional

Autores Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M.
Lugar Almería (España)

Motivación, emociones y afectos en las personas mayores
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
Nacional

Autores Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M.
Lugar Almería (España)

La consecución de las metas personales y propósitos vitales en las personas mayores
I Congreso Nacional de Demencias y Enfermedad de Alzheimer
Nacional

Autores Freire, C., Piñeiro, I., Ferradás, M.M., Antonio Souto Gestal
Lugar Almería (España)

Rendimiento académico y estrategias de gestión motivacional
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Rodríguez, S., Ferradás, M.M., Rebeca Blas Pena, Ramón González Cabanach
Lugar Valladolid (España)

Autoeficacia y bienestar psicológico en estudiantes universitarios
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Freire, C., Ramón González Cabanach, Francisca Fariña Rivera
Lugar Valladolid (España)

Burnout y rendimiento académico en estudiantes de Fisioterapia
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Antonio Souto Gestal, Freire, C.
Lugar Valladolid (España)

Escalas de Bienestar Psicológico: análisis de su consistencia interna y validez de contenido
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Freire, C., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Ferradás, M.M.
Lugar Valladolid (España)

Eficacia de un programa de intervención de mindfulness en la reducción de la percepción de estresores académicos
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Freire, C., Carmen Pardo Carballido
Lugar Valladolid (España)

Disminución de la sobrecarga en cuidadores principales de personas con discapacidad. Eficacia de un programa de fisioterapia
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Beatriz Alonso Fradejas, Freire, C., Jesús Seco Calvo
Lugar Valladolid (España)

La ansiedad en estudiantes pesimistas defensivos: implicaciones educativas y para la salud
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Lugar Valladolid (España)

Eficacia de un programa de intervención en Fisioterapia en el bienestar psicológico de cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Beatriz Alonso Fradejas, Ferradás, M.M., Jesús Seco Calvo
Lugar Valladolid (España)

Disminución de la respuesta de estrés en estudiantes universitarios a través del mindfulness
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Freire, C., Carmen Pardo Carballido, Ramón González Cabanach
Lugar Valladolid (España)

El propósito en la vida de los estudiantes universitarios: análisis en función de la variable curso
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Freire, C., Valle, A., Antonio Souto Gestal
Lugar Valladolid (España)

Estrategias de self-handicapping en estudiantes universitarios: diferencias entre hombres y mujeres
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Ramón González Cabanach
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Estrategias de afrontamiento del estrés académico: diferencias entre hombres y mujeres
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Freire, C., Rodríguez, S.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Condición y actividad física autoinformada en población escolar que realiza el camino de Santiago
II Congreso Iberoamericano de psicología y salud
Internacional

Autores Seijo, D., Ramón González Cabanach, Freire, C.
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Pontevedra (España)

Validez factorial de un cuestionario de motivaciones para realizar el camino de Santiago
II Congreso Iberoamericano de psicología y salud
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Freire, C., Novo, M.
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Pontevedra (España)

Enfoques al aprendizaje y enfoques de enseñanza en bachillerato: Datos y desafíos para alumnos, profesores y directivos de los centros educativos
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Valle, A.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Técnicas e claves motivacionales para a aprendizaxe na Universidade
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Valle, A.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

El propósito en la vida de los estudiantes universitarios: análisis en función de la variable curso
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
Internacional

Autores Valle, A.
Organizador COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Lugar Valladolid (España)

Las Metas académicas como predictores del rendimiento escolar en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
Internacional

Autores Valle, A.
Organizador COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Lugar Valladolid (España)

Aprendizaje de las matemáticas en la Educación Obligatoria: Análisis de las condiciones motivacionales
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
Internacional

Autores Valle, A.
Organizador COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Lugar Valladolid (España)

Relaciones entre metas académcias y conducta prosocial en Educación Secundaria
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
Internacional

Autores Valle, A.
Organizador COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Lugar Valladolid (España)

Self-handicapping, pesimismo defensivo y autoafirmación: estrategias motivacionales de autoprotección de la autoestima.
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Nacional

Autores Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Carlos Freire Rodriguez
Lugar Coruña, A (España)

Las relaciones sociales en las personas mayores. El sentimiento de soledad.
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Nacional

Autores Carlos Freire Rodriguez, Piñeiro, I., Ferradás, M.M., Antonio Souto Gestal
Lugar Coruña, A (España)

Calidad de vida, bienestar y salud.
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Nacional

Autores Ramón González Cabanach, Carlos Freire Rodriguez, Piñeiro, I., Patricia Gonzalez Millan
Lugar Coruña, A (España)

Perfiles motivacionales y rendimiento académico en estudiantes de secundaria
II Congreso Internacional de Convivencia Escolar
Nacional

Autores Valle, A., Núñez, J.C., Rodríguez, S.
Lugar Almería (España)

PREVALENCIA DE LAS ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES DE AUTOPROTECCION DE LA VALIA EN UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Freire, C.
Organizador Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud
Lugar Coruña, A (España)

EL BIENESTAR PSICOLOGICO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. DIFERENCIAS ENTRE MUJERES Y HOMBRES
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Internacional

Autores Freire, C., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Ferradás, M.M.
Organizador Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud
Lugar Coruña, A (España)

ANALISIS DIFERENCIAL DEL BIENESTAR PSICOLOGICO EN FUNCION DEL TIPO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS REALIZADOS
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Internacional

Autores Freire, C., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Ferradás, M.M.
Organizador Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud
Lugar Coruña, A (España)

ANALISIS DIFERENCIAL DE LA ANSIEDAD EN FUNCION DEL TIPO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS REALIZADOS
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Freire, C.
Organizador Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud
Lugar Coruña, A (España)

EL SENTIMIENTO DE SOLEDAD EN PERSONAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Internacional

Autores Freire, C., Piñeiro, I., Patricia González Millán, Ferradás, M.M.
Organizador Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud
Lugar Coruña, A (España)

LA ANSIEDAD ACADEMICA EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. DIFERENCIAS ENTRE SEXOS
I Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud
Internacional

Autores Ferradás, M.M., Rodríguez, S., Freire, C.
Organizador Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud
Lugar Coruña, A (España)

Estrategias de gestión motivacional y bienestar emocional
X Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogia
Internacional

Autores Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Piñeiro, I., Rebeca Blas Pena, Ferradás, M.M.
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Diferencias en estrategias de gestión motivacional en función de los niveles de rendimiento académico
X Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogia
Internacional

Autores Rodríguez, S., Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Julio Antonio González-Pienda, Rebeca Blas Pena, Ferradás, M.M.
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

EL ESTRES EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD
X Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogia
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Freire, C., Patricia González Millán
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

DISEÑO Y VALIDACION DE LA ESCALA DE RESPUESTA DEL CUESTIONARIO DE ESTRES ACADEMICO (R-CEA)
X Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogia
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Ferradás, M.M., Freire, C.
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Variábeis sóciocognitivas e rendemento escolar: O papel da auto-eficacia na matemática
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Rosario Pedro, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Valle, A.
Lugar Coruña, A (España)

Trabalho de casa e rendemento escolar
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Sólano, M.E. Chaleta, M.L. Gracio, Valle, A.
Lugar Coruña, A (España)

Proyecto CAPA: de la Universidad de la enseñanza a la universidad del aprendizaje
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores José Carlos Núñez Pérez, Pedro Rosario, Julio A. González-Pienda García, Paula Solano, Luís Alvarez, Paloma González-Castro, Valle, A.
Lugar Coruña, A (España)

Promover as competências de autonomía no pr-escolar
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Sólano, M.E. Chaleta, M.L. Gracio, Valle, A.
Lugar Coruña, A (España)

Promoción de la autorregulación en estudiantes de primer curso de universidad
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario, Paula Solano, Luís Alvarez, Paloma González-Castro, Valle, A.
Lugar Coruña, A (España)

Perfiles motivacionales, autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Lugar Coruña, A (España)

Percepción de autoeficacia y experiencia de estres académico en universitarios
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores María García Gerpe, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Lugar Coruña, A (España)

O que dizem os pais e os seus filhos sobre o aprender. Uma análise fenomenográfica
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores M.L. Gracio, Pedro Rosario, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, M.E. Chaleta, Valle, A.
Lugar Coruña, A (España)

Metas académicos e indicadores de calidad del proceso de aprendizaje
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Rodríguez, S., Piñeiro, I., María García Gerpe, Pedro Rosario
Lugar Coruña, A (España)

Estórias-ferramentas para ensinar a estudar: O projecto (Des.) Venturas do testas
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Solano, Valle, A.
Lugar Coruña, A (España)

Comprometer-se com. O estudar na universidade: Projecto CUME
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Sólano, M.E. Chaleta, M.L. Gracio, Valle, A.
Lugar Coruña, A (España)

Aplicación y Validación de la Subescala de Estresores Académicos en Estudiantes Universitarios.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Ramón González Cabanach, Piñeiro, I.
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Promoting "freshmen¿s SRL through narratives
2and European First Year Experience Conference
Internacional

Autores Pedro Rosario, Rosa Mouräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Valle, A.
Lugar Gothenburg (Suecia)

Self-handicapping y pesimismo defensivo: Análisis diferencial y relaciones con las metas de logro, la autoestima y las estrategias de autorregulación
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Nacional

Autores Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Lugar España

Perfiles motivacionales en educación secundaria obligatoria y su relación con las estrategias de aprendizaje
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Nacional

Autores Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Lugar España

Programa de capacitación en competencias de autorregulación para estudiantes universitarios
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
Nacional

Autores José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario, Paula Solano, Luis Alvarez, Paloma González-Castro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Lugar Pontevedra (España)

Capacitando para un aprendizaje autónomo en la universidad: Proyecto CAPA
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
Nacional

Autores Paula Solano, José Carlos Núñez Pérez, Pedro Rosario, Julio A. González-Pienda García, Luis Alvarez, Paloma González-Castro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Lugar Pontevedra (España)

Análisis diferencial de los perfiles motivacionales en una muestra de estudiantes universitarios
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
Nacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Lugar Pontevedra (España)

"Self-handicapping y pesimismo defensivo: análisis diferencial y relaciones con las metas de logro y las estrategias de autorregulación"
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Nacional

Autores Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García
Lugar España

"Perfiles motivacionales en E.S.O. y su relación con las estrategias de aprendizaje"
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Nacional

Autores Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda
Lugar España

Self-affirmation and performance orientation goals: is self-affirmation guided by approach or avoidance motives?
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Lugar Landau (Alemania)

Homework, self-regulated learning and parent involvement
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores Rosário, P., Rosa Mourao, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda, Paula Solano Pizarro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Lugar Landau (Alemania)

Differences in cognitive and self-regulation strategies according academia goals level
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Lugar Landau (Alemania)

Are our secondary school students ready to face Bologn¿s process?
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores Rosário, P., Rosa Mourao, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda, Paula Solano Pizarro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Lugar Landau (Alemania)

An analysis of relation between academic goals and achievement in secondary education students
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Lugar Landau (Alemania)

Teoría del autogobierno mental: análisis de los supuestos teóricos en relación al aprendizaje y a la enseñanza
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Estudios de la teoría del autogobierno mental a través del Thinking Styes Questionnaire para estudiantes y profesores
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Julio A. González Pienda, José Carlos Núñez, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma Gónzalez, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Estilos intelectuales, simples o compuestos?
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Ana Bernardo, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Estilos intelectuales, aptitudes intelectuales y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Estilos intelectuales y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Alvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Efecto del incremento de la conciencia de los procesos de autorregulación del aprendizaje sobre la medida de los mismos a través de instrumentos de autoinforme
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Paula Solano, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Ana Bernardo, Luis Castejón, Pedro Rosario, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Convergencia de los estilos intelectuales en alumnos y profesores y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Julio A. González Pienda, José Carlos Núñez, Ana Bernardo, Soledad González Pumariega, Luis Álvarez, Paloma González, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Análisis de la fiabilidad y validez de la escala ARATEX
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Paula Solano, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Alvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Ana Bernardo, Luis Castejón, Pedro Rosario, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Diferencias en estrategias cognitivas según los niveles de las metas académicas en una muestra de estudiantes de la E.S.O.
XII Congreso de Psicología de la Infancia y de al Adolescencia
Nacional

Autores Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda
Lugar Santander (España)

Caracterización de los estudiantes en función del uso de self-handicapping y pesimismo defensivo y diferencias en estrategias de autorregulación del aprendizaje.
XII Congreso de Psicología de la Infancia y de al Adolescencia
Nacional

Autores Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José C. Núñez, Julio A. González Pienda
Lugar Santander (España)

Do all the students with larning disabilities show the same atributinal profile?
VIII International Conference on Motivation: Workshop on Achievement and Task Motivation
Internacional

Autores Núñez, J.C., Julio Antonio González Pienda, Cristina Roces, Soledad González Pumariega, Luís Álvarez, Paloma González, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S.
Lugar Moscú (Rusia)

Attitudinal components in adolescents' involvement in learning mathematics
VIII International Conference on Motivation: Workshop on Achievement and Task Motivation
Internacional

Autores Julio Antonio González Pienda, Núñez, J.C., Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Luís Álvarez, Paloma González, Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach
Lugar Moscú (Rusia)

Academic motivation and adolescence:results obtained with the CEMA-II
VIII International Conference on Motivation: Workshop on Achievement and Task Motivation
Internacional

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Julio Antonio González Pienda, Núñez, J.C., Cristina Roces, Soledad González Pumariega, Paloma González, Luís Álvarez
Lugar Moscú (Rusia)

Self Description Questionnaire (SDQ-III). Descripción y adaptación a la población española
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Núñez, J.C., Julio Antonio González Pienda, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Marta García, Paloma González
Lugar Santiago de Compostela (España)

Características psicométricas de la Escala de Orientación a Metas
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Valle, A.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Orientaciones motivacionales y tendencias atribucionales ante el fracaso
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Valle, A., Núñez, J.C.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Efectos de las atribuciones causales ante el fracaso sobre las estrategias motivacionales
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Valle, A., Núñez, J.C.
Lugar Santiago de Compostela (España)

¿Querer aprender y obtener buenas notas son metas incompatibles?
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Núñez, J.C., Julio Antonio González Pienda, Soledad González Pumariega, Luis Álvarez Pérez, Cristina Roces, Marta García, Paloma González
Lugar Santiago de Compostela (España)

Caracterización cognitiva y motivacional de los niveles de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Interfaces da Psicología
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Évora (Portugal)

Las variables motivacionales como predictoras del aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Interfaces da Psicología
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Évora (Portugal)

Diferencias en la utilización de estrategias de aprendizaje según el rendimiento académico de los estudiantes
IX Congreso INFAD 2000
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Núñez, J.C.
Lugar Cádiz (España)

Traducción y adaptación de las Escalas de Orientación de Meta de Skaalvik
IX Congreso INFAD 2000
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Eduardo Abalde Paz, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Lugar Cádiz (España)

Orientaciones motivacionales y estrategias de aprendizaje
IX Congreso INFAD 2000
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Cádiz (España)

Análisis de las estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales en estudiantes universitarios con alto y bajo rendimiento académico
IX Congreso INFAD 2000
Internacional

Autores Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Isabel Gómez Veiga, Eva Meilán Blanco
Lugar Cádiz (España)

Differences in cognitive-motivational variables
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores Piñeiro, I., Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Manuel Suárez Riveiro, Núñez, J.C.
Lugar Leuven (Bélgica)

Differences in motivational profile depending on degree course and academic year
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores Piñeiro, I., Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Ana Patricia Fernández Suárez, Núñez, J.C.
Lugar Leuven (Bélgica)

Model of goal influences on the use of cognitive and self-regulatory strategies
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Leuven (Bélgica)

Causal attributions and academic goals
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Núñez, J.C.
Lugar Leuven (Bélgica)

Características diferenciales en la autorregulación motivacional del aprendizaje
XXVII Congreso Interamericano de Psicología
Nacional

Autores Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Valle, A., José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Caracas (Venezuela)

Orientaciones motivacionales y percepción del contexto académico por parte de los alumnos
XXVII Congreso Interamericano de Psicología
Nacional

Autores Piñeiro, I., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez
Lugar Caracas (Venezuela)

Estrategias motivacionales en estudiantes universitarios
XXVII Congreso Interamericano de Psicología
Nacional

Autores Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Valle, A., José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Caracas (Venezuela)

Un análisis de las diferencias en las orientaciones motivacionales de los alumnos universitarios según el curso y el tipo de carrera
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A., Ramón González Cabanach, Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Santiago de Compostela (España)

Propuesta de un modelo cognitivo-motivacional del aprendizaje autorregulado
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, Rodríguez, S.
Lugar Santiago de Compostela (España)

El papel de las metas académicas como determinantes de la autorregulación del aprendizaje
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., José Manuel Suárez Riveiro, Rodríguez, S.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Determinantes cognitivo-motivacionales del rendimiento académico
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Incidencia de las metas de aprendizaje y de las metas de rendimiento sobre las estrategias de aprendizaje y estudio
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Rodríguez, S., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Las variables motivacionales como predictoras del aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Congreso Internacional "Interfaces da Psicología"
Internacional

Autores José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez
Lugar Évora (Portugal)

Múltiples metas y su relación con el componente cognitivo en estudiantes universitarios
Congreso Internacional "Interfaces da Psicología"
Internacional

Autores José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez
Lugar Évora (Portugal)

Caracterización cognitiva y motivacional de los niveles de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Congreso Internacional "Interfaces da Psicología"
Internacional

Autores José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez
Lugar Évora (Portugal)

Causal attributions influence's on self-concept and academic achievement
VI European Congress of Psychology
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez, S., José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Roma (Italia)

Academic goals influence's on learning strategies
VI European Congress of Psychology
Internacional

Autores Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Roma (Italia)

Motivation, learning strategies and academic achievement in the university students
VI European Congress of Psychology
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, J. C. Núñez Pérez, Piñeiro, I., Rodríguez, S.
Lugar Roma (Italia)

Casual relationship between the self-concept and the academic achievement
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Ramón González Cabanach, Valle, A.
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Cognitive-motivational variables and academic achievement in university students.
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo, Rodríguez, S., Inmaculada María Baspino Fernández
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Learning approaches in university students.A differential analysis.
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores Valle, A., MªLuisa Gómez Taibo, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., Inmaculada María Baspino Fernández
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Internal and external causal attributions influences on learning approaches.
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, MªLuisa Gómez Taibo, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Rosa María González Seijas
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Evaluación de las capacidades metacognitivas en alumnos de primer ciclo de ESO
II Congreso Iberoamericano de Psicologia.
Nacional

Autores J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Luís Álvarez, Valle, A., Ramón González Cabanach
Lugar Madrid (España)

Examen de la validez estructural del ITPA mediante el análisis factorial confirmatorio.
V Congreso de Evaluación Psicológica
Internacional

Autores Lino Manuel Cuevas González, Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda
Lugar España

Evaluación de la motivaciòn académica a través de las metas y los estilos motivacionales.
V Congreso de Evaluación Psicológica
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, J. A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Marta García
Lugar España

Orientaciones motivacionales en estudiantes universitarios
Congreso Luso Español de Psicología de la Educación
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., Inmaculada María Baspino Fernández, Núñez, J.C.
Lugar Coimbra (Portugal)

Interacción entre autoconcepto, procesos de atribución causal y motivación en niños con dificultades de aprendizaje: Análisis de la hipótesis del desamparo aprendido
Congreso Luso Español de Psicología de la Educación
Internacional

Autores Núñez, J.C., Ramón González Cabanach, J. A. González Pienda, A. Mesonero, Valle, A., Lino Manuel Cuevas González
Lugar Coimbra (Portugal)

El C.M.A. (Cuestionario de Metas Académicas): Un instrumento para la evaluación de las metas de estudio de los estudiantes universitarios
Congreso Luso Español de Psicología de la Educación
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., Inmaculada M. Baspino Fernández, Núñez, J.C.
Lugar Coimbra (Portugal)

Visual motor skills and their improvement through a planification intervention
7 European Conference on the Quality for Early Chilhood Education. Chilhood in a Changing Society
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Núñez, J.C.
Lugar Munich (Alemania)

Educative interaction in its social nature in learning processes at shool
7 European Conference on the Quality for Early Chilhood Education. Chilhood in a Changing Society
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo
Lugar Munich (Alemania)

Motivación and performance- an explanatory model about the relationships between motivational and academic archivement
7 European Conference on the Quality for Early Chilhood Education. Chilhood in a Changing Society
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo
Lugar Munich (Alemania)

Learning approaches in university students
International Conference on Project Work in University Students
Internacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., M. Baspino
Lugar Roskilde (Dinamarca)

Diseño de un programa de intervención en habilidades psicolinguísticas desde el modelo de los procesos.
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Lino Manuel Cuevas González, Ramón González Cabanach, Valle, A., Germán Bou
Lugar Braga (Portugal)

Motivación y estrategias de aprendizaje: Hacia una integración de los componentes cognitivo-motivacionales implicados en el aprendizaje escolar
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S.
Lugar Braga (Portugal)

Las concepciones de la enseñanza universitaria.
VI Congreso INFAD
Nacional

Autores Ramón González Cabanach, Germán Bou, Valle, A., Lino Manuel Cuevas González
Lugar Sevilla (España)

Evaluación de las metas académicas de los estudiantes universitarios y su relación con el rendimiento.
VI Congreso INFAD
Nacional

Autores Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Germán Bou
Lugar Sevilla (España)

¿Escucha o lectura? Un estudio comparativo de la información elaborada a partir de la recepción de mensajes orales y escritos.
Congreso Nacional sobre Dificultades de Aprendizaje
Nacional

Autores Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Rodríguez, S., M. Baspino Fernández, MªLuisa Gómez Taibo
Lugar Coruña, A (España)

Patrones motivacionales académicos: ¿Se puede hablar de múltiples metas en un mismo alumno?
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
Nacional

Autores Germán Bou, González-Pienda, J.A., Ramón González Cabanach, Valle, A., S. González Pumariega
Lugar Coruña, A (España)

Variables cognitivo-motivacionales y aprendizaje.
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
Nacional

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Germán Bou, Victoria Franco Taboada
Lugar Coruña, A (España)

El aprendizaje como proceso cognitivo y motivacional.
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
Nacional

Autores Ramón González Cabanach, Valle, A., Germán Bou, Manuel Baña Castro, Lino Manuel Cuevas González
Lugar Coruña, A (España)